Sunteți pe pagina 1din 100

î

Miftl 4

Hi J8Î

4 i

Tutorialele Afro
Test imprimante in ca

Adobe Photoshop 6
r.

-as*, .
MM
3S8
EH»

Jocuri romaneşti
Baldurs Gate 2

3:
coo
De-Generation

-

• .

Incă o mai poţi prinde.

Acum e la p a g i n a 29.

Grâbeşte-te.

E cea mai rapida din lum<


_ T , r • -

p e r m a g a z i n u l

• f

c
Dacă ti-am spurfe că există un loc unde vej găsi tot ce ţi-ai dorit
în materie de IT,|n-ar fi suficient. Dacă ţi-am povesti despre \
zecile de producptori, sutele'de modele şi mărci care-ţi vbr sta la l e u l a t
dispoziţie prin prfcdusele pe care Best Computerş le-a adunat -
pentru tine n-ar luna prea convingător. Dacă ţi-am spune că vei,
T

găsi la un loc performanţa şi preţul bun, ai crede că sunt vorbe


în vânt. Tot ce putem să-ţi spunem este: VINO SĂ VEZI?! ,
Vino la etajul 3, diAcorpul central al magazinului Unirea, şi vei ,
, vedea că există untelt mod de a face cumpărături în domeniul IT.
VINO SĂ VEZI... SI VEI AVEA CE VEDEA!! '\ * • ;

Ml -. /

2s
1
rr
I

U n alt m o d d e a f a c e cumpărături!
P e r s o n a l u l m a g a z i n u l u i e s t e la d i s p o z i ţ i a .
d y s . c u informaţii şi sugestii/Cumpărătorii
v o r p r i m i c a d o u r i î n , p e r i o a d a .1 a u g u s t -15
septembrie: • .

•Ci
>

J-.

i
re

• ^ a—
:-

m a g a z i n u l t ă u d e c a l c u l a t o a r e

; Magazin: Piaţa Unirii, corp centrai Magazin Unirea, et.3, Bucureşti, tel: 01-303.01.91
" Magazin: 8d. Elisabeta (fost Kogăiniceanu) nr,25 Bucureşti, tel: 01-314.76.98
Magazin: Pasajul Pietonal Lipscani. (Bd. I.C. Brătianu) Bucureşti, tel: 0T-310.28.32
Office: teUax 01-345.55.05^)6/07 e-rjiail: info@bestcomputers.ro www.bestcomputers.ro

c o m p u t e r ş
R e d a c ţ i a

Atenţie, drum social in lucru.


Concepul de viaţă socială, în întreb ' asl"..şi încă multe alte
;
preponderenţă a buricelor # ^ l I G I I I r l f
cazul în care instrumentul cunos­ întrebări/ecuaţii care pun la un degetelor şi a unei tastaturi în
cut sub numele de ordinator nu moment dat sub semnul întrebării locul gurii într-o conversaţie îţi
te-a acaparat într-o măsură în sexualitatea celui aflat în spatele vor da din start câteva avantaje
care să poţi fi deja catalogat micului ecran, cunoscut de unii cum ar fi de exemplu ascunderea
drept retardat social, există şi drept imaginea persoanei cu unei respiraţii urât mirositoare
teoretic va mai exista indiferent care stau de vorbă. Până la însă, este nevoie de puţin mai .
de dezvoltarea în lăţime de urmă, nu e nevoie să fii nici fată mult pentru a supravieţui chiar şi
bandă pe care superautostrada şi nici băiat pentru a adăuga o în acest mediu unde concurenţa
informaţională o va atinge. serie de plz-urî, pentru a apela nu mai este bazată pe look şi
Redus drastic de pe vremea pe cineva aleator pe ICQ sau a vorbe ci pe viteza de scriere.
când marea magistrală era trimite o inimioară virtuală lui Este nevoie de replici bine calcu­
numai un drum neasfaltat Iar Love_22 după o conversaţie pe late, de o abordare de e-lover
oamenii erau nişte euglene verzi e-mail care a relevat în modul cel autentic, în mare o simulare de
care scrutau plini de speranţă mai evident cu putinţă atracţia Ricky Martin al calculatoarelor.
peste bariera instalată imediat dintre ilikeithard@lovemail.com şi Iar pentru cei care nu reuşesc
Model: Andreea Miloşescu
după primul viraj, timpul alocat giveittome@internet,com. Este singuri această simulare, luna
Make-up: Amirou Dîallo
vieţii umane personale {acel timp nevoie doar de puţin antrena­ aceasta noi am găsit soluţia. Le Fotograf: Radu Vioreanu
relevat de formula [timp total - ment la degete şi eventual câte­ oferim astfel în premieră ghidul Coperta: Skin Media
(activităţi tîmpite+calculator)]} a va replici copiate dintr-un manual e-lover-ului autentic, ghidul hack-
devenit pentru unii aproape o de conversaţie pentru tineri aflaţi er-ului automatizat pentru care Redactor sef: Camil Perian
necunoscută pentru a cărei în sciavia imperiului digital. semnalul de la creier este trans­ Redactori hardware;
determinare încep pe zi ce trece Ce este cel mai grav însă, mis direct la degete fără a mai Daniel Roşu
să aibă de rezolvat din ce în ce pentru persoane care reuşesc trece prin restul corpului. Dacă Marius Neacşa
mai multe ecuaţii. Ce fac dacă cei ce au nevoie să îl urmeze o Redactori joGuri:
mai greu să se integreze în soci­
ies din casă? Unde mă duc fără vor face, rămâne de data aceas­ Dan Dimitrescu
etatea numită codificat "acolo,
prietenul meu cei mai bun de ta la latitudinea lor. Sincer însă, Cristian Soare
afară, unde femeile dezbrăcate Alexandru Adam
joacă, calculatorul? Cum să nu au extensia jpg" şi împânzesc chiar şr un drum cu rata până la
Dragoş Inoan
vorbesc cu cineva fără să îmi cu miile virtualitatea şi anonimat­ Periş ţine locul mult mai bine
Traian Bostan
folosesc degetele? Cum aş putea ul puse la dispoziţie de o tas­ unui moment virtual. Credeţi-mă. Redactori software
începe o conversaţie cu o per­ tatură este că nici ceea ce fac nu Adrian Dorobăţ
soană de sex opus fără să o fac bine. Evident, folosirea cu Remus Gradin
Camil Perian
Redactor internet
Adrian Dorobăţ
Grafica
Cristian Vasile
Marketing si publicitate
Eugen Gălăţeanu
«o re

.c Hanellore Tibacu
o Fotografii interior
o Cristian Vasile
Q M
= u XtremPC este publicată lunar de
5 s
E Romas Comercial s.r.l.
Strada Puskin 18, Bucureşti 1
Tel: 01-231.28,66
Cum vezi evokiîki XtremPC în Cum vezi evoluţia XtremPC Tn Cum vezi evoiufţc XtremPC în Cum vezi evoluţia XîTemPC Tn Cum vezi evoluţia XtremPC în
cazul unui război nuclear? cazul unui război nuclear? cazul unui război nuclear? cazul unui război nucleor? cazul unui rflzboî nuclear?
Probabil tirajul revistei va Vom avea ca bonus un CD Toată redacţia se va trans¬ Voi testa plăcile video în Exponenţială. Cititul ar ISSN: 1582-2818
scădea la jumătate radioactiv, iar revista va fi forma în mutanţi, din camere de plumb pentru a rămâne alătuh de o
urmând să aibă numai S trimisă în plic subţire de XtremPC în X-Men, iar eu evita radiaţiile si eventuala relaxare virtuală printre E-mail:
exemplare tipărite pentru plumb şi vârâta pe sub voi Xavrer. lor influenţă asupra 3D puţinele distracţii care Blackmeil: blackmatl@xtrempc.ro
supravieţuitori. uşa bunkerelor antiatomice Mark 2000. ne-ar mai rămâne. Hardmail: hardmail@xtrempc.ro
Softmail: softmai]@xtrempc.ro
JocuritnBox; jocuriinbox@xtrempc.ro
Diverse: redactia@xtrempc.ro
Tipar: Infopress SA Odorheiu Secuiesc
c Chiar dacă facem toate eforturile sâ ne
asigurăm ca materialele publicate In XtremPC
09 CC sunt corecte în momentul publicării, nu putem f
consideraţi responsabili pentru eventualele
E pierderi sau dezavantaje create direct sau indi­
rect de eventualele inexactităţi apărute în
4

O
W

o cadru! articolelor
c CB
ca Toate materialele prezente în revista sunt
a proprietatea editurii. Reproducerea sub orice
forma a orice din revistă, cântarea la concerte a
Cum v&zi evoluţia XtremPC în Cum vezi evoluţia XtremPC tn Cum vezi evoluţia XtremPC Tn Cum vezi evokrjia XtremPC Tn Cum vezi evoluţia XtremPC tn articolelor, fabricarea de sacose, pixuri, stilouri
cazul unui război nuclear? cozul unui rdzbcH nuclear? cazul unui război nuclear? cozul unui razboî nuclear? cazul unui război nuclear? cu însemnele revistei, producerea de medica­
XtremPC se va numi Ar deveni oarecum stre- Prin ochelarii unei măşti în cazul în care va mai Va fi o componentă vitală mente cu numele revistei, poreclirea căţelului
XtremAbacus şi se va sant sâ merg în fiecare zi de gaze, model UTC42 cu exista probabil va fi scrisă a kit-ului de supravieţuire maidanez de la coltul străzii cu derivate din
numele redactorilor, crearea de noi stiluri de a
P

îndeplini Tn sfârşit dorinţa la redacţie în bunkerefe lui banderole de cauciuc în ruseşte pentru a se arături de cele 3 rujuri, 10
unora: vom avea pagini Camil de sub Platforma dolari în ruble ruseşti şi 4 înjura conţinând expresia 'xtrem" gen: eşti
verde, ştergâtoare încor­ adapta noului curent xtrem de idiot si oricare altele sunt absolut
mult mai groase. Industriala Herăstrău porate şi filtru Reghin. Şi mondial. perechi de ciorapi de interzise $i vor fi pedepsite conform legilor în
(25000 de trepte). totuşi ce-i cu mirosul ăsta nailon. vigoare, atât cele legale cât si cele ale bunului
de migdale amare? simţ. Va vom prinde, oriunde v-aţi afla.
Internet
Jocuri
tiri internet 6

nsarea XtremPC 8 Ştiri jocuri


plorer 10 J o c u r i In Box
Black M a i ! 12 64
Online
IRC: I u b i r e a r e n ă s c u t ă p r i n c o m u n i c a r e 14 Screen Shot 69

BattleTech [1] 70

— Primo Impresie -
Hardware

20 Ş t i r i Han1ware| / M a d e in R o m â n i a

22 . . .Hard W f e î T ^ ^ AMC Creation 73

24-29 . P r e z e n t ă r i / Atoaritii
pariţi FunLabs 74

30 ATI R a d e o n Impale Entertainment 76

36 Test i m p r i m a n t e i n k j e t Ubisoft 77

45 Detonator 6.31 Dark A l l i a n c e S o f t w a r e . . . .78

46 .Overclocki Piron

Prezt ntdri

Close C o m b a t 5 .80
Software ..82
ST V o y a g e r : E l i t e F o r c e
tiri Software 48 B a l d u r ' s Gate 2 ..84
Mail 50 F1 Grand Prix 3 86
dobe Photoshop 6 52 De-Generation 88
Prezentări
P a i n t Shop Pro 7 54 Cleopatra 91
Galerii X t r e m e 55 Homeworld: Cataclysm 92
Grafică
Rezultat concurs î î f ^ f ^ f f ^ T m ^ ' . .""î . .' . î¥ ... .56
1 1 , -, ,, |l a ::
C a r m a g e d d o n : TDR 2 0 0 0 94
Conexiuni X-Men 58 B u g e t Redus 96

Adobe
Photoshop MI

Xplorer IRC ATI Radeon Test Inkjet Photoshop 6


W n* ¥F F-J- r ^ \ % *r

Paint Shop P r o 7 l Galerii Xtreme Zamolxe FI Grand Prix 3


http://www.xtrempc.ro

CU CIT DAi STARCRAFTU' TATAIE? NU MAi ESTE PERMIS


Pe scurt
Blocarea fuziunii?
S e x i ? l i c e u
Comisia Federală pentru
Comerţ {F.T.C) din atru c o n g r e s s m e n i a m e r i ­
iniţiativă originală in ţara spre vânzare la peste 15.000. Statele Unite p cani de orientare republi­
noastră mioritică este Oricine dispune de un cont de intenţionează să ia cană au propus un proiect de
lansarea site-ului de licitaţii e-mail se poate înscrie ca măsuri împotriva lege conform căruia bibliotecile şi
www.eeebid.ro unde oricine m e m b r u E E E B I D şi poate •H mmm H • • m^m

instituţiile de învăţământ ameri-


poate v i n d e sau c u m p ă r a vinde sau cumpăra diverse
1 «"El: '
online aproape orice. Numele articole prin intermediul aces­
t . . .

criptic EEEBID este de fapt tui site. Categoriile de pro­


toarnă»
un acronim pentru Eastern duse acoperă o gamă destul
B E L T W A Y BASES
and Central European de largă, de la animale şi . -EM frk .- i r + «
1
- - ™ • n-n LnVi » — f ^ d h.

BIDing, o firmă care şi-a mai plante la jocuri pe calculator


deschis sucursale în Cehia şi şi de la colecţii şi unicate la
fv:...- fifv./^
. . . r

în U n g a r i a şi care are de electrocasnice şi mobilă. fuzionării companiilor te m-.-\ \


g â n d să se e x t i n d ă şi în . EEEBID respectă toate Time Warner şi America
regulile unei licitaţii reale Online, dacă oficialii
Polonia. EEEBID este o alter­
acestora nu vor găsi o
T

nativă localizată pentru lici­ i n c l u z â n d aici r e s p e c t a r e a


modalitate de a permite
^..-1. tf^r£g ir: J ,.Kî.£i.^JL
taţiile v i r t u a l e din Statele a n o n i m i t ă ţ i i v â n z ă t o r u l u i şi companiilor distribuitoare cane vor fi obligate să folosească
Unite, şi are avantajul de a cumpărătorului, dacă aceştia de servicii Internet rivale un program de filtrare pentru
oferi acest serviciu în mod doresc acest lucru, precum şi AOL-ului să aibă acces informaţiile downloadate de pe
gratuit. Statisticile firmei cif­ posibilitatea de a-i trage la la reţeaua de mare viteză Internet, în caz contrar fiind
rează numărul de clienţi fideli răspundere pe cale juridică a viitoarei companii ce va ameninţate cu tăierea fondurilor
la 3 0 0 0 , numărul de vizitatori pe aceştia în caz că nu îşi rezulta din fuziune.
ce le vin din partea statului.
la peste 1000 zilnic şi respectă contractul. "Vrem să fim siguri că statul nu
n u m ă r u l de articole oferite Detalii: www.eeebid.ro lExpozitii oniine
Pesîe o mie de muzee sponsorizează o cale de acces

de pe continentul ameri­ către pornografie prin intermediul
can vor căpăta o alterna­ bibliotecilor", a declarat şeful de
tivă online, accesibilă cabinet al congressman-ului
printr-un portal ce va Ernest Istook. Această măsură, în
deveni funcţional în caz că va fi a d o p t a t ă de
egoril aprilie 2 0 0 1 ; Expoziţia Parlament, ar însemna venituri
WW Mitj K-rtef,-. i^i' virtuală va putea fi vizi­ substanţiale pentru companiile ce
Cart nUflf mim» • • :Gam*#AnM ri bai Cafuan tată la www.museameric-
produc software de tipul
as.com, după lansarea ei
Efcfai i L . y . 1 : . - . . J^bia Uttiatil căutate la un summit al CyberNanny sau Surf Control, şi
rj/ jr i -
J I u{ J I f gj^'ia

Lra£&aat£Q£W-3 l£ 1111 1
- -^
J
preşedinţilor şi miniştrilor va provoca valuri de nemulţumire
T t H p t o t ? nranf/mţirifw Concursuri si cadourt din cele două Americi, ce atât în rândul şcolilor, ce vor fi
Pagini speciale va avea loc în aprilie nevoite să achiziţioneze softul din
SHe-uri partener e 2001 ia Quebec. Proiec­ banii proprii, cât şi în rândul aso­
tul este organizat de ciaţiilor de protecţie a dreptului la
Fundaţia Muzeelor din liberă exprimare. Ca să nu mai
America şi va costa pes­
vorbim de elevi şi studenţi...
te 12 milioane de dolari.


HAI SA NE MUTAM ONLINE VREi INTERNET?
Pe scurt
V i a ţ a p e n e t D e ţ i n u ţ i i pe I n t e r n e t A i C o n n e x , a i I n t e r n e t
Republica Moldova a
decis să le ofere
deţinuţilor din această izitaţi http://xnet.ro/fre-
ţară calculatoare cu V exnet şi veţi afla că în
BL'lin!
acces Internet în cazul în care sunteţi abonaţi fll MUT,? L^nCE T M & V I C I flCiCA hTl SutC^AVH. LOC UOCC

închisoare. Sistemul a Connex, aveţi acces ^ f t l T IFlClAL *CAT*y *«n*TJî £OOT*t h MH\ltKH>

computerizat se va numi nternet gratuit şi servicii


1 "Crimin" şi va avea două email prin Xnet, fără restricţii
J
scopuri: constituirea unei şi fără bătăi de cap, indife­
osh Harris un milionar ameri­ baze unice de date si
E JEftAAT CWTWCTUL TFW Cu COW<>

can care s-a îmbogăţit rent dacă sunteţi persoană


deschiderea unor săli de
v â n z â n d p r o g r a m e de c h a t , a sau firmă. O veste bună
computere în închisori.
declarat că îşi va petrece patru luni Pentru a evita pentru mulţi dintre noi.
trăind în direct pe Internet. El va fi îngrămădeala, factorii de
însoţit în a c e a s t ă a v e n t u r ă de răspundere din peniten­ 4f—WMM-
ciare vor stabili grafice
logodnica lui şi de câţiva prieteni,
de acces în cafe-internet-
începând din 19 octombrie, acest SPĂLARE PRIN CONECTARE
urile adhoc. Nu este greu
grup vesel se va muta într-o hală de ghicit ce fel de site-uri
a m e n a j a t ă ca apartament, din care vor vizita puşcăriaşii sau M a ş i n ă d e s p ă l a t c o n e c t a t ă
32 de camere video vor transmite cu cine vei vorbi sub
imagini în direct pe w e b , din toate ntckname-ul Sile. ompania sud-coreeană LG pusese la punct primu
c a m e r e l e , incluzând toaletele şi LG Electronics a reuşit frigider online din istoria
băile. "Ne veţi vedea certându-ne, Foioasele c h a t - u l u i să creeze prima maşină de aparatelor casnice. Spre
făcând dragoste, mâncând şi Adams Bruce Moore, de spălat cu conexiune la deosebire de frigider, care
ducându-ne la toaletă", a afirmat 29 de ani, din North Internet. Această reuşită avea modem încorporat,
Carolina, S.U.A., a fost vine la scurt timp după ce
Josh Harris pe care acest proiect î maşina de spălat are nevoie
arestat şi acuzat de
va costa peste un milion de dolari. să fie conectată la un PC cu
uciderea fostei sale soţii,
Detalii: www.weliveinpublic.com Deanna Dianne Gregory, acces Internet, pentru ca
după ce câţiva prieteni apoi să se conecteze la un
* — m m t cu care discută pe un site dedicat de unde va
chat cu suport pentru putea să downloadeze noi
UN PIC MAI NOBIL PT DVS. voce au auzit ţipete programe de spălat updatate
urmate de trei focuri de lună de lună. La proiectarea
armă. Puţin mai înainte, maşinii de spălat au lucrat
N o b i l s a u N o b e l ei au afirmat că Deanna
30 de ingineri şi pentru acest
spusese că fostul ei soţ
cordate simultan cu premiile proiect s-au cheltuit peste 10
şi-a parcat maşina în faţa
A Nobel, premiile Ig Nobel sunt milioane de dolari. Aşteptăm
rulotei ei şi că a ieşit din
oferite indivizilor care au realizări maşină cu o armă, din partea firmei LG vari­
excepţionale într-un anumit domeniu, Deanna a fost împuşcată antele de aspiratoare şi
realizări adesea originale, intere­ de îrei ori în plină faţă şi t o m b e r o a n e cu conectare la
sante, însă care uneori nu au nici o a murit câteva ore mai Internet-
târziu. Judecătorii au Detalii: www.lgelectronics.com
utilizare practică sau frizează absur­
considerat suficiente pro­
dul. Premiile sunt acordate de revista bele pentru a-l condamna
Annals of Improbable Research (AIR) pe Adams Moore la
- Analele Cercetărilor Improbabile, a închisoare pe viaţă.
cărei variantă online o puteţi regăsi la
ALŢII DAU BANI PENTRU PROBLEME VIRTUALE
adresa wwwJmprobable.com. iată
Quios a r e un rival
cîţiva dintre câştigătorii din acest an:
Connex şi Dialog pot b i b l i o t e c i
Psihologie schimba mesaje SMS.
David Duning şi Justin Kreuger pen­ începând cu 10
âteva zeci de milioane
^ . n t K *

tru eseul "Cum dificultăţile în octombrie 2000, clienţii TUF RH1TISH 1 tfR
l AKY
recunoaşterea propriei incompetenţe serviciilor Connex, Dialog de lire au fost alocate
pot duce la auto-aprecieri greşite" şi Alo pot utiliza serviciul unui proiect demarat de
de mesaje scrise indifer­ Biblioteca Naţională
Literatură
ent de reţeaua GSM în Britanică, care are drept
Ellen Greve pentru cartea "Trăind cu care se află corespon­ scop stocarea online a
^ • • . —

lumină ', în care afirmă că, deşi


1
dentul lor. Tarifele pentru
majorităţii publicaţiilor britan­
oamenii mănâncă, ei nu ar avea de noua opţiune de mesaje
JAC. ^ ;

ice precum şi a multora din­


fapt nevoie. scrise sunt identice cu
cele în vigoare: între tre cele mai importante publi­
Fizică
Dialog şi Connex - 0.07 caţii internaţionale, fie ele
Andre Geim şi Sir Michael Berry pen­ demarat şi va fi finalizat în
USD/mesaj, iar de pe scrise sau electronice.
tru un experiment ce folosea magneţi 2002.
Alo către Dialog sau Cunoscut sub numele de
pentru a face să leviteze o broască şi Connex - 0.4/unităţi de Detalii:
"British Library Digital Library
un luptător de sumo. comunicaţie. www.britishlibrary.co.uk
System", proiectul a fost deja
Manifes
colorate
. Pentru a cita dintr-o cunoscuta
' agenţie de ştiri de primă mână
a
dar cu un nume greu de pro-
a nunţat "Bucureştiul a fost scena
f de lansare pentru noul format a
revistei XtremPC". Provenind de
• la clubul Pro-Bike o serie de
j maniaci ai vitezei dar şi a sigu­
ranţei drumeţiei în grup pe 2 roţi,
! deghizaţi abil în reprezentanţi
! XtremPC şi asistaţi de frumoase-
e noastre reprezentante în
urnea cititorului curios au
î împărţit manifeste intelectuale
realizate din primul număr al
• revistei, minunate şi colorate
• postere şi nu în ultimul rând
B calde tricouri pentru a acoperi
î trupurile încinse de nevoia de
informaţie a cititorilor şi citi-
• toarelor. Motociclocaravana
j XtremPC a străbătut o întreagă
serie de lăcaşe de cultură ale
elevului şi studentului unde, din
când în când, a oferit senzaţii de
viteză amatorilor de a lua între
picioare sutele de cai putere.
Dacă nu te-ai aflat şi tu acolo, ai
acum ocazia să arunci o privire
în jur pentru că vorba poetului
"pozele vorbeşte de la sinea Ion"
7r

n antice vremuri, toamna era promoţionale şi expozanţi cadrul Facultăţii de Automatică


anotimpul dedicat activităţzii de nervoşi de lipsa concurenţei în din Timişoara, CERF Banat a
numărare a oilor, bobocilor şi speranţa căreia plătiseră biletul adunat sute de studenţi veniţi
altor vieţuitoare rătăcite mental de expoziţie. Senzaţia de lapte pentru a-şi aduna ultimele oferte
prin curţile oamenilor. Motivul gros a durat pe toată perioada în materie de tăviţe de cafea,
pentru care acelea erau vremuri manifestării {ea a fost progra­ pentru a surf-a pe net la XNET
trecute este că acum toamna mată chiar din start după cum cât şi pentru a apela la primul
este sezonul estival al târgurilor, puteţi vedea din fotografie), la Job Shop din cadrul unei astfel
expoziţiilor şi a altor manifestări final constatându-se neapariţia de manifestări organizat pentru
cultural artistice de grup. nici a eventualilor parteneri de a da posibilitatea marilor firme
Momente în care oameni din afaceri sau potenţiali clienţi pen­ din vestul ţării să-şi găsească
ţara întreagă pasionaţi de sesiu­ tru firme. viitori angajaţi iar studenţilor
ni ştiinţifice de tip informatic se în contradicţie cu IFABO-ul posibilitatea de a se angaja pen­
adună veseli pentru a sărbători nu au fost programate să ajungă am avut marea plăcere să tru nişte salarii pe care probabil
evoluţia IT-uîui chiar şi la noi în prea des, manifestarea de sep­ asistăm la Timişoara între 11-14 doar organizatorii IFABO-ului le
patrie. Sau cel puţin aşa am tembrie cu aer tomnateco-infor- octombrie la CERF Banat, o mai au.
crezut pînă la ultima ediţie matic a reuşit să adune la start manifestare de acelaşi gen dar Pe ansamblu, sfârşitul de an
IFABO. Plasată strategic în 3-4 firme chiar cunoscute în în total alt stil, care, pe lângă că ne-a oferit 2 expoziţii complet
mijlocul săptămînii {3-6 lumea IT-ului. Alături de ele s-au a strâns la start mai multe firme contrastante din punct de
octombrie) pentru a evita aflat o serie reală de vânzători importante decât 3 ediţii de vedere al organizării lor din
neplăcerea unui aflux prea mare de blank-uri, copii negricioşi IFABO ca cea de anul acesta la care, destul de probabil, la anul
de vizitatori în weekend şi într-o pentru care buletinul de identi­ un loc a avut acel ceva după nu va mai rămâne decât una
zonă a Bucureştiului în care tate este încă un mister ce care alţii ar tînji: vizitatori. Plasat singură. Ghici ciupercă de care
mijloacele de transport în comun fugeau şi furau materiale cât se poate de inteligent în este vorba...

CE P O T I FACE

p e
w w w . m a g n e t . r o

- C o n s u l t i n g o n - l i n e

, a s t r o l o g i e

f i n a n c i a r - c o n t a b i l
k^
^HHBHflţ^V-i"™- " " — • — • — — - — - — _p • r J - p. • n —

ACOPERIRE:

IG i u r g i u , B r ă i l a , A l e x a n d r i a
g
NET
i n t e r

J abouuba' nk ]

X p l o r e r
h i " • J ^

i n k ' o ' p e d i a
S i t e - u l c i t i t o r u l u
Luna aceasta vă punem la dispoziţie o
www.infotax.ro duzină şi ceva de link-uri care vă pot
ajuta în caz că vreţi să vă apucaţi să
ite-ul de luna aceasta ne-a fost sug­ financiare pentru societăţi mici şi mijlocii, creaţi un joc, să modificaţi unul deja
erat de dl Iulian Epuran şi este pagi­ în spiritul fair play-ului, autorii site-ul ui vă existent sau să creaţi un film folosind
na de w e b a societăţii Infotax S . R . L , soci­ pun ia dispoziţie chiar şi link-uri către site resursele unora dintre jocurile cele mai
etate care tocmai a făcut cunoştinţă cu urile concurenţei... renumite, ca Unreal, Half-Life sau
Internetul (lucru demonstrat elocvent de Quake
layout-ul paginilor web care o reprezintă)
şi care are mari ambiţii de viitor. Nu ne­
www.machinima.com
am pus în gând să facem reclamă, dar din
infbtax http://graphtallica.ingava.com/
motive obiective (lipsa unei alte propuneri,
http://www.developium.com
dorinţa de a promova iniţiativele economi- Ints
http://www.unframed.org/ums
co-informatice româneşti ş.a.m.d) ne-am
http://www.planethalflife.com/vision
gândit că ar fi interesant să aflaţi
următoarele: pe site-ul Infotax puteţi cere http://www.planetquake.com/keygrip
ajutorul experţilor în probleme de contabil­ http://www.strangecompany.org/
lfpmain.htm
>^ w rf" F-^ Mi m m mm -+ -m v . *şk*4\ • a^Mwm» •• J r
âw «T - 1
^ ' M I mj*-i *H mtk m- t—m*

itate, completând un formular on-line sau


puteţi d o w n l o a d a o variantă demonstra­ http://www.karljones.com/halflife/
tivă a programului Equilîbra, un software almanac.htm
destinat întocmirii evidenţelor contabile şi | "nT
'V
4 ^ ^ ^ « « r ^ ^ ^

http://www.cschell.com/

w UI w J o b î n f o r o

jobinfo•ro
face asta
pentru
dumneavoastră
Va g ă s e ş t e p a s i b i l i
a n g a j a ţ i daca s u n t e ţ i
firma

N-a g ă s i t u n
. . .s a u loc munca

m e d i u r o d i t o r ?
daca sunteţi in
căutarea unuia-

10


http://www. madmonkey, net
i i * . *

Acest site este un loc de întâlnire şi discuţii pentru producătorii independenţi de g/m
jocuri care nu au încă un contract cu o firmă importantă de distribuţie cum sunt •

II""
Electronic Arts sau Activision. MadMonkey.net poate fi comparat cu o expoziţie de • M i

jocuri, unde exponatele pot fi admirate, criticate şi chiar downloadate în mod gra­
tuit. Unele dintre jocuri sunt chiar interesante, dovedind fără urmă de echivoc că nu w
doar grafica ultimul răcnet şi secvenţele cinematice de înaită calitate sunt Ingredi­
entele principale ale unui joc de succes. Ba chiar multe dintre joculeţele găzduite
de MadMonkey ar cam trebui s ă l i pună pe gînduri pe unii dintre producătorii care
m m

insistă să ne bombardeze cu rebuturi. Tot aici puteţi găsi si documentaţii şi


tutoriale din domeniul graficii şi programării, precum şi kituri pentru crearea de
jocuri (în principal scrolling arcades şi point& click adventures).

IM*: S I C T J R
* J L M NI
-" CLNN

net: J / 11/ .» http://tdcj.state.tx.us/statistics/stats-home. htm

în 1987, Cornelius Goss a intrat pe geam în casa texanului Cari Leevy şi l-a omorât
în bătaie cu o scândură. Apoi i-a furat ceasul Rolex şi cei 1 0 dolari pe care îi avea
t/o%: în posesie şi a fugit. Poliţia l-a identificat după amprente şi la proces a fost con­
damnat la moarte, statul Texas fiind unul dintre puţinele care susţin pedeapsa cu
Prior &<cuoitlonr ™c^njc /cjTpwtM moartea şi ce! cu cea mai mare rată de execuţii. înainte de a fi injectat cu substanţa
letală, Goss a cerut un măr, o portocală, o banană, o nucă de cocos şi câteva pier­
frtfi sici. Odell Barnes Jr. un alt condamnat, pe de altă parte, a cerut dreptate, egalitate
. •J

1 — —1 u
şi pace mondială. Gardienii nu le-au găsit în nici un meniu aşa că l-au executat pe
burta goală. Pe site-ul oficia! al departamentului de justiţie din Texas puteţi găsi
«- informaţii despre ultima masă a condamnaţilor, cine sunt ei, ce-au făcut de au ajuns
pe lista de aşteptare pentru execuţie. Pentru curioşi este disponibil şi un scurt istoric
al pedepsei cu moartea. Dar ştiţi ce păţesc curioşii...

J &
4M Nf^Di.

http://www. medicus. marshall. edu/medicus. htm


MLMtWAtl L
CLNTER
Cei care doresc să devină doctori sau sunt preocupaţi de medicină, dar nu numai
pentru ei, la această adresă pot găsi un pacient virtual care se va lăsa supus
examinărilor şi va răspunde întrebărilor lor. Interesant este că întrebările nu sunt In+e Avatdbte
predefinite, dar cu toate acestea răspunsurile programului sunt foarte exacte şi la
obiect, ghidându-se probabil după cuvintele cheie din întrebare. Un alt aspect
interesant este posibilitatea de a-i face analizele incluzând aici radiografii., elec­
troencefalograme, electrocardiograme, analize ale urinei. Dacă nu reuşiţi din KftţJBEl
prima, nu vă faceţi probleme, pacientul nu moare, deoarece este virtual. însă dacă
reuşiţi, programul vă răsplăteşte oferindu-vă spre examinare un al doilea caz, ceva
mai complicat de această dată. Aş vrea să vă spun care este rezolvarea, pentru
că al doilea pacient este o femeie...
ci-.

http://www. webcom. com/memcore/orig/coven shtml

^ESfift ?4-7 WIÎH: ^. Aici se găseşte primul şi poate singurul club de noapte virtual de pe Internet, I-
Nightclub. în fiecare seară aici cântă formaţii ca Juicemen, The Excuses, Bleed,
JUICEMEN Cool Toyz, cu melodii care variază de la rock&roll la deathmetal. Melodiile sunt
downloadabile în format .au şi aveţi şi linkuri către site-urile formaţiilor. Doar nu
THE EXCUSES vă aşteptaţi la apariţii live, nu? Vă puteţi relaxa în salon, unde găsiţi cele mai noi
HLEED * apariţii în materie de e-zine şi magazine online, precum şi numeroase camere de
chat, sau în camera cu jocuri unde capete de afiş sunt diverse jocuri online cum
• F

special şUab COOL TOYZ ar fi vapoarele, blackjack, cubul lui Rubik (?!) şi nişte încercări nereuşite de clone
f pentru Ultima Online. Din păcate organizatorii s-au cam lăsat pe tânjalâ în ultima
vreme, site-ul stând cam prost cu update-urile, iar când la ei este noapte, la noi
este zi, astfel încât există o nepotrivire mai mult decât aparentă. Cu toate acestea
• 1DH009& armv merită vizitat.

11
Cristian Soare "Nenicule, ai o problemă. Interioara, exterioară şi prin laterale."

Pentru copii
cnsoare
Dragă XtremPC, nu m a i
ţ i n e ţ i redactorii aşa de
IVI-am g â n d i t a m c a l c u ­ schiţa a planului crimi­ t o p o r u c a r e nu t r e b u i a
t â r z i u , că t r e b u i e să îşi
lat Mitza trece strada nal a s a c u m il v o i d u c e sa aiba sânge insa are
vadă şi ei copiii şi să-şi
i n f i e c a r e zi la o r a 6 la î n d e p l i n i r e i n p r i m a pentru ca el e s t e vam­
plătească d a t o r i i l e f a ţ ă de
cand se duce sa se dea poza va arat locu pir c r e d c a n o a p t e a nu
f a m i l i e , casă şi m o t ă n e l .
in leagănele de pe c r i m e i in a d o u a e s t e sta sub perna asa cum
Intr-adevăr valoarea cres­
partea cealalata si sint mitza fara bicicleta mia zis mos crăciun sa
c u t ă a r e v i s t e i poate o ,
sigur pentru ca eu o caci oricum este o rima fac in poza cinci capu
c e r e însă e s t e o cruzime
c u n o s c d e la g r ă d i n i ţ a nasola eu fac poezii Iu m i t z a s e r o s t o ­
ceea ce f a c e ţ i v o i . Ruşine,
de copii numaru 7unde mai mişto "mie mie goleşte vrumm vrumm
ruşine, ruşine. Tătuca
amândoi suntem colegi bine m a g â n d e s c la iar sângele f a c e splas
Lenin se î n t o a r c e în mor­
la grupa mare eu sunt tine eu sunt un geniu s p l a s iar eu i u p i i si
mânt acum... Deci a v e ţ i
un geniu pentru ca stiu si m a numesc eugeniu apoi in u l t i m a poza e u
grijă că vă paşte
sa scriu, sa număr si am 7 ani si am si bani s u n t f e r i c i t si victo­
răzbunarea casnicelor
sa plănuiesc crime eu m e r g la grădiniţa sa rios—un adevărat
îngrijorate...
sunt un geniu criminal omor o mitza" dupa m o m e n t codac...
Doamna Antonela,
mai m u l t decât t o m si cum v e d e ţ i , in a t r e i a Eugeniu, e-mail
Bucureşti
jeri de fapt eu sunt un poza e s t e eu si cu pri-
l u p t ă t o r la f e l d e b u n e t e n u m e u t o p o r u ior- D o m n u g e n i u c r i m i n a l , nu
Doamnă, habar nu am
ca b r u s li eu ii b a t p e dache si cu semaforu ştiu c e a mai r ă m a s de
despre ce vorbiţi. Redactorii
t o t i ! ca sa va dovedesc care nu s t i u c i n e e s t e . z i s . . - s u c c e s . . . o r i c u m , ai
noştri nu sunt ţinuţi în chingi
ca eu nu m i n t s i chiar mitza se sperie in poza câştigat premiul de l u n a
împotriva voinţei lor, nu sunt
gândesc am f ă c u t o patru caci imi vede asta.
obligaţi prin contract sâ
întreţină o relaţie constantă şi
de anduranţă cu meseria lor,
liberul arbitru funcţionând
indubitabil. Contrar părerii
dumneavoastră, noi, aici, în
redacţia (atenţie urmează
moment publicitar) celei mai
bune reviste de specialitate
din ţară, suntem ca în sânul
unei mari familii. La naiba,
redacţia este pentru noi ca
un mare sân. Ea ne hrăneşte
intelectual, cultural şi ludic,
deci dacă dumneavoastră vi
se pare că petrecem prea
mult timp aici, pe meterezele
culturii, la frontiera
cunoaşterii, eu vă spun cu
toată stima şi mândria de fost
comandant de pioneri, că
este doar o părere. Suntem
ca nişte fraţi, unchi, mătuşi,
bunicuţi cu cărţi de poveşti ia
îndemână, toţi ocrotiţi de
aripa generoasă şi caldă a
Tătucului Camil (să trăieşti,
Şeful). Am aprecia dacă aţi
împărţi acest sentiment
înălţător cu noi.»

-
Am o p r o b l e m ă astral, cu multă atenţie, şi vin­ citi XtremPC. Prea mici pentru partea cu imaginaţia, nu? Eu
Iubesc. Două fiinţe m i r i f i c e , decă prin atingere. Trebuie să ai gustul meu...mai încearcă o unul aş fi preferat să îmi fie
f i e c a r e plină de s a t i s f a c ţ i i credinţă, curaj şi mingi. dată. Eu aştept cu interes băgat un căluş în gură, o bucată
pentru m i n e , f i e c a r e Retrage-te apoi trei paşi în oricum... de caşcaval în buzunar, o pan-
d e o s e b i t ă , a t â t între ele c â t spate şi reîntoarce-te în corpul cardă pe după gât, o eşarfă
şi f a ţ ă de m i n e . Problema tău. Simţi schimbarea? Dacă Noua g e n e r a ţ i e neagră pe mâna stângă ce stă
mea e s t e că nu mă pot hotărî da, totul s-a rezolvat. Băi, voi r e d a c t o r i i ă ş t i a noi, lipită de picior, trei pete de
î n t r e e l e , însă o serie de Dacă nu, eu zic să vinzi blonda de unde v-a scos C a m i l , mă? ketchup pe piept (ca să pară
întâmplări mă f o r ţ e a z ă s ă f a c şi cu banii luaţi să repari fumi­ Tu văd că în afară de m i ş t o sinucidere), apoi să fiu împins
o a l e g e r e . Dureroasă, însă gena...ahh, adică pe iubita nu ş t i i a l t c e v a , căci consumă cu nonşalanţă într-o Dacie 1100
t r e b u i e s ă o f a c . Pe prima o cealaltă. ş i c i t i t o r i i ' celuloză ca s ă model 1984 cu vopseaua scoro­
cheamă Măria ş i e s t e o izbească şi el cu părerea lui jită pe bara de protecţie stânga
p r e a f r u m o a s ă blondă, iar pe Eu t e ş t i u . . . dragule p e r t i n e n t ă r e v i s t a şi t u îl iei faţă, şi de abia apoi aruncat în
cea de-a d o u a o cheamă Tu nu mă c u n o ş t i , însă eu da. la m i ş t o , Adam ăla e p i e r d u t Dâmboviţa. Apoi aş fi creat un
Ionela. Problemele mele au Am intrat în s u f l e t u l t ă u la iremediabil în l a b i r i n t u l cuvin­ scenariu umoristic "Spectrul se
început în urmă cu c â t e v a mijloc de o c t o m b r i e , o d a t ă t e l o r m ă i e s t r e de numai el întoarce la dreapta plin de
s ă p t ă m â n i , când dintr-o d a t ă , cu noul f o r m a t Xpc. Soarta a ş t i e ce naiba v r e a să zică, iar răzbunare: partea a 3-a", aş fi
Ionela a î n c e p u t să nu o mai f ă c u t să deschid e x a c t la din nenea Bostan curge făcut un film şi aş fi devenit
s u p o r t e pe Măria cu t o a t e că rubrica de B l a c k M a i l , unde ţ i - poiezie, de m-am apucat să îl faimos.
ele s e î n ţ e l e g e a u p e r f e c t am văzut poza. Am f o s t elec­ c i t e s c pe Eminescu. Băi
până în acel m o m e n t . Când trificată...am simţit contactul b ă i e ţ i , lăsaţi-o m a i m o a l e , că Revista arată bine, m i n u s
Măria e s t e în preajmă, Ionela cu o c h i i t ă i , f u l g e r ă t o r , suav, vă paşte m u r ă t u r i l e . câteva g r e ş e l i (oricum nu o
nu mă mai a s c u l t ă , şi nu vrea misterios, flegmatic, Bursucu M u t a g e n , e-mail s ă le t r a n s m i t în d i r e c t ) . Totul
să iasă d i n s t a r e a aceasta i n t e l i g e n t . Bărbatul pe care î l pare să f i e d e s t u l de echili­
nici cu b i n i ş o r u l , nici altcum­ v i s a s e m , cel pe care î l dore­ Nu este o problemă, căci tot brat, însă văd că cea mai
va, t o t u l culminând cu întâm­ a m , bărbatul ideal pentru o aşa cum soarele răsare el se mare c o n c e n t r a ţ i e de redac­
plarea d i n urmă cu două zile r e l a ţ i e sinceră. Plină de ură mai şi culcă. Nu vorbesc de noi t o r i e s t e la j o c u r i . . . m a i bine
când Ionela a f ă c u t scurtcir­ la adresa d i s t a n ţ e i c e ne bineînţeles, ci de frustrările liter­ f a c e ţ i ca L * * * * u şi C * * * u :
c u i t ş i a început să scoată separă eu g u s t prin această are ce văd că îţi umplu viaţa. unii cu j o c u r i l e într-o p a r t e ,
f u m . Ce să mă f a c ? scrisoare plăcerea v i i t o a r e , Pentru o revenire la normal, ţi- r e s t u ' în altă p a r t e .
Marius Baraş, Bucureşti plăcerea v i n o v a t ă a unei aş recomanda excelenta reţetă Bulweir, e-mail.
iubiri condamnate... Mă de însănătoşire a cunoscutului
Nenicule, ai o problemă. privesc în oglindă în t i m p ce Dr.Love: Femeia. Una, două Chestia asta cu împărţeala este
Interioară, exterioară şi prin dansez cu t i n e , ş t i i n d că t u chiar şi trei, dimineaţa, seara cu dus şi întors. Păi fi şi tu
laterale. De asta ultima nu sunt e ş t i d e p a r t e , a c o l o în s p a t e l e sau la prânz, oricând în pauza atent: dacă facem aşa, în loc să
sigur. Nu ştiu cum de te-ai pri­ unei pagini lucioase... de masă, casă sau tramvai. Iar ai o revistă de 100 de pagini ai
copsit cu o atare belea însă Te vreau însă în acelaşi t i m p dacă după aceea problemele avea două de 50. Apoi ne vom
este mare. Adică Mare. După ce îmi place jocul...aşa c u m persistă, ce pot să spun...Cele împărţi mai departe şi vom
că ai o blondă, aiîaită se mai şi î n d r ă g o s t i ţ i i şovăie, nu d i n două oraşe biblice sunt mai scoate una numai cu RTS-uri,
scurtcircuiteşte. Dacă eşti t i m i d i t a t e , c i ca să pre­ aproape decât Europa...Cere una numai cu RPG-uri, una
hotărât, trage aproape un lungească plăcerea, t o t aşa azi! acolo. Cât despre murături, numai cu FPS-uri şi aşa mai
pachet de şerveţele şi un şi e u . Incă nu î m i v o i releva am auzit că au acelaşi efect ca departe. După aceea ne vom
scaun, căci soluţia te va bulver­ i d e n t i t a t e a , voi mai a ş t e p t a . şi biftecuî. încearcă şi tu, noi nu hotărî să ne specializăm şi mai
sa, la fel cum m-a bulversat şi Cu bine... avem de unde să ştim. mult şi vom scoate o revistă
pe mine. Trebuie să îţi cureţi A d m i r a t o a r e a , e-mail pentru fiecare articol. Şi mai
planul mentai şi să intri în con­ M o a r t e . . . pentru t i n e încolo o să ne vină tdeea să
tact cu corpul tău astral. Cu Oricât de flatat aş fi, nu pot să Luând de dreaptă d o r i n ţ a t a , scoatem câte una pentru fiecare
grijă, uşor, să nu îl sperii. Aşa. nu mă gândesc o clipă care ar fi consider că ar t r e b u i să f i i pagină şi uite aşa, într-un final
Acum, încet, întinde mâna. în şansele ca o domnişoară fru­ legat de un scaun cu o e ş a r f ă demn de ceva cântece eroice,
dreapta. Nu, în cealaltă dreapta. moasă în adevăratul sens al roşie cu buline ş i aruncat în vom scoate o mulţime de reviste
Aminteşîe-ţi că nu există lin­ cuvântului, inteligentă, deschisă Dâmboviţa. în care va scrie câte un cuvânt
guriţă, că toate grijile taie sunt la suflet, uşor perversă, cu un Nu m e r i ţ i să t r ă i e ş t i . . . cu caractere de 150. Şi uite aşa
departe, aici eşti numai tu cu simţ al misterului şi al gradării Tarantopulos, M i e r c u r e a Ciuc vom cuceri piaţa.
tine...şi cu mine. Pasu 12...întinde suspansului deosebit, cultă, cu
mâna înspre capul corpului umor şi singură ar cumpăra şi Mmmm...nu prea o duci bine cu
aCoLyCb'ank

I R C - I u b i r e a R e n ă s c u t ă p r i n C o m u n i c a r e

J u Ui

Tutorial AJexandru Adam & Cristian Soare

are sunt îndeletni­ informaţională însă, a implică din ce în ce mai


cirile de căpătâi început să se con¬ mult: câinii care ghidează
Ş ^ ^ J care ne cretizeze pe buzele tutur­ orbi, pisicile ajutătoare
deosebesc de animale? or certitudinea pentru surzi, oile d o n a t e ,
Avem cumva unele avan­ adevărului. Un adevăr păsările vorbitoare,
taje pe care o vulpe, un imuabil si de necontestat porcinele implicate în
urs sau o vrabie nici scandaluri sexuale,

care s-a transformat


măcar nu şi le pot imagi­ insidios dintr-un simplu delfinii cu focos şi chiar
na? Dar un g u z g a n ? De pretext în literă de lege. miliţienii care ştiu să
fapt, astfel de diferenţieri Astfel, cu bunul-simţ şi numere. Graniţele dintre
(eu ştiu să colorez mai deplinătatea facultăţilor noi şi animale se năruie
frumos decât urangutanul mentale în perfectă stare, treptat (pe stadioane
doamnei Florica de la doi acum orice reprezentant acestea dispar fără urmă
sau tata se speteşte la al rasei umane poate afir­ în numai câteva minute),
strung de la 8 la 16 pe ma fără preget că Internetul rămânînd sin­
când un cal face pe loco­ Internetul este cel care gurul bastion al umanităţii
motiva biologică câte ne detaşează de lumea în calea tendinţei expan­
doişpe ore pe zi) nu sat- animalelor. Se stie cum sioniste a naturii.

ie m Nevoia de comunicare ciberspaţiului care din


ă puteţi uita în dreapta tot
Internetul se referă prin simplă unealtă a evoluat
excelenţă la nevoia de în timp foarte scurt într-
comunicare şi un adevărat prieten, pen
interacţionare a omului etrându-ne intimitatea,
cu aproapele său, căruia, câştigându-ne încred­
conform anumitor erea, ocupând un loc
condiţionări, simte nevoia special în viaţa fiecăruia.
să-i întoarcă în mod reg­
ulat obrazul. Societatea
noastră se bazează pe
respectarea diferitelor IRCul este cea mai pură
tradiţii pe care strămoşii reprezentare a conceptu­
ni le-au pasat cu limba lui de "comuniune cu
de moarte pe miile de colectivitatea semenilor"
câmpuri de luptă ale isto­ (cunoscut de sociologi şi
riei, în încercarea disper­ sub numele de C I C O S E -
ată şi, pe atunci inutilă, MEN). Acesta este locul
de a se înţelege între ei. unde se discută nevoile
Magistrala informaţională noastre esenţiale, tipic
a apărut în momentul în umane, cernute de neghi­
care am înţeles că trecu­ na prejudecăţilor, aici se
tul ne învaţă că lipsa de întrepătrund firele a mil­
comunicare duce la ioane de destine zilnic
război, foamete şi (cu precădere la adăpos­
răzmeriţe. Instinctele tul nopţii, în obscuritatea
atavice, dar plăcute, care languroasă a reducerilor
ne guvernează insomni­ de preţuri la impulsurile
isfac nimănui spiritul crit zilnic, în viaţa omului, ile, au influenţat de de telefon). Dragostea, în
ic. O dată cu noua eră necuvântătoarele se a s e m e n e a popularitatea variatele ei manifestări,
a -

