Model - act de donaţie

Domnule Director General,

Subsemnatul _________________, domiciliat
în ____________________________________, telefon
_____________, C.I. seria ____, nr. ___________,
eliberată de __________________ la data de
___________________, donez Arhivelor Naţionale un
număr de ___________________ documente, dintre
anii _________________________________.

Data _____________ Semnătura _________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful