Sunteți pe pagina 1din 10

Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte

Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte 

Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte

> Sf. Dimitrie Basarabov,  ocrotitorul Bucureştiului  (prăznuit  pe 27 octombrie; moaştele 


Sfântului  se  află  în  Catedrala  Patriarhiei)  [temporar  la  Biserica  “Sf. 
Spiridon”  a  Mitropoliei  de  Bucureşti,  de  la  Pţa.  Unirii,  pe  Bd.  “D. 
Cantemir”, Cal. Şerban Vodă 29]
> Sfinţii  Constantin  şi  Elena  (prăznuiţi  pe  21  mai;  părticele  din  moaştele  Sfinţilor  se  află 
într­o raclă la Catedrala Patriarhiei) [temporar la Biserica “Sf. Spiridon” 
a  Mitropoliei  de  Bucureşti,  de  la  Pţa.  Unirii,  pe  Bd.  “D.  Cantemir”,  Cal. 
Şerban Vodă 29]
> Sfinţii:  Calinic  de  la  Cernica  (prăznuit  pe  11  aprilie)  şi  Gheorghe  de  la  Cernica 
(prăznuit  pe  3  decembrie)  ­  moaştele  Sfântului  Calinic  se  află  în  Biserica 
Mănăstirii Cernica, Com. Cernica, alături de o raclă cu părţi din moaştele 
Sf. Gheorghe de la Cernica)
> Sf.  Mc.  Mina  (prăznuit  pe  11  noiembrie;  părţi  din  moaştele  Sfântului  se  află  în  Biserica 
“Sf.  Mina  ­  Vergu”,  aflată  la  cca.  300  m.  de  Magazinul  Unirea,  pe  partea 
stg. a Căii Călăraşilor, Str. C.F. Robescu, Nr. 18 A)
> Sf.  Stelian,  ocrotitorul  copiilor  (prăznuit  pe  26  noiembrie)  şi  Sfinţii:  Haralambie 
(prăznuit  pe  10  februarie),  Elefterie  (prăznuit  pe  15  decembrie),  Onufrie 
(prăznuit  pe  27  noiembrie)  şi  Pantelimon  (prăznuit  pe  27  iulie)  –  racla  cu 
părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Sf. Stelian­Lucaci” (Str. 
Logofăt Udrişte, lângă Poliţia Rutieră)
> Sf. Ciprian (prăznuit pe 2 octombrie, protector împotriva farmecelor; mâna Sfântului se află 
în  Biserica  “Zlătari”,  vizavi  de  Magazinul  Victoria,  CEC­ul  Mare,  Cal. 
Victoriei, Nr. 12)
> Sfinţii:  Haralambie  (prăznuit  pe  10  februarie),  Antipa  (prăznuit  pe  11  aprilie), 
Pantelimon  (prăznuit  pe  27  iulie)  şi  Nicanor  (prăznuit  pe  7  august)  – 
caseta  cu  părticele  din  moaştele  lor  se  află  în  Biserica  “Sf.  Dumitru  ­ 
Poştă”, din spatele Muzeului de Istorie a României
> Sf.  Nicolae  (prăznuit  pe 6  decembrie;  mâna  Sfântului  se află  în  Biserica “Sf.  Gheorghe 
Nou”, din Piaţa Sf. Gheorghe, Bd. Brătianu 27 ­ Km 0; alături de mormântul 
ce conţine doar capul Sf. Mc. Constantin Brâncoveanu, care este prăznuit 
pe 16 august şi de un veşmânt de moaşte al Cuv. Parascheva, prăznuită pe 
14 octombrie)
> Sf. Grigorie al Armeniei (prăznuit pe 30 septembrie; părticele din moaştele Sfântului sunt 
îngropate  sub  lespedea  altarului  Bisericii  “Sf.  Gheorghe  Vechi”,  din 
spatele Magazinului Cocor, Cal. Moşilor, Nr. 36)
> Sf.  Grigorie  de  Nissa  (prăznuit  pe  10  ianuarie;  capul  Sfântului  se  află  în  Biserica 
“Domniţa Bălaşa”, de lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti)
> Sf.  Haralambie  (prăznuit  pe  10  februarie;  un  deget  al  Sfântului  se  află  în  Biserica  “Sf. 
Arhangheli”, din Str. Oţetari – a 2­a str. la dr. de la Policlinica Batiştei)


Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte 

> Sfinţii: Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), Gheorghe 
(prăznuit pe 23 aprilie) şi Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie) 
–  racla  cu  părticele  din  moaştele  lor  se  află  în  Biserica  Mănăstirii 
“Plumbuita”,  Str. Plumbuita, Nr. 58, aflată la 3  staţii de la  Bucur Obor, pe 
Şos. Colentina ­ Lacul Plumbuita)
> Sfinţii:  Mc.  Acachie  (prăznuit  pe  7  mai),  Mc.  Neofit  (prăznuit  pe  21  ianuarie),  Mc. 
Paraschevi  (prăznuită  pe  26  iulie)  şi  40  de  Mucenici  de  la  Sevasta 
(prăznuiţi  pe  9  martie)  –  racla  cu  părticele  din  moaştele  lor  se  află  în 
Biserica Mănăstirii “Sf. Antim Ivireanul”, de la Benzinăria “11 Iunie”, pe 
Str. Antim, Nr. 29, lângă Palatul Parlamentului
> Sf. Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie; părticele din moaştele Sfântului se află în Biserica 
“Sf.  Spiridon”  a  Mitropoliei  de  Bucureşti,  de  la  Pţa.  Unirii,  pe  Bd.  “D. 
Cantemir”, Cal. Şerban Vodă, Nr. 29)
> Sfinţii: Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie), Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), 
Teodora de la Sihla (prăznuită pe 7 august), Teodor Tiron (prăznuit pe 17 
februarie) şi Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) – caseta cu părticele din 
moaştele  lor,  alături  de  o  a  doua  raclă  cu  părticele  din  moaştele  Sfinţilor: 
Andrei  (prăznuit  pe  30  noiembrie),  Nifon  (prăznuit  pe  11  august),  40 
Mucenici  (prăznuiţi  pe  9  martie),  Spiridon  (prăznuit  pe  12  decembrie), 
Mercurie  (prăznuit  pe  25  noiembrie),  Ştefan  (prăznuit  pe  27  decembrie), 
Sava  (prăznuit  pe  5  decembrie),  Eustaţie  (prăznuit  pe  20  septembrie), 
Auxenţiu  (prăznuit  pe  13  decembrie),  Xenia  Petrovna  (prăznuită  pe  11 
ianuarie şi 29 august), Mc.  din Sinai şi Rait (prăznuiţi  pe  14  ianuarie),  Sf. 
Necunoscut de la Măn. Neamţ (prăznuit în a 2­a duminică de la Pogorârea 
Sf.  Duh),  Trifon  (prăznuit  pe  1  februarie),  Anastasie  (prăznuit  pe  5 
decembrie),  Mc.  Panaghiotis  (prăznuit  pe  24  iunie  ?),  Dionisie  Zakintos 
(prăznuit pe 17 decembrie), Teofil cel Nebun ptr. Hristos (prăznuit pe 28 
octombrie),  Dimitrie  Izvorâtorul  de  Mir  (prăznuit  pe  26  octombrie), 
14000  Prunci  Mucenici  ucişi  de  Irod  (prăznuiţi  pe  29  decembrie), 
Stelian  (prăznuit  pe  26  noiembrie),  Ciprian  şi  Iustina  (prăznuiţi  pe  2 
octombrie), Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august), 7 
Tineri  din  Efes  (prăznuiţi  pe  4  august  şi  pe  22  octombrie),  Ioan 
Botezătorul  (prăznuit  pe  7  ianuarie,  24  iunie  şi  29  august),  Teodor 
Stratilat  (prăznuit  pe  8  februarie),  Clement  al  Romei  (prăznuit  pe  24 
noiembrie),  Ignatie  Zagorski,  Haralambie  (prăznuit  pe  10  februarie)  şi 
Mc.  Sevastiana  (prăznuită  pe  24  octombrie),  de  casete  separate  cu 
părticele  din  moaştele  Sfinţilor:  Mc.  Revocatus  (prăznuit  pe 1  februarie)  şi 
Mc.  Pomponius  (prăznuit  pe  1  februarie),  Constantin  şi  Elena  (prăznuiţi 
pe  21  mai),  Ana (prăznuită  pe 9 septembrie),  Cuv.  Parascheva (prăznuită 
pe  14  octombrie,  există  şi  un  veşmânt  de  moaşte),  Mc.  Prov,  Tarah  şi 
Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie), Mc. Neofit (prăznuit pe 21 ianuarie) 
şi  de  o  casetă  cu  părticele  din  moaştele  Sf.  Trei  Ierarhi  (prăznuiţi  pe  30 
ianuarie),  măsura  Sfântului  şi  un  epitrahil  ce  a  acoperit  moaştele  Sf.  Ioan 
Rusul  (prăznuit  pe  27  mai),  de  o  icoană  relicvar  a  Sfintei  Ecaterina 
(prăznuită pe 25 noiembrie), de o altă casetă cu părticele din moaştele unor 
Sfinti din Rusia: Teodor de Sanaksar (prăznuit pe 23 octombrie), Avram

