Sunteți pe pagina 1din 1

MUNICIPIUL BRAILA

1
Anexa nr._____
la H.C.L.M
nr85/2015

ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI


MUNICIPIULUI BRAILA
2015

CONSILIUL
LOCAL

PRIMAR

SECRETAR
MUNICIPIU

COMPARTIMENT
REGISTRUL
AGRICOL

2
2
-

9
Serviciul Gestionare
1
Hotarari C.L.M. si
8
Dispozitii Primar
-

Compartiment
Dispozitii Primar

1
1
-

1
Comp. Urmarire Executare HCLM 1
-

Oficiu Arhiva

1
1

2
Centru De Informare 2
Cetateni
38
Serviciul Public
3
Local De Evidenta 30
A Persoanei
5
23
Birou Evidenta
1
Informatizata A
17
Persoanelor
5
Compartiment
Analiza Si
Sinteza, Relatii
Cu Publicul

2
2
-

Directia Juridic
Contencios
A.P.L.

VICEPRIMAR

22
3
18
1

Director Executiv

Serviciul Juridic
Contencios

9
1
8
-

Director Executiv

Comp. Constatare
Impunere Si Inspectie
Fiscala

1
Comp.
Gestionare Litigii
1
Contractuale
1
Comp. Pentru Aplicarea Legilor 1
Proprietatii
6
1
5
-

Comp.
Registratura
Generala Si
Relatii Cu
Publicul

Comp. Situatii de
Urgenta

4
2
2

Cabinet Primar

Comp. Control
Management Intern

3
3
1
1
-

2
-2
-16
1
15
-15
1
13
1

Comp. Executari
Silite

4
-4
--

Comp. Valorificare
Bunuri

2
-2
--

Comp. Strategii Si
Documentare
Administrativa
Comp. Generare
Proiecte

Comp. Informatica

3
3
-

Comp. administrare, si
implementarea datelor
fiscale si bugetare, relatii
publice

4
4
-

Director Exec. Adj.

Serviciul
Contabilitate
Publica
Comp. Contabilitatea
Veniturilor Si
Cheltuielilor Bugetare

4
-4
--

8
1
7
--

Comp.
Contabilitate
Generala

Directia Cultura,
Invatamant
Sport Si Turism

Director Executiv

9
1
8
1
1
7
7
-

10
Comp. Implementare Proiecte
10
7
Comp. Monitorizare 7
Proiecte
Comp. Relatii
Internationale Si
Investitori Si
Parteneriat Public
Privat

18
3
9
6

1
1
-

Serv. Invatamant,
11
Sanatate, Culte, Cultura, 1
Organizare Evenimente, 6
Relatii Cu ONG-uri,
4
Minoritati Si Sport

Comp. Sport Si
Sanatate

1
1
-

Comp. Invatamant

1
1
-

Directia Achizitii
Publice, Licitatii Si
Parteneriat Public
Privat

18
3
15
--

Arhitect Sef

22
2
19
1

Director Exec.

Arhitect ef

Serviciul Licitatii Si
Achizitii Publice

9
1
8
--

7
Birou Licitatii, Contracte, 1
Parteneriat Public Privat 6
-Oficiul Primire,
Inregistrare Documente
Achizitii Publice

1
1
--

Compartiment De
Planificare,
Dezvoltare Si
Strategie Urbana

3
-3
--

Comp. Comisie
Avizare

2
-2
--

Comp. Administrare
Si Gestiune G.I.S.

1
-1
--

9
1
Serv. Autorizatii
Lucrari De Constructii 7
1

2
Oficiul Relatii Cu
ONG-uri Si Minoritati 2
-

Comp. Regularizari,
Finalizari Constructii

6
Comp. Culte, Cultura
Si Organizare
2
Evenimente
4

Oficiul Relatii Cu
Publicul
Birou De Informare Si
Promovare Turistica,
Protocol, Relatii Publice
Si Mass Media

6
1
3
2

3
Centrude Informare Si Promovare Turistica 2
1
1
Oficiul Informare,
Comunicare, Protocol 1
-

Oficiul Relatii
Publice Si Mass
Media

2
1
1

4
-4
-2
-2
--

Directia Tehnica

Directia Patrimoniu

Director Exec.

