Sunteți pe pagina 1din 1

NESECRET

Exemplar unic

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

Nr.
Rm.Valcea,

Inspectoratepentru Situafii de Urgenfa General Magheru aljudefului Valcea

63 . 02.2016

Catre

TOATE PRIMARIILE
DOAMNEI / DOMNULUI PRIMAR,

In conformitate cu Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, in


anul 2016, in judetul Valcea, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 29/26.01.2016 i cu
prevederile art. 32 si art. 33 din Legea 481/2004 privind protectia civila, republicata,
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta General Magheru al judetului Valcea,
organizeaza, in data de 11.02.2016, orele 10.00, la primaria Fartateti, o convocarea
de pregatire, trimestriala, cu durata de 6 (sase) ore cu efii serviciilor voluntare
pentru situatii de urgenta, de la municipii, orae i comune.
Prezenta celui convocat este obligatorie, iar acesta va avea asupra lui caietul de
pregatire, planul de pregatire propriu pentru avizat, respectiv suport electronic (STIKUSB) pentru transmiterea, in format electronic, a urmatoarelor documente:
- Ordinul prefectului privind planificarea pregatirii in domeniul situatiilor de
urgenta in judetul Valcea, in anul 2016;
- Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2016- extras;
Extrasul din planul de pregatire se gasete pe pagina de web, http://www.isuvl.ro,
sectiunea Inspectia de Prevenire - Protectie, Pregatire i Educatie Preventiva a
Populatiei http://www.isuvl.ro/IPI/Protectie.html.
Relatii la telefon nr. 0250/731880 - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
General Magheru al judetului Valcea, Inspectia de prevenire, Serviciul Protectie,
Pregatire i Educatie Preventiva a Populatiei, persoana de contact - Cpt. Balaoiu
Romulus.
-SE TRANSMITE PRIN FAX/ EMAIL-

EF

Andrei MESESCU

Judeful

NESECRET

Valcea, Municipiul Rm. Valcea, Str. Decebal, nr. 7,telefon 0250/748201, 0250/748202, fa x 0250/746836, Email: protectie.civila@isuvl.ro