Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ-NAPOCA EXTENSIA BISTRITA FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, ADMINISTRATIVE SI ALE COMUNICARII SPECIALIZAREA: ADMIMISTRATIE PUBLICA

FORMA DE INVATAMANT: DESCHIS LA DISTANTA ANUL UNIVERSITAR........... AN: II

RAPORT DE PRACTICA

Institutia: PRIMARIA BISTRITA BARGAULUI Adresa: Str. PRINCIPALA, nr. 1326, loc. BISTRITA BARGAULUI, jud. BISTRITANASAUD, cod 427005. Functie indrumator: SECRETAR Perioada de desfasurare: 23.05.2011-03.06.2011 Program de lucru: 09.00-16.00

Coordonator:

Student:

RAPORT DE PRACTICA

Comuna Bistria Brgului, face parte din judeul Bistria Nsud fiind ntins pe o suprafa de 18.640 ha. Populaia comunei este de 4.562 locuitori din care 99% sunt de naionalitate romn, iar 1% alte naionaliti ( rromi, maghiari, germani, etc.). Potrivit numrului de populaie este o comun de categoria a-II-a, i rangul IV privind ncadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul i extravilanul comunei Bistria Brgului, n conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) lit.e),f) din Legea nr.351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional Seciunea IV-Reeaua de localiti. Autoritile administraiei publice prin care se realizeaz autonomia local n comun sunt: Consiliul local, ca autoritate deliberativ i Primarul ca autoritate executiv. Consiliul local i primarul au fost alesi n condiiile prevzute de legea privind alegerile locale. Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ-teritoriale si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta , denumita Primaria Comunei Bistrita-Bargaului, care duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale. Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar, iar functionarii din cadrul institutiei si din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucura de stabilitate in functie (art. 89). Consiliul local Bistria-Brgului este compus din 13 consilieri ,avnd urmatoarea configuraie politic : 10 consiliei PD-L, 1 consilier PSD, 1 consilier PNL, 1 consiler PRM. n subordinea Consiliului local funcioneaz urmtoarele servicii publice: - Serviciul voluntar pentru situaii de urgen; - Ocolul Silvic Bistria Brgului, nfiinat n anul 2002, care administreaz pdurile proprietate public i privat a comunei Bistria Brgului; `- Serviciul economic nfiinat n anul 2001. Atribuiile principale ale Consiliului local sunt prevazute in art.38 din Legea nr.215/2001, Legea Administraiei Publice Locale. Autoritatea executiv a comunei Bistria Brgului Primarul comunei, a fost validat prin Incheierea Civil nr. 2769/2004, a Judectoriei Bistria n urma alegerilor locale . Atribuiile primarului comunei sunt cele prevzute de art.68, art.69 i art.71 din Legea nr.215/2001, Legea Administraiei Publice Locale. n organigrama aparatului de specialitate subordonat primarului sunt prevzute un numr de 12 posturi de funcionari publici i 7 posturi de personal contractual. Din aceste posturi aprobate sunt ncadrate un numr de 8 posturi ca funcionari publici i 7 posturi ca personal contractual la care se adaug cele dou posturi cu rol de demnitate public: primarul i viceprimarul care sunt funcii alese. Spatiile avute la dispozitie in cadrul primariei se divid in 11 birouri dupa cum urmeaza: relatii cu publicul si asistenta sociala , registrul agricol, primar, secretar, viceprimar, impozite si taxe, caserie, bibleoteca, contabilitate, urbanism, serviciu economic. Consiliul comunei Bistrita Bargaului asigura veniturile comunei prin stabilirea de impozite si taxe locale precum si prin alte surse stabilite potrivit legii. Rolul Primariei Bistrita-Bargaului ca administratie publica locala este acel de instrument al administratiei publice folosit in scopul satisfacerii interesului cetatenilor din localitate, prin actiunea puterii publice locale, fiind constituit din ansamblul serviciilor publice a cror bun desfurare permite realizarea obiectivelor definite de puterea politic.