3
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte 

al  Rostovului  (prăznuit  pe  29  octombrie),  Alexandru  de  Sanaksar, 


Teodor cel Sfintit de Sanaksar (Ushakov) (prăznuit pe 2/15 octombrie), 
Antonie  de  Vologdav,  Ignatie  Briancianinov  (prăznuit  pe  30  aprilie), 
Iona  de  Kiev  (prăznuit  pe  31  martie),  Daniel  de  Pereslav  (prăznuit  pe 
7/20 aprilie), Corneliu de Pereslav (prăznuit pe 22 iulie/4 august), Andrei 
Cneazul  de  Smolensk,  Teofil  cel  nebun  dupa  Hristos  (prăznuit  pe  28 
octombrie/10  noiembrie),  Dimitrie  al  Rostovului  (prăznuit  pe  28 
octombrie),  Siluan  Atonitul  (prăznuit  pe  24  septembrie)  si  Serafim  de 
Sarov  (2  ianuarie şi  19  iulie),  de o  icoană  relicvar cu  o bucăţică  din  stânca 
Golgotei,  de  o  părticică  din  Sf.  Cruce  pe  care  a  fost 
răstignit  Hristos  (sărbătorile  Sf.  Cruci:  Duminica  a  3­a  din  Postul 
Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie), de o părticică dintr­ 
un  Veşmânt al Mântuitorului (mantia lui Hristos) ş.a., precum şi 
de  o  masă  /  baldachin  sub  al  cărei  cristal  se  află  părticele  din  Brâul 
Maicii  Domnului  (din  veşmântul  Sf.  Fecioare,  adusă  de  la  Mân. 
Vatoped  /  Mt.  Athos:  sărbătorit  pe  2  iulie,  31  august  şi  1  octombrie)  şi  din 
piatra  Mormântului  Maicii  Domnului  din  Ţara 
Sfântă  (Adormirea  Maicii  Domnului:  15  august)  şi  un  veşmânt  preoţesc 
sfinţit pe  piatra Mormântului Maicii Domnului din Ţara 
Sfântă (Adormirea Maicii Domnului: 15 august) se află în Mânăstirea 
“Sf.  Nicolae  –  Mihai  Vodă”,  de  lângă  Metrou  Izvor,  Springtime 
Izvor, Str. Sapienţei, Nr. 4
> Sf. Siluan Athonitul (prăznuit pe 24 septembrie), Sf. Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), 
Sf. Andrei  (prăznuit  pe  30  noiembrie)  şi  Sf. Iona  de Kiev  (prăznuit pe 31 
martie) ­ părticele din moaştele Sfinţilor se află în 4 casete din Biserica “Sf. 
Nicolae ­ Rusă, a Studenţilor”, de la Universitate, Str. Ion Ghica, Nr. 9)
> Sf. Antonie de  Padova (prăznuit pe 13 iunie;  părticele din  moaştele­relicvele  Sfântului se 
află în crucifixuri de la  Catedrala  Catolică “Sf. Iosif”, Str.  Gral. Berthelot, 
de la Biserica Catolică „Bărăţie”, Str. Bărăţiei, Nr. 27, lângă Mag. Cocor şi 
de la Biserica Catolică „Sf. Petru şi Pavel”, podul Băneasa­Aviaţiei, lângă 
fabrica  de  pâine  Băneasa;  se  scot  în  faţa  altarului  marţea  la  ora  17:40,  la 
sfârşitul liturghiei de la ora 17:00)
> Sf. Rita (prăznuită pe 22 mai; părticele din moaştele­relicvele Sfintei se află într­un crucifix 
de la  Catedrala Catolică “Sf. Iosif”, Str. Gral. Berthelot; se scoate în faţa 
altarului joia la ora 17:40, la sfârşitul liturghiei de la ora 17:00)
> Fer.  Ieremia  Valahul (prăznuit  pe 8 mai; părticele din moaştele­relicvele Sfântului  se află 
într­un crucifix de la Catedrala Catolică “Sf. Iosif”, Str. Gral. Berthelot; se 
scoate în faţa altarului de ziua sa la ora 17:40, la sfârşitul liturghiei de la ora 
17:00)


Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte 

> Spin din Cununa lui Iisus (o  părticică se află  într­o casetă  de  la  Catedrala 


