Sunteți pe pagina 1din 42

DEVIZUL PE OBIECT

NR.
CR.

VALOARE PE CATEG. DE LUCRARI


FARA T.V.A.
DENUMIRE
MII LEI
EURO
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1
Terasamente
0
Constructii:rezistenta si arhitectura
2
1405336651.4049
(valoare DCL fara TVA)
3
Izolatii
0
4
Instalatii electrice
3%din 2
42160099.542147
5
Instalatii sanitare 7% din pct 2
98373565.598343
Instalatii de incalzire 13%din pct. 2
182693764.682637
Instalatii de ventilare 2% din pct. 2
28106733.028098
Instalatii de climatizare 0%
0
6
P.S.I.
0%
0
Radio T.V. 0%
0
Internet 0%
0
7
Instalatii de alimentare cu gaze naturale 5%
70266832.570245
8
Instalatii de telecomunicatii
1826937646.82637
TOTAL I (faraT.V.A.)
T.V.A (19%)
347118152.89701
TOTAL I (cu T.V.A.)
2174055799.72338
II - MONTAJ
Montaje utilaje si echipamente tehnologice
0
TOTAL II (fara TVA)
0
TVA (19%)
0
TOTAL II (cu TVA)
0
III -PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
0
Utilaje si echipamente de transport
0
Dotari
0
TOTAL III (fara TVA)
0
TVA (19%)
0
TOTAL III ( cu TVA)
0
TOTAL(TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III( fara TVA)
1826937646.82637
TVA (19%)
347118152.89701
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)
2174055799.72338

ANTEMASURATOARE
NR. CR.
0

SIMBOL
1

CA01B1

CA02C1

CA02I1

CA02L1

CB01A1

CB04A1

CB04B1

CB41A1

CC01A1

10

CC02C1

11

CD04L1

12

CD04J1

13

CD04H1

NR. CR.
0

SIMBOL
1

14

CE02A1

DENUMIRE ARTICOL SI CALCULUL CANTITATII EXPLICIT


2
Turnare beton marca B 100 in fundatii continue
Vt=16,79+7,7+8,74+8,01+14,01=55,25
Turnare beton in cuzineti
Vt=6,37+3,64+4,16+3,46+7,92=25,73
Turnare B200 in plansee,grinzi,placi
Vt=4,62+7,35+26,43+27,43=70,45
Turnare beton marca B200 in buiandrugi cu v= 0,5 mc
(0,8x0,25x0,10)16+(0,9x0,25x0,10)14+1,80x0,30x0,10=0,69
Cofraje pt. cuzineti din panouri refolosibile
S=140,14 mp
Cofraje pentru beton armat in placi
S=196,38+208,84=405,22 mp
Cofraje pt. beton armat in stilpisori
S=(4x0,25x2,8)x24=67,2 mp
Sustineri din schele pt. cofrajele planseelor
Conform articol 8: S=405,22 mp
Montarea armaturilor din otel beton in fundatii
Conform articol 2: 25,73x70=1801,1
Montarea armaturilor din otel beton in placi
Conform articol 2: (27,43+26,43)x100=5386
Zidarie de caramida plina (37,5)
Vzid=73,31-3,04-9,05=61,22
Zidarie de caramida plina (25 cm)
Vzid=67,54-4,05-7,99=55,5
Zidarie de caramida plina (12,5 cm)
Vzid=6,65-1,79=4,87
ANTEMASURATOARE
DENUMIRE ARTICOL SI CALCULUL CANTITATII EXPLICIT
2
Invelitoare din tigle solzi

U. M.
3

CANTITATE
4

mc

4.3

mc

11.15

mc

56.6

mc

3.6

mp

288

mp

248

mp

115

mp

248

Kg

1015

Kg

6275

mc

98

mc

42.5

mc

5.4

U. M.
3

CANTITATE
4

mp

195

14

CE02A1

15

CE13A1

16

CE14A1

17

CE17B1

18

CE19A1

19

CE19C1

20

CF01B1

21

CF03B1

22

CF06K1

23

CF10A1

24

CG01D1

25

CG02D1

26

CG11A1

27

CG12A1

NR. CR.
0

SIMBOL
1

28

CK01A1

29

CK01B1

S=252,63+84,28=336,91
Jgheaburi din tabla zincata de 0.5 mm grosime
(11,55+1,2)x2+(23,75+1,2)x2=75,4
Burlane din tabla zincata rotunde cu diametru 15,4cm
(1+2,8)x4=15,2
Sarpanta din lemn la acoperise simple cu 4 ape
S=24,95x12,75=318,113
Pazii la streasina din scanduri din lemn
L=(11,55+1,2)x2+(23,75+1,2)x2=75,4
Streasina simpla din lemn
Conform articol 21: L=75,4
Tencuieli interioare driscuite la pereti
S=686,44
Tencuieli interioare driscuite la tavane
S=204,79
Tencuieli exterioare obisnuite
S=163,76
Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite
S=686,44-168+204,79=723,23
Strat suport pentru pardoseli
S=204,79+189,19-62,3=331,68
Pardoseli din parchet pe suport existent
S=(3,18x2,75+4,25x2,35)2+3,35x4,75x4+2,75x3,22x2=118,83
Pardoseli din placi de gresie ceramica
S=2,05x1,5x2+2,05x1,15x2+1,025x2,35x2+(4x2,55+4x0,925+1,125x4)x2+3x2,05+1,6x2,3=62,3

