Sunteți pe pagina 1din 100

I

L j e r i o u s Sam - W o r m s W o r l d Party - S u m m o n e r - Aquano»

h t t p : / / w w w . x t r e m p c . ro

p r e g â t e ş t e - t e

pentru
imoaci
v a r i e t a t e vs c a l i t a t e

p r i m a e x p e r i e n ţ a .Ne

P u t e r e a s u n e t u l u i

A l t e c L a n s i n g A T P 3

M i * *

H A R D W A R E
JJilJJJU^:
peste 35 de produse p r e z e n t a t »
P e n t i u m IV v s T h u n d e r b i r d - G P R S - I n t e g r a Insight
Actori virtuali - Prod ueston romsni ~ h eportaj cu fete
!
- Majestic- Sigma- Buget redus - Blackmail
SKIiV MEDIA V A ADUS LEADTEK GEFORCE 256:


Leadtek WinFast
GeForce3 TD 64 Mb

WinFast'
Leadtek WinFast
GeForce2 Ultra 64 Mb
• f

2fWturn; i r .

Leadtek WinFast
fieForce2 GTS 32/64 Mb

WinFast*
Leadtek WinFast
GeForce2 MX 400 64Mb

Leadtek WinFast
GeForce2 MX DuaIHead
32 Mb

WinFast

Leadtek WinFast
GeForce2 MXSHPro 32 Mb

GeForce
Leadtek WinFast
GeForce2 MX 32 Mb

Leadtek WinFast
GeForce2MX 200 32 Mb
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

*
U n d e
găseşti

Răspunsul e unul singur: la Best


Compuîers, Super-Magazinul tău de
o r i c e
calculatoare. Intră în oricare dintre
magazinele din reţeaua Best
Computers şi vei găsi cea mai
variata ofertă de componente, sisteme
şi jocuri, de la producători romni
de prestigiu pnă la cele mai
cunoscute mărci internaţionale.

- Magazinul Unirea, etajul 3, corpul central - Unirea Electro Center, tel. 303.01.91 c o m p u t e r s
- Bd. Regina Elisabeta, nr. 25, sector 5, tel. 31476.98, 31476.99
w w w, b e s t c o m p u tcrs.ro
^- - Bd. LC+ Brut ia nu* Pasajul Pietonal Lipscani, tei 31028.32 i n fo @ b e s t c o m p u t e r s . r o
Redactor şef: Adrian Dorobăţ
Hardware: Daniel Roşu
Jocuri: Adrian Dorobăţ
Andreea Chifan
Software: Adrian Dorobăţ
Internet: Adrian Dorobăţ
• problema de alegere Tehnoredactare: Nicoleta Toma
Marketing: Florina Dumitraşcu
n perioada precedentă CERF-ului, s-a petrecut un Crina Albu
eveniment interesant: firma Ffamingo s-a decis să Daniel lliuţă
nu mai participe la acest eveniment şi să organizeze Colaboratori: Adrian Radu
Bogdan Eparu
o expoziţie separată în aceeaşi perioadă la World Constantin Ciprian
Trade Center. Nelămuriţi de unele aspecte ale
acestei situaţii, am căutat explicaţii în cele două
comunicate de presă care ne-au fost trimise la Contact
redacţie: unul de ia Flamingo şi unul de la Expotek, Blackmail: blackmail@xtrempc.ro
organizatorii CEHF-ului. Hardmail: hardmail@xtrempc.ro
Flamingo spune că CERF-ul a avut de !a o ediţie la Softmail: softmail@xtrempc. ro
alta din ce în ce mai puţini vizitatori şi firme partici­ Jocuri: jocuriinbox@xtrempc. ro
Diverse: redactia@xtrempc. ro
pante [lucru dovedit şi de recent încheiata ediţie], că
închirierea spaţiului costă prea mult, că firma
Expotek nu face suficientă reclamă expoziţiei şi că
"Flamingo ar fi contribuit semnificativ prin propria sa Infopress S,A. - Odorheiu Secuiesc
campanie şi prin propriul său cost la mediatizarea
acestui eveniment generic pentru întreaga piaţă IT
din România", preferând să îşi promoveze imaginea şi XtremPC este publicată lunar de
produsele într-un eveniment separat. Expotek afirmă Romas Media
că Flamingo a întârziat plata spaţiului de !a CERF-ul Strada Puskin 18, Bucureşti 1
de anul trecut cu aproape un an de zile, că oferta Tel: 01-231,28,66
ISSN: 1582-2818
lor de spaţiu expoziţional este mai ieftină decât cea
de la CeBIT de exemplu, şi că "CERF ocupă locul doi
Chiar dacă facem toate eforturile să ne
ca număr de vizitatori şi locul trei ca număr de firme asigurăm că materialele publicate în
reprezentate, conform statisticilor publicate de XtremPC sunt corecte în
Romexpo şi Expoline International." momentul publicării, nu putem fi
Adevăratele motive ale acestei sciziuni sunt dincolo consideraţi responsabili pentru
de scopul acestui editorial. Ce putem face însă este eventualele pierderi sau dezavantaje
să tragem linie şi să vedem care sunt avantajele şi create direct sau indirect de
eventualele inexactităţi apărute în
dezavantajele ce reies din această situaţie: în primul •

cadrul articolelor.-
rând CERF-ul a avut cu o firmă participantă mai
puţin, a cărei lipsă s-a simţit, Flamingo fiind un
expozant important, fie el rău-platnic sau nu. în al Toate materialele prezente în revistă
sunt proprietatea editurii.
doilea rând, cheltuielile suportate de Flamingo au Reproducerea sub orice formă a orice
fost sensibil mai mari decât i-ar fi costat partici­ din revistă, cântarea la concerte a arti­
parea la CERF, impactul fiind însă în opinia noastră colelor, fabricarea de sacoşe, pixuri,
mai redus. Pe de altă parte, prin separarea de stilouri cu însemnele revistei,
CERF, Flamingo a operat o selecţie asupra vizitato­ producerea de medicamente cu numele
rilor, cei care au ales World Trade Center declarân- revistei, poreclirea căţelului maidanez
de la colţul străzii cu derivate din
du-şi mai mult sau mai puţin direct interesul pentru numele redactorilor, crearea de noi
această firmă. stiluri de a înjura conţinând expresia
Voi, cititorii revistei, nu aţi avut nimic de pier­ "xtrem" gen: eşti xtrem de idiot şi ori­
dut: World Trade Center a fost la doi paşi de care altele sunt absolut interzise şi vor
Romexpo, şi ambele expoziţii au putut fi vizitate în fi pedepsite conform legilor în vigoare,
aceeaşi zi fără probleme. atât cele legale cât şi cele ale bunului
simţ. Vă vom prinde, oriunde v-aţi afla.
Adrian Dorobăţ

i
nternet
5 Redacţia
6 Cuprins
8 Ştiri Internet
10 Xplorer
12 Tehnologia Bluetooth
14 GPRS - un nou salt tehnologic
în telefonia mobilă

Software
52 Ştiri software
53 Scrisori software
54 > Programe de care ai nevoie
> Ieşind din Windows
> Update-uri
55 Plugin-uri
56 > Onix Tree Professional
> Greenworks X-frog
57 Integra Insight
58 Efecte speciale
Actori virtuali în Final Fantasy
The Movie
60 Microsoft Office XP
64 Galerii Xtreme

Jocuri
66 Ştiri
68 Multiplayer&Online
72 Producători români
76 Reportaj
Cine a zis ca fetele nu joacă
Counter-Strike?
80 Aquanox
81 Majestic
82 Sigma the Adventures of Rex
Chance
Black&White
Worms World Party
Summoner
Hardware
1 8 Ştiri hardware DIVERSE
24 Scrisori hardware
44 Power Color GeForce2GTS
GeForce2 GTS
PREZENTĂRI
Pălit MX400
28 Altec Lansing ATP3 GeForce2 MX400
30 Noile arome ale MX-ului Fujitsu Scaleo
Sistem

32 Plăci video - test de calitate 45 ASUS Laptop


Laptop
36 GeForce
Comrace
40 Pentium 4 vs Thunderbird Sistem
PLĂCI DE BAZĂ
46 ACER ScanPrisa640U
Scaner
42 DFI AK76-SN
AMD761 Plustek Optic Pro 9636T
Scaner
MSI K7T Turbo
KT133A Logitech MouseMan Ifee
ASUS CUV4XE Mouse
VIA694x Logitech Rumblepad
ABIT BX133 Raid Controller
BX440 r.
47 Epson Stylus Photo 1290
43 DFI AM35 EC Imprimantă
VIAVT8365 Rocco System 5,1
IWILL KA266 Sistem boxe
Aii Magic 1 Genius Maxfighter F-33D
Hercules Prophet 2MX64 •
Controller
GeForce2 MX Liteon DVD12x
DVD
/www*xtrentpc-ro

Pe scurt

Muzică mai puţină


cu Napster V i c e p r e ş e d i n t e l e 5 U A
Cei de la Napster,
ajunşi ia disperare, c o n t r a t a x e l o r p e I n t e r n e t
încearcă să
blocheze schimbul PE AMERICANI tl VA COSTA MAI PUŢIN CONEXIUNEA

V
liber de MP3-uri r
icepreşedintele Cheney s-a rienţă în domeniul privat, îţi dai
într-o încercare de pronunţat în favoarea neimpo- seama că Guvernul nu creează
a rămâne deschisă zitării accesului la internet, prosperitate. Tot ce poate să facă
compania. cerând Congresului American să este să creeze condiţiile favorabile
Blocarea schimbu­ interzică impozitarea accesului la J1
prosperităţii. . a spus Cheney.
lui iiber presupune Internet şi sâ prelungească perioa­ Impozitarea accesului la Internet
utilizarea de un da de "îngheţare" a impozitelor pe ar limita dezvoltarea economiei
nou soft care veniturile obţinute din vânzările pe prin Internet şi ar descuraja com­
conţin filtre. Acest Internet, care expiră la sfârşitul paniile să investească în noi teh­
soft va fi folosit de acestui an. "Când vii din mediul nologii. Congresul a primit favora­ Detalii:
Napster pentru a afacerilor şi ai o anumită expe­ bil sugestiile vicepreşedintelui. www.whitehouse.gov
detecta copyright-
ul prin examinarea
lungimilor de undă
ale unor frânturi H a c k e r u l
de melodii.
Problemele juridice N A 5 A d i n n a u FOLOSEŞTE Şl
ale acestei com­ INTEFINETUL LA CEVA
panii au adus-o în î n î n c h i s o a r e
lumina reflec­
toarelor şi acum
J ason Allen Diekman, con­
damnat anul trecut pentru
U n nou raport al Universităţii
A&M din Texas dezvăluie
faptul că în rândurile studenţilor
trebuie să intro­ piratarea site-ului NASA şi a creşte numărul partidelor
ducă rapid acest altor câtorva site-uri, este din de sex prin Internet.
nou software cu nou în închisoare, acuzat de data Unele dintre motivele menţionate
filtre pentru a asta de furt de cărţi de credit. sunt "curiozitatea despre sex",
evita falimentul. • iekman a folosit cu bună ştiinţă "'obţinerea excitaţiei",
Nu este ciar dacă câteva coduri ale unor cărţi de "îmbunătăţirea activităţii cu
fanii Napster vor credit furate pentru a încerca să partenerii reali". 3,5%
gusta această transfere bani prin Western dintre studenţii intervievaţi au
nouă mişcare, Union. El era sub supraveghere în recunoscut că au căutat mate­
întrucât majori­ urma acuzaţiilor anterioare de riale cu conţinut explicit sexual
tatea fişierelor hacking şi furt de cărţi de credit pe Web. 15% dintre studenţi
folosite sunt şi ar fi putut să primească deja (majoritate bărbaţi) se mas­
piratate. 16 ani de închisoare, FBI-ul l-a turbează, iar 1 2% fac sex cu
Detalii: arestat şi acum este reţinut fără parteneri Online,
www.napster.com cauţiune. Detalii: www.texasamu,edu
Detalii: www.latimes.com
W e b s i t e - u r i a m e n d a t G p e n t r u
Pe scurt
î n c ă l c a r e a l e g i l o r i n t i m i t ă ţ i i
Botezat ^ corn"
Un-pasionat de NU-TI BĂGA NASUL UNDE NU-ŢI FIERBE OALA!

T
O
internet din israel, rei site-uri pentru copii au fast amendate cu o O
o
des meserie pro- sumă totală de 100.000$ după ce s-a aflat că au -D
grarriatbr; şi-a adunat prea multe date personale de la copii.
schimbat oficial Girlslife.com, BigMailbox.com şi lnsideTheWeb.com ^ wwa ^vhb ^ > t « >^
numele în "corn". sunt primele site-uri condamnate sub o lege ameri­ n

Bărbatul, care cană desemnată să protejeze copiii sub 13 ani. Alte I mu i | Eufcp www
1• • - - -
petrecea în medie site-uri pentru copii au fost citate de Centrul pen­
•12 ore pe zi pe tru educaţie prin media, unde se crede că sunt
Internet, a vrut să cu
colectate prea multe informaţii de la utilizatorii lor. . - - •

demonstreze cum CD
Ka schimbat web- Q
ul viaţa. "Am auzit
prenume care F r a u d a d e u n m i l i a r d d e dolari A r t a online
aveau rezonanţă ULCIORUL A MERS DE MAI MULTE ORI LA APĂ CACiALMA CU PtCTURI

C
arheologică. De ce
amera Internaţională de de site-uri eu fost implicate în |~\oi bărbaţi au fost prinşi
eu nu aş aparţine
anuiui 2001?" a Comerţ [CIO a descoperit vânzarea de obligaţiuni bancare LJdupă ce vânduseră o
Spus ".corn 11 ceea ce se crede a fi o fraudă de false. Toate au fost închise. Un mulţime de lucrări de artă
[tomer KrrissiL mai multe miliarde de dolari, dez­ mare număr de oameni a plătit prin Internet, Au fost condamnaţi
Oficialii israeiieni voltată pe Internet. Cel puţin 29 până la 70.000$ pentru acele şi obligaţi de un tribunal din USA
au încercat să obligaţiuni, dar au aflat că nu le să restituie • mare parte din
împiedice schim­ pot prezenta [a bancă pentru câştigurile obţinute.
barea numelui, dar încasare. Se pare că frauda s-a Ei au oferit obiecte spre
nu au avut suport desfăşurat la nivel mondial şi, vânzare pe EBay şi au convins
legal. Pe paşapor­ deşi poliţia a arestat un mare oamenii că respectivele obiecte
tul 4ârfc3t ului scrie număr de persoane, nu se crede erau autentice. Ei s-au dat
acum ",COM că a prins creierul operaţiunii. Nu de gol când au oferit un tablou
:

KRRISSr se ştie câţi bani s-au pierdut, modernist cu 25 de cenţi,


întrucât nu toate persoanele operă care de fapt valora milioane
hi taBrtari ii mm w^' mK *• .TT
W l F H ' s n ^ V I -U Frth
înşelate au depus plângere.
>FiU
de dolari.
Outlook Crede că Detalii: www.cnn.com Detalii: www.newsbbc,co.uk
va stopa grîps
in încercarea de a
stopa viruşii, care Pentru religia Jedi Boli cu t r a n s m i t e r e prin Internet
cel mai adesea se
folosesc de clien­ Knight. amendat CLONA MELiSSEi PROMITE DRAGOSTE Şl ADUCE DEZASTRU
tul său de mail,
Microsoft a
anunţat că noua
cu 1DODS U n nou virus, clona celebrului
virus Melissa, a lovit
partenerul!!!/ încearcă asta. Este
cool...T Prin accesarea fişierului
ataşat virusul se transmite
"FORŢA" N^A FOST CU EL Internetul. Denumit în mod

U
versiune de curent "Peţitorul", se oferă să automat tuturor adreselor din
Gutiook va refuza n bărbat australian a fost
amendat cu 1000$ pentru că ajute oamenii singuri să găsească lista Outlook cam o dată pe
ş&iieşcbidă dragostea, dar blochează secundă. Virusul a fost catalogat
ataşămentele cu a completat un formular de
recensământ cu "Jedi Knight" în serverele. Este un virus care se ca având un risc moderat şi
extensii ie; cel mai automultiplică şi apare ca un poate fi oprit cu una din ultimele
des folosite de ." rubrica religiei. Acest individ
:
inspirat de Star Wars este unul email cu subiectul "Matcher" şi versiuni de antiviruşi, cum ar fi
viruşi^ Adeastă cu textul "Vrei să-ţi găseşti McAfee.
opţiune nu va^ ;- : dintre cei care cred că titlul SF
rezolva problema sus menţionat ar trebui recunos­
şi: va conduce ia ;.' cut ca religie.
alarme false", i Amenda vine într-o perioada în £o
care prin Noua Zeelandă, o
spune un pro-
J1 Australia şi mai nou UK, circulă
igrarnator. Este email-uri cu formulare de înregis­
timpul ca Micro­ S
trare completate cu Jedi Knight E
soft şâ rezofve în dreptul religiei şi care cer
cauza şi nu prob­ oamenilor să facă la fel. Biroul de
lemele apărute!" Statistică Naţională a afirmat că
Detalii: această campanie prin email este ta
•/rin-: Wtil Cî**t *V* -p
www/rnicrosoft- corn doar o farsă. virus thh 11mp!
0*4 ( H i » d c U £ t *
h *

a
Detalii: www.cnn,com
h i
o
D
h
hi
1
[ ateul Nan* ]

L i n k ' c T p e d i a
5 i t e - u r i l e c i t i t o r u l u i
http:/AvWW... Vi s-a întâmplat vreodată să vă duceţi ia cine­
matograf şi să regretaţi banii daţi pe bilet? Dacă
http:/Awvw.guistuff.cam http //vvww. SEethru.co.uk
: vreţi ca istoria să nu se repete, informaţi-vă cu
atenţie înainte. Paginile pe care le-am căutat pen­
Nicolae Apostol ne-a sugerat Acest link vine direct de la Alex tru voi luna aceasta găzduiesc review-uri ale
să vizităm acest site dacă Mandache si este un e-zine filmelor din cinematografele americane, multe din­
suntem interesaţi de web- interesant care urmăreşte tre ele urmând să ajungă [în cele din urmă] şi pe
design. Am decis să-î urmăm pulsul Internetului. oferind ştiri ecranele noastre. De asemenea, puteţi găsi pe
sugestia şi bine am făcut: şi link-uri interesante, ba chiar unele dintre link-uri scenarii, imagini, postere şi
GLUStuff pune la dispoziţia şt opţiunea de a te avânta în alte materiale conexe filmelor.
începătorilor, şt nu numai lor. o necunoscut urmând un genera­ http://www.cinemagia.ro
mulţime de unelte cu tor de link-uri aleatoare prin http://vyww.imdb.com
ajutorul cărora îşi pot genera intermediul unei baze de date http://www. rotten-tomatoes. corn
un layout pentru site, cât ai de peste 3.000.000 de link- http://www, film. corn
zice Style Sheets. Download- uri. Ne-a plăcut forumul, unde http://www.suntimes.com/ebert/ebert.html
abile şi editabile, interferţele şi cei care au răbdare să citească http://mrshowbiz.go.com/reviews/moviereviews
meniurile pot fi editate şi vor găsi câteva personaje cu http://www.cinemachine.com
on-the-fly prin intermediul adevărat interesante. http://www. movies. go. corn
unui GUI Generator. Joculeţele în flash nu sunt http://www.mrqe.com
Appleturi JAVA, bare de foarte atractive, dar două-trei http://www.screenit.com
navigare, meniuri DHTML sunt suficient de originale http://movie-reviews.colossus.net
toate acestea pot fi încât să para interesante. http://www, cinemenium.com
downloadate în mod gratuit Subiectele abordate ar trebui http://www.reelusa.com
de pe acest site. Foarte reco­ să aibă uneori avertismentul http://www.dailyscript.com
mandat. "Adult only". Ok. de multe ori. http://www.script-o-rama.com
http://www. geocities.com/moviescriptsandscreen

N
ICORPOREAZĂ TEHNOLOGA
I!

fW*' rj+W h mV^Ti


a LbK"

. . . r ¥-3 T^*iMrtd,i

r j n t > * j b f c j U M O M I M •frV^ui tMBfl

> * n m

M e d i a & Publicitate

- d o s a r e p r e s ă

a n a l i z e c o m p a r a t i v e

- b u l e t i n e i n f o r m a t i v e

- licitaţii .

- o b i e c t e p r o m o t i o n a l e p e r s o n a l i z a t e

Sos. lanţ ului, nr.8, b l . l 14A, ap.29, Bucureşti


Tel. 250.53.72; tel/fax: 653.63.69
E-mail: raiinedia(W isp.acorp.ro . •
Cînd v i a ţ a b a t e fifmu mo 1 w-misMkes. corn

http://wvvw-mavje-mi5takes.rnm

Toată lumea face greşeli, dar marea majori­ trecut poate cu vederea din filmele prefe­ {.'HflULtHII
tate a acestora trece neobservată- Te-ai rate. Un top al greşelilor o atribuie pe cea
aştepta ca în cinematografie, unde produsul mai flagrantă foarte popularului film Star
final este urmărit de milioane de oameni, Wars. La filme curente puteţi găsi greşeli hi l-kr pia^ l «
> tir ni | ii j •
L
Jpwt *W 'V^+j! fa- nij d
h

greşelile să fie mai reduse la număr. Nimic din filmele de ultimă ora, prezente şi în ci­ •WHH • - -« xS
™ J T

• h Ir nu «fcc ; ii 1« Mu ±n
WLMM ^ *H ^lifa j | —
**** ±* T^^^-o***^ '
^ U 4 |

mai puţin adevărat. Pe acest site puteţi nematografele de la noi: "Crouching Tiger, m i •• IV • Ml
găsi greşeli celebre din filme celebre, pre­ Hidden Dragon", "Erin Broncovitch", "Enemy *r*pr- I
cum şi greşeli pe care mulţi dintre voi le-ati at the gates\

cort)
P o v e ş t i cu viruşi şi a l t e d ă u n ă t o a r e
http://www.vmythB.com
1 PPKÎ "a Vmyths corn
^Cuî • "i p-j l. •: vira "^ti*, kwn, ttţ****»
J
«Jitii $ cf corrautwtfnrerm*« COLilii- Toată lumea ştie că există mii de viruşi, care o alerta falsă sau de un virus real, precum şi
******* fLl -.-«
de care mai periculoşi pentru calculatorul numeroase exemple documentate ale unor
personal. însă nu sunt mulţi cei care ştiu că astfel de farse, uneori voite [din motive
pentru fiecare virus real există zece viruşi publicitare), alteori involuntare.
inventaţi, poveşti de speriat începătorii, Indiferent de situaţia lor sau a voastră,
-tr will • • ? j* Jur ^
TbffitflrtîtifTri IM
chH, tipn^ 1

E>A tqwl «Mi ti4


izvorâte dintr-un amestec de zvonuri, farse este cu siguranţă un loc unde vei putea ve­
C&f^5" piu cin b+2*w rt 26 A^rfl ifl, wt~n şi naivitate. în pagina Virus Myths găsiţi rifica o ştire legată de viruşi fără să te
p| • wfli«vdi; {C^.Ol 1
- • — • •• -- - modalităţi de a detecta dacă este vorba de panichezi înainte inutil.

J o c u r i de v â n z a r e
http://www,game5hDp.ra

Spre surprinderea unora dintre voi [sau a mite să facem cumpărături ca americanii: de
altora, dar tot dintre voi), există şi jocuri la distanţă şi eventual pe bază de preco-
originale. în cutii, cu manual, tot tacâmul, mandă. Jocurile vă pot fi expediate prin
care fireşte costă bani. Pentru cei care Prioripost, cu plata ramburs. Bonusul pen­
sunt dispuşi să plătească o sumă mai mult tru luna aprilie este un joc MDK2 gratuit
sau mai puţin oarecare pe un joc original, pentru fiecare comandă ce depăşeşte
există alternativa www.gameshop,ro, un 750.000 de lei, acesta schimbându-se în
magazin virtual de jocuri reale, care ne per- fiecare lună. Go get some!

thedumb.com Culmile p r o s t i e i umane


The new TheDumb.com!
http://www,thedumb,com

Site-ul este de fapt un portal care reuneşte ştiut că în Irlanda nu e bine să pretinzi că
piimb mai multe pagini cu un conţinut asemănător
i/L/*" rv- M ^Wl^MJpflNi^vlX eşti vrăjitor, în Italia poţi fi arestat dacă eşti
în fond, dar nu şi în formă. Aici puteţi găsi bărbat şi porţi fustă, iar în Thailanda poţi lua
adunate legi tâmpite de pe tot globul, 600$ amendă dacă scuipi gumă de mestecat
prospecte şi etichete cu avertismente şi pe trotuar. în România, deşi nu este
instrucţiuni stupide, statistici şi fapte menţionat pe site, poţi face aproape orice şi
diverse fără rost precum şi infracţiuni cu cu 200-300.000 de iei rezolvi în mod rela­
grad ridicat de tembeiitate. E interesant de xat. Viva corectitudinea!
T 3

A do ua v e n i r e 1 IIL Svruml ("Vmjjji£ Pr^jrvC


d- rr
1

*"-*- l4J:{ *vj^J


H

L«ri4 JL Uf
t B r-

^ţq i> Ljî^Mmâ


t* )*t * : MU d^ujE^
h t t p ;//WWW -donejesus-com Ai '/fikhk^ L" PE hik ^'-. \
^••i v*+rfirfl Mf t.' Vt bm
,m

r
•/ ^ »i^'ir^-, -.pj . -r. • J • ,J
fHBJ pi + #"L>ai A^M^vi^fvfc-j»#Lv4-- l^ r

j • _r - .. rfir. Pv^p^A! ^ V J
Site-ul a făcut senzaţie în momentul gânduri mai ceva ca un roman SF: "Ce-ar fi " •

L
. L

rF**r 'ri-'r T •11 rţ i Vi" ~hi pj M 1

apariţiei, ideea în sine [fie ea farsă sau nu) dacă...". Desigur, ce ar fi dacă cineva se va PJ4PH4 *
iM A* fM Vl pl
t-M^tWP

~î m'u

intrigându-i sau oripilându-i pe mulţi: nici îmbogăţi radical şi asta pe spinarea celor APtfrtJ Pi H>
mai mult nici mai puţin decât strângerea de creduli...
fonduri pentru donarea lui lisus. O iniţiativă Pentru ca noul iisus să se nască pe 25 ^ 'L- • I • V • i-• T- :r.Udkd
evident controversată, care nu are nici decembrie 2001, fondurile şi o femeie dis­ •HpW^py " * .'
măcar un fundament ştiinţific foarte stabil, pusă să fie gazdă trebuiau găsite până la
dar care are însă meritul de a te pune pe sfârşitul lunii aprilie. Mă întreb...
1 a&outtai*]

" T e l e f o n u l f i r " î n M i l e n i u l

- T e h n o l o g i a B l u e t o o t h -

Tip articol: Tehnologii • Redactor: Adrian Radu


maginaţi-vă că mergeţi Ia o
I întâlnire de afaceri, cu celu­
larul în buzunar şi laptop-ul în
servietă. Vă porniţi laptop-ul şi
fără să faceţi vreo conexiune
suplimentară aveţi supriza de
a primi e-mail. în timpul întâl­
nirii nu mai primiţi şi fişiere de
pe la cei prezenţi în sala de
şedinţe sau le trimiteţi fără a
folosi serviciul de poştă elec­
tronică.
Dacă în cazul serviciului
e-mail, laptop-ul are nevoie să
comunice cu celularul - care la
rândul său e conectat la o
reţea wireless, în cazul al
doilea, trimiterea informaţiilor
este realizată direct de la cei
din încăpere - de la laptop la
laptop. Şi cel mai interesant
este că acum amândouă se
pot realiza cu ajutorul unui
nou "cip" radio, dezvoltat
printr-o cooperare între indus­
triile de computere şi comuni­
caţii.
Iar codul secret al acestui
nou actor pe scena infor­
maticii este Bluetooth.
Bluetooth este de asemenea
şi numele oficial al unui stan­
dard tehnologic cu cea mai
rapidă dezvoltare din istorie.
Practic, Bluetooth este o
specificaţie pentru tehnologia
wireless (fără fir], un standard
global ce permite diverselor B l u e t o o t h s t a la dispoziţia omului de afaceri simplificind
dispozitive să comunice între c o n e c t a r ă perifericelor si c o n e c t a r e a la I n t e r n e t .
ele utilizând o frecvenţă radio
protejată. de un anumit număr pe care mobilă. Astfel, firmele fonda­
Portabile, telefoane nu-l ai la îndemână, ai posibili­ toare - IBM, Ericsson, Nokia,
mobile, ehipamente de birou, tatea de a te sincroniza cu Intel şi Toshiba - au creat
aparate casnice şi altele, agenda telefonică din PC-ul de Grupul Special de Interes în
Portabile, telefoane
toate pot comunica pe dis­ pe birou. Tehnologia aceasta Bluetooth.
mobile, echipamente
tanţe scurte fără bătaia de permite chiar şi conectarea cu Şi, de fapt, la ce se
de birou, aparate cas­
cap pe care a dau cablurile, alte dispozitive de birou, ca de rezumă totul din punct de
nice şi altele, toate
fără preţuri mari şi în condiţii exemplu imprimantele. vedere tehnic?
pot comunica pe dis­
de securitate, având o rată Pentru o şi mai amplă dez­ Dispozitivul Bluetooth este un
tanţe scurte fără
mare de transfer şi fără a voltare şi promovarea tehnolo­ mini-radio de putere scăzută
bătaia de cap pe care
necesita poziţionarea în linie a giei Bluetooth ca standard montat pe un "cip" ce comu­
o dau cablurile.
acestora. global, în 1998 a fost fondată nică cu alte produse compati­
Spre exemplu, dacă o organizaţie cu concursul bile. Deoarece este vorba de
foloseşti un celular şi ai nevoie liderilor mondiali în tehnologie un radio, se elimină necesi-
i
o
N E T o
1

tatea cablurilor pentru a să plaseze mini-reţelele mobilitate limitată în interiorul


conecta portabile, dispozitive Bluetooth în cadrul unei reţele birourilor şi a! campus-urilor,
digitale personale, imprimante, locale wireless, astfel încât să Bluetooth suportă "roaming"
fax-uri etc. Dispozitivele com­ reducă la minimum global. Mai mult decât atât,
patibile cu tehnologia interferenţele... tehnologia Bluetoath poate
Bluetooth pot fi conectate Tehnologia wireless 802.11 conecta un dispozitiv la o
simultan cu unul sau mai are în comun cu Bluetooth, pe reţea de tip LAN şi una WAN,
multe dispozitive similare. lângă eliminarea cablurilor şi lucru care nu e posibil în cazul
Tehnologia Bluetooth suportă extinderea reţelelor locale cu 802.1 1, specific orientată pe
comunicaţii vocale şi de date, ajutorul conexiunilor aeriene, şi LAN. Acest avantaj al
astfel încât poate fi extinsă în aceeaşi frecvenţă de lucru în Bluetooth crează ceea ce
cadrul dispozitivelor hands- bandă. experţii numesc "PAN" -
free de comunicaţii vocale pen­ Privitor la diferenţe se afirmă [Personal Area Networks -
tru telefoanele mobile din despre Bluetooth că este mai reţele personale]. Proiectate
autovehicule. Utilizează centrată pe partea mobilă pentru utilizatori individuali,
frecvenţa de 2,4 GHz din decât wireless 802.11. Spre reţelele PAN beneficiază de
banda radio, pentru care nu exemplu, dacă 302,11 oferă o conectări care pot fi realizate
este nevoie de licenţă şi care din zbor...
este disponibilă aproape peste Un alt avantaj major al
tot în lume. tehnologiei Bluetooth faţă de
Fiind vorba de un modul radio wireless este că utilizatorii pot

/
de putere scăzută poate fi 4 "teleporta" informaţii de la un
implementată într-o varietate dispozitiv la celălalt pe distante
de dispozitive şi suportă viteze cuprinse între 9 şi 90 m, pre­
de transfer a datelor de până cum şi prin pereţi.
la 721 Kbit/sec [incluzând un Până acum se pare că
canal de rezervă de 56 Bluetooth este "Regele
Kbit/sec) şi 3 canale vocale. Telefonu!ui-fâră-fir", dar jocul
Tehnologia Bluetooth a fost continuă, iar piaţa tehnologică
proiectată să opereze într-un viitoare este într-o continuă
mediu cu mai mulţi utilizatori. şlefuire...
Până la 3 utilizatori sau dis­
pozitive pot comunica într-o
reţea mai mică numită
•p:ico:net". Zece astfel de mini-
reţele "piconet" pot co-exista
în aceeaşi zonă de acoperire a Pânâ fa 8 utilizatori sau dispozitive pot comunica într-o reţea mai mică
radio-ului Bluetooth. Pentru a numită "piconet". Zece astfei de mini-reţele "piconet" pot co-exista în
oferi securitate, fiecare link
este codat şi protejat f aceeaşi zonă de acoperire a radio-uiui Bluetooth. Pentru a oferi securitate,
împotriva perturbaţilor şi fiecare link este codat şi protejat împotriva perturbaţilor şi
interferenţelor. interferenţelor.
Pentru administratorii de
reţea, aceste mini-reţele
"piconet" oferă atât avantaje Comunica tiile
cât şi provocări. într-o v a r f a c e un
"piconet", serviciile pot fi veritabii s a l t
oferite utilizatorilor mobili fără tehnologic
cerinţele normale de configu­ prin I n t e r m e ­
rare. Spre exemplu, sălile de diul
conferinţe ar putea avea
Bluetooth
instalate imprimante compati­
bile Bluetooth, iar un utilizator păstrând
le-ar putea folosi fără să con­ totodată
figureze imprimanta. libertatea de
Pe de altă parte, daca există mişcare.
deja instalată o tehnologie
LAN [Local Area Network -
reţea locală] de tipul IEEE
302.11 b, vor apărea interfer­
enţe cu Bluetooth. Aici apare
şi provocarea pentru adminis­
tratorul de reţea, care trebuie

13
1
o
o
11

f abouTb
. tank

un nou
tehnologic în telefonia mobila
Tip articol: Tehnologii • Redactor: Bogdan Eparu

tilizatorii de telefoane mobile GPRS este primul pas în această destinaţie secvenţial [nu neapărat
U sunt deja familiarizaţi cu direcţie. pe aceeaşi cale], urmând ca odată
ajunse, să fie refăcută informaţia
facilităţile limitate pe care le Ca să fie lucrurile clare de la
oferâ serviciile de transmisii de început, haideţi să vedem ce iniţială.
date existente. Atât SMS-urile înseamnă GPRS. General Packet GPRS permite dezvoltarea de
[mesajele de tip text], cât şi Radio Service este un nou servi­ aplicaţii la care în reţelele GSM
apelurile CSD [transmisiile de ciu care permite transmiterea clasice nici nu se poate visa din
date prin circuite comutate] au datelor printr-o reţea de telefonie cauza limitărilor de viteză ale
atins un nivel peste care nu mai mobilă. Nu trebuie confundat cu apelurilor CSD şi a dimensiunii
pot fi dezvoltate din cauza posi­ GPS [Global Positioning System] reduse a SMS-urilor. Dintre apli­
bilităţilor tehnice oferite de şi nici nu trebuie să ne închipuim caţiile care pot fi dezvoltate cu
reţelele GSM. Indiferent la ce că, odată cu introducerea sa TOT ajutorul GPRS putem menţiona
artificii tehnice ar recurge traficul prin reţeaua GSM se va CHAT-ul [se poate implementa
inginerii de reţea. SMS-urile vor fi baza pe GPRS. Apelurile de voce mult mai simplu prin GPRS, decât
limitate la 160 de caractere, iar se vor face în continuare ca şi prin SMS], transmiterea de imag­
apelurile de date la 9.6 sau 14.4 până acum, GPRS fiind conceput ini sau date de dimensiuni mari
kbps [33.6 sau 56 kbps dacă se să înlocuiască CSD [Circuit [prea mari pentru a putea fi
recurge la HSCSD - high speed Switched Data] şi SMS (Short cuprinse în 160 de caractere],
circuit switched data]. Mai mult Message Service]. însă, după cum browsing-ul şi chiar transmisia
decât atât. apelurile de date (mai vom vedea, lucrurile nu stau chiar audio [oricât ar părea de curios,
ales cele HSCSD) sunt mari con­ aşa. apelurile de voce - fie ele şi EFR -
sumatoare de resurse radio. După cum se poate deduce şi nu ating standardele de calitate
Acesta este unul din motivele din nume, GPRS se bazează pe cerute în prezent).
care au impus începerea stan­ transmisia de pachete, ceea ce îl
dardizării aşa-numitului GSM de face să semene mai mult cu TCP Avantaje
generaţia a treia - 3G cum le P
decât cu actualul CSD. Datele Din punct de vedere al eficienţei,
place inginerilor să îl numească. transmise sunt întâi sparte în rutarea de pachete înseamnă că
pachete, care sunt trans­ resursele reţelei nu mai sunt
Platforma mise către ocupate decât atunci când uti­
Communicator lizatorul trimite sau primeşte
de la Ericsson date. Un canal radio nu mai este
alocat unui singur utilizator,
ci poate fi partajat de
mai mulţi.
a m a =0
N E T

Prototipul noului pc portabil


de îa Motorola

Aceasta înseamnă o utilizare mai tuturor celor 8 canale de pe o datelor.


eficientă a resurselor reţelei, frecvenţă, viteza maximă este de •in acest motiv, unele
ceea ce duce la un număr mai 172.2 kbps. Desigur, este pur aplicaţii pot fi implementate mai
mare de utilizatori ce ar putea fi teoretică, dar nu trebuie neglijat bine prin HSCSD sau chiar CSD.
deserviţi de o singură celulă. faptul că este o viteză de 3 ori HSCSD este o facilitate deja
Desigur, numărul real de useri mai mare decât cele care pot fi oferita de multe reţele GSM şi se
suportaţi depinde de aplicaţie şi atinse prin reţelele de telefonie referă la transmisia datelor
de cantitatea de date transmisă. fixă Enon-ISDN] şi cam de 5-10 de printr-un apel CSD obişnuit, dar
• consecinţă importantă a ori mai mari decât viteza de în care un utilizator poate ocupa
tehnologiei "packet-switched" transmisie de date prin reţelele până la 4 canale simultan. Este
este introducerea taxării la GSM (fără HSCSD]. Pentru că mai puţin probabilă apariţia
trafic, ceea ce înseamnă că uti­ informaţia se poate transmite întârzierilor, dar evident resurse­
lizatorii nu vor mai plăti pentru mai repede şi mai eficient prin le reţelei sunt mai prost gestio­
durata conectării, ci pentru can­ reţea, GPRS poate fi o soluţie nate.
titatea de informaţie transmisă. mai puţin costisitoare faţa de Un alt dezavantaj ar fi lipsa
Prin urmare, cei care se vor SMS şi CSD. Viteza maximă facilităţilor Store and Forward.
bucura de introducerea GPRS, depinde de trei factori: termi­ Pentru un sistem de transmitere
vor fi utilizatorii care navighează nalul, reţeaua şi aplicaţia. Pentru de SMS-uri, motorul Store and
pe Internet. a putea obţine performanţe Forward (cel care se ocupă de
Probabil cel mai important maxime, toţi aceşti factori tre­ stocarea mesajelor pe server şi
avantaj este latenţa. De fapt, buie optimizaţi. trimiterea lor către clienţi atunci Prototip de terminai
lipsa ei. Prin GPRS se pot face când aceştia devin disponibili]
1 Nokia 36
conexiuni instantanee, sistemul Limitări este •'inima' maşinii care se
aducând mai mult cu o linie dedi­ Ar trebui să fie clar până aici că ocupă de livrarea mesajelor. în
cată decât cu o conectare dial- GPRS este o nouă modalitate de standardele GPRS nu este pre­
up. Se elimină timpul de minimum transmisie a informaţiilor non- văzută însă o astfel de facilitate.
30 de secunde necesar pentru voce, care aduce îmbunătăţiri Ca o concluzie, este nevoie de
stabilirea unei conexiuni, iar pen­ atât pentru utilizatori, cât şi pen­ păstrarea SMS-urilor şi a
tru utilizatori este o situaţie tru operatorii GSM. Utilizează apelurilor CSD (şi] în forma lor
similară - ca să facem o analogie - mai eficient resursele reţelei şi actuală.
cu cei care beneficiază de adaugă funcţionalităţi superioare Bomboana pe colivă, care va
Internet prin modem de cablu. serviciilor de transmisii de date mai desumfla probabil din
Un alt punct forte este şi fap­ existente. Este însă important de entuziaştii rămaşi, este faptul
tul că GPRS nu este legat ştiut care sunt limitările GPRS. că viteza de transmitere a
neapărat de ideea de GSM. De Pachetele de date sunt datelor este în practică
exemplu, şi standardul TDMA, trimise în direcţii diferite, dar mult mai mică.
folosit în America de Nord şi de trebuie să ajungă la aceeaşi desti¬ Atingerea vitezei A
Sud, va suporta GPRS. Este doar naţie. Acest lucru înseamnă că de 172.2 kbps Ml
unul din paşii care sunt urmaţi există posibilitatea ca unul sau (viteza ÂUsk
drept consecinţă a unui acord mai multe din aceste pachete să maximă în
semnat încă din 1999 de fie transmise cu erori sau chiar teoriei
reprezentanţi ai celor două tipuri să se piardă. Standardele GPRS
de reţele, care ar trebui sa con­ recunosc acest dezavantaj al
ducă spre a treia generaţie de tehnologiilor bazate pe trans­
reţele de telefonie mobilă ce va miterea de pachete şi includ
unifica cele doua standarde. strategii pentru verificarea
Viteza de transmisie a datelor integrităţii datelor şi retransmisia
este şi ea un argument în Iar. însă, evident, pot apărea
favoarea GPRS. Prin folosirea întârzieri în transmiterea
ar însemna ca unui singur uti­ este cel care conectează două
lizator să i se aloce toate cele 8 reţele GPRS diferite pentru a
canale ale unei frecvente şi să permite roaming GPRS. SGSN-ul
nu se realizeze nici un fel de asigură rutare de pachete
corecţii de erori [adică să nu fie dinspre şi către toţi utilizatorii
nevoie, mai precis]. Evident, din aria sa de acţiune.
este foarte puţin probabil ca un Q altă problemă legată oare­
operator să permită unui singur cum de cea de mai sus este şi
utilizator să folosească toate cea a specialiştilor - pentru
canalele. în plus, terminalele vor GPRS este nevoie de cunoştinţe
fi SEVER limitate, suportând puţin diferite decât cele ale unui
alocarea a unu până la maximum inginer de sistem "clasic".
patru astfel de canale. Aşa ca ' Trebuie experienţă în domeniul
viteza maximă ce se poate IP, iar tehnicienii care cunosc
atinge trebuie calculată plecând atât GSM cât şi IP sunt destul
de la terminalele existente şi de puţini. Plus că - fiind vorba de
restricţiile impuse de reţea. în rutare de pachete - apar cu
realitate, reţelele de comunicaţii totul alte probleme legate de
mobile vor suporta [probabil] securitate decât în cazul cir­ Terminale
întotdeauna rate de transfer cuitelor comutate, lucru care, Nu putem să încheiem această introducere în
mai mici decât reţelele fixe. Ca utilizatorilor GSM. obişnuiţi cu GPRS fără a vorbi despre telefoanele viitorului,
un rezultat, viteze de acces standarde foarte ridicate din în momentul de faţă, terminalele reprezintă
relativ mari nu vor fi disponibile punct de vedere al securităţii, punctul cel mai sensibil, din două motive: per­
până când nu se vor introduce s-ar putea să nu ie fie chiar pe formanţă şi stabilitate. Producătorii de tele­
EDGE [Enhanced Data rates for plac. Implementarea securităţii foane GSM au ca nouă sursă de inspiraţie piaţa
GSM Evolution] sau UMTS datelor într-o reţea GPRS este japoneză, acolo unde telefoanele mobile sunt cu
(Universal Mobile Telephone un punct delicat, dar problema a aproape o generaţie înainte.
System]. fost prevăzuta în momentul ela­ Este important însa de ştiut că nu trebuie
borării standardelor. să ne aşteptăm la minuni din partea termi­
Implementare Este nevoie de trei lucruri nalelor GPRS. Conceptele nu sunt încă stabi­
• in punct de vedere al unui pentru a putea folosi GPRS: lizate complet, mai sunt foarte multe lucruri
operator GSM, modificările pe - un telefon mobil sau alt tip de de pus la punct. Vremurile când vom putea
care trebuie să le aducă reţelei terminal care suportă GPRS; introduce în memoria telefonului mobil propriu
pentru a putea obţine capa- - abonament la o reţea de tele­ date de genul [90-60-90, blondă, ochi albaştri,
bilităţi GPRS sunt puţine, dar, în fonie mobilă care are GPRS 1.78 m, 55 kg] pentru a putea fi alertaţi sonor
punctele esenţiale, este nevoie implementat; cand o... ahem... persoana corespunzând
de adăugarea câtorva noduri la - un receptor (destinaţie] sau descrierii trece prin apropiere nu sunt foarte
infrastructură şi de upgradarea emiţător care să poată aproape. Până atunci însă ne putem clăti ochii
software a câtorva componente primi/trimite date prin GPRS. cu imaginile telefoanelor viitorului. Concepte
ale reţelei. Prin analogie, la tehnologia ale viitoarelor terminale 3G pot fi vizualizate
SMS, acest receptor este un aici:
Trebuie adăugate două mo­
dule de bază: GGSN (Gateway număr de telefon [destinatarul http://www. gsmworld. com/technotogy/3g_
GPRS Service Node] şi SGSN mesajului]. în cazul GPRS, concepts.htmf
(Serving GPRS Service Node]. receptorul este cel mai des o
După cum sugerează cuvântul adresă Web, GPRS făcând în
"Gateway", GGSN este punctul premieră Internetul accesibil
de legătură între reţelele GPRS tuturor utilizatorilor de tele­
şi reţele IP sau X25. Tot GGSN foane mobile.
rrwvTwr.M

Estimările Nokia prevăd că până în 2005


traficul packet-switched îl va depăşi pe ce
cîrcuit-switched.
Există peste 35 de reţele GPRS deja
lansate. Unele trebuie privite ca teste,
altele sunt deja orientate comercial. Există
multe alte reţele în stadii diverse de imple¬
mentare / testare.
Următoarea "piatră de încercare'' spre 3G
va fi implementarea EDGE, care oferă ser­
vicii de transmisie de date la viteze de
până la 384 kbps folosind, în principiu,
infrastructura deja existentă.
11 11

