Sunteți pe pagina 1din 100

S K I N M E D I A V - A A D U S L E A D T E K G E F O R C E 2 5 6 :

PLACA GRAFICA A ANULUI 2000!

0 NOUA I N V A Z I E GRAFICĂ
1 J
î
IX ROLURILE PRINCIPALE:
"StîPER COOLERE" "ÎNTRE 8 MB SDR ŞI 128 MB DOR" "MONITORIZARE HARDWARE
m i

Puskin 18, Bucureşti 1


Tel: (01)-231.50.97"

Leadtek WinFast
GeForce 2 PRO 64

Leadtek WinFast
GeForce 2 GTS 32/64

L/rid

Leadtek WinFast
GeForce 2 MX Dual Head

Leadtek WinFast
GeForce 2 MX

AIAT
-a»

Leadtek WinFast
GeForce 256 DDR
PLOIEŞTI

Leadtek WinFast
TNT2 PRO 32

1
Leadtek WinFast
M6416/32
SIBIU

1
Leadtek WinFast
TV TUNER SUCEAVA

Leadtek ®
Sisteme h
Placi de bază
Procesoare
Nici nu-ţi imaginezi
Cooîer-e
Hard-dsk-uri'
Unităţi Moppy
CD-ROM-ua
CD-Writer-e
DVD-ROM-uri'
c â t e îţi putem
Memori
Placivideo
Raci de captură
TV Tuner-e
Camere video
oferi!
Aparate foto digitale Sd3em o n
DFX
Fax-modem-uri A4Tech
Placi de reţea 1 Abi l
HUB-uri A c e r
Controller-e A c o r p
Add daopn teiccs
Placi de sunet A
Radro tuner-e A d i
Boxe AA dMobD e
Căştii A o c
Microfoane A o p e n
Monitoare A p p o lo
Tastaturi Arow asnuas
AA
Tablete grafice VI
Mouse A z z a
Joystick-urj B T C
Volane C a n o n
Carcase surse CC hahinictoen ch
Software y
CC ononreeri
Jocuri C
Scanner-e
Imprimante Crreeaattiiv
veeDL Leaaltab bss
Copiatoare D e x x a
;CD-yrj Dinamic S opuonxd
Mufe E
EpsF on ie
8* Fuj itsaud
G e C
G e n i u s
G io a b y le
Guiltemot
• HIS
Hi takcni
Hewlet H P ac a rd
yunBdM ai
lyIniîio
ama
Intel
Iom e g a
Jazz
Joyrider
KaK rnFaI
Leadtek
Lg
Lebert
L o g it
e c h
LLuuck y T e c h
cKyM Satgar
M a tro x
M e m o r e x
• M i
c io n e t
MiC icrfO
osS otaftr
M M in o lta
M i
ts u m i
MuN steekc
NN etW a re
e u tr a l
O lyam p uics
P a n so n
Pc Philips Parîner
PPiolenxetoerr
P iu s te k
wPerroCLoin fokr
_

w aknStuhm o t
V dFox
ung
S driy
S uree om
£Targa
T e a c
T err
a t
e c
T osh i
b a
TREN D ncoht
urile B ea
U m a x
UU
pg ua r
d sP ro .
s RobV oliiacs
W a
com
X er
o x
Xwave
arm

-S - li
m ^ a j J n u l t ă u d e c a l c u l a t o a r e
ys5
W S ^ ^ : ^ a f c r i l i l . corp centrai Magazin Unirea, et.3, Bucureşti, tel: 01-303.01.91
:

Elisabeta (fost Kogălniceanu) nr.25 Bucureşti, tel:.01-314.76.98


M a g â ^ ^ ^ P Pietonal Lipscani (Bd. I.C. Brătianu) Bucureşti tei: 01-310.28.32
Office:'tel/fax Of-94^35-05/06/07 e-mail: into@bestcomputers.ro www.bestcomputers.ro


Redacţia

Legislaţia anti-piraterie: o încâlceală cu aer de bătaie de ioc


Era evident că trebuia şi România să se De ce ziceam mai sus software consi­
aşeze lângă ţările "civilizate" şi să adopte derat a fi ilegal? Pentru că legislaţia de la
nişte decizii privind controlul pirateriei. Zis şi noi aduce noi aberaţii. Licenţa nu mai este
făcut. S-a luat una bucată idee fixă "cineva suficientă pentru ca programul să fie utilizat
trebuie buşit", s-a luat una bucată fraier ce legal. Trebuie acum factură sau acte de
poate fi persecutat foarte uşor "utilizatorul" import sau actele actelor actetor care
şt un set de decizii care să îmbine în mod dovedesc exact drumul produsului până la Redactor şef: Camil Perian
ideal absurdul cu ridicolul astfel încât, tine- Dacă asta ar fi o problemă rezolvabilă Hardware: Daniel Roşu
îmbinând primele 2 bucăţi ale reţetei cu a în ciuda stupidităţii ei, atunci topul Jocuri: Dan Dimitrescu
treia să nu mai existe nici o scăpare pentru ciudăţeniei este că un program poate fi con­ Dragoş Inoan
cei aflaţi în centrul atenţiei. siderat a fi folosit ilegal dacă este cumpărat Adrian Dorobăt
Dacă ideea cu buşirea cuiva era absolut de ia o firmă care nu este distribuitor sau
reseller oficial al importatorului produsului în Software: Adrian Dorobăţ
necesară pentru a mişca ceva în domeniul
ţară! Vreţi să vă luaţi un program original? Internet: Adrian Dorobăt
pirateriei, nu înţeleg de ce ca de obicei la
Tehnoredactare: Nicoleta Toma
f

noi, primul vinovat este utilizatorul. Pirateria Ce ar fi de acum să îl puneţi pe vânzător să


nu constă în atât în cumpărarea de software vă arate el contractul de distribuţie sau cel Marketing: Daniel lliuţă
ilegal cât în vînzarea lui. Campaniile public­ de revânzare ca şi contractul celui de la Colaboratori: Marius Neacşa
itare lansate de firmele mari de la noi care cumpără şi aşa mai departe până la Remus Gradin
vorbesc de altfel despre "educarea utiliza- - contractul importatorului oficial? Nu de alta,
Cristian Soare
torului '. Educarea utilizatorului se pare că
1 dar dacă unul din ele nu există, mâine te
începe însă să capete noi valenţe, utiliza­ poţi trezi tras la răspundere pentru folosirea
torul neînţelegător urmând a fi educat cu de software ilegal. Nu că ar conta cu
zeci de milioane de lei pentru a îi intra în adevărat că utilizatorul dă 1000$ pe un pro­
Biackmail: blackmail@xtrempc. ro
cap mai bine educaţia. Evident aici nu ne gram original; el poate fi oricând tras la
Ha rd mari: hardmail@xtrempc.ro
referim la utilizatorul care îşi procură singur răspundere pentru că cel de la care l-a
Softmail: softmail@xtrempc. ro
software considerat a fi ilegal (acel tip de cumpărat nu este distribuitor oficial al aces­
Jocuri; jocuriinbox@xtrempc.ro
utilizator intrând foarte bine în categoria tuia. Pe ansamblu, acestea nu sunt nici pe
Diverse: redactia@xtrempc.ro
celor ce comercializează software ilegal) ci departe decizii menite să scadă pirateria.
a celor ce îl cumpără de pe stradă sau de la Acestea sunt hotărâri menite cel mult să
magazin. Să reţinem de aici că, în contin­ protejeze distribuitorii interni ai anumitor
produse şi, ca de obicei, pe spinarea celui Tipar;
uare, vânzătorii de software pirat nu sunt
care da banii, chiar ei şi legali: utilizatorul. Infopress S.A. Odorheiu Secuiesc
punctul central ai problemei ci utilizatorul.

este publicată lunar de


Peste t o t şi Variaţia pare a Romas Comercial s.r.i.
nicăieri poate fi fi cheia succe­ Strada Puskin 18, Bucureşti 1
motto-ul lui sului lui Adrian. Tel: 0 1 - 2 3 1 . 2 8 . 6 6
Camii. Nu îl Internet, t e s t e ISSN: 1582-2818
căutaţi prin software şi nu
revistă pentru în ultimul rând
că cel mai greu prezentări de
va fi să îl găsiţi jocuri pentru a Chiar dacă facem toate eforturile să
într-un singur interacţiona cu ne asigurăm că materialele publicate
loc. Bine, întreg cuprin­ în XtremPC sunt corecte în momen­
excepţia e aici- sul revistei. tul publicării, nu putem fi consideraţi
responsabili pentru eventualele
pierderi sau dezavantaje create
Luna aceasta. Andreea este direct sau indirect de eventualele
Daniel încearcă cel mai nou inexactităţi apărute în cadrul arti­
doborârea membru al colelor.
t u t u r o r recor­ echipei
durilor în XtremPC, Nu
materie de vă îngrijoraţi, Toate materialele prezente în revistă
testări. Nu mai asta nu însea­ sunt proprietatea editurii.
puţin de 48 de mnă ca rubrica Reproducerea sub orice formă a orice
produse hard­ Biack Mail îşi va din revistă, cântarea la concerte a
ware sunt tes­ pierde din acidi­ articolelor, fabricarea de sacoşe, pix­
t a t e şi notate. tate. uri, stilouri cu însemnele revistei,
producerea de medicamente cu
numele revistei, poreclirea căţelului
Prezentări Lupta cu on-
maidanez de la colţul străzii cu
resposabile de line-ul va fi
derivate din numele redactorilor,
jocuri şi Dan dusă pe noi
crearea de noi stiluri de a înjura
deja îşi lasă toti culmi. Servere,
conţinând expresia "xtrem" gen: eşti
colegii în urmă. reportaje,
xtrem de idiot şi oricare altele sunt
Adăugaţi la pack-uri,
absolut interzise şi vor fi pedepsite
asta un No One patch-uri şi t o t
conform iegilor în vigoare, atât cele
Lives Forever şi ce te poate
legale cât şi cele ale bunului s i m t Vă
un Project 1GI şi duce pe
vom prinde, oriunde v-ati afla.
reţeta este Internet va veni
completă. de la Dragoş.
nternet

Redacţia
Cuprins
Ştiri Internet
Xplorer
Black Mail

Software

Ştiri software
Softmail
Prezentări
Music Maker Generation 6
Music Studio Generation B
• b j e c t Desktop
Microsoft Encarta 2 0 0 1
Real Soft 3D
Galerii Xtreme

Jocuri

Ştiri jocuri
Online&Multiplayer
Servere româneşti C583
Pack watch E59)
Conversii şi moduri (601
Reportaj (61]
CounterStrike (62)
Plan Update (66)
Fallout: Tactics E67)
SWAT3: Elite Edition £68)
70 Făcut Tn România C2)
7B 4X4 Off Road Adventure
80 ONI
82 No One Lives Forever
84 Project IGI
86 Sacrifice
89 Gunlok
90 Delta Force: Land Warrior

92 Hitman
95 Virtual Skipper
96 Extreme Mountain
rronsts Wm*
Biking
Chess Maşter
8000
Buget redus

8 4


SOUND CAR

H a r d w a r e

14 Ştiri Hardware MSI KTTMPro


KT133
20 Hard Mail Soyo K7-VTA-B
KT133
Soltek SL-B5KV2
ViaApolloProl 33A

24 Test P e n t i u m 4
38 Epox EP-3S2A5L
PLĂCI VIDEO i815E
FastFame o3SLAV
30 ASUS V 7 7 0 0 Ultra Î815
GeForce2 Ultra
Leadtek GeForce2GTS Pro DIVERSE
G e F o r c e 2 GTS Pro
ASUS V7700 DBluxe 38 Creative Nomad Jukebox
G e F o r c e 2 GTS Player M P 3
39 FUJI FinePix4700Z
32 Leadtek GeForce2GTS 3 2
Cameră f o t o digitală
G e F o r c e 2 GTS
Epson PhotoPC 6 5 0
ASUS V7100 Deluxe Combo
Cameră f o t o digitală
G e F o r c e 2 MX
Sony Cybershot DSC-S70
Leedtek GeForce 2 MX Dual
Cameră f o t a digitală
G e F o r c e 2 MX
Butterfly GeForce2 MX
SISTEME SUNET
G e F o r c e 2 MX
40 Guillemot Game Theater XP
33 PowerColor PowerGeneMx Sistem sunet 5.1
G e F o r c e 2 MX Aureal Vortex2 Quad
Hercules MX Dual Display Placă s u n e t
G e F o r c e 2 MX Turtle Beach Montego II Plus
MSI GeForce 2 MX Placă s u n e t
G e F o r c e 2 MX
Prolink GeForce2 MX 41 Sound Blaster Surround 5.1
G e F o r c e 2 MX S i s t e m s u n e t + boxe
Creative SbLive Ptatinum 5.1
34 PowerColor EvilKing IV Sistem sunet
VSA-100
42 Datatronix Discovery 5 6 1
PowerColor EvilKyro 6 4
Modem
Evil Kyro 3 2
Hercules Scan@Home1248
Scaner
Leadtek TNT2 PRO 32 Plustek Opticam 5 0 0 U
TNT2 Pro Cameră Web
Epson Stylus Color 8 8 0
38 Butterfly TNT2 PR032 Imprimanta
TNT2 Pro 1 5
Merit TNT2 Pro 18 43 ThrustmastBr Flrestrom Dua
TNT2 Pro Gamepad
Logitech WingmanForce 3D
. Leadtek Vanta B Lt
J o y s t i c k Force Feedback
Vanta
ThnjBtma8ter360 Modena Pro
Hsroulsa DV Aotion Volan
Placă de c a p t u r ă Thruatmaater Afterburnar
Joystick
PLĂCI DE BAZĂ

37 Epox8KTA3+
KT133A
Şl INTERNETUL EVOLUEAZĂ

Transmisii video
de c a l i t a t e pe I n t e r n e t
F irma Forbidden Technologies declaraţiilor oficiale ale firmei, cu ziune, care îl vor putea folosi pen­ t - 1

a anunţat că a dezvoltat un ajutorul softului creat de ei se vor tru a-şi etala producţia pe
software special care va putea recepţiona secvenţe video Internet, transformând reţeaua • . ua, i_

reţelelor într-un concurent extrem


- k u li.

îmbunătăţi considerabil calitatea full screen la 25 fps chiar şi cu


secvenţelor video transmise pe ajutorul unui simplu modem. de serios pentru televiziunea - *-
web. Evident că la scurt timp după Forbidden Technologies intenţio­ obişnuită. *r ~
anunţ, valoarea acţiunilor firmei a nează să vîndă software-ul mar­ Detalii:
crescut cu 28%. Conform ilor companii video şi de televi­ http://www.ananova.com

LA VÂNAT DE OAMENI APĂRAREA ANTI-NUCLEARĂ SLĂBEŞTE... JOACÂ-TE TOT TIMPUL

Vânătorii Son of Stars Wars Jocuri pe


de extremişti U niversitatea
Marea
Surrey
Britanie
din
a fost
of Star Wars. NASA consideră
că, dezvăluind chinezilor
telefonul mobil
U n grup de evrei germani
ameninţă că va da în judecată
acuzată de NASA că slăbeşte
apărarea anti-nucleară a
secretele tehnologice ale
sateliţilor anti-satelit, britanicii
le-au creat o mare problemă.
E idos şi Nokia au încheiat un
contract al cărui scop final
este producerea de jocuri pen­
ISP-urile nemţeşti care găzduiesc Statelor Unite. Universitatea
sau permit accesul la site-uri neo­ Surrey lucrează online împre­ Replica acestora din urmă a tru telefoanele mobile, jucabile
naziste sau de extremă dreaptă. ună cu universitatea chineză fost că orice tehnologie poate fi prin intermediul WAP. Contrac­
Consiliul central al evreilor apreci­ Tsinghua la dezvoltarea unor considerată dăunătoare pentru tul este pe o perioadă de doi ani
ază că guvernul german acţio­ micro-sateliţi, care vor fi folosiţi naţiuni aflate în conflict direct şi va avea ca prim rezultat o
nează prea încet în aplicarea legilor şi în cel mai nou sistem de sau indirect variantă în miniatură a jocului
care interzic materialele ce glorifică apărare american, poreclit Son "Gangsters" a celor de la Eidos.
Detalii: w w w . y a h o o . c o m
nazismul sau cel de-al treilea Reich Acest anunţ soseşte la scurt
pe Internet. Eî estimează numărul timp după ce Nokia a încheiat
acestora la peste 800. Acţiunea
survine unei recente decizii a guver­ JURNALISMUL RĂMÂNE PE HÂRTIE un acord şi cu Rage Software,

Jurnalismul online
făcînd preţul acţiunilor acestora
nului francez, ce a dus la eliminarea
site-urilor referitoare la nazişti. să salte considerabil.

nu pare să aibă succes


• •

P
. '-rf

rimul ziar exclusiv online din pe competiţia acerbă pentru


Taiwan s-a declarat falimen­ publicitate. Celelalte două mari
tar după numai 12 luni de ziare cu variante online din
apariţie. Tomorrow Times avea Taiwan, China Times şi United
pierderi lunare de 500.000 de Daily New, erau publicate în
dolari, proprietarii dând vina pe limba chineză.
operaţiuni bursiere nereuşite şi Detalii: www.altavista.com

-
nter

ALO, PRO I V , AUZI? DEJA BUN DE PLATĂ

N a p s t e r u l e s t e din ce
Pe s c u r t
Jurnal de ştiri Telefoane mobile
cu striptease pentru
analfabeţi în ce mai a m e n i n ţ a t
F C
irma canadiana NakedNews. Guvernul britanic ompania care produce şi declarat că Napster-ul are şanse
corn face preselecţii pentru a¬ a luat recent administrează Napster-ul a mari să piardă procesul cu
şi mări numărul de prezentatoare hotărârea de a-i. oferit 670 de milioane de lire pentru reprezentanţii industriei muzicale.
dispuse să facă striptease în dota în mod gra­ a aplana un proces de încălcare a Detalii: w w w . n a p s t e r . c o m
timp ce prezintă ştirile. Cele care tuit pe cei mai drepturilor de autor care s-ar putea
vor trece de filtrul CV-ului prin e¬ analfabeţi dintre finaliza cu închiderea firmei.
mail vor fi chemate să dea o adolescenţii ţării Conform propunerii, 104 milioane
probă de citire a unei ştiri de pe cu telefoane de dolari vor fi plătiţi anual timp de
teleprompter, în costum de baie. mobile, în sper­ cinci ani companiilor Sony, Warner,
Pentru a atrage şi audienţa fem­ anţa că îot schim­ BMG, EMI şi Universal şi 35 de mil­
inină, firma se gîndeşte cu toată bând mesaje text, ioane anual pentru companiile inde­
seriozitatea la introducerea unor coeficientul lor de pendente de muzică. Oferta a fost
prezentatori de sex masculin. inteligenţă va făcută la o săptămână după ce voci
înregistra o ale curţii federale de apel au
creştere semni­ •

ficativă. Această
decizie a fost CA ÎN FILME Şl PE INTERNET

Poştaşul floodează
determinată de
analizarea a
numeroase statis­
tici care arată că
o treime din
întotdeauna de două ori
Dacă vom adăuga şi bărbaţi pro­
adulţii din Marea
Britanie sunt la fel
de pricepuţi la citit
S cotland Yard-ul a anunţat că va
anunţa rezidenţii din Londra
despre criminalii care operează în
40.000 de locuitori din cartierul
Maryiebone. Aceştia vor primi pe
adresa de e-mail descrieri ale
gramului, NakedNews.com nu va hoţilor, cazuri în curs de rezolvare
şi scris ca un zona lor prin intermediul poştei elec­
mai avea chiar nimic de ascuns, pentru care li se cere ajutorul, locuri
copil de 12 ani. tronice. Proiectul va trece mai întâi
afirmă organizatorii. Pentru mai ce trebuie evitate după o anumită
Diagnosticul a printr-o fază de test ce include
multe detalii, citiţi rubrica Xplorer oră, etc. "Este o metodă foarte
fost stabilit, se vor
Detalii: w w w . n a k e d n e w s . c o m simplă, şi nu ştiu de ce nici o altă
administra
preventiv tele­ forţă poliţienească din lume nu a
foane mobile. încercat-o", afirmă coordonatorul
UN PIC CAM SCUMP? www.france.fr programului, inspectorul Charlie
Barber.
N o t ă telefonică Detalii:
n t o l e r a n ţ ă [?!) http://www. scotlandyard. co. uk
e x t r e m de p i p e r a t ă în E g i p t
Doi egipteni au
r n y a n Johnson, de 14 ani, din fost condamnaţi la MODERNIZAREA RELAŢIILOR
n Florida, s-a abonat la un ser­
Divorţ modern,
închisoare după
viciu de Internet gratuit, prin ce au pus la punct
intermediul unui site web. Mare i¬ primul site gay din

pe cale e l e c t r o n i c ă
a fost surpriza când luna Egipt. Sami
următoare nota de plată la tele­
Gamal şi Gameel
fon se ridica la suma de aproape

M divorţat prin intermediul Anglia.


Gabreei au postat embrii primului cuplu care a convingând-o în cele din urmă să se
20.000 de dolari. Explicaţia era
fotografii inde­ mute din Frankfurt, Germania, în
simplă: providerul de Internet cu
cente şi au incitat Internetului în Marea Britanie s-au
servicii gratuite se afla în Marea
la reiaţii sexuale recăsătorit în aceeaşi zi. Paul Detalii:
Britanie, la nota de plată
adăugându-se costul convorbir­ "contra naturii", Wilmott şi Lynda Scott au divorţat în httpJAvww.divorce-online.co.uk
motiv pentru care septembrie 2000, fiind primul cuplu
ilor transoceanice. Părinţii au
au fost con­ care făcea acest lucru pe Internet, • online
fost puşi pe neaşteptate în fata
damnaţi la 3 ani prin intermediul site-ului Divorce-
sumei enorme, când compania •- •

de închisoare, online.co.uk. Cei doi s-au


de telefoane s-a hotărât să-i 1 •• r .- • — A P *

respectiv 15 luni. recăsătorit, fiecare cu altă persoană


anunţe că se întâmplă ceva ieşit rr • •- *^_ir_ j h

Homosexualitatea fireşte, însă, coincidenţă, acest


• • • • • ^ i i i b ^ h^.- îmi, ^nţi

din comun. Aflaţi în imposibili­


*r - j j
• — - • r - .

este ilegală şi un lucru s-a petrecut în aceeaşi zi. Ca


tatea de a plăti o factură atât de
să vezi întâmplare... Paul Wilmott o
piperată, familia Johnson a fost subiect tabu în f
i " I h - h a

curtase în tot acest timp pe aleasa


L+ ™ -™* r I • r r . bj _ •

din fericire scutită de plată. Egipt.


sa, Andreea Estrella, prin e-mail, r
Detalii: w w w , m c i - u s a , c o r n
• i i — i i ar-- • ap
i n t e r
^1 p^pT p^pT ^ph j^p^L _ ^ ^ B _

m
^px ^1 ^pl

X p l o r e r
L i n k ' o ' p e d i a
i t e - u l c i t i t o r u l u i Luna aceasta, pentru toţi cei care nu se
mulţumesc doar să se joace şi să critice şi
au dorinţa mai mult sau mai puţin secretă
http://www.rustedfaith.com
să creeze la un moment dat propriul lor
joc, am pus laolaltă o listă de link-uri care
xistă unele site-uri de care trebuie să sabil pentru artwork-ul din anticul 7th
E vă feriţi, pentru că sunt atât de atrac­ Legion şi pentru o serie de benzi desen­
le poate facilita iniţierea în domeniul spin­
os al game programming-ului.
tive încât vă puteţi trezi că uitaţi să vă mai ate al cărei nume se învârte undeva la
ridicaţi de pe scaun, să mâncaţi sau (în periferia memoriei meie fără a reuşi să
•http://www.codeguru.com/
cazul meu) să vă mai scrieţi articolele. iasă la iveală. Cărţile de joc au o grafică
• http://www.perplexed.com/GPMega/
Parţial vinovat este şi Radu Apostol din originală, iar muzica din fundal este •http://f reespace.virgin.net/hugo.eiias/
Ploieşti, care mi-a sugerat să încerc site- excepţională, ambienţa fiind o parte a
# http://www.programmersheaven.com/
ul www.rustedfaith.com. Site-ul oferă un atracţiei. http://www.apolio13.demon.co.uk/pro-
<

joc standard de BlackJack (21). Diferenţa + gram/programming.htm


specifică constă în ambianţă, care este http://www.directxfaq.com/
creată atât prin intermediul sunetului cât şi • http://www.directxmadeeasv.biziand.com/
prin intermediul graficii. O adevărată biju­ • http://www.geocities.com/SoHo/Lofts/201
terie în materie de Flash, Rusted • UJUJUUPUIAIUI.MLNII
8/didirectxtut.html
Faith.com poartă amprenta graficii ^ http://www.gameprogrammer,com/
" " ^ » F ~
demenţiale aparţinând lui Steven • http://www.gameprog.com/
Garofalo, grafician la EpicGames, respon- • r o 1 o
• http://www.gamedev.net/

UI Ui o b î n f o r o

j o b i n f o - r o

f a c e a s t a

p e n t r u

d u m n e a v o a s t r ă

Va g ă s e ş t e p o s i b i l i

a n g a j a ţ i daca s u n t e ţ i

f i r m a . . -

g ă s i t u n - • - sau l o c unea
daca s u n t e
m e d i u r o d i t o r ?
c ă u t a r e a u n u i a -

10
nter

IT!j
jH
Cocktail de ş t i r i cu s t r i p t e a s e în d i r e c t
h t t p : / / w w w . nakednews. com \mntm
• •Pi •
Una dintre cele mai trăsnite idei pe care mi-a fost dat s-o întâlnesc în ultima vreme este
14

iniţiativa ceior de la NakedNews.com, programul de ştiri care nu are nimic de ascuns, cum
spune sloganul. Patru prezentatoare atractive anunţă evenimentele interne şi
internaţionale, renunţând lascive la câte un obiect de îmbrăcăminte la sfârşitul fiecărei ştiri 4w

pentru a ajunge la un nud artistic la finalul jurnalului. Dincolo de atractivitatea implicită a


unui astfel de show pentru surferii de sex masculin, programul NakedNews suferă de un
ridicol latent: nu ştiu cine nu ar încerca o senzaţie stranie privind cum o blondă îşi desface
calmă sutienul în timp ce anunţă un atentat cu bombă soldat cu 5 morţi şi 17 răniţi.

Târg online de ciudăţenii


http://www.disturbingauctions.com/daily/

Lumea este plină de lucruri ciudate, deci nu trebuie să ne mire că există cineva dispus să
e vândă, precum şi cineva dispus să le cumpere. De la o fotografie cu autograf a celebru-
ui ucigaş în serie Charles Mason până la o pisică cu trei picioare împăiată şi de la păpuşi
voodoo africane la lămpi floricole, reminescenţe ale anilor '50, pe www.disturbingauc-
tions.com puteţi găsi cele mai ciudate, oribile şi maladiv-originaîe lucruri pe care le poate
scorni imaginaţia umană. Bunul-simţ se ascunde oripilat Ia vederea exponatelor (în caz că
există poze), iar logica este depăşită de faptul că cineva poate cere bani pe aşa ceva. Iar
ce este ce! mai grav este că există cumpărători...

Faţa diabolică şi nonconformistă a artei


http://www.graffiti.org
Graffiti-ul este o formă cvasi-recunoscutâ de artă aflată la limita dintre legalitate şi criminalitate,
undeva între inutil şi inestetic. Graffiti.org adună la un ioc 3000 de imagini din 205 oraşe, 43 de
ţări şi 6 continente. Varianta modernă a graficii tribale îşi găseşte spaţiu de exprimare pe zidurile
caselor, pe parapeţii podurilor sau pe pereţii vagoanelor de tren. Un antropolog ar putea realiza
un studiu al culturii suburbane analizând simbolurile din aceste desene. Şi unii chiar s-au apu­
cat... Mare mi-a fost mirarea să descopăr că există şi site-uri din România ia categoria link-uri
(ex: http://graf.go.ro/- Bucureştiul sub spray-uri), însă o adresă nu funcţionează, iar cealaltă lasă
de dorit atât în domeniu! layout/design cât şi în zona conţinutului.

Evoluţia speciei umane în variantă modernă


http://www. darwinawards, com
iftYftjrs^DoVourHitrin
Conform celor care au pus la punct site-ul, premiile Darwin se acordă onorific (şi post-
M wtm W f *^p • —* • t^Bmtm-* pf< wi m
mortem) celor care au îmbunătăţit fondul genetic autoeliminându-se în mod stupid din
cadrul speciei umane. Morţi hilar-accidentaie, morţi sarcastic-inutile, morţi cinic-amuzante,
cele mai bune dintre ele premiate. Este şi cazul lui Augusto Davao, un terorist care a detur­
nat sub ameninţarea unei grenade un avion, apoi a încercat să îl părăsească cu banii
adunaţi de la pasageri, având drept măsuri de siguranţă o paraşută construită chiar de el.
• • •
PAP- I ^ V - P P '

*
Moartea sa tragi-comică s-a datorat faptului că a aruncat înăuntru avionului cuiul şi a sărit
cu grenada în mână. Life is like a box of candies...
illi

f i n n
Puţin sport intelectual nu strică nimănui _
http://www.boxerjam.com
Nominalizat cel mai bun site al anului trecut de WorldBestWebSites.com, Boxerjam este o
colecţie online de joculeţe interesante care vă testează reflexele, logica şi, destul de des, cultura
generală. Dacă este să ne luăm după statisticile ce arată numărul jucătorilor, cele mai jucate
sunt tocmai cele ce testează inteligenţa. De exemplu "Mindstein" este o variantă de "Vrei să fii
miliardar?" online. întrebările sunt formulate puţin diferit şi sunt integrate în seturi tematice, însă
în rest sentimentul este acelaşi. Ba chiar poţi câştiga diverse premii, care, prin natura lor, sunt
aplicabile şi surferilor din România. Nu comentăm faptul că în toate topurife conduc neîndoiel­
nic nick-urile feminine. Este evident cam ce tip de public ţintă are site-ul...

11
p

A n d r e e a Chifan: " S i n c e r , eu ţ i - a ş fi îndeplinit t o a t e dorinţele şi altele p e s t e "

PCMG - P i t e ş t i în f i c a t u l lor. O b s e r v din I n t r - o oală de t ă c e r e Bogdan


Dragă X t r e m P C : U suckl s c r i s o a r e a t a că e ş t i şi m i s t e r fără r e p e r e . Minei Ungureanu e un dis­
Dle Sun, ai vrut scrisori care f o a r t e s u p ă r a t , aş spune Deşi nu t e î n ţ e l e g , trus. (Judec după pozele cu
încep cu dragă XtremPC; ei chiar f o a r t e o b o s i t , şi pari nu că t u ai c a m fi c a m bleg el, la fel cum judec după
bine, iată una. să ai nevoie de o r e f u l a r e Eu mă chinui să î ţ i s c r i u pozele cu voi că voi sunteţi
Să ştii că există un motiv şi. s i n c e r , mă b u c u r că i un răspuns a c u t , d a r viu. nişte periculoşi!)
bine întemeiat pentru care ] ne-ai ales pe noi, şi de Să î ţ i t r i m i t • s c r i s o a r e
luna trecută aţi fost bombar­ luna a c e a s t a d i r e c t pe plină t o a t ă de răbdare. Dragă B o g d a n , Minei e s t e
daţi cu critici, şi acela este : mine p e n t r u a ţ i - o realiza. Dacă vrei să ne mai s c r i i , un băiat s i m p a t i c şi de
că o meritaţi. Păi cititorul Refularea e s t e cu s i g u ­ i pe la noi poţi să şi vii, când mă aflu î n r e d a c ţ i e a
care a zis că vă lipseşte o r a n ţ ă o m o d a l i t a t e prin | Să ne dai de î n ţ e l e s f o s t singurul c a r e mi-a
doagă are dreptate. Sunteţi c a r e vei ajunge să t e î n caz că faci v r e u n dus poşeta de la i n t r a r e a
tîmpiţi sau ce? Cui credeţi relaxezi, să t e s i m ţ i mai progres. în r e d a c ţ i e şi până la
voi că-i convine să dea bine, iar noi p e n t r u a s t a • -r- -i'ir-r
biroul meu. Bine, t r e c î n d
aproape 40,000 pe o revistă s u n t e m aici. Ce mai p e s t e f a p t u l că e s t e puţin
în care, din lipsă de articole, o b s e r v din s c r i s o a r e a t a Spyd3r o b s e d a t sexual şi că
să găsească aberaţiile e s t e că a c e ş t i nervi au şi Ruşine să vă fie! r e p e t ă cu i n s i s t e ţ ă
redactorilor? Nu se pune o cauză; imaginile t a l e au Cum aţi putut să înmânaţi "pussy, pussy" m e r e u
problema că aţi fi scos ceva f o s t i g n o r a t e . Dar s t a i un articol de o asemenea când sună cineva la i n t e r -
ca să băgaţi în loc jocurile liniştit, nu v o m bănui că amploare (vezi RA2) Iu 1
f o n , e s t e un băiat c â t se
inventate; se pune problema a c e s t a e s t e motivul p e n ­ Adam? E imposibil aşa p o a t e de s i m p a t i c şi plin
că aţi băgat jocurile inven­ t r u c a r e eşti aşa nervos. ceva! Sunt sigur că nu sunt de umor.
tate în loc să fi băgat altce­ Să-ţi p r i m i m refulările fără singurul care a avut dureri • WP** * III IIV>«W»«-ijhihrnih' I

va. Puteaţi pune mai multe să le analizăm. Nu î ţ i fă acute de cap după


poze la Galerii Xtreme - pe griji, nu t e vom judeca citirea/interpretarea/traduc­ Daniel B a r b u c e a n u
ale mele am observat că nu noi, e x i s t ă p e r s o a n e s p e ­ erea acelui articol. El nu Salut!
v-aţi sinchisit să le puneţi. cial a b i l i t a t e p e n t r u a s t a . merita sa fie redactor! El e De curând am luat şi eu un
Sau puteaţi relua rubrica un al doilea Eminescu! Sper număr al revistei dvs.
Conexiuni - aia cu din inimă ca pe viitor să nu Trebuie să recunosc că nu o
Inteligenţa Artificială&Stuff. PUZZLERKGB mai faceţi asemenea cumpăr în mod regulat.
Voi? "xtrem de idiotzi". Hamartia anagnorisisului boacăne, că încep să-mi Motivul pentru care am
Revista? Slăbuţă, Ce să vâ oicumenic pierd încrederea în voi. cumpărat revista era că pe
spun, mă împac cu E diateza exhaustivă coperta ei scria printre altele
XtremPC, la fel cum se fenistofelnic, S i n c e r , mă b u c u r că nu ai Dreamweaver 4. Mă aştep­
împacă incendiut cu casa. Apoftegmatic nimic î m p o t r i v a a r t i c o l u l u i . tam ca pe CD-ul vostru să
Citiţi mail-ul acesta şi gîndiţi- pseudocretacian M-aş fi a ş t e p t a t să spui se afle şi acest soft. Ce
vă un pic la ce scrie în el. Parcă-i că a u i t a t să s c r i e ceva spuneţi? în viitor puteţi să
sternocleidomastoidian. d e s p r e j o c , a u i t a t detalii încercaţi să puneţi pe CD
Ce catasisu' meu! Eşti care trebuiau prezentate toate programele care sunt
D r a g u l m e u , de luna paroxistic, sau nu a a c o p e r i t t o t ce afişate pe copertă?
a c e a s t a nu vei mai p u t e a Consubtanţialistule t r e b u i a . A c u m însă, după Bye.
conversa aici cu Dl S u n , exosteric! c i t i r e a s c r i s o r i i t a l e şi
d a r t r e b u i e să î ţ i spun că Ontologică e hamartia văzând că nu ai nimic de Fiind nouă în r e d a c ţ i e şi să
la fel ca şi pe el, şi pe valpurgică, r e p r o ş a t din a c e s t p u n c t nu î ţ i devin de a c u m
mine mă î n c â n t ă în mod Iar gnosticismul de v e d e r e , nu p o t d e c î t să antipatică mi-am î n t r e b a t
deosebit aceste scrisori. protuberanţei mă b u c u r şi să c r e d că colegii dacă s - a r p u t e a şi
Ele exprimă cu adevărat E ca antropogonia s c r i e r e a a r t i c o l u l u i de ei au r ă s p u n s e x a c t ce aş
adâncimea s u f l e t e a s c ă şi anticonstanţei. către Alexandru Adam a fi zis şi eu "Desigur
d e s c h i d e r e a celor ce ne Mă simt alter-egoesc! f o s t o bună alegere. Daniel, dar ce v o m f a c e
s c r i u şi ne p e r m i t să când v o m avea pe c o p e r t ă
ajungem d i r e c t în s u f l e t u l , înţelegerea totală rpi • • ijJ-pipir-Tii " T j " liifti-n F " F T 1 F " * " » " ' F - - 1
- r l
«,l"F,r r
* 1
I" •^•™ - »l"" w » r "-"^ 1 ••"hnpHU-m H 1
scris Pentium 4 sau
inima şi nu în u l t i m u l r â n d mă pune fix î n t r - o oală, W i n d o w s XP? Le v o m
include bundle pe ambele va fi plină de domnişoare" -1 aştept răspunsul până la cu amprenta mea, iar o
împreună cu revista?" mai scrie-mi şi spune-mi începutul lunii viitoare, după parte din revistă s-a impri­
care este problema t a şi care voi trece la faza 2 (e mat pe deget, încearcă şi tu
cine ştie, poate îţi ofer un secret, deci nu vă pot spune şi ţine degetul cam 3-4
Mr. Chriss sfat bun. E-mail tău, din că aceasta constă în trim­ minute, să nu mori prost. Şi
înţeleg redacţia XtremPC că păcate, nu m-a amuzat, ci iterea unui mail la Dl II (ştiţi să îmi daţi o explicaţie să nu
este din ce în ce mai mult din contră, cum m-ar voi cine). mor prost nici eu. Sper să
bombardată de scrisori de putea amuza scrisoarea publicaţi e-mail-ul să mă
prost gust, dar încercaţi - şi unui băiat t r i s t ? Nu uita Dragă drive, din păcate compătimească fanii revis­
vă rog din tot sufleţelul meu să îmi mai scrii. scrisoarea ta a ajuns la tei. Totuşi sunteţi o revistă
- să fiţi mai înţelegători cu noi cu puţină întârziere, tare.
anume după începutul lunii
ii iii111 II II ' rilll I Ml I • • ! Ui •
•—l
— T
a BUM»

cititorii. Acum, cu tot respec­


tul, vreau să vă precizez: Cheregi pe care t u o considerai Sergiu, o soluţie de
bă, cum dracu să nu vă crit­
1
Hello t h e r e x t r e m i s t s ! viitoare. Sincer, eu ţi-aş fi moment ar fi să nu o mai
ice aceştia, bă, dacă la Sunt Floppy din Bistriţa şi îndeplinit t o a t e dorinţele iei în mână aşa cum zici că
apariţia interfeţei Camil am trimis această scrisoare şi altele peste, însă se faci. Problema este că
Perian mă întâmpină în ca să vă şantajez. Eu am pare că mail-ul a avut pentru a economisi bani,
rochie de seară?! "îmi place descoperit că voi sunteţi nişte probleme şi am revistele nu mai erau
să colecţionez frunze, să xtremişti (de stânga şi de primit ameninţările tale cu tipărite, ci colorate de
adun fire de iarbă ... aţi
11
dreapta) şi motivul pentru o mică întârziere. Dacă redactori cu marker-ul,
ajuns să umpleţi revista cu care la alegerile de acum o mai pot să fac ceva acum după machete scoase la o
toate prostiile (cred că din lună cel mai xtrem partid din pentru tine, t e rog imprimantă matricială.
numărul următor toată ţară a avut un rezultat sur­ spune-mi ce anume. însă Sesizarea ta, ca şi a altor
revista va fi plină de prinzător de bun. Din cauză nu îi t r i m i t e Dlui "ştim noi cititori, ne va face să
domnişoare), "bâte şi bile că voi, prin schimbarea cine" o scrisoare. apelăm la o tipografie
între picioare" asta oferiţi voi numelui revistei, acum un an începînd de luna viitoare.
cititorilor, jumate, din PC Gaming în La numărul t r e c u t nu a
înţeleg că distraţi lumea, XtremPC şi prin schimbarea lacob S e r g i u fost doar un accident, a
dar totuşi sunteţi oameni în design-ului şi structurii revis­ Halo fost o încercare a
toată firea (aşa cred), con­ tei, care a devenit şi mai Sunt un nu prea mare fan al redacţiei de a oferi
tinuaţi tot aşa şi o să vă xtremă, chiar înainte de revistei XPC, dar am ceva fiecărui cititor în parte
pierdeţi toţi cititorii. Cred câ alegeri, aţi influenţat sub­ de reproşat cu privire la felu posibilitatea "să îşi lase
la acest e-mail veţi găsi un conştientul alegătorilor care cum tipăriţi revista. Nu ştiu amprenta" asupra
motiv în plus să vă amuzaţi au ales o soluţie xtremă. ce aparatură folosiţi, dar ar fi conţinutului revistei, a s t ­
şi să vă bateţi joc (talentul Sunt sigur câ actuala putere cazul să o schimbaţi (e fel încât fiecare să aibă
vostru de grădiniţă)... şi mai ales preşedintele ar fi proastă). Ultimul număr pe impresia că a contribuit la
Pentru Grădiniţa nr. 3, foarte :) dacă i-aş demasca care l-am cumpărat are un realizarea ei şi să fie
numită şi XtremPC, pe cei care aproape că i-au defect. La prima obligatoriu mulţumit de
Bucureşti (capitala suflat al tre... pardon al vedere pare ok, dar când o ceea ce citeşte. Conform
Grădiniţei). doilea mandat. Şi acum, că iei în mână îţi face automat cu sfatul tău, am ţinut şi
v-am demonstrat că întrea­ dosar penal, adică pagina în eu degetul, însă pentru
Scrisoarea ta se află sub ga voastră "afacere" a fost care aţi prezentat Alice este mine nu a fost aşa de pal­
semnul misoginismului. Te descoperită şi este pe cale prost tipărită. în ce fel? pitant cum se pare că a
deranjează redactorii în să fie dată în vileag, vă cer, Adică citeam liniştit ca întot­ fost pentru tine.
fustă, foloseşti expresii ca în schimbul tăcerii, nişte deauna, iar, ce să vezi?!? Experienţele de acest tip
"bile î n t r e picioare", faci mărunţişuri cum ar fi un Când termin de citit pagina, diferă de la persoană la
aluzii fine... sper că t e vei Radeon cum e cel pe care revista voastră îmi furase persoană. Sper că
putea obişnui cu faptul că l-aţi testat în numărul 15, un amprenta de nici poliţia nu adevărul nu a fost de
nu îţi va mai răspunde un Thunderbird la vreo 8¬ mi-o lua aşa de repede. natură să t e sperie şi îmi
băiat ci o fată la scrisorile 900 Mhz+mainboard aferent, Adică, când ridic degetul de vei mai scrie. Mai mult,
tale. Dacă ai vreo prob­ 256 SDRAM şi un monitor pe pagină, imaginea pe care mai variat şi mai
lemă cu fetele - "revista Sony Multiscan de 19". Vă ţineam degetul s-a înlocuit convingător.
X:~JX-

HAR

t
J I

VITEZE INCREDIBILE
. _

APAR PRIMELE PLĂCI CU MEMORIE DDR


Pe s c u r t

plona de A R M 7 Gigabyte DDR Procesoare


în numai două
săptămâni, un grup
de studenţi ta G igabyte se numără printre
primele firme care au început
(versiunea 766} pentru că 686B
este mai performant şi Gigabyte are
la 30 MHz
Malardaien
Oniversity din
Suedia au ansam-
producerea de plăci cu suport pen­
tru memorie DDR. Prin aceasta,
viteza de transfer a datelor se
mai multă experienţă în imple­
mentarea chip-urilor produse de
VIA. Şi acest model de placă va fi
V icepreşedintele Intel, Patrick
Gelsinger, a prezentat într-o
conferinţă problemele pe care le
blat o clonă foarte dublează faţă de sistemele care livrat cu programul Easy Tune 3 prezintă producerea proce­
asemănătoare cu folosesc memorie SDRAM iar preţul care permite modificarea FSB-ului soarelor la 20-30GHz. Conform
procesorul ARM7 este mult mai mic decât cei al mem­ pentru overciockarea procesoarelor. legii lui Moore în anul 2010 ar
proiectat de oriei RDRAM. Modelul GA-7DX pro­ trebui să existe procesoare cu
ftdvanced Risc dus de Gigabyte cu suport pentru mai mult de 1 miliard de tranzis-
Machines Ltd. La memoria DDR destinată sistemelor E tori şi care să ruleze chiar şi la
o
ora actuală cu procesoare Duron sau Athlon are o 30GHz. Principala problemă a
BlackARM la bază un north bridge AMD 761 şi 0 viitoarelor procesoare va fi con­
funcţionează la o un south bridge VIA 686B şi suportă sumul excesiv de curent electric.
frecvenţă mai mică până la 2Gb de memorie model O soluţie ar fi micşorarea dimen­
decât procesorul PC2100 (DDR 266) sau PC1600 siunii tranzistorilor. Intel a reuşit
original şi are un (DDR 200) şi ATA 100. Gigabyte nu deja construirea celui mai mic
set de instrucţiuni a folosit un south bridge de la AMD tranzistor din lume cu o grosime
• 5
mai restrâns dar de doar 3 atomi. Folosind pentru
echipa care MM fabricare tehnologie pe 0.1
lucrează la clonă CAPACITATE IMENSĂ, VITEZĂ PE MĂSURĂ microni un procesor cu 425

• H H Maxtor 8Dgb firewire


vrea să milioane tranzistori (posibile prin
îmbunătăţească anul 2005) va consuma totuşi
design-uL 3000 până la 5000w, energie

Reglaje ia D eşi există multe metode de a


stoca datele în exteriorul calcu­
latorului totuşi acestea sunt limitate
disk-ului. Modele mai performante
cu 7200 RPM vor fi posibile după ce
Maxtor va descoperi o metodă prin
care nu va putea fi disipată cu
nici o metodă convenţională. O
altă posibilitate este optimizarea
p r o c e s o a r e l e P4
fie la capacitate fie la viteza de care să mai răcească carcasa de operaţiilor efectuate de proce­
Intel va mări tensi­
transfer. Folosind noul standard plastic în care se află hard diskul. soare cu tehnici de multithread-
unea de funcţionare
Firewire descoperit de Apple se pot Detalii: www,maxtor,com ing prin care un singur procesor
pentru proce­
atinge viteze ale transferului de efectuează mai multe operaţiuni
soarele Pentium4
date între echipamentul extern şi în acelaşi timp. Pentru a realiza
de la 1.7v la 1.75v.
calculator de până la 400Mb/s. acest lucru va fi nevoie de o arhi­
Această schimbare
Maxtor sunt printre primii care vor tectură mai complexă la
la revizia C-l va
folosi avantajele unui astfel de port proiectarea procesoarelor dar
aduce îmbunătăţiri
Firewire cu un HDD extern de 80Gb sporul de viteză va putea atinge
în ceea ce priveşte
(5400 RPM) care va fi plug and play o îmbunătăţire de până la 40%.
viteza actualelor
şi hot swappabie deci nu va fi Detalii: wwwJnteLcom
modele şi va per­ nevoie de oprirea sau restartarea
mite introducerea Erată
calculatorului pentru a putea folosi
procesoarelor la în prezentarea de modemuri din
un asemenea hard disk. Instalarea
1.7GHz. XtremPC 17 s-a strecurat o eroare
se face prin intermediul unui cablu
wwwJnteLcom modei 1394 şi al unui transformator regretabilă, distribuitorul mode-
separat pentru alimentarea hard murilor Trendnet nefiind flma
KTech ci firma fCG, tel: 221.73-43


CHIPSET-UL YAMAHA SE TOT IMPLEMENTEAZĂ Pe s c u r t

Plăci de sunet Aopen N e t s e r v e r HP


Hewlett-Packard a

A open America a anunţat pro­ Blaster Pro şi Windows sound sys¬ anunţat începerea
ducerea a două noi plăci de tem, dispun de un wavetabie hard­ distribuţiei de sis­
sunet. AW744 va folosi chip-ul ware cu 64 de voci, ieşire pentru 4 teme Netserver
£ Yamaha YMF 744 iar AW320 va boxe, SPDIF in. Seria AW320 LP1000rşi
o
o încorpora chip-ul CS4814 produs include un egalizator audio cu 10 Netserver 2000r,
c Surestore Disk
w
o de Crystal şi ambele vor avea benzi, wavetabie hardware cu 64
suport pentru DirectMusic voci (numărul lor poate ajunge System 2100,
CL
Hardware acceleration. Plăcile de până la 128 folosind un synthesizer Surestore Tape
O sunet din seria AW744 sunt com­ software), Sensaura 3D pentru Array 5300. Cele 2
sisteme reprezintă
:= (0
CD > patibile cu OPL3, MP3, Sound jocurile care folosesc A3D.
D 3 nişte calculatoare
foarte subţiri şi o
performanţă
NIKE SE DIVERSIFICĂ ŞI VINE C I L . JAPONEZII.. sporită. La o

Nike MP3 Player •isplay


dimensiune de
1.75" este posibilă

N
montarea a 42 de
ike, firmă cunoscută
echipamentele sportive produse,
pentru memorie de 64Mb upgradabilă la 96
sau 128Mb şi poate decoda melodii fero servere pe un
suport de doar 2m.

magnetic
are şi un departament numit Nike tech- comprimate în format Mp3 sau WMA.
lab care produce echipamente elec­ Designul a fost special conceput de
tronice care până acum cuprindeau Nike pentru ca dispozitivul să fie cât Rambus promite
doar senzori pentru monitorizarea
bătăilor inimii, altimetre şi echipamente
mai portabil acesta putând fi purtat la
mână sau pe curea. Pe acesta sunt C ercetătorii de
Tokyo Institute of
la t e s t e pentru sis­
teme P4 cu RDRAM
Dave Morring,
de comunicare radio. Noul produs disponibile comenzile de play, stop, for- Technology au desco­
lansat de acest departament este un ward/back, scan forward/back şi 4 perit o nouă metodă de preşedintele firmei
MP3 player numit 120 Portable Sport setări pentru egalizator. Numele fabricare pentru display- Rambus inc. a
Audio Player şi a fost realizat împreună melodiei sau alte date se pot afla de pe uri electronice. Ei au anunţat că testele
cu SonicBlue şi Rio Inc. Acesta are o telecomanda căştilor. folosit dioxid de titan care trebuie să
T i 0 2 imbogăţit cu cobalt compare un
pentru a produce nişte Pentium 4 dotat cu
materiale semiconduc­ memorie SDRAM
toare transparente cu cu unul care
un cosum foarte mic de foloseşte memorie
energie ce vor funcţiona Rambus DDRAM
la temperatură normală. vor fi disponibile
E luna viitoare la
D Lucrul cu materiale fero-
O magnetice s-a mai conferinţa Intel
oi Developer Forum.
încercat şi înainte, dar
acestea aveau nevoie Anul trecut Intei a
de temperaturi foarte interzis orice
scăzute pentru a-şi discuţie cu presa

• •
putea menţine despre memoria
proprietăţile magnetice. RDRAM.
15

O RAMBUS
-
Rambus a încheiat
EXISTĂ Şl IEFTIN ROBOŢEI MICUŢI înţelegeri cu 7

Cel mai mic robot companii


D D R A M ieftin
producătoare de
de Ea S a m s u n g memorie printre
I aboratoarele Sandia ale şi se poate deplasa printre obsta care şi Samsung.

S amsung Electronics Co. a


anunţat ca va produce memorie
DDRAM la un preţ cu 20% mai mic
Lp-Departamentului de Energie din
Albaquerque au fabricat cel mai mic
cole cu o viteză de 51cm/min. Sigurii care încă se
mai judecă cu
robot din lume. Acesta are o dimen­ Rambus sunt
decât cel de acum. Acest lucru va fi
siune de doar 4 c m şi o greutate
3
Hyundai şi Micron
posibil prin folosirea unei arhitecturi
similare cu cea folosită pentru pro­ de aproximativ 0.43 g şi Technology, care
duce; ea SDRAM şi micşorarea funcţionează cu 3 baterii de ceas, se pare că au
dimensiunilor chipurilor de memorie un procesor de 8k, senzor de tem­ folosit nişte patente
cu 5%. Producţia masivă de astfel de peratură şi două motoare care Rambus la produc­
chipuri este programată pentru a acţionează roţile cu şină. Ulterior se erea memoriilor
doua jumătate a anului acesta. vor adăuga pe robot o minicameră, SDRAM şî DDR
Samsung a produs anul trecut microfon, senzor chimic şi un dis­ DRAM.
jumătate din cantitatea totală de pozitiv pentru comunicaţie.
DDRAM vândută în lume. Minirobotul a fost testat cu succes
DIVERSIFICARE Şl PE PIAŢA PLĂCILOR ViDEO

RADEON se propteşte în laptop-uri


M obility Radeon este un pro­
cesor grafic destinat cal­
culatoarelor mobile. El are la
imaginilor pe ecranul LCD a
laptop-urilor dar cu ajutorul sof­
tului HydraVision imaginea va
- 30 minute. Tot pentru reduc­
erea consumului de energie
Mobility va putea opera la 2
încărca procesorul sistemului
cu operaţiile suplimentare con­
sumatoare de energie.
bază arhitectura Radeon puţin putea fî afişată simultan pe LCD frecvenţe şi 2 tensiuni de ali­
modificată cu doar 2 texture şi pe un monitor. în Mobility mentare diferite pentru căzu
pipelines. Şi aceste procesoare Radeon va fi implementată şi funcţionării pe baterie sau
vor avea probleme cu lăţimea tehnologia HyperZ, folosită pen­ alimentat din priză. Din
de bandă a memoriei pentru că tru a optimiza transferul de date păcate procesorul nu va
vor folosi fie DDR cu un bus de dintre procesorul grafic şi mem­ dispune de Charisma
32 bit fie SDR cu un bus de 64 orie, O altă trăsătură hardware engine adică suportul pen­
bit care vor oferi o lăţime de numită iDCT (inverse discrete tru Transform & Lighting.
bandă de doar 1.5Gb/s pentru o cosine transform) va reduce uti­ Deocamdată acesta nu este
frecvenţă de 183MHz. Inclus în lizarea procesorului în timpul aşa important dar în curând
chip va fi şi controlerul TMDS rulării unui DVD şi va prelungi majoritatea jocurilor vor avea
care va fi folosit pentru afişarea viaţa bateriei cu aproximativ 20 suport pentru T&L şi Mobility va

PLĂCI DE PENTIUM 4 UN NOU TIP DE MEMORIE

Memorie MRAM de la Motorola


Pe s c u r t
M S I M S - 6 3 3 9 Intel adoptă
m e m o r i a DDR

®
Intel a modificat 256k (deja prezentate pe data
data de lansare a de 6.02.2001) şi producerea de
chip-urilor P4 cu chipuri pentru vânzare
suport pentru începând cu anul 2004.
memoria DDR. în
loc să fie lansate în F irma Motorola în colaborare
cu Digital DNA lucrează
împreună pentru producerea
Folosirea unei astfel de memorii
va reduce timpul de pornire
primăvara anului pentru telefoane mobile şi cal­
2002 ele vor fi unei memorii de tip MRAM culatoare (cu această memorie
disponibile (magnetosensitive random informaţia va rămâne valabilă
începând cu access memory) care ar putea chiar după ce se întrerupe ali­
octombrie 2 0 0 1 . revoluţiona industria producă­ mentarea electrică. Motorola
Acest lucru va toare de memorie. Fabrica din crede că noua tehnologie va
împiedica firma Chandler Arizona îi va ajuta să înlocui memoriile de tip Flash şi

P
concurentă AMD să fie primii care vor produce Dram existente acum.
laca MS-6339 produsă de chipuri de memorie MRAM de
rămână prea multă Detalii; w w w , m o t o r o l a . c o m
Microstar este destinată sis­
temelor care folosesc un procesor vreme singurul pro­
Pentium 4 . Performanţele plăcii sunt ducător de chip-uri
asigurate de un FSB la 400Mhz, 4 cu suport pentru
memoria DDR, O NOUĂ ELIMINARE
sloturi pentru memorie RIMM, ATA
100, 5 sloturi PCI, 1 slot CNR, 1 slot
AGP 4x şi o placă de sunet integrată
Pentru a putea
foiosi acest tip de Sega renunţă neaşteptat
memorie întel a

S
care foloseşte un chip CT5880 de la
modificat contractul ega a anunţat că va renunţa vânzările de soft pentru firmele
creative. Pe Socket-ul 423 poate fi
cu Rambus care la producerea consolei concurente. Sega va scrie jocuri
montat un procesor P4 la 1.4, 1.5GHz
prevedea folosirea Dreamcast începând cu luna pentru toate consolele Sony,
sau mai mult, chipset-ul plăcii este
memoriei Rambus martie 2001. Această hotărâre a Microsoft şi Nintendo.
i850 iar acesta este alcătuit din Intel
DRAM în toate sis­ fost luată după vânzările slabe Detalii: w w w . s e g e . c o m
82801 l/O Controller Hub (ICH2),
temele P4 până în din perioada sărbătorilor de
Intel 92950 Memory Controller Hub
anul 2003. anul trecui. Sega a vândut în 9
(MCH) şi Intel 82802 AB Firmware
luni doar 2.23 milioane de con­
Hub (FWH). Cantitatea maximă de
sole din care 1.35 în Statele
memorie pe care o poate utiliza placa
F u j i t s u va folosi Unite. Sony, principalul con­
este de 2Gb PC800 sau PC600 şi
A t i Rage curent deocamdată, a vândut în
prin intermediul căreia se poate real­
Fujitsu a ales placa aceeaşi perioadă 6.4 mii- A
iza un transfer de date la o viteză
video pentru calcu­ ioane de PlayStation2. A
maximă de 3.2Gb/s. Spre deosebire
latoarele desktop Pentru lichidarea rapidă a
de placa similară de la ASUS care
vândute în Japonia stocurilor de console
poate fi instalată în orice tip de car­
ATI Rage 128Pro rămase începând cu 4
casă ATX, MS-6339 nu poate fi mon­
4x. Calculatorul februarie preţul acestora a
tată decât în carcase ATX compati­
FMV-715GTX6 va scăzut cu o treime de la 150$
bile cu standardul 2.03.
avea procesor la 100$. Va urma o perioadă de
Detalii: www.msi.com
Pentium4. restructurare pentru companie
care se va baza mai mult pe
Şl ASUS PROPUNE SOLUŢII DDR Pe s c u r t ViVA ROBOŢEII!

ASUS Socket 370 DDR mainboard Chip g r a f i c Sony Ureche


electronică
Sony lucrează la

P rima placă din lume cu suport


DDR pentru procesoarele
AGP Pro, 2 conectori IDE (ATA100),
6 porturi USB, 5 sloturi PCI, conec­
un chip grafic
mult mai perfor­

C
Coppermine este produsă de Asus, tor pentru smart card reader şi un ercetătorii de la institutul
mant decât cel
se numeşte CUV266 şi are la bază bios de 2Mb Flash EEPROM, SINTEF din Norvegia au
folosit acum în
un chipset Via Apoi Io Pro266. Detalii: www.asus.com.tw conceput un dispozitiv electronic
Playstation 2.
Datorită acestui chipset placa numit PARAT (Personal Active
Chipul are nişte
suportă maxim 3Gb memorie DDR Radio/Audio Terminai} destinat
200/266. Noul generator de ceas caracteristici
deocamdată militarilor norveg­
permite modificarea FSB din 1 în 1 impresionante:
ieni. El îi va ajuta să comunice
de la 100 până la 133 MHz. Pe placă tehnologie de fab­ într-un mediu cu zgomot de fond
există şi un slot ACR (Advanced ricaţie 0.18microni mare (tancuri, avioane sau
Comunication Riser) care poate fi şi o dimensiune baterii de artilerie). Ulterior
folosit pentru modemuri plăci de
f de doar acesta va fi încorporat în seturile
sunet, piăci de reţea sau DSL şi care 21,7x21,3mm hands-free pentru telefoanele
este compatibil cu vechiul AMR. Pe unde sunt 287,5 mobile sau va putea fi folosit de
placă sunt integrate şi o placă de milioane tranzis- antrenorii echipelor de fotbal
reţea şi o placă de sunet C-Media tori din care mare
T
pentru a comunica cu jucătorii
CMI8738. Alte caracteristici: 1 slot parte sunt cei fără a fi nevoiţi să ţipe ca acum.
256Mb memoria PARAT va fi destul de mic pentru
DDR. a putea fi purtat în ureche, va
STAR TREK REVINE PUTERNIC avea încorporate un calculator şi

Date stocate holografic de la Lucent


Performanţele un program ce va recunoaşte
sunt pe măsură: vocea umană şi va putea filtra
lăţimea de bandă orice alt tip sunet.

C ompania Lucent Technologies


Inc. a organizat un departament
care se va ocupa de stocarea holo­
oprit finanţarea cercetărilor pentru
stocarea holografică a datelor.
Lucent împreună cu Imation a real­
pentru memorie
este de 48Gb/sec,
puterea de proce­
grafică a datelor. Cercetătorii cred izat un prototip care dă speranţe sare pentru 75mil- NOI STANDARDE

Porturi USB 2.0


că o tehnologie care va permite o companiilor implicate în acest dome­ ioane
densitate mare, un acces rapid şi o niu. Acesta este un DVD special cu
poligoane/sec. şi
rată mare de transfer a datelor va o densitate a datelor de 300Gb pe
un inch2 şi cu o rată de transfer de pixel fiii rate de
revoluţiona distribuirea de conţinut n e la jumătatea acestui an ar
multimedia. Deşi aceste metode de mai multe zeci de Mb/s. 1.2 până la 2.6 I trebui să apară primele plăci
stocare sunt studiate de câţiva ani, Departamentul nou înfiinţat InPhase Gigapixeis/sec. de bază care vor folosi con­
memorarea magnetică a datelor se Technologies va urmări în special trollere USB versiunea 2.0.
face mult mai uşor şi de aceea descoperirea unui nou polimer rezis­ Chip de 5 Gb Specificaţiile acestora au fost
interesul pentru o altă metodă este tent cu posibilitatea de memorarea a D D R A M de la finalizate în anul 2000, iar acum
destul de scăzut. Chiar şi agenţia informaţiilor. Samsung sunt în perioada de testare.
US Defence Advanced Research a Detalii: w w w . l u c e n t . c o m Pe data de 7 feb­ Porturile USB sunt acum versi­
ruarie Samsung unea 1.1 şi sunt folosite pentru
PARCĂ AM FI ÎN SPAŢIU Electronics a conectarea modemurilor,
realizat un record camerelor digitale şi altor per­
Hyper t r a n s p o r t de la A M D la densitatea de
tranzistori pentru
iferice. Cu noua versiune viteza
va ajunge la un maxim de

A MD a anunţat la o conferinţă că un sistem şi o viteză de transfer a un chip de mem­ 480Mb/s, de 40 ori mai mult
lucrează împreună cu mai mult datelor între componentele unui sis­ orie DDR cu decât viteza actuală. Noua
de 1 00 de parteneri din industria cal­ tem de aproximativ 24 ori mai mare peste 4 miliarde specificaţie va permite o mai
culatoarelor şi comunicaţiilor pentru decât cea actuală. Cu un transfer de de tranzistori ipi bună utilizare a perifericelor de
a putea dezvolta şi adopta tehnolo­ date de aproximativ 6.4Gb/s această tipul hard discurilor portabile,
cu o capacitate
gia Hyper Transport. Cele mai mari tehnologie va fi folosită în toate imprimantelor, scanerelor şi a
de 4Gb. El
firme printre care Broadcom serverele din următoarea generaţie componentelor de reţea.
de calculatoare. funcţionează ia Cypress Semiconductor este
Corporation, Cisco Systems, Nvidia
şi Sun Microsistem vor folosi 1,8v, are o prima firmă care a început deja
această tehnologie pentru a obţine dimensiune de producerea unui controller USB
performanţe mai bune cu viitoarele E 645miT|2 şi este 2.0 numit EZ-USB FX2 care
o
lor produse. Hyper Transport, G primul chip real­ conţine un procesor la 8051 la
cunoscut anterior sub denumirea de izat cu o tehnolo­ 48MHz şi a unui model mai
E
LDTţLighting Data Transport), va gie de 10 microni. ieftin SX2 care va avea numai
cu
consta într-o legătură ultra rapidă Apariţia iui pe funcţiile de bază pentru porturile
3

între circuitele integrate. El va oferi o 5 piaţă este pre­ USB şi se va baza pe puterea
modalitate universală de conectare S de calcul a procesorului din sis­
conizată peste
care va simplifica designul şi tem.
ca aproximativ 3 ani.
numărul magistralelor de date dintr- •

Adunarea producătorilor
de memorie DDR
L a adunarea producătorilor de
memorie DDR de pe 6 februar­
ie au fost prezente mai mult de 40
ta se va începe producţia în masă
a memoriilor DDR şi în a doua
jumătate a anului 2001 preţul
chip-urilor este mai mică. Preţul
pentru DDR este încă mare
deoarece încă se construiesc mil­
grată. După această conferinţă
urmează a fi validate
următoarele 5 săptămâni o
în

de firme cunoscute din domeniul acesteia va ajunge cât cel al ioane de module SDRAM pentru mulţime de tipuri de memorie
componentelor electronice printre memoriei SDRAM. Procesul sistemele actuale. Un rol impor­ DDR PC2100. Deocamdată
care şi AMD. Principalii tehnologic de producere a memo­ tant la înglobarea noului tip de memoriile testate şi aprobate sunt
producători pentru acest tip de riei DDR este practic identic cu cel memorie îl vor avea producătorii produse de Samsung, Hyundai,
memorie Micron, Samsung şî de producere al chip-urilor OEM care vor folosi DDR pentru Micron şi Infineon.
Hyundai au anunţat ca anul aces­ SDRAM iar suprafaţa efectivă a sistemele cu placă video inte- Detalii: www.amd.com

PRIMUL MX CU 6 4 MB RAZELE ACŢIONEAZĂ

Hercules MX64
Pe s c u r t
Stocare de date pe filme fotografice
Marketing pentru
n urma unor experimente efec­ filme cu grosimea de 20 nm prin

U
Pentium 4
A

ltima noutate de la Hercules este tuate la Institute of Technology intermediul unei unde luminoase
Pe data de 19 feb­
o placă grafică cu procesor Nvidia din Georgia s-au obţinut nişte albastre cu lungimea de undă de
ruarie Intel a
GeForce2MX. Aceasta are 32Mb în rezultate care ar putea încuraja 515 nm. Razele cu lungime de
început o cam­
plus faţă de modelul anterior deci folosirea filmelor fotografice nor­ undă mai mare nu afectează fil­
panie de 300 mil­
64Mb memorie tip SDRAM. în rest male ca mediu de stocare a mul şi vor fi folosite pentru citirea
ioane dolari pentru
caracteristicile sunt asemănătoare: datelor. Acestea vor fi scrise pe datelor.
promovarea seriei
Ramdac 350MHz, AGP 4x, frecvenţa
de procesoare
memoriei 175MHz,
Pentium 4. Noile
lăţime de bandă CURENTUL SUA LA MARE PREŢ
reclame de pe
pentru
memorie
2.8Gb.
posturile de tele­
viziune vor avea Calculatoarele consumă
doar 2% din curentul SUA
drept slogan
"Procesorul
Pentium4. Centrul
lumii digitale",
www,intel.com C onform unui studiu efectuat
de Berkeley Naţional
Laboratory, consumul de energie
turile de a mări rezervele de
energie nu vor putea fi realizate
decât în decursul acestei veri şi
realizat de calculatoare şi echipa­ deja unele firme producătoare de
Licenţă Intel mentele Internet reprezintă 2% componente electronice au decis
pentru ACER din totalul consumului din SUA. să se mute sau măcar să se
Intel a acordat o Regiunea cu cele mai mari prob- extindă în alte zone.
Detalii: www.hercules.com
licenţă pentru pro­ eme este California unde efor­
ducerea chipurilor
A TREIA GENERAŢIE GEFORCE de Pentium 4
firmei Acer 2 NOI SUNETE HERCULES
Primele plăci Laboratories care
preconizează FORTISSIMO II
GeForce3 lansarea acestora

F
pe piaţă în această irma Hercules produce două

P rimele firme care vor vinde piăci toamnă. Acer va noi modele de plăci de sunet,
grafice cu noul NV20 de la Nvidia avea libertatea de bazate pe 2 versiuni deja exis­
vor fi Leadtek (Winfast GeForce 3), a produce chipuri tente pe piaţă. Muse XL are la
Asus (V8200), Elsa (Gladiac 920) şi cu suport fie pen­ bază noua generaţie de chipuri
Hercules (Prophet III). Caracteristicile tru memorie CMI 8738 produse de CMedia şi
tehnice sunt: Ramdac 350Mhz, 64Mb Rambus fie pentru suport pentru 4 difuzoare pentru
memorie DDR 3.8ns, 200MHz proce­ DDR. Acordarea
un sunet 3D în jocurile care
sor, 466MHz memorie, TV-out, şi un licenţelor către alte
folosesc DirectSound 3D, EAX
fiii rate teoretic de 3.2Gtexel/sec. firme este nece­
SOUND CAT 2.0, A3D1.0 sau I3DL2.
Preţul aproximativ pentru aceste plăci sară pentru că alt­
va fi de 550$, Frecvenţele de fel Intel nu ar mai AM Fortissimo II foloseşte Cirrus
Logic SoundFusîon CS4624 şi
funcţionare pentru noile procesoare putea face faţă
poate folosi 4 difuzoare plus o
sunt mai mici decât cele din seria concurenţei
pereche de căşti. Acest model
GeForce2Ultra dar performanţele vor reprezentate de
dispune şi de ieşiri şi de intrări
AMD.
£
fi mai bune datorită unei noi arhitec­
turi.
www.acer.com
v
Q^W^sf K A n II dgitale sub formă de conectori
SPDIF optic.
D e t a l i i : www.nvidia.com Detalii: www-hercules.com

18
SiSTEME DE SUNET PERFORMANTE AMD LUCREAZĂ...

Logitech Xtrusio DSR-100 Senzor termic


P rimul sistem de sunet
produs de Logitech
şi o mufă pentru căşti.
Preţul aproximativ al sis­
pentru AMD
A
pentru împătimiţii sunetu­ temului este de 179$. MD va rezolva problema
lui de calitate se numeşte Detalii: supraîncălzirii procesoarelor
Xtrusio DSR-100. Acesta www. ia următoarele versiuni de
este alcătuit din 4 sateliţi logitech.com Athlon şi Duron: Palomino şi
identici şi un subwoofer
Morgan. Procesoarele actuale
vertical din aluminiu şi are
produse de AMD nu dispun de
o putere totală de 100w
un senzor intern cum au cele
RMS (12w pentru fiecare
Pentium III şi Celeron, fapt ce
satelit şi 52w pentru sub­
face grea măsurarea exactă a
woofer). Butoanele pentru
temperaturii în general destul de
reglarea bass şi înalte se
mare pentru procesoare la
află pe subwoofer iar pe
frecvenţe ridicate. Dioda care va
telecomanda cu fir există
monitoriza temperatura şi cir­
•SBt cuitul de control termic va pre­
veni supraîncălzirea într-un mod
VIA VERSUS INTEL SPUNE,.. WiLL YOU? similar cu cel de la Pentium 4

IWILL KK2B6/R
adică vor opri efectiv

Chipset VIA m funcţionarea procesorului pentru


o perioadă mică de timp pentru

pentru P4 IWilI, primii care au implemen-


Itat direct pe plăcile de bază
MAK€ THINGS HAPPEN
hHp://www.Twiil.ncf
ca temperatura să mai scadă.
Detalii: w w w . a m d . c o m
controlerele SCSI şi IDE Raid,

V IA se consideră destul de
curajoşi pentru a prezenta
la expoziţia Cebit din 22 martie
au lansat pe piaţă 2 variante de
plăci cu chip KT133A pentru
anta cu Raid foloseşte drept
controller chip AMI® SE SCHIMBĂ Şl POLII?
procesoarele Thunderbird şi
care va avea loc la Hanovra un Duron KK266 şi KK266-R (vari-
MG80649). Alte caracteristici Schimbarea polilor
pentru aceste modele: Dual
chipset pentru procesoarele ATA 100, memorie maximă solari

D
Pentium 4 deşi nu au obţinut suportată 1.5Gb PC133 eşi deocamdată nu ne
licenţa de la Intel. Via sunt SDRAM, placă de sunet inte­ putem da seama, polii solari
îngrijoraţi că Intel va acorda grată C-Media CMI-87383D cu s-au schimbat între ei. Acest
licenţe către competitori cum ar suport pentru 4 boxe. Noua lucru care se întâmplă la fiecare
fi Aii, care deja are planuri pen­ serie de plăci se pare că exce­ 11 ani şi furtunile solare care
tru producţia masivă de chipse- lează în ceea ce priveşte posi­ acompaniază această schim­
turi începând cu toamna aces­ bilitatea overclock-ării proce­ bare pot produce dereglări în
tui an. Cu toate acestea prop­ soarelor prin programul Iwili funcţionarea sateliţilor sau a
unerea VIA de chip este aştep­ Micro Stepping. reţelelor electrice şi de calcula­
tată cu interes. Detalii: w w w , i w i i l . n e t toare.
Detalii: w w w . v i a t e c h . c o m

Media & Publicitate

•r

- dosare presă
- analize comparative
- buletine informative
'licitaţii¬
- obiecte promoţionale.personalizate

l a i t v u i u i , i i i . o , ijtm i a | i . l i u l u i c ^ i i
Tel. 2 5 0 . 5 3 . 7 2 ; tel/fax: 6 5 3 . 6 3 . 6 9
E-mail: raimedia@isp.acorp.ro
Daniel R o ş u : X \
Problema este destul de grea şi nu mâ pot pronunţa decât teoretic pentru că un test ^ \
real nu am făcut încă. Dacă îţi cumperi TNT2 şi vrei să te joci sigur o să te enervezi ^
că merge mult mai greu decât GeForce 2 MX.

Bogdan Ghinuleac p r e ţ u l plăcii e s t e de a rămas la 7 0 0 M H z ordinea c r e s c ă t o a r e a


E-mail 3 . 6 7 6 . 0 0 0 . Propunerea setează-l din nou la 6 0 0 performanţelor obţinute
n o a s t r ă e să mergi cum era la î n c e p u t adică în j o c u r i ordinea p r o c e ­
"Am o întrebare referitoare d i r e c t la firmă dacă la FSB 1 0 0 şi m u l t i p l i c a t o r s o a r e l o r e s t e Celeron,
la Top 5 - Plăci de bază t e l e f o n nu ai r e u ş i t să 6x. P r o c e s o r u l îl aduci Duron, Thunderbird,
KT133 din nr. 1/2001. în obţii informaţiile. din nou la 6 0 0 M H z Coppermine. Dacă t o t u ş i
acest top se specifică de d i r e c t din Bios: la o să rămâi cu Celeronul
placa DFI, AK74-EC, Mureşan Bogdan b o o t a r e apeşi DEL şi la 6 3 3 placa de bază nu
comercializată de Tape E-mail apoi în meniul o să t e a j u t e prea m u l t
Computers, că deţine 1 slot Frequency/Clock C o n t r o l la overclocking p e n t r u că
AGP 4X, 5 sloturi PCI, 1 setezi Auto Detect FSB-ul nu se p o a t e s e t a
"...Vreau să vă mai spun
slot ISA şi unul AMR, pre­ DIMM/PCI Clk = Enabled i n t e r m e d i a r d e c â t la
câ am un AMD Duron la
cum şi moduri ATA şi CPU Host/PCI/Spread 7 5 M H z sau la 8 3 M H z .
600 Mhz, cu 64Mb RAM,
33/66/100, placă sunet S p e c t r u m = Default Deci dacă s i s t e m u l nu
placă video nVidia Vanta la
inclusă şi FSB 100-133 apoi Save and Exit. p o r n e ş t e la 7 8 8 M H z sau
16 MbRam şi o placă de
MHz. Am dat un telefon la Dacă aţi u m b l a t şi în e s t e i n s t a b i l va t r e b u i să
bază Bîostar M7VKB
firmă şi mi-au spus că i n t e r i o r u l c a r c a s e i poate t e m u l ţ u m e ş t i cu
s o c k e t a VIA KT133 Mhz
această placă are într- aţi s c o s din greşeală 7 1 2 M H z . Dacă din cauza
ATX... Un prieten a venit la
adevăr un slot AGP 4X 5 coolerul de la p r o c e s o r banilor nu poţi să-ţi
f mine şi a încercat să îmi
sloturi PCI, 200 MHz FSB, sau p o a t e e blocat de c u m p e r i un p r o c e s o r
seteze procesorul la 700
însă mi-au mai spus că nu vreun fir. Verifică şi în Coppermine şi o placă de
MHZ. Calculatorul nu a mai
deţine nici unul ISA sau interior. bază cu c h i p s e t 1815 (la
4
vrut să pornească decât
AMR. precum şi că nu are c a r e să f o l o s e ş t i cu
atunci când am apăsat
ATA 100. In prezent nu ştiu Csavossy Robert adevărat memoria
tasta INSERT cred că era
ce să mai cred. Doresc să- Andras PC133J a t u n c i mai bine
tasta de resetare a BIOS-
mi fac un upgrade la placă E-mail c u m p e r i un D u r o n şi o
ului. De atunci se tot
şi la procesor (Athlon placă cu c h i p s e t KT133.
blochează în sensul că "Salut. Aş avea nevoie de
Thunderbird 1 GHz) şi în La m o n i t o r alege LG-ul
pornesc calculatorul şi îmi nişte sfaturi pentru viitorul
prima fază optasem pentru iar s i s t e m u l de o p e r a r e
scrie pe monitor Windows meu PC: 1)Eu m-am gândit
placa SOYO KTVTA. în Win ME.
Protection Error, You need Ia un Celeron2 la 633 MHz,
schimb placa DFI este to restart your computer. cu placă de bază Shuttle
exact ceea ce aş vrea eu Sau îmi apare faimoasa Spacewalker Av14. E bună Vlad
(conform revistei - toate imagine cu Windows98 şi placa asta pentru over- E-mail
tipurile de sloturi, ATA 100, se blochează sau după ce clocking? De exemplu la
sunet încorporat)." resetez calculatorul şi intru 800MHz cum s-ar purta? "Am o întrebare căreia nu
în Safe-Mode îi dau un 2)Philips 107 810, Lg i-am găsit răspunsul în
Dacă t e uiţi la poza plăcii "restart" pentru a intra cât Flatron 795ft sau Targa revistă: ce placă video e
de bază o să observi că de cât normal îmi dă erori 1796A? De ce? 3)128Mb mai bună Geforce 2 MX
dispune de t o a t e s l o - albastre. Kit-ul de Windows SDRAM PC133, 15Gb sau ATI Radeon 32Mb
t u r i l e de c a r e am s c r i s 98SE pe care îl am instalat HDD, GeForce2 MX, Maxi SDR, merită investiţia în
în revistă. Modelul nu cred că are erori Sound Fortissimo LT + cele una din plăcile video de
A K 7 4 - E C are un s o u t h deoarece şi după ce am de sus îmi ajung să am un mai sus dacă am AGP 1X.
bridge VIA 6 8 B B deci instalat Windows Millennium PC k lumea de gamer? Se mai pot rula jocuri pe
ştie şi ATA 1 0 0 . Mai de pe un CD cu licenţă tot 4)Win ME sau Win98SE?" un K6-2 350Mhz cu 64
există şi un model A K 7 4 - aşa se comportă. V-aş RAM şi Tnt 2 M64 (mama
SC cu s o u t h bridge ruga să îmi trimiteţi un e¬ în primul rând dacă vrei nu mă crede când îi zic că
6 8 6 A c a r e nu s u p o r t ă mail cu ce aş putea să fac să ai un c a l c u l a t o r p e r ­ nu). Şi în final un game
d e c â t ATA 6 6 dar în pentru a-l repara. Sunt formant procesorul pad bun cam cât costă?"
r e s t a r a t ă i d e n t i c deci şi cazuri când se blochează Celeron e s t e cea mai
ea dispune de s l o t ISA şi în jocuri şi pe ecran apar p r o a s t ă alegere d i n t r e Placa ATI Radeon 3 2 M b
AMR. Placa t e s t a t ă a tot felul de dunguliţe." t o a t e cele posibile (în SDR e s t e p r e z e n t a t ă în
f o s t o f e r i t ă de Tape afară de cazul în c a r e numărul 1 7 al r e v i s t e i şi
C o m p u t e r s şi pe o f e r t ă Dacă p r o c e s o r u l alegeai un Cyrix]. î n a r e r e z u l t a t e mai bune
diverse

d e c â t GeForce 2 Mx d a r pe c a r e le f a c e m s u n t pe Placa de bază pe c a r e o Mea Cristian


e s t e şi mai scumpă cu un s i s t e m cu W i n 9 8 SE ai e s t e d e s t u l de bună şi E-mail
a p r o x i m a t i v 5 0 $ . Faptul proaspăt i n s t a l a t şi doar p e r m i t e overclockarea
că ai AGP 1x nu e s t e aşa cu placă video [fără placă p r o c e s o r u l u i . Ceva nu ai Am un Celeron 2 700Mhz
1l

i m p o r t a n t dar contează r e ţ e a sau placă de făcut cum trebuie pentru (10,5 X 66) ia care vreau
d e s t u i de m u l t p r o c e s o r u l s u n e t ) . Dacă s e t ă r i l e d r i ­ că puţin overclocking t o t să-i fac overclocking, setân-
şi al t ă u î n t r - a d e v ă r e s t e verului D e t o n a t o r s u n t t r e b u i a să meargă. du-i bus-ul la 100Mhz. O să
c a m depăşit. Chiar dacă o lăsate pe d e f a u l t singurul P e n t r u a face overclock­ funcţioneze cât de cât nor­
s a - ţ i c u m p e r i una din cele l u c r u c a r e mai poate ing la p r o c e s o a r e l e mal cu bus-ul la 100? Dacă
2 plăci de c a r e vorbeai afecta testele Direct3D Celeron II t r e b u i e m o d i f i ­ nu, îi scad şi multiplicatorul,
t o t nu o să poţi juca bine e s t e driverul AGP al plăcii c a t ă f r e c v e n ţ a FSB. Deci setându-l la 7, deci 7X100
ultimele jocuri apărute. de bază. P e n t r u t e s t e l e î n c e a r c ă să măreşti F S B - => 700 Mhz dar cu bus-ul la
Dacă faci upgrade ar fi OpenGI t r e b u i e să fii ul plecând de la valoarea 100?"
bine să mai adaugi şi încă a t e n t să dezactivezi s i n ­ s t a n d a r d 6 6 M H z şi
6 4 M b memorie p e n t r u cronizarea cu r e f r e s h u l testează stabilitatea sis­ Nu se poate ş t i niciodată
sistem. m o n i t o r u l u i . D r i c u m placa t e m u l u i . Dacă la un s i g u r până la ce f r e c v e n ţ ă
M 6 4 e s t e m u l t prea moment dat calculatorul poate merge un p r o c e s o r
Andrei, Oradea slabă p e n t r u s i s t e m u l pe se blochează sau overclockat aşa că nu pot
E-mail c a r e îl deţii şi ar fi bine W i n d o w s - u l nu mai e s t e ştii sigur dacă o să mai
să-ţi c u m p e r i măcar un s t a b i l poţi să î n c e r c i să pornească la 1 0 5 0 M H z .
GeForce 2 MX. măreşti puţin t e n s i u n e a
"...aş dori să vă pun câteva M u l t i p l i c a t o r u l nu se
de a l i m e n t a r e a p r o c e - .
întrebări referitor la sistemu poate modifica la
s o r u l u i Casta p r e ­
pe care îl folosesc şi p r o c e s o a r e l e Intel deci
Bogdan supunând că p r o c e s o r u l
anume: P3 733 MHz, 64 nici v a r i a n t a a doua nu
E-mail nu se blochează din cauza
SDRAM PC 133, TNT 2 e s t e posibilă. Dacă vrei
căldurii prea mari c a r e nu
M64 Pro 32 MB. Specific că neapărat overclocking şi
mai p o a t e fi disipată de
sistemul de operare este "Merită să cheltui 30$ pe dispui de o placă de bază
radiator].
Windows 98 SE. Am făcut altceva dacă îmi iau TNT2 bună s u n t şanse mari ca
benchmarkul 3D Mark 2000 Ultra în loc de GeForce2 p r o c e s o r u l să meargă la
pe el folosind Detonator Mx, sau mai bine îmi iau Tony 83MHz x 10.5
6.31 de pe nr. 15, DirectXS GeForce-ul? Altceva - o E-mail multiplicator.
şi în rezoluţie de 640*480* femeie bună, dar ieftină (de
16 folosind opţiunile double fapt, cred ieftină le caracter­ "Am un Celeron II la 600
buffer şi texturile toate pe izează pe majoritatea)." (seria SL4PB,la 1.7v) şi o
16bit obţinând scorul de placă de bază Acorp 6BX83
3100. Am observat că în Problema e s t e d e s t u l de (cam slăbuţă). Am reuşit să- "Am păţit o belea cu AGPu
numărul 16 aţi făcut câteva grea şi nu mă pot p r o ­ mi overclockez procesorul la şi ca rezultat nu pot folosi
teste pentru cititori unde un nunţa d e c â t t e o r e t i c pen­ 1008Mhz (112x9), fără să nici un accelerator pe slot
TNT 2 Vanta cu 16 Mb pe t r u că un t e s t real nu am măresc voltajul (nici nu se AGP. Aşa că până îmi
un P3 700 MHz a luat 3508 f ă c u t încă. Dacă î ţ i poate pe placa asta). Am cumpăr o placă de bază
în aceeaşi rezoluţie. Vreau c u m p e r i TNT2 şi vrei să mai montat şi un cooler nouă aş vrea să ştiu ce
să precizez că scorul l-am t e joci, s i g u r o să t e Spire M324-20B3 (ca să fiu piâci video pe PCI cu 16
obţinut fără să umblu la dri­ enervezi că merge m u l t sigur). Placa mea nu (32) megi există .. şi ceva
vere ci aşa cu totul pe mai greu d e c â t GeForce suportă hardware monitor- preţuri (dacă se poate). Mă
default settings. întrebarea 2 MX dar probabil că acel ing aşa că a trebuit să "văd" gândesc la nişte modele de
mea este că numai atât altceva t e va ajuta să t e cu degetele cât de tare se TNT2 sau V3." .
poate TNT-ul sau sunt mai linişteşti. Totul încălzeşte. Nu se încălzeşte
opţiuni în afară de over- depinde numai de t i n e . peste 40 de grade după S-ar p u t e a să mai găseşti
clocking care ar modifica părerea mea. Credeţi că pe undeva ori un Voodoo3
scorul? Dacă da, care? Manea Alexandru, dacă sistemul meu 2 0 0 0 cu 1 6 M b pe PCI
Cum aţi obţinut aşa o per­ Călăraşi functzionează stabil la (aproximativ 8 5 $ ] sau un
formanţă cu acel Vanta, mă E-mail frecvenţa asta, atunci proce­ TNT2Pro t o t cu 1 6 M b
refer la setările pe care sorul o să se strice după o
"Problema mea este că pro­ (dacă ai reuşi să găseşti
le-aţi folosit ia driver cât şi vreme sau vreo compo­
cesorul meu (Mendocino ar t r e b u i să c o s t e a p r o x i ­
în 3D Mark 2000?..." nentă? Menţionez că până
566 Mhz) nu poate fi "over- m a t i v 8 0 $ ] . O r i c u m dacă
acum (de 3 săptămâni) nu a
clock-uit", cel puţin aşa cred vrei să le c u m p e r i noi o
Şi luna a c e a s t a am t e s ­ dat nici-o eroare.".
eu pentru că am încercat. să fie cam g r e u de găsit
t a t o placă TNT M 6 4 şi în Din păcate, nici un rezultat. p e n t r u că m a j o r i t a t e a
3DMark 2 0 0 0 a obţinut Mă întreb dacă este de vină Dacă p r o c e s o r u l nu se f i r m e l o r au t r e c u t de
2 6 1 3 în 8 0 0 x 6 0 0 x 1 Bbit. placa mea de bază (SOYO încălzeşte t a r e în t i m p u l multă v r e m e la plăcile pe
T e s t u l cu V a n t a l-am SY-7VBA FSB 133) dar nu funcţionării şi dacă AGP şi cele pe PCI nu se
f ă c u t e x a c t cu driverele cred pentru că ea suportă s i s t e m u l e s t e s t a b i l nu mai produc.
de c a r e v o r b e ş t i deci peste 1 Ghz. Singura alter­ se p o a t e î n t â m p l a nimic
Detonator 6 . 3 1 , DirectX nativă ar fi mărirea voltajului aşa că poţi s t a l i n i ş t i t şi
8 . 0 iar s e t ă r i l e p e n t r u procesorului dar nici aşa nu să t e bucuri de calcula­
D i r e c t 3 D din driver au cred că ar merge. Voi ce t o r u l t ă u la 1GHz.
f o s t cele default. T e s t e l e spuneţi?"

t
I

njur ///

i '

A. Lucian above p r i n t e r d r i v e r s A Webcam 3Com şi cam atât. plăcilor Nvidia, ceva de


E-mail Mai îmi trebuie ceva." genul: am o placă Nvidia
Paşca Bănuţ V a n t a T n t 1 - 2 M 6 4 GeForce
E-mail La c a l c u l a t o r doar m o n i t o r Pro U l t r a ] . T o t la un e v e n t u ­
"...Am un AMD Athlon 600 cu
mai mare dar în general al upgrade ar t r e b u i să mai
placă de bază Acorp - chipset
maşină, a p a r t a m e n t , ..aaaa şi c u m p e r i şi 6 4 M b p e n t r u s i s ­
VIA KX133. Merită să trec la un "....am o nedumerire în legătură
a p a r e n t femei după c u m îmi t e m . După un upgrade la
Via KT133 si un Duron700? Va cu PC-ul meu? Configuraţia
spune A n d r e e a să î ţ i t r a n s ­ placa video o să poţi juca
mai produce AMD procesoare mea este: placă de bază: S370
mit. d e s t u l de bine orice joc cu
pe platforma SLOT A? Mai are VIA GIGABYTE VA7+ CPU
grafică 3D mai puţin Delta
viitor această platformă?" Celeron 566 Mhz DIMM 128 .
Avramuţ Vlad, Force 1 care nu o să meargă
SDRAM PC133 Voodoo 3 2000
Arad bine niciodată p e n t r u că e
D i f e r e n ţ e mari de p e r f o r ­ în testul cu 3DMark nu
r e a l i z a t cu voxeli.
manţă nu vor e x i s t a î n t r e depăşesc 1900-2000 puncte,
cele 2 s i s t e m e şi de aceea de ce? Am citit în revista voas­ "...Am şi eu o problemă. Am o
nu se m e r i t ă să schimbi c a l ­ tră punctaje care mă sperie! Eu placă de bază Acorp AH61 AGP Stângaciu Marius
c u l a t o r u l deocamdată Casta cred că PC-ul meu nu este 100mhz, procesor AMD-K62 E-mail
presupunând că t r e b u i e să chiar aşa de slab, ca să fie aşa 400Mhz, Riva TNT2 32Mb. Aş
plăteşti o diferenţă p e n t r u o mare diferenţă între punctajul dori să ştiu ce ar trebui upgra- "PROBLEMĂ: Am un modem
Duron]. Procesoare pentru meu şi al vostru, nu cred că dat la bătrânul meu PC, în limi­ "56kifxE Internai Modem" -
SLOT A nu se mai produc şi doar o diferenţă între placa ta stocului meu de cash de hardware. Internetul merge dar
nici nu o să mai apară deci video şi procesor (adică al meu aproximativ 180-200 USD. 11
după aproximativ 40 min. mi se
K x 1 3 3 nu are nici un viitor. şi PC-urile cu care faceţi deconectează (o dată cu asta
Dacă nu t r e b u i e să dai bani testele voi) să fie un punctaj de Păi cu 2 0 0 $ schimbi e x a c t intervine reconectarea şi alte
în plus pe Duron poţi î n c e r ­ peste 1500 puncte! Luna tre­ placa şi p r o c e s o r u l . Ideal ar impulsuri mâncate); reţeaua e
ca să schimbi acum s i s ­ cută am trecut de la 64 fi un Duron 7 0 0 şi placă de digitală (linie internaţională),
t e m u l , dacă t r e b u i e să SDRAM la 128 SDRAM şi am bază cu K T 1 3 3 . Dacă vinzi şi conectare prin dial-up, din
plăteşti mai bine a ş t e p ţ i câştigat in jur de 150 de puncte p l a c a + p r o c e s o r + p l a c a video TG.MUREŞ, mai exact
j u m ă t a t e de an să-ţi c u m p e r i în 3DMark! E posibil doar atât? veche poţi să-ţi iei un Duron provider: NETSOFT. Totodată
un s i s t e m mai bun d e c â t ce Un prieten are un PC mai per­ mai p u t e r n i c şi eventual un viteza nu prea depăşeşte
pe c a r e îl ai tun Thunderbird formant ca al meu şi el are GeForce 2 MX, 3.7kbps. Un driver mai nou ar
cu o placă DDR). aceeaşi problemă, dar el o putea să corecteze conexi­
duce mai prost ca mine, lui nu-i llea Cristian unea? Dacă da, nu mi-ai putea
depăşeşte 1400 de puncte." E-mai indica vreun site? Calculatorul
Neo
E-mail nu cred că ar putea să
Deşi î ţ i vine g r e u să crezi încetinească conexiunea sau
Ce îmi recomandaţi pentru
totuşi diferenţa este f o a r t e să o întrerupă, am 64Mb de
"Ce părere aveţi? Leadtek TNT grafica 3D şi jocuri? Un
mare. Numărul t r e c u t am RAM şi CPU de 350 Mhz! Eu
2 PRO PCI sau 3DFX Voodoo Celeron2 700 sau Duron 700?
t e s t a t Voodoo5 5 5 0 0 P C I pe bănuiesc să fie firele de tele­
5 5500 PCI?" fon, care toate 4 din fir sunt
un Coppermine 7 0 0 şi a Duron 7 0 0 e s t e mai bun şi
o b ţ i n u t doar 2 8 7 1 de legate într-o singură duză.
A m t e s t a t ambele modele şi mai ieftin.
p u n c t e în 1 0 2 4 x 7 6 8 x 3 2 b i t . Dacă leg separat telefonul şi
e s t e evident că Voodoo 5 netul la o duză dublă s-ar
e s t e m u l t mai bună în orice Valori f o a r t e mari în 3 D M a r k Victor R.
2 0 0 0 obţin plăcile din familia rezolva deconectările neaştep­
joc sau t e s t . Oricum î n t r e ­ tate? Voi ce ziceţi?"
barea e s t e c a m deplasată GeForce, p e n t r u că folosim
deoarece d i f e r e n ţ a de p r e ţ opţiunea h a r d w a r e TSJ_ a c t i ­
"Kay băieţi aş avea şi eu o
d i n t r e cele două plăci e s t e vată, i n s t a l a t e pe o placă cu Firma c a r e a p r o d u s
problemă..,. Am un AMD Athlon
de a p r o x i m a t i v 1 4 0 $ , Dacă procesor AMD (acestea modemul tău a d a t f a l i m e n t
K7 la 600Mhz 64Mb RAM, o
obţin r e z u l t a t e mai bune în 1 9 9 9 dar d r i v e r e mai noi
vrei să-ţi c u m p e r i o placă cu placă video Nvidia Vanta Tnt2
d e c â t Intel]. Tu ai d e c â t cele pe c a r e le
a c c e l e r a r e şi nu dispui de M64 la 32 Mb rulează sub Win
combinaţia cu cele mai slabe f o l o s e ş t i s - a r putea să
s l o t AGP cel mai bine t e 98 şi totuşi PC-ul merge foarte
r e z u l t a t e în a c e s t t e s t : g ă s e ş t i la
m u l ţ u m e ş t i cu un Voodoo2 încet. Nici nu pot rula Delta
Celeron + Voodoo care nu http://www. modem-
sau o placă Riva TNT. Force 1 ca lumea pe el ce să
ş t i e T & L P.S, help.freeserve. co. uk/mfc/atla
mai zic de Straship Troopers s. h t m l # 5 6 K i f x E , eventual
Sorin Minea sau Hitman. l-am dat Scandisk, împreună cu un upgrade la
E-maii Andrei Defrag (şi o mamă de bătaie) şi v . 9 0 p e n t r u v i t e z e mai mari.
E-mail tot nu merge cum trebe. Ce pot E s t e f o a r t e bine să-ţi faci
"Am o imprimantă laser, DATA sa fac?" r o s t şi de o priză telefonică
PRODUCT LZR 650 şi nu "Am aşa ceva: T-bird 800,Mb dublă dar a s t a nu
găsesc driver. Dacă o instalez Epox 8kta2 ATA100, 256 ram, Placa video se pare că e s t e garantează dispariţia
ca HP.XXX până listează 2 Hdd 20Gb Quatum Fireball cu problema s i s t e m u l u i t ă u deconectărilor. Dacă după
pagini durează 5 minute.' ii ATA100, GeForce2 MX, Cd-Rw p e n t r u că pe un A t h l o n la i n s t a l a r e a driverelor mai noi
4x4x32x, Cd-Rom Sony 48x, 6 0 0 t r e b u i e să f o l o s e ş t i o o să fii în c o n t i n u a r e
Monitor 15",Creative placă video mai bună [nu d e c o n e c t a t î n c e a r c ă să
A m î n c e r c a t să c a u t d r i ­
Soundblaster Live Value, s u n t prea sigur de modelul v o r b e ş t i d i r e c t cu cei de la
verele pe I n t e r n e t dar se
Creative Sound works Digital plăcii t a l e dar dacă t e mai N e t s o f t poate î ţ i vor da un
pare că nu există şi ca să
subwoofer, Gamepad Logiteck, gândeai puţin p u t e a i să c o n ­ s t r i n g de iniţializare specia
c i t e z : " D a t a p r o d u c t s does
modem intern USR 56k IBM, centrezi toată istoria p e n t r u modemul t ă u .
not w r i t e or d i s t r i b u t e t h e

22
I

Gloriâ
tm
• VTCD

i
• f.ţ • •

92
c

''«li

• >

I
I

MW jF

r
i

H-8001 S z e k e s f e h e r v â r , P f . : 1 7 5 . P h o n e : + 3 6 - 2 2 - 3 2 9 - 1 3 2 ,
Fax: +36-22-329-133 E - m a i l : i n f o @ v t c d . h u
p
Interviu

dl Bogdan Nicoia, Product Manager îa Fujifiim România


T: Adrian Doroteţ;

stat de vorbă cu dl Bogdan


Nicoia, Product Manager la
Fujifiim România. ţinto*

ttvsnt* titr,w
XPC: Cititorii noştri sunt
c â t de cât familiarizaţi cu i vutca

conceptul de fotografie dig­ «JTO» (CUKUbpLU

itală. Care sunt avantajele


H0W itfff CCftt
şi dezavantajele acesteia vunori
faţă de fotografia clasică? •1 hW van
«AKhJtOA tmn
u există nici o îndoiaiă auraa
| c ă fotografia clasică
BN: Avantajele fotografiei d i g i - '
^ î ş i trăieşte ultimii ani UOtVHW
tale pleacă în primul rând de DtîV

de viaţă şi că mileniul III


la faptul că orice imagine cap­
aparţine fotografiei digitale. MC
ft
tată de aparatul foto digital
C a l c u l a t o a r e i artefactele
poate fi stocată în memoria expusă pe acelaşi tip de hâr­ pe plan românesc?
electronice, gadget-urile de tot
aparatului foto, a c a l c u l a t o r i tie fotografică cu cel folosit în
felul nejnvadează viaţa şi
lui, poate fi modificată, poate mod curent de laboratoarele BN: Surprinzător de bun.
doar conservatorii şi veşnic-
fi scrisă pe orice fel de suport analogice. Dezavantaje?
nemulţumiţii se tem de
media, poate fi ştearsă în Dacă ne referim la aparatele XPC: Care sunt c a r a c t e r i s ­
efectele lor negative.
funcţie de dorinţa utilizatorului foto, singurul dezavantaj ar fi ticile care individualizează
Fotografia nu a fost printre
sau poate fi trimisă oriunde în preţul de achiziţie încă destul Fuji pe piaţa camerelor f o t o
primele domenii care să
lume prin intermediul de mare pentru buzunarele digitale?
îmbrăţişeze cu braţele
Internetului. Datorită noilor românilor. Dacă vorbim în
deschise revoluţia tehnolog­
tehnologii de captare, prelu­ schimb de laboratoarele foto BN: Faptul că Fujifiim
ică, însă nu a trecut mult până
crare şi printare, fotografia digitale, acestea nu prezintă investeşte enorm în cercetare
ce marile companii au realizat
digitală a ajuns să practic nici un dezavantaj, ci şi dezvoltare a făcut ca
potenţialul universului digital,
depăşească performanţele (în din contră, rezultatele sunt net Fujifiim să fie singura care
în prezent avalanşa de
ceea ce priveşte rezoluţia, în avantajul laboratoarelor foloseşte Super CCD-ul pen­
aparate foto digitale şt noi
claritatea, reproducerea digitale. tru aparatele foto-digitale. O
tehnologii fiind de neoprit.
culorii) fotografiei clasice, mai mică explicaţie: piesa de bază
Pentru mai multe detalii
ales dacă luăm în considerare XPC: Cum apreciaţi a aparatului foto este CCD-ul.
despre acest fenomen, am
faptul că imaginea este impactul acestei tehnologii Acesta este compus dintr-un
număr de fotooefule drep­
tunghiulare; Super CCD-ul
1—' produs de Fujifiim dispune în
schimb de fotocelule octogo-
nale. Datorită acestui fapt,
rezoluţia imginii captate va fi
de 3, 6 ori mai mare pe
aceeaşi suprafaţă. Asta
înseamnă că imaginea cap­
tată cu un Super CCD va fi
mai clară, ou o tonalitate lin­
eară, foarte mare acurateţe,
culori identice cu cele pe care
le vede ochiul uman, viteză
foarte mare la expunere
1/2000S)

XPC: Care e s t e echivalen­


t u l vitezei de fotografiere
de la aparatele clasice în

Una dintre imaginile tipice


folosite pentru a verifica nivelul
şi calitatea capturii unei
camere foto digitale.
Fotografia "pe om" este un test de
bază pentru camereîe foto digitale,
reproducerea impecabilă a culorii
pielii fiind o recunoaştere directă a
\A\calităţii sale.

fotografia digitală? Se poate peste 6 milioane de pixeli; de XPC: Ce servicii conexe de


fotografia un glonţ plecând de asemenea Fuji este prima şi sin­ fotografie digitală se pot oferi
pe ţeavă [situaţie posibilă în gura firmă producătoare de labo­ posesorului unei astfel de
cazul fotografiei clasice n.n)? ratoare digitale la care tehnolo­ camere foto?
gia de expunere, prelucrare şi
BN: Pentru aparatele foto digi­ printare este în întregime digitală BN: Pe lângă faptul că posesorul
tale FUJI viteza ia expunere (unele din aceste laboratoare unui aparat foto digital poate
variază în funcţie de model între digitale funcţionează deja în descărca fotografiile aproape
1/4 şi 1/2000 secunde la România). Se pare că Fujifiim imediat, laboratorul foto digital
expunerea automată şi între 3 şi pregăteşte şi atte surprize pentru Frontier 350 marca Fujifiim
1/2000 la expunerea manuală. viitorul apropiat. poate oferi servicii de prelucrare
Povestea cu glonţul este ade­ profesională a imaginilor, poate
vărată. XPC: Ce ne puteţi spune în printa calendare, cărţi de vizită,
legătură cu t r a n s f e r u l mai multe fotografii pe un singur
XPC: Camerele obişnuite fotografiilor de pe aparatul format, poate prelucra fotografia
folosesc t i p u r i de film diferite fotodigital pe un alt mediu? conform dorinţei clientului, poate
pentru diverse medii sau Dacă utilizatorul unei camere primi şi prelucra imagini trimise
tipuri de iluminare. Care este f o t o digitale nu dispune de un pe e-mail, poate scrie imaginile
corespondentul acestei t e h n i ­ PC, ce soluţii i se oferă? primite pe un CD (care va
ci în fotografia digitală? include şi un program de prelu­
BN: Orice producător de aparate crare "pentru acasă"). Aceasta
BN: Sensibilităţile echivalente în foto digitale care se respectă nu este tot. pentru că în perma­
comparaţie cu filmele clasice pot furnizează împreună cu aparatul nenţă software-ul laboratorului
varia de asemenea în funcţie de şi softul necesar descărcării (în prezent acesta dispune de
modelul folosit şi sunt de imaginilor pe PC. în cazul patru tipuri de software diferite)
100,200,400,800,1600 şi chiar Fujifiim acest soft poate fi Twain este îmbunătăţit şi astfel gama
de 3200 ISO. Driver for downloads (Adobe de servicii oferite creşte. Ce este
Photodeluxe Home Edition) pen­ bine de ştiut este că acest tip de
tru Windows şi Macintosh sau laborator digital permite şi prelu­
XPC: Ce f o r m a t e de imagine
mai nou USB driver, Exif crarea imaginilor de pe orice film
se folosesc în fotografia digi­
Viewer, DP Editor, Apple fotografic, diapozitive, fotografii,
tală?
QuickTime 4.0, Adobe aparate digitale şi orice tip de
PhotoDeluxe Home Edition 3.0 suport media.
BN: Formatul de imagine cel mai
des folosit este bineînţeles de asemenea pentru Windows şi
JPEG, dar, pentru unele modele, Macintosh. Dacă utilizatorul nu XPC: Ce oportunităţi pentru
pe lângă JPEG se folosesc în dispune de un PC, cea mai t r u c a r e a fotografiilor oferă
funcţie de necesităţi şi formatele simplă soluţie este sâ-şi mediul digital?
TIFF-RGB şi TIFF-YC. conecteze aparatul foto digital la
televizorul de acasă prin inter­ BN: Oportunităţile pentru tru­
mediul cablului de transfer inclus carea fotografiilor sunt practic
î : Care s u n t noile tehnologii
în kitul de vânzare al aparatului; limitate doar la numărul de pro­
cu care va "ataca" Fuji la
a doua soluţie ar fi să grame dedicate acestui lucru.
a c e s t început de mileniu?
achiziţioneze un printer laser Fujifiim oferă pe lângă cele 4
Fujifiim NX70 care poate printa programe folosite pe laboratorul
R: în primul rând Fuji vine cu
de pe Smart Media pe hârtie Frontier 350, un program reaiizat
Super CCD-ul, apoi sunt noile
termoautochrome. în colaborare cu Microsoft (den­
modele de aparate foto digitale
pentru amatori ia rezoluţii de umit Microsoft Picture It! Express
2001 for Windows, Fujifiim
Photoware/EZ for Macintosh)
fljiwtwroisiiK* program ce va fi livrat împreună
cu fotografiile (de orice fel) pre­
lucrate şi transferate pe un CD
dedicat acestui lucru în labora­
toarele Frontier 350 (sub denu­
mirea de Fujicolor CD).

uram XPC: Vă mulţumim


iftfwti
Mai rapid d e c â t Rapidul
Tip produs: Procesoare
Intel P e n t i u m Redactor; Daniel Roşu

Noua generaţie de
procesoare peste
1000 MHz
in păcate proce­
soarele Pentium II
care au fost o vreme
cele mai performante de pe
piaţă au rămas la frecvenţa
de 1GHz. Pentru a putea
face faţă concurenţei com­
pania Intel a fost nevoit sâ
introducă pe piaţă un proce­
sor cu o nouă arhitectură
numită NetBurst şi primu
procesor IA-32 care o
foloseşte: Pentium 4.
Primele procesoare din
această familie sunt cele la
1.4GHz şi 1.5GHz, cele mai
rapide procesoare din famil­
ia x86. Noua arhitectură are
avantajul că procesoarele
care o vor folosi vor putea Alte îmbunătăţiri aduse faţă tent pe procesoarele PIN şi pentru conectarea cu placa
creşte foarte rapid frecvenţa de arhitectura P6 sunt mult mai mic decât cel de de bază. Aceasta se
de funcţionare. NetBurst Advanced Dynamic pe procesoarele Athlon care numeşte acum Socket-423
micro-arhitecture cuprinde Execution, Advanced au 64Kb de cache L 1 . Cu şi din păcate se pare că va
Hyper Pipelined Transfer Cache, Enhanced reducerea cantităţii de fi folosită doar până la
Technology, Rapid Floating Point & Multimedia cache se reduce totuşi şi jumătatea acestui an, Intel
Execution Engine, Unit, Streaming SIMD latency-ul acesta fiind cu urmând apoi să treacă la
Execution Trace Extensions 2. Tehnologia 50% mai mic la P4 decât la Socket 478. Cu acest lucru
^ Cache şi un Hyper Pipelined se referă la Athlon. în ceea ce priveşte AMD va avea iarăşi un
faptul că acum proce­ cacheul L2, P4 depăşeşte avantaj mare pentru că şi
FSB de
soarele vor avea un cu mult celelalte proce­ viitoarea generaţie de pro­
Ik 400MHz.
pipeline cu o adâncime de soare. Transferul de date cesoare de la ei vor
20 de nivele, dublu fată de dintre acesta şi procesor se funcţiona tot pe Socket A.
numărul lor la familia de face pe fiecare ciclu de Procesul de fabricaţie este
procesoare PIN. Acest lucru ceas şi pe 256 biţi oferind o deocamdată pe 0.18
va fi principalul motiv pentru lăţime de bandă de 48Gb/s microni şi foloseşte inter-
care procesoarele pot pe când un Athlon la conectori din aluminiu, dar
funcţiona la o viteză mult 1.5GHz ar atinge doar Intel are planuri pentru tre­
mai mare ele pur si simplu 6Gb/sec. Succesul pe care cerea la interconectori de
efectuând mai puţine cal­ Intel l-a avut prin folosirea cupru până la sfârşitul
cule pe un ciclu de ceas. _ setului de intrucţiuni SSE acestui an şi apoi proces
Rapid Execution Engine va fi continuat probabil prin tehnologic pe 0.13 microni.
se referă la ceie 2 SSE2 care are în plus 144 Numărul de tranzistori este
L unităţi de calcul pen­ de instrucţiuni noi. de doar 42 de milioane
tru numere întregi Problema este câ deocam­ (Athlon are 37milioane) dar
care funţionează la o dată nu există programe suprafaţa chip-ului este
frecvenţă dublă faţă care sâ folosească aceste imensă: 217 mm2. Căldura
de cea a procesoru- instrucţiuni dar cu apariţia disipată de procesorul la
ui. Pentium 4 are lor se va observa mai mult 1.5 GHz nu este atât de
un cache L1 de ca sigur o creştere a perfor­ mare, acesta fiind aproxi­
8kb, jumătate mantelor. Pentium 4 mativ egală cu cea disipată
din cel exis- foloseşte şi o altă interfaţă de un Athlon la 1GHz adică
Protueare

-1

I
9113 puncte. Rezultatul Sandra. Rezultatul la testu
este destul de slab pentru CPU este 2600 puncte
câ Thunderbirdul la 1GHz (Thunderbird a obţinut
pe care l-am testat a 2827 de puncte) iar la mul­
obţinut cu aceeaşi placă timedia doar 2858 de
video 8256 puncte. puncte. Un rezultat impre­
Diferenţa este foarte mică sionant este totuşi cel de la
dacă ne gândim că proce­ testul de memorie: FSB -ul
soarele sunt despărţite de de 400MHz şi memoria
400MHz iar Thunderbirdul Rambus au adus un rezul­
nu a fost ajutat de o memo­ tat de 1261 puncte (doar
rie DDR care s-ar putea 381 de puncte pentru
compara cu cea Rambus Thunderbird), Dacă câteva
din sistemul P4. Pe cei FPS-uri în plus la Q3 vă
care îşi vor cumpăra P4 nu vor ajuta să jucaţi mai bine
54w. îi sfătuiesc să ruleze Sisoft atunci P4 este procesoru
Singurele
plăci de bază pe care vor
suplimentar pentru tensi­
putea funcţiona proce­
unea de +12v care este
soarele P4 sunt deocam­
folosită pentru o mai mare
dată cele cu chipset i850.
stabilitate a sistemului la
Frecvenţa bus-ului pentru
această frecvenţă mare.
procesoarele P4 este
După toate aceste
100MHz multiplicat de 4 ori
caracteristici de-a dreptul
(ceva asemănător cu AGP
impresionante, teoretic pro­
care este pe plăcile mai noi
cesorul ar trebui să obţină
4x deşi funcţioneză la
rezultate excelente în orice
aceeaşi frecvenţă) deci
test actual. Din păcate
efectiv 400MHz cu lăţime
rezultatele nu sunt pe
maximă pentru transferul
măsura aşteptărilor deşi
de date de 3.2 Gb/s.
sunt cele mai bune pe care
Memoria folosită este
i m

RDRAM şi probabil VIA vor e-am obţinut până acum.