Scafe sau plinte din gresie ceramica


S=(2,05+1,5)4+(2,05+1,15)4+(1,025+2,35)4+(2+2,55)8+(2+0,925)8+(1,125+2)8+(2,05+1,5)4+(1,6+1,15)4=150,5

ANTEMASURATOARE
DENUMIRE ARTICOL SI CALCULUL CANTITATII EXPLICIT
2
Ferestre din lemn S<1mp
S=(0,6x0,8)4+(0,8x1,3)4+(0,4x0,6)8=8,0
Ferestre din lemn S 1:2,5 mp
S=(2,1x1,3)x4+(1,2x1,3)6=20,28

mp

195

22

46

mp

195

41

41

mp

813

mp

277

mp

1042

mp

970.3

mp

381

mp

114

mp

267

34

U. M.
3

CANTITATE
4

mp

5.14

mp

15.9

30

CK03A1

31

CK09A1

32

CL20B1

33

CM01F1

34

CN01B1

35

CN09A1

36

CO02B1

37

CI06A1

38

CZ0104B1

39

CZ0106B1

NR. CR.
0

SIMBOL
1

40

CZ0201D1

41

CZ0206D1

41

CZ0207D1

43

CZ0209D1

44

CZ0301K1

Usi din lemn exterioare sau interioare


S=(0,9x2,10)x16+(0,8x2,10)x16=57,12
Pervaze pentru ferestre
L=0,6x4+0,8x4+0,4x8+2,1x4+1,2x6=24,4
Balustrazi metalice pentru scari interioare
Conform articol 33 : 9,25x10=92,5
Geamuri pe tamplarie de lemn
S=2x(8+20,28)=28,28x2=56,56
Zugraveli interioare si exterioare executate simplu
Conform art.25 si 26: S=163,76+723,23=886,99
Vopsitorii pe tamplarie de lemn
Conform art. 34;35;36 S=28,28x3+57,12x2,5=227,64
Trotuar din placi de beton asezate pe strat de nisip
S=[11,55x2+(23,75+0,7x2)x2]x0,7=51,38
Placaj de faianta de M100-T cu adaos de var
S=(19,88-1,68)x4+(25,48-1,68)x4=72,8+95,2=168
Preparare beton B100
V=85,09x1,008=85,77
Preparare beton B200
V=(70,45+0,69+99,4)x1,008=171,9

ANTEMASURATOARE
DENUMIRE ARTICOL SI CALCULUL CANTITATII EXPLICIT
2
Preparare mortar M10-Z
conform art. 13;14;15;16: V=0,705+0,877+13,043+14,387=29,012
Preparare mortar M10-T
Conform art. 23 : V=686,44x0,018=12,359
Preparare mortar M-25-T
V=5,734+3,766=9,5
Preparare mortar M100-T
conform art. 27 : V=331,68x0,031=10,28
Fasonare armaturi in fundatii

mp

74.91

22.7

Kg

mp

51.1

mp

2132

mp

95.95

mp

38.6

mp

101.7

mc

15.57

mc

60.68

U. M.
3

CANTITATE
4

mc

30

mc

mc

19.62

mc

32.3

Kg

1015

44

CZ0301K1

45

CZ0302U1

46

TSA01B1

47

TSA02B1

48

TSC02C1

49

TSD01B1

50

TSD06A1

51

TSD16B1

52

IZF01A1

53

IZF05A1

54

IZF10H1

Conform art. 11: 1801,1x1,000=1801,1


Fasonare armaturi in placi
Conform articol 12 : 5386x1,000=5386
Indepartare strat vegetal
V=(26,4x14,2)x0,20=74,976
Sapatura manuala de pamant in fundatii
Conform proiect tehnologie : V=44,1
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0,21-0,39 mc
Conform proiect tehnologie : V=913,14/100 =9,1314
Imprastierea cu lopata a pamantului in strat uniform
Conform proiect tehnologie: V3=154,36
Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor
Conform art. 59 : V=154,36/100=1,544
Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0,0-7mm
V=(26,49+13,878x2+15,47+9,328+11,261)x2=180,61
Amorsarea supraf oriz. si vert. pt . aplicarea hidroizolatiei
S=80,52+26,843=107,363
Hidroizolatie la subsoluri executata la cald
S=Soriz+Svert=80,52+26,843=107,363
Strat termoizolant din saltele asezate in poduri
Conform art. 20 : S=318,113

Kg

1015

Kg

6275

mc

32

mc

7.5

100mc

1.13

mc

24

100mc

0.24

mc

12

mp

178.95

mp

178.95

mp

126.37

NR.
CR.

DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI


Preturi unitare
a)Material
b)Manopera
material manopera
c)Utilaj
d)Transport C.F.
2bx3a
2bx3b
2
3
4
5
mc
0.1
4.3
27.5
0.43
118.25
Turnare beton marca B 100 in fundatii continue
1.45
0
0
mc
0.1
11.15
39.6
1.115
441.54
Turnare beton in cuzineti
2.18
0
0
mc
0.3
56.6
47.1
16.98
2665.86
Turnare B200 in plansee,grinzi,placi
1.45
0
0
mc
0.2
3.6
63.3
0.72
227.88
Turnare beton marca B200 in buiandrugi cu v= 0,5 mc
1.45
0
0
mp
6.05
288
11
1742.4
3168
Cofraje pt. cuzineti din panouri refolosibile
0.03
0.003
0.13

