Sunteți pe pagina 1din 84

A

• O
01 o

m u l t i m e d i a & h a r d w a r e

i i i . N V I D I A

n
T O P 5 0
i 1
• ••••

I u
c e l e m a i )

a ş t e p t a t e

5 0 d e j o c u r i

N U O R I C E B

A D U C E P L A C
I K

m e g a t e s t j o y s t i

D R E A M W E A !

F I R E W O R K S 2

O l R E C T O R

P H O T O I M P

u n d e n u t e d u c e

m i n t e a t e d u c e m â n
foi!;- •••''f<Sfflf--
i
i

• ^

W
-3

oft

i -V.r

•v"

I
I

E X P E R I E N Ţ A : c u fiecare atac, unităţile tale


îşi î m b u n ă t ă ţ e s c blindajul, viteza şi puterea;
T E H N I C ! DE G U E R I L Ă : î n misiuni p e timp
de noapte distrugi posturile radar inamice si
i ;
induci informaţii false; NO! S T R A T E G I I : DuncEan
personalizarea unităţilor, folosirea trupelor Vei conduce Porsche, Ferrari, Lamborghini,
aeropurtate, o b ţ i n e r e a de tehnologii d e la BMW, Mercedes, Corvette, Camaro şi
mutanţi; U N I T Ă Ţ I L E S E C O L U L U I 2 1 : F I E P E multe altele. îţi vei seta maşina s ă
căutători - v î n ă t o r i , furtuna d e foc, tanc r ă s p u n d ă stilului tău d e a conduce. Vei rula
"Limba Diavolului" c u a r u n c ă t o r d e flăcări; T pe drumuri reale din Anglia, Germania,
Franţa s a u A m e r i c a , supravegheate d e
P O S I B I L I T Ă Ţ I DE JOC: î n m o d skirmish, poliţiile locale. S e t e a z ă traficul, condiţiile
c a m p a n i e , pînă la 8 jucători î n reţea, prin atmosferice. Poţi conduce ziua s a u
m o d e m ; T E A T R U D E L U P T Ă : hartă d e noaptea. A l e g e tabăra care-ti place,poţi fi
d o u ă ori mai mare ca î n R e d Alert; poliţist s a u fugar. M a ş i n a poate suferi avarii
C A R A C T E R I S T I C I L E T E R E N U L U I : teren .
3 D , ecosistem dinamic, furtuni ionice, teren
\ şi pot a p ă r e a
accidente datorate întîmplării, cu
. .

destructibil, s u p r a f e ţ e d e g h e a t ă • j u r . u v
probabilitatea din statisticile reale d i n
America. Cutie si manuat î n lb. r o m â n ă .
periculoase. C U T I E SI M A N U A L Î N L I M B A
ROMÂNĂ,
^^^^^^
od.ţoie'ftnl'

C a domnitor al unui tărîm d e g r o a z ă


comanzi î n timp real creaturi c e te slujesc
s a u poti lua parte la fupte (first person). "5
Prin C o m b a t System devi u n strateg care
işi conduce armata c u uşurinţă. A r m e ş i
magii sunt la î n d e m î n a ta împotriva .i r * r
Legiunilor Binelui s a u prietenilor c u care
poti j u c a via Internet. Cutie şi manual î n
lb. r o m â n ă .

M a g a z i n u l t ă u d e c a l c u l a t o a r e

U i o f e r ă m u l t e a l t e j o c u r i d e l a E L E C T R O N I C A R T S

A10 Warthog (Tank Spanker), Aiiens VS (Battle Group), Flight Uniimited III, Future Cop Nuclear Strike), Slave Zero, Sports Car GT,
Predator, Alpha Centauri, Andretti Racing LAPD, Hot Wheels, Israeli Air Force, Knockout Superbike World Championship, Supercross,
Joypad, Biggest Names Besî Games !! (Fifa Kings 2000. Lands of Lore 3, LBA 2 Classic. Syndicate War Classic, System Shock 2, Test
'98, RTWC, Need for Speed 3, Future Cop Madden NFL'99, Madden NFL 2000, Moto Drive 4x4, Test Drive 5, The Sims, Theme -
LA.PD, Trespasser, Die Hard Trilogy, Tiger . Racer2, Nascar Road Racing, NBA 98 Live, Hospitai Classic, Theme Park Classic, Theme
Woods '99), Beatle Adventure Rally, B!ade NBA Live 99, Need for Speed 3 {Hot Pursuit), Park World, Tiberian Sun, Tiger Woods,
Runner, Commanche 3 Goid, Command & Need for Speed 4 (Road Challenge), NHL Trespasser, Ultima Ascension, Uitima
Conquer Mega Box (Red Alert + Counterstrike 2000, NHL '99, Queen The Eve, Populos 3, Collection, Ultima Online Second Age,
+ Aftermath), Croc 2, Cyper Tiger, Dark Omen Premier League Stars, Privaţeer 2 Ciassic, Wargames, W C W Mayhem, Winq Commander
Classic, Darkiiqht Classic, Darkstone, Dune Recoil, Redline, Shogun, Sid Meyers 4 Ciassic, Wing Commander Prophecy Gold
2000, Dunaeon Keeoer2. F 22 Raptor, F16 + Gettysburg Classic, SimCity 3000, Six of the (Wing.Com. + Secret Ops), World War II
Mig 29, Fifa 98 World Cup. Fifa '99, Fiqhter best (Dark Omen, Sim City 2000, Need for Fighters, X Files The Game
Pilot, Flight Uniimited Fleet Command Speed 2, Dungeon Keeper2, Theme Hospitai,

Jocurile subliniate se află în promoţie specială (preţuri între 11 şi 26$). Grăbeşte-te să comanzi acum.

Dacă în oraşul tău nu există un distribuitor al jocurilor de la Electronic Arts, sună la Best Computers. Află preţul jocului pe care vrei să-l cumperi, achită
la CEC, în contul Best Computers SRL 14361-1 Banca Turco-Romana SMB, sau prtn mandat poştal contravaloarea. Decupează, completează şi
expediază talonul, împreună cu copia dovezii plătii. în 10.zile vei primi jocul \
;•
D I S T R I B U I T O R I : CONSTANTA - GMB Computers, Ferdinand 32, tel.: : IIBSSGBtBP^^^^^^^^^^^^^^K^^^M
041/673.199, fax: 041/619.222, IAŞI - COMPUTER House, Bd-ul | | y i | î f | l ^ y | j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2
independentei B1-5. 032/216.944. SUCEAVA-ASSIST B ^ ^ ^ H I ^ ^ ^ H I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
;

Software. Str. Tipografiei 1, et.2. tei/fax: 030/521.100 f ^ M ţ ' : ^ : f : \ T T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ —

B E S T C O M P U T E R S
m 1
j

Magazin: Bd. Sisabeta (fost Kogălniceanu) nr.25 Bucureşti, tel: 01-314.76.98


fax: 01-314.76.99 Magazin: Pasajul Pietona! Lipscani (Bd. I.C. Brăîianu
Bucureşti, tel: 01-310.28.32 e-mail: best@fx.ro www.bestcomputers.ro
h • •
i

multimedia & hardware

T R A N S R M *

H T S N G
TOP 50
cele mai
aşteptate
50 de jocuri. Ştiri ^ ^ ^ - . ^ 6
Scrisori „„.v, 11
NU ORICE BA Jurnal de beta tester -Asheron'sCall 12
ADUCE PL , .ptan Update 16
megatest joysti

ORE AM WC A
FIREWORKf
DIRECTOR-
PHOTOtM
unde nu te
mintea te d g-F-aR. — Q Multimedia J
1
i '

Fireworks 2 : 18
f
Ghid Director 7 30
tremPC Dreamweaver2 • . 20
Ghid Freehand 8 '. 32
Concepţie şi design copertă: Freehand 8 22
Ghid Photoshop 5.5 33
Director 7 24
Ghid Canoma 34
Autocad 2 0 0 0 .-. 26
Ghid Autocad 2 0 0 0 35
Photoimpact 5 28

Hardware

REDACTOR ŞEF
ŞTIRI GeForce 2 5 6 36 Transform & Lighting ......
HARDWARE Voodoo 4 38 Nu orice bat aduce bucurie:
SOFTWARE Savage 2 0 0 0 40 Megatest joystick-uri
MULTIMEDIA

JOCURI/DIVERSE

CONSULTANT FINANCIAR
Feature
TEHNOREDACTARE

50
MARKETING
PAGINĂ WEB

Prima Impresie

66

Avanpremiere

68

Prezentări

Darkstone 70 Homeworld 76
Drakan: Order of The Rame 72 Re-Volt." 79
Lands of Lore 3 , 74 System Shock 2 .... 80
as
v i r n

2000

hfci** r

.. Ăstei

CD-AUDIO

CD-TEX
C D - E X T R A

• CD-ROM/XA

CD-I

P H O i a C D ^

V I D 1 0 - C D

0 120mm •Ui

' Co^P^D 5
^ G r 0 U ( )

B '' '
Jir
NE CV - -

3S —-r- •

s
h Ti

. . .*

MB . • •

• •••^
ITPI • •


2 3

Ştiri

STiRI - INFORMAŢII - REPORTAJE - BETA TEST - FORUM - CONCURS

C u p r i n s I N T E R N E T
MAXI c o n t i n u ă
Piraţii secolului XX
MAXI c o n t i n u ă Guillemot continua seria multimedia MAXI
cu o placa de sunet numita "Maxi Sound -Cformeî Dig
3DFx: pierzi ş i c î ş t i g i
FORTISSIMO'". Noul venit permite lucrul
I n i m ă ( d e ) s ă l b a t i c a , v. 2 0 0 0 pe 4 canale digitale si este proiectat pen­
Un n o u a r z ă t o r d e . . . C D - u r i tru slotul PCI. Puterea de calcul necesara
W o r d ' e m UP! este asigurata de ultimul chip produs de
Hoiy N î g h t / S i l e n t Night? Yamaha care este în acelaşi timp un pro­
C h i n a v s NATO cesor ce accelerează hard API-ul
P e - a i lor î i d e m a s c ă !
E-mail mai sigur?
D o s a r e l e X, Y, Z DirectMusic şi permite • utilizatorului
î n t r e b ă r i pentru AMD editarea muzicala digitala. Se asigura com­
Premiile ECTS 1999 patibilitatea cu SoundBlaster pentru apli­
caţiile ce folosesc MS-DOS şi suport pen­
^ -L-:/ <Iio. '-
tru accelerare hard DirectSound 3D, EAX.
A3D si Sensaura 3D Positional. Cu un pret
E
situat în jurul a 50 USD, Fortissimo ar
putea ameninţa piaţa dominata de Aureal
şi Creative. Rămâne de văzut daca şi per­
formantele justifica numele.

3Dfx: pierzi ş i c â ş t i g i !

lntr-un interviu la CNBC, Greg Ballard


CEO de la 3Dfx. a fost întrebat care este
cauza rezultatelor nefavorabile şi a
scăderii preţului acţiunilor 3Dfx la
bursa. Acesta a precizat drept principal
motiv al pirederii nete de 4 milioane
dolari "înghiţirea" de către 3Dfx a pro­
ducătorului de placi grafice STB. Domnul Ballard a ţinut sa
precizeze ca agenda 3Dfx este foarte încărcata, în aceasta
toamna urmând a fi lansat Voodoo4 iar la începutul anului
2 0 0 0 un nou produs neanuntat. El s a referit la acest produs
drept "unul dintre cele mai bune produse lansate în indus­
trie" şi a spus ca 3Dfx a avut nevoie de 20 de luni şi o
groaza de bani pentru dezvoltarea lui.
Un student de 22 de ani, Jeffrey Levy, a fost
găsit vinovat în acuzaţia de piraterie bazată pe (de) s ă l b a t i c ă , v. 2000
" N o Electronic Theft A e r adoptat în 1 9 9 7 .
Acest act prevede interzicerea distribuirii de
produse soft, indiferent daca aceasta se face
gratis. Studentul a distribuit mii de produse
soft, filme şi muzica de pe server-ul web pro­
priu şi a fost depistat de administratorii fac­
ultăţii care au remarcat o creştere consider­
abilă a traficului pe un anumit calculator cu
ieşire la Internet. Aceştia au afirmat că nu
monitorizează conexiunile studenţilor, dar con-
troleazâ volumul traficului pentru a asigura
funcţionarea sistemului.
| Levy download-a orice produs piratat ce-l mergânid la 166/150 MHz, cea de-a doua la 2 0 0 / 2 0 0 MHz. Din păcate precedentele
găsea pe Internet şi îl oferea oricui accesa S3 s-au arătat destul de slabe la overciocking asa ca nu va faceţi prea multe idei.
site-ul sau. Condorm legii NETA orfee piratare Aşadar, S 2 0 0 0 va fi primul accelerator ce susţine 6 4 de MB de memorie ceea ce
a mai mult de 10 copii cu o valoare de peste înseamnă rezoluţii de pâna 1 6 0 0 * 1 2 0 0 cu o adâncime de culoare de 32 biti si Z-
XTREMPCi L 2 5 0 0 rie dolari poate conduce la până 3 ani buffer pe 32 biti, lăsând totodată alti 32 MB disponibili pentru texturi, '
nc soare şi o amendă de 2 5 0 . 0 0 0 USD. Bineînţeles câ
ca sunt implementate si funcţii mai "normale"
"normale cum ar fi S3TC sau
suport pentru DVD. Ma1 multe informaţii puteţi citi rubrica hardware, la articolul de

i
\

next »
Ştiri

S3 savage 2 0 0 0 .

nou a r z ă t o r . . . de
Calculatoare în Mal)
- ^ r a ^ A _
r _ | Creative , Labs
X / r îşi
Dacă afirmaţia "România este pe calea progresu­
V l \ u / \ I I V i l . măreşte linia de produse
lui" este de mult răsuflată nimeni nu poate zice ca
.W
www.gDUN~LA3Ttn.caM
WW, 5 dUNDtlLASTFR.COM de stocare multimedia creat îa noi nu apar lucruri frumoase. Aşa stau lucrurile
prin inscriptorul de CD- cu cel mai mare Ma!i din tara de curînd în f-\
uri Blaster CD-RW 6 4 2 4 . Dorit "cea mai buna soluţie RE Bucureşti şi care rivalizează cu orice corespondent
pentru segmentul S 0 H 0 \ drive-ul scrie discuri ai său de peste hotare. Cum din locurile noi nu
B L A S T E R
inscriptibile (CD-R) la o viteza de 6x, pe cele rein- 6424 £ puteau lipsi tehnologiile şi mai noi. Flamingo
scriptibife (CD-RW) la o viteza de 4X şi citeşte CD- îOPY Computers a deschis în cadrul acestui Mafl un
ROM-uri la 24 X. Kit-ul vine însoţit de soft-urile Nero mega magazin şi un Internet Cafe destinat gamer-
CD (Ahead Software) şi abCD (Prassi Softwares) plus ul ui venit la cumpărături sau ceîor ce doresc o
un disc CD-R. Preţul estimat este de 250 USD, achiziţie mai ieftina decît în oraş. Acestea ocupă
împreună nu mai puţin de 250 de metri pătraţi
Magazinul din Mali este cel de-al 13-lea din
reţeaua magazinelor Flamingo şi unul dintre cele
mai reuşite. Alături de produse destinate exclusiv
13 Decembrie se anunţa a fi o zi fierbinte! Asta pentru ca un nou virus de Word, den­ calculatoarelor poate fi găsita aici şi aparatură
umit "Vineri" se activează pe acea data şi distruge toate informaţiile de pe hard disk- Sony de înaltă clasa alături de foarte cunoscutele
ul calculatoarelor ce rulează Word 97 şi nu numai, orice încercare de deschidere a doc­ consoie Sony Playstation. De asemenea, în acest
umentului infectat ducând la împraştierea virusului. Din fericire, descoperirea sa se

spaţiu se intenţionează crearea unui forurrv deschis
pare ca a fost făcuta destul de devreme pentru a evita nişte consecinţe nu tocmai profesioniştilor şi oamenilor de afaceri români din
domeniul IT, ca şi un punct de întâlnire cu presa de
plăcute, iar producătorii de anti-viruşi oferă deja share-ware^uri pentru dezinfectare. Pe
specialitate din România. Periodic se vor desfăşura
când un virus care se activează pe 30 februarie?!?
aici evenimente legate de piaţa de IT din România,
îata mai jos şi cîteva poze ce însoţesc această
ly Night / Silent ştire.

S-ar putea ca în momentul în care îti


porneşti calculatorul în ziua de Crăciun
acesta sa nu mai boot-eze! 0 alta
clona de "Cernobâl* numita
Win32.Kriz.3862 a fost depistata a se
activa în ziua de 25 Decembrie.
i
Acesta infectează Windows 9x şi NT şi
distruge CMOS-ul făcând sistemul neb-
utabil. La fel ca "mai marele", ţintele
vizate sunt datele din BIOS-ul sistemu­
lui şi cele de pe hard-disk. Paziti-va!
Acesta este un text care se-găseşte in virus
dar nu este afişat de el

General-locotenentul William, Donahue, şeful departamentului de comunicaţii/infor­


maţii al USAF a afirmat în cadrul Conferinţei anuale despre IT a USAF ca pe parcursul
celor 7 8 de zile de atacuri aeriene asupra Serbiei (operaţiunea "Allied Force" ) hack-
eMi au atacat zilnic reţelele NATO. "Atacurile cibernetice" au fost primite din partea
unor aşa-zişi "simpatizanţi ai sârbilor", iar dupa lovirea accidentala a ambasadei
Chinei din Belgrad, din partea unor adrese IP (Internet Prototcol) ce indicau calcula­
toare din China.
Nu s a indicat daca IP urile făceau parte din cele controlate de guvernul chinez, dar
s-a specificat ca atacurile nu au fost prea puternice, reducându-se de regula la spam
mail-uri ce încercau sa blocheze reţelele. Oficialităţile au refuzat sa comenteze afir­
maţia ca Statele Unite încearcă iniţierea unor operaţiuni informaţionale legate de
aceste atacuri.

Un atac asupra serviciului gratis de e-


msn .Hotmail
maii HotMail al Microsoft-ului a scos

la iveala o lista cu clienţi (nume şi


L

numere de telefon) ai unor prostituate -l.jN k j-"-- 4441


suedeze care cuprindea "grei" ai vieţii
politice, economice şi sociale din
Suedia, printre care şi directorul unei
companiii media a cărei scrisoare
este citatata "... sunt interesat sa

prev - next
1 2

INTERNET St

învăţ franceza de la tine ... poţi sa-mi trimiţi o poza cu desfăşurătorul cursului?../'
Va daţi seama de scandalul deteminat de astfel de descoperiri. Unii deja se gândesc
la conturile de e-mail ale lui Bill Gates sau Monica Lewinski (bine ca ai noştri nu folos­
esc tehnica moderna). Alţii mai pragmatici se gândesc la mailbox-ul prietenei sau pri­
f e 7 s ş ptepi bri e la rvdra; ;şi-a închis poftH e
etenului. Cum putem evita aceasta? Citiţi în continuare...
ultimul: mare Show mondial ai aefestui an,
dedicat jpG uri lor. O-măre 'parte dintre jocurile
prezenţaţe wcoio te puteţi' găsi la rubrica
ceior maLaşteptate:50 de jocuri, insa, şi la
acest show Ca; ţa orîcare ai tuf au existat ggjjjjijjăS Numeroasele atacuri reuşite
nişte ';C0 fa de cel mai • |": ^, ' ^ — ; . asupra server-elor ce oferă servicii
™"!^^ e- ^ * gratis "web based" con¬
d e 1 3 1

buri joc âl EGtS-utui a foşt laaţ de contin­


- \ . I duc la o securitate infima a infor-
uarea ^jocului; VlSS Pro Evoiutiorr de ia
'• —•• ;
I matiilor tranzitate prin acest mijloc,
Konami, căre a obţinut şi titlul de cel mai
....... H H n H H | M I Căderea recenta - urma
bun joc pentru PSăyştătîon.^A|te; premii au : i

• pJ•'n.w•^
w f t"i> ipr y
fost luate de F I Grand Pr& 3 ca cei ni ai bun ^ i:•^ • .•. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H I fel de atac - Hotmail, unul dintre cei
joc-pentru p e , £onkşy- Korsg 6 4 ca cel rnai •Mp ^^^^^^^HI^^^^^HlH I mai cunoscute furnizori de astfel de
M joc pentru N ca fJ^i IWPWWIH'iffW I servicii ridica numeroase întrebări
cel mai bun pentru noua consolă Dreamcast i m i ^ ^ ^ ^ ^ H 1 I cu privire la alternativele ce ar per
şi-Hai nbow; Sîx:; Rogue Spear ca cel mai Pun • Worfţş-.:'.B .... ^S^^^^^^^f I mite o siguranţa decenta.
joc multipîayfer^v^.^^ • W:0 • JSur^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H I I 0 varianta ar putea fi serviciul
' ^^^^^^MJj^^^^^^M. I oferit de ZipLip (www.ziplip.com) o
- •;" companie din Silicon Valley ce per­
:

mite utilizatorilor folosirea unei


metode de criptare a mesajelor atât în momentul tranzitului cât şi al stocării pe serv­
er. Astfel, chiar daca un atac ar reuşi, hacker-ul respectiv ar fi pus în imposibilitatea
descifrării informaţiilor, mai-marii de la ZipLip susţinând ca "e nevoie de un supercal-
culatorgen Cray care sa ruleze mulţi ani pentru a putea decripta mesajele". Criptarea
de acest fel nu este o noutate, ea fiind folosita curent în reţelele CIA şi NSA (National
Ş&curity Ageney)> Pf^rl
Şi London Global Market oferă o alternativa prin introducerea unui software
im. " I o n i " ce rulează pe maşinile expeditorului şi destinatarului şi foloseşte o cheie pe
••r
2 0 4 8 de biţi. Acest serviciu nu mai este "web based'\ softul fiind dependent de plat¬
forma. Se asigura, însă, distrugerea mesajelor dupa citire sau dupa un anumit timp,
aplicaţia superscriind informaţia, ceea ce duce la imposibilitatea recuperării ei.
în Noiembrie, Zero-Knowledge Systems vor introduce un sistembazat pe pseudon­
F I Grand Prix 3 - Cel mai bun joc PC ime. Codul numit "Freedom" este analizat de celebrul autor al Applied Cryptography,
Bruce Schneier pentru a se depista orice scăpare de securitate. ZKS susţin ca web-ul
nu este destinat pentru intimitate
şi siguranţa, aşa că sistemele sig­
ure nu trebuie sa fie web-based.
Soluţia ZKS presupune rularea unei zeraknowledge
aplicaţii dependenta de platforma
care permite criptarea în funcţie de Zero-Knowledge
Systems annaunces
o cheie-pşeudonim care costa 10 Freedom
$/numele (până la 5 nume Prottct your priv«ycntttwInternat •'.'•-)Partnmr jt. pr^dm^»
admise). însa chiar şi Freedom privac
poate fi spart, dar cu cheltuieli de mtmp-youridentity [XLtZiHlsLiirai mn
M t - " ii"' : • • • ^ Itonfod
calcul -care fac aceasta acţiune
indezirabila.
Dumneavoastră alegeţi ce va crtcinM«P4ii frjV*Ht+
1*4 ViUd QtpJrirarJ *J JbiiKt pi jiu Sg Tfl

conferă siguranţa dorita. fii ar Vff/r


Dreamcast - Consola l a n s a t ă la ECTS

Adobe InDesign sarele

Cei fam fI tarizaţi cu pagina rea ş i Din 1996 a intrat în vigoare în SUA "Freedom of Information Act" ce permite accesul
tehnoredactarea cunosc de muit programul cetăţenilor la orice document necenzurat sau fost cenzurat. în acest sens FBI a real­
QuarkXpreşs, Ca o replică ta acesta, Adobe a izat un site "Electronic Reading Room" în care sunt prezentate astfel de documente în
lansat un performant program pentru format electronic. Sunt prezentate dosare xtrem de interesante: încercarea lui Elvis de
tehnoredactare şi paginare, InDesign. Chiar l a-l ajuta pe Nixon, proiectul "Blue Book" cu privire la OZN-uri,. masacrul de .ziua
dacă nu a ^ drn ţoate ppţiunile Quark-ului, Sfântului Valentin şi multe altele. Numai în 1997 au fost prezentate 45 de noi dosare.
InDesign este un todl de un nivel profesional Varianta electronica reprezintă imagini ale documentelor pe hârtie şi prezintă elemente
înalt la un preţ mai redus decît competitorii ţ de cenzura aşa ca exista o proporţie mare a benzilor negre ce împiedica citirea unor
sâi, Adăugind că el poate importa fişiere din amănunte (probabil cele mai importante). FBI afirma ca este obstructionat de spaţiu
PageMaker sau Quark nu râmîne decît să pro
T pe servere aşa ca unul dintre motivele pentru care un document este pus pe web este
grarnărri de acum o prezentare a lui într-unui dimensiunea lui. Sunt disponibile însa şi versiuni CD-ROM a documentelor mai volu­
dîn numelerele urmâtoare: minoase cu versiuni on-line a cuprinsului lor. .
L
Cu toate ca nu ne putem aştepta la surprize răsunătoare din aceste pagini (multe

« p r e v * next >>
1 2 3

Ştiri

din informaţii fiind date publicităţii sub diverse


forme) îti poti forma un punct de vedere bazat
T

;/ 7f • ) FEOERAl BURE AU OF tNVESTIGATION direct pe informaţiile FBI şi te poti delecta cu Testele AMD falsificate
iLL.m, •^'•J.!'ifpj *- >i
| i situaţiile anecdotice prezentate.
Din punct de vedere tehnic, informaţiile O firmă din
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
sunt prezentate într-un mod aerisit, ordonate pe Toronto a scos
diferite crtiterir, cum ar f i : Spionaj, Fenomene la iveală faptul
paranormale, Personalităţi. "Tehnocraţii" de la că AMD a opti­
FBI încearcă o actualizare lunara a site-ului, cu mizat suita de
prezentarea de noi dosare şi scoaterea celor teste făcute pe
care nu prezintă interes concretizat în accesări. noul său procesor "Athlon" pentru ca rezul­
Poate în câţiva ani vom afla ceva de Fox Mulder tatele scoase să surclaseze Pentium III ai
şi Dana Scully. Intel-ului. Conform acestei afirmaţii, spe­
cialiştii de la AMD au optimizat codul testelor
şi au comparat aceste rezultate cu rezultatele
scoase de Pentium III rulând variantele stan­
dard aie testelor. Aceste rezultate indică o
creştere cu 30 % a K7@600 MHz faţă de
P3@600 MHz. AMD nu neagă optimizarea,
dar susţin că acest amănunt a fost precizat în
momentul difuzării rezultatelor. Nimeni însă
B A N C P O S T nu a văzut o astfel de specificare. Cu toate
acestea, mulţi afirmă că P3 este depăşit de
K7 într-o serie de aplicaţii-

G4 produce scandal

Un imens scandal a fost pornit odată cu


MILLENIUM

EUROPAY lansarea de către Apple a următorului sau


sistem dedicat mar mult jocurilor, Power Mac
cârdul are cont asociat in lei; G4. După ce G3 nu a avut un succes remar­
valabil pe teritoriul României - operaţiuni în lei - şi în c a b i l fiind pe ansamblu foarte scump faţa
* străină ta te-operaţiuni în valută, Fiind primul instrument de de ceea ce oferea, G4 nu oferă nici o corn-
plată ce conferă convertibilitate totală monedei naţionale; patibilitate sau posibilitate de upgrade faţa
sold minim de deschidere: 1.000-000 lei; de G3. în concluzie, cei ce au luat G3 cu el
taxă de emitere: 30.000 lei; au rămas. Colac peste pupăză, Apple nu
sold minim obligatoriu: 10% din soldul zilei. poate exporta aceste calculatoare, intrînd
sub incindeţa legilor din America ce nu per­
mit exportul supertehnologrilor sau a com­
puterelor de mare putere. Power Mac G4,
avînd viteze momentan între 4 5 0 şi 5 5 0 a
fost testat de curînd, de către specialiştii
Apple însă, rezultatul fiind că este mai puter­
nic cam de 2 . 9 4 de ori decît un Pentium 3 la
6 0 0 , preţului unui sistem osciiînd în jur de
1700-2000$
• ; . .

Intel scade p r e ţ u l

Cei care au mai aşteptat un pic înainte de a*


si cumpăra un procesor nu au avut decît de
cîştigat, de foarte puţin timp, Intel micşorînd
preţul la principalele saie procesoare.
Procesoarele Pentium 3 la 6 0 0 Mhz au
scăzut ca preţ cu 8%, iar cei la 550 Mhz cu
13%.
Gama Celeron a primit şi ea ceva atenţie
în domeniul acesta, Celeron-ul la SOOMhz
scâzînd deasemenea cu 8 % în timp ce cel la
450 cu 13%. Modelele la 4 3 3 Mhz şi 4 0 0
Mhz au fost ieftinite cu 15% şi respectiv
12%,
bucureşti - Bd. Libertăţii nr. 18, Bl. 104, Sector 5; Un purtător de cuvînd al companiei a
Telefon: 310.4489, Fax: 410.5893; declarat că aceste ieftiniri se datorează
Telex: 12073 bancp r; e-maik bpt® ba ncpost.ro; www.bancpost.ro
exclusiv îmbunătăţiri radicale de către Intel a
procesului de producţie.

O b a n c ă a t u t u r o r

<prev
INTERNET t o r u m Xtrem

. . . . . i .. . . . • . • .

fac dovada cu numărul serial a]

FORUM XTREM corect- De ce nu aveţi pe CD dri­


verele Unified* de la Creative? Nt
cred că aţi putea f i acuzaţi de
acesteia-

nimic, deşi pachetele Unified"


Sebastian Bob
Formula de prezentare a revistei 4- r-,t-it->
/UI LI •
Ce-i cu
rufa Windows 2000 pe un calcu­ a variat la primele 3 numere
IVTarius Neacsa nere din
lator Pentium MMX, la 233 Mh? deoarece am căutat sa ajungem
Intr-adcvar, CD-ROM-urile
şi 64 Mb? Dar Windows-2000? la o formula optima, care sa
menţionate de tine sunt foarte teu sa site-ul
definească bine ceea ce noi
bune, însa, alături si de TEAC
Alex Bartic dorim sa facem. Acum consid­ T

unul dintre cele mai rapide si fia


Windows 98 rulează excelent pe eram ca am ajuns la aceasta for­
bile CD-ROM-uri. La calcula­ Camil Perian
acest sistem. Pentru a rula mula, cu mici excepţii, deci
toarele prezentate am incercat Lista de obiecţii si dezinformări:
Windows 2000 în condiţii în care prezentarea revistei va ramîne
sa oferim si alternativa mai 1 . Nu mai lăudam 3DFx-ul de
sa-l poti folosi, sistemul este de acum la fel pentru cîteva luni.
T I •
ieftina, chiar daca în acest caz etnd a scos Voodoo Banshee.
insuficient, necesitînd 128 de era probabil o diferenţa de 5-6$, Citeşte si numerele mai noi ale
mega de ram si un procesor relativ mica ce e drept. Oricum revistei si vei vedea asta.
mult mai puternic. Balaur, Constanţa cu acest test sper ca am evU 2. Acela era un test de tv-tunere.
r

Mulţumesc pe.ntru sfati denţiat pcnibiTitatilc realizate dc Nu se poate mai puţin hardware.
riumărul trecut în legătt alte reviste de la noi care Este si asa prea putîn. Avem si
Liviu Preda Bucureşti -
r TNT 2 Ultra; Am cîteva testează mizerii de calculatore noi de respectat un motto de pe
Arn observat tendinţa de/â cu placi video cu 4 mega neac­
schimba designai revistei la copertă»; ^^P : ;

celerate si placi de sunet de 2


fiecare apariţie; Nu ştiu,dacă Indiferent de sistem ni 3. Pai nu trimitem pe nimeni,
dolari de la diverse firme si
înc.a mai' căutaţi să ajungeţi la o ar ţreoui sa se facs doar invitam la vizitarea lui.
probabil în schimbul unor sume
Torma nnaia a revistei^sau de bani le acorda calificative
schimbaţi în mod intenţionat preţunie sunt asemănătoare aar imense.
organizarea şi paleta de culori. performanţele sunt
Driverele Unified nu je avem e din laşi. Introduceţi
SUnteţi nişte redactori xtrerni dezamăgitoare pentru multe • JC. XJ\ 1 IT
deoarece nu le putem distribui, nişte drivereî pentru 1740 (cam
care o revistă xtremă» .citită device-uri. Singurele CD-RGM-uri
chiar firma Creative oferindu-le /Chiar mi-a plăcut
cu piăcere de cititori xtemi ai pe care revistele de specialitate . . . . . • * -•

F
numai celor care au achiziţionat masmuta pt mtru NFS:RC. Puneţi
ţârii ăsteia xtreme. le recomandă sunt ASUS, Sony
placa TNT de la Creative sî care un test intreî K7 şt P3, chiar
şi Toshiba şi cred că sunteţi de

C o n c u r s

P l a y s t a t i o n PlayStation
Se pot cîştiga 7 jocuri POINT BLANK 2

întrebare: Cîţi omuleţi sunt în rol Talon d e p a r t i c i p a r e


principal în jocul Point Blank 2?

R ă s p u ns:

Trimiteţi talonul completat pe


adresa:
St. N. Constantinescu 10
Bloc 11A, Scara 3,
Etaj 2, Apt. 2 0
Bucureşti, Sector 1 , România
[ INTERNET

daca primul se spune ca e mai ales ca nu se poate pune poza la rubrica hardware. Acum 3DFx tem şi noi de treaba şi mult mai
numai de la unii redactori, deci a anunţat o noua tehnologie priv­ amabili, nu din alt motiv, cum ar
daca toti vor vom face asta, itoare ia compresia texturilor fi ca ai întrebat ceva.
Alex Bartic ceea ce momentan nu este posi incercind sa aducă mai multe
."• . i . r.
Da domne, da, trimiteţi imag­
bil. Poster-ul. pentru ca am mai ini si desene făcute de voi în
•i

K7 se pare'ca se afla sub sem­ feature-uri noi. Si despre aceast-


spus-o dar sa repetam este _ea poti citi la rubrica hardware., cine stie ce programe oricît de
nul întrebării dupa ce s-a releva
reclama, iar noi nu facem T£L va fi insa un avantaj pe care dubioase si noi neavînd încotro
ca" a folosit dll-uri optimizate
reclama gratuita. 2 Cd-uri, cine 3DFx-ul nu îl va avea si acest le vom publica. Deja am început
pentru testare. Maşini, cum
stie, poate curînd, eu cel puţin lucru se va simţi. sa primim astfel de curiozităţi
apar, cum intra pe CD iar driveri
asa sper. Cît despre ce jocuri din lumea graficienilor şi de fa
de 1740 am avut chiar pe CD-ul,
aşteptam noi, poti citi în acest numărul următor le vom publica.
de la numărul 1 . De atunci nu
număr. Este drept ca sunt cam Geo/ge Frat, Hunedoara . Din scrisorea lui George Frat nu
au mai apărut alti driveri noi/
y

multicele dar răspund cît se Hai noroc! Gupă cum probabil am publicat partea unde cerea,
poate de bine întrebării tale. ştiţi şi voi, Paint Shop Pro 6 înca un joc complet pe CD. Cine
Anca, Oradea ^ • lipsea de pe CCmjI trecut; dar se mai scrie asta vreodată va fi
Salut Xtremilor! Greu*greu dar ţrece cu vederea că sunt eu arhi-cenzurato-nepublicat!
revista ajunge şi la noi lă . Matei Alexandru, Cluj balăt amabil- Am început aşa
Oradea ^ştiti ce ar fi interesant? V-am scris această scrisoare pentru a vă felicita, totuşi, pen­
Sa puneţi pozele voastre în într-un suflet, văztnd pe internet tru excelentele prezentări de la Anonim, Bucureşti
revistă sa le vedem şi noi citi¬ ultimele anunţuri privind plăcile . rubrica multimedia şi a vă între­ Băi anormalilor, ce s-a petrecut
torii. Am şi eu o mica serie de generaţiei viitoare, GeForce şi ba din nou daca noi, cititorii, cu rubrica voastră de scriori?
întrebări dacă nu vâ-e cu Voodoo 4. Ce vroiam sâ vă : putem trimite poze şi deseng Adică ce e cu acalmia asta, nici
supărare: > întreb este daca din nou 3DFx cu făcute de nor? Am citit în un răspuns la mişto, o caterincă
1 . De ce nu încercaţi, totuşi, sa Voodoo rămîne în-spatele com­ numărul treGUt dar vroiam să fiu mică.„devine plictisitor.
puneţi un poster în revistă, 2. Pe petitorilor? sigur. Vă mulţumesc.
cînd 2 CD-uri? 3; Ce joc Redacţia.
aşţeptaţi voi cel mai mult acum Cristi Radu Camil Perian Bai normalule. Nu ne oftica pen^
la sfTrşitete an? 3DFx a încercat sa arunce primul Problema cu Paint Shop Pro 6 a tru ca îti luam amprentele dupa
plic şi venim şi te. maltratam. Iar
, . . •. • •.

mînuşa prezentînd T-Buffer-ul, fost ca la data scrierii CD-ului


Camil Perian prezentat şi de noi în numărul era beta, un beta care urma sa cu rubrica de scrisori, sa mai
Am avut noi de cîteva ori ideea trecut însa nu a impresionat cu ' expire în cîteva zile astfel ca în scrie mufti ca tine şi revine la • r
• " J

ultima clipa l-am scos de pe cd,


r

de a ne pune pozele în revista el fiind chiar făcut ko cu nou


T normal.

dar de fiecare data aceasta a anunţatul Transform & Lighting nu însa si de pe coperta acestu­
căzut din diverse motive, mai despre care poti citi mai pe larg ia. Ţi-am răspuns pentru ca sun

• i

MEDIA S A T
._ Gratuit Dial-Up
A c c e s I n t e r n e t
fiTERPEf
10 h

Decupează talonul alăturat si vino cu el


la sediul Media SAT si câştigi 10 ore "credit" 10: Ă A - Q l - M S P I Ă & A T

pentru accesul la Internet. tei: 01-20 50 620

Oferta valabila pentru primele 50 de taloane

Magazin V i r t u a
r

Powered by MEDIA S A T

Consuma creditul vizitând magazinul virtual


PC SHOP la www.pcshop.ro unde găseşti:
- preţul corect pentru orice componenta PC Bdul.Ferdinand 99
- cele mai bune oferte pentru sisteme PC Tei: 20.50.620
- topul celor mai bune echipamente Fax: 20.50.655
E-mail: 0ffice@medias3t.ro
-comenzi on-line http :ffwww.mediasa t ro
\ 1

INTERNET . Asheron's Ca

J u r n a l d e B e t a T e s t e r
-

A S H E

Asheron's C a l l Încearcă sâ ADuca l a zi j o c u r i l e m u l t i - p l a y e r R P G d e pe I n t e r n e t

joc. Harta ţinutului mi se pare organizaţii a vrajHor mai puternice.


interesanta fie si numai din punct Am aflat ca în Asheron's Call se
de vedere al aspectului geografic. pot face alianţe bazate pe un sistem
Exista munţi, rîuri, lacuri, insule, de vasalitate. Ceea ce este intere¬
cratere vulcanice, evident o mare sant este ca vasalitatea nu este
atenţie la detalii si o grămada de doar un titlu oarecare ci exista efec­
locuri interesante de explorat.- tiv o piramida organizatorica care .
Ramîne de văzut în cît timp pot par­ pîeaca de la vasal către duci, prinţi
curge harta dintr-un capăt în altul. şi în sfîrsit monarh. în momentul în
Citesc despre sistemul în care care devii vasalul unui senior închei
sunt implementate vrajife şi mi se un contract cu acesta, prin care şe '
pare interesant. Nu exista un număr obliga sa-ti furnizeze bani alimente
r

limitat, ci acestea pot fi create în sau îti permite accesul la cunoştinţe


funcţie de puterea de concentrare, altfel greu de dobîndit cum ar fi o
nivelul şi obiectele pe care le are vraja nedescoperita pîna atunci. în .
magul asupra sa. Ceea ce mi se schimb seniorul primeşte XP-uri.
pare cel mai interesant la vrăji este (puncte de experienţa) în mod gra­
faptul ca o formula nou descoperita tuit de la tine în momentul în care
are putere maxima însa în momentul le ciştigi si tu. Practic în momentul
în care o foloseşte multa lume în care ucizi de exemplu un monstru
, - .. k, am devenit beta tester [a puterea acesteia scade. Asta va XP-ul pe care l-ai cîştigat ti şe
I 1 Asheron's Call. Ştiu ca mulţi duce sigur la crearea de ghilde şi adaugă tie şi acefaşi număr este
Prod \ * / şi-aii dorit asta, mulţi ar fi adăugat si seniorului tau indiferent
menţinerea secreta în cadrul unei
Microsoft dorit sa joace şi Everquest, si chiar
Distribuitor mai mulţi joaca MUD-uri în
Microsoft continuare. Ei bine se pare ca un
Tip jOC^;; MUD în mod text nu este chiar aşa
de prietenos ca interfaţa pentru
RPG
.oricine, iar EverQuest-ul şi
Asheron's Call încearcă sa aducă la
Q4-99. Ql -2000 zi jocurile multi-player RPG de pe
Redabii* Jnternet. Desigur exista şi Meridian
Cristi Radu 59 însa niciodată nu a fost
luat în serios...