V
fi primii care vor lansa vari­ ntel se laudă cu faptul că
ante de plăci care să Pentium 4 dispune de cea Pentiun{r) Hi Procesor AjchKecTuMi BW<k DA^ram
folosească memorie mai bună performanţă pen­
SDRAM sau chiar DDR. tru calculele în virgulă
Datorită contractului dintre mobilă dar aceasta este
Intel şi Rambus fiecare pro­ deocamdată chiar mai
cesor P4 este vândut slabă decât cea a unui pro­
împreună cu 2 RIMM-uri de cesor PIN care ar rula la
64Mb memorie RDRAM aceeaşi frecvenţă.
PC800. Tot cu P4 este Rezultate mai bune nu se
nevoie acum de o altă car­ vor putea obţine doar la
casă şi sursă de alimenta­ rularea aplicaţiilor opti­
re. Carcasa este necesară mizate SSE2. La testul de
pentru a putea instala 3DMark2000 în rezoluţia
coolerul mare al procesoru­ 640x480x16 cu ajutorul
lui iar sursa nouă trebuie unei plăci Asus GeForce 2
să dispună de un conector Ultra P4 testat a obţinut

3D Mark Winstone99 SiSoft Sandra


2Q00

Coppermine
1000Mhz

1 a

Normal
CC

T
CPU Dhryatone FPU WtetttonstotagerMMX Roetinfl P. SSE
CPU FPU
CPU Game On Game Options Off Fastest CPU Multimedia Memory BarKJwidfch
400 MH2
System
Bus
Advanced
Transfer
Cache
AGER
P e n t i u m 4 , 1.4 GHz
Advanced
Dynamic
Execution Hyper

S
• Pipelined istemul Pentium 4
Rapid Technology
Execution pe care am făcut
Engine testele a fost oferit de
Ager Computers. La
Streaming bază, sistemul are un
SIMO procesor Intel Pentium
Extensions 2 4 la 1.4 GHz şi o placă
de bază Asus P4T cu
Execution Enhanced Ftoatmg chipset i850. Această
Trace Cache Point/Multi-Media placa de bază este
diferită de alte modele
prin faptul că se poate
de care aveţi nevoie. La testul de aplicaţiilor ce vor folosi utiliza chiar şi cu o car­
Q3 Arena P4 depăşeşte cu mult instrucţiunile SSE2 şi odată cu casă ATX normală,
orice alt procesor actual. Folosind creşterea frecvenţei de funcţionare. eliminând nevoia de a
setările Fastest la demo001 se Baza pentru o creştere rapidă a achiziţiona o carcasă
obţin 238 FPS-uri. frecvenţei a fost stabilită prin stan­
de Pentium 4, greu de
Concluzia după testele pentru dardele speciale pentru răcirea şi
găsit de altfel. video este cea mai puternică
primul procesor P4 sunt că deo­ alimentarea procesorului.
Sistemul este dotat soluţie existentă pe piaţă la ora
camdată nu rentează achiziţionarea Pentru a putea compara rezul­
excepţional, memoria actuală, evident până la apariţia
unui astfel de sistem. Preţul este tatele obţinute de sistemul P4 am
fiind de 384Mb RIMM GeForce 3: ASUS GeForce 2
foarte mare iar rezultatele sunt mai mai testat şi un procesor PIU la
PC600 {2RIMM Ultra 64Mb DDR. Placa de sunet
slabe decât ne aşteptam. Probabil 1GHz pe o placă Intel cu chipset
x128Mb + 2RIMM ' este SB Live Gold. Pentru teste
rezultatele slabe la rularea i820 şi128Mb memorie RIMM
aplicaţiilor actuale reprezintă 64Mb), mai mult decât am folosit WIN 98SE, Detonator
PC800. în Sisoft Sandra acesta a
motivul pentru care Intel nu a mai depăşit P4 la testele de procesor, suficient pentru orice 6.50, ultimele drivere pentru i850
lansat procesorul Coppermine la HDD şi multimedia. P4 este imposi­ variind de la grafică 3d şi, evident, DirectXS.O.
1.13GHz. Cu un FSB de 133MHz bil de depăşit la testul de memorie la utilizarea de 10 apli­
acesta ar fi depăşit în multe teste şi Q3 iar la 3DMark 2000 probabil caţii puternice simul­
Detalii
procesorul P4 la 1.4 GHz, Probabil ar obţine o notă mai mare un pro­ tan. Hard discul este Ofertant
un Quantum LM 20Gb
AGER
performanţele pentru noua cesor Thunderbird la 1.2GHz folosit Telefon C011 336 93 17
generaţie de procesoare vor creşte pe o placă cu memorie DDR. 7200 rpm, CD-ROM-ul Adrese Str Sibescu Vode 17
foarte mult odată cu apariţia ASUS 45x. Piaca Web www, ager ro

Thunderbird lOOOMhz FSB 133 vs. Coppermine IQOOMhz FSB 100

T hunderbird este denumirea


procesoarelor Athlon care au
256Kb de cache L2 care
bază folosită cu Thunderbird a fost
Soltek SL75Kv. Placa de bază
folosită pentru procesorul Intel a r o 9 w j Intel
Pentium III
1 GHz
^
^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^h
funcţionează la frecvenţa proce­ fost un BX, ASUS P3B-F <o
sorului şi comunică cu acesta pe deoarece aveam nevoie de Slot 1, .:.
64 biţi. Coppermine are aceeaşi procesorul venind în variantă slot. < 0 $
cantitate de cache L2, dar acesta Diferenţa de performanţă dintre
comunică cu procesorul pe 256 procesoare este mare şi din cauza
Core Thunderbird Coppermine
biţi. La această categorie a proce­ faptului câ procesorul Intel testat
L1 Cache 128KB 32KB
soarelor mai scumpe AMD a era un modelul mai puţin perfor­
mant cu FSB la 100MHz. Am fi L2 Cache 256KB 256 KB
depăşit Intel în toate testele. în
L2 Cache speed care clock core clock
3DMark 2000 Thunderbird a folosit procesorul cu FSB la
obţinut 8256 puncte iar Intel doar L2 Cache bus 64-bit 256-bit
133MHz dar se pare că în toată
7363 puncte, în Winbech AMD System Bus C200 MHz efectîvlEVB 100 MHz
România nu există nici măcar un
90.2, Intel 83.1. Şi în testele cu Interface Socket-A slot 1
exemplar, noi cel puţin primind,
jocuri Intel a fost depăşit în G3 Manufacturing 0.18 microni 0.18 microni
oriunde am încercat replica
Arena cu 13 fps-uri pentru setările • i e Size 120 mm* 108 mm2
"numai la comandă". Am testat
fastest iar în MDK2 cu 16 fps-uri aşa deci topul de linie Coppermine Transistor Count 37 milioane 28 milioane
pentru rezoluţia 640x480x16. şi cel Thunderbird prezente la noi
Pentru teste am folosit 128Mb Detalii Thunderbird 1000 Mhz Detalii Coppermine 1000 Mhz
pe piaţă. La această categorie de
memorie Hyundai SDRAM PC133, Ofertant Best Computers Distribuitor ASBIS
procesoare Intel a depăşit AMD Telefon 01-320,96.70
placă video Leadtek Winfast Telefon Q1-314.7B.98
doar la un singur lucru: preţul este Adresa Bd 8<sabete 25 Adresa Matei BasarablOa B\73. A7
GeForce 2 GTS, HDD IBM cu aproximativ 120$ mai mare.
DTLA307020 7200 RPM. Placa de
Web www, hestcomputers.ro Web www.asbis.ro
Pret 211$ Preţ 313$
Prcctfo*r«

3D Mark VWnsttre9S Quake 3 SiSofC Sandra


2D00

Coppermine
CD

l Thunderbird 8

01 3

j
Normal CPU Dhrystow fPU WhetsEonetotegerMMX FEoating P. SSE CPU FPU
Festest
640x480x16 CPU Game On Game Options Off CPU Multimedia Memory Bandwidith

uron 8 0 0 vs. Celeron 2 8 0 0


3D Mark 2 0 0 0 Quake 3 SiSoft Sandra

Normal Game HQ Game Options Fastest CPU Multimedia Memory

C eleron 2 800 este ultimul cesorul a funcţionat fără prob­ tul de procesor. Pentru ambele Leadtek Winfast GeForce GTS
procesor din familia leme până la 980MHz pe o teste sistemul a fost alcătuit iar plăcile de bază au fost
Celeron 2 de la Intel şi este placă ASUS CUSL-2 fără modi­ din: memorie 128Mb SDRAM marca ASUS. Pentru Celeron 2
primul care funcţionează cu o ficarea tensiunii de alimentare. Hyundai PC133, HDD IBM Cusl-2 cu chipset i815e iar pen<
frecvenţă a FSB-ului de Deşi rezultatele obţinute de DTLA 307020 - 20Gb, tru Duron Asus A7V cu KT133.
100MHz. Şi el este realizat acest procesor sunt mai bune 7200rpm, ATA 100, placă video
după arhitectura Coppermine datorită FSB-ului de 100MHz
dar cu doar jumătate din cache- totuşi acum el nu mai poate fi
ul acestuia. Pe Celeron există overclockat atât de mult ca CU
o E
32kb cache L1 şi 128Kb cache variantele cu vechiul FSB de
L2 pe 256 biţi şi cu asociativi­ 66MHz. Duron se poate over- O) o
tate pe 4 căi. De aceea, chiar clock-a fie prin modificarea FSB Q co
dacă acum funcţionează cu un ca la Celeron, fie prin modifi­
FSB indentic cu cel al proce­ carea multiplicatorului după ce
soarelor Coppermine, perfor­ se lipesc conectorii de pe Core Spitfire Copperminel 28
manţele sunt mult mai slabe. bridge-ul L 1 . Din păcate la Clock Speed 600 - 8 0 0 MHz 533 - 800MHz
Celeron este realizat cu o Duron căldura disipată este L1 Cache 128KB 32KB
tehnologie pe 0.18 microni, foarte mare şi în timpul L2 Cache 64KB 128KB
funcţionează cu un multiplicator funcţionării la viteză normală şi L2 Cache peed core clock core clock
8x100MHz şi are o dimensiune de aceea pentru overclocking L2 Cache bus 64-bit 256-bit
de 90mm2. Duron 800MHz dis­ mai serios trebuie neapărat un System Bus (200 MHz efectiv)EV6 100 MHz
pune de 25 milioane de tranzis­ cooler foarte bun. Duron a Interface Socket-A Socket-370
tori asamblaţi cu o tehnologie depăşit Celeron în toate testele Manufacturing 0.18 microni 0.18 microni
pe 0.18 microni şi interconec- efectuate. Cea mai mare difer­ • i e Stze 100 m m 2
90 m m 2

tori de aluminiu, 128Kb cache enţă între cele 2 procesoare a Transistor Count 25 milioane 29 milioane
L 1 , 64Kb de cache L2 pe 64bit. apărut în testul de 3DMark2000
Overclockingul la Celeron se 1499 de puncte în favoarea Detalii Duron 8 0 0 Mhz Detalii Celeron 2 8 0 0 Mhz
face foarte simplu şi doar prin Duron-uiui. La Q3 şi Sisoft Ofertant Best Computers Distribuitor ASBIS
modificarea FSB-ului pentru că Sandra diferenţele au fost mai Telefon 01-314.76,98 Telefon 01-320.96.70
procesoarele Intel au multiplica­ mici, doar 10Fps pentru setările Adresa Bd Sisabeta 25 Adresa Matei BasarablOa Bf73, A7
torul blocat. De ia 800MHz pro­ Fastest şi 66 de puncte în tes­ Web www. bestcomputers.ro Web www.asbis.ro
Preţ 83S Preţ 1G4S
•///

fiml 'Jito > SUmi >fieferse2 s?s £îtra


Fîaci 'âtiQG >fiîîftsgi> Oefofcs 2 GTS Pro
MP-VTIOe/*lM

ASUS Leadtek
l l f i l i r a f e i î l î l fm
Se poate overclocka pana la 300MHz Dispune de un radiator supradimen­
procesorul şi până la 500MHz memoria sionat pentru o răcire cât mai bună

l ' x ' Z lâcile video beneficiind de sîe implementarea Leactek


:

ultimă tehnologie şi având pentru chipset-ul GeForce2


un preţ foarte ridicat acced foarte GTS PRO de la NIVIDIA.
greu pe piaţa noastră, iar ASUS Performanţele deosebite sunt ASUS cele pe care le obţine o placă
GTS normală (66.2Fps în Q3
7700 Ultra este una dintre obţinute datorită procesorului
V7700 Deluxe 800x600, game options on, nor­
excepţii. Aceasta are la bază cel grafic care funcţionează la mal, FSAA 2x şi 60.34 fps în
mai performant procesor grafic la 200MHz şi o memorie DDR de Are conectori pentru intrări şi ieşiri MDK2 la aceeaşi rezoluţie, texturi
ora actuală Nvidia GeForce 2 64Mb la 400MHz. Diferit de cele­ video şi memorie de 64Mb DDR 16bit, bilinear filtering). Softul
Ultra cu o frecvenţă de lalte modele cu acelaşi chipset este livrat pe 5 cd-uri şi cuprinde
odeiul V7700 Deiuxe pro­
funcţionare la 250MHz şi o mem­ grafic este memoria care pe utilitare ASUS, jocul Soldier of
dus ce Asus este o placă
orie 64Mb DDR 460MHz ESMT la placa Leadtek este instalată pe o Fortune complet, Colorific 3Deep,
video cu un procesor grafic
4ns. Pentru a funcţiona la aceste singură parte şi este mai rapidă ASUS DVD player, Unlead Video
Nvidia GeForce GTS. Diferenţa
viteze placa dispune de un cooler (EliteMT de 5ns). Şi acest model Studio, Tweak şi Smart Doctor
dintre această placă şi celelalte
pentru procesor iar memoria este dispune de un radiator supradi­ sunt 2 utilitare care se instalează
modele cu acelaşi procesor grafic
montată doar pe o singură parte mensionat pentru o răcire cât mai separat de drivere şi pot fi
este dată de prezenţa pe placă a
şi este acoperită de 2 radiatoare bună a chipului şi a memoriilor folosite pentru overclock-uirea
unor conectori pentru intrări şi
mari. Cu un astfel de sistem de care pot fi overclock-uite pentru a plăcii (procesor + memorie) şi
ieşiri video şi existenţa unei mem­
răcire placa se poate overclocka obţine performanţe apropiate de pentru monitorizarea temperaturii
orii de 64Mb DDR faţă de cei
până la 300MHz procesorul şi cele ale plăcilor GeForce 2 procesorului şi a vitezei cooleru-
32Mb care sunt pe plăcile stan­
până la 500MHz memoria. ULTRA. Puterea de procesare a lui. Programul Video Securiîy
dard GeForce GTS. Conectarea
Rezultatele în testele 3DMark mai mult de 25 milioane poate fi folosit împreună cu o
la echipamentele video se face
2000:1280x1024x32: 4292 poligoane/secundă şi a 1.6 minicameră pentru a detecta
prin cele 3 cabluri adaptoare
puncte iar Q3 Arena 800x600 Gigatexeli/secundă fac Quake 3 mişcarea într-o anumită zonă (se
livrate cu placa şi prin prin inter­
86.6fps pentru setări Normal şi Arena jucabil în rezoluţia de poate seta senzitivitatea, cât de
mediul mufelor Video input
52.5fps pentru setări HQ cu 800x600 cu FSAA on: 46.5fps la des să urmărească mişcarea,
(7pini) sau SA/HS - Tv out RCA-
FSAA2x on bineînţeles. setări HQ şi 74.8 cu setări nor­
T T

TV-Out. Standardul televizorului după câtă vreme să declanşeze


Pe placă există un conector male (game options on). Pe alarma). După detectarea
se poate alege între Pal şi NTSC
care ar putea fi folosit cu un placă există şi un modul de TV mişcării programul poate fi setat
prin setarea unui jumper de pe
daughter board pentru modulul Out cu mufă S-Video iar în să înregistreze activitatea sau
placă. Placa mai dispune şi de un
TV-out (din păcate nu a fost pachet sunt livrate şi 3 cabluri chiar să sune la un anumit număr
conector pentru ochelarii 3D Asus
folosit de cei de la ASUS). Softul pentru conectarea la televizor de telefon şi să lase un mesaj.
care sunt livraţi în preţul pachetu­
livrat cu placa vine pe 4 CD-uri şi sau video. Softul nu este prea Pe lângă suportul pentru jocuri
lui. Ochelarii 3D pot fi folosiţi în
cuprinde driverele şi utilitarele variat dar cuprinde driverele per­ mai există şi un program pentru
toate jocurile care folosesc accel­
Asus, programul Colorific 3Deep, sonalizate Leadtek, programul vizionarea imaginilor 3D. Pe
erare Direct3D sau Opengl.
Asus DVD player şi jocul Soldier utilitar Winfox şi utilitarul Colorific ansamblu o placă excelentă cu
Pentru senzaţii cât mai reale dri­
of Fortune. 3Deep. dotări de excepţie.
verele conţin setări predefinite
pentru jocurile mai cunoscute şi
Teste Teste se pot seta diferiţi parametri Teste
»Preţ 554$ Preţ j335£ direct în joc (luminozitate, Preţ 402$
Distribuitor AGER Producstor L
' eadtek | Distribuitor S
| kin Media gamma, contrast). Radiatorul Producător [ASUS Distribuitor AGER
Skin Media O fe r
tant AG ER
rotund destul de mic este totuşi Adresa
str. Dimitrie Centemir nr. 2A Str Puskin 18, Bucureşti 1 de ajuns pentru procesorul care
str. Dimitrie Cantemir nr. 2A
01-335.73.03 •1-231.50.97 Telefon •1-335.73.03
www. ager. ro www.leadtek com funcţionează la 200Mhz. W eb www. ager.ro
Driverele speciale se instalează
: •

GPU GeForceaJftrs Ramdac 350 G PU


GeForce2Pro Ramdac 1350 automat la introducerea CD-ului GeForce 2 GTS Ramdac 350 MHz
Memorie 64MbQDR-4nsFrecventa 460 MHz Memorie 164MbODR-5ns\ Frecvenţa 4|0Q MHz în unitate (detectează automat Memorie 64 Mb DDRFrecvenţa ;333 : MHz
Procesare 31 mil.polifl/e Procesor250 MHz F1F
I Rate MB . Gtetfsec. Proceao2r00 MHz Fii R et
e 1 .
6 G t
e x/
seP
c. rocesor 200 MHz
L
sistemul de operare şi versiunea Lăţime de bandă memorie
Lăţime de bande memorie 7.36 Gb/sec. Lăţime de banda memorie 6.4 Gb/sec. 5.3 Gb/sec.
Doca-i Radiatoare memoria, soft Dotări ITV-Out. cooler mare, cabluri adaptoare de DirectX). Ele sunt necesare Dotări Ochelari 3DP video n/out, TV Out. soft
Testa - 1280*1024x32 - fps pentru a putea folosi funcţiile de
3DMarfc2000 3DMark 2000 captură video şi ochelarii 3D. 3DMerk 2000
Quake 3 HghQuafity Quake 3 Hgih QuaJrty Rezultatele în teste nu sunt spec­ Quake 2 Hg ihQuaHy t
WinBench 93 : WinBench 93 W i
n B e
nch 39
1 Verdict i Verdict taculoase fiind practic identice cu Verdict
JML?^T} trib. • ' • i CD O
CN CM
L .' r * _-_r_
L
.

F ih p p i JFynfip w • • • • I • • • f1>

Placi vfdeo > ctiinset >fieforce2 Etrs Placitfdeo> CMpset > Geforce 2 m

Leadtek ASUS Leadtek Butterfly


GeForce2GTS 3 2 mm Defeae C o o f l » GeForce 2 M X Dual GeForce2 MX
Leadtek aduce una dintre cele mai Soluţia GeForce 2 MX cu cea mai Particularizat prin sistemul de Are un radiator subţire şî un cooler
dotate versiuni de GTS complexă dotare monitorizare hardware. pentru a răci chipset-ul.

P Iaca GTS 32 de la Leadtek


nu reprezintă lansarea de E ste dintre toate plăcile tes­
tate soluţia GeForce 2 MX s pre deosebire de majoritatea
firmelor ce produc plăci cu A tât pentru noi cât şi pentru voi
Butterfly este un producător
către firmă a plăcii cu acest cu cea mai complexă dotare. Pe chipset-uri NVIDIA, Leadtek par­ aproape necunoscut de cârduri
chipset ci relansarea ei fiind T lângă caracteristicile clasice ale ticularizează GeForce2Mx Dual grafice care se încadrează într-un
practic a doua variantă de unei plăci video GeForce2 Mx Head prin sistemul avansat de segment de mijloc din punct de
GeForce 2 GTS 32 care vede (procesor 175MHz, 32Mb memo­ monitorizare hardware. Pentru a vedere calitativ cât şi ca perfor­
lumina soarelui. rie SDRAM) placa foloseşte şi putea măsura temperatura exactă mante. Chiar dacă suferă din punct
Chiar dacă în primă fază arhitectura Twin View a chipului a chipului se foloseşte un senzor de vedere ai prestigiului,
venise tot cu un design rezonabil Mx pentru afişarea simultană a care stă chiar deasupra proce­ producătorul nu s-a limitat la a
de placă cu dotări bunicele, imaginilor pe monitor şi pe televi­ sorului în heatsink. Tot acest scoate pe piaţă o ptacă standard,
zor. Rezultatele obţinute în teste model este primul pe care există 3 şi chiar dacă a folosit frecvenţe
Leadtek aduce acum una dintre
sunt practic identice cu cele Led-uri care dau informaţii despre pentru memorie şi chipset de
cele mai dotate versiuni de GTS,
AGP (semnalizare pentru 2x, 4x), 166/175 Mhz a dotat placa cu TV-
inferioară însă variantei Deluxe obţinute de oricare altă placă
led pentru eroare şi led care sem­ Out şi S-Video out, făcând-o şi
de la ASUS, Lucrul cel mai evi­ concurentă dar ceea ce o
nalizează alimentarea plăcii. Deşi mult mai predispusă pentru over­
dent la placă este cooler-ul deosebeşte total de acestea este
în designul original de la Nvidia se clocking. Acest lucru este posibil
imens care permite overclock- prezenţa unui TV Tuner montat
consideră câ chipsetul Mx nu con­ prin folosirea unui radiator subţire
uirea sa. O opţiune nouă este şi direct pe placa video. Conectorii
sumă prea multă energie şi nu şi a unui cooler pentru a acoperi
Hardware Monitoring-ul care existenţi pe placă sunt Audio necesită cooler, Leadtek a folosit chipset-ul, lucru prin care Iasă în
oferă informaţii în timp real video input (8 pini), conector pen­ pentru această placă un cooler urmă chiar şi producători cu nume
despre viteza cooler-ului sau tru antenă sau cablu, TV-out destul de mare. Rezultatele în ca Guillemot sau MSI.
temperatură ca şî leduri de moni­ (SHVS Spini) şi conectorul pentru teste sunt excelente, puţin sub Performanţele de start ale plăcii,
torizare care prin aprindere ochelarii 3D livraţi şi ei împreună cele obţinute de placa similară fără a i se aplica nici o operaţie de
relevă informaţii despre placă la cu placa. Pentru conectarea produsă de Hercules (aceasta modificare a frecvenţei sunt medii,
un moment dat. Performanţele diferitelor dispozitive externe ia vine direct overclockată) cu 80.1 situându-se aproximativ la mijlocul
acestei versiuni sunt foarte bune, placa video există în pachet FPS în G3 Arena la rezoluţia de clasamentului. Nu am reuşit să
superioare primeia în mod spe­ cabluri adaptoare. Şi la capitolul 800x600 (HQ, game options on). determinăm producătorul memoriei
cial datorită driverilor personal­ soft placa a depăşit cu mult con­ Radiatorul mare face posibil over- prezentă pe placă, aceasta nefiind
izaţi, versiunii noi de Detonator curenţa, în cutie există 6 cd-uri clockingul plăcii până la frecvenţe marcată, manualul neoferind nici el
folosite şi nu în ultimul rând care cuprind drivere şi utilitare mai mari. Placa este dotată cu nici o speranţă, nefiind actualizat şi
memoriei Samsung de 5.5 ns Asus (Tweak Utility, Smart Dual Head-ul ce permite afişarea prezentând cu preponderenţă
Doctor), Unlead Video Studio, imaginii pe două monitoare simul­ instalarea de plăci video cu chipset
Pachetul include cablurile
Asus DVD 2000 Cyberlink Video tan, lucru facilitat de driverele Sis sau Savage. Driverele
standard şi adaptoare pentru TV- T

Live Mail 4, varianta completă a Detonator modificate incluse pe prezente pe CD sunt noi,
Out ca utilitarul WinFox pentru a
jocului Soldier of Fortune şi CD. Tot acolo se află programul Detonator 6.31. Preţul plăcii este
modifica setările plăcii, pro­
Colorific 3Deep. Pe ansamblu cel pentru monitorizare hardware, pro­ excelent, raportul calitate preţ fiind
gramele Colorific şi DVD Magic. gramul DVD Magic şi Colorific
mai dotat MX aflat în teste. cei mai bun din toate MX-urile
3Deep. testate.
Teste Teste Teste Teste
Contact Preţ 210$ Contact Preţ 212$ Preţ 128S Contact Preţ [92$
L e
a d t
e k Distribuitor S ki
n Medi
a Producător IABUS Oistribuitor AGER Producător Leadtek Distribuitor Skin Medie Producător I Butterfly Distribuitor Tape Computer
Ofarţant S k i
n M edi
a Ofertant sjpAGER Ofertant Ofertent Tape Computer
Adrese Adresa Adrecp 5ki
n M edi
a
str. Al
. PuS ki
n nr, 16 sti\ Dimitne Cantemir nr. 2A str. Al. Puskin nr. 18 Adresa Spiai Uriri nr, 8
Telefon 01-231.2B.66 Telefon Telefon Telefon
Web W eb 01-335,73 03 Wab 0t-231.2B.66 (01)330 90 22
NA / www. ager. ro NA
/ Web NA/
Detalii
GPU tehG nice Detalii tehnice Detalii t
e hni
c e Detalii tehnicem
GPU GPU GeForce2 MXRamdac 350^z GPU GeForce2 MX Ramdac 350Mhz
Memorie 32eFMorce2G?TS .GeForce2 MXRamdac .350Mhz :

b DDRFrecvenţa 333 Mhz M e


m or
i
e 3 2QMM bT SD R Frecvenţ aesor1661
M hM
z hz Memoria 32 Mb SDRFrecvenţfi iSSMhz Memorie 32 Mb SDPFrecventa 1B6Mhz
Fii Rate 1,6 G Tex
/sa
c ; P r
o cesor i
2 00 M h
z Rf
l R at
e 7
|Q exe
tec P r
o c ' 75 Rfl Rata 700 MTexs/ec Procesor 1 75Mhz Fii Rate 700 iVfTexfeec Procesor 175Mhz
Lăţime de banda memorie 5 .
3 G b/
sec Leţjme de banda memorie 2.73 G b/
S e
c Lăţime oe bandă memoria Lăţime de bande memorie
Dotări Kanîware Monitor. Cooler. Leduri contrei Q o t
S r
i : A V In /
O ut S V l
d e
o , T V -Q ut
. TV Tuner •o tari 'Monitorizare hertiware. O
2.73 Gbftec
Dotări 2.73 Gb/Sec
ua! head t. S-Video Out, Coaler
30 Mark EOOO SDMarfc 2000 SDMark 2QO0 3DMark 2O0Q
Queke 3 Quality Quake 3 Hgih Qualrty Quake 3 Hgih Quafy ti
WinBench 99 Quake 3 H$h Queltey WinBench 99 WinBencb 99
Verdict 76.40 WinBench 99
Verdict 96.10 Verdict 81.22 1 Verdict 86.57
1

32
Placi s«ieo> t > Seforce 2 MX

PowerColor Hercules ProLink


PowerGeneMX MX Dual Display StarForce817 MX MVGA-NVG11A M X
O soluţie MX de compromis privind Are posibilitatea afişării imaginilor Soluţie MX la un preţ un pic mai O variantă peste media celor aflate
raportul dotări/calitate/preţ simultan pe monitor şi televizor mare decât concurenţii săi pe piaţă ca dotări

hiar dacă nu este produs de


m g» soluţie MX de compromis
H J privind raportul dotări/cali­
tate/preţ este varianta de
WmM'\
mSLâ
firma Hercules s-a orientat
către produse care să
folosească posibilitatea de afişare
espectând design-ul stan­
dard NVIDIA, soluţia MSI
pentru chipset-ul GeForce 2 MX
c un nume mare în domeniul
plăcilor video PixelView GeForce
GeForce 2 MX de la PowerColor. a imaginilor pe 2 dispozitive sep­ poartă marca unui producător 2 MX reflectă eforturile
Ţinând cont câ PowerColor este arate pe care le oferă chipset- care pregăteşte pentru anul aces­ producătorilor de a oferi prin
doar ansamblator, cu plăci care urile GeForce 2 MX de la Nvidia. ta o dezvoltare foarte puternică intermediul produsului lor o vari­
nu beneficiază de un design pro­ Placa 3DProphet II Mx Dual atât în domeniul plăcilor video cât antă peste media celor aflate pe
priu firmei, se merge pe design-ul Display video este practic o şi al celor de bază. Venind cu un piaţă din punct de vedere al
standard NVIDIA placa soluţie GeForce 2 MX care are design standard placa nu benefi­ dotărilor. Rezultatele, cu toată
PowerGeneMX nevenind cu nici o posibilitatea afişării imaginilor ciază de TV-Out sau de un cool­ atenţia acordată plăcii nu sunt
dotare hardware în plus faţă de simultan pe un monitor şi un tele­ er, muîţumindu-se cu un simplu foarte spectaculoase, în Quake 3
placa de referinţă de la vizor. Pentru a putea realiza radiator. Posibilităţile de over­ la 1024x768 cu detalii maxime
producătorul chipset-ului video. acest lucru placa dispune pe clocking de la frecvenţele de obţinînd 51.4, una dintre valorile
Asta înseamnă 166/175 frecvenţe lângă mufa normală pentru 166/175 memorie/chipset sunt reduse din test, cu toate aceastea
pentru memorie şl procesor, un conectarea monitorului şi de un însă sporite de prezenta utilitaru­ cu numai 3-4 fps-uri în urma con­
simplu disipator de căldură mon­ conector de tip S-VHS la care se lui 3D Turbo 2000 inclus de MSI tracandidaţilor săi. Aceste valori
tat pe chipset fără a beneficia de poate conecta un televizor. în pachet pentru a permite modifi­ de altfel variază foarte mult şi în
prezenţa unui cooler sau altui sis­ Deosebirea dintre această placă carea setărilor implicite ale plăcii. funcţie de driverii plăcii, valorile
tem de răcire suplimentar De şi cele care dispun de mufă TV- Soft-ul permite mărirea egalizându-se odată cu folosirea
asemenea placa nu beneficiază out este posibilitatea de afişare frecvenţelor însă nu în limite prea unui Detonator standard de ia
nici de TV-Out şi nici de Dual simultană a imaginilor atât pe mari, lipsa unui sistem performant NVIDIA pentru toate soluţiile MX.
Head, două dintre opţiunile de monitor cât şi pe televizor în mod­ de răcire nepermiţând atingerea Dotările plăcii se concretizează în
referinţă pentru chipset-ul MX. urile desktop extins sau clonă. unor performanţe ca pe plăcile ieşirea TV-Out şi cea S-Video ca
Performanţele sunt de Producătorii au optat pentru o altor producători (Guillemot şi într-un radiator mai mare decât
asemenea cât se poate de stan­ versiune fără cooler pe proce­ Leadtek). Performanţele obţinute cel folosit de plăcile MSI sau
dard fiind sub celelalte plăci însă sorul grafic şi au folosit doar un cu dotările standard sunt PowerColor ceea ce permite
numai cu 1-2 fps-uri, cantitate radiator Această variantă este asemănătoare cu cele ale plăcilor rezultate maî bune pentru over-
aproape neglijabilă. mai fiabilă dar placa se poate Butterfly sau PixelView însă mai clock-ing. Şi din punct de vedere
Bundie-ul din pachet este încălzi destul de tare dacă este scăzute decât cele ale Hercules sofware placa iese în evidenţă pe
reprezentat de jocul Wargasm de overclockatâ sau dacă sistemul MX, placă venită cu frecvenţe lângă CD-ul cu driveri fiind
WinDVD Player şi VCD player este prost ventilat. Ca şi celelalte mărite încă din fabrică. prezente, chiar dacă vechi,
PowerGeneMX nu iese cu modele din seria 3D Prophet şi Pachetul cu placa mai include numeroase jocuri: Forsaken,
nimic în evidenţă faţă de orice placa cu chipset MX dispune de o doar un DVD Player. Pe ansam­ GPolice, RedLine Racer, Panzer
altă placă MX încadrându-se sub
T serie de demo-uri jocuri: blu este o soluţie MX la un preţ Commander şi Dinozaur Hunter.
nivelul mediu al implementărilor Q3Arena, Daikatana, Thief, un pic mai mare decât concurenţii Este o placă realizată profesional,
acestui chipset. Rayman iar ca utilitare Color săi şi performanţe standard. cu dotări bune şi performanţe
3Deepşi Power DVD, medii.
Teste Teste Teste Teste
Preţ 139$ C cntactor MSI
Producăt Preţ S5S Preţ 115Î
Producător PowerColor Producător H
' ercules Distribuitor Ubisoft •rstribuitor i Flamingo Producător ProLink ] Distribuitor A| GER
Ofertant Ofertant Ofertant Ofertant A GER
Adrese B est C om p ute
rs Adresa B es
t C om put
ers Adresa Flamingo Computers Adrese
S d EJ i
s a
b e
t a 25 Bd Elissbeta 25 Telefon Bd Tltulescu nr 121 Telefon str. Dimitrie Cantemir nr. 2A
Telefon 01-314.76.93 Tel
e f
o n 01-314.76.98 01-236.20.06 01-335.73.03
Web W e b Web Web
www. bes t co mpute rs. ro www. bastcomputers.com www.flamingo.ro www.ager.ro
Ottflfl tehnice EMflt tehrrîce Detalii tehnice Oeialit tennice
GeForce2MX Ramdac 35 O Mhz GPU :GeForce2MX Ramdac 350Mhz GPU GeForce2 MXftsmdec 3 50
M h
z
Memorie G eForce2MX Ramdac 350Mhz !
Memorie32Mb SDR Frecvenţa 1 75Mhz: Memorie 32 Mb SDR I Frecventa :i66Mhz Memorie 3£ Mb 50R F r
ecvent
a iGBMhj
Rll Rate 3 2 MB Frecventa 166 Mhz
Mhz Fillflate 7Q 0M Tex
/
sec P roc es
o r 16
3M h
z Rfl Rate 700MTeVsec Procesor 175Mhz Fii Plete : 700 MTe^ac : Procesor il75Mh;
LSCJme de70b0eM noT ae>m
yseecmoPrierocesor2-17735Gb
/
S e
c Lăţime de banda memorie 12.
7 3 GW S
ec La^me de banda memorie :2.73 GbSeo Latime de banda memorie 12.73 GWSec
Dotart NA / Dotări TV Out EOual display) NA
/ ITv-Qut, S-Video out
Teste - 1024x763-32 - fps Teste - 1• h h M M H i

SDMarlţ 2000 SDMark 2000 3DMaric £000 30Mark 2000


Quake 3 Hgih Quetrty Quake 3 Hph QuoJity Quake 3 Hgih Ouafity Quake 3 rfiflh Que&yt
WinBench 99 WinBench 93 WinBench 99 Win6ench 99
1
Verdict ;71.50 Verdict 67.00 Verdict 74.60 Verdict 80.50

33
Piaci videe > CWusei > tfSA-ttfl fiseitfUteo> cmesei > Evi! K m 32 Placi mea > Chlnsei > TNT2PR8

1 Fii mw m + ri

!
PowerColor PowerColor Leadtek
Evil K î n g IV Evil K y r o 6 4 Evil K y r o 3 2 S320II Pro 3 2
Este realizat după un model de Pe lângă rezultatele slabe placa mai are şi probleme cu driverele care Versiunile TNT2 Pro ocupă un seg­
placă video Voodoo 4 4500 au probleme la majoritatea jocurilor ment de preţ bun pe piaţă

P entru fanii fostului 3Dfx şi nu


I numai PowerColor produce
I l ş l l a c a video cu chipse; Evil
ijH6. Kyro cu 64Mb produsă de
rezoluţia 1024x768 şi setarea tex­
turilor la maxim doar 20.8 fps) iar
lâcile cu chipset TNT2 Pro
sunt din ce în ce mai puţin
şi plăci video cu procesor VSA- PowerColor ar trebui să fie o alter­ în Q3 doar 36.1 fps pentru setările produse pentru a face loc gen­
100- Evil King IV este realizat nativă destul de ieftină pentru HQ. Pe lângă rezultatele slabe eraţiei actuale de GeForce 2 MX,
după un model de placă video plăcile cu procesoare grafice placa mai are şi probleme cu dri­ considerată deja placa de nivel
Voodoo 4 4500 şi dispune de o Nvidia din familia GeForce. Ea are verele care au probleme la majori­ mediu şi care se doreşte de către
memorie video de 32Mb SDRAM. la bază un procesor PowerVR tatea jocurilor pe anumite setări producători să ocupe acest loc pe
Având la bază tehnologie 3dfx, produs de STMicro şi încearcă să n Test Drive 5, joc care este viitor Cu toate acestea, versiunile
Evil King IV nu dispune de un obţină performanţe mai bune ivrat împreună cu placa dacă este TNT2 Pro ocupă un segment de
procesor care sâ realizeze decât plăcile concurente prin activată opţiunea Fog-on toate preţ bun pe piaţă cu peste 15$
Hardware Transform & Lighting şi folosirea PowerVR Tile Based texturile se tranformă în nişte mai ieftine decît plăcile cu chipset
de aceea rezultatele obţinute în Rendering. Cu această metodă de poligoane negre). Nici la grafica
MX care sunt mult mai popular­
afişare a imaginilor 3D se pare că 2D placa nu a avut rezultate bune
3DMark 2000 sunt slabe (doar izate acum. S320II Pro este
producătorii au rezolvat problema cu un Ramdac la 275Mhz care-i "
2061 de puncte în 1024x768x realizată în tehnologie de 0.22
lăţimii de bandă a memoriei prea permite afişarea într-o rezoluţie
32bit). Şi ia jocuri rezultatele sunt microni ceea ce permite
mici deoarece transferul de date maximă de 1920x1280 cu un
sub un GeForce2 MX, dar şi puţin realizarea de overclocking, acest
dintre procesorul grafic şi memoria refresh de 75Hz, Pentru mai putini
mai bune decât cele ale plăcilor lucru fiind facilitat şi de cooler-ul
plăcii video este de aproximativ 3 bani se poate achiziţiona o placă
Evil Kyro (46.8 fps în Q3 la prezent pe placă. Rezultatele în
ori mai mic decât la celelalte plăci Evil Kyro cu doar 32Mb SDRAM.
1024x768 HQ game options on video. Placa nu consumă nici prea teste sunt bune, apropiindu-se la
(
Rezultatele obţinute în jocuri de
şi 23,8 în MDK2 la aceeaşi mult curent şi producătorii au ales acestâ placă sunt foarte apropiate rezoluţii mai mici de GeForce 2
rezoluţie 32bit şi calitate maximă folosirea unui radiator foarte de cele ale modelului cu 64Mb MX şi depăşind în medie cu 7-8
la texturi). Evil King devine atrac­ subţire {aproximativ 2 mm) şi al singurul loc în care diferenţa de fps-uri oferta cu chipset Pro de la
tivă pe partea de dotări datorită unui cooler. Driverele permit memorie s-a făcut simţită fiind tes­ Butterfly, Rezultatul de 3767 în
conectorilor pentru TV: o mufă cu setarea plăcii special pentru viteză tul de 3DMark unde în 3D Mark 2000 depăşeşte de
semnal TV-out (PAL sau NTSC) sau calitate. Toate testele le-am 800x600x16 bit placa a obţinut asemenea cu peste 300 de
şi una cu semnal S-Video out. efectuat cu setări pentru viteză, doar 3330 puncte faţă de 4012 cât puncte rezultatele obţinute de
Pentru afişarea imaginilor 2D consîderând-o cea mai relevantă a obţinut modelul cu 64Mb. La contracandidaţi.
placa dispune de un RAMDAC la caracteristică. în 3DMark 2000 ambele modele pe lângă drivere Ca unică facilitate suplimen­
350MHz cu care poate atinge placa nu a avut avantajul unui mai exista un CD cu jocul Test tară placa ar fi putut beneficia de
rezoluţia de 2048x1536. Cu aju­ motor T&L şi rezultatele au fost Drive 5 şi programele Win DVD TV-Out şi de un software bundle
torul driverelor 3dfx se poate acti­ mai slabe ca a unui GeForce2 MX player şi VCD Power Player. La mai rezonabil decât cel prezent,
va şi opţiunea de FSAA dar în rezoluţia 800x600, dar a între- preţul său Evil Kyro cu 64Mb nu aproape inexistent. Driverii sunt
viteza scade considerabil. Placa cut-o pe aceasta în 1024x768. La este o placă prea interesantă şi personalizaţi Leadtek, însă
este livrată cu utilitarele 3Dfx testele din jocuri lucrurile stau poate doar după ce vor apărea folosirea ultimilor driveri
Tools, Win DVD Player şi un CD puţin diferit. Placa a obţinut rezul­ drivere mai noi va putea concura Detonator de la NVIDIA va
cu jocul Test Drive 5. tate foarte slabe în MDK2 (în cu GeForce2MX. permite mereu obţinerea de
rezultate superioare.
Teste Teste Teste Teste
Preţ !n5S ] Preţ ii 15$ Contact PraC 93$ Contact Preţ 34$
Producător ^Leadtek Distribuitor Skin Medie
Ofertant T | ape Computers Ofertant Best Computers Ofertant ITepe Computer Ofertant Skin Media
Adrese Splaiul Uniri nr 8, Bl B4 Adrese Bd ENsabeta 25 Adrea» EtfjuJ Urii nr. 8 Adresa str. Al. Puskin nr. 16
Telefon 01-330 90 22 Telefon 01-314.76.98 Telefon (01)330 90 22 Telefon 01-S31.28.6G
Web NA/ Web www, beet comp utere, com Web NA/ Web NA/
Detalii tehnice Detalii tehnice •*jr_alir tehnice Detalii
CPU tehT
GPU VSA 100 nice
GPU STMicro Kyrc Ramdec 270 Mhz STMicro Kyro 272 Mhz NT2Pro 303 Mhz
Memorie 32 Mb SDR Memorie B4 hfc SCFWM j AGP 4X Memorie 32MbSCR&M AGP 4X Memorie 32 M b SD R Frecvenţ
a I
S SM hz
Fii Pete 1333 MTe^sec Rll Rate N | /D | Procesor NA
/ Flit Rate NA Fabricaţie 0.22 Microni | Proceeor 1|43Mhz
LBaţme de banda memorie Lflţma de banda memorie NA
/ Lăţime de b/anda memoPrierocese^ NA
/
NA
/ Licime da banda memoria
Dot&ri NA / •otert NA Dotări ;N/A ~ Ootarl |Coo1qi
Teste - 10/24x760*32 - fps
30 Mark 20OO 3DMark 2000 30=0 30Mark 2000 3DMark20O0 :
36.1
Ouate 3 high Guefeiy Quaka 3 HflhQuetiy
Quake 3 Hgih Cue&yt Quake 2 -s", WinBench 99 WinBench 99
WinBench 93
Verdict
WinBen ch 38 762
53.00 49.45 93-20
1 1 Verdict Bl Verdict Verdict

34
mmmmmmmmmmmm
• Caracteristici tehnice suplimentare celor
standard
t B O l O g n a C 5 0 (Radio / Casetofon)
Radio FM, MW, LW
Codem III + tuner
Memorare 30 de posturi radio
Display dual color (gaiben/orange)
Panou frontal de culoare neagră
Aux-ln pe 2 căi pentru CD-C/MD/MP3
Egalizator pe 2 benzi de
frecvenţă (frecvenţă variabilă)

M O d e n a C D 5 0 (Radio / CD player)
Radio FM, MW, LW
Codem III + tuner
Memorare 30 de posturi radio
Display dual color (galben/orange)
Panou frontal de culoare neagră,
galbenă, roşie sau albastră
Aux-ln pe 2 căi pentru CD-C/MD/MP3
Egalizator pe 2 benzi de frecvenţă

S a n t a M O I t l C a C S O (Radio / Casetofon)
Radio FM, MW, LW
Digiceiver, TIM - Memorarea informaţiilor de trafic
SHARX - Digital channel separation optîmisation
Display albastru, panou frontal de culoare neagră
Aux-ln pe 2 căi pentru CD-C/MD/MP3
Design de noapte - tastatură iluminată în roşu
Pre-echipare pentru cuplare la telefon sau sistem de navigaţie
TMC pentru cuplare la sistem de navigaţie
DEQ - egalizator pe 5 benzi de frecvenţă
Casetofon, contor bandă (timp real)

C a r O l I n a D J 5 0 (Radio / Casetofon / CD Changer)


Radio UKW, MW, LW
Codem III + tuner
Memorare 30 de posturi radio
Display dual color (galben/orange)
Panou frontal negru
CD, Changer cu capacitate de 10 CD-uri
Track Program Memory (TPM)
CD-Mix, MAG-Mix
Egalizator pe 2 benzi de frecvenţă (frecvenţă variabilă)

