Sunteți pe pagina 1din 7

Categoria IX Consultanta fiscala acordata contribuabililor

4. Care este sfera de cuprindere a elementelor similare veniturilor si a elemerttelor


similare cheltuielilor in vederea determinarii impozitului pe profit. Dati unele exemple in
urma carora pot rezulta elemente similare veniturilor si cheltuielilor.
pct. 12 din Normele la Codul Fiscal (HG 44/2004) :
Exemple de elemente similare veniturilor:
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in
valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau
transpunerii;
- rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) si alin. (5.1)
din Codul fiscal;
- castigurile legate de vanzarea sau anularea titlurilor de participare proprii
dobandite/rascumparate.
Exemple de elemente similare cheltuielilor:
- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in
valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau
transpunerii;
- cheltuiala cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelor
fixe de natura obiectelor de inventar care a fost inregistrata in rezultatul reportat. In acest caz,
cheltuiala este deductibila fiscal pe perioada ramasa de amortizat a acestor imobilizari,
respectiv durata initiala stabilita conform legii, mai putin perioada pentru care s-a calculat
amortizarea. In mod similar se va proceda si in cazul obiectelor de inventar, baracamentelor si
amenajarilor provizorii trecute in rezultatul reportat cu ocazia retratarii situatiilor financiare
anuale;
- diferentele nefavorabile dintre pretul de vanzare al titlurilor de participare proprii si valoarea
lor de dobandire/rascumparare, inregistrate la data vanzarii titlurilor respective.
Veniturile si cheltuielile generate de evaluarea ulterioara si executarea instrumentelor
financiare derivate, inregistrate potrivit reglementarilor contabile, sunt luate in calcul la
stabilirea profitului impozabil."
5. Dati 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul in care se efectueaza.
Cheltuieli nedeductibile sunt:
- cheltuielile cu impozitul pe profit;
- cheltuieli cu amenzile datorate autoritilor romne;

- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.


6. Dati 3 exemple de cheltuieli cu deductibilitate limitata.
Cheltuieli cu deductibilitate limitata:
a) cheltuielile de protocol n limita unei cote de 2% aplicat asupra diferenei rezultate dintre
totalul veniturilor impozabile i totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele
dect cheltuielile de protocol i cheltuielile cu impozitul pe profit;
b) suma cheltuielilor cu indemnizaia de deplasare acordat salariailor pentru deplasri n
Romnia i n strintate, n limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituiile publice;
c) cheltuielile sociale, n limita unei cote de pn la 2%, aplicat asupra valorii cheltuielilor cu
salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i
completrile ulterioare. Intr sub incidena acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru
natere, ajutoarele pentru nmormntare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile i
protezele, precum i cheltuielile pentru funcionarea corespunztoare a unor activiti ori
uniti aflate n administrarea contribuabililor: grdinie, cree, servicii de sntate acordate n
cazul bolilor profesionale i al accidentelor de munc pn la internarea ntr-o unitate sanitar,
muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cmine de nefamiliti, pentru colile pe care
le au sub patronaj, precum i alte cheltuieli efectuate n baza contractului colectiv de munc.
n cadrul acestei limite, pot fi deduse i cheltuielile reprezentnd: tichete de cre acordate de
angajator n conformitate cu legislaia n vigoare, cadouri n bani sau n natur oferite copiilor
minori i salariailor, cadouri n bani sau n natur acordate salariatelor, costul prestaiilor
pentru tratament i odihn, inclusiv transportul pentru salariaii proprii i pentru membrii de
familie ai acestora, ajutoare pentru salariaii care au suferit pierderi n gospodrie i
contribuia la fondurile de intervenie ale asociaiei profesionale a minerilor, ajutorarea
copiilor din coli i centre de plasament;
12. Ce documente, registre, declaraii se completeaz n cazul unei livrri
intracomunitare de bunuri?
In cazul unei livrari intracomunitare de bunuri expeditorul intocmeste :
- Factura externa (INVOICE) - si Factura Fiscala la cursul BNR din ziua expedierii
- Lista de coletaj (PACKING LIST)
- Documentul de transport (CMR)
Livrarile intracomunitare se declara in Declaratia 390 (VIES) pana la data de 25 a lunii
pentru luna precedenta si in Decontul de TVA Declaratia 300.
Incepand cu: 01.08.2010 toti operatorii care efectueaza achizitii si livrari
intracomunitare au fost obligati sa se inscrie in Registrul Operatorilor Intracomunitari

