31398083-Tencuieli-1

TENCUIELI

TENCUIELI INTERIOARE GENERALITĂTI Obiectul specificaţiei Prezentul capitol cuprinde conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli obisnuite (umede) si a tencuielilor subtiri (tratamente interioare si exterioare, aplicate manual sau mecanizat pe suprafete de zidarie de caramida sau beton a cladirilor de locuit, socialculturale, constructii industriale si agrozootehnice. Clasificarea tencuielilor Dupa natura suprafetei pe care se aplica, tencuielile pot fi: - tencuieli pe suprafate de caramida (pereti, stalpisori, bolti) se executa in mod obisnuit in 2 straturi (grund si tinci-strat vizibil) - tencuielile pe elementele de beton si de beton armat (pereti, stilpi, grinzi, plansee din beton armat turnat monolit, fara grinzi sau realizate din fasii prefabricate din beton armat) pot fi aplicate si ele in 2 straturi: sprit si tinci-strat vizibil. Tencuielile obisnuite se impart in : a) Tencuieli brute, alcatuite din mortar de var gras sau fara adaos de ciment, netezit in stare bruta. Tencuiala brută constă dintr-un strat de mortar de 1-1,5 cm grosime, aplicat pe stratul suport cu mijloace mecanice sau manuale. Consistenţa mortarului va fi de 10-12 cm pentru aplicarea mecanizată şi 9-11 cm pentru aplicarea manuală. Mortarul aplicat va fi un mortar de var marca M 4-T 2314 în încăperi uscate, iar pentru încăperi umede se va aplica un mortar de var-ciment marca M10-T 2315. Inainte de începerea aplicării mortarului, suprafeţele de tencuit uscate se vor stropi cu apă. Aplicarea mortarului pe pereţi se face de jos în sus în strat continuu, nivelându-se după aceea cu mistria sau cu mahalaua lungă. După ce s-a întărit puţin, el va fi netezit cu drişca. Se intrebuinteaza la interior in depozite sau poduri. b) Tencuieli driscuite netezite cu drisca, mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip fin (tinci), acela se aplica pe pereti si tavanele cladirilor de locuit, social-culturale precum si pe suprafetele prevazute ca suport pentru hidroizolatii. c) Tencuieli sclivisite la care stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel, fiind executate numai dintr-o pasta de ciment in care se adauga, in unele cazuri, materiale hidrofobe (apa-stop). Intrucât se utilizează pentru tencuirea incăperilor cu umiditate foarte mare (peste 60%), se vor folosi mortare de ciment marca M 100T pentru grund iar stratul vizibil se va prelucra cu pasta de ciment, netezită cu drişca de oţel. Operaţia de execuţie va începe după executarea operaţiilor de pregătire conform 1310 şi trasare 1320 cu aplicarea spriţului. Peste spriţ se va aplica stratul de mortar de ciment de grund, iar după zvântarea acestuia (fără să se întărească complet) se va aplica stratul vizibil din pastă de ciment-nisip (dozaj 1:1; consistenţa 11-13 cm). d) Tencuieli gletuite la care stratul vizibil se executa dintr-un strat subtire de pasta de ipsos sau var cu adaos de ipsos, ipsos cu aracet bine netezit cu drisca de glet; se intrebuinteaza numai pe interior (la pereti si tavane). Tipul de glet care va fi folosit (var, var-ipsos, ipsos sau ipsos-var) se va stabili în funcţie de natura stratului suport prevăzut în proiect, după cum urmează: - glet de var: orice mortar de grund proaspăt cu var în compoziţie (nu se aplică direct pe suprafeţe de beton) - glet de var-ipsos: orice mortar de grund uscat -glet de ipsos: orice mortar de grund fără var în compoziţie -glet de ipsos-var: orice mortar de grund pe bază de ciment var.