Active A G E X I M Bucureşti Str. R e m e t e a N r . 1 6 2503487


Ana Electronic Bucureşti Calea D o r o b a n ţ i l o r 134 2305732
Maris SRL Bucureşti Bd. Timişoara 30 4139778
Midocar SRL Bucureşti Şos. O d ă i 221-225 7910839
Flanco Bucureşti Bucureşti Mall / D r u m u l Taberei / Titan 1
Grim C D Group Bucureşti M a g a z i n Ever G r e e n - Bucureşti M a l l
Agroservice S A Constanta Str. R e v o l u ţ i e i 19 041/638041
nP r o tio n A uit o
a Cluj Calea Floreşti 4 2 064/438380
Sandra Trading Iaşi Str. Stejar 3 3 A 032/176961
Infotec Iaşi Str. î m p ă c ă r i i 3 5 , b l . 9 1 9 032/221405
Temeco Timişoara Calea Dorobanţilor 54 056/190409
Tess S R L Braşov Str. G r i v i t e i 1 H 068/475153
Hit Trading Brăila Bd. A.I.Cuza 223 039/618840
Adria SRL Suceava Str. Gh.Dojall9A 030/257166
IATSA Câmpina Câmpina Str. C a r o l I, B l . 2 3 6 , p a r t e r 044/336001
IATSA Oradea Oradea Cal-sa B o r ş u l u i k m 3 059/463916

Rad ioc aset of oaneie a u t o Biaupunkt

s u n t asigurate prin OMNIASIC UPUNKT


ASIGURĂRI AGRICOLE S u n e t
Piaet video > cmeset >vamaiT risca cap&ra

Butterfly Merit Leadtek Hercules


TNT2 PR032 I î l V a n t a 8 Lt DV A c t i o n
Rezultatele obţinute de această 16 Mb, un avantaj ca preţ, difer­ Nu reprezintă, ca orice Vanta, o Balans destul de bun între carac­
placă sunt excelente enţă minimă ca performanţă. soluţie decît pentru Office teristicile plăcii şi software
l ezultatele obţinute de um gama plăcilor c j chipset ">'~ arian;a Leadtek pentrj sis- » V V Action nu este atât o
• a i
această placă sunt exce- TNT2 Pro a început din nou WLM temele office se con­ II
[ente dacă ne gândim că Butterfly să scadă ca preţ, acestea, indifer­ cretizează în încorporarea în pro­ placă de captură video cum
este o firmă practic necunoscută. ent dacă sunt produse de firme dusul său a unui chipset NVIDIA numele şi aspectul o sugerează
Cu performanţele pe care le mari, necunoscute sau mici (cum Vanta LT alături de 8 Mb SDR. ci un veritabil pachet destinat
obţine este destinată calcula­ este cazul de faţă) încep să Leadtek Vanta 8 Lt se acestui domeniu. Avantajele ofer­
toarelor medii deci celor cu proce­ câştige din nou teren. Avantajul încadrează în totalitate în specifi­ tei Hercules constau într-un bal­
soare K6-2 sau Pentium II. plăcii constă într-un preţ mai bună caţiile NVIDIA folosind un RAM­ ans destul de bun între caracter­
Caracteristicile sunt cele clasice datorită doar celor 16 Mb de DAC de 250 Mhz şi neavînd cool­ isticile plăcii şi software-ul ce o
pentru plăcile cu chipset grafic memorie. 16 Mb constituie un er sau răcitor pe chipset, acesta, însoţeşte. DV Action este o placă
TNT2Pro: procesor la 143MHz cu avantaj din cauza design-ului datorită puterii foarte scăzute de editare video dotată cu 3
o putere de procesare pentru chipset-ului TNT2 Pro, acesta neavînd nevoie de nici un sistem intrări FireWire (practic cel mai
286Megapixeis/sec şi a 9 mil­ fiind creat în principal pentru a de răcire. 2 eq^oîBSffege - rapid standard de transfer la nivel
ioane tiungiuri/sec, RAMDAC ia susţine această cantitate de Principalele caracteristici care accesibil disponibil la ora actu­
300MHz cu care se pot atinge memorie, prezenţa a 32 de mega deosebesc plăcile Vanta între ele ală). Viteza este susţinută şi de
rezoluţii de 2046x1563, suport neaducînd un spor de perfor­ nu se leagă însă de dotările hard­ calitate datorită software-ului
pentru AGP 2x, 4x. Memoria de manţă care să justifice nici măcar ware oferite cît de cele software Ulead VideoSîudio 4.0SE care
pe modelul testat este de 32Mb 2 dolari în plus. Acest lucru se consîînd în prezenţa driverilor permite transferul imaginilor de
SDRAM şi funcţionează la vede din rezultatele în teste care personalizaţi Leadtek şi de difer­ pe camera video ce poate fi
166MHz. TNT2 Pro diferenţiază sunt aproape identice cu cele ale enţa faţă de celelalte ohipset-uri, conectată la placă pe calculator
TNT2 printr-un proces tehnologic plăcilor Butterfly şi Leadtek cu Vanta nepermiţînd rularea de cu o calitate foarte bună.
diferit (0.22 faţă de 0.25mîcroni) chipset TNT2 Pro cu 32 de mega. jocuri bine nici măcar la rezoluţii Editarea video pe pare placa o
şi frecvenţe mai mari de Placa nu beneficiază de nici o minime. Memoria de doar 8 Mb poate realiza se salvează pe cal­
funcţionare pentru procesor şi dotare hardware, singura RAM nu reprezintă un neajuns, o culator fie în format DV, MPEG1,
memorie. Sistemul pe care am evidenţiată fiind un cooler, placă Vanta cu 16 Mb neavînd MPEG 2 sau AVI. Un punct
testat placa a fost un PIN la prezent de altfel pe majoritatea nici o performanţă în plus din interesant al plăcii este încorpo­
700MHz iar rezultatele: 3428 plăcilor TNT2 Pro. cauza chipset-ului. rarea tehnologiei MPEG-2 Ligos
puncte în 3DMark2000 . Din punct de vedere calitativ Leadtek Vanta 8 Lt nu LSX care permite scăderea timpi­
(800x600x16bit optimizat pentru placa se situează la un nivel bun reprezintă, ca de altfel orice placă lor necesari de multe ori
PUI), 68fps în Q3 Areana cu pentru chipset-ul pe care îl cu chipset Vanta, o soluţie decît accesării harddisk-uluî şi
setări Normal şi game options off foloseşte şi totodată cu un preţ pentru office şi în nici un caz pen­ realizarea de arhive real time de
şi 64.26fps în MDK2 (800x600x16 rezonabil. Performanţa 2D este tru jocuri sau alt tip de aplicaţii ce filme în acest format. Pe ansam­
texturi pe calitate minimă). Un sub cea a celorlalte plăci Pro solicită mai mult placa grafică. blu, DV Action nu este de un
rezultat ciudat a obţinut în testul aflate în test, dovedind imple­ Driverii personalizaţi şi design-ui nivel înalt, însă, ceea ce îşi prop­
2D Winbech unde a obţinut 816 mentarea mai slabă a acestei plăcii îi oferă un avantaj însă nu une adică oferirea unui pachet
puncte deşi are un RAMDAC la părţi de către producător. suficient cît să depăşească put­ echilibrat soft hard reuşeşte
300MHz. erea standard a chipset-ului. destul de bine.
Teste Teste Teste Teste
Preţ eoî Contact Preţ 5B.4Î Preţ 34.3$ Contact Prst 73$
icstor | Butterfly Distribuitor jN/A Producător MeHt Distribuitor AGER Producător Leadtek Distribuitor Skin Media Producător | HerculesDistribuitor Ubisoft
Ofertant jlape Computer AGER
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ofertant Ski
n M edi
a Ofertant Ubisoft
Adreee Ofertant Adfesa Str P ua
k i
n 1B , Bucureşt
i 1 Adrese
Telefon ;Sp^iUnrirr. 0 Adresa Str Dimitrie Cantemir nr 2A Telefon Telefon ISd Primăveri 51, Bucureşti 1
[01)330 90 22 Telefon 0i'-335,73.D3 Web 01-231,50.97 Web I01 -
2 31 .
E 7.
6 9
Web • • •NA / Web www.ager.ro NA
/ www.hercules, com
Deţaii; tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii
C tehnice
oneoton
TNT2 Pro aamdac j300Mh7 GPU Vanta LT Ramdac 250 Mhz
Memorie 132 Mb SQFAFrecvenţ
Jvl a 1GB Mhz Memoria 16 A*SDRAMFrecvenţa 166 Mhz Memorie a Mb SDR Frecventa 125Mh Formate 3 Firewire
•V, MPEG1, MPEG2, AVI
Frii RaCe; jSBBMp/secProcesor 143 Mhz Fi
i R at
e i
2 e
G M p/
sec Pr
o c es
o r ! 14 3 M h
z AGP • 2X Procesar ÎOOMhz 2
Conectare : PCI
Lăţime de banda memorie NA/ Lâtime da banda memorie La^me de banda memorie NA/
Ooteri ' n / Ă ~ Datări :N| /A Dotări NA /
•SS^n. 'i 1 n. i i 1
fps Concluzie
3DMarfc 2000 : 30 Mark 2000 30 Mark 2000 I • I I

1839 O placâ de nivel mediu de captură şi


Quake 3 Hgih QuaEryt
MDK2 V
Verdict
Quake 3 rfigh QuaSy
MDK2
t
Verdict
MDK 2
Verdict
Bl 34.3
27.5
62.50 I
editare video cu un software pe măsură

Verdict 7022
Placi ifeteza> euipsei >Sockot fi Placi detiaza> D & h s s ? >fijîeifoProl33fc

EUOX MSI Soyo Soltek


- •
--y

f l Pro K7-VTA-B SL-65KV2


O placă cu dotări de excepţie şi Instalarea cooler-ului se face de Placa este foarte bine dotată la Alternativa perfectă la modelele i815
performante pe măsură. greu din cauza celor 4 condensatori. sistemul de monitorizare hardware cu chipset Intel

A M
ceastă placă se numără odelul 6240 produs de •I [m
v 7VTA B produs de Soyo 1 * 1 Isca reprezintă alternativa
printre primele care au Microstar este destinat sis­ este o placă de bază pen­ • perfectă la modelele 1815 cu
folosit un chipset Via KT133A. temelor care folosesc procesoare tru sistemele care folosesc pro­ chipset Intel. Soltek SL - 65KV2
Deosebirile dintre acest chipset Duron sau Thunderbird şi este o cesoare AMD Duron sau dispune de un chipset VIA alcătuit
şi cel KT133 sunt FSB 266 placă model micro ATX cu un Thunderbird. Chipset-ul plăcii din north bridge via Apollo Pro
DDR şi suportul oficial pentru chipset KT133 cu south bridge este KT 133 şi south bridge-ul 133A şi modelul nou de south
memorie SDRAM PC133. La VT686A. Modelul dispune de 1 este model 686B. Pe placă se bridge VIA686B care apare şi pe
capitolul dotări placa este una slot AGP, 3 sloturi PCI, 1 slot poate instala memorie SDRAM ultimele modele de plăci desti­
dintre cele mai complete din CNR şi o placă de sunet integrată pe cele 3 sloturi cu 168 pini în nate sistemelor cu procesoare
toate cele testate: controller model AC'97. Memoria maximă cantitate maximă de 1.5Gb. AMD. Cu acest south bridge
IDE Raid High Point HPT370, care se poate instala este de 1Gb Plăcile de extensie se pot monta placa poate utiliza HDD-uri cu
conectori suplimentari pentru deoarece pe placă există doar 2 pe cele 5 sloturi PCI, 1 slot ISA ATA 100 şi 4 porturi USB.
încă două porturi USB, cooler stoluri DIMM. Instalarea cooler- şi placa video pe slotul AGP 4x. Rezultatele obţinute în teste sunt
pe chipset, 4 sloturi pentru ului se face destul de greu din Overclocking-ul nu se poate excelente, piaca a depăşit ca per­
memorie, 6 sloturi PCI, 1 slot cauza celor 4 condensatori mari realiza decât prin modificarea formantă în jocuri toate celelalte
ISA, afişaj din 2 digiţi pentru o din jurul socket-ului. Placa nu dis­ frecvenţei FSB care poate avea modele cu i815 pe care le-am
detectare rapidă a eventualelor pune nici de un sistem de moni­ 7 valori între 100 şi 120MHz. testat- Puţin mai slabe au fost
erori la bootare sau în torizare hardware măcar pentru Acest lucru nu foloseşte prea rezultatele din SisoftSandra. SL-
funcţionare. Placa este exce­ temperatura procesorului care se mult pentru că procesoarele 65KV2 este excelentă pentru
lentă şi în ceea ce priveşte încălzeşte destul de tare chiar la AMD nu prea funcţionează la overclockarea procesoarelor Intel.
posibilităţile de overclockare a frecvenţa normală de funcţionare- frecvenţe mai mari de 110 şi mai Acesta se poate realiza modi­
procesoarelor AMD, se poate Dacă se doreşte o overclockare a utile ar fi fost fie posibilitatea ficând FSB-ul prin intermediul DIP
modifica din Bios frecvenţa FSB procesoarelor, frecvenţa FSB-ului modificării multiplicatorului fie switch-urilor sau direct din BIOS
şi PCI, multiplicatorul, tensi­ se poate modifica din bios de la mai mute frecvente intermediare şi care poate avea orice valoare
unea Vcore Vagp şi Vio. Pentru
r 100 la 112MHz cu 8 valori inter­ până la 110MHz. Placa este între 100 şi 132, modificarea ten­
a fi siguri că procesorul nu se mediare. Tensiunea de alimentare foarte bine dotată la sistemul de siunii de alimentare a procesoru­
va încălzi prea mult placa moni­ pentru procesor nu se poate monitorizare hardware: senzor lui, setare diferită pentru
torizează temperaturile CPU şi modifica decât cu 0.05v în plus flexibil sub procesor pentru frecvenţa memoriei şi a proce­
a sistemului, măsoară viteza de sau în minus faţă de cea normala măsurarea temperaturii, viteza sorului. Monitorizarea hardware
rotaţie pentru ventilatoare şi şi doar pentru un FSB de de rotaţie pentru cooler, este excelentă placa urmărind
urmăreşte toate tensiunile de 100MHz. Placa este bine dotată urmărirea tensiunilor de pe valorile de rotaţie pentru 3 venti­
pe placă. Performanţele sunt la capitolul drivere şi programe placă. Pentru placa de sunet latoare, 5 tensiuni pozitive, 2 val­
excelente cu 6836 de puncte în utilitare: Via4in1 versiunea 4,25, încorporată Soyo a folosit un ori pentru temperatura procesoru­
3DMark2000 (800x600x16) şi DirectXS, drivere pentru plăci chip Sigmatel STAC9708T AC lui şi un senzor suplimentar care
159.4FPS în Quake 3 pe setări video cu chipset Nvidia, PC-CiIlin 97 codec care nu oferă decât poate fi ataşat la orice compo­
Fastest folosind un procesor 2000, Media Ring Talk. funcţiile de bază aie unei plăci nentă mai caldă din sistem.
AMD Thunderbird la 700MHz. de sunet.
Teste Teste Teste Teste
Contact Preţ 14 7 $ Preţ 95$ Preţ 85S Contact 95Î
Prqducâtor EPOX Distribuitor iEIssco
Producător ^Microstar Distribuitor Flamingo Produc&tor [Soyo Distribuitor Flamingo
; Producător Soltek Distribuitor [Best Comp.
Ofertant Elsaco Ofertant FEamnigo Computers Ofertant FJamingo Computers Ofertant Best Computers
Adresa Mitropolit Nifon 22. Bucureşti 4 Adresa 8d T i
tul
e s
c u 121, Bucureşt
i Auresa Bd Titufescu IEI. Bucureşti Adrese Bd Elisabeta 25
Telefon 01-337.30.91 Telefon Ol-791. £0,0 8 Telefon 01-791.20.06 Tefefon 01-314.76.93
Web www,elseco,ro Web www.flamingo.ro Web www.flamingo.ro Web www. bestc o m p ut ers. ro
OetăSi tehnice.. Oetaiii teii ni ce CetaSîs tehnica Datata tehnica
KT133 AC97 Chipset KT133 Sunet AC97 Chipset VTBEC694X Sunet AC97
FSB iee-120 Format FSB 100-112 CB) FormatATX FSB 1CO-120 Format ATX FSB ; 100-132 C3EFormat ATX
ATA 33/66/1C0 Video NA
ATA ; 100
V
Memorie 1.5 Gb 33/36 V i
deo NA
/ ATA 100 Video NA / /
Dotări Raid, USB, Cccfer. Afişaj, Monitorizare Memorie max. 11 Gb. 2DIMM
ATA Memorie max.1.5 GB Memorie max.1.5 Gb, 3DIMM
Sfoturf BPGI. 1 ISA, 1 AGP Sioturi IAGP 4x, 3 PC\, 1CNR •w •- m~ - — - m —
-i

5 PCI. 1 tSA, 1 AGP


n •• r
Sloturi AGP 4x. 5 PCI, 1 AMR. 1 ISA
Stocuri
;3l^iarfe2000 3DMark 2000 16 3DM8ft 2000 30 Mark 2QQ0
Quake 3 Quake 3 Quake 3 Quake 3
Sendra Memory Sandra Memory Sandra Memory Sandra Memory
Verdict 99.60 i Verdict 85,20 Verdict 92.40 Verdict 94, SQ

37
'///

Placi de baza > Chipset > iniei 1815/18151

Epox FastFame
EP-3S2A5M815 I815-03SLAV
Performanţele nu sunt foarte bune şi Nu se remarcă la nici una din cate­
o situează într-o categorie de mijloc goriile care ar trebui să fie urmărite

\ Iaca Ep-3s2a5 est9 produsa Iaca este destinată sis­


i L l l i d e Epox şi este destinata temelor care folosesc proce­
utilizării în sistemele care folos­ soare de tipul Intel Coppermine
esc un procesor Intel Ceieron 2 sau Celeron II şi are la bază un
sau Coppermine care se mon­ chip i815 cu partea de south
Creative 136x64pixelL Dacă nici asta nu este
de ajuns se pot face liste personal­
tează pe socket-ul model 370. bridge model ICH2. Modelul plăcii izate de meiodii şi care se pot
Nomad Jukebox
Chipset-ul plăcii este 1815 vari­ este ATX iar plăcile de extensie încărca automat. Fiind produs de
anta Solano 2 cu suport pentru se pot monta pe unul din sloturile Cea mai bunâ soluţie pentru ascul­ Creative, playerul dispune şi de un
ATA 100. Memoria care se poate AGP cele 6PCI sau CNR. Placa tat MP3-uri, nu prea portabila însă. DSP care poate adăuga efecte în
instala pe placă trebuie să fie foloseşte capacităţile chip-ului şi timp real la melodiile ascultate. Tot
reative Jukebox este una din­
SDRAM PC100 sau PC133 în
cantitate de maxim 512Mb (se
dispune de o placă de sunet
încorporată model AC97 şi de o
c tre cele mai recente şi intere­
sante soluţii semi-portabile de ascul­
pentru îmbunătăţirea sunetului redat
playerul dispune şi de o egalizare
pentru înalte, medii şi joase. Dacă
poate monta pe cele 3 sloturi de placă video cu un conector în tat muzică digitală. Spre deosebire la un moment dat nu înţelegeţi un
pe placă). Placa video integrată locul unui port COM. HDD-urile de concurenţă care foloseşte drept anumit vers dint-o melodie, Jukebox
are un Ramdac la 230MHz şi o se pot instala pe unul din cele 2 mediu de stocare pentru melodii fie vă poate ajuta prin modificarea
memorie cache de 4Mb iar placa porturi IDE şi pot fi model ATA memorie de tip flash fie se folosesc vitezei de playback. Transferul
de sunet este model AC'97. 33/66/100 pentru că placa de CD-uri gata înregistrate, Jukebox melodiilor de pe calculator pe
Acest model este destul de bun cunoaşte toate aceste standarde. foloseşte pentru memorarea melodi­ Jukebox se face foarte uşor prin
pentru overclocking pentru că Cantitatea maximă de memorie ilor un hard disk MHk2060AT ATA66 intermediul programului Play
permite modificarea din Bios a este cea suportată de chipset-ul 6Gb produs de Fujitsu împreună cu Center2 care este livrat împreună
frecvenţei FSB şi PCI cu destul i815 este de 512Mb şi se poate o memorie de 8Mb. Astfel el are tot cu playerul. Tot cu acest program
de multe valori, tensiunea de ali­ monta pe unul din cele 3 sloturi ce este mai bun din ambele modele se poate face şi grabbing pentru
de playere: capacitate mare ca la melodii direct de pe CD (se pot
mentare a procesorului şi existente pe placă. Placa nu se
cele cu CD şi uşurinţa în utilizare şi înregistra aproximativ 10 CD uri în
frecvenţa memoriei care poate fi remarcă la nici una din categoriile
înregistrare de noi melodii ca la cele format Wav). Singurele minusuri
diferită de cea a FSB-ului. La care ar trebui să fie urmărite la cu memorie FLASH. Pentru înregis­ care i se pot găsi unui player
monitorizarea hardware placa achiziţionarea unei plăci de bază. trarea melodiilor, Creative Jukebox Jukebox sunt volumul maxim destul
urmăreşte temperaturile pentru Performanţele sunt medii (apropi­ se conectează la calculator prin de mic, consumul mare de energie
procesor şi sistem şi viteza de ate de cele ale unei plăci intermediul unui cablu USB fără a fi (funcţionează cu 4 acumulatori AA
rotaţie a coolerelor. Performanţele Gygabyte sau MSI), overclocking nevoie de restart sau oprirea calcu­ care se încarcă în aparat îm
nu sunt foarte bune şi situează nu se poate face pentru că totul latorului şi prin care poate realiza un momentul în care se foloseşte
placa într-o categorie de mijloc: este detectat automat de placă. transfer de date de aproximativ transformatorul şi care oferă 2-3 ore
5746 puncte în 3DMark2000 Monitorizarea hardware se face 500kb/s. Pe hard disc se pot înreg­ de playback), lipsa unei telecomenzi
(800x600x16), 144.5 Fps în Q3 doar pentru temperatura proce­ istra aproximativ 150 de CD-uri cu deşi pe aparat există un port
(Game options off, Fastest) sorului. Pe CD-ul cu drivere muzică comprimate în format MP3 infraroşu şi preţul destul de mare
folosind un procesor Coppermine există doar un program antivirus, la un bit rate de 128biti/s sau dacă (aproape dublu faţă de celelalte
se face ultimul Firmware upgrade de playere) şi forma şi greutate ce nu îl
a 700 MHz. deci şi bundle-ul software este
la Creative se pot înregistra aproxi­ fac foarte portabil.
slab.
mativ 200 ore de muzică compri­
Teste Teste mată în format WMA. Melodiile mai Teste
Pret 1134$ pot fi memorate şi în format Wav iar Contact Pret 495$ "
Producăt ox Dîstribuitor Producător F| aetfame| Dietribuitor PN| r/A
ut |105$
posibilitatea de upgradare a piayeru-
Produceeor | Creative
Ofertantor ; EpE Bbbco Ofertant jBeet Computere Distribuitor iRamlnou Computere
Adresa leaco Adresa î Bd Eliaabeta 25 luuva permite şi utilizarea altor for­
Adreea :Bo\ TltuJescu 131. Bucureşti
Telefon Mitropolit Nifon 22, Bucureşti 4 a a a a a a a mm m
W^ ^^^m mm ^ ^m ^m ^m m ^^mm ^^^ ^^^^^^Ema
mate pe viitor. Playerul se poate
Telefon (01) 791 20 OB
aarmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

Web • 1-337.3Q.91 TeJefon 01-314.7S.9B folosi şi pentru înregistrarea de


• Web www. bestcomputers, ro Web www.fleminao.ro
Detalii tehniceWWWB .S
l BCOr.o
Sunet AC97 Detalii tehnice Sunet AC97
muzică cu sampling !a 48KHz prin
intermediul mufei line in. Deşi
Detalii tehnice
C hipset IES15E ChEpeet ÎS15 Stocere H
j DD E Gb + B Mb memorie
FSS inO-133t1h1) Format ATX FSB 6B-133 Format ATX numărul melodiilor care pot fi înreg­ Dimensiuni |12X12X3 cm /400 g
ATA 100 Vrt» 752 ATA 33/66/100 Vtiec .752 istrate este foarte mare, ele sunt Alimenta re 4 acumulatori AA. transformator
Memorie max, 512 Mb Memorie max |512Mb. 3DIMM foarte uşor de accesat deoarece Conectare USB : Intrări [microfon
Sloturi Sloturi Jukebox-ul are posibilitatea de a le Format fişier MP3, WAV, WMA
Teste - 800x56P0C0xI,161 AGP, 1 CNR Teste - BGOkA GOGO
PxI4x
S 6 PCI. ICNfl
p
sorta după 3 categorii; album, genul căşti, boxa fete/spate
3DMerx 3000 SDMark EOOO 5709 melodiei sau numele artistului şi
Quake 3 Cel mai bun MP3 playar existent pe plata, cu un
Sandra Memory Quake 3 131 vizualizarea acestor informaţii pe un preţ pe măsura Tnse.
SandraVerdict
Memory 246 ecran LCD cu o rezoluţie de Verdict 196.25
Verdict 1 II

38
Camere foto digitale

FUJI Epson
FinePix 4700 z o o m PhOtoPC 6 5 0
Deţine recordul în ceea ce Lipsa oricărui tip de zoom, calitatea
priveşte rezoluţia maximă scăzută a imaginii capturate

• in modelele de camere digi­


tale testate, FinePix 4700z
deţine recordul în ceea ce priveşte
u toate că este un model
destul de vechi camera digi­
tală Epson PC 650 ar putea fi o
rezoluţia maximă la care poate alegere datorită preţului mic faţă SONY imaginilor se poate realiza
automat, până la 25cm pentru
captura imaginile cu 2400x1800 de modelele mai noL Rezoluţia C y b e r S h o t DSC-S70 setare Normal şi până ia 4cm cu
pixelL Acest lucru este posibil maximă care se poate atinge cu setare Macro sau se poate face
datorită tehnologiei Super CCD senzorul CCD de 1.1 megapixel Are caracteristici impresionante. manual. Imaginea care urmează a
prin care deşi rezoluţia adevărată este de 1152x864. Camera se fi memorată poate fi urmărită prin
a senzorului CCD este de doar 2.4 poate conecta la Pc pe portul viewfinder sau pe un ecran cu
megapixeli se pot obţine cu aju­ | W J amera digitală DSC-S70 pro-
serial sau la Macintosh cu un 1 3 dusă de Sony are caracteris­ cristale lichide de 2 şi o rezoluţie
11

torul algoritmilor de interpolare adaptor special. Aparatul este de 122.980pixell iar în modul play
imagini echivalente unui senzor de tici impresionante. Rezoluţia
livrat cu o cartelă de 8Mb pe care maximă care se poate atinge camera poate fi conectată la tele­
4.3 megapixeli. Deşi dimensiunile vizor. Pozele se pot transfera de
se pot memora aproximativ 88 folosind acest model este de
camerei sunt foarte mici ea poate pe cameră pe calculator cu o
imagini la rezoluţia 640x480 cu o 2058x1536 şi aceasta folosind un
realiza zoom 3x optic şi 1.8x digi­ viteză destul de mare prin inter­
compresie standard, 47 imagini la CCD de 1/1.8" şi 3.34 milioane
tal. Modelul de cameră este verti­ mediul portului USB dar cartela de
1152x864 cu o compresie moder­ pixeli produs tot de Sony. Celelalte
cal şi dispune de un capac metalic memorie mai poate fi folosită şi cu
ată iar dacă se doreşte calitate rezoluţii la care poate opera sunt
care acoperă automat lentilele la dispozitive speciale produse de
oprirea camerei. Captura JPEG maximă se pot memora doar 4 1600 x 1200, 1280 x 960 şi 640 x
imagini. Operaţiile care se pot 480. Cu ajutorul lentilelor speciale Sony (cititor USB, adaptor floppy
are 3 nivele de compresie şi în disc, adaptor PCMCIA).
rezoluţiile 2400x1800, 1280x960, face asupra pozelor memorate Cari Zeiss se poate realiza un
zoom optic de până la 3x iar cam­ Avantajele unei astfel de camere
640x480. Deosebit de alte modele sunt destul de puţine acestea
era mai realizează şi un zoom sunt calitatea foarte bună a imag­
este posibilitatea de a face 3 poze putând fi şterse, protejate sau
digital de 2x. O mare parte din inilor, culorile vii, rezoluţia mare,
la intervale de 2 secunde sau de a redimensionate. Imaginile cap­
dimensiunile camerei se datorează lentilele de calitate superioară
face captură în format AVI cu turate pot fi vizionate fie pe moni­
acestor lentile mari şi a bateriei care înlătură aproape total
sunet 10fps şi rezoluţia 320x240. torul TFT de 1.8" de pe cameră
speciale InfoLithium de 1180mAh aberaţiile cromatice, posibilitatea
La setarea camerei pe modul fie pe un televizor cu standard
care poate alimenta camera pen­ setării aperture, bateria excelentă,
manual, înainte de scriere pe car­ PAL sau NTSC dacă se foloseşte flash intern foarte bun. Drept
telă, imaginea poate fi vizionată pe cablul video livrat cu camera. tru 2 ore de funcţionare cu ecranul
LCD aprins. Imaginile sunt înregis­ neajunsuri se pot enumera doar
ecranul TFT de T se poate regla Dezavantajele pe care le are PC viteza mică cu care poate opera
modul flash-ului, luminozitatea, trate pe o cartelă de memorie spe­
650 sunt conectarea la calculator camera (timp lung până se real­
white balance, focalizarea etc. cială în format TIFF necomprimat
doar prin intermediul portului seri­ izează focalizarea automată, lag-
Părţile mai slabe ale camerei sunt sau JPEG la calitate mare. Cea
al ce duce la o rată de transfer ul dintre două poze consecutive),
lipsa unui indicator la încărcătorul livrată cu camera are doar 8Mb
foarte scăzută, lipsa oricărui tip lipsa mai multor tipuri de compre­
acumulatorilor, inexactitatea dar există şi modele de 32Mb sau
de zoom, calitatea scăzută a sie JPEG şi capacitatea mică a
nivelului de încărcare a bateriilor, 64Mb care sunt necesare pentru
imaginii capturate, CCD-ul mic şi cartelei de memorie cu care este
flash-ul cam slab şi CCD-ul mic imaginile la rezoluţii mari deoarece
modalitatea de stocare. setarea compresiei JPEG nu livrată camera.
poate fi stabilită şi o poză la
Testf Test* rezoluţie maximă ocupă aproxima­ Tente
Contact C o nt
a ct Preţ 31
5E U tiv 1200k deci doar 6 poze pe o Contact Preţ 1179$
Producotor !Fuji Producător [Epson cartelă normală. Camera poate Producător Sony
Distribuitor Salkan Foto Distribuitor MB Distribution înregistra şi film în format MPEG Coordonator import Sony Qversess SA
Adrese Sos Pipera Nr 59 Adresa Bd Berbu Vacârascu 162. Sector 2 cu sunet şi 15 cadre/sec. Adrese NA/
Teîefon _
01-230.87.77 Telefon •1-230.03,14 Telefon •1-22447^0
Web Web Rezoluţiile în care se poate face
www.njifilm.ro www. mbd.ro Web www,aonyc.om
înregistrarea sunt de 320x240,
O ut cilii tehnice D e tet
o t
e hni
c o
Rezoluţie RezoFuţie 6 40* 460, 11
5 &S6 4 maxim 15 secunde de înregistrare Rezoluţie 128C&S601.6CG*1200, 2043x1536
Stocat G40x4B0l.2BCx960, 2400x1300 Stocere Stocare
C a
rd de m e
m or
i
e C om pac
tFl
ash continuă, sau la 160x112 când se Memory Stick CSMb Inclus)
Compresie JPEG S martMedia [1 6Mb inclus)
Basic. Normal, Fine Compresia JPEG L | ow. Medium. Standard pot înregistra 60 secunde de film. Compreeie J'}P1E G S t
a ndar
d , Fi
n e /
T I
F F
Dimensiuni Dimensiuni 1 34,
5 x72x57m m Pentru imaginile întunecate se
Dimensiuni 17x7QxB5mm - 420 grame
78x97 5*32 9mm - 280grame H 3 1 5 ara
m a
Alimentere Alimentare 4 beterii AA Alimentare IrfoLitiurr. MPF
-MED
Special 2 baterii AA Special NA/ poate folosi flash-ul încorporat Special Capcurâfilm MPEG 320x240
Conectori Captură film Cuicktime Conectori I Seriei. TV care poate fi folosit pentru o dis­ Conectori U| 5 B TV
2oom optic ax usa ZoomdigitBl l.ax
TV Zoom optic NA tanţă de maxim 2.5 m cu modurile Zoom optic:3X H

Zoom digital 5X
Flash a4 / Zoom digital NA/ Auto, On, Off sau Ext. Focalizarea Flash
31
MP
I
n t
e r
n 4m C C D FSash Intern 1-3mCCD 1.09 MP •Intern 2.5m CCD 334 MP
1 55 Vrtrilir .1.
;
61.20 Vfîfilif:!.
Sisteme sunet

f
Aureal Turtle Beach
Vortex 2 Quati Montego ll Plus
Performanţele sunt foarte bune la Cutia mare te poate face mai
poziţionarea 3D a sunetului. împăcat cu gândul la bani

S onic Vortex 2 produs de


Videologic este o placă de M ontego II Plus este o placă
de sunet care foloseşte un
sunet cu chipset Aureal 8830 şi chip Aureal Vortex 2 8830.
Guillemot sunet 7.1. Calitatea sunetului este
un CODEC quad pe 18bit. El Diferit de modelul Montego II
excelentă (cu foarte puţin zgomot
G a m e T h e a t e r XP de fond deşi cablul de conectare poate procesa 16 sunete la 16bit testat numărul trecut este
dintre rack şi placă are 2m) şi şi 48kHz cu 64 de reflexii fiecare prezenţa unei plăci de extensie
Calitatea sunetului este excelenta poate fi reglată cu ajutorul unui (A3D 2.0) şi 76 de sunete pentru care oferă posibilitatea de
egalizator cu 10 benzi. Sunetul la A3D 1.0 şi DirectSound3D. conectarea a încă 2 boxe şi a 4
Wavetable-ul are 576 de voci la
L a sfârşitul anului trecut mai căşti este puternic datorită ampli­ mufe pentru intrare şi ieşire dig­
multe firme au lansat plăci ficatorului Philips încorporat. care poate adăuga diferite efecte. itală în variantele SPDIF optic
de sunet pentru actualele sisteme Poziţionarea în spaţiu a sunetului Mufele din exterior sunt line in, şi cablu. Performanţele sunt
de boxe. După Philips, Turtle se face cu ajutorul tehnologiei microfon, joystick, line out pentru foarte slabe pentru o placă de
Beach şi VideoLogic şi Hercules a Sensaura şi se realizează deo­ 4 boxe şi SPDIF out optic. Pe sunet de această categorie cu o
lansat Game Theater Xp. Aceasta camdată doar pe 2 sau 4 boxe placă mai există si conectori pen­ utilizare mare a procesorului la
este primul sistem de sunet care dar şi aşa senzaţia 3D este mai tru CD, AUX, TAD. Performanţele generarea sunetului 3D.
poartă numele Hercules şi a fost puternică decât la Live Platinum. sunt foarte bune atât la utilizarea Driverele sunt foarte vechi iar
realizată în colaborare cu Cirrus In jocuri placa este compatibilă cu procesorului cât şi la poziţionarea suportul pentru 4 boxe nu este
Logic şi Sensaura deşi Guillemot standardele A3D 1.0, 3D a sunetului. Cu ultimele dri­ real pentru că folosind driverele
avea o experienţă anterioară cu DirectSound 3D, EAX 1.0, 2.0 şi vere pentru Win98 se pot rula de pe CD-ul livrat cu placa nu
plăcile Fortissimo şi Muse. GTXP I3DL2. Utilizarea procesorului în fără probleme majoritatea se poate face diferenţă între
este o placă de sunet destinată timpul rulării aplicaţiilor este jocurilor cu suport D3D sau A3D boxele stânga dreapta din
atât utilizatorilor profesionali cât şi minimă mai mică şi decât cea a
dar doar câteva jocuri spate. Un alt dezavantaj este
jucătorilor înrăiţi. Placa de sunet SB Live. O caracteristică intere­
funcţionează bine folosind reprezentat de dispariţia împre-.
propriu-zisă foloseşte un chipset santă este decodarea hardware a
EAX1.0 iar EAX2.Q nu este ună cu firma Aureal 3d a
CS4630 produs de Cirrus Logic MP3-urilor care funcţionează cu
disponibil. Driverele pentru oricărui fel de suport tehnic (nu
care mai este utilizat de Santa orice player Direct Show compli-
Win2000 au rămas la versiunea există drivere noi sau drivere
Cruz şi Sonic Fury. La posibilităţile ant. Softul este livrat pe doar 2
CD-uri dar cuprinde Virtual Ear, beta şi pot crea probleme pe pentru win2000). Instalarea se
de conectare GTXP depăşeşte multe sisteme dar totuşi pot folosi
Siren Jukebox, Xpress, Magic face uşor datorită manualului
chiar şi Live Platinum 5.1. Pe
Player, Power DVD 3.0, Music D3D şi A3D1.0. Deşi senzaţia de care ar putea face parte foarte
rack-ul extern se află conectori
Match 5.1 Jukebox, Yamaha XG spaţialitate a sunetului care se uşor din colecţia pentru tonţi cu
pentru 4 porturi USB, Joystick,
Studio, Kool Karaoke Lite, Acid obţine la 4 boxe în jocurile care caracterele de 14 şi poze
intrări (stânga dreapta cu mufe
Xpress şi demouri pentru jocurile folosesc A3D 2.0 este excelentă nefolositoare mari cât pagina.
RCA) microfon, ieşire pentru
totuşi placa are un preţ destul de Cutia mare te poate face mai
?

căşti, ieşiri pentru boxe ţjack + Thief II, Rayman 2, Tachyon,


Q3Arena, Daikatana. mare apropiat de cel al Sound împăcat cu gândul la banii
RCA) ieşiri surround (jack +
7

RCA), SPDIF in/out (conectare Blaster Live iar în viitor se pare foarte mulţi pe care îi dai pe o
optică sau RCA), Midi in/out, câ vor fi din ce în ce mai puţine astfel de placă.
butoane de volum pentru microfon jocuri care vor folosi A3D 2.0.
şi căşti. Pe placă nu există decât Teste Teste Teste
o mufă Line in şi un conector cu Contact Preţ 14C B J Preţ 50S -r—i-

44pini prin care se leagă la rack- Producător Hercules Producător Video fog ic Producăt o r Turtle Beach
ul extern cu un cablu DB-25 (rack-
Ofertant Ubisoft Ofertant
i
B est C om pu t
e r
s O fertan t Best Computers
Adresa Bd Prim&^eri, Bucureşti 1 A d re s e! A dre sa
ul se conectează şi la calculator Telefon Tele f
o n B d B l
isabeta 25 Sd Elisahata 25, Bucureşti
pe portul USB). Tot pe placă se Web 101-231.87.69 W eb 01 -314.76.98 Telefon 01-314.76.98
află şi două CODEC-uri pentru 4 sales@ubisoft.ro iii tehnice
www. bestcomputers. ro W eb
letalii termice
www. besteompu ters.ro
t?h 3-a
canale (2 chip-uri CS4294) cu aju­ Chipset DvstaC ' S4S30 Nr.de voci 32 C h i
p s et A ure e
l 8 830 | N r.
d e voci |32 C h ip set A ur
ea l 333 01 N r
.de v o ci [
3 2
torul cărora sunetul poate fi redat Slot PC! Wavetabie |64 voci Sfot ' ]PC1 W av et
abi
e-1576 voc
i Slot
pe 8 canale. Deocamdată dri­ Cenale ae+l+casti) M u f
e SPD I
F O pti
c ieşiri
P
C I Wavetabie 32 voci
Rack, Lineln Standard BB
t 2fa& spate SP D I
F i h / O ut O p
c
t+RC A Ieşiri Bo<efetă,spate
verele permit utilizarea celor 2 d Direct3D Sound. EAX20 prin Sensaura
StendNierrock S t
a nd ar
d
A3D 2.0. EAX 1.0, Direct3D SoundConector; A3D 2.0, EAX 1.0. DirectSD Sound
canale suplimentare pentru con­ Cpotin
cectori C D in AUX in, TAD C DBin, A UXai-fcin, TAD
ia/.

Intrări • P;CA stingă, dreepta; Mic; SPDIF FI CA. O h


A ud i
o enc
h m
io Benchrciark: utiîi^Hf^ procesor Direct Sound 44.1Khz, 32 voci static ; utilizară procesor
trolul volumului la căşti dar ulterior Ieşiri ;Caşti; boxe faţa, spateifjack+SPCA]. PQ. 041
Direct Sound M.MOiz. 32 voci static Q
vor fi folosite pentru sisteme de SPDIF FCA/Qptic. Boxe centru & subwoofBr Direct Sound 3D 44.1Kh2. 32 voci static 5^07 Direct Sound 3D 44.1Khz 32 voci static Hii.13p

Conectori 4| UŞB Joyscick. Volum. Midi In/Put Direct Sound 3D 44\ÎKhz. 32 veci streaming 3,0•Irect
r

H 1 Scund 3D 44.-1 Khz. 32 voci streerning 4.rjg :

Verdict 95.80 Verdict Verdict I


Sisteme sunet

Creative reţinut faptul că sunetui este Creative ieşire pentru căşti (jack stereo

SB SURROUMD 5.1 redat pe 5 difuzoare doar în


jocurile cu sunet Direct
Sound3D şi la vizionarea
S b Live P l a t i n u m 5.1
V) şi buton pentru reglarea
volumului, Line in (jack stereo
V), Aux in (stânga şi dreapta cu
Combinaţia dintre sistemul de boxe filmelor DVD. în alte aplicaţii Efectul de sunet 3D este excelent mufe RCA), gain control pentru
şi placa de sunet este atractivă Direct Sound, wave output CD in jocuri sau în alte aplicaţii microfon, Midi In şi Out (mufe
l i l a c h e t u l Sound Blaster audio, sunt folosite doar 4 upă 3 ani Creative s-a DIN), port infraroşu pentru tele­
SJBl Surround 5.1 conţine o boxe, 2 fată şi 2 spate iar decis să mai lanseze o comandă. Ea se montează în
placă de sunet Creative Sound satelitul central nu se activează placă de sunet bazată pe chipul locul unui CD-Rom oferind un
Blaster Live 5.1 şi un sistem de decât dacă este selectat modul Emu10k1 care datorită updateu- acces rapid la butoane şi mufe.
sunet Desktop Theatre Movie. Preţul mic se reflectă lui continuu la drivere a reuşit Performanţele sunt identice cu
DTT2200 conceput de totuşi în cantitatea softului livrat să rămână competitiv chiar şi cele ale oricărui alt Sound
Cambridge Sound Works. în acest pachet. Deşi în cutie după atâta vreme. Cu această Blaster Live: cea mai mică uti­
Pentru redarea sunetelor sunt 4 CD-uri pe 3 dintre ele placă de sunet Creative s-a lizare a procesorului în timpul
DTT2200 foloseşte 5 sateliţi cu sunt driverele şi programele decis să împrospăteze oferta de rulării aplicaţiilor care folosesc
o putere de 5w fiecare şi un utilitare Lava Player, Pixmaker, programe soft, să ofere o mai sunet 3D, posibilitatea de apli­
subwoofer în carcasă de lemn Pixscreen care se pot instala în mare conectivitate prin care a efectelor EAX oricărei
de 17w care poate reda 6 limbi iar pe ultimul dintre ele adăugarea unei plăci de exten­ surse CD audio, fişiere mp3,
sunetele cu frecvenţe cuprinse este jocul MDK2 de la Interplay. sie pentru intrări şi ieşiri digitale wave sau midi. Efectul de sunet
între 40Hz şi 20kHz. Pe sub­ Ca o concluzie putem spune că şi a adăugat şi o telecomandă 3D este excelent in jocuri sau în
woofer există mufe pentru acest sistem este unul bun atât cu infraroşu. Majoritatea plăcilor alte aplicaţii dar sunetul nu este
intrările analogice, ieşiri pentru ca preţ {se economisesc aproxi­ actuale oferă posibilitatea redat decât pe 4 boxe, satelitul
cei 5 sateliţi, mufa pentru ali­ mativ 30$ faţă de cazul când s¬ conectării la sisteme de sunet central fiind utilizat doar în
mentare şi conectorul pentru ar cumpăra separat DTT2200 şi tip 5.1 dar pentru a fi mai bun modul Movie. Oferta de soft
telecomanda cu fir de la care se Sound Blaster Live 5.1) cât şi Creative foloseşte una din este impresionantă şi prin cali­
poate regla volumul şi balansul ca performanţă, DTT 2200 este mufele existente pe placă atât tate şi prin cantitate (6 CD-uri).
faţă spate. Nivelul bass-ului se conceput special pentru plăcile pentru ieşirea digitală cât şi Aplicaţiile includ Sound Font,
face cu ajutorul unui buton situ­ de sunet 5.1 produse de pentru transmiterea semnalului Pix Maker Media Ring Talk,
T

at tot pe subwoofer. Placa de Creative. Dacă aveţi orice alt analogic către satelitul din cen­ Mixman Studio, Lava Player,
sunet este una clasică Creative model de placă de sunet care tru şi subwoofer iar plăcile Live Cubasis VST, Wave Lite Lab,
Sound Blaster Live 5.1 şi dis­ dispune de o mufă pentru sem­ 5.1 au posibilitatea să decodeze Recycle Lite, Future Beat şi
pune de ieşiri pentru 4 boxe, nal digital vă puteţi orienta sunetul Dolby Digital prin inter­ jocurile MDK 2 şi Rage Rally.
intrări Line in, Mic şi o ieşire către DTT2500 care conţine un mediul driverelor în loc să se Cea mai bună soluţie audio
care poate transmite un semnal decodor Dolby Digital separat. bazeze pe aplicaţiile DVD play­ pentru PC.
analogic pentru subwoofer şi er. Caracteristicile pentru Live
Teste Teste
satelitul central sau poate Platinum 5.1 sunt: posibilitatea
funcţiona ca o mufă SPDIF pen­ IU Preţ 179S de redare a 64 DirectSound Preţ 196$
tru transmiterea semnalului digi­ Producător Creative stream, 32 DirectSound 3D Producător Creative
tal. Combinaţia dintre sistemul
Ofertant Flamingo Computers streams, EAX 1.0 şi 2.0, A3D
Ofertant ; Flamingo Computers
Adrese 121. Bucurccti Adresa :|Bd Ttutescu 121, Bucureşti
de boxe şi placa de sunet este Telefon 01-236.20-06 1.0, ieşire pentru 2, 4 sau 5+1 Telefon fbl-236.20.06
foarte atractivă din punct de Web www. flamingo.ro difuzoare prin 3 mufe jack, Web www.fie mingo.ro
vedere al preţului dacă ţinem Detalii Cehojce ieşire digitală, posibilitatea
ChipsettehnBAJ10K1
ice
cont de faptul câ placa poate Chipset EMU10K1 Voci DS j 32 decodării Dolby Digital (se pot Voci DS 32
Slot PC! Voci DS3D 32 Slot PC I+R acf
c VociOS3D 32
decoda semnal Dolby Digital asculta melodii în formatul ac3 Soxe 2+2 H-2
folosit la coloana sonoră a
Boxe :[2+2
Standard EAX 2.0. EAX 1.0. A3D 1.0. DS3Dsau se pot viziona filme DVD Standard
filmelor DVD. Calitatea sunetului Conectori Uneln» Mic. 4 Boxe. Joystick care au sunet tot format ac3. Pe FM*

este foarte bună deşi semnalu Cetei i boxe placa de extensie mai există Intrări Line In. Mic. Midi In
de la placă către subwoofer Frecvenţe 40Hz-20Khz mufe SPDIF In şi Out (atât în Ieşiri Joystick, SPDif, (ln-out. Jack, RCAJ
este unul analogic. Este de Boxe 5 sateliţi + 1 subwoofer varianta optică cât şi coaxial), Căşti, Midi Out
Putere 42W
1 Verdict 83.47 Verdict 91.17;
are///
Scaner HteBcsm imprimanta

Datatronix Hercules Plustek Epson


U I u v U l ry 5614CV Scan@Home1248 OpticamSOGIf Stylus Color 8 8 0
Ara un buton care la apăsare poate Foarte silenţios la scanarea la Calitatea imaginilor nu este Calitatea imaginile e foarte buna
lansa diferite funcţii suplimentare rezoluţii mici foarte bună chiar şi cu setări standard
jKjjf|5614CV este un modem
L:VA- extern cu chip Rockwell pro­
dus de Dicovery care poate atinge
can@Home 1248USB este
un scaner care a obţinut
rezultate destul de bune la viteză
• acă aveţi o conexiune de
Internet cu o viteză decentă
pentru transferul de date puteţi să
S tylus Color 880 este o impri­
mantă cu jet produsă de
Epson destinată în special
o viteză de 56kbps la transferul şi la calitatea imaginilor scanate. comunicaţi cu cei mai buni pri­ birourilor mici. Cu ajutorul tehnolo­
de date pe o linie telefonică El este produs de Hercules, eteni prin intermediul unei camere giei micro piezo capul de impri­
închiriată sau pe o linie comutată. foloseşte pentru capturarea Plustek Opticam500U. Instalarea mare produce picături de cerneală
Modemul dispune de conectori imaginilor un senzor CCD şl se acesteia se face foarte uşor prin cu dimensiune variabilă începând
pentru line in, phone, mufe pentru conectează la calculator prin intermediul portului USB. de la 4 picolitri. Cele 2 capete de
microfon şi audio out. Diferenţa intermediul unui cablu USB. Ca Alimentarea se face tot prin inter­ imprimare au câte 144 duze
dintre acest modem şi alte mod­ performanţe tehnice se mediul cablului USB iar camera fiecare (48 pentru fiecare culoare
ele externe este prezenţa unui la cel color) şi imprimanta poate
încadrează într-o categorie de se poate monta pe monitor cu
potenţiometru pentru volum şi al atinge o rezoluţia maximă de
mijloc. Rezoluţia optică maximă la ajutorul unei clame. Pe cameră
unui buton care la apăsare poate 2880x720 dpi. Conectarea la com­
care poate capta imagini este de nu există decât 2 butoane, unul
lansa diferite funcţii suplimentare puter se poate face fie pe portul
600x1200dpi iar cea optică este pentru focalizarea imaginii şi unul
ale modemului (alarmă în cazul paralel fie pe cel USB. Viteza de
de 19200x19200dpi cu o pentru captura de poze. Calitatea
deconectării de la linia telefonică, tipărire din documentaţie este de
adâncime maximă a culorilor de imaginilor nu este foarte bună
hands free, conectare la linia ' 12 pagini/minut pentru o coală A4
închiriată). Transmisiunea de date 48 biţi. Dimensiunile sunt reduse deoarece senzorul CCD, deşi cu text şi 4.6 pagini/minut pentru o
se face prin intermediul standard­ cu doar 16.2"x10.2"x2.9" şi 2.1 Kg este fabricat de Sony, nu are coală A4 cu text şi grafice. în reali­
elor k56flex (viteze între 33600 şi (fără alimentator care este sepa­ decât 350k pixeli (comparativ tate imprimanta tipăreşte aproxi­
56000bps), v.32, v,22 sau v.23. rat). La rezoluţia 600x600 dpi o camera digitală Sony are un sen­ mativ 6 pagini text/minut cu
Modemul poate fi folosit şi pentru poză este scanată în 30 secunde zor de 3.3Mb). în funcţie de put­ setările pentru viteză maximă şi
transmitere şi recepţionare fax dar calitatea nu este extraordi­ erea procesorului de pe sistem, doar 3.3 pagini text+grafice/minut
prin standardele v.17, v.29, v.27 şi nară. Pentru o utilizare mai cu ajutorul programului Video tot cu setări pentru viteză maximă.
v.21. Compresia datelor şi uşoară există pe scaner 3 Monitor se pot înregistra filme for­ Chiar dacă se tipăreşte la calitate
corectarea erorilor se realizează butoane cu care se pot accesa mat avi în 5 rezoluţii de la mare pe hârtie normală cerneala
hardware de către modem şi rapid funcţiile scan preview, send 160x120 şi până la maxim nu se întinde şi se usucă foarte
folosind v.42, MNP 5 şi v.42, to fax sau email, copy sau ocr. 640x480 cu o adâncime a culorii repede. Hârtia se încarcă pe sus
MNP2-4. Firmware-ul modemului Pentru recunoaşterea carac­ pe 24biti şi cu un refresh al (maxim 100 coli) şi pe o pagină A4
poate fi upgradat la versiuni mal terelor se pot folosi programele imaginii de 30 cadre/secundă, nu se pierd decât 3mm (sus,
noi datorită memoriei flash de Fine Reader 4.0 sau Presto Page împreună cu driverele se mai dreapta, stânga) şi 14 mm în
1Mb. Cd-ul din pachetul modemu­ Manager care sunt livrate împre­ instalează şi programele Live partea de jos a foii. Deşi driverul
lui cuprinde drivere pentru mai ună cu scaneruL Un alt program Express, Phoiocard pentru imprimantei permite un control
multe modele Discovery şi pro­ pentru prelucrarea imaginilor realizarea felicitărilor, Picture avansat asupra imaginilor care
gramele Bitware, Winamp, ICQ99, scanate este Unlead Photo Publisher pentru prelucrarea urmează a fi tipărite, calitatea
Get Right, Paint Shop Pro. Express 3.0. Este foarte silenţios imaginilor captate cu camera şi acestora este foarte bună folosind
a scanarea la rezoluţii mici. Photomagic pentru modificarea direct setările standard.
pozelor capturate.
Tfiste Ter.M! Test*
Preţ |92$ Preţ 100$ Preţ 73S Donttot Preţ 191EU
Producător Discovery Producător Herculee Producător Plustek Producător E
| peon
OfatrlDultor Efsaco Distribuitor Ubl Soit Distribuitor Distribuitor •MB Dietrlbution
Adrese Mitropolit Nlfon 22, Bucureşti 4 Adresa Bd Primavori 51 Ofertant Seat Computers Adrese Bd Vecerescu 152 Sector 2
Telafon •1-337.30.91 TeJefon •1-231.67.69 Adrese Bd Elissbets 25 Telefon 01-23003.14
h