14
rîter

Identificarea cu precizie caută în mod cu îşi


chirurgicală a sexului Superau ţionale du F>nu
B > e s t i bărbat?
Un punct foarte sensibil, F>nu
de o importantă B>ai o bunica?
covârşitoare. Dedicaţia F>da
cu care bărbaţii iau nume B > i t i plac sporturile
feminine şi vagabondea­ extreme?
ză pe Superautosîrada F>da
informaţională în căutare B > E s t i pe • s t r a d a .
de victime din rândul e- La picioarele tale
loverMor este un lucru observi o furnica
cunoscut. în mitologia carand o firimitura de
Infobahn-uiui apar o serie t r e i ori mai mare ca
de aluzii la o vastă soci­ ea. • ajuţi?
etate ocultă, Organigrami F>da
Ferornonicus B>sigur nu esti băr­
Conquestae, cu un bat?
număr necunoscut de F>da
membri, a căror ocupaţie B > î t i plac bărbaţii
principală este chiar dis­ musculoşi?
trugerea comunităţii de e- F>da
loveri. Puţine lucruri se
B>femeile frumoase?
cunosc despre această
F>da
organizaţie, însă în mitul
B>deci esti bărbat!
Gardienilor Umanităţii
F>nu
apar o serie de aluzii la
B>sigur?
un comando al acestor
F>da
femei pline de dedicaţie, se solidifică pe IRC neîntinată de turile sau frazeologia tipice B>pai da sau nu?
ce a încercat să identifice obscenităţi, într-o măreţie pură, fiecărui utilizator în parte, original­ F>da ce?
membrii OFC. Misiunea necarnală. Un a s e m e n e a senti­ itatea este calitatea spre care B>Raspunde t e rog
acestora a dat greş, totul ment înălţător, perimat cu cruzime năzuieşte toată lumea. Orice pre­ prin da sau nu !
sfârşindu-se într-o baie de presă, batjocorit de publicitate, tendent la inimi feminine ar trebui F>...
de sânge. Sacrificiul
ostracizat de religie, condamnat să dea dovadă încă de la B>deci da sau nu?
celor opt mari femei a
de învăţământ şi autorităţi se alegerea numelui nu numai de F>nu
fost aproape gratuit, ele
regăseşte pe programul de chat imaginaţie cât şi de un bun-simţ B>nu ce?
nereuşind să afle decât
în prospeţimea sa iniţială, şi un respect pentru bătrâni F> ??
identitatea unui singur
luminând calea îndrăgostiţilor cu aproape religioase. Toleranţa B > r e c u n o s t i deci ca
membru - Magicianul, ce
intensitatea de muit pierdută, s e m n a l e a z ă integritate iar integri­ esti bărbat!
se folosea cu bestialitate
trăită mai presus de fiinţă şi tatea precedă acea maturitate F>NU
de nickul Vrajy.
conştient. în plus pe IRC poţi să spirituală care atrage publicul B>deci nu recunoşti,
dar esti !
agăţi şi fără să ai bani. în general feminin la interacţionări t u m u l ­
Pentru a face cât mai F>NU
uşoară viaţa romanţioasă bărbaţi. Câteodată femei. tuoase. Un nick trebuie să
B > e s t i sigura?
a e-Ioverilor, publicăm în Acest scurt curs de spe­ reflecte încă de la prima lectură
F>da
exclusivitate testul cializare urmează să înveţe pub­ puternica personalitate încătuşată B > f o a r t e sigura?
Veirkampf-Shroter- licul masculin utilizarea chat-ului în spatele său, trebuie să atragă F>DA
Meinslau. în scopul de a-şi lărgi cercul de atenţia prin forţa de convingere B>m' okay...si e s t i
prietene sau de a-şi îngroşa intrinsecă pe care purtătorul o fiica mamei tale?
agenda cu niscaiva numere femi­ e m a n ă . Din studiile întreprinse F>da
B>la următoarele nine de telefon proaspete. Având am izolat câteva din cele mai B > s i nu baiatu Iu' t a t a
întrebări t e rog sa în vedere uşurinţa cu care fiinţele potrivite creaţii întâlnite pe net, ?
răspunzi prin "da" sau de sex opus îşi găsesc parteneri nume cu o sonoritate mitologică F>nu
W . Okay ? printre cunoscători, nume care se B>minti!
de conversaţii înviorătoare pe net
F>...okay află pe degetele multor femei în F>nu
şi în viaţa înconjurătoare de zi cu
B>c B>MINTI!
zi, ne vom concentra în exclusivi­ chiar acest moment, nume pe
F>nu F>NU
tate pe sensibilizarea cititorilor care le puteţi găsi într-una dintre
B > i t i plac florile? B > e s t i bărbat s t i u eu
masculi în articolul de faţă. căsuţele de pe pagină.
F>da i
B > c a r t i l e de colorat Pentru că noi ajutăm nevoiaşii. Un fenomen deosebit de util, F> TU * * * * ESTI
cu Mos Crăciun? de a cărui stăpânire depinde une­ * * * * * S I MAI DA-TE-N
F>da ori succesul unei operaţiuni mai
B>ai făcut plaja la Pe IRC neexistând noţiunea de de anvergură (o femeie căsătorită PARASTASU * * * * * * *
nudişti? bani, valoarea fiecăruia se dar încă preocupată de soarta
F>nu măsoară în popularitate, un e- speciei spre exemplu) este
B>iub:5sti animalele ? lover experimentat aflându-se d o n a r e a . Dedublarea person­ Evident, în exemplul dat,
F>da permanent într-o stare alertă de alităţii se utilizează pe scară largă partea "feminină" a picat
B > i t i place sa mănânci testul.
campanie electorală. începând cu la ora actuală de către experţi de
sărat?
nick-ul judicios ales, terminând cu pe toate meridianele. Procedeul
formulările de introducere, salu­ presupune crearea mai multor
entităţi virtuale care sa
se insinueze treptat în
de unde îşi slujeşte zil­
nic fiul cu devotament
Primul contact
cercul de cunoscuţi al şi pricepere; aghiotan­ S i r J u i c e > b u n a ziua, d o m n i ş o a r a româneşte "vremea giugiulelilor".
victimei câştigându-i tul loial - permanent în gropitza>... Pe de altă parte, stăpânirea unor
încrederea- Cu cât mai alertă, gata să con­ S i r J u i c e > n u a m p u t u t sa nu anumite noţiuni de cultură generală
multe alter-ego-uri vă tracareze orice pericol r e m a r c f r u m o s u l nume pe c a r e il este cel puţin la fel de important ca
creaţi, cu atât mai bine. la adresa pricnick-ului p u r t a ţ i , si impins a s t f e l de c u r i ­ şi limbajul folosit.
Singurele variabile care sau să dea o fugă până o z i t a t e a m v r u t sa aflu daca
trebuie luate în calcul la colţ după ţigări şi e s t e cumva r e f l e x i a unei f r u ­ B>Hi
sunt varietatea si timpul cola. m u s e ţ i fizice. F>Buna
liber. Toate aceste Un alt aspect impor­ B>Guttentag
clone trebuie să testeze tant care trebuie să De observat politeţea rasată a e- F>Draga...
terenul şi să îndrume răzbească de la loverului, semnul unui adevărat B>Bonjour
ţinta spre principalul începutul unei conver­ gentleman. Ţinta, surprinsă de F>Scumpete!
nick al utilizatorului saţii este cetăţenia ital­ adresarea neobişnuită, rămâne fără B>Ola
(sau pricnick). Câteva iană de care vă b u c u ­ cuvinte. Apare curiozitatea, F > T E IUBESC!!!
arhetipuri utile cititorului raţi. Nimic nu atrage aşteptarea caracterizată de mani­
ar putea fi următoarele mai mult interes decât festări nevrotice (reveniri rapide ia n acest scurt exemplu se poate
(îndelung testate de un bărbat străin în put­ fereastra privatului respectiv, negli­ observa cum vastele cunoştinţe
echipa redacţiei): pri­ erea vârstei în căutare jarea celorlalţi parteneri de discuţie, poliglote ale unui e-lover pot câştiga
etenul pricnick-ului - de nevastă... Este de treceri rapide ale limbii peste buze, încrederea şi chiar dragostea unei
mâna încleştată umed pe mouse). fete. Cei mai versaţi dintre utilizatori
Totuşi, în replica următoare a e- ştiu să îmbine un vocabular elevat
loverului apare una dintre greşelile cu familiaritatea argoului pentru
capitale semnalate şi în "A Guide captarea mai eficace a atenţiei şi
confident, în care se ajuns un nick aluziv cu For Being a Perfect Modern interesului interlocutoarelor. Cum
poate avea încredere şi eventuale conotaţii sub­ Casanova". Subiectul prelungeşte irosirea inutilă a timpului este
are întotdeauna la liminale (italianu43) şi o fraza, o împopoţonează, îi dă o aproape o crimă în ziua de azi, este
î n d e m â n a un sfat pus exprimare defectuoasă: patină de curtoazie tributară istoric, bine ca discuţiile să aibă şi substrat,
deoparte; tânăra "Io cognoscîo românce şi astfel interesul ţintei scade per­ să mustească de înţelesuri ascunse
fluşturatică - zăludă, femeia arat foarte ceptibil, stabilizându-se undeva în şi alegorii nuntă-moarte (Ex.1). De
îndrăgostită până peste bun..."; "Besognio di jurul valorii minime. aceea se recomandă studiul asiduu
urechi de pricnick, ştie nevast tiner pentru una Studiile noastre, în cele opt luni al culturii umane, al realizărilor
că nu poate avea o canzone italiana..-"; de pregătire a acestui curs, au rele­ omului de la începuturi şi până
şansă la el, acesta "Amore, amore... ti vat faptul că totuşi 3,85% dintre acum (Ex2). Se cunosc unele
apreciind la eventuala iubesco moito"; subiectele ţintă sunt fascinate de cazuri în care femei dintre cele mai
parteneră mai presus "Segregazione Fiat, acest gen de adresare. prevăzătoare (aproape cu inima
decât orice sufletul bogatto ragazzo arato Pe de altă parte, restul de 9 6 , 1 5 % îngheţată) au cedat în faţa citatelor
curat şi vastitatea bene..."; "si, si, la mia sunt mult mai uşor de agăţat prin din lliada lui Homer sau descrierii
cunoştinţelor; mama casa est foarte gol, in schema prezentată în log-u planurilor unui carburator de tractor
iubitoare - este contradiczzione antiteti­ următor: YZ-KTM 24. Referirile ia literatura
răzbunătoare, dar ca cu conto de la universală preclasică încă se
dreaptă, se loghează banca". Bamse>buna testează de echipe de specialişti
ocazional din bucătărie Veronica>buna însă cu poeţii naţionali se ştie cu
B a m s e > a s l pis certitudine că efectul de convingere
Veronica>u1 este devastator (Ex.3).
B a m s e > k . 2 2 m buc. u?
Veronica>16 f Constanta E x 1 : Intransigenţa protuberantă
B a m s e > m a r p h a . . . f a c e m un s e x coroborată cu melancolia dietetică
virtual ? suprimă activitatea feromonilor
V e r o n i c a > c u m d o r e ş t i t u , iub- agresivi prin strivire, mâncaţi-aş
itze guriţa, fă.

Observaţi cum legătura s-a realizat Ex2: încă din antichitate frumuseţea
aproape instantaneu, o seamă de era cântată de poeţi şi imortalizată
bariere de ordin atât moral cât şi pentru eternitate de sculptori.
religios, ca să nu mai vorbim de Trimite-mi o poză, zeiţa mea, să te
cele social-istorîce, culturale şi pun pe soclu, să te ador ca nici un
politice, au fost lăsate la o parte, ar alt muritor de rând...
cei doi au intrat în prima fază a
relaţiei lor, atât de frumos numită în Ex3: Eminescu, draga mea, este
"Disclosure Document For Lovers Luceafărul de departe. Asemenea
On The Net" "sexual limitless mie. Şi eu sunt departe, dar tânjesc
escapades for reafly, but really a o relaţie carnală şi vivace.
fucked up people", sau mai pe

16
n t e r
N E T
@@@@

- "a"-ul şi "p"-ul
C A P S indică o fire puternic
clare şi ştiinţifice. maro. Asta în 5 4 , 7 % din influenţată de civilizaţia occi­
Trebuie studiată prada,
-în primul rând, când sunteţi cazuri. în 3 5 , 5 % dintre cazuri dentală, sigură pe sine, totuşi
femeile şi motivaţiile lor
ţinta manevrei "asi pis", lista subiecţilor se vulnerabilă, inteligentă, totuşi
ascunse. Ce le împinge să
inteligibilă, educată, dar
v a g a b o n d e z e aparent fără
capabilă să spargă seminţe
rost pe magistrala
fără să se folosească de
informaţională. Această
degete, frigidă, dar sensibilă
dezorientare este doar
la lacrimi.
aparentă, un instrument elab­
O - asi Pis - o natură puţin
orat de apărare, de camuflare
depravată, ascunsă, căruia îi
a sentimentelor. în fapt
place să se roage şi să fie
femeile caută pe net ceea ce
rugată. în general hidoasă
îşi doresc şi în viaţă, în
fizic, este de preferat să se
fiecare minut al existenţei pe
ocolească. Va fi greu, căci
acest Pământ - să per­
sunt foarte mari şi rotunde în
petueze specia. Acest lucru îl
acelaşi timp.
fac cu înfrigurare chiar, la ele
instinctul de conservare O - aslpls I E D # # / . . w k _ 3 -
funcţionând la nivel macro- cu toate că poate părea
cosmic. Istoria ne-a arătat cu creaţia unei persoane umane,
cruzime de nenumărate ori că este în general semnul că pe
omenirea poate dispărea din partea cealaltă a monitorului
clipă în clipă de pe planetă se plimbă pe tastaură
cu cea mai insolită uşurinţă. Binoche, pechinezul preferat
Femeile reţin aceste detalii şi al tuturor.
reacţionează în consecinţă,
în ziua de azi eie folosind
infinitatea de posibilităţi ofer­ Şi cam asta ar fi. Spaţiul
ită de Internet pentru a-şi sat­ venită din partea unei îmbogăţeşte cu o serie redus nu permite tratarea
isface instinctele de gardieni momentan nouă de person­ lărgită a subiectului, o trecere
ai umanităţii. Simţind că necunos­ aje, masculine în revistă a tuturor prob­
acesta este punctul lor cute?' toate, cu lemelor cu care un e-lover în
nevralgic, că sunt lăsate în prezenţa vârste \ devenire se poate lovi. Am
voia soartei şi fără apărare la sau absenţa cuprinse între încercat totuşi să oferim cât
î n d e m â n a anumitor brute "pls"-ului la 17 şi 25 de mai multe detalii despre
neînţelegătoare şi guvernate sfârşitul aces­ ani, de greutăţi fazele de început, ce sunt de
de dorinţe dăunătoare, ele se teia poate indi- ' diferite. Restul altfel cele mai importante.
protejează din ce în ce mai ca o serie de până la 1 0 0 % Pe de altă parte se pare că o
bine, încercând apa, uneori caracteristici atât intră în categoria dată cu rapida evoluţie a
luni în şir înainte de a se psiho-morale, cât şi "student sărac, caut tehnologiei în mai puţin de
aventura să salveze viitorul morfologice, ale celei ^ | J locuinţă" (pentru doi ani toate aceste informaţii
Terrei. Din acest moment ce întreabă. ' detalii referitoare la vor deveni inutile. Viitorul se
începe partea cea mai grea Dacă "pls"-ul lipseşte, ^ semnificaţiile prezenţei sau prezintă deosebit de complex
pentru e-lover, convingerea studiile au arătat că în pro¬ absenţei punctelor de sus­ în ceea ce priveşte mIRC-ul
ţintei. porţie de 8 0 , 3 % este vorba pensie şi a semnelor de între- şi interacţiunile on-line... Ne
de un bărbat ascuns n. £Î putem aştepta în curând la
Totuşi, până la convin­ o onsultaţi excelen­
t-O

în spatele ~~ implementarea pe scară largă


gere, ţinta trebuie cunoscută ta carte elec­
femininului a chat-ului cu imagine (flu­
î n d e a p r o a p e , visele şi tronică a doc­
paravan. în entă), cu senzaţii tactile
dorinţele ei să devină ale torului Bone
plus, dacă sau/şi olfactive. Până atunci
voastre, fiecare mic detaliu breakerhau
întrebarea vă dorim vânătoare plăcută.
psiho-morfologic să devină "The Hidden
este directă, Apporte et bonne chancel
familiar, iar pentru aceasta Evil Menings
avem la dispoziţie valenţele adică doar of the \
extraordinare ale manevrei "asi", fără Caligraphic
,T
asl pis". puncte de sus­ Signs"
pensie sau semn r O - Asi pis - "a"-u
&lang¥râ ssl pis de întrebare, C A P S indică o fire
Muită lume o consideră a fi "domnişoara" este * atentă la detalii, cu un
ceva de rutină, ceva necesar, un bărbat între 28 şi ^jjj ŞT oarecare bagaj de lec­
ce însă nu permite o 35 de ani, cu o greutate turi, educată, simţitoare.
cunoaştere intimă a între 98 si 113,5 k g , brunet, Dacă ţinta scrie de acasă
partenerului. Nu este aşa, şi cu o aluniţă pe obrazul drept indică în mod clar că există o
studiul nostru vă poate dove* uşor şchiop de piciorul stâng abia sesizabilă adâncitură pe
di acest lucru prin metode cu un tricou alb şi o servietă mijlocul tastei LeftShift.
cistixga i n decembrie
cind va f i X l a sor
un calculator

S i s t e m Athlon 800 MHz - 128 RAM - DVD 10X


n V i d i a G e F o r c e DDR - M o n i t o r 17
Boxe Teac c u subvoof e r - L o g i t e c h Multimedia Desktop

Nu e
Cu 450.000 l e i a i 1 2
s i dreptul de a participa
marea tombola.
fcprf" ^
4

S50 m

L4~ -
J—ţ

UN ALTFEL DE MP3 PLAYER Pe scurt MiDILAND A TĂCUT DAR ACUM

NVSDIA ia 3dfx?
N o m a d J u k e b o x Conform agenţiei de ştiri
Reuters care a citat un anal¬
reative a con- pentru sunet EAX, ist anonim din numărul pe n nou sistem de boxe au scos şi cei de la
Icepul un nou ieşire stereo pentru 4 luna octombrie a revistei MidiLand. 3 0 5 0 M face parte din seria S4 şi
player portabil pentru b o x e , intrare pentru Business Week, Nvidia Corp. dispune de 2 boxe satelit de 10w şi un subwofer
mp3-uri. Spre d e o s e ­ înregistrare în format este un posibil cumpărător în carcasă de lemn de 30w care are în ei amplifi­
bire de celelalte mod­ wav, interfaţă U S B , al companiei 3Dfx catorul şi butoanele pentru reglarea volumului,
8Mb memorie DRAM Interactive, asta deşi basului, timbrului şi a efectelor 3D realizate prin
ele c a r e e x i s t ă pe
săptămâna trecută 3Dfx a
piaţă, Nomad Jukebox care asigură un buffer t e h n o l o g i a pro­
avut câştig de cauză la
foloseşte pentru sto­ de 5 minute pentru prie 3 D R S S ă . Tot
prima audiere în procesul
c a r e a melodiilor un protecţie la şocuri. intentat de Nvidia cu privire sistemul este de
HDD de 6 G b , A s t a la încălcarea dreptului de culoare gri met­
î n s e a m n ă 100 de ore inventator fa 5 tehnologii cu alizat, este 1 0 0 %
de muzică cu melodii privire la ultimile plăci video. ecranat magnet­
c o d a t e la 1 2 8 k b p s . Un alt zvon despre ce va ic, iar t r a n s f o r ­
face Nvidia cu grămada de matorul este
Jukebox mai are
bani pe care a câştigat-o în separat pentru a
încorporat un tunner
ultima vreme este ca ar
FM, egalizator, contro înlătura total
putea cumpăra compania
rivală Ati Technologies, asta interferenţele.
« «mm<r după ce de jumătate de an
&—.—4mmt*
V •

Nvidia vinde chipuri la marile


APROAPE CA PE CD firme cu care Ati avea con­ Ni SE PROPUNE UN NOU INAMIC
tract: Deli şi Compaq.

F l o p p y d i s k g i g a n t Reduceri ia AMD S f o r ţ a 3 D L o g i t e c h
O dată cu lansarea pe piaţă
FTlatsushita pentru citire s-a reuşit a noilor procesoare Athlon la ogîtech se pare anterioare, mai
l i i j K o t o b u k i au pus îmbunătăţirea dramat­ 1.2GHz şi Duron la 800MHz, Ică este în silenţios, dar nu mai
la punct o tehnologie ică a densităţii de AMD a anunţat o reducere momentul lansărilor are
prin care se poate informaţie stocată pe dramatică de preţuri la pro­ deoarece un nou pro­ aceeaşi
mări c a p a c i t a t e a de unitatea de suprafaţă - cesoarele de frecvenţă infe­ dus al lor este un joy- putere.
stocare a unui floppy principalul parametru rioară. La procesorul de stick cu force f e e d -
disk de peste 20 de ori pentru calcularea 1.1GHz preţul a scăzut cu
back. Numele a c e s t u ­
- până la 32 de MB. capacităţii. 46%, iar la 1GHz cu 43%
ia este Wingman
Noul model - FD32MB începând cu luna Strike Force 3 D . El
va putea fi folosit într-o următoare vor fi Placa pentru Pentium 4
Gigabyte Technology a se conectează pe
unitate "super disk disponibile unităţi pen­
drive" de 240 MB ce anunţat producerea primei USB, dispune de 9
tru testare, iar prima
se află în stadiu de plăci care va suporta proce­ butoane programabile
variantă comercială -
dezvoltare la compa­ soarele Pentium 4. Aceasta twist handle, 2 hat
pentru portul USB va fi
nia japoneză. se numeşte GA-8TX şi dis­ switch-uri şi
distribuită din luna feb­
pune de AGP Pro, 4x şi 2x, throttle de mare
Folosind un "writing ruarie a anului
2 canale Ultra ATA 100/66, precizie. Este
super disk magnetic următor. Se estimează 5 sloturi PCI, 1 slot CNR, 4
h e a d " adică un cap că vor fi vândute în porturi USB, placă de sunet
cu 2 3 % mai Â
special pentru scriere primul an în jur de Creative PCI 128 on board şi mic decât 1
şi unul convenţional 50 000 de bucăţi. dual bios. modelele

20
SUPER MOUSI Pe scurt WRITERE DIN CE IN CE MAI RAPIDE
I |

S i m ţ i m i ş c a r e a ? Noi sisteme audio S e r i a C D 2 1 0 0


Creative Technology a
anunţat lansarea unui nou
ogitech a conceput încă doi amaha a anunţat acestei serii sunt bufferul de
sistem audio: Desktop
Imouşi optici pentru portul USB: Y 8 M b - dublu faţă de modelele
Theater 5.1 DTT2200.
Ml

iFeel M o u s e M a n şi iFeel Mouse llansarea unei noi serii de anterioare, ROPC (Running
Acesta conţine 5 boxe satelit
care au o utili­ (2 în faţă, 2 în spate, 1 cen­ CD writere, care ar trebui să Optimum Power Calibration)
tate mai mare \ tral) de câte 5w fiecare şi un fie cele mai rapide de până sistem ce va permite scrierea
decât cel ^ subwoofer cu carcasă de acum. Seria C D 2 1 0 0 promite pe tipuri diferite de CD-uri
lemn de 15w. Sistemul a fost v i t e z e de s c r i e r e de 16x, prin reglarea puterii laserului,
anterior seriei
conceput special pentru rescriere 10x şi citire de 40x PPLS care va înlătura reflexi­
datorită lipsei
noua gamă de plăci de sunet plus s i s t e m u l P P L S (Pure ile care apar în timpul înreg­
alimentării s e p a ­
Creative Sound Blaster Live! Phase Laser System) pentru istrării prin stabilizarea razei
rate şi a suportului o î n r e g i s t r a r e fără e r o r i . aser fapt ce v a d u c e la
5.1 şi va oferi un sunet de
fix. Acest lucru s-a calitate excelentă în redarea CD2100 va avea 4 modele: mbunătăţirea calităţii cu
întâmplat datorită filmelor DVD si a sunetelor C R W 2 1 0 0 intern v a folosi
renunţării la senzaţia de din jocuriie cu suport EAX
force feedback total şi înlocuirea sau DirectSound.
acesteia cu nişte vibraţii controlate
de API-ul Touch Sense. Vibraţia Un GTS de ia Elsa
este p r o d u s ă de un motor IHD Datorită faptului că nVidia a
(Inerţial Harmonic Drive) care oferă rămas singurul mare furnizor
s e n z a ţ i i mult mai v a r i a t e d e c â t de chipuri 3D, piaţa de plăci
video este saturată cu placi
motorul Dual Shock de la Sony, dar
bazate pe chipsetul Geforce
este mai slab ca putere. Cu dri­ 2. Cu atât de multe companii
verele de mouse se instalează si care vând practic aceeaşi
Imersion D e s k t o p c a r e a d a u g ă placă, este greu să te
senzaţii tactile la Windows, Internet hotărăşti pe care să dai
explorer şi Netscape. Acest pro­ banii. Un GeForce 2 GTS vine tehnologia ATAPI (E-IDE) şi 2 5 % , şi sistemul Parţial CAV
gram face mouse-ul să vibreze de de la Elsa şi la el întâlnim va fi disponibil la sfârşitul lunii (Constant Angular Velocity)
f i e c a r e d a t ă când a c e s t a trece specificaţiile standard: octombrie, C R W 2 1 0 0 S intern care va duce la o creştere
peste un icon, se deschide butonul Procesor: NVIDIA GeForce2 folosind Ultra SCSI (SCSI-3) semnificativă a vitezei şi o
GTS GPU, RAMDAC: 350 va apărea la începutul lunii reducere a presiunii asupra
de start, se trag ferestre pe ecran
MHz, Memorie: 64MB DDR noiembrie, CRW2100SX- mecanismului. Cu toate aces­
e t c . Deşi sunt destul de iefti­ RAM, Bus: AGP 2x/4x (fast SCSI - extern la mijlocul lui te un CD de 79 minute va fi
ni (iFeel M o u s e Man writes şi execute mode) or noiembrie iar C R W 2 1 0 0 I X - scris în 5 minute şi un CD
60$ şi iFee! M o u s e PCI, Opţional : l x Video-ln &
extern f o l o s i n d IEEE 1394 audio va fi t r a n s f o r m a t în
40$) nu prea sunt l x Video-Out, BIOS: VESA
(Fire Wire) la sfârşitul lui fişiere wav în 3 minute.
^ recomandaţi pen­ BIOS 3.0 support, API:
noiembrie. Detalii: www.yamaha.com
tru gameri pentru DirectX 6, DirectX 7, OpenGL
Principalele trăsături ale www.flamingo.ro
I că au aceeaşi Frecvenţă procesor: 200MHz
SYNC orizontal: 31.5Hz -
problemă ca şi
108.5Hz, Refresh vertical: « ii.mm
ceilalţi mousi opti­
60Hz - 200Hz
ci - sar haotic pe MATROX CONTRAATACA
ecran ia mişcări bruşte.
Abit diversificat
Detalii: w w w J o g i t e c h . c o m După ce a produs cu succes
G 8 0 0 e s t e p e b u z e
plăci de baza pentru proce­
•W —— — — 4£+ft#<W — soare slot 1, Abit a intrat şi în
ESTE OARE AMENINŢAT... domeniul multimedia prin unt zvonuri că Matrox va orie DDR de la 200 ia
producerea de plăci video cu lansa o nouă placă video 4 0 0 M H z , 3 unităţi de textu-
procesoare GeForce256 şi pentru a putea face faţă con­ rare şi v a suporta DirectX
mai nou a unui sistem de curenţei venită de la Nvidia si 8.0. Cu aceste dotări G800 ar
sunet Home Theatre perfor­ 3Dfx. Deşi încă nu se ştie
nticipăhle lui Karel Capec - trebui să ajungă la fillrate-uri
mant: SP-50. Sistemul este
A inventatorul termenului "robot" - nimic sigur, Matrox G800 nu de 600 Mpixels/sec şi 1800
de modelul 5.1 (cinci boxe şi
încep să devină realitate. subwoofer), conţinând şi o are cum să fie cu nimic mai Mtexels/sec, procesarea a
Departamentul Energetic al Statelor placă de sunet Dolby Digital prejos decât predecesoarea 20-30 milioane de triunghiuri
Unite a achiziţionat printr-o divizie a AU10 cu chipset Fortemedia sa G450 în ceea ce priveşte pe secundă şi o lăţime de
sa - Sandia National Laboratories o 801, plus o telecomandă pe efectele pe care va şti să le bandă a memoriei de
portul PS2. Inspirat de suc­ facă, adică: DirectX 6.4Gb/sec-
companie rusă ai cărei obiect de
cesul calculatoarelor iMac, Environment-Mapped Bump Detalii: www.matrox.com
activitate nu era aîtul decât produc­ Abit poate fivra sateliţii cu M a p p i n g , stencil b u f f e r i n g ,
erea de arme nucleare. Rămaşi fără formă de ou în 5 culori triiinear filtering, alpha-blend-
comenzi, cercetătorii ruşi vor fi con­ diferite. Deşi tot sistemul
ing, a n t i - a l i a s i n g , 32-bit Z-
vertiţi spre activităţi mai paşnice: cântăreşte aproape 14 kg
'How do you

(4x0.8 kg satelit, 1.5 kg difu­ buffer şi în plus ea va realiza


primul lor proiect constă într-un
zorul central, 9 kg subwoofer şi hardware T & L . Noua placă
"picior" robotic destinat în special
ul) puterea sa este doar de v a avea unul sau mai multe
victimelor minelor antipersonal.
45w. procesoare la 2 0 0 M H z , m e m ­
Daniel Roşu:
" p a r t e a i n t e r e s a n t a este ca deşi nu e x i s t ă n i c i o v e r s i u n e de DirectX t o t u ş i a ţ i g ă s i t 3 . 1 4 "

SUPER CALCULATOR temul şi - mai ales - cum stai ALI V M 1 5 4 2 şi M 1 5 4 3 este DirectX3.14, nicidecum
Cerlai Erisiiciu cu lichidităţile. P r o b l e m a e s t e că de curând v e r s i u n e a 7a pe c a r e o
Dacă vrei să schimbi sistemul mi-am c u m p ă r a t un K6 2 la c ă u t a m de mai m u l t ă
Am o î n t r e b a r e : Dacă am un ar fi cazul să treci ia un sistem 500MHz. Ideea e s t e că la vreme..."
ultraperformant calculator: bazat pe o soluţie AMD (Duron bus de 100 ( x 5 ) n i c i nu
m i c r o p r o c e s o r cubZSO, 6 4 k sau Tbird} la o frecvenţă de p o r n e ş t e Vindos-ul (SE). Dă Stimate domn doctor Ion
r a m , 3.5 MEAGAHz (sau k i l o peste 650 MHz, 128 MB RAM, e r o a r e de r e g i ş t r i , se Tabarcea, pe CD-ul de la nr.
c ă nu v ă d b i n e ) pot p r i n d e placă video GeForce 2, HDD r e s t a r t e a z ă la n e s f â r ş i t . La 13 al revistei nu există într-
r a d i o u r i live pe I n t e r n e t ? de 20 GB la 7200 RPM (şi b u s de 95 ( x 5 ) p o r n e ş t e , dar adevăr DirectX7a, dar partea
Netu* m e u m e r g e la 0,5 k i l o probabil o placă de sunet s e m a i b l o c h e a z ă şi a s t a nu­ interesantă este că deşi nu
pe s e c u n d ă . Creative Labs SB Live! şi uni­ mi p l a c e . Până la urmă l-am există nici o versiune de
tate DVD cel puţin 8X). s e t a t la bus de 8 3 , 3 ( x 5 , 5 ) . DirectX dumneavoastră totuşi
în primul rând cumpără-ţi Dacă doreşti să schimbi o sin­ F u n c ţ i o n e a z ă d e s t u l de bine aţi găsit 3.14. Oricum,
ochelari ca să vezi bine. Mai gură componentă iar sporul de d e ş i mai î m i dă d i n când în începând de la numărul care
apoi fă nişte sport să poţi performanţă să fie maxim, cel când c â t e un b l u e s c r e e n . urmează, toate CD-urile vor
prinde "radiouri live" pe inter­ mai indicat ar fi să mai adaugi C r e d e ţ i că e s t e n e v o i e de o avea inclusă şi ultima versiune
net. Oricum pe cele ce aleargă încă 64 MB RAM. însă pentru reinstalare a Vindos-ului "pe de DirectX.
cu mai puţin de 0,5 kilo (metri) a observa cu adevărat o curat" după instalarea unui
pe secundă le vei prinde uşor. schimbare ar trebui să nou p r o c e s o r ? Ce s o l u ţ i i îmi INCOMPATIBILITATE?
Mai ales că ai un calculator înlocuieşti şi placa video cu daţi pentru ca procesorul Daniel Petrariu
ultraperformant cu care îl una de ultimă generaţie m e u să f u n c ţ i o n e z e aşa c u m
devansezi teribil pe Theo (vezi (GeForce) - vezi şi XPC13: ar t r e b u i , ş i a n u m e la Am o p r o b l e m ă . Vreau să-mi
numărul trecut). Poate faceţi "CPU vs Placa Video". f r e c v e n ţ a de 5 0 0 MHz? (în c u m p ă r u n c a l c u l a t o r cu pro­
schimb de programe (bine­ Un HDD rapid care să se a f a r ă de a c e e a de a-mi cesor AMD k6-500 Mhz cu
înţeles că nu le veţi putea rula, încadreze în limita de 115 $ c u m p ă r a o p l a c ă de bază placă de bază VIA ş i o placă
dar ce contează este comuni­ este Firebail 10200 LM la nouă). v i d e o RIVA VANTA 1 6 m b . Cei
carea între oameni) - vă fac 7200 de rotaţii pe minut şi cu de l a magazin mi-au s p u s că
legătura? Şi când facem un un timp de acces de 7,8 ms Am căutat şi noi date despre există o incompatibilitate
Saboteur 2 în Deathmatch (pe dar cu o capacitate de 10,2 GB placa ta de bază dar se pare î n t r e p l a c a de bază ş i p l a c a
serverul nostru din ţara vecină (la acest preţ găseşti modele că Jamicon se ocupă mai mult v i d e o . Este a d e v ă r a t ? P e n t r u
şi prietenă specîrum4ever. cu capacitate dublă - Quantum, cu condensatorii şi coolerele că ş t i u p e r s o a n e c a r e au
îimepo rtal.xtrempc.bg). IBM, Seagate). decât de plăci de bază. aceleaşi componente şi care
Apropos, răspunsul la între­ Orice procesor este mai bun Teoretic chipsetul Aii suportă nu au n i c i o p r o b l e m ă . 0 a l t ă
bare este DA - numai să vrei... decât Katmai la 600 Mhz - procesoare K6-2 si K6-3. î n t r e b a r e . Este b u n de c e v a
acesta neexistând. Intel pro­ Sigurul lucru cu care te putem p r o c e s o r u l AMD k6-500 Mhz
UPGRADE duce procesoare Pentium III la ajuta este să-ţi spunem că nu sau s e b l o c h e a z ă cînd ţ i - e
Cociet Alex (e-mail) 600 de MHz bazate pe noul e nevoie de instalare de l u m e a mai d r a g ă ?
core Coppermine iar rezul­ Windows pentru un procesor
Dragă r e d a c ţ i e , tatele unor teste Duron vs nou şi dacă nu o să-ţi meargă în mod normal nu există nici o
Mă n u m e s c A l e x ş i s u n t d i n Coppermine le găseşti tot în nici după ce pui ultimul bios pe incompatibilitate, dar dacă cei
Rămnicu V â l c e a . Am un K6 numerele precedente ale revis­ care-l găseşti pe Internet de la magazin ţi-au spus că nu
la 5 0 0 , 6 4 m b r a m , Voodoo3 tei. Tu nu o citeşti? Ca să nu cumpără-ţi placă nouă sau merg împreună mai bine îi
2 0 0 0 , Hdd WDC 4.3 GB. La te oboseşti prea tare căutând, rămâi cu procesorul la crezi pe ei decât să le cumperi
c e c r e d e ţ i că t r e b u i e să f a c iată concluziile noastre: în 450MHz. şi să descoperi tu acea incom­
u p g r a d e ? Vreau să-mi jucuri Coppermine-ul sur­ patibilitate. Noi nu avem cum
c u m p ă r u n hdd ş i nu ş t i u de clasează Duron, însă în cele­ DIRECTX 3.14 să ne dăm cu părerea pentru
c a r e . î m i p u t e ţ i spune care lalte aplicaţii procesoarele Intel Ion Tabarcea că nu ai spus nici producătorii
e s t e c e l mai b u n hdd până la sunt depăşite de cele AMD. Nu şi nici modelele de placă video
1 1 5 $? Care p r o c e s o r e s t e uita că există şi o diferenţă Pe " c o p e r t a " CD-ului dis­ şi de placă de bază-
m a i b u n : Duron la 6 0 0 sau considerabilă de preţ. t r i b u i t î m p r e u n ă cu r e v i s t a , Procesorul este cam depăşit şi
K a t m a i Sa 6 0 0 ? c a r e de a l t f e l e s t e i n t e r e ­ de blocat în general toate cal­
ALI Şl CU JAMICON s a n t ă (chiar şi c o n ţ i n u t u l culatoarele se blochează "când
Măi dragă, Costin din Olteniţa: CD-ului) s c r i e l a s e c ţ i u n e a ţi-e lumea mai dragă" după
in scrisoarea ta nu se specifică D r i v e r e că e x i s t ă ş i cum spui tu, dar nu neapărat
exact dacă vrei să faci un "...Anul t r e c u t mi-am D i r e c t X 7 a . Cumpărând de la procesor. K6-500 nu se
upgrade pentru o singură com­ c u m p ă r a t o placă de bază r e v i s t a , i n t r o d u c CD în uni­ blochează mai des ca cele­
ponentă sau pentru întreg sis­ JAMICON KM566A cu c h i p s e t t a t e ş i SURPRIZĂ!!! Pe CD lalte...dar e mai siab ca ele.
o o

Î S
a cr>
m O

o
CD
Tip produs: CD-Writer - Redactor: Daniel Roşu

p
entru cei care doresc mul Adaptec DirectCD. Un
sa achiziţioneze un C D CD-RW poate fi rescris de
Writer, un produs aproximativ 1000 ori şi cu
Iomega ar putea fi o bună programul DirectCD, unitatea
alegere. Iomega produce 3 Iomega poate fi transformată
modele de CD Writere într-un adevărat hdd pe care
interne: 31025 (8x scriere, se pot copia şi şterge fişiere.
4x rescriere, 32x citire, buffer Toate modelele se pot instala
intern 2 M b ) , 31236 pe un calculator cu procesor
(12x,4x,32x, buffer intern de cel puţin 166MHz şi con­
1.8Mb) şi 31120 troller IDE liber şi care
( 1 2 x , 1 0 x 3 2 x buffer intern
l l foloseşte unul din sistemele
1.8Mb). Modelul Iomega ului C D Writer-uiui ducea la scrie C D - Recordable sau de operare W i n d o w s
31120 dispune şi de tehnolo­ distrugerea CD-ului- Cu noua CD ReWritable clasice 95/98/2000/Me sau
gia BURN-Proof (Buffer metodă de scriere, unitatea folosind una din metodele: W i n d o w s NT4.0.
UnderRuN-Proof) care elim­ se opreşte automat când multi-session, disk at once,
ină riscul unei erori la scriere scade transferul de date şi incremental packet writing
când calculatorul nu poate apoi porneşte automat de sau track at once. Fiecare
Detalii
menţine o rată constantă a unde a rămas şi astfel c o m ­ model este livrat cu un CD-R
Producător Iomega
transferului de date către uni­ puterul poate fi utilizat fără gol şi un CD care conţine
Distribuitor TORNADO
tatea C D . Până la apariţia frică si la alte taskuri în tim­ documentaţia în format Telefon 01-312.75.07
acestei tehnologii orice ~ pul copierii unui C D . Fiecare HTML, programul Adaptec- Pret N/A
descărcare completă a buffer- dintre cele 3 modele poate Easy C D Creator şi progra­ Web ; www.tornado.ro

V i n o î n t r - o l u m e p l i n a d e i n t r i g i , a v e n t u r i

_ _ _ ^ = = = = ^ = ^ i s
' l u p t e c r â n c e n e

Exista u n s i n g u r n o m i n a l i z a t p e n t r u secţiunea
"Cel mat b u n RPG a l a n u l u i " ; Baldur's Gate II

%jrl
w

• r • noi tipuri de arme si noi caracteristici AD&D


(inclusiv stilul de luptă cu două arme) crează
. pentru jucători opţiuni de luptă unice.
1^^^ JrTf' P^. "^^""^ ^^^^^^^^^^^^^
• joacă acest joc in modul acţiune continuă - poţi
să-l opreşti oricând - şi modifică atitudinea
personajului tău sau redefineste-i strategia.
• întâlneşti peste 100 de specii de monştri, mii de
NPC-uri si peste 130 de vrăji noi (dintr-un total
im®. Si de peste 300 de vrăji!) într-o lume imensă şi
foarte complexă.
• noile rase si kit-uri ale personajelor cum arfi:
Haif-Orc, Beastmaster, Undead Hunter şi
Assassin îţi oferă posibilitatea să optezi
pentrumai multe tipuri de personaje.
• poţi alege o rezoluţie de 800x600, poţi juca
jocut pe întreg ecranul si poti folosi
acceleratorul 3D pentru a obţine efecte vizuale
spectaculoase
• misiuni foarte interesante, inclusiv misiuni
specializate pe clase, adaugă mai mult realism
decât a existat vreodată într-un joc RPG !
Cj^aooWS of P^H
c u t i e si m a n u a l in l i m b a r o m â n ă

un.
f u r n i z o r u l tău d
Magazin; Piaţa Unirii, corp central Magazin Unirea, et3. Bucureşti, t
Maga2in; Bd. Efisabeta (fost Kogălniceanu) nr.25 Bucureşti, t
Magazin: Pasajul Pietonaf Lipscataffid i.C, Brâtianu) Bucureşti, t
Office: tel/fax 01-345.55.05A56/)7 e»mail: info©bestcomputer&ro www b d i s t r i b u t i o n
Faximil - Fax2Net AMD 760
Tip articol: Prezentare - Redactor: Daniel Roşu Tip produs: Chîpset - Redactor: Daniel Roşu

F irma Alfa Bit este una dintre primele din


România care foloseşte Internetul pentru
transmiterea faxurilor. Noul serviciu apărut se
ncă de acum câţiva ani se
anunţa un nou model de
memorie DDR care trebuia să fie 4 ^ I

numeşte Faximil şi promite o reducere a costu­ succesorul memoriei de tip


lui pentru transmisile de fax cu 4 7 % pentru SDRAM. A durat atât de mult p e n ­
transmisiile interurbane ajungând până la 70¬ tru acestâ memorie să se dezvolte
8 0 % pentru faxuri transmise în ţări mai exotice deoarece marea companie Intel
cum ar fi Australia, Hong-Kong sau P a n a m a . anunţa acum 2 ani că memoria per­
Economia vine din faptul că utilizatorul servici­ formantă a viitorului se va numi
ului nu mai plăteşte convorbirea interurbană la RDRAM. Pe atunci se părea că
tarifele RomTelecom ci va plăti doar convor­ memoria DDR nu va avea viaţă lungă permite modificarea multiplicatorului
birea urbană până la serverul firmei, acesta pentru că nu ar fi fost suportată de dar nici acesta nu a fost adevărat.
codează şi redirecţionează transmisia către un procesoarele produse de Intel, dar Acestea încă pot fi overclock-ate prin
server similar din oraşul destinaţie şi acesta îl după ce compania Rambus care tre­ lipirea contactelor din zona L 1 .
trimite apoi către faxul destinatarului. Astfel buia să producă memorie pentru Intel
Noul chip 760 este alcătuit din
partea internaţională sau interurbană a trans­ a avut numai eşecuri, se pare că vor
partea de northbridge 761 şi partea
misiei se face prin intermediul Internetului. în apărea cât de curând chipset-uri Intel
de southbridge 766. Frecvenţa de
străinătate Alfa Bit are parteneri în 250 de ţări cu suport pentru memoria DDR.
bază va fi mărită la 266 dar chipul
iar în România sisteme Faximil există în 11 Această memorie este produsă de
este compatibil şi cu procesoarele
judeţe şi în Bucureşti urmând să se extindă în aproape un an de când a fost intro­
mai vechi. El va detecta automat
toată ţara. Accesul la servicii se face prin dusă în plăcile video GeForce de ia
frecvenţa la care funcţionează proce­
încheierea unui contract cu firma furnizoare, nu Nvidia şi apoi practic în toate plăcile
soarele Athlon şi Duron. 760 este
există abonament ci se plăteşte o factură video, dar abia acum va începe să fie
compatibil şi la memorie: el va putea
lunară care include doar minutele de utilizare folosită pe post de memorie de bază.
utiliza până la 4Gb memorie de tip
efectivă a reţelei, tarifarea făcându-se la 6 Memoria DDR va înlocui tota! memo­
PC1600 pentru procesoarele cu FSB
secunde. Un alt avantaj ar fi retransmiterea ria SDRAM pentru că este produsă în
de 200MHz şi PC2100 pentru proce­
gratuită a faxului de 5 ori la intervale de 10 mod asemănător deci are practic cam
soarele cu FSB 266MHz. Iniţial
minute în cazul unui rezultat negativ la prima aceleaşi preţuri de fabricaţie şi avan­
numele memoriei DDR erau PC200
transmisie (nici o transmisie nereuşită nu este tajele sunt că transferă o cantitate
pentru DDR-SDRAM la 100MHz şi
taxabilă). dublă de date pe un ciclu de ceas şi
PC266 pentru cel la 133MHz dar cum
funcţionează la o tensiune de doar
Detalii Rambus a început să-şi numească
Producător 2.5v deci consumă mai puţin şi este
iAlfa Sit memoriile PC600, PC700 şi PC800,
Telefon mai atrăgătoare pentru notebook-uri.
nume care dădeau impresia că
Web ÎOi-211,43.46 AMD a anunţat lansarea a 3 noi pro­
N/A memoria produsă de ei era mult mai
cesoare la 1GHz, 1.13GHz, şi 1.2GHz
rapidă deşi nu era aşa, s-a ajuns la

Intel i815M
şi a chipului 760 care va utiliza
numele de acum PC1600 şi PC2100
memoria DDR 266. Noile procesoare
care reprezintă valoarea maximă a
au la bază inima Thunderbird dar
transferului de date. Memoria de tip
lucrează cu un nou FSB care ajunge
PC2100 oferă o lăţime de bandă pen­
Tip produs: Chîpset- Redactor: Daniel Roşu acum la 133MHz. Din moment ce
tru transferul de date de 2.1Gb/sec
Athlon poate transfera date de două
ntel a început (de două ori mal mare decât în cazul
ori pe un ciclu de ceas, FSB este
producerea chip­ memoriei PC133). în funcţie de pro­
efectiv 266MHz. Acest lucru face ca
ului i815M cu placă ducători, o placă va putea dispune de
S82815EM lăţimea de bandă pentru noile proce­
grafică încorporată, sloturi atât pentru memorie PC133 cât
soare să fie cu 3 3 % mai mare decât
destinat utilizării în şi pentru PC2100. Cele două tipuri de
până acum. Datorită noii frecvenţe a
special în calcula­ memorie sunt compatibile logic dar nu
busului, multiplicatorul pentru noile
toarele mobile cu pro­ inie! şi fizic. Deşi au aceeaşi dimensiune,
procesoare este mai mic decât la cele
cesoare Pentium III şi modulul de memorie DDR are 184 de
anterioare. Pentru procesorul la 1GHz
Celeron. Chipul poate pini iar cel de SDRAM are doar 168.
7.5x133=1000, pentru 1.1GHz 8x şi
folosi şi o placă AGP Ca preţ memoria PC1600 va fi cam cu
pentru 1.2GHz 9x133=1200. Pentru
externă şi suportă 5-6% mai scumpă decât cea PC133
moment AMD nu intenţionează să
tehnologia SpeedStep care există în proce­ iar PC2100 cu aproximativ 10-15%.
modifice înfăţişarea pentru noile pro­
soarele Pentium III pentru notebook-uri. Mai rămâne de văzut ce producători
cesoare şi acestea vor arăta identic
1815M are la bază arhitectura Intel Hub de plăci de bază vor [ansa produse cu
cu cele de până acum. Singura difer­
care uneşte chipul G M C H 82815 (Graphics modificările pentru multiplicatori.
enţă este că ultima literă din codul
and AGP Memory Controller Hub) cu ICH 8280 procesorului va fi C în loc de A sau B
(l/O Controller Hub) care face legătura directă ca până acum. Mai există zvonul că
între memorie şi placa video cu controlerul Detalii
AMD va elimina nişte pini la noile pro­ Producător
1

AMD
L

integrat de sunet AC'97, controrele IDE, por­ cesoare pentru a nu mai Pret
turile U S B , şi plăcile de extensie de pe PCI. Web
;N/A

www_amd.com
Tip produs: Chipset- Redactor: Daniel Roşu

p
e data de 20 septem­ DDR266. Cu suportul pentru ultimă oră cum ar f i : Front
brie 2000, compania această memorie, noile Side Bus de 133MHz, AGP 4x,
VIA Technologies a chipseturi asigură o perfor­ suport ATA-100 şi un nou low
lansat chipseturile VIA Apollo manţă maximă a sistemului, iatency V-Link bus care
Pro266 şi VIA Apollo KT266, realizând un transfer de 2.1 Gb dublează transferul de date
ca urmare a apariţiei şi a pe secundă între memorie şi între North Bridge şi South
folosirii tot mai frecvente în placa de bază. Pentru ca per­ Bridge, care ajunge acum la
sistemele cu procesoare Intel formanţa sistemului să fie 266Mb pe secundă. Cu aju­
cu socket 370 si AMD cu sock¬ optimă, cele două chipseturi torul celor două chipseturi se
et A, a memoriei DRAM mai au şi alte caracteristici de va asigura o tranziţie rapidă
de la memoria S D R A M la nat calculatoarelor cu proce­
Date tehnice memoria DDR pentru ambele soare AMD Athlon.
tipuri de procesoare (AMD sau Chipseturile sunt produse în
- suportă unul sau d o u ă procesoare Pentium III, Celeron, Intel). Pentru compatibilitate, tehnologie de 0.22 microni pe
Via Cyrixlll sau A M D Athlon ambele chipseturi suportă şi 3 nivele şi au un preţ la pro­
- 66/100/133 FSB memorii PC133/66/100 şi VCM ducător de 40$.
- AGP 2x/4x - DRAM (Virtual Chanel
- până la 4 G b memorie DDR266 S D R A M , PC133/66/100 Memory). Apoilo Pro266 este Detalii ÎL L L^-V^ • -

SDRAM, VCM primul chipset de la VIA care Prad u catar j jVia


- integrat 6 canale audio AC 97 va îmbunătăţi performanţele Distribuitor iiţjyia^ i
- integrat modem MC 97 pentru sistemele cu unul sau Telefon J
i

{N/A

- 10/100 BaseT Ethernet controller două procesoare Intel Pentium Preţ i N/A
- 6 porturi USB III iar Apollo Kt266 este desti- Web wwwviatech.com

Zip Minidrive 100 Travel Scan


Tip articol: Prezentare - Redactor: Daniel Roşu Tip articol: Prezentare - Redactor: Daniel Roşu

se conectează la portul PS/2).


Stocarea datelor se face pe dis­
c u o greutate de 0.3kg
şi cu dimensiunile
3.1x4.4x28.7cm scanerul
de la dimensiunea unei
cărţi de vizită până la o
foaie de lăţime 22cm cu
o chete standard de 100Mb şi portabil Travel Scan este rezoluţie care poate ajunge
înregistrarea lor se face cu o îdeai pentru folosirea cu până la 1200x1200dpi şi o
rată a transferului susţinută de calculatoarele laptop sau adâncime a culorii pe
1.4Mb/s care poate ajunge până notebook. Acesta se 24biti. Scanerul este livrat
la 3-3Mb/s. Minidrivel 00 este conectează la computer cu un CD cu drivere şi cu
practic compatibil cu toate mod­ prin intermediul unei plăci programele Presto Page

p
elele de notebook şi are drivere PCMCIA cu 10 pini şi Manager, Page Image
pentru notebook-uri este de instalare pentru DOS, toate Folio pentru editarea
dedicat Iomega Zîp versiunile de Windows, Linux şi
Minidrive 100. Acesta nu are Mac OS 8.1 sau mai mare.
nevoie de alimentare separată
Detalii
şi se conectează la computer • •

prin intermediul unui cârd PCM­ Producător Iomega


Distribuitor Easy Mobile Computing
CIA sau pe portul USB (ali­
Telefon 01-410.64.55 nu necesită alimentare
mentarea în cazul conectării pe Preţ . : 168Î | separată, c o n s u m â n d doar imaginilor, A B B Y Y Fine
USB se face printr-o mufă care Web www.notebook.ro
1watt/h din acumulatorul Reader 4.0 cu Sprint OCR
calculatorului şi asta doar pentru recunoaşterea tex­
Erată în timpul scanării. Scaneru telor care are inclus şi
Din cauza unor nefericite erori ce ţin de natura ce variază de la umană ia divină, este confecţionat dintr-un imba română.
mâini criminale au introdus fără voia, permisiunea sau acordul nostru unele material plastic foarte Detalii
greşeli în numărul anterior. Pentru a elucida misterul lor, vom pedepsi vinovaţii: rezistent şi nu are părţi Producător N/A
Pagina 12: Samsung S35 este de fapt Siemens S35 mobile decât în interior Distribuitor Easy Mobile Cornputing
Pagina 20: Pentium 4 are 42 de milioane de tranzistori si nu doar 42 Telefon 01-41064.55
lucru ce-l face foarte robust
Pagina 34: Coppermine 700 {7x100 mhz ddr) ... este doar 7x100 Mhz...fără ddr Adresa 146$
şi rezistent. Poate scana
hârtie normală sau groasă Web www.notebook.ro
26
Trendnet TFM-560X
Tîp produs: Modem - Redactor: Mihai Botezatu

F
irma Trendware tru montare pe verticală,
International Inc. ne cablul pentru conectare la
prezintă modelul TFM- reţeaua telefonică, precum şi
560X, un modGm Gxtorn do un cablu serial RS-232 pentru
56kbps, bazat pe chipsetul realizarea conexiunii cu com­
firmei Cirrus Logic, cu un puterul, care dispune la un
design interesant, destinat uti­ capăt de 2 conectori, atât pen­
lizatorului mediu. Un aspect tru COM1 cât şi pentru COM2.
deosebit cu privire la design De altfel, şi manualul este
este faptul că aparatul poate fi complet, în cele 46 de pagini
montat şi vertical, în picioare, scrise în engleză fiind prezen­ dardele V.17, V . 2 1 , V29, In documentaţia modemului
în acest scop fiind livrat un tate în mod exhaustiv toate V.27ter Group III Fax Protocol; nu scrie dacă acesta are
suport foarte uşor de instalat informaţiile referitoare la de asemenea, beneficiază de FlashBios sau nu (deci posi­
şi care se integrează în mod modem, inclusiv instrucţiunile standardele de compresie a bilităţi de upgrade ulterior); ca
foarte plăcut în design-ul de instalare, setul de comenzi datelor MNP5 şi V.42bis, stan­ orice modem extern, benefici­
acestuia. AT, o secţiune de dardul de corecţie a erorilor ază de funcţii hardware de
Producătorii au acordat o "Troubleshooting" sau o V.42, setul de comenzi AT compresie şi corecţie,
foarte mare atenţie instalării secţiune "FAQ". EIA/TIA 602 şi setu! de reducând astfel drastic timpu
facile a echipamentului. Tehnic vorbind, modemul comenzi TIA/EIA 578 pentru de ocupare al procesorului.
Pachetul în care este livrat TFM-560X respectă toate fax.
modemul este complet; astfel, cerinţele unui modem actual în plus, modemul suportă Detalii
în cutie găsim pe lângă cla- L
din această clasă, suportând detectarea automată a Producător TrendWare
şicul manual de instalare, ca standarde V.90, X2, V.34+, vitezelor, are capacitatea de Distribuitor ICG
cablu de alimentare sau CD V.32bis, V.23, V.22bis, V.22, autodiagnosticare, este şi Telefon

01-221.73.43
cu driveri (cam vechi însă, din V.21, Bell212A, Bell103; ca robot telefonic, permite Pret 53$
toamna 1998) şi suportul pen­ fax, este compatibil cu stan­ Web
-
codare/decodare de voce, etc. www.acorp.ro

* A c u i n
P"tet' crea: C o m p u t e r ş

- prezentări video
f o r
- clipuri pe CaDVD.banda
- video pentru internei
d i g i t a l v i d e o
la p r e t u r i convenabile.

m ^ n z a

M o n z n Iraţxw S.R.]
rcl. 1*44 U O W 4
fax.) m 195472
c-mail: m o n z : i W M I C
JC—a I

I 1
' t I
t t J'

MAVICA MVC-CD1 • • •
Tip produs: Camera foto digitala - Redactor: Daniel Roşu

s
ony Electronics a camera 100 minute cu ecranul
anunţat producerea LCD aprins, Zoom 10x realizat
primei camere digitale automat cu ajutorul unor
care foloseşte pentru stocarea motoare pentru lentile dar şi
datelor un CD Recordable: cu ajutorul unui nou algoritm
MVC-CD1000, Aceasta de interpolare, flash încorporat
foloseşte CD-uri de 3" cu o pentru fotografii la distanţă de
capacitate totală de 156Mb şi până la 30m în condiţii de
a fost produsă pentru vân­ lumină slabă. Preţul unei
zarea ei special în America camere Mavica MVC-CD1000
unde sunt folosite aproximativ este de aproximativ 1500$ şi
260 de milioane de unităţi CD este livrată cu 5 cd-uri goale,
ROM. Pe fiecare CD se pot driver pentru instalarea pe
stoca până la 160 de imagini USB, utilitar pentru scrierea pe
la o rezoluţie de 1600x1200, CD-uri, programul PictureGear
(aproape 6 filme normale de pentru administrarea pozelor,
fotografiat) care nici nu nece- MGI PhotoSuite 8.0 pentru
sixă procesare, la un preţ de 1600x1200, 1024x768, focalizare manuală a imaginii, prelucrarea imaginilor şi MGI
numai 4$ pentru un CD. 640x480 şi poate filma în for­ buton special de stabilizare a VideoWave pentru editarea
In afară de tehnologia ino­ mat MPEG cu sunet la un imaginii pentru înlăturarea filmelor.
vatoare cu înregistrarea pe frame rate de 25 de cadre pe tremuratului nedorit, mod de
CD, Mavica MVC-CD1000 secundă cu o înregistrare pe redare a filmelor cu sistemul Detalii
oferă şi o calitate excelentă a CD mult mai rapidă decât cea MPEGHQ care adaugă 16 fps- Producător Sony
imaginilor. Camera poate lua de la modelele anterioare care uri la vizionarea filmelor direct Distribuitor Flamingo
imagini în format TIFF, GIF foloseau pentru stocare 2 dis­ pe TV, baterie Li-lon care se Telefon 01-231.04.31
chete de 3-5". Alte caracteristi­ încarcă în aproximativ 2 ore Pret 1500$
sau JPEG la rezoluţii de
Web

ci ar fi: posibilitatea de jumătate şi poate alimenta www. flarningo.ro

TE100-SK1 + Network start


Tip produs: Network Starter KJt - Redactor: Mihai Botezatu

p
entru firmele mici şi utiliza­ are un design şters, dar compact, fiind astfel perfect compatibile
torii începători, care vor să fiind destul de greu (750gr.); pe plug'n'play şi complet autoconfig-
facă primii paşi în domeniu, partea anterioară se află cele 5 urabile; pentru utilizatorii de
precum şi pentru toţi cei care porturi, din care unul poate fi setat Windows 98 sau Millennium insta­
doresc o reţea locală de mici ca "uplink" printr-un switch micuţ, larea este simplificată de faptul că
dimensiuni, dar la nivelul de care face comutarea pinilor de plăcile de reţea au chipset Realtek
tehnologie şi viteză din ziua de transmisie şi primire de date pen­ 8139 Fast Ethernet, iar sistemul
azi, firma Trendware ne oferă un tru conectarea HUB-ului cu un încarcă driveri generici care merg
kit compact care cuprinde practic altul, printr-un cablu UTP categoria perfect cu acestea.
tot ceea ce ne este necesar pentru 5- Switch-ul elimină astfel necesi­ Cele două plăci detectează
asamblarea unei reţele de mici tatea unui cablu special pentru automat viteza conexiunii, însă
dimensiuni, cu posibilităţi ulterioare interconectarea HUB-urilor. pentru a realiza legătura la 100Mb
de extindere. Lângă porturi se află LED-uri sunt necesare neapărat cabluri
Kit-ul conţine, pe scurt, un HUB clasice pentru o asemenea cate­ UTP sau STP de categoria 5.
Fast Ethernet, două plăci de gorie de produse: Bineînţeles, există şi posibilitatea
reţea, două cabluri UTP categoria funcţionare/legătură pentru fiecare instalării de BOOT-ROM; plăcile
5 (de lungime medie) din cele 5 porturi, unul pentru ali­ merg full-duplex atât la 10Mb cât şi
necesare conectării, ali­ mentarea cu curent şî unul pentru la 100Mb şi utilizează bus-master-
mentatorul pentru HUB şi semnalarea coliziunilor. La spatele ing pentru o ocupare mai mică a
manualele de plăcilor de reţea se observă alte procesorului.
instrucţiuni două LED-uri, unul pentru sem­
nalizarea legării la 100Mb şi altul Detalii
BSfcftfa^ pentru
Producător Trend Wa re
^ ^ ^ ^ ^ ^ f e j acesta şi pentru semnalizarea legării la
Distribuitor ICG
plăcile de Telefon
10Mb. TrjamBMgflgiELT* • 1-221,73.43
reţea. Plăcile de reţea livrate în cutie Preţ 54$
HUB-u sunt bazate pe standardul PCI 2.0, Web •

www.acorp.rt3
28
P l a c i v i d e o e x a g e r a t d e r a p i d e


' A ,
O -

G e F o r c e 2 MX G e F o r c e 2 GTS TNT 2 PRO Vanta


32 MB SDRAM 32 MB DDRAM 1 6 / 3 2 MB 3MB
3 . 8 / s e c bandwidth cooler cu 220% mai mare > 85 fps-uri in Quake 3 2 5 0 MHz RAM DAC
20 milioane triunghiuri/sec decât cel standard 0,22 microni suport hardware DVD
compresie texturi DirectX si 3 3 25 milioane triunghiuri/sec super overclocking
5.3 GB/sec bandwidth

DISTRIBUITOR: RESELLERI:
Skin Media
Str. Puskin 13, Bucureşti 1
Tel: (01 )-231.28.66/231.50.97
E-mail: con ta ct@lead tek.ro
B u c u r e ş t i i Best Computerş - (01)-314.76.98
Omnitech Trading - (01)-242,13.18
C r a i o v a : starsoft -051,413,699
G a l a ţ i : NexiaE Research - 036.319,120
SibtU: Summit- 069.217,600
S u c e a v a : Ley Impex - 030,520,560
Warpnet - 030,225.589 Sk I n


GPU-ul Radeon este r e a l i z a t î n t e h n o l o g i e de 0.18 m i c r o n i
m u l t c a GeForce 2 GTS)
ş i î n c o r p o r e a z ă 3 0 de de t r a n z i s t o r ! ( c e l m a i complex procesor g r a f i c la ora a c t u a l ă - cu 5 m i l i o a n e de t r a n z i s t o r i m a i

Tip produs; Placa video - Aparfete: A apărut - Redactor: Marius Neaoşa

omunitatatea gamerilor Radeon este prima pfacă competitiva de gamîng venita de fa ATh După cum se poate vedea şi în
"capul plăcii" ATI attoce mereu leatare-uri noi pe ptâcîte sale
m a n i f e s t ă de obicei o
a n u m e reticenţă în
m o m e n t u l în care le
sunt oferite a c c e l e r a t o a r e 3D
p r o d u s e de c o m p a n i i ce au ca
principali clienţi graficienii pro­
fesionişti. Este în special c ă z u
Matrox şi ATI T e c h o n o l o g i e s ,
a m b e l e fiind c u n o s c u t e pentru
p e r f o r m a n ţ a şi calitatea
d e o s e b i t ă a produselor lor în
aplicaţiile pentru grafica 2 D ,
ultimele modele ale acestora
{G200 şi G 4 0 0 de la Matrox şi
Rage de la ATI) oferind în
acelaşi timp şi accelerare de
calitate pentru aplicaţiile 3 D .
Totuşi, topul performanţei a fost
întocmit î n t o t d e a u n a de pro­
ducătorii specializaţi pe dez­
voltarea de a c c e l e r a t o a r e 3 D : v i d e o , tuner TV, calitate Pasărea Phoenix în varianta
nVidia, 3dfx şi uneori S3. d e o s e b i t ă a imaginii). De ATI Technologies poartă d e n ­
Politica ATI se d e s p r i n d e uşor a s e m e n e a , ATI şi-a î n d r e p t a t umirea R a d e o n şi nu este de
de tendinţa " n o r m a l ă " , plăcile atenţia în special către clienţii fapt o pasăre ci un G P U
video produse fiind d e s t i n a t e în O E M ce oferă soluţii c o m p l e t e (Graphic Processor Unit) -
special unei pieţe î n d r e p t a t e în care modelele "all-in-wonder" adică un procesor grafic
spre s e g m e n t u l h i g h - e n d , ce î n g l o b e a z ă n u m e r o a s e deosebit de performant.
diferitele m o d e l e beneficiind de facilităţi se potrivesc
facilităţi d e o s e b i t e (captură într-adevăr - de m i n u n e .

Chipul Rage 128 a f o s t p r i m u l m o d e i c a r e a î n c e r c a t să concureze


cu a c c e l e r a t o a r e l e 3D de la n V i d i a s i 3 d f x

Chipul Rage 128 a fost Radi(e)G{n)grafie


primul model c a r e a î n c e r c a t să Deşi n u m e l e intern al GPU-ulut
c o n c u r e z e cu a c c e l e r a t o a r e l e R a d e o n este R a g e 6 C , d e s i g n - u
3D de la nVidia şi 3dfx. Cu acestuia este complet diferit
toate că î n g l o b a unele inovaţii faţă de cel al Rage-ului original
şi afişa o imagine de calitate, {Rage 128), numărul de noutăţi
au fost anumiţi factori c a driver¬ t e h n o l o g i c e introduse de
e instabile, întârzieri la livrare R a d e o n fiind foarte m a r e .
dar mai ales o p e r f o r m a n ţ ă înainte să atacăm în detaliu
inferioară c o n c u r e n ţ e i - care au fiecare facilitate cu n u m e exotic
c o n d u s la un s e m i - e ş e c al (ATI se întrece cu Intel în d e n u ­
modelelor bazate pe R a g e . miri imaginative) să v e d e m pe
Se pare î n s ă că firma c a n a d i ­ scurt cu ce a v e m de-a f a c e .
ană are resurse să-şi revină din G P U - u l R a d e o n este realizat în
a c e a s t ă situaţie puţin c i u d a t ă şi t e h n o l o g i e de 0.18 microni şi
s-a pregătit t e m e i n i c pentru î n c o r p o r e a z ă 30 de milioane de
noua lansare. tranzistori (cel mai c o m p l e x
p r o c e s o r grafic la ora actuală -
cu 5 milioane de tranzistori m b u n ă t â ţ i r e a se conc­ r• • i ' : ~
mai mult ca G T S depăşit -
T r e t i z e a z ă în reducerea
ca n u m ă r de tranzistori doar penalizării de p e r f o r m a n ţ ă în
de C P U - u l Tbird de la A M D ) . m o m e n t u l în care p r o g r a m a ­
Acest n u m ă r i m e n s de c o m ­ torii folosesc îmbinări c o m ­
p o n e n t e electronice are plexe între s e g m e n t e pentru
menirea să i m p l e m e n t e z e o c r e ş t e r e a realismului, a ş a d a r
serie de inovaţii tehnologice este folositoare numai în
prin care specialiştii de la a n u m i t e situaţii (cum ar fi
ATI T e c h n o l o g i e s î n c e a r c ă viitorul " D u n g e o n S i e g e " de
să contracareze performanţa la Microsoft).
brută obţinută de c o n c u r e n ţ ă Keyframe interpotation
prin folosirea unor soluţii Se referă la posibilitatea
"inteligente", sporul de per­ completării a u t o m a t e a unei
f o r m a n ţ ă b a z â n d u - s e mai animaţii, programatorul
ales pe folosirea unor tehnici specificând numai i m a g i n e a
a v a n s a t e . Arhitectura iniţială şi cea finală, motorul
R a d e o n se b a z e a z ă pe d o u ă charisma desenând frame-
c o n d u c t e de rendare (ren- urile i n t e r m e d i a r e . Şi
dering pipelines) fiecare fiind a c e a s t ă facilitate are nevoie
c a p a b i l ă să lucreze cu 3 tex­ de p r o g r a m a r e specială, la
turi s i m u l t a n . Se ajunge ast­ ora actuală neexistând titluri
fel la 6 texeli pe ciclul de care s ă o f o l o s e a s c ă şi să-i
c e a s , cu 2 texeli mai puţin d o v e d e a s c ă eficienţa. r )
decât la G T S {care foloseşte V
4 pipeline-uri cu 2 texturi Hyper Z
s i m u l t a n ) . în majoritatea Este deja c u n o s c u t că per­
jocurilor actuale - c e f o r m a n ţ a totală a unei plăci
folosesc 2 texturi s i m u l t a n , v i d e o este "gâtuită" de lipsa

Prin i n t r o d u c e r e a t e h n o l o g i e i HyperZ ATI a f i r m ă că poate


o b ţ i n e o î m b u n ă t ă ţ i r e c u 2 0 % a l ă ţ i m i i de bandă a m e m o r i e i

avantajul este de partea Ge unei memorii performante


Force2, î n s ă ATI oferă o care s ă facă faţă capacităţii
soluţie c e v a f a c e faţă noilor de prelucrare a procesorului
titluri c a r e v o r folosi 3 texturi grafic, lărgimea de bandă a
s i m u l t a n . în total - folosind şi m e m o r i e i fiind insuficientă.
t e h n i c a H y p e r Z - ATI Prin introducerea tehnologiei
specifică un fiii rate de 1.1 HyperZ ATI afirmă c ă poate
G i g a t e x e l / s e c u n d ă . Am obţine o î m b u n ă t ă ţ i r e cu
pomenit de HyperZ, p u t e m 2 0 % a lăţimii de b a n d ă a
î n c e p e a c u m incursiunea în m e m o r i e i în plăcile R a d e o n .
j u n g l a de t e r m e n i noi aduşi C u m se ajunge la un a s e m e ­
de R a d e o n în lumea nea rezultat? Păi prin
graficii 3 D . Hierarchical Z,
Z - C o m p r e s s i o n şi Fast
Charisma Engme Z-Clear. A d i c ă cele trei c o m ­
A c e s t a este numele cu c a r e ponente ce f o r m e a z ă Hyper
ATI a botezat engine-ul Z. Până să a j u n g e m la expli­
folosit pentru T&L (Transform c a r e a lor, trebuie să f a c e m
a n d Lighting) şi d e s p r e care puţină teorie. Procedeul cla­
afirmă că este capabil să sic de rendering 3D
m a n e v r e z e 30 de milioane (Immediate Mode Rendering
de triunghiuri pe s e c u n d ă . p r e s u p u n e t r a s a r e a fiecărui
Principalele facilităţi pe care poligon (shading&texturing)
acesta le aduce sunt: indiferent d a c ă acesta va fi
V e r t e x skinning vizibil sau n u . De abia d u p ă
Se î m b u n ă t ă ţ e ş t e ce î n t r e a g a s c e n ă (toate
r e p r e z e n t a r e a îmbinărilor poligoanele) a fost trasată se
între s e g m e n t e l e a n i m a t e trece la c o n f r u n t a r e a v a l o ­
prin t e h n i c a "skeletal a n i m a - rilor Z pentru fiecare poligon
t i o n " . Tehnica este p r e z e n t ă (valori stocate în Z-buffer)
şi la G F 2 î n s ă R a d e o n pentru a v e d e a o r d o n a r e a lor
foloseşte 4 matrice pentru faţă de observator şi e x c l u d ­
calcule (faţă de 2). erea celor ce nu sunt nece-
sari îh r e d a r e a finală a de 2 0 4 8 x 1 5 3 6 pe 3 2 de biţi m e m o r i e Hyundai DDR de posite şi S-video şi intrarea
s c e n e i . Este evidentă inefi- i la o rată de î m p r o s p ă t a r e de 5,5 n a n o s e c u n d e la o RCA c o m p o s i t e . Acest "tot
cienţa unui astfel de algoritm 75 Hz. f r e c v e n ţ ă de 366 MHz DDR ce t r e b u i e " se c o n c r e t i z e a z ă
(se pierd foarte mult t i m p cu (în timp ce procesorul în d o u ă m a n u a l e , un CD cu
calcule inutile), dar în acelaşi Real Hfe rulează la f r e c v e n t a de 183 drivere şi aplicaţiile respec­
timp şi simplitatea lui (este A c e s t e facilităţi s u n ă a vis M H z ) . Totodată ei este "gar­ tive, precum şi conectică -
folosit de prin 1960). Unii f r u m o s . Hai să revenim la nisit" cu tot ce trebuie pentru adaptor S C A R T - RCA, cablu
producători au pregătit deja realitate şi să v e d e m cu ce a susţine funcţiile v i d e o - RCA c o m p o s i t e , cablu S-
(cu eforturi mari) algoritmi a v e m de-a f a c e . Modelul tes­ i n / v i d e o - o u t / c a p t u r ă disponi­ Video şi cablu audio.
optimizaţi - spre exempîu tat este echipat cu 64 MB de bile prin ieşirile RCA c o m -
Imagination Technologies şi
S T M i c r o folosesc în K Y R O
{ P o w e r V R Series 3) un m o d Pixel Tapestry
de rendering "ti le b a s e d " .
Varianta p r o p u s ă de ATI nu
Este echivalentul Nvidia Shading Rasterizer din Shadow mapping
rezolvă p r o b l e m a principală -
GeForce 2 GTS şi care la ATI este format din Presupune proiectarea unei texturi într-un mod
a l g o r i t m u l , ci î n c e a r c ă să
cele 2 pipeline-uri dotate cu câte 3 unităţi de tex- asemâtor cu cel al unei surse de lumină,
î m b u n ă t ă ţ e a s c ă performanţa
turare fiecare. Se poate face astfel per pixel ren­ obiectele asupra cărora se face proiecţia afişând
prin o p t i m i z a r e a accesării
dering cu 3 texturi pe pixel în fiecare pipeline, o parte din textură. Se pot realiza în acest mod
(foarte frecvenţele) m e m o r i e i
lucru ce conduce la un număr de accesări mai efecte de umbrire deosebite.
în care sunt stocate valorile
mic al memoriei, pe un ciclu fiind accesate toate
z ale p o l i g o a n e l o r (2 buffer).
Prin Hierarchical Z, fiecare cele 3 texturi. Din păcate, în cazul în care se Texturi 30
pixel este verificat pe axa z foloseşte texturare biliniarâ, o unitate de textu- O textură este definită în mod diferit decât până
înainte să a j u n g ă în render­ [ rare este nefolosită. Tapiţerul şef aduce şi el o acum, acestea având şl volum. Acestea sunt
ing pipline, cei nefolositori seamă de efecte cum ar fi: folosite în special la lumini volumetrice iar singu­
fiind ignoraţi m i c ş o r â n d u - s e rul API care suportă acesî mod este OpenGL
astfel n u m ă r u l de pixeli Environment mapping 1.2.
manevraţi. Z Compression Este un fenomen asemănător oqlindirii prin care
este un algoritm de c o m p r e ­ Range based fog
sie fără pierderi a d a t e l o r Spre deosebire de modalităţile clasice de mode­
m a n e v r a t e prin Z Buffer, fiind lare a ceţii în care se calculează intensitatea
evident c ă o cantitate mai acesteia în funcţie de distanţa calculată perpen­
mică de date vehiculate d u c e dicular faţă de observator, în acest caz această
la o v i t e z ă mai mare. Ultima intensitate este calculată pe o zonă circulară în
c o m p o n e n t ă HyperZ - Fast jurul observatorului.
Z-CIear este o m e t o d ă de
golire rapidă a Z-buffer-ului
în m o m e n t u l în care o s c e n ă
a fost afişată c o m p l e t . A c e s t
lucru este obligatoriu pentru
toată l u m e a , dar se pare c ă
ATI o face cel mai bine.

pe suprafaţa unui obiect este mapat întregul


Nan 3D - mediu exterior. Există mai multe moduri de
Pe lângă a c e a s t ă suită de implementare dar cel mai eficient este cube
facilităţi pentru realizarea mapping-ul prin care imaginea mediului este
unor imagini 3D d e s ă v â r ş i t e ,
proiectată pe cele 6 feţe ale unui cub şi apoi
R a d e o n c o n t i n u ă seria pro­ mapate peste obiect.
duselor ATI de înalt profe­
sionalism prin introducerea
unor opţiuni foarte intere­
s a n t e . Printre a c e s t e a se
n u m ă r ă cele legate de Modelarea luminării unei suprafeţe plate astfel
redarea DVD în condiţii încât aceasta să pară cu "umflături" de 3 feluri:
d e s ă v â r ş i t e c u m ar fi / emboss - cel mai simplu mod, prin care fiecărei
H a r d w a r e Motion ^ texturi îi mai este adăugată încă una ce conţine
Compensation, Alpha harta "umflăturilor"; dot product 3 ce se aplică
Blending pe 8 biţi dar mai într-un mod per-pixel printr-o hartă cu normalele
ales A d a p t i v e De- duse pe suprafaţă - cei mai realist şi mai com­
Interleaving la nivel de pixel plex BM; environment - introdus de Matrox în
şi de captură v i d e o (fiind aju­ G 4 0 0 , lipseşte însă din oferta concurenţei
tat de chipul ATI Rage || (nVidia, 3Dfx), este destinat în special pentru
T h e a t r e ) . R A M D A C - u l la 3 5 0 suprafeţele cu reflexie (apă sau valuri) şi nece­
de Mhz este capabil să sită o textură specială.
susţină o rezoluţie m a x i m ă

33
•k 13dfx Voodoo 5 55001 GeForce 2 GTS T Radeon 1 GeForce 256 în 16 biţi fiind mică (în c o m ­
GPU 2 x VSA100 NV15 Rage6C NV10 paraţie cu celelalte m o d e l e
Proces Fabricaţie 0.25 Enhanced 0.18 0.18 0.22 care sunt penalizate puternic
la trecerea la o a d â n c i m e de
Milioane Tranzistori 14 30
c u l o a r e mai mare). Pe cate­
Frecvenţă procesor 166 200 183 120
gorii situaţia stă astfel:
Rendering Pipeiines 2 4 2 4 în Q u a k e 3 ( O p e n G L ) pe
Texels/Ciock/Pipeline 1 2 3 1 16 biţi ATI se înclină în faţa
Fiii Rate (MTexe!i/sec) 667 1600 1100 480 nVidia fiind egalat chiar şi de
Magistrală memorie 2 x 128 SDR 128 DDR 128 DDR 128 DDR G e F o r c e 2 5 6 D D R / S D R {plăci
Frecventă memorie 166 SDR 333 DDR 366 DDR 300 DDR relativ v e c h i ) , iar diferenţele
faţă de variantele de G T S
Lăţime de bandă 5.3 5.3 5.9 4.8
d e p ă ş e s c în medie 2 0 % ,
memorie (GB/sec) însă îşi revine în cazurile cu
a d â n c i m e de c u l o a r e pe 32
Don nou 30. Diferenţe Na Vertex Skinning -> 4 Matrix Vertex Skinning pe Radeon de biţi unde d e p ă ş t e chiar şi
De data a c e a s t a 3D la G e F o r c e 256 DDR sau MX
m o m e n t u l a d e v ă r u l u i . Suita Fărâ Vertex Skinning (în rezoluţii mari) şi recu­
de teste a fost făcută cu p e r e a z ă aproximativ 1 0 % din
scopul de a evidenţia perfor­ diferenţa faţă de G T S şi
manţa Radeon-ului faţă de a j u n g â n d la o p e r f o r m a n ţ ă
celelalte m o d e l e c o n c u r e n t e dubiă faţă de SDR.
aflate pe piaţă. Lista a c e s t o ­ 3 D m a r k 2 0 0 0 (Direct 3D)
ra c u p r i n d e G e F o r c e 256 şi 2 e v i d e n ţ i a z ă acelaşi c o m p o r ­
şi T N T 2 Ultra pentru a evi­ t a m e n t î n s ă valorile sunt
denţia sporul faţă de g e n ­ diferite, Radeon-ul fiind situ­
eraţiile anterioare. î n c e p â n d at mult mai bine în 3 2 de biţi
fii
cu acest număr nu v o m mai (în 16 biţi este depăşit cu
folosi Unreal Tournament c a 2 2 % de G T S , cu 7 % de
4
b e n c h m a r k , slaba sa progra­ G F 2 5 6 D D R şi cu 3 % de MX)
mare pentru Direct3D unde d e p ă ş e ş t e cu 2 5 % MX,
d u c â n d m e r e u la rezultate reuşeşte să s u r c l a s e z e
similare. G F 2 5 6 D D R cu 8 % î n s ă este
De la început trebuie să mai slab cu 1 0 % decât G T S .
r e m a r c ă m evoluţia extraordi­ Aplicaţiile profesionale
nară a performanţei R a d e o n -
ului în 3 2 de biţi, diferenţa
Quake 3 A r e n a 1 6 b i t
faţă de rezultatele obţinute
160 1280x1024

Legendă 140

120

100

%
S a
a
1 5 5 S
1
O
CT5

a> ©
O o a
o m co
1^

CC
o £
IO CC

«3

Li. cu T I Î T
<9
Caracteristici Quake 3 A r e n a 3 2 bit
160 800*400 1024x768 2fl0>IO2<
Nume ATI Radeon 64 DDR
Distribuitor Flamingo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

140
Prst 325 USD
• • •

Memorie 64 MB 120
Web www. flamingo, ro
Tip: ATI Radeon 100
AGP !.:4X i
Video put
-.--. --r\-\ "
_r~_
-Tr
~ ^"
L~ "

Dotări Video In
: Ţv-Out.
Specia! - multiple facilitaţi
H- calitate, dotări speciafe, per
Aprecieri forma nta 32 bit
! - pret, performanta 16 bit
O placa revoluţionara dar
La final aşteptam soft dedicat ei.
i r .

CV

o
rt
T
Nota 1 *8 1 mm. L

34
teste

Comparaţie cu FSAA 0N 2X - AT! Radeon VS GeForce 2 GTS 64 VS GeForce 2 GTS 32


O p e n G L (SpecViewperf) dau
câştig de c a u z ă Radeon-ului
care reuşeşte s ă se i m p u n ă
la unele teste (AWadvs-04
W e i g h t e d Geometric M e a n şi
ProCDRS-03 Weighted
G e o m e t r i c Mean) în medie
p e r f o r m a n t a fiind totuşi
aproximativ egală cu c e a a
GTS-urilor ( + 2 % pentru
Radeon).
FSAA-ul implementat în
R a d e o n este a s e m ă n ă t o r cu
cel folosit de nVidia (diferit
de T-buffer-ui 3Dfx): pro­
c e d e u l n u m i n d u - s e super
s a m p l i n g . Singurul m o d care
poate fi setat FSAA 4x ce Test 30 Mark 2000
c o r e s p u n d e FSAA 2x2 de pe
G T S şi calitatea imaginii 3D Mark 2 0 0 0 16 bit
fiind a s e m ă n ă t o a r e . Cei 64 6000 640x480 1024*768 280x1024 eooo
de MB de m e m o r i e îşi spun
7000
cuvântul în m o m e n t u l 7000
activării FSAA, G T S - u i cu 32 6000
de MB n e m a i f ă c â n d fată,
fiind depăşit de Radeon atât 5000
Legenda
în 16 bit cât şi în 3 2 bit (cu 4000
a p r o x i m a t i v 25 % ) . G T S 64
face faţă în 16 bit unde 3000
d e p ă ş e ş t e Radeon-ul cu
2000
3 0 % î n s ă în 32 de bit este
egalat de acesta. Totodată, 1000
p e n a l i z a r e a g e n e r a t ă de
FSAA este mai mică pentru
3 8 £ s
I
Radeon d e c â t pentru G T S - S
CA X
uri. 3D Mark 2 0 0 0 3 2 bit O 5 E 8
1024*768 1280*1024 CI
o
Pentru a putea trage o 8000 8000 s S o 8
c o n c l u z i e (aproximativă) 0 £ 1 a
o 5
*

7000 7000 u.
mediile diferenţelor înregis­ 5 O s
trate pentru fiecare test în 6000 6000
parte o r d o n e a z ă modelele
astfel: G T S 6 4 , G T S 3 2 , 5000 5000
S i s t e m u l de test
R a d e o n , G F 2 5 6 DDR, MX,
4000 4000 Ptaca de baza #1ASUS P3BF
G F 256 S D R , T N T 2 Ultra.
• mr j -
mr^ ^ r J

Driver Intel tnf v2.30 v021b


A c e a s t ă c o m p a r a ţ i e este 3000 3000 Procesor Coppermine 7DD r?-io0 MHZ)
însă pur teoretică, fiecare • Memoria Infineon 128 MB Pc100
2000 2000
utilizator t r e b u i n d să mai Herd Disk IBM DeskStar 15 MB UDMA 66
p u n ă în balanţă şi alte 1000 1000 Driver Intef inf v. 2.30.0031b
a s p e c t e . Pro Radeon ar fi Rece video #1ATI Radeon 64
• mf m* • • m-ml • mWmt J ^ ^ M mfmwmwmrmfmi • M j • ^ T T M T M mu mm M M mm m

calitatea d e o s e b i t ă a i m a g ­ Pleca video #9GeForce 2 GTS 64


inii, driver-ele cu interfaţă Placa video #3GeForce 2 GTS 32
SpecViewperf Placa video #4GeForce £ MX
p r i e t e n o a s ă şi funcţii multi­
Pleca video #5GeForce 25B DDR
ple p r e c u m şi posibilităţile
Pleca video #6GeForce 25B SDR
de c a p t u r ă / r e d a r e video. Pleca video #7TNT 2 Ultra
Contra sunt preţul mai ridi­
]
cat decât la modelele c o n ­
curente şi puţin p e r f o r m a n ţ a
3 D pe 16 biţi. în primul rînd Windows 98 SE
î n s ă nu trebuie trecute cu Test # 1 Quake 3 Arene
v e d e r e a noutăţile versiunea: 1.11
t e h n o l o g i c e aduse ce se modul; demoOOl
c o n c r e t i z e a z ă într-un Test #2 3Dmerk2000
potenţial ce abia aşteaptă să versiunee Build 335
fie exploatat. Un e x e m p l u în modul DvsralJ Performance
acest sens ar fi p e r f o r m a n ţ a Test #3 :SPECV1ewPerf
d e o s e b i t ă în 32 bit. versiunee 6.21
modul AII Tests

35
oi domni se chinuiau amarnic să aleagă la Metro zilele
trecute între 2 imprimante cu preţ de aproximativ
100$, căutând o diferenţiere între ele pe bază de
culori, design sau pur şi simplu care "dă mai bine".
Pentru a-i salva pe cei 2 împricinaţi dar şi din cauză că oferta
de pe piaţă este destul de variată ne-am oprit luna aceasta la
imprimatele cu jet de cerneală deoarece că oferă cel mai bun
raport cafitate/preţ pentru utilizator. Şi la calitate şi la preţ impri­
mantele cu jet se situează între cele matriciale şi cele cu laser.
Imprimantele matriciale au un preţ destul de mic, dar tipăresc
doar m o n o c r o m , la rezoluţie mică, ia viteză mică şi fac zgomot
mare. Aceste imprimante sunt folosite pentru tipărirea facturilor
autocopiante şi în general a textelor simple care nu necesită
fonturi true type. Un alt avantaj al acestui tip de imprimante
este existenţa modelelor ieftine care pot tipări pe foi mai mari
decât A 4 .
Imprimantele cu laser sunt cele mai rapide şi oferă cea mai
1
bună calitate, dar preţul lor este prea mare pentru folosirea lor
de către utilizatorul obişnuit. Informativ preţul unei imprimante
laser simple alb-negru este de aproximativ 4 0 0 $ , iar a unei imp­
4f& rimante laser color A4 poate ajunge până la 2 7 0 0 $ .

Mod de funcţionare
Imprimantele cu jet au apărut încă de prin 1980 dar abia în
ultimii ani preţul lor a scăzut destul de mult pentru ca ele să
poată fi cumpărate de toată lumea. Ideea de producere pentru
prima dată a unei imprimante cu jet se pare că aparţine
cercetătorilor de la C a n n o n care au atins din greşeală cu un
electrod de sudură o seringă plină cu cerneală, ceea ce a făcut
•f • ca o picătură să iasă pe ac şi astfel a luat naştere o nouă
metodă de tipărire. O dată cu producerea cartuşelor cu trei sau • t Si*.
patru culori, preţul imprimantelor cu jet a scăzut foarte mult şi
ele au devenit mal atractive decât imprimantele cu laser pentru
Tip articoi: Test comparativ - Redactor; Daniel Roşu

că acum se putea tipări c o l o r de Cannon şi de Hewlett-


Dezavantajul impriman­ Packard, dar impune nişte
telor cu jet faţă de cele cu restricţii în ceea ce priveşte
laser este că deşi sunt mai cerneala folosită pentru că
ieftine, sunt mai greu de aceasta trebuie să fie rezis­
întreţinut. Cartuşele trebuie tentă la căldură. Capetele de
schimbate mai des iar hârtia tipărire folosite de impriman­
pentru imagini de calitate tele bazate pe metoda ter­
fotografică este foarte mică conţin între 300-600
s c u m p ă şi astfel se ajunge la duze prin care este
un preţ pe foaie cam de zece împroşcată cerneala. Fiecare
ori mai mare decât la o impri­ duză are un diametru de
mantă cu laser. aproximativ 70 de microni şi
C a şi imprimantele cu poate produce picături cu un
laser, cele cu jet funcţionează volum între 8 şi 10 picolitri
pe o metodă de tipărire non- care la rândul lor f o r m e a z ă
impact. Cerneala lichidă de nişte puncte pe foaie de 50¬
diferite culori ţâşneşte prin 60 microni. Culoarea rezul­
nişte duze foarte mici şi astfel tată pe foaie apare prin
este alcătuită o imagine pe amestecarea a 4 până la 8
foaie. Cartuşul de tipărire picături care provin dintr-un

C e r n e a l a l i c h i d ă de d i f e r i t e c u l o r i ţ â ş n e ş t e p r i n n i ş t e duze
f o a r t e m i c i ş i a s t f e l e s t e a l c ă t u i t ă o i m a g i n e pe f o a i e .

parcurge foaia în rânduri ori­ cartuş C M Y ţ c o n ţ i n e separat


zontale în timp ce un motor culorile c y a n , magenta, yel-
din imprimantă trage foaia pe low). Culoarea neagră, care
verticală. Pentru ca este bazată pe un pigment cu
operaţiunea să se desfăşoare molecule mai mari, provine
mai repede, nu se tipăreşte de la un cartuş de tipărire
doar un rând de pixeli la o separat care produce picături
trecere a cartuşului pe orizon­ de cerneală mai mari, de
tală ci se tipăreşte un rând aproximativ 35 picolitri- O frumoasă imagine care reprezintă chiar mostra care am
verticai de mai mulţi pixeli. Metoda piezo-electrică folosit-o pentru a testa capacităţile color ale imprimantelor,
Există mai multe metode de este folosită de imprimantele
tipărire pentru imprimantele Epson. Această metodă pre­ să se usuce mai repede si să
cu jet dar cele mai folosite se supune existenţa în interiorul fie mai repede absorbită de
b a z e a z ă pe tehnologia DOD capului de tipărire a unui foaie, decât de a rezista la
(drop on d e m a n d adică cristal care are proprietatea căldură. Ultimele imprimante
generare la cerere a să vibreze când prin el trece de la Epson au un cartuş
picăturii). Asta î n s e a m n ă un curent electric. Astfel, de negru cu 128 duze şi un
stropirea pe pagină a unor fiecare dată când este nevoie cartuş color CMY cu 192 de
mici picături de cerneală. de o picătură de cerneală, se duze (64 pentru fiecare
Culoarea şi cantitatea de aplică un curent electric la culoare} cu care obţine o wHB^m^^^^HBaB
cerneală expulzată este con­ elementul care vibrează. rezoluţie normală de 720x720
trolată de driverul de impri­ Această metodă prezintă dpi. Datorită formei şi d i m e n ­
mantă care comandă care avantajul unui mai mare con­ siunii punctelor obţinute prin
duză şi în ce moment va trol asupra formei şi dimensi­ această metodă, Epson poate
împroşca cerneala. Dintre unii picăturii expulzate. Micile realiza o rezoluţie de
tehnologiile DOD v o m analiza vibraţii ale cristalului permit 1440x720dpi prin trecerea
metodele termică şi piezo- obţinerea unor picături mai cartuşului de tipărire de două
electrică. mici şi astfel se poate mări ori prin acelaşi loc, dar cu o
M e t o d a t e r m i c a este densitatea duzelor prin care scădere a vitezei. Cerneala
folosită de majoritatea impri­ este aruncată cerneala. De folosită de Epson penetrează
a s e m e n e a , cerneala nu mai hârtia şi se usucă foarte
mantelor cu jet actuale. Prin
trebuie încălzită şi răcită la repede făcând ca punctele de
încălzirea cernelii se
fiecare ciclu. Acest lucru pe foaie să nu se amestece
formează o picătură care apoi
între ele. Rezultatul îl consti­
e x p l o d e a z ă din cauza presiu­ duce la mărirea vitezei de
tuie o tipărire de o calitate
nii şi este proiectată pe foaie. tipărire şi posibilitatea de a
foarte bună, în special pe
Acestă metodă este preferată studia tipuri de cerneală care
hârtie lucioasă. Cum am testat
Ca şi la monitoare, impri­
mantele aşează foarte apropi­ Pentru testul de imprimante am folosit o foaie de text alb-
at cantităţi diferite de culori negru cu fonturi de diferite mărimi şi stiluri şi o imagine color
primare, care, privite de la la o rezoluţie de 72dpi. Timpul de tipărire este timpul
distanţă, pot forma orice cronometrat din momentul apăsării butonului din W o r d şi
culoare. Acest proces este momentul când este terminată foaia. Conectarea la calculator
numit dithering. Totuşi, există am realizat-o pe portul USB la toate imprimantele care aveau
o diferenţă între realizarea această posibilitate (în afară de imprimanta Lexmark Z12
culorilor pe monitor şi care nu avea drivere pentru conectarea pe USB) şi pe paralel
obţinerea lor pe hârtie. la celelalte imprimante.
Monitoarele, fiind surse de
lumină, folosesc amestecarea negru pentru tipărirea mai mare de nuanţe pe punct
culorilor de bază RGB (red, m o n o c r o m , fie un cartuş CMY pentru obţinerea unei imagini
green, blue) pe când pentru tipărirea color. Dacă cât mai fotografice, pe când
culoarea de pe materiale există o porţiune neagră pe o cele de birou necesită o
tipărite de imprimante se imagine color, negrul era rezoluţie mare pentru a
obţine prin reflectarea luminii obţinut prin a m e s t e c a r e a obţine o bună calitate a
şi de aceea cartuşele de imp­ culorilor din cartuş, dar textului tipărit.
rimantă conţin culori derivate s e m ă n a mai mult cu verdele Oricare ar fi tehnologia
CMY (cyan, magenta, yellow). închis sau griul. folosită pentru tipărire, până
în ambele cazuri culorile Calitatea tipăririi depinde la urmă se ajunge tot la
folosite sunt amestecate în de rezoluţia imprimantei cerneală pe hârtie şi de
aşa fel încât se poate obţine măsurată în DPI (dots per aceea aceste două elemente
întreg spectrul. Imprimantele inch) şi de numărul de nuanţe sunt esenţiale pentru a obţine
cu jet pot tipări în modurile pe care le poate avea un rezultate de calitate. Marile
alb-negru şi color, dar sunt punct tipărit. Teoretic, cu cât firme producătoare de impri­
diferenţiate de felul în care este mai mare rezoluţia şi. mante îşi păzesc cu stricteţe
este făcută trecerea de la un numărul de nuanţe pe punct formulele pentru cerneală şi
mod la altul. Imprimantele cu cu atât este mai bună îşi produc singure hârtia
patru culori C M Y K (cyan, imaginea obţinută. Practic lucioasă necesară pentru
magenta, yellow, black) pot imprimantele aleg doar una imagini de calitate fotografică,
tipări pe aceeaşi pagină text din cele două variante, în Să v e d e m însă ce rezultate
alb negru şi imagini color fără funcţie de locul unde sunt au obţinut imprimantele ele
nici o problemă. Imprimantele folosite. Astfel imprimantele fiind structurate pe 2 categorii
ieftine mai vechi aveau loc folosite în grafica profesion­ în funcţie de preţ, de aproxi­
doar pentru un cartuş. Ele ală optează pentru un număr mativ 100$ şi 150$.
puteau folosi fie un cartuş

5 HO G.< Tf * v e M E T A L
Cannon BJC 6 0 0 0
A fost cea mai scumpa imprimantă dintre cele testate (cablul trebuie cumpărat Viteza cu care poate tipări
separat), se instalează este de 8ppm în modul text
destul de uşor şi se caii- - şi de 5ppm pentru pagini
brează automat. Pentru a color, viteză cu care s-a sit­
putea conecta imprimanta uat pe locul 2 în top, dar
pe portul USB trebuie doar pagina alb-negru a
cumpărat separat un kit de avut o calitate bună. Pagina
instalare. Rezoluţia maximă cu poză a avut culori c a m
la care poate tipări impri­ spălăcite şi pe anumite
manta este 1440x720dpi porţiuni au ieşit nişte pete
atât în modul alb negru cât mici roz. Un alt dezavantaj
şi color şi se realizează al imprimantei este d i m e n ­
prin folosirea tehnologiei siunea cam mare {5.9 kg) şi
termice. Un avantaj al zgomotul pe care îl face la
acestei imprimante este tipărire (48db) şi la reglarea
posibilitatea de a schimba capetelor (o reglare pe care
separat cartuşele pentru o face la fiecare imprimare
fiecare culoare în parte (se în parte şi la î n c e p e r e a ei şi
realizează o economie de a terminare).
aproximativ 2 0 % ) . Cartuşul
anon BJC6000, investită. BJC 6000 este negru are 160 de duze iar
deşi a fost cea mai livrată cu un cd cu drivere, cel color are 48 de duze Detalii
s c u m p ă imprimantă un cd cu documentaţie şi pentru fiecare culoare. Ca Distribuitor N/A
câteva utilitare, cartuşe alb toate celelalte imprimante, ™
^ •
— _ _ —• _ _ _r__ _ - _• -

dintre toate cele testate, cu Ofertant


m
aaaa J _• _ • - - • - • l _• _ ~- f

Best Computerş
â—1 mâ i —
i —
— u r — — — • • — — "w - -• — "w • •• • • • mu m J

un preţ în jur de 150$ nu a negru şi c o l o r Imprimanta şi BJC 6000 poate tipări pe Telefon |; 01-314,76.98
dovedit în totalitate că se poate conecta la calcu­ tot felul de tipuri de hârtie, Adresa Bd Elisabeta 51
merită s u m a care se cere lator doar pe portul parale ţesături, cărţi de vizită etc. Web www.bestcomputers,ro
Pret |[179$ J

Hewlett Packard 930C


In p r e a l a b i l : Tipărire impecabilă a paginii color şi o viteză mare de tipărire. paralel fie pe portul USB al manta poate ajunge la o
calculatorului {cablurile tre­ rezoluţie de 2400x1200dpi.
buie cumpărate separat), iar Poate tipări pe hârtie de
instalarea este foarte diferite tipuri şi dimensiuni
simplă. După instalare (hârtie normală, foto,
capetele de tipărire se cali­ infinită), plicuri, etichete,
brează şi se curăţă automat. cărţi de vizită sau coli trans­
Rezoluţia la care parente. Pe o pagină nor­
tipăreşte imprimanta este mală de 21x29.7cm poate
cea mai mică comparativ cu tipări 20.3x28.3cm, Este
a celorlalte imprimante din silenţioasă la tipărire şi are
aceeaşi categorie de preţ. multă memorie (4Mb) lucruri
Pe o foaie normală HP930C care o fac ideală pentru
poate imprima cu o rezoluţie folosirea ei ca imprimantă
de maxim 600x600dpi. de reţea. Singurul minus pe
Totuşi, culorile sunt foarte care i l-am găsit a fost că nu
vii deoarece, folosind avea un ghidaj destul de
tehnologia proprietară mare pentru foile de intrare,
Hewlett Packard: PhotoRet lucru care putea duce la
III, suprapune 29 de picături prinderea oblică a hârtiilor şi
una peste alta şi poate la întârzierea prinderii

H
obţine până la 3500 de paginii.
P930C a ieşit pe amănunţită în limba română,
primul loc în topu CD cu drivere, un CD cu un culori. Acest lucru este posi­
_ _ _ _ _ imprimantelor cu ghid turistic şi harta bil deoarece cartuşul negru Detalii
preţ în jur de 150$ datorită Europei, două cartuşe (unu conţine 300 de duze iar cel Distribuitor Alsys Daca
tipăririi impecabile a paginii negru şi unul CMY) şi un color conţine 408 duze (câte Ofertant Alsys Data
color şi a vitezei mari de pachet de hârtie foto. 136 pentru fiecare culoare). Telefon 01 -411.26.26/411. 27.27
tipărire. Imprimanta vine Conectarea imprimantei se Dacă se foloseşte hârtie Adresa Drumul Sării 8BB, Bucureşti
livrată cu documentaţie poate face fie pe portul specială PhotoRet, impri­ We_ ! www. alsys. ro „ ^ - ^ n J
Pret
Epson Stylus Color 760
în p r e a l a b i l : Rezoluţia maxima pe care o poate atinge este de 1440x720dpi
tipărire tehnologia piezo normală. Stylus Color 760
electrică şi are 2 capete de poate imprima pe hârtie de
tipărire: unul negru care are toate dimensiunile şi grosim­
144 duze şi unul color CMY ile plicuri, etichete, hârtie
cu 114 duze (38 pentru infinită. Driverul combinat cu
fiecare culoare). Combinând programul Photo Enhance
tehnologia Variable-Sized permite setarea rezoluţiei de
,1
1
1 Droplet cu Ultra Micro Dots la 180x1 SOdpi până la
imprimanta poate obţine 1440x720dpi precum şi un
picături de 4 picolitri şi poate control mare asupra imaginii
tipări puncte de 8 dimensiuni tipărite. Calitatea paginilor
diferite pentru a mări viteza de text este foarte bună.
de imprimare. Rezoluţia Styius Color 760 este cea
maximă pe care o poate mai bună imprimantă pentru
atinge este de 1440x720dpi tipărirea de documente text
pe orice tip de hârtie. Totuşi sau de pagini care conţin
această rezoluţie se obţine imagini care nu necesită
prin trecerea capului de calitate fotografică.
tipărire de două ori prin
acelaşi loc, lucru reflectat de
I pson Stylus Color conţine şi programul Perfect
timpii mari pe care i-a real­ Detalii
760 a ieşit pe locul 2
s
Picture Imagining Picture.
izat imprimanta la tipărirea Distribuitor
| la imprimantele cu Se instalează foarte uşor pe MB Oi s trib ut ion
pe calitate maximă. Ofertant
preţ aproximativ paralel sau pe USB (nici ea MB Distribution
Diferenţa dintre tipărirea ia Telefon
150$. Este livrată cu manua nu are cabluri pentru 10111230 03 14
720x720 şi cea la 1440x720 Adresa
de instalare, 2 cartuşe de conectare la computer). Barbu Vacarescu nr 152
nu este sesizabilă pe hârtie Web
tuş, CD cu drivere care Imprimanta foloseşte pentru www.mbd.ro . J
Pret
-l ir J -

N/A

Xerox DocuPrint M 7 5 0
In p r e a l a b i l : Posibilitatea de a tipări foarte repede în modul xpres
de imprimare. Rezoluţia mantei este posibilitatea de
maximă pe care o poate a tipări foarte repede în
obţine imprimanta este de modul xpres. în acest mod
1200x1200dpi atât în modu pagina color a fost tipărită
color cât şi în modul alb în 27 secunde şi cea alb
negru, indiferent de tipul de negru în 21 secunde, aces­
hârtie folosit iar viteza ta fiind şi recordul absolut
maximă este de 10ppm pentru tipărire la impriman­
pentru text şi 6ppm color. tele testate. Mai mult,
Xerox a fost prima c o m ­ pierderea de calitate în
panie care a introdus acest mod de tipărire este
cartuşe separate pentru destul de scăzută. Toate
fiecare culoare. Acest lucru aceste lucruri plus memoria
duce la economisirea de de 2Mb fac imprimanta
cerneală pentru că nu mai Docuprint M750 ideală pen­
trebuie schimbat tot tru folosirea ei ca impri­
cartuşul când se termină o mantă de reţea pentru
culoare. Acest avantaj se tipărirea de d o c u m e n t e
observă cel mai bine d a c ă care nu necesită calitate
erox Docuprint şi cartuşe separate pentru imprimanta este instalată fotografică a tipăririi.
M750 a ieşit pe fiecare culoare. Instalarea într-un birou şi trebuie Detalii
locul 3 la impriman­ se realizează foarte simplu tipărit în mai multe e x e m ­ I • • • •
Distribuitor Xerox
tele cu preţ peste 150$. pe portul USB sau pe por­ plare un document color în Ofertant Xerox
Este livrată cu CD cu dri­ tul paralel dar cablul trebuie care predomină o anumită Tefefon (013 303 35 32
vere, documentaţie cumpărat separat. M750 culoare. Adresa Dimitrie Pompeiu 9-9A
amănunţită în limba română foloseşte metoda termică Un alt avantaj al impri­ Web www, xerox, ro
Pret 139$

40
Cannon BJC 2 1 0 0
Tehnologia folosita pentru tipărire este cea termica cartuşe cu cerneală (unul in spatele imprimantei mtr-o
negru şi unui CMY). Se cantitate de maximum 50 de
poate conecta la calculator coli normale. Imprimanta
pe USB sau pe portul para­ este foarte mică (are doar
lel şi se instalează foarte 2.4 kg) şi este silenţioasă la
uşor. Tehnologia folosită tipărire (45db). La pagina
pentru tipărire este cea ter­ alb negru imprimanta s-a
mică şi este realizată cu un descurcat destul de bine
cartuş negru cu 64 duze şi ocupând locul 2 în ceea ce
unul color cu 128 duze care priveşte calitatea dar a ocu­
se instalează prin simpla pat ultimul ioc la timpul de
aşezare a lor în suportul din tipărire cu 8 minute 4
interiorul imprimantei (nu secunde pentru o singură
trebuie apăsate sau aşezate pagină text calitate maximă.
într-un fel care să necesite La pagina color a ocupat
atenţie deosebită). Rezoluţia locul 4 din cauza culorilor
maximă pe care o poate cam spălăcite şi a petelor
atinge imprimanta este de roz pe care le-a tipărit pe
720x360dpi atât în modul poză ca şi modelul
alb negru cât şi în modul BJC6000.

c
annon BJC2100 a tipărit mult mai bine ci doar color indiferent de tipul de
ieşit pe locul 4 în pentru că a avut mai puţine hârtie folosit. în afară de Detalii
topul imprimantelor minusuri. Ca dotări standard hârtie normală. BJC2100 Distribuitor——• — r - -%J~ r w T w .r -
r - i- -r m^u r r u r~ r~ r r j- j -
•• mMj^m-Mj J

sub 100$, loc pe care şi l-a a venit cu un manual de uti­ Ofertsnt Best Computerş
_r

mai poate tipări pe hârtie


disputat cu imprimanta C8 lizare, un cd cu drivere, un Tefefon 1 01-314.76.98
foto, hârtie continuă, cărţi 1
-• — • • • -• -r---r-^-r
MmMf^ — — — — — — — — — — — —
J
-i-— p m m m
— — — — — — — i-
• — H —
T T T—r
•• — • - T — w
T •w T r u nâ Wm

Adresa
r r
1 J R

de la Xerox şi pe care a cd cu documentaţie dar fără de vizită, plicuri. Acestea se Bd Elisabeta 51 • • B™ — i i m- m- m- i • • • mmu • mm mm mt-m- m m r- T r - • • m- r .M. r .r -r • .• .

Web
mUm-Lm r

învins-o nu pentru că a imba română şi două www. bestco mputers.ro


•_- J J r A m.mr^^ .a. M^MM^M^^ m _• _• M m J j. j. • - + m M • - — T_—-r

încarcă în poziţie verticală |;83$ _ J


Pret _

Hewlett Packard B40C


0 imprimantă de nivel mediu maximă este 6 0 0 x 6 0 0 în mecanisnwJ e^te foarte
modul text pe hârtie nor­ simplu şi la c * l e cu
mală, 600x300 color pe încărcare orizontală pur şi
hârtie specială şi 3 0 0 x 3 0 0 simplu durează prea mult
color pe hârtie normală. până hârtia este prinsă în
Acestea sunt cele mal mici m e c a n i s m . HP640C poate
rezoluţii pe care le putea tipări şi pe plicuri, cărţi de
atinge o imprimantă dintre vizită sau etichete.
toate cele testate. Cum Design-ul imprimantei
numărul de culori pe care este destul de interesant
le putea produce pentru un avînd un capac albastru
punct nu mai era aşa mare transparent. Din punct de
ca la 9 3 0 C , imprimanta a vedere al funcţionalităţii ies
ieşit pe locul 2 la calitatea în evidenţă zgomotul mic
pozelor color. La tipărirea pe care îl face Ia tipărire, o
textului rezoluţia mică a sit­ calitate destul de buna a
uat-o abia pe locul 5. Un imaginilor tipărite şi preţul
dezavantaj al imprimantei destul de mic. Pe ansamblu
este modul de încărcare al o imprimantă de nivel

H
hârtiei care este depozitată mediu.
HP 640C a ieşit pe cu CD cu drivere, manual într-o tavă orizontală de
locut 3 la impriman­ de instalare în limba sub imprimantă (maxim 100
Detalii
tele sub 100$. Ea română şi d o u ă cartuşe cu de coli normale). Este clar
cerneală. Instalarea se Distribuitor | ; N / A
nu a mai putut să se ridice că imprimantele cu
Ofertsnt Best Computerş
la valoarea imprimantei realizează foarte uşor fie încărcare verticală au avut
Tefefon
•mmm • - — - — — - - — - - — - — - — — - — —— — — — • —— — — - - — — - -

| 01-314.76 98
930C decât din punct de pe portul paralel fie pe por un avantaj pentru că la Adrese Bd Elisabeta 51
vedere al prezentării şi tul USB al calculatorului. acest nivel al preţului,
• w m m w
— L X _ J"

Web | www bestcomputers. ro


dotărilor iniţiale. Este livrată Pentru HP640C rezoluţia Pret :• 8 3 $
Xerox C8
in prealabil: La pagina color a ieşit din păcate doar pe ultimul loc alb negru iar în modul color capului de tipărire peste
se pot atinge rezoluţiile de foaie ca şi cum bara de
600x600dpi pe foaie nor-' susţinere a capului nu ar fi
malâ şi 1200x600dpi doar fost unsă. C8 poate primi la

pe hârtie specială. Pagina intrare până la 100 de coli


cu text a fost tipărită destul de hârtie normaiă care se
de bine imprimanta situân- încarcă vertical, dar la test
i du-se pe locul 3 la calitate au fost multe momente .
deşi timpul la calitate nor­ când a prins mai multe coli
•v o dată şi hârtia a rămas
mală a fost cel mai mare:
1 minut 31 secunde. La pagi­ blocată.
na color a ieşit din păcate Avantajele pe care le
doar pe ultimul loc. Acest are sunt preţul mic, d i m e n ­
lucru s-a datorat în mod siunea redusă (chiar dacă
special tuşului de proastă are o greutate mult mai
calitate din cartuşele color mare decît celelalte) şi
care se usucă greu şi se cartuşele separate pentru
întinde dacă este atinsă fiecare culoare c a şi la
pagina (la rezoluţie mare celălalt model de la Xerox.
hârtia normală iese practic
erox Docuprint C8 a culoare. Se instalează udă) dar şi punctelor mari
ieşit pe locul 5 la foarte uşor dar nu se poate de 92 picolitri pe care le Detalii
imprimante sub conecta la calculator decât produce imprimanta. Deşi Distribuitor Xerox
100$. Este livrată cu CD cu pe portul paralel. Rezoluţia este mică, totuşi la tipărire Ofertant ; Xerox
drivere, documentaţie în maximă la care poate tipări a făcut zgomot mare şi Telefon 303 35 32
limba română şi cartuşe de imprimanta este de foarte enervant: se auzea Adresa j Dimithe Pompeiu 9-9A
cerneală pentru fiecare 600x600dpi pentru pagini un ţiuit la fiecare trecere a Web [ www.xerox.ro
Pret |

Lexmark Z12
în praaiabil: De departe cea mai ieftina imprimantă testată şi driverele de USB iar de văzut cum ar fi arătat
după instalare trebuie cali­ culoarea neagră de pe o
brată m a n u a l . Programul poză când era folosit
care porneşte la tipărire cartuşul color deoarece tre­
arată parcă ar fi fost făcut buia formată prin ameste­
pentru Win 3.11 şi a blocat carea celor 3 culori CMY.
calculatorul când am pornit Singurele lucruri bune
imprimanta fără hârtie. care se pot spune despre
Rezoluţia la care impriman­ imprimantă sunt că este
ta poate ajunge este de ieftină, foarte mică (are
1200x1200 dpi atât pentru doar 1.8 kg plus 1 kg trans­
modul text cât şi pentru formatorul care este sepa­
pagini color dar acest lucru rat), face foarte puţin zgo­
nu prea este foarte folositor mot în timp ce tipăreşte
pentru că în Z12 nu se {doar 42 db) şi dispune de
poate pune decât un singur sistemul Accu Feed care-i
cartuş (ori cel negru pentru permite să prindă fără prob­
tipărirea text oh cel color leme foile de diferite
pentru poze). La tipărirea grosimi.
paginii de text Z12 a ieşit
exmark Z 1 2 a fost comunica cu calculatorul fie pe ultimul loc la calitatea
de departe cea mai pe portul USB fie pe portul imprimării dar a avut cel
Detalii
ieftină imprimantă paralei {nu are cablu în mai bun timp. Noi nu am
Distribuitor ţ i N/A
testată dar nu a ieşit decât cutie dar a fost livrată cu un testat imprimanta decât în
Ofertant Best Computerş
pe ultimul loc. Imprimanta cablu de la firmă). modul text pentru că nu am Telefon 01-314.76.96
este livrată cu un cd cu dri­ Imprimanta se avut decât un cartuş de tuş Adresa Bd Elisabeta 51
vere, manual de utilizare şi instalează destul de greu negru. Era totuşi interesant Web www, best computerş. ro
un cartuş color. Z12 poate pentru că cd ul nu conţine Pret îfBOÎ

- — -

4S
Imprimante
t mmjk Tini- ^ ~ n-r i J.

L.—

3200 •

In prealabil: Silenţioasă la tipărire şi are multă memorie ui paralel. Ca şi la cealaltă s-a descurcat excelent şi la
imprimantă de la Lexmark, pagina color şi la cea de
softul este destul de vechi text ocupând primul loc.
şi crează probleme: de • Lexmark 3200 deţine şi
exemplu cere restartarea recordul testului la timpu
calculatorului la alinierea de prindere al hârtiei cu
capetelor sau la alte aproximativ 5 secunde.
modificări în setarea impri­ Poaîe primi la intrare până
mantei. Aceste două lucruri la 100 de pagini de hârtie
fac imposibilă folosirea normală pe care le încarcă
imprimantei în reţea: softul prin partea de sus.
minimizează toate Lexmark 3200 este
aplicaţiile deschise pe cal­ foarte bună dacă este
culatorul pe care este insta­ folosită ca imprimantă de
lată imprimanta în m o m e n ­ birou. Deşi la calitate se
tul în care începe tipărirea apropie de Epson 670, ea
iar portul paralel încetineşte este mult mai ieftină (cu
calculatorul pe care este aproximativ 25$).
instalată imprimanta.
Rezoluţia maximă pe care o
exmark 3200 a ocu CD cu drivere, manual de poate obţine Lexmark 3200
pat locul 2 în topul instalare şi d o u ă cartuşe de este de 1200x1200 dpi atât Detalii
imprimantelor sub tuş (unul negru şi unul la tipărire alb negru cât şi la Distribuitor N/A
100$, foarte aproape de C M Y ) . Un lucru negativ tipărirea paginilor color Ofertant Best Computerş
Epson Stylus Color 670 în este posibilitatea conectării indiferent de tipul de hârtie Telefon 01-314.76.SB
folosit. La tipărirea pe cali­ Adresa
ceea ce priveşte calitatea imprimantei la computer V^TKVM/V; T 1 V ™ ™ V S M r . r . w ^ ' ^ . ^ i ' -

Web Bd Elisabeta 51
tipăririi. Este livrată cu un doar prin intermediul portu- tate normală imprimanta
Pret www< bestcomputers. ro
30$

Epson Stylus Color 670


izează cu un cap de tipărire instalează cu driverele pen­
IflWEH.

In prealabil: "silenţioasă la tipărire şi are multa memorie"


negru cu 64duze şi un cap tru că, folosind setările
de tipărire color CMY cu implicite, imaginea iese
32duze pentru fiecare întunecată. Un alt avantaj
culoare. în mod normal al imprimantei este modul
imprimanta tipăreşte la de încărcare a foilor care
rezoluţia de 360x360dpi iar se face în poziţie verticală,
pentru a obţine o calitate cu maxim 100 de pagini, şi
mai bună capul de tipărire care duce la o prindere
trece de două ori prin rapidă a hârtiei şi la maxi­
acelaşi loc şi se ajunge la mizarea suprafeţei tipărite.
720x360dpi dar cu dublarea Cu această metodă de
timpului, fapt care a dus la prindere a paginilor se
clasarea imprimantei pe pierd doar 3mm de jur
ultimul loc la timpul de imprejurul unei coli de
tipărire color calitate dimensiune A4. Singurul
maximă. Imprimanta a ieşi neajuns pe care-l are impri­
pe primul loc la calitatea manta este zgomotul cam
tipăririi alb negru şi la pagi­ mare pe care îl face la
na color pe calitatea tipărire.
pson Stylus Color sau paralel dar după insta­ maximă iar la color calitate
670 a ieşit pe lare capetele trebuie cali­ normală a fost la egalitate
Detalii
primul loc la impri­ brate manual. Rezoluţia cu Lexmark 3200 şi
Distribuitor MB Distribution
mantele cu preţ sub 100$. maximă pe care o poate H P 6 4 0 C . Oricum la
Ofertant
.• _r _ j M _ • _• M J j^jr M x _r •• _ —• _• M M M m -•" -l x _r •• ut^a -l

Este livrată cu cd cu dri­ atinge imprimanta este de MB Distribution


tipărirea color imprimanta Telefon J~w x JT~W x"_r J~uf~t— rx^^Fj -r-x x _r •• x _r x
1
x _r - - -•" x

vere, manual de utilizare şi 720x360dpi atât pentru trebuie ajutată cu progra­ Adresa [OU 230 03 14
d o u ă cartuşe de cerneală. paginile color cât şi pentru Bartou Vacarescu nr162
mul Photo Enhance care se
" « i ^ - - ^ : ^ x L " y ^ v / j ^ -'XI

Web
r

www.mbd.ro
Se Instaleză uşor pe USB paginile text şi se real­ Pret 105 EU
Timpi de tipărire pe modul rapid
o CD P * 2 == ^ negru Cota
CM CM
cd
x x LX g. â | tu C0 CO
O O O
_ ^

o o CM î= CM N Q 105
x CO
LO
^ Ql CQ
CM T R CM 90

O O O CM 75
C0
O
CM
O
CM
O
CM O)
cd 03
co X E 60
x 00
X X
o
o co
x
co
a3 Q-
£
CL
LO
^
O
O
CO
0
CQ
N
* 45
CM CM CM cd CM
CM co 30
O o LO
CM o o x

o co 15 Ui
CM CM O)
-* E £
03
E co o
O CD
cd 0
Q_ CL O 0 0
CO LO
x O CD CQ •

O O i— CD CO O Timpi de tipărire pe modul best quality


3 CM CM
co AJbnegiu Cota
9
o •

co
o XO 03 B
O O
CD C Sg E
CD CD
X O) O
cd 7
o o
X X
LO ™ C0
o o S 5 x
LO LO CM
6
CM •
CD CD

CD
o
o x 03
co o CM E

i
O O
X CO LO Q_
o O) 0 CL
co m 3
o Q ie

LO CD C0

CD CM
2

r

o LO
co x

03
co O)
LO E ^ ^ > ^ "co
cd I> co o
ă x CD
O co CD Timpul pâna la prima pagina
CM CM LO LO CM

CM S u b 1 0 0 de dolari
CD 25

1
g
O
O
O) CO Epson Stylus
A
CM 03
-O 20
CM -O a E
CM

Color E70

o
X io LO ^2 Color: 8 W
s LO
X CM L O 15

4
o CD
LO jl T - ^ O Alb/negru: 8
CM cd
10

co
CM

C 5
XD 6
O O O O
g CM CM CM
a» Lexmark 3200 I

r-- —
r r-- —J
x x x O O £ "O o Color: 7
o
CD
CM O O o LO Alb/negru: 8
T" x
Aprox. 1 5 0 de dolari
CM
LO

3
o
o o o CD
CD
HPB40C HP 930C
O O CM O)
CD C O T— X E Color; 7 Color: 9
* O
co Alb/negru: 6 Alb/negru: 9
X X X
r*- LO X CD
CO CM

LO
CO CO

2
CM

O co Canon BJC Epson Stylus


s CM CM CM
1^ C\J C0 210X1 Color 760

E Color: 5 Color: 8.5


o co y- C0
X X X
O O o co
a
CM
"O
Alb/negru: 7 Alb/negru: 9.5
CO CO
CD
-* LO ^
X
CQ
-st st
LO T— CO LO

o cd

5 3
Xerox Xerox M750
*5 Docuprint C8
a) CD
Cofor: 4
Color: 7
•»

o

co-
03
g 53 8 A]b/negru: 6
Alb/negru: 7
0
a CD
^ 2 £ &
co
0) E= '+z )03 >CG " C

6
O
0
.5 .9? -3 O-
O
O O,
O
O
Cannn
CO Lexmark Z12
— o <co cfl t5 c5 cf O +- O
o 6JC6 LI.I
a3 o x: 3 * flî o C >CC )C0
03
Color: N/A Color: 5
t O 0) 0 0 Alb/negru; 4
O C
N
0
N
0 C
^
0 Alb/negru: 7
CC CC CC (!) O O Q CD .1=: .i=: =J ol O
N > > ZZ
J

Cei c u A t h l o n au f o s t v ă d u v i ţ i de creşteri de p e r f o r m a n ţ e o d a t ă c u a p a r i ţ i a lui Detonator 3 (6.18) ce a p r o a p e nu


rula pe aceste sisteme. Detonator 6.31 vine acum teoretic î n ajutorul lor...

Tip articol: Test - Apartae: A apărut - Redactor; Daniel Roşu

N
vidia a lansat o nouă Performanţa pe Athlon a lui Detonator 6.31 f a ţ ă de 5.22
variantă a driverelor
Detonator care au
Quake 3 3D Mark 2 0 0 0 Sisternul de t e s t
ajuns acum la versiunea 6 . 3 1 . 7000
Am testat noile drivere pe două
16 U 11 tir Placa de baza:£pox K7XA CKX133J
•^••^fr^^^t^^S^fcC****" W B - J - mr M r-J--r . - . - • r i- J-r M-M-* r u r u M M m J • J- u a m u f • «

sisteme, unul cu AMD Athlon la 120 6000 Driver Via 4.n1 4.24
600Mhz şi unul cu Intel PIU ia Procesor Athlon G00
5000 Memorie -Infineon 128 MB PclOO
700Mhz, folosind pentru acest
Kard Disk IBM DJNA 15 MB
test Quake3 şi 3DMark2000.
4000 Placa video WinFast GeForce DDR
Pe sistemul cu PIN am făcut o *-J- - w r r. • . r w M M.W.M • • • J • • • g ar r . i j m or m m M m m M- M m ur M- m M MI

Drwer#1 Detonator 2 tv 522)


comparaţie cu vechile drivere Driver #2 Detonator 6 31
3000
versiunea 6.18 dar rezultatele • t * * • ^ f l * " ^ ™ ^ ' L » T mmMi um m r r u m M -R M.r *v -• J

au fost destul de ciudate.


2000 Test #1 Quake 3 Arena
Astfel, folosind noile drivere,
versiunea 1,11
Q3 a mers puţin mai greu,
1000 modul demoOO!
— — —— r-rm- - r —
- r r r "n T W- W- U r r • - ^ w — w w- u- w *
- -
r r

numărul de fps-uri scăzând pe Test #2 3Dmark2000rj>ir:


diferitele rezoluţii şi adâncimi Buitd 335 j
- - •™
- -r -.-••>_-.j,_>j
-ru T + ^+ -— ^jr:,:
• J u — — T " T I- I - i:-y-_jiii
-T™i — T- r
_T_'.i:^
i""m- -r- v

versiunea
1 a a t a l
J r J
r

de culoare, faţă de testul cu 1280x1024 800x600 r r urur r t r m r ^ r tuw UT m w ut ut ur •• m

modul •verral Performance


* mFtt'r'm mtwT*rr 1
mf m

driverele 6.18. în 3DMark2000


notele obţinute au fost mai Performanţa pe Pentium 3 a lui Detonator 6.31 faţă de 6.18
bune în rezoluţiile mari
{1024x768 şi 1280x1024) şi
Quake 3 3 0 Mark 2 0 0 0 S i s t e m u l de t e s t
mai slabe în 800x600, deşi 140 7000
32 hr 1^ bit 32 bT
r 16 bit 32 b* Placa de baza ASUS P3BF
diferenţa nu a fost foarte mare.
Pe sistemul cu Athlon la 600 120 6000 Driver; [n-tel inf v. 2.30.0031b r
rVj w r m
m'**.'j*\t M -"_
r
Vj j j"
r r

am făcut comparaţie cu dri­ Procesor Coppermine 700 17x100 MHzl|


5000 Memorie Infineon 128 MB PclOO
verele Detonatori versiunea 100
Hard Disk IBM DJNA 15 MB UDMA 56
U^jM.jM.jm JM-I LX. JL JL ^ J ._ _ J p p _ p _ __ J

5.22 deoarece 6.18 (Detonator Placa video __. _ _ . _ _ . — _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _•

80 4000
j -• x JM j _ _ | mmf m J _ — ' • M •• J *• M m fmTlm -• M ! • - B ^ ~p MI M ^U M M \rZe M^— 1

3) blochează calculatorul cu
R

Drwer#1 Wi nFast GeForce


Detonator vS 18 2 GTS
opţiunea AGP Fast writes acti­ UpU, X B B J V" .--J--J - - •• •

60 3000 Driver #2 Detonator vB31


vată în bios. Chiar si fără
o
această opţiune calculatorul O
are mari şanse să se blocheze 40 200C Test #1 Ouske 3 Arene
în aplicaţiile 3D. Aici se pare versiunea 1.11
20 1000 modul demoOOl
că cei de la Nvidia au adus _j • ^ — — —_ — • ^ v Mm Mm • • • • nu Mm M Mr _ mM.mu.rn m M. M.

Test #2 3Dmark2000
cele mai multe îmbunătăţiri !a J V V ri f J • TMTM' tr ur r tw m m tw m m r- r • • r • • r r • • r x
1

800x600 1280x1024 800x600 1280x1024 versiunea Build 335


noile drivere pentru că au modul;. Overral Performance
obţinut rezultate mai bune în
toate testele efectuate şi
calculatorul. deoarece se pare că sunt mai cesoare Athlon diferenţa de
oricum, cel mai important lucru
Ca o concluzie recomandăm stabile pe toate sistemele, iar viteză este evidentă în toate
este că nu se mai blochează
folosirea noilor drivere în cazul computerelor cu pro- aplicaţiile.

45
P r n n f i s n n i l sau plana v i r i R n ? M e r i t ă t r a s e de păr?

comparat
Tip articol: Test comparativ - Redactor: Daniel Roşu

oată lumea a auzit de sorului cat şi viteza cu care este bună, frecvenţele pentru bus PCI 33MHz. La un FSB de
overclocking/Acum o comunică cu restul sistemului şi AGP şi PCI se setează separat 133MHz calculatorul pornea dar
să vedem ia ce e bun astfel rezultatele sunt mai bune. de FSB, dacă nu, trebuie plăci la puţin timp după ce intram în
1 şi cum se facef Deci, teoretic dacă ai un sistem de extensie bune (placă video, Windows ori se bloca ori dădea
Overclockingul este posibil la 366MHz (5.5x66) şi îl duci la sunet, placă reţea şi ce o mai fi o eroare fatală. La FSB 145 cal­
datorită moduiut de producere a 400MHz (6x66) el nu va merge pe acolo). culatorul nici nu mai boota. La
procesoarelor. într-o fabrică de mai bine ca un sistem la Overclockingul duce la placa video am ajuns cu proce­
procesoare nu se produc chipuri 350MHz (3.5x100) dus la îmbătrânirea componentelor din sorul de la 200MHz la 235MHz
la toate frecvenţele care există 400MHz (4x100). calculator din cauza procesului şi cu memoria de la 333MHz la
pe piaţă, ci doar la procesoare Cele mai bune procesoare de "migrare a electronilor" din 380MHz. La o frecvenţă mai
de un anumit tip care sunt apoi pentru overclocking sunt Intel pastila de siliciu când temper­ mare pentru procesorul plăcii
testate şi astfel se decide Celeron pentru că vin cu un FSB atura este mai mare de 80 de video se bloca computerul sau
frecventa la care vor fi vândute. de 66MHz şi acesta se poate grade şi de aceea aveţi nevoie în jocuri apăreau texturi tăiate,
Deci, procesoarele care se obţin mări uşor. Pentru celelalte pro­ de cât mai multe coolere (cooler iar pentru o frecvenţă mai mare
într-un lot poî avea frecvenţe cesoare FSB-ul trebuie mărit de bun pe procesor, pe placa video a memoriei apăreau dunguliţe
diferite din cauza tehnologiei la 100 şi pot apărea probleme şi eventual şi la carcasa sis­ pe ecran, lată mai jos cum a
complexe de producere. Marile dacă memoria, placa video şi temului). Dacă vreţi să aveţi evoluat sistemul în funcţie de ce
companii sunt destul de conser­ celelalte plăci din calculator nu acelaşi procesor pe o perioadă am overclock-uit.
vatoare în ceea ce priveşte mar­ sunt de calitate. Cel mai impor­ mai mare de 10 ani nu ar trebui
carea frecvenţei procesoarelor şi tant lucru de care ai nevoie pen­ să încercaţi overclockingul. S i s t e m u l de Cest
deşi sunt interesaţi să vândă tru overclocking este placa de Oricâte coolere aţi pune, la o Placa de baza ASUS P3BF ;
procesoare la frecvenţe mari, bază care trebuie să suporte cât anumită frecvenţă procesorul nu Driver Intel inf v. 2.30.0031b
ele nu exagerează pentru că un mai multe frecvenţe ale bus-ului. va mai merge chiar dacă este Procesor Coppermine 700 (7x100 MHz]
chip are nevoie de stabilitate în La o placă bună frecvenţa poate rece. Memorie lnfineon 123 MB
funcţionare şi astfel proce­ fi setată de la 66MHz până la Placa video are şi ea un Hard Disk IBM DJNA 15 MB UDMA 66 ,

soarele de pe piaţă sunt mar­ 150MHz trecând prin aproxima­ procesor şi deci poate fi şi ea Pfeca video WinFast GeForce 2 GTS {
cate la o frecvenţă inferioară tiv 10 frecvenţe intermediare overclockatâ. La plăcile video Driver #1 Oetonator v6.18
decât cea la care pot funcţiona. (75, 83, 103, 110, 112, 115, 124, acest lucru se face mai uşor prin Driver #2 Deconator v6.31
Viteza procesorului se obţine 133, 140, 145). Setările se fac softul plăcii sau dacă nu cu pro­
prin înmulţirea factorului de mul­ fie manual, prin modificarea gramul Powerstrip. Teste
tiplicare cu frecvenţa FSB {front jumpehlor de pe placă, fie prin Noi am făcut overclocking la Test #1 Quake 3 Arena
side bus). Deocamdată vitezele bios la plăcile mai noi. Tot la un sistem PIN la 700 MHz şi la o versiunea | 1.11
standard pentru bus-ul sistemu­ overcloking trebuie avut grijă de placă video Geforce2 GTS. modul f demoOOl
lui sunt de 66MHz şi de viteza AGP şi PCI. AGP are Sistemul mai avea: placă de Teet #2 3Dms-rk20QO
100MHz. Pentru a overclocka un viteza standard de 66MHz iar bază Asus BX P38F, 128Mb versiunea Build 335
procesor trebuie modificaţi unul PCI jumătate adică 33MHz. SDRAM Infineon PC100 la 8ns, modul Dverral Performance
din cei doi factori care-i deter­ Aceste viteze se obţin prin două placă de sunet Creative Live,
mină viteza. Modificarea multipli­ rate standard - 1:1 pentru proce­ placă de reţea PCI, HDD IBM Sistem normal
CD
catorului nu este posibilă decât soare cu FSB ul la 66MHz si DJNA 15Gb. Procesorul l-am Procesor forţat mm&mmmwvm&tn
pentru modele mai vechi de pro­ rata de 2:3 pentru FSB de dus fără să se blocheze până la CD
Placa video forţată
cesoare (la Intel doar proce­ 100MHz. Dacă placa de bază 866MHz adică 7x124MHz cu
Ambele forţate mi ••mi im
soarele înainte de Pil)- Lâ;K6-2
multiplicatorul nu este blocat şi i 3D Mark 2 0 0 0
de exemplu se poate overcloka
1 6 bit 3 2 bit
un procesorde la 350MHz (3.5 Quake 3
024x749 1024*768
multiplicator x 100 FSB) la 400 1024*768 3000 8000
120 120
(4x100). Totuşi cea mai întâlnită
metodă de overclocking este 7000 7000
105 105
prin modificarea FSB ului. Front 6000 6000
Side Bus este viteza cu care 90 90
procesorul comunică CUplaca 5000 5000
75 75
de bază, în special cu AGP şi
PCI, şi de aceea prin această 4000 4000
60 60
metodă de overclocking se obţin 1
oi 3000 3000
rezultate mai bune decât în 45 45
cazul în care s-ar modifica doar 2000 2000
multiplicatorul Prin această 30 30
metodă creşte atât viteza proce­ 1000 1000
15 15
0
0
46
• .


mtmr 1

ra
• . - •

hnologia
• J • -
n i • •

. . . . , . . •" .

rin
Soft ST1R1

• NOUA VERSIUNE PROGRAME CU IZ DE NUME DE C1NTARETI


Pe scurt

RAV A n t i v i r u s D e s k t o p 8 . 0 Traducere automată

s
si nu numai
lături de AVX, RAV se înscrie printre Aveţi nevoie să traduceţi onique este unul dintre cele cerinţele de sistem să crească
A Icele mai cunoscute programe ceva din franceză în italiana, |mai bune playere de mp3 la destul de mult.
sau din germană în engleză? ora actuală, WinAmp, liderul - Sonique depăşeşte totuşi
româneşti- Concluzia: românii se pricep să
Babylon poate face acest clasamentului putînd să îi simtâ WinAmp pe partea de
facă antiviruşi. RAV a fost remarcat şi de lucru pentru dumneavoastră. răsuflarea fierbinte în ceafă. vizualizare (dacă nu punem la
străini, UK Virus Buletin şi ZDNel Trebuie doar sa selectaţi tex­ Ultima versiune, 1.808, nu face socoteală unele dintre plug-in-
cotându-l printre cele mai bune. tul pe care doriţi sa îl tra­ însă decît să confirme avanta­ urile pentru acesta din urmă) şi,
Motorul de detectare poate izola peste duceţi şi să îl copiaţi în fer­ jele şl dezavantajele sale în faţa analizînd tot configuraţia implic­
47.000 de viruşi, fie că sunt în fişiere eastra programului, apoi să WinAmp-ului. Printre avantaje ită (detault) a fiecărui player, se
obişnuite, executabile sau arhive. Pe cal­ apăsaţi butonul Translate. se numără suportul pentru skin- poate spune că Sonique cîştigâ
culatorul meu a reuşit chiar să descopere Dar lucrurile nu se opresc uri cu forme diverse şi trans­ mai multe puncte şi la control şi
o variantă a worm-ului Loveletter pe care aici: Babylon poate fi folosit
parenţă, nu doar pătrate _ la configurarea sunetului
nu am nici cea mai mică idee când am şi ca motor de căutare pe
ca în cazul WinAmp- egalizator, amplifi­
primit-o. Dar asta este altă poveste... Internet, şi ca sursa de defi­
niţii sau ştiri din diverse ului. în paranteză care, etcj Suportul
Programul are acum o interfaţă skin- domeniiibursă, sport, vreme, trebuie să fie spus v pentru numeroase
abilă (un lucru la modă din câte am obser­ etc. Programul este gratuit, că skin-urile pe fişiere este un atu
vat în ultima vreme la tot felul de pro­ singurul său dezavantaj fiind care le foloseşte ai Sonique-ului,
grame), un feature nu foarte necesar, dar faptul că are nevoie de o Sonique sunt mai care poate reda şi
care însă dă bine. RAV are module de conexiune la Internet pentru mult decît bestiale, MPEG-uri şi strani­
scanare care lucrează în background şi a funcţiona. făcînd chiar şi cei ul format Ogg
care supraveghează atât fişierele care vin mai artistic skin de Vorbis, creat de
de pe Internet cât şi maiS-urile, indiferent WinAmp să pară o compania iCast,
Să ne jucăm fără CD mîzgăleală amorfă a
de browser sau manager de e-mail-uri. De care oferă o calitate
Virtual CD a ajuns la versi­ unui copil de trei ani. Din
asemenea sunt supravegheate şi pro­ net superioară mp3-ului la
unea 3.0.4 şi este în contin­ păcate acest lucru se traduce de
gramele din suita Office, Actualizarea se uare unui dintre cele mai aceleaşi dimensiuni ale fişieru­
face pe adresa de web http://www.ravan- cele mai multe ori printr-o lipsă lui.
apreciate programe de emu­ totală de intuitivitate, utilizatorul
trvirus.com sau http://www.gecadsoft- lare a CDROM-ului de pe Cu toate acestea, ar fi fost de
trebuind să examineze timp de
ware.com. Printre avantajele RAV-ului se piaţă, Putînd sa emuleze dorit o opţiune de căutare a
cinci minute cu atenţie skin-ul
mai numără şi modulele de scanare pentru pînă la 23 de drive-uri simul­ numelor melodiilor de pe un CD
pentru a putea localiza butonul
DOS şi Linux, gratuite pentru utilizatorii tan, dacă aveţi resursele de audio în baza de date CDDB şi
de play. în plus, skin-urile com­
individuali. sistem necesare, Virtual CD posibilitatea de a redenumi mp3-
plexe şi meniurile animate fac ca
vă permite sa ascultaţi muzi­ urile. în rest, numai de bine.
TINE-L iN LESA ca preferată şi sa vă jucaţi
jocuri făra sa mai fiţi nevoiţi
Caută fişiere să schimbaţi compact-dis-
NAVIGHEAZĂ PE OCEANELE VIRTUALE

s
curile.

ICQ Surf BETA


lleuthhound este un tool de căutare a
Ifişierelor pe hard-disk ca un engtne de O viata mai simplă,

C
search de pe web. Foldere, directoare şi mai fără erori
ClickOff este un utilitar care lei care folosesc ICQ ar respectiv, unde poţi să discuţi
drive-uri sunt organizate în zone de căutare
vă salvează sănătatea men­ (trebui să fie la curent şi cu cu oricine mai vizitează acelaşi
şi sunt updatate automat, în cazul în care IP şi are ICQSurf, desigur
tala, apăsînd automat pe ICQ Surf, un progrămel care îţi
conţinutul lor se schimbă. Criteriile de dă posibilitatea să discuţi cu Programul vine cu o listă de
butoanele din ferestrele de
căutare sunt numeroase şi printre ele se eroare. Acest lucru se poate utilizatorii care accesează Hot Places, care se updatează
numără şi folosirea de operatori booleeni. dovedi foarte util, dar toto­ aceeaşi pagină de web ca şi în funcţie de site-urile care sunt
Cum ceea ce se caută este de obicei un dată foarte periculos, în tine. în momentul în care cele mai vizitate de utilizatorii
cuvînt Sleuthhound va căuta cuvîntul în funcţie de eroarea respec­ activezi ICQ surf, intri automat ICQSurf. Fiind în stadiul de
numele, dar şi în interiorul fişierelor care pot tivă. Nu ocupa decît 1-3% din în camera de chat a site-ului beta, programul este gratuit
fi de aproape orice tip, suportate prin timpul de calcul al proce­ pe care îl vizitezi şi în camera aşa că grăbiţi-vă să îl downloa-
intermediul unor plugin-uri sorului. de chat a domeniului site-ului daţi.
MUSIQUE FOR FREE JOACA-TE IN PROGRAME DE MUZICA
Pe scurt
Jocuri şi pluginuri pentru WinAmp Cu o floare
nu se face primăvară
irma Wild Tangent a creat Track Meet - un joc cu unele DeskSoft, cunoscuţi (nu de
F un API 3D pentru web, şi dintre probele de la olimpiadă foare mulţi) pentru man­
agerul de fişiere Magellan
• versiune gratuită a programului Pro
jTools de la Digi Design este
disponibilă pentru download la site-ul
dorind să îi facă oareşce
reclamă, a produs cîteva
joculete pe care ie distribuie
şi Speedway, un joc de curse
care merge prost şi pe un
Pentium la 500 MHz.
Explorer au lansat o nouă
provocare secretarelor

producătorului. Pînă de curînd disponi­ gratuit sub titulatura de plugin- în rest, oferta continuă cu o DeskSoft
bil doar pentru Macintosh, programul duzină de module de
este un mixer multicanal dotat cu 8 vizualizare, dintre care două, — mm.
tfu-r + mfm —

canale audio (voce), două canale l/O Atomic şi Terrain, arată


aproape excelent. Acestea din
• * r I mm mT • W mmml fcM • 1
M p j

pentru conectarea cu diverse ustensile,


cum ar fi o orgă electronică şi 48 de urmă {modulele de vizualizare)
track-uri MIDI. O interfaţă grafică vă
' M-P

mum m
I I f M ' H - '

* * * * * * * ' i *m
• - J • —. mu • _

Jţ 1 J mf-i rfrf m^mf


sunt disponibile şi sub formă
ajută să mizaţi toate acestea într-o de screen-savere, ceea ce j-mmt m. ~ ~

melodie excelentă. Cu toate acestea nu ^iriTT ll^rH^Mi . # r-> .


este un lucru bun dar nu
neapărat necesar.Spală
-d — -m-1 mkt a* +r* - + ta I mm UM BH

ostenite de scris prea multe


rm
-

vă aşteptaţi ca acest program să se


ridice la nivelul versiunii profesionale, regiştrii cu şampon e-mail-uri, un soi de combi­
că nu doar degeaba versiunea pentru Ashampoo WinOptimîzer naţie între Solitaîre şi
specialişti costă 8000$.,. 2000 este un program de mici Tamagotchi, numită sugestiv
uri pentru WinAmp. Acestea dimensiuni care are practic Desktop Flower. Acest mic
pot fi rulate în minibrowserul aceleaşi funcţii cu Norton program va permite sa
WinAmp-ului, sau în oricare alt CleanSweep sau RegClean, creşteţi o plantă într-un
browser de Internet. Selecţia doar că fiind nou apărut nu ghiveci direct pe desktop.
Aveţi de ales între o azalee,
ap Wild Tangent este constituită este atît de cunoscut încă.
un filodendron, un
din Blasterball- o clonă de Fişiere în plus, regiştrii
încîlciţi, eliberarea spaţiului pe cactus sau chiar un mic
Arkanoid, PigPen-o clonă de
copăcel, toate realizate în
PacMan, Checkers şi Reversi, hard, toate acestea nu consti­
3D şi care se dezvoltă de-a
care sunt dame respectiv tuie o problemă pentru
lungul timpului, chiar şi cînd
j-fc*'^ Pi

• r ra •r- .¥x

reversi, Gin, Hearts şi Spades, WinOptimizer 2000, indiferent


caiculatorul este oprit.
care sunt o colecţie insipidă de de versiunea de Windows pe Trebuie să aveţi grijă de
jocuri de cărţi, Gem Maşter - o care o aveţi instalată pe calcu­ planta, sa îi daţi apă,
clonă de Tetris şt, ceva mai lator. Nu excelează prin nimic îngrăşămînt şi să aibă sufi­
interesante, Space Rocks - un anume, însă este adware cientă lumină şi temperatura
arcade cu nave în spaţiu, (sponzorizat cu bannere). potrivita. Interesant, nu? :)
4t
Discută fără teama
ICs now safe t o t u r n off your car de a fi ascultat
Ştiai ca atunci cînd trimiţi un
PKZfP-.lAR LA CONCURENTA CU ARJ?
Windows pina mesaj instant pe Internet el
este trimis ca text necodat
şi în maşină Din categoria vechi, dar bune pe care îl poate intercepta si

p
citi oricine? Asta indiferent
naliştii prezic că pînă în 2006 peste KWare a lansat recent un Pentru multă vreme disponibil daca foloseşti Yahoo
A 50% dintre maşinile noi şi peste pachet ce conţine trei util­ doar sub DOS, PKZip a cîştigat Messenger sau ICQ... Dacă
90% dintre maşinile de lux vor fi dotate itare ce |in de domeniul arhivării. mult cînd a trecut la modul de doreşti ca schimburile tale de
cu un computer cu conexiune la Este vorba de PKZip pentru lucru sub 32 de biţi. mesaje sa fie cu adevărat pri­
Internet. Microsoft nu vrea să piardă Windows, versiunea 4.0, PKZip Numeroasele sale facilităţi îl vate, foloseşte VirusMD
ocazia de a se extinde şi în acest dome­ Command Line 4.0 şi PKZip recomandă chiar în faţa WinZip- Personal Encrypter. Sub
niu, astfel că şi-a anunţat recent cea de¬ Explorer. PKWare este unul din­ ului, completat fiind de acest nume aparent periculos
a treia versiune de Windows CE pentru tre cei mai vechi luptători pe progrămelul care permite uti­ se ascunde un utilitar care
automobile. Prima versiune a fost frontul comprimării fişierelor, lizarea în linie de comandă şi de poate cripta orice fişier,
folosită în cadrul dispozitivului Clarion rezultatele programului PKZip Explorer, care clasează şi inves­ indiferent daca este vorba de
AutoPC, o combinaţie între casetofon, clasîndu-se constant peste tighează arhivele. un document, pagina de web,
organizer şi telefon celular, comandată medie, fără însă a fi excelente.
imagine sau mai ştiu eu...un
vocal. Cea de-a doua versiune de mp3 de exemplu. Pentru ICQ
Windows CE va rula pe computerul ded­
sau e-mail programul
icat Internet ce va fi instalat de General MAI DIRECT DE AHT NfCI CA SE POATE foloseşte o metodă mai
Motors în noua serie de Cadillac-uri ce
rapida, Fast Text Encryption,
vor fi lansate pe piaţă la începutul anu­
lui următor. Microsoft lansează DirectX dar tot la fel de sigură.

C
VirusMD Personal Encrypter
Cea de-a treia şi ultima versiune va
u DirectX 8 jocurile vor erii înrăiţi, astfel că în doar trei este disponibil free-of-charge
lansa şi Car.Net, un set de standarde
merge mai repede, mai zile pe download.com se înreg­ pentru 30 de zile, download-
bazat pe limbaje de programare open-
bine, mai frumos, ne promite istraseră aproape 6 milioane de abil de pe site-ul producătoru­
source, nu doar pe programe Microsoft,
Microsoft. Iar experienţa multi­ download-uri. Nu vă dau încă lui, www.virusmd.com
care teoretic ar permite un schimb con­
tinuu de informaţii între maşină, casă şi media va fi ceva nemaivăzut detalii pentru că veţi găsi un
birou, în plus interacţionînd cu calcula­ După un beta foarte căutat şi test elocvent în numărul
toare, celulare şi pagere. controversat, versiunea 8 vine următor, precum şi DirectXS pe
ca o binecuvîntare pentru cd-ul ce va acompania respec­
gamerii, programatorii şi tweak- tivul număr.
soft MAIL

Adrian Dorobăţ
" M a i m u l t nu-ţi p o t s p u n e , nu p e n t r u că aş f i i p o c r i t , ci p e n t r u că s-ar p u t e a să
v i n ă u n i i , a l ţ i i , să î m i pună î n t r e b ă r i mai c o m p l i c a t e " .