13. Prezentai regimul TVA n cazul nchirierilor de cldiri.


Daca detineti o cladire pe care doriti sa o inchiriati, trebuie sa stiti ca operatiunea este
scutita de TVA fara drept de deducere, chiar daca firma dumneavoastra este inregistrata drept
platitoare de TVA.
Conform Legii nr. 571/2003, operatiunile privind arendarea, concesionarea, inchirierea
si leasingul de bunuri imobile sunt scutite de TVA, deci fara drept de deducere.
Exista si exceptii de de la aceasta regula, cele mai importante referindu-se la domeniul
hotelier:
- operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu
functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
- inchirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor;
- inchirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv in bunuri imobile;
- inchirierea seifurilor.
In cazul in care agentul economic doreste totusi ca operatiunea sa fie taxata, exista
posibilitate de a se opta pentru aplicarea TVA, prin depunerea la Administratia financiara a
unei notificaru privind optiunea de taxare. Apoi, daca se doreste sa se renunte la inchirierea cu
TVA, trebuie sa se depuna o alta notificare catre organul fiscal, prin care sa se opteze pentru
eliminarea TVA.
Regimul de taxare aplicabil inchirierii unei cladiri se poate aplica fie unei cladiri, fie
unei parti din cladire.
Persoanele neinregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, precum si cele nouinfiintate, daca opteaza pentru regimul de taxare a operatiunilor de inchiriere de bunuri
imobile, trebuie sa solicite in prealabil inregistrarea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
Dupa dobandirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata, vor notifica in scris
organele fiscale competente asupra bunurilor imobile sau a partilor de bunuri imobile pentru
care opteaza pentru regimul de taxare.
14. Cum se analizeaza din punct de vedere fiscal cheltuielile cu protocolul?
Deductibile: care se incadreaza in limita de 2% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor
impozabile si al cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, mai putin cheltuielile cu impozitul pe
profit (current si amanat) si cheltuielile de protocol;
Nedeductibile: care depasesc limita de 2% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor
impozabile si al cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, mai putin cheltuielile cu impozitul pe
profit (current si amanat) si cheltuielile de protocol;

15. Precizati in ce consta operatiunea triunghiulara din punctul de vedere al TVA.


Art. 126 alin. (8) lit. b): nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania (...) achizitia
intracomunitara de bunuri, efectuata in cadrul unei operatiuni triunghiulare de o persoana
impozabila, denumita cumparator-revanzator, care este inregistrata in scopuri de TVA in alt
stat membru, dar nu este stabilita in Romania, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
achizitia sa fie efectuata in vederea realizarii unei livrari ulterioare a acestor bunuri pe
teritoriul Romaniei, de catre cumparatorul revanzator, persoana impozabila, care nu este
stabilita in Romania;
bunurile achizitionate de cumparatorul-revanzator sa fie transportate de furnizor sau de
cumparatorul-revanzator ori de alta persoana, in contul unuia dintre acestia, direct dintr-un
stat membru, altul decat cel in care cumparatorul-revanzator este inregistrat in scopuri de
TVA, catre beneficiarul livrarii ulterioare efectuate in Romania;
beneficiarul livrarii ulterioare sa fie o persoana impozabila sau o persoana juridica
neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 sau 1531;
beneficiarul livrarii ulterioare sa fie obligat la plata taxei pentru livrarea efectuata de
persoana impozabila care nu este stabilita in Romania.
Art. 1321 alin. (5): achizitia intracomunitara de bunuri (...), in cadrul unei operatiuni
triunghiulare in alt stat membru decat Romania, de catre cumparatorul-revanzator inregistrat
in scopuri de TVA in Romania, in conformitate cu art. 153, se va considera ca a fost supusa la
plata taxei pe valoarea adaugata in acel alt stat membru, daca se indeplinesc urmatoarele
conditii:
cumparatorul-revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania, in conformitate cu art.
153, face dovada ca a efectuat achizitia intracomunitara in vederea efectuarii unei livrari
ulterioare in acel alt stat membru, livrare pentru care beneficiarul, care este inregistrat in
scopuri de TVA in statul membru unde este stabilit, a fost desemnat ca persoana obligata la
plata taxei aferente;
obligatiile privind declararea acestor operatiuni, stabilite prin norme, au fost indeplinite de
catre cumparatorul-revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania, in conformitate cu
art. 153.
Art. 150 alin. (1) lit. e): persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din
Romania este persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, inregistrata conform
art. 153 sau 1531, care este beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei
operatiuni triunghiulare, in urmatoarele conditii:

cumparatorul-revanzator al bunurilor sa fie inregistrat in scopuri de TVA in alt stat membru


si sa fi efectuat o achizitie intracomunitara a acestor bunuri in Romania, care nu se cuprinde in
sfera de aplicare a taxei, conform art. 126 alin. (8) lit. b);
bunurile aferente achizitiei intracomunitare, prevazute la punctul anterior, sa fi fost
transportate de furnizor sau de cumparatorul-revanzator ori de alta persoana in contul
furnizorului sau al cumparatorului-revanzator dintr-un stat membru, altul decat statul in care
cumparatorul-revanzator este stabilit ca persoana impozabila, direct catre beneficiarul livrarii;
si cumparatorul-revanzator sa il desemneze pe beneficiarul livrarii ulterioare ca persoana
obligata la plata taxei pentru livrarea respectiva.
Obligatiile furnizorului
Furnizorul va efectua o livrare intracomunitara de bunuri care este scutita de TVA in
conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, deoarece:
are codul de inregistrare in scopuri de TVA al cumparatorului-revanzator din celalalt stat
membru;
face dovada ca bunurile au fost transportate in afara teritoriului Romaniei, in statul membru
unde este stabilit beneficiarul final (nu in statul de resedinta al cumparatorului-revanzator).
O.M.E.F. nr. 2.421/2007 (publicat in M.Of. nr. 887 din 27 decembrie 2007) obliga furnizorul
sa puna la dispozitia organului de inspectie fiscala urmatoarele documente pentru justificarea
scutirii cu drept de deducere:
factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal si
in

care

sa

fie

mentionat

codul

de

inregistrare

in

scopuri

de

TVA atribuit

cumparatoruluirevanza tor in alt stat membru;


documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in statul membru al
beneficiarului final si, dupa caz, orice alte documente, cum ar fi: contractul, comanda de
vanzarecumparare, documentele de asigurare .
Indeplinind aceste conditii, da posibilitatea furnizorului sa factureze fara TVA, in regim de
scutire.
Noutatea adusa de O.M.E.F. nr. 2.421/2007 este aceea ca pentru acele operatiuni care,
prin natura lor, nu permit operatorilor economici sa fie in posesia documentelor de justificare
a scutirii in momentul emiterii facturii, este permisa prezentarea documentelor pentru
justificarea scutirii de taxa sa se faca in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la
data la care a fost emisa factura.