T^F^ J •

V I A î n c e p e • n o u a s e r i e U n s u p e r 5 . 1
Pe scurt
Gata cu CD-ul? SCHIMBAREA NUMELUI ALTEC LANSING LANEAZĂ UN
CD-uriie cu muzica E PRIMUL PAS SISTEM PROFESIONAL 5.1
par a se apropia [cu 25% mai puţin decât
de un punct critic Celeron) şi mult mai puţină
în existenţa lor căldură disipată. Practic. C3
odată cu apariţia poate fi folosit fără ventilator,
DVD-Audio. Pe doar cu heat sink, over-
lângă o calitate clockingul fiind o opţiune ce
foarte bună a necesită totuşi ceva mai multă
sunetului acesta răcire. Lipsa ventilatorului
promite să intro­ Processor înseamnă posibilitatea
ducă pe un astfei fabricării unor PC-uri mai com­
de DVD de 2 ori pacte şi mai silenţioase. Via
mai multă muzică C3 cu numele de cod Samuel
decât încape pe săptămâna CERF-ului, VIA
I Technologies a avut prima II a fost conceput de echipa
un CD. Singura de designeri VIA Centaur, din
problemă a unui conferinţă de presă din
România, conferinţă la care a Austin, Texas, care promite
player de DVD- să lanseze pe piaţă începând
Audio va fi preţul, fost lansat oficial procesorul
Via C3, cunoscut până atunci din luna august anul acesta
aproximativ ega! procesorul C3 cu nume de cod ltec Lansing, producătorul numărul 1
cu cel al unul play­
er de filme DVD.
sub numele de Cyrix III. Primul
reprezentant al noii serii va fi Ezra ce va fi construit cu A mondial de sisteme de boxe pentru
PC, îşi materializează şi în Europa propria
un C3 la 733 MHz, construit tehnologie 0.13 microni, va
pe tehnologie de 0.15 microni avea 256 Kb de cache şi idee despre cum ar trebui să fie un sistem
Bluetoath cu un die-size de doar 52 mm viteze de până la 1,2 Gb. de boxe 5.1. Recomandarea sistemului de
Tehnologia pătraţi si cache de 192 kb Preţul de bază pentru C3 la boxe este în primul rând dată de certifi­
Bluetooth se [128 + 64). Procesorul a fost 733 MHz va fi 54$ bucata carea sa THX, care spune totul despre
anunţă a fi noul realizat în spiritul sloganului pentru containerul de 1000 calitatea sunetului oferit. Sistemul
"cal" de tracţiune "Cool Processing", ceea ce de bucăţi. ADA890 beneficiază de decodare Dolby
în vânzările de IT, înseamnă un consum mai mic Digital, 120Wşi input SP/D!F. Răspunsul
Detalii: www.viatech.com în bandă este între 27 Hz şi 20 kHz,
aparatele ce folo­
sesc această ADA890 având şi un sistem LCD pentru
tehnologie diagnosticare şi afişarea în orice moment
estimându-se a se a modului de funcţionare.
vinde până în 2005 Altec Lansing asigură compatibilitatea
în număr de peste cu PlayStation 1 şi 2. ca şi cu orice alt
955 de milioane. sistem de redare care este dotat cu un
Cu toate acestea, jack standard de căşti de 3.5 mm, jack
preţul de peste line-out de 3.5mm sau ieşiri stânga/dreap­
25$ al unui chip ta RCA. Preţul sistemului va fi de aproxi­
Bluetooth face mativ 350$ şi va fi disponibil şi la noi
momentan începând cu mijlocul lunii mai.
tehnologia relativ Detalii:
prohibitivă. www.altecmm.com
Pe scurt
W e b - u l m a i u ş r j r • o c k - u l Intel reduce
încercând din
UN SISTEM DEDICAT DOAR INTERNET-ULUI
d i g i t a l răsputeri să îşi
răpună competi­
torii, Intel a intro­
KODAK REVOLUŢIONEAZĂ? dus modelul de
istemul EasyShare este punctul de Pentium 4 îa 1,7
S plecare pentru noua generaţie de Ghz. Din cauza lip­
sei de receptivi­
camere foto digitale. Systemul
EasyShare este un sistem de "dock- tate a pieţei pen­
ing" fiind reprezentat de un docking tru Pentium 4,
station pe care, după folosire, se Intel a scăzut
aşează camera foto digitală. Utilitatea preţul modelului
lui constă în faptul că printr-o singură 1.7 la peste
apăsare de buton [vizibil şi în poză) jumătate din cât a'; :

pozele de pe cameră sunt transferate costat ce! de T 4 H

pe calculator prin intermediul portului Ghz la lansare,


USB, fără nici o altă intervenţie din urmând ca acesta
partea utilizatorului. De asemenea, să coste în scurt
timpul de încărcare pentru baterie timp mai puţin
este de aproximativ 2 ore, după decât Coppermine
rearea de sisteme dedi­ Compact Flash. Evident, sis­
C cate Internet-ului este temul beneficiază şi de un
modem de 56k şi de o placă de
spusele Kodak aproape jumătate din
timpul necesar altor camere con­
ia 1000 Mhz.
Detalii:
una dintre tendinţele pieţei
americane care pane a-şi face reţea 100 Mb pentru a asigu­ curente să se încarce. www. inteLcom
loc şi la noi. Având un set de ra orice tip de acces dorit. Primul model de cameră Kodak ce va
caracteristici menite să Pentru prima oară în România folosi această interfaţă este DX3500, Transmisie record
reducă preţul cât mai mult sistemul a fost disponibil la o cameră de 2.2 megapixeli, zoom 3X Un nou record a
fără să scadă performanţa mai CERF la standul 6024 al firmei şi 8 Mb CompactFlash. fost stabilit pentru
jos de nivelul necesar pentru Matrix, companie direct Detalii: www.kodak.com transmisia de
accesul Internet, aceste importatoare şi distribuitoare date. NEG a reuşit
sisteme debutează şi pe piaţa pentru produsele ICS Olivetti, să transmită pe o
noastră cu soluţia ISYWEB urmând a putea fi câştigat la distanţa de 117Km
propusă de ICSnet. încor­ tombola abonaţilor XtremPC la o viteză de 10.9
porând un procesor GXLV la de la CERF. ISYWEB este un Terabiti /secundă
266 Mhz, 32 Mb SDRAM, sistem dedicat pe lângă celor [273 de canale,
ecran de 15" şi funcţionând pe mai puţin cunoscători şi fiecare cu 40
bază de Linux, ICYWEB internet cafe-urilor. fiind o Gb/Secundă). :

prezintă o interesantă modali­ opţiune care va rezolva Acest record va ;


tate de stocare de 16 Mb clasicele probeme de permite realizarea ;
Disk-on-Module, storage incompatibilitate. de transmisie
adiţional putând fi adăugat cu Detalii: Matrix Computers simultană a peste
ajutorul a Memory Card-uri Tel: 01-411.98.34 1 milion de canale
ADSL pe o singură
linie de fibră optică.
Detalii:
L C D d e " d o a r " 2 1 . 3 i n c h www.nec.com

NEC LANSEAZĂ UN LCD CU REZOLUŢIA DE 3 MILIOANE DE PIXELI Pager modern


Un mic pager cu
oluţii inteligente şi proba­
S bil extrem de scumpe vin
de NEC, iar printre ele este şi
1,536 pixeli vertical, număru
de culori ce pot fi afişate fiind
capacitatea de a
transmite şi primi
de 16.77 milioane şi având un e-maîl-uri se
acest super LCD de 21.3 timp de răspuns de circa 30 anunţă ca••
inch. Folosind Amorphous de milisecunde. următorul hit IT în :
Silicon TFT Active Matrix, NEC nu a anunţat încă nic Anglia. BlackBerry
ecranul promite o vedere clară un preţ pentru produsul aces­ are 4.5x3 inch şi
la un unghi de 170'\ atât pe ta, însă, dacă aveţi condiţii de chiar la un preţ de
orizontală, cât şi pe verticală, stocare între 0 şi 55" Celsius 400 de lire se
o performanţă deosebită pen­ şi un birou care să ţină 3 kilo­ speră că va înlocui
tru acest tip de display-uri. grame, vă puteţi apuca să [parţial) telefoanele
Rezoluţia maximă suportată strângeţi bani de acum. mobile*
este de 2,048 orizontal x Detalii; www.nec.com
C a m e r e 61 c o m p u t e r e
TENDINŢA IMPUSĂ DE SONY ESTE DE A LEGA
CAMERELE VIDEO CÂT MAI MULT DE PC
oua serie de camere de filmat Promiţând timp de filmare de 11
N digitale de la Sony relevă
foarte bine apropierea companiei
ore [PC9], utilizare de memory
stick, captură de imagine
de piaţa imaginii digitale. Noile 640x4B0 şi de filme în format
• CR-PC9 si PC6 beneficiază de pe MPEG în 320x240, în numai 490
seama experienţei Sony cu lap- de grame cât cântăreşte modelul
top-urile Vaio având un design PC9, Sony oferă un CCC de
compact, dar oferind numărul 800.000 pixeli, lentile Cari Zeiss,
maxim de facilităţi prezente la cu care de altfel ne-a obişnuit şi
orice cameră de gen Tn Europa. până acum, conectare USB şi i-
Dorinţa Sony este de a oferi Link. Nu lipsesc opţiuni care s-au
cât mai multe facilităţi şi posi­ popularizat foarte mult până în
bilităţi de interconectare a prezent prin intermediul camerelor
camerei cu un PC, păstrând în Sony ca tehnologia Super Steady
acelaşi timp o funcţionalitate Shot pentru stabilizarea imaginii
accesibilă şi celor nepasionaţi de sau Super Night Shot pentru
calculatoare, ca şi o calitate posibilitatea a filma în întuneric
deosebită a imaginii. total.

E e F o r c e 3 e s t e şi la n o i Pe s c u r t
LEADTEK, PRIMUL SOSIST Asociere TFT
AU Optronics Corp
rimele plăci GeForce 3 au este rezultatul
ajuns în România. Este asocierii dintre LOGITECH ÎMBINĂ CAMERA
vorba despre soluţia WinFast Acer şi UMC p£n-
GeForce 3 a firmei Leadtek, tru producerea de WEB CU CEA DIGITALĂ
aceasta fiind demonstrată live monitoare TFT care a un preţ rezonabil de aproximativ
chiar în timpul CERF-uluL Placa
beneficiază de ieşiri DVI şi
să revoluţioneze
acest domeniu.
L 150$, Logitech lansează o intere­
santă combinaţie între un webcam şi o
AUOC va tansa 5 cameră foto digitală. QuickCam Traveler
TV-Out, de 64 Mb Ram, şi un locuri de producţie
cooler considerabil, atât pen­ încorporează caracteristicile unui web­
pentru monitoare cam cu captură video real time la
tru memorii, cât şi pentru TFT, urmând a avea
chipset. Performanţele ei le (340x480 la 30 de cadre pe secundă şi
o capacitate de sunet datorită microfonului integrat.
puteţi vedea testate la rubrica producţie de
de hardware, alături de cele Totodată, datorită design-ului şi posi­
170.000 de unităţi bilităţii de funcţionare cu baterie el
ale unei plăci "demo" de la pe lună. capacitate
Hercules. poate fi detaşat şi folosit pentru a cap­
ia niveluf unor firme tura imagini digitale la 640x480.
consacrate ca LG Capacitatea de stocare este de 200 de
sau Philips. poze pentru rezoluţia minimă de
320x240 şi probabil sub 100 pentru
P a l o m i n o c e l m o b i l 640x480. Datorită software-ului inclus
VIA pentru
laptop-uri camera poate realiza video e-mail ca şi
AMD Şl NVIDIA SE ALIAZĂ
Via a anunţat convorbiri video live pe internet.
eneraţia următoare de pro­ 4.2 Gb/secundă. Susţinerea Detalii: www.logitech.com
G cesoare AMD care va avea
vârf de lance procesorul
pentru Palomino va veni în
primul rând din partea NVIDIA
lansarea chipsetu-
!ui Twister K
[ProSavage
Palomino se anunţă a concura care va integra în northbridge KN133TM) pentru
Intel nu numai pe piaţa de un chipset grafic folosit şi pen­ laptop-uri, bazat pe
desktop-uri, cât şi pe cea a tru X-Box-ul Microsoft. De chipsetul KT133A
procesoarelor mobile. asemenea, southbridge-ul va şi cu suport pentru
Frecvenţele propuse pentru încorpora un chip de sunet tot noile procesoare cu
debutul lui Palomino sunt de de la NVIDIA, creat de com­ consum redus de ia
1.3 şî 1.4 Ghz susţinute cu panie tot în vederea colaborării AMD, printre care
memorie double channel cu Microsoft. se numără şi Athlon
PC21 00 cu lăţime de bandă de Detalii: www.firingsquad.com

20
Ştiri

Pe s c u r t
I n t e l l a n s e a z ă
L a f i n a l d e 3 d f x Cu ultrasunete
P 4 la 1,7 B b Ingineri din
AU APĂRUT POZELE CU RAM PAGE Singapore şi China
PE DRUMUL oze cu fosta placă secundă. Construcţia ar fi fost sunt pe cale să
CĂTRE 2GB P Rampage ce urma să re­
voluţioneze din nou piaţa
realizată în 0.18 microni iar
efectele prezente ar fi fost
definitiveze un
gadget care să
plăcilor video din partea 3dfx T-buffer. Hardware T&L, pună definitiv capăt
au apărut acum pe Internet. Curved Surfaces. FuJI Pixel problemelor de
pentium Zf Trimise de foşti angajaţi 3dfx, Shader. Quad texturing muzică dată prea
pozele arată placa în procesul Photorealisitic rendering, tare. Boxefe cu
ot în cadrul CERF-ului reprezen­ de testare, cu puţin timp Photoshop effects H2 2000/ ultrasunete vor fi
tanţii Intel în România au anunţat înainte ca ea să fie complet Viitorul pentru Rampage însă capabile să concen­
lansarea procesorului Pentium 4 la finalizată. Apariţia ei nu va mai nu mai există. treze sunetui într-
1,7 Gb, a cărui apariţie pe piaţă va fi avea loc însă niciodată, după Detalii: www.shacknews.com o rază foarte
însoţită de o reducere sensibilă a cum ştim patentele şi
T
subţire care va fi
preţurilor pentru seria P4, un proce­ tehnologia 3dfx fiind auzită numai de cel
sor de acest gen urmând să coste - cumpărate de către NVIDIA. căruia îi va fi desti­
mai puţin decât un Pentium III la Caracteristicile previzio- nată. Se estimează
1 GHz. Se vede că Intel foloseşte o nate pentru placă erau 4 way ca un sistem care
strategie de promovare agresivă, SLI [2 procesoare Rampage, 2 să poată să-l şi
sprijinind politica NetBurst printr-o procesoare T&L), 32-512 Mb urmărească cu
reducere spectaculoasă de preţuri şi Ram. lăţime de bandă memorie sunetul în timp ce
pregătind drumul pentru P4 la 2 Gb de 12,8 Gb/secundă iar fill- merge pe cei căruia
în toamnă. rate-ul de 1.6 Gigaptxeli şi îi este destinat va
150 de milioane poligoane pe fi disponibil în 3
Detalii: wwwjntel.com ani.

AMD din nou


L a p t o p - u r i c u F i r e W I r e Urmând seria pozi­
tivă de evoluţie
A S U S INAUGUREAZĂ SERIA M 1 CU PROCESOARE INTEL. avută în ultimul
IV I oua serie de laptop-uri de rare pentru a optimiza cât mai timp, AMD a
I \ l la ASUS are 2 ţinte clare: mult utilizarea acestora. dezvăluit noi infor­
un look stilat şi performanţe Laptop-ul va avea 2 caracte­ maţii despre seria
ridicate, ambele combinate cu ristici foarte importante, pe următoare de pro­
o portabilitate rezonabilă. de o parte posibilitatea lucru­ cesoare pe care o
Seria M1. deoarece despre lui cu produse wireless pentru va realiza. Primul
aceasta este vorba, va folosi LAN de la Intel oa şi cu orice procesor al
procesorul Intel 181 5EM la produs [scanner, cameră foto, viitoarei serii
850Mhz şi sistemul Intel etc] care foloseşte o interfaţă "Hammer" se va
DVMT (Dynamic Video Memory FireWire. Apariţia laptop-ului numi
Technology] sistem ce este programată pentru "Clawhammer", va
răspunde dinamic alocării de începutul acestei luni. avea 105 mm
memorie de display şi textu- Detalii: www.asus.com pătraţi [adică
jumătate din
mărimea lui
Pentium 4] iar
M a s s M u l t i p l e s V i e w i n g viteza va fi de circa
3 ori mai mare
SOLUŢII PENTRU SISTEMELE BANCARE decât cea a
Athiori-uîui.
oluţiile de display multi- ecranelor poate varia între 2 şi
S screen nu au fost prea 4 în timp ce mărimea lor între
Procesoarele
Hammer vor fi rea­
populare la noi în ţară, însă 15" şi 18". Ideale pentru tre­ lizate în 0.13
introducerea lor pe piaţă de zorerii şi pentru bănci. în gene­ microni şr vor folosi
către firma Skin Media cu ral pentru a putea ţine în timp un iayer între
ocazia CERF-ului a dus la real contactul cu piaţa şi cu tranzistor şi sili-
câştigarea premiului "Best of aplicaţiile necesare oricărei ast­ con-ul chip-ului
h,
CERF pentru cel mai bun pe­ fel de instituţii, sistemele Mass pentru a reduce
riferic. Soluţiile Mass Multiples Multiples oferă balansul real cantitatea de
constau în monitoare LCD cu între calitate, utilitate şi energie pierdută.
mai multe ecrane. Numărul facilităţi oferite.
Pe scurt
Itanium în sfârşit N r j k i a 3 3 3 D
După; ani de
aşteptare şi după WAP PE TELEFOANE POPULARE
zeci de nume de u ocazia CERF-ului a fost E
cod, procesorul
Itanium pe 64-biţi
C prezentat la standul Nokia un
nou telefon adaptat "generaţiei11
partea de jocuri cât şi pe cea de
Internet bankîng fac din 3330 ast
oo
fel un telefon mult mai atractiv. oc
de la fntel va ieşi în WAP. 3330 este telefonul care îi Alte îmbunătăţiri constau în
sfîrşit pe piaţă ia urmează lui 3310, aducandu-i screensavere animate, un nou joc:
începutul Junii iunte> acestuia o serie de îmbunătăţiri. Bumpen, posibilitatea ca telefonul
afirmă GNEŢ. IBM, Prima dintre acestea şi cea mai să vibreze înainte de a suna şi de
Deil şi Hewlett importantă este opţiunea de WAP.
ro

Packard şi-au afir­ asemenea îmbunătăţiri ale m


Dezvoltarea wap-ului atât pe interfeţei de chat. •
mat deja intenţia
de a^asambia ser­
vere cu pînă la 16 I n t e l v r e a s a r e v o l u ţ i o n e z e A M D in c a l c u l a t o a r e
procesoare Itanium. portabile
Procesoarele vor fi
ia 733 şi 800 MHz t e l e f o n i a m o b i l a INTEL POATE PIERDE
şi servere ie vor ITANIUM ÎN SFÂRŞIT SUPREMAŢIA Şl AICI
avea pînă la 32 Gb MD a anunţat două proce-
de RAM. Ele vor ntel a demonstrat recent în con­ /Vsoare pentru piaţa laptop-
ferinţa Intel Developper Forum _ IA Enterprise Processor R<
intra în competiţie urilor; Athlon 4 şi Duron-
cu mai scumpefe din Amsterdam un chip experimen­ mobile, primul având ca punct
staţii RISC, cum tal care se presupune că va rev­ forte performanţa, iar cel de­
sunt ceie de la Sun oluţiona comunicaţiile mobile. Ideea al doilea preţul. Ambele includ
Microsystems. de bază este tehnologia "wireless noua tehnologie PowerNow!
Preţurile estimative Internet-on-a-chip", care va aduce pentru a maximiza timpul de
Processor
sunt 4227$ pentru o mai mare putere de procesare şi funcţionare a bateriei. Compaq
un procesor 0 durată mai mare pentru baterie. nu s-a lăsat mai prejos şi a
Performa
Itanium la 800 MHz Teoretic noul procesor va Volume Ai anunţat deja un notebook
cu 4 MB de cache funcţiona de cinci ori mai rapid Compaq Presario 1200 cu un
third-fevel şi 3500$ decît cele din telefoanele mobile b£i£W* Complomenlary fntefp1
.311 Athlon 4 la 1 GHz. Un astfel
pentru unul la 733 actuale, va avea viteze de pînă la Enterprm de procesor are un preţ esti­
MHz cu doar 2 MB 1 Ghz şi va avea durată de o lună mativ de 425$ pentru can­
de cache terţiar. de zile pentru baterie. Texas similare. tităţi de peste 1000 de bucăţi.
Instruments -lucrează împreună cu Detalii: http://public.wsj.com Detalii: www.amd.cqm
Şqny pn TV AMD pentru a dezvolta chip-uri
Dorind să îşi imbine
cât mai bine gamele
de produse, Sony S p e c i f i c a ţ i i l e
va lansa un sistem
dedicat în pricipal
utilizării ca televi­ E a m e c u b e
zor. Sistemui Sony
va include un tv- ÎN SFÂRŞIT PUBLICATE
tuher built-in şi : onsola va ieşi pe piaţă în sep-
capacitatea de sto­
care de peste 80
C__ tembrie în Japonia şi în
noiembrie în Statele Unite şi va
de ore de pro­ costa cu 99$ mai puţin decât
grame, în dotările Xbox-ul, adică 200$. Nucleul va fi
sistemului este procesorul Gekko CIBM Power
inclus şi un DVD- PC), construit în tehnologie de
RW pentru sto­ 0.18 microni şi cu o viteză de
carea programelor 485 MHz. De partea video se va
direct pe CD. ocupa hibridul Flipper
Sistemul nu include CATI/Nintendo], cu frecvenţă de
monitor, acesta ceas 162 MHz bandwith de
fiind lăsat la r
real tirne hardware texture Jocurile vor veni pe discuri în for
memorie 2,6 Gb pe secundă, decompression [S3TC3. Modulul mat proprietar, Nintendo 3 inch
alegerea adâncime de culoare 24 biţi,
cumpărătorilor. de sunet este integrat în Flipper Matsushita Optical Disc.
bump mapping, environmental şi are la bază un chip Macronix pe Detalii:
mapping, anisotropic filtering şi 16 biţi şi viteză de 81 MHz. www.nintendo.com
:
• "Consumul" excesiv de internet poate cauza dependenta. Pentru a o amplifica. XtremPC si-a lansat nou) site: www.xtrempc.ro
Conţine principalele articole din cadrul revistei, ştiri, demo-uri. drivere, teste hardware, sondaje, forum, download-uri si multe alte informaţii
I
Daniel Roşu
"ASCI White a fost comandat de către Departamentul de Energie al Statelor
Unite pentru că aceştia nu prea mai aveau unde să arunce bombe nucleare
fară să pericliteze sănătatea cetăţenilor Americani".

Emil C. scădere de performanţă indiferent de FSB-ul sis­ Procesoarele Thunderbird


mai are loc şi din cauza temului. Soluţiile sunt la frecvenţe mai mari de
anumitor versiuni ale dri­ diferite în funcţie de sis­ 900MHz se încălzesc
"Băi fraţilor, m-am iuat verelor detonator prin temul pe care îl ai. Dacă foarte tare. Ca să le
după voi şi am cumpărat care atât procesorul cât ai procesor AMD, Deleron răceşti mai bine trebuie să
placa asta [GeForce 2 MX şi memoria sunt setate la sau Copermine cu FSB instalezi un cooler mai
Butterfly] şi nu scot decât o frecvenţă de 143MHz 100MHz poţi rămâne cu mare [pe la noi un cooler
2500 în 3DMark 2000!!! când normal, procesorul aceeaşi memorie. Singuru mare costă de ia 12$ în
Nu ştiu de ce, că am ar trebui să funcţioneze la caz în care ar trebui să sus!) şi să foloseşti pastă
Duron 750 şi 128 pc133! 175MHz iar memoria la faci un upgrade este cel siliconică ia instalarea lui.
Treaba e că am testat şi cel puţin 1 BBMHz. în care sistemul tău are Cu un astfel de cooler,
pe setarea de 3DNow! un procesor Coppermine teoretic temperatura nu
[după ce am testat pe cu FSB133MHz. ar trebui să depăşească
D3D Hardware T&L) şi tot Karate Kid 50°. Dacă vrei să scazi şi
atâta mi-a dat. Un amic Laurentiu mai mult temperatura mai
zice că asta înseamnă câ Grigore montează un cooler pe
nu e activat T&L!" "Am cam 196Mb de RAM carcasă. în general toate
dar cu viteze diferite "Am o placă Alladin 5a!i61 carcasele ATX ar trebui să
Performanţele slabe ale [două la 1 00 şi una la şi procesor kB la 266. Aş aibă un loc sau două pen­
plăcilor Butterfly GeForce 133]. Este adevărat câ în vrea să ştiu şi eu pană la tru ventilatoare supli­
2 Mx au mai fost obser­ acest fel viteza mea ce frecvenţă merge mentare. Rezultatul în
vate şi de aiţi cumpărători maximă va fi de doar această placă. Eu vreau să 3DMark este normai.
din ultima vreme. 100??? Este bine să le îmi iau un k6 la 500."
Problema este că ultimele schimb pe cele două de
modele Butterfly vândute 100 sau să iau un singur K6 500 este cel mai bun Medvedovici
la noi în ţară sunt de fapt DIMM la 133? Vă rog să procesor care se poate Mihai
GeForce 2 MX 200, deci îmi recomandaţi cea mai instala pe acest model de
sunt varianta mai ieftină bună şi rapidă soluţie Cfără placă.
cu bus-ul memoriei pe a lua în considerare fac­ "Vă scriu în legătură cu o
64biti. Normal ar fi fost torul preţ]." Marin Gabi scrisoare ce a apărut în
ca magazinul care le numărul martie/aprilie
comercializează să le Viteza la care funcţionează 2001. Acolo un tip a
vândă sub denumirea memoria este în general "Am un computer K7- întrebat care ar fi cel mai
corectă. Modelele exis­ aceeaşi cu viteza la care Thunderbird la 950 MHz, bun calculator din lume, şi
tente acum cu acest este setat FSB-ul sis­ 1 28 ram, monitor Adi tu ai zis ceva de Asci
chipset de la Nvidia sunt temului. Deci dacă ai un Microscan M700, Hard White, sau aşa ceva. Am
GeForce 2 Mx - 32Mb sau procesor AMD neover- Quantum Fireball 15Gb cu şi eu o întrebare, pentru
64Mb memorie SDR cu ciockat memoria 7200rpm, placă video că bani sâ-l cumpăr aş
bus pe 128biti [2.7Mb/sec funcţioneză la 100MHz, GeForce 2Mx şi placă de avea. dar pot să întreb şi
lăţime de bandă pentru dacă ai un procesor bază K7VZM. După câteva eu la ce mi-ar folosi? Cu
memorie], GeForce 2 Mx Deleron [exclusiv varianta ore [4], procesorul se alte cuvinte, la ce este
400 - 32Mb sau 64Mb la 800MHz) memoria încălzeşte şi ajunge la 57 folosit în prezent?"
memorie SDR bus 128biti funcţionează la 66MHz. La de grade. E normal? Ce
sau DDR bus 64biti procesoarele Coppermine upgrade mi-aţi recoman­
[2.7Mb/sec lăţime de ASCI [Accelerated
frecvenţa FSB-ului poate fi da? P.S: placa video Strategic Computing
bandă pentru memorie], şi 100 sau 133MHz iar dacă scoate în 3D Mark 2000
GeForce 2 Mx 200 - Iniţiative) White a fost
sunt instalate pe o placă pe rezoluţia de 1024*768 comandat de către
32Mb memorie SDR bus de bază cu chipset iB15 cu 32bit culori şi 32 bit
64 biti E1.3Mb/sec lăţime Departamentul de Energie
memoria poate funcţiona texturi şi cu triple buffer al Statelor Unite pentru
bandă memorie]. O altă a 100 sau la 133MHz 4287 de markuri. E bine? l:
că aceştia nu prea mai

24
H i r d Mail
— — 1*1 — w — —

aveau unde să arunce căutat pe net şi am văzut GeForce2 GTS sau poate S320 II este o placă ce
bombe nucleare fară să cum câ Samsung ar pro­ chiar 3 cu TV OUT şi foloseşte un chipset
pericliteze sănătatea duce SDRAM la 7ns => poate chiar şi un DVD Nvidia TNT2, deci nu are
cetăţenilor Americani. Aşa 143 Mhz în loc de 6ns Player, sau să-mi iau doar cum să fie mai bună decât
că au cumpărat un calcula­ cum ar fi trebuit să fie la PS2 sau XBOX?" ' ' o placă cu chipset
tor cu care să poată simu­ MX => MX mai ieftin. Eu GeForce 2 Mx. LD este o
la exploziile nucleare şi ou am făcut overclock şi s-a începând cu luna trecută, serie de hard-uri cu
ajutorul căruia să poată blocat în 3D Mark după un Playstation 2 se găseşte 4500rpm şi ATA100.
studia efectul de timp. Am avut şi erori prin şi la noi şi poate fi o
îmbătrânire a arsenalului Win." alegere bună. Pentru Xbox
nuclear. trebuie să aştepţi cel Rusen Ciprian
Problemele cu perfor­ puţin 1 an pentru că
manţele slabe obţinute de lansarea în Europa este
Nedelcu Daniei unele modele de plăci programată în primăvara "Care e diferenţa între o
GeForce 2 Mx provin de la anului 2002. Facilităţile pe placă de bază cu chipset
faptul că distribuitorii nu care le oferă aceste kt133 şi una cu chipset
Cl
1) Credeţi că e normal ca le vând la numele lor modele de console sunt kt133a? Şi care dintre ele
pe sistemul meu: Celeron adevărat adică GeForce 2 foarte variate ceea ce le ar fi mai bune pentru un
466, VIA Apollo Pro 133, Mx 200. Această variantă face atractive pentru Duron sau Thunderbird?"
128 RAM, SB Live!, GF2 are un bus al memoriei multă lume dar din păcate
MX (Powercolor), să obţin SDR de doar 64biti faţă la noi se găsesc cam greu Plăcile cu chipset KT133A
numai 2100 [cu HW T&L) de 128biti. în ceea ce jocuri pentru ele. oferă suport pentru un
puncte în 3DMark 2000 priveşte memoria la 7ns FSB de 133MHz (266MHz
Co fi oare procesorul sau aceasta ar trebui să poată DDR) iar următoarele
chipset-ul Powercolor?); şi funcţiona şi 166MHz cât Radu Andrei procesoare AMD vor
jocurile merg la fel de este normal. Plăcile bune funcţiona un astfel de bus.
prost CHitman, Project au memorie de 5.5ns sau Aceste procesoare vor
IGL), ca să nu mai zic de chiar 5ns care poate fi "M-am chinuit să-mi fac şi putea fi instalate şi pe
3DMark 2001 (1 FPS!!). overclockată chiar şi până eu rost de o placă plăci de bază cu chipset
Indicaţii şi răspunsuri vă a 230MHz. Butterfly S3Trio3D/2X cu KT133 dar performanţele
rog... 2) Merită să schimb 4Mb de RAM pe AGP şi vor fi mai slabe. 0 alegere
MX-ul pe un Radeon SDR îmi face figuri, adică unele mai bună acum ar fi o
sau să mai aştept până se Philips jocuri [2d sau pe soft­ placă cu chipset KT133A.
ieftineşte DDR-ul?" ware) când îmi pornesc,
când nu. Nu vă rog decât
Nu ştiu la ce rezoluţie ai "De când am computer, să-mi spuneţi şi mie pe Urda Bogdan
testat placa deci nu pot am şi Windows pe el, şi de unde găsesc drivere mai
să-mi dau seama dacă când am Windows am şi noi?"
rezultatul este normal sau "ecrane albastre". M-am "...Am şi eu un Celeron la
nu. Oricum în 3DMark săturat... adică practic eu Drivere mai noi găseşti la 733Mhz şi vreau să vă
2000 sistemele cu proce­ mai ţin Windows-ul ca OS adresa întreb dacă pot să pun
soare Celeron obţin rezul­ doar pentru jocuri. Acum www. s3graphics. corn. cooler-ul acela pentru
tate destul de slabe. Dacă mi-a venit o idee. Ce-ar fi Athlon [Titan Majesty
foloseşti Win38 trebuie să să-mi iau un Play Station M4AB) pe procesorul meu
instalezi driverul AGP de 2 sau Microsoft XBOX Razer Blade pentru a-l răci mai bine."
la placa de bază pentru pentru jocuri, şi pe com­
performanţe mai bune. puterul meu să fie doar M4AB este un cooler pen­
Placa nu merită schimbată Linuxul şi eventual un "Am două întrebări pentru tru procesoare pe slot iar
pe un Radeon, dar ai Windows NT? Credeţi că e voi: Ce placă este mai tu ai nevoie de unul pentru
putea face upgrade la un bine? De mult vroiam un bună: Winfast S320 II socket. Dacă vrei un
procesor P3 Coppermine. DVD player pentru TV şi să 16mb sau orice altă placă model produs de Titan, cel
joc tot pe TV. Aş avea de video cu chipset MX [unii mai performant este
ales între o consolă şi un spun că Winfastul, dar nu MT1AB care este con­
•gre INsan3 GeForce 2 GTS sau chiar îi cred). Am văzut o ofertă ceput pentru procesoare
3, Dar credeţi că în care scria cam aşa: cu frecvenţă de până ia
merită? Şi între XBDX şi HDD QF 30GB LD - eu 1.5GHz.
"Am citit în revista voas­ PS2, din ce am citit în presupun că este un
tră la hardmail că cineva revista voastră XBQX-ul Quantum Fireball dar nu
avea o problemă cu un câştigă detaşat, dar unde ştiu ce este "LD". dacă Alexandru
PowerColor MX cu RAM-u găsesc eu un XBOX şi ştiţi, nu se poate determi­
ca fiind raportat la unde găsesc şi jocuri? în na câte rotaţii pe secundă
1 43Mhz. Eu am un final, ce credeţi că ar tre­ are şi ce ATA este?"
bui să fac, să-mi iau un "Am un modem extern are
Chaintech... la fel. Am denumire şi la el mi-a dat
25
un CD cu programe de fax, 100 şi 133MHz [asta dacă îţi "prăjirea" acestora? Dacă da avea încredere în ele?
internet etc. şi un driver permite placa de bază). Poţi îmi puteţi spune şi mie unde 5. GeForce2 MX-ul meu nu
[nasol] deoarece de fiecare încerca orice valoare vrei găsesc cel mai puternic cool­ are ataşat un fan de radia­
dată când mă conectez mă atâta timp cât procesorul nu er pentru Druon. 11
tor? Cum aş putea să procur
bagă cu 28.000bps sau se încălzeşte excesiv sau ten­ un exemplar?"
3B.000bps (la un coleg cu siunea de alimentare pentru Mai tare se încălzesc proce­
modem intern se conectează procesor nu o depăşeşte pe soarele Thunderbird tot de la Procesoarele Coppermine
la 56.000, dar cred că are cea default cu mai mult de AMD dar doar modelele la care funcţionează cu o
driver bun). Am încercat să 15%. frecvenţe mari, în general frecvenţă a FSB-ului de
instalez un driver din cam peste 900MHz. Dintre 133MHz nu pot fi over-
Windows ME simplu şi carac­ Cseba Papp coolere pe care le-am avut pe clockate prea tare chiar dacă
teristic pentru acest tip de ia teste cele mai bine au răcit placa ar permite şi setarea
modem şi acum mi se cele Acorp model CB786A. unor frecvenţe mai mari de
conectează la 115.200 bps. "Am aşa ceva: PIN 633 MHz Pentru a răci mai bine proce­ 133MHz deci nu ai nici o
Spuneţi-mi, vă rog, unde pot [1 15x5.5], 128 Mb RAM sorul se mai pot monta unul şansă să atingi 1GHz. Un
găsi un driver bun!" [133 Mhz), placă video de sau două ventilatoare pe car­ upgrade la memorie nu aduce
4Mb şi placă sunet încorpo­ casă. o creştere spectaculoasă a
După ce ai instalat driveru rată, 30 Gb HDD, şi o placă performanţelor dar există
din WinMe viteza afişată este de bază BIW2A cu chipset aplicaţii care vor rula mai bine
cea la care este setat portul i810. Şi am şi ceva întrebări: Tibl Szeckeiy cu mai multă memorie (de
serial în nici un caz modemu 1) Am văzut că şi alţii au pus exemplu Unreal Tournament
nu poate transfera date cu aceste întrebări: de ce am sau orice program de grafică
viteze mai mari de 56kbps. obţinut doar 2300 şi ceva de "Am placă de baza MSI 815EP care necesită lucru cu fişiere
Drivere mai noi nu ştiu de puncte în 3D Mark 2000? PRO [MS 6337). prezentată mari). Temperatura la proce­
unde poţi lua pentru că nu ai Cine este de vină? [Eu mă de voi în numărul soarele Intel este determi­
trimis denumirea sau măcar gândesc că placa video e martie/aprilie 2001 despre nată destul de exact pentru
codul modemului. Informaţii problema]. Dacă este şi altce­ care ziceţi voi acolo, citez: că este calculată de o diodă
despre viteza mică Ea care te va, spuneţi-mi! 2) Problema e "Excelent la monitorizarea implementată chiar în proce­
conectezi cu driverele origi­ că nu am nici slot AGP pe hardware şi la overclock-are", sor, tensiunile se pot calcula
nale mai poţi obţine şi direct placa de bază. Ce placă video placa de bază pe care şi-a exact iar singurele valori
de la providerul de internet. (mai bună) se mai găseşte pe făcut loc un PIII-866, s-a aproximative sunt cele pentru
slot PCI? Dacă sunt daţi-mi înfipt un SDRAM de 128 Mb ventilatoare dar şi în acestea
şi detalii. 31 Ce placă de bază PC-133, la care a mai apărut se poate avea încredere.
îmi recomandaţi pentru pro­ un MSI GeForce2 MX să-şi Pentru placa video poţi folosi
Dan Tureanu un cooler de la un procesor
cesorul [şi componentele) pe facă lipeala. Am câteva
care le am?" întrebări: 1.Plll-urile am mai vechi gen 486.
"Am un procesor Duron 750 înţeles că au multiplicatorul
MHz pe o placă Lucky Star Punctajul mic în blocat. Placa mea de bază
[FSB 100 - 133 MHz, ATA 30 Mark2000 provine de la poate seta FSB-ul în interva­ Sopo
100). Placa are atât autode¬ placa video foarte slabă de lul 66-133. Eu având setat
tect pentru procesor, cât şi care dispui. Dintre plăcile mai procesorul la 866 =
alocare manuală a FSB, bune pentru PCI ai putea 133*6.5. FSB setat la "...deci întrebarea mea ar fi
respectiv CPU ratio [maxim alege un model Voodoo 3 sau maxim, multiplicator blocat, care din următoarele plăci
12.5 cu increment de 0.5). un TNT2 dar nu prea se mai voltajul mai rămâne. Vreau un grafice e cea mai bună:
Pot face overclocking, să găsesc. Cel mai bine faci un sfat pentru un overclock-ing GeForce 256 32Mb,
zicem, la S00 MHz prin alo­ upgrade la placa de bază şi [pentru a sparge şi eu bariera GeForce2 MX 32Mb, ATi
care manuală a CPU ratio? dacă vrei un model cu chipset de 1Gh). 2. Am 128 SDRAM r
Radeon 32Mb SDR, Voodoo 5
Dacă da, până la ce valoare Intel ai de ales între una cu dacă mai plusez pâna la 256 5500 64Mb."
pot să cresc CPU ratio în chipset BX440 sau una mai Mb, am ceva de câştigat?
condiţii de siguranţă? Pot face nouă cu chipset 1815 (şi i815 Performanţă semnificativă sau Dintre modelele enumerate de
overclock prin modificarea are încorporat o placă video doar o creştere a greutăţii tine cele mai bune perfor­
FSB de la 100 la 133 MHz, dar plăcile de bază dispun şi tower-ului) 3. în 3DMark manţe le obţine placa Ati
sau este prea mult?" de un slot AGP 4xJ. 2001 am obţinut 2042 Radeon, asta în cazul în care
puncte în 1024*768*32 valo­ GeForce 256 de care întrebi
rile implicite este un punctaj
Ca să faci overclocking prin are memorie SDR şi nu DDR,
"decent"? Sunt curios să rela­
mărirea multiplicatorului tre­ Florin Zamfirache taţi în revistă nişte punctaje
buie să scurtcircuitezi nişte Dacă âl probleme cU hard-ul, sene o
obţinute în 3DMark 2001. scrisoare pe adresa redacta sau un
contacte speciale direct pe 4. Monitorizarea hardware- mâil la hardmail@xtrempc.ro, Răs*
procesor şi de aceea este mai "Este adevărat că la proce­ ului din BIOS: valorile pentru puns garantat în oazul în care nu
greu. Cu un FSB la 133MHz soarele AMD (în special temperaturi, turaţii ale fan- primiţi răspunsul va aşezaţi la prima
sunt şanse mici ca sistemu DURON) temperatura creşte urilor, voltajele sunt reale? eoadâ pe oare o g&âiţi pe strada
să mai pornească, dar ai peste limită ajungând chiar la Cînd ajungeţi fn faţâ ti expuneţi vtti*
Mai precis CORECTE. Poţi acarului probleme dumneavoastră.
putea alege o valoare între 70 grade Celsius fiind posibilă 3i ne mai acHeţi o datâ
li

http://www.adultpdf.com
Created by TIFF To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

Un s i s t e m d e tcip 2.1

Altsc Lansing ATP3


Tip articol; Test
woofer-ul, cabluri şi manual de insta­ în cazul în
lare. care vrei să
Cei 2 sateliţi (detaliile unuia dintre
ei pot fi văzute în poza 31 sunt te şi
compuşi din 2 segmente interne, lucru concentrezi
neobişnuit la "astfel de difuzoare. Este,
vorba de microdrive-urile de 2Smm la jocurile
plasate în partea superioară a speak- multiplayer e
er-ului şi de un sistem orientat în jos
de bass. Deşt original şi oferind o cali­ bine să
tate deosebită a sunetului, acest sis­ mult timp
tem este bun numai dacă sateliţii sunt
plasaţi pe o suprafaţă solidă, plasarea acasă cu
pe orice altceva ducând la o rezonanţă sunetul
care distorsionează "auzibil" calitatea
pornit pentru
sunetului. Singura teamă care ar
putea apărea privindu-i este că sateliţii a nu sta să
par destul de mici şi fragili, însă testul te miri tâmp
ulterior de sunet ne-a demonstrat
contrariul. Controlul pentru sunet în timp ce
este plasat pe satelitul din dreapta, joci gen "cum
constând în setarea volumului, setări
de trebie şi bass. Excelentă alegere, se aude, *
care te face să nu te mai târâi sub
na dintre realităţile lumii PC-urilor
U este marea discrepanţa dintre
plăcile de sunet aflate în PC-uri şi bo­
birou pentru a schimba ca la alte
sisteme bass-ul de pe subwoofer,
Subwoofer-ul este foarte plăcut ca
xele folosite de către acestea. Dacă design, nefiind construit din plastic
orice PC, chiar şi el unul mai slab, ceea ce oferă o calitate mult mai bună
conţine a placă de sunet rezonabilă a sunetului faţa de subwooferele
4.1 sau 5.1, fie ea cu chipset obişnuite.
Yamaha, C-Media sau EMU2K. cu ieşiri
digitale sau alte prostii built-in, nu Ce reuşeşti
acelaşi lucru se poate spune despre Dacă am constatat că aspectul este­
dotarea PC-urilor în materie de boxe. tic este foarte reuşit iar sistemul de
Astfel, bătălia privind "placa de sunet funcţionare al boxelor interesant,
care redă mai bine" este de multe ori momentul testării este cel ce scoate
oprita de un sistem de boxe de 3 lei la iveală lucrurile bune şi rele.
care nu poate reda jumătate din Primul test efectuat a fost cel cu
frecvenţe necesare unui sunet de cali­ •VD-ul Matrix. Cel mai rău îmi pare că
tate. nu am cum să pun "sunet" în revistă,
Sistemul pe care l-am testat în calitatea redării fiind cu adevărat
acest număr este ATP3 şi provine de excepţională, Evident, cine doreşte un
la Altec Lansing, fiind un sistem 2.1 playback real performant pentru
[2 sateliţi + subwoofer], Chiar dacă şi •VD-uri va alege un sistem 4,1 sau
din imagini pare, nu avem de a face cu 5.1, însă. ca 2,1 [şi un preţ super
un sistem flat-speaker [ştim cu toţii rezonabil] mă îndoiesc că s-ar putea
problemele de redare ale acestora), obţine o calitate mai bună. Undying,
fiind doar o versiune de sateliţi ultra- Counter-Strike, Quake 3 au fost cele
slim. 3 jocuri pe care involuntar le-am
testat [activitatea la o revistă oferă
Ce primeşti un timp liber rezonabil]. Nu o să pot
Pachetul conţine cei 2 satelţi, sub- descrie calitatea sunetului ca fiind alt-

f
fel decât de excepţie, cu mai performant sistem 2-1 pe Cei 2 sateliţi
menţiunea câ în cazul în cane vrei care am avut ocazia să-l vedem. trebuie plasaţi
sâ te şi concentrezi Ja jocurile mul Desigur, un sistem 2.1 se poate
tiplayer e bine să practici mult dovedi insuficient pentru cei care pe suprafeţe
timp acasă cu sunetul pornit pen­ doresc un surround real. însă în solide pentru
tru a nu sta să te miri tâmp în acel caz preţul şi-ar spune cu sigu­ ca sunetul
timp ce joci gen "cum se aude.,". ranţă cuvântul. Sistemul de bass
Defectul în materie de jocuri implementat în sateliţi, modul de ieşit prin
constă în lipsa unor opţiuni de fabricare al subwoofer-ului, partea infe­
"surround virtual" care ar fi facili­ ergonomia şi chiar în mod stupid şi rioara a boxei
tat o mult mai bună impresie pen­ design-ul asigură o experienţa
tru jocuri ca şi pentru filme. deosebită din partea ATP3. sâ nu produce
Pe ansamblu, ATP3 este ce vibraţii

C o m p u t e r s
• prezentări video
- clipuri peCD,DVD.b;mda
- video pemru internei
d i g i t a l v i d e
Ia p r e t u r i convenabile.

mm
m«nza

4
W"
Mi r ri
\i< nr/.n Impcx S.lî.l „
\c\, (>44 110014
,; .i>44 193472
lx

KM.
f
Jffi W *4W T ™^^"

3 R S
—^
>V -
w

UNIC REPREZENTANT: UBI SOFT SRL


i
••E Bd. Primăverii nr, 5 1 , sector 1 Bucureşti
www-thrustmasterxom Tel: 01/231,67.69
(

Fax: 01/231,67.66
e-mail: sales<a>ubisoft,ro
fTS / / /
| - ^ — — ^^^^^^^^^ ~ "'

MX4DD-E4 v s MX4DD-32 v s MX-E4 v s MX-32

Noile a r o m e a l e MX-ului _

Tip articol: Test comparativ


ictând în continuare legea pe ea nu este neapărat folosită de parăm am coborât sau urcat Fiii rate-ul de
D piaţe card-urilor grafice,
NVIDIA a lansat luna trecută două
producători, cum se poate vedea, frecvenţa plăcilor video utilizate
noi având la test o versiune MX400 atunci când ele proveneau de la
400M pixeli /
noi modele de chipset de nivel secundâ şi
de la firma Pălit [Daytona GeForce firme care folosesc frecvenţe
mediu [aflate deci în aria MX-urilor) 2MX) care nu foloseşte decât 32 diferite default pentru memorie şi 800 M texeli
menite să elimine definitiv vechea Mb SDR. spre deosebire de versi­ chipset. astfel încât ele să se afle pe secundă
generaţie de plăci video (M64, unea standard a chipset-ului MX de în specificaţiile standard NVIDIA.
PR032, TNT2 Ultra, etc). Noile la Hercules care vine dotată cu 64 Cea de a doua versiune a MX- reprezintă cea
arome ale MX-ului constau Tn două Mb. Lăţimea de bandă pentru ului (MX-200 adică un MX cu bus-ul ce a doua
versiuni, una mai bună şi una mai MX400 va rămâne constantă la 2.7 Ia 64] este practic varianta cea
slaba, raportate la MX-uI cu care Gb/secundâ, placa urmând a putea mai "lite" pe care NVIDIA a putut-o modificare
multe firme ne-au obişnuit [32 Mb folosi fie memorie 128 bit SDR fie realiza, ea fiind menită a înlocui în importantă
SDR. 175/166 Mhz 64 bit DDR. viitorul apropiat deja mult prea
memorie/chipset]. Versiunea Fiii rate-ul de 400M pixeli / vechiul TNT2 M64. Testele efec­ pentru MX400
îmbunătăţită a chipset-ului MX pe secundă şi 800 M texeli pe secundă tuate relevă diferenţa majoră de
care o vom şl testa în acest număr reprezintă cea ce a doua modificare performanţă dintre un MX şi un MX
este MX4D0. Odată cu ele pe piaţă importantă pentru MX400. cu bus-ul la 64, evident şi în
a apărut şi o versiune a MX-ului cu creşterea de 50M pixeli pe secundă condiţiile de preţ corespunzătoare.
64Mb. faţă de MX urmând a fi văzută şi în Cu toate acestea preţul este şi va
Prima deosebire între MX400 testele efectuate în cadrul acestui fi în viitor foarte apropiat de
Si MX este folosirea a 64 Mb articol. TNT2MB4 în condiţiile în care per­
SDRAM faţă de cei 32 de până Pentru a putea realiza un test formantele vor fi mai bune. Dar să
acum. Chiar dacă această posibili­ cât mai concludent pentru chipset- vedem ce ne-au informat testele
tate exista şi există în continuare, urile pe care am vrut sâ le com­ efectuate în această lună.

M X v M X

P e r f o r m a n ţ ă s u p e r i o a r ă prin 3 2 Mb?

