Sunteți pe pagina 1din 100

încearc ă

noil e

linii

d e

unLin e

ş

i

T-Lin e

BLAUPUNKT

Un punkt în plus pentru maşina ta.

Fotografie digitala hp.

Shoot.

De ce nu? E atât de simplu!

r

1

ON

1

{

Cu tehnologia unică HP Inslant Shore, po|i comanda camerei tale

digitale HP Pholosmart 720, de 3.3 megapixeli, sâ transmită instantaneu bucuria noii achîzifii. Doar aşezi camera în docking stalion"' ţi, printr-o atingere de buton, IrlmfJI fotografiile prin e-mail către

12 deslinajii prestabilite. Sau imprimi, sau descarci pozele

dupâ

dorinţăI In plus, po|i Folosi zoom 12X"' şi înregistra imagine şi sunet (până la 30 de secunde).

i

n

v

e

n

t

®

«CM .

!-j

:i:u=.

. J i I .i,.î5.=« r

I.M:?2!.»73

Leadtek ®

WinFast"

WinFast

A250 ULTRA TD

Chipset. GePotce"! Tllanium ^600

'•iVi'i' DI io; \WAb DDR

Viteza memorie: 3,5ns Frecventa chipset: 300MHz Frecventa memorie: 32 5MHz Conectori: TV Out, DVi Răcire: 2 toolere * dublu radlaior Bun dle: Z jocuri originale

W/nFast

A250 TD

Chipset: GeFarce4 Tiianlum 4400 Memorie: 123Mb DDR Viţeii meni ar lei 3,5ns Frecventa chipset: 275MHz Frecwenta memorie: 275MHz Conectori: TV-Out, DVI Râctre: 2 coolere * dublu radiator Bun dle: 2 Jocuri originale

WinFast

A170 DDR T

Chipset: GeForce4 MX440 Memorie: 64Mb DDR Vltezâ memorie: 4ns Frecvenţa chipset: Z70MHz Frecvenţă memorie: 200MHz Conectori: TV-Out Răcire: cocler * radiator Bundle: 2 jrjcuri originale

WinFast

GeForce 2MX400TH

Chipset: GeForce2 Memorie: 6JMb SDR Viteza memorie: 6ns Frecvenţă chipset: ZQuMHz Frecventă memorie: 166MHz Conectori: TV Out Răcire: cooter * radiator Bundle: 2 jocuri originale

WinFast

TV2000 XP

Tuner: TV'FM Sistem; PAL B/G. PALO/K Canale TV: nwtm 1BI Radio; FM BSMhz • lOSMhz ConţroJ: Telecomanda Facilitaţi: Pic Ilire In plcture, scanare .1utuniata posturi TV ţi FM, captură Mmi 6-10x430, video mail.

WinFast

7350KDA

Chipsel: SIS 735 Bus: 226/100 Memorie: DOR PCZIOrj/PCIMO Hiird disk: Dual tlltra ATAIGO Porturi:

Ootirl: LaN IO/10D. AC97 Overclockln;: X BlOS II lystem. CPU Proief tion OTS, Speed Gear

I /1CP/6PCIMCM B

ENTERTAINME

N

Str. Puskin 18 Bucureşti 1; Tel/Fax: +40 21-2315097; contact@skin.ro, www.skin.ro

Magazinele

Best

Computers

din

Bucureşti:

irea:

Unirea Shopping Center, Et. 3, Corp Centrat

Obor: Bucur-Obor. Bl. ALMO (Magazin ROMANEL), EL 1 Elisabeta: Bd. Regina Elisabeta nr. 25 Lipscani: Bd. I.C.Biatianu, Pasaj pietonal Lipscani Dorobanţi: Calea Dorobanţilor nr. 10 (Str. M. Eminescu nr.

tremPC

ai.

MAFIA

Viitoru l

Te Ved e

 

Televiziune a

încep e

s ă

de a

semn e

d e

oboseală .

N u

pute m

vorb i

i n

numel e

tuturor ,

da r

totalu l

orelo r

petrecut e

d e

no i

i n

faţ a

televizorulu i

a

scăzu t

dramati c

d

e

cân d

a m

ajun s

posesor i

d e

computer .

Fireşte ,

orel e

au

fos t

dedicat e

statulu i

i n

fat a

computerului ,

făcân d

d e

leneşului-de-canapea ,

tranziţi a

l a

"couch-potato" ,

cu m

i

i

spu n

la "chair-potato" . Cee a

americani i

est e

c e

nu

neapăra t

ma i

bine ,

da r

asta

est e

dej a

alt ă

dezbatere .

Număru l

d e

or e

a

scăzu t

di n

cauz a

lipse i

d e

interes :

er a

digital ă

est e

un a

a

interactiv i taţii ,

51 aşteptăril e

noastr e

c u

privir e

la

in te ra c tiv i ta t e

nu

se

limiteaz ă

doa r

l a

butonatu l

telecomenzi i

atunc i

cân d

ince p

reclamele .

 

TV

Tuneru l

est e

u n

po d

într e

trecu t

ş i viitor .

El

aduc e

televiziune a

p e

computer ,

cee a

c e

ridic ă

potenţialu l

d e

dispoziti v

multimedi a

a l

acestui a

di n

urmă

.

Interactivitate a crest e ins ă destu l d e puţin . Exac t p e

do s

est e

sistemu l

set-top-box ,

car e

aduc e

computeru L

p e

televizor .

Interactivitate a

est e

cev a

ma i

mare ,

da r

i n

definiti v

câştig ă

dispozitivu l

car e

est e

orienta t

cătr e

viitor .

Ia r

televiziune a

est e

d e

domeniu l

trecutulu i

 

i

va

sfârş i

înglobat ă

d e

Internet ,

alătur i

d e

radi o

i

ziare .

N u

protestaţ i

încă .

Sunte m

sigur i

c ă

acest e

medi i

d e

informar e si divertismen t vo r

supravieţu i

într-u n

fe l

sau

altu l

respecti v

înglobat e

multifuncţionalitate .

separa t

d e

Interne t

i

vo r

ş

TV-tunerel e

ş

i

el e

d e

alt e

cu m

ar

PC.

f i

Dar

d e

dej a

mul t

i n

momentu l

sa u

cătr e

plăcil e

uitate ,

tin d

dispozitiv e

f i

plăcil e

c e

vide o

sau

d e

bază .