RAPORT DE PRACTICA

ACTIVITATILE DESFASURATE DE PRIMARIA BISTRITA-BARGAULUI IN ULTIMELE 6 LUNI Acte administrative emise:

Pe parcursul acestui an, pana la data de 3 iunie 2011 au fost emise 171 de dispozitii ale primarului si 23 de hotarari ale Consiliului Local adoptate in cadrul a 6 sedinte dintre care 5 ordinare su una extraoedinara.. Dintre hotararile cele mai importante ale consiliului local amintim: hotararea privind bugetului local pentru anul 2011 la propunerea primarului si hotararea prin care se stabilesc impozitele si taxele locale (act administrativ normativ), in conditiile legii, toate acestea adoptate prin majoritate absoluta, adica cu votul majoritatii consilierilor locali in functie. Convocarea consiliului local pentru adoptarea acestor hotarari s-a facut in scris, prin intermediul secretarului primariei Bistrita Bargaului, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor, tratandu-se de sedinte ordinare. Odata cu notificarea convocarii au fost puse la dispozitia consilierilor locali, materialele inscrise pe ordinea de zi. Modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier local a fost consemnta intr-un proces-verbal semnat de presedintele de sedinta si de secretar, care prin semnatura isi asuma responsabilitatea veridicitatii celor consemnate si, la randul sau, secretarul le-a afisat la sediul primariei in termen de 3 zile de la terminarea sedintei. Odata adoptate, hotararile au fost semnate de catre presedintele de sedinta si contrasemnate, pentru legalitate de catre secretar. Secretarul, la randul sau, a comunicat aceste hotarari primarului si prefectului in mai putin de 10 zile lucratoare de la data adoptarii. Pentru adoptarea actelor administrative amintite mai sus, au fost indeplinite conditiile de cvorum (formalitate legala necesara a fi indeplinita pentru ca sedinta in care se adopta actul sa fie legal constituita) si majoritate (formalitate legala necesara a fi indeplinita pentru adoptarea legala a actului administrativ in sedinta). Au fost, de asemenea, eliberate in ultimele 6 luni un numar de 12 autorizatii de constructie si 27 certificate de urbanism. Un alt proiect de hotarare pentru anul 2011 este cel privind aprobarea asocierii Consiliului local Bistrita Birgaului cu proprietarii de padure- persoane fizice, in vederea constituirii Asociatiei proprietarilor de paduri Bistrita-Bargaului , Nr.793 din 28.02.2011. (a se vedea Anexa 2). Punerea in practica a Hotararii privind bugetul anului 2010, de exemplu, in primaria Bistrita-Bargaului, s-a realizat prin incasarea sumelor provenite de la bugetul de stat, din valorificarea masei lemnoase, incasarea taxelor si impozitelor locale, precum si sume primite in fonduri europene si alocarea acestor sume pentru diferitele cheltuieli (autoritati publice locale, dobanzi, invatamant, cultura, asistenta sociala, iluminat public, protectia mediului, intretinerea drumurilor, calamitati naturale, etc) si investitii cum ar fi : modernizarea si extinderea localului Scolii Generale nr. 2, achizitionarea terenului CCL, achizitionare teren Gradinita nr. 2, racord apa, canal si electricitate pentru sala de sport, racord electric Scolala Gen. Nr. 2, extinderea retelei de apa, modernizarea drumului Pietrosa, alimentare cu apa Pusta si grup sanitar Scoala Generala Nr. 1, etc. (a se vedea Anexa 1 ).

