Sunteți pe pagina 1din 2

Soroca

Clădirea fostei cârmuiri a zemstvei or. Soroca

1. 2.
Edificiu cu menire administrativă, clădirea fostei Zemstve din Soroca a fost construită în anul 1876. Este
de o importanţă locală. Datare: Anii 70 ai sec. XX
Descriere succintă: Este amplasată pe panta povârnişului malului superior al Nistrului, în axa unei străzi
principale, cu accesul amenajat în trepte, ce-i subliniază aspectul monumental. Structura spaţială a clădirii,
rectangulare în plan, este animată de rezalite laterale şi centrale, cu porticul intrării amplasat în axa de simetrie a
faţadei principale, subliniat şi de balconul de la etaj şi de aticul de deasupra în forma de turn. Rezalitele sunt
încununate cu frontoane triunghiulare.Clădirea are un acoperiş în coame, cu învelitoare din fier zincat. În
aspectul eclectic al arhitecturii apar motive caracteristice pentru renaşterea italiană. Ferestrele vaste au golurile
în arc cu desene gotice, înscrise în chenar dreptunghiular cu discuri circulare, unele încununate cu frontoane.
Cornişa este modelată plastic, compusă din denticuli cu includerea în compoziţie a golurilor pentru răsuflarea
podului.Planul etajului doi este soluţionat identic cu parterul, fiind legat printr-o scară interioară, montată în
rezalitul central al faţadei posterioare. Deasupra holului de la parter este plasată sala mare pentru întruniri, în
rezalitul lateral erau plasate încăperile pentru serviciile urbane - judecătoria, prezenţa militară, biblioteca.
Încăperile instituţiei cu funcţii sociale au fost deseori arendate pentru clasele de şcoală şi petrecerea
reunirilor comunităţilor religioase minoritare.
Poşta din str. Independenţei, or. Soroca
Este o clădire construită în a doua jumătate a sec. XIX, din piatră, pătrată în plan, cu o sală vastă pentru
operaţii poştale, precedată de un hol pătrat.
Descriere succintă: Se află în oraşul Nou, la colţul cartierului, construită pe linia de roşu a străzilor. Prin
colţul teşit are loc intrarea principală, accentuată printr-un rezalit şi încununată printr-un acoperiş piramidal cu
săgeată. Clădirea este compusă dintr-un parter ridicat pe un soclu înalt, din care cauză accesul este prin trepte,
soluţionate în 3 rampe, care urmează conturul planului.Clădirea este pătrată în plan cu o sală de operaţii poştale
vastă, precedată de un hol pătrat. Lateral se aflau încăperile de serviciu, posterior - locuinţele. Se mai află o
scară de lemn şi un foişor, intrarea de serviciu fiind împodobită cu frontoane sculptate în arcade.
Ancadramentele sunt compuse din elemente renascentiste cu arhivolte susţinute de imposte în forma
colonetelor, toate înscrise într-un contur dreptunghiular. Ferestrele rezalitului intrării sunt evidenţiate prin
cornişe cu friză.
Gimnaziul pentru fete (ulterior liceul "Domniţa Ruxandra"), Soroca