Ziua 1
Am primit mail-urile de
la MS Zone, site-ul
care reprezintă poarta
de intrare spre jocurile
multiplayer pe Internet,
înregistrarea e gratuita
E.
aşa ca nu am complexe de
1

I
român cînd îmi fac un cont
acolo. Din mail-uri aflu ca ma
aşteaptă un download de mai bine
de 60Mb.
l i Nu rl voi trage pe modem dar nu-
I nimic în seara asta ma docu­
-. '4
=J C
mentez. Intru pe Ifel **! <ÎH
MU M
http://www.vaultnetwork.com, site-ul
Ol
de RPG-uri care îmi place c#l mai
J £• 41fti*l M 51 • •••••••••••••••• f
• • ~ - ~ •m - -

ŢTi—4 mult si de aici pe www.acvault.com


T [
4/1999 site-ul dedicat Asheron's Call. Culeg j j . • bl. . _ •_ . . • _m_ H _ _
r
— - ^ j ^ J " " * ^ " ^ _ _

toate informaţiile posibile despre


—•-•
fi"i" - " ^ r S
Asheron's Call INTERNET

daca acesta era cu tine sau nu sau


daca este sau nu în joc! lata un
motiv suficient de bun sa fi
monarh...

Ziua 2
încep download-urile în trei locuri.
Unul în Windows cu GetRight-uI, şi
doua în Irnux cu un ftp şi un wget.
Am luat fişierul! E adevărat
legătura a căzut de vreo 6-7 ori dar
măcar a reînceput din locul în care
se întrerupsese. Nu-mi vine sa
cred dar jocul chiar funcţionează
fara bug-uri pîna acum! Şi e doar
un beta venit prin filiera
Microsoft...

Piimuf personaj
Am de ales între cele trei rase:

greu de găsit. Iar acela care va


ajunge pîna la un nivel mare va
avea multe de cîştigat din cauza
asta.
Heaîer: e deja clasic. Healer-ul
<L -• - I e de baza într-o echipa. Aproape
sigur va avea ceva de făcut tot tim­
l «
pul deci poate cîştiga mult din trea­
.4*
ba asta. V .
m ^J Sorcerer: vrăjitorul specializat
în War Magic sau vrăjitorul ofensiv,
«1 ;>îr*"i -

Hu ^ ___ L^* ^ E bine sa te fereşti din calea lui


Hi»—
_ • -i - i i r - ' ^

daca are nivel mare- Nu trebuie sa


***** uţi, rî+r jnjwrcf ik^ *n A*"
m
se apropie de tine pentru a te dis­
î m i 1 1 U l B B k U h B L B I I H ^
truge, însa la nivele mai mici
moare repede daca ajungi suficient
de aproape de el. 0 chestie intere­
santa: de toate vrajile de tip arun­
care te poti feri prin mişcare.
Lighting Bolt-ul si Fire-ball-ul fac
parte din aceasta categorie.
Rogue: maestrul furturilor si al
agilităţii. Se îmbogăţeşte cel mai
repede dintre toate caracterele
a • * —" H ™ t ™ ™™ """" # • • • L -
însa nu are puteri magice. Se
• apropie mult de fighter însa nu va
Sho - asiaticii, Alluvian "\ terul meu. fi niciodată ca acesta la putere-
- nordicii şi Gharu'ndim Archer: poate folosi Warrior: probabil una dintre
- orientalii. Nu ştiu de W toate tipurile de arcuri si cele mai căutate "meserii". Poate
ce, însa nu stau prea arme care se arunca. Ar mînui orice fel de arma alba şi
mult pe gînduri aici, fi bun într-o echipa pentru purta orice fel de scuturi. Puterea
Alluvian este singura rasa care atacuri de la distanta însa cînd magica tinde la zero însa poseda
m-ar putea reprezenta... înalţi, disputa devine mai intima... archer- abilitaţi de a folosi arme şi obiecte
blonzi, ochi albaştrii, tipul clasic al ul nu rezista mult. magice.
fighter-ului. în-afara de asta Blademaster: ei aici parca e ceva . Pasul următor este alegerea
seamănă leit cu mine... ce-mi place. Foarte bun maestru In abilitatior pe care le va şti cel mai
i
Trebuie sa aleg înbracamintea şi mînuirea săbiilor nu este întrecut bine caracterul. Acestea sunt gru-'
semne distinctive. în Asheron's nici măcar de fighter la acest capi­ pate în skill-uri învăţate, ştiute,
Call poti alege orice nuanţe doreşti tol. neînvaţate şi imposibil de învăţat..
pentru îmbrăcăminte, par, ochi şr Enchanter: magician la catego­ Fiecare skill are avantajele sale iar
ten. Practic combinaţiile posibile ria pana. Tot un personaj de puterea cu care vor fi folosite
fac sa nu existe caractere echipa, daca nu are în preajma un depind de caracteristicile person­ ! QJ :

; cE
asemănătoare în joc. în sfîrsit fighter sau blademaster nu rezista ajului. Strength, Endurance si !S eu
dupa crearea aspectului exterior mult la lupta corp la corp. Fiindcă e Coordinaţion se reflecta în mod
trec la faza următoare. Genul spe­ cam ocolit la alegeri, presupun ca direct asupra puterii de lupta în I 4/19
cializării pe care o va avea carac- un enchanter de nivel mare va fi timp ce Quickness, Focus şi Seif
INTERNET Asheron's

începînd sa cutreier în stînga şi-n încerc să omor pe cineva. Foarte


dreapta este grafica. Un singur bine, aleg ţinta într-un player care nu
cuvînt: superba. Desigur putea fi şi face nimic de ceva timp şl încep sa
mai bine, însa este vorba de un dau cu pumnalul în el. Numai ca nu
MUD ia urma urmei, în pare game- se întîmpla nimic. înca mai cred că
1
' shantler
play-ul este mai important decît nu fac eu ceva bine cînd cineva îmi
aspectul grafic. Cu toate acestea spune ca în Asheron's Call nu poti
î 5 detaliile care creaza atmosfera jocu­ omorî alţi jucători. Cel puţin pîna nu
[ .. :, 7 4
lui sunt nenumărate. Nori se plimba reuşeşti sa treci de anumite probe
pe cer, pasări zboară şi cînta prin într-un anume oraş la o anumita ora.
| 48
copaci, case şi monumente ciudate IVtai multe nu mi-a spus. Oricum
I . : , .10 întregesc spaţiul de joc. zvonuri despre aceste probe voi mai
Deosebit de auzi şi mai tîrziu, inclusiv în foru­
interesante sunt murile de discutie.de pe internet.
\ efectele vrajilor şi într-un fel dezamăgit ma
^fiap'ett AUiCÎîC V|"iţU** •*BBflţ''.
\ aspectul armelor îndepărtez de oraşul în care rrvam
h

\ magice care născut, ca un paria. De fapt vreau


?îfflBfr-V sunt tot tim- sa vad cît de mare este harta. Ei
bine este IMENSA! Merg de 4-5
• - •> ^ •
minute iar cerculetul galben s-a-
mişcat cu un pixel într-o parte... în
ritmul acesta voi avea nevoie de
cîteva zile de mers în conţinu ca sa
r

ajung dintr-o parte în alta a conti­


nentului! Asta înseamnă sa nu
opreşti în oraşe şi sa nu te baţi cu
monştrii pe care îi întîlneşti pe
\
drum. Drum pe care mergeam şi eu
alene cînd îrni apar primii monştri în
fata. Sunt un fel de scheleto-mumii
(de fapt se numesc Drudge Powels),
Ce-i mai rau este ca sunt 2-3 iar eu
sunt 1 . Intru în modul de atac pen­
tru ca de fugit nu mai am cum... ei
bine s-a sfîrşit! am apărut din nou în
oraş lînga piatra aceea ciudata. Am
descoperit ca se numeşte Lifestone
şi este un fel de saye-game ca în
^ rar!
pul altfel în funcţie de postura per­ Final Fantasy 7. în fiecare oraş
sonajului. Succesiunea noapte-zi exista cîte una şi e bine sa le
este deosebit reprezentata, norii foloseşti daca nu vrei sa mai faci o
continua sa întunece cerul acoperit data călătoria dintre doua oraşe.
de stele, doua luni încep sa urce pe E interesant modul în care este
cer în timp ce pe cîrnpie încep sa se văzuta moartea caracterului în AC.
aprindă focuri de tabăra. într-adevar De fapt mori şi învii la ultimul
deosebit. Lifestone. însa pierzi o parte din
sunt atributele care influenţează, w

puterea de concentrare şi felul în Primul lucru care îl fac este sa bani Si unul dintre cele mai val­
care foloseşti magia. Setarea ma obişnuiesc cu interfaţa. îrni este oroase obiecte pe care le ai îa tine.
corecta a tuturor acestor variabile e teama sa nu ma omoare cineva de Iar o perioada de timp specificata
destui de delicata şi trebuie studiata la început fara sa ripostez aşa ca indicatorii de Stamina sau Focus
cu grija. Cert este ca nici un carac­ ma înarmez cu un pumnal pe care îl scad cu un anumit procentaj. Partea
ter nu va fi asemănător cu altul aveam în rucsacul din spate. în proasta este ca atunci cînd mori des
li decît în mod voit. în sfîrşit procedu­ sfîrşit reuşesc sa fac cîteva mişcări perioada asta de timp creşte destul
ra de creare a caracterului se ter­ de atac, interfaţa de lupta permitînd de mult de la 1 ora la cîteva ore,
mina cu botezarea personajului. balansul între putere şi rapiditate. aşa ca e mai bine să iei o pauza
Bladernaster-ul meu cu specializare Fiecare atac îmi consuma din vitali­ sau sa-ţi creeezi un caracter nou
în alchimie va avea numele de Mach tatea reprezentata de banda galbena daca vezi ca nu poti altfel...Va urma.
— - ••—-j— -- • Jdupa nick-ul pe care îl folosesc în din partea superioara a ecranului.
simulatoarele de avioane... Ma obişnuiesc şi cu celelalte părţi
ale interfeţei. Harta îmi indica locul V
18:31 Intru în joc pentru prima
în care sunt printr-un mic cerculet
oara. Am apărut lînga o piatra mov

galben, iar la fereastra de combina­
bizara care sta suspendata în aer. re a ingredientelor de vrăji sau
Pe lînga mine se mişca o mulţime •
alchimice nu am de ce sa umblu...
de player-i iar în casuta de-dialog deocamdată. ,
apar frînturi de converstie.
E primul rneu caracter şi sunt la
r

Primul lucru pe care îl observ


început deci nu va fi o paguba daca A ^Fd£ Sf& ••• - '
J


p e - a p r o a p e

i r i i • (
' j w ^ v
/

R e v i s t a c a r e v ă o f e r ă

c e l e m a i p r o a s p e t e i n f o r m a ţ i i

d i n d o m e n i u l c o m u n i c a ţ i i l o r

m o b i l e . . . s i n u n u m a i !
ERC PRESS Tel.: 0 9 2 . 8 2 1 . 9 2 5
INTERNET nhn ! !P D A T

PLAN
C a r m a c k a p u s mÎna pe u n N V I D I A G e F o R c e 2 5 6 şi a R â M A S f o a r t e i m p r e s i o n a t d e a c e s t a

ft anunţat pentru mijlocul lunii


/ % septembrie următoarea versi¬
John Carmack
une Quake 3 Test care va
include pentru prima oara modulul
ID Software de single-player contra roboţilor. Nu
Poziţie ': «B : vor fi adăugate harţi noi asa ca .
Lead Programmer/Propr. tocitile bine pe astea care le avem. i
I."
Tot aceasta versiune va include
Cristi Radu şi primele unelte de modificare a L > •.
Q3. Sursele de la VM-ul Q3 {maşina
virtuala care se ocupa cu controlul
desfăşurării jocului), precum si
vesiuni modificate de LCC (un compi­
lator - parser de C) şi Q3ASM despre
care nu ştiu însa mare lucru, bănui­
esc ca asamblează un modul dupa
ce acesta a fost modificat pe compo­
nente. Daca va aşteptaţi şi la versi­
unea modificata de Q3Radiant, edi­
torul de harţi oficial Quake 3, mai
aveţi de aşteptat deoarece acesta va
apare odată cu versiunea finala a GeForce256 lucrează în mod curent ica a personajelor din joc. Pîna acum
jocului, !d software neîncurajînd cu 100000 şi mai mult, deci chiar şi în Quake animatiile (respiraţia,
. crearea de harţi pentru Q3 Test. cu detaliile crescute de mai multe mişcările) erau înregistrate static ca
Chiar a facuţ cineva harţi special ori viteza va ramîne în mod constant o secvenţa de imagini care nu per­
pentru Q3 Test pîna acum? superioara oricărei placi aflate acum miteau o modificare în timp real.
r —

pe piaţa. Daca vreţi sa va stresati Animaţia pe baza de schelet


John a optimizat masiv în ultima
placa grafica încercaţi următoarele înseamnă de fapt controlul paramet­
.vreme sistemul de alocare a memo­
comenzi în consola Q3: ric al mişcărilor fiecărei părţi compo­
riei şi ceea ce se încarcă în ea. Cel
rJodBias -2 pentru modele cu nente a corpului (braţ, ante-braţ,
mai mult consuma texturile, iar
detalii mari picioare, cap, etc), astfel încît per¬
lucrul acesta e deranjant mai ales la
r_subdivisions 1 mai multe tri­ sonajul se va mişca mult mai real, şi
început cînd te plimbi pentru prima
unghiuri în curbe va reactrona la stimuli externi. Spre
oara prin nivel, fenomen omniprezent
< ModCurveError 10000 menţine exemplu o rafala de gloanţe în braţul
în Quake 2. Noua schema de alocare
detaliile la curbe o perioada lunga drept va antrena în mişcare şi
a memoriei salvează cîtiva megabiti
de timp, partea superioara a mîinii şi o
buni din totalul de 40 Mb necesari
cg_shadows 2 foloseşte sten- întoarcere a corpului spre partea
peritru un nivel întreg cu texturi pe
cil bufferul pentru umbre ceea ce dreapta. Nu stru de ce, dar cînd mâ
32 de biti. în momentul de fata 12¬
implica un număr mult mai mare de gîndesc ca voi putea trage la -.
15 Mb sunt numere mult mai real-'. -
triunghiuri necesare/cadru. Atenţie, picioare pentru a-mi secera adver­
iste.
ultima opţiune o folosiţi daca aveţi o sarul, ca apoi sa-I termin fara sa .
În sfîrşit Carmack a pus mîna pe mai poată riposta din cauza poziţiei
placa ce suporta stencil buffer ul
un NVIDIA GeForce256 si a rămas în care a ajuns ma face sa-mi frec
cum este TNT-ul şi Savage-ul dar nu
foarte impresionat de acesta. mîinile de nerăbdare. în orice caz se
Si 3dfx-ul!
Practic timedemo-urile sunt cu 40% pare ca John Carmack a fost într-
mai rapide decît cel mai apropiat în alta ordine de idei Carmack a
adevar impresionat de GeForce256

testat şi el modelul G4 de Apple


concurent, asta folosind drivere de pe care l-a primit şi a început sa
destinat mai ales jocurilor, însa nu a
la NVIDIA aflate în stadiul alfa. gîndeasca în viitor, deoarece
fost impresionat de e! deoarece
Oricum Q3 foloseşte cam 10000 de GeForce256 suporta în hardware tot
folosea un bus PCI de 66 Mhz pen­
triunghiuri pe cadru de animaţie, iar ce tine de animaţii scheletice: gru­
tru a comunica cu perifericele, iar
parea triunghiurilor (vertex blending)
placa grafica era un Ragel28 ceea
şi T&L Apoi mai e şi accelerarea
ce nu înseamnă mare lucru pentru
sistemelor de particule... hei John
OpenGL. Din fericire pentru Apple se
cu asta ce mai poti sa faci?
pare ca acestea sunt doar primele
modele, însa tot un PC este mai bun
si mai ieftin ca de obicei.
" Un ultim lucru legat de Quake3,
Carmack s-a hotarît în ceasul al 12-
lea sa folosească animaţia schelet­
plan UPDATE / Publicitate INTERNET

.plan modifice la joc.


Nume: Brandon R e î n h a r t r
Modificările principale care
Firma: Epic MegaGames vor fi aduse jocului (în faza în
P o z i ţ i e : Programate? care este acum) sunt -
următoarele: . ******
nreal l'ournamont sc ştia ele c'e^a -mărirea zonelor de imapet
I I timp în perioada de testări. De asupra armurii şi a dimensiunilor
\mr curînd a avut loc un Tournament power-up-urilor de viata ^
Party cu uşile închise, adică nişte noro­ -zgomotul paşilor va fi complet
coşi au putut sa joace în reţea Unreal dezactivat ^
Tournament, şi mai mult decît atît sa -raportarea ping-ului va fi mai U \
spună ce nu le convine sau ce le convine reala prin eliminarea timpului de
staţionare a semnalului la server. ..•^IP
• 1
F

astfel Tncît programatorii de la Epic sa


Dintre tonic cea mai interesanta Jpr
modificare mi se pare a doua, ^
aceea cu eliminarea zgomotului hotarît sa scoată zgomotul paşilor de ce
făcut de paşi. Acelaşi lucru se putea face 1
nu scot şi zgomotul provocat de usi,
şi la Quake motivul fiind acelaşi. Exista power-up-uri şi lifturi ca efectul lor este
quaker-i (cum ar fi Vaipa, akka Dragoş) acelaşi. Sigur nu mai ai o poziţionare pre :

care au învăţat aşa de bine un nivel încît cisa a inamicului, aceasta faeîndu-se cu
pot sa ştie în ce zona eşti numai intermitente, însa zona în care e tot o •
ascultînd sunetele pe care le scoate cal­ intuieşti corect în 9 0 % din cazuri.,.
culatorul de pe care joci. Şmecheria asta Oricum mai corect era daca se oferea
0£% * merge cel mai bine cînd calculatoarele opţiune de scoatere a diverselor sunete,
sunt în aceeaşi camera deoarece zgo­ şi nu dezactivarea lor totala. Se pare ca
motele sunt mai clare. întrebarea care existau doua tipuri de sunete care imitau
mi-o pun este următoarea: daca tot s-au zgomotul mersului.

S e r v i c i i On-Lin
arul din luna august al revis­ Kappa a fost primul provider de
tei XTREMPC aţi putut citi un arti­ servicii Internet din România 'care'
Stop Rrtuht: !. p

col detaliat asupra acestor Karduri, ^implementat o baza de date


Celft mal uoJ aplicaţii în'acest număr firma Kappa oferă medicală la nivel naţional: K-
tuturor cititorilor revistei XtremPC Medica. Aceasta baza de date
un Kard Kappa promoţional. Acest poate fi fundamentul viitorului sis­
Setvltli
413 personale Planet Leasmg
Sirto)*™ S A Kard deschide un cont internet cu tem de asigurări sociale, pentru
- uMomiU.i'Urb Group Dunw
2 ore de navigare pe Web. Tot ce care va oferi informaţia necesară,
- K^TÎkft G R A T U I T ! OUchro S A şi este susţinuta de prima aplicaţie
* MIT Zlifr aveţi de făcut este sâ trimiteţi prin
-V— .-..yr h " vr j ^ vj— .• Ţrşyeijnci poşta Kardu! din revista, împreuna de Teiemedicina românească.
- W44kj9 Ji
Hţvcl/pSna pe TB î*p/ Paris
i închtWrai viiiltî pf emirului
cu răspunsul dvs. la întrebarea în luna octombrie Kappa
- A«tf l i f t * tfi j(
- V'Zill priTTrwfului cjrpjdun.
"Ce ştiţi despre firma.Kappa?". lansează primul site de SERVICII
• CATV
T-^h
medii Pentru a putea fi deschis contul vâ ON LINE din România. Aici vor
Muzeul
P

• Satului rugam sa trimiteţi de asemenea exista pagini speciale de:


PuNieiţ^f*
WEB - Iffui H a n
OFICIAL datele dvs.: nume, adresa, număr -Consultanţa Financiar Bancara",
&04mut Rttm>niai
^ • • ^ • . >ir • •. de telefon, precum şi un user "Consultanţa Juridica-, "Traduceri
GrAlutali IfiMihM Ai*4+0C«r |fcM name şi o parola (maxim 8 carac­ autorizate- şi de asemenea şi un
> • 1
T<-r "•
- J.! tere) pentru contul care vi se va capitol de "Astrologie". Deoarece
CATV HFC JNf O KMA rtl
RcrT?[iE"?o
deschide. Daca vetf fi mulţumit de "Servicii On-Line" este înca îh sta­
Cp&nţCi R->fti>na
performantele serviciuiui, contul diul de proiect aşteptam de la dvs.
deschis poate funcţiona In contin­ cît mai multe sugestii; practic, pen­
C u un număr de utilizatori î
creştere exponenţiala şi cu o
cantitate de informaţie deja imposF-
rece oferă cea mai simpla,
rapida şi ieftină modalitate de
conectare Ia Internet. în plus ele
uare, cu condiţia sa apelaţi Ja
Kardurile originale.
tru orice serviciu de care aţi avut
nevoie veţi avea în curind o alter­
nativă electronică - mai rapida, mai
bil de estimat, reţeaua Internet garantează accesul la unul dintre Kappa este în acest moment
comoda şi mai ieftină.
este considerată mijlocul de comu­ cele mai performante servicii dial- unul dintre cele mai mari nume
nicare şi de informare al mHeniului up de pe piaăa româneasca, româneşti în domeniul înternet; a Adresa firmei Kappa este Bd.
fii. De aceea sa fii "conectat?, sau deoarece conectarea se face prinţr- fost primul operator de transmisii Naţiunile Unite 8, bl. 104. ap.44,
"on-lme"-expresia americana ;^ un hunting cu;o suta de numere, de date pe suport CATV din tel 337.29.57.
devine mai mult decît o modâ o f iat viteza de acces la Internet este Europa, a realizat primul site româ­
necesitate. Nu numai pentru foarte mare/în plus, din 15 sep­ nesc de larga informaţie, a dez­ Mona Stanciulescu
firmele mari, dar şi pentru fiecare tembrie serviciul de acces prin voltat primul Local Internet Kappa
dintre noi. Karduri este AUTOMAT, conturile Exchange, la viteza de 100 şi 155
pot fi deschise şi administrate Mbps, suportat de un backbone de între 12-16 Octombrie vă aşteptăm
Lansate în luna Mai a acestui fibra optica, ce leagă toate marile
an, Kardurile Kappa s-au impus direct din pagina Web la TIB 99, în Pavilionul Centrai.
kard.kappa.ro. ieşiri către Internet dm Bucureşti.
rapid pe piaţa românească.


M U L T I M E D I A Macromedia Fireworks 2

MACROMEDIA F I R E W O R K S

F i r e w o r k s i N T E G R E A z ă t o a t e u n e l t e l e n e c e s a r e p e n t r u a c r e a , e d i t a şi p l a s a o
IMAGINE Î N T R - U N F I Ş I E R HTML.

J 1 mwifi | t « « 10 Lucrul cu uneltele de desen şi transformat Tn vector şi poate fi


Qjt^jBjgilr^l^ ^ ' M ^ i *?] selecţie sau cu layerele este simi­ deformat sau plasat pe o cale
lar cu cel din alte aplicaţii de definita de o curbă Bezier.
j- •e
o; grafică profesională. Regăsim de Sunt disponibile diverse instru­
y s altfel şi aceleaşi efecte de bază mente pentru desen precum şi
(texture, drop shadow, emboss, numeroase tipuri de texturi pentru
X inner şi outer bevel) doar că în "hîrtie" sau pentru fiii. Pentru a
om Fireworks acestea odată aplicate uşura folosirea acestora a fost
pe un obiect de bază vor reflecta creat meniul Styles ce cuprinde o
orice schimbare ulterioară a acestu­ biblioteca de setări predefinite.
ia, concept numit de producători Acestea pot fi apelate cu un singur
"live effects". Acestea se aplică şi click de mouse şi pot modifica
asupra textului care apoi poate fi simultan culoarea, modul de
schimbat după dorinţă; efectele se umplere, reliefarea şi grosimea lin­
vor adapta automat modificărilor. iei de contur pentru un şir de carac­
Iar după cum ne-am obişnuit din tere sau pentru o formă oarecare.
Photoshop şi PaintShop Pro, pe implementările pentru utilizarea
lingă obişnuitele setări de aliniere, imaginilor pe Internet sunt
distanţă între caractere, culoare şi numeroase, acesta fiind punctul
direcţie de scriere, textul poate fi forte al programului. Se pot crea
Layere cu opacităţi diferite, butoane, drop shadow. Suna
cunoscut?
I 3.J
!W*-ţtt|?j W

D
aca Photoshop 5.5 şi a
PaintShop Pro 6 propuneau
muEtipie facilitaţi de creare a
graficii pentru web, iată că
Macromedia scoate pe piaţă un
program de grafica gîndit special
pentru Internet, care se constituie,
în opinia producătorilor într-o
soluţie completă pentru web
design. Ajuns la versiunea a doua,
Fireworks integrează toate uneltele
necesare pentru a crea, edita şi
plasa o imagine într-un fişier HTML.
în ceea ce priveşte partea de
creaţie, programul îmbină grafica
vectorială cu cea de tip bitmap,
oferind utilizatorului posibilitatea
de a crea imagini de calitate care
pot fi modificate fundamental fără
a mai fi necesara refacerea lor. ţ i se prezintă variantele atît din punct de vedere calitativ cît şi c a
mărime î n care imaginea poate salvată pe disk.

Simbolul & Instanţa


Producător Pentru a simplifica desenarea unor scene complexe dintr-o sală de cinematograf. Este de ajuns să se
I Macromedia au fost introduse conceptele de simbol şi instanţă. deseneze un singur fotoliu-simbol, iar pentru restul
Distribuitor Un simbol poate fi orice obiect desemnat ca atare în se pot folosi instanţe. Orice schimbare adusă sim­
RomSym Data cadrul unui document Fireworks. Din acesta se pot bolului se va reflecta asupra instanţelor. Totodată
2 Tip program despriode instanţe, care sunt reprezentări ale obiec­ instanţele se pot modifica şi separat iar şirul de
V
tului origina!. Cînd obiectul de bază se modifică, transformări de la simbol la cea din urma instanţă se
ar I Pentru grafica pagini web
instanţele se vor modifica şi ele în mod constituie în frame-uri distincte ale unei animaţii, pro­
E Aparttie
corespunzător. Acest lucru se poate dovedi folositor cedeu de animare cunoscut sub numele de tweenlng.
I A apărut atunci cînd trebuie desenată o scenă cu un număr Astfel se pot crea uşor butoane animate şi rollovere
XTREM PC
4/1999 Redactor mare de obiecte de acelaşi fel, de exemplu fotoliile pentru paginile web.
I Adrian Dorobaţ
Macromedia Fireworks 2 M U L T I M E D I A

*laJ. creat pentru a lucra în colabo­


rare cu Macromedia
*-U* Dreamweaver, care este un pro­
R
gram specializat în crearea
AM Ud!
paginilor web sau documentelor
HTML
Programul poate importa
aproape orice tip de fişier graf­
ic, deşi nu oferă preview pentru
toate, iar pentru export sunt
disponibile formatele GIF, JPEG
şi PNG, cele mai folosite la ora
actuală. Modulul de export
este bine realizat, utilizatorul
5?
putînd afişa pîna la patru vari­
ante ale imaginii pentru a com­
para mărimea şi calitatea •
fişierului rezultat în diverse for­
mate. Fireworks oferă şi posi­
Utilizarea unui stil pradefinit asupra scrisului din titlu creat bilitatea de a exporta imaginile După cum vede este suficientă
pentru asociaţia nefumător Hor. "pe bucăţi"(sliced) compiiînd
T
puţină i pentru a obţine
şi codul de tabel HTML care ceva care arate cît de cît
este necesar ca acestea să fie estetic.
fără prea mare dificultate zone care odată activata afişează
reasamblate corect. Singura
active(hotspots) deasupra (gradînd corespunzător trans­
deficienţă ar fi că pe imaginea
imaginii principale, într-un layer parenţa) layerele de dedesubtul
finală nu se pot aplica prea
special intitulat Web layer , şi de deasupra celui activ sau
multe efecte, programul oferind
Acestea rămîn invizibile, dar frame-urile dinaintea sau de
doar diverse tipuri de blur şi u aii
pot fi desemnate sa facă trimi­ după cel activ într-o animaţie.
sharpen, dar acest lucru poate
teri către link-uri URL sau să Cu această opţiune, procesul
fi corectat prin folosirea unor
afişeze mesaje pe bara de sta- de construire a unui roliover
plugin-uri compatibile
tus din browser. Efectul special devine mai simplu şi mai flexi­ •pi
PhotoShop.
bevei a fost adaptat pentru a bil, iar programul generează
simplifica crearea de butoane: automat şi codul JavaScript Fireworks este un program J
exista modele pentru fiecare necesar ca acesta să eficient a cărui flexibilitate şi
stare în care se poate afla un funcţioneze. Modui de activare uşurinţă în utilizare îl reco­ ui " ' - ^uj
L
. •
buton la un moment dat, exem­ şi acţiunile declanşate pot fi mandă şi începătorilor sau Fereastra de editare a textului
plificate prin preset-urile editate din meniul Behaviours, celor mai puţin talentaţi la graf­ este aproape identică cu cea din
raised, inset highlighted şi care conţine setările de bază. ică, permiţînd obţinerea unor
T
Photoshop, cu e x c e p ţ i a setărilor
inverted. Fireworks suportă şi Iar dacă e nevoie de ceva mai efecte de calitate în scurt timp pentru dimensiunea fiecărei
opţiunea de onion skinning, compiicat, Fireworks este şi fără prea mult efort. litere.

A 11,CIND L U M E A S E D U C E L A CULCARE, N O I A V E M CHEF D E V O R B A

VINO PE UNDERNET! NE G Ă S E Ş T I LA #XTREMPC


M U L T I M E D I A Macromedia Dreamweaver 2

MACROMEDIA D R E A M W E A V E R
ESTE UN EDITOR VIZUAL DE CREAţlE Şl MANAGEMENT AL SITE-URILOR INTERNET.

*4 mm wwfith^jwc rivtr poate fi sau nu vizibil, rostul lui


este de a stabili o ordine a ele-
mentelor în pagină, astfel încît ele
sa nu se suprapună, deoarece
suprapunerea nu este acceptată
T de browserele mai vechi. Layerele,
în schimb, se pot suprapune, dar
# ***** sunt suportate doar de versiunile
de la 4.0 încolo aie principalelor
browsere, Internet Explorer şi
Netscape Navigator. Termenul de
layer poate fi înţeles în aceiaşi
sens ca şi în Photoshop: un fel de
diapozitiv care se aplică peste
Imaginea de bază (background) şi
care poate conţine aceleaşi ele­
Layerele s e pot suprapune şi permit o aşezare A ş a arată un site în lucru cu toate ramificaţiile mente ca şi o căsuţă de tabel.
mai puţin strictă a conţinutului în pagină. şi fişierele dependente afişate. Diferenţa dintre aceasta şi un
layer este că cel din urmă poate fi

A
ţi văzut vreodată cînd navi­ translaţia între link-uri pe cînd în P plasat oriunde în pagină, chiar şi
gaţi pe Internet un site a mod text trebuie scrisă manual peste un alt layer. Astfel se poate
Macromedia
• • cărui realizare grafică să fie fiecare linie de cod. Dreamweaver obţine un aspect mai plăcut şi
totodată atrăgătoare şi inova­ 2 oferă două tipuri diferite de aerisit al paginii, spre deosebire
RomSym Data
toare? V-aţi dorit vreodată să real­ vizualizare, care sunt în acelaşi de imaginea rigidă produsă de
izaţi şi voi ceva asemănător, o timp doua modalităţi de tabel. Oricum, dacă se lucrează cu
Realizare pagini de web pagină de web unde să puteţi fi construcţie a unei pagini: tabel şi opţiunea "Prevent Overlaps" acti­
Aparii ie vizitat în rnod virtual de prieteni ? iayere. Tabelele sunt suportate şi vată, layerele pot fi transformate
A apărut Ei bine, oricine are posibilitatea să de browserele mai vechi şi în tabele şi invers, pentru a asigu­
faca aşa ceva cu ajutorul unui pro­ reprezintă exact ce spune şi ra compatibilitate maximă. Iar
gram specializat, care duce greul numele: o împărţire stricta a după un timp de acomodare cu
Adrian Dorobaţ
procesului de creaţie, utilizatorul paginii într-un anumit număr de programul, cînd ştii ce vrei să faci
trebuind doar să vină cu ideile. Un rînduri şi coloane, a căror inter- şi ştii şi cum să faci, se pot crea
astfel de program este şi layout-uri mai complexe cum ar
J->L

sectare creează căsuţe. In aceste


Dreamweaver 2 de la Macromedia, fi un tabel în căsuţele altui tabel
căsuţe se poate introduce orice
un editor vizual de creaţie şi man­ sau Iayere în interiorul altor Iayere,
conţinut suportat de program:
agement al site-urilor Internet numite tabele şi Iayere inculcate
imagini, text, butoane, spaţii de
Spre deosebire de un editor în introducere a textului. Tabelul
mod text, într-un editor vizuai se
^;UM4l*d PlXtPAfT'^ rMflUMII /rfl0JÎ*| Of^r>fJ» FHV
lOP
poate observa în timp real layout- f> t* ¥*- W** HM* >' £<*vwd: >w.-
ul paginii şi schimbările aduse
acesteia. în plus, editorul vizual
scrie automat codul HTML necesar
pentru toate operaţiunile, de la
afişarea elementelor în pagină la

Animaţii simple
Animaţiile simple sunt realizate folosind unele rutine de cod
intitulate "dynamic HTML": acestea pot schimba poziţia, dimen
siunile sau background-ul unui layer de-a lungul timpului, dînd
impresia că acesta este animat. Animaţia poate fi setată cu
ajutorul unei aşa numite linii de temporalitate (timeline) care
simbolizează schimbările de cadre la\m moment anume în
timp. Animarea unui layer se poate face în două moduri: fie el
va fi deplasat o parte din drum după care se va salva în time­
3
line un cadru cheie, fie se va folosi opţiunea "Record layer
XTREM PC path" care înregistrează mişcarea layerului ca puncte de-a lun­
4/1993
gul unei căi vectoriale (curbă Bezier). Adunate într-una singură ferestrele ocupă considerabil mai puţin
20 Ioc, deschise însă separat ocupă foarte mult spaţiu.
Macromedia Dreamweaver 2 M U L T I M E D I A

CE ESTE Şl C U M S Ă FACI UN PRELOAD LAYER


în cazul unei pagini foarte aglomerate, componentele se încarcă şi apar pe rînd, ceea ce poate crea un efect inestetic. Pentru a elimina
această inconvenienţâ se poate folosi un preload layer, un layer mai mare care acoperă conţinutul unei pagini şi dispare cînd toate com­
ponentele paginii s-au încărcat

® Apăsaţi butonul Layer în paleta de obiecte şi ®AVind layerul "Loading" selectat, setaţi din ® Selectaţi butonul "body" din stîhga jos a
desenaţi un layer mai mare avîrid grijă ca aces­ fereastra Propertles o culoare de fond similară ferestrei-document. în fereastra Behaviours
ta să acopere toate elementele din pagină. în cu cea a backgroundului. Faceţi cllckîn interi­ apăsaţi butonul şi alegeţi acţiunea
fereastra Layers tragetM în capul listei şi rede- orul layeruiui şi tastaţi un mesaj ca să ştie Show-Hide Layers, Alegeţi layerul Loading\ir

numiţhl "Loading" lumea la ce să se aştepte. apăsaţi Hide şi apoi OK.

către anumite pagini în


vizualizate).
SALUT ! Toate elementele de funcţie de ce tip de browser
interactivitate sunt contro­ folosesc sau dacă au un
Nirîwto m « j m*r Ekic SpfeJcf^ikitraz
late de setările de comporta­ anumit tip de plugin. Site-ul
Aceasta « ţ e (rima m*a pagfts -3c wcfc
ment (behaviours) care creat local poate fi testat şi
'* odttM pacele r^w^drKU^
funcţionează pe principiul de apoi mutat cu ajutorul lui
bază "dacă...atunci...". Orice Dreamweaver pe un server.
setare de comportament în traducere liberă,
• • - • ^ FI • • F

+ 4n

este deci o combinaţie între


B

Dreamweaver înseamnă
un eveniment declanşator şi "ţesătorul de vise , un nume
,r

o acţiune. Evenimentele care ar fi fost mai potrivit


—^
m
- — — -
declanşatoare pot fi pentru un joc decît pentru
obişnuite (încărcarea paginii, un program utilitar. Dar dacă
trecerea cu mouse-ul pe numele vrea să simbolizeze
deasupra unui obiect, click că munca poate fi transfor­
sau dublu click) sau spe­ mată într-o joacă cu
ciale (3a apariţia unei erori Dreamweaver, poate ca
sau atunci cînd cel ce alegerea producătorilor a
Un layer poate fi animat cu uşurinţă folosind opţiunea foloseşte pagina termină de fost totuşi inspirată.
"Record layer path". completat un document).
Acţiunile rezultate sunt mul­
(nested tables&layers). creeze şi să aşeze ele­ tiple: se poate face auzit un
Pentru cine nu vrea să se mentele cît mai asemănător sunet, se poate afişa un *LUlttiDIH'i IriM FAM

chinuie cu aşezarea în cu imaginea oferita de mesaj, se poate trece la


pagină există din nou două schiţă. pagina următoare sau poate
variante: prima ar fi fi chemata în acţiune o
Odată terminată, pagina
folosirea unor modele pre- rutină Java Script de validare
obţinută va fi una statică,
definite care vin odată cu a unui formular.
buna pentru început, dar
programul, iar a doua ar fi seacă şi plictisitoare. Pentru După ce toate paginile
folosirea unei schiţe, 0 a o însufleţi sunt necesare care compun site-ul sunt
schiţă (tracing image) este o cîteva elemente de interac- gata se poate trece la
imagine concepută într-un tivitate. Dreamweaver poate partea de gestionare. Cu
program de grafică care produce rollovere şi animaţii, Dreamweaver se pot crea şi r3
reprezintă pagina web finală. şi poate reda filme edita cu uşurinţa legăturile
Dreamweaver aşează cu un £
Shockwave sau Flash (se dintre pagini sau link-urile cu
nivel setabil de transparenţă pot folosi şi obiecte ActiveX adrese de e-mail sau scrip­
schiţa pe fundalul paginii în şi Java applets, dar acestea turi Java. Java Script se Din harta site-ului se pot face uşor legături XTREh
lucru iar tot ce trebuie să necesită prezenţa unor piug- poate folosi şi pentru a 4/1S
T
între diferitele pagini trăgînd o iconiţă de
facă apoi utilizatorul este să in-uri speciale pentru a fi direcţiona vizitatorii site-ului forma unei ţinte pe fişierul-destinaţie.

i
MULTIMEDIA Macromedia Freehand 8

MACROMEDIA F R E E H A N D
SE POT CREA DESENE COMPLEXE CE SE POT EDITA TOT TIMPUL Î N CEL MAI MIC A M ă N U N T

[ . . . ] FACE PARTE DIN CATEGORIA PROGRAMELOR DE G R A F I C ă VECTORIALă

i-* i
im
3r — 3 r n Bt/j»i-i«M »i>rii:;i

La intrarea în program un mic wizard îţi Se pot crea gradiente multicolore însă Unealta Pull/Push produce ridicaturi sau
oferă mai multe posibilităţi de lucru. nu li s e poate edita şi transparenţa. concavităţi în conturul unui obiect.