Modei plac 30 Prophet 2 MX 32 mărimea memoriei la MX-ul normal


Chipset GeForce 2 MX GeForce 2 MX chiar nu contează ci contează
Cantitate memori 32 î 64 viteza ei. Astfel, placa cu memorie
Viteză memorie 5.5 ns 6 ns de 5.5 nanosecunde o depăşeşte pe
Frecvenţă memorie 183Mhz 183Mhz cea cu memorie de 6 nanosecunde
Frecvenţă chipset .175Mhz 175Mhz fără a se jena că are cu 32 Mb mai
Quake 3 800x600x16 ,38.9 98.7 puţin.
Quake 3 1024x768x32 55.9 , 53.8 Concluzia este foarte simplă. In
30 Mark 2000 800x600x16 5223 > 5204 cazul folosirii unui chipset MX nor­
\ 3288 - 1
.3174 mal (deci nu noul MX400J nu con­
3D Mark 2000 1024x768x3
2544 2548 tează nici un pic mărimea memoriei,
30 Mark 2001 800x600x16 diferenţa de preţ fiind complet
3D ~ark2001 1024x768 2033 2011
nejustificată. Cum va arăta şi testul
de calitate efectuat în acest număr
estul efectuat în acest caz nu Hercules. Testul doreşte să arate contează foarte mult viteza memo­
T se referă la o "aromă" nouă a
chipset-ului MX ci la îmbunătăţirea
diferenţa de performanţă (şi impor­
tanţa ei raportată la diferenţa de
riei, lucru evidenţiat şi în acest
test.
uneia vechi. Este vorba despre preţ] dintre un MX cu 32 Mb şi un în concluzie, pentru cei ce
adăugarea a încă 32Mb pe o placă MX cu 64 Mb. doresc să îşi achiziţioneze plăci cu
MX standard, versiunea cu 64 Mb chipset MX normal este cât se
(ca şi cea cu 32 cu care am com­ Surprize, surprize poate de recomandată achiziţio­
parat-o] provenind de la fima Constantăm cu surprindere că narea unei versiuni cu 32 Mb.

30
• •
/

N i 11 a r • n e

E e F o r c e Z M X A B D - 3 E v s E e F o r c e Z M X 3 Z

D i f e r e n ţ a de p e r f o r m a n ţ a o f e r i t ă de c h i p s e t u l M X 4 0 0
qd el plac Leadtek GeForce2 MX Palft GeForce2 MX 400 de memoria suplimentară. "Dacă doreşti să
hipset GeForce 2 MX GeForce 2 MX 400
Aşa deci şi prin urmare beneficiezi de
Cantitate mem Samsung 5 ns Mira 6 ns
Viteză memorie 32 Mb -32 Mb Achiziţionarea unei plăci MX40G cu MX4Q0 cu
166MHz 166MHz doar 32Mb nu rentează. Dacă
Frecvenţă memorie adevărat trebuie
....... , _ - -\.... ^ .., ......... . ., ^ • I I -L •• .

175 MHz 200MHz doreşti să beneficiezi de MX400 cu


Frecvenţa chipset adevărat trebuie o versiune a plăcii o versiune a
Quake 3 300x600x1 cu 64Mb şi o memorie bună,
Quake 3|l02^c768x plăcii cu 64Mb şi
5501 achiziţionarea unui versiuni de
3 • Mark 2000 80Qx600x MX400 ca cea oferită de Pălit fcu o memorie bună"
3106 3143

32Mb) fiind inutilă pentru perfor­


manţe şi stresantă pentru buget,
Testul efectuat în acest caz Chiar dacă acesta din urmă este o •acă nu achiziţionaţi un MX40G cu
doreşte să arate diferenţa dintre versiune neobişnuită [MX400 a memorie rapidă şi cu B4Mb mai
setările folosite de producătorii de fost conceput pentru a folosi avan­ bine faceţi o economie şi investiţi
plăci grafice pentru chipset-ul tajul celor 64 Mb], am folosit o într-un MX cât se poate de
MX400. Am folosit astfel un MX astfel de placă tocmai pentru a obişnuit, căutând evident sa luaţi
cu 32 Mb de la Hercules şi un vedea diferenţa reală de perfor­ unul cu o memorie rapidă (circa 5
MX4D0 de la Pălit tot cu 32 Mb. manţă a MX400, fără a fi avantajat nanosecunde].

E e F r x c e Z M X v s E e F r x c e Z M X [ b u s 5 4 ]

S c ă d e r e a de p e r f o r m a n ţ a d a t ă de f o l o s i r e a b u s - u l u i (a 6 4
Bus-ul de 64 îşi Mm folosită pentru testare. Evident,
spune în acest Chipset GeForce 2 MX MX64 va fi o soluţie mult mai bună
Cantitate menjjq W*^32£' faţă de TNT2 M64, permiţând per­
test cel mai formanţe foarte bune la 800x600
Viteză Samsung 5 ns
pregnant cuvân­ Frecv pe nivel mediu de detalii, testul de
166 MHz 1024x768 cu nivel maxim de
tul. Scăderi de Frecven 175 MHz
Quake 3 800x60 calitate fiind cel care face inutilă
aproximativ 60% 1*32.6 •
Quake 3 1024x768x32 placa indiferent de sistemul pe
ca performanţă 55.5 . care este folosită.
3D Mark 2000 800x600x16 5463
indiferent de 3D Mark 2000 1024x768x3 Diferenţa de preţ nu este în
3106
rezoluţie. momentul de faţă foarte mare
Acest ultim test va verifică acum disponibilă de la majoritatea între MX şi MX200 însă o scădere
impactul dat de scăderea bus-ului producătorilor de cârduri grafice. în viitorul apropiat al preţului pen­
piăcii la 64 în loc de 128. Cu tru MX200 îl va face o soluţie
variante de placi cu bus-ul la 64 64 rămâne 64 foarte bună orientată pe buget.
ne-am lovit încă de pe vremea lui Bus-ul de 64 îşi spune în acest Scăderea de performanţă este însă
TNT2 M64, • placă pe cât de nea­ test cel mai pregnant cuvântul. evidentă şi trebuie ţinut cont de ea
preciată pe atât de utilizată şi Scăderi de aproximativ 60% ca a achiziţionarea plăcii.
rezistentă în timp, fiind chiar şi performanţă indiferent de rezoluţia

Detalii
A A M
• — ^ •
Hercules Prophet 32
H-^^^^HTHH 1
mim • • • • • • • • • • • • • • L —i ^ 1
~ ^m imm m u m a - T B ^ ^ H I T
Hercules Prophet 64
m m m m m m m m m m m m m m
r m m m m m m m m m m m m m m m m w m m m m m m m m n m m m m m
r m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m r
Pălit MX400 Leadtek MX64
1111111111 GeForce2 MX GeForce2 MX GeForce2 MX 400 GeForce2 MX 200

• | |" i. • • "n --
B ^ Ţ L mu

Hercules Hercules Palit Leadtek;;


Producător r

DistnbuitO: Ubi Soft Ubi Soft Best Computers Skin Media


Bd. Primăverii nr, 52 Bd. Primăverii nr. 52 Bd. Efisabeta nr.51 Puskin nr. 18 sect. 1
01-231.67.69 01-231.6769 01-314.76.98 01-231.50.97
www. ubisoft. ro www.ubisoft.ro www. bestcomputers.ro www.skin.ro
135$ 134$ 85$ 76$ :

31
Vrei s a iti c u m p e r i • placa v i d e o ?

I nvata alegi
de calitate
Tip articol: Test plăci video

p r e ţ u l mic şi calitatea scăzută au mers problemele apărute ulterior sau de anumite Avantajul preţului
l mână în mână încă de la apariţia PC- deficienţe. Rostul testului de calitate de luna este desigur
urilor. Concurenţa pe piaţă. în momentul în aceasta este verificarea în paralel a unui
care preţul este un factor decisiv pentru model de plăci [GeForce 2 MX este cel ales contrabalansat
achiziţia unui produs devine astfel acerbă de data aceasta, varianta normală alături de de o memorie
pentru a ieşi în faţă cu 2-3$. Existenţa în MX200 produs de ButterFly) pentru a
momentul de faţă pe piaţă a unui număr scoate în evidenţă interesul pe care anumiţi slsbâ aflatfi
restrâns de producători de calitate face producători îl acordă produsului lor privind pe placa,
mărcile mai puţin cunoscute şi care oferă o memoria, răcirea şi fiabilitatea plăcilor. Acest
calitate scăzută la un preţ pe măsură mult tip de test vă va ajuta să vă faceţi o idee nu sistem
mai populare pentru utilizatori. Avantajul atât despre un anumit model de placă [în de râcire
preţului este desigur contrabalansat de o cazul de faţă MX-ul care este folosit doar ca
memorie slabă aflată pe placă, sistem de exemplu), cât despre modul în care fiecare neperformant»
răcire neperformant, lipsa posibilităţilor de producător abordează strategia de realizare lipse posibilităţilor
overclocking, lipsa unor driveri performanţi a produselor sale. influenţa memoriei, a sis­
sau incompatiblitatea cu anumite plăci de temului de răcire şi driverilor asupra perfor­ da overclocking.
bază. Bucuria pentru cei câţiva dolari manţelor plăcii.
r
economisii va \ întotdeauna umbrita de

Detalii
Nume
_ .. _

ASUS 7100 Leadtek MX Hercules MX PowerColor MX Butterfly MX200 MSÎ MX Leadtek DHPro
Chipset GeForce2 MX GeForce2 MX GeForceS MX GeForce2 MX GeForce2 MX 200 GeForce2 MX GeForce2MX
•Cei
M m
- u WW ...
^gj^" ^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Producător ASUS Leadtek Hercules PowerColor Butterfly Leadtek


Distribuitor ICG Skin Media Ubi Soft Best Computers Tape Computer Flamingo Skin Media
Adresă Ştirbei Vodă 172 Al.Puskin 18 Primăverii 52 Elisabeta 25 Splaiul Unirii 8 Titulescu 121 ALPuskin 18
Telefon 01-221.73.43 01-231.50.97 01-231.67.69 01-314.76.93 01-330.57.83 01-222.50.41 01-231.50.97
Web www.icg.ro www.skin.ro www. ubisoft. ro www. besteomputers. ro www. tape. ro www. flamingo.ro www.skin.ro
Preţ 106.5$ 90.5$ 102$ 89$ 62$ 99$ 132$

M e m o r i a

ste unul dintre factorii de o importanţă Producătorii de nivel mediu sau foarte scăzut,
majoră în stabilirea costului unei plăci video. pentru care preţul este componenta decisivă a
Viteza memoriei ca şi producătorul ei influenţează produsului şi nu calitatea, folosesc în general
decisiv 2 categorii de performanţă: viteza dez­ memorii de 6.5 sau 7 nanosecunde. Printre
voltată de placă alături de performanţele obţinute aceştia se numără PowerColor, Butterfly sau Pălit
în jocuri şi posibilităţile de overclocking. Pentru Daytona. Viteza scăzută a memoriei va scădea
nivelul de plăci MX, pe care le avem ca exemplu, dramatic posibilităţile de overclocking ale acestor
viteza cea mai bună de funcţionare a memoriei plăci. într-o categorie specială intră plăcile MSI
este de 5 nanosecunde. Producătorii de top de care se învârt în jurul valorii de 6 ns, acolo unde
cârduri grafice folosesc altfel memorii de 5, 5.5 se află şi unele dintre modelele de plăci MX ale
sau 6 nanosecunde pentru plăcile lor dedicate, marilor firme. Desigur, orice producător încearcă
aceştia fiind Asus, Leadtek sau Hercules. să se adreseze unui segment cât mai divers de

32
utilizatori şi, de multe ori, în ofertele
producătorilor de calitate se vor regăsi şi plăci
cu o memorie mai slabă cu viteză de Bns, însă
niciodată în oferta producătorilor mici nu se
vor regăsi plăci cu memorii cu viteze ridicate.
Viteza memoriei se notează pe chip-urile de
memorie care arată ca în poză. valoarea fiind
trecuta în partea de jos a chip-ului cu un
minus în faţă (-55, -7). Influenţa memoriei
asupra posibilităţii de overclocking ca şi faţă de
performanţele reale este arătată în tabelul
dedicat. De remarcat performanţele mult
îmbunătăţite obţinute de memoriile Samsung şi
Etrontech, acestea fiind între 20 şi 40%
performanţă reală.

Memoria
Nume ASUS 7100 Leadtek MX Hercules MX PowerColor MX Butterfly MX MSi MX .:' Leadtek DHPro
Viteza memorie 6 nris 6 ms 5.5 ms 7 ms 7 ms 5.5 ms 5 ms
Producător memorie Samsung Samsung MT PLUSS ND Hyundai Etrontech
Frecventa iniţiala memorie 166 MHz 166 183 MHz 143 MHz 143 MHz 166 MHz 166 MHz
Frecventa overclocking memorie 189 MHz 200 210 MHz 160 MHz 170 MHz 210 MHz 250 MHz
Progres prin overclocking 13.8* 20.4% 14.7% 11.8% 18.8% 26.5% 50.6%
Quake Hf normal 54.0 55.5 59.3 46.7 24.8 54.6 54.2
Quake Eli overcloc 65.2 GG.2 66.4 53.0 28.6 67.4 76.2
Progres prin overclocking 20.7% 19.2% 11.9% 13.5% 15.3% 23.4% 40.6%
3D Mark normal 3099 3106 3369 2708 1343 3127 3106
30 Mark overclocking 3953 3588 3665 2998 1659 3747 4148
Progres prin overclocking 27.5% 15.5% 8.8% 10.7% 23.5% 19.8% 33.5%

S i s t e m u l d e r ă c i r e
istemele de râcire pentru chipset-u! plăcii
S sunt prezente pe plăcile grafice indiferent
de modelul lor. Acesta sunt de 2 feluri: cooler
(ansamblul ventilator+radiator) sau radiator.
Există o serie de variante pentru cooler pe
care de altfel le puteţi vedea şi în imagini,
• — _ m .p |
unele fiind mai mari. altele mai mici, combinaţii
care mat de care mai diforme prin spectaculo­
zitate şi, teoretic, mai eficiente. Eficienta lor
(peste cea a menţinerii plăcii în stare de
funcţionare) este utilă exclusiv pentru over­
clocking, putându-se vedea în tabele diferenţa
între posibilităţile de overclocking aie
Sistemul dE radre

Nume ASUS 7100 Leadtek MX Hercules MX PowerCofor MX Butterfly MX MSI MX Leadtek DHPro
Sistem răcire chi radiator cooler radiator cooler radiator cooler

Frecventa iniţiala chipset 175 175 175 MHz 175 143 . 175 i 175
Frecventa overclocking chipset 220 220 205 MHz 220 180 210 230
Progres prin overclocking 25.7% 25.7% 17.1% 25.7% 25.8% 20% 31.4%
Quake HI normal 54.0 55.5 59.3 46.7 54.6 54.2
•uake l[£ overclocking 55.3 56.8 61 .47.7 55.9
Progres prin overclockini 2.4% 2.3% 2.8% 2.1% 1.2% 2.3% 3.3%
3099 3106 3369 2708 1343 3127 3106
30 Mark normal
3142 3132 3416 2736 1353 , 3160 3159
3D Mark overclocking
1.3% 0.8% 1.3% 1.0% 0.7% 1.0% 1.7%
Progres prin overclocl
;

chipset-utut în funcţie ae sis­ ce roiosesc memorii de 4.5 sau gratori de chipset-uri preferă din spate.
temul de răcire folosit. 4 nanosecunde (GeForce3). radiatoare care reduc cos- Ceea ce reiese însă din
Sistemele de răcire pentru Utilizarea sistemelor de turiie plăcilor, în timp ce pe tabel este lipsa reală a impor­
memorii sunt mai puţin uti­ răcire de un tip sau de celălalt plăcile care vor putea obţine tantei sistemului de răcire pen­
lizate, eie apărând de abta în sunt în general, o amprentă performanţe mai mari vor avea tru chipset, oricât de perfor­
urmă cu câteva îuni, odată cu destul de personalizată a firmei mereu coolere mari şi chiar mant ar fi acesta, creşterile
ultimele generaţii de plăci video care ie utilizează. Simplii inte­ cooler sub chipset, pe partea nedepăşind 3%.

driverii p e r s o n a l i z a ţ i
ferice cunoscător care lucru este valabil scurt timp datorită
*—/achiziţionează o placă video va apariţiei cu regularitate a noi versiuni
folosi puţin timp driverii care vin cu de detonator. în tabelul aferent
ea, apărând mereu noi şi noi versiuni drive-rilor puteţi găsi un test compa­
de la producătorul de chipset [NVIDIA rativ între performanţele obţinute de
în exemplele noastre). Cu toate aces­ driverul inclus în pachetul plăcii şi
tea, versiunile personalizate ale dri- ultimul driver oficial NVIDIA 6.50.
verilor care vin împreună cu plăcile Concluzia ce reiese din tabel este
grafice oferă o serie de facilităţi care foarte simplă, şi anume că valoarea
nu sunt mereu prezente în driverii driverilor este proporţională cu
obişnuiţi. Este vorba despre posi­ mărimea firmei, driverii marilor pro­
bilităţi de overclocking, opţiunea de ducători fiind superiori echivalentului
TwinView sau afişări a mai multor NVIDIA, chiar dacă sunt o versiune
informaţii despre placa video. în plus, mai veche. Creşterile de performanţă
în unele cazuri, driverii oferiţi de pro­ prin folosirea detonator-ului relevă
ducători oferă o performanţă supe­ calitatea foarte slabă a driverilor
rioară detonatorului apărut la vremea origina
respectivă, însă. cum spuneam, acest

Driverii
Nume ASUS 71OQ Leadtek MX Hercules MX PowerColor MX Butterfly MX MSI MX Leadtek DHPro
Versiune driveri personalizaţi 6.31 6.46 6?35 ' 5. 32 • 8.3T 6.31 6.4B
Driver test secundar 6.50 6.50 ' 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Quake III driver placă 53.5 -• 58.6 f 34 - - ./ 23.2 ; 54.6 • 54.1
T
Quake III detonator 55.5 58.5 V 46.7 24.8 ' •54.1 " 54.2
Modicare prin detonator + 0.9% -1% -0.2% 37.3% 6.9% -1% 0.2%
30 Mark driver placă 3101 3108 336S 2475 1343 • 3127 " • 3105
30 Mark detonator 3099 3106 3360 2708 1341 3131 3106
Madicare prin detonator -0.06% -0.06% 0.26% 9.4% 0.15% 0.12% 0.03%

decât utile. Chiar şi creşteri cu nator-ului. Capitolul driveri tre­


C o n c l u z i e 25% prin overclocking a buie în concluzie reţinut nu
unt 3 factori, aşa num am bilitâţile de overclocking sunt frecvenţei chipset-ului nu au atât pentru îmbunătăţirile
^-Jşi testat, care influenţează mai mari şi implicit şi creşterea avut ca rezultat o creştere aduse cât pentru slabele per­
major performanţele unei plăci ei de performanţă. decât cu circa 2 fps-urL formanţe obţinute de driverii
video. Primul factor, memoria Viteza chipset-ului este cel de­ Driverii sunt ultimul aspect al propuşi de producătorii mai
instalată pe placă, este de alt al doilea factor ale cărui per­ cărui impact asupra perfor­ mici. în concluzie, dacă doriţi
fel conform testelor efectuate formanţe le-am testat. manţelor plăcii l-am calculat. performanţă şi o placă video
şi cel mai important. Viteza ei Rezultatele testelor dovedesc Testul arată că producătorii de sigură în calculator luaţi în cal­
influenţează major posibilităţile însă o diferenţă de performanţa nivel mediu prezintă seturi de cul cei 3 factori, în ordinea
unei plăci, ajungându-se prin destul de mică obţinută prin driveri cu adevărat slabi, fiind importanţei lor: memoria,
overclocking şi ia creşteri de overclocking. Aceasta ca performanţe în majoritate viteza chipset-ului şi nu în
peste 2G% a performanţelor, înseamnă că radiatoarele sau depăşiţi de ultimul detonator ultimul rând valoarea driverilor
Frecvenţa memoriei depinde de coolerele prezente pe chipset de la NVIDIA. Producătorii de [dată de valoarea producătoru­
viteza ei şi cu cat viteza este nu au o importanţă atât de nivel înalt în schimb egalează lui).
mai mare [valoare mai mică în mare pe cât s-ar crede, fiind cu driver-ul propus şi chiar
nanosecunde) cu atât posi- mai mult atractive...estetic depăşesc performanţele deto­

34
m m m m m m m m m m m m

$ Caracteristici tehnice suplimentare celor


standard B O l O g n a C50 (Radio / Casetofon)
Radio FM, MW, LW
Codem III + tuner
i Memorare 30 de posturi radio
Display dual cotor (galben/orange)
Panou frontal de culoare neagră
Aux-ln pe 2 căi pentru CD-C/MD/MP3
Egalizator pe 2 benzi de
frecvenţă (frecvenţă variabilă)

M O d e n a CD50 (Radio / CD player)


Radio FM, MW, LW
Codem III + tuner
Memorare 30 de posturi radio
Display dual color (galben/orange)
Panou frontal de culoare neagră,
galbenă, roşie sau albastră
Aux-ln pe 2 căi pentru CD-C/MD/MP3
Egalizator pe 2 benzi de frecvenţă
3 S a n t a M o n l c a C50 (Radio / Casetofon)
Z Radio FM, MW, LW
Digiceiver, TIM - Memorarea informaţiilor de trafic

IL
SHARX - Digital channel separation optimisation
Display albastru, panou frontal de culoare neagră
Aux-ln pe 2 căi pentru CD-C/MD/MP3
Design de noapte - tastatură iluminată în roşu
4 Pre-echipare pentru cuplare la telefon sau sistem de navigaţie
TMC pentru cuplare la sistem de navigaţie
DEQ - egalizator pe 5 benzi de frecvenţă
Casetofon, contor bandă (timp real)
4

Ca r o i i n a DJ 5 0 (Radio / Casetofon / CD Changer)


Radio UKW, MW, LW
Codem III + tuner
Memorare 30 de posturi radio
Display dual color (galben/orange)
Panou frontal negru
CD, Changer cu capacitate de 10 CD-uri
Track Program Memory (TPM)
CD-Mix, MAG-Mix
Egalizator pe 2 benzi de frecvenţă (frecvenţă variabilă}

Active AG EXIM Bucureşti Str. Remetea Nr.16


Ana Electronic Bucureşti Calea Dorobanţilor 134
Maris SRL Bucureşti Bd. Timişoara 30
Midocar SRL Bucureşti Şos. Odăi 221-225
Flanco Bucureşti Bucureşti Mall Drumul Taberei / Titan
Grim CD Group Bucureşti Magazin Ever Green - Bucureşti Mall
Agroservice SA Constanta Str. Revoluţiei 19 041/638041
Proton Auto Cluj Calea Floreşţi 42 064/438380
Sandra Trading Iaşi "Str. Stejar 33A 032/176961
Infotec Iaşi Str. împăcării 35, bl.919 032/221405
Teme c o Timişoara Calea Dorobanţilor 54 056/190409
Tess SRL Braşov Str. Grivitei 1H 068/475153
Hit Trading Brăila Bd. A.I.Cuza 223 039/618840
Adria SRL Suceava Str. Gh.Dojall9A 030/257166
IATSA Câmpina Câmpina Str. Carol L Bl. 236, parter 044 336001
IATSA Oradea Oradea Calea Borşului km3 059/463916

Radiocasetof oanele a u t o B l a u p u n k t

s u n t asigurate p r i n OMNIASIG U P U N K T

ASIGURĂRI A G R I C O L E Sunet
NVIDIA A L A N 5 A T BEFDRCE 3

P u t e r e f i c a p u r a

Competiţia cu 3dfx a
făcut ca sporul de P lăcile video produse de Nvidia anul
trecut, GeForce2 GTS, Ultra şi Pro
nu au abordat problemele majore care
mulţi şi decât cei folosiţi pentru un pro­
cesor pentium 4). Numărul de pipelines
este acelaşi ca la o placă GeForce 256, Nou
performanţă la fiecare apar la rularea aplicaţiilor 3D, adică 4, iar unităţile de texturare sunt
Competiţia cu 3dfx a făcut ca sporul de 2 pentru fiecare pipeline ca la • placă procesor
nou model de placă
performanţă la fiecare nou modei de GeForce2 GTS. Primul avantaj pe care îl grafic este
video să fie obţinut placă vîdeo să fie obţinut doar prin are o placă GeForce 3 este că poate total pro­
doar prin creşterea creşterea frecventelor de funcţionare realiza sigle pass quadtexturing.
pentru memorie şi pentru procesor. GeForce 255 putea folosi cele 4 gramabil,
frecvenţelor de
Performanţele care se pot obţine pe pipelines pentru a procesa la o singură astfel pro­
funcţionare pentru orice placă GeForce 2 sunt limitate de trecere 4 pixeli cu o singură textură ducătorii de
memorie şi pentru lăţimea de bandă prea mică a memoriei, sau 2 pixeli dublu texturaţL GeForce 2
•upă o perioadă lungă de timp în care GTS a mai îmbunătăţit lucrurile prin jocuri putând
procesor cel mar important lucru care se putea adăugarea a încă unei unităţi de textu­ să-şi rea-
spune despre o placă video era fillrate- rare pentru fiecare pipeline şi astfel se
ul maxim pe care îl putea obţine, noua puteau renderiza 4 pixeli dublu texturaţi izeze singuri
placă GeForce 3 are o altă abordare a pe un singrur ciclu de ceas. GeForce 3 toate
problemei. poate procesa 4 pixeli cu 4 texturi pe efectele
un singur ciclu de ceas. Memoria
folosită de aceste plăci este model DDR grafice de
Caracteristici tehnice
Vitezele de funcţionare pentru memorie la frecvenţa de 230MHz (460MHz efec­ care au
şi procesor sunt aceleaşi ca la o placă tiv] şi cu ajutorul căreia se poate atinge nevoie.
GeForce 2. O primă modificare impor­ o lăţime de bandă de 7.36Gb/sec.
GeForce 3
tantă în producerea GeForce 3 este Primul GPU cu care se laudă cei de
reducerea procesului de fabricaţie de la la Nvidia este GeForce 256, dar acesta poate realiza
0.18 la 0.15 microni pentru a putea nu dispune decât de un număr redus de şi o accele­
încorpora toţi cei 57 milioane de instrucţiuni care puteau fi folosite de
tranzistori care alcătuiesc chipul [mai rare hard­
programatori pentru obţinerea unor
anumite efecte. Prin shading rasterizer ware pentru
s-a mărit numărul funcţiilor executate suprafeţele
Leadtek WinFast BeFo hardware de către procesorul grafic
GeForce 2, dar şi la acesta programa­ curbe sau
Demonstrată în torii trebuiau să implementeze funcţiile foarte com­
premieră în România la exact cum au fost ele programate plexe cu aju­
CERF 2001 unde a hardware, pentru că altfel nu puteau fi
fost nominalizată la folosite. Un alt lucru important care torul unor
premiile Best of CERF, poate fi realizat de către procesoarele funcţii spe­
WinFast GeForce 3 TD GeForce este posibilitatea efectuării
este prima imple­ ciale şi astfel
calculelor pentru Transform & Lighting,
mentare a chipset-ului obţinând astfel o creştere generală a nu va mai fi
GeForce 3 disponibilă performanţelor prin eliberarea proce­ nevoie de
deja pe piaţă. WinFast sorului sistemului. însă această carac­
GeForce 3 foloseşte teristică nu poate fi folosită de prea multe tri*
64 Mb la 4 nanose­ să efectueze peste sistemul de moni­ multe jocuri. Pentru rezolvarea acestor unghiuri mici
cunde şi are pe lângă 800 de miliarde de torizare hardware probleme noul procesor grafic este care ocupau
ieşirea de monitor o operaţii pe secundă şi driverii personal­ total programabil, astfel producătorii de
ieşire TV-Out şi o ieşire jocuri putând să-şi realizeze singuri o parte mare
lăţimea de bandă izaţi, obişnuiţi pen­
DV-Ouţ. fiind de 7.36 tru plăcile Leadtek. toate efectele grafice de care au din lăţimea
Placa beneficiază Gb/secundă. Atu- nevoie. GeForce 3 poate realiza şi o de bandă a
de un sistem perfor­ urile sunt în plus accelerare hardware pentru suprafeţele
mant de răcire atât pe curbe sau foarte complexe cu ajutorul bus-ului
chipset cât şi pe Detalii
| Producător Leadtek ] Adresa Pusitin 1B, Bucureşti 1
unor funcţii speciale şi astfel nu va mai AGP.
memorii. WinFast | Distribuitor Skin Medie | Telefon 01-231.50.97 fi nevoie de multe triunghiuri mici care
GeForce este capabilă 1 Ofertant :Stin Media | Web | www. skin.ro
ocupau o parte mare din lăţimea de

36
teste

bandă a bus-ului AGP. Şi efectul 3 controllerul de memorie este memorie sunt compresia 2- dublă.
Enviroment Mapped Bump total diferit de cel existent în buffer cu un raport de până la Pentru test am folosit două
Mapping folosit pentru prima plăcile GeForce 2. în locul unei 4:1 şi Fast Z-Clear prin care modele de plăci GeForce 3 unul
dată de Matrox în plăcile G400 interfeţe de memorie pe se pot şterge foarte repede produs de Leadtek [versiunea
va fi mult îmbunătăţit. Spre 128biti, GeForce 3 dispune de toate datele din Z-buffer. finală] şi unul de Hercules [ver­
deosebire de plăcile anterioare 4 cotrollere independente pe GeForce 3 se prezintă exce­ siune sample, ce nu foloseşte
care realizau acest efect prin 32 biti. Prin această arhitec­ lent şi la capitolul calitate - versiunea finală a chip-ului
aplicarea unei texturi supli­ tură se va optimiza transferul imagine, Full Scene GeForce3) şi le-am comparat
mentare pe texturile existente, de date de dimensiuni mai mici Antialiasing, realizat prin meto­ cu o placă GeForce 2 Ultra de
GeForce 3 va putea realiza cal­ de 256 biti şi se va face o da clasică numită supersam- la Leadtek. După cum se va
cule în timp real şi se vor economie destul de mare în pling, consta în procesarea vedea şi la teste,
putea obţine efectul de curgere ceea ce priveşte lăţimea de unui număr mult mai mare de performanţele teoretice pe
al apei şi interacţiunea ei cu bandă. Visibility Subsystem pixeli decât cei care vor fi care le prezintă o placă video
obiectele înconjurătoare, cum este o tehnologie prin care se afişaţi în final, dar această nu mai sunt aşa importante,
ar fi pietrele. EMBM a fost va încerca o procesare doar metodă este ineficientă şi con­ •acă ar fi să ne luăm după
foarte puţin folosit până acum pentru punctele vizibile pe sumă foarte multe resurse. Pe cifre, o placă GeForce 3 este
datorită scăderii performanţelor ecran în cazul unei animaţii 3D. lângă aceasta, GeForce 3 va mai slabă ca una GeForce 2
prin prelucrarea unei texturi Tehnologia este foarte putea realiza şi High Resolution Ultra. Ambele folosesc memo­
suplimentare. asemănătoare cu Hierarchical - Antialiasing cu ajutorul unor rie DDR la 460MHz deci au o
Un alt capitol la care s-au Z care există implementată în algoritmi multisampling spe­ lăţime de bandă maximă de
adus îmbunătăţiri substanţiale plăcile Radeon. Alte două teh­ ciali. Prin aplicarea unui model 736QMb/sec. dar procesorul la
este memoria unde este folosit nici prin care S G încearcă Quincunx se obţine o calitate a 250MHz de pe Ultra face ca
Lightspeed Memori micşorarea transferului de date imaginii comparabilă cu cea de aceasta să aibă un Pixel Fiii
Arhitecture. La plăcile GeForce dintre procesorul grafic şi la FSAA 4x. dar viteza este rate şi un Texel Fiii rate mai
mare decât GeForce 3 care are
3D Mark 2001 un procesor la doar 200MHz.
• Mark 2001 -s-,—^ - Pentru performanţele OpenGI
am folosit Quake 3 Arena şi
MDK 2, iar pentru Direct 3D
am folosit 3DMark 2001.
Driverele folosite au fost
11.01, primele care oferă
îl
'2 i î l
toate facilităţile pe care le au
plăcile GeForce 3.
8 IA rt
rt
în Q3 Arena am folosit
T T setările High Quality şi Game
T T T T • ptions on [quality sky. mark
1024x1280 12B0x1024 1024x1260 1024x1280
1600x1200
FSAA2x FSAA4x Quincunx

Quake 3 FSAA MDK2 MDK2

5 3
b
1
8
Di
11.72 11.8
T t
4x76B 1280x1034 1024x763 1280x1024 1280x102* 1600x1200 1390x1034 1600x1300 1280x1024 1600x1200 1230x1024 1600x1200
2x 4x Normai FSAA2x FSAA4* Quincunx

Quake 3 Arena Quake 3 Quincunx


Hercules
GeForce3

IA
* Winfast
io 2 •

GeForce3
t
m
m

oi
o

Winfast
I I 1 ţo j GeForce2
I
1280x1024 1600x1200 640x460 800x600 1280x1024
OJ ] I
1600x1200
GTS 32

37
on walls etc.3. La rezoluţiile mici,
640x480 şi 800x600 perfor­ Hercules Praphet 3
mantele obţinute de GeForce 3
sunt mai mici decât cele ale Deşi nu este varianta
plăcii Ultra cu doar 1 - 2 FPS- finală a plăcii Prophet
uri. începând cu 1024x768 ce va fi disponibilă în
GeForce 3 se distanţează de curînd şi la noi pe
Ultra ajungând până la o dife­ piaţă, versiunea prim­
renţă de 23%, performanţă în ită de la firma Ubisoft
favoarea GeForce 3 pentru a realizat performanţe
rezoluţia 1600x1200. Cu deosebite în teste
opţiunea FSAA 2x activat în promiţând foarte mult
rezoluţia 1024x768 GeForce 3 pentru viitorul
este de peste 2 ori mai rapidă apropiat. .
ca un Ultra. Folosind metoda Ca şi varianta calitSţii, cei ce vor foarte bune o reco­
Quincunx.O echivalentă cu un Leadtek placa benefi­ scoate GeForce 3 mandă ca unul din­
efect FSAA 4x, Q3 se poate juca ciază de ieşiri TV-Out urmând a avea tre viitorii mari
foarte bine în 1024x768 cu şi DVI-Out, 64 Mb la 4 dotări foarte bune performeri în topul
70.9fps-uri. în 3DMark2001 nanosecunde şi sis­ pentru plăci şi per­ GeForce3.
performanţele obţinute de teme de răcire foarte formanţe ridicate.
GeForce 3 în toate rezoluţiile bune pentru memorie Performanţele
sunt cu aproximativ 35% mai şi chipset. De altfel la
bune decât cele ale plăcii Ultra. acest nivel de preţ Detalii
| Producător Hercules î Adresa 1 8d Prirn3verSi 54
Tot în 3DMark se poate observa nici un producător nu | Distribuitor Ubisoft | Tei afon B|01-231.6789
că deşi Ultra are un Fiii rate teo­ mai face concesii Ubisoft |Web . S www. hercuIes. corn

retic mai mare decât GeForce 3,


în condiţii reale performanţele la
testul Fiii Rate CMulti-Texturing) trebui să se vândă în străinătate jocurilor cu acestă opţiune acti­
-
sunt de 2 ori mai mici decât la ia un preţ aproximativ de 400$ vată şi obţinerea unei calităţi
GeForce 3, care o sâ difere în funcţie de excelente la imagini. GeForce 3
producător, la noi preţui fiind de va realiza o revoluţie în ceea ce
în ceea ce priveşte cele două aproximativ 50055. Pentru priveşte grafica pe calculator şi
plăci GeForce 3 testate, Winfast jocurile actuale o placă GeForce efectele care vor putea fi gene­
a obţinut rezultate mai bune în 2 MX este suficientă pentru rate în timp real dar jocuri care
3DMark, iar Hercules rezultate rezoluţii de până la 1024x768 iar să folosească noul procesor gra­
mai bune în jocuri. Oricum difer­ cu un GTS se poate juca destul fic vor apare abia la sfârşitul
Ce aduce nou enţa de performanţă dintre cele de bine şi în 1280x1024. Cu acestui an, timp în care Nvidia
nfiniteFX ? Este două plăci este foarte mică. GeForce 3 jocurile pot fi rulate va lansa o nouă placă video (asta
vorba despre funcţii înainte de a fi lansate pentru !a rezoluţii pe care nici moni­ dacă îşi vor respecta promisi­
vânzare plăcile GeForce 3 au toarele nu le mai susţin. Viteza unea de a realiza o nouă placă
noi puse la dispoziţia avut o reducere de preţ de mare la realizarea Quincunx i video la fiecare 6 luni).
dezvoltatorilor de aproximativ 40%. Teoretic ele ar Antialiasing face posibilă rularea
soft ce se vor tra­
duce în aplicaţii
viitoare capabile să
E e F o r c e 3 t i n d E c ă t r e i n f i n i t î n FX
utilizeze aspecte cu
caracter specific şi E f e c t e s p e c i a l e l a s u p e r l a t i v
inovator ale chip-ului •e mai bine de câţiva ani concer­ GeForce 3, situaţia s-a schimbat software-ul să utilizeze noile ca­
şi care pot fi acce­ nul NVIDIA s-a aflat permanent în oarecum. Se pare că din acest racteristici împletite cu perfor­
sate prin Microsoft avangarda producătorilor de moment NVIDIA a păşit pe o altă manţele îmbunătăţite pentru a
acceleratoare grafice 3D. Având poteca strategică, şi anume a crea contexte vizuale uimitoare,
DirectX 8 sau o sistematizare accelerată a decis să ofere o viziune 3D + în locul unei simple accelerări a
OpertGL Cele două producţiei, ne putem aştepta de efecte de cea mai înaltă calitate, mediilor de utilizare a diverselor
caracteristici majore la ei la un produs nou sau în acelaşi timp menţinând un nivel aplicaţii de către utilizatorii
îmbunătăţit, la fiecare câteva înalt de performanţă la nivel glob­ obişnuiţi.
ale tehnologiei sunt: luni. Tranziţiile de la TNT2 către al. Pe lângă stilul vizual
Programmabte GeForce256 şi mai apoi către . Este interesantă intenţia de a revoluţionar şi efecte de un re­
Vertex Shaders şi GeForce2 GTS au accentuat mai promova produsul GeForce 3 alism superior, GeForce 3 aduce
mult performanţele împreună 11
evidenţiindu-i "efectele infinite . şi îmbunătăţiri clare în ceea ce
Programmable Pixel doar cu anumite caracteristici Acest lucru se transpune prin priveşte lăţimea de bandă pentru
Shaders hardware. Qdetă cu apariţia plăcii posibilitatea ca cei care dezvoltă memorie [8 Gb/s], interfaţă pe

38 •
128 biţi şi High-ResoluCion de lentilă şi iluminare ce pot fi
Antialiasing (efectul de NVIDIA "demonstrează controlate prin acelaşi vertex
"antialiasing" ia rezoluţie shader programabil; toate
înaltă). Fără îndoială însă că cel Odată cu lansarea GeForce 3, NVIDIA a oferit o serie de acestea sunt doar câteva din
mai important element de pe demo-uri menite să demonstreze puterea noului chipset grafic. infinitatea de efecte pe care le
această placă este "motorul" Prezentate şi la CERF, acestea impresionează prin utilizarea poţi obţine.
nfiniteFX. deosebită a noilor facilităţi oferite de NVIDIA, chiar dacă ele Referindu-ne acum la Pixel
Ce aduce nou nfiniteFX ? rulează şi pe chipset-uri grafice mai vechi însă eliminând multe Shader - o funcţie grafică ce
Este vorba despre funcţii noi dintre opţiunile oferite. calculează efecte asupra
puse la dispoziţia dezvoltato­ Unul dintre cele mai importante demo-uri din seria lansată fiecărui pixel - posibilitatea de
rilor de soft ce se vor traduce este "Chameleon", Menit să arate utilitatea "pixel shaders", control hard a plăcii GeForce3
în aplicaţii viitoare capabile sâ acesta arată cum se crează materiale şi suprafeţe care mimic este fără precedent şi din
utilizeze aspecte cu caracter acest motiv detaliile
specific şi inovator ale chip-ului suprafeţelor generate sunt de
şi care pot fi accesate prin o calitate extraordinară.
Microsoft DirectX 8 sau Sistemul Pixel Shader
QpenGL Cele două caracteris­ Programabil oferă o libertate
tici majore ale tehnologiei mare de creaţie artiştilor şi
sunt; Programmable Vertex programatorilor deoarece le
Shaders şi Programmable PixeI conferă o putere absolută în
Shaders, manipularea luminii, umbrei şi
Pe scena realismului în culorii fiecărui pixel în parte.
grafica 3D VERTEX-ul este
(
Gradul de programare oferă
unul dintre actorii principali. printre altele controlul asupra
Pentru a înţelege ce este un 4 texturi odată la o singură
vertex gândiţi-vă la punctele de trecere, ceea ce duce la
joncţiune dintre părţile compo­ scăderea timpului de realizare
nente ale unui obiect 3D: de a efectelor de "rentier"; o bilă
exemplu umărul sau mâna unui roşie din partea răbdării noas­
personaj. Gradul de îmbinare imită realitatea. Numărul infinit de efecte de textură oferite de tre, nu?
precum şi simularea unor noul GeForce 3 înlocuiesc aspectul tern, artificial de până
acum cu suprafeţe organice de un Impact deosebit. Prin tehnica nfiniteFX cei
mişcări şi exprimări cât mai de la NVIDIA au realizat o com­
reale ale acestui soi de ele­ Noua tehnologie iese în evidenţa foarte bine şi în alt demo
CZoitar) unde se demonstrează "vertex shaders" care conferă binaţie reuşită între Vertex şi
mente oferă profunzime expe­ Pixel Shaders programabili, şi
rienţelor 30 pe care le poţi trăi personalitate caracterelor permitînd mişcări faciale de ansam­
blu şi nu numai pe puncte. Astfel se va putea crea o personali­ astfel lumea graficii 3D în timp
în faţa monitorului. real a făcut un pas major către
tate reală pentru fiecare personaj din jocuri.
Iar în cazul plăcilor realismul cinematografic; un
GeForce 3 secretul se află în câştig enorm pentru grafică şi
gradul de programare al ele­ jocuri...
mentelor de tip Vertex Shader
- o funcţie de procesare gra­
fică folosită pentru a conferi
efecte unor obiecte în mediul
3D, prin efectuarea unor
operaţii matematice asupra "secretul se află în gradul
datelor corespunzătoare de programare al ele­
punctelor de joncţiune. în loc
sâ aloci datelor vertex operaţii mentelor de tip Vertex
pre-programate Vertex
Shader-ul Programabil din Shader - o funcţie de
GeForce3 permite programato­
rilor să aplice efecte specifice procesare grafică folosită
fiecărui vertex. Această flexibi­
litate oferă avantaje anumitor pentru a conferi efecte
efecte vizuale ca de exemplu Un nivel superior de realism va fi oferit de posibilitatea unor obiecte în mediul 3D"
mişcarea mult mai adăugării de păr, riduri sau alte "add-on-uri" faciale
convingătoare a personajelor, personajelor, dând o posibilitate mult mai ridicată de
deformaţie procesuală pentru personalizare a fiecărui element al unui joc.
suprafaţa apei şi dansul val­ Alte demo-uri NVIDIA demonstrează în continuare
urilor spre exemplu, efecte de personalizarea foarte puternică a obiectelor şi mediului
morfism ce conferă un plus de înconjurător. Se arată astfel mingi de golf reproduse până la
fineţe animării scheletului per­ cel mai mic detaliu sau copaci ce capătă un aspect realist prin
sonajelor, efecţe de ambient, modelarea exactă a scoarţei sau nodurilor.
Prjate Dverclocking-ul depăşi P e n t i u m 4 ?

Pentium 4 V5 Thunderbird
ntium l i
oua generaţie de PC-uri aflată până care l-am overclock-uit până la 1.4 Ghz acoperă vizualizare de mizate pentru noua
N de curând în atenţia tuturor nu a
dovedit nici pe departe ce se dorea de
ce a folosit memorie DDRAM, Esenţa
testului este compararea ultimei ge­
imagini, editare video
sau codare de sunet. •
platformă însă aceasta
nu este nici pe departe
la ea. Pentium 4 a ajuns să coste mai neraţii de procesoare de la cei 2 mari Alături de acest test o scuză pentru utiliza­
puţin decât Coppermine pentru a evita concurenţi (Intel şi AMD], fiecare am efectuat teste în torul care a făcut
un fiasco total financiar, iar testele de folosind tipul cel mai bun de memorie SiSoft Sandra, Quake greşeala în trecutul
peste tot din lume dezavantajează disponibil pentru fiecare. 3 şi 3D Mark 2001 apropiat sâ
Pentium 4 din cauza memoriei RORAM încercând astfel să investească o grămadă
pe care o foloseşte. Pentru a vedea Şi s-a produs acoperim o gamă cât de bani într-un proce­
care este adevărul privind soluţia ofe­ Pentru a acoperi o gamă cât mai largă mai largă din nevoile sor ce nu a oferit per­
rită de Intel am realizat un test com­ a utilităţilor celor 2 procesoare am sau aplicaţiile folosite formanţă.
parativ folosind un Pentium 4 la 1.4 testat cu utilitare menite să folosească de un utilizator Aceasta este
Ghz cu memorie RDRAM pe de o parte instrucţiunile SSE2 deci special opti­
f obişnuit. situaţia în acest
şi un AMD Thuderbird la 1.2 Ghz pe mizate pentru Pentium 4. Testele moment, viitorul poate
Rezultatul fi strălucit pentru
Pentium 4 1.4 GHz Thunderbird 1.4 GHz Diferenţa de preţ de Pentium 4, dar acum
Magnitrax v1.D2xCTM] {B} până în prezent deza­ folosirea RDRAM şi
NaturallySpeaking® Pref 4.0 {B} vantajează vizibil lipsa aplicaţiilor
Windows Media Encoder 7.0 {B} Pentium 4, la fel de optimizate nu îl fac
Premiere® with Ligos {C} 109 altfe! ca şi prea dorit, cel puţin
VideoStudiorTM] 4,0 {C} t 133 * performanţele. în comparat cu
eJay MP3 Pius 1.3 {C} 143 127 esenţă, ceea ce zice de Thuderbird, rivalul său
Incoming Forces {C} altfel şi Intel, pro­ de la AMD.
I M ni gramele nu sunt opti-
Ligos GoMotion Video Decoder {C} 149 Lansarea în
România la CERF a
3D Mark20G0 3D Mark2001 Quake SiSoft Sandra versiunii de Pentium 4
•-a t~m >J
la 1700 Mhz pare a
promite un nou avânt
pentru Intel şi la noi
însă acest lucru îl vom
afla doar la testul care
S
i
C4

s* va avea lor în cadrul


O
O

** *- •X'
numărului următor.
CD
7} 4 O

oo
t t T Pentium IV 1.4 GHz
CMJ DhrTStone FPU Whetstone Integer MMX floatinfl P.SSE CPU FPU
CPU Multimedia Memorie Thunderbird 1.4 GHz

Sistemul de răcire
Produs • • •
Pentium 4 1.4 Thunderbird 12

Produ Intel Intel Transcend AMD IWILL Samsung Leadtek


Ofertant Comrace Comrace Comrace Best Corn put ers Skin Media Skin Media Skin Media
Caracteristici Pentium 4 850 128 Mb 1.2 Ghz Chipset AliMagik 1 128 Mb GeForceSUItrs
1.4 GHz ATA100 C-Media B738 64 Mb DDR
AGP4X, 2 USB FSB 100-160 31 mii polig/sec
4RIMM. 6 PCI Memorie DDR TV-Out

Telefon 051-433.400 051-433.400 051-433.400 01-314.76.98 01-231.50.97 01-231.50.97 01-231.50.97


www. comrace. rowww.comrace.ro www. comrace. ro bestcompLters.ro www.skin.ro www.skin.ro www.skin.ro
279$ 230$ 123$ 200$ 149$ N/A 357$
D uron/Thunderbird

Chipsat KT 133* •
FSB, 2bfeNh2 "
Dual ATA"IDO ^
Sun*ţ. ,4.l'CM673B
Controller Raid (KV5O0R)

C e 1 e r o n / C o p p e r m i ne
Cyrix, I I I

VX133
Chipset Via Apollo Pro 133A
FSB 133f1h2
luai "ATf Wq', ;
: " *r

Sunet 4-1 CriTfl73fl

w o e
Chipset, Intel IfilSE
J=SB 133rîhz
Dual ATA IOD
Sunet. «1Ifl7?a
Plăci de baz3>Chipset>AMD760 Placi de baze>Chipset>KJ133A PISci de bazfi> Chipset >BX440

•Fi MSI A5U5 ABIT


AK7B-5N K7T Turbo CUV4XE BX133 Raid
Cea mai performantă placă Cel mai recent model de la Foloseşte chipset VIA Appoio Un chipset vechi dar totuşi
testată până acum. MSI pentru procesoare AMD Pro foarte utilizat.
ea mai performantă placă ste ultimul model de placă UV 4x-E este o placă ou X133 Raid este un model
C de bază pentru sistemele
cu procesoare Thunderbird sau
E de bază destinată proce- __.
soarelor AMD produsă de MSI.
C chipset VIA Apollo Pro care
reprezintă alternativa la plăcile
B mai vechi produs de Abit
dar cu performanţe foarte
Duron dintre toate cele tes­ Foloseşte un chipset KT133A cu chipset 1815, Acest chipset bune. Placa are la bază un
tate până acum este modelul alcătuit dintr-un North bridge oferă suport pentru un FSB de chipset Intel model BX440
AK7B-SN produs de DFI. 8363A şi un South bridge 133 MHz. AGP 4x, Memoria care nu suportă oficial decât
Producătorul a ales drept 686B. Formatul plăcii este SDRAM se poate instala pe procesoare cu un FSB la 66
North bridge chipset-ul 761 de ATX, dispune de un slot AGP cele 4 sloturi DIMM iar placa h sau la 100MHz. Formatul plăcii
la AMD iar pentru partea de 4x, B sloturi PCI 4 porturi h
suportă maxim 1.5Gb, de 3 ori este ATX şi dispune de un slot
South bridge a optat pentru USB, 1 slot CNR iar caracte­ mai mult decât suportă maxim AGP 2x, 5 sloturi PCI şi 1 slot
686B de la VIA. Placa oferă risticile includ suport pentru chipsetul iS15. Formatul plăcii ISA. în mod normal chipsetul
suport pentru memorie DDR un FSB de 266MHz şi ATA este ATX şi dispune de 1 slot BX44Q nu suportă decât stan­
care se poate instala în canti­ 100. Pe placă se poate instala AGP, 6 PCI şi 1 AMR, South dardul ATA 33, dar pe acest
tate de maxim 2Gb pe cele memorie SDRAM în cantitate bridge-ul acestei plăci este un model este implementat un
două sloturi DIMM de pe placâ. maximă de 1.5Gb folosind cele chipset Via 686A care oferă controller HighPoint HPT370
Procesoarele instalate pe placă 3 sloturi DIMM. Placa este suportul pentru ATA 66 şi pen­ prin care se poate folosi ATA
pot fi overclock-ate prin modifi­ excelentă pentru overclock- tru cele 4 porturi USB ale 100 şi care oferă şi facilităţile
carea frecvenţei FSB-ului care area procesoarelor. Direct din plăcii. Performantele obţinute de IDE RAID. Memoria SDRAM
poate avea orice valoare între Bios se poate modifica mul­ de această placă sunt foarte se poate instala în cantitate
10Q şi 133MHz. Pentru o sta­ tiplicatorul, frecvenţa FSB-ului bune în toate testele, maximă de 1.5Gb pe cele 3
bilitate mai mare a sistemului, care poate avea orice valoare depăşindu-le pe cele care se sloturi DIMM de pe placă.
din BIOS se mai poate mări şi între 100 şi 166MHz, ten­ pot obţine cu o placă ce uti­ Procesoarele pot fi overclock-
tensiunea de alimentare a pro­ siunea de alimentare pentru lizează i815. CUV 4X este ate prin modificarea FSB-ului
cesorului. Placa este destinată procesor şi tensiunea de ali­ excelentă şi pentru overclock­ cu valori între 66 şi 200MHz,
sistemelor performante, lucru mentare l/O. Monitorizarea ing. Din BIOS se poate seta placa permiţând setarea rapor­
dovedit de prezenţa coolerului hardware este şi ea foarte frecvenţa FSB-ului cu valori tului dintre frecvenţa PCI/FSB
pe chipset şi de lipsa codecului bună, pe lângă cea clasică din între 66 şi 192MHz - ten­ şi frecvenţa AGP/FSB şi modifi­
AC97, lăsându-se loc pentru BIOS placa dispunând şi de 4 siunea de alimentare pentru carea tensiunii de alimentare a
cei ce doresc o placă de sunet led-uri situate între porturile procesor - iar suplimentar, procesorului şi a tensiunii l/O.
mai performantă. seriale şi conectorii plăcii de placa mai permite şi setări Placa mai dispune de un senzor
sunet. Rezultatele obţinute în pentru frecventa memoriei şi de temperatură suplimentar
Este alegerea noastră teste sunt excelente, foarte bus-ului PCI. Pe ansamblu, o care poate fi ataşat plăcii video
pentru o placă destinată apropiate de cele obţinute de placă bună şi o soluţie utilă sau hard discului.
procesoarelor AMD. plăcile Asus. pentru procesoare Intel.

