Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

Capitolul I. Reglementarea socială şi reglementarea juridică

1

§1. Consideraţii introductive

1

§2. Drept şi non-drept

3

§3. Criteriul juridicităţii

5

§4. Internormativitatea – aspect esenţial al abordării sistemice a dreptului

6

4.1. Drept şi religie

6

4.2. Drept şi morală

11

§5. Pluralismul juridic

17

§6. Concluzii

 

23

Capitolul al II-lea. Bazele teoretice ale conceptului de „sistem”. Aplicaţii în domeniul juridic

24

§1.

Concept şi

concepţii

24

§2. Abordarea analitică şi abordarea sistemică

28

2.1. Istoricul abordării sistemice

30

2.2. Bazele teoretice ale sistemicii

32

 

2.2.1. Noţiune

32

2.2.2. Sistemul social

34

§3. Sistemul juridic

 

37

3.1. Consideraţii prealabile

37

3.2. Dreptul occidental

39

VIII

DREPTUL CA SISTEM

Capitolul al III-lea. Coerenţa şi completitudinea sistemului juridic

51

§1. Coerenţa sistemului juridic

51

§2. Lacunele dreptului

54

§3. Definiţia lacunei

63

§4. Închiderea sistemului juridic

73

Capitolul al IV-lea. Tendinţe ale evoluţiei sistemelor juridice şi a subsistemelor lor, cu specială privire asupra convergenţei

78

§1.

Accepţiunile dreptului

78

§2. Diviziunile dreptului

80

§3. Dreptul intern şi dreptul internaţional

91

Bibliografie selectivă

103

Index

107