Web www.elseco.ro Web www. ubisoft. com Telefon 01-314.76.96 Web wAWm . bdr.o
I
Chipset Rockwel Rezoluţie optice" 600x1200 dpi C
, CD 350K Sony Rezotuţte maximă 2660x720 dpi (monocrom» color)
Model extern Interpolare 1 19200x19 2 00 d pi Rezoluţie 640x460, 320x240, 160x120 Tehnologie tipărire jlnkjet Epson Piezo. Micro Dot
Utilizai Data voi ce fax AdTncmi e cuioere48 Utl Adî-icifr.fi culoare 24 bit Număr de duze 144 [monocrom), 46x3 (colori
Mufe mlcofon. difuzor, line-in, telefon Scenere flJm nu Pefreeh rete 30 fps Conectare paralel, US8
Conectare com 9 seu 25 pini Conectare USB Greutate ;2.1 kg Conectare USS. cablu 2 m Memorie |256 Kb' Dimensiuni 450x269x175
Compresie date hardware MNP 5, V.42 it Dimensiuni 97x33x45 " Greutate 0.19 Kg Modei A4 Greutate 5,5 kg
Corecţie erori hardware MNP 2-4. V,42 UfeA^AHHiluaâlHl Senstrvitate 55 lux Unghi vizual : 56 grade Tipărire pag. color ] 1 '45"
Transmisie date K5EFIBX. V.34. V,B2. V.22 T m
i p calibre re Sundla LJve Express, PlTctccffd. RKCofcrowser, Viteza tipărire 12 p/min Cmonocrom), 11 pAnni
Rcturopubisher. Photomagic Ccolor), 4 ctfmin CtextSfoto)
Fox V.17. V.27 High queirty
IibbbbbiHL-—11
ScanarVridii:ţ.
1 e A4
Vi tiJh:!.
I «J Vi -n in !.
42
Coflironsre

J
I
Thrustmaster Logitech Thrustmaster Thrustmaster
H r e s t r o m Dual Power WingmanForce 3D 3 6 0 M e d e n a Pro Afterburner
Unul dintre cele mai bune Este mic, de mărimea joystick- Un volan bun dar cu un mare lips: Dispozitiv alcătuit dlntr-un joystick
gamepad-uri care există force feedback-ul şl amanetă de throttle
urilor fără force feedback

U nul dintre cele mai bune n r t l i n g m a n Force 3D este un 60 Modena Pro este • op Gun Afterburner este un
gamepad-uri care există la •• joystick cu force feedback urmaşul seriei Ferrari de la U dispozitiv alcătuit dintr-un
ora actuală este Firestrom Dual ce se conectează prin intermediul Thrustmaster, Instalarea volanu­ joystick şi o manetă de throttle
Power de la Thrustmaster cu portului USB şi îşi alimentează lui se face foarte rapid prin pentru mâna stângă care pot fi
instalare pe portul USB. Comparat motoarele printr-un transformator. conectarea la portul USB al cal­ folosite împreună sau independ­
cu alte gamepad-uri acesta este Diferenţa dintre acest model şi culatorului iar montarea pe ent, în pachet cele două control­
cam mare dar asta se datorează alte joystick-uri este dată şi de masă se realizează foarte uşor ere sunt unite dar se pot despărţi
doar faptului că are încorporate 2 mărimea sa foarte mică. prin intermediul unor clame foarte uşor cu ajutorul unei chei
motoare pentru efectul de feed- Configuraţia joystickului pentru ingenioase. Pentru ca senzaţia hexagonale lipită ingenios pe
back. Acesta nu prea se asemănă jocuri se obţine cu ajutorul pro­ de condus să fie cât mai realistă suportul joystick-ului. Armele din
cu force feedback-ul care există la gramului WingMan profiler (are în jocurile cu maşini se uti­ jocuri pot fi controlate cele 8
joystick-uri ci pur şi simplu este o lizează 2 pedale pentru accel­ butoane programabile existente
configuraţii predefinite pentru
un efect care sâ sporească „gam- pe joystick şi pe manetă iar pen­
toate jocurile mai cunoscute). eraţie şi frână. Pentru suportul
ing experience-ul". La fel ca la tru o imagine cât mai realistă,
Pentru un simulator de zbor pe pedalelor există nişte bucăţi de
celelalte produse Thrustmaster butonul pentru „Fox 2" este
lângă controlul normal pentru cauciuc care se lipesc pentru ca
carcasa este din plastic acoperit
direcţie nava se poate înclina să nu mai alunece pe podea. acoperit de un capac care trebuie
cu o textură fină de cauciuc. Pe
stânga dreapta datorită Twist Volanul se diferenţiază de alte ridicat pentru a putea lansa
gamepad există în partea stângă
Handle-ului iar Hat switch-ul cu 8 modele prin prezenţa unei rachetele. Tot în cadrul jocurilor
un buton D-pad asemănător cu
poziţii se poate folosi pentru a manete cu două poziţii care de simulare unghiul de vedere se
switch hat-ul de pe joystick-uri
urmări eventualii inamici care vin poate fi fosită la schimbarea poate controla prin hat switch-ul
care se poate deplasa în 8 poziţii,
din spate sau din lateral. Cele 7 treptelor de viteză. Pentru con­ cu 8 direcţii acţionat foarte uşor
2 mini-joystick-uri pentru degetele
mari care se şi pot apăsa, un butoane existente pe joystick nu figurarea volanului se foloseşte cu degetul mare. Setarea
buton prin care se poate transmite sunt de ajuns pentru Freespace 2 programul Thrust Mapper cu butoanelor pentru diferite jocuri se
controlul de la D-pad către mini- dar se pot seta pentru a controla ajutorul căruia fiecărui buton de face prin intermediul programului
joystick şi încă 4 butoate aşezate majoritatea funcţiilor mai impor­ pe volan i se poate atribui o ThrustMapper care se instalează
pentru degetul mare de la mâna tante (foc primar, secundar, anumită funcţie care era execu­ cu driverele şi este foarte uşor de
dreaptă. Pentru alte funcţii mal urmărire automată a inamicilor). tată la apăsarea unei taste. Deşi utilizat. Deşi nu dispune de force
există 3 perechi de butoane situ­ Joystick-ul este destul de precis acum există multe modele de feedback totuşi rezistenţa opusă
ate pe toate părţile dar foarte uşor dar din păcate cu reducerea volane cu force feedback, de joystick în momentul utilizării
de apăsat. Setarea gamepad-ului dimensiunilor s-a pierdut mult şi oferind deci o senzaţie mai inter­ se poate seta cu un buton reglabil
se face tot prin intermediul progra­ din puterea force feedback-ului activă de condus, totuşi Modena de pe spatele suportului. Un alt
mului Thrustmapper 3 cu care se (deşi puterea era setată la maxim Pro este atractiv datorită preţului lucru deosebit la Afterburner este
pot atribui diferite funcţii pentru senzaţiile sunt destul de slabe mic şi a calităţii bune obţinută posibilitatea de control a mişcării
butoane pentru fiecare joc de pe chiar în cazul coliziunilor). Viteza atât din punct de vedere al con­ de balans a navei prin intermediul
calculator. se reglează foarte repede şi uşor trolului cât şi a modului de twist handle-ului sau prin maneta
cu ajutorul manetei de throttle. realizare af întregului sistem. de thrust în cazul unor bătălii prea
crâncene.
Teste Teste Teste
^^^^^^^^PrsHee^^ •• • ' Preţ IN/A
Preţ i 21,
5 5 Preţ 66$ C o ntact Producător
Producător Thrust maşter Producător Logitech Producător i\ Thrustmaster Thrustmaster
Distribuitor Ubi Soft Distribuitor 6est Computere Distribuitor Ubi Soft Distribuitor Ubisoft
Adrese • 8d Primăveri 51 Sector 1 Adresa Bd El
iseba te 25. Bucureşt
i Adrese Bd Primăveri 51. Bucureşti 1 Adreea Bd PrimeVeril 51, Bucureşti 1
Telefon .. 01-231.67.69 Telefon 01 -
3 14.76 .
3 8 Teiefon •01-231.67.69 Telefon •1-231.67.69
Wsb www.ubisoft.com Web • www, besteomputers. ro Web | www. ubisoft. com
• • X

W eb
I

www. ubisoft.com
HU
,.. - • ..•
Conectare:' C o n e
c t
are C o nectare Conectare
Force feedback d USB Force feedback U SB USB Fo rc e feed ba
ck U5B
s. 2 m ot
o a
re da Force feedback nu nu
Nr, butoene 11 programabile Nr. butoane 17 programabile Nr. butoane 6 N r, bu t
o a
n e 8, programab:fe
Throttle M anet
a sc h i
m băt
o r Throttie daa,t ssew
pietcrhet
Mini joystick-uri 2 apesabire B u ndl
e de P edal
e |
2 da B u ndle H
SUnble nu D-Pad ;B direcţii da Het switch 6 direcţii H eotnfsigwiatcreh I!T8 direcţii tfrrenOre nu Configurare nu
Afrnsntare nu Configurare IThrustmapper 3 Configurare Wn inmen Profiler A f
rnent
a r
e i
n u C ur hr
u s
tm a
p p er 3 nu Thrustmappsr 3
Un excelent gemeped, rezistent si beneficind de jC nu
h!er şi Tneinte de e beneficie de Force Feedbacka•in pecete lipsa Force Feedback-ului scade pe O soluţie de joc foarte interesanta cu un throttie
Force Feedback. Design-ul ergonomie Ti face uns Foystick-ul ere de o calitate deosebita. Senzaţia densamblu din calităţile volenului [cauciucul de pe det aşabif. Aspectul foarte revoluţionar e susţinut si
dintre cele mei comods metods ds bsete' m up. F este însă redusa de mărimea mica a joystick-ulvuoila.n, formatul ergonomie, sistem bun de prindere)d .e un control reietiv bun oferit.
1
Venlicl. S&OB 1 Vi srtlii ± 80.30I ^ Vnrdicl. 60/00i VimcJii:!.
I
\
43


Plăci de sunet
Desktop XP Platinum 5.1 Surround 5-1 Montego II Plus Vortex II Quad

0 2 . 2 0 0 1
intact
. u l u i i'I 1

Producător Hercules Creative Creative Turtle Beach Videologic


Distribuitor | Ubi Soft Flamingo Flamingo Best Computers Best Computers
Telefon (01] 231 67 69 [013 791 £0 06 COI] 791 20 06 (01) 314 76 98 COD 314 76 98
Preţ | 140$ . 199$ . - 179$ - 181.3$ 50$
Caracteristici
Crystal CS 4630 EMU1QK1 EMU10K1 Aureai Vortex 2 8830 Aureal Vortex 2 8830
Ha^d/VQiceS DirectSound 32 32 32 32 32
Hard Vojces DirecţSound3D 32 32 32 32 32
Ieşire boxe 2+2+2+2 2+2+2 2+2+2 2+2 2+2
Conectori 4USB Joystick, mic, căşti,
h Ltne-in mia, ieşiri 6 boxe, joy­
f Line-in, mic, ieşiri 6 Ieşiri 4 boxe, SPDIF (in
( Ieşiri 4 boxe, SPDIF (out-
SPDJF(inout-optic+RCA),
r stick, SPDIF (in, ouKJACK, boxe, joystick, digital out out-optic+RCA), iine in, optic), line in, mic, joy-
midi in/out, line-in, ieşiri (6) RCA), câşti, îine-in midi in/out
h mic, joystick stieft • - : £|g&v:
EAX/A3 D/Direct Sound 3D DS3D, A3D1.0, EAX2.0, J3DL2 EAX1.0, 2,0, DS3D EAX1,0, 2.0, DS3D EAX1.0, A3D2.0, DS3D EAX1.0, A3D2.0, DS3D
Notă caracteristici 94 92 70 79 68
i ţ^ilŞ^a re;vp^cşsfer'^ I
o o
'l"

o
l

I f i ^ f â t ^ r K J 44 Khz 32 voci 16bit 0 3.19


;DirectSound3D 44Khz 32voci 16 bit 2.6 2.92 2.92 4.09 3.09
Nota utilizare procesor 39.26 89.26 48.03 66.5
Notă finalâ 95,8 91.17 70.87 69.87 67.55

Scanere A4
Astra645Q HR 7 UT12 5300C HR B

0 2 . 2 0 0 1 ....

Cqntact'^^
Producător Umax Genius Plustek HP ' Genius
Distribuitor Group Transilvae Flamingo Computers K-Tech Best Computers Flamingo Computers
Telefon C01] 411.98.11 C013 791.20.06 C011 222.20.36 (01) 312.55.24 [OU 791.20.06
8BB|j 484EU 132$ 105$ T5D$ 93$

Rezoluţie optică 600x1200 1200x2400 600x1200 1200x1200 600x1200


Rezoluţie bard 9600x9600 24000x24000 19200x19200 9600x9600 19200x19200
Adâncime culoare Color^rayscale 42bit/14bit 48biW 16bit 48bit/12bit 36bit / 8bit 43biî / 8bit
Şdaneazâ fiirn Dia pozitiv/Negafciv- m ! • Da BBS Da
jtiflBfldijifltfdlM Firewire USB USB USB, Parale Paralel
Conectai?©:: 4.45 kg N/E 2:9:k^;. N/E WBA
;£3^eţJţate 18.5/12.3/5.2 inch 17.3/10.1/4 inch 16/10.2/4.2 inch 12/20/4 inch 17.30/11.4/4 inch
Dimensiuni 68 53 60
Notă caracteristici
IL
^rformânţa^
Viteză';' 10 5 3 30 15
Ţî^pŞSâîiSrare 25 105 45 82 60
timp: scanare high.quality 16 25 26 28 31
T'iTip Scanare standard 21 90 128 43 61
^ m ^ c a n a r e A4 95 60 67 62 57
Notă viteză 35 3> ^5 35 30
Notâ calitate
Notă finală 85.95 83.15 79.00 71.25 68.40
-

OMNfTECH TRADING SA
BDUL LACUL TEI 67
TEL:210.50,65, 212.29,32
FAX: 242,24.52
"MAI; ornnitech@fx.ro

Computer
for
- prezentări video

- clipuri pe CD,DVD.banda

digital vide
- video pentru internet

Monfta I m p e x S.R.Î
tel. 0 4 4 4 1 0 0 1 4
fax.044-193472
e-mail: m o n z a @ x n c '

• .

m

Plăci video - Performanţă maximă

T O P Prophet II Ultra V7700 Ultra Prophet II GTS Pro Winfast GTS Pro V 7 7 0 0 Deluxe

0 2 . 2 0 0 1
Contact
Producâtor Hercules ASUS Guillemot Leadtek ASUS
Distribuitor Ubisoft AGER MBMB Ubisoft Skin Media AGER
Telefon [01] 231.67.69 COI] 336 53 18 C013 231 67 69 COD 231 50 97 C01J 336 9 3 18
Preţ 489$ 554$ 335$ 335$ 402$
Caracteristici
GeForce2 Ultra GeForce2 Pro
. . . .
GeForce2 Ultra GeForce2 Pro GeForce2 GTS
Tehnologie fabricaţie 0.18 microni 0.18 mrcronî 0.18 microni 0.18 microni 0.18 microni
RAMDAC / Rezoluţie maximă 350 Mhz/2048x1536 350 Mhz/2048x1536 350 Mhz/2048x1536 350 Mhz/2048x1536 350 Mhz/2048x1536
Memoria 64 Mb DDR 64 Mb DDR 64 Mb DDR 64 Mb DDR 64 Mb DDR
Frecvenţa procesor 250 Mh2 250 Mhz 200 Mhz 200 Mhz 200 MHz
Frecvenţa memorie 460 mhz 460 mhz 400 Mhz 400 Mhz 333 MHz
Fiii Rate 2 GTex/sec 2 GTex/sec 1.6 GTex/sec 1,6 GTex/sec 1,6 GTex/sec
Lăţime banda memorie 7.3 Gb/sec 7.3 Gb/sec 6.4 Gb/Sec 6.4 Gb/Sec 5.3 Gb/sec
Nota caracterisici \J\mf

1
TV-out, DVI-Out. Heatsink Heatsink memorie, Heatsink memorie Cooler mare, TV Out, VR-Out, video in, TV Out
memorie, Bund!e Cooler
T Bundle 4CD TV out, bundle Bundle (2CD) (S/VHS, composite),
special Bundle (5CD)
Note dotări 70 80 75 98
F^^Wttgnţe 1280x1024x32
3DMefk "2000 4372 4292 3871 3813 3327
Quake 3 77.6 77.3 66.2 66.1 55.5
Winbench 815 807 815 813 802
Nota performanţe 99.83 98.7 91.3 90.77 82.25
Notă finală 98.76 96.01 88.66 87.72

Plăci de bază socket A


AK74-EC SL-5KV-X

Contact
Producător Epox A B I T MBBHBB ASUS DFI SOLTEK
Distribuitor Elsaco Senorg / Omnitech CG Tape Computers Best Computers
Telefon [01] 323 21 56 01 2331677/01 2122931 01 221.73.43 01 330.90.22 01 314 76 9 8
Preţ 152.8$ 165$ 190$^ 106$ 79$
Caracteristici
Chipset KT133A KT133 KT133 KT133 KT133 - - ^ ^ • • • • l
Format ATX .v . :i%;.-1
:
;
ATX ATX ATX
100-120 (19) 100-133(32} . 100-133 100-133 (32)
Sloturi AGP/PCI/fSA/AMR 1/6/1 O^tl 1/5/1/1 1/571 (fSA)
Memorie maximă 1.5 Gb 1.5 Gb :
- 1.5 Gb 1.5 Gb 1.5Gb
ATA 33/66/100 33/66/100 33/66/100 33/66/100 . _ 33/66
Notâ caracteristici 100 95 94 HHIt3 flHHHIH
Dotări
•BflH

Chipset sunet AC97 Nu Nu AC97 .AQ97


Alte dotări HI Raid (HPT 370), -2 USB. Controller RAID+2USB Controller RAID ATA100, Senzor temperatură
cooler, afi$aj Chip 3USB-uri • • K Bundle -
Notă dotări • 96 91 92 65 87 -

3DMark 2000 6836 6645 6683 6638 6684


•uake 3 CNormal Game Offl 155.8 150 144 143 145.3
MDK2 106 106 103.2 105
Notă performanţe 97.81 96.94 96.01 97.50
Notă finală 99.6 96.85 96.05 94.71 94.38
Plăci video - raport optim calitate/preţ
Butterfly MX Leadtek Dual Head

•i

Contact
Producător ASUS ATI Hercules Butterfly Leadtek
Distribuitor AGER M M I Flamingo Ubi Soft Tape Computer Skin Media
Telefon COD 336 93 18 £01) 791 20 06 COD 231 67 69 COD 330 90 22 COD 231 50 97
Preţ 198,9$ 149$ 130$ 92$ 128$
Caracteristici .

GPU GeForce 2 MX Radeon GeForce 2 MX GeForce2 MX GeForce 2 MX


Tehnologie fabricaţie 0.18 microni 0-18 microni 0.18 microni 0.18 microni 0.18 microni
RAMDAC / Rezoluţie maximă 350 MHz / 2048x1536 350 MHz / 2048x1536 350 MHz / 2048x1536 350 MHz/2048x1536 350 MH2 / 2048x1536
Memorie 32 Mb SDRAM 32 Mb SDRAM 32 Mb SDRAM 32 Mb SDRAM 32 Mb SDRAM
Frecvenţă procesor 175 MHz 160 MHz 175 MHz 175 MHz 175 MHz
Frecvenţă memorii 166 MHz 160 MHz 183 MHz 166 MHz 166 MHz
Fiii Rate 700 MTex/sec 1,5 GTex/sec 700 MTex/sec 700 MTex/sec 700 MTex/sec
Lăţime bandă memorie 2.73 Gb/sec 2.7 Gb/sec 2.9 Gb/sec 2.73 Gb/sec 2.73 Gb/sec
Notă caracterisici 92 84 96 92 92
Dotări
.;_•>•; -vv-. • . . ••• •

TV Tuner, AVI, TV Out, Bundle (3CD) TV Out (S/VHS), Bundle TV Out, S-video Out Radiator mare, LED-uri
V

VR Out, Bundle {6CD) (3CD) hardware monitor, Bundle


(2CD)
Notă dotări fl^^^^l 60 85 80 83
Performanţe 1024x768
3DMark 2000 4242 3394 3118
Quake 3 62.8 56.3 53.5
Winbench 815 813 803
Nota performanţe 100 90.05 87.5
Notă finală 96.1 86.5 81.22

Plăci de bază i815


CD 65-EC CUSL 2C D815 EEA SE B EP-3S2A5L

j"ISifll^^H^V f f 1 f •
Mfl&SiRfw 11111 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

0 2 . 2 0 0 1
Contact
Producător DFI • ;;
:
ASUS Incel ABÎT Epox
|QG Maguay Senorg/Omnitech Elsaco

Distribuitor Tape Computer £

TeJefon COD 3309022 (01)2217343 (01) 2103809 (013 2331677/ (OU 2122931COD 323 21 56
Preţ 140$ 149.18$ 152$ 130.9$ 117.9$

Chipset S U S i815E .«fâfsjfi 1815E i815E Î815E


Format micro ATX • • • i ^ B K ' ' ' - -. •"*• ATX
FSB . | 66-133 66-133 66-133
Wm\m\m\Wk\ 66-133 66-133
Sloturi AG P/PCI/l SA/AMR H B 1 / 5 / 1 1/6 . ; sSC< 1/6/1 - 1/5/1
Memorie maximă B H 512 '5+2; ' - ';v 512 512 512
ATA • M 33/66/100 33/66/100 " " 33/66/100
v : 33/66/100 33/66/100
Notă caracteristici BflffAffJ L
95 1 90
Dotări
Chipset sunet AC97 AC97 AC97 AC97
Placă video i752\ Î752 i752
Alte dotări OCK, +2USB reţea, conector DVI OCK, Bundle, +2USB OCK
Nota datări 70 98 85 70
Performanţe 800x600x16
3DMark 2000
Quake 3
SiSoft Sandra
Notă performanţe
Nota finală 96.53 95.97

47
Soft ŞTIRI

****

Pe s c u r t UN NOU MOD DE A TESTA COMPONENTE ATENŢIE PERICOL

Iniţiative româneşti
în materie de
3DMark loveşte din nou Bug în Outlook
software
NEC America, tnc. şi
UNIDEC Computer
M icrosoft şi-a asumat un bug
descoperit în Outlook şi
Outlook Express descoperit de
Systems SRL au programatorul britanic Ollie
semnat recent un Whitehouse, precum şi un al
contract prin care doilea bug adiţional. Prin inter­
firma americană va mediul acestora se pot plasa pro­
căpăta acces la spe­ grame virale în attachmentul
cialişti români în vCard, folosit în mod obişnuit pen­
software care vor tru transferarea informaţiilor din
testa, întreţine şi
adress book, şi poate produce
dezvolta programe
daune majore sistemului în
în favoarea sa.
momentul în care aceştia sunt
Contraetuf, în val­
activaţi. Una dintre firmele de
oare de aproximativ
două milioane de securitate care a observat bug-ul
dolari, va crea între a afirmat că este legat într-un fel.
20 şi 50 de noi locuri Un patch este pe drum.
de muncă în primul Detalii:
an, permiţând spe­ http://www. microsoft. com
cialiştilor români să
se integreze în P rogramatorii de la MadOnion
pregătesc o surpriză plăcută celor
ternului pe care se face testul- Interfaţa
va rămîne în mare aceeaşi, cel puţin
reţeaua NEC şi pro­ care se ocupă oficial sau neoficial cu pînâ la următoarea versiune de 3D PE LÂNGĂ NAPSTER...
dusele ior să fie testarea de hardware: este vorba de 3D Mark. Testele sunt în schimb refăcute,
apreciate la nivel
mondial. Aceşti spe­
Mark 2001, cu o grafică intensivă care
va face ca întrebarea "De ce n-or face
screenshot-urile fiind impresionante.
Noul benchmark este binevenit, pentru Sunt ameninţate
şi clonele
cialişti vor lucra şi băieţii ăştia jocuri?" să se audă mult câ deja rezultatele începeau încet, încet
vor trăi după stan­ prea des ca să fie o coincidenţă- Ce va sâ părăsească scala de valori şi să se
dardele mondiale fi nou? în primul rînd, 3D Mark 2001 va apropie periculos de 10.000 de puncte.

S
fi bazat pe DirectXS (versiunea MAX- Nici nu vreau sâ mă gîndesc la scorul ăptămîna trecută, asociaţia
rămânând, în acelaşi
FX Technology). Acest lucru nu unui Pentium IV cu Geforce III... marilor companii de muzică din
timp, în propria lor
înseamnă că nu va rula pe sistemele cu Detalii: S.U.A (R.LA.A.) a trimis peste 60
tară. NEC
DirectX 7.0, ci doar că rezultatele nu vor http://gamershq.madonion.com/3dm de sesizări diverselor ISP-uri care
Corporation şi
reflecta tocmai exact capacitatea sis- ark2001/ asigură legătura serverelor "Open
afiliaţii săi din întrea­
ga lume sunt lider :
Napster" la restul Internetului.
Acestea nu sunt afiliate Napsterului
mondial, cu venituri PROGRAME GRIJULII şi nu vor suferi aceleaşi interdicţii
de 48 de miliarde

Cine are grijă de motherboard?


USD, Cei 154.000 juridice ca şi compania care le dat
într-un fel naştere. Conform Legii
de angajaţi ai corpo­
Copyright-ului Digital dată de Bill
raţiei creează, pro­

A apărut versiunea 5-05 a programului Clinton {Digital Millenium Copyright


duc şi vând calcula­ MoShorboard Monitor 5
MotherBoard Monitor, care, evident, Act), un ISP trebuie să blocheze
toare, echipamente
monitorizează toate funcţiile plăcii de accesul clienţilor care încalcă
de comunicaţii, repetat drepturile de autor. Unele
semiconductoare şi bază. El interpretează informaţiile de la
senzorii de pe placă, aceasta trebuind dintre servere sunt însă situate în
alte produse şi ser­ afara Statelor Unite şi deci în afara
vicii de ultimă în mod implicit sâ aibă aşa ceva.
Programul are suport şi pentru limba jurisdicţiei DMCA.
generaţie. Detalii:
română
Detalii: I m P

Detalii: http://mbm.livewiredev.com/ http://www.napster.com


http://www.nec.com V i 9
Sf i r i
Software

ORIGINALUL Şl CLONELE Pe s c u r t

Windows-ul va fi pentru cei Xperimentati "Alice în Tara


Minunilor ' nu poate
1

fi citită cu glas t a r e
M icrosoft a anunţat proiectului .Net al lui NT. Vom detalia proble­ Adobe Systems, dis­
câ viitoarea versi­ Microsoft, care va oferi şi ma într-un articol luna tribuitor al cărţii lui
une de Windows nu se mai multe facilităţi viitoare. Până atunci, tot Lewis Caroli, "Alice în
va mai numi Whistler ci Internet şi noi interfeţe. ce vă putem spune este Ţara Minunilor" în
XP. De asemenea, Office Din puţinele informaţii că Windows XP a ajuns variantă electronică
10 va fi botezat cu care au scăpat pe în stadiu de beta 2 şi că precizează în partea
acelaşi sufix, inventat Internet se poate trage este programat sâ apară legală a documentu­
chiar de către Bill Gates, concluzia că Windows ia începutul toamnei. lui câ "este interzisă
şi care se spune că ar XP are suport pentru Detalii: copierea de text din
proveni de la "Expe- skin-uri şi va avea posi­ www.microsoft.com carte în clipboard,
rience". Cele două pro­ bilitatea de a seta alter­ prîntarea, închirierea
grame vor constitui baza nativ kernelul între 95 şi sau dăruirea acestei
•-jar •
cărţi unei terţe per- ']
soane. De aseme- ;
LINUX CAPTEAZĂ ATENŢIA OPERA MOBiLĂ nea, este interzisă
citirea cu voce tare
Delphi pentru Linux Opera pe telefonul { « r e a d aioud») a
cărţii". în urma
J nprise/Borland a pus baze!e unui recompilare pentru a lucra pe oricare celular protestelor pe care
le-au primit de la
I proiect destinat să porteze Delphi şi din cele două platforme. părinţii deranjaţi de

O
C++Builer pe platforma Linux. pera Software a lansat o versiune această limitare stu­
Programul poartă numele de cod Kylix, beta a browserului Opera, special pidă, Adobe a
se afirmă în webztne-ul Delphi- pentru telefoanele celulare în scopul declarat că textul
zine.com, unde se află şi o serie de browsing-ului de site-uri WAP. Acesta legai se referea la
screen-shot-uri luate din KDE-ul Linux. va rula pe sistemul de operare consid­ tehnologia "Read
Numele final este necunoscut, la fel şi erat Symbian EPOC şi va include Aloud", un program
data apariţiei. în principiu, Kylix va fi suport pentru Java şi JavaScript, WAP de conversie text to
pentru Linux ceea ce Delphi este pen­ şi cifrare pe 128 de biţi. Ericsson a speech.
tru Windows, dar va fi şi un instrument lansat deja un telefon care are sistemul
• h i

Detalii:
cross-piatform, în sensul câ va putea de operare Symbian preinstalat. Vor
crea aplicaţii pentru Windows, pentru urma iniţiative asemănătoare de la http://www.idg.net
Linux sau pentru ambele. Majoritatea Motorola, Nokia, Matsushita şi Psion.
TI
aplicaţiilor fără trimiteri specifice la Detalii: h t t p : / / w w w . o p e r a . c o m Topul companiilor
Win32 API vor avea nevoie doar de o Detalii: http://www.inprise.com de software
în topul companiilor,
reaîizat de revista
MĂRUL TESTAT PROGRAME COMPLEXE americană Forbes,
specializată pe
QuickTime • i n nou renderizare 3D fotorealistă economie şi
tehnologii, conduce

pe încercate V irtualight este o interfaţă de


randare fotorealistă foarte
Detalii:
www. pages. infinit, n e t / v l i g h t /
Oracle, urmată
îndeaproape de
Adobe Systems.

A pple a lansat Quicktime 5.0 Public


Preview 3, ale cărui noi caracteris­
tici nu sunt foarte multe, însă sunt
sofisticată, ce poate fi folosită fie
stand-alone, caz în care trebuie sâ
Microsoft este
departe, pierzând
îi livraţi scena sub formă de script, poziţia de lider cu
importante: suport pentru Flash 4.0, fie ca front-end pentru un program destui de mult timp în
interfaţă cu butoane semitransparente urmă.
de grafică 3D cunoscut gen 3D
în stil Aqua, Cubic-VR pentru Detalii:
panorame la 360 de grade, suport pen­ Studio Max. Printre caracteristici
tru fişiere DSL şi Sound Font. Din nou, se remarcă: iluminare globală www.forbes.com
cel mai interesant aspect pare suportul (varianta Monte Carlo), simularea
pentru skin-uri. iluminării solare, renderizare volu­ Jimi Hendrix şi
Detalii: http://www.apple.com metrică, soft shadows, numeroase Windows XP
modele de atenuare a luminii, XP-ul din Windows
XP fiind prescurtarea
antialiasing spaţial adaptativ şi
de la eXPerience, cei
multe altele. de la Microsoft au
căutat un cântec ce
conţine acest cuvînt,
Şl ACOLO SUS ESTE POSIBIL
Public pentru a-l folosi în

Mai multe atacuri la nivel înalt reclame. Bill Gates a


ajuns la concluzia câ
• Preview un cântec cu acelaşi

S moked Crew, un grup de hack-


eri care au spart site-urile
unora dintre cele mai mari nume
Microsoft Web Server, pentru care
există un patch încă din August
anul trecut.
nume din 1967 al lui
Jimi Hendrix ar fi cel
mai potrivit.
ale IT-ului au promis noi atacuri la Detalii: Detalii:
nivel înalt ce se vor baza pe spec­ http://www.microsoft.com www.microsoft.com
ularea unui bug de securitate în
soft MA1L

S o f t Mail
Adrian Dorobaţ

Cheamă un e x o r c i s t . Aşa m e r i ţ i daca t e j o c i Superbike 2 0 0 1 , .

Adrian Suciu Predator, Terminator, erori, nouă ne merge foarte software. Pune un antivirus şi
suciu adrian@usa.net Starship Troopers şi alte filme bine. Pentru o versiune care vezi dacă găseşte vreun inam­
de gen. Nu ale personajelor, să meargă, în afară de cea de ic. Şi reinstalează Windows-ul
t: Până acum două zile nici nu t o t u ş i , aşa câ nu t e aştepta la pe CD-ul revistei, încearcă pentru orice eventualitate.
mi-a trecut prin cap să cumpăr cine ştie ce. Alien şi Predator http://www.napster.com. Dar
revista XtremPC, deoarece nu ne-ar creşte vânzările la nici cea de acolo nu va merge
ziceam că e plină de jocuri demo revistă nici dacă i-ar teroriza pentru prea mult timp, după Alex Zamfir
şi nu are rost. în schimb de individual pe fiecare din cum merge acţiunea legală zamfi_aa@hotmail, corn
această dată mi-a atras atenţia potenţialii cumpărători până împotriva celor de la Napster.
titlul de pe copertă: "3D studio ne cumpără revista. — î: Aş vrea să vă întreb unde pot
max 4". Astfel că am luat-o ca s<ă găsi pe net un editor HTML gra­
văd ce scrie de programul meu Tiberiu Cifor tuit cu interfaţa relativ uşoară.
preferat L.J Am înţeles câ a fost Cătălin Sarafoleanu tibilache@yahoo.com Dacă puteţi aş vrea sâ vă rog sâ
şi un fel de concurs de grafică şi catasro@k.ro includeţi unul pe CD şi eventual
într-adevăr cei care a câştigat T: Aş dori foarte mult să-mi iau o să editaţi un articol pe această
concursul a meritat premiul, orice t: Am descărcat programul Swish carte cu documentaţie Flash şi temă.
a fost acesta. Ce aş dori eu (şi 2,0 în stadiul în care se află, Action Script, dar nu găsesc aşa
cred că încă mulţi oameni): adică alfa 4, prezentat în revistă, ceva. Caut de luni întregi şi R: încearcă Cofee Cup HTML
încercaţi să scrieţi măcar vreo şi m-am întâlnit cu 2 probleme: nimic. Tot ce am găsit până 8.0 de la www.cofeecup.com.
trei pagini/număr despre cum se 1. nu există help şi 2. nu poţi acum a fost doar o documentaţie Am pus unul pe CD şi voi scrie
lucrează în industria cine­ salva nimic. Ce e de făcut? în format electronic pe care am şi un articol pe această temă
matografică, cum se realizează luat-o de pe site-ul Macromedia.
unele efecte speciale din filme, R: Cam asta se întâmplă In Este foarte vagă şi nu acoperă
ce programe s-au folosit pentru cazul programelor aflate în tot ceea ce se poate spune Ana Nazarov
acestea şi dacă puteţi să puneţi stadiu alfa. Ele sunt pentru despre Flash şi Action Script nazarov_ana@yahoo. corn
câteva personaje utilizate în film t e s t a r e şi opţiunile de help şi
pe CD-ul revistei (de exemplu save nu sunt neapărat nece­ R: Aş putea să fiu rău şi să-ţi î: Ceva serios: Calculatorul meu
puteţi găsi pe net începând cu sare pentru acest lucru. Şi în spun să citeşti manualul, Dar este vlrusat cu următorii paraziţi:
arachnidele din Starship plus, dacă le-ar fi avut, poate nu sunt. încearcă tutorialele Win95, CIH, Hi 764. Spuneţi-mi
Troopers până la caracterul că unii s-ar fi hotărât să de la www.flashzone.com sau şi mie o metodă de a scăpa de ei
Spawn). Cred că v-ar creşte folosească versiunea alfa, aşa www.shockfusion.com. în (reformatarea HDD-ului nu este o
numărul de vânzări la revistă cum era, şi să nu mai română nu s-e tradus nimic soluţie care îmi surâde).
dacă aţi face rost de Predator şi cumpere programul. Soluţia: din câte ştiu eu.
de Alien {ori matca, ori luptătorii). aşteaptă să îl termine şi R: la un CD XtremPC,
achiziţionează-l după aceea. în scanează cu un antivirus de
R: Se vede că nu prea ai versiunea finală vor fi a c t i ­ Alex Manea pe el şi dezinfecteazâ-l. De
cumpărat revista. Rubrica vate, evident, t o a t e opţiunile. maneaalex@hot mail, com preferat foloseşte unul cu
"Efectele speciale, cel mai modul rezident în memorie, ca
profitabil domeniu al multime­ T: întrebarea mea este de ce îmi să fii sigură că ai scăpat de
dia" a fost şi (să sperăm] va fi Cristian "crapă' mie unele jocuri (ex. Half
1 "paraziţi". Pentru parazitul
o constantă în revistă, în dorincriss@netscape.net Life, Fifa99, Superbike 2001, Win95 antivirusul se numeşte
cuprinsul ei regăsindu-se NFS Porsche). Să fie oare sis­ Linux.
tocmai informaţiile pe care le T: Pe CD-ul din ultimul număr a temul de vină (date despre s i s —
doreşti. Modelele de care revistei, la capitolul net se tem) sau doar DirectX-ul {7.0a}? Dacâ ai probleme cu soft-ul,
pomeneşti, în varianta lor pro­ găseşte o versiune mai nouă, Câteodată mi se reseteazâ pur şi pune mâna pe pix sau pe
fesională, costă bani, sau mai tare (cum aţi zis voi) a pro­ simplu fără ca eu să ating nimic. t a s t e şi scrie o scrisoare pe
chiar dacă sunt gratuite nu gramului Napster, dar după ce o Ce mă sfătuiţi? adresa redacţiei seu un mail
pot fi distribuite comercial dezarhivezi, apar trei fişiere, la softmaii@xtrempc.ro.
tex, pe CD-ul unei reviste]. două exe şi încă unul, şi nici un R: Cheamă un exorcist. Aşa Răspuns garantat.
Totuşi pentru a-ţi fi cât de exe nu merge. De unde pot face meriţi dacă t e joci Superbike Reclsmaţiile se primesc doar
cât de ajutor, îţi sugerez rost de o versiune care să 2001... în t r e i exemplare la Circa
site-ul meargă? Lăsând gluma la o parte, Financiară, etajul 1, ghişeul 2,
http://www.moviemesh.com problema t a pare să ţină mai la doamna grasă cu părul oxi­
unde vei găsi modele din Alien, R: Nu ştiu de ce ţie îţi dă mult de hardware decât de genat.
Mozict
Soft

Music Maker Generation Tip articol: Prezentare


Redactor: Adrian Dorobăt

A m încercat din întâmplare Music


Maker pe la versiunea a patra şi
am fost mirat de cât de simplu poate
realizarea unei melodii prin inter­
mediul Internetului. Din experimentul
meu cu un austriac pe nume
transforma un program bine făcut un Juggernaut, am observat că în teorie
afon în compozitor. Singurul incove- ideea este excelentă, însă în prac­
nient era o relativă lipsă de variaţie tică fiecare vrea ca melodia să sune
a sample-urilor, care făcea ca în într-un anumit fel, care nu core­
ciuda eforturilor mele disperate orice spunde deloc cu ideile celuilalt, gen­
melodie să capete un i2 neplăcut de erând dorinţa intensă de a avea un
discotecă, fiind nevoit în cele din Ak-47 în loc de sintetizatorul din
urmă sâ recurg la sample-urile din dotarea programului.
New Beat Transmission, un program Nu lăsaţi însă cuvintele mele sâ
concurent, pentru a obţine o melodie vă dezamăgească: Music Maker
decentă. este unul dintre cele mai bune pro­
O dată cu versiunea a şasea, grame de acest gen de pe piaţă şi
lucrurile au progresat în mare, însă faptul că muzica preferată a utiliza­
tendinţa de discotecizare a rămas torilor săi este cea care este nu ar
neschimbată: pe cele 3 CD-uri cu trebui să vă oprească să îl folosiţi.
sample-uri nu poţi găsi decât ritmuri
hip-hop, drum&bass, dance şi latino, Detalii
ceea ce exclude din start prezenţa Producător Magix
unui riff decent de chitară. în rest, Distribuitor PC&A
interfaţa grafică este uluitoare: pro­ Telefon 01-342.53. B4
gramul are atât de multe butonaşe, 99 DM
dichisuri şi ciucurei încât uiţi că
Preţ
bitmap-urile mănâncă memorie şi câ Web NA/
ce-i complex nu e neapărat şi intuitiv Detalii tehnice
şi te apuci şi faci muzică. Music
Procesor ffB&MHz:
Maker este la fel de uşor de utilizat Video DirectX
şi are numeroase opţiuni: 48 de Memorie 32 Mb
track-uri (audio sau video), funcţie Hard diek 30-900 Mb
de karaoke (eliminarea vocii din Aprecieri
melodii se face destul de bine însă O - pozitive - editare audio şi video
dă rateuri pe alocuri), editare şi sin­ - interfaţa grafica exbrem de
cronizare secvenţe video, 6 instru­ arătoase
mente virtuale şi, surprinzător, un negative -niunluroare sample-uri din dome­
ok-ului
mod multiplayer. Da, aţi auzit bine,
doi muzicieni amatori pot coopera la
Verdict

Music Studio Generation


Tip articol: Prezentare - Redactor: Adrian Dorofcâ;
Prezentarea •
I i U i I I î i f I I U I II t l i U I I I ^jrr^
i . fc "t - • . h. • J • _ • . ifSrflZS

i-^m-fr m' mu'


grafică este ia
A
a m

cest program poate veni în disfuncţional Magix playR,


.

fel de impresie completarea lui Music care arată la fel de bine ca 4 • L vŞjM ^

Maker sau poate fi folosit sep­ restul programelor, depăşind m


nantă, ca şi în arat. Cele 24 de track-uri audio grafic Winamp-ul fără nîci o
cazuf lui Music (recording şi mastering), problemă. Acesta include posi­
sequencerul MIDI cu 256 de bilitatea de a face crossfade Detalii
Maker benzi, cele 3 instrumente vir­ între două mp3-uri, sau de a
tuale cu peste 600 de sunete, le reda în acelaşi timp, plus 16
Producător Magix
efectele real-time şi suportul butoane pentru redarea de Distribuitor PCSA
pentru standardul VST 2.0 ar sample-uri prestabilite în timpul Telefon 01-242.53, B4
trebui să fie suficiente profe­ melodiei. Versiunea deLuxe vă Preţ 99 DM
sioniştilor, şi cu atât mai mult poate transforma într-un veri­ Web NA
/
amatorilor. Cu toate acestea" tabil DJ, adăugând şl un rack Detalii tehnice
aş aprecia că pentru hard-disk cu două plantane pentru Procesor 233 MHz
recording este recomandat un scrachlng. Cerinţele de sistem Video DirectX
hard-disk performant, prefer­ sunt mai mari decât în cazul Memorie_ 32-64Mb
abil de 7200 de rotaţii pe WinAmp-ului, dar şi rezultatele Hard disk 7200 rps
secundă, deoarece Fireball-ul sunt pe măsură. Aprecieri
meu cam începuse să cârâie Caracteristicile lui Music f j - pozitive
- sequencer MIOI cu 256 de
benzi
la un moment dat. Studio se suprapun pe alocuri
Prezentarea grafică este la cu cele ale lui Music Maker, - 3 instrumente virtuale
fel de impresionantă, şi ca şi în însă nu suficient încât unul sâ © - negative - e greu sa îi găseşti defecte
cazul lui Music Maker şi pro­ îl facă inutil pe celălalt. împre­
gramul include versiunea lite a ună, însă, combinaţia este
player-ului de mp3-uri numit imbatabilă...
Verdi
GRAFICA

, fă
http://www.adultpdf.com
Created by TIFF To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

Obiect Desktop Tip articol: Prezentare


Redactor: Adrian DorobâC

Un program
tardock, creatorii cunoscutului mouse-over, se pot adăuga ilJ îitf Jl} L£J <-•> & & <3&
care schimbă
aspectul
Windows-ului
s Windows Blinds, un program care
schimbă aspectul Windows-ului cât ai
declanşatoare cu corespondent grafic pe
desktop pentru diferite funcţii des uti­
& $! &J

cât ai zice zice "General Protection Fault" de-a- lizate (shut-down, restart, suspend, disk
"General ndoaselea, au adunat toate micile pro­ defragmenter sau ce vă mai trece prin
Protecticn grame pe care le codaseră până atunci cap). Fără să ştiţi mare lucru despre pro­
Fault" şi le-au înglobat într-o aplicaţie com­ gramare, puteţi de exemplu să vă creaţi
dB-a-ndoase- plexă, căreia, pentru că trebuia să poarte un player de mp3-uri integrat în desktop,
lea un nume, i s-a spus Object Desktop. sau un screensaver interactiv.
Părţile componente au fireşte utilizări Windows Blinds-ul, cel de la care a
distincte, motiv pentru care le voi lua pe început de fapt totul, este un utilitar care
rând. Desktop X este cea mai nouă schimbă aspectul Windows-ului folosind
adăugire în familia Desktop, acest pro­ skin-uri bazate pe bitmap-uri intro- -
T

gram permite o configurare în detaliu a ducând o pată de culoare în mediul


desktopului, permiţând utilizatorului să îşi familiar, dar anost configurat de
creeze un mediu de lucru sau de joacă Microsoft, Windows-ul începe să arate
pe gustul său. Ansamblul pe care îl chiar decent în cazul unor skin-uri mai
numim în mod familiar desktop poate fi răsărite, dar cu preţul unei scăderi dras­
spart în mai multe obiecte configurabile tice de performanţă datorată
independent: iconurile pot avea animaţii numeroaselor bitmap-uri care sunt plim­ Detalii
bate încoace şi-ncolo prin memoria cal­ : Producător Stardock
culatorului. WindowsFX îl completează, Distribuitor N/A v
făcând posibilă afişarea de ferestre semi- Tetefon
...... . * NA
/ -----•zr- zrsr^L".
•--.--.n-F:
T

transparente sau cu soft shadow şi intro- Preţ NA


/
ducînd efecte spectaculoase de animaţie Web www.Qbjectx.com
pentru ferestre. Acest lucru provoacă o şi Detalii tehnice
mai mare scădere a performanţelor, ceea Procesor 233 MHz
ce recomandă combinaţia doar celor ce Video DirectX
au sisteme foarte performante sau celor Memorie 64 Mb RAM
ii I ^ j ^ k - f - > "fjftjir^ cărora le pasă mai mult de cît de bine Hard disk 40 Mb
arată Windows-ul decât de cât de bine Aprecieri
ta nerg programele. Pachetul este compse- Q- pozitfve - se poate schimba total fata
:monotonului Windows
moşim. tat cu o serie de programe conexe gen
skin buifder, icon editor, eto. Celor cărora
le place să experimenteze le recomand - negative •-si încetineşte sensibil sistemul
Tn unele cazuri produce
să îl încerce. Atenţie la ecranele albastre e
' crane albastre
totuşi-,...
Verdict aa

Encarta Standard 2001 Tip articol: Prezentare


Redactor: Adrian Dorobăt

U n simplu calcul statistic al


unei companii producătoare
de CD-urî al cărei nume istoria l-a
cel mai sărman, şi de altfel singu­
rul pe care l-am avut pentru
testare, Cel Deluxe este ceva mai
costă mat mult decâî merită.
Pentru restul, costul este rezon­
abil.
trecut cu vederea arăta că întrea­ bogat ca număr de termeni expli­
ga Bibliotecă din Alexandria ar fi caţi şi are şi o serie de utilitare de
Detalii
putut încăpea în întregime pe un complezenţă dintre care se
compact-disc. Lucrurile stau puţin remarcă convertorul text-to-
Producător {Mic ros oft _
Distribuitor •iMonosit
altfel în ziua de astăzi cînd masa speech. în categoria greilor se Telefon |0?-33 ' Q;2.&:75
de informaţie acumulată de soci­ încadrează pachetul Reference 128.5$
etatea umană ar avea nevoie de o Suite, care încape cu greu pe 6
Preţ
Web j[Kl/A
fabrică de CD-uri pentru a fi sto­ C-D-uri şi are în plus atlas, Detalii tehnice
cată, O variantă simplificată şi dicţionare bilingve şi colecţie de lProcesor ;hşs MHZ

standardizată o constituie diverse­ citate. FYl, România nu stă nici ţiVideo DirectX
le enciclopedii multimedia mai prost, dar nici mai bine în • • - • Memorie ••32 Mb
{quasi)interactive, printre care se Encarta decât în alte enciclopedii, :
;Hard disk ii30-500 Mb
numără şi Encarta, care se alătură în sensul că informaţiile, deşi nu Aprecieri
^J- pozitive :-utila le case omului Tn caz de
:
şi ea tendinţei generale de a oferi tocmai recente, sunt corecte.
o bază de date ce se extinde prin
jîurgente: referate, lapsusuri,
Drept concluzie pot să vă spun etc.
intermediul Internetului. Cantitatea că, dacă nu aveţi Internet, este l i'; _ _•-_-_--r_<.-i-^^at a
0- negative ti-varianta Standard nu îşi miesrita
=

de informaţii oferită depinde de recomandat să vă gândiţi la bani decât daca aveţi Internet
tipul de pachet de la care se achiziţionarea unei versiuni mai
pleacă: cel Standard este, fireşte, bune decât cea Standard, care Ji
Verdict 7.3

-
\
3B 6r A F1 c A
]
i

Majoritatea materialelor sunt generate procedural cu ajutorul unui mini limbaj de


programare numit VSL (Virtual Shading Language)
L-..b _ L

Real Soft
Tip articoi: Prezentare
Radactor; Adrian Dorobăt E xperienţa m-a învăţat că de .
cele mai multe ori programele
de grafică foarte cunoscute şi
poate fi turtită dacă o striviţi de o
masă, se pot imprima prin apăsare
litere pe un model, posibilităţile etc) de
foarte scumpe nu îşi merită banii. sunt foarte numeroase. Pe partea exemplu ur
Real Soft 3D Aproape întotdeauna se va găsi o de shading, programul stă chiar canal Age',f

echivalează în perfor­ firmă cvasi-necunoscută care va mai bine, majoritatea materialelor care, folosindu-se de hărţi
manţe cunoscutul scoate un program freeware sau fiind generate procedural cu aju­ bumpmap, face ca materialul sâ se
Maya de ia Alias destul de ieftin încât până şi torul unui mini limbaj de progra­ acopere de ulceraţii şi zgârieturi pe
Wavefront. românii să şi-l permită, program mare numit VSL {Virtual Shading măsură ce "îmbătrâneşte".
care va avea cam aceleaşi carac­ Language). Acesta permite o mult Animaţia poate fi şi ea realizată
teristici cu corespondentul său ren­ mai mare flexibilitate faţă de sis­ atât frame by frame cât şi proce­
umit, însă fără help-ul detaliat, cu temul de shadere din Max, de dural. Renderizarea se face pe 64
unele bug-uri şi mici limitări, care exemplu, ale cărui materiale proce­ de biţi, spre deosebire de 8 biţi în
însă pot fi mai întotdeauna trecute durale se pot număra pe degetele mod obişnuit, ceea ce conferă
cu vederea de un pasionat. Cam de la o mână. Shaderele VSL sunt imaginii o calitate deosebită. V-aş
aşa stau lucrurile cu Terragen faţă organizate pe canale, ele putând mai spune despre radiozitate, ran-
de Bryce cu Blender şi POV faţă
T avea oricâte astfel de subdiviziuni, dare cartoon, interfaţa contextuală,
de cvartetul Max, Lightwave, fiecare dintre ele putând fi exportat transformarea obiectelor în surse
Softimage, Truespace. pentru post procesare. Un alt de lumină şi încă alte multe lucruri
Deşi costă aproape 1000 de dolari, amănunt interesant: se pot defini interesante, însă spaţiul pe care
Real Soft 3D echivalează în perfor­ canale suplimentare pe lângă ceie am la dispoziţie mă determină să
manţe cunoscutul Maya de la Alias clasice (color, bump, transparency, mâ opresc aici.
Wavefront. Ca şi Maya, RealSoft
3D funcţionează exclusiv pe ker-
nelul de NT şi tot ca omologul său,
este bazat pe o versiune mai
veche, intitulată Real 3D.
Majoritatea caracteristicilor sunt
asemănătoare: tehnologia princi­
pală de modelare este SDS-ul
(Raţional SubDivision Surfaces), o
procedură de generare a obiectelor
3D cu rezultate excepţionale din
punct de vedere calitativ, mai ales
în ceea ce priveşte suprafeţele
curbe, dar care supune procesorul
L la calcule intensive mai ceva ca
algohtmele pentru curbele NURBS-
Acestea sunt şi ele prezente şi de 6
asemenea metasferele (metaballs),
un instrument indispensabil pentru
modelarea organică- Un amănunt
interesant este existenţa unei
opţiuni pentru modelarea prin
detectarea coliziunilor; o sferă

Detalii
Producător Real soft
Distribuitor N/A
Telefon WA_
Preţ 900$
Web www.reaisoft.fi
Detalii tehnice
Procesor
Vjdşo_
Memorie
Hard disk
Aprecieri
O- pozftive - virtual shading language
- moderare cu subdivision
surfaces si metaballs

' O - negative I r numai pentru NT

Verdict
GRAFICA

reme

Ştefan Giurgiu - 1, 2, 15 Cătălin Dan Fiesariu - 5


gsc j r i t f r@yahoo. com • Bună idee, cere ne-a
maginile 1,2. plăcut în ciuda faptului câ
Maşinile devin un lait-motiv filosof ia sticlelor goale de
n imaginile sale, dar poţi să bere nu ne caracterizează.
te pui cu pasiunea omului...

