Sunteți pe pagina 1din 100

I Î E D F A C T I O N - P O O L O F R A D I A N C E 2 - Y U R t ' S R E V E N G E - S E R I O U S S A M 2 - H I T M A N 2

h t t p : / / w w w . x t r e m p c . r o

Adevăraţii programatori programează

L I C I T A Ţ I I L E O N L I N E
C U M P Ă R A T U R I II G I T A L A

A L T E C L A N S I N G

a- ^
i^A^fc. j^^t^k ^Ifl ^^DJ ^^^^^^^^

i l 2 0W D

C O M M A N D O S 2

S U N E T A D E V Ă R A T D E L A C R E A T I V E

O E C H I P Ă Î M P O T R I V A UNEI A R M A T E

R E T U R N T O C A S T L E

W O L F E N S T E I N

|1 / =Ş* 1

S I M T E N O U A A R O M Ă M U L T I P L A Y E R
—-

r.-o

5$

i / / -•

~- d i~Ti J

- H i
i 1- I r r r •
• " • •

~ ~ ~ - —- UNIC OiSTRIBUiTOR:

ţttVlFflSf* _
S k n

•—^
Str Puskin 18 Bucureşti 1
•• •
Tei/Fax : 0 1 * 2 3 1 . 5 0 . 9 7
E-mail: contact@skin.ro
http://www.skin.ro

T i t a n i u m 5 0 0 T D w 4

G e F o r c e 3 &4Mfc> G e F o r c e 3 64Mb

BUCUREŞTI;
Jbeat. C o m p u t e r e
TeX: 01-31^.76,93

Ultra i;'' r oo C o m p u t e r e
; 01-2XI.70.90
01-232.30.36
OX-2X1.70.90
•4 01-336.-f5.63

T i t a n i u r a 3 0 0 T D H T i t a n l u m T r i TeX: OX-23X.O-f.7X
G e F o r c e ? 64Mb G e F o r c e a 64/32Mb

Tel; 01-330.90.22

Qmnlxecfci Tracling
T e l ; 01-210.50_65

-^^fL^-hap^^- "fit. t•

CdcC C o m p u t e r e
Tel: 01-322.90.60

. GA1>AXI:
W e x l a l R^aear-cti
i T e l : 036-319.120

TUi-Ci£A:
64/32Mb
Nexlal Hooeâureti
Tel; OAO-315.A57

032-2X7.800

SXBXU;
•1 C o m p u t e r e
069-23.20.91

SUCEAVA:
G e F o r c e 2 M X Dri f r o G e F o r c e ? •1

M X 4 0 0 64Mb M X 2 0 0 32Mb X>;y Impex


030-520.560

TIMIŞOARA:
ASSXXÎGC
056-X90.337

ARAC i
B COMPUTER
057-280.S55

XRA HEAKT:
CieX C o n s u l t
033-222.121

CONSTANTA:

Tel; O-M-631.620
• i
U n d e

1
g ă s e ş t i

Răspunsul e unul singur: la Best


n u o r i c e
Computers, Super-Magazinul tău de

calculatoare. Intra în oricare dintre

magazinele din reţeaua Best

Computers şi vei găsi cea mai

variată ofertă de componente, sisteme

şi jocuri, de la producători români

de prestigiu până ia cele mai k


cunoscute mărci internaţionale.

Vino la Best Computers ffe

ţi cumperi tot ce ţi-ai

putea dori la cele mai

mici preţuri. Totul...

dar tiu orice! j

Magazinele Best Computers din Bucureşti;

- Magazinul Unirea, etajul 3, corpul central - Unirea Electro Center, tel. 303.01.91 c o m p u t e r s
* B-dul. Regina Elisabeta, nr. 25, sector 5, tel, 314.76.98, 314.76.99
- B-duL LC. Bratianu, Pasajul Pietonul Lipscani, tel. 310.2832 www.bestcomputerfi.ro
in f oC^bes tcom pu te r s, ro
Redactor şef: Adrian Dorobăţ
Redactori: Vlad Zotta
Dragoş Drogeanu
Cristian Soare

Amintirile m ă chinuiesc, Colaboratori; Vlad Susoi


amintirile m a r ă s c o l e s c . . Dragoş Ivan
Bogdan Eparu
Nu vreau să minimalizez în vreun fel dimensiunile tragediei care a avut
Loc pe 11 septembrie, dar se pare că americanii nu se prea pricep la un Tehnoredactare: Nicoleta Toma
lucru care românilor le stă proverbial în caracter: hazul de necaz. Nu mă Marketing; Florina Dumîtraşcu
refer ia americanii de rând, pentru că între americanul de rând şi
românul de rând nu prea e nici o diferenţă din punct de vedere al
umorului, şi glume mai mult sau mai puţin amuzante au apărut chiar a
doua zi după atentat. E normal, umorul e o modalitate de a ieşi din
Contact
starea de şoc, o descărcare nervoasă necesară, după cum poate certifica
orice psihiatru. Blackmail: biackmail@xtrempc_ro
Mi se pare mai puţin normală reacţia pseudo-factorilor de Hardmail: hardmail@xtrempc.ro
răspundere: acele instituţii care nu sunt împuternicite să reacţioneze Softmail: softmail@xtrempc.ro
oficial, dar simt nevoia să facă ceva, orice, să ia o decizie, să dea o Jocuri: jocuriinbox@xtrempc.ro
replică, să arate că le pasă. Fac parte din acest grup de iniţiativă nume Diverse: redactia@xtrempc.ro
mari din industria jocurilor şi entertainment-ului şi vă voi da în Informaţii CD: infocd@xtrempc.ro
continuare câteva exemple. Electronic Arts a renunţat temporar la
Majestic, un joc online conspirativ, în care jucătorii primeau telefoane de
ameninţare sau în care actori cereau ajutor pe tonuri rugătoare.
Tipar:
Publisher-ul Arush Entertainment, care intenţionează să lanseze un joc cu
legendarul Duke Nukem, a retras logo-ul jocului, screenshot-urile şi Infopress S.A. - Odorheiu Secuiesc
secvenţele video de pe site pentru că in ele apărea şi clădirea World
Trade Center. Producătorii "Metal Gear Solid X' pentru XBox au anunţat
T

că vor revizui conţinutul jocului, deoarece personajul principal, Snake, XtremPC este publicată lunar de
cam face praf New York-ul într-o singură zi de activitate intensă. Romas Media
Şi pentru că tot vorbeam de Xbox, trebuie remarcat că Microsoft va Strada Puskin 18, Bucureşti 1
include un sistem de securitate pentru consolă, special adaptat pentru a Tel: 0 1 - 2 3 1 . 2 8 , 6 6
nu permite copiilor să acceseze jocuri violente care au legătură cu ISSN: 1582-2818
atentatele teroriste din 11 septembrie. Probabil că vor deveni
inaccesibile toate simulatoarele de avioane, toate jocurile cu clădiri şi
toate jocurile cu terorişti. Cam o treime din totalitatea jocurilor de pe Chiar daca facem toate eforturile să ne
piaţă. asigurăm că materialele publicate în
Reprezentanţii Sony au declarat că este important ca producătorii de XtremPC sunt corecte în momentul
jocuri să fie "respectuoşi şi atenţi" să nu rănească sensibilităţile publicării, nu putem f i consideraţi
publicului, iar Doug Lowenstein, preşedintele Interactive Digital Software responsabili pentru eventualele pierderi
Association (IDSA), care reprezintă legal 90% din industria de jocuri sau dezavantaje create direct sau indirect
afirmă câ şi "industria de jocuri ca oricare altă industrie are de eventualele inexactităţi apărute în
responsabilitatea de a-şî reevalua strategia în urma tragicelor cadrul articolelor.
evenimente."
O atitudine cel puţin ciudată din moment ce toţi cad de acord că
există o distincţie clară între joc şi realitate. 'întotdeauna am susţinut că
diferenţele fizice şi psihologice între jocuri şi realitatea evenimentelor Toate materialele prezente în XtremPC
curente este considerabilă", afirmă Jeff Brown, purtător de cuvânt sunt proprietatea editurii. Reproducerea
pentru Electronic Arts. sub orice formă a oricărui material,
Exemplul didactic perfect de diferenţă între teorie şi practică: cântarea la concerte a articolelor,
Teoretic e un lucru ştiut că jocurile pot fi realiste, dar nu reale, teoretic fabricarea de sacoşe, pixuri, stilouri cu
există studii indubitabile câ ele nu instigă la violenţă, ba chiar sunt un însemnele revistei, producerea de
canal excelent de defulare a agresiunii reprimate, dar practic toţi medicamente cu numele revistei,
producătorii de jocuri au decis ca după atentatele teroriste jocurile ar poreclirea căţelului maidanez de la colţul
trebui să fie mai puţin violente şi pe teme sigure, pentru "a nu răni străzii cu derivate din numele redactorilor,
sensibilităţile publicului".
crearea de noi stiluri de a înjura conţinând
în mod logic, obtuzitatea scade pe măsură ce te îndepărtezi de
expresia " x t r e m " gen: eşti xtrem de idiot
America. Producătorii europeni nu sunt nici pe departe atât de îngrijoraţi
şi oricare altele sunt absolut interzise şi
şi mulţi s-au declarat iritaţi că industria jocurilor este întotdeauna
vor f i pedepsite conform legilor în vigoare,
arătată cu degetul când oamenii devin violenţi şi omoară alţi oameni.
atât cele legale cât şi cele ale bunului
Deci hai să fim serioşi, domnilor, si să dăm jocurilor ce-i al jocurilor:
simţ. Vă vom prinde, oriunde v-aţi afla.
distracţia fără prejudecăţi. Câ altfel ajungem ca Disney, care nu mai dă
carabine de jucărie copiilor în parcurile de distracţii ale companiei,
pentru că împuşcatul cu gloanţe de jucărie a hipopotamilor a devenit
brusc o acţiune antisocială.
I

Bine al Venit

nmuvoi

* — | WBcfW y> W JUM P»JX>

V
MM
Portalul Web 50 Altec Lansing ÂDA 890 || 24 A.I. - ta limita dintre un basm şi un pretext

B L A S T E R
. W TV/Capîure
P L A Y G R

* r

Creative Audigy: Evot 36 ootere - test 56 I Teste diverse

fSiDKIA

>4£3jjg
*** * mm

orer Xtrem Ştiri internet 18 Online

Redacţi Hardware Creative Audigy:


Cuprins evoluţie sau revoiuţie?
Ş t i r i hardware
Teste diverse
Internet > T r u s t Power P r o t e c t o r

O
Scrisori hardware

> Lite-On CD-RW 24/10/32


? P i ' > J e t w a y TV Tuner 8 3 8
Xpiorer X t r e m > EagleTec M 8 3 0 L M R
> ASUS A 7 V 2 6 6
> ASUS TUSL2-C •
Soluţia Penţium4
M W

Portalul Web Plăci vi


18 aţnfe onlsne Plăci de bază :

I n t e r n e t u l văzut Plăci video > chipset KT133


ca supercaiculator Ultimele soluţii GeForce3 Piăci de bază
> RDRAM/DDR A M
> SDRAM...
Piăci de bază
> chipset i 8 1 5
A.l, - la limita dintre
Altec Lansing ADA 8 9 0
un basm şi un p r e t e x t

6
'-S

El El»** I W*r J M
= - ggim |W*PL*A

1
j "I.
[Vi

•gnrag ress 5.0

Serious Sam 2

90 Magic and Mayhe


s

Yuri's Revenge

Software gmax Jocuri Hitman 2

Ştiri software 1 Ş t i r i jocur


I
\
ul _. •. W
', n • V- v-rrir'i .
V|(f. HM fii —taMtaMHfl QuarkXPress 5 . 0 Serious Sam 2 :
Concurs ''Dune' 1 The Second Encounter
Scrisori s o f t w a r e PlayBox Poof of Radiance-
> Programe utile r n r
••...

Commandos 2 :
1fiiţUt*!J*ft*i#irch^#nţ#r Men of Courage
Efecte speciale
•O-lf-kt *Ji^ ^MhUiSFJ tfH- L» '«tai NetWork Magic ahd Mayhem:
> Piug-in-uri ,i pareu The A r t of Magik
de d i s t r a c ţ î Red Faction
* •* im

Avanp
Vizionari în lumea ănge
Yuri's Revenge
Toon Boom Studio efectelor speciale

Black News :

Black Maii .
Black View
Arx Fatalis
Galerii X t r e m e
Noi t a r i f e p e n t r u i n t e r n e t A r a t a c i u d a t d a r s u n a f o a r t e b i n e
ROMTELECOM a publicat noile
tarife pentru telefonie şi acces Nokia a lansat un nou concept prin 5510: teiefon, radio, player mp3 şi communicator.
special Internet. Astfel, m
mesajele la fel de repede cum le
condiţiile în care un impuls va
gândeşti".
costa 640 lei, accesul special
Avantajele majore ale Lui 5510 vin
Internet este taxat astfel: de luni INJDKIA
1000.06 însă din partea de entertaininent unde
până vineri intre
7:00 - 16:00 1imp./160 sec, 00060 cei 64Mb cu care telefonul este dotat
16:00 - 22:00 1imp./240 sec, 00000 pot stoca până la 2 ore de muzică în
format AAC sau MP3 iar software-ul
22:00 - 7:00 1imp./6GQ sec.
Sîmbăta, duminica si sărbătorile
N O K I A 000 inclus îţi permite copierea directă a
CD-urilor cu muzică pe telefon. Dacă
legale diferenţa este că tariful din
muzica ta nu este însă suficientă, 5510
timpul zilei (7:00-22:00) este de
vine dotat cu Radio FM la care poţi
1imp./48Q sec.
asculta posturile tale favorite. Şi,
parcă nefiind suficient, Nokia oferă 5
jocuri care pot fi abordate în paralel
Sunând cât se poate de surprinzător, entertainment-ului cu o comunicare
* Update ia Messenger cu ascutatul muzicii: Bumper, Space
ultimul motto Nokia este "Looks foarte avansată creează premisele
î n a i n t e d e lansare impact, Snake ll Pairs II şi Bantumi.
T
weird. Sound's great". Senzaţia de pentru un telefon de succes.
Toate aceste facilităţi la un loc
Microsoft a afirmat că are deja un weird" ii aparţine astfel celui mai
rr
Aspectul "weird" al telefonului cântăresc circa 155 de grame iar alte
update pentru noua versiune încă recent telefon venit de la Nokia: 5510, este în primul rând dat de tastatura date tehnice scot în evidenţă un timp
nelansată a Microsoft Messenger. ce reprezintă pasul marii companii completă folosită (model qwerty) şi de standby cuprins între 55 şi 260 de
Acesta va fi disponibil ca download înspre noua eră digitală. Mica minune plasarea ei pe întreaga suprafaţă a ore şi un timp de utilizare cuprins
cu dimensiuni de 1MB si va aduce la un loc o serie de facilităţi, telefonului datorită unui număr mult între 2.30 ore şi 4.30 ore. 5510
permite utilizatorilor să comunice abordate până acum separat de mai ridicat de taste. Utilitatea ei este urmează a apărea în 2 culori: roşu şi
PC-to-telephone. Noua versiune de diferiţi producători şi încearcă să se justificată de mesageria îmbunătăţită albastru.
Messenger va fi inclusă în WinXR transforme intr-un mini-communicator şi de prezenţa opţiunii WAP, Nokia
de buzunar Mai mult, îmbinarea anunţând că "acum poţi să îţi scrii www.nokia.com

* O n o u ă pagină p e n t r u
guvernu! nostru
E - m a i l - u l a i m p l i n i t 30 d e a n i Primul iSP
care îţi taie ţesătura
Dar n i m e n i n u m a i ş t i e c i n e a î n c e p u t * Ce-o să ajungă să ne mai
taie in curând?
Pe 2 octombrie, e-mail-ul a împlinit 30 de Pentru prima oară, un fSP a
ani, dar spre deosebire de telefon sau început să le taie Legătura
utilizatorilor care sunt
telegraf, nimeni nu îşi mai aduce aminte
-»-*-E descoperiţi ca fiind infectaţi
care a fost primul mesaj. "N-am nici ce-a cu un virus cunoscut.
t Jjfc F rP-*J • - -- • • • - • u~m rWi- I • »4J mai mică idee care a fost primul mesaj", Telewest din Marea Britante,
declară Ray Tomlinson,"părintele" a început sâ aplice această
Cabinetul Primului Ministru Adrian măsura extremă pe utiliza­
Năstase ne anunţă că din e-maîl-ului. "S~ar putea să fi fost primul
torii infectaţi cu "viermele"
8 octombrie Guvernul României rând din discursul lui Lincoln la Gettysburg, Nimda, afirmând că li se
are o nouă pagină de web, la dar nu îmi amintesc cu certitudine. Tot ce pare rezonabil să facă tot
ştiu este că era scris cu majuscule. înainte posibilul ca restul utilizato­
adresa www.gov.ro, sau alternativ rilor să nu fie infectaţi la
la www.guv.ro. Să sperăm că ca Tomlinson să inventeze programele de
rândul Ion Experţii afirmă că
această pagină nu va avea soarta e-mail mai existau şi alte modalităţi de a această metodă de
celorlalte pagini româneşti transmite un mesaj, dar doar pe acelaşi carantină nu este ilegală,
oficiale, eficienţa hackerilor calculator Ray Tomlinson a fost primul care atâta timp cât abonaţii sunt
au creat un sistem funcţional şi în reţea, în avertizaţi in privinţa motivu­
români fiind cunoscută. lui întreruperii serviciilor.
anut 1971.
i

INTE
Ştiri

Muzica liberalizata îl pe
internet M u z i c a l e g a l a p e I n t e r n e t
Industria de înregistrări a • Noi pachete Internet
ajuns La un acord cu Cypress Hilt îşi lansează albumul punând o melodie pe Internet O nouă ofertă de la Connex şî Xnet
creatorii de muzică si cu XNET a lansat în cadrul TJB
casele de discuri pentru Foarte populara formaţie Cypress HUI a găsit
pachetul XNET Dial Up Gold, al
posibilitatea disponibilităţii o modalitate mai originală decât alte vedete
muzicii produse de aceştia si cărui avantaj principal este
pentru a-si promova ultimul album, "STONED
pe Internet. Anunţul făcut reducerea timpului de conectare
pe data de 9 Octombrie RAIDERS". Astfel, spre deosebire de MetaUica
pentru cei care îl folosesc, prin
netezeşte drumul a două ce nu a permis ca melodiile sale să se afle pe
folosirea unor numere de telefon
companii de distribuţie de Internet, cunoscuţii raperi au decis ca primul
muzică pe Internet ce se vor dedicate. Dial-up Gold va fi
single de pe acest album să fie distribuit
lansa la sfârşitul acestui an. disponibil în două pachete: XNET
gratuit pe Internet, fiind astfel a doua melodie
înţelegerea stabilită permite Hobby, cu 10 ore de conectare
membrilor RIAA [Recording disponibilă pe site-ul formaţiei. "Lownder' ţi
incluse şi XNET Addict, cu acces
Industry Association of "Trouble ' sunt cele două melodii care vor
T

nelimitat. Tot la TIB, XNET a


America) licenţierea oricărei
forma single-ul Doublc A-sidc al formaţiei. lansat două noi pachete de servicii
melodii deţinute de Harry
Fox Agency. HFA, un Melodiile pot fi ascultate pe site-ul oficial de găzduire: Standard ţi Business.
subsidiar al National Music Cypresshill, unde pot fi găsite şi informaţii
Publishers' Association despre albumul pe care vor figura ca invitaţi
reprezintă 27.000 de case Method Man, Redman, MC Ren, Kurupt,
de discuri, ce la rândul lor
reprezintă interesele a peste Fear Factory şi Downset. • Microsoft versus Yahoo
160.000 de compozitori. www.cypresshill.com Trecând peste foarte popularul
renume al site-ului Yahoo,
Microsoft a anunţat că l-a depăşit
J n f b s - a d o v e d i t u n f l a s c a pe acesta în popularitate cu
propriul său serviciu, MSN.
Un sfert din înregistrări sunt falsificate
Microsoft pretinde că beneficiază
lansarea noului model de domeniu .info a fost iniţial de o cifră de 32 de milioane de
atent gestionată de Afilias, companie desemnată să vizitatori în timp ce Yahoo are
conducă acest proces. Avocaţii care au verificat însă cele numai 29 de milioane. Pe de altă
peste 11.000 de înregistrări de numere generice ce doresc parte, reprezentanţii Yahoo spun
să folosească domeniul .info au descoperit că înregistrarea că cifrele Microsoft sunt umflate
a circa un sfert din acestea sunt contrafăcute, iniţial artificial datorita noului serviciu
restrâns numai pentru firme, procesul de înregistrare al sau au solicitat mai multe domenii cu dovada pentru un de redirectare din Internet
domeniilor .info presupunea oferirea de către cei ce singur nume. Toţi aceşti solicitanţi au primit domeniile pe Explorer. Specialiştii acestui
făceau cererea dovezii că deţineau drepturile asupra care probabil le vor vinde în scurt timp pentru un profit domeniu spun însă că pentru
domeniilor solicitate. Multe din aceste cereri erau însoţite substanţial. Imaginaţî-vă ce trafic ar aduce site-uri ca popularitatea unui site este
de dovezi eu'berate în 2040, dovezi falsificate pur ţi simplu www.news.info, www.visa.info si aţa mai departe. relevant timpul petrecut de
vizitatori ţi nu numărul lor.

Microsoft \a gheata
- MSN împreună cu NHL
P r o f e s o r i i c o n d a m n a In t e m e t u l
în continua sa luptă pentru • Yahoo rămâne fără nume?
Aceştia spun că I n t e r n e t u l g e n e r e a z ă c o m o d i t a t e si g â n d i r e î n c e t i n i t ă
supremaţia pe web P Neaşteptat cum unul dintre cele
Microsoft a realizat Continua evoluţie a Internetului, a în permanenţă. Toate informaţiile, spune ea, mai populare portaluri din lume
performanta de a deveni accesului în interiorul şcolilor şî noile sunt la un click distanţă, metodele
reprezentantul oficial pe este dat în judecată de un
metode de studiu bazate pe Internet tind să convenţionale de învăţare unde elevul australian. Actorul de comedie
Internet al National Hockey
League (campionatul facă copiii maî leneşi ţ i , în paralel, să le trebuia să memoreze multe informaţii şi să Yahoo Serious, cunoscut pentru
naţional de hockey al scadă capacitatea creierului de a reţine îşi antreneze astfel memoria fiind de multe rolul din filmul "Young Einstein", a
Statelor Unite). Pe lângă informaţii. Aceasta este una dintre ori marginalizate. Discursul ei vine in dat în judecată Yahoo, considerând
posibilitatea de acces afirmaţiile unui cunoscut lector in contradicţie cu măsurile luate în occident
instantanee la toate că numele folosit de acesta
serviciile NHL corn, psihologie, D-na Dr. Susan Blackmore de la şi în deosebi în Anglia unde calculatoarele beneficiază de o nejustificată
utilizatorii MSN au acum Universitatea West of England din Bristol, Si Internet-ul sunt o prioritate pentru ţcolî. popularitate de pe urma sa.
posibilitatea sa asculte live într-o recentă dezbatere, ea a susţinut că Anglia are setat un nivel de 1 calculator la Avocatul lui Serious, consideră că
aproape fiecare meci e-learning-ul, acum foarte La modă în ţările 7 elevi în cadrul liceului şi 1 la 11 pentru
desfăşurat în campionat si in actorul avea o deosebită
occidentale (necunoscut la noi) porneşte de şcoli. Mai mult, 20% dintre unităţile de popularitate mondială cu mult
playoff.
la principiul că elevul nu trebuie să mai învăţământ trebuie să beneficieze în cel mai înaintea portalului.
memoreze informaţia, Internetul funcţionând scurt timp de acces internet în bandă largă.
Diamantele strălucesc mai ca o mare bază de date la care el are acces
bine pe Internet www.guardian.co.uk
• Preturile sunt relativ mici . Windows 2000 vs XP
Cumpărăturile pe Internet Un recent studiu arată că noile
incep si la noi să fie viabile H a c k e r i i p o t f i c o n s i d e r a ţ i t e r o r i ş t i facilităţi pentru internet ale lui
insă în străinătate au ajuns
la alte nivele. Cele mai Reglementare a Congresului din Statele Unite WindowsXP nu impresionează mulţi
avantajoase cumpărături se directori de companii. 55% din cei
fac astfel pentru diamante Conform prevederilor noului Act Antiterorism
chestionaţi nu vor efectua un
unde preţul unui astfel de discutat în Congresul american, termenul de
produs este substanţial "ftacker" ar putea fi asimilat conceptului maî larg upgrade în timp ce 25% nu s-au
redus fată de preţul de | de terorist. Proiectul de lege recomandă ca decis. Problema este dată de
magazin. Motivele par a fi procesul de update spre Windows
j intrucţîunîle neavenite pe servere şi calculatoare
costurile de funcţionare ca
Si posibilitatea de a obţine izolate să fie socotite drept terorism. Grupurile de 2000 desfăşurat de abia acum şi
preţuri foarte bune în urma ) lobby pentru libertăţile online fac presiuni asupra situaţia financiară ce nu le
licitaţiilor organizate. guvernului pentru revizuirea formulărilor din act. permite noi investiţii majore.
Staţii radio
X p l r j r e r X t r e m

Ghidul tău offline pentru optimizarea navigării online

Recomandări pe categorii

www.shortnews.com
0 sursă sigură de noutăţi şî amuzament, acest site foloseşte o formulă deosebită
de management: reporterii sunt surferi ca oricare alţii ce primesc puncte pentru
ştirile care le aduc în funcţie de noutate, calitatea redactării şi interesul pe care
Este un post de muzică din Colorado
îl prezintă. Odată ce vă înregistraţi puteţi să vă personalizaţi domeniile din care
Springs, care transmite in direct muzică
să primiţi ştiri, puteţi să acordaţi note pentru ştiri sau puteţi să căutaţi la rândul
rock de calitate. Dîrt păcate calitatea
vostru informaţii interesante pe care să le trimiteţi.
transmisiei nu este tocmai
excelentă, Streaming-ul se face pe
tehnologia Media Player, jwww.pchardware.ro
Ş Un site cu dublă dedicaţie, pentru piaţa românească dar şi internaţională, PC
| $ l i § 95"- hUp;//www,oldies95.com/
/ Hardware.ro pune la dispoziţia surferilor ştiri de ultimă oră din domeniu, analiză
rfe I

TTVtfl ^ şi evaluare de componente, download-uri utile, toate într-un layout bine pus la
punct şi in limba română. O problemă ar fi că pe partea de download sunt
[mifllHWITu-J Oldks WtasMarnint! prezente doar link-uri către programe. Informaţiile şi testele de o calitate
A deosebită sunt un motiv pentru a-L include in favorites.

www.auran.com
Vp* IM
. .. 4#
Dacă v-aţi întrebat ce s-a întâmplat cu Genesis 3D, engine-ul freeware pe care 11
prezentam acum câteva numere, ei bine, el s-a transformat în ceva şî maî
Pentru cei ce iubesc muzica mai veche
spectaculos, cu nume de cod Auran Project, prescurtat Auran Jet. Auran este o
există Oldies 95, care a câştigat titlul
! companie de renume, care finanţează realizarea de jocuri şi are o comunitate ce
de staţia Oldies a anului. Beatles, • — -h _,•teh bri | ,*j
A | m- ^Ihm

h^B •• • M + J- * —r Fv•'ir•»•
••••-
- - • L U

poartă numele de Auran Planet. Aproape 10,000 de membri şi 3 proiecte


Abba, Modern Talking şi mulţi aîţii vă "TT w • -•• •i
importante in desfăşurare garantează că ceva interesant se întâmplă.
vor însoţi preumblările online.
1

Staţii de televiziune. www.gamasutra.com


Nu tocmai un site de jocuri obişnuit, Gamasutra priveşte lumea entertainment-
" 1
w J • •- • f .11 _ j " »- uLui digital din punctul de vedere al programatorilor şi game-designerilor. Dacă
U. b - - •'
I L +. km

vreţi să aflaţi ce se ascunde dincolo de suprafaţa jocului favorit, vizitarea acestui


site este imperativă. Inteligenţă artificială, randare volumetrică real-time,
animaţie procedurală sunt termeni pe care îi veţi auzi destul de des. Vizite dese
sunt recomandate în special dacă vreţi să activaţi în domeniu.
••l T I-\

| www.dogs.ro
Dogs.ro este sîte-ul Asociaţiei Chinologice din Municipiul Bucureşti, unde puteţi
.• _
iH pa r H ••• u găsi o mulţime de informaţii interesante despre creşterea câinilor. Asta dacă aveţi
Este un canal TV strearning ce emite
unul. Dacă l-aţi pierdut puteţi da anunţ şi puteţi spera că cineva il va găsi. Dacă
live 24 de ore din 24 cu un grad ridicat
nu, găsiţi zeci de anunţuri care vă oferă pui spre cumpărare sau adopţie.
de interactivitate. Trebuie să vă
De asemenea, există documente despre singura rasă românească atestată:
înregistraţi pentru a putea accesa ciobănescul mioritic.
fluxul video, însă înregistrarea este
gratuită.
Cu şi d e s p r e bannere
_ _ - — _ - - . _•

1 ^Hl The keychoiu hroaihalyz&r


Get t a n g i t a lesson jmu* gon'll never forje f.

Un motiv serios să nu pleci beat ia d r u m 0 Secţie de neuitat

Am dat din întâmplare peste acest banner pe un site Un banner care te face să te opreşti din broWşing şi să ]
oarecare din reţeaua Lycos, probabil impus de webmaster rămâi cu ochii lipiţi de ecran, aşteptând continuarea care j
în schimbul găzduirii gratuite a site-ului. După ce anunţă este oarecum previzibilă pentru persoanele majore. |
că John a vizitat cam multe baruri în drum spre casă, ni-t Un adult shop online. Dar modul în care sunt speculate j
Este uh post pay-per-view, care vă
arată pe John intrând ta închisoare. De ce oare? Poate aşteptările imprimate de societate în subconştientul
oferă numeroase filme pentru doar
pentru că John a condus In stare de ebrietate? Nu-î nimic. oricărui bărbat (mitul profesoarei sadice, dar în acelaşi
4.95$ pe lună sau per film. Oacâ vă
timp atrăgătoare), plus sexualitatea brută a imaginii şi
[ De-acum înainte există o soluţie pentru această problemă.
]

interesează, puteţi profita de oferta


tensiunea pe care o generează au făcut ca acest banner: j
de a urmări un film gratuit. Este ! John poate folosi brelocul care iţi indică concentraţia de
să iasă pe locul întâi la un concurs de gen organizat în j
recomandată o legătură prin DSL, alcool din sânge, sau pe cea de sânge In alcool. Oricum,
modem de cablu sau satelit. i1. faţa lui John face toţi banii. i

f.
• i

10!
De la cititori p e n t r u cititori Initiaţiva lunii

www.anticariatonline.ro www.publish.csiro.au/cyberscience/helix/TH65/

holoworId.com
A n t i c a r i a t O n I i n e . c o m
* Din* vertţ

RKfJW££ Vnur 0*w Kc^grryr*

PrrirtrUVn for ţ C V GrctţL CWJ W O r t u A « « i • . V HrrT


H I.A-n aîi*

JT I>Hcn Io The taîe ii

J- ' • L gut-cti,frrttoenţpolicai
ujd Mbch mort.

Propuneri
HMMWMH www.showdown. ro
Site-ui ne-a fost recomandat de Luca Petre, din Dan Tomescu din Piteşti pretinde că de aici a
învăţat cum să facă holograme cu compasul. Am Un site demonstrativ al unei echipe de
Bucureşti. Dacâ aveţi nevoie de o carte, nu mai
decis să îl credem pe cuvânt, deşi ipoteza web-designeri construit în Flash. Dacă vă aruncaţi un
e nevoie să vă duceţi să o căutaţi pe treptele de
depăşeşte chiar şi un hibrid între McGyver şî Fox ochi in pagina de prezentare a echipei, câteva nume
la Universitate sau prin rafturi prăfuite, e de
Mulder. Procedeul pare simplu, dar nu ne-am o să vă sară cu siguranţa in ochi, mai ales cel al lui
ajuns să vizitaţi această pagină. Comanda se
încumetat să îl încercăm, marea majoritate Andrei Fântână (fost redactor şef al revistei Game
face online, se verifică prin e-mail şî cartea se
dintre noi având o ură reprimată pentru desenul Over) pe partea de music/sound.
trimite prin poştă. Ce este interesant este că
astfel cărţile devin disponibile în toată ţara. tehnic încă din şcoala generală. Recomandăm Pe lângă muzica ce te trimite cu gândul la
Cum majoritatea sunt într-un singur exemplar, însă activitatea pentru timpul liber şi apreciem Millenium, dar păstrează şi o aromă subtilă de
există şi posibilitatea de a rezerva un anumit că citirea tuturor materialelor despre holograme cyberspace, am mai apreciat "Manifesto"-ul
titlu pentru cumpărare ulterioară. Minusurile: şi holografie nu poate strica nimănui, introductiv. Dacă îl citiţi o să înţelegeţi motivele, iar
preturile sunt cam prea piperate iar greşelile de (www. h oloworld. corn, grafica este în ton cu restul elementelor, aerisită şi
ortografie abundă. colorată intens. Merită toată stima şi privirile
http://www,amascixom/amateur/holo3.txt, etc)
voastre.

Navigare la î n t î m p l a r e

în căutarea inteligenţei artificiale


wvvw. k u r z w e i i . n e t
Alături de Craig Reynolds, Ray Kurzweii este unul viziunea lui Kurzweii asupra modului în care ar trebui
dintre marile nume din domeniul inteligenţei să se facă navigarea pe un site, £1 insistă că este mai
artificiale. Acesta este site-ul său oficial, unde o inteligentă şi intuitivă, însă pe mine m-a debusolat
puteţi găsi pe Ramona, un agent relativ autonom, dar total din primele 30 de secunde. Articolele insă sunt o
cu o inteligenţă limitată la oferirea de informaţii cu adevărată mină de informaţii şi prevestitoare de
privire la site. Ramona este pusă în mişcare de vremuri interesante. Dacâ Ray Kurzweii este măcar pe
pluginul LiveFX şi ştie chiar şi să vorbească. jumătate la fel de vizionar ca Jules Verne, viitorul
De asemenea, puteţi încerca The Srain, care este sună bine. Oarecum.

Om'.fi""*.*•* VT Muzeul invenţiilor antice


v\* :*I4

http:/Awvw.sm
3fe W
' * H ** • D —
^ *• • hp
-p m x> f-M twm din
Ştiaţi că prima baterie s-a inventat cândva prin anii are nici o aplicaţie practică. Replici cat mai
WPiKrh^riHii'jiivwwi**!. t>k*'*iriMiw V~A 250 î.e.n.? Vă imaginaţi cum putea să arate? Dacă nu, asemănătoare cu putinţă pentru fiecare obiect au fost
puteţi vedea in acest muzeu original de la construite de profesori pentru fiecare invenţie şi pot
Universitatea Smithsonian din Statele Unite. Veţi fi fi admirate în fotografii. Puteţi citi povestea
surprinşi să aflaţi că un motor cu aburi funcţional a arbaletei, a catapultei, a primului război de ţesut sau
existat încă din 100 CE, fiind inventat de Heron din a primei maşini de codificare a unui mesaj, a
Alexandria. Paradoxal, acesta nu l-a considerat abacului, a maşinii de produs tunete sau a dulapului
altceva decât o jucărie originală, considerând câ nu care se mişca de unul singur.

publicităţii în imagini
wvvw.adflip-com
Acum câteva numere vă pomeneam de Geographic, Automobile, Photoplay, National
www.adcritic.com, site-ul unde puteţi vedea ctip-uri Lampoon, etc Toate acestea sunt organizate pe
publicitare celebre, amuzante sau care demonstrează diverse criterii: după anul de apariţie, după
un talent demn de o cauză mai bună. AdFlip este publicaţia în care au apărut, după domeniul pe care
corespondentul său pentru lumea presei scrise. Din îl acoperă. Printre ele veţi descoperi imagini
1950 şi până in 1990, găsiţi aici cele mai interesante publicitare celebre la vremea lor, amuzante,
reclame apărute în revistele şi ziarele cunoscute de incitante şi la o calitate suficient de bună încât să le
pe piaţa americană: Vanity Fair, Playboy, National puteţi folosi ca wallpaper.

11
• r t a l u l

d e _ D r i m i r e a

Tip articol: Prezentare - Redactor: Adrian Dorobâţ

e cele mai multe ori, el s-a impus pe piaţă şi a impus


_ D P S a
Cearcă
ina c a r e s e totodată şi pagina web ca unitate Portal cu facilităţi multimedia
implicit când porniţi browserul standard minimală a site-urilor web.
vostru preferat de web este un In Evul Mediu informatic,
portal. Asta dacâ nu cumva aţi cândva în toamna tui 1993, doi
corespunzătoare. Upload-ul
schimbat setările implicite, fie studenţi la Stanford Unîversîty, Jerry
şi download-ul merg
pentru că faceţi parte din categoria Yang şî David Filo lucrau la proiectul excelent, cel puţin acum în
care preferă ca primul lor pas în unui catalog al site-urilor web, în primele zile de la lansare: o
explorare să fie o pagină albă, fie care acestea erau aşezate pe melodie de 5 MB durează
pentru că aţi optat pentru o altă categorii şi asociate unor cuvinte *+* - - n mt py--*. mm între 5 şi 7 minute pentru a
r -T-. ******
pagină decât cea default. cheie. Odată finalizat, el a devenit pi fi transferată. Programarea
Portalul web a devenit deja un foarte popular sub numele de "Jerry !2> albumului de p02e are totuşi
M M I *VWJ»l JIKîl -M
concept uzual în limbajul Yang s Guide to WWW". S-ar putea
h unele probleme, erori
utilizatorilor de Internet, însă spune că acesta a fost primul motor ciudate apărând la upload la
definirea lui nu este atât de simplă de căutare, însă el a devenit search primele două încercări iar
pe cât pare, pentru că noi engine profesional abia după ce navigarea prin album ar
4* irjF'Jh
putea suferi unele
semnificaţii î se adaugă pe zi ce investitorii au devenit interesaţi şi o
îmbunătăţiri. Site-ul este
trece, ajungând un subiect destul de întreagă companie s-a format în Nou lansatul portal al Flamingo Media
încă în faza de testare,
complex. Aşa câ să o luăm ca spatele catalogului web, pe numele vine cu o ofertă atractivă: 10 MB pentru
finalizarea urmând a fi
întotdeauna de la începutul ei Yahoo!, in 1996, Yahoo! valora a-ţi stoca fotografiile favorite şi 30 MB
realizată în scurt timp.
începuturilor. 300 de milioane de dolari. în pentru MP3-urile preferate. Există şi
Oferta XpEore este una
momentul actual, compania hosting gratuit pentru contul de rnail,
originală pe piaţa noastră
dar nu şi pentru sîte-uri. Acestea pot fi
Perioada antică valorează peste 80 de miliarde. Tot şi merită luata în
hostate şi realizate de echipa Flamingo
Undeva in preistorie, serviciile de dolari. Să mai zică cineva că considerare.
Media contra unor tarife
dîal-up, care la momentul respectiv portalurile nu sunt o afacere
desemnau tot ce nu era Internet profitabilă.
(small bulletin board servîces Chiar dacâ se potriveşte cu
(BBS-uri) sau reţele gen CompuServe definiţia actuală a termenului P o r t a l u r i r o m â n e ş t i
şi America Online ia începuturi) au "portal", Yahoo! nu a fost denumit
devenit perimate. Momentul portal de atunci. Conceptul a
coincide oarecum cu lansarea primei început să fie utilizat la un moment Un portal cu numeroase feature-urî:
versiuni stabile de Netscape, bazată dat pentru toate megasite-urile pe timpul probabil, cursul valutar, cele
pe browserul Mosaic programat de care surferii le foloseau ca punct de mai recente ştiri şi muîte altele»
faimosul (pe vremea respectivă) plecare (denumit uneori şi "entry Conţine şi unul dintre cele mai
National Center for Supercomputing point"), pentru că site-urile vizitate sîte-uri de licitaţii online
Applications. Fiind distribuit gratuit, respective depăşiseră demult din România, Bursa ROL.ro.
stadiul de motor de căutare {search
engine), înglobând mult mai multe
servicii decât un simplu search. Cu www.kappa.
G o o g l e toate acestea, motoarele de căutare fi S-ar putea să mă înşel, însă
au rămas un element esenţial, Kappa.ro este "cel mai bătrân"
m#a
portal din România, afiliat un ISP
K M M*\ * www m

OKI*;
definitoriu chiar, al portalurilor.
rU
I V L-
cu vechime şi experienţă.
T^iî 1
hHfF «tF. f--t I III I I F* »F . _.
Puteţi obţine o adresă de mail
internetul Contemporan
• ••• . -m- Hi—J- r -• i-. ţfi

gratuită ŞT găzduire web contra cost


Mişcările de trupe de pe frontul
r
T- J
motoarelor de căutare/portale
incipiente au fost numeroase. Au
apărut Excite, Altavista, Lycos, www.portal.r
Magellan, Infoseek, Go2Net. Au Remarc prezenţa reţetelor culinare
In momentul de faţă i şî a cărţilor poştale. în rest, acelaşi
- ' • dispărut Silicon Investor şî Raging
\J P P U ' \J M 111 t t 1 IN U > Butl, primul înglobat de Go2Net, al amestec de informaţii, index de
L/L i IUI Ir + ţlllUr JM 1 doilea de Altavista. La început, site-uri şi motor de căutare.
populare motoare de Interesantă este prezenţa
toate acestea trebuiau să plătească
căutare pe Internet. materialelor in-house: reportaje,
spaţiu de reclamă in pagina de start
ştiri, precum şi posibilitatea
Netscape, pentru că oamenii nu
de achiziţionare a CD-uiui Portal.ro,
ştiau ce este un search engine sau care permite navigarea pe Internet
un portal şi site-urile respective offline, având un cache cu site-urile
(umH jocurilor trebuiau să ajungă cumva româneşti importante.
telefon, adrese, oferte de servicii şi
W TAGHeuer multe altele, MSNBC a cumpărat Primul şi singurul portal mobil
motoruL de căutare Snap, Infoseek a
fost achiziţionat de Disney şi aşa mai - •.
w. myx.net
departe.
•PJ.^m SinHut: în ziua de astăzi, un portal oferă cât şi offtine, downloadând
IAU
KEJJMrtEHKl pe lângă clasicul motor de căutare o versiunea freeware. Connex
uri', jj IIKJ 1

mulţime de alte facilităţi: e-mail, intenţionează să adauge în


• Buf C&i
selecţie personalizată de ştiri, cursul curând facilităţi de m-cbrn-
valutar, timpul probabil, horoscop, merce {mobile commerce -
agenda zilei, managere de achiziţionarea de bunuri prin
Pro**» 5**<g *frtieW*rti
bookmark-uri, chat, forum, intermediul telefonului
mobil, costul acestora
e-shopping, cluburi care funcţionează
adâugându-se ia nota de la
imanii: ca reţele intranet virtuale. Mai nou, i _ _ _
: ! 7 _ ii:!'- \ sfârşitul lunii). Limita va fi
• HriW arrtu MW* V serviciile de bază sunt disponibile şi pe
• H - - - . • — - - - stabitită în jurul cifrei de
1

telefoanele mobile şi alte dispozitive


MP3.com, 50$, aşa că nu vă gândiţi că
wireless. Primu! portal mobil din România, MyX a vă veţi putea achiziţiona un
o sursă importantă de informare pentru
cei pasionaţi de muzica digitală care fost conceput pentru a putea fi accesat Lamborghini Diablo folosind
reuşeşte să rămână în limitele legalităţii Portaiuri şi portaluri fără nici o problemă şi de pe telefonul acest serviciu.
mobil. Portalul pune la dispoziţia
Conceptul de portal este complex şi MyX oferă un serviciu de
vizitatorilor ştiri naţionale şi
aplicabil în mai multe situaţii. De personalizare a conturilor
cunoscute. Din acest punct de vedere, internaţionale, ştiri sportive, meteo şi
aceea pot fi diferenţiate patru tipuri utilizatorilor care pot stabili
Netscape NetCenter poate fi anunţuri de job-uri. MyX păstrează
distincte de portaluri: mesajele şî astfel utilizatorii îşi pot ce tip de ştiri să le fie
considerat primul portal în adevăratul
a) portaluri orientate către personaliza o agendă de întâlniri. afişate când se conectează,
sens al cuvântului. în timp, mai toate
consumatori Totodată, portalul poate trimite ce domenii ale site-uluî să le
cele pomenite mai sus şi-au câştigat o
bj portaluri de corporaţie mail-urile primite in contul utilizat şi fie prezentate şi aranjarea
faimă considerabilă şi profitul ie-a acestora în pagină, cele mai
(Enterprise Resource Portals) horoscopul pe telefonul mobil.
permis să stea pe propriile picioare şi puţin interesante putând fi
c) portaluri aşa zis "verticale" sau Sunt găzduite printre altele jocul
să înglobeze şi mai multe companii sau dezactivate. Portalul a
vortals Prepelix, o variantă localizată a
să fie înglobate: Yahoo a cumpărat beneficiat de o campanie
d) portaluri B2B (business-to-business) Moorhun, un arcade produs de o firmă
Four11, o firmă gen "Pagini Aurii" care germană, care poate fi jucat atât online puternică de promovare.
îţi permitea să cauţi numere de

C u m p ă r ă A c u m s t v e t a v e a acces l a

t i m p de ceie m a t m i c i p r e ţ u r i :

/ o r ă n o a p t e a I n t r e orele 2 3 - 0 3 - s t

d u m i n i c a t o a t ă s l u a

/ o r ă 2-lua

O f e r t a e s t e v a l a b i l a ţ

d u p ă

4
o l a
î u n l c

2 0 0 1 C a u t ă Kard-ul Kappa. In:


- casieriile A s t r a l Kappa,
- M a g a z i n e l e : ( A t r a Pro Computers,
Best Computers, Muetca, Meaa Tmage
- reţelele: GlobalN£T, 6 S M Polnt,
/ / w w w
- benzinăriile S H £ U L ,
- Compania de U l b r ă r l l Bucureşti

3 2 e . e l . 9 9
Intrarea gratuita
Majoritatea ofertelor portalurilor sunt Printre primele portaluri româneşti
gratuite. Motivele gratuităţii iţi pot găsi o
explicaţie facilă in publicitatea online. însă w w w . h o m e . r o
mecanismul economic al portalurilor este mai Home.ro este unul dintre primele portaluri româneşti. Pentru a afla maî mutte despre ce înseamnă un por
complex decât atât. Modalităţile de a obţine tal, cum este el conceput si care este finalitatea sa, am stat de vorbă cu echipa home.ro
venituri folosite de portaluri erau până acum
trei-patru ani extrem de inovative. 0 bază de consumator de publicitate online.
utilizatori bine pusă la punct era la fel de Interviu cu dl.
valoroasă ca şi lichidităţile din bancă, in ziua lonuţ Tarcea, Care sunt sursele de finanţare? (procentual, cât
de azi, când vânzarea la mie a adreselor de Marketing Manager, Home.ro este investiţie, cât este reclamă, alte surse). Este
mail este o practică obişnuită, acest lucru nu rentabil proiectul?
mai este atât de surprinzător. Publicitatea I.T.: Home.ro este un portal al RDS, şi atâta timp cât
online este vârful evident al aisbergului: piaţa publicităţii online nu este îndeajuns de matură
în România pentru a putea furniza fondurile
.^P Cum se promovează un portal online? necesare susţinerii financiare de care Home.ro are
lonuţ Tarcea: Home.ro este deja un brand nevoie, RDS va fi cea care va investi în dezvoltarea
^ i - i ^ t r fnmft ta* binecunoscut în Internetul românesc. E foarte sa. Trendul crescător al acestei pieţe ne face să
Soi ita u » hr r« important serviciul pe care îl oferi, iar Home.ro oferă credem că momentul în care piaţa se va consolida
câteva servicii de bază în Internetul românesc, de este destul de apropiat. în ceea ce priveşte ROS,
btaUnuJ - Ai- YMJLm * Sam d nume de domenii atractive şî în plus a beneficiat de rentabilitatea Home.ro nu priveşte atât aspectul
Aar AMU — .'JI dtU ^»flf Imd Iimfii Mv rkwr^*" tru isc: '4iAu avantajul primului portal care oferă aceste servicii în financiar cât mai ales pe cel al mediului propice
Curta >^M ' ^ J C ^ J U J 'JUEUMI Mii iliflici Uuiuua Ciu-cjif btfkJtfjob aau mod gratuit. Online, ne-arn axat maî mult pe transmiterii informaţiei cu privire ta noile servicii pe
[-, n« N«wi
promovarea internă a diferitelor secţiuni ale care RDS le oferă sau le va oferi în viitor şi pe cel al
portalului. Există şi promovare prin bannere pe imaginii, creată în urma faptului că suntem o firmă
i wt ia:*M •firtH.^ !tA4* ?* "ASm L*fi site-urile partenere sau cross promotion cu celelalte care prin dezvoltarea portalului contribuim la
im servicii ale RDS - RDS Link, iPFax. însă promovarea dezvoltarea Internetului românesc, oferind conţinut
Ntw»* Media
fui', jTilUL^JUtMlUlZ Home.ro s-a făcut mai mult prin media tradiţională, şi servicii gratuite de care utilizatorii români au
Ricr*|bon i Spoti prin pliante distribuite la târgurile de tehnologia nevoie. Pentru noi Home.ro este rentabil.
j^ijU, Turti AHJE A. IucA^-m
informaţiei, sau prin articole sau machete publicitare
W K Î H DVD «Ttfti. rLO !«U f**l.
Air ib^fnci- uiHj^nash in revistele adresate publicului nostru ţintă. Oferind
V Curibdi • ta serviciile enumerate mai sus, profilul utilizatorului
•r
Enttrtilnjpim Scltnc* portalului Home.ro este stabilit ca fiind un tânăr din m i z e a z ă pe
frjj [ F •• • ^ -r . K, — ,» tJ.pftU
mediul urban cu studii cel puţin medii, are calculator
Tiuiţi români.
4 .J l
I L.
personal de mai mult de 2 ani şî are o vechime pe
Yahoo este cel mai Internet de aproximativ 2 ani şi îl accesează mai mult
cunoscut portal Werldwld. Daimry
de 4 ore săptămânal, in principal de acasă.
străin. Faima sa se nai
datorează in
MMpill
principal foarte Ce procent din câştiguri merge către
reuşitului serviciu m
publicitate?
4 >. • -

CM

de maîl. I.Ţ.: Procentul este relativ mic. Lucrurile însă nu vor "rtV |M>

rămâne la acest nivel, aşa cum spunea colegul meu, fir#TM *T ?Mţ n
uu
PA*

Altavista - fostul rege imn


intenţionăm să ne implicăm activ în dezvoltarea ^ - r * L.V l-fur ^U.-. Lsx.nr J H a !

al motoarelor de căutare
pieţei de publicitate online, prin educarea pieţei, licori •
vio »,m - cm
prin promovarea unor campanii de calitate în cadrul to« îmi S3«T

venituri din bannere plătite la mia de afişări, Home.ro şi a celorlalte site-uri pe care RDS le deţine, fir fjit
după cum aţi putut citi în numărul trecut, şi prin transformarea dintr-un suport al publicităţii
venituri din publicitatea trimisă în căsuţa de online, ceea ce Home.ro este acum, într-un
maîl a utilizatorilor, dacâ aceştia sunt de
acord să o primească, venituri bazate pe r
Despre problemele de ordin tehnic privind există limite de trafic per utilizator, dar există o
plasarea avantajoasă a anumitor firme în
portalul Home.ro ne-a vorbit dl. Bogdan Surdu, limită pentru mărimea fişierelor, de 500KB, pentru a
paginile cu rezultate ale motoarelor de
Departament Tehnic, Home.ro preveni schimburile de soft-uri piratate.
căutare, etc.
Utilizatorii reprezintă informaţii şi
Care este traficul ziinîc? Care este lăţimea de Cum se verifică dacă utilizatorii încalcă
reprezintă potenţiali cumpărători. Lupta
bandâ dedicată portalului? regulile din agreementul acceptat la debut?
pentru dirijarea lor este acerbă, dar
Bogdan Surdu: Numai prin legătura externă Home.ro B-S,: Orice reclamaţie este verificată şi dacă nu se
paradoxal, discretă. Intitulate de experţi
face zilnic aproximativ 8Gb/in şi 70Gb/out. Dacâ îndeplinesc condiţiile din agreement site-ul este
"portal v/ars", conflictele se desfăşoară dincolo
adăugăm traficul făcut pe legăturile locale, ajungem blocat. Există programe ce generează top-uri cu
de ecran, în lumea rece a comerţului
la un trafic de 14Gb/în şi aproximativ 150Gb/out- site-urile cete mai accesate, fişierele cele mai
electronic şi au ca miză ochii voştri. Chiar
Home.ro are alocat un canal de tMbps {real are 256, accesate, iar aceste site-uri sunt verificate.
dacă doar la figurat.
dar cu alocarea dinamică ajunge la cifre destul de
Ca orice afacere, portalurile au trecut
mari}. Au existat probleme majore in derularea
prin faze de boom economic şi faze de criză.
serviciilor (hackeri, DOS attacks)? Cum au fost ele
Dar adaptabilitatea şi inventivitatea sunt
Cât spaţiu este dedicat site-urilor utilizatorilor? depăşite?
caracteristici impuse de mediu care le-au
Ce se întâmplă când se ating limitele acestui spaţiu? B.S.: Există încercări de brute-force non-stop
salvat întotdeauna de ia prăbuşirea totală. Şi
B.S.: Fiecare utilizator are alocaţi 15Mb (10Mb (încercarea de a găsi parola unui cont prin testarea
sumele vehiculate în războaiele portalurilor
pentru web şi 5Mb pentru email). Când spaţiul se parolelor), ftood-uri de maîl, dar din fericire pentru
stau mărturie că în final cunoaşterea
umple utilizatorul nu mai poate primi e-mail-uri (dar unele atacuri există şî rezolvări (filtrarea adreselor
înseamnă putere. Sau că cine ştie câştigă,
primeşte atenţionări cum că spaţiul este plin şi câ sursă, limitarea numărului de login-uri/interval de
cum spune românul.
anumite mesaje nu i-au fost stocate in mailbox). Nu timp, e t c ) .