. STAS 1500-78 . după care se îndepărtează praful cu jet de aer. STAS1030-85 .5-0.a. STAS 1667-76 . de amorsaj. Netezirea se va face manual. aplicarea şi netezirea se vor face folosind drişca de oţel. se va aplica gletul de netezire pe bază de aracet şi nisip fin având compoziţia 1:2:0.Lianţi hidraulici. suprafaţa suport se buciardează sau se spriţuieşte.Var pentru construcţii 2. calitatea cimentului va fi cea indicată în proiect. Operaţia de torcretare va începe numai după îndepărtarea peliculei de apă şi zvântarea suprafeţei.grundul.Torcretarea se va executa în cel puţin două straturi: primul strat. Ciment Portland 3. dacă proiectul prevede. Pe timpul întăririi. Dacă prin proiect se cere finisarea acestora. Suprafaţa obţinută trebuie să fie perfect netedă la pipăit. se va aplica în 3-4 straturi succesive de grosime 0. f) Tencuieli torcretate Mortarul se prepară mecanizat într-o instalaţie specială. e) Tencuieli speciale Tencuielile cu permeabilitate redusă se vor executa de regulă cu faţa vizibilă sclivisită. 1 m pentru a se putea realiza netezirea înainte de întărirea pastei.Stratul de glet se va executa prin întinderea şi netezirea pastei cu oţelul de glet. STAS 790-84 . iar aplicarea se va face pneumatic. din mortar cu marca indicată în proiect. se va mai aplica un strat de Standarde şi normative de referinţă Standarde: 1. curate.Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali . cu rosturi subţiri de 2-3 mm.Apa pentru betoane şi mortare 5. nisip fin 0.2 mm. Cimenturi cu adaosuri 7. SR 388-1995 . sau pistolul de tencuit. adaos de var în proporţie de 5-10% din cantitatea de ciment şi apă potabilă. tencuielile torcretate nu se finisează.. De regulă. pe suprafeţe de max.Ipsos pentru construcţii 4.spriţul din mortar de ciment-nisip (dozaj 1:1 şi consistenţa 13-15 cm) nisipul având granulozitatea cuprinsă între 0-1 mm. eventualele asperităţi vor fi curăţate şi netezite cu hârtie fină sticlată. . tencuiala va trebui protejată de acţiunea soarelui şi a vântului şi va fi menţinută umedă. STAS 545/1-80 . Suprafaţa de torcretat trebuie să fie curăţată prin sablare.5 (aracet DP 25. se spală cu apă şi din nou se aplică un jet de aer comprimat. cu max.stratul vizibil din pastă de ciment-nisip (dozaj 1:1 şi consistenţa 11-13 cm) se va aplica numai după ce grundul s-a zvântat. pentru medii agresive. . în straturi de 1 mm grosime sau folosind aparatul de zugrăvit manual sau electric.Lianti hidraulici. 15% adaosuri.7 cm. cu drişca de glet (oţelul de glet). 10% parte fină. pentru a nu deranja structura.scliviseala tencuielii se va face numai dacă este indicată în proiect. pentru cel de concasaj se vor face încercări prealabile. Grosimea stratului de glet de 1÷ 3 mm se obţine prin două-trei aplicări şi nivelări succesive. apă) în volume. Nisipul va fi natural. Mortarul se va prepara cu ciment Pa 35 (sau cu cimenturi metalurgice M30 sau F25) nisipuri silicoase. Se va folosi de regulă cimentul Portland cu max. STAS 146-80 . Aplicarea gletului de netezire se va face cu drişca de glet. cel puţin 7 (şapte) zile prin stropire cu apă. dozajele fiind conform celor din Normativul C130-78. Torcretul se va aplica prin mişcări circulare şi înaintare de jos în sus. va fi constituit din ciment-nisip (dozaj 1:1) cu granulaţie de 0-1 mm. Mortarele folosite se prepară din ciment şi nisip.c. Pentru suprafeţele pereţilor executaţi din blocuri sau plăci din b.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială 6. Aplicarea tencuielii se va face în straturi succesive după cum urmează: . straturile vor fi frecate alternat (vertical-orizontal) şi aplicate numai după ce stratul anterior s-a zvântat.