a) U. M.
b)Cantitate
SIMBOL c)Denumire
d)Greutate

CA01B1

CA02C1

CA02I1

CA02L1

CB01A1

CB04A1

CB04B1

2
mp
248
Cofraje pentru beton armat in placi
0.002
mp

3
5.68
8.73
0.01
0.09
7.86

utilaj

Valoare deviz
transport
total
C.F

greutate
totala

2bx3c
6

4+5+6
7

2bx3d
8

2bx2d
9

6.235

124.915

24.307

466.962

82.07

2764.91

5.22

233.82

8.64

4919.04

37.44

0.864

1408.64

2165.04

2.48

3576.16

22.32

0.496

903.9

1357

2.3

2263.2

13.8

0.23

CB04B1

CB41A1

CC01A1

10

CC02C1

11

CD04L1

12

CD04J1

13

CD04H1

115
Cofraje pt. beton armat in stilpisori
0.002
mp
248
Sustineri din schele pt. cofrajele planseelor
0.001
Kg
1015
Montarea armaturilor din otel beton in fundatii
0
Kg
6275
Montarea armaturilor din otel beton in placi
0
mc
98
Zidarie de caramida plina (37,5)
1.304
mc
42.5
Zidarie de caramida plina (25 cm)
1.305

11.8
0.02
0.12
1.7
8.64
0.01
0.04
0.13
0.34
0
0
0.18
0.34
0
0
362
111
2.42
46.9
393
119
2.43
47

2
mc
5.4

3
396
119

903.9

1357

2.3

2263.2

13.8

0.23

421.6

2142.72

2.48

2566.8

9.92

0.248

131.95

345.1

477.05

1129.5

2133.5

3263

35476

10878

237.16

46591.16

4596.2

127.792

16702.5

5057.5

103.275

21863.28

1997.5

55.4625

2138.4

642.6

13.176

2794.176

253.8

7.0524

13

CD04H1

14

CE02A1

15

CE13A1

16

CE14A1

17

CE17B1

18

CE19A1

19

CE19C1

20

CF01B1

Zidarie de caramida plina (12,5 cm)


1.306
mp
195
Invelitoare din tigle solzi
0.007
m
22
Jgheaburi din tabla zincata de 0.5 mm grosime
0.003
m
46
Burlane din tabla zincata rotunde cu diametru 15,4cm
0.002
mp
195
Sarpanta din lemn la acoperise simple cu 4 ape
0.016
m
41
Pazii la streasina din scanduri din lemn
0

2.44
47
69.67
8.52
2.51
0.37
31.8
5.09
0.03
0.11
34.1
7.45
0.03
0.12
48.77
14.2
2.27
0.39
4.28
1.88
0.21
0

2
m
41
Streasina simpla din lemn
0.001
mp

3
13.186
14.9
0.08
0.05
0.95

2138.4

642.6

13.176

2794.176

253.8

7.0524

13585.65

1661.4

489.45

15736.5

72.15

1.365

699.6

111.98

0.66

812.24

2.42

0.066

1568.6

342.7

1.38

1912.68

5.52

0.092

9510.15

2769

442.65

12721.8

76.05

3.12

175.48

77.08

8.61

261.17

540.626

610.9

3.28

1154.806

2.05

0.041

772.35

6853.59

203.25

7829.19

2.439

20

CF01B1

21

CF03B1

22

CF06K1

23

CF10A1

24

CG01D1

25

CG02D1

26

CG11A1

813
Tencuieli interioare driscuite la pereti
0.003
mp
277
Tencuieli interioare driscuite la tavane
0.003
mp
1042
Tencuieli exterioare obisnuite
0.003
mp
970.3
Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite
0.002
mp
381
Strat suport pentru pardoseli
0
mp
114
Pardoseli din parchet pe suport existent
0.001

8.43
0.25
0
1.1
10.4
0.36
0.05
1.1
15.5
1.74
0.05
0.28
1.85
0.03
0.01
0
4.43
0.69
0
8.86
10
0.18
0.02

2
mp
267
Pardoseli din placi de gresie ceramica
0.014

3
85.45
12.4
0.81
0.43

772.35

6853.59

203.25

7829.19

2.439

304.7

2880.8

99.72

3285.22

13.85

0.831

1146.2

16151

1813.08

19110.28

52.1

3.126

271.684

1795.055

29.109

2095.848

9.703

1.9406

1687.83

262.89

1950.72

1010.04

1140

20.52

2170.56

2.28

0.114

22815.15

3310.8

216.27

26342.22

114.81

3.738

27

CG12A1

28

CK01A1

29

CK01B1

30

CK03A1

31

CK09A1

32

CL20B1

33

CM01F1

m
34
Scafe sau plinte din gresie ceramica
0.001
mp
5.14
Ferestre din lemn S<1mp
0.002
mp
15.9
Ferestre din lemn S 1:2,5 mp
0.001

24.36
4.28
0.18
0.05
123.35
27.9
0
0
154.72
13
0
0.06

2
mp
74.91
Usi din lemn exterioare sau interioare
0
m
22.7
Pervaze pentru ferestre
0
Kg
0
Balustrazi metalice pentru scari interioare
0
mp
51.1
Geamuri pe tamplarie de lemn