E
®33
xista doua modalităţi prin care
se poate realiza grafica digi­
tala de calitate: daca ai cît de Find & R e p l a c e tot c e s e poate
cît talent şi măcar unele din instru­ în caz că vă razgînditi asupra modului în care ar trebui sa arate
RomSym Data mentele necesare (scanner, tabletă desenul, opţiunea Find&Replace vă permite sa selectaţi şi sa înlocuiţi
Tip pr* grafica, imprimantă) desenele îţi obiecte, texte sau fonturi. Acest lucru este în mod special util atunci
vor reuşi aproape din prima şi poţi
I Grafica vectoriala cînd obiectul pe care vreţi să-l înlocuiţi se repeta de mai multe ori în
folosi cu succes programe ca
Apariţie imagine, ca de exemplu un copac într-o pădurice sau simbolul de oraş
Fractal Painter şi Photoshop, Dacă
I a apărut pe o hartă. Programul va descoperi toate celelalte copii şi le va înlocui
ai doar o înclinaţie către grafică şi cu desenul specificat de utilizator. La fel se va întîmpla şi în cazul unui
Sv nici una din sculele de mai sus, va font care face textul greu de citit sau a unui cuvînt care se repeta într-
I Adrian Dorobat trebui sa te resemnezi cu faptul că un text de dimensiuni mari.
vei munci din greu pentru flecare
desen pe care va trebui sa îl
corectezi de zeci sau sute de ori amănunt. Freehand face parte din puteţi desena în Freehand sunt cai.
pîna îl vei transforma în imagine categoria programelor de grafică în acest scop va sunt puse la dis­
finala. Aici te poate ajuta un pro­ vectoriala (sau grafica orientata pe poziţie mai multe instrumente care
gram de genul lui Freehand, în care obiect). Asta înseamnă ca desenele se încadrează în doua categorii:
se pot crea desene complexe ce se produse în Freehand nu sunt com­ cea a formelor predefinite şi cea a
pot edita tot timpul în cel mai mic puse din pixeli, ci din obiecte: con­ desenului relativ liber. Din prima
tururi şi suprafeţe de umplere. grupa fac parte cele care dese­
Ceea ce impune doua avantaje prin­ nează dreptunghiuri/pătrate şi
cipale: primul, desenele se pot elipse/cercuri, instrumentul pentru
7Jl*** f
(—3 B / * • edita la nivel de forme, nu prin desenat linii drepte precum şi un
r ÎNMIIM» I metoda pixel cu pixel care este tool pentru desenat poligoane cu
Ă obositoare şi mare consumatoare mai multe laturi sau stele. în cea
d de timp iar cel de-al doilea, ima­ de-a doua categorie pot fi încadrate
o' O ^ P3 A|D
o —3 ginea obţinută poate fi mărită fără tool-urile Freehand, Pen şi Bezigon.

P Urtfwn
rB ca de la o anumita rezoluţie sa se Prima, după cum îi spune şl
isca 7ţ
poată distinge pixelii individuali ce numele, desenează cai cu formă
4 P CoWi
P f*. o compun. liberă. Ea mai are şi variantele
P Variable stroke şi Calligraphic pen,
7 ic*
Unitatea de bază cu care se
care diferă în ceea ce priveşte
lucrează în desenul vectorial nu
r. -râs lăţimea căii obţinute şi a unghiului
este pixelul, ci calea (path), care
• relativ la pagina . Pen tool este
zi este un ansamblu de pixeli a căror
întîlnita şi în Photoshop şi are un
aşezare este descrisa de o funcţie
mod mai complex de utilizare: pen­
matematica. Caile pot fi deschise,
tru a desena se plasează puncte-
atunci cînd punctul de început şi
pivot, care au doua "minere" de
43* HHH jj ^ f cel de sfîrşit sunt distincte şi
control, dintre care unul con­
închise atunci cînd punctele termi­
Prin rotirea, deformarea sau oglindirea obiectelor şi apoi trolează curbura caii ce tocmai a
natoare coincid. Practic, tot ce
multiplicarea lor se pot realiza modele simetrice complexe.
Macromedia Freehand 8 1 MULTIMEDIA

fost desenata, iar celalalt con­ nat, mai aveţi doua variante: f. V \ ,-..| .: || 1
trolează direcţia caii ce urmează. prima, să folosiţi o schiţă, o fh ţjSttfe*fejwfyIeri fcfreto*.tfHp
& K

Bezigon tool este folosita tot pen­ imagine de tip bitmap pe care sa 1:
3E 3 B|/|*|*
tru a crea linii curbe, dar o introduceţi în pagină şi sa vă f> MUTITI FD 1 BRE
funcţionează puţin mai diferit : cu străduiţi sa-i imitaţi contururile, A
click se plasează puncte iar cea de-a doua, să încercaţi sa
obişnuite care în mod implicit "vectorizaţi" o imagine de tip
sunt unite prin linii drepte, iar cu p
bitmap sau o fotografie scanată.
Alt-click se pot insera puncte de Acest lucru se poate realiza cu
curbură pentru a crea arcuri de ajutorul lui Trace tool, o unealtă
cerc. care transforma în căi suprafeţele
de pixeli din imaginea bitmap. V
O data desenat un obiect
poate fî modificat în mai multe Rezultatele depind însă de com­
feluri: se pot taia bucăţi din el cu plexitatea imaginii respective;
Knife tool, fiecare parte decupata Trace-ul din Freehand dă rezultate si
din obiectul iniţial devenind un surprinzător de bune pe imagini
nou obiect distinct. Poate fi defor­ cu un număr mai redus de culori
mat cu unealta Push/Pull paths (preferabil doua: alb şi negru).
care introduce automat puncte pe în rest, cuvîntul de ordine în 50*
parcursul unei cai facînd-o sa îşi Freehand este precizia: fiecare
modifice forma într-un anume fel. unealta poate fi setata sa lucreze Imagine realizată cu ajutorul unui spray grafic cu insecte pe
Poate fi rotit,reflectat sau înclinat într-un anumit fel, să deseneze care s-a aplicat un cerc cu fill-ul "magnify lens"
cu diversele unelte specializate şi cu schimbări de direcţie doar sub
apoi poate fi multiplicat pentru a un anume unghi. Unităţile de oferă Freehand: siguranţa şi pre­
crea modele simetrice spectacu­ măsura pot fi şi ele stabilite cu cizie. Se pot crea cu el desene
loase. Şi nu în ultimul rînd, poate aceeaşi exactitate: programul frumoase şi complexe, dar fru­
fi înregistrat într-o biblioteca şi lucrează în mod implicit cu museţea lor va fi mai mult deco­
apoi împrăştiat în alte imagini cu puncte, dar accepta şi multe alte rativa şi complexitatea bazată pe
spray-ul Graphic Hose. Textul, unităţi de măsura pe care le o simetrie geometrică, ceea ce
privit tot ca obiect, are şi el transformă automat în puncte- Se face programul potrivit pentru a
numeroase opţiuni: luat ca atare pot folosi chiar şi funcţii matem­ produce clip art-uri, acele imagini
poate fi folosit ca suprafaţa de atice care să combine diversele simbolice sau ilustrative folosite
umplere pentru un contur regulat unităţi de măsura: de exemplu, în programe de genul Microsoft
ori neregulat sau poate fi plasat daca va fi introdusa într-o căsuţa Office. Deşi este greu (daca nu
de-a lungul unei cai, iar daca se de dialog formula "2i-h7p care
H
imposibil) sa obţineţi cu el acel
foloseşte opţiunea "Convert text simbolizează suma dintre 2 inci aspect organic ce caracterizează
to paths", i se pot aplica toate şi 7 picometri, ea va fi transfor­ imaginile pictate digital în pro­
deformările şi efectele de mai mata într-un cuantum de 1 5 1 de grame specifice, totuşi este cît
sus. puncte şi folosita astfel de pro­ se poate de potrivit pentru a crea
gram. mai uşor contururile viitoarei "pic­
Daca totuşi consideraţi câ
este în continuare dificil de dese­ turi".
De fapt, asta este ceea ce

Patrick Stewart în
dublu rol: Căpitanul
Cu unealta Mirror s e pot realiza aşa numitele "geometrica!
Jean-Luc Picard în
arrays" (arii simetrice de obiecte).
variantă bitmap
(sus) şi sosia s a i pi"""
f" llrrlIWlt O 1 IIINIINFIMI
(jos)
• o H a M oloi: ijftlgt -i
r •m—3r 3

A
3 c Ar«.. £ ^

a •^rrpjSoB.. • -• ^

o C
30 Roijt^,
gr
Cuvine Hm»
± Mira,. Freehand 8 dispune _ Hm¬

i T
. 'Vi^ r
de un browser cu t jOhi

^ Ev*-*»!» care se poate L l .'. *r •L M/l ftl


selecta unul dintre
,- j hi
cele peste 5000 de
clipart-uri aflate pe [5
CD. Oh

- jr—

J J Of
25*
-r^i 41

:
MULTIMEDIA Macromedia Director 7

MACROMEDIA D I R E C T O R
UTILIZATORUL ESTE "DIRECTOR" (REGIZOR) Şl ARE LA DISPOZlţlE O SERIE DE RESURSE
DENUMITE "CAST MEMBERS" (ACTORI)

P
H Oirrrîof 7.0
-*v,^.:v- rogramul este ceea ce pro­
ducătorii denumesc "author- Bl Bl 31 Bl BlElSl ^IVlftl 1 «iQl *
I Macromedia
ing tool", un instrument pro­ Lftf vy
fesional pentru producţia de arti­
I RomSym Dat; cole multimedia. Daca aveţi la dis­
Tip poziţie materialele necesare (imag ~DragioRof*e
Prezentări multimedia ini statice sau animate, sunete,
Draofo Scrie • * - Of*»**
filme,sau text), puteţi crea cu aju­
_ • _ _

torul lui Macromedia Director


A apărut
aproape orice: de la pagini web,
prezentări interactive, programe
Adrian Dorobaţ educaţionale, CD-ROM-urr demon­ L l;tm
I =7 r

strative pîna la screen savere şi 1

chiar jocuri. Concepţia programului ' ÎT 1 1


R 1
L-n-" — T î — —îî— • V

r * ÎL -
se bazează pe o analogie cu indus 1
tria de film americana: utilizatorul
L
- J ţ - ' —22—
1 1
—Î3— 1
— D — '—H— u U
este "Director" (regizor) şi are la -yi—' fl I JJ—J TJ
"TJ
dispoziţie o serie de resurse denu­
mite "cast members" (actori) pe 4! 49 44 J u L
-4i"'

care le organizează într-o dis­


tribuţie (cast). Apoi "actorii" sunt
plasaţi sub forma de "sprites" Programul poate integra pîna la 999 de sprite-uri toate putînd fi asoci­
ate prin drag&drop cu setări de comportament din Behaviours Library.
IWf3
fti t# Ir** ba*r £«*d fetato-
famatei dlHtol oi imagini reprezentative) într-o fer­ va avea rollovere $i butoane (ani­
eastră specială numită "stage" mate sau nu) care fac trimiteri
(scena). Această fereastra către ]ink-uri daca este vorba de o
EJ pagină web, va reacţiona în mod
reprezintă de fapt o varianta aprox­
imativa a produsului final. corespunzător la comenzi, daca
Momentul în care apare un sprite este vorba de un joc sau va jongla
1 pe scena, momentul în care o cu text şi imagini în cazul unei
părăseşte $i transformările prin prezentări multimedia.
V
care trece în cadrul acesteia sunt Totuşi nu va lăsaţi înşelaţi de
înregistrate sub formă de aparenta simplitate a programului
momente-cheie (keyframes) într-o şi de modul lejer în care am folosit
alta fereastră, intitulata "score" termenul "actori": Director nu este
(scenariu, în traducere aproxima­ prevăzut cu personaje animate
tiva). Ceea ce va rezulta în final va incluse. "Actorii" sunt fişiere multi­
fi, desigur, un film. Un film interac­ media în diferite formate dintre
tiv, ce-i drept, al cărui mecanism care cele mai multe nu pot fi cre­
Cele trei personaje simpatice (exceptînd robotul) care vor intern este diferit în funcţie de ate la nivel profesional în program
conversa cu dumneavoastră în Director. Daca aveţi versi­ scopul căruia îi este destinat. El şi deci trebuie importate din apli-
unea completă a plug in-ul XtrAgent, bineînţeles.

Interactivitate
Setările de interactivitate sunt grupate într-o bib­ sau se poate explora conţinutul calculatorului. Un
liotecă de comportamente (behaviours) aranjate în sprite poate fi setat să urmărească cursorul
şapte secţiuni: Animation, Controls, Internet, Java mouse-ului, să se ferească de acesta sau să se
Behaviours, Media, Navigation şi Text. Fiecare din­ rotească astfel încît să fie mereu cu faţa la el.
tre ele are mai multe compartimente şi împreună Totodată sprite-uriie pot fi declarate ca editabile,
acoperă majoritatea necesităţilor unui utilizator parţial sau în totalitate, ceea ce înseamnă că cel
obişnuit. Cu ele i se poate atribui unui element al ce va folosi filmul va putea sa le deplaseze în
filmului o gama extrem de larga de comporta­ cadrul paginii, să le scaleze sau să le rotească
mente: se pot declanşa rollovere, se poate trece dupa dorinţă sau chiar să le înlocuiască.
de la un film la altul, se poate naviga pe Internet
Macromedia Director 7 MULTIMEDIA

3 + * 1±]D 3

•t i 3 5 J

M A C R O M E D I A DIRECTOR 7
MACROMEDIA DIRECTOR 7 iu» ^

MACROMEDIA DIRECTOR 7
•a
MACROMEDIA D I R E C T O R 7

i MACR0M3D1A DIRECTOR 7
MACROMEDIA DIRECTOR 7
Fereastra de editare a textului are toate dotările stan­ Cu utilitarul "Vector Shape Tool" puteţi crea obiecte
dard. Avînd în vedere că apoi textul poate fi scalat, vectoriale. Un impediment major este că un element
rotit şi deformat, nici nu mai era nevoie de mai mult. nu poate fi compus din mat mult de o cale vectorială.

0 dată ce filmul a fost fin­


isat, există două posibilităţi: el
PI u g - i n - u r i poate fi încărcat în programul
AfterShock pentru a fi transfor­
Profitînd de faptul ca pot sa scoată bani buni din asta, mat într-un fişier HTML care să
unele firme s-au apucat chiar sa folosească Lingo pentru a conţină filmul în format Flash şi
crea plug-in-uri pentru Director, Printre cele mai spectacu­ codul necesar pentru a-l reda într-
loase se găseşte XtrAgent de la DirectXtras, aflat în versi­ un browser sau poate fi salvat cu
une demonstrativă pe CD-ul programului. Tocmai pentru câ opţiunea "Make Projector", care
Director ducea lipsă de actori animaţi, XtrAgent aduce o transformă filmul într-un fişier-
colecţie de mici personaje tocmai bune de pus pe scenă, a executabil de sine stătător.
• |fe y*m kA l*m >* •»
căror animaţie este complet editabilâ. în plus caracterele Macromedia Director nu este
sunt dotate cu tehnologiile de sunet texMo-speech şi un program pe care sa înveţi să-l ^ 3 M&i HZ £
speech recognition, ceea ce înseamnă că actorii vor putea foloseşti în cîteva zile. Pentru a | ni - • -
• •- • • i •
- • - Frt _
h
-
vorbi şi chiar înţelege ce li se spune. De data asta fară să obţine rezultate notabile cu aju­ . w -u • *J —
fie necesară foarte multa programare. torul său e nevoie de o practică
îndelungată, cu manualele groase
de doua degete alături şi cu cele
caţiile specifice fiecăreia în le face să interacţioneze între două duzini de tutoriale de pe CD W\lM fj ^Ifl 1 I - • j4 |S" m fVll4" "fcJ« iA ^ H-kJVJ . L
A Tk_ 14.^»

parte. Director acceptă bitmap- ele. Iar în această privinţă exce­ ştiute pe de rost. Concluzia ar fi
uri texte, filme Flash şi
( lează cu adevărat programul. că dificultatea programului şi cos­ O mică mostră din ce se ascunde
QuickTime, forme vectoriale, GIF- Deşi ar părea suficient, tul său ridicat îl fac o alegere mai în spatele opţiunilor din program.
uri şi cursoare animate precum şi lucrurile nu se opresc aici. Cine potrivită pentru o firma implicată Este vorba de o bucăţică de
sunete în format Shockwave se încumetă poate încerca să în producţia multimedia decît Lingo, fireşte.
Audio (.swa). Dintre acestea, pro­ modifice setările de comporta­ pentru persoanele particulare.
gramul poate produce şi edita la ment incluse în program sau să
nivel elementar bitmap-uri, forme creeze unele noi. Acest lucru se
Efc £* Vc i Mo&y
iw J^W tjdF
vectoriale şi text. La aceasta se poate realiza cu ajutorul lui
adaugă posibilitatea de a crea Lingo, un limbaj de programare
ferestre de tip Windows pentru complex, pe baza căruia a fost
|0J irfwtf
text (text fieids), butoane construit şi Director. în cutia pro­
di
obişnuite, butoane radio şi check dusului se găseşte un manual
box-uri. care îi este dedicat şi care
Faptul câ opţiunile de creaţie descrie în nu mai puţin de 500
de pagini lucrul cu Lingo. Sunt 0 Oh5——
nu sunt numeroase se poate
explica tot printr-o paralelă cu suficiente însă cîteva zeci de
51( i
cinematografia: în cele mai multe pagini de sintaxă, erori specifice, — a

cazuri, regizorul nu joacă în coeficienţi şi cicluri if-then-else rfl


filmele pe care le produce şi nici ca să îţi dai seama că ai nevoie
nu se ocupă cu realizarea efec­ de cîţiva ani buni ca să stăpîneşti
tivă a coloanei sonore sau a cît de cît lucrul cu acest limbaj.
efectelor speciale. Urmînd Ba chiar revista de arte digitale
acelaşi principiu, Macromedia "Computer Arts" preciza într-un
Director nu se ocupă cu crearea articol că în Statele Unite
componentelor filmului: rolul lui Macromedia Director se învaţă în
este de a integra elementele dis­ facultăţi (cele de profil, Aşa arată scenariul conform căruia elementele multimedia
parate într-un tot coerent şi de a bineînţeles). reprezentate de sprite-uri intră în scenă, fac ce au de făcut apoi
trec cuminţi la locul lor.
M U L T I M E D I A Autodesk Autocad 2000

AUTODESK A U T O C A D 2 0 0 0
0 N O U ă ORIENTARE A DESENULUI Ş l PROIECTăRI

C
am cu 10 ani în urmă în ;_j_j_j
ţara noastră precum şi în £* Fpwri J«fc £r_« DA^n iţtdtf ia*** yrp*>- a* _ieJJ_J
Autodesk — - — ------- —m -m. • — -. — _______ — — — — __ ___,. ___-, __ _________ — ——i — — —
— _ _ _ _ _ M M
L —
L _L _ - _ L 1 —
• _ • . — - | — • • — - r • • • •> —11l—i • -ii

mm alte state est europene,


un atelier de proiectare era
Autodesk
asemănat cu un depozit de
fi» pro 3£U planşete, suluri de calc, tuş şi
Proiectare mult talent la desen. Cu tre­
Apariţie cerea timpului au apărut pe
I A apărut piaţa românească primele versi­
Redactor:^ uni ale programului Autocad
începînd cu AutoCAD 10 pro­
r-.r . •

I Remus Gradin
dus de Autodesk. Partea efec­
tiva de proiectare survine în
urma implementării în AutoCAD
a unui limbaj de programare
LISP prezent pînă în versiunea
P

14 sub denumirea AutoLISP, iar


în ultima versiune, 2 0 0 0 r

VisualLISP,
IJ_ 1 H^_TLte_v_j^v^_îvţ7Eiţ«tî^^ :r*ii. Un: j
1
_r_._k_.h_rj -JJ - l
2D sau d e s e n u l tehnic la el
Planul unei case care este creat pe mal multe layer-e (straturi)
In partea de 2D, utilizata foarte fiecare de o alta culoare.
mult de proiectanţi în special la
desenele de execuţie şi de
desene standardizate ce sunt cerc, intersecţia a două entităţi,
ansamblu, programul permite
foarte utile la realizarea centrul unui cerc sau arc,
realizarea acestora într-un timp
desenelor de ansamblu. Strict puncte de tangenţă, punctul cel
record. Multă lume ştie ca un
legat de desenare, ca unelte mai apropiat, etc.
desen de execuţie cuprinde
specifice întîlnim comenzi cît se Un mare avantaj la
multe detalii, cote notaţii.
r
poate de simple şi intuitive cum realizarea unui desen foarte
Avantajul desenării acestuia pe
ar fi LINE pentru linii, ARC, CIR- laborios îl constituie posibili­
calculator îl constituie rapidi­
CLE pentru cercuri şi arce de tatea de a lucra pe iayere.
tatea, corectitudinea, dar şi
cerc, POINT pentru puncte. Lucrînd cu Iayere, greşelile pot
posibilitatea de a reveni asupra
Comenzile specifice desenării fi observate mai uşor, iar
iui dacă s-a greşit. Să nu mai
plane sunt multe, unele pentru selectarea în scopul modificării
vorbim că special pentru acest
desenarea directă a este mult mai simplă, într-un
program există baze de date cu
poligoanelor, elipselor, sau pen­ desen putînd fi importate chiar
tru linii cu grosime. AutoCAD-ul şi diverse elemente din alte
lffU are deja definite diverse tipuri programe ca Word, Excel,
Q(* a * _i $ a j*Lr^ * k »sa * of a^ 3 ^ o ? de linii, la fel cum şi la capi­ diverse imagini, tabele. Spre
tolul de haşuri are multe mod­ deosebire de alte programe,
ele standard. AutoCAD lucrează în principal
Alt avantaj este acela de a cu formate DWG (drawing), for­
putea modifica proprietăţile mat care este de natură vectori­
unui obiect desenat şi în speţă ală, permiţînd astfel ca la
ale unui desen, modificări cu mărirea desenului, pierderea de
privire la: poziţia în plan, tip de calitate să fie zero.
linie, grosime dacă este vorba
de o poli linie, culoare, text etc. 3D s a u mai real d e c î t reali­
Textul este şi el prezent cu tatea
multe tipuri de font-uri, alături AutoCAD-ul 2 0 0 0 vine cu multi­
de un sistem simplu şi rapid de ple posibilităţi de desenare şi
cotare. Pentru a lucra mai rapid de vizualizare spaţială.
şi mai corect, AutoCAD-ul a dez­ Obiectele 3D modelate în
voltat cîteva moduri de AutoCAD pot fi împărţite în

JJ J selectare a unor puncte speci­ obiecte realizate din suprafeţe
Un exemplu perfect pentru noţiunea de prototip virtual, fice cum ar f i : sfirşitul sau şi obiecte realizate din corpuri
obiectul poate fă studiat înainte de a fi creat. mijlocul unei linii sau arc de solide.
Autodesk Autocad 2000 1 M U L T I M E D I A

Desenele 3D pot fi realizate a amplasarea clădirilor mode-


plecînd de la unele 2D cum ar
T ate 3D în prezentările
fi cazul celor extrudate şi real­ proiectelor de arhitectură şi
izate prin revoluţie (vezi exem­ urbanism. Posibilităţile de
plul prezentat în etape), dar vizualizare sunt foarte vaste,
pot fi realizate şi prin com­ mai ales acum î n versiunea
punerea din corpuri primitive 2 0 0 0 , unde prin comanda 3D
3D (cub, tor, sferă) cu corpuri ORBIT, poţi roti desenul în
complexe compuse mai labo­ spaţiu în timp real.
rios. La capitolul 3D, AutoCAD-
ul are multe comezi adaptate L I S P - AutoLISP - V i s u a l L I S P .
de la 2D însa posedă şi altele Posibilitatea de a proiecta în
specifice cum ar f i cele referi­ Autocad 2 0 0 0 se poate realiza
toare la alinierea entităţilor sau prin lucrarea unor programe în
la operaţiile de uniune, AutoLISP, ce pot efectua de la
extragere sau intersecţie. Un simple calcule pîna la desene
lucru foarte important îl consti­ parametrizate dar şi să traseze foiHri' ___________
tuie şi posibilitatea folosirii for­ diverse curbe care nu au £ 4 VUM
fl-ii-»! r^.-J*""AS "__J^-W*J^ ^
f

matelor DWG cu obiecte comandă în AutoCAD de genul


spaţiale în programe de celor trigonometrice, Dacă doriţi s ă vedeţi cum s e face aşa ceva î n Autocad con­
animaţie de genul 3Dstudio dar evolventice, etc. sultaţi ghidul Autocad
şi î n programe de analiză a
Există de altfel firme
structurii sau de calcul prin
specializate care realizează .
metoda elementului finit speci­ ___!__:
diverse astfel de programe pen­ 0 B > L* Iii* "** ' a — i"" >— ' _H* - - " -
fice Rezistenţei materialelor. .- g # ^ * j u n * *> ^ %
tru AutoCAD unele în AutoLISP x* c* * * __ a a r a i

Un desen 3D, imediat după , altele în C. Un astfel de pro­


ce a fost realizat, este prezen­ gram ce utilizează platforma oma i

tat pe ecran sub formă wire- AutoCAD ar fi Autodesk Ol


ci
frame (cadru de sîrmă) dar Mechanical Desktop. if
Ol
pentru a arata real, acestuia i
O
se pot ataşa diverse materiale C e e s t e nou f a ţ ă de a l t e ver­ 43!
^1
şi poate fi rendat pentru o siuni
eventuală prezentare direct pe Noutăţile AutoCAD 2 0 0 0 sunt Si
ecran sau într-un format grafic sesizabile aproape în orice A
Jir .:.T,N.-
de tipul BMP sau TGA la subdomeniu ai programului. Voi
rezoluţii foarte mari. Referitor aminti cîteva lucruri mai intere­
la materiale şi la rendare, ai sante: AutoCAD Design Center . . . I _ _ . __

posibilitatea de a crea noi pentru inserarea în propriile


" 1 . . JXt__ *"-J - ^-,-4,
materiale sau s ă foloseşti desene a unor block-uri, Iayere |.' _•• •MU
El 141 KX-- ^1* 0 l*pl*C
V
jf
1
drept background o imagine. JJ
deja desenate două noi moduri • .
rr_rt_>*ft_!
v'_htid d l )

Folosirea unei imagini pentru OSNAP (parallet şi extension),


background este mult utilizată comanda 3D ORBIT pentru Desen de e x e c u ţ i e care lucrat Ia planşetă ar fi deosebit de
laborios.-

rotirea obiectelor în timp real


view port-uri nerectangulare,
editarea 3D a solidelor fara a
face operaţii booleane de
genul UNION, SUBTRACT, iar
ca un mare avantaj aş aprecia
şi secţiunea de instruire care
se ridică la un volum de infor­
maţii de aproape un CD cuprin-
zînd tutorial cu demonstraţii
video, exerciţii, exemple pre­
cum şi un help foarte detaliat.

-1 Î&W 0.0OW

Exemplu de reprezentare 3D a unui obiect î n Autodesk Autocad


2000
M U L T I M E D I A Ulead Photolmpact 5

ULEAD P H O T O IM P A C T
Poate fi f o l o s i t FăRa p r o b l e m e ş i d e caTRE c e i c u a p t i t u d i n i a r t i s t i c e mai PUţiN
DEZVOLTATE, DAR FăRă CA ACEST LUCRU S â îl SCADă DIN PROFESIONALISM

______
plifică pe o imagine de dimensiuni
__ fr--
reduse respectivul efect sau
îl Do*w*!>Jtoi»CO19 @
trăsătură de pensulă. Uneltele de
desen sunt şi de tip raster
(bitmap) şi vectoriale, iar în plus
ă -ta - programul posedă şi o serie de
m instrumente pentru retuşarea
? fotografiilor (scratch, noise & red
ţ Partefet
eye remover) sau transformarea
>.
K lor într-un fel sau altul cum ar fi
H introducerea unui spot de lumină
•3 - Ml
sau îmbătrînirea artificială a unei
rog
___J*___J
Puteţi folosi nenumărate efecte
pentru text.
imagini (age). Ele diferă de efecte
prin faptul că pot fi aplicate şi
local, cu pensula. Efectele globale
Assistant şi Image Slicer Assistant
sunt şi ele în număr mare şi
servesc la crearea rollover-eior şi
destul de spectaculoase, iar ceea
împărţirea imaginilor pe bucăţi,
ce este cu adevărat plăcut este că
_____ generînd şi codul HTML pentru ca
din Easy Palette ele pot fi aplicate
La exportare programul oferă mai multe alternative de for­ fişierele sa poată fi utilizate de
cu o singură apăsare pe butonul
mat şi calitate a imaginii. browsere.
mouse-lui. Desigur câ ele nu se
Programul este conceput astfel

I
potrivesc întotdeauna cum aţi dori
n ultimul timp piaţa a fost încît sâ poată fi folosit fără prob­
şi de aceea este bine să încercaţi
asaltata de o mulţime de pro­ leme şi de către cei cu aptitudini
să le adaptaţi nevoilor proprii,
[Ulead grame de grafică ce se întrec în artistice mai puţin dezvoltate, dar
editîndu-le proprietăţile. Apoi efec­
a ne oferi cît mat multe opţiuni, o fară ca acest lucru să îi scadă din
tul obţinut îl puteţi salva în Easy
I Ulead cît mai mare uşurinţă în utilizare, profesionalism. începînd cu
Palette la categoria My Gallery
facilitaţi pentru web-design sau această versiune, pentru a uşura
Tip progrjni pentru o folosire ulterioară.
chiar mai multe utilitare în acelaşi accesul utilizatorului la unelte şi
I Grafica / web
ambalaj. După ce Paint Shop Pro a efecte, acestea au fost grupate O noutate este posibilitatea
Apariţie ieşit pe piaţa cu Animation Shop într-o unică paletă iluminării în timp real a obiectelor
I A aparat integrat, iar Adobe a plusat atotcuprinzatoare-Easy Palette. în 3D prin apăsarea butonului Light.
T

adăugind Image Ready pachetului cadrul acesteia sunt cuprinse pic- Cursorul se va transforma şi dacă
I Adrian Dorobat Photoshop, iată că cei de la Ulead tograme (thumbnaîls) care exem- veţi mişca deasupra obiectului
se alătură şi ei valului scoţînd pe
piaţă Photolmpact 5 care are inte­ V PhrtoEnpaci - (Bridge (1 00=11 600x'OCj
grate Ulead Photolmpact Album şi 23 Efe £<w Vw* Selectat Q&ţc* Etietf We_ţ Urtfo* fc_*

Ulead GIF Animator 3. Pentru grafi­ ia __3s jt Eh W


naos 3 i& *t?
LMÎ!- T'.-~ Ufet Prea*. Mode Add
ca de web programul conţine un
ii 3 .sa
feature intitulat New Component
Designer, care simplifică crearea w•r_

*:
butoanelor, buletts-urilor şi banner- ^™_i

elor. Opţiunile Java Rollover T

X
Probleme de text •
V,
c;
Textului i au fost dedicate o serie de noi efecte, de departe
__TT_t. fk 1 _"-f**îrt * • I IVI 1 v/i
cele mai interesante fiind Fire şi fee, care îmbracă textul în \ v v

' t'r
i • **Y- i
gheaţă, respectiv foc. El poate fi deformat pe verticală şi i.
__j>__j
orizontală sau ataşat unei căi vectoriale pentru a imita
forma acesteia. De altfel şirurile de caractere pot fi în
orice moment rasterizate (transformate în bitmap) sau
transformate în paths (căi vectoriale). Ca şi restul
obiectelor din program, textul poate fi transformat din 2D
în 3D şi i se pot aplica texturi şi hărţi de reflexie sau relief
reflection&bump maps) Cu unele din efectele din Photoimpact poţi transforma o fotografie
obişnuită într-o "operă de a r t ă " .
Ulead Photolmpact 5 MULTIMEDIA

C r e a r e a de butoane
Ca şi Photoshop şi Paint Shop Pro, Photolmpact are numeroase opţiuni pentru web design. Printre acestea se numără şi crearea extrem
de facila a butoanelor, care sunt predefinite în secţiunea Buttons a meniului Easy Palette. Dar daca nu va plac modelele prestabilite,
puteţi face chiar voi unele mai frumoase.
=3 i fU>hM-.KţtUUII|

"3flî w Cfc^"j *__"" 6*


i »
• > ten l*t
Ore îi A
U
=

3 4 •"
3
T T
PI
>

a,

t. 3fi

Alegeţi unealta Path Drawing Tool (cea cu un Optaţi pentru modul 3D round, micşoraţi puţin Apăsaţi pe butonul Material (cel ca un mic fold-
cerc şi un pătrat pe ea) şl creaţi un dreptunghi dimensiunile de la Border şi Depth şi alegeţi er cu o bilă albastră pe el). Alegeţi Reflection:
cu colţurile rotunjite. Apăsaţi pe săgeată, selec­ culoarea albastră. Selectaţi Object/Shadow şi water.jpg, Bump map: grass.jpg şi Shadlng:
taţi obiectul şi alinlaţj-l în centrul imaginii. folosiţi setările standard. metallic din biblioteca de materiale ale progra­
mului. Nu mai trebuie decît să îi aplicaţi un text
şi este gata.

\ PhotrP.rKi.w-L • HrnWN-,1 1 10*1 fiUriWI


S S i* S*- rOfftf M W Ot-ff UMfit W«3 • H*
3 IV

Gif-uri animate
Programul poate deschide GIF-uri animate, separînd fiecare cadru al animaţiei
într-un layer distinct sau le poate importa în GIF Animator. Acesta este similar T
Animation Shop-uiui celor de la Jasc Software, putînd crea animaţii şi bannere.
Numărul de tranziţii şi efecte este însa ceva mai limitat, însă fiind vorba de o ver­
siune trial, acest lucru era oarecum previzibil. Un aspect original ar fi ca fiecărui
cadru i se pot ataşa diverse informaţii, inclusiv cea referitoare la copyrlght v

selectat veţi putea vedea cum se mat şi le va transforma în formatul


schimba Intensitatea luminii şi poziţia dorit de utilizator.
strălucirilor şi a umbrelor. Tot de ilu­ în colţul din dreapta sus al fere­
minare ţine şi opţiunea Shading din strei programului exista opţiunea f a H % putu TI. A (D

meniul Material, care stabileşte modul Switch care transferă imaginea în Opţiunea new component designer oferă obiete
în care este dispersată lumina de Photolmpact Album. Acesta este un predefinite pentru web
obiectul pe care se aplica materialul. program care creează şi organizează
Există două variante: Phong şi thumbnail-uri, nişte versiuni micşorate
Metallic. Phong atribuie obiectului un ale fişierelor imagine, care vă ajută sa
aspect de plastic lucios, iar Metallic îi vă daţi seama de conţinutul acestora
conferă o strălucire mai aspră care făra a le mai deschide. Programul
conturează asperităţile şi muchiile. organizează thumbnail-urile pe cate­
Printre măsurile de optimizare a gorii şi fiecărei pictograme i se poate
programului se număra plasarea con­ ataşa unul sau mai multe cuvinte
venienţă a setărilor pentru culoare, cheie pentru a fi apoi uşor localizata
strălucire şi contrast în spaţiul de cu ajutorul unui motor de căutare. Se
lucru, imediat sub paleta de culoare, poate realiza astfel o veritabila baza
ca să nu mai fie nevoie sa le cauţi prin de date pentru imaginile de pe un cal­
meniuri. în categoria de efecte culator sau dintr-o reţea.
obişnuite a fost adăugată opţiunea Cu pachetul Photolmpact
Split Shadow, care separă umbra de Ulead reuşeşte cu succes sa ţină
obiectul care o creează, permiţînd ca pasul cu progresul de pe piaţa pro­
ea să fie tratată ca un obiect distinct, gramelor de grafică: deşi nu excelează
putînd astfel sâ sufere transformări şi în toate aspectele, programul com­ Efectele de iluminare sunt un feature original al
sa-i fie aplicate efecte. Photolmpact pensează prin uşurinţa în utilizare.
programului
suporta opţiunea de Batch Convert,
ceea ce înseamnă că poate primi o
lista de imagini în aproape orice for­
MULTIMEDIA Ghid Director 7

GHID DIRECTOR
Fa o p r e z e n t a r e s i m p l ă c u D i r e c t o r 7

j
-- n
73--'.' '^>t«|U|]
> r _ ,• |p

alifii s«a; -i'tfMa i AU


Vhip 'im I l


"3 F *

f r.
gfi

'ow }C!."frfrjr-- — T
£4 I •
• - • 4 K 4 H K-C
—-j • ; j 1 1 1 1*4
_J

1 - Selectaţi Modify/Movie/Properties. Alegeţi 2 • Apăsaţi Insert/Media Element/Vector Shape. 3 - Din fereastra Internai Cast trageţi prin pro­
dimensiunile 400x300, o culoare pentru back­ în fereastra care apare creaţi un dreptunghi cu cedeul drag&drop dreptunghiul pe scena. Daca
ground şi Default Pallete: System-Win. conturul de 4 puncte şi umplut cu un gradient lin­ nu se potriveşte, micşoraţi-i sau mahţi-i dupa caz
Introduceţi valoarea 10 pentru Score Channeis. ear. Introduceţi valoarea 45 pentru Angle. dimensiunile, astfel încît să fie plasat în centrul
închideţi fereastra. scenei.

W* 1* y** ty** i*

m •t-r'

irfvpTwjşr ^j<?rî3P* iH -rar EfitflIHEOiî!