14
M C & C D M E D I

M u l t i p l i c a r e i n d u s t r i a l ă \ .

d e C D - u r i ş i C D R O M - u r i \

R e a l i z ă r i C D - u r i p e r s o n a l i z a t e

ş i c ă r ţ i d e v i z i t ă p e C D

• M u l t i p l i c a r e D V D , c a s e t e v i d e o , c a s e t e a u d i o

I m p r i m a r e O F F S E T i m a g i n e s i m i l a r ă u n e i f o t o g r a f i i

• P r o d u c ţ i e f i l m e o f f s e t

• D e s i g n

M C & C D M E D I A s . r . k , B u c u r e ş t i , B d . C o r n e l i t r C o p o s u 5/6 TelVFax: 3 2 0 0 2 9 2


Splaiul i n d e p e n d e n ţ e i 2 0 2 A ^ T e l : 0 9 3 - 1 7 0 509.; 0 9 5 - 0 5 7 ; 091-217 633

w w w . e r g o n a - m c c d . r o
In continuarea explorării advertiseri în primul rând pentru că aşa cum
Portaluri româneşti noastre privind evoluţia şî ştiţi, portalurile sunt principalele ţinte ale
www. bumerang,ro dezvoltarea portalurilor utilizatorilor de Internet. Astfel, ca nivel al
româneşti, am stat de vorbă veniturilor, Home.ro a înregistrat o creştere de
bum craitif. ro Acţionând şi offline prin
cu dl. Cristian Ceapă, Project 500% a veniturilor pe primele 6 luni ate acestui
broşura informativă IT
Leader al Home.ro. an faţă de primele 6 luni ale anului trecut.
cu acelaşi nume,
Bumerang găzduieşte pe Chiar şi în aceste condiţii piaţa publicităţii pe
lângă feature-urile Internet se află la început de drum, în principal
obişnuite ale unui de pe piaţă Lipsind marii advertiseri din media
portal Clubul Bumerang, Cu ce intenţii aţi pornit la drum? Home,ro tradiţională. Noi ne propunem ca prin
dotat cu forum, chat, a fost gândit de la bun început ca un portal? intermediul Home.ro şî al campaniilor pe care
găzduire de maîl, Cristian Ceapă: Site-ul http://home.ro a fost le derulăm în acest moment să demonstrăm că
concursuri şi ştiri creat în anul 1998 de către firma [MA ; Internetul este un mediu extrem de propice
personalizate. Recente Enfoconsult. Ei cuprinde domeniile pentru publicitate, oferind un nivel de
adăugiri la capitolul
http://www.go.ro şi http://home.ro. încă de ţa comunicare mult superior faţă de media
editorialişti face
inceput site-ul a fost orientat spre oferirea de tradiţională.
portalul unul dintre
servicii de e-maîl gratuite utilizatorilor, precum
locurile unde zilnic pot
fi citite articole noi pe şi spaţiu pentru pagini de web personale, fiind Câţi oameni sunt implicaţi în acest
teme de interes general. primul site în Eimba română care a oferit aceste proiect? Cum sunt organizaţi pe
servicii în mod gratuit. în ianuarie 2000 site-ul a departamente?
www.start.ro fost preluat de Romanţa Data Systems (RDS) şi C C : în prezent pentru Home.ro lucrează o
transformat în portal cu scopul de a livra nu echipă formată din 6 oameni. Nu este o echipă
Nu are tocmai cel mai
numai poşta electronică şi web hosting ci şi ştiri numeroasă, însă este una unită, şi care a făcut
elegant layout, fiind
şi informaţii de calitate utilizatorilor săi. Odată ca Home.ro să fie ceea ce este acum, unul
conceput iniţial ca un
catalog de site-uri, apoi cu preluarea de către RDS, portalul a intrat dintre primele portaluri de limbă română.
• -

os*- adăugându-se şi restul într-o nouă etapă a evoluţiei sale, căpătând o


opţiunilor: ştiri, nouă înfăţişare şi fiind transferat pe servere Cum intenţionaţi să dezvoltaţi Home,ro îh
1^ *3 fiabile, capabile să facă faţă unui flux mare de
anunţuri, matrimoniale, viitor? Ce opţiuni noi mai vreţi să adăugaţi?
chat. Lipsa unor utilizatori. Serverele http://www.home.ro se C C : Pe termen scurt ne vom axa pe
amănunte atractive a găsesc în sediul RDS din Bucureşti şi sunt schimbarea layout-ului portalului, cel actual
făcut ca el să îşi piardă conectate prin legături de mare viteză la fiind deja unul îmbătrânit, care nu mai
serios din popularitate reţeaua metropolitană şi naţională dezvoltată corespunde cu realitatea Internetului actual.
în timp, nefiînd acum de RDS. Portalul include un motor de căutare, Apoi principalele arii în care se vor observa
unul dintre portalurile un web directory în care sunt prezentate pe noutăţi sau îmbunătăţiri vor fi cele ale
româneşti de succes. opţiunilor sau funcţiilor noi adăugate conturilor
scurt cele mai interesante şi mai căutate
site-uri româneşti, precum şi programul tv şi al de rnail şi de web hosting. Lucrăm in această
www.fast.ro cinematografelor, cursul valutar sau horoscopul privinţă la un file uploader care să fie disponibil
zilnic. direct din paginile portalului, şî care să fie
Aici layout-ul este mult
folosit de cei care nu sunt atât de familiarizaţi
• •• , r« « i i , maî bine pus Ea punct.
-S-
-—r——
L m i • T

1 O Câţi utilizatori are în prezent Horne.ro? De cu modul de transfer al fişierelor ce compun


jj-rii
****** Găsiţi programul
câte ori este deschisă prima pagină pe zi? site-ul personal în contul de la Home.ro. Se maî
curselor Tarom şi
fit WK«^-
află în lucru un modul de construire a unei
fT-.^'r'L-. i-m programul teatrelor. C C : Dacă la începutul anului 2001 ia Home.ro
pagini personale online, serviciu având ca
m^^T^ .: ^.7 De asemenea vă puteţi erau aproximativ 25.000 de conturi de free
afla bioritmul şi ţintă începătorii în domeniul construcţiei de
e-mail şi web hosting, la începutul lunii
horoscopul dacă vă site-uri web care nu deţin cunoştinţe HTML. în
octombrie, numărul acestora se situa ta
preocupă aspectele paratei, vom continua desigur dezvoltarea
aproximativ 45.000. Portalul Home.ro este
fantasmagorice ale conţinutului informaţional al site-uluî, prin
accesat în medie de 3.000 de utilizatori unici
existenţei. Un dicţionar lansarea a noi şi noi secţiuni sau lărgirea ariei
zilnic, generând în medie 50.000 de afişări pe
de termeni uzuali in mai de acoperire a celor existente, cum s-a
zi. Portalul, inclusiv paginile personale ale întâmplat cu dezvoltarea secţiunii ce prezintă
multe limbi străine vă
utilizatorilor, găzduite !n cadrul său, este vizitat programul cinematografelor, care a ajuns să
stă de asemenea la
dispoziţie. în medie de 16.000 utilizatori unici zilnic, având cuprindă programul cinematografelor din
aproximativ 150.000 de pagini afişate în fiecare Bucureşti, Timişoara, faşî Constanţa, Cluj şi
www.gaseste.com zi, totalizând aproximativ 5.000.000 pagini Braşov, şi care va cuprinde in curând programul
> (T»
afişate tunar. Prima pagină înregistrează cinematografelor din aproximativ 100 de oraşe.
Un site încărcat, care
1

aproximativ 10.000 de afişări zilnic. Acest lucru a fost posibil în urma unui
abundă in informaţii.
parteneriat dezvoltat in exclusivitate cu •
«Mi *r+ dhhv ţa^-lrli Hn
l h ^ ikaiuanh I Ui BJJ JU^U - -jj-f Deşi asta este în
principiu bine, ar fi Vi s-au împlinit aşteptările? (In privinţa http://www.cinemagia.ro. Vom continua şî în
I putut fi aranjate ceva numărului de utilizatori, reclamei, etc), viitor seria acestor parteneriate cu site-uri
->h.« • v •
^ " ^ v s ^ " " ™ MUT 1
mai aerisit. Conţine şi C C : Fiind un site care oferă acces la informaţii româneşti ce oferă un conţinut de calitate. în
anunţuri de mică de larg interes, precum şi servicii de free ceea ce priveşte aria de acoperire în teritoriu a
publicitate sau anunţuri e-mai( şi web hosting, e normal ca site-ul să accesului la serviciile Home.ro, după cum ştiţi
de locuri de muncă. devină tot maî popular. Numărul utilizatorilor a in Bucureşti utilizatorii noştri au la dispoziţie un
Singurul porta! crescut constant în ultimele luni şi previzionărn număr de telefon la care se pot conecta oricând
românesc cu ".corn" în o creştere mai accentuată odată cu la server-ul Home.ro pentru a colecta mesajele
coadă. Oferă e-mail şî îmbunătăţirea serviciilor actuale şi cu e-mail sau pentru un update al sîte-utuî
un ... calendar. adăugarea altora noi. Acest aflux de utilizatori personal.
a prezentat un interes deosebit pentru
Realizează cineva în fiecare oră o invenţie,
p e n t r u ca a u t o m o b i l u l dumneavoastră să fie m a i sigur,
m a i economic şi m a i ecologic?

D a

Bosch patentează anual peste 2000 de brevete în


i n d u s t r i a auto.

B o s c h oferă s o l u ţ i i B O S C H

V ă a ş t e p t ă m la S A B ' 0 1 , î n p a v i l i o n u l H106. Nu-i ocoliţi pe cei care au dat o c o l lumii!


_Evt
dJu

Tip articol: Prezentare * Redactor: Adrian Dorobăţ

licitaţie a avut Loc in anul 193 e.n., când avantaje asupra corespondentelor lor
Garda Pretoriană L-a ucis pe împăratul Pertinax tradiţionale. Pentru vânzător sunt importante:
şi a pus locul vacant la licitaţie, câştigată cu numărul de potenţiali participanţi, gama largă
6250 de drahme pentru fiecare pretorian de de produse ce pot fi vândute, includerea
Didius lulianus. produsului pe sute de site-uri de licitaţii,
Abia la jumătatea secolului XVIII apar costuri mult reduse, prezenţa produsului pe
primele case de licitaţii: Sotheby în 1744 şi piaţă 24 de ore din 24, în fiecare zi din an.
Christie in 1766. Licitaţia online apare abia la Pentru cumpărător contează că poate face rost
sfârşitul secolului XX, cu o creştere explozivă de chilipiruri printr-o metodă la îndemână: fie
în prezent. de obiecte/servicii pe care nu avea cum să le
obţină altfel, fie de obiecte comune la un preţ
mai bun decât în magazin. El poate în unele
Afaceri virtuale
cazuri să folosească boţi (proxy robots), agenţi
Site-urile de Licitaţii atrag la fel de mulţi
automatizaţi care sunt autorizaţi să Liciteze în
je vremea "Datlas"-ului, Licitaţiile vizitatori ca un site important de ştiri. Ba
p numele tui până la o anumită sumă. Nu e de
i }ta care participa J.R. sau alt poate chiar mai mulţi. E-8ay.com, cel mai
mirare astfel că site-urile de licitaţii sunt atât
magnat al petrolului din Texas-uL televizual celebru site de acest gen din S.U.A. are
de numeroase, mai ales în condiţiile în care
aveau o atracţie exotică, ca un joc de oameni 1,5 miliarde de vizitatori, a avut profit de 125
unul poate fi cumpărat de-a gata de la o firmă
mari în care în loc de surprize Turbo cu de milioane de dolari la sfârşitul anului trecut
ca Market Systems (www.marketsystems.net).
Lamborghini şi Ferrari se târguiau tablouri ţi şi valorează 6 miliarde de dolari ia bursă.
manuscrise preţioase, care valorau sume Fiecare site foloseşte diverse tipuri de Problema care se pune este însă a
fabuloase de milioane de dolari. Vocea celui licitaţie, considerate mai atractive pentru credibilităţii sistemelor online de licitaţii,
care conducea Licitaţia urca şî cobora după un clienţi, mai eficiente sau mai tradiţionale. într-un studiu al Internet Fraud Watch se
ritm straniu ce strecura pe nesimţite Totuşi, anumite modele sunt comune precizează că peste 30% din fraudele prin
adrenalină in vene, încât La sfârşit te trezeai majorităţii site-urilor de licitaţii: intermediul InternetuLui sunt conexe Licitaţiilor
pe marginea fotoliului, cu pumnii încleştaţi, de Licitaţiile online au numeroase online: vânzători care nu au vândut articolele
parcă tocmai ai fi pierdut premiul cel mare la respective, preţuri umflate artificial, creşterea
loterie. Tipuri de licitaţii preţului după ce a fost acceptată cea mai
mare sumă, ş,a.m.d. După sursa citată, cele
în prezent, licitaţiile au devenit un Lucru
mai multe probleme Le cauzează aşa numitele
comun datorită InternetuLui. Sigur, mai există
• licitaţia engleză licitaţii person-to-person, unde vânzătorul nu
case mari tradiţionale de licitaţii, gen
Cunoscută şi ca licitaţie standard. Se trebuie decât să îşi înregistreze numele şi
Christies, Sotheby's, Sloan s, şi altele. Dar
începe de La cel mai mic preţ adresa de mail într-o listă şi se poate folosi de
licitarea La acestea a rămas in mare parte
acceptabil şi se urcă până La cea mai serviciile site-uluî de Licitaţii în mod gratuit
apanajul snobilor. Internetul, marele egalizator
mare ofertă. De cele mai multe ori, sau pentru o sumă infimă. Principalele site-uri.
social, dacă îmi permiteţi o sintagmă
dacă oferta nu depăşeşte cel mai mic de licitaţii online româneşti urmează această
semidoctă, a adus licitaţiile la îndemâna
preţ acceptabil, obiectul nu este Linie, şi până in prezent nu au existat foarte
maselor largi şî o parte semnificativă a
vândut. multe plângeri. Cel puţin aşa afirmă ele.
comerţului electronic este constituită din
în Occident, există două modalităţi de a
tranzacţiile efectuate în cadrul licitaţiilor
contracara fraudele online: prima şî cea mai
online.
* licitaţia olandeza eficientă, este apelarea La un aşa zis escrow,
Unde se începe de la preţul maxim şi un garant ce se ocupă cu certificarea
LiC itaţiile in istorie câştigă cel care are cea mai corectitudinii ambelor părţi implicate în
Primele Licitaţii atestate au avut loc cam cu apropiată ofertă de el. tranzacţie. A doua modalitate, mai la
500 de ani înaintea erei noastre, în BabiLon. îndemână şi mai puţin costisitoare, este
Ele se ţineau anual şi aveau drept "marfă" agăţarea, la figurat, a unei tinichele de
tinere ajunse la vârsta măritişului (16-17 ani • hcitaţia-îri-piîc profilul user-ului fraudulos, astfel încât, dacă
n.a,). Cumpărătorii aveau obligaţia să se Toată lumea face oferte secrete pe voi v-aţi păcălit, să nu o mai facă şi alţii.
căsătorească cu cea pe care o achiziţionau. care nu Le poate vedea decât Această din urmă modalitate este prezentă sub
Cele frumoase dădeau naştere la adevărate vânzătorul, şi câştigă cel care a făcut diferite forme şî pe site-urile româneşti.
competiţii financiare, pe când cele urâte oferta cea mai mare.
trebuiau să plătească ele pentru a fi luate de
nevastă. Ce timpuri, ce moravuri...
Romanii licitau şi ei bunuri, fie că era î^citatia Vickrev
vorba de licitaţii oficiale, cu tot tacâmul La fel ca cea în plic, doar că cel care
birocratic, fie că era vorba de cele neoficiale, a făcut cea mai mare ofertă primeşte
unde soldaţii îşi vindeau prin pieţe prada obiectul la cel mai mare preţ oferit
cucerită în războaie. Cea mai interesantă de unul dintre cei care au pierdut.

18
să poată spune că acest serviciu le*a cumpărător ce creşte în concordanţă site-uri mari de licitaţii în toată:

Pentru a vă spune mai facilitat efectuarea unor tranzacţii şî cu ofertele primite pe parcurs; în lumea ce folosesc diverse tipuri de
multe despre site-urile chiar mai mutt, pentru unii vânzarea plus se oferă posibilitatea tranzacţionare. Ideea de bază este că
de licitaţii şi a afla mai pe 0Kazii.ro poate deveni o „Mică vânzătorului de a stabili un preţ fiecare adoptă, implementează şi
multe detalii "in-bouse" afacere*', o sursă suplimentară de rezervat cu valoare de preţ minim la particularizează metodele de
despre cum funcţionează un astfel câştig. Firma noastră este un fond de care vânzătorul este dispus să vândă tranzacţionare pe care le consideră
de site, am stat de vorbă cu investiţii, deci în loc să investim în produsul respectiv, dar şî un preţ pe cele mai adecvate şi care oferă
EH EmHjan Cristea, coordonator de acţiuni sau aur, noi investim pe care noi l-am numit „blitz"-preţut La maximum de satisfacţie utilizatorilor
program la OKazH.ro termen lung în Internet. Creăm care produsul poate fi achiziţionat săi.
aceste start-up-uri, le dezvoltăm, iar
în momentul în care marii jucători
Cine este NetBrîdge şi ce aJte din domeniu de pe piaţa mondială îşi
proiecte mai are In derulare pe vor îndrepta atenţia şî spre ţara
iângă OKazii.ro? noastră, aceştia vor prefera să preia
Emilian Cristea: NetBrîdge este un servicii şi mărci deja dezvoltate,
fond de investiţii cu capital american varianta mai puţin costisitoare decât
înfiinţat în anul 2000 având ca unic lansarea unui nou serviciu care să
scop dezvoltarea unor start-up-urî pe atace poziţia de piaţă a celor deja
internetul românesc. Primul proiect existente*
realizat şi lansat de firma noastră a
fost site-ul de licitaţii online
o Câţi utilizatori sunt înregistraţi
www.OKazii.ro ; pe lângă acesta am
in baza dumneavoastră de date?
maî realizat şi lansat între timp alte
E.C.: Avem înregistraţi în acest
2 proiecte: site-ul de ranking,
clasificare a site-urilor româneşti pe moment peste 18.000 utilizatori
baza numărului de vizitatori numai pe 0Kazii.ro, în comparaţie cu
http://www.trafic.ro/ şi de curând luna septembrie 2.000 când
site-ul de recrutare online înregistram 5.600 utilizatori,
http://www.hit.ro/. diferenţa pâna la 18.000 reprezintă o
creştere de peste 300% într-un an. Un
ritm foarte mulţumitor pe care imediat. Licitaţia olandeză are . o Care este numărul de tranzacţii
Okazii.ro este doar un simplu sperăm să-l păstrăm în perioada particularitatea că preţul afişat este care se înregistrează lunar pe site?
sîte de licitaţii sau ar vrea să fie un următoare prin îmbunătăţirea şi preţul maxim de vânzare, ofertele Care este valoarea produselor
punct de pornire pentru un proiect serviciilor pe care te oferim. putând fi maî mici sau egale cu aflate pe site spre licitare ia un
de anvergură? acesta; câştigător este desemnat cel moment dat?
E,C: 0Kazii.ro şî-a propus realizarea o Care sunt sistemele de licitaţii care a oferit preţul cel mai apropiat E.C.: Ca o medie a ultimelor tuni
fii timp a unei pieţe virtuale eficiente pe care site-ul dumneavoastră le de preţul maxim. Am creat Licitaţia înregistrăm lunar circa 7000 de
care să ofere utilizatorilor săi un foloseşte? Care sunt fnstant pentru a veni în ajutorul celor licitaţii noi. Dintre acestea îşi găsesc
serviciu viabil, sigur şi comfortabîl particularităţile sale faţă de ce au de oferit mai multe articole cumpărători circa 25-30% dintre ele,
care să profite din plin de avantajele sistemele folosite în Occident? identice la un preţ fix, cu efectuarea deci un număr de aproximativ
folosirii Internetului în scop E.C.: Folosim în acest moment 3 imediată, instant, a tranzacţiei. Este 1500-2000. Contăm insă pe o creştere
comercial. De altfel mesajul tipuri de licitaţii: standard, olandeză de fapt o abordare gen magazin: ai substanţială în următoarea perioadă
„OKazii.ro - Mica ta afacere" spune şi licitaţia instant. Cea standard este văzut-ţi-a-plăcut-ai luat imediat. Cât datorată atât sezonului propice
totul: dorim ca un număr cât mai tipul clasic de licitaţie unde se despre particularităţi este greu de petrecerii unui timp mai mare online,
mare din utilizatorii acestui serviciu porneşte de la un preţ minim fixat de făcut analogii. Sunt foarte multe dar mai ales unui efort susţinut de

M e d i a & Publicitate
:•
_

; - dosare presă

- analize c o m p a r a t i v e

: ; - b u l e t i n e informative

- o b i e c t e p r o m o ţ i o n a l e p e r s o n a l i z a t e
•* l
- 4
Sos. lancuitii, nr.8, b I . l i 4 A , ap.29, Bucureşti
Tel. 2 5 0 . 5 3 . 7 2 ; tel/fax: 653.63.69_
E-mail: raîmedia@isp.acorp.ro
promovare a serviciului oferit de
noi.: Vatoarea totală a produselor
când fiecare utilizator nu va fi
identificat, indiferent că va fi
i te-uri româneşti de licitaţii
aflate în tranzacţionare depăşeşte in printr-o semnătură electronică sau www ee
orice moment suma de 15 milioane prin metode standard - înregistrarea
USD; până in prezent valoarea datelor personale, acest lucru nu va Orientat către afaceri serioase,
tranzacţiilor derulate prin Okazii.ro fi posibil. De asemenea gratuitatea site-ul oferă licitaţii business-to-
a depăşit suma de 2.000.000 USD, cu serviciilor îşi spune cuvântul; când buslness şi licitaţii inverse, unde
un trend puternic ascendent anul vor exista servicii plătite acestea mai mulţi vânzători licitează
acesta. vor trebui să faciliteze o siguranţă - t i s
pentru un singur cumpărător.
sporită a tranzacţiilor. Ca să mai Conform cu site-ul traffc.ro, a
atenuez însă tonul negativ, trebuie avut 930 vizitatori unici şi 6300
Se impun anumite limitări in
să vă spun că pe OKazii.ro spre afişări în ultima lună.
privinţa produselor/serviciilor _

exemplu, din statisticile noastre,


tranzacţionale (warez, materiale
peste 80% din tranzacţiile încheiate
cu caracter pornografic, etc)?
online au şi o finalitate fizică,
E,C: Bineînţeles. Limitările există şi
offline. Există un control al
sunt stabilite în conformitate cu
activităţii utilizatorilor ce se Un site popular despre care
legile în vigoare. Lista articolelor traduce printr-un sistem de
interzise ta tranzacţionare este puteţi afEa mai multe detalii
calificative, practicate de toate citind interviul din cadrul
afişată pe site, iar site-ut este site-urile de licitaţii, ce promovează acestui articol cu directorul P M *

monitorizat în permanenţă fiind imaginea, din punct de vedere al


^P. -F~-rT 1. li t#f --
de proiect Emilian Cristea. T.wmK r^ţZ^T
eliminate licitaţiile ce contravin seriozităţii şi garanţiei prezentate Trafic.ro ne indică 10.500
acestor reguli (ex.: schimbul de respectivul utilizator în faţa utilizatori distincţi şi 300.000
valutar, organele umane, bani şi celorlalţi participanţi. Iar pe de afişări pentru ultima lunâ. • i lh I — ~ '.- u
M
i
p/4 il
documente falsificate, arme de foc,
i

0Kazii.ro sistemul funcţionează cu


otrăvuri, materiale radioactive, deosebit succes. www rol.ro/
a Online prin IctHwJogW*
•a ADSL WiRELESS 3,5 GHr
Un portal care are şi un modul m

Pe site există totuşi numeroase Ce obiecte importante,


bine pus la punct de Licitaţii
anunţuri ale unor persoane care interesante sau amuzante s-au
online. Bursa este cel mai folosit AHCRIU • • •
vând produse după părerea noastră tranzacţional?
modul al site-ului, funcţionează J •

îndoielnice: CD-uri audio , CD-uri E.C-: Prin însăşi natura lor licitaţiile
pe bază de e-mail şi are 15.000
cu warez, filme XXX şi afte sunt atrăgătoare. Cu atât mai mult
de utilizatori ce primesc
materiale interzise de contract. când în „atenţia" cumpărătorilor • F->

oferteEe noi cu regularitate. Nu H- h.-^ .r._


Care este poziţia OKazii.ro fată de intră obiecte interesante sau
este înregistrat în topurile de
aceste licitaţii? ciudate. Şi aici ne putem mândri r t I

trafic.
E.C.: Nu sunt interzise decât în deja cu utilizatori isteţi, cu
anumite condiţii. Categoriile la care imaginaţie şi spirit comercial. www e-gsm.ro/bazzanht
dumneavoastră faceţi referire pot fi Interesante sunt majoritatea cred
HM
introduse în licitaţie, dar vânzătorul eu. Amuzante? Poate vă doriţi un Este specializat în domeniul - -k*w
-* FPjripJv*J I I <4pJ P
J 1
r^""PU PlBliajBL.fr
1 ^ 1 Ptl hWf rl Hl
îşi asumă întreaga responsabilitate aligator, sau un detectiv particular, telefoniei mobite însă la ora +
-> - U IFf'fH • • H
lipi
- *- h
m- iU I i II Uri*
\l t tmW*M ŞJ
HW ^i^ri •
pjiirillri I ~ I i . •. r- i _ .
I

| Al Pi P 441 P"
privind proprietatea intelectuală struţi şi fazani, cranii umane pentru verificării era încâ sub • -u—p ' Lli i ^TtwbAwu M1TAP-P" I

I
I

asupra produsului respectiv sau alte studiu, poate doriţi să faceţi cadou construcţie. A avut totuşi luna
obligaţii ce rezultă. Facem o triere o stea cu numele persoanei iubite, trecută 1900 de utilizatori unici
ţi monitorizare permanentă; nu obiecte de colecţie ciudate, ca să ce au accesat site-ul şi a avut
poate nimeni însă garanta 100% nu mai spun despre licitaţiile 5300 de afişări. Pot fi
•M . Li i
legalitatea tuturor licitaţiilor. Dacă caritabile la care participă foarte achiziţionate şi terminale
I - - .'w

pa vaaabai • • 1» P* V*
im
1

HI F*- HbM Aii #a<- H M P J P J PI P M

A44 + PCI •• JPJ ^ ^HPlM


vă aduceţi aminte, în încercarea de multe personalităţi şi vedete de la second hand,
eradicare a pirateriilor, nu de mult care puteţi obţine întâlniri, obiecte www kilipir.r h J ^ — * ^

mari site-uri de licitaţii din vest personale cu autograf etc.


interziceau in totalitate listarea în HUfl
categoriile CD-uri şi Software, Are numeroase domenii printre * -ini' - LJL

politică ce a fost în cele din urmă © C e planuri de viitor aveţi? care imobiliare,artă, servicii sau n r *y 4 V * 1 •-r • --I

abandonată. E.C.: Foarte multe, mai toate calculatoare dar nu este atât de
orientate către îmbunătăţirea
serviciilor oferite şî mărirea
popular ca celelalte. Trafic.ro ne
indică numai 635 de utilizatori
3

3"
t ff

jT^fc
I P P D I M

jir.
• p 4 rp/ *H i
pp
i
r o w

Ml
Cum puteţi obliga pe un siguranţei tranzacţiilor. Am să vă unici şi 1034 de ansari pentru F>m iiwt Cri.
L

cumpărător să işi onoreze enumăr aici doar câteva din ultima lună. "Vinzi scump ţi
tranzacţia? f se poate impune cuiva punctele de interes imediat pentru cumperi ieftin", dar cine?
care a lititat să işi onoreze noi: introducerea unui nou tip de

licitaţie, îmbunătăţirea serviciilor www smarket.ro


tranzacţia?
oferite in secţiunea "OKazia mea"
EX.: Aţi atins un punct sensibil pe
prin adăugarea unor noi instrumente
care noi l-am traduce prin Ofera, pe lângă licitaţii, ţi
de gestionare avansată a licitaţiilor Mall • - • - • • - • • • •

„Siguranţa tranzacţiilor pe personale... Şi alte câteva ia fel de anunţuri de mică publicitate, r* J* VW^H
iuiHfa^hţT^
Fr4* r^Pk ^ W « i I B
P 4 P

Internet '. Din păcate, practic nu


1
importante despre care însă veţi precum şi $-market Matl, o ^pvj-^ft • i'ffap f K hq^rf i* *
iPkrippjUri4Tv-wBTt m tj>Pit»*Lt *»>^>4H I . . . | lh
avem încă nici un instrument prin afla la timpul potrivit. aplicaţie pentru realizarea de PA +m- rif'n Ini* w **pJ- V Hi I '• • ^ ifcMi P| pri
a^U»i Pitfrijrij M|
n>#%p r 1 ~
fii i
i-rr-rrV^ iiti
"1
fA
• I
1

H T ^ I ^ L H | x-rrt • - « wiriy
|| M - L

w**h
^ V ^

şl
#

» apri » Mrihv i irirwkik«irihi#w n • ^ «H"P 4ri-^ -> W.tririripn


* JJl.v«H#
i LF•—i
1~ VJ « F * P#^«MH -mm

magazine online. Numai S7 de


- F V H H-P+P

care să putem obliga un cumpărător, «pa«« • 4 ^•^•k •


n
- ^ -- • • • * r*^ P^«F ^ irii . . J . . -

•H A ii Vi P-y^ — * W 11 • *¥fk»^l Pr
sau de ce nu, un vânzător, să-şi vizitatori şi 900 de afişări h

pari ^w'i • M#ArW4riV 4 • -• • + r alr' *i'i


-

n - 4H i - • priW p • •* • " h P - i i^pj


conform cu trafic.ro.
I-
• •^ p Prifc PJ illPV-. I pm^PJ 1 • In/ T #F,Bl|PJIPi
P ••F "-PJ PJ 4HPJ^^P

onoreze obligaţiile asumate. Până 4# M#J dw riPpJi^p -*A-4#'P VW


U l.<HP% ' --h-^Hif » fci#-l ^ FV u.
i F#"i • — • M+m 'h.-- tF-if *-w • •— r

20
U N I V E R S !

înalta s e s i u n e :

DACA Al CARNET DE STUDENT, VINO UniverciDAR ESTE PRIMUL PROGRAM

ÎNTRE IS OCTOMBRIE Ş l 10 NOIEMBRIE N A Ţ I O N A L DE DISTRIBUŢIE DE

LA STANDUL UniverciDAR M O S T R E Ş l MATERIALE

DIN FACULTATEA TA Ş l VEI INFORMATIVE CĂTRE

PRIMI CADOU PACHETUL

UniverciDAR.

SI DACA Al CADOUL

UniverriDAR,

INTRA PE

EVo.

au
îi- y
UNUL DIN CELE SOOO D

CADOURI. CHIAR SI O

a r . r o

C O N
v i i t o r u l
N E
i u n !
X
bj A i
PC/VET RNIER tiîi- (î> one

5 % t o r n ic: /T\ BAttCA ROMAîlA


^gg^ PErrrRu H
DEZVOLTARE
rfhC 1 J P I iO( li Tt £nţH| n
L
- :

U N I V E P S I D R f f E 5 I P E G I 5 T R R T R M E J? C U R Y P P O M O T I O N S
Tip articol: Feature • Redactor: Vlad Zotta

imaginaţi-vă Internetul ca controlul, identifică şi localizează acel


| pe un uriaş computer. obiect după care îi transmite datele
Imaginaţî-vă că aţi putea aduna la un necesare. Din această cauză operaţia
loc toată puterea lui de calcul sau se numeşte "request".
măcar jumătate din ea. Ce ar însemna Un alt standard, de această dată
dacă aţi putea să vă folosiţi de toată pus la punct de Microsoft este DCOM
această putere fără ca nimeni să ştie ţi sau Distributed Component Object
culmea, toate aceste operaţii ar avea Modei. Acesta reprezintă o extindere a
loc fără a compromite securitatea mai vechiului COM pentru a suporta
diverselor calculatoare conectate. în distribuţia obiectelor pe LAN, WAN sau
primul rând trebuie să menţionez că Internet. în acest caz COM joacă doar
această formă de calcul care foloseşte rol de translator el asigurând
conexiunea între client si componenta
mai multe obiecte sau componente ale
accesată. La fel ca şî CORBA odată
unei aplicaţii distribuite pe o reţea
implementat sub un anumit sistem de
poartă numele de distributed
operare poate asigura comunicarea cu
computing. Până aici nu este nimic
orice alt computer indiferent de
neobişnuit. Forme de distributed
sistemul de operare folosit de acesta.
computing se întâlnesc foarte des
Standardizarea COM încă de la început
existând şi standarde care
a fost un lucru extrem de util pentru
reglementează aşa ceva. Un exemplu cei care aveau nevoie de aşa ceva iar
arhicunoscut este celebrul SETI (Search implementarea lui în Windows NT 4.0 a
for Extra Terrestrial Intelligence). în fost o dură lovitură dată competiţiei.
articolul de faţă urmăresc o paralelă Un alt avantaj al DCOM este că el
între distributed computing care poate fi implementat indiferent de
reprezintă regula generală, şi Parasitic conexiunile de care beneficiază
computing, o formă de calcul reţeaua fără a le dezavantaja pe cele
"parazitară" care fură din puterea de slabe. Astfel componenta de validare se
calcul a unui computer legat la o reţea poate afla fie pe acelaşi computer
bazată pe protocolul TCP, Nu vot mai precum interfaţa fie pe server în cazul
intra tn detalii asupra protocoalelor în care clientul are o conexiune mai
folosite pe Internet întrucât puteţi găsi De la bun început
aceste explicaţii în articolul din slabă cu acesta. maşină de calcul. Teoretic acest proces
trebuie menţionat faptul
numărul trecut despre VolP. în concluzie putem afirma un lucru este posibiL. Practic însă
că parasitic computing nu
important. Distributed computing se implementarea lui nu ar fi viabilă din
cauza costurilor enorme care ar trebui are nimic de-a face cu
Distributed computing - bazează pe încredere. Arhitectura este
să stea la baza acestui proiect. Toate hackîng-ul deoarece
standarde şi reguli astfel creată încât fără încredere între
testele de până acum au fost pur securitatea unui sistem
Poate cel mai cunoscut standard în componentele sale nu poate funcţiona,
experimentate şi nu au afectat pe folosit nu este
acest domeniu este CORBA, încrederea însă presupune că toate
nimeni. De fapt parasitic computing perturbată. însă
prescurtarea de la Common Object aceste componente se cunosc între ele
sau mai bine spus că undeva este nici nu afectează în vreun fel posibilitatea ca unii să
Request Broker Archîtecture creat de
cineva care \e cunoaşte pe toate şi securitatea serverului. în momentul considere acestă formă de
Object Management Group în19S9.
care poate organiza funcţionarea introducerii unei adrese in browser calcul ca fiind o rudă
Această arhitectură permite părţilor
unui program denumite obiecte să acestora iar ele la rândul Lor îl cunosc (URL) acesta deschide o conexiune TCP îndepărtată a atacului de
comunice între ele indiferent de de şef pe acel cineva şi i se supun. Ce (transmission control protocol) cu gen DoS (Denial of
limbajul de programare folosit în se întâmplă însă când cineva se serverul web. Pe acesta conexiune este Service) există. Cei care
alcătuirea lor sau de sistemul de foloseşte de ceilalţi fără ca ei să transmisă cererea paginii respective s-au ocupat cu studiul
operare pe care funcţionează. Partea depisteze acest lucru. Asta înseamnă folosind protocolul HTTP (hyper-text parasitic computing
centrală a CORBA este ORB (Object parasitic computing. transfer protocol). Al treilea afirmă pe bună dreptate
Request Broker) care se ocupă cu protocol care intră în scenă este IP, că această formă de
identificarea si focalizarea obiectelor protocolul de transport de care se calcul foloseşte mai
Parasitic computing - foloseşte TCP pentru a asigura
pe reţea, controlul conexiunilor cu puţine resurse decât cla­
ce este şi cum funcţionează conexiunea. Odată ajuns la serverul
acestea şi controlul datelor sicul ping ceea ce elimină
Comunicarea pe Internet este web mesajul sau mai bine zis pachetele
transportate. Totul se desfăşoară în din start şi acestă grijă.
asigurată de o suită de protocoale. care compun mesajul sunt reconstruite
felul următor. Un client cere ceva de la
Parasitic computing se foloseşte de şî interpretate la nivel HTTP ceea ce
un obiect cu ajutorul unei interfeţe
bine pusă La punct. ORB preia aceste protocoale pentru a transforma generează un răspuns precum
toate serverele web inţr-o singură

22
întrebaţi web ţintă ceea ce înseamnă că un
Ţ ttf i i £ 4

care este răspuns va veni cu siguranţă înapoi. In


p b î i ii
cea mai caz contrar mesajul nu trece de TCP
n c» ;- i;
l f in i r tfi j Si bună şi totul se opreşte aici. Există însă
— n iiui — * 1
* — t — —
i: ii \\
metodă pen­ posibilitatea ca checksumul să fie
i N j(
1LIi 1 11 1 I tru a feri un calculat greşit şi astfel soluţiile
i ii 1 H l'i ti U H n
I 1 ÎL 1 web server incorecte să fie interpretate ca fiind
i J ol
1 1*1? fll L 1 | J ? - 2
H

, li t ' t a H : i l 1 de parasitic corecte. Din fericire posibilitatea este


1 > *i "i I ' .»* 1 * u* * 4
1
computing,
î*Ieio 5 de 1 la câteva mii. S-a pus însă în
IJJJJ iiiI U1
. I 11 I11 I T> îS

I
-jJl |> 1 I 1 1 1 descoperi­ balanţă corectitudinea acestei
- J •

T .1 M. I MU II 13 - 2
h M i * 4.4 -
1 torii acestei metode. Mulţi spun că o altă variantă
1 iU 111 I 1 \:> l 1 0 i ot tehnici au de calcul denumită cluster
I I I
i nm 1 Mlî ii iiî » s dat cel mai computing, o variantă a distributed
l 7 II 11 I 1 lllţlll I
- - I III It i b | ^- }i simplu computing, ar fi de preferat deoarece
I BA,
l 1
- î
iii zi 1 î l -- 2fl
* răspuns aici persoana care controlează un
- h i » * i I 5 -2
i i 1 B A

posibil: anumit computer poate downloada un


. " utt " 1
i 1

"Decuplaţi-l
1 i II software care să transforme acea
1 9 LJ*
Sn Pi 1
I M* i
i ji j ^ i i i ^ v f t K t " " , ji
1 de la reţea." maşină într-un nod al unei vaste
* j* 0 0
» U iz - 2
reţele iar toate calculele s-ar face cu
Ti i u î ^ i - ;: .! ! I *tt uii h» u acceptul său. Este cazul proiectului
1 1 1

i :1 fi 11
IlUUi
n i 1 iti ii H lin ifi : SETI@home.
| B fi
S îî
l#i ITî î i
*3 fl

i ? lll l i* 5» Este [egal?


JJ.i I lll 1 M I lll 1 Si.
zl it« 8 Parasitic computing se înrudeşte pe
HhflM -LÎEIif
undeva cu atacurile DoS (denial-of-
service) deoarece serviciile asigurate
de serverul web ţintă pot fi amânate
sau întârziate din cauza ocupării
puterii de catcuL Parasitic computing
trimiterea paginii web cerute. transmisia, mesajul, care la origine este o descoperire şi nu o invenţie.
Parasitic computing se bazează este compus dintr-un număr oarecare Dacâ TCP este legal atunci şi Parasitic
tocmai pe această putere de calcul a de biţi, este descompus în cuvinte de computing este legal conform
serverelor web necesară tn câte 16 biţi. Acestea sunt adunate iar principiului că lucrul accesoriu fl
reconstrucţia mesajului. Parasitic suma rezultată se neagă rezultând o urmăreşte pe cel principal. Altfel spus
computing descompune o problemă sumă complementară a primei. ce se întâmplă cu lucrul principal se
complexă în calcule simple care pot fi Astfel O devine 1 iar 1 devine O» întâmplă şi cu cel accesoriu, Dacă
efectuate separat de către servere Această sumă complementară este unul este legal atunci aşa este şi
legate la Internet dar care participă trecută apoi în headerul pachetului celălalt. în orice caz lumea e calmă
la toată această operaţie fără ştirea transmis. Când acesta soseşte la deocamdată. Cei care au descoperit
or. Sunt apoi generate soluţii posibile destinaţie este făcută din nou suma acest lucru spun că diferenţa dintre
a aceste calcule fără a şti de la bun cuvintelor care în final este adunată calcul şi comunicare începe să scadă
început care este cea validă. Tehnica cu suma complementară din header. şi că în viitor internetul va putea fi
folosită în determinarea validităţii Dacă nu s-a întâmplat nimic pe tot folosit şi în alte scopuri la care
unei soluţii se numeşte TCP checksum parcursul transmisiei atunci suma întemeietorii săi nici măcar nu au
şî este de fapt o metodă folosită rezultată va trebui să fie o înşiruire visat. Nu ştiu dacă aceasta ar fi o
regulat pentru verificarea oricărui de 16 biţi toţi având valoarea 1. previziune sau din contră o
mesaj. Pachetele transmise pe Mesajele sunt astfel construite încât ameninţare. Poate că în viitor
Internet se pot corupe în timpul numai soluţiile corecte trec de percepţia noastră asupra celei mai
călătoriei lor de la un calculator la calculul checksumuluî. Numai in acest mari reţele din lume se va schimba.
altul. Cu alte cuvinte biţii îşi pot caz mesajul ajunge să fie interpretat Poate întreg conceptul de reţea se va
schimba valoarea. Pentru a asigura de către protocolul HTTP al serverului schimba.

imagini ce evidenţiază mai mult decât


elocvent noţiunea de "super autostrada
informaţională"
h •

—i ' \ nil 1—
i—
- -

1 # w i

Tip articol: Prezentare • Redactor: Radu Alexandru


•.. .

elladerma SRL Steven Spielberg, filmul "A.I.". .o


tocmai a scos din Având în spate o istorie bogată, A.L
fabricaţie modelul FC-00742. Chiar reprezintă o producţie la care nu a
dacă damele de companie sunt o lucrat numai un regizor de mare
ramură de top în domeniul robotîcii calibru ci şi unul dintre maeştrii
iar solicitările pentru ele cresc pe zi genului SF: Stanley Kubrick. Pornit
ce trece la nivel mondial, Belladerma iniţial sub bagheta acestuia, A.l. nu
i / SRL a decis brusc anularea unuia a putut fi finalizat din cauza unor
1 *JL /• dintre modelele sale populare şi, probleme de ordin tehnic,
Motivaţie
mai mult, in decurs de numai 24 de definitivarea proiectului fiind Jeanine Salla
Filmul A.I., care stă la baza
ore a hotărât restricţionarea abandonată la vremea respectivă. A fost folosită drept primul indiciu de
jocului închipuit de studiourile
accesului la catalogul său online pe Reluarea sa şi finalizarea cu succes către creatorii jocului. Munca foarte
Warner ţi reprezintă motivul
bază de nume de utilizator şi parolă. pot fi considerate un tribut al lui complexă desfăşurată de ea în
pentru articolul nostru, a avut
Informaţiile prezentate de companie Spielberg care prin maniera de domeniul A.L-ului a fost calea
premiera pe 29 Iunie 2001. Deşi
la http://www.beliaderma-srl-it.ro realizare a filmului, dar, la fel de urmată de jucători pentru
conţinând o serie de idei
nu oferă nici o lămurire privind interesant şi maniera de promovare descoperirea misterelor ulterioare.
originale şf fiind foarte atractiv
aceste probleme, însă firma ne a acestuia, a dorit să reînvie spiritul
realizat din punct de vedere al
asigură că toate celelalte modele lui Kubrick. Dacă valoarea realizării
lumii închipuite, el nu a fost
sunt disponibile. Legătura lui Evan filmului şi aprecierea acestuia cad în
primit foarte bine de critica de
Chan cu Belladerma SRL este dată seama revistelor de specialitate,
specialitate, majoritatea notelor
mai mult de legătura sa cu modelele atenţia ne-a fost atrasă de metoda
primite variind între C+ şi
produse de aceasta, însă numele ei sa de promovare care a dorit să
A.l. nu este stilul de film Star
reprezintă cert un alt indiciu apărut respecte una dintre pasiunile lui
Wars cu săbii colorate
în calea investigării dispariţiei şi Kubrick. Dusă aproape până la
încrucişându-se la puntea unei
morţii sale suspecte. obsesie, dorinţa sa era de a-şi marca
nave. A.l. este mai mult un film
filmele prin metode stranii de
care te pune pe gânduri ş1 te
promovare sau prin ascunderea de
face să iei în considerare şi alte Aî avut A.t.-ul? Nancy Chan
diverse mesaje în interiorul Lor prin
variante ale viitorului. în cadrul avalanşei de filme ce S-a căsătorit cu Evan în anul 2091.
care să ajungă mai uşor în sufletul
Realizarea sa indică un basm acompaniază şi la noi sfârşitul Şi-a luat doctoratul In mecanica
privitorului. Soluţia firmei Warner,
cyberpunk, acel gen de basm pe anului, şi-a făcut loc cu o fluidelor in 2094. Este pasionată de
responsabilă cu marketing-ul filmului
care l-ar fi scris Fraţfi Grfmm promptitudine demnă de invidiat şi grădinărit şi de colecţionarea de
A.L, a fost de a închipui un scenariu
dacâ ar fi trăit în era digitală. una dintre ultimele producţii ale lui ustensile antice pentru grădinărit.

Venus - minunea robotică


Este una dintre creaţiile de marcă
ale firmei Belladerma,
modelul Mark V (Viola). După ce a
Venus, un robot fost programată să îl omoare în
cât se poate de somn pe Evan, Venus a fugit şi
provocator. -'<
s-a ascuns la Electric Toyîand
(http://www.electric-toyland.com),
o firmă specializată în construcţia
de roboţi şl aplicaţii A.!, de unde a
sunat-o pe Nancy pentru a-i spune
cât regretă moartea lui Evan.
Memoria el a fost automat ştearsă
pe data de 1 martie, un aranjament
realizat probabil de Enrico pentru
a-şi camufla implicarea în crima
comisă. Venus este conştientă de
frumuseţea ei şi de faptul că
singura ei menire este să ofere
plăcere altora.

intr-una dintre
banalele zile
La servici.