Var.) fără ca în prealabil să fie supusă analizelor. grăsimi. STAS 4686-71 . 16. Nisipul . STAS 5296-77 . STAS 7055-87 .Cimenturi. Dispersii apoase. STAS 2488/86. să nu-şi schimbe culoarea şi să . (lignosulfatul de calciu) . STAS8819-88 . să nu provină din roci feldspatice sau sistoase. Reguli pentru verificarea calităţii.Cenuşă de centrale termoelectrice utilizată ca adaos în betoane şi mortare.conform STAS 4686-71 . 1.va fi apă potabilă.conform STAS 6632/2/3/-91.întârzietor de priză pentru mortare de ciment.adaos plastifiant.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Argila .6 l/kg.conform STAS 8625-90 . Var hidratat . STAS 8626-70 .plastifiant mixt dispersant şi antrenor de aer (utilizarea se va face conform Normativ C140-86. ciment-var sau similar.3. Plase cu ochiuri hexagonale şi trapezoidale. 13. acizi. 4. Adaosuri pentru reglarea timpului de priză. fără conţinut de săruri. conform indicaţiilor din proiect.accelerator de priză sub formă de soluţie cu concentraţie 10% pentru prepararea manuală sau 20% pentru prepararea mecanizată a mortarelor. SR EN 196-7:1995.se va utiliza sub forma de pastă având o consistenţă de 13-15 cm determinată cu conul etalon şi conţinut optim pentru tencuieli de 15-:25%. să provina din roci stabile (nealterabile la aer. Normative: 1. apă sau îngheţ).Ciment. STAS 3910/1-76 . 19. STASm 9537-85.Var hidratat în pulbere. STAS 2539-79. STAS2634-80 . Apa . STAS 2073-75 .Argilă pentru mortare pe bază de ciment argilă.conform STAS 790-84 .conform STAS 1667-76 .conform STAS 9201-80 .). 700 g/dmc conform indicaţiilor din proiect. Clorura de calciu . 2. pentru construcţie. 680 g/dmc sau tip II cu densitate aparentă max. etc. curată.trebuie să nu reacţioneze chimic cu apa. Coloranţi şi alte adaosuri 1.Ciment Portland alb 15. să se răspândească uniform în masa acestuia.2 l/kg sau tip II cu randament min. STAS 9201-80 . conform indicaţiilor din proiect. 17. nisipul natural de râu (de formă rotundă) sau de carieră (zgrunţuros) cu granulozitate 0 ÷ 3 mm sau 0 ÷ 7 mm. plastifianţi. ciment metalurgic marca 30 N/mmp simbol M 30 sau ciment de furnal marca 25 N/mmp simbol F 25. care trebuie să fie curat. STAS 7058-91 . Var pentru construcţii . 18. REPLAST . anexa V. Ipsosul .8.conform STAS 8626-70 .conform STAS 545/1-80 .se va utiliza. 3. 10.C. C 56-85 . STAS 6632/4-83. 12. 11. Nu se va folosi apa din alte surse (lacuri. L. 1.se va folosi sub forma de pastă de var de tip I cu randament în pastă de min. izvoare. să conţină granule de diferite mărimi. lianţii sau agregatele din compoziţia mortarului.conform STAS 146-80 .se va utiliza sub forma de pastă de var de tip I cu densitate aparentă max.Normativ pentru executarea tehnologiilor umede 2. STAS 2542-82 .Clorură de calciu tehnică 9. conform indicaţiilor din proiect. Metode de încercare.se va utiliza ipsosul de tip A sau tip B conform indicaţiilor din proiect. râuri.Poliacetat de vinil.Lignosulfonat de calciu tehnic.Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii. Reguli pentru verificarea calităţii. MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale Cimentul . 2. Se vor utiliza conform aprobării Consultantului. DISAN . instrucţiunile pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse şi modificările la acestea. C 18-83 .S. Determinarea rapidă a mărcii cimentului 14. Coloranţi minerali .Impletituri din sârmă.se va utiliza ciment Portland cu adaosuri marca 35 N/mmp simbol Pa 35.Conform STAS 1500-78 .1.