3
185.79
14.9
0.21
0.02
9.8
2.79
0.24
0
11.5
1.31
0
0
17.06
3.9
0

828.24

145.52

6.12

979.88

1.7

0.034

634.019

143.406

777.425

0.01028

2460.048

206.7

2666.748

0.954

0.0159

15.7311

15049.42

1.4982

13917.53 1116.159

222.46

63.333

5.448

291.241

871.766

199.29

1071.056

33

CM01F1

34

CN01B1

35

CN09A1

36

CO02B1

37

CI06A1

38 CZ0104B1

39 CZ0106B1

40 CZ0201D1

0
mp
2132
Zugraveli interioare si exterioare executate simplu
0

0
19.41
0.94
0
0.02

2
mp
95.95
Vopsitorii pe tamplarie de lemn
0
mp
38.6
Trotuar din placi de beton asezate pe strat de nisip
0.168
mp
101.7
Placaj de faianta de M100-T cu adaos de var
0.013
mc
15.57
Preparare beton B100
0.203
mc
60.68
Preparare beton B200
0.35
mc
30

3
10.82
8.23
0
0
10.44
8.84
0.02
0.06
84.32
30.2
0.72
0.35
123
15.5
9.56
6.62
193
18.2
10.9
11.4
121
11.6

871.766

199.29

1071.056

41382.12

2004.08

43386.2

42.64

1827.848

1038.179 789.6685

402.984

341.224

0.772

744.98

2.316

6.4848

8575.344

3071.34

73.224

11719.91

35.595

1.3221

1915.11

241.335

11711.24 1104.376

3630

348

148.8492 2305.294 103.0734

3.16071

661.412

13477.03

691.752

21.238

275.7

4253.7

198.9

5.4

40 CZ0201D1

41 CZ0206D1

42 CZ0207D1

43 CZ0209D1

44 CZ0301K1

45 CZ0302U1

46 TSA01B1

Preparare mortar M10-Z


0.18

9.19
6.63

3630

348

275.7

4253.7

198.9

5.4

2
mc
0
Preparare mortar M10-T
0.301
mc
19.62
Preparare mortar M-25-T
0.306
mc
32.3
Preparare mortar M100-T
0.301
Kg
1015
Fasonare armaturi in fundatii
0.001
Kg
6275
Fasonare armaturi in placi
0.001
mc
32
Indepartare strat vegetal
0

3
169
13.6
9.6
11.7
169
13.8
9.87
11.5
202.00
15.70
11.50
12.80
5.1
0.31
0.01
0.05
5.12
0.28
0.01
0.05
0
0
368
0

3315.78

270.756

225.63

6.00372

6524.6

507.11

371.45

7403.16

413.44

9.7223

5176.5

314.65

10.15

5501.3

50.75

1.015

32128

1757

62.75

33947.75

313.75

6.275

11776

11776

193.6494 3780.185

0
47

48

49

50

51

52

53

54

2
mc
7.5
TSA02B1
Sapatura manuala de pamant in fundatii
0
100mc
1.13
TSC02C1 Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0,21-0,39 mc
0
mc
24
TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamantului in strat uniform
0
100mc
0.24
TSD06A1
Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor
0
mc
12
TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0,0-7mm
0
mp
178.95
IZF01A1 Amorsarea supraf oriz. si vert. pt . aplicarea hidroizolatiei
0
mp
178.95
IZF05A1
Hidroizolatie la subsoluri executata la cald
0.003
mp
IZF10H1

3
0
10.1
0
0
0
0
368
0
0.00
2.60
0.00
0.00
0
37.4
172
0
43.9
12.2
1.76
0
1.29
0.39
0.01
0
7.25
0.88
0.05
0.04
0

75.75

75.75

415.84

415.84

62.4

62.4

8.976

41.28

50.256

526.8

146.4

21.12

694.32

230.8455

69.7905

1.7895

302.4255

1297.388

157.476

8.9475

1463.811

7.158

0.53685

144.0618

10.1096

154.1714

54

IZF10H1

126.37
Strat termoizolant din saltele asezate in poduri
0
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

1.14
0.08
0

144.0618

10.1096

154.1714

249295.3 84063.93 18226.55 351521.8


A
B
C
D

9435.07 342.2362
E
F

DEVIZ GENERAL
Nr. Crt.
Cap. 1
1--1
1--2
1--3
Cap. 2
Cap. 3
3--1
3--2
3--3
3--4
3--5
3--6
Cap. 4
4--1
4--2
4--3
4--4
4--5
Cap. 5
5--1
5--2
5--3
Cap. 6
6--1
6--2

Denumirea capitolelor de cheltuieli


Partea I
Cheltuieli pentru obtinera si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului
Cheltuieli pentru asigurarea unitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru proiectare si asitenta tehnica
Studii de teren
Obtinerea de avize si acorduri si autorizatii (1,6%)
Proiectare si cosultanta (5+2+1+1)%
Organizarea procedurilor de achizitie publica
Consultanta
Asistenta tehnica (0,5%)
Cheltuieli pentru investitii de baza
constructii si instalatii (total DO cu TVA)
Montaj utilaj tehnologic
Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj
Utilaje si echipament tehnologic si functional fara montaj
Dotari
Alte cheltuieli
Organizare de santier (3,6%) din pct 4,1
Comision, taxe, etc. (0,5%) din pct. 4.1
Cheltuieli diverse si neprevazute (3,5%) din pct. 4.1
Alte cheltuieli
Pregatirea personalului de exploatare
Probe tehnice
TOTAL
DIN CARE C + M
Partea II
Valoare ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente in cadrul
obiectivului de investitie
Partea III
Fond de rulment necesar pentru primul ciclu de productie
TOTAL GENERAL
DIN CARE C + M

Valoare totala

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,784,892.80
195,665,021.98
0.00
0.00
10,870,279.00
2,174,055,799.72
0.00
0.00
0.00
0.00
78,266,008.79
10,870,279.00
76,091,952.99
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
2,580,604,234
2,328,413,762