24 •• •
care să stea la baza unui joc
abordabil exclusiv pe Internet şi
într-o modalitate pe care
participanţii să aibă impresia că o pot
controla dar care îî poartă din puzzle
în puzzle, din persoană în persoană
până la elucidarea misterului morţii
lui Evan Chan. Alături de ei s-a aflat
şi Cloudmakers
{http://www.cloudmakers.org),
firma ce a contribuit la realizarea şî
întreţinerea efectivă a acestui joc.

A fost acolo înaintea noastră dar


după noi
Dovezile existenţei zbuciumate ale lui •A.^r^irYW^TVht.^"^ ri|Li# JM!V
Evan Chan sunt multiple. Folosind
orice motor de căutare pe Internet
(http://www.google.com) vei găsi o Tratamente foarte eficiente,
serie întreagă de pagini ce acoperă implanturi şi de ce nu situaţii
aspectele existenţei sale, începând de urgenţă care pot fi foarte
cu persoanele favorite din viaţa sa şi prompt rezolvate de o clinică
terminând cu corespondenţa de deosebit de dotată.
servîci sau informaţii despre Semnificaţia ei însă, o poţi
compania pentru care a Lucrat. afla chiat tu.
Dovada importanţei sale este dată
chiar şi de pagina sa comemorativă
(http;//www.for"evan.com) care ne
indică vârsta de 76 de ani la care el a Laia Salla - este frumoasa nepoată a
încetat din viaţă, trăind între 2066 şi lui Jeanine Salla pe care deseori o
2142. O vârstă care arată un om ce numeşte "Abuela", cuvânt ce http://famiiychan.0rg-
şi-a trăit viaţa dar care a dispărut în semnifică "bunică" în limba spaniolă.
momentul în care putea deveni Este o fiinţă umană însă
"capul capilor ' în activitatea în care
1
îmbunătăţită, beneficiind de vedere •j | —*+W-i

a lucrat. Tot pasiunea sa pentru UV şi IR, posibilitate de rewind şi


implanturi audio. A avut o aventură r
robotică i-a pus capăt aparent vieţii,
zvonurile spunând că Venus, amanta cu Evan Chan care însă pentru el a
însemnat mult mai mult de atât.
14
sa, şi ea un robot creat de
Belladerma, l-a omorât după ce a fost Despre ea şi familia ei majoritatea
reprogramată de o persoană informaţiilor sunt stocate pe pagina iPn'riFi aîHrfe*i fih
h'iinil H^-riv-in
failf*
cV
-iTHt'in. *
^i h
i rFi
n-u
lri r
1

(http://www.katenei.com) ia cererea familiei Salla (http://www.famiiiasalla-es.ro). A fost un copil


Site-ul web al familei Chan
(ui Enrico Basta, proprietarul ei de problemă iar pasiunile ei diametral opuse relevă caracterul ei dualist:
oferă informaţii detaliate
drept. Totodată, o altă sursă spune că violoncelul şi sexul. A iertat-o pe Venus deoarece programarea
despre fiecare membru al
dispariţia sa în Larg pe o barcă este acesteia era total dată peste cap când l-a omorât pe Evan. Ea
familiei, pasiunile lui şi nu
cauza pentru care este considerat consideră că Chan fusese omorât de Venus-maşina şi nu de Venus-
în ultimul rând poze cât se
mort, informaţiile despre Basta au persoana, în plus nu doreşte să acuze pe altcineva de greşelile ei.
T
poate de veridice.
fost bine ascunse însă ceea ce s-a
aflat despre el a fost imediat pus la
desfăşurare. Totul a pornit de la un \ Belladerma SRL
http;//www,metropoiîtanUvîng- e-mail primit de proprietarul unui Firmă reprezentativă pentru societatea
homes.com/ page3.htm. Implicarea site foarte popular în Statele Unite anului 2100. Creaţie de roboţi umanoizi,
sa în dispariţia lui Chan nu a fost (http://www.aintitcoolnews.com), m o l a r e . femei superbe şi animale de casă variind
complet elucidată însă este una Harry Knowles, e-mail ce provenea de între bufniţe îmbufnate şî maimuţe
dintre persoanele care aveau un la adresa cLaviusbase@hotmaîLcom. neastâmpărate.
motiv să se bucure de dispariţia Lui. Acesta îl îndemna pe Harry să caute
Pericole puteau apărea totuşi de informaţii pe Internet despre Jeanine
oriunde, chiar şi de La infama dar Salla. Dacă una dintre
insistenta mişcare împotriva n a i
suspiciunile majore ar fi provenit
robotizării (http://www,unîte-and- imediat din faptul că Jeanine se
resist.org) putând fi un motiv de dovedeşte a fi profesoară La
îngrijorare, chiar dacă unele Bangalore World Univesîty, o
companii ca Watchtower Securîty universitate fondată în anul 2028, un
(http;//www.watchtower- important indiciu este observat de
security.net) puteau mereu să te Harry in faptul că numele de la care Căţeii de
păzească în schimbul sumei potrivite. primise e-mail-ul "Clavius Base" este companie s-au
dovedit o
numele unei colonii din cartea 2001:
afacere foarte
Orice poveste are un început Odiseea Spaţială scrisă de Arthur C.
profitabilă a
Deschiderea jocului menit să Clarke, carte care vorbeşte despre anilor 2100.
promoveze filmul A.l. nu a avut un calculatorul HAL9000, un sistem •
caracter public, lansarea sa închipuit a fi înzestrat cu inteligenţă
artificială (Al). i
aflându-se sub acelaşi semn al
misterului ca şi întreaga sa Legăturile poveştii stranii

25
primite pe internet de Harry cu filmu De-a lungul acestui timp, Kubrick i-a;
A.l. încep să apară odată ce al doilea propus lui Spielberg ca acesta să
trailer al filmului dat publicităţii realizeze filmul iar el doar să îl
conţine referiri la Jeanine Salia şî cei producă, finalitatea fiind de cedare
Stanley, prietenul lui Steven
implicaţi de Harry în descoperirea sa şi chinurile lor comune pentr însă în totalitate a proiectului;
prin intermedîului site-ului pe care îi Kubrick considerând că "se apropie
deţinea încep să găsească noi indicii La mai mult de 10 ani de la apariţia mult maî mult de stilul lui Spielberg"
pe Internet. Vizionarea de nenumărate poveştii "Supertoys Last all Summer decât de al său.
ori a trailer-ului filmului pentru a afla Long" regizorul Stanley Kubrick a Pentru realizarea filmului A.I.,
noi indicii a făcut ca un pasionat să cumpărat drepturile pentru L
Kubrick a apelat la un foarte
descopere câ anunţul filmului privind ecranizarea poveştii lui Aldiss, şi a cunoscut realizator de efecte spe­
apariţia sa în Summer 2000" conţine
rr
debutat un proiect care urma să se ciale, Dennis Muren de la Industrial
o serie de găuri în fiecare literă. întindă în următorii 20 de ani. Lîght and Magic, întâlnirea lor având
Numărând găurile, respectivul a De-a lungul acestei perioade, Kubrick loc în 1993, odată cu terminarea lui
descoperit un număr de telefon la s-a consultat de nenumărate ori Jurassic Park. Cunoscut şi pentru .-.
care sunând a primit de la o femeie pentru realizarea filmului A.I. cu efectele din Terminator 2: Judgment
care se identifica cu numele de Steven Spielberg al cărui prieten era Day" sau E.T. The Extrater rest rial"
h,

"Mother" un prim indiciu direct în încă din 1979. Dacă prima Sor acesta a avut lungi întâlniri cu
descoperirea misterului: trebuia să întâlnire a avut loc la Londra, ea a Kubrick. Amânarea a venit însă din
viziteze site-u fost totodată şi una dintre ultimele, nou, regizorul punând A.l. pe planul
povestea colaborării lor fiind marcată doi pentru a putea finaliza Eyes Wide
http://wwv/-tbevSsîonary,net.
de interminabile discuţii telefonice şi Shut. Moartea lui Kubrick a survenit
Evident, acesta nu a fost decât
de foarte puţine întâlniri directe. la scurt timp după acesta iar
începutul, singurul Lucru pe care
renaşterea proiectului A.l. a venit de
site-ul îl făcea fiind să îţi dea un
la o propunere înaintată de soţia sa,
indiciu trîmiţându-te mai departe.
Christiane, către Warner Bros de a
Astfel, jocul s-a transformat într-o
revîtaliza proiectul cu Spielberg la
cursă în care sute de mii de detectivi
cârmă. Fără propunerea ei, totul s-ar
virtuali se călcau în picioare încercând
fi pierdut în arhive iar munca sa de
să descopere semnificaţiile mesajelor
20 de ani ar fi fost dată uitării.
recepţionate şi calea pentru
rezolvarea puzzle-urilor ce vor elucida Preluarea proiectului de către
misterul. Puzzle-urile acestui joc care Spielberg nu a fost un tucru uşor, A,l.
nu există sunt create astfel dinamic, fiind la primul său scenariu scris
peste noapte apărând noi şi noi , direct începând din 1977 de la "Close
site-uri, iar atunci când crezi că eşti Encounters of the Third Kind". De
la un pas de a rezolva enigma, noi altfel, Spielberg spune despre aceste
mistere sunt introduse în poveste, momente că au semănat cu
anunţul lor fiind făcut fie pe site-ul extragerea continuă a măselelor sale
producătorilor, fie pe canalele de IRC de minte.
dedicate (#evanchan). Soluţii şi
explicaţii rezidă în orice cuvânt, prin Steven Spielberg încercând sâ îl implementeze cât mai bine pe "David*\ micui android.
decriptarea credit-urilor de la finalul
filmului, un "investigator virtual" a inaccesibilă. Zvonurile implicării dedicate este neîndoielnică iar cele 97
reuşit să descopere adresa Microsoft în acest proiect nu se opresc de puzzle-urî deja rezolvate stau
http://www.microsoft.com/games/aip aici, însă aceasta este o parte mult mărturie pentru complexitatea
uzzler, adresă inexistentă în prea nesemnificativă comparată cu informaţiilor oferite şi misterele vieţii
momentul descoperirii ei, lansată subiectul jocului virtual propus de lui Evan Chan. Site-ul producătorilor Ifiilnwqrrll
ulterior şî care acum este din nou Warner, Veridicitatea virtuală a vorbeşte despre fiecare mister în
acestuia, probată de mii de site-uri parte şi modul cum a fost el rezolvat
de către detectivii virtuali. Este de
asemenea precizat şi ritmul de
Cartea de origini apariţie al indiciilor dedicate acesto­
Brian Aldiss este un scriitor de ra, fiecare fiind trecut pe rând în ceea
science-fiction cunoscut pentru scrierile ce reprezintă acum arhiva istoriei
sale încă din anul 1950. Activitatea sa acestui joc publicitar.
foarte bogată totalizează aproximativ 50
de romane. Brian Aldiss a fost de două ori Toţi impotrîva unuia ARTÎF1CIAI INTEUIGENCE
votat Cel Mai Poluar Scriitor de Science Evan s-a căsătorit cu Nancy în 2091 şi
M E R
Fictîon în anii 1964 şi 1969 de către au avut un copil, Derrick care s-a slHioumatâ din spatele ritmului ^ :
i n K i r i^y^ m Asociaţia de Science Fictîon din Anglia. născut în acelaşi an, şi un nepot pe sale vorbeşte de altfel despre
< (Mm Supertoys este povestea unui băieţel nume Lucas. Slujba sa de la principalele evenimente ale vieţii
AMD DTHEO STORl#EK 5 *F*™»^W*ţ android care trăieşte crezând că el este un Donu-Tech nu a reprezentat neapărat
OF FUTURE TIME 7_ ti I sale, despre normalitatea excesivă a
&_ firi.
mJ
băiat normal. Ea a fost prima oară pasiunea sa de o viaţă, yahting-ul fiind existenţei pe care o ducea, aşa cum
publicată în Harper's Bazaar în decembrie mai aproape de sufletul său, dorea Evan Chan să se creadă. Şi
1969. "Cloudmaker", yahtul său, fiind de poate ar fi reuşit să ne convingă, dacă
multe ori un prieten de nădejde în în 2142, la numai câteva luni după ce
Expansiunea poveştii a fost mărul
escapadele sale marine care durau o nouă barcă îşi făcuse loc în patrimo­
discordiei dintre Aldiss şi Kubrick,
chiar şi câteva zile. împreună cu niul său nu ar fi avut parte de o
continuarea propusă de regizor nefiind în
Cloudmaker a obţinut chiar şi un loc 3 moarte violentă din partea unui
ton cu dorinţele autorului. Adiţîite au fost
în iulie 2139 la Inner Banks Regatta produs al unei firme cunoscute până
însă acceptate de Spielberg şi astfel el a
unde a fost devansat de Enrio Basta şi atunci pentru calitatea şi fiabilitatea
fost cei care a regizat în final povestirea.
de Farley Penjanga. Pagina familiei produselor sale: Belladerma SRL,

26
î n c e a r c ă

noile linii d e r a d i o c a s e t o f o a n e F u n L i n e s i T - L i n e

# BLAUPUNKT
Un punkt în plus pentru m a ş i n a t a .
Nvidia şi-a l a n s a t n o u a familie d e plăci v i d e o • Preturile pentru ultimele
Armele nVidia sunt construite din Titanium procesoare Palomino
Pro/Ultra. Geforce3 Ti 500 foloseşte vechiul nucleu Pentru data de 29 Octombrie >

Geforce3 tactat însă la 240MHz (faţă de 200MHz), iar AMD a anunţat o scădere de preţ
memoria funcţionează la 500MHz (faţă de 460MHz), pentru noile sale procesoare
HVl D i A, Lăţimea de bandă a memoriei este de 8 Gb/sec iar Palomino. Acestea vor fi vândute
TV-Out-ul va suporta rezoluţia de 1024x768. Nucleul după următorul program:
grafic al Lui Geforce3 Ti 200 operează la 175MHz, iar XP 1500* de la $130 la $115
TI 800 Ti 200 XP16Q0+ de la $160 la $124
memoria DDR ta 400MHz, Lăţimea de bandă a memoriei
fiind de 6.4 Gb/sec. Geforce2 Ti foloseşte un procesor XP 1700+ de la $190 la $152
r j e 1 octombrie, nVidia a lansat noua sa familie de grafic la 250MHz (faţă de 200MHz la GF2 Pro şi 250MHz la XP 1800+ de la $252 la $210
a plăci video, intitulată Titanium. Aceasta constă din 3 GF2 Ultra) şi o memorie DDR de 400MHz (faţă de 400MHz Importantele scăderi de preţ au
modele: Geforce3 Ti 500, Geforce3 Ti 200 si Geforce2 Ti. a GF2 Pro) dar va folosi memorie la 4 nanosecunde. rolul de a stabiliza procesorul pe
Primele două au rolul de a completa actualul Geforce3, piaţă după proaspăta sa lansare.
iar Geforce2 TI este privit ca înlocuitorul lui Geforce2 www. nvidiQ.com

Samsung va produce memorii


RDRAM PC1066 • o u a n o i m a c l e l e d e I P A Q d e la C r j m p a q • Asustek va produce 8 milioane
• Samsung a anunţat că a
terminat dezvoltarea noilor chipuri
Tehnologia Bluetaoth este deja încorporată de PlayStatfon 2
de memorie RDRAM de 576Mbit
realizate in procesul tehnologic de
0,22 microni. Acestea funcţionează
c ompaq a anunţat disponibilitatea
pentru Europa a două noi versiuni de
ÎPAQ Pocket PC-uri încorporând sistemul
Sony a desemnat compania
taiwaneză Asustek să producă
8 milioane de console PlayStation
la 1066MHz şi vor începe sa fie
produse în masa în al dolLea de operare Microsoft Pocket PC 2002. 2. Alte 10 milioane de console au
trimestru al anului viitor. Noul Ambele modele suportă tehnologia fost comandate companiei
proces de producţie folosit permite wireless de conectare Bluetooth, unul Foxconn. Până în acest moment
reducerea costurilor cu pana La 47%. 5ony a comercializat peste
dintre modele (H3700) prin intermediul
unei card de expansiune (disponibil la 16 milioane de console
sfârşitul Lunii octombrie), celălalt PlayStation 2 estimându-se că
Vânzările VIA scad, iar alo SIS cresc
- în luna septembrie, veniturile (H3800) integrând tehnologia Bluetooth. până la sfârşitul anului numărul
primilor doi producători de Noile modele reproduc designul argintiu acestora să ajungă la
chipset-uri din Taiwan au avut al primului iPAQşi sunt dotate cu 20 de milioane.
evoluţii diferite. VIA a înregistrat
vânzări de 75,6 milioane de dolari, procesor StrongARM la 206 MHz.
cu 27% mai puţin faţă de aceeaşi Totodată, Compaq a anunţat noile sale
luna a anului trecut, far SfS a pachete Wireless pentru reţele
realizat vânzâri de 26 milioane de GSM/GPRS, care vor oferi servicii de AMD se afiă în plină
dolari, cu 51& mal mult faţă de restructurare
aceeaşi perioadă a anului trecut- conexiune complete, de date şi voce,
odată adăugate sistemelor fPAQ Pocket AMD a anunţat că va închide
PC. Aceste pachete vor fi disponibile fabricile sale Fab14 şi Fab15 din
LaCte promite 9,4GB Austin, Texas, disponibilizând cu
începând din luna decembrie 2001. www. compaq. corn
pe un singur DVD această ocazie 1.000 de
> Firma LaGe, specializată pe soluţii
de stocare, a Lansat două modele de persoane. Alte 1.500 de persoane
DVD writere care permit A M D D u r a n a j u n g e la l . l B H z vor fi disponibilizate ca urmare a
Inscripţionarea a până la 9,4GB pe restructurărilor care vor avea loc
un singur disk. Primul model Sectorul vaiue al AMD prosperă in Malaezia. Aceste acţiuni vor

A
(DVDRW) poate folosi mediile de MD a lansat un nou procesor Duron care funcţio­ duce la economii anuale de 125
stocare DVD-R, CD-RW şl disk-urfle nează la 1,1Ghz. Acesta este bazat pe acelaşi
de 4,7G& DVD-RW. AL doilea model milioane de dolari chiar dacă în
(DVDRAM/R) poate inscripţiona atât nucleu Morgan de 0,18 microni folosit şi la modelul de acest trimestru vor avea ca efect
disk-urf DVD-R cât şi DVD-RAM de 1GHz şi va avea acelaşi preţ cu cel al lui Intel Celeron cheltuieli de 80-90 milioane de
9,4GB cu două feţe. AmbeLe produse la 1,2GHz. Unul dintre atuurile noilor procesoare


dolari, mai mari decât cele
folosesc Interfaţa IEEE.1394 FlreWIre Duron îl reprezintă suportul pentru instrucţiunile SSE.
şl vor costa 947Ş (DVDRW) respectiv estimate iniţial.
S01S (DVDRAM/R).
www.amct.com
HARD
Ştiri

Prima placa Socket A c u suport p e n t r u DDR333 Magistrala Pentium 4


Caracteristicile XP333 de la IWilf au fost alese de consumatori va ajunge la 133MHz
I wiU a iniţiat un concurs pe site-ul momentul în care aceasta va fi în a doua jumătate a anului
I lor printre premiile căruia se află disponibilă. Pentru a dezvolta viitor, Intel va începe
şi placa de bază XP333-R. Aceasta această placă, Iwill a întrebat comercializarea procesoarelor
reprezintă de fapt prima placă de consumatorii prin intermediul Pentium 4 cu magistrala de
bază Socket A care poate folosi forumurilor de discuţii ce vor aceştia 133MHz. Tehnologia quad-pumped
memoria DDR PC2700. După ce a fost să vadă pe o placă de bază. Până şi a magistralei procesoarelor
primul producător cu o soluţie DDR, numele modelului a fost ales tot de Pentium 4 duce la o frecvenţă
bazată pe chipsetul ALi Magikl, Iwill către consumatori. A rezultat astfel nominală a magistralei de
realizează încă o premieră cu acest această placă de bază cu 3 DIMM-uri, 533MHz. Noile procesoare vor
model bazat pe chipset-ul ALi Magikl 5 sloturi PCI, 4 porturi USB, folosi memoria RDRAM PC1066
revizia BO. Ceea ce este interesant controller RAID ATA/133 HPT273 şi ' care are exact aceeaşi lăţime de
este faptul câ XP333 va putea folosi sunet pe 6 canale bazat pe chip-u bandă cu acestea.
chiar şi memoria DDR la 40QMHz în CMI 8738. wvvw.iwiU. net

ATI îşi diversifica o f e r t a d e placi v i d e o » DSL este din ce în ce


Radeon 7000, 7200, 7500 şi 8500 promit performanţe foarte bune mai rapid

chipul Radeon VE, va dispune de 290MHz, cu 20MH2 mai mult decât Noua tehnologie G.SHDSL este de
32MB memorie DDR şi va costa 79$. se credea iniţial. Frecvenţa memo­ două-trei ori mai rapidă decât
Radeon 7200 reprezintă o placă riei DDR folosite este de 460MHz. majoritatea versiunilor de DSL
video cu 64MB memorie SDR, Noua notare a modelelor Radeon are foLosite acum în lumea întreagă.
dispune de decodare hardware DVD, Mai mult, standardul G.SHDSL va
rolul de a indica versiunea de
fiind bazată pe chipul Radeon şi va permite livrarea datelor la
DirectX pe care o suportă integral
costa 99$. în acelaşi timp, ATI a distanţe mai mari decât este
respectivele plăci video. Astfel,
anunţat că a început posibil folosind actualele versiuni
toate plăcile Radeon din seria 7000
comercializarea plăcilor Radeon de DSL. Standardul G.SHDSL
vor include suport complet pentru
7500 pentru un preţ de 199$. Ceea permite atingerea unor viteze
n încercarea de a ţine pasul cu DirectX 7, iar cele din seria 8000
ce surprinde este faptul că chipul sincrone (atât upload cât şi
I NVIDIA, ATI a anunţat două noi vor include suport pentru download) de 2,3 Mbps, sau chiar
grafic al plăcii video care va fi DfrectX8-x
plăci video: Radeon 7000 şi Radeon 4,6 Mbps în anumite situaţii, la
comercializată funcţionează la
7200. Radeon 7000 este bazat pe wvav. QZt. corn distanţe de până la 4,8Km.

5i p l ă c i l e d e b a z a s e p o t f a l s i f i c a
Marii producători luptă împotriva falsificatorilor
producătorii taiwanezi de plăci de propriu-zisă. destul de bine
i bază sunt din ce în ce mai mult Companiile taiwaneze cele mai Producătorul japonez de console
afectaţi de comercializarea vizate de falsificatori sunt Abit, de jocuri Nintendo a anunţat că a
produselor contrafăcute. Conform Asustek, Chaintech, ECS, Epox, comercializat peste 300.000 de
unor analişti, una din cinci plăci de Gigabyte şi MSI. Deoarece console GameCube în prima
bază vândute în China reprezintă un falsificatorii nu cheltuie bani cu săptămână de la lansare.
produs contrafăcut. Producătorii de cercetarea sau publicitatea, Nintendo estimează că va
plăci de bază contrafăcute sunt din produsele lor sunt mult mai ieftine comercializa 1,4 milioane de
ce în ce mai bine organizaţi în decât originalele şi bineînţeles, mult realizarea de plăci de diverse culori console în Japonia şi 1,1 milioane
China, aceştia reuşind acum să mai slabe calitativ. Producătorii de în Statele Unite până la sfârşitul
care sunt mai greu de obţinut de
realizeze plăci de bază care imită la plăci de bază au început să adopte anului.
către falsificatori.
perfecţie originalele, începând cu tot felul de măsuri pentru a opri
ambalajul şi terminând cu placa acest fenomen, printre care şi A m oc w o rkben c h. ca m

• Primul chipset cu grafică


integrată pentru P4 de la SIS
Intel l a n s e a z ă p r o c e s o r u l C e l e r o n la I . S E H z
SIS a anunţat primul său chipset
Noul Celeron e bazat pe n ucteul Tualatin cu grafică integrată pentru
j ntel continuă să crească frecvenţa un consum de doar 27W. O altă procesoarele Pentium 4, cu
i procesoarelor CeLeron, care vor noutate notabilă este aceea că noul numele SIS650. Acest chipset
ajunge în curând să le înlocuiască de procesor dispune de 256 KB memorie combină funcţiile chipset-ului
pe piaţă pe cele Pentium lll. Noul cache Level2, dublu faţă de SIS645 cu nucleul grafic SIS315.
procesor Celeron la 1,2GHz lansat de versiunile anterioare de Celeron. Astfel, noul chipset va putea
Intel reuşeşte să depăşească din Unul din dezavantajele aduse de folosi memorie DDR PC2100 şi
punct de vedere al frecvenţei folosirea nucleului Tualatin este PC2700 sau SDRAM PC133 şi va
ultimul Duron de la AMD care rulează acela că noul Celeron nu poate fi folosi tehnologia proprietară
la 1,1GHz. Pentru a reuşi să ajungă folosit decât pe plăcile de bază care MuTIOL care permite conectarea
la o frecvenţă atât de ridicată, suportă acest nucleu (i815EPT, i810 Nortbridge-utui şi Soutbridge-ului
Celeron-ul de la Intel foloseşte noul B2, Via Apollo Pro133T sau VIA Apollo la viteza de nu mai puţin de
nucleu Tualatin, fiind construit în Pro266T). 533MB/S,
procesul tehnologic de 0,13 microni,
acesta permîţându-i printre altele ww«. în tei. corn
Noile A M D - u r l s e n u m e s c A t h l o n X P
Nu megahertzit contează ci performanţa

A MD a lansat primele procesoare


Athlon pentru PC-uri desktop
bazate pe nucleul Palomino. Acestea
faptul că acronimul XP din
denumirea noului Athlon nu are
nici o Legătură cu Windows XP şi
se intitulează Athlon XP şi odată cu că acesta vine de la eXtra
ele AMD reintroduce notaţia Performance. Notarea procesoarelor
procesoarelor în funcţie de Athlon XP a fost realizată în urma
performanţă în locul celei bazate pe rulării a 14 benchmark-uri care
frecvenţa de funcţionare. însumează 34 de aplicaţii diferite şi
Procesoarele anunţate de AMD sunt compararea rezultatelor obţinute cu
următoarele: Athlon XP 1500+ cele ale modelelor de Pentium 4 de
(la 1,33GHz), Athlon XP 1600+ la Intel. Se sugerează astfel că
(la 1,4GHz), Athlon XP 1700+ Athlon XP 1800+ este cel puţin
(la 1,46GHz) şi Athlon XP 1800+ la fel de rapid cu un Pentium 4
(la 1,53GHz). Oficialii AMD explică la 1,8GHz, www, amd.com

ECS pătrunde ţi pe plata plăcilor video


• Unul dintre liderii producătorilor de ptâcl
Va apărea urmaşul Iul 5I5735 de baza, Elltegroup (ECS), s-a hotărât sa
SIS a a n u n ţ a t d o u ă noi c h i p s e t - u r i pătrundă si pe plata plăcilor video cu două
soluţii de cost redus. Prima ptacfi video se va

S ocketA, SIS745 şi SIS740. Acestea intitula AG3Q5-32 $1 este bazata pe chip-ul


sunt urmaşii S1S735 şi SIS730 şi 5IS305 (125MHz) Însoţit de 32MB memorie
SDRAM, Iar a doua placa se numeşte
vor folosi un controller de memorie AG315-64 sl va folosi chip-ul SIS315 (166MHz)
îmbunătăţit care va mări substanţial împreuna cu 64MB memorie SDRAM.
performanţele. 0 altă noutate o
reprezintă suportul pentru memoria
DDR PC2700, iar SIS740 va folosi un Vânzârtle de semiconductoare pe o panta
descendenta
nucleu grafic SIS315 îmbunătăţit. - Declinul de pe plata semiconductoarelor
continua, astfel ca In luna august a acestui
www. sis. corn an» vânzările au fost mal mici decât In
perioada echivalenta din anut trecut cu 42%
totalizând 10*49 miliarde de dolari, faţa" de
IBM lansează noi m o d e l e l a p t o p şl desktop cele 18,08 miliarde de acum un an. Piaţa cea
NetVista primeşte 3 noi modele îmbunătăţite mal afectat* este cea a Statelor Unite, care
a suferit o scădere de 55,3%, fiind urmată de
modelele seriei A au fost Europa cu 40%, Japonia cu 36,3% ţi
Asia-Paciflc cu 31,7%.
reproiectate pentru a încorpora
două lăcaşuri de extindere
modulară, taste de navigare şi un Fujitsu anunţa on nou proces tehnologic
display îmbunătăţit, de mare • Fujitsu Microelectronlcs America a anunţat
rezoluţie iar seria X încorporează că a dezvoltat un nou proces tehnologic de
acum modele care au capabilităţi producere a chip-urilor, de 0,11 microni.
Primele produse realizate cu ajutorul noii
wireless şi caracteristici de tehnologii vor apârea La începutul anului
securitate integrate pentru prima 2002. Aceasta tehnologie se pretează foarte
dată pentru un notebook bine la aplicaţiile in domeniul reţelelor si
ultra-portabil de la IBM. Totodată, comunicaţiilor unde este nevoie de
dimensiuni foarte mici ale chipurilor si de un
IBM a mai anunţat încorporarea consum minim de curent.

I BM a lansat patru noi modele de primului subsistem de securitate din


laptop-uri ThinkPad şi trei modele . industrie, care cripteazâ automat
de desktop PC NetVista. fişierele şi e-mail-ul la transmitere.
Laptop-urile au suferit
numeroase schimbări şi îmbunătăţiri www.ibm.com

V I A c o n t r a a t a c a la p r o c e s e l e I n t e l
Pentium 4 încalcă patentele VIA?

C a un nou răspuns la procesele


intentate de Intel prin care se
şi Centaur care se referă la formatul

cereintentate de Intel prin care se


oprirea producţiei în care datele
stocate numerice
în procesor. VIA avor fi
cumpărat
chîpset-urilor VIA P4X266 şi P4M266, compania Centaur în 1999 pentru a
VIA a intentat un proces companiei folosi in prezent tehnologia preluată
Intel prin care urmăreşte oprirea de la aceasta la procesoarele C3.
vânzărilor de procesoare Pentium 4. Aceste procese au probabil rolul de
VIA pretinde că Pentium 4 încalcă un a oferi monedă de schimb pentru şî în trecut când VIA şi Intel au mai
patent al Centaur, acum o divizie a procesete intentate de Intel avut dispute în tribunal care 1

companiei taiwaneze. Prin procesul companiei VIA. Cu alte cuvinte, se s-au încheiat însă la masa
intentat în Texas, VIA susţine că caută un compromis: voi abandonaţi tratativelor.
Pentium 4 încalcă patentul cu procesele voastre, şi noi pe ale
numărul 6.253.311 dezvoltat de VIA noastre. Această tactică a funcţionat www. viatechxom
DAEWOO
E L E C T R O N I C S

D A E W O O D I S P L A Y S A L W A Y S O N E S T E P A H E A D

A N D M A K E S I M A G E B E C O M E . . .

V O U R F R I E N D

distribuitor

Pro CA R o m â n i a

tel. ( 0 1 ) 3 2 3 8 2 0 0

fax. (01) 3 2 3 8 2 0 0 Hon


'B
www.proca.ro V
UNIVERSAL SERIAL BUS
WARE
Stin

Fost inginer Intel acuzat de n u m a l f o l o s e ş t e p r o c e s o a r e A M D


sustragerea de documente
O nouă lovitură pentru marele producător
confidenţiale

G ateway Inc. a anunţat că lovitură pentru AMD, dat fiind că ^ G a t e w a y


Unul dintre foştii ingineri ai Intel,
renunţă la folosirea Gateway era unul din clienţii
Say Lye Ow, care a lucrat la
dezvoltarea procesorului ftanium, procesoarelor AMD în Liniile sale de importanţi ai companiei, care componente de la o singură firma, în
a pledat vinovat în procesul computere personale. Explicaţia realiza aproximativ 6% din vânzările acest caz doar de la Intel. Anunţul
intentat de către Intel pentru oficială a acestei decizii este aceea acesteia de procesoare. Decizia Gateway vine la scurt timp după ce
însuşirea de documente secrete a încercării de a reduce cheltuielile Gateway s-ar putea întoarce însă şi Micron şi IBM au anunţat la rândul
ale companiei. în 1998 Ow a prin reducerea numărului de împotriva ei, deoarece reducerea lor că renunţă la producerea
părăsit compania Intel pentru a furnizori de componente. Gateway a modelelor de computere personale
computerelor bazate pe procesoare
lucra la Sun, nu înainte de a decis astfel să folosească numai comercializate ar putea afecta
AMD. Aceştia erau insă parteneri mai
sustrage documente confidenţiale procesoare de la Intel pentru negativ vânzările. în plus, analiştii
mici ai AMD faţă de Gateway.
despre viitoarele procesoare ale computerele sale. Cu siguranţă că spun că nu este sănătos pentru un
Intel. Ow este pasibil de amenzi acest anunţ reprezintă o grea producător să se bazeze exclusiv pe www. QQteway.com
de până la 1,5 milioane de dolari
şi 30 de ani de închisoare pentru
acţiunile sale. Unitatea de dischetă,
Intel a t a c a p i a ţ a n o t e b o o k - u r i l o r piesa de muzeu?
www.inteLcdm 12 procesoare şi 2 chipseturi noi pentru notebook-uri - Se pare că Intel doreşte ca pana
în a doua jumătate a anului 2002,

I
• Allied Telesyn lansează ntr-o mişcare fără precedent, Intel a producătorii OEM de calculatoare
lansat la începutul lunii octombrie intelj să nu mai folosească unităţi fLoppy
Wireless Networkinq
de 1,44MB sî nici porturi seriale sau
12 noi procesoare pentru notebook-uri, PS/2, Acestea vor fi înlocuite de
Allied Telesyn, lider mondial in
precum şi două noi chipset-uri cu grafică alte unităţi de stocare magnetice
fabricarea de echipamente de
integrată. Mai exact, Intel a prezentat sau optice de capacitate mai mare,
reţea bazate pe IP, destinate respectiv de interfeţele seriale USB
procesoarele Pentium III-M la 1,2GHz,
companiilor de orice mărime, 1.0 şi 2.0 si eventual de soluţiile
800MHz, 750MHz şi 733MHz, o versiune fără fir Bluetooth.
reprezentată în România prin
de Pentium lll-M de voltaj scăzut
Tornado Sistems şi Genesys p
iVWWLntodC
- Ortl
(ULV- Ultra Low Voltage) la 700MHz,
Software, a anunţat Lansarea noii Mobile Celeron la 933MHz, 900MHz, 0 noua tehnologie revoluţionara
sale soluţii networking wireless 866MHz, 800MHz, 733MHz şi varianta de de la Intel
LAN auto-roaming 128-bit: voltaj scăzut, Celeron la 650MHz. Toate • Intel a anunţat câ a dezvoltat o
AT-WL2411 Access Point şi AT- folosesc noua tehnologie de economie a nouă tehnologie de realizare a
WR2411 PC Card. Caracteristicile piaţa notebookurilor. Acestea dispun de procesoarelor care va permite
consumului de curent, Enhanced microprocesoarelor de peste 5-6
legate de securitate şi manage­ SpeedStep, ce permite folosirea unei un nucleu grafic complet schimbat care ani să dispună de 1 miliard de
ment ale AT-WL2411 stau la baza game mai mari de tensiuni de asigură performanţe de două ori mai tranzistoare si să ruleze la 20GHz.
dezvoltării unor reţele wireless la alimentare. Cele două chipset-uri cu bune decât ale nucleului folosit în Comparativ, un Pentium 4 actual
fel de performante ca cele chipset-urile i815EM. dispune de 42 milioane de
grafică integrată, i830M şi i830MG pe tranzistoare şi rulează la 2GHz,
clasice (prin cablu) - doar că care Intel le-a anunţat, au ca ţintă tot Pentru noua tehnologie intitulata
www, inteJ.com
utilizatorii se pot conecta la ele BBDL (Bumpless Build-Up Layer)
de oriunde se află. Utilizatorii Intel si-a asigurat deja un număr
mare de patente.
oricăror computere portabile sau
Un n o u nucleu grafic d e la VIA
ai altor echipamente mobile
dotate cu un slot PCMCIA type II La începutul anului viitor îşi va face debutul Zoetrope

V
pot folosi AT-WR2411 pentru a HyniK încearcă să salvele
IA pregăteşte un nou nucleu grafic GeForce3. Chipul video va putea folosi aparenţele
avea acces la reţea, datorită care va fi folosit în viitoarele memorie DDR de 128bit şi va avea - Hynix a anunţat că a început
caracteristicii IP Tunnelling, care chipset-uri cu grafică integrată de la suport hardware pentru producţia de probă a chipurilor
permite divizarea unei reţele producătorul taiwanez. Acesta foloseşte DDR de 266Mhz de 512Mb, fabricate
Transform&Lighting, fullscreen
wireless LAN în mai multe cu procesul tehnologic de 0,13
o tehnologie cu nume de cod Zoetrope anti-aliasing şi per pixel lighting. microni. De asemenea, compania a
subreţele. Nu este nevoie de un care este de fapt un motor 3D foarte Primul chipset care va folosi noul nucleu promis că va livra în curând
card swap deoarece un singur performant. Nucleul grafic deţine două primele chip-uri "sample" de 512Mb
T
grafic va fi VIA P4M333, care poate
AT-WL2411 poate servi ca punct la 333MHz. Acest anunţ are menirea
conducte de randare, fiecare capabilă utiliza memorie DDR la 333MHz şi de a creşte încrederea creditorilor
de acces pentru multiple de a randa câte doua texturi într-un include tehnologia V-Link de 533MB/s în compania coreeană, care are
echipamente, pentru orice durată singur pas. Frecvenţa chipului video va datorii imense către stat si este
care asigură transmisia de date între
de timp. Echipamentele de reţea fi de 166MHz şi va fi produs în procesul ameninţată cu falimentul.
Northbridge şi Southbridge.
wireless de la Allied Telesyn sunt tehnologic de 0,15 microni, acelaşi
o soluţie ideală pentru şcoli, folosit la ATI Radeon 8500 şi NVIDIA www.viatech.com
pentru cei care călătoresc des şi Compaq retrage de pe piaţă
petrec mult timp între multiplele 1,4 milioane de adaptoare
sedii ale companiei, pentru orice de curent
C a n o n i n t r o d u c e noile printere • Compaq Computer a anunţat că
mediu de comunicaţii care se retrage de pe piaţă 1,4 milioane de
adresează publicului larg - B u b b l e - J e t 51DD şi 5 3 D 0 adaptoare de curent pentru
Internet cafe-urî, librării, aero­ notebookurile sale din cauza
porturi. Securitatea este rea­ Concurenţa pe piaţa imprimantelor capătă noi proporţii potenţialelor pericole de incendiu.
Compania a primit patru rapoarte
lizată hardware, deci companiile k joua
oua gamă de
de imprimante
imprimante Bubble-Jet
Bubble-Jet mari pentru suprafeţe saturate), şi S300, ale unor incendii cauzate de
pot permite vizitatorilor accesul I N de la Cannon vine în două variante: varianta profesională, cu rezoluţie supraîncălzirea adaptoarelor
la Internet, fără grijă că se pot S100, pentru home useri, cu rezoluţie maximă 2400x1200 şi viteză 11 ppm folosite la anumite modele de
notebook-uri Armada si Prosignia.
accesa informaţii confidenţiale. maximă 720x360 şi viteză de 5 ppm mono/7.5 ppm color. Imprimantele sunt Aceste adaptoare au fost livrate ca
mono/ 2 ppm color, cu tehnologia Drop distribuite de Tornado Systems. piese de schimb pentru
Modulation {dot-uri mici pentru notebook-urile respective.
www.flenesvs.com / www.tornado.ro suprafeţe cu saturare mică şi dot-uri www.tornBdo.ro >>>>>>>>>>>>
u n ţ a placa sa de baza cu chipset 515735
* Tape Computer dezvoltă
Winfast 7350KDA este combinaţia intre SIS735 şi overctocking. conceptul PC Nuts.

overclockabilitatea plăcii. Tape Computer va deschide


Cu ajutorul software-ului produs de începând din luna octombrie o
Leadtek sau prin intermediul nouă ramură în portofoliul său de
BIOS-uLui, frecvenţa magistralei produse: subansamble, accesorii,
procesorului poate fi modificată în dispozitive destinate fenomenului
paşi de câte 1MHz, ceea ce este o overclocking-utui. Printre cele mai
premieră pentru plăcile de bază cu importante se numără:
chipset SJS735. Winfast 7350KDA memorii Mushkin 5DRAM High
dispune de 3DIMM-uri pentru Performance, cooiere TaiSol,
memorie DDR PC1600 sau PC2100, GlobalWin şi Swiftech, pastă
6 sloturi PCI, un slot CNR, un slot termoconductoare Arctic Silver şi
AGP 4x, 4 porturi USB şi sunet Arctic Silver Adhesive, precum şi
integrat. Leadtek promite că perfor DigiDoc, un digital bay de control
manta modelului său este cel puţin al ventilatoarelor şi monitorizare
la fel de bună cu cea a plăcilor cu a temperaturii. Acestea vor fi
chipset VIA KT266A datorită disponibile sub denumirea de PC
1 eadtek a anunţat modelul bază aşa cum a făcut-o şi pe cea a Nuts atât prin reţeaua proprie de
driverelor optimizate si a noului
L Winfast 7350KDA, care foloseşte plăcilor video. Unul din atuurile distribuţie, prin magazinul de
design hardware.
chîpset-ul 5IS735, cu care speră să modelului de la Leadtek faţă de retail din Bucureşti, cât şi prin
se impună şi pe piaţa plăcilor de ceilalţi concurenţi, îl reprezintă www. 1 eadtek, com vânzările on-line în toată ţara prin
intermediul Magazinului Virtual
prezent pe site.
Flamingo lansează g a m a de laptop-url Navigator
Sistemele Flamingo o f e r ă un p r e ţ bun şi p e r f o r m a n ţ ă similară

S
• ^

alonul Auto Bucureşti a fost scena mai scump Navigator CDRW, cu * Microsoft prezintă noi modele
lansării de către Flamingo procesor Intel Pentium lll 1GHz, de mouşi optici
Computers a unei game de laptop- 256Mb SDRAM şi HDD 30Gb, plus, Hardware Group de la Microsoft a
uri autohtone, numită Navigator. evident, un CDRW Sx4x24x, la 1569$ lansat primul sau model de mouse
Modelul cel mai ieftin este Navigator Placa video este chipset SiS 630 şi optic fără fir, Microsoft Wireless
Celeron, cu procesor Intel Celeron ecranul TFT de 14 pentru toate IntelliMouse Explorer. Odată cu
700 MHz, 128Mb SDRAM şi HDD de modelele. modelul Wireless Intellimouse
10Gb la un preţ de 1056$, iar cel Explorer, Microsoft lansează şi
www.fIsrningo.ro
versiuni noi ale liniilor sale
intellimouse Explorer şi
VfA vinde procesoare fa cutie intellimouse Optical, de data
• VIA a început o campanie de Xeanul pentru servere este amânat aceasta cu fir. Toate cele trei
comercializare a noilor sale V i i t o r u l X e o n va f o l o s i n u c l e u l P r e s t o n i a d e 0 , 1 3 m i c r o n i modele folosesc noua tehnologie
procesoare C3 La 800MHz (nume de cod InteUiEye care permite capturarea
Ezra) intr-o cutie în formâ de cilindru. \ ntel avea în plan Lansarea Xeon-ului la 2,2GHz pentru
Aceasta mai conţine pe lângă procesor, a 6000 de imagini pe secundă, de
I pentru acest an servere biprocesor, care va avea loc patru ori mai mult decât vechea
un cooler cu rulment şi o broşura.
Campania se adresează mai mult pieţei lansarea unui La începutul anului viitor. Viitorul tehnologie InteUiEye.
chinezeşti unde de altfel VIA a avut cel procesor Xeon la Xeon la 2,2GHz este construit pe
mai mare succes cu procesoarele sale C3 2GHz pentru baza noului nucleu Prestonia,
www, rnicrosofL.com
servere biprocesor. folosind procesul tehnologic de 0,13
Acest proiect a fost insă anulat, si în microni. Varianta de Xeon la 2GHz • ASBIS se extinde către Africa
Ingineri MP sunt transferaţi la Intei Locul acestui procesor Intel a lansat proaspăt lansată se alătură celor
- HP a transferat 100 de ingineri la Intel, ASBIS, lider în distribuţia
cel mai probabil pentru a ajuta La o variantă Xeon la 2GHz pentru deja existente, la 1,4GHz, 1,5GHzşi componentelor IT pe pieţele noi
dez vo l tarea c h i p set - u ri lo r pe n tru staţii de lucru biprocesor. Diferenţa 1,7GHz ţi va putea fi folosită pe din Europa, a anunţat că şi-a
viitoarele procesoare Itanium. Intel va dintre cele două variante de Xeon aceleaşi plăci de bază ca şi
lansa La începutul anuLui viitor chipset-uL extins contractul de distribuţie cu
constă în mărimea memoriei cache predecesoarele sale. Spre deosebire
i870 care va suporta până la 8 procesoare Corporaţia Intel. Acest acord va
Itanium cu nume de cod "McKinley". Level2, mult mai mare în cazul de acestea, Xeon-ul "Prestonia la 11

deschide calea grupului ASBIS să


Procesorul Itanium a fost dezvoltat în modelului pentru servere (512Kb 2,2GHz va folosi noul chipset
colaborare de Intel si HP astfel câ acest faţă de 256Kb) care are un impact Plumas. distribuie gama de produse Intel
transfer de personal nu este surprinzător foarte mare asupra performanţelor. {microprocesoare, produse de
Mai mult, Intel a anunţat că va grăbi reţea şi de server) şi pe pieţele din
www.intsi.com
Maroc, Algeria, Tunisia şi Kenia.
00R333 de la Micron
• Micron a început Livrarea propriilor sale "Dezvoltând afacerea Intel în
memorii DDR333. Cu un ceas La 167Mhz, Europa de Est şî în fosta Uniune
DDR333 generează o lăţime de banda de ATI ne p r e g ă t e ş t e A 3
Sovietică, Asbis a făcut un lucru
333Mb/secundâ si este următoarea Concurenţa ATI-NVfDIA este acum pe un nou pian
extraordinar şî în continuare

A
generaţie de memorie DDRAM. DDR333
este compatibilă cu DDR200 si DDR266. ti a anunţat un nou chipset care memorie DDR200 sau DDR266 şi va aşteptăm extinderea prezenţei
va mări din nou tensiunile între avea un front side bus de 266 sau Corporaţiei Intel în alte regiuni",
companie şi concurentul NVIDIA. 200MHz. Succesorul acestui chipset a spus Dave King, Director Intel
Erată* La ştirea din numărul Concurenta nu va mai fi însă pentru se va numi A4-K, va apărea anul
pentru Dezvoltarea pieţelor din
trecut "BASF a devenit EMTEC", adresa chipset-urile video ci pentru cele viitor şî va suporta memorie DDR333
web a firmei EMTECH a fost trecută Europa de Est, Orientul Mijlociu şi
NF0RCE, A3 urmând a suporta atât ca şi succesorul NFORCE-ului de la
greşit ca www.emtec.com- Africa.
Adresa corectă este procesoarele Patomino cât şi pe cele NVIDIA. -
www. em tec - g rou p. com Pentium 4. Chipset-ul va folosi AWW ilbhl
www. ati.com
H A R D M a i l

"Cea mai bună soluţie când nu ştii ceva este să întrebi şî nu să te apuci singur pentru câ ai toate şansele sâ strici, iar pe de o parte
componentele ia noi nu sunt ia fel de accesibile ca prin alte părţi şi pe de altă parte firmele nu prea sunt înţelegătoare când le spui
c â ai vrut sâ-ţi asamblezi singur computerul dar nu ţi-a ieşit".
r Vlad ZotuS