Aurel Manea - 4, 9
aurel_m@hotmail.com
Interesant, Vizitaţi st
http://www.isodesign.f2s.co
m pentru mai multe detalii
\ 1 xVr

Fm

• •

Adrian Răduca.nu - 6, 7, 8 Puiu-Cernea Mihail - 12


• Un fan al Terragen-ului, care • Nu ştiu de ce t e plîngi că nu ţ i -
ne roagă să punem pe CD cea au fost publicate imaginile pînă
mai nouă versiune a programului. acum din moment ce nu am mai
Când va apărea una mai nouă, o primit altele în afară de cele de
vom avea pe CD, presupunând că data asta. Şi în plus, calitatea
programul va mai fi gratuit. acestora lasă de dorit. Faptul că
foloseşti programe freeware nu
înseamnă că imaginile trebuie să
Alexandru Gillis - 10 fie compuse din cîteva obiecte
• îdeile sunt bune, punerea lor în aruncate alandala prin scenă, cu
practică încă mai iasă de dorit. texturi aiurea. Sfatul meu ar fi
Imaginea aleasă este singura sâ t e gîndeşti că deşi de multe
care are o coloristică mai puţin ori ideea contează punerea ei în
r

stridentă. Unghiul este clasic, practică este şi ea importantă...


dar cine mai este original în ziua Am ales totuşi o imagine, ca
de azi? încurajare.

Silviu Badea, Tîrgovişte - 11 Drăghici Danie!, Sibiu - 13, 14


• Modelul maşinii este bine • Ai ft putut lucra mai mult la
lucrat, dar decorul ar fi putut
imagini. Să ştii câ texturile de pe
avea mai multe detalii.
obiectele din Bryce pot fi sca-
piece_Mkr@zipiip.com
iate, lucru ce ar fi salvat unele
din imaginile tale, care aşa cum
sunt au un aspect puţin
grotesc. Le-am ales pe cele cît
de cît decente...

• ,. .. -

55
Pe s c u r t ZBORUL DIVIN VINDE-L Şl S-A DUS

UbiSoft pentru
copii
G.O.D. dă aripi Hired Guns - uite-l nu e.
G D
Ubisoft a decis să athering of Deveioppers se upă ce a distribuit un demo al în lupta împotriva unei corporaţii cu
extindă acordul pregăteşte să lanseze cât Hired Guns care promitea intenţii duşmănoase pentru întreaga
anterior cu compa­ de curând simulatorul de zbor destul de multe, şi al cărui motor umanitate. Sau cam aşa ceva.
nia NewKidCo
Fly! II, cu nişte caracteristici bazat pe o versiune primară a
International,
demne de toată lauda. Pentru motorului de Unreal era chiar per­
iriciuzând încă 13
cei zece oameni pe care îi formant, producătorul VR-1 a
jocuri în contract.
interesează acest gen de jocuri, anunţat de curând că jocul nu va
Acestea se vor
iată despre ce e vorba: detalii mai fi lansat niciodată, deoarece
baza pe personaje
licenţiate de ia fotorealiste la o echivalenţă de drepturile au fost vîndute dis­
Disney, Sesame 7,5 metri per pixel, orizont tribuitorului Psygnosis, care a dat
Workshop şi Sony faliment, punînd VR-1 în imposibili­
Pictures, cele mai tatea de a vinde jocul unui alt dis­
aşteptate fiind seri- tribuitor Hired Guns se baza pe un
i l e f e l - The joc mai vechi de pe Amiga în care
Ext rate rest rial" şi jucătorul controla patru mercenari Detalii: http://www. vr1.com
"Tom şî Jerry"
Detalii: http:// 3
www.ubisoft.com ART OF MAGIC NU FOARTE ORIGINAL
Jedi Knight 2 pe
vine
Câte ceva despre arta magiei
B
Activision a ethseda a lansat un site cu
cumpărat de la vizual de 60 de mile, de 5 ori detalii despre RTT-ul Art of
Lucas Arts drep­ mai mare decît în Fiy!-ul origi­ Magic. Screenshot-urile demon­
turile pentru pro­ nal, nori cu bumpmapping, strează performanţele motorului
ducerea lui Jedi :
deformarea aerului din cauza grafic, însă jocul seamănă sur­
Knight II, care ast- căldurii, noi tehnologii de navi­ prinzător de mult cu Magic&
fei se pare că nu va gare similare cu cele din reali­ Mayhem, ce-i drept cu ceva mai
mai fi presupusul tate. Ţineţi minte totuşi că nu tot multe creaturi şi, evident, vrăji.
Obi-Wan. Nu se ce zboară se mănâncă. Jocul este aşteptat în Europa
ştie cine îl va pro­
Detalii: cîndva pe la mijlocul lui aprilie.
duce, însă faptul că
http://www.godgames.com Detalii: http://aom.bethsoft.com
nu mâi ţine de
Lucas Arts nu
poate fi decît un
FIECARE CU Al LUI patru fraţi morţi care sunt un pic combinând armele epocii cu diverse
lucruibuni având în
geloşi pe cel de-al cincilea rămas vrăji, în still Messiah. Jocul va
Morţii cu morţii
vedere că uftimele
accidental în viaţă. Un FPS decent, conţine cinci quest-uri mari ce se vor
lor release-uri în
domeniu îţi desfăşura în zece locaţii diferite: o

C
strepezesc dinţii de moşie veche şi bântuită, o mănăstire
live Barker's Undying este şi el
interesante ce sunt/ distrusă sau un oraş bîntuit Muit
gata şi a fost trimis către maga­
Detalii: sînge şi răcnete, ceea ce l-a făcut
zine. Acţiunea jocului se petrece în J

să primească un rating restrictiv: "M"


http ://www, activi - Irlanda anilor 1920, cînd detectivul
de la Mature"
sion.com medieval Patrick Galloway trebuie
să rezolve unele probleme legate de Detalii: http://undying.ea.com
BLI22ARD ÎNCEPE LINIA DREAPTĂ Pe s c u r t
Definitivarea raselor din Warcraft 3D0 nu vrea la E3
3D0 nu va participa

B
Tauren Chieftain, Shadow anul acesta !a E3,
lizzard s-a decis în sfîrşit afirmînd câ va reuşi
care va fi configuraţia Hunter.
mai multe prin
raselor în Warcraft III. Nightelves: se bazează pe întîlniri unu-la unu cu
Demonii au fost eliminaţi şi au ascunzişuri, şiretlicuri şi reprezentanţii mass-
mai rămas doar patru: iluzii. Unităţi: Ent, Archer, media, distribuitori şi
Humans, Orcs, Night Elves şi Sentinel, Assasin, Treant şi cumpărători. Din
Undead. lată o scurtă Hippogryph. Eroi: Keeper of comunicatul lor de
descriere a acestora: the Grove, Demon Hunter, presă se poate bănui
Humans: se bazează pe Priestess of the Moon şi însă câ fondurile lim­
tehnologie şi disciplinele Arch-Druid- itate nu le-au permis
Undead: atuuri - regenerare să îşi asigure un foc
marţiale. Printre unităţile de
şi folosirea leşurilor inami­ centrai la importantul
bază se numără: Footman,
eveniment şi de
Knight, Elven Priest, Etven cilor. Unităţi: Dredge, Ghoul,
aceea s-au mulţumit
Sorceress, Dwarven Mortar Banshee, Necromancer, cu un compromis.
Team şi Dwarven Rifleman. 99 Gargoyle, Frost Wyrm. Eroi: 3D0 trece printr-o
Eroi: Paladin, Arch-Mage, Death Night, Lich, Dread serie de probleme
Detalii: www.bliz2ard.com/war3/
Half-Elven Ranger, Dwarven Lord şi Abomination. financiare şi au fost
Mountain King Grunt, Troll Head Hunter, Wyvern Conform Blizzard, Warcraft Iii nevoiţi să con­
Orcs: Se bazează pe forţa brută şi Rider, Shaman, Troll Witch Doctor. trebuie să apară prin iunie-iulie cedieze 10% din
pe lupta corp la corp. Unităţi: Eroi: Farseer, Blade Maşter, anul acesta. Sâ-i credem oare? personal.
Detalii:
-•
http://www.3do-Com
RPG-URI PESTE TOT CARMACK VORBEŞTE Bfack&White, In
sfîrşit gata?
Roleplaying pe Despre DOOM 3, numai de bine Un CD- goid candi­
date a fost trimis dis­
Insulele Răului
U n recent filmuleţ de la o con­ Geforce 3 ca să pornească, tribuitorului
ferinţă de presă Nvidia/ Apple, Detalii: Electronic Arts. Dacă
care anunţa lansarea Geforce 3 pe http ://www. Idsoftwa re.com
Macintosh prezintă, pe lîngă fasci­
nantele posibilităţi tehnologice ale
plăcii de la Nvidia şi cîteva secvenţe
din Doom 3, comentate de însuşi
John Carmack. Jocul promite să fie
demenţial, cu secvenţe cinematice
aceştia îl vor consid­
i n-game mai mult decît
era satisfăcător,
înspăimîntătoare, personaje extrem Biack&White va fi

O
de detaliate, de mii de poligoane, declarat go!d în
surpriză plăcută o constituie
per pixel lighting/ shading, iluminare primele săptămîni
jocul Evil islands, o combi­
speculară şi reflexii corecte. Să ale lui martie. între
naţie action/adventure/RPG pro­
sperăm că nu va avea nevoie de timp, un grup de pro­
dusă de Nival Interactive, catalo­
gramatori din echipa
gat de unii drept Rage of Mages
Lionhead a postat pe
3, în Evil Islands, conduceţi o
HIBRIZII ÎN ACŢIUNE web o imagine web¬
mică trupă de eroi individualizaţi
cam în care fericiţi,
de un sistem de dezvoltare a ţin o pancardă pe
personajelor foarte detaliat într-
un mediu dinamic şi interactiv.
Blade of Darkness disponibil care scrie "Gatal".
Să fi luat sfîrşit
Campania este şi ea dinamică, Rebel Act Studios. Un hibrid între aşteptarea?
iar item-urile cîştigate pot fi com­ Diablo şi Rune, Blade of Darkness Detalii: http://www,
binate şi transformate în altele oferă jucătorului posibilitatea sâ îşi ltonhead.com
mai puternice în oraşul central. aleagă unul dintre cele patru per­
Grafica arată bine şi jocul nu sonaje {knight, dwarf, amazon şi
cere un sistem foarte perfor­ Obsedat
barbarian) şi să îşi măcelărească Un fan al jocului
mant. Promisiunile ca promisiu­ inamicii într-o poveste specifică
nile, însă jocul este o combinaţie Everquest a continu­
pentru fiecare caracter. Atmosfera at să se joace pe
destul de reuşită între Diablo şi şi modelul fizic realiste, iluminarea laptop şi în sala de
Commandos pe care merită să o r în timp real, grafica excelentă, dez aşteptare de la
încercaţi şi veţi găsi demo-ui pe
voltarea RPG a caracterului sunt maternitate în timp
CD-ul de la numărul următor al
atuuri pe care merită să le luaţi în ce soţia sa năştea.

U
revistei. Copilul este sănătos.
n action adventure asemănător seamă. -fe^sîoF ^oorr
Detalii: Detalii:
cu Rune, Blade of Darkness, Detalii:
http://www.nivaf.com/eng/evil_fn vine de la distribuitorul httD://www.bfad9-unlverae.com http://www.ch icagotri
f o, html Codemasters şi este produs de bunexom
S t i r I
Agenda
Din nou Idorms

www.talentfQrwar.nRt
jocuri de

P
r va căpăta
entru cei care vor să afle ultimele noutăţi
aceasta un nou episo>
Multă lume din România ar dori . despre simulatoare spaţiale sau în general
Worms World Party va fi
să joace aceste miracole ale orice joc care are legătură cu spaţiul cosmic ATFW
iltan pe PC Şi
tehnologiei din ziua de azi care este cea mai bună sursă de informaţii. Tot aici se
sunt jocurile online. Unii joacă şah Detali poate găsi o bază de date destul de mare despre
pe yahoo, unii Starcraft sau jocurile de gen apărute sau în curs de apariţie.
Diablo pe Battle.net însă cei care Doofl
joacă jocuri masiv-multiplayer
sunt mai puţini decât locatarii unui www.fir s.com
bloc cu 10 etaje. De ce se întâm­
plă acest lucru? Este un mister,
sau poate că nu. Mulţi consideră
jocurile masiv-multiplayer ceva de
P ornit iniţial ca fan-site pentru defunctul
Babylon 5: Into the fire, FirstOnes a evoluat în
principalul punct de atracţie pentru jocurile cu tema
neatins, nişte jocuri accesibile Babylon 5. Chit că acestea sunt făcute de fani şi
numai celor care posedă 100 de sunt distribuite pe gratis putem găsi aici produse
T3-uri la discreţie. Pentru a eluci­ de calitate comercială cum ar fi BUDA 5, conversia
da misterul trebuie să pornim de pentru Independence war.
ia rădăcina problemei: conexiu­
nile internet din România şi defi­
niţia Ping-ului. Ping-ul este durata www.xrgammg.cnm
de timp în care un semnal este
trimis de la un calculator la altul şi
înapoi. El este cunoscut multora
de pe IRC, de pe Battle.net (liniile
R eţeaua Crossroads este concentrată în princi­
pal pe RPG-uri online, având în componenţa
sa cele mai mari şi mai bune fan-site-uri dedicate
colorate de la Starcraft) etc. Ideal MMORPG-urilor existente. De asemenea, dacă
Ping-ul trebuie să fie cât mai mic, sunteţi interesaţi în progresul RPG-urilor aflate în
pentru ca jocul să se desfăşoare producţie sau unde vă puteţi înscrie pentru beta-
cât mai fluent, iar jucătorul să testuri, xrgaming este site-ul potrivit.
poată reacţiona la ce i se întâm­
plă. Majoritatea providerilor din
România folosesc încă antene de
satelit pentru transmisie/recepţie
de date. Acestea sunt cele mai
devastatoare în ceea ce priveşte
ping-ul ele creând un minim de
500ms , ceea ce e destul de der­ Server Watch
anjant. Revenind la oile noastre.,
de ce ar merge Asheron's Call pe ounterStrik nreal Tourmanen 9
internet când Quake nu se poate
juca? Simplu: deoarece Ping-ul
nu este atât de important în AC.
La fel ca în UO şi Everquest,
modalităţile de a dezvolta un per­
sonaj sunt complet automatizate,
Asta însemnă că jucătorul nu are
nevoie decât de un minim de
Adresa: 193.231,232.103 Adresa: 212.93.143.201 Adresa: 212.54.96.113 Adresa: 212,54,96.113
anticipaţie pentru a supravieţui
Port: 27015 Port: 27015 Port: 27015 Port: N/A
într-o lume online, serverul
Versiune: Beta 7.1 Versiune: 1.0b Versiune; Beta 7,1 Versiune: 4.36
ocupându-se de restul lucrurilor.
Hărţi cel mai des jucate: Hărţi cel mai des jucate: Hărţi cei mai des jucate: Hărţi cel mai des jucate:
Desigur un Ping mic deschide o
Dust, Aztec, Italy, Office Dust, Assault, Aztec Prodigy, Tundra, Dust Deck16, Morbias
mulţime de noi posibilităţi, însă nu
Nr. max. jucători: 20 Nr max. jucători: 26 Nr. max. jucători: 20 Nr. max. jucători: 16
este esenţial pentru experienţa
Ore populare: aproxima­ Ore populare: aproxima­ Ore populare: Populare Ore populare: După
propriu zisă. Concluzia; atâta timp
tiv 16PM - 03AM tiv 12AM-07PM aleatoare 23PM
cât va exista un sistem automat
Homepage: Homepage: Homepage: Homepage:
pentru avansare în nivel, jocurile
http://cs.gameover.ro www.computergames.ro www.gameszone.ro http://www.unreal,ro
online sunt perfect accesibile uti­
Provider; RDS Provider: DNT Provider: TotalNet Provider: TotalNet
lizatorului mediu din Pakistan cu
Provideri recomandaţi pt Provideri recomandaţi pt Provideri recomandaţi pt Provideri recomandaţi pt
ping de o secundă. La noi media
jucat: RDS, Kappa, jucat: DNT, Kappa, jucat: TotalNet, RTS, jucat: TotalNet, RTS,
e de 750 ms.
TotalNet, RDS. Kappa, DNT. Kappa, DNT.
TotalNet DNT.
Note: Userii sunt kick-aţi Note: Nu se aud paşii şi
Note: Apar uneori delay- Note: Deşi singurul de
cînd vor să joace admin­ fiind doar la început nu
uri şi creşteri foarte spec­ UT nu este prea popular,
istratorii server-ului. este foarte popular.
taculoase ale ping-ului. sunt jucători după ora 23
E d i t o r i


Pack W a t c h
Urireal Tournament Bonus Pack 4

U ltimul Bonus Pack apărut


pentru Unreal
Tournament (at patrulea)
Bonus pack-ui conţine şi
modelele vechi refăcute pen­
tru a suporta această facili¬
conţine hărţi noi de death­ tat*. >' * •
:
K W *M\
match, CTF şi domination, 2 Calitatea nivelelor (mai Pe
modele noi. Aparent nu este ales a celor de CTF şi domi- AII în modul skirmish, întro
nimic deosebit, însă princi­ nation) este destul de bună, duce un slot de o
pala noutate este introduc­ dintre ele remarcându-se o pentru jocurile multiplayer,
erea animaţiilor pe schelet, variantă modificată a lui CTF- mai multe taste pentru
u care dau modelelor o mişcare Faces. Per total este un add- manevrarea interfeţei,
rd i <
mult mai fluidă şi mai reală. on reuşit. Dreadnaughts-ii pot distruge
a
poduri cu rachete, marginile
ecranului radar devin vizibile.

Deus Ex Multiplayer vlDCH

D eşi vine sub forma unui


patch, Deus Ex v.1009
este mai mult decât atât. Acest
modificate. Pentru a nu exista
dezechilibre majore, jucătorul
trebuie sâ-şi aleagă de la
patch adaugă mult-aşteptatul început implanturile pe care le
mod multiplayer. Foarte va avea, dar nu în orice com­
Un upgrade pentru Quake 3
repede au apărut şi echipe binaţie deoarece implanturile
care îl aduce la acelaşi sta­
dedicate modurilor multiplayer, se exclud între ele. Există deo
diu cu Team Arena. El
cea mai notabilă fiind Deus Ex camdatâ două moduri de joc:
corectează câteva probleme
Fortress (numele spune totul). deathmatch şi teamplay, dar,
Nivelele multiplayer sunt părţi după cum am zis vor apărea ş de securitate, buguri de joc
ale celor din single player altele. şi creşte performanţa în
modul Virtual Machine:

•nffcl km i i!:J 'WirJfTmiKBlKj


âuake 3 Team Arena Bonus Pack 1

P rimul Bonus pack oficial


pentru Quake 3 Team
Arena conţine patru dintre
calitate deosebită, depăşindu-
ie calitativ chiar şi pe cele
care vin cu Team Arena, iar
mim - Jttl-

cele mai bune hărţi făcute de frame-rate-urile sunt destul


fani. Cele 4 hărţi nu sunt noi de ridicate, chiar dacă detali­
însă, fiind doar variante mod­ ile sunt mari. Bonus pack-ul bunătăţiri de Al, modifică
ificate şi convertite pentru nu este foarte mare, având unele unităţi dezechilibrate
Team Arena ale unor hărţi de numai 14 mb. El se poate pentru multiplayer şi rezolvă
CTF foarte jucate pe Internet trage foarte uşor într-o noapte multe bug-uri care duceau la
(şi care nu sunt făcute de ID de pe Internet. ieşirea din joc.
Q_ 10 120 P Software). Hărţile sunt de o
ililsit!

No One Lives Forever - Hap Pack

A cest pachet de hărţi scos


de Monolith adaugă 3 hărţi
de multiplayer pentru un joc la
hartă merge jucată foarte bine
şi 1 la 1.
Hlghlands - hartă foarte mare
care hărţile originale erau de de deathmatch (8-12 jucători)
foarte slabă calitate. Pentru a unde motocicletele sunt
le instala este nevoie de folosite din plin.
primul update apărut pentru Hydro - O hartă mare şi destul
NOLF. Cele 3 hărţi sunt de interesantă pentru modul va» v
Unity - hartă de deathmatch Harm vs. Unity. Motocicletele pi
pentru 2-6 jucători, reprezen­ sunt prezente şi aici. mm h
tând baza Unity. Această LJ
H u i t i p l p y e r & o n l i n e
U 1 t ii. y r S

N o u â f a t a j o c u r i 1 o r

Conversii & mod-uri


Redactor: Dragos Inoan

intre modurile făcute de amatori pentru UT


• dar care se apropie de calitatea profesională,
UT Fortress ar fi cam cel mai important. Avem
aceleaşi clase specializate, aceleaşi arme, ace­
leaşi grenade, turele, etc. Hărţile arată destul de
bine, sunt destul de mari şi au destule locuri de
acces pentru fiecare bază. Modelele personajelor
sunt cele din UT (male soldier şi commando) fiind
schimbate doar texturile pentru diferite clase.
Armele sunt şi ele modelate destul de bine (cu
mici excepţii). Cel mai interesant lucru sunt de
departe boţii care chiar ştiu să facă ceea ce tre­
buie (inginerii plantează turele, sniperii îşi aleg
mod de Diablo cele mai bune locuri de pândit). Chiar dacă este
făcut apariţia- E încă în stadiul beta, UT:F merită încercat de orice Detaliiî http://www-unrealfortress.com/
staturile personajelor, pasionat de Team Fortress.
înlocuieşte seturile originale
cu unele noi (şi muit mai
interesante). ES mai âuake 3: Eternal Ar m
adaugă o mulţime de -
obiecte noi, fie ele rare,
unice sau normale, care vin
în 2 variaţiuni: normale şi
E ternal Arena este un mod care încearcă să
aducă un pic de variaţie în jocul de Quake 3.
EA a evoluat de la un mod care doar aducea
excepţionale. Obiectele 11
schimbări în interfaţă la adăugarea unor noi mod­
rare din Diablol şi-au făcut uri de joc şi facilităţi extinse. Modurile de joc sunt
3SÎ.

şi eie apariţia aici, dar~au instagib, stealth match (unde toţi jucătorii sunt K\
fost ajustate pentru D2. invizibili). Se poate ajusta viteza jucătorului din Ei
Astfel putem juca cu interfaţă, fără a modifica nimic din consolă. HUD-
Goţterdamrnerung sau Veil ul a suferit şi el modificări, furnizând o groază de
of Steel pe multiplayer. informaţii (muniţia rămasă pentru fiecare armă,
Detalii: http ://www. planetdi - armura şi sănătatea afişate chiar în centrul ecran­
ului, etc). Dar totuşi cea mai interesantă facilitate
este rail-ul bicolor, jucătorul putând să aleagă 2
culori pentru efectele railgun-ului, după cum se
observă şi în poza de alături. Q3: EA are nevoie Detalii: http://www.q3center.cam/ea/
de versiunea 1.27 pentru a porni.
americani, apărut iniţial
pentru Quake 2, şi-a găsit o
conversie pentru Unreal
fluake 3
Tournament. WF este un

D
mod de CTF gen Team eşi nu are nici o legătură cu Starsiege:
Fortress, care Conţine Tribes, acest nou tip de CTF pare a fi destul
moduri de joc: normal GTF, de interesant Noutatea este că în joc nu se mai
return delay şi cârry return^: •
luptă 2 echipe, ci 3. Acestea sunt: cyborgs, aliens
Modul conţine 10 clase,
şi elementals, 3 rase una mai frumoasă decât
multe din ele fiind cunoş- t j | cealaltă. Fiecare echipă are skinuri proprii şi baze
cute din TF: medic, sniper, caracteristice.
ehgineer, dar şi noutăţi cum Modul se află încă în stadiul alfa şi are o
arfi cyborgul, o bombă pe
mulţime de buguri, dar oricum se îndreaptă către
picioare. Prima versiune a
o direcţie bună. Pasionaţii de CTF ar trebui să-l
modului; a fost lansată pe
încerce chiar dacă la momentul actual nu există
23 februarie. Pentru mai
decât o singură hartă pentru el. De notat că,
multe informaţii vizitaţi:
datorită existenţei a 3 baze hărţile vor fi mult mai
mari şi vor necesita calculatoare destul de puter­
nice, timpul de încărcare pe un Athlon 600 cu 128 D e t a l i i : h t t p : / /www•savageuniverse•com/
MB RAM fiind de peste 30 secunde. tribalctf/
0 parer
Finala S t a r c r a f t neavizat

Romanian League tizat. Când am fost


sunaţi de la Wired Cafe
sa venim pentru a partici­
Redactor: Adrian Dorobăt pa la finala (Wired Cafe
fusese locul ales de cei j

8 finalişti) o seamă de
idei despre ce este RSL
4*2 uitau să închidă uşa la plecare. ne erau străine însa un
Uimitor. Concursul de Starcraft lucru era cert. Acela ca
continua în noapte. Am văzut şi Romanian Starcraft
adevărate mostre de măiestrie League era şi este prima
strategică, dar m-am şi amuzat ocazie pentru un român
când cei aflaţi în pierdere îşi luau de a scoate bani de jucat
cîmpii şi clădirile în spinare şi se jocuri. Bani? Da, bani.
pitulau într-un colţ cît mai ferit al Premii totale de peste
hărţii. Semifinalele au fost 500$ pentru prima data
KY__Jelly vs. Mihai, respectiv Orly în România. Este vorba
vs Dr. Nick, singurul care a • despre un joc destul de
preferat constant Protoss-i în vechi, este vorba despre
această competiţie. un RTS, este vorba
J Finala mică şi finala mare au despre un RTS genial
fost amânate pentru a doua zi. în care a atras foarte mulţi

L a început au fost zvonuri.


Anunţurile de pe forumuri le-
au transformat în certitudine: de
fiecare cu fiecare. Prevestind că
urma o noapte lungă, mi-am mai
luat o Cola. După ce lucrurile s-au
condiţiile în care mâine devenise
deja azi, timpul nu mai conta
pasionaţi si care
reprezintă o premiera
mare lucru, decât pentru cei care pentru tara noastră. Din
curând înfiinţata Ligă Română de mai liniştit, concurenţii aşezîndu- aveau nevoie de somn. Adică nefericire ca de obicei,
1

Starcraft urma să îşi desfăşoare se fiecare ia calculatorul desem­ marea majoritate. Confruntarea iniţiativa este sprijinita de
finala în Bucureşti. Premii mari: nat, am reuşit să îi reperez şi să finală s-a dat între Mihai şi Orly. un particular şi în nici un
250$ primul loc, 150$ cel de-al asociez nick-urile unor figuri. în Primul, care în ziua precedentă caz de distribuitorul
doilea şi 100$ pentru onorabilul ordine absolut alfabetică, iată pierduse doar un singur meci, a Starcraft din România. •
loc III. M-am lăsat convins de care erau aceştia: Eviscerator, Dr. fost demoralizat de o înfrângere Acesta din urma dupa
r

colegii mei mai entuziaşti că este Nick, Heide, Mihai, Orly, Perry, amicală dinaintea meciului final şi părerea noastră,
un eveniment care merită toată Shaper {zis şi KY_Jelly) şi Zerg - s-a ales cu 100$ mai puţin. Laurii primeşte o palma destul
atenţia aşa că într-o dimineaţă (pe Rush. Indivizi relativ normali, pe i-au revenit lui Orly, care a primit de rezonabila cu degetele
la 11) de sâmbătă friguroasă ne­ care dacă i-ai fi întâlnit pe stradă impasibil victoria. răsfirate de ia tânăr de
am adunat în Wired Cafe, locul nici n-ai fi bănuit că joacă 20 şi ceva de ani care a
selectat de oponenţi pentru Starcraft, decât dacă ai fi observat Concluzia: Sezonul I! va dura
scos din propriul buzunar
desfăşurarea ostilităţilor. tremurul patologic al degetului 3 săptămâni de pe 1 martie cu
500$ pentru a spon­
arătător, obişnuit să zvâcnească punctaj Battienet. Se fac deja
Nu atât de matinali ca noi, soriza un concurs la jocul
pe butonul stâng al mouse-ului. înscrieri. Orgoliile sunt mari. Sâ
aceştia au început sâ sosească sau preferat. La mai
Ca să nu mai vorbim de o uşoară sperăm câ premiile vor fi pe
abia după 12 - 1 3 , lucru ce ne-a mare şi mai mult.
crispare a mâinii stângi, adaptată măsură. A, şi vedeţi şi sc.xtrem-
permis să ne cheltuim banii pe pc.ro. Pentru orice eventualitate.
la râzleţirea degetelor pe taste.
câteva ore de CounterStrike, un
Odată începute ostilităţile, s-a
preludiu FPS pentru confruntarea
lăsat o linişte relativă, presărată
sângeroasă ce urma să înceapă.
cu scârţâitul şoarecilor supraso­
După ce cei 8 participanţi rămaşi
licitaţi {marea majoritate aduşi de
în lupta pentru locul întâi au sosit,
acasă de concurenţi). Din când în
lucrurile au început să se anime
când cineva mai profera injurii,
puţin. Concurenţi, băgători de
nici pe departe atât de indecente
seamă, ce mai, lume multă,
pe cît te-ai fi aşteptat. Destul de
discuţii aprinse. Se formau
des eram deranjaţi de câte un val
grupuleţe, aveau loc controverse
de frig adus de diverşi aspiranţi la
pe tonuri amical-ameninţătoare,
un loc în faţa unui calculator,
se testa atmosfera. După care a
refuzaţi politicos încă de la intrare.
început corvoada administrativă:
Majoritatea erau suficient de
cine pe ce calculator joacă, cu
miraţi să vadă atât de mulţi ama­
cine şi în ce ordine. Asta pentru
tori de Starcraft la un loc încât
că în faza întâi urma sâ se joace
Multiplayer & online
P S Q n 1

Counter-Strike,
m o a r t e a vine prin s p a t e
Redactor: Dragos Inoan
A'

Counter­
*4

Strike
primează 3

lucruri:
strategia,
ţinta şi
norocul
jucătorilor"

D eşi a intrat în România relativ târziu,


Counter-Strike a devenit şi la noi, ca şi la
alţii, cel mai popular joc. Dacă înainte era greu
recul, putere relativă) este excelentă, iar singura
concesie făcută în favoarea gameplay-uiui a
fost reducerea puterii armelor pentru a evita
să găseşti săli de jocuri unde să joci un CS, momentele de frustrare maximă,
acum e greu să găseşti săli în care nu se joacă în jocul de CS primează 3 lucruri: strategia, ţinta
acest mod. De ce a avut un succes atât de şi norocul jucătorilor. Strategia de echipă este
mare nu este foarte clar. Cert este că el place cel mai important lucru, fiind decisivă în
deopotrivă gamerului înrăit cât şi omului care nu câştigarea jocului. Strategiile individuale nu-şi
a jucat în viaţa lui nici un joc pe computer. prea au rostul în CS,
Jocul pe echipe este relativ nou la noi în deoarece orice Rambo
ţară, el fiind practicat înainte de CS doar de poate fi omorât de o
câţiva jucători (mă refer în principal la FPS-uri). echipă care are un plan de
CS impresionează în primul rând prin calitatea acţiune bine pus la punct. Pe de
de produs comercial, ceea ce pentru un mod altă parte, un jucător care are o
gratuit este o raritate. Modelele armelor, person­ ţintă infernală este extrem de puternic,
ajele şi nivelele sunt realizate excelent, de poate mai puternic decât în orice alt
adevăraţi artişti iar animaţiile sunt şi ele foarte FPS.
fluente. După ce trecem de aspect, ne uităm la Cert în momentul acesta este că cei
gameplay. Cele 4 moduri de joc (Defuse, care nu au jucat CS niciodată sau refuză
Hostage rescue, Escape, Assasination) oferă o cu îndârjire să-l joace sunt foarte
variaţie destul de mare, iar hărţile sunt create puţini şi în continuă scădere.
special pentru aceste moduri de joc. Nu în Detalii: www.counter-sthke.net
ultimul rând, modelarea armelor (rata de foc,

I
Fii t e r o r i s t !
C hiar dacă nu sunt neapărat
oameni răi, obiectivele
teroriştilor îi pun într-o lumină
gun) MAC10-le este campionul
necontestat în lupta la apropiere,
având o rată de foc foarte mare
CS__Assault, o hartă făcută cu
picioarele, probabil de vreun tal-
iban frustrat. Această hartă este
negativă. Ei trebuie să pună (dar nu la fel de mare ca TMP-ul) secundată de CS_Arabstreets,
bombe în jurul rachetelor şi o putere de focjmpresionantă altă dovadă a inteligenţei umane.
nucleare, să asasineze persoane pentru un SMG. Dacă este folosit De multe ori este important ca
importante sau să trăiască mult cu răbdare, poate produce daune teroriştii sâ nu iasă la atac, ci doar
ascunzându-se după oameni şi la distanţe mari, primul glonţ sâ aştepte armata de counteri,
nevinovaţi. fiind relativ precis. Pistoalele Dual care oricum sunt dotaţi cu arme
Armele teroriştilor sunt cele Beretta nu excelează decât prin superioare. Evident, poziţii cum ar
mai puternice din fiecare cate­ numărul mare de gloanţe pe care fi pânditul la geamuri pe
gorie: AK47 esîe cea mai eficientă le pot trage între 2 încărcări, şi nu CS_Miliţia sau sniperi în faţa
armă din joc la raportul preţ/per­ sunt viabile decât pe post de intrării principale pe CS_Assault
formanţă fiind deopotrivă precisă SMG în cazul unui terorist care nu sunt recomandate. Pe hărţile
şj puternică (dacă este folosită foloseşte arme cu lunetă. de Defuse, unde au avantaj coun-
cum trebuie). Sig SG 552 este o Teroriştii sunt foarte avantajaţi în terii, trebuie ori o viteză foarte
armă destul de puternică, precisă majoritatea hărţilor de Hostage mare pentru a cuceri poziţiile
când este folosită luneta din Rescue (CS_*) şî Asassination esenţiale pe nivel, ori atragerea
dotare, dar şi destul de scumpă. (AS_*). Capodopera dezechilibru­ counterilor în capcane.
La categoria SMG (submachine lui în jocuri este deocamdată

AVANTAJ PENTRU
PorKusotu' Agresiv ^ ^f^^ICGL^JffiV ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
SOLO *Pf^Porhusoru' Agresiv ;
Alice ' • ^ S O L '
este cea mai
ilibrată hartă din joc.
trebuie să păzească 4
aflaţi într-un depozit în care
le 3 intrări sunt strâmte sau
rem de uşor de păzit. Cea mai
'e greşeală pe care o fac
este să iasă din depozit,
câştiga lejer, teroriştii tre-
ţină bine intrările după cum
Unulla camerele de luat
are păzeşte şi a doua
n burlan. Un terorist în
ntei care urcă la etaj şi
spre intrarea principală. Tot
ie să îi sară în ajutor celui
sa eşte monitoarele în caz de
precum şi nimicirea oricărui
intră prin prima ieşire din
n terorist lîngâ intrarea
!ă jos care îi răneşte sau •
oară pe counterii care trec prin
tă. Un terorist în colţul cel mai
DIN GARDEROBA TERO VA RECOMANDAM
îndepărtat de jos ai depozitului care
FI AC 10 ţine spatele. Este destul de impor­
tantă ciuruirea burlanului în momen­
tul cind counterii intră în acesta la
comanda celui care se uită spre
monitoare. Dacă numărul teroriştilor
este mai mare de 4 ceilalţi se dis­
tribuie pentru a asigura suport
Puterea mare (pentru un SMG) şi Cea mai eficientă armă preţ-per- Extrem de puternică şi precisă, celorlalţi 4. în cazul în care counterii
acurateţea primului glonţ fac din formanţă; poate omorî un om la dotată cu o lunetă pentru dis­ au reuşit sâ ajungă acolo ceilalţi
MAC10 o armă ideală pentru dis­ orice distanţă cu primele 2 tanţe mari. Este un pic mai puter­ terorişti au şanse majore de a
tanţe mici, dar nu total nefolosi­ gloanţe (dacă sunt trase cum tre­ nică decât Steyr AUG, iar un pierde runda.
bilă la distanţe medii. buie), iar la distanţe mici şi medii glonţ în cap este aproape întot­
este devastatoare. deauna fatal.
MujLtiplfiyer & online
U .O n 1 .1 n

tOUN

D
pună o bombă în 2 locuri care pot fi ţinute
relativ uşor de counteri. Intrarea de la TAB
este puţin mai greu de păzit datorită
spărturii din perete care priveşte spre
poziţiile counteriior. Din fericire un trăgător
buh cu M4 sau cu Steyr AUG poate face
faţă dacă este atent. Restul counteriior se
pot aşeza pe casă, în dreapta intrării după
gard, şi lîngă cutii. La intrarea de ia stivele
de cutii counterii au avantajul întunericului,
al cutiilor care le ajung teroriştilor pînă la
gît, precum şi gurii de aerisire care pică
aproape de capătul terorist al tunelului.
Totuşi counterii trebuie să fie atenţi la
teroriştii care se furişează prin spatele cuti­
ilor (stiu că sună prost, dar mai bine aşa
decât să staţi cu AK-ul între ochi). în cazul
în care teroriştii au pus bomba, counterii
trebuie să fie atenţi deoarece întunericul
nu mai e doar prietenul lor, iar terenul (mai
ales de la bomba din laborator) nu le este
deloc favorabil. AWP-uf şi restul sniperilor
în general nu-şi prea au locui pe harta
aceasta, nici de o parte nici de cealaltă
Steyr AUG-ul fiind bun în majoritatea
locuril

Fii c o n t r a - t e r o r i s t !
C ei care muncesc din greu
pentru a-i stârpi pe terorişti
sunt, evident, trupele antiteror-
Pentru a duce la bun sfârşit aces­
te obiective ei se folosesc de un
arsenal propriu de arme (M4,
pal pe hărţile de Defuse (DE_*) şi
dacă s-ar juca, hărţile de Escape
(ES_*). Este de remarcat câ pe
iste. Conform dictonului comunist AUG, TMP) care au câteva car­ serverele de Internet de la noi şi
"Proletari din toate ţările - uniţi- acteristici comune. Toate aceste nu numai, counterii fac greşeala | ti 7fid
văr, aşa şi forţele SEAL, GIGN, arme, folosite cum trebuie au o fantastică de a-i ataca pe terorişti
tari U t * P lUtVlH *fc-
L J
h' VI A M * U _JrWlpt4*r-U

SAS şi GSG şi-au dat mâna în precizie extraordinară şi o rată de la ei în bază, transformând CS-ul
CS. Obiectivele principale ale foc pe măsură. Dezavantajul într-un fel de Quake cu arme mai
contra-teroriştilor (counteri în lim­ armelor specifice trupelor antitero puternice. Problema este că o
baj de specialitate) este să este puterea redusă {comparativ echipă de terorişti deştepţi poate
dejoace planurile teroriştilor cu armele teroriştilor). Singurul cu armamentul din dotare să
(terori în limbaj de specialitate). care face excepţie de la această omoare o ofensivă a counteriior
Acest lucru se concretizează, în regulă este pistolul de start al foarte uşor.
funcţie de hartă, în salvarea unor counteriior care este puternic dar Celelalte două tipuri de joc
ostatici, dezamorsarea unor are rată de foc mică, comparativ avantajează evident teroriştii.
bombe, păzirea unui VIP sau cu GLOCK-ul terorist.
chiar vânarea de terorişti fugari. Counterii sunt avantajaţi în princi­

DIN GARDEROBA ANTI-TERO VA RECOMANDAM* • •


FIVESEVEN E14A1 STEYR AUG

Pistolul disponibil numai contra- Chiar dacă nu e cea mai puternică Este un pic mai slabă decât SIG-ul
teroriştilor este extrem de precis, are armă, M4 poate fi folosită în toate si foarte imprecisă dacă este folosită
un încărcător mare (20 gloanţe) şi o situaţiile. Fără amortizor este foarte fără lunetă. Folosită cu lunetă, Steyr
rată de foc impresionantă. Poate fi precisă la distanţe mari, primul glonţ AUG poate trage primele 6 gloanţe
folosit la distanţe mari cu şanse ajungând mereu la ţintă. în acelaşi punct, comparativ cu 4 la
moderate de succes. SIG.

64
Multiplayer & online
• -u 1_ t 1 p # 1 M 1 3 r * 0 n 1 1* n 3

L I N K - U R I SI RESURSE
http://server-counter-strike-nQt

D eşi nu este înnoită cu


săptămânile, pagina ofi­
cială CS - www.counter-
informaţii despre generatoare
de statistici pentru pagini de
web şi multe alte utilitare.
strike.net este locul de pornire
iu
pentru oricine este nou în
lumea CS-ului.
Cei care doresc să îşi facă
propriul server dedicat de CS
trebuie să viziteze http://serv-
er.counter-strike.net/,
deoarece aici vor găsi toate
informaţiile despre cum, ce,
când şi unde se poate pune
un server. Tot aici se pot găsi

h t t p : / / e n q u i r e r - c o u n t e r - s t r i k e - n e t

P entru un joc atât de popular


nu se putea să nu apară şi
site-uri umoristice. Cele mai
er-strike.net) un ziar al univer­
sului CS şi Bender's Cartoons
(http://server.counter-
interesante sunt CS National strike.net/bendarch.html) o
Enquirer (http;//enquirercount- serie de caricaturi excelente.

h t t p : / / z m a l l o c - c o u n t e r - s t r i k e - n e t

2 t-Utlitt O vi

P entru cei interesaţi de


binduh, aliasuri, scripturi,
fişiere de configuraţie cel mai
recomandat site este ZMalloc
Overflow (http://zmalloc.count-
er-strike.net). Aici se pot
urmări ştiri despre aliasurile de
CS şi nu numai.

h t t p : / / w w w - g a m e s p y - c o m

I n cele din urmă, pe lângă


browserul intern de server al
Half-Life-ului, se mai pot găsi
mulţime de jocuri
(http://www.gamespy.com) .
în concluzie vă urez joc plăcut
jocuri pe internet folosind cât mai multe meciuri pe
Gamespy şi Gamespy Arcade Assault, şi, de ce nu, poate
programe shareware care ne vedem pe serverele de pe
înlesnesc conectarea la o Internet
D
escrierea conţine partea

an u p d a t e
oarecum cea mai stu­
foasă, în sensul că intră
direct în ceea ce este impor­
tant, în ceea ce reprezintă sub
aspect concret jocul, cine eşti
tu, jucătorul, şi ce se aşteaptă Autor: C r i s t i a n Soare
de la tine. Este foarte bine dacă
se introduce aici o descriere a Person Shooter, Turn-Based
unei misiuni tipice pentru joc, Strategy, Real-Time Strategy,
sau dacă se foloseşte per­ Squad-Based Strategy, Real-
soana a doua: "tu vei face...". Time Tactics, Flight Sim, Space
Este o greşeală să fi prea spe­ Sim, Arcade, Side-Scrolier,
cific, în sensul câ te apuci să Platform Game, Adventure,
descrii ce frumos apeşi cu Action, Action-Adventure, Role-
mouse-ul pe cutare sau cutare Playing Game, God Sim,
ca să vezi un lucru sau să Racing, Racing Shooter,
comentezi cine ştie ce combi­ Puzzle, Sports ehh, în fine,
naţii de taste necesare pentru toată lista. Apoi trebuie să îl
realizarea altui lucru. Aici tre­ setaţi în perioada exactă: fanta-
buie să faci să fie evident sy, fantasy-medieval, real-
gradul de "fun" şi "entertaiment" world, near future, post-apoc-
al viitorului joc, nu să baţi la aliptic, cyberpunk, realitate
cap auditoriul cu specificităţi alternativ, etc, rafinând astfel
mai mult tehnice. localizarea sa exactă în nişa pe
care o ocupă (sau mai degrabă Dungeon Siege - un p
Partea 1 pe care o va ocupa). musteşte de originalite
Elementele deosebite sau spe­
concept mult prea neveridic şi naţie de Quake cu Grim
ciale ale jocului pot să ia forma Partea a 3-a
nefuncţional, sau unul ce nu se Fandango, cu o adiere dinspre
unei liste în care apar concret Informaţiile despre piaţă, con­
potriveşte cu planurile com­ Sims şi două-trei elemente de
lucrurile pe care doar le-ai curenţă, costuri, valoare şi fia­
paniei sau ale celui ce doreşti B17 Flying Fortress. Plus, dacă
amintit în descriere. Gândiţi-vă bilitate urmează. Trebuie să fiţi
să sponsorizeze toată afac­ jocul nu are acel element nece­
la ceea ce scrie de obicei pe cât mai realişti în estimarea
erea. Deci în mod clar este sar de "fun" sau ceva care să
cutia unui joc sau în reclama sa necesităţilor viitoarei producţii.
ceva ce nu doriţi să faceţi, însă creeze dependenţă într-o oare­
şi o să aveţi o imagine destul Trebuie să arătaţi cum s-au
doar dacă nu vă face plăcere care măsură, poţi să arunci
de clară a ceea ce înseamnă descurcat pe piaţă titlurile
să construiţi concepte ce nu vor conceptul la gunoi. Şi trebuie
această listă. Trebuie totuşi asemănătoare, ce aşteaptă
trece mai departe. Aici trebuie să fii atent să fie interesant şi
atenţie sporită la echilibrarea cumpărătorii, care este puterea
lăsate de-o parte visele de distractiv pentru cât mai multă
acesteia, în sensul că nu tre­ lor reală de cumpărare, sis­
genul "jocul ideal pe care aş lume, nu pentru tine şi încă doi-
buie nici prea puţine dar nici temele necesare producţiei şi
dori să îl fac/joc ...", şi trebuie trei prieteni. Apoi mai este şi
exagerat de multe. în acelaşi costul lor, o estimare a echipei.
să priveşti problema cu multă problema limbajului. Dacă este
timp nu trebuie să apară aici Aici cereţi bani, deci fiţi cât mai
responsabilitate şi în oarece scris într-un stil de idiot, cel
lucrurile pe care jocul trebuie atenţi cum o faceţi, căci vreţi să
cunoştinţă de cauză, căci care îi va citi va lua acest lucru
să le aibă la modul cel mai evi­ îi obţineţi, nu ?
întâmplător cei care investesc de bun, şi vei fi şi tu idiot.
dent, de genul grafică exce­
bani mai vor să obţină şi un Greşelile de exprimare, gramat­
lentă sau muzică bună. Ele vor Partea 4 profit sănătos. icale sau ortografice intră în
apărea doar în cazul în care Ultima este partea de concept
Nu trebuie să cereţi resurse aceeaşi categorie. Iar ultima
ceea ce vei face va fi într- art, ce nu este obligatorie, însă
imposibil de oferit Păstraţi-vă chestie de pe listă se referă la
adevăr nemaivăzut şi o privire aruncată în inima a
picioarele pe pământ şi încer­ hotărâre. Dacă ai o idee bună,
nemaiauzit. ceea ce va fi construit nu strică
caţi să găsiţi soluţii care să ce merită dusă la capăt, nu te
niciodată, mai ales că dacă da bătut, căci dacă eşti persist­
uşureze bugetul de investiţii
Partea a 2-a este bine făcută şi interesantă ent vei câştiga.
majore, echivalente cu PIB-ul
La gen trebuie să specificaţi poate motiva o alocare a buge­
unei ţări de prin lumea a şaptea
exact locul pe care îl va ocupa tului, însă numai combinată cu
(România este în eşalonul trei Şi la final...
viitoara producţie. Fiţi atenţi să fiabilitatea restului conceptului,
momentan). Fără "Al uman" Atât luna aceasta. Nu ştiu cât
folosiţi termenii de specialitate, deci de aceea este opţională.
sau "engine 3D revoluţionar". de clar am fost, însă sper că nu
aşa cum apar ei în presa de Mai ales că în aceste faze pre­
Crearea unui concept are în am vorbit în pungă. Cei ce se
specialitate sau în topuri. First- liminare poate nici nu există o
vedere acel buget ce trebuie simt cu idei de jocuri în buzunar
parte de concept-art, totul fiind
obţinut şi nu plăcerea de simţiţi-vă liberi să ni le trimiteţi.
în mintea Game Designer-ului.
gamer, ce vine de abia în rân­ Nu trebuie să fie un Concept
dul al doilea. De asemenea, Paper ca la carte, primele patru
Partea a 5-a documentul respectiv trebuie să puncte enumerate fiind de
Toate bune şi frumoase, însă aibă conţinut, să descrie cât îndeajuns. Eu voi încerca să
mai sunt de specificat o serie mai clar ceea ce este jocul, şi lovesc cât mai pertinent în ele,
de greşeli ce apar de-a lungul pentru aceasta nu este sufi­ şi, cine ştie, poate punem de
drumului. Prima se referă Ia un cient să spui că este o combi­ un dialog real între noi.
' "TiMlOlOiilOll
Nultiplayer ş online

Fa out
T a c t cs
Redactor: Dragos Inoan

•"•""^allout: Tactics este al treilea acţiunile jucătorilor (mai puţin


^ ™ joc din celebra serie Fallout. deplasarea) sunt dependente de
I Cu toate că aparţine Action Points (care se
aceluiaşi univers post-apocaliptic, regenerează în timp). Acesta per­
FT priveşte lumea din altă per­ mite crearea unor acţiuni fără
spectivă, în FT jucătorul intră în precedent în seria Fallout cum ar
pielea unui recrut al unui grup fi ambuscadele sau focul de
destui de avansat tehnologic acoperire.
numit Brotherhood of Steel, grup Alte noutăţi ar fi setările de
care are ca principal obiectiv pro­ agresivitate pentru personaje,
gresul umanităţii prin tehnologie. interfaţa mult modificată pentru a
Pentru a avansa în rangurile acomoda toate datele necesare
BoS, jucătorul trebuie să ducă la unui joc multiplayer, o hartă a
bun sfârşit o serie de misiuni de zonei de luptă accesibilă în timp
luptă care au ca scop principal real, vehiculele ce pot fi conduse
protejarea nevinovaţilor şl stâr- atât în single cât şi multiplayer şi
pirea răului din deşertul nuclear câteva skilluri noi.
Pentru a termina misiunile se pot Fără îndoială totuşi câ modul
asambla echipe formate din maxi­ cel mai interesant de joc este cel
mum 6 oameni, fiecare specializat multiplayer, prezent în al doilea
în anumite domenii. demo lansat O observaţie intere­
Misiunile sunt concepute ast­ santă este că jocul pe ture în mul­
fel încât să necesite folosirea unei tiplayer nu este deloc adecvat,
game cât mai variate de abilităţi, deoarece hărţile sunt foarte mari
armele nefiind răspunsul la toate iar deplasarea până la adversar
problemele. De exemplu o poziţie este un adevărat chin. FT permite
fortificată poate fi curăţată mai setarea lăţimii de bandă care va fi
uşor cu ajutorul unui grenadier folosită în multiplayer, iar eu am
decât cu lunetiştii din dotare. constatat cu plăcere că jocul
Motorul grafic este 2d izomet- decurge destul de bine pe setările
ric, iar cei de la Microforte şi-au de bandă cele mai puţin
propus ca FT să fie cel mai pretenţioase chiar şi la o viteză de
"arătos" joc 2d de pe piaţă. Din conectare de 21.600bps cu ping
cele două demouri lansate se mai mare de 500 milisecunde.
pare că ei sunt pe drumul cel bun. Deocamdată ne sunt cunoscute
Motorul permite desfăşurarea doar 2 din modurile multiplayer
operaţiunilor în mai multe prezente, acestea fiind skirmish
perioade ale zilei ajustând ilu­ (lupta între echipe cu sau fără
minarea peisajului după caz. alianţe) şi assault (o echipă tre­
Muzica a păstrat acelaşi stil ca şi buie sâ îndeplinească un anumit
în primele două jocuri ale seriei, obiectiv iar alta încearcă să o
ea fiind prezentă undeva pe fun­ împiedice pe prima). FT poate fi
dal pentru a crea atmosferă, şi nu jucat atât pe reţea locală cât şi pe
pentru a impresiona prin melodici- internet prin conexiune directă
tate. Efectele armelor sunt bine sau prin intermediul programului
alese, iar repetarea lor nu duce la Gamspy Arcade.
iritare. închei prin a recomanda FT
O noutate pentru Fallout, dar tuturor fanilor seriei Fallout, dar şi
nu şi pentru jocurile pe ture este acelor amatori de jocuri de strate­
aşa zisul mod CTB (Continuous gie, Nu ne rămâne decât să
Turn Based) apărut şi la Xcom3: aşteptăm lansarea pe piaţă a ver­
Apocalypse. El constă într-un joc siunii finale după 16 martie 2001.
real-time, dar în care toate
Multiplayer & onl ine

ai celor d
Sierra. bare
SWAT3
încearpă să con- Ce simulează de f a p t SWAT 3?
dureze cu seria
Ra-ihbow Six, cel
mar bun joc de
S e simulează misiunile pe care
le au de îndeplinit trupele spe­
ciale ale politiei americane, pornind
acest gen de pe % de la simple arestări, salvarea de
piaţă.i "Deoarece ostatici, până la misiuni mai compli­
SWAT 3 în forma cate, în care grupuri de terorişti
iniţială nu avea sunt fortificate în clădiri importante.
mod multiplayer, Arsenalul forţelor de poliţie nu este
Sierra a ctecis să foarte mare, fiind format doar din
câteva arme dar care pot fi modifi­
publice Elite T
cate în funcţie de misiuni. Pe lângă
Edition, varianta arme mai sunt disponibile o serie
care înglobează şi de alte ustensile, mai mult sau mai
multiplayer-ui în puţin obişnuite pentru astfel de
acest jac... El jocuri (grenade flashbang sau cu
poate fi cumpărat gaz, batoane fosforescente pentru
iluminat, cătuşe camere miniatu­
în varianta corn- r

rale).
pîetâ, sau t r a s •
patehui pentru Prima impresie
Elite Edition de
pe Internet, asta în SWAT 3 beneficiezi de un bun sau se târăsc, nu îţi dai seama decât dacă sunteţi neapărat amator
pentru posesorii briefing înainte şi în timpul misiunii, de senzaţii tari sau nu aţi auzit
niciodată dacă l-ai lovit pe adver­
tie SWÂT 3- i fiind înştiinţat de dispecerat sau de sar, iar de multe ori ceea ce pare o niciodată de Rinbow Six.
forţele de poliţie aflate la fata locu­ animaţie de moarte nu
lui de poziţia inamicilor, în caz câ este decât momentul în
trec prin faţa ferestrelor, de ce se care suspectul se
Producâtor
întâmplă afară, starea evacuării întinde pentru că îi e
civililor şi multe alte informaţii. cam somn (urmând evi­
Distribuitor Suportul membrilor echipei este şi dent să te trezeşti cu un
el destul de bun ei ştiind să între­
T
glonţ în cap).
prindă cam toate acţiunile unei Modul multiplayer, de alt­
trupe anti-tero. De exemplu pentru fel principala îmbunătăţire
pătrunderea printr-o uşă unul o a lui Elite Edition îţi permite
deschide iar altul acoperă intrarea, alegerea oricăreia dintre cele 21 de
în cazul în care jucătorul uită să hărţi disponibile în single player-
pună cătuşe la un suspect vin ei şi acestea putînd fi abordate în mod
o fac, apoi cheamă trupele pentru deathmatch sau cooperativ.
evacuare. Suspecţii pot fi convinşi Jucătorii îşi pot alege dintr-o
să se predea, fie prin ameţirea lor mulţime de skinuri şi modele, însă
cu gaz sau flashbanguri, fie prin ce e chiar simpatic este că nu con­
somarea lor sub ameninţarea armei tează dacă îţi alegi să fii femeie, că
sau chiar tragerea unui glonţ în
tot voce de bărbat ai.
părţi nevitale aie corupui. Ca
Echipamentele disponibile în multi­
aspect, jocul arată bine, atât
player sunt exact aceleaşi din joc,
teroriştii, deosebit fiind că îţi poţi alege chiar
1 civilii, cât şi şi ghetele. Pentru a face jocul mai
| trupele interesant, se pot introduce terorişti
SWAT fiind sau civili care spawnează aleator
f modelaţi si
texturaţi
excelent.
prin nivele. Jocul de multiplayer
este interesant, însă după un timp
animaţiile de proastă calitate devin
. -
Marea prob­ foarte enervante, deoarece după
3» lemă însă ce tragi un încărcător întreg în
apare la adversar nu poţi spune dacă l-ai
f animaţiile per­ lovit cu vreun glonţ sau nu. Modul
sonajelor. Acestea sunt multiplayer poate deveni frustrant
efectiv sub orice critică. şi nu este neapărat necesar să mi
Personajele patinează în mers faceţi upgrade-ul la Elite Edition

68
V T I

7*5

•3

România - o ţară în continuă creştere...în domeniul jocurilor

F ă c u t n R o m â n i a [2]
Am invitat luna aceasta 3 oameni de bază a celor mai mari producători de jocuri din
România să vă vorbească despre ce înseamnă să produci un joc.