I -- i-

" - - ' • •"' •» w> V ' * " • » » •! i i: - j

— - - - * • j" " " " «l'j


ci ; a

4 - Din biblioteca de comportamente alegeţi 5 - î n fereastra "Score", trageţi de capătul barei 6-Selectaţi Insert/Media Element/Text. Scrieţi
opţiunea Zoom In/Out şi trageţi-o prin drag&drop pentru sprite-ul 1 pîna în dreptul cadrului 90. " Bine aţi venit I" cu un corp de litera mai mare
deasupra dreptunghiului. Lăsaţi setate opţiunile Apăsaţi play pentru a vă face o idee despre ce (între 24 şi 48 în funcţie de font) şi cu aliniament
implicite, sunt suficiente pentru moment. se întîmpla pîna acum, apoi opriţi animaţia. la stînga. închideţi fereastra.

H •lillllllllIlIWilMJM^IMlIMIII 11

KE

or

•:i:imB—ae j-j-J

—j-

"O ^••-••>r-J.'ţ
E 7 - Setaţi în fereastra Score cadrul curent la 30. 8 - Selectaţi din nou cadrul 30. Sprite-ul textului 9 - Afişaţi textul " Apăsaţi aici pentru a începe 11

Trageţi textul pe scena în colţul stînga sus. are în colţul din stînga sus doua buline supra­ folosind aceeaşi serie de acţiuni ca pentru cel
Alegeţi Background Transparent pentru modul de puse: una roşie şi una albastra. Trageţi de cea de mai sus. Ataşaţi-i comportamentul "Slide
XTREM PC afişare. Lungiţi cu Alt+click bara de afişare pîna albastra şl mutaţi textul în afara paginii. In/Out" cu setările implicite.
4/1999
la cadrul 90.
30
L ; M U L T I M E D I A

Asta dorim noi


Acest exemptu de animaţie îşi propune să lămurească noţiunile făcut un sprite să urmărească mişcarea cursorului şi cum pot fi
de bază ale lucrului cu Director 7. Veţi afla cum se creează o făcute elementele grafice sa reacţioneze la comenzile utilizatoru­
deplasare de text, cum se animează un sprite, cum poate fi lui. Succes I

h w m c*« r* V** L"* CM !i**»> Jf*

«ara

fTj^ r-^^-0
:
*^F~3 v«-rîr™

AII 3 T3s : *r~~ "F -

, Jfc„
-
3J
om
I •a T

-r
10 - Apăsaţi Insert/Media Element/ Vector 11 - Apăsaţi butonui "+" pentru a putea desena 12 - Plasaţi-le pe ambele cu Background
Shape. Creaţi un cerc umplut cu gradient radial o noua imagine. Creaţi prin plasare de puncte cu Transparent în cadrul 60. Micşoraţi-le sau mariţi-
şi introduceţi următoarele valori: Cycles: 2, X off- Pen tool un triunghi asemănător cu cel din imag­ le daca e nevoie. Eventual verificaţi din nou
set: -30, Y offset: -10. ine, închideţi fereastra. animaţia după ce o derulaţi la început.

J . _ : L_i

13 - Din biblioteca de comportamente alegeţi 14 - Selectaţi triunghiul şi atribuiţi-i din comparti­ 15 - Selectaţi cadrul 90 (nu obiectele pe care le
opţiunea Zoom In/Out şi trageţi-o prin drag&drop mentul Animation/lnteractive al librăriei compor­ conţine) şi din librăria de comportamente alegeţi
deasupra dreptunghiului. Lăsaţi setate opţiunile tamentul "Turn towards mouse". Alegeţi Navigatlon/ Hold on current frame pentru a face
implicite, sunt suficiente pentru moment. "always" şi "remaln in new position . M
animaţia sa se oprească aici.

PfWU FG ~~~~ :
— — T" ——T—JZXZ)

mim'--
-K-p— x.fl=rvR wlr! ^rk*'^*^i H Ii- *i—
— — 2 T.ltf T.(rr -ra JO* • - • *-
* 'ii iu
1 • • • I J l

3
— M M C
• 1i •r . X H
r 1
1 H 1

WM ••
- • •^
H

— J r +r J

3: *a

LI x
!— -
T« IL
T
--»r-^
D
ţ n «
T •• •• I • •
a*

16 - în Internai Cast, faceţi click dreapta pe o 17 - în cadrul 90 selectaţi din nou cercul roşu şi 18 - Apăsaţi File/Create Projector. Salvaţi filmul.
căsuţă liberă şi apăsaţi Import. Selectaţi o imag­ atribuiţi-i comportamentul Navigation/Play Done. Aiegeţi-I apoi în fereastra de dialog şi apăsaţi
ine pentru decor, Trageţi-o pe scena şi alegeţi Mai priviţi odată animaţia pentru a vedea daca "Add". Finaiizaţi selectînd "Create". Pe CD se
background transparent şi vizibilitate 30%. nu s-au strecurat greşeli. afla în directorul ghid/director
M U L T I M E D I A Ghid Freehand 8

GHID FREEHAND
C u m s ă f a c i o a n i m a ţ i e .
Animaţiile pentru web trebuie să fie simple si reduse ca dimensiuni pentru a nu crea timpi de aşteptare. Aveţi în continuare un mic exemplu (căderea
unui fulg de zăpada) realizat cu programul Freehand şi care va fi salvat în final ca animaţie Shockwave.

I ivdl*nJ H J

ateiaiiM « j u s t e i «I ^ H * M »;c* 4»i-*f *

^= 3

I 1 #1
Tiu .
3E
=!
Ti ţ ! O
V |
a]
*1
S !
ai* j j *i * BEI
— —— — . - - F - n - i

?.-f-r^

1 - Folosind instrumentul Pen desenaţi conturul 2 - Din fereastra de proprietăţi alegeţi "None" 3 - Avînd conturul selectat, alegeţi unealta
din imagine. Este de ajuns să plasaţi pur şi sim­ pentru contur şi "Gradient" pentru fiii. Faceţi Rotate şi faceţi click la baza braţului mai lung al
plu punctele unul după altul si programul le va dublu click pe culoarea neagră şi înlocuiţi-o cu un formei. în timp ce rotiţi, apăsaţi tasta Alt pentru
uni automat prin linii drepte. Micşoraţi figura cu albastru deschis. Schimbaţi gradientul din liniar a crea o copie a obiectului.
50%. în rad ia I.

«mia

>i j —

3:

3
*3 p . ...
3 r

k3 —
3

4 - Apăsaţi Ctrl+D de patru ori pentru a mai crea 5 - Micşoraţi fulgul la 25% din mărimea iniţială şi 6 - Selectaţi fulgul de jos şi micşoraţi-l la
patru clone care săşi păstreze orientarea faţă mutaţi-l în stînga-sus a paginii. Trageţi obiectul jumătate. Apoi ţinînd tasta Shift apăsată selec­ T

de punctul central. Daţi click dreapta şi apăsaţi către dreapta jos, apâsînd Alt în timp ce îl taţi şi fulgul de sus. Din meniul Modify selectaţi
Select/AII. Din meniul Modify alegeţi apoi mutaţi, pentru a crea o copie. apoi Combine/Blend.
Combine/Union.

I .^-.i^! . • I

CSSâ 3—1-3 «LiH


44: ::-;^u4
_ . _._ J ._ k _ . rin

13 • • "r •'•Ti - -.• • u - t - f - - _ i Tl-l j .

ut:
I 3& o;
• —

:.

St 3
• • « • • n i M f p i

•fi J i 3 tM
* '
r" , -i
J
I fa*
I_ L L \ _
-ti ••
rt
Li

7 • Desenaţi cu tool-ul Freehand o linie şerpuită 8 - Selectaţi şirul de fulgi de nea şi linia, iar apoi 9 - Din meniul Xtras selectaţi Animate/Release
pe ecran, avînd grijă să nu depăşiţi marginile foii alegeţi din meniul Modify opţiunea Combine/Join to layers pentru a separa fiecare fulg în cîte un
care reprezintă documentul în lucru. Blend to Path. în toolbar-ul Info selectaţi layer. Salvaţi fişierul cu Export/Save as type:
opţiunea "Rotate on path' şi setaţi numărul de 1
Flash (*.swf)-
paşi la valoarea 30.
Ghid Photoshop 5.5 MULTIMEDIA

Un rolover este un element interactiv folosit


GHID PHOTOSHOP 5 . 5 în paginile web este o m i agn
i e care se
schimba atunci cînd mouse-ul trece pe dea­
supra ei sau cînd este îndeplinita o anumita
T

condiţie. Rolover-ul se compune din doua


imagini: o imagine de bază şi o m i agn
i e de
C u m s ă r e a l i z e z i u n o v e r . swap care ia locul primeia cînd are loc eveni­
mentul declanşator

14 y<P Hap* jtrf-vJ • aE***w • tfr L" J


^ y^" 0
£kV
HM? L+ t** IV mm
4 f > *-JTT r---r
|p ^ n t W •r - - *- '
• • • r- r- -i — — — - — — " ^ — — " ." ." _ _ . _
J ^ _ _ j . jjj _~ j j T _ n . ~ . — 1 ~ . — * ~ — — — — — — — — •

3 iw=ir"""3
r T
3 """3 pN3 iV3 ****

Sfii Mţ'JNSTC K flX. MACINĂ 3 <-^EB^3 MOM5TCK rx. MACHTNA


mei;
stei I 4 LiJJlJi
E•
3 j
33
'Toi
MM 1 ^ - K ' i . . v - 5**™* —
I-"'" ^
Mg j

I
hHI I
• I 5: j-
nan
•1* *

1 - încărcaţi în program imaginea pe care veţi lucra . 2 • începeţi prin a taia părţi distincte din imagine cu 3 - Cu Slice tool selectată, mai decupaţi o bucată care
Imaginea folosita de mine o puteţi găsi alături de Slice tool (1) pentru a putea apoi aplica acestora să conţină butonul roşu din dreapta jos. Redenumiţi
fişierul finaf Tn directorul ghid/photoshop/ de pe CD. efecte. Tăiaţi un dreptunghi începînd din stînga sus, în fereastra rezultata "buton". Nu va îngrijoraţi din cauza
aşa fel încît să acoperiţi în totalitate scrisul. în meniul ferestrelor secundare care apar; nu va încurcă cu nimic.
Slices redenumiţi bucata de imagine "text".

n u Ei
C* Lff J**p L*^- Kh tM Vm A>*H t* ^ » ^* i«<H n*r ^rf^
h
B>* L * LW ** i'*. ^If
H 1 1
L W >v
^ ^ - ^ - • , .
r
r „ , t Ţ „ ; 1
j. & H 1 v • l^ t ™ • —
r r 1 • x j• -m iŢiinihiiii


•iii

I ? J '*' ••r I
tft • j\

:SŢ>: sa
^as5•
^•••
';
J; : ,

•r L
S IfflpS fi s . i ' / r j ' i :- - -:-
L L v

7!
L^ 1
L JÎ^^--
;
• . : ••". v -. îmi
ir a
a
_ •_ _ • _r_i _ _ x x

Aşw • - J J^Stli'--1*^.--— +

KUVf.

I J. — - — — —
1 B I
4 - Repetaţi operaţia de decupare şi cu becul din dreap­ 5 - Alegeţi slice-ul "text" cu unealta de seEectare (2). în 6 - Selectaţi slice-ul"oec". Creaţi o nouă stare. In mod
ta sus. Redenumiţi fereastra (ah, cîtâ originalitate! meniul Rollover, creaţi o noua stare pentru imagine, cu implicit, aceasta se declanşează la trecerea cursorului;
"bec. In acest stadiu imaginea ar trebui să arate ajutorul pictogramei "New State" (3). Avînd noua stare observaţi deasupra thumbnail-ului atributul "over (5). ir

aproximativ ca mai jos. selectata, alegeţi layerul în care se afla textul şi aplicaţi Selectaţi layerul în care se află becul şi aplicaţi-i ace­
comanda Layer/Effects/Outer Glow. Din meniul efectu­ leaşi comenzi ca şi textului, doar că de data asta
lui (4) selectaţi o culoare verde deschis, intensitatea folosiţi o culoare galben aprins.
600% şi valoarea pentru glow 15.

£H tW* FCfr ^«k* ^ I^ţ^Ww — m


m l** Hem
C
i** >"rt»h w;

B
HHK3
3 ©
P14^JtJ Cu*.

.Idf ' ^] iu/ii


-3 r-7:
ÎSff
1^

;Vl' i - ^ V d ^~*EP-3
ki3
3M-F
MW.
1 -*H

m fi) *"'! 1

ta*''
. j • 1..
ff_ J ^*** F1


. . ' . r - i
T
J

4>r • ^

f _ _ — s

I i__

*
E E
7 - Selectaţi slice-ul"buton". Apăsaţi pictograma "New 8 - Pentru a realiza un efect mai complex, selectaţi din 9 - Setaţi opţiunile pentru optimizare din meniul .2
State pentru a crea o nouă stare. Alegeţi layerul în
11
nou slice-ul bec". Apăsaţi pe atributul de declanşare
1, Optimize (7) şi salvaţi imaginea finala. Aveţi grija ca
care se află butonul şi aplicaţi din nou efectuf "Outer "over" şi înlocuiţi-l cu "click". Apoi din meniul Layers opţiunea "Save HTML file" să fie activată. Ieşiţi din pro­ E
Glow, iar pentru a da iluzia ineditului folosiţi o culoare ascundeţi toate layerele în afara de cel cu butonul şi cel gram şi testaţi rollover-uL
roşu sîngeriu care să se asorteze cu obiectul. cu fond alb, apasînd pe ochiul din stînga numelui
Sayerului (6), Astfel, cînd cineva face click pe bec, se XTREM P

face lumină şi surpriza este dezvăluita...


33
M U L T I M E D I A I Ghid Canoma

GHID CANOMA
C u m s ă t r a n s f o r m i 2 D - u l i n 3 D c u C a n o m a
Produsul celor de la Metacreations este capabil de un lucru în aparenţă greu de realizat: el poate sa scoată în relief formele plate cuprinse într-o imagine
bidimensionala. Practic, programul funcţionează exact invers faţa de un program de modelare 3D: în loc să creezi obiecte tridimensionale pe care să te
strădui sa aşezi texturi predefinite, cu Canoma vei adapta obiecte 3D predefinite la imagini-texturî. Găsiţi ghidul pe CD în directorul ghid/canoma/

1 - Apăsaţi semnul +" de pe fereastra de navi­


M
2 - Din meniul ce conţine obiectele predefinite, 3-Trageţi pe rînd de fiecare dintre colţurile para­
gare sau daţi comanda File/Add Image pentru a aflat în partea de jos a ecranului, alegeţi un lelipipedului şi deplasaţi-le în aşa fel încît sâ
importa imaginea pe care doriţi sa lucraţi. paralelipiped (box). Acesta va apărea în viewport corespundă cu colţurile corpului principal al
Pentru exemplificare am ales un model de ca un contur (wireframe) de culoare roşie. clădirii. Faceţi click pe lupă şi verificaţi cu atenţie
clădire, deoarece Canoma nu poate crea decît Selectaţi-I şi în colturi vor apărea mici săgeţi. dacă alinierea este corectă.
obiecte formate din unghiuri.

4 - Din meniul "Selection Based" alegeţi toate 5 - Trageţi şi de colţurile acestuia pentru a-l 6-Alegeţi din nou Concentric, Stack şi Align, apoi,
cele 3 moduri: Concentric, Stack şi Align pentru aduce la dimensiunile celui din imagine. Nu vă din obiectele predefinite, faceţi click pe trunchiul
a vă asigura ca următorul obiect va fi creat dea­ faceţi griji daca apar şi unele dungi albe. de piramidă. Aliniaţi-I deasupra paralelipipedului.
supra şi pe mijlocul primului. Creaţi un nou para­ Canoma încearcă să vă arate pe unde sa trageţi Apoi selectaţi Textures/Mirror Textures pentru a
lelipiped. liniile. Nu va luaţi după el. De obicei greşeşte. aplica aceeaşi imagine pe spatele obiectului.

•|

t * i i i i
kUUHAUÎ

7-Apăsaţi butonul pentru "Apply Quick Textures ' 1


8 - Rotiţi clădirea astfel încît să se vadă de sus, 9 - Aveţi o clădire 3D complet texturata pe care
(cel cu iepurele) pentru a obţine un preview. iar apoi transformaţi formele celor trei obiecte o puteţi roti şi privi din orice unghi. Dacă înregis­
Daca rotiţi obiectul, puteţi observa că deasupra pentru a se conforma contururilor din imagine. traţi diverse poziţii în meniul Animation puteţi
clădirii nu exista texturi. Apăsaţi butonul +" pen­
M
Apăsaţi pe butonul pentru "Apply Quality chiar realiza o animaţie pe care sa o salvaţi în
tru a aduce înca o imagine. Textures" (cel cu broasca ţestoasa). format .mov.
Ghid Autocad 2000 MULTIMEDIA

GHID AUTOCAD 2 0 0 0
D e s e n a r e a u n u i o b i e c t & a p l i c a r e d e t e x t u r
Uneori ai nevoie sâ desenezi un obiect. Alteori sâ aplici o textura. Poţi învăţa acum cum să faci aceste lucruri într-un mod cît de simplu atît
de rapid.

IMfrri , _ , . . _ , _. -
P • - • ••
4 j yflj^^ L> • j-h - t P - • l J- • irlfj h. . >n - • L •. ^
1

TK* |Ă • ţf* ' V mmf t-ff -mFIM

1 - In ghidul ce urmează ne propunem sa va arătam 2 - Folosind comanda LINE, desenaţi dreapta 3 - Utilizînd comanda PEDIT, vom transforma poli-linia
o chestiune destul de simpla, realizabila în AutoCAD reprezentată cu roşu în figura (axa de simetrie a din etapa trecuta într-o linie curba. Apelaţi comanda
2000 care pe cît este de simpla conduce la rezultate paharului). Cu comanda POLYLINE desenaţi dreapta PEDIT, selectaţi cu mouse-ul conturul paharului, apoi
spectaculoase. Ne propunem deci sa desenam un frîntă ce reprezintă conturul paharului, contur care în din finia de comanda alegeţi opţiunea S (de la Spline)
pahar identic cu cel din aceasta figura si sa-l aplicam această etapă nu este nevoie să fie rotunjit. iar linia frînta se va transforma în linie curba.
un material dintr-o listă disponibila a AutoCAD-ului. Comenzile folosite pot fi aplicate din meniul DRAW
sau scrise de la tastatura pe linia de comandă.

uza
it

. T. 4Q
4
.-4.

4 - Definitivam forma spaţiala a paharului utilizînd 5 - Alegînd din meniul VIEW opţiunea 3D ORBIT, 6 - în acest pas vom alege din setul de materiale al
REVOLVED SUR FACE (din meniul DRAW); înainte vom puteţi alege o vedere spaţiala convenabilă. Comanda AutoCAOului, un material pentru pahar. Din meniul
seta valorile pentru SURFTAB1 şi 2 (cu cît vor avea 3D ORBIT este valabila doar în AutoCAD 2000, spre VIEW şl sub meniul RENDER alegeţi MATERIALS
valori mai mari cu atît reprezentarea paharului va fi deosebire de alte versiuni mai vechi unde ea nu LIBRARY. în dreapta casetei se afla lista de materiale
mai buna). Dupa ce activaţi comanda, selectaţi există. în acest caz putînd fi folosita comanda din care alegeţi unul convenabil şi apăsaţi opţiunea
curba, apoi axa roşie drept axa de revoluţie. VPOINT, IMPORT. Materialele pot fi studiate cu PREVIEW.

J**- "4
m to
LM hH K* b—
- ' 'J^ • P-^i*

— -

Ltt' i>«M t + M Li J • HW P-i**

Bai nas
7 - Din acelaşi meniu de unde aţi ales MATERIALS 8 - in linia de comanda srieţi RENDER . Din caseta de 9 - Acesta este rezultatul randării, cu material aplicat
LIBRARY, alegeţi MATERIALS, selectaţi materialul dialog RENDER, alegeţi o rendare de calitate PHOTO G0LD. în prima figura un pahar este randat cu mate­
ales înainte şl ataşaţi i paharului {în caseta de dialog RAYTRACE. Desenul rendat poate fi prezentat pe rial sticla.
MATERIALS folosiţi ATTACH). ecran sau într-un format bitmap, tga, etc la o rezoluţie
de pîna ia 4096X3072. {în funcţie de performanţele
calculatorului, diferă şi timpul de randare;
HARDWARE nVidia GeForce256

GEFORCE 2 5 6
Iluminaţia dinamică hardware î n s e a m n ă c ă toate obiectele v o r fi m a i r e a l ilumi
n a t e şi î n t i m p c e se mişcă, fără să v e d e m un impact asupra vitezei de rulare

Producător
nVidia octombrie apare DirectX 7 care va
suporta şi el T&L hardware, ceea
Tip TM
ce înseamnă că jocurile ce vor
I Chipset grafic
apare în continuare vor beneficia
Redactor de această facilitate.
Icristt Radu Luminăţie dinamică implemen­
Nu voi mai enumera specificaţiile tata hardware este un alt atu
tehnice pe care le găsiţi în tabel şi
T GeForce256, Pînă acum ne-am
voi trece direct la ceea ce ne obişnuit cu lumini statice a căror
interesează pe noi ia urma urmei: iluminare era calculată în prealabil
cum vor arata jocurile de Crăciun? datorita dificultăţilor implementării
Se pare ca foarte bine din mai unor rutine de afişare în timp real.
multe motive. Iluminaţia dinamică hardware
GeForce256 este primul GPU înseamnă ca toate obiectele vor fi
(Graphics Processing Unit) adică un mai real iluminate şi în timp ce se
procesor ce înglobează şi T&L mişcă fara sa vedem un impact
degrevînd astfel procesorul gazda. asupra vitezei de rulare a aplicaţiei.
60% din procentul de ocupare al GeForce 256 dispune de o arhitec­
procesorului de o aplicaţie grafică tură paralela în adevăratul sens al
(un joc de exemplu) este rezervat cuvîntului în ceea ce priveşte textu-
pentru operaţii de transformare şi rarea. Graţie acesteia pot fi proce­
iluminare ale scenei, T&L hardware saţi practic 4 pixeli într-un singur
înseamnă că procesorul va avea timp. Impactul asupra vitezei va fi
mai mult timp pentru a se ocupa cu observat mai ales în jocurile care
altceva, cum ar fi rutineie de Al şi suporta multi-texturing (Unreal
control al mişcării dupa anumite Tournament şi Quake 3) care vor
Cubic Environment Mapping înseamnă şi că reflexia apei va legi. Jocurile care au fost create rula mult mai rapid la detalii
fi mult mai reală. maxime.
pîna acum nu vor beneficia de
acest avantaj decît în măsura în Toate aceste efecte nu ar avea
n sfîrşit au apărut specificaţiile care rutineie de T&L au fost scrise nici un rost daca rata cu care pro­
la NV10, placa ce va urma în în OpenGL care suporta aceste cesorul pompează triunghiuri pe
serie TNT2-ului de la NVIDIA. funcţii implementate hardware ecran nu este suficient de mare.
Toata lumea se pare ca a aşteptat acolo unde exista. Totuşi în luna GeForce are trei soluţii care cumu-
cu sufletul la gura sa vadă dacă va
fi cu adevărat un pas înainte, dupa
dezamăgirile datorate în special
N V I D I A generaţiei Voodoo 3 de la care se
aştepta evident mai mult. Cu 24 de
ore înaintea anunţului oficial slte-ul
www.nvidia.com a început o
numărătoare inversa cu titlul
alarmist "In x hours the world will
change".
Ei bine se pare ca lumea e la
locul ei ca întotdeauna, însă lumea
virtuală generata pe calculator se
va schimba cu siguranţa.
NV10 se va numi GeForce256.
Particula "Ge" vine de la Geometry
şi subliniază principala inovaţie
adusa procesorului: accelerarea
— hardware a operaţilor geometrice şi
"O a calculelor de îuminare ale scenei
Ti (Transform & Lighting mai scurt
T&L). 256 reprezintă numărul de
XTREM PC
4/1999 Evolva este jocul ales pen­ biţi cu care este capabil sâ jon­ Bump mapping-ul pentru simularea rugozităţii suprafeţelor nu mai
tru demonstrarea plăcii gleze procesorul grafic. este chiar aşa de important datorită numărului mare de poligoane,
nVidia GeForce256 HARDWARE

C U B E E N V I R O N M E N T M A P P I N G ( C E M )

Cube environment mapping (CEM) texturi de reflexie aşa cum se vad ele din
înseamnă ca reflexiile obiectelor vor fi interiorul obiectului pe care se aplica
mai reale decît pînă acum. Metoda reflexia în cele 6 direcţii pe normalele la
folosită curent se numeşte sferical envi­ fetele unui cub. Efectul final este mult
ronment mapping şi consta în principiu în mai real şi în plus este implementat hard­
înfăşurarea imaginii care trebuie reflec­ ware, deci Iarăşi nu va exista o scădere
tată pe suprafaţa obiectului care reflecta. de viteza. CEM mai are un domeniu de
Această metoda nu lua în calcul ceea ce utilitate în simularea reflexiilor în apa.
se vede "în spate" în sensul că textura Aspectul acesteia va fi mult mai real
cu reflexia putea sa nu înconjoare în decît la G400 deoarece se vor lua în cal­
totalitate obiectul ramînînd unele porţiuni cul şi reflexiile fundului apei în simularea
La ECTS Evolva a impresionat grafic în
neacoperite. CEM constă în crearea a 6 mişcării valurilor de exemplu.
principal din cauza GeForce256-lui.

late duc la mărirea vitezei de


afişare. în primul rînd procesorul
este pe 256 de biţi spre deosebire
de vechea generaţie TNT care lucra
pe 128 de biţi. Asta înseamnă că
instrucţiunile şi datele vor fi trans­
mise de două ori mai rapid între
procesor şi memorie. în al doilea
rînd memoria folosita este DDR
RAM care suporta viteze de lucru
mai mari de 200MHz. Nu în ultimul
rînd GeForce256 suporta AGP 4X
Fast Writes, Toata lumea ştie că
AGP-ul este o magistrala de date
dedicată comunicării directe între
memoria calculatorului de bază şi
memoria plăcii video. Fast Writes
se referă la posibilitatea ca proce­
sorul caclulatorului sa ocolească
transferul între memorii adresîndu- Numărul mare de poligoane pentru rendarea unei scene face nece­
se direct procesorului grafic. în sară e x i s t e n ţ a modelului de adresare AGP 4X Fast Writes
acest fel este posibila furnizarea
unei cantităţi imense de informaţii ioane de pixeli pe secundă. grafice. Performanţele sale se
într-un timp foarte scurt. AGP 4X Comparaţiile imediate care se pot apropie dacă nu le şi depăşesc pe
Fast Writes va fi implementat pen­ face sunt cele cu un Voodoo 2 care cele ale consolelor dedicate ca
tru prima oară însa în chip-set-ul poate aduce 90 de milioane de pix­ PSX2, dovedind odată în plus că un
Camino Intel 820 destinat proce­ eli pe secundă şi Savage 2000 cu calculator este întotdeauna mai
soarelor Pentium II şi Pentium III. 150 milioane. Sigur cînd este vorba flexibil din punct de vedere tehno­
Vor apărea repede şi variantele de viteză, pixelii nu sunt singura logic decît o consola. Abia aştept
concurenţei (VIA, Asus} însă proba­ unitate de măsură. Megatexelii sa vad primele plăci grafice
bil ca preţurile iniţiale vor fi prohibi­ reprezintă cantitatea de pixeli prelu­ GeForce256. Bravo nVidia!
tive. Raţa susţinuta de 15 milioane craţi de unităţile de texturare ale
de triunghiuri pe secundă nu poate plăcii, cele care "îmbracă" triunghi­
fi menţinută însă altfel în momentul urile cu imagini pentru a le apropia
de faţă. Cel mai realist este însă de realitate. GeForce256 poate
să ne aşteptăm 2-4 milioane de tri­ face 480 Megatexeli pe secundă
unghiuri pe secunda pentru deoarece poate prelucra 2 texturi în
început. paralel, iar Savage2000 600
Megatexeli pe secunda datorita
La fiecare placa video care arhitecturii sale cu patru unităţi de
apare se pune aceeaşi întrebare: texturare paralele. Pîna acum
cum ţine piept concurenţei? Savage2000 este în avantaj dar la
GeForce256 se ţine bine şi proba­ o frecvenţă de ceas mai mare (la
bil că se va ţine bine şi în contin­ 200 MHz Geforce256 ar face 800
uare. Primul lucru la care se uită Mtexeli/secunda). Regele la acest
cineva cînd vrea sa cumpere o capitol se pare ca va fi însă tot
placă de accelerare 3D este fill- Voodoo 4 cu o cifa în jurul valorii
rate-ul sau viteza cu care poate de 1000 Megatexeli/secundă.
umple ecranul procesorul grafic.
GeForce256 poate aduce 480 mil- GeForce256 reprezintă într- Pentru prima oara copacii nu mai sunt doar nişte
adevăr noua generaţie de plăci simple texturi.
HARDWARE 3dfx Voodoo 4

3 D F x VOODOO
P a s u l u r m ă t o r va f i Fac u t d e 3 d f x de-abia a n u l v i i t o r , c u u n c i p c o m p l e t n o u l a

CARE SE L U C R E A Z â DE MAI BINE DE 1 8 LUN

nevoie decît de una în calculator ca şi în numărul trecut. Aici 3dfx-ul are


sa-l aprinzi şi să-ţi vezi de treabă. o politica interesantă. Pentru ei
Răspunsul 3dfx a fost Voodoo 3 numele firmei este deosebit de
şi aici lucrurile încep să se com­ important, avînd mereu pretenţia de
plice. Voodoo 3 nu a reprezentat un a conduce valul tehnologic. T-Buffer-
avans tehnologic major faţa de ul este bomboana de pe tort, acel
Voodoo 2, în plus sunt modulele de lucru în plus pe care îl are 3dfx-ul şi
afişare 2D şi viteza procesorului ceilalţi nu îl au. Pe de-alta parte,
mărita. Deja 3dfx-ul începe sa fie aşa cum singuri recunosc, ei
jenat de specificaţiile TNT şi TNT2 încearcă sa promoveze în continuare
mai apoi, spunînd ca pe nimeni nu Glide ca alternativă la OpenGL şi
interesează 32 biţi pentru culoare, DirectX. Şi fac asta oferind facili¬
dar ca şi ei de fapt au o adîncime de tatea T-Buffer doar acelora oare pro­
22 biţi daca te uiţi mai bine şi ca gramează în Glide. Nu ştiu daca
texturile mari şi stencil buffer-ul nu Glide va mai avea acelaşi succes,
sunt înca folosite. Este evident însa totul depinde acum de T-Buffer şi cît
ca pentru partea de 3D în momentul de important este în jocuri şi
Efectul motion-blur oferă senzaţia de mişcare chiar dacă de faţa TNT2-ul este mult mai bine aplicaţii. Cert este că 3dfx-ul încerca
obiectele sunt în repaus. apreciat decît Voodoo 3 poate cu sa duca o politică de monopol care
excepţia Voodoo 3 3500 care însă nu face bine întotdeauna utilizatoru­
trişează oferind TV-Tuner şi FM-Tuner lui final, adică nouă cumpărătorilor.
înd spui 3DFx te gîndeştt ime-
mtk i>i Wv. - :' pentru a acoperi lipsa facilitaţilor 3D Un alt aspect interesant este
'• diat la jocuri. Aceasta firmă şi-
| 3DFx pe care le are concurenţa. Pentru lipsa aproape sigură (3dfx-ul spune
a creat renumele şl chiar s-a
Tip 3dfx situaţia devine din ce în ce mai ca se poate adaugă de la alţi pro­
născut Tncercînd sa distreze
1 Chipset grafic clara mai ates dupa cheltuiala unei ducători) a accelerării hardware T&L.
oamenii. Cînd a apărut prima oară
sume destul de mari pentru Nici nu putea fi altfel daca ne gîndim
Redactor Voodoo, specificaţiile unei placi
achiziţionarea STB: un nou procesor, ca procesorul original Voodoo nu a
| Cristi Radu video cu accelerare 3D nu erau
o noua placa video de accelerare fost gîndit pentru T&L, iar acest
clare. Dupa Voodoo toate plăcile
3D. Va reuşi oare 3dfx-ul ce şi-a pro­ lucru este esenţial. 3dfx apuca pe o
încercau sa se apropie de
pus, adică sa fie în continuare lid­ alta cale spre deosebire de con­
specificaţiile stabilite de 3dfx.
erul pieţîi? curenţii sai S3 şi Nvidia. Şi asta
Dupa Voodoo a apărut Voodoo2
(normal) şi înca 3dfx-ul nu avea o Se ştie cu siguranţa de-acum că pentru cel puţin 5-8 luni cît este -
competiţie serioasa. Voodoo 2 a Voodoo 4 va aparţine liniei Voodoo. ciclul de viata al unei plăci grafice
dublat practic performanţele Voodoo, Are acelaşi miez de siliciu ca toate pîna la apariţia unei versiuni noi.
adaugînd în plus doua unităţi de tex­ procesoarele Voodoo de pîna acum, 3dfx-ul mizează în continuare pe fill-
turare care puteau renda un singur cu cîteva modificări semnificative. rate şi multi-texturare. Surse de la
pixel prin combinarea a doua imagi­ Prima modificare se refera la nume 3dfx spun că voodoo4 va avea
ni. Era un lucru nou care făcea care nu va conţine cifra 4, tocmai ca 400Mpixeli/sec fill-rate şi
animaţia multi-texturi posibila şi via­ sa sugereze ca reprezintă un pas
bila din punctul de vedere al vitezei. major înainte faţa de Voodoo-rile de
Totuşi Voodoo 2 avea un avantaj: pîna acum. în esenţa noul procesor
putea fi pus alături de o alta placă va oferi 32 de biţi adîncime de
voodoo2 într-un calculator ceea ce culoare, ceea ce concurenta are
ducea la dublarea performanţelor demult, 24 biţi Z-buffer ceea ce nu
sau la mărirea rezoluţiei de lucru, este prea mult şi în sfîrşit suport
Voodoo 2 nu a rezistat prea mult pentru texturi mai mari de 256X256
în faţa concurenţei deşi este o placă biţi. Va mai fi oferit stencil buffer-ul
rapida chiar şi astăzi. în primul rînd de 8 biţi ceea ce va ajuta la
era o placa add-on ca şi Voodoo, crearea de efecte interesante cum
ceea ce însemna ca trebuia sa-ţi mai ar fi ceaţa sau umbrele şi compre­
cumperi o placă video pentru partea sia texturilor suportata hardware.
de 2D. Apoi nu putea afişa imaginile Probabil ca vor mai fi şi alte
decît cu o adîncime de culoare de îmbunătăţiri care înca nu sunt
16 biţi (65536 culori). Nvidia cu al făcute publice la aceasta ora (M-
sau TNT a fost prima concurenţa Buffer ?) însa acestea şi înca doua
serioasă pentru Voodoo 2. Arata mai aspecte sunt sigure. Primul aspect Deph of field - arată diferite
bine, se mişca la fel, nu aveai ar fi T-Buffer-ul pe care l-am discutat obiecte în funcţie de distanţă cu
focalizări diferite

i
3dfx Voodoo 4 HARDWARE

800Mtexteli/sec fill-rate de texturare ceea ce


TI aduce în zona GeForce 256 chiar puţin mai
T
Stînga: Aliasing-ul
bun decît acesta. Sigur fill-rate-ul va continua din poza face ca
să fie foarte important însă numărul de tri­ liniile să fie
unghiuri afişate în final pe ecran sunt cele colţuroase atît la
munte cît şl la
mai importante, ele definind calitatea scenei.
stîlpii din stînga.
Anti-Aliasing-ul promovat de 3dfx prin T-Buffer
nu poate face nimic pentru a îmbunătăţi cali­
tatea unui model patratos faţa de calitatea
acestuia realizata cu de 10 ori mai multe tri­
unghiuri, cum o face S3-ul sau Nvidia.
3dfx-ul mai mizează în continuare şi pe
preţ. în timp ce GeForce256 va costa cu sigu­
ranţa aproape 300$ pentru început Voodoo 4
va costa mai puţin. Costurile cu producţia cip-
Drepta: Cu Spaţial
ului se pare ca sunt foarte mari mai ales că
Anti - Aliasing liniile
acum după anunţul Nvidia, 3dfx-ul a descoper­ reprezentînd mar­
it ca mai are cîteva mici modificări de făcut, ginea de sus a
pînă ia data apariţiei din octombrie-noiembrie. muntelui nu mai
Pasul următor va fi făcut de 3dfx de-abia sunt culţuroase iar
anul viitor, cu un cip complet nou la care se liniile de la stîlpii
lucrează de mai bine de 18 luni. De-abia atun­ din stînga se
ci se poate ca 3dfx-ul să reintre pe poteca S3 îmbină.
şi Nvidia cu T&L implementat hardware asta
dacă nu se găseşte o soluţie de imple­
mentare prin adăugare în perioada imediat
următoare. Daca Voodoo 4 nu mai are ceva în
plus faţă de T-Buffer, ceva ce concurenţa nu
are, s-ar putea ca Voodoo 4 să fie o generaţie multe culori sau treceri bruşte de la o culoare
tn aplicaţii înseamă o imagine mal clara.
de sacrificiu pentru 3dfx... la alta. Se ştie câ în cazul imaginilor compre-
Pe de-altă parte dimensiunile mari ale tex­
3dfx se bazează pe un segment important turilor şi cantitatea acestora sunt probabil sate prin metoda JPEG, care elimină pur-şi-
din piaţa acceleratoarelor 3D, şi mai mult principala cauza pentru care plăcile video de simplu informmaţiile de culoare din anumite
decît atît doreşte ca acest segment să fie şi accelerare 3D sunt dotate cu din ce în ce mai zone, urmînd apoi ca în procesul de refacere
cel mai mare. Daca Voodoo4 Napalm nu va multă memorie, devenind din aceasta cauză a imaginii să se folosească aproximări greu
avea T&L hardware, atunci cu siguranţa va din ce în ce mai scumpe. 0 cale de a rezolva de observat cu ochiul liber de la distanţă, tre­
avea alte caracteristici interesante care nu se aceste probleme şi de a mării şi viteza de cerile abrupte de la o culoare la alta duc la o
regăsesc în produsele competiţiei. Iar una din lucru, este compresia texturilor prin procedee pierdere sensibila a calităţii în zona respec­
opţiunile care au fost doar puţin folosite pîna asemănătoare cu cele folosite la imaginile tivă. FXT1 evită aceste neajunsuri folosind
acum este compresia texturilor. obişnuite. Pîna acum doar S3, cu a sa tehnici de compresie adecvate, reuşind în
în esenţa este o imagine bitmap ca ori­ tehnologie S3TC, a suportat însa decompresia acelaşi timp o compresie foarte bună (1:8) şi
care alta. Singurele restricţii pentru ca o imag şi compresia hardware a texturilor. Se pare ca o calitate a imaginii apropiata foarte mult de
ine să poată fi considerată textura erau doua 3dfx are un cuvînt de spus şi în acest dome­ cea a originalului.
pînă de curînd, cel puţin în cazul plăcilor niu. Metodele de compresie şi sursele pro­
Voodoo: în primul rînd dimensiunile în bytes Voodoo 4 Napalm va suporta compresia gramelor sunt oferite gratuit de către 3dfx
pe orizontală şi verticală trebuiau sa fie o put­ texturilor printr-o tehnologie numita FXT1. tuturor acelora care sunt interesaţi. Aceasta
ere a lui doi, însa dimensiunea maxima a unei FXT1 foloseşte nu unul ci patru algoritmi de demonstrează un alt gen de politică decît în
texturi nu putea depăşi rezoluţia de 256X256 compresie care sunt adecvaţi pentru tipuri cazul S3TC care este licenţiata pe bani grei.
de bytes. Concurenţa, în special S3 şi Nvidia diferite de imagini. Imaginile alb-negru sau în 3dfx-ul încearcă prin aceasta tactică să
au oferit de Ia început o limitare mult mai culori puţine vor avea un alt algoritm de com­ impună pe piaţă FXT1 ca cea mai folosită
acceptabila de 2048X2048 iar asta transpus presie spre deosebire de cele care au foarte modalitate de compresie a texturilor, pentru
ca în final competitorii sa trebuiască să imple­
menteze în hardware acelaşi procedeu folosit
de 3dfx însă pierzînd timp preţios şi nu în
ultimul rînd bani.
Desigur calea e doar una singură: risipa
de memorie trebuia sa înceteze, iar soluţiile
hardware pentru compresia texturilor trebuie
să fie ceva comun. 3dfx-ul vine însă înaintea
celorlalţi cu tehnologia, impunînd-o, creîndu-şi
astfel timp pentru ca Rampage (următorul
chip 3D de la 3dfx ce va apare la sfîrşitul
primăverii 2000), care reprezintă o tehnologie
complet nouă faţa de linia Voodoo, sa benefi­
cieze din plin de toate avantajele Voodoo 4
Napalm, chiar dacă acestea vor fi doar com­
î n stînga puteţi vedea poza standard şi în dreapta poza care cu ajutorul algoritmilor de presia texturilor şl un fill-rate foarte mare.
comprese va ocupa de 6 ore mai puţine resurse
S3 Savage 2000