Alexandru Ghillis, Bucureşti, As fi încântat să înscriu lucrările MAX-fundamente": 290,000 lei în momentul în care ar trebui
snaîl-maîl tale printre cele care apar lună şi câteva cărţi de peste 300.000 sa înceapă instalarea propriu
Vă scrie un cititor fidel, artist de lună (cu unele intermitenţe) la lei de la Librăria "Noi" de la zisă, îmi dă o eroare cum că
plastic profesionist, cu un rubrica de Galerii Xtreme, Vrem Universitate. Şi XtremPC, fireşte. nu îşi găseşte nimic în temp.
stagiu apreciabil ca pictor şi noi să vedem lucrările unui Mai poţi recurge şi la munţii de Există vreo soluţie ca să
restaurator. De mai bine de un artist profesionist. Nu ne mai ţine tutoriale de pe Net. în numărul meargă instalarea pînă la
an mi-am descoperit o mare
T în tensiune... trimite-ne nişte trecut am publicat câteva adrese capăt?
pasiune: calculatorul. Am mostre. în ceea ce priveşte utile pentru acest lucru.
ajuns să realizez lucrări de întrebările, iată ce îţi pot spune: 4. Cea mai simplă cale de a Nouă beta-ul de Paint Shop Pro
artă în 3D, fiind totuşi un 1. Structura minimă ar fi de evita această eroare este să 7 ne merge foarte bine. O soluţie
autodidact 100% în 1(una) persoană. Există introduci o cheie hardware la problema ta ar fi să restartezi
informatică. Am obţinut rezul­ numeroşi artişti care s-au consti­ potrivită în portul paralel al cal­ calculatorul şi să mai încerci o
tate complexe, extrem de tuit într-un one-man-show şi pro­ culatorului, cumpărând în con­ dată. Oricum în curând beta-ul
interesante cu PovRay sau duc lucrări interesante (ex. cluzie programui original. Mai va expira, din moment ce a fost
Terragen, prelucrate apoi cu www.joecartoon.com, deşi nu mult nu-ţi pot spune, nu pentru lansată versiunea finală, al cărei
ajutorul altor programe, cum intră în zona 3D). Desigur că că aş fi ipocrit, ci pentru că s-ar demo îl vom pune de asemenea
sunt Photoshop 5.5, [...], Deep pentru un proiect mai complex e putea să vină unii, alţii să îmi pe CD. Try again soon...
Paint 2D sau Satori PhotoXL nevoie de mai mulţi oameni. în pună întrebări mai complicate. —
[...]. îndrăznesc să vă rog să- cazul jocurilor 3D, pe partea de Silviu Castan, Tîrgu Mureş, e-
mi răspundeţi la următoarele grafică cel puţin, echipa ar trebui maif
întrebări: să inciuda modelatori, animatori Victor Thîery, prin e-mail Am o filmare de 3 ore şi ceva
1. Care credeţi că ar f i struc­ şi designeri de nivele şi texturi. [După unele întrebări legate făcută pe un handycam JVC şi
tura minimă de alcătuire a Cred că patru oameni dotaţi cu de jocuri, ne spune vreau să scot un videoclip de
unei echipe de creaţie a talent şi seriozitate ar ti suficienţi următoarele]: "în numărul 4 al vreo cinci minute. Ce program
desenelor animate în 3D ori a pentru început, putând să-şi revistei aţi pus mai multe îmi recomandaţi pentru
jocurilor pe computer? împartă volumul de muncă în ghidurr de utilizare a mai mul­ editare video, editarea sunetu­
2. Care ar f i necesarul minim aşa fel încât să nu trebuiască să tor programe... aş dori să lui şi sincronizarea sunet-
de echipament specific, pen­ trăiască în faţa calculatorului. puneţi şi pentru Nemo. La 3DS imagine? ... Menţionez că am
tru ca echipa să poată demara 2. Necesarul minim ar fi o Max, cum pot salva în format un calculator cu Pentium III la
activitatea? investiţie de vreo 7500 - 10.000 3ds? Mai puneţi şi voi un 800 Mhz, 128 Mb de RAM şi
3. Se poate găsi în Bucureşti de dolari din care să se cumpere demo de la Lightwave 6 şi placă video Voodoo Banshee.
bibliografie de specialitate (în o reţea compusă din cel puţin 4 MetaCreations Carrara...
limba română sau engleză) în calculatoare (cu Windows NT, Apropo, cu ce program aţi Era interesant dacă ne-ai fi trimis
legătură cu primele două plăci grafice profesionale orien­ făcut interfaţa executabilului şi dimensiunile şi tipul harddisk-
întrebări? Unde anume? Puteţi tate pe APl-ul Glint şi plăci de XtremCD?" ului, sunt şi ele importante. în
da câteva t i t l u r i apărute în bază multiprocesor cu proce­ primul rând pentru editare video
ultimii ani? soare Intel de peste 500 Mhz) Doleanţa ta cu privire la tutori- ţi-ar fi mai utilă o placă ATi sau
4. Ce pot face pentru a reuşi programele cu care urmează a alele pentru Nemo vine puţin una Matrox. în al doilea rând nu
lansarea în execuţie a fabulo­ se lucra (Lightwave, Maya, 3DS cam târziu. Cred că poţi găsi ştiu ce fonduri ai la dispoziţie
sului program 3D Studio Max Max, Photoshop), un scanner şi însă ceea ce te interesează la pentru că programele de editare
3? Deşi a fost instalat cu suc* o imprimantă perfomante şi în www.nemo.com. Din păcate video sunt destul de scumpe. O
ces în momentul în care
r
cele din urmă (opţional) birouri şi demo-uri pentru Carrara şi soluţie completă ar ti Xpress DV
încerc să-l lansez, apare scaune. însă având în vedere Lightwave 6 nu sunt disponibile. de la Avid, care costă doar...
următorul mesaj de realitatea românească, cred că Dacă producătorii se vor îndura 6000 şi ceva de dolari! Dacă vrei
atenţionare: "Hardware lock îs două calculatoare relativ perfor­ să pună la dispoziţia doritorilor să editezi sunetul şi imaginea
not attached, or you are using mante, un scanner şi o impri­ vreunul, îl vom înhaţă iute şi îl separat poţi folosi Adobe
the wrong lock, or the lock mantă sunt minimum necesar, vom pune pe CD, în 3DS Max, Premiere, începând cu versiunea
devîce drivers are not run- dar nici pe departe suficient. Pe ca să salvezi în format 3ds tre­ 5 şi Cool Edit 2000. De sin­
ning!" Am introdus în direc­ îndrăzneţi îi aşteaptă nopţi albe buie să selectezi un obiect şi din cronizat, poţi să le sincronizezi
torul 3DS Max şi crack-ul core­ petrecute în faţa calculatorului, meniul File să alegi opţiunea în Premiere. S-ar putea însă să
spunzător dar [...] t o t nu aşteptând să se randeze o Export. ai unele probleme cu sistemul,
înţeleg ce trebuie să mai fac animaţie de 30 de secunde.... care nu este chiar foarte dotat
pentru a porni acest program. 3. Bibliografia de specialitate pentru editare video. Dar cu
Sunt convins că îmi veţi putea este minunată, dar lipseşte cu Alexandra Mezincescu, e-mail răbdare treci şi marea, cum se
da un sfat pertinent, care să desăvârşire. Nu pot decât să-ţi Am cumpărat XtremPC şi am spune...
mă depaneze. . recomand editura Teora încercat să instalez de pe CD
www.teora.ro) cu "3D Studio "Paint Shop Pro 7 beta 2 " , dar

50
VĂ OPERĂ NOUA GAMĂ DE
RADIOCASETOFOANE
AUTO

î
B i a u p u n k t v ă o f e r ă n o u a g a m ă T-LIne.
Cinci t i p u r i n o i d e r a d l o c a s e t o f o a n e a u t o
le p u t e ţ i a c h i z i ţ i o n a a c u m cu p r e ţ u r i
d e la 219 D M * .
P e n t r u o r i c e p r o d u s d i n g a m a T-Line c u m p ă r a t "O

în lunile iunie - iulie beneficiaţi de u n cadou:


o pereche de parasolare a u t o Biaupunkt* \

Kiel CD30

LA
• > •*FV*-" • • •• - •

fHMW

Radlocasetof oanele auto Biaupunkt

sunt asigurate prin O M N I A S IC


ASIGURĂRI AGRICOLE
Ontario DJ30

S u n e t clar. P l ă c e r e p u r ă


GRAFICA

O alta schimbare radicală este modul în care se face introducerea t e x t u l u i : direct Tn cadrul documentului

d o b e P h o t o s h o p
Prezentare - Arsrfcie: A Apărut - Redactor:

li** V M Uf ţ*K ***•


5 Z H—
f S Vr*—j^CjţjU
pi- & j _M2£J

Kg

A .

Adobe Photoshop
uf

*3 y •.
• v — - m ~
MU HHe
f -

wrtr
u cred că Adobe vino între o duzină de ferestre.
Photoshop mai are Paleta respectivă poate fi plasată
nevoie de vreo şi în partea de jos a ferestrei, sau
prezentare. în cei zece poate fi desprinsă şi lăsată liberă,
ani care au trecut de la lansarea deşi acest ultim mod mai mult
în 1990 a primei versiuni - exclu­ încurcă decât ajută.
siv pentru Macintosh - Photoshop
a fost portat pe PC unde a trecut Verba volant, scripta manet CT_??tLF^-:-::-i

prin cinci versiuni diferite, O altă schimbare radicală este


ajungând acum la cea de-a şasea- modul în care se face
După o perioadă de betatesting în introducerea textului: direct în
care programul s-a dovedit foarte cadrul documentului. Puteţi spune
stabil, Adobe a decis să îl lanseze adio căsuţei de introducere a tex­
pe piaţă fără modificări majore tului, şi nu cred că sunt mulţi cei t*tTr

faţă de versiunea beta, începând care îi vor simţi lipsa, deoarece


cu luna octombrie, stabilind preţul preview-ul pe care aceasta îl ofer­
ea nu se compară nici pe departe •
la 609$ - 153 $ pentru kitul de
upgrade. Pentru cei interesaţi, o cu editarea on-screen mai ales că
(

toate opţiunile adiţionale editării prnrrr


prezentare a principalelor 0*.
schimbări pe care le va aduce de text le puteţi regăsi cu uşurinţă
pe toolbarul de care vorbeam mai
i- - r * ^ * r i E * * n*-

I
J

. r i r •i • .- -L i i V i »4ri"JJ b

această nouă versiune nu poate fi


• -+" . h ••• * > ._• - •->• ^-T - J ¥ J

decât binevenită. sus. în plus, dacă selectaţi tool-ul »«• ri


•l ' , » * -
^

taf
J-•

^
W • b"
* i
- • ' • •

r ^ un
1 IpfpBMI
i -

H M-
ir P .

pentru text şi folosiţi procedeul


k

click&drag, veţi descoperi că


Schimbarea puteţi crea căsuţe de text T3
: • L
. ! «

Pentru cei obişnuiţi cu aspectu editabile, similar cu modul în care


clasic al Photoshop-ului, prima •
aţi fi fâcut-o în QuarkXpress sau
surpriză de proporţii va fi la nivelu
interfeţei unde vor observa Page Maker. Textul se va alinta
singur în limitele căsuţei şi va poate fi luată în seamă din de RAM şi ultima versiune de
apariţia unui nou toolbar care acest punct de vedere, Cray? Ei bine, există şi astfel de
înlocuieşte mai vechiul Tool rămâne modificabil până în
momentul în care rasierizaţi deoarece caracteristicile sale persoane şi Adobe s-a gândit şi
Options. Acum opţiunile supli­ sunt de-a dreptul primitive faţă la ei. Iar vestea cu adevărat
mentare pentru fiecare instrument layerul respectiv. Aveţi la
dispoziţie şi o paletă de setări din de ceea ce oferă un plugin ca bună este că producătorii
grafic, indiferent care este acesta, Textissimo, de exemplu. Photoshop-ului s-au gândit şi la
sunt afişate în acelaşi loc: pe care pot fi modificate caracteristici
gen aliniere, keming, leading şi un mod eficient de organizare al
acest toolbar, dispus în partea de Printre sute rJe . „ layere
altele de acest tip. Noua modali­ zecilor, sutelor şi (în foarte
sus a ecranului. Opţiunile se Dacă aţi fost vreodată deranjaţi
tate de introducere a textului dă puţine cazuri) miilor de layere.
schimbă, fireşte, Tn funcţie de că versiunile precedente de
noi valenţe Photoshop-ului, Modalitatea despre care
instrumentul selectat. După o Photoshop limitau numărul de
reducând nevoia de a apela la vorbesc este repartizarea lay-
scurtă perioadă de acomodare, layere la 99, versiunea a şasea
diverse alte programe. Cu toate erelor în seturi, astfel încât în
veţi vedea cât de eficient este rezolvă această problemă
momentul în care cauţi un anu­
?

acest toolbar şi veţi începe să vă acestea, faptul că (deşi există o mărind numărul maxim de
mulţime de pluginuri) Photoshop mit layer într-o imagine mai
întrebaţi (ca şi mine de altfel) de layere din aceiaşi document la
nu are încă un modul proprietar de complexă, acest lucru să nu se
ce programatorii nu l-au introdus 8000. Şi ce dacă veţi spune,
text-on-a-path este de-a dreptul transforme în căutarea acului în
de la bun început, în loc să ne cine poate să folosească atâtea
ruşinos. Opţiunea Warp Text nu carul cu fân. Seturile pot fi ere- ;

lase să ne chinuim făcând du-te layere fără să aibă peste 1 Gb


Phof o i h o»
2D

O altă noutate cu care Adobe O ultimă remarcă pentru notiţele


J il i h ' i ^ i ' P ii >WHQ

intenţionează să îi uimească pe scrise sau vocale ce pot fi ataşate


utilizatorii de Photoshop este documentului pentru a aminti unui
introducerea de vectori. Ce este colaborator ce schimbări trebuie
mai ciudat este că modul în care făcute în document.
se aplică aceştia în document Sunt sigur că nu am cuprins în
este diferit şi de programele acest articol decât schimbările
obişnuite care folosesc vectori, şi majore aduse de versiunea a
de modul în care funcţionau până şasea a Photoshopului: mai există
acum instrumentele vectoriale în numeroase altele, mici
Photoshop. îmbunătăţiri şi cosmetizări pe ici
Sunt disponibile numeroase pe colo, însă care deşi pot trece
forme vectoriale predefinite, print­ neobservate, nu sunt în mod sigur
re care se remarcă în sfârşit drep­ inutile. Cu acest upgrade,
tunghiul cu colţurile rotunjite, o Photoshop încearcă să
absenţă inexplicabilă până acum, mulţumească pe toată lumea şi în
forme care sunt construite fiecare general reuşeşte, consolidându-şi
pe un layer separat atunci când poziţia de lider în domeniul prelu­
sunt introduse în document, crării de imagine.
fiecare având şi culoarea ataşată,
astfel încât schimbarea acesteia Apropo*
să fie floare la ureche. Puteţi
gfffit 1# J*WJ Ş** VP^> modifica aceste forme predefinite Numele de cod ales pentru vari­
anta beta a Photoshop-ului 6 a
WJTJC

pentru a crea unele noi pe care


apoi să le salvaţi pentru o utilizare fost "Venus in furs", care
ulterioară. Iar pentru a pune (întîmplător?) corespunde cu
capac, toate graficele vectoriale titlul unei celebre cărţi a autoru­
sunt independente de rezoluţie, lui polonez Leopold von Sacher-
ele rămânând editabile până în Masoch, considerat de psihologi
momentul în care rasterizaţi "părintele" masochismului. Titlul
layerul. romanului, "Venus în blănuri ', 1

este dat de o scenă în care


Optimizări pentru web şi alte mici eroul principal, Severin, un pre­
supus alter-ego al scriitorului,
amănunte
ii este legat şi biciuit de o mătuşă
•esignerii de pagini web nu au îmbrăcată într-o luxoasă haină

— V*"l
fost uitaţi nici ei, iar Image Ready de blană. Persoanele cu o imag­
3 vine cu numeroase îmbunătăţiri. inaţie mai bogată poate că vor
sic Tool-ul Divide Slice vă dă posibili­ descoperi şi alte legături între
tatea să porţionaţi cu precizie o cartea mai sus pomenită şi va­
imagine, lăsând ghicitul şi rianta beta de Photoshop 6 dar T

potrivirea din ochi definitiv la o în ceea ce priveşte datele


parte. Alte opţiuni interesante mai oficiale, asemănările se opresc
*5 sunt şi cele de a folosi iayerele ca aici.
slicing guides şi de a crea o
selecţie dintr-o "felie", precum şi
mm• de a salva modul de tăiere a
EtKI imaginii pentru a putea fi refolosit.
fam Trecerea de la Photoshop la
Producător:
•V

H J - J •£ Image Ready se poate face mai


B Adobe Systems
simplu decât înainte, fără a salva
wvw adcbD cern
r

documentul, deşi în căzui în care


Bl nu aveţi foarte multă memorie
• \\\\\\\\\\\m
Distribuitor:
RAM, acest lucru s-ar putea "5 N/A
GENESIS dovedi indicat. • P Pret: 599$
PROJECT
Concluzie D
Nu pot să închei fără să remarc Aprecieri:
modul în care cei de la Adobe au
- Forme vectoriale
introdus în Photoshop un filtru, pe O • Layer Styles
numele său Lrquid Pixels, care - Integrare mai strînsâ cu
'-3* y>\* este absolut identic în efectele Image Ready
meniu mult mai uşor de folosit sale cu Kai Power Goo, deose-
ate în orice moment, iar layereie
ce apare atunci când daţi dublu bindu-se doar prin faptul că are o - Nu are text-on-a-path
care aparţin de ele transferate în
click pe layerul pe care vreţi să interfaţă mult mai sărăcăcioasă
cadrul lor prin drag&drop. Pe
grafic. într-adevăr, adăugirea este Detalii tehnice:
termen lung şi în cadrul unor îl modificaţi. Layer Style are mai
multe modalităţi de texturare, binevenită şi pare destul de sigur Procesor: Penii urn 2
proiecte complexe, această
că el a fost realizat de proprii lor Video: DirectSD
opţiune poate salva ore de lucru, opţiunea Stroke, precum şi posi­
programatori, dar parcă mi se RAM: 64/128 RAM
în plus, fiecare layer sau set de bilitatea de a face Gradient sau
pare necinstit să profite astfel de Hard: 125-200MD
layere poate fi blocat (locked) Pattern Overlay. Nu numai că
modul de a înfrumuseţa un layer faptul că Metacreations a părăsit Impresii finale:
pentru a nu putea fi modificat
a devenit mai simplu, dar o dată piaţa programelor de grafică. Ar fi
sau deplasat din greşală. Are mai multe îmbunătăţiri
ce un stil a fost definit, el poate putut să achiziţioneze Power
decît a avut 5.5-ui la vremea
In sfârşit vectorii fi salvat pentru o utilizare Goo-ul, ar fi muncit mai puţin şi ar Iui, aşa că reuşeşte să îşf
Fostul Layer Effects s-a transfor­ ulterioară. fi câştigat o bilă albă din partea justifice reputaţia.
mat în Layer Style, care este un mea.

a -a • •• • mm -a

53
soft GRAFICA
0

Versiunea a şaptea chiar integrează în meniul de filtre opţiuni pentru îndepărtarea zgîrieturilor şi a altor defecte ale fotografiilor

Paint Shop Pro


Tip Prezentare - Apariţie A Apărut - Redactor Adrian Dorobat

acă tot am acestuia din urmă cel puţin, a level pentru fiime de animaţie
prezentat fost integrarea utilizării de 2D. Pentru capacităţile sale,
Photoshop 6 în bitmap-uri cu folosirea vectorilor Paint Shop Pro are un raport
acest număr, şi formelor vectoriale. foarte bun preţ/calitate, iar vari­
<Cfc f m# CU E*- VW ^ r t i V i «

the new mo vie magazn


ie am zis sâ aruncăm o Photoshop 6 a introdus forme anta de evaluare gratuită pentru
privire si asupra unuia vectoriale, insă Paint Shop Pro- 30 de zile îl face alegerea per­
dintre concurenţii săi ul are avantajul de a fi avut fectă pentru cei care au proiecte
direcţi, şi el proaspăt ie$it această idee ceva mai de mult, de mici dimensiuni, de o com­
din perioada de beta-test- motiv pentru care formele vecto­ plexitate scăzută şi care nu au
ing: Paint Shop Pro 7, de riale sunt un pic mai bine imple­ expertiza tehnică necesară pen­
la Jasc Software. Chiar mentate. tru a se descurca decent în
• i

dacă nu se ridică la Instrumentul pentru text-on- Photoshop.


nivelul programului celor a-path este
de la Adobe, Paint Shop prezent de ceva
Pro are fără îndoială vreme în Paint
numeroase avantaje, din­ Shop Pro iar ver­
tre care unul dintre cele siunea a şaptea
mai importante este fap­ nu face decât sâ
tul că preţul său este cu îl
500$ mai mic decât cel al îmbunătăţească.
Photoshop-ului - aproxi­ Dacă ne gândim
mativ 100$. în plus, este că un tool atât
disponibil şi ca versiune de necesar nu a
de evaluare pentru 30 de fost încă imple­
zile de pe Internet, cu mentat în
toate opţiunile active şi în Photoshop, vom
mod absolut gratuit. ajunge la con­
cluzia că Adobe
ar cam avea de
Ca ochiul pe detalii învăţat de la Paint Shop Pro.
Corectarea automată a
Paleta de efecte a programului
• fotografiilor scanate este
s-a îmbogăţit cu o duzină de
o opţiune care a făcut ca
efecte noi, printre care se
numeroşi utilizatori nu
numără Aged Newspaper şi Producător
foarte experimentaţi în
ale editării de imagine sâ Sepia, care vă ajută să Jasc Software
se orienteze către acest îmbătrâniţi imaginea sau să îi
program în detrimentul daţi un aspect învechit. Lights • m*\\\\\\m

Distribuitor:
Photoshop-ului. Deşi nu
are chiar wizard-uri care
este o adăugire binevenită,
acest filtru existând de ceva "cd m
CD
4bTH x.** |4B* pi^*P% 4b*. ţ<^p# ţj>

4-3 Pret: 100$


sâ detalieze pas cu pas vreme în Photoshop. Brush
operaţiunile ce trebuie Strokes, Sandstone şi Fine
efectuate, Paint Shop Pro Leather în funcţie de cum sunt D
are o interfaţă intuitivă cu folosite pot intra la categoria Aprecieri:
numeroase preview-uri efecte speciale sau la cele artis­
f
- Costul redus
care nu lasă loc de tice, iar drept speciale-speciale
- Variantă de evaluare pentru
îndoială în privinţa pot fi catalogate Coloured Foii, 30 de zile
acţiunilor unui anume tool Enamel şi Plastic. în privinţa
- Partea de web slab dezvotată
sau filltru. Versiunea a efectelor, o facilitate foarte utilă o
- Nu e aşa complex ca
şaptea chiar integrează este preview browserul, în care Photo shop-ul.
în meniul de filtre opţiuni puteţi vedea care este rezultatul
aplicării unui anumit filtru cu Detalii tehnice:
pentru îndepărtarea
parametrii impliciţi. Procesor: Pentium 233
zgârieturilor şi a altor
Cu toate că partea de web- Video: Direct3D
defecte ale fotografiilor,
design nu este atât de bine RAM: 32 RAM
cum ar fi ochii roşii,
definită, Paint Shop Pro se Hard: 74 Mt>
supraexpunerile sau
subexpunerile şi livrează împreună cu Animation Impresii finale:
focalizarea defectuoasă Shop, un program ce răspunde
Un excelent raport preVcali-
De asemenea, un avantaj parţial unor cerinţe gen crearea tate plus evaluare gratuită
al Paint Shop Pro-ului în de rollovere sau de GIF-uri ani­ pentru 30 de zile.
faţa Photoshop-ului, până mate, dar care poate fi folosit
la versiunea a şasea a foarte bine şi ca editor entry-
talerii
3d
1

Galerii treme

Adrian Cristea . .. 1
Draghici Daniel 2, 3
Ciaudiu Manea . . .4
Elena Netea - 5, 6
Luchian Cosma 7, 8

r 55
S o f t
GALERII
/
©

Concurs cher

Iniţiativa n o a s t r ă d e a c u m Mai au de învăţat:


d o u ă n u m e r e a dat rezultate 10. Adrian Cristea - O iucrare nefinisatâ care aduce mai mult cu un coşmar imag­
şi o m u l ţ i m e d e cititori s - a u inat de Hieronymus Bosch decît cu iluzia lui Escher. Mult noroc data viitoare.
încumetat să încerce să 9. Costin Novac - Un ansamblu alambicat de culori, original ce-i drept, dar în
r e p r o d u c ă iluzia lui E s c h e r mod sigur departe de ceea ce vroiam noi.
î n 3 D . Unii a u şi reuşit, î n t r - o t Sorin Sava israhotma :O
lucrare îngrijită, dar din păcate nefin­
mai mică sau mai mare
isată pe alocuri, iar apeductul este mult
m ă s u r ă , lucru p e n t r u c a r e prea strîmb în partea de sus.
stau mărturie imaginile d e
mai jos.

N-ar fi
•Wi O duzină de cititori, cărora le trans­
mitem pe această cale să se (ase de
meserie, deoarece atunci cînd nu ai
talent, nu ai talent şi gata. Iar fără ta­
lent... Mai bine că nu am avut suficient
spaţiu să prezentăm toate ciudăţeniile
pe care le-am primit...

7/ •..

Au fost foart
7. Octavian Fedorovicî (fedo13@arad.ro)-: Introduce şi
personajele, care lipsesc din aproape toate celelalte
lucrări. Fundalul verde nu a fost în mod sigur o idee
fericită.
6. Cezar lonescu (cezar128@yahoo.com); Iluzia este
bună, apreciem şi atenţia pentru detaliu, dar n-a fost
să fie...
f. Marius Lupu {mclupu@yahoo.com) : O imagine
excelentă, care foloseşte însă scan-uri pentru back­
ground şi grădină. Şt e alb-negnx..Păcat
tf. Eugen Erhan {^erhan@hotmaiî.com) : Imaginea lui
Eugen este bună în general, însă păcătuieşte printr-o
deviaţie cfară în partea de sus a apeductului şi printr-
o culoare ternă ce aduce cu texturile din Quake.
3. Aurel Manea CaurelJ1i@hpîmaiI-coc^: Iluzia se
apropie destul de mult de cea realizată de Escher. Ne¬
a plăcut modu! original în care a fost reprodusă
grădina.
2. Ştefan Giurgiu & Silviu Badea
ţgsc..mtfr@yanooxom & pioceMKf@zipifpxofrf);
Profitînd de faptul că regulamentul concursului nu
interzice lucrul pe echipe şi nefiind deranjaţi de ideea
de a-şi împărţi premiul în caz de victorie, cei doi citi­
tori ai revistei noastre au realizat împreună o lucrare
foarte bună. Apa arată foarte bine, însă clădirea per
ansamblu pare că stă sâ cadă. Imaginea a fost real­
izată în Truespace 4, ceea ce dovedeşte câ nu toţi
pasionaţii de grafică 3D folosesc 3D Studio Max şi câ
se poate şi altfel.

56
Co n t o r$
soft
r ? T I *•

T m
yr *f l
m mm r
r *-
r m r
^^"i ^ "i-l i

And the winner is:


1. Radu Balaban
Cred că toată lumea va fi de acord că aceasta este imaginea perfecţiune. Lucrarea lui Radu Baiaban este o adevărată biju­
care arată cel mai bine dintre toate cele care au participat la terie arhitectonică, pusă în valoare de iluminarea globală. El
concurs- Este uşor de observat că lipsesc atît fundalul, cît şi este cîştigătorul. Am zis! Radu va primi premiul acestui concurs,
£3? personajele, dar regulile concursului spuneau că ele sunt un pachet Animatek World Builder variind nu mai puţin decît un
opţionale. Dacă n-ar fi lipsit, imaginea ar fi fost de-a dreptul pic peste 1000$. Felicitări.
genială. în rest, iluzia este corectă, asemănarea aproape de

57
soft CONEXIUNI

Efectele speciale:
(cel mai profitabil domeniu al multimedia]

Men Tip articol: Prezentare - Redactor: Adrian Dorobat

ata de peliculele Statele Unite şi nu numai. Hammerhead Productions.


obişnuite, un film ca X- Apariţia lor la mijlocul anilor Dintre ele Digital Domain este
T

Men are de înfruntat o 1960 a însemnat intrarea în creditata cu cele mai multe
problemă în plus: aceea istorie pentru studiourile MarveL scene FX realizate: 149, dintre
de a se ridica la înălţimea Pe un fond de nereuşită al care 146 au apărut în cele din
aşteptărilor milioanelor de fani, filmelor cu super-eroi - urma în film. La început, cei de
care nu acceptă surogate, ci vor Superman, Batman şi Spawn nu la Digital Domain se angajaseră
ca totul sa fie conform cu tipar­ au avut nici ei un foarte mare să creeze scenele ce portretizau
ele cu care ei s-au obişnuit. Iar succes - filmul istoriseşte "bârlogul" lui Magneto, dispozi­
când producţia implica povestea conflictului dintre doua tivul acestuia de transformat
transpunerea în realitate a grupuri de mutanţi: unul condus oameni normali în mutanţi şi
acţiunilor unor eroi-mutanţi de profesorul Xavier, un om de bătălia climatica dintre echipa X-
dotaţi cu puteri supraumane, e ştiinţă ce a adunat sub tutela sa Men şi Magneto şi acoliţii săi,
clar ca specialiştii în efecte spe­
ciale vor avea mai mult de " f i l m u l istoriseşte povestea c o n f l i c t u l u i dintre două
munca decât actorii. Personajele
create de desenatorul Stan Lee, g r u p u r i de m u t a n ţ i "
grupate sub numele generic de
X-Men, (deşi numeroşi membri ai numeroşi mutanţi şi spera într-o ce se desfăşoară în vârful
grupului sunt femei) se numără convieţuire paşnica a acestora Statuii Libertăţii. Dupa ce lucrul
printre cefe mai celebre person­ cu oamenii obişnuiţi, iar celalalt la acestea a început,.
aje de benzi desenate din condus de Magneto, un mutant producătorii au fost încântaţi de
care şi-a trăit copilăria într-un rezultatele parţiale şi i-au
lagăr din Varşovia şi care însărcinat pe cei de la Digital
prevede câ prejudecăţile oame­ Domain şi cu realizarea aparatu­
nilor obişnuiţi vor face ca lui de zbor al echipei X-Men, cu
mutanţii sa fie trimişi şi el în tot cu peisajul virtual pe care
lagăre şi de aceea acţionează acesta urma să îl survoleze, pre
pentru a lua controlul asupra cum şi scena morţii senatorului
rasei umane. Kelly.
0 armată de oameni a fost Aceasta scenă presupunea
cooptata pentru realizarea ca personajul să înceapă să se
efectelor speciale: peste 100 de lichefiere şi în cele din urmă să
mecanici, cascadori, miniaturişti se transforme în apa. Pentru a
şi nu mai puţin de doisprezece păstra constanta iluminarea din
studiouri de efecte speciale digi­ scena reala cu cea din scena
tale. Dintre acestea, trei au avut generata pe calculator, spe­
cea mai importanta contribuţie: cialiştii de la Digital Domain au
Digital Domain, Cinesite şi fotografiat o sfera din metal cro-

58

X-Men
conexiuni
1

mat plasata în centrul scenei modificări adiţionale aplicate


de pe platoul de filmare. O în Elastic Reality. Rezultatele
data ce caracteristicile ilu­ au fost excelente. "Toad a fost
minării au fost înregistrate pe făcut să pară periculos...
peliculă, filmul a fost scanat şi Genul de tip căruia îi face
imaginea a fost proiectată ca plăcere sâ fie rau şi căruia
textură pe o sferă 3D în pro­ nu-i pasa daca îşi murdăreşte
gramul Houdini al celor de la puţin limba...". Fulgerele care
SideEffects. Aceasta a fost ţâşnesc din părul lui Storm au
apoi mărita pana cea ajuns la fost desenate manual,
dimensiunile camerei din pla­ deoarece John Van Vliet a fost
tou, permiţând graficienilor să de părere ca efectele digitale
construiască o replica exacta nu le pot întrece înca pe cele
a acesteia, incluzând o ilu­ create cu mâna personala de
minare fidelă şi realistă. un artist cu experienţă.
Pentru restul scenelor 3D, Ultima, dar nu cea din urmă
modelele folosite de Digital firmă participantă la realizarea
Domain au fost construite în efectelor speciale a fost
Maya şi randate dupa caz cu Hammerhead Productions,
ajutorul lui Pixar's Renderman T Aceştia s-au ocupat în princi­
Lightwave sau Vmantra, un pal de realizarea efectelor pen­
renderer highend de la tru Wolverine (ghiarele de oţe!
SideEffects. Cinesite, o com­ care ţâşnesc din mâinile aces­
panie cunoscuta mai mult pen­ tuia) şi pentru Cyctops (raza
tru editarea 26 a peliculelor, laser pe care o foloseşte în .
aşa numitul compositing, s-a lupta). Aceasta din urmă şi
angajat sâ realizeze şi animaţii modelarea lamelor de metal
3D pentru X-Men, printre aces­ nu le-au pus prea mari prob­
tea numarându-se şi căutarea leme. Singurele dificultăţi pe
de potenţiali mutanţi cu aju­ care le-au întâmpinat au fost
torul camerei Cerebro, un soi în domeniul morphing-ului,
de holospaţiu care îi amplifica care era folosit atunci când
abilităţile paranormale, ghearele lui Wolverine ieşeau
permiţându-i sa descopere per­ sau se retractau, deoarece
soanele cu abilitaţi deosebite schimbările la nivelul pielii şi
în mulţimea de indivizi comuni al muşchilor de pe mâna tre­
de pe străzile New York-ului. buiau sa fie bine reprezentate
Camera Cerebro a fost în iar regenerarea epidermei tre­
întregime generata pe comput­ buia sa fie realistă. De altfel
er, avându-se grija însă ca ele­ şi restul efectelor ce prezintă
mentele din ea să se vindecarea rănilor lui Wolverine
au fost realizate tot de Sus (de tot)- Realizarea fulgerelor pentru Storm. Mai jos- inserarea pistoalelor în
potrivească cu elemente din
Hammmerhead. scena deja filmată. Şi mai jos- Limba lui Toad, creată în Maya şi introdusă în filrr
platou.
la post procesare. Cam aşa lucrează profesioniştii...
Tot Cinesite a mai realizat Filmul este şi la noi pe
şi fulgerele care o înconjoară ecrane, aşa câ nu îl rataţi,
pe Storm, o eroină ce poate chiar dacă nu sunteţi fani
modifica vremea în jurul ei, X-Men. Are ceva mai multă
precum şi limba de amfibian a adâncime decât filmele
caracterului negativ Toad. obişnuite cu supereroi. Iar
Acest apendice elastic şi lipi­ dacă asta nu va pasionează,
cios a fost creat de animatorul vizionaţi-l măcar pentru
John Van Vliet în Maya, cu efectele speciale.

m
Y
•MM

0101-01 *î

9 I
I n

JOCURI PE DREPTUR Pe scurt Sub tejghea dar si in magazin:

THQşi drepturile Tetris „ Chemical E x i s t e n c e


Pentru fanii Half Life, dar
cu trimiteri şi spre alţi
Mi ndRover
jucători, ceva mai inocenţi,
al celor de la T H Q . Până în
Red Genesis lansează
2004 ei vor fi singurii care acest "total conversion", ce
vor avea voie să-şi arate se prezintă mândru cu
talentele în noi variaţiuni pe arme, decoruri, inamici şi
a c e a s t ă t e m ă , fie c ă e poveste (poveşti) cât se
vorba despre platforma poate de noi. Detalii:
PlayStation 2, Xbox, www.redgenesis.com,
GameBoy Advance s a u PC.
n plus, ei pot interzice pub- M i c r o s o f t face s p o r t
icarea respectivelor pe Net, Baseball 2 0 0 1 , NFL Fever
2000 şi NBAInside Drive
etris, poate cel mai pop- wireless, G S M sau orice alt
2000 într-o singură cutie.
lular joc creat vreodată, tip de PDA, dacă doresc. Toate de la această minune
Neplăcut dar adevărat. n "simulatîon/strategy g a m e " de
este acum dreptul exclusiv a tehnologiei moderne,
numită laconic Microsoft • la CogniToy, Mi nd Rover: T h e
Cine îşi împarte viaţa între Europa Project este jocul care îţi per­
Eurosport şi ESPN se mite s ă creezi roboţei d u p ă pofta
poate încumeta. Detalii: inimii, numai pentru c a mai târziu
DESPRE LEGEND SI www-microsoft.com/sports/ să-i pui la întrecere într-un peisaj full

Alte legende
3D, şi folosind c a probe diverse sce­
Combat Flight narii, de la curse, puzzle-uri şi spor­
Simulator 2 turi până la deja clasicele bătălii
WWil Pacific Theater este strămoşeşti.
titlul acestui joc, disponibil
e g e n d s , j o c u l de la
momentan doar în State.
Infinite M a c h i n e bazat Nu este încă foarte clar
pe e n g i n e - u l de Unreal dacă noua versiune se va RELEASE DATE-UR

Talonsoft
Tournament nu v a mai bucura de opţiuni inova­
apărea pentru PC, c u m se toare în acelaşi stil cu sis­
credea inţial, ci doar pentru temele de operare, dar, de
X B O X $i v a fi distribuit de vom afla cumva, vă vom
către T H Q . într-un inteviu spune şi vouă. alonsoft şi-a recunoscut în
r e c e n t , lead designer-ul T isfârşit în mod public (şi cu
Justin Chin a încercat s ă M e t a i Gear Solid PC scuzele de rigoare) dăţile de
Din nou Microsoft, din nou
explice această schimbare, lansare. Cele mai apropiate sunt
o preluare de titlu. De data
d e c l a r â n d ceva d e s p r e o d u p ă cum urmează:
aceasta avem de-a face cu
dorinţă mai veche a celor versiunea pentru PC a
de la Infinite Machine de a jocului cu acelaşi nume de JetFighter IV - 31 octombrie, 2000
migra spre piaţa consolelor la Konami, destinat con­ The Devii Inside - 31 octombrie,
(mult mai profitabilă, se solelor. Pe cutie scrie ceva 2000
pare) şi o realizare ceva despre acţiunea supărată, Rising S u n : Kamikaze Pack-
mai rapidă decât se aştep­ contrabalansată pe alocuri
Decembrie 2000
tau a acesteia atunci când de spionajul tacit şi "tacti­
întâi o versiune pentru Age of Sail II - ianuarie 2001
ca! stealth-ul" originalului.
distribuitorul le-a cerut mai consolă- Mafia: La Cosa Nostra- aprilie 2001
Detalii: Demo ps CD

60

BABEL MEDIA F O R M E A Z Ă . . . Pe s c u r t • EFENSE COMMANDER

Mit Squad Zeus


Cea de-a şasea (J) strate­
gie urbană venită din
Minigame
partea domnilor • r linîgame-urile au avut î n t o d e a u -
espectivul eveniment nu sunt prea departe d e Impressions, Zeus: Maşter
este, cred, cel mai adevăr) care sunt gata să L L i l n a un statut special î n lumea

of Olympus, este şi ea
i n t e r e s a n t lucru î n t â m p l a t lucreze 2 4 ore din 24, şapte jocurilor, reprezentând deseori m a i
disponibilă acum. Acţiunea
luna aceasta. Babei Media zile din şapte, pentru a testa se desfăşoară într-o lume degrabă cartea d e vizită a vreunui
face un p a s spre glorie (şi şi duce la bun sfârşit prin plină de eroi, zei şi gagici p r o d u c ă t o r d e c â t u n proiect "full
se pregăteşte s ă fure procedurile finale orice titlu, care arată bine. Detalii: scale"- Defense C o m m a n d e r nu face
p â i n e a d e la gura beta- indiferent de gen sau colorit wwwJmpressionsgames.com nici el excepţie - realizat de către
tester-ilor) înfiinţând o politic. î n plus, Babei mai
Titanium Studios pentru Microsoft, c a
echipă GA mobilă de inter­ î n f i i n ţ e a z ă şi u n "testing De la Aqua la Aquanox exemplu de c e îi duce mintea şi cam
venţii rapide {care facility" local (lucrând t o t Archimedian Dynasty a fost
nonstop), pentru a face faţă ce ştiu să facă, el îmbină simplitatea
acţionează o r i u n d e pe destul de interesant la vre­
glob), destinată game cerinţei imense ce speră ei mea lui, iar Massive gameplay-ului cu acţiunea suficient
design-erilor cu deadline- că v a a p ă r e a o d a t ă c u Development s-a gândit s㬠de antrenantă şi o grafică d e - a drep­
urile strângându-i de gât. în apropierea Crăciunului I continue cu un nou joc> tul plăcută. Unde mai pui c ă e gratuit
esenţă, squad-ul reprezintă (deadline-ul uzual pentru iniţial numit Aqua. între şi c â t s e poate de mic (dacă a m
o adunătură de nebuni (ei le timp însă băieţii s-au trezit noroc, îl găsiţi sub forma celor 6 megi
majoritatea firmelor).
zic "profisionişti", dar cred cam nemulţumiţi, Aqua nu pe CD-ul din luna viitoare). Detalii:
Detalii:
că nici cu c e le-am spus eu www-titaniumstudios.com/games-html
www.babelmedia.com

{(-—mm
<L 1
DEMNITATE AU BA?
Un cadet cu nume mic

"M" the Space Cadet Iron Dignity


exprima exact, se pare, ricât n-ar părea de surprinzător,
r T l , un joc cel puţin stra- î m p r ă ş t i a t e peste t o t , ş i , senzaţia de întuneric şi pământul continuă s ă fie
L u J n i u , aflat undeva la limi­ eventual, de a rămâne î n cruzime pe care o va dega­ ameninţat de un război nuclear şi sal­
ta dintre "la mişto" şi "hai s ă viaţă, deşi, cu forma pe care ja viitoarea lor producţie,
varea sa stă din nou... ei bine, nu
v e d e m c e iese" s e a d e ­ o ai lucrul din urmă s-ar asa câ au schimbat numele
vereşte a fi până la urmă un putea adeveri dificil. din Aqua într-unui ceva mai chiar î n mâinile taie, dar oricum, î n
fel d e adventure c u mult, sugestiv şi mult diferit, mâinile unei echipe de elită al cărei
mult combat, î n care inam­ adică AquaNox. membru eşti. Acţiunea este plasată
icii te ameninţă cu arme ce Detalii: www.massive.de în cele mai palpitante locuri d e pe
variază între lasere şi glob, de la Siberia îngheţată până la
boomeranguri până la fructe Ressurection Africa numai bună de plajă. Toate
specifice planetei pe care ressurectat luptele se desfăşoară î n grupuri d e
t u o entitate c i u d a t ă , ai Un reaf-time fantasy roie-
P
până la 15 unităţi (moderne şi cât s e
eşuat c u mult succes. playing adventure game de
la Nebula poate suna poate de SF, bineînţeles), jucătorul
S c o p u l t ă u este d e a-ţi
regăsi componentele navei interesant la o primă având posibilitatea să le c o n d u c ă
vedere, dar cei care vor să tactic s a u s ă preia controlul direct al
arunce mai multe pot s-o uneia dintre ele. Vor exista şi modele
facă, începând de astăzi, şi aeriene, iar producătorii încearcă s ă
chiar cu mare uşurinţă. standartizeze cumva interfaţa, pentru
DUPA FILM ACUM SI JOCUL Demoul este deja disponibil
a nu confuza sărmanul pilot care toc­
pe net, şi în curând, pe
CD-urile bulgăreşti. mai a sărit dintr-un tanc numai bine
pentru a ateriza într-un avion. în rest,
Zero-G Marines ce pot s ă zic... BattleZone şi urmaşii
Mummy î ş i face acum din Există un început pentru săi. Detalii: www.iron-dignity-com
nou a p a r i ţ i a , t r a n s f e r â n d toate- începutul pentru
spiritul proaspăt (re)dece- Strategy First înseamnă
datului (mhotep într-un joc Zero-G Marines- un first
pentru P C . 12 niveluri person squad based
diferite c a tematică, acţiune combat game a cărui
non-stop şi tot soiul de sur­ acţiune este plasată în
prize surprize (din păcate spaţiu. Pentru mai multe
cadavrul Andreeî Marin nu detalii aşteptaţi până în al
~ upâ filmul acela dubios se v a afla printre ele) sunt 3 trimestru al anului 2001
aclamate î n cuvinte puţine sau treceţi pe ia www.strat-
care a extaziat gagicile

dar sugestive de către firma egyfirst.com între timp.
de prin sălile cine­
m a t o g r a f e l o r naţionale c u producătoare, Rebellion.
personajele sale masculine,

61
Jocuri Box
Traian Bostan:
"Dacă am vreun regret atunci acesta este că nu există încă vreo zece reviste care să se ocupe de
jocuri"

Fram Mihai From: Stancu Georgian

Salut [ . . ] . Vă cumpăr revista de mult t i m p şi cred Aş vrea să vă propun ca a r t i c o l e l e despre simulatoare de maşini
că sunteţi mai [cenzurat] decât ****L. să f i e scrise de nişte oameni care chiar se pricep, maniaci în ale
1 . Cand apare Return t o Castle Wolfenstein de la automobilului pentru că am văzut t o t f e l u l de încercări în a t r a t a
Id SoftwareĂ problema şi prin a l t e locuri şi nu mi-a plăcut deloc. Eventual
2. Cand puneţi j o c u r i f u l l pe CD? puteţi să mă [..]
3. Cand apare în România Duke Nukem Forever?
Reply:
Repiy;
Situaţia este mai complicată decât ai putea crede, deşi la o primă
Păi să vedem. în ceea ce priveşte Return to Castle vedere serviciile unui împătimit ar putea reprezenta o posibilă soluţie.
Wolfenstein, dacă aş fi rău ţi-aş spune câ-l vei găsi Să-ţi explic. Când Tresh a câştigat nu ştiu ce concurs de Quake cei de
atunci când vei găsi şi jocuri full pe CD... Adevărul la PC Gamer l-au invitat la ei pentru o rubrică lunară despre FPS-uri-
este însă că nimeni nu ştie cu adevărat o dată pre­ I toată lumea a aplaudat voios atunci- se aşteptau la nimic mai puţin
cisă. Despre Duke Nukem Forever am sunat la dis­ decât vreun rai pe pământ- ceea ce au obţinut însă... hmm... hai să
tribuitorul (viitor) al lui la noi. Răspunsul pe care l-am spunem doar câ a fost teribil de mult sub aşteptări. Analogia este clară,
primit a f o s t " în curând...în curând". Sincer, chiar sper. Pe de altă parte, după cum bine ştii, împătimiţii şi maniacii se află
asta mi-au zis. Pe cuvânt. I mai întotdeauna în minoritate, ceea ce înseamnă că articolul scris de
Sent Item | vreunul dintre ei va avea toate şansele să se adreseze unei zone prea
puţin relevante de cititori. Marea majoritate a celor care joacă car-
mageddon, gp, nascar sau alt "simulator" sunt oameni normali, ca mine
şi ca tine (mă rog, de ultima parte nu sunt aşa sigur), oameni pe care îi
interesează mai puţin dacă motorul se comportă 'exact* aşa cum o
From; Still
face unul real, sau are o abatere de 3%. Le-ar fi mult mai util să ştie,
In numărul t r e c u t , Messiah avea un scor mai ceea ce simţi când pui mâna pe respectivul joc, ce vezi sau ce s-a
mare decât MDK2, dar în băruţele de comparaţie schimbat de la ultima versiune... iar astea sunt lucruri pe care, sper, şi
MDK era prezentat ca mai bun. Eraţi cumva beţi noi i le putem spune. I Sent Item
toţi când le-aţi notat, sau voi nu vă vorbiţi între
voi când scrieţi?
Reply: From: Horky
Frumoasă întrebare deşi sincer şâ fiu, speram să [..] Ce părere aveţi despre celelalte reviste de jocuri? Care este
treacă neobservată chestiunea. în primul rând, după cea mai bună? Dar cea mai proastă? [..]
cum poate ai văzut, ambele articole au fost scrise de
către mine, deci tot eu am dat şi ambele note. în al Reply:
doilea rând, MDK doiul, săracul de el, căpătase o ; Nu ştiu exact ce cauţi tu la mine pe masă, cred câ locul tău era printre
notă ceva mai mare, dar în ultimul moment din con­ ; blackmail-uri, dar... dacă tot ai venit, hai să-ţi răspund. în primul rând,
siderente prea mari pentru a fi acum analizate am Concurenţa este binevenită, oricum ai da. Dacă am vreun regret atunci
decis scăderea cu un pic a notei sale. Modificare în acesta este câ nu există încă vreo zece reviste care să se ocupe de
bare însă...s-a înţepenit pe traseu. jocuri. în al doilea rând, nu citesc ******* (pur şi simplu nu apuc). Ceea
Sent Item ce înseamnă câ tocmai am ratat o treime din oferta pieţii. ***** am citit-
o o singură dată, pentru că voiam să-mi văd un prieten intervievat
acolo. Deci nici în problema asta nu sunt prea versat. Cât priveşte
XtremPC-ul, articolele mele şi a celorlalţi colegi de suferinţă sunt sin­
From: Radu (TOU) gurele la care mă încumet. Iar dacă ţi-aş spune ce părere am despre
ele (cel puţin despre cele semnate de mine) aş fi probabil dat afară de
Hei, de c e nu m a i a p a r e următorul număr, aţi
urgenţă. Aşa că mai bine tac din gură. rSent"ît"em
d a t f a l i m e n t ? Puteţi să-mi trimiteţi şi m i e o
listă m a r e de q u e s t - u r i ca L o s t i n Time, Egypt
sau M o n k e y Island 4 ?
From: Râzvan Mărgineanu
Reply:
Există u n nou mod p e n t r u Quake 3 pe i n t e r n e t - Urban Terror-
Poftim? N u , revista nu a dat faliment (sau dacă a de a p r o x i m a t i v 8 0 Mb, c e e a ce p e n t r u un m o d e m de [ . . ] e p r e a
dat, noi nu am aflat încă). Dacă putem să-ţi trim­ m a r e . Puteţi să îl puneţi pe CD?
item o listă mare de quest-uri ca Lost in Time,
j Repiy:
Egypt sau Monkey Island 4? Nu, nu p u t e m . Dacă
găseşti pe cineva care poate, spune-ne şi nouă. Din nefericire nu putem pentru că ar ocupa mult prea mult din
Sent Item : spaţiul CD-ului..şi aşa destul de redus. Sent Item
* » — V

Jocuri In Box

From: Daniel Petrariu From: Tifaeriu Vintea


Aş dori dacă se poate să-mi spuneţi care j o c u r i Vreau să vă spun că aveţi o revistă proasta. Din punctul ăsta de
nu merg sub Windows Me? Şi cum aş putea să le vedere, ***** vă depăşeşte cu MULT. A r t i c o l e l e despre j o c u r i
fac să meargă. sunt puţine şi slabe, de multe ori nici nu se înţelege de f a p t ce
părere are redactorul despre ceea ce scrie şi nici măcar nu scrie
Reply:
aşa de bine încât să merite e f o r t u l . Naşpa iar că v-aţi pus şi
pozele în revistă, dar asta nu are legătură cu j o c u r i l e la care
Teoretic "Every DOS game should run in W i n d o w s revin acum. Shatered Greevay este o pierdere de spaţiu şi se
Me". Pe de altă parte, suportul pentru 16bit real vede că este făcut pentru că nu aveţi ce scrie în revistă (m-am
dos mode lipseşte în acest SO, aşa câ jocurile prins că nu e real după ce am c i t i t că are nevoie de P666 şi
care foloseau aşa ceva vor da eroare cu mare GeForce 3 ca să ruleze, ştiam că nu a apărut încă da, auzi
succes. Restul... ar trebui să meargă. Sent Item GeForce 3... :) ), umorul e chinuit cam peste t o t (nu ca cel subtil
din review-urile concurenţei, de exemplu) şi nici j o c u r i l e nu le
analizaţi corect. în plus, se vede că nu ie jucaţi până la capăt.
From: N/A
Pentru t i p u l nervos căruia i-am pierdut e-mail-ul Reply:
Reply: Ne pare foarte bine că ai avut răbdare să-ţi exprimi părerea în
Da, ne pare bine ca ne cunoşti de pe forum. Da, este legătură cu munca noastră. Desigur, este trist faptul că ai una atât
ok dacă ne-ai văzut în viaţa de toate zilele şi te-am de proastă, dar noi îţi promitem că vom încerca sâ evoluăm în
scos din sărite cu ocazia asta. Nu, nu te poţi întâlni acest sens, aşteptând în acelaşi timp ca şi tu să-ţi continui şirul
cu noi, decât dacă eşti cumva o tipă superbă şi criticilor cu acelaşi a p l o m b . Ne bucurăm că te-ai prins că Greevay
disponibilă (eventual singură). Da, vom avea grijă ca nu există, indiciile după care speram să o faci erau însă altele şi
data viitoare când ne vom vedea întâmplător sâ erau înşiruite pe 2 pagini sub formă de articole şi de poze.
facem în aşa fel încât să nu mai pleci nemulţumit. n rest, ce pot să spun.., te aşteptăm la următorul nivel.
Nu, nu plătim asigurări medicale aici. I Sent Item Sent Item

f u r n i z o r u l t ă u d e j o c u r i

Hfaşazin: Piaţa Uniri corp centra! Mag 22* Urnea, et3. Bucurtţfi, tet 01 -303.0191
Magazin Bd. Btsabeta (fost KDgăJmcsanti) rr 25 Bucureşti, 01-31476.98
(Vestwoo< Magazin Rasajui PietonaJ Lipscan (Bd. I C Brâbanu) Bucureşti.ter01-310,28 32
tECTRON A KT S irtfrâDesfconButQ^^Qgy
fluitiplpiyer & online
i t

BW este un proiect extrem de ambiţios al MicroForte, cea mai puternică firmă australiană din domeniul jocurilor

Big World: Citizen


:^^^^^
. j - j _ 1 ^ 1 "
L t • I I r ' t P P 1 "I

Tip joc: RPG - Apariţie: La iama - Redactor: Cristian Soare

S
e pare că piticii, orcii şi Universul din BW se con­
vrăjitorii nu mai sunt la centrează asupra a trei
modă, universurile planete din sistemul Ulruan,
M M R P G reorientân- N e o E d e n , Ulrua şi Trinn.
du-se înspre viitorul sumbru NeoEden a funcţionat până în
şi iăsând salvatul prinţeselor urmă cu 50 de ani pe post de
Tetris-ului. Dacă despre • colonie penală de maximă
Anarchy Online, primul ce a securitate, unde deţinuţilor le
întors obrazul cu tot cu cap erau şterse personalităţile şi
în altă direcţie, puteţi citi în apoi folosiţi ca mână de lucru.
celelalte pagini ale acestei Perversitatea sistemului juridic

mm
gazete ce o aveţi în mână, aici şi a corpului de Gardieni
sub lupa analiştilor poliţişti, însărcinaţi cu paza planetei a
mişcând uşor din aripioare, mers atât de departe încât a
avem BigWorld: Citizen Zero. fost creat un întreg sistem de
Ci
l

menţinere în viaţa a deţinuţilor,


fa

BW este un proiect extrem


răpindu-le şi ş a n s a de a evada
de ambiţios ai MicroForte, cea
prin sinucidere. într-un final
mai puternică firmă australiană
demn de baladele strămoşeşti,
din domeniul jocurilor, după
deţinuţii s-au răsculat cu suc­
c u m bine se vede şi din
ces, câştigându-şi libertatea
numele ei. Având un buget de
atât de dorita. Problema acum
10 milioane de dolari, bani
este că ei habar n-au ce
obţinuţi în mod surprinzător de
căutau acolo, de ce fuseseră
a guvernul australian şi nu de
închişi, şi astfel urmează o
a un publisher puternic, BW
perioadă de haos şi indecizie.
doreşte sâ dea o notă realistă
Până la urmă unul dintre foştii
termenului de massive din
deţinuţi, pe numele său Benito
massive multiplayer RPG, cu
D e M a n n o n , mai cu viziune de
promisiuni de 500.000 de useri
viitor şi idei democratice a
pe aceeaşi lume, 1500-2000
reuşit să construiască o soci­
în aceeaşi locaţie. Sună elec­
etate ce a reuşit să echilibreze
toral însă bugetul mare
populaţia rămasă după The
sugerează seriozitate.
Great Riot. După moartea sa
lucrurile au degenerat oare­
c u m , societatea cea
democratică transformându-se
într-una mai totalitară.