Teste
Contact
Teste
Contact Preţ 112$
1
Teste
Contact Preţ ISIS
Teste
Contact Preţ 117S
Preţ ^2e$
Producător | DFI Distribuitor Tape Comp, Producător MSI Distribuitor Raminac Comp. Producător ASUS Distribuitor ICG Producător ABfT Distribuitor Senorg
Ofertant Tape Computere Ofertant g| Flamingo Computers Ofertant Ofertant Senorg Românie
Adresa ;| Splaiul Unirii nr. 8 Adresa GTLCptrr; DJSJÎ, 44-46 Adresa Ştirbei Voda 172 Adresa Barajul Argeş 15
Telefon !01-3309Q22 Telefon 01-236.20.00 Telefon 01-221.73,43 Teiefon 01-233.13.77
Wtja www. tape.ro Web www. flamingo, ro Web www. icocorn, ro Web www. senorg.ro
Detalii tehnice [totalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice

Chipset
FSB
AMD 760
lQ0-13gMHz
Sunet
Format
r.u
ATX
Chipset
FSB
KT133A
100-132 Mb
Sunet
Format
AC97
ATX
Chipset
FSB
VIA 694x
65*13?
Sunat
Format
nu
ATX
• Chipset
FSB
BX440
66-200 Mb
Sunet
Format
nu
ĂTX
ATA 100 Memorie 2Gb (2s*otur0 ATA 1D Memorie 3DIMM1.5G0 ATA 100 Memorie 4DlWM1.5Gb ATA Toc" Memorie 3DIMM 1.5Gb
Dotflri cooler chipset Dotări 2 porturi USB Dotări + 2 porturi USB Dotări IDE HAID

Sloturi |1AGP4x1, 8PCI Sloturi 1 AGP Ax, 6PCI, 1 AMR Sloturi 1AGP. 6PCI, 1 AMR Sloturi 1 AGP 2x1. 5PC1, USA
Teste - 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6 Teste - 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6 Teste • 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6 Teste - 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6

3DMark 2000 7279 3 D Mark 2000 6987 SDMark 2000 8242 3DMsrK 2000 6071
Quake 3 173.5 Quake 3 156 Quake 3 Quake 3 144.4
Sandra Memory 482 Sandra Memory 404 Sandra Memorv 236 Sandra Memory 246

Verdict 97 II Verdict 91,6 ii Verdict 86 i Verdict ii


42
Placi de bazfl>Chipset>VIA VTS365 Pitei videoChipset>GeFarca2 MX

• . T I ••••••
• " > F^" - t V U F
LiT

•FI Hercules
A M 3 5 EC Praphet2MXE4
O placă dedicată obţinerii unui Este o soluţie standard MX
preţ cât mai scăzut. dar cu B4 Mb.
M35 EC poate fi utilizată KT133 care obţin performanţe
A cu un procesor AMD Duron
sau Thunderbird şi a fost con­
IWILL
KA266
mai bune deşi folosesc memo­ A cest model de placă produs
de Hercules foloseşte un
rie SDRAM. Folosind memorie procesor grafic GeForce2Mx
cepută pentru obţinerea unui O soluţie rezonabilă ce PC1600 pe acest model rezul­ dar memoria instalată pe placă
sistem cât mai ieftin. Placa foloseşte memorie DDR. tatele sunt chiar slabe. Aceste este de 64Mb SDRAM faţă de
are la bază un chipset KM133 performanţe destul de mo­ cei 32Mb utilizaţi în mod nor­
şi are integrată o placă video este una dintre deste s-ar putea remedia cu mal. Din păcate, la testarea
S3 Savage. Formatul acestei [xprimele plăci de bază cu viitoare upgradeuri de BIOS. acestei plăci nu am descoperit
plăci este micro ATX şi dispune chipset Aii MAGiKL Acest Comparativ cu cealaltă placă cu nici o creştere de performanţă
de 1 slot AGP 4x, 1 slot AMR, chipset este împărţit în north suport pentru memorie DDR. faţă de modelul cu 32Mb, iar
2 PCI şi 1 slot ISA. Placa uti­ bridge-ul M1B47 şi south adică DFI-ul cu chipset AMD pentru păstrarea unui preţ cât
lizează memorie SDRAM care bridge-ul M1535D+. M1B47 760. rezultatele obţinute de mai mic, producătorul a
poate fi instalată pe placă pe oferă suportul pentru un FSB placa IWILL sunt mai slabe în renunţat chiar şi la conectorul
cele două sloturi DIMM în can­ de 200 şi 26BMHz necesar toate testele. Oricum, pe pentru TV-out. Memoria
titate maximă de 1Gb. South procesoarelor Athlon şi Duron. viitor. AMD nu are de gând să folosită pe placă este produsă
bridge-ul este 6S6B şi astfel Memoria DDR trebuie să producă chipuri pentru plăcile de Hyundai, funcţionează la Bns
poate folosi standardul ATA funcţioneze la aceeaşi frecvenţă de bază care să suporte proce­ şî poate fi overclock-ată până la
100 şi dispune de placă de cu FSB-ul şi placa poate folosi soarele produse tot de ei. Via aproximativ 21 OMHz.
sunet integrată. Asemănarea atât memorie PC2100 cât şi va lansa prima dată un chipset Procesorul grafic la 175MHz
mare dintre KM 133 şi KT133 PC1600 în cantitate maximă cu suport DDR pentru proce­ este răcit doar prin radiator,
face ca performanţele obţinute de 3Gb, Chipsetul suportă şi soare Intel iar chipseturile de fără cooler şi se încălzeşte
de placă în teste să fie foarte memorie SDRAM care poate la Sis şi de la Nvidia o să apară destul de tare dacă se
bune. Overclocking se poate funcţiona asincron faţă de FSB- mai târziu, deci Aii MAGiK 1 încearcă mărirea frecvenţei
face doar prin modificarea ul procesorului, dar IWILL nu a este singurul care există deja peste 200MHz. CD-ul livrat cu
frecvenţei FSB-ului care poate folosit această funcţie specială implementat de mai mulţi pro­ placa conţine utilitarul 3Deep
avea orice valoare cuprinsă a chipului. Formatul plăcii este ducători de plăci de bază. şi demouri la jocurile Rayman2,
între 100 şi 166MHz. ATX şi dispune de 1 slot AGP
4x. 5 sloturi PCI şi de placă de Este limpede că plăcile ce Tachyon, Thief II, Quake III şi
Performanţele pe care le sunet integrată care foloseşte folosesc memorie DDR vor Daikatana, prezente pe majori­
poate obţine placa video inte­ un chip CMedia 8738. IWILL începe să se impună, tatea plăcilor Hercules, Despre
grată sunt aproximativ egale nu a mai implementat toate renunţarea la modelele mai utilitatea celor 64Mb puteţi
cu cele ale unei plăci TNT2, facilităţile pentru overclocking puţin performante fiind de citi la articolul din acest număr
deci performanţe destul de existente pe alte modele de acum o chestiune de timp. "Noile arome ale MX-ului".
reduse. plăci de bază. KA266 permiţând
pentru FSB doar 14 valori S O N Y ,
Fotografia produsului realiiata cu
SONY Cyber-shot SONY,
Fotografia produsului realizata cu
SONY Cyber-shot
Teste ™ cuprinse între 100 şi 146MHz. Teste Teste
Contact ^^^^^^•H Preţ ion Tensiunea de alimentare pen­ Contact Preţ ,53$ Preţ 135$
Producător DF Oistribuitor | Tape Comp.
tru procesor poate fi modifi­ Producător IWILL Distribuitor Skin Medie ..,
Ofertant Tape Computere Ofertant Skin Media Ofertant Ubi Soft
Adresa Splaiul Unirii nr,8
cată din BIDS, iar placa mai .Adresa str Al. Puskin nr.18. Bucureşti 1 Adresa bd. Primăverii nr.52
Telefon •1-330.90.22 permite şi multe alte setări Telefon 01-231.50.97 | Telefon 01-231.67.69
Wab www.tape.ro pentru memorie. Performanţele Web www. skin. ro Web www.ubisoft.ro
Detalii tehnice
obţinute de această placă nu Detalii tehnice Detalii tehnice
Chipset VIA VT3385 • Sunat ACS7 Cnipset Aii Magic 1 Sunet CMediaa738 3PJ GsîRra2MX Ramdsc 350 MHz
FSS *QD-166 Mb
•-»•'

Format micro ATX


sunt foarte bune. Placa a FSB 100-160 Ferm st ATX Memora 64Mb SDRAM Frecvenţa 133 MHz
ATA 100 " Memorie 2DlMMl.5Gb depăşit toate celelalte modele ATA 100 Memorie iSGoCCRORAM Procesare 700 MTe*/s. Procesor 175 MHz
Dotări placa video SSSavage. sunat AC97 care foloseau un chipset Dotări placa sunet Tncorporatfi Lăţime de banda memorie 2.9 Gb/sec.
Sloturi 1 AGP 2x. 1AMP, 2PCI, 11SA
Teste - 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6
KT133A la testele de memorie. Staturi 1AGP4x1, 5PCI Dotări
Teste - 8 0 0 x 6 0 0 x 1 6 Teste - 1 0 2 4 x 7 6 8 x 3 2 - fps
3DMark 2000 7D31
Dar la testul de 3DMark şi 30Mark 2000 6B13 SDMartt 2000 3174
Quake 3 158.8 Quake3 există modele cu Quake 3 157.4 Quake 3 hbgh Quality 53.8
Sandra Memory 425 Sandra Mernorv 421 WinBench 99 S14
Verdict Verdict 94.3 I Verdict 85 n
43
Plâci video Plâci video Sistem

Of-.f

Power Color Pălit


EeFarceE BT5 MX4DD
Ca de obicei PowerColor oferă MX400, 32Mb, performanţe
preţuri buna identice cu MX-ul standard.
ersiunea plăcii MX400
D eşi relativ târziu a ajuns şi
la noi versiunea plăcilor V propusă de NVIDIA deja a
căpătat diferite forme pe piaţa
Fujitsu
5caleo A1DD
însă, cum întotdeauna când
achiziţionezi un PC există posi­
GTS de la PowerColor Aşa cum bilitatea să îl mai foloseşti şi în
ne-a obişnuit dintotdeauna iar una dintre ele este cea Un sistem pentru aplicaţii de alte scopuri, l-am testat şi
PowerColor oferă preţuri oferită de firma Pălit prin Pălit tip office. folosind 30 Mark 2000 şi
rezonabile pentru produsele •aytona MX400- Chiar dacă Quake 3 Arena. Rezultatele nu
istemele brand-name nu
sale iar versiunea cu 64Mb a
plăcii GTS nu face excepţie de
scopul chipset-ului MX400
este de a oferi posibilitatea S s-au bucurat până în
prezent de o foarte mare
au fost prea bune: la rezoluţia
de 1024x768 în Quake 3
la regulă. Rezultatele medii în utilizării a 64Mb oferta Pălit nu obţinându-se aproape 24
include decât 32 Mb. Pentru a popularitate în România. O
teste completează acest modalitate adecvată de pro­ FPS-uri. Singura rezoluţie posi­
aspect placa oferind un raport vedea dacă este util în acest bilă pentru jocuri este
caz chipset-ul MX400 am . movare, combinată cu o politică
calitate preţ destul de bun. de preţuri reuşită şi o fiabili- ' 640x480 unde se obţin aproxi­
GTS-ul PowerColor foloseşte folosit această placă în testul mativ 60 de FPS-uri.
"Aromele MX-ului" care arată tate deosebită, aduce acest
64 Mb la 6 nanosecunde, o tip de sisteme din ce în ce mai Stocarea este asigurată de
viteză bună dar nu deosebită inutilitatea folosirii chipset-ului un CD-ROM Samsung 48X şi
MX4D0 fără 64 Mb Ram. mult în atenţia consumatorului.
pentru o placă GTS, multe ver­ un hard disk Seagate ST30 de
siuni MX de la alţi producători Astfel, diferenţa de preţ este Scaleo A100. produs de
Fujitsu, este un astfel de sis­ 20 Gb, o capacitate suficientă
venind cu memorie la 5 nejustificată. Placa foloseşte o de stocare în momentul de faţă.
nanosecunde. Ea nu va permite memorie de 6 nanosecunde tem, reprezentând o ofertă de
(Mira), deci nu foarte rapidă, top pentru sistemele de office. Chip-ul de sunet, integrat
astfel un overclocking sesizabil pe placa de bază, este arhisufi-
pentru a putea obţine even­ chiar sub nivelul unor plăci MX Scaleo încorporează practic cel
standard de la Asus sau mai la modă procesor în cient pentru nevoile unui uti­
tuale creşteri de performanţă lizator neinteresat prea mult
în jocuri. Overclocking-ul pen­ Leadtek, momentul de faţă cu perfor­
manţele cele mai bune: AMD în domeniul muzicii, însă este
tru chipset a adus o creştere Performanţele obţinute insuficient pentru obţinerea
cu circa 12% a frecvenţei de Thunderbird. La 1000 Mhz
sunt astfel comparabile cu cele viteza acestuia este cât se unui sunet de o calitate deo­
funcţionare dar nici o creştere ale unui MX normal, placa sebită. De altfel, absenţa
din punct de vedere al perfor­ poate de rezonabila, din punct
neavând alte dotări care să o de vedere al longevităţii proce­ oricărui sistem de boxe sau de
manţelor. Placa este recoman­ recomande în mod suplimen­ căşti indică lipsa orientării în
dată celor care doresc perfor­ sorul neurmând a avea vreo
tar. Este deci o soluţie MX de problemă. acesta direcţie. Sistemul nu
manţe destul de bune la un nivel mediu care chiar dacă este complet echilibrat din
preţ cu circa 10% mai mic beneficiază de un preţ rezonabil De altfel, procesorul este punct de vedere al componen­
decât al competitorilor. nu oferă nimic interesant. componenta de vârf pe care telor incluse.
acest PC se bazează. Memoria
c r u u v / Fotografia produsului realizata cu S O N y
Fotografia produsului realizata cu este de numai 64Mb Ram şi, S O N Y ,
Fotografia produsului realizata cu
SONY Cyber-shot
SONY Cvbar-shot SONY Ctfier-shot
chiar dacă destinaţia sa este
S U W
V

Teste ™ Teste 1 numai pentru office. cantitatea Teste


Contacc Preţ 188$ Contact 1 Preţ SSS Contact Preţ
P*^P^^^^

Producător Comrace Dfatrinuitor COMRACE Producător [ Pălit Distribuitor Best Comp. de memorie va împiedica în Producător FujJtsu; Qistribuftcr ;Lasting System
\mwmwmwmwmwmwmwmwmwm\

Ofertant COMRACE C0MPUTER5 Ofertant Best Computere mod real utilizarea în mod Ofertant ^Lesting System
str. Miron Castin nr.2. Timişoara
Adresa str. Prelungirea Severinului nr. 170. Adresa bd. Elisabete nr, 25
dinamic a unor programe ca Adresa
056-201.275
Creiova, 1100, Dolj Telefon 051-433.400 Telefon 01-314.76.98
Web www. comrace. ro Web www. bestcomputers.ro
Photoshop. De asemenea, rriul- Telefon
Web wwwJasting.ro
Detalii tehnice Detalii tehnice titasking-ul cu prea multe pro­ Detalii tehnice
GPU Geforce2GTTS Romdac 350 MHz GPU Ramdac 350 MHz grame va duce la reducerea Procesor Ţ^rde^j 1Gb Samsung SC14SP
Memorie 64Mb DDRAM Frecvenţa 333 MHz | Memorie 32Mb SDRAM Frecvenţa 166 MHz
vizibilă a performanţelor calcu­ Memorie '64MbSCRAM Bec3 sunet; Codec AC97
Procesare 5,3 MTexte. Procesor j200 MHz Procesare 600 MTetfs. Procesor 2CG MHz Seagate ST30 20Gb ATA6B
HDD
Lăţime de banda memorie 5.3 Gb/sec, Lăţime de banda memorie 2.7 Gb/sec.
latorului, iar prea multe fe­ Bundle Windows Millenium

Dotări N/A Dotări ;U cooler chipset restre de internet vor face cei Placa video ATI Page Fury Pro 32 Mb
TOGCC - 1 2 8 0 x 1 0 2 4 x 3 2 - fps Teste - 1 0 2 4 x 7 6 6 x 3 2 - fps 64Mb insignifianţi. Placa video Teste - 1 0 2 4 x 7 6 8
3DMark2000
3DMsrk2000
Quake 3 High Quafty
3256
57
30Merk 2000
Quake 3 rfighQuefity
utilizată este foarte bună pen­ •uake3 Arena
WinBench 99 G14 WinBench 99 tru destinaţia calculatorului Menţiuni
82
• - - • •

Verdict i Verdict Verdict


Lapcop Siscem

i se pot atribui între 2 şi Comrace Sistemul este completat de un


16Mb. Placa video se mai mouse PS2 cu serali, tas­
AODOB poate conecta la un monitor Elite XP tatură şi un set de boxe
Un look special direct de la sau la un televizor prin inter­ Un sistem aproape incredibil... J1104 cu o putere de 160
Asus. mediul mufei SVideo-out cu până la placa video. PMPO (o altă componentă mai
afişare independentă a ima­ slabă). După testarea acestui
^ncercând sâ impresioneze hiar dacă Pentium 4 nu a
I cât mai mult cu ceea ce ginilor printr-o tehnologie
asemănătoare cu Dual
oferă, producătorii de PC-uri [şi ul de la Nvidia. Memoria sis­ Display- C avut un succes deosebit
până acum în România, firmele
sistem nu este prea clar cui îi
este destinat. Placa video
TNT2 M64 face ca
în cazul de faţă laptop-uri3 care se respectă nu au ezitat
temului este insuficientă pen­ performanţele obţinute în
încearcă sâ ofere produse cât să prezinte potenţialilor lor
tru un laptop de top, 12S Mb jocuri sâ fie foarte slabe. în
mai spectaculoase atât din clienţi soluţii bazate pe ultima r
fiind în ziua de azi minimul testul de Q3 cu setările
punct de vedere al caracteris­ generaţie de procesoare Intel.
necesar pentru rularea optimă Normal 800x600, Game
ticilor cât şi ca look. Un astfel Astfel, procesoarele P4 se pot
a aplicaţiilor. options off sistemul a obţinut
de look deosebit are şi ASUS găsi şi în sistemele vândute de
Pentru conectarea cu doar 42.6 FPS-uri. La o rezo­
A1300B. Aspectul nu este firma Comrace. Soluţia oferita
diferite dispozitive laptopul dis­ luţie mai mare sau cu setări
însă singurul lucru oferit de de Comrace include un proce­
pune de o placă de reţea, ale texturilor pe 32 biti este
A1, celelalte urmând a le sor Intel Pentium 4 la 1.4GHz,
modem Motorola 56k şi un greu de navigat şi prin meniuri,
descoperi şi datorită testelor 128Mb memorie RDRAM
port infraroşu. iar de jucat nici nu poate fi
efectuate. Una dintre prob­ PC800 produsă de Samsung.
Pe ansamblu, laptop-ul vorba. Tot un semn că sistemu
lemele cel mai des întâlnite Placa de bază folosită este una
A130DB oferă un nivel mediu nu poate fi utilizat pentru
sunt cele de longevitate ale Intel cu chipset iS50, o placă
spre bun de performanţă cele jocuri este şi folosirea plăcii de
bateriei, loc din care am ce asigură o compatibilitate sunet integrate pe placa de
început şi noi testul. Bateria Li mai grave lacune fiind absenţa excelentă cu alte periferice şi
•VD-ului şi cantitatea de bază, care nu este decât acel
Ion de 3600mAh alimentează performanţe rezonabile în
numai 64Mb RAM. în sens codec AC'97. în configuraţia
laptopul pentru aproximativ 3 teste. Unitatea cd-rom 40x şi
opus, ies foarte plăcut în evi­ actuală sistemul ar putea fi
ore de funcţionare normală şi fdd sunt produse de Sony- în
denţă ecranul TFT de 1 3.3", folosit pentru aplicaţii grafice
se încarcă în 4 ore cu laptopul teste CD-ROM-ul a ieşit
greutatea de numai 3 kilo­ deşi cei 128Mb sunt cam
deschis sau în 2.5 ore cu deosebit de rapid, erorile de puţini pentru acest domeniu.
acesta închis. Pentru testarea grame şi posibilitatea de citire fiind ca şi inexistente.
afişare simultană a imaginilor Software-ul preinstalat constă
bateriei am rulat un film com­ Hard discul este un Quantum
pe ecran şi pe monitor. în Windows 2000 Professional
primat în formatul MPEG 4 Firebal! de 7200 de rotaţii, şi în anti-virusul Rav8.
citit direct de pe cd. mod în oferind practic nivelul maxim
care aceasta a rezistat fix 2 de performanţă disponibil în
Fotografia produsului realizata cu Fotografie produsului realizata cu
ore. în cazul rulării unor apli­ SONY, SONY Cyber-shot condiţii de preţ rezonabile. SONY, SONY Cyber-shot

caţii complexe, procesorul Teste Componenta care micşorează Teste


Pentium III la 600MHz se simţitor performanţele sis­ Contact Preţ 1104$
Producător Comrace Distribuitor COMRACE

Ofartant
temului este placa video TNT2 Ofertant |COMRACE COMPUTERS
încălzeşte destul de tare M64 cu producător necunos­
Adrese Str. Bibescu Vooa nr. 18 Adresa str. Prelungirea Severinului nr.170.
putând ajunge până 65 - 70C, Telefon 01-33S.G3.17 cut. O alegere complet greşită Crainva, 11Q0. Dolj Telefon 051-433.400
temperatură la care se Web www. ager.ro care face ca sistemul să nu Web www. comrace. ro

activează un cooler foarte zgo­ De'aU t£hr;;c£ Detalii tehnice


Proceeor .PIII6Q0 WHz Greutate 3 kg
poată rula jocuri decât în cel Procesor P4 1.4GHz l CQROM •-ÎSony52x
motos din interiorul laptopului. Memorie 64iVfc "Bsterfe U*nG6CChV\ mult 800x600 şi nici acolo Memorie .: 128 RDRAM Placa bază Intel 850
Ca placă de bază laptopul .- i
BMDJSA210 Pfaca reţea ingrata într-un mod foarte reuşit. Placâ video TMT2 MB4 HDD O. Rreball 30Gb
foloseşte un model SIS 630 Modem iî-Motorola 56K
Sistemul nu beneficiază de Qundle drivere, utilitare, manuale
PJaca video
care oferă integrate placă SI3530 integrata
monitor inclus, Comrace Pleca sunet ntegreta AC'97
Placa rtegreW97 Dotări Tastatura, mouse. baxe
video, placă de reţea şi placă de 3CQx24Sx41 mm oferind posibilitatea de a-ţi Teste - B4Ox480x16
sunet AC'97. Placa video zz-z:- 24* alege un monitor din gama ADI. 3DMarkEO0O 3732
foloseşte memoria sistemului şi Display TFT 13.3' 1024x768 64k culori Quake3 Arena 110.8
Verdict Verdict 82 ii
45
re///

Mouse Controller

Plustek Logitech
Optic Pro 9B3BT
Un raport bun calitate/preţ şi Inovaţii menite să te mai
utilitate. apropie un pic de PC.
lustek şi-a creat un nume mouşL aşa că Logitech a folosit acă pentru noua sa
P deosebit pe piaţa scan-
nerelor iar ultimul model pe
Logitech
MoLBGMan Ifî El
modele mai vechi dar foarte
performante ca suport pentru
D generaţie de mouşi
Logitech a pregătit tehnologia
care l-am testat 963BT nu • nouă inovaţie de la Ifeel. IFeel, iată că nici gamepad-urile
face o prea mare excepţie de "inovatorii" Logitech. Mouse man-ul, prezentat şi nu au fost lăsate la o parte din
la regulă. Scanarea ou acest într-un număr anterior al revis­ calea progresului. După
model este realizată folosind ogitech a fost întotdeauna tei este unul dintre mouşii gamepad-ul motion sensing
tehnologia pixel by pixel prin
care sunt procesate simultan
L un inovator şi nu numai un
producător în domeniul mouse-
scumpi de la Logitech dar şi cu
performanţe deosebite. Mouse-
vine acum "Wingman
Rumblepad". un gamepad care
toate cele 3 culori captate de ilor. Ultima ideea trâznită a ul ce beneficiază deja de noul pe lîngă seria obişnuită de
senzorul CCD al scanerului. celor de la Logitech este design abordat de Logitech are facilităţi oferite de Logitech
Scanerele care folosesc tehnologia Ifeel, o concepţie 4 butoane tunul fiind reprezen­ conţine un sistem de force
tehnologia Line by Line proce­ menită să mai apropie un pic tat de rotiţa de serali) şi feedback un pic mai simplist,
sează cele 3 culori separat şi utilizatorul de PC-ul său şi să funcţionează pe baza unui sis­ denumit "Vibration Feedback".
din cauza mişcării continue a ofere o nouă experienţă tem optic. Considerat de Acesta constă în 2 motoraşe
senzorului apar nişte erori de utilizatorilor. Logitech ca viitorul pentru diferite ca mărime plasate în
aliniere a culorilor din care Ideea de [Feel se află unde­ mouşii săi, sistemul optic interiorul gamepad-ului sistem
motiv se pot observa marginile va la graniţa între un mouse poate conferi oarecare deza­ ce permite realizarea unui
unei imagini scanate. 9846T normal şi force feedback. IFeel- vantaje în jocuri [pierderea număr mult mai ridicat de
este astfel scutit de aceste ul nu este în nici un caz force temporară a suprafeţei de con­ efecte. Design-ul celor 2 mini
erori beneficiind de o calitate feedback dar funcţionează tot tact şi coordonatelor din cauza joystick-uri este îmbunătăţit
mult mai bună a imaginii. Un alt după principiul vibraţiei Tn anu­ ridicării lui] însă, în rest elimină fiind mult mai uşor de utilizat.
atu al său TI reprezintă posibili­ mite momente de utilizare ale problema bilei, curăţării ei, Rumblepad-ul beneficiază şi de
tatea de scanare de trans­ mouse-ului. Aceste momente suprafeţei de lucru, fiind clar throttle Cdin păcate cam uşor
parenţă datorită adaptorului sunt considerate în IFeel un sistem mult mai bun pentru de mişcat) şi de 9 butoane pro­
inclus. Rezoluţia bună de momentele trecerii peste icon- aplicaţii de tip office. Conec­ gramabile. Design-ul este
scanare, greutatea rezonabilă uri, deschiderii de ferestre sau tarea mouse-ului este numai absolut excelent, gamepad-ul
şi preţul redus fac din acest pur şi simplu orice altă acţiune de tip USB. în pachet este fiind foarte uşor de ţinut şi de
scaner un produs foarte bine care are un rezultat vizibil pe inclus şi software Logitech utilizat. Este o nouă soluţie
balansat calitate preţ, dedicat ecran. Ceea ce oferă IFeel nu Mouseware (9.2F], excelent excelentă oferită de Logitech
utilizatorilor obişnuiţi fără pre­ este însă un model de senzaţie pentru configurarea în amă­ celor care joacă jocuri ce
tenţii de accesorii deosebite. adaptat în funcţie de acţiune nunt a şoricelului cu vibraţii. nesită un gamepad.
cum oferă force feedback-ul şi
S O N Y /
7 Fotografia produsului realizata cu
SONY Cyber-shot
nici pe departe motoare aşa de s O N y
Fotografia produsului realizata cu
SONY Cyber-shot
S O N Y .
Fotografia produsului realizata cu
SONY Cyber-shot
puternice ca acestuia. IFeel Tn-:t.n
Innt.n
Contact Preţ | 7 2 î
oferă o senzaţie standard Contact Preţ 59.3Î Contact
Preţ ^ 5 $
Producător
• -

Plustec adaptată (vibraţie stînga Producător | Logitech Producător Logitech


Distribuitor Best Computers dreapta, tremurat, etc) pentru Distribuitor 1
:Best Computers
. —————
Distribuitor Best Computers
bd. Eliaabate 51. Bucureşti Adrese Elisabeta 51, Bucureşti Adresa Bd. Elisabeta 51. Bucureşti
Adresa
Telefon 01 -314.76.93
toate aceste momente. Telefon 01-314.75.98 Telefon 01-314.76,96
Weu www.beetComputers.ro Preconfigurate de Logitech Web www. best computers. ro Web www. besteomputers, ro
Detalii tehnice fiecare din aceste moduri de Detalii tehnice-
Rezoluţie optica 600x1200 reacţie poate fi setat ca Conectare Husa Configurare Wingman profiler
32 citi, ':2 biti graysca'e Nr. butoane Force feedback 2 motoare
AoTncime culoare
Scanare fîfm da
acţiune care să fie activată de FMI da Nr. butoane 11
Dimensiuni 16.7x11,7x3 inch
fiecare dată cînd mouse-ui Sistem Optic Buton scroll da Mini joystick-uri
interacţionează cu un element *fwrWm\\%A\%w^m\%\^m\m m m m v m m m m m m m m m m a

Conectare pei alai l.Greutate ^ 2 . 8 X 0 Menţiuni Conectare USB o-Pod da. cu 8 poziţii
Menţiuni de pe ecran. Mouse-ul care arata In esenţa orientarea de viitor a
Wnentare USB Maneta throttle da
Menţiuni
Chior daca nu iese cu mufte facilitaţi în evidenţă Logitech: tehnologie optica, facilitaţi deosebita ai
ecsnerul prezintă un bun raport calitate preţ. Aplicarea tehnologiei nu a foarte multa fiabilitate. Un nou gamepad foarte atractiv cu un interesant
sistam de force feedback.
necesitat şi producerea de noi 1 1
L Verdict 1 85 | fc^ Verdict 9 2
Verdict G6 •
46
imprimantă S i s t e m boxe Controller

Epson Rdccd Benius Liteon


Stylus Photo Jazz 5.1 •VO 12x
Cum ne-a obişnuit Epson oferă Opţiuni multiple, calitate din Un nou competitor în arena Un DVD cu performanţe de
imprimante excepţionale * păcate cam redusă force feedback nivel mediu,
pson Photo 1290 este una n produs destul de greu F^acă până acum Logitech acă până acum ne
E dintre primele imprimante
A3 pe care am avut posibili­
U vandabil, dar la care atunci
când investeşti doreşti sâ ai o
I—Jsau Thurstmaster au fost
regi ai joystick-urilor perfor­
D obişnuisem cu DVD-uri de
la firme consacrate în acest
tatea să le testăm. Ea calitate excepţională, sunt sis­ mante pentru jocuri, una din­ domeniu, luna aceasta am fost
foloseşte tehnologia Micro temele de boxe şi mai ales sis­ tre ultimele oferte Genius pare surprinşi de o unitate DVD
Piezo cu care poate atinge temele complexe cum ar fi cele a ridica în faţă un nou competi­ produsă de firme LiteOn.
rezoluţii de tipărire de până la 5,1. 0 astfel de soluţie vine tor în acest domeniu. cunoscută în principal pentru
2880x720 dpi. Calitatea luna aceasta de la Rocco sub MaxFighter F33D are ca prim monitoarele produse. Această
fotografică a imaginilor tipărite forma lui Jazz 5.1. atu în favoarea sa force feed­ unitate DVD funcţionează
este datorată cartuşului color Punctul forte al sistemului back-ul oferit. Chiar dacă folosind o tehnologie CAV [con­
special care conţine 5 culori Jazz este posibilitatea de motoarele nu sunt foarte pu­ stant angular velocity) şi poate
faţa de numai 3 câte există la decodare Dolby digital şi Dolby ternice tar senzaţia de "force" atinge viteze de citire maxime
majoritatea imprimantelor Pro Logic, un avantaj prezent nu se ridică la nivelul un de 12x la citirea DVD-urilor şi
color. Cartuşul negru dispune de altfel pe aproape orice sis­ Thrustmaster, oferta Genius 40x la citirea cd-urilor. Pentru
de 48 de duze iar cel color de tem 5.1 care se respectă. este una rezonabilă. 0 abor­ dvd-uri transferul de date se
240 duze Coate 5 pentru Vizionarea de DVD-uri de dare interesantă aleasă de situează între 6600-
fiecare culoare) iar imprimanta exemplu oferă astfel o expe­ Genius este plasarea throttle- 16620Kbps iar la cd-uri între
poate produce picături de rienţă cu totul deosebită. Un ului pe partea superioară a joy- 2500 şi 6000kbps. Facilităţile
cerneală cu dimensiune vari­ alt avantaj al sistemului este stick-ului, accesibil cu degetul personalizate oferite constau
abilă [minim 4 pico-litriL că acesta se poate conecta la mare alături de switch şi de un în reducerea vibraţiilor şi zgo­
Imprimanta poate tipări pe coli o mulţime de dispozitive care buton de foc. Inutilă complet motului. Acestea sunt rea­
care pot ajunge până la for­ au ieşire digitala [optica sau această abordare, lizate cu ajutorul unui sistem
matul A3 cu o pierdere de doar coaxial), sau poate primi sem­ nepermiţîndu-ţi sâ realizezi ABS (Advanced Auto Balance
3mm la fiecare margine. nal analogic. Dezavantajele sale manevre inteligente simultane, Sistem). Cu toate acestea,
Folosind setări speciale din constau însă în esenţa utilizării majoritatea dintre noi neavand indiferent de tehnologia folosită
driver se pot tipări şi coli cu unui sistem de boxe, calitate decât un singur deget mare la zgomotul făcut de unitate la
margini Omm. Viteza maximă sunetului nefiind foarte bună. o mână. Plasarea butoanelor de citirea cd-urilor este totuşi
de tipărire pentru o pagină A4 în plus, subwoofer-ul fiind din foc este bine realizată (în cam mare pentru un model 40x
este de S.4ppm pentru text plastic nu oferă o calitate a stînga] pentru a fi accesibile iar performanţele la citirea
iar la tipărirea imaginilor color, redării prea fericită iar cu mâna stângă. Pe ansamblu DVD-urilor nu foarte fericite.
variază între 1 şi 5 minute în cablurile de la sateliţi sunt nu este o soluţie deosebită dar Softul livrat cu unitatea este
funcţie de rezoluţia selectată. cam scurte. este una rezonabilă ca preţ. Power DVD player.

Fotografia produsul ui realizata cu Fotografie produsului realizata cu Fotografia produsului realizata cu Fotografia produsului realizata cu
SONY, SONY Cyber-shot
SONY,
SONY Cyber-shot SONY/ SONY Cyber-shot SONY SONY Cyber-shot

Teste Teste Teste ^ Teste


34$
Contact
Contact Preţ EcaS
Contact Preţ Contact
Producător Liteon
Preţ 69$
Epson Producător Rocco Distribuitor COMRACE Producător | Genius Distribuitor Best Comp.
Best Computers =c—;
Distribuitor MB Distrihution Ofertant J COMRACE COMPUTERS Distribuitor •Flamingo Computers Ofertant
Adrese Str, Barbu V&cflrescu nr. 162 Adrese str. Prelungirea Severinului nr.170.| Aoresa Otopeni, 0N1. 44-48 Adresa bd. Elisabeta 25
Telefon 01-230.03.14 Craiova. 1100, Dolj Telefon •51-433.400 Telefon 101-236.2a 00 Telefon 01-314.76.98
V.'ob www, mbd. ro Web www.comrace.ro Web SHB [www. flamingo, ro Web www, bestcomputers. ro
mrmmmmmm

Detalii tehnice Detalii tehnice Oetylri tehnice


Rezoluţie ma 2330x720 ••tari Telecomande
Detalii tehnice
Conectare BKlUSB, seriei DVD Speed :12x UDMA
Tehnologie tipa» tre Jet Epson Micro Piezo ^.tcLn'ajob : Dolby digital 5,1, ddby pro logic, stereo Force feedback H da CD Speed 40x Regiune
Nu mâr de duze 48 negru. 5x48 cotar
COxoJT"Subwoofer 4'. 4 seteltf 3'. central 2x3' Nr. butoane 0| 11 Greutate 1 2 kg Interfaţă
Conectare Paralel. USB Digital: coaxial* Optic, Analogic: flCA_ Hatswitch -l da, 1 poziţie Timp acces <10Cms DVD; <80ms CD
Intrări
Memorie [256Kb Dimensiuni 609x311x175 mm |2500 W PMPO Trottle da Alimentare Transformator Rata transfer maxima 116620kb,fe DVD; SQOOKbte CO
Powsr
Model A3 Greutate [~B.4 kg
1
Dimensiuni subwoofer 1171x294x275 mm Teste
Tipărire pag. color 2 55" A 4 calitate medie Satefb 91x90x79 mm r
Menţiuni — 1 SsSoft Sandra
Genius oferă o sena de facilitaţi prezente numai la
Viteza tipărire ; 9,4 ppm negru. 2ppm text şi £95x31x215 mm marii producători de joystick-uri dar calitatea nu
CD Speed 1939
.grafic. 90 - 260 sec. A4 O mare pierdere: subwoofer din plastic. este una deosebita. DVD Spesd

Verdict 94 • Verdict L Verdict 1 77 | Verdict


47
Sisteme de sunet

Desktop XP Platinum 5.1 Surround 5.1 Montego II Plus


m
Vartex II Quad

Contact
Producător Hercules Creative Creative Turcie Beach Videoîogic
Distribui soft S H H H H I i Flamingo Flamingo Best Computers Best Computers
Telefon (013 231 67 69 [OU 791 20 06 fOD 791 20 06 [01] 314 76 98 (01) 314 76 98
Preţ^ i 172$
Caracteristici
Chipset Crystal CS 4630 EMU1QK1 EMU10K1 Aureal Vortex 2 S830 Aureaf Vortex 2 8830
Hard Voices DirectSound 3 2 W ^ M ^ ^ T ' r 32?
HHşrd Voices DfrectSound3D : v; :;
32V-' r^ - - : . ' ""::r; : : : :;, <:
32" S | ? i f | g
Ieşire boxe 2+2+2+2 2+2+2 ' 2 +2+2 '- : :
2+2';:>^;V;.^;y ';"': Ş^S 2-^B9HHBHHHI
;

Conecto 4USB. Joystick. mic. câsti.Line-in mic., ieşiri 6 boxe. Line-in, mic., ieşiri 6 Ieşiri 4 boxe, SPDIF Cin.Ieşiri 4 boxe, SPDIF
P

SPDJF Un. ouC-opCic + RCAjoystick.


), SPDIF Cin out>JACl<boxe, joystick, digital out-optic+RCA). line in. [out-opttc], line in. mic,
P H

midi in/out. line-in. ieşiri CS)RCAJ. câjti. line-in. midi in/out mic, joystick joystick
EAX/A3D/DlrectSound 30 DS3D. A3D1.0, SAX2.0.13DL2EAX1.0. 2.0. DS3D EAX1.0, 2,0, DS3D EAX1.0, A3D2,0. DS3DEAX1.G, A3D2.0. DS3D
Notă caracteristici 94 70 7B 68
Utilizare procesor S Sf
fi
f
e ? iţi--:"-
DirectSound 44 Khz 32 veci 16bic0 0 3.19 0
6irectSound3D 44Khz 32voci 16 bit2.B.;- 2.92 2.92 4.09 3.09
Nota utilizare procesor IOD bb.CO B9.26 48.03 66.5
Notă finală 195.8 91.17 70.87 69.87 67.55

Scanere A4
Astra6450 HR 7 UT12 53Q0C HR 6

05.2001
Contact
Producător Umax Genius Plustek HP Genius
Distribuiţi Group Transilvse Flamingo Computers K-Tech BEST Computers Flamingo Computers
Telefon COD 411.98.11 (01) 791.20.06 COD 222.20.36 COD 312.55.24 (013 791.20.06
Preţ 446EU N/A
WmXWmWmXm 141.3$ 86$ J H M
Caracteristici
Rezofuţie optif 600x1200 1200x2400 600x1200 1200x1200 600x1200
Rezoluţie hard 9600x9600 24000x24000 19200x19200 9600x9600 19200x19200
Adâncime culoare Color/Grayscale 42bit/14bit 48bit/ 16bit 48bit / 12bit 3Gbit / Sbit 48bit / Sbit
Scanează fiim Diapozitiv/Negativ Da ' ,..-v-'"" ' ':;' :>^
;
: :; ::
Da Nu Da W^W^WM
Conectai Firewire USB USB USB, Paraiel Paralel
Greutăţi 4.45 kg N/E ;
l l l s kg 8/16
Dimensiuni 18.5/12.3/5.2 inch 17.3/10.1/4 inch 16/10.2/4.2 inch 12/20/4 inch H i 17,30/11.4/4 inch
Notă caracten: 71 87 88 53 60
Performanţe
Viteză
Timp calibrare 10 5 3 30 15
Ţinip scanare hiţ 25 105 45 82 60
Ti m p sca n a rest a n d a rrJ 16 25 26 28 31
Timp scanare 21 90 128 43 61
Notă viteză 95 60 S7 62 57
Notă calitate 35 35 35 30
Notă finală 85.95 83.15 79.00 71.25 68.40

48
Camere foto digitale
E10 " 4900z •SC S7Q F5D5 4700z
AL
^ I

Contact •
Producător Oiympus Fuji Sony Sony Fuji,
Distribuitor MGT Educaţional Balkan Foto Flamingo Computers Flamingo Computers Balkan Foto
Telefon 01-232,88.94 01-230.87.77 01-791.20.06 01-791.20.06 01-230.67.77
Pret 2468EU 3269DM 1179$ 1399$ 26000M
Caracteristici •: mmm^m^
Senzor CCD 4 mega pixeli 2,4 mega pixeti 3.34 mega pixeli 2.1 mega pixeli 2-4
Rezoluţie max. 2240x1680 2400x1800 2048x1536 1600x1200 2400x1800
Stocare Smart M,/Compact Flash Smart M, 16Mb inclus memory stick 8Mb inclus memory stick Smart Media 16Mb
Compres JPEG, TIFF. SHQ JPEG. TIFF JPEG. TIFF JPEG JPEG
Dimensiuni 128x105x178 mm . 4.3x3.1x3.7" 117x70x65 107x62x136 mm 78x97.5x32.9 mm
Alimenta re 4AA sau 2xCR-V3 acumulator NP-80 Info Lithrum MP-FM50 Info Lithium MP-FS11 2 baterii AA
Special View Finder real, teteccm captură film 320x240 captură film MPEG captură fiim 320x240 captura film
Conector USB. IV USB, TV 320x240. USB. TV USB. TV USB. TV
Zoom optic 4X 6x 3x 5x 3x.
Zoom digital nu / , ; . . - ' " - t . -vîCiivH 2x 5x 2x
Flash daB3m da 4.5 m da 2.5 m da da 4 r ; ; . ^ * * ^ ! ! !
Greutate 1048 g 450 g 420 g 475 g 23D g
Notă

PRIVEŞTE SPRE VIITOR !