In cazul în care Consultantul aprobă livrarea cimentului în vrac. depozitare. Apastop P . de locul de amplasare a instalatiei de preparare a mortarului. 2.conform STAS 7058. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete. bene sau pompe iar la distante mai mari se face cu autocamioane. Nu se vor amesteca mărcile şi tipurile de ciment.sa permita o golire totala si rapida Agregate Agregatul se va aproviziona din timp.89 . Agregatele se vor amesteca numai pentru a obţine gradaţii noi de fineţe.conform STAS 2542-82 . Amestecuri Mortar de var pentru tencuieli marca M 4-T Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M 10-T Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M 25-T Mortar de ciment-var pentru tencuieli marca M 50-T Mortar de ciment pentru tencuieli marca M 100-T Livrare. in depozite intermediare.plasa de rabiţ din sârmă de oţel cu diametrul de 0. se face in functie de mecanizarea santierului. 3. numele producătorului. marca şi tipul.8 cm. Pe distante mai mici transportul se face cu roaba.8 cm sau 2. dreptunghiulare sau trapezoidale. plasa de rabiţ sau pentru prinderea reţelei din vergele de oţel-beton de elementul de rezistenţă. Plasă sudată galvanizată pentru susţinerea tencuielilor pe rabiţ: reţea din vergele de oţelbeton rotund 6-:10 mm cu ochiuri pătrate de 15-:25 cm. dumpere pitice.8 mm.nu se decoloreze sub acţiunea razelor solare. înclinate la 45 grade pe pereţi.. tomberoane.4 cm.5 până la 3. Sârmă rotunda trefilată din oţel . Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de fineţe deosebite.se vor utiliza sortimentele DP 25 sau DP 50 pentru prepararea mortarelor adezive.4 până la 1.. de distantele si nivelurile la care urmeaza a se face transportul. Inainte de utilizare. manipulare Alegerea utilajelor pentru trasport mortar. Plase cu ochiuri hexagonale şi trapezoidale .adaos impermeabil . Agregatele de tipuri şi mărimi diferite se vor depozita separat. în siloz.sârmă de oţel moale neagră sau zincată de 0. Cimentul se va depozita în depozite închise. perpendicular pe direcţia grinzilor. Şipci de lemn de răşinoase SR 1294-91 . să aibă putere mare de colorare. iar pe tavan.8x4. Cimentul Cimentul se va livra la locul de amestecare în saci originali. pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia. bene speciale sau autoagitatoare.91 .00 mm grosime pentru legat trestia. agregatele vor fi lăsate să se usuce pentru 12 ore.(utilizarea se va face conform Normativ C 140-86). pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea Inginerului. ferit de umezeală. să nu micşoreze rezistenţele mecanice ale mortarului şi să nu fie toxice. Antreprenorul va asigura silozuri pentru depozitarea şi protejarea lui de umiditate. care vor fi bătute cu interspaţii de 2.curate . .conform STAS 889. basculante. Poliacetat de vinil (aracet) .cu dimensiuni de 1. etanşi.8x3. Mijloacele de transport trebuie sa fie: .etanse . purtând eticheta pe care s-au înscris greutatea.

având consistenţa măsurată cu conul etalon de 5-6 cm (mortar vârtos). plăci şi fâşii): mortar de ciment-var-nisip (în proporţie de 1:0. care vor avea o etichetă vizibilă pe care s-au înscris numele producătorului şi sortul. Grosimea stratului de spriţ va fi de cca 1-2 mm. La efectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se pot folosi urmatoarele metode: cu reper de mortar (stalpisori). sau repere matalice de inventar.c. Sprafetele de beton si ale zidariilor vor fi stropite cu apa.20 mm se va aplica dupa cel putin 24 de ore de la aplicarea spritului si la suprafetele de beton dupa 1 ora. Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar numit "tinci" din aceasi compozitie a grundului cu o cantitate mai mare de var-pasta si cu nisip fin pina la 1 mm. pentru stratul de spriţ se vor folosi următoarele tipuri de mortare: -suprafeţe de beton sau zidării din piatră: lapte de ciment (ciment+apă+o mică cantitate de nisip) -zidării din b. care altereaza si intirzie intarirea mortarului . să fie de acelaşi tip cu mortarul de grund şi să asigure o aderenţă foarte bună la stratul suport.umiditate mare. scoabe metalice lungi sau stalpi de lemn.mortar de var gras-ipsos (ciment) -zidărie de cărămidă: nu necesită acoperire cu strat de spriţ -suprafeţe acoperite cu plasă de rabiţ: spriţul care se aplică se numeşte "şmir" şi va fi mortar de tipul var-ipsos sau var-ciment. ambalaje întregi sau alte containere adecvate