Sunteți pe pagina 1din 84

multimedia & hardware

V-AŢI S A T U R A T D E P R O M I S I U N I ?
IATĂ ATUNCI O CERTITUDINE:

J O C ORIGINAL GRATUIT
p e n t r u f i e c a r e a b o n a t pe 1 2 luni!

multimedia & hardware

abonamentul ce dă senzaţii tari buzunarului tau!


L Cel mai complet joc de fotbal,
850 de cluburi din 18 campionate.
Joacă cu cele mai puternice 32 de

the«* A R K
echipe ale secolului, inclusiv
Naţionala României, Steaua şi
Rapid, sau împotriva Sor! Jocul îţi
"prinde" stilul şi îţi va combate
tacticile. Toate durităţile fotbalului
sînt prezente.

şti propri^arul şi managerul unui


>arc de distracţii.Construieşti
;tracţii. C tot f e l i i L " ^ preiul nu include TVA
de distracţii,
ţii, ampla
amplasezi mici magâeinenrives
în cercetarea
a rea uuno
n o f r o i f<Brne dtfrastrectie, s
preţuri, angajezi persgPît/Tdtu! în slujba p
satisfacerii clienţilor. Poţi încerca ţfirst pei _
distracţiile pe care le construieşti şi le poţi

uunnEon
EEPE
T I B E R I A H
e-K. •

M a g a z i n u l t ă u d e c a l c u l a t o a r e
îţi oferă multe alte jocuri de la ELECTRONIC ARTS
AH64D Longbow Ciassic, Atiens VS Predator, '99. Fifa: Road to the World Cup 98. Fifa - Zero, Sports Car GT, Superbike World
Alpha Centauri, ATF Ciassic, Beasîs & Soccer Manager Ciassic, Fiqhter Pilot. Fleet Championship, Syndicate War Ciassic, System
Bumpkins Ciassic, Biggest Names Best Command (Battle Group), Flight Unlimited III, Shock 2, Test Drive 4x4, Test Drive 5, Theme
Games II (Fifa "98, RTWC, Need for Speed 3, Future Cop LAPD, ICC World Cricket, Israeli Hospital Ciassic, Theme Park Ciassic, Theme
Future Cop LAPD, Trespasser, Die Hard Air Force, Lands of Lore 3, LBA 2 Ciassic, Park Worid, Tiberian Sun, Tiger Woods,
Trilogy, Tiger Woods "99), Biade Runner - Madden NFL 99, Madden NFL 2000, Moto - Trespasser, Triple Play Baseball 2000, Ultima
Ciassic, Command & Conquer Mega Box {Red Racer2, Nascar Revolution, NascarRoad Ascension, Ultima Collection, Ultima Online
Alert + Counterstrike + Aftermath), Command Racing, Nascar 2000, NBA 98 Live. NBA Live Second Age, USNF 97, USAF Jets, *
& Conquer Megabox, Cricket 2000, Croc 2, 99, NBA 2000, Need for Speed 3 (Hot Pursuit), Wargames, Wino Commander 4 Ciassic, Wing
Cyper Tiger, Dark Omen Ciassic, Darkliqht Need for Speed 4 (Road Challenqel NHL Commander Prophecy Gold (Wing.Com. +
Conflict Ciassic. Darkstone, Die Hard Trilogy 2, 2000. NHL '99. Queen The Eve. Pooulos 3. Secret Ops), World Cup Cricket, World of
Dune 2000, Dungeon Keeoer 2. ESPN X Privateer 2 Ciassic, Recoil, Redline, Rugby Combat 2000, World Rugby 2000, World War II
Games Pro Boarder, F-15, F-18, FA Premier World Cup, Shogun, Sid Meyers Gettysburg Fighters, World War II Flight Combat, X Files
League Manager 2000, Fifa 98 World Cup. Fifa Ciassic, SimCity 3000, Sim City 2000, Slave Unrestricted Access, X Files The Game '

V J o c u r i l e s u b l i n i a t e s e a f l ă î n p r o m o ţ i e s p e c i a l ă ( p r e ţ u r i î n t r e 11 ş i 2 6 $ ) . G r ă b e ş t e - t e s ă c o m a n z i a c u m .
• • "I - 4

Dacă doreşti un joc de la Electronic Arts, sună la Best Computers. Află preţui î
Jocului pe care vrei să-I cumperi, achită la CEC, în contul Best Computere SRL I
T4361-1 Banca Turco-Romana SMB, sau prin mandat poştal contravaloarea, i Nume şi prenume
Decupează, completează şi expediază talonul, împreună cu copia dovezii plaţii- j
In 10 ziie vei primi Jocul original prîn posta. ; Adresa exactă

Magazin: Bd. Elisabeta (fost Kogălniceanu) j H •


nr.25 Bucureşti, tel: 01-314.76.98 H^fe- ~ " ^ ^ . ^ ^ L ;

fax:01-314.76.99 O ^ ^ ^ ^ P " :

Magazin: Pasajul Pietonal Lipscani r~rz—~^j^0r- Numele jocului


(Bd. I.C. Brătianu) Bucureşti, H p A v ^~~j^^^mâ
tel: 01-310.28.32 ^ - Nr. chitanţă
e-maii: best@fx.ro www.bestcomputers.ro C O m D U t e r S ;

:
• . .. ^ . . .
• • . • j

t r e m e e
C u p r i n s
E
u
fel

^ek^ rnuUlmedia & hardware


49-
V O O D O O ^

Xtrem Xplorer

Internet/Ştiri . 6 Despre Dungeon Keeper 2 şi 3 14


.plan Update , ... 10 Forum Xtrem . . . . . . . . . . . . . . . 16
Comunicare alternativa 12 Binary99 18

—~\ Multimedia J — — - ~ —
j \ . . .

XtremPC Wave flow .... 2 0 Color Pilot 1 . . . 2 7


Design copertă:

Mix vibes . .... 2 1 Seejaysoft Gypsee 1.2 27


Poser 4 i" f n f
The complete home Office solutidn ....< 35
Terragen .... 2 4 Ultra Fractal 2.0 '. 30
Face Factory .... 2 5 • • • •- I . .- . . I
1

Adresă: 3D Studio Max 3 32


FormZ3 .... 2 6 Galerii Xtreme ............ 36

Web:

REDACTOR ŞEF
ŞTIRI .:,:..,„•:.:, — v H a r c
* w a r e
J
HARDWARE
INTERNET/HARDWARE Voodoo 4 & Voodoo 5 . 38 Intel 1820 . .......... ........ 4 6
MULTIMEDIA 1 Transform & Lighting sau Fiii Rate? . 42 Attack Throttle ................ . . . . . . . 4 7
Force Feedback/Millenium 3D/Rage 3D . 4 4 Thrustmaster FF/ Thrustmaster FC 48
JOCURI/DIVERSE . 45
Frag Maşter
CONSULTANT FINANCIAR
TEHNOREDACTARE

Avanpremiere

cension 50
53

Prezentări

Close Combat 4 .... 5 8 Shadow Company ..............


Revenant .... 6 0 Chessmaster 7 0 0 0 ...........
Armored Fist 3 .... 6 2 Nerf Arena Blast ....................
Tipar: INFOPRESS SA ODORHEIU SECUIESC Rayman 2 ....64 Delta Force 2
Flanker2.0 ....66 Indiana Jones: The Internai Machine ....
Omikron: The Nomad Soul . .... 7 0 Prezentări Playstation .......
SIGUR
SE POATE M A I BINE!

ÎNCEARCĂ S Ă ARĂŢI
I

EXTREM DE BINE!

Designul publicitar reprezintă identitatea afacerii dumneavoastră si modul in care sunteţi percepuţi de către clienţii dumneavoastră si de către potenţialii dumneavoastră clienţi.

Designul va departajează de celelalte firme de profil, deveniţi astfel un concurent important in domeniul dumneavoastră de activitate.

Designul - una din cele mai i m p o r t a n t e investiţii!

094.552.607
Stirî

Ş T I R I - I N F O R M A Ţ I I - REPORTAJE - BETA TEST - FORUM - CONCURS

Cuprins I N T E R N E T
A3D merge spre 3.0
Intel şi AMD vor avea din nou con­ Deşi nu este gata pentru publicul larg, versiunea 3.0 a API-ului de la Aureal
a fost trimisa dezvoltatorilor, printre care id, Shiny, EPIC. Aceasta
curenţă?
înseamnă ca noile titluri Quake Arena. Messiah şi Unreal Tournament vor
Un s u p e r m o u s e p a d Logitech
dispune de noile facilitaţi A3D: reverb geometric, surse de sunet volumet­
Primul DVD reinscriptibil rice. Dolby Digital şi decodare MP3. Aceste facilitaţi merg pe chip-urile
Digital Video Broadcasting Project Vortex 2 dar prin emulare software, ele fiind accelerate hardware numai în
noile Vortex2 SQ3500 Turbo. SDK-ul va fi realizat în scurt timp, iar Aureal

3D
M i c r o s o f t r e n u n ţ ă la s u p o r t u l
apreciază ca toti dezvoltatorii vor trece în totalitate la versiunea 3.0
OpenGL î n W i n d o w s 2000
datorita faptului ca noile funcţii ale API-ului sunt uşor de folosit.
S t u d i o f o t o g r a f i c la d o m i c i l i u
Quake 3 apare mai devreme
Ultima Ascension grăbit spre piaţă
Laptop-urile se î m b u n ă t ă ţ e s c grafic U~^^^^^^^^^^^^gj|^^^^^j Noi veniţi încearcă sa atace poziţiile Intel si
M o u s e cu f o r c e f e e d b a c k • • • M H H p i H ce
Coppermine-ul are probleme ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R J k H ^ H recent a
Televizor pe t e l e f o n u l celular ^^^^^^^^^^m5£u*ujm^^^^^^^^^M procesoare lui
Ianuarie o
^ ^ ^ H fa frecvente de
H H H H i l ^ ^ H Procesoarele.
M|||^|j||^^^^^^^^^^^^^^^^^B b j j e pentru proce-
c u

I H H I ^ W I ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ B soarele Celeron ceea ce le conferă statutul


^ H P M ^ B H H de clone de
^^^^BmnmUBmmmU^m^^^^^B y \ doilea proiect îl are în prim plan pe
n a

Linus Torvalds, unu! dintre copiii teribili ai IT-uM. realizator al Linux-ului. S-ar putea ca
unii dintre voi sa ştie ca lucrează acum pentru o companie din Silicon Valley cam secre­
toasa: Transmeta Corp. Ce fac ei acolo? Un nou procesor, denumit Crusoe despre care
se vor spune mai multe prin Ianuarie, pe 19, dupa cum anunţa chiar pe site-ul lor,
Procesorul este destinat în special platformelor mobile şi daca Linus nu s-a schimbat
prea mult, Intel şi AMD sunt în pericol!
Crăciunul - o zi sub ameninţare virtuala

0 noua ameninţare se profilează ia orizontul net­


ului: W97M,Prillssa.A, un virus macro pentru ^jjTCi ,~~| Deşi poate părea cu adevărat ciudat, unul dintre
m

Word 97- Acesta dezactivează setarea de pro­ I" domeniile care promite ca se va revoluţiona este cel
tecţia împotriva viruşilor şi pentru confirmare a m \ al mouse pad-urifor. Dupa ce mouse-urile au atins un
conversiei la deschidere şi şterge lista cu f • nivel destul de ridicat, se pare ca piedica majora din
ultimele fişiere deschise, apoi monitorizează I —i ^ 1 calea Quaker-ilor a devenit mousepad-ul ce se
data sistemului pentru a acţiona pe 25 I fflitt8K9tt m
murdăreşte îngrozitor şi nu permite o aderenta prea
Decembrie când, dupa afişarea mesajului : 1 M buna timp îndelungat. Tehnologia ce sta la baza aces-
"Vine... Vide... Vice... Moslem Power Never 1 m tui mousepad Logitech este mai veche si aparţine
End... You Dare Rise Against Me... The Human 1 ^ m m firmei 3 M , Ea consta în crearea unei suprafeţe
Era is Over, The CyberNET Era Has Comei!!" se ^ B g t f M asemănătoare unei zone cu dealuri la nivel micro-
declanşează dezastrul: virusului rescrie fişierul 1
scopic. dealuri între care intra clasica mizerie creata
1

AUTOEXEC.BAT cu o comanda de formatare a


de mouse in timp ce bila se învîrte pe echivalentul microscopic al vîrfurîlor de deal. în
Hard-disk-ului, la următoarea pornire sistemul
plus, mousepad-ul este dotat cu un suport foarte bun care permite o excelenta aderenţa
afişând numai "Vine... Vide... Vice... Moslem
la birou, aceasta fiind de altfel principala îmbunătăţire adusa de Logitech, Părţile rele ale
Power Never End... Your Computer Have Just • •. •

Been Terminated By -= CyberNET - - Virus!!" . acestui tip de mousepad sunt în primul rînd ca odată cu umplerea spaţiilor dintre dealuri
Virusul se autoreproduce prin ataşarea unui fişier el devine nefolositor si în al doilea rînd preţul care va fi în jur de 15$.
infestat la un mesaj e-mail transmis prin MS
DVD r e i n s c r i p t i b i l de I
Outlook la primele 50 de adrese din address
book cu subiectul "Message From (utilizator
Primul DVDrecordable a fost anunţat. Pioneer sunt "pio­
Office 97 }" şi cu conţinutul: "This document is
nierii" acestei inovaţii care va fi lansata în primăvara anului
very Important and you've GOT to read thisN! . ,f

viitor în America de Nord şi Europa şi chiar din iarna aceas­


Mai bine nu primeşti nimic de Crăciun decât o
ta în Japonia. Unitatea ce va permite înregistrarea video de
asemenea pacoste!
peste 6 ore va fi lansata pe data de 3 Decembrie la un pret
de 2,399$, CD-ul pentru aceasta unitate urmînd a costa
28.79$. Estimările Pioneer sunt de 30.000 de unităţi
vindute în Japonia pîna în Martie 2 0 0 0 . - V I D E O

1
3 4

Ştiri INTERNET

al Video Broadcasting Project


World War 2 Online avansează
_ _ — — — — Proiectul Digitai Video Broadcasting
— I [DV3) World War 2.0, promiţătorul simulator on-line de la
aduna la un loc 250 de companii europene din
Playnet. va intra în teste publice. Dupa cum era de
domeniul televiziunii, operatorilor de cablu şi aşteptat au fost lansate cîteva imagini noi. care
alte "ocupaţii" ce tin de broadcasting în gen­ atesta calitatea modelării vehiculelor de la sol şi a
eral şi are ca obiectiv realizarea unei "multi­ personajelor umane.
media home platform" pentru integrarea tele­
viziunii digitale. Aceasta înseamnă posibili-
TT h
hee S
S tt a
annd
daa rr d
d ffoorrtthhee tatea receptîonarii de programe (cu conţinut
® Digital W o r l d j televiziune sau att conţinut) pe aparate TV
c i e

Digital W o r l d
compatibile DVB sau pe PC-urî multimedia.
Forma digitala a transmisiei presupune un plus de calitate, o varietate sporita a
conţinutului multimedia difuzat şi interactivi ta te. Toate acestea se concretizează în posi¬
bilitatea implementării unor servicii noi: video-on-demand s.au e-commerce,
Este evidenta necesitatea realizării unei compatibilităţi între transmisie şi recepţie
pentru a se evita probleme în afişarea incorecta (sau deloc) a conţinutului transmis.
Problema este asemănătoare cu cea din lumea Internet-uîui: compatibilitatea interplat-
forma iar DVB a adoptat aceeaşi soluţie: tehnologia Java! Asta înseamnă ca fiecare
t

receptor va încorpora pe langa sistemul de operare propriu (chiar aşa: televizor cu sis­
tem de operare) o componenta software ce va realiza interfaţa între acesta si conţinutul
transmisiei (Java) în mod asemănător cu browser-ele pentru web ce folosesc tehnologia
p

Java pentru a putea afişa conţinutul paginilor de web indiferent de platforma pe care
rulează. Europenii vor avea astfel posibilitatea sa folosească serviciile mai multor com­
panii cu un singur aparat, beneficiul fiind de ambele parti- Sun {furnizorul tehnologiei
Java) este foarte încântata de colaborarea cu DVB ce îi aduce puncte valoroase în com­
petiţia cu Microsoft şi Hewlett Packard pentru obţinerea colaborării cu varianta ameri¬
cana a DVB: OpenCable.

1 . C e l mai b u n site p e r s o n a l
S.Concurs tehnic
3 . C e l e mai i n t e r e s a n t e site-uri
d e p e Internet
4. C e a mai i n t e r e s a n t a i d e e
d e a p l i c a ţ i e n o u a p e site-ul


Kappa
I f

p a r t i c i p a s i t u :
h t t p : / / d o m i n o . k a p p a . r o
... si multe alte
aici găseşti t o t ! premi
# *
Ştiri

c r o s o f t r e n u n f ă la s u p o r t u l OpenGt î n Windows 20*


Site-ul luptătorilor
Deşi iarăşi se pare ca Microsoft încearcă sa-şi promoveze DirectX-ul ca singura alterna­
Cei dintre voî cu acces internet şi predis­ tiva pentru grafica de mare performanta. OpenGL-ul nu va muri ci din contra va deveni şi
poziţie pentru jocuri de luptă vă veţi bucura s ă mai puternic. Pîna.în Windows 9 8 suportul pentru OpenGL însemna de fapt emularea în
aflaţi de existenţa unui site care vă este ded­ software a API-ului p,entru toate aplicaţiile care aveau nevoie de e l , Farenheit, proiectul
icat, Site-ul www.fighters.net este un site -ded­ care urma sa unifice'OpenGL-ul cu DirectX-ul era singura concesie pe care Microsoft o
icat- numai/jocurilor; de iuptă. Ei conţine făcea OpenGL-ului pentru accelerarea-hardware a acestuia. De cîteva luni bune deja.
prezentări,: avanpremiere, ştiri, codurica şi un Farenheit este un proiect mort, inginerii de la SGI retragîndu-se. toate eforturile concen-
forum unde puteţi discuta cu aiţi pasionaţi ai trîndu-se acum pentru îmbunătăţirea DirectX pe de-o parte şi OpenGL pe de afta. Ceea ce
genului, î n caz ca astfel de jocuri sunt $aşft e bine fiindcă e bine sa existe concurentaşi nu monopol.
un&a tay acesta este focul pe care îl căutai.
OpenGL-ul va exista totuşi în Windows 2000. Fiecare producător de placi video impor­
tante (3dfx,"-nVidia. Matrox) va include drivere pentru OpenGL, conform specificaţiei SGL
•« - • • •• • Euţ* . -n- ... frr4
Şi asta deoarece lumea are nevoie de OpenGL: este singura modalitate de lucru în pro­
gramele de grafica high-end (Maya, 3dsmax, AutoCAD), cel mai reuşit joc din punctul de
vedere al graficii {Quake3) merge în OpenGL, iar lista ar putea continua..s
Safer. Dasier. Mort Reliable.
Î W * T VH =Ş r t l " Eil^M H e w l e t t Packard m u t ă s t u d i o u l f o t o g r a f i c î n casa f i e c ă r u i a
• * ' • * * ţ;

Chiar daca nu realmente un studio fotografic, .T.

viitoarea imprimanta de la Hewlett Packard benefici­


ază de tehnologia PhotoREt pe mai multe straturi
NT A U
pentru imprimarea fotografiilor la o rezoluţie de
.. . • .

JE v

mm !• r|*t
600X600 dpi pe-orice tip de hîrtie. cea fotografica
fiind cea recomandabila, .i • :

HP PhotoSmart P1100 permite ataşarea unei


camere fotografice digitale direct la imprimanta
O c a m e r ă c i t un a p a r t a m e n t facînd inutila prezenţa PC-ului. Pozele sunt astfel
imprimate imediat, în orice loc v-ati afla şi la o calitate excepţionala. PhotoSmart va avea
Camerele digitafe au 'început să devină o o viteza de printare de 10 ppm color si o memorie de 8 MB. Chiar daca nu este înca
modă chiar dacă î n momentul de faţă preţurile disponibila, timpul pîna la apariţia ei în magazine se număra în zile. r

tor sunt prohibitive pentru simplul utilizator, o


cameră profesională costînd î n jur de 1000$. Quake 3 apare mai repede.
Cu toate acestea Canon a pregătit în juruf
sumei de 7 0 0 $ modelul Canon Powershot Desi lansarea oficiala a jocului a avut loc pe 12 decembrie,
S l 6 o excelentă soiuţie: pentru fotografia dig­
t :
Quake 3 Arena a plecat din noiembrie fa multiplicat. Graba
itală de înaltă calitate. încadrîndu-se în cate­ se datoraza în mare parte ieşirii pe piaţa a Unreal
goria | | 2 . 1 Megapixeli ceea ce reprezintă o Tournament-ului care ameninţa sa-şi adjudece toate
rezoluţie de 1600 x 1200 î n capturarea de vînzarile. Astfel, în unele magazine Quake 3 a apărut inca
imagini, Powershot S 1 0 oferă o cantate din data de 3 decembrie, iar în timp ce pe 12 id-ul spărgea
deosebită î n captură avînd 3 nivele de imag­ sticle de şampanie la petrecerea de lansare, pe net înce¬
ine: Super Fine Fine şi Normal. T
puseră sa apară clasamente ale celor mai buni quaker-i.
Camera beneficiază de un zoom digîtai 4X
ce^a ce o'face una dintre cete mai atractive Ultima IX Ascension g r ă b i t pe
oferte pentru categoria c o m p a c t asta
reprezentînd o cameră mică î n jurul greutăţii Febra lansărilor rapide i-a cuprins şi pe cei de la
de 3 0 0 grame putînd să facă zoom de la 35 Origin Systems, aceştia- lansînd îndelung aşteptatul
mm j a 70 mm; Acest model nu beneficiază de Ultima 9 , ultimul din serie, mult prea repede.
focus manual î n s ă opţiunea Macro poate fi Problema provine de la făptui ca mai repede nu
f o l o s i t ă pentru fotografii de la 1 2 m m . înseamnă întotdeauna mai bine.
Stpdarea imagihilor se face pe un standard U9 are mari probleme pe plăcile grafice care folos­
CompactBasii un astfel de card de 8 Mega
J:
esc Direct3D-uL mişcarea fiind foarte lenta. Jocul a
fiind livrat împreună cu camera. fost scris iniţial doar pentru glide, ceea ce e de
înţeles datorita uşurinţei de programare, de neînţeles
fiind însa neglijarea DirectX-ului sau OpenGL-ului care
oricum au o baza mult mai larga de instalări. Surse din interiorul echipei de programatori,
care au dorit sa-si păstreze anonimatul, au dat vina pe EA care a pus o condiţie de genul:
' totul sau nimic pe data de X", avînd î n vedere apropierea sărbătorilor de iarna. +\ 7 t

Daca nu aveţi un calculator puternic sau placa grafica de la 3dfx mai bine mai
aşteptaţi cîteva zile pîna apare un patch oficial, care trebuie sa puna la punct cîteva
scăpări si performantele D3D. Una dintre primele prezentări de pe Internet ale acestui
joc a fost cea a site-ului Adrenaline Vault (www.avault.com) care din cauza problemelor

i-a oferit jocului scorul de 5 0 % . /

2J Laptop-urile î ş i v o r î m b u n i p a r t e a grafica
_r_ , . . . .

16 Mb este ţinta spre care se merge acum în materie de memorie pentru plăcile grafice
m 2 3

STîR!

destinate calculatoarelor portabile. Firma Silicon Motion, producătoare de soluţii grafice


pentru iaptop-uri, a anunţat următorul chipset grafic pe care planuieşte sa-l lanseze: Unreal Tournament la maxim
Cougar3DM. Device-ul va avea încorporată accelerare DVD alături de un TV encoder şi va
avea un consum foarte redus de curent pentru a permite folosirea LCD-ului de 0.5 w. wwv.gamecenter.com
este unul dintre site-
urile de gaming puter­
nice şi cu influenţă de
•S ' « • H i Recent anunţat, mouse-ul cu force feedback este ultima pe Internet. Acum
^^ÎW^W- reaSizare în materie de tehnologie şi implementare a aces- numai cîteva zile, ^ H b ^ ^ J B
' "^ ^ ^ I ^ ^ ^ M teia de către firma Logitech. Proiectul a debutat in momen- Gamecenter a fost
i ^
E u l n
Logitech a realizat cu mouse ul este Lotuşi unui
c r 0
unul dintre primele
Mini.ro cele mai folosite controllere în jocuri si ca orice gen, site-uri care au postat
^mwL incepind cu 3D Shooter şi terminind cu sporturi pot benefi un review ia Unreal
^^Hi^li i ^ B W R cia de forcu Feedback prin intermediul sau. Tournament. Scorui
I^^HL. Mouse ul force fuedb^ck Logrtecl va putea li folosii pe oferit? 100%. UT este considerat ca cel mai bun 3d :

iînga jocuri si în orice Up de aplicaţii, el raspunzînd "activ" in Shooter la ora actualâ punctele safe forte fiind grafi­
f:

trecerea peste butoane, icon-urr sau dintro fereastra în alta. Pentru o utilizare cît mai ca, design-ut nivelelor^ Al-u.l foarte puternic,; modurile
convenabila mouse-ul va avea conectare USB şi plug & play. în pachetul mouse-ului sunt de joc şi balansul realizat între arme. Mar pe
incluse şi 3 jocuri complete: RaiIRoad Tycoon 2 Gofd, Gruntz şi Heavy Gear 2. Preţul aces¬ scurt-.toate aspectele safe sunt puncte forte,
tuia este de 1 0 0 $ . • Alături de scorul oferit de Gamecenter şi alte site-uri
au cotat Unreal Tournament ca cei mai bun joc de
gen la ora actuală oferindu-i numai scoruri de la 92%
în sus. Sfatul nostru? Repede, pe el.
Un procent de aproximativ 2% din noile procesoare Coppermine de la Intel au un bug
declarat chiar de producători. Este vorba despre încetinirea procesului de boot pe unele
calculatoare şi chiar necesitatea de a boot-a de 2 ori la rînd pentru a reuşi sa porneşti
calculatorul. Chiar daca acest bug a fost clasificat ca insignifiant pentru end-user de
către firma Intel, unul dintre cei mai mari vînzatori mondiali de sisteme, firma Dell, a
încetat temporar livrarea pîna cînd va efectua în propriile laboratoare teste asupra pro­
cesorului.
9*
w u

•Firma Samsung a anunţat lansarea în curind de telefoane celulare pe care vor putea fi
văzute programe TV. Deşi pare cu adevărat incredibil, modelul SCH M220 va avea un dis-
plây de 1,8" TFT L£D, mărime cam de 2 ori mai mare decît a unui telefon celular stan­
dard. Surprinzător, aceasta importanta facilitate nu va însemna şi un consum sporit pen­
tru baterie, aceasta avînd'un timp de standby fie 1.80 de ore, timp de vorbit 170 de
L

minute sau timp de vizionat tv de 200 de minute.

Acces pe NET la preturi cuprinse


Tntre 65.000 şi 590.000 lei (TVA inclus)
Preţuri în lei, garantate pânâ la 30 aprilie 200C
Denumire Durată* Preţ Pentru instalare Conturi Spaţiu
abonament (lei) primeşti e-mail pe w e b
g r a t i s g r a t i s g r a t i s

TEST 4 ore 65.000 Dischetă*Manual i


START 8 ore 110.000 Dischetă+Manual î
LIGHT 20 ore 210.000 Discbetă+Manual î 2MB
MEDIV'M 30 ore 305.000 CD+Manual 3 3 MB
TOP 50 ore 465.000 CD + Manual 3 5MB
UN LIMITED Nelimitată 590.000 CD + Manual 7 10MB
t i m p de 1 lună
I n t r e o r e l e 2 3 : 0 0 - 0 7 : 0 0 d u r a t a este m a i m a r e c u 2 5 %

N u s e p e r c e p e t a x ă d e i n s t a l a r e p â n ă l a s f â r ş i t u l a n u l u i .

IV o i i s t o p s u p o r t t e h n i c g r a t u i t l a ( O l ) 4 0 2 . 2 4 . 3 4

www.happyline.ro Pentru oferta completă şi mai multe d e t a l i i sunaţi l a (01) 402.24.02


INTERNET p l a n UPDATE

. p l a n U P D A T E
J. n. . i
. . . . . . . . . . . . . . . . . _
.
_ . . _
. . . ._
. r- - . •
n

O noua lună şi lumea s t ă în continuare destul de calmă. Lithech 2

avansează şi Carmack lansează demo-ul de Q3Test.

.plan UPDATE
Nume: Mike Werckle
Firma: HumanHead
Poziţie: Animator
-L _' J i_" •'ii •
Proiect: Rune

R
une'este dezvoltat pe motorul grafic de la
Unreal. Asta nu înseamnă că HumanHead
vor aştepta îmbunătăţirile pe care Epic le
va aduce motorului grafic, ci aduc chiar ei lucruri
noi. Printre acestea se număra:,
-animaţie scheletica în timp real ceea ce
înseama o mişcare a personajelor mult mai natu­
rala
-LOD continuu în timp real. Probabil implementat
(

mai bine decît în LithTech 2, cu penalizarea de /


viteza de rigoare.
-sistem de generare a umbrelor în timp real
foarte avansat.
• r

.PLAN 'UPDATE v în care are loc acţiunea este împărţita în


în ceea ce priveşte jocul:
Nume: Mike Dussault alte cuburi de aceeaşi dimenisune, astfel
-sistemul de reintroducere a inamicilor în joc '-•
Firma: Monolîth Tncît cubul în care se afla jucătorul este • •

Poziţie: Programator (respawn) este gîndit în aşa fel încît sa nu


acoperit în permanenta de alte 8 cuburi vir­
Proiect: Lithtech 2 - devină neverosimil. Al-ul personajelor va dicta
tuale din toate direcţiile. în funcţie de
numărul şi locul în care acestea vor apare din
direcţia de privire, motorul grafic al jocului

S

nou.
-au mai întîmplat cîteva lucruri intere­ desenează doar obiectele care se afla în
-în Rune nu se vor folosi arme cu bătaie lunga.
sante în ultimul timp cu engine-ul cuburile vizate direct ajungîndu-se astfel la
Se vor putea face atacuri la distante relativ mici;
LithTech 2. Cel mai important lucru creşteri substanţiale de viteza. Oct-trees
prin aruncarea armei folosite la un moment dat,
este totuşi ca s-au anunţat cîteva jocuri - mai au si alte avantaje, cele mai impor­
însa va trebui sa o recuperezi.
care au la baza acest engine, unul din ele tante fiind legate de iluminaţie. Quad-trees,
fiind chiar un RPG, ceea ce dovedeşte metoda folosita în LithTech 2 este o simpli­
modernitatea şi adaptabilitatea LithTech 2. ficare a procedeului Oct-trees mult adap­
T

Detaliile tehnice noi sunt: ' "" tata spatiilor deschise,


-suport pentru S3 Texture Compression. -toate obiectele sunt adaptate folosirii quad-
Desi acest suport este prezent în DirectX7 T
trees. Asta înseamnă ca obiectele pot f i '
trebuie, însa. modificări pentru OpenGL şi adăugate în timpul jocului şi mutate dintr-o
Glide, precum şi sculele necesare editării . zona în aita fara restricţii. Alocarea memo¬
texturilor comprimate. riei pentru aceste obiecte se face mult mai
-suport quadtree complet integrat în engine. eficient, într-o zona continua care poate fi
Probabil va întrebaţi însa ce înseamnă optimizata corespunzător
quadtree... ei bine exista mai multe -LOD-ul (Level of Detaîl) a fost reimplemen-
modalităţi de a reprezenta pe ecranul moni­ tat. în BEood 2 se folosea un LOD dinamic
torului o zona dintr-un nivel. Cele mai în genul MRM (Mulţi Resoiution Mesh) în
cunoscute şi moderne metode sunt BSP- sensul ca obiectele îsi schimbau numărul
trees şi oct-trees. Despre BSP ati auzit de poligoane în timpul jocului în funcţie de
poate deoarece este formatul fişierelor care puterea de calcul a calculatorului. în sis­
conţin nivelele din Quake. BSP-urile sunt temul actual, LOD-ul este precalculat
foarte eficiente pentru spatii închise (nu înainte de rulare, obtinîndu-se astfel o
intru în detalii de programare aici), de genul mărire de viteza si evitarea defectelor de
celor din Btood2. Quake. Half-Life. Pentru reprezentare a texturilor.
nivele de joc care se desfăşoară în exterior - sistemul de generare a umbrelor, a fost
(BattleZone,. Ultima 9 Tribes) BSP-urile nu
T
mult îmbunătăţit, utîlizîndu-se în continuare
sunt tocmai bune. datorita modului în care masiv light-maps-urile. Muiti-texturing-ul
este descrisa lumea virtuala a jocului. Oct- ramîne se pare un atribut important la
trees sunt mult mai indicaţi pentru spatii "' plăcile video-
deschise. în esenţa se considera poziţia
-sunetul poate avea fişiere sursa compri­
jucătorului în interiorul unui cub cu
mate în format MPEG3 şi ADPCM care pot fi
dimenisuni constante. Toata lumea virtuala
prelucrate în timp real.

. p l a n UPDATE I INTERNET

Project: Quake 3 Arena

Q
; . ... . •;

uake 3 este goîd! Cu alte cuvinte în :

momentul de fata ne jucam la Demo


însa jocul este la multiplicat şi a
deja pe piaţa în unele locuri mai

^Ultimele modificări sunt de fapt doar


îndreptări ale bug-urilor observate în
saptamînile de test '.şl; optimizări ale codului.
Q3A va merge şi pe Mac-uri şi pe Linux,
existînd deja demo-uri pentru aceste sisteme,
însă daca aveţi un Mac cu o viteza a proce-
+ 25 Health

•iV-

sorului mai mica de 266 Mhz mai bine atrage


renunţaţi. Deja în varianta 1.09 a DemoTest- şi va împacă probabil fanii înrăiţi ai celor 2
ului.Q3 demonstrează ca este o competiţie variante. Exista cîteva lucruri implementate în
r . . . . . . . _,

serioasa pentru Unreal Tournament. Grafica


r

joc dar care nu vor apare oficial, cum ar fi


este superba, bot-ii se mişca foarte bine, grapple (cîrligul legat de, sfoara.-, n-am găsit ;
fiecare avînd propriile caracteristici, armele alta traducere..) care poate fi activat cu "give
sunt mult mai bine realizate, în special grapple" din consola. Mai exista şi alte
RailGun-ul care nu mai are raza aceea comenzi, dar aşteptam o versiune finala ca sa
împrăştiata care nu avea nici un efect pîna la fim siguri pe ce avem. Tot ce pot sa spun
urma. Armele se schimba mai repede puţin este ca toata lumea joaca Q3Demo în momen­
decît în Q2 însa nu chiar ca în Q l ceea ce va tul de faţa. Daca o ţine calculator desigur...