? OMNITECH TRADING SA
BDUL IACUL TEI 67
TEL; 210.50.65 , 212.29.32
I FAX: 242.24.52
C
1 MA1L: onnnitech@fx.ro
Plăci video - Performanţa maximă
PraphEt III Winfast Ultra Prophet Ultra V77TJD Ultra

Contact
Producător Hercules Leadtek Hercules ASUS
Distribuitor Ubi Soft Skin Media Ubisoft AGER
Telefon 0V231.67.S9 01-231,50.97 01-231.67.69 01-336.93.18
BBHH 458$ 357$ 438$ 437$
Caracteristici
GeForce3 GeForce3 GeForce2 Ultra GeFonce2 Ultra GeForce2 Ultra
Tehnologie fabricaţie 0.15 microni 0.15 microni 0.18 microni 0.18 microni Q. 18 microni
PAMDAC / Rezoluţie maxima 350 MHz 350 MHz 350 MHz 350 MHz 350 Mhz
Memorie 64 Mb 64 Mb 64 Mb 64 Mb 64 Mb
Frecvenţă procesor 200 Mhz 200 MHz 250 MHz 250 MHz 25 MHz
Frecvenţa memorie 460 MHz 460 MHz 460 MHz 460 MHz 460 MHz
Fii! Rate 800 mpix/sea 800 mpix/sec. 1000 mpix/sec. 1000 1000
Lăţime bandă memorie

7360 Mb/sec. 7360 Mb/sec. 7360 Mb 7360 7360


Notă caracterisicî 99 qq 90
iJ
mw
a
y m rm
90
Dotarfe
! DVi DVI TV-out. DVl-Out, TV-out. DVI-Out. Heatsink memorie,
Heatsink memorie. Heatsink memorie, Bundle 4CD
8undle Cooler special
r
Bundle, Cooler specia
Notă dotări gg gg 94 94 92
Performanţe 1280x1024x32
3DMark 2001 4013 4006 294E MB 2938 2932
Quake 3 98.5 101.5 80.9 79.7 80.4
Winbench 815 819 818 815 807
Nota performanţe
Notă finală gg 99 90. B 90.5 89.7

Plăci de bază socket A


AK7B-5N K7T Turbo 8KTA3+
I I

;
H °
!-

Contact
Producător DFI IWILL ASUS MSI Epox
Tape Computer Flamingo Elsaco

Distribuitor Skin Media ICG/AGER


Telefon 01-330.57.83 01-231.50.97 01-221.73.4aD1-336.93.17 01-222.50.41 01-323.21.56
Preţ iB: 127$ 163$ 133$ 112$ 134.9$
Garact eristici
Chipset

AMD760 AliMagik 1 KT133A KT133A KT133A
ATX ATX ATX ATX ATX
FSB 100-181 (1MHz] 100-160 90-166 100-166 MHz 100-120 (19)
SloCuri AGP/PCI/!SA/AMR 1/8 1/5 1/5/0/1 1/6 1/6/1
Memorie maximă 2Gb (DORI 3 Gb (DDR) 1.5 Gb 1.5 Gb (SDRAM) 1.5 Gb
ATA 100 3 W I H R I 100 66/100 100 33/66/100
Notă caracter!stic9HHBHI 97 94 92 93 92
Dotări
Chipset sunet nu CMEDIA 8738 N/A AC'97 AC97
Alte dotări cooler chipset i Cooter chip +ausB Raid (HPT 370). +2
USB, cooler, afişaj
Notă dotări 96 93
Performanţe 800x600x16 • •

30Mark 2000 7279 6813 6903 6487 6836


Quake 3 [Normal Game Qffl 173.S ' ~' 157.4 156.3 156 155.8
SiSoft Sandra Memory 482 421 411 404 382
Notă performanţe ap
* *
mmr u S
wm

94.3 92 91.6 31.3

50
Plăci video - performanţă medie
Dual Display Prophet 2MX

Contact
Producâto; ASUS ATI Leadtek Hercules Hercules
Distribuitoi AGER Flamingo Skin Media Ubi Soft Ubi Soft
01-336.93.18 01-791.20 06 01- 231.50.97 01-231.67.69 01-231.67.69
171.5$ 115$ T32S 113$ 102.3$
Caracteristici
GPU GeForce 2 MX Radeon GeForce 2 MX GeForce 2 MX GeForce2 MX
Tehnologie fabricaţie 0.1flmicroni 0.18 microni 0.18 microni 0.18 microni 0.18 microni
RAM DAC / Rezoluţie maxima 350 MHz / 2048x1536 350 MHz / 2048x1536 350 MHz / 2048x1536 350 MHz / 2048x1536 350 MHz / 2048x1536
Memorie 32 Mb SDRAM 32 Mb SDRAM 32 Mb SDRAM 32 Mb SDRAM 84 Mb SDRAM
Frecvenţă procesor 175 MHz 160 MHz 175 MHz 175 MHz 175 MHz
Frecvenţă memorie 166 MHz 160 MHz 166 MHz 183 MHz 183 MHz
Fifl Rate 700 MTex/sec 1.5 GTex/sec 700 MTex/sec 700 MTex/sec 700 MTex/sec
Lăţime bandă memorie 2.73 Gb/sec' 2.7 Gb/sec 2- 73 Gb/sec 2.9 Gb/sec 2.9 Gb/sec
Notă caracterisici
Dot^i
>: r.-. ^r W Tuner, AVL TV Out, Bundle [3CD] Radiator mare. LED-uri TV Out CS/VHS). Bundle
VR Out, Bundle (6CQ] hardware monitor. (3CD)
Bundle (2CD). TV-Out
Notă dotări 100
Performanţe 1024x768
3DMark 2000 3122 4242 3090 3394
Quake 3 51.4 62.8 50.8 56.3
Winbench 807 815 813 813
Nota performanţe M K I Vi
100
Notă finală 96.1 92 88.3 87

Plăci de bazăi815
WD2-R

Contact
Producător f DFI W:. ASUS Intel ASUS IWILL
Distribuitor . Tape Computer ICG Maguay AGER Skin Media
Telefon 01-330.30.22 01-221.73.43 01-210.38.09 01-336.93.17 01-231.50.97
Preţ j 102$ 139$' N/A 183$ • 125$
Caracteristici
Chipset i815E i815E i815E iS15E i815E
Formât ATX ATX ATX micro ATX ATX
FSB 66-133 66-133 66-133 66-133 66-200
Sloturi AGP/PCI/IS 1/5/0/1 1/6/0/0 1/5/0/1 1/3/0/1 1/5/0/1
Memorie maximă . 512 512 512 512 Mb 512 Mb
ATA 33/66/100 33/66/100 33/66/100 33/66/100 33/66/100
Notă caracteristici 90 flH on
mm
J y ^™

m m
Dotări
Chipset sunet AC97 AC97" " • AC97 • AC97 .; Placa de sunet
Placă video i752 1752 •'. ;i752 C-MEDIA 4.1
Alte dotări OCK OCK. + 2USB reţea, conector DVI Placa de reţea 3C0M 2 USB
Notă dotări 70 98 100 90
Performanţe 800x600x16 •• • ;: :

3DMark 2000 5878 5909 5771


Quake 3 140.7 • ' 1- . 135.3 133
SiSoft Sandra 284 251 245
Notă performanţe
Notă finală 9B.43 96.19 95.95 91.15 90.01
soft ŞTIRI

CINEVA ACOLO SUS NU IUBEŞTE MICROSOFT

XEROX INTERZICE FOLOSIREA XP-ULUI BETA


erox a interzis celor 50.000 purtător de cuvânt al companiei. buzunarul lor propriu cheltuielile
X de angajaţi ai companiei să
mai instaleze versiunea beta a
"Sursa problemei a fost detec­ legate de punerea pe picioare a
tată fâră urmă de îndoială: calcu­ reţelei. Detalii: www. manba corn
Windows-ului XP. după ce latoare cu Windows XP beta ata­
respectivul sistem de operare a şate reţelei Xerox." Xerox afirmă
cauzat un crash major a\ reţe­ câ noul sistem de operare de la
Internatul face ce face şi lelor interne ale companiei, anun­ Microsoft nu este compatibil cu
captează eforturile tuturor pro­ ţă msnbc.com. "S-au petrecut unele periferice PC utilizate în
ducătorilor de software, care se trei căderi majore ale reţelei de procesul de producţie. Angajaţii
strâduie sâ realizeze aplicaţii calculatoare ce aparţin repre­ care vor fi prinşi cu Windows XP
pentru Internet sau să inte­ zentanţei noastre din El Segun- beta pe calculator vor fi mus­
greze suport pentru reţeaua do California", a afirmat un
H traţi disciplinar şi vor plăti din
reţelelor în programele Jor. După
ce a fost o vreme la modă în
perioada VRML, 3D-ul a trecut
pentru • vreme pe un plan SE PARE CĂ NICI O PROTECŢIE NU ESTE SIGURĂ
secundar, capacitatea conexiu­ Pe s c u r t
nilor limitând posibilitatea de C o d u l 5 0 M I • f o s t d e s c i f r a t
implemetare a unei dimensiuni Blender are necazuri
n grup de cercetători de la tate şi pot duce în mod direct la Compania
suplimentare, fie ea chiar una
virtuală (imaginea de pe ecran U Universitatea Princeton vor să distribuirea Ilegală a unor materiale
publice o lucrare în care să demon­ asupra cărora exista copyright."
producătoare a pro­
este încâ 2D1. în ultimul timp gramului de grafică
însă. cea de-a treia dimensiune streze cum au spart toate cele • rganizaţia SDMI, din care face Blender, Not A
revine în forţă, recuperând cu patru variante ale codului de pro­ parte şi Sony. oferise totuşi cu ceva Number, a anunţat
paşi mari timpul pierdut. tecţie, propus de consorţiul Secure timp în urmă 10.000$ celui sau oficial că a dat fali­
Plugin-uri gen Viewpoint sau Digital Music Iniţiative, pentru pro­ ceJor care vor reuşi să spargă o ment şi câ nu au
Web Driver reuşesc sâ redea tejarea melodiilor în format digital variantă de test a codului de pro­ găsit încă un investi­
content 3D la o calitate foarte dar, SDMI ameninţă că îi va da în tecţie într-un concurs ce a durat de tor dispus să îi
bunâ şi viteze de transfer rezo­ judecată dacă îşi vor face publice pe 15 septembrie pe 8 octombrie susţină. Se pare că
nabile. Şi apariţia lui Shockwave descoperirile. "Din nefericire, anul trecut. strategia gratuităţii
3D va pune definitiv punctul pe y dezvăluirile pe care intenţionaţi să le Detalii: http://www.sdmi.org nu prea merge...
în aceasta problemă. Iar cu pro­ faceţi pot avea consecinţe neaştep­ www.blender.nl
grame ca Adobe Atmosphere şi
Integra Insight simulările VRML Familiarizaţi-vS cu XP
ale realităţii se îndreaptă către PINGUINUL LOVEŞTE DIN NOU Dacă vreţi să ştiţi mai
perfecţiune. Nu ar fi de mirare, multe despre
ca în doar câţiva ani, realitatea Windows XP, la;
virtuală din romanele lui Gibson A f D 5 t l a n s a t R e d H a t 7.1 adresa de mai jos
să devinâ un fapt de viaţa, E
oo Red Hat a anunţat disponibilitatea găsiţi o oră de
tehnologia impunând schimbări versiunii 7.1 a sistemului de ope­ streaming video
socialului. Cât despre aspectele i rare Red Hat Linux. Acesta include despre noile carac­
erotice ale realităţii virtuale, ar "O
kernel 2,4 şi suport SMP pentru teristici ale sale.
fi bine sâ faceţi rost de un sistemele multiprocesor Intel. http://windowsxp.
GeForce 3. Corpul uman are
cam multe poligoane.
• P ++ mm i x i ht—mm
9
Printre îmbunătăţiri se numără:
interfaţă grafică pentru installer.
-_r L r _ .L _i_r -_L J . - J .
devx.com/articles/
video.asp
.r . J b . ^.rf. , r J | fc m+ a

• • I I I • • I I . fc• III
CD desktop funcţional şi noi instrumente
(D
pentru configurarea servereJor.
lt mmu

i-g---^, ™

• ana u pa D
Mail
Adrian Dorobăţ "Pune mâna şi fă rost de un font românesc, cu -R în coadă şi instalează-l şi acasă
şi la şcoală, ca să nu mai ai probleme. S-ar putea să te chinui ceva până te
obişnuieşti, dar e spre binele tău".

Remus Necşulescu Tn 3DStudio Max 3 texturile de Unde ai fost până acum de te imaginea se face complet
bmp Ia obiecte că mă chinui de surprinde faptul că Tn Windows albă...l-am dat şi unui
Salut! Am un Pentium III 700 trei zile şi nu reuşesc sâ le pun ME nu merge DOS-ul? Dacă vrei tovarăş de al meu la el merge
MHz, 128 MB RAM, GeForce 2 decât pe cele pe care le are în să Tţi mergă bine programele de perfect şi are şî
şi lucrez cu sistemul de operare Library. DOS, foloseşte Windows 98 configuraţie mult mai slabă
Windows 98 Second Edition. De Second Edition. decât a mea....Sâ
curând am avut ceva probleme Apasă tasta 'M" pentru a lipsească oare vreun dll??
[nişte viruşi]. Fraţilor, sunt dis­ deschide "Material Editor,
perat! Acel virus a intrat în selectează un material, apoi din
1
Windows System, un fişier care secţiunea 'Maps, dă un click pe
:
Cosmin 1. Când ţi-ai pus din nou
se numeşte "flcss,exe şi se butonul de la cea de Bump. Din Windows-ui ai instalat şi Norton
foloseşte de nişte dIl-uri din sis­ lista care apare selectează 1. Acum câteva luni am avut Utilities?
tem [kernel32, user. şamd] şi nu "Bitmap*. Dă-i apoi calea până la probleme cu windowsu' Problema s-ar putea să fie de la
poate fi şters, băgat în caran­ imaginea pe care vrei să o [instalasem Norton Utilities],.nu CleanSwBep, dacă l-ai folosit.
tina, reparat şi alte chestii. foloseşti ca bumpmap. Gata! ştiu ce schimbări a S-ar putea să fi şters nişte
Norton Anti-Virus mi-l produs programul dar nu-mi mai chestii utile.
recunoaşte a fi virusul
, ,
mergea de loc 2. De vină este faptul că scrii
W3^.FunLove.4099. îmi aparatu. La început îmi dădea cu Times New Roman sau mai
infectează toate fişierele .exe şi Alexandru Tsmba eroare ca Himem.sys is ştiu eu ce şi foloseşti varianta
.corn [la prima scanare mi-a missing... Ce am făcut eu; am Central European cu suport
gâsit 2000 infectate) şi câteo­ Aş vrea sâ va rog sâ îmi daţi reinstalat Win 98 după pentru aşa zisa tastatură
dată nu mai pot fi folosite, numele unui program de moni­ multe fire de păr smulse ori româneasca, suport care s-ar
întrebare: Exista vreo soiuţie în torizare a timpului petrecut pe pumni traşi în perete... a putea să nu fie activat şi Ia
afară de formatare? Dacă da. Internet şi a modului în care aşmers minune... am crezut că şcoală. Pune mâna şi fă rost de
spuneţi-mi-o şi mie. câ n-am putea sâ îl procur (Şi, da, problemele mele s-au oprit un font românesc, cu -R Tn
reuşit sâ îi dau de cap. numele meu are un înţeles aiCL.. nici gand după..în zilele de coadă şi instalează-l şi acasă şi
Mulţumesc! ascuns). azi...am încercat la şcoală, ca să nu mai ai prob­
să-mi instalez iar winu' şi iar leme. S-ar putea să te chinui
Pentru a scăpa de virus există Programe sunt multe. Găseşti o aceeaşi problemă. Ce ceva până te obişnuieşti, dar e
două metode: automat, folosind colecţie la http://tucows.tech- să-i mai fac mă calea pe nervi.. spre binele tău.
un mic program pe care îi net2000. corn. au/time95. html 2. am acasâ de fâcut mii şi mii de 3. Cele foarte multe persoane
găseşti Ea http://www.syman- Numele tău are un înţeles proiecte... toate nu ştiu ce vorbesc, Dacă e ceva,
tec.com/avcenter/venc/data/fix. ascuns? Noi n-am reuşit să TI bune şi frumoase... le scriu [şi DirectX 8 e mai stabil decât
dos.funlove.4099.html sau ma­ descoperim aşa că am forwardat nu mai stau pe net] DirectX7 şi nu trebuie să ai un
nual, urmând următorii paşi: mait-ul celor de la BSA. le copii pe dischetă... le duc la sistem performant ca să TI uti­
Porneşti Windows-ui Tn Safe spunîndu-le că ai instalate pe şcoală.. Aici vine lizezi. Şi Tn plus n-ai putea să te
Mode, scanezi cu Norton calculator copii pirat de problema nu-mi deschide docu­ joci nici unul dintre jocurile care
Antivirus, pe care îl pui să Windows 1.0 3.1, 95, 98, ME mentele... sau dacâ reuşeşte
r
urmează să apară fără DirectXB.
caute "flcss.exe" şi îl ştergi de şi XP. O să spui tu şi ce marcă îmi apar tot felul de semne ciu­ 4. S-ar putea să ai probleme cu
peste tot de unde îl găseşti. de lapte praf ai băut când erai date [pătrate şi romburi driverii. Instalează din nou dri­
Apoi restartezi calculatorul şi ar mic... etcICe sâ fie de vină? Nu se verii pentru placa video, apoi in­
trebui să fie în regulă. Apropo potriveşte versiunea mea stalează şi DirectX 8 pentru ori­
de asta, unul din răspândacii de word [word 2000] cu cea de ce eventualitate. Şi ce vrei să
virusului este chiar Microsoft la şcoală... nu suportă spui cu "am extras de pe un CD"?
Chttp://news. cnet.com/news/ Remus Mate caractere ca "âM"."?"...?? Ai cumva versiunea pirat? :P
0-1003-200¬ 3. am auzit foarte multe per­
5728963. html?tag = mn_hdl Am şi eu o problema: în soane spunând ca directX7
Toate fişierele downloadate Windows ME nu mai merge este mult mai recomandat
între 19 şi 20 aprilie de pe un DOS-ul. Când dau dublu clic pe decât directXS.Ei spun că din Dacă ai probleme cu soft-ul,
server infectat pe care nu fu­ un program de DOS, îmi apare cauza lui am avut probleme cu pune mâna pe pix sau pe taste
sese instalat software antivirus un mesaj câ trebuie să rulez windowsu" şi că este şi scrie o scrisoare pe adresa
conţineau virusul FunLove. Vezi programul de setup încâ o dată. foarte instabil, mai spun câ el redacţiei sau un mail la soft-
poate poţi să îi dai în Bine, dar când vreau sâ rulez poate fi folosit doar mail@xtrempc.ro. Răspuns
judecată :P programul ăla. îmi apare un pe sisteme foarte performante. garantat. Reclamaţiile se
mesaj idiot :"Various mis- E adevârat? Care anume? primesc doar în trei exemplare
matched components installed 4. în sfârşit... am extras de pe la Circa Financiară, etajul 1,
to this computer. Please run
11
un cd nfs5-2000. îmi ghişeul 2, la doamna grasă cu
Adi Grigoruţă setup program again . Na! Ce să apare faimoasa imagine cu părul oxigenat.
Aş vrea să vâ întreb cum se pun fac? Porshu acela marfă şi după aia
r Soft
SOFT

http://www.adultpdf.com

P r o g r a m e d e c a r e a I n e v o i E
. . .

Quick Time 5 X-teq Xsetup Biotral DivX Player


1
I1K*-* _ . Zm
: : ^ • : : r r<--: "
sg Q * • .f '1 Ls-—•
;Jr-l--
fiu WtWfa

~J-
,4W ™
y.-_
ti—
Vil
i a

-
-•
v
. r
• n V
• M •

^ J V
l*X Pfll
, _ J ™«. —1

* * * • 'JT.fK
1
• - * | _ « - • « *m * >• j" •

]'•••> fr^k
* •.. wH r*-r • .• i. j • J-i

*»*+V*ri* ftl '•Oii i

rffSb: s

ără discuţie cea mai nul dintre ceie mai ici nu ştii când ai ste un program pentru
F bunâ aplicaţie pentru C u ajutorul acestui mic
program utilitar puteţi U căutate managere de N nevoie să citeşti un E vizionarea filmelor
vizionarea de secvenţe schimba în bine modul Tn download pentru site-uri!e PDF. Adobe Acrobat codate cu DivX, dar
video streaming de pe care funcţionează FTP. deşi eu personal •
Reader 5 aduce posibili­ poate reda si majoritatea
Internet, Quick Time Windows-ui, indiferent de prefer în continuare tatea adnotării docu­ celorlalte formate
tocmai a ajuns la ver­ versiune: opţiuni ascunse, BulîetProof FTP, interfaţa mentelor prin intermediul cunoscute de Media
siunea a cincea, fiind adăugarea de opţiuni în este funcţională, Internetului, salvarea Piayer, fără a folosi atâtea
îmbunătăţită cu suport meniurile contextuale asemănătoare cu a în format Rich Text resurse ca acesta.
pentru Cubic VR click dreapta, tweaks Expîorer-ului din Windows Format a conţinutului Printre caracteristici se
(panoramă la 360 de pentru plăcile video şi programul este şi completarea de formu­ numără • interfaţă îngri­
grade) skinuri pentru
r Nvidia. 3dfx şi Aţi, foarte eficient, Din doua lare Acrobat care arată jită, consum mic de
interfaţă, Flash 4 şi un creşteri de performanţa apăsări de butoane identic cu originalul ti­ resurse, suport pentru
nou codec pentru prin optimizarea puteţi să începeţi să pizat, astfe! încât să subtitluri şi redarea
Digital Video. Dacă aveţi folosirii memoriei şi multe downloadaţi. Are opţiuni poată fi completate şi fişierelor DivX incomplete,
legătură bună la Internet, altele. Exista riscul să de crash recovery şi T
multiplicate fără pro­ shortcut-ur! pentru fast-
alegeţi Quick Time faceţi sistemul să după cum spune şt bleme. E gratuit şi forward şi rewind de
5 pentru a viziona funcţioneze şi mat prost, numele, de transfer disponibil de pe site-ul jumătate de secundă.
trailere sau alte dar vorbim de Windows server-to-serverEfxp). Adobe, care tocmai a fost Merge în toate versiunile
secvenţe video, aici... reînnoit, de Windows.
www -appIe * com www•xteq-com www-flashfxp.com www.adobe-com www -gdi vx•com

I e ş i n d d i n W i n d o w s Update-uri
Soluţii Corel
*îX
Nu a trecut mult de la bună dreptate, deoarece
apariţia ultimei versiuni a face • mulţime de prob­
Pinguinului cunoscutului program de
grafica 3D, şi iată că, deja
leme. Intenţia este ca
această versiune să fie
se simte nevoia unui inclusă pe CD-ul cu
IV I LI e tocmai ceea ce v-aţi patch. Acesta corectează Windows XP. Sperăm că
I NI aştepta, însă este o câteva din problemele Tn final va funcţiona mai
veste interesantă: Sony a 8 :i ;iî *•!îi rîu pir; [: fÎi ; ?l: %f 1 tiA ^ Sf «•& - ar S. b
legate de render-ul bine decât DirectX S,0,
anunţat că va porta Linuxul *3 *J *1 '3 *J rj *i n& *3 fi g « jg
fr
— -

ActiveShade [respectiv
rj *j n i fi *i n ?a n « ^ ^ deoarece majoritatea
pe PlayStation 2, Sony *- 'i 'J ^ •*
. I 'î '*
randarea reflexiilor betatesterilor de la
afirmă că hotărârea a fost anisotropice, a bump- WindowsXP s-au plâns de
luată în urma examinării unei map-urilor şi a scenelor x- slabele performanţe 3D
petiţii înduioşătoare semnată ref), normalizează efectele ale sistemului de ope­
de peste 6000 de persoane, comenzilor Chamfer Edge rare, atât Tn programele
petiţie care îşi are originile Cam aşa va arăta kitul pe obiectele texturate şi de grafică cât şi în jocuri,
undeva pe site-ul UVWUnwrap pe obiectele Pe net existau câteva
http://www.fakenoot. net/ps2 de Linux pentru din patch-uri şi adaugă
PlayStation 2. site-uri ilegale de down­
linux. Conform paginii oficiale opţiunea de Terminate load pe care va trebui să
PlayStation din Japonia, va prin apăsarea tastei le găsiţi singuri.
exista o versiune beta a unui Linux, o variantă de Real Player pentru el, Escape la calcularea
PS2 Linux Kit, 1000 de bucăţi urmând a fi permiţând vizionarea de secvenţe video în dinamicii pentru sistemele
vândute cu 200$ fiecărui doritor. Kitul va regim streaming, iar ultima portare a unui de particule. Update-ul
fi format dintr-o unitate externă HDD cu joc pe această platformă - este vorba de poate fi găsit la adresa Noi semnături
10Mb Ethernet socket conectată pe por­ Rune - a fost încununată de succes. http ://www2. discreet, corn Sistemul de operare de la
tul PCMCIA al consolei, găsit doar pe - Şi, pentru ca tot suntem la capitolul /support/max/index, html Sun a fost updatat
unele din versiunile iniţiale de PS2. un Linux, a fost lansat Linux Mandrake 8. recent, noile caracteris­
adaptor VGA şi mouse şi tastatură Printre caracteristici se numără; KDE
Miilenium va face shutdown•
tici intenţionând să simpli­
USB.Va mai fi prezent fireşte şi sistemul 2,1,1, Gnome 1.4, kernel 2,4.3 şi fice utilizarea, Solaris
de operare Linux/X11 însoţit de surse, implemetare de antialiasing nefiind tocmai unul dintre
manuale tehnice, vector units, precum şi - OpenOffice a fost portat şi pe Mac OS X. A apărut deja versiunea cele mai prietenoase
un API grafic low level şi drivere MESA OpenOffice este bazat pe Sun StarDffice pentru developeri de la DS-uri.
pentru partea grafică, şi este o compilaţie de utilitare software DirectX 8.1. Ea este www.sun.com
- Linuxul capătă tot mai multă atenţie şi de birou absolut gratuită, de care se vor considerată beta, şi pe
iată ca exista Macromedia Flash pentru bucura de acum şi posesorii de Mac-uri.
54
I

P l u g i n - u r i

Macromedia a anunţat că
cea mai nouă versiune din
seria Director:
igimation este cea mai tipuri diverse de material. Macromedia Director 8.5
• importantă firmă pro­ Haine cu buzunare sau cu Shockwave Studio va avea
ducătoare de piuginuri pen­ piele în faţă si mătase în suport pentru 3D Studio
tru 3D Studio Max. oferta spate nu mai sunt o Max 4, un plugin pentru
lor fiind de departe cea mai imposibilitate.Hainele se programul de la Discreet
variată. Printre multele pliază pe modei înainte de pemiţând exportul de
pluginuri se numără şi începerea animaţiei, deci vâ animaţii din Character
Stitch, un add-on care sim­ puteţi da seama de aspect Studio, de efecte dinamice
plifică crearea de veşminte fără a randa foarte multe din Reactor Programul va
în Max. Chiar dacă v-aţi cadre. De asemenea, folosi tehnologia MultiRes :

jucat cu maşinuţe în loc de Stitch poate fi utilizat pen­ de la Intel, aceeaşi care ă
păpuşi când eraţi mici, se tru crearea de draperii, fost integrată în
poate dovedi util să aveţi cu aşternuturi sau chiar cor­ rata Shockwave 3d, ptuginul
ce vă îmbrăca modelele. turi. Fiind complet integrat Program gazda 3D Studiu Max pentru browserele de
Stitch oferă Garment Tn Max, Stitch se supune internet de la
Producător Digrmatton Macromedia,
Maker, o opţiune care vă efectelor din acesta
permite să creaţi întregi [Gravity, Wind, etcl. dina­ www.digima- Detalii:
Adresa web ţtioacom
:
\ www. macromedia.com
garderobe prin alipirea unor mica fiind oarecum asigu-
Discreet a anunţat
disponibilitatea pluginuluî
Web Driver Reactor pentru 30 Studio
Max. Bazat pe un SDK
ild Tangent se ocupă prezenţi la datorie,
W cu implementarea 3D-
ului în Internet ca sâ foîo-
iluminare dinamică, efecte
cu particule, spaţiu de
creat de Havok
interactive, Reactor poate
reda dinamica solidelor şi
sesc o exprimare mai clară. desfăşurare imens Eeste lichidelor: frânghii, haine/
Folosind tehnologia totuşi un joc care se lavă, suprafeţe elastice
WebDriver, bazată pe un desfăşoară în spaţiul inter­ fiind toate realizabile cu
plugin care se instaleză stelar). Cerinţele de sistem ajutorul său. Cu un motor
frumuşel în Internet nu sunt foarte mari excelent de detectare a
Explorer, Wild Tangent a (Pentium fl 300 Mhz, 64 coliziunilor, Reactor este
creat o mulţime de joculeţe Mb de RAM, Video instrumentul care com­
ce pot fi jucate în regim de Direct3D 4Mb) şi viteza pletează perfect GMax în
streaming direct de pe este foarte bună în activitatea de realizare a
site-ul companiei. Ultima condiţiile Internatului prin jocurilor. Remarcabil este
adăugire în colecţie este cablu. Şi cel mai important, şi preţul foarte "mic":
Sabre Wing, un shot-em-up toate jocurile sunt absolut doar 75.000 de dolari.
cu tentă strategică ce gratuite, iar calitatea lor Progra^ aazoa i.b Detalii:
aduce a Wing Commander. nu îasă de dorit ca în cazul Producător Wild Tangent
wingmen-ii fiind şi ei majorităţii freeware-uritor. www, bodypaint 3o\ com
Adresă web — ~_ ~i — - — — — - • -••- • •-—
j

Deşi nu tocmai un plugin,


5 m e l l 5 lîke a i m o n d s scriptul pentru Skydome
este din ce în ce mai
meiis like almonds este translucent backlighting. căutat zilele acestea,
S
<
un nume excesiv de Acestora li se adaugă încă efectele sale putând fi ;
criptic pentru un set de o duzină de shadere 2d (
detectate în tot mai
shadere procedurale puse care pot fi plasate în ori­ multe imagini de calitate.
laolaltă de o mică firmă pe care din canalele de mate­ Practic el simulează
numele ei - bhodiNut. Ele rial ale unui obiect inclu­ iluminarea globală,
funcţionează ca plugin pen­ zând 25 de tipuri de zgo­ simplificând foarte rnUlt;
tru Cinema XL 6 şi au fost mote şi tot soiul de modele realizarea scenelor out-
achiziţionate de Maxon în procedurale: pătrăţele, doors şi crescându-le
vederea includerii în hexagoane, triunghiuri, etc. realismul. Se poate simula
CinemaXL 7. Nucleul este Avantajul shaderelor proce­ şi HRDI-uî din Lightwave
constituit din S 3d sbading durale este câ arată la fel sau trueSpace cu ajutorii
engines care adaugă pro­ indiferent de rezoluţia la unui bitmap mapat pe
gramului de bază caracte­ care este rendenzată interiorul sferei.
ristici gen multi-layered imaginea. Dezavantajul este Detalii:
specularity, metal aniso- că procesorul va fi solicitat Program gazda} Cinema XL H http://www. 3dluvr. com/suba-
tropic, volume shader pen­ îa maxim. Dar rezultatul Producător • bhodiNut gio/domelight/HDRdome.html
tru piatră şi lemn şi final contează, nu? Adresă web 3 nvww, bhodtntft. com
Soft
son

• n y x Tree Profesional
Tip software: Sraficâ 30 • Redactor: Dorobăţ

tudP u*

Sofc

Iţi T4» CuCttVJlAtrf

Li

u cred câ există vreun grafi­ opţiunea de a exporta copacii şi ca la tăierea, cu ajutorul unei "druj-
N cian 3D care să nu se fi lovit11
imagini 2D. Procesul de creaţie be". a crengilor nedorite. Din feri­ Producător Onyx Systems
Distribuitor
vreodată de "problema copacului este simplu: manipularea unor slid- cire acesta nu este singurul mod
cum îmi place mie s-o numesc. Ai ere schimbă real-time aspectul de a reduce din numărul de poli­ Telefon
nevoie de un copac într-o scenă, copacului din viewport. numărul goane Cun copac frumos are 250¬ Preţ j;495$
pentru a-l modela de la rădăcină mare al modificatorilor asigurând 300.000 de poligoane). Din fereas­ Web www. onyxtree. com
pînă la frunzuliţele din vârf îţi tre­ un număr mare de specii diferite ce tra de export se pot selecta nu­ Detali tehnice
buie o muncă titanică şi având în pot fi obţinute cu ajutorul progra­ meroase opţiuni care micşorează Procesor Pentium LI 500
vedere posibilele rezultate, com­ mului. Peste 300 de modele con­ numărul de poligoane al obiectului; Video OirectSD
plet nesatisfăcâtoare. Tree Pro­ forme cu realitatea botanică sunt cu toate acestea singura modali­ Memorie 64 Mb RAM
fesional este un software care înmagazinate într-o librărie, gata tate în care poate fi făcută o pă­ 2 Hard disk 30 Mb
oferă de ceva vreme o soluţie exce­ de a fi importate, examinate, apoi dure de copaci în Max folosind co­ Aprecieri
Q- pozitive -realişti,
poate crea copaci foarte
lentă pentru această problemă, exportate în programul dorit. Din pacii din Tree Profesional (chiar în corecţi din punct de
ocupându-se exclusiv cu creaţia de păcate interacţiunea propriu-zisâ cazul multor instanţe ale unuia sin­ •vedere botanic
- numeroase modalitate de redu­
arbori şi exportarea lor în diverse cu copacul, dincolo de schimbarea gur] este să te pregăteşti pentru o cere a numărului de poligoane
formate, acoperind eficient toată parametrilor (îndoirea manuală a veghe foarte lungă lângă calculator Q- negative -esinteracţiunea cu copacul nu
te foarte bine pusa la punct
plaja programelor de grafică 3D şi crengilor, de exemplu), nu a fost sau sâ exporţi copacii ca imagini - nu poci sa faci bonsai
nu numai, din moment ce există şi dezvoltată prea mult, fiind limitată 2D şi sâ îi texturezi pe cutii. Verdict 9.3

Greenwarks X-frag
Tip software: 3raficS3D • Redactor: Adrian Dorobăţ
-frog este un modelator orga­
X nic procedural, similar în anu­
mite privinţe cu Tree Profesional,
numai câ X-frog este capabil sâ
modeleze şi multe alte forme în
afară de copaci- Prin sintagma
modelator procedural se înţelege
câ toate modelele create de el
sunt reductibile la o formulă
matematica, similar primitivelor din Producător Greenworks
Max sau copacilor din Tree Distribuitor
Profesional, Din fericire nu trebuie Telefon Ipl/A-
să vă fi dat doctoratul Tn algebră Preţ • 359S j
ca să reuşiţi sâ modelaţi ceva. Web www. 9 ree n wo rks. de
Programul are o interfaţă simpla, de la vlăstar până la arborele Detalii tehnice
modulară, diversele formule prede- matur, doar prin intermediul unei Procesor Pencium III 500
finite Ceditabile) fiind reprezentate formule. Dacă aveţi răbdare şi Video Direct3D
sub formă de icon-uri ce pot fi sunteţi dispuşi sâ încercaţi ceva Memorie 64 Mb RAM
aranjate în ierarhii arborescente, nou, veţi fi surprinşi să vedeţi că X- Hard disk 30 Mb
dând naştere la obiecte complexe. frog vâ poate fi de ajutor, chiar şi Aprecieri
Cheia descifrării acestui program numai pentru crearea de copaci, Q- pozitive - animaţie
nu numai copaci
procedurala
este experimentarea, rezultatele tufişuri sau flori. Am pus un demo - demo de 30 de zife pe CD
iniţiale nefiind Tn nici un caz semni­ de 30 de zile pe CD. şi în pagina
ficative pentru capacităţile progra­ producătorilor veţi găsi un concurs
mului. Modelele pot fi animate, negat
ive - resurse
care va permite să cîştigaţi versi­
creşterea unui copac redându-se unea completă. - se învaţă destul de greu
Verdict
56
I n t e g r a I n s i g h t

Tip software: Grafică 3D * Redactor: Adrian Dorobăţ


^ntotdeauna i-am admirat pe inversat din interiorul obiectelor
I japonezi pentru precizia şi per­ de sticlă, precum şi omiprezentul
formantele lor tehnice. Recent (în ultima vreme] skyligt, pentru
Tnsâ am descoperit că nu se pri­ simularea luminii din timpul zilei în
cep doar la hardware, ci şi la scenele de exterior.
software aşa că m-am decis să le Insight introduce Tn Max o serie
dedic două pagini întregi. Integra de materiale specifice, cu carac­
este o companie fondată Tn 19S6 teristici foarte interesante dintre
Ja Tokyo, care şi-a propus drept care se remarcă Fresnel
tel crearea unui software pentru Dielectric şi Self-emitting. Primul
simularea corectă din punct de face ca un glow diafan sâ apară la
vedere fizic a iluminării. De-a lun­ marginea obiectelor texturate cu
gul timpului realizarea acestui acest material iar al doilea le
proiect a impus programarea unor transformă în surse de lumină. De
instrumente software colaterale asemenea apare o nouă sursă de
care s-au dezvoltat Tn programe lumină [Goniometric LightJ, care a ±mmw
de sine stătătoare, despre care fost introdusă şi în Truespace
voi vorbi însă ceva mai încolo. dacă vă mai aduceţi aminte de
Software-ul de simulare propriu review-ul din numărul trecut, cu
zis s-a concretizat acum câţiva suport pentru standardele IES,
ani în Integra Inspirer, un pro­ care descriu puterea şi tipul
gram destinat Tn principal surselor de lumină din lumea
arhitecţilor, care puteau cu aju­ reală. Scenele normale din Max, pozelor
torul lui să îşi ilumineze corect din cu obiecte, lumini şi materiale prezente în
punct de vedere fizic machetele standard sunt suportate fără nici aceasta pagina
create pe calculator şi sâ le pună o problemă, randarea lor fiind însă sunt randâri
în valoare sau sâ le descopere considerabil îmbunătăţită. ale unor scene
defectele ascunse. Funcţionali­ Avantajele programului, pe lângă de interior,
tatea sa limitata, destinată unui cele implicite ce ţin de calitatea care redau mai
segment specializat de utilizatori randării sunt viteza (de 3-4 ori bine calitatea
l-a ţinut departe de atenţia pu­ mai rapid decât Mental Ray, programului
blicului larg până de curâna când aproape de două ori mai rapid dectt cele care
a fost lansat Integra Insight, un decât Lightscape şi mult mai prezintâ ilu­
plugin pentru 3D Studio Max (3.x) rapid decât Brazii, dar acesta din minarea arhi­
şi 3D Studio Viz, care imple­ urmă este încă în stadiu de alpha, tecturala, cele
mentează opţiunile din Inspirer aşa că nu se poate cere prea mult din urmâ
într-unui dintre cele mai folosite de la el) este şi faptul că are un oricum nu
programe de grafică 3D la ora demo complet funcţional pentru pre2intâ foarte N / l
actuala. în principiu, funcţiile lui mare interes.
30 de zile, downloadabil de pe Se pare câ
Insight sunt similare celor întâl­ site-ui lor. Dezavantajele sunt pu­ punctul forte
nite în motoarele de randare ţine, doar douâ ieşind în evidenţa: este redarea
front-end fie ele mai vechi sau funcţionează doar sub Max 3.x şi sticlei şi a
mai noi (Lightscape, Mental Ray, nu are suport pentru randarea reflexiilor
Arnold, VirtuaLight, Brazii (ex- multi-procesor. Dacă vă preocupă speculare.
Ghost), etc]; iluminare globală grafica 3D, vă recomand călduros
tdirectă + indirectă] prin interme­ să îl încercaţi.
diul metodei forward Monte-Carlo, Detalii
o variaţie mai eficientă de la blind Producător integra
Monte-Carlo (N.a. Monte Dario Distribuitor N/A •=
este un nume des întâlnit în Telefon N/A
domeniul raytracing-ului şi radio- Preţ 300$ ~
zităţii şi semnifică o metodă de Web www i nte gra. co. jp
alocare de valori unor "fotoni" ce Detalii tehnica
sunt emişi de sursele de lumină Procesor Pentium 1F1 500

calculând imaginea finală prin Video Direct 30&OpenGL

intermediul coliziunilor dintre Memorie 6 4 Mb RAM


Hard disk 15 Mb
MM

aceştia şi obiectele din scenă. Aprecieri


Iluminarea directa este prima fază Q- pozitiva • calitatea randahi
- oemo complet funcţional pen­
a calculului, iluminarea indirectă tru 3 0 de zile
- materiale şi surse de lumina noi
fiind generată de reflectarea
fotonilor înapoi Tn mediu de către
obiecte), reflexii şi refracţii caus­ â - nagatrve - nu merge în Max4
- nu suporta muiti threading

tice, generate prin raytracing-ul Verdict


57
(o
•HM

n
QJ
E

E
Actorii virtuali in Final
C
QJ
E
The movie

13 Tip articol: Prezentare • Redactor: Adrian Dorobăţ;

u
•IHH

'io
E

QJ
U
i

n trailer al filmului Final Fantasy mimica erau mult peste posibilităţile


QJ U dezvăluit acum trei-patru
săptămâni de Sony Pictures a făcut
vâlvă în lumea cinematografică, reuşind să
tehnice ale producătorilor pînă acum, Final
Fantasy, cu un buget de 65 de milioane
de dolari, va dovedi că imposibilul este

(0
M M
impresioneze deopotrivă fani ai jocului,
pasionaţi ai filmelor SF şi critici de film.
Creat Tn întregime pe calculator, teaser-
ul dezvăluie în cele câteva secvenţe un
posibil.
Un pic de istorie

u realism incredibil ce depăşeşte, fără urmă


de îndoială, tot ceea ce s-a făcut până
Personajele din Toy Story, dinozaurii din
Jurassic Park, fantoma din Casper, toate
aceste caractere au demonstrat pânâ la
QJ acum în materie de animaţie CG şi per­
sonaje antropomorfe. Acţiunea filmului se
petrece pe Pământ în anul 2065. cand
ce nivel pot fi împinse limitele animaţie;
generate pe computer. Dar problema
actorului virtual, un caracter artificial
planeta este bântuită de extratereştri, care să poată înlocui la un moment dat
I i i evident ostili, care absorb sufletele celor corespondentul său în carne şi oase s-a
care le ies în cale. Oamenii sunt barica­ dovedit dificil de rezolvat pentru
UI daţi în oraşe acoperite de scuturi de
energie care îi protejează de atacurile
extraterestrilor. Savanta Aki Ross, aju­
producătorii de efecte speciale. Una din- •
tre primele încercări s-a făcut în anii 80,
când a apărut pe micul ecran Max
tată de căpitanul Gray Edwards, între­ Headroom, gazda virtuală a unui serial
01 prinde o călătorie periculoasă în speranţa
de a dezlega'misterul creaturilor ener-
gofage şi a salya rasa umană de la pieire.
cyberpunk ce-i purta numele. Personajul
era creat pe un Amiga 1000 şi a rămas în
istorie chiar dacâ serialul a fost anulat

u Vocile personajelor aparţin unor actori


cunoscuţi: Alee Baldwin, Steve Buscemi,
James Woods, David Sutherland, Ving
după primul sezon. însă, pentru a putea fi
caracterizat drept uman, un personaj
artificial trebuie să fie extrem de detaliat
QJ Rhames, etc. Se ştia deja că este posibilă
crearea pe calculator a unor indivizi fără
identitate din planurile secundare ale unor
şi să poată recrea gama de emoţii şi
mişcări specific umane. După cum Asimov
a pus bazele prototipului de robot în
secvenţe dejfiim (ca de exemplu în povestirile sale, toţi roboţii fiind priviţi
Titanici dariprim-planurile, gestica şi involuntar prin prisma regulilor instituite
de el, tot aşa se poate spune că, Williarn
Gibson, părintele cyberpunk-ului. a descris * -

modelul ideal de actor virtual într-unui din


recentele sale romane, Idoru, tn industria
cinematografica, termenul folosit pentru
astfel de personaje este "synthespian" (o
combinaţie între "synthettc" şi "thespian\
1
termenii englezeşti pentru "sintetic' şr
"actor"! Asupra termenului există chiar şi
drepturi de autor, care aparţin companiei
Kleiser-Walczak Construction, cei
responsabili în parte pentru Toy Story,
Judge Dredd, pionieri în acest domeniu-
Alti termeni folosiţi mai sunt ^bern-uman"
şi "vactor" [de la virtual actor)
Detalii tehnice
Pentru actorii din Final Fantasy. graficienii
au atins perfecţiunea, apoi. pentru ca
personajele sâ fie realiste, au început să
adauge mici defecte şi asimetrii care să îi
individualizeze. S-a lucrat şi în Side Effects
Houdini 4,1. software-ut folosit şi pentru
realizarea filmelor din Final Fantasy VII, IX
şi X, precum şi într-un soft dezvoltat în
colaborare cu Alias Wavefront, producătorii
Maya, La proiect au participat aproape
100 de persoane, modelatori, animatori,
muzicieni, etc, cei de la departamentul
grafic având fiecare la dispoziţie o staţie
Silicon Graphics Octane [Dual procesor
R1200Q M344 MFL0PS3, raster engine de
1 20 Mpixeli/sec, texture engine şi texture
cache, monitor de 21 inch). Cu toate aces­
tea, hardware-ul s-a dovedit insuficient, Stânga: în imaginile alăturate se poate
personajele variind între 500.000 şi vedea procesul de transformare a
1.500-000 de poligoane (Aki RossJ. doar imaginilor filmate cu camerele speciale în
calcularea mişcărilor pârului apetisantei fişiere de animaţie pentru software-ul
doctoriţe ocupând 20% din puterea de cal­ 3D. Bilele de ping-pong ataşate
cul a unei staţii grafice. Pentru fiecare individului îmbrăcat în negru corespund
secvenţâ de 3-4 minute a fost necesară în puncteîor de control de pe modelul 3D.
medie o lună de muncă. Nu sunt prea multe
detalii disponibile, deoarece studioul de Sus: Doctoriţa Aki Ross a reuşit sâ intre
animaţie este mai bine păzit decât Casa în topul celor mai sexi, femei alcătuit de
Albă, intrarea făcându-se pe bază de car­ revista Maxim. E cineva care contestă
telă electronică şi incinta fiind înţesată cu alegerea?
camere de luat vederi,

D E S T R O Y
1
SOPT
Soft

M i c r o s o f t O f f i c e X P

Tip software: Pachet office • Redactor: Adrian Dorobăţ

Welcome Io Office Speech Rec ? x


To increase the atcuracy and reBabiSty of speech recognition, you must unui lanţ de magazine alimentare - •raw, făcând din configurarea
first: instalării un chin pe care îl vei
foamea rămâne, se pare. cel mai
1. Adjust your rnicrophooe. puternic instinct). învinge doar cu răbdare. Dacă pro­
2. Trein Office for speech recognftion. Deşi în momentul apariţiei avea gramul detectează versiuni mai
Ths wH i ţafce about 15 mirmr.es. Please make sure you are in a epiet oarecare concurenţă [Word vechi de programe din pachetul
environment. Gick Next to begtn the training process. Perfect. Lotus Smart Suitei, Office, vă va oferi posibilitatea să
Dictation is not availabfe because the speech engine does not support yourpachetul Office a progresat de-a le dezinstalaţi, noul pachet
current keyboard ianguage. lungul timpului până a devenit fâcându-le redundante.
Cancel indispensabil omului de afaceri
modern şi nu numai,rinarpreţul Funcţionalitate şi eficientă
Una dintre cefe mai interesante adăugiri la împiedicându-l să fie alegerea S-a dovedit statistic că utilizatorii
pachetul Office este suportul pentru favorită a majorităţii utilizatorilor nu folosesc decât maxim 20% din
recunoaştere vocalâ, bazat pe un codec le la de software din România, unii potenţialul fiecărei eplicaţii Office
LernoutatHauspie. preferând alternativa gratuită de la (ca de altfel şi din potenţialul pro­
Sun - StarOffice sau pe cea ceva priului creier, dar asta este cu
mai ieftină de la Corel. Cu toate totul altâ problemă] aşa câ
acestea, dacă preţul nu constituie Microsoft s-a gândit sâ crească
eşi nu poarta încă aceasta interconectarea dintre aplicaţii şi
titulatura, fiind Tn stadiul de un impediment. Microsoft Office
rămâne cea mai bună soluţie pen­ numărul caracteristicilor comune.
• beta2, suita de aplicaţii de tru calculatorul de Fa birou, şi de
birou de la Microsoft va fi cu sigu­ ce nu. şi de acasă.
ranţă lansată sub numele din titlu, Beta-ul primit de la Microsoft are 4
MP < * >

chiar dacă Office 10 ar fi fost o cinci CD-urt, dintre acestea doar f < P-l 1 IA T I I

cifră rotundă şi poate purtătoare unul conţinând software-ul propriu- *7


de noroc. Seria XP - de la zis, restul fiind un CD cu r" Ifr
T
MTmr rf* J * "-p P - .• •
A w tM rP + i ffe_*. mf ftmJ ***** 14. #

eXperience, pentru cei care încâ instrucţiuni şi explicaţii şi 3 CD-uri


iv4 m t • • • *m* wşmm ţ pă

kHPP
MPW

HUflM
*• * + tş n *â\~\ n. H H I

n-au aflat, va fi totodată şi piatra


a m
* fWpTVwr. m ****** mtH wmm #
l p*#" • l V -rfW * ^ f r t A •T Mi. Af] JT 4c4 fAtf
cu suport pentru diverse limbi şi
jf+M ST*t I K T V *

t*» l l M W f
4
Hy-»ymn'* Ş**4+ H> N » H - (MMflF4• • •
—m+**.

