Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de activitate

Comisia de olimpiade i concursuri

Barlad
STR. VASILE PARVAN, NR. 1 BIS,

FAX: 0235/41.33.23

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Resurse materiale
si financiare

Actiuni

e
l
o

u
i
g

Identificarea programelor

c
i
n

Indicatori de
Proceduri de
Responsabili
evaluare si
monitorizare
performanta
Responsabil Comisie Septembrie 2011 Portofoliul Comisiei de Rapoartele
olimpiade,concursuri
olimpiade si concursuri responsabililor de
Responsabili
Portofoliile Comisiilor Comisii metodice
Comisii metodice
metodice
Termene de
realizare

h
e
T
l

Organizarea activitatii de
Grafic de
performanta la nivelul comisiei desfasurare a
metodice
pregatirii si
desfasurarii
concursurilor scolare
Selectarea pentru performanta Teste predictive
elevilor la nivelul claselor
Selectarea pentru performanta Subiecte de la
elevilor la nivelul scolii pe
concursuri si
discipline si domenii
olimpiade
Planificarea pregatirii pentru
Planificari
performanta la nivelul
calendaristice
comisiilor metodice
Stabilirea concursurilor vizate Site MECTS, Site
ISJ

l
A

An colar 2011-2012

TEL:0235/41.33.23, 0335/40.47.42;

Nr.crt

.
I
.

u
C

a
z

Profesori
Profesori

Responsabili
Comisii metodice
Profesori
Responsabili
Comisii metodice
Profesori
Programe concursuri Responsabili

Octombrie 2011 Numar de elevi


selectati
Octombrie 2011 Numar de elevi
selectati

Rapoartele profesorilor

Octombrie 2011 Planuri de pregatire

Rapoartele
responsabililor de
Comisii metodice
Rapoartele
responsabililor de
Comisii metodice
Rapoartele

Semestrul I

Concursuri si
olimpiade stabilite

Permanent

Programe pentru

Rapoartele profesorilor

pentru concursuri si olimpiade


7.

Pregatirea elevilor
pentru activitatea de
performanta

8.

Participarea la olimpiade si
concursuri la nivelul scolii

9.

Participarea la olimpiade si
concursuri municipale

10. Participarea la olimpiade si


concursuri judetene

12. Participarea la olimpiade si


concursuri nationale

Comisii metodice
Profesori
Programe concursuri Profesori
scolare

Documente de
concurs
Internet
Materiale pentru
probe practice
Transport
Documente de
concurs
Internet
Materiale pentru
probe practice
Transport
Documente de
concurs
Internet
Materiale pentru
probe practice
Transport
Documente de
concurs
Internet
Materiale pentru
probe practice
Transport
Documente de
concurs
Internet
Materiale pentru

Permanent

Responsabil Comisie Conform


olimpiade,concursuri graficelor de
Responsabili
desfasurare
Comisii metodice
Profesori
Conform
Director
Responsabil Comisie graficelor de
olimpiade,concursuri desfasurare
Responsabili
Comisii metodice
Profesori
Director
Conform
Responsabil Comisie graficelor de
olimpiade,concursuri desfasurare
Responsabili
Comisii metodice
Profesori
Conform
Director
Responsabil Comisie graficelor de
olimpiade,concursuri desfasurare
Responsabili
Comisii metodice
Profesori
Conform
Director
Responsabil Comisie graficelor de
olimpiade,concursuri desfasurare
Responsabili
Comisii metodice

c
i
n

h
e
T
l

u
i
g

11. Participarea la olimpiade si


concursuri zonale

e
l
o

scolare

a
z

concursuri si olimpiade responsabililor de


Comisii metodice
Numar de elevi
Rapoarte profesori
pregatiti
Numar de profesori
coordonatori
Numar de elevi
Rapoarte profesori
pregatiti
Rapoartele
Numar de profesori
responsabililor de
coordonatori
Comisii metodice

.
I
.

l
A

u
C

Numar de elevi
pregatiti
Numar de profesori
coordonatori

Rapoarte profesori
Rapoartele
responsabililor de
Comisii metodice

Numar de elevi
pregatiti
Numar de profesori
coordonatori

Rapoarte profesori
Rapoartele
responsabililor de
Comisii metodice

Numar de elevi
pregatiti
Numar de profesori
coordonatori

Rapoarte profesori
Rapoartele
responsabililor de
Comisii metodice

Numar de elevi
pregatiti
Numar de profesori
coordonatori

Rapoarte profesori
Rapoartele
responsabililor de
Comisii metodice

13. Popularizarea rezultatelor

probe practice
Site-ul colii
Presa locala
Rapoarte

Profesori
Director
Periodic
Responsabil Comisie
olimpiade,concursuri

c
i
n

e
l
o

u
i
g

h
e
T
l

u
C

Numar de informari

l
A

.
I
.

a
z

Rapoartele
Responsabilului
Comisiei de olimpiade
si concursuri

Responsabil Comisie,
Prof. ILIE MIHAELA