1 0 U S
*Pretul nu include TVA

Magazin V i r t u a

P o w e r e d b y MEDIA SAT

Consuma creditul vizitând magazinul virtual


PC SHOP la www.pcshop.ro unde găseşti:
- preţul corect pentru orice componenta PC Bdul.Ferdinand 99
- cele mai bune oferte pentru sisteme PC Tel: 20.50.633
- topul celor mai bune echipamente Fax: 20.50.655
E-maii: office@mediasat.ro
- comenzi on-line http://www.mediasat.ro
INTERNET C o m u n i c a r e A l t e r n a t i v a

• • . . . . . . . . . . . . _ r

j Programe comunicare

\3
COMUNICARE ALTERNATIVA
Q| AEex Bartic Forumurile a u l u a t a v î n t î n u f t i m i i d o i a n i d e zile ş i o f e r ă o modalitate
asemănătoare de comunicare, e-mail-urile fiind înlocuite aici cu mesaje

B n doar cîţiva ant de la s'eminificative sunt cele ale adevărat popular, video şi audio ramîne doar pe ele. Ultimele
I înfintare, internet-ul 3 devenit PCNet (www.pcnet.ro) conferinţele necesitlnd legaturi cercetări indica chiar ca ,
1 patria uneia dintre cele mai Forumurile au luat avftit în bune, inaccesibile multora. Prin prezenţa îndelungata pe aceste
mari comunităţi internaţionale, ultimii doi ani de zile şi oferă o IRC (Internet Relay Chat) se canale provoacă, ca şi web surf-
cu cîteva milioane de oameni modalitate asemănătoare de înteieg mai multe reţele care uti­ ing-ul, dependenta psihica. IRC-
care îi utilizează zilnic serviciile. comunicare, e-mai^uriîe fiind." lizează acest protocol-. Fiecare • ul necesita un client cum este
Acestea sunt foarte diversificate înlocuite aici cu mesaje pe site- reţea este formata dintr-un anu­ mire iar canalele cele mai fre-
iar unele dintre ele au impact urile de web care le găzduiesc. mit număr de servere legate centate de românii din tara şi de
social real, permitînd oamenilor Acestea sunt superioare listelor între ele, la care se conectează peste hotare sunt pe Undernet:
sa se cunoască si sa comunice de discuţii în ceea ce priveşte utilizatorii. Canalele (chat #bucuresti, #romania pentru,
intre ei avînd în acelaşi timp si secretul asupra identităţii reale rooms) sunt foarte . discuţii generale şi #xtrempc
avantajele anonimatului. Este a membrilor (adesea adresele asemănătoare cu camerele unui sau #gamesromania, pentru cele
vorba în principal de listele de de e-mail sunt cerute pentru aut­ hotel în care au loc discuţii, legate de computere şi jocuri,;!
discuţii, forumurile şi irc-ul. entificare, ramînînd Insa secrete doar ca un user poate fi prezent Presupunînd ca nu aţi sărit:
Primele sunt cele mai vechi si daca aceasta.este dorinţa uti­ simultan în mai multe asemenea peste aceasta parte introduc­
se bazează pe e-mail, mesajul lizatorului) dar în schimb nece­ zone iar identitatea sa poate fi tiva, un pic prea lunga dar
1
i l sita mult mai mult timp on-line determinata cioar cu ajutorul adresata celor mai novici în ale
unui abonat fiind trimis tuturor decît recepţionarea şi trimiterea adresei de IP. Deşi cel mai ade­ Internet-ulur, scopul acestui arti­
celorlalţi printr-un iEst server. In cltorva mesaje. La noi foru­ sea la o reţea IRC sunt conec­ col este sa aducă în atenţia pub­
ultima vreme si-au pierdut impor­ murile sunt destul de puţine, taţi simultan cîţiva zeci de mii licului cîteva programe recente .
tanta, devenind mai muit unelte mai nptabiie fiind cele de la de oameni un utilizator obişnuit care oferă o noua perspectiva
ale spam-ulut publicitar deoarece wvm.xtrempc.ro şi www.games- vine în contact cu doar cîteva asupra serviciilor enumerate mai
adresa expeditorului este mania.ro/forum, - zeci, cel mult o suta deoarece sus.
aproape întotdeauna vizibila exista tendinţa de a intra pe un
IRC-ul este singurul mijloc de
tuturor în România exista feîu- număr restrins de canale si de a
comunicare în timp real cu
rite liste de discuţii dar cele mai

GOOEY v 2 . 0 GooeyBox [htEp://www.get gooey.com


. . . . . . . . . . — — • — —i •

http://www.getgooey.com

H
ypernix, o firma rsraeliana, a
remarcat ca desi foarte
mulţi oameni vizitează
frecvent aceleaşi site-uri totuşi
hv c e r n i
posibilitatea de a comunica intre ei
este aproape zero, foarte putini
Este suficient s ă t e af Iii pe a c e e a ş i pagina de web cu cineva ş i
recurgînd la un forum (în cazul în
comunicarea devine instantanee.
care acesta exista) din motive de
comoditate. Pornind de aici s a
născut ideea care sta în spatele lui tastează, toate deasupra browser- activeze şi sa dezactiveze progra­
Gooey, respectiv transformarea ului de web. mul fara a închide browser-ul de •
web ului într-un mare irc, canalele Principalul avantaj al lui Gooey web, sa discute privat cu o altă
fiind chiar adresele URL. Astfel pre- este o specializare; mai evidenta a persoana, sa transmită şi sa
supunind ca intraţi cu IE sau discuţiilor, site urile de web fiind recepţioneze fişiere sau sa
Netscape la www.xtrempc.ro iar vizitate cel mai adesea de oameni vizioneze ştiri de Ia agenţii de.
acolo mai exista cel puţin un uti­ interesaţi în subiectele tratate presa ca Reuters. :

lizator care are Gooey activat veţi acolo. Producătorul se lauda chiar La ora actuala Gooey nu este
putea discuta cu el direct. cu un concept nou - Rovtng un serviciu foarte popular deşi aro
Atît interfaţa cit şi modul de uti­ Community, prin aceasta un număr destui de mare de utiliza­
lizare se apropie foarte mult de ale intelegîndu-se un grup de prieteni tori. Tocmai din acest motiv exista
mirc-ului, fiind afişată o lista a uti­ care călătoresc Împreuna pe Hitwave - o fereastra care conţine
lizatorilor prezenţi, o fereastra cu' . acelaşi pagini de web, dar asta link-uri către site urile cele mai pop¬
XTREMPC mesajele scrise pîna în acel ramîne de văzut-: .... - ulate.
6/1999 moment si o zona în care se Utilizatorul poate orîctnd sa
•••• i'
C o m u n i c a r e A l t e r n a t i v a INTERNET

1 C Q SURF • ." •• • •
V l . O . . .

http://www.icq.com

ICQ Surf poate fi foarte uşor


5&J.GQ 5>>|f Hovl Popul» Mi, .
dezactivat printr-un singur click
pe icon-u! din dreapta sus al
browser-ului iar interfaţa sa
22
32 poate fi customizata dupa
2
2 dorinţa. Lista utilizatorilor
. r

2
2 conţine pe lînga nume .şi
1
Cart 1
5
1
numărul ICQ (daca utilizatorul nu
S
este anonim) şi cîteva icon-uri
care simbolizează interesele
Find sports - fiecărei persoane. . "
mo mor a bilia ac £91
Cel mai deranjant la ICQ
Surf este posibilitatea fiecărui
vi fTbţ abHrtlnk* intfWrt f*« Atattpt Uftţţwd. MrHoted. -w3fTrfp*d« *r-pi^£*î l-CO.
i m
şi culorile cu care mesajele sale
Deşi s e a m ă n ă imens cu adversarul sau, ICQ Surf este m u l t mai configurabil iar integrarea î n
apar celorlalţi, lucru de care \
ICQ o f e r ă acces rapid la t o a t e f u n c ţ i i l e acestuia
multa iume abuzează.

eoarece în ciUda ICQ Surf necesita un ICQ plificând mult sarcina .


I ,; îdiferenţelor majore dintre obişnuit instalat pentru a rula producătorului.
Sfea^' cele doua programe multa dar oferă utilizatorului si posibili Deoarece Surf este un pro­
lume a salutat Gooey ca pe un L tatea de a ramîne anonim., caz gram lansat de foarte puţina
ICQ Kiiler, ICQ Inc a decis în care primeşte un ÎD diferit de vreme numărul de utilizatori este
lansarea unui program aproape numărul ICQ obişnuit. probabil sub o mie. Ca şi în
r

similar cu Gooey dar care în loc Deşi seamănă imens cu cazul Gooey-ului exista un Hot
sa înlocuiască ICQ-ul îl corn- - adversarul sau. ICQ Surf este Place - o lista cu adresele cele ,
pleteaza. Astfe! s-a născut ICQ mult mai configurabil iar inte­ mai populate, împărţită în circa
Surf aflat acum într-un stadiu
T grarea în ICQ oferă acces rapid 40 de categorii, aşa cum se.
alpha funcţional. la toate funcţiile acestuia, sim­ remarca şi din imagine.

THIRD VOICE v i . 0

"programul are
integrat un sis­
. . . - • • t e m de ştiri
http://www.thirdvoice.com destul de bun ş i <r± • T4f *-w! Ol

un link c ă t r e Top •

"•ţ^hird Vcice oferă o cu totul Sites & Groups,


î n care f i g u r e a z ă # www.LifluxNafi,
I alta abordare fata de cele¬
I lalte doua programe cele mai intere­
IJ^ ^rauw
FPJJJ-.L. ^JrirtVi-ik I \.\ -w L h u i

deoarece spre deosebire de sante site-uri ş i


acestea se apropie mai mult de grupuri."
forum sau lista de discuţii decît f
de chat. Astfel utilizatorul în
timp ce navighează pe Internet
poate sa deschidă fereastra îare unor liste de discuţii şi se moderatorilor încurajează
Third Voice-ului pentru a citi - încadrează în doua categorii: apariţia mesajelor cu
comentariile altor oameni în cele deschise. în care poate obscenităţi, anunţuri ilegale,
legătura cu site-ul pe care se jntra orice utilizator şi cele pri­ denigrări ia adresa site-urilor
afia şi să îşi posteze la rîndul vate, pe baza de invitaţie. sau a grafitti-urilor. Pentru a
sau ideile, realizînd adevărate -t Dupa cum se poate remarca răspunde acestor reproşuri pn>

discuţii. şi din poze programul are inte­


F ducătorul a integrat un filtru
grat un sistem de ştiri destul de care blochează spam-u! şi
. Aceste comentarii sunt orga­
bun şi un link către Top Sites & obscenităţile, dar acesta nu
nizate într-o structura arbores- :
Groups, m care figurează cele funcţionează 100%.
centa, ca la anumite tipuri de
mai interesante site-uri si Third Voice nu este un.
forumuri. Exista comentarii per­ r
•1
grupuri. . executabil download-abil ci se
in t i m p ce navighează pe sonale, care nu pot fi accesate : o?/
decît de către cel care le-a scris, Deşi foarte interesant ca instalează automat de pe pagina ; C-
Internet poate s ă deschidă ; • a

publice şi pentru grup. idee Third Voice are totuşi de web, lucru care mie-personaî
fereastra pentru a citi comen­ T

cîteva puncte slabe. Mulţi web- îmi displace.


tariile altor oameni î n Grupurile sunt comunităţi
l e g ă t u r ă cu site-ul. master-i au luat atitudine
virtuaîe stabile, aproape simi- *

împotriva sa deoarece lipsa


INTERNET I n t e r v i u

i
DESPRE DUNGEON KEEPER 2 & 3
^ 1
\ . • . • . . • • • . • . •. \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • .•; • • • • • \ m
s . .

^ - . . . . . . • •. \ . .• • . . . • . —M .. . . . • •. • . _
. . . . . • . . .•. .

Interviu prezentat în exclusivrtate în R o m â n i a cu Nick Goldsworthy, "regi-

i S i i l I i B B S l i î l i i ^ t f ^ proiectului Dungeon Keeper 3.

"Prefer să inventez tărîmuri fantastice populate de Maiden of the nest, o creatura pe:
jumătate femeie, pe jumătate

şerpi cu solzi verzui şi fecioare blonde dotate de păianjen şi o nouă capcana, Jack
in the Box. Acest cufăr surpriză va o

alunga impii atunci cînd va fi


• • • . - • -•^•L7 . - -
• • •

mamă natură cu un bust generos..."


P %

declanşat.
Noi ne străduim în mod con- ;
stant sa aducem la zi softul cu noi
jocurile competiţiei, motivînd că o adaptări hardware şi gameplay
K l - ţpy^- fac în scopuri de cercetare.
• im as tweaks, aşa ca versiunea 1.6 •• '
Termenul de regizor trebuie privit conţine creaturi de elită atît pentru
. :ţ .
în acelaşi sens ca în industria fil­ locuitorii temniţelor, cît si pentru
mului. Sunt responsabil pentru • eroii pozitivi. Va trebui sa aşteptaţi
toate părţile proiectului, care tre¬ şâ vedeţi ce sau cine va mai fi nou
buie sa se transforme în final într- prin labirinturi..
un joc minunat. / 1

Există vreo parte din DK2 care


Care este în prezent ţî-ar place să fie îmbunătăţită ?
componenţa echipei? Da, dragonii şi jocul multipiayer.
1 VT.^W^ii. - Odată ce DK2 a ajuns pe rafturile Am încercat la început sa încor­
magazinelor, ne-am luat cu toţii un poram şi dragoni, dar micile cori-: .
suficient concediu ca sa putem sa doare ar fi fost neîncapătoare pen­
petrecem ceva timp cu familiile şi tru dimensiunile lor uriaşe, aşa câ
prietenii. Apoi fostul grup Dungeon Salamandrele le-au luat locul. Mie
Keeper 2 s-a divizat în trei echipe. personal îmi pare rau că a trebuit
Prima a fost însărcinata cu down- să renunţam la dragoni.
Vr^:.'/ foad-urile gratuite de pe Internet Jocul multipiayer este foarte
de la <http:// www.dungeonkeep- distractiv în Dungeon Keeper 2 şi
De ce crezi că Dungeon Keeper n.t.) si alte RPG-uri. Lumea mâ erxom. Cea de-a doua echipa are am avut nişte partide memorabile
2 a avut atîta succes? întreabă de ce m-am rezumat la în grija un prototip original, un ; jucînd doi la dot. Aceste părţi pot fi
y : b ţ ^ oferă jucătorului o experienţa lumea Dungeon Keeper şi nu am proiect ultrasecret, care este difer­ şi vbr fi îmbunătăţite în DK3, ;
unică faţa de alte jocuri... ce vreau trecut la un proiect nou; motivul nu it de tot ce a făcut'Bullfrog pîna Fireşte că daca am fi avut sufi- :
| /Să ;Spun este că jucătorul conduce este ca aş fi un fanatic al seriei acum. Ultima, cea de-a treia este cient timp, am fi rezolvat toate
, tagpia locuitorilor răi şl corupţi ai, DK, ci mai curînd as spune că echipa Dungeon Keeper 3. Aici :
aceste probleme de la început.:
modul meu de a gîndi se . intru şi eu. Cred că aţi vrea să ştiţi
$ temniţelor subterane, care sunt
potriveşte cu conţinutul jocului şi mai multe, dar restul va ramîne :
duşmani declaraţi ai eroilor invada- Vom putea revedea caracterele
ca muncesc mai cu drag la ceva secret pîna cînd ne vom transfor­
ţpri; drepţi şi cinstiţi. Pentru â te Reaper şi Mistress ?
ce îmi place. De obicei porneşti de ma ideile în ceva mai substanţial
y pregăti, creezi o cavernă în care sa
: în mod sigur. Reaper-ul va avea uri
trăiască creaturile ce trebuie să ia un miez de idee şi construieşti , Ce pot sa va spun este că" rol mai important în misiunile de
I I niăhînpe, să doarmă şi Să se în jurul ei pîna ce creezi un joc cu acţiunea se va petrece la tip campanie şi oricum umblă un
j | | âHtr^heze în timp ce tu concepi totul şi cu totul special, iar asta suprafaţă şi ca veti avea parte de zvon ca va apărea o ameninţare şt
• poriidoare şi camere ticsite cu cap­ este ceea ce face Bullfrog de lumina soarelui... vampirii s-ar mai mare, căreia pîna şi Reaper-ul
cane-diabolice ca sa fii gata pen¬ fiecare data. putea sa aiba unele ezitări în a va trebui sa-i recunoască superiori­
tru declanşarea conflictului final. apărea în aceasta varianta, dacă tatea. Mistress va apărea din nou ;
_ . • •. • • •

JCtti^nSt^S^'c j^" T|
,
-"- H"" ,_r
"j,S^^T^T*L>
, L
^SS^H^I
Care este rolul tău în producţia nu vor sa se transforme în şi va fi cu certitudine însoţita de
De timie t e inspiri de obicei ? iui Dungeon Keeper 3 ? cenuşă. DK3 va însemna b cîţiva dintre prietenii ei plesnitori
• y $unt;uh fan declarat al genului fan- Daca ar fi sa-rni definesc funcţia, h schimbare majora pentru fanii de bici,
• • • . . \ • • . . . . . . . •

> | ^ ^ ^ ^ p ^ în ceea ce priveşte


;
as da numele de Clarvăzător u;;| originalului, dar va conţine în \ -
• • • *. . . •

-;jOCuriie dar şi în privinţa filmelor,


:: T
Regizor. Clarvăzător pentru ca am continuare toate elementele care Ce jocuri jucaţi acum?
: • ; cărţilor şi a săbiilor mari şi permanent în minte o idee despre au făcut deliciul celor doua titluri : System Shock 2 mi-a mîncat tim­
v ; luci6ase. Nu.mâ pot închipui cum va arata, va suna şi se ya de pîna acum. : pul în ultimele două saptamîni; L-
. ; jMCrind la un joc din gama sportiva juca în final jocul; eu ghidez echipa am terminat însa şi nu-mi ramîne
sau la o simuEare a unui război pe drumuf către acest ideal. Ce-ai vrut s ă spui prin down- decît sa sper ca vor lansa un add-
/ istoric. Prefer sa Inventez tărîmuri Pe parcurs se schimba o mulţime . . . . . .
load-uri gratuite? on în curînd.Rogue Spear în multi­
fantastice populate de şerpi cu de lucruri - în bine, ma grăbesc sa în timp ce concepeam DK2, am piayer este un favorit la servici,
Spizi Verzui şi fecioare blonde adaug - deoarece este o munca de avut grija ca jocul sa poată impor- mai ales ca am făcut rost de un
doţate de mama natura cu un bust echipa şi fiecare adaugă cîte ceva ^a noi nivele, capcane şi creaturi mod care oferă peste 100 de
\ -; (
V generos.:.
:
la design. dupa ce va fi finalizat. în iulie am : arme noi. Iar acum tocmai m-am
^ e vremea cînd eram adoles­ Luna aceasta particip la creat urvsite web pentru fani care apucat de Rnal Fantasy VIII, care,
cent ma jucam mereu jocuri AD&D întîlniri unde se hotărăşte oferă noi nivele şi update-ufi. între noi fie vorba, arata fantastic.
(Advanced Dungeons &Dragons designul, creez documente si joc Foarte curînd trebuie sa apară
Si
D e s c h i d e

aproape

Revista care vă oferă


cele mai proaspete informaţii
din domeniul comunicaţiilor
mobile ... si n u n u m a i !
ERC PRESS Tel.: 092.821.925
4^ •

INTERNET F o r u m X t r e m

FORUM XTREM
R * ranc@digi,ro î n l e g ă t u r ă cu revista ş i alte tomvH) - MRo
itOt M
TiWMfEc
iptotir
Bună ziua* • :[ ' lucruri:
Am ss eu o problemă cu 1 . Aceasta e s t e adresa la
modernul (sper). De fiecare care v ă pot scrie sau a v e ţ i ş i
dată cînd intru pe internet nu alta?
pot s t a mai mult de 5 minute 2. De ce a ţ i scos rubrica: Cel
(rar), pentru ca server-ui m ă mai bun joc al lunii? < ţ ? a l l y £ m
d e c o n e c t e a z ă . Am sunat la 3. M ă p o t abona la r e v i s t ă | Survey I Oafiery \ Pms I OowrttaaPs I Linka | Pnaturea | Spac I
servîce-ut f i r m e i de la care într-un f e l ?
am luat m o d e m u l , î n s ă mi s-a 4. Cum p o t f a c e rost de nr 2 Rafftf Chawplonshlp: Home Paqft
spus c ă de v i n ă e s t e linia al r e v i s t e i , c ă c i am f o s t pte-,
RallyChanţpignshi!i : Downloailş
t e l e f o n i c ă . T o t u ş i , d a c ă linia c a t la mare ş i nu l-am p u t u t
t e l e f o n i c ă este p r o â s t ă a t u n ­ procura?
Rafhr ChampUmshîp i SpEcificption
c i ar trebui să-mi m e a r g ă 5. Ce j o y s t i c k ş i volan î m i
internet-ul prost, nu s ă Tiu s u g e r a ţ i să-mi cumpăr î n t r e AII Rkghb R*s*r4d.
deconectat. Ce p o t face? P.S.
Daca trec pe centrală d i g i t a l ă
itii se va rezolva problema?
225$-260$ ( a m î n d o u ă
adunate s ă aibă acest p r e ţ ) ?
6. Care e s t e j o c u l vostru
PJy^buynow
preferat shoet'em up ş i cel
Din nefericire problema este RPG? www.rally99.com Un site recomandat de către Dan pe care şi noi vi-l
linia telefonica. Este drept, de Cam atît v ă spun ş i a ş t e p t cu recomandăm vouă.
multe ori şi modemul este de nerăbdare u r m ă t o r u l număr •

vina dar nu în majoritateao d a t ă cu răspunsurile l a dEE daca, nu?))
cazurilor. Simptomefe descrise întrebări. •
3. C o r e c t a ţ i mai cu a t e n ţ i e
de tine şi faptul ca te afli pe o Salutare! Depinde foarte multe t e x t u l din r e v i s t ă , nu v ă f i e
centrala analogica fac evident Salut!' ; . :
V
de ce calculator ai. în general lene.
niotivul pentru care ai aceste îti mulţumim pentru aprecieri şi TNT2-ul ţi-ar fi bun daca ai avea 4 . revista c o m b i n ă d o u ă din­
neplăceri: linia telefonica. îţi răspundem imediat si la un calculator mai performant, tre tipurile de reviste exis­
Soluţia este fie centrala digitala întrebări: . ceva în genul Pentium 2- Daca t e n t e pe piaţă (info s i
fie mutarea într-o tara civilizata 1. Sigur ca avem mii de adrese, nu ai asa ceva merge pe
( games), într-un mod plăcut cu
în care telefonul nu este aşa majoritatea false însa aceasta Voodoo 3 2000- rezultate f o a r t e bune. Totuşi
prost şi scump. Noi îti reco­ este evident cea pe care o după părerea mea s u b i e c t i v ă
mandam a doua soluţie insa folosim. j o c u r i l e prezentate, d e ş i sunt
probabil pe timp scurt prima va 2. Care rubrica cel mai bun joc Cristian Vfadu cele mai noi, sunt prezentate
fi mai la îndemîna. a) lunii? <cvlad@em.ucv.ro> f o a r t e bine, arată f o a r t e
3. înbepînd cu luna aceasta te Maif-ul acesta e gratuit sau bine. dar n e c e s i t ă calcula­
poti abona într-un fel dar şi în alt mi se pare mie? toare u l t r a performante, pe
dronca@texnet.ro fel. Noi recomandam într-un fel T 1 . I n t e r f a ţ a CD-uiui nu merge care eu (noi) nu prea ni le
G ă s e s c revista Dvs. f o a r j e pentru jocul original. bine pe orice p l a c ă (pe a mea putem permite. Eu am dat
i n t e r e s a n t ă , de aceea doresc 4. Trimite-ne adresa ta şi îl vom nu), defect apărut la mai 3.000$ pe al meu computer şt
s â m ă abonez pe anul 2000. trimite cu plata ramburs- t o a t e CD-urile de r e v i s t ă dar am acum u n amărît de 686 la
Rog transmiteţi-mi care e s t e 5. Acum nu cred ca chiar am remediat. Bara de derulare 200MHz, d e ş i a f o s t 586 (deci
modalitatea de a f a c e abona­ făcut degeaba testele de volane apare peste reclama d i n + upgrade). Cum nu produc
mentul la adresa de e-mail şi joystick-uri nu? Uita te pe dreapta ş i capătul dispare, nimic cu el (decît
menţionată-, numerele 4 şi 5 şi vezi care este deci e greu de ajuns la pro­ tehnoredactare sporadic (dac-
soluţia cea mai buna pentru gramele din partea de j o s . tîlo sunt eu? (cunosc si pro­
gramare si 3D ş i CAD dar

Abonamentul pentru anul 2000 tine. 2. D a c ă t o t t e s t a ţ i pro­


a fost lansat în aceasta luna, 6. în acest moment favoriţii în gramele de pe CD (le t e s t a ţ i unde m a i c ă în Craiova? ))) nu
orice abonat pe.12 luni în anul redacţie sunt Unreal Tournament nu?), puteţi s ă mai bag bani î n e l . Citesc cu
2000 urmînd a primi un joc origi­ pentru 3d shooter şi Asheron's oarecare plăcere despre
includeţi ş i i n f o r m a ţ i i de
nal complet gratuit. Problema Call pentru RPG/ j o c u r i , dar ş i frustrarea e pe
genul: program t r i a l , durata
este însa ca nu se poate rezolva măsură. Partea de info e cam
37 zile (în cazul c ă specifica,
pe e mail ci numai cu talonul din s l a b ă . E prima dată c î n d
şi la lansare s p e c i f i c ă } ; pro­
revista. cumpăr revista (face 3 . 3 3 %
dragos@ping.ro gram demo, nu are incluse
din salariul m e u ) , pîna acum
Salutare! facilităţile nu se deziiv
cumpăram Chip. M ă mai
Fraţilor, daţi-mi ş i mie un staleza bine, l a s ă fişierul
gîndesc.
Radu - B u c u r e ş t i răspuns ş i spuneţî-mi ce să- în ... loc, l a s ă î n r e g i ş t r i î n ...
Eu cred c ă revista v o a s t r ă mi cumpăr dintre Rtva TNT2 ş i cheie ... (imposibil s ă nu Gata c ă trebuie s ă lucraţi ş i
este cea mai "coof" r e v i s t ă Voodoo III 2000 ambele cu a v e ţ i program de la r e v i s t ă . în general a v e ţ i un
de jocuri ş i hardware- Doresc XSm de RAM ? dezinstalare, sau verificare,' plus.
să v ă pun ş i c î t e v a întrebări V ă r o g m u l t de t o t - Mersi. d a c ă nu m ă d e z a m ă g i ţ i (si ce
F o r u m X t r e m

Da, ai dreptate, este gratuit. Nu teaza neapărat dupa piaţa din ra!ly99 am fost în vizita şi este pagini !a revista. Din păcate în
te a costat nimic sa ne trimiţi România nu cred ca programatorii un site interesant, momentul în care acest număr a *
acest maţi vor fi prea Îndureraţi de faptul ca plecat la tipar nici un magazin din
1 . Se pare ca este o problema în noi sau tu nu vom putea juca România nu avea de vînzare
setarea fonturilor în Windows. jocurile ior. Jocurile vor apărea în Ş t e f a n Paraschiv placa GeForce,
Daca fonturile sunt setate pe size continuare, vor necesita calcula- <^lefantul@hotmaîl.com>
large poate apărea aceasta prob­ toare din ce în ce mai puternice, - Hei, îmi place revista v o a s t r ă
lema. ^ iar noi vom fi nevoiţi sa le dar nu de asta v ă scriu, r j i â ' Max, Lujog.
2. Adică tu ce vrei? Sa ti mai prezentam şi sa te suparăm în i n t e r e s e a z ă dacă pot să v ă Bună. Sunt un fan înrăit, bla
zicem o data ce ti zice programul continuare. Ne cerem scuze. t r i m i t prin e-mail niscai poze bla bla..partea in care v ă laud
şi ce este scris în help-ul lui? f ă c u t e de mine î n proguri de revista. C î n d va a p ă r e a Diablo
Daca se spune o data nu e sufi­ g r a f i c ă ! Răspund eti-mi cît mai 2? De ce nu r e z e r v a ţ i
cient? în plus, programele care Dan <t3an@nsl.ansit.ro> *; repede ş i j u m ă t a t e de pagină in fiecare
au utilitar de dezinstalare au ş i B ă i e ţ i ! , am o o b s e r v a ţ i e de paaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! lună pentru a scrie cele mai
daca nu au le scoţi din control f ă c u t . î n numărul 5 apare o importante jocuri care vor
panel/add remove şi daca nu au prezentare a jocului Sega De unde vrei sa ştim noi daca tu apărea î n luna r e s p e c t i v ă ?
nimic nici acolo le poti rade de pe Rally 2 î n care spuneţi c ă - ne poţi trimite sau nu? Asta tu R Ă S P U N D E Ţ I ş i voi la m i ş t o
disk. Noi ce sa facem? Sa suplin­ apare î n Decembrie 9 9 . Ei ştii paaaaaaaaaaaaaaaaaa! din n o u ! ( î n c e p s ă mă plictis­
im munca celor ce nu au progra­ bine, eu am cumpărat j o c u l de esc citind rubrica de scrisori
mat complet programul? \ la noi de acum o l u n ă . f ă r ă ironia voastră!) ,
3. Nu ne este lene, corectam cu 2) www.rally99.com ..... Alex <alex.go.ro@go.ro> r

atenţie însa probabil în graba. uitatî-vă un pic la adresa asta Ziua b u n ă ! Revista merge dar Vrei sa-ti răspundem la mişto?
Dar în viitorul apropiat vor apărea şi poate î n nr.6 spuneţi ceva n-ar strica ca rubrica de jocuri BINE. Vom încerca sa îti dam un
din ce în ce mai puţine greşeli. . despre el c ă mie mi-a p l ă c u t . . s ă fie mărită si un t e s t cu răspuns care îti va lamuri practic
4. Observaţia nu este subiectiva, tare mult. geFORCE 256. tot ceea ce ai întrebat, cuvînt cu
aprecierea situaţiei este. îţi dai cuvînt, ti se va explica totul clar •
seama că tehnologia evoiueaza Din nefericire lai cumpărat pirat, Buna sa-ţi fie inima viteazule- şi în acelaşi timp va fi şi la mişto, •
indiferent daca tu ai 686 sau K7 unde jocurile apar mereu înainte Rubrica de jocuri o vom mari pro­ puţin ironic, ca sa te şi distrezi
în exact acelaşi ritm. Şi cum de a apărea în magazine (în porţional cu mărirea celorlalte puţin şi totul va fi ok...sau mai.
tehnologia mondiala nu se orierv străinătate sau la noi). Iar la rubrici cînd vom spori numărul de bine nu.
r •
4 M

CONCURS!
•i
C O N C U R S ! C O N C U R S !

SPUNE:

3X Rayman 2?
o A) A r c a d e B) Sport C) Adventure

Talon c o n c u r s R a y m a n 2

2X Nume Prenume

Adresa
10X
Cod poştal Oraş.

Telefon Fax.

U f c > i S o f t Răspuns concurs


f H £ CREAT EKA^i
BlNARY 9 9
-

BINARY 9 9
Binary 99

_ Politehnica Bucureşti

Destul de ameţit am nimerit apoi în braţele a doua blonde fete, care


o Crtsti Radu
zîmbind mi-au spus...

B
inary 99 ar trebui sa fie româneşti, scrise aici în
ceva în genul Comdex sau România, în Bucureşti ca sa fiu
CeBit, dar la nivelul mai exact.
României. Şi chiar aşa a si fost. 0 perioada destul de^lunga
Pe un spaţiu de 20X30m, în inc­ de timp am petrecut-o la stan­
inta Rectoratului Politehnic dul firmei AsTech Solutions care
Bucureşti, diverse firme prezenta un soft aproape de* î
româneşti şi străine au încercat domeniul SF-ului. Folosindu-se •1*
sa demonstreze ca nu toate de teoria haosului şi a frac-
creîerele ieşite de pe băncile talilor, programul reuşea sa
facultăţii de Automatica iau dru­ determine o mulţime de lucruri
mul străinătăţilor. interesante de la direcţia de
'• RAV-ul, primul anti-virus propagare a fisurilor într-un 7 /
românesc care intra în topul material şi pîna la calculul rapid
celor mai puternice anti-virusuri al dimensiunilor unui ventricul al :*»
din lume a fost din nou inimii... v

prezent, deşi pe Costin Raiu, Destul de ameţit am rrimerit


autorul programului, nu l-am apoi în braţele a doua blonde
văzut prin zona. Ceea ce ma fete, care zîmbind mi-au spus...
bucura este ca, concursul pe ca am ajuns la FUN Labs. Am
care îl făceam împreuna cu recunoscut cu bucurie modelul Un banner " i m p u n ă t o r " anunţa î n c ă de la intrare locul
Costin prin clasa a 12-a, adică occidental de prezentare al pro­ e x p o z i ţ i e i Binary 9 9 , un loc mic ca bannerul cu numele
eu făceam viruşi polimorfici ca duselor, acela în care nu ştii la
el sa şi testeze scaner-ul, a dat ce sa te uiti mai întîi, la fete conducătorul proiectului Broken ales datorita faptului ca aproape
roade pîna la urma... sau la produs, cu atît mai mult Balance. Acesta este primul joc nimeni nu a mai făcut asta pîna
cu cît era singura firma din sala de calitate de care aud pîna acum şi deci nu poţi sa ştii ce
Am observat şi prezenta
Binary 99 care a făcut lucrul acum care va fi realizat în te aşteaptă. Găsirea unui
UBI-Soft-ului pe un spaţiu de 2
acesta. întregime de o firma investitor, apoi respectarea
mp, care era mare datorita
româneasca. Lucrul acesta • planului de predare, al etapelor,
dimensiunilor sălii, pre^entînd Am avut apoi plăcerea de a
implica multe dificultăţi, mai pentru ca acesta sa continue
jocuri care au porţiuni de cod sta de vorba cu Adrian Filippîni,

XTREMPC
6/1999
18
Binary 99

folosite. Acţiunea desfaşurîndu- sant ca personajul pe care î l ;


— se în mare parte în spaţii conduci prin aceasta lume fan­
închise ar fi fost normal sa se tastica sa-şi crească atributele,
folosească BSP-Trees ca model oricare ar fi ele, odată cu
de reprezentare al nivelelor, la înaintarea în poveste.:
fel cum se întîmpla în Quake de Acţiunea propriu-zisa se
exemplu. Aceasta tehnica este desfăşoară pe trei lumi, sau
însa depăşita în momentul de' 1
planete, din care una este de
faţa de tehnologia portalurilor,' fapt o bucata de materie
care oferă designer-ilor de nivel hoinărind prin spaţiu fara o ţintă
o mult mai mare libertate în anume. Mai exista probabil şi •••
crearea de spatii interesante şi

alte lumi de explorat în afara


atractive ca aspect. în plus, acestora, ceea ce este impor­
fiind vorba şi de elemente de tant e modul specific în Care:
adventure, este de presupus ca este reprezentata fiecare dintre
vor exista obiecte care vor
L ^ • . . . . . '
ele. Monştrii, caracterele
putea fi acţionate sau culese ' întîlnite pe aceste lumi au car- .
din nivele, iar lucrul acesta se acteristici proprii, şi, se speră;
realizează mult mai uşor într-un odată cu implementarea Al-ului,
univers bazat pe portaluri şi cu şi personalităţi proprii. Animaţia
un manager de obiecte bine personajelor are la bâza
realizat.. realizarea mişcării \â nivel de
Desigur, aspectul grafic are schelet, cu nimic mai prejos
o importanta mare, şi din cîte decît Quake 3 din acest punct "
am văzut Broken Balance nu va de vedere; /
suferi din acest punct de Modul multipiayer se pare
vedere, însa povestea este cea ca nu va exista într-o prima vari­
care va conta enorm în modul anta deşi toate elementele
singleplayer. Exemplul cel mai necesare sunt deja implemen­
bun este Half Life care a tate, şi exista puţine şanse ca ?
devenit jocul anului tocmai nici editor-ul de nivele sa nu-şi
datorita modulului single player faca apariţia, acesta fiind desti­
care are o poveste foarte inci- nat pentru cei care joaca în
tanta. reţea.
Broken Balance este un SF Ramîne de văzut cum va
care are elemente fantasy evolua jocul în continuare
foarte pronunţate. Singurul deoarece ceea ce am văzut pîna
lucru de care îmi pare rau în acum ma face sa sper ca vom
La FUN Labs se practică o abordare o c c i d e n t a l ă . In a f a r ă
aceasta schema, este lipsa avea în .sfirşit la anul un joc al
de j o c , standul trebuie s ă aibă o atractivitate f o a r t e ridi­
unor elemente chiar primare de nostru care pe lînga multe :

c a t ă . Cum? V e d e ţ i ş i voi...
RPG. Sigur, adventure va însem­ altele va fi şi foarte bun.:..
na mult, însa ar fi fost întere- Va vom ţine la curent!
finanţarea sunt aspecte normale este bine formata, fiecare ştiind
pentru o astfel de acţiune. Dar foarte bine ce are de făcut pe
poate cel mai important lucru * partea lui.
este ca toţi cei care lucrează la Broken Balance intra în cate­
acest proiect sa fie pasionaţi de goria jocurilor 3D Action/
jocuri, fiindcă exista zile în care
•. . . . i . . . .
Adventure. Deşi o astfel de cat¬
cele 8 ore de lucru pot deveni egorie este destul de vag
10-12, şi din fericire, dupa definita la prima vedere, proba­
vizita mea la sediul FUN Labs bil ca 3D-shootere cu elemente
mi-am dat seama ca echipa de adventure este mult mai pre­
cis. Trebuie sa recunoaştem ca
în cazul în care vrei sa ai suc- :

ces acum, trebuie sa faci ceva


3D folosind tot ceea.ee îţi
T

poate oferi calculatorul. Engine-


ul graf ic foloseşte OpenGL-ul
sau DirectX-ul, fiind din acest
punct de vedere la fel de mod- ;
ern ca oricare motor grafic de
acest tip existent. Versiunea pe
care am vazut-o rulînd un alfa,
T

deşi nu cred ca se poarta o ast­


Gecad a avut ca î n t o t d e a u n a fel de nomenclatura ta FUN Binary 99 a f o s t un loc destul de s t r i m t unde majoritatea expo­
un RAV p r e g ă t i t pentru u t i ­ Labs, era deosebit de stabila şi nenţilor au beneficiat de o m a s ă ş i c î t e v a scaune. Cu t o a t e
lizatorii c u r i o ş i . punea în evidenta tehnologiile acestea, e x p o z i ţ i a nu a t r e c u t n e o b s e r v a t ă .
M U L T I M E D I A ) Wave F l o w

W A V E FLOW
Wave Flow, n u s e r e m a r c a printr-o arhitectura plină d e meniuri şi presetări,

ei r e m a r c î n d u - s e prin ideea î n sine ş i prin u ş u r i n ţ a î n f u n c ţ i o n a r e .

-\9W
talia Sound Forge sau Cool Edit II F V- -l-

i ţ* Toc* i tW 1 •. •
fc n
î a? , y»- -.- i ; X Pro, (unde, pentru a înregistra
cîteva secunde de melodie ai de
făcut atîtea setări încît ar mai lipsi
să defineşti şi vîrsta cîntareţului),
el remarcîndu-se prin ideea în sine
şi prin uşurinţa în funcţionare.

