Sunteți pe pagina 1din 24

Magazin online de proiecte pentru case si vile

www.ncase.ro
Proiect in format electronic

Continutul pachetului de proiectare

ARHITECTURA

Piese scrise:

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

Piese desenate:

PLAN PARTER A-02 FATADA VEST A-07


PLAN MANSARDA A-03 FATADA NORD A-08
PLAN INVELITOARE A-04 FATADA SUD A-09
SECTIUNE CARACTERISTICA A-05 FOSA SEPTICA A-10
FATADA EST A-06 IMPREJMUIRE TEREN A-11

REZISTENTA

Piese scrise:

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

Piese desenate:

PLAN FUNDATIE R-01


DETALII FUNDATIE R-02

INSTALATII

Piese scrise:

MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII

Piese desenate:

INSTALATII ELECTRICE E-01


INSTALATII SANITARE S-01
INSTALATII TERMICE T-01

Nota:
Documentatia scrisa continuta in acest pachet va fi furnizata in format *.doc si *.pdf, iar plansele desenate vor fi
furnizate in format *.dwg si *.pdf.

Atentie:
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru informare si contine intentionat dimensiuni si
valori distorsionate.

Noiconstruim.ro SRL
Str.Libertatii 347, Glina, 077105, Ilfov * Tel/Fax: 021 4671135 * Email: office@ncase.ro
Copyright © 2010 - Noiconstruim.ro SRL – Toate drepturile rezervate
Beneficiar: -------------------- Pr.nr: - - - - - - Faza: D.T.A.C.
LOCUINTA PARTER+MANSARDA
Amplasament: ---------------------------------

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURĂ

1. Date generale:

1.1. Denumirea proiectului: Construire locuinta Parter+M


1.2. Beneficiar : ------------
1.3. Proiectant: ------------

1.4. Date tehnice:

Construcţia propusă:

AC(suprafaţă construită): 79mp


AD(suprafaţă desfăşurată): 158mp
AU(suprafaţă utilă): 118mp

Suprafata teren: - - - - - - mp
P.O.T.: --%
C.U.T.: ---

2. Amplasament:

Terenul pe care urmează a fi amplasată construcţia propusă este situat în - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - -.
Construcţia proiectată va fi amplasată în incinta proprietaţii conform planului de situatie
anexat.
Cota ±0,00 reprezinta cota pardoselii finite a parterului si este situata mai sus cu ~55cm
fata de cota terenului exterior amenajat.

3. Descrierea lucrărilor:

a. Fundatii:

Fundaţiile vor fi de tip continuu din beton.


Izolaţia orizontală peste soclul de fundare este din hidroizolaţie rigidă

b. Suprastructura:

Structura de rezistenţă este de tip zidarie portanta, calculată astfel încât să fie
rezistenta la seism conform normativelor în vigoare.
Pereţii de rezistenta sunt din G.V.P. cu grosimea de 25 cm.
Planşeul este din beton armat de min.12 cm grosime.
Şarpanta este realizată din lemn de răşinoase ecarisat.
c. Acoperis:

Şarpanta este formata din cosoroabe, popi, pene, contravântuiri şi căpriori, materialul
de execuţie fiind lemnul de răşinoase ecarisat şi ignifugat. Astereala este executată din
cherestea tivită din lemn de răşinoase aşezată cu interspaţii.
Şarpanta, streaşina, sageacul se vor executa din lemn de răşinoase protejate cu
substante contra mucegaiului, insectelor, ciupercilor si umezelii.
Învelitoarea este din tiglă metalică.
Jgheaburile, burlanele, şorţurile şi elementele de îmbinare vor fi din tablă galvanizată.

4. Instalaţii interioare:

a. Electrice

Instalaţia electrică este din conductori de cupru în tub PVC, îngropat în tencuială.
S-a prevăzut instalaţie generală de punere la pământ.

b. Sanitare

Conductele de apă caldă şi rece sunt din polipropilena montate îngropat în tencuială.
Conductele de canalizare sunt din PVC şi sunt montate îngropat.
Toate conductele vor fi izolate termic si fonic.

c. Centrala termică

Centrala termică este amplasată într-un spaţiu ventilat, la parter.


Încălzirea camerelor este prevazută cu radiatoare din tablă de oţel. Radiatoarele vor
asigura temperatura în camere conform normelor în vigoare.
Apa caldă se prepară instantaneu în schimbătorul de căldură încorporat centralei
termice.

d. Ventilatii

Se va prevede evacuare naturala a aerului uzat din bucatarie, camara si bai prin grile
de ventilatie locale sau centralizat prin tubulatura de ventilatie.

5. Izolarea termică şi hidrofugă a elementelor de construcţie:

Pentru evitarea punţilor termice, toate elementele din beton armat (sâmburi şi centuri)
exterioare sunt protejate cu panouri de polistiren expandat.
Grinda de soclu este termoizolată cu panouri de polistiren extrudat.
Pentru izolarea hidrofugă a construcţiei s-a prevăzut hidroizolaţie rigidă la soclul
construcţiei, de asemenea peste astereală se realizează un strat continuu din folie
permeabilă la vapori.