SAVAGE 2 0 0 0
S3 NU A PIERDUT TRENUL CONDUS DE NVIDIA, CARE S T A B I L E Ş T E C ă O PLACa DE

ACCELERARE 3 D DIN G E N E R A ţ l A U R M ă T O A R E , TREBUIE S ă Al B ă T&L

: Tnd vine vorba de plăci video, manţi. Totuşi Savage era o placă
I S3 are renumele unei firme bună pentru gama utilizatorilor
V i o a r e cade repede dar se medii, avînd un suficient de mare
Tip ridica şi merge mai departe. Nu au segment din piaţa OEM. Dacă
Chjpset grafic scos plăci proaste, însă nici extra­ fiecare calculator ar fi fost dotat cu
ordinare nu au fost. Mai ţineţi un Savage în momentul asamblării,
Crtsti Radu minte S3 Virge? Cînd a apărut acum aveam toţi o baza de plecare
moda acceleratoarelor 3D, S3 a în ceea ce priveşte accelerarea 3D.
fost printre primii care au avut ceva Ceea ce a deosebit Savage de
de oferit. Păcat însă că erau destul restul plăcilor grafice este S3TC,
de departe de realitate. metoda brevetată de S3 de compre­
Mai aproape de zilele noastre, sie a texturilor. Aceasta permite,
S3 a scos chip-set-ul S3 Savage datorită implementării hardware,
care nu a fost aşa de sălbatic, cum realizarea unor imagini foarte
detaliate la viteze acceptabile fără
a necesita multă memorie pentru
stocare.
Chîp-ul Savage 2000 care va fi
Savage 2000 sau GX4, cum era
lansat de S 3 .
cunoscut în faza de prototip, este
un chip-set complet nou faţă de
3dfx spune că ceea ce con­
vechiul Savage. Este interesant de
tează într-adevăr este fiii rate-ul.
observat că S3 nu a vrut să
Savage2000 poate renda 350
schimbe numele plăcii deşi perfor­
Mpixeli/secundă ceea ce îl aproprie
manţele anterioare nu i-au adus un
foarte mult de GeForce256. Şi
renume prea bun acestuia. Din feri­
datorită capacităţii de a compune
cire Savage 2000 dublează perfor­
două texturi într-o singură trecere,
manţele oricărei plăci aflate acum
rezultă că Savage2000 are o rată
pe piaţă.
de 700 Megatexeli pe secundă,
Primul lucru care îl observi în ceea ce iarăşi este foarte bine în
specificaţiile plăcii este T&L comparaţie cu GeForce256.
(Transform & Lighting) implementat Această viteza mare se datorează
T&L va însemna detalii ridicate chiar şi în arhitec­ hardware. Din acest punct de şi frecvenţei ridicate de ceas de
tură. vedere S3 nu a pierdut trenul con­ 200 MHz, care lasă puţin loc pen­
dus de Nvidia, care stabileşte că o tru overclocking. Avantajul S3 aici
placă de accelerare 3D din este că va fi primul producător care
generaţia următoare, trebuie să va produce chip-uri în tehnologie de
aibă T&L. Cine va fi mai rapid în 0,18 microni, ceea ce este foarte
acest domeniu rămîne de văzut. puţin în comparaţie cu cei 0,22 la
Cert este că S3-ul nu are un singur Nvidia şi 3dfx. 0,18 microni
chip ci mai degrabă mai multe chip­ înseamnă energie puţină, necesităţi
uri montate pe placă, între care se de răcire reduse, frecvenţe mari.
găsesc şi cele care se ocupa cu Deci aproape sigur vor apare vari­
T&L. Soluţia aceasta îi aduce lui ante Savage 2000 mai rapide.
S3 Savage 2000 o creştere a per­
formanţelor de trei ori, faţa de S3 nu va mai distribui plăci
cazul în care nu s-ar folosi T&L. video decît sub brand-ul Diamond,
Nvidia are T&L pe acelaşi chip cu care este cea mai importantă
restul procesorului grafic ceea ce achiziţie S3 din ultimul timp.
teoretic ar însemna o viteză mai Diamond a promis că de Crăciun
mare însă o flexibilitate mai vom avea un Viper 2 dotat cu
scăzută. chipset-ul Savage2000 iar secretul
Cele 8 lumini dinamice implementate hardware
r

sub care ţine 3dfx noua sa placă


imprimă o notă de realism oricărei scene. Savage2000 suportă 8 lumini video (care nu se va numi
implementate hardware, ceea ce, voodoo4), ne face să credem că
ne-ar face să credem numele, în ca număr, nu trebuie sâ ne mire vom avea nişte sărbători intere-
mare parte datorita concurenţei deoarece 8 este un standard de sânte.
puternice dinspre 3dfx şi nVidia, mult stabilit în grafica de perfor­
dar şi datorită unor driveri neperfor­ manţă de pe staţiile grafice.
Cursor Hardware Hardware Hardware Hardware+32 bit alpha blend GDI+
Gamma corrected Blits N/A Da Da Da

9pGCmCaţll 30
MegaPixels/sec N/A 350 480 600
MegaTexel s/sec N/A 700 480 1200
Performante geometrice N/A 10-15 mii. triunghiuri/sec 15 milioane triunghiuri/sec 15 milioane triunghiuri/sec
Adîncime de culoare 32 biţi 32 biţi 32 biţi 32 biţi
Procesor T&L N/A Da Da Da
Numărr lumini dinamice
N/A 8 8 8
accelerate hardware
Anti - aliasing Complet implementat hardware Hardware full scene Hardware full scene Complet implementat hardware
Umbrire N/A Specular lighting/difuse shading Per-Vortex accelerata hardware Gourand shading, per vortex
Range-based, vertex & table Perspective correct per pixel
Ceată N/A N/A exponenţial and linear no-cost
fog fog
Toate modurile suportate în Enhanced alpha blending Toate modurile suportate în Toate modurile suportate în
Transparenţa
DirectX7 şi OpenGL 1.2 modes, DirectX7 şi OpenGL 1.2 DirectX7 şi OpenGL 1.2 DirectX7 şi OpenGL 1.2
Stencil Buffer N/A 8 biţi N/A 8 biţi
Z - Buffer 16, 24, 32 biţi 16, 24, 32 biţi 16, 24, 32 biţi 16, 24, 32 biţi
T - Buffer Da Nu Nu Accumulation buffer
Motion Blur Da Da* Da* Da
Soft Shadows, Soft Reflections Da Da* Da* Da
Particule accelerate hardware N/A Da Da* Da

"L J iY 1
. \ J
• —. J - -r J . r H . • _•_ _'J _ • . - - j™ J V r ^ j • - -« -r
J
r ' j V j C r l r i *-TCJ . • ! v ; ;•
"L-yH.• • _ _ _ _-i_ ~ . _ WT'.<n\ t-C^OC*. L
.-l J
v v
Numărul de texturi simultane
A L
L l J
n
J
n -i. -n. " " - • i

N/A 2 pe 2 căi paralele 1 pe cîte 4 căi în paralel 4 cu trilinear filtering


intr-o trecere pentru un pixel
Dimensiunea maxima a texturii N/A 2048X2048 2048X2048 4096X4096 biti
Compresia Texturilor FXT1 S3TC Suportată în DirectX 7 Suportata în DirectX 7
Cache Texturi N/A N/A N/A 8 - 1 6 Kb

Hardware emboss cube environment mapping Embossing bump mapping and


Bump mapping N/A
bump-mapping dot level bump-mapping environment bump mapping
LOD N/A Da Da Per pixel LOD
True Ansiotropic filtering. Bilinear, trilinear MIP map­
Filtrarea texturilor N/A Ansiotropic filtering
No diethering ping
Margine texturi N/A 1 bit 1 bit 1 bit
Corectarea perspectivei N/A Da Da Da

Bus AGP 2X,4X AGP 2X.4X AGP 2X,4X PCI, AGP 2X, AGP 4X
AGP 4X Fast Writes N/A Da Da Da
Număr de tranzistoare 20 milioane 11 milioane 23 milioane 1.5 milioane
Frecventa de ceas procesor N/A 200 MHz 120 MHz 150 MHz
Frecventa de ceas RAM DAC N/A 350 MHz 350 MHz 350 Mhz
Magistrala internă procesor N/A 128 bit 256 bit N/A
Memorie maximă N/A 64 MB 128 MB 256 MB
Suport DVD N/A Da Da Da
Suport HDTV Nu Nu Da Nu
Suport software N/A OpenGL 1.2, DirectX 7 OpenGL 1.2, DirectX 7 OpenGL 1.2, DirectX 7
Multi-cip Da N/A Da Da- 1,2,4 procesoare/placa
Preţ aproximativ K/A 169-250$ 250-300$ | N/A
in software N/A = informaţia nu a fost înca oferită presei
HARDWARE Transform & Lighting

TRANSFORM LIGHTING
OpenGL şi D i r e c t X 7 v o r s u p o r t a l u m i n a r e a h a r d w a r e unde aceasta va

e x i s t a , şl g r a ţ l e a c c e l e r ă r i i t & l v o m p u t e a a v e a n u o s f e r ă c i 1 0 sfere

D
Producător e unde a apărut limita aceas­ luminoasa ci 8 mi$cîndu-se dinamic, acestor operaţii au fost făcuţi chiar
ta de 8 lumini suportate în timp real. de producătorii de procesoare prin
| NVIDIA
hardware Ia toate plăcile Totuşi iluminarea este doar introducerea instrucţiunilor MMX şi
Tip 3DNow!, care sunt special conce­
grafice de generaţie noua? Răspun­ jumătate din poveste. Transformâriie
[tehnologie sul se afla în API-uI OpenGL, cel mai matematice implementate hardware pute pentru operarea la viteză
• n i mi optimă cu numere mari în calcule
vechi şi mai puternic API de progra­ sunt forţa pe care se bazează ultima
| Cristi Radu mare a motoarelor grafice 3D. generaţie de placi video. Modelul complexe. Aceasta metoda este şi
OpenGL este folosit de multa vreme actual de reprezentare al scenelor va mat fi folosita însa ea nu are
pe staţiile grafice high-end de sub grafice se bazează desenul trrunghi- cum să elibereze procesorul de cal­
Unix, şi doar de puţina vreme a fost urilor ca unitate de baza spaţială. culul transformărilor.
portat şi pe Windows 95-98. Cu Fiecare triunghi este definit dupa Hardware T&L intervine tocmai
toate acestea, suportul de care se cum am spus de coordonatele celor în acest punct. Procesorul îi cere
bucură din partea întregii trei vîrfuri, de normalele fiecărui vîrf plăcii video, printr-un şir de
comunităţii a aplicaţiilor 3D l-a
P şi de încă cîteva informaţii care spe­ instrucţiuni speciale sa execute anu­
propulsat rapid într-o postura de cifică modul de texturare. Dupa ce mite operaţii asupra fiecărei matrici
alternativă puternica la DirectX. am desenat pe ecran un triunghi ce influenţează aspectul final al
OpenGL, ca şi Direct3D-ul folosind toate aceste informaţii scenei curente. în felul acesta,
suporta 4 tipuri de iluminare: cea urmează partea de animaţie proprîu- placa video dotata cu T&L, dacă are
ambientală, de tip punct, zisă. la dispoziţie toate datele problemei,
direcţionala şi spot de lumina. Ceea OpenGL şi DirectX7 folosesc o poate sa rezolve toate calculele
ce e important de ştiut este modul prelucrare a informaţiilor de tip matematice, eliberînd procesorul,
în care efectul luminii asupra unui stiva. Pentru a realiza o transfor­ lăsîndu-i timp pentru alte aspecte
oPiect este calculat. Deoarece mare asupra modului de vizualizare ale simulării cum ar fi Al-ul sau
fiecare obiect din lumea 3D virtuală a scenei, trebuie indicata asupra implementarea legilor fizicii.
este creat din triunghiuri, singura cărei stive se lucrează pentru a se Unii programatori văd T&L ca o
informaţie care o avem despre ori­ putea indica matricea de transfor­ inovaţie restrictiva şi au parţial drep­
entarea în spaţiu a acestuia vine de mare folosita. Exista trei posibilităţi: tate. Programatorul nu mai are con­
la coordonatele vîrfurilor şi a nor­ se încearcă modificarea obiectului trol asupra felului în care sunt
malelor acestora. Lumina ambien­ propriu-zis $î atunci se foloseşte făcute transformările, iar acest lucru
tală nu este decît o constanta după matricea ModelView a obiectului deranjează. Din fericire se poate
Un ibric fără Anti Aliasing care se măreşte intensitatea culo­ respectiv, se încearcă schimbarea face un compromis, nu toate trans­
margini zgrumţuroase. rilor, în schimb celelalte trei tipuri perspectivei sub care e privita scena formările trebuie făcute de placa
de lumini iau în calcul informaţiile (Projection Matrix) sau se încearcă video, sarcinile se pot împărţi între
referitoare la obiectele din spaţiu determinarea rezultatului trans­ procesor $i aceasta.
3D, în speţa normalele suprafeţelor. formării 3D spre 2D adică imaginea Apoi viteza de calcul a procesorului
Acum este evident ca pentru a care apare pe ecranul calculatorului specializat de pe placa video este
aproxima o sfera de exemplu, (Viewport Matrix). încărcarea de pe de 5-10 ori mai mare decît cea a
numărul poligoanelor din care aceas­ stiva respectiva a matricei de care procesorului calculatorului chiar
ta e compusa ar trebui sa fie cît mai avem nevoie este doar primul pas. dacă acesta din urmă este mai flexi­
mare pentru a nu se vedea locurile Animaţia rezulta doar după bil. Viteză mai mare înseamnă,
de îmbinare. Imaginaţi-va acum ca realizarea unei transformări asupra detalii mai multe la aceeaşi viteză.
procesorul ar trebui sa calculeze ilu­ matricei dorite cu ajutorul alteia Quake 3 are ca ţinta 10000 de tri­
minarea acestei sfere. Pentru care poate fi de translaţie, de unghiuri/cadru {la un monitor nor­
Ibric cu Anti Aliasing - rotaţie, de scalare, etc.
fiecare triughi component ar trebui mal există 60-70 de cadre pe
observaţi diferenţa la
sa calculeze normala Ja suprafaţă, secunda) neluînd în calcul T&L hard­
margini. Procedura folosita pîna acum în
bazîndu-se pe coordonatele ware. Dacă însa se foloseşte
programarea pe PC-uri era ca fiecare
vîrfurilor, apoi cantitatea de lumina aceasta opţiune, 100000 de tri­
programator sa-şi implementeze sin­
care ajunge pe fiecare suprafaţă. unghiuri/cadru nu aduce nici o
gur transformările într-un limbaj cît
Lucrul acesta devine imposibil de penalizare la viteza de rulare. Şi,
mai rapid, de obicei C sau
făcut în timp real daca nu exista desigur, e mai frumos cu 100000
Assembler. Cu toate astea,
suport specializat hardware pentru de triunghiuri/cadru,
deoarece într-o scena exista mii de
aşa ceva. OpenGL şi DirectX 7 vor triunghiuri, timpul alocat T&L hardware poate fi folosit
ci suporta luminarea implementata
5 transformărilor matematice pentru acum pentru jocurile şi aplicaţile
hardware acolo unde aceasta va animaţii este foarte mare, în gener­ OpenGL, iar dupa lansarea DirectX7
exista, şi graţie accelerării T&L vom al fiind de 40-50% din timpul proce­ din această lună, putem sâ ne
XTREM PC Ibric cu multe poligoane putea avea nu o sfera ci 10 sfere sor total folosit de aplicaţia respec­ aşteptam la un Crăciun flerblntel
4/1999 chiar arată a ibric. dacă e nevoie şi nu o singură sursă tivă. Primii paşi pentru accelerarea
42
Megatest Joystick-uri HARDWARE

N U O R I C E B A T A D U C E B U C U R I E !

MEGATEST JOYSTICK URI


xistă un motiv serios pentru care avioanele,
chiar şi cele mai moderne, sunt controlate Categoria "Chiar n - a m ce
printr-o manşă şi nu printr-un set de patru
butoane. Manşa îi permite pilotului să aleagă nu
numai în ce direcţie să mişte avionul, dar şi ce
face cu ei" (Muchas $)
amplitudine sâ aibă această mişcare, farâ sâ
WmgMan Force
piardă mult timp cu introducerea comenzilor. Mişti
manşa mai tare avionul se mişcă mai violent şi
F
Producător: Logitech - Preţ: 134.9 $
aşa mai departe. Distribuitor: Best Computers / Flamingo
Este lesne deci de înţeles de ce sunt impor­ Ce are: 9 butoane. Hat cu 8 direcţii şi
tante joystick-urile pentru simulatoare, dar cum nu throttie.
orice joystick se mănîncă deci se impune CXC
(Controlul Xtrem de Calitate). e oferă acest joystick de costa atîţia bani? Force
Deoarece pilotarea unei aeronave se face cu Feedback, adică daca tu împingi el îţi răspunde cu
mai mult decît o simpla manşă, au apărut şi lucruri aceaşi monedă, ba chiar mai mult. Stick-ul vibrează şi
complementare, cum ar fi manetele de gaz (throt- se agită după cum îi ordonă jocul, daca eşti într-un
tle) separate şi pedalele (rudder). Acestea însă avion şi tragi cu mitralierele o sa vibreze încet. Apeşi
costa bani buni şi nu se găsesc încă pe piaţa din pe butonul tunurilor şi simţi reculul lor puternic. Tragi
România. La fel, am constatat lipsa de pe piaţă a prea tare de manşă şi avionul se zbate la limita
unor joystick-uri de calitate cum sunt cele produse angajării - o să simţi asta imediat. Intensitatea
de Thrustmaster, CH Products, Suncom şi Saitek. efectelor poate fi setată de tine, ca $i rezistenţa pe
Dacă tocmai v-aţi apucat de simulatoare, probabil care ţi-o opune joystick-ul (în loc de arcuri acţionează
că veţi porni în căutarea unui nou joystick. La ce tot motoarele lui). Senzaţia este superbă, dar daca
trebuie sâ vă uitaţi ? în primul rînd la preţ. Este jocul nu ştie de asemenea efecte (ca de exemplu
evident că un joystick, cu cît ştie să facă mai Falcon 4.0), ai dat mulţi, mulţi bani pe degeaba (sau,
multe, cu atît este mai bun dar şi mai scump. mă rog, pe nişte arcuri foarte puternice).
Avînd însâ o sumă aproximativă de bani în minte, în rest joystick-ul nu este foarte avansat, aceasta
puteţi alege între mai multe oferte, drept care şi fiind în general politica despre Force Feedback - spre
noi am împărţit testul nostru în mai multe exemplu Force FX-ul de la CH Products este mult mai
Articol categorii. slab ca dotare decît Fighterstick-ul oferit tot de ei.
I Test hardware
în căsuţele alăturate am explicat care sunt ele­ Totuşi manşa este destul de comodă şi butoanele,
Produs hat-ul şi throttle-ul funcţionează foarte bine.
mentele de interes ale unui joystick, atingind
I joystick-uri punctele importante ce trebuiesc urmărite cînd se Butoanele, axele şi hat-ul pot fi programate, inter­
Redactor evaluează un model. Ar mai râmîne însă de explicat faţa oferită de Logitech pentru aceasta fiind excelentă.
| Dan DimitrescLi în cutia joystick-ulut sunt incluse şi cîteva jocuri
complete: Descent Freespace, Redline Racer şi
Warbirds 2 . 0 1 (acesta din urmă oricum e gratuit şi e o
versiune cam veche).
Concluzie: Dacă chiar vrei şi ai de unde, merita ...
P l a n u l d e c o n t r o

D upă ce, vreme de două ore, am


învîrtit joystick-urile pe toate
părţile, le-am desfăcut, le-am asamblat
unor avioane ţinta pilotate de calcula­
tor şi treceri prin hangare în zbor, pe
faţă şi pe spate, de preferabil farâ a
la loc (atît cît ne-am priceput) şi le-am pierde elemente ale avionului pe
testat duritatea, ne-am hotărît să tre­ drum. WB nu cere multe butoane, dar
cem la lucru. un Hat este util pentru a putea privi în
Pentru a testa joystick-urile, am jur folosind tot mîna de pe manşă.
folosit în general orice joc ne-a căzut Falcon 4.0: Şi Microprose au lucrat
în mînă, dar în principal două simula­ mult la flight model, iar aterizările din
toare de zbor remarcabile : versiunea 1.0 sunt destul de dificile -
Warblrds: Simulatorul de la ICI deci din nou este nevoie de un joystick
Games a fost folosit în modul său off de calitate. în plus, F4 modelează în
line. Modelarea excepţională a zboru­ detaliu sistemele de la bordul lui F-16,
lui ne-a permis sâ apreciem sensibili­ deci numărul butoanelor este foarte
tatea şi precizia joystick-ulul în Important, Singurele teste obligatorii
chestiune. Testele au inclus atacarea au fost aici aterizările.
HARDWARE Megatest Joystick-uri

Categoria: Pentru r o m â n i fericiţi ( 3 5 - 6 5 $ )

GenX 700K 3D Strtker


Producător: QuickShot Producător: QuickShot
Distribuitor: Best Distribuitor: Best
Preţ 45,3$ Pret: 45,8$
Ce are: 8 butoane, Ce are: 45 do butoane, rudder
Hat cu 8 direcţii, şi Hat cu 4 direcţii
throttle si rudder
A cest joystick este, cum s-ar spune,
"in a ieague of his own". Are la

N u ştiu daca acesta descrie chiar


ca o "culme a ergonomier, dar oricum este pe
undeva pe aproape. Manşa este identica cu cea a
baza un mecanism digital, adică întreg
ansamblul funcţionează ca o colecţie de
butoane. Manşa spre exemplu este
incluse pe consola din stînga.
Pentru simulatoare, joystick-ul este
mai greu de folosit. Trebuie ca sim-ul în
fratelui său mai mic GenX 500, adică foarte comodă, alcătuita din tastele "8264", rudder-ul cauza sa accepte control pe taste şi
dar baza joystick-ului este schimbata. Ea este mult mai din v ?' şamd. Nici o tastă nu este redefinirea acestora. în cazul acela,
mare şi throttle-ul este un fel de mouse uriaş, care se programabila, dar joystick-ul este desti­ aveţi la dispoziţie o grămada de comen­
adaptează perfect la forma mîinii şi îţi plasează 4 noi nat jocurilor de tip 3D shooter, care per­ zi, dar la fel de bine puteţi folosi o tas­
butoane sub degetele mîinii stingi. mit în general redefinirea tastelor. tatura. Lipsa unei manşe de tip analog
întreg joystick-ul sau doar o parte a lui poate fi Ideea este interesanta. Pe manşa ai este oricum o problemă.
setat să funcţioneze în mod digital, dar mi-e greu să grupate tastele pentru: înainte, înapoi, Concluzie: în nici un caz pentru sim­
cred ca vreţi un joystick care în loc de semnal analogic stînga, dreapta; rudder-ul funcţionează ulatoare. La 3d shooter-e este discutabil
de stînga (direcţie plus intensitate) să trimită doar ca strafe; ai chiar şi taste de Shift şi Alt cît de inovator este.
stînga - adică sa funcţioneze ca un grup de patru taste,
în schimb, Hat-ul funcţionează în principiu digital, deci pot fi despărţite mai mult de cîteva zeci
setarea lui în acest mod nu e o problema. Oricum, GenX Squadron Commander de centimetri, pentru ca cele doua sunt
700 nu funcţionează cu totul analog, deci trebuie sa Producător: QuickShot legate printr-un fir. Joystick-ul este
alegeţi între setarea throttle-lui şi Hat-ulul în acest Distribuitor: Best extrem de programabil, practic poţi sa-l
mod. Modul digital substituie taste butoanelor şi tuturor Preţ: 57,6$ pui sa faca ce vrei cînd vrei, iar rocker
axelor de tip analog, dar aceste substituţii sunt stan­ Ce are: 10 butoane, Hat cu 4 switch-ul face din fiecare buton trei
dard, nu pot fi schimbate de utilizator. Joystick-ul nu butoane. Poţi seta spre exemplu chiar
este în nici un fel programabil, deci daca jocul folosit nu
direcţii, throttle şi rocker
axa numărul trei (throttle) sa fie digitala,
permite reconfigurarea tastelor, veţi avea multe butoane swîtch adică în fiecare poziţie a ei sa transmită
inutile.
U n sistem Hands On Throttle And o tasta. Spre exemplu, cînd ajungi la
Concluzia examenului medical: Lipsa programa- Stick adevărat - incredibil. De fapt capătul superior să pună motorul în
bilităţii duce la scăderea potenţei. Altfel este un joystick este o păcăleală - manşa si maneta de forţaj, în loc sa se mulţumească cu
bun, dar nu cel mai bun din categoria lui. gaz culiseaza pe o placă de metal şi nu 100% Military Power. Din păcate, joy-

Hat
Ce e i m p o r t a n t p e s t i c k Numit şi Castle Switch sau Viewfinder,
Hat-ul este un soi de mini-joystick. El
însa nu are de loc cursă, cu alte
Manşă cuvinte funcţionează la fel ca vechile
Daca ea nu e, nimic nu e. Ea reprezintă joystick-uri digitale. Există Hat-uri cu 4
de fapt joystick-ul. Design-ul este foarte şi 8 direcţii. Un hat cu 4 direcţii va
important pentru ca mîna sa nu putea fi deplasat numai spre (sa
obosească şi să nu alunece în timpul zicem) nord, sud, est, vest, în timp ce un hat cu 8 va merge $i spre
folosirii. Un joystick bine calibrat trebuie nord-est, nord-vest, sud-est şi sud-vest. Diferenţa devine cruciala
să rămîna aşa multa vreme iar mişcarea atunci cînd foloseşti hat-ul pentru a controla vederea (capul pilotului)
sa sa fie lină (fara "praguri"). De într-un simulator ca Warbirds. în WB nu poţi roti capul după cum vrei
asemenea, mulţi utilizatori vor aprecia joystick-urile cu arcuri mai ci te uiţi în jur la nişte unghiuri predefinite, controlate cu tastatura
puternice, dar aici totul depinde de gustul personal. numerică. Cu un Hat de 4 vei avea mari probleme să urmăreşti
duşmanul cu privirea.
Buton
Daca vrei ca joystick-ul sa servească Rocker Swîtch
la ceva, e bine să ai butoane pe el. Un element foarte rar întîlnit pe joy­
Eie îţi permit să dai cît mal multe stick-urile de pe la noi, acesta este
comenzi fără sa iei mîna de pe stick. un comutator oare în general are 3
Cu cît mai multe, cu atît mai bine, dar poziţii. El însa poate schimba funcţia
de la 4 în sus folosirea lor e problem­ tuturor celorlalte butoane de pe joy­
atica, dacă joystick-ul nu este pro­ stick între trei setări, deci cu o pro­
gramabil în vreun fel. Cînd alegeţi un joystick încercaţi butoanele sa gramare inteligenta el îţi poate aduce
XTREMPC vedeţi daca se apasă uşor (nu prea uşor însa!) şi daca feedback-ul laîndemîna toate funcţiile necesare într-o anume parte a misiunii
4/1999
este bun - adică simţiţi cînd butoanele acţionează şi cînd nu.
44
Megatest Joystick-uri I HARDWARE

F-31D care apăsat la


WingMan Interceptor
Producător: Genius un capăt creşte
puterea motoru­ Producător: Logitech
Distribuitor: Flamingo Distribuitor: Best Computers / Flamingo
lui şi apăsat la
Preţ: 49$ celalalt o scade. Preţ: 63,5$
Ce are: 10 butoane, Hat cu 8 Dat fiind că în Ce are: 9 butoane, trei hat-uri cu 8
direcţii, throttle şi rudder simulatoarele
direcţii, throttle
realiste motorul
P'ară-ndoiala, joystick-urile de la Genius
nu răspunde
r devin din ce în ce mai bune, chiar daca
mai au mici probleme. Acest F-31D are
multe calităţi, fiind precis, fin şi bine
instantaneu la comenzi, va trebui sa
ghiceşti cît timp să apeşi. Joystick-ul este
C el mai avansat joystick al
Logitech, Interceptor-ul
vine cu TREI (3) Hat uri de 8
programabil şi, faţa de F-23, aici putem
dotat. Cele 10 butoane de foc îţi asigura direcţii plus o sumedenie de
seta şi funcţia Hat-ului. Acum nu mai eşti
un control suficient în majoritatea butoane. Asta nu e ceva unic
restrîns la un singur caracter pe buton, ci
jocurilor, dar în opinia mea sunt prea sen­ în lumea joystick-urilor profe­
poti înregistra macro-uri de pînă la 10 car­
sibile. Mi s-a întîmplat ca tragînd joystick- sioniste, dar oricum e foarte
actere. Totuşi în continuare nu poti seta
ul spre mine sa apas trăgaciul, deci mare bine. Se calibrează singur în
un buton să funcţioneze drept un altul,
atenţie spre cine ţineţi îndreptat tunul. timpul mişcării, manşa fiind
ceea ce ar fi fost util pentru ca Genius le
Dacă rudder-ul este de tip clasic, o extrem de precisă.
ordonează destul de ciudat.
rotiţa nici prea bună nici prea proastă, Pe manşă lucrurile sunt aranjate foarte bine:
throttle-ul este o reaia supriza, din păcate Concluzie: testaţi butoanele sa vedeţi imediat sub trăgaci se afla o pereche de butoane
negativa. Nu avem de-a face cu un throttle daca va descurcaţi cu ele. în rest e ok, grupate într-un fel de maneta (care prin împingere la
analog ci digital, adică un buton lunguieţ dar privit în comparaţie cu restul grupei ... stînga sau dreapta acţionează cele doua butoane),
păleşte. degetul mare lucrează la Hat-uri şi la un buton iar la
mijlociu ai un alt buton. Pe baza, lînga throttle-ul
stick-ul fiind destul de vechi, se pro­ foarte bine conceput, se mai afla 4.
gramează cu un program de DOS, nu
Din nou, joystick-ul poate fi programat foarte
foarte user friendly, care pe deasupra
amănunţit, dar acest lucru se face printr-un program
nu se înţelegea prea bine cu Win98-ul
rezident. Pot fi schimbate şi funcţiile celor 3 axe
meu. Daca porniţi în modul Dos, totul
(faţa-spate, stînga-dreapta şi throttle), dar nu poţi
este bine şi joystick-ul are memoria sa
programa aceste axe la modul digital, aşa cum este
proprie, deci nimic nu se pierde.
posibil la Squadron Commander.
S-ar putea ca manşa sa aiba o
în cutia joystick-ului se gasec şi CD-uri cu
cursă cam mare pentru gustul unora,
Warbirds 2 , 0 1 şi versiunea completa a F-22 ADF, din
dar aşa ai foarte multa precizie.
păcate fara manuale.
Concluzie: Ideal pentru Flanker sau
Concluzie: Pentru adevăraţii simulatorişti -
Falcon. Recomandat, evident, oame­
alegeţi-l pe el, e o mîndrie de stick.
nilor care au răbdare sa-l programeze.

Throttle puteţi opta pentru un joystick care să aiba inclus un mod de control
Axa numărul 3 a joystick-ului, se iden­ al acestora. Cele mai comune metode sunt printr-o rotita sau prin
tifică în general cu maneta de gaz a rotirea manşei în jurul axei verticale. Ţin să menţionez că este
vehicolului comandat. Evident, ea are
'J*~ ^fc, ^^^^
extrem de important sa vedeţi în ce poziţie se afla "pedalele" - cînd
un impact direct asupra vitezei la care sunt în poziţia neutră şi cînd nu. în caz contrar va veti trezi de multe
evoluează avionul şi deci este bine sa ori ca avionul are o evoluţie de "crab", fâra sa ştiţi de unde vi se
fie accesibilă şi uşor de mînuit. în trage.
plus, avînd în vedere ca folosirea ei
necesită mîna numărul 2 (mîna nr. 1 este ocupata cu manşa), ar fi Trimmer-e
bine să existe cîteva butoane în apropiere. Ca design, throttle-ul Atunci cînd există (pe anumite joy­
este în generai fie o rotiţa, fie un slider şi se găseşte la baza stick-uri lipsesc), iau forma a două
manşei. în cazurile mai fericite - un slider sau o rotiţa cu un mîner rotiţe la baza manşei. Ele au rolul de
puteţi vedea din poziţia ei care este puterea la care evoluează a remedia decalibrarea joystick-ului în
"motorul". timpul jocului. Cu alte cuvinte, dacă
simţi ca avionul începe sa meargă
aiurea şi crezi că joystick-ui nu mai
Rudder este bine centrat, compensezi din
Ampenajul vertical al avionului este trimmer-e pînă cînd aparatul se
controlat de pilot cu ajutorul calmează. Ele pot fi folosite şi în locul unor trimmer-e reale (acestea
palonierului - o pereche de pedale. exista pe avion pentru a micşora efortul depus de pilot în timpul
Ele au o importanţă vitală !a unor manevre prelungite). Important de urmărit la trimmer-e este
avioanele vechi (WW1 şi 2) şi la eli­ poziţia şi sensibilitatea lor, pentru că nu este bine sa stea în drum
coptere, în timp ce pentru superson­ sau sa poată fi mişcate din întîmplare. Dacă le veţi mişca, cei mai
ice vă puteţi lipsi cu uşurinţă de ele. bine este ca poziţia neutra sa fie semnalizata printr-un declic al
Daca aveţi bani, exista mai multe rotiţei, pentru a fi găsita mai uşor. Desigur, varianta de preferat este
seturi de pedale de vînzare. Dacă nu, ca stick-ul sa nu îşi piardă calibrarea.
HARDWARE Megatest Joystick-uri

C a t e g o r i a M e d i u d a r M e d i u (1 5 3 5 $ )

Robo Wanior
Producător: QuickShot Producător: QuickShot
Distribuitor: Best Comp. Distribuitor: Best Computers.
Pret: 22,9$/2ţft$ Preţ: 17,5$ .
Ce are: 4 butoaie, Hat cu 8 Ce are: 4 butoane, throttle şt
direcţii, throttle şs rudder Hat de 4 direcţii

f^'xl un design foarte atrăgător, f—u un design ce se vrea futur-


V**GenX 500 este şi foarte comod \ — ist, Robo Warrior este unul
de folosit. Manşa nu are un design r din puţinele joystick-uri
foarte original dar este bine gîndită, ambidextre prezentate în
punîndu-ţi multe funcţii la dispoziţie. punîndu-ţi astfel sub ochi puterea acest articol.
Astfel ai ceie doua axe obişnuite, pe care o soliciţi de la motor. Nu Robo poate lucra în două
plus rudder-ul care este acţionat mai exista alte butoane la mîna moduri : Hat sau throttle. în primul mod vei lucra numai cu
prin răsucirea manşei spre stînga şi stînga, dar aceasta se poate muta throttle-ul şi cele 4 butoane, în timp ce în al doilea mod
dreapta. în vîrful ei exista un Hat cu pe tastatură. vei avea Hat iar throttle-ul va funcţiona ca rudder. Avînd în
8 direcţii, şi două butoane, iar pe • Sensibilitatea joystick-ului este vedere ca throttle-ul lui Robo este o roata rftare aşezată în
pragul "de odihnă" a! degetului destul de mare şi cum arcurile nu planul orizontal, care are două părţi active identice pe
mare se afla un al treilea, retras sunt foarte puternice va trebui să vă stînga şi pe dreapta, este mai greu să-l foloseşti drept
într-o mica nişa pentru a nu fi obişnuiţi cu el - sau să încercaţi rudder. Acesta ar trebui să aibă o mişcare stînga-dreapta
apăsat cumva din greşeala. Cred ca altceva. şi nu faţă-spate.
s-ar fi putut muta unul din cele trei Sensibilitatea lui Robo este bună, poate chiar prea
De remarcat este că joystick-ul
butoane de sus în faţă, la degetul buna, dar mişcarea sa nu este atît de lină pe cît ar trebui
există în variante pentru mîna stîngă r

mic, pentru ca acum lucrezi numai - potenţiometrele mai protestează din cînd în cînd. Din
sau dreapta, pe mufa gameport sau
cu doua degete, arătătorul pe aceasta cauza performantele lui în simulatoare sunt
pe mîna dreapta pe port USB, la un
trăgaci şi cel mare pe butoane şi medii.
preţ un pic mai mare.
Hat.
Diagnostic: Nici o boala majora, Concluzia examenului: un joystick cu ceva bunătăţi
Mîna stînga lucrează la throttle, exceptînd lipsa oricărei posibilităţi care însă necesită un timp de acomodare.
care vine sub forma unui slider - de programare.

Jet Leader 3D
Producător: Guittemot
Distribuitor: UBI Soft
Pret: 32$
Ce are: 8 butoane. Hat cu
direcţi! şs ifirottfe

eşi are o formă un pic perversă,


nu vă jenaţi sâ folosiţi acest joy­
stick. Surprinzător pentru Guillemot
(o companie fara tradiţie în dome­
niu), stick-ul este clar un produs de tul meu.
calitate. Datorita tehnologiei digi­ Evident, butoanele sunt program­
tale ai o precizie foarte mare în abile, la un nivel mediu, adică poţi
jocuri. seta macro-uri întregi pentru fiecare
Pe de alta parte, am avut anu­ buton. Asta depăşeşte nivelul celor­
mite probleme la configurarea joy­ lalte joystick-uri din această cate­
stick-ului, iar documentaţia cu care gorie, dacă nu luam în considerare
vine este foarte slabă. un F-23 cu drivere de F-31D.
Jet Leader 3D se vrea un joy­ Deşi joystick-ul se descurcă bine
stick ambidextru şi de aceea throt­ în sim-uri,exista problema arcurilor
tle-ul a fost aşezat pe mijlocul bazei, care sunt destul de solide. Depinde
în spatele manşei. De-o parte şi de de gustul personal dacă asta o să .
alta se găsesc cîte doua butoane. vă placa. Şi înca ceva : Suportul
Astfel ai acces la acest ansamblu cu pentru mînă (handrest) poate fi
ambele mîini, dar ca dreptaci aş fi reglat ca înălţime.
preferat să fie aşezat pe lateral şi Concluzie: un pic mai scump
nu central. decît celelalte, dar şi un pic mai
Pe manşa se află DOUĂ trăgaci- bun. Totuşi un F-23 hack-uitîl poate
uri, foarte practice, şi două butoane depăşi, exceptînd la capitolul arcuri.
de foc, un pic prea mici pentru gus-
Megatest Joystick-uri HARDWARE

P r o g r a m a b i l i t a t e a
Straie Warrior
Producător: QuickShot
Distribuitor: Best Comp. U n joystick cu ceva mai multe
butoane nu este bun de nimic
daca nu este programabil, pentru
trimiţi acestuia şi o înjurătura.
Daca va da mîna să luaţi un throt­
tle separat, aveţi un mare avantaj.
Preţ: 24,1$ ca jocurile în general nu folosec Acestea sunt în general programa­
Ce are: 4 butoane, throt­ mai mult decît primele 2-4 bile şl în plus permit programarea
tle, rudder şi trimmer-e butoane ale acestuia. Mai mult, oricărui joystick legat Ia ele (chiar
comenzile pe care jocul le atribuie şi unul ieftin cu 2 butoane).