Pân ă

atunc i

însă ,

TV

Tuneru l

est e

singur a

modalitat e

in

car e

puteţ i

ave a

"televizo r

p e

computer '

si

sun t

mulţ i

car e

tranziţie .

c e i

sun t

Atâ t

atraş i

î n

d e

Români a

farmecu l

câ t

ş

i

in

aceste i

ţăr i

alt e

faz e

la

fe l

d e

d e

dezvoltat e

di n

punc t

d e

veder e

a l

divertismentulu i

digital .

TV

Tuneru l

n u

se

va

compar a

niciodat ă

ins ă

 

c u

o

conexiun e

broadban d

car e

permit e

urmărire a

d e

film e

on-demand ,

făr ă

 

publicitat e

 

i

făr ă

problem e

d e

transmisie .

Ca

si

televiziune a

pri n

cabl u

faţ ă

 

d e

Internetu l

pri n

cablu ,

TV

Tuneru l

est e

doa r

u n

 

surogat ,

u

n

compromi s

făcu t

î n

aşteptare a

une i

evoluţi i

c u

 

car e

computeru l

s ă

se

potriveasc ă

ma i

bine .

 
 

Pân ă

atunc i

insă ,

nimi c

nu

s e

compar ă

c u

urmărire a

uno r

vîdeoclipur i

p e

MTV

in

tim p

c e

aştepţ

i

s

s e

instalez e

u n

joc .

Şi

pentr u

ast a

aveţ i

nevoi e

d

e

u n

TV

Tuner,

p e

car e

î l

puteţ i

aleg e

citin d

aces t

număr .

 

Vizionar e

plăcută l

 

CUPRINS SEPTEMBRI E

32 TELEVIZORU L

SCHIMBA T

P E

MONITO R

Am scos untul din toate T V Tunerele

62 ZBRUS H

Un program pentru

artişti, creat de artiştii programării

42

PRIM A

PLAC A

C U

SERIA L

AT A

S15648 e

vinovat

38 Shuttle XPCMini System SS40G face

legea sub sau pe birouri

I

A

Noua generaţie de

dotări a sosit: Serial ATA, AGP8X, FireWire,ATA133

USB2.0,

I

I

Titanium4200

continuă să fie soluţia optim balansată performanţă/preţ în timp ce Radeon9000 concurează cu GeForce4

MX440

I

H O

I

M

Placă de sunet

7.1, conector Bluetooth,

DVD+RW

şi viitorul este deja aici

imwm

ii Computers

Pulsul străzii - UltraPro

De vorbă cu Abit despre overclocking, Serial ATA şi suportul pentru AMD K8

M8

50

96

acte

O posibilă rezolvare pentru problemele tale

Privire de ansamblu asupra produselor testate

UIIJ]

Ghici cine vine la

cină ;

O telenovelă horror în trei

84 TH E

THIN G

Singurul lucru de care trebuie să ne temem este frica însăşi

r-(-i

D U

Modelarea poligonală

niponă se reîncarnează cu cetăţenie

scandinavă

£

2

Un program pentru artişti,

O C

 

creat de artiştii

programării

g i

I

a

Cea mai uşoară cale de a

D

H

realiza un joc 3D pentru

 

nonprogramatori

r*r*

Singura expoziţie

D D

offtine care găzduieşte creaţiile tale

6 8

Ghidul tău offline pentru optimizarea navigării online

/\q

O alternativă pentru

09

Internet Explorer sau o nouă

nereuşită?

K

*

7

7

8

9

Faţa ascunsă a

războiului

Acţiune ţi aventură la superlativ

Qţ\

D U

Al doilea război

mondial ca sursă universală de

inspiraţie

8 1

poveste plină de savoare se transformă

într-un joc captivant

Un erou romantic ţi o

8 2

prezentare

Aceeaşi poveste, într-o nouă

A

A

Acţiune

O

O

maşini în tradiţia Interstate 76

88 MAFI A

întotdeauna am vrut să fiu un gangster

60

WING S

3 D

Modelarea poligonală niponă se reîncarnează cu cetăţenie scandinavă

Echipa

J U im DorutHt icOKl » trf

U*H MHK| 'PdjKIOi

•jj'flfl IHSUIH U Hi ' J-.JrJ«ir E

UprJ*»rp

•adu Alriindru - r JKIQ *

'CHU *

ftnţrl.in tVndlftfH tttKtm JOfu" D*i|ov Inun rrd*(lD* jintni

Design

Niroiftfl Torni lay&ut 6 aia

Publicitate

&

tr IMKUIAK P

• itrcmpc

PR

A"**M 'of** •MVM i-iirkpttaf

<:

i!.~in[|

'ii

Redacţia

Mi

Mofon: 01 ?n ;a.f*

tiu

JUrundiu P

H . But uml i 1

*

rMin tu-iiicmpcio

Abonamente

t

«"ii.

•bonAmenlP"'«lFpnpC.ro

informaţi Prpblerne.fi i CD r, E-nutlj LntoEd&*trempc>m Probleme produsele legate testate de

C mfllL: preţuilarpti i'iţrempc.rn

Producţi e

HCC O 'f*~-'7t-w CD

ISSN

IUI IUI

22

C U M

SA

.

• configurezi

BIOS-ul

• cureţi sursa

EST E

CUMPĂRAT E

28 Strălucitoarea Gigabyte

GA-8IGX întâlneşte futuristîca Abit IT7

Toata

floarea

vestită

Imperiului Roman

^

24 Matrox

Parhelia

Calitate 2D

imbatabilă

A

O H

I

|

Singurul lucru de care trebuie să ne temem este frica

Un amestec de genuri într-o

combinaţie

captivantă

întotdeauna am vrut să fiu gangster

Toate noi dar vechi într-un joc de strategie

9 2

care cu siguranţă a vrut să fie mai bun decât originalul

9M

visele

TH E

HlfJDEN

PORTAL

Copiilor cuminţi li se îndeplinesc

testel e

indispensabil e

pentr u

achiziţi a

oricăru i

produ s

TEHNO TREN D

ABSENTUL LUNII

Visul orie,ii iii navigator pe Internet

P J2 L

U

în

aceast ă

lună

am

 

avut

cu

siguranţ ă

plăcere a

de

a f i prima

revist ă

care

a avut

realmente

în

mină

 

o

placă

Parhelia.

Testata si

ea

ne-a

oferit o seam ă

din Români a de surprize

(de

toate

genurile)

însâ

ce

ne-am

Matrox f i dorit

noi

i

mal mult este

răstestat ă sa f i avut

posibilitatea să testă m

un ATi

Radeon9700 Pro.

