Sunteți pe pagina 1din 1
Catalogul complet al Facultatilor de Stat si Particulare din Romania, Informatii Admitere Facultate, Studii

Catalogul complet al Facultatilor de Stat si Particulare din Romania, Informatii Admitere Facultate, Studii Postuniversitare, Burse, Masterate, MBA-uri www.ListaFacultati.ro

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

ADMITERE 2010

ANEXA 7B

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A

CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL 2010

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ / ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

sesiunea IULIE

12

- 22 iulie 2010

înscrierea candidaţilor;

24

iulie 2010

afişarea rezultatelor pentru sesiunea iulie

sesiunea SEPTEMBRIE

6 - 12 septembrie 2010

14

septembrie 2010

15

-16 septembrie 2010

17

septembrie 2010

înscrierea candidaţilor;

afişarea rezultatelor pentru sesiunea septembrie;

redistribuirea candidaţilor de la specializările unde nu format o grupă de studii de minim 30 candidaţi, pe baza opţiunilor din fişa de înscriere sau la cerere;

s-a

afişarea rezultatelor finale pentru cele două sesiuni de admitere reunite (iulie şi septembrie).

Notă :

În cazul când un candidat optează pentru mai multe facultăţi cu specializări ID/IFR din Galaţi va depune câte un dosar pentru fiecare facultate. Candidaţii care se înscriu la punctele special amenajate în Focşani, Tecuci şi Tulcea vor depune un singur dosar, indiferent de facultăţile/specializările pentru care optează.