C onsiderînd preţul de
vînzare, acest războinic al
stratosferei ar fi putut sâ aibă ceva mai multe butoane pe
butoanelor pot sa nu fie alese în
modul cel mai inteligent posibil.
Modul de programare depinde
de la producător la producător, în
general existînd o interfaţa grafica
Daca stick-ul are un chip cu
el. Cele patru prezente sunt aşezate astfel: unul la degetul memorie proprie, poţi seta fiecare destul de uşor de folosit, iar pe
arătător, unul la cel mare, unul la degetul mic sau inelar buton (sau fiecare direcţie a unui Internet poţi gasi fişiere cu
(depinde de dimensiunile mTinilor utilizatorului) şi al hat) sa joace rolul unei anumite • setările joystick-ului pentru diferite
patrulea pe bază. Sincer cred ca ar fi fost loc şi pentru taste. Joystick-urile mai avansate simulatoare.
ultimul buton pe manşă. Pe lînga throttle, joystick-ul vine şi permit chiar ca un buton sa trans­ Fiti însa atenţi la tipul de tas­
cu o pedala de acceleraţie, care odată conectata preia con­ mită un şir întreg de caractere, tatura pe care îl folosiţi, pentru ca
trolul axei nr. 3 (throttle). în acest timp throttle-ul devine lucru utii atunci cînd vrei ca printr- joystick-urile programabile vor
rudder. Daca va jucaţi simulatoare de maşini, pedala consti­ o singura apăsare sa deschizi folosi portul acesteia pentru a
tuie un avantaj, în caz contrar sunt bani aruncaţi, pentru că trapa bombelor, sa lochezi racheta transmite comenzile.
e dificil sa foloseşti pedala pentru a "accelera" un avion. pe adversar, sa o lansezi şi sa îi
Arcurile din joystick sunt foarte slabe şi mişcarea este mult
prea uşoara. Din cauza lor se pierde mult din sentimentul
de control asupra avionului pe care ar trebui sa îl ai. Pe de
alta parte, arcurile slabe duc la o stabilitate mare a bazei, F-23
lucru pozitiv. Totuşi, în toate simulatoarele încercate am
Producător: Genius
avut clar senzaţia că manşa se mişca prea uşor chiar dacă
T

are o anumita precizie. Distribuitor: Flamingo


Sfatul medicului: Nu oferă cu mult mai mult decît un joy­ Preţ: 21$
stick de la rubrica următoare. Ce are: 8 butoane. Throttle, Hat cu 8 direcţii şi rudder

C elebrele joystick-uri albastre de


la Genius .... Exemplarul de faţa
este destul de avansat, dar între el
primi o programare mai complexa.
Ideea e ca stick-urile Genius nu au
memorie şi nu se leagă la tas­
şi mine exista o problema de comu­ tatura, iar toata partea de progra­
nicare. Cu toate strădaniile mele, nu mare se face printr-un program rezi­
am reuşit sa fac sa meargă Hat-ul, dent'în memorie. Deci daca iei pro­
throttle-ul, rudder-ul şi toate gramul mai nou (F-31D) beneficiezi
butoanele în acelaşi timp. Cel mai de avantajele lui, fără sâ plăteşti
mult am reuşit sa setez joystick-ul cu mai mult.
Hat X4 (nu 8) direcţii, 4 butoane, Diagnostic: Ar fi bun dacă i-am
throttle şi rudder, dar este sub posi­ da de cap; Daca reuşiţi, aveţi apro­
bilităţile lui. barea noastră sa-1 cumpăraţi.
Ca performanţe joystick-ul este Oricum, împrumutaţi un CD de la F-
bunicel şi comod de folosit, dar da 31D.
cam multa bătaie de cap la setări.
F-23 este primul joystick pro­
gramabil din acest articol. Deşi nu
se leagă la portul de tastatură,
3 motive pentru a vă cumpăra un joystick, fiecare din cele 8 butoane poate
care vor apărea în viitorul apropiat. capata "identitatea" unei taste. Nu
sunt admise decît taste singure sau
Motiv 1 : stînga-sus: B17-2 în combinaţie cu Shift, Alt şi Ctrl,
Motiv 2: stingă-jos: deci luaţi-va gîndul de la macro uri. In
plus, Hat-ul nu poate fi programat în
F/A-18E Super Hornet nici un fel.
Motiv 3: dreapta-sus: Totuşi, într-un final glorios am
SU-27 Flanker 2.0 încercat sa folosim driver-ele şi pro­
gramele care vin cu alt joystick
Genius - F-31D. Astfel am descoperit
ca F-23 funcţionează foarte bine
(adică toate funcţiile deodată) dîndu-
se drept acesta şi mai mult, poate

i
HARDWARE Megatest Joystick-uri

C a t e g o r i a " M i c d a r c u g u r a m a r e 1 5 $ )

Topper
Producător: G&sillemot Producător: Arowana
Distribuitor: UB1 Soft Distribuitor: K Tech
Preţ: 0,89$ Pret: 6$
Ce are: 4 butoane, throttle Ce are: 2 butoane st trimmer-e
trimmer-e
T opper este un veteran ia noi n

oy Leader 3 este fără-ndoială


redacţie, de pe vremea cînd pe aici
un joystick de calitate.
nu se găseau joystick-uri mai bune la
Mecanismul interior este destul a
un preţ accesibil şi proaspăt apărutul
de precis şi în timpul folosirii ai
X-Wing vs TIE Fighter nu pornea fără
senzaţia plăcută că tu eşti cel
unul. Cîteva exemplare şi-au dat
care comanda şi nu el.
obştescul sfîrşit în mîinile redactorilor
Din păcate, cineva mult comenzi necesare, şamd. Acest noştrii ...
prea inteligent de fa Guillemot a lucru este imposibil din Fineţea este cu siguranţă un cuvînt de care constructorii lui
decis ca throttle-ul sa ia forma motivele menţionate mai sus.' Topper nu au auzit. Atît manşa cît şi trimmer-ele au un oarecare
unei manete şi folosind un joc în gol, ceea ce duce la o scădere a preciziei. Atunci cînd
T
în Warbirds, neputînd con­
resort, să revină la loc cînd nu foloseşti acest joystick ai senzaţia că simţi componentele
trola "pedalele" nu am avut nici
mai este apăsat. Probabil câ se mişcîndu-se înăuntrul lui, şi că aceste mişcări sunt destul de
o şansă la trecerile prin hangar
încearcă imitarea comportamen­ brutale. Chiar şi butoanele îţi dau o senzaţie neplăcută că nu
pe spate, deşi cele normale îmi
tului unei pedale de acceleraţie se potrivesc perfect în locaşurile lor şi se apasă relativ greu.
ieşeau foarte bine. în lupta
auto, dar efectul concret este aerienă, faptul că priveşti După puţin antrenament, Topper îţi permite sa faci multe
ca trebuie sa stai cu mîinile lip­ numai drept înainte este un lucruri în Warbirds, dar ai nevoie de o mină pe tastatură. 0
ite de joystick, pentru că în caz serios handicap. problema o reprezintă însă stabilitatea joystick-ului. Baza în
contrar motorul se opreşte
Daca aducem vorba de F4 sine nu este prea grea iar ventuzele nu asigura o aderenţă sufi­
instantaneu. Ca la orice joystick T

JL3 poate pieca acasă pentru cientă în timpul unor manevre mai violente, drept care partea
cu puţine butoane, mîna liberă
că un F-16 se conduce cu mult din faţă a joystick-ului se va ridica în aer. Pentru a păstra cît de
ar trebui să lucreze pe tastatura
mai mult decît patru butoane. cît controlul vei fi nevoit sâ exerciţi presiune în jos cu mîna de
la schimbatul vederilor, acţion^
Sfatul medicului: Numai pe manşă, lucru destul de incomod în timpul unei lupte.
atul rudder-ului şi la datul altor
pentru jocuri cu puţine taste. Sfatul medicului: A se evita.

Terminator D
Producător: Arowana Avenger PRO
Distribuitor: K Tecii Producător: QuickShot; Distribuitor: Best
Preţ: 9$ Preţ: 10,9$
Ce are: 4 butoane, throttle, Ce are: 2 butoane, turbo fire, throttle şi trimmer-e
Hat cu 4 direcţii,
trimmer-e oua butoane şi un throttle acesta fie pentru Terminator.
se găsesc pe acest joy­ Concluzie: un joystick bun,
aţa de Topper, celălalt stick stick. Design-ul lui ar fi destui care faţa de Terminator oferă
de la Arowana, Terminator-ul de simplu şi nu ştiu cum se mai multă fineţe dar şi mai
reprezintă un mare salt de cali­ face dar este extrem de stabil. puţine butoane. Dacă sunteţi
tate. Chiar daca există joystick- Toate comenzile sunt gru­ Ventuzele sunt chiar ventuze şi siguri că nu vreţi un Hat merită
uri mai fine, acesta îşi face pate pe partea de sus a e o plăcere sâ tragi de manşă luat în considerare.
destul de bine treaba şi nu manşei, un buton fjnd aşezat fără să simţi că vine după
păstrează decît un pic din ca trăgaci şi celelalte 3 în drep­ tine. De fapt întreg joystick-ul
senzaţia că "ceva nu este în tul degetului mare, ca şi Hat-ul. este de o calitate foarte bună,
regula înăuntru" pe care am Butoanele sunt mult mai bune acest lucru observîndu-se şi la
întîlnit-o la Topper. calitativ decît cele de pe butoane şi trimmer-e. Numai la
Topper, dar rotiţa de throttle şi throttle aş avea de obiectat,
Deşi joystick-ul are şi throt­
Hat-ul par destul de ieftine. pentru ca nu există nici o
tle şi un Hat, acestea nu
modalitate sâ vezi ce putere
funcţionează simultan ci trebuie în ambele simulatoare tes­
este setată.
sâ setaţi modul de iucru cu un tate, stick-ul s-a descurcat
switch aflat sub bază. bine, chiar dacă şi el suferă de Avenger-ul foloseşte un
Personal cred că Hat-ul este problema stabilităţii. Pentru mecanism de control coaxial,
mai important, mai ales ca sim­ suma de bani care o dai pe el, întîlnitîn general la joystick-
ulatoarele actuale permit un nu poţi sa ceri mai mult şi per­ urile CH Products. El dă joy­
control fin al puterii motorului sonal nu am văzut o ofertă mai stick-ului o precizie foarte
prin intermediul tastelor de la 1 bună. mare, dar lipsa unui hat este
la 0, Oricum, puteţi comuta Sfatul medicului: Terminator un dezavantaj mare în faţa
oricînd între cele două moduri D este cîştigătorul trofeului concurenţei. Oricum, dacă ar fi
de lucru. nostru "Mic dar Xtrem". să aleg eu, aş opta fie pentru
Megatest Joystick-uri HARDWARE

F-12 jC.

Producător: Genius; Distribuitor: Flamingo co

Preţ: 8$
CD 'M m
Ce are: 4 butoane, Turbo Fire şi trimmer-e 4—
CC
h


'C
'.D- co
£ s
jO
p u n i s-ar spune, "de unde nu te aştepţi sare iepurele". C
OD •CO
CJ •zj' CC
\wCu toate părerile mele preconcepute şi negative co "O
(datorate unei experienţe anterioare cu un exemplar "C
OD
•Zi.
x x:
W:
1
defect), cel mai ieftin joystick de la Genius s-a dovedit o +->
"a
• i• i
_C0
CO CD c
destul de precis şi mi-a permis multe acrobaţii în •a CD
Q.
£ cd E
Warbirds şi Falcon 4. Ce i drept, este adecvat mai < Cl <
degrabă pentru acrobaţii calme decît la lupta aeriană,
.3 '
CN
pentru că manevrele rapide CO CO
te fac să simţi "noduri" iar CD
CL
ID'
CD <D
CD CD
CD CD CD CD
baza se ridică foarte, foarte CC
£ £ £ £ £ £ £ s £ £
co < £
CD co co co b co
co ca
uşor de pe masă. O CC co + CC co
co
CD CD o •Q>'
• •

Vi

Partea proastă a joystick-ului O


£ CD
CO
o reprezintă dotarea. Numai CC
4 butoane, dintre care 2 pot
funcţiona ca variante turbo
fire a celorlalte două. F-12 nu >ca
are nici throttle nici hat, deci •co CD CD
_Q
_co "o s :C0
C
Zi
•CC

păleşte în comparaţie cu <D CD :Z5


CO
CD CQ
Terminator ul de la Arowana. im

c
2 "O CD o CQ "O
a. CD CD

c _CD c
"O
"O "O D "O ZJ Z3 "O .-Z3-
O CD CQ CD CO
O ZJ
CQ
CD a: m
î
ti"

co tO
"O
"O

co CC co co CO CC CO
"O "O "O
"O •o
"O
Falcon 4.0

I
CX
O co co co co CO
•x X ^x X
X X X 3 x
C0

co cp LO O
CN CN CO (J) Oi

4fr
C7> LO O) CO co- CD
o 'oi- LO lo" O) co
co CO CO Oi -r-f CN CN
CN CO CD

Warbirds o

£Z
O
i o
UD x:
O
c o •a £ • '

to CO crt c/) '£ 05


cd CD c/J
CD m CD CD
LO o CC CO
CD
CD
co <D CQ CQ LX CQ
CD
CQ
o_ 73
co
< O co •X3'
co Q. i o
o CD • c: •
n
CD >, £ co Cl
O co m CD
co
_: _q Q C D
: O O
^CD
_
CD CD o o O CO O k_
i i b :-iti.-
:

o
-i— 1

Zi
CU cl o a .CD' C c
ZI
Zi
co •a .co
c cd
CC o 5 "O
co
o O co CO
C•

CD •:i^.-. £ XTREM PC

|
CC o
x Q. UO X CD' xc "O 0
-cJD
CN cEd CD £ cz o c 4—1
2
CO OJ} 4/1999

& CL CD o o 4—i CD O :-cr-


in co O
3
CD CU
•_ o
Cl O CC
CO C/î
Grand Theft Auto 2 26. DlABLO 2
Thief 2 J| 27. B17 Flying Fortress 2
Dark Reign 2 28, Force Commander
Rainbow Six 2 29. Team Fortress 2
Shogun: Totăl War 30. Command & Conquer: Renegade
Ow 31. Ultima IX Ascension
Nocturne 32. World War 2 On Line
GUNSHIP * 33. Nox
Duke Nukem Forever 34. No One Lives Forever
Neverwjnter Nights 35. Galleon
Carmageddon: Deathrace 2 0 0 0 36. Gsants: Citizen Kabuto
Messlah 37. Fifa 2000
TOMB RAtDER 4 38. Jane's USAF
Private Wars 39. Indiana Jones & The Infernal Machine
SU 27 Flanker 2.0 40. Delta Force 2
Battlezone5 41, Black & White
Prince of Persia 3D 42. Unreal Tournament
Max Paywe 43. Anachronox
Harpoon 4 44. Alone In The Dark 4
The Sims 45.
Quake 3
46.
Sqldjers of Fortune F I Grand Prix 3
47.
Gabriel Knîght 3 Age of Empires 2
48.
Vampire: The Masqueraoe Simon The Sorceror 3D
49.
Odium Interstate '82"
50.
Good & Evil Final Fantasv 8

:
îl

Ir ^

a3V
l

. Si»
dei tale. 30 de vehicule V6r fi acum m
disponibile pentru a fi furate de către \- A L
k,

tine şi cum o vei; face-mar bine vei


w
atrage din ce în ce mai mujte antipatii
membrii bandelor adverse vînîndu-te cu
mversunare.
Chiar daca primul GTA nu a strălucit
printr-o grafică deosebită, vederea
destul de simplistăde şuş în jos fiind
destul de restrictiva, acest aspect se
păstrează, codul fiind însă în totalitate
bande care se lupta pentru con rescris, avînd accelerare 3 0 şi lumini
6 troiul Străzilor îtî vor propune sâ te spectaculoase. Capitolul ia care s-a
înrolezi în rînduriie lor în cea de a doua lucrat cel mai mult este Al-uf, fiecare
parte a senzaţionalului si mult contro­ personaj avînd propria distanţa la care •pvark Reign 2 este din punct de vedere al
aude şi vede sau preferinţe pentru L-/povestirii un prequei al predecesorului sau.
versatului Grand Theft Auto. Du la
atacul de zi sau noapte! Grand Theft
capăt cu bine misiuni şi vei avansa în i fiind vorba despre lupta dintre Jovîan Detention
Auto 2 va apărea fa sfîrşitul anului.
grad şi cîşttga respectui membrilor ban­ Authoriţyşi Sprawlers, cu mult timp înaintea
cetei dintre imperium şi Freedom Guard. DR2
preia-rnuite din ideile atît de bineiimptementate
îh DR.yadăugînd lupte de zi şi noăpte, a noua
interfaţă mai intuitivă şi teren 3 p care permite
I ascunderea unităţilor sub copaci sau în mlaştini.
Ca şi ta A0E2 sau Homewortd, DR2 are un sis­
tem de grupuri care permit ceva nemaivăzut
:

daca nu ar utiliza Multi-Resolution Mesh (Intel)


care permite stocarea unui obiect în mai multe
variante, de complexităţi diferite, afişînd-o pe
cea care corespunde cel mai bine distanţei.
Partea de multiplayer a fost şi ga gândită altfel,
în jocul pe echipe fiind posibilăjselectarea unei
:

însărcinări (luptă, constructiv bazei şau resuply)


pentru fiecare membru,evitînd astfel haosul din
IU Starcraft - team melee. Dark Reign 2 conţine un
editor de harţi Si urmează sa apară:în iarna,
anunţîndu-se încă de pe acum ca fiind un adver­
sar serios al Homeworld la titlul de cel mai bun

RTS af anului-
in a I •

aza de

5T

HfcT-

• •

V
K5î «O'

i
r
KW f ^ ^ f r t ^ u fa n i i t f ^ g|
:s|^^
M M ' - "
^JUfeătoru' este :CondUC&tofâi Unei - o i ^
iăst hizaţii^ande^îne câre Se^ociipâ, prtif
H D

• \ M 30. de stud iereă ^horne rtfelp


;: •bgrâKd¥r6ăle.: ^in^a<^tea se Î O ^ ^ ^
:

tot ce are legătura P M ^ ^ w ^ p ^


sau vfreotaci -adică l ^ r e d ie n
t

•ti£şL Povestea; poartă-:^erşort


pai prin diverse-locaţii; mâfeiţţ;

o fi ea fascinantă, dar
;:J ;pen nu ai rteaparaţă nevoie de
alţii :
;£a^

B/i0ent mat civilizata decî


f ^ l i ^ ^ R ^ ^ I I ^ ^ la fef şi acolo;, mai ales în jurul
;! ^ ţari i Se află uh Shbgun, în ti m p ce

life Rolui tău este cel


Aai:;unq^ prin intrigi,
i diplomaţi ev si|p^ -sâ îşi
i Ş ^ j ^ aju ngă f a ^ f c o n â i ^ p ^
||£j^ în două faze. Prima, pe
tţurh-^ comerţ, diplo-
tri^ţi^ ş ^ d . Oscă; între: dqu ă tu rn-uri are loc/vreo .
Iuptăi^afâşăsta eşţe âispytata în timp real pe un teren
§^^^^1^^;^l^^^^f pîna la 5000
de;;s6tdăţi f | e c ^ : b u inteligenţa ;sa proprie, luptele
(

Surit t r a t a t e ^ realist, fiind consuitate


vîţţ^ care şi
v'^rta războiului"^ ăl acestui
f jgg fbart^QriŞi^^1 ^MPă: părerea^noastră Tf reprezintă^
|$|f^ îţi afişează ^
• cîn>^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ îl aştepta^ împreună;cu nob

GUN
care vor să se joace de-a Cecenia şi
Afghanistan. Jocul este prevăzut sa se
lege în reţea cu M l Tank Platoon 3,
care va apărea anul viitor, pe lînga fap-
f ^ y u p a cum se observă î I ca va permite obişnuitele jocuri în
•fc-^Microprose revin în forţă *\n -Jqtre elicoptere (cooperativ, h2h $i
simulatoarei or; Cum: eră şi timp; pildt^copiîot). Ca grafica nu este chiar
ăyea o continuare ta seria Guhshjp Wâ incredibil: dar Cel puţin terenul este
cea dedicată de ei elicopterelor de f oar te reu şit re al iză t, din punctul de .
luptă. Titlu! jOQUitji^a devenitGuhshipB :
vedere at unul pilot de ejîcopter care
:
:

î (şi; nu Gunşhip: 3) > deci; nu vă grăbiţi Căută; cc^ după


să credeţi câ este vorbă ciespre o -ii care sa se âşcunt^. -AVioniC^ implemen­
antichitate; Jocul ne va Pune la comen: tată pînâ efcum Tn jdc ne
: ere- ::
zile mai muiţor.elfCQRţerejvdeja; - :dem:ca este vort>ă::d^ careş
şrhiCunoscutui AH-64P {plus varianta se vrea destul de realisti: iucru norma! : •;
1

engleză; de ia ; • avînti 1^ vedere ex pe rientejelSRoa st re eu


Eurocopter şi Mj-28 Havoc pentru cei ..;:
:

• --


U K
mm

A trecut ceva timp defeînd SQVReal mş nu Daca jocul va: mai ;apşrea sau ţnreste; ifisa; MM.
:

I
au mai dat i n f o r ^ ^ ^ ^ p r e jocuE lot sub semnul î n t t e b ă r ^ ^ ----- m. . 1

3 VB
Preconizat a fi un tfiWtigă^ ft^cînd b Serie de';mu(te jocuri vor apărea
DNF urma a îmbini şi situaţia. Sa s-ărp^^
dezvoltat de a c e â ţ â ' ă a t ^ TerhienUî pronosticat de; firmă pentru ipubli
:

primele părţi. OŞiă r ti acer- ă fost; prim i£ cu carea jocului este9"cîr


entuziasm si SC^enshptuHl^rv • •

de milioane d^âam^HK DNF^a


HI

sub tăcere. Acuti} C î l ^ ^ «3


din DNF a f§0^0^^0i\^Mt^mt
lasînd sa r,e vaciă'^Statoare C V *
grenade c i i ^ ^ | ^ p | ^ t f ^
abil cea
bilitatea
îi
sparge g e t i t * i ^ r^^p^r^t ^e^iefîhd o M i

libertate p ^ ^ ^ ^ | M ^ ^ | M ^ f l
comun, ncmăîîntîfnită;®
puţin acum maMfaine^^jumăţ^ dâ :;: wm
an cînd toţi ne \r^^^§^uB^^i
ştiri despre conţiniMorujfDufcs-u Iui; 3SS

NEVERWINTER NIGHTS
S uccesul Baldur-s Gate^iui ir a-determi­
nat pe cei de la Bioware sa se apuce
de un alt RPG medieval-fantasy. NWN are
[le regul i şt poate fi conectat cu ăftele prin
portaluri, rezblvînd astfel absenţa unui Ser­
viciu onfine gratis gen Battle.net.
la bază nour AD&D 3 cu modificările pen¬
T

tru real-time, utilizează engirterUl folosit s


• în MDK2 şi promite a fi unuldintrecele
mai interesante RPG din perifadâ iarnă
2000 datorita modului foarte ingenios în
ios: m
care este conceputa partea^iultiplaver- ayer-
Astfel cel care face serverulţnumit dun- r ^ r r- i-O-1_ r V

dun^

geon maşter, nu numai ca îsl'Va putea


nea
realiza propriile nivele dar va avea chiar
chiar
posibilitatea de a poseda^irtonştrii pentru ă
se opune cu mai mare suedes jucătorilor, :

Fiecare astfel de univers poate avea prppn :


OMB RAIDER 4
^pă-sMGeeşul fefşpat cu Ţ R ^ M cefe j
reseris; din' cap; feetf a ^ ş ^ c i a l ; p ^ ^ | | ^ |
:

lă'Cdre ^ g § | ^ f f ă i t p ^ e , Pf a y ş ţ ^ i e ^ . s |
;

ni, adică m Egiptul ^ arate cevăvinăî•;.prost ^ d ^ r t t a ^ j ^ r a '


aventurile; Lare|. îtfeduI de de sfâşurafe ăi ; §pf^ţ|p
jocului a da r siii nt mult rrtai ctific*3Ihvînsi t
sunt mult măi mu I te puzzie-u ri>: fă ••a • tarar ^ornfc^pt:rnaii i nţetige riţ^ cîţi^p i^^^b
::
ri i
complexitate conţririuie şi ;noui:inventar:-ăl lo^ Sperăm ca T^4^căre ap^fe îprrov., sa
i ţ i SâttiMNare& ffiairfiM reuşească într-adevar sa refacă imaginea
are deosebire dintre l i n e a r e e^

S u 2 7 FLANKER
S imulatoarele de excepţie ştiu cu sigu^
rŞhţg să se lase aşteptate» dăeă ar fi sâ
ne uitârn numai la Falcon 4 şj Bankef 2>p;
v :3^ria Flanker a fost apreciată întotdeauna
de Cei care doreau o monetare ă zborului
^ ^ ^ ^ â f ţ s ^ t Ş l m a ţ ^ i i B ă zboare pe un
avion ^gî^hcolo (pflyiţ irlŞ^^^i^L:^ ^bAX- sie" i^oio-V^l^^ţ:
-

de fier. in Ranker 2 vom putea zbura atît pe


Şur27 (varianta <le şupeH;oritate aeriană) cît

TE WARS
• •
şi pe Su-33 (varianta nav^lizată, rol dublu
m" S
ae^aep şi aerosol). în plus, se preconizează
• adăugarea unor noi ăvidane prin add-on-uri,
sf^Culîhdu-se pînă acurii adăugarea lui Su-
||i l | Ş ^ eu, 25 şi IV1ig-29_ în F2 Câmpahia este semi-
dinamica, concepută de 6 academie militară
i ^ ^ n t pfe cafe l e f l i â f t t f e : ^ ' ^ â ^ ^ â b f t i e E : ruŞ;â||| cuprinde mult mai multe obiecte
deeîfecea din variăhta-ariterioarâ. Sunt
de dimensiuni rtiar^şi
••Iţeren a c c i d e n t ^ si doua portavioane : Amiral
v pentru ruşi -Şi USS Cârt Whson •
mericani, cu;grupurite ior de luptă.
£jgn% în noapte
;;;;; şi efecte
;';;f^ că;va :

BATTLEZONE
^ l ^ i ţ a ^ i ^ l l ® seria Delta l b j ^ ^ | | J |
;: ;îh';F^ ^câtqrtii este c^mandanţUf unei tru
v;de;^ de management

ţ Acestea ^)bţ fi ăbprdâte a t î t ^

(gen X C o n l ^ ^ f e t se.Vrea foarte realist (dar


3D shopter
O esi privit de presa ca un mare su
ceS;-primul Battlezone nu s-a bucu
rat de unxnare apel "la public. Chiar
e pdâteintra^

N u m ^ l ^ e l ^ i t ^ î ^ S ^ s t sporit pen
daca se prezihtâ în cpntinuare ca un joc tru a permie strategii mult mai diverse,
; • Cercetîhd Vft^ ;i I s t perşpn plasat în viiţpr în care vei design-ul acestora fiind deasemenea ;
;S^^ a par;îic ipat ia cursuri,
:
conduce plutoane de nave din propriul refăcut, încadrîndu-se mult mai bine
; ;;de ^ tâu cbbkpit; Aetivişion aduce cu noul joc acum în ideea generala a jocufui. ,- ;

•6 g r a f i c ă - ^ Battlezone 2 arata ca un joc cu totul


spectaculoasa cu exploz;ii chiar dacă' ; ,, nou şi se spera ca va fi mai atractiv ca
foarte coibrate mult rna i; reali ste;^tere n; predecesorul sau.
vii

•8

i-^hiar^dacă- riu yă;fi ceva;irevoit^idrtaivi:;||


|ia|§f|^ artpti a •.
cauza , sueceşulţjt predecesorului:::şău- $i mişcări^ de
..;;: :Jpeul are adel aşi princi piu alergi pe .;''
y
girfinaştiîa i ^ ^ g p j f i j g l l ^ -
culoare^ jer^^ Scopul
rezolvi -diverse pUzzie-ufe SiStertiuf ^de con-, pririţur scapaţ âi r^închispate ţre buie şa-ti
ţroJ este destuf -cie variăty aytrk} posib*M- :
Sâlv^zUub^
tatea de • a pâra Ibyiţuri sau> d© a lovi în ; ;; ./ hârii şi foldăihd ^ a ^ ^ ^ ^ f t t o f
locuri destul de C||pse însa viteza de u n ăruneStpr;de;:eey oIarmă^şeereta)
;#scuţie a acestor m | ;p^iţru c a e â
de deplasare împiedîcâ d abpr^are-foărte./ riepbtuHsu $
dinărriicâ a jocului. Nu poţi :slfi râpiăisă te jocul
fere^S sau sâ fugi din c a l e a ^ u î atacatori vedere 6u;To rest^aştepisirn ;
Cu toate a c e ş t i e h g i f l ^ l e ş # : 4ncă^eireao;funâ- ^M^'M'^

HARPOO
»3
silii

^ â f i i ^nvandă^ :e Un •
O lucru uşor,, dar cu siguranţă e ceva
atrăgător, mai ales dacă vine fără î&M
1 ;resporisabitit^le lumii
daca Jane'ş^ne-au oferit în fleet
Command^n joc de strategie restrîhs
eă desfăşurare, mai degra&ă: pentru
începători, SS1 vin cu; ^tcfeva>:-flftv^
:

i
Strategie la seară măre^Gomandant • ;: cbhţine cam 688^ :
militar suprem şămd: NaVe d e ^ ^ p i ^ numai: pentru anul 1988,^iar:dacă idârn
avibane,; t o t arsenăluî este la dispoziţia în considerare toată perioada .rrtpdelăţă ;
^ ^ ^ ^ i ^ e ^ i r e â decît eu jocuri || (3.986-2b6o|£cred c ă depaşirrrcu
complexe; astfel că Harpoort-4;va-,; £ cifră dîh fleet; Commahd v M
H^l**.::-: inter făta j^cuiu i ţ este customlzab i| â MM
pentru Gă -hurriăru! Wiare de.informaţii
ce sunt necesare te-şpaţe p c p l ^ i ^ ; : ;

fiecare îşi/ yă alege ce şa vadâ^i/cînd^


;şă yădă. E^e posipii c l r i a ^ s â ^
tate Mia monitoare în aceiaşi ţimP-^^: /
Cianurile detbr#otiîhciliJde>intei^:;; -i^;;
conectarea ţiu Flanker 3 {nu 2)f dar ; ^;$ :
:

lucrunie^U Şu
•fHârpdch 4 promite ^ ffe i^cu^de^^^^^x;^^^^^ ;
•strătegie-i^ăffstă: ai^anufui viitor.^ | |;, ;

E
1
_r _nl--
L

IVI'

siuni

• 1 " " . - V -

B3w

M i »

f i i u »

rig»îTS (sî*l fel

ist

35?

11 Bl iBIEliI ?SK ^Sa sg ^ -

•Jr i

a
17]
Si
A M PIR
VyamptreiThe Masquerade s-a :--£§| priu cât şi la fi
V anunţat ca o combinaţie între M Europa evului
mele lui Coppola, 3D shooter şi epoca modern
^G. Mai nou am aflat câ este vorba reale, oraşe care au existat în reali­
espre alta clonă de piablo (un pic tate, etc- Christof (personajul princi­
mai complexa), cu;un;engine 3D pal) este ajutat de aiţi varrtpin buni,
uternic {am văzut umbre fiecare: având propriile puteri: spe- /
:

de cea mai bună calitate, ciale. Interfaţa este destui de


lumina mobile, etc). asemănătoare cu cea.dih Diablo iar
ajul principaleste un cavaler cămera se va putea miş
evenit vampir. Totuşi el jucător cât şi automat pentru a \ m i mm

parte din tabăra băieţilor viziune cât mai buna asupra acţiunii.
poate decât sa încerce sa Modul multiplayer nu a fost nici el
lumea de teroarea vampir- :
dat uitării. Acum fiecare poaţe crea
r. Inamicul public numărul unu un joc diferit, în care sâ aibă propria
e marele vampire lord Vukodlak, poveste', questuri, etc; Vampire este
personaj făra suflet atât la pro- o viitoare producţie ActiviSion.

:
D l A B L O 2
1 nvazia simulatoarelor de zbor din a!
I doilea război mondial nu s-a termi
nat, si cel mai de temut dintre cefe pe
cale de apariţie este B-17 2 ai
•Wayward Design şi Microprose
: Simulatorul permite jucătorilor să
zboare atît pe celebrul Fort cît $i pe
avioane de vînătoare americane şi
germane. B-17 promite sa fie cel mat
detaliat simulator al anului atît pri
/grafică cît şi prin realism. Car!
. Spre exemplu sunt complet 31
toată lumea care le-a văzut a îost con
vinsă ca sunt imagini pre-rendferizate,
pentru ca erau foarte detaliate.
Avioanele strălucesc în soare, terenu
este cel mai reuşit realizat pînă acum
totul este de o calitate foarte mare.
Ca şi predecesorul Său, B-17 are şi o
latură strategică, şi anume cea de
manager a echipajului de la bordul
bombardierului. Mitralierii au propria
lor inteligentă, pot fi răniţi, speriaţi ^
se plimbă prin avion în cel mai natural
mod—vizibili chiar!şi din afara avîoriu-

temui de skill-un. care are direct pe server şi pentru a


• Si forma unui arbore şi permite împiedica trişatul, care a tran
au gîndit sa-i tragă -şi o conţin posibilităţi diferite. Cumera şi reălizarea unui personaj dupa format Diablo 1 într-un joc ; •
;uare> ;în care să bage toate normai, jocul a ere dorinţăjucătorului. Diablo 2 imposibil de jucat o n l i n e ^ u
ideile (multe) râmase neex dimensiune, în final, jucătorul foloseşte o variantă mult este îhcâ sigur dacă acurn sunt
pfoatate. In cazul în care pînâ trebuind sa-l înfrunte şi îmbunătăţită a engine-uluî din suportaţi opt jucători simultan
azi aţi trăit pe Marte Diablo 2 această dată pe Diablo, ieşit original, avînd lumini colorate Ca toate jocurile Blizzard,
merge pe aceleaşi principii ca învingător din lupta cu eroul (Giide & OpenGL, neobligatorir), Diablo 2 a'fost amînat cu mai
şi predecesorul sau, fiind un celuilalt joc, iar pentru aceasta perspectivă şi ţraniţie zi bine de un an şi jumătate iar
actipn/rpg în care ocupaţia călătoreşte prin patru regiuni, noapte. Pe deasupra au fost data teoretică de t a n s a r e i ^ p
făvoritâ a jucătorului este: fiecare de dimensiunea origi­ eliminaţi timpii de-încârcare prin decembrie 99, fanii ^v
feibpîrţirea monştiior. Cele trei nalului, dotate cu temă, oraş, lumea devenind continua astep%du-se deja sâ ia titlul
clase din Diablo 1 au dispărut, monştrii, catacombe şi quest­ Battle.net este si et modificat de jocul anului.
fiind înlocuite cu patru noi: uri specifice. Nou este şi sis pentru a men
S T > . r V l .- P

FORCE COMMANDER
T^ebellion nu a fost nîciod
pT^jocul de strategre aşteptat
de fanii filmelor si universului
Star Wars. din diferite motive,
cel mai important fiind probabil
lipsa luptelor pe suprafaţa plan
etelor. Toata lumea dorea sa
recreeze bătălia de pe Hoth
sau Yavin, dar să vad
de aproape, nu să i s
doar nişte statistici şi rez i variate ca subiect şi loc
• tate. Ei bine, Force Comma lesfăşurare, totul fiind
ne va oferi se pare, tot ce :entat printr-o perspectiva
vrem: în rolul unui comandant mensiorială ajustabila dupa
rebel sau imperial, vei parcurge preferinţele taie. Vrei sa vezi
perioada de timp acoperitâ.de întreg Gîmpul de bătălie sau sa
cele trei filme. Vei fi respons te afiii în tranşee alături de

abil cu multe din aspectele rebelii ce se opun invaziei de


misiunilor, cum ar fi explorarea pe Hoth ? Totul este la
lumilor pe care te aflii şi ges îndemîna ta
tionarea unităţilor. Misiunile

r
M W

•I ioâtă; eoticdre nţâ oferită

||; interesant joc de reţea al anu


\u\: Desigur, ei nU se;vi^a hiper ;Ş :

realist/darp^
pe echipe şi necesitâtea 'UHei: :^^
• abordări tactice va"• d^fea"-;:b-:v^
:
• ; i. -;
: : :

^ambiahţ^deş^ ;
tru "omul m e d i u l Secare 'niveî ai '3 _ L J j j j p B T ^ ~L" - J
-""-j-"J X
" "r" -
-
J
^ " " " "

;jpcu! u i va ave 3 poveSteă'iU^ speciale ca în aceste--Oame^n se


ereînd o atmosferăru m i p â ^ I & m . ş i - mai Maturai, '
d e b a r c a ^ plaje âf! ate sub focui l|(iniatla pe schelet evoiuinc fh
mitraiiefeior inartiice- tom fi -k^M. animaţie par america - 9 9 ^ ^ ^ ^ ^
paraşutaţi în- for.tul inamici v o m : alcătuit din părţi pare ş e ţ^îşcâ :

escorta pefsdnalita^arneninţate \ independent Vocile supt W&Q^


cu moartea, etc. Deşi motorul §. cronizât^-perfecţ cu buzeie^-per- \ %
grafic al jocului se trage idin Hâjf:: ;
son^p^^p:Se parexa \^fTi ^
Life (deci din Quake 2) vom avea
T
putfea fofeşi^cfiiar propriile poze
i|ai rriutte spaţii largi şi efecte pentru feţeîe acestora.; |;;-||||:

COMMAND & CONQUER: RENEGADE


y rmaţprul C&C nu va mai fi
^up-Jj^TŞ ci un 3rd person * •
peşte ,2 an( de zjle> |VIj^iUn
nu se vor reduce numai la ast­
coridoare, conducerea
Vehiculelor vă fi foarte intere- •
shooter dar care se va petrece ; fel de idei, avînd posibilitatea sântă, pe jocuri de muiţiplayer
în acelaşi univers. Ideea jocUiUi de a eucerl anumite: b â z â i a u 2 jucători putînd conduce •:;
a pornit de tenori nţa : de a arunca în .aer clădiri cheie împreună un vehicuiv unul: con-
• Westwood-ului de a inftplementa ale inamicului; dueînd iar altui folosind :
" în noul-gen misiunile de tip pro- Vei^tîini tdate clădiriie din mitraliera ataşată:
•^ : tejare sau salvare din C&C ca şi uriitâţile^de ăcplplln Command SI Gonquer: y. '.
• ; Command & Conquer, iucrîndu- timp- fee clădirile vor ft complexe Renegade va a p ă ^ a ^ i ;;
' se la aceasta producţie de • ^ăvîrid fiecar^zecî^de camere; si primăvara sau «ara îdi 2000.