RAPORT DE PRACTICA

In ceea ce priveste punerea in practica a bugetului pe anul 2011 putem spune ca s-au incasat o parte dintre sumele alocate, insa nu toate, o parte din ele au fost alocate cheltuielilor si alta parte procesului de indeplinire a obiectivelor pe care unitatea administrativ-teritoriala si le-a propus pentru acest an: extinderea retelei electrice la Colibita (din bugetul local), extinderea retelei de apa pe Blidireasa (din bugetul local), continuarea proiectului ``Amenajarea de spatii verzi in BistritaBargaului``, continuarea lucrarilor prevazute in proiectul ``Asfalatre drum Pietroasa``, inceperea lucrarilor prevazute in proiectul ``Asfaltare drum Blidireasa``, achizitionarea unui teren pentru localul de Gradinita de la Pusta (din bugetul local), Accesarea procesului ``Amenajarea unui punct de Informare Turistica la bistrita-Bargaului, finalizarea PUG pentru zona Colibita, continuara lucrarilor la proiectul ``Amenajare baza sportiva din mediul rural`` Bistrita-Bargaului, efectuarea unor lucrari de curatire si defrisare a pasunilor din Petruseri si Cofuri, construirea unor localuri de stana in Strunior si Corca, etc. (a se vedea Anexa 1).

Nu exista acte suspendate, revocate sau anulate in ultimele 6 luni, in cadrul activitatii Primariei Bistrita-Bargaului. Ca si contracte administrative incheiate de institutie in ultimele 6 luni putem aminti contracrul public sub forma de concesiune (reglementat prin OUG 34/2006 SI OUG 54/2006) incheiat intre primarie si serviciul de salubrizare SC Codrisor pentru anul 2011 prin care aceasta firma se angajeaza sa asigure functionarea acestui serviciu public in comuna Bistrita-Bargaului. Potrivit acestui contract s-a convenit cu aceasta firma, in vederea prevenirii cresterii tarifului la abonatii individuali, sa se ridice gunoaiele menajere o data la doua saptamani. Cu aceeasi firma s-a semnat un alt contract administrativ pentru anul 2011, pentru colectarea selectiva a gunoaielor menajere in toate institutiile existente pe raza comunei, in vederea respectarii prevederilor cuprinse in Legea nr. 132/2010. Efectele benefice pe care le-au avut aceste contracte asupra comunei Bistrita-Bargaului sunt scaderea gradului de poluare a solului prin gunoaiele menajere aruncate la intamplare pe malurile apelor , pe marginea soselelor, la marginea padurilor si a drumurilor, in zonele de agrement , in locurile de parcare, de-a lungul caii ferate si in zona limitrofa a lacului de acumulare Colibita. Alte contacte administrative au fost incheiate intre primarie si diferite firme de constructii in vederea realizarii unor lucrari cuprinse in proiectele pentru anul 2011 cum ar fi asfaltari de drumuri, amenajarea bazei sportive, etc. Criteriul atribuirii contractelor este cel combinat pretcalitate, care asigura posibilitatea de a alege oferta care din ambele puncte de vedere corespunde scopului propus: ofera calitate la cel mai mic pret. Procedura de atribuire a fost cea a licitatiei deschise, unde orice furnizor, executant sau prestator interesat a avut dreptul de a depune oferta. Un exemplu de astfel de contract de achizitie publica este cel incheiat cu o firma de constructii privata pentru realizarea lucrarii de Modernizare drum "Pietroasa". A fost incheiat si un contract de achizitie publica (reglementat de OUG 34/2006), avand ca obiect achizitionarea de catre administratia publica locala , prin cumparare, a unui teren in vederea construirii unei gradinite cu doua grupe in comuna Bistrita-Bargaului, valorea acestei achizitii fiind de 970 RON .

RAPORT DE PRACTICA

Contractele administrative au fost incheiate in forma scrisa (conditie esentiala) si contin nu numai acorduri de vointa liber exprimate de parti , ci si clauze exorbitante, care nu pot fi dovedite decat prin inseraea lor in contract .