DEVIZ TOTAL
ACTUALIZARI PRETURI
MATERIAL
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT C.F.
GREUTATE

A' =Ax3000
B' =Bx3000
C' =Cx3000
E' =Ex3000
D'=A'+B'+C'
F' =Fx3000

747885950.7
252191780.4
54679662.9
28305208.8
1054757394
1026708.48

ALTE CHELTUIELI DIRECTE


TRANSPORTURI C.F.
E'
TRANSPORTURI AUTO
(G=F*30000)
MANOPERA MAISTRU
(H=4,5%*B')
C.A.S.
(I=(B'+H)*23%)
SOMAJ
(J=(B'+H)*5%)
FOND DE RISC SI ACCIDENTE (K=(B'+H)*2%

28305208.8
10267084.8
11348630.118
60614294.41914
13177020.5259
5270808.21036

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE


L=A'+G+E'
M=B'+H+I+J+K
N=C'
O=L+M+N

786458244.3
342602533.6734
54679662.9
1183740440.8734

CHELTUIELI INDIRECTE
Chirii, salarii, TESA (P=12%*O)
Profit
(R=(P+O)*6%)
Total Cheltuieli
(S=P+R+O)
T.V.A.
(T=19%*S)

142048852.904808
79547357.6266925
1405336651.4049
267013963.766931

Total General

1672350615.17183

(U=S+T)

CENTRALIZATOR DE MATERIALE
NR. CR.

DENUMIRE MATERIAL

U.M

CANTITATEA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CIMENT
NISIP
PIETRIS
BALAST
ARMATURA
MAT. LEMNOS
VAR
CARAMIDA
GRESIE/FAIANTA
BITUM
PARCHET
GEAM

Kg
mc
mc
mc
Kg
mc
mc
bucati
mp
Kg
mp
mp

200410.987
2142.32342
23.3618
329.11535
7267.9765
168.630392
2.53115
52770.06
240.569
227.50135
112.8885
57.6912
263753.635662

DEVIZ PE CATEGORII DE MATERIALE


NR.
CR.
Simbol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

CA01B1
CA02C1
CA02I1
CA02L1
CB01A1
CB04A1
CB04B1
CB41A1
CC01A1
CC02C1
CD04L1
CD04J1
CD04H1
CE02A1
CE13A1
CE14A1
CE17B1
CE19A1
CE19C1
CF01B1
CF03B1
CF06K1
CF10A1
CG01D1
CG02D1
CG11A1
CG12A1

Denumire articol
Turnare beton marca B 100 in fundatii continue
Turnare beton in cuzineti
Turnare B200 in plansee,grinzi,placi
Turnare beton marca B200 in buiandrugi cu v= 0,5 mc
Cofraje pt. cuzineti din panouri refolosibile
Cofraje pentru beton armat in placi
Cofraje pt. beton armat in stilpisori
Sustineri din schele pt. cofrajele planseelor
Montarea armaturilor din otel beton in fundatii
Montarea armaturilor din otel beton in placi
Zidarie de caramida plina (37,5)
Zidarie de caramida plina (25 cm)
Zidarie de caramida plina (12,5 cm)
Invelitoare din tigle solzi
Jgheaburi din tabla zincata de 0.5 mm grosime
Burlane din tabla zincata rotunde cu diametru 15,4cm
Sarpanta din lemn la acoperise simple cu 4 ape
Pazii la streasina din scanduri din lemn
Streasina simpla din lemn
Tencuieli interioare driscuite la pereti
Tencuieli interioare driscuite la tavane
Tencuieli exterioare obisnuite
Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite
Strat suport pentru pardoseli
Pardoseli din parchet pe suport existent
Pardoseli din placi de gresie ceramica
Scafe sau plinte din gresie ceramica

NR.
CR.
Simbol
28 CK01A1

Denumire articol
Ferestre din lemn S<1mp

Ciment
Kg
U.M. Cantitate NC
CT
mc
mc
mc
mc
mp
mp
mp
mp
Kg
Kg
mc
mc
mc
mp
m
m
mp
m
m
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
m

4.3
11.15
56.6
3.6
288
248
115
248
1015
6275
98
42.5
5.4
195
22
46
195
41
41
813
277
1042
970.3
381
114
267
34

0.8
1.4
1.4
391
13.83
1.413

NC

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650.4
387.8
1458.8
0
148971
0
3692.61
48.042

Ciment
Kg
U.M. Cantitate NC
CT
mp

5.14

0.007
0.007
1.407
1.28
0.037
0.003

NC
0

Nisip
mc
CT

NC

Pietris
mc
CT

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.691
1.939
1466.094
0
487.68
0
9.879
0.102

Nisip
mc
CT

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NC
0

Pietris
mc
CT
0

29 CK01B1

Ferestre din lemn S 1:2,5 mp

mp

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Usi din lemn exterioare sau interioare