ULTIMA
per-
E ste jocul care încheie :â^hţurile
Avatarului, aflat într-o perma'. :
pentă lupta cu Gardianul] cef-eăre îî
:
cu.ajutorul căroraeste realizat
sohajul, are peste 60 de monştrii,
:45 de vrăji şi 200 npc-uri cu care
pontroleaza destinul. .Acţiunea ,âe;ţMS jucătorul poate interacţionă,. Toata
desfăşoară în Britania, intrată acum partea de text a jocului: este vorbită,
sub controlul to t a A ^ a rdia hutuiv. : ^ fiind folosiţi ;
regele Lord British :fîîhd prea Sia& ^ jocur arată; splendid, fiind 3D si 1

pentru a mai faCeîătav Jucătorul avînd diverse efecte speciale pontru


are misiunea de":a;!: ^ vrăji, ciclu zi-hoaptev:%e^e • variabilă
Gardian sfJd^;";ia4i; înyaţ^-?^: tpdjUHprjil^:-"
:
1
şi măirăles un^CGhtrof-extradridihar
BrUaniej^s^ asupra Avatarul licăre este văzUti
deo^ce fse::p^ dinfspăte •
I I
;

^atgirwi va: %6JuW <i: ^onr>â âupe-- :; şiurmeazâ:Sâ:ap sas


ri#||;i£:;se^ si1VşitM Cartului
;

SE*
"9J. 1

OLFni
. .^ Joc
d rolul

• • '

. V i

vi

^1»

«II

H i i

k f W U K

eoa
-EV
1

N o x GALLEON
K fox va fi primul joc cat de cât W#
I H inova tiv de la V/estwood din .- :

• ~ i L
f
Wtimii 3 arii; Aparent jocul seamănă
cu o clOnă de Diablo, însă
producătorii ne-au asigurat că nu;
^ ^ i aşa: Jocul încearcă să impre--
R e a l i z a t de;foşti membri dei-bază: sioneze prrntrun sistem de v r ă J ă B i
nou; în care aproape oricare două
ya coneu^^ World War sau mai muite vrăji se pot combina
pentru tititil de prirrtuf • Virtual :
pentru a crea-un efect unic. Pe- , , ; v

^Baţtlef^^ I J$cu[se vrea i o multipiayer Nox se anunţa destul ele


recreare detaliată a celui de-ăl interesant , putând fi jucat atât
doilea război mdtîdiă^ evident cooperativ cât şi deathmatch (mă :i
punîndjupăto^ ujriăni în rblui cptrv rpg;^nu metilul clasic) mod înecare ?/Sbhf6uriding Facţdr;este 0 - | [ ^ â i S p ^ ^ i ^ i ^ ^ | ^
^at^hî^P^IRâ^bQ^Lit-ya porni de pe i
jucătorii îşi vor putea întinde uni
: W f â r ă ideL G e ^
c^prdpnate Î S ^ S M I ^ ; ^ P ^ | ^ altuia papcane din cele mai parş asemănător cu Ţomb R
tui;oficiai totUf d care s-au iinventâtt^oate nu v-ati ial : vederi i-^să^cu: foarte mj^lte elemerit&d^
priceperea JU^toriior^ Aceştia pot • prins, dar NOX aparţine genului RPG. iture şi cu un storyline foarte pu tern ic• NdMel e ^fU
lua;;;parte ; ^ !;fif povestea este cea clasica a râului •a Sabrier iari stip comari^ai^ Vă^fi i|
J::

Şore^V ca aviatori > tanc hi şti ^ inf an­ care vrea să pună stăpânire pe ^C^e vei Căliatpri pentru i a
te rişti, marinari, fiecare specializare lume cu ajutorul unei armate de unei nave ;misţerioaseji expiîcatii privind;drigin
fiind ţraţă^;f^ sCheieţi şj zdmbi. Personajul negativ ei. în căutările-taie:.vei; ţ>artidipa ifairn^| ^Mite ^
Rbtotcpmaod^ este o: femeie bătrână şi acra, - aventuri, rezolva puzzle-um^^ multe
;de p e ^ ^ despre care unii: arriâtdri de senzaţii personaje. Galleon va apărea în anu! 2000.
•apoii-cîndijdeu^ :•" g r i ar putea spune ca arata chiar
jucătorii;^ bine.
fâ<j^tâ • § i o te : <îe ^rh ăh agerne nt ;
ă^tomâtizătă, iiîlaWei^:vc^Sl3 ? :

reâursel oi" nfefiBsa^^ ;i :

iţrîp^<^ţţfe: ;:^^tfeI ;ca JmP^tofii;nţi vor i§


r

fipifcţisi ţ i c u ; pItpt^re a i u n pr toa rie


detrânş^ •
•penţfu a fiţrecompensat^ unjucător •
va-trebui: ;
;#e ^ârmed^ ::
^ezurî^ţe; pozitive pentru tara sa. : : 1
Conteăză; fliarpL^ personal: I
işi::dacă^20'i l | e ; ^ ^ | ş ^ p f r f t ^ o ::
armată c o m p u s ă : ^ singuri •:
I
^Shermâri,; nici idnM^di^re^'nemţi- :9
^9
nu ivă COriSide^: da ;ăyînd o ^fiife
e;pţâîâfecieira;ăs ;

:
IANTS KABUTO
G iants : CK are I
eta unde 3 raSe.se întâlnesc
mai mult sau m :in din
sa contrasteze cu restul acţiunii,
reprezentând un paradis al vege­
taţiei, păduri tropicale, munţi
întâmplare. Ace! ;unt: Sea înalţi, câmpii, mari şi oceane în 1

Reapers , nişt& i care care trăiesc destul de multe


locuiau pe plan*
planetă de foarte mult feluri de animale;
timp. Acestea c
tea creazâ un Kabuto, Pentru a câştiga fieare raşâ
f

un monstruj camcan de 10 ori mai || îşi foloseşte âtuuL Astfel


mare şi mai ai put
puternic decât orice Meccaryns au de partea lor :

urnea respectiva pen-


exista po lumea tehnologia foarte avansată (ei
ara de
tru a le apăra d pericolele pot zbura, se pot camufla, etc).
ituşi ele
externe. Totuşi ele 1 nu au Sea Reapers pot foiosi forţele
prevăzut caa nivelul
nivelul: <de inteligenta naturii pentru a-şi învige inamicii
;estui an;
redus al acestui animal gigantic (pot chema fuhuni , tornade,
îiiria să
îl va determina şs/Şr e întoarcă etc). Iar Kabuto se foloseşte de
_

or. Mecc<
Meccaryns sunt 5
1*1 ^ ţ j j ^ p i j j ^ * . . . . . .

forţa sa imensă pentru a zdrobi


împotriva lor.
care a fost prinşi într- tot ce miscâ. Cei de la interplay
exploratori care aJ<
îpatio-temporal (cunos- ne promit un multiplayer original,
un vortex spatio-ter
single player pe măsură, o graf­

mele de
cut sub numele de Marele Peşte) ica excelentă, sunet cum trebuie,
jns pe
care au ajuns p eaceasta
H planeta
în general cam tot ce are un joc
de vis din greşeala! dintre
de nota 10. Sper ca acest joc sa

FIFA 2 0 0 0
cele 3 rase este un nu fie întârziat, deşi pagina lor
supravieţuire, însa ceea ce este
de web nu a mai fost actualizată
sigur este ca nici una nu are
din aprilie
motive de a se teme d^ ceilalţi.
Peisajul în. care se desfăşoară
aceste lupte violente vine parcă

r?\fa 2000 va fi din nou cel mai bun joc de fotbal ai


avioane cu reacţie şi există posi­ I anului cum au fost versiunile anterioare în anii trecuţi
bilitatea abordării mai multor şi nu va avea nici o concurenta reala.
perioade istorice. Ca realizare Fifa 2000 ne atrage interesul în principal din cauză
USAF se înscrie în linia US Navy ca cel mai mult producătorii vor pune; accentul pe
Rghters - tsrăeti Air Force, mişcările fiecărui jucător. Vei putea cbnduce vizibil :

adică va fi destinat unui public mingea cu piciorul, vei putea dribla real şi vei putea sta
mediu. Modelarea zborului va fi pe loc şi proteja mingea fara a putea fi deposedat de
credibilă fară sa necesite sau sa vreun adversar în plus, fiecare jucător va avea propriile
permită "artă \ La fel, avjonica sale animaţii atît ale feţei cît şi gesturi pe care le va
nu va fi extrem de detaliată, dar face în timpul meciului. Ei vor fi de mai multe naţion-
asta este bine pentru ca astfel alitati ceea ce va influenta aspectul lor începînd cu pârul
ta avea un public larg, ^ § g
:
şi terminînd cu culoarea pielii. Ultima ştire din tabăra
ar pentru a obţine bătăliile FIFA este ca Robbie Williams va promova acest joc jar
virtuale pentru care a fost con­ una dintre melodiile compuse de el va fi folosită pe post
ceput. de coloana sonoră a jocului.
Grafic, jocul este derivat tot
F, dar terenul, marea prob-
acestuia din urma, a fost • «mu.*-***----
H U U M M f T
ibunătăţit, impresia pub-
la ECTS'99 fiind pozitivă.

liJI SAF este pri


U f va integra în eon
War adică cîmpul de
T

tual de la Jane's Combat


Simulations. Spre deosebire de
WW2 Online, aici: vom avea iniţial
doar avioane si acestea toate :
americane.
Acesta va fi înşă primul
asemenea joc online pentru
1
NDIANA JONES & THE I AL MAC
- - - - - - BPr• I

I
şi mai aduce cinev
. , de soarta Atlantide
• Numele Indiana Jon
inspirat
îste filme},
afla de la
spune ceva ? Ei bine ea noastră
loştinta Sofia
• £MH• I-" •" — B'JB - - - - • • • ijL - BV^B • I ^ • B/J U
m m^
M
1
"r " "

în sfîrşit vom primi u


cu Indy. ood că ruşii
Acesta, îns •*
oetează ruinele
un adventure adevăr; ului Babe
hibrid de acţiune şi pui - găsi
Nu ştim exact care e i străvechi
ttţia celor doua elem iriării ce poate
anumite imagini ne d ichide poarta
W1 anta ca vom fi cît de o altă dimen-
turieri în continuare e. Cu toate
Povestea jocului aniile ruşilor, maşinăria daca nu ar exista anumite
'1» .
petrece în 1947. iar adversarii nu pdate fi completată'pînă la arme (multe ia număr), pe
fui Indy nu mai sunt nemţii ci găsirea unor bucăţi răspîndite lîngâ celebrul bici, care sa îl --
• ;oamenii roşii ai unchiului Idsif. prin diferite colţuri aie globului ajute:?Oricum chiar şi pentru
r

îh cel mai pur 'stilai filrrielor - drept eare Joneş pleacă el uh^srrnplu 3D action,;-jpfeul v ;
Cu Indiana Jones (dar şi al însuşi să le adune. promite să; fie mult mai dinam
Tomb Raider * un joc fără doar Quest-ul sau ar fi greu ic decît Tomb Raider,

DELTA FORCE 2
A vînd în vedere succesul Delta Force în ^
f i s a l i l e de jocuri de la noi din tara, ma îndoi­
esc ca exista mulţi gamer-i români care sa nu
fie interesaţi de DF2- Novaiogic folosec acum
ă 3-a generaţiei a engine-ului Voxel Spăce, care i
oferă îh plus faţa d& cei din DF culori pe 32 de
I
biţi şi efecte de vreme proastă : ceaţă, ploaie
şi ninsoare. Datorită acestor trei noi efecte
angajamentele la distanţa mare vor putea fi
limitate pe anumite nivele. Totuşi, jocul oferă
:

în continuare multa acţiune pentru lunettşti


(probabil cea mai intensa dintre toate jocurile
de acest gen), mai iaies ca acum există şi
iarba înalta prin care aceştia se pot strecura.
Factorul de realism; a fost crescut şl el, prin
adăugarea vîntului, care va face treaba
lunetistilor mult măi jgrea.Cum pe multiplayer
lucrurile stăteau oricum foarte bine în DFţdar
iîn iDF2 cifra jucătorilor ce pot accesa-a.ceJasi
;&6rver a crescut M 5 0 ^ ) este bine de ştiut că
T

şS partea de singfe^tă^r a căpătat atenţie,


ptefigenţa artificiala a inamicilor si aliaţilor
î este mult mai avansată acum. dar foarte
important, există o modalitate sa îti comanzi
camarazi, aceştia nemaifiind doar elemente de
scenariu;

I

I
ALONE IN THE U
palmele de groaza au avut întotdeauna s
•Fces la public, în special daca au fost
susţinute de un storyline puternic. AITD 4
doreşte sâ continue succesul predecesorilor
săi introducîndu-te într-o atmosfera de
I onstorm este o firma cunSKţîTIIînfiT penumbra, de teama în care la orice pas vei
I mult datorita fondatorului ei John putea fr atacat, vei putea cădea în capcane
l i
T

Romero, cîndva unul din membrii de baza sau fi omorît de monştrii pe care nu ai apu-
ai iD Software. Pe lînga Daikatana, 3d ; cât sâ-i vezi din cauza întunericului.
shooter amînat de o mulţirtie de ori cei de AITD 4 împrumută mult din jocurife ante­
la IS mai au în lucru si Anacronox, RPG cu rioare, îh special Atone In the Dark; i s i 2
engine de Quake2. Povestea ;Şe care au fost considerate de către producători
desfăşoară într-un mediu;SF futuristic, reprezentative pentru ceea ce ei doresc sâ
fiind vorba despre aventurile Sylvester j creeze acum, din acestea regăsiridu-se în
"Sly" Boots şi ale tovarăşilor sai care primul rînd monştrii şi puzzle-urile. aparen
străbat o întreaga galaxie si trei dimensiu­ neglijate în AITD 3,
ni in căutarea urmelor unei rase extratere­ Alone in the Dark 4 va f i publicat tot de
stre foarte avansate tehnologic, dispăruta :
infogrames si va fi disponibil în iarna aceas­
În urma cu milenii- Jucătoruf iare ocazia de ta Sâu cel mai tîrziu în prima parte a lui
a-i însoţi pe S|y, Stiileto ;A^ şi înca 2000. « ^ w "^^3
cinci personaje s f e e u r t d ^
format din peste lOG de n^ele în care
exista circa 150 tijjU r1;de: mOnştrii; Partea
;

de Ai beneficiază masiv de scripturi, pro­


ducătorii iăudîndu-se câ deţin unul dintre
cele mai avansate lîmbâje de acest tip.
Jocul se bazează pe un engine de Quake
2, modificat într-atît de mult încît este de
ne re AnacrOhpx fiind: unul dintre
cele m ase RPG^UH ziua de azi.
Principal ai acestui joc este univer
sul Sf futu Ipatat doar de foarte
puţine alte f^iiout l & 2 fiind sirv
gurele exemple cute). Ca si alte
jocuri de acest ti ridx nu are parte
multiplayer.


Oate traseele, toţi piloţii $i toate
T rhaş inite este niddu I îh care :
producători i GP3 u I u i îşi deSCriu producţia
• pe earero Vor larişa: : :i-V
i|ާ F1GP 3 se afia în continuare sub şern-
| nul; lui Geoff Crămrnond, cel: ce a stat în
spatele primelor 2'Grănd P ;

realismului ş i ale uhei atenţii deosebite la


detalii^ •
cpăcaieste sa ne fuămiSupâ v
producători, jocul este adresatîn conţin- v
uare tuturor j uc âtotilor, pdSibilfKftile de -
configurate ale rnăşiriii fiind foarte
• avansate,;: chiar mult mai avarisăţe decUi i
pînă aeunit cine doreşte putînd să-şi ;
petreacă o ora înăiHtea curşe,L,Oumai peiv
ţru configurarea măşinii. Adăugind |â
acestea faptul ca engirieul a f o s ţ c u p l e t I - -

rescris; aşigurînd o şimulare imult mai '';Zl


; aproapele realitate hiu; ne râh^îne decît •
mm.
să: aşteptam o noua cursăide catitatev ;^

renaşterea; oferind 13 <^|izaţii, ^ ^ ^ ^ ţ i i <3e lupta si marş, •


împărţite în â % u ă ; £ ^
: ludfu; inexistent la multe
migratori şî sede^ari. Că şi în ; : iRTS'Uriie^
AOE, strategiile adoptăte de
diversele rase sunt destul dâ fiOrăseloi' Si Castelele, aces­
diferite, respectînd în mare reali tea din urmă fiind obstacole
aceasta este sacrificata in •redutabile în calea oricărui
echilibrului şi al juca invadator lipsit de mijloace
de asediu serioase. Grafica
jocului nu este spectacu­
loasa, fiind vorba tot de
vechiul engine din AOE, cu
finisajele de rigoare. Au fost
' mod{ficate proporţiile
unităţilor şi ale clădirilor,
acesteă: aprdpiindu-se mai-
mult de^yaiorile reale. în
•u
' 1024x768 jdtut: arata însa
bine, iar un oraş plin de
biiitaţii. Fiecare civilizaţie viaţă:este-oadevărata biju^
^3*
dispdne de unâr ;;^ţerie- A0E2"este disponibil.
saU dOuă uniţăţi; unice şi există • înce^îod din octombrie:
un avans'tehnologic care
:mîţe;giruparea trupelor î n - •
L :|^up*:succesui imenş de care â-a • "

erat de mulţi cel'mai ^ ş i dfe;d


•miridritatef^trîr^ #
Square iSoft a; ănu nţar coriţindarea^;'

este destul de Clasică, fiind: vorba-dt

colaborai¬
;ipcean^%să cucereaşca-fui^
: împmriva: iOr ! u p ^ : Sq ual f Ldon h^rţ;;
student"at şcoiii miliare Gărden ^i pri-- ;

f: etedii saiv Ca şi în # 7 un rol îl ăre :: :•:


i dragostea • care, Ssă Ctim
: aşfeptat^yîming^
% pentru a - ajunge acolo
curgă cîteva CD-uri. Modul în care se ;;
:

desfăşoară f u f e l e ş [ şistemul de:sta-:^


fistici sunt însă total schimbate în - y ^
O:ctatâ în 3D. jocul promite Sâ :.. :

acest uiţîm joc/al;seriei»:be^du-&e •:


păstreze tot umorul şi povestirea de-a....
::peGuărdi^;F^
dreptul demente eărâ au făcut din ore- i
Sunt nişte creaturi care s e integre a?ă
^ c e s o a r e l e soie nisle jocuri de
în jucător^ oferind u-i i posibil itatea -de: a;
excepţie, adăugind însă ia acestea un
cîştiga noi ăbiîitâţi. Prin Draw:se ;^ : |: ;

univers de dimensiuni mai mari 3D, în


înţelege modul în care ntioneaza ;>:
T
fu

care explorarea şa joace un rol mai


• vrăjile, r e s p ^ t i v p | ^ ^ Q ă ^ ^ ^ ^ | |
V --45 important. Acestea: sunt promisiunile'si:
: dteiă: advefsari/îVi încercarea de a>^^^^^^^
speranţeie.Se pare ca acesta/este.-:
primul joc dîn serie î n care poţi s ă mori :.:atinge nîve!^ ţ\
în urma unor manevre care impfi<jă-d<>ăr jocului, ca ţ i i w upgrad^iiri l a kk
dexterităteV Deşi jocul arată destul de •%jtnuri şi ai^mej au ^ ^ | ^ i ^ ^ r l | | | |
bine îh: 3D; fiind reproduse foăr te:fr u- • favoarea ăcestu i riodiSis^my: :u n pid: I M
:

mos personajele din precedentele: versi­ carii ciudat la orirria # d 6 r e : i în;:mbd:;:•:;:


uni totuşi s-a pierdut ăcel aspect de cer ţ: neptâc#:ceidr;: care :;:nu Jad; adorat;:;.
•_ • afin**
desen animat; c a r e f â c ^ deliciu! :^i|f| ; FF7.: Din.pundt de
primelor doua j o c u r i Sirian urmează să - ; i ă evoluat rnuiţ, -as^etdi• s y i ^ X
apară cîndva % decembrie, .. :
ai:FF7 fiind jriioeuit e
mai obşnuit, fiirid lipsit ^ e x ă g d r a r r |
ihuti lev Totuşi ca orice joc venit de p ' ; /
I ^pr- --. ".v,/ -.'
: V :
consola ^Playstation)^ suferă de v 5 :;
n e n i r u cei care.nu au jucat "176, 182
-

V o ;
; :
:
diverse Hmitari, în principăU^
|||| este un joc în care conduci o fată şi i a modul î n care este ăsariiplaţ-•
:: maşină înarmată, iansată împotriva u nivOrs ui > Jocul are rri uzicâ dar ee;ţe •"
M altor demenţi ai volanului. Armamentul în continuare lipsit -de speech-urL f FS \
4| include tot ce este necesar pentru o - urmează s ă apară pe PC | ^ l f ^ j ^ | | p l
3 ^ - ş c â r m a n e a f a buna, de ia chaingun-uri brie-decembrie şi probabil va avea y
pîria la lasere, iar dacă rărnîi pieton în
:
% succesul scontat tocmai datorită mod-m
- v i a ţ ă poţi foarte bine: sa pui mîna pe ului în pare se distanţează:de:art^^^^^:::
- x : altă maşiriş, aruncînd-şoferul acesteia : RPG-uri.

cel /iar ciocnirile toţ ce :tine; de fizică


i - ău beneficiat de o atenţie specială din
&• partea producâţoruiui. Partea: de :sjngie-
B player conţine 17 misiuni si un instant
S f (Jir !
5
9 action care se dovedeşte a fi în reâii-
.- 1
tate modui skirmish, cu o mulţime de
.opţiunii î n mu!tipl ayeK efementul :fOrte
a) jocului, sunt suportaţi 16 jucători pe:
^ l l l l ^ l l ^ ^ ^ internet, care pot face un
2~ ; mic deâthmătch sau pur şi simplu-eap-
:

^ %.': ,ţure:'de;fiăg; • • :
;
••• •:

PRIMA IMPRESIE Warcraft 3

ARCRAFT
blizzard încearca sa introducă pe piaţa j o c u r i l o r u n n o u t i p d e j o c i rps
Role Playing Strategy

Producător

Distribuitor
Havas / Monosti

| Dragos Inoan

F
irma Blizzard a ajuns cunos­ puţin aşa au
cută prin marele hit Warcraft. spus ei la vre­
I Acest joc era primul RTS mea respectivă).
evoluat (Dune 2 fiind doar jocul Munca nu a fost
care a dat tonul acestui gen). totuşi în zadar,
Continuarea Warcraft-ului a adus scenariul questu-
ca noutăţi genului unităţile aeriene lui dovedindu-se
şi navale, iar împreună cu grafica tocmai bun pen­
sa extraordinara şi gradul ridicat de tru un nou joc. Astfel a început unde trădarea şi legea junglei pri­
jucabilitate a devenit unul dintre lucrul la Warcraft 3, mau. Dupa ce împlineşte vârsta de
cele mai bune RTS-uri din toate tim­ majorat, (nu ştiu care era aceasta
Povestea se situează mult după
purile. Apoi linia Warcraft a fost Tn Azeroth), el reuşeşte să evadeze
închiderea portalului dintre Draenor
continuata cu un proiect destul de din captivitate şi încearcă să-şi
^^^^^^ | ^^^^^. (lumea orcilor) şi Azeroth (lumea
ambiţios, un quest numit Lord of găsească originile. Spre sur­
oamenilor). Oamenii au capturat şi
the Clans. Văzând totuşi că piaţa prinderea lui, majoritatea orcilor din
au crescut un orc mic pe nume
questurilor se duce de râpă şi ca Azeroth trăiau în nişte rezervaţii
Thrall. Acesta nu a trăit sub semnul
jocul lor s-ar putea dovedi un eşec special amenajate şi bine păzite.
iubirii de semeni sau a cinstei şi
proiectul a fost abandonat (cel Totuşi câteva clanuri au scăpat de
bunei cuviinţe, ci într-o societate
Warcraft 3 PRIMA IMPRESIE

armatele alianţei şi trăiau izolate încearcă sa combine o lume mare, un erou, urmând sa recruteze
pe câmpiile din Azeroth, Thrall total interactiva, cu muite NPC-uri, restul pe drum. Eroii vor căpăta
devine în scurt timp noul questuri si monştri care se plimbă experienţa pe măsură ce câştigă
conducător al Hoardei şi îi ajuta aiurea (elemente de RPG) cu batafii şi vor avansa în nivel (întoc­
pe orei să-şi regăsească cultura şi strategia. Astfel nu vor mai exista mai ca în Diablo), iar la fiecare
ritualurile antice pentru a se putea baze sau cules de resurse în sen­ nivel vor căpăta o abilitate noua,
rascula împotriva asupritorilor . sul lor clasic, ci doar nişte armate care va fi aleasa de jucător dintr-o
Astfel a reînceput lupta dintre orei mici şi puternice conduse de eroi lista. Ca tot am vorbit de abilitaţi
şi oameni. Totuşi când le era (şi mai mici şi chiar mai puterni­ speciale trebuie sâ spunem ca
lumea mai dragă şi-a făcut ci). Jocul va putea fi abordat din fiecare unitate are propria sa abili­
apariţia în Azeroth o noua forţa. perspectiva a 6 rase, dintre care tate care o face diferita de toate
The Burning Legion (Legiunea au fost anunţate doar 3: oamenii, celalalte- De exemplu Troll-ul va
Fierbinte - mă îndoiesc ca orcii şi demonii (probabil Burning putea vedea şi lua urma inamicilor
răspunde la vreun telefon cu 89) Legion). sau wolf rider-ul va avea o plasa
este o civilizaţie blestemata sa cu care va încetini unităţile
călătorească prin toate dimensiu­ adverse.
nile şi sâ se hrănească cu magiile Resursa principală va fi aurul,
pământului pentru a supravieţui. care va fi câştigat din bătălii,
Evident câ nimănui nu îi convenea jefuirea oraşelor inamice, etc.
sa fie asimilat şi astfel au fost Banii vor folosi la fabricarea de
uitate toate certurile dintre arme, recrutarea de noi trupe şi
popoare, totul transformându-se la upgrade-uri. Acestea nu vor mai
într-o lupta pentru supravieţuire. ^ ..... fi făcute prin construirea unor
clădiri ci prin retehnologizarea
Kt? fwvHfa celor deja existente.
Pornirea
în luna Septembrie, Blizzard
Entertainment a anunţat Warcraft
3 ca pe un joc nou şi inovativ.
Evident că pentru fanii lor asta nu
poate fi decât o veste buna. Noul
produs va fi disponibil teoretic din
luna Decembrie a anului 2000.
Blizzard încearcă să introducă pe

piaţa jocurilor un nou tip de joc:
RPS - Role Playing Strategy. Ei

Toate unităţile aflate în joc vor fi


3D, cu animaţii pe schelet, ceea
ce înseamnă mişcări foarte
realiste şi o dimensiune relativ
redusa (în megabytes),
Warcraft 3 va da posibilitatea
jocului în mai mult de 8 oameni ,
însa Blizzard nu a spus numărul
maxim. Evident jocul va merge pe
modem, reţea locală şi Battle-
Net, ca şi celălafte jocuri Blizzard
Harta va fi complet 3D, va fi
foarte mare şi va conţine oraşe , As a să fio
ruine, temple, ce mai., o lume în rest, sper ca Warcraft 3 sa fie
întreaga. Eroii sunt personajele un mare succes, le doresc noroc
principale, ei fiind necesari pentru şi spor la treabă celor de la
a grupa unităţi (nu se pot grupa Blizzard, pentru ca noi să nu mai
unităţi aşa, singure) . Numărul asistam la amânări ca în cazul
maxim de eroi va fi de 6 per rasă, Starcraftului sau al Diablo 2-ulur.
iniţial fiecare jucător pornind cu Ne vedem în 2000.
AVANPREMIERE w
Panzer Genera! Assault 3D

PANZER GENERAL ASSAULT 3 D


Schimbarea d r a m a t i c s va f i d e a c e a s t s DATă În d o m e n i u l g r a f i c Î N S ă
F

S C H I M B ă R I L E NU SE OPRESC AICI

parte importantă a celui de-al 3D ce se concretizează într-un


doilea război mondial. Poti să alegi engine grafic reproiectat în totali­
n acest caz o campanie tate ce implică o abordare diferită
ntruchipând unul din comandanţii de vechile PG. Ambele componente,
de renume din ambele tabere: Aliat terenul şi unităţile, sunt modelate
(SUA: Paton sau Patch; Marea complet 3D rezultatul fiind de
Britanie: Monogmery şi O'Connor şi excepţie: un mediu 3D privit dintr-o
cameră care se poate roti poate
F

face zoom şi scroll- Nu s-a renunţat


complet la sistemul de hexagoane
însă acestea se activează numai în
momentul selectării unei unităţi şi
reprezintă zona de acţiune a aces­
teia. Această zonă este influenţată
de relief care acum este reprezen­
tat corect, prin dealuri şi văi. Din
nefericire nu există zone de netre­
cut (munţi sau ape) iar oraşele
sunt în continuare disproporţionate
(raportat la unităţi). Fiecare model
de unitate are design-ul 3D propriu
şi mişcarea acesteia se face destul
de natural. Interesant este şi •
modul grafic de reprezentare a
Tip joc damage-uiui unei unităţi prin
I Strategie pe turn-uri culoarea fumului pe care aceasta îl
Interes mm scoate.
Mediu Sâ sperăm că versiunea finală
Redactor va mulţumi prin acurateţea
| Marius Neacşa simulării situaţiei din WW2 şi prin
Franţa: LeClerc ) şi Axa (numai calitatea grafică a acesteia, atât pe
Germania dar mai mulţi: Rommel, fanii ce aşteptau în continuarea PG
Guderian şi Kesserling) şi câ ai la o strategie "turn based" de
dispoziţie o serie de scenarii inspi­ excepţie, cât şi pe cei care nu se
rate din situaţiile WW2. apuca de un joc dacă nu le "gâdilă"
Principala modificare ce suficient centrii vizuali.
priveşte strategia jocului este abor­
darea unei alternative "leader
based" ceea ce presupune

U
asignarea fiecărei unităţi a unui
nul dintre cele mai apreciate comandant ce imprimă acesteia un
jocuri de strategie pe turn­ comportament dependent de per­
uri, Panzer General, cu state sonalitatea sa şi capacităţile
vechi de serviciu înca de pe vre­ sale militare.
mea 486 trece la un nou nivel de
Simularea din punct
dezvoltare prin noua versiune:
de vedere grafic benefici­
Panzer General Assault 3D.
ază de noile tehnologii
Schimbarea dramatică va fi de
aceasta dată în domeniul grafic
însă schimbările nu se opresc aici
jocul încercând adoptarea unei noi
L _

filosofii privind simularea bătăliilor.


1Ol
l_ Trebuie spus de la început că s-au
LL
păstrat complexitatea, docu­
'O
mentarea şi în general tot ce a fost
fTREMPC bun în versiunile anterioare, aşa ca
4/1999 P3D este tot o strategie bazată pe
- Li-****!
68 - • -
turn-uri ce simulează în detaliu o
s F i r m e b u c u r e ş t e n e d e I T ş i p r e ţ u r i l e p r a c t i c a t e

d e a c e s t e a .

s T o p u l m a g a z i n e l o r d e I T

II
Revista cumpârâtamlui *> iT

S G h i d u l c u m p ă r ă t o r u l u i
SEUnetm
le

T e l e f o n i e 8342000

s H a r d w a r e & S o f t w a r e
prin i n i :

• N o u t ă ţ i
"«a
L
Ff/me p e
hm
DVD
CE ţi-ai dor
i
1

Preţuri

NOI ţi-am găs din m a g a z i m

. • v T "

fi t c c e

S i s t e m e d e c a l c u l - d e s k to

Procesor MB Ctoipset Memorie HDD Cârti Video Monitor Tastatură


CpiT 330 AU 512K 32Mb 4.3Gb M 2Mb PCI S3 Virge WLftNIAOi Win 95
mm
CyrJx~333 ~~"~ÂLI Yl2K ' 32~m" 4~3&bM YMYpcfUvirfe irCfTmÂDf Witt 95 '
P233 Ml Yl2X~ " 32Mb 4~36b'm YMYPIF ~S3 Virit ti'uflBMi *§& 95 "
KB3/4Q0 ~ALl' ~5Î2K~ " ~32~m 4.3Gb IVI ~4Mb~S3 mo 30 14T.fi jfĂtt 'Win
1(62/300 Ml' Yl2K~ " ~32~m 4.3GbM YMYS3 mo30 u'CtTmm w& as
KB2/333 ALt ~5Î2K~ 32Mb 4,3GbM ~4MbS3 mo 30 vr în mm Y/fn'r
W2/350 Ml ~512K ~ 32Mb" 4.~36bM 4Mb~S3 md30 14~LYwĂDf
KS2/4S0 Ml Yl2K ~ 32Mb 4.3Gb M ~4Mbs3 mo30 pruTmWi "moi
K62/40Q Ml 512X 32Mb 4.3Gb M 4 Mb $3 TfUO 30 14"LR NIADI Witt
P li 333 VJAPIf/PJB 440BX 32Mb BX 4.3Gb M 4Mb $3 7f30 30 14'LRMAOf Win • ^ mBj mm mm I •

£*Jei&n/3po VIA PtWPitl j2m 32Mb BX 4.3Gb M 4Mb S3 mo 30 14-LRHIAOI Win 95


C*j*ÎQnJ333 im P'II/PH i m 32Mb BX 4.36bM 4Mb S3 TRIO 30 14'LHNIABi Win 95 Mitsumi •
_

YlÂ~fif/ffU ~12M 32Mb ~BX' 4.36b M ~4Mb~S3md30 u-CifmĂoi Win as


Darkstone

^[Selphirte Sot/ţ^are
Dtstribu
BestComputers
Tip ioc
RPG
DARKSTONE
PE SCURT ACESTA ESTE UN FEL DE DIABLO, 3 D , CU MAI MULTE NIVELE Ş I REALIZAT DE O
Apariţie. i i |
A:apărUt Ana RRtvta
Redactor | |
• J

'VI * i'I I

lablo a f o s t un ioc
Dar n u ş t i ^ ş i asta:;
• CU un succes ^ :;

acestui laptnymăfui ^ §
clone apăfitte'.ţfftţ^;tEtţiii-%isfe.
datorita
din iViaţa de :Z^cu zL f^^G^
Soriaj a ^ p a ţ r u ^ ţ ^
DarkstQnfe; Pe ^curt
strength, i
vitatily care trebuiesc cre^ute ; îri1

DiabiGi 3D # r r i a i (

multe nivele ş£ rfeaiîzat î


puncte obţinute ţa .atinge
de o âltâ firmă;
fiecărui jiivel de experienţă. Mana;
^•p %• mm
1
./^^ L ' , T- " • - I . " - - . t •_ - .
A
« •.t L
_ L| -T-jWi •_ -b •_ Lf-, L^pj^jp^m, ,Z - I— L •- - _, _ _ ^ . jT^rC—
L
. • I
• •• - C • . • • ~ -l. ^ ^ J ^ B ^ ^ ^ J n i r i
L n t L 1 1
• - ••^ ^ i . L • - - . ^^^-^""^v^ - _ • ^ i ^^-j^v"^t!5^^î T?^^ i3!^!Yt"
L
,
,

• S v ^ f t ^ O V S S A . " •V - | J
T n
^ > r " J
- - i r • _^L•" •' " T • T-,v"-• i - ^ ^ T ^ I T _ ^ ţ~ h ~ \ ^ y ~ F . . _ _ J"•
n

Şi sănătatea sunt completate de. o


a treia bară, care reprezintă cît de
pdyestea este cea sătul este personajul, de unde şi ;
vorba despre un vrăjitor râu, Draak, necesitatea consumării de hrana la
ciare se poate transforma în anumite perioade de timp. Pe lînga
dragon, şi care luptă pentru a lua cfasicele vrăji, în număr de
în stăpînire o iume magica numită 32 şi destul de diversifi­
Urna. Mîrşăviilor sale li se opun . cate exista şi anumite
cîţiva eroi blah btah ... ştiţi skiii-uri, unice pentru
continuarea!

fiecare clasă. Acestea nu consuma


mana şi pot fi avansate contra
cost în oras, presupunînd ca per­
sonajul are banii şi-nivelul necesar.
Fiecare skilî sau vrajă are mai
muite nivele şi cu cît acestea sunt
mai ridicate cu atît efectele sunt
mai mari iar durata mai lunga.
Darkstone PREZENTĂRI

tal, acolo avînd loc clasicele ultimele fiind în mod cert foarte
activităţi comerciale legate de rare. Fiecare clasa are propriul ei
valorificarea obiectelor sau de echipament deşi în cazuf
cheltuirea beneficiilor prin ridi armurilor sunt aproape similare,
carea skilt-urilor şi a vrăjilor. diferind doar statistica a cărei
Ques^rile sunt raspîndite prin valoare este necesara pentru a fi
diverse locuri ş l deşi unele dintre utilizate. Monştrii la rîndui lor
ele influenţează desfăşurarea sunt de cîteva tipuri şi culori (50).
rea lor majori dar în general într-un dungeon nu
se întîlnesc decît cîteva din speci­
ile existente în joc şi niciodată în
cantităţi cu adevărat apreciabile.
Interfaţa jocului este
funcţionala, fără zorzoane decora¬
tive, chiar simplută şi pare o
copie fidela a celei din Diablo,
evident cu modificările necesare
controlării celor doua personaje.
La capitolul grafica, Darkstone
sta foarte bine. Engine-uf 3D se
potriveşte perfect jocului, Iar
lipsa detaliilor cu care ne-am
obişnuit la Diablo este compen­
sată din plin de culorile vii şi
efectele speciale, ale vrăjilor sau
atmosferice. Pentru a beneficia
din plin de avantajele oferite de
mediul 3 D cei de la Delphi ne
Software au implementat O
cameră mobilă, centrată perma­
nent pe personajul activ, dar ale
Componenţa cărei unghiuri surit sub controlul
Jocul are un oraş şi jucătorului. Problema suprapunerii
patru "ţări", acestea din unor obiecte sau pereţi peste
urmă conţinînd puţini personajul principal este rezolvată
In mai mulţi
monştri şi quesUiri, fiind doar printr-un efect de transparenţă
Partea de multiplayer este
locurile din care se intră în asemănător celui din Diablo,
foarte asemănătoare cu cea de
diversele dungeon-uri subterane, Sunetele la rîndui lor se inte­
single ca poveste şi desfăşurare,
30 iă număr, generate raridom şi grează perfect, îmbogăţind din
doar că fiecare jucător con-
situate pe mai multe nivele. în plin atmosfera, loviturile de arma
trolea2ă un singur personaj care
interiorul for, ca şi la Diablo; şi în mod special vrajile sunînd
poate sa provină şi dintr-un joc
jucătorul dă cu sabia în tot ce foarte ''realista Tot textul este ^
singlepfayen Dungeon-urile sunt
mişcă şi deschide numeroasele vorbit^ desi anumite voci nu exce­
generate random, iar cei care se
containere culegînd arme şi alte lează, jocul avînd şi circa 25 de
plictisesc de omorîtul monştrilor
obiecte, dintre care unele au melodii, bine realizate. Ştilul lor
au şi posibilitatea de a se bate
legătură cu quest-urile, rapid se potriveşte perfect cu
intre ei, lucru care poate fi însă
mentalitatea "ucide mai tot" a
întoarcerea în oraş se face cu dezactivat de către host. Un joc
jocului.
auto-picioarele sau printr-un por­ de multiplayer poate fi salvat de
către ultimul care îl părăseşte, Darkstone este un joc placut r

to ivh nu 4 So singura cerinţă fiind ca acesta sâ copiind foarte mult Diablo farâ
facă următorul joc pentru a putea însa a aduce ceva cu adevărat
încarcă salvarea. nou genului creat de acesta.
Realizarea de excepţie îl face însă
La mică d i s c r e ţ i e un mijloc excelent de petrecere a
Există un întreg arsenal la dis­ : timpului rămas pîna la apariţia
poziţia jucătorului, format din Diablo 2-ului, de departe cel mai
arme obişnuite, magice şi unice, aşteptat joc al anului.