Utilizare Pe l i n g ă r e v e r b - u r i l e deja exis­


Formatul principal de operare este t e n t e , prin m o d i f i c a r e a unor
wave PCM, cu caracteristici speci­ parametri se pot obţine altele
fice reglabile pînă la valorile de noi.
16bit/44100Hz/stereo, care pot fi
obţinute prin aplicarea opţiunii
resampie. De altfel, în aceeaşi Filtrele se pot aplica fie prin
sesiune de lucru, este posibilă selectarea dintr-o bancă, unde deja
operarea cu mai multe fişiere, sunt predefinite filtre uzuale, mai
permiţînd astfel aplicarea comen­ des utilizate sau utilizatorul poate
zilor de editare (cut, copy, paste) apela la opţiunea Advanced Filter
Din s t a r t se o b s e r v ă s t i l u l de wave editor. de la un fişier la altul. Ca majori­ pentru realizarea unei proprii bănci
tatea programelor de acest tip, de filtre. Advanced Filter, din punc­
Wave Flow prezintă opţiuni de
Tip program acă aş fi întrebat ce
speed-up, speed-down, modalităţi
tul de vedere al autorului programu­
Procesare muzicală reprezintă Wave Flow instalat lui, reprezintă cea mai importanta
pe calculator, răspunsul ar de început sau sfirşit de melodie comandă a Wave Flow ce permite
Complexitate ca fade-in fade-out, un pachet de
avea 3 variante posibile: pe calcu­ p
realizarea de filtre noi şi implicit de
Scăzuta efecte redus la limita utilului,
1 latorul unui gamer nu ar reprezenta efecte noi, prin simpla variaţie a
—1
Redactor nimic, pe calculatorul unui surd la reverb-uri bine lucrate cu posibili­ unor parametri. în caseta de Dialog
tu
O Remus Gradin fel, iar pe calculatorul unui tatea alegerii lor din cele deja real­ a funcţiei Advanced Filter, este
începător în ceea ce priveşte proce­ izate sau cu opţiunea de a crea prezentă şi o mica zonă grafică,
sarea şi editarea muzicală ar altele noi prin modificarea unor unde este reprezentată sub formă
reprezenta o economie de nervi. La parametri ca reverb time (cu cît val de grafic analiza în frecvenţă a
origine, Wave Row nu are o echipa de oarea lui este mai ridicata, cu atît porţiunii selectate a melodiei, oper­
programatori sau vreo firmă renumita, camera pentru care este simulată atorul putînd opta pentru o
ci doar un singur programator, Xavier reverberaţia este mai mare), iniţial reprezentare liniara sau o
Cirac. Acesta a lucrat cu destul de delay (defazajul dintre sunetul reprezentare semilogaritmică.
multe editoare, care mai de care mai sursa şi prima reverberaţie Analiza în frecvenţa, întîlnitâ şi la
lăudate însă cel puţin în aceaşi întoarsa), reverb delay (defazajul Cool Edit sau Sound Forge, ne per­
măsură de greoaie în utilizare. dintre prima reverberaţie şi restul mite găsirea şî aplicarea filtrului
grupului). Alte funcţii îndeplinite de optim. în plus faţa de opţiunile
Wave Flow, bazat pe o interfaţă Wave Flow ar fi reverse, equalizer, prezentate mai sus, opţiuni speci­
100% intuitivă, nu se remarcă amplificare, dar şi grupul de filtre fice de altfel oricărui wave editor,
printr-o arhitectură plină de meniuri piesa de rezistenţă a programului Wave Flow poate îndeplini şi funcţia
şi presetări ca unele programe de
de player de CD.

în concluzie, Wave Flow poate fi


Caseta Advanced considerat un program scurt şi la
Wave Flow f i l t e r , pe l i n g ă obiect, care se adresează
reprezentarea î n începătorilor, sau celor care au de
Preţ: 30$ aplicat rapid un efect sau de proce­
Producător: Xavter Cirac frecvenţă, permite
prin i n t e r m e d i u l OHz sat un format audio, fără prea mari
Ofertant
http://vww.waveflow.com/ unor f a c t o r i pretenţii în ceea ce priveşte
crearea de noi f i l ­ £31 funcţiile disponibile. Este de imagi­
Caracteristici Hi^t ai risguencv (Hz) £? Boari nat ca în aprecierea programului,
t r e a p l i c a b i l e unei
E -procesare muzicală porţiuni selectate. |4437 nu am avut ca referinţă Sound
-format principal PCM Forge (unde Wave Row ar fi ca MS
-permite realizarea de filtre |2048 3
r 6.40 Paint pe lîngă Adobe Photoshop) ci
XTREM PC noi 2verigi
doar originalitatea acestuia.
6/1999 [3 3 jRetfjnsdtf " 3

20 ***
M l X VlBES M U L T I M E D I A

MlX VlBES
Folosit numai pentru realizarea mixării unui n u m ă r de surse sonore
prezente în formatele clasice audio

plăcilor de sunet prezente în el . In


il 33H«l*i-4-S -i -l :ţ*|tj £fo!râ offi^ Iaci
- * • -i u Q:0Î:2S.
principiu MlX VlBES oferă posibili­
tatea detectării şi setării a maxim
Doar 1 placă?

R
J
...„„90,. 4 plăci de sunet, cifră oricum evenind la o configuraţie
destul de mare. în finalizarea normală, bazată pe exis­
mixării, MlX VlBES oferă salvarea în tenţa doar a unei singure
formate wave , indiferent de tipul plăci de sunet, MlX VlBES
formatelor introduse la mixat, pro­ poate fi utilizat cu succes la
gramul comportîndu-se aici în mixarea formatelor audio, cu
maniera unor softuri ca Cool Edit, posibilitatea de a opta pentru
Cakewalk, unde bineînţeles există diverse funcţii îndeplinite de
o gama mult mai mare de extensii butoane virtuale cum ar fi :
pentru salvare. Nu în ultimul rînd ar viteza de redare, reglări bass,
fj de precizat faptul că MlX VlBES mid, trebie, volum, poziţionarea
are şi unele opţiuni de sistem, de sursei sonore ( L-R) şi amplif­
L'^K DFWEM HM
•i bMi tipul buffersize sau prioritatea în icări, în cazul xtrem al
Juf (H g* funcţionare de la valori normale la existenţei mai multor plăci de
valori ce conduc la lucrul în timp sunet, în paralel MlX VlBES
Efectele audio real t i m e sunt destul de diverse, cum ar f i real, opţiuni aflate în caseta de dia­ poate regla volumele şi alţi
echo, reverb, chorus, flanging, phasing, modulation. log SYSTEM. parametri în particular pentru
Faţa de versiunile mai vechi , fiecare în parte. Programul are

E
acum MlX VlBES vine cu destul de şi o opţiune Talkover, ce per­
Tip program ste un program bazat pe o
multe îmbunătăţiri, de genuf mite pe lîngă mixarea rezultata
reprezentare instrumental vir­
Mixaj din sursele formatelor audio,
tuală , folosit numai pentru aplicării funcţiilor de viteză şi de
Complexitate realizarea mixării unui număr de egalizare la orice format folosit de adăugarea vocii prin intermediul
Scăzută program, aplicarea de cover-e microfonului. Evident, în
1
surse sonore prezente în formatele
Redactor Jpg,.gif ,htm pentru media , sal­ prezenţa mai multor plăci de
clasice audio, program care practic
-J
varea formatelor MPEG Layer 3 şi sunet, poţi chiar realiza un mini
O Remus Grad in este recomandat spre utilizare
nu numai în wave, import şi export studio de înregistrare, nema-
celor care vor să mixeze rapid anu­
în formate m3u scanare pe hard iavînd nevoie de mixer şi de
mite fişiere, dar nu vor sa r

pentru găsirea formatelor audio şi split-er pentru microfoane.


folosească alte soft-uri mai
avansate. Acest lucru poate avea gruparea acestora în baze de date,
avantaje dar şi dezavantaje . precum şi multe altele.
Avantajele utilizării MlX VlBES se
pot regăsi în faptul că oferă o
medie în ceea ce priveşte calitatea
reglărilor, concomitent cu o
ptions
uşurinţă şi o rapiditate în aplicaţie.
Dezavantajele vis-a-vis de utilizarea Sound Cards
Directa Mixer
unor aplicaţii mai complexe, se pot
evidenţia în contextul procesării 1 jiai'M^l^l^aifei?Mti_^j | SB Live! Mixer [EF80] zi\
ulterioare a mixării cu implicaţii
mari în ceea ce priveşte calitatea zi 1
formatului audio rezultant, dar şi în
cazul unui număr mult mai mare şi zi 1
mai variat de formate acceptate.
MlX VlBES zi 1 - 3
După cum spuneam mai înainte,
MlX VlBES oferă un bagaj minim Gplions
Preţ: N/A
Producător MixVibes necesar de formate de tip: MP3 , vfove value (ms) j400-rj Acceleration (timesj U - ^ j Taft; GY£f fade fsec] ) l 0 ; j j
Ofertant wave-uri au (specifice UNIX), aif
r

http: / /www. m i xvi be s. corn/ sau aiff (specifice MAC) precum şi WamrngEsec) Fade mix time (sec) hfKj Talkover aU,(e&) h(H
formate MIDI, dar totuşi acest
Caracteristici
număr le cuprinde pe cele mai DjName Init DifectorjJ
-efecte audio real time frecvent utilizate de publicul larg. ToolTip 17
-control midi Numărul formatelor mixate depinde
-canale / mixer între 2 şi de caracteristicile principale ale
16
calculatorului, dar şi de numărul Pot f i alese pentru utilizare simultană pîna la 4 plăci de sunet. Un
lucru t o t u ş i inutil pentru un utilizator obişnuit.
M U L T I M E D I A M e t a C r e a t i o n s Poser 4

METACREATIONS POSER
Personajele din Poser sunt foarte bine realizate ş i , c a s â îi c i t e z p e p r o d u c ă t o r i ,

"corecte din punct de vedere anatomic"

C
ei de la Metacreations se
Tip program
numără printre dracuşorii
Creaţie/Anim. Personaje 3D care au alimentat mereu van­
Complexitate itatea graficienilor, fie ei amatori
Moderată sau profesionişti, punîndu-Ie la dis­
Redactor poziţie unelte excelente. Aţi putut
Adrian Dorobaţ citi într-unui din numerele trecute
ale revistei noastre despre ultima
versiune a programului Bryce- lata
ca acum, pentru ca tocmai a ieşit
pe piaţa versiunea a patra a Poser-
ului, veţi afla cîte ceva şi despre
acesta.

O e x p l i c a ţ i e poate necesară
Poser este un program cu care pot
fi create fiinţe, în speţa oameni şi
Jurassic Park la minut cu animale. Dacă aveţi unele tangenţe
Poser. Steven Spielberg, cu domeniul graficii 3D, trebuie să
păzea! ştiţi cît de greu este de modelat un
caracter realist, fie el uman sau Se poate spune că programul are unele dotări de-a dreptul
nu. Putini sunt aceia care sunt spectaculoase- Cu asemenea hardware...
dispuşi sa muncească saptâmîni
întregi sau luni pentru a obţine producători, "corecte din punct de prestabilite este înscris în bibliote­
rezultate notabile. Poser elimină vedere anatomic", ceea ce ca programului, alături de diverse
din start aceste dificultăţi: progra­ înseamnă ca la nevoie pot fi obiecte de recuzită şi preset-uri
mul conţine un număr de personaje folosite ca material didactic pentru pentru lumini şi animaţie.
concepute de firma Zygote Media o ora de biologie. Mai ales ca print­ Majoritatea caracteristicilor sunt
Group, care se ocupa la nivel profe­ re ele se află şi nişte schelete, animabile, pe baza sistemului cla­
sional cu modelarea 3D şi a scos conforme cu realitatea, bineînţeles. sic de cadre cheie (keyframes).
pe piaţa mai multe pachete de car­ Personajele pot fi modificate după
actere pentru diversele programe dorinţă la nivel de detaliu, fiind Un remarcabil pas înainte
de grafica tridimensionala. posibila setarea poziţiei şi dimensi­ Poser 4 nu este doar un update
Caracterele din Poser sunt foarte unii, fie în general, fie la nivel de cum a fost 3, ci o versiune com­
bine realizate şi, ca sa îi citez pe membru. Un număr de poziţii pletă, mult îmbunătăţită, opţiunile
noi fiind numeroase. Pentru
6^ M*roC'«4tfOru Poier început, la presiunile fanilor care
£fc £tf Fon» Qî*ect B«to An»**WY v#>to* Hdp
vroiau ca hainele de pe modele sa
poată fi şi ele schimbate sau mod­
ificate, a fost introdusă o garder­
obă consistentă, cu articole de
îmbrăcăminte care sunt ele însete
modele compuse din bucăţi ce pot
fi configurate şi animate separat ca
şi în cazul membrelor personajelor.
Personajele sunt acum mai
numeroase: în afară de clasicele
triouri Male, Female, Child (cu vari­
antele Boy, Girl şi Infant) au mai
fost introduse o serie de person­
aje, care poarta nume şi au şi car­
acteristici rasiale (prin forma
"O ochilor, curbura nasului, culoarea
pielii). Toate personajele umanoide
au biblioteci speciale pentru
setările ce privesc mîinile, parul şi
XTREMPC
expresia feţei. Acestea nu sunt
6/1999
Această scenă de lupta poate f i transformata destul de uşor în
22 animaţie. Mai greu e de
M U L T I M E D I A

V jrt .- I : r . •! -Jjr:v i • 11 , r ;

Picturi la minut
în versiunea a patra a apărut şi un culori sau alb-negru, dacă se
nou mod de randare denumit haşurează sau nu şi în ce măsură.
Sketch Style care produce, evident, Cu puţină răbdare şi experimentînd
schiţe. Imaginile obţinute se din greu se pot obţine rezultate
aseamănă cu cele afişate în modul notabile. Problema este că efectele
cartoon, dar sunt muît mai sumare. respective se pot realiza, poate
Caracteristicile acestora pot fi mod­ chiar mai uşor, în Photoshop, aşa :
ificate din moduiul Sketch designer că nu prea văd utilitatea Sketch
pe trei categorii generale: obiecte, Style-ului. Presupun că şi Poser-ul
fundal şi contururi. Pentru fiecare se aliniază tendinţei de a integra
dintre acestea se poate specifica toate uneltele necesare într-un pro­
I
grosimea liniei, unghiul de aplicare gram, pentru a mări eficienţa.,
•=L
&
J
1
:

Interfaţa este intuitiva şi uşor de utilizat şi se aseamănă al tuşelor, dacă se desenează cu


din unele puncte de vedere cu cea din Bryce.

bună, putînd fi folosite în situaţii

Arca lui Noe mai speciale, cînd nu aveţi nevoie î> £& Fţjje .(ibjecf Etrd# grimaticn gtfc

de restul corpului. Colecţia de


Pe lîngă bărbaţi, femei, copii, poziţii prestabilite (poses) s-a
manechine şi schelete, bibliote­ îmbogăţit vizibil: sunt 20 de seturi
ca de caractere mai conţine de posturi prestabilite, dintre care
acum animale şi roboţi. La 4 pentru animale şi restul de 16
secţiunea animale, arca lui Noe pentru oameni. Dintre acestea din
e aproape completă, fiind urma, cele mai interesante sunt :
prezenţi un peşte, un cîine, o Comic (poziţii tipice eroilor din ben­
pisică, un leu, un cal, un delfin,
zile desenate), Fighting, Actron
o broască, un şarpe, un lup şi
(pentru scenele de acţiune),
un demult dispărut velociraptor.
Deşi acesta este de departe cel Animation (preset-uri pentru
mai spectaculos, nu are poziţii animaţie) şi Creative Pose. Tot
specifice predefinite în biblioteca aici puteţi găsi şi un walk designer
specializată. De această opţiune diferit de cel din versiunea 3 care
T

beneficiază doar cîinele, pisica, mai avea nevoie de unele


delfinul şi calul. în final, în afară îmbunătăţiri. Walk designerul este
de raptor mai rămîn fără setări un modul încorporat pentru a uşura
implicite de poziţii doar broasca realizarea unui stil de mers realist
şi şarpele, care sunt relativ uşor pentru personaje, bazat pe traiec­
de manevrat. Brain Stern, Hard Din modulul Sketch Designer se setează caracteristicile
torii şi cadre cheie. viitoarei r and ari-schi ta.
şi Helix sunt cei trei roboţi, iar
dintre ei, Hard este cel mai...inu­ în materie de post-modelare,
man în înfăţişare, celorlalţi doi se aplică antialias.
veţi fi impresionaţi de cîte caracter­
putînd să le fie aplicate poziţiile istici editabile distincte are un în final, trebuie să pre­
prestabilite de la creaturile obiect; de exemplu, faţa unui per­ cizez că legătura lui Poser cu
umanoide. Deşi nu arată rău nici sonaj are nici mai mult, nici mai restul programelor 3D este
full-shaded, roboţii îşi relevă puţin decît 4 1 de parametri care foarte bine realizată. El
adevăratul potenţial în modui poate importa obiecte în for­
pot fi configuraţi independent. în
cartoon cu antialias. matele cele mai cunoscute
plus, versiunea a patra aduce noi
moduri de deformare: Bendable pentru a le folosi ca recuzită
Props, care sunt obiecte de recuz­ şi poate exporta personajele
foarte numeroase, dar avînd în ită ce se deformează odată cu către programe ca Lightwave,
vedere că sunt cel mar greu de obiectul căruia îi sunt ataşate (cum 3D Studio Max, Infini-D sau
obţinut cu precizie de un utilizator ar face-o de exemplu genunchierele Autocad.
neobişnuit cu programul, e bine că unui biciclist sau rolier), tool-urile
sunt atîtea cîte sunt. Tot în bibliote Magnet şi Wave care distor- In rest
ca de personaje se găsesc aşa sionează ţesătura obiectului pro- Nu-mi ramîne decît să spun Poser 4
numitele caractere adiţionale: ducînd umflături şi valuri, precum şi că Poser este un program
schelete, stick ftgures, un opţiunea Morph Target, care vă per­ excelent, a cărui calitate a Preţ: N/A
manechin. Acestea din urmă sunt Producător MetaCreations
mite să transformaţi un obiect într- fost dovedită în timp şi care
Ofertant Flamingo
aproximări primitive ale corpului altul, eventual în mod animat. Au a fost îmbunătăţit constant,
:

Distribuitor: Flamingo .:
uman şi datează din versiunile mai mai fost adăugate 3 moduri de cu fiecare versiune. Această
vechi ale programului. în plus, tot afişare în fereastra de lucru, din afirmaţie este susţinută de Caracteristici .1
aici puteţi găsi separate de cor­ care se remarcă de departe modul existenţa unei comunităţi -E
-modelare personaje 3D.
purile lor două mîini şi un cap de cartoon, care aduce foarte bine cu Poser pe Internet şi a -oferă haine şi obiecte de recuzită
femeie şi unul de bărbat. Acestea imaginile din revistele de benzi numeroase site-uri ce îi sunt -meşele se pot exporta în mai
sunt formate din mai multe desenate. Acesta dă rezultate bune dedicate. toate programele 3D cunoscutee.
6/19
poligoane şi au deci o calitate mai pe imaginile cu roboţi pe care apoi
M U L T I M E D I A T e r r a C e n

TERRAGEN
Cel m a i important, Terragen, î n lucru a ş a c u m este, poate s ă genereze
imagini superioare calitativ celor din Bryce.

T
Tip program erragen este un generator de
Generare peisaje virtuale peisaje virtuale asemănător cu
Complexitate Bryce-ul. Dar între ele există •
două mari diferenţe. în primul rînd,
Moderata
Terragen nu are atît de multe
Redactor
opţiuni ca programul celor de la
Adrian Dorobaţ MetaCreations, dar acest aspect
este mai puţin relevant, din moment
ce Planetside încă mai lucrează la
el. în al doilea rînd, şi acesta e cel
mai important, Terragen, în lucru
aşa cum este, poate să genereze
imagini superioare calitativ celor din
Bryce- Se pare că acest lucru se
datorează unor algoritmi extrem de
complicaţi pentru calcularea atmos­
ferei. Oricum imaginile rezultate fac
să pălească renumele Bryce-ului
deşi în prezent randarea se face în
doar 256 de culori. Cerurile şi norii
din Terragen sunt deja mai mult Realismul cerului şi al norilor este unul din punctele forte ale lui
decît fotorealiste, astfel încît pot să Terragen.
ma hazardez în a spune că atunci
cînd va fi finalizat programul, va fi nu este foarte intuitivă şi
greu să deosebeşti o imagine îngrădeşte oarecum creativitatea.
creată cu el de realitate. Per total însă, programul este o
Principalele module ale progra­ ofertă deosebită care nu trebuie
mului sunt legate de relief, apă, ratată, deşi m-ar mira ca versiunea
nori, atmosferă şi lumină. Secretul finală să fie tot freeware.
acesteia din urmă este că foloseşte
tehnici procedurale în recrearea
luminii, spre deosebire de pro­ A s t a n u e t o t !
gramele tradiţionale care o falsifică Terragen este freeware şl încă
în loc să o simuleze. Pentru relief în lucru, aşa că unele lucruri nu
sunt folosite de asemenea texturi stau chiar pe roze: randarea
O mică modificare a culorii cerului procedurale, care conferă un plus este Tn 256 de culori, reflexia
şl iată un peisaj marţian. de realism. Desigur ca acest lucru obiectelor în apă este monocol-
cere multă putere de calcul, dar oră, lens flares-urile sunt nelm-
oricum scenele au un timp mediu plementate,.. Dacă vreţi să
de randare de sub 20 de minute la aflaţi ce se mai petrece cu el,
dimensiuni mari. Acestea sunt uşor sau pur şi simplu să faceţi rost
de înţeles şi de utilizat şi puteţi de o versiune îmbunătăţită vă
concepe un peisaj în mai puţin de sugerez să mai treceţi pe la
un minut (fără să socotim ren- www.planetside.co.uk
derizarea) dacă vreţi rezultate rapi­
de. Dacă însă sunteţi interesaţi de
calitate, puteţi crea peisajul manual
şi puteţi alege poziţia soarelui şi TERRAGEN
intensitatea luminii acestuia sau Preţ: N/A
poziţia camerei şi tipul acesteia Producător Planetside
(camcorder şi photochemical film). Ofertant N/A
Diferenţa dintre acestea este prac­ Distribuitor. N/A
tic diferenţa dintre o imagine stan­
Caracteristici
dard generată pe computer şi o
imagine fotorealistă. Interfaţa sim­ -cel mai realist program de
jandscape creation de pînâ acum
plistă, bazată pe butoane Windows ^renderizeazâ în 256 de culori
şi cîmpuri numerice permite o mare
Crearea unui ansamblu de relief complex este mult mai precizie în plasarea obiectelor, dar
simplă decît în Bryce. N/A
U l e a d Face F a c t o r y M U L T I M E D I A

ULEAD FACE FACTORY


Nu aveţi nevoie decît d e d o u ă fotografii, u n a din faţă şi u n a din profil, d e

preferinţă reprezentînd aceeaşi persoană

Tip program entata către stînga. Apoi va trebui


Modelare figuri 30 să puneţi la punct detaliile: sa
Complexitate aliniaţi fotografiile astfel încît
punctele de bază (nasul, buzele,
Mica
ochii, linia parului) sa se afle la
Redactor acelaşi nivel în ambele viewport-uri
Adrian Dor o bat şi sa delimitaţi cu ajutorul unui tool
de marcaj poziţia aproximativa a
nasului şi urechilor, precum şi con­
turul parului.
în final tot ce va ramîne de
făcut este sa apăsaţi pe butonul
care activează randarea feţei (nu
puteţi sa-l rataţi, e mare, roşu şi
reprezintă o figura umana aproxima­
tivă), în funcţie de computer, calcul­
ul va dura între 15 secunde şi un
minut, după care veţi putea admira
figura digitizata, manevrînd-o cu aju­
torul butoanelor de navigaţie de pe
Ulead demonstrează că nu ai nevoie de un fierăstrău pentru a-ţi intro­ ecran.
duce capul în calculator. Foto Factory este o alternativă
bună la digitizarea clasica a fig­

D
igitizarea unei figuri umane deoarece Face Factory nu lucrează urilor, dar totuşi nu îşi merita banii
sub forma de wireframe este bine decît cu primplanuri şi profiluri dacă nu aveţi la ce îl folosi în mod
un proces complicat, care, exacte ca poziţie, iar imaginea din serios.
pîna la Face Factory, putea fi real­ profil trebuie sa fie întotdeauna ori­
izata într-un singur fel: cu ajutorul
unui scanner 3D, care costa
enorm. Cu ajutorul produsului de la Morphing şi animaţie
Ulead însă, procesul devine simplu în modulul Effects Station puteţi aplica diverse transformări figurii rezul­
ca bună-ziua. Nu aveţi nevoie decît tate, ca într-un fel de Kai Power Goo tridimensional.
de două fotografii, una din faţă şi
una din profil, de preferinţă
reprezentînd aceeaşi persoana, şi
de un scanner (asta daca nu le
aveţi deja scanate),
în modulul de import al progra­
mului aveţi posibilitatea să aduceţi f 5
cele doua fotografii şi să realizaţi o
editare standard a acestora. în \
• - n
*
i

acest scop aveţi la dispoziţie tool-


uri ca: Remove Background, Crop, Apoi se adaugă o lumină verde
Efectul Caveman combinat cu
Mask Brush Tilt, Rotate şi Flip.
r
Egghead. pentru a crea un extraterestru.
Acestea din urma sunt necesare

Face F a c t o r y 1.0

Preţ: 35$
î m p a c h e t a r e 3D Producător Ulead

P rin concepţia sa, Face Factory păşeşte pe apoi să aplici o textură, îţi alegi textura şi con­ Ofertant N/A
Distribuitor N/A
drumul deschis de Canoma de la struieşti pe baza el obiectul. Tot pe această linie
MetaCreations, pe care l-am prezentat într-unui de lucru se va înscrie şi "Wrapture", un program Caracteristici • .•

din numerele trecute ale revistei. Această nouă de la Quark, bazat pe tehnologia XPress. Deşi
-digitizare de capete
generaţie de programe creează obiecte 3D textu este destinat deslgnulul de ambalaje, se pare că
-un fel de Kai Power Goo
rate batfndu-se pe o Inversare a procedurii va putea crea practic orice obiect pe baza unui tridimensional.
folosite în programele clasice de grafică 3D. în layout bidimensional conceput cu uneltele XPress KTREMF

loc să modelezi cu greu obiectul dorit pe care standard. 6/199

25

I
M U L T I M E D I A I Form Z 3.0

FORM 3 . 0
M u l ţ i g r a f i c i e n i a u a j u n s ia u n c o n s e n s în ceea ce priveşte acest program

este unul dintre cele mai bune din lume în domeniul modelării 3D.

Tip program forme bidimensionale pur şi simplu


1*
£fe WrOo»s
£ţ*r H**?/: Vie* £i;pî*y Qpmz EafelKî Hefe sau de-a lungul unei cai, prin
Modelare 3D t» i
Unlillodl 1 [Model]
rotirea unei forme în jurul unei axe
Complexitate
de simetrie, ceea ce duce la
Foarte ridicata
m crearea unui obiect de revoluţie,
Redactor 3 sau prin specificarea uneia sau mai
Adrian Dorobaţ
TI multor secţiuni transversale ale
viitoruiui obiect. Produsul final
fj-f f 7
poate fi obţinut fie sub forma de
obiect fatetat, fie sub forma de
curbe NURBS şi metaNURBS,
||uj[£Şj Acestea din urmă sunt mult mai
apropiate de aspectul natural al
#1
obiectelor organice.
Odată obţinută o forma iniţiala,
aceasta poate fi modificata prin
i n s schimbarea parametrilor specifici,
prin compunere booleana cu alte
forme (uniuni, intersecţii şi alte
operaţii matematice 3D) sau prin
Obţinerea unei forme iniţiale va f i un imbold sa mergi mai departe,
derivare: într-o ciasa de obiecte
aceasta putînd f i m o d i f i c a t ă ulterior î n numeroase f e l u r i .
editabile denumite de programatori

R
evistele de specialitate şi obiectelor ce vor fi în final expor­ metaformz ori prin derivare din 3D
mulţi graficieni au ajuns la tate pentru a fi folosite în cel de-al în 2D sau invers. Texturarea se
un consens în ceea ce doilea- Din acest punct de vedere, face cu ajutorul unor materiale
priveşte acest program: este unul Formz este un fel de hibrid, compuse din culoare, reflexie,
dintre cele mai bune din lume în deoarece are şi posibilitatea de a transparenţă şi relief (bump).
domeniul modelării 3D. anima obiectele, iar cu ajutorul Acestea sunt procedurale iar met­
Numeroasele sale facilităţi şi modulelor RenderZone şi RadioZity alele şi sticla realizate cu ajutorul
ergonomia de care da dovada au poate realiza şi imagini de bună lor sunt foarte realiste.
făcut sa fie foarte căutat la ora calitate a acestora. Pentru mode­ Programul poate importa şi
actuala, chiar şi de producătorii de larea propriu-zisă sunt disponibile o exporta în majoritatea formatelor
jocuri. sumedenie de unelte şi voi da cunoscute: 3 DM ax, Lightwave,
Mai întîi trebuie precizat că un exemple de cîteva procedee prin Wavefront, Truespace precum şi
program de modelare 3D se care se pot crea obiecte: prin multe altele mai puţin folosite.
deosebeşte destul de mult de un alegerea directă a unei funcţii gen­ Dacă ar fi sa compar Formz cu alte
program de grafica 3D: primul are eratoare de genul cub, sfera sau modelatoare pe care le-am mai
drept domeniu de activitate crearea metasfera, prin extrudarea unei încercat, Rhinoceros sau
SurfReyes, trebuie sa fiu de acord
cu cei care afirma că este cel mai
bun. Totuşi cred că este mai plăcut
Produsul final poate f i obţinut f i e s u b formă d e o b i e c t şi mai uşor de lucrat cu un program
faţetat, f i e s u b formă d e curbe NURBS şi metaNURBS. de grafică, deşi rezultatele s-ar
putea sa nu aibă aceeaşi calitate.
i> Ţ ' " .1 Of Hi mm «r-:c

C»i t# KW* Wr M
( at
•> [+ W> ^ t-** J * " [ H n

l " & M H h-4


1

0 vw«>-an Formz 3.0

Preţ: N/A
Producător: N/A
Ofertant: N/A
Distribuitor: N/A

Caracteristici

-numeroase instrumente de creare


3
şi modelare a obiectelor 3D.
-renderer şi modul de radiozitate
fTREMPC
6/1999
integrate.
Pi
I M CC

26
S e e j a y s o f t Gypsee 1.2 & U l e a d Cif A n i m a t o r 4.0 I M U L T I M E D I A

fost realizate cu acest program, fie

SEEJAYSOFT GYPSEE 1 . 2 că a fost folosit un altul, pot fi


transformate în fişiere executabile.
în rest, există o veste bună şi
o veste proastă: partea bună este
Tip program posibilitatea de a introduce în că programul este freeware.
pachetul GIF un sunet de factură Partea proastă este că atît GIF-
Gif-uri animate cu sunet
Midi sau în format Wav. Desigur că urile muzicale cît şi exe-urile cre­
Complexitate
astfel dimensiunile fişierului imag­ ate cu ajutorul programului nu pot
Scăzuta ine vor creşte cu cel puţin 8-9k, fi văzute decît cu un viewer special
Redactor dar în acest mod puteţi introduce al acestuia care trebuie să fie
Adrian Dorobaţ • w** i - i • • • "-™
în paginile web şi imagine şi prezent pe sistemul celui care le
1
sunet. în plus, GIF-urile, fie că au vizionează.

GIF-urile muzicale sunt cu 12-13k


mai mari decît cele simple. m

S
Tir
ub acest nume se ascunde MVSM»! G 1 I Creare-

un program pentru realizare


a GIF-unlor animate creat de
doi studenţi entuziaşti din Statele USfflMJ

SeeJaySoft Gypsee Unite: Chang Houw şi Anders URL

Melander. Avînd în vedere SfKUfMţ 360


Preţ: Free: Rsrc, TraTcooifiT Cota

Producător: Chang Houw numeroasele programe de acest . Tatei Sat __0


Ofertant: N/A gen, unele realizate de firme cu 3£0
Distribuitor: N/A renume ca Jasc şi Uiead, Gypsee
n-ar fi avut nici o şansă de a
Caracteristic» ajunge cunoscut dacă n-ar fi oferit
-permite adăugarea de ceva deosebit. Mai ales că progra­
fişiere mid şl wav gif-urilor mul nu are posibilitatea de a crea
animate. el însuşi imaginile, ci doar de a
folosi unele deja existente.
Avantajul pe care îl oferă este Puteţi integra şi informaţie privind copyright-ul î n header-ul GIF-ului

Tip program
îmbunătăţire culori
COLOR PILOT 3 . 8
h

Complexitate
_ Scăzută
Redactor Program pentru corectarea imaginilor provenind d e la o c a m e r ă digitală s a u scanner
UI Adrian Dorobăţ
ste vorba de un program pentru scanner. Dacă folosiţi calculatorul şi datorate blitzului, doar că de această
corectarea imaginilor provenind pentru editarea şi stocarea fotografi­ dată veţi alege din imagine o zonă
de ia o cameră digitală sau ilor s-ar putea să găsiţi folositor care ştiţi că poate fi considerată alb,
acest program. Unele fotografii sunt gri sau negru de referinţă. Dacă mai
şterse, altele defocalizate, unele punem la socoteală că programul
subexpuse sau supraexpuse, iar Color poate combina într-o singură imagine
Pilot este unealta potrivită pentru a mai multe fotografii ale unui peisaj
remedia toate aceste defecte. prea larg pentru a putea fi cuprins în
Programul foloseşte o tehnică intitu­ totalitate de obiectivul aparatului,
lată "culorea de referinţă", prin care obţinîndu-se în final o panoramă,
îi spune calculatorului cum ar trebui atunci putem spune că nu e deloc
să arate o anumita culoare. De exem­ râu.
plu, dacă aveţi o fotografie cu un cal
Color Pilot
pe o pajişte şi verdele ierbii este
şters din cauza condiţiilor de ilu­ Preţ: N/Â
minare sau a aparatului, tot ce tre­ Producător N/A
buie întreprins pentru a o repara este Ofertant N/A
sa găsiţi o fotografie în care iarba Distribuitor: N/A
arată a iarbă, să selectaţi o zonă gen­
Caracteristici 4
"O
eroasă şi apoi să îi aplicaţi
proprietăţile celei care arată -corectare de imagini la nivel E
bolnăvicios. Tot prin această modali­
semi-profesional
tate pot fi rectificate strălucirile XTREMPC

O femeie urîtă t o t aşa ramîne indiferent daca-i inestetice şt iluminarea inegală 6/1999

îmbunătăţeşti culorile sau nu.

l
M U L T I M E D I A T h e C o m p l e t e H o m e O f f i c e S o l u t i o n

T H E COMPLETE H O M E
OFFICE SOLUTION
Un pachet compus din 4 programe care ar trebui s ă v ă ajute s ă v ă
puneţi la cale un mic business fără s ă fie nevoie s ă v ă părăsiţi casa

Tip program uita Home Office al celor de nr-JE


£fc £<Jf v*w ţ w i Fprot Vraf*! hhfc
Home Office la The Learning Company
Complexitate este un pachet compus din 4
Moderata programe care ar trebui să vă ajute t -

să vă puneţi fa cale un mic busi­ VoicePad CommaiHf


Redactor 7 Beth
ness si sa cîştigaţi bani fără să fie
Adrian Dorobat nevoie să vă părăsiţi casa. în acest B fîght brought -O gospel, dining addressed, ending deep raed-rnenu
scop va sunt puse la dispoziţie 4 across Maryland. he halfway owned known his window and hdp-nwnu
programe: Lotus Organizer, rate his none, cîting carefully. Toronto enacted incomplete, dOMapctofton
Kurtzweil Voice Pad si Video serving boom lake free.
Maestro de la Softkey şi Prinţ
Maşter 7.0 de la Mîndscape. Cît de Asta ar trebui sa arate asa:
4

complet este acest pachet şi cît de


Sudden death
bine au fost alese programele veţi Blade brought the Seal to a stop, turning the transport. He
b<lett*oo

afla în cele ce urmează cînd le voi hastily rolled down his window and raised his gun, sighting
prezenta în amănunt pe fiecare. carefuly. Geronimo reacted instantly, struggling to break
free. couiec-Eor*

Kurtzweil Voice Pad Starter


Editton
Programul este o versiune light a «t i -r
unui program profesional de proce­ F H Hafct. p i f » F I NUM

sare de text pe cale vocală. Daca Dacă nu l "dresezi", Voice Pad nu înţelege mai nimic din ce n spui. (sau
lucraţi mult cu text şi v-aţi săturat înţelege dar aiurea).
de tastat, Voice Pad este o alterna­
tivă care merita luata în consider­ britanic, fireşte. Odată pornit pro­ tatura, asta însemnînd că şi
are. Asta daca limba în care tre­ gramul, puteţi să editaţi text doar comenzile de editare se pot da
buie scris textul este engleza şi cu ajutorul unui microfon ataşat la vocal. Producătorii spun ca Voice
dacă aveţi un accent suficient de calculator, fără să mai atingeţi tas­ Pad recunoaşte 11.500 de cuvinte,