6. Finisajele interioare şi exterioare:

La exterior se vor executa tencuieli drişcuite fin.

2
Tâmplăria este din P.V.C. cu geam termopan.
La interior se vor executa zugrăveli la pereţi şi tavane.
În baie şi bucătărie se va folosi faianţă la pereţi şi gresie la pardoseală, iar in restul
casei se va monta parchet sau gresie la pardoseală.

7. Utilităţi:

Constructia va fi racordată la reţeaua electrică existentă în zonă.


Alimentarea cu apă se va face din reteaua de apa publica sau dintr-un put propriu forat.
Apa este folosită în scop menajer şi igienico-sanitar.
Evacuarea apelor uzate se va face in reteaua publica de canalizare sau intr-un bazin
vidanjabil.

8. Măsuri de protecţie împotriva incendiului:

Toate elementele folosite în componenţa şarpantei vor fi ignifugate. Prin folosirea de


materiale incombustibile la pereţi, tavane şi finisaje s-a urmărit reducerea posibilităţilor
de producere a incendiilor şi a propagării focului.

9. Măsuri de protecţia muncii:

La execuţie şi în exploatare, constructorul şi beneficiarul vor lua măsuri de protecţie a


muncii (cf. Legii 90/1996 şi alte normative în vigoare) şi de pază împotriva incendiilor,
prevăzute de legislaţia în vigoare, specifice categoriilor de lucrări cuprinse în
documentaţie.

10. Consideraţii finale:

Categoria de importanţă este „C” – normala, conform HGR 766/97.


În proiect s-au respectat prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii.

NOTA :

Orice modificări ulterioare ale construcţiei, inclusiv schimbarea destinaţiei spaţiilor, se


vor face cu acordul proiectantului, în urma obţinerii avizelor necesare din partea forurilor
competente.

Întocmit,

---------------

3
1 2 3 5 7
1107.5
18.5 160.5 240.5 321 347.5 18.5
160.5 947
160.5 144.5 85.5 128.5 64 524.5
60 60

26.55.5
18.5

18.5
D Hp=150
D

125.5
5.5 26.5 214 26.5 160.5 16 117.5 26.5 321 26.5 5.5
Baie Camara
S=2,85mp S=2,10mp

267.5

203.5
P=6,80m P=6,00m
-faianta -z.lavabila

25x17,5cm
-gresie -gresie

16 Trepte
Bucatarie

374.5
S=9,75mp

Hp=60
374.5

347.5

160.5

374.5
412
150
75 85.5 43 75 P=12,50m
210 210 -z.lavabila
-gresie

16
Hol

128.5
S=10,10mp

96.5

96.5
210

210
±0,00 P=16,50m
-0,03

125.5
-z.lavabila
-gresie

10.5

26.55.5

16
C C

27
96.5 64 96.5
125.5 210 210

64
947

947
-0,03
NOTA:

Cota ±0,00= reprezinta 55cm peste cota terenului amenajat


Categoria de importanta este "C"
Living

299.5
Hp=60 S=15,45mp Protectia muncii
374.5

160.5

347.5

219.5
412

150

P=16,00m
-z.lavabila La intocmirea proiectului s-au respectat:
-parchet Dining 1. Normele Generale de protectia muncii/2002/art.191
18
S=15,45mp 2. Legea 90/1996 de Protectia muncii/art. 1 a+c

508

535
P=16,00m 3. Normele Specifice pe activitati
-z.lavabila

535
-parchet Masuri de prevenire si stingere a incendiilor
125.5

5.526.5 508.5

64
La intocmirea proiectului s-au respectat:
Hp=60 118

Hp=60
1. Normativul de siguranta la foc P 99

96.5
B

150
5.526.5

2. OG nr.60/97-PSI, art.24, sectiunea a 7-a


775
3. Ordinul nr. 98 /cap2
4. Dispozitiile generale PSI: 001-Ordine interioara PSI;
002-Instruire PSI; 003-Dotarea constructiilor cu mijloace
160.5

tehnice de prevenire si stingere incendiu; 004-Reducerea


160.5
160.5

riscului de incendiu dat de incarcari electrostatice;

139
5.526.5 347.5 26.55.5 005-Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
300
Hp=60 5. Normativ C 94 pentru Prevenire si stingere incendii pe

A A
durata executiei

5.526.5
18.5

18.5
139 96.5 299.5 125.5 160.5 125.5 16 96.5 48
150 150 210
535 412 160.5
18.5 535 374.5 160.5 18.5
1107.5

1 4 6 7

Atentie: S.C. Noiconstruim.ro S.R.L.