Răileanu Adrian 686B. Sâ ştii că s-a rezolvat în la DFI şî Gîgabyte şî probabil că în unde ai cumpărat-o. Dacă nu, ai
raiteanuadrîan@hotmail,com ultimele versiuni de drivere de la scurt timp vor apărea şi altele, putea să încerci sâ îi schimbi,
VIA. Nu te-aş sfătui să cumperi o Dacâ le vom primi şi noi în timp util ventilatoare pentru plăci video
Bună ziua. Am o mare rugăminte la placă tot cu chipset KT133 sau probabil că vom publica rezultatele găsindu-se acum şî ia noi. în plus,
dumneavoastră. Aş vrea să imi KT133A, întrucât la ora actuală în următorul număr. Din ceea ce se ar trebui sâ te uiţi câte ventilatoare
spuneţi şi mie ce placă de bază ar fi chipsetul KT266 este foarte spune pe Internet In materie de de carcasă ai putea să pui înăuntru.
cea mai bună pentru sistemul meu. accesibil (în jur de 100$ plus TVA în performanţă surclasează orice alt Nu te zgârci la ventilatoare.
Eu am un CPU AMD Thunderbird funcţie de producătorul plăcii), iar chipset. Rămâne de văzut. Temperatura este un factor foarte
1.1GHz, HDD 20GB Quantum Ftreball, un DIMM DDRAM de 256Mb de cali­ important pentru stabilitatea
128 SDRAM PC133, FDD 3,5" 1,44 Mb, tate nu mai este o problemă acum, sistemului.
placa video este RIVA TNT2 M64 32Mb foarte multe firme înţelegând într- Râzvan Cioargâ
AGP, placă de bază este K7VZA, un final această necesitate. în ce razvancioarga@xnet.ro
chipset VIA KT133/686B suport 100 priveşte coolerele te poţi ghida şi Dan Lucian
Salut,
MHz FSB produsă de ECS, modem după testul care a fost realizat luna Am o problemă cu temperatura mare-orn@go.ro
CONEXANT 56,6 K PCI intern, CD-ROM aceasta- Există şi modele cu averti­ sistemului. Sistemul meu este Saluţi
LG 52X. zare sonoră foarte utila în căzut în compus din placa de bază Abît KT7A Am şi eu o problemă de ceva timp şî
Am citit pe Internet că placa de care placa de bază nu are aseme­ cu chipset KT133A, procesor Duron m-am gândit să vă cer părerea. Am
bază pe care eu o posed are un BUG nea facilităţi. 750 MHz, 256Mb Ram, 8,4Gb HDD, un K6-II-350MHZ -3D Now!, placă de
din fabricaţie, aş dori să îmi spuneţi placă video Leadtek GeForce2 MX SH bază Via MVP3, PC100, ATX, 128Mb
ce placă de bază ar fi cea mai bună Sergiu Sas Pro (nu este overclockată), placă * RAM, Sniper 2 Riva TNT2 Pro TV-OUT,
pentru sistemul meu, deoarece sergiu@lgerm.satmar.ro sunet Creative SoundBlaster Live sound on board, cam astea contează
aceasta mi se blochează foarte des. Bună ! Calculatorul meu este format Value, modem intern cu chipset pentru problema mea. Aşadar,
Aş dori să îmi comunicaţi şi o Listă cu din: Epox 8KHA, TB 850, SparkLe 6800 Lucent, carcasă midi-tower cu sursa problema constă în faptul că atunci
datele necesare pentru cooLere de (GF2MX), 128 Mb DDR, dell de 300W. când pornesc pentru prima dată
procesor. Care ar fi cel mai bun Trinitron15", Yamaha XG7428. Problema mea este următoarea: computerul, chiar înainte de a
pentru AMD Thunderbird 1.1GHz? Merită să fac trecerea de ta după ce pornesc calculatorul, dacă încărca complet Windows-ul, acesta
chîpset-ul KT266 la KT266A odată ce joc un joc 3D, după aproximativ 10 imi dă un mesaj de eroare "Windows
Placa de bază ar trebui să se acesta va fi disponibil şi la noi pe minute utilitarul Hardware Monitor protection error" şi trebuie restartat.
comporte destul de bine în cazul piaţă? din WînFOX îmi spune că temperatura Am încercat, credeţi-mă, aproape
unei instalări corecte a tuturor la suprafaţa chîp-ului este de 127 toate sistemele de operare, Win98,
driverelor şi a unui update de bios. grade Celsius (Chip Surface Temp). Me, 2000, XP. Am omis să vă spun la
Dacâ poţi vînde placa ta la un preţ
Dacâ totuşi doreşti sâ o schimbi ar Dacă deschid carcasa, după 2-3 început, problema a apărut după ce
decent astfel încât să nu te
trebui să identifici intâi sursa minute, temperatura coboară la am adăugat încă 64 MbRAM la cei 64
cocoţeze upgrade-ul atunci pot să-ţi
blocărilor pentru că altfel rişti să o 42-43 grade Celsius. Dacă, după iniţiali şi am schimbat placa video
spun că da. La noi pe piaţă se vor
tei de la început. Probabil te referi aceea, închid carcasa, în funcţie de Intel i714 cu Sniper2,
găsi peste două sau trei săptămâni
ia problema cu southbridge-ut plăci de bază cu chipset KT266A de programul pe care îl rulez (joc 3D
respectiv aplicaţie Office), Schimbarea plăcii video a fost
MX. temperatura, mai devreme sau mai într-adevăr un lucru bun deoarece
bîgman@k.ro târziu, urcă din nou la 127 grade plăcile video de ia Intel nu se prea
A venit timpul să fac upgrade ta calculatorul meu. Să zicem că n-am bani de P4 Celsius. îmi dau seama că ceea ce se înţeleg cu chipset-urîle VIA. Mai
sau de soluţii care folosesc memorii DDRAM şî utilizez calculatorul pentru întâmplă nu poate fi normal, dar nu mult ca sigur problema se
programare, jocuri, poate şî ceva grafică sau muzică, aplicaţii de birou, îmi dau seama cum aş putea remedia datorează memoriei şi pot să îţi
browsing pe Internet etc. această situaţie. Cum aş putea spun şi cum sâ verifici acest lucru.
Există două variante (agreate de mine): asigura o ventilaţie maî bună a Scoate DIMM-ul pe care l-ai adăugat
- placă de bază cu chipset Intel 815EP + procesor PIN Coppermine, sau interiorului carcasei fără a o lăsa ulterior şi rămâi cu cel vechi. Fă o
• placă de bază cu chipset VIA KT133A + procesor AMD K7 Thunderbird, deschisă tot timpul? instalare curată de Windows 98SE
Cu toate că,., de exemplu, urmată de toate
(•) La preţul unui Coppermine/667 MHz pot să iau un Thunderbird/1000 MHz; Dacă temperatura ar fi ajuns în driverele necesare. Dacă problema
(•) La următorul upgrade (trecerea la P4) trebuie sâ vând tot calculatorul. realitate la 127 nu af mai fi avut a dispărut, atunci singura soluţie
placă video de mult. Mai mult ca este achiziţionarea unui DIMM de
Chipseturîle KT133 precum şî KT133A sunt deja depăşite. într-adevăr ele au sigur WinFox raportează greşit 128Mb in cazul în care doreşti
avut probleme în ceea ce priveşte southbridge-ul 686B dar ele s-au rezolvat temperatura. Ai putea totuşi să sâ-ţî dublezi cantitatea de memorie
aşa i& nu mai constituie o problemă. Dacâ aş fi in locui tău aş lua în verifici dacă ventilatorul de pe în loc să foloseşti două de 64 care
considerare chipsetul KT266 cuplat cu un Thinderbîrd la 1,4GHz şi ce! puţin chip-ul plăcii funcţionează. In cazul sunt probabil produse şi de firme
256Mb Ram, Dacâ alegi varianta Intel atunci ţi-aş recomanda o placă cu in care nu funcţionează şî placa diferite. La preţurile de acum ţi-aş
chîpset Intel845 ş* un P4 ta 1.5GHz socket 478. Cum acest chipset vîne şî cu este în garanţie o poţi schimba de recomanda chiar 256Mb.
suport pentru memorii SDRAM nici 256Mb nu ar fi o problemă.
HARDWARE

ktenea Alexandru i Mazâtu Bogdan ecranul mesajul: "SYSTEM ES BUSY încarce la bootare, setează
;alexbonea«hotmail;com I m r._b ogd a n@usa - n e t (...). IT MAY BE POSSIBLE TO WORK. fişierul de swap fix cu o valoare de
L^J*iJT?L"r 1 . ţi" L M _ _ _ I _ i_jflflăCr Tei Llillik ^PwVWTTl

PRESS ANY KEY TO CONTINUE, aproximativ 500Mb. Poate sunâ mult


Bună. Sunt Alex din Constanţa. As Salut! Am următoarea configuraţie:
PRESS ait-ctrt-del TO RESTART YOUR dar când ţi se Umple HDD-ul ai de
don să-mi spuneţi şi mie dacă CPU-Intel Celeron 633MHz/Mb
COMPUTER.". De ce se întâmplă acest unde sâ maî scoţi ceva spaţiu. O
trebuie să îmi schimb ceva La GÎGABYTE (GA-6VXC7-4X), chipset VIA
Lucru? Ce ar trebui să fac? verificare cu un antivirus bun
calculatorul pe care îl am: 694X AGP/HDD-10GB QUANTUM
(Kaspersky) iarăşi nu ţi-ar strica- Ce
Thunderbird 850MHz; 256MB RAM; 5400rpm/ 128Mb SDRAM DIMM/RIVA
Ştiu că foarte mulţi dintre voi cred vreau să spun? Un calculator este ca :

HDD NIKIMI-30Gb, 7200rpm; GeForce2 TNT2 M64 32Mb/SOUND MAKER 32X


câ noi abia aşteptăm sâ publicăm Un copil. Dacă nu âf grijă de el se
MX 32MB SDR pentru jocurile actuale GENIUS CRYSTAL (etc).
probleme cu sisteme iniei dar nu îmbolnăveşte. De asemenea, putini
tari. Eu nvam gândit la un GeForce2 1. De ce după aproximativ 3-5 ore de utilizatori îşi deschid calculatorul,
este aşa. Calculatorul nu are nici o
PRO cu 64Mb DDR sau un GTS cu funcţionat (nu întotdeauna) îmi apare măcar o datâ pe lună şi şterg
vină. ceea ce îl conduce însă da.
64Mb DDR. pe ecran mesajul: THIS PROGRAM IS componentele de praf. Unii se mira
Este vorba despre sistemul de
WORKING ILLEGAL (...). IT IS de ce li se încălzesc procesoarele
RECOMMENDED TO SAVE YOUR WORK operare. Nu ţi-ar strica sâ faci puţin
Dacă tot vrei un GeForce2, atunci dar ef nu au mai curăţat coolerul de
AND RESTART YOUR COMPUTER". curat pe HDD, să reinstalezi
aiege varianta Pro cu 64Mb DDR. Pe când l-au cumpărat. învaţă sâ
Este normal? Windows-ut şi să faci un update de
de altă parte, ai putea aştepta păstrezi ceea ce ai. Nu este un
Sios (ai plăcii de baza) eventual. în
apariţia pe piaţă a seriei Tîtanium. 2. Dacă deschid mai multe ferestre de reproş, este o recomandare şi pe
plus partîţîoneaza HOD-uE, nu mai
internet şi în aceiaşi timp ascult şi undeva o necesitate.
lâsa o groază de programe sâ se
muzică uneori îmi apare pe tot
Puiu Cernea
pcmg9k.ro procesor merita cumpărat. Evident, Plâcife cu chipset-ul GeForce2 MX computerul dar nu ţi-a ieşit. Mai
Salutarei
• u —rk-ui^-r
1
pe cel de 750MHz îl poţi ridica 200 sunt cea mai proastă găselniţă gândeşte-te.
Sunt în dubiu din 2 motive, şi sper că peste cel de 800MHz, dar la fel şi a celor de ia NVIDIA. Dacă eşti
pe acesta îl poţi ridica peste cât l-ai mulţumit de Voodoo 3 atunci nu o feban"Sergiu
atunci când voi primi răspunsul să nu
ridica pe cel ia 750MHz. schimba. Când simţi câ nu mai j n o r c o var u102® ho t maîl .corn
mai fiu:
1. Cantitate versus viteză! Am 1 DIMM poate atunci sâ te gândeşti la un Am următorul sistem: AMD Athlon
de 128Mb SDRAM PC133 şi un DIMM upgrade. în legătură cu procesorul 1.2 GHz, MB FastFame 8VTAE, 256Mb
Enigma şi placa de bază te-aş sfătui sâ mai SDRAM, HDD 20GB DMA100 sub 7200
64Mb SDRAM PC100! Problema e enigma6899hotmaii.com
următoarea: dacă folosesc DIMM-ul aştepţi puţin până maî scade preţul rpm, GeForce2 MX200 32Mb RAM,
de 128Mb La PC133, o să am 128Mb Salut, vă scriu pentru prima dată. Am la plăcile cu VIA KT266 după care ai CD-ROM 40x Teac, CD-RW Teac
RAM La viteza PC133; dacă folosesc o problemă cu o placă de sunet putea liniştit să-ţi faci upgrade-ul. 8/8/32, Sound Genius Live 5.1,
ambele DIMM-uri pe placa de bază, integrată pe placa de bază C-Media Fii însă atent ce memorie DDR monitor Fujitsu 17", Sistem de
voi avea 192Mb RAM, dar la viteză cmi8330/3D. Am căutat driverele La cumperi. Ar fi indicat sâ-ţî iei operare Windows ME.
mai mică. Şi nu ştiu cum e mai bine. producătorul plăcii şi nîmîc. Aş dori minim 256Mb dar sâ fie totuşi de 1) în 3DMark 2001 am obţinut la
RAM mai mult sau viteză mai mare? dacă se poate să îmi spuneţi La ce calitate. 1024x76x32 default 989 puncte, iar La
Specific că folosesc PC-uL pentru adresă pe net pot găsi driverele. 800x600x16 default fără T&L 2670
jocuri (era evident) şi grafică 3D Placa de bază este Matsonic cu puncte. întrebare: este suficient?
chipset Intel Î440EX/LX. Gheorghe Cornel Marius 2) Ce temperatură de funcţionare
(3DStudio Max, Rhino 3D). Deci e mai T-B0NE9xnet.ro
bine să mă joc La PC133 cu mai puţin trebuie să aibă calculatorul? Al meu
RAM, sau la PC100 cu mai mult RAM? Driverele se găsesc la C-Media pe Salve. Vă scriu pentru că am şi eu o are cam 50 - 53 grade C, închis, cu
2. O să-mi fac un upgrade La placa de site la adresa întrebare crucială pentru viitorul sursa scoasă şi desfăcut are
bază şi procesor şi am văzut că în http://vwwv.cmedia.com.tw/ . Te meu calculator pe care doresc să mi-l 43 - 46 grade C. Ce să fac să îl răcesc?
mai toate magazinele (din Piteşti), duci la secţiunea de download, asamblez singur: dacă îmi cumpăr o
diferenţa de preţ între un Duron la alegi 8330 iar apoi în funcţie de placă de bază care suportă două 1. Având în vedere combinaţia
750MHz şi unul La 800 e de sistemul de operare downloadezi microprocesoare şî toate unităţile ca: incendiară FastFame/GeForce2 MX
300.000 Lei. Merită banii aceştia, drivereîe. HDD; FDD; unitate CD-ROM etc. 200 asortată cu Windows ME ar
având în vedere că sunt un trebuie sâ aibă interfaţă SCSI sau se trebui să fie suficient. Măcar dă jos
overclock-er, şi astfel Duron-ul La 750 Minai pot folosi şi din cele cu interfaţă ME-ui şî instalează Windows 98SE.
mmafhaii9yahoo.com EIDE? Dacă vrei să mai storci nişte puncte
pot să-L fac La 800?
Am un DURON 750, Acorp 7KT 133A, ai grijă ce drivere Instalezi pentru
între cele două ar trebui sâ alegi 256 SDRAM, HDD Seagate U5, Stai liniştit. Se pot folosi şi din cele că cele mai noi nu sunt întotdeauna
cantitatea deoarece sporul de Creative SBLive Value! şi nu în cu interfaţă EIDE. O aitâ sugestie aş şi cele care oferă cea mai bună "
performanţă deşi este semnificativ ultimul rând un Voodoo 3 3000. în Q3 avea însă. Nu cred că ar fi bine să performanţă. Ai putea cumpăra o
nu poate depăşi avantajele oferite ARENA scot performante mai bune te ocupi singur de asamblarea placă cu chipset GeForce2MX 400
de cei 64Mb în plus în cazul tău. Ar decât MX-urile 200, adică de 53 de calculatorului. Ar fi bine dacă mai sau GeFroce2 Pro maî aies că acum
mai fi ceva. în legătură cu cea de a frame-uri La 1024*768*16 cu toate La poţi găsi pe cineva care să te ajute urmează să mai scadă un pic
doua problemă trebuie să-ţi spun că high şi Lightmap. Am versiunea de şi să te îndrume în acest sens. Cea preţurile datorită apariţiei seriei Ti.
şi Duron-ul de 800MHz se poate drivere 1.07 cele mai noi. E posibil mai bună soluţie când nu ştii ceva 2. Montează încă un ventilator de
overclocka. Şi nu numai cu 50MHz, ca o placă de acum aproape 3 ani să este să întrebi şî nu sâ te apuci carcasă astfel încât să asiguri o mai
ci cu muft mai mult, dar dacă eşti rivalizeze cu una de generaţie nouă? singur pentru câ aî toate şansele sâ bună circulaţie a aerului. Nu este
un overclock-er trebuie să ştii tu Ce ar trebui să upgradez La sistemul strici iar pe de o parte foarte mult aşa că nu aî de ce să te
mai bine cum. Mie nu mi-a plăcut meu pentru performanţe mai bune, componentele la noi nu sunt ia fel sperii dar ar fi bine să fii precaut.
niciodată sS forţez bietele mă gândeam la procesor şî o placă de accesibile ca prin alte părţi şi
procesoare aşa câ nu prea mă care să suporte DDRAM. Ce mă pe de altă parte firmele nu prea
Dacâ ai probleme, scrie o scrisoare
aventurez pe acest tărâm. Rămâne sfătuiţi să fac pentru a-i îmbunătăţi sunt înţelegătoare când le spui câ ai pe adresa redacţiei sau un meii ia
la latitudinea ta sâ decizi ce performanţele? vrut să-ţi asamblezi singur hardmaîl@xtrempc. ro
1JI

i
Odată ce am stabilit ce procesoare folosim, trebuie să vedem cum le f a c e m overclockmg

R Ă C E S T E - T E P U T E R N I C !
f
CELE MAI TARI COOLERE SOCKET A AU FOST PUSE LA SUFLAT
entaţia overclocking-ului este din ce un senzor bun de citire al temperaturii. arate şi cum trebuie să funcţioneze un I H A

în loc de ştiri sau informaţii


în ce mai mare în rândul utilizatorilor, Procesoarele folosite au fost două cooler, întâlnind astfel de la coolere cu privind cestul nostru am hotărât
chiar dacă este vorba despre mania de a Thunderbird-uri la 1.2 şi 1.4Ghz, ambele aspect paşnic la coolere cu diferite forme ca luna aceasta să vă prezentăm
poze ale unora dintre cele mai
duce procesorul la extrem sau de dorinţa fiind testate în variantă normală şi cu şi culori, cu grătar protector sau cu maî sexy coolere pe care le-am
de a plăti 700Mhz si a folosi 1000. în ori­ overclocking. Procesoarele au fost multe ventilatoare. întâlnit.
care dintre cele două variante, cea mai încălzite la maxim folosind programul Rezultatele sunt de multe ori similare
mare problemă au ridicat-o procesoarele Passmark Burnln Test ce a rulat o serie de la un anumit nivel de preţ, diferenţele
AMD, ale căror temperaturi foarte ridicate teste menite să ducă procesorul la limită. nefiind cu adevărat spectaculoase însă un
realizate în timpul funcţionării au făcut Testele au fost realizate cu carcasa număr rezonabil de grade şi un număr mic
simpla alegere a unui cooler o problemă deschisă, creştearea de temperatură de decibeli au făcut ca testul final să
reală. Dacâ a mai fost vorba şi de pentru o carcasă închisă fiind între 4 şi 10 diferenţieze coolerele şi să ofere opţiuni
overclocking, deja coolerele au devenit un grade în funcţie de numărul de diferite pentru cumpărători. Mai puţine
produs de lux fără de care procesoarele componente aflate în interior sau grade dar mai mult zgomot, mai multe
AMD nu au putut fi aduse sub nici un chip temperatura camerei. Pe lângă testul grade şi maî linişte sau undeva la mijlocul
pe calea cea bună. Testul efectuat include dedicat pentru încălzirea procesorului am distanţei pentru a fi liniştit, fără zgomot
o serie de coolere care pot fi găsite la noi rulat şi o serie de teste ca Quake 3 sau 3D dar şi fără posibilităţi de
pe piaţă, evitând să includem în test Mark 2001, programe care utilizează overclocking? Decizia aparţine fiecărui
coolere de ocazîe, chiar dacă au avut procesorul la un nivel mediu însă obişnuit utilizator în funcţie de nevoile şi dorinţele
rezulate bune, tocmai pentru că nu mai pentru gameri. sale, dar pentru un cooler serios şi
puteau fi găsite la ora apariţiei revistei. Cheia testului se poate considera overclocking serios va trebui să acceptăm
Testele au fost realizate pe o placă diversitatea, fiecare producător având două aspecte: preţul şi zgomotul.
de bază IWiLl KK266 care este dotată cu propria sa viziune asupra a cum trebuie să

a m testat.
Coolerele testate au beneficiat atât de diferit ca cel de opţiuni şi;-
B^chrnark-uri folosite fiecare de un anumit grad de cel de aspect, aşa cu mi. se poate
Fiecare test a fost rulat de personalitate. Dragon Orb a venit vedea din tabelul cu rezultate.
f 3D Mark 200 i
numărul de orr specificat în cu două ventilatoare şi o coloraţie O serie de coolere foarte;
Rezoluţie: Default
tabelul de test. Constatarea cel puţin ciudată, dar dătătoare importante însă de pe piaţa
Setări: Default
temperaturii s-a făcut numai după de senzaţii de putere. Unele internaţională nu sunt distribuite
ce procesorul a atins o dintre coolerele Taîsol sunt dotate încă în România. Coolere OCZ
temperatură constantă, cu o inserţie de cupru, menită să (Dominator/Gladiator) sau Zalman
Demo: NV15 Demo le sporească eficienţa în lupta ne-au fost inaccesibile, văzându-se
•verclocking-ul s-a realizat doar
Setărt: Standard / 3 rulări împotriva căldurii. Cooler-ul codat interesul scăzut al distribuitorului
din FSB voltajul nefiind modificat,
P

acest tip de procedură nefiind în tabel ca MT1AB vine în culori de pentru afacerile cu nivel mic de
1 Passmark Suroln Test soare, în timp ce majoritatea profit. Sunt foarte de apreciat în
I încurajat de producători şi nici de
î Mod: Rulare de 10 ori a coolerelor sunt argintii. Este greu acest context iniţiativele care apar
noi din cauza riscurilor mari ce
j testului urmată de măsurarea să găseşti două coolere la fel însă pe piaţă privind susţinerea
pot apărea chiar şi fa folosirea
temperaturii raportul de performanţă nu este domeniului.
unui cooler bun.
3
i
3

o.
c

a
c
D
4*

( A H
IA

re
in

2 re

m
o
••
ut ••
X
re re

ra
u \
Uf
19
Produs Dragon 0rb2 CEK734092 CGK742092 CGK760Q92 RPC786

mmmMmmmimmWm 18$ 16.7$ 25$ 36.1 S 14.6$


Producător Thermal Take TaiSol TaiSol TaiSol Acarp
N/E Tape Computer Tape Computer Tape Computer ICG
Telefon N/E 01-330.23.92 01-330.23.92 01-330.23.92 01-221.73.43
N/£ www.tape.ro www. tape. ro www.tape.ro www.icg.com.ro
Ofertant Best Computers Tape Computer Tape Computer Tape Computer ICG
www. bestcomputers. ro
0V314.76.98
.H. \ \ ' • - L L L L ţ 4 . . ' J • — —• T^t-™ 4 •_ La _ . — "t.^M-•.ia.W^iB^nP*^V^*^f^^^"^^PWW
• ; . • ; -,,::v..,:....:,::
J 1 P l l
R a

Număr rotaţii 4900 4800 4800 4800 5000


Număr ventilatoare 1 1 1 2
Format cilindru paralelipiped paralelipiped paralelipiped cilindru
Zgomot;: illlll 37dBA 32dBA 32dBA 32dBA 32dBA
U/h (mm) ^ : =i ^ ^ B B ^ ^ ^ 69x69x79 30x50x45 80x60x58 B0x60x56 50x50x25
Greutate îg) 245 207 245 264
inserţie cupru

AMD 1.4GHz
Temperatură iniţială 26 26 27 26 28
Guake3 NV15 Demo Co rulare) 44 46 47 44 45
Guake3 NV15 Demo (3 rulări) 44 47 47 44 46
3DMark2001 45 47 47 45 45
Temp. după Burnln Prof 47 49 50 48 49
AMD 1575MHz
Temperatura iniţială -•
28 28 28 27 28
Quake3 NV15 Demo to rulare) 49 49 50 48 50
Quake3 NV15 Oerno C3 rulări) 50 49 50 48 50
3DMark 2001 49 . 51 51 47 50
Temperatură finală 52 53 53 50 56
AMD 1.2GHz
Temperatură iniţială 24 26 26 26 27
Quake3 NV15 Demo lo rulare) 42 43 44 41 42
Quake3 NV15 Demo f3 rufâri) 42 43 44 41 42
3DMark2001 41 43 43 40 43
Temp. dupa Burntn Prof H i 43 45 . 46 43 46
AMD 1305MHz
Temperatură iniţială 25 28 27 25 46
Guake3 NV15 Demo Co rulare) 45 47 46 44 46
Quake3 NV15 Demo C3 rulări) 46 48 47 44 48
3DMark 2001 46 48 47 43 48
Temperatură finală 48 51 49 47 51

Performanţă i 93.48 89.36 [R 89.13 95.11 35.31


Overclocking 70 70 70 70
Nqfâ fînai^ ; ; j saS3 87.42 87.21 92.59 83.77
Grafice'::.:'
iog- 100— 100¬ 100¬ 100¬
90¬ m 90- 90 90¬ 90¬
80¬ I 8 0 - 80 80
o-
fi
80¬
Pe rf or mar 70¬ S
I 7 0 - 70 70^ 3" 70¬ 06
60¬ 60- 60 60 60¬
Dotări 50¬ 5 0 - 50 50¬ 50¬
H-

40¬
30¬
I 40-
30-
40
30
40
30>
40¬
30¬
Notă finală 20¬ 20- 20 20 20¬
10¬ 10- 10 10 10¬
0- m 0- 0 0' 0-

38
f f § TTC-MT1AB-2
c n 1 r
TTC-D5TB
î
r
APSK0160 A
- - - - - - - - - - • . . < ^ . - K
I
Sistemul de test / Observaţii

Se poate remarca faptul că


modelul fabricat de TaiSol,
şi anume CGK760092,
R
este singurul cooler din
test cane are inserţie de
cupru, cuprul fiind
recunoscut ca cel mai
ieftin şi termoconductor
6.40S 12$ 9.5% material. De asemenea, un
Titan "' Titan PentAlpha punct important este
Ultra Pro ]CG/UîtraPro Best/Omnitech/Proca reprezentat de timpul de
01-221:73.43/211; 70.90 01-211.70.90 Best Corr-puters - 01*314.76-96 funcţionare pentru care
•mnitech - 01-212.29.31
www.ultrapro.ro www. icg,coiT[ ro/www. ultra pro. roPraCA- 01-323.32.33 cooler-ul este garantat,
UltraPro : ICG www. bestcompucers. ro coolerele Taisol fiind
UltraPro www.proca.ro sigurele produse care sunt
garantate pentru 70.000
de ore de funcţionare. D u e r c b c k i n q
Deosebirea este că
55D0 ii :
| § 3000 4500
celelalte firme
2-
cilindru:;
1
paralelipiped
1
paralefipiped
producătoare oferă pentru
cooler-ul produs o garanţie
a niushkii băi
29dBA : 29dBA 3 0 d B ^ ^ ^ ^ ^ I 6 între 30.000 - 50.000 ore
60x60x61 i 80x80x60 •
de funcţionare.
- Câştigătorul testului a fost
grijlaj protector - de departe TTC-D5TB.
: ]
i " •. • .: ' ' ' ' Chiar dacă el este
recomandat de producători

• •

26 24 27 ca având numai 3000 de


43 42 47 rotaţii este detectat de
43 42 47 placa de baza cu 3500 -
47 3700 de rotaţii pe minut.
43 42
Avantajul seu constă însă în
47 44 51
+
mărimea superioara a
paletelor care permit unui
28 26 28 volum mai mare de aer să
48 46 52 circule. Este garantat
•48 46 52 pentru numai 35.000 de
48 47 51 ore de funcţionare însă
51 ',: 48 58 rezultatele sale sunt nota­
bile. Al doilea cooler din
26 24 26 test este cooler-ul TaiSol
40 39 42 CGK760092 care datorită
• . 40 33 42 inserţiei de cupru şi a unui
43 număr de 4B0Q RPM îi
41 39
smulge la mustaţă locul 2
42 42 44
unui alt cooler Titan. Cele i
3 C? £ mmm
l
mai silenţioase coolere s-au
. 27 24 26
dovedit de asemenea cele
44 41 45 Titan, în timp ce cel mai
44 42 45 zgomotos a fost Dragon Produse unice în România d e s t i n a t e over-
; 44 42 44 Orb 2. d o c k i n g u l u i , t w e a k i n g u l u i , PC-ului împins ia
47 44 48 e x t r e m în c o n d i ţ i i de s t a b i l i t a t e m a x i m ă :

95.01 89.84 - Memorii Mushkin SDRAM a DDRAM CL 2-2-2


: ^0 70 70 - Coolere TaiSol, Swiftech, OC2 Gladiator
"Sistemul de test
92,50 96.90 87.85 - Ventitatoare Delta 60, 80,120mm
Procesoare
Thunderbird - Pastă termoconductoare Arctic Silver
IDE ATA 100 rounded cables

I00 100¬ 1.2 Ghz / 1.4Ghz
90¬ 90¬ 1 Placă video • OigiDoc 5.0 - d i g i t a l tweaking and monitoring
O
30 •O 80- mf
vi Leadtek WinFast - Window k i t & Neon Light Kit
70¬ ic
-.' •

70 • CC
60 60- GeForce2 Ultra
50- Placa de b a z ă
40¬ 40- IWilI KK266-R KT133A
30¬
• •

30- Sistem o p e r a r e
20 20-
Microsoft; Windows £ 2 T o p e C o m p u t e r
• •

10 10-
0- 0- Millennium • • - • - ' - ~ •

Driveri placă de bază


- I m p o r t a t o r unic şi d i s t r i b u i t o r în România
Via 4in1 4.23
Driveri video
Splaiul Unirii nr 8 , Bloc B4,
NVIDIA Detonator 12.41 t e l e f o n : 01-330.57.83 / 330.90.22 /. 330.23.92
E-ma-il: tape@tape.ro-
W e b : http://wWw.tape.ro
Cu preţuriîe ia P e n t i u m 4 scăzând dramatic şi cu noul procesor ia 2 G h z proaspăt apărut.

E S T E P E N T I U M 4 S O L U Ţ I A ?

3 C H I P S E T - U R I SI 4 P R O C E S O A R E S - A U COMBINAT ÎNTRE ELE

In privinţa procesului de
fabricaţie nu se discuta decât
VIA va produce s* piăci de de die size. de dimensiunea
bază circuitelor folosite şi aice
Văzând că politica Intel de amănunte "interesante . Trece
1

neobservat însa un element


ameninţare a producătorilor ce
important pentru performanta,
folosesc chipset-ul P4X266 dă stabilitate si creşterea vitezei
rezultate, Via a hotărât să îşi de ceas: învelişul. Acesta este
creeze propriile plăci de bază reprezentat prin ansamblul
elementelor care conectează
cu suport pentru Pentium 4. miezul siliconic cu restul
Astfel, firma Soltek a fost sistemului. în cazul Duron-ului,
aleasă de VIA pentru a produce de exemplu, miezul este
efectiv primele modele de conectat printr-un ansamblu
numit flip-chip package, denu­
plăci de bază. Prima dintre mit astfel deoarece partea din
acestea va fi VIA P4X266 PR22- cere care este vizibila este de
R, o placă socket 478 ce va fapt spatele chip-ului, pus
putea folosi 3Gb de memorie invers pentru a avea contact
cu heatsink-ut şi a se raci mai
DDR266 şi va beneficia de un eficient. Pe partea cealaltă se
controller RAID în timp ce cea găseşte interfaţa care
de a doua este VIA P4X266 conectează miezul cu învelişul:
VL33-S, o placă socket 423 des­ o serie de umflaturi microsco­
pice, numite flip chip bumps. al
tinată sectorului value ce de căror rol este de a intermedia
asemenea va suporta 3Gb de transferul între grupurile de
memorie DDR266. tranzistori din care şi pinii
aca ne-am întoarce in t rnp şi l-am
:
începi să te simţi afectat de o corespunzători de pe partea
;. întreba pe BUl Gates la ce viteze vor
: claustrofobie tehnologică, captiv în cealaltă a procesorului.
Chipset-uri noi în scurt timp Comparativ. Duron-ul are 3000
funcţiona procesoarele mileniului III, sfera posibilităţilor extrem de limitate de chip bumps, Pentium 4
Din cauza rezultatelor nu probabil că s-ar aventura să afirme că ale unui amărât de AMD sau Pentium lll 5000 şi Itanium 7500.
foarte bune obţinute cu plat­ un Pentium la 500 MHz va f i culmea la 500 MHz. în plus, procesoarele mai
forma P4X266, Via a hotărât vitezei. Ah, dar staţi puţin. Am greşit conţin şi o "umplutura", un
Recent apărutul Pentium 4 la 2 GHz material albastru-mov, ce
realizarea unei a doua
exemplul. Nu cred că cel care a afirmat atinge un prag care acum 3-4 ani părea înconjoară miezul şi se extinde
versiuni, mult îmbunătăţite, a
că 640Kb de memorie sunt mai mult de netrecut. Cu toate acestea, asemeni de jur împrejurul lui al cărui rol
h

acestui chipset. este de a amortiza diferenţele


decât suficienţi pentru a rula orice "pragului psihologic" al dolarului, care se
P4X266A va suporta FSB de de temperatura dintre core şl
aplicaţie ar fi în măsură sâ ne răspundă. schimbă o dată la două luni, ştacheta package, ce ar putea avea
533 Mhz si ATA133. Noul Dar chiar şi din punctul de vedere al pentru vitezele de procesare a fost efecte neplăcute gen craparea
chipset va fi competitor direct sau explozia. Ultimul element
unui individ contemporan, cifrele care ridicată din nou. Indiferent dacă primul
pentru SiS645 si AU" ALADDiN- este chiar suprafaţa de baza
se vehiculează în materie de viteză şî în cursa pentru performanţă este Intel construita din material
P4 care apărute după acesta
putere de calcul a procesoarelor sau AMD, singurul care are de câştigat ceramic.
au performanţe superioare.
progresează cu o asemenea viteză încât este utilizatorul.
Familiar

s m W i n d o w s

Standard în lumea calculatoarelor

Conectat

p l a y t h e g a m e o f I T

w i t h u s

y o u w i l l a l w a y s w i n

Pro CA str. T u r t u r e l e l o r 5 2 t e l / f a x ( 0 1 ) 3 2 3 . 8 2 . 0 0 w w w . p r o c a . r o

besurM
ysiem Builder K ' s L
Program -
Men-ber2C0l
Quake 3 F a s t e s t Quake 3 Normal MDK 6 4 0 x 4 8 0 x 1 Bxlow
204.2^ 85:
Thunderbird Thunderbird Thunderoird
1.4GHz DDRAM 14GHz DDRAM 1.4GHz DDRAM
225 198.1^
P4 1.4GHz P4 1.4GHz P4 1.4GHz
a RDRAM RDRAM RDRAM
233 207.9 202.2
P4 1.5GHz P4 1. 5GHz P4 1.5GHz
RDRAM RDRAM RDRAM

P4 1.5GHz 54.3 165.5 !65.5-<


P4 15GHz P4 1.5GHz
SDRAM SDRAM SDRAM
1614
P4X266 1.5GHz 536 163.1-^
P4X26S 1.5GHz P4X268 1.5GHz
SDRAM SDRAM SDRAM
* P4 1.7GHz 258 P4 17GHz 236.4 216 ^
P4 1.7GHz
RDRAM RDRAM

P4 2GHz 230 206 194.5


P4 2GHz P4 2GHz
SDRAM SDRAM
r 9
i—r i—i—i—i—i—i r i—r T T — i — i — i — i — i — i i—r T T—r i—r 1 T 1 1
o S
o o 2 2 r- o S G n i 2
f3 ? G

fi
L T~TY~rI-^M^-\^T'V'hH>hfc"^fchlfa • • • m -m -m •. • • •
- - L- -

3DMark2001 B00xB00x1B Sandra W h e t s t o n e Sandra


5034 1909^ 3913 <
Thunderbird Thunderbird Thunderbird
1.4GHz DDRAM 1.4GHz DDRAM 1.4GHz DDRAM
4519^ 1544-^ 2624-^
P4 1.4GHz P4 1.4GHz P4 14GHz
RDRAM RDRAM RDRAM

P4 1.5GHz 4682 1663


2806
P4 1.5GHz
RDRAM RDRAM

P4 15GHz 3997 P4 1.5GHz 1653 2783 k


P4 15GHz
SDRAM SORAM SDRAM •HMH

P4X266 1.5GHz
370K
P4X266 1.5GHz 698 P4X266 1.5GHz 2762
SDRAM SDRAM SDRAM
P4 1.7GHz 5083 P4 17GHz 3B6K 3196<
P4 1.7GHz

RDRAM RDRAM RDRAM


4450 2180 A 3420 A,
P4 2GHz P4 2GHz
.
P4 2GHz
SDRAM SDRAM SDRAM
I — I — T I I I I I I I I I i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i I T T i i i i i i i i i i i
S S S
ri
S 3 S S S S O
^1 e = I i 8
ţV 8 Ş 8« 8 Sp— S 8n 8w Ş A
ri H
ri
L J
— ^ — « <N fJ/
W

Sandra Disk Sandra Memory tnt Sandra Memory Ftoat


2363 7 ^ 590
Thunderbird Thunderbird Thunderbird
14GHz DDRAM 1.4GHz DDRAM 1.4GHz DDRAM
23I93 3426-^ 3469-^
P4 1.4GHz P4 1.4GHz P4 14GHz
RDRAM RDRAM RDRAM
23328 335I
P4 15GHz P4 150Hz P4 15GHz 1397
RDRAM RDRAM RDRAM
P4 1.5GHz 23306 636 622 ^
P4 15GHz P4 1.5GHz
SDRAM SDRAM SORAM
2205
P4X26B 15GHz P4X268 1.5GHz 604 P4X266 1.5GHz 630
SDRAM SDRAM SDRAM
P4 1.70Hz 23282 1383 1429^
P4 1.7GHz P4 1. 7GHz
RDRAM RDRAM RDRAM
P42GHz 233 52 630 618
P42GHz P4 2GHz
SDRAM SDRAM SDRAM
i—i—i—r T — i — i — i — r 1 1 r T — r T — i — r T — i — r i—i—i—i—i—i—i—i—r T
*n o • O 8 :O
- S
G G G 8 Ş
rI Vi CN f^f w
n
% fv 8
G S S 8
S

42
S o l u ţ i i l e

T h u r i d ^ i r d 1.4GH±y
Omnitech/Tape Computer
01-212.29.31/01-330.57.83
N/E/www.tape.ro

£L_266A^. I AMD761

TOP

Pentium* 1.4GHz
Oriunde te-ai af
ProCA comandă-le pr'
01-323.82.33
* « T*T »i T* T' t a p e . n
www.proca.ro

Micul gigant procesor de tip Willamette la unu


Pentium 4 ta 1.8 GHz nu era mai tip Northwood vor trebui să ia în
puternic decât un Athlon la 1.4 considerare o placă socket 478,
ProCA
GHz, iar după ce AMD s-a hotărât deoarece Intel nu va mai produce
01-323.82.33
să schimbe modul de gradare al procesoare pe socket 423 la viteze
www.proca.ro
performanţei procesoarelor odată de peste 2GHz şi apariţia unui
cu noua serie Palomino, nimeni nu adaptor socket 478-to-socket 423
mai înţelegea cine este cu este destul de improbabilă.
• ^

adevărat in frunte. Apariţia


Pentium 4 la 2GHz vine să Ce ne rezerva viitorul?
lămurească lucrurile, reaşezând La Intel Developer Forum (IDF) din
Intel temporar în fruntea august 2001, Intel a avut deja un
clasamentului, pinâ la pătrun­ sistem demonstrativ cu un
derea pe piaţă a ultimelor proce­ procesor Pentium 4 la 3,5GHz. Cu
Pentium4 1.7GHz
soare Palomino- Primul lucru pe nume de cod Northwood şi bazat
ProCA
care îl puteţi observa la Pentium 4 pe tehnologia de 0.13 microni,
01-323.82.33
www.proca.ro sunt dimensiunile ce par infime procesorul rula într-un sistem
faţă de puterea de calcul. Chiar legat prin conexiune wireless cu
dacă legătura dintre mărime şi ! ! ^ a n t ă şi s t a b i l i t a t e ^
alte patru sisteme desktop.
putere este aproape inexistentă în Punctul culminant a fost un
cazul procesoarelor, nu te poţi prototip de procesor la 4GHz răcit
abţine să nu remarci cu uimire cât cu aer, care funcţiona cu un ALU
de mic este noul Pentium 4. {Arithmetic Logical Unit)
Procesorul este construit pentru double-pumped, obţinându-se o
socket-ul microPGAcu 478 de
pini, Intel susţinând că numărul
viteză efectivă de 8GHz, Intel a
mai expus un procesor cu consum Piăci de baza
Pentium4 2GHz
suplimentar de pini pentru ali­ mic pentru laptop-uri, cu nume de decomandat de:
Asbis
mentare şi împământare cod "Banîas" şi a dezvăluit câteva ' IS™' Hardware
5

01-322.75.36
detalii despre viitoarele ' £C Hardware
www. asbis, ro îmbunătăţesc sensibil stabilitatea * Hip Chip
la viteze foarte mari. SocketuL procesoare server-oriented
UafagţPC
microPGA 478 este destinat să ia Toster" şi "McKinley". Se poate
prevedea deci cu un grad ridicat
100% s t a b i l i t a t e
locul socketului 423, care va
dispărea în timp. de certitudine că pragul de 2GHz
Construit în tehnologie de nu este nici pe departe o limită,
0.18 microni, Pentium 4 la 2GHz şt că Intef intenţionează să con­
nu trebuie să fie confundat cu tinue cursa către viteze tot mai
noul prototip Northwood, care va mari, menţinându-se încă în faţa
fi lansat anul viitor şi care va f i AMD la o distanţă apreciabilă,
construit cu tehnologie de
0,13 microni. Core design-ul este
dacă diferenţa de 200MHz poate f i
definită ca atare. £ 3 Tape Computei
acelaşi faimos Willamette, însă - Importator unic $i distribuitor in România -
dimensiunile diferă. Cei care vor Splaiul Unirii nr8 Bloc B4, - T

vrea să îşi facă upgrade de la un telefon: 01-330.57:83 / 330.90-22 / 330-23-92


E-maîl: tape@tape.ro - J

Web: http://www.tape.ro * :
SISTEMUL DE NOTARE
Chipset-urile pentru Pentium 4 Performanţe
Se acorda între 0-100 de puncte pentru
rezultatul fiecărui test efectuat. 100 de
Intel 1850 puncte s-au acordat rezultatului cel mai
mare din test la categoria respectiva,
Pentium 4, dotată cu discutabil problemă (dar când nu este?) i850 notele pentru restul produselor la acea
ineficienta memorie RDRAM, al cărei este cea mai bună alegere. categorie fiind acordate proporţional fata
de aceasta. Oupd ce fiecare test a fost
preţ prohibitiv a tăiat considerabil Majoritatea producătorilor de plăci
astfel punctat, nota finala a performantei
din elanul celor ce doreau să de bază au produs modele cu acest
s-a realizat făcând media între notele
utilizeze un procesor Pentium 4 în chipset, mai uşor fiind de specificat obţinute pentru fiecare categorie.
sistemele lor. Deşi a rămas la fel de numele celor care nu au produs o
scumpă, soluţia i850 este în generat placă cu i850. Concurenţa pentru Dotări
şi cea mai performantă, depăşind cu acest chipset va veni cu siguranţă de Se acordă între 0-100 puncte pentru
o marjă de siguranţă performanţele la soluţiile AU şi Sis care deja, întreaga categorie de dotări. Notele
Intel i850 a fost o lungă perioadă chîpset-urilor i845 şi P4X266. în testate pe Internet au dat rezultate acordate au fost variabile fde exemplu
singura posibilitate de a folosi condiţiile in care costul nu este o încurajatoare. Intre 0-5 puncte), punctele acordându-se
în funcţie de calitatea sau nivelul dotării
respective.
Intel i845 Punctele 5-au acordat în felul următor:
cunoscut numai sub numele de cod puţin secretă dintre Intel ţi Rambus, 0-09 : Chipset de sunet prezent pe placâ
"Brooksdale". El diferă de fratele său care le limitează considerabil 0-10 : Chipset video prezent pe placa
mai mare i850 in principal prin alternativele în ceea ce priveşte 0-11 : Placa de reţea
suportul pentru memorie SDRAM, Cu utilizarea memorie DDRAM. SDRAM-ul 0-13 : Raid
toate că chipsetul standard prezentat nu este tocmai o alegere înţeleaptă, 0-13 : Sistemul de overclocking
la Computex 2001 suporta şi SDRAM ţi dar ce potî să faci? Cu excepţia 0-13 : USB-uri pe placă fcâte sunt. câte
DDRAM, Intel nu a permis notabilă a memoriei DDRAM, sunt suportatei, sloturi PCI/AMR/CNR,
producătorilor de plăci de bază să chipset-ul i845 încorporează cea mai AGPPro. alte intrări/Ieşiri
fabrice decât plăci cu suport avansată tehnologie de la Intel la ora Q-13 : Monitorizare riardware
PC10O/133 SDRAM. Motivul principal actuală ţi în testele noastre [componente monitorizate, voltaje.
Pană ta începutul lunii septembrie alarme)
este înţelegerea mai mult sau mai depăşeşte ViaP4X266 cu SDRAM.
anul acesta, chipsetul i845 a fost 0-10 : Diferite opţiuni suplimentare
prezente pe placa (Suspend To Ram,
Via P4X266 Smart Card Reader. etc)
D-04 : Sundle/Driveri
totuşi pe piaţă ţi are un oarecare suportă decât două, ceea ce este un 0-04 : Duaf Bios
succes, deţi nu aduce foarte multe avantaj pe care tehnicienii de la VIA
au muncit din greu pentru a-l obţine, Ţinând cont că orice test este subiectiv
lucruri noi, controller-ul pentru
v3 rugam sa acceptaţi modul de punctare
memoria DDR fiind împrumutat de la designul unei astfel de plăci fiind
0 l 2 S t £ T A I VAN stabilit de noi pentru testele efectuate si
?3At00810tO« KT266 revîsion 2, la fel cum sunt ţi destul de greu de conceput iar sistemul de acordare al punctelor
southbridge-ul ţi controller-ul AGP, controlarea a 4 DIMM-uri La 512 MB stabilit.
singurul lucru cu adevărat nou (ţi fiind posibilă doar printr-un artificiu
performant) fiind interfaţa P4AGTL+. tehnic. Prima firmă care a produs Notă finală
1» Chipset-ul de la VIA suportă până la 4 plăci de bază cu P4X266 a fost ECS Nota finala s-a obţinut prin realizarea
Subiectul unui conflict aprig între DIMM-uri de memorie DDRAM sau care se află acum împreună cu Via în mediei între cele douâ note anterioare,
Intel ţi VIA, chipsetul P4X266 a ieşit SDRAM după caz, pe când i845 nu procesul intentat de Intel. performanţa contând în proporţie de 80%
iar dotările în proporţie de 20%.

Aii Alladin PA CONCLUZIE

Plăcile de la AU acceptă şi DDRAM şi Bus-ul sistemului va funcţiona la 400 Rezultatul testului este destul de
SDRAM în acelaşi layout, DDRAM-ul Mhz şî va avea o lăţime de bandă de evident. Singura comparaţie reală care
fiind suportat în variantele 200/266 şi 3.2Gb/sec. Conducerea Aii spune câ se poate face este între chipset-ul i845
chiar şi viitorul DDR333 ultima având procesorul reprezintă un nou produs şi Via P4X266, comparaţie care îi dă
o lăţime de bandă de 2.7Gb/sec la adăugat portofoliului firmei şi câştig de cauză celui dintîi. încercarea
utilizare maximă. Ultra-ATA 133 este dedicat atât consumului mainstream de a compara i850 cu i845 nu poate da
de asemenea suportat, iar north- cât şi pieţîi notebook-urilor. Preţul indicaţii foarte bune, memoria RDRAM
bridge-ul de ultima generaţie M1671 chipset-ului de la Aii va fi de 31 de fiind superioară celei SDRAM, rezultând
completează un layout foarte bun. dolari în cantităţi mari. de aici o superioritate a plăcilor de
bază ce au folosit memoria RDRAM. Ca
SIS 645 soluţii, 1850 este evident mai scumpă,
iar preţul memoriei RDRAM este
Este primul şi singurul chipset de cu memoria. Pentru această placă de
catastrofal mai mare decât cel al
Pentium 4 cu licenţă oficială de la bază SiS a renunţat la Northbridge-ul
Intel, aşa că este de înţeles de ce memoriei SDRAM. Cu toate acestea
şi Southbridge-ul integrate într-un
mulţi s-ar putea orienta către el, rezultatele sunt proporţionale, i845 şi
singur chip, layout-ul folosit pentru
ferindu-se de controversatul P4X266 P4X266 fiind lăsate în urmă de chiar
SiS 735, şi a revenit la design-ul cu
de la Via. SiS 645 suportă şi el SDRAM primul procesor conceput de Intel
două chip-uri pentru placa de
şi mai ales DDR333, oferind pentru Pentium 4. Lupta reală va
Pentium 4. Testul efectuat pe
procesorului ce are nevoie mai mult: începe însă la primele procesoare Intel
Anandtech.com îl scoate în evidenţă
lăţime de bandă suficientă în lucrul ce vor benefica de memorie DDRAM.
ca un chipset foarte performant.

44
TS-APR3 ) TS-ALR4 )
• VIA Pro266 (VT8633tVTS233)
Chipset; ATXfcrmfactor.
• CPU: Sccket 370 PPGA/ T U if «fl^a btttf'fvtiixt A M :*> Artfl
FC-PGA3CCK100(HMH2
(Pentium lll, Celeron, Cyrix) • ALIMa^(1647+1535D+)Cfilpsat
• FSB: 6&10(yi33MHz ATXform factor
(6M50MHzcwrcta* • CPU: AMDSoctelACPUAitton
ranfle.bylMHz step) &Ditfori8<XM2Q0+MH2
• Memory: 3 x DDR, upto3GB • FS8: 2C0/266MHZ
(ODR20a266)
j
• Memory: 3 x DOR upto 3GB
• Expansion: 5 x PCI. 1 xACR, {DDR203tf6S)
1x AGP 2X74X • Expansion; 6xPCI.1xAGP2XMX
• Ultra DMA 33/66/100; 6 X USB • Ultra DMA33«6/1(ft^xUSB
• OnboardAC97CODEC • Ontoarti AC97 CODEC
• SupportezBIOS • Support ezBICS

nologîe DDR ? T r a n s c e n d ® v a oferă soluţii comple


atât memorii, c â t si placi d e baza c u suport DDR.
Fie c a preferaţi platforma I N T E L ® s a u A M D ® , la Tranşee

DDR Memory )\ PC266:128KB, 256M3

TS-AKTM ) T$-ASL3n$4$P3 ) «g/Q5 )

f^tffs amu JStf DW3i>: (E&or i Cheie»}


crBJOS 3 Ihe new 3IOS Utitty devţfopcd by
• VlAApo5oKTl33A{VTe363A+vT52686S) Chipset: • InteJ 815E^ 15E P CWpset; ATX foon factor TransceraL VTO tr^newt^ttbgfttjsar
ATXfomttactor 1 cari ea^y update -heir btos and optimi» sy-
• CPU: Socto 370 PPGAf C-PGA 300-1000* sfârc perîQrmra-fcasste-tee ard Uoubte-
• CPU: AMD Soctet ACPU Aihta 4 Dureo MHz [Pertfom lll. Cetew, Cyrix] 'ree.
6GM2Q0+ MHz • FSB; 5&1CWî3:$MHz (66-15GWH2 c>verdoc^
f
Arttt-Virua BiOS ProtoctÎM
• FSB: 2^266MHi(1CO-l50Mr^c^erciCCk • rarge.by IMHistep) Wuses camert affecT BIOS
rarge, by 1MHz step) • Merrxffy: 3 x Dtf*( up to 512HB (PC100/Î&) BIOS Uptating ConfttJern*
• Mernorv; 3xDIMMupto1.5GB{PClEKVl33) • Expanson: 6xPCI,1xCNR,1xAGP2X'4X Atoays boatabte Irom FOO even t BiOS
• Expansbn; 5xPC!, 1 xl$A(stared). 1 * AMR, • Uita OMA 33^100; 4 x USB One-CiicJt, On Une SEOS Upctotiiis
1XAGP2XMX • Onix^rc AC97 CODEC; OntoarS VGA (TS- AyîamtfcOeîecf bn Dcwi'osd and Update
• UtaDMA33£fr'10Q:4xUSB ASUonty}
• Ontoard AC37 CODEC Unear Overclocking
• Suppor,ez3fOS
• SucporteiBEOS Overcbckb^tV-1.0wK£ ta opteze

Transcend
ProVision Your Supplier, Your Partner,
Cff*Wi* your crwn nprwortt vî\icri
Your Friend.
ProVision Software Division SRL P-ta Alba lulia nr.8, bl.i 7, SC. 3, ET. 2, AP.50, Sector 3, Bucureşti
TEL: (+ 4 01) 321.15.68 FAX: (+ 4 01) 323.65.70 e-maîh provision-Trpro.ro http:Hwww.pro.ro
Aft brands namesarettie ic^aered irademaifcs of mea-fespocBve avne-rs. Spcdftcaiioii sv&jtdtochangc wfthoul note*.
i850

Produs P4ITA D850GB 845 Pro

165S 147$ 122S 199S 146$


producător ASUS OR - ECS intel MSI
Distribuitor Ager Tape Computer Alliance ElkoTech Flamingo
Telefon 01-336.93.17 01-330.23.92 01-410.79.10 4
01-313.77,23 01-222.50,41
Web www.ager.ro www.tape,ro N/E www.elkc.ro www, flamingo, ro

Format ATX ATX ATX ATX ATX


Award Award Award Award Ami
FSB - ^ ^ ^ ^ p i r V 100MHz / 400 MHz 400 400 400 400
Chipset i850 1850 i850 iB50 1845
Northbridge Intel 82850 i82B50 i82650 i82850 (82845
Southbridge Intel 828018A (ICH2) i82B01BA i828018A iB2801BA i82801BA
ATA Î^^^^^MM 100 100/66/33 100/66/33 100/66/33 100/66/33
Memorie tip / maxima PC800/PC600RDRAM 2Gb RIMM / 2GB RIMM / 2GB RIMM / 2GB SDRAM / 3G8

AGP/PC1/ÎSA/AMR/CNR 1 Pro/5/0/0/1 1/5/0/0/1 1/5/0/0/1 1/5/0/0/1

Ghipset video - nu nu nu nu
Chipset sunet AC97 AC97 AC97 AC 97
h
AC97
nu nu nu nu
USB ; . 2 [suporta 4] 2 (suporta 4) 2 {suporta 43 2 [suporta 4) 4
Monitorizare hardware Ventilatoare sistem, temperatura sistemului, temperatura procesorului temperatura procesorului
temperaturţ procesor, turaţia pentru 3 ventila­ si a sistemului, turaţia şi a sistemului, turaţia
voiatj sistem, volatj toare. 6 voltaje pentru 3 ventilatoare, pentru 2 ventilatoare,
procesor [opţionale/modeU 9 voltaje 8 voltaje
Dotări suplimentare - Shutdown temperature Chassis Intruston, PC2PC.
Networking, Diagnostic LED
Overclocking 100/105/110/115/120/125/ 100-190 din 1 fa 1
130

Bundle PC CILLIN 2000 ™ Fuzzy Logic, Live Bios,


Lfve Driver

u1 j' i •" X_ • "' ^•^• -" - - -


J L L

Quake 3 Fastest 229 189.3 224,2 233 177.6


Quake 3 Normai 206 164.6 201.1 207-9 159,7
MDK2 640x480x1 6xLow 199.7 189.9 195-3 202.2 168-3
3DMark 2001 800x600x16 4539 - 3735 4592 4682 3909
3DMark 2001 - GameUow 92.5 77.7 93.4 94.9 82.9
3DMark 2001 - GarneSLow 78.7 67.2 80.8 80.7 67.9
30Mark 2001 - Game3Low 96 79.4 96 99-4 83.8
SiSoft Sandra CPU Qhrystone 2561 2277 281 1 2806 2819
SiSoft Sandra CPU Whetstone 1736 1713 1717 1715 1708
SiSoft Sandra Disk 23161 23369 22956 23328 23291
SiSoft Sandra Memory Int 1353 1259 1303 1351 614
SiSoft Sandra Memory Fit ; :
1362 1309 1328 1387 622
•v . - •-. m^mmmmm
Performantă 97. 79 88.21 97,35 99.82 79.20
Dotări / overclocking 35 27 31 12 41
Nota finala 88.37 73.02 87.39 86.64 73.97
•00- y^mm » M IOO- ^ _ U U 100- > - ™ ™ H

I I 1
I 1
- i I
:
1
.. 1 I I 1 1 «1
7 0 - • ; •

1 i 1 1
6 0 - • •

• m m
6 0 -

1^1 1 • 1 •
i i I
3 0 ¬ 3 0 - K •B •

1 1 1 I
30¬

s
1 0 -
• • •
Ei Si]
D845WN 1401 TS-ABD4/NR NB32SC SL-85SD+ PC Chips P4X266

ii
J

156$ 121.8$ 155S 121$ 155$ 95$


Intel Jetway Transcend DFI Soltek Winsonic
Âsbis UltraPro ProVision Tape Computer ProCA N/E
01-322.75,36 01-211.70.90 01-321.15.68 01-330.23.92 • 1-323.82.33 N/E
www.asbis.ro www.ultrapro.ro www.provision.ro www.tape.ro www.proca.ro N/E

ATX V ATX ATX microATX ATX microATX


Award Award Award Award Award Award
400; 400 400 400 400 400
iB45 EB45 [845 i845 i845 P4X266
S82845 :: 182845 i82845 i82845 i82845 VT8753
J82801BA i82801BA i82801BA 182801 BA [828D1BA VT833
100/66/33 100/86/33 100/66/33 100/66/33 100/66/33 100/66/33
SDRAM / 3Gb SDRAM / 3Gb SDRAM / 3Gb SDRAM / 3Gb SDRAM / 3Gb SDRAM / 3Gb

1 /6/0/0/0 1/5/0/0/1 1/5/0/0/1 1 /3/0/0/1 1/6/0/0/1 1/3/0/0/1

nu .•; nu nu nu nu nu
nu. AC97 AC97 nu Creative CT 5880 AC97
nu nu da nu da nu
4 [suporta 6i 2 (suporta 4] 2 (suportă 4J 2 (suporta 4) 2 (suporta 41 2 (suporta 4)
temperatura procesorului temperatura procesorului temperatura procesorului temperatura procesorului temperatura procesoruEui
şi a sistemului, turaţia şi a sistemului, turaţia şi a sistemufui. turaţia şi a sistemului, turaţia şi a sistemului, turaţia
pentru 3 ventiEatoare, pentru 3 ventilatoare, pentru 3 ventiEatoare. pentru 3 ventilatoare. pentru 2 ventilatoare,
9 voltaje 7 voltaje 6 voltaje 9 voltaje 5 voltaje
• - Shutdown Temperature Shutdown Temperature — Redstorm Overclocking LanCard
AGP Pro Modem AMR
*
. b. . . . • . 100-132 din 1 în 1 100-132 din 1 în 1 10D-132 din 1 în 1 100-255 din 1 în 1 100/103/107/110/133/134/1
37/140/142/145

PC Cillin 2000. Drive WinDVD


Image 4.0. Partition
. . .• . ... Magic 6.0, Virtual Drive
: ; .

195.6 179.4 181,3 179.5 182.1 168.4


177.7 162.8 161.8 161.6 162.4 153.6
168.3 168.2 167.2 169 163.1
3920 3910 3975 3957 3708
92,7 82.7 82.5 84.9 85.1 79.5
63.2 66.4 63.1 69.3 67.8
86,2 81.3 84.9 85.4 78.2
2790 2810 2769 2783 2762
1690 1695 1720 1705 1698
22647 21297 22283 23297 23306 22051
612 619 613 615 616 604
• :
617 622 618 821 622 MS$X

. 81.78 78.67 78.84 79. 63 79.84 76.63


10 40 45 35 47 42
71.01 72.86 73.76 72.93 74.91 71.47
300 —
i 100-
I
.00'
I
mm 100
1 J I•
100¬
I oo

90¬ 90- 90 •
' 90 90 90
80 -
70¬
60¬ 5
*
1 30-
70-
60-
•o
j
30
70
60
>- • !
30
J

60
0
fi
80
70
60
30
70
60
50¬ 50- 50 50
. - 50 50
40¬ 40- 40 40 40 40
30¬ 30- 30 30

_ .
• .•

30 30
20¬ 20¬
^_ •

20- 20 20 20
10¬ 10
• !0
. _ _•

30- 10 10
0- • 0- 0 0 0 0
Era GeForce3 devine acum era Titanium
Decala
Produs VS200 Deluxe StarForce 822

PLÂCI V I D E O
A U A P Ă R U T GEFORCE3-URILE D O T A T E

ra GeForce3 este in pragul unei Prima schimbare pe care o


radicale transformări. Adăugarea putem observa în urma acestor teste 11_
Preţ 440S 349$
de către NVIDIA a noi modele pentru şi care se reflectă în topurile Lunii
Producător ASUS
seria GeForce3 (linia Titanium) face este preluarea supremaţiei pentru
Distribuitor [Ofertantî Ager Flamingo Computers
această serie de plăci mai uşor plăcile video de către varianta
Telefon 01-336.93.17 01-220.50,41
accesibilă consumatorilor datorită GeForce3 a celor de la Asus.
modelelor cu preţ şi performanţe Depăşirea GeForce3-ului Leadtek s-a Web www.ager.ro www.flamingo.ro
mai reduse pe de o parte, dar făcut având la bază performanţe cl/Dotăn
adaugă şi soluţia pentru gamer-ul similare insă dotări mult mai Chipset GeForce3 GeForce3
înfocat, soluţie promovată de NVIDIA spectaculoase cum sunt opţiunile de Memorie 64 Mb DDR 64 Mb DDR
ca superioară lui Radeon8500 de la video in şi video out sau chiar şi Producător / EliteMT
ATi: Titanium 500. ochelarii 3D. Oferta Leadtek de 2 Viteză memorie 3;8ns 'M&'\ 3.8ns
jocuri originale şi monitorizare hard­ Frecvenţă procesor 200MHz 200MHz
Cum pasul spre Titanium şi spre 460MHz 460MHz
ware au făcut ca noua versiune Frecvenţa memorie •
Radeon 8500 îl vom face de abia la
GeForce3 să detroneze din nou la Ramdac 350MHz 350MHz
numărul care urmează, avem acum
mustaţă StarForce-ul MSI care venise TV Out / Video in / DVi da / da / nu da / da / nu
în test unele dintre cele mai recente
cu un sistem îmbunătăţit de răcire si Răcire procesor O radiator -s- ventilator radiator + ventilator
soluţii GeForce3. Abordarea acestora
noi opţiuni faţă de testul de acum Răcire memorie 1 radiator radiator
relevă două dintre tendinţele pieţei.
trei Luni. Dotări suplimentare Video Out. Ochefari 3D
Este vorba pe de o parte despre
plăci super dotate (cum sunt cele Bundle Messiah. StarTrek: NW. MSI DVD. Video Studio
Plăcile de nivel mediu rămân în Sacrifice, AsusDVD 3D Turbo 2000.
Asus) iar pe de alta de soluţii venite această lună fără modificări majore, Pleyer, Ulead Video 3DAGP Phantom
de la producători care încearcă să însă apariţia unei noi serii de plăci Studio, Video LiveMail
ofere un produs cu un chipset bun NVIDIA duce la dispariţia completă a
dar la un preţ cât mai scăzut (pro­ MX-ului, singurele modele preferate 4770 4768
ducătorul cu nume cu iz mioritic: BHHHHHMHHSHi
de producători pentru această zonă Quake3 1024x768 tiQ:ţi| v 129 : 128.8
Yuan). RezultateLe în teste, notele rămânând MX200 şi MX400. AstfeL, QuakeS 1280x1024 HQ £2Î 104.2 103.8
ce le au la bază şi nu în ultimul rând în luna care urmează pe lângă 141.1 • 139.7
fiabilitatea sunt factori care depind modelele de top ne vom întâlni cu
n. .• • • • '' ••
însă direct proporţional de numele un număr de modele "consolidate",
producătorului şi oferta sa. Capitolul Performanţă ;
: ii.99. OS
de mijlocul clasamentului, propuse
rezultatelor am încercat să vi-l de o serie întreagă de producători. Dotări 56
oferim şi noi, notele produselor fiind Dar până atunci, să vedem de ce Documentaţie / Bundle / Preţ 71
f ^•Jr^r^ri
cele ce au rezuLtat In urma aplicării
J
— ' — — — -

92.42 89.17
a m
— - - — — - — - — A • ~ — ~ — ~ — — — — — — — ' — '— — ' — "

luna aceasta Asus ia spuma şi crema Notă finala


sistemului de notare folosit. de pe întreg tortul. Grafice 100 100¬
95¬ 95¬
90- 9 0 ¬
S5 85¬
80¬ 80¬
75¬ 75¬ X

CUM AM TESTAT Performanţă 70¬


65
7 0 ¬
65¬
60 60¬

înainte de testarea fiecărei plăci a rămase reprezentând nota pentru Dotări 55 • 55¬
50¬
50

fost reinstalat sistemul de operare performanţă în fiecare test în parte. Docurnenaţie 45¬
40¬
4 5 ¬
4 0 ¬
35¬
folosit: Windows Millenium. Notă finală
35¬
Jocurile au avut opţiunile standard 30¬ 30¬
25 25¬
Fiecare test a fost rulat de 5 ori pe cu excepţia cazurilor specificate în 20¬
15¬
20 •
15¬
fiecare placă. Valorile maximă şi tabel. Driverii au avut setări exprese 10 10¬
5 ¬

minimă au fost eliminate, media de FSAA off şi VSync Off. 0- 0 -

aritmetică a celor trei rezultate


>e scurt Asus a adus şi în România MSI este pentru a doua
viziunea sa asupra oară în testul nostru de
SISTEMUL DE TEST GeForce3-ului- Din neferi­ GeForce3. Motivul este dat
cire, timpul nu a mai avut de o nouă versiune de
Procesoare Sistem operare răbdare şi acum seria GeForce3 cu un mult mai
Intel Microsoft Windows Titanium deja a apărut. Cu bun sistem de răcire în
toate acestea, Asus vine comparaţie cu data
Coppermine 100GMhz Millennium
cu un produs foarte bun trecută. Chiar şi aşa,
dat de excepţionala sa dotările rămân aceleaşi ca
Hard disk Driveri soluţie all-in-one, cu şi performanţele ceea ce
4_ Quantum Fireball AS placă de bază intrări şi ieşiri audio/ face ca placa să stea
20,4 Gb Via 4in1 4.23 video, ochelari 3D, răcire constantă in aproximativ
deosebit de bună şi jocuri toate testele. Aceasta face
Placă de bază Driveri video bundle. Este cu adevărat ca locul ocupat în
pe piaţă "soluţia clasamentul final să fie
IWilI BD133 NVIDIA Detonator
GeForce3". acelaşi ca şi până acum.
iS15Ep 12.41

48
Performanţe
W& GaForceS GeForce2 Ultra GeForce2 Pro G2Pro P64D MX4GD ProVT32S 5e acordă între 0-100 de
puncte pentru
rezultatul fiecărui test
efectuat. 100 de puncte
s-au acordat rezultatului
cel mai mare din test la
categoria respectivă,
notele pentru restul
299S 189.9S 124.3S Î55S 97S
produselor la acea
hno3D lnno3D MSI MSI
categorie fiind acordate
AElianee / -
:
ICG ICG Flamingo Computers Flamingo Computers
proporţional faţă de
01-410.17.98 01-224.03.33 01-224.03,33 • 1-220.50.41 01-220.50.41
www.icg.corn.ro www.icg.com.ro www.flamingo.ro www.flemingo.ro aceasta.
După ce fiecare test
î-C-rn^Ir-j- -. + .71 • -J,-T^.>
a fost astfel punctat,
r

GeForce3 GeForce2 Uitra GeForce2 Pro GeForce2 Pro GeForce2 MX400


64 Mb DDR r
64 Mb DDR 32 Mb SDR nota finală a
64 Mb DDR 64 Mb DDR
performanţei s-a realizat
Hynix EiiteMT Winbond
* 5ns 5ns făcând media între
:200MHz : 250MHz 200MHz 200MHz 200MHz notele obţinute pentru
460MHz 458MHz 400MHz 400MHz 200MHz fiecare categorie.
350MHz 350MHz 350MHz 350MHz 350MHz
da / nu / nu "OU / nu / nu nu / nu / nu da / nu / nu da / da / nu
Dotări
Ventilator:: radiator + ventilator ventilator ventilator ventilator Se acordă între 0-100
râzător":.' radiator - - - puncte pentru întreaga
- Video Out categorie de dotări.
WinDVD2000, 3DMark WinDVD20G0, MSi DVD, Multi-language Wincoder, MS) DVD. Notele acordate au fost
2000; Adobe PhotoDeluxe 3DMark2000, Rage Raily, Company Profile, 3D!Turbo'2OO0, variabile (de exemplu
HE, Rage Ralfy,' Midnight GT. Uniead Photo 3D!Turbo2000 WinProducer
Midnight GT Impact 5.0 între 0-5 puncte),
' i" " - - r. . r .•

punctele acordându-se în
funcţie de calitatea sau
4766 3325 3123 3133 2358
nivelul dotării
^^^^^^^^^^^ • tos 108.2 60.8
respective.
lllllllf 81.2 B9.4 68.8 37.8
Punctele s-au acordat în
^ ^ ^ 1 : 141.8 §|§||: 118.8 116 64.3
- • - -. - • - -.• - - -

- . t .- - - felul următor:

• 98.33 72.53 72.22 45.86


0-12 : TV-Out
5 22 49
0-11 : Conector DVI
^^^p;>^-;: B4 40 45
0-12 : Video in
85.93 70.30 62.69 64.22 4a27
0-12 : Video Out
100¬ 0 0 ¬ 100¬ 100¬
oo 0-05 : Radiator memorie
9 5 -

M-
9
9
3
5
0
5
¬
¬
-
I 95¬
9 0 ¬
85¬
9 5 ¬
9 0 ¬
85¬
95
90 0-05 : Radiator
85¬ 85
procesor
S 0 - 8 0 ¬ 80¬
80¬ 75¬ 7 5 ¬ 7 5 ¬
80
75¬ 70¬ 7 0 ¬ 7 0 ¬
75
70¬ 65¬ 6 5 ¬ 6 5 ¬
70
65
0-05 : Cooler procesor
65¬ 6 0 ¬ 60¬ 6 0 ¬
60¬
55¬
5 5 ¬
50¬
5 5 ¬
5 0 ¬
55¬
5 0 ¬
60
55 0-11 : Dual head
50
50¬
4 5 ¬
4
4
5
0
¬
¬
4 5 ¬
4 0 ¬
4 5 ¬
4 0 ¬
45 0-22 ; Tv Tuner
40
0-05 : Originalitatea
4 0 ¬ 3 5 ¬ 3 5 ¬ 3 5 ¬
35¬ 35
3 0 ¬ 3 0 ¬ 3 0 ¬
30¬ 30
2 5 ¬ 25¬ 2 5 ¬
25¬ 2 0 ¬ 2 0 ¬ 2 0 ¬
25
dotărilor
20¬ 15¬ 15¬ 15¬
20
15
15¬ 10¬ 10¬ 10¬
10¬ 10
5 ¬ 5 ¬ 5 ¬

Ţinând cont că orice test


5 ¬ 5
0 -
0 - 0 - 0 -
35 0

este subiectiv vă rugăm


Am avut în test şi soluţia f. lnno3D foloseşte design-ul Privind o secundă peste Folosind aceeaşi memorie MSI ne propune o foarte să acceptaţi modul de
GeForce3 propusă de urc de referinţă de la NVIDIA graficele acestei plăci de 5 ns ca şi varianta interesantă soluţie pentru punctare stabilit de noi
producător cu nume pentru placa sa GeForce2 vedem descrierea ei pe lnno3Dj placa MSI are o placă cu chipset MX400.
pentru testele efectuate
mioritic: Yuan. Placa este Ultra. Performanţele nu scurt. Performanţa este de rezultate asemănătoare, Astfel, ea foloseşte o
sunt cu mult superioare nivel bun, mai bună chiar diferenţele fiind foarte memorie la 5ns şi este şi sistemul de acordare
ad-iiteram o placă, •
neexistând opţiuni nici chiar PR0*ului cu decât a unei firme maî mici. Avantajul său constă dotată cu TV-Out, Video-ln al punctelor stabilit.
suplimentare ca bundle, 64Mb, tot de la Inno30, cunoscute: MSI. Dotările în prezenţa opţiunii de şi Video-Out. Aceste dotări
sistem ayansat de răcire, Diferenţa se vede doar hardware sunt de nivel TV-Out, iar dezavantajul ne indică o versiune Nota finală
alte opţîuni hardware; într-o rezoluţie de minim pentru a asigura un într-un bundle software deluxe şi alegerea optimă Nota finală s-a obţinut
Performanţele ei sunt : 1280x1024, oricum destul preţ scăzut pentru placă în mai scăzut. Pe ansamblu, pentru cine doreşte să
prin realizarea mediei
burieinşă>:comparabile cu de rar abordabilă. Placa tîmp ce bundle-ul software este o soluţie aproape scoată maximum din placa
nu dispune de dotări încearcă să crească identică cu cea propusă de pe care o cumpără. între cele două note
ale modelelor de top.
Poate reprezenta soluţia hardware, însă are ca valoarea de ansamblu a lnno3D, neavând nici un Evident, preţul include anterioare, performanţa
simplă GeForce3 la un preţ bundle software un DVD pachetului. 0 soluţie cu un element deosebit care să o parţial aceste accesorii contând în proporţie de
buh, maî accesibil pentru Player şi 2 jocuri de nivel preţ rezonabil dar care nu personalizeze într-un fel însă este pe deplin 83%, dotările 14% iar
publicul larg; ^ mediu. este totuşi de top. sau altul. justificat. bundte-ul 3%.

49
M i c u l c i n e m a t o g r a f de a p a r t a m e n t

ALTEC LANSING ADA890


O MIXTURĂ 4.1 CU 5.1 CU AROMĂ DE DOLBY DIGITAL Şl THX
Redactor: Dragoş Ivan

s listemele de boxe 4.1 pentru


! PC-uri au o istorie foarte
scurtă, de doar doi ani, prima placă de
obţinerea unui semnal audio cu un raport
mai bun semnal/2gomot.
împreună cu cei patru sateliţi si
obţinut este extrem de apropiat de cel al
unui sistem de boxe 5.1.
Pentru testarea calităţii sunetului
Telecomanda
sistemului
asigură
sunet care a permis folosirea a patru subwoofer-ul de lemn este livrată şi o produs de sistemul Altec Lansing ADA890, confortul
sateliţi fiind Creative SoundBlaster Live! telecomandă care vă poate ajuta în ne-am axat pe trei domenii: audiţia necesar
Lucrurile au evoluat foarte mult în ceea momentele în care nu sunteţi aproape de melodiilor în format MP3 şi de pe CD-uri oricărui
ce priveşte sistemele de boxe, astfel câ boxe pentru a regla volumul, nivelul audio, urmărirea unui film cu efecte de utilizator cu
fidelitatea audio a sistemelor actuale o basilor sau al sunetelor înalte. Aceste sunet în format Dolby Surround şi pretenţii.
depăşeşte cu mult chiar si pe cea a reglaje precum ţi trecerea dintr-un mod sesizarea poziţionării 3D a sunetului în
soluţiilor de acum câteva luni. audio în altul se pot face foarte uşor şî jocurile Unreal Tournament {cu patch-ul
folosind butoanele digitale de pe EAX de la Creative), Undying şî Need For
satelitul din dreapta faţă. Speed Porsche Unleashed. Concluzia după
ce am ascultat muzică în modul Stereo x 2
este aceea că în mod sigur, ADA890
depăşeşte celelalte soluţii 4.1 din lată cum un sistem 4.1
punct de vedere al fidelităţii redării poate deveni foarte
sunetului. Subwoofer-ul îşi face pe deplin uşor 2.1 prin montarea
datoria, iar sateliţii poziţionaţi optim sateliţilor din spate
Subwoofer-ul
lărgesc considerabil câmpul sonor şi deasupra celor din faţă
din lemn şi cei
patru sateliţi implicit efectul de surround. în jocuri
activaţi în poziţionarea 3D a sunetului a fost
modul Dolby excelentă, iar subwoofer-ul a redat
Digital foarte bine bass-ul exploziilor sau
permit o sunetului motorului maşinii in Need for
extraordinara Speed. Urmărirea unui film de pe DVD în
experienţă compania sistemului ADA890 vă permite
sonoră chiar redarea senzaţiei de La cinema în camera
dacă este voastră de acasă.
vorba de
jocuri, filme Altec Lansing ADA890 reprezintă o
sau muzică. alegere foarte bună pentru gamerii
inrăiţi sau pentru cei care vor să asculte
muzică la o calitate foarte bună. Mai
mult, în combinaţie cu un DVD şi o placă
ADA890 reprezintă cea maî recentă Sistemul ADA890 este unul dintre bună de sunet, precum şi în compania
soluţie multimedia de la Altec Lansing» puţinele sisteme de boxe pentru PC potrivită, ADA890 poate înlocui cu destul
dispunând de patru sateliţi protejaţi certificate THX (standard multimedia de mult succes sălile de cinematograf.
magnetic şi un subwoofer din lemn. Unul foarte strict, elaborat de LucasFilm) şî Desigur, popcorn-ul trebuie cumpărat în
din lucrurile care evidenţiază acest poate reda sunetul în unul din continuare separat.
sistem de boxe pe piaţă este faptul că următoarele moduri: Stereo, Stereo x 2,
sateliţii din spate pot fi detaşaţi foarte Quad, Pro Logic si Dolby Surround. Pentru
uşor de pe soclurile lor şi plasaţi modul Stereo sunt folosiţi doar sateliţii
CARACTERISTICI TEHNICE
deasupra sateliţilor din faţă, din faţă împreună cu subwoofer-ul, iar Răspuns in frecvenţă 27Hz- 20kHz, -10dB; 50Hz-16kHz+/-2d
construind astfel un sistem 2.1 foarte pentru modul Stereo x 2 vor fi folosiţi şi Putere totală 120WFIMS
performant. sateliţii din spate care vor reda acelaşi Impedanţă >10k Ohms
ADA890 dispune de un răspuns în semnal cu cel al sateliţilor din faţă. Senzitivi tate 300 mV for full output
frecvenţă foarte bun: 27Hz - 20kHz care Modul Quad va folosi semnalul audio de Input Digital S/PDIF*
se simte imediat în capacitatea de a reda la cele două ieşiri ale pîăcîi de sunet, DIFUZOARE
corect toată plaja de frecvenţe. Puterea efectul fiind o poziţionare 3D a sunetului Difuzoare Patru de 3" - Full Range
celor patru sateliţi este de câte 15W excelentă pentru jocuri. Modul Pro Logic Power 60 W (15 watts per satelit) la 0.3UHD
fiecare, iar a subwoofer-ului de 60W la utilizează toţi sateliţii pentru a reda un Signal-tomoise Ratio >70dB
un crossover de 150Hz. Puterea totală a sunet surround: sateliţii din faţă redau SUBWOOFER
sistemului audio este astfel de 170W şi sunetul stereo, iar cei din spate efectele Difuzor . 8" • dual voite coil
vă asigur că este îndeajuns de mare surround ale semnalului audio, ADA890 Putere 60Wat1WnT*D^
pentru a-i scoate din minţi pe vecini. Un poate reda sunet Dolby Surround chiar Crossover 150Hz
element foarte important U reprezintă dacă nu dispune de 5 sateliţi. Pentru Signal-tomoise Ratio >70dS
intrarea digitală S/PDIF care oferă aceasta, informaţia corespunzătoare CONTACT
posibilitatea conectării la plăcile de satelitului din centru este împărţită între Distribuitor Skfn Media
sunet mai noi permiţând în teorie cei doi sateliţi frontali, iar efectul Contact: www.skin.ro / 01-231.50.97
Preţ 305$

5D
PLEXWRITER24/10/40A STOPS BUFFER UNDERHUNS
CD-Rewriter
• 2 MB Buffer (cu BURN-Proof Technology)
• Interfaţa: E-IDE (ATAPI)
• 24x Wnte
• . 10x Rewrite ,
• 40x Read BURN-Proof is a trademark of SANYO ELECTRrC CO., LTD

ICG înseamnă:
- distribuţie naţională;
- livrări din stoc, prin "mesagerie sau
PrioriPost în maximum 24 de ore;
INTERNATIONAL COMPUTERS GROUP - facilitaţi de plată şi discount-uri; - .
- componente 100% originale;
Distribuitorul - internet service provider . , • , - www.itshop.ro
Pentru dealen: înscrieţi-vă în baza de date fa office@icg.com.ro
Plextor în România şi primiţi săptămânal oferta actualizată. Tel: 224,03.33; Fax: 224.36.00
www.icg.com.ro
mm

Dup er în domeniu cu Soundblaster Live!, Creative ridică £

C R E A T I V E
VARIAŢIE, EVOLUŢIE SAU REVOLUŢIE?
Tip articol: Prezentare * Redactor: Dragoş Ivan

lansarea familiei Creative toate acestea, conversia la 96KHz se


SoundBlaster Livel cu membrii săi va realiza doar in cazul folosirii conec­
Value, Platinum şi seria 5.1 şi ceilalţi torilor de intrare/ieşire SPDIF, pentru
concurenţi de pe piaţă au lansat la ca in practică procesarea audio să se
rândul lor procesoare audio din ce in limiteze la 24 de bit şî 48KHz.
ce mai puternice care atacau poziţia Bineînţeles că decodarea hardware
de lider a Creative. Dolby Digital nu putea lipsi, chiar dacă
Era momentul în care Creative să în continuare lipseşte suportul pentru
vină cu un produs nou cu ajutorul codarea Dolby Digital, ceva ce NVIDIA
căruia să-şi păstreze supremaţia. nForce va incorpora. Pentru muzicienii
Acest produs se numeşte Audigy, şi profesionişti, noul Audigy aduce suport
Creative susţine că procesorul său pentru ASIO (care permite atingerea
audio (EMU10K2) este de patru ori mai unui latenţe de doar 2ms), precum şi
puternic decât cel al competitorului pentru SoundFonts 2.1, Pentru piaţa
cel mai apropiat. Pentru noua familie europeană Creative a Lansat trei
de plăci de sunet, Creative a lansat şi modele de Audigy: Ptayer, Platinum şi
o nouă versiune a setului de Platinum Ex, noi testând luna aceasta
extensii EAX denumită EAX Advanced versiunea Platinum.
HD (hîgh-definition) care promite o
funcţionalitate mult sporită faţă de Procedura de instaîare
vechea generaţie. Creative pune
Instalarea Audigy Platinum pe care am
foarte mult accentul pe posibilitatea
avut-o la dispoziţie nu diferă de cea a
plăcilor Audigy de a realiza conversii
unui SoundBlaster Live! Platinum.
digital-analog pe 24 bit şi la 96KHz. Cu

c •; reative este lider de care folosea in premieră pentru Montarea modulului Audigy Drive nu a
\ necontestat pe piaţa plăcile de sunet pentru PC-uri un DSP
soluţiilor audio pentru PC-uri. Plăcile (Digital Signal Processor). Acest DSP se r Triir,

de sunet Soundblaster au definit cu numea EMU10K1 51 promitea o viteză


fiecare model noi standarde şi se de procesare audio nemaîntâinită până «cord F K C H Y I
poate spune despre Creative că atunci în calculatoarele personale: "Whst U Hear
reprezintă pentru piaţa plăcilor de 1000MIPS. A urmat falimentul firmei
Aureal, singura firmă care reuşise să Time
sunet ceea ce a reprezentat IBM
pentru cea a PC-urilor, un etalon după lupte de la egal la egal cu gigantul P E C Q J Î

Trac Ies
care se ghidează ceilalţi concurenţi. în Creative, prin intermediul familiei
1993 Creative achiziţiona o companie, sale de plăci de sunet Vortex si Vortex
pe numele ei E-Mu, companie 2, precum şi a standardului de
binecunoscută pentru sintetizatoarele poziţionare 3D, A3D. Părea că nimeni
şi instrumentele sale muzicale. Mai nu va mai contesta poziţia de lider a
Modulul de înregistrare pentru Creative Audigy. Se poate seta sursa
târziu, în 1998, Creative lansa familia lui Creative pe piaţa plăcilor de sunet
înregistrării, nivelul volumului şi cel at înregistrării, Audigy permite de
de plăci de sunet SoundBlaster Livel pentru PC-uri. Au trecut 3 ani de la
asemenea adăugarea de efecte real time pe sunet»
ridicat nici un fel de probleme, chiar ' si
dacă în urma acesteia, în interiorul
A r o m e l e C R E A T I V E A U D I G Y carcasei au mai apărut noi cabluri:
Ario 0*vr<şy ni-wet ţutfy ct ycu
feSEAX
unul de alimentare al modulului,
SB1394 şi cablul de legătură între
Creative Audigy Player placa de sunet şi modul. Placa de
Pachetul Creative Audigy sunet dispune de 6 mufe:
Player conţine placa de Analog/Digital Out, Line In, Mic In,
sunet PCI propriu zisă, o Line Out, Rear Out şi SB1394. Ar fî fost
placa pentru portul de bine ca cele 6 mufe să fie colorate
joystick, cablurile audio pentru a putea fi identificate mai Activarea modului ce permite
pentru conectarea la CD uşor, dar oricum manualul oferit "curăţarea" unei anumite melodii
(atât cablul pentru explică în detaliu rolul fiecăreia. în de impurităţi. Modulul nu are însă
conectare analogică cât şi
cazul în care aceşti conectori nu vă întotdeauna un succes teribil*
cel pentru conectarea
erau de ajuns, Audigy Drive dispune
digitală), manualul de
de: RCA SPDIF fn/Out, Optical SPDIF
instalare, precum şi o aplicarea de diverse efecte în timp
In/Out, RCAAuxiliary In (L/R), ieşire
suită de software real asupra sunetului redat sau
pentru căşti, Line In 2/Mic 2, MIDI înregistrat de placa de sunet. în ceea
impresionantă ca număr şi diversitate: Creative Diagnostic 2, Creative PlayCenter In/Out şi, bineînţeles, conectorul ce priveşte poziţionarea 3D, EAX
3, Creative Recorder, Creative Task Bar, Creative WaveStudio 4.12, Dotby Digital FireWire SB1394, Cu ajutorul Advanced HD aduce ca noutăţi
Music Samples, EAX ADVANCED HD, Gold Mine Demo, MiniDisc Center 2, Oozic interfeţei FireWire se pot transfera de tehnologiile Mulţi-Environment,
Player, Vienna SF Studio 2.3, Sound Blaster Audigy Experience, Sound Blaster exemplu melodii de pe MP3 Player-ete Environment Morphing, Envîronment
Audigy Quick Start, iM Tuner, MixMiester 3.03, FireNet 3.03, Storm "Player Edition" portabile, se pot înregistra CD-uri Panning, Environment Reflections şi
şi jocul "Giants" de la interplay. Această soluţie va înlocui actuala linie de plăci audio sau cu MP3-urî şi chiar se pot Environment Filtering. Multi-
de sunet Live! Player.
Lega calculatoare în reţea. Environment permite chipului Audigy
să genereze sunete pentru patru medii
Driverele diferite faţă de vechea versiune de
Creative Audigy Platinum Creative livrează pe CD-urile care EAX, care nu permitea decât randarea
Pachetul Creative Audigy însoţesc plăcile de sunet Audigy sunetelor pentru un singur mediu
Platinum conţine în plus aproape orice îşi poate dori un înconjurător. Environment Morphing
faţă de Audigy Player utilizator al acestora. Creative oferă o trecere mai lină de la un
modulul intern de 5,25 PlayCenter 3 permite ascultarea mediu la următorul, evitând astfel
melodiilor preferate, precum şî schimbările bruşte de tonalităţi
inch cu senzor de
aplicarea diverselor efecte EAX asupra întâlnite La vechea generaţie de plăci
infraroşii Audigy Drive
acestora. Creative Taskbar facilitează Live! însoţite de EAX 2.0. Environment
(comparabil cu cel întâlnit
accesul la funcţiile predefinite de EAX Panning ajută la poziţionarea mai
la familia SoundBlaster
atât pentru audiţia melodiilor şi exactă a sunetelor din diverse medii,
Live! Platinum), o
vizionarea filmelor cât şi pentru iar Environment Reflections permite
telecomandă cu infraroşii
jocuri. Mîxer-ul reprezintă un punct direcţionarea undelor de reflexie a
însoţită de bateriile
sunetelor, ceva comparabil cu
aferente, cablu SB1394, forte al aplicaţiilor Creative, acesta
tehnologia wavetracing din Aureal
cablu pentru alimentarea modulului intern, cablu de legătură intre placa de sunet permiţând modificarea volumului
A3D 2.0. Environment Filtering ajută
şi modulul intern, cablu adaptor {mini - MIDI DIN). în ceea ce priveşte suita pentru toţi conectorii plăcii de sunet,
la modificarea tonalităţilor sunetelor
software, aceasta diferă puţin de cea oferită cu Audigy Player în sensul că apar în modificarea nivelului bass şi treble
în cazul spaţiilor deschise. Motorul de
plus: Creative Remote Center, Oozic Reactor, Storm "Platinum Edition", Suite precum şi alegerea tipului de sistem
reverb al noului EAX Advanced HD este
Steinberg "Cubasis VST Creative Edition), E-Mu SoundFont Collection, E-Mu Sampte audio folosit: 2 boxe, 4 boxe, sistem
mult îmbunătăţit permiţând acum
Rate Converter şi Ulead Video Studio SE Basic 4.0 pentru ca Wavestudio, Oozic 5.1 sau căşti, : i
r

obţinerea de noi efecte care cresc


Player, Storm "Player Edition" să nu mai fie oferite sau să fie înlocuite cu alte realismul jocurilor 3D. Tehnologia EAX
versiuni. EAX Advanced HD
Advanced HD este compatibilă cu EAX
aduce viaţa jocurilor 2.0, însă numai plăcile Audigy vor
EAX (Enhanced Audio eXtension) putea beneficia de noile facilităţi ale
reprezintă un set de extensii (API) acesteia. Ca şi plăcile Livel, Creative
Creative Audigy Platinum eX care îmbunătăţesc calitatea sunetului Audigy poate reda până la 32 de surse
precum şi poziţionarea 3D a acestuia. de sunet.
Cea de-a treia versiune de
în plus faţă de aceasta EAX permite
"3 Audigy diferă de Audigy
Platinum prin înlocuirea
modulului intern de 5,25 «1=113
RLAnrrr / V u D l G Y Modulul
inch cu unul extern.
1 A 11 1

centra)
Pentru a se putea realiza ]|%$BA^[D4001 I ;îîi & permite acum
transmisia datelor între
activarea
acest modul şi placa de
succesivă
sunet, Creative livrează în ^oux£ont| EAX Control Key&oatd Devie« Speakei pentru Sound
plus faţă de celelalte Psrwl Corecte
Font, Mixer,
pachete, o placă de
Control Panel
extensie care conţine şi precum şi
interfaţa joystick/MIDI. MixMiester nu mai este oferit în acest pachet, în schimb alte noi
apar Frui ty Loops - Creative Edition şi Sonic Foundry ACID DJ. opţiuni.
Muzica nu s-a auzit niciodată Pentru volumul două ori mai performant faţă de cel
atât de bine maşter şi folosit în plăcile Live! (2000MIPS faţă
Plăcile Audigy aduc foarte multe
3 efecteîe ENV se de 1000MIPS), performanţa noilor plăci
noutăţi care îmbunătăţesc major felul pot seta sunetul Creative nu putea fi decât una
M«ttf jS<x*c*| MIDI | Gotiore
în care este redată muzica. Acestea original emis de excelentă. Am folosit Audio Winbench
Youcanbad eJfects and contigue eflecis settfigs h«o to ferm your sud*
sunt; Audio CLean-Up, Time Scaling,
EAX Advanced HD Audio Effects,
Bl snviionrneTtf, un anumit efect
sau ecoul
99 1.0.1 pe un sistem dotat cu
procesor Athlon Thunderbird la
DREAM, CMSS precum şi decodarea ' Amount : acestuia. 1,2GHz, Utilizarea procesorului în
Dolby Digital.
GRE3 J| Oefa-j* 0<:gr^ S 0.0 dB Efectele pot fi
de asemenea
cazul folosirii a 32 voci DirectSound a
fost de sub 1 % iar în cazul folosirii
Audio Clean-Up permite •infnjty..
r

oprite complet DirectSound 3D procentul a crescut la


înlăturarea în timp real a pârâiturilor
^ Chonjs Deteuft ChotvJ •infirity,.. din acest meniu 2%. în Quake3 impactul folosirii plăcii
şi a zgomotului de fond din melodiile
dacâ se doreşte de sunet faţă de a rula jocul fără
redate de placa de sunet. Cu toate că
Mait* Sound AmourV un sunet "brut". sunet a variat de la câteva procente
demo-ul prezentat de Creative era
destul de impresionant în testele i pentru rezoluţiile mari, până la
făcute de noi, această funcţie nu a aproape 15% pentru rezoluţia de
reuşit să elimine complet şi corect Add £emove AB Effects 640x480. Aceste valori sunt absolut
zgomotul de fond şi pârâiturile. normale şi se simte o foarte mică
Dos* Ttsi îmbunătăţire faţă de familia Live!
Time Scaling este o funcţie foarte
interesantă care permite micşorarea
sunet codat doar pe două canale.
sau mărirea vitezei de redare a Mixerul pentru
Decodarea Dolby Digital joacă un
melodiilor, în timp real, fără a surround are un
rol hotărâtor în senzaţia oferită de Swalctrţ [4 ipţjlrrs
modifica tonalitatea sunetului. nou look şi oferă ca
vizionarea unui film de pe DVD. Un
şi până acum
EAX Advanced HD Audio Effects
permit aplicarea a diverse efecte
mic neajuns ar fi lipsa unui player
software DVD din suita de software
posibilitatea IA »
asupra sunetului redat sau înregistrat configurării
care însoţeşte plăcile Audigy, sunetului pentru
de placa de sunet. 0 îmbunătăţire
majoră faţă de vechile versiuni de EAX boxe sau căţtt in
o reprezintă posibilitatea modificării Muzicienii profesionişti funcţie de opţiunea
acestor efecte, pentru a crea unele cu au de ce să se bucure vizitatorului. Sunt
f Ii i t i
totul noi. Gama largă de aplicaţii oferite celor prezente opţiunile
care doresc să creeze sau să de configurare a
DREAM vine de la Dynamic volumului pe anu­
prelucreze muzică recomandă în mod
Repositioning of Enhanced Audio & mite surse ca mic-
clar plăcile Creative Audigy. în plus,
Music şi este o tehnologie care in, midi, cd, etc.
ca o noutate absolută, noile plăci de Med*
permite redirecţionarea sunetelor de
sunet de la Creative dispun şi de
diverse frecvenţe pe canalele
sistemului de boxe folosit. Rezultatul suport pentru driverele ASIO, care până la 96KHz pentru sunet digital. Concluzii
este un efect destul de interesant, cu micşorează latenţa până la o cifră Raportul Signal/Noise este excelent, Noile plăci de sunet Audigy
surse de sunete care par că se învârt incredibilă, de doar 2ms. Aceasta nu de 100db, având ca efect obţinerea evidenţiază foarte clar dorinţa
în jurul ascultătorului. vine însă fără sacrificii şi anume o unui sunet foarte curat folosind Creative de a se axa exclusiv pe
utilizare a procesorului de aproximativ conectorii Line In sau Mic In ai plăcii,
Tehnologia CMSS permite soluţiile audio de mare performanţă
10%. în testele efectuate, raportul SNR pe
transpunerea oricărei surse de sunet pentru PC-uri. Prin cele trei modele
0 altă noutate absolută pe care Line In a ajuns până la 99db în cazul
mono sau stereo în spaţiul 3D, mărind de Audigy, Creative ţinteşte către
plăcile Audigy o aduc în prim plan este în care celelalte canale au fost
astfel senzaţia de spaţialitate a două pieţe diferite: cea a gamerilor
posibilitatea "sampling"-ului pe 24 trecute pe "mute", respectiv la 80db
sunetului. Această funcţie poate fi prin Audigy Player şî cea a
bit la frecvenţe între 11KHz şi 4SKHz în cazul în care acestea au fost
folosită pentru CD-urile audio, muzicienilor prin seriile Platinum şi
pentru prelucrări analogice, mergând activate.
melodiile MP3 sau chiar filmele cu Platinum eX. în mod clar, chiar dacă
SoundFonts 2.1 aduce Audigy nu reprezintă o revoluţie aşa
posibilitatea de a modifica în timp cum a fost Live! în momentul apariţiei
PlayCenter-ul Creative
real efectele instrumentelor. Spre sale, reprezintă o evoluţie binevenită,
a evoluat substanţial,
fiind acum mult mai deosebire de plăcile Live!, unde cu care Creative îşi confirmă poziţia
»b •.„.,.. -i
ir*
.fr*+
. 'K
Ifl ^^l mărimea modulelor SoundFont nu
n-H > 'h< uşor de accesat şi de de Lider al pieţei audio pentru PC-uri.
încărcat, devenind o putea fî mai mare de 32MB, noul Atuurile noii generaţii sunt setul EAX
opţiune mult mai format permite folosirea de module Advanced HD, portul FireWire care
viabilă pentru ascultat oricât de mari, limitate numai de permite transmisii de date de mare
muzică. memoria RAM disponibilă. viteză, suportul pentru sunet pe 24
(Cep} - - - n n - -

bit şi 96KHz şi raportul semnal/zgomot


Performanţa
li Dat fiind că procesorul Audigy este de
de 100db.

Contact Prei 219Î


Placa nu beneficiază de
Producător Creative Distribuitor Flamingo
codare coior ceea ce face Ofertant Flamingo
de multe ori băgatul sub Adresa Bd N Titulescu 121
V (Ş; (9 ® birou necesar. Cu toate
acestea manualul este
Telefon
Web
01-222.50.41
www.flamingo.ro
Concluzii
explicit ca şi icon-urile Te face sa simţi un "wetcome to the real worltf" cu
de pe ea. Se remarcă efecte de spaţialitate si sunet excepţional. Alegerea
Ideală pentru pasionatul de muzica pe calculator.
interfaţa Firewire.
Verdict •. m

:1
P L A T F O R M E A M D P L A T F O R M E I N T E L

im.