Chiar

daca

deja

INTERVIU

/I3Î1

ŞTIRI HARDWARE

Primul chipset

suport ă RDRAM 1066 PlS

care

afla t in producţi e la o serie de firm e partenere ATi (Gigabyte, Sapphire, Hercules etc), placa nu este înc ă

disponibilă

toate acestea,

drept prim a placă ce ia avans cu adevăra t in faţ a celei mai puternice soluţii NVIDIA (GeForce4 TM600), avînd in

multe

la scară

largă

in magazine

ca

ţ

luna viitoare

superioar ă

i

cu

v ă

atâ t

cu pină

mai puţi n

in Români a

placa ce

(nu c ă Matrox

este

considerat ă

Parhelia

peste

ar f i fost).

to t pe

Cu

speră m

putem

prezenta

Internet

locuri o

performanţ ă

la 40%.

CUM

SA

*

••'-«"figurezi

BIOS-ul

cureţ i

sursa

rZZ

m

MATROX PARHELIA

Calitate 2D imbatabilă prin utilizarea tehnologiei 10-bit Gigacolor

TESTE VERSU S

IJŞCf t K;| I8M5E SAU !8M5G

131

fv" .\

Ce este ma i potrivit ?

CAMPIONI Ai VITEZEI

P28

- DE SCRIERE PE CD P3 0

Cele mal rapide CD-Wntere

concureaz ă

TELEVIZORUL SCHIMBAT PE MONITOR

TestTVTunere

F>32 \ ^

"

LABORATOR

SHUTTLE

MINI SYSTEM

XPC

PLACI DE BAZA

KT333

domină ierarhia

P38

pU,o

PLAC! VIDEO Titanium4Z00 peste totpi|i|

PRODUSE

DIVERSE

Imprimantele foto

pi|6

n m r

primesc din nou atenţi e

HARDMAIL

Soluţia

problemei tale

pl|8

TOP HARDWARE SIS648 rup e topu l

p50

placi video

Titaniu m

continu ă s ă fie cea mai bine balansat ă

placă

vedere calitate preţ . Cu preţur i cuprinse intre 150S ţ i 200$ (variind î n funcţi e de producător , tipul memoriei ţ i conectori VIVO),

soluţiile Ti4200 pot rula orice joc

actual la un nivel

ridicat de detalii. MX440 primeţt e un

concurent serios pe nivelul de mijloc a l pieţe i in

Radeon9000.

Preţuril e variaz ă într e 80$ ţ i 120$

în funcţi e de

producăto r ţ i conectori VIVO.

4200

din punct

de

Puc i de baza

Plăcile KT400 înc ă nu au apăru t astfel c ă cele ce utilizeaz ă

chipsetul KT333

continuare

top

ofer ă

î n

performanţel e

de

procesoare

AMD.

pentru

Preţuril e sunt cuprinse intre 70$ ţ i 108$ variind in funcţi e de producător , RAID, chip de reţe a

ţ i sunet. 5iS735 rămîn e

dintre cele mai ieftin e soluţii

preţur i

Pentium 4 capăt ă un suport tehnologic deosebit pe baza chip set ului SiS64B utiliza t Împreun ă cu southbridge-ul SiS963. Oferta este AGP8X, DDR333 (ţ i neoficial DDR400), USB 2.0 , ATA133 ţ i conector i FireWire. Shuttle este prima companie ce ofer ă această soluţie . Luna aceasta, chiar dac ă AMD ofer ă procesoare cu un mai bun raport calitate

socket A cu

una

la 53$.

de

preţ , orientarea spre Pentium4 aduce avantajele tehnologiei prezent ă pe plăcile de bază .

Shuttle AS45GTR implementează mult aşteptata tehnologie serial ATA, Iar Seagate deja a anunţat două modele de HHD-nri cu acest tip de conectare. aM5GTR a devenit liderul topului soluţiilor socket 47S datorită performante In r frjarte bune din jocuri si excelenţei datări.

PROCESOARE

anunţare a

noului

promit e

core

un

noastr ă

un pre ţ

AthlonXP

in ju r

de

Cu

Barton , AMD

avans tehnologic, î n schimb

piaţa

(cu

c u TVA inclus ) ţ i AthlonX P 1800* (3.600.000 c u TVA inclus ) rămân e maximul rezonabil pe care firm a i l oferă , diferenţ a până la un AthlonXP 1900* fiind deja de peste 1.500.000.

Pentium4 rămân e mult î n

nou

pe

1700+

3.200.000

urm ă

din punct de vedere al rezon abili tâţi i ofertei, P4 la 1.5GHz fiind cu circa 2 milioane mai scump decâ t un AhtlonXP1800* (5.600.000¬

6.000.000 c u TVA inclus) .

Pentium 4 1.8GHz păstreaz ă ţt ei un pre ţ destul de înal t la (6.700.0O0 - 7.0O0.OO0 c u TVA inclus). Procesoarele "mai accesibile" rămâ n Duron 900 MHz ta circa 1.250.000 ţ i Celeronul socket370 la 1000Mhz ce se află la circa 2.300.000 lei.

XtremPC

D DVIERSE

In plan general este de remarcat dispariţi a din foarte multe oferte a CD-ROM-

urilor Teac3ZX ţ i dominaţi a pe care

o exercit ă

cele

la

52X,

toate

fiind

la

aproximativ 1.100.000 (TVA inclus). Memoria DDR400 continu ă să nu fie

omologat ă

in

tim p

ce

plăcile

de

sunet

alearg ă

undeva

in

juru l lui 1.500.000

(TVA

care

inclus)

cu

pot f i

achiziţionat e

o

sumedenie

de

soluţii

5.1 începind

cu Creative ţ i

terminân d

cu

Philips.

Matrox Îmbină cel mai bine calităţile 20 Sl performantele in jocuri. Chiar tisei placa dă dovadă de calităţi 2D incontestabile, este totuşi sl cea mal reuşită placă video de la Matrox pentru aplicaţii 30. oferind suficientă viteză si compatibilitate o i orice Joc disponibil pe piaţă la ora actuală.

septembrie 2002

putsul străzii

I

PULSU L

Lun a

aceasta

a m

lua t

"pulsu l străzii "

î n magazinu l

UltraPr o

Computer s

di n

Şoseau a

'jţ f

STANCIU RADU 15 ani,

Ce cauţ i in magazin?