Analizarea functionarii Consiliul local Bistrita-Bargaului ca organ colegial, desfasurndu-si activitatea n sedinte periodice, potrivit legii. Consiliul local este compus din 13 consilieri locali alei prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat, in condiiile stabilite de legea pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale. Numrul membrilor consiliu local este stabilit prin ordin al prefectului, in funcie de numrul locuitorilor comunei . Atribuiile consiliului local: Consiliul local are iniiativ i hotraste, in condiiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepia celor care sunt date prin lege in competena altor autoriti ale administraiei publice locale sau centrale. Consiliul local exercit urmtoarele categorii de atribuii: a) atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituiilor i serviciilor publice de interes local i ale societilor comerciale i regiilor autonome de interes local; b) atribuii privind dezvoltarea economico-social i de mediu a comunei, oraului sau municipiului; c) atribuii privind administrarea domeniului public i privat al comunei, oraului sau municipiului; d) atribuii privind gestionarea serviciilor furnizate ctre ceteni; e) atribuii privind cooperarea interinstituional pe plan intern i extern. Organizarea i desfurarea edinelor consiliului local: Consiliul local se ntrunete n edine ordinare, lunar, la convocarea primarului. Consiliul local se poate ntruni i n edine extraordinare, la cererea primarului sau a cel puin o treime din numrul membrilor consiliului. n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai oraului convocarea consiliului local se poate face de ndat. Convocarea se face, n scris, prin intermediul secretarului unitii administrativ teritoriale, astfel, n cazul: - edinelor ordinare cu cel puin 5 zile naintea edinei; - edinelor extraordinare cu cel puin 3 zile naintea edinei; - n caz de for major i de maxim urgen convocarea consiliului local se poate face de ndat. Convocarea consiliului local se face prin dispoziie de convocare a primarului n care vor fi precizate: data, ora, locul desfurrii, ordinea de zi a acesteia. Ordinea de zi este nscris n cuprinsul invitaiei de edin transmise consilierilor si cuprinde: proiecte de hotrri, nsoite obligatoriu de avizul comisiilor de specialitate crora le-au fost transmise n acest scop i de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local;
RAPORT DE PRACTICA 5

rapoarte sau informri ale conductorilor unitilor subordonate sau care se afl sub autoritatea consiliului; timpul acordat declaraiilor politice, ntrebrilor, interpelrilor, petiiilor; alte probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi a edinei consiliului local se aduce la cunotin locuitorilor comunei sau ai oraului prin mass-media sau prin publicare la sediul primariei. Proiectele de hotrri: Dreptul la iniiativ pentru proiectele de hotrri ale consiliului local aparine primarului, consilierilor sau cetenilor. Redactarea proiectelor se face de ctre cei care le propun, cu sprijinul secretarului i al serviciilor din cadrul aparatului propriu al autoritii administraiei publice locale. Proiectele de hotrri se transmit spre dezbatere i avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum i compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, n vederea ntocmirii raportului. Dup examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local ntocmete un aviz cu privire la adoptarea sau, dup caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Avizul se transmite secretarului unitii administrativ-teritoriale, care va dispune msurile corespunztoare difuzrii lui ctre primar i ctre consilieri, cel mai trziu o dat cu invitaia pentru edin. Proiectele de hotrre vor fi aduse la cunotin publicului, prin afiare cu cel puin 30 de zile nainte de supunerea spre analiz, avizare i adoptare de ctre autoritile publice. Odat adoptate, n urma supunerii la vot, hotrrile consiliului local se semneaz de consilierul care conduce edinele de consiliu i se contrasemneaz, pentru legalitate, de ctre secretar. Secretarul nu va contrasemna hotrrea n cazul n care consider c aceasta este ilegal sau c depete competenele ce revin, potrivit legii, consiliului local. n acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivat, care va fi consemnat n procesul-verbal al edinei. Secretarul va comunica hotrrile consiliului local primarului i prefectului, de ndat, dar nu mai trziu de 3 zile de la data adoptrii. Comunicarea, nsoit de eventualele obiecii cu privire la legalitate, se face n scris de ctre secretar i va fi nregistrat ntr-un registru special destinat acestui scop. Aadar, e necesar sa fie ntocmit un registru special in care vor fi nregistrate adresele de naintare ale hotrrilor si dispoziiilor. Procesul verbal al edinei Pentru fiecare edin de consiliu se ntocmete, de ctre secretarul localitii, un proces verbal al edinei. Consilierul care conduce edinele de consiliu, mpreun cu secretarul unitii administrativteritoriale i asum, prin semntur, responsabilitatea veridicitii celor consemnate. naintea fiecrei edine secretarul pune la dispoziie consilierilor, n timp util, procesulverbal al edinei anterioare, pe care ulterior l va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca n cadrul edinei s conteste coninutul procesului-verbal i s cear menionarea exact a opiniilor exprimate n edina anterioar. In acest caz, secretarul va ntocmi o nota pe care o va anexa procesului verbal. S-a putut constata ca in ultimele 6 luni nu au avut loc litigii de contencios administrativ intre institutia publica si cetateni sau alte institutii sau autoritati publice.