de temelie pentru noua strategie dialecte. Instalarea durează în jur


,Net a Microsoftului, care este o de 20 de minute, cu tot cu
mare nebuloasă, fiind descrisă în restart-uri, ceea ce este destul de
termeni generali şi irnprecişi de bine. Din păcate programul de
către purtătorii de cuvânt ai com­ instalare este în principiu acelaşi,
paniei şi chiar de către Bill Gates similar cu cel de la pachetul Corel
[depăşit financiar de proprietaru
Chiar şi pentru o variantă X Microuift FrontPage • CAWes document s\My Webt\Wotodfd\Jndex.hIro
beta, nu este greu să dai Vie* Ireert Format loch Tabfc Frmcs WWfctt
un verdict. Microsoft şi-a D -fi*' m> B © ir o .
făcut datoria, a eliminat
Sormd - Anal • 2 (lOpt) î ] / y ^ w ^ s A' IE ™ ac • - ^ - A
bug-urile şi a adus A

îmbunătăţiri. Strategia 14 n

.Net nu îşi arată colţii încă, Views Fober Lbt X Index hlm V slai.Nm X las htnV \
dar asta nu ne împiedică efrefaude.gif

să îl folosim cu încredere.
tt] Etqurtte.htm 9
Dacă n-ar exista metoda
"deşteaptă* de autorizare a jff expo*.Z,g#
produsului, chiar aş putea Q expos.htro
spune că Microsoft a
nimerit-o de data aceasta.
Flcche_fctejeF3S3.i I

^gerrftain.^f

^ gsmZ.jpg 9

<I i V W i
E3Fo«erList 3°Nav<gabO: lr*^maf]gHT>l QPreview j ^ j

2^1 seconds ovei 2&8


3D 6 m f i ca
i

tS Microsoft Launch.trf - Micrcsoft Crffx» Ooctt


O* D» ti
mu & A ft
Voi face în continuare un rezumat "3
a( celor mai importante dintre ele,
începând cu Smart Tags. Este
vorba de un set de butoane care
nu lipseşte din niciunul din pro­
gramele din setul Office - şi care
*****
apar doar atunci când este nevoie mm
M i c r o s o f t L a u n c h e s C o m p r e h e n s i v e

de ele [de unde şi denumirea de i


P r o g r a m s C o n n e c t t n g W i n d o w s

isteţe) - fâcând posibilă corectarea E m b e d d e d P a r t n e r s , C u s t o m e r s a n d

de erori în Word, alegerea unei


bucăţi de text din Clipboard,
corectarea unei formule în Excel, şi
alte astfel de operaţiuni utile,
colaterale acţiunii principale pe
care o face utilizatorul. Oarecum
în aceasta categorie intră şi Paste
Options Smart Tags. care adaugă
un nou nivel Multiple Paste-ului din ti r*ra- <j T » « r m * * fA'^w^
clipboard, acum dându-vă posibili­
tatea să aduceţi în pagină textul, ^v-î - ijHtf H I «^vtc^t ****
fie aşa cum l-aţi copiat, fie schim­ IM * - - B M * * n i ii • wm nWt *m
bat, astfel încât sâ se potrivească ; l v * M n c x « i i M i i i 4 i i

cu stilul documentului, sau alte


operaţiuni specifice, în funcţie de
conţinutul clipboardulut [imagine, 1
sunet, date]. Un alt exemplu spe­
cific ar fi Autocorrect Smart Tag
care îmblânzeşte facilitatea de care până acum utilizatorii erau
autocorectare - pe mine mă tn rest, noul look nu este foarte nevoiţi sâ recurgâ la programe
scotea din sărite când transforma nou, dar se pare că va fi capabil să externe; speech-to-text şi OCR.
"i" mic în T mare - trebuia ori sa o împrumute aspectul Windows XP- Suportul pentru voce era o
opresc de tot, ori sâ opresc ului, deci dracul nu este chiar aşa doleanţă mai veche a fanilor Office
respectiva autocorectare. Acum de negru în cele din urmă. Partea şi iatâ câ Microsoft s-a gândit să
se poate da "undo" la o auto­ legată de strategia .Net este până le facă o surpriză plăcută. Scrierea Partea de OCR
corectare, i se poate interzice una alta redusă la link-uri către după dictare şi navigarea în meniuri este deservită de
programului să o mai repete sau tone de template-uri, clipart-uri, prin intermediu] vocii este acum o Office Document
poate fi oprit definitiv fără a mai sunete, fotografii şi animaţii de pe realitate. Ce păcat că se reduce Imaging, un mic
căuta opţiunea prin meniul Tools, serverele Microsoft, şi un serviciu doar la limba engleză, Fac o paran­ appfet care vrea să
Asemănătoare în funcţionalitate cu MSN care oferă spaţiu gratuit de teză pentru a pune o întrebare supîinească lipsa lui
Smart Tags-ul, este fereastra de stocare pe serverele X-drive pen­ retorică; de ce nu s-a gândit PhotoDraw, deşi nu
operaţiuni [Task panel) care gru­ tru utilizatorii WEndows-ului nimeni din România să facă un soft­ cred să îi ducă
pează într-un singur loc (o mini ware de recunoaştere vocalâ şi cineva dorul. Se
fereastră plasată în mod implicit în Voce, text şi imagine dictare? O mulţime de programe pot scana
partea din dreapta ecranuluiJ Pentru a face Office-ut şi mai de contabilitate şi doi antiviruşi,... documente şi
toate acţiunile ce! mai des folosite: dezirabil, Microsoft a mai imple­ Un software cu adevărat util nu a textul poate fi
deschiderea unui document nou, mentat două operaţiuni pentru făcut nimeni. Acum nu aş mai fi important în Word
căutarea unui termen sau a unei pentru a fi
valori, link-uri către documentele formatat. Acest
accesate recent, traducere pe lucru poate fi
Internet a unui paragraf, io fie?%i & a * sa»- & - » £ - s; in-aj,, - i a u foarte util
examinarea conţinutului clipboard- studenţilor care au
ului, opţiuni de formatare pentru de scanat manuale.
textul selectat, etc. Practic aces­
ta va fi locul pe care vi se va plim­
ba cel mai des cursorul în noua
versiune de Office, Task Pane-ul
fiind de fapt o variantă de meniu
contextual din alte programe, ceva
mai bine dezvoltata însă.
Managementul erorilor este ceva
mai dezvoltat, dându-vă posibili­
tatea să salvaţi din orice aplicaţie
Office în momentul în cane inter¬
vine • problemă nedorită fnu cred
că şi în cazul unui ecran albastru,
dar mă rog...].
SOFT
Soft
S p r e d e o s e b i r e de
Corel W o r d P e r f e c t
şi L o t u s
SmartSuite care
scris ci aş fi povestit acest a r t i ­ formatat. Acest lucru poate fi f o l o s e s c un s o f t ­
col, odihnindu-mi degetele. Şi ce e foarte util studenţilor care au de ware third-party
cel mai ciudat este ca în română scanat manuale, sau piraţilor de gen IBM V i a V o i c e ,
un astfel de software ar fi mult cărţi (cunoscătorii ştiu de c e l Office Xp a r e
mai uşor de făcut decât în engleză,
inclus s u p o r t u l
pentru că limba noastră este una Outlook şi Frontpage
pentru
fonetică: Tn majoritatea cazurilor, Recunosc deschis: folosesc
r e c u n o a ş t e r e de
cum rosteşti, aşa se scrie. Tn Outlook drept client de mail. Nu
fine,.. v o c e prin
pentru că l-aş aprecia foarte mult,
Spre deosebire de Corel dar mi-e lene să instalez altceva, i n t e r m e d i u ! unui
WordPerfect şi Lotus SmartSuite aşa câ prefer sâ folosesc ceva care c o d e c de la
care folosesc un software third- se instalează cvasi-implicit odată Lernout&Hauspie.
party gen IBM ViaVoice, Office Xp cu Office-ul. Cu t o a t e acestea nu • i n c â t e ştiu e u ,
are inclus suportul pentru pot să nu remarc numeroasele belgienii r e s p e c t i v i
recunoaştere de voce prin inter­ îmbunătăţiri pe care le-a suferit: s u n t c e i mai buni
mediul unui codec de la împărţirea pe foldere a e-mail-
în d o m e n i u , c u
LernoutSHauspie. Din câte ştiu urilor primite, suport pentru
toate acestea
eu belgienii respectivi sunt cei mai
P
primirea mail-urilor cu conţinut
s i s t e m u l din Office
buni Tn domeniu, cu toate acestea Shockwave Flash, posibilitatea de
sistemul din Office este depăşit de a downloada e-mail-urile din con­ e s t e depăşit de
Dragon Naturaliy Speaking. care turile Hotmail fără a mai deschide D r a g o n Naturalfy
este stand-alone. Eu cel puţin pagina Hotmail, confirmare de Speaking, c a r e
n-am avut răbdare niciodată să primire pentru e-mail-urile trimise, e s t e stand-alone.
trec prin t o a t e exerciţiile de aco­ autocompletarea e-mail-urilor.
modare a sistemului cu mine sau pentru cei care uită adresele ami­
viceversa, şi m-am mulţumit sâ mă cilor. Lista detaliilor este prea
amuz de greşelile de interpretare mare pentru a fi inclusă în acest a o - n. - - i i n a
inerente. Nu pot să vă garantez o articol. în ciuda t u t u r o r - sa?*) • B i u mm mm A A' I= i= *;* *;* •

funcţionare impecabilă, Tnsâ pot sâ îmbunătăţirilor însă. t o t lenea este


vă garantez câ Lernout&Hauspie îşi cea care mă face sâ folosesc
merită renumele. Outlook-ul. Sincer să fiu, aş fii n fi O <^
prefera Eudora...
Partea de OCR este deservită de
Office Document Imaging, un mic Includerea Frontpage-ului în 3 * î arid &anrwr t
ooo
0 Q&ao
applet care vrea sâ suplinească pachetul Office este privita de
lipsa lui PhotoDraw, deşi nu cred Microsoft ca o binecuvântare, din Ttmpuifagi| ^ # <L
să îi ducă cineva dorul. Se pot moment ce au găsit de cuviinţă să
scana documente şi textul poate fi sublinieze acest lucru chiar şi pe zi C) i >
importat în Word pentru a fi coperta CD-ului. Sincer sâ fiu. mă J

X rontpage e s t e
un e d i t o r de
rfy T h e m e to: Sample of Theme
pagini de w e b
pron simplificat
5elected page(s) f o a r t e mult
a s t f e l î n c î t pînâ
>stail Additional T h e m e s )
şi un copil de
c l a s a I să îl
rs
nk
Banner poată înţelege.

înds
psules
•scade
reckers
ho
lipse
ge Button Button
pedit*cn
;ared Up F a c t o r y
>bai Marketing
yers
vaf Heading 1 Style
Aure
tovork 'JK* h*t : > ţi** tfv y you Tih.^
• Bullet 1
3

• Bullet 2 W (#Tfţ ^igv lh« făo ? WcftytK


Vividcctors

Active graphies " '• Bullet 3


g a c k g r o u n d picture

Appty using C S 5 Heading 2 Style


ii ®
Detete Mpdtfy ± OK C a n e el
3D Galerii
1

Mail Setup - Outlook Outlook-ul a c ă p ă t a t o


s e r i e de î m b u n ă t ă ţ i r i :
E-maii Accounts î m p ă r ţ i r e a pe foldere a
Setup e-mai! accounts and directories. e-mail-urilor p r i m i t e ,
suport pentru primirea
mail-urilor c u c o n ţ i n u t
S h o c k w a v e F l a s h , posibi­
Data Files l i t a t e a de a downloada
Change settings for the fiîes Outlook uses e-mail-urile din c o n t u r i l e
O E-tfp • k* trcita n ihKugs w e fe*ovrd-1*ratau,cldlwt.
to store e-mail messages and documents. H o t m a i l făr a mai
33
Data Files,, d e s c h i d e pagina H o t m a i l , StJbfrMt: nXf'WA t > ^ W : P*XQ fTP Ctorf. CC

c o n f i r m a r e de p r i m i r e
H*cro»ott Corporation

Profiîes p e n t r u e-maif-urile t r i ­
A a l i f u lfcr/4 ScutIA
mise, autocompietarea
Setup multiple profiîes of e-mai! accounts 19021
ht t p: / / *"qj_p*g_g_q*& f c - corp cam
and data files. TypicaHy, you oniy need e-mail-urilor. r

one. Show Profiîes., '_-


_ r
- -l - — — — — — J

3 î fi»m M d n a g e i - MtciosaH lrtU:inet Exulmof Jalp H i " • n-, 4


• H i l K

Anti erori
n ' n j u . Ha,n^ l"J"r.~J~J"J~L"TJ~J~-"T.~T."*1~"J~M~M~1 ~ . ~ . ~ _ ~ _ ~ | ~ ~pr^Upr._• Ţ " _ ~ —j-aL~— * — X X X H l ţ T l ^ | j | _ _ j_ t ^ _

11 A^jiesse j ^ C ™ W ^ ^
Pentru a micşora riscul apariţiei
erorilor. Microsoft a inclus în
i-s-•: •V Y - L - L -

Office şi un sistem anticrash. Aici


intervine o problemă; în momentul
în care acesta este activat, soft-
ware-ul raportează orice problemă
departamentului tehnic de la
Microsoft. Sună un clopoţel? Ar
trebui... Şi asta nu este singura
problemă legată de respectarea
endei KanM tntimităţiii: super-sistemul de pro­
Myself tecţie antipiraterie născocit de
Microsoft t e obligă să activezi pro­
Annual gramul pe Internet sau prin tele­
Prrmt Start of Interes! ScheduSed Scbeduled Principal Additiona fon. Iar dacă îţi schimbi calcula­
# Period Rate SalarcceActual Balance Payment interes! Portion Portion Princtpa torul va trebui să"îţi updatezi user
profile-ul. Interesant, nu?
01/01 3.00% 250 000,00 250 000,00 (2.07) (0,75) (132)
01/01 3,00% 249 998,68 249 998,68 (2.07] (0,75) (132)
01/01 3,00% 249 997,36 249 997,36 (2.07) (0,75) (132)
01/01 3,00% 249 996,04 249 996,04 (207) (0,75) 032)
01/01 3,00% 249 994.72 249 994,72 C2B7) (0,75) (132)
01/01 3,00% 249 993.40 249 993,40 (2.075 (0,75) (1.32)
01/01 3,00% 249 992,03 249 992,08 (207) (0,75) (132)
01/01 3,00% 249 990,76 249 990.76 (2.07) (0,75) (132)
—.a.ici.traao-j-i

pot gândi la cel puţin t r e i editoare a unor liste editabile. forumuri sau
HTML mai bune decât Frontpage. sondaje customizabile.
Sau chiar cinci. Unul dintre
puţinele safe avantaje este inte­ Where do you want t o go today
grarea cu restul programelor din Chiar şi pentru o variantă beta, nu
Office, care este chiar un avantaj Detalii
e greu sâ dai un verdict. Microsoft
ProducâCor Microsoft
dacă stăm sâ ne gândim câ şi-a făcut datoria, a eliminat bug-
Distribuitor Microsoft
Frontpage nu a fost programat urile şi a adus îmbunătăţiri.
Telefon N/A
iniţial de Microsoft, Strategia .Net nu îşi arată colţii
Preţ ;'30o$
Programul este construit pe prin¬ încă, dar asta nu ne împiedică să îl
Web www. mteroseft. cQm/office
cipiul WYSIWYG şt este indicat folosim cu încredere. Dacă n-ar Detalii tehnice • * ¥ 4 " ' * F ~ F M l P M B P n 4 B U a n mi nuli nT. WJJ*T m m ^ m

celor care nu prea se pricep la


~'r

exista metoda "deşteaptă" de Procesor : Pentium


web-design dar totuşi ar vrea sâ autorizare a produsului, chiar eş Video ;; DirectX
(
:

facă o pagină de web sau sâ putea spune că Microsoft a nime- Memorie 64 Mb RAM
updateze una. Automatizări gen rît-o de data asta. Hard disk 3 0 0 Mb
Photo Gallery, Autoshapes. Word Aprecieri
A r t , Automatic Web Content, j
O pozitive Eliminarea bug-urjlor din versiu-
nile precedente
teme, nu sunt decât dovezi în plus
Posiblitate de accesare a
pentru simplificarea programului. Hotmaii-uiui de la distanţa
Tehnologie Sharepoint de la
Microsoft permite inserarea în negative Sistemul de securitate mult
prea stres a nt realizat,
paginâ prin intermediul Frontpage
Verdic N/A

63
Alin Vasiiescu - stinger_ro@yahoo.com [suport pentru NURBS sensibil mai perfor­ nu ştiu dacă acest lucru ţine de concepţia ta
Imaginile tale par mai mult teste de ran- mant decât în MAX), iar de la versiunea 2.0 sau de faptul că ai la dispoziţie un calculator
dare» decât ceva artistic. Ar trebui ca privi­ va deveni şi mai bun. A, şi tot am o critică: mai puţin performant. Perseverează.
torul să nufienevoit să îşi pună întrebarea: ca imagine e foarte frumoasă, dar ca pro­
"Ce-a vrut, nene, să spună cu imaginea totip de încălţăminte e cel puţin ciudat. Tu The Ida - ida3d@yahoo.com
asta?". încearcă să faci mai clară intenţia. te-ai încăfţa cu aşa ceva? • Adrian, îmi pare rău, dar nu ştiu care e
numele tău întreg. Frumoasă imaginea,
Aurel Manea - aurel_m@hotmail.com Claudiu Manea - aurel_m@hotmaikcom păcat că e doar una. Mai trimite.
Ţie ce să îţi mai spun? Ţine-o tot aşa, Rhino Se pare că pasiunea pentru grafică este
e un program foarte bun pentru modelare molipsitoare, imaginile sunt cam golaşe dar
enedan@home

Răzvan Maftei - mraz98@yehoo.com


Esti inconsecvent. Unele imagini
sunt foarte bune şi altele... mai
puţin bune. Dar, de! - nimeni nu e
perfect. Le-am pus pe cele mal
interesante. Keep up the good
wortc
Dan Ene - enedan@home.ro
Imagini variate şi interesante, Oue
lipsă de micile dstalii semnificative
totuşi, pârând nefinisate. Nişte
textuh mei detaliate ar ajuta.
Cristian Leonte
Un început bun, dar sunt valabile şi
pentru tina aceleaşi observaţii de
mai sus. Mai mult detaliu. Micile
detalii dau personalitate unei
imagini.
Pe s c u r t
Lansarea Anarchy
Lard of • e s t r u c t i o n
Online se apropie ADD-ONUL DE DIABLO tl FACE VALURI
Funcom a anunţat IV I oi informaţii despre add-on-ul de rune. în plus, Amazoanele vor
câ lansarea jocului I \ l de Diablo II de la Blizzard con­ avea ca armă specifică, pe lângă
multiplayer online tinuă să apară aproape în fiecare arc şi suliţă, şi javelinul. Javelinele
va avea loc pe 27 zi, pe măsură ce data lansării se şi alte arme aruncabile vor avea şi
iunie anul acesta, apropie. într-o nouă şarjă de echivalente magice ce vor putea fi
în Statele Unite. screenshot-uri sunt dezvăluite o achiziţionate de la vânzători. Cu
Anarchy Online se serie de item-uri care vor apărea ajutorul Horadric Cube-ului se vor
desfăşoară într-un în expansion-ul "Lord of crea noi item-uri care vor fi simi­
univers science- lare celor rare. dar oferind bonu- •Vi
Destruction". incluzând noi seturi
fiction, pîasat con- Excepţional şi Elite, care vor acor­ suri speciale, diferite de bonu-
venient la 30,000 da bonus-uri magice şi atunci surile magice de la arme. Va
de ani în viitor. când sunt purtate cel puţin două exista posibilitatea setării rezolu­
Planeta pe care item-uri din acelaşi set. Jucătorii ţiei în 800x600, ceea ce va face
are loc acţiunea vor putea să îşi creeze noi item- ca jocul să arate mult mai bine.
jocului este con­ uri unice cu ajutorul unor seturi Detalii: www-bli22ard.com
dusă cu mână de
fier de un regim
militar care
încearcă sa sub­
CIA O p e r a t i v e - v e c h i şi b u n ? 5tar Trek
juge cele câteva
clanuri rebele ce
UN NOU ATAC LA ADRESA COUNTERSTRIKE
aluSoft se pregăteşte sâ
pe celular
îndrăznesc să se
V scoată pe piaţă un 3d shoot-
er care s-ar putea să îşi câştige
BEAM ME UP, SCOTTY
ctivision şi Digital Bridges au
fani printre amatorii de
CaunterStrike. Produs de părinţii A anunţat că au în producţie
două jocuri pe baza universului
Laser Squadron-ului, jocul este •• I Star Trek pentru telefoanele
programat pe motorul de Quake mobile, jocuri ce vor apărea la
r şi are în rolul principal un agent sfîrşitul acestui an. First Duty şi
CIA care luptă împotriva organi­
7r Prime Directive vor constitui,
zaţiilor teroriste, a cartelurilor ei după spusele producătorilor, cel
de droguri şi a crimei organizate. mai avansat software de enter-
opună. Jucătorii Vor exista misiuni în Irak, Bogota, tainment programat vreodată
trebuie sâ aleagă Moscova, şi în alte zone, nivele pentru un dispozitiv wireless. Se
de partea cui vor interactive şi rănire selectivă în pare câ Prime Directive va fi un
sâ joace, o intrigă diverse părţi ale corpului ca în joc massive multiplayer cu peste
specifică fiecăreia Soldier of Fortune. Din moment 10,000 de jucători, care va con­
dintre părţile com­ ce este bazat pe tehnologie 3D tinua real-time chiar şi cand
batante urmând să depăşită, cerinţele de sistem jucătorii nu sunt conectaţi
fie motorul con­ sunt foarte rezo-nabile: Pentium Detalii:
flictelor. 300, 32 Mb RAM şi o placă video
www.funcom.com www.activision.com
cu 8 Mb de RAM. Detalii: www.valuesoft.com
• •••

Angajam vânător Pe s c u r t
Matrix exclusiv
de r e c o m p e n s e intergalactic pentru Xbox?
Xbox.ign.com a
PLATA SE FACE Î N LEI LA CURSUL ZILEI anunţat că
Interplay va primi
irma suedeză Pan Interactive a periculoşi în faţa justiţiei. Printre
F anunţat pentru septembrie
2001 lansarea unui action-adven-
caracteristici se numără: 30 de
personaje, camere de luat vederi
un împrumut de .
cinci milioane de
dolari pentru ca
ture episodic produs de Galactic pilotate de la distanţă, vedere jocul Matrix să fie
Alliance, ale cărui detalii vor fi duală third-person/fîrst-person. S disponibil doar pen­
dezvăluite la E3 luna aceasta. episoade care acoperă în total 30 tru XBox timp de
Jucătorul va fi un agent al unei de nivele pe 7 lumi diferite. cei puţin 6 luni. în
forţe de elită care aduce criminalii Detalii: www.paninteractive.se plus, Microsoft ar
vrea ca facilităţile
online ale jocului să
C h i a r b ă t ă l i i c u r o b o ţ i m a r i fie disponibile doar
pentru consola for.
REAL.COM INTRĂ SERIOS PE PIAŢA DE JOCURI iar versiunea de
eal.com se pregăteşte să rachete şi alte năbădăi. Există Xbox să aibă nu­
R lanseze Tex Atomic's Big Bot
Battle, care a fost creat de
nouă roboţi configurabili, în trei
clase diferite de greutate, o cam­
meroase bonusuri
care sâ lipsească
Monolith şi foloseşte motorul panie single-player şi patru moduri din celelalte va­
Lithtech 3D. în acest joc, gamerii de joc online: Atomic BattleBa riante. O condiţie
vor pilota roboţi imenşi de luptă, Tex's Space Race, Galactic foarte importantă
întrecându-se într-o combinaţie Domination şi Battle Brawl ar mai fi ca jocul sâ
de raliu cu camioane, wrestling şi Detalii: nu apară pe piaţă
război obişnuit, cu mitraliere, www, real com mai târziu de trei
iuni de la lansarea
"The Matrix II" în
cinematografe,
CommandDS E mania Rage la E3 www. xbox- ign. com

VA FI MAI INTERESANT CA DESPERADOS? PLANURI MARI


Sierra se aliază
upă apariţia lui Desperados, Detalii: age Entertainment a anunţat
D care a implementat cam
toate ideile interesante din
www. eidosinteractive. com/aames/ R o serie de titluri ce vor fi
demonstrate luna aceasta la E3.
cu Fox
Vivendi Universa
Publishing, concer­
Commandos 2 (intratul în case. Printre ele se numără eRacer şi nul din spatele
femeia care ademeneşte inamicii Gun Metal pentru Xbox, GTC Sierra, a făcut o
etc). nu ne rămîne decât să Africa pentru PS2 şi Incoming înţelegere cu Fox
sperăm câ jocul celor de la Pyro Forces pentru PC, eRacer este Interactive pentru
va veni cu ceva inovator care să un joc de curse pe echipe în care a distribui împre­
depăşească performanţa ger­ jucătorul îşi va demonstra abili­ ună jocuri pentru
manilor de la Spellbound. tatea pe diferite trasee foarte X-Box, PS2 şi PC.
Commandos 2 este programat realiste. Gun Metal este un Printre titlurile
să apară în iunie anul acesta. shooter third-person cu un robot care fac obiectul
Până atunci, odihniţi-vâ ochii pe de 10 metri care se poate trans­ acestui contract
nişte screenshot-uri. forma în avion la apăsarea unui se numără Alien vs
buton. La fel de palpitant ca o Predator 2 (PC3,
cărămidă în tâmplă. Global Touring COPSCXBox şi PS2]
Challenge: Africa este un joc de un joc bazat pe
curse, zonele în care sunt plasate unul dintre cele mai
circuitele variind de la regiuni de urmărite seriale de
safari la jungle şi lagune. Incoming la FoxTV, două con­
Forces plasează jucătorul în ipos­ tinuări la Die Hard,
taza originală de comandant al No One Lrves
unei forţe extraterestre de apă­ Forever - PS2 şi un
rare ce trebuie să protejeze o sequel pentru
planetă de o invazie a pământe­ NGLF care va
nilor. Toate aceste jocuri vor fi apărea atât pe PC
disponibile la sfîrşitui anului. cât şi pe PS2.
Detalii: www.rage.com
www.sierra.com
5 i t e - ur iI l u n i i

Agenda Web
LJi 1 nou nirij i | ii n K
ULkikU J Al Ut IU
La trei luni de la w w w QRmppRrlnmnlinp.rnm
viitorul jocurilor lansarea primului Site-ul are puţine materiale proprii,
pack pentru Quake funcţionând mai mult ca un compendiu al
m u l t i p l a y e r online? III Team Arena iată altor site-uri, adunând într-un singur loc
câ apare şi al doilea, cele mai interesante review-uri, preview-uri
constituit din patru şi ştiri referitoare la jocurile multiplayer
hărţi: trei conversii
afe unor hărţi CTF online. Merită vizitat pentru că te scuteşte
Cyberspace. Acesta este
mai vechitDynatron, de multe căutări. Secţiunea de cool sites
cuvântul pe care trebuie sâ
Courtyard este surprinzător de bine pusă la punct, indexul de site-uri fiind foarte util.
ţineţi minte, pentru că de el Conundrum şi
depind perspectivele jocurilor Smear Campaign).
massive multiplayer online din A
mrumu
Doar cea de-a patra w w w m p n g r i m m
viitorul apropiat Şi nu vă este originala Multiplayer online games directory conţine
duceţi deja cu gândul la (PYArmageddon).
Toate au fost ştiri updatate destul de des, review-uri şi
Matrix, Dark City sau mai preview-uri, o listă cu jocuri multiplayer
ştiu eu ce minunăţii. în cea updatate astfel
încît toate modurile gratuite şi alta cu cele aflate în stadiu de
mai nouă accepţiune a ter­ de joc din Quake III beta, ba chiar şi câteva editoriale intere­
menului, "cyberspace" m EiW^.I i f tm îl ibile.
f *h " sante. Review-urile sunt bine scrise şî bine
înseamnă spaţiu virtual Detaliii: documentate. Acoperă chiar şi mud-uri. aviz
folosit Tn comun, spaţiu vir­ www. idsoftwan
amatorilor. Un forum nu foarte popular.
tual ce trebuie privit drept
cuantumul tuturor resurselor
necesare ca jocul multiplayer w w w f=»lprplFnj m m
să funcţioneze. în opinia lui Electric Playground este un e-zine care
Crosbie Fitch, un designer oferă informaţii din domeniul jocurilor multi­
preocupat de imaginarea de player, dar nu se rezumă la PC, ci intră şi în
modele funcţionale pentru domeniul consolelor. Au şi emisiune tele­
jacurile MMO, viitoarele pro­ vizată pe Discovery Science Channel, ale
duse de acest gen vor trebui cărei arhive pot fi urmărite în format Quick
sa suporte milioane de Time sau Windows Media pe site
jucători, pe baza unei
tehnologii peer-to-peer dez­
voltate pe urmele celei din
Napster şi alte programe
asemănătoare. Desigur că
Infentry
nul dintre jocurile de pe h
bird s eye. Poţi intra în rolul punct, care se dezvoltă în
acest lucru presupune pen­
tru funcţionare nişte perfor­ U portalul Station.com al lui
Sony, Infantry este un multi­
unui soldat dintr-o forţă mili­
tară de elită care trebuie să
timp sub influenţa acţiunii
jucătorilor, numeroase
manţe ce intră deja în discor­
danţă cu limita lui Moore. dar player online asemănător cu înfrunte grupuri pe măsură în vehicule, multe dintre ele
premisele există: lumi în care CounterStrike. doar că diverse moduri de joc în arene având posibilitatea de a
se transferă nu doar conţinu­ de maxim 150 de adăposti mai mulţi jucători
turi, ci şi schimbările aduse jucători cu posi­ tîntr-un tanc, un jucător poate
acestor conţinuturi. Jucătorii ,
bilitatea de
r--'.b-T.-.i
conduce şi un altul manevrează
pot crea obiecte, construcţii interconectare. turela. Există peste 200 de
şi chiar alte fiinţe. Dacă nu Printre modurile arme diferite şi puteri psio-
credeţi că e posibil, citiţi de joc se găsesc nice, arsenalul pe care îl ai la
prezentarea de la Atriarch. Gravball, un soi dispoziţie părând fără sfârşit.
Dacă proiectul va funcţiona, de fotbal cu Zonele în care se desfăşoară
va fi cel mai imersiv univers echipe de 25 de luptele sunt şi ele foarte va­
MMO pe care îl veţi avea la jucători, vehicule riate. Jocul este funcţional,
dispoziţie. Mi se pare chiar şi arme, Team dar în dezvoltare, conectarea
potrivit: o nouă generaţie de • Deathmatch, fiind bazată pe un applet client
jocuri MMO construită pe Ambush, care trebuie downloadat. Din
ruinele Napster-ului. universul este unul futurist, Skirmish şi Infantry: Capture fericire nu trebuie plătit nici
iar grafica 2D, bazată pe the Flag. un cent pentru a-l juca.
motorul proprietar Harmless Punctele forte ale jocului sunt înscrierea fiind gratuită,
Games. cu un unghi de vedere un storyline SF bine pus la rapidă şi mai ales nedureroasă.

68
d d - n - c u r 1

Pack Watch
Siidden Strike Forever
SF urmează să apară în În add-on vor fi prezente
S vara acestui an şi 30 de noi unităţi, un editor
de misiuni şi facilităţi ca t
promite nu mai puţin de 20
de noi misiuni de multiplay­ "binoclu" pentru vedere la
er. Un punct de atractivi- distanţă pentru generali,
tate este posibilitatea de pathfind-ing îmbunătăţit şi 2
setare a condiţiilor de joc noi tipuri de teren pentru
ca "no reinforcements," scenarii: toamnă şi deşert,
instant reinforcements" or
I I

în plus, va fi simplificat Acest mod este aproape


capture reinforcements."
LI
transportul pentru arme. gata, versiunea beta 2.0
fiind deja disponibilă pentru
download. Storyline-ul
este inspirat de povestea
Half Life Blue Shift de background din Fallout
1&2, de filmele din seria
ţ n noul add-on pentru ştiinţific asediat de Mad Max şi cele ale .lui
I Half-Life, jucătorul va extratereştrii dintr-o John Woo. Practic, jocul
juca rolul unui membru al dimensiune paralelă şi veţi este un hibrid între
forţei de securitate de la afla mai multe despre stra­ r

Fallout şi CounterStrike,
Black Mesa Complex, cel niul incident. Add-on-ul un grup de indivizi luptând
care s-a aliat cu Gordon stand alene va conţine şi un pentru supravieţuire într-o
Freeman în Half-Life-ul orig HO Pack care va updata lume post-apocaliptică.
inal. Pe parcursul acţiunii, nivelele, caracterele şi Fireşte supravieţuirea lor
veţi descoperi noi locaţii armele din Half-Life la versi­ implică automat trecerea
neexplorate ale complexului unea high-resolution. în eternitate a inanniciîor,
lucru pentru care există
numeroase arme, care
Poseidon variază de la cele de fac­
1 tură primitivă: lance;,
ratele lui Zeus, monştri, zei şi eroi parcă baros, arc cu săgeţi, până
F Poseidon va fi cel ce va proveniţi din Atlantida. Un
punct de atracţie al add-
la clasicul MP5 şi arme cu
lunetă, în total peste 20.
"numi" add-on-ul jocului
Zeus: Maşter Of Olympus. on-ului va fi "Adventure care se suprapun pe
Faimosul continent va avea Creator-ul" care îi va per­ alocuri în ceea ce priveşte
ca punct central tehnologia mite jucătorului să creeze funcţionalitatea şi au în
şi minereul "orichalc". Add- noi scenarii şi aventuri plus câte uh secohdâry
on-ul va fi foarte bogat el având ca punct central fire. Mici "invenţii" supli¬
aducând noi industrii, mo­ Atlantida. Beta-ul va începe menta re, gen guns akimbo
numente ca şi o serie de în 18 Mai. şi evoluţia moralului în
funcţie de efortul depus şi

damage-ul încasat. ,; :

CounterStrike Condition Zero www.thewastes.net


r""\eşi se zvonea că un conţine 23 de misiuni noi, o
L-Jadd-on pentru nouă clasă de personaje, 8
CounterStrike va fi produs arme şi 1B hărţi noi. Nu se
de Rogue Software, se pare ştie încă dacă va fi multi­
că totuşi aceştia au alte player only, însă faptul că în
planuri. Cu toate acestea, comunicatul de presă se
un add-on stand-alone este specifică prezenţa a 23 de
dezvoltat intern la Valve misiuni noi sugerează exis­
Software, cei responsabili tenţa unei laturi single-
pentru Half-Life. El va player pentru acest add-on.

B9
Atriarch
y^j\n materie de jocuri multi- maţie în lumea Atriarch;
I player online, ca în orice Cavolon, Eshlar, Lokai. Tyrusin
I domeniu de altfel, se atinge şi Unarra. Fiecare are
destul de repede un plafon care numeroase abilităţi înnăscute şi
este destul de greu de depăşit. caracteristici customizabile,
Ideile not apar rar şi astfel încât jucătorul să îşi
producătorii par mulţumiţi să poată crea un personaj destul
lanseze sequel-uri după succese de individualizat. Desigur că în
mai mult sau mai puţin final nu va fi cu adevărat unic,
recunoscute. Atriarch este un deoarece jocul va fi conceput să
proiect care aduce un suflu nou suporte sute de mii de jucători
în domeniu, şi chiar dacă doar simultan. Dintre aceştia nu mai
jumătate din promisiunile pe mult de o duzină vor avea şansa
care le fac producătorii vor de a deveni Atriarch, cea mai
deveni realitate în versiunea puternică persoană de pe pla­
finală, jocul va fi cu adevărat un netă, conducătorul unei facţiuni
succes. majore sau al unui imperiu
Universul Atriarch este o Lumea Atriarch va fi singu­
lume organică, în sensul că la' lară, nu un mediu constituit din
un anumit nivel orice este viu. mai multe servere interconec­
Locuitorii au dezvoltat tate prin portaluri, şi va fi de
tehnologii organice, adaptându- asemenea persistentă: dacă
se la mediul suficient de ostil construiţi o clădire, aceasta va
cat să facă viaţa o acerbă luptă rămâne şi după ce daţi log-off, şi
pentru supravieţuire. Planeta dacă omorâţi un NPC el este
pe care se petrece acţiunea mort pentru totdeauna. Jocul
jocului are trei sateliţi naturali, are cu certitudine un back­
trei luni, fiecare responsabilă ground ştiinţifico-fantastic, dar
pentru o năpastă: Mantar, luna ca gen este mai greu de definit:
furiei. Gentar, luna gheţii, are şi elemente de RPG, şi de
Devar, luna focului, toate strategie, şi de hack and slash.
stârnind vânturi distrugătoare Personajele se pot înmulţi,
de diferite tipuri. Iar cel mai urmaşul putând fi un nou carac­
distrugător vânt dintre toate. ter sau unul dintre părinţi îşi
Furtuna Toropelii, mătură poate transfera sufletul în
aleator planeta, pe perioada odraslă. Sistemul Lineage
acestuia nativii neavând altceva înseamnă că pot exista relaţii
de făcut decât să intre într-un de rudenie între caracterele din
soi de hibernare. O deghizare joc. Pe lângă găşti. ghilde şi
destul de ingenioasă pentru familii, jucătorul mai poate avea
perioadele de update şi o trupă de followers, recrutaţi
upgrade, nu? Există cinci specii prin diverse mijloace din rândul
care se înfruntă pentru supre­ băştinaşilor NPC. Toate aceste
amănunte se cumulează pentru
a conferi o atmosferă
excepţională si plină de
potenţial.
Teoretic, beta-testingul va
începe în noiembrie, cel mai
târziu decembrie anul acesta.
Când va fi gata. jocul va putea
fi jucat pe baza unei cotizaţii
lunare, pe sistemul Asheran's
Call.
Maltipltvcr /

Utopia
cui se va declara război şi cum P a t c h e s &
se va proceda. Regele vă U o d a t e
reflectă pe voi ca regat, iar
acţiunile voastre îi afectează Diablo 1.09
imaginea în mod direct; de Ultimul patch de Diablo
aceea e bine să respectaţi indi­ este prezentat foarte
caţiile acestuia şi sâ vă confor­ sumar chiar de către
maţi regulilor regatului [în Blizzard. El ar trebui sâ
multe regate, nerespectarea rezolve câteva probleme
anumitor reguli poate duce la legate de Battlenet şi să
expulzare^ elimine o schimbare făcută
^n prezent sunt peste 70.000 în 0.8, în domeniul
I de jucători împărţiţi pe două calculării distanţelor, care
servere, [iniţial a fost un singur provoca probleme de
server, însă, în urma fluxului gameplay.
mare de jucători, au pus şi al etialit: www, blizzard. com

U
doilea server], respectiv "The
topia e un RTS pe bază pentru restul de 10% nu ezita Utopian BattleFields" şi "The
de text Cnu, nu e un să ceri ajutor de la ceilalţi din World of Utopia". între servere Peter W _ st
mud] ce se prezintă ca o regat; în mod sigur cineva îţi va nu e absolut nici o diferenţă ca că pe 21 mai va fi lansat
strategie pe un fond heroic-fan- răspunde [toţi au fost gameplay însă. prin tradiţie, un patch pentru
tasy, o lume utopică de care începători la un moment dat). serverul de "BattleFields" e mult Black&White care va
Tolkien ar fi mândru şi în care Rasele din joc sunt Elf, Orc, mai sângeros şi mai haotic, iar aduce o serie de
onoarea şi curajul stau la loc de •warf, Human, Undead, Faery, pe "World of Utopia" regatele îmbunătăţiri jocului: sătenii
cinste şi din care elfii, dwarfii şi Avian tun fel de păsări] şi sunt mai organizate, războaiele vor putea sâ joace fotbal,
spiriduşii sunt nelipsiţi. Jocul se Half ling; fiecare rasă are pro­ sunt mai onorabile şi se pune vor fi introduse noi vrăji şi
bazează foarte mult pe prietăţi specifice şt plus-uri sau accent pe diplomaţie în relaţiile clădiri, precum şi un con­
inspiraţia şi imaginaţia jucătoru­ minus-uri în diverse domenii. De dintre regate. Putem vorbi de troller updatat pentru
lui, deşi acţiunile şi "scenele" din exemplu, elfii au un bonus pe un fenomen online, siturile coregrafia creaturilor
joc sunt foarte bine creionate partea de magie, halflingii sunt fanilor fiind din ce în ce mai atunci cînd cineva se joacă
prin descrieri detaliate. Lumea maeştri în a face obiecte să dis­ multe şi mai diverse. Puteţi găsi şi ascultă un CD cu muzică
propriu-zisă e constituită din pară, dwarfii mănâncă foarte în acelaşi timp.
peste 40 de insule, fiecare mult, de la Undead poţi con­ acolo strategii, sfa­
insulă adăposteşte 50 de tracta o molimă, magicienii au turi şi unelte aju­
letalii:
regate, iar fiecare regat are nevoie de rune pentru a face toare. Jocul
creează depen­ www. planeţi Iwhite
câte 25 de provincii; ca new vrăji, fie ele ostile sau benefice.
user, ţi se dă Tn grijă una dintre Armata e împărţită în mai multe denţă şt, odată
•.
aceste provincii aflată într-un categorii; plecând de la simpli ce îl veţi
regat; atenţie, se pune foarte soldaţi, până la unităţi exclusiv încerca, veţi
mult accentul pe team-play şi de atac, unităţi exclusiv de deveni un fan
pe curtoazie, astfel că, odată apărare, forţe de elită şi hoţi. convins.
ajuns aici, trebuie să îi tratezi Hoţii pot executa o gamă largă
pe ceilalţi exact cum ai vrea ca de operaţiuni, plecând de la
ei să te trateze pe tine. spionaj, incendieri, sabotaje,
Regatul are un forum propriu până la banalul furt. Forţele de
prin care membrii comunică elită diferă de la rasă la rasă.
între ei: prezintă-te acolo şi pot fi folosite şi la atac, şi la
dacă nu ai încă ICQ. ar fi bine să apărare, ele fiind net superioare
îţi creezi un cont; majoritatea celorlalte unităţi, însă costă
comunicaţiilor se desfăşoară mult mai mult.
prin ICQ şi prin forum. Cam'
90% din ce ai nevoie să ştii Fiecare regat are un rege care
despre joc stă scris în "The de obicei este un jucător expe­
Guide"; fă-ţi timp, citeşte-l şi rimentat, respectat de ceilalţi
eşti deja pe drumul cel bun; şi cu ceva vechime în regatul
respectiv; el decide împotriva
Ubi

Game ign
mit s i r e a l i
Uberîu Asţianax Lazar> în loc de introducere...
Game Designer Game Designer: cel
care, pornind de ia
> Nume: conceptul iniţial al unu'
T i b e r i u Asţianax joc, detaliază toate
Lasâr elementele
> Firmai Ubisoft
componente, până când
Entertainment
jocul este complet pe
România hârtie; de obicei, totul
se scrie într-un
> Funcţiii document de design.
Game D e s i g n e r
3D Graphic Designer
-Iievel' Designer

> I n Ubi Soft


Riinfiaia d i n 1999.