J23/361/2004
------------
Tel/fax 467.11.35
--------------------
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru www.noiconstruim.ro

informare si contine intentionat dimensiuni si valori distorsionate. ------


1/50 LOCUINTA PARTER+MANSARDA
D.Th.+DDE
----------
---------- - - / 20 - - PLAN PARTER A-02
1 2 3 5 7
1086.5
18.5 157.5 236 315 341 18.5
157.5 929
157.5 141.5 84 126 63 514.5
150 60

26 5
18.5

18.5
D Hp=143
D

123.5
26 26
5 210 26 289 26 315 5
Baie
S=9,75mp

16TR 25x17,5cm
262.5

199.5
P=12,50m
-faianta
-gresie
Dormitor

367.5
S=9,75mp

367.5

157.5

404.5
367.5
P=12,50m

341

210
110 84 94.5 -z.lavabila
210 -parchet

15.5
Hol
S=6,00mp

94.5

94.5
126

210
+2,80 P=12,40m
-z.lavabila

123.5
-parchet

10.5

15.5
5
C C

26.5
26
94.5 63 94.5
123.5
210 210
929

929
367.5

157.5

Dormitor 1
404

341
210

S=15,45mp
P=16,00m
-z.lavabila
-parchet
Dormitor 2

498.5

525
S=15,45mp
P=16,00m

525

525
-z.lavabila
-parchet
123.5

5 26 499

B
26
5
157.5
157.5
157.5

5.5 5
26 341 26

A A

26
18.5

18.5
5
525 123.5 157.5 123.5 157.5
210
525 404 157.5
18.5 525 367.5 157.5 18.5
1086.5

1 4 6 7

Atentie: S.C. Noiconstruim.ro S.R.L.


J23/361/2004
------------
Tel/fax 467.11.35
--------------------
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru www.noiconstruim.ro

informare si contine intentionat dimensiuni si valori distorsionate. ------


1/50 LOCUINTA PARTER+MANSARDA
D.Th.+DDE
----------
---------- - - / 20 - - PLAN MANSARDA A-03
1 2 3 5 7
154.5 231.5 309 334.5
31 72 932 31

51.5

51.5
+4,45

D D

+4,45
51.5

70%
360.5
+6,15

360.5

396.5

360.5
82.5

70%

154.5

70%
51.5
C C

51.5

51.5
70%
+6,15
360.5

396.5

70%

515
70%

432.5
Linie zidarie Linie polistiren

B 70% 51.5
51.5

51.5

+4,45
154.5

+6,15

+4,45
51.5
72

A A
31

31
31 432.5 51.5 396.5 51.5 72 31
515 360.5 154.5

1 4 6 7

Atentie: S.C. Noiconstruim.ro S.R.L.


J23/361/2004
------------
Tel/fax 467.11.35
--------------------
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru www.noiconstruim.ro

informare si contine intentionat dimensiuni si valori distorsionate. -715


- - -- -10
-
1/50 LOCUINTA PARTER+MANSARDA
D.Th.+DDE
----------
---------- - - / 20 - - PLAN INVELITOARE A-04
+7,40

+6,15

Tigla metalica
Astereala

35°
Capriori
+4,45 Vata minerala 10cm +4,45
Vata minerala caserata 5cm
+4,15 +4,15
Gips-carton

181.5
168
P.E.X.
+2,73 +2,80

7
+2,48
Pardoseala

12
51

51
Sapa +2,10
+1,88 Planseu beton armat

150
261
210
+0,60

7 60
Dop de bitum ±0,00 -0,07

-0,55 -0,55

Pardoseala
Sapa
Placa beton slab armata
Polistiren extrudat 3cm
Pietris
Pamant compactat

D C B

Atentie: S.C. Noiconstruim.ro S.R.L.


J23/361/2004
------------
Tel/fax 467.11.35
--------------------
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru www.noiconstruim.ro

informare si contine intentionat dimensiuni si valori distorsionate. ------


1/50 LOCUINTA PARTER+MANSARDA
D.Th.+DDE
----------
---------- - - / 20 - - SECTIUNE CARACTERISTICA A-05
+7,40 +7,40
Tigla metalica

+6,15 +6,15

+4,90

+4,45 +4,45
+4,15 +4,15

+3,00
+2,80

+2,45

+2,10 +2,15

+0,60
Tamplarie din PVC
cu geam termopan

-0,07 ±0,00 -0,07

-0,55 -0,55

Tencuiala pe suport Tencuiala


de polistiren impermeabila M100-T

1 4 6 7

Atentie: S.C. Noiconstruim.ro S.R.L.