VIDEO MAESTRO
rp"ste vorba de un program ca nici putinele lucruri pe care ar
L-entry-level de editare video trebui să le facă nu le face ca 1
i '
ce reuneşte patru utilitare: Video iumea. Noroc cu Video Morph
Editor, Video Morph, Video Logo care compensează calitativ, real-
Generator şi Video Screen Saver. izînd transformări animate sur­
Video Editor este baza de lucru prinzător de bune într-un mod
în care se importa clipurile ce foarte simplu, folosind o meşă i
urmează a fi editate. Regretabil de deformare ale cărei puncte de
este faptul că programul nu intersecţie pot fi deplasate.
acceptă decît filme în format AVI, Video Screen Saver este un mic ^ta.-* «*rj* -Mrtprtrj^ . *+*^ ++w
m *-**,*V*

pentru că în materie de editare, utilitar care vă dă posibilitatea


Video Maşter se descurca rezon­ sa transformaţi în screen saver
abil. Are trei track-uri audio pe un film de mici dimensiuni, sau
care se pot insera sunete şi o serie de astfel de secvenţe.
L
peste 70 de tranziţii ce se pot Concluzia ar fi că este tocmai
3
pîasa între cele doua canale de potrivit pentru cei care se ocupă
imagine. Generatorul de logo-uri cu editarea video la nivel semi-
XTREM PC nici n-ar merita pomenit, pentru profesional.
6/1999

28

1
T h e C o m p l e t e H o m e O f f i c e S o l u t i o n M U L T I M E D I A

E PirtUaititc PubktUfcg iuda - ^L»r..::.>l z>.y


la care puteţi adăuga 200 proprii. mergătoare trecerii la comandă
Asta în teorie, pentru că realitatea vocală mi s-au părut foarte superfi
este puţin diferită. Deşi rata de ciale. E drept că dacă vedeţi că
recunoaştere ar trebui să fie mai editarea nu merge cum trebuie,
mare de 90%, ea se apropie sur­ puteţi "antrena" calculatorul să vă
prinzător de 10%. Poate microfonul înţelegă mai bine, prin rostirea
meu este mai prost sau engleza de repetată a cuvintelor buclucaşe,
baltă, dar cert este că testele pre­ dar cred că partea de adaptare la

-î I J-.TJ;-T.1ALMAHAC QR2] fţf-JE

— J M ;

, _3 8*ti«ortw.__ 34
- - - - -• j

,-„-.,-j

Cfc*»-jSc*:as...
US.j^ifDpa
rH^Hi 5
T K Z W W c*j J I^ H•••
6

U.S. A M & i f e t f t r S M K , 3
M
SUHA-D 11
™tî
-
SMMF.E

N - Of». _. _
___13
«
•» Printmaster 7 - o c o l e c ţ i e d e o s e b i t ă de clipart-uri care nu-
17 ţi permite accesul cu animale.
rt
tc&iZn. X£ ana
CHt« 3 0iS7--*M r

Ce»to:
Cacta£03'?tî0L™
4 6 a
3a utilizator trebuia să fie mai bine
25 pusă la punct şi să survină mai la
22t7
Coirtwi A-E*i a început. Şi apoi nu văd de ce s-a
30s limitat numărul cuvintelor definite
CărtftifcaB-tttLy
.•• / -Peru...
33Z1
r+¥ —"r 1- -—33 de utilizator la 200; dacă erau
35 nelimitate, de exemplu, ar fi fost
X posibilă şi dictarea în altă limbă.
Nu ştiu cum este varianta profe­
sională, dar, deşi distractiv de uti­
LOTUS ORGANIZER 2 . 0
lizat la început, Starter Edition-ul
se dovedeşte în final greoi şi
A cest nume ar trebui să vă agendă obişnuită, Organizer-ul incomplet din punct de vedere al
/Asune cunoscut pentru că de ia Lotus vă permite să opţiunilor.
suita Lotus din care face parte ataşaţi un sunet pentru a vă
este şi ea destul de renumită. aduce aminte din cînd de un Prinţ Maşter 7.0
Programul este practic o agendă telefon important care trebuie Programul este versiunea junior, pe
electronică, ce vă oferă toate dat, de un cadou ce trebuie luat doar un CD, a Prinţ Master-ului De
facilităţile uneia obişnuite, din sau, în cazul unui utilizator Luxe prezentat în numărul trecut al
carton şi hîrtie, şi unele opţiuni obişnuit, vă reaminteşte să luaţi revistei noastre, care se întindea
suplimentare. Ea are şapte tab- pîine sau sifoane. Puteţi de pe 7 compact discuri. Versiunea
uri care fac fiecare legătură cu asemenea să îi spuneţi să 7.0 conţine peste 10.000 de cli­
un modul. Acestea sunt: un cal­ pornească un anumit fişier la o part-uri şi fotografii, 250 de fonturi,
endar, o listă cu lucruri de anumită oră, drept consecinţă a precum şi template-uri pentru cer­
făcut, o listă cu adrese şi unui anumit eveniment. în plus, tificate, pagini web, agende de
numere de telefon, una cu tele­ agenda electronică poate fi mod­ afaceri, cărţi de vizită, postere,
foanele care trebuie date, un ificată, nu doar prin ruperea broşuri, plicuri şi multe altele.
planificator al timpului, liber sau foilor, ci şi prin adăugarea unor Combinaţi acest program cu un cal­
nu, un editor de text pentru a secţiuni. Pentru cei care vor să culator şi o imprimantă şi obţineţi
ţine eventual un jurnal şi o listă îşi pună un pic de ordine în bazele unei minitipografii de suc­
cu aniversările persoanelor afaceri şi viaţa personală, este ces. Baza de fotografii este mai
importante pentru proprietarul un produs excelent. mult decît cuprinzătoare şi la ea se
agendei. Spre deosebire de o adaugă posibilitatea de a mai crea
noi clipart-uri cu utilitarele
DrawPlus sau Cartoon-O-Matic şi de
|v Un utilitar care a adăuga rame interesante la imag­
ţine minte cînd ş i TCHOS
ini cu ajutorul lui BorderPlus.
ti J pe cine trebuie sa
VII suni (asta dacă al Preţ: N/A
K pe cine şi cînd sa Producător Mindscape
Asta înseamnă c ă
IE suni...unde.) Ofertant Monosit
•J Home Office este un pachet etero­ Distribuitor: Monosit
gen şi, deşi nu sunt excepţionale,
programele din componenţa sa îşi Caracteristici
i r fac datoria în mod onorabil. Nu -agenda de telefon. ;.
sunt în măsură să certific eficienţa -colecţie de clipart-uri.
sa comercială, dar în mod sigur -editor video,
este o idee de afacere. -program de dictare.
5
A A A ^
M U L T I M E D I A U l t r a F r a c t a l 2.0

ULTRA FRACTAL 2 . 0
Fractalii s u n t entităţi g e o m e t r i c e caracterizate prin structuri d e bază care
se r e p e t ă la infinit, î n d i v e r s e p o z i ţ i i , la s c a r ă d i n c e î n c e mai mică

Tip program rme ciudate şi pline de fan­ (JhiB Fractal


tezie, fractalii au intrat de £le £* Qsn&vi Qpforis ţgrdtw ^efe
Grafică cu tractai
ceva vreme în atenţia graficie^
Complexitate
nilor, cu toate ca pentru a obţine
Moderata MJ GrocCert * Fractotl, tapei 1
ceva interesant cu ajutorul lor nu e 1 * j Difere _
LoctfWi | M*p6"0*tnJ* | Ifwttft
f

Redactor destul să te pricepi la design, mai


Adrian Dorobaţ trebuie să ştii şi ceva matematica. Eţooţfc^ow*^ |oir ~3 '
Fractalii sunt entităţi geometrice
caracterizate prin structuri de bază
care se repeta ia infinit, în diverse
poziţii, la-scară din ce în ce mai I
mică. Un copac, de exemplu, i S5
descrie destul de bine un model m
fractalic: trunchiul se divide în 1
SIUK 0 (88
ramuri, care se divid la rîndul lor în
crengi şi crenguţe; în fiecare stadiu S
j 40
HĂ** [4S0 j einfi
al diviziunii, noua structură este o |7 <a(o
i
versiune uşor modificata şi
micşorată a cetei iniţiale. Fractalii
nu sunt capabili să umple spaţii, Mcmc-yA.cycd 215HB
de aceea pot fî descrişi ca avînd R7
i 2G:013E:0aG
dimensiuni fracţionale. Ei au fost
Gradientul controlează gama finală de culori a fr act aiului, fiind la rîndul
"inventaţi" în 1967 de profesorul
său controlat de punctele de ghidaj.
de matematică Benoit Mandelbrot,
în timp ce realiza un studiu privind Fractalii şi-au dovedit utilitatea în general al oricărui sistem care
ungimea coastei Marii Britanii, studiul haosului, al fulgerelor şi, în implica autoreplicarea unei struc­
turi la scară micşorată. în cartea
sa "Geometria fractală a naturii",
Mandelbrot sugera că natura se
Fractalii & teoria haosului autocreează pe modelul fractalilor
şi că aceştia pot fi "depistaţi" în
cele mai diverse locuri: forma
Pentru a înţelege interesul haos, nu de ordine şi legi simple şi exacte, depinde
norilor, răspîndirea vinişoarelor
artiştilor pentru fractali, ar încearcă să creeze în con­ foarte mult de condiţiile
diferit colorate pe suprafaţa unei
trebui să discutăm puţin secinţă. Dar ce este haosul? iniţiale; o mică variaţie în
pietre, copacii, sau valurile făcute
despre teoria haosului. Exista Este o stare de dezordine şi aceste condiţii va produce
de o piatră în apă.
mulţi care susţin că arta iregularitate, a cărei evoluţie rezultate extrem de diferite.
adevărata este guvernata de în timp, deşi guvernată de Comportamentul pe termen
lung al sistemelor haotice nu Aici intervine Ultra Fractal
poate fi prevăzut. Un motiv ar Ultra Fractal este un program creat
fi că, deşi raportul dintre val­ de un grup de entuziaşti pentru a
orile a două puncte râmîne uşura lucrul celor care vor să
neschimbat pe măsură ce genereze imagini cu fractali. Dar
timpul trece, acest raport şi cum nimeni nu prea ştie ce şi cum
valorile exacte ale punctelor e cu fractalii, chiar ş j producătorii
nu pot fi prevăzute. Haosul recunosc că pentru a obţine ceva
se regăseşte în natură la frumos şi interesant nu trebuie
nivel microscopic şi macro- decît să ai bun gust şi răbdare sufi­
scopic, fiind prezent în cientă să experimentezi şi iar să
majoritatea sistemelor reale, experimentezi. Procesul de creare a
cum ar fi mişcarea planetelor unui fractal este destul de simplu:
în jurul Soarelui, sau mod­ după alegerea unui nume unic, for­
elele atmosferice. Deşi nu mula va începe întotdeauna cu
poate fi "calculat", haosul declararea variabilei complexe z.
poate fi simulat cu ajutorul De obicei, ea desemnează punctul
fractalilor şi de aceea aceste de plecare al unei structuri fractal­
forme au intrat în atenţia ice şi este egală cu 0 . După aceas­
Setul Mandelbrot este unul dintre cele mai celebre ta urmează un ciclu: el este consti­
celor preocupaţi de grafică.
ansambluri fractalice. tuit dintr-o serie de operaţii matern-
U l t r a F r a c t a l 2.0 MULTIMEDIA

0L4E*t . E*-:ŞM«*I imsi BjXiwî Wtoew t i *


sânte, mai ales că se poate opta
între diferite moduri de mixaj
t| < Bb&ilout ££ [ E - 1 3 (blending) al imaginii. Algoritmii
deCault:
de colorare folosesc datele gener­
Penala ] ina* j Outaie}
ate de formula fractalului pentru
C*M*c [1,0) B«
C -E* a genera o variabila, care poate fi
ton modificată cu ajutorul a diverşi
p a r ™ fCr^rCr M» parametri fie pentru Inside (interi­
CAptlon - " S t a r t V^lye"
or), fie pentru Outside (exterior).
••pec^url}' tractai, -
1° Aceasta este apoi confruntată cu
f inljirtl m i
culorile din gradient. Deşi forma
dcfaule- * 1 2 9 . 0 fractalului rămîne aceeaşi, algorit­
ttXtiXr « "^ivîifleiit b a i l c M t v * i u * r ; i ^ r ^ e r v^Utfes * i l
ixtf&tions to doiae i e r eft^n p o i n ţ . ' 7 mii de colorare îi pot conferi un
aspect mai interesant sau pot rel­
dsfftuit - 0,00crai eva părţi din el care rămîneau
hlnt * "Convergent bAilout vttlue; s r a l l ^ r v a l u e s i z i l l
l t e m i o M t o b e «oue toc e a t h p o i n t * w
cause n » « \ ascunse pîna în acel moment.

De ce Ultra Fractal şi nu altul


J Programul oferă cîteva avantaje

Programarea unui fractal se poate dovedi complicata pentru


începători.

atice ce pot fi foarte numeroase Transparenţa layerelor poate fi


şi o condiţie de ieşire (un para­ setată şi de asemenea poate fi
metru care îi spune programului schimbat gradientul care este f

de cîte ori sau pîna cînd sâ reprezentat de un set de culori ce


repete procesul). Pentru setul poate fi manipulat cu ajutorul
Mandelbrot, de exemplu, formula unor puncte de control. Acestea
este z=z*z + #pixel şi condiţia de stabilesc nuanţa de culoare şi
ieşire z<4. Variabila #pixel se modul în care se face trecerea de
schimbă la fiecare reluare a ciclu­ la o culoare la alta. Toate imag­
lui, care continua atît timp cît z inile generate de Ultra Fractal
rămîne mai mic decît patru. sunt true color, deci aveţi o
Această formulă este compilată paletă de nuanţe extrem de mare
în iimbaj maşină şi executată de din care puteţi alege.
Ultra Fractal. Pentru început însă, Pentru o mai mare complexi­
este de ajuns să îţi alegi una din tate a imaginii finale mai puteţi
biblioteca generoasă de formule folosi două instrumente: Alpha
predefinite. Channel şi CoEoring Algorithms.
Primul este ceea ce în alte pro­
Transformari&modificări grame poate fi regăsit sub care îl scot în evidenţă: în primul
Fractalul apare în fereastră. în numel e de mască de trans­ rînd, nu se limitează doar la un
continuare există două alterna­ parenţă (transparency mask). set de formule şi culori predefi­
tive: îl poţi transforma, cornbinînd Canalul alfa se utilizează pentru a nite, ci îţi dă posibilitatea să îţi
formula existentă cu alta sau face doar anumi te părţi dintr-un creezi unele proprii. în al doilea
schimbînd parametrii formulei, layer transparente. Cînd masca rînd, are capacitatea de a lucra
sau poţi crea un nou layer pe aplicată este tot un fractal, se cu layere şi măşti de trans­
care să generezi un alt fractal. pot obţine efecte foarte intere- parenţă: imaginile de fractali cre­
ate prin combinare şi supra­
Texturi procedurale punere cu ajutorul Iul Ultra Fractal
Multe dintre programele de ică actuala folosesc tehnici procedu- au o calitate net superioară celor
rale. Acest tucru înseamnă că, de exemplu, texturile încetează a mai
fi nişte simple hărţi de biţi, fie ele create sau scanate după fotografii
obţinute în programe de genul
din natură, şi sunt calculate matematic cu ajutorul fractalilor.
Fractal Explorer sau Genuine
Fractals. în al treilea şi nu
neapărat ultimul rînd, programul Ultra Fractal 2.0
este uşor de utilizat şi are o
viteză remarcabilă: se pot render- Preţ: 35$
iza mai mulţi fractali în acelaşi Producător F. Slijkerman
timp, iar procesul poate continua Ofertant: www.ultrafractal.com
Distribuitor N/A
şi în background, în timp ce sunt
utilizate alte aplicaţii. Deşi proce­ Caracteristici
sul de creaţie se bazează pe -permite suprapunerea a mai
noroc şi experimentare, se pot multe layere
obţine rezultate deosebite. -este posibilă crearea unei formu
fractali ce proprii
Bryce f o l o s e ş t e fractali pentru Atmosfera realistă este
crearea terenurilor şi texturilor. c r e a t ă procedural î n Terragen,
MULTIMEDIA 3D S t u d i o Max 3

MAX
În ciuda concurenţei din partea unor programe ca Maya, Softlmage,
Lightwave, rămîne piatra de căpătîi în privinţa graficii tridimensionale.

în momentul de faţă de peste


85.000 de utilizatori din întreaga
lume iar producţiile grafice ce
poartă marca 3D MAX pot fi
FAMILIA 3 D
remarcate tot mai des: elemente
de web design, artă digitală,
STUDIO MAX
reclame tipărite sau de televiz- •
iune filme, animaţii şi jocuri.
r

•Terminator I I " , "Independence


P e iîngâ 3D Studio Max,
cei de la Kinetix mai au
în grijă şi alte programe.
Day", "Event Horizon" şi "Al cin­
Unul dintre acestea este
cilea element" sunt cîteva din
Character Studio, un plug-in
filmele apreciate, daca nu pentru
pentru MAX care se ocupă
altceva, cel puţin pentru efectele
cu animarea personajelor. El
speciale. Acestea au fost realizate
are 2 module: Biped şi
cu ajutorul lui 3D MAX şi o parte
Physique. Primul este un
din succesul lor se datorează
manechin umanoid cu lanţuri
existenţei acestui program.
Inverse-Kînematix presta­
Secvenţele cinematice din
bilite, care poate fi folosit
Filmele din Starcraft au f o s t create cu 3D Studio MAX. Starcraft şi liberian Sun,
pentru a anima creaturi,
peisajele şi personajele din Tomb
Bipede în principiu, dar chiar

U
Raider II & III şi Silver, toate aces­
Tip program nul dintre cele mai apreci­ şi cu mai multe picioare.
tea au fost create cu acelaşi pro­
Modelare / animaţie 3D ate programe de modelare gram. Nu e de mirare aşadar că Cel de-al doilea este
şi animaţie, 3D Studio Max lansarea celei de-a treia versiuni folosit pentru a integra un
Complexitate
reprezintă pentru grafica tridimen­ sistem de "oase" (cum de
Ridicată sională ceea ce Photoshop-ul este
era aşteptată cu nerăbdare de
întreaga comunitate 3D de pe web altfel este şi Biped-ui) unei
Redactor de ceva vreme pe partea de 2D: şi nu numai. Şi se poate spune că meşe, care să-i dea o formă
Adrian Dor o băţ un standard de calitate la un preţ estetică.
aşteptarea a meritat.
rezonabil. Programul este folosit Pe net există peste 400
de alte plugin-uri care de
3D Studio Max reprezintă pentru grafica tridimensională ceea ce
(

care mai interesante, real­


izate de firme care trăiesc
Photoshop-ul este de ceva vreme pe partea de 2D: un standard de de pe urma 3D Studio MAX-
caiitate la un preţ rezonabil. uluL

^-UnftWed - 30 Studio MAX fiî 3H


cm* fctiefc* De unde a î n c e p u t
Mau Ta*a SfcJW Hodtn
Primele variante de 3D Studio au
fost create pentru platforma Dos
de o divizie a Autodesk intitulată
Kinetix. într-una dintre aceste ver­
Mpdfci
siuni iniţiale, un grafician creează,
poate din joacă, poate din exces
de zel, "bebeluşul dansator, un
z x copil care dansează voios pe rit­
mul uga-chaka copil care şi-a
r

făcut apariţia şi în cîteva filme, iar


mai recent în serialul "Ally
3
McBeah . Din motive greu de
definit, "the dancing baby"
z 3 declanşează o febră în lumea
•1 v
• i" •
pasionaţilor de calculatoare. Apar
site-uri dedicate, screen-savere,
c/ioo
figurine şi tricouri imprimate.
N î
Armate- V - — — •
'' Propulsată în mod indirect de
Cfc*c»ck* acest val publicitar, firma Kinetix
încearcă şi reuşeşte să se afirme
I n t e r f a ţ a s-a schimbat in bine. Acum este mai v i z i b i l ă , mai uşor de
î n ţ e l e s şi de f o l o s i t .
3D S t u d i o Max 3 MULTIMEDIA

Toate butoanele din partea de sus


Cerinţe de sistem a spaţiului de lucru, precum şi
toolbar-urile din partea stîngă cu % . & * • • •<&:.§• K # ^ ..ae V • £ W 1
care eram obişnuiţi din versiunile
3D Studio MAX R3 este un pro­
anterioare au fost reunite într-o
gram excelent, însă pentru a
singură bară de control cu mai
obţine rezultate de pe urma lui

multe tab-uri, situată deasupra


aveţi nevoie de un sistem put­
viewport-urilor. Fiecare dintre tab-
ernic. Ţineţi cont că acest gen
uri are funcţiile componente
de programe sunt de obicei ra*™p « I.
reprezentate prin pictograme col­ rShflpK.; j ;j
:

ttfre
rulate pe staţii grafice cu 1 Gb r i^v»
orate şi sugestive ceea ce face F~ Camea
r*
de memorie RAM şi două sau
programul uşor de utilizat chiar şi
chiar patru procesoare, sau pe
de un începător. în afară de'fostul
mai rnuite calculatoare legate
toolbar principal, toate celelalte
în reţea. Aşa că un calculator
se regăsesc şi în stînga ecranului,
entry level ar fi ceva gen
sub formă de ferestre derulante.
Pentium III, peste 128 de Mb 0> 100
Un dezavantaj al pictogramelor
de RAM şi o placă video
este că sunt mai mari decît
OpenGL cu cel puţin 32 de Mb.
butoanele cu text de pînă acum*
Asta dacă vreţi performanţe cît
astfel încît uneori trebuie să Crearea formelor organice cu ajutorul curbelor NURBS nu
de cît rezonabile.
derulezi un toolbar de mai multe a f o s t niciodată mai u ş o a r ă
ori pentru a ajunge la iconul de
care ai nevoie. O rezoluţie moda programul cu lucrul în reţea,
în domeniul graficii 3D profesion­ unde poate fi accesat de utiliza­
ergonomică ar fi cei puţin
ale. Versiunile ulterioare ale pro­ tori diferiţi, cu moduri de lucru
1280x1024, dacă nu 1600x1200,
gramului capătă adăugirea MAX şi diferite.
dar nu toate monitoarele sunt
se adresează platformei Windows. în plus, meniul contextual
capabile să afişeze aşa ceva,
Ele urmează drumul firesc, venind obţinut prin click dreapta pe un
oricum nu la o adîncime de
cu îmbunătăţiri şi adaptări tehno­ obiect conţine principalele operaţii
culoare şi o rată de refresh
logice. Un lucru interesant şi mai şi transformări în care poate fi
rezonabilă.
puţin cunoscut ar fi că în faza de implicat acesta. Trackbar-ul, slid-
proiect toate au purtat nume de Interfaţa este complet cus- erul din partea de jos a ecranului,
cod aparţinînd unor zeităţi mai tomizabilă însă, şi puteţi organiza care controlează animaţia, a
mult sau mai puţin renumite: ferestrele şî tab-urile după dorinţa căpătat o adăugire importantă: un
Demetra, Atena, Shiva sau Apollo. în spaţiul de lucru, prin drag & fel de mini-Track View, care
drop. Se pot crea macrouri ce pot afişează cadrele cheie şi permite
Ce t r e b u i e s ă ş t i ţ i de R3 fi asignate unor butoane noi, mutarea, intercalarea şi ştergerea
Primul lucru pe care îl observi automatizînd unele procese de Ion Acest aspect surprinde în mod
odată cu lansarea programului rutină. Odată hotârîtă aşezarea, plăcut, pentru că îţi economiseşte
este o schimbare destul de mare ea poate fi salvată sub forma unui o mulţime de timp şi conferă mai
în ceea ce priveşte interfaţa. profil de utilizator, pentru a aco- multă siguranţă animaţiei.

Mai multe puncte de vedere


V iewport-urile nu au fost nici ete uitate, fiind
, posibilă definirea unor noi moduri de afişare:
Asset Manager, Schematic View şi Script Lîstener.
formă de butoane. 3DSMAX vine cu o mulţime de
scripturi ca bonus, iar multe dintre acestea sunt
destul de folositoare. Cei care se pricep fa progra­
Primu! prezintă fişierele imagine şi cele proprietare mare pot crea chiar ferestre derulante şi utilitare
3DSMAX de pe hardisk. Acestea pot fi identificate pentru uşurarea lucrului cu programul.
cu ajutorul thumbnail-urilor, vizualizate la mărimea
reală, sortate după anumite criterii şi pot fi
* lnurtcd - TU Stu4»HHCR3
deplasate şi rearanjate prin drag&drop.
"3ffJ X Y Z m
[ y > ffl
- Schematic View face aproximativ acelaşi lucru, 8-îi* • VW]* :ft'-A-S ;:^B
doar că referitor la obiectele din scena. în cazul :~3 O ti * cl
r

unei imagini supraaglomerate, veţi putea face


schimbările şi ajustările necesare mult mai uşor cu fa* j ___G**_,_J
ajutorul schemei ierarhice pe care acesta v-o oferă, Urit j CPOSC^c- (
deoarece obiectele sunt aranjate după clasă, grad
de dependenţă şi familie de culoare. Din această
vedere puteţi transfera modificările aduse unui
fi &m
obiect asupra altuia prin procedeul copy>paste.
Ultimul gen de vedere afişează modulul
MAXScript care permite înregistrarea de macro-uri
ce pot fi apoi editate şi trase pe un toolbar sub io••
MULTIMEDIA 3D S t u d i o Max 3

C e l e 3 noi m o d u r i d e s h a d i n g p e n t r u m a t e r i a l e

Shader Anisotropic Shader Oren-Nayar-Blinn Shader Strauss

Randare şi modelare
Motorul de randare a fost rescris
pentru a obţine rezultate supe­
rioare pastrînd constantă viteza,
Antialiasing-ul, sampling-ul mate­
T

rialele şi umbrele sunt tratate


acum ca nişte plugin-uri, în sensul
că ele pot fi activate sau dezacti­
vate înaintea randării ceea dă uti­
f

lizatorului posibilitatea de a alege


un anumit look al imaginii la un
moment dat, simplificînd acţiunea
de preview, fără a face compro­
misuri calitative.
Subdiviziunea unui material
responsabila cu modul în care
acesta reflectă poartă în MAX ca
şi în alte programe de gen denu­
mirea de shader. Librăria de
shadere număra pînă acum doar Sincronizarea buzelor cu sunetul vocii se face cu modifier-ul
patru tipuri: Constant Phong, Morpher.
Metal şi Blinn. Versiunea a treia
aduce cu ea încă patru: unghiuri în funcţie de unghiul de spectrului luminii albe pe com-
Anisotropic, Multi-Layer, Oren- incidenţă, simulînd realist oţelul pact-discuri. Oren-Nayar-Blinn
Nayar-Blinn şi Strauss. Shaderul cromat, ţesături de mătase, parul simulează aspectul unor suprafeţe
Anisotropic face parte din toate uman sau blana unor animale. moi, prăfoase, ca nişte covoare
pachetele 3D de ultimă generaţie Multi-Layer este un shader sau petece de muşchi. Strauss
şi nu putea sa lipsească tocmai Anisotropic cu mai multe layere şi este o alternativa pentru Phong,
din 3DSMAX. El face ca materialul poate reda cu succes suprafeţe dar mai simplista şi totuşi cu
să reflecte lumina sub diverse lăcuite, suprafeţe de metal lustru­ efecte mai naturale. Trei noi tipuri
it sau efectul de dispersare al de materiale vin sa completeze
posibilităţile de texturare: Shellac,
Composite şi Morpher, Primul
combina două materiale, cu
Noi instrumente de transformare diverse moduri de blending şi
setări de transparenţă. Composite

I n meniul More din fereastra/tab-ul Modifiers


veţi găsi noi instrumente de transformare.
Dintre acestea cele mai interesante sunt Flex,
Morpher este unealta cel mai des folosită
pentru sincronizarea mişcării buzelor cu sune­
tul vocii, pentru expresiile faciaîe ale person­
poate pune la un loc pîna la nouă,
dar cu o posibilitate mai redusă
de editare. Morpher este cel mai
Melt şi Morpher. Primul simulează ceea ce ajelor generate pe computer. în principiu, complex şi poate avea 100 de
englezii numesc soft body dynamics: mişcarea Morpher transformă un obiect în altul, daca instanţe diferite care să se consti­
unor antene, a unor tentacule, a unui steag, au acelaşi număr de vertexurL Pentru tuie într-un material animat (ei
V toate acestea fără să trebuiască sa stabiliţi animaţia personajelor, se ia de exemplu un poate avea utilitate atunci cînd un
vreun cadru cheie. Cel de-al doilea realizează cap şi se modifică pentru diversele instanţe în personaj trebuie sa se îmbujoreze
3
2 topirea unui obiect, avînd parametri gen Jeily, care urmează sa apară. Morpher este apoi sau să se încrunte)
XTREM PC lce Plastic sau Glass. Arată foarte bine pe
r folosit pentru a face o tranziţie lină, realista
Exista şi douăsprezece moduri
6/1999 text de exemplu, dar şi în animaţii. Ultimul, de la o stare la a!ta.
de anti-aliasing, dintre care puteţi
34

r
3D S t u d i o Max 3 MULTIMEDIA

A n i m a ţ i e ş i lumini î n 3 D S t u d i o MAX
L ucrurile s-au schimbat şi în
privinţa animaţiei pe ici pe
t

colo, prin locurile esenţiale.


legate de dinamică: Spring,
Damper, DynaRectors şi
OmniRectors.
tate care merită pomenită
este că ele sunt acum de un
singur tip, unic, care poate fi
editat în a deveni spotlight,
omni sau direcţional light.

De exemplu, a fost introdusă Un alt aspect interesant


noţiunea de block movement, este apariţia unui aşa numit
ceea ce înseamnă că o Reactor Controller Acesta este 1
porţiune de animaţie, cu tot cu un controler procedural de
efecte, materiale şi animaţie care reacţionează la •:.J^|A[^iSiT|
transformări poate fi înregis­ alţi controleri din aceaşi scena. ^ *n * •-. w %
trată şi repetată. Se creează Un controler reactor nu este •
practic biblioteci de animaţii bazat pe timp, ci pe alte vari­ Ot*C TA*
* r
asemănătoare cu cele din abile din scenă. Poţi folosi
Poser. Mersul unui personaj nu acest tip de controler pentru a
trebuie să fie o problemă atît umfla muşchii unui braţ în timp n-n J
de complicată. E de ajuns să ce acesta se roteşte, pentru a
creezi doi paşi pe care apoi să roti piciorul unui personaj atun­ 1 •
îi repeţi la intervale regulate ci cînd calcîiul părăseşte solul,
pentru a crea un mod de a paşi pentru sincronizarea buzelor,
suficient de convingător. Sau pentru a turti o bilă cînd ea se
un individ cîntînd la chitară. apropie de sol, pentru a
Sau o pasăre zburînd către aprinde o lumină, atunci cînd
U -7
-163
.03
ţările calde. Exemplele pot con­ un obiect intră în raza ei de l — 1
kt
tinua. acţiune.
A n i m a ţ i a personajelor î n Max se r e a l i z e a z ă t o t prin
Tot pentru animaţie au fost Luminile nu s-au schimbat
îmbracarea unui ansamblu de " o a s e " într-o m e ş ă .
implementate obiecte şi forţe foare mult între versiuni. O nou­

alege în funcţie de necesităţi, externe. Acest lucru înseamnă 3D Studio MAX este unul din­
ca şi patru moduri de sam- că designer-ul poate include în tre acestea. Ba chiar aş
pling şi mai multe efecte de proiectul său părţi din alte spune că în ciuda concurenţei
lentile (Flares, Glow, Ring, scene sau chiar scene întregi, din partea unor programe ca 3D Studio Max 3
Streak, Star, Ray, Manual după care sa continue cu Maya, Softlmage, Cinema4D
Secondaries) sau de cameră şi Lightwave, rămîne piatra de Producător Autodesk
munca curenta. Dar
Distribuitor: A&C International
(Depth of Reld şi Film Grain) schimbările care au loc căpatîi în privinţa graficii tridi­ Telefon: 250.77.73
în privinţa modelării există asupra scenelor şi obiectelor mensionale. Chiar daca preţul 250.53.15
cîteva adăugiri majore. Este originale se vor reflecta în pare mare, el este foarte
vorba de apariţia instrumentu­ proiectul său. rezonabil în comparaţie cu Caracteristici

lui NURMS (Non Uniform facilităţile pe care programul -modelare 3D


Raţional Mesh Smooth). Imbold f i n a l le oferă. -animaţie 3D
Acesta poate aproxima o -post editare video
Cine este interesat de grafica Am să închei parafrazînd
suprafaţă de tip NURBS -efecte speciale.
pe calculator ştie ca în acest un proverb: "Cine n-are MAX
dintr-o forma compusă din domeniu exista cîteva pro­ şi îşi poate permite sa-şi • • • • •
poligoane. Avantajul este clar: grame fundamentale. Ei bine, cumpere". Merită!
suprafeţele NURBS au un
aspect organic şi se pot edita
mult mai uşor decît o forma
colţuroasă, poligonală. Apoi
au fost incluse în pachetul
3DSMAX două foste plugin-uri
de la firma Digimation:
Surface Modifier şi
CrossSection Modifier. Ele
conlucrează pentru a realiza
prin aproximare şi utilizarea
secţiunii relevante o reţea de
puncte care apoi să fie trans­
formata într-o formă poligo­
nală sau de tip NURBS.
Pentru a uşura munca stu­
diourilor de grafică, 3DSMAX
suportă începînd cu această Deformarea terenului este c r e a t ă cu modi- Scena este luminată de procedeul Vertex
versiune obiecte cu referiri fkerul Noise. Lighting.
MULTIMEDIA Galerii X t r e m e

XTREME
Realizări în Truespace 4, 3D Studio Max sau purui şi simplul Photoshop şi în această

lună de la cei mai talentaţi cititori din România.

a;
E

XTREM PC
G/1999

36
Galerii X t r e m e MULTIMEDIA

- Bucureşti

0>

XTREMF
6/199

37
HARDWARE V o o d o o 4 & V o o d o o 5

V o o d o o V o o d o o

GENERAŢIA URMĂTOARE
Chipsot Generaţia u r m ă t o a r e l a 3 d f x s e n u m e ş t e V o o d o o 4 şi V o o d o o 5 şi
Voodoo 4 & Voodoo 5
n u N a p a l m c u m s e bănuia. M o t i v e l e p e n t r u c a r e s e păstrează
Producător
3DFx n u m e l e ţin d e m a r k e t i n g , l i n i a V o o d o o echivalînd p e n t r u 3 d f x c u
2 Redactor începutul s u c c e s u l u i p e piaţa h a r d w a r e .
Crişti Radu

A
m primit multe observaţii în ultima Voodoo 4
vreme deoarece critic 3dfx-u( şi Voodoo 4 este mai mult o generaţie de
m
iau nVidia în braţe. Nu mi se pare sacrificiu din punctul de vedere al
ca am făcut în trecut asta în mod gratu­ gamer-ilor înrăiţi ea nesupotînd de fapt
it, piaţa variind în permanenţă, balanţa T-Buffer-ul atît de mediatizat de 3DFx.
înciînîndu-se fie în favoarea unora fie a
altora, nici una dintre firmele
producătoare de card-uri grafice
neputînd ţine steagul sus prea mult
Generaţia
timp din cauza permanentelor anunţuri
de noi şi noi tehnologii sau variante de
Voodoo 4 & 5
placi pe care acestea vor fi implemen­
tate. Prin acest nou anunţ, 3DFx-ul îşi
sporeşte impactul mediatic cu încă
cîteva pagini la noi în revistă, anunţînd
V o o d o o 4 4500 A G P cea mai rapidă generaţie de plăci ce
urmează a apărea anul viitor începînd cu
luna martie.
Să vedem însă daca numele Voodoo
se justifică pentru acest chip noi
T

aşteptînd poate şi o schimbare în acest


domeniu. VSA-100, este chip-ul care stă
la baza Voodoo 4 şi Voodoo 5. El A
suportă o adîncime de cuioare de 32 de
biţi, Z-buffer de 24 de biţi, S-bit Stencîl Voodoo 4 4500 AGP şi
Buffer pentru efecte speciale gen 4500 PCI
umbre, suport pentru texturi de - 32MB Graphics Memory
2048x2048 şi un miez 2D pe 128 de - 337-367 Megapixels per second
biţi la fel de rapid, deci foarte bun, ca - 32-bit color rendering
pîna acum, 3DFx~ul ieşind de multe ori
în evidenţă şi la partea de 2D, nu Voodoo 5 5000 PCI
V o o d o o 5 5500 A G P numai ca accelerator pentru jocuri. Este - 32MB Graphics Memory
într-adevăr o revoluţie pentru 3dfx chiar - 667-733 Megapixels per second
dacă unele din aceste specificaţii erau - 32-bit color rendering
prezente deja pe piaţă. Trecerea de la - T-Buffer Digital Cinematic Effects
16 biţi fa 32 de biţi era necesară pentru
3DFx cu toate că acum 1 an o persoană Voodoo 5 5500 AGP
importanta din conducerea firmei - 64MB Graphics Memory
spunea că "nimănui nu i-ar trebui 32 de - 667-733 Megapixels per second
biţi adîncime de culoare, cînd 16 biţi - 32-bit color rendering
sunt suficienţi pentru o imagine de cali­ - T-8uffer Digital Cinematic Effects
tate" şi că "voodoo afişează de fapt
imaginile la o adîncime de culoare de Voodoo 5 6000 AGP
22 de biţi". Faptul ca s-a trecut la aces­ - 128MB Graphics Memory
te specificaţii este foarte bine chiar şi - 1 . 3 3 - 1 . 4 7 Gigapixels per second
X
în condiţiile în care placa va apărea de
XTREM PC
- 32-bit color rendering
6/1999 abia peste 5 luni. -T-Buffer Digital Cinematic Effects
38 V o o d o o 5 6000 A G P
V o o d o o 4 & V o o d o o 5 ( HARDWARE