Catolică “Sf. Iosif”, Str. Gral. Berthelot; se scoate în faţa altarului pe 
14 septembrie de ziua “Înălţării Sf. Cruci”, la sfârşitul slujbei de la ora 10:30 
sau după cea a „Căii Sf. Cruci” de la ora 18:00 <? referitor la ora exactă>)
> Sf.  Cruce  pe  care  a  fost  răstignit  Hristos  (o  părticică  se  află  într­un 
crucifix de la  Catedrala Catolică “Sf. Iosif”, Str. Gral. Berthelot; 
se  scoate  în  faţa  altarului  pe  14  septembrie  de  ziua  “Înălţării  Sf.  Cruci”,  la 
sfârşitul tuturor slujbelor zilei)
> (Copie  binecuvântată  lângă  original  a)  Giulgiului 
Mântuitorului  de  la  Torino  –  Biserica  Catolică 
„Preasfântul  Mântuitor”/Italiană  (Bd.  N.  Bălcescu,  Nr.  28, 
lângă Librăria „M. Sadoveanu”; rugăciunea „Calea Sfintei Cruci”, vinerea de la 
ora 17:30), tot aici aflându­se şi părticele din moaştele­relicvele  Sf. Antonie 
de  Padova  (prăznuit  pe  13  iunie)  într­un  crucifix  care  se  scoate  în  faţa 
altarului marţea la ora 18:40, la sfârşitul liturghiei de la ora 18:00
> Sfinţii:  Antonie de  Padova (prăznuit  pe 13  iunie)  şi  Tereza  de  Lisieux  (prăznuită  pe  1 
octombrie) părticele din moaştele­relicvele Sfinţilor se află în crucifixuri de la 
Biserica Catolică “Sf. Tereza” –  Bellu (se scot  în faţa altarului marţea şi 
respectiv joia, la ora 17:40, la sfârşitul liturghiei de la ora 17:00)
> Sf.  Silvestru  (prăznuit  pe  2  ianuarie;  părticică  din  moaştele  Sfântului  se  află  în  Biserica 
“Sf. Silvestru”, Str. Sf. Silvestru, zona Pţa. Gemeni)
> Sf.  Pantelimon  (prăznuit  pe  27  iulie;  părticică  din  moaştele  Sfântului  se  află  în  Biserica 
“Adormirea Maicii Domnului – Precupeţii Noi”,  Str. Gral. Broşteanu, Nr. 
12, vizavi de ASE ­ intrarea din Cal. Dorobanţi)
> Sfinţii:  Trifon (prăznuit  pe  1  februarie),  Haralambie  (prăznuit  pe  10  februarie),  Teodor 
Tiron  (prăznuit  pe  17  februarie),  Gheorghe  (prăznuit  pe  23  aprilie),  Mc. 
Paraschevi (prăznuită pe 26 iulie), Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie), 2 
Sf. Necunoscuţi (prăznuiţi în Duminica a II­a după Pogorârea Sf. Duh), Sf. 
Ioan  Botezătorul  (prăznuit  pe  7  ianuarie,  24  iunie,  29  august)  –  racla  cu 
părticele  din  moaştele  Sfinţilor,  precum  şi  o  părticică  din  Sf.  Cruce pe 
care a fost răstignit Hristos (sărbătorile Sf. Cruci: Duminica a 3­ 
a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie) se află în 
Biserica “Sf. Vasile”,  din  Calea  Victoriei,  Nr. 198  (vizavi  de  Muzeul 
Enescu)
> Sfinţii: Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie) şi Antonie de la Iezeru­Vâlcea (prăznuit pe 23 
noiembrie)  –  cele  2  răcliţe  cu  părticele  din  moaştele  Sfinţilor  se  află  în 
Biserica  “Sf.  Antonie  cel  Mare”  (Aleea  Valea  Boteni,  din  Str. 
Romancierilor, Dr. Taberei, pe traseul 137, 268, 90, 91, 93 etc)