După

Vreau să-mi cumpăr

Ai citit XtremPC? Ce parte iţ i place cel mai mult? De la prieteni. imi plac ştirile si articolele despre Internet. Pentru ce foloseşti calculatorul? internet ţ i jocuri. Ce configutaţie are? Pentium 4, 1,7GHz, HDD de 60 GB, placă video GeForceZ MX 440. Ce sistem de operare foloseşti? Ce software si jocuri ai? Windows XP Home Edition. Am multe jocuri, v ă spun doar câteva: World Cup 2002, Warcraft 3, Half Ufe.

elev

ce te

uiţi?

boxe.

1

NEGRESCU ALINA

POPESCU ADRIAN

24 ani.

.'.•-•'-.i'.- i

32 an*, mjlner

Ce cauţ i in magazin?

După

0 placă

Ai citit XtremPC? Ce parte iţ i place cel mai mult? Da, imi place rubrica Hobby pentru informaţiile de grafică si Internet. Pentru ce foloseşti calculatorul? Pentru proiectele la facultate, Internet sau jocuri. Ce configuraţie are? AMD Duron 800 Mhz, HD0 20 GB, 128 DDRAM, nVidia TNT2 M64. Ce sistem de operare foloseşti? Ce software ţ i jocuri ai? Win Me. MS Office , jocu l GTA 3, programul antivirus RAV

ce te

uiţi?

video si o carcasă.

Ce

După ce

Caut oferta pentru a achiziţiona un sistem. Ai citit XtremPC? Ce parte iţ i place cel mai mult? Am citit revista, imi plac mai

ales articolele despre grafica 3D. Pentru ce foloseşti cakulaton.)?

cauţ i

in

te

magazin?

uiţi?

Pentru

proiectare ţi , in timpul

liber, pentru jocuri. Ce configuraţie are? Mal bine nu răspund

Generaţie veche Ce sistem de operare foloseşti?

Ce software ş i jocuri ai?

Windows 98. Aplicaţii gratuite.

,

DINU RAZ VAN

17 ani. elev

Ce cauţ i in magazin?

După ce te uiţi? Caut a placă de bază ţ i un procesor. Ai citit XtremPC? Ce parte it i place cel mai mult? Da, imi plac articolele despre jocuri si aplicaţii multimedia.

Pentru ce foloseşti calculatorul? în general, m ă joc dar folosesc ţi aplicaţii multimedia. Ce configuraţie are? Pentium 466MHz, HDD 10 GB, 192 MB RAM, GeForce 2 MX 400. Ce sistem de operare foloseţti?

Ce software ţ i jocuri ai?

Windows XP, ACDSEE, WinAmp,

GTA3, Virtual Fighter.

TQMA CĂTĂLIN A 33 ani. Inginer

DUMiTRESCU ANTONIU 31 sni, inginer service

Ce cauţ i î n

magazin?

Ce cauţ i in

magazin?

După ce t e uiţi?

Nu am mai citit această revistă.

După ce t e

uiţi?

Voi cumpăra un calculator. Ai citit XtremPC? Ce parte it i place cel mai mult?

Pentru ce foloseşti calculatorul ?

Am cumpăra t un Tuner TV, Ai citit XtremPC? Ce parte iţ i place cel ma i mu It? Da, am fost ţi abonat. Cei mal

mult Imi place "hardware"-ui.

11 folosesc pentru contabilitate

ţi copii pentru a viziona filme.

Ce configuraţie are? AMD Duron la 850 Mhz, 128 MB RAM, HDD de 20 GB.

Ce sistem de operare foloseşti?

Ce software ţ i jocuri ai?

Windows XP Professianal. Aplicaţii de contabilitate sl programe de divertisment:

jocuri, filme, muzică.

Pcrrtru ce fok&e-ai calculatorul? Pentru grafică ţi Internet. Când

bineînţeLes.

Ce configuraţie ara? Am un Athlon 900 Thunder Blrd, HDD de 40 GB, GeForce 2 MX400. Ce sistem de operare foloseşti? Ce software ţ i jocuri al? Windows 98/2000 ţ i Linux. Am instalat Office 97, aplicaţii de grafic ă 3D cum ar f i 3DS Max,

am

timp

m ă ţ i joc,

Ştefa n

ce l

Mar e

Nr.

54

COICULESCU lULiANO

reportaj

IKT7E ALEXANDRU DANIEL

ISRAEL

 

'.

n

am, «te»

34 ani, comerciant

Ce cauţ i

in

Bt£^zin7

Ce cauţ i b l magazin? După ce t e uiţi?

Biiipâ ce te eflfiiT Un procesor pentru un upgrade

Mă uitam să vă d oferta.

de la P2 la P3; o placă de bază.

A

i citi t XtremPC ? C e part e

rţt

Ai citit XtremPC? Ce parte iţ i place cel mai mult? Nu, dar am de gând.

Pentru ce foloseşti calculatorul? Folosesc calculatorul pentru aplicaţii tip Office. Ce configuraţie are? Am un Pentium 3 de 500 Mhz, HDD 10 GBţ i plac ă video GeForce 2 MX400. Ce sistem de operare fotoseţtf?

place ceB ma i mulxî Da, am citit. Cel mai mult imi plac articolele despre jocuri. Pentcti fofosesî* car*r l jfa th '? rl 'iii 3 Pentru aplicaţii HTML. Ce configuraţie «• ? Pentium 3 la 500 MHz, HDD 10 GB, RIVA TNT 2 M64, 256 MB RAM. Ce seteirfin ale Qţpesăire n^KKtfB Ce software să jfflcmirî an?

Ce

software ş i jocuri ai?

Windows 98/XP, Photoshop,

Windows XP. Am instalat e aplicaţii tip Office.

ACDSee, WinAmp, Counter Strike, BroodWar, Diablo 2.

NICULAI TiBERIU

14 ani. a

Ce cauţ i oi mriîşjiziiiriî

După ce te lutţî? Am cumpărat un calculator. Ai crtrt XtremPC? Ce porte iţ i place cei mai mult? Nu am citit-o, dar m aţi făcut curios

-

tarbu ce fcCmcsai

uJulatnn A

ll voi folosi pentru

Internet,

jocuri, filme, muzică. Ce cnmfiiijiiraiţie ane? Am cumpărat un Duron de 950 Mhz. Ce săsteam aite cflseirarre ţicJkKeţtn?

Ce sctftware si jntuirS ai? Window s 98 , Window s XP. Voi instala ţ i un program pentru muzică ţi , de asemenea, câ t mai multe jocuri. Abia aţtept l

CQLŢEAN U

PETRUT

2B ani.

atirttni rcarfctting

Ce

Birpâi ce t e

Eram î n trecere. Vreau să Iau în rate componente PC.