Pervaze pentru ferestre
Balustrazi metalice pentru scari interioare
Geamuri pe tamplarie de lemn
Zugraveli interioare si exterioare executate simplu
Vopsitorii pe tamplarie de lemn
Trotuar din placi de beton asezate pe strat de nisip
Placaj de faianta de M100-T cu adaos de var
Preparare beton B100
Preparare beton B200
Preparare mortar M10-Z
Preparare mortar M10-T
Preparare mortar M-25-T
Preparare mortar M100-T
Fasonare armaturi in fundatii
Fasonare armaturi in placi
Indepartare strat vegetal
Sapatura manuala de pamant in fundatii
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0,21-0,39 mc
Imprastierea cu lopata a pamantului in strat uniform
Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor
Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0,0-7mm
Amorsarea supraf oriz. si vert. pt . aplicarea hidroizolatiei
Hidroizolatie la subsoluri executata la cald
Strat termoizolant din saltele asezate in poduri
CANTITATE TOTALA DE MATERIAL

mp
m
Kg
mp
mp
mp
mp
mp
mc
mc
mc
mc
mc
mc
Kg
Kg
mc
mc
100mc
mc
100mc
mc
mp
mp
mp

CK03A1
CK09A1
CL20B1
CM01F1
CN01B1
CN09A1
CO02B1
CI06A1
CZ0104B1
CZ0106B1
CZ0201D1
CZ0206D1
CZ0207D1
CZ0209D1
CZ0301K1
CZ0302U1
TSA01B1
TSA02B1
TSC02C1
TSD01B1
TSD06A1
TSD16B1
IZF01A1
IZF05A1
IZF10H1

NR.
CR.
Simbol
1
2
3
4

CA01B1
CA02C1
CA02I1
CA02L1

Denumire articol
Turnare beton marca B 100 in fundatii continue izolate
Turnare beton in cuzineti
Turnare B200 in plansee,grinzi,placi
Turnare beton marca B200 in buiandrugi cu v= 0,5 mc

15.9

74.91
22.7
0
51.1
2132
95.95
38.6
101.7
15.57
60.68
30
0
19.62
32.3
1015
6275
32
7.5
1.13
24
0.24
12
178.95
178.95
126.37

0
0
0
0
0
0
0
1083.11
3160.71
21238
3540
0
3551.22
12629.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200411

0
0
0
0
0
0
4.1302
2.7459
2.30436
58.67756
37.8
0
23.9364
41.344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2142.3234

0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.3618
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.3618

10.65
203
350
118
1.47
181
391

Balastt
mc
U.M. Cantitate NC
CT
mc
mc
mc
mc

55.25
25.73
70.45
0.69

0.107
0.027
0.148
0.967
1.26
1.23
1.22
1.28

NC
0
0
0
0

Armatura
Kg
CT

0.385

NC
0
0
0
0

Lemn
mc
CT
0
0
0
0

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

CB01A1
CB04A1
CB04B1
CB41A1
CC01A1
CC02C1
CD04L1
CD04J1
CD04H1
CE02A1
CE13A1
CE14A1
CE17B1
CE19A1
CE19C1
CF01B1
CF03B1
CF06K1
CF10A1
CG01D1
CG02D1
CG11A1
CG12A1

Simbol
28
29
30
31
32
33
34

CK01A1
CK01B1
CK03A1
CK09A1
CL20B1
CM01F1
CN01B1

Cofraje pt. cuzineti din panouri refolosibile


Cofraje pentru beton armat in placi
Cofraje pt. beton armat in stilpisori
Sustineri din schele pt. cofrajele planseelor
Montarea armaturilor din otel beton in fundatii
Montarea armaturilor din otel beton in placi
Zidarie de caramida plina (37,5)
Zidarie de caramida plina (25 cm)
Zidarie de caramida plina (12,5 cm)
Invelitoare din tigle solzi
Jgheaburi din tabla zincata de 0.5 mm grosime
Burlane din tabla zincata rotunde cu diametru 15,4cm
Sarpanta din lemn la acoperise simple cu 4 ape
Pazii la streasina din scanduri din lemn
Streasina simpla din lemn
Tencuieli interioare driscuite la pereti
Tencuieli interioare driscuite la tavane
Tencuieli exterioare obisnuite
Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite
Strat suport pentru pardoseli
Pardoseli din parchet pe suport existent
Pardoseli din placi de gresie ceramica
Scafe sau plinte din gresie ceramica

mp
mp
mp
mp
Kg
Kg
mc
mc
mc
mp
m
m
mp
m
m
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
m

Denumire articol
Ferestre din lemn S<1mp
Ferestre din lemn S 1:2,5 mp
Usi din lemn exterioare sau interioare
Pervaze pentru ferestre
Balustrazi metalice pentru scari interioare
Geamuri pe tamplarie de lemn
Zugraveli interioare si exterioare executate simplu

U.M.
mp
mp
mp
m
Kg
mp
mp

140.14
405.22
67.2
405.22
1801.1
5386
61.22
55.5
4.87
336.91
75.4
15.2
318.113
75.4
75.4
686.44
204.79
163.76
723.23
331.68
118.83
62.3
150.5
Balastt
mc
Cantitate NC
CT
8
20.28
57.12
24.4
92.5
56.56
886.99

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NC
0
0
0
0
0
0
0

Armatura
Kg
CT

0.004
0.0009

0.0015
0.002
0.003

0.038
0.05
2.011

NC
0
0
0
0
0
0
0

0.56056
0.364698
0
0
0
0
0.09183
0.111
0.01461
0
0
0
12.088294
3.77
151.6294
0
0
0
0
0
0
0
0

Lemn
mc
CT
0
0
0
0
0
0
0

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

CN09A1
CO02B1
CI06A1
CZ0104B1
CZ0106B1
CZ0201D1
CZ0206D1
CZ0207D1
CZ0209D1
CZ0301K1
CZ0302U1
TSA01B1
TSA02B1
TSC02C1
TSD01B1
TSD06A1
TSD16B1
IZF01A1
IZF05A1
IZF10H1