J23/361/2004
------------
Tel/fax 467.11.35
--------------------
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru www.noiconstruim.ro

informare si contine intentionat dimensiuni si valori distorsionate. ------


1/50 LOCUINTA PARTER+MANSARDA
D.Th.+DDE
----------
---------- - - / 20 - - FATADA PRINCIPALA A-06
+7,40 +7,40
Tigla metalica

+6,15

+4,90

+4,45 +4,45
+4,15 +4,15

+3,00
+2,80

+2,45
+2,15 +2,10

+0,60
Tamplarie din PVC
cu geam termopan

-0,07 -0,03 ±0,00 -0,07

-0,55 -0,55

Tencuiala pe suport Tencuiala


de polistiren impermeabila M100-T

A C D

Atentie: S.C. Noiconstruim.ro S.R.L.


J23/361/2004
------------
Tel/fax 467.11.35
--------------------
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru www.noiconstruim.ro

informare si contine intentionat dimensiuni si valori distorsionate. 1/50 LOCUINTA PARTER+MANSARDA


------

D.Th.+DDE
----------
---------- - - / 20 - - FATADA LATERALA DREAPTA A-07
+7,40 +7,40
Tigla metalica

+6,15

+4,90

+4,45 +4,45
+4,15 +4,15

+3,00 +3,00
+2,80

+2,45 +2,45
+2,15 +2,10 +2,15

+0,60

Tamplarie din PVC


-0,07 ±0,00 cu geam termopan -0,07

-0,55 -0,55

Tencuiala pe suport Tencuiala


de polistiren impermeabila M100-T

D C B

Atentie: S.C. Noiconstruim.ro S.R.L.


J23/361/2004
------------
Tel/fax 467.11.35
--------------------
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru www.noiconstruim.ro

informare si contine intentionat dimensiuni si valori distorsionate. ------


1/50 LOCUINTA PARTER+MANSARDA
D.Th.+DDE
----------
---------- - - / 20 - - FATADA LATERALA STANGA A-08
+7,40 +7,40
Tigla metalica

+6,15 +6,15

+4,45 +4,45
+4,15 +4,15

+3,63

+3,00
+2,73
+2,48 +2,45

+2,10 +2,15
+1,88

+1,50
Tamplarie din PVC
cu geam termopan

-0,07 ±0,00 -0,07

-0,55 -0,55

Tencuiala pe suport Tencuiala


de polistiren impermeabila M100-T

7 5 3 2

Atentie: S.C. Noiconstruim.ro S.R.L.


J23/361/2004
------------
Tel/fax 467.11.35
--------------------
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru www.noiconstruim.ro

informare si contine intentionat dimensiuni si valori distorsionate. ------


1/50 LOCUINTA PARTER+MANSARDA
D.Th.+DDE
----------
---------- - - / 20 - - FATADA SPATE A-09
345

15
70 15 150 15

70

200

230
Intrare ape uzate Fanta 80x15cm
70

70
15 150 15

15
PLAN

Capac metalic

Intrare ape uzate


15

Fanta 80x15cm
180

120

SECTIUNE

Atentie:
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru
informare si contine intentionat dimensiuni si valori distorsionate.

S.C. Noiconstruim.ro S.R.L.


J23/361/2004
------------
Tel/fax 467.11.35
www.noiconstruim.ro --------------------

------
1/50 LOCUINTA PARTER+MANSARDA
D.T.A.C.
----------
---------- - - / 20 - - FOSA SEPTICA A-10
+2,00

Stalpi din
beton armat
Profile Stalpi din
din lemn beton armat

Profile

140
din lemn

200
60
+0,60
30 400 30 100 30 200 30 Soclu din
beton armat
Vedere gard catre strada
sc.1:50

±0,00

Profile din lemn Stalpi metalici

-0,90

200
Detaliu de gard
sc.1:20

15 200 15 200 15

Vedere gard lateral


sc.1:50

Atentie: S.C. Noiconstruim.ro S.R.L.


J23/361/2004
------------
Tel/fax 467.11.35
--------------------
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru www.noiconstruim.ro

informare si contine intentionat dimensiuni si valori distorsionate. 1/50 LOCUINTA PARTER+MANSARDA


------

D.T.A.C.
----------
---------- - - / 20 - - IMPREJMUIRE TEREN A-11
Beneficiar: -------------------- Pr.nr: - - - - - - Faza: D.T.A.C.
LOCUINTA PARTER+MANSARDA
Amplasament: ---------------------------------

Memoriu tehnic de rezistenţă

1. Date generale
Prezentul proiect conţine un extras din proiectul tehnic, documentaţie necesară pentru
obţinerea avizelor şi a autorizaţiei de construire.