5
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte 

> Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august) – raclă cu părticele din 
moaştele Sfântului şi cu părticele de veşmânt ce a acoperit moaştele sale se 
află  în  Biserica  Boteanu  (Str.  Boteanu,  Nr.  8,  vizavi  de  Scala),  alături  de 
părticele din moaştele unor Sfinţi Mucenici de la Măn. “Sf. Teodosie cel 
Mare”  din  Pustia  Iordanului,  piatră  de  pe  Golgota,  ceară 
din pecetea Sf. Mormânt (sâmbăta Mare),  ceară şi mir 
de  la  Biserica  din  Lida  /  Israel,  de  la  mormântul  Sf.  Gheorghe 
(prăznuit pe 23 aprilie)
> Sf. Ap. Simon Zelotul, mirele din Cana Galileii (prăznuit pe 10 mai şi 30 iunie, protector 
al  căsătoriei)  ­  părticele  din  mâna  Sfântului  se  află  într­o  casetă  din 
Biserica “Sf. Împăraţi – Podeanu” (Str. Dorna, Nr. 70, Piaţa 
Chibrit,  vizavi  de  Cinema  Excelsior,  capătul  lui  300,  Metrou  “1  Mai”),  alături 
de  o  a  2­a  casetă,  cuprinzând  o  părticică  din  Sf.  Cruce  pe  care  a 
fost  răstignit  Hristos  (sărbătorile  Sf.  Cruci:  Duminica  a  3­a  din 
Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 septembrie)
> Sfinţii: Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie), Nicolae (prăznuit pe 6 decembrie), 
Haralambie (prăznuit pe 10 februarie) ­  părticele din moaştele celor 3 Sfinţi 
(şi părticică dintr­un  veşmânt al Sfintei) se află într­o raclă din Biserica “Sf. 
Nicolae şi Sf. Parascheva – Sf.  Vineri Nouă”  (pe Bd. “N. Titulescu”, Nr. 
151, de lângă staţia de metrou “Gara Basarab”), alături de o a doua raclă cu 
părticele din moaştele  Sfinţilor: Mc. Ucişi în Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 
ianuarie) şi Grigorie de Nazianz (prăznuit pe 25 şi 30 ianuarie)
> Sfinţii Mc.: Eustaţie Plachida, Teopisti, Agapie şi Teopist (prăznuiţi pe 20 septembrie; 
părticele din moaştele Sfinţilor se află în Biserica “Iancu Vechi”, intersecţia 
Str. Mătăsari cu Bd. Pache Protopopescu, în apropierea sediului ProTV)
> Sfinţii: Andrei  (prăznuit pe 30 noiembrie), Pantelimon (prăznuit  pe 27 iulie),  Vasile cel 
Mare  (prăznuit  pe  1  ianuarie),  Teodor  Stratilat  (prăznuit  pe  8  februarie), 
Ignatie Teoforul (prăznuit pe 20 decembrie), Haralambie (prăznuit pe 10 
februarie),  Ap.  Petru  (prăznuit  pe  29  iunie)  ş.a.,  precum  şi  o  părticică  din 
Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos  (sărbătorile  Sf. 
Cruci: Duminica a 3­a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 14 
septembrie)  se  află  în  Biserica Stavropoleos,  zona  Centrul  Vechi, 
Carul cu Bere)
> Sfinţii:  Mc.  Ucişi  în  Pustiul  Hozevei  (sec.  VII),  Dreptul  Ghedeon,  Alexandru 
(prăznuit  pe  30  august),  Modest  (prăznuit  pe  18  decembrie),  Trifon 
(prăznuit pe 1 februarie) şi Stelian (prăznuit pe 26 noiembrie) – părticele din 
moaştele Sfinţilor se află într­o casetă din  Biserica “Icoanei”, din Str. 
Icoanei,  alături  de  o  raclă  cu:  pământ  din  Grădina 
Ghetsimani,  apă  din  Iordan,  frunze  din  copacul  lui  Zaheu, 
lumânări  aprinse  la  candela  Sf.  Mormânt,  pământ 
de  pe  Golgota,  pământ  de  pe  Mt.  Sinai  şi  o 
pietricică  din  Mormântul  Maicii  Domnului;  tot  aici

6
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte 

Icoană  cu  Pasul 


aflându­se  şi  o  a  3­a  casetă  ce  conţine  o 
Mântuitorului  (atinsă  la  locul  Înălţării 
Mântuitorului din Ţara Sfântă – Muntele Eleonului, 
caseta conţinând un veşmânt preoţesc din biserica 
de  acolo)  şi  veşminte  ce  au  învelit  moaşte  ale  Sf.  Patapie  din 
Grecia  (prăznuit  pe  8  decembrie),  precum  şi  o  a  4­a  casetă  ce  conţine  o 
părticică din moaştele  Sfântului Ioan Botezătorul (prăznuit pe 7 ianuarie, 
24 iunie şi 29 august)
> Sf.  Andrei  (prăznuit  pe  30  noiembrie)  –  o  părticică  din  moaştele  Sfântului  se  află  în 
Biserica “Sf. Andrei” (Şos. Chitilei, Nr. 138)
> Sfinţii:  40  Mucenici  (prăznuiţi  pe  9  martie),  Cuv.  Parascheva  (prăznuită  pe  14 
octombrie),  Ştefan  (prăznuit  pe  27  decembrie)  şi  Ioan  cel  Nou  de  la 
Suceava (prăznuit pe 2 iunie) – racla cu părticele din moaştele lor se află în 
Biserica “Dichiu” (Str. Icoanei, Nr. 72)
> Sf. Mercurie (prăznuit pe 25 noiembrie) – parte din capul Sfântului se află în Biserica “Sf. 
Mc.  Mercurie”,  Str.  Constantin  Brâncuşi,  Nr.11 (colţul  Parcului  Titan –  IOR 
dinspre Bd. N. Grigorescu)
> Sfinţii:  Andrei  (prăznuit  pe  30  noiembrie),  Gheorghe  (prăznuit  pe  23  aprilie),  Dionisie 
(prăznuit pe 3 octombrie) şi Ambrozie (prăznuit pe 7 decembrie) ­  părticele 
din moaştele  Sfinţilor se află la  Mănăstirea  „Duminica  Sfinţilor români” 
(Şos. Olteniţei, Nr. 255, lângă comuna Popeşti­Leordeni)
> Sfânta Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie; o icoană relicvar a Sfintei se află la  Capela 
Leagănului de Copii „Sf. Ecaterina”, Bd. Mareşal Averescu, Nr. 17, lângă 
Arcul de Triumf)
> Sf.  Valentin  (prăznuit  pe  30  iulie;  o  părticică  din  moaştele  Sfântului  se  află  la  Biserica 
„Delea Nouă – Calist Arhiereul”, pe Calea Călăraşilor la intersecţia cu Str. 
Matei Basarab şi cu Str. Agricultori)