•4

j j • u r m • • .n i i n i • • n ••• i r • • j • • • •

K K 2 6 6 / K K 2 6
C H I P S E T : VIA KT ( 3 3 A

FSB: ZOO/Z66MHZ ATA: O


N D R T H B R I D G E : VTB363A
S O U T H B R I D G E ; VTB26636Q
AGPyPCI/ISA: 1/6/1
S U N E T : 4 .1 CHANNCL
Power Protector CD RW PCI TV Tunar

Trust U t e O n LTR241D2B Jetway


UP5530VA CD-RW 24/1Q/40X TV-Tuner 838 MB30UvlR
Deşi nu pare extraordinar După succesul pe piaţa CD- Un TV-Tuner de la Sis735 vine acum încorporat
este un accesoriu foarte util ROM, acum LiteOn devine RW producătorul de plăci de bază şi de ta EagleTec
Reţeaua de curent electric din Producătorul numărul trei al lumii în Am primit la teste unul dintre primele Foarte apreciat peste toate oceanele
România funcţionează încă La fel ca materie de CD-ROM-uri, L1TE-ON, se TV-Tunere produse de Jetway. care ne înconjoară şi foarte rar
acum 10 ani: hop, hop, după care pare că a decis sâ se impună pe o Construit simplu pe baza unui chipset implementat, chipset-ul 5is735 pentru
(eventual) stop. Uneori mai pe seară nouă piaţă şî astfel ţinteşte şi Conexant BT878 şi beneficiind de DDRAM este considerat cel mai
se poate observa cum iluminarea segmentul superior de pe piaţa suportul unei funcţii FM, tunerul performant până la utilizarea la scară
stradală face valuri si chiar şi în casă CD-RW-tor. Această iniţiativă este produs de Jetway, este o placă ce largă a lui KT266A. EagleTec nu este
becurile imită stroboscoput din materializată prin lansarea modelului oferă atât facilităţi de vizioare TV un nume de renume însă modul în care
discotecă. Cu asta deja ne-am LTR 24102B, un CD-RW cu specificaţiile cât şi posibilitatea de a recepţiona ei utilizează acest chipset face ca
obişnuit. Totuşi calculatorul nu este "pe cutie" de 24X Writer, 10X Re-Writer posturi radio. Concepută pentru a placa M830LMR să se dovedească una
obişnuit cu astfel de variaţii şocante, şi 40 CD-ROM. Ca orice unitate, şi elimina necesitatea memoriei DRAM on dintre cele mai performante pe care
ba chiar la un moment dat s-ar putea aceasta are avantajele şi dezavanta­
board, ea oferă un design eficient şi le-am testat. Rezultatele sale sunt
să aibă echivalentul unui atac de cord. jele ei. LTR24102B este disponibil în
un cost scăzut pentru un astfel de comparabile direct cu cele ale plăcii
Problema nu este încetarea bruscă a clasica interfaţă IDE, dar are un buffer
produs SOHO. Nu are jumperi şi nici AK76-SN de la DFi care foloseşte
funcţionării, ci faptul că s-ar putea de numai 2Mb, beneficiind însă de
chipset-ul AMD761 şi care a fost
defecta iremediabil componentele: tehnologia SMART BURN pentru dip-switches, toată configurarea
testată în numărul anterior al revistei.
sursa sau chiar placa de bază. Relatări reluarea scrierii în caz de eşec, făcându-se din software. Interfaţa
Surprinzător şi neaşteptat din preţul
nedocumentate afirmă că placa de asigurând astfel o bună fiabilitate. este constituită din intrări pentru
reţea poate exploda, dar asta este O altă tehnologie interesantă de care plăcii, aceasta beneficiază de o
antenă, senzorul pentru telecomandă,
deja de domeniul SF-ului. Pentru a writer-ul beneficiază este VAS monitorizare bună a temperaturii din
semnal video Composite şi S-video şi
proteja calculatoarele, aveţi nevoie (Vibration Absorber System) pentru Bios, un modem AMR ca dotare
ieşire audio pentru conectarea
de un UPS serios, care însă costă cam reducerea zgomotului şi a vibraţiilor, suplimentară, un chipset de sunet
tv-tuner-ului cu placa de sunet. Placa
cât un procesor performant. Aşa că sistem care chiar s-a simţit în timpul AC97 şi nu în ultimul rând un bundle
poate realiza captură până la software constând într-un DVD Player.
dacă nu vă dau banii afară din casă, scrierii, zgomotul produs fiind
rezoluţii de 640x480 în sistem NTSC şi în tonul mai multor produse venite de
puteţi alege o soluţie de compromis: minimal. Rezultatele sale în teste au
768x576 PAL la 30 de frame-uri pe la EagleTec, si această placă poate
Power Protector de la Trust. Acesta fost bune, timpul de login de 6.19ms,
este un ansamblu de prize la care se timpul mediu de căutare de 87ms ca şi secundă şi poate face şi snapshot-uri funţiona cu memorie SDRAM sau
pot conecta în vederea protejării cinci rata de scriere fiind la un nivel foarte single frame. Jetway TV 878 are DDRAM în funcţie de bugetul
dispozitive, două cabluri bun. Scăderile se remarcă însă la posibilîtea generării unui scan show, utilizatorului. Singura restricţie apare
telefonice de modem(penţru cei care nivelul ratei medii de transfer care se afişând până la 100 de ferestre la folosirea memorie, maxim 1Gb de
au modem ISDN), o legătură LAN şi o opreşte ta circa 3600kb / secundă . 160x120 pixeli de la aceeaşi sursă. memorie putând fi instaLat datorită
antenă de radio şi televiziune. Testul de extragere aleatoare a unui Placa este dotată si cu un modul de numărului redus de sloturi de memorie
Dispozitivul emite o alertă sonoră în număr de 3 track-uri de pe un CD de teletext ce are facilitatea DDRAM sau SDRAM din cauza
cazul unui overload, avertizând muzică a funcţionat excelent, fără suplimentară de salvare pe hard a necesităţii montării de slot-uri pentru
utilizatorul să întrerupă manual nici o eroare. Alături de manual, în paginilor vizualizate. Pe ansamblu este ambele tipuri de memorie. Chipset-ul
alimentarea. Dacă acesta nu este cutie se mai găseşte software-ul Nero un tuner de nivel mediu, fără facilităţi Sis735 îşi face foarte bine datoria
prezent, dispozitivul va întrerupe Burning Rom, necesar scrierii cât şi ridicând M830LMR pe locurile fruntaşe
deosebite dar care la un preţ
automat curentul, înainte ca două diskurî blank, un CDR şi un ale clasamentului.
rezonabil te poate ajuta să îţi faci
suprasarcina sâ provoace pagube. CDRW.
treaba în domeniul reprezentat.

Teste Teste Teste


Preţ 29.4$ Contact Preţ U5£ Contact Preţ 49 S
Prc^ucâtor [Trust Distribuitor;: UltraPro Producător LitB-On I Distribuitor lAJironce Producător | Jetway Distribuitor UltraPro Producător [EagleTec Distribuitor C G
Ofertant UltraPro Ofertant Alliance Ofertant Ofertant ICG
Adrese 8d Nicalae Titulescu 64 Adresa Str Or Romnrceanu nn 5 Adresa Bd Nioolae Trtulescu 64 Adrese Ştirbei Voda 173. Bucureşti
Telefon 01-211.7090 Telefon G1-4l0.17Se Telefon •1-211,70.90 TeJefon 01-224.03.33
Web www. ul c rapro. ro Web WE Weo www ultrapro.ro Web www. tcaj-com, ro
Oeteiii tehnice EMttN tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice
Prize 5 ! Antena i Dtira 40X Buffer 2 Mb Conexanc ŢCaptura 540x453 Chipset Sunet AC97
Telefon 2 Led control Da 2AX UDMA 100 Da - FM TdecomenoB Da FSB 366/200 Format ATX
Reţea 1 Avertizare Da 1DX Interfeţe IDE Formate j P A U N T S C Teletext Da ATA 1G0/G6/33 Memoria SDRODP. 1G0
Concluzii S7ms Transfer 36D0Kb/sec Condei Ootflrt MoaemAMR Wmrjvo
Sloturi
• •

"Puteţi avea încredere în Trust". O soluţie Timp acces Nu este în eşalonul de vârf al tunerelor 1 AGP/5 PC 1/1 AMR
care nu oferă decât protecţie la Soft scriere Nara Burning ROM TV, însă oferă o gamă de opţiuni mai mult Teste
suprasarcină, dar care nici nu se ridică la Menţiuni Vibration Absorber System sau mai puţin standard la un preţ Q3Fastest 133.3 Senare Whecstone 1610 |
costul unui UPS full-option oferind un rezonabil. Setarea fără jumperi şi MDK2 173.1 Sandra Dlsk 23356|
Extro Smart Surn scanshow-uL sunt opţiuni binevenite.
raport excelent calitate/preţ. 3DMerfc2001 4707 Sandra Memory 574 |
Contrai EjectyVo I u m/LedA. i n e- Out
Verdict 82.00 II Verdict 84,33 li Verdict 70,30 II Verdict EE1 j In.

56
i i i r

putem trece cu vederea posibilităţile un număr de 4 USB-uri pe placă şi un


• —• j _ _•_

câ fie baza —I
1
Placa de baza
de overclocking de care ea dispune, total de 6 suportate. Pachetul
posibilitatea de ajustare a tensiunii de software ce însoţeşte placa este de
alimentare a procesorului în paşi de asemenea foarte interesant, soft-uri ;
0,05 V; ajustarea FSB din 1 în 1 de la ca Winbond Smart ManagerTM care
100 la 277 MHZ, precum şi permite logarea pe calculator numai
posibilitatea setării raportului FSB / după autentificare. Singura limitare a
PCI / Memorie. Performanţele plăcii apare datorită folosirii
obţinute de placă sunt de top, şi, chipset-ului de la Intel, numai 512 Mb
chiar dacă nu setează noi standarde RAM putând fi utilizaţi. Construcţia
»— de viteză în domeniu reuşeşte să se face să se remarce lipsa opţiunii de
claseze foarte bine în topul de AGP Pro, slot-ul AGP fiind prezent în
A5U5 performanţă pentru categoria sa. Mai A5U5 versiunea standard. Slot-urile PCI sunt
mult, dotările constând în porturile TLEsL în număr de 6, alături de ele fiind un
A7VEBB
slot CNR pentru utilizarea unui modem
USB şi SmartCard Reader punctează
S o l u ţ i a DDR p â n ă la K T 2 6 6 A ASUS î n s e a m n ă p e r f o r m a n ţ ă normal, ADSL sau placă de reţea
pentru placă la acest capitol-
10/100 Mb.
Â7V266 reprezintă soluţia aleasă de Mereu pregătiţi pentru ultimele
producătorul taiwanez Asus pentru este tehnologii, cei de la Asus au venit şi Teste
implementarea chipsetului KT266, Preţ 140Î cu soluţia Î815EP pentru procesoare Pret hi3$
penultima generaţie de chipset DDRAM Producător ||ASUS 1 Distribuitor |Ager Tualatin, ta scurt timp după ce Producător Asus Distribuitor Ager
de la VIA . Beneficiind de chipsetul Ofertant Ager acestea au fost anunţate. Asus Ofertant Ager
Adresa 8-dul Dimitrie Cânte mir 2 A Adresa B-dul Dimitrie Cantemir 2A
mai sus menţionat şi de arhitectura Telefon - 01-336.93.17 / 01-335.73.03 TUSL2-C vine să îmbunătăţească Telefon 01-336.93.17 / 01-335.73.03
V-TLînk, A7V266, poate suporta până Web www.ager.ro anterioara versiune ifîl 5EP, CUSL2 şi să Web www. ager ra
la:3GB.de. memorie DDRAM PC16007 j Detalii tehnice adauge pe lângă noi facilităţi şi un tehnice
PC21GU Placa conţine slot-urile AGP Chipset K T 2 6 B Sunet -
spor de performanţă. CUSL2 a fost în Chipset 8l5ep Sunet CMI6738
FSB 2GG/200 | Format ATX FSB 133/1 DO Format-:'' ATX
PRO, 6 slot-uri PCI, precum şi un slot topul plăcilor de bază în XtremPC încă ATA
ATA lOO/SB . Memorie DDRAM 2Gb 100/66 Memorie SDRAM612
CNR fiind de asemenea prezent Dotări Overclocking 1CO-277 din 1 în 1 din momentul apariţiei sale iar TUSL2 Dotări
suportul pentru 6 port uri USB, Sloturi 1 AGP / 6PCI vine acum să ocupe primul loc în acest Staturi 1 AGP / 8PCI / 1 CNR
Opţional unele plăci au integrat şi Sobfe clasament. Construită pe baza
Q3Fastest 19G.4 Senara VVhetstore 1S03 chipset-ului 815E BO, TUSL2 Q3Fastest 155.4 Sandra WhetStcne 2722
sunetul on board, partea aceasta fiind
MDK2 i93 Sandra Disfc 17 MDK2 143.3 Sandra Disk
asigurată de chipset-ul CMI8738. Fiind beneficiază de dotări specifice Asus , 30Mark2G01
3DMerk2001 4796 Sandra Memory 549 3653 Sandra Memorv 332
vorba despre o placă de la ASUS, nu Verdict 88.23 i constând în facilităţi de overclocking, 89.09 1

L a f e l « l e

d a r c u u r n i t m a i m u l t a

• • • mţmuu

IT SUPERMARKET !T SUPERMARKET IT SUPERMARKET


BUCUREŞTI BUCUREŞTI BUCUREŞTI
Sos. Ştefan cel Mare nr. 54 Bd. N. Titulescu nr. 64 Bd. Regina Elisabeta nr.30
Telefon: 01-211.70,90 Telefon: 01-222.20,36 Telefon: 01-310.11^65
Fax: 01-210.22.76 Fax: 61-223.22.84 Fax: 01-310.11.62
ULTRA PRO Bd. Ferdinand nr89A Piaţa Marasti nr 1-2
COMPUTERS Telefon: 041-615.000
Fax: 041-618.080
Telefon: 056-435.638
Fax: 056-435.638
Tendinţa în lumea video Plăci video - performanţă maximă
Ăapărut AŢiRadeon 8500. :• Detalii Chipset Memorie Dotări Evaluare
Considerat marete rival al lui
V8200 Deluxe Model: GeFn Cantitate: ! TV-Out: da Performanţă: 99 34 O
NVIDIA GeForce3, Radeon 8500 a Frecvenţă: 460 Ml OVI: nu Dotări: 56
Producător: ASUS Producător: O
fost deja testat pe Internet iar Distribuitor: jer Frecvenţa: 20C MHz Viteza: 3.8ns Video in: ±
Documentaţie: 71 O
rezultatele pe site-ul Telefon: 01-336.93.17 Răcire: ventilator - Producător: - Video out: o
Anandtech.com sunt foarte bune. Preţ; 440S radiator Răcire: radiate Dual head:
Nota finala: 92,42
o
Astfel, Radeon 8500 este aproape
egală în majoritatea testelor cu WinFast GeForce3TDH Model: GeForce3 Cantitate: 34Mo DC TV-Out: da Performanţa: 99.38
Producâtor: Leadtek Producător: NVlplA Frecvenţă: 458 MHz OVI: Dotări: 38 . O
NVIDIA GeForce3 şi este depăşită Viteză: 3.8 r?s
Distribuitor: Sfcir: Medi Frecvenţă: 200 MHz Video in: Documentaţie: 78
cu regularitate de versiunea Telefon: Dl-231.50 97 Flactre: vencifa^:^ Producător: Samun Video out: O
overclocked a acesteia» Preţ: 381S - radiator Răcire: radjatoare Dual head: Nota finala; 90.56 O
Titanium 500, Singurul test unde
Radeon 8500 nu punctează foarte StarForceS22 GeForceJ Model: GeForceS Cantitate: S4Mb DG TV-Out: da Performanţa;
bine este cel de Unreal Producător: MS! Producător: NVjdia Frecvenţă: DVI: Dotări: 33 q
Tournament în rezoluţii mari ca Distribuitor: Flamingo Frecvenţă: 200 MHz Viteza: 3.6 r-s Video in: di Documentaţie: 51
Telefon: 01-222,50 4* Răcire: : Producător: EiitsMT Video out: O
1280x1024 sau 1600x1200. Max Răcire: Dual head:
Preţ: 349$ Nota finală: 8 9 . ( 7
Payne îi dă un mic avantaj soluţiei
NVIDIA, în timp ce jocuri cum ar ff GeForce3 Model: Cantitate: S4Mo QG TV-Out: da Performanţă: S8.33
Quake 3 sau Serious Sam aduc Producător: Yua; Producător: - Frecvenţa: 460 MHz DVI: - Dotări: 27
egalitatea între Radeon 8500 şi Distribuitor: Frecvenţa: 200 MHz Viteza: - Video in: - Documentaţie: 18
NViDIA GeForce3. Titanium 500 Telefon: 01-410. •_J 1_- Răcire: ventilator Producător: ~ Video out: O
pare a conduce piaţa, dar ATI este Preţ: 299$ Răcire: Dual head: Nota finala; 8553

acum în vârful topului. WinFast 2 Uftra Cantitate: 64Mo DD TV-Out: Co Performanţa: 61.48
Model:
Sistemul de puncte Producător: Leadtek Producător: NVOA Frecvenţa: 458 MHz DVI: da Dotări: 38
Distribuitor: Media Frecvenţa: 250 MHz Viteza: 4 ns Video in: Documentaţie: GR
Primele 5 produse din fiecare top Telefon: 01-231.50.97 Răcire: ventilator Producător: £SMT Video out:
primesc în fiecare lună un număr Preţ: 220$ radiator Răcire: radiatoare Dual head: Nota finala: 74,92
de la una la cinci stele, în funcţie
\ Prophet 2 Ultra Model: GeForce2 Ultra Cantitate: 34 Mb DDR TV-Out: da Performanţă: 81.44
de poziţia ocupată. Ţinând cont că Dotări: 38
Frecvenţa: 458 MHz OVI: da
mmm. m _ % m
am
I km x •— -mm ••j >v jH

pentru fiecare stea se acordă un Producător: i ;uies Producător: NVfDiA


Distribuitor: Basc Corrip, Frecvenţa: 2! Viteză: - Video in: Documentaţie: 27
punct, la sfârşitul anului vor fi Telefon: 01-314,76.38 Răcire: ventilator ^- Producător: Video out: -
contorizate toate punctele primite 1 Preţ: N/E Răcire: ^adiatoere Dual head: - Nota finala: 73.72
de fiecare produs în parte urmând
ca produsul cu cele mai multe Tornado Geforce2 Uftra Model: Cantitate: TV-Out: Performanţa: ;
Producător: in no 3 D Producător: - Frecventă: DVI: * Dotări: 1 5
puncte să fie declarat produsul Video m:
Distribuitor: Frecvenţa: 250 MH? Viteză: Documentaţie:
anului 2001 la categoria respec-
:••;
mm Telefon: 01-224.03,33
Preţ: '
Răcire: ventilator +
radiator
Producător:
Răcire: radii
Video out:
Dual head: Nota finală: 70.30
Preţurile
Preţ uri te afişate în tabele au fost
Plăci video - nivel mediu - raport optim calitate/preţ
corecte ia data de 15.10.2001, Detalii Chipset Memorie Dotări Evaluare
fiind furnizate de firmele MX400PTO VT32s Model: Cantitate: TV-Out; Performanţă: 45, SŞ o
distribuitoare ale produselor Producător: MSI Producător: NVJDiA Frecventă: DVI: - Dotări: 49 o
testate. Distribuitor: Rsmingo Frecvenţa: 200 MHz Viteza: 5 Video in: da Documentaţie: 45 o
Telefon: 01-222 50 4*r Răcire: ventilator Producător: WJ Video out: - o
Notarea produselor noi Preţ: 97$ radiator Răcire: Duaf head: - Nota finalâ: 46.27 o
In cazul în care un produs nou va fi Y7100 Pro Model: GeForce2 MX400 Cantitate: 33 TV-Dut: - Performanţă: 49 35
o
•_J

testat şi va primi o notă care îi va Producător: Asus Producător: NViOiA Frecvenţa: 20 DVI: - Dotări: 10
permite intrarea în top, notele Distribuitor: Ager Frecvenţa: 20D MHz Viteza: 5 ns Video in: Documentaţie: 70 o
produselor testate anterior care îl Telefon: 01-336,93.17 Răcire: ventilator + Producător: E Video out: - o
vor urma în clasament vor fi ajus­ Preţ: 97$ Răcire: •ual head: Nota fmaia: 44.88 O
tate proporţional după notele
WinFast M X SH M A X Model: GeForce2 MX400 Cantitate: 64Md SG TV-Out: de Performanţă: 43.16
obţinute în teste de acesta.
Producător: Leadtek Producător: NVJOIA Frecvenţa: !75 MHz •VI: - Dotări: 22 o
Distribuitor: Skir. Med^a Frecvenţă: 200 MHz Viteză: S ns Video in: - Documentaţie: S6 0
Sistemul de test
Telefon:0i-231.50.97 Răcire: ventilator + Producător: Mire Video out: - 0
Piăci video: Coppermine 1 Ghz, Preţ: 110S radiator Răcire: - •ual head: - Nota finală: 43,53
placă de bază IwiU BD133, 256Mb
RAM PC133. Tonwdo M X « 0 Model: GeForce2 MX40Q Cantitate: 32 Mi TV-Out: - Performanţă: 4 7.03
Producător: Producător: NVIDIA Frecvenţă: DVI: - Dotări: 18
Plăci de baza socket A:
•strtutor: Stst QyTtput^ Frecvenţă: 200 MHz Viteză: 5 Video în: - Documentaţie: o
Thunderbird 1.2 Ghz, WinFast Răcire: ventilator Producător: Win St
Telefon: 01-314.76.98 Video out: -
GeForce2 Ultra, 128Mb RAM PC133. Preţ: 77$ Răcire: - Dual head: da Nota finală: 43J2
Plăci de bâză Pentium 4;
3D Prophet M X 4 0 O Model: GeFore Cantitate: 3?Mb Srj TV-Qut: - Performanţa: AS ^S
Penţtum4 1;4 Ghz, WinFast
Producător: Producător: NVîOiA Frecvenţă: 2QQ MHi DVI: - Dotări: U'J •
GeForce2 Ultra, 128Mb RAM. D>stribuitor: Ubi Sof;; Frecvenţa: 2G0 MHz Viteză: 5 ns Video in: Documentaţie: 25 o
Telefon: 01-231.67.69 Răcire: ventilator Producător: BiteMT Video out: -
După ce ne ghidăm Preţ: 79$ radiator Răcire: - Dual head: - Notă finală: 4L62

j Plici video: 102-1x768x32 Winfast SH PRO Model: GeForce2 MX Cantitate: 3?Mt SD TV-Out: ia Performanţă: -: :

Plăci de baza: 800x600x16 Producător: Leadtek Producător: NVIDIA Frecvenţa: DVI: - •otari: 22
Distribuitor: ;vlaci;3 Frecvenţa: Viteză: 5 ns Video in: - Documentaţie:
Plăci video: HQ 1024x768 Telefon: 01-231.50,27 Răcire: ventilator i- Producător: Video out: -
Placi de bază: Fas test/Normal Preţ: 893 JgjB radiator Râcire: - DuaF head: - Notă finalâ: 4Q.22

£ Plăci video: 1024x768x32 HQ GeFbrce2 Pro TrWkwt Model: GeForce2 MX400 Cantitate: 5$hAii SD
r TV-Out: da Performanţă: 43.22
Plăci de baza; 640x480x16 LQ Producător: PowerCdc^ Producător: WJDlA Frecvenţa: DVI: da Dotări: 21
Distribuitor: Frecvenţa: 200 MHz Viteză: " ns Vrdeo in: Documentaţie:
Telefon: 01-323.82.33 Răcire: ventilator Producător: Hyur: : Video out:
- \ Plăci video/bază: Test CPU
Preţ: 34S Răcire;
p (

Memorie, Drive •ual head: Notă finală; 40.03


i de bază - Piarforme AMD - Thunderbird / Duron - Memorie SDRAM - Chipset KT 133/KT 133A
Betalji Caracteristici Chipset Memorie Evaluare
XK266-R Format: AT* Chipset: KT133A Tip: SORAM Raid:. Da Performanţă: 34.8S' G
Producător: tWtîi: Bios: Award FSB: 26Ş/20G MH2 Bus: PCI 33; PG10 Video: - 0 ocări/ove rclbcking: SO O
Distribuitor: Skţn Mgtfi ATA: 100/66/33 Producător: VÎA Mexim: 1.5 Bh Audio: CMI B738 4.1 O
Telefon: 01-231.50:37 AGP/PCI/ISA: 1/S/O Northbridge: V Ţ S 3 6 3 A USB: 2 tsupcrt 41 o
Preţ: 155$ AMR/CNR: 0/0 Southbridge: VT33C63G6 Extra: Mi^roStepprr^g Notă finala: 87.9! o
GA-7ZXR Format: ATX Chipset: K7-133A Tip: SDRAM Raid: D; Performanţa: 37 34
Producător: Gig'abyte Bios: AMI FSB: 255/HOO MHz Bus:PC133/PC100 Video: - Dotari/overclocking: =i5 O
Distribuitor: Tornado ATA: 100/66/33 Producător: VIA Maxim: ' .5 Gs Audio: Creative CT5880 o
Telefon: 01-31 £.75,07 AGP/PCI/ISA: V6/Q. Northbridge: VT8353A • USB: 4 0
Preţ: 93.7$ AMR/CNR: 1;G Southbridge: VTSSG58BB Extra: iluai Sios Nota finala: &7J5 0

1 A7VI33Raid Format: ATX Chipset: KT133A Tip: SDRAM Raid: DE Performantă: S ^ 4 8


Producător; Asus Bios: Award FSB: 256/200 MH* Bus: PCI33/PCI00 Video: • Dotâri/overclocktng:
Distribuitor: Seoorg ATA: 1DO/BS/33 Producător: vi A Maxim: 1.5 Gb Audio: SG£37 0
• Telefon: 0 1 - 2 3 3 . 7 7 AGP/PCI/ISA: 1Pro.'5/0 Northbridge: VŢB363A USB: 4 o
• • ilfi •'

•| Preţ: 154$ AMR/CNR: 1 Southbridge: VTS2C63SB Extra: - Nota finala: 87.19 o

GA 7ZXR-C Format: ATX Chipset: KT133A Tip: SDRAM Raid: - Performanţă: £2.86
Producător: Gjgabyte Bios: Arai FSB: ?.6c/?00 Mtiz Bus: PCI33/ PCI00 Video: - D otar i/ove re tocking: 54
Distribuitor: UitrsPr-o ATA: 100/66/33 Producător: ViA Maxim: 1.5 Gb Audio: C 3 U^f • U J -i _
H M • —• î. j î. j
O
1 Telefon: Ci £11.70,30 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: VT83B3A USB: 2 f J" " ' ^
"• J m 1 1

0
1 Preţ: 110.2$ AMR/CNR: 1/0 Southbridge: VT8SG686S tîi U L'U F b-
Extra: t IU O* OILrS • • Notă finală: 85.10
1 ICf7AR3kJ Format: ATX Chipset: KT133A Tip: SDRAM Raid: Performanţă: 91,31
I Producător: Âbifc Bios: Award FSB: 23S/2DG MHz Bus: PCI 33/ PC100 Video: - Dotari/overciocking: 56
Distribuitor: Sencr'o, ATA: 1G0/S6/33 Producător: VîA Maxim: ^ 5 Audio: P G97
• Telefon: 01-233,16,77 AGP/PCI/ISA: 1/6/1 Northbridge: VTS333A USB: d o..
| Preţ: 143$ AMR/CNR: 0/0 Southbridge: VTS2C8888 Extra: c oftMenu lll Nota finata; 84,65
K7 Turbo Format: ATX Chipset: KT133A Ttp: SDRAM Reid: - Performanţa: 31.Q5
p.. . Of" * / rir-• ion
Producător: MSI Bios: - FSB: 23S/2G0 MHZ Video: ' Dotâri/overclocking: 45
1
r

DUS.PL, 1 -i HUI UU
Distribuitor: f-lârnîngo ATA: K 33 Producător: Vi A Maxim: 1.5 Gb Audio: fi C97 :

I Ş f e J e f o n : 01-^2.50,41 AGP/PCI/ISA: 1/S/G Northbridge: VT33S3A USB: 4


J Preţ: 108$ AMR/CNR: r Southbridge: V782C3838 Extra: FC2PC Netw, Nota finala: 81.84
KT7E Format: AÎX Chipset: VÎAKT133E Tip: SDRAM Raid: - Performanţa: 32.3-7
Producător: Anit Bios: Award FSB: 256/200 MHz Bus: PC133/ PC100 Video: - Dotâri/overctocking: 35
Distribuitor: Omnitech ATA: 100/66/33 Producător: ViA Maxim: 1,5 Gb Audio: -
Telefon: G1-£l£££.31 AGP/PCI/ISA: 1/8/1 Northbridge: VTB3G3S USB: 2-
1 Preţ: 104$ AMR/CNR: rj/D Southbridge: VTS2C3SSE Extra: 33 Suap. RAM Nota finală: 80.89

Mobilier de c a l i t a t e
Magazin: Calea Moşilor nr. 251
Tei: 210.33.90, 27 7.92.90; Fax: 610.71.81
e-mail: aici@aici.ro; www.aici.ro

Mese de catcutator
cu suport glisant
pentru tastatura şi imprimanta
Plăci de bază - Platforme AMD - Thunderbird / Duron - Memorie DDRAM
Detalii Caracteristici Chipset Memorie Dotări Evaluare
ATVltt Format: ATX Chipset: KT26B Tip: PC2100/ Raid: - Performanţa: 96,75 O
Producător: Asu5 Bios: Award FSB: 266/200 MHZ PC16Q0 Video: - Dotari/overclocking: 40 O
Distribuitor: Ager ATA: 100/S6/33 Producător: VIA Bus: PC133/ PC100 Audio: - o
Telefon: Q1-33B.93.17 AGP/PCI/ISA: 1 Pro/6/0 Northbridge: VIA'8366 Maxim: 2 Gb USB: 4 (suport 63 o
Preţ; 140$ AMR/CNR: 0/0 Southbridge: VîA 8233 Extra: SmartCardReader Nota finala: 88.23 o

SL75DRV Format: ATX Chipset: KT266 Tip: PC2100/ Raid: - Performanţa: 92. 72
Producător: Soitefc Bios: Award FSB: 266/200 MHZ PCI 600 Video: - Dotari/overclocking: 57 o
Distribuitor: Vismi/ProCA ATA: 100/66/33 Producător: VIA Bus: PCI33/ PC100 Audio: AC97 o
Telefon: 32772.45/ AGP/PCI/ISA: 1Pro/5/0 Northbridge: VIA 8366 Maxim: 1,5 Go USB: 2 o
Extra: Red storm o
82,33 Preţ: 11 ÎS AMfVCNfl: 0/1 Southbridge: VIA S233 Nota finala: 87.36

AK7WN Format: ATX Chipset: AMD761 Tip: DDRAM Raid: - Performanţa: 94.98
Producător: DFI Bios: Award FSB: 200/266 MHz Bus: PC100 Video: ~ Dotari/overclocking; 40 O
Distribuitor: T^e Computer ATA: 100/66/33 Producător: AMD Maxim: 2Gb Audio: - O
Telefon: 01-330 57.83 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: AMD761 USB: 2 [suporta 4) o
Preţ: 107$ AMR/CNR: 0/0 Southbridge: VIA VT82C686B Extra: - Nota finara: 86,73

EP8KHA Format: ATX Chipset: KT266 Tip: PC2100/ Raid: - Performanţa; 91,58
Producător: £pox Bios: Award FSB: 266/200 MHz PC1600 Video: - Dotari/overclocking: 45
Distribuitor: Beat ATA: 100/66/33 Producător: VIA Audio: AC97 o
Bus: PC133/ PC100 o
Tefefon: 01-314.76.98 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: VIA 8366 Maxim: 1,5 Gb USB: 2
Preţ: 123$ AMR/CNR: D/0 Southbridge: VIA 8233 Extra: - Nota finala; 84,59

K630LMR Format: Chipset: Sis73S Tip: PC2100/ Raid: ? Performantă: 93.23


Producător: EagleTec Bios:' Award FSB: 266/200 MHz PC1600 Video: - D otâri/o ve re I oc ki n g: 34
Distribuitor: tCG ATA: 100/66/33 Producător: SfS Bus: PC133/ PC100 Audio: AC97 o
Telefon: 01-224,03.33 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: - Maxim: 1.5 Gb USB: 2
Preţ: 89 3$ AMR/GNR: Q/Q Southbridge: - Extra: - Nota finala: 84.34

AD7Î-SN Format: ATX Chipset: KT266 Tip: PC2100/ Raid: - Performanţa: 92,63
Producător: DFi Bios: Award FSB: 200/266 MHz PC1600 Video: Dotar i/ove rclocking; 37
Distribuitor: ispe Computer ATA: 100/66/33 Producător: VIA Bus: PC133/PC100 Audio: ~-
Telefon: 01-330,57,83 AGP/PCI/ISA: 1/5/0 Northbridge: VT 8366 Maxim: 1.5 Gb USB: 2 Esuportâ 6J
Preţ: 108$ AMR/CNR: 'J/0 Southbridge: VT 8233 Extra: - Nota finala: 84,28

EP-8K7A+ Format: ATX Chipset: AMD760 Tîp: PC210D/ Raid: Performanţă: 86.91
Producător: Epox Bios: Award FSB: 268/200 MHz PC1600 Video: - Ootâri/overclocking: 55
Distribuitor: Eisaco ATA: 100/66/33 Producător: AMD Bus: PC133/ PC100 Audio: AC97
Telefon: fJ1-337.3Q.91 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: AMD761 Maxrm: 1.5 Gb USB: 4
Preţ: 132.5$ AMR/CNR: 0/0 Southbridge: VIA VTS2CBS6B Extra: R3Îd Nota finala: 83,82

Plăci de bază - Platforme Intel - Pentium 4 - Memorie SDRAM - (P4 1,5Ghz)


Detalii Caracteristici Chipset Memorie Dotări Evaluare
Format: ATX Chipset: t345 Tip: SDRAM Raid: Performanţă: 79.84 O
Producător: Soltek Bios: Award FSB: 400 MHz Bus: PC133/PC100 Video: - Ootâri/overclocking: 47 O
Distribuitor: ProCA ATA: 100/66 Producător: Inteî845 Maxim: 3 Gb Audio: CT5880 o
Telefon: 01-323.82.33 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: 182845 USB: 2 O
Preţ: 155$ AMR/CNR: 0/ Southbridge: !e2801BA Extra: Redstorm Noca finala: 74.91 a
MSho Format: ATX Chipset: i845 Tip: SDRAM Raid: - Performanţa: 79 20
Producător: M3f Bios: Award FSB: 400 MHz Bus: PC133/PC100 Video: AC97 Dotari/overclocking: 41 O
Distribuitor: Flamingo ATA: 100/66 Producător: Intel845 Maxim: 3 Gb Audio: o
Telefon: 0V222,5O,41 AGP/PCI/ISA: 1/5/0 Northbridge: [82845 USB: 4 o
Preţ: 146S AMR/CNR: 0/1 Southbridge: I82801BA Extra: PC2PC Netw, Nota finala: 73.97
TS*ABD4/NR Format: ATX Chipset: <845 Tip: SDRAM Raid: - Performanţă: 78,84
Producător: Transcend Bios: Award FSB: 400 MHz Bus: PC133/PC100 Video: - Dotari/overc!ocking: 45 o
Distribuitor: ProVision ATA: 100/66 Producător: fr,te!845 Maxim: 3 Gb Audio: AC97 o
Telefon: 01-321,15.68 AGP/PCI/ISA: 1/5/0 Northbridge: 132845 USB: 2 o
Preţ: 155$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: i628013A Extra: Shutdown tem Nota finala: 7376

NB32SC Format: microATX Chipset: i845 Tip: SORAM Raid: - Performantă; 79.63
Producător: OFi Bios: Award FSB: 400 MHz Bus: PC133/PC100 Video: - Do tar i/o verclocking: 35
Distribuitor: Tape ATA: 100/66 Producător: mtei845 Audio:
Telefon: 01-330.57.83 AGP/PCi/lSA: 1/3/0 Northbridge: 182B45
Maxim: 3 Gb
USB: 2 o
Preţ: 121$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: (82S01BA Extra: - Nota finala: 72.93

MM Format: ATX Chipset: <845 Tip; SDRAM Raid: - Performanţă: 78 67


Producător: Jetway Bios: varo FSB: 40D MHz Bus: PC133/PC100 Video: - Dotâri/ove re locking: 40
Distribuitor: UtraPro ATA: 100/66 Producător: lntef845 Maxim: 3 Gb Audio: -
Telefon: 01*211,70.90 AGP/PCI/ISA: 1/5.'D Northbridge: I82845 USB: 2
Preţ: 1 - AMR/CNR: 0/1 Southbridge: f32S01BA Extra: Shutdown temp Nota finala: 72.86

P4X266 Format: microATX Chipset: P4X266 Tip: SDRAM Raid; - Performanţa: 75,68
Producător: vVinsontc Bios: Award FSB: 400 MHz Bus: PC133/PC100 Video: - •oteri/overclocking: 4
•istribuitor: M/E ATA: 100/86 Producător: Via Maxim; 3 Gb Audio: AC97
Telefon: N/E AGP/PCI/ISA: 1/3/0 Northbridge: - USB: 2
Preţ: 35$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: * Extra: Modem AMR Nota finată: 71.47

0645WN Format: ATX Chipset: iB45 Tip: SORAM Raid: Performanţă: 81.78
Producător: intet Btos: / O l _• FSB: 400 MHz Bus: PC133/PC10I Video: - Dotar r/o verclocking: 10
Distribuitor: Asois ATA: 100/66 Producător: intel845 Maxim: 3 Gb Audio: -
Telefon: 01-322,75.36 AGP/PCI/ISA: 1/6/0 Northbridge: 182845 USB: 4
Preţ: 156$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: J82BQ1BA Extra; Notâ finatâ: 7L01
I
HARDW

bază - Platforme Intel - Coppermine / Celeron - Chipset i815e/i815ep


Detalii ; Caracteristici Chipsec Memorie Dotări Evaluare
Format: ATX Chipset: r815ep Tip; SDRAM Raid: - Performanţa: 98,12
Producător: Asus Bios: Award FSB: 133/100 MHz Bus: PC133/ PC100 Video: - Dotan/overclocking: 53 Q
Distribuitor: Ager ATA: 100/68/33 Producător: Jntei Maxim: 512 Mb Audio: CMI873B O
Telefon: 01-336.93^7 AGP/PCI/ISA: 1/S Northbridge: 18281 SEP USB: 4 t6î O
Preţ: 113$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge; I828Q18A Extra: Suport Tualatin Notă finala: 89,09 O

815 EP PRO Format: ATX Chipset: i815ep Tip: SORAM Raid: Da ' Performanta: 96.01
Producător: MSI Bios: Award FSB: 133/100 MHz Video: - •oteYi/overclocking: 60 O
Bus: PC133/PC100
Distribuitor: F^minăO- ATA: 10 O/B 6/33 Producător: irr^eî Audio: AC97 o
Telefon: 01-222.50.41 AGP/PCI/ISA; 1/( Northbridge: 1S2815EP
Maxim: 512 Mb'
USB: 4 a
Preţ: 1035 AMR/CNR; 0/1 Southbridge: 132801 BA Extra: - Notâ finala: 38,80
o
CUSL2-C Format: ATX Chipset: i815epJ
Tip: SDRAM Raid: - Performanţă: 98.47
Producător: Asus Bios: Award FbS: 133/100 MH2 Bus: PCI33/ PC100 Video: - Dotări/overclocking; 50 a
Distribuitor: Ager ATA: 100/66/33
AGP/PCI/ISA: ŞŞ
Producător; Maxim: 512 Mb Audio: AC97 o
Telefon: 01-336.93.17 Northbridge: ISE815EP USB: 4 G
Preţ: 1003' AMR/CNR: G/1 Southbridge: 1828018A Extra: - Nota finală: 88.77

BD133 Format: ATX Chipset: i815ep Tip: SDRAM Raid: ~ Performantă: 96.44
Producător; IWilI Bios: Award FSB: 133/100 MHZ Bus: PCI33/ PCI00 Video: l Dotari/overclocking; 50
Distribuitor: Skin Media ATA: 100/56/33 Producător: Sntei Maxim: 512 Mb Audio: C-Media 4.1 O
Telefon: 01*231.50.97 AGP/PCI/ISA: i/ţ Northbridge: I32S15EP USB: 2 O
Preţ: 105$ AMR/CNR: 0/1 Southbridge: I823G1BA Extra: Microstepping Nota finală: 87.15
Format: ATX Chipset: iB15ep Tip: SDRAM Raid: - Performanta: 98.45
Producător; Gtgabyte Bios: Awa FSB: 133/100 Bus: PC133/ PC100 Video: - Ootări/overclocking: 37
Distribuitor; Tornado ATA: 100/ Producător: inte\ Maxim: 512 Mb Audio: ~
Telefon: 01-312. 75. C7 AGP/PCI/ISA: 1/ Northbridge: r82B15EP USB: 2
Preţ: 91.8S AMR/CNR: 0/1 Southbridge: Î82801BA Extra: - Nota finala: 86. [6
W02 Format: ATX Chipset; i815e Tip: SDRAM Bata Performanţa: 97.66
Producător: iWill Bios: Award FSB: 133/100 MH2 Bus: PC133/ PC10Q Video: - Dotari/overclocking; 45
Distribuitor: jftiri Media ATA: 100/66/33 Producător: intei Maxim: 512 Mb Audio: C-Media 4.1
Tetefon: 01-231.50 97 AGP/PCI/ISA: Northbridga: I8281SE USB: 2
Preţ: 95$ AMR/CNR: Qi Southbridge: I82801SA Extra: Microstepping Nota finala: S6.I4

EP3S2A5L Format: ATX Chipset: j8l5e Tip: SDRAM Raid: - Performanţa: 95.18 h

Producător: Epox 8ios: Award FSB: 133/100 MHZ Bus: PC133/ PC100 Video: - Dotări/overclocking: 45
Distribuitor: Etsaco ATA: 100/B6/33 Producător: intet Maxim: 512 Mb Audio: AC97
Telefon: 01-337.30.91 AGP/PCI/ISA: 1/5/0 Northbridge: f828l5E US8: 2
Preţ: 101.6$ •'. AMB/CNR: 0/1 Southbridge: I32801BA Extra: USOM Nota finală: 85J4 •

C O M U N K E Î T I I
Revistă de cultura a comunicării @ afaceri î n comunicaţii
V m d b i l e

" C O M U N I C @Ţn Mobile este revista care v ă dezvăluie


limitele tehnologiei şi felul î n care lumea a ajuns
s ă se d e z v o l t e a ş a c u m o v e d e m n o i astăzi. Aceste pagini
ne arată felul î n care savanţii au reuşit să p u n ă bazele
l u m i i m o d e r n e : de la telegraf la fibra optică, de la calea
ferată la avioanele invizibile, de la p r i m i i paşi î n şcoală
şi p â n ă la studiile profesionale ale m a r i l o r f i r m e

ce c o n d u c lumea.

Poveştile oamenilor, maşinilor şi ideilor construiesc

imaginarul cu care n o i p r o v o c ă m necunoscutul

si stăpânim tainele viitorului.*'

n a v i g a p e o p â n z ă d e p ă i a n j e n
p "•
l_l.il
i• 1 •• L1
1 •
... • . . . . •.
i

I l i

04 Cl*#Jl
o o d o o o

W i n d n w s X P v a o f e r i s t o r a g e o n l i n e
Nu cred că sunt mulţi dintre voi care să nu fi
folosit Napster-ul. Sunt sigur că marea majoritate
O, colaborare reciproc avantajoasă cu Xdrive « Cea mai nouă ameninţare

M
aţi plecat de La premiseLe; 'Există o mulţime de icrosoft a anunţat că utilizatorii care îşi pentru formatul MP3
melodii online si printre ele se găseşte şi cea pe vor upgrada sistemul ia Windows XP vor Câteva dintre
care o vreau eu". Aţi downloadat melodia, aţi putea beneficia de o ofertă promoţională de cele maî
Prepare Ş2c
downloadat mai multe. Poate chiar aţi dat share a-şi păstra fişierele online. Ele vor fi importante
la directorul cu mp3-uri de pe hard-disk, într-un
gestionate de partenerul Microsoft, Xdrive, companii în
acces de generozitate, deşi puţini sunt cei care îşi
ai cărui domeniu de activitate este tocmai domeniul M P E G 4
permit să fie generoşi de pe modem. Aţi trecut
prin această fază? Mărturisesc câ eu da. Dar aţi
backup-ul online al fişierelor. Problema este -- _ - —
audio fac WTTH WMA AUDIO
privit vreodată dincolo de funcţionalitatea că acest serviciu nu va fi gratuit: utilizatorii presiuni
imediată a acestui gen de programe de vor trebui să plătească 4,955 pe lună pentru pentru adoptarea ta scară Largă a
75 MB de spaţiu de stocare.Fişierele stocate B unui nou format pentru
file-sharing? Aţi trecut dincolo de atitutinea "Nu
ştiu cum funcţionează soft-ul ăsta, dar nici nu mă în acest spaţiu vor fi disponibile si pentru streaming-ul audio-video pe
interesează atâta timp cât pot să downloadez alte persoane, prin intermediul unui Internet: formatul MPEG-4, Ei spera"
melodii"? password. www.microsoft.com că MPEG-4 va înlocui MP3-ul ca
Dacă aţi făcut acest efort de gândire, atunci standard şi va fi foarte popular \
trebuie să fii descoperit că există şi pericole: pentru streaming-ut video. Analiştii
viruşi, fişiere capcană care iţi blochează 5 u n ia I n d e r â d e r e J a v a . N E T cred că un format open-standard
calculatorul si de care nu mai poţi scăpa decât trebuie să existe pentru ca
dacă formatezi hard-disk-ul pentru ca de şters nu Rivalitatea dintre Sun şi Microsoft nu încetează niciodată strearmng-ut audio-video să devină
poti sâ le ştergi, din cauză că au un nume mai
pe care ar trebui să o obţină de la Sun popular. Un format open-standard
lung decât poate recunoaşte sistemul de fişiere
Microsystems, folosindu-se de Limbajul de înseamnă câ developehi nu vor mai
din Windows şi aşa mai departe. Şi dincolo de
asta, există pericolul de a te trezi victima unei programare Java, nu de platforma Java trebui să scrie cod pentru aplicaţii
intruziuni neavenite, ţinta căutărilor unui proprîu-zisă. "Diferenţa este crucială", a specifice, gen Windows Media
voyeurist digital care păcăleşte programul ţi iţi afirmat amuzat un purtător de cuvânt de la Player. Apple, al cărui soft
scotoceşte prin documentele personale, iţi citeşte Sun, "deoarece platforma Java încorporează QuickTime se află pe tocul trei 1h
mail-urîle ţi se strecoară pe nesimţite in sufletul şî Java Virtual Machîne, elementul care urma celor de la Microsoft şi
tău, deşi tu te simţeai complet in siguranţă. conferă limbajului Java compatibilitatea RealNetworks s-a declarat Sn
Pentru a sublinia acest aspect, Mark Daggett, cross-platform". Microsoft a admis câ softul sprijinul MPEG-4, însă Microsoft a
un artist digital din Seattle a creat un program pe
care l-a numit "Desk Swap". Downloadabil gratuit
de la www.deskswap.com, programul va da fiori
C ompania Sun Microsystems s-a amuzat pe
seama J#, o versiune a limbajului de
programare Java dezvoltată de Microsoft
scris în J# va fi incompatibil cu programele
scrise pentru JVM şi va merge doar pe
replicat că Windows Media Player
este mai bun din punct de vedere
platforma .NET. al performanţei şi ratei de
pe şira spinării oricui a folosit Napster, Morpheus, pentru viitoarea Lor platformă de operare compresie.
Kazaa sau mai ştiu eu ce alt client P2P. Sau măcar .NET. Limbajul J# ocoleşte problema Licenţei www.microsoft.com
vă va pune serios pe gânduri.
Desk Swap nu face schimb de fişiere. El face
• Microangelo schimbă ••
schimb de desktop-uri. Acţionând ca un
Foloseşte-ţi celularul In î n t r e a g a lume faţa Windows XP
a

screensaver, el se lansează într-o perioadă de


inactivitate şi ia un snapshot al ecranului pe care
r Comunicare fără limite o Popularul editor şi manager de
îl trimite pe serverul central. Acolo este înscris
icon-uri a fost updatat ta versiunea
L ucent Technologies a anunţat că a
• • J r - - - r

într-un slide-show alături de zeci, sau sute de la p r o f i t Etwn

realizat un soft care îţi permite să iţi 5.5, aducând suport pentru
asemenea imagini de pe tot globul. Dacă vă uitaţi
foloseşti telefonul celular în întreaga lume. modificarea icon-urilor din
la screen-saver, veţi descoperi tot felul de
amănunte despre persoana respectivă: mai o Numit "Common Operatîons"(COPSJ,
bt I U I
Windows XP. Microangelo 5 a fost
parolă, mai o poza deocheată ca background, mai limbajul va permite operatorilor de phmul program care a permis
o fereastră de ICQ deschisă cu o conversaţie telefonie mobilă să citească password-ul şî utilizarea de icon-uri animate
indecentă. Dacă poate părea distractiv să vă ID-ul utilizatorului unui anumit terminal, pentru desktop, atât ?n variants de
amuzaţi pe seama altora, feeling-ul voyeuristic dându-i acestuia libertatea de a folosi 32 de pîxeti cât şi în variante de
fîînd fără îndoială plăcut, trebuie să recunosc, mobîLă, dar din moment ce nu există 48 de pixeti. De asemenea, este .
telefonul în oricare ţară de pe gLob. Acest terminale care să incorporeze tehnologia
situaţia se schimbă însă atunci când apare propriul
lucru era până acum posibil numai pentru singurul program care permite
vostru desktop. Încercaţi si veţi vedea. COPS şi folosirea limbajului ar necesita un schimbarea oricărui icon {chiar Şi
posesorii de terminale cu conexiune prin upgrade al reţelelor existente, va trebui să
Unii l-au privit ca pe o operă de artă
satelit. Diferenţa este că utilizatorul trebuie cele protejate) printr-un simplu
digitală, semi interactivă. Eu ÎL privesc ca pe un mai aşteptăm până ce acest software va click dreapta şi selectarea opţiunii
avertisment serios. Voi puteţi să îl Luaţi ca pe o
totuşi să se afle în aria unui provider. Este deveni un lucru comun.
greu de prevăzut cum vor reacţiona la Appearance.
distracţie. Sau nu?
această tehnologie operatorii de telefonie www.lucent.home www, impactsoft.crn
A fost lansat Nrjrtrjn 5 y s t e m Works EDBZ
Ţineţi-vă calculatoarele în formă pentru Windows XP
•u .

S
w

ymantec
ymantec aa lansat
lansat cea
cea mai
mai nouă
nouă versiune
versiune care are probleme. Norton System Works Pentru a atrage mai mulţi
1 SystemWorlţi
'aa popularului
poDularuLui pachet Norton System mai include şî Process Viewer, un utUitar utilizatori, Microsoft va oferi un
care furnizează o listă detaliată a tuturor pachet PLusI pentru Wincfows XP,
•-- • i - - ••

Works, care pune accent pe compatibilitatea


cu Windows XP. Pachetul conţine Norton aplicaţiilor care rulează la un moment dat» Acesta va apărea odată cu sistemul
Cri/ * Antivirus 2002, Norton Utilities 2002 şi simplificând detectarea celei care creează de operare, pe 25 octombrie şi va
Norton CleanSweep 2002 şî are drept bonus probleme- Astfel ea va fi mai uşor de costa 40$. Add-on-ul va conţine noi
t 4 .. ... ^ © GoBack 3 Personal Edition de la Roxio, un înlăturat decât este acum cu task manager. funcţii media, jocuri, screen
soft ce permite revenirea la o stare savere, desktop themes, sunete şî
anterioara, stabilă a sistemului în cazul in www.symantec.com multe altele. Printre punctele forte
subliniate de Microsoft se numără
comanda vocală pentru Media
Ager premiata ia Blnary 2001
MusicNet imita Napster Player, convertirea MP3-urilor în
• Compania Ager a câţtigat WMA (de ce oare?) şi posibilitatea
premiul I la categoria Designer pentru
Sistem Informatic de Management.
De data asta o variantă cu iz de teea de a crea coperţî pentru CD-uri.