10
Serviciul Investitii Si 1
Indrumare Asociatii 8
De Proprietari
1

Comp. Urmarire Executie


Lucrari Investitii Publice
Comp. Reparatii Si
Intretinere Monumente
Istorice
Comp. Lucrari Reparatii Si
Intretinere Infrastructura

Comp. Asociatii
Proprietari
Unitatea Municip. Ptr.
Monitorizarea Serv.
Comunitare De Utilitati
Publice

25
3
14
8

9
1
8
--

1
1
1
Comp. Monitorizare
Serviciul De Iluminat Public 1
1
Comp. Monitorizare
Serviciul De Salubrizare 1
1
Comp. Monitorizare
Protectia Mediului
1
1
Comp. Monitorizare Spatii Verzi
1
1
Comp. Monitorizare
Servicii De Alimentare
1
Apa Si Canalizare
1
Comp. Monitorizare
Serviciul De Transport
1
Public Local De Calatori
Comp. Avizare

1
1
-

9
1
8
-

3
Comp. Intocmire
Documentatii In Vederea
3
Concesionarii
1
Oficiul Intabulari Si
Evidenta Carte Funciara 1
Oficiul De Evidenta
Cadastrul Imobiliar Si
Aplicare Legilor Fondului
Funciar

1
1
-

2
Oficiul Nomenclator Urban
2
Oficiul Relatii Cu Publicul

Serviciul Evidenta Si
Administrarea
Patrimoniului Public si
Privat
Comp. Evidenta
Gestionare si
Monitorizare
Patrimoniu

1
1
14
1
5
8
5
5
-

3
Comp. Contracte,
Urmarire, Concesiuni si Inchirieri
3

Comp. Administrativ

Comp. Prevenire Si
Protectia Muncii

Serviciul Cadastru

3
3
1
1
2
1
1
3
3
-

Administrator
public

5
5
1
-1
--

Aparatul Permanent
De Lucru Al
Consiliului Local

2
2

Politia Locala Braila

PRIMAR,
1
1
-

Dr. ing. Aurel Gabriel Simionescu

205

Ser. Util. Publ. Adm.


66
Fond Locativ si Cimitire
Ser. Util. Publ. Adm. si
Gospodarire Locala

80

Serviciul de Utilitate
Publica Seroplant

85

Serviciul de Transport
Public Local de Calatori 26
si Administrare Portuara
Casa de Cultura a
Municipiului Braila

Teatrul Maria Filotti


Braila

74

Teatrul de Papusi Braila 27


Spitalul Sf. Pantelimon 354
Directia de Asistenta
Sociala

108

S.P. de Asistenta
Medicala si Administrare 207
a Creselor
Centrul de Asist.
Paleativa Sf. Maria
Baldovinesti

160

Centrul de Ingrijire
Sf.Ap.Petru si Pavel

97

Camin Lacu Sarat

71

R.A. ADMINISTRATIA
ZONEI LIBERE
S.C. Compania de Utilitati
Publice Dunarea Braila
S.C. BRAICAR S.A.

S.C. ECO S.A.

S.C. CET S.A.


S.C. Administratia
Pietelor si Targurilor S.A.

8
1
6
--

Comp. Datorie Publica


Locala

20
3
16
1

Director Exec.

Comp. Energetic Si
Monitorizare

Serviciul Buget
Finante
3
-3
--

29
3
16
10

Serv. Implementare 19
Monitorizare, Control 1
Programe Si Proiecte 8
10
De Dezvoltare

8
1
Serv. Informatica - Adm.
Datelor Fiscale Si Bugetare 7
--

6
Biroul Audit Public 1
Intern
5
6
1
5
-

Comp. Primire
Verificare Si
Inregistrare
Documente Fiscale

4
3
1

12
1
Birou Stare Civila
11
-

Birou Resurse
Umane

12
-12
--

Serv. Urmarire Incasare


Imp. Si Executari Silite

Serv. Analize, Studii,


Strategii, Elaborare
Proiecte Si Programe
De Dezvoltare

10
-10
--

Comp. Incasari
Venituri Bugetare Si
Eliberari Certificate
Fiscale

Serv. Const Impunere


Pers. Juridice

2
Comp. Autorizare Activitati
2
Comerciale
-

VICEPRIMAR

Director Executiv 1

29
Serv. Constatare Impunere 1
28
Pers. Fizice
--

1
Comp. Conciliere Mediere
1
-

Birou Autoritate
Tutelara

Directia de Strategii
Programe
Si Proiecte De Dezvoltare
Relatii Internationale

86
8
77
1

Directia Finantelor
Publice Locale