Situatia functionarlor publici din institutie: -Functionari publici de conducere: 1din care 1 secretar
6

RAPORT DE PRACTICA

-Functionari publici de executie: 11 din care 4 vacante In continuare voi prezenta structura aparatului primariei Bistrita-Bargaului cuprinzand atat functionarii publici, cat si situatia personalului contractual , a serviciului economic si a asistentei sociale: APARATUL PRIMARIEI BISTRITA BRGAULUI I. Posturi ocupate : Nr. crt. 1 2 3 4 5 Categoria functiei Demnitari Demnitari Fuctionari publici Fuctionari publici Fuctionari publici Denumirea postului Primar Viceprimar Secretar Inspector Consilier Compartimentul Functie de conducere Functie de conducere Functie de conducere Contabil sef Asistenta Sociala Achizitii publice 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fuctionari publici Fuctionari publici Fuctionari publici Fuctionari publici Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Serviciul economic Inspector Referent Referent Referent Inspector Referent Bibliotecar Referent Fochist Paznic Paznic Paznic Conducator auto Sef serviciu Microbuz scolar Casierie Sistematizare/urbanism Taxe si impozite locale Relatii cu publicul Financiar-contabil Registrul agricol Biblioteca comunala Sef SVSU

RAPORT DE PRACTICA

20 21

Serviciul economic Asistenta sociala

10 Muncitori 13 Asistenti sociali

II . Posturi vacante : - Functionari publici : 5

- Muncitori serviciu economic : 2 Recrutarea pesonalului din unitate a fost facuta prin concurs. Conditiile de participare si procedura de organizare a concursului au fost stabilite potrivit legii. Concursul a avut la baza principiile competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum si cel al egalitatii accesului la functiile publice. Anunturile privind concursurile organizate au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a si intr-un cotidian de larga circulatie cu cel putin 30 de zile inainte de desfasurarea concursului Aproape toti functionarii publici de executie din aceasta unitate au studii universitare in domeniu. Nu s-au inregistrat in ultimele 6 luni cazuri de suspendare din functie, de demitere sau de angajare a raspunderii functionarilor publici din Primaria Bistrita-Bargaului.

Implementarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public se realizeaza in aceasta unitate administrativ teritoriala prin existenta compartimentului specializat de informatii publice si relatii cu publicul. Toate proiectele de hotarare care urmau sa fie aprobate de catre consiliul local cat si alte materiale de interes public au fost afiste la avizierul din holul primariei, asigurandu-se astfel accesul cetatenilor la informatiile de interes general , publicul avand astfel posibilitatea sa participe la procesul decizional, atat prin sistemul de afisare, dar mai ales prin participarea directa la sedintele consiliului local. Un alt mijloc care se afla la indemana cetateanului pentru accesul la informatiile de interes public este pagina web care se afla in constructie, dar care, desi nu este terminata, ofera un mare bagaj de informatii utile pentru cetatenii localitatii.. In domeniul transparentei decizionale au fost organizate un numar de 2 adunari publice, in ultimele 6 luni si s-au acordat un numar de peste 1300 de audiente tot in ultimele 6 luni. Dispozitiile Legii 215/2001 privitorare la drepturl cetatenilor apartinand unei minoritati de a folosi limba materna in administratia publica locala nu necesita a fi implementate deoarece nu exista o pondere mai mare de 20% din numarul total a populatiei localitatii care sa apartina unei minoritati. Dimpotriva, exista doar un procentaj de 1% din populatie care au alte nationalitati, acest procentaj fiind impartit intre rromi, maghiari, germani si alte nationalitati. In ceea ce priveste stadiul de valorificare a posibilitatilor de acorduri de cooperare transfrontaliera nu isi are acoperire in cazul comunei Bistrita Bargaului, deoarece doar autoritatile din zonele limitrofe zonelor de frontiera pot participa la incheierea de astfel de acorduri, nefiind cazul nostru. Cooperarea transfrontaliera are ca obiective de baza cooperarea intre regiunile
RAPORT DE PRACTICA 8

comunitatile si autoritatile situate de o parte si de alta a frontierelor , in rezolvarea unor probleme comune , prin conceperea si realizarea unor strategii transfrontaliere si a unor proiecte care sa contribuie la dezvoltarea comunitatilor respective, sub aspectul cresterii nivelului de trai si a dezvoltarii economice.

CONCLUZII: Pentru a finaliza doresc sa remarc faptul ca in urma realizarii practicii in aceasta unitate administrativ teritoriala si in urma studierii diferitelor documente la care am avut acces in tot acest timp am observat ca s-a realizat o gestionare reusita, s-au adoptat cele mai potrivite masuri pentru depasirea greutatilor ivite, toate proiectele au fost implementate si derulate conform teremnelor cuprinse in graficele de lucrari. Toate realizarile reprezinta rezultatul eforturilor depuse de aparatul de specialitate al primarului la care se adauga sprijinul primit din partea Consiliului Judetean, al institutiei Prefectului, al parlamentarilor din judetul nostru, al Consiliului Local si al agentilor economici din comuna. Activitatea de practica desfasurata n cadrul Primariei Bistrita-Bargaului mi-a permis familiarizarea cu statutul si activitatea functionarilor publici din aceasta unitate. Activitatile desfasurate sub ndrumarea instructorului de practica sau a altor functionari publici la care am fost repartizata reprezinta pe de o parte o mai buna cunoastere a activitatii zilnice din cadrul unei institutii publice, organ al administratiei locale, iar pe de alta parte constituie o pregatire in vederea realizarii profesionale si personale.
.

DESCRIEREA ACTIVITATILOR DESFASURATE: 23.05.2011 - Intocmirea unui dosar de ajutor social care cuprinde: o cerere fcute de beneficiar, care este nregistrata la primrie iar n termen de 15 zile de la nregistrare se efectueaza ancheta sociala la domiciliul beneficiarului; ancheta social este efectuat de ctre o comisie formata din trei membrii, angajai n cadrul primriei, printre acestea aflndu-se i un referent cu atribuii n asistena social. n termen de 15 zile de la efectuarea anchetei, primarul dispune acordarea sau respingerea dosarului; beneficiarul trebuie sa depun la dosar i adeverin de la Registrul Agricol care s ateste dac deine sau nu teren agricol n proprietate; de asemenea dosarul trebuie sa include o adeverin de la financiar i adeverin de la omaj, i respectiv orice adeverin de venit care s ateste venitul tuturor membrilor familiei.