> Sfinţii:  Ioan  Gură  de  Aur  (prăznuit  pe  30  ianuarie  şi  13  noiembrie),  40  de  Mucenici 
(prăznuiţi  pe  9  martie),  Haralambie  (prăznuit  pe  10  februarie),  Ignatie 
Teoforul (prăznuit pe 20 decembrie), Elefterie (prăznuit pe 15 decembrie), 
Gherasim de la Iordan (prăznuit pe 4 martie), Mc. Candid (prăznuit pe 21 
ianuarie),  Mc.  Ucişi  în  Sinai  şi  Rait  (prăznuiţi  pe  14  ianuarie),  Mc.  Prov, 
Tarah şi Andronic (prăznuiţi pe 12 octombrie), Sf. Ambrozie (prăznuit pe 
7  decembrie),  Alexie  (prăznuit  pe  17  martie),  Cuv.  Părinţi  ucişi  în 
Mânăstirea  Sf.  Sava  (prăznuiţi  pe  20  martie),  Sf.  Siluan  Athonitul 
(prăznuit pe 24 septembrie), Antonie de la Iezeru­Vâlcea (prăznuit pe 23 
noiembrie),  Ioan  Iacob  Hozevitul  de  la  Neamţ  (prăznuit  pe  5  august), 
Policarp  (prăznuit  pe  23  februarie)  ş.a.  –  părticele  din  moaştele  Sfinţilor, 
alături  de  veşminte  ce  au  acoperit  moaşte  ale  Sfinţilor:  Parascheva 
(prăznuită pe 14 octombrie), Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit 
pe  5  august),  Nectarie  de  Eghina  (prăznuit  pe  9  noiembrie)  ş.a.  şi  de  o 
părticică  din  Stejarul  din  Manvri  se  află  la  Schitul  Darvari  (Str.  Schitul 
Darvari, Nr. 3, lângă Grădina Icoanei)


Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte 

> Sfinţii: Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie), 40 de Mucenici de la Sevasta (prăznuiţi pe 9 
martie),  Onufrie  cel  Mare  (prăznuit  pe  12  iunie)  –  părticele  din  moaştele 
Sfinţilor, alături de veşminte preoţeşti atinse de moaştele Sfinţilor: Grigorie 
Decapolitul  (prăznuit  pe  20  noiembrie),  Parascheva  (prăznuită  pe  14 
octombrie), Ioan cel Nou de la Suceava (prăznuit pe 2 iunie) şi de Brâul 
Maicii  Domnului  (sărbătorit  pe  2  iulie,  31  august  şi  1  octombrie)  şi  de  o 
pietricică  din  peştera  Sf.  Teodora  de  la  Sihla  (prăznuită  pe  7  august)    se 
află într­o casetă din Biserica “Sf. Alexie” (Cal. Şerban Vodă, Nr. 123)
> Sfinţii:  Nectarie  (prăznuit  pe  9  noiembrie),  Policarp  (prăznuit  pe  23  februarie),  Ioan 
Botezătorul  (prăznuit  pe  7  ianuarie,  24  iunie şi  29 august)  ş.a.  –  părticele 
din moaştele Sfinţilor se află în casete separate la Mânăstirea Radu Vodă a 
Seminarului Teologic (zona Pţa. Unirii, Dâmboviţa, Str. Radu Vodă, Nr. 24 
A)
> Sfinţii:  Spiridon  (prăznuit  pe  12  decembrie)  şi  Haralambie  (prăznuit  pe  10  februarie)  – 
părticele din moaştele Sfinţilor se află într­o casetă din Biserica “Sf. Treime 
–  Delea  Veche”  (Str.  Delea  Veche,  Nr.  39,  în  apropiere  de  Staţia  Metrou 
“Piaţa Muncii”)
> Sf. Grigorie de Nazianz (prăznuit pe 25 şi 30 ianuarie) – o părticică din moaştele Sfântului 
se află în  Biserica  “Sf.  Nicolae”  (din lemn, str.  Jean Steriadi, Nr. 19  A, de 
lângă Secţia 13 Poliţie, metrou “N. Grigorescu”)
> Sf. Pantelimon (prăznuit pe 27 iulie)  ­ părticică din moaştele Sfântului se află în  Biserica 
“Sf.  Pantelimon”  (în  altar),  Str.  Iancu  Căpitan,  Nr.  24 (intersecţia  Moşilor 
cu Eminescu, lângă Foişor)
> Sfinţii:  Haralambie  (prăznuit  pe  10  februarie),  Gheorghe  (prăznuit  pe  23  aprilie),  Ioan 
Gură de Aur (prăznuit pe 30 ianuarie şi 13 noiembrie), Procopie  (prăznuit 
pe  8  iulie)  ş.a.  ­  părticele  din  moaştele  Sfinţilor  se  află  în  Biserica 
Paraclisului  Patriarhiei  (Dealul  Patriarhiei),  alături  de  o  părticică 
din  Sf. Cruce pe care a fost răstignit Hristos (sărbătorile 
Sf. Cruci: Duminica a 3­a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie şi 
14 septembrie)
> Sf.  Ambrozie  (prăznuit  pe  7  decembrie;  părticele  din  moaştele  Sfântului  se  află  într­o 
casetă  din  Biserica  “Sf.  Ambrozie  –  Apărătorii  Patriei  II”,  Str.  Lunca 
Bârzeşti, Nr.1, zona Curtea de Apel – Şos. Olteniţei)
> Sf. Haralambie (prăznuit pe 10 februarie; părticică din moaştele Sfântului se află în Capela 
Ortodoxă „Sf. Mina” din incinta Institutului de Medicină Legală Bucureşti)
> Sf. Antipa de la Calapodeşti  (prăznuit pe 10 ianuarie; părticică din moaştele Sfântului se 
află în icoana sa relicvar de la  Mânăstirea Christiana, Şos. Pipera, Nr. 49, 
în apropiere de intersecţia cu Cal. Floreasca)
> Sf. Spiridon (prăznuit pe 12 decembrie; părticică din moaştele Sfântului şi papucul Sfântului 
se află în Biserica “Sf. Spiridon Vechi­Operetă”, Splaiul Unirii, Nr. 1)
> (Mulaj  din  ghips  după)  Urma  Pasului  Mântuitorului  de  la  locul 
Înălţării din Ţara Sfântă – Muntele Eleonului  – se află 
în  Biserica  „Sf.  Ilie  ­  Gorgani”,  Str.  Silfidelor,  Nr.  5  (vizavi  de 
Cişmigiu)