A i ăti t XtrenrrPC? Ce parte iţ i

plac e ceH r >; i nruSt? Da, la un prieten. Cel mai mult

mi-a plăcut partea de hardware. Penbraj ce Sin&3*e5tii calt'j.litQiriu!'? îl folosesc la serviciu, navighez pe Internet, m ă joc. Ce otjn.-3î]Ujrî" h iie cmeî Este un AMD Duron, 1200 Mhz, 256 MB HAM, HDD 60 GB. Ce vruieun ţfie eţnerajre ffofknw^iui?

Ce swîwef © w jouan a>?

Windows 98, Windows XP, MS Office; Tycoon.

cauţ i

î n

mn a

-

uiţi?

'

JEL

jepleuibrlt? ÎMI

tren d

-

Tehnologia care ne duce DIRECT IN TRECUT

Ptata MP3-playerelor devine din ce î n ce mai

funcţioneaz ă si prin

conectarea unui cablu in

aglomerat ă

aşa c ă doar

cei care

vin

cu

un

mufa de microfon a aparatului, dar deja intră m

dispozitiv

inovator

au şanse de succes. In

pe teritoriu l banalului. Transformarea analog-

categoria posibila' câştigător i se număr ă şi

digital funcţioneaz ă

si in sens invers,

E-Casette

Digisette,

o companie

care

construieşt e

cu

Duo-

putân d emula o caset ă obişnuită . Puteţ i astfel

DX

vorba de

E-Casette o punte intre trecut

un

mp3

player

şi viitor.

Este

cu o facilitate extrem

ţ dispozitivul într-u n casetofon obişnuit.

reda

melodii

mp3 pur

i

simplu

introducân d

de

interesantă :

poate

înregistr a

în format

E-Casette este pus î n mişcar e de un performant

digital muzica

de

la dispozitive

analogice

procesor

Texas Instruments.

Memoria

on-board

TEHN O

vitrin a

tehnologiei

\M

de viito r

prin ochii

Mead e CaptureVie w

Tragi cu ochiul si ramai cu amintiri

Un

binoclu cu camer ă

digitala

Trebuie s ă recunoaşteţ i

c ă

nu

Integrată .

mai

s-a

gândit

nimeni

la asta

până

acum.

Firma de

echipament

sportiv

Meade

a fost

prima

care

a pus

la

punct

un sistem optic

de

acest

tip , îmbinân d

un

binoclu cu zoom optic 8x22 eu 0 camer ă digitală

CMOS de 8MB ce v ă permit e

să capturaţ i

40 de

Imagini

la

rezoluţi a

de

640x480 sau

400 de

imagini

la

rezoluţi a

aproape indescifrabil ă de

196x144 pixeli. Dispozitivul se conecteaz ă la PC

pri n intermediu l unu i cabl u

ţ fotografiile. Expunerea ţ i focusul automate fa t ca Meade CaptureView s ă fie potrivit ţ i pentru" cei care nu au talen t in domeniul fotografic. --

softul

USB

ţ

i

vin e

cu

i edita

to t

necesar pentru

a transfera

obişnuite . Introduceţ i E-Casette in casetofonul

de la maşin ă

întregistr a melodii de pe altă

casetă , de pe un

CD sau de

care este dotat aparatul. Funcţi a de înregistrar e

limita

sau î n cel de

la

radio in

pe

birou

celor

şi

puteţ i

96 de MB cu

prezentulu i

poate f l suplimentat ă până la 160 de MB prin

intermediul unui

posibilitatea de a înregistr a peste 10 ore de voce la o calitate rezonabilă . Casetele audio nu

şi-au

câr d

pare

MMC, ceea ce

duce

la

dat duhul se

\

VISUL ORICĂRUI NAVIGATOR pe Internet

 

Snowcrash,

o companie

denumit ă

dup ă

celebrul

roman

cyberpunk

al lui

Nea!

1

Stephenson,

se

ocup ă

cu crearea

unor

concepte

inovatoare

de mobila

i

accesorii

intr-o

lume dominat ă

de

noile

tehnologii.

Dintre

toate

produsele

lor v â

va atrage cu siguranţ ă atenţi a modelul Snowcrash Netsurfer, care revoluţioneaz ă

relaţi a

î n

noastră

cu computerul

ţ i regândeşt e

ansamblul

birou-computer,

luân d

 

calcul necesităţil e

navigatorilor

pe

Internet.

Ecranul cu cristale

lichide nu v ă

va

obosi

ochii,

iar

poziţi a

semiculcat ă

plasează

monitorul la nivelul

asigurând

o navigare

relaxat ă

pentru

o perioad ă

lung ă

de

timp.

iar

ochitor, Perniţ e

/

k^k\

îmbrăcat e

î n piele ca

ţ i scaunul

suport ă

capul ţ i spatele,

apanajele

 

/

A^^^L

pentru

sprijinul mâinilo r

şi picioarelor

sunt

ajustabile.

Dacă

există

un

g

produs

la care

râvni m

cu

patim ă

in

aceste

f

tm

St

^^f w

pagini, atunci cu

siguranţ ă

c ă acesta

este

 

•Bfi^^^B

 

Snowcrash

Netsurfer.

Şi

ik

k^tw. A

MU

-

•"

MUV O

S4M B

U N DE MINIATURIZARE

RECORD

Combinaţi e de MP3 Playe r ş i driv e USB portabil , nou l dispoziti v d e la Creativ e înscri e u n recor d

în

privinţ a

dimensiunilor.

Mai mic

decâ t

jumătat e

de pachet

de ţigări ,

MuVo nu are

drep t

%

MC&C

D

MEDI A

concurenţ i decâ t ceasurile ce pot reda muzic ă digitală . Cantitatea mai mare de memorie (12S MB), capacitatea de a reda atâ t MP3 câ t şi WMA şi eliminarea necesităţi i unor cabluri pentru transfer II fac candidatul perfect pentru un player de buzunar. îl puteţ i chiar folosi ca breloc pentru chei. Nu are nevoie decâ t de o singură baterie obişnuită pentru a funcţiona . Şi de o pereche de căşti dacă vreţ i s ă ascultaţ i muzică . Nu v ă aşteptaţ i însă la cine ştie ce putere: amplificatorul nu este foarte performant, in principal din cauza alimentări i slăbuţe .