RAPORT DE PRACTICA

24.05.2011 - ntocmirea de adeverine de rol de salariat. ntocmirea unei sesizri pentru deschiderea unei proceduri succesorale. Redactarea unui proiect de hotarare iniiat de primarul comunei. (a se vedea ANEXA 2)

25.05.2011 - ntocmirea situaiilor centralizatoare privind acordarea alocaiilor de stat pentru copii pentru luna in curs.

26.05.2011 - Intocmirea dosarelor de alocatii de sustinere complementare care se acord familiilor formate din so, soie si copii n vrst de pn la 18 ani, aflai n ntreinerea acestora i care locuiesc mpreun. Pentru a putea beneficia de aceast prestaie, familia trebuie s aib un venit net pe membru de familie mai mic decat salariul net pe economie.n vedera ntocmirii dosarului trebuie parcurse urmatoarele etape: beneficiarul depune o cerere de acordare a alocaiei complementare; n termen de 15 zile de la nregistrarea cererii primarul dispune efectuarea unei anchete sociale pentru verificarea situaiei de fapt. In termen de 5 zile de la efectuarea anchetei primarul emite dispoziia de aprobare sau respingere a alocaiei. n situaia n care a fost emis dispoziie de acordare beneficiarul trebuie s depun la dosar urmtoarele documente: copie dup certificatul de natere al copilului/lor, acte de identitate ale prinilor, certificat de csatorie, adeverin de la financiar, adeverin de la Registrul Agricol, adeverin de salariu acolo unde este cazul, iar pentru copiii care au peste 7 ani, adeverin de la scoal, care se depune din 3 in 3 luni. 27.05.2011 - ntocmirea situaiilor centralizatoare privind acordarea alocaiilor familiale complementare i alocaiilor pentru copiii nou nascui pe luna in curs.

30.05.2011 - Completarea si inregistrarea unei declaraii de castorie i publicaia privind cstoria respectiv. Transmiterea pe S.E.A.P. (Sistemul electronic de achiziii publice ) a unui anun de participare (prin procedura licitaie direct). Sistemul electronic de achiziii publice reprezint n principal platforma de comunicare, liber i fr restricii, n procesul de atribuire a contractelor de achiziie public. Prin sistemul electronic de achiziii publice se: - faciliteaz transmiterea spre publicare a anunurilor n JOUE - public anunurile i invitaiile de participare - deruleaz integral sau parial proceduri de atribuire Fazele nregistrrii n SEAP pentru autoriti contractante: - completarea on-line a formularului de nregistrare disponibil n SEAP; - transmiterea unei cereri de nregistrare adresate operatorului SEAP, semnat de reprezentantul legal al autoritii contractante sau de persoana mputernicit expres s o reprezinte pe aceasta n relaiile cu terii, situaie n care va fi transmis o copie certificat de pe actul de mputernicire - transmiterea prin mijloace electronice de ctre operatorul SEAP a certificatului digital de nregistrare i a instruciunilor de utilizare a acestuia.

RAPORT DE PRACTICA

10

Avantajele sistemului electronic de achiziie public: - reducerea termenelor dac documentaia este disponibil on-line - reducerea subiectivismului n evaluarea ofertelor - comunicarea instantanee a rezultatelor

31.05.2011 - ntocmirea adresei de naintare a unei hotarri adoptate de consiliul local, a dispozitiei emise de primar si tranmiterea acesteia in termen de 5 zile la instituia prefectului.

01.06.2011 - nregistrarea corespondenei. Convocarea consiliului local in edin ordinar in baza dispoziiei primarului.

02.06.2011 - Activitate in cadrul departamentului urbanistic: Participarea impreun cu comisia local de fond funciar la remsurarea unei suprafee de 1890 m teren arabil extravilan ca urmare a cererii proprietarului i intocmirea unui proces-verbal cu rezultatul remasurrii.

03.06.2010 - ncheierea unui contract de achiziie public cu firma catigatoare n urma unei licitaii publice pentru executarea lucrarii ``Modernizare drum Pietroasa``.

RAPORT DE PRACTICA

11