Ea oferă însa alte facilităţi


Ce ş t i a m d e s p r e Ce ş t i m sigur a c u m Ce ne-am f i d o r i t sa ş t i m a c u m
anunţate în prealabil: FXT1 şi
Voodoo 4 & 5 d e s p r e Voodoo 4 & 5 d e s p r e V o o d o o 4 & Voodoo 5
S3TC-
Cu această noua generaţie
- T-Buffer pentru efecte -T-Buffer pentru efecte speciale -T-Buffer pentru efecte speciale şi anti-alias­
3DFx face încă un pas înainte.
speciale şi anti-aliasing şi anti-aliasing ing pentru toate plăcile inclusiv Voodoo 4
Se trece de !a compunerea a - FXX1 şi S3TC pentru - FXT1 şi S3TC pentru compresia - FXT1 şi S3TC pentru compresia texturilor
două texturi într-un pixe! pe o compresia texturilor în texturilor în hardware - 32 de biti adîncime de culoare
singură cale, la aplicarea unei hardware - 32 de biti adîncime de culoare - engine 2D pe 128 de biţi
singure texturi pe un singur pixel - 32 de biti adîncime de - engine 2D pe 128 de biţi - stencil buffer pe 8 biţi
pe două căi paralele. în 80% din culoare - stencil buffer pe 8 biţi - 24 bit z-bufrer
cazuri aceasta înseamnă un - engine 2D pe 128 de biti - 24 bit z-buffer - 2048X2048 maximum dimensiune texturi
spor semnificativ de viteză - 2048X2048 maximum dimensi­ - hardware T&L puternic, eventual GLint
deoarece sunt afişaţi 2 pixeli în une texturi - bump-mapping hardware (EBM sau CubicBM)
- tiie based rendering
loc de unul într-o singură tre­
- vertex-blendrng
cere. In celelalte 20% din cazuri
avem de-a face cu multi-textur-
ing care apare cînd tragem de se compune un singur pixel. care probabil se va vinde cu care citiţi aceste rînduri pro­
exemplu cu o rachetă printr-un Eficienţa acestei metode 50$-70$ bucata în toate calcula­ ducători importanţi de jocuri şi
tunel şi pe pereţii acestuia tre­ dovedite de TNT a fost imple­ toarele (ceea ce ar fi bine atît aplicaţii folosesc GeForce şi
buie aplicată o textură care să mentata acum şi de 3DFx. pentru 3DFx dar şi pentru Savage 2000 pentru a-şi testa
simuleze avansul luminii lăsate Lasînd în urmă Voodoo 4 care românul de pretutindeni), însă noile motoare grafice. Iar 3DFx
de focul din spatele rachetei. în probabil va avea soarta unei peste mult mai mult timp, ne nu poate impune înca nici un fel
acest caz pe cele 2 căi paralele plăci totuşi medii cînd va apărea îndreptăm spre flota Voodoo 5. de pretenţie asupra modului de
programare şi implementare a
Voodoo 5 T&L din simplul motiv că nu au
Voodoo 5 sunt plăci video ce aceasta facilitate nici măcar pe
conţin mai multe procesoare Voodoo 5-
VSA-100 pe aceeaşi placă. Atu-uri care stau la baza
Varianta 5500 are 2 astfel de chipset-ului VSA-100 există şi
procesoare, varianta 6000 are 4 putem spune că sunt deosebit
astfel de procesoare. Dintre de importante. Deşi prin unele
toate numai ultima va putea pro­ din specificaţiile menţionate
duce anti-aliasing-ul "for free" anterior 3DFx se aliniază la linia
adică fără penalităţi de viteza actuală a altor firme, princi­
vizibile dar la un preţ destul de palele îmbunătăţiri se numesc T-
mare. Acest preţ ridicat este Buffer şi FXT1, tehnologii
influenţat şi de prezenţa ali­ prezentate şi de noi mai pe larg
mentării separate a plăcii în numerele anterioare. Dintre
datorită necesitaţilor de energie acestea 2, suportul hardware
pe care aceasta le are. Probabil pentru compresia texturilor FXT1
ca la dimensiunile pe care le are (proprietara 3DFx) mi se pare că
placa (14 milioane tranzistoare va avea cel mai mare impact pe
pe .25 microni) şi a consumului termen scurt şi încă un impact
mare de energie, interiorul cal­ semnificativ. Primul joc care va
culatorului se va încălzi mai beneficia din plin de compresia
mult. Ventilaţia va putea fi o texturilor este Unreal
problemă însa ai un sentiment Tournament şi acesta poate fi
ciudat cînd te gîndeşti că ai o hotarîtor pentru succesul
placă video atît de puternică Voodoo 4 şi Voodoo 5. Diferenţa
încît trebuie să o bagi într-o de calitate a imaginii între o
priză separata ... placă ce suportă compresia tex­
turilor şi una care nu o suportă
Ce lipseşte din aceasta în hardware este foarte mare,
lume aproape perfectă? lucru demonstrat de S3 Savage
Lipseşte mult mediatizatul în 4 chiar dacă placa în sine nu a
ultimul timp Hardware Transform fost un succes. Desigur, compre­
& Lighting. Unii producători de sia texturilor, se poate emula în
software pretind că 3DFx-u! înce­ software (DirectX) însă cu o
tineşte progresul în domeniu din penalitate de viteză semnifica­
această cauza, asta după ce în tivă. 3DFx reuşeşte să impună
1995 piaţa jocurilor 3D a luat odată cu Unreal Tournament şi
avînt tocmai datorita plăcii propria metodă de compresie
Voodoo. Este adevărat că FXT1 ceea ce va jena serios con­
Transform & Lighting~ul actual curenţa. Combinaţia 32biţi+
Observaţi efectul de Anti - Aliasing din cea de a doua imag­ nu este foarte performant, însă
ine reflectat în special la marginile jucătorului. compresia texturi Io r+fil l-rate
implementările S3 şi nVidia
Sus marginile sunt complet distruse în timp ce jos sunt mare este deja foarte puternică,
creează premizele pentru dez­
aproape netede. chiar daca în 5 luni se mai pot
voltarea soft-ului pentru aceasta întîmpla multe.
facilitate. Chiar în momentul în

i
HARDWARE I V o o d o o 4 & V o o d o o 5

Q u a n t u m pregăteşte

Quantum 3D p r e g ă t e ş t e celor care au î n dormitor o fab­


rică de bani o placă de va conţine 32 de chipset-uri
VSA100. Un f i i i rate de zeci de giga t e x e l i dar ş i un preţ
pe m ă s u r ă .

3 pentru eliminarea asperităţilor. calitatea unui efect de film de


Aşa ca anti-aliasing pornit pentru exemplu, calitatea fiind clar
Voodoo 4 de exemplu implică-o îmbunătăţită însă nu neapărat la
scădere mare a performanţelor, nivel hi-end. Una dintre soluţii ar
numai Voodoo 5 5500 şi 6000 putea fi asimilarea T-Buffer-ului
avînd posibilităţi reale de afişare în DirectX şi OpenGL, iar singura
a unor rezoluţii suficient de şansă pentru acest lucru vine
ridicate în acest mod. dinspre DirectX, Microsoft
Desigur, T-Buffer nu încercînd cu toate puterile să
înseamnă numai anti-aliasing. strivească OpenGL-u! care fiind
T-Buffer mai înseamnă soft-shad- mai conservativ, are nevoie de
ows, DOF, motion blur, toate mai muft. în plus, OpenGL nu
Efectul Anti Aliasing este prezent î n a doua imagine. Cel are nevoie de T-Buffer. De fapt
mai bine se observă privind cu atenţie marginile maşinii efecte cinematice despre care
am mai vorbit. Aceste efecte nu în specificaţiile acestui API graf­
(unde î n prima îmagin e sunt zgumţuroase) şi gardul aflat î n
sunt suportate momentan, ic exista noţiunea de accumula-
depărtare (în prima imagine este destul de avariat î n timp
ce î n cea de a doua arată foarte bine). urmînd a fi în API-ul Glide 4 care tion buffer care face exact
încă nu a apărut. Problema este aceiaşi lucru ca un T-Buffer. în
că 4 treceri pentru un efect este teorie, Nvidia, S3, Matrox pot şi
T-Buffer-ul a rămas al doilea imagine mai trebuiesc compuse prea puţin pentru a se ajunge la ele să includă suportul pentru
punct forte în prezentarea noii
generaţii 3dfx, dar parcă am
ceva îndoieli în legătură cu suc­

©
cesul acestuia pe termen scurt. Imaginea 1 : fară Anti
Singurul avantaj imediat al său Aliasing şi fără reflexii •

este Anti-Aliasing-uf "for free" -1-

pentru toate jocurile care au Imaginea 2: 3DFx-ul


apărut pîna acum şi care vor intră î n acţiune: se
apare de-acum încolo, Anti- poate observa reflexia
Aliasing înseamnă "înmuierea" în gresie ca şi Anti t i m p a ou tue gpiueX « o o r MiS^Z OU EU6 gpîOS^ „.,
marginilor obiectelor pentru ca AJiasing-ul spaţial.
acestea să nu mai pară
zgrumţuroase. Acest lucru se
realizează prin compunerea mai
multor pixeli din zonele vizate, în
mai multe treceri. Pentru Voodoo
4 şi 5 în particular, numărul de
treceri este în număr de 4. Asta
înseamnă că odată pornit Antî-
Aliasing-uî fill-rate-ul se împarte
la 4 deoarece pentru fiecare
V o o d o o 4 & V o o d o o 5 I HARDWARE

placă de generaţie următoare a următoare însă mai este timp


celor de la Nvidia ceea ce ar pentru toate firmele să-şi
pune-o în dezavantaj. La fel de gîndeasca strategia ... şi pentru
bine s-ar putea să nu, ceea ce noi să o comentăm.
le va aduce în faţă. Pînă în vara

Imaginea 1 : fără Anti Imaginea 2: Se poate


Aliasing şi fără reflexii observa reflexia î n gresie
ca şi Anti Aliasing-ul
spaţial.

AA sau motion-blur printr-o Insa ultimele implementări, pe


simplă rescriere a driverelor însă care o firmă specializată le-a
asta nu s-a întîmplat asta pînă Ucenţiat deja unor producători
acum deoarece plăcilor video râmaşi încă ascunşi de valul
actuale le lipseşte fili-rate-ul tăcerii, s-au dovedit foarte per­
necesar procesării a 4 imagini formante. Păstrîndu-se compati­
sau mai multe pentru afişarea bilitatea totală cu DirectX şi
uneia singure cu efectele OpenGL (care ridicau probleme)
respective. 3DFx-ul a pus 4 pro­ procedeul permite rezoluţii ridi­
cesoare VSA-100 pe o placă şi cate la o rată de afişare extremă
are acum tot fiii rate-ul necesar. folosind un trafic pe magistrală
Chiar dacă cu toţii aşteptam, redus la minim. Tare ar fi intere­
ştiu şi eu, o nouă revoluţie, sant de aflat cine sunt
aceasta nu s-a produs, chit că producătorii de hardware care au
aceste plăci sunt un mare pas licenţiat această tehnologie,
înainte. Desigur anti-aliasing-ul Voodoo 4 şi Voodoo 5 dovedind
şi T-Buffer-ul sunt lucruri noi că 3DFx-ul nu este unul dintre
însă nu reprezintă, cum nici con­ ei, cel puţin pentru moment,
curenţa nu ne-a propus încă, putînd însă să ne fie rezervată o
ceva cu adevărat revoluţionar. mare surpriză pentru Voodoo 6.
Ce se întîmplă însă cu bump- Cum se va comporta din
mapping-ul suportat hardware? punct de vedere financiar 3DFx-
Efectele care se pot realiza cu ul în viitor? înainte de anunţul
acesta sunt uimitoare, Matrox oficial valoarea acţiunilor 3DFx
G400 demonstrind asta cu suc­ scăzuse cu 5%, iar după anunţ
ces, iar GeForce introduce Cubtc- acestea au crescut dovedind
Bump Mapping, chiar mai bun. încrederea pieţei în firmă.
Poate că acum nu există multe Seria de plăci pe care 3DFx
jocuri care să-l suporte ne-o propune se situează acum
(Expandable, Dungeon Keeper 2) parcă din nou într-o posibilă con­
însă aspectui vizual deosebit va troversă. Nu din cauza calităţii
grăbi implementarea acestui sau vitezei lor, indiscutabilă în
efect şi în alte jocuri, cît de acest punct, însă de o facilitate
curînd. Iar ca să-l emulezi în foarte importantă: Transform &
software va fi foarte greu şi va Lighting. Este evident că acum
costa din punctul de vedere al nu există jocuri care sa
resurselor. folosească această facilitate, iar
Cele mai importante de urmărit aici sunt marginile
Plăcile Voodoo 5 nu vor prea multe nici nu vor exista
j u c ă t o r u l u i aflat î n imagine ca şi p e r e ţ i i din spatele l u i .
încorpora "tile based rendering". pînă la anul în aprilie sau mai,
Motion Blur-ul este evident î n timpul deplasării acetuia
Acest concept de afişare a imag­ dar plăcile 3DFx de abia atunci
î n t i m p ce Anti Aliasing-ul f a c e marginile obiectelor mult
inilor 3D a fost implementat vor apărea şi s-ar putea ca
mai netede.
stîngaci în chipul PowerVR SG, apariţia lor să concureze cu o
HARDWARE T L v s FR

TRANSFORM & LIGHTING


vs FILL RATE
Atîtea caractere s-au scris pe marginea acestui subiect încît nu mai aştept
4 • • . . . . .

decît ca totul s ă se termine odată cu un compromis.

P
Tehnolgii
TL / Rll Rate
entru că trebuie să existe o
controversă în lumea pro­
procesorul de sarciniie
transformărilor geometrice pentru a Alb sau negru?
Iniţiator gramatorilor, de data aceasta dota jocurile în schimb cu o
ea se numeşte Transform&Lighting inteligenţă artificială mult mai Desigur t o a t e opiniile par
Cine mai ştie acum?
vs Fili-Rate. Atîtea caractere elec­ avansată. favorabile T L Î n d a u n a FR.
2 Redactor tronice s-ău scris pe marginea T o t u ş i se poate ca pro­
Bus-ul calculatorului este o
Cristi Radu acestui subiect încît nu mai aştept problemă pe care mulţi o scapă din g r a m a t o r i i s â fie prea
decît ca totul să se termine odată vedere, cînd discută despre FR vs e n t u z i a s m a ţ i de p o s i ­
cu un compromis care să satisfacă TL. Bus-ul este magistrala,
bilităţile pe care le
ambele părţi. autostrada pe care circulă
informaţiile între procesorul calcula­ d e s c h i d e noua t e h n o l o g i e ,
Indiferent care ar fi opiniile
subiecte, este evidentă opţiunea torului şi periferice, în cazul de faţă într-o prima f a z ă t o t u ş i
producătorilor de software către TL placa video. Acesta are şi el o impactul nu va fi f o a r t e
şi aceasta din mai muite motive. dimensiune limitată prin care un m a r e , î n s ă va fi i m p o r t a n t
Este interesant de văzut că tocmai programator trebuie să înghesuie cu s i g u r a n ţ ă .
cei care se ocupă de simulatoare cît mai muite date. La o rezoluţie
au cea mai mare nevoie de TL. mare pe lîngă datele care constitu­
Tocmai deoarece simulatoarele pe ie geometria spaţiului trebuiesc primi informatiiie prin bus-ul calcu­
lîngă că au cerut un spaţiu virtual prelucraţi şi un număr mare de pix- latorului, în momentul de faţa
de desfăşurare a acţiunii foarte eii (iucru pe care îl face placa autostrada este prea îngustă pen­
detaliat, încărcarea procesorului cu video). Ori cînd este vorba de FR ne tru a face faţă nivelului mare de
Ai-ul unităţilor combatante este referim ia capacitatea de umplere a informaţii legate de geometria
foarte mare. Ori unul din avantajele ecranului de către placa video şi nu spaţiului, texturare, informaţii de
TL este că reuşeşte să elibereze la viteza cu care aceasta poate stare. Astfel se face câ poţi avea o

unghiuri pe cadru. Şi din cauză pentru a face transformările


Ş i a l ţ i i a u p ă r e r i l e l o r ,
câ folosim OpenGL-ul pentru decît pentru FR. Plăcile video au
transformări vom beneficia de avut un surplus de FR de mai
"Pentru următoarele luni, fill- cîtă rapiditate ne mai trebuie? avantajele TL cît de curînd..." mult timp, deci criteriul acesta
rate-ul va avea avantajul. în orice caz mă situez în trenul Seumas McNally - Longbow nu poate fi considerat ca defini­
Engine-ul Unreal are foarte pe care scrie T&L la un FR bun. Digital Arts toriu. Bus-ul PC-ului este cel
mare nevoie de un fill-rate bun, Anti-aliasing-ul arata bine însă care îngustează performanţele
în timp ce pentru Quake 3 într-un 3d shooter o să stau cu "Din punctui de vedere al unui jocurilor. Cu ajutorul TL putem
numărul de poligoane este mai testiculele în mînă sâ admir producător software, să ai TL evita să transmitem din nou şi
important... Pe termen lung con­ peisajul în timp ce un puşti aro­ înseamnă sâ arunci mai multe din nou aceleaşi informaţii prin
sider că T&L hardware va fi cel gant pe nume Mo din Idaho ma poligoane în joc, lăsînd în bus...Nu pot spune cu certitu­
mai important" are deja în ţintă?!?" acelaşi timp procesorul calcula­ dine ce succes va avea prima
torului mai liber pentru a se generaţie de plăci cu TL, însă
Tim Sweeney - Epic Games Derek Smart - 3000AD
ocupa de un Al avansat sau o cu siguranţă aceasta este
animaţie Inverse Kinematics de direcţia care trebuie urmată şi
"Suportul software pentru hard- "Preferinţele mele în momentu
exemplu... FR mare înseamnă nu cea a FR,"
ware-ul deja existent este mult de faţă sunt cît mai multe
mai important decît ca placa video va creşte în per­ Mike Dussault - Monolith
poligoane posibil, şi din punctui
specificaţiile viitoarelor placi formanţe odată cu un procesor Productions (LithTech Engine)
meu de vedere acesta va fi ce!
video. Iar plăcile video nu sunt mai rapid al calculatorului...
mai important pas înainte în
aşa de scumpe încît sa nu-ţi preferinţele mele se îndreaptă "Dacă ar fi vorba doar de rata
viitorul apropiat. Utilizatorii pot
poţi achiziţiona una într-un an spre TL în acest moment-." triunghiurilor faţă de rata de
compensa un FR mai mic
daca chiar trebuie." coborînd rezoluţia şi pot benefi­ Ryan Feltrin - Xatrix umplere (FR) răspunsul ar fi cu
George Broussard - 3DRealms cia de avantajele FR mărind-o... Entertainment certitudine rata triunghiurilor
\n cazul jocului Thread Marks deoarece poţi compensa FR prin
"Performantele plăcilor video au încărcarea geometrică poate fi "0 placă cu TL va fi mult mai schimbarea rezoluţiei..- Pentru
atins masa critică. Vreau sâ controlată de către utilizator de importantă. Taxăm mai mult pro­ jocuri cu acţiune rapidă m-aş
spun cît de rapid este rapid şi a 1-2 mii pînă ia 10 000 de tri­ cesorul şi bus ul calculatorului îndrepta spre TL deoarece dacă
"TL este categoric un pas important înainte,
de-acum depinde de programatori, deoarece este
foarte probabil ca software-ul să dicteze
hardware-ului de data asta.,."

placă foarte rapidă din punctul Pentru că în cazul în care vrei o


de vedere al FR dar care se placă video care are numai FR
mişcă ca una mai ieftină tocmai atunci va trebui să ai un calcu­
datorită faptului că nu poate fi lator puternic, cu bus-ul cel
folosită la întreaga ei valoare. puţin lOOMhz, AGP 4X monitor
T

TL încearcă, şi reuşeşte, să de 15 inch, Pentium 3 sau K7


evite acest ambuteiaj de pe pentru a simţi diferenţa faţă de
magistrala de date. generaţia anterioară.
Un alt aspect important, Un alt domeniu care va
bine subliniat de către Dave hotărî succesul uneia sau alteia
Perry este atmosfera jocului. ;. din părţile implicate este grafi­
De prea mult timp nu am mai ca de nivel înalt. Pentru asta ai
avut un Elite sau un Monkey nevoie atît de TL (absolut nece­
Island. Toată lumea încearcă să sar) dar şi de FR. 3dfx-ul prop­
aibă viteză sacrificînd detaliul, une doar FR imens cu preţuri
mai ales în 3D Shootere. TL pînă la 42000$ pentru 32 de
încearcă să aducă înapoi ; procesoare VSA-100 în SU în
farmecul jocurilor fără a sacrifi­ timp ce nVidia e mai modest pe
ca viteza. la 500-600$ pentru 4 GeForce-
FR nu a pierdut războiul uri în paralel (Quadro) însă cu
Jnsă, în nici un caz. Calcu­ TL. Şi pentru că în grafica de
latoarele vor evolua şi ele, aşa nivel înait contează OpenGL-ul
cum evoluează şi plăcile video. şi nu DirectX-ul, driver-ii sunt
Viteza bus-ului a atins deja hotărîtori iar la acest domeniu
133Mhz (chipsetul Intel i820) 3dfx-ul nu stă foarte bine.
sau chiar 200Mhz {ia K7) ; în concluzie, bătălia
mergînd spre 300Mhz anul Transform & Lighting vs Fiii
viitor. AGP-ul, slotul special pen­ Rate mai are mult pînă sa se
tru plăci video va avea şi el un încheie tocmai din cauza
impact mat mare în viitorul evoluţiei tehnologiei. Astăzi una
apropiat prin implementarea va fi mai atractivă în timp ce
AGP 4X şi AGP 6X. Singura mîine ...poate... cealaltă.
problemă vor fi însă costurile.

te mişti repede ai tendinţa să de important din punctul nos­


nu vezi anti-alîasing-ul. Pentru tru de vededere însă dacă îl
jocurile mai lente, probabil că cuplezi cu un T-Buffer atunci
anti-aliasingul e mai impor­ FR mare are sens..."
tant" Michael "Saxs" Persson -
John Carmack - id Software Shiny Entertainment

"în legătură cu FR... e o între­ "... există multe metode pen­


bare bună... personal m-aş tru a scala FR (schimbarea
îndrepta spre TL. Nu cred câ rezoluţiei) însă scalarea
FR mai este o problemă, prob­ detaliilor geometriei este mult
lema este atmosfera jocu­ mai complicat de realizat.
lui..." Plăcile video 3D cu TL ne
Dave Perry - Shiny oferă o mai mare libertate din
Entertainment acest punct de vedere şi
măresc performanţele
"Deoarece folosim geometrie jocurilor noastre în mult mai
scalabilâ în Messiah nu sun­ multe moduri decît ar face-o
tem limitaţi în aceeaşi FR. TL suportat hardware este
măsură din punctul de vedere cel mai important pas făcut
al FR cum suntem limitaţi de de tehnologia video 3D. Anti-
numărul de triunghiuri. Cu mai aliasing-ul este o opţiune
mult de 15000 de interesantă dar fără mare
poligoane/caracter pe K7 şi impact asupra jocurilor 3D*
TNT2-ul meu trebuie să fac o jay Stelly - Valve Software
mulţime de transformări în
mare viteză... FR nu este aşa
HARDWARE F o r c e F e e d b a c k / M i l l e n i u m 3 D / Rage3D

Force Feedback Rage 3 D


A fost conceput î n ideea de a fi folosit c u oricare dintre mîini Pentru oamenii furioşi iată un
gamepad supărat. Rage 3D oferă

J
pystick-uriie Force Feedback reprezintă Force Feedback multe facilităţi interesante şi
în ziua de azi unul din elementeie poate fi folosit în mai multe
chete ale factorului imersiune din
Redactor: Dan DimitresCu
Produs; Force Feedback moduri, după gustul
jocuri. Atunci cînd controlezi în European 12
Air War un avion de vînătoare şi simţi prin
Preţ: ^^WM^MB
butoane, 1 Hat x utilizatorului
Producător: Guiliemot 8 direcţii, throt­
joystick vibraţiile motorului, reculul

P
Ofertant: UBI Sqft tie şi rudder. e partea din faţa a pad-ului se află
tunurilor şi impactul proiectilelor asupra Distribuitor: UBI Scft
fuselajului, ai senzaţia că te aflii cu două butoane principale de foc,
Web www. gui l îemotcom
adevărat la bordui Pui- Ori dacă asta nu dublate fiecare de cîte un trăgaci
Verdict: **** (cu funcţie identică) aflat pe cealaltă
este important, ce altceva este ?
faţă. Datorită acestora, Pad-ul poate fi
Force Feedback-ul firmei Guiliemot
folosit şi aşezat pe o suprafaţă plană
seamănă destul de mult cu un alt joystick
(cînd trăgaciurile nu mai pot fi atinse) şi
al lor - Joy Leader 3D. Manşa este aproxi­
ţinut în mînâ-
mativ identică, dar pe bază au fost L

adăugate două noi butoane. Joystick-ul a în plus, mai există şase butoane de
fost conceput în ideea de a fi folosit cu foc secundare, controlabile cu mîna
oricare dintre mîini şi de aceea construcţia dreaptă, şi un mini-joystick pentru mîna
sa este perfect simetrică, cu rotiţele pen­ stîngâ. Acesta din urmă controlează în
tru throttie şi rudder aşezate exact pe general mişcarea personajului în spaţiu şi
mijloc. Manşa este comodă şi poate fi aju­ are la .rîndul său două moduri de lucru. î n
stată după mărimea mîinii utilizatorului, modul 3D, el poate fi mişcat liber,
singura problemă fiind poziţia rudder-ului. raportînd atît direcţia cît şi intensitatea
Pe ansamblu joystick-ul este destul de mişcării (ca un joystick analog). Dacă îl
reuşit, dar programabilitatea este cam trecem în modul 2D, avem un echivalent
scăzută. pentru tastatura numerică (deci 9 direcţii
de mişcare), el transmiţînd numai direcţia
în care a fost mişcat, intensitatea fiind
întotdeauna aceeaşi (ca la un joystick
digital).

Millennium 3 D Deoarece nu am avut încă un


MegaTest al controller-elor de acest tip
de pe piaţa românească, nu pot să fac o
Maneta care alcătuieşte joystick-ul are un comparaţie între Rage 3D şi alte
Millenium 3D
design cu totul special, copiat se pare gamepad-uri. Cred însă că este o opţiune
Redactor: Dan Di mi tre s£g demnă de luat în calcul pentru cei care
după manşa folosită de NASA pe naveta
Produs: Milfenium 3D caută aşa ceva.
6 butoane, 1 spaţială. Astfel, ea încorporează atît
Preţ: 12.78$ WMMM.
Hat x 4 direcţii, comenzile normale {tangaj şi ruliu), cît şi
Producător: Thrustmaster Throttie şi rud­
CHF^r]te^it: :UBiŞctft-::
rudder-ul (prin rotirea joystick-ului în jurul
der Race 3D
Distribuitor: Ubisoft axei verticale). Deoarece comanda faţă-
spate nu se face ca la un joystick nor­
Redactor: Dan Dirriîtrescu
Web: vvww.ţh rustmaster-corh Produs: Rage 3D
mai, ci prin deplasarea bazei joystick-ului
Verdict: ** 8 butoane >
(capătul de sus rămîne fix), va trebui să selector mod de
Producător: Thrustmaster

T
vă acomodaţi cu foiosirea lui. Din păcate, lucru 3D/2D.
hrustmaster a fost întotdeauna un Ofertant: U&îSoft:..; ;
în simulatoare, Millennium nu se comportă
producător de vîrf în domeniul joy- Distribuitor: UBI Soft
stick-urifor. Produse ca throttie-ul F- foarte bine. El nu are o mişcare tină şi de
Web: wvw.thrustmâster.Gom
16 TQS sau joystick-ul F-22 sunt consider¬ aceea controlul fin este problematic, deci
nu îl pot recomanda cu adevărat. Verdict: ****
ate de mulţi ca fiind alegerea cea mai
bună (dar şi cea mai scumpă - combinaţia
constînd în jur de 200$) pentru controlul
unui simulator de zbor reafist şi complex.
Millennium 3D face parte din lina de pro­
duse "ieftine" ale companiei, oferind însa
în schimb mai puţine facilităţi.
Cu 6 butoane şi un Hat, toate programa­
bile, Miliennium este la nivelul unui joy­
•w stick mediu. în plus, pe baza joystick-ului
exista un slider ce are rol de throttie. Faţă
de rotiţele standard, slider-ul are avantajul
XTREM PC
6/1999 că poţi vedea imediat poziţia lui, fără să
mai verifici instrumentele de bord.
44
Frag Maşter
Este revoluţionar? Mai d e g r a b ă ca idee de
pornire decît ca design

Frac Maşter
obişnuit. Ca la orice joystick
avansat, butoanele pot fi
Caracteristici tehnice:
setate în orice comandă vrei,
10 butoane deci nu se pune problema sâ
rămîi cu butoane inutile.
Pentru controlul mişcării şi al
Redactor: Dan Dimitrescu vederii, Thrustmaster au adop­
Produs: Frag Maşter tat o soluţie interesantă.
Preţ: 12.73$ . Deplasarea minerului pe axele
Producător: Thrustmaster stînga-dreapta şi înainte-
Ofertant: U B I soft înapoi duce la executarea
Distribuitor: UBI Soft unor paşi în direcţiile respec­
W^i.v^.ubrsoftxom tive. Rotirea mînerului în jurul
Verdict: ** axei verticale, spre sţînga şi
dreapta, va provoca rotirea

N
u cred să existe mulţi capului, iar aplecarea mîneru­
jucători de 3D shooter- lui în faţă sau în spate va
e care să folosească genera coborîrea, respectiv

4
altă metodă decît keyboard + ridicarea privirii.
mouse pentru controlul per­ Pe ansamblu, folosirea Frag
sonajului. Mouse-ul are în Master-ului este destul de
sarcină ochitul cu arma, în comodă. Problema vine de la
timp ce tastatura se va ocupa precizia pe care ţi-o oferă el.
de deplasare. Este o soluţie Ca orice joystick, FM este
bună, dar oare chiar nu există inferior unui mouse atunci
altă rezolvare ? cînd încerci să ocheşti ceva.
De la Thrustmaster ni se Este necesar un timp de aco­
oferă "revoluţionarul" Frag modare pînă ce controlul va
Maşter. Nu este vorba de un începe să pară "natural", dar
joystick convenţional, ci mai în privinţa ochitului lucrurile
degrabă de un fel de mîner, ramîn sub standard.
care se operează cu ambele Este revoluţionar? Mai
mîini, degrabă ca idee de pornire
Avînd zece butoane, FM îţi decît ca design. Totuşi îl
pune la îndemînă destule putem aprecia ca original. Din
comenzi pentru un 3D shooter păcate însă, doar atît.

Nu este vorba de un joystick convenţional, ci mai degrabă de


un fel de mîner, care se operează cu ambele mîîni. ia & h a r d w a r e

abonamentul c e d â senzaţii tari buzunarului t ă u !


HARDWARE I n t e l 1820

Intel 1820
C e e a ce e s t e cel m a i i m p o r t a n t la n o u l c h i p s e t e s t e modul de organi­

zare al bus-urilor p e n t r u s p o r i r e a performanţelor

riiSe actuale. Din fericire, după


Intel i820 ': 1820 mai sunt prevăzute apariţia
unor chipset-uri modificate I82x,
dotate cu un MŢH (Memory
Intel
:

Translator HUB), un cip special


Redactor care va permite compatibilitatea
Cristi Radu şi cu DIMM-urile SDRAM.
Singurele procesoare care

D
" upa multe amînări a suportă FSB-ui de 133MHz sunt
apărut în sfîrşit noul chip- cele Pentium 3 $i nu oricare din­
^ , - S | ţ de la Intel, 1820. Spre tre ele. De fapt, exista o mare
deosebire de varianta simplifi­ şansă ca nici să nu aveţi un ast­
cată, 1810, care a apărut deja, fel de procesor Pentium 3
nou! chipset aduce nou AGP4X-U1 deoarece sunt foarte noi şi ;
implementat, suport pentru poartă indicativul 533B sau
memorii RDRAM şi bus-ul de 600B. Ca regulă generală, toate
133Mhz. V Pentium-urile 3 care au ca sufix
Ceea ce este cel mai impor­ litera B suportă noul FSB-ul de
tant la noul chipset este modul FWH coţine BIOS-ul plăcii şi un generator de numere aleatoare 133Mhz.
de organizare al bus-urilor pen­ pentru o mai bună protecţie " - w
în momentul de faţă există
tru sporirea performanţelor. doar un motherboard cu 1820
fCH-ul se ocupă cu managemen­ sunt de 32,64,128 şi 256 MB .
Chipul MCH (Memory Controller care vine de la Intel, VC820
tul perifericelor {serial, paralel, Toate sloturile de memorie de
Hub), 82820, care se ocupă de care are suport pentru proce­
USB, El DE) şi a sloturilor pe placă trebuiesc umplute pen­
management-ul bus-urilor are soarele P3 533B şi 600B, are 5
PCI/ISA. Harddisk-urile benefici­ tru a se evita erori ale interfeţei
următoarele caracteristici: sloturi PCI dar nici unul ISA,
ază de interfaţa ATA66 dacă cu memoria, iar acest lucru se
-Suport pentru o rată susţinută a suport pentru RDRAM
sunt dotate cu UDMA2. va face cu CRIMM-urî, module
transferului de 1.6 Gb/s pe bus­ PC600.PC700 şi PC800 şi
în sfîrşit, ultimul chip de pe
:
speciale ce nu conţin memorie.
ul de memorie. Această rată suport pentru Modul Audio
placă, FWH (Rrmware HUB) Vitezele curente de lucru ale
maximă este obţinută doar dacă Modem (AMM), însă se aşteaptă
conţine de fapt BIOS-ul plăcii şi noilor module RIMM sunt de
se folosesc memorii noi de cît de curînd versiuni cu 1820 de
133MH2 şi dacă procesorul
un generator de numere 3Q0MHz{PC600), 356MH2
a Asus şi Metabyte. :
suportă FSB de 133MHz. aleatoare pentru o eventuală (PC700) şl 400MHz(PC800).
-Suport pentru o rată susţinută a mai bună protecţie a tranzacţiilor Există două dezavantaje mari în
transferului de 1 Gb/s pe magis­ dintre computere, prin reţea. momentul de faţa la RDRAM, în
trala AGP 4X, adică de două ori Chip-setul 1820 suportă doar primul rînd preţul este foarte ICO/lJJMHz

mai mult decît pe chip-setu! Intel memorii Rambus (RDRAM). mare. în at doilea rînd, deşi agpo:
<l
Sy*tern S u i
m
BX cu AGP 2X. Modulele SDRAM nu sunt com­ acest preţ se justifică pentru
-Rată de transfer intern între patibile cu noua placă aşa că un rata de transfer mult
MCH şi ICH (1/0 Controller Hub) upgrade la un calculator mai îmbunătăţită faţă de SDRAM r
«a m
de 266MB/S din nou de două vechi va include în preţ un set timpul de aşteptare pentru
ori mai mult ca fa chip-setul BX, nou de memorii. Modulele RIMM începutul unei tranzacţii este
încă foarte mare faţă de memo- Se
(aşa cum sunt denumite acuma FIVW

"O
;v.'

XTREM PC
!6/1999

46
TREBUIE

Attack Throttie
Throttle-ul d e f a ţ ă a f o s t c o n c e p u t avînd î n m i n t e u n
s i s t e m H a n d s On Throttie And Stick

A
tunci cînd eşti un setate, printr-o interfaţă
adevărat pasionat al foarte uşor de folosit, să
simulatoarelor de zbor, transmită cîte un string de
o investiţie serioasă în dome­ caractere.
niul joystick-urilor este absolut Dogfight switch-ul poate în
necesara. Pentru început, schimb să tripleze numărul de
poate fi de ajuns un joystick butoane - pentru fiecare
de calitate, dar cu timpul veţi poziţie a lui, celelalte butoane
învaţă că şl maneta de gaz şi Hat-ul vor lua o nouă
este extrem de importantă, funcţie. Chiar şi adăugind un
într-o luptă aeriană, controlul simplu joystick cu 4 butoane
permanent asupra puterii vei obţine un număr suficient
motorului este vital pentru a de mare de comenzi pentru a
învinge. Unele joystick-uri au nu mai avea nevoie urgentă
integrate pe bază o a treia de tastatură.
axa care preia această
r
Datorită mişcării arcuite
funcţie, dar o manetă sepa­ pe care o are maneta, vei
rata oferă cîteva avantaje» simţi întotdeauna care este
Acestea, de la caz la caz, pot poziţia ei, fără a mai avea
include un confort sporit, nevoie de verificare vizuală,
nişte butoane în plus şi în plus, există două praguri în
creşterea programabil itâţii. J O C O R I G I N A L G R A T U I T
deplasarea ei, unul înaintea
Throttle-ul de faţă a fost con­ punctului maxim, unul după
ceput avînd în minte un sis­ minim, pentru a simţi cînd pui p e n t r u f i e c a r e a b o n a t p e 1 2 l u n i !
tem Hands On Throttie And motorul în postcombustie,
Stick, mediu ca preţ şi ca respectiv relanti.
dotare. El are doar patru
butoane pius un Dogfight
Switch cu trei poziţii. Acesta Attack Throttle
din urma, deşi arată diferit, Caracteristici tehnice:
funcţionează asemănător cu 4 butoane, 1 Switch cu trei
un Rocker Switch. Sunteţi în poziţii, praguri pentru maxim şi
ceaţă ? îşi aduce cineva minim.
aminte de XPC nr. 4 ?
Ca programabilitate, Attack Redactor: Dan Dimitrescu
Throttie stă rezonabil.
Produs: Attack Throttie
Butoanele sale şi cele ale
Preţ: 43.59$
unui joystick ataşat, precum
Producător: Thrustmaster
Ofertant: UBISoft

e r r j R e
şi un eventual Hat de pe
Distribuitor: UBISoft
acesta din urmă pot fi Web: www.thru stmaster.com
Verdict: ***
multimedia & hardware

a b o n a m e n t u l c e d a senzaţii tari buzunarului t ă u !