U
Aplicaţia propusa de ei este un n prevîew al MusicNet, un soft promovat
instrument de dezvoltare bazat pe
tehnologia Client-Server de la
de coaliţia RealNetworks, AOL Time
Microsoft, care poate fi utilizat cu Warner, Bertelsmann si EMI Group, care
succes atât pentru generarea unei permite accesarea unei biblioteci online de
soluţii de integrare economica, atât de melodii a fost distribuit presei de
firme comerciale cât şi de firme
dezvoltătoare de aplicaţii software.
specialitate din Statele Unite. Peste 500 de
CD-uri au fost trimise, iar impresia unanimă
a fost câ MusicNet seamănă foarte mult cu
Napster, doar câ are o varietate mult mai
mică de muzică. Viteza de transfer părea
insă mult mai mare, situaţie care s-ar putea
schimba în momentul in care numărul de
ciul şi că nu are toate opţiunile pe care le
vizitatori ar creşte. Un purtător de cuvânt Competiţie pentru
va avea programul final.
din partea MusicNet a declarat că preview-ul Microsoft Office
oferă doar o idee despre cum va arăta servi- www.musicnet.com
www MPT.A
Peste 200,000 de persoane au
downloadat versiunea beta a
pachetului StarOffice de la Sun
V i r u s l e g a t d e a t e n t a t u l d e la WTC d e p i s t a t d e S e C A D Microsystems. împreună cu alte
pachete de aplicaţii Office
Nu vă încredeţi în cei ce oferă pace pentru că şterg fişiere gratuite, cum este cea de la 602

E ra de aşteptat ca răuvoitorii sâ se WTC.exe, care odată deschis infectează Software, StarOffice a căpătat o
RELEAS£2 folosească de atentatul de la World respectivul calculator. Deschiderea sa va atenţie deosebită in ultima
Trade Center pentru a împrăştia programe mai declanşa in lanţ numeroase acţiuni perioadă, update-ul de la Sun
• - • T* - r-

U I
malware. După cum ne avertizează GeCAD, dăunătoare, care pot fi însă evitate prin combinat cu o politică de licenţiere
•- - -• •

unul dintre acestea este viermele dezinfectarea cu un antivirus. Deşi a primit rigidă şi neatractivă din partea
•*1*-r

Win32/Wote.A@mm. El vine într-un e-maîl o atenţie deosebită din partea mass-rnedia, Microsoft au făcut ca numeroşi
tmmSm **f+"v*h *

n»ht h ' H

cu subiectul "Fwd:Peace BeTweeN AmeriCa virusul a avut o răspândire limitată. utilizatori să caute alternative
And JsLaM!" si mesajul "Hi iS iTA waR pentru Microsoft Office. Star Office
•* H • • n - n j bl r n H ^

Agaînst AmeriCa Or IsLaM!? Lefs Vote To 6.0 va apărea pe piaţă la începutul


Live in Peace!'. Mail-ul are şi attachment-ul www, Iucent.com lui 2002 şi va fi disponibil ca
download gratuit de pe site şi
contra sumei de 40$ în cutie, cu
Noi m e t o d e d e lupta p e n t r u A f l a c â t a c ă l ă t o r i t manual tipărit.
www, betanews.com
p r o t e j a r e a ODpyright-ului m o L i s e - u l t ă u
Nu te doare mâna? • "] seek you" cu noutâţi
RtIA îşi dă arama pe faţă
Popularul program de instant

P
ână acum, reprezentanţii industriei
muzicale încercau sâ îi identifice pe
utilizator dornic de transfer de fişiere.
Odată ce găseşte un calculator cu M ulţi îşi folosesc calculatorul zi de zi fără
sâ îşi pună
messaging 1CQ 2000 a fost updatat:
a apărut o nouă fereastră de User
cei care transferau melodii protejate de MP3-uri pirat, eE se conectează şi vreodată întrebarea ce
Details, care se deschide în partea
Copyright şi apoi se străduiau fără blochează accesul altor utilizatori la îl face sâ meargă. Sau cât
stângă a ferestrei principate,
succes sâ îi convingă pe providerii la fişierele respective. Acest software nu merge. Folosind un soft ca
meniurile Alert/Accept şî Contact
care erau abonaţi să le taie accesul la tocmai legal vine după o încercare Mouse Qdometer puteţi afla cât
au fost refăcute si programul este
Internet. S-a terminat cu politeţurile huiduită copios de a ataşa un de mult trudeşte mouse-ul pentru
acum perfect compatibil cu
însă. Recording Industry Association of voi, calculând câţi kilometri
amendament la noua lege anti-terorism, Windows XP, chiar şi în privinţa
parcurge în fiecare zi, între un clic
America (RIIA) a dezvoltat un software amendament care ar fi absolvit interfeţei. ICQ 2000b include
ici şi un clic dincolo. Ca sâ înţelegeţi şi
cameleon, care pretinde câ este un "poliţia copyright-ului" de orice ICQphone, un feature care
maî bine, Mouse Qdometer vă 1
responsabilitate în privinţa încorporează facilităţi de telefonie
spune şi de câte ori ar fi putut
— • daunelor produse pe calculatorul cuiva IP in program. Se pot da telefoane
urca mouse-ul muntele Everest
în timpul căutării de MP3-un pirat. PC-to-PC şi PC-to-Phone şi se pot
dacâ ar fi preferat alpinism-ul
Acest amendament ar fi deschis cale trimite mesaje SMS, Programul
'.•Wîl - in loc să se târsâie in limitele
liberă pentru folosirea viruşilor in oferă şi o strânsă integrare cu
mouse pad-ului. Vă puteţi
imhi combaterea pirateriei, ceea ce nu este Outlook-ut.
..... înregistra şi recordul pe site, ca
h •
tocmai un lucru cu care să fim de acord, să vadă lumea cât exploataţi
nu? sărmanul dispozitiv. ICQ.com
'ICQ ts Oniwt Happirtess'

www.riia,com www.introspectsoftware.com WWW. ICCLCO


Maîl
Cel mai bun soft Ovidtu Popa www.pcdrivers.com. Gecad nu face şi adaugi un -h dupâ tot path-ul respectiv
pentru crearea bi gb usu^y a hoo* com. uk chipseturi video din câte ştim noi. (eXi C:\3DSMAXa3dsmax.exe -h) şl In
unei pagini web Ea Probabil câ e vorba de altceva. momentul In care il vei porni te va întreba
ora actuala este Am şi eu 2 probleme: din nou ce driver vrei sâ foloseşti, Oricum,
Dreamweaver 4. 1, Am instalat celebrul şi cu dureri de placa video nu influenţează in nici un fel
Microsoft cap WIN 9BSE de n ori, şi în rădăcină îmi Davidestu lonuţ viteza de randare* cl doar afişarea
Frontpage are face un fişier "autoexec.ttz" nu ştiu cum, de mihai po pa®xnet, r o wireframe. Problema a doua « t e mai
posibilităţi şi este unde nu ştiu. Mă deranjează, îl şterg, dar 1. Care soft este mai bun pentru crearea spinoasa: există un program, numtt
indicat pentru apare iarăşi. DE CE, CE FACE, cum scap de el? unei pagini web? SoftQuadro» cu care se poate face ce spui
începători. 2. Am primit un calculator acum 5 ani Z. Am auzit de la nişte prieteni că Front tu, insa et nu este Încurajat de NVidia, din
Recomandarea din Germania, surpriză, surpriză, un Compaq Page din Office XP este foarte bun motive mai mult sau mat putln evidenta şl
noastră ar fi tip desktop la 100MHz. Recent mi s-a stricat pentru aşa ceva; dacă este adevărat vă rog nici nu da întotdeauna rezultate pozitive,
CofeeCup HTML 9, Win95, nici o problemă am început sâ-l frumos să-mi confirmaţi, dacă nu să-mi ba chiar din contra. Promit ci vom
instalez totul OK, până ce am ajuns la placa spuneţi dumneavoastră spre ce ar trebui să aprofunda problema intr-un articol
video, driverele le aveam pe o dischetă mă orientez. dintr-un număr viitor. Pinâ atunci eu zic
originală venită cu calculatorul, care s-a sâ nu încerci,
stricat şi ea. Nu mai pot să-mi instalez placa Cel mai bun soft pentru crearea unei
video care era de 2Mb, mergea la 1024/300 pagini web ta ora actuala este
24 bit acum merge doar pe 16 culori. De Dreamweaver 4. Microsoft Frontpage are
unde fac rost de drivere? Nu ştiu cum se posibilităţi şi este indicat pentru
numeşte placa, dar am desfăcut calculatorul începători. Recomandarea noastră ar fi Am şi eu o mică problemă (maî bine zis,
şi este încorporată pe placa de bază, am CofceCup HTML 9. întrebare): am un sistem Athlon
citit pe un cip ceva "Gecad" şi ceva numere 650MHz, Creative GeForce DDR cu
şi nu ştiu dacă e cîpul de La placă. 32 memorie, HDD Western Digital 5400rpm
MariuS Avram de 15Gb si cu Windows9S SE dar are o bubă:
Respectivul program nu este creat de mm mari us_a vra m®ho t m ai 1. c am doar 64Mb RAM! Ştiu că o să îmi spuneţi să
Windows, ci este un backup creat de un Problema e că placa video curentă o am de îmi iau până la 256 şî o să îmi cumpăr. Dar
alt soft, in caz ca vrei sa revii Ia puţin timp. înainte având un 1740 cu 8Mb, şi până atunci vă rog să îmi spuneţi cum sâ fac
configuraţia iniţială. Teoretic insă, nu ar nu reuşesc să mai rulez unele jocuri ca: să nu maî stea atât până sâ încarce că
trebui sâ 11 creeze din nou dupâ ce • '•
->
- Midtown Madness, Worms World Party. Am foloseşte foarte mult swap-ul! îl
şters, Dacâ nu ai componente care reinstalat Windows-uL, chiar şi jocurile dar defragmentez destul de des, dar merită să îl
folosesc driveri de DOS, Încearcă să ştergi acelaşi lucru: după ce se încarcă jocul apare partîţionez? Mâ va ajuta? Şî dacă da, care
şi originalul. în privinţa celei de*a doua meniul imposibil de parcurs deoarece sunt avantajele şi dezavantajele
întrebări, îti sugerez sa vizitezi pâlpâie ecranul, nu văd cursorul. Am partîţionăriî? Ce program să folosesc
observat câ imaginea se clarifică dacă apăs pentru partîţionare?
de mai multe ori PrintScreen văzând astfel şi
Chitic Ciprian poziţia cursorului. în schimb îmi merg alte Ideal ar fi sâ setezi swap-ul fix st la o
cipr ian 19 ©xnet.ro jocuri mult mai bine ca înainte sâ îmi iau valoare de trei ori mai mare decât cea a
Problema ar fi următoarea: când intru corect ce am făcut, se poate întâmpla GeForce-ul. memoriei RAM (in cazul tau 200Mb). în
pe o pagină de Internet sau în Outlook ceva rău? Am folosit Rîva Tuner 2.0. RC. privinţa partîţionăriî, avantajele sunt cfi
Express şî vreau sâ dau un mesaj nou de Şi acum ultima chestie: în 3DMark2000 Problema ta s-ar putea sa vină de ta sistemul Iţt va merge mal repede, partiţiile
e-mail nu pot să scriu.La fel pe orice pe default benchmark obţin 4100 de driverele plăcii. Dacâ foloseşti Detonator, sunt relativ sigure in faţa viruşilor (daci
pagină de internet pe care intru, atunci puncte iar în 3DMark20O1 1800, e bine? încearcă cu driverele de la producători şi una este infectat*» în majoritatea
când vreau să scriu în căsuţele acelea E prea puţin? viceversa. Instalează Powerstrip 3,0 cazurilor virusul nu va infecta fişiere de
de căutare nu merge. în rest pot naviga pentru o t i putea seta rata de refresh a pe celelalte partiţii) şi in plus, poţi sâ iţi
foarte bine. Oe asemenea nu pot să Dacâ nu vrei sâ ţi se defecteze monitorului cu precizie. S-ar putea ca cea organizezi mat bine fişierele.
intru in Control Panel ta internet sistemul de operare constant, nu maî impusă de plac; pe setarea default sa nu Dezavantajele sunt câ ta un moment dat te
Optipns. La orice altceva merge numai instala programe cu care nu eşti fa­ fie suportată de monitor. vei trezi câ ai nevoie de 400Mb liberi ţ-1 îi
la internet Optîons nu. Vă rog dacă miliar, şi apoi, ia dezinstalare, vezi ce al împrăştiaţi 200Mb pe C:, 150Mb pe 0: ţi
puteţi să mă ajutaţi şi pe mine. Vreau să DLL-uri şterge, poate ai nevoie de ele. 50Mb pe E:, Şi da-l şi mută fişiere de pe o
vâ maî spun că eu am avut pe calculator Soluţia ar fi sâ reinstalezi internet Iulian Constantin partiţie pe alta. Sfatul meu e sâ tl
programul acela Microsoft Frontpage şi Expiorer-uL Eventual încearcă sâ i u liaric on sta ntin® bot mai l, ro partitlonezi tn trei, prima de 2-3GB, pe
am umblat eu prin ei am încercat instalezi versiunea 6.0. în legătură cu Recent mi^am cumpărat o placă GeForce 2 care pui Wtndows-ul şi restul utilitarelor
diverse chestii) dar cum nu mâ pricep placa video, valorile de core şi memo¬ GTS în locul S3-ului super depăşit pe care îl de sistem, a doua mare (peste 10GB)
nu stiu ce am stricat pe acolo, căci ry speed variază de ia producător ia aveam şi sper să am o performanţă mai pentru instalat programe ţi jocuri şi utttma
problemele de care Ui spuneam mai sus producător. Overclocking-ui nu face mare decât până acum în 3D Studio Max. mica. pânâ intr-un GB pe care păstrezi
ide atunci au apărut. Şi mai am câteva întotdeauna bine, mai ales dacă placa Problema mea este că nu ştiu cum să schimb back-up-uri, arhive, kituri, etc. Programul
lucruri de întrebat; cine mi-a montat nu are ventilator. Dar dacă rezultatele drîver-ul din Heidi, cum îl pusesem iniţial, în cel mai bun pentru partîţionare este ffira
această placă video mi-a spus ca este sunt mai bune şi placa are şi OpenGL, fâră să reinstalez Max-ul. în plus, îndoiala Partition Magic, a cărui ulţimfi
MX 400, acum eu nu ştiu ce să cred am ventilator, totul ar trebui sâ îţi rneargâ am auzit că pot să folosesc un program care versiune o poţi găsi şl pe CD-ul revistei,
instalat un program de pe cum trebuie. Cu toate acestea, să îmi schimbe strîng-ui de identificare de La
C D - U I PC GAMES şi am văzut ceva nasol; rezultatele pe care ni le trimiţi sunt placă, păcălind Max-ul că am un Quadro, Dacă ai probleme cu soft-ul,
CORE SPEED = 175Mhz şi MEMORY SPEED totuşi medii spre ne satisfăcătoare. care sunt plăcile profesionale de grafică de pune mâna pe pix sau pe taste şi scrie
:= 133 MHZ, nu e cam puţin? Oricum am Cred câ overclocking-ul nu a fost La Nvidia. Cum se poate face asta? o scrisoare pe adresa redacţiei sau un
adus-o de la aceste valori la: CORE tocmai cea mai bună idee. S-ar putea mail Ia
SPEED =190 şi MEMORY SPEED =150 şi însă ca placa să fie ea pur şi simplu de Răspunsul La prima întrebare e simplu: dai
lucrurile stau mai bine. Vâ întreb e proasta calitate. un click dreapta pe shortcut-ul de la Max

64
P E S C U R T Plug-in-url
Brazii update
Nverse P h o t o
:-. -. . -
T*% tug-in-ul celor de la Precision Lightworks face parte din
i gama softurîlor de modelare image-based, cum sunt
Canorna, Geometra, şi multe altele. Pentru a genera un
obiect 3D complet texturat, aveţi nevoie de minim 2 imagini
(e de ajuns şi una in unele cazuri particulare) pe care să le
importaţi în Max şî pe baza cărora să concepeţi un model
tridimensional Imaginile pot avea dimensiuni de până la
8000x8000 de pixeti şî pot fi editate şi plasate direct în
viewporturile din 3D Studio Max. Tot ce trebuie să faceţi
Sptutterfişh şi-a updatat popularul este să definiţi elementele care vreţi să fie reprezentate 30
f^ugtn'-Brazu 0.2.26, în imaginea finală şi Hverse Photo face restul pentru voi:
pripei palele modificări sunt eliminarea plasarea camerei, exportul texturilor, stabilirea relaţiilor
unU^bug ce crea artefacte subtile de dimensionale între obiecte şi chiar finalizarea construirii
randare fa unele scene cu iluminare modelelor 3D.
globală, skyiight şi raytraced shadows, Pluginul este foarte potrivit pentru construirea unor
precum şi adaptarea rutinei care face scene urbane complexe, dar cu număr mic de poligoane,
ca pluginul sâ devină nefuncţionat după Program gazdă 3D Studio Max
pentru vizualizare arhitecturală sau pentru construirea de Producător Precision Lightworks
66:de zfte pentru; a invalida programele modele de background pentru jocurile realiste. Web : www.precisionlightworks.com
celor-care idâdeau ceasul calculatorului

Scaun la cap Pandora

îstemul de particule din Max a căpătat de-a lungul


Ruri4FX a lansat urii plugin care <J timpului numeroase îmbunătăţiri, deşi era destul de
generează: scaune parametrice,-, cu performant încă de la bun început. Aşa se face că au existat
diferite variante din aria "object de plug-in-uri ca AfterBurn, Pandora şi multe altele care au
stat pe el": cu spătar, fără spătar, muncit din greu sâ îl facă mai eficient ca niciodată. Pandora
balansoar, bancă, în stil 5.F., etc. Este a fost preferatul meu de la bun început, deşi nici AfterBurn
gratuit si automatizează o funcţie nu e tocmai de ici de colo. Motivul principal pentru care am
destui de. uzuală, ceea ce îl face un înclinat către Pandora este setul de noi proprietăţi
down loadj necesa r. configurabile cu care este dotat in mod implicit: culorile şi
transparenţa particulelor pot fi setate în timp să se
Filial Render a fost modifice conform unui gradient personatizabil, cu rezultate
în sfârşit reatizat real-time direct în vîewporturi, emisie a particulelor
dintr-un plan, o sferă sau o curbă spline cu posibilitate de a
; exiyna.com emite orice meşa din Max, cinci tipuri de space-warps
Final Render a fosţ în sfârşit finalizat incluse: Fan, Fricition, Ricochet,Whîrpoot, şi Reflector.
Ăceşt plugin de la Exxluna pentru 3DS Poate fi utilizat împreună cu Digîmation Ultrashock pentru Program gazdă \3D Studio Max
MAX 4*2 (cu variante pentru a crea efecte volumetrice fără a avea nevoie de un Producător Digimation
v^rsiuniţe mai vechi) conferă super-calculator la randare. Web I www.digimation.com
pachetului de la 3DS MAX capacităţi de
randare şi iluminare ce depăşesc cu
mult media, concurând cu pluginul de
la SpIutter- Fisti, Brazii. Punctul forte 602Pro PC 5 u i t e v l . O BnDtelia vl-05 CloneCD
esţe; sistemul de iluminare globală,
Căutaţi o alternativă pentru pachetul de Deşi nu atât de popular ca MusicCity CloneCD este unul dintre cele mai
foarte-bine pus la punct şi foarte
aplicaţii Microsoft Office? lată una dintre Morpheus, GnotelLa este un client performante programe pentru
rapid,- care permite obţinerea de
ele, absolut gratuită: 602Pro PC Suite este peer-to-peer de încredere, care copierea de CD-uri, fie că sunt sau nu
imagihi fbtorealiste într-un timp foarte
compatibil cu tipurile de documente folosite tocmai a fost updatat. Are încorporată protejate. Scrierea se face în mod RAW,
scurt. Algoritmul de light scattering
lucrează împreună cij scanline de Office |.D0C şi .XLS) şi funcţionează pe protecţie împotriva viruşilor şi programul controlând fiecare amănunt
renderer'Uidm orice platformă Windows. Are un editor de spamming-uluî şi numeroase opţiuni al procesului de scriere. Singura
înlocuiască, ocupându-se de lumina text, un program de calcul tabelar, un pentru managementuL lăţimii de bandă problemă e că doar anumite
rieftectată de obiecte şi difuzarea ei în program de grafică şi un editor de pagini şi ocupării procesorului. Găseşte mai CD-Wrîter-e pot scrie în mod RAW şi
mediul înconjurător. Alte feature-uri HTML cu funcţii de bază. Există preview la multe rezultate decât Limewire şi doar anumite unităţi de citire acceptă
ihţeresa-nte sunt efecte caustice, soft toate tipurile de documente, se pot BearShare şi download-urile sunt comenzile speciale pe care le impune
shadows, cartoon rendering, depth of secretiza fişierele cu parolă şi suportă mai rapide. Cel putfn aşa spun CloneCD. Copiile rezultate sunt însă
fi^d şi: suprafeţe tfansi u cente. Suportă speLlcheck în 7 limbi străine importante. majoritatea utilizatorilor. Cu toate perfecte, adevărate clone. CloneCD
toate tipurile de materiale din Max şi Cea mai nouă aplicaţie este 602Album, acestea, Morpheus rămâne cel mai este fără discuţie soluţia perfectă
poate importa imagini HRp|. un viewer de imagini, downloadat. pentru back-up.
www. soft wa re602. com www. gnotei ia. c om www. elby-de

HM

• L ' BA i - • -• ^
1

65
•on B o o m 5 t u
D e s e n e a n i m a t e o n l i n e l a î n d e m â n a o r i c u i

- Redactor; Adrian Dorobăţ

T
<tm S C O T Î Î studio este
versiunea mat ieftină
;

fienstbii mai ieftină a pfo^amutoi


profesional USAnimatkHV care este deja un
standard in industria animaţiei- Programul
intenţionează să concureze f lasft, insă nu în
toate domeniile în care este folosit softui
de la Macromedia, ci doar mtr unuî dintre Now ShO'.ving m o
ete; desewle animate online. in mare Cyberspace near
youi
'{parte, se poate spune C Â reuşeşte, dar din Gr&b sorne poptom
anumite puncte de vedere eşuează. and explore the •
windows on trie
Să vedem de te. theater building.
Do you have an
Ajutor/ mi-a rn prin s urechile animated shorţ
created with Tpon ri
Cei familiari cu workflow ui din Flash vor &oorn Studio? CJick
recunoaşte >iră îndoială cea mai mare parte here to 5ubn>it it and
wo'll hejp you 1
din interfaţa şi se vor descurca ia nivel de unieaîh your
creative genius upon
bazâ şi *n Toon Boom Studio. Cu toate tho world!
acestea, Toon Boom tinde să se scarpine cu
See It One More
mâna dreapta dupa urechea stângă, dacă Timci
înţelegeţi ce vreau si spun. Mut te dintre Click herfl to see
The Shadow ttiat
operaţiuni se desfăşoară alambicat, ca un WasnV
soi de fâşie a tui Moebius, încât când In
sfârşi ajungi la un rezultat nu mai iţi aduci
aminţe paşii prin care aî trecut pe parcurs.
Oe exemplu, programul nu ştie sâ Închidă
singur un contur vectorial şt poţi sâ dai ciick scenă pentru a da iluzia distantei.
cugâietusa de vopsea pe respectiva formă Un alt fea ture interesam este opţiunea
până îmbătrâneşti, pentru că nu se va umple Lyp'Sync, care poate analiza un track de
pană nu inchideţt conturul manual. Este voce şi produce un set de forme aie gurii
liudabtt ca' Toon Boom nu Încearcă sâ fie care sâ se potrivească cu silabele, ideea de
doar o altă cioriă de Flash (cum aş putea bază este sâ includeţi formele de guri din
enumera destule), dar deja distanta prea Toon Boom în propria voastră animaţie
mare îi poate îndepărta pe cei care s-au pentru a-f da un plus de realism. Singura
obişnuit cu softul de ta Macromedia, dar ar problemă este câ există un singur set
vrea să încerce ceva ''mai altfel", default, care nu poale fi modificat.

Avantaje majore Concluzie


Cu toate acestea, Toon Boom are câteva Toon Boom Studio nu este Flash. Nu are
puncte de atracţie ce nu trebuie trecute tu aproape nici o opţiune în materie de
vederea- Unul dintre acestea este modulul inreractiviţaţe, aşa ca nu vâ aşteptaţi sâ
de Scene Planning, care adaugă o nouă scrieţi script-uri in el. Dar dacă vreţi sâ

dimensiune: adâncimea- El foloseşte o serie faceţi un desen animat clasic pe care sâ H
de vederi numite top, side şi camera pentru distribuiţi pe web, nu aveţi nimic de pierdut
a da iluzia unui spaţiu 30, permiţând dacă U 'încercaţi. Nu trebuie decât să vâ
adaptaţi uşor si sâ aveţi măcar un pic de
> • plâsa rea obiectelor în pe r sp£< ti va, ceea ce.
elimină nevoia de a scala elementele dm talent ia desen. Toon Boom face restul. i
Principalul oponent
al acestui program
este Macromedia
* '*:': * % : i
Flash, al cărui mod Web www. toonboo m stud io.com
de utilizare este deja Producător [Toon Boom Technologies
cunoscut şi care Distribuitor JN/A
oferă in plus Preţ 299S
numeroase elemente tutf
de interactivitateJn un concurent binevenit pentru
aceiaşi domeniu mai o Flash
concurează Koot typ sync
Moves şi Swish, o adaptare dificilă pentru
utilizatorii de Flash
ultimul orientat mai workflow greoi
mult pe animarea de
text. Procesor Pentium II 233MHz
Video DirectX
Memorie 32Mb
Hard disk 150Mb
Verdict

66

SOFTWARE
Prezentări

g m a x
un frate mai mic pentru 3D Studio Max
Redactor: Adrian Dorobăţ

I Z ; vonut că Discreet va lansa o


Mmm\ versiune gratuită de 3D Studio Max
a picat ca o bombă în cercurile de discuţii ale
graficienilor 30. Mulţi au luat-o ca pe o glumă,
alţii şi-au făcut speranţe. Se spunea ca va fi un
pachet dedicat creaţiei de jocuri, cu numeroase
limitări pentru a nu face concurentă versiunii
comerciale. Programat să apară la începutul
anului acesta, Gmax a întârziat considerabil, lucru
care nu a făcut decât să alimenteze maşinăria de

zvonuri. Lansat fără prea mare tarcvtam, Gmax nu


a avut parte de prea multă publicitate, deşi
FTP-ul Discreet a fost asaltat de doritori, fiind
nevoie de mirror-uri pe FilePlanet pentru a face
faţă cererii.
Interfaţa este in mare parte identică cu cea
¥ j
* ***** r •* a 3D Studio Max, schimbările fiind subtile: o
4 deviere delicată a coloristicii înspre verde, lipsa
câtorva butoane, etc.
Pentru a vedea insă cât din Max-ui original a
ajuns in gmax, trebuie să treceţi dincolo de
suprafaţă. La o analiză mai atentă veti descoperi
cat de mult diferă, nu ca mod de lucru, ci ca
funcţionalitate. Utilizatorii experimentaţi nu vor
avea nici o problemă în a se adapta La workflow,
care este fundamental acelaşi, dar vor descoperi
rapid lipsa unor tool-uri fundamentale, cum sunt
curbele NURBS (deşi la cât de prost erau
T

implementate, nu Le vor duce foarte mulţi lipsa)


si schilodirea Material Editor ului, care nu mai
permite decât aplicarea de shadere de bază: duse
sunt raytracing-ul, anisotropic-ul, phong-ut si
multe altele. Nu a mai rămas decât ce poate fi
aplicat în jocuri. Trebuie să admit insă că Gmax
este excelent în scopul căruia ii este destinat,
creând circumstanţe propice pentru mărirea
numărului de potenţiali creatori de jocuri.
Principala mea dezamăgire a fost că Gmax-ul
nu poate randa nici măcar o versiune de
preview: opţiunea "Render" a dispărut fără urmă.
Şi pe lângă asta salvarea se face în formatul
specific .gmax, ce nu poate fi deschis decât cu o
altă versiune de gmax. fireşte. Practic, Gmax nu
poate importa şi salva decât fişiere proprii, şi ele
cu utilizare limitată. La ce foloseşte el
atunci?
Gmax-ut este un monstru cu mai multe
capete: varianta gratuită pentru toţi utilizatorii,
SDK-ul, pe care producătorii de jocuri îl pot
adapta, obţinând variante personalizate si cu
ajutorul căruia pot crea plugin-uri şi game Detalii
pack-uri pentru gmax şi Game Pack-urile însele, Web www.discreet.com/gmax
un ansamblu de modele, arme, nivele, pluginuri,
Producător Discreet
texturi pentru un anumit joc, care pot fi
Distribuitor Discreet
modificate de fam pentru a crea noi modele»
Preţ • -

nivele sau mod uri. Ele conţin totodată fişiere de


configurare care adaptează gmax pentru un
anumit motor de joc sau tip de randare: Direct3D,
OpenGL :
o - este gratuit
• dă un impuls industriei de
jocuri şi producătorilor de mod-uri
Chiar dacă nu aduce nimic nou Gmax esţe o
T

apariţie binevenită din motive pe care le-arii o • Mpsesc multe opţiuni, cete mai
importante fiind randarea scenei
şi salvarea ca -3ds.
specificat deja pe parcursul articolului: fiind
gratuit, dă o şansă multor tineri de a învăţa cum Detalii tehnice
sâ modeleze şi sa textureze, pregătindu-i pentru o Procesor Pentium lll 500MHz
slujbă de game developer sau 3D artist si este un Video Dtrect3D
instrument excelent pentru creatorii de moduri. Memorie 64Mb RAM
Hard disk H 120Mb
Verdict

67
Q u a r k X P r e s s
T o a t a l u m e a s e o r i e n t e a z ă c ă t r e I n t e r n e t QuarkXPress* 5 . 0

Redactor: Adrian Dorobăţ

untem fani QuarkXPress - nu folosind în principal aceleaşi instrumente


î
E*r £* ţm- F*-
w •
mfc» UW~_H-^
: din cauza titlului eliptic, cum utilizate pentru machetarea obişnuită: 4 ra
s-ar putea crede la o examinare superficială frame-uri de text şi frame-uri pentru poze,
şi suntem mândri de asta. Nu că am avea linii şi diverse forme. Pentru documentele *• •

ceVa împotriva Adobe Pagemaker sau mai web apare însă şi o bară de instrumente s
noului IfiDesîgn. Dar lucrul cu XPress este la suplimentară, care simplifică generarea de cea
7TB
^„• ,
r y , m r jfr^ffp^*. 'iM^h*
fel de confortabil si eficient ca o mănuşă formulare oferind butoane radio, butoane
mi
groasă de lână în mijlocul iernii. Aşa se face de tip submi't, câmpuri de text(text fîelds), "^Y'jTtr* i t ^ f - i i t f * ^f / rnfl^ W t r i ^ + 3 fl^*
că nu am putut răbda să nu vă împărtăşim image maps (rectangulare şi circulare), *w»e^^w.-v-ţ'r ir^iv"/« v*tm*l - Bwtt O-^r G™.
„liŢJrirI j'vt/J—î- ţrtW1-Lr-%k*i,l>jJT-M Tr*-
noutăţile pe care le-am descoperit în meniuri pop-up şi altele. Dincolo de
z<**KŞ*f* p

[*îrft T'JT^ *H>ţţV Wî>rj mw^i HH»-?ttJh1*rV


WÎtt-ln H* «• =aj»; t*wd*^r i w a . *f4uOfir^
versiunea beta a acestui excelent program acestea, singura opţiune avansată pentru "p^-r.lQfcJl. v>iAĂl -Wta*î\ *"Tr^;irFr J*>*A
ovu^i*^r-etffcHţ-Tţ-r/^iţ:* t«vgibBM4«#tVH4r
HW*W*vf s
s
de DTP; distribuită de Quark începând cu i web este generarea de rollover-e, pe baza •- j

JavaScript.
r

sfârşitul lunii august.


P

L.^Mf^l^LY *^ Ji • JTk, ^TC>^i trij 1 Jru •: d+.

Codul este bazat pe CSS şi


Mai bine mai târziu decât niciodată DIV-uri, asemănarea dintre layout-ul din
XPress 5 a fost anunţat încă din martie 1999 Quark şi produsul final fiind extrem de
ta expoziţia Seybold din Boston. La mulţumitoare. Fireşte, codul rezultat nu va
momentul respectiv, lansarea a fost stabilită fi tocmai pe placul celor cărora te place să
pentru;sfârşitul anului 1999. Surprinzător programeze pagini de web în Notepad,
sau nu, în martie 2000 Quark a putut arăta eficienţa fiind sacrificată in favoarea
presei doar o versiune beta, afirmând că facilităţii. Dar dacă nu intenţionaţi sâ secţiona linii şi contururi precum şi
programul va fi trimis la distribuitori până obţineţi maximum de compatibilitate chiar utilitarul Jabber, care umple automat
in noiembrie 2000. Suntem deja la sfârşitul şi cu browserele vechi, paginile generate de frame-urile de text cu fraze fără sens in "Trte very bourgeois
lui 2001 şi programul nu a părăsit încă faza QuarkXPress sunt ok. Există opţiuni de engleză, latină, esperanto şî chiar
subv<ays extremely
de betatesting. Reprezentanţii Quark au setare a modului în care să fie tratate klfngoniană. Pentru cei cu un simţ al.
justificat întârzierea de aproape doi ani de imaginile atunci când sunt exportate, ca şi umorului există chiar şî versiunea Potiticat cleverly perused two
zile prin grija de a nu repeta lansarea unei de transformare a textului în imagine, în Jabber, care foloseşte ca umplutură aberaţii elephants, however five
variante pline de bug-uri, ca în cazul eventualitatea în care fontul folosit nu este politice. X^HI^^^^^^^^^ fountains comfortably
QuarkXPress 4.0. Noi nu am reuşit să găsim tocmai unul foarte comun. Utilitarele tipografice din "Text tricks" auctioned off dwarveş,
nici un bug important în varianta beta pe Se pot concepe şi documente XML, cu vor face o seamă de tehnoredactori foarte One Klingon marries the
care am downloadat-o de pe site-ul oficial, posibilitate de export e-book, în format .lît fericiţi, iar exportul PDF (prin intermediul
angst-ridden cat, but
deci şe poate trage concluzia că programul pentru Microsoft Reader. Acrobat Distiller) este o adăugire foarte
one irascible subway rt

este destul de aproape de lansare. utilă. Un amănunt care ar fi trebuit să fie


Restul noutăţilor băgat în seamă încă de la versiunea 4.0, © copyrighţ-Jabber tool
Drumul către Internet Instrumentul pentru tabele este o adăugire colectarea fonturilor alături de imagine şi
e pavat cu intenţii bune evidentă în cadrul barei de instrumente text atunci când se dă comanda Cotlect for
Schimbarea cea mai atractivă efectuată de standard, căsuţele putând să conţină atât Output, a apărut de abia în XPress 5.
Quark este includerea in capacităţile text cât şî imagini. Util şi pentru generarea
programului posibilitatea de creare de paginilor de web, el este inestimabil pentru Concluzie
documente web. Chiar dacă nu se ridică la machetare (cine a tehnoredactat vreodată QuarkXPress 5 face ca realizarea de pagini web să fie o joacă de copii. Nu este
nivelul Dreamweaver, QuarkXPress poate un tabel de mari dimensiuni va fi fără editorul HTML perfect, ba chiar departe de asta, insă are mari şanse să devină.
genera pagini web uzuale la fel de facil şi îndoială de acord cu mine). Printre cele Atacând pe două planuri deodată şi eliminând cheia hardware, care î-a scos din sărite
rapid ca şi pagini de revistă sau pliante şi 30 de eXtensions care vin cu programul se pe mulţi utilizatori fideli, QuarkXPress îşi va atrage utilizatori noi şi îi va încânta pe
cărţi de vizită. O pagină web se creează numără şi foarfecile (Scîssors) care pot cei vechi. Totul e să iasă în sfârşit din beta.
D««ty?>fU [ruj >rV>> ^ v " ;

• _ÎJ
:
concurs d e creaţie grafica

Pasionaţi de grafică, e timpul să puneţi din nou mâna pe calculator.


E momentul pentru un nou concurs.
Cel care ne va dovedi că e cel mai bun artist digital
va deveni fericitul posesor al unui pachet

VUE D'ESPRIT 4
în valoare de 250 de Euro.

• INDIC»: \\y- -
Dacă nu ati citit deja, interesaţi-vă de romanul omonim al Iui Frank Herbert. Gândiţi-vă la
ornitoptere, la distraie, fa viermele de nisip, la cuvele Bene Tleifax, ta maicile Bene Gesserit, m
:
la procesul de rafinare a mirodeniei, la navele ghildei, la sardaukari şi multe alte aspecte ale
acestui univers fascinant. Nu uitaţi de atmosferă şi fiţi cât mai originali cu putinţă. Succes!!!

* REGULAMENT: •

Pentru a elimina eventualele critici, plângeri şi nemulţumiri, regulamentul concursului va urma


The Ideal Tool for liniile generale ale celui de la Internet Raytracing Competition (www.irtc.org). Astfel:
Realistic 3D Scenery! - trebuie sâ creaţi o imagine care sâ constituie o interpretare personală a temei concursului şi
să o trimiteţi pe adresa redacţia@xtrempc.ro. Ideal ar fî să se trimită o singură imagine per
concurent, dar vor fi acceptate şi mai multe.
intosh/Windows
- imaginea finală va fi JPEG calitate maximă, fără limitări în privinţa dimensiunilor. Nu se
admite postprocesarea cu un ait program de editare de imagini (Photoshop, Paint Snop Pro, P
e t c ) : nu se vor adăuga lens-flare-uri, nu se vor folosi filtre, etc. De asemenea, nu încurajăm
folosirea de meşe găsite pe Internet.
- imaginea trebuie să fie originală, însoţită de surse şi de un fişier text după modelul următor:

EMAIL; <adresa ta de e-mail>


NUME: <numele tău>
TITLU: «titlul imaginii>
WEB PAGE: <pagina ta de web, dacă ai>
PROGRAM UTILIZAT: <3D Studio Max, Lightwave, Softlmage, Maya. e t o
TiMP DE RANDARE: <cât timp ţi-a luat sâ renderizezi imaginea>
HARDWARE FOLOSIT: <configuraţia calculatorului tău>
DE5CRIEREA JMAGINII:<orice ai de spus despre imaginea ta>
DESCRIEREA PROCESULUI DE CREAŢIE: <cum ai creat imaginea, ce tehnici ai folosit, e t o
I Cinematografia şi parcul de distracţii
lin căutarea senzaţiilor tari
Redactor: Adrian Dorobăţ

k î ; imeni nu poate nega câ


1^1 j americanii au transformat
entertainment'Ul intrTO industrie foarte
profitabila. Pe la jocuri panâ ta filme
interactive ţi de la Seaworld la Disneyland,
XI.
America a fost şi va rămâne patria
distracţiilor. Publicul însă cere mereu ceva
nou, ceva trâznit, cevariscant,ceva care Sâ
1
te dea fiori, dar în acelaşi timp vor ca dis-
> tracţia să fie, paradoxal, complet sigură. Din
îmbinarea acestor dorinţe contradictorii s-a
născut ta sfârşitul anilor 1980 un hibrid:
fi Imul-parc de distracţii, care aduce intr-o
n sală obişnuita de cinematograf simulatoare
• de mişcare, un ecran imens şi filme
B experimentale pentru a .oferi amatorilor de
3 senzaţii tari o experienţă cât mai greu de
1 uitat cu putinţa. De ta roltercoastere a căror
s existenţă în realitate ar sfida numeroase legi
• ale fizicii, ca să nu mai vorbim de
g standardele de siguranţă, şi până la zborul
Avionics, etc. Pământul.
B cu un avion supersonic sau călătorii în
în domeniul calităţii filmelor însâ, Călătoria cinematică de patru minute
B adâncul pământului, în spaţiu, pe planete
lucrurile s-au schimbat considerabil. S-a realizată de Blur include o bătălie cu o;
H misterioase sau in lumi fantastice, toate
trecut de ta filme realizate chiar de către gigantică creatură verde, o călătorie cy
mm • aceste experienţe pot fi simulate mai mult
producătorii de hardware care sacrificau racheta la o viteză supersonică şî in final,
B decât satisfăcător. Gradul de realism al
calitatea pentru a putea oferi un pachet lupta cu Morgorr însuşi; Dar ce o face cu
B simulării depinde de calitatea sistemelor
complet, la filme realizate de producători adevărat specială este.graduVde
S hardware si de cât de convingător este
independenţi, cu mare experienţă în materie interactiyitate pe care îl oferă
1 f ilmul propriu*zis. Sistemele hardware nu au
de cinematografie şî mai ales în materie de utilizatorilor: spre deosebire de peliculele
B suferit îmbunătăţiri majore de la începutul
efecte speciale digitale (Industrial obişnuite, care doar ilpoartă pe utilizator
B anilor "90 şi până în prezent, fie câ este
Light&Magic, Digital Dirnensions,nWave etc). înainte şi îriapoî prin spaţiu, eventual timp,
B vorba de mecanisme care saltă scaunele sau
Domeniul software a evoluat .şi el, permiţând şi îl mai zgatţâîe un pic din când în când,
B de ochelari 3D. De un deceniu încoace,
trecerea de ta inserarea unor personaje în cea realizată de Blur se bazează pe 6 eroi
8 aceteaşi companii se luptă pentru acest
secvenţe deja filmate la generarea unor lumi pozitivi si 6 eroi negativi şi lupta tiintre ei,
S segment de piaţă: Showscan, iV/ERKS,
virtuale veridice populate de creaturi de reatizatâ in cete mai mici detalii.
M Ridefiim, Taito, Thomson, Intersim, Ftight
coşmar, destinate sâ pompeze adrenalină în S-au depus eforturi speciale pentru a; :

venele doritorilor de senzaţii tari. recrea aspectul cartoon al caracterelor ;


Software-ul folosit a fost în principat-3D
întră în scenă Blur Studios Studio Max, cei de la Blur având legături
1 l i Blur Studios este o echipă tânără, care caută foarte strânse cu Discreet, A fosţ completat
sâ îsi facă un nurrie in lumea producătorilor cu pluginul Oigimation Bones pentru ;
de efecte speciale. Pe lângă celebrele deformări şi unele animaţii, iar pentru
secvenţe promoţionale pentru Xbox, Btur a texturi a fpst folosit nelipsitul Photoshop. Pe
mai realizat numeroase alte proiecte, partea de hardware au fost utilizate
inclusiv câteva filme thriil ride: Meteor computere speciale compuse din "render
Attack pentru Tobu Zoo Park din Tokio si Star boxes" de ta Boxx Technologies {Dual AMD
Trek World Tour. Ultimul tor proiect este insă 1,4 cu mulţi gigabytes de DDRAM) $i camere
cel mai ambiţios: recrearea pentru stu­ speciale ViCON pentru motion-capture si
diourile Paramount a universului 7th Portal face-capture.
într-o simulare care să depăşească din punct: Pentru patru minute de film (8 in total,
de vedere tehnologic tot ce a fost realizat pentru că s-au făcut secvenţe distincte
până acum. pentru prdiectia din partea stângă şi cea din
Universul 7th Portal a fost creat special partea dreaptă) s-au creat 14.000 de cadre
pentru Internet de Stan Lee, "părintele" de animaţie, la care s-a muncit 7 luni de
celebrilor X-men şî al altor personaje zile. Filmul digital avea mai mult de un : :

celebre de la Marvel. Constituit dintr-o serie terrabyte de date (peste 1000 GB) si doar
de episoade distribuite de Shockwave.com, pentru trecerea sa pe peliculă obişnuită au
7th Portal istoriseşte peripeţiile unui grup de fost necesare aproape 3 săptămâni
betatesteri pentru un joc experimental, in prezent Bluf lucrează la un thriil ride
care se trezesc atraşi de unul din cinematic cu Batman pentru Warner Sros,
personajele negative în straniul univers destinat .pentru deschiderea Mbvie World din
Darkmoor. Aici ei trebuie să se lupte cu Madrid. Pe când aşa ceva si în Bucureşti?
Mpngorr, un tiran care a subjugat deja şase
dimensiuni şi vrea sâ adauge la colecţie si
I
Vizionari în lumea efectelor speciale
Robert Abel
Redactor: Adrian Dorobăţ

Baca de înmatriculare de la Progresul nu poate exista


maşina sa avea scris pe ea fără vizionari. Uneori
ViSNRY şi pe-bună dreptate: Robert A bel a sunt puţini, alteori e
fost una dintre cele mai influente plină Lumea de ej. Uneori
personalităţi din domeniul efectelor e de ajuns unul singur
speciale în perioada '70-'80 si începutul care poate să schimbe
anilor -90, EL şi firma sa au creat efecte din rădăcini un întreg
speciale pentru clipuri publicitare de domeniu. Lucru care nu e
televiziune, mediul prevalent in acea la îndemâna oricui, dar
perioadă; clipuri care au câştigat peste 30 nici nu se poate spune că
de premii CLio (echivalentul Oscarului Robert Abel a fost un
pentru publicitate). El este responsabil oarecine.
pentru una dintre cele mai cunoscute si Citiţi povestea lui şi
inf luente serii de clipuri pentru "TUp", încercaţi să vă închipuiţi
"Uricdia" şi clipul "Sexy Robot". Acesta cum ar arăta Jurassic
din urmă "a schimbat televiziunea pentru Park Ml fără efecte spe­
totdeauna", după cum afirmă sub o ciale.
reproducere în imagini Muzeul de Artă Poate dacă nu era el, era
Modernă din New York. altcineva. Dar dacă nu?
Robert Abel a studiat ta UCLA, sub
tutela lui sir John Whitney, "părintele"
graficii digitale. în 1970, experimentând
cu un computer analog legat la o cameră Softul lor, fără nici un nume, a fost
de filmat* Robert a descoperit efectul "slit primul program CGI din industrie.
scan" folosit apoi cu succes in "2001 Simulatorul de zbor Evans SiSutherland
A Space Odyssey" de prietenul său Con a fost folosit ca "staţie grafică" pentru
Pederson, care a devenit şi primul său prima oară în filmul "The Black Hole
partener; Efectul "slit scan" presupune produs pentru Disney in 1979. Prima
supraexpunerea unui cadru şi deplasarea staţie grafică a fost însă folosită abia
unei benzi colorate sau a unei fotografii 2 ani mai târziu; un prototip Iris adus de
prin dreptul unei tăieturi fslit) într-o Jirn Clark, fondatorul Silicon Graphics, pe
bucată de material opac care blochează care a fost creată povestea "High
restul cadrului. Rezultatul final este o Fidelity" ca demo conceptual.
bandă de lumină care se deplasează către Pentru clipul "Sexy Robot" a trebuit
orizont mărindu-şi dimensiunile ca apoi să creat un întreg algoritm pentru mişcarea
:se concentreze într-un singur punct- A fost umană. La vremea respectivă nimeni nu
folosit pentru a portretiza trecerea se gândea la grafica 3D din termeni
]navelor prin hiperspaţiu, alungirea umani. Totul era anorganic. Codul pentru
acestora către porţile spaţiale, rămânând mişcarea androidei din clip a fost scris în
•constantă până şî în efectele din ziua de două nopţi de echipa Robert Abel&Co.
astăzi. Variante ale acestui efect pot fi Practic el a reuşit să schimbe de
văzute La apariţia titlului din "I know what unul singur modul de gândire al
you did last summer". creatorilor de efecte speciale din
Au început să utilizeze calculatoare m perioada respectivă si a fost pionier în
studio în 1975, sisteme construite de DEC numeroase domenii. Cu o oarecare
din seria PDP, ce costau intre 20,000 si exagerare se poate spune câ a sa cum
110.000 de dolari, care te erau de fără fraţii Lumiere nu ar fi existat
ajutor în: montarea scenelor filmate in mai cinematograf, fără Robert Abel nu am fi
multe treceri şi cele în care se combinau avut efecte speciale.
miniaturi cu filmări reate. Pentru
previzualizarea scenelor, folosită intens în
ziua de astăzi, foloseau un Sistem
EvânsEtSutherland cu grafică vectorială,
utilizat La vremea respectivă ca simulator
de zbor. Erau primele momente în care
grafica generată pe calculator era folosită
pentru efecte speciale. Chiar dacă doar
pentru vizualizare. Primul clip al cărui
story-board a fost creat pe calculator a
fost o rectamă de 30 de secunde pentru
blugii Levi's.
Oin moment ce nu exista nici un
software specializat în acea perioadă,
programarea era făcută jn-house, chiar de
către Robert Abel si asociaţii săi. Unul
dintre aceştia a fost Bill Kovacs, care mai
târziu vă fonda compania Wavefront.

71
• •

E a l e r i i X t r e m e
• .

bono nyib@yahoo.co.uk
îi place să deseneze şi
s-a gândit că ar fi
interesant să înveţe sâ
modeleze cu ajutorul
calculatorului pentru a
obţine imagini
interesante si realiste.
Este de părere că
grafica digitală este un
domeniu in care talentut
Si imaginaţia sunt
importante, dar în care
ai nevoie şi de multă
experienţă. De grafică,
respectiv de modelare
3D se ocupă de doi
ani... impulsionat de
rezultatele unui coleg
de facultate, Răzvan
Maftei (raz98),
a încercat Pov-Lab şi
Pov-Ray.
După ce a făcut rost de
3D Studio Max 2 s-a
apucat serios de grafică
şi a ajuns ca anul acesta
sâ lucreze la câteva
scene pentru o secvenţă
de animaţie (Cotdwar)
care a luat locui 1 La
Reunion 2K+1, unicul
demo party românesc.
Sistemul pe care
lucrează este un Aţhlon
Thunderbird 1.2 GHz, cu
256Mb RAM şi
GeForce 2 MX. Pentru
modelare a folosit 3D
Studio MAX 3 şi 4 şi
Rhinoceros, iar pentru
randarea fotorealistă a
imaginilor a apelat ta
Ghost, sau versiunea
mai avansată a
acestuia. Brazii...
Timpii de randare au
variat între 1h:3G - 2h
pentru ceas şi
telecomandă, ih pentru
capsator şi 5 minute
pentru submarin.

Pentru mai multe


detalii ţi imagini,
vizitaţi adresa lui
de web, la:
www. geoci ties. com /
bohonyib
i ales o cale bună
e a începe să
ode Iezi cu un
program de grafică
3D: reprezentarea
a ceea ce vezi în
jurul tău. Casa ta
nu e atât de
colorată, nu? Cel
puţin aşa sper. Mai
lucrează la
coloristîcă şi la
iluminare.

m
a - ztech @exc i te, com
Dezechilibrul între
aspectele foarte bune
5i cele foarte slabe
din imaginile tale
este caracteristic
începătorilor Fii
atent ta conceperea
unei scene, încercând
să îţi închipui cum va
fi percepută global de
cei care o privesc.
"Core" si "Golden Gate"
sunt sensibil mai bine
puse in scenă deci
restut.