> Proiecta
>: R i v a l Realms
i •
1
i •

> POD Speedzone


(Dreamcast
Am discutat adeseori cu oameni care decât o armă obişnuită, mă rog, toată
îmi spuneau că au o idee de joc, însă bucătăria de rigoare. Pe urmă, iegi ce
când începeam să discutăm la bani ţi-a ieşit într-un sistem coerent. -
mărunţi, constatam foarte repede că După aia descrii în mare lucruri mai
de fapt era doar o idee frumoasă, dar speciale despre jocuf tău, mai afes
nu era nici pe departe un joc! Cred că chestiile care îl vor face deosebit de
acesta e primui mit af game designu- ceea ce există deja pe piaţă. Şi, în
lui: ajunge o idee bună ca sâ faci un final, se toarnă totul într-un docu­
joc. Nimic mai neadevărat- Există ment nu prea lung, pe care să-l poată
foarte mulţi oameni care îşi descriu citi aproape oricine şi să-i şi placă! Şi
ideea de joc raportându-se la jocuri e gata jocui. Greşit,
pe care fe-au jucat deja (aş vrea să Urmează primul filtru: validarea
fac un joc bestial, FPS combinat cu game design-ului ca bază de pornire ;
role-play şi adventure, cu lupte, cam pentru un proiect de development, Ei;
ca în CS cu caracteristici şi skiîl-uri
f aici lucruriie devin puţin mai compii-
ca în Fallout 2 şi cu q poveste pre­ cate. Această validare o fac oamenii :

cum cea din Myst). Dar în spatele de afaceri, cei care finanţează proiec­
acestor descrieri superficiale se află tul. Aceşti oameni privesc jocul ca pe
atât de mult... un produs. Ş\ nu sunt neapărat
ST? Chestia e că de la idee la joc este "gameri"! La ei nu ţin chestii de genul:
un drum nu tocmai scurta. Mai întâi "...iar faza de luptă va fi ca în UFO,
vezi cât din ce ţi-a venit în cap se doar că membrii squad-ului pot să
SKJe » i i m pltts G" j>n»t Foel Un* tn tlteper-
SH intl4 poticN *cril>Wtf (o i h o « v spJM ta poate transforma în reguli de joc reacţioneze singuri, ca în Incubation,
1
i n w b i
consacrate, ştiţi voi, viaţa personaju­ dacă mai ai action points../ . Valoarea
Le meri '00
lui se măsoară îh hit points, sentimentală nu cântăreşte deloc în
r: strength-ul influenţează atacul, o balanţa contabilă. Acesta ar fi încă
r. unul din miturile industriei: jocurile
armă cu energie va valora mai puţin

72
Rt .ifăoufce •• de' j u eStori; pentru volta engine-uf. Toată chestia va mărturisesc, asta este una i-a venit vremea.,.
;jucători/ în parte aşa este, de mai sus este de obicei dintre cele mai ingrate sarcini
daK de fapţr jocurife sunt împachetată în ambalajul ale game designeruîui. De ce? în Ioc de încheiere.,.
iŞcute; mal aies ca să aducă . preproducţiei. Pentru că dacă interfaţa e ok, Cum ajunge cineva game;
bani. Un proiect înseamnă Dar nici acest document nimeni nu observă, dar dacă • designer în România? Sincer,
buget miiestone, deadline,
v nu va fi final. Pentru câ un ceva nu e în regulă, toată nu ştiu exact cum. Nu pot
management de resurse, efort proiect de jdc implică resurse lumea se plânge de ea! decât să spun cum am ajuns
de echipă şi profesionalism^ Şi importante, este esenţial ca O altă parte a development- eu. Cu mult, mult noroc. A
totul se măsbarărîri "verzişori". termeneîe iniţiale să fie u!ui unde game designeru! are trebuit şi o doză respectabilă'
Din cauzia asta, în România nu respectate. Pentru aceasta, un cuvânt de spus este fine- de tupeu şi inconştienţă, ceva :

pot; să existe încă prea multe proiectul evoluează într-o serie tuning jocuiuL De obicei se disponibilitate de a învăţa •:•
fechipe de game deyeidperi; de etape care permit produce în perioada rush-ului despre game development şi,..
Pentru că nu prea se găsesc ajustarea "din mers .1!
de final ai proiectului, când nevoia de a juca jocuri şi de a;
bani de investit în aşa ceva; Schimbările însă vor fi în testerii periază fiecare părti­ face jocuri!
Se pare că fără un pubiisher general "substractive". Cef mai cică de joc, vânând bug-uri, Restul trebuie să existe
puternic, dih; afară/ nu există recursiv dintre motivele pentru când programatorii şi grafi­ înăuntru...
prea multe şanse să se facă un ajustări va fi atotputernicul, cienii fac ore suplimentare din
proiect rigi de anvergură. Ca tiranicul deadline. Pe parcursul pfin şi când game designerui
să nu rnar menţionez că piaţa producţiei jocului se va renunţa trebuie să rezolve cele mai Săi
românească pentru jocuri este inevitabil la un număr de fea- neaşteptate efecte secundare May
iSproape inexistentă, că pirate­ tures descrise iniţial. Asta, şi nedorite afe jocuiui. Şi totul
ria; bate; oricând comerţul legai spre regretul şi frustrarea ia sfârşitul unei perioade care
|a preţuri şi că legile de pe la celor care au lucrat deja la poate varia de la unul până la
ndî fac să fie atât de compli­ ele. Dar totul se plăteşte pe doi - trei ani.
cate colaborările de lungă lumea asta, inclusiv prea Şi. în final, vine momentul P -

durată... multe idei bune! pe care toţi îl aşteaptă cu •- • . - l 14 !il


1 S 33
Mă rog, odată: aprobat înseamnă asta că s-a ter­ înfrigurare: versiunea de v 11 0 2 3

proiectul, s-ar zice că ai minat treaba game designeru- release. După care toată I O \7
J 1 U
2A
30

scăpat de greu, că doar ideile iui? Nici o şansă. Odată ce munca echipei depinde de 1 3 1D %a
13 3 0 37

ţi le-ai pus pe hârtie, ba ai engine-ul jocuiui devine departamentul de marketing. ••ia


primit şi finanţare, deci ai con­ funcţionai şi primele elemente Probabil că şi aici există un mit
vins. Ei bine, lucrurile stau alt­ de grafică sunt disponibile,
fel. Un alt; mit ar fi că game începe munca de level design.
designui nu se mai modifică Iar acest levei design devine
decât foarte puţin din acest cheia de boltă a întregii con­
rnornent. De fapt, treaba abia strucţii. Ce este level
îricepe. (Same designui iniţiaî designui? Construirea unui
:este un cadru de referinţă pe nive! cu ajutoruî obiectelor şi
baza căruia se dezvoltă mai texturilor, presărarea lui cu
departe jocul în cele mai mici oponenţi, secrete şi bonus-uri.
detalii, Unele concepte modelarea comportamentului
descrise inîţiaî vor fi modifi­ oponenţilor, aliaţilor şi neu­
cate ;sau chiar excluse, în timp trilor, crearea locaţiilor şi a
ce ăitele noi pot fi descrise evenimentelor cheie, mode
pentru implementare. iarea ritmului în care se vor
Abia în această etapă se va întâmpla lucrurile în acel nivel
crea aşa-numiţa biblie a jocu­ şi alte câteva elemente care
lui;; documentul pe baza căruia depind în particular de genu
toate departamentele de pro­ de joc. în fapt, toată această
treabă se va situa ia limita legat de jo
ducţie vor lucra. Iar această va vinde. Jocul cel rr
biblie va trebui să specifice dintre artă şi inginerie. De September
această etapă depinde însuşi depinde de reclamă, de
c|âr ce gen de joc va fi, cum doreşte piaţa şi de accesi
se realizează tehnic , cât sufletul jocului, gameplay-ul şi
atmosfera. Faimoasele edi­ distribuitori. Nu neg că un joc
durează impierhqntarea bun se va vinde singur. Dar
diverse lor ;eîemente;; etc.:;La toare devin în acest moment
instrumentul principal prin există pe piaţa atât de mufte
acest document; nu maţ jocuri care se vând exclusiv
lucrează doar designerui. Atât care jocul începe sa capete
formă şi viaţă. datorită reclamei.,.
prdgramatgrif;G;ât Dar deja game designerui se 0
vbr contribui ta finalizarea lui. gândeşte la următorul proiect, 20
7 1:4. 3 1
Biţsiia jdeuiui va incJude detalii la următoarea idee, sau poate 1 6 15 33
Un alt aspect, relativ : 2 O l6 23
7
^ ^ â | | ? a ^ ^ ^ ar fi ce soft­ obscur, al muncii de game scoate din sertar game
ware se va folosi pentru gra­ designer va fi descrierea şr designui aceia mai vechi, pe
fică şi cu ce tOGi^uri se va dez­ integrarea interfeţei jocului. Şi- care S-a pus la păstrare, poate
Producători

Impale Entertainitient

C r o n i c i l e A f a n t a n a
FIR-AR SA FIE,., mai... nu va face jocul tău,
£ r o j e c t m a n a g e r RDMÂNU' S-A MASCUT PDE dragă creatorule, nici măcar de
11
•in cât "feedback primesc, 0.3 ori mai BUN decât origi­
nenumăratele echipe de nalul, oricare ar fi sursa de
pefacut: entuziaşti care se aventurează inspiraţie". Cifrele se pot schim­
- Să mă trezesc în a îmbogăţi creaţiile Domnului ba după plac, respectând pro­
- Să mâ botez
cu "încă un joc românesc de porţia. Cu alte cuvinte,
- Sâ mâ convertesc succes"' au pe firmament nişte impale ent
parafrazându-mâ nu pentru a mă
într-un om practic, proiecte de amploare uimitoare. repeta, dar pentru a fi mai clar
- 73* Cum vorbesc cu câte un lider de - variaţia (mărirea sau > Nume :
~ Sâ ma duc cu proiect, am senzaţia că mă micşorarea) numărului de con­ A n d r e i Fântâna
vruta mea, fa un adresez "ceiui de-al doilea Sid venţii sau de elemente compo­
film undeva.,, > F i r m a : impale
Meier ai României". Pe unde te nente ale unei convenţii are o Entertainment
•ar deodată, un uiţi e plin de RTS-uri, RPG-uri, influenţă foarte mică în jucabili-
ochi se mişcă, cel FPS-uri.,. ce mai, jocuri, nu tate. Adică - dacă am un joc, un > Puneţi*:
dintâi şi singur, glumă. Şi cum să nu te umple de RTS, să zicem, cu 100 de tipuri Game D e s i g n e r /
iatâ-L. se desface respect când vezi aşa ceva?! de unităţi, fiecare cu o singură P r o j e c t Manager
ca o pleaşcâ şi-mi Apoi, ca prin minune, "echipă" funcţie distinctă, sau cu 1000 > Proiecte:
arata, frate, ai după echipă se destramă cu un tipuri de unităţi [cu o singură Zamolxe, 2nd
fâeufc -o a st n oa pte comunicat de genui: "M-a lăsat funcţie distinctă) sau doar cu Project,
lată pentru oare a nevasta cu doi copii la 10 tipuri, dacă am grijă sa aleg Firepower
câta oară. Mă Scroviştea". Dar asta nu e aşa funcţiile proporţional, din punct
tefeghidez ca un de grav - mai dureros se arată de vedere al "factorului de deru­ Anterior
şobolan în baie - nişte viziuni apocaliptice - ceva lare", al jucabilităţii nu ar trebui > Redactor-Sef;
Hocus-Mocus, de genul: "Jocul nostru are de 3 să fie mari diferenţe.
(co-fondator): -
"baştez" nişte apă R e v i s t a GameOver'
ori mai multe unităţi decât Este foarte la modă să faci un > Corespondent
peste ochi şi pipi pe Starcraftul şi merge pe un 133 11
joc "gen X , dar cu 'Y, W, şi Q GameOne l a
colac. Efectul vine cu CirusLogic de 512k". schimbat". Cum se spune, "X
:

European- Games' •
încet ?hmi aduce :
Să fiu practic desfac eu sintag­ 11
with a twist . Nimic rău, cu Channel
aminte la ce lucram \ ma pentru înţelegerea uşoară a condiţia să se schimbe ceva. Iar > Game D e s i g n e r
aseară, înainte de a factorilor ecuaţiei: "de 3 ori dacă s-ar putea schimba ceva ia p r o i e c t u l No Name
mâ apuca să joc. Se | War - F i r m a AMC
făcea- câ vroiam sâ
-i impale e s t e un
fac un ioc minunat trademark a l
cum nu S-a mai\-r Nemira Media
pomenii»
I .-u

. t i

mrnanL., fi
--
.•.'-.'WM
WmWm

http://www.adultpdf.com
: :
Greated. by TIFF .To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.
sistemul dei'ifeguii,;,totul
^ _ ar fir "
+ w
luăm, ca să ne menţinem interac­ de văzut cât e vina românului şi De făcut:
brusc interesant; Am să încerc tivi) iar mediul... uite îi dăm lui cât este a jocului, dar mă uit
sâ dau exemple, sperând că voi, caracteristicile. Astfel, flecare "afară" şi.,, ah, uite vara. Ce-mi
furioşi creatori, să dezvoltaţi şi "cameră", fiecare situaţie logică mai arde mie de jocuri? Unde - Efr-pnă- con-*—
diversificaţi pe mai departe. pe care o etalează mediul, are mi-e echipamentul? Rucsacul e vertesc-întrrruffr-'
acum nişte caracteristici care, pregătit - scot din ei coarda, Qffi-pr.Qcfrtc, . .^ 73%
ca să fie palpitant, se modifică în bucfele, spiturile, îl umplu cu - Sâ mă duc cu
fl
funcţie de acţiunile jucătorului ultimul DirectX şi pfec spre vruta mea, la un
Revenim la definiţia unui ioc - Un [acum direct proporţional cu per­ Everest, Da, am fost pe Ciucaş, fîîm undeva,,;
set de reguli şi un spaţiu de sonajul său care nu mai are car­ dar acum ăîa nu mai e munte.
1
desfăşurare' , Cu spaţiul de acteristici). Cum vine asta?.,, o Românul trebuie să încerce să-şi
desfăşurare nu ne complicăm - să mă întrebaţi. Foarte pe larg, dea duhul pe toate altarele pe k^A* A + K A+^tA& jLt
ne-am săturat de "hărţi mai mari", cam aşa; dacă fiecare cameră are care şi le poate imagina - pe
"univers mai 3F\ "mult mai multe nişte caracteristici care se altarul programării - sâ tragă de
poligoane", -Zoom mult mai modifică, MEDIUL, înseamnă că toate funcţiile care la rândul for
infinit". "Sunet mai 3d", etc. Dar un jucător s-ar putea să-t să tragă de tot hardware-uL Pe
sâ ne luăm de reguii şi să găsească pe sus-numitul NPC, aitarui graficii, ai sunetului - "cefe
încercăm să le schimbăm de tot, monstru! Vasile Pârlitu', furios fa mai răcnete tehnici" - 300 de
dacă se poate. Sunt câteva sis­ culme, iar alt jucător s-ar putea straturi de texturi, dacă se
teme de reguli, după cum ziceam să-i găsească foarte prietenos, poate, să geamă pixelii de fru­
mai demult, şi totodată sunt Oricât de costisitor ar părea, vă museţe cât de Dolby pot ei. Pe
nişte elemente după care asigur că situaţia este viabilă şi altarul designuiui - pe cuvânt, măi
formează sistemul de reguii cum făcubilă cu aproape aceleaşi fraţi români, gândiţi-vâ la Tetris
ar fi; scopul jocului, miza resurse ca un RPG clasic, De înainte să vă vină ideea de a face
jucătorului, recompense, etc. fapt, ca să ne spargem în figuri, "Black şi White with a twist -
N-am să stau să reinventez aici o putem să păstrăm şi caracteristi­ Roşu şi Negru", Şi după ce vă vine
matematică, scopul meu fiind cile personajului şi aîe mediului - ideea, mai gândiţi-va o dată ia
doar de a-mi strâmba arătătorul să vezi ce frumos devine. Ei, asta Tetris. Pe altarul managementu­
către un drum pe care cei plic­ a fost doar o idee - încercaţi să lui - nu va fie frică de hârtie - să
tisiţi se pot duce dintre noi. Am întoarceţi pe dos şi alte tipuri de existe documentul ala de design,
să iau un sistem de reguli cunos­ jocuri - încercaţi cu JMC-uri ăla tehnic, nişte deadline-uri,
cut Cîn minima iui formă) şi să [Joace Mici si Cooî) - e un deliciu, nişte responsabilităţi şi nişte
încercăm să-l întoarcem pe dos - mailuri - afară sunt oameni care
să vedem ce iese, AOLEU - MAI E DE ZISî vă pot ajuta - şi nu mă refer la
ţritr-un RPG, personajul Ziceam de resurse câteva reviste şi site-uri de gargară -
£ reprezenta rea jucătorului în rânduri mai sus - sS nu fiu poet, condiţia este să nu fiţi poeţi,
Spaţiul de desfăşurare) are nişte revin de unde am plecat, Mai Pe altarul vostru, al fiecăruia - că
caracteristici care se modifică în aveam de rezolvat problema "... şi la greu e simplu să renunţi şi
funcţie de mediu şi de acţiunile pe merge pe un 133 cu CirusLogic greu n-are cum să nu fie.
care jucătorul ie întreprinde [cu 15
de 512k . Făptui că nu sunt bani
el, cu personajul). Astfel când de un GeForce3 generează
doi jucători ajung în aceeaşi proiecte avorton cu pretenţii de
situaţie logică, fiecare o poate bfockbuster - şi te uiţi ia eîe cu
rezolva altfel, şi apar discuţii de milă şi dezabuz. Oameni buni,
genul: Tu cum ai trecut de Vasile tehnologia fuge cu viteză mare şi
Pârlîtu'?" dacă nu te ţii de ea nu prea te
Deci personajul are caracter­ bagă nimeni în seamă - oricum nu
isticile care se modifică în funcţie intri pe uşa din faţă. Ce rost are
de acţiunile jucătorului, care au să urci pe vârful Ciucaş, când
Jac în funcţie de mediu [cel virtu­ "lumea" urcă Everest după
al, desigur) şi astfel personajul Everest tot mai sus şi mai iute.
ajunge fa finalul jocului serios Am o întrebare pentru creatorii
modificat datorită muîtitudinii de amatori - furioşi - care dintre voi
9
secvenţe scţiune/nnediu, iar s-a gândit ia sunet Dolby
jucătorul ajunge şi el puţin Credeţi că nu e important?
modificat din dragostei pentru
personajul său. MEMORIU
Bai să încercăm să întoarcem Cu aite cuvine, românul nu prea
totul pe dos - personajul nu mai ştie să facă joace. M-am uitat
are caracteristici, şi deci nu se mai atent şi mi-am dat seama ca
mâi modifică - jucătorul [din nici nu prea ştie să ie joace - e o
spatele personajului) are în con­ poveste aşa lungă şi complicată,
tinuări acţîuniie [nu putem să i le dar trist de adevărata Acum e

ti.
Reportaj

•ne a
nu joaca Counter-5trike?
#
Tip articol: Reportaj Redactor: Adrian Dorobăţ

n momentu! în care cineva intră timp ce fiecare înfrângere este privită ca


Î într-un ciub de jocuri şi vede o binemeritată. Şi în materie de jocuri, ca
reprezentantă a sexului slab jucându-se şi în aproape oricare alt domeniu, genul
cot la cot cu băieţii rămâne uimit, privind feminin este discriminat din principiu, o
neîncrezător în direcţia intrusei. Parcă fată trebuind să fie de două ori mai bună
i-ar fi mai uşor să creadă că ceea ce vede decât un băiat pentru a nu-i fi contes­
pe monitorul ei e un soi de demo. iar tipa tată valoarea.
de fapt se preface că se joacă, apăsând
£9
într-o doară pe taste. De ce să nu Realitatea la faţa locului
recunoaştem, suntem plini de Ca să aducem şi dovezi concrete în spri­
prejudecăţi, iar una dintre cele mai întâl­ jinul acestor afirmaţii, am făcut o vizită
nite este că fetele sunt total neprice­ în clubul Wired. unde se zvonea că exista
pute în materie de calculatoare, iar în o echipă de fete care se descurcă rezo­
ceea ce priveşte jocurile reuşesc cu nabil la CounterStrike. Zvonurile s-au
mare dificultate sâ depăşească etapa dovedit a fi parţial adevărate. Mădă,
Saiitaire. Deşi de cele mai multe ori Wildcat, Ica, Kid. Salomeea şi Alex nu
aceasta idee este susţinută de exemple erau tocmai o echipă, însă se dovedeau
concrete, excepţiile nu întârzie să apară destul de pricepute la jocul favorit al
şi fetele devin o prezenţă din ce în ce mai băieţilor din club. Aveam nevoie însă de o
comună în cluburile de jocuri, unde probă edificatoare, astfel că am decis să
reuşesc uneori sâ câştige respectul facem un test. A fost alcătuita o echipă
gamerilor de sex opus. învingându-i la de şase băieţi care se aflau undeva în
jocurile lor favorite. Sub o pojghiţă capul listei în ierarhia clubului şi s-au
superficială de cordialitate se ascunde jucat două meciuri stil Charger [în care
însă o luptă sângeroasă a orgoliilor: contează doar victoriile teroriştilor] pe
fetele sunt ţinta unui puhoi de ironii ade­ de_dust şi de nuke. ambele echipe jucând
sea gratuite, fiecare victorie a lor este şi de partea teroriştilor şi de partea CT
atribuită şansei sau criticată la sânge, în pe fiecare hartă. Pe de dust jocul a

1
"tn materie de jocuri, ca şi
Tn aproape oricare alt
domeniu,
genul feminin este
discriminat din principiu"

76
• - - . I I • . . . • . . . . . . . . . . . J . .

P re vt e«

Mada
Nume real: Mădălina
VTrsta: 21
Joacă de: jumătate de an
CounterStrike Echipa favorită:
de: 1 an CT
Echipa Harta favorită:
favorită: de_aztec
Terorişti Arma prefer­
Harta prefer­ ată: Colt
ată: de_dust M4
Arma
favorită: H&K 1. Ce te-a
MP5 [3.1) atras ia
CounterStrike?
- Am vrut să arăt
1. Ce te-a atras că şi fetele pot sâ
la CounterStrike? ioace.
- Prietenii jucau toţi, 2. Prietenul tău ce
m-am luat după ei şi părere are?
acum e ca un drog. - Se enervează.
2. Prietenul tău ce părere are? 3. Ce alte jocuri îţi mai plac?
- Că era şi cazul să mai joace şi fetele jocuri, - Sims, No one lives forever, Black&White, Need for Speed
3. Ce alte jocuri mai joci? Starcraft
- Red Alert, Starcraft. Need for Speed 4. Cu ce jucării te jucai cînd erai mică?
4. Care erau jucăriile tale preferate cînd erai mică? - Trenuleţe.
- Maşinuţele şi pistoalele cu capse 5. Crezi că femeile ar trebui să facă armata?
5. Crezi că femeile ar trebui să facă armata? - Nu, o femeie trebuie să fie feminină. I
- Da, ca să nu existe discriminări. 6. Porţi pantofi cu toc?
6. Porţi pantofi cu toc? - Da.
- Da, de 15.

început haotic, perioada de organizare şi aco­ cu termeni aproximativ gastronomici [gen


modare durând aproape un sfert de oră. "varză") şi alte apelative ce vor fi documetate
resetarea serverului prinzând pe toată lumea într-un glosar la sfârşitul articolului. Scorul
pe nepregătite. Şocul iniţial nu le-a fost toc­ final pe această hartă a fost 7-5 tot în F e t e l e nu s u n t t o c m a i o
mai favorabil fetelor, care, neavând o strate­ favoarea băieţilor, o bombă care s-a sfiit să
gie bine pusă la punct, au murit pe capete în explodeze după terminarea timpului de joc echipă bine s t r u c t u r a t ă , c u
primele runde, fnsă când o strategie a fiind singurul motiv pentru care nu a fost 7- s t r a t e g i i c l a r definite, c h i a r
început să se cristalizeze, situaţia s-a schim­ B. însă înfrângerea rămâne înfrângere, din
bat radical şi a fost rândul băieţilor sâ joace orice punct de vedere dacă individual s e p r i c e p
rolul de carne de tun, frag-urile realizate de ai privi-o. d e s t u l de bine la jocul c a r e
fete crescând vertiginos la număr şi stârnind
a a c a p a r a t mai t o a t e
controverse în tabăra masculină. Primul meci Prezent şi viitor
s-a terminat la egalitate. 8-8. ceea ce a După cum am spus şi la începutul articolului, cluburile de jocuri din
însemnat că fetele au jucat bine, însă băieţii fetele nu sunt tocmai o echipă bine struc­
aveau S puncte. Din păcate, ca teroriste, turată, cu strategii clar definite, chiar dacă Bucureşti
fetele nu s-au descurcat atât de bine, individual se pricep destul de bine la jocul
nereuşind sâ realizeze decât 4 puncte, scorul care a acaparat mal toate cluburile de jocuri
final stabilindu-se la 8-4 pentru echipa din Bucureşti şi se simt bine jucând sub stin­
băieţilor. De_nuke li s-a dovedit mai favorabilă, dardul wired. Ştiu că e greu să se impună şi
însă nu cu mult, conflictul virtual desfaşurân- că sunt discriminate, însă nu sunt de acord
du-se pe fondul unei tensiuni reale în că ar exista jocuri destinate publicului mas­
creştere, echipele congratulându-se reciproc culin şi jocuri destinate publicului feminin. Nu

77
Reportaj

I c a Kid
iU;r-^w. ai- Roxana lrina
y$mm 17 ani 21
iomam
Cftt', 3 luni
Echipa favorită: 1 an
CT
Jr\f I J | fi? f « V i ' I iţjBi .

Coit Commando Terorişti


C4-3)

1. Ce te-a de_dust
atras la
Counter-Strike? fivortfit; HSX
- Răzvan, pri­ MP5C3.1]
etenul meu.
2. El ce părere 1. Ce te-a
are? a t r a s la
- îi place, când îi CounterStrike?
omor pe aiţii. - Mă plictiseam
3. Ce te mai joci în afară acasă şi am dat o raită
de C S ? prin l-cafe-ul de vizavi. Eu
- Need for Speed, Spyder de fapt vroiam să mă joc
Solitaire.. Starcraft, dar erau doi ti pi care mai aveau nevoie de uin om în
4. Care erau jucăriile tale preferate când erai mică? echipă aşa câ... |
- Păpuşile Bărbie. Şi un ciocan de cauciuc. 2. Prietenul tău ce părere are?
5. Crezi că femeile ar trebui să facă armata? - Dacă îl bat se supară.
-Nu. 3. Ce te mai joci în afară de C S ?
6. Porţi pantofi cu toc? - Quake 3, Red Alert, Hearts [online)
- La ocazii, mai mult în adidaşi. 4. Care au fost jucăriile tale preferate când erai mică?
- Maşinuţele, în principal.
5. Crezi că femeile ar trebui să facă armata?
- Ar trebui sâ aibă această opţiune. Eu nu aş face-o.
6. Porţi pantofi cu t o c ?
- Nu.

prea beau cafea şi nu le place Brad Pitt.


Nici nouă. La întrebarea "Dacă ai dori să
împuşti pe cineva din viaţa reală, cine ar
fi alegerea ideală?",
s-au declarat clar împotriva violenţei
reale, singura încercare timidă venind
din partea lui WildCat care avea un
ghimpe împotriva profesoarei de engleză.
Joacă şi pe Internet, nu doar din l-cafe-
uri, autodefinindu-se drept un virus care
se răspândeşte rapid şi molipseşte şi pe
alţii. Din păcate experienţa lor se reduce
la CounterStrike şi alte două-trei jocuri,
întrebate cam ce aşteaptă cu nerăbdare
dintre jocurile ce urmează să apară In
curând, nu mi-au oferit nici o alegere
concretă, doleanţele ior plasându-se pe
• circumferinţă vagă în jurul
CounterStrike-ului: îmbunătăţiri la CS,
ceva în genul CS, skinuri feminine pentru
CS, etc.

78
Pre vi e w

La fata lacului
Reportajul a fost realizat în Wired
Cafe. un club de jocuri destul de greu
de găsit, ascuns la demisolul unei
clădiri Bucureştene, vis-a-vis de
Facultatea de Drept. Pentru câteva
informaţii suplimentare am stat de
vorbă cu Cornel "Pară" Fudulu,
administrator de reţea în Wired, care
se juca împreună cu clienţii.

H
Nume Cornel ' Pana" Fudulu
Funcţie Administrator de reţea Wired

1. Vin de fete în Wired?


- Foarte des. Cam jumătate din ele
joacă jocuri, restul vin exclusiv pen­
tru mai!, Internet. mIRC. Ca timp,
se joacă 6-7 ore pe zi, uneori chiar
mai mult, ceea ce înseamnă marea
majoritate a timpului pe care
plătesc.
2. Cum sunt privite în Internet
Cafâ?
- în Wired ne cam cunoaştem între
noi şi se întâmplă destul de rar ca
fetele sâ surprindă pe cineva. Cu
toate acestea, nu scapă de ironiile
băieţilor.

3. Te-ar surprinde apariţia unui clan


feminin de CS?
- Nu prea. Noi chiar am vrut să
punem bazele unuia, mai ales că fete
avem de unde alege. Şi jucătoare de
CS bune apar încet-încet prin toate
cafe-urile din Bucureşti. Sagetica
[cc] şi Spiriduşa [cc] sunt printre
primele nume care îmi vin în minte.
Dar fetele încă mai au de învăţat şi
de luptat cu prejudecăţile.

79

Preview

A q u a r o x
Tip articol: Avanpremieră • Redactor: Adrian Dorobăţ;

acS sunteţi la nu prea reuşeşte să învingă area ritmului jocului. Controlu


curent cu vîlva tenebrele. Anul este 2666 şi va fi şi el destul de simplu pen­
făcută în jurul lui omenirea, ce a mai rămas din tru un joc de acest gen,
Geforce 3, nu se poate să nu fi ea în urma unui război devasta­ putând fi imaginat ca un first
auzit şi de Aquanox. Primul joc tor, a părăsit suprafaţa person shooter în care person­
bazat pe DirectX 8. acesta devenită neospitalieră a Pămân­ ajul se mişcă şi pe axa XY. Şi se
este atât de impresionant gra­ tului şi s-a refugiat pe fundul pare că se va putea face şi
fic încât a fost ales de Nvidia oceanelor. Neopolis. capitala strafe, ceea ce ar fi o alterna­
ca benchmark şi showcase Federaţiei Atlantice este în tivă binevenită la roll-ul din alte
demo pentru plăcile Nvidia. mijlocul unui război civil, o serie shootere de gen. Grafic, jocul
Denumit iniţial Aqua, jocul este de experimente ştiinţifice au promite mult. motorul Krauss
continuarea lui Archimedean cauzat nişte cutremure care au fiind capabil de performanţe
Dynasty, un joc care n-a avut trezit nişte creaturi nu tocmai nebânuîte. După cum se laudă
parte de un succes pe măsura prietenoase din letargia lor producătorii, terenul pe care se
calităţii sale, o distribuţie plăcută de până atunci, iar, desfăşoară jocul constă într-o
proastă împiedicându-l să pentru a pune capac la toate, o suprafaţă de 2 milioane de
ajungă pe tărâmuri americane, mână de piraţi fără scrupule, poligoane, gestionată de un
^^^^^^ ^^^^B^
i^^
faima sa reducându-se la autointitulaţi The Crawlers, au algoritm complex de vizualizare,
Germania şi cam atât. tncă de decis că e momentul să îşi facă astfel încât să nu solicite prea
pe atunci, motorul grafic se de cap şi să pună beţe în roate mult sistemul. Asta înseamnă
dovedea foarte performant, negustorilor cinstiţi. Povestea că nu va fi nevoie în mod expres
jocul arătând excelent chiar şi se va desfăşura destul de linear de prezenta unei plăci Geforce
fără accelerare hardware. Eroul şi s-a lucrat la simplificarea 3 în calculator pentru ca jocul
LI
principal este Emerald Dead dialogurilor şi a interacţiunii cu să fie jucat, ba chiar va merge
Eye" Flint, un mercenar într-o NPC-urile, accentul fiind pus pe şi pe sisteme necertificate
lume subacvatică unde lumina acţiunea propriu-zisâ şi acceler­ drept compatibile DirectX.
Creaturi marine ameninţătoare,
lupte subacvatice cu tehnologie
de ultimă oră, o lume sumbră,
claustrofobicâ, dar credibilă şi
atractiva şi o grafică demenţială
sunt atuurile cu care vrea să
ne impresioneze Aquanox. Dacă
va reuşi, doar timpul o poate
spune.

Producător:
Massive Developement

13 Distribuitor:
QJ N/A
• Va fi gata la începutul
toamnei.

80
tf
P re vi e »

Amu Uuz fifciiu

chat-rooms şi oricare altă Dosarele X, dacă vreţi. în care


metodă de comunicare pe care o jucătorul este eroul principal şi
specificaţi în momentul în care trebuie sâ rezolve misterul din
vă înscrieţi. Regulile privind viata fiecare episod în parte. O con­
Tip articol: Avanpremieră • Redactor: Adrian Dorobăţ
privată şi respectarea intimităţii spiraţie a unui grup ce con­
sunt foarte serioase la ameri­ trolează din umbră guvernul

F
ilmul "The Game" al lui cani, astfel încît producătorii S.U.A va fi motorul central al
David Fincher mi-a dac fiori jocului au fost puţin jocului, storyline-ul fiind în mare
în momentul Tn care l-am restricţionaţi Tn această privinţă, parte ficţional, însă pigmentat
văzut şi m-a impresionat şi mai dar şi-au pus la punct un depar­ cu dezvăluiri reale intrigante
mult la o a doua vizionare. tament juridic excelent, pentru pentru a-i conferi autenticitate.
Pentru o clipă chiar mi-am dorit orice eventualitate. Jocul nu va Primul episod va fi distribuit
să existe o companie ca cea din străluci pe partea grafică, însă. - gratuit, restul urmînd a fi
film, care să ofere contra cost o după cum spune Mike Griffin, incluse în serviciul Electronic
aventură care să te implice atît vice-preşedintele Anim-X, "nu Arts Platinum. care costă 10$
de mult încît să nu mai poţi dis­ există motor grafic mai bun pe lună. Din păcate se pare că
tinge graniţa dintre joc şi reali­ decît imaginaţia umană, astfel participarea va fi limitată la
tate. Se pare că nu este atît de încît cele mai bune momente ale S.U.A şi Canada, din motive
imposibil pe cît pare, proiectul jocului vor fi cele care se vor obiective, costurile pentru sute
Majestic al firmei Anim-X urmînd desfăşura în mintea jucătorului". de convorbiri transoceanice sau
să pună în practică principiul de Tot ce vâ trebuie este un PC cu angajarea unor translatori nein-
mai sus. Jocul este un thriller a acces la Internet, Real Player, trînd în planul lor de cheltuieli,
cărui acţiune se va desfăşura Flash şi AOL Instant Messen- Şi pe de altă parte, n-aţi vrea
r

online, dar nu numai, el invadînd ger. Şi, fireşte, un cont la să răspundă părinţii la telefon şi
viaţa reală a jucătorului, prin Electronic Arts. să audâ cum o femeie este tor­
telefoane, e-mail-uri, fax-uri, turată în direct, nu?
Jocul va fi asemănător unui
scrisori, instant-messages. serial de televiziune, gen

81
Preview

http://www.adultpdf.com
Created by TIFF To PDF trial version, to remove this mark, please register this software.

S i g m a t h e A d v e n t u r e s

• f R e x C h a n c e
Tip articol: Avanpremieră • Redactor: Adrian Dorobăţ

Evolva, un joc catalogat de unii


drept genial, iar de alţii drept
un rateu. Cu toate acestea,
hibridizarea din Sigma va
încălca flagrant legile biologice,

rigurozitatea ştiinţifică fiind


Oceanului Pacific, Spre deose­ sacrificată în favoarea game-
bire de RTS-urile obişnuite. în play-ului, astfel încât să nu vă
Sigma nu veţi avea la dispoziţie mire daca veţi vedea gorile cu
tancuri, avioane şi super- cap de baienă ucigaşă, pinguini
soldaţi, ci elefanţi, vulturi şi alţi cu cleşti de crab, sau, de ce
membri de marcă ai regnului nu, elefanţi zburători...
animal. Prin încrucişare veţi Varietatea e un aspect cheie al
putea obţine animale mutant, •cestui joc. Motorul grafic a
care vor îmbina avantajele şi atras ceva laude la E3,
dezavantajele celor două (sau secvenţele din joc aducând
chiar trei!) specii din care au oarecum cu un rush din
fost create. Rinogirafa este un Sacrifice.
exemplu concludent, deşi nu am în ciuda aspectelor ce se
reuşit să îmi dau foarte bine regăsesc şi în alte jocuri, pro­
seama care ar fi avantajul com­ ducătorii promit un joc original,
^ mi aduc aminte că în bativ al unui astfel de animal, care va revoluţiona genul RTS.
copilărie am con- în afară de a-i înjughia cu cor­ Cam asta spun toţi însă, aici e
I struit din resturile nul pe elefanţii zburători [pre­ vorba de creatorii Homeworld,
diverselor jucării de pluş pe supunând că vor exista şi astfel
care mi le făcuseră cadou un motiv suficient pentru a
de specimene, ar trebui să avea niţel mai multă încredere
părinţii de-a lungul timpului un zboare suficient de jos încât
căţelo-dinazaur cu tentacul în ei decît în alţii,
girafa sâ îi poată ajunge fără
care a devenit rapid jucăria probleme, nu?). Rex Chance
mea preferată. Se pare că în este un veteran al primului
Sigma orice pasionat de experi­ război mondial, care trebuie să
mente cu animale va avea posi­ stopeze irevocabil planurile
bilitatea sâ se desfăşoare în malefice ale unui savant care
voie, construind pe cale gene­ vrea să domine lumea prin
tică hibrizi mutanţi pe care să îi intermediul unei tehnologii de
folosească drept carne de tun mixare genetică numită, evi­
într-un război biologic dent, Sigma. Ideea animalelor
necruţător, ucigaşe a fost tratata pe
Dezvoltat de Relic îndelete în romanul lui H.G Producător:
Entertainment, producătorii Wells, "Insula doctorului Relic Entertainment

jg
Homeworld, Sigma: The Moreau" şi pe calculator în
Adventures of Rex Chance este Krush, Kill and Destroy, dar cel Distribuitor:
un RTS a cărui acţiune se mai apropiat de modul în care
petrece în 193D, pe un lanţ de va fi abordata în Sigma a fost •01 Microsoft
Va apărea ia începutul anului
viitor.
insule pierdute în sudul L
C@OL U b i S o f t

preţ r e c o m a n d a t

T o m C l a i i c y ' s

jfiSK

m exploiwa!
- #'

• • ?

era

„si total • •

11 lpEg^/W;5S&

1; Iwpiet
im**
r

I L P O I G A S I LA CHIOŞCUL
DE LA CARE ITI CUMPERI ERU
B \e°ÎA

SAU LA MAGAZINELE SPECIALIZATE 1 i M : -

DIN ORAŞUL TAU!


4

vCK&WH I T E
Tip joc: God Game • Redactor: Adrian Dorobăţ

lack&White a cele ale zonei în care se află servi încâ de pe acum con­
fost fără jucătorul, scriind în mod cluzia: Biack&White este un
îndoială unul impiicit într-un log IP-ul utiliza­ joc inovativ şi original, o
dintre cele mai torului Că era rea-voinţă, realizare tehnică deosebită,
aşteptate jocuri măsură anti-piraterie sau pur care însă dă impresia unui
ale acestui an, şi, şi simplu o încălcare involun­ experiment ştiinţific în materie
ca şi în cazul lui tară a dreptului la intimitate, de Al în loc de un joc, lucru
Diabio II, acest ori­ asta rămâne încă de discutat. datorat unui gameplay defec­
zont de aşteptare a Oricum, măsurile anti-piraterie tuos plin de suişuri şi
creat premisele unei luate de EA au scos din sărite coborâşuri care nu reuşeşte să
primiri critice din partea o mulţime de utilizatori pună în valoare calităţile jocu­
gameriior. Circumstanţele cinstiţi, pentru că protecţia la lui. După trei ani de muncă,
lansării nu au făcut decât să copiere prin metoda Safedisc Peter Molyneux, părintele god-
înrăutăţească lucrurile: au este incompatibilă cu game-ului, ne dă din nou posi­
existat zvonuri că EA ar fi numeroase modefe de CD- bilitatea sâ ne satisfacem
trimis din greşalâ o versi­ ROM. în ciuda acestui context dorinţa ascunsă de a deveni
une beta la distribuitori şi nu tocmai favorabil, zei atotputernici, într-un joc
s-au făcut acuzaţii parţiai Black&White a dispărut rapid ce păstrează o serie din carac­
îndreptăţite câ jocul ar de pe rafturi, lucru ajutat şi teristicile seriei Populous şi
conţine spyware, un pro­ de o campanie de marketing aduce numeroase elemente noi
gram spion care se destui de bine pusă la punct, care îl plasează într-o cate­
conectează de capul lui ia pachetele jocului fiind de două gorie aparte. Născută din haos
Internet şi raportează date tipuri, albe sau negre, cele la chemarea pătimaşă a unor
despre utilizator companiei aîbe fiind mai scumpe şi dife­ muritori aflaţi ia ananghie
producătoare. Programui renţa de bani intrând în contul Ccopilui for e gata să afle. pe
exista într-adevăr, raţionali­ unei organizaţii de caritate. propria-i piele că "Făici" nu e
tatea lui fiind sincronizarea Pentru a evita orice doar un film de groază), esenţa
condiţiilor meteo din joc cu neînţelegeri şi regrete, vă voi divină se materializează pe o
insulăiţrQpicală sub forma unei
rriâirii^ reuşindi Să dealuri nou
sens: expresiei % - a pus
Dumnezeu mâna în cap".
Sistemut de control e s t e exce­
lenta; f o a r t e intuitiv şi oferă o
rnare l i b e r t a t e de mişcare. Nu
există butoane sau meniuri,
t o t u l se face din mouse sau
t a s t a t u r ă : daţi dubiu click cu
butonul s t â n g pe un anumit loc
p e n t r u a călători rapid în acea rărea de materii prime [hrană, suprem. La î n c e p u t , ai de ales
direcţie, apăsaţi şi t r a g e ţ i î n t r - o lemn] şi extinderea t e r i t o r i u l u i î n t r e vacă. maimuţă şi t i g r u , dar
direcţie sau alta pentru a vă prin aducerea sateior vecine pe ţ i se va oferi posibilitatea să îţi
deplasa, sau r o t i ţ i ecranul caiea cea bună şi convertirea lor schimbi c r e a t u r a după ce vei
deplasând cursorul către mar­ la religia proprie. mai înainta în joc. Alege cu
gine,; Manipularea obiectelor Dar partea cea mai impor­ atenţie p e n t r u
e s t e şi ea f o a r t e simplă, imple­ t a n t ă a jocului e s t e . după cum alegerea iniţia
mentarea legilor fizice în joc am precizat deja, inteligenţa depinde soarta
meritând o bî]â albă p e n t r u acu­ artificială. ^tregului
r a t e ţ e . Puteţi smulge copacii Masa principală de person­ joc, a t â t
din rădăcini, arunca cu bolovani aje, pe care îi vom denumi single-
sau chiar cu oamenii din joc, generic "săteni" îşi duc viaţa de pfayer
p u t e ţ i amenaja ţ a r c u r i , sau zi cu zi fără să trebuiască sâ fie cât şi mul­
s t r â n g e recoltele. Vrăjile se fac duşi de mână la tăiat lemne sau tiplayer.
pur şi simplu desenând un s i m ­ s t r â n s grâul de pe ogor. Fireşte Maimuţa
bol pe pământ. Uşurinţa cu care că o împărţire mai muit sau mai
se fac t o a t e activităţile impor­ puţin justă a t r e b u r i l o r cade în
t a n t e e s t e de-a dreptul relax- sarcina zeului, care este
responsabil de s o a r t a l o r Pe
M o t o r u i grafic este pe lângă tăiat lemne şi culesul
măsura sistemului fizic, recoltei, sătenii mai pot fi puşi
peisajele din joc fiind f o a r t e să construiască locuinţe sau să
atractive: şi detaliate, scalabili- proceseze lemn, să se
t a t e a engine-ului făcând ca jocu înmulţească sau să se roage,
sâ meargă bine şi pe calcula­ activităţi pe care vor încerca să
t o a r e mai puţin performante. le îndeplinească după p u t e r i ,
Un răsărit de soare superb pe daca nu s u n t bolnavi sau
malul mării, dansul licuricilor flămânzi. Dar cea mai impor­
noaptea, aşezările insularilor, t a n t ă p a r t e de Al e s t e
t o a t e a c e s t e amănunte dau un reprezentată de c r e a t u r a pe
pluş semnificativ ia partea de care ai posibilitatea să ţi-o alegi
feeîing. la începutul jocului, c r e a t u r ă
care învaţă să se descurce
i Gameplay-ul constă, ca în
imitându-te pe tine. zeul
orice god-game care se
respectă, în dădăcirea populaţiei
indigene, construirea de case,

85
PREZENTĂRI
1

învaţă cel mai repede, t i g r u l


e s t e cel mai eficient în luptă,
iar vaca... vaca e s t e undeva la
mijloc, după părerea mea cea
mai bună alegere pentru
început. Procesul de învăţare
e s t e ghidat cam ca în viaţa
reală, c r e a t u r a trebuind
răsplătită p e n t r u ceea ce face
bine şi pedepsită p e n t r u
boacăne [cum ar fi inevitabila
î n g u r g i t a r e a sătenilor). După
un t i m p , c r e a t u r a va deveni
indispensabilă, lucru pe care îl
veţi descoperi pe pielea voastră
în al treilea nivei când Nemesis care poţi cel mai bine să joci aceea t o t u l se duce pe apa
vă va lăsa t e m p o r a r fără ea. rolul băiatului rău, existând sîmbetei. După un nivel p a t r u
Este imposibil să nu t e ataşezi numeroase oportunităţi p e n t r u care t e scoate din sărite
de ea şi sâ nu-i urmăreşti pro­ a dovedi c â t eşti de malefic. Cu urmează un nivel cinci infernal
gresul: cum c r e ş t e , cum învaţă, t o a t e acestea s u n t şi momente de dificil. în care c r e a t u r a t a
cum se dâ în stambă în faţa în care ţi-ai dori sâ poţi sâ ucizi, e s t e blestemată, scade în
sătenilor sau cum dansează cu dar eşti împiedicat de lineari­ înălţime şi îşi inversează alinia­
ei, cum vomită ciupercile sau t a t e a storyline-ului. mentul [din bună devine rea şi
cum se duce la pescuit. Sigur Aceasta e s t e cu adevărat o invers). Ca să t e impui în nişte
că învăţatul e greu la început: problemă, pentru că dacă iei oraşe care s u n t f o a r t e greu de
va mânca copii, va arunca cu jocul de la început, şi credeţi- convins C4-5000 de puncte de
sătenii prin s a t , va s c o a t e mă că vă veţi dori să luaţi jocul credinţă) va t r e b u i să t e zbaţi
copacii din rădăcini, va face mof­ de la început, va t r e b u i să din greu şi să îţi blestemi zilele.
t u r i la mâncare şi multe altele. refaci aceleaşi questuri şi sâ în final nu e s t e simplu de
Pentru a o disciplina aveţi la asculţi aceleaşi dialoguri încă t r a s o concluzie: ca experiment
dispoziţie t r e i feluri de lese, odată, fără a avea posibilitatea în materie de inteligenţă a r t i f i ­
fiecare cu utilitatea ei specifică să sari în vreun fel peste eie. A cială. Black&Whîte a reuşit pe
şi puteţi să îi explicaţi ce e bine t r e i a oară e s t e deja e x t r a o r d i ­ deplin, izbutind să impună noi
şi ce rău, simţul etic al c r e a t u r i i nar de enervant. Momentul cel standarde în acest domeniu. Ca
fiind similar cu ai proprietarului: mai plăcut intervine pe la joc, însă, lasă de dorit, fiind
dacă ceva e râu, şi ea va fi fa mijlocul jocului, înainte de alter­ doar un alt god-game î n t r - o
fel, dacă e bun, şi c r e a t u r a va fi caţiile violente cu Nemesis, serie apreciată de god-games, o
de partea binelui. Black&White când experimentarea e plăcută. nouă piatră pentru piedestalul
mi se pare
problemele lui Peter Molyneux, cu un game­
din a c e s t
s u n t simplu play inconsecvent, plin de
punct de
de rezolvat, suişuri şf coborâşurk
vedere
viaţa e f r u ­
jocul în
moasă. După

Producător:
Uonhead

LQL^byitan
| Best Computers
j Bd Elisabeta 25
TeL (013 314.76.98
[Aprecieri^
Q- stabileşte un nou standard
: în domeniul inteligenţei arti-
: ficiale, o modalitate de con-
[ trol foarte ingenioasă şi
I ergonomica, grafica exce-
x lentă
O - un gameplay care lasa de
dorit, prea complicat uneori
Detalii tehnice:
Pentium II 4 5 0 ]
Video: Direct 3 D 8MB
•KH I IC164 MB RAM
H a r d disk: 1450 r^9

Verdict 9.1
W 0 R M 5 W O R L D P A R T Y J
Tip joc: Strategy/Arcade • Redactor: Adrian Dorobăţ r ^

u îmi piac râmele. Dar

N \ calculator, ceea ce însemna


pe de altă p a r t e , cui îi 1
«' ceva î n t r - o vreme când un lan- altul cu armele speciale, etc...
plac (în afara peştilor, game era un lux. Partidele După ce t e plictiseşti de jocuf
fireşte]? Cu t o a t e acestea» durau ore î n t r e g i , dar bătăliile single player, după 2 0 de mi­
bântuiţi de o delicioasă nebunie, erau hilare şi nici nu simţeai siuni training şi 4 0 de misiuni
nişte game designeri s-au gân­ cum t r e c e t i m p u l . împotriva computerului (care e
dit că râmelor le-ar s t a bine în W o r m s World P a r t y speculează Ia fel de enervant ca î n t o t d e a u ­
rolui principal dintr-un joc. Un clar succesul versiunilor a n t e ­ na - uneori incredibil de
exemplu ar fi E a r t h w o r m J i m , o rioare, fiindcă nu aduce mari \ d e ş t e p t , iar alteori incredibil de
anelidă belicoasă pe care ai modificări, principalele carac­ p r o s t ) , poţi să t r e c i la modul
lr
putea-o numi idilic o biată t e r i s t i c i ale a c e s t u i release multiplayer, care din păcate nu
râma", dacă n-ai ş t i ce~i poate fiind o mai mare configurabili- mai are savoarea de altă dată.
pielea. Un alt exempiu, devenit t a t e , câteva moduri noi de joc Poate am îmbătrânit eu. cine
deja un clasic, este W o r m s . şi jocul pe Wormnet* Din păcate ştie... Oricum, jocuf online e s t e
Pentru cei cinci oameni care nu grafica şi seturile de voci au a t r a c t i v p e n t r u că nu e s t e
au auzit de a c e s t joc, e s t e rămas aceleaşi, schimbându-se influenţat de ping, însă pe
vorba de un soi de Scorched doar numărul de s t e a g u r i , icon- W o r m n e t vei descoperi că
Earth ceva mai elaborat, în uri şi p i e t r e de m o r m â n t din există nişte indivizi versaţi care
care jucătorul are la dispoziţie care îţi poţi alege. A mai f o s t se prefac naivi apoi t e bat de
o echipă de viermi d o t a ţ i cu un introdusă undeva î n t r - u n îţi sună apa în cap făcând nişte
arsenal s t r a n i u dar d e v a s t a t o r coiţişor Wormopedia. o colecţie faze pe care nu le găseşti în
cu ajutorul căruia trebuie să de explicaţii şi h i n t - u r i , pe care nici un manual. După cum zicea
elimine fără d r e p t de apel vier­ dacă nu eşti a t e n t poţi s-o un mare filosof anonim, viaţa e
mii inamicu- o curbă. Şmecherii o iau pe
t r e c i f o a r t e bine
cu vederea, în care scurtătură.
poţi găsi s f a t u r i utile pen­
Poate s u n t un pic subiec­
t r u începători şi nu numai
tiv, însă cred că cei de la
teu nu ştiam de exemplu
Team17 au căutat un motiv să
t că p e n t r u a face maxi­
scoată un joc p e n t r u
mum damage cu
D r e a m c a s t , folosind legătura
Fink m o r t a r u l poţi să
consolei la I n t e r n e t , şi dacă t o t
s t a i Tn capul unui
l-au făcut, l-au publicat şi pe
vierme advers şi
PC. Recomandat fanilor.
să t r a g i fix în jos].
Sau dacă mă gândesc bine,
Există moduri de
nici lor.
joc i n t e r e s a n t e , cum
ar fi F o r t r e s s . în care
fiecare echipă stă în. pe,
sau pe lângă f o r t ă r e a ţ a
CU Producător:
proprie şt se războieşte cu
apă. Team 17
viermii din f o r t ă r e a ţ a adversă,
O r i e n t a t clar
î n t r e ei fiind apă. Tipul de
către multiplayer, jocul avea Distribuitor:
fortăreaţă poate fi ales din Sest Computers
un feeling demenţial, şi ce
meniul de configurare sau Bd. Elisabeta 25
e s t e mai i m p o r t a n t , putea fi Tel. [01) 314.76.98
poate fi a t r i b u i t aleator.
jucat în 8 jucători pe acelaşi
Sincer să fiu, deosebirile s u n t Aprecieri:
exclusiv c o l o n s t i c e şi de formă, Q - cîteva moduri noi de joc
i * * - Wormnet
neexistînd una care să confere
un avantaj t a c t i c deosebit. Un - prea puţine noutăţi
alt mod i n t e r e s a n t e s t e - bătaia pe care o încasezi pe
Wormnet
David&Goliath, unde ai un - numărul mic de îmbunătăţiri
vierme de 2 5 0 şi r e s t u l de 5 0 .
Ca sâ nu mai vorbim de cel cu Detalii tehnice:
viermi specialişti, unde fiecare P r o c e s o r : Pentium ii 4 5 0
DirectX
vierme poate să folosească
Memorie: 6 4 Mb RAM
anumite t i p u r i de arme: unul cu Hard disk; .300 M B
artileria grea. aitul cu grenade,
Verdict B.1
87
UMMDNER
Tip joc: RPG • Redactor: Adrian Dorobăţ

Volition a făcut un salt îndepărtându-se de tiparele apoi i-a a t a c a t şi pe sătenii din


« C t e m a t i c spectaculos de care au î n c o r s e t a t RPG-urile Masad, neexperimentatul
Kmm& la luptele cu nave din din ultima vreme. în Summoner Joseph neputând face nimic
Descent la Summoner, care nu veţi găsi orei, elfi goblint,
r p e n t r u a-l opri. nici chiar când
e s t e un RPG în mare p a r t e cla­ scheleţi, pricolici, h a m s t e r i sau propria familie era măcelărită,
sic, şi a reuşit sâ se descurce mai ştiu eu ce aite reminis­ D i s p r e ţ u i t de sătenii rămaşi în
f o a r t e bine, jocui depăşind cenţe ale folclorului celtic, viaţa, Joseph e s t e luat sub
aşteptările mele. influenţate Acţiunea se petrece î n t r - o aripa sa p r o t e c t o a r e de un
uşor negativ de un demo care lume medievală, împărţită în vagabond pe nume lago, care
nu spunea f o a r t e mult. Cu r e g a t e afiate î n t r - o veşnică vrea să îl înveţe pe t â n ă r cum
t o a t e a c e s t e a , după cum se c o n f r u n t a r e . Eroul; principal, să îşi folosească puterea.
va vedea, Summoner e s t e Joseph, s-a născut cu un semn Joseph însă îşi d e t e s t ă
genul de joc în care fiecare s t r a n i u pe mână, un simbol, abilităţile, aruncă î n t r - o fântână
aspect pozitiv e s t e c o n t r a ­ care îi califică d r e p t c o n j u r a t o r inelul de summoner şi fuge în
balansat de c â t e un bug iri­ (summoner). un individ cu pu­ li|pe.
t a n t care îţi scade t o t entuzi­ t e r i supranaturale, care, cu Şapte ani mai t î r z i u , Joseph
asmul ajutorul unor inele speciale, se î n t o a r c e în s a t u ! n a t a i , doar
poate aduce sub comanda sa p e n t r u a-i găsi d e v a s t a t de
c r e a t u r i neobişnuite şi pericu­ a r m a t a oreniană, care, s u r ­
Aprecieri generale
loase d i n t r - o dimensiune para­ prinzător, caută un tânăr cu
Povestea e s t e plină de pro­
lelă. Adolescent fiind, Joseph a semnul c a r a c t e r i s t i c s u m m o -
funzime şi surprinzător de
conjurat un demon p e n t r u a-şi ner-ifor î n t i p ă r i t pe mână. Din
originală.
salva s a t u l natal din mâinile a c e s t moment începe jocul pro­
unei mici f o r ţ e c o t r o p i t o a r e din priu zis, intriga continuând
regatul vecin, Orenia. Demonul alert, cu răsturnări de s i t u a ţ i e
i-a ucis pe soldaţii inamici, însă surprinzătoare, momente d r a -
i Prezentări

matice şi lupte spectaculoase.