H A R D W A R E Thrustmasters FFGT/FC

Thrustmaster Formula Force G T


Un volan cu force feedback de la Thrustmaster. Prea frumos ca să fie adevărat? Cam aşa ceva.

T
hrustmaster este numele care îl pun Pedalele ar trebui să fie emblema
întotdeauna alături de joystick-uri de Thrustmaster: solide, mari, cu suprafaţă
caEitate. Dacă vrei un joystick profe­ de odihnă şi control generoase şi aşa şi
sional sau orice alt periferic pentru jocuri sunt, asigurînd o bună stabilitate.
mai neobişnuit, Thrustmaster îl are. Butoanele suplimentare, în număr de 4
Faptul că firma produce şi volane era de sunt bine plasate pe volan, fiind foarte
aşteptat, însă ceea ce contează pentru uşor de ajuns, însă puţin greu de apăsat
Thrustmaster este calitatea şi cu cîteva . deoarece nu ies în relief.
excepţii aceasta se vede şi aici. Singurul semn de întrebare vine de la
Formuia Force este destinat atît ama^ Force Feedback-ul cu care este dotat
torîlor de curse de maşini obişnuite (are volanul. Acesta este puţin sub aşteptări,
un schimbător foarte bine realizat în puţin greu de folosit, fiind de remarcat şi
dreapta volanului) cît şi celor pasionaţi de nerevenirea în poziţia de echilibru cum
Formula 1 datorită butoanelor este normal după ce a fost învîrtit într-o
schimbătoare de viteză de sub volan. parte sau alta. în jocurile propriu-zise
Aspectul este solid, sistemul de prindere lucrurile stau potrivit, controlul pe force
tip pîrghie de marginea mesei conferind o feedback fiind puţin dificil însă realist,
Formula Charcer
1
_• r •
stabilitate bună. Totuşi acest sistem, deşi problema nerevenirii în poziţia iniţială
Redactor: Crist! Radu
foarte bun ca idee, fiind implementat şi fiind singurul aspect major la acest capi­
Produs: Thrustmaster FF
2 schimbătoare la alte volane, nu este aşa de uşor de tol. Dacă force feedback-ul ar fi fost
Preţ; 104.2$
de viteză, alter­ realizat, pentru a reuşi prinderea trebuind îmbuntâţit volanul acesta ar fi fost extrem
Producător: Thrustmaster
native pt FI şi să fii foarte îndemînaţic. Volanul este din reuşit. Cum s-ar zice, la un pas de per­
Ofertant: Ubisoft Turism, 4 cauciuc asigurînd o foarte bună aderenţă fecţiune însă nu neapărat unul foarte
Distribuitor: Ubispft butoane supli­
Web: : www: ubi soft .com •; manuaîă, însă calitatea acestuia este sub mare»
mentare, FF.
Verdict: cea a Wingman-ului Force de exemplu.

Thrustmaster Formula Charger


Un volan bun făra force feedback de la Charger-ului m-a pus pe gînduri. exact forţa necesară ca să nu
Thrustmaster. Există o contradicţie totuşi... Totuşi volanul străluceşte în obosească făcîndu-şi totuşi trea­
toate celelalte domenii. ba. Este cel mai bun volan fără

A
m văzut cum stau lucrurile Prinderea se face prin sistemul force feedback pe care l-am tes­
cu Formula Force şi nu am de pîrghii întîlnit de obicei doar tat pînă acum. Lipsa pedalelor
fost prea bucuros. Deşi la force feedback {ceea ce e de acceleraţie/frînă poate fi însă
poate nu ar avea un motiv clar foarte bine), priza pe volan este o problemă, nu imposibil de sur-
pentru care să fie mai bun el foarte bună, cursa volanului nu montat, dar totuşi o problemă pe
constituie o surpriză foarte este exagerată iar arcurile au unii utilizatori.
plăcută reprezentînd un volan
foarte reuşit.
Surpriza a fost deci plăcută.
Charger-ul are acelaşi design ca
şi Formula Force. Volanul e la
fel, cu ceie 4 butoane plasate în
Formula Charcer ăcefeaşi poziţii, uşor accesibile.
Schimbătorul de viteze este doar
Caracteristici tehnice:
unul singur de această dată şi
4 butoane + 2 pt schimbătorul de
viteze (acceleraţie/frină). NU are se află sub volan ca în Formula
pedale. 1 . Problema care mi-am pus-o a
fost dacă aceste butoane spe­
:Reda^oft ;
Produs: Formula Charger ciale sunt de fapt schimbătoare
Pf^ţS:3^^ de direcţie sau pedale de accel-
Producător: Thrustmaster eraţie/frînă. Spun asta deoarece
Ofertant: Ubisoft Formuia Charger NU are pedale,
Distribuitor: Ubisoft în timp ce toate celelalte volane
Web; H pe care le-am testat aveau aşa
ceva, lipsa acestora în cazul
Verdict:***
B e s t [best] I superi, de la g o o d adj. c e l m a i
i b u n ; superior; e x c e l e n t ; neîntrecut, fără p e r e c h e ,
m i n u n a t ; I I superi, de la w e l l adv c e l m a i b i n e ;
c e l m a i m u l t I I I s m a x i m u m ; c e l m a i înalt grad
I V exp. m a g a z i n u l tău d e c a l c u l a t o a r e V v F
a învinge, a bate, a înfrînge

e s t C o m p u t e r s [best k m p j u i t s r s ] vezi Best

1
n

U T

I Jjv

3*

mm

9K '

4 I
IW3

TECH
t
AVANPREMIERE U l t i m a IX A s c e n s i o n

ULTIMA IX ASCENSION
S-a r e n u n ţ a t la c l a s i c u l s i s t e m d e a l e g e r e a clasei prin distribuţie de

puncte b o n u s . î n locul a c e s t e i a s-a introdus un sistem de virtuţi.

multe elemente. Cel mai important


Trilogia trilogiilor este cursorul folosit pentru uti­
Ultima IX Ascension este jocul care lizarea obiectelor, stabilirea
încheie aventurile avatarului în direcţiei de mers, etc. Un loc
Brittania. Acesta este chemat pen­ important îl deţin indicatorii de
tru ultima oară în acest tărâm sănătate, magie, armură şi puterea
magic pentru a avea grijă definitiv armei ce este folosită. Backpack-ul,
cartea de vrăji, jurnalul (cu care se
salvează / încarcă jocul), busola şi
cureaua pentru unelte (folosită pen­
tru shortcut-uri) sunt obiecte care
trebuiesc culese din diverse locuri
ale casei. Evident, nu este obligato­
riu sâ fie luate, însă nu-mi pot
imagina un joc în care nu pot să
car nimic, nu pot să saîvez şi nici
nu ştiu încotro mă îndrept. Totuşi
există şi posibilitatea asta. Ce am

Producător
Origin
Distribuitor
Best Computers
Tip joc
RPG
Apariţie
Decembrie 1999
< Redactor
Dragoş Inoan

P
rintre puţinele companii de
jocuri care nu rin-a dezamăgit de Gardian (esenţa răului).
de-a lungul întregii mele • Povestea începe în casa de pe
cariere de jucător a fost Origin, Pământ a avatarului, când el este
Seria Ultima a fost iniţiată de unul trezit de o voce din altă lume»
dintre fondatorii acestei companii, Această voce îl informează despre
Richard Garriot alias Lord British şi situaţia gravă în care se află din
reprezintă esenţa RPG-urilor pe nou Brittania. Avatarul nu este
computer. Practic dacă ne uităm la nimic altceva decât un arian (blond
toate jocurile din serie vom vedea cu ochi albaştri) muşchiulos care
evoluţia jocurilor în general. Astfel iniţial nu face decât să asculte de
tu primele 3 Ultime erau jocuri în mod vocea misterioasă. Ce-i drept vocea remarcat este faptul că se poate
E_
text de la Ultima 4 s-a adoptat
F nu spune prostii, prima parte a interacţiona cu aproape orice
grafica, trecându-se prin toate jocului fiind practic un tutorial care
. Q .

m
> obiect existent. Astfel am putut să
< fazeie (CGA, EGA VGA). Destul
T îl obişnuieşte pe utilizator cu inter­ deschid televizorul , calculatorul,
despre ce a fost, să vedem ce este faţa. am mâncat din frigider şi am cafcat
XTREM PC
6/1999
şi ce va fi. Interfaţa este compusă din mai nişte şobolani pe coadă. Drumul
50
U l t i m a IX A s c e n s i o n I

tau ca jucător va urma o cale natu­ lebede). Ţiganca reprezintă cel mai
rală, astfel că următorul popas este important punct a) jocului, aici fiind
propria ta curte. Aici exista un loc stabilit viitorul avatarului în
de antrenament unde poţi învaţă sa Brittania, mai exact clasa din care
te lupţi cu sabia şi arcui sau să te el va face parte. Richard Garriot a V
caţeri şi sa sari pe diverşi bolovani, renunţat la clasicul sistem de
înotul este şi el esenţial, existând alegere a clasei prin meniuri şi dis­
un mic lac unde se pot face scu­ tribuţie de puncte bonus (cum se
fundări printre lebede care circula face în alte jocuri). în locul acestuia
nestrngherite. el a introdus un sistem de virtuţi
(Onoare , Compasiune, Dreptate,
Şi locul locurilor etc), iar treaba ţigăncii este să
Peisajele exterioare ale jocului sunt determine printr-o serie de întrebări
excelent realizate, iar cerul (da, se cheie ce tip de personaj este cel
vede cerul, nu ca în celelalte mai potrivit pentru jucător. Tipul de
Ultime) este absolut superb. personaj se alege în funcţie de vir­
Soarele se ascunde printre nori, tutea cea mai favorizată de jucător. ^ F

ciclul zi-noapte este şi el foarte Astfel, daca eşti un om drept {adică


bine realizat, totul arată cum nu se Dreptatea domină în răspunsuri) magice nu sunt scrise în engleză.
poate mai bine. Personajele sunt ajungi mag, sau daca araţi compasi­ Cartea de vrăji are scrisa în ea
făcute dintr-un număr respectabil une pentru ceilalţi ajungi bard, etc . câteva vrăji esenţiale pentru par­
de poligoane iar mişcările lor sunt După ce ai parcurs aceste etape curgerea primei părţi a jocului.
cat se poate de realiste datorita este timpul pentru intrarea pe por­ Acestea sunt Gust (un soi de
talul spre Brittania. telekinezie), Stone, Inflame (da foc)
şi Douse (stinge foc). Fiecare vrajă
este folosita într-un loc pentru a
Brittania.. the final frontier
deschide uşi, lumina locuri, etc.
Familiarizarea cu magia este punc­
Dungeon-ul care poate fi explorat
tul cheie al jucătorului neexperimen­
în demo nu spune prea multe
tat, sistemul de vrăji fiind foarte
despre quest-urile din joc, deoarece
deosebit de al altor jocuri. Cartea
este destul de simplist. Cert este
de vrăji conţine o lista cu toate
că vor exista questuri cu grad vari­
vrăjile cunoscute de avatar, o listă
abil de dificultate, de la foarte sim­
cu ce poate et sa înveţe şi un fel
ple (găsirea unor obiecte) sau unele
de dicţionar de magie. Acesta este
mai complexe cum ar fi străbaterea
extrem de util, deoarece formutele
unor labirinturi foarte întortocheate,
pline de capcane sau monştri.
Questurile evoluează în jurul glyph-
urilor (pietre magice) care
reprezintă virtuţile mai sus amintite
şi care vor fi folosite în con­
fruntarea finală cu Gardianul.
Monştrii ce vor fi întîlniţi vor varia
de la nu foarte periculoşi , în princi­
pal şobolani, păianjeni, orei şi pîna
la undead sau golemi de lava.

animaţiilor bazate pe schelet. Ca sa


exemplific, avatarul întoarce întâi
capul când schimbă direcţia, se
uită în sus, în jos, iebada da din
labe pe sub apă, lupii urlă la lună.
Primul punct pe care îl vei întîini
în joc şi reprezentativ în ansamblul
acestuia este căruţa ţigăncii (pusă
periculos de aproape de lacul cu
AVANPREMIERE U l t i m a IX A s c e n s i o n

Momentan Al-ul acestora lasă de


dorit, însă am fost asiguraţi că ver­
siunea finală a jocului nu va avea
aceste probieme. Alături de vietăţile
ce se întîlnesc există şi NPC-uri
(Non Player Characters), iar pentru
realizarea lor echipa lui Garriot a
făcut o treabă excelentă. Astfel,
când vorbesc le poţi vedea gura
mişcându-se, au expresii diferite pe
faţă (teamă, bucurie) şi vorbesc
chiar şi între ei. Un lucru interesant
estă că unele quest-uri sunt lăsate
la latitudinea ta, salvarea unui NPC
la un moment dat neoferindu-ţi
decît recunoştinţa sa,
obiectele recuperate de la el
putînd fi oricum luate chiar

shootere. în compensaţie, controlul


în timpul luptei este destul de sim­
plist, iniţial fiind disponibile numai
lovituri simple cu sabia de sus în
jos. Apoi, cu antrenament se învaţă
diverse "figuri" care ajută în luptă.
Skillurile sunt destul de puţine, dar
bine Gândite, practic jocul nu
conţine nimic mai mult decât este
necesar, fiind simplu dar foarte
captivant.
Engine-ul grafic al Ultimei IX
este de un nivel ridicat. El poate
reprezenta atât spaţii deschise
foarte largi cât şi camere închise
dacă el este omorît. NPC-urile ce se (dungeonuri, etc) cu uşurinţă, fiind
întîlnesc în universul Ultima IX sunt în acelaşi timp şi foarte atmosferic.
în număr de peste o mie, fiecare Sunt realizate astfel lumini dinam­
avînd treburile iui, avatarul fiind ice deosebit de realiste, stingerea
"just another guy". unor torţe sau a unor felinare
provocînd efecte foarte aproape de
realitate. Sunetele, cele arătate
It's in the game
pînă acum sunt de nota 10 toate
Perspectiva din care jocul se poate
T

dialogurile fiind vorbite iar muzica


aborda este 3rd person, existând
fiind dinamică, schimbându-se per­
posibilitatea de a juca şi I s t per­
manent în funcţie de împrejurări,
son. Camera este plasată în 9\ -—
sunetele ambientale nelipsind nici
spatele avatarului, iar faţa nu i-o
ele (flăcări arzând sau picători de
vezi decât în timpul conversaţiilor
apă căzând).
sau când eşti lovit de bug-uri. P r!
Controlul în joc nu va fi îngreunat închei pentru moment, spunând
însă de ea ci de lipsa unei opţiuni că Ultima IX s-ar putea sâ
clasice, invert mouse-ul aceasta fie unul dintre cele mai
creînd dezorientare totală pentru bune RPG-uri din toate
timpurile. Stay tuned,
* I .• H • • • • f-iy*J

jucătorii de simulatoare sau 3d


Spec Ops 2 AVANPREMIERE

SPEC OPS
Joci t o t rolul unor s o l d a ţ i din forţele s p e c i a l e americane, de data asta însă

nemaifiind vorba de Rangers, ci d e Beretele Verzi

P
rimul 3D shooter realist (sau
Producător "tactical squad simulation"),
Zombie care practic a lansat acest h

Distribuitor gen (cu toate că în trecut a mai exi­


Take 2 Europe stat SEAL Team) a fost fără-
F

Tip j o c ndoiala Spec Ops : Rangers Lead


3D shooter realist The Way venit de la Zombie.
r

Acesta îmbina acţiunea şi realismul


Apariţie
într-un mod destul de interesant,
Decembrie 1999 dar succesul sau a fost limitat în
< Redactor comparaţie cu Rainbow Six şi Delta
Dan Dimitrescu Force.
Lucru normal, realizatorii săi
încearcă sa-şi ia revanşa cu S02,
dar în momentul de faţă mi-e greu
să cred câ va avea vreo şansă
împotriva unor jocuri ca Rogue
Spear, DF2 şi Private Wars.

Am bereta mea ...


în S02 tu joci tot rolul
puternic explozive, fumi­
unor soldaţi din
gene şi cu fosfor alb),
forţele speciale ameri­
mine Claymore,
cane, de data asta
încărcături de demolare,
însă nemaifiind vorba
medikiţ-uri şi muniţie suplimen­
de Rangers ci de
tară. Sincer, cred că o echipa de
Beretele Verzi.
forţe speciale ar trebui să aibă
Structura jocului a
acces la mai multe obiecte intere­
fost un pic schimbată,
sante, dar poate că versiunea
în sensul ca misiunile
finală va fi mai cuprinzătoare. Pe
pot fi executate în ce
de altă parte, lista armelor (dintre
ordine doreşti tu.
care numai una poate fi selectata
Fazele unei misiuni
înainte de misiune pentru fiecare
pot fi însă abordate
om) este foarte mare, dar contrar
doar în ordinea logică
aparenţelor nu ai la dispoziţie chiar
(adică întîi începutul, după aceea Diferă, însa, uniformele pe care le orice vrei. în general se oferă posi­
finalul), la fel ca în jocul original. poartă diferiţii membri ai trupei, bilitatea alegerii între mai muite
Sub controlul ţau se află acum nu însă e vorba doar de aspectul exte­ tipuri de armă care pot să îndeplin­
doi ci patru soidaţi, ceea ce îţi rior. ească acelaşi rol. Spre exemplu,
crează mai multe posibilităţi tactice
pentru arme cu suport de foc mobil
în abordarea misiunilor, chiar dacă
Şt car multe în ea aî la dispoziţie două modele: M240
ai la dispoziţie doar o interfaţa
înainte de misiune ai de ales (calibru mai mare - 7,62 - dar de
foarte limitata pentru a le da
echipamentul şi arma pe care le va asemenea mai grea) şi M249 (cali­
ordine- purta fiecare soldat. în versiunea bru 5,56). Excepţiile sunt reprezen­
Dat fiind faptul că misiunile se jocului pe care am văzut-o eu, tate de shotgun-uri, cu un singur
desfăşoară prin diferite colţuri ale echipamentul putea cuprinde patru exemplar şi de puştile de asalt,
lumii, Beretele Verzi se vor asocia tipuri de grenade (de fragmentaţie, care au în jur de 9 (inciuzînd multe
cu unităţile speciale ale altor ţari
(cum ar fi GSG-9 a Germaniei sau
SAS a Angliei) pentru îndeplinirea
unor obiective comune. Sună fru­
mos, dar de fapt asta nu îţi aduce
mare lucru ţie în plus în joc, pentru
că soldaţii sunt complet lipsiţi de
personalitate, adică toţi par a avea
aceleaşi caracteristici (viteza, pre­
cizie a tirului, furtivitate, etc).
Spec Ops 2

modele experimentale - total


necunoscute mie). Cum puştile de
asalt sunt arma cea mai comună în
ziua de azi este bine ca fiecare
r

jucător sa-şi poată alege preferata


lui. Totuşi mi s-ar părea normal ca
aceasta varietate să se regăsească
şi la celelalte categorii de arma­
ment uşor pentru câ trupele de
T

elita au în general acces la orice


vor.
O menţiune speciala o merita
01CW, "arma viitorului" aflata în *
lucru la Heckier & Koch. Aceasta
este compusa dintr-o puşca de
asalt (varianta a G36 din Rogue
Spear) de 5,56 mm şi un aruncător
de grenade de 20 mm. Grenadele
nu sunt obişnuite, ele putînd fi
setate sa explodeze dupa parcurg­
erea unei anumite distanţe (spre
exemplu dupa ce străbat un zid ce
serveşte drept acoperire inamicului
sau deasupra unui soldat aflat la
adăpost) prin folosirea unui
telemetru laser şi a unui vizor com­
puterizat. Această arma exista şi în
S02, dar în versiunea curenta
grenadele explodează doar la
impact, modul de lucru "inteligent11

lipsind cu desavîrşire. Dacă


lucrurile vor rămîne aşa, Zombie au
ratat o ocazie uriaşă de a face vegetaţie, care chiar
ceva deosebit. dacă nu cuprind şi
iarba, pot crea
ascunzişuri bune pentru un
î n misiune cercetaş/lunetist/iepure.
Daca echipamentefe şi armele jocu­ ~n misiunile nocturne ai probleme
lui vor suferi poate modificări pînă cu vizibilitatea şi de aceea trebuie
ia versiunea finala, ma îndoiesc să faci uz de lunete normale şi cu
totuşi că vor interveni multe modif­ tnfraroşu sau de vizoare cu amplifi­
icări la capitolul grafic. carea luminii pentru a-ţi gasi dru­ graficii jocului este reprezentat de
Motorul grafic este mediu ca mul sau inamicii. Cum aceştia au umbrele dinamice ale personajelor.
putere, poate afişa nişte spaţii "senzorii" vizuali şi auditivi mod­ Fiecare sursa de lumină (inclusiv
exterioare de dimensiuni medii şi elaţi dupa limitările umane, poţi şi flacariEe de la gurile armelor) îţi
se foloseşte de ceaţă pentru a limi­ trebuie sa te foloseşti de proiectează o noua umbra pe
ta cîmpul vizual. Exista şi zone cu acoperirea nopţii dacă vrei sa ramîi obiectele din jur şi pe sol. în multi­
ascuns cît mai mult timp. piayer, umbrele vor fi un aspect
Animaţiile personajelor (amici, foarte important pentru luptele în
inamici şi civili) mi se par destul de interior - daca te pregăteşti sa intri
slabe, chiar daca respecta regulile într-o camera trebuie sa ai grija ca
de baza ale mişcării oamenilor. umbra ta sa nu ţi-o ia înainte, pen­
Chiar şi modul în care ţin armele în tru a nu te da de gol.
mîna este destul de ciudat şi nere-
Ca realism, jocul este mult sub
alist, în sensul că ei nu privesc
nivelul Rogue Spear şi chiar pe
niciodată de-a lungul ţevii armei.
nivelul cel mai greu de dificultate
Cînd controlezi personal un soldat,
exista medikit-uri. Pe de alta parte,
acesta nu ţine arma la ochi, dar
nici acţiunea nu mi se pare la fel
evident tu ştii exact unde se vor
de fluida ca în RS sau Delta Force
duce gloanţele cînd apeşi pe
2, deci nu vad exact prin ce se
trăgaci. Dacă, însă, activezi luneta
poate lauda Spec Ops 2 în com­
armei, vet remarca ca ochii "ţi se
paraţie cu concurenţa.
muta" în spatele acesteia. Oricum,
dat fiind ca gloanţele au o traiecte- Totuşi, deoarece nu am văzut
rie perfect dreapta, nu ai nevoie de decît o mica parte din nivelele din
mai mult decît crucea ce ţi-o pune joc, sper ca cele necunoscute mie
jocul pe ecran. vor aduce o abordare noua în acest
gen.
Singurul aspect strălucit a

!
I
II

TH E FI L E S


• Playstation Playstation

P l a y S t a t i o n
Coordonator import: Sony Overseas. Telefon: 2244710

Ce notă a primit Final Fantasy VIII


în numărul 5 XtremPC?
A) 9.8 B) 6.2 C) 7.7
T a l o n c o n c u r s P l a y S t a t i o n

Nume Prenume

Cod poştal Oraş.

Telefon Fax
4*

Răspuns Joc preferat din cele 3


irme bucureştene de IT şi preţurile p r a c t i c a t e
de acestea.

s Topul magazinelor de IT
fi
s Ghidul cumpărătorului Revista cumpărătorului de IT

WEUnet

s Hardware & Software


• ^-

T e l e f o n i e

p r i n INTj

s Noutăţi
Ti

=
î1

Fi/me pe
CE ţi-ai DVD
Preţuri
NOI ţi-am găs din magazine

fa * t c e Ofcr-

f1

Sisteme de calcul -
•I H
J• ' '

Procesor MB Chipset Memorie HDD Cârd Video Monitor «Statura


cymşqo AU 512K 32Mb 4.3GbM 2Mb PCI $3 Virgs 14-LBNIADl Win 95
CyjJx~333 AU "sîăT 32Mb 4.3GbM YMYPCI $3 ViişV "u'CnmÂSi Wi~n~95
~P233~ ALl""" ~512K" 32Mb 4.~3GbM 2Mb"pcf'$3'\firgV Win 95
'Aii
*63/400 " " " ALl ~5Î2K~
32Mb
32Mb
4.3Gb" M "4MYS3~m0 3D"
4.3Gb~M 4 Mb $3 TRIO 3D~~
m
~i4T.fi WACÎ Win"
'U-L'B'NI ÂDI Wih 35 Ve#
'AU "5Î2K ' 32Mb 4.~3Gb~M 4MbS3TM03D" 'ii'L/TmĂDi Wih"k
K62J333 ALl w 32Mb 4.3Gb M ~4Mb~S3TR103D~~ 'U'UTHI ADI Wi
ALl ~5~12K~ ' 32Mb 4.3GbM ~4M~b~S3Tmd3D~~ 'i4'LB~mMi Win
" " '
AU ~5~12K 32Mb 473Gb M "4 Mb S3 TRIO 35" 'u'Ln'mÂSi Wih
m'p'ii/pliJ~440BX 32Mb BX ' 4 73Gb M '4MbS3md3D" 'l4"LB~MĂDi
~OiieronJ3po~_ mmplff izSf' 32Mb BX " 4.3Gb M U'/f/l Mi Win S5_
Celeron/333 'vKftimf ~128K 32Mb ~BX4.3Gb M 4Mb 53 TRIO 3D~~ 14"LB NIĂDI Win 95 Mitsum)
Ce ie m n/4 00 vLTfiîmS 32Mb ~BX~43Gb M ~4Mb~S3TBI03D U'L'B'NIĂDI'Win 95 MÎtsim]
This Is F o o t b a l l AVANPREMIERE

THIS FOOTBALL
Surprinzător jocurile de pe consola p o t fi m u l t m a i jucabile decît cele

de pe P C . c u problemele de rigoare, desigur...

I
Producător ntr-o lume în care EA Sports
Sony deţine supremaţia, puţini sunt
cei care au curajul să se aven­
Distribuitor
tureze, iar cînd o fac mulţi dau luft.
Sony Overseas
Nu este şi cazul firmei Sony care
Tip j o c ne propune un joc de fotbal ce are
Fotbal o serie de lucruri pe care de mult
Platformă mi le doream.
Playstation
< Redactor Cîteva sute de grame.
Camil Pehan Caracterizarea pe scurt a TIF-ului
poate fi făcuta într-un singur cuvînt:
jucabilitate. TIF este unul dintre
puţinele jocuri de fotbal apărute de¬
a lunguî timpului, şi în special pe
PlayStation, care nu prezintă o
acţiune haotica ci organizata,
combinaţii realiste de
pase, ca şi deposedări,
deşi destul de uşoare,
mult mai realiste com­
parativ cu ceea ce con­ jucătorul spre care doreşti să
curenţa ne oferă. Ceea pasezi, reuşindu-se mişcarea rapida
ce individualizează TIF în teren a jucătorilor controlaţi la un
este modul în care meciul a moment dat de calculator. Astfel,
V
T fost gîndit, existînd destule de obicei, o schemă gîndită pe loc
abordări diferite de cele clasice în poate fi executată foarte dinamic
privinţa multor aspecte. pasînd doar în direcţia pe care o
doreşti, intervenind aici şi aspectul
600 de grame realism. urmăririi mingei menţionat anterior.
This is Footbal prezintă, din ceea
ce am avut ocazia să văd, o foarte Parcă prea încet
interesanta abordare a jocului. Daca ar fi să remarc un aspect
Dacă în seria FIFA ni se oferea sig­ poate negativ al jocului,
uranţă şi precizie, aici s-a lăsat acesta este o oarecare
jocul mult mai liber din punct de lentoare. Chiar dacă nu
vedere al posibilităţilor de con­ se face simţită în joc,
strucţie. Transmiterea balonului nu asta fară a executa în ea devine evidentă în
mai merge după principiul trimiterii prealabil apăsarea a general în fazele
spre jucător ci spre o zonă, astfel cîteva butoane cum ne desfăşurate în careu,
că din start jocul elimină fazele obişnuise FIFA. Cum este unde dacă în viaţa reala
uşor repetabile pe de o parte, şt însă asta posibil nu este s-ar juca tot aşa ar arăta
crează posibilităţi mult mai realiste chiar floare ta ureche. Aspectele ca un meci pe "slow replay".
de desfăşurare ale fazelor. Sunt acestea ţin mult şi de AL Aceasta încetineala elimină însă
posibile astfel trimiteri ale balonu­ din posibilitatea de a transforma
lui pe extrema, la întîlnire sau chiar TIF într-un joc de dribling-uri, aces­
250 grame AI
peste linia apărătorilor adverşi, şi tea nefiind uşoare ca în FIFA.
Posibilitatea ca jucătorii să constru­
Concepţia lor este simplistă iar în
iască faze depinde foarte mult de
general se reuşeşte maxim unul pe
Al-ul implementat. în TIF, mingile
fază ceea ce conduce spre un joc
trimise !a întîmplare sunt automat
mult mai colaborativ.
urmărite de cel mai apropiat jucător
de locul unde ea se duce, drept Chiar dacă poate nu speram,
care lansarea în adîncime ca şi TIF ar putea fi o alternativă viabilă
pasele la întîlnire sunt realizate de pentru seria FIFA. Rămîne însă să
jucător împreuna cu calculatorul. In vedem versiunea finala pentru a da
plus, jocul pe ansamblu are o exce­ un verdict.
lentă tendinţă de a "înţelege"
PREZENTĂRI CLOSE COMBAT 4

CLOSE COMBAT
n Close Combat poţi termina o bătălie şi cu o singură unitate daca şti să
o foloseşti în mod optim şi să beneficiezi din plin de avantajele terenului.
ciezi din plin de avantajele terenu­
lui.

Recunoaşterea
După cum bănuiţi deja este vorba
de un joc de strategie militară în
timp real care este plasat într-o -
perioada de timp foarte precisa 16¬
3 1 Decembrie 1944. în acest inter¬
val de timp Aliaţii ştiau că
Germania era aproape înfrînta, tru-

exista numeroase filme avînd Ia


baza acest contraofensivă germana)
existînd motive puternice ca imple­
mentarea să fie de calitate.

Planul de luptă
Primul lucru pe care îl observi în la
Close Combat este atenţia la detal­
iu. Plecînd de la harţi şi pînă la sol­
datul Ryan din unitatea 527 totul
Distribuitor
este modelat cu precizie.
Pe hartă contează fiecare copac T

Tip joc fiecare movilă de pamînt. Linia de


tragere este evident afectată de
Apariţie obstacole, mergînd pîna la
Decembrie 1999 exagerări uneori, cînd un gard de
< Redactor lemn împiedica un tanc să tragă.
Implementarea unei hărţi a cîmpului
Cristi Radu
de lupta atît de detaliată este dev­
ntotdeauna mi-a plăcut seria

Î Colse Combat. Cînd a apărut


primul Close Combat, Dan a fost
primul care mi-a atras atenţia. Ne­
astatoare în planificarea strategică
a luptei. Iniţial, fiecare unitate tre­
buie plasată pe harta în poziţii cît
mai bune. Sniperii (lunetiştii)
am jucat mult atunci şi ni s-a părut
trebuie aşezaţi în clădiri
că este un joc foarte reuşit. Asta
înalte, tunurile AT (anti­
dacă îţi plac jocurile de strategie
tanc) trebuie puse la
reale. Jocul are cîteva elemente car­
capăt de străzi lungi sau
acteristice care îl fac atrăgător dar
pele germane fiind în intersecţii unde au multe
şi destul de dificil de abordat la
retragere, însă datorita şanse de a lovi un tanc,
început. în general în jocurile de
oboselii şi pierderilor unităţile de mortiere tre­
strategie tip C&C numărul unităţilor
masive de dupa debar­ buie ascunse în spatele
este cel mai importnat, apoi venind
carea din Normandia, aveau pădurilor sau caselor pentru a-şi
strategia şi tactica. în Close
nevoie de o pauză. Hitler a încercat putea face treaba nestingherite o
Combat poţi termina o bătălie şi cu
sa profite de acest respiro, reorga- perioadă lungă de timp.
o singură unitate daca şti sa o
nizîndu-şi frontul şi încereînd un Alegerea unităţilor care vor intra
foloseşti în mod optim şi să benefi-
contraatac surpriză care s-a primele în lupta este iarăşi foarte
desfăşurat în Ardeni, în mijlocul importanta. Deoarece fiecare soldat
unei ierni grele. Din punctul de are experienţa, moralul sau carac­
vedere al germanilor, obiectivul era teristic, este important ca veteranii
separarea armatei Aliaţiolorîn două să se afle în linia întîi pentru a
şi întreruperea alimentarii cu com­ evita greşelile sau laşitatea în faţa
n
bustibil, punctul cheieiîn realizarea inamicului care ar putea complica
u
N acestui plan fiind oraşul Bastogne situaţia.
pe care generalul Patton trebuie să¬
I apere cu orice preţ. Pentru prima oara în seria Close
XTREM PC
6/1999 Acţiunea jocului este incitanta Combat se adaugă elemnte noi care
măresc dimenisunea strategică a

i
CLOSE COMBAT 4 i PREZENTĂRI

Ambush (ambuscadă) sunt alte practic ţinutîlizabile cu toate ca


comenzi care folosite atunci cînd mai pot trage. Al-ul calculatoru­
trebuie şi unde trebuie pot lui ştie să ocolească zona per­
aduce avantaje majore. 0 uni­ iculoasă sau chiar sa distrugă
tate care se apără îşi creaza dintr-o poziţie convenabilă ţinta
tranşee şi dune de pămînt pe nemişcata astfel încît un tanc
direcţia pe care o indici tu. imobilizat este un tanc mort.
Ambuscada poate rade rapid o Grafica este la cel mai înalt
unitate inamică care nu nivel. Cu toate că nu este un joc
bănuieşte pericolul ce o 3D, aşa cum e moda la ora actu­
pîndeşte. ală, explozile, efectele luptelor
asupra peisajului sunt foarte
Lupta bine realizate. Imaginile cîmpului
Aşa cum spuneam pe o viteză de bătălie, văzute de sus, par a
normală de desfăşurare a jocu­ fl fotografii, cu umbre care sug­
lui, o luptă poate fi decisa în erează înălţimea dealurilor, urme
primele 5 minute. Deoarece dis­ de maşini, clădiri acoperite de
pui de un număr limitat de zăpadă.
unităţi, distrugerea singurului însă acest aspect deosebit
tanc mediu sau mare înca de la este completat de sunetele
început se poate dovedi fatal. războiului. Fiecare arma, fiecare
Blindatele au marele dezavantaj proiectil are zgomotul său carac­
ca deşi rezistă la focul armelor teristic, pînă şi zgomotul
obişnuite şi chiar ale tunurilor gloanţelor care ricoşează pe
AT uşoare, odată lovite mai tare blindaje este modelat cu pre­
nu se mai pot mişca devenind cizie. Toate acestea creaza o
atmosferă foarte puternica
care te prinde repede şi din
care nu poţi ieşi decît după
cîteva ore bune de joc. Şi
mîine e o zi bună ca sâ mori...
Ce ar mai lipsi din aceată
reţetă cîştigătoare? Puţine
lucruri, poate un multipiayer cu
mai mult de două persoane?...
deşi nu ştiu dacă jocul poate fl
jucat în mai mult de doi...
Poate misiuni pe timp de

jocului. în timpul luptei poate fi Desigur, se poate


chemat suport aerian şi/sau spune la final că
suport al artileriei în funcţie de una din părţi a
situaţia de pe harta. Aici inter­ cîşttgat, însa a cîştiga
vine ai doilea element complet nu înseamnă să omori
nou şi anume posibilitatea toate unităţile inamicului ci
mutării prealabile a trupelor pe sa-l faci sa cedeze puncte impor­
harta globala a regiunii. în tante de pe hartă,
modul campanie de joc, piesele Pentru a realiza acest lucru ai la
de artilerie şi biindate pot fi dispoziţie 7 tipuri de comenzi pe
mutate dintr-o zonă în alta în care le poţi da uniaţilor combat­
funcţie de nevoile imediate. ante. Sigur nu are rost să întru
Seamănă foarte mult cu Panzer în detalii asupra unor comenzi
General ca mod de lucru însă ca Fire (foc), Move (mişca) sau noapte şi o mai bună imple­
este oarecum simplificat Move Fast, însă celelalte tipuri mentare a strategiei globale şi
deoarece nu poţi muta mai mult de comenzi sunt mult mal intere­ a managementului resurselor?
de un tip de unitate într-o noua sante iar folosirea lor la momen­ poate în Close Combat V...
poziţie. Artileria, ca şi tul oportun putînd decide soarta
mortierele, au un efect puterni unei bătăii. O stfel de comandă
asupra inamicului, chiar dacă este Smoke (fum). Fumul creaza
nu-i distrug complet obligîndu-l practic o altă formă de relief în
IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERE
la o înaintare foarte groaie sau locul unde ai mai multă nevoie
chiar la oprirea lui. de ea. Inamicul nu poate vedea
Plusuri Procesor
• Grafica superba
prin fum deci nu poate ochi prin • Sunete excelente
fum. Poţi face mişcări de trupe -Te prinde imediat
Ordinul de lupta
în spatele fumului, poţi proteja
Bătălia propriu-zisă se unităţi în retragere, poţi mări Foarte bun
desfăşoară foarte repede şi are - Greu
confuzia. Defend (apărare) şi - Devine frustrant cfupa un
întotdeauna un final incert. anumit timp Hard Link Recomandat
h tt p: //'www. c loseto m bat.com/
PREZENTĂRI REVENANT

REVENANT
Revenant copiază de la Diablo atît ideea oraşului în care eroul revine pen­
tru sfaturi şi cumpărături, cît şi modul de desfăşurare al jocului.
lizzard, spre deosebire de unui ciudat cult "al schimbării"
Eidos, este cotată de către care produce o asemena panica
VmJ jucători ca fiind cea mai răpind locuitorii şi în final pe fiica
bună firmă de jocuri, mergînd după lordului local încît singura soluţie,
un principiu atît de puţin întîlnit la la sugestia unui misterios vrăjitor,
alţii "puţine dar bune". Toate este scoaterea din iad cu ajutorul
jocurile lor au fost de calitate iar magiei a unui luptător - un
cîteva au produs schimbări care au "Revenant" sau Locke, cum sunt
marcat definitiv evoluţia industriei numiţi cei asemenea lui.
jocurilor. Diablo este un bun exem­
plu, datorită realizării de excepţie Jocul
şi a graficii peste nivelui acelui an Revenant copiază de la Diablo atît
clonele, oricum extrem de puţine, idea oraşului în care eroul revine
au fost total ignorate, neridlcîndu- pentru sfaturi şi cumpărături cît şi
se la nivelul originalului. Toate pînă modul de desfăşurare al jocului, cu
ia Revenant sau cel puţin aceasta anumite menţiuni. Deoarece
a fost speranţa şi impresia mea totul se petrece pe o
iniţială. insulă, aceasta poate fi
Producător bătuta cu piciorul, deşi
Cinematix Basmul •*•
ucrurile Importante se
Distribuitor Spre deosebire de clasicul întîmplă tot în cîteva
"vrăjitorul cel rău a furat iubita catacombe. în ceea ce
Eidos
eroului" Revenant vine cu o priveşte jocul propriu-zis
Tip j o c
poveste muit mai interesanta, deşi monştrii sunt şi ei Diablo-
RPG style dar ceva mai puţini,
are la bază tot o fecioară răpită.
Apariţie Acţiunea este plasată într-o lume reapărînd după scurt timp iar cla­
Decembrie 1999 devastată în urmă cu zece milenii sicele click-uri de mouse pentru
< Redactor de un război între zei, totul lovit sunt înlocuite cu nouă mişcări
Alex Bartic desfăşurîndu-se pe o insulă - de atac (care se învaţă în timp), o
Ahkuilon, cîndva capitala unui glo­ mişcare de parare şi safturi în
rios imperiu. Intriga este apariţia direcţiile de deplasare pentru
evitarea loviturilor periculoase.
Revenant-ul are şase statistici de
baza (putere, constituţie, minte,
reflexe, agilitate şi noroc) la care
se adaugă clasicele sănătate,
mana şi stamina, cea din urmă
controlînd capacitatea de atac a
personajului. Pe lîngă acestea mai
există skill-uri ale tipurilor de arme
şi invoke-ul, pentru magie. întregui
sistem se bazează pe experienţa

;voÎJ are « o l

» anii

j £ ^«
REVENANT I PREZENTĂRI

care ridică nivelul dînd puncte sta­ 32 de jucători, împărţiţi în echipe


tisticilor, iar skill-urile cresc prin
utilizare frecventă. Locke are la dis CSVD
poziţie un arsenal impresionant, Din punct de vedere grafic,
format din cîteva zeci de arme Revenant este o realizare de
împărţite pe diverse categorii şi o excepţie. Modul în care sunt
mulţime de tipuri de armuri cu alcătuite nivelele (cu per­
diverse proprietăţi. Trebuie amintit spectivă izometrica) este
că armeîe din Revenant au carac­ clasic,bazat pe sprite-uri
teristici prefixate, cîtuşi de puţin asamblate între ele, dar

Asta explică şi numărul


foarte mare de armuri
pentru cele patru clase
de pe multipiayer, cît şi
aspectul diferit al armelor
atunci cînd sunt echipate. Este
însă de neînţeles de ce fiecare
monstru are doar un mod de a
muri. Tot la capitolul efecte intere­
sante intră şi ciclul zi-noapte, care
deşi arată bine se repetă prea des.

