Sunteți pe pagina 1din 73

Căprior Montan

Montan
Astereală

A)

Diagonală
Maurlat Coardă (Tirant)
Pana (bara) de
creastă Căprior
Elementele cărui Pană
acoperiș vor fi mai
solicitate?

Tirant
Perete interior Perete
exterior B)
10. Proiectarea elementelor portante ale acoperișurilor

1. Clasificarea construcţiilor de lemn aplicate la realizarea


acoperișurilor.
2. Particularităţi constructive
3. Alegerea materialului pentru elementele construcţiilor
acoperișurilor
4. Alcătuirea acoperișului cu șarpantă din lemn pe
scaune. Rolul și modul de lucru al elementelor
5. Dimensionarea elementelor portante
Structura de rezistență a unui acoperiș
Acoperișurile sunt elemente de construcții care delimitează
clădirile la partea superioară având funcțiunea principală de
a le proteja împotriva acțiunii agenților climatici: vânt,
ploaie, zăpadă și variații de temperatură. Alcătuirea
acoperișurilor se stabilește în raport cu satisfacerea unor
exigente funcționale, de ordin mecanic, de izolare termica
și hidrofuga, de durabilitate, economicitate și nu în ultimul
rând exigente estetice.
În componenta oricărui tip de acoperiș se disting
următoarele părți importante:
-          structura de rezistență;
-          învelitoarea;
-          elemente accesorii legate de colectarea si
îndepărtarea apelor.
Structura de rezistență asigură rezistența și
stabilitatea acoperișului, putând fi realizată sub
forma de șarpantă, de placi plane, de elemente cu
simplă sau dubla curbură, funcție de destinația și
dimensiunile în plan ale clădirii. Rezultă că
acoperișurile pot avea forme variate, condiționate
de planul construcției, de performantele elementelor
de rezistenta utilizate și de considerentele
arhitecturale.
Elementele portante ale acoperișului tip șarpantă pe scaune
Clești
Căpriori

Pană
Contrafișă
Pop
Maurlat Talpă
Definirea obiectului
Prin șarpantă se înțelege structura de rezistentă pentru susținerea
învelitorii unei clădiri (șarpanta este un tip de acoperiș).

Șarpanta este ansamblul elementelor de rezistență și de rigidizare a unui


acoperiș, având ca rol susținerea greutății învelitorii și preluarea unor
acțiuni temporare de la acest nivel (zăpadă, vânt, greutatea oamenilor),
pe care le transmite la elementele de rezistență ale clădirii (planșeu,
pereți etc.).

Prin învelitoare se înțelege tabla sau țigla de peste șarpantă. Pentru


clădirile de locuit individuale, chiar și pentru blocuri, se folosesc
șarpantele din lemn (de regula cele pe scaune) sau cele din lemn care
reazemă pe grinzi din beton sau pe centurile din beton ale pereților. Prin
șarpanta pe scaune înțelegem că se folosesc reazeme intermediare din
lemn (numite popular, scaune).
Pentru a oferi stabilitate tălpilor superioare şi inferioare
ale grinzii cu zăbrele (articulate la capete), sunt dispuse
diagonale şi montanţi.
Cateva elemente compomente ale sarpantei:

Pop – stalp din lemn;


Pană – grindă intermediară din lemn;
Cosoroabă – grindă din lemn la marginea
acoperișului, de regula reazemă pe centuri din beton
armat, de care se și ancorează;
Căprior – element din lemn așezat în plan înclinat,
reazemăt pe pane și cosoroabe pe care se montează
astereala și invelitoarea;
Astereala – este scândură care se pune peste capriori
și peste care se amplasează folia anticondens, apoi
șipcile și tabla sau țigla.
Acoperiș în două ape
Acoperiș în patru ape
Modalitate de fixare a căpriorilor de cosoroabă
Îmbinarea elementelor la streașenă
Pentru acoperișul în varianta cu panta mare (cu pod) se
poate adopta ca structură de rezistență șarpanta din lemn pe
scaune, indicata la clădiri cu pereți portanți din zidărie de
blocuri mici, a căror lățime este de 8,00…13 m.
Îmbinarea maurlatului
Contrafisele (elemente
de solidarizare inclinate)
ALCATUIREA ACOPERISULUI CU SARPANTA DIN LEMN PE
SCAUNE.

http://www.creeaza.com/tehnolog
ie/constructii/ACOPERISURI-
Rol-alcatuire-clas281.php
Tipuri de șarpante pe scaune

Principalele tipuri de șarpante pe scaune: a) cu deschideri de


6-9 m; b) cu deschideri de 8-12 m; c) cu deschideri 12-14 m; d)
cu deschideri de 14-11 (18) m.
Tipuri de sisteme portante pentru acoperișurile cu două ape
Acoperișuri cu căpriori pe popi

Acoperișuri pe scaune
2. Alegerea materialului

Cerințele de bază sunt descrise în ГОСТ 2695-83 și ГОСТ 8486-86.