73
Pe scurt
Counter Strike, acum şi în singleplayer • Duke Nukem nu e Forever st neinventat
Arush Entertainment are în
Condition Zero va face legea lucru proiectul "Duke Nukem: 002 pe cale să apară
Manhattan Projecf, in nou an este aproape
cons;i;u.t dinîr-un de final şi singurul joc
număr nespecifî- tfji^r
cat de episoade fără concurenţă din
ce vor fi distribuite lume (seria FIFA de la Electronic Arts) se
pe Internet si care îl vor avea pregăteşte de lansare în varianta remode-
ca personaj principal pe eroul lată şi rearanjată "2002". Pretextul pen­
musculos din perioada de tru lansarea acestui joc este in mod evi­
glorie a DOS-ului. Aceştia au
decis să elimine dent Campionatul Mondial de fotbal din
scenele care se petre­ 2002 ce urmează a se desfăşura în Japonia
ceau în World Trade şi Koreea.Contrar obiceiurilor mai vechi EA,
Center si să schimbe va include pe lângă echipele ce joacă pentru
logo-ul si imaginea de
pe cutia jocului, care calificare sau dispută turneul final în număr de
conţineau reprezentări ale 75 şi 16 ligi oficial reprezentate, printre care cele
celor două turnuri. ale Angliei, Germaniei, Spaniei sau Franţei.
Modificările propuse de EA sunt din nou, după
• Bioware deschide forumuri foarte mult timp, modificări de engine şi nu
După ce i-a dat în judecată
pe trtterplay, Bioware s-a numai de aspect. Principalele îmbunătăţiri sunt
trezit câ toate site-urile astfel aduse sistemului de pasare care nu va mai
referitoare la jocurile lor ce fi direct la om ca până acum. Locul unde mingea
erau găzduite de interpiay au va ajunge in urma pasei va fi de acum la lati­
fost închise irevocabil,
incluzând popularul forum de tudinea jucătorului, putând fi trimise mingi in
adîncime după care atacanţii să alerge, mingi La
D acă mai există vreun dubiu, 16 hărţi in premieră. Printre cele 8 Neverwinter Nights, Pentru a
este momentul sâ îl lămurim: arme noi care vor fi prezente se veni în in timpi na rea gamer- întâlnire sau realizate un*doi*uri mult mai greu de
ilor, Bioware a deschis noi intuit de apărătorii adeverşi. Al doilea punct la
Counter-Strike este cel mai popular joc numără FAMAS-ul francez, arma de
site-uri si forumuri ce pot fi care EA a lucrat în mod serios este sistemul de
multipLayer din lume. Iar dacă nu aî asalt israeliană Galii, M-60 E3, cocktail găsite la adresa de mai jos.
avut ocazia să îl joci până acum o vei Molotov sau o grenadă cu gaz http:/ / forums.bioware.com/ deposedare, foarte simplist până acum. Reuşita
putea face în scurt timp la adăpostul chimic. Pentru a putea avea unei astfel de acţiuni va depinde în mod crucial
propriului calculator, fără teama că un avantaje maxime şi rezultate • Soomslang se întoarce de doi factori începând de acum, primul fiind
pe măsură, personajele vor Karna Technology şî-a unghiul sub care se realizează intervenţia in ţimp
inamic uman te va putea surprinde
revenit după faliment si ce al doilea este timing-ul jucătorului, o intrare
nepregătit. Aceasta este de altfel avea echipamente diferite va reîncepe producţia de
principala schimbare de abordare pe pentru fiecare nivel în mouse-urî ftazer întîrziată stârnind inevitabil mânia arbitrului.
care echipa Gearbox o propune. O timp ce îmbunătăţirea Boomslang, Deşi Adăugând la propunerea EA şi mult mai multe feţe
întreagă campanie singleplayer pe care comenzilor radio care preşedintele com­ autentice ale jucătorilor şi noile comentarii din
paniei afirma că timpul jocului vom avea probabil din nou de a
să o poţi juca întâi ca terorist si apoi în pot fi date coechipie­
mouse-urile au avut face cu o manie fotbalistică în rândul pasionaţilor
rolului unui contra-terorist în jocul pe rilor vor face jocul de vânzări fantastice, se
care Gearbox l-a preluat în ultimul echipă să fie mult mai pare că totuşi ceva de jocuri.
moment de la Valve care începuse elaborat. Condition Zero nu a mers cum tre­
va fi perfect compatibil cu buie si compania a
lucrul la el. Condition Zero nu este însă intrat într-un colaps
un add-on single player şi nici doar un versiunile actuale ale financiar, Desi Le-a
astfel de joc. A doua sa parte este cea Counter-Strike-ului, astfel trebuit o perioadă
care a consacrat jocul, partea de câ achiziţionarea lui nu va pentru a convinge
multiplayer. Aducând obiective oferi doar o nouă experienţă investitorii că
afacerea lor ar putea fi
secundare în cadrul misiunilor (pe ci şi posibilitatea alipirii la profitabilă, Karna
Lângă cele de plasare şi dezamorsare de mişcarea actuală pe care jocul Technology a găsit in
bombă) Condition Zero promite un o reprezintă. Aşteptaţi-vă la CZ cele din urmă o sursă de
număr de aproximativ 30 de misiuni şi în prima parte a anului 2002. finanţare, personificată
de Sinergy Media.
jOCU
Ştiri

Momentul întâlnirii
The Sims: Hot Date

H
ot Date este al treilea
j add-on oficial pentru
foarte popularul The Sims ce aduce
ca element central posibilitatea
ducerii la întâlniri a sims-ilor.
Evident, este o activitate ce dă
naştere unei întregi serii de
întâmplări mai muLt sau mai puţin
fericite ce depind exclusiv de

Revoluţia tactică vine la pătrat


abilităţile şi farmecele jucătorilor.
Sirns-ii vor putea acum să fie duşi nu numai la întâlniri,
add-on-ul introducând in joc o nouă zonă în centrul oraşului.
Vor putea fi vizitate un magazin de haine, unul de surf-uri, o
Noi detalii la Hidden & Dangerous 2 piscină, un restaurant şi un bar, toate zone indicate pentru
cumpărături odihnitoare sau întâlniri fierbinţi. Zonele au fost
E
: xplozia realizată de Hidden fct
gândite atât pentru a expanda universul jocului dar şi pentru a
i Dangerous a adus mulţi pasionaţi în
insera opţiuni ca luatul cinei sau mersul la cumpărături. Dacă
această zonă a gaming-ului. Astfel, Hidden &
eşti pregătit pentru noi aventuri şi întâlniri, Hot Date este cu
Dangerous II a căpătat o binemeritată
siguranţă un add-on "cuceritor".
atenţie din partea jucătorilor. Astfel, orice
noi poze sau informaţii sunt primite cu
interes La fel cum se intâmplă şi cu ultimele
ştiri ce ne parvin din Cehia de la lllusion
5oftworks. Partea care este anunţată ca Paradis în derivă
fiind în lucru este Al-ui jocului, parte pe
Paradise Cracked vine din Rusia
care producătorii o consideră 20% din

E
volumul de muncă dar S0% din importanţa uropa de Est rămâne un
jocului. Principalul obstacol nu a venit însă j nesecat izvor de idei originale
din exterior ci chiar din cadrul echipei, de jocuri şi astfel din Rusia vine una
producţia trebuind continuată fără Lead dintre cele mai interesante idei de joc-
astfel modificări majore după cum se vede şi
Designer-ul Tomas Pluharik. Acesta nu mai O combinaţie de tactică cu strategie, de
din ultimele poze apărute. Nici alte detalii
face parte din echipa care lucrează Ea joc RPG cu joc pe turn-uri toate situate
nu au avut de suferit, squad based
deoarece, după cum spune Petr Vochozka, într-un original univers cyberpunk
shooter-ul ce se va desfăşura în timpul celui
au existat diferende privind creaţia intre el dominat de feţe ciudate mişunând pe străzi şi o ploaie
de-al doilea război mondial va avea tot 20
şi restul echipei. Pluharik a dorit se pare să permanentă, deja obişnuită în astfel de scenarii vine din Rusia
de misiuni şi 9 campanii distincte. Anîmaţiile
realizeze în acest joc mai mult decât firma de la Mist Land. Motivaţia jocului despre care aţi mai putut citi
mult îmbunătăţite, mişcarea realistă a
putea şi astfel destinele Lor s-au despărţit. informaţii în numere anterioare XtremPC este dată de un
personajelor şi interfaţa complet
Noii designeri sunt acum Radek Havlicek şi pământ aflat într-o stare avansată de suprapopulare şi poluare
reconstruită promit o experienţă inedită
Juraj Bocinec care lucrează la lllusion de pe care ultima soluţie găsită este crearea unui supercomputer
pentru anul 2002 când jocul va apărea.
peste un an. Design-ul jocului nu a suferit care să pună toate lucrurile în ordine. Acesta le pune atât de în
ordine încât umanitatea îşi găseşte refugiul pe Internet,
ignorând total restul existenţei. Rata de natalitate scade, IQ-ul
populaţiei la fel iar tu vei fi pus în postura unui hacker care va
Soldatul nu îsistie adversarii trebui să rezolve problema acestei Lumi aparent idilice. Doar că
in timpul lucrului tău, se aude o sirenă şi apoi bătăi in uşă. îţi
Soldier of Fortune a trecut de alpha poţi permite să deschizi? Jocul va fi distribuit de Buka Ent., o
firmă de asemenea din Rusia care a şi-a câştigat un bun renume
din SOF, astfel un model obişnuit de armă va
distribuind jocuri ca Echelon sau Horde: Northern wind.
avea 1500 de poligoane faţă de circa 400
iniţial în timp ce un model uman circa 3000
faţă de 500. Singurul aspect asupra căruia
nu s-a decis încă este cel al rnultiplayer-
uLui. într-un recent interviu, echipa Raven Betty poate fi şi rea
spune că a sosit momentul deciziei, Un engine 3D pentru o vânătoare
jocuL trecând de faza de alpha şi

o
loarte cunoscut pentru contribuţia sa la realizarea
i dată cu depăşirea primei faze de chiar dacă dorinţa lor de a intro­
[popularelor Quake 2 şi Quake 3 Arena, Paul Steed este
(producţie, Raven a dat publicităţii duce multiplayer este clară, nu
cel ce conduce următorul proiect al celor de la WildTangent, un
o nouă serie de informaţii. Acestea nu sunt se ştie când vor face asta.
first person shooter sci-fi» Betty Bad. Rolul principal al acestei
însă directe, autorii preferând în locul Există trei variante spun ei, &
producţii este ocupat chiar de Betty, o vânătoare de recompense
detaliilor directe să spună că noul sistem de cea de a-l include in jocul
care trebuie sâ prindă şi să trimită în lumea celor drepţi o
animaţie şi modelare al personajelor original, sub formă de patch
serie întreagă de alieni periculoşi. Ideea jocului este simplistă,
"GHOUL 2" va fi cum jucătorii pasionaţi s-au sau într-un final sub forma
şi chiar dacă nu toţi am putea fi atraşi de a vâna extratereştrii
aşteptat după jucărea lui Soldier of Fortune, ediţiei "gold" a jocului.
fiind în rolul lui Betty, Paul Steed a fost atras de posibilitatea de
permiţând pe lângă mişcări dinamice şi un Indiferent de decizia luată însă,
a lucra cu o echipă mică şi de termenul foarte scurt programat
aspect mult mai realist al impactului apariţia jocului este estimată
de firmă pentru terminarea proiectului. Producătorul jocului,
corpurilor soldaţilor cu proiectilele pe care pentru sfârşitul lui 2001 sau,
WildTangent, este o firmă cunoscută pentru patentarea unei
le vei lansa. Nivelul de detalii estimat de mai sigur, pentru începutul
tehnologii ce permite jocurilor să fie jucate direct pe Internet,
echipa Raven este mult superior faţă de cel anului următor.
fără a fi necesar nici un fel de download.
JOCURI
Console
mm

I
X
I xeox Dreamcast

A l t e r n a t i v a p e n t r u t e l e v i z o r î n t r - o m a r e d e P C - u r i

înal Fantasy X este primul RPG realizat de


f_ Square pentru PlayStation 2, iar din
moment ce acesta face parte din celebra serie Final

r
XBQX-UI ua au ea control parental Fantasy, aşteptările sunt mai mari ca niciodată. Jocul
a apărut deja în Japonia, astfel că deja se ştiu destul
Părinţii vor putea controla prin
intermediul unei parole genul de de multe despre el.
jocuri ce pot fi rulate pe consola ,E lucru ştiut de exemplu că Final Fantasy X va -
-

Xbox, a anunţat Microsoft. continua povestea din partea a opta, lucru oarecum
Compania a lucrat luni întregi La de înţeles din moment ce Final Fantasy IX nu a avut
sistemul de securitate şi a făcut
nici pe departe succesul scontat. Mare parte din
recent modificări pentru a putea cu peisaje real-time ce permit mişcări inventive ale
echipa care a Lucrat ta Final Fantasy VIII a fost
monitoriza jocurile de acţiune ce camerei. Modelele personajelor sunt mult mai
vor apărea după evenimentele cooptată în acest proiect grandios: regizorul Yoshinori
•• -
detaliate, cu haine redate prin poligoane, nu texturi.
din 11 septembrie. Agenţia Kitase, scenaristul Kazushige Nojima şi character
Muzica o depăşeşte pe cea aparent de nedepăşit
independentă ESRB '^Mi^ff^ designer-ul Tetsuya Nornura. însă nu vă aşteptaţi ca •
din Final Fantasy VIII, melodiile "Isn'tit beautiful" şî
(Entertainment Software Rating Final Fantasy X să urmeze ad-Literam convenţiile
Board) dă deja rating-uri pentru "Wandering flame" urmând a fi căutate cu pasiune de
seriei*
jocurile de consolă, dar setările fanî ca mp3-uri. Aceeaşi este şi situaţia efectelor
Povestea are o succesiune cinematică inversă:
de securitate dau şî mai mult cinematice: frumuseţea lor nu poate fi descrisă.
scena de deschidere este undeva în viitor, intriga fiind
control părinţilor asupra Trebuie să le vedeţi. Tot ce poate fi spus este că
alternativelor ce sunt disponibile istorisită de Tîdus, personajul principal, prin
ridică din nou standardele în materie de filme pentru
copiilor in materie de jocuri. intermediul unei serii de flashback-uri. "Acesta ar
jocuri.
www.microsoft.com putea fi sfârşitul", spune el, "aşa că vreau să vă
x în ciuda faptului că este maî linear decât
povestesc totul de la început". Şi acţiunea începe.
celelalte jocuri din serie, Final Fantasy X este
flerosmith cântă în Dead orflllue3 Lumea din Final Fantasy X este acoperită de ape din
excelent şi garantează o experienţă de neuitat, fiind
Aerosmith va avea trei melodii cauza unui dezastru petrecut cu 1000 de ani în urmă.
unul dintre motivele pentru care merită să fii
prezente în background-ut Pe lângă necazurile acvatice, o forţă răuvoitoare
posesorul unui PlayStation 2
muzical pentru beat-em-up-ul autodenumită "Sin" se infiltrează în lume sub forma
B g l p or Alive 3, ce va apărea unor fenomene naturale devastatoare: tornade, " -
HjglFusw pe Xbox: Arnazing, furtuni de foc, valuri tsunami şî altele şi mai şi. Tîdus,
Mine Lives ţi HomeTonight. al cărui oraş natal este distrus de Sin, scapă ca prin
"Mulţi dintre noi, şi tineri şi minune nevătămat şi încearcă să dezlege legăturile
bătrâni, au crescut ascultând f||j
misterioase dintre destinul său şi apariţia lui Sin.
melodiile Aerosmith, şi e o
onoare pentru noi să avem Personajele sunt replici perfecte ale celor din Final
Mi

muzica lor în cel mai bun joc al. Fantasy VIII, Tidus poate fi asimilat fără prea mari
anului", a declarat preşedintele probleme cu Squall, Yuna-Rinoa cu Tifa/Garnet şi
TemcQ, Isamu Fukada. Rikku cu Quîstîs. Asemănarea nu se reduce doar la
www.temco.com X aspectul vizual, ci şi la caracter Dar cam aici se • r

opresc asemănările cu reprezentantul de marcă al


Personajele din Metal Gear Solid 2 seriei. Sistemul de luptă a fost schimbat fundamental,
fiind simplificat, iar scenele de luptă se încarcă acum
Tt- - - Tyy >>^_ „ t t - J b *

Pe lângă Fortune, tipa înarmată


cu arma laser din trailer-ul ce a aproape instantaneu. Numărul de vrăji şi atacuri a
uimit presa la E3, vor mai fost redus, fiind păstrate doar cele cu adevărat
debuta Vamp, un tip cu importante. Decorurile pre-randate au fost înlocuite
apartenenţă, evident,
vampirică, Emma, o
^feolescentă şi Olga, cunoscută
din primul MGS, schimbată Antichitate
puţin, şi nu doar de trecerea
timpului. Cyborgi ninja vor Atari Lynx
apărea la momentele oportune. Strămoşul Game Boy-uluî din ziua de era acoperită de difuzoare incluse în
Metal Gear Solid 2 va apărea pe azi, Atari Lynx era un dispozitiv - unitate şi căşti. Vă închipuiţi calitatea •

Ptay5tation2 în Japonia la portabil, dotat cu un ecran cu diagonala suntetului, care pe lângă că era -
sfârşitul anului şî în restul Lumii de 3,5", 4096 de culori şi rezoluţie de execrabil, mai era şi mono. Procesorul
la începutul lui 2002. 160x120, precum şi cu capacităţi de Mîkey era un chip CMOS la 16MHz, care r

www.sony.com interconectare ComLynx. Partea audio funcţiona pe 16 biţi.


JOCURI
Console
KP

Cil CIUT Ull I O


HOTBOX
KBOK la UbiSof t
joc trebuia să îl ajutaţi pe Henry care se pot face concomitent cu
Mason, să îşi găsească fiica succes, astfel încât uneori vă veţi
pierdută pe nume Cheryl, în trezi cu unghi de vedere :
partea a doua trebuie să îl ajutaţi claustrofobic din care nu mai
pe. sărmanul James Sundertand să înţelegeţi nimic. Dincolo de acest I
supravieţuiască oraşului întunecat mic inconvenient, jocul este
şi să o descopere pe nevasta sa, foarte bine pus la punct şi yă va
Mary, care ar fi trebui să fie . lăsa o impresie de neuitat.
moartă de trei ani de zile. Cel :
ac

puţin aşa credea James, până


primeşte o scrisoare de la ea, in
:-
care este invitat la o întâlnire in Chiar dacă Microsoft nu a lansat încă
Silent Hill. Bineînţeles că nu b va oficial consola XBox, noi tot am reuşit să
găsi acolo, pentru că nimic nu e • descoperim una în România, la sediul ::
ceea ce pare. Maî ales bufniţele. UbiSoft, Este adevărat că era un
ând primul Silent Hill a'
Ceaţa este parcă vie, te Development Kit, masiv şi cu o mulţime
apărut pe PlayStation
In 1999, genul survival-horror eră

de cabluri nu tocmai estetice, insă se


învăluie ca o mantie, devenind pe
zvoneşte că oricum consola nu va fi
încă în faza Resîdent Evil. Silent
I
neaşteptate din prieten inamic, şi v 3
r•• tocmai compactă, aşa că încât dacă v-o
Hill mergea cam pe aceeaşi idee: L
găzduieşte creaturi care ar face
scăpaţi pe picior o să regretaţi amarnic.
explorează zone întunecate din maî bine să rămână ascunse. - Ubisoft are planuri mari pentru toate : :
:
care pot oricând să te insface Vederea third-person şi modul de tipurile de console: GameBoy Advance,
morţii vii, găseşte indicii ale unei control al personajului este
_ PlayStation, PlayStation 2, Dreamcast şi
conspiraţii misterioase şi împuşcă similar cu cel din Resident Evil şi
• . . *- - - Xbox. Multe dintre proiecte sunt
animalele turbate. Diferenţa primul Silent HîlL Harta şi protejate de clauze de confidenţialitate
fundamentală era că Silent Hill inventarul sunt simple şi (NDA), dar am reuşit să arunc o privire
r • L

intuitive, încât jocul nu devine un pe Villeneuve, un joc de curse de


avea succes acolo unde Residenf .
labirint alambicat în care nu mai Formula 1 pentru PlayStation 2 care
Evil eşua în cele din urmă: la" •
ai nici o şansa să te descurci. pune accentul pe gameplay-ul atractiv şî
crearea unei atmosfere de mister, —

Puzzle-urile din joc sunt nu pe realism. Locaţiile sunt colaje ale


obscură şi terifiantă, care te
ţinea pe marginea canapelei" cu originale, nereducându-se Ia unor oraşe şi zone cunoscute de pe glob.
mâinile încleştate pe gamepad găseşte cheia/deschide Un segment de traseu care trecea
-

până în miez de noapte. Un usa/omoară monstrul. printre cele două turnuri ale World
element important în crearea Ca la multe jocuri în care Trade Center-ului din New York a trebuit
trebuie să deplasezi manual să fie eliminat din motive obiective.

acestei atmosfere era ceata, care


camera, manipularea ei şî lupta La sfârşitul vizitei de la UbiSoft nu
îşi va face apariţia de onoare şi în
cu inamicii nu sunt două lucruri puteam să trag decât o concluzie: ca
Silent Hill 2. în timp ce în primul
firmă producătoare de jocuri, chiar dacă
Xbox va prinde sau nu în România, chiar
UJebLink dacă PlayStation 2 are succes sau nu,

Rezultatele concursului
trebuie să fii pregătit. Iar cei de la
UbiSoft nu numai că sunt pregătiţi, dar
lucrează deja serios la numeroase
LIBEROGRHNDE INTERNATIONAL proiecte.

Cei z e c e cititori care au răspuns corect la î n t r e b a r e a


din n u m ă r u l trecut şi au câştigat un joc
"Liberogrande International"
oferit de firma Sony sunt u r m ă t o r i i :

* Mihnea Rădulescu
* Todireanu Vasiie-Virgil: Fără nici o legătură cu reţeaua Vîntage
VyCrîstî Paizan Gaming, care are ca domeniu de
v R ă z v a n Gâlan activitate lumea emulatoarelor, Vîntage
* Dragoş Adrian Stoiculescu Gaming Museum este preocupat de
istoria jocurilor pe consolă şî de istoria
* Leagu Cristian Alexandru
consolelor proprîu-zîse. Găsiţi aici
* Dur Răzvari
fotografii ale maşinăriilor antice,
* Dronca Emanuel
• • •
secvenţe audio cetebre, screenshot-uri,
•Ungur Dragoş
artwork-uri şî multe alte informaţii
* Erimia Adrian
despre jocuri şi platforme care sunt maî
- •

bătrâne decât mulţi dintre noi. Site-ul


Câştigătorii sunt rugaţi să este updatat aproape zilnic, lucru de
contacteze redacţia la . mirare având în vedere că nu este
adresa redacţiei pentru a stabili modul îh care pot intra tocmai un domeniu in care să se mai
în posesia premiului.. petreacă foarte multe.
www.ubisoft.ro
fi -

• >-: • -
-r : ...

L u m e a M u l t i p l a y E r & DnlinE

HqendaUJeb
Hrcanum
unuw.counterstrikece nter.com
Ultimul patch este
1.07.0 şi aduce o in multitudinea de site-uri dedicate CS-uluf luna
serie întreagă de D
L / aceasta am ales "centrul CS". De ce? Pentru că pe :
. . . .
îmbunătăţiri. în
> H B • • • "

Lângă secţiunile devenite deja tradiţionale la un


3* primul rând a fost • ' mm\*+* - » P 4
•— M
asemenea site am găsit nişte lucruri interesante- în M U M I - L *• % M m

• Mu *
introdus modul full
primul rând este vorba despre Voice Comm - Tweaking Ci H I M m *w**Mm l*i

screen datorită
Pi • |il i w^rnr "i K3r^

•utWf^fmt
-
a

guide şi despre C5 1.3 Technical FAQ. Primul tratează


rr-*******T**w*ri ' 1
."

numărului mare de
. cererî în acest toţi paşii necesari pentru a seta voice comm-ul astfel
b
• •

•hTrfFtt^h L ' *****'•* * i • • \m •f^. ul »^ «h^r - ]


w

senj/ Pentru a beneficia însă de această opţiune trebuie încât să vă audă ceilalţi jucători aşa cum trebuie iar F^*- •> • ^ • fu-Mi LH

să porniţi jocul cu swltch-ul - full screen adăugat in calea


cel de al doilea tratează erorile posibile în cadrul
iink-olui iăr Irt ]bc acesta este activat de tasta FIO. O secţiune cu sugestii pentru fiecare hartă precum şî
altă îmbunătăţire majoră este Introducerea right combinaţiei CS1.3/HL1.0.0.8 . Pentru cei care au ^
armele cele mai indicate.
dick-ului în cadrul inventory-urilor în sensul că se vor nevoie de idei pentru dezvoltarea de strategii există o
putea vinde, cumpăra sau chiar fura itemuri direct cu un
Singur dick de mouse. O serie de bug-uri au fost si ele iu LuiD.project-entropia.com ^1
reparate printre care posibilitatea de a obţine bani în minDFQflCE
conţihuu şi unele răspunsuri incorecte precum şi
P roject Entropia este numele unui nou MMORPG T H E I I E K T m? in

încetinirea jegului în cazul celor care posedă piăci video care promite că va fi unul dintre cele mai tftif^f tolToifrt
cu 64Mb Ram cauzată de umplerea art cache-uluî.
l>-trap**

complexe de până acum. Povestea se desfăşoară


într-un decor futurist pe o planetă îndepărtată numită
Quake 3 1.30 Calypso unde rasa umană a înfiinţat o colonie.
Producătorul, MindArk, spune că va exista un adevărat
Patch-ul 1.30 are
aproape 30Mb şi sistem economic în cadrul căruia jucătorii vor putea
include pe lângă o schimba diverse valute în PED (Project Entropia
serie do Dollars) sau chiar invers. Să nu credeţi însă că doar
îmbunătăţiri şi hărţi veţi admira colonia plimbându-ne în lung şi în lat. pasionaţi există şi un formular de beta testîng jocul
modificate Există trei continente care abia aşteaptă să fie _

denumite sugestiv aflându-se abia în faza a doua de testare din cele


explorate şi să nu credeţi că va fi uşor. Pentru cei
Pro Maps. Este patru propuse de producător.
W^S^ff^SfS^ despre Fred
^ilş^^ iunul dintre cei mai noi. angajaţi ai IO Software,
care: preocupat fiind de cererile comunităţii s-a apucat să
rrto^iificŞ 6 şefie de hărţi pentru â ie aduce la standardul Custom Q3 1.04 Threeuiaue CCTF/CTFS 1.0
cerut- Este vorba despre DM6, DM13, TOURNEY2 şi Luna aceasta o dedic mod-urilor de Quake 3 şi vă Acest mod a vâzut lumina zile* de Curând. Este uriaş,
ÎOURNEY4. Pentru cei care au acum probleme cu prezint două dintre cele mai bune, Custom Q3 îşi măsurând 120Mb astfel încât nu cred că mai
şensiţivitatea mouse -ului din cauza patdvutui anterior a propune sâ recreeze atmosfera din Doom, Quake şi trebuie să vâ spun câ in cazul în care intenţionaţi sâ-l
•foşt introduşâ o comandă care rezolvă acest lucru Quake 2 dar pe engine de Quake 3 şi când spun asta downloadati folosind un modem vă trebuie un doWntoad
daţora'ţ în r^in o nouă mă refer ta mişcarea jucătorilor, la modele, damage, manager şî vreo două nopţi. Merita?; Noi" zicem că da şi Vă : •
versiune ;de:^D Utilizatorii care nu beneficiază sunete, setarea HUD-ului timpul de reîncărcare a
f
spunem şi de ce. Mod-ut propune două modalităţi de joc,
de &con£*iune • brOâdbăpd se pot şi ei bucura în cele din armelor, sunetele şi viteza cu care se face acest lucru, Ctassic CTF şi CaptureStrike, ultima fiind un interesant •
urmăv;:^ introdus în timpul de respawn al îtem-uritor, sunetele şi numărul amestec de Capture the Flag şî CounterStnke aSezoriat.cu
codul de reţea ceea;ce face ca cei care se joacă on-line acestora pe hartă. Staţi că nu am terminat. Mod-ut puţin Rocket Arena. Există două echipe, una;jn^6feri^ :
:

fotosifid modem - ut sau al te conexiuni dar de slabă permite şi alte lucruri unele un pic cam bizare dar care alta în defensivă. Fiecare membru şpaWăhează uirect cu
catita ţe Să'beneficieze de o îmburilţăţfre vizibila vâ vor da ceva bătaie de cap. în primul rând capul, arme şi muniţie având la dispoziţie doar^
datoraţâiUţimii de bandă necesară mult mai mică decât trunchiul şi picioarele pot fi alese independent jumătate pâhâ se termină tum-uU 00Oă!•ttirn-urîSfaco ^•:• :

înainte. părea monotone efectele determinând o groază de combinaţii. în al doilea rând rundă fiecare echipă; atacând f^ rand^
armeioriaveţi acum posibititatea schimbării lor în cazul a nu numai că se poate întoarce nivelul cu susul în jos ci când o echipă are 15 puncte. Punctele nu se obţin decât
pâtr^ arme şi anume răii, rockeţlauncher, plasma gun şi chiar micşora sau mării diverse obiecte. Pentru ceî atunci: Când; echi^^
lightihg gun. Comenzile necesare introducerii acestor noi nemulţumiţi totuşi de numărul şl felul item-uritor de este în ofensivă şi se ;
efecte precum şi cele pentru rezolvarea problemei cu pe o hartă pot sa atordă pentru
sfensiţiyîţaţea; mouse'Utui ie găsiţi în read me. Pentru a vâ spun că ete nu aţin gerea l steagului; şi
nu • rnai avea bătăi de cap cu update-urile un sistem de sunt bătute în pentru: c ă pţurarea lui; :

auţo tipdate ă fost şi ei intrq dus. După instalarea cuie ci se pot un punct^respectiv
patch• Ului veţi găsi în secţiune Quake 3 Arena din <+• - -ti modifica pentru a două.: Arhiva cuprinde
Şta^/.prbgrafrts on nou lihk "Checkfor Quake 3 Arena le salva apoi 4 fişiere :.pk3 :
Updates-'. Toate (Jpdate-urile vor fi downloadate într-un într*un fişier .cfg. însţimâhd nu rhai
dîrectof Creaţ pe partiţia C:.. puţin de 35 de hărţi.
Mod-ul are aproape 30Mb şi se poate downloada de.ta
http^/www.nofadz.corn/cqS/download.hţml.

78
JOCURI
Net-Work

Return t o Castle UJolfenstein MP Test


Tip joc:
&e a^ciirtzi? Nu cumva ai nevoie de o perfuzie cu plumb? Redactor:

• Soldatul • • •

EL este singurul care are


acces La toate armele şi wt^mT
care are dreptul ta trei WB _8
încărcătoare. Trebuie să
aveţi însă foarte mare
grijă la tipul de armă pe N j H B
care îl alegeţi pentru că mu
acesta va influenţează B' r

libertatea de mişcare.
Aliaţii au o uniformă care combină
verdete cu maroul iar nemtjj sunt în
negru ceea ce constituie încă un avantaj
m Locuri întunecoase.

• Inginerul
Inginerul este dotat cu o
T m

bombă şi un cleşte pentru

ID a scos pe piaţa primul Wolfensteîn in 1992. enumăr armele uşoare şi un sniper Mauser cu un recul dezamorsare. Odată găsit
_ La vremea aceea o rezoluţie de 320x200 nu atât de mare încât nu poţi lovi de două ori în acelaşi loc, locul pentru plantarea
bombei acţiunea nu este
deranja pe nimeni foarte tare. Personajul principal era un Lansator de rachete Panzerfaust ta care racheta
atât de grea numai că se
BJ Blaskowîtz, agent al OSA (Office of Secret Actions) seamănă cu un găinaţ grăbit, un minigun cu adevărat
sfârşeşte cu căderea ei
trimis să afle planurile secrete ale lui Heinrich Himmler, eficient dar foarte greu şi un aruncător de flăcări absolut
undeva pe jos în Loc să
şeful SS. Nici acum povestea nu diferă prea mult dar de. demenţial. Aruncătorul de flăcări dă cu adevărat savoare rămână Lipită de zid sau
data aceasta jocul are la bază binecunoscutul engine de jocului. Unde mai pui că dacă încerci să arzi pe cineva şi de uşă iar explozia nu se declanşează
Quake 3 care ajutat de imaginaţia celor de la Nerve faci greşeala sâ înaintezi ai şanse să mori inaintea Lui. decât după 30 de secunde bomba
Software, Gray Matter şi nu în ultimul rând IO Software Lumina reflectată de el este iarăşi un detaliu interesant manifestând o indiferenţă crasă La
demonstrează ceea ce poate şi acum, La atâta timp de la ceea ce îl face poate cea mai realistă armă din joc. Pe încărcătoare sau rachete. Inginerul nu
apariţia lui. De curând, ID a hotărât să facă-publică Lângă toate acestea fiecare este dotat cu un cuţit cu poate alege decât între MP40, Thompson
care de altfel nu prea ai ce face, un pistol Colt model Si Sten si are dreptul la un singur
partea de multiplayer a acestui joc lucru care s-a
1911 pentru Aliaţi şi unul Luger de 9mm pentru nemţi şi încărcător.
concretizat in acest demo ce conţine o singură hartă. Ea
câteva grenade.
se numeşte Beach Invasion şi recreează momentul
debarcării din Normandia a^Aliaţîlor. Modul de joc • Medicul
Medicul poate arunca pe
seamănă foarte mult cu Assault-ul introdus de UnreaL Colaborarea secretă
jos medic kit-uri sub
Aliaţii încep de pe plajă şi obiectivul lor este de a Un Lucru te frapează din prima. De ce au toţi acces La
forma unor săculeţe cu o
pătrunde in baza germană pentru a fura documente care toate armele? Un soldat nazist îşi poate alege exact ace­ cruce pe ele. Din păcate
trebuie apoi transmise din camera radio. Pe de altă. leaşi arme ca unul aliat şi invers. Poate există vreo el trebuie să fie bine
parte, naziştii trebuie să apere cu orice preţ baza şî să legătură secretă intre ei şi noi nu o ştim sau poate au apărat deoarece -
nii lase nici un aliat să pătrundă înăuntru. fost colegi de bancă înainte să înceapă războiul. Moartea capacitatea sa de luptă
nu presupune în joc moarte ci ori vă întindeţi frumuşel
-
Harta oferită de ID este in avantajul nemţilor. Doi este la fel de Limitată ca
său trei sniperi .plus încă doi cu un minigun şi pe restul îi pe jos aşteptând un medic ori puteţi apăsa "jump" pen­ cea a inginerului. în plus
pui să păzească intrările în caz de "Doamne fereşte", - tru a intra în Limbo Mode Lucru care nu ar fi foarte ener¬ medicul posedă o seringă cu ajutorul
nici un picior de aliat nu mai poate Lăsa vreo urmă în vant dacă nu ar trebui să trecă între fiecare moarte şi căreia poate reînvia pe orice camarad
nisipul de pe plajă. Unde mai pui că Aliaţii trebuie să viaţă câte 30 de secunde. Din păcate distribuţia testului care a "murit" dar care nu a apăsat
"sacrifice" un om sau doi şi sâ-î facă ingineri deoarece pe CD nu este permisă astfel că singura modalitate pen- . jump pentru a intra în Limbo Mode.
tru a-l juca este de a l downloada. Sper că versiunea
numai ei pot plasa bombe şi pot face astfel baza accesi­
finală va fi mai interesantă, altfel, viitorul Lui
bilă. Iar dacă omul este inginer atunci nu e soldat de * Locotenentul
Woîfenstein în ceea ce priveşte partea de multiplayer e
unde şi capacitatea lui limtată de a se apăra. Există în Este cel mai interesant
cam sumbru.
RTCW patru clase şi anume soldatul, inginerul, medicul şi pesonaj pentru câ poate
locotenentul fiecare cu calităţile şi lipsurile sale - declanşa două forme de
atac mai speciale. Atacul
cu mortar este primul şi
'm .

Acţiune
constă într-o serie de
Imediat ce se termină de încărcat nivelul te trezeşti explozii într-un Loc stabilit
într-o fereastră care poartă numele de Limbo Mode şi in cu ajutorul binoclutui. Al •

care poţi citi obiectivele fiecărei tabere sau in care poţi doilea este un raid aerian.
şă-ţi alegi tabăra, clasa şi arma. Un simplu Accept şî aî Puterea acestuia este covârşitoare. Este
intrat în joc. La început poate părea ciudată senzaţia de precum iadul pe pământ. El este,
Quakelike prezentă în mişcarea prin nivel-"Armele sunt - declanşat de grenada cu fum din dotarea
însă cât se poate de realist create, efectul lor fiind însă Locotenentului dar care din cauza

cel ce cam lasă de dorit. Singurul care are acces La problemelor pe care le are jocul în
aceste arme este soldatul. Astfel el poate alege între un legătură cu rîcoşeul acestora s-ar putea
-
MP40, un Thompson sau un Sten cu amortizor ca să să ajungă in att-loc decât cel dorit,•>
I I Stt«

V." -."

Av^premiere

Web: www.metropolisxom
Producător: Metropolis
Distribuitor: N/A • Apariţie: 2002
tîp joc: Action/Adventure
Ingeru! din poză respiră. Dacă nu mă credeţi, apropiaţi-vă. Redactor: Cristian Soare

IJK1BIA AVluYHJRA IX promis că în sfârşit NPC-urile vor personajul se mişcă şi se lupta


reacţiona într-un mod inteligent foarte realist. Ceea ce îmi

A
faţă de acţiunile tale. Nu că ar fi . trezeşte totuşi curiozitatea este
rchangel este un interesant. Lupta cu răul prima oară când o auzim. însă modul în care vor reuşi
third-person ce încearcă să reprezintă o treabă serioasă şi aşteptăm cu interes să vedem dacă producătorii să captureze mişcările
, . ,, . .: îmbine role-pfayingul cu
Vs curat murdară. Archangel va avea chiar aşa va fi. unei pantere, şi mai mult decât
bătrânul şi sănătosul action-game, deci parte de o bucată serioasă de Engine-ul folosit de cei de la atât, ale unei fantome. Cu toete
totul pe fundalul clasicei epopee a acţiune, întinsă de-a lungul şi de-a Metropolis Software este acestea jocul are şansa de a
luptei dintre bine şi rău. Şi, latul celor trei ere. Lupta producţie proprie, reuşind să deveni un hit Cel verii] şi să atragă
într-adevăr, lucrurile stau bine. dar înseamnă arme. fiecare eră cu concureze din toate punctele de atât faniî RPG-urilor cât şi pe cei
stau si rău. Jucătorul este aruncat setul său specific. Producătorii se vedere cu alte engine-url 30 de pe care încă suspină după Lara Croft.
pe nepusă masă în pielea unui bat cu pumnul în piept că piaţă. Animaţiile sunt foarte bine Până atunci însă mai avem de
individ contemporan care. avansarea fructuoasă în cadrul făcute, capturate fiind, şi astfel că aşteptat.
întorcându-se acasă după o zi jocului va avea mult mai mult de-a
obositoare de muncă, se trezeşte face cu inteligenţa decât cu forţa
aruncat înapoi în timp tocmai în
P brută. Strategiile legate de mt:\ L S T o i î n ; ix IMHĂ IMAMXI A O R A < I; A FOST ix.uxm
Evul Mediu. Săpăturile sale folosirea armelor vor fi foarte
Archangel încearcă să se realizeze într-un gen ce de-a lungul timpului
detectivistice relevă faptul că necesare, iar mintea şi atenţia te
a avut exponenţi foarte interesanţi. în aceiaşi timp însă ceea ce se
persoana vinovată de această vor scoate mult mai uşor din
încearcă să realizeze este destui de greu de făcut, şi anume o împletire
curioasă situare este o zeitate situaţii disperate decât clickurile
a RPG-uluî şi a action-uîui. Să vedem deci ce au reuşttsă facă alţii pe
mai ciudată, ce a hotărât sâ te febrile şi setea de sânge, Mai mult
acest târâm.
folosească pe tine drept armă chiar, pe lângă multele arme
divină în lupta pentru purificarea menţionate anterior veţi găsi şi o BLAM- <W MKK\mS
lumii de rău. Pentru aceasta, va seamă de rune. ce vă vor ajuta să Un joc făcut de o echipă spaniolă, Un joc action în cea mai bună
trebui să devii Archangel. cu învăţaţi diferite vrăji, lucru foarte poate cei mat reuşit melanj între tradiţie, fără pretenţii RPG-istice,
sensul generic de "salvator divin". interesant, căci combinaţia action, explorare şi RPG de până însă foarte bine făcut. Arme
arme-vrăji vă va face probabil să acum. Sistemul de luptă interesante, model de luptă
Este bine să fii râu uitaţi de toată acea poveste cu extraordinar de bine pus punct, simplu, engine puterritc EUnreaî).
Jocul ne va plimba prin trei epoci rezolvatul inteligent al situaţiilor personaje variate, story-ul şi Distractiv, însă fără adâncime
diferite, ceea ce înseamnă conflictuale. engine-ul puternicii desemnează deosebită.
diversitate în privinţa locaţiilor. Elementele de RPG nu se ştie drept jocuî ce trebuie detronat
Prima dintre ele se află în Evul cât de dezvoltate vor fi, singura pentru ca Ardhangel sâ ia coroana
Mediu, a doua este reprezentată adiere de acest gen până acum succesului.
de un Berlin futuristic, iar a treia fiind faptul că poţi să îţi alegi
ne va plasa chiar în inima Oraşului personajul să întruchipeze o
Râului. Spookey. Oricum, acest panteră, o fantomă sau un
lucru va permite producătorilor să războinic- Cu toate acestea încă
mixeze elemente aparent nu este foarte clar care vor fi
disparate, cum ar fi fantasy-ul şi .
elementele ce vor diferenţia aceste
hard S.F.-u! într-un melanj
clase între ele. Ne este însă

80
i
JOCURI
Avanpremiere

Web: ww '1 orkane-studi3s.com • Producător; Araken Studios * Distribuitor: N/A * Apariţie: noiembrie 2001

M ^ u toace ca jocul când spun asta mâ gândesc în care vor fi operate: cu o mână.
L^LW V reprezintă primul primul rând la posibilitatea de a precum săbii, măciuci şi topoare şi
™ v !or prc<ect face tot felul de experimente cu două mâini, din care vor face
W comun membrii echipei au mai precum combinarea diferitelor parte doar săbiile şi topoarele
w lucrat fiecare la Alone in the potiuni sau otrăvirea armelor precum şi diverse versiuni magice
Dark 2, Theme Park, Sacrifice sau folosindu-te de aceste combinaţii ale acestora. Armurile sunt
Fifa Soccer Maneger, Ei vin astfel şi sistemul de creare al vrăjilor. prezente în cinci variante
cu o experienţă foarte bogată Acest sistem este bine pus la "normale", plus variantele magice,
pentru a crea Arx Fatalis, o punct în aşa fel încât sâ-i dea începând cu cele uşoare din piele şi
combinaţie între un RPG şi un jucătorului impresia că el chiar terminând cu cele grele din fier.
First Person Shooter Toată creează o vrajă într-un anumit Jocul va apăree mai întâi pentru
acţiunea se petrece în regatul moment. Pentru a crea vrăji vei PC, producătorii sperând şi la o
Arx un tărâm subteran, o veche
P
avea nevoie de rune pe care ori te variantă pentru Xbox numai că
mină părăsită şi cere este acum găseşti ori le cumperi ori, pe cele aceasta rămâne încă un proiect de
locuită de diverse rase precum mai rare, le primeşti ca premiu în viitor pentru echipă.
trolli, goblini, retmen, femei şarpe urma rezolvării unui anumit quest.

«J \ AlîĂDAI şi tot felul de creaturi fantastice.


!n momentul începerii jocului
Exemple de rune ar fi Fire, Create
sau Time. Pentru crearea unui foc
magic este deci logică ordinea
Latura umoristică
Pe lângă toate conversaţiile
destinul jucătorului nu prea este
haioase pe care te poate asculta
clar acesta descoperind pe folosirii runelor, Create Fire, Dar
runele au ataşate fiecare câte un jucătorul se pot realiza diverse
parcurs ce trebuie sâ facă. El va
semn magic. Pentru a crea vraja alte lucruri. Poţi determina doi
putea străbate 8 nivele uriaşe, va
va trebui să desenezi în aer acel goblini să se certe între ei sau
rezolva quest-uri sau puzzle-uri şi
va câştiga experienţă avansând semn urmând ca acesta sâ fie poţi întărâta un troll să alerge
astfel precum orice alt personaj al recunoscut iar în final toatâ după un şoarece care urmăreşte o
unui RPG clasic. Se pare câ In secvenţa sâ producă efectul magic bucată de brânză care la rândul ei
ultimul timp t o t mai mulţi dorit. Ideea nu este nouă, acest este trasâ cu ajutorul unei banale
® producători de jocuri pun accentul sistem fiind prezent şi în sfori- Un alt lucru interesant este
că de multe ori trebuie să ghiceşti
pe atmosferă, dacă nu în joc măcar Black&White. numai că acum s-a
adăugat metoda folosirii şi a cum sâ te porţi. Luaţi ca exemplu
mf • J

în interviurile pe care le acordă.


-

Arkane Studios ne promite ceva consumării runelor. în total spun un dragon. Acesta poate deveni
unic şi asta în mare parte datorită producătorii lista de vrăji va furios dacă îi iei ceva sau poate fi
folosirii noilor tehnologii număra aproximativ 50 dar pe îmblânzit în urma unei discuţii sau
încorporate în GeForce 3. Focul, parcurs jucătorul va putea poate fi înfrânt în luptă sau poate
fulgerele, gheaţa vor arăta descoperi altele noi ghicind ordinea nu. Poate este mult prea puternic
extraodinar de real în universul logică de folosire a runelor ceea ce decât vei fi tu vreodată. Poate,..
Arx. Exemplele însă nu se opresc iarăşi constituie un element nou
aici şi personal cred că pentru un FPS de acest gen. Cu

A screenshot-uriie nu mai au nevoie


de alte comentarii. Ceea ce este
toate acestea singurul care va
avea acces la toate vrăjile va fi
Y U O A K l A IMI U S U M I

"Cel mai important element al unui


şi mai interesant în acest joc personajul din clasa Wizard,
RPG în viziunea noastră este
este fără doar şi poate Armele se vor împărţi în douâ
realismul, faptul că t u ca jucător
implementarea elementelor RPG şi categorii în funcţie de modul în
şi personajul sunteţi una şi aceiaşi
persoană."
jOGURf

Intraţi în corpul ras în cap al unui t a t u a t ucigaş - partea a


Web: www.hitman.dk * Producător: Io Software • Distribuitor; EirJos • Apariţie: necunoscută

w—i—
l
* '^ *
Lma,a aar aa

Tip joc: KiNer Sim


Redactor: Cristian Soare

M ^ u o istorie ce se întinde pe fost realizat jocul şi s-a pus pe au toate şansele să îşi vadă în
« ultimii mulţi ani, scena"
jocurilor 30 Action şi a
CALM. lucru, hotărât sâ dea lovitura.
Beneficiind de aportul foarte
sfârşit visul realizat. Giacier,
engine-ul proprietar ce a avut
FPS-urilor a avut tot timpul să important al comunităţii de fanatici menirea de a ne aduce pe
evolueze până la găsirea formulei
perfecte. Odată cu ea, însă, a
1UXAXAX de mai înainte, sub forma de
feedback, şi de un volum enorm de
monitoare prima parte, a fost
supus unor transformări puternice,
apărut şi plictiseala, iar ca o muncă depus pană acum în contul el fiind acum capabil să afişeze un
reacţie adversă la aceasta au game design doc-ului, producătorii număr şi mai mare de poligoane per
început să apară şl jocurile ce luau frame, numărul mic anterior fiind
vechile reţete şi le dădeau un mic unul dintre lucrurile reproşate
"twist". Astfel încât au apărut aşa iniţial. Se va mai introduce şi un
numitele stealth FPS-uri, notabil sistem de in-game saving. dar nu
aici seria Thief a celor de la se ştie încă dacă va fi liber sau va
Looking Glass Studios, role-playing exista un număr prestabilit de
shooter-ul Deus Ex de ia Ion salvări ce se pot face în decursul
Storm sau combat-urile pure Blade unui nivel, asemănător sistemului
of Darkness şl Rune, din Soldier of Fortune. Locaţiile vor
fi probabil de asemenea deosebite,
Anul trecut Io interactive şi cele iniţiale (Hong-Kong, America
Eidos au adus în faţa publicului •
de Sud şi Europa de Est) fiind
larg un joc foarte original şi realizate asemenea unor bijuterii în
inovativ ca gameplay, care însă nu ceea ce priveşte detaliul şi calitatea
prea a reuşit sâ fie digerat de vizuală, O noutate este şi faptul că
publicul larg. Hitman: Codename versiunea de PC va- avea opţiunea
47 a fost pentru mine una dintre crimei. Cu toate acestea, de first-person view, aducând ast­
revelaţiile anului trecut, alături de comunitatea jucătorilor nu a reuşit fel jucătorul mai aproape de ceea
Deus Ex. Un joc foarte intelectual, sâ surprindă spiritul deosebit al ce trebuie să facă, transpunându-l
poate puţin ridicol de dificil, ce îţi acestui joc şi ca urmare succesul mai bine în interiorul jocului.
oferea însă un lucru nemaiîntâlnit s-a lăsat destul de aşteptat. Dar.
până atunci: şansa de a intra în aşa cum se întâmplă întotdeauna Hitman 2 are destul de multe
pielea unui asasin profesionist, de în cazul jocurilor fără un succes şanse sâ reuşească acolo unde I
a fi părtaş la t o t ceea ce înseamnă mare de casă, un mic "cult" de fani predecesorul său nu a reuşit. Un
un "hit". Planificarea, strategia, aproape fanatici a luat naştere, engine puternic, un gameplay de
curăţarea urmelor, acţiunea din obsedaţi şi fermecaţi de libertatea excepţie, un story interesant.
umbră, toate acestea au deosebită, acţiunea cinematică şi Absenţa sa însă de la E3-ul si
reprezentat lucruri pe care rareori violenţa sofisticată a jocului. ECTS-ul de anul acesta înseamnă
am avut ocazia sâ le facem, că totuşi vom mai avea de aşteptat
Io Interactive nu s-a lăsat
majoritatea celorlalte jocuri- cel puţin un an până vom avea
biruită de această mică
oferindu-ne direct momentul ocazia să îl jucăm.