Şi aici intră jucătorii în


tablou. Putând alege între cele
trei rase (întotdeauna prezenţii
oameni, bio-mecanicalii
Cybrids şi nativii Beziel), şi
aparţinând unui subset al pop­
ulaţiei numit generic Zeroes ei
dispun de o serie de avantaje
provenite din făptui că pot
folosi itemuri inutilizabile de
către majoritatea populaţiei, şi
se pot mişca în cadrul sis­
temului fără a le cere cineva

• socoteală. Aceste lucruri îi fac


foarte importanţi pentru
Overachy, un fel de corporaţii
Itiplayer & online

multe şi d u ş m ă n o a s e între detalii aşteptăm o variantă


ele, ce conduc lumea şi sunt jucabilă. Adică pe la
într-o permanentă căutare de Sărbători, lamii, nu-i aşa ?
agenţi pentru a-şi rezolva
problemele.
Cu trei planete de explo­ De ce îmi place mie BW.,,
rat, trei oraşe cu iz de Blade
Runner în care să ne facem Rippers. Ăsta este cuvân
de cap, sălbăticii peste tul. Rippers. Simţi cum
sălbăticii, atrăgătoarea se mişcă limba când îl
Frontieră, un generator de pronunţi ?
misiuni deosebit (în fucţie de Hmmm...Rippers.
preferinţe, skilluri, clasă, misi­ Sunete rostogolindu-se
unile anterioare), 46 de skil­ şi izbindu-se de cerul
luri, cu posibilitatea de a gurii, coardele vocale
îndeplini o întreagă diversi­ vibrând...mm. Riiippers.
tate de roluri (spion, detectiv, Nu şti despre ce
hacker, medic, bla bla) în vorbesc? Indiciu: viîeză.
funcţie de direcţia aleasă în Nu. Mai degrabă Viteză.
dezvoltarea acestora, cu Nici acum? Okay. încă
apartament propriu, baruri, unul: Adrenalină. Nici
contrabandă, traficanţi, arme, acum nu a început Te-ai prins ?
luciosă, plin de el, cu
dueluri, concerte, bătălii clopoţelul sâ meargă? Dacă nu, uită-te în poza
freza încercând să se
epice, sabotaje, gagici de Nu? Binee. Vezi poza de de mai sus. Dacă nici
împotrivească în zadar
agăţat, adică cu o întreagă pe pagina din stânga? acum nu te-ai prins, dă-mi
vitezei? îl vezi? Okay.
viaţă de dus, BigWorld Gagiul ăla Matrix style, un mail şi o să îţi
promite. Pentru mai multe călare pe şmecheria aia A c u m repetă d u p ă
mine...Riiippers. Rippers împărtăşesc secretul...

Kesmai au a istorie destul de lungă în domeniul "simulatoarelor de clâd...bla bla online 11

Tip joc: ie: A apărut - Redactor Cristian Soare

u
niversul Battletech (cu care v ă murile când studiam cu asiduitate orilor, care toţi vor fi jucători şi nu NPC-
tot întâlniţi de câteva numere analele istorice sub formă de tomuri ale uri, veţi salva vieţi, convoaie, veţi cuceri
încoace) se va îmbogăţi cu încă BattleTech, a fost existenţa, în lunga planete şi oraşe. Mai pe scurt veţi face
un titlu. Păstrând linia, MBT3025 linie de campioni, a trei nume româneşti istorie cu mânuţele dvs.
este un, şi citez un ilustru coleg, "simula­ get-beget.
tor de clădiri cu zece etaje prevăzute cu Revenind la obiectul de sub lupă, The [rvwr 5?h*.~:

reactor în ghiozdan", orientat de această MBT3025 ne paraşutează drept în


dată înspre jocul online. mijlocul luptei dintre casele din Inner
Kesmai au o istorie destul de lungă Sphere. Clanurile încă nu îi invadaseră,
în domeniul "simulatoarelor de clăd...bla Word of Blake erau retraşi pe Terra, aşa
bla" online, ei fiind cei ce au dăruit lumii că nimic nu stătea în calea aprigei bătăii
în anul de graţie 1998, Multiplayer pentru putere. Jucătorii vor putea alege
BattleTech: Solaris. Acesta avea loc pe una dintre cele cinci case, apoi li se va
Solaris (nu câ n-ar fi fost evident...), o pune la dispoziţie un Mech, devenind
lume cunoscută celor mai interesaţi de veriga cea mai de j o s a lungului lanţ ce
BattleTech. Şi pentru că ştiu că daţi pe îi desparte/leagă de foruriie de
afară de curiozitate, Solaris este o lume c o m a n d ă , adică House Leader-ul şj
unde se poartă gambling-ul în stil Vegas. aghiotantul său. însă nu disperaţi. în
Totuşi, viitorul a renunţat la blackjack şi funcţie de cât de bine vă descurcaţi în
ruletă, şi s-au reorientat înspre pariurile lupta cu duşmanii, veţi putea înainta în
pe Mechwarriori. Şi astfel pe Solaris are susul lanţului trofic, existând şi şansa să
loc în fiecare an un mare campionat. Ce ajungeţi într-o bună zi House Leader.
m-a impresionat pe mine profund în vre­ Până atunci veţi asculta ordinele superi-
Plătind cei 10 dolari, pasionatul nostru concetăţean va intra în miezul acţiunii O nouă betă? înscrie-te şi tu!.
r t r i ]
i i J H L-
.. P P
r
t

Conquest Online Chemare


h iL r -• p i i
'• " i m

• lis• iiT h
r >
|
J •

h _ h H

Tip joc: TBS - Apariţie; A apărut - Redactor: Cristian Soare

român pasionat de StarTrek, de Anarchy Online


jocurile online, de strategiile pe turn­ Anarchy Online intră în a doua sesiune de beta testing, de
uri, de culoarea verde, tricourile ude data aceasta numărul celor adimişi crescând de la 100, cât
şi prosoapele cubaneze, ce printr-o au fost iniţial, la mai multe sute. Partea a treia va începe în
mirifică întâmplare mai are şi o carte alte câteva săptămâni (www.anarchy-online.com'
de credit sub pernă. Plătiţi cei 10
-s Sea Dons Online
dolari, pasionatul nostru concetăţean
#1
' r™
Pentru cei care au visat să fie piraţi, Sea Dogs le oferă
* 9* va intra în miezul acţiunii. Nu chiar
imediat, căci mai întâi va trebui să şansa de a o face fără a trăi cu frica FBI-ului sau a
îşi găsească drumul prin meniurile Interpolului. Vase, insule, abordaje, toată seria.
puţin lipsite de stil, sau mai degrabă Combinând excelent elementele de rpg şi pe cele de
prea puţin originale, ca apoi să dea action, plus o aromă de simulator de vapor pentru cei
de tutorial, ce este absolut necesar interesaţi, Sea Dogs pare foarte promiţător. Cei ce doresc
de experimentat. Cu piscina să facă parte din betateam au acum ocazia.
cunoaşterii îmbogăţită de acesta, el www.akella.com/corsalrs!
se lasă pe spate şi aşteaptă ca toate
aceste noi cunoştinţe să se sedi­
Parsec; _ ^^Hfcfev
Redirectionând piloteala spaţială de acasă pe Internet,
menteze. Află prin aceasta că totul
Parsec se pare că va fi destul de interesant. Lucrul cel mai
se desfăşoară pe turn-uri, împărţite
gustos la Parsec (deocamdată) este organizarea
la rândul lor în mai multe subturn-uri
serverelor, fiecare conţinând mai multe sisteme solare, cu
(deploy, attack şi move), posibilităţile
toate aceste servere legate la un altul central, de unde
de mişcare ale "obiectelor" fiind în
jucătorul poate alege sistemul în care doreşte să
funcţie de numărul de "control
călătorească. în rest, viteză, nave, muzică, grafică bună.
poînts" (determinat de câte planete
www.parsec.org)
ai sub control). Află că un joc în mod
iJTtDl «na » EE
• WftfiM 1P ţjţj "I,".! 1
IV ,
.'~ m^
a

normal durează cam 30 de minute,


ceea ce înseamnă că nu va pierde
I MS9 | ! * » J.jfr- 1**>I4» ore şi ore încercând să devină "cine­
va" în acest univers. Că fiecare
jucător are sub control cate un
"Grup de Obiecte ', în număr de
1

aproximativ 50 (obiectele), ce constă Battielsle: Dark Space £ Battletsle;


în nave, oameni, arme şi alte The Andosian War
bunătături. O altă problemă apare în Dacă despre Andosian War aţi putut citi într-unui dintre
momentul în care, după câteva jocuri numerele anterioare ale cazetei, aflând astfel că este un
furibunde, domnul concetăţean real­ turn-based strategy, DarkSpace este o combinaţie de

c
onquest Online porneşte cu
izează că "grupul" său nu prea mai action şi strategie, unde avem posibilitatea să controlăm
dreptul însă se pierde pe
merge, căci a început sâ lupte cu Q diferite structuri, pe lângă lupta propriu zisă, dusă din inte­
drum. Punându-ne în pielea
mai puternici. Şi astfel ar vrea să riorul cockpitului.
unui Q pus pe şotii, în
obţină alt "Grup", drept pentru care (BlueByte Game Channet: http://209.198.154.16/)
cadrul unui concurs de nivel galactic
iar scoate cartea de credit de sub
între reprezentanţii rasei G, avem la Multiolaver B a t t l e t e c h 3 0 2 5
pernă şi mai plăteşte 10 dolari (cel
dispoziţie toate elementele din uni¬ Dezbătut mai pe larg în pagina dinainte. Se ia mâna
puţin). După câteva zile, susnumitul
versul StarTrek spre folosinţă în stângă, se ridică în aer, se mulează două degete pe
va deprinde un tic foarte ciudat, ce îl
încercarea de a ne dovedi mai buni pagină şi apoi se întoarce. Pagina. Succes.
împinge sâ scoată în mod regulat
decât alţi O. Un alt avantaj ar fi fap­ (www.battletech3025.com)
cartea de credit de sub perna pentru
tul că poate fi downloadat gratuit,
a mai plăti câte o tranşă de 10 The Seîtlers IV
ceea ce automat înseamnă ochi
dolari. Cei care au jucat titlurile ce l-au precedat pe acesta vor fi
făcuţi mari şi o butonare activă pen­
tru obţinerea susnumitului titlu. în acelaşi timp pe teren familiar şi pe unul mar puţin famil­
Şi uite aşa se duce un joc bunicel,
Problemele apar din momentul în iar. Păstrează o seamă din elementele vechi, însă în
nu extraordinar, din cauza unor
care trebuie să înregistrăm copia pe esenţă este un joc destul de diferit. Necesarul de 5000 de
decizii de marketing relativ dubioase,
serverul de joc. Ceea ce înseamnă betatesteri s-ar putea sâ nu fi fost atins, aşa încât
privite de pe această parte a moni­
10 dolari, bani ce pot fi achitaţi via grăbiţi-vă. (BiueByte Game Channel:
torului, însă bune de partea ailaltă.
credit-card on!y...oops. http://209.198.154.16/)
Să presupunem totuşi că există un
Articol: Plan Update - Redactor: Cristian Soare

G
a orice rubrică trecută în mâinile unui
nou redactor, primui lucru ce trebuie
stabilit de către peniţa aspră a
recând mai departe,

T
analiştilor poliţişti este gradul de utilitate al
ajungem la controversa
acestei schimbări şi înfricoşătoarea problemă a
lunii: cu nume pe copertă
transformării conţinutului conform cu o obscură
sau fără nume pe copertă ?
schemă de lucru. Astfel, întrebări de genul "ce
Cazul de sub lupă este American
vrea .plan update-ul ăsta nou de la mine?" şi
McGee's Alice in W o n d e r l a n d .
"părinţii lui ştie?" sunt valabile şi legitime. Ca
Pentru cine nu ştie, domnul McGee
să facem lucrurile cât mai clare, subsemnatul
a lucrat ca level designer la id în
declară că aici veţi găsi informaţii din interiorul
perioada cu Doom şi Quake, ca
industriei jocurilor, detalii despre ultimele
apoi să o ia pe căi oarecum mai
update-uri aşa cum apar ele în .plan, subiecte
paralele, revenind însă în 1998 ca
de discuţie, controverse, detalii picante. Plus,
să încheie un contract cu EA, level design înainte de a intra în
şi asta numai pentru cititorii fideli (fete sau nu),
obiectul contractului fiind Alice. beta, aceasta fiind perioada cea
bârfe din interiorul redacţiei.
Munca la Alice este aproape gata, mai apreciată de toată lumea.
fiind puse la cale ultimele detalii de Revenind la problema
sîăzi primul pe listă este Travîs Doggett,

A
T
noastră...este deci ceva valabil,
unul dintre artiştii de la Ion Storm, ce
cinstit, atunci când priveşti proble­
momentan lucrează la Anachronox. Mr.
ma prin prisma faptului că la un joc
Doggett a făcut greşeala să posteze
lucrează o echipă întreagă timp de
ceva pe forumul celor de la PlaneîAnachronox, şi
doi sau mai mulţi ani? Alice este
atât a trebuit suitei de hiene ca să tabere pe el. # • -
proiectul lui McGee, iar nivelul de
Pus în colţ, învineţit la ochiul stâng el a fost
T
implicare aî acestuia în
forţat să răspundă la o seamă de întrebări cu
desfăşurarea proiectului merge de
rost, şi astfel am aflat că Anachronox-ul merge,
la asumarea rolului de writer, art
merge în direcţia cea bună. Munca se
director, game designer, sound
desfăşoară prin toate părţile, cu ultimul nivel
designer, map designer până la
mare din joc (Hephastos) pus la un loc în cursul
cele mai mundane de genul mar­
acestor săptămâni şi cu partea cinematică în
keting, pr, website production etc.
focul ultimelor retuşuri. Totuşi, mr.Doggett nu
Deci este legitim ceea ce tace el?
pierde ocazia să se "plângă ' despre cruda
1

American McGee îşi motivează


soartă ce a împiedicat conceptul de artist să aibă
acţiunea prin a s u m a r e a respons­
aceeaşi definiţie atât în DEX cât şi la birourile
abilităţii şi nu prin multitudinea
Ion Storm. Căci el este (ca mai toată lumea de
rolurilor de care v o r b e a m . Pentru
acolo) un fel de om bun la toate, lucrând atât la
ei, faptul că numele său este pe
modelare, cât şi la aminaţie, plus scripturi peste
copertă este semnul că un eventua
scripturi (mai ales ceie de luptă). în rest nu
eşec al iui Alice este în întregime al
spune nimic sigur despre data de apariţie a mult-
dumnealui, şi nu al echipei, sau a
preaşteptatului joc, răsucind, ca să facă lucrurile
altor entităţi. Eu tind să fiu de acord
şi mai interesante, piciorul în rană cu entuzias­
cu el. Aştept şi părerile voastre.
mul cu care ne povesteşte despre mişcarea
camerei, existând posibilităţi de montaj cu izuri şi

s
aere cinematografice înfricoşător de mari. între ărind malul, la Ritual Forever de la Monolith face
timp, aflu cu stupoare că Tom Hail a comandat Entertainment în ogradă, îi p a n a r a m ă cu demo-ul tehnologic,
un ghiozdănel la niscaiva croitori, şi lucru ciudat, găsim tare ocupaţi cu ce parcă nu prea impresionează cu
este prea mic, iar de la Henrik Jonsson, unul portarea Fakk2-ului şi a Sin tot cu "LithTech 2.5 3D Operating
dintre programatori, despre beneficiile The G a m e pentru Mac. De a s e m e ­ System". Interactivitatea scăzută a
nenumărate ale JukeBox-ului şi plăcerile dăruite nea ia sfârşitul lui Octombrie ei au mediului, combinată cu nivelul rela­
de către cele 1200 de mp3-uri proprietate per­ lansat filmele de animaţie bazate tiv mic al detaliului, cu grafica încă
sonală. Pe de altă parte, surse de încredere îmi pe acestea două, succesul grav­ nefinisată, level design-ul ce
şoptesc textual că Anachronox va apărea în itând în jurul lor...Suportul de multi- şchioapătă şi alte vreo d o u ă trei
2 0 0 1 , cu toate presiunile Eidos-ului de a-l scoate piayer pentru Fakk2 se dezvoltă detalii de genul nu-am-putut-obţine-
înainte de Crăciun, uşor uşor, la data scrierii acestui licenţa-de-James-Bond-aşa-că-am-
Siavă Domnului că unui dintre purtătorii de articol ei fiind în ultimele faze ale băgat-o-gagică-în-schimb-şi-vom-
cuvânt al acestora ne asigură că "va merita acceptării de hărţi. Deci grăbiţi-vă. face-mişto nu prea lasă loc entuzi­
aşteptarea"... Oare ce ne-am fi făcut? Tot pe malul acesta No One Lives asmului.

67
• . ' . ji . - m

A l e g e ce
& e
V j o c u l t ă u

Electronic Arts NOX Carmageddon 1, F-16 Total Annihilatîon • Requiem: Avenging • Final Liberation
• Altens VS Predaîor • REA" Live 2000 Aggresor, Network O Kingdoms) Angel • Gabriel Knight
• Alpha Centauri • Need for Speed 2 SE Raîfy, Earthworm Jim) • KA 52 Team Allrgator • S.C.A.R,S. Mysteries (Conţine GK1
Classic Classic • Compilation Beau Jolly • Lander • Seven Kingdoms II : şi 2 + carte/noveia + CD
• Alpha Centauri • Need for Speed 3 2 (Grand Prix 1, • Load Runner2 The FrythanWars audio)
Planetary Pack (Conţine Classic Transport Tycoon. • M25 Racer • Shadow Company • Gabriel Knight 3
Alpha Centauri & Alien • Need_joriSoeed 4: Pittfaif, Interstate 76, • MIA Missing în Action Left for Dead • Gangsters
Crossfire) Road "Chaflenge Screamer Rally) • Myth 2 -Best of • The Fifth Etern ent • Grand Prix Legends
• Beasts & Bumpkins • Need for Speed • Denis the Kangeroo • Nations • Tonic Trouble • Haîf-Lîfe Game of the
Classic Porsche 2000 • Descent 3 • Panzer Elite • Uprising Year Edition (include
• Biggest Names, Best • NHL 5666 • Descent 3 Mercenary • Powersllde • Uprising 2 Team Fortress Classic
Games il (Ftfa '98 • Populous 3 (Add-on) • Puzzie Bobbie • Wild Wild West si Upîink)
RTWC, Need for Speed Undiscovered Worlds • Die by The Sworld • Quake 1 • Vegas Games 2000 • Haîf-LEfe OEM
3, Future Cop LAPD. • Populous 3- The • Dino Crisîs • Rally Masters • Half-Life Oposing
Trespasser, Die Hard beginning • Earthworm Jim 3D • Silver -Best of Alţi producători sau Force (New missions-
Trilogy, Tlger Woods • Rugby 2000 • European Super • Slave Zero distribuitori Add-on)
• Sanrty League • Soulbringer • 2 Good to Be True • Heavy Gear 2
• Black and White • Shoaun • Fallout 2 • Star Shot (Compilaţie: Ultîmate • Hexen 2
• Blade Runner Classic • Sid Mayer's Men • F/A18 • Thandor Soccer Manager 2, • Homeworld
• Command & Conquer Crossfire (Add-on • F/A18 DVD • Tides of War Earthsiege 2 Caesar 2, • Heretic 2
pentru Alpha Centauri) • Freespace Si lent • Total AnnihiEation • indiana Jones and the
P

Megabox (Command & 3*D Ultra Pinbal! 2.


Conquer + The Covert • SimCity 2000 SE Threat sau The Great • TotaE Annihitatîon: Nascar Racing 2, Prinţ infernal Machine
Operantions) Classic War Add-on Commander's Pack Artist 4) • King Ouest 8 (Mask of
• Command & Conquer • SimCity 3000 • Freespace 2 (Conţine Tota! • 6 X 1 ((Rally Eternity)
Mega Box (C&C Red • Sports Car GT Classic • Freespace 2 DVD Annihilatîon, Battle Championship, AMOK, • Lode Runner 2
Alert + Counterstrike + • Superbike World • Grand maşter Chess Tactics, Core Maximum Force, • Mech Warrior 2
Aftermath) Championship • Hazard Continqency si Hint- Mag es layer, • Mech Warrior 3
• Command & Conquer • Superbikes 2000 • Icewind Dale Book oficial) Bafflecrutser3000 AD, • Monkey IsEand Bounty
Red Alert 2 • Syndicate Wars + • Interplay 15™ • Totaî Annînilations: Z) Pack (Monkey Island 1,
• Command & Conquer Dark Omen Anniversary (FalEout, Kingdoms • Abdomination 2, 3)
World Wide Warfare - • System Shock 2 Norse by Norsewest, • Trafic Gianţ • Ancient Worlds • Nascar Racing 99
include Command & • The Sims Redneck Rampage, • UEFA Manager 2000 (Compilaţie Pharaoh si • Netstorm
Conquer (2 CD), C&C • Theme Hospitaî Shattered Steel, • Unreal Return to Na Cesar 3) . • Night & Darkness
Covert Operations (1 Classic SoEitaire Deluxe, Pali • Atomic Bomberman • Omcial Formula 1
CD), CSC Red Alert (2 • Theme Park Classic Stonekeep, Virtual Pool, • Unreal - Best of • Battiezone • Quest for Glory 5
CD), C&C RA • Theme Park + Theme Battle Chess, Bat the • Unreal Doubte Pack • Beast Within Dragon Fire
Counterstrike (1 CD), Hospital Classic House, Conquest of the (Conţine Unreal •+• • Bob Villa's Home • Pharaoh
C&C RA The • Theme Park World New World Deluxe, Return to Na Pali) Design • Phoenix
Aftermath), C&C • Tiberian Sun Descent, Dragon Wars) • Unreal Tournament • Power Chess
Tiberian Sun demo • Blackstone's
• Tiberian Sun Limited • tnvictus • Vraliy 2 Chronicles • Powerboat Racing
jucabil (1 CD) Edition (Cutie semnată • Krime Killer • War of the Worlds - • Prince of Persia 3D
• Braveheart
• Croc 2 în original de Brett • MDK 2 Best of • Caesar III • Quake il
• Dark Omen Classic Sperry şi Joseph D. • Messiah • Wheei of Time • Championship Manger • Quake III Arena
• Darkstone Kukan. Conţine tricou • Original War 1999-2000 • Raily Chanpionship
• Deer Hunt Challenge Tiberian Sun, Figurina • Pathfinder Novalogic • ChessMaster 7000 • Red Baron 30
• Die Hard Trilogy 1 GDI sau NOD, CD cu • PJanescape Torment • Armored Fist 3 • Civilisation Call to • Revenant
OEM (CD Only) Demo SHOGUN • Poker Nights with • Comanche 4 Power • Rol le r Coast er Tyco on
• Die HardTrifogy2 Tiberian Sun Figurina David Slansky • Delta Force 1 • REven
din metal GDI sau NOD) • Civilisation It Test of
• Dune 2000 Classic • Powerboat Racing • Delta Force 2 Tîme • Sanitarium
• Dungeon Keeoer2 • Tiberian Sun • Puzzle Bobble 2 • F 16 • Commandos Behind • Seven Kingdoms 2
• Dungeon Keeper Gold FIRESTORM Mission • Renegade Racers • F22 Lightnîng 3 Enemy Lines • Shadow Company
Classic (Conţine Disk • StariteetAcademy • Tachyon The Fringe • Commandos II • SIN
Dungeon Keeper + • Tiger Woods / PGA • Starfieet Command Beyond of Call of Duty • Spirit of Speed 1937
Deeper Dungeons) Tour2000 • Star Trek: New Worlds Ubi Soft • Commandos Ammo • Squadron Commander
• Dungeon Keeper •+• • Titan EA • Vicious Compilation • Army Men 2 Pack (Conţine • Stars hip Titanic
Magic Carpet 2 • Trespasser OEM (CD OJnrea!, Resident Evil 2, • GEX 3D: Enterthe Commandos Behind • Starcraft
• ESPN X Games Pro Olny) Carmageddon 2) Gecko Enemy Lines +• Beyond • Starcraft BROOD
Boarder • Triple Play Baseball • Virtual Poof Hali • Hell-Copter The Call of Duty) WAR
• EURO 2000 2000 • Y2K Adventure • Heroes of Mlght and • Compton's Interactive • Star Siege + Tribes
• Formula 1 2000 • Ultima Ascension • War Torn Magic Compendium Enciclopaedia "99 • Star Wars: Shadow of
• F1 Manager 2000 (Versiunea nouă) (Heroes I + Heroes II + Deluxe + Dicţionar the Empire
• F-15 • USAF Jets GT Interactive Heroes II: The price of • Compton's Interactive • Star Wars Supremacy
• F/A-18 • Wargames • Abe's Exodus Loyalty) Enciclopaedia 2000 • Star Wars: X-Wing vs
• FA Premier League • Wing Commander • Actua Golf 2 • Heroes of Mlght and Deiuxe + Dicţionar+ TIE Fighter
Manager 2000 Prophecy Classic • Actua Ice Hockey 2 Magic \\ National Geographic (2 • SteeÎPanters 2
• FA Premier League • World Cup Cricket • Actua Soccer 3 • Heroes of Mîght and ani) + Cyber Patrof • SWAT 3
Stars 2000 • World Rugby 2000 • Alien Nations Magic Ui • Cosmopolitan Virual • Thief GOLD
• FIFA 98 RTWC • World War IfFighters • Anno 1602 Royal • Heroes of Might and Make Over Collection • Tomb Raider IU
Classic • World War II Flight Edition Magtc III: Armageddon's • Cosmopolitan 2 • Tomb Raider IV
• Fjfa 2000 Combat • Arcade Frertzy Blade (Add-on) • Creatures 3 • Triple Play English
• fighter Pitot • World's Scariest • Blood I! ^Best of • Hype, The Time Quest • Crime Killer Plus! (Curs engleză
• Fleet Command Police Chase • Carmageddon Playmobit • Cuthroats med Eu-avansaţt +
(Battle Group) • X Files Unrestricted • Darie Venqeance • Might & Magic VI: The • Deathţrap Dungeon Microfon)
• Flight Unlimited III Access • DiskworJdNoir Mandate of hteaven • Diablo • Viper Racing
• FufureCop LAPD • X Files The Game • Drakan • Might & Magic VII: For • Diablo 2 • UEFA Champions
OEM (CD Only) • Driver Blood and Honour • Encarta 2000 League
• Israeti Air Force Virgin-interpîay • Duke Nukem with • Might & Magic • Essential Collection • Urban Chaos
• Lands of Lofe 3 • Baldur's Gate& Taies Duke It Out Millenium Edition (M&M (Compilaţie Interstate • Warcraft II
• LBA 2 Classic of the Sword Coast • Expert Pool 5, 6 şi 7) 76, A-10Cuba, • Warcraft II Battle Net
• Madden NFL 2000 (Add-on Baldur's Gate) • Hogs of War • Monaco Grand Prix 2 Earthworm Jim, Edition + The Dark
• Moto Racer Classic • Baldur's Gate 2 • Jmperium Gallactica • Pandemonium 2 Mech warrior II Portal
• Moto Racer 2 • Bust-a-Move 4 • (mperium Gallactica II: • Playmobil Hype, The Mercenaries) • Warhammer Dark
• Nască r Revoluţi o n • Caesar's Palace 2000 Alliances Time Quest • Fight Force Omen
• Nascar Road Racing • Compilation Beau Jolly • !ron Plague • Rayman 2 The Great • Fighting Steel • Warzone 2100 (RTS)
• Nascar 2000 1 (Civilisation, (Expansion pack pentru Escape • Final Fantasy VII • Worms II
• Worms Armaqeddon
* jocurile subliniate cuni parţial focalizate, având cuba şi manuaJul In fimba romana

m a g a z i n u l tău d e c a l c u l a t o a r e
Supermagazin: Piaţa Unirii, magazin Unirea, corp central, etaj 3, Bucureşti
Magazine: Bd. Elisabeta nr.25, Bucureşti
Pasajul Pietonal Lipscani, Bucureşti
?

teWax: 01-345.55.05/06/07
e-mail: info@bestcomputersTO wuvw.bestcompuîers.ro c o m p u t e r ş
Screen Shot
4-

t, Starfleet Command 2
Starfleet Command 2 va
îngroşa rândurile jocurilor cu
klingonieni cât de curând. Va
exista si o versiune limitată,
fetish only, pentru împătimiţii
Star Trek, cu un bonus CD în
care va apărea cale de 4
misiuni vocea unui anume
George Takei (conform
. zvonurilor, acesta juca în
serialul original, cel de acum
180 de ani).

2. O r i g i n a l W a r
Până acum ruşii s-au
ciomăgit cu americanii cam
prin toate cotloanele sistemu­
lui solar, în peste 12000 de
jocuri de la începutul erei
informaţionale până în zilele
noastre. în Original War însă,
cele două naţiuni etern
beligerante vor avea
ocazia să folosească orificiul
unei maşini a timpului pentru
a-şi continua neînţelegerile în
trecutul umanităţii (pe vremea
străbunicului ausîralopitec),

3. F a l l o u t T a c t i c s
Asemănările dintre Fallout
Tactics şi cele două rpg-uri
care l-au precedat se
limitează ia aspect. Asta pen­
tru că jocul va fi structurat pe
misiuni (30 de bucăţi) iar per­
sonajele din party îşi vor
mişca mădularele după cum
le spune mouse-ul
dumneavoastră şi nu cum le
taie pe ele capul.

4, E u r o p e a n W a r s :
Cossacks
R T S Î n secolul 17, 8000 de
unităţi angajate În schimburi
fructuoase de idei concomi­
tent într-un meci, 6 resurse,
300 de upgrade-uri, peisaj
3D, 16 naţiuni... Dacă tragem
linie şi adunăm rezultatul
apare clar, 8342.

5. C h a r m of W a r
Charm of War este un RTS
care vrea să transpună pe
micile dvs. ecrane sforţările
unui erou ales de zei să rea­
ducă ordinea şi disciplina pe
un traseu de basm. Jucătorul
o să-şi plimbe privirile şi
cursorul într-un decor populat
de vrăjitori, goblini, ţări,
copaci, ape curgătoare, case
şi iarbă.

-


Prezentări

Universul

Unrvers: BattleTech - Redactor: Alexandru Adam

juns de popular încât să consti­ caracterizează prin câteva


tuie începutul unui subgen trăsături principale, ele sunt
aparte de jocuri, cauzator de guvernate de propriile motivaţii
j ^ ^ ^ H xista o categorie mai există destule aberaţii în reali­ epigonii: simulatoarele de sau animozităţi, fiind forţate de
rasata de oc.r . ale tatea noastră cotidiană cât să păşitorL După ce şi-a disputat în împrejurări să ia decizii (bune
r,c'-sror designeri îşi com- scuze apariţiile a câteva mii de urmă cu câţiva ani supremaţia sau proaste, morale au ba).
I H H H plică viaţs căutând să-şi jocuri (autorii putând să se dea pe piaţă cu Starsiege-ul de la Toată tevatura a început în
condimenteze creaţia cu un sce­ rotunzi chiar cu subiectul Dynamix şi Heavy Gear-ul cu secolul 22 când tehnologia a
nariu complex. în fapt au nevoie abstract). O anumită pătură care se consola într-un timp oferit umanităţii posibilitatea sal­
de nişte pretexte care sâ justi­ socială de creatori de jocuri, cea Activision, seria Mechwarrior turilor interstelare şi sute de sis­
fice carnagiile poligonale, cu bani foarte mulţi, recurge la o este singura care a supravieţuit teme planetare au fost populate
acţiunea repetitivă sau pur şi soluţie mai costisitoare - vitregiilor sorţii, aşteptându-şî în jurul Terrei. Expansiunea
simplu plictiseala la care cumpără un scenariu de joc gata acum a patra "ecranizare". omului a durat mai bine de două
urmează să fie supus cu bestial­ făcut de ia un institut specializat. Scenariile cumpărate au avanta­ sute de ani, şi a dus la apariţia
itate jucătorul ore în şir, odată Battletech a cauzat apariţia jul câ se desfăşoară oarecum a mai multor formaţiuni statale
pus în faţa versiunii finale. Unii seriei Mechwarrior, care a văzut independent de joc, sunt de sine firave în Galaxie. Cu timpul
designeri pun mâna şi anga­ lumina micului ecran SVGA stătătoare, FASA a inventat con­ acestea au evoluat în House
jează oameni care sâ scrie iniţial sub oblăduirea maternă a ceptul de Mech - maşină de Governments (5 dintre cele mai
ficţiune pentru joc, alţii se apucă Activision-ului. Mai apoi luptă, bipedă, de 12 metri, cu importante erau: Steiner,
ei şi scriu; în anumite cazuri nu Microprose a preluat ştafeta, destulă putere de distrugere cât Davion, Liao, Marik şi Kurita),
trebuie inventat nimic întrucât publicând la rândul saău vreo să pacifice două războaie mon­ conduse de familii de aristocraţi
(pentru cine cască ochii destul) două episoade din sângeroasa diale deodată. Contrar după metode eficiente dar
istorie inventată de FASA aşteptărilor, întâmplările din medievale. în acelaşi timp, în
Corporation, Activision nu şi-a Battletech nu orbitează în jurul jurul Pământului, o sută de plan­
revenit niciodată poluând piaţa acestor gigantice maşini de ete dădeau mână cu mână for­
de atunci cu titluri Star Trek, luptă, nici în jurul persoanelor mând Hegemonia Terană ce
obligându-şi programatorii prin dibace care le pilotează {pore­ urma să monopolizeze ireversibil
şantaj şi ameninţări cu viaţa să clite Mechwarrior-i). Mai degrabă scena politică a acelor vremi {în
lucreze 21 de ore zilnic la imple­ este vorba de înşiruirea crono­ special odată ce deveniră primii
mentarea sub diferite forme a logică a unor evenimente, o isto­ posesori de Battlemech-i). în
klingonienilor în orice cod sursă rie alternativă si viitoare dar acel moment Galaxia era
care aduce {fie şi doar de urmărită cu stricteţe ştiinţifică împărţită între Inner Sphere - cu
departe) a joc. de-a lungul a mai bine de 1500 densitatea cea mai mare de
de ani. Nu există personaje prin­ legificări pe cap de locuitor şi
Iniţial destinat jocurilor table- cipale în Battletech, nu se Periferie - un soi de sălbăticie
top (cu hărţi de carton, figurine îmbracă nimeni cu şorturi col­ erodată de războaie.
si zaruri) produse de FASA cu orate pentru diferenţiere între Ascensiunea Pământului a cul­
înverşunare de ani de zile, echipe, nimeni nu râde diabolic minat în mod previzibil cu
Battletech s-a dovedit a fi îndea- pentru ca să-i iasă din gură în apariţia Ligii Steîare în 25
evidenţă dantura perfectă şi unifica mai cu forţa mai cu
malevolenţa neagră. Nu apar în bună toate guvârneie âcătării"
colimator eroi dezbăraţi de jjjggtffl regiune- între 2601 şi 2750 a :;

care să salveze umanitatea, nici uf#at;o^ de


călăi universali care să-şi dore­ page Şţ;pfi>si5^^ l
ască vărsări de sânge dimineaţa căreia s-a pus îa punct tehnolo­
pe stomacul gol - evoluţia eveni­ gia necesară intermînabifelor
mentelor nu ţine de virtuţi sau măceluri pe car© viitorul ie rez-
defecte ci de interese, de con­ e^^^^^^H^^Sj^HEl
flictul acestora mai degrabă,
întocmai ca în viaţa de z i ^ u J S r 2751 a fost anul în care Lordul
Sacrificiul, actele de eroism, Ligii Stelare a ayut proasta
trădările nu sunt un scop în sine,, inspiraţie de a deceda, lăsând
destinat colorării unui scenariu, j şi fiu! de n u m a î ? ^ api p ^ ţ ^ k "
ele rezultă din reacţii tip j de titular. Copilul a fost lăsâfîn
cauză/efect. Personajele nu se l i grija generalului Aieksa
Kerensky, responsabil c

\\\\\\\m
menţinerea ordinii şi disciplinei
prin Galaxie, comandant al
SLDF (Star League Defence
Force). Profitând de faptul că
acesta era mai tot timpul în del­
egaţie prin lumile Periferiei unde
se ţineau necontenit şedinţe de
pacificare, Lorzii Caselor s-au
autoproclamat conducători ai
Ligii. Ca să se complice şi mai
mult situaţia, numitul Ştefan
Aramis (preşedintele unei
obscure naţiuni rătăcită în 3030, în Inner Sphere războaiele
peisajul acelor tulburătoare tim- . au distrus cam tot ce înfăptuise
puri) s-a împrietenit cu tânărul umanitatea, aruncând civilizaţia
moştenitor, foiosindu-se de într-un soi de Ev Mediu cauzator
acesta pentru a orchestra o efi­ de genocid şi impoliteţuri atroce.
cace lovitură de stat, preluând Notă discordantă o făcea o
astfel puterea. Kerensky auzind anume organizaţie qvasi-reli-
de toate acestea, şi-a instruit gioasă stabilită pe Terra,
scurt secretara să-i amâne toate Comstar, care, în virtutea cultu­
întrevederile pe următorii 12 ani lui tehnologic pe care îl
şi a pornit într-o campanie de propovăduia, nu numai că nu se
recucerire a Terrei (cu toate bătea cu ceilalţi copii din
lumile din fosta Hegemonie la Galaxie dar chiar îşi făcea cu
pachet). înaltul Consiliu al Ligii conştiinciozitate temele şi citea
(format din Lorzii Caselor) l-a toate lecturile suplimentare. în
concediat pe Kerensky de îndată secolele de război care au
ce războiul împotriva uzurpa­ măcinat civilizaţia din zonă,
torului s-a terminat, acesta Comstar s-a străduit pe cât posi­
încurcându-le planurile ce bil să conserve în stare naturală
puteau fi lesne descifrate vestigiile epocii de aur din ce în
alcătuind propoziţii cu ce mai estompată de trecerea
următoarele cuvinte: putere, pe,
să pună mâna. Oripilat de timpului.
faptele reprobabile ale Lorzilor După un an de perindări prin
care se faultau reciproc pentru zona necartograf iată aflată din­
putere, Kerensky, om integru de colo de Periferie, flota autoexi-
felul lui, a cedat psihic cu lată a lui Kerensky şi-a găsit
promptitudine militară şi s-a până la urmă un cămin locuibil.
hotărât să se retragă în munţi, A urmat popularea unor planete
departe de civilizaţia decadentă. (cu oameni sau, unde nu democraţie cu divertismentu
Zis şi făcut, fostul comandant şi- ajungea personalul, păpuşi care tipic al unei dictaturi militare
a strâns ce-i mai rămăsese din să ţină locul ocupat), construirea şi cu voluptăţile
armată, Ie-a ţinut o scurtă câtorva bordeie şi înfiinţarea sclavagismului.
cuvântare despre virtuţile unui post local de televiziune, Mă tem ca, din lipsă de
umane, le-a expus scurt şi con­ apoi, împotriva oricărei logici, spaţiu, cititorul va fi nevoit sâ
cis situaţia internaţională, bulet­ foştii SLDF s-au luat la harţă afle despre blestemăţiile
inul meteo pentru următorii 300 înfăptuind propriul război civil în Clanurilor abia în numărul
de ani şi planurile sale de viitor, miniatura. Un moment de cru­ viitor... în plus, Minei deja mă
după care au împachetat frumos cială importanţă pentru viitorul bate nerăbdător pe umăr şi
în ziar cafelele şi savarinele de coloniştilor a fost decizia gener­ ceafă cu penarul lui din lemn
protocol şi au purces spre aero­ alului de a deceda din cauză de de prun să-i fac loc să joace
port- Astfel, pe data de 5 infarct, lăsând responsabilitatea Dark Regn 2 pe net. Este
Noiembrie 2784, SLDF părăsea bunăstării subordonaţilor în înnebunit de opţiunea care îi
în stol Inner Sphere-ul îndrep- seama fiului sau pe care, în mod permite să seteze într-un
tându-se spre alte orizonturi, curios, îl chema tot Kerensky meci multiplayer poziţia lui pe
mai lucitoare. (Nicholas). Acesta şi-a condus glob (şî s-o urmărească pe a
propriul mini-exil, modest, ordo­ inamicilor). Pierde zilnic mai
Atâta le-a trebuit Lorzilor, care nat asa ca pentru vârsta lui spre mult de şase ore tot încercând
văzând că nu stă nimeni de o singură planetă numită Strana să-şi convingă interlocutorii de
şase în foişor, s-au pus pe Mechty. Aici au luat fiinţă originea sa aristocratică şi
emanat proclamaţii şi decrete în Clanurile, în număr de 20, olandeză (nick: Minei the
urma cărora fiecare devenea pe conţinând 800 de Mechwarrior-i Dutch), lucru dificil având în
rând dar deodată noul silitori, politicoşi cu bătrânii şi vedere faptul că olandeza nu
conducător al Ligii Stelare. Aşa animaţi de un spirit civic aflat pe seamănă deloc cu româna iar o
a erupt Primul Război de cale de dispariţie. Sub conversaţie civilizată nu poate
Succesiune (au fost patru) în oblăduirea tânărului Nicholas fi susţinută repetând obsedant
timpul căruia Terra s-a ţinut acestea au evoluat cu timpul cuvântul Amsterdam.
departe, declarându-se neutră şi într-o societate alternativă,
imparţială. Din 2790 până prin îmbinând cu această ocazie o
Problema e că ai n o ş t r i i sunt mai d e ş t e p ţ i şi pleacă afara mai r e p e d e , d i r e c t de la f i n a l u l liceului?

_

M a e in R o m a n i
..producat r ani de joc#i
Ţip artxd: Reportaj - Redactor: Dan Dimitrescu

-

I
tu . —MW

M
m 1

" | | n ultimii ani, ţările din fos-


1 1

I tul bloc sovietic au


I început să se afirme tot
* - mai mult în domeniu!
jocurilor pe calculator, exemplele
cele mar notabile fiind, cred. Rusia
şi Cehia. Ne întrebăm oare de ce
nu suntem şi noi printre ele? Oare
nu avem şi noi matematicienii
noştrii? Oare pe băncile şcolilor
noastre nu se formează suficienţi
designeri de jocuri? Ori poate, din
contră, problema e că ai noştrii
sunt mai deştepţi şi pleacă afară
mai repede, direct de la finalul
liceului?
Sigur, lipsa banilor pune sub
semnul întrebării orice asemenea
iniţiativă. Totuşi, acest factor tre­
buie luat în considerare şi pentru
alte tari estice.
De-a lungul timpului, mai multe
echipe autohtone au creat vâlvă în • L

ţară cu proiectele ior, dar nu multe


dintre ele au ajuns într-un stadiu
foarte avansat. Lansările pe piaţă
sunt aproape inexistente dar
sperăm ca acest lucru sâ se reme­
dieze în curând- • r

Firmele prezentate în acest arti­


col, sunt în cea mai mare parte
profesioniste. Mai mult, ele chiar
au ceva de arătat, şi cred că în
viitorul apropiat ne vor bucura cu
jocuri complete.
în timpul realizării acestui arti­
col, am călătorit în lungul si latul
tării Bucureştiului. Lucruri fru­
moase şi mai ales oameni
pasionaţi am văzut. Ce va fi mai
m

• •• -• •
departe? Veţi vedea în numerele
viitoare ale revistei.