Daca factura nu este emisa in termenul prevazut de lege, termenul de 90 de zile


mentionat anteriorva incepe sa curga din data la care a intervenit faptul generator de taxa
pentru operatiunea in cauza.
In lipsa documentelor justificative, in interiorul acestui termen, organele de inspectie
fiscala au dreptul de a suspenda inspectia fiscala pana la data prezentarii acestora.
Suspendarea inspectiei fiscale nu poate depasi termenul de 90 de zile calculat astfel cum am
aratat in cele de mai sus si se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
In situatia in care inspectia fiscala a fost deja efectuata si, ulterior expirarii termenului
de 90 de zile, fara sa depaseasca termenul legal de prescriptie, persoana impozabila intra in
posesia documentelor de justificare a scutirii de taxa, poate solicita organelor fiscale
competente reverificarea perioadei respective.
Obligatiile cumparatorului-revanzator
Regimul cumparatorului- revanzator este strict reglementat de Codul fiscal, astfel ca
acesta nu trebuie confundat cu regimul fiscal al intermediarilor (comisionarilor).
Coroborand dispozitiile legale mai sus aratate, rezulta ca operatiunile realizate de catre
cumparatorul-revanzator nu sunt impozabile in Romania daca sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
achizitia sa fie efectuata in vederea realizarii unei livrari ulterioare a bunurilor;
bunurile achizitionate in calitate de cumparator-revanzator sa fie transportate, direct de la
furnizor la destinatarul livrarii ulterioare. Relatia de transport al bunurilor la destinatarul final
trebuie sa existe intre furnizor si dumneavoastra, oricare putand fi responsabil pentru
transportul bunurilor, in conformitate cu conditiile Incoterms sau in conformitate cu
prevederile contractuale;
cumparatorul-revanzator sa fie inregistrat in scopuri de TVA in Romania;
cumparatorul-revanzator sa-l desemneze pe beneficiarul livrarii ulterioare ca persoana
obligata la plata taxei. Acest lucru se realizeaza pe baza facturii pe care o emiteti si care
contine codul de TVA al beneficiarului final.
Codul fiscal stabileste un regim special (derogatoriu) pentru persoanele inregistrate in scopuri
de TVA si care actioneaza in calitate de cumparator-revanzator, achizitionand si livrand mai
departe bunuri pe seama si in numele sau. Aceasta calitate nu poate fi confundata in niciun caz
cu cea a comisionarului sau a mandatarului, care actioneaza intotdeauna la ordinul expres al
persoanei care o reprezinta.
Obligatiile beneficiarului
Codul fiscal precizeaza expres ca locul achizitiei intracomunitare de bunuri este in statul

membru unde se incheie expeditia sau transportul bunurilor, sub rezerva ca beneficiarul nu
comunica furnizorului un cod de TVA dintr-un alt stat membru decat cel in care este stabilit.
Persoana obligata la plata este persoana care efectueaza achizitia intracomunitara de
bunuri taxabile. Impozitarea operatiunilor se va face prin taxare inversa, operatiunea fiind
raportata in decontul de TVA, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, prin utilizarea
formulei contabile 4426=4427
Respectand aceste reguli este mult mai simpla impozitarea operatiunii la destinatie,
prin taxare inversa, decat solicitarea beneficiarului de rambursare de TVA dintr-un alt stat
membru (in conformitate cu directiva a VIII-a CEE).
Operatiuni triunghiulare false
Nu exista o tranzactiei triunghiulara nici in cazul in care unul dintre parteneri este
stabilit intr-un stat membru. In acest caz, in functie de pozitia acelei persoane, vor trebui
efectuate operatiuni de export sau import.
Totusi, o tranzactie cu o persoana non-UE poate sa devina triunghiulara, insa aceasta
doar atunci cand persoana extracomunitara este cumparatorulrevanza tor, care s-a inregistrat
in scopuri de TVA in Comunitate.
16. Un agent economic importa o cantitate de 12 videorecordere. Acestea au un pret
extern unitar de 50 euro, iar cheltuielile efectuate cu trasportul pe parcursul extern sunt
de 150 euro. Taxa vamala aferenta acestui import este 10%, acizele sunt 20%. Cursul de
schimb este de 1 euro = 4 lei. Sa se determine taxa pe valoarea adaugata aferenta
importului.
valoare in vama(VV) = (preul x cantitatea x cursul de schimb) + (cheltuieli de transport i
de asigurare pe parcursul extern x cursul de schimb) = (12 buc x 50 EUR / buc x
x 4 lei /EUR) + (150EUR x4 lei /EUR) = 3.000 lei.
TV = 10% x VV = 10% x 3000 LEI =300 lei..
Baza de impozitare a accizei(Bi) = (VV + TV ) = 3300 lei
Acciza o vom determina dup formula:
A = Bi x cota, unde:
- A = acciza;
- Bi = baza de impozitare.
Acciza = 3300* 20% =660 lei.
TVA =( 3300+660)*24%=950 LEI