IMPRESII FINALE j CERINŢE j COMPARAŢII APRECIERE


Darkstone
Grafică Duna P231/P300
Este 3D
Searnana cu Diablo Din*
DirecUD

Ju are elemente originale 32 / 64 Mb 51 Apreciabil

200/600 Mb ; http://www.darkstonenews.com/

:
PREZENTĂRI Drakan: Order Of The Flame

DRAKAN: ORDER OF THE FLAME


Î N CAZUL Î N CARE NU AR AVEA CEVA ELEMENTE DE QUEST SI RPG JOCUL AR PUTEA Fi

NUMIT U Ş O R UN 3 R D PERSON SHOOTER

D
in nefericire piaţa jocurilor a 0). Aceştia Ti iau prizonieri pe toţi forma de relief predominanta este
început sa intre într-o locuitorii, printre care un băieţaş cea muntoasă. Spaţiile sunt foarte
serioasă penurie de ques- mic şi simpatic. Şi aşa se face că largi şi lucrate destul de îngrijit. De
turi. Mai toţi producătorii de jocuri băieţaşul este fratele mai mic al lui asemenea Rynn poate intra în
s-au reprofilat (din teamă de eşec Rynn, eroina principală a acestui peşteri sau case, unde jocul nu va
sau pur şi simplu din lipsă de imag­ joc. în concluzie scopul existenţei înregistra pierderi de performanţa.
inaţie) pe action-adventure-uri, jocuri sale devine salvarea frăţiorului mai Engine-ul cu care este făcut jocul se
Surreal în care trebuie mai mult sa alergi şi mic, ce a fost capturat de armatele numeşte "Riot Engine" şi a fost
Distribuitor sa omori monştri decât să gândeşti. întunericului . scos deja la vânzare pe o piaţă
Psygnosis Totuşi pentru a nu se scufunda în dominată de engine-urile de
Tip jOC penibilitate şi plictiseala , jocurile Pe unde umblă Rynn? Quake2,3 şi Unreal. Riot este
au şl aşa-zise questuri. Decorul prin care se plimba eroina destul de puternic, are cam toate
Action/Adventure
noastră este destul de divers, însa facilităţile pe care trebuie sa le aibă
Apariţie
Drakan? un engine competitiv, însă aş avea
A apărut
Povestea jocului este cea clasică, două observaţii. Prima este că jocul
Redactor BBSk::
&#• • • nu are lumini dinamice nici măcar
scoasa parcă din filmele chinezeşti
Dragoş Inoan cat Quake2-ul asta însemnînd câ
cu arte marţiale: un sat liniştit din P

munţi este atacat de nişte monştri orice sursă de lumină care nu face
ciudaţi (cu coeficient de inteligentă parte din designul iniţial al nivelului
(vrăjile de exemplu) nu luminează
pe unde trec. A doua observaţie ar
fi umbrele care, deşi arata bine de
la distanţă, de la apropiere aduc
cumva a Comanche, bătrânul simu­
lator de la Novalogic. Un plus ar fi
Aî-ul lui Arokh (dragonul care o
însoţeşte pe Rynn în questul ei).
Acesta este destul de inteligent
pentru o creatură controlată de
computer, el ştiind să se apere de
eventualii inamici de la sol, iar în
caz ca sta într-un loc prea periculos
se ridica şi încearcă să găsească
un loc în care să se afle în sigu­
ranţa. De-asemenea Rynn îl poate
T
Drakan: Order Of The Flame PREZENTĂRI

nie, deoarece o data consumate,


nu mai sunt cine ştie ce.
Pe multiplayer jocul devine
foarte interesant, având 3 moduri
de joc: Air only (unde bătaia se
duce între dragoni), Ground Only ,
unde dragonii nu există, ci doar
Rynn cu multiplele ei skinuri. Cel
de-al treilea mod de joc este ceva
nou, se numeşte "Maşter of the
Dragon" şi ideea sa este
chema în caz ca este în primejdie, următoarea: într-un nivel exista un
iar el vine şi se aşează exact unde singur dragon iar pentru a l stăpâni
trebuie pentru a-şi scoate parten­ jucătorii trebuie sa găsească un
era din încurcătura. Soul Crystal care este ascuns.
Dupa ce cristalul este găsit drag­
Cum se joacă? onul devine proprietatea jucatoru-
sau calare pe dragon. Interesant
Pentru cei care nu au citit articolul ui respectiv şi se comporta ca şi
este ca, fiind legaţi printr-un ritual,
precedent despre Drakan, trebuie cei din singie player. Pentru fiecare
Arokh şi Rynn împart aceeaşi
sa spun ca în cazul în care nu ar mod de joc exista un set de harţi
viaţa, adică ce păţeşte unul
avea ceva elemente de quest şi separate. Jocul oferă şi posibili­
păţeşte şi celălalt.
RPG jocul ar putea fi numit uşor un tatea lucrului în echipe (în număr
Povestea, deşi clasica, a fost
3rd person shooter. Camera este maxim de 4) fiecare având un skin
"pusa în scenă" destul de bine.
plasata în spatele personajului şi de dragon şi Rynn propriu.
De-a lungul nivelelor Rynn trebuie
se comportă aproape identic cu
sa se bata cu tot felul de monştri,
cea din Heretic 2. Rynn poate
dragoni şi chiar oameni care au în încheiere...
merge în doua moduri: fie pe jos
luat-o pe un drum greşit. Quest- Am uitat sa pomenesc de prob­
{unde face şi desface ea singură
urile sunt de regula opţionale (însa lemele de sunet pe care le are
nu toate sunt aşa) şi dupa com­ jocul, producând pe une!e plăci de
pletarea lor arsenalul lui Rynn se sunet nişte scârţâituri destul de
îmbogăţeşte cu tot felul de arme, deranjante. în rest este interesant,
de la banalul cuţit pana la săbii de dinamic, nu foarte original dar
foc şi topoare de gheaţa. Armele destul de distractiv. Iar daca vreţi
diferă între ele nu numai prin sa va luaţi la "trântă" pe multiplay­
aspectul grafic ci şi prin distanta er cu prietenii pe plaiurile aproape
la care lovesc, viteza şi puterea mioritice din joc nu uitaţi ca:
lor. Obiectele magice sunt destul "Dragonul de os mult zice duios,
de puternice iar vrajile lor trebui­ Dragonul Arokh mult zice cu foc"
esc folosite cu atenţie şi zgârce­

IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII


Plusuri Procesor Drakan i i
- Arata destul de bine, are P266
atât singie cât şi multiplayer
foarte bun şi dinamic. video
Ace 3d. Tomb RokJer

Minusuri Memorie Go2net In timp


- Engine-ul nu are lumini col­ 32 / 128 Mb 61
orate, umbrele sunt cam
urâte, sunetul are probleme Linfc Recomandat
90 Mb http://www.surreal,com/
PREZENTĂRI Lands of Lore 3

LANDS OF LORE
IMAGINILE SUNT PRE-RENDATE, UN PERSONAJ POATE AVEA 3 - 4 poziţii PENTRU A INDUCE o
N O T ă DE 3 D
Producător
Westwood
Vag întinsă pe mai multe secole $i care începe astfel o aventura plina de
Distribuitor implică personaje exotice: zei, primejdii şi neprevăzut.
I Best Computers oameni, orei, spirite, humunculi
Tip joc etc. Partea istorica constituie un VR
| RPG intro fascinant în care sunt prezen­ Lumea L0L3 este "full 3D", inter­
Apariţie tate detaliile constituirii oraşului faţa cu aceasta putându-se realiza
I a apărut GladStone, centrul poveştii al cărei atât cu ajutorul mouse-ului cât şi
erou este Copper LeGre, fiul lui cu al tastaturii. Cursorul se
Redactor
Eric (fratele regelui din GladStone, schimbă în funcţie de suprafaţa pe
| Marius Neaoşa
Richard), şi a unei descendente care se afla, astfel încît totul
devine uşor şi intuitiv. Din păcate
"actorii" acestui mediu sunt "full
20*. Asta înseamnă că fiecare
obiect care nu face parte din
decor, este un sprite de proasta
calitate, imaginile sunt pre-ren­
date, un personaj poate avea 3-4
poziţii pentru a induce o nota de
3D preferîndu-se varianta în care,
de exemplu, butoaiele rămân la fel
din orice punct le priveşti, iar daca
te apropii de un personaj o sa-l
vezi destul de pixelat. Din fericire,
rolul principal al NPC-urilor este
•w - .-l" •

îndeplinit, acestea neducând lipsa


de vorbe.
din neamul Dracoid, Vernilla.
Prezentul începe în momentul în Player Slde
care făpturile întunericului pătrund Intriga nu-ţi permite alegerea unor
în dimensiunea umana şi atacă personaje diferite, însă primul tau
grupul format din Copper, cer 2 quest va consta în alegerea unei
fraţi şi tatăl sau aflaţi singuri în Guilde. Sunt trei Guilde oficiale
pădure, la o vânătoare de (Warriors, Wizards,Clerics) şi una
mistreţi. Copper, adică tu, "subterana" (Thievs). Fiecare din
este singurul acestea îţi pun la dispoziţie un
supravieţuitor care "Familiar", personaj care te

I
n momentul în care
vorbiţi despre RPG, ar
trebui să luaţi în calcul
complexitatea ridicata pe
care acest gen o implica.
Modul In care el implica o realitate
specifica, asemănătoare unui
roman, a impus RPG-urile încă din
vremurile de început ale jocurilor
pe calculator.
O astfel de complexitate nece­
sita un volum mare de munca, deci
astfel de producţii vin din partea
caselor producătoare de soft cu
greutate şi experienţă.

N
Cazul Lands of Lore III.
XTPEMPC Lumea L0L3 este situata într-un
4/1999 mediu "fantasy" cu o poveste
74 fascinantă (o adevărta Istorie),

i
Lands of Lore 3 i P R E Z E N T Ă R I

m m '

M2M

rezolvarea lor, dar unele sunt


legate de informaţii găsite în
quest-uri anterioare. Pe fânga per­
sonajele implicate direct în quest-
uri lumea L0L3 este plină de crea­
turi specifice fiecărei locaţii şi
care încearcă sa-ţi faca zile fripte.
De obicei acestea se transformă
în materie primă pentru folosul
tău.
Partea de quest este cea mai
Pentru gestionarea acestor interesantă, atât prin firul pove­
obiecte şi informaţii ai la stirii care te poarta din surpriza în
dispoziţie un inventar şi un jurnal. surpriză cât şi prin personajele cu
Inventarul îţi permite accesul la care vii în contact. Nereuşite din
obiectele pe care le deţii şi pe punct de vedere grafic, acestea
care le poţi echipa şi la controlul arată însă personalităţi bine
"Familiarului". Fiecare din lucrate. Umorul, viclenia, îngâm­
obiectele pe care le porţi farea, nobleţea, naivitatea sunt
influenţează cele 4 capacităţi, aşa numai câteva din atributele care
însoţeşte tot timpul servind drept ca poţi să-ţi asiguri un avantaj se potrivesc NPC-urilor care îţi vor
ajutor şi tovarăş de călătorie con­ prin modificarea configuraţiei fi "companie" destule ore...
tribuind mult la atmosferă. echipamentului în funcţie de
înscrierea într-o guildă pre­ împrejurare.
Outro
supune o plată simbolică şi Anumite locaţii îţi permit sa Pentru că aşa cum am mai spus,
îndeplinirea unui quest specific. faci ceva "comerţ" în magazinele L0L3 este destinat "oamenilor
Intrat într-o guilda, îţi sunt con­ gulld-elor sau în magazinele cu serioşi" care se încumetă la un
ferite atribute specifice, îţi poţi specific din oraş. Poţi să vinzi din "challange" ce comporta destule
dezvolta aptitudini în acest sens obiectele adunate în peregrinările sacrificii. Cu o atmosfera specif­
şi poti avansa într-o ierarhie. De tale din diferite lumi sau sa ica ce reuşeşte să suprime
asemenea, aceasta dezvoltare îţi cumperi obiecte de care ai nevoie- nereuşitele sprites, cu accelerare
afectează cele 4 atribute: Putere,
Sistemul de quest-uri prezent 3D pentru un decor de zile mari,
Protecţie, Acurateţe în lupta la
în LOL 3 este destul de simplu, cu o epică presărata cu elemente
distanţa (Missile) şi Abilitate în
fara sa fie prea liniar. Aceasta deosebite (NPC-uri, quest-uri etc. )
lupta de aproape (Melee).
înseamnă câ nu trebuie să L0L3 poate fi desemnat drept un
Personajul pe care îl joci este respecţi o ordine stricta în RPG destul de reuşit
caracterizat de mana, health şi
hunger. Exista o sumedenie de IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERE
obiecte ce restabilesc nivelul
fiecăreia dintre aceste 3 propri­ Interfaţa intuitiva PS-I66/P2-233
Partea de quest atractiva
etăţi, acesta fiind probabil cel mai NPOuri interesante
interesant aspect al L0L3: ai la
dispoziţie o întreagă enciocope-
die, cu un număr impresionant de Personaje bitmap 32 / 64 Mb
obiecte (legate de magie, farma­ Recomandat
cie, creaturi, obiecte propriu-zise). 4S0 Mb http://www.we stwood.com/
PREZENTĂRI Homeworld
Wm "rt mm"

HOMEWORLD
UNUL DINTRE FEATURE-URILE DEOSEBITE CARE PERSONALiZEAZă HOMEWORLD SUNT
GRUPURILE, O COMBINAţlE MULT EVOLUATa ÎNTRE CELE DE LA C&C Şl STARCRAFT,

I
n numerele precedente am avut Homeworld trebuia sa fie ceva răspuns perfect acestor cerinţe,
două articole despre Homeworld, asemănător cu Golgotha (un proiect astfel Homeworld se poate juca la
posibil candidat la titlul de "cel închis din lipsa de fonduri), capacitate aproape maxima doar cu
mai bun RTS al anului". Principalul un simulator spaţial combinat cu mouse-ul şi 3 taste.
contracandidat la acest titlu ar fi RTS. Dupa ce engine-ul a foşt
fost Command & Conquer: Tiberian aproape terminat s-a renunţat la Din nou p o v e ş t i . . .
Sun, însa acesta a apărut în urmă partea de simulator $i astfel Cele doua rase care se confrunta în
cu o luna şi în ciuda aprecierilor rel­ Homeworld a rămas pur şi simplu acest joc sunt Kushan (cei buni) şi
ativ bune primite, nu s-a ridicat la un RTS. Următoarea problema care Taiidan (cei rai). Povestea jocului
pretenţiile jucătorilor de RTS-uri din s-a ivit a fost crearea unei interfeţe începe când, în urma unor săpaturi
întreaga lume. care să fie în acelaşi timp uşor de arheologice, kushanii, afîati pe
I I • • ^ • • . L . . utilizat, de învăţat şi sa poatâ planeta Kharak găsesc o nava care v
A fost o dată •li • mişca navele în spaţiul 3D cu conţinea date despre, planeta lor de
Cam orice firmă mare din vremurile uşurinţă. Interfaţa rezultată a baştină şi tehnologia necesara
noastre a pornit cu un buget mic si pentru a ajunge acolo. Din acet
o idee măreaţa. Exemple clasice ar moment a început construcţia
fi Westwood sau Sierra. La fel si Mothership-ului care a durat 100 de
Relic. A fost fondata de Alex 3 ntS ani. Aceasta este o nava de dimen­
Garden, un proaspăt absolvent de siuni colosale, putând cara centre
liceu care a avut o idee geniala: de de cercetare, motoarele superlu-
Relic
ce nu face nimeni un RTS în minice, precum-şi toata populaţia
Distribuitor planetei. Jocul începe în momentul
spaţiu? {Starcraft fiind departe de :
Havas Ir 'A în care IVlothership-ul a fost con­

I
aceasta idee). Astfel a demarat •fcj -|*

Tip joc proiectul Homeworld, Iniţial struit şi face primul testai


:

RTS în spaţiu motoarelor şuperluminice (hyper-


Apariţie drive). Cum era şi normal, treburile
nu puteau sâ decurgă aşa cum tre­
30 Septembrie
buia: nava care urma să faca
Redactor
ultimele constatări tehnice asupra
Dragoş Inoan >* I
Mothership-ului precum şi planeta
Kharak fiind distruse de Taiidan.

Astfel încef^ drumul farâ


întoarcere, cătMorte spre planeta ; ;
de baştină, Homewortd. în drum
Kushanii îi vor întâlni pe Taiidan, •
Turanic Raiders (piraţii sus-amintiti),
Homeworld PREZENTĂRI

ships (fregaţetev Clisţr^gâtoare! e; şl


cârrier-ete:^:'«te;i--niăv;mâM şi mai Hpmew^
puternice năvej;;0rfefeurii şrnă^eJe; .:feiriaţl^ • • ^uîţ^^Gî «91 # i; între v r;
;uti(itare;(harvestere; săur sonde). ta.e&CiŞ^
Oe$a ce este interesant eşţe ca nave care gfurj
navete :-pe care jiic^ţofut
:
are (a iar o navă poşte':g;
şfâtsitui unei rnisiuni sunt disponi­ ' f ace parte; <ifn :

bile şi în misiunile armatoare^| riecare grup poate^ Iu ptej^nt o Moa^ v;


Totuşi numârut de re cjinde^
bile în.fiecare r n ^ nite; pentru • obţine^a-M riţii ^eziiitaţ
mai eficient, | ^ ^ | ^ ^ î # i | | f e ^ f e | t
se bine pe parcursu! îuptătbr. ::

;aserrteftea reglata .tft luptă; Titnd ^


extrem de utila, deoarece unefe :
nave se retrag îa-caz: /Synţ - ata^.^
:

:cate unâle se::duc-sa-şe ;r^^re:;; jŞ


r
: :

iar âttele se fe resc doâr de fociii $1


inaniie. strategiilor ^

implica p foiosire cât rnai


;

înţeleaptă a formaţiilor ş
agresivităţii;
;. iniţiat jocul porneşte cu nave §•
de o tehnologie deştu( i'cie; rnocţ- v
:

estă. Pentru cş toate naveie sâ;; ; ;


devină rjisjionibrle tte;l>0fe^e fcert;-
etate anumite lucruri cu ajuţofui; ||
:

unor nave speciaie: BeâeăMh ;>|p|


Vessei: Acestea--^btiJo^i^w^ :-^ 1

una pentru ă teţmîrEă; ţ ^ a l ^ maî ^


repede sau ^ | e i r l ^ ^ r ^ ^ - | ^ |
;e (nişte corn iSubiect separat; ^ ^ p ^ | ^ r | r ^ ^
i într-un talcioc mai mtJtt, navele <^ ceri&ţ^ef^^:
spaţial) precum şi alte cuplează între ete. Marele^ d e z â - ^
rase mult mai puternice, dar ^ vanţâj este că o dată distrusă o
despre care nu vă voi spune nimic § navă de cercetare; explodează
pentru a nu strica surpriza. Jocul ' ;
t6ate. Peritrtî ea lucruriie^
este presărat cu filmuiete gen descoperite să pdata fi puse în
benzi desenate (cam ca în âpiicare şi anume construi nave
TA:Kingdoms, doar ca mai bine • % ;npi.este nevoie de resurse. ;
făcOte), voci, animaţii făcute cu ^ Acestea sunt adunate din nişte
engine-ul jocului Ceea ce scade tate în principal pentru a nu se câmpuri de asteroizi, nori de gaze
un £UhCt;- probabil, din scorul |||||
:
strânge flote-imense încă din: . şaii din nebuloase. La destul de
generai este Ca povestea este prima misiune/ rnult tirnp du pă ce au fost eon- ; :

absolut identică cu oricare dintre ^; :


jsumaţi, asteroizii reapar (pe muitî- •
f i Daca vă uitaţi pe imagini >/eti
rase s-ar juca, fără sa se schimbe ^
vedea că aproape îh toate pozele
decât denumirile navelor & -
Lnt .j i " i ^ t
apar nişte linii•66fâfate feafe T#-'ţ
."^
.

"™H ^ ' TJ^3^^i4 L y ' d


- -

' -JJ ™
r ' - m
^ t Z .' T T .'-.
- -
-


-~ J
'• ~_" ••'

i * -r • • • 1 "T^ljl_.
: :
criză cte tesurse sm la războaie
din rtave. Acestea folosesc la
-1

de rezistentă. '--^
' • • ' ' • J
• l i . • • " i i . "" • . . , • . J • i - - •- . •
r

V " ^ A'?"i^BBp(ţ_jl!t"'~*
Tj" t ' ^ " H
1 1 r J
O
- J t
" " " r V - - x -
, J , _
.^.- - J J

Despre joc în general.. determinăr#ajtipului nave a "G'aitâifecintate interesantă '.


Diferentele dintre rase nu sufit; vitezei şi direcţiei:în care se • f dispo hibii ă ^să:â^ăr; pe=^itipiay^
foarte mari. Fiecare are fa'dis­ îndreaptă aceasta, toar navele er) este hyperdrive ul. ftl perimite
poziţie 27 de nave, toate având o m ici şi mijlocii beheficiăză-de o navelor mari să se deplaseze
acţiune speciala şi fiind în total de asemenea urmă cele mari: având r repede: pe distanţe considerapife
5 tipuri: fightere (mici şi rapide), un fel de foc în dreptul reac- : consumând însa din resursele
corvete (mai puternice decât fight- tbăreţpry-v;;^ adunate, în funcţie de mărimea
erele şi mai rezistente), capital riăvetr Acest fapt da naştere unor
Unui dintre feature-urile :

77
Hoitieworld

;noî strategii - ln|e$i$ :^ncţie de ftu spaţial (şe.pot auzi piloţii cum-,:;
1 1 , 1 -•'j. .. •_ •.' i . ţ. •- L
'j I r L . i | j j j i • f • H ^ ^ ^ ^
r , ,
i r I .•-' H. • "•
^ f >iM"TJ 1 4 1 H
' i"
f
jr
1

.
^
•" • n r-u - - - - -l. . ~
r
n

1
J

^ F- |-;f .^r I | - fjl


"^
J**^
1
^"
^
L
J
^ n
I T f" r T J * (
^^^^^tt^ ^ L^ ^x^^^^
r
'
'^
' r j
rJ
^ ' T T
1
• •
n^^"F - • "i corftdnică între ei sau havele i
cerând ajutor). Pentru muzică ;: :
"V-"-" •" •> : r« - J - : •/• .v . • . 1 1
. . • I'-I • •-• -f• ^-/ij- - ••

cHiarîri spatele liniilor inamice:||| Girafi^a Şi s u t t ^


pentru o âcţiuhe^Uirpri^ Relic a lucraţi cu formaţia YeS %
^ s f e b i ţ â , spaţiuiifljnd conceput (părinţii ştiu d e . M ) t ^ a K ^ R ^ J t a:

Sehsprş Manager (uni mod âg^-g';: ijnte?esant în urmă: au compus:; Un^cântee nur^it .;
•rtdrfleWortd * inspi rat-din jpcicăfe^
f f- - irV.^riij.'JLii .• • - J ui, I il r . r F, • -• u~l~-
y
, T^ui . . i . J. L I|. _ i_-ri j - -J — i i •. - ' ^ J

spătiăle • s â u ; ^
L

vedea/toatei va:;fl iTOiuS;pe^ :

pp|||^ toate Muzica din B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ţ ^ ^ ^ ^ S ^ y ^


:

T3 f rJ^HCBa» i i avele avînd ;eâraoterrst fc i prbpri i • instrumentală ^ î a i ^


care potfl, ^ P)e !a rrtiăiun^ Pe pagina de web
oficială au
o atenţie deosebita, Homewbrid Câteva dia p i l e l e : ' ^ d i e în Qrmăt;'(
;
:

^^^M^^i^m^^^^ veci: AlFiarînfiecafe


tocmai buhe pentru un simufator Urmeâ2ă să se maî> pună;înCa:.tjhav
spre ddw^lpâd:
wprid;net: ' ;
: :

Este c»rigihal arătă bine; suria • ;


t

bine; este dinamic; speb^Cutdşv^:


căratot ce-î: trebtife
heâpârat ^
faţă ;şâ:rtu îi Sperie ^ ^ j l ^ R T ^ : ; :
^rifer clăşice %
•ae;:fa:;ăfiestiide^

inamice.sau,aliate, toata harta şi


locurile unde se găsesc resurse.
Interesant este câ "relieful", în
cazul nostru norii de praf spaţial;
pot proteja navele de radarele
inamice. Astfel dacă un grup de
fightere zboară printr-un nor de
praf nu va putea fi detectat decât
prin contact direct, vizual. Norii nu
pot ascunde însă de radar navele
mari (Mothership sau destroyere).
Jocul decurge cam ca orice RTS :

de pe piaţa la ora actuală: strângi


resurse, forţă armata şi încerci
sa-l umileşti pe oponent cum crezi
mal bine. Singura problema este
că jucătorul trebuie să se orien­
teze foarte bine în spaţiul 30,
Pe multiplayer primează în general
creierul şi nu toceala, deoarece ţa
IMPRESII FINALE [ CERINŢE j COMPARAŢII APRECIERE
Homeworld nu există conceptul de
"ruşh" , deoarece Mothership-ul Homeworld
Idee originala PI66
precum şi celelalte nave sunt Grafica foarte buna Tibârfsn Sun
destul de rezistente şi se auto- i Joc dinamic
Software/DiD sta-^d
repara. Contează mai mult stilul ^
Minusuri

de joc, şi care ştie sâ-l hărţuiascâ - Nu simulează tancuri si nu 32 / 128 Mb 41 Genial!


are piscina pe apartament,
mai bine pe celălalt, O altă nou­ (glumă - pentru cei ce nu s-au
tate este ca hărţile se modifica în prins înca) N/A http: //www. h om e wor I d. n et/
Re-Volt

RE VOLT
EXfSTâ UN MOD SPECIAL NUMIT BATTLE Î A G (LEAPŞA, MAI PE ROMÂN EŞTE) ÎN CARE
UN JUCâTOR TREBUIE Sâ tlNă UN POWER-UP PENTRU DOUâ MINUTE

» : - . . . . • i
beneficiază astfel de un engine 3D diverse, ele prezentând locuri din
foarte puternic, capabil sa viata de zi cu zi: un cartier rezi­
Acciaim
reprezinte spaţii reiativ mari fara a denţial, un supermarket sau un
Distri
avea nevoie de cine ştie ce vapor numit Toy~Tanic, toate având
Ace ta im procesor sau memorie. Atâta tot ca o serie de efecte vizuale extrem de
Tip JOC:.::: ::;h;^^^^^^SB . jocul are nevoie de un' spectaculoase. în joc exista şi
Curse maşini teleghidate accelerator grafic Direct power-upuri care fac tot felul de
\ 3D. Jocul conţine cam măgarii, de la nişte pungi cu apa
A apărut ^ - % toate efectele grafice aruncate în capul oponenţilor pâna
posibile la ora actuala. la scurt circuite care opresc toate
maşinile de pe traseu.
Dragos Inoan

11
î
Cum te joci
Modurile de joc sunt destul de
diverse, ele fiind pe singie player:
cursa simpla (contra 7 oponenţi),
campionat cu 3 variante - aur,
HUI II il l
argint şi bronz, curse contra timp,
un mod de cascadorii şi unul de
antrenament. Pentru a creşte
gradul de rejucabilitate exista cla-
mai puţin ceaţa. Astfel avem lumini siceîe opţiuni de inversare, sau
colorate, umbre dinamice, reflexii mirror a circuitelor, cunoscute pub­
parţiale sau totale. licului de ia NFS încoace. Pe multi­
Marea realizare în acest joc player jocul este extraordinar,
este totuşi modelul fizic, care a existând in afara de modui "singie
I fost implementat aproape perfect. race", un mod special numit Battle
Astfel, fiecare maşinuţase com­ Tag (Leapşa, mai pe româneşte) în
porta extrem de realist în curbe, care un jucător trebuie sâ ţina un :
salturi sl ciocniri. Ce mi-a plăcut Power-up pentru doua minute, iar
mie cel mai mult, totuşi, sunt ceilalţi jucători trebuie sa*t-l ia,
antenutele de pe fiecare maşina ciocnindu-se de el. Acest mod de
care se mişca în funcţie de direcţia joc are o serie de nivele special
de mers, partea în care s-a ciocnit, create si este probabil cel mai
etc. reuşit din istoria jocurilor cu
maşini. ••

Ce ne oferă?

M
Jocul are nici mai mult nici mai Gata!
ărite jocuri aşteptate în
puţin de 36 de maşini, fiecare cu Ideea este ca Re-Volt nu trebuie
anul 1999 s-au dovedit a fi
caracteristicile şi aspectul propriu ratat, fiind un joc recomandat
nişte remake-uri nereuşite
{acceleraţie, greutate si viteza tuturor vârsteior, extrem de distrac­
sau jocuri care, cu toate că aveau
maxima). Evident nu toate sunt tiv , divers şi dinamic, iar daca va
ceva potenţial nu l-au folosit cum
disponibile de ia început, trebuind plictisiţi cumva de singie player va
trebuie. 0 dovada a proverbului
sa câştigi cam toate cursele în puteţi alerga prietenii prin muzee
românesc "Nu stii niciodată de
toate modurile de joc posibile pen­ sau grădini botanice virtuale, asta
unde sare iepurele" este Re-Volt,
tru a ajunge la ultima maşinuta. în lipsa unor maşini teleghidate
un joc care s-a strecurat printre
Circuitele sunt destul de reale.
giganţii anului acesta şi a reuşit sa
iasa în evidenţa prin gradul sau de
rejucabflitate extrem de ridicat. IMPRESII FINALE [ CERINŢE COMPARAŢII APRECIERE
Plusuri

De unde şi până unde?


«rost
Re-Volţ este un joc de curse cu
masinute teleghidate cu o GoZnet
realizare tehnica de excepţie.
Grafica este extrem de buna, nefi- U n h R<
ind neglijat nici un detaliu. Jocul
PREZENTĂRI System Shock 2

SYSTEM SHOCK
SS2 ESTE 0 COMBINAţlE NEMAIÎNTÎLNITâ DE 3D SHOOTER Şl RPG, TOTUL GRAFAT PE O
POVESTE INTERESANTa Şl BINE CONTURATA DE-A LUNGUL JOCULUI

A
Producător cum cîţiva ani o firma nu toc­
mai necunoscuta - Looking
| Looking Glass
Glass a scos un joc - System
Shock care a reuşit sa impre­
I Best Computers sioneze revistele de specialitate
Tip JOC m fiind totuşi ocolit de marele public.
I RPG/Adventure La scurt timp dupa lansarea Thief-
ului, Looking Glass a anunţat
System Shock 2, care s-a dovedit a
fi în final destul de diferit de prede¬
cesorul său.
Alex Bartic
SS2 este o combinaţie
nemaiîntîlnitâ de 3d shooter şi
RPG totul grafat pe o poveste
T

interesanta şi bine conturata de-a


ungul jocului. Acţiunea se petrece
a 30 de ani după distrugerea Ai­
ului rebel Shodan de către un
hacker rămas necunoscut
umanităţii, într-o epocă în

a jocului, fiind capabil sa înveţe uti-


izarea unor forţe asemănătoare cu
cele ale unui Jedi din StarWars.
SS2 începe efectiv cu trezirea
# 1. din somnul artificial la bordul lui
Von Braun, şi primele mesaje de ia
Dr. Polito, un personaj ciudat care
trasează de la distanţa sarcinile pe
care jucătorul urmează sa le
îndeplinească.
de explorare către Tau Ceti ducînd
r

la remorca un distrugător militar, Un joc diferit


U.N.N Rickenbaker. La scurt timp Desfăşurarea jocului este cea cla­
dupa intrarea în Tau Ceti, Von sica, însa cu modificările de rigoare
Braun descoperă pe suprafaţa pentru partea RPG. Jucătorul
uneia din planete o forma necunos­ merge, îndeplineşte diverse obiec­
cuta de viaţa, care este adusă ia tive, omoară monştrii (care reapar
bord şi evoluează îndeajuns de dupa ce acesta părăseşte nivelul)
mult încît preia controlul asupra şi distruge camerele de luat vederi
computerului de bord - Xerxes şi sau sparge sistemele de securitate
minţilor cîtorva din membrii cheie pentru a le dezactiva. Din timp în
ai echipajului, timp cercetează (daca poate)
diversele obiecte necunoscute,
modifica şi repară arme, îşi procura
Back to the future
muniţie şi mai ales îşi
Jocul face un salt cu patru ani
îmbunătăţeşte propriile statistici»
înaintea acestor evenimente, în
momentul înrolării personajului prin­ Spargerea diverselor dispozitive
cipal în trupele U.N.N. Aici jucătorul şi modificarea armelor se real­
are posibilitatea sa selecteze una izează printr-un joc de tipul trei în
din cele trei clase posibile, fiecare linie, foarte simplu şi destul de
cu atuurile sale. Astfel Marine-ul stupid- Procurarea obiectelor şi a
care zborul cu viteze superluminice
este omul forţei brute şi al muniţiei se face clasic, prin
tocmai devine o realitate datorita
armelor, Navy-ul este specializat în colectare, sau de la replicatoare
unor motoare care permit curbarea
hackîng-ul armelor şi al sistemelor care le creaza consumînd naniţi,
spaţiului. Prima beneficiara a noii
de securitate iar Black Ops-ul are moneda jocului. Statisticile cresc în
tehnologii este nava ştiinţifica Von
sub control latura mai neobişnuită anumite puncte speciale cu ajutorul
Braun care pleacă spre o misiune
System Shock 2 PREZENTĂRI

Organizare Engine
System Shock 2 are o structura a SS2 se bazează pe o variantă
nivelelor mai deosebita, fiind posi­ îmbunătăţită a engine-ului din
bilă şi chiar necesara întoarcerea Thlef, principala modificare fiind
în cele precedente- De altfel Von suportul pentru 16bpp. Jocul arata
Braun are mai multe punţi, bine dar nu se ridica cu nimic dea­
împărţite la rîndui lor în sectoare, supra altor 3d shootere din acest
navigarea fiind uşurata de harţa punct de vedere. Atmosfera extra­
foarte bine pusa la punct. Monştrii ordinara se datorează în principal
nu sunt foarte diversificaţi fiind în design-ului foarte amănunţit al
schimb dotaţi cu un Al eficient. nivelelor şi părţii audio, muzica
Fiecare tip de adversar are un nefiind omniprezenta ci
călcîi al lui Ahile, care permite o declanşîndu-se în anumite
confruntare cu şanse mai mari momente speciale»
pentru jucător.
Controlul şi interfaţa jocului Adică
sunt bine realizate şi foarte System Shock 2 este în mod sigur
funcţionale. Exista doua moduri, unul din concurenţii pentru titlul
unul de lupta, asemănător oricărui de jocul anului, deşi există cîteva
3D shooter şi în care mouse-ul aspecte care aruncă umbre
foloseşte pentru mişcare şi un al serioase asupra posibilităţii
doilea, tip RPG, în care cursorul cîştigarii acestui loc. Jocul este
mouse-ului apare pe ecran şi per­ destul de scurt, numărul tipurilor
mite manipularea diverselor de monştrii prea mic iar suportul
unor module, găsite obiecte. Trebuie spus că este de multiplayer lipseşte cu
prin nivele sau cei mai foarte neplăcut sa fi surprins de desavîrşire, urmînd a fi introdus
adesea obţinute ca pre­ către un monstru în timp ce spargi printr-un patch ulterior. Chiar şi
miu pentru îndeplinirea un dispozitiv de securitate, deşi aşa acesta va adaugă doar un
diverselor obiective. Statisticile trecerea între cele două moduri mod cooperativ, deathmatch-ul
sunt unul din elementele care este aproape instantanee. SS2 neintrînd în planurile de viitor ale
diferenţiază mult SS2 de restul 3d permite jucătorului sa se aplece în producătorului. Spre norocul celor
shooterelor. Exista cinci statistici faţa sau sa scoată după un colţ de la Looking Glass atmosfera
de baza: strength (determina cît doar partea de sus a corpului, cu excelenta şi combinarea cu suc­
spaţiu ai în inventar), endurance tot cu armă, pierzînd însa con­ ces a celor doua genuri reuşesc
(sănătatea si rezlntenţă), psionics, trolul mult mai amănunţit dar şi din plin sa acopere aceste lipsuri
agility (viteza de deplasare) şi mai complicat al predecesorului nu tocmai neglijabile.
cybernetics. La acestea se adaugă său.
skill-urile tehnice: hack, repair
T

modify, mantain, research şi cele


de luptă: standard, energy, heavy IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERE
şi exotic, acestea din urma fiind şi Plusuri
-O combinaţie interesanta de
tipurile de arme din joc. RPG cu adventure si 3d shoot
Statisticile modifică radical per­ er
sonajul, îmbunătăţindu-i de la
viteza de deplasare pînă la capaci­
tatea de a sparge anumite lucruri -Este prea scurt Ei
- Nu are deathmatch
mai dificile sau permit utilizarea Hard Unh Recomandat

anumitor arme mai avansate. 250 Mb http://www.sshock2.com/


Inserenţi

Best Computers 3 Tiberian Sun, Dungeon Keeper 2Need For Speed: RC
GSM Magazin 15 Revista GSM Magazin
Kappa 10 Acces internet
Sony 9 Concurs jocuri PiayStation
Mediasat 10 Concurs acces internet
PCMarket 69 Revista PC Market
Romas Comercial 19 Canal undernet #xtrempc
m
83 Revista Xtrem PC
84 Grafica si design publicitar .-
4

Softnet 2 Acces internet • '


VTCD 5 Inscripţionări cd-uri
. . . . . *

• +

- . L

Adrese utile
Mediasat -Bulevardul Ferdinand 99 20.50.650
Bucureşti
Kappa -Bd-ul N. Unite 8, Bl 104, Sc 3, 336.57.61
Etl, Bucureşti 1
Softnet -Calea Floreasca 167, Bucureşti 2307360
-Bd. Elisabeta nr. 25, Bucureşti
Best Computers 312.55.24

Microsoft 210.43.93

Sony Overseas 224.47.10


Imagini & grafica
Sprint Computers -Str. Romana 28-30, Ploieşti 044-110.700
Atenţie! Daca aţi realizat
imagini deosebite cu orice
Flamingo Computers -Bd. N. Tttulescu 121 222.63.36
program de grafica existent
şi doriţi sa le vedeţi în -Cal. Dorobanţilor 132 231.04.31
paginile revistei la viitoarea
rubrică dedicată creaţiilor Monosit 330.23.75
cititorilor, trimiteţi această
imagine pe adresa redacţiei,
Romsym Data -Str. M Basarab 64, bl. L110, 323.14.31
pe o disketă. Poza poate să
fie în orice format, jpeg, tiff, ap. 42, Bucureşti 3
bmp însa salvata la calitate Ktech -B-dul Nicolae Titulescu nr. 64, 222.20.36
maximă. Materialele sau Bucureşti
manuscrisele expediate Ubisoft -Bd. Primăverii 5 1 , Bucureşti 1 231.67.69
devin proprietatea editurii.
si calculatorul poate avea

multimedia & hardware

revista ce da senzaţii tari calculatorului tau!