2. Baze de proiectare
I. Tema de arhitectură
II. Documentaţii tehnice specifice care fac obiectul lucrărilor

3. Descrierea amplasamentului
Fundarea se va face la cota -1,60, cota +/-0,00 aflându-se la 55cm deasupra cotei
terenului amenajat în incintă.
A fost luată în calcul o presiune convenţionala Pconv=180kPa conf. STAS.
Structura se încadrează din punct de vedere al normativului P100-2006 în zona cu
coeficientul ag=0,24 pentru IMR=100ani şi perioada de colţ Tc=1.5s

4. Descrierea proiectului
În amplasamentul specificat mai sus beneficiarul doreşte să-şi construiască o locuinţă cu
regim de înălţime Parter+Mansardă cu destinaţia locuinţă.
Infrastructura – este constituită de fundaţii continue sub pereţi, alcătuite din talpa şi
grindă de fundare din beton armat. Stâlpii se vor ancora în grinda de fundare. Imediat
după realizarea fundaţiilor se vor turna trotuare perimetrale de lăţime minim 80cm, care se
vor etanşa pentru a asigura protecţie împotriva infiltraţiilor de ape pluviale la infrastructură.

Suprastructura - este alcătuită din pereţi portanţi din zidărie înrămaţi cu stâlpişori şi
centuri din beton armat încadrându-se conf. CR6-2006 la categorie zidărie confinată (ZC).
Pereţii situaţi pe axele principale ale clădirii sunt structurali, vor avea grosimea de 24cm,
vor fi clădiţi din elemente de argilă arsă (blocuri ceramice) cu rezistenţă medie
fmed=10N/mm2, iar mortarul din asize va fi M10 cu fm=10N/mm2.

1
Conlucrare între pereţi şi sâmburii din beton armat se va asigura prin turnarea în ştrepi a
betonului şi prin prevederea unor agrafe de ancoraj din OB37 Ø6, amplasate în asize în
zona adiacentă stâlpului.
Buiandrugii de deasupra golurilor de uşi şi ferestre se vor forma prin turnarea monolit cu
centurile din beton armat.
Centurile şi grinzile de la nivelul planşeului peste parter se vor turna împreună cu placa,
realizându-se astfel o conlucrare bună pentru transmiterea atât a forţelor gravitaţionale cât
şi a celor orizontale provenite din cutremur, la pereţi şi mai apoi la fundaţii.
Scara pentru accesul la nivelul al doilea al clădirii se va turna din beton armat şi va fin
ancorată în placa pardoseala parter şi în planşeul nivelului al doilea.
Peste pereţii de zidărie realizaţi la mansardă se vor turna centuri din beton, iar în aceste
centuri se vor prevede în funcţie de conformaţia acoperişului agrafe pentru ancorarea
cosoroabelor.
Şarpanta va fi o structură dulgherească din lemn, care va descărca în principal pe pereţii
de rezistenţă ai mansardei. După punerea învelitorii se va asigura evacuarea apelor
pluviale printr-un sistem de jgheaburi şi burlane.
Pentru asigurarea confortului termic în conformitate cu normele actuale pe suprafaţa
pereţilor exteriori se va aplica un termosistem din plăci de PEX şi tencuială subţire armată
cu plasa de fibră de sticlă.

Categoria de importanţă conf. HGR 766/97 este C.

5. Măsuri de protecţie
La execuţie şi în exploatare constructorul şi beneficiarul vor lua măsuri de protecţie a

muncii (cf. Legii 90/1996, şi a altor normative în vigoare) şi de pază împotriva incendiilor,

prevăzute de legislaţia în vigoare, specifice categoriilor de lucrări cuprinse în

documentaţie.

Întocmit
----------------

2
1 2 3 4 5
157.5 367.5 367.5 157.5

105
S1 S1 S1 S1

A A

26.5

26.5

26.5

26.5
63

63
-1.60 -1.60 -1.60

-1.60
65.5
-1.60
S1
A A B B

-1.60

26.5
189

205
247 210 289 26.5 315 26.5 105
63 173.5 63 252 63 278.5 63

26.5 26.5 26.5


367.5

341.5

304.5

304.5

157.5

367.5
S1 -0.07 -0.07

-1.60
S1

26.5
-0.07

26.5
63 26.5 63 S1

26.5
-1.60
26.5 26.5 26.5

-1.60
-1.60

94.5
152.5
-1.60

-1.60
65.5
S3
S1 S1 S1 S1 S2 S2

B B

42
26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5
63

63
-1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60

37
S1

-1.60
26.5 26.5 26.5 26.5 105

65.5

60
-0.07

26.5
S1

26.5 26.5 26.5


-1.60
-1.60

26.5
105 26.5 131.5 26.5 210 26.5 105 26.5 157.5 26.5 157.5

273
63 462.5 63 304.5 63
367.5

157.5

304.5

215.5

367.5
-0.07 -0.07

-1.60
13 31.5 94.5 31.5 13

-1.60
S1

462.5
S1

26.5
Nota: S1

26.5
26.5
1.Cota ±0,00 se afla la 55cm deasupra cotei terenului
-1.60

65.5
amenajat in incinta. Amenajarea terenului consta in

37
decopertare 20cm pe amprenta casei extinsa in S1 S1 S1
exterior cu 1m si apoi realizarea de umpluturi
C C
26.5