Backgroundul e s t e gândit în ce
mai mic detaliu: ţ e s ă t u r a epică
impresionantă ce aduce cu
romanele lui Raymond E. Feist
s e î n t r e p ă t r u n d e cu mitologia
o r i g i n a ^ produsul final fiind mal
bun decât multe din romanele
fantasy pe care le-am c i t i t .
Legenda limbajului divin Aosi
povestită de s t a r e ţ u l de la
mănăstirea lona s t â r n e ş t e
imaginaţia şi t e pune pe gân­
duri, cel care a născocit-o me­
r i t â n d să fie f e l i c i t a t p e n t r u
ideea sclipitoare, presupunând
că nu a f o s t inspirat de vreo
religie deja existentă. Pe de
altă p a r t e mulţimea de detalii
nesemnificative p e n t r u mersul de c a r a c t e r i s t i c i standard ş
jocului devine uneori exaspe­ unele abilităţi speciale care le
rantă, zeci de nume şi poveşti individualizează, ce pot fi upgra-
colaterale începând să se date pe baza unor puncte pri­
a m e s t e c e î n t r - o peftea groasă m i t e când c a r a c t e r u l respectiv
şi confuză ca o supă cremă de atinge un anumit nivel de expe­
pui. Iar modul în care se poartă rienţă. Veţi descoperi că t a l e n ­
discuţiile în joc nu ajută deloc: tele de Sneak şi Backstab s u n t
Joseph menţine conversaţia e x t r e m de i m p o r t a n t e p e n t r u
p r i n t r - o serie de întrebări Fieece, hoaţa echipei, Heal şi
legate de cuvinte cheie din Fire p e n t r u flosalind, Criticai
replicile interlocutorilor, t r a n s ­ Hit p e n t r u Jekhar, etc. Pe
formând discuţiile cu NPC-urile lângă cele t r e i personaje
î n t r - o papagaliceală repetitivă şi 'nsoţitoare, Joseph mai poate
i r i t a n t ă peste care uneori nu conjura o c r e a t u r ă care să îl
se poate sări în nici un fel. în ajute în luptă, numărul c r e a ­
plus fiecare NPC are o poveste t u r i l o r disponibile crescând
de spus. pe care trebuie să o odată cu numărul de
asculţi în speranţa că îţi va fi summoning rings aflate în po­
de ajutor. Din fericire, pro­ sesia lui Joseph.
g r a m a t o r i i s-au gândit sâ Ti Lupta se desfăşoară în t i m p
facă pe cei care au cu adevărat real, putând fi oprită în orice
ceva i m p o r t a n t de spus sâ iasă moment prin apăsarea t a s t e i
în evidenţă, decorandu-i cu un Space, comenzile date în
icon special cu un semn de această perioadă urmând a fi
exclamare deasupra capului. e x e c u t a t e la reluarea acţiunii,
conform conceptului de pauză
activă implementat de Bladur's
Personaje şi s i s t e m de luptă
Gate. în plus, THQ a mai i n t r o ­
Joseph va fi î n s o ţ i t în aven­
dus şi opţiunea de Chain
t u r i l e sale de încă t r e i p e r s o ­
A t t a c k s , care ar t r e b u i să fie
naje, care i se vor alătura unui
familiară celor care au jucat
după altu! pe parcursul jocului.
Final Fantasy. deşi nu
Motivaţiile lor s u n t bine puse la
funcţionează exact ca acolo.
punct, Jekhar fiind de exemplu
P r a c t i c , în anumite momente,
un soidat în garda regală, f o s t
deasupra capului personajufui
consătean al lui Joseph, care îl
activ apare un simbol care
urăşte pe a c e s t a p e n t r u
semnifică posibilitatea iniţierii
vărsarea de sânge provocată în
unui a t a c special. Dacă apăsaţi
Masad. Unele amănunte vor
Shift, Aît, C t r l sau Caps Lock
rămâne ascunse însă până la
chiar în acel moment, perso­
momentul o p o r t u n , când veţi fi
najul va executa atacul specia
surprinşi de ce s u n t în s t a r e
1
corelat cu acea t a s t ă . Dacă
prietenii. Las că vedeţi voi...
apăsaţi mai devreme sau mai
Personajele au fiecare un s e t
PREZENTĂRI
mr. - f • • •

fiecare dată: fie d i n t r e zone s u n t mici, dar f o a r t e Concluzie


setarea a t a c u r i l o r spe­ frecvenţi. Pentru a i n t r a şi ieşi din Summoner e s t e un joc s o f i s t i c a t ,
ciale pe executare capitala Lenele trebuie să t r e c i astfel că e imposibil să nu pierdeţi
a u t o m a t ă din meniu, fie p r i n t r - o duzină de "praguri" Ciocuri ceva din vedere când jucaţi prima
apăsarea butonului de în care t r e b u i e sâ aştepţi unde se oară şi să r e g r e t a ţ i mai t â r z i u . Şi e
pauză chiar în momen­ încarcă zona următoare], un d r u m greu de c r e z u t câ vă veţi apuca din
t u l în care apare s i m ­ din afara oraşului până la palatul nou de el. Dar vă asigur că
bolul de Chain A t t a c k şi regelui şi înapoi durând î n t r e experienţa merită, jocui reuşind sâ
apăsarea t a s t e i respec- jumătate de oră şi t r e i s f e r t u r i de strălucească în ciuda t u t u r o r bug-
t i v e + c l i c k dreapta. ora. Quest-urile secundare depind uriior.
Prima e s t e bună p e n t r u de întâlnirile întâmplătoare [ r a n -
luptele obişnuite, iar dom encounters) din afara
ce-a de-a doua p e n t r u oraşelor, aşa că s-ar putea să
luptele cu adversarii aveţi mari probleme până ie daţi de
speciali. capăt, iar rezolvarea unora d i n t r e
eie [flautul lui Torva, de exemplu]
Grafică şi gameplay se poate dovedi f o a r t e utilă, aşa că
Jocul arată f o a r t e bine, nu le neglijaţi.
efectele vrăjiior fiind
superbe şi apariţia
creaturilor conjurate
e x t r e m de impresio­
nantă. Filmele făcute cu
m o t o r u l jocului şi chiar
istorisirile pe bază de
imagini s t a t i c e s u n t
excelente. Cin păcate,
apariţia unor c r e a t u r i
[dragonil are desin-
cronizâri sunet-imagine,
iar camera funcţionează
f o a r t e p r o s t şi nu are
clipping. î n c â t trebuie
sâ faci volte cu ea ca să
îţi descoperi personajul, & ir
şi eventual pe cel care
încearcă să t e omoare.
Oraşele s u n t imense,
ceea ce înseamnă că se
vor mişca execrabil pe
sistemele mai slabe, î n
plus, timpii de încărcare
î
0

Producător:
Volition.
www. summoner qom
BOJ DfeDlfcyttH": J—
• Best Computers
Bd. Elisabeta 25
Tel. (01) 314.76.93
[ Aprecieri: — —
0-poveste originală
| -efecte speciale excepţioriaîe
pentru vrăji
-combat sistem eficient
-destui de mufte bug-uri.
voci nu tocmai inspirate,
cam prea multe detalii
inutite.
Det^îÎK^TrrtcHîj-
: Procesor: Pentium 111 ŞQQMhz
[Video: • i r e c t S D 8 MB
Memorie: 1 23 MB RAM
H a r d disk;. 5 5 0 MB

Verdict
5ERIDU5
Tip joc: FPS • Redactor: Adrian Dorobăţ

>fiv n ioc sâ încerce să vină cu


o idee aşa-zis originală,
riscând ca jocuf lor să fie
catalogat d r e p t un r a t e u , firma
Croteam a p r e f e r a t să creeze
Serious Sam după r e ţ e t a încer­
cată şi de succes a jocului
Doom. M o r t y r a î n c e r c a t
acelaşi lucru cu Wolfenstein şi Sam e s t e eroul pozitiv, plin de surprize fiind prima oară când tisfăcătoare sonor şi ca e f e c t
a eşuat. Spre deosebire de muşchi şi replici s a r c a s t i c e , daţi peste un anumit t i p de asupra inamicilor, dar au defec­
germani, croaţii au reuşit care călătoreşte în t i m p p e n t r u e x t r a t e r e ş t r i . După cum am t u l de a fi d i s p r o p o r ţ i o n a t e fată
într-adevăr sâ recreeze spiritul a împiedica o invazie a precizat, ei pun probleme prin de personaj şi t e t r e z e ş t i că t e
Doom cu Serious Sam, jocul veşnicilor e x t r a t e r e ş t r i i ostili, numărul lor impresionant, bufneşte râsul când î n t r - o
fiind un s t a r t reuşit p e n t r u o împrâştiindu-fe organele interne motorul grafic Serious reuşind secvenţă cinematica îl vezi pe
companie de talia lor. şi externe în decorul solemn şi performanţe deosebite în Sam alergând cu un shotgun
prăfuit al Egiptului antic. această privinţă. Pe un Duron c â t el de mare în mînâ.
Nu ştiu cum se face, dar de
Singurul său ajutor e s t e NET- 8 0 0 , cu 1 2 8 MB de RAM şi impactul sonor e s t e însă
le Doom încoace FPS-urile au
RICSA, un c o m p u t e r c o n e c t a t Geforce 2 MX, jocul impresionant, hand-cannonul şi
i n t r a t î n c e t î n t r - o zonă c r e p u s ­
d i r e c t la creierul din d o t a r e , funcţionează acceptabil, în t i m p shotgun-ul dând fiori vecinilor
culară în care p e n t r u a înainta
care examinează e x t r a t e r e ş t r i i ce pe ecran se agită cel puţin pe sistemul meu cu subwoofer.
în joc trebuie sâ rezolvi t o t
şi armele găsite pe p a r c u r s , 3 0 - 4 0 de c r e a t u r i . Atacurile în Pe partea de multiplayer,
felul de puzzle-uri, care de care
comunică obiectivele şi în valuri, declanşate ori de câte • Croteam a avut câteva idei
mai deştepte şi mai i r i t a n t e ,
general are rolul de îngeraş ori iei o armură sau o porţiune bune cum ar fi d e a t h m a t c h - u l
r
pierzând din vedere faptul că
a j u t ă t o r Inamicii s u n t destul de sănătate, t i n d însă să devină în s p l i t - s c r e e n (făcut inutil de
jucătorul obişnuit de FPS-uri nu
de variaţi, şi, vorba lui monotone după un t i m p , cu i m p r a c t i c a b i l i t a t e a folosirii a
vrea să dea un t e s t de
Alexandru Lăpuşneanu, "proşti, t o a t e că permutările de monştri două mouse-uri pe acelaşi cal­
inteligenţă: el vrea doar să h
da mulţi". Mă r o g , nu a t â t în c o n s t i t u i r e a forţei de atac culator) şi jocul MP cooperativ,
împuşte t o t ce mişcă în t i m p
proşti, c â t previzibili. Atacul lor inamice dau naştere la zeci de dar nu iese f o a r t e t a r e în evi­
ce încearcă cu disperare să
e s t e invariabil acelaşi, singurele combinaţii diferite. Tot ce denţă pe a c e s t pian.
rămână în viaţă. Cei care s-au
rămâne înspre sfârşit e s t e un Serious Sam c o s t ă 2 0 $ şi are
p l i c t i s i t de puzzle-uri vor
raţionament de tipul 'Ai bătut un fuli developer kit inclus,
descoperi cu uşurare câ în
10 t a u r i şi 15 Marsh-Hoppers? ceea ce înseamnă posibilitatea
Serious Sam acestea s u n t
la să vedem dacă poţi să baţi de a crea noi misiuni şl moduri.
reduse la minimu! necesar,
2 0 de t a u r i , 3 0 de M a r s h - Per t o t a l , un început
jocul fiind c e n t r a t pe acţiune
Hoppers şi 4 Beptiloizi". Armele promiţător p e n t r u C r o t e a m ,
pură- Intriga e s t e a t â t de
cu care e s t e d o t a t Sam în care se pare că au păşit cu
simplă î n c â t ar fi p u t u t la fel de
scopul anihilării întregii suflări dreptul pe piaţa jocurilor.
bine sâ lipsească, fără a cauza
e x t r a t e r e s t r e s u n t f o a r t e sa­
nici un d i s c o n f o r t jucătorului:

Producător:
Croteam

Distribuitor:
N/A

j Aprecieri:
(S- reînvie spiritul Doom
{ - costâ doar 20$
1 - fuli developer kit inclus
| - puzzle-uri puţine şi simple
] - formula atacurilor inamice
începe sa devină plictisitoare
Q d e la un timp. dovedind lipsa
de imaginaţie

Detalii tehnice;
P r o c e s o r ; |Pencium IF 4 5 0
Video:
Memorie: 6 4 MB RAM
Hard disk: 2 5 0 MB

1
Verdict
91
BUEET REDLG
ii
U n i v e r s u l H e a v y G e a r a s u p r a v i e ţ u i t pînă în ziua d e a s t ă z i "

H e a v y E e a r II
Cerinţe minime Procesor: Pentium 233 MHz
Memorie: 64 Mb RAM - Hard: 450 Mb

C uvintele "roboţi de luptă" mă


duc cu gândul la serialele
de desene animate japoneze şi
la soîdîer-bay-i din romanele lui
Joe Haldeman. Am jucat Heavy
Gear II pe vremea când mergea
p r o s t în 8 4 0 x 4 8 0 pe Pentium
2 3 3 MMX-ul meu de atunci şi
6 4 MB RAM, L-am rejucat cu
plăcere şi acum când merge
ine-uri. Inventat de Dream Pod planetare- Pe partea de game- a lupte pe planetă t r e c â n d la
excelent în orice rezoluţie t-aş
9 în 1 9 9 4 , universul Heavy design, Heavy Gear străluceşte upte în spaţiu, apoi din nou la
încerca. Dar nu grafica e s t e
Gear a supravieţuit până în la organizarea a t r u p e i de upte pe planetă-.Sincer să fiu,
punctui f o r t e al jocului, deşi
ziua de astăzi, ce-i drept sub mecanoizi şi piloţii lor, unde un după ce am văzut M e c h w a r r i o r
m o t o r u l Darkside al celor de la
formă de desene animate şi s i s t e m de a t r i b u t e şi t r ă s ă t u r i IV, cred că prefer Heavy
Activision îşi face t r e a b a cu
roboţi miniaturali pe care poţi pozitive/negative t r a n s f o r m ă Gear II.
brio. Este vorba de poveste,
sâ îi găseşti pe acelaşi r a f t cu jocul î n t r - u n cvasi-RPG, unde
game design şi feeling, E
Bărbie şi Ken, dar cred că mai punctele s u n t înlocuite de un
i n t e r e s a n t cum jocurile de gen
s u n t unii care îşi aduc aminte t h r e a t value pe care nu poţi să Producător jAcfrvision
(Heavy Gear, M e c h w a r r i o r i au
de facţiunile de pe Terra Nova, îi depăşeşti şi în limitele căruia Distribuitor [Monosit - 01,330.33.75
unele d i n t r e cele mai elaborate
de antagonismul d i n t r e Nord şi t r e b u i e să îţi organizezi echipa. Preţ; N/A
poveşti de background şi s t o r y -
Sud şi de epicele bătălii i n t e r ­ A t m o s f e r a e s t e excelentă, de Verdict 8.9

H e r e t i c II nu p r e a mai r e u ş e ş t e s a Ce a t r a g ă

H e r e t i c II Cerinţe minime Procesor: Pentium 166 MHz


Memorie: 64 Mb RAM - Hard: 250 Mb

Personajele arată destul de


D upă ce am t e r m i n a t Blade
of Darkness simţeam
nevoia sa mai joc un
bine. dar s u n t jalnice având în
vedere c o n c e p t - a r t - u i de la
hack&slash şi m-am b u c u r a t că care s-a pornit. în materie de
am dat de Heretic II. Spre l i b e r t a t e în joc, Heretic II s t ă
dezamăgirea mea, a c e s t a nu mai bine decât Blade of
era a t î t de hack&siash pe c â t Darkness; există şi frânghii
mi-l aduceam eu aminte, ci mai [oare de ce nu apar şi BoO,
muît FPS/action-adventure. Cu naiba ştie?!3. Corvus, perso­
t o a t e a c e s t e a , deoarece dife­ najul principal, sare mai spec­
renţele faţă de Heretic şi taculos decât pesonajele din
Hexen s u n t mari tîn primul BoD şi are şi o lovitură spe­
rând e s t e t h i r d personJ daţi- r
cială, cu picioarele, sprijinindu-
mi voie să îl compar cu r e c e n ­ se în lance, care e s t e impre­
t u l Blade of Darkness. Nu sionantă şi dă mai m u l t damage
grafic, deoarece e clar că nu decât oricare d i n t r e arme sau
puteam să fiu decât dezamăgit vrăji. în ciuda punctelor bune,
de performanţele motorului de Heretic I! nu prea mai reuşeşte
Quake II, dar p e n t r u vremea iui să t e atragă în ziua de azi,
poate fi considerat chiar jocuf nerezistînd la t e s t u l
a t r a c t i v . Efectele vrăjilor s u n t timpului.
i n t e r e s a n t e , dar din păcate
arsenalul e s t e cam redus. Detalii
Sunetele s u n t repetitive şi Producător BRaven

enervante, mai ales ce! ai Distribuitor [ M o n o s i t - 01,330.23,75


Preţ N/A
paşilor, reminescent din Quake.
Verdict

92
•_"-[fr

* 1911 ti• . M . J

•I WI f+mr[ 4
I I WL M

mm

hi* -
* L
P
7i

3% im

m L
ţ 1 f I 11

«Ai

OU V 2000 •i

HORII HftiîH
PA R K
f
J.

ii-"
li**

^1
UL1

'sa• §9 !M? I VI.

•CA
** *

r
A
f u r n i z o r u l t ă u d e j o c u r i
Magazin; Piaţa Unirii, corp central Magazin Unirea, et 3. Bucureşti, tei; 01 -303.01.91
Mayazin Bd Elisabeta (fost Kogălniceanu) nr 25 Bucureşti, tel 01-314 76 98

distribution
Magazin: Pasajul Pietonal Lipscani (Bd I C Brâhanu) Bucureşti, tel: 01-310 28 32
oltice loMax 01-345.55 05/06/07 email: mto@bes(computers ro www.bestcomputers.ro
Avertisment: Cardiacii, femeile cu copii în braţe şi persoanele care i-au însoţit
pe călători sunt rugate să coboare din vagoane. Aceste pagini conţin aprecieri
extrem de subiective, incompatibile cu standardul ISO 9 0 0 0 1 . Citirea lor este
opţională. Nu răspundem de efectele secundare. Pentru cei dispuşi să îşi asume
eventualele riscuri şi repercusiuni, adresa este în continuare
Andreea Chifan hlankmail^ytrPmpn.rn

Spin Icrus
spinicrus(S>hotmaii. ro

Dimineaţa se lasă neagră în sufletul simpli s p e c t a t o r i la suferinţa cobaiu­ vede lumina 2ilei, şi atunci filtrată
meu, şi deschide o zi cu plictiseală lui a r u n c a t în arenă p e n t r u a s a t i s ­ prin pânze de păianjen. Mai bine că
maximă... like every day... but it face poftele nenorociţilor...]. Pulsul ţl-au confiscat părinţii calculatorul: în
r
doesn't m a t t e r s . . . life goes on... îmi creşte... iar mâinile t r e m u r ă pe - primul rând t e puteai infecta de la
Răscitită revistă IT devine acum tavă împuţita t a s t a t u r ă de t r a n s p i r a ţ i e şi "tastaura" aia şi în al doilea rând,
pentru s u p o r t de prăjituri expirate murdărie neagră... o clipă de blocaj şi poate scapi din starea asta jalnic-
(XtremPC),,, cimitirul nu-mi mai este meditaţie profundă pare să fie unica bacoviană şi mai ieşi şi t u pe-afară,
drag... şi nici moartea nu vine să mâ salvare... p e n t r u moment... Rămas mai vezi soarele Echestia aia albă şi
ia... poate numai calculatorul mă bun, dragul meu... luminoasă de pe cer), Iţi trăieşti şî t u
poate salva... dar a c e s t a este con­ viaţa, în caz că eşti în stare să faci
f i s c a t în urma unei c e r t e cu t a t ă l în comparaţie cu scrisoarea t a , chestia asta fără manual de utilizare.
meu... [care e s t e un om simplu.,, la cafeaua neagră şi amară pe care am Nu vreau să mă lansez Tn fraze
numărul de neuroni... la fei şî cum îşi băut-o dis de dimineaţă pare dulce ca sforăitoare ["depresie nervoasă acută,
petrece fiecare secundă)... oricum îţi mierea. Să c i t e ş t i a s t f e l de misive e cu vădite accente paranoice", etc),
mulţumesc câ m-ai a s c u l t a t , dragul ca şi cum ai fi obligat să urmăreşti dar cred că la tine tropăie cineva la
meu... trebuia să comunic cuiva "Surprize, surprize" în t i m p ce ai o mansardă. Du-te şi t e caută, clipa de
s t a r e a actuală de f r u s t a r e interioară durere de dinţi de gradul III. Şi o criza blocaj durează de ceva vreme... A, şi
p e n t r u că altfel rămâneam fără de epilepsie. Mi t e şi închipui amicul Sun nu mai lucrează aici de
răsuflare... şi viaţa nu mai avea r o s t încolţind rădăcini pe un scaun ceva vreme, însă o să-i t r a n s m i t
[oricum nu are, când t o ţ i s u n t nişte unsuros, î n t r - o cameră care rar afecţiunea t a fidelă şi necondiţionată.

Cristian Bujor 9 Bridinel Bogdan


neocristi@email.ro JyVIRb@k ro 1

Salut. Andreea. ce să ve2i. am primit două cd-uri Mă numesc Bogdan şi ieri, într-
Eu îţi scriu ca sâ t e felicit p e n t r u bonusssss ! Acum îţi scriu de pe un moment de rătăcire, ţi-am
rubrica pe care o ai şi să îţi spun ca patul de spital şi mâ gîndesc cum ai trimis un mail în care, printre
revista are un s t r o p de şarm d a t o r i t ă putut să îmi faci aşa ceva, t u , iubirea altele, am scris sight în loc de
ţte şi talentului tău. îmi place că ştii mea, fata visurilor site. Acum prietenii mei chiar vor
să le răspunzi la t o ţ i cu aceeaşi mele...sunt distrus şi fără sper­ avea de ce râde. Mă rog să ai
monedă şi sâ adaugi şi ceva anţă...te rog să dai un semn de viaţă forţa spirituală de a nu răspunde
amuzant pe deasupra cîteodată. ca să am pentru ce să mai trăiesc :) în genul "când vei învăţa să scrii o
Revista nu e rea, adică mie nu mi s-a să vorbesc cu tine". Mulţumiri
părut rea, îmi cer scuze. Tocmai t u , care mă anticipate, [cred)
că s u n t altele mai bune, asta e spreciaL.. Din păcate parola se
altceva. Apropo de un a r t i c o l din schimbă de Ea o lună la alta. Cea pen • i n păcate nu am primit mail-ul
rubrica t a , t r u luna asta este "pinguinul respectiv. Bine că te-ai dat de
chiar e un moş în piaţa Obor care cocoşat". Oricum, te-ai ales cu două gol, oricum, A t r e b u i t să-mi con­
vinde cd-uri cu jocuri şi am mers la el CD-uri bonussss. Poate o să t r e c să centrez toată forţa spirituală
şi după ce i-am spus parola pe îţi aduc portocale. Deşi, dacă minţi s¬ pentru a răspunde politicos la
care ai dat-o in revistă a c r e z u t că ar putea să încerc să văd dacă eşti în scrisoarea ta, îţi dai seama,
vreau să îl iau la mişto şi m-a luat la stare să înghiţi una cu t o t u l . atâta energie mentală consumată
bătaie şi după ce m-a căptuşit bine, inutil....
n t e r

Paul P. Bibi Kko


pol ro@yahoo.com bibi k k o @ y a h o G . c o m

Protest în contra rezista mai mult de şase luni. Va fi Compilaţie a 2 0 de e-mail-uri primite în
M-am hotărât să intervin când am expulzată. O să închei cu cuvintele decursul unei singure săptămîni
c i t i t ultimul blackmail. Feminin!!!??? vărului meu: "femeia şi frumoasă şi 1. Am vărsat Sprite pe t a s t a t u r ă . Ce
Ce sâ caute o fată în revista noas­ deşteaptă e bărbat". Alegeţi fru­ pot face?
t r ă , a băieţilor? A d i s t r u s t o t . ne-a museţea! Şi Tn artă! 2. Ochiul meu mecanic suportă doar
violat i n t i m i t a t e a . Nu că aş fi pe 8 0 0 x . De ce?
invers, dragilor, dar ea nu îl poate la te uită ce surpriză. Tot aici sunt. 3. Mi-am luat maus cu telecomandă şi
înlocui pe el, p e n t r u că el o făcea Eu zic sâ înfiinţaţi un club al nu am driveri. Unde pot să găsesc?
mai bine. Era profesionist. A r t a . . . nemulţumiţilor, la care să adere cei 4. Nu v-am mai s c r i s de mult p e n t r u că
nu spune lucrurilor pe nume. îţi. care au văzut în XtremPC un ultim l-a câlcat pe unul o maşină şi am s t a t
arată drumul şi t e lasă pe tine să le bastion al masculinităţii şi au fost să văd cum moare.
intuieşti euforic î n t r - u n spasm brutal agresaţi de prezenţa mea 5. Dacă vă t r i m i t o poză cu mine o
binefăcător al creierului, numit şi feminină şi cei care, dependenţi de puneţi pe copertă?
c a t h a r s i s . Andreea zâmbeşte spasmele binefăcătoare provocate B. Am o propunere, dar nu v-o spun.
ş a r m a n t şi cuprinsă de fiorul de rubrica Blackmail, s-au văzut 7. Dau bairam!!!
dezmierdâtor al penelului, îmi nevoiţi să recurgă la comprese cu 8. încercaţi să măriţi diametrul CD-ului
şopteşte "ar fi bine să nu • mai iei în iaurt pentru a obţine mult doritul ca să încapă mai multe pe acesta. De
mână aşa cum zici că o faci". Şi ea catharsis. Ţi-aş da un răspuns acid. exemplu, dacă măriţi raza cu 2 c m P

nu o face bine chiar p e n t r u că a dar mi-e că n-ai şti ce să faci cu el diametrul va c r e ş t e cu 4 c m . Sau
f o s t adusă p e n t r u asta. înainte era până nu îţi iei pastila cu coerenţă. înlocuiţi CD-ul cu un disk p e n t r u pick-
mai spontan. Ei. acum a venit N-am venit aici ca să mâ dau up, câ a s t a e mare de t o t şi încape o
It.Chifan, experta care şi-a propus deşteaptă, nici pentru m-ar distra grămadă pe el.
ca ţel al vieţii să dea răspunsuri să fac mişto de cititori. Slujba mea
"acide". Fetele îşi pun ambiţia. Dacă e să dau răspunsuri pe măsură la
1. Hmmm... ştiu eu... Gustă distracţia?
ţineţi neapărat, din motive e s t e t i c e , scrisorile pe care le primim. Ne
2. Conform hotărârii guvernamentale
să nu • concediaţi pe Andreea, inau­ vedem peste şase luni. A, şi apropo,
7 1 / 2 0 0 0 , dispozitivele mecanice de
guraţi şi Blackmail masculin. ştii de ce sunt bancurile cu blonde
amplificare vizuală, numite popular "ochi
Separat. Ea poate să facă ciorne şi aşa de s c u r t e ? Ca să poată bărbaţii
mecanici", produse de !CE Felix pe plat­
pe jumătate de pagină. Nu va să le înţeleagă.
forma Pipera, au zoom-ul limitat la
SOOx pentru a nu putea fi folosite de
organizaţiile teroriste pentru ghidarea
rachetelor balistice sol-sol-demisol. îmi
pare rău, dar a s t a e.
Roothack 3. Vezi pe CD-ul cu driveri pentru fierul
rOOthack@hobbiton. org de călcat, sau dacă nu, pe discheta de
la maşina de ascuţit creioane.
XtremPC, voi nu vedeţi cât de Descopăr cu uimire că au băgat 4. Vrei să spui că plăcerile tale morbide
incopetentă este Andreea? Ocupaţi Internet şi la Spitalul 9. Parcă îl şi sunt mai presus decât fidelitatea faţă
p a t r u pagini din revistă cu aberaţiile văd cu ochiul minţii pe rOOthack de revistă? Mă dezamăgeşti,
care le debitează ea şi nu prea reuşind să evadeze din celulă şi 5. Nu, dar am putea să o punem pe
interesează pe c i t i t o r i chestiile ascunzându-se sub birou cu o t a s ­ tabla de darts din redacţie.
astea. Măi Andreea, ai gura cam tatură pentru a transmite lumii un
6-7. Cred că îmi dau seama care era
mare şi t e crezi şmecheră, dar în avertisment. Cu adrenalina curgân-
propunerea. Răspunsul e nu.
sine eşti naşpa. degeaba le răspunzi du-i prin vine şi saliva pe bărbie,
8. Nu ştiu cum de nu ne-am gândit, dar
la t o ţ i pe un ton a r o g a n t , câ dai rOOthack speră că escapada s a noc­
ca să remediem situaţia, am făcut un
dovadă de şi mai multă p r o s t i e , turnă va pune capăt prezenţei
contract cu Electrecord şi de
părerea mea este câ ar fi c a 2 u l să forţelor oculte tn sânul revistei
luna următoare veţi primi împre­
faci altceva la revista a s t a mai util, XtremPC. Indulgentă din fire, am
ună cu revista un disc de vinii, c e
dacă poţi, dacă nu DISPARI că nu privit greşelile gramaticale c a pe un
va include drept bonus piesa
e s t e locul tău aici. nedorit efect secundar al
"Când eram fecior la mama"
Un Oarecare electroşocurilor şi i-am dat s a t i s ­
interpretată de Mana CârnecL
facţia de a-l fi băgat Tn seamă.
Mulţumit?
Merită măcar a t â t , la ce viaţă tristă
are, s ă r a c u l -

95
condurache andrei Cătălin Beşleagă
andreikorn@yahoo.cQm nrgon@yahoo.com

ESTE AL DOILEA MAIL Ei bina. sâ nu te surprindă Salut BQMBDNICO!


TRIMIS Şl NU Al RĂSPUNS dacă ăsta va fi şi ultimul la Uite care e t r e a b a . . . Eu unul am început să
ESTHI NAŞPA. care vei primi răspuns. Ştii cumpăr revista X t r e m P C în momentul din
ADU ÎNAPOI PE NENEA ce s e spune despre cei care am aflat că t u vei răspunde !a rubrica
CARE A FOST ÎNAINTEA TA. cara scriu cu Caps Lock de Blackmail şi tipul ăla t r a v e s t i t şi handica­
ZILE SĂ TE DEA AFARĂ.../ activat? Uită-te în manualul pat pe deasupra. Sper că nu t e simţi
FGSDJKHAS D GJ KHXCZB - de psihiatrie, capitolul deranjată şi sper că nu mă crezi obsedat
VBZXMGBKSDRUYHTUISRY- "Oligofreni şi de ce e s t e se-xual p e n t r u că nu s u n t (bine, bine,
f

OXDZHGJKXZFHGKLJXZFH lobotomie o soluţie ". Şi recunosc câ s u n t puţin fetişist dar... în


GXKLHZXDFIQGXTULGHK- dacă tot eşti la raftul cu finei. Eu vreau doar sâ-ţi aud glasul tău
LXJHGJXCNVZXCBD- manuale, vezi câ la pagina dulce ca mierea, deoarece din poză cred că
SJKHRTWEY895RW75WE6 3 1 3 din "Manualul cer- va fi aşa. Ştiu că si spus că nu vei răspunde
ESETUY895WE457RYI0SEY ceteşului" a s t e capitolul la asemenea invitaţii decât dacă s u n t
despre noduri, Poate te însoţite de poze, dar eu îţi explic un lucru:
H. Şl DACĂ NU CREZI
hotărăşti să nu mai faci nu s u n t frumos şi nu s u n t nici musculos, nu
SAHSUIDYHAGI-
umbră pământului degeaba s u n t cine-ştie-ce. dar eu zic că a s t a nu
JOGHASASFHVXXC-
şi nu ştii cum să faci să tB contează când t e iubesc a t â t de mult... t e
NSERYUlSETt
ţină craca. • să vorbesc cu rog sună-mă, şi aşa la firmă nu t e c o s t ă
VEZI PAGINA 4 3 5 DIN
revista să treacă Tntr-o nimic... 0 9 6 7 1 0 2 9 0 . Salut!
MANUALU
după-amiazâ şi prin Tecuci,
CERCETAŞULUI... FĂ SĂ
dar nu îţi fă speranţe, are Pământul către Beşleagă! Pământul către
AJUNGĂ DE FIECARE DATĂ
un program destul de Beşleagă! Dă-te jos din corcoduş că se rupe
REVISTA Şl LA NOI IN
încărcat. craca! Frumos afirmi că nu eşti, musculos
TECUCI.../
zici că nu, scrisoarea ta e o adevărată
mostră de inteligenţă pură, cu a t â t e a avan­
taje mai că m-am simţit t e n t a t ă să îţi dau
Leonte Cristian
un telefon. Dar apoi m-am gândit câ nu te
vortexnew@vahoo.com
merit. Sperând sâ nu te iroseşti în van,
ţi-am publicat numărul, poate există ama­
Natural Born Something R; După cum vedeţi, nu noi
toare. Ştiu câ n-ai să te superi pe mine
Am t r i m i s o poză cu facem t o t timpul mişto de
pentru că eşti o bomboană. De mentă.
"tranziţia" la gameri... doar c i t i t o r i , aşa cum am f o s t
aşa... de kiki... Hai pa... acuzaţi. Uneori ne-o ia natu
S-aveţi o viata uşoară: ra înainte...

^mm^ "]0r€5cnta Mutantei "joc" tn


^^^sangete pacientului re^uffa m o wH§t P MPfl
uşoara afterare a personafitatu
su&îectufuu.."
Florin Singur
Sfltnntz iElJî», doctor
MM, florinsingur(5)hotmail.com

9
Alo !! Matrimonialele?????????? ???????????
Andreeea ce mai face?
J •
E "liberă"? Dacă da. să se arunce în cris.

Scrisoarea a venit prin mail aşa că nu ştiu


dacă e vorba de "Criş\ apa curgătoare, sau
de Cris, un apelativ prietenesc pentru
{probabili predecesorul meu Cristian Soare.
Oricum nu e foarte important, pentru că de
fapt tot ce vrei tu e s t e să iei legătura cu
Matrimonialele, ca să-ţi poţi descărca frus­
1 trările, încearcă la 8 9 . 8 9 , . . .
£
Avram Alexandru
atlexSI (gyahoo.com

Dragă Andreea [dragă Dragul meu duşman, Andreea. sens sa mi t e înfrâng Tn văzul t u t u r o r ,
din motive de politeţe, Eşti t r i s t ă . Se vede chiar în poza t a . De dar întreaga mea a r m a t a o să-ţi dea de
nu p e n t r u că îmi şi unde aş fi zis că. de departe cel mai urme odată, pe când acel ins de t u - l
placi], am şi eu o periculos duşman îmi râde-n nas cu per­ iubeşti, acel olimpian burete de alcool şi
î n t r e b a r e ; DE CE TE fidie, rămân acum sâ mă gândesc cum voioşie la ghidonul unei t r o t i n e t e , o sâ
IEI DE TOŢI CARE oare de m-am măsurat cu el odinioară? se îmbete î n t r e f e t e şi o să pută a
SCRIU ASTFEL DE E mic şi blond, echilibrat şi dulce. Se t r ă d a r e şi o să-mi spună aşa cum e şi
MAIL-URI NEGRE CĂ ţine d r e p t , ca un a r t i s t , temeinic, dârz. omeneşte, cum t e - a omenit n a t u r a , cin'
UNII AU Şl DREPTATE t e ş i t în f r u n t e , t e r i f i a n t . . . în ce-mi t e - a s c u n d e . în ce cotlon de lume oare?
SĂ CRITICE REVISTA ascunde. Pe undeva, prin noruî mic, o E t r i s t . Erai frumoasă. A c u m , cu sigu­
ACEEA SCRISĂ CU rază mi-e că-I frige, iară aleanul meu ranţă ai sa pleci. Demisionează! Nu mai
CARIOCA Şl s t u p i d , mi-e teamă că n-are a face, se rezişti! E s t r e s u l cel ce t e înconjoară...
MARKERUL? stinge! plângi, suspini, eşti luna care se va
Apropo, am î n c e r c a t şi prinde că fără Soare, adio parodie şi
Şi-atunci, dacă-i aşa, mai bine furibund
eu faza cu amprenta şi melencolie!
şi rece, decât să t e privesc a t â t a ca să
a m e r s , deci mi-am
s i m t cum mă t r e c e . . . o mică î n c â n t a r e , Aşadar, rămân doar eu sâ t e iubesc,
pus amprenta asupra
frisoane şi-o frivolă apatie faţă de ce a duşmanul tău de m o a r t e , Gogu, omul ce
revistei [după spusele
f o s t cândva... o încercare, o î n f r u n t a r e , t e sfichiuieşte!
unora), păcat că nu
înşelăciune, gândesc. Nu e frumos să
şi-o pun şi alţii care ar
neg t e g u m e n t u l tău uzat, părul prelins Oho! Sub văluri iluzorii de politeţe şi
trebui.
pe o cătare de lacrimi şi ochii... ochii înzorzonate aluzii-compliment ascunzi
întinaţi cu zeci şi s u t e de rigidităţi con­ bizare tşi meschine] intenţii jignitoare.
Dragă Alexandru, c r e t e . Să fiu conciliant? Oricând se După cum ar spune eroul, misogin Tn
Răspunsul e s t e simplu: pare câ vorba mea poate să t e - n g h e ţ e mod subtil, J a m e s Bond: "riscul a
dacă nu m-aş lua de ei. şi t u să fugi din calea mea cu t o t cu meseria mea". Garda moare, dar nu s e
aşa cum spui tu a t â t calul tău cu fese, cu t o t cu neamul tău predă, N-ai să mă convingi, cu logoreea
de poetic Tn limbajul iniţiat în de-astea, vorbe pricepute şi ta adeseori confuză, câ nu-ţi sunt pe
tău simplu şi colocvial, isteţimi cochete, cu t o t cu ura ce mi-o măsură ca vrăjmaş. De m-ai cunoaşte, ai
răspunsul la toate împărţi în lunga t a t r i s t e ţ e ! şti că ţi-ai găsit tu naşul, Te-ascunzi Tn
scrisorile ar putea fi anonimat c a un tâlhar în întuneric
rezumat Tn dcuă-trei Dar eu ce fac? Rămân febril şi i s p i t i t , şi-azvârli din bezna protectoare cu
rânduri astfel; "Dragi domn cu o scadenţă uimitoare? săgeata otrăvită. Frumos îţi şede să
cititori, aveţi drep­ Sorocul... Despre el vorbesc. Sorocul critici o poză fără scânteia vieţii, uitând
t a t e , mei facem şi meu e mare! Şi t o t u ş i . . . eu ce să fac pe amarul adevăr că aparenţele înşelă.
greşeli, ce vreţi, t r o n ? Ce să zic în ţară? Ca ăl c o r u p t şi Eram şi sunt frumoasă, şi nu mă tem
nimeni nu-i perfect, ager despot s-a scăpat de t o t de sabie de-o provocare aruncetă-n voia sorţii,
dar încercăm să ne şi s t a r e a sa de agonie aduce a hernie? aşa că te avertizez: ai grijă cum îţi alegi
îmbunătăţim prestaţia De ajuns cu vorba! Nu vreau o poezie, ci duşmanii! Nu cred câ vrei să încerci pe
de la număr la număr. vreau o luptă, un duel. să se decidă de pielea ta tăişul alor mele vorba: cuvin­
Vă mulţumim pentru eşti t u acea vicleană, aspră şi nedo­ tele sunt arme de temut, crestează,
puţinele critici con­ molită c r e a t u r ă menită să se p o a r t e ustură, Tnconvoaie, ard, picură acid şi
structive şi aşteptăm josnic cu supuşii şi neapărat, aşa cum iscă adânc durere. Dar dacă vrei Tn
Tn continuare scrisori numai un oligofren s-ar putea manifes­ joacă să ne înfruntăm, aştept încă-o
din partee voastră". E t a , în vorbe! Să vedem ce poţi! misivă, Surprinzător, mă vei găsi în con­
adevărat câ sună mai tinuare tot aici. luptându-mă cu
politicos, dar n-ar fi la s t r e s u l , punând în scenă înc-o parodie,
Nu. N-ai să accepţi! Tu t e piteşti. Se
fel de distractiv, nu amuzând poporul cu un joc de vorbe
vede-n clipa asta cum t e t e m i , deşi
crezi? Ai putea să mai goale şi puţină ironie. Aşa că
• miţi că-ntrezăreşti clipe de îndoială.
încerci o fază, dar nu pe curând. Goguţă !
Mai bine spune cât îţi e de frică!
ţi-o spun, din motive
Oricum, ascunsă e mai bine. N-avea
de politeţe, nu pentru
că îmi şi placi.
Există o firmă care, prin dezvoltarea şi producţia de ABS,
ASR, ESP, sisteme de injecţie Motronic, sisteme de injecţie directă
benzină şi Diesel, unităţi de comandă airbag, sisteme de navigaţie şi
integrarea în reţea a sistemelor de comandă electronice din autovehicul,
deţine o poziţie cheie în conceperea noilor automobile ?

Da
Bosch este un inovator activ şi un producător de talie mondială de
piese şi echipamente destinate industriei auto.

Bosch oferă soluţii


Al r EIC
L A I X I S IINIG
®

- 7 0 Ui, M s a t e l i t ) ecranară

subuioofer lewn, input analog, S/PDIF

S O N I C A nrP3 - L I EU L 2 bone u l t r a sllM* subwoofer Lenn

Ser. Puskin 1 8 , Bucureşti 1


Tel/Fax: 0 1 . 2 3 1 . 5 0
Adică pe cei care, asemenea ţie, au idei

Îndrăzneţe, ştiu ce înseamnă îucrui în echipă

şi, mai ales, ştiu ce vor. Iar cu o tehnologie pe

măsură, totul prinde viată. Noui Compaq

Deskpro cu procesor Intel® Pentium ® /// 933 MHz

este exact ce îţi trebuie pentru a-ţi împlini

aspiraţiile şi ideile. Programele Compaq

preinstalate pentru administrare de la distanţă

şî managementul resurselorfac din el un

instrument de lucru eficient, simplu de utilizat

şi de întreţinut. Totul într-un format compact.

Tehnologia care te inspiră. De la Compaq.

Bun venit în noua eră IT.

COMPAQ
Inspiration Technology

COMPAQ DESKPRO EN SDT


INSPIRAŢIA DE A-TI A L E G E
9 9 Procesor Intel® Pentium* Hi 933 MHz - 128 MB
• hard disk 20 GB • CD-ROM • monitor 15"
COLEGII DE ECHIPĂ. * Microsoft Windows 2000/NT4

Calculatoarele Compaq au preinstalat Microsoft® Windows® original,


http://www.microsoft.com/piracv/howtotell

DISTRIBUIT PRIN PARTENERII AUTORIZAŢI COMPAQ COMPUTER ROMÂNIA: MBL Computers • ComputerLand România:
Tel: {01) 336.07.96; Fax: (01) 336.75.68; Net Brinel Computers: Cluj-Napoca - Tel: (064) 430.280; Fax: (064) 430.285; Bucureşti -
Tei/Fax: (01) 312.17.16; NET Consulting: Tel: (01) 223.26.80; Fax: (01) 312.41.99; OMNILOGIC 8GS: Tel: (01) 303.31.00; Fax: (01) 303.31.64;
RomTeamSolutions: Tel: (01) 311.08.51/311.08.53; Fax: (01) 311.28.30; SCOP Computers: Tel: (01) 231.65.78; Fax: (01) 231.65.95
Sysware România S.R.L • Tel: (01) 313.40.46; Fax: (01) 313.40.44; Tornado Sistems: Bucureşti Tel: (01) 312.75.07; Fax: (01) 312.98.20
Constanţa - Tel: (041) 618.580; Fax: (041) 619.457; TREND Import Export: Tel: (01) 211.01.90; Fax: (01) 211.01.92

pentium ©2001 Compaq Computer Cropotation COMPAQ and theCompaqtogoRegistered in U.S. ^entandrradernarfcOrTKfi.Deskproairflm^
LP. in tne U.S. and othei countties. Intel, the Intel InskJe Logo and Pentium are regiitered t rademarli of Intel Corporation.