Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

5 la Normele metodologice pentru Programul ACCES

D E C L A R A I E DE IMPARIALITATE

Subsemnatul/subsemnata
_________________________________,
domiciliat()
n
__________________________________________________________________________
_,
posesor
al
BI/CI
seria
________
nr.
___________
eliberat
de
__________________________ la data de ____________________, n calitate de
preedinte/membru titular/membru supleant al Comisiei de Selecie n cadrul Programului
ACCES pentru anul 2016 cunoscnd prevederile legale referitoare la falsul n declaraii,
declar c nici eu i nici membrii familiei mele, pn la gradul al II-lea inclusiv nu am nici un
interes patrimonial sau nepatrimonial n legtur cu ofertele culturale depuse n cadrul
Sesiunii I de selecie pentru Programul ACCES 2016. n cazul n care pe durata activitii
Comisiei voi constata c un astfel de interes exist, voi declara imediat acest lucru conducerii
Ministerului Culturii i m voi retrage din Comisie.
Declar ca sunt de acord s pstrez confidenialitatea informaiilor sau documentelor
care mi sunt aduse la cunotin sau la care am acces pe parcursul procedurii de evaluare
i sunt de acord ca ele s fie utilizate exclusiv n scopul prezentei evaluri i s nu fie
dezvluite unei tere pri.
Declar c am verificat datele din prezenta declaraie, pe care o declar complet i
corect.

Semntura,
_______________

Data,
___________
a