Vopsitorii pe tamplarie de lemn


Trotuar din placi de beton asezate pe strat de nisip
Placaj de faianta de M100-T cu adaos de var
Preparare beton B100
Preparare beton B200
Preparare mortar M10-Z
Preparare mortar M10-T
Preparare mortar M-25-T
Preparare mortar M100-T
Fasonare armaturi in fundatii
Fasonare armaturi in placi
Indepartare strat vegetal
Sapatura manuala de pamant in fundatii
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0,21-0,39 mc
Imprastierea cu lopata a pamantului in strat uniform
Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor
Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0,0-7mm
Amorsarea supraf oriz. si vert. pt . aplicarea hidroizolatiei
Hidroizolatie la subsoluri executata la cald
Strat termoizolant din saltele asezate in poduri
CANTITATE TOTALA DE MATERIAL

mp
mp
mp
mc
mc
mc
mc
mc
mc
Kg
Kg
mc
mc
100mc
mc
100mc
mc
mp
mp
mp

227.64
51.38
168
85.77
171.9
29.012
12.359
9.5
10.28
1801.1
5386
74.976
44.1
9.1314
154.36
1.544
180.61
107.363
107.363
318.113

0
0
0
1.205 103.353
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.25 225.763
0
0
0
329.115

NR.
CR.
Simbol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CA01B1
CA02C1
CA02I1
CA02L1
CB01A1
CB04A1
CB04B1
CB41A1
CC01A1
CC02C1

Denumire articol
Turnare beton marca B 100 in fundatii continue
Turnare beton in cuzineti
Turnare B200 in plansee,grinzi,placi
Turnare beton marca B200 in buiandrugi cu v= 0,5 mc
Cofraje pt. cuzineti din panouri refolosibile
Cofraje pentru beton armat in placi
Cofraje pt. beton armat in stilpisori
Sustineri din schele pt. cofrajele planseelor
Montarea armaturilor din otel beton in fundatii
Montarea armaturilor din otel beton in placi

U.M. Cantitate NC
mc
mc
mc
mc
mp
mp
mp
mp
Kg
Kg

55.25
25.73
70.45
0.69
140.14
405.22
67.2
405.22
1801.1
5386

Var
mc
CT

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.015 1828.1165
1.01
5439.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7267.9765

NC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Caramida
buc
CT

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168.63039

Gresie si faianta
mc
NC
CT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
12
13
14
15
16
17

CD04L1
CD04J1
CD04H1
CE02A1
CE13A1
CE14A1
CE17B1

Zidarie de caramida plina (37,5)


Zidarie de caramida plina (25 cm)
Zidarie de caramida plina (12,5 cm)
Invelitoare din tigle solzi
Jgheaburi din tabla zincata de 0.5 mm grosime
Burlane din
rotunde
cu diametru
15,4cm
Sarpanta
dintabla
lemnzincata
la acoperise
simple
cu 4 ape

mc
mc
mc
mp
m
m
mp

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

CE19A1
CE19C1
CF01B1
CF03B1
CF06K1
CF10A1
CG01D1
CG02D1
CG11A1
CG12A1

Pazii la streasina din scanduri din lemn


Streasina simpla din lemn
Tencuieli interioare driscuite la pereti
Tencuieli interioare driscuite la tavane
Tencuieli exterioare obisnuite
Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite
Strat suport pentru pardoseli
Pardoseli din parchet pe suport existent
Pardoseli din placi de gresie ceramica
Scafe sau plinte din gresie ceramica

m
m
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
m

61.22
55.5
4.87
336.91
75.4
15.2
318.113

0
0
0
0
0
0
0

Simbol
CK01A1
CK01B1
CK03A1
CK09A1
CL20B1
CM01F1
CN01B1
CN09A1
CO02B1
CI06A1
CZ0104B1
CZ0106B1
CZ0201D1
CZ0206D1

Denumire articol
Ferestre din lemn S<1mp
Ferestre din lemn S 1:2,5 mp
Usi din lemn exterioare sau interioare
Pervaze pentru ferestre
Balustrazi metalice pentru scari interioare
Geamuri pe tamplarie de lemn
Zugraveli interioare si exterioare executate simplu
Vopsitorii pe tamplarie de lemn
Trotuar din placi de beton asezate pe strat de nisip
Placaj de faianta de M100-T cu adaos de var
Preparare beton B100
Preparare beton B200
Preparare mortar M10-Z
Preparare mortar M10-T

U.M. Cantitate NC
mp
mp
mp
m
Kg
mp
mp
mp
mp
mp
mc
mc
mc
mc

26569.48
24087
2113.58
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
64.169
0

75.4
0
75.4
0
686.44 0.0015 1.02966
204.79 0.0012 0.24575
163.76 0.0012 0.19651
723.23 0.001 0.72323
331.68
0
118.83
0
62.3
0
150.5
0

NR.
CR.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

434
434
434

8
20.28
57.12
24.4
92.5
56.56
886.99
227.64
51.38
168
85.77
171.9
29.012
12.359

Var
mc
CT

0.002

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.336
0
0
0
0

NC

Caramida
buc
CT

1.03

Gresie si faianta
mc
NC
CT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.05

0
0
0
0
0
0
0
0
0
176.4
0
0
0
0

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

CZ0207D1
CZ0209D1
CZ0301K1
CZ0302U1
TSA01B1
TSA02B1
TSC02C1
TSD01B1
TSD06A1
TSD16B1
IZF01A1
IZF05A1
IZF10H1

Preparare mortar M-25-T


Preparare mortar M100-T
Fasonare armaturi in fundatii
Fasonare armaturi in placi
Indepartare strat vegetal
Sapatura manuala de pamant in fundatii
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0,21-0,39 mc
Imprastierea cu lopata a pamantului in strat uniform
Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor
Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0,0-7mm
Amorsarea supraf oriz. si vert. pt . aplicarea hidroizolatiei
Hidroizolatie la subsoluri executata la cald
Strat termoizolant din saltele asezate in poduri
CANTITATE TOTALA DE MATERIAL