26.5
63
-1.60 -1.60
compactate astfel incat cota finala a terenului

-1.60
amenajat sa fie 5cm mai sus decat cota terenului

199.5

-1.60
natural existent in prezent. 2.Fundarea se va face la
105

cota -1,60 in stratul de argila prafoasa, cafeniu 26.5 199.5 26.5 273 26.5
157.5

131.5

157.5
roscata. A fost luat in considerare un \OPconv=180
kPa. 105 26.5 79 26.5 157.5 26.5 52.5 26.5 105
3.Apa freatica se gaseste la adancimi mai mari decat
cota de fundare, si nu este in masura sa afecteze S1 S1 S1 S1
constructia propusa
D D

26.5

26.5
63
-1.60 -1.60
4.La terminarea sapaturilor, inainte de turanarea
betonului de egalizare se va convoca pe santier
geotehnicianul pentru avizarea terenului de fundatie

105
5.Ultimul strat de 10 cm al sapaturii pentru fundatii
(afectat de precipitatii) se va indeparta chiar in ziua 157.5 367.5 367.5 157.5
turnarii betoanelor in fundatii.

1 2 3 4 5

Atentie: S.C. Noiconstruim.ro S.R.L.


------------
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru J23/361/2004
Tel/fax 467.11.35
www.noiconstruim.ro --------------------
informare si contine intentionat dimensiuni si valori distorsionate.
------
1/50 LOCUINTA PARTER+MANSARDA
D.T.A.C.
----------
---------- - - / 20 - - PLAN FUNDATIE A-02
Sectiune A-A Sectiune A-A
detaliu perete exterior detaliu perete interior
perete zidarie perete zidarie
blocuri ceramice blocuri ceramice
24 24

placa (C16/20) slab armata cu hidroizolatie rigida placa (C16/20) slab armata cu hidroizolatie rigida
STNBØ5/100/100 mortar impermeabil STNBØ5/100/100 mortar impermeabil
folie nylon folie nylon
polistiren extrudat 3cm profil picurator polistiren extrudat 3cm grinda de fundare
tabla zn vopsit b.a. C16/20
strat de pietris strat de pietris
argila compactata argila compactata

at 3cm
ar dat 0

m
al tru /2

2c
ui ex C16

a
-0,07 -0,07

te tire .a.

m
trotuar de beton

b
rostuit la 1m,

lis e

a
nc n
10 3 10

10 3 10
po a d
etansat cu bitum

d
in
gr
50
-0,55 (C.T.A.)

50
-0,80 -0,80
75

75
talpa de fundare
b.a. C16/20

talpa de fundare
-1,55
C.F. -1,60
Armare talpa si grinda fundatie -1,55
C.F. -1,60
b.a. C16/20
5

5
17.5 25 17.5
-0,07
egalizare C4/5 PC52 2Ø12
etr. OB37 Ø8 egalizare C4/5
5bucm

agrafa OB37 Ø6
2buc/m
etrier
OL37 Ø8
PC52 2Ø10 L=3.3
108
agrafa OB37 Ø6
2buc/m

139
PC52 2Ø10

PC52 Ø10
5buc/m 52
-1,15

32
bare trans. jos

32
PC52 4Ø12 PC 52 Ø10
bare long. sus L=1.2
40

32
32
-1,55 PC52 4Ø12
17 52
bare long. jos
60
PC52 Ø10
5buc/m
bare trans. jos

Atentie: S.C. Noiconstruim.ro S.R.L.


------------
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru J23/361/2004
Tel/fax 467.11.35
www.noiconstruim.ro --------------------
informare si contine intentionat dimensiuni si valori distorsionate.
------
1/20 LOCUINTA PARTER+MANSARDA
D.T.A.C.
----------
---------- - - / 20 - - DETALII DE FUNDATIE A-02
Beneficiar: -------------------- Pr.nr: - - - - - - Faza: D.T.A.C.
LOCUINTA PARTER+MANSARDA
Amplasament: ---------------------------------

MEMORIU TEHNIC DE INSTALAŢII

INSTALATII ELECTRICE

1.Obiect

Prezenta documentatie contine documentatia tehnica - faza DTAC

2. Baza de proiectare

Proiectul a fost intocmit in baza temei de proiectare si a normativelor in vigoare.

3. Alimentare cu energie electrica 230 V, 50 Hz

Beneficiarii se vor racorda la reteaua de joasa tensiune din zona, in baza avizului de
racordare.
Racordul de la firida de bransament la tabloul electric general al cladirii simbol “TE”,se
realizeaza printr-un racord 2FY10/IPEY25.
Alimentarea se realizeaza din tabloul electric amplasat la parterul constructiei.