1. 2.
A fost construit în anii 1903-1916 după proiectul arhitectului V. Şmidt. Este o clădire cu două nivele, cu
o compoziţie simetrică a planului în formă de teu. Este din piatră şi cărămidă. Arhitect: V. I. Şmidt
Ctitori: Zemstva locală, personal A.T. Aleinikov
Descriere succintă: Gimnaziul a fost construit în 1903-1916 după proiectul arhitectului V. I. Şmidt. În
anii interbelici s-a numit liceul "Domniţa Ruxandra". Este o clădire cu două nivele, cu o compoziţie simetrică a
planului în formă de teu. Faţada principală este realizată prin dublarea compoziţiei iniţiale, cu două intrări
susţinute de câte un balcon şi un fronton. La aspect clădirea este formată de elementele arhitecturii eclecticii
clasicizante. La etaj se află capela Naşterea Maicii Domnului. Prezintă interes elementele de decoraţie plastică:
duşumelele cu ornamente din plite de ceramică colorată şi decorul din stuc a plafoanelor din interior. În acelaşi
stil este realizat grilajul de fier forjat de la îngrădirea ornamentală a grădiniţei de flori din faţa edificiului.
Hah (sau hotel) din Soroca
Este construit în prima jumătate a sec. XIX. Este una din cele mai vechi clădiri din piatră tencuită cu
faţade lipsite de decoraţie plastică, din or. Soroca.
Este una din cele mai vechi clădiri din Soroca. Clădirea este cu două niveluri, soluţionate identic, cu un
plan rectangular, orientat cu latura îngustă spre stradă. La etaj urcă o scară exterioară. Centrul fiecărui etaj este
un hol pătrat, de unde are loc intrarea în camere. Accesul în clădire este din partea curţii laterale.
Faţadele sunt lipsite de decoraţie plastică, doar pe faţada laterală, orientată spre str. Decebal este scoasă
în evidenţă arhitectonica clădirii prin pilaştrii de colţ şi prin ferestrele mici, fără ancadramente.
Planşeele sunt executate din grinzi de lemn, lăsate deschise vederii, căptuşite cu scânduri. Un brâu la
nivelului planşeului şi streaşina proeminentă a acoperişului în coame, provoacă un joc de lumină şi umbră care
înviorează arhitectura lapidară a edificiului.

Conacul boierului N. Ergiu

1. 2.
Conacul boierului N. Ergiu din satul Năpadova, judeţul Soroca, a fost construit în anul 1911. Arhitectul
nu este identificat. Un rol aparte în decorul plastic îi revine ornamentului în relief care înfrumuseţează interiorul
şi exteriorul conacului. În conac s-au păstrat sobele de teracotă glazurată şi căminul. Este un monument de
importanţă naţională.
Este situat nu departe de Nistru, în partea de nord-est a satului. Din ansamblul iniţial s-a păstrat doar
conacul, bucătăria şi crama, parţial - parcul. Arhitectura conacului cu un singur nivel poartă amprentele stilului
1900 şi repetă utilizarea volumetrică a compoziţiei conacului din s. Rediu-Mare (Donduşeni).
Nucleul compoziţional asimetric îl alcătuieşte holul ce domină în înălţime asupra celorlalte încăperi.
Biroul de lucru, biblioteca, salonul pentru oaspeţi şi bucătăria cu acces la terasa deschisă, comunică cu parcul.
Încăperile de locuit sunt amplasate în partea de sud a clădirii. Un rol aparte în decorul plastic îi revine
ornamentului în reliev care înfrumuseţează interiorul şi exteriorul. În conac s-au păstrat sobele de teracotă
glazurată şi căminul.
Farmacie din Soroca
Este construită în 1934, în stilul curentului "modern" sau "art nouveau". Este amplasată în partea nouă a
oraşului. Este amplasată la colţul cartierului, în partea nouă a oraşului. A fost construită în stilul curentului
"modern". Clădirea constră dintr-o sală comercială cu intrarea de la colţul teşit al casei, orientat spre intersecţia
străzilor, din încăperi de serviciu amplasate spre nord, din locuinţa provizorului, aflată în aripa orientată spre est
de-a lungul străzii laterale. Zonarea funcţională a interioarelor este reflectată în plastica faţadelor, volumul
farmaciei fiind iluminat de vitralii mari cu obloane din lemn cu decor sculptat. Apartamentului îi aparţine o
terasă poligonală în plan, justapusă din partea curţii interioare. Intrarea în farmacie este evidenţiată priuntr-un
rezalit sub forma de turn, încununat de un acoperiş în formă de clopot cu lucarne oarbe, care se evidenţiază ca
un element plastic-decorativ pe fundalul acoperişului simplu cu coame al edificiului.