Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA nr.

9 la Procedur
PS-04.03.09

ANGAJAMENT

Subsemnatul(a) ........................... domiciliat() n ............................, identificat() cu B.I./C.I.


seria .............. nr. ...................... eliberat de ............................. la data de .........................., reprezentant
legal/mputernicit al. ...................... cu sediul n .........................., m oblig prin prezentul angajament s
raportez efectele participrii la Trgul Regional pentru Artizanat i Meteuguri organizat n cadrul
Programului naional pentru susinerea meteugurilor i artizanatului 2015, ctre Unitatea
Monitorizare, Control i Raportare din cadrul OTIMMC........ pe o perioada de 3 (trei) ani, ncepnd
cu anul urmtor participrii la Trgul Regional pentru Artizanat i Meteuguri, prin completarea i
transmiterea prin pot sau prin fax a formularului prevzut n anexa la acest angajament.
Numele
i
funcia
semnatarului
ntreprinderea ..............................................................

autorizat

reprezinte

Data ntocmirii..........................
Semntura..................................
tampila

30

Anexa la
Angajament
FORMULAR DE RAPORTARE1
PROGRAMUL PENTRU SUSINEREA METEUGURILOR I ARTIZANATULUI
(Se completeaz toate rubricile n limba romn)
Perioada pentru raportare: anul ...............
Datele de identificare a solicitantului:
Denumirea solicitantului ..............................................................
Adresa ...........................................................................................
Telefon/fax ..............................
E-mail .....................................
Cod potal................................
Data nregistrrii operatorului economic...................................
Numrul de nmatriculare n Registrul Comerului (dup caz) ..................
Codul unic de nregistrare (dup caz) .......................................................
Am participat la numele i funcia semnatarului autorizat s reprezinte ntreprinderea, iar decontarea s-a
efectuat pe baza Cererii-tip de decontare nr. ................ din data de ..............
Date de raportare tehnic:
- Cifra de afaceri .............................................................. lei
- Profitul brut .................................................................... lei
- Numrul mediu scriptic anual de personal ............ ..................
- Numr de locuri de munc nou-create ...........,
- n perioada considerat ai ncheiat contracte cu noi parteneri?
NU
DA
- n perioada considerat ai exportat pe noi piee?
NU
DA

n urmtoarele ri: .....................................................................................................

Subsemnatul/Subsemnata ........................., identificat/identificat cu B.I./C.I. seria .............. nr. ...........,


eliberat de ............. la data de ........................, cu domiciliul n localitatea .............................,
str. .................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeul ............., n calitate de reprezentant legal
al societii .................................................................., declar pe propria rspundere c toate informaiile
furnizate i consemnate n prezentul formular sunt corecte i complete.
Semntura autorizat i tampila solicitantului

Funcia....................................

Data semnrii .................


1

Se completeaz pentru urmtorii 3 ani bugetari ncepnd cu anul 2015. Prezentul formular de raportare se trimite la
OTIMMC de care aparine operatorul economic pn la sfritul lunii iunie a anului de raportare menionat.

31

32

S-ar putea să vă placă și