4. Instalatii de iluminat si prize de 230 [V], 50 Hz

a) Iluminatul artificial normal se realizeaza cu corpuri echipate cu lampi fluorescente, dupa


mediul ambiant si destinatia incaperii in care se instaleaza.
Toate circuitele aferente iluminatului normal de interior se alimenteaza cu energie electrica
de la tabloul electric
In toate incintele, comenzile iluminatului se realizeaza local de langa usile de acces prin
intrerupatoare sau comutatoare unipolare, montate ingropat sub tencuiala.
Instalatiile de iluminat se vor executa cu conductori de cupru FY 1,5 mmp, protejati in
tuburi de protectie IPEY 16 mm montate ingropat sub tencuiala.
Se vor folosi corpuri de iluminat cu grad de protectie care sa tina cont de destinatia
camerei in care sunt instalate.
Circuitul de lumina este protejat la suprasarcina si la curenti de scurtcircuit cu disjunctoare
de 10 A.

b) Pentru iluminatul local, aparatura electocasnica si electronica s-au prevazut circuite de


prize cu contact de protectie de 230 V c.a., de 16 A.
Toate prizele sunt protejate la suprasarcina si curenti de scurtcircuit.
Circuitele de prize se vor realiza cu conductori de cupru, tip FY 3 x 2,5 mmp, protejati la
socuri mecanice in tuburi IPEY 16 mm, montate ingropat in tencuiala.

Conform Normativ NP I7/2002 art.4.1.3.3, circuitele de iluminat si prize vor fi prevazute cu


dispozitive de protectie. Circuitele de iluminat si prize se racordeaza la tabloul electric si
sunt protejate pa faza si pe nul.

1
5. Instalatii de protectie

Masurile de protectie sunt grupate in 3 sisteme:

• sistemul de legare la instalatia de nul de protectie prin al 3-lea conductor al cablului


de alimentare;
• sistemul de legare la pamant contra tensiunii de atingere pentru toate
echipamentele electrice (NP-I7/2002);
• sistemul de legare la pamant contra descarcarilor atmosferice si a sarcinilor
electrostatice (I 20).
• Protectia contra electrocutarilor se realizeaza prin legarea la pamant a tuturor
carcaselor metalice ale echipamentelor (si se face referire la carcasele metalice ale
tablourilor electrice) care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care in mod
accidental pot fi puse sub tensiune.

Se face precizarea ca lucrarile se vor face in absenta tensiunii.

INSTALATII SANITARE

1. Obiect

Documentatie de fata rezolva la nivel DTAC instalatiile sanitare de alimentare cu apa si


canalizare aferente obiectivului mentionat.

2. Baza de proiectare

Documentatia s-a elaborat in baza temei de proiectare si a normativelor in vigoare.

3. Solutii propuse

Alimentarea cu apa rece se va face din reteaua publica sau dintr-un put propriu forat,
printr-un camin de bransament. Reteaua de alimentare cu apa rece este amplasata
subteran si este realizata dintr-o conducta de polietilena inalta densitate (PEHD).
Apa calda pentru consum menajer va fi preparata in centrala termica proprie.
Coloanele de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna cu
posibilitate de acces la robinetii de inchidere.
Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin coloana de canalizare
gravitationala realizata din tuburi de polipropilena imbinate prin garnituri de etansare si
care se va racorda la reteaua de canalizare exterioara prin caminul de racordare.
Conductele de apa se vor izola termic si contra condensului cu burete de cauciuc, iar cele
de canalizare se vor izola fonic si contra condensului cu vata minerala protejata.

INSTALATII TERMICE

1. Obiect

Prezenta documentatie rezolva la nivel de DTAC instalatiile de incalzire si centrala termica


aferente obiectivului mentionat.

2
2. Baza de proiectare

Documentatia s-a intocmit in baza temei de proiectare si a normativelor in vigoare.

3. Solutia propusa

Agentul termic este apa calda cu parametrii 90ºC / 70ºC furnizat de o centrala termica
proprie.
S-au prevazut corpuri de incalzire de tip static, radiatoare de otel.
S-a montat câte un distribuitor-colector pe fiecare nivel, precum si dispozitive de aerisire la
fiecare radiator.
Golirea instalatiei se face in punctele de nivel minim si la baza coloanelor.
Pentru reglajul termodinamic s-au prevazut robineti de reglaj pe conducte si la corpurile de
incalzire.
Toate conductele de distributie tur-retur se izoleaza cu cochilii termoizolante.

MASURI PSI SI DE PROTECTIA MUNCII

In proiectare au fost respectate si aplicate:


• Masurile obligatorii PSI – P118-92;
• Prevederile HG nr. 60/97 – Norme generale de prevenire si stingerea incendiilor.

La execuţie şi în exploatare, constructorul şi beneficiarul vor lua măsuri de protecţie a


muncii (cf. Legii 90/1996 şi alte normative în vigoare) şi de pază împotriva incendiilor,
prevăzute de legislaţia în vigoare, specifice categoriilor de lucrări cuprinse în
documentaţie.

In conformitate cu HG nr. 766/97 constructiile si instalatiile aferente se incadreaza in


categoria de importanta „C” - normala.