Hunca de echipa Terminarea primului proiect


- o importanţă sentimentală
Interviu cu echipa FunLabs, creatoarea jocului 4X4 Off-Road Adventure

XtremPC: Cât de i m p o r t a n t pe toată lumea am vrea să funcţional ţîn sensul bun al


Orice s-ar zice, incluzând pirate­ e s t e p e n t r u Funiabs 4x4 precizăm poziţia noastră foarte cuvântului, evident) este nu
ria, timpul imens de fucru şi sacri­ Off-Road Adventure şi ce clar, în legătură cu câteva numai faptul că este foarte
ficiile care apar pe parcurs, pro­ înseamnă el în afară de un aspecte legate de relaţia noas­ greu să măsori cât de impor­
ducţia de software şi în mod par­ simplu joc? tră dintre Publisher şi tantă a fost nu ştiu ce idee a
ticular de jocuri este o muncă cu Deveioper. Developer-uf, în uneia din părţi cât şi faptul că
un grad de satisfacţie foarte ridi­ FunLabs: Importanţa acestui opinia noastră, are sarcina de nici nu este recomandat să faci
cat. Orbirea multora de către joc este aceeaşi cu cea dată a produce un joc. Pubiisher-ul aşa ceva.
acest moment exploziv, de final, îi de oricare alt deveioper primu­ are sarcina de a-i comercializa în fond şi la urma urmelor
poate face să creadă că stând lui său proiect terminat: senti­ şi de a-l face cunoscut. Există orice joc făcut vreodată este
într-un birou 8 ore pe zi şi pro- mentală, mare. importanţa pe un aspect al creării unui joc creat de un Publisher şi de un
gramînd poţi ajunge să faci "un care a dat-o Pubiisher-ul nos­ (acea subţire linie de Deveioper, aşa că poate cel
Starcraft, chiar dacă la proporţii tru proiectului vă asigurăm că a demarcaţie între cei doi) în mai bine este să îi vedeţi ca
mai mici ' sau un joc care să
1
fost şi aceasta mare. Am putea care cei doi sunt obiigaţi prin un tot al aceleiaşi echipe şi să
poată capta atenţia mai multor începe să folosim anumite natura lucrurilor să colaboreze: nu recurgeţi la clasificări de
oameni decât a vecinilor de Game Design-ul (a se citi
expresii "clasice", gen piatră de nici un fel între ei. Poate cea
palier. Nimic mai fals. Sunt puţine mărul discordiei)
hotar, primul produs, în sfârşit mai importantă iecţie primită de
activităţile mai compiexe şi vari­
un produs românesc ce a tre­ Cât de mult se încalcă echipa FUN labs la acest
ate decît producerea unui joc de
cut testul standardului de cali­ această linie este un aspect proiect a fost conştientizarea
la cap la coadă. De la elaborarea
tate "vestic", Activision ... etc. pur subiectiv pentru că depinde faptului că dacă un singur om
GameDesign-u!ui şi până ia
testarea finală numărul de paşi
care trebuie făcuţi atinge cote de "Cat de greu a fost Edurata reala de lucru efectiv este de patru luni),
puţini bănuite. Este totul frumos? preţul plătit (nu tu Crăciun nu tu An Nou . „ ] , sunt lucruri lăsate deja in
Este totul plăcut? Am invitat luna
aceasta 3 oameni de bază a celor urma toata puterea noastră de concentrare fiind
t

mai mari producători de jocuri din deja axata spre viitor"


România să vă vorbească despre
ce înseamnă să produci un joc. Părerea echipei la finalul aces­ de relaţia personală dintre acei din toată echipa nu şi-ar fi
Ce înseamnă echipa în realizarea tui proiect este însă clară: am Publisher şi acei Deveioper, făcut treaba cum trebuie,
jocului şi cum nici un joc nu ar spus că îl facem până la o relaţie care, ca orice altă indiferent ce treabă avea de
putea apărea fără un efort colec­ anumită dată şi l-am făcut. Cât relaţie diferă de la caz la caz. făcut, acest proiect nu ar fi fost
tiv. Ce înseamnă să scoţi pe piaţă de greu a fost (durata reală de în cazul primului nostru joc, dus până la capăt. Aşa că pen­
un joc, ce înseamnă să îl testezi lucru efectiv este de patru "Cabeia's 4x4 Off-road tru a nu strica o atmosferă
şi ce înseamnă să aştepţi să vezi propice creaţiei, noi am ales să
luni), preţul plătit {nu tu Adventure" nu dorim să facem
cum piaţa va reacţiona. Exemplul
Crăciun, nu tu An Nou ...) sunt nici un comentariu generator nu facem diferenţieri între
viu al producerii de jocuri în
lucruri lăsate deja în urmă, de polemici şi discuţii aprinse; membrii echipei (lucru observ­
România este chiar 4X4 Off-Road
toată puterea noastră de con* noi ştim exact cât de mult a abil şi pe Credits-ui jocului
Adventure, primui joc realizat de
centrare fiind deja axată spre contribuit fiecare parte şi nu unde nu am făcut diferenţieri
FunLabs şi publicat în America de
viitor. Restul este deja istorie, vedem nici un motiv pentru între Lead Programmer,
Activision Value. Despre ei şi
care ar trebui să facem dis­ Programmer, Artist sau
despre tot ce se întîmpiă în lumea
producătorilor de jocuri din XPC: Va produce Funiabs si criminări între Activision şi FUN Modeller, toţi membrii fiind
România vă invit să citiţi în jocuri proprii sau momentan labs - Game Design-ui acestui trecuţi în ordine alfabetică la
paginile care urmează. doar comandate de publish- joc a fost făcut împreună. rubrica Team) şi să ne păstrăm
Ceea ce am vrea noi sâ propria părere: nici un om din
subliniem este că ia sfârşit, echipă nu este mai mult sau
FL: Pentru a lămuri foarte clar când totul este gata şi mai puţin important decât
u n e a de e ch i
ceilalţi. ne-a învăţat ca cel mai important lucru nu
Evident că extindem asta şî la nivelul este cine a dat nu ştiu ce idee, ci făptui că PROIECTE ROMANEŞTI
Publisher-ului, aşa că cel mai bun răspuns această supă de idei a fost concretizată IN LUCRU
la întrebarea pusă este (în opinia noastră) într-un produs final, respectându-se şi ter­
că FUN labs nu face niciodată proiecte menul de livrare. La sfârşitul zilei rămâne FirePouer
"comandate" de cineva, ci FUN labs cola­ doar faptul că cineva, undeva, acolo afară,
borează cu o altă firmă la realizarea unui joacă un joc cu plăcere, lucru mult mai
proiect. Practic, este diferenţa dintre a lucra important decât cine l-a produs sau cum l-a
pentru cineva şi a lucra cu cineva. Noi produs.
lucrăm CU Activision sau mai corect ei
lucrează cu noi. Pe lângă asta în cazul FUN XPC: S u n t femeile soluţia optimă p e n t r u
labs, şi în opinia noastră în cazul oricărei a a t r a g e atenţia asupra unui joc dacă el
firme româneşti, ar fi şi foarte greu să pretin­ nu are cevs f o a r t e special în el? Care
dem că putem face un joc pentru o e s t e rolul femeii în jocuriie viitoare
aită piaţă de desfacere (în speţă cea ameri­ FunLabs?
cană), fără a şti cu exactitate care sunt obi­
ceiurile, modul de viaţă şi preferinţele acelor FunLabs: Da, este una dintre soluţii. Dar nu
oameni. Trei argumente obiective pot fi neapărat pentru ca nu ar fi altceva în acel
aduse în sprijinul acestei afirmaţii: joc. Un pic de femeie frumoasă nu strică în
nimic, indiferent despre ce vorbim. Din acest
1. este clar câ între cultura Estului Europei punct de vedere se poate spune că este o
şi cea a Vestului Europei există diferenţe. soluţie minunat de simplă şi ingenioasă,
Aceste diferenţe se vor accentua şi mai mult doar modelezi o femeie în loc de un bărbat
între Est şi America, întrucât există diferenţe şi ţi-au şi crescut vânzările. Evident treaba
Clare şi între Vestul Europei şi America. Deci nu este atât de simplă dar dacă la alţii a
tema sau ideea jocului, indiferent din ce funcţionat, de ce nu? Rolul femeii în FUN
parte vine, de la Publisher sau de îa iabs este foarte clar: lucram cu ele (avem
Deveioper, trebuie acceptată mai întâi de două în echipă), şi le respectăm şi le tratăm
Publisher, deoarece acesta este rolul lui: să ca pe oricare membru al echipei noastre
îşi cunoască foarte bine piaţa, adică gus­ (sau nu chiar aşa, dar acesta este secretul In lucru la Impale Entertainment,
turile acesteia. nostru) aşa că dacă vom considera că tre­ FirePower încercă să reînvie tradiţia
buie să adăugăm ceva feminin vreunui joc unor jocuri de mult apuse ca Raptor şi
2. un alt argument este cel dat de jocurile ne vom inspira direct de la sursă. în fond
Xenon, dându-le viaţă într-o înfăţişare
de consolă sau cele de tip "manga", adică cine sâ înţeleagă mai bine o femeie decât o
nouă, modernă şi 3D având ia bază un
ceva de genul Asia vs. The World. Cred că aita?
engine 3D produs "in house ', FirePower
1

mai multe comentarii sunt de prisos, trebuie


va fi un joc exclusiv single player ce va
să ştii foarte bine ce faci ca să iasă bine un Care e s t e viziunea FunLabs şi o r i ­
avea la bază, ca şi jocurile în a căror
astfel de joc, lucru demonstrat şi de statisti­ entarea spre piaţa de la noi?
rădăcini îşi găseşte originea o năvuţă
cile de vânzări. Va fi vreun jac in variantă localizată sau
mică, colorată şi deşteaptă care se va
Aşadar încă un argument generat de ceva asemănător? Se va merge şi pe
diferenţele culturale. Singurul gen de jocuri mâna unor publisheri pentru piaţa putea transforma pe parcursul jocului în
ce trece de aceste bariere sunt cele denu­ noastră? hovercraft şi submarin. Deducem de aici
mite 'Triple A game" adică hit-urile, care varietatea nivelelor ce vor oscila, proba­
sunt şi aşa de puţine pentru că ele nu pot Atunci când va exista o piaţă suntem siguri bil, între negrul spaţiului şi albastru
deveni hit-uri decât tratând teme fundamen­ că vor apărea nu unui ci mult mai mulţi oceanului. Echipa care lucrează la
tale, teme ce se regăsesc peste tot în lume Publisher-i; şi deoarece noi vom avea deja FirePower este de 6 oameni iar lucrul lor
şi teme care sunt destui de puţine ca număr. destulă experienţă până atunci, se poate se bazează pe un design făcut de Paul
spune că suntem creditaţi cu şansa întâi. Friciu, fost membru a! echipei
3. Şi dacă tot am adus aminte de anumite Dar nu se ştie niciodată, nu? Remember GameOver, actualmente aflat la Ubisoft.
jocuri universale să folosim şi ultimul argu­ 3dfx sau Looking Glass? Dinamica acestei
Pentru un demo al jocului va trebui să
ment: resursele financiare. Pentru un hit sau industrii poate să îţi ofere o groază de sur­
aşteptăm până în luna Mai a acestui an.
pentru a putea să faci nu ştiu ce joc îţi prize. Cât despre versiuni COMPLET local­
trăsneşte ţie prin cap ai nevoie de mari izate (câ sper că despre asta vrem să
sume de bani, sume greu disponibile la vorbim, nu despre traduceri) ... cât timp Daemons
nivelul unui Deveioper. Gândiţi-vă că dacă Pubiisher-ul este extern, ei hotărăşte, iar
ăr fi fost aşa de uşor să poţi investi în aşa decizia nu este greu de ghicit dacă te uiţi un De la FunLabs aflăm câ Daemons
ceva (riscul este uriaş, existând mereu între­ pic la numere (statistici de vânzări). (despre care aţi putut citi în XtremPC
barea dar dacă nu le place?) sau nu o 15) îşi continuă evoluţia. Chiar dacă nu
"nimerim" cum trebuie de ce nu o fac am primit informaţii noi, deathmath-ul cu
La fina! vrem să le mulţumim tuturor fanilor
anumiţi Developeri care au deja multe hit-uri demoni pare a fi între favoritele pe lista
noştri şi tuturor celor care ne-au ajutat, şi
la activ, deci şi o putere financiară mult mai de priorităţi a FunLabs. Prima sa
să-i asigurăm pe cei care ne critică că sun­
mare. Răspunsul este dat de reţeaua de înfăţişare va avea Soc în tuna în care se
tem şi vom fi foarte atenţi la observaţiile lor,
distribuţie, de canalul de acces la publicitate va desfăşura şi E3-ul, la acel moment
şi că le respectăm părerea (să speram că
şi de multe alte lucruri pe care vă las urmînd a se afla mai multe detalii despre
sentimentul va fi reciproc).
plăcerea să le descoperiţi singuri. demonii care vor lupta şi despre engine-
ul care va sta la baza jocului. Până
atunci însă rămâne să ne închipuim cum
Pentru a încheia am vrea să adăugăm că acest joc va arăta.
acest pas făcut de noi către profesionism
G a m e - D e s i g n - u l România
l a o r a r u l u i

Pentru majoritatea dintre noi vine aşa cum pare la prima vedere. 15% pentru ca proiectul să nu
C r i s - F u n i a b s un moment în care iăsăm tas­ Este o artă, fiindcă în mod cert, scape de sub control. Fiindcă
tatura deoparte zicând: "OK, un îţi trebuie imaginaţie, idei şi deşi cea mai importantă parte
joc mai bun decât acesta pot să inspiraţie, dar este şi o ştiinţă din munca unui GD se termină
fac şi eu". în afară de majori­ fiindcă trebuie să faci ca acestea după întocmirea DD, el continuă
tatea imensă care după ce spun să prindă un contur raţional, uşor sâ ia decizii cu privire la proiec­
acest lucru bagă un CD cu un ait de înţeles de către oricine. în tul său, astfel încât acesta să fie
joc în unitatea CD-ROM, există o general, Documentaţiile de terminat la timp, la o calitate cât
parte care totuşi încearcă să Design (DD), rezultatul final al mai bună, menţinându-se cât
> Nume: facă ceva. încearcă singuri, procesului de creaţie (care mai aproape de ideea iniţială,
C r i s t i a n Radu încearcă cu nişte prieteni, însă cuprinde idei, experienţă din alte în general, dacă nu ai un Game
invariabil se lovesc de aceieaşi jocuri) trebuie să fie apoi preluat Design şi o Documentaţie
> F i r m a : FunLabs probleme. Poate fiindcă Game de artişti, programatori şi muzi­ Tehnică bune, încă dinainte de a
Design-ul (GD) pare cel mai uşor cieni care contribuie şi ei prin scrie prima linie de cod, sunt:
> L a FunLabs din lucru de făcut la început, primele aprecieri de timp, calitate şi can­ foarte mari şanse ca jocul să nu
anul. 20QQ. probleme şi semne de întrebare titate, astfel încât jocui, proiectul, mai apară niciodată. Nimeni nu
apar în această parte a oricărui să fie realizabil. vrea sâ lucreze la un joc care
proiect pe care vrei să-1 începi. Este adevărat că DD-uriie trebuia să fie gata în 3 luni, dar
Şi, din păcate, realitatea este că trebuie să fie cât mai complete şi este de-abia la 50% din drum
> Redactor j o c u r i în România nu există o şcoală cuprinzătoare. în generai, după după 6 luni numai fiindcă unele
^•revista.': PC de GD veritabilă, în adevăratul ce DD a fost creat, modificările idei nu au fost bune şi au trebuit
Gaming :
sens ai cuvântului. care trebuie făcute pe parcurs refăcute. Desigur, este o situaţie
GD-ul nu este un lucru simplu, trebuie să fie de maximum 10- extremă, însă reprezentativă
: >. Redactor
j o c u r i /hardware -
revds.tâ' XtremPC

r^w-.^-.- .

72
pentru importanţă unei DD bine
făcute încâ de îa început.
Nu i Cred că este loeu! şi de-aitfe!
nii sunt nici în măsură să detaliez
aici asupra modului în care se
fâce GD. Acest lucru ţine în mare
măsură :de capacitatea de creaţie
artistică-şi; de sinteză a fiecărei
p e r s o a n e i j i n e în mare măsură de
experienţa în domeniu şi de
capacitatea de a recepta din
divers©: Surse (filme, viaţa reală,
e f e ) informaţii preţioase. Am să
mă refer totuşi la câteva aspecte
care nu ar trebui făcute, în opinia
mea, mai ales atunci când te afii
la început: ; :
A, Nu vă pierdeţi în prea multe
detalii. încercaţi să vă restrângeţi
la cât mai puţine idei, cele mai
reprezentative pentru jocul pe
oare îi veţi face. Scrieţi-le pe hâr­
tie şi discut aţi-le cu prietenii, în
generai pot exista lucruri care v-au
scăpat. La început, când sunteţi
entuziasmaţi de jocui pe care îl
veţi face, există tendinţa de a
îngloba foarte muite lucruri în
proiect, existând riscul să nu le faci un joc, nu este deloc plăcut.
mai puteţi face în final, stricând
astfel game-play-ui. închei aceste rânduri cu sper­
B; Nu încercaţi să faceţi un joc anţa că numărul Game
origina! din toate punctele de Designerilor de valoare {care pot fi
vedere, cel puţin la început. Nu număraţi pe degetele de la o
trebuie să reinvenîaţi roata, atunci mână) va creşte în viitorul apropi­
când alţii au demonstrat că aceas­ at. Fiindcă Game Designeri buni
ta este cea mâi bună soluţie pen­ înseamnă că, în final, din ce în ce
tru deplasarea vehiculelor.,. Este mai muîte jocuri de calitate vor fi
OK s ă vă inspiraţi din alte jocuri, făcute aici, în România.
atâta timp cât ştiţi până unde.

Nu propuneţi iumi virtuale, zeci


de module inter-schimbabite atunci
când este evident că nu aveţi nici
capacitatea şi nici timpul necesar
pentru a face acest lucru. în gen­
erai, ar trebui să aveţi cunoştinţe
iatât de programare cât şi de
grafică pentru a aprecia cât mai
corect dacă o anumită idee este
realizabilă,
D. Nu vă sfiiţi-Să discutaţi cu pri¬
etenii despre ideile voastre (GD-ul
nu este cea mai importantă piesă
din angrenajul unei echipe, fiecare
este; important în ceea ce face,
ego-ui vostru nu ar trebui să fie
important); în general, ideile discu­
tate sunt idei acceptate.
E - Să nu Credeţi c ă după ce aţi
r

terminat 0 D , treaba poate începe.


Asteptaţi'yă să fâceţi modificări în!
timpul dezvoltării proiectului, însă
gândiţi-vă că acestea hu trebuie
să modifice cu mult gameplay-ul,
fiindcă ar trebui să o luaţi de la
început... şi, deşi acesta nu este
un lucru neobişnuit atunci când
U b i Entertaxnment

U b i Soft jocuri

Ce e c o o l
J? :
Nume; - NonconformismuL Industria jocurilor
F l o r i n B o i t o r este cel mai nou sector din marea familie
> Fintta: U b i s o £ t
a entertainment-ului. în principiu acest
sector de activitate este renumit pentru
> Funcţies acest lucru. OK, prezenţa programatoriîor
Manager Studio aduce un plus de rigiditate, şi în nici un
;
;Erogramare caz să nu vă imaginaţi că mă refer fa
excentricităţi. Este vorba în principal de o
> In Ubi Soft relaxare în relaţiile ierarhice care totuşi
•România din 1993. este semnificativă în raport cu o com­
> Xn prezent panie clasică. Nu prea vezi cravate, nu
Manager Studio există un dress code (poate blugii!}, nu
Programare, Ubi prea există noţiunea de audienţă la şef, ;
Soft R o m â n i a .

- Jocurile video. Păi ce-i mai cool decât


> P r o i e c t e să te joci pe bani? înîr-adevăr, este prac­
anterioare: tic singuru! job în care eşti întrebat la
angajare: Ce joci? Ba chiar este un atu
> ..Celtic L e g e n d s :: important dacă ai o cultură a jocurilor v
(AssembIer c o n -
^rer.sion Amiga - - Sculele. Accesul la ultimele tehnologii
>PC) - programmer este asigurat. Internet, ceie mai tari plăci
A c t i o n Soccer grafice, de sunet, cele mai tari console
;(PC) - lead pro­ sunt obligatorii într-o companie serioasă
grammer . L u c r â n d la o c o m p a n i e de j o c u r i video m u l t ă l u m e t e de jocuri. Chiar şi cele mai mici fac efor­
I
turi pentru a fi la zi din acest punct de
î n t r e a b ă c u m e s â f a c i t o c u r i . P a r e ceva a t â t de vedere.
> World Club
F o o t b a l l (PC) - s p e c t a c u l o s [de f a p t e s t e , nu p a r e . . . ] î n c â t s i g u r
lead programmer' Ce nu e cool (Chiar s u c k s î )
POD: SpeedZone a t r a g i a t e n ţ i a î n t r - u n c e r c în c a r e ţ i s e află o c u p a ţ i a - NonconformismuL Sub aparenţa unei
(DC) - Manager lejerităţi de abordare şi înfăţişare se^
Studio Programare D a c ă m a i dai şi p e s t e un g a m e r a d e v ă r a t nu m a i ascund de fapt ierarhii foarte clare. în ;
fond este vorba despre una dintre cele :

s c a p i . M u s a i t r e b u i e s â - i explici c u m e s ă l u c r e z i la mai puternice industrii noi care nu-şi


> Monaco Grarid
poate permite nici o secundă sâ scape
P r i x 2 Online un ioc şi c u m se f a c e l e . de sub control organizarea şi
(:DC:).V. ' - - : M a n a g e r '
desfăşurarea unor producţii de bugete
:

Studio Programare T r e c â n d p e s t e a v a n t a j e l e şi d e z a v a n t a j e l e c o m u n e
considerabile.
t u t u r o r j o b u r i i o r din l u m e a a s t a c u r r T a r f i ; c â t de - Jocurile video. Mare parte dintre anga­
_ . . . . • . . . . . .... jaţi nu lucrează la jocul care le place.
Sau în orice caz se cam satură până fa
| b u n s a u al d r a c u ' e un ş e f , c â t de a p r o a p e de c a s ă sfârşitul proiectului. De fapt, jocurile nu
sunt altceva decât produse care trebuie
i e s t e , c â n d mă dă a f a r a , c â n d mă p r o m o v e a z ă , s a l a r i u
să aducă bani pentru companie (eventual
j e t c . , există totuşi câteva t r ă s ă t u r i de-a dreptul şi ţie!) şi nu satisfacerea unor fantezii
i •• • personale. Să nu mai spun c ă m a i apar şi
! s p e c i f i c e a t m o s f e r e i de l u c r u din i n d u s t r i a j o c u r i l o r review-uri la jocul la care ai lucrat.
! in t o a t ă lumea. - Sculele. Să fie ia alţii. Când zici c-ai ter­
minat un joc mai vine o piacă video şi-ţi
• - rfrf

bagă un bug de-ţi yine să-ţi iei că toate cele menţionate mai această problemă. Cum s-ar cific producţiei de jocuri.
câmpii. Sau când zici c-ai sus nu sunt altceva decât nişte spune nimeni nu scapă. Ba mai Previziunile. Orice producţie de
învăţat p consolă, afli că de fapt date pentru un program. mult, sunt jocuri, şi nu puţine, joc se bazează pe nişte previz­
se scoate din producţie şi tre­ Ambele opinii sunt corecte până pentru care dilema artistico- iuni: că o să ocupe nu ştiu ce
buie; s-o iei de la capăt cu aita. ia un punct. Există jocuri video inginerească de mai sus este segment de piaţă, că o configu­
Cu un proiect de portare la care sunt produse în stil holiy- un moft de 2 lei pe lângă raţie standard peste 2 ani când
început, of course. woodian aşa cum există şi DEADLINE! Prin definiţie există va fi pe piaţă este nu ştiu care
| | Bine, atunci care este ade­ jocuri produse în stilul celui mai două asemenea termene gener­ etc. între timp realitatea te con­
vărul? E cool sau nu? Pentru autentic produs software. ice: Crăciunul şi data de trazice. Pe parcurs descoperi ;
unii da, pentru alţii nu. Aş crede Ambele stiluri de abordare lansare a câte vreunei console că mai sunt vreo 5 jocuri iden­
că totuşi sunt mai mulţi cei care extremă sunt sortite eşecului. (PS2 a fost, se pregătesc XBOX tice (sau aproape, fiecare crede
se simt mai atraşi de partea Mai ţine cineva minte jocurile şi GâmeCube). Nimeni nu vrea în jocul lui până ia urmă, nu?)
cool a iucruriior. în fond este gen interactive movie? Sau în să rateze asemenea ocazii, care trebuie sâ apară cam
vorba de clasicul paradox al celălalt caz primul joc de fotbal încasările din aceste perioade exact în acelaşi timp şi că esti­
paharului p!in (sau gol?) pe făcut de Microsoft? pot depăşi de 2-3 ori pe cele marea cu Pili 700, GeForce2, :

jumătate. într-adevăr, se poate spune din tot restul anului. Treaba 128 RAM e cam departe de
N-aş vrea să dezamăgesc că producţia de jocuri făcând este atât de serioasă încât la configuraţia standard, La ei, că
pe nimeni. Nu este până la parte din entertainment industry Game Developers Conference a noi...
urmă un job mai bun pe.lumea pare la prima vedere că este există seminahi pe tema
asta pentru un gamer decât la o mai strâns legată de partea Crăciunului şi cum poate el
companie de jocuri. însă în nici artistică. Este numai o impresie influenţa viitorul industriei.
un caz pasiunea pentru jocuri pentru că în acest moment Şi dacă am pomenit de viitor
nu este suficientă pentru a orice proiect care nu ţine în să punctăm un alt aspect spe­
accede la un post în acest sec¬ egală măsură cont şi de design
tor şi pentru a te menţine în e i şi de constrângerile tehnice
• în ceea ce priveşte este foarte greu să iasă din
producţia de jocuri există mai anonimat. Acest permanent
multe probleme specifice care compromis caracterizează în
vin de asemenea să dea un prezent producţia unui joc şi
plus de originalitate acestei după cum merg lucrurile se
industrii. între acestea cam trei pare câ va mai dura.
sunt mai importante: bâjbâiaia Practic se poate spune că
în a stabili un modei de producţia unui joc demarează în
producţie, termenul şi previziu- cel mai clasic stil hollywoodian
cu scenarii, schiţe, figuri, tam-
Pentru un designer producţia tam, şi pe parcurs se metamor­
unui joc ar trebui să se inspire fozează terminându-se în cel
din industria filmului sau a mai clasic sfârşit de producţie
muzicii pentru că la un joc con­ software, cu debug, improviza­
tează în primui rând story-ul, ţii, debug, improvizaţii, debug şi
look-ul, gameplay-ul, sunetul gata că a venit
etc. Bineînţeles, un programator CrâciunuL.
o sâ spună că jocurife video Şi am ajuns la aită problemă.
sunt produse software pentru Dead!ine-ul! Toate jocurile au

THR US TIVEA S TER

UNIC R E P R E Z E N T A N T UBI S O F T S R L

www.thrustmasterxom B d . P r i m ă v e r i i nr. 5 1 . s e c t o r 1, B u c u r e ş t i
Tel: 0 1 / 2 3 1 . 6 7 . 6 9 Fax: 01/231.67.66
e-mail: sales(3îubisoft.ro
Entertainment

C r o n i c i l e A f a n t a n a
— memoriul 1 —•

Andrex Fantană>
r o j ect manager > EMOTIOMETRU domeniul jocuriior, chiar în cadrul
Se spune că dacă ia sfîrşiîul vieţii îţi aceluiaşi joc (un RTS de exemplu -
A doua zi, pe la 10, poţi număra cinci prieteni adevăraţi, ai pentru unii este mai plăcut strânsul
m-am oprit. dreptul să ştii că n-ai trăit degeaba. Se resurselor şi făcutui bazei, pentru alţii
Slăbisem foarte mai zice câ dacă n-ai construit o casă, atacuf furibund, ş.a.m.d.), fiecare cu
mult şi miroseam a n-ai întemeiat o familie, n-ai iubit lampa iui. Cei mai des, jocurile "noas­
hoit. De câţiva ani măcar o femeie, dacă nu l-ai găsit pe tre" (cele video) sunt asemănate, com­
Dumnezeu măcar în uitima clipă, dacă parate, alăturate filmului {altă invenţie
buni mă jucam non-
n-ai mâncat prăjituri făcute de mătuşa fictivă). O pornire păcătoasă a
stop şi acum > Nume:
Rica din Venezuela, dacă n-ai făcut rămaşilor în audio-vizuai, care s-au
refuzam să con­ armata la Cugir, dacă n-ai văzut grăbit sâ se declare înţelepţii noilor Andrei F â n t â n a

tinui. Am verificat "Cassabanca" pe ecran, dacă n-ai fost porniri. Ce "ne" separă de lumea lor de > F i r m a : Impa1e
perfuziile - erau în pe vîrful Ciopoţelu sau n-ai stat "dupe monştri? - (De audio-vizual nu prea Entertainment
regulă, asistenta îşi blocurile gri", ai făcut umbră pământu­ scăpăm, oricum am da-o.) S-o luăm
făcuse treaba, în lui în van. Se mai zice şi că sunt aber­ pe rând şi repede ca iepurele, că vine > F u n c ţ i e :

fata mea însă era o ant, dar e numai ca sâ sperie copiii cu seara şi cititorul dă pagina. Jocurile, Game D e s i g n e r /

problemă mai mică "ordinatoare". Cu ce rămâi când se vizavi de filme, sunt experienţe unice şi Proj e c t Manager

trage linie? Cu reaiizăriie? Cu toate au încă două dimensiuni în plus - inter­


şi mai zulufată > P r o i e c t e :
cunoştinţele acumulate? Cu banii din faţa şi regulile. Să explicăm:
decât acidul Zamolxe, 2nd
saltea? Cu amintirile? Cu nimic? Unicitate - Chiar sâ vrei să joci un joc
dezoxiribonucleic: Realizările le laşi în urmă, cunoştinţele de două ori ia fel, nu ai cum. Nu poţi
P r o j e c t ,

"Ce-am simţit eu nu-ţi aparţin, sau în caz că eşti vreun să dai exact la fel de mouse, sau de
Firepower

t o t acest timp? geniu inventator, descoperitor şi taci­ joystick, ori de taste, ori de ce-o fi
A n t e r i o r
Ce mi-a scăpat? turn, oricum n-o să-ţi prea folosească; vorba. Chiar prin absurd, dacă s-ar
> R e d a c t o r - S e f
banii, cu inflaţia de faţă, se duc toţi pe putea, două persoane nu pot juca în
înmormântare (ba or să-ţi mai vândă şi acelaşi timp aceiaşi joc identic, pentru (co-fondator) -

placa video să ajungă de lumânări), câ numai unul dintre ei este la control. R e v i s t a GameOver

amintirile ie iaşi la 3-Sud-Est (pe Un film poate fi vizionat în acelaşi timp > Corespondent

dreapta), iar să nu rămâi cu nimic ar fi de două sau mai multe persoane - ele GameOne l a

prea absurd! vor trăi experienţe diferite (vizibii în European Games

Mă rog, toate aceie "ziceri popu­ cazul în care unul dintre ei ştie deja fil­ Channel

lare" ar pieri în gaura-celoMipsite-de- mul), dar filmul rămâne identic ori de > Game Des igner

sens. Acele "ziceri" vorbesc de chestii câte ori se va rula şi indiferent câţi iau p r o i e c t u l No Name
majore, reprezentative ale unei vieţi parte ia consumarea iuL War - Firma AMC
pline, vorbesc de experienţe personale Interfaţa - nu se poate iniţia un joc
de amplitudine mare; şi cu astea dacă nu pui mâna să-î joci. Ceea ce Impale e s t e un
rămâi, omuleţule. înseamnă că la Audio-Vizual mai trademark a l
punem o latură care se cheamă Nemira Media
> EPAM "Tactil". Din păcate, ea nu există din
Ei, aceste experienţe sunt pfăcute sau punct de vedere artistic (sau al expe­
neplăcute. După modul lor de produc­ rienţei pe direcţia şi sensul JOC-
ere, prin felul în care ele stârnesc JUCĂTOR) decât !a jocurile cu
"trăiri", se pot împărţi în două: reale şi ForceFeedback, Funcţionează însă
fictive. Cele reale sunt declanşate de convingător şi în jocuri experimentale
stimuli acţionaţi direct şi de factori reali gen X-quest sau Elastomania.
- ştii, când te prind unii în gang, n-ai Regulile - ce balamuc de dimensiune.
nici un ban, chiloţii sunt murdari şi mai Ea separă cel mai bine jocurile (ca
ai şi hardul la tine: "Prinţişorule, mijloc de expresie) de orice alt mediu,
împărate... lasâ-mă, câ tare necăjit mai însă dâ nişte bătăi de cap groaznice.
sunt, au viaţa mea, inima mea!" Din punct de vedere ai "generării de
Cele fictive se formează (trans)punân- reacţii, stări, sentimente şi emoţii, este
du-ne noi în pielea altcuiva - ca la film o pacoste". Spre exempfu: prin însuşi
- "Nu bea, bă, că-i otrăvită!". Jocurile mediu interactiv (care nu poate exista
sunt experienţe mai mult fictive şi mai fără reguli şi interfaţă), faptul că
ales plăcute - măcar asta se vrea. Din jucătorul îşi alege punctul de concen­
fericire, fiecare dintre noi îşi găseşte trare, jocul devine mai greu descifrabil.
plăcere în "câte-altceva". Chiar în Nu este greu descifrabil în sensul
1.1"

rezolvării lui, ci în sensul receptării tui imediate. Adică nu că crescându-i 7 puncte roşii pe tichies pentru farmec. Este
n-aş putea sâ trec mai departe de monstru, ci faptuf că am vorba de orice joc în care evoluezi de la un punct la altul -
încercat să mă feresc tot timpul m-a făcut să nu văd că are Questuri, RPG-uri, Action, Adventure, tot. Baidur's Gate,
un punct vulnerabil în buric şi am pierdut o groază de timp şi RexNebular, Civilization, etc. Cei de-a! doilea sistem poate
muniţie şi m-am enervat şi nu mi-a plăcut - ori nu era asta cuprinde unui sau mai multe sisteme închise precum de mai
intenţia creatorilor, să te facă să nu-ţi piacâ, ci invers, la o sus. Sentimentul de libertate rn aceste jocuri e mult mai mic,
carte, de exemplu, şi compar-o cu un film. Pe lângă faptul dar acest fapt şi complexitatea sistemului de reguli pot gen­
că unii sar direct la dialoguri sau citesc în diagonală ori pe era emoţii, stări, sentimente. Cu alte cuvinte, libertatea
deasupra, reprezentarea vizual-senzoriaf-cum mai vreţi - omoară formele înalte de "feefing". Despre metode de imple­
logică din gândul fiecăruia se compune mai greu decât în mentare a formulelor emoţionale, mai vorbim noi.
AV (audio-vizual). Cam aşa e şi în jocuri - pierzi repede firul. Ar mai fi simulatoarele şi jocurile de sport - ele nu sunt o
categorie separată, fiind transpuneri mai reuşite sau mai
> HAOLEU, FARAOAKE, IFATASI puţin norocoase a unor sisteme deja existente.
HBNGLEZA, LIMBI STRAIHS? Emoţiile înatte au formule de iniţiere complicate - de aceea,
:Acum nu toate cărţile sau filmele sunt distractive sau sistemele de reguli închise permit foarte greu (aproape
amuzante. Se întâmplă să plângi sau să te îngrozeşti, lucru deioc) transmisii emoţionale. Ele sunt mai degrabă jocuri
pe care nu l-aş forţa să se încadreze musai în distractiv, dar senzorial-intelectual stimulative. Dar cred câ am aberat
. care l-aş ruga să se alieze termenului "plăcut". Da, când destul. Ceea ce am încercat noi (ta impale) să facem în
sunt generate fictiv, multe din stările "rele" sunt plăcute. "2nd Project" este crearea unui sistem "liber închis".
Seamănă un pic cu o situaţie de genul: cari o canistră cu 2ndProject este un joc de strategie în echipă, unde poţi să-ţi
benzină până la etajul 9 - vecinul te-a scos din sărite cu alegi la cel mai mic detaliu locul tău în echipă, sâ aplici pro­
reclamaţii despre noui subwoofer - şi oboseşti, muşchii pria strategie. Vrei numai construcţie, foarte bine, vei avea
mâinii te dor - o senzaţie neplăcută. Cu o zi mai înainte, ce face, ş.a.m.d. Ce e cu sistemul de reguli "liber închis"?
însă, erai ia safa de fitness, te spărgeai în fibră, vânturai o Adică poţi să-ţi alegi cum vrei să joci - vrei să te ocupi de
greutate oarecare, te durea aceiaşi muşchiuleţ, dar era construirea bazei 30%, de partea de decodare (spionaj 5%)
plăcut. Cu alte cuvinte, plăcerea poate veni de ia sîimuti şi de resurse 65%. Indiferent de ce îţi alegi la început, jocul
(exteriori sau interiori), din emoţii, stări şi sentimente. La funcţionează pe un sistem închis - regulile se apiicâ perfect
emoţii se bagă şi bucuria, dar nu este singura care (sperăm noi) în orice situaţie. Dar nu se opreşte aici, pentru
generează plăcere. Ceea ce înseamnă, că dacă o carte că odată început, jocul evoluează menţinându-se tot timpul
poate fi valoroasă şi plăcută, chit că e Platon sau Joyce (pe în sistem închis. E mai greu de priceput, dar se pare câ
care nu i-aş forţa să se clasifice drept distractivi), se poate funcţionează. Să dau un exemplu. Să spunem că îţi alegi să
afirma câ un joc nu trebuie să fie distractiv pentru a fi plăcut, te ocupi de resurse 100% - asta înseamnă câ vei avea de
valoros sau "bun". Fără voia îor, nici nu sunt. Nu pricepeţi căutat, minat, cărat, distribuit, convertit, etc - o mulţime de
greşit - nu zic toate. Un JazzJackRabbit ori X-Quest ori... treburi. Nu vei putea să le faci pe toate de-odată - în funcţie
multe altele sunt eminamente distractive, dar irelevante de ce-ţi alegi la început vei putea să începi cu anumite
prezentării de faţă. funcţii. Tot alegerea de la început determină şi modul cum
Eu vreau un joc în care sâ am parte de emoţii din cele vei evolua - ce fabrici, rafinării, etc vei putea construi şi cam
mai variate: bucurie, dragoste, recunoştinţă, mândrie, când se va întâmpla în derularea jocului. Toată această
mulţumire, uşurare, tristeţe, furie, dezamăgire, geiozie, evoluţie care pare aleatoare se va găsi mereu într-un sistem
regret şi ruşine. Toate acestea sunt plăcute într-un context de reguli închis. Dacă nu am fost clar, să-mi spuneţi, să vă
fictiv - chiar şi dezamăgirea. Dacă jocurile pot să-mi dea aşa desenez!
ceva, ele devin automat manifeste artistice - şi, cu cât ampli­ Acum, ca să fim siguri câ nu ratăm cu aceste complicaţii,
tudinea emoţiilor sau a stimufăriior senzorial-intelectuale am decis sâ ne facem mâna cu un alt joculeţ - fără prea
este mai mare, cu atât valoarea lor artistică este mai mare. multe sentimente, dar cu o groază de explozii şi bum-bum.
Firepower pare simplu şi ca reguli, şi ca implementare - ei,
> S E POATE? dacă ar fi fost simplu, ar fi fost gata până acum. Nouă însă
Cum se pot obţine astfel de "vibraţii"? Prin tehnici artistice ne place cum iese, aşa că îi tragem tare - bum-bum.
consacrate. Adică prin grafică, sunet, muzică, animaţie,
actorie (voci, motion capture, etc), scenografie, scenaristică > MEMORIU
şi toate acele părţi artistice care funcţionează minunat de Ce avem până acum în afara unei bătăi de cap? Jocurile nu
ceva vreme împreună (în fifm, de exemplu). Păi atunci, mă sunt distractive prin excelenţă, şi nu trebuie să fie, ele sunt,
:duc la film şi gata. Mai pot primi vibraţii prin interfaţă - joy- sau ar trebui să fie stimulative. Jocul trebuie sâ-i fie gazdă
:stick-ui poate să vibreze ia mine în mâini, dar pare prea jucătorului şi să-i întreţină cum poate mai bine - intelectual,
. puţin. Ar mai fi regulile. Cum pot regulile să-mi dea mie fiori? emoţional, senzoriai. în aceste coordonate, tu, jucătorule,
: Ei, asta este o MARE problemă. trebuie să te decizi dacă te declari invitat sau nu. E ca în
Am detectat eu, de capul meu, două sisteme de reguli. cazul unui pasionat de carte sau film - el are un sistem de
Primul sistem este cel în care jucătorul evoluează faţă de el valori pentru că damblaua iui este "stimulatitvă" şi deci
însuşi - de la un moment la aitul el devine mai bun. Jocuri pasională. Acum îţi poţi permite să fii un pasionat adevărat,
caracteristice - Şah, Tetris, FPS-urile în multiplayer. Acest pentru că jocul este, pe lângă toate, un amestec de emoţii,
sistem are de obicei puţine reguli, foarte clare. Este un sis­ lucru aşezat cu delicateţe în fruntea ordinii morale. Asta
tem închis de reguli, care dacă 'se închide" perfect, poate
l
înseamnă că dacă te declari pasionat, trebuie să-ţi respecţi
crea senzaţia de libertate foarte mare, poate crea "faze", pasiunea şi s-o hrăneşti - forma pasiunii tale ţi-o alegi - devii
poate fi exploatat la maximum. Prin "sistem închis" spun un colecţionar, vizionar, consumator feroce sau ce vrei tu, devii
set de reguli care se aplică perfect în orice situaţie de joc, devotat şi te laşi devorat. Dacă eşti pasionat - cumpărâ-ţi un
un sistem în care nu există nici un punct din joc pentru care monitor mai mare! ia-ţi volan, joystick, mouse cu forcefeed-
să existe excepţie sau reguiă specială. Un exemplu de sis­ back, o pereche de ochelari 3DRevelator, boxe puternice şi
tem perfect închis este Quake - exploatat la maxim, el a pe cineva drag să-ţi facă masaj şi potol, ia-ţi cei mai buni
generat Roket-Jump-ul. prieteni şi omoară-i zilnic în multiplayer Dacă nu, eşti doar
Al doilea sistem de reguli este cel în care jucătorul, sau un simplu amator, şi atunci judecă-mă aspru!
reprezentarea acestuia, evoluează raportat la joc. Nu este
vorba musai de RPG-uri, unde evoluează personajul
P p p 7

CABELAS 4X4 OFF ROAD ADVENTURE


Tip joc: Driving - Redactor: Andreea Chifan

C
ărei fete nu îi plac maşinile cont propriu". Gama de maşini
puternice? Torsul dătător disponibile mi s-a părut cam
de adrenalină al motorului, sărăcăcioasa, iar diferenţele între
sentimentul de putere, amplificat modele, în afară de coloristicâ şi
în cazul în care te afli la volan, abţibilde, suficient de subtile încât
lupta cu drumul anevoios... sâ poată fi considerate nesemni­
Arâtaţi-mi pe cineva care nu apre­ ficative. Dar poate nu mă pricep
ciază aceste lucruri şi am sa vă eu suficient la maşini.
arat pe cineva care nu ştie să se Odată pornit jocuL m-am chi- •.;
bucure de viaţă. nuit un sfert de oră sâ demarez de
Trebuie sâ recunosc totuşi câ, pe loc, fâra succes însă. Abia la o
venită fiind din mediul Need for examinare mai atenta am
Speed: Porsche Unleashed joculr descoperit câ există o tastă spe­
celor de la FunLabs m-a luat prin cială pentru pornirea si oprirea
surprindere. în Cabela's 4x4 Off motorului. Mea culpa, însa nu mi
Road Adventure, competiţia se părea genu! de joc care sâ
rămâne cef mai important element, necesite astfel de pregătiri inutile
însa de data asta adversarii nu şi nu cred câ mă fac de râs pre-
sunt ceilalţi concurenţi, ci timpul, cizînd acest lucru. Chiar şi
terenul accidentat şi neatenţia. pregătită fiind pentru alte surprize,
Termenul de aventură din titlu nu am descoperit că maşina nu pleca
este pus degeaba acolo, însă de pe ioc atît timp cât era băgată
câteva amănunte iritante reuşesc în viteză. Poate că nu sunt cea
sâ strice toată distracţia.
Cu excepţia lipsei notabile a
modului de multiplayer, Cabela's
4x4 Off Road Adventure are cinci
moduri de joc {Skill, Navigation
Explore, Discovery, Enduran
Freedom) toate o combinaţie
imperative gen "găseşte baliz
"(ii atent la drum", "descurcâ-t
tenţial ce! mai interesant dintre şuierul vîntului s de... nu ştiu cum, conferind un nou
pământ, însă cred ca până şi celui modurile de joc, nu este disponibil ferice, însa accentuează senti sens expresiei "a te juca cu tine
mai amărâtjeep de pe lume îi decât după terminarea celorlalte, mentul de singurătate. Am tras însuţi*, iar ia final, aş avea o
orneşîe ftidtorul în viteză. Nu ştiu lucru pe care mi-a fost imposibil să concluzia câ acest joc eşte pentru rugăminte: dacă cineva descoperă
e ce acest lucru nu se întâmplă îl realizez, pentru că, odată ce ai un anumit gen de oameni, numiţi cine gâfâie în timpul filmului intro­
si în 4x4 Off Road Adventure, care stricat o maşina, stricată rămâne în general bărbaţi, cărora le place ductiv, i-aş fi recunoscătoare dacă
se mândreşte cu reproducerea cât pînâ ce termini una dintre probe. să trăiască dur, si care, daca mi-ar împărtăşi şi mie secretut.
mai fidelă a realităţii- în spiritul Faptul că pot sa ma dau jos din rămân fara benzină la Cucuietii din Mor de curiozitate.
respectării legilor fizicii, merită maşină ca să o alimentez cu ben­ Vale, se duc până în Cucuietii din
pomenită şi tendinţa stranie a zină sau ca sâ leg un cablu de un Deal trăgând transpiraţi maşina
maşinii de-a se râsturnaîn faţa copac şi sâ mă extrag din după ei, de preferinţă cu dinţii.
când rotile de pe o parte se mocirlă, adaugă cu certitudine un Genul cu muşchi, ochelari de
plus de realism. însa pe mine m a soare şi abtibild cu "Fuck You" pe
găsesc la un nivel mai înalt decât
lăsat rece. Am observat însa cu geamul din spate. îi ştiţi voi. De
ceie de pe partea opusa.
uimire că în momentul când un altfel, am descris totodată si clien­
Partea de condus nu este
stâlp mi-a distrus cu neruşinare tul tipic al firmei Cabela..
foarte dificilă, însa chiar şi în cazul
farul drept, cel stâng s-a stins şi producător de echipamente
unei configurări perfecte (ceea ce
el, probabil din compasiune. sportive şi alte echipamente de
nu este; căzui meu, eu configurând
Tocmai unde trebuie, realismul supravieţuire macho (cuţite cu şliţ,
Army Truck-ul pe care mi-f ale­
lasă de dorit. Grafic, jocul este frânghii cu şnur şi bricege cu
sesem dupa ureche), maşina se
chiar drăguţ, peisajele arata bine. spray paralizant încorporat).
strică extraordinar de repede,
includ în expresia generală "a se vegetaţia este destul de variată. Pâferea mea este câ firma
Strica" şi evenimente particulare Din păcate, copacii şi arbuştii din FunLabs nu are nici o vină ca
gen rămas fârâ uiei, fără apă în joc sunt compuşi din bitmap-uri jocul este aşa cum este,
radiator sau cu cutia de viteze blo­ întretăiate şi "mor" surprinzător de gamedesign.doc-ul venind de la
cata. Acest lucru m-a făcut să res­ repede. Cabela. Ei s-au străduit sa scoată
imt acut lipsa unui mod arcade Dupa ceva timp, plictiseala ceva de pe urma lui şi rezultatul
care sa îmi permită sa ma bucur începe sa câştige teren. Muzica este onorific în condiţiile date. Dar
de joc fârâ să-mi creeze dificultăţi nu era pe gustul meu. aşa ca am parcâ e pâcat ca prima reuşita
exasperante. Modul Freedom, dat-o la minim: târâitul greierilor şi românească în domeniu sâ fie atât
prostit americanii disperaţi dupa texturile repetitive care dau un Per total, jocul se poate
aşa ceva. aspect tern nivelelor. Un alt dovedi distractiv pentru cei
Povestea este un cocteil minus este faptul ca mai toate pasionaţi de Mortal Kombat şi
ţ ala sene
neinspirat între Ghost in the caracterele inamice arată mai dotaţi cu dexteritate digitală- O
j RTS Myth, Bungie a
Shell, Battle Angel Alita şi bine din punct de vedere grafic adevărată dezamăgire, oare nici
I schimbat registrul şi
Bubblegurn Crisis {care, pentru decît eroina jocului, pe care o nu suportâ comparaţia cu Metal
a ieşit pe piaţa cu
cei ce nu ştiu. se întâmplă sâ fie puteţi recunoaşte fârâ urma de Gear Solid, cel mai bun anime-
dF" Oni, un third-per-
serii foarte cunoscute de desene îndoiala datorită inconfundabilu- action game realizat până acum
son action-adven-
animate japoneze). în anul 2032, lui pâr vâlvoi $i mov. Scenele de atît pe PC, cît si pe PlayStation.
4 '4 *
u r e
bazat pe într-o lume condusa cu o mâna bătaie sunt destul de bine puse
w ^ 4 f l ^ reţeta do de fier de o coaliţie globala, la punct, Konoko având la dis •

% (cel puţin pe
Konoko, membra a forţei poziţie un arsenal de lovituri
lărâm ameri-
poliţieneşti de elită, trebuie sâ speciale $i combo-uri spec
. ^ ^ ^ ^ can) beat em-
dejoace planurile machiavelice loase pentru a-si pune la
up+manga. Sincer, singurul
ale unei organizaţii criminalo- inamicii. Cu toate ace
motiv pentru care cred ca jocul a
mafiote cunoscută sub numele combinaţia de contn
avut un oarecare succes a fost
de Syndicale. Jucătorul nu este mouse+tastaturâ
că a ieşit într-o perioadă destul
scutit de nici un clişeu: fiinţa este tocmai
de aridă în materie de jocuri:
supradotata cu un trecut miste­ cea mai fer
după Crăciun şi înainte de
rios, femeile android cu crize de ită alegere,
Paşte; Altfel, nu văd cum s-ar
conştiinţă sau contruntârile mai ales în
explica... Oni este atât de lipsit
patetice între bine si râu. Şi condiţiile în care t.
de originalitate încât ti se
apropo, în japonezâ. "Oni" schimbate decât prin editarea
strepezesc dinţii înca din primele
înseamnă demon. A bon enten- fişierului de configurare. M
5 minute, jocul nefiind altceva
deur, salut. şi vocile au un iz neplăcut
decât o compilaţie insipidă între
consolă, ca tot jocul de altfe
Urban Chaos şi Virtual Fighter, Grafica merită şi ea o bilă
diferenţele între versiunea pen
presărat cu o doză bună de aibă, decorurile fiind create de
tru PC şi cea pentru
anime. Şi nu ma înţelegeţi arhitecţi şi iluminate în Autodesk
PlayStation 2 fiind mai mult
greşit, sunt fan înveterat anime, Lightscape. rezultatul fiind
decât nesemnificative. De
însă ideea şi secvenţele cine­ remarcabil din punct de vedere
ce ne om fi cumpărat PC şi
matice din Oni sunt un soi de al level-design-ului. Din păcate,
nu PlayStation 2, mă întreb?
acest aspect este subminat de

oducător:
Bungie Software

Distribuitor:
N/A

Aprecieri:
- grafica bine pusă
a punct

(jj - poveste insipida


- texturi repetitive
- control defectuos
Detalii tehnice:
P2-233Mfiz
Direct 3D
32/64 Mb RAM
>600 Mb
ista la
ul i o c

-P < - T |

• . - V :

SPORTS.
Li
1
• A

I M

flit

Pii v
-a

• t i .