I n t e r f a ţ a & Al
Acestea reprezintă cîteva din prob­
lemele cheie ale jocului. Interfaţa
ar fi fost destul de bună dacă nu
ar fi rămas neterminată. Este
imposibil sâ înţelegi ce e cu un
obiect altfel decît echipîndu-l şi
chiar şi aşa informaţiile sunt
Incomplete. Jocul are shortcut-uri
pentru patru vrăji, restul fiind acce­
random şi imposibil de sibile cu ajutorul unui spell-book
îmbunătăţit, nu există conceput aberant şi dotat cu două
scuturi, iar fiecare butoane de scroll. La 60 de vrăji în
armură este formată din multipiayer nu ai nici o şansă să o
cinci bucăţi, fiind posibilă găseşti în timp util pe cea căutată
amestecarea lor. Vrăjile sunt în dacă nu e pe shortcut. Al-ul la
număr de 60 şi se bazesză pe rîndul lui este slab în sensul că
combinarea a 12 talismane monştrii se blochează în pereţi,
reprezentînd elementele. Pentru a oferindu-ţi timp suficient pentru a
utiliza o vrajă trebuie cunoscută schimba o vrajă sau o amuleta,
formula ei şi nivelul invoke-ului tre­ lucru nu tocmai rău dacă nu ar fi
buie să fie suficient de mare. vorba de un bug.
Oricum, efectele acestea sunt muit
mai puţin devastatoare decît la alte
jocuri unde magul este cel mai put­ î n final, cu t r i s t e ţ e ...
ernic personaj de la un moment Nu pot să nu remarc că Eidos a
dat. Catacombele prin care se bătut cu pumnul în masă şi i-a
plimbă eroul sunt predefinite fiind forţat pe cei de la CINEMATIX să
şr aici inexistent orice element ran­ lanseze un joc neterminat. în spri­
dom. Ideea de bază este omorîrea jinul acestei concluzii vin interfaţa,
adversarilor şi mai puţin anumite Al-ul, singleplayer-ul mult prea
puzzle-uri care şi aşa sunt foarte scurt. De asemenea, modul de
simple. în multipiayer afacerea lupta stealth, deşi anunţat, s-a
toate personajele din joc, luminile pierdut pe parcurs. Probabil daca
stă un pic mai altfel. Pe lîngă
şi efectele vrăjilor sunt realizate ar fi fost amînat cu cîteva luni ar fi
Revenant mai vin încă trei clase:
3D, utilizînd accelerarea hardware. ieşit un joc splendid.
Assassin (hoaţă), Veteran (barbar)
şi Shaman (mag), cu diferenţe rela­
tiv mici între ele. Nu există deo­ j IMPRESII FINALE | CERINŢE COMPARAŢII APRECIERE
camdată un mod de joc cooperativ, 1 ;

8.5
Revenant
care să meargă pe povestea de - Poveste singte player. PI66/P2-3O0
DarTtslone
single, fiind prezente în schimb - Personaje bine realizate. Video 03
- Muzica. DlrectiD
CU
nivele de deathmatch (cu posibili­ - Editor de nivele.
U-dOlO N
Oi

tatea de a realiza altele folosind I Minusuri Memorie Golnet In timp


- Grâblt. m
M m

editorul inclus, un pic mai ciudat 32 / 128 Mb 37 i Putea 11 super. XTREM P


- Multipiayer slab. e/im
dar funcţional) care suportă pînă la - Interfaţa slaba. Hard Link Recomandat 1
| 300Mb | http://www.eidos.com/

t.
Din păcate, jocul nu vvâ satisfac* BPL

cele ale fanaticilor

S
ă faci parte din predecesorul său. Acesta are multe voxelii vin şi cu problemele lor, cele
unui tanc nu e o treabă elemente în comun cu cei din Delta mai importante fiind aspectul frag­
uşoară în viaţa reală, ca să Force 2, dar nu este atît de mentat {rezoluţia maximă în AF3
nu mai socotim faptul ca în eventu­ avansat. Partea bună a motorului este 640x480) şi viteza destul de
alitatea unui război îţi poţi pierde este câ îţi oferă un cîmp vizual scăzută la care rulează pe un cal­
viaţa în moduri foarte, foarte masiv şi permite realizarea unui culator bun.
neplăcute. Totuşi mulţi dintre noi
r teren accidentat excelent şi realist, Exploziile sunt destui de spec-
sunt fascinaţi de capacitatea lor de extrem de important în lupta între
distrugere şi de forţa pe care o unităţile de la soi cum ar fi blin­
inspira aceste maşinării, înseamnă datele şi infanteria. Există şi iarba,
asta ca m-aş face tanchist ? Nu. realizata la fel ca în Delta Force 2,
Aş juca un joc cu tancuri bun? Cu dar ea nu are dimensiunea nece­
siguranţa. sară pentru a camufla cu adevărat
Ultimul joc din seria Armored un tanc. Infanteria beneficiază de
Fist de la Novalogic poate fi cotat avantajul ei, dar tu va trebui sa te
ca un simulator de tancuri mediu limitezi la acoperirea oferita de
ca realism. Din păcate, jocul nu va formele de relief.
Producător
satisface nici exigenţele jucătorilor Ca la toate jocurile Novalogic,
Novalogtc
ocazionali nici pe cele ale fanati­
Distribuitor cilor ahtiaţi dupa acurateţe, şi asta
Best Computers nu neapărat datorită unui balans
Tip joc prost al realismului/acţiunii ci mai
Sim tancuri mult datorita realizării greşite a
Apariţie anumitor părţi ale jocului.
A apărut
< Redactor privim
Dan Dimitrescu Armored Fist 3 foloseşte tot un
motor grafic bazat pe voxeli ca şi

tacuioase, mai ales cînd au ca


subiect un tanc. Daca însă chemaţi
artileria sau suportul aerian nu vă
aşteptaţi la o furtună de foc pen­
tru că din punct de vedere grafic
veţi obţine doar un efect subdez­
voltat - cîteva explozii şi "stele
căzătoare".
Pe ansamblu, jocul satisface ca
grafică şi cuplînd asta cu un sunet
destul de bine realizat (în special
am apreciat zgomotul proiectilelor
fl3
C ce te lovesc - atunci cînd totuşi nu
N
HJ te distrug) pot sa ma declar
mulţumit de capitolul audio-vizual.
6/1999

62
ARMORED FIST 3 PREZENTĂRI

el pe tine.
Armamentul tău principal în joc
este tunul de 120 mm, care a
căpătat aici o putere chiar mai fab­
uloasa decît în realitate. Practic nu
trebuie să te oboseşti să alegi
între cele patru tipuri de muniţie pe
care le cari - fiecare dintre ele
poate să distrugă cam orice obiec­
tiv loveşte.
De altfel, nu va veţi mai mira
de puterea tunului în momentul în
care tancul escaladează pereţi sub
un unghi de 80 de grade - fâra
aproape nici o problema - sau cum
trece peste un elicopter
Apache făra ca vreunul din
vehicole sa păţească
ceva.

Să pipăim
Odată ajuns în misiune, controlul
tancului se face în două moduri:
direct asupra sistemelor pe care le
poate accesa persoana (trăgător,
şofer, comandant de tanc) pe care
o înlocuîeşti în acel moment şi indi­
rect, prin ordine, asupra restului de m
sisteme. Daca vrei poţi seta jocul
T

astfel încît să ţi se permită accesul


permanent (indiferent de postul
ocupat) asupra tuturor comenzilor
(în AF3 chiar şi unităţile amice şi
şi sistemelor de la bord, dar este
inamice au erori de acest gen), el
mai mult o chestiune de gust decît
pierzînd foarte uşor contactul cu
de realism.
inamicii odată ce aceştia se
De cele mai multe ori, vei dori ascund sub cea mai subţire pătură
sa fii comandantul, care poate atît de fum (pentru necunoscatori, blin­
sâ mînuiasca mitraliera de 0,5" de datele din ziua de azi şi din AF3
pe turelă, cît şi sâ folosească mod­ folosesc foarte mult acoperirea
ulul propriu cu vedere termică fumului pentru a înşela observatorii
(CITV) pentru căutarea şi şi telemetrele laser ale adversaru­
desemnarea ţintelor. Acest mod din lui - fum obţinut fie prin salve de
urma este cel mai util din tot jocul, grenade fumigene, fie prin
dacă lăsăm ia o parte deciziile tac­ injectarea de combustibil la evac­ Misiunile din AF3 sunt destul
tice ce necesita lucrul asupra plan­ uarea gazelor din motor), în aceste de asemănătoare între ele, dar în
ului de acţiune - prin accesarea cazuri, va trebui să preiei controlul general planul de acţiune iniţial te
hărţii. tunului personal pentru a termina va baga în nişte probleme mai mari
Jocul este destul de customiz- treaba, lucru uşor avînd în vedere decît tine. Se impune modificarea
abik Poţi sâ setezi dacă tancul sa ca de cele mai multe ori Al-ul îţi va acestor planuri - dar jucătorii
"se repare" în timpul misiunilor, fi aşezat deja ţeava pe obiectiv. ocazionafi vor fi frustraţi. Pentru cei
daca încărcătorul să selecteze Dacă ai de făcut corecţii, ghinion ! cu răbdare şi care se plictisesc de
automat muniţia pentru următoarea Novalogic au reuşit să facă misiunile iniţiale, AF3 oferă şi un
lovitură în funcţie de tipul ţintei mutarea tunului fie prea rapida, fie editor de misiuni bunicel.
selectate, şamd. Spre exemplu, prea înceată (există doua moduri
există o opţiune care îţi va permite de lucru) pentru a putea ochi ceva
ca în CITV sâ laşi detectarea înainte ca acel ceva sâ te ochească
ţintelor pe mîna calculatorului, în
modul avansat de lucru va trebui
sa îndrepţi chiar tu obiectivul spre
fiecare ţinta, apoi să o selectezi IMPRESII FINALE I CERINŢE COMPARAŢII APRECIERE
urmînd ca datele de tir (poziţia + Plusuri Armored
- Teren bine realizat. PI3Î/PÎ-Î00 Fist 3
distanţa) sa fie transmise mai Armored
departe tunarului. Oricum, daca - Grafica de nivel înalt. Video Fist 2
C

laşi detectarea pe mîna calculatoru­ DirectX N


U

lui va trebui sa fii cu ochii în patru Minusuri Memorie GoZnct In timp


Akil
32 / 64 Mb 31 Ahem..
datorită limitărilor inteligenţei artifi­ Concept^ misiunilor,
CTRFMPt
6/1999
ciale. Şi tunarul are probleme de Al N-are multipiayer
Hard Link Recomandat
TS / 210Mb http://www.novalogic.com/ 63
PREZENTĂRI

ate ridic i bun aspect


T

elasi ti rustreze pe jucător


realitate ersan in
i 2 The Great Escape este gorii de piraţii şt creaturile apărut
nuarea unor jocuri deja celebre în urma dezechilibrului, ca peştii
£ă Rayman şi Rayman Gold şt ulti­ pirania sau Zombie Chîckens, ieşiţi
ma realizare a Ubi Soft, firmă din ouăle unor găini speriate, aşa
cunoscută pentru produsele sale cum bine scrie în manual.
mai puţin violente, dar pline de Legătura dintre cele circa 30 de
umor. Rayman 2 transpune într-un nivele ale jocului este realizată de
univers 3D povestea lui Rayman, Hal! of Doors, singurul loc în care
un ciudat erou apărut de nicăieri se poate salva situaţia curentă.
care trebuie sa saîveze încă o dată Accesul într-un alt nivel/parte a
lumea ameninţată de către celebrul lumii necesită adesea un anumit
pirat Razorbeard şi gaşca lui de număr de Yellow Lumz, bucăţi ale
bandiţi spaţiali. Jocul începe cu Centrului Primordial pe care
evadarea eroului de la bordul Rayman le strînge de-a lungul dru­
navei amiral în încercarea mului sau. Fiecare astfel de nivel
de a găsi cele patru are elementele sale caracteristice»
maştî cu ajutorul căruia în unele Rayman utîllzînd curenţi de

G
enul arcade este unul dintre
cele mai populare la ora Marele Polokus, spiritul lumii,
actuală fiind agreat de o poate fi trezit pentru a reface
largă categorie de vîrsta, deşi echilibrul planetei grav afectat de
exista oameni care consideră distrugerea Centrului Primordial.
respectivele jocuri neserioase şi Aventura îl poartă pe Rayman prin
adresate mai mult celor sub 12 diverse locuri care de care mai ciu­
ani. în opinia mea, pentru a fi bun, date şi introduce diverşi prieteni ai
un arcade trebuie să îndeplinească acestuia ca Globox, Ly, Clark sau
cîteva condiţii specifice, ca jucabili- trazniţii Teensies care nu
tate ridicată, control bun, aspect şi reuşesc niciodată sa-şi
sunete de calitate reuşind în amintească care dintre
acelaşi timp să nu-l frustreze pe ei este regele. La capi-
jucător într-atît încît să ajungă sa
dea cu tastatura în monitor sau sa
arunce calculatorul pe fereastră.
Evident, ultima cerinţa este şi cea
mai greu de îndeplinit, jocuri de
c genul Soul Reaver excelînd la toate
V
QJ categoriile în afara acesteia, de I
unde şi scorurile nu tocmai fenom­
XTREM PC enale primite. \ t
6/1999
64

I
RAYMAN 2 ţ PREZENTĂRI

aer ascendenţi, face sky nautic


agăţat de Sssssam, şarpele,
călăreşte o racheta şi înoată pe
lînga balena Carmen, toate nece-
sitînd anumite reflexe şi ceva
răbdare.
Acţiunile pe care Rayman le
poate executa sunt destul de diver­
sificate. Astfel el beneficiază de un
fel de elicopter (cu urechile) cu aju­
torul căruia îşi încetineşte căderile,
lansează proiectile către adversari,
înoată, se caţără prin crevase sau
merge agăţat cu mâinile de diverse
lucruri.

Grfx, Snd & Music


Cam toate jocurile real­
izate (nu însă şi cele
doar publicate) de către
ea prea mare, dar este amplificată
de modul specific consolei în care
se fac salvările. Doar într-o anumita
zonă, înainte de a intra în nivel.
Rayman are o bara de sănătate ',
M r

iar după ce aceasta expiră este


automat pus în ultima zonă unde a
colectat un Green Lumz. Jocul însă
este suficient de lung pentru a
Trt£ T R i P W U L &EttAHD IQ7S mulţumi şi pe maniacii arcade-
urilor, deşi părerea mea este că la
Speech-urile prezente în jocuri ca noi această specie dacă există
Soul Reaver sunt aici înlocuite cu este pe cale de dispariţie»
limbajul autohton, un fel de bol-
boroseală imposibil de înţeles în Finish
lipsa textului dar care sună bine iar Rayman 2 este unul dintre cele mai
muzica este diversă şi de calitate, bune arcade-uri pe care le-am jucat
în anumite puncte cheie sunt inte­ pînă acum. Spre deosebire de alte
grate diverse filmuleţe realizate cu jocuri asemănătoare în Rayman
engine-ul jocului care împing anumite obiecte cum sunt butoaiele
povestea un pic mai departe. cu publere au mai multe utilizări,
dintre care în general una singură
Control, dificultate, Al este cea corectă şi folositoare. Dar
începînd cu sfîrşitul este suficient se regenerează daca greşeşti.
sa afirm că Al-ul este ceva care Momentele de platform jump&run
lipseşte cu desăvîrşire dar a cărui sunt alternate în mod inteligent cu
absenţă oricum nu afectează pe diverse mini-jocuri amintite mai sus
nimeni. rezultatul fiind o experienţă mai
Tu dai în adversari, ei dau în interesantă. Umorul bun şi stilul tip
tine, daca ar mai şi gîndi atunci desen animat ridică şi ele nota
situaţia s-ar complica prea mult şi finală. în mod cert cei de la Ubi
Ubi Soft au o grafica excelentă. s-ar transforma în HalfLife. în ceea Soft s-au hotărît sa devină regii
Aşa a fost primul Rayman şi aşa ce priveşte controlul acesta arcade-urilor deoarece pe lîngă
este şi cel de-al doiiea. Chiar dacă "merge", nu este nici perfect dar Rayman 2 în curînd apare şi Tonic
mediul nu beneficiază de un număr nici nu scîrţîie prea tare doar anu­ Trouble, joc cu o grafică
astronomic de poligoane, texturile mite probleme cu camera, dar nu comparabilă, dar cu abordare un
şi efectele diverselor elemente deosebite. Dificultatea nu este nici pic diferită.
reuşesc sâ creeze o lume feerică ş
plina de viaţă. Rayman şi restul
IMPRESII FINALE | CERINŢE I COMPARAŢII APRECIERE
personajelor sunt, însa, realizate
dintr-un număr mai mare de PI muri Procesor
• Grafica reuşita.
poligoane, iar modul în care sunt • Sunetul şi muzica foarte
animaţi cu toţii este absolut deli­ bune. c

cios. Cel puţin Rayman cu mem­ Ol

brele sale lipsite de legătură cu


Foarte bun XTREMPC
trupul arată şi se comporta de mil­ 6/1999
ioane. Link Recomandat
IOO/400Mb h tt p ://www. rayman2.com/ 65
PREZENTĂRI

Realizatorii lui Flanker au abandonat de ceva timp cursa pentru simulatorul


"complet", pentru a-l putea scoate pe piaţă mai repede.

Producător

Distribuitor
Monosit
Tip joc
Sim zbor
Apariţie
A apărut
Redactor
Dan Dimitrescu

I
n sfîrşit, Ranker 2.0 a fost destul de fidele ale avioanelor
lansat pe piata după o perioadă
r
reale. în Flanker ai la dispoziţie
de aşteptare comparabila cu cea mai multe moduri de luptă aer-aer
a principalului său rival : Falcon diferite, în special datorită vizorului
4.0. Multă lume se întreabă cine va de tir montat pe casca pilotului.
ieşi învingător: americanul Falcon Cu ajutorul acestuia poţi îndrepta
sau rusul Flanker ? capetele căutătoare ale rachetelor
De la început pot să spun că aer-aer spre ţinte aflate la unghiuri
realizatorii lui Ranker au abandonat destul de mari (pînă la 60 de
de ceva timp cursa pentru simula­ grade) faţă de axul longitudinal al
torul "complet", renunţînd la multe avionului. Folosirea avionicii este
elemente ale jocului pentru a-l explicată atît în manualul jocului
putea scoate pe piaţă mai repede. (pe care din păcate Mindscape au
omis să ni-1 trimită pîna acum) cît
Bun ... şi în misiunile de antrenament- Din
cîte am auzit de la cumpărătorii
în Flanker 2.0 avem toate ele­
jocului, manualul este foarte bun,
mentele importante ale unui simu­
chiar daca nu chiar atît de bun ca
lator realist de acum cîţiva ani şi
cel de la Falcon. Oricum, misiunile
mai puţin ale unuia complet
de antrenament, chiar dacă au o
de astăzi. în primul rînd, s¬
concepţie un pic greşită, te pot
a atins un realism foarte
ajuta sâ te descurci în carlingă.
ridicat în modelarea
zborului şi a sistemelor
de la bordul avionului,
inteligenta artificială
este la înălţime, aceste
calităţi făcînd din F2 medi­
ul ideal pentru nişte lupte
aeriene de excepţie. Este el mai
bun la acest capitol decît F4 ?
Posibil să fie, dar avansul pe care
îl are cred că este minim. Ambele
simulatoare oferă o senzaţie de
zbor foarte buna, cu un plus mic
pentru Flanker. Grafica din Ranker,
mai reuşită un pic decît cea din F4
P

îţi dă o senzaţie de viteză exce­


e
lentă cînd zbori în razmot.
N Diferenţele de concepţie şi de
avionică între F-16 şi Su-27 se
XTREMPC observa uşor atunci cînd ai jucat
6/1999
ambele simulatoare, ele fiind copii
66
FLANKER 2.0 i PREZENTĂRI

O bila neagră pentru F2 vine de


la absenta unei carlingi interactive,
în care sa poţi apăsa diferitele
butoane cu mouse-ul. Eu nu cred
că aceasta omisiune este foarte
grava dar mulţi oameni ar vrea sa
(

li se permită accesul direct ia


switch-urile si butoaneie de pe

foarte multe unităţi militare tere­


stre, acestea nu interacţioneaza în
nici un fel unele cu altele, nu se
deplasează şi nu se luptă în timpul
misiunilor tale, singurele lor acţiuni
fiind atacuri îndreptate asupra ta
sau a altor avioane. Din aceasta
cauză se pierde mult din feeling-ul
jocufui. De ce să te grăbeşti sa dis­
trugi podul peste care vrea să
treacă inamicul, cînd ştii că peste
sine stătătoare, limitările jocului două ore acesta va fi rămas în
panoul de bord. Deoarece modelul aceaşi poziţie? Nu există sentimen­
ies la iveala. Campaniile din
zborului este foarte realist, tul că acţiunile tale sunt urgente,
Flanker 2 sunt semi-dinamice. Nu
aterizările sunt grele, chiar un pic că prezenţa ta are o importanţă
pot spune ca este un caz unic în
cam prea grele. în viaţa reala Su- vitală într-un anume loc - decît daca
ziua de azi, spre exemplu un alt
27 poate face aterizări mai dure este vorba de nişte evenimente
simulator ce va apărea în curînd,
decît în joc, lucru atestat în anu­ aer-aer.
Jane's F/A-1SE, foloseşte tot un
mite accidente suferite sub ochii
asemenea tip de campanie- Asta
publicului. în Flanker aveţi şi
înseamnă ca dacă joci campania de Concluzie
opţiunea sa lăsaţi aterizarea pe
mai muite ori, şansele sunt mari sa în opinia mea, Falcon 4.0 este un
mîna calculatorului, lucru util cînd
treci prin aceleaşi misiuni, dar în simulator mai complet decît Flanker
este vorba de o apuntare.
general caile de evoluţie ale 2.0, dar depinde de gusturile
războiului prevăzute de realizatori fiecăruia. Singurul lucru cu care F2
Dar limitat sunt cele mai credibile. se poate lauda sunt operaţiunile
Am stabilit deja câ Flanker stă aeronavale de la bordul portavionu­
Totuşi, oricît de credibila ar fi
foarte bine la realismul modelării lui Amiral Kuzneţov. în rest, F4 face
povestea, campania nu se compara
avionului, iar luptele aeriene sunt totul la fel sau aproape la fel de
cu motorul total dinamic din Falcon
pasionante. Daca însă vreţi să bine, dar adaugă şi un motor de
4.0. Acolo fiecare acţiune a ta (sau
jucaţi mai mult decît misiuni de campanie net superior. Pe de alta
a celorlalţi jucători) duce la schim­
barea acţiunii, plus că poţi lua parte, în mîinile pasionaţilor este
decizii strategice care să loc pentru amîndouă, mai ales ca
influenţeze mersul războiului. tratează aeronave diferite. Avînd în
Tot la capitolul campanii, trebuie vedere pasiunea nebună a romînilor
amintit războiul terestru, cel mai pentru tehnica militară ruseasca,
slab capitol ai lui Flanker 2.0, mai sunt sigur ca mulţi dintre voi vor
ales dacă îl privim comparativ cu opta pentru F2.
Falcon 4. Deşi în joc sunt modelate

APRECIERE
Plusuri 1 >rocesor Flanker 2.0
- Grafica P2OO/P2-300
- Realism Falcon 4
- Rulează bine pe PC-uri slabe Vid eo
Flanker 1.5
DirectiD N

Minusuri Memorie Goînet In timp


Campania sem l-d Inamică 32 / 64 Mb 29 I Un joc veritabil KTREMPC
Unităţi de sol statice
Război terestru inexistent Hard Link Recomandat 6/1999

Controlul coechipierilor limitat 50 / 150Mb h tt p: //www. c o m batiim.com/sii27_2.htm 67


PREZENTĂRI FORCE 2 1

FORCE 21
Campaniile sunt complet liniare, adică fiecare misiune trebuie completata
cu succes pentru a putea trece la următoarea.

C
Producător înd vom avea parte oare de
Red stor m un joc de strategie în timp
Distribuitor real care să fie cu adevărat
Take 2 realist şi să se petreacă în zilele
Tip joc noastre? Sincer aş fi sperat ca
Force 2 1 să fie acesta, dar din
păcate lucrurile stau altfel.
Apariţie
A apărut
Războiul ce va schimba lumea
< Redactor în Force 2 1 , războiul a izbucnit
Dan Dimitrescu între China aflată în expansiune pe
de o parte, şi o alianţa Rusia-
America-Kazahstan pe de cealaltă

înaintea fiecărei misiuni vei primi


un scurt instructaj despre obiec­
tivele acesteia, şi despre opoziţia
aşteptată din partea inamicului.
Modul în care se realizează acest
instructaj este însă destul de
prost, pentru că informaţiile primite
sunt întotdeauna sporadice. în
schimb poţi examina harta terenu­
lui pe care se va desfăşura misi­
unea, dar interfaţa jocului te lim­
parte. Fiecare combatant susţine itează mult şi în final vei ramîne
că dreptatea e de partea lui dar
r
doar cu o curiozitate nesatisfacută.
manualul sugerează că băieţii răi Nu înţeleg cum poate cineva
sunt galbeni la faţă.Jocul are o pretinde ca acesta este un joc real­
structura ce aminteşte vag de ist, atîta vreme cît porneşti în misi­
Rainbow Six, şi îţi permite să abor­ une fără sâ ştii mare lucru despre
dezi atît perspectiva americană cît puterea şi amplasarea inamicului.
şi cea chineza. Campaniile sunt Treaba e cu atît mai stupida cu cît
complet liniare, adică fiecare misi­ întregul concept Force 2 1 (în viaţa
une trebuie completata cu succes reala, nu în joc) se bazează pe
pentru a putea trece la următoarea. fluxul de informaţii la toate
Misiunile completate anterior pot fi
rejucate, dar ar fi fost bine sâ
existe şi unele de sine stătătoare,
pentru cei care nu reuşesc cu nici
un preţ sa cîştige o anumită bătălie
din campanie- Desigur, există şi
editorul de misiuni precum şi mod­
ulul multipiayer, dar ar fi fost
drăguţ din partea lor să includă şi
un generator de misiuni pentru sin-
gle player.
( PREZENTĂRI

tor plutoane nu poate fi modificată


nainte de misiune, ci numai în tim­
Pe cîmpul de luptă pul desfăşurării ei, cînd ar trebui
Odată ajuns în misiune vei să te ocupi de alte lucruri.
descoperi că unităţile inamice Tu vei alege doar comandantul
se deplasează pe baza unui scenar­ fiecărui pluton, în funcţie de carac­
iu fix, deci nu există un comandant teristicile şi specializarea lui - care
inamic, echivalent at jucătorului, vor determina modul cum se des­
care să le coordoneze acţiunile. curcă unitatea pe teren şi în lupta.
După ce ai încercat o misiune de Controlul asupra plutoanelor este
cîteva ori, vei învăţa cu exactitate aproximativ la acelaşi nivel cu alte
traseul abordat de fiecare dintre jocuri de acest tip, cu anumite
ele, şi nu îţi mai rămîne decît sâ îţi inovaţii care din păcate nu
adaptezi propriile manevre pentru a funcţionează foarte bine. O gravă
învinge, farâ sâ ţi se opună o rezis­ eroare în design-ul jocului este
tenţă organizată. Nu mai e nevoie lipsa unei modalităţi de a coordona
să spun că nu în acest mod se perfect acţiunile mai multor unităţi.
face strategia în războiul real. Odată ce ai dat un ordin uneia din­
Unele misiuni sunt chiar concepute tre ele, aceasta va porni să-l
destul de ciudat. Spre exemplu, îndeplinească, nemaiaşteptînd un
misiunea numărul doi din campania semnal de plecare sau altceva de
americană îţi cere, chipurile, sa tipul ăsta.
aperi un sat kazah de trupele
chineze. Totuşi, realitatea de pe O privire de ansamblu
teren va dovedi că o singură uni­ Force 2 1 este un rateu destul de
tate chineză se îndreaptă grandios. Există multe elemente
spre acel sat, în timp ce interesante care îl ridică peste
celelalte stau în nişte media jocurilor de acest tip, şi
locuri prestabilite şi te propune o abordare un pic diferită.
Din păcate, nu totul funcţionează
aşteaptă pe tine să vii. cum ar trebui, iar design-ul jocului
în Force 2 1 , nu con­ nu este nici el perfect.
trolezi direct fiecare în concluzie, vă recomand mai
vehicul (în mod total nere- degrabă seria Close Combat sau,
alist nu există soldaţi în acest
F
de ce nu, Total Annihilation.
joc), ci plutoane alcătuite din mai
multe dintre ele. Componenţa aces­

COMPARAŢII APRECIERE
Force 2 1
Close
Combal 3 *—
Tolal C
V
Annihiratio^i N
1
Minusuri Memorie Golnet in timp
- CompJet linear şl repetitiv 32 / 64 Mb 30 Hmitim.Hi XTREMF
- Al limitat 6/199
- Lipsesc informaţii utile
Hard Link Rec oman tot
IfOMb http://www.redstorm.com/ 69
PREZENTĂRI OMIKRON: THE NOMAD SOUL

OMIKRON: THE NOMAD SOUL


interesant de remarcat că jucătorul nu poate poseda orice om de pe stradă, posi­
bilităţile sale fiind restrînse la un numă mic de persoane.
petrece în exact două moduri: de
mîna unui demon sau de minigun-ul
unui robot de paza. în ambele
cazuri sufletul intră în corpul unui
alt personaj, poliţista sau infirmiera
la morga şl acţiunea continua,
împreuna cu sufletul este transfer­
at ca prin minune şi SNEAK-ul, un
fel de computer care conţine pîna
la 18 obiecte (inclusiv
arme+muniţia aferentă), harta,
banii, dispozitivele de comunicaţie
cît şi lista obiectivelor ramase
neîndeplinite.
Fiecare nou corp are caracteris­
ticile lui proprii, fiind utilizabil într-

I
3-
MMBM

G
enul adventure este mort,
Producător first person shooterele nu
Eidos prea mai au poveste single-
Distribuitor player iar combat arcade-urile sunt
Ei dos mult prea simple pentru a atrage
Tîp joc atenţia. în acelaşi timp toate aces­
te gen-uri au înca mulţi fani, lucru
Adventure/Arcade/Action
care probabil le-a sugerat celor de
la Quantic Dream ideea de a combi­
A apărut na toate aceste tipuri într-unui sin­
< Redactor gur, rezultatul fiind The Nomad
Alex Bartic Soul, un joc cam ciudat, dar care oraş-sera, Omikron, aflat într-un soi
reuşeşte să atragă. de comunism în care locul
Tovarăşului este luat de un lider
Este acum ca niciodată ... religios, iar ce! al Partidului de bis­
Un univers paralel în care t ur
erica sa iar Poliţia joaca rolul
(

jucătorul, te trezeşti în posesia cor­ Securităţii, executînd "sabotorii"


pului unui poliţist plin de probleme sistemului şi fugărind în mod spe­
ca şi lumea din care face parte. Un cial o organizaţie numită "The
Awakened'\ singurii care cred în
existenţa unei profeţii şi unor
demoni a căror principala ocupaţie
pare sa fie furarea sufletelor oame­
nilor.

A
Poliţistul care conţine acum
jucătorul este aruncat în mijlocul
acestui haos şi are de înfruntat
XTREM PC
6/1999
diverse probleme pîna cînd moare
din nou, lucru care se poate
70
OMIKRON: THE NOMAD SOUL \ PREZENTĂRI

destul de bine să se apropie de


imaginea unui oraş sub dictatură,
cu o viaţă monotonă şi regulată.
Quantic Dream a mers pîna la a
implementa un cartier al plăcerilor,
cu baruri cu stripteuze şi sex
shop-uri.