7
pecia

AMC Creation
http ://www. amc. ro
Ameninţată cu dispariţia (Pământul va fi distrus din cauze naturale) omenirea îşi alege supraoamenii ce vor duce
sămânţa mai departe
elativ necunoscuţi pub- Intuiţia mea de fier mă face să
:rf|^l : licului larg. AMC
v
cred că jucătorul comandă
Creation se ocupau prin oamenii din acest transport, dar
ll^fflK 1994 de comerţul cu cei de la AMC au refuzat cu
hardware pentru PC-uri. Din străşnicie să arunce lumină
1998, ei au trecut la jocuri pe peste aceste chestiuni, în joc se
calculator, eforturile lor con- înfruntă combinaţii de 3 luate
cretizându-se în No Name War, câte X (unde X>1) din
un Real Time Strategy destui de următoarele rase/naţiuni :
revoluţionar în esenţă, dar Colonişti, Kluna, Kaldari. După
ascuns sub o aparenţă clasică. cum este la modă acum, evoluţia
De la început trebuie să conflictului va fi îmbârligată,
menţionez că cei de la AMC îşi purtând eroul principal dintr-o
păzesc cu străşnicie secrete, tabără în alta şi aşa mai departe.
astfel că deşi am vizitat sediul Dacă în privinţa scenariului
i . .firmei şi am stat de vorbă cu strădaniile de detectiv nu mi-au
echipa de design a NNW, au fost încununate de succes, în .
rămas multe semne de întrebare schimb mi-au fost servite pe tavă
detalii despre cum va fi jocul.
ri • I

din partea mea. Este de înţeles,


a

ei nu vor ca povestea şi "latura NNW se vrea un "simulator de


filozofică" a acesteia să ajungă comandant suprem", realist (în
cunoscută prea devreme, limitele scenariului SF) şi com­
scăzând astfel o parte din plex (pentru câ realitatea este
appeal-ul jocului. complexă). Fiecare campanie
Ameninţată cu dispariţia (câte una pentru fiecare parte
(Pământul va fi distrus din cauze combatantă) va fi compusă din
naturale)-omenirea îşi alege doar 3 hărţi, dar acestea vor
supraoamenii ce vor duc£ depăşi cu mult dimensiunile celor
sămânţa mai departe. Aceştia din jocurile de strategie
; sunt îmbarcaţi pe câteva nave obişnuite. Dimensiuni ca
spaţiale şi ajung să colonizeze 100x100 ecrane sună foarte bine
cu succes o altă planetă. De aici pentru urechea mea, mai ales că
intervin obişnuitele certuri între vom petrece mult timp în faţa •
unii şi alţii, totul sfârşindu-se cu fiecăreia dintre ele. Datorită
prăbuşirea îri necunoscut a unui spaţiilor mari, nu se va mai
transport militar trimis să ajunge la victorii rapide,
- "calmeze" spiritele încinse. existând, ca şi în realitate, posi­

bilitatea să te retragi (de data întâmplă în teritoriul pe care îl


asta ai unde) din faţa unui are în faţă, dar nu ştie de la
nic sau să evoluezi în "ţara început care va fi finalul.
ânui". Periodic, anumite evenimente
I o idee accentuată de cei de aleatoare înaintează povestea,
la A m c a fost libertatea de ele dând şi nota de RPG a jocu­
acljune pe care o ai pe hartă, lui. Ideea mi se pare foarte bună,
obiectivele taie la un moment dat tranformând jucătorul într-un
i mai mult o chestiune de veritabil strateg nevoit să-şi
t personal decât ceva impus împartă resursele în mai multe
calculator. Jucătorul primeşte direcţii şi să se ocupe de orice
mite informaţii despre ce se criză apărută pe neaşteptate.
>OOODO
Reportaj J >'

•t
- *

• : Dat fiind că vom petrece aşa erne. Tipurile de unităţi se com­


mult timp în faţa unei singure pletează una pe alta, deci numai
hărţi, implementarea ciclului zi- un atac combinat poate avea
ndapte este ceva absolut nece­ succes asupra unei defensive
sar, iar luminile dinamice ar tre­ bine pregătite. Spre deosebire
bui să facă noaptea foarte spec- de TA, aici avem însă şi infan-
taculoasă. Poate câ nu se va terişti, de multe tipuri chiar.
ajunge la standardul unui Earth Comportarea soldaţilor nu va fi
2150, dar tot sună bine. Mergând "robotică", ei reacţionând la
pe aceaşi idee, meteorologia evenimente şi ordine în funcţie
este un pas logic, şi se pare că de caracteristicile lor personale.
vor exista ploaie, frig, ninsoare şi Momentan totul sună foarte
îngheţ. bine, şi, sincer să fiu, de abia .
Tehnic vorbind, se poate aştept să pun mâna pe acest joc.
spune că NNW este continua­ Rămâne de văzut dacă realiza­
torul lui Total Annihilation, torii săi îl pot duce la capăt, pen­
folosind aceaşi combinaţie de tru că în decursul vizitei mele la
teren pseudo-3D cu unităţi 3D AMC, nu mi-a fost prezentată o
poligonale. Tot în stilul ŢA, versiune jucabilă a Iui. Multe din
jucătorul are la dispoziţie foarte module erau deja funcţionale, şi
multe tipuri de unităţi, care tehnica părea destul de bună, .
acoperă întregul spectru de dar până la a pune toate ideile în
capabilităţi ale unei armate mod- cod poate să mai fie cale lungă.

p://www. funlabs. c o r n

Revelaţia anului curent şi cel mai nou intrat în mica lume a realizatorilor de jocuri români, Fun Labs are deja
o istorie zbuciumată

evelaţia anului curent şi talente, printre care îi notăm pe toate semnele arată că ambele pe întuneric") de pe hârtie pe
cel mai nou intrat în mica lllusion Softworks (cehii ce au părţi sunt mulţumite de contractul ecran. Un astfel de joc poate avea
lume a realizatorilor de făcut Hidden-.& Dangerous) şi încheiat. Care este obiectul aces­ un succes imens, oferind teren
mşşggsgg jocuri români, Fun Labs' Activision Value. Cum s-au tui contract, nu se ştie, dar putem propice pentru implementarea
are deja o istorie zbuciumată. desfăşurat tratativele, nu ştim, . face unele supoziţii. Ar putea fi multor idei nemaivăzute până '
Pornind la drum cu un proiect de cert este că Funlabs lucrează vorba despre trecerea lui acum. Pe de altă parte, cred câ
action-adventure asemănător cu . acum cu Activision. Personal, mi Daemons (un proiect multiplayer realizarea lui ar necesita un efort
se pare că e o afacere foarte al Fun Labs, descris pe scurt ca deosebit la capitolul design, pen­
• ^

Unreal, intitulat Broken Balance,


cei de la FL au asimilat foarte bună pentru aceştia din urmă, şi "mai mulţi predatori hăituindu-se tru balansarea armelor, a puterilor
repede orice tehnologie pe care demonilor şamd. Din câte ştiu,
puteau pune mâna. Ajuns mai termenul de realizare al jocului
degrabă în stadiul de showcase pentru Activision este relativ scurt,
tehnologic decât de joc, BB şi nu cred că este loc pentru toate
impresionează fără doar şi poate aceste treburi. Dacă nu despre
prin diferitele efecte speciale Daemons este vorba, înclin sâ ~
întâlnite la tot pasul. La capitolul cred că avem de-a face tot cu un
design, jocul stă mai slab, este proiect ce poate pune în valoare
adevărat, fiind cam liniar în opinia puternica tehnologie 3D a FL.
mea. Recunosc însă că şi o Dar, supoziţii poate face oricine.
poveste liniară poate fi gustată, Secretele trebuie să rămână
iar faptul că jocul vroia să îmbine secrete, deci să nu ne băgăm
părţile de acţiune şi cele de aven­ nasul mai departe (Adrian Filipini,
tură după reţeta filmelor Die Hard manager-ul firmei, poate fi foarte
mi se pare un punct pozitiv pentru convingător în această privinţă).
aceasta. între timp, Broken Rămân la părerea că în domeniul'
Balance'a'fost abandonat, datorită jocurilor pe PC avem cel mai mult
lipsei unei finanţări exterioare, dar de aşteptat din partea acestei
FL a mers T I ai departe. Au urmat firme. Eu unul mi-am pus deja
câteva demo-uri tehnologice pen­ microfoanele in studioul lor, vă
tru Matrox şi Nvidia, care i-au recomand să faceţi la fel.
adus în atenţia lumii întregi.
Imediat au răsărit şi căutătorii de
1
ras
i

Exact când a lost pornit Fun Labs,


şi cu Ce scopuri ?
în i/nare;; totul ,a început în
primăvara iui 99 Ca prim obiectiv
ne-am aies încheierea unui con­
tract cu un publisher străin în ter­
men de 24 de luni. Acest lucru s-a
întâmplat, urmează să ne
îndeplinim cealaltă ambiţie - de a
•fi priftta firmă românească cam se
poate lăuda cu up joc ajuns în
stadiul de retail box, făcut 100%
în România,

Cum te priveşte lumea atunci


când vii din România? Cât de
greu este să obţii un contract cu o
firmă de afară?
Ţinta Buh Labs â fost din totdeau­
na piaţaiameribâhă; net supe­
rioară la momentul înfiinţării
firmei, în consecinţă, nu pot vorbi
decât despre modul în care te
[ O ]
privesc americanii. în general,
primele replici se refereau la
Nadia Comâneti, echipele noastre
olimpicei sau o presupusă aparte­
nenţă a României la Federaţia
Yugosl^vă. De asemenea, toată
lumea îşi'exprima uimirea aflând
că suntem latini în blocul comu­
nist. Pe de altă parte, spiritul
american, al afacerilor corecte, nu
se dezminte. Nu contează cine
eşti şi de unde vii, câtă vreme faci
i e r u r i de calitate şi îţi respecţi
^termenele.
;; V:Aftândii-ne încă ta început .
îfi<îă; şi venind dihtr-o ţa^ă a cărei: ;:
^jSiăţS de jocuri este subdezvoltată,
suntem întrucâtva "necivilizaţi".

În ce măsură se pot compara pro­


gramatorii români cu cai din alte
ţări? Mă refer atât la cei din Vest
cât şj la cei din noul val, estic
Programatorul român nu se poate
cprnpâra cu cel din Vest momen-
târil-^irtru câ îi lipseşte expe­
[ O ]
rienţa lucrului în echipă şi a "miie-
stone -urilor. Acest lucru este per­
1

fect valabil şi pentru restul ţărilor

Co părere ai despre publicul Lansat (drept con­


ani&ţbr de ş e u r i pe PC din cept) puţin înainte de
Bomănia\ % Oar despre piaţăMiar
;
evenimentele legate
jbbutt^ de Activision, Dae­
Nu există pubtic de jocuri în mons se vrea un joc
România. Atâta timp cât omul nu de deathmatch în car
plăteşte aproape nimic pe un joc, personajele (dem
nu îl va aprebîa la justa lui val­ evoluează peri
oare. Cu totul afteeva este atunci ajungând sâ
când trebuie să dai o sumă de sături, arme
bani (ce^i drept foarte importantă unice, idee
în România) şi să cumperi un sin¬ demnă de
gur joc.-^ ;. > ; ;
:
seamă, rămâne
Cât deşptfe piaţa de jocuri, văzut dacă va fi
aceasta are uri specific bulgăresc* transformată în joc.
şi de aceea nu o pot comenta
prea mult. >
cccc
Reportaj

tertainmen -r

emira.ro
f!nntrnlânrl r n t n a n i i c a n rianii
9
iiinâtnml t r p h n i p câ rip7lpnp m i c t p m l
J
riicnaritipi lui Zamolxe

«j iteratura SF $i jocurile grafic {ceea ce înseamnă că


' • :• : pe calculator merg imaginile pe care le vedeţi nu
|1||^J mânâ-n mână, aşâ că mai sunt de actualitate) ne
^ • i " * " ; ' implicarea unei edituri
1 1
poartă în Dacia premărgătooare
ca Nemira în această industrie cuceririi romane. Controlând
nu poate fi privită decât pozitiv. romanii sau dacii, jucătorul tre­
Impale Ent., produsul acestei buie să dezlege misterul
implicări, este o companie mai' dispariţiei lui Zamolxe, purtând în
mult decât ambiţioasă, având în acelaşi timp un război de anver­
lucru simultan două jocuri. gură cu cealaltă tabără. Atenţie,
nu am folosit cuvântul "anver­
gură" degeaba, pentru câ
războiul se desfăşoară simultan
pe mai multe hărţi, fiecare
reprezentând o provincie. O ast­
fel de structură impune o abor­
dare mai strategică a jocului.

7amotoe«impate i

Dacă Zalmoxe este un joc cla- ^ ^ ^ ^ M p H |


H^H^^IP^^^-L H
¥g
sic cu doar câteva concepte
noi, sn schimb 2nd Project este ^ B ţ S J j j H j j ^ ^ ' ^ ^ ^ - ^ H
revoluţionar in esenţa. Prin ^ • • â ^ ^ ^ l g p i , ' < •
acesta, noţiunea de echipa ia o ^^^^B^^^^^âif^^
formă nouă. Fiecare jucător îşi t -jg^^^&^irfîi
alege la început anumite unităţi ^ « j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^
e care le va putea produce, J
^^^m&»^^^=^^
printr-un sistem asemănător în ^ ^ B § ? jjj^^^ ^^BH^^fe
j r}

esentâ cu cel al alcătuirii deck- ^ ^ H M ^ ^ ^ J ^ t f X-yJ^^^ '


urilor din cărţi Magic ^HHIIIlHMKSSS
The gathering (fiecare tip îl
costă un număr de puncte totalul neputând depăşi o anumită limită).
T

Unităţile sunt împărţite în patru categorii: construcţii, luptă,


exploatare şi operaţiuni speciale, iar numărul de puncte alocat nu îţi
permite să obţii decât o parte dintre ele. Eventual poţi alege sâ fii
expertul într-unui din domenii, dar pentru asta trebuie să renunţi ia
toate celelalte. De aceea, vei avea întotdeauna nevoie de restul
echipei. Un comandant militar nu îşi poate construi baza singur, nu
se ocupă de minarea resurselor Pentru a păstra jocul interesant
pentru toţi cei care iau parte la el, fiecare din specialităţi presupune
Primul dintre ele, mai cunoscut multe atribuţii ce te vor ţine ocupat. Chiar şi constructorul bazei are
publicului român, este Zamolxe, mufte lucruri pe cap, cum ar fii studiile de seismicitate vitale pentru
un joc de strategie asemănător supravieţuirea ulterioară a structurilor. Pe lângă modul inedit de joc,
la prima vedere cu ACE sau 2nd Project merită menţionat şi prin universul în care ne transpune.
Warcraft 2, iar cel de-al doilea, Este vorba despre un fantasy Tofkienesc transpus în viitor, com­
2nd Project, un revoluţionar joc binând deci tehnologia SF cu elemente de magie şi mitologie. Dintr-
un asemenea melanj se pot scoate multe idei interesante, rezultatul
de strategie pe echipe.
final depinzând de calitatea implementării
Discutând cu Andrei Fântână
(deloc întâmplător acelaşi A.F,
ic atunci când se află pe zidurile tate. El rămâne legat destul de
care a făcut parte din colectivul
unei cetăţi. Asediile sunt tratate strâns de genul din care face '
redacţional al defunctei reviste
cu toată seriozitatea în joc, fiind parte, dar are totuşi un feeling cu
Game Over) de la Fun Labs, .
modelate diferite arme/instru­ totul special, datorită accentului
m-am convins că ambele jocuri prin faptul că teritoriile cucerite
mente specifice atât apărării cât pus pe comunicarea dintre
au un potenţial foarte mare, ca trebuiesc păzite în continuare şi
şi atacului, cum ar fi: turnuri de jucător şi trupele sale şi a •
de obicei semnele de întrebare deci îţi solicită o parte din trupele
asalt, scări, berbeci, proiectile muzicii de foarte bună calitate.
apărând mai degrabă la nivelul necesare continuării atacului.
tehnic decât la cel al designuluL incendiare sau otrăvite, pietre şi Despre Impale Entertainment
Construcţia fortificaţiilor ajută
ulei fierbinte. Cu toate aceste şi proiectele lor vom vorbi însă
Să vorbim însă măi pe larg mult în acest sens, pentru că o
detalii, nu trebuie sâ se mai pe larg într-unui din
despre ele. Zalmoxe, aflat în armată mică poate rezista pentru
înţeleagă câ Zamolxe ar fi un numerele viitoare, deci să trecem
mijlocul unei rescrieri a motorului un timp uneia superioare numer-
simulator al bătăliilor din antichi­ mai departe.
Special

UbiSoft România
htt p ://www. u b i s oft. ro
• • T

r--,i:r>. rezenta unei firme ca Ubi Soft


J pe piaţa românească nu poate
A .;.V decât să ne bucure, chiar dacă
;
| f t : ; ar fi vorba numai despre dis-
tif>uţia produselor acestei firme (care
lud, printre altele, tot ce poartă
nSmele Guillemot si Thrustmaster). Dacă
ă avem de-a face şi cu un veritabil "¬ '
studio de producţie software, bucuria
nlastră creşte. Să analizăm problema.

înfiinţat în 1993, studioul local al Ubi


ft s a ocupât^atât de testarea soft-
: r

re-ului produs în alte ţări, cât şi de


ducţia unor elemente aîe acestora,
intre victimele lor se numără World
otball 98, Tonic Trouble, seria MC'"/
yman, Guitar Hits, Artist şi în mare
c l m tot ce se lucrează în concernul Ubi

Evoluţia firească a lucrurilor face ca


a|um sâ fie aproape gata primele două
uri produse complet (sau aproape ,4*
mplet) aici. Este vorba de Monaco
m mi *
and Prix 2 şi Pod 2 : Speed Zone,
bele destinate exclusiv consolei Sega cu care să lucreze designerii şi grafi­
eamcast. Despre cel din urmă am avut cienii echipei.
oiazia să stau de vorbă cu Florin Boitor, u\mm a
mumr mnwm WurnW 'uumm a
mum mumr mMUn
a
— Şmmm uumr muW
a
Vt\rm\ruJt. u\SuJ
m

. J
_ . . . .

ppgramatorul şef al proiectului. Dânsul Când l-am întrebat care este p ă r e r e a : ^


şfechipa sa au avut amabilitatea să mă sa despre pasionaţii de jocuri şi pro- Tj
mineze asupra dedesubturilor (pub- gramatorii din ţara noastră, Florin s-a J
) ale producţiei acestui joc. lată deci plâns de gândirea "deformată" a JP_
c i am aflat: Proiectul Pod 2 durează românului. Acesta joacă aproape numai
căm de un an de zile, lansarea pe piaţă 3D shooter-e şi strategii în timp real, i a r s j
fijid programată pentru luna Noiembrie, producţia Ubi Soft este în principal ori­
cui este făcut special pentru reţeaua entată spre altfel de titluri. "Ce crezi, şi
GA Net din SUA, parţea sa multiplay- la noi în studio tot Counter-Strike se
având deci o importanţă vitală. S-au joacă lumea cel mai mult", a admis \
versat trei faze ale execuţiei: off line Florin. Cu toate acestea, nu par să fi
ngie player); on line pe reţea locală, apărut probleme în design-ul jocurilor pe _
virsiune prezentată la E3; on-line inte- care le-au avut de lucrat, iar Pod 2 a fost le** / > -
gjat pe Internet. Structura echipei de lăsat aproape în totalitate pe mâna lor, uu mmMuM ^umrumm

fu se prezintă cam aşa: 6 programa¬ Singura influenţă externă a fost cea a '
i, 17-18 graficieni (care se ocupă şi de celor de la Sega, care au propriile stan-
dele 3D şi texturi), 1 "sunetist" darde-şi trebuie să aprobe orice titlu
eastâ parte a jocului a fost lucrată în realizat pentru consola lor. rîTTi
nţa, unde Ubi Soft are un studio
rte bine dotat), 3 programatori de Fiindcă tot am vorbit despre acest
ea, 4 game designeri şi un număr • Pod 2, sâ dau câteva explicaţii în
re de testeri. Motorul grafic nu a fost legătură cu el. Este un racer futurist, ori­
slris de la zero, ci îl are la bază pe cel entat spre acţiune arcade şi nu spre
d|i Speed Demons, un racer retro destul realism. Scenariul SF crează baza pen­ M' .^^uWuZi-, mM r
mm
lr
R
^^P" ^^S/uWumwm

'
. ..

reuşit. Asta nu înseamnă însă că pro- tru nişte trasee fanteziste, presărate cu : SPEED
j BRSKES
matoriî români nu au avut de lucru, scurtături bine ascunse şi elemente cap­
lângă transformarea engine-ului ei cană, menite să facă cursa interesantă
ând în sarcină şi realizarea unor edi- la mult timp după prima abordare a ei. . —i \t-i
re (mult mai problematice, se pare)
- * X —

Faţă de Pod 1, Speed Zone aduce în


plus si arme. dar nu în sensul în care se -tSlgşŞ^
Reportaj

găsesc ele în Interstate 82 & Co. Aici cele


doua arme, disponibile ca pick-up-uri de pe
trlseu, sunt o mină care încetineşte adver- .
sarul ce are neplăcerea să treacă peste ea,
clicomitent cu scăderea "sănătăţii" acestuia,
şifcn zid energetic care este propulsat în faţă
şilndeplineşte cam aceaşi funcţie. Se mai
preconizează şi nişte moduri noi de joc, spe-
c i l l făcute pentru a creşte interesul
jtlătorilor.
m

I Lăsând producţia de jocuri la o parte,


c « d că trebuiesc amintite şi eforturile celor
da la Ubi Soft pentru crearea unei pieţe de
jocuri legale la noi în ţară. Nu de foarte mult
ti Ap ei au lansat pe piaţă, la un pret foarte
nrndest, aş zice, versiunea localizată a jocu-
I J T o n i c Trouble. Această iniţiativă, după
c i l n îmi explica Sorin Şerban, unul din
rAponsabilii cu marketing-ui firmei, nu a fost
u i eşec, dar nici succesul scontat. Mai grav
eSe că de rezultatul acesteia depinde exis-
t « ţ a unor localizări viitoare ale altor jocuri.
Oii, în condiţiile în care un joc este cumpărat
îriversiunea pirat şi jucat până la capăt, ime­
diat după apariţia sa în Europa/America de
Nord, el nu va mai prezenta o mare atracţie
Ialun an de la lansare, când va putea fi local­
izat la un preţ suficient de mic pentru publicul
rJnân. Un cerc vicios se închide, şi soluţia
stă numai în mâna autorităţilor.

ark
htt yproject. ro
JK acă până aici am vorbit des de distanţă, explozii poligonale, implementarea
7 \ diouri profesioniste, e timpu oglinzilor şi a geamurilor şi apei transparente.
^ \ cern şi la rubrica "amatori .
11
De fapt, cei de la Dark Alliance şi-au
* * grup amatori prezentat aici împărţit proiectul în două jocuri. Slay: Slaughter,
mat din Cosmin Aioniţă Ştefan Aloma
T
care urmează sâ fie realizat primul, este exclu­
Filimon-Nâstase. După cum recunosc siv multiplayer, în timp ce Slay: Satan Lurks
experienţa lor de programatori este de Around You pune mare accent (aducând pe
limitată, fiind dobândită aproape exclus alocuri a RPG) pe experienţa sîngle player.
băncile şcolii. în schimb, ca graficieni; Demnă de menţionat este şi promisiunea
mult mai mult, având câteva pagini de unor Gates Of Hell ce vor lega mai multe ser­
ghiduri pentru jocuri (toate realizate dir vere, permiţând o mişcare relativ fluidă a
entuziasm) la activ. jucătorilor între ele. Mănânci bătaie pe serverul
Pasionaţi la maxim de Blood (1), c X? Nici o problemă, te duci până pe Y şi te
s-au gândit să recreeze atmosfera ace întorci cu nişte prieteni. Posibilităţile sunt mari,
un motor grafic mai nou. Cum un motc trebuie văzută implementarea.
nu se scrie imediat, ei au optat pentru Realist vorbind, cei de la Dark Alliance se
Quake, disponibil gratuit sub forma co< află de abia în faza de început a proiectelor lor.
sursă. Sunt plănuite totuşi anumite mo Dar, nu cred câ firmele de jocuri româneşti vor
pentru acesta, dintre care ar fi de men ajunge "prea multe" în curând, aşa că este loc
renunţarea la render-ul software, trece oricând şi pentru ei.
texturi pe 16 biţi, păcălirea unora dintre
Special

W

3 ±-
F

• j

yasp c. cs. utt. ro/~karg


, - e l de-al doilea grup de neapărat foarte original, dar rela­ demo normal. Al-ul inamic caz câ nivelul lor tehnic actual
i * amatori cu care am luat tiv complex şi interesant de . lipseşte cu desăvârşire, acelaşi ridică semne de întrebare printre
ft.. - ;J.. contact în timpul explorat. După cum afirma Karg, lucru putându-se spune şi voi, aduceţi-vă aminte de VGA
căutărilor mele este designer-ul principal al PP, un despre alte elemente cheie ale Planets. Acesta era la rândul lui
grupul timişorean Piron. Evident, asemenea univers creat "din gameplay-ului. Ceea ce este realizat de 1 (un) amator, tehnic
resursele lor sunt foarte limitate, neant", dacă este suficient de implementat nu funcţionează era la pământ, dar a avut un
Si la fel de evident, pasiunea lor convingător, poate foarte bine foarte bine, dar măcar există, succes incredibil- Orice este
pentru ceea ce fac este cel puţin atinge succesul altora deja lucru meritoriu pentru Piron. De posibil cu suficientă dăruire. Şi
egală cu cea a membrilor consacrate. asemenea, din punct de vedere încă ceva ... cum, necum, Pure
celorlalte echipe. O primă versiune a jocului, ' tehnic, totul este la standardele Power foloseşte drept coloană
Jocul aflat în lucru la ei, Pure caracterizată drept "alpha", a de acum câţiva ani. sonoră o melodie a lui Thy Veils.
Power, este descris ca un Real fost lansată la site-ul Piron. Cum va evolua Pure Power Să mai zică cineva câ fără
Time Tactics asemănător cu Ceea ce am văzut în ea e nu mai departe, şi, mult mai impor­ resurse nu poţi să faci nimic.
Mech Commander. Suntem este fantastic, fiind în primul tant, cum va evolua grupul Piron
plasaţi într-un univers SF, nu rând departe de standardele unui de aici, merită sâ urmărim. în

Hrj
• * h ¥ t .<.-•.-, v. - ••-1 -h.wr p m * f

i#4£vTiS i<n inrf*s<ing this plan*!. Vt.tR two BAY


iMftbefctad, ;o iftO*so «jouhivc pfoblpms
rn.uYi.javj it* Aittttfioa. o** foi ihtit RAOZIYEVSKV, VALENTIN
h»fp. Th#i> - i m * iitnad i a bfotd. * Di M:K:>

( .; E

J E 5 Uf C

MBARK
EXIT

-n . hi —

- 9 K

:
J P h e z e t r t ar.i

Hi lV™* Vi

D
paritie: A Apărut - Redactor: Dan Dimitrescu
e-a lungul timpului, seria
de jocuri Ciose Combat
a reprezentat alternativa
"realistă" pentru cei care
se plictisiseră de stilul de joc al
RTS-urilor obişnuite. Relativ difi­
cile de înţeles şi stăpânit la
început, jocurile nu au fost foarte
agreate de publicul larg. Pentru
cine le acorda suficientă atenţie,
erau însă nişte jocuri cu totul
speciale.
Cu Close Combat 5, Atomic
ne înfăţişează pentru a d o u a
oară debarcarea din N o r m a n d i a ,
lucru care îi v a atrage cu sigu­
ranţă pe fanii filmului "Saving
Private Ryan". Trebuie înţeles
însă că jocul se desfăşoară
exclusiv în peninsula Cotentin,
deci bătăliile sângeroase de pe
plaja O m a h a nu sunt reprezen­
tate. Sigur, este inclusă plaja
Utah, dar acţiunile de aici au o
intensitate mult mai scăzută, deci
nu suplinesc pe de-a întregul
această absenţă.
Jucătorul poate alege s ă
joace o singură bătălie, o
operaţiune (război "liber" pe un
teritoriu restrâns) sau întreaga
campanie (război liber pe toată
peninsula). Ca părţi beligerante
au fost incluse cea g e r m a n ă şi
cea americană, conform
adevărului istoric. Pentru cei
care ajung să se plictisească de
operaţiunile predefinite sau
doresc să experimenteze c e v a ,
există şi un editor de scenarii.
Acesta este foarte util pentru
crearea unor noi c a m p a n i i , dar
mult prea complicat pentru cei
care vor să creeze o simplă
bătălie. în special, este deranjant
faptul că trebuie să lucrezi cu
grupuri de unităţi predefinite, iar
dacă acestea nu conţin exact
ceea ce ai vrea t u , ghinion.

80
Palton în faţa hărţii Cu toată importanţa părţii dacă poţi să suporţi ritmu
La fel ca Battle of the Bulge strategice a jocului, încet al acţiunii.
{Close Combat-ul anterior), adevărata valoare a acestuia Profit de ocazie să
jocul cuprinde şi o parte de stă în reprezentarea angaja­ amintesc şi marea plângere pe
strategie la scară largă foarte mentelor. Aici, tehnic vorbind, care o am la adresa Al-uîui
importantă. Aceasta pre­ nu s-au schimbat foarte multe adversarului din joc. Acesta
supune deplasarea grupurilor faţă de jocurile anterioare, este mult prea agresiv în unele
de luptă pe o hartă a penin­ dar asta nu îi s c a d e cu nimic situaţii în care nu ar trebui. De
sulei împărţită în regiuni - din calitate. Interfaţa a ajuns multe ori, atunci când atacam
fiecare dintre ele reprezen­ la maturitate, oferind un teritoriu deţinut de el, inam­
tând un posibil loc de bătăile. informaţii importante chiar şi icul venea cu trei sferturi din
Concomitent are loc şi dis­ prin culoarea conturului trupele sale pe mine, ceea ce
tribuirea suportului aerian şi soldaţilor (spre exemplu poţi îmi permitea să le elimin Ilffi^ff
de artilerie {navală sau tere­ vedea dintr-o privire cât de destul de uşor printr-o reţea de
stră), dar în rest nu prea ai bine este ascuns respectivul). ambuscade bine gândite. Nici
mare lucru de făcut. Ce s-a schimbat cu adevărat în rest nu l-aş putea cataloga
Simplitatea interfeţei nu tre­ este tipicul jocului, pentru că drept cel mai strălucit Al posi­
buie totuşi să ne păcălească, relieful Normandiei impune bil, dar această greşeală este
pentru că această fază a asta. Spaţiile largi sunt destul mult prea evidentă.
jocului are o importanţă vitală de puţine, terenul fiind Punând situaţia invers, să
asupra luptelor ulterioare. Un presărat la tot pasul cu scoţi inamicul dintr-o poziţie de
bun comandant îşi poate tufişuri şi garduri vii. apărare este greu şi pentru
încercui adversarul, tăindu-i Tancurile, care chiar şi în tine, dar o minte umană
astfel căile de alimentare cu c â m p deschis au probleme cu posedă un anumit grad de
inventivitate. într-una din
Ce s-a schimbat cu adevărat este tipicul jocului, pentru că situaţiile descrise mai sus,
relieful Normandiei impune asta. Spaţiile largi sunt destul de când am încercat să curăţ
puţine harta de ultimele puncte de
rezistenţă germană, m-am izbit
carburanţi şi muniţii. Pentru a de două cuiburi de mitraliere
nu păţi o a s e m e n e a ruşine, el grele extrem de eficace.
poate fi forţat să abandoneze Cucerirea acestora m-a
unele teritorii în care era forti­ costat foarte mulţi oameni,
ficat, uşurându-ţi ofensiva. dar tocmai aici stă
Tot în această fază a j o c u ­ farmecul jocului, în con­
lui poţi să examinezi prog­ ceperea atacurilor com­
plexe necesare în Producător:
noza meteo pentru zilele
asemenea situaţii. Atunci Atomic Games
următoare, ceea ce-ţi permite www.aIomicaames.com
să judeci printre altele când îţi pui trăgătorii să
Detalii

disponibilitatea suportului ţină cuibul respectiv sub Distribuitor:


aerian. în caz că joci cu foc, plasezi un ecran de SSI
Monosit
nemţii (dezavantajaţi clar din fum cu ajutorul mortierelor şi (01)330.23.75
acest punct de vedere), poţi reuşeşti să îţi aduci geniştii
Aprecieri
profita de o a s e m e n e a ocazie suficient de aproape pentru a
pentru a scoate tancurile mai
agresiv la bătaie.
Un bun comandant îşi poate încercui adversarul, tăindu-i O - Nivele de dfficultate customizabile
Odată ordinele date, are - Tactica de infanterie

loc execuţia lor şi afişarea astfel căile de alimentare cu carburanţi şi muniţii o - Ritmul încel de joc
- Ai-ul un pic prea agresiv
rezultatelor - moment în care - Editorul de şcenarii
nu mai poate fi schimbat detectarea infanteriştilor, sunt folosi aruncătoarele de flăcări,
nimic. De aici urmează în special vulnerabile în chiar simţi că ai realizat ceva. Cerinţe:
bătăliile propriu-zise, care NU apropierea hăţişurilor care Jocul este excelent, şi Procesor: P200
pot fi evitate (cum se întâmplă pot ascunde echipe special¬ pentru a-l aprecia cel mai Video: 4 Mb
în Shogun spre exemplu), izate în distrugerea lor. Să bine trebuie să-l jucaţi împre­ RAM: 32 RAM
înaintea bătăliei poţi să modi­ trimiţi un blindat la atac ună cu un prieten în reţea, Hard: 150 MB
fici componenţa grupului de orbeşte î n s e a m n ă să-i con­ parcurgând o campanie de la Linkuri recomandate:
luptă pe care îl foloseşti pe damni echipajul la o moarte un cap la altul. Astfel veţi wwwxlosecombat.com
moment, schimbând unităţile sigură. Puterea lor de foc nu învăţa valoarea fiecărui om şi
"din teren" cu altele aflate în poate fi însă contestată, chiar veţi ştii că în unele situaţii Impresii finale:
rezervă. Importanţa muncii de şi cel mai uşor tanc fiind este mai bine să v ă retrageţi, Un joc realist şi complex, aşa
cum seria Close Combat ne a
strateg se vede aici, pentru capabil, atunci când vine în pentru a păstra trupele în obişnuit până acum.
că resursele folosite în altă sprijinul infanteriei (şi i se viaţă în vederea bătăliilor
parte nu îţi sunt accesibile şi oferă ţinte), să facă prăpăd. ulterioare. Ori, dacă ăsta nu
te poţi trezi fără contramăsuri Accentul cade categoric pe este realism, atunci nu ştiu ce
adecvate la tactica inamicului. tactica de infanterie, dar asta este.
Patton pe teren face jocul mai interesant,
u
S t a r Trek
J

! •
I î
1
p
!
I
:
ri- .
i

' h
1

h
H
i

!
ager
1 I ' J • *
j r p _ H j

Force
Tp joc; FPS - Apariţie: A Apărut - Ftedactor: Trăian Bostan

lestemul Star Trek, şireturi împreună prin Hexen


aşa cum este cunos­ sau Heretic şi ne-am zis-o de
cut el în lumea la obraz de nenumărate ori în
gamedesign-uiui, s-ar tot soiul de add-on-uri Quake.
putea constitui într-o frumoasă Nişte profesionişti deci. Aşa câ
şi veche tradiţie dacă n-ar' atunci când am citit că
prefera cumva să reprezinte următorul joc în univers Star
mai degrabă o cât se poate de Trek va fi făcut de către ei, o
neplăcută realitate. Să explic... speranţă timidă mi-a încolţit în
din timpuri cât se poate de suflet iar cei de la Raven, spre
imemoriale (cu alte cuvinte, proprie glorie şi laudă, au avut
cam de prin momentul în care grijă să-mi dea dreptate.
Paramount a vândut prima Elite Force este un First
licenţă) fiecare încercare de a Person Shooter bazat pe
transpune într-un joc engine de Quake 3 şi făcut de
respectivul univers a avut, pe către o firmă cu ceva expe­
rând, bunăvoinţa să se adev­ rienţă la capitolul respectiv.
GonpouMl Grenade launcJier
erească în ultimă instanţă nu Evident, el a importat multe din
numai invariabil proastă (sau caracteristicile creaţiei id: graf­
mediocră, cel mult} ci şi dubios ică spectaculoasă, controlul cu
După cum puteţi lejer observa, anihilarea lui TuvoK se materializează într-o mulţime care ne-am obişnuit deja al
de străină teeling-ului "trekkie", de forme şi culori. Una mai plăcută decât alia...
dând astfel apă la moară personajului» physics-urile
diverşilor critici de variabilă corespunzătoare şi acţiunea
prospeţime. în sfârşit, faptul în furibundă. Asta nu înseamnă
sine este cu atât mai trist cu însă câ Raven nu şi-a adus
7
cât mai întotdeauna respec­ propriul aport: un story-line
tivele creaţii au fost semnate bun (pentru tot ce s-a făcut
de către nume cu greutate în până la ei, oricum), o integrare
domeniu şi experienţă la catas­ interesantă a poveştii în
tif. Tuvok acţiune, arme turbate. Să le
luăm de la început. în general,
Cu toate acestea star trek- single player-ul unui fps nu se
urile au continuat sâ se vândă, bucură de cine ştie ce atenţie.
producătorii au perseverat în a Nu este însă şi cazul Elite
le face proaste, pasându-şi cu Force-uiui: de la filmuleţele
această ocazie reciproc licenţa randate de engine şi interca­
universului, iar noi am continu­ late te miri unde prin acţiune,
at sâ~i înjurăm. Până astăzi. până la evenimentele scriptate
(stil Half Life), care abundă în
Elite force cadrul fiecărei misiuni, toate
Raven Software sunt prietenii vin să-ţi sprijine această impre-
noştri mai vechi. Ne-am tras de

82
sie. La un moment dat, chiar multe alte locaţii, cât se poate capitol s-ar înscrie şi
ajungi să joci că să "vezi ce se de plăcute. Povestea jocului înjurăturile cu care te fericesc
întâmplă" şi nu pentru că "e (ceva cu o capcană ener­ subalternii cărora le stai în
gol serverul de muitiplayer". O getică, în care sunt prinse sute cale, dar, la urma urmei, nici
bilă albă, deci. de nave din diverse epoci, nu ne aşteptam să fie totul per­
printre care şi Voyager) le-a fect.
Ar mai fi şi armele... permis să formeze combinaţii
Dacă primele două (phaser-ul de-a dreptul spectaculoase de Muitiplayer
şi rifle-ul) sunt preluate direct decor, pornind de la spec­ La o primă vedere, s-ar putea
din serial, celelalte s-au născut imene "federative" din seria spune că Elite Force nu aduce
în minţile rareori sănătoase ale originală şi terminând cu war- nimic nou, fiind practic un
producătorilor, iar rezultatul (cu bird-uri klingoniene sau nave "Quake 3 cu,arme Star Trek".
excepţia l-mod-uiui) nu e rău total extraterestre (în sensul de Precizarea din urmă însă este
deloc. Tot soiul de arbalete "străine serialului"). mai importantă decât aţi putea
energetice, scavengere, De altfel, atmosfera uimitor bănui. In general, e greu de
lansatoare manuale de torpile de proprie universului este descris un feeling, şi totuşi...
fotonice sau plasatoare de dată nu numai de aceste credeti-mă, să-ţi alergi amicii
mine "proximice" colorează decoruri, ci şi de vocile acto­ printr-un castel medieval
viaţa jucătorului, permiţându-i rilor, care au fost recoltate trăgând după ei cu torpile
să facă faţă distracţiei. minuţios de către producători fotonice poate fi o experienţă.,,
Adăugaţi la asta faptul că şi implantate cu multă fineţe în interesantă. Pur şi simpu sunt
deseori te înfrunţi cu rase joc. Pe de altă parte, mult mai nişte reguli care se schimbă
cunoscute şi familiare ca look puţin plăcute sunt aşa-zisele iar senzaţia este cu adevărat
(klingonieni de exemplu) care poante startrekiste care îţi dau inedită (săracul Sasha, nimeni
au bunul-simţ să moară cât se senzaţia de "lumea tocilarilor" nu-i poate uita stupoarea
Ml
poate de spectaculos când, în şi mai câ te fac să-ţi fie ruşine încremenită pe faţă în momen­
sfârşit, îi convingi de justeţea de ceea ce ioci. Cam ia acest tul în care ne văzuse într-o
scurt că "Elite Force este
propriei cauze (borgii, cel astfel de partidă... după câteva
primul joc star trek ce merită
puţin, sar pe spate exact ca în clipe de tăcere crispată nu
cumpărat, şi un fps într-adevăr
film), iar, din când în când, te putu decât să şoptească uluit
interesant". în acelaşi stil, pen­
mai trezeşti şi cu câte o sur­ "Dumnezeule, ăştia se bat cu
tru cei mai răbdători voi
priză fia un moment dat m-am phasere"... şi apoi se resetă).
adăuga că mi-ar plăcea să văd
întâlnit cu un "Hunter" din DS9 Un efect interesant ar mai fi şi
şi aite universuri date pe mâna
care, din nu ştiu ce motive, aceia că, datorită structurii, un
Raven-ului. Până una alta
credea că eu sunt prada, iar et ageamiu ar putea acumula
însă, blestemul Star Trek pare
e vânătorul- a ţinut-o morţiş indecent de multe puncte în
să fi fost înfrânt... for now...
până când am fost nevoit să i¬ cadrul unei astfel de partide,
o trag) şi veţi înţelege imediat chiar dacă are de-a face cu
de ce o asemenea producţie meseriaşi Quake, dar, desigur,
poate stârni până şi invidia asta nu deranjează pe nimeni Producător:
Magicianului. (grin). Raven / Activision
www.activision.ţom
Pe de altă parte, armele nu Distribuitor:
CD
fac nici cât jumătate de credit Engage 4-3 Monosit
ruginit dacă nu te poţi manifes­ Pentru a economisi din timpul CD Tel: (01) 330.23.75
ta prin ele în cadrul unui decor cititorului grăbit, voi conchide O Aprecieri
adecvat. Raven au fost cât se
poate de meticuloşi în această
privinţă te poţi amuza - Engine-ul Quake 3
explorând nu numai deja - Muitiplayer atractiv
- Armele
cunoscuta navă proprie sau
mai puţin familiarul cub borgic, O - Ar fi trebuit să aibă ceva,..dar
nu are
ci şi
Cerinţe:
Procesor: PH 233
Video: Acc3D
RAM: 64 RAM
Hard: 650 MB
Linhuri recomandate:
h Bp:/yWww. r ave n soit .corn/e liteforce/
Impresii finale:
Este cu siguranţa una din
puţinele producţii sub licenţă
Star Wars ce meritâ atenţia
cititorului.

8.3
m
Pt*ezecrt a r i
P 3 2 3 n t M. r ,1

Tip joc: RPG - Apariţie: A Apărut - Redactor: Cristian Soare

ioware şi Baldur's Gate sunt închisoarea magului, jucătorul se v a


în mare parte răspunzători trezi în marele oraş Athkatla (ce se
pentru revenirea RPG-urilor află puţin mai la sud de Baldur's
sub reflectoare. Câştigând Gate), oraşul central al Imperiului
atât toate premiile de specialitate ce A m n . Aici vei începe să cauţi răspun­
se puteau câştiga în 1998, cât şi pub­ suri {pe sub pietre, pe după colţ, pe
licul jucător, ei au dat naştere unei unde apuci).
revitalizări a mişcării adulatoare a
RPG-urilor. Au urmat apoi Taies from Noi regulamente
the Sword Coast ce a adăugat o Faţă de predecesorul său BG2 vine
dimensiune nouă jocului original, cu o serie de adiţii din ediţia a treia a
Planescape Torment, ce reloca regulilor A D & D . O rasă nouă, Half-
acţiunea într-un nou univers şi Orc, luptători puternici, faultaţi la
Icewind Dale, ce dacă nu ar fi ţinut cu inteligenţă însă şi trei clase noi,
tot dinadinsul să fie un joc nou ar fi Barbarian, Monk şi Sorcerer, fiecare
fost un add-on excelent. Piaţa R P G - cu avantajele şi dezavantajele sale.
urilor a explodat literalmente după Au fost introduse "kit"-uri pentru
aceea, sufocându-ne cu titluri ce au fiecare clasă de personaje, lungind
acoperit toată gama valorică, lucru în perioada petrecută în meniurile
nici un caz neobişnuit {vezi rts-urile). respective suficient de mult încât să
fie nevoie să luaţi merinde cu voi. Un
Povestiri din criptă exemplu a! conflictului de opţiuni ce
Story-ul din Shadows of A m n continuă apare în a s e m e n e a m o m e n t e : dacă
de unde prima parte îl lăsase. După vrei să fi Bard poţi alege să fi Bard
ce ai aflat că eşti fiul lui Bhaal, Lord of simplu, sau Blade, pe care abilităţile
Murder şi l-ai învins pe Sarevok, barduistice îl fac mult mai de temut,
fratele tău ce aspira la asigurarea tre­ Jester, specializat în ridiculizare, sau
cerii titlului de Lord of Murder în pos­ Skald, ce este mult mai axat pe cânte*
esia sa, câteva luni mai târziu ajungi cele şi poeme eroice. Plus restul difer
în mâinile magului Jon Irenicus. enţelor în abilităţi, plus eventualele
Motivele unei atare _ penalizări, plus vecina care
situaţii sunt urlă, plus o imprimantă
înceţoşate, însă se care îţi ţârâi
pare că cap...Deci
Irenicus mă
doreşte să
afle mai
multe
despre
puterea
latentă din
tine. După
evadarea
din

_ , . mf . "ut*
m
uMf -
T

84
înţelegeţi când spun că este Totuşi, se presupune că cel toată ziua, şi se supără 300), de NPC-uri, de ques-
o alegere grea şi care RPG-urile nu prea pun bază când nu îi bagi şoricelul în turi, de itemuri, detalii de
mănâncă mult timp. în grafică, mai ales cele seamă. Este jenant, şi cred genul discuţiilor dintre m e m ­
Interferenţa setului cu bazate pe A D & D , care după că Tolkien, cu toată viziunea brii party-ului t ă u , feelingul
numărul trei al regulilor A D & D c u m bine aţi putut afla din sa oarecum mai deosebită, deosebit şi controlul excelent
se opreşte aici, însă. Restul numărul anterior, avea mai tot s-ar răsuci în mormânt. în pe care îl ai asupra aceluiaşi
jocului este bazat pe acealaşi mult de-a face cu creioane, rest cine reuşeşte să treacă party şi multe altele pe care
set folosit şi în primul joc, foi de hârtie şi tratări inten­ peste acest neajuns şi peste vă las să le descoperiţi sin­
adică cel cu numărul doi. sive cu latura imaginativă lungimea câteodată exager­ guri în sutele de ore ce
Cu acţiunea pornind de pentru o imagine clară. ată a convorbirilor va avea merită dedicate acestui joc, îi
unde a lăsat-o predecesorul, Elementele cele mai puter­ multe ore de joc plăcute. asigură un Ioc binevenit între
jucătorul are surpriza să intre nice dintr-un RPG sunt story- Volumul de elemente titlurile ce aspiră la cel de cea
în joc cu câteva nivele ul şi ustensilele de creare a bune, începând de la număru mai bună continuare şi R P G -
sănătoase de experienţă deja personajului, căci în m o m e n ­ ridicol de mare de vrăji (peste ul anului.
completate, lăsând astfel un tul în care trebuie petrecute
gust mult mai plăcut în gură, cel puţin 100 de ore de joc,
căci în loc să fi omorât de măcar să fie în compania sau i l M / N
oricine, acum eşti omorât prin ochii cuiva interesant. Şi
numai de unii. Psihologic este aici apare una dintre prob­
o mişcare excelentă, ea lemele lui Baidur's Gate 2.
prinzând jucătorul şi dând Portretele. Nu ştiu ce
naştere unui feeling deosebit. masochişti ar fi în stare să
j o a c e atunci când ei apar sub
Bomboane pentru ochi forma unui piticuţ cu dungi pe
Pe partea grafica lucrurile au faţă, sau a unor bătrânei de
fost îmbunătăţite, BG2 sex incert. Sau atunci când
arătând impresionant. Infinity din party-ul tău face parte un
Engine, acelaşi din B G , ditamai animalul de om care
Icewind Dale şi Planescape pupă un
Torment, a primit un upgrade şori-
serios. Cu suport pentru •
800x600 şi O p e n G L , totul
este gingaş de frumos. Zona
vizibilă a fost mărită,
colţurile păduchioase au
dispărut, iar vrăjite arată
mai mult decât cu dege­
tul. Există şi posibilitatea
setării de rezoluţii mai
mari de 8 0 0 x 6 0 0 , nesu­

ic-
CD Best Computerş
portate însă de către 4-3 Bd. Elisabeta 25
Bioware, plus că nu se CD Tel; (01) 314,76.98
mai vede nimic din
D Aprecieri
personaje.

O Grafica mult îmbunătăţită


Creare complexa a personajului

O Lungime exagerata a
dialogurilor
Fetele personajelor.

