Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA 2 la procedur

PS-04.03.02
CERERE-TIP DE PARTICIPARE LA
TRGUL REGIONAL PENTRU ARTIZANAT I METEUGURI
(Se completeaz toate rubricile din formularul-tip n limba romn)
SECIUNEA A Date solicitant
Operatori economici
Subscrisa................................................avnd datele de identificare menionate n Formularul de
nscriere (Anexa1) reprezentant legal prin dl/dna............................................, avnd calitatea
de ....................................., solicit participarea n condiiile prevederilor Programului naional
multianual pentru susinerea meteugurilor i artizanatului, la Trgul Regional pentru Artizanat i
Meteuguri 2015.
Nr. cont ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului/nr. cont banca comercial
pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului n condiiile Ordonanei
de Urgen a Guvernului nr. 146/2002, republicat:....................................................................................
Forma juridic: ..........................................................
Forma de proprietate 100% privat
DA
NU
Capitalul social: ........................ lei deinut de
- persoane fizice ........................ %
- persoane juridice ...................... %
Numrul mediu anual de personal (n anul fiscal anterior) ....................................................
Cifra de afaceri anual net (conform ultimei situaii financiare anuale aprobate) ........................... lei
Precizai numrul de persoane care particip la Trgul Regional pentru Artizanat i Meteuguri din
partea solicitantului.......i completai
datele de mai jos pentru toi nsoitorii.
Dl/Dna...................................., avnd funcia de...................identificat cu BI/CI Seria.....Nr........
SECIUNEA B Categoria solicitantului
Bifai categoria n care v ncadrai:
Microintreprindere
ntreprindere mic
ntreprindere mijlocie
Societate cooperativ
Asociaii profesionale

ntreprindere familial
ntreprindere individual
Persoan fizic autorizat
Societate meteugreasc mixt

Fundaii/Asociaii

Codul CAEN principal al firmei este ......................................


13

Obiectul de activitate pe care se acceseaz Programul este...................................................................


Obiectivul general / scop al asociaiei fundaiei: ................................................................................
Tipul de meteug practicat....................................................................................................................
Descriei produsele/serviciile meteugreti de mic industrie i artizanale/produse de art popular,
pe care dumneavoastr le realizai/societatea dumneavoastr le dezvolt prin activitatea desfurat,
respectnd definiia de la punctul 1.3 din procedura programului.
Menionai produsele de meteug/artizanat cu care participai la Trgul Regional pentru Artizanat i
Meteuguri.
Organizai ateliere de lucru n timpul Trgului? Da Nu

SECIUNEA C Tipul activitilor pentru care se solicit finanarea:


Decontare transport solicitant
(de la adresa solicitantului menionat n formularul de nscriere pn la trg i retur).
Specificai mijlocul de transport cu care v deplasai:
Pentru autoturism v rugm s menionai numrul de nmatriculare:
V rugm s menionai traseul:
Decontare transport pentru produsele meteugreti/artizanale ale solicitantului
(n cazul n care produsele necesit transport separat)
(de la adresa solicitantului menionat n formularul de nscriere pn la trg i retur).
Specificai mijlocul de transport cu care transportai produsele:
Mentionai numrul de nmatriculare:
V rugm s menionai traseul:

12

Decontare cazare n Bucureti pe perioada Trgul Regional pentru Artizanat i Meteuguri


Suma maxim acordat unui beneficiar pentru transport nu va depai 1000 lei. n limita sumei de 1000
lei beneficiarul i poate deconta una din cheltuieli (transportul i transportul produselor) sau ambele
cheltuielile menionate. Se acord finanare pentru transportul produselor n vederea prezentrii
acestora la Trg, n cazul n care acestea necesit un transport separat i nu pot fi transportate n acelai
mijloc de transport cu solicitantul.
n cazul n care suma total cheltuit depete 1000 lei, diferena va fi suportat de ctre beneficiar.
n cazul n care beneficiarul se deplaseaz cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri
carburant la 100 km parcuri. TVA este cheltuiala neeligibil i nu se deconteaz.
SECIUNEA D Declaraie pe propria rspundere

Operatori economici
Subsemnatul(a) ......................................., identificat() cu B.I./C.I. seria ........ nr. ............................,
eliberat() de .................................. la data de ......................, cu domiciliul n localitatea.......................,
str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeul ................, n calitate de
reprezentant legal al solicitantului .............................................., declar pe propria rspundere c toate
informaiile furnizate i consemnate n prezenta cerere sunt corecte i complete.
neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje
pecuniare este pedepsit conform legii.
De asemenea, declar pe propria rspundere c n ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul n curs:
nu am beneficiat de ajutoare de stat i de ajutoare de minimis;
am beneficiat de ajutoare de stat i de ajutoare de minimis;
Nr Anul acordrii Forma ajutorului
.
ajutorului
crt.

Instituia
finanatoare

Programul prin care a Cuantumul


beneficiat de finanare
ajutorului
acordat

TOTAL
n conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind ajutoarele de minimis,
publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12. 2013.
Declar pe propria rspundere c ntreprinderea nu se afl n procedur de executare silit, reorganizare
judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare sau administrare special; c
ntreprinderea nu are activitile suspendate sau alte situaii similare reglementate de lege
Declar pe propria rspundere c mpotriva ntreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui
ajutor de stat sau n cazul n care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.
Declar pe propria rspundere c ntreprinderea nu a beneficiat i nu va beneficia de ajutoare de stat pe
alte scheme de minimis de la ali furnizori de ajutor de stat pe aceleai costuri eligibile pentru care a
solicitat ajutor de stat n temeiul prezentei scheme;
Declar pe propria rspundere c ntreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale;
Declar pe propria rspundere c toate informaiile furnizate i consemnate n prezenta cerere sunt
corecte i complete i neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n
scopul de a obine avantaje pecuniare este pedepsit conform legii.
13

NOT!
Solicitantul nu este obligat s suporte nici o tax din partea niciunei persoane sau instituii care l ajut
n completarea acestei cereri. Reprezentanii OTIMMC pot discuta cu solicitanii toate sau doar o parte
din elementele acestei cereri, dar le este interzis s completeze cererea n locul acestora.
n cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de participare la Trgul regional pentru
artizanat i meteug care sunt completate n mod corect, orice modificare a coninutului acesteia fa
de varianta transmis i publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, atrgnd dup sine
respingerea de la finanare.

Semntura autorizat i tampila solicitantului


Numele ..........................................
Semntura .......................................
Data semnrii ...................................

tampila

Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeai persoan autorizat s reprezinte
legal societatea.
14

S-ar putea să vă placă și