TES - îoîlet

Enîsrtainrnenî

TOALETELE PUBLICE DIN VIITOR JJ

—•—

Sony DVD Walkman D-VM1

Cine alţii

din Europa, ar f i putu t inventa un sistem de

decâ t

suedezii,

cel mai civilizat

popor

divertisment pentru toaletele publice? c ă este de ajuns s ă apăsaţi pe butonul

naţionale" şi computerul central v â va printa pe hârti a igienic ă ultimele evenimente din ţară . Ce ziceţ i de douâ-tre i bancuri sau o problem ă de logică? Să to t te duci la toalete publice. Problema mesajelor de pe pereţ i a fost rezolvat ă elegant:

apăsaţ i butonu l SMS ş i p e hârti a igienic ă va f i

tipări t ultimu l mesaj

"Pantelimon o iubeşt e pe Geanina", de exemplu.

închipui ţt-v a "Ştiri

trimis de cineva centralei:

D V D

ORIUNDE TE-Al DUCE

Sony a inventat

care este î n aceeaşi categorie

conceptul de

walkman,

de

popularizare ca şi "adidas", "xerox" ţf

"blugi", şi iat ă c ă acum la dus la extrem c u D-VM1, DVD Walkman . Principalu l punct

de atracţi e

este c ă poate reda conţinutu l unui DVD pe ecranu l LCD d e 3,5" cu care este dotat , permiţân d vizionarea de film e oriunde v-aţ i afla . DVD Walkman recunoaşt e formatel e DVD, DVD-RW, VCD, CD-R,

CD-RW ş l poate scoate

Oolby Digital şi Dolby Surround. De

asemenea, el poate

al acestui dispozitiv

portabil

sunetul in forma t

fi

intermediul unui adaptor Input/Output,

dispune de o telecomand ă integrat ă şl una

conectat

şl

la

un televizor

obişnuit

prin

sl

externă . DVD-ul

ar deveni mult mai

utilizat dac ă un

astfel de dispozitiv

ar f i

mai

1000S, mai avem mult de aştepta t devin ă rentabil.

accesibil, dar

la un cost de

peste

până

s ă

Multiplicar e

industrial ă

d e

CD-ur i

ş

i

C D

ROM-ur i

Realizăr i

CD-ur i

personalizat e

şi

cărţ i

d e

vizit ă

Multiplicar e

DVD ,

p e

C D

caset e

video, :

caset e

audi o

Imprimar e

similar ă

OFFSE T

imagin e

une i fotografi i

Producţi e

filme

offce t

/

• Desig n

II

MEDIA s.r.l

Splaiul Indepwidanţci 20

Td./Fax: 2I2 71 96/97/99(S9 Mobil: 093-I70 509: 093-252 311:093.76) 700; 091-217 633

tehnotrend

interviu

DE VORBA CU ABIT DESPRE OVERCLOCKING SERIAL ATA Sl SUPORTUL PENTRU AM D K 8

Vou r

Roliabl e

Par t

no r

£ Marketing Manager UT Computer Corporation

XPC:

plăcile

Intenţionaţ i

Ce

procent din totalul producţie i

de

bază?

s ă

v ă

Dar

plăcil e

video?

concentraţ i

ABIT

reprezint ă

dintre

ele

Pe care

in viitor?

•II.

Iii''-l n

|M

portan t

dac ă

video . Plăcil e d e baz ă reprezint ă circ a BOX di n jt deci sunt o Important ă parte a ABIT. Plăcile

In producţi a AB)T,

le compară m

cu

 

u crescut

In Important ă

In ultimii

ani si

acum

XPC:

î n ceea

ce

priveşt e

segmentele

de

piaţă ,

cum v ă

comparaţ i cu principalii dumneavoastr ă competitori

(ASUS, MSI, Gigabyte)? Care sunt punctele forte ce v ă

evidenţiaz ă

î n faţ a competitorilor?

pară m

cu ceilalţ i

producător i

de

plăci

de

bază ,

comparaţi a se face p e pieţ e similare. Prin asta înţelege m zona end-user-ilor. In aceast ă zon ă avem un segment de piaţ ă egal cu ce l al "liderilor" ASUS ; i MS!.

Ierarhia variaz ă d e la luna la lun ă ţ l de la ţar ă la ţară .

ABIT este marca de plăci

multe ţăr i de pe glob. In termeni de puncte forte , se

pentru

performanta. ABIT a fost prim a companie care a

Implementa t "tweaktng"-ul pentr u BIOS cu ajutoru l utilitarului SofţMen u ; i a fost întotdeaun a prim a companie cu opţiun i inovatoare. In prezent, ABIT este in continuare o firm a ce ofer ă performanţ ă sl overctocktng la maxim . ABIT este incă cea ma l cunoscuta, marc ă de plăci de baza pentru performanţ ă

poate spune c ă ABIT a

de baz ă

număru l

de

1 din mai

bază

inventat plăcil e

XPC; Cum au primit utilizatori i vestea ca modelele si AT7 nu vor mai avea porturi PS/2, seriale si paralele, aceste a (iin d inlocuit e d e conector i USB 2.0 î

rT3nTiw3?Tîil!{XT7

TilT-l 3

HI H

Utilizatorii ţ l preia au afirma t c ă era momentul ca

aceasta schimbare să alba loc. Plăcile de bază sunt gata

entiu

noua

generaţi e

de

periferice ţ i pare

potrivit ca

ABIT Să fie firm a care s ă acomodeze aceast ă nouă generaţie . Au existat fireşt e ţ i o serie de utilizatori

care au ceru t reintroducere a porturilo r PS/2 pe

placa

de baz ă pentru c ă nu vroiau s ă fie nevoiţ i sa iţ i

schimbe

tastatura ţ l mouse-ul pe care le aveau deja . Aţ a c ă pentru linia Max2, am reintrodus porturile PS/2. Totul este sa Iţ i asculţ i consumatorii. Daci ei vor să albă PS/2, ABIT nu poate s ă spună nu.

XPC: Pentru IT7-MAX2 aţ i reintegra t porturile PS/2 in design, dupâ ce le-aţ i exclus î n cazul primului IT7-MAX.

