Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE PRESTRI SERVICII MUZICALE

Nr. ............. / .................................


Articolul 1.
Prile contractului
Prezentul contract s-a ncheiat astzi , ............................................. ntre:
Domnul, n calitate de reprezentant forma ie (prestatoare de servicii
muzicale) domiciliat n ..................................................................................................... ,
legitimat

cu

......CI...,

seria

..........,

nr.

...............................,

eliberat

de ......................................... la data de......................................................


si Domnul ......................................, domiciliat n , com. ..,
jud., nr ., legitimat cu...., seria .........., nr. ..............................., eliberat de
......................... la data de...., numit n continuare "Client".
Articolul 2.
Obiectul contractului
Obiectul contractului l constituie prestarea de servicii muzicale de ctre forma ia
alcatuita din la..(nunta, botez, etc.) programata de Client n data
de ............. , n localitatea ...................., restaurant...
Articolul 3.
Valoarea contractului i modul de plat
3.1. Valoarea prezentului contract este de ............................... .
Aceast

valoare

corespunde

unui

program

ce

se

desf oar

ntre

orele .........................
3.2.

Clientul

va

achita

la

semnarea

prezentului

contract

un

avans

de .................................. , restul de ........................ achitndu-se la terminarea


............nuntii.......... .(nuntii, botezului, etc.)
*) Plata se va face in euro sau lei, la cursul de referin al B.N.R.

Articolul 4.
Raspunderea contractuala
1. Prin semnarea acestui contract, beneficiarul se obliga sa organizeze
evenimentul in locatia mai sus mentionata, la data rezervata;
2. Prestatorul (formatia+saxofonist) raspunde de calitatea serviciului realizat, in
locatia si la data stabilita;
3. Orice renuntare fara motiv intemeiat din partea oricarei dintre parti duce la
inapoierea/pierderea avansului si la plata unei despagubiri in valoare de 1000
.
Articolul 5.
Durata contractului
Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii sale de ctre par i i rmne
n vigoare pn la ndeplinirea tuturor obliga iilor contractuale.
Prezentul contract, negociat potrivit voin ei libere a pr ilor, a fost redactat n
dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.

Client,

Reprezentant formatie

S-ar putea să vă placă și