Cele mai importante fiind
Se admite existența până la 3 noduri cu diametrul ce nu depășește 300 mm, la un metru liniar.
Se admit fisuri nestrăpunse cu lungimea mai mică de ½ l.
Umiditatea materialului nu trebuie să depășească 18%.
Se impune verificarea documentelor ce confirmă calitatea în care trebuie să fie indicat: Producătorul. Standardul și denumirea produsului. Dimensiunile, umiditatea, esența. Data producerii.
Se recomandă ca lemnul să fie examinat și supus tratării înainte de montare aplicând măsurile constructive de protecție
Elemente portante
din lemn și panouri
Care sunt principale greșeli întâlnite în construcția
unei șarpante:

– nu sunt ancorate suficient de bine și multe zboară în


timpul furtunilor;
– dimensiuni  prea mici ale elementelor care duc la
ruperi când încărcarea din zăpadă este prea mare;
– lemnul nu este curățat de coaja, fapt ce duce la
apariția cariilor;
– detaliile de îmbinare nu sunt corect realizate.
Structura și modalitatea de colectare a sarcinilor:
1 - VALORI UNITARE ALE INCARCARILOR
a.  Actiuni permanente (AP)
provin numai din greutatea proprie a elementelor (g) și se adoptă
conform STAS 10101, funcție de alcătuirea elementului și de material.
1.  Pentru învelitori se adoptă următoarele valori  (gi):
-   Țigle solzi            – 1 strat            -  gi  = 41,0  daN/m2
-   Țigle solzi            – 2 straturi        -  gi  = 63,5  daN/m2
-   Țigle presate        – 1 strat             -  gi  = 42,0  daN/m2
-   Țigle trase           – 1 strat             -  gi  = 36,0  daN/m2
2.  Învelitoare + elemente auxiliare (șipci și căpriori) (gi,a):
-   Țigle solzi            – 1 strat             -   gi,a  = 65  daN/m2
-   Țigle solzi            – 2 straturi         -   gi,a  = 85  daN/m2
-   Țigle presate        – 1 strat             -   gi,a  = 50  daN/m2
-   Țigle trase           – 1 strat             -   gi,a  = 50  daN/m2
 
3.  Greutatea tehnica a lemnului
3
a) a) c) b) d)
Verificarea eforturilor unitare
http://www.glenfort.com/portfolios/portfolio-item-6/
Grinzi în tehnologia Meiser-HTS-Traeger. Compania germană doreşte să implementeze
acest proiect cât mai rapid pentru a putea satisface solicitările la nivel naţional. O
investiţie în astfel de tehnologii de producţie este încadrată la nivelul tehnologiilor
inovative şi poate face obiectul programelor de finanţare nerambursabilă.
Dl. Josef Schuh - inventatorul grinzii hibride, a folosit proprietăţile complementare ale
lemnului şi metalului pentru a crea un produs cu totul aparte. Invenţia, mai exact
conceptul şi proiectarea grindei hibride nu au fost greu de rezolvat pe planşetă, dar până
ca produsul finit să devină comercial, a fost nevoie de o serie de încercări, investiţii şi
inventarea unei maşini special dedicate producerii acestei grinzi. În paralel, era nevoie şi
de un program special pentru calculele de rezistenţă care să ofere fixarea facilă a
parametrilor pentru a putea produce rapid lungimile dorite.
Grinzi cu zăbrele executate din lemn încleiat și placaj: a) triunghiulară
cu diagonale descendente (bare întinse) și montanţi; b) triunghiulară
cu diagonale ascendente (bare comprimate) și montanţi; c) în formă de
segment; d) pentagonală a) a) c) b) d)
a) b)

c) d)

Grinzi cu zăbrele executate din lemn încleiat și placaj: a) triunghiulară


cu diagonale descendente (bare întinse) și montanţi; b) triunghiulară
cu diagonale ascendente (bare comprimate) și montanţi; c) în formă de
segment; d) pentagonală
Definirea subiectului. Construcţiile
For smaller sizes, any species of lumber can be chosen, but for
larger sizes it may be necessary to select a western species,
such as Douglas Fir, Western Larch or Pacific Coast Hemlock.
Trees from the west generally grow larger and taller than those
in the rest of Canada. They yield larger sizes of lumber, but are
sold across Canada.