Concluziile ...
nu sunt entuziaste. în mod cert
TNS are o poveste captivantă, muz­
ica, atmosfera şi modul în care
este realizat oraşul fiind excelente.
Acţiunea, bazată masiv pe scripturi
este prea liniară, iar anumite
puzzle-uri sunt banale. Totuşi cel
mai deranjant lucru în opinia mea îl
reprezintă modul fps shooter, care
pur şi simplu scîrţîie din toate
încheieturile. Este un pic stupid ca
pînă şi apariţiile adversarilor în
acest mod de luptă să fie scriptate,
efectuînd de fiecare dată exact ace­
leaşi mişcări. Un alt lucru nefericit
este sistemul de salvare, care con­
sumă cîte un inel (acestea se
găsesc prin joc) pentru fiecare
un anumit stadiu al jocului. Este are două aspecte, în funcţie de save, care pe deasupra se poate
interesant de remarcat că jucătorul numărul inamicilor. Unul clasic face doar în locuri predefinite. Dacă
nu poate poseda orice om de pe combat-arcade, în care personajul mori în timpul unei lupte obişnuite
stradă, posibilităţile sale fiind principal acţionează în stil Mortal se consumă un inel şi o iei de la
restrînse la un număr mic de Kornbat, cu pumnii şi picioarele, capăt, dacă adversarul este un
persoane. dînd cu adversarul de pâmînţ şi demon atunci e game-over, iar în
Universul Omikron este unul altul gen Quake în care împuşcă anumite cazuri te reîncarnezi. Un
eminamente SFfuturistic cu anu­ cam tot ce are ghinionul să mişte pic prea inconsecvent.
mite elemente magice (vrăji & prin zonă.
demoni). în partea de adventure,
jucătorul îşi plimbă corpul posedat Arata şi sună bine.
prin cele cîteva sectoare separate Engine-ul este un pic sub media
ale oraşului cu ajutorul taxi-urilor celor din ziua de azi la capitolul
sau pe auto-picioare, intrînd în interioare, grafica fiind simplistă.
clădiri şi discutînd cu anumite per­ Partea de oraş însă este bine real­
sonaje, colecţionînd obiecte şi izată, existînd pietoni, vehicule ter­
îndeplinind diverse misiuni care estre şi aeriene, lumini, şarnd.
adesea conţin elemente de Punctul cel mai slab al jocului este
jump&run (sărituri, manete, înot). însă partea de fps shooter care pur
Din cînd în cînd intervine şi o parte şi simplu arată prost, armele fiind
de lupta, care se vrea unul din nişte chestii diforme iar adversarii
punctele forte ale jocului si care un fel de monştrii care nu ar speria
sau surprinde nici măcar un copil
de şase ani. O parte din coloana
sonoră, foarte bine realizată de alt­
fel, poarta semnătura lui David
Bowie iar toate dialogurile sunt vor­
bite.

Inteligenţă a r t i c i f i a l ă ?
Nu chiar, dar Omikron reuşeşte

IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERE


P fusuri Procesor TNS
- Poveste interesanta P3OO/P2-3O0
- Muzica buna Tft3
Video c

[rnJlana
DirecUD Jones: TIM N
CJ

Minusuri Memorie Golnet In timp


Sistemul de salvare 32 / 64 Mb 42 _ Suflet nomad XTREMF
FPS shooter mode slab. 6/199
Hard Link Recomandat

"JiUiftJiLl
3S0Mb http://www.nomad50ul.com/
PREZENTĂRI SHADOW COMPANY

SHADOW COMPANY
Faţă de Commandos [...] îţi permite o mult mai mare libertate de decizie şi
acţiune, creînd în acelaşi timp un mediu de joc mai realist

Producător pentru a-l folosi sau vinde. In acest


[ interactive Magic mod poţi căpăta unele arme pe
care furnizorul tău de arme nu ţi le
Distribuitor
oferă în acel moment.
• Ubisoft
Informaţiile pe care Ie primeşti
Tip joc înaintea misiunii sunt foarte
• RTT restrînse, practic nu afli aproape
Apariţie nimic despre mărimea şi amplasa­
I A apărut mentul forţelor cu care te vei con­
< Redactor frunta. Din această cauză, toată
Dan Dimitrescu alegerea echipamentului se face
oarecum la nimereală.
Tot tu vei alege la ce oră să fii
introdus în zona de acţiune, pentru
a putea, după preferinţe, să bene­
- ficiezi de acoperirea nopţii,
care combinată cu echipa­
mentele de vedere noc­
turnă îţi pot da un avan­

I
şi mai aminteşte cineva de 3D. După o analiză mai
Commandos? Cum, v-a plăcut atentă, adevărul se
?! Hmm, atunci poate ar trebui dovedeşte a fi altul.
sa încercaţi Shadow Company. Commandos ne propunea
un fel de şah în care trebuie
Dar ce e s t e SC ? să foloseşti personajul potrivit la
La prima vedere, o copie a lui timpul şi locui potrivit, iarjucătoru
Commandos, într-un mediu complet nu putea alege orice metodă de a
termina sau aborda misiunea.
Shadow Company îţi permite o mult
mai mare libertate de decizie şi
acţiune, creînd în acelaşi timp un
mediu de joc mai realist. Pe de altă
parte grafica lui SC nu este atît de
detaliată, dar faptul că medi­
ul este complet 3D com­
pensează asta.

M e r c e n a r i i ...
în Shadow Company, ni
se propune din nou
tema mercenarilor plătiţi
pentu a rezolva diferite taj, sau de vizibilitatea sporită din
"probleme" delicate- Fiind timpul zilei.
şeful unei astfel de echipe de mer­
cenari, va trebui să te ocupi atît de
în m i s i u n e
conducerea tactica a misiunilor cît
Jocul are numai 9 misiuni, dar
şi de management-ul organizaţiei.
fiecare dintre ele are mai multe
~nainte de fiecare misiune va trebui
obiective, deci nu vă aşteptaţi sâ-l
să angajezi/concediezi oameni, să
terminaţi foarte uşor. Cum situaţia
i echipezi cu arme, muniţii şi alte
jocului poate fi salvată oricînd, nu
ustensile. Deoarece ştii ce sumă ţi
va fi nevoie să luaţi misiunile de la
se va plăti după îndeplinirea misiu­
început decît dacă faceţi greşeli
tu nii, trebuie să cîntăreşti investiţiile
N
O» majore.
ce le faci, pentru a avea în final o
marjă de profit. La nevoie, poţi Se poate spune că SC face uz
XTREM PC
recurge la recoltarea armamentului bine de puţinele misiuni pe care le
6/1999
din braţele unui inamic binevoitor, are, pentru că acestea sunt destul
72

- F
SHADOW COMPANY PREZENTĂRI

torul unor arme silenţioase. La fel


ca în Commandos, poţi căra
cadavrele pentru a le ascunde, dar
acest lucru se dovedeşte necesar
şi util rareori. Inteligenţa adversar­
ilor tăi este foarte limitată, şi de
multe ori un asalt frontal
funcţionează cel puţin la fel de
bine.
O problemă a lui SC este inter­
faţa, care face jocul mult mai
neplăcut. Controlul camerei este
destul de greoi, în sensul ca vei
reuşi să o plasezi exact aşa cum
vrei destul de greu. Lăsînd asta la
o parte, ordinele pe care le poţi da
mercenarilor sunt foarte simple,
deci nu poţi coordona acţiunile mai
multora dintre ei. Nu poţi nici să
stabileşti un traseu neregulat (cu
care modul de Eucru "strategic" vi waypoint-uri) pe care aceştia să-[
de variate ca
le ascunde şi aprecia cît de intere­ parcurgă - trebuie să te mulţumeşti
subiect şi peisaj.
sant ar fi fost un 3D Shooter cu linii drepte. Toate aceste prob­
Una din misiuni se
folosind motorul grafic al SC. leme duc la o experienţă mai puţin
petrece chiar în
Cu toate că puteţi vizualiza de la satisfăcătoare. Jocul are clar
România, unde merce­
narii trebuie sâ-l salveze pe început întreaga hartă, nu veţi
Alexandru (loan ?!) Cuza. Chiar vedea prezenţa oamenilor (amici,
dacă scenariile misiunilor nu sunt inamici sau neutri) decît atunci cînd
foarte realiste, ele sunt adecvate unul din mercenarii voştrii se află
pentru un public fără pretenţii în zona. Jocul necesită o abordare
extreme. tactică, pentru câ soldaţii inamici
Deoarece motorul grafic al jocu­ au cîmpul vizual şi auditiv limitat.
lui este complet 3D, camera de Folosind oamenii cei mai buni ia
luat vederi poate fi plasată (teoret­ strecurat şi acoperirea ofer­
ic) aproape oriunde şi oricum ită de teren şi vegetaţie,
doreşte jucătorul. Nu există însă un poţi sa te apropii de ei
mod de a juca din perspectiva şi să îi elimini cu aju-

potenţial, oferind foarte multe


posibilităţi tactice apropiate de
realitate, dar dacă aceste probleme
nu sunt corectate (deoarece nu
sunt bug-uri nu ştiu dacă vor fi
îuate în calcul) se pierde mult din
farmecul lui.

primei persoane (adică privind


IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERE
direct prin ochii unuia dintre merce­
Fluturi Procesor
nari), dar este evident că jocul nu - Libertate de decfzre P233/P266 Comparry
se vrea un First Person Shooter. Misiuni variate CommantKrS
- Realism adecvat
Video
Daca însă unul din personaje 4 Mb 3D Alllance 2
foloseşte o puşcă cu lunetă sau un GoZnet In timp
U
k.
Minusuri Memorie O.
binoclu, puteţi să priviţi direct prin Interesant
Al limitat 31 / 64 Mb 51 L XTREM P<
aceste aparate optice. în acest Interfaţa proasta
Link Recomandat 6/199E
Briefing-uri slabe Hard
mod puteţi descoperi detalii pe 400Mb http://www.ubisoft.co.uk/
PREZENTĂRI CHESSMASTER 7 0 0 0

CHESSMASTER 7 0 0 0
Este un program excelent, dar, din păcate, jocul de şah e o specie pe cale
de dispariţie
â scoţi pe piaţă un joc de Class Room este destinat acelora celebre comentate. Iar dacă, cine
şah, în ziua de astăzi, cînd care vor să înveţe şah sau să îşi ştie,vreţi să realizaţi un studiu,
mulţi considera mai plăcut şi perfecţioneze tehnica de joc: aici baza de date vă stă la dispoziţie cu
mai eficient să-i dea mat adversaru­ va puteţi încerca puterile cu tot 500.000 de partide din istoria
lui cu un lansator de rachete, poate felui de tutoriale, teste şi puzzle- şahului.
fi considerat un act de bravură. Iar uri. Cam aceeaşi funcţie o Grafica este suficient de bine
faptul că cei de la Mindscape se îndeplineşte şi Kids Room, doar ca realizată, un punct de atracţie fiind
încumeta să faca acest pas poate aceasta din urma este conceputa numeroasele seturi de piese şi
fi explicat doar prin popularitatea şi la un nivel mai elementar, special table de joc, care de care mai
Producător longevitatea seriei Chessmaster.
Mindscape Jocul este construit în jurul unui
Distribuitor "chess engine"- un program de şah
Monosit iniţiat în 1987 de olandezul Johan
Tip joc de Koning şi intitulat "the King\
De atunci şi pîna în prezent
"regele" a fost constant
Apariţie
îmbunătăţit, astfel încît este astăzi
A apărut unul dintre cele mai performante
< Redactor programe din lume.
Adrian Dorobat
Re că sunteţi un împătimit al
şahului, fie că doriţi să învăţaţi
acest joc, găsiţi tot ce vă trebuie
Tntr-unui din cele şapte module ale
lui Chessmaster: Game Room,
Class Room, Turnament Hali,
Library, Kids Room, Database
Room şi CMLive Room. în Game
Room puteţi juca şah în modul
friendly, cu ajutor din partea calcu­
latorului şl cu posibilitatea de a vă
întoarce cu o mutare înapoi. în interesante. Sunetele sunt motivul
Turnament Hali fiecare joc vă principal pentru care jocul ocupă 2
afectează ratingul, punctajul care CD-uri, deoarece sunt reprezentate
simbolizează valoarea unui jucător, în mare parte de voce înregistrata.
şi nu beneficiaţi de undo şi hint-uri. Din păcate monotonia sample-
CMLive Room va permite să lurilor şi faptul ca în timpul par­
jucaţi cu un adversar prin tidei, în urma succesiunii rapide a
intermediul Internetului, mutărilor, ele ajung să se supra­
pe baza aceluiaşi sis­ pună, te fac sa preferi liniştea sau
tem de rating. Modulul nişte simple beep-uri. Chessmaster
— 7000 este un program excelent,
f pentru copii, cu o inter­ dar, din păcate, jocul de şah este o
i Ocţ^nt
• • -* A
faţă mai colorată şi cu specie pe cale de dispariţie, pub­
I;-
cîteva seturi mai atractive licul preferînd jocuri de acţiune sau
de piese. Biblioteca conţine cu o strategie mai flexibilă, pe care
un glosar de termeni specifici, o şahul, limitat de reguli stricte, nu o
listă de deschideri cu toate permite.
variaţiile posibile şi 700 de partide

IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERE


Plusuri Procesor
• A bătut maeştri internaţionali
de şah.
- Table variate.

- Este un joc de şah. De vă place şah


Hard Link Recomandat
htt p: //www. mindscape.com/
NERF ARENA BLAST ( P R E Z E N T Ă R I

NERF ARENA BLAST


Nerf este ceea ce la noi se numeşte "Pac-Pac". Jucătorii se împart în
echipe şi câştiga echipa care a supravieţuit "măcelului" imaginar.

fî Nerf Cannon-ul care trage cu


nîşte mingi de fotbal sau Ball can­
non-ul care trage cu nişte bîluţe
lipicioase.
în clasicul spirit shooter matur
şi în N:AB există şi nişte powerup-
uri, nu prea multe, însa dintre care
ca esenţiale pot aminti Mega Jump
Mega Power.

It's in the kid.


Nivelele sunt foarte diferite unul de
altul, însă toate sunt foarte viu col­
orate, dând senzaţia ca sunt făcute
drn ptastic sau ceva asemănător.
Acestea sunt 8 la număr, dintre
care 6 sunt arene de competiţie iar
2 de antrenament unde jucătorul
iolenţa în jocuri este învăţat tot ceea ce este nece­
Producător
este un subiect sar pentru a putea juca Nerf la
I Visionary Media nivel profesional.
foarte controversat.
Distribuitor Sunetele sunt în mare parte
Multe minţi (mai luminate
Hasbro sau nu) încearcă sa interzică efecte de arme (adică gândiţi-vă
Tip joc jocurile violente, sau, cel puţin să jocului mai sus amintit. Jocul ne cum suna un pistol cu ventuze şi
First Person Shooter scoată sângele si bucăţile de carne oferă 3 moduri total diferite de joc vă daţi seama) şi voci, fiecare opo­
Apariţie din acestea. Totuşi, unii producători Point Blast, Ball Blast şi Speed nent din joc având vocea lui, cu
I A apărut s-au gândit să faca şi jocuri care sa Blast, scopul acestora fiind de a care strigă de bucurie sau îl insultă
nu aiba nimic de-a face cu violenţa. strTnge puncte, înscrie coşuri şi pe cel care l-a înfrânt.
< Redactor
Astfel s-a născut Nerf Arena Blast, respectiv o cursa de viteză. Evenimentele mai importante sunt
gj Dragos Inoan un 3D shooter destinat copiilor. anunţate prin vocea unui crainic,
Jocul foloseşte engine-ul de
Unreal, şi tocmai din acest motiv evenimente ca cine e pe primul loc
Ce este NERF? creaza o impresie buna, dar are sau câte minute mai sunt din joc.
Nerf este ceea ce la noi se totodată bug-uri cum ar fi trezirea Nerf Arena Blast nu este un joc
numeşte "Pac-Pac". Jucătorii se cu ecranul negru complet în prea complex. El nu prea merită
împart în doua sau mai multe mijlocul unei lupte, existînd de investiţia, decât daca îf luaţi pentru
echipe şi câştiga echipa care a asemenea şi unele erori la texturi. vreun var sau frate mai mic care
supravieţuit "măcelului" imaginar, are un calculator destul de puter­
Dupa cum probabil v-aţi prins, N:AB It's in the shooter. nic.
este o simulare pe computer a Fiind în ultima instanţă, totuşi, un
joc în care se trage, există evident
şi arme. în total în număr de 10,
acestea seamănă ciudat de mult
cu cele din Unreal, fiind în mare
parte variantele de jucărie ale
acestora. De exemplu în loc de
SBall exista triple shot sau în loc
de Razorjack este Sidewinder. Mai
există câteva arme ale lui, cum ar

IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERE


Plusuri Procesor Nerf Arena
- Destul de distractiv P233/P2-300
- Ctitori haioase
Video
- Grafica interesanta
DirettiD Unreal

Minusuri Memorie Go2net In timp


- Bug-uri enervante 32 / 64 Mb 29 Pentru copii
-Cerinţe de sistem destul de
mari Hard Link Recomandat
210Mb h tt p: //www. unrealengine.com
7S
PREZENTĂRI DELTA FORCE 2

DELTA FORCE
Mare mi-a fost însa dezamăgirea cînd am văzut că jocul urmează
îndeaproape tradiţia Novalogic şi este departe de ce mă aşteptam eu.
- — y . . . - — .

aspect al jocului. Spre exemplu,


_ - _ — — J - -

carabina M4, prezentă aici în două k D«iroy Canm Center tfifr piaced crerges.
variante, omoară cu uşurinţă pe
cineva aflat la 400 de metri de
tine, deşi în viaţa reală ea este
mortală pînă la 150 de metri, mai
departe fiind vorba de lovituri noro­
coase. Şl acurateţea armelor a fost
crescută faţă de realitate, evident
tot în acelaşi scop.
Unul din aspectele lui DF2 care
mă interesa foarte mult era balisti­
ca "realistă". Asupra gloanţelor
acţionează într-adevăr gravitaţia,
vîntul şi forţa de frecare, dar modul
în care o fac este destul de dubios.
Dacă foloseşti trasoare şi tragi o

P
rafală de gloanţe spre cer vei
T

ot să admit sincer ca am vedea cum proiectilele tale intra pe


Producător
aşteptat cu nerăbdare venirea orbita Pamîntului, neavînd mare
Novalogic
lui Delta Force 2, acesta fiind chef să revină jos. VTntul, chiar
Distribuite»' în opinia mea un joc foarte atunci cînd suflă cu viteză mare, nu H4. MAŞTER KfY. R « 3 T
B~Best Computers promiţător. Mare mi-a fost însă îţi influenţează cu mult traiectoria t 11
Tip joc dezamăgirea cînd am văzut că jocul loviturilor. Desigur, nici în viaţa
fl First Person Shooter urmează îndeaproape tradiţia reală nu vom vedea abateri kilomet­
Apariţie Novalogic şi este departe de ceea rice, dar, datorită puterii prea mari
ce mă aşteptam eu. a armelor din joc (nu contează în
I A apărut
< Redactor ce parte a corpului îţi loveşti ţinta,
Pentru copii mici ea va muri oricum), nu ai practic
Dan Dimitrescu
Unul din elementele cheie al seriei nevoie sâ faci nici o corecţie de tir
Delta Force este motorul grafic pentru vînt.Oricum, orice ajustare
Voxel Space. Deja toată lumea ar fi fost o treabă total empirică,
cunoaşte povestea - voxeiii permit pentru că reticulul folosit pe
un cîmp vizual enorm dar sacrifică lunetele din DF2 este o simplă
accelerarea 3D si luminile cruce, fără gradaţii (Mi! Dots). Fară
dinamice. acestea, tot ce poţi să faci este să
Pentru a-şi pune motorul grafic aproximezi unghiurile şi distanţele
în valoare, Novalogic a acordat o din ochi.
importanţă foarte mare armelor de
0 treaba foarte importantă pen­
precizie, care permit lupte la limita
tru un lunetist este determinarea
vizibilităţii. S-au făcut anumite com­
distanţei pînă la ţinta pe care
promisuri în modelarea armelor
urmează să o atace. în DF2,
special pentru a se accentua acest

VUiMt POtf cimp »r« cric™**


r

c
N

XTREM PC •M0HA
6/1999 m «^3
76
DELTA FORCE 2 I P R E Z E N T Ă R I

aceasta ţi se dă rnură-n gură, de Cum ei nu te văd, te laşi pe burtă dacă aveţi un calculator foarte put­
parcă ai avea un telemetru laser în iarbă. Ocheşti "cu atenţie" şi ernic. Bătăliile sunt incredibile, în
ataşat permanent la armă. întot­ dobori pe unul dintre ei. Ce fac special pe multipiayer unde prob­
deauna vei şti exact această dis­ ceilalţi ? Nimic, absolut nimic. lemele Al-ului nu se văd.
tanţă, iar cu ajutorul tastelor intitu­ Singura lor reacţie este sa se Jocul este clar destinat unui public
late greşit "Scope Zoom In" şi întoarcă în direcţia din care s-a mediu, orientat spre acţiune, dar ar
"Scope Zoom Out" vei ajusta punc­ auzit împuşcătură. Nici unul dintre fi fost bine ca nivelul realismului sa
tul de impact al armei. Practic DF2 fie un pic mai mare, în special în
face din munca unui lunetist o domeniul balisticii.
joacă de copii, singurele lovituri S-a pus mare accent pe
dificile fiind cele împotriva unor adăugarea unor noi elemente jocu­
soldaţi aflaţi în mişcare (a se citi lui, cum ar fi ceaţa, ploaia sau nin­
galop înfuriat). Ori, în opina mea, soarea, sau costumele şi armele
asta nu este o treabă bună, în spe­ pentru scafandrii, pentru a face
cial atunci cînd ai setat realismul la jocul mai interesant. Toate acestea
maxim. (exceptînd iarba) sunt însă puse în
umbră de problemele Al-ului, care
Despre copii mici reduce drastic valoare jocului pe
După ce am jucat o sumedenie de
jocuri Novalogic, încep să recunosc
anumite erori de design. Cea mai
importantă este concepţia generală
a misiunilor, care sunt bazate pe
scenarii predefinite şi complet
liniare. Lucrurile ar mai fi cum ar
mai fi, dar comportarea inamicilor
pe care îi întîlneşti este complet
legată de acest scenariu. im

Inteligenţă umană? Mai degrabă


robotică.
Un exemplu simplu: vezi la
orizont un grup de inamici.

ei nu se ascunde, nu începe sa
te caute, nu o ia la fugă disperat,
decît dacă în partea lui de scenariu
se specifică asta.
Nici coechipierii tai nu se laudă cu
mai mulţi neuroni şî îţi vor crea
mari probleme. Ei se ţin ou dinţii
de planul lor de acţiune, drept care
în general vor muri destul de
repede. Nici noul Commander's
Screen nu te ajută în această priv­
inţă, dar, ce-i drept, el nu prea single player.
serveşte oricum la nimic. Pentru o reţea îl recomand cu
căldură, şi nu uitaţi că limita de
Şi eroi necunoscuţi jucători este de 50 ! Pentru singu­
Pe ansamblu, motorul grafic şi ratici, aş opta mai degrabă pentru
ambianţa sonoră a jocului creaza o Rogue Spear, un joc mai bun dar
atmosferă inegalabilă, în special diferit.

IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERE


Plusuri Procesor i i
Delta i
Fwce 2
- Vizibilitate buna' P166/P2-300
- Atmosfera bătăliei Spear
Video E
H
Placa 2D Della Fo:Ce N
01
Minusuri Memorie GoZnct ln timp
Af prost 32 /128 Mb 44 KinderWunder XTREM PC
Misiuni liniare Link Recomandat
Control slab al coechipierilor Hard
Arme de jucărie 300Kb http://www.deltaforce2.com/ 77
PREZENTĂRI I INDIANA JONES: T I M

INDIANA JONES
T H E INFERNAL MACHINE
Lucas se îndepărtează de genul clasic şi ne propune o combinaţie relativ interesanta, un
action adventure serios cu o poveste solidă şi un personaj principal de mare renume.

Ce ne jucăm? ştirii apare şi eternul element semi-


5 Păstrarea atractivitaţii şi a renu-
mefui seriei a fost una dintre princi­
romantic, drumurile lui Indy inter-
sectîndu-se ca de obicei cu ale lui
palele preocupări ale celor de la Sophia Hapgood, reprezentanta
Lucas, astfel ca subiectul jocului Americii (CIA) în acest duel cu
se învîrte Tn jurul clasicelor Rusia pentru găsirea maşinăriei.
abordări ale filmelor, jocurilor şi
cărţilor Indiana Jones, Indy trebuind Unde avem ce avem.
sâ recupereze nişte obiecte cu U se încadrează foarte bine la capi­
conotaţii simbolice şi biblice. tolul clone Tomb Raider, mai ales
Astfel, el trebuie sa meargă pe dacă am lua în considerare
urmele legendei ce spune că la dis­ acţiunea. Chiar daca s-a încercat
trugerea Turnului Babei o maşinărie introducerea de dialoguri, momente
cu o putere inestimabila fusese în care Indy surprinde conversaţii
demontata în 4 părţi ce au fost ale ruşilor şi efectiv timp de repaos
împrăştiate în lume şi sa pentru cercetarea unor locuri,
recupereze aceste părţi acţiunea jocului în sine
înainte ca ruşii sa este aceeaşi ca şi în TR,
reuşească sa o faca. conceptul de run&shoot

A
Inevitabil, în firul pove- nefiind nici pe de parte
u trecut ceva ani buni de cînd
modificat. Elementul
Lucas a debutat cu seria de
adventure este astfei
adventure-uri pe stil clasic
drastic redus,
Indiana Jones. Alţi ani au trecut de • w

combinaţiile de obiecte
cînd primul action-adventure de pro­
fiind foarte simpliste iar dru­
porţii (Tomb Raider) a apărut, înreg-
murile şi locurile "dificile" de acces
istrînd un succes foarte mare la
fiind foarte evidenţe.
public.
încercînd sa combine aceste 2 Fiind pe jumătate adventure
Producător
idei foarte populare, Lucas se (cum numele o spune) IJ: TIM ne
LucasArts propune, cum era şi normal, o
îndepărtează de genul clasic, şi în
Distribuitor mare parte de desene animate, serie de puzzle-uri. Abordarea sim-
Activision pîna acum promovat (Day of the
Tip joc Tentacle, Monkey Island, Sam &
Action/Adventure Max, Grirn Fandango) şi ne propune
Apariţie o combinaţie relativ interesantă, un
A apărut action adventure serios cu o
poveste solida şi un personaj
< Redactor
principal de mare renume.
Camii Perian A greşit cu ceva
LucasArts în această
*5 • • •.
abordare? Vom vedea.

5
E
41
V
N

XTREM PC
6/1999

78
INDIANA JONES: T I M

ÎOJS ^ \ n- -m . t. J - • ifl "


Ce faci Indy cu mîna stingă?
Indy are o deficienţă de mîna
stîngâ. Asta cred eu cel puţin după
ce am constatat că Indy nu poate
aprinde o brichetă dacă ţine într-o
mînă un pistol şi în general nu
poate ţine 2 obiecte simultan.
Dezamăgitor, să conduci pe un
culoar întunecos eroul tău favorit
cu pistolul pregătit şi să te gîndeşti
ce idiot este că nu poate aprinde o
brichetă să vada pe unde merge.
Controlul de altfel suferă cam la
toate capitolele, Lucas-ului fiind
evident ca îi lipseşte experienţa
unor astfel de jocuri unde o
fracţiune de secundă este mai mult
decît importanta. Lui Indy îi ia o
veşnicie să scoată un pistol, să
schimbe arma sau să efectueze un
salt. El nu poate executa nici
mişcări legate, pentru a efectua un
salt fiindu-i necesar să se oprească
puţin în prealabil.
Drumurile noastre
poate.... Parcă pentru a compensa toate
Daca IJ:TIM nu este atît de acestea, adversarii suferă de
reuşit în locul pe care ni l-am fi prostie incurabilă, o boală ce nu se
dorit, nu ne putem plînge de fiecare tratează în funcţie de nivelul de difi­
data şi asta pentru prima data într- cultate, ei alergînd în general în
un action adventure avem de a face faţa ta aiurea în timp ce tu faci
cu nişte nivele cu adevărat eforturi supra omeneşti să îi
superbe, pe lîngâ mărimea lor nimereşti.
impresionantă ieşind în evidenţă un
foarte bun design care alături de Eu cred că...
subiectul jocului pare a masca în IJ: TIF nu a ieşit însă chiar ceea ce
mare parte alte lipsuri. Chiar daca s-a dorit. Această nouă abordare a
în multe cazuri nu poate fi consid­ implicat pentru Lucas introducerea
erat realist, modul în care nivele au unui sistem real şi dinamic de
fost concepute creaza în perma­ luptă, necesitatea unui control
nenţă dorinţa de a continua explo­ foarte bun şi nu în ultimul rînd alt
plistă a acestora nu creaza însă rarea, de a vedea ce se afla la tip de puzzle-uri. Din păcate, toate
nici pe departe vreo dificultate capătul tunelului sau pe fundul aceste aspecte lasă foarte mult de
jucătorilor, fie ei experimentaţi sau apel. Din nefericire poziţionarea dorit, singurele elemente reale de
amatori. Puzzle-urile sunt foarte sunetelor este total aiurea făcută, atracţie fiind povestea şl design-ul
intuitive, cutii de culori diferite care de multe ori nivele superbe fiind nivelelor. Că ele salvează în mare
se văd în zid trebuind evident trase trădate de acest aspect. Este însă parte jocul este însă un mare noroc
de acolo, trape "bine mascate" uimitor pe ansamblu ce pot face pentru Lucas.
fiind înconjurate în lateral de zeci împreună un subiect foarte intere­
de ţepi metalici, lipsind doar sem­ sant şi un mediu foarte atrăgător,
nul "don't step over" şi bucăţi multe dintre lipsurile jocului nefiind
rotunde de lemn ieşind din ziduri de multe ori băgate în seamă din
între 2 lespezi unde biciul lui Indy aceasta cauză, în opinia mea, jocul
va fi evident elementul folosit pen­ fiind în mare măsură salvat de
tru trecere. Este evident că partea aceasta combinaţie de elemente
de adventure a fost mult neglijata, din care cel mai important este
ea fiind cea care ar fi trebuit să îi constituit evident de subiect.
atragă pe cei ce fie au refuzat, fie
s-au plictisit de Tomb Raider. De
altfel, ca şi puzzle-urile nivelul de
dificultate al jocului este irelevant, IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERE
pe cel mai dificil jocul fiind extrem Plusuri Procesor Indiana
de uşor. Parcă pentru a-l uşura şi - Poveste super P200 Jones: TiM
Tomb
- Nivele excelente
mai mult, în fiecare nivel Indy - Indy...el este!
Video Rakter 3
Tomb
poate culege o serie de bani de aur 4Mb PCI Fteidcr 2 I
sau argint, la sfîrşitul fiecărui nivel Minusuri Memorie Golnet In timp
el putînd sâ îşi cumpere arme sau : Control Slab 32 Mb 36 Subiectul e tot
- Puzzle-uri penibile
tot felul de hărţi şi truse medicale. - Foarte uşor Hard Link Recomandat
70Mb http://indyJucasarts.com/
PREZENTĂRI I DISNEY'S TARZAN / DESTRECA

DISNEY s TARZAN
Concepţia jocului este aceea a clasicului arcade 2D
în care Tarzan trebuie să evite o serie de obstacole
Sm r

A
i rcade-urile sunt jocurife cele clasicului arcade 2 D î n care Tarzan
mai adaptate sistemului trebuie să evite o serie de obsta­
PlayStation iar Tarzan nu face cole, sa le învingă pe altele şi în
excepţie. Pornind de această data acelaşi timp să colecteze o serie
de la conceptul "micului" Tarzan de bonus-uri care îi vor oferi o viaţa
jocul îţi pune la dispoziţie min­ mai lungă şi puncte la sfîrşitul
unatul univers care a făcut subiec­ fiecărui nivel. De asemenea,
tul atîtor filme şi jocuri în care tu nivelele sunt piperate şi cu scurte
va trebui sa depăşeşti clasicele secvenţe arcade în viteză, în care
obstacole formate din maimuţe, atenţia şi coordonarea trebuie sa
elefanţi sau alte animale prezente fie punctele forte. Chiar dacă per­
în jungla ce vor încerca sa te sonajul are mai multe cai de urmat,
oprească la tot pasul. jocul nu se remarcă prin complexi­
Concepţia jocului este aceea a tate fiind foarte uşor de abordat.

Coordonator import
IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERE
Sony Overseas P fusuri Tsrzan 11
Platformă - Arc30e clasic PlayStation
- Interesant pentru copii Hcrculas
PlayStation
Dus CDpiM
la plimbare
-4-
Dan Dimitrescu Minusuri Memorie Golnet In timp
- Destul Ce simplu 12 Pentru coi mici
- Foarte uşor
Hard Link Recomandat
htt p: //www. p I ay staţi on.com/

DESTREGA
Clasicele lovituri în burtă, picioare şi aşa mai departe au fost
înlocuite cu vrăji
Coordonator import

U
Sony Overseas nele dintre cele mai tari susţinute pot proveni tot din
Platformă jocuri de luptă au fost pro­ aceasta zonă.
destul de puţin. Ca realizare, jocul
duse pe PlayStation însa Destrega este un joc de luptă
H PlaySta;ion nu este fenomenal, lipsa unor alte
Destrega ne arata că idei intere­ cu o abordare mai interesantă, cla­
P Redactor mişcări decît săriturile cînd opo­
Ui sante, deşi nu neapărat bine sicele lovituri în burta, picioare şi
LZJ Dan Dimitrescu nenţii sunt la distanţa nepermiţînd
aşa mai departe fiind înlocuite cu
evitarea vrăjifor adverse şi crearea
vrăji care mai de care mai diverse.
unei lupte reale, în general precizia
Desigur, jocul nu elimina partea
loviturilor fiind data de orientarea
clasică de lupta însa orientarea sa
unul faţă de celalalt a oponenţilor.
4& este spre cea a vrăjilor, luptele
Spectacolul este pe ansamblu
obişnuite apărînd în general cînd
interesant însă de o complexitate
cei 2 competitori sunt foarte
cam scăzuta.
apropiaţi ca distanţa şu durînd

IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERE


PIUS L I N Consola

-idee interesanta PlayStation


- Vrăji variate
Video
TV
• v Minusuri Memorie Go2net In timp
Mişcări puţin 10 Interesant
Lupta de aproape redusa Link Recomandat
Puţine posibilităţi de mişcare Hard
http ://www. p I ayste t i on.com/
CD-IXTRA
V 91

CD-ROM
ÎS.

CD-ROM/XA ^
CD-J ^
PHOTO-CD i
LV".'

VIOEO-CD

j 0 8Omm

jgf 1 2 0 m m
act
j • fot

fax: + ™
se

fu vT^Vp'SîsaL

:-:-
DIVERSE

nserenti
Best Computers 3 FIFA 2000
Xtrem Design 5,83 Concepţie & design publicitar
Kappa 7 Concurs creaţie internet
Happyline 9 Concurs acces internet
Mediasat 11 Acces Internet
GSM Magazin < 15 Acces Internet
Ubisoft 17 Concurs Rayman 2
Best Computers 47 Hardware
Sony Overseas 55 Concurs Final Fantasy 8
PCMarket 56 Revista PC Market
VTCD 81 Inscripţionări CD-uri

Adrese utile
Mediasat Bd. Ferdinand nr. 99 Bucureşti 20.50.650

Bei ul Naţiunilor Unite 8, Bl.


Kappa 104, sc. 3, Et. 1, Bucureşti 336.57.61

Cal. Floreasca 167, Bucureşti 230.73.60


Softnet

Best Computers Bd. Elisabeta, Bucureşti 312.55.24

Microsoft 210.43.93

Sony Overseas 224.47.10

I m a g i n i & grafică Sprint Computers Str. Romană 28 - 30, Ploieşti 044/110.700

Atenţie! Dacă aţi realizat Flamingo Computers Bd. N. Titulescu 121 231.04.32
imagini deosebite cu orice
Cal. Dorobanţilor 132 222.63.36
program de grafică existent
şi doriţi sâ le vedeţi Tn
paginile revistei la viitoarea Monosit 330.23.75
rubrică dedicată creaţiilor
cititorilor, trimiteţi aceasta Romsym Data Str. M. Basarab 64, bl. 110, 323.14.31
imagine pe adresa redacţiei,
ap. 42, Bucureşti, sector 3
pe o dîsketâ. Poza poate să
fie în orice format. jpeg, tiff,
bmp însă salvata !a calitate KTech Bd. Nicolae Titulescu nr. 64, 222.20.36
maximă. Materialele sau Bucureşti
manuscrisele expediate
devin proprietatea editurii. Ubisoft Bd. Primăverii 51, sector 1 231.67.69

XTREM PC
6/1999
FIRMA TA A INTRAT INTR-UN
C O N DE U M B R A ?

identitate de firma - logo, aplicaţii grafice


design publicitar - reclame, afişe, postere. concepţie
promovare multimedia - CD-uri de prezentare şi design
publicitar

web design
el. 094 552 607;tel./fax 230 96 07 ARATĂ EXTREM DE BINE!
ar.
• •

V
fise

rEV
I M

•• • . :

-S

:• •

FIFA

Coliziuni dinamice, căderi


spectaculoase, deposedări prin
alunecare, lupte umăr la umăr.
detalii despre jucători, tactici de
echipă şi multe altele. Totul cît
mai real!


Jocul se găseşte în magazinele Best Computers şi fa distribuitorii autorizaţi
L X 1

T.

m a g a z i n u l tău d e c a l c u l a t o a r e
computers
Magazin: Bd. Elisabeta(fost Kogălniceanu) nr:25 Bucureşti, tel: 01-314.76.98 fax: 01-314.76.99 I • • • ^

- . Magazin: Pasaju! Pietonai Lipscani (Bd. I.C. Brăîianu Bucureşti, tel: 01-310.28.32
e-mail: best@fx.'ro wvyw.bestcomputers.ro