NR.
CR.
Simbol
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CA01B1
CA02C1
CA02I1
CA02L1
CB01A1
CB04A1
CB04B1
CB41A1
CC01A1
CC02C1
CD04L1
CD04J1
CD04H1
CE02A1
CE13A1
CE14A1
CE17B1

Denumire articol
Turnare beton marca B 100 in fundatii continue izolate
Turnare beton in cuzineti
Turnare B200 in plansee,grinzi,placi
Turnare beton marca B200 in buiandrugi cu v= 0,5 mc
Cofraje pt. cuzineti din panouri refolosibile
Cofraje pentru beton armat in placi
Cofraje pt. beton armat in stilpisori
Sustineri din schele pt. cofrajele planseelor
Montarea armaturilor din otel beton in fundatii
Montarea armaturilor din otel beton in placi
Zidarie de caramida plina (37,5)
Zidarie de caramida plina (25 cm)
Zidarie de caramida plina (12,5 cm)
Invelitoare din tigle solzi
Jgheaburi din tabla zincata de 0.5 mm grosime
Burlane din tabla zincata rotunde cu diametru 15,4cm
Sarpanta din lemn la acoperise simple cu 2 ape

mc
mc
Kg
Kg
mc
mc
100mc
mc
100mc
mc
mp
mp
mp

9.5
10.28
1801.1
5386
74.976
44.1
9.1314
154.36
1.544
180.61
107.363
107.363
318.113

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53115

Bitum
Kg
U.M. Cantitate NC
CT
mc
mc
mc
mc
mp
mp
mp
mp
Kg
Kg
mc
mc
mc
mp
m
m
mp

55.25
25.73
70.45
0.69
140.14
405.22
67.2
405.22
1801.1
5386
61.22
55.5
4.87
336.91
75.4
15.2
318.113

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52770.06

NC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Parchet
mp
CT

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.569

NC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Geam
mp
CT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CE19A1
CE19C1
CF01B1
CF03B1
CF06K1
CF10A1
CG01D1
CG02D1
CG11A1
CG12A1

Pazii la streasina din scanduri din lemn


Streasina simpla din lemn
Tencuieli interioare driscuite la pereti
Tencuieli interioare driscuite la tavane
Tencuieli exterioare obisnuite
Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite
Strat suport pentru pardoseli
Pardoseli din parchet pe suport existent
Pardoseli din placi de gresie ceramica
Scafe sau plinte din gresie ceramica

NR.
CR.
Simbol
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

CK01A1
CK01B1
CK03A1
CK09A1
CL20B1
CM01F1
CN01B1
CN09A1
CO02B1
CI06A1
CZ0104B1
CZ0106B1
CZ0201D1
CZ0206D1
CZ0207D1
CZ0209D1
CZ0301K1
CZ0302U1
TSA01B1
TSA02B1

Denumire articol
Ferestre din lemn S<1mp
Ferestre din lemn S 1:2,5 mp
Usi din lemn exterioare sau interioare
Pervaze pentru ferestre
Balustrazi metalice pentru scari interioare
Geamuri pe tamplarie de lemn
Zugraveli interioare si exterioare executate simplu
Vopsitorii pe tamplarie de lemn
Trotuar din placi de beton asezate pe strat de nisip
Placaj de faianta de M100-T cu adaos de var
Preparare beton B100
Preparare beton B200
Preparare mortar M10-Z
Preparare mortar M10-T
Preparare mortar M-25-T
Preparare mortar M100-T
Fasonare armaturi in fundatii
Fasonare armaturi in placi
Indepartare strat vegetal
Sapatura manuala de pamant in fundatii

m
m
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
m

75.4
75.4
686.44
204.79
163.76
723.23
331.68
118.83
62.3
150.5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bitum
Kg
U.M. Cantitate NC
CT
mp
mp
mp
m
Kg
mp
mp
mp
mp
mp
mc
mc
mc
mc
mc
mc
Kg
Kg
mc
mc

8
20.28
57.12
24.4
92.5
56.56
886.99
227.64
51.38
168
85.77
171.9
29.012
12.359
9.5
10.28
1801.1
5386
74.976
44.1

0
0
0
0
0
0
0
0
0.98 50.3524
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.95

NC

0
0
0
0
0
0
0
112.8885
0
0

Parchet
mp
CT

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Geam
mp
CT

1.02

0
0
0
0
0
57.6912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

49
50
51
52
53
54
64

TSC02C1
TSD01B1
TSD06A1
TSD16B1
IZF01A1
IZF05A1
IZF10H1

Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0,21-0,39 mc


Imprastierea cu lopata a pamantului in strat uniform
Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor
Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0,0-7mm
Amorsarea supraf oriz. si vert. pt . aplicarea hidroizolatiei
Hidroizolatie la subsoluri executata la cald
Strat termoizolant din saltele asezate in poduri
CANTITATE TOTALA DE MATERIAL

100mc
mc
100mc
mc
mp
mp
mp

9.1314
154.36
1.544
180.61
107.363
107.363
318.113

0
0
0
0
0.15 16.1045
1.5 161.045
0
227.501

0
0
0
0
0
0
0
112.8885

0
0
0
0
0
0
0
57.6912