Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografie minimal:

DOGARU, T.; DNIOR, D.C.; DNIOR, Gh. Teoria general a dreptului, Ed.
tiinific, Bucureti, 1999;
IORGOVAN, Antonie Drept administrativ;
DUU, Mircea Dreptul urbanismului, teorie i practic judiciar, Ed. Economic,
2000;
SOLER-COUTEAUX, Pierre Droit de lurbanisme, Ed. Dalloz, collection COURS,
Parution Octobre, 2000;
JACQUOT, Henri Code de lurbanisme, Ed. Dalloz;
ACTE NORMATIVE:
Constituia Romniei
Codul Civil (Legea 287/2009)
Ansamblul actelor normative n domeniul amenajrii teritoriului i
urbanismului specifice i complementare Legea 50/1991 privind autorizarea
executrii lucrrilor de construcii modificat i completat, Normele
metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii aprobate prin Ordinul Ministrului MTCT nr. 839/2009,
Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu
modificrile i completrile ulterioare, Ordin nr. 34/N din 7 noiembrie 1995
pentru aprobarea Precizrilor privind avizarea documentaiilor de urbanism si
amenajarea teritoriului, precum si a documentaiilor tehnice pentru autorizarea
executrii construciilor, Ordin nr. 13/N din 10 martie 1999 pentru aprobarea
reglementarii tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si coninutulcadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/99, Ordin nr. 21/N din
10 aprilie 2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind
elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism" - Indicativ G.M.007 2000, Ordin nr. 37/N din 8 iunie 2000 pentru aprobarea reglementarii
tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si coninutul-cadru al planului
urbanistic de detaliu", Indicativ: G M 009 2000, Ordin nr. 176/N din 16
august 2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind metodologia
de elaborare si coninutul-cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM010-2000, HGR nr. 525 din 1996 (republicat) pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism modificat i completat, Legea nr. 422
din 2001 (republicata) privind protejarea monumentelor istorice modificat i
completat, Legea nr. 213 din 1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia cu modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 363 din
21 septembrie 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naional - Seciunea I - Reele de transport, Legea nr. 171 din 4 noiembrie
1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional Seciunea a II-a Apa, Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naional - Seciunea a III-a - zone protejate, Legea
nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naional - Seciunea a IV-a Reeaua de localiti cu modificrile i completrile
ulterioare, Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naional - Seciunea a V-a Zone de risc natural, OUG
nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecia mediului cu modificrile i
completrile ulterioare, Ordinul MS nr. 119 din 2014 pentru aprobarea
Normelor de igiena si a recomandrilor privind mediul de viaa al populaiei,
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (republicata) administraiei publice locale cu

modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 18 din 19 februarie 1991


(republicata), fondului funciar cu modificrile i completrile ulterioare, Legea
nr. 7 din 13 martie 1996 (republicata) cadastrului si a publicitii imobiliare cu
modificrile i completrile ulterioare .a.
Acte, directive, recomandri ale Uniunii Europene,
Reglementri tehnice i ghiduri metodologice de alaborare a documentaiilor
de urbanism i amenajarea teritoriului

S-ar putea să vă placă și