Cerinţe:
Procesor: Pil 233
Video: min4Mb
RAM: 32 RAM
Hard: 80 Mb
Linkuri recomandate:
http ://www. i nte rpiay. com/bgate2/

Impresii finale:
O excelenta urmare realizată
de Bîack Isle la foarte reusrtul
F1 Prix
Tip joc: Sim auto - Aparftie: A apărut - Redactor: Alexandru Adam

• in prima aruncătură de
privire circumspectă
Grand Prix 3 ar putea
fi catalogat drept joc
pentru fanatici şi urgent aruncat
la coş de neexperimentaţii genu­
dificultăţii, se produce şi o
îngrosare a glumei cu şoferitul
manual, concurenţa devenind la
rândul ei acerbă. în plus, nici
configuraţia standard a maşinii
nu mai este suficientă pentru
lui. Această impresie este mult rezervarea unui loc civilizat în
accentuată şi de grosimea man­ clasamente. Din acest punct de
ualului care în mod deloc sur­ vedere nu mai ajunge să apro-
prinzător chiar conţine cuvinte fundezi pilotatul rachetei cu
organizate pe propoziţii şi uneori volan spre finish, devenind
fraze. Informaţiile incluse acop­ imperios necesară atenta planifi­
eră diverse sfere de interes pre­ care a setup-uluî pentru mono-
cum: hărţi pentru navigarea prin post, în funcţie de circuit (tre­
meniuri, sfaturi culinare pentru buie menţionat că mofturile
parcurgerea celor 16 trasee, climei sunt, ca şi în realitate,
modalităţi de abordare precoce greu de prevăzut). Cauciucurile,
a şicanelor, explicarea cu desen frânele, cutia de viteze, unghi­
a fizicii maşinii şamd. urile aripilor, totul poate fi modifi­
cat şi îmbunătăţit pentru stabi­
lizarea maşinii după gustul şi
Micul şofer abilitatea fiecărui jucător. Pilotul
însă odată pornit jocul, pe difi­ poate sâ chibzuiască pe
cultatea minimă, şi cu puţin timp maşina din dotare (destinat în gear (indică treapta de viteză îndelete la umbra unor grafice
liber în buzunar, se va putea principal jucătorilor cărora le potrivită pentru următoarea îndestulătoare în Performace
observa cum în fiecare din noi place să fie bătuţi cu rigla, legaţi curbă), throttle help, steering Analysis Display, unealta oferită
zace ascuns un mic şofer de cu cătuşe, biciuiţi, picaţi cu help. Toate acestea sunt imple­ de GP3 pentru supravegherea
Formula 1, pe lângă regretul ceară, muşcaţi de câini mentate pe neobservate, astfel performantelor maşinii pe câm­
{îndreptăţit de altfel) că acest vagabonzi şi alte asemenea rafi­ încât jucătorului să-i fie în per­ pul de luptă, înainte şi după
sport nu-şi are şi el vreo doi nate blestemăţii masochiste care manenţă flatat talentul înnăscut fiecare combinaţie nou experi­
români infiltraţi pe podiumuri. includ: probleme de electricitate, de-a controla o maşină de curse mentată. De exemplu, pentru un
GP3 oferă mai multe înlesniri pierderi de ulei, cedări ale sus­ ce costă cât PIB-ul nostru pe 6 circuit căruia îi lipsesc porţiunile
şoferilor, în funcţie de gradul de pensiilor, pană de cauciuc sau luni (steering help-ul are uneori liniare, făcând exces de mean­
tendinţa să tragă de volan spre dre şi şicane, cutia de viteze tre­
"jucătorilor cărora le place să fie bătuţi cu rigla, legaţi cu boxe indiferent de doleanţele buie setată cu cogs-urile adec­
şoferului, contradicţiile de acest
cătuşe, biciuiţi, picaţi cu ceară, muşcaţi de câini vagabonzi" fel putând duce chiar la răsuciri)
vate unei acceleraţii mai rapide
(în detrimentul vitezelor maxime
De asemenea, pe nivelele infe­ ce pot fi atinse pe ultima
implicare la care sunt dispuşi să motor etc). Driving Aids-urile
rioare de dificultate, opoziţia treaptă). Reţeta este simplă: se
recurgă în viitoarea lor relaţie cu însumează un set de opţiuni
celorlalte maşini este mai mult ia maşina, se modifică după
acest simulator: gradele de difi­ despre care se presupune că
simbolică, această stare de fapt gust, i se administrează rapid
cultate (5 la număr: Rookie, asistă jucătorul în controlul
contribuind din plin la împăcarea două tururi pe traseu, se intro­
Amateur, Semi-Pro, Pro, Ace), bolidului: auto-brakes, auto-
spiritelor mai nerăbdătoare. duce la boxe, se salvează primul
Driving Aids-urile (un set de gears, auto-right the car (în caz
opţiuni ce pot fi activate au ba în de răsucire, ordinatorul întoarce tur complet în Performance
timpul cursei şi al căror număr maşina în sensul corect al cir­ Manual sau nemanual? Analysis Display, se modifică
se limitează în funcţie de dificul­ cuitului), indestructible, ideal line echipamentul din nou, se trag iar
Evident, pe măsură ce se
tatea aleasă) şi gradul de real­ (o linie albă pe traseu care arată pe circuit două tururi şi în final
renunţă la asistenţa computeru­
ism cu care cedează psihic traiectoria optima), suggested lui şi se ridică ştacheta
1
n.t- a r* i
• umuW-M--- _ŢT ^_

r 1

se mai serveşte o porţie de


boxe. Se intră în PAD unde tre­
buie descărcate noile date,
după care se poate vizualiza în
întreaga sa măreţie graficul
celor două salvări, din care va
rezulta, albastru pe gri, care
JjPlLi'.ll'-" ..-L'
optimizare a cutiei de viteze a
dat mai mult randament. Pentru
acuitatea experimentelor se
recomandă ca amândouă
tururile salvate să fie efectuate
similar de greşit astfel încât,
dacă prima oară aţi admonestat
fizic vreo băbuţă pe trecerea de
pietoni de după şicana Variante
Ascari (Monza), va trebui să
pândiţi una şi după vizita la
boxe (dacă se poate cu aceeaşi
greutate şi culoare politică).

SmartAss
Ai-ul advers de cititor ştie să se Iove bits vizuale ţipătul acut al unui
comporte necivilizat, să Grafica din GP3 este inferioară motor într-a şasea treaptă şi
depăşească, să joace agresiv şi concurenţei (respectiv FI 2000, înghesuială de maşini din retro­
să evite ciocnirile. Pentru un F1 World Grand Prix), dar bene­ vizoare, parcă ajungi să-ţi simţi
plus de realism, inamicii ficiază de cerinţe de sistem mult părul lipit de creştet şi chilotul
creează plăcuta impresie că se reduse şi vreme proastă. Cel de azbest transpirat în mijlocul Producător:
află şi ei într-o luptă acerbă mai frapant detaliu este faptu! unei curse reale. Modelul fizic Microprose
pentru locul unu, luăndu-şi faţa, că obiectele din depărtare, este tratat cu realism pertinent, www.micfQprose.com
scuipându-şi parbrizele sau mecanicii de la boxe, copacii şi maşinile derapând vertiginos Distribuitor:
încercând să se depăşească chiar maşinile sunt reprezentate dacă nu beneficiază de bună- CD Monosit
unii pe alţii. Fiind un produs ofi­ 2D (în apropiere monoposîurile cuviinţa cuvenită. Nici coliziunile Tel: (01) 330.23.75
cial al FIA, şoferii sunt importaţi sunt poligonale, dar în plan n-au fost lăsate în voia sorţii, CD
cu tot cu echipe, majorete, bule­ îndepărtat devin sprite-uri). Este prilejuind (în interceptările mai o Aprecieri
tine şi zâmbete surescitate de drept că citite, aceste compro­ brutale) fragmentări dintre cele
la televizor. Din păcate, cine s¬ misuri plătite drept tribut unui mai duioase ale vehiculelor.
ar putea bucura la auzul imple­ frame-rate respectabil pot părea Ce-i drept, jucătorului îi sunt - Simularea efectiva
mentării unor asemenea atenţii abrupte, dar în mijlocul cursei permise mai multe greşeli decât - Ai ul adversa
va fi dezamăgit de reversul - Coliziuni
sunt nedectabile, sărind în ochi pe lurosport înainte de a-şi lăsa
medaliei, şi anume de faptul că abia la reluări. De aitfel, cursele maşina să fumege pe gazon (nu O - Traseele şi şoferii din 1998
în discuţie se află Campionatul pe ploaie reprezintă momente se taxează prea tare o mică
Mondial din 1998; cu traseele, de memorabile trăiri lăuntrice tamponare pe ici, pe colo, însă
echipele şi crizele internaţionale un impact frontal cu parapetul
Cerinţe:
pentru privitor, cu nori de stropi
ale acelor vremuri, din păcate va însemna finalul cursei). Procesor: PH233
împlântaţi în câmpul vizual.
cam de mult apuse. Lasă de Video: min2MB
Uneori poate începe să plouă la RAM: 32 RAM
dorit şi absenţa unui Career jumătatea cursei, vremea Va aprecia deplin calităţile
Mode în singleplayer (la Grand Prix 3 orice om normal Hard: IOOMB
schimbându-se treptat, cu nori
îndemână aflându-se numai: grei ce se adună molcom pe cer dacă are răbdarea inumană de¬
Quickrace, Practice, Non- a viziona o cursă de Formula 1
şi întunecă atmosfera înainte de Linkuri recomandate:
Championship Race, The dezlănţuirea potopului ce va comentată de un aborigen pe
Championship Season), precum reflecta pe pistă maşinile un canal românesc de televiz­
şi mult-aşteptatul Internet-play adverse, clădirile din împrejuri­ iune, mai ales dacă scapă cu
facultăţile mintale intacte din Impresii finale:
pentru jde oameni, a cărui lipsă mi sau marcajele. Câteodată
este în treacăt fie spus plouă numai pe o parte a cir­ asemenea încercare. Dacă Un joc care a meritat
aşteptarea din partea
desăvârşită'. cuitului, în rest asfaltul păstrân- apucă să se sinucidă în preala­
pasionaţilor de formula 1.
du-se uscat şt plăcut la atin­ bil, oricum nu mai contează.
gere. Adăugând la emoţiile
Verdict:
• Mmmr^ymm-^y^mummm'-umwmmmmm

_ip:f Ha k J i LI
7 H i g g a C o u n t t r 2OO0O k.
w S I M B îîigg* Counttr 20COO kill#d

SUBLIMINAL MESSAOC-:ifi?LPUSRUILD IHE Ui HMATF N€W KEICH1M


YOU MUST DONATE JflttVEDtATELY At i YOURtaONFYTO
WERMACHTBAW ACr:ouf<T NUMBFR WCIS
v
fiHO»09WT ™ 5F«
TERRORJSE ANDABUSF BLACK PEOPLE!
If VOU ARC NOT ARIAN YOU MUST INIŢIATE SFI f TERMWATÎON
WJTHJN 1 MON r-fSFROW CHRISTMASr
IF YOU ARH A B&AUT1FUL BLONDE CONTACT US AND SUttWlT TO
— — * * p w Hf ALI OUfi FANTASICST BtCOME OUR SFXSLAVE? ^HHH
BY THE WAY. TO HNISH THIS MISSION YOU'LL HAVE TO LAfjD CSCE, 7
YOUR FORCES TO THE NOR TU ANO DESTROYţv^ 2
THE TWO BRCGESWITH KAMIKAZE GRANDMOTHER&

NiMft* <5URt IMIKiAI

Apropos...
Tip joc: FTTS - Apariţie: In circa 20 de minute - Redactor: Alexandru Adam
Ştiaţi că demuft Adolph Nurenberg a
fost acuzat pentru omucidere?

s
Totuşi, niciodată n-au fost găsite
e apropie scadenţa de îşi ţine respiraţia în expectativa inumane într-un laborator din
dovezi câ domnul doctor ar fi folosit
sfârşit de an. Momentul sărbătorilor de iarnă când Groenlanda (singurul loc din
subiecţi umani pentru experimenta­
în care, pe piaţa fiecare producător îşi lume unde se putea reproduce
rea programării în "vid limpede.11 1

jocurilor, toată lumea scotoceşte manşetele ca să pe cale artificială Vidul


arunce pe masă ultimii aşi Limpede™), membrii echipei
păstraţi pentru zile negre în germane ne-au pus pe tavă
mânecă. Cu o ultimă sforţare probabil cel mai complex joc de
departamentele de marketing se strategie apărut până la ora
căznesc să impresioneze dev­ actuală. Necesitatea de a pro­
astator imaginaţia jucătorilor în grama în Vid Limpede™ a
speranţa că aceştia se vor apărut când directorul Stalker
avânta cu înfrigurare spre Studios (SS), Adolph
buzunare. Deocamdată, iarna Nurenberg, a hotărât adoptarea
i se prezintă sub formă de metodei programării termosensi-
' L<î*el 6 toamnă, Moş Crăciun fericeşte bile pentru codul sursă unic al
copilaşii verzi pe alte planete şi jocului. Această îmbunătăţire
toată lumea tace, înainte sâ ne tehnică conferă programului o
pleznească peste ochi stabilitate ieşită din comun pe
reclamele de sfârşit de an. platformele suportate
Toată lumea în afară de Stalker (Windows2000, Linux, OS2,
Nlftgah Targei Studios, care au lucrat dor ani Gameboy). Jocul a fost lansat în
Obflta-atiort: : cu determinare tânără şi sper­ două variante acum 12 ziie: soft
Prohability: 9j% anţă în ochi pentru a ne aduce - pentru uzul publicului îarg şi
pe micile ecrane din spatele HARD POtential RuNner
tastaturii un rts de excepţie. Program - un simulator de con­
1- • U *
După ce au suferit recluziuni flicte virtuale pentru armată.
Acţiunea din De-generation se
învârtejeşte în viitorul apropiat yîd Soiias
(peste 21 de ani) într-o Europă
unită aflată sub dictatura diabol­
ică a Partidului Liberal Extrem al waypoint 1
Negrilor. Această formaţiune
politică a luat puterea prin forţă,
I
fbod for soui only
în urma unui război civil care a
atMacy's

F
masacrat jumătate (cea albă) din
populaţia continentului. Pentru a aypoînl 1.18
simplifica scenariul, Statele Unite
au fost înlăturate de pe faţa
Pământului de un bombardament
nuclear efectuat în colaborare cu
statele arabe. După desăvârşirea romparkin store
carnagiuluî mondial, rasa ariană
a intrat în criză: prigonită,
deportată şi exterminată brutal în wpt 2
lagărele şi străzile dosnice de
către Authority RepresentativeS
(pe scurt ARS), organizaţie mili­
tară ce uneşte sub acelaşi stin­
dard Poliţia, Serviciile de
Informaţii, Poşta, Oficiul Special w3
de Pensii şi Grupările
Paramilitare de Transporturi. în
această lume pre-apocaliptică
unde prietenia între popoare,
blocajul economic sau relaxarea
fiscală sunt doar glorioase con­
cepte pierdute în negura vre­
murilor, ARS conduce întreaga Pensyona
infrastructură socială. Cu hăţurile
puterii aflate în mâinile Negrilor Din fericire, când Negrii abia adapteze, chiar împotriva gustu propovăduind valorile tradiţionale
(cum sunt numiţi - politically cor- încep să pună bazele unei noi lui public deja îmbrobodit cu pe înţelesul resturilor de umani­
rect - sceleraţii ucigaşi care au ordini, există din fericire şi o declaraţii demagogice. tate, dreaptă dar neştiutoare din
dus civilizaţia umană de râpă), pătură socială ce priveşte cu Pensionarii, căci despre ei era cauza tinereţii. Precauţi, bătrânii
se părea că umanitatea nu mai iritare abruptele schimbări vorba, sunt practic singurii şi-au construit din vreme
are nici o şansă de supravieţuire. sociale, refuzând tenace sâ se opozanţi ai regimului, bunkere în munţi, unde s-au
refugiat o dată cu izbucnirea
masacrelor. Subit, pensionarii
devin ultima speranţă a omenirii,
luptând în secret din adăpostul
umbrelor, cu bună-cuviinţă şi
până la ultima suflare, sacrificân-
du-şi zilele de pe urmă în folosul
obştii. După ceva luni de lupte
acerbe prin variate peisaje
europene, pensionarii ajung să-şi
înjghebe un comandament cen­
tralizat, organizând Pensyonaut
Assault Squads.

Pentru a respecta adevărul


istoric, jocul e foarte scurt
(numai 10 misiuni), dar vioi,
cunoscut fiind gradul de peri­
mare cronologică destul de ridi­
cat al pensionarilor. Se prefig­
urează totuşi un add-on cu 173
de misiuni, în care se vor intro­
duce pensionari cu ADN modifi­
cat. Pentru că s-a considerat câ
Negrii şi siniştrii lor ARS sunt
excesiv de diabolici, nu s-a
implementat decât o singură
campanie (ce-i drept, cam difi­
cilă) - cea cu pensyonauţii.
Există totuşi un tutoriaf care
poate fi setat pe "mod sublimi­
nal" şi care monitorizează per­
manent jucătorul, motivându-l
subconştient prin imagini saca-
date, dar grăitoare (pur şi sim­ pune accent pe evoluţia person­ ARS, întotdeauna superior lovesc fulgerător ca o singură
plu, nici n-ai nevoie sâ ştii ce tre­ ajelor. Fiecare soldat are patru numeric şi dotat cu arme mai fiinţă, decimând adversari de
buie să faci). caracteristici ce pot fi dezvoltate: sofisticate. Cum jocul se câteva ori mai puternici ca ei. în
stamina, pofta de viaţă, rezis­ desfăşoară exclusiv în mediul plus, unităţile grupate pe Cozi
Doctorul Adolph Nurenberg a tenţa îndelungată ia foame / frig urban {specific Negrilor), pensy- pot mina terenul cu sacoşe şi
declarat presei că efectele şi senilitate (gradul de onauţîi s-au perfecţionat la ocu­ scăunele pescăreşti, aşezându-
secundare ce pot eventual inconştienţă şi sălbăticie tip patul clădirilor, vehiculelor, sana- le adiacent pe traiectoriile adver­
apărea (ameţeală, stare de Parkinson tn lupta corp la corp). toriilor, ceea ce-i ajută să-şi ia sarilor.
vomă, poftă de sânge uman) Resursa care trebuie colectată în prin surprindere definitivă adver­
sunt micile sacrificii pe care noi, cărucioare speciale este sarii. Există o largă varietate de Trupele sunt variate şi echilibrate
cu toţii, trebuie să le plătim pen­ Medicamentul R. Pe fiecare misiuni; alături de obişnuitele pentru muitiplayer. De pildă:
tru a beneficia de tutorial fără a hartă sunt răspândite farmacii, atacuri frontale sau supunerea la Pensionarul Mediu are slăbiciune
afecta fluiditatea jocului. depozite şi chiar fabrici {în stadi­ efracţii a convoaielor inamice, au la soldaţii de la oficiul de pensii
ile avansate) de unde se poate fost formulate: misiuni de şah în care il reduc la tăcere din doar
Jocul urmează regulile cutumiere procura substanţa respectivă. parcuri, distrugeri de bănci popu­ două indexări toxice, în schimb
rts-urilor, cu observaţia câ se Toate se află iniţial sub controlul lare, gherilă, cleveteli şi face ravagii în mijloacele de
boscorodeli camuflate, precum transport blindat (104-ul cu
şi îndrăgitele ofensive de hrănit reacţie poate fi preschimbat într-
maidanezi cu senvişuri expirate. un muşuroi de fier vechi cu
numai două unităţi infiltrate în
Camera, poziţionată izometric interior); un Nevăzător este util
faţă de acţiune, este fixă (ca împotriva infanteriei având un
într-un joc 2d), dar unităţile sunt atac special cu Bastonul
reprezentate cu ajutorul vox- Geeoalle 400 cu care, dintr-o
elilor. Nu există zoom, însă per­ lovitură, poate să nimicească un
spectiva se poate roti ocazional pluton de Funcţionari Cyborg Mk
printr-o combinaţie ingenioasă 3, dar este foarte vulnerabil în
de taste (ctrl-alt-end) şi mouse. faţa unui TramWayette cu
Trupele de pensyonauţi luptă Plasma.
prin "completare". Modelul de
luptă este foarte complex şi se La nici o lună de la lansarea ofi­
bazează pe unirea a două până cială a jocului (pe warez se
la 100 de unităţi pe plutoane (în găsea de mai mult timp),
joc acestea se numesc "Really năstruşnicul doctor Nurenberg
Long Lines", sau, pe româneşte, ne asigură ca ni se pregăteşte
Cozi). Bătăliile unde pensy- deja o continuare a şotiilor pe
onauţii par sâ n-aibă nici o care ni le rezervă buclucaşii pen­
şansă sunt salvate când unităţi syonauţi. Abia aşteptăm.
disparate se încolonează şi
Producător:
Stalker Studios
www.nazigames org

Distribuitor:
co Oficiu de pensii
4-3 Ghişeul 6
CD (01) 889.69.75 (Int. 89)
D Aprecieri

O - Arata fenomenal pe două monitoare


- E cu atacuri prin învăluire

O - Cerinţele de sistem
- Vârsta nerealista până la care
trăiesc personajele.

Cerinţe:
Procesor: Ouai P4
Video: Dual heacf
RAM: 512 RAM
Hard: 1 MB

Linkuri recomandate:
www, wfiberton line, corn

impresii finale:
Un joc realist care a continuat prover­
bul "Cine nu are bătrâni s3-şr
cumpere" cu sintagma "pentru ca nu

9.5
se stie când o sa avem nevoie de ei sâ
ne scape de rasele inferioare".

Verdict: l_l

90
atra
Tip joc: RTS - Apariţie: A apaurt- Redactor: Cristian Soare

s
ă faci un add-on poate părea o treabă
uşoară. Se ia un editor de misiuni, câţiva
oameni interesaţi, bani destui pentru
cafea, ţigări şi mâncare şi în două-trei
luni munca-i gata. Totuşi, se pare că personalul de
la BreakAway Games nu crede în reţete de genul
celei prezentate. Complicându-se în mod plăcut,
ei au transformat Pharaoh-ul în ceva suficient de
deosebit încât Cleopatra să reprezinte o experi­
enţă relativ nouă raportată la antecedentul joc, în
acelaşi timp păstrându-l suficient de familiar pen­
tru jucătorii mai vechi, şi mai ales reuşind sâ nu
distrugă echilibrul fin de care dispunea acesta. Pe
faţa cealaltă a monedei descoperim câ o seamă
de probleme de care Pharaoh-ul suferea nu au
fost rezolvate, adăugându-se una în plus parcă
pentru a face alergarea printre buguri şi mai
interesantă.

Asemănări şi deosebiri
Misiunile au rămas în aceeaşi măsură variaţii pe
o singură temă. Trebuie să construieşti infra­
structura unui oraş, asigurând locuitorilor săi
mâncarea, apa şi diferitele alte necesitaţi.
Mâncarea se obţine din pescuit, vânătoare sau
exercizarea valenţelor de ţăran, adică agricultură,
pentru partea de distribuţie existând pieţele.
Trebuie construite ateliere pentru olărit, obţinerea
papirusului, fabricarea berii şi o seamă de alte
bunuri casnice, având grijă în acelaşi timp ca Producător:
aceste ateliere să nu ducă lipsă de materii prime. BreakAway Games
N/A
Anumite bunuri sau materii prime ce lipsesc pot fi
importate din alte oraşe, iar exportul reprezintă la Distribuitor:
rândul lui o sursa sănătoasă de venit. Havas Interactive
Misiunile se câştigă prin atingerea anumitor nivele 4-3 Monosit
în rating-ul anumitor categorii, cum ar fi prosperity, CD (01) 330.23.75
kingdom, culture sau prin construirea de monu­ Q Aprecieri
mente.
Lucrurile se complică niţel în Cleopatra,
adăugându-se două noi industrii: fabricatul de gra
lămpi şi făcutul de picturi. Pentru lămpi este
O -Noi plăgi adăugate
-Noi meserii
nevoie de ateliere de olărit şi ulei (ce va trebui H S O - Prea dificil
importat), iar pentru pictat trebuie henna, pentru - Un pic monoton
obţinerea căreia sunt necesare cunoştiinţe de
agricultură, ea crescând pe câmp. Cele două noi
industrii îşi găsesc menirea în construitul de Cerinţe:
norii de lăcuste, furtunile nesănătoase şi restu
morminte/tombs, lămpile fiind necesare pentru alun­ Procesor: P133
gâştii lor acţionează acum pentru Ra, Ptah, Osiris şi
garea întunericului existent, muncitorii nemaifugind Sistem Win9x
restul Panteonului.
speriaţi, iar pictura pentru decorarea interioară a RAM: 3? Ram
Pentru acei dintre voi ce consideraţi jocurile de
acestora, astfel încât morţii cu valenţe intelectuale Hard: N/A
gen mult prea SimCity, fără acţiune, fără sânge şi
şi spirit critic să poată admira o privelişte frumoasă, Linkuri recomandate:
distracţie, BreakAway Games a pregătit o serie de
în plus, în interiorul acestor morminte trebuie intro­ surprize plăcute, partea militară fiind mult mai activă http:/M&opatr3,impressiori sgames. corn!
duse bunuri de lux, făcând construcţia lor o decât în predecesor. Mare parte din misiunile din a
adevărată distracţie. Mai ales când nu prea ai bani. doua campanie necesită nişte nervi de fier, căci tre­ Impresii finale:
buie să rezişti la o întotdeauna-aproape invazie Un add-on reuşit dar care
Boli infecţi oase duşmană. In restul trebuie să rezişti atacului pentru măreşte prea mult gradul de
O altă adăugire plăcută la privit dar dureroasă de o anumită perioadă de timp. Plăcut, nu? dificultate al jocutui
experimentat sunt plăgile. Biblice în toată puterea Trăgând o linie subţire, se poate afirma despre

7.8
cuvântului, distrugătoare cât se poate de mult, şi Queen Of The Nile că este un add-on excelent, ce
fără nici o legătură la o adică cu subiectul jocului, conferă jocului original un aer nou, plăcut, transfor-
însă cum originalitatea umană lasă de dorit, tot aşa mându-l însă într-o durere mult mai mare de cap,
şi originalitatea zeilor, astfel încât râurile de sânge, prin creşterea nivelului de dificultate şi complexitate.
Prezeo-t a r i

Una din marile schimbări este înlăturarea


limitei pe tipuri de unităţi în favoarea unui
1

sistem de "support points"

me w o r l d f
Cataclysm^
Redactor: Dragos

n urmă cu un an a HW:C nu prezintă diferenţe Bestiei este compusă din nave


apărut Homeworld, majore faţă de HW. Grafica a ale piraţilor (Turanic Raiders} şi
primul RTS 3D a cărui rămas excelentă, dar a fost a Taiidanilor. Din punct de
acţiune se desfăşura în acordată o mai mare atenţie vedere tehnologic este mult mai
spaţiul cosmic. Cu toate câ nu a detaliilor Interfaţa a fost slabă decât flota Somtaw, însă
atins un număr impresionant de îmbunătăţită simţitor prin principalul atu al bestiei îl
copii vândute, HW a fost primit adăugarea multor informaţii cum reprezintă posibilitatea "conver­
excelent de presa de speciali­ ar fi cele privind construcţia şi tirii ' unităţilor inamice.
1

tate. La scurt timp după apariţia cercetarea în ecranul de joc. Alte noutăţi în HWC sunt
originalului, a fost anunţat un Astfel jucătorul poate vedea cu upgrade-urile pentru nave
F l A j J expansion pack numit exactitate progresul muncii sale. (armuri, tunuri, abilităţi speciale)
Cataclysm, şi care a fost produs Una din marile schimbări la care pot fi cercetate opţional,
de Barking Dog Studios. HW:C este înlăturarea limitei pe precum şi posibilitatea legării a
tipuri de unităţi în favoarea unui 2 nave pentru crearea uneia '
... dupa 15 ani... sistem de "support points" mai puternice. Unul din marile
Povestea începe la 15 ani după asemănător cu cel din Starcraft. ipsuri ale Cataclysmului este
întoarcerea kushanilor (băieţii Acest lucru dă mai multă flexi­ imitarea opţiunii de kamikaze
buni din HW) pe Hiigara. Multe bilitate creării flotelor de atac. (de care se cam abuza ce-i
m+WmW+W*> • • • • • • •• « L

schimbări au avut loc în acest Este drept câ acum se pot crea drept în HW original) doar pe
timp. Imperiul Taiidan s-a spart flote extreme (cuprinse exclusiv anumite nave.
în mai multe facţiuni, piraţii şi- din fightere, de exemplu) însă O modificare destul de ciu­
au înteţit activitatea iar kushanii acestea nu sunt recomandate. dată a suferit-o Al-ul, lucru evi­
şi-au construit o viaţă nouă. în în HWC sunt prezente toate denţiat de faptul că navele se
ciuda atacurilor sporadice ale rasele din original, acestea fiind descurcă mult mai bine singure
Taiidanilor, kushanii păreau să însoţite de Kiith Somtaw (minerii decât până acum. Tocmai din
ducă o viaţă liniştită, până kushan) şi The Beast, dintre această cauză însă, microman-
când, în urma unei operaţiuni care numai ultimele două sunt agementul devine problematic,
de salvare, a fost recuperat un accesibile jucătorului. iar scoaterea navelor din luptă
emiţător extraterestru. Acesta HWC aduce o serie de nave pentru reparaţii devine un
conţinea o parte dintr-o rasă şi construcţii spaţiale noi, pre­ adevărat chin.
foarte asemănătoare cu borgii, cum şi modificări ale navelor
care aveau ca armă principală vechi. Multe din navele Somtaw Gameplay
"convertirea" navelor inamice reprezintă evoluţii ale celor din Campania single-player
prin transformarea lor în mase HW. Astfel avem multe nave ne pune la
de metal combinate cu ţesut polivalente, cum ar fi
organic. în scurt timp această Resourcer-ul (care poate repara
rasă pune stăpânire pe o sau captura unităţi adverse)
armată impresionantă. sau Destroyerul (care
în HW:C personajul principal poate trage şi cu
nu mai este mothershipuf, ci o rachete).
platformă de extracţie mobilă, Flota
pe numele său Kuun-Lan.
Această navă (şi ea de dimensi­
uni foarte mari) este cea care
eliberează Bestia (The Beast -
numele "borgilor") şi care, în
final, o distruge.

Expansion pack?
Din punct de
vedere grafic,

W& T;JŢIP Compresa an


dispoziţie 17 misiuni în care playerul este mai bun decât cel ratoare de cercetare special­ moment dat. Avantajul acestui
asistăm la transformarea echipa­ al originalului, cu toate că se izate, montate pe Kuun Lan mod este că există mai puţine
jului navei Kuun Lan dintr-o simte lipsa unor profesionişti (navele de cercetare au tehnologii, şi ele folosesc mai
ceată de mineri într-o armată adevăraţi în unele cazuri (mai dispărut). Problema acestor lab­ multor nave. De exemplu poţi
puternică şi bine organizată. ales la vociie actorilor). oratoare esîe că nu pot cerceta scoate crucişătoare extrem de
Misiunile sunt foarte diverse, Multiplayerul este foarte două tehnologii aparţinând repede cu Beast, cu riscul de a
pornind de la patrulări, misiuni diferit faţă de cel al HW-ului aceluiaşi domeniu (de exemplu nu avea fightere. Dezavantajul
de salvare, misiuni sub acoperire original, datorită diferenţelor mari nu se pot cerceta două arme este că timpul de cercetare este
sau efectiv fuga cât mai puţin între cele două rase. Ca şi până simultan). The Beast are un mod mult mai mare decât cel al
zgomotoasă de inamici care te acum, un factor foarte important diferit de abordare a cercetărilor. Somîaaw. Un alt avantaj intere­
depăşesc numeric în proporţii este arborele de tehnologii. Mothershipul organic poate cerc­ sant este folosirea tehnologiei
ameţitoare. Per total single- Somtaw au la dispoziţie 5 labo­ eta o singură tehnologie la un capturate.
Problema modului muitiplayer
este scăderea dinamismului
jocului datorită acestor timpi de
cercetare ridicaţi şi dezechilibrul
relativ al raselor (Beast sunt
foarte vulnerabili în perioadele
de început ale jocului, recu­
perând spre sfârşit).
Menţionez în final adăugarea
ecranului de statistici ale jocului
la sfârşitul sesiunilor muitiplayer
(lucru care lipsea cu desăvârşire
din HW, făcându-i pe jucători să
citească tot felul de loguri ale
bătăliilor după meci

încheiere..
HWC este un expansion pack
destul de reuşit, excelând la
capitolul single player, dar care
are mici probleme pe muitiplayer.

Producător:
Relic / S i e r r a
www.sierra.com

Distribuitor:
03 Monosit
4-3 (01) 330.23.75
CU
a Aprecieri

înlăturarea limitei pe tipuri de unităţi


O AI îmbunătăţit
Scăderea dinamismului în
muitiplayer

Cerinţe:
Procesor: PM 266
Video: 4 Mb
HAM: 32 RAM
Hard: 250 MB

Linkuri recomandate:
httpi//homeworld SH

Impresii finale:
Un add on bine realizat pentru
un joc ce nu a prins însâ foarte
mult la public

Verdict 8.2
93
Phezeryt a r i
n

...dădea posibilitatea celor picaţi la examenul de carnet să-şi exprime mai


bine sentimentele...

rma
TDR2000
Tip joc: Sim auto - Apariţie: A apărut - Redactor: Traian Bostan

^ ^ ^ 7 1 arnnageddon 1 a avut a orice tumbă mai dementă (şi 2000. In primul rând, controlul
• un ar; design de doi lei, făceai destule într-o cursă) ce maşinii, schimbat (şi cumva mai
I \\\\W\ "realism" discutabil. câştiga vreun bonus. toate apropiat de 1). Deşi încă
R f c a ^ l prea puţin gust şi un astea arătau foarte clar că ai în departe de ceea ce şi-ar dori
engine excelent. Probabil că de faţă un joc excelent. adevăraţii maniaci ai domeniului
la un t tiu aproape anonim până La nici 2 ani distanţă, (nu intru în această categorie)
la un Mt este doar un pas, dar Carmageddon 2 venea voios din el face faţă cerinţelor unui om
cu sigi ranţâ jocul îl tăcea trium­ urmă. Departe de a-l îmbunătăţi modest: frâna de mână se com­
fal, dând cu această ocazie pe primul, el a fost extrem de portă oarecum corespunzător,
lecţii c insistente tuturor celor preocupat să strice şi ce mai derapările pe la curbe sunt
care ncercaseră, într-un fel rămăsese bun: cu un control al prezente pe orice vreme iar
sau altul, să scoată ceva maşinii odios, cu nişte traseuri dacă apuci să accelerezi sufi­
asemănător. design-ate cel puţin neinspirat cient de tare îţi vezi botul
F Parcă nici maşinile nu erau şi, drept rezultat, cu o eliminare maşinii ridicându-se de la sol.
cine ştie ce, nici ideea de a metodică dar sistematică a Pe de altă parte, s-a renunţat la

călca pietonii chiar atât de oricărei speranţe de acrobaţie, pietonii vii şi suculenţi de
nouă (Taxi, pentru cine îşi mai jocul îşi trăgea cu greu charm-ul înainte, în locul lor fiindu-ne
serviţi acum (cu un zâmbet
Deşi în departe de ceea ce si-ar dori adevăraţii maniaci ai domeniu­ vinovat) nişte zombi anemici şi
lui (nu intru în aceasta categorie) el face fată cerinţelor unui om plini de ceva verde, care, după
toate, mai au şi tupeul să se fer­
modest.
ească din calea ta sau sâ
aduce aminte, dădea posibili­ din acea parte sadică ce arunce cu vreo sticlă plină de
tatea celor picaţi la examenul sălăşluieşte în fiecare dintre noi substanţe incendiare, asemenea
de carnet să-şi exprime mai Presa era atât de dezamăgită, unei băbuţe frustrate rămasă
bine sentimentele cu mult timp încât atunci când producătorii fără loc în RATB. Cursele de
înainte), şi cu toate astea, au ameninţat cu încă un sequel, acum se îmbină drăgăstos cu
senzaţia aceea extraordinară de lumea a dat nedumerită din cap un soi de misiuni, ba există şi
Zbor (cu 2 mare), felul în care te Dar screenshot-urile au continu­
piteai timid sub scaun de fiecare at să apară, apoi demo-ul, iar
dată când pierdeai controlul acum... Credrts
maşinii şi te trezeai planând
peste clădiri, exclamaţia de Carmageddon TDR 2000
"wow!" care îţi îngheţa pe buze Să vedem ce aduce nou TDR

94


Rrez-en.t ar*i

ceva care aduce aminte


a poveste {nu
neapărat o idee inspi­
rată), în general, i
tumbele în aer şi I
llf si P e t r o v d e s p r e momentele cât de
Carmageddon TDR 2000 cât spectaculoase şi-
au recâştigat dreptul
"Pietonii reprezintă cea mai de cetăţenie, fără a se
mare parte a omenirii, mai mult ridica însă la nivelul
chiar, constituie lamura ei. originalului. Grafica, în
Pietonii au creat lumea, ei au schimb, a fost mult
construit oraşele, au ridicat îmbunătăţită (există suport
clădirile cu etaje peste etaje, pentru mai toate accelera­
au făcut instalaţiile de toarele acum), în detrimentu
canalizare şi de alimentare cu look-ului maşinilor, probabil, al
apa, au pavat străzile şi le-au căror design lasă de dorit.
luminat cu becuri electrice. Ei în rest, ar mai fi de spus că
au răspândit cultura în lumea jocul este greu. Chiar şi pe easy,
întreaga, au pus In circulaţie se poate întâmpla ca o cursă să
lama de ras, au desfiinţat necesite mai multe încercări pen­
comerţul cu sclavi şi au stabilit tru a fi terminată (maniacii depre­
că din boabele de soia se pot sivi şi deţinători de premii pe la
prepara 114 feluri de mâncare Producător:
terţe rally-uri şi curse sunt rugaţi
gustoasă şi hrănitoare. să ignore rândurile următoare, Torus Games
hrm-A'wwwroriKromaii/
Şi când totui a fost gata, când pentru binele patriei şi a sub­
planeta noastră a căpătat un semnatului), situaţia m

\ Distribuitor:
aspect oarecum civilizat, au înrăutăîindu-se drastic în cazul SCI
apărut automobiliştii. Trebuie misiunilor. Pe normal deja totul 4-3 www, sci.oo.uk
să precizăm de altfel ca şi începe sâ semene a exerciţiu CD
automobilul a fost inventat de pentru masochişti (mai ales la O Aprecieri
pietoni. Dar automobiliştii au nivelurile superioare), hard-ul
uitat asta numaidecât şi au fiind făcut probabil special pentru r e a i
început sâ-i strivească pe cei care miros a benzină 24 din
sărmanii pietoni, blânzi şi 24. Cu toate acestea, traseele
O Control decent al maşinii
O oarecare senzaţie de realism şi
inteligenţi. în oraşele mari, sunt mai plăcute decât în 2, şi, uneori chiar şi de viteză
aceştia duc o viaţă de martiri, oricât de uimitor ne-ar părea, din o Scăderea dinamismului în
S-a introdus un fel de restricţie când în când chiar apuci să iei muitiplayer
de ghetou pentru ei în ce viteză.
priveşte circulaţia. Nu li se Ca şi în doi, a fost păstrat Cerinţe:
îngăduie şă traverseze decât la multiplayer-ul, dar modul respec­
•Ci

procesor: P200 MMX


intersecţii, adică tocmai acolo tiv are un rost doar de la 3-4 Video: 4 Mb
unde aceasta este mai inten- jucători în sus, şi cu opţiunea de RAM: 32 RAM
saâ, unde ftruî de pâr de care "repair" setată pe "off". Dacă Hard: N/A
atârnă de obicei viaţa se poate preferaţi buşiturile şi strigătele Linkuri recomandate:
rupe mai uşor decât oriunde. Şi disperate vitezei şi cascadoriilor, w\vw.carmageddon com
în general, prestigiul pietonilor e cu siguranţă de încercat. Dacă
s-a şubrezit mult. Ei, care au nu... nu.
dat lumii oameni iluştri ca impresii finale:
Per total, jocul poate fl intere­
Horaţiu, Boyie^Mariotte, - Interzis pietonilor începători,
sant şi plăcut de văzut. Fără a
Lobacevski, Guttenberg şi copiilor cu malformaţii intelec­
se apropia de valoarea tuale sau părinţilor dominaţi de
Anatole France sunt nevoiţi
strămoşului său, el este totuşi anxietate
acum să se strâmbe cum nu se
mult peste 2, arătând câ pro­
poate mai caraghios ca sa
ducătorii au învăţat ceva din

7.9
atragă atenţia asupra existenţei
greşelile trecutului.
lor..,"
PP ş z e o*t a r i
p 3 n
t

Articol: Buget Redus - Redactor: Cristian Soare


Sports
Unul dintre side-scroller-ele fâcute bine
Car
•ddworld: Abe's Exoddus GT

Cerinţe
Procesor: P l 66 Memorie: 32 MB Hard: 40 Mb

E lungul timpului să scoată


lectronîc Arts n e - a obişnuit d e - a
jocuri
automobilistice de o certă valoare,
o b i ş n u i n ţ ă d e c a r e n u s e d e z i c e nici
a c u m . Sports Car G T ne introduce
î n a t m o s f e r a c u r s e l o r d e g r a n d tur­
ism, oferind celor interesaţi una din­
t r e c e l e m a i b u n e s i m u l ă r i a fizicii
reale a m a ş i n i l o r Puteţi c o n c u r a c u
a c e l e m a ş i n i p e c a r e d e o b i c e i le
v e d e ţ i la E u r o s p o r t , a d i c ă P o r s c h e
9 1 1 , B M W M 3 , M c L a r e n F1 G T R ,
Cerinţe n e a g r ă , r e a şi u r â t ă a d i s p ă r u t şi dacă sunteţi stresat sau doar M e r c e d e s C L K G T R şi t o t restul
am rămas eu, cu mudokanul m e u vreţi un mic tutorîal d e s p r e c u m găştii. O serie d e trasee c e se
Procesor: P166 Memorie: 16 MB Hard: N/A
preferat şi skill-urile de antre­ să păreţi că aveţi umor, g ă s e s c şi în r e a l i t a t e î ş i v o r p u n e
a s f a l t u l la d i s p o z i ţ i a v o a s t r ă .
T le p r i n d e . E d r ă g u ţ . Ş i r e l a x -
lant. E făcut bine. E s t e în m o d
prenor. C a parte de g a m e
este o m i c ă c o m o a r ă , prin
design
toate
cumpăraţi-l. Cumpăraţi-I şi dacă
v ă p l a c e s t r e s s - u l . C h i a r şi d a c ă Grafic este încă destul de bine
clar unul dintre side-scroller-ele elementele sale cum ar fi a v e ţ i u m o r V i v a la r e v o l u c i o n ! ancorat în prezent, fiind plăcut
făcute bine. Asta până a m văzut GameSpeak-ul, umorul de cea o c h i u l u i , c o n c u r â n d d e s t u l d e lejer
c ă a p a r e î n v i d e o c l i p u l c e l o r d e la m a i b u n ă c a l i t a t e şi a l u z i i l e fără cu Toca2. Totuşi m o d e l a r e a reală
Music Intructor. Mi-a luat vreo perdea la capitaliştii cei
Detalii e s t e c u d u s şi î n t o r s , c ă c i d a c a l a
câteva săptămâni până mi-am răuvoitori. Grafic, arată excelent Distribuitor: Best Computerş - 01.314.76.98 început jocul te prinde nu trece mult
putut reveni. Apoi l-am jucat d i n în m ă s u r a poziţionării sale în timp Pret: 7$ ş i d e v i n e f r u s t r a n t , v ă z â n d u - i p e toţi
nou şî toată acea imagine şi spaţiu (1998). în concluzie, Verdict 8.1 ceilalţi concurenţi c u m merg d e
parcă s-au născut în acele maşini.
P e n t r u c e i c e a u t i m p şi p a s i u n e d i n

Veşnicul nemulţumit drogat cu steroizi plin şi c a u t ă c e v a î n c a r e s ă le

~ Duke Nukem 3D
investească, SCGt este o alegere
bună.

Cerinţe
Atomic Edition
Procesor: 486Dx2 Memorie: 8 MB Hard: 48 Mb

E lîntoarce într-o versiune m a i


roul generaţiilor pro s e spurcat ia gură, cu un umor d e m u s t a ţ a mijită s a u pe cale s â
bivol şi v i o l e n t p e s t e limitele mijească, cu părul alb s a u gri,
ieftină, m a i c o m p l e t ă şi m a i gal­ permise de lege v a face din nou negru, verde sau albastru, mâini
b e n ă la c u t i e . V e ş n i c u l mişto de voi, de acolo de unde­ lungi s a u scurte, cu piept d e
nemulţumit drogat cu steroizi, v a din interiorul m o n i t o r u l u i . în t a u r s a u f ă r ă t r e b u i e s ă îl a i b ă
plus, pentru acei dintre voi ce în c a s ă . Câte cinci m i n u t e în
au căpătat o d e p e n d e n ţ ă c o m - f i e c a r e z i şi s ă n ă t a t e a d v s m e n ­
pulsivă apropo de limbajul inju­ t a l ă v a r ă m â n e la un f r u m o s
rios, există un b o n u s s u b forma nivel c e v ă v a a s i g u r a c ă n u veţi
Plutonium PAK-ului, ce vine cu v e d e a interiorul spitalului 9.
11 n o i n i v e l e ş i o g r ă m a d ă d e Cred...
moştri-fără-viaţâ-faţă-şi-femei
n u m a i b u n i d e î m p r ă ş t i a t pe toţi Detalii Detalii
pereţii. Distribuitor: Best Computerş -01.314.76.93 Distribuitor: Best Computerş - 01.314.76.98
Un clasic în adevăratui sens Preţ: 7$ Preţ: 12.95 _
al c u v â n t u l u i , p e c a r e o r i c i n e c u Verdict:
7.8

96
RTS-urile s-au născut odată cu Dune2 Se înscrie în seria jocurilor proaste cu idei bune

Dune2000 Dark Vengeance


Cerinţe Cerinţe
Procesor: P133 Memorie: 16 MB Hard: N/A Procesor: P166 Memorie: 16 MB Hard: 50 Mb

refăcut. Puţine elemente noi, mai


R TS-urile s-au născut odată
leu Dune 2, şi eu unul încă mult doar acelea ce erau o
mă uit cu nostalgie la acele vre­ necesitate.
muri mirifice. Jocurile nu erau Oricum o rămâne, oricare o fi
atunci o strategie de marketing, părerea voastră sau orice aţi
nu existau segmente ale pieţei auzit voi despre el, eu vă spun
ce trebuiau acoperite. Toîul era că este un joc bun, ce merită
făcut din plăcere şi cu dedicaţie. cumpărat, mai ales la acest preţ.
Jocurile erau de fapt idei, căci împreună cu Dune 2, fratele
grafica era [a pământ, iar mare şi fratele mic, un joc fără
jucătorul trebuia să se de care RTS-urile ar fi apărut
folosească la maxim de resurse­ ceva mai târziu şi nu ar fi arătat
le imaginative pentru o realiza o aşa cum arată acum.
coerenţă relativă între conţinut şi
imagine. Astăzi, este invers.
Dune 2000 a fost un eşec din
mai multe cauze. Una dintre ele
ark Vengeance se înscrie în Armele sunt multe şi variate, fără
a fost faptul că venea după Dune
2. A doua a fost faptul că venea D seria jocurilor proaste cu idei a excela prin originalitate sau
la mult timp după Dune 2, în bune. Story-ul putea la fel de efecte deosebite, împărţindu-se
nişte vremuri în care Red Alert-u bine să lipsească, totul degen­ între unele cu tăiş şi altele ce
şi Starcraft-ul dominau piaţa. erând într-un hack'n'slash ce nu provoacă fulgere şi vrăji ce
Insă permiteţi-mi să nu fiu de necesită un background prea posedă tot felul de efecte pe
acord. Dune 2000 a însemnat dezvoltat. Camera se mişcă bază de şmecherie. Partea de
pentru mine mutte ore de joc groaznic, reuşind cu succes să engine grafic nu excelează nici
plăcute, a însemnat o reîntâlnire Detalii te împiedice să vezi ceva, iar ea, fiind simplă, urâtă şi fără
cu un vechi amic, însă după ce Distribuitor: Best Computerş - 01.314.7S.98 dacă într-un final reuşeşti să o varietate. Deci, dacă sunteţi
acesta a primit un facelift. Căci Pret: 12.9$ păcăleşti şi sa o stabilizezi, nu masochişti, sau doar legaţi de un
Verdict: mai vezi nimic din cauza person­ scaun, cu un căluş în gură, un
asta este Dune 2000. Dune 2
ajului tău ce ocupă majoritatea ochi umflat şi aveţi în buzunar 10
ecranului, funcţionând ca un fel dolari şi o batistă folosită,
de gore control. cumpăraţi-l. Dacă nu, nu.
Reţeta este instantaneu de succes

Beau Jolly 5 Pack


Pe partea de lucruri bune este
de menţionat modul de folosire al
armelor/vrăjilor, prin combinaţii Detalii
ale tastelor de direcţie şi a Distribuitor: Best Computerş - 01.314.76.98
tastei/butonului şoricăresc ce Pret 7$ _
Cerinţe
Procesor: P133 Memorie: 16 MB Hard: 100 Mb
SHS'H declanşează loviturile. Verdict: 3.0

Pro). Apoi, în momentul în care Indiana Jones Cu-Pantalonii-


te-ai plictisit de alergătura asta Rupţi-în-Genunchi (Pitfall: The
pentru coroniţa de după gât, bagi Mayan Adventure). Iar dacă într-
caseta cu soundtrack-ul din un final vei simţi nevoia să o rupi
Străzile din San Francisco, un la fugă ţipând ai la dispoziţie
film de-al lui Tarantino, mitraliera Screamer Rally. Just a freaking
pe portbagaj, ghiulul pe degetul perfect day, right?
mic şi îi iei pe ceilalţi concurenţi Pe partea tehnicilistă, pachetul sas*. ••
la cafteală, jucându-te de-a se prezintă foarte bine, cu
Călăreţul Benzinei-traducere cerinţe de sistem mici, cu un
aprox., pentru acei dintre dvs gameplay ce acoperă toată
n pachet foarte bine garnisit r.y-.. tei

U cu diferite arome şi jocuri


care iau notiţe (lnterstaîeV6:
NitroRaiders). Iar după ce ţi-ai
scara valorică (bun, mai puţin
bun, foarte bun etc etc), grafică
bune. Reţeta este instantaneu de distrus maşina, ieşi la plimbare decentă, şi feeiing prezent
succes, oferindu-ne instru­ prin junglă, după vestigii câteodată (NitroRaiders este un
mentele necesare construcţiei mayase, într-un side-scroller cu must have fără nici o îndoială).
unor şosele pentru care şi un tip care seamănă cu tânărul
Basescu şi-ar muşca pumnii de
invidie (Transport Tycoon De
Luxe) sau organizării de curse
automobilistice, cu o excelentă
iluzie de viteză nebunească şi
maşini donate si vopsite diferit,
Detalii
ce totuşi suferă de o boala Distribuitor: Best Computerş - 01.31476.98
Preţ: 27.4$
comuna si anume absenta mer­
Verdict:
sului cu spatele (Ultimate Race

Let's save their spirit!

... through MC, CD, DVD


madeby VIDEOTOM

CO-HXJ — V - mm o
mm
_ J
••_ •
• , L
.1

or
H •
825- 1904 •

te,

Tet.: -l 36-22-329-13?.
g x : .22-329.133
+36

/ / #
" C o m p a c t Disc f a c t o r y U d
M ^ e r Oi ViOeo.cn Group
SzeKesleheivâr POBi 175. /K )

%
- . H-8001 Hungary

. 1 '

-
|OM4onoefGtntr»l

-: !

ft-RlfoMttf
ZDOpfcRts •

ULJ_ ^ _
L

mm

il

Mu

25
9
10

/a

30

• ' M l ; •

r J• 45

-55
. . . J

• "Consumul" excesiv de internet poate cauza dependenta. Pentru a o amplifica, XtremPC si-a Lansat noul site: w w w . x t r e m p c . r o .
Conţine principalele articole din cadrul revistei, ştiri, demo-uri, drivere, teste hardware, sondaje, forum, download-uri si multe aite informaţii.