CITY aooQ

PARK

pi
M U

Best
Oldies
- J J

iot,

ir-
h * * j » j o c "tata*
-Ai-

f u r n i z o r u l t ă u d e j o c u r i

Magazin: Piaţa Unirii, corp central Magazin Unirea, et.3, Bucureşti, tel: 01-303.01.91
Magazin: Bd. Elisabeîa (fost Kogălniceanu) nr,25 Bucureşti, tel: 01-314:76.98
Magazin: Pasajul Pietonal Lipscani (Bd. I.C. Brătianu) Bucureşti, tel: 01-310.28.32
oftice: telrfax 01-345.55.05/06A)7 e-mail: into@bestcomputers.ro www.bestcomputers.ro d i s t r i b u t i o n

-
Tip joc; 3D Sneaker-shooter

luata drept bună doa


jumătate, pentru ca,
general, pentru baie
înfăţişarea ta este m
otorul mult decât cunoscut
c folosit Este de ajuns sa sco
h2.5- năsucul acela fermecător
opinia pic prea mult timp afară di
excelent ascunziş, şi te vei trezi cu câteva
ine în zonele nari în plus. Deci. daca vrei să
iar animaţia si treci de o anumita porţiune bine
a personajelor sunt păzită a nivelului, nu ai decât
Oamenii (dar în special doua opţiuni. Tragi, sau te
iepure a san iu genele realizate tridi strecori. Prima este evidenta şi
mensional şi mobile, lucru foarte impor­ mai uşor de abordat, dar
suspect tufiş. Ei
tant deoarece jocul foloseşte mult prim- poate alarma cam multa
3D shooter-elor realiste extrem de
planurile în timpul filmelor din si dintre lume şi restrânge factorul f
serioase, m-am trezit acaparat de un
misiuni. Cred ca este deja clar câ aces­ umoristic al jocului. Pentru a
"simplu" joc de acţiune, care pe dea­
tea sunt realizate tot cu motorul grafic aprecia cu adevărat tot ceea
supra mai este si presărat din plin cu
al jocului. Surprinzător, exista o anu cuprinde scenariul jocului tre
mişto-uri. Cum:s-a întâmplat asta ? Păi
mita doza de control şi asupra tor. Poţi buie sa te strecori, sâ
sâ vedem...
Fârâ a se vrea o experienţa alege ce răspuns va da Cate la anu lolosesti arme silenţioase şi
neapărat inovatoare, No One Lives mite întrebări, dar aceste opţiuni nu par să omori doar pe ascuns.
Forever se înscrie pe traiectoria abor sa aiba o însemnătate reală. Sunetul 3D te ajuta foarte mult
data şi de Half Life, adicâ implica dacă ai timp sa asculţi.
jucătorul într-un adevărat film interactiv, Agent secret Cântărind fiecare pas, poţi in
acţiunea şi suspansui făcând totul Am stabilit la începutul acestui articol acelaşi timp sa tragi cu urechea
foarte interesant. De fapt, am putea ca vom intra în pielea unui spion/agent la discuţile purtate de NPC-uri,
spune câ NOt-F este varianta jucabilâ a secret. Ei bine, treaba asta trebuie sau sâ discuţi puţin cu "civilii"
unui film cu spioni în stilul anilor '60,
exemple evidente fiind The Avengers.
Austin Powers sau chiar seria James
Bond. Cum se traduce asta în joc? în
primul rând, avem un personaj principal
absolut fermecător, cu limba ascuţita ca
briciul, care execută misiuni de necon
ceput din perspectiva unui spion real, şi
se descurca în brice situaţie. Cate
Archer, eroina despre care vorbim,
din toate punctele de vedere la
înălţime. Ca se îmbracă numai în
tume mulate pe corp e de la sine
înţeles, iar imaginea Urnei Thurman în
Avengers nu e departe de ceea ce o sâ
vedeţi aici.
Mai departe, avem un trio de eroi
negativi tipici (cu tot cu planuri de dom
inare a lumii demne de Tintin). o gaşca
de aliaţi desprinşi direct din birourile
MI5 (versiunea James Bond)- iardia
logurile şi voice acting-ul sunt exce
iente. Muzica şi chiar interfaţa jocului
intră şi ele în hora, astfel câ din primul
moment al rulării jocului esti absorbit în


1
din jur sau
răsturnând inţa •
imaginea unor arme Revenind la disciplina strecu­ este relativ unică, fiecare nivel,
ce ii se plimba pe ratului, trebuie menţionat că jocul îi având particularităţile sale de •
sub nas. Ceea ce acordă acesteia o atenţie demnă design şi gameplay, unele dintre
vei auzi este desîul de Thief. Trebuie să analizezi ele fiind chiar total deosebite: (la un
de comic, fie pentru suprafeţele pe care vei călca, moment dat eşti nevoit să sari :
că satirizează anu­ luminile care te pot dezvălui, dintr-un avion, sperând sâ-l prinzi :

mite clişee ale ş.a.m.d. Monolith au ales sâ nu din urmă pe purtătorul ultimei :

filmelor de gen, fie includă un mod de a privi "după paraşute de la bord).


din cauza factorului colţ", ceea ce s-ar putea zice câ Nivelele sunt destui de liniare
surpriză. Dezbateri restrânge opţiunile Jucătorilor. La o în concepţie, dar există obişnuitul
filozofice sau dîzertaţii a doua privire vom descoperi însă drum ascuns ce îţi permite să eviţi
tehnice xtremTM de câ prima fracţiune de secundă gărzile din sectorul X Pe ansam­
detaliate nu sunt peste put­ după ce ai ieşit din acoperire nu vei blu, liniaritatea aceasta mi se pare
erile gărzilor din NOLR dar fi detectat, deci dacă observi peri­ necesară pentru a păstra calitatea
şi mult mai comune sunt cole, te poţi retrage. Funcţionali­ scenariului, deci o accept (şi dacă •
cele dedicate aventurilor tatea este cam aceaşi, dar modul tocmai eu o fac, atunci voi n-aveţi
telenovelistice ale unor camarazi. "lean" ar fi fost de folos şi în timpul încotro).
Pentru îndeplinirea sarcinilor luptelor. Un singur lucru aş avea de
strecuratoriceşti, orice agent secret reproşat cu adevărat jocului, şi
care se respectă are la dispoziţie Demn de Haff Life anume multip!ayer-ui absolut
un întreg arsenal de maşinării utile, Sincer sâ fiu, nu cred că am mai obişnuit. Poate însă, cu concursul
fiecare dintre ele camuflată inge­ jucat un action game comunităţii obişnuite de gameri
nios într-unui din accesoriile vesti­ de genul acesta, _^ \ meşteri mari, vom vedea şi atei
mentare sau de toaleta. Nici Cate atât de bun. de ia âW^'- moduri de valoarea unui
nu face excepţie, astfel câ ochelarii Half Life încoace. Counter-Strike-
servesc Ia fotografierea docu Soldier Of Fortune
mentelor secrete, în timp ce par nu se ridica nici pe
fumul poate literalmente adormi departe ia nivelul
simţurile celui care îl trage în piept NOLF. Este practic
Rujul se transformă în grenada, iar un joc pe
centura o ajută să se caţere în care toată - ^
v locuri inaccesibile, lumea ar
Al-ul cu care te înfrunţi este trebui să-!
remarcabil, şi nu zic asta pentru că încerce,
ar fi inuman de bun (deşi în unele dacă are
situaţii pare prea "sensibil"), ci toc ceva
mai pentru nota de umanitate pe
care o are. Gărzile sesizează atât
imagini cât şi sunete, deci o
moneda trimisă pe podea îi poate
face să caute degeaba în direcţia _f Mmmmr

ei, în timp ce tu te strecori tăcut{ă)


rin fundal. Odată ce te-au
f
escoperit şi se angajează în
buf de focuri {asta dacă nu
sâ alerge spre butonul de
i) vei vedea cum folosesc
t

acoperirea oferită de obiectele


Tîp joc: FPS
Redactor: Dan Dimitrescu • H W

u toţii, în copilărie si nu toate calculele) de v


asemenea artificii. In şi vezi aceeaşi 2onâ mai clar,
; numai, ne imaginăm ce a ieşi în faţa inam­ schimb, camerele de luat doar acoperişurile stând în calea
I meserie vom avea "când icului şi de a-l provo­ vederi sunt comune prin privirii tale (în unele nivele există
vom fi mari' . Eu unul ştiu că am
1
ca la duel, dar mult nivele, iar evitarea lor este lunetişti plasaţi pe terase
cântărit destul de serios la un mai atractiva urma sâ fie una din părţile plăcute. acoperite, şi dacâ nu dublezi cal­
moment dat două ocupaţii pline calea ascunsă, de cercetaş culatorul cu ochiul, te fac ciur
de misterul, aventura şi impor­ târâtor prin bălării. Funcţional­ Cercetaşui una-două). Pe lângă faptul că îţi
tanţa ce fac deliciul acelei vârste: itatea "completă" a universului îţi Folosind o versiune modificată a
tâmpiăria şi tractoritul. Au mai fost crea şi îţi bloca drumuri în cel mai motorului grafic din Joint Strike
şi alte opţiuni, dar niciodată nu interesant mod posibil. Spre Fighter, IGI se poate lăuda cu
mi-am închipuit că voi ajunge să exemplu, dispozitivele de securi­ nişte spaţii exterioare foarte
scriu proză fantastică. Ei bine, tate puteau fi scoase din întinse şi destul de bine realizate.
privind avanpremiera jocului IGI, funcţiune destul de simplu prin De aceea, acţiunea în interiorul
realizată de mine în numărul 12 al tăierea alimentării cu electricitate clădirilor (şi ele destul de reuşite,
revistei noastre, exact asta mi se a obiectivului, dar odată cu ele peste nivelul Land Warrior)
pare câ fac. picau toate celelalte maşinării
Ceva e putred în Norvegia,
mai precis în studiourile
electrice, inclusiv unele uşi. Mai
exista şi varianta accesării calcu­
capătă un rol secundar. Bazele în
care trebuie, de regulă, să pătrun­
zi, sunt complexe şî bine păzite,
Vr-
Innerloop. Design-ul acestui joc latoarelor ce controlează tot sis­ dar ai la dispoziţie două scule
pare să se fi schimbat destul de temul de securitate, terminalele foarte bune pentru a te descurca :
mult de când am scris eu articolul acestora fiind însă mult mai bine binoclul şi laptop-uL Postat pe un
în cauză. Iniţial, el se voia un soi păzite. deal din apropierea perimetrului
de James Bond 3D combinat cu Cam aşa suna planul iniţial- în vizat, examinezi drumurile care ţi
Delta Force şi Thief, în care realitate, în IGI sunt implementate se deschid şi zonele periculoase,
jucătorul îşi putea alege după foarte puţine din ideile de mai Apoi scoţi din sac calculatorul pe
bunul plac modalitatea de acţiune. sus. Nici vorbă de curent electric care primeşti imagini în direct de
Exista opţiunea (sinucigaşă, după ce poate fi tăiat, sau de alte la sateliţii de spionaj de deasupra,


dai seama exact care sunt traseele celor căpătat suficientă atenţie. Gloanţele pot
ce-ţi dau mucul (dacă nu foloseşti bine ricoşa sau penetra obstacole, ceea ce "
laptop-ul), poţi să examinezi, exact ca în înseamnă că nu orice perete pus între tine
Commandos, câmpul vizual al camerelor şi adversar te protejează. Zgomotul de
de luat vederi. Acesta este important pen­ lemn sfâşiat este excelent ales, iar gâurile
tru că nu vrei ca ochiul electronic sâ care îţi apar în jurul picioarelor, în timp ce.
zărească umbra ta, vreunul din cadavrele stai ghemuit pe platforma unui turn de
lăsate de tine în spate sau, Doamne observaţie, te vor face să înţelegi repede
fereşte, o altă cameră explodând. ce este aceea o luptă cu puşti de mare
Odată calea aleasă, urmează sâ treci putere-
la abordarea ei. Este foarte greu să Sigur, există şi aberaţii, cum ar fi
reuşeşti o pătrundere impecabilă, implementarea puştii cu lunetă Dragunov.
ajungând la ţintă fără sâ tragi nici un glonţ, Aceasta are sunetul amortizat complet
iar Al-ul prost a! inamicilor face inutile (deci putem presupune că foloseşte •
asemenea eforturi. Dacă foloseşti arme cu muniţie subsonică), dar cumva reuşeşte
amortizor şi ai grijă pe cine şi unde omori, sa penetreze vestele antigionţ şi să-i
îţi poţi crea un drum convenabil fârâ sâ omoare pe cei din spatele lor fără nici o
dai alarma generală. problemă. Totuşi, consider că putem trece
Am menţionat mai sus Al-ul prost al cu vederea această greşeală, deoarece
soldaţilor inamici şi mă simt dator sâ apro­ arma se încadrează foarte bine în game-
fundez un pic subiectul. Este de-a dreptul
comică situaţia creată. Avem aici singurul ptey, • V -m
joc de pe piaţă care creează spaţii exte­
rioare comparabile cu seria Delta Force, şi 0 reuşita?
se pare că au preluat la pachet si prob­ Este mare păcat de tot potenţialul jocului.
lemele Al-ului. De multe ori vei omorî pe Un pic de Al pe ici şi colo, o grafică niţel
cineva aflat îa doi paşi de colegul său, şi mai spectaculoasă şi poate un modul mul­
acesta, presupunând câ ai folosit o armă tiplayer şi am fi avut în faţă un produs de
silenţioasă, nu va reacţiona în nici un fel. excepţie. Interesant este însă că IGI poate
Ca sâ fiu cinstit, trebuie să recunosc că fi comparat foarte uşor cu Delta Force, iar
Al-ul are şi momente bune, şi ştie cu faptul că o companie relativ necunoscută
adevărat sâ tragă, dar momentele în care reuşeşte cam aceiaşi rezultat ca ei "din
"e prost" sunt prea evidente pentru a nu prima" ar trebui sâ-i pună pe gânduri pe
rica farmecul jocului. Novalogic.
Unicitatea acestui joc, reprezentată de: -
Sângerosul elementele de "film cu agenţi secreţi* ar
Cu toate câ nici aici nu s-au păstrat promi­ trebui exploatată mai mult ~ posibilitatea
siunile (sau închipuirile mele) din trecut, de a aluneca neobservat, de-a lungul unui
armele sunt un punct bun al jocului. Deşi cablu electric, pe deasupra unei întregi
nu există vânt şi gravitaţie (şi deci head- baze, este cu adevărat interesantă. Dar,
shoî-urile sunt oosibiîe chiar şi cu pistolul, din lipsă de inventivitate sau alte motive,
ă te chinui doar câteva misiuni te lasă sâ faci trucuri
afistica a de acest gen. Şi astfel, ajungeiri într-un •:
plprat de alţii
Redactor: Adrian Dorobăt

cest început de an a fost cursul "Sacrificâ-ţi comp


destul de sărac în la care fericitul american
materie de jocuri intere­ îşi distrugea cât mai arti
sante, însă din fericire am dat ul drept ofrandă unuia di
peste un joc destul de trecut cu zeii din Sacrifice primea
vederea la sfârşitul anului tre­ premiu un calculator de 1 hflvt- dcduccd
cut. RTS-ul Sacrifice este opera Alienware. Cei care ştiu despre
celor de la Shiny, care au reuşit ce e vorba vor saliva apreciativ:
să menţină de-a lungul timpului "cel mai tare sistem de pe piaţă
o calitate constantă a jocurilor. într-un ambalaj cu design
Aici unii rn-ar putea contrazice ist. Apoi au fost screens
şi, arătând cu degetul acuzatori

I
urile care au apărut pe
către Messiah, ar putea sa dezvăluind un univers bine o
spună că aventurile diabolicului turat, cu o grafică splendidă,
îngeraş au fost cam greu de te făceau nerăbdător să
digerat. Treaba lor. Mie mi-a mâna pe joc. Problema c m
plăcut. acest gen de jocuri pline [mi
Sacrifice m-a surprins plăcut candy este că în momen
cu mult înainte de a-l juca pro- care ajungi să te joci te
riu-zis. Mai întâi a fost con­ întâmpină o mare dezam


a r i

, vs.

i^h-^eaii^âtăifife d ^ dâmepfay, fie de Eldar, pe lângă că e sunt efective împotriva celor CU


Q i  J ; fie -de:(Ţiai^tia-eM- cfr;bug-uri :
:
să facă vrăji puternice; poate grămadă de energie magică. atac la distanţă, cele cu atac la :

: enferVante; Nu este şi cazul lui conjura creaturi din neant, Mana se regenerează mai distanţă împotriva celor
S^iFţfice/; Gare reuşeşte sâ îşi
:
: acţiune pentru care are nevoie repede eu cât vrăjitorul e mai zburătoare şi cele zburătoare :

| ţină fri :totalităte :promisiuni!e.


:
de două tipuri de resurse: mana aproape de un manalit, dar ca împotriva celor cu atac corp la
| | | Povestea reuşeşte să se tina şi suflete. Pentru a acumula acesta să nu fie nevoit să stea corp Ce este interesant este că;
destul tie departe de tiparele mânai el trebuie sâ construiască lipit de clădire tot jocuj are la atunci când termină cu succes o
clasice; Eldâr este un magician manaliţi, un soi de sonde ce dispoziţie un soi de iepuraşi misiune încredinţată de unul din-,
§|f| versăt îri ştiinţele oculte care îşi . convertesc energia fântânilor de grăsuni şi joviali numiţi mana- tre zei, Eldar primeşte cadou o§.
părăseşte lumea muribundă cu mană, surse naturale de energie hoars, care au rolul de baterii creatură mai puternică şi o vrajă
|fl ajutorul semibehevol al pUră ce sunt presărate pe ambulante, transferînd energia de un nivel mai înalt de la zeul
||| şpiriduşuîui Zyrynx, care îi . ; insulele ce alcătuiesc universul de la manaliţi la vrăjitor. respectiv. Dacă între misiuni-el
: căzuse îri capcană. Acesta îl •" jocului. în ceea ce priveşte Fiecare zeu oferă vrâjr vari­ îşi schimbă relaţiile de vasalitate
i; transportă prin-meandrele sufletele necesare..., ei bine, la ate şi creaturi specifice, unele de la un zeu la altul, vă sfârşi cu
|§ spaţiului şi timpului într-un ce credeţi câ folosesc inamicii? cu abilităţi speciale, altele fără. un panoptic de creaturi diverse,
f|j|i univers straniu aflat sub dbmi- în momentul în care aceştia Creaturile fac parte din trei cate ceea ce, plănuit cu atenţie, nu
| ^laţia unui panteon forrnat din mor, lasă în urmă suflete păgân- gorii principale: cu atac corp fa este chiar un lucru rău. ^ l l l l i S
|| cinci zei- Perşephone,-James, roşiatice, ce pot fi convertite Corp, cu atac la distanţă şi Luptele sunt alerte,
||| -Stratps, Pyro şi Gharnel. Aici el întru refoiosire ulterioară. Dacă zburătoare. Ele se contra-bal- convingătoare şi totodată uşor: :.
lll trebuie- să aleagă cui sâ devină până; aici lucrurile sunt simple, anseazâ pe principiul jocului de controlat, datorita interfeţei ?
!|| vâsalt campania singîe-player aflaţi câ micile amănunte con­ copilăresc "piatră, foarfecă, hâr­ bine puse la punct. Se pot
dinamica fiind afectată de ceptuale sunt cele care dau tie": cele cu atac corp la corp desemna grupuri şi wăypbmt-uri
alegerile: sa încet; încet, vâri¬ complexitate şi fac deliciul jocu­
; antele vor fS tot mai puţine, Zeii lui. Eldar, ca şi ceilalţi magicieni
ignoraţi sau atacaţi refuzându-ţi din joc, este practic imortal.
dispreţuitor ajutorul. După o Doar esenţa lor fizică poate fi
p profeţie misterioasă urmează o distrusă şi dacă acest lucru se
|| întâlnire neaşteptată cu un întîmplă, ei pot reveni la viaţă
dacă acumulează suficientă
•v. • neaşteptate te trezeşti câ trebuie mana lângă un manalit sau
; şă înfrunţi un zeu în lupţâ lângă propriul altar. Altarul este
dreaptă. Dar deja v-am spus cea mai importantă clădire din
^ ;;:prea multe... joc a unui vrăjitor şi singura care
îi poate aduce moartea în caz că
ste desacralizat Tot altarul
locul în care nişte creaturi
rofile pe nume Sac Doctors
onvertesc sufletele inamicilor
n carne de tun. Manaliţii sunt
mportanţi în măsura în care
sunt cât mai mulţi, vrăjile şi

amili*r

ttructurs as y oii may


\oV, is your altar. Your
ît itîîpOrtant structurs
:

a liitk to your patron


Perwphone.
Continue t-^î
te*
• • Tip joc: RTS/RTT
Redactor: Adrian Dorobăţ

A
-rnericanii care au crescut jumătate om-jumâtate maşină
CU abonamente la reviste;: jumătate trenuleţ electric care
de benzi desenate ce : : încearcă să elibereze
portretizează aventurile post-apoc- supravieţuitorii umani ai cel
ăiibtice afe; unor eroi musculoşi şi treilea război mondial de s
semîTabrutizaţi gen Judge Dredd ;
nia maşinilor ce perpetueaz
simt cum un fior visceral ie gâdilă infinit luptele pentru care au
veziŞa ia gândul câ într-un viitor concepute, chiar dacă corpi
nu foarte îndepărtat lumea va care le-au programat au sucom
tremura sub teroarea unor : de mult. El este sprijinit în demer nente ea waypoiht-uriîor şiiucabili
frigidere mutant-saU a unor | sul sau eroic de trei roboţi: Hark ?
Asemănările cu Comm ea în general sunt afectate de
mutanţi frigizi. După cum se va % Frend şi Elint. fiecare cu avânta n pathfinding mai muft decît
se opresc însă aici, Gunlok
veclea,: reciproca este aproape jele şi dezavantajele sale. Jocul aducând unele elemente noi {pen­ defectuos, care face ca unităţile
întotdeauna valabilă. Temerile le seamănă destul de mult cu tru acest gen de joc), care sunt proprii să se rătăcească pe drumul
sunt;adesea;alimentate de imagi­ Commandos, în sensul că inamicii destul de interesante: prin către ţintă sau pe cele inamice sâ
naţia perfidă: a unor producători de
:
au un fie!d-of-view vizibil sub apăsarea tastei Space se fugă aparent fără motiv din toiul §
jbcun, în cazul nostru de forma unei raze verzi ce mătură
:
porneşte modul de pauză activă bătăliei. Parte a problemei este şi •
Rebeilion, cunoscuţi pentru un alt
;
terenul în faţa lor, precum şi un în care acţiunea intră în sîand-by, concepţia grafică 3D a jocului, cu
joc dătător de spaime, pe numele field-of-hearing, desemnat printr- însă personajele pot primi în con­ cameră manevrabilă şi arhitectură
lui Alien: versus Predator un cerc de diverse mărimi de jur tinuare ordine, pe care le vor exe­ supraetajată complexă care te
; | i-Aceştia au încercat să nu se împrejur. în plus, Gunlok şi acoliţii cuta în ordinea în care le-au prim­ face să pierzi minute bune pînâ •
î|depărteze prea mult de săi trebuie să evite pe cât posibil it. Se pot crea astfel ambuscade, reperezi; un personaj, un inamic,
şabloane în Gunlok, lucru ce nu confruntările directe şi să se atacuri multiple coordonate şi tot sau chiar ieşirea din nivel.
le-ă reuşit din fericire: decât în: folosească de abilităţile specifice feiui de alte bijuterii tactice ce pot Povestea nu are pic de adâncime,-
cazţjl storyline-uiui: Jocul este un ale fiecărui robot pentru a termina înclina balanţa unei confruntări un umanoid degenerat cu intenţii
squad başed real time tactics în : fiecare dintre cele 15 lungi misiuni către victorie. Artificiile:tactice sunt misterioase pe numele Maskeiyn l
dare Guhiok " : :
din care este compusă campania sprijinite şi de faptul câ fiind introdus pentru a însufleţi
single-player. Gunlok poate trage personajele pot planta mine sau atmosfera, însă fără prea mare •
jbacâ rolul: • • Wr • -B-p • to _ nm

qu un puls electromagnetic devas­


UnUi hibrid dec6y-uri auditive sau câ pot trage succes. Per total însă calitatea •
tator, Hark este iute de picior dar în timp ce se mişca. Sistemul de jocului depăşeşte iritarea produsă
fragil, Frend este blindat şi inventar şi upgrade este foarte de bug-uri, astfel încât până fa
t pânâ în dinţi cu flexibil, fiind o combinaţie de apariţia lui Commandos 2 sau
ent greu iar Elint are
T paper-doll tip Diablo cu un un Fallout Tactics, cei interesaţi de
un braţ multifuncţional care inventar gen System Shock, acest gen de jocuri au ceva cu
mai multe co care sâ îşi facă aşteptarea rnai
oara

iJFroducător:
Rebelion
: www, g u njok^om
^ — — — n r ^ n — i — ^ r . —
1 - j-

LQistribytgr:_ • - ™ -
Monosit
| Splaiul Unirii nr. 4, B! 83, Ap 10
Tel: 01-330,23.75
[Aprecieri:
0 -Asemănarea cu Commandos
| -Personajele foarte detailate
\ -Pauzaactivâ
O -Sistemul defectuos de mişcare ai
personajelor
; -Camera care maf mult te-ncurcă
I decît te-ajută*
Detalii tehnice: ——-—-
Procesor: • p| £QQ fyM
iX
Memorie; :[64_M_b__[~
Hard disk: [650 Mb
Verdict 8.3


I
1
i i i
i A S
Tip joc: FPS - Redactor: Dan Dimitrescu

D
eşi ar putea fi conside­ Suprafaţa terenului arată un pic
P r a c « d BDkjLhyriit ţ o C t . * : r .c fi» v i
rată una din cele mai mai bine, dar s-au pierdut
serioase şi constante asperităţile care îl făceau mai
firme realizatoare de simula­ puţin plicticos de privit.
toare, Novalogic ma uimeşte Vegetaţia este înca sporadica,
datorită încăpăţânării cu care iar iarba înaltă din Delta Force
îşi reeditează greşelile de la un 2 a dispărut cu desăvârşire.
joc la altul. Aflată la ai treilea Pentru lunetişti, acestea sunt , .
episod, seria Delta Force ar fi veşti extrem de proaste, ei
putut fi deja vârful de lance al găsind mult mai greu
genului din care face parte. în ascunzişurile necesare
loc de asta, se complace în ocupaţiei lor. în jocurile multi­
mediocritate şi nu serveşte player cu un număr redus de
decât la a ne umple un pic participanţi însă, spaţiile extrem
timpul până la apariţia unor de mari ce trebuie suprave­
iecte mai interesante, cum gheate rezolvă într-o anumită
i Flashpoint. măsură această problemă.
în al doilea rând, trebuie să
Pe dinafară*! vopsit gardul... vorbim despre obiectele poligo­
Cred câ deja trecerea la nale. Fie că e vorba de clădiri,
motorul grafic nou, accelerat vehicule, vegetaţie (copacii
complet 3D, nu mai este o nou­ prezenţi ici şi colo) sau structuri
tate pentru nimeni. Care sunt statice, se remarca o
însă rezultatele acestei îmbunătăţire substanţială a
schimbări, vom vedea acum. calităţii reprezentării lor,
în primul rând, se obţin datorată în primul rând texturilor
aceleaşi spaţii deschise foarte filtrate. Mai important este câ
largi, de data aceasta la o apariţia lor pe ecran nu mai
viteză de rulare acceptabilă. generează un slide-show de
prost gust. Chiar şi clădirile
mari îti lasă frame^ate-ut în
pace. indiferent dacă eşti în
afara sau în interiorul lor.
Lăudata creştere în complexi­
tate a interioarelor clădirilor
este sesizabilă, dar exceptând
cazul labirinturilor egiptene, nu
mi se pare că această complex­
itate este exploatată foarte bine
din punctul de vedere al game-
play-ului.
pentru a-i tăia gâtuL Ca să fiu Fiecare dintre aceşti dintre noutăţi fiind Cu adevărat
§ P rObletilâ jdCu I ui; riu sţă îrisă în 1
corect, voi recunoaşte totuşi c ă un pachet promoţional con­ deosebite o variantă a puştii cg
anii rniţei: rieaju n s g ri g râftpe; ci există şi situaţii în care, stând în următoarele: un pistol lunetă PSG-1, dotată cu airior-
•:Î^M inexplicabil, îţi zboară capul de (normal, cu amortizor sau sub­ tizor (de departe cea mai utilă
Că în mâi toate jocurile scoase la 2 kilometri. acvatic), un pistol mitralieră armă din joc) precum şi blCW?
- i d e ăceastă-firm (cam aceeaşi idee), o puşcă în ul, arma de bază â proiectului
| sunt scripîate:: Roboţeii aşezaţi Bambaîn acţiune .' toată regula (adevăratul arse­ Land Warrior. Despre acesţW
i-T-.-r.

la calculator se vor distrâ prob- Şi ajung la ceea ce salvează nal intră aici), un tip de prototip interesant am mai vor­
| abil urmând pas cu pas planul jocuf într-o anumită măsură: grenade şi ceva obiecte utile bit mai demult (la Spec 6 p s 2),
f de acţiuneVpropus de designeri. modelarea armelor. Vizual şi (termen ce include rachete deci nu voi mai irosi Spaţiul ; f |
anti-tane, mine Claymore, acum cu explicaţii tehnice-
I^S^^tt^^tt care, după o auditiv, acestea sunt la
înălţime; Pur şi simplu este o veste antiglonţ sau muniţie Reţineţi doar c ă nici în DFLW
r vOdkă - dpuă, rnai intră şi pe
suplimentară) Ciudată, în nu ni se oferă o implementare
I•"

plăcere să tragi cu arma, lucru


1

I ^enS Opuş> Se vor trezi destui


M Ji .

opinia mea, această împărţire. completă ă ei, ei doar un suro­


fa .

• r

| de plictisiţi. Asta pentru că Al- de altfel valabil şi pentru cele­


lalte jocuri ale seriei. Că aceste Dacă un lunetist o avea sens gat constând într-o puşcă de
| ul este atât de prost, încât nu
arme sunt mult prea puternice, să care după el un pistol asalt dublată de un lahşator de
I nţirnai c ă refuză s ă reacţioneze
. L . • • •• •

e o cu totul altă problemă. mitralieră MP5 în vederea unor grenade. De altfel; titlul pom­
§ corect la războiul dus de tine,
Shotgun-urile ucid (cu alice), surprize neplăcute, nu văd utili­ pos al jocului, care face
§^^^00^^i nici nu te bagă
tatea acestuia în cazul unui referire la un program de
| îrl seărriă: Atunci când, într-un dihtr-un foc. oameni aflaţi la
x

X ""™

150 de metri, ceea ce e mai mitralior. Dar, acestea sunt înzestrare tehnică a armatei v
acorde
doar detalii. americane, este doâr atât - un
r "•

iiiţieă atenţie, aceasta ia forma mult decât dubios.


mţ ciuruirii peisajului. Dacă ai niţel Mi se pare interesant de Fanaticii armelor de foc vor titlu. Exceptând armele, nu
notat noua organizare a inven- observa cu plăcere că au mult primim nimic din acesţ pro- • ;
I curaj (la urma urmei e doar un
J
*•

gram, ocazia fiind irosită.


• ••v

! joc) poţi s ă mergi la pas spre el tory-ului purtat de soldaţi. mai multe jucării la dispoziţie,
Toate acestea fiind spuse, .
este de datoria mea să vă
u-
J" avertizez c ă singurul aspect
• . v.
#-"j:,.j"î.rH strălucit al jocului sunt par­
tidele multiplayer (de la 5^6
-| . ^ T.

3 V •• •• " •

jucători în sus). Cred însă că


J • • j

M • \ •J r

deja asta poate fi considerată o


tradiţie,.

[Producător:
I Novalogic
T^I ^p^r p hfj^J ' " T. | f —
1

\ Distribuitor:
r • - - -

Best Computers
D ; Bd, Elisabeîa 25
; Tel (01) 31476.98:
Aprecieri: —
0 - accelerare 3D completă
; - spaţii mari interioare şî ext©
• | ripare
- au uitat sâ includă codrul
pentru Aî
- a dispărut iarba

Procesor: IP&n^iufr, 35Q Mhz


•Video: ICoiTipaUail Di rect 3 O
:Memorie:"34 Mb Ram
Hard disk:200 Mb
Verdict - - - - - -s -• . -


• r 1
r
\ 7

93
Producător:
(O Interactive

Distribuitor: ~ ] —
Monosit
Splaiul Unirii nr 4, Bl B3 Ap 10
f

Tel: 01-330.23.75
Aprecieri: l—
0 - grafica şi animaţia excelente
I - fizică bună
- camera 3rd person funcţionează

- nu se poate salva în misiune


- mici probleme la gestiunea
inventory-uiui
- misiunile mai liniare decât par
Detalii tehnice:
Pentium 2 300 Mhz
Accelerare 30
G4 Mb Ram
Tip joc: Simulator - Redactor: Adrian Dorobăt

E
xistă o anumită categorie care reprezintă echivalentul tatea ar putea motiva un anumit
de jocuri cu tentă tehnica, extrem de costisitor al unui surf- număr de gameri sâ încerce
adresate urtui public board pentru indivizii foarte Virtual Skipper, dar aceştia
restrâns, care suferă din cauza bogaţi. Cei care au regate le se vor împletici fără
unui paradox; cei care sunt cel folosesc fie pentru agrement, fie drept de apel din ^—^ J -

mai în măsură să le aprecieze nu pentru a participa ia concursuri, cauza unor concepte ^


sunt interesaţi de ele iar cei care aspect care face obiectul jocului marinăreşti insuficient
şunt interesaţi nu înţeleg mare de faţă. Aici cred câ ar fi momen­ explicate, tutorialul reuşind să
lucru- Din această categorie fac tul să explic paradoxul de mai ocolească abil explicarea con­ deteriora ireversibil barca, iar în
i parte simulatoarele de tanc, sub­ sus: pasiunea pentru regate este ceptelor de baza. Deşi nu trebuie . . . . . . .

utilizate decât 6 taste, din care momentul în care reuşeşti sâ eviţi


marin, locomotivă» funicular, aspi­ legata de senzaţiile încercate în
maximum 2 apăsate concomitent, magistral un recif sau un atol de
rator cu trei viteze sau chiar simu­ timpul navigării şi de invidia stâr­
jocul este exasperant de compli­ corali, te izbeşte în plin un
latorul de întuneric, care însă a nită de cei care posedă o astfel
cat: vântul este o variabilă remorcher care n-a avut bunul
fost prost primit de public (mai de ambarcaţiune în rîndut celor
aleatoare, pe cursele de dificultate simţ sâ claxoneze.
ales din cauza manualului tipărit care doar râvnesc la una. Un joc
ridicată devenind un oponent mai Şi pentru câ vorbeam de
în Braille). nu va putea reproduce aceste
încăpăţânat decât cei controlaţi de sunete, este bine sâ menţionez
i în cazul lui Virtual Skipper trăiri oricât s-ar chinui programa­
calculator. Când reuşeşti să liniştea relaxantă care domneşte
este vorba de un simulator de torii, astfel că pasionaţii de regate
înţelegi ce vrea vântul de la tine în joc- în afară de clipocitul tern al
regată. Regata nu este un apanaj vor prefera cu certitudine reali­
al monarhiei, cum ar putea crede (sau tu de la el), descoperi câ pe apei, fâsâitul pânzelor şi foarte rar
tatea în fata unei virtualităţi
unii, ci o ambarcaţiune cu velă traseu există recifuri care îţi pot bârâitul unei bărci cu motor, restul
ambigue. Pe de altă parte, curiozi
e tăcere, cum ar spune poetul.
Nici măcar un chiot de pescăruş
sau măcar un 'Aye, aye, Skipper".
Echipajul, format din chibrituri cu
faţă umană, nu face altceva decât
sâ se mute tăcut dintr-o parte într-
alta a bărcii, jucând perfect rolul
de contragreutate neînsufleţită. Pe
de nemulţumiri ar mai trebui
H A f A F : : Al-ul. al cărui singur plus
O W A n W Y ^ \
ai face $i greşeli, precum şi
M U C A f. A
perioada de 160 de secunde de
aşteptare dinainte de fiecare
• /
M U C A P A
cursă, peste care nu se poate sări
rei rost n-am reuşit cu nici
ţsă-l înţeleg. Recomandat
ispuşi să încerce orice joc
lor cu tendinţe sinucigaşe.

Producaor: j
Ubisoft Entertatnment

Distribuitor:


cu Ubisoft România
Bd Primăverii 51
01-231.67.69
Aprecien:
O Primui şi singurul simutator de
regată. Peisajele tropicale şi
muzica de prezentare a
circuitelor bine realizate.
O Vântul este principalul inamic
cu un Al bazat pe numere
aleatoare. Grafica
ambarcaţiunii .asa de dorit.
L

Detalii tehnice: j

Videc: -jOrrect 3D
Memorie: .[64 Mb Ram
LA?S l/l
nu*-- •»

8.4 h «
127 'I Hard disk;!|350 Mb
1 i
Tip joc: Sim - Redactor: Adrian Dorobăt

nele dintre cele mai frigi. Un altul este este Trek. pro­
păcătoase jocuri sunt cele ducător american de biciclete
produse sub oblăduirea Mountain Bike, care şi-a comandat
unei societăţi comerciale al cărui un joc la firma Head Games. Nu
domeniu principal de activitate nu ştiu care este calitatea bicicletelor
sunt jocurile şi care încearcă să îşi Trek, însâ dacă este să mă iau
facă reclamă prin intermediul aces­ după joc, ar fi trebuit sâ dea fali­
tora. Un exemplu destul de des ment de mult. Grafica este
întâlnit (Grand Slam Hunting, 4x4 insipidă, compusă doar din tonuri
Off Road Adventure) este Cabela, deprimante gen maro-nămol sau
un producător de echipament verde-mucegai. Sunetele sunt de
sportiv şi de vânătoare care a două tipuri: fâşâitul monoton-
dovedit cu succes câ dacă te bagi omniprezent al cauciucurilor şi 4-3 Distribuitor:
03 Monosit
unde nu-ţi fierbe oala, rişti să te icnetele mai mult sau mai puţi
• 1 Splaiul Unirii nr. 4, BE B3. Ap 10
înăbuşite ale concurenţilor în timp Tel: 01-330.23.75
ce îşi rup gâtul sau îşi strivesc
mmât recien: \
şansele la descendenţi în urma

m
11?'
unei cascadorii spectaculoase. îmi
cer scuze anticipat pentru califica­
tivul "spectaculos", care este mult
prea meritoriu pentru ce se petrece
t -Are biciclete
-Are circuite
-Are jucători

-Faptul că exista este mărturie


în joc. Cascadoriile, chiar şi când a mercantilismului dus în mod
îţi reuşesc, sunt la fel de spectacu­ inutil la extrem.
loase ca un triplu salt mortal
Detalii tehnice:
realizat de o clătita în tigaie, iar
Procesor:
pretenţiile în materie de hardware Video:
sunt mai mult decât deplasate Memorie:
având în vedere ce are jocul de Hard disk:
oferit. Concluzia: recomandat doar
sado-masochiştilor. Verdict

ss liMHifiliIW

Tip joc: Şah - Redactor: Adrian Dorobăt

S
inguri nostalgicii şi numărului amatorilor de şah. Ca să
pasionaţii se mai pot opune nu mai vorbim că majoritatea
zadarnic adevărului: pro­ jucătorilor de şah "consacraţi" pre­
funzimea tactică a şahului a fost feră jocul real, după cum se poate
depăşită deja de multe jocuri, iar vedea într-o dimineaţă însorită de
strategiile sale abstracte, bazate duminică în frumosul Cişmigiu.
pe raţionament pur pierd constant Orice ar face, programatorii nu pot
CD
teren în faţa RTS-urilor sau TBS- asocia o fată umană artificialităţii! 4-3 mistribuitor:
urilor vizual atractive. Nu e de computerului, iar introducerea i CD Monosrt
•1 mirare deci că ChessMaster 8000 tant-de-tân arului -şi-atoateşti uto | Splaiul Unirii nr. 4, Bl B3, Ap 10
m m^mm vr©a să atragă gamerii folosind ca maestru internaţional Josh ; Tel: 01-330.23.75
motto fraza: "Cel mai arâtos joc de Waitzkin pe post de tutore îi va Aprecieri: j~~
şah pe care îl poţi cumpăra". călca pe nervi pe mulţi dintre cei
Puterea algoritmului de joc, care_vor încerca programul. O -Dacă spui şah pe PC spui
ChessMaster.
dovedită fără urmă de îndoială în Calculatorul este perceput în con­ -Grafică excelentă
versiunile anterioare, a trecut deja tinuare de omul de rând ca imbata­ •

- •
pe un plan secundar, accentul bil şi ChessMaster nu face prea O Nu ştie să piardă, ceea ce face
diferenţa dintre plăcere şi
punându-se pe învăţarea şi multe pentru a dovedi contrariul. iritare.
studierea şahului. Jocul vrea sâ Este incredibil cât de repede îti

- j
_
mm
Si'.,','_;-i,_ii™
impresioneze grafic, aducând noi
animaţii, table de joc, seturi de
piese şi secvenţe video. Această
parte îi reuşeşte din plin, însă
poate scoate aerele de şahist din
cap, chiar şi pe nivelele de dificul­
tate minima... Dacă ar fi ştiut să
piardă graţios şi atunci când ar fi
Detalii tehnice:
Procesor;
Video:
Memorie;
Pentium H 233 MHz
DirectX
48 Mb RAM
Hard disk;
problema cu care trebuie sâ lupte putut sâ câştige, ChessMaster 30 Mb

- r •
este o diminuare constantă a şi-ar fi câştigat mai mulţi fani.
Verdict
96
~-~4»8B Articol: Buget Redus - Redactor: Adrian Dorobăt • H H H
w'^Î >;^^
L
- . . - - r *

Colecţia reuneşte patru jocuri din seria Warhammer

The Complete Warhammer Collection


un popular board-game cu soldaţi
în miniatură. Dintre cele trei jocuri
TBS realizate în acest univers,

C ^a- rnaî t^ună ofertă pentru


bugetul redus ă :
remarcabil este Chaos Gate, real­
izat în stilul Ufo: Terror from the
;ţGmân de^pârlâ âcum, această Deep, dar cu o grafică excelentă
colecţie r^Urieşfe patru jocuri din în originalul stil gothic science-fic-
seria Warhammer: Shadow of the tion ce caracterizează
Horned Raty Final Liberation, .' Warhammer 40.000. Final
Ghabs Gate şi Rites of War. Liberation suferă din pricina unei
vyarhammer: Ştladbw of the - grafici depăşite, însă complexi­
Horned Rat este primul din serie tatea tactică este delicioasă. Cu
şi singurul care are drept Ide de voia voastră ultimul pe listă, Rites
desfăşurare^iih univers fantasy, a of War foloseşte engirie-ul de
: cărui rea|izare^merită toat Panzer General, reuşind să îşi
laudele. Dinipâcate nici el, nici atragă unii gameri noi, dar şi să îi
Continuă^ DarkOmen nu au irite pe fanii mai vechi. în
primit Aprecierile pe care le meri- ; condiţiile în care jocurile turn-
A
^tău,::produ based sunt o specie pe cale de
dispariţie, această colecţie Detalii
Wprksribf^ universul la
reprezintă o antichitate valoroasă
• Waitha:mriiie Q lume SF.
şi de bun gust, pe care merită să
''Şo^ şi cu
o aveţi pe raft. Pret 1.600.000 f
tegtili ţpmpleXe^ ice are la baz^ Verdict

Ilii şHrilb Sărit din Titî Hidosul-Crocotiil i-a scos ochiul Alînutei împărţi respect în stânga şî-n dreapta, foîosindu-te de forţele naturii

Theme Park Populos: The beginning


numeroşi fani. Folosind şamanii
ca reprezentanţi ai puterii divine,;
împărţi respect în stângă şi-n .
n i treilea joc din serie, dreapta, folpsindu-te de forţele
t i u P o p u l o u s : The Beginning, a ^i naturii. Nimic mai potrivit ca o tor­
luat prin surprindere lumea nadă să potoleşti spiritele încinse
gamerilor, punând bazele god ale inamicilor. Un single player
sim-ului ca gen specific şi lansând alert şi un multiplayer şi mai:şi
o nouă modă, ce va culmina, ere completează pachetul. Cel mai
dem noi, cu Black&White, un joc bun din categoria "Oldiesbut
A* \ i
aflat printre primele nume pe lista Goldies"
de aşteptare a oricărui gamer ce
Detalii
se respectă. Cu o grafică
Produ
revoluţionară la vremea lui,
;mmm^^ pixeli cu corespondentele lor 3D secvenţe cinematice excelente şi;
l^inies:^ ;în g heţatâ, popcqrn şi :
din noul Theme Park World. un gamepfay calitate Bullfrog.
alte consumabile^. . GAg i, omul; de Valoarea de antichitate a lui Popuious III a reuşit să îşi
servieiuv car^;Strârige -remini^ ; ; • Theme Park este pur onorifică, ca
:

cenţele unei ;ture indigeste în;;; parte a unei serii tematice, în


fipata-ti^ rest, atractivitatea sa se apropie
în faţă la başa Grbăzei: uri şurub periculos de zero; Totuşi, în
şă r i t d i n Tit i H i d d s u I -G ro c odi i a condiţiile în care jocurile actuale;
scosochiul Alinuţei;,;. Mirteti vintie dezamăgesc din ce în ce măi
hgrnburgeri; expiraţi într^un chipşc; mulţi gameri; nu m-ar mira ca ei;
înforftă de^upercă^; afişând: un \ şă se întoarcă către clasici:
zârnbet-condescendent Un joc cu Theme Park, Cesar X, Civilization.
p j j ^ mult decât depăşită,
Detalii
Căţe a'fdst un hit la vremea l u i r
Producător Bullfrog
dar care acum nu poate fi corisid-
Distribuitor Best Comp. - 01.314.7B.
erât distractiv decât de cei cu o ;
Preţ 180;000i
imaginaţie foarte bogată, care;pot e i

Verdict 7.0
substitui menîâi ;gugufoaiele de
Există o firmă care, prin dezvoltarea şi producţia de ABS,
ASR, ESP, sisteme de injecţie Motronic, sisteme de injecţie directă
benzină şi Diesel, unităţi de comandă airbag, sisteme de navigaţie şi
integrarea în reţea a sistemelor de comandă electronice din autovehicul,
deţine o poziţie cheie în conceperea noilor automobile ?

Da
Bosch este un inovator activ şi un producător de talie mondială de
piese şi echipamente destinate industriei auto.

Bosch oferă soluţii


i
. "Consumul" excesiv de internet poate cauza dependenta/Pentru a o amplifica, X t r e m P C si-a lansat noul site: w w w . x t r e m p c . r o .
Conţine principalele articole din cadrul revistei, ştiri, demo-uri, drivere, teste hardware, sondaje, forum, download-uri si multe alte informaţii.
Duron/Thunderbird

KV20Q/KVE0OR
Chipset KT 1 3 3
FSB aonrihz"
Dual ATA IDO . ;
S u n e t 4-1 CMfl73fl
C o n t r o l l e r R a i d (KV200R)

P III
5 : -

mm
...

KK2bb/KK5bb'R
C h i p s e t KT 133A
FSB Ebbflhz
D u a l ATA 100
Sunet.M-l CnMTOT
Controller Raid CKVEDOR)

Celeron/Coppermine
Cyrix- I I I

VX133
C h i p s e t V i a A p o l l o P r o 133A
FSB 133Wiz
D u a l ATA IOD
S u n e t M.l CJ1I673A

W02
Chipset I n t e l IfilSE
FSB 133h"hz -
D u a l ATA IOD
S u n e t M-l Cf1Ifl73A

S t r - P u s k i n IA Bucureşti 1
T e l / F a x : 01-531-SD-17