8
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte 

> Sf.  Haralambie  (prăznuit  pe  10  februarie;  părticele  din  moaştele  Sfântului  se  află  în 
Biserica  „Sf.  Treime  –  Manu  Cavafu”,  Bd.  Gh.  Şincai,  Nr.  4,  vizavi  de 
Liceul Şincai, în diagonală peste intersecţie)
> Sfinţii Mc. Epictet şi Astion (prăznuiţi pe 8 iulie; părticele din moaştele Sfinţilor se află în 
Biserica „Eroii Revoluţiei”, Cal.  Şerban  Vodă, Nr. 235,  vizavi  de staţia de 
metrou)
> Sfinţii:  Teodor  Stratilat (prăznuit  pe  8  februarie), Ioan Iacob  Hozevitul de  la Neamţ 
(prăznuit pe 5 august) ­ părticele din moaştele Sfinţilor se află într­o raclă din 
Biserica „Sf. Vineri – Drumul Taberei” (str. Braşov, Nr. 21 C), alături de 
veşminte de moaşte ale Sf. Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) şi 
ale Sf. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ (prăznuit pe 5 august)
> Sf.  Ioan  Gură  de  Aur  (prăznuit  pe  30  ianuarie  şi  13  noiembrie;  părticele  din  moaştele 
Sfântului  se  află  într­o  raclă  din  Biserica  „Sf.  Ecaterina”  a  Facultăţii  de 
Teologie  din  Str.  Sf.  Ecaterina)  [temporar  la  Mânăstirea  Radu  Vodă  a 
Seminarului Teologic (zona Pţa. Unirii, Dâmboviţa, Str. Radu Vodă, Nr. 24 
A)]
> Veşminte  de  moaşte  ale  Sfinţilor:  Cuv.  Parascheva  (prăznuită  pe  14  octombrie)  şi 
Dimitrie  Basarabov  (prăznuit  pe  27  octombrie)  se  află  în  Biserica  „Sf. 
Parascheva – Doamna Oltea” (Str. Doamna Oltea, Nr. 36)
> Sf Ecaterina (prăznuită pe 25 noiembrie; o părticică din moaştele Sfintei se află într­o raclă 
din Biserica “Sf. Trei Ierarhi – Colţei” (Universitate, Bd. Brătianu, Nr. 1)
> Sfinţii:  Andrei (prăznuit  pe 30  noiembrie),  Atanasie cel Mare (prăznuit  pe 18  ianuarie), 
Nicolae  (prăznuit  pe  6  decembrie),  Nicodim  Aghioritul  (prăznuit  pe  14 
iulie), Eftimie Aghioritul, Mc. din Sinai şi Rait (prăznuiţi pe 14 ianuarie), 
Constantin  (prăznuit  pe  21  mai),  Grigorie  Palama  (prăznuit  pe  14 
noiembrie),  Sfinţi  Mc.  de  la  Măn.  “Sf.  Teodosie  cel  Mare”  din  Pustia 
Iordanului,  Sava  (prăznuit  pe  5  decembrie),  Pantelimon  (prăznuit  pe 27 
iulie),  Modest  (prăznuit  pe  18  decembrie),  Sfinţi  din  Pustiul  Hozeva, 
Mardarie (prăznuit pe 13 decembrie), Eustaţie (prăznuit pe 20 septembrie), 
Onufrie  Aghioritul,  Leonţiu  Aghioritul,  Ioan  Cucuzel  (prăznuit  pe  1 
octombrie),  Cosma  Protopsaltul,  Olga  (prăznuită  pe  11  iulie)  ­  părticele 
din  moaştele  Sfinţilor,  alături  de  Lacrimi culese  de  pe Icoana făcătoare 
de  minuni  a  Maicii  Domnului  de  la  Letca,  părticele  de  pe  Brâul 
Maicii  Domnului  (din  veşmântul  Sf.  Fecioare,  adusă  de  la  Mân. 
Vatoped  /  Mt.  Athos:  sărbătorit  pe  2  iulie,  31  august  şi  1  octombrie), 
pământ de la Sf. Mormânt şi pământ şi piatră de la 
Nazaret se află într­o raclă din Biserica „Adormirea Maicii Domnului­ 
Sapienţei”  (Str. Sapienţei, Nr. 9)
> Sf. Faustina Kovalska (prăznuită pe 5 octombrie şi în a 2­a duminică după Paştele catolic) 
­  părticele  din  moaştele­relicvele  Sfintei  se  află  în  Casa  Surorilor 
Comunităţii  catolice  „Sf.  Ioan”  (str.  Ing.  Patulea,  Bucureştii  Noi  ­ 
Dămăroaia,  capătul  lui  331)  de  lângă  Mănăstirea  catolică  „Sf.  Familie” 
(str.  Jiului,  Nr.  37, Bucureştii  Noi ­  Dămăroaia, capătul lui 331) precum şi  în 
Biserica  „Adormirea  Maicii  Domnului  şi  Sf. Grigorie Teologul ­  Popa 
Chiţu” (str. Logofăt Luca Stroici, Nr. 33, lângă Pţa. Gemeni)

9
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte 

> Sf. Ioan Rusul (prăznuit pe 27 mai;  părticele din moaştele Sfântului se află în 2 casete de 


la Biserica „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ioan Rusul ­ Polizu”, din incinta 
Spitalului Polizu, str. Gheorghe Polizu, Nr. 38­52)
> Cuv. Parascheva (prăznuită pe 14 octombrie) – veşmânt de moaşte la Biserica “Sf. 
Vasile cel Mare şi Sf. Cuvioasa Parascheva ­ Răzoare” (Drumul Sării, Nr.11 la intrarea 
in cartierul Drumul Taberei, in intersectia formată de Str. Sebastian cu Drumul Sării) 

http://www.crestinortodox.ro/Director_web­Biserici_si_parohii­6.html 

http://www.crestinortodox.ro/Harti.html 

http://www.util21.ro/institutii/lista­de­biserici­din­Bucuresti.htm 

http://dmoz.org/World/Rom%C3%A2n%C4%83/Societate/Religie_%C5%9Fi_spiritualitate/Cre 
%C5%9Ftinism/Ortodoxism/Biserici_%C5%9Fi_Parohii/Europa/Rom%C3%A2nia/Bucure%C5%9 
Fti/ 

http://www.holytrinityorthodox.com/calendar/ 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/alphabetique.html 

http://www.orthodoxresearchinstitute.org/resources/calendar/calendar.htm

10