Întocmit,

---------------

3
PE N L1
Circuit Putere (W) Incaperi

B 10A 2FY1.5+FY2,5-IPEY16
C1 1000 ILUMINAT PARTER

B 10A 2FY1.5+FY2,5-IPEY16
C2 1000 ILUMINAT MANSARDA

B 10A 2FY1.5+FY2,5-IPEY16
C3 1000 ILUMINAT EXTERIOR

C 16A 3FY2.5/IPEY16
C4 2000 PRIZE PARTER

C 16A 3FY2.5/IPEY16
C5 2000 PRIZE MANSARDA

C 16A 3FY2.5/IPEY16
C6 2000 PRIZE BUCATARIE

C 16A 3FY2.5/IPEY16
C7 2000 PRIZE MENAJ

C 16A 3FY2.5/IPEY16
C8 2000 TEHNOLOGIC

FY 2x10 C9 2000 REZERVA


32A
IPEY25

FY 10mmp OL-ZN 4X25 Pi = 15,0kW


Pc = 7,5kW
Ks = 0,5
Un = 230V

Atentie: S.C. Noiconstruim.ro S.R.L.


J23/361/2004
------------
Tel/fax 467.11.35
--------------------
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru www.noiconstruim.ro

informare si contine intentionat dimensiuni si valori distorsionate. - LOCUINTA PARTER+MANSARDA


------

D.T.A.C.
----------
---------- - - / 20 - - INSTALATII ELECTRICE E-01
LEGENDA
Conducta de canalizare
din polipropilena
Conducta de apa rece
Conducta de apa calda
Robinet de trecere
Robinet dublu serviciu
A Coloana de apa
M Coloana de canalizare
COLOANA DE
VENTILATIE 2%
Panta de montaj a conductei
P.C. Piesa de curatare
3/4"
PP50
S.P. Sifon de pardoseala
1/2"
1/2"

3/4"
1/2" 1/2" 1/2"

3/4" 3/4"
PP50
PP110

ETAJ

S.P. PP50 PP110


3/4" 3/4"
1/2"
1/2"
1/2"

3/4" 3/4"
1/2" 1"
1/2" 1/2" 1/2"
P.C.
CENTRALA
TERMICA
PP50
PP50 PP50
PP110
1/2"

PARTER

1"

S.P. PP50
PP110

PP110 LA CAMIN ALIMENTARE


RACORD CU APA

2%

Atentie: S.C. Noiconstruim.ro S.R.L.


J23/361/2004
------------
Tel/fax 467.11.35
--------------------
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru www.noiconstruim.ro

informare si contine intentionat dimensiuni si valori distorsionate. - LOCUINTA PARTER+MANSARDA


------

D.T.A.C.
----------
---------- - - / 20 - - INSTALATII SANITARE S-01
R02-M

R01-M
R02-P
Baie
Baie Camara C.T. S=9,75mp

16TR 25x17,5cm
S=2,85mp S=2,10mp P=12,50m
P=6,80m P=6,00m -faianta
-faianta -z.lavabila -gresie
-gresie -gresie
Dormitor
Bucatarie S=9,75mp

25x17,5cm
16 Trepte
S=9,75mp P=12,50m

R01-P
P=12,50m -z.lavabila
-z.lavabila -parchet
-gresie

Hol
Hol S=6,00mp
S=10,10mp P=12,40m
P=16,50m +2,80
±0,00 -z.lavabila
-0,03 -z.lavabila -parchet
-gresie R03-M
R03-P

R05-M
-0,03

Living
S=15,45mp Dormitor 1
R07-P

P=16,00m S=15,45mp
-z.lavabila P=16,00m
-parchet -z.lavabila
-parchet
Dining
S=15,45mp Dormitor 2
P=16,00m S=15,45mp
-z.lavabila P=16,00m
-parchet -z.lavabila
-parchet

R06-P

R04-P
PLAN AMPLASARE PLAN AMPLASARE R04-M
R05-P

RADIATOARE PARTER RADIATOARE MANSARDA

Distribuitor

R05-M R04-M R03-M R02-M R01-M

SCHEMA INSTALATIE TERMICA


ETAJ
LEGENDA

Conducta de apa calda tur


Conducta de apa calda retur
CENTRALA R02-P
TERMICA
Radiator de incalzire nr. 2
amplasat la parter
Distribuitor

Detaliu echipare
R07-P R06-P R05-P R04-P R03-P R02-P R01-P radiator Aerisire
ALIMENTARE
CU APA Robinet de
Robinet de reglaj retur
reglaj tur 120 mm

PARTER

Atentie: S.C. Noiconstruim.ro S.R.L.


J23/361/2004
------------
Tel/fax 467.11.35
--------------------
Proiectul prezentat in acest document model este numai pentru www.noiconstruim.ro

informare si contine intentionat dimensiuni si valori distorsionate. - LOCUINTA PARTER+MANSARDA


------

D.T.A.C.
----------
---------- - - / 20 - - INSTALATII TERMICE T-01