Consideraţ i

comple t la restu l conectorilo r î n afara celor USB?

c â încă

nu a sosit momentul să

renunţă m

-TmitMlHWtM«.Mril

decizie dictat ă de

primul producăto r de plăc i d e baz ă care a avut curaju l să spună ca e tfmpu l ca plăcil e de baz ă s ă treac ă ta următoru l nivel. E timpu l pentru o nou ă generaţie . Cu seria Max, ABIT a creat ceva ce nu se mal văzus e pân ă

atunci.

pe ceea

Probabil ca ţ l alţ i producător i

destgnu! ABIT aţ a cum au făcu t cu BIOS-ul "jumperless",

dar

făcu t

reacţi a end-user-ilor. ABIT a fost

Cu Max

2. ABIT a

o

mic ă

de ptăcl

ajustare

bazat â

urm a

ce end-useril considerau

sunt cam cu

ansamblul

de

bază

perfect.

vor

Poţi

in general

un an in urm a ABIT.

merge pe calea bătut ă sau iţ i poţ i asuma riscuri.

Desigur

inovaţii . ABIT a făcu t acest lucru cu seria de plăci de

baz ă

ca doar cel care

MAX.

iţ i asum ă

riscuri pot

face

 

In aceasta

privinţă ,

consumatorii ne spun

ca

suntem

primii In top .

 

PC:

Aţ i luat î n considerare

utilizarea

pe viitor

a

 

chipseturilor

 

VIA

pentru

platform a socket

478, de

 

XPC:

Găsi m

multe opţiun i

de overclocking

in BIOS-ul

exemplu

P4X400?

plăcilor

de

baz ă

ABIT. Câ t de

mult ă

atenţi e

acordaţ i

chlpseturlle

fenomenulu i de overclockin g

sl de

ce?

disponibile

i

pe

baza performanţei ,

să determină m

stabilităţi i

daca

ţ

l

iiiiin4iiB'TT^iTa*ilBfT?Iiii¥Tii W

opţiunilo r

încercă m

merita s ă fie

icplembrl* 1002

Inventat overclocklng-ul st continu ă să se asigure c ă plăcile de baza ABIT sunt cele mal overclockablle de pe

plata. SoltMenu este prezen t in BIOS pentru a garanta ca utitlzatorll ABIT pot obţin e mal mult de ta plăcile lor

de

sarcina de a se asigura ca BlOS-urlIe

maximum de performanta ţ l stabilitate. Mulţi dintre utilizatorii ABIT vor mai mult de la plficlle lor de baza noi facem acest lucru posibil. Cu unele dintre modelele iionstie recente, unele slte-uri de hardware au reuşit s ă

are

bază . ABIT

are

o echipa

dedicata

BlOS-ului, care

ABIT

ofer ă

folosite. De asemenea ascultă m sugestiile clienţilo r ţ l utilizatorilor In privinţ a a ce plăci de baz ă sl-ar dori.

Cântărin d

produce astfel de plăc i

toate argumentele,

de baz ă

s-a

decis c ă ABIT nu

va

in viitoru l apropiat.

XPC: Credeţ i c ă producători i vor oferi

RDRAM 1066? Va

în

suport

pentru

aduce acest standard memoria RDRAM

atenţi a

utilizatorilor?

porta

RDRAM 1066 . Va

ţehnotrend

|

aduce acest lucru RDRAM in atenţi a utilizatori tur?

Max2 de plăc i

de baza

AB) I senile i AI A este

 

Nu. RDRAM a fost un ti p d e memorie destinat

sistem de cabluri ce permite

utilizatorilor s â

In 2007.

Cei d e

la SIS s-au maturiza t

sl

e i

sl

au

unei nise limitate de pe piaţ ă si va

rămân e

la

fe l

conecteze hard-dlsk-uri cu interfaţ ă paralel ă ta

începu t

s ă produc ă

chtpseiuri

in

care

in continuare. RDRAM-ul ocup ă aproximativ 5X

porturile

seriale d e

pe noile placi din seria

ABI T

producători i

pot

albă

încredere .

In

prezent,

din piaţ a de memorie si ne aşteptă m ca aceasta

MAX2 . Puteţ i experiment a Seria l ATA chia r acum ,

atâ t

AMD câ t sl Inte l au platform e puternic e

In

situaţi e s ă se perpetueze.

cu bard

dlsk-ul actuali Ofert ă

valabil ă

doar

la

termen i de procesoare sl chlpseturl. Situaţi a va

XPC: Cum se pregăteşt e ABiT pentru noul AMD

KS? Cân d

pentru un model de placă de baz ă cu suport pentru K8 sl când va fi disponibilă pe piaţă?

credeţ i

c ă va incep e

producţi a

d e

mas ă

plăcil e

de baz ă

K8. ABIT a fost ales ca

partener

pentru

c ă AMD a vru t

s ă colaboreze

cu

renumitele echipe de cercetare ţ i producţi e d e la

ABIT. Puţin i producător i de plăci de baz â sunt aleşi d e creatorii de procesoare pentru a 11 design partners. ABIT este ales constant ca

design

partncr.

înseamn ă

asta

c ă plăcile

ABIT au

un

avantaj

faţ ă

de cele ale competiţie i

in ceea

ce priveşt e performanţa , stabilitatea si opţiunile? Fireşte . Atunci cân d te ocupi de desişnul unei plăci , ştii totu l despre acea placâ . ABIT coopereaz ă îndeaproap e cu AMD la acest proiec t si lucrurile avanseaz ă foarte bine. Chiar mai

decâ t ne aşteptam . Din păcat e nu

detalii, pentru că . fiind design partner, su

limitaţ i

Oricum , K8 pare să fie un produs uimitor.

putem

d e contractul de confidenţialitate .

XPC;

aşteptatu l Serial ATA. Credeţ i c ă utilizatori i vor

adopta

pân ă

înlocuiasc ă

producători i

ATA

căzu i

dura

Noul IT-MAX2 are

rapid acest ă

cân d

in specificaţi i

mul t

tehnologie

sau va

tentaţ i

s ă

mai

îţ

i

trebui

viitoru l apropiat

cu m

utilizatorii vor

f i

obiţnuit ,

hard-dlsk-ui actual? Ar

să ofere c u ATA

î n

Serial

împreun ă

fac e ABIT î n

modelulu i IT7-MAX2?

Seria l ATA

mal

stocu l d e

limita t

aşteapt ă

piaţă .

tehnologie foait e nouă . Majoritatea utilizata

sunt reticenţ i cân d este vorba sa athlzlţlone ;

nou ă

foart e

e

va

multe motive

deven i

utiliza t la scar ă

pentru

largă .

Exista

rân d

asta, In primul

est e

hnrd-dlsk-ur i Seria l ATA

la momentul actual ţ i producători i

ca ele

s ă fie asimilate foarte

In al doilea rând ,

este vorba

de

tehnologie.

ş

înce t

o

SI In final,

ATA vo r f l d e la bu n începu t ma l scump e dec;

hard disk-uriie S

cel e

obiţnute .

Tehnologi a Seria l ATA

va

dev e

cele

din urm ă

acceptata

pe scar ă

largă ,

peni

tehnologie

ofer ă

numeroase

paralelă ,

avantaje

fată

de

dar va

mal dura

actuala

o

perloau

ABIT s-a pregăti t deja, oferind Serlllel cu linia

ABIT I

XPC: In prezen t USB 2.0 pare s ă fi e folosit to t mai mult chiar şi in defavoarea interfeţe i Firewire IEEE1394. Cum veţ i suporta cele două tehnologii pe viitor? Veţi renunţ a la FireWire in favoare a USB 2.0?

 

T

I

re câ t

st

USB

1n

unele

cazuri

le suportam

pe

ambele

pe aceeaşi

placă .

Seria

Max Z

v â ofer ă

ambele

alternative :

10 portur i USB si 3 FireWire .

Doar ABIT poate oferi acest ansamblu. Cu Intel ca susţinăto r a l USB 2.0 , FireWir e va f i sub o presiune mai mare In cursa spre acceptarea globală . Cu toat e acestea, utilizatorii Fire sunt numeroş i In Japonia ţ i Europa si FireWi este o tehnologie care ofer ă vitez ă mare st alte avantaje. De aceea ABIT va continua să ofere suport pentru acest standard.

XPC:

Deşi AMD

este

destul de

popular acum ,

se

pare

c ă ţ i platformele Pentium

4 se bucur ă

de

un

deveni

apăre a noi tehnologii. Oricum, hardware-ul este

bine pus la punct, inert! software

mal Interesanta

anul viitor, cân d

decâ t

vor

ca

ţ

l

nu mal rămân e s ă munceasc ă

mal muit.

 

ducători !

de Jocuri creeaz ă

deja

tulur i

care

cer

hardware

din ce

In ce

mal performant

pentru

grafica lor de o calitate incredibila ţ i scenariile

realiste.

pretenţioas e pentru sectorul busslnes ţ l nu am

mai avea problem e cu progresul hardware pentru anii ce urmează .

Ne-ar

mal trebu i aplicaţi ! la fe l de

XPC: Intenţionaţ i s ă lansaţi mai mult de o placă

de

personalizate

baz ă

bazat ă

pe chipsetu l KT400?

soluţiil e

KT40Q ABIT?

Cum

vor

f i

IU ' M

i M I» »

•!• H. I *•• • ' U

ja

placa

4 iWf 3 ITI

KT400.

de

Modelul va Io n XP,

suporta

cele

mai noi

ţ l pentr u prim a dat ă

333

MHz.

oferin d

performanţ ă

compromisuri.

modele

de

u n fron t sld e bus

ultimu l

răcnet ,

binemerita t

succes.

Puneţ i

accentul

pe AMD

sau

pe Intel?

XPC: Câ t de importanta

este

piaţa

din

Români a

pentru ABIT? Ce planuri de viito r aveţ i

pentru

producători , cl pe platforme. De exem

un an In robeau

urmâ , AMD

Intel din punct

fabrica

procesoare

a!

de vedere

care

performante i ţ l al averclocklng-ulul. VIA a produs oate chipsetul deceniului cu KT266A. A fost o mblnatie extraordinară . La momentul respectiv cred c ă totu l de la ABIT se învârte a In Jurul acestei combinaţii . De atunci Insa, Intel s-a

întor s

procesor uluito r ţ i alegerea mea pentru sistemul personal. Chlpseturlle Intel sunt de asemenea

î n

forţă ,

Inte l Pentium

4 1.6A eît e

un

reaba

minunata

ţ

i

merit ă

In

termen i

d e

punct e

forte ,

se

poat e

spune

c ă ABIT

a

inventa t

plăcil e

d e

baz ă

pentr u

ABIT

[

prim a

performanţă .

]

a

fos t

întotdeaun a

compani e

cu

opţiun i

partenerii din

România?

a ţ ă In momentul actual. Preţu l produselor noastre, Imaginea brand ului, sistemul de distribuţi e ţ l programul de promoţi i au un succes deosebit in Europa de Est la momentul de fată . Români a este Incâ o piaţă volatilă . Ce se întâmpl ă in plan politic se reflecta In plan economic, "Găseşte un partener local" este refrenul pe care II aud toate firmele care

vor

locali sunt vitali pentru Introducerea unul produs

Intr-o ţar ă ţ l deţ l codul

cale s â se schimbe, taxele vamale de import mari fac partenerii locali o necesitate. Aţ a c ă pot afirm a c ă plata din Români a este la ic i de Important ă pentru ABIT ca oricare alta piaţ ă majora-Suntem foarte mulţumiţ i c ă marca ABIT are o Imagine puternic ă pe plată . Pentru ABIT, cea mal bun ă strategie este competiţi a direct ă cu firmele concurente. Cred c ă aceast ă strategie este ln mod special potrivita pentru ABIT pentru ca deja avem numeroase avantaje pe pla '

s â fac ă afaceri

In

România .

Distribuitorii

Vamal românes c este pe

L

Ştir i

J

ULTIM

A

OR

A

Potul Chaintech

a fost umflat

Prim

a

ediţi

e

"umfl

ă

1

 

potul

"

s-

a

finaliza

t

Produsel e

|MSI KT4 Ultra

car e

merit

toat ă

atenţi a

r

AGP 8X, Serial ATA şi USB 2.0

MSI a afirma t c ă este cea mal dotat ă placă de baz ă produs ă d e cătr e e l până acum. KT4 Ultra este construit ă p e baza

chipset-ului VIA KT400

Socket A şi aduce ca principale noutăţ i

tehnologic e Serial ATA, AGP fix, USB 2.0 si

suport

DDR 400. Opţional ,

pentru

procesoarele

pentru

memoria

KT4 Ultra suport ă PC2PC Bluetooth , IEEE

1394 ş i Gigabit

utilizări i

LAN . Ultimu l standard AGP

posibilitatea

3.0

celor ma i performante plăci video apărut e pe piaţ ă si alătur i d e suportul pentru memoria DDR 400 se poate obţin e o lăţim e de band ă d e 3,2GB p e secundă . Serial ATA

ofer ă rate d e transfer d e până la 150MB pe secundă . Conform standardelor formatulu i

ATX, MSI KT4 Ultra este dotat ă

pentru DIMM care suport ă maxim 3GB DDR333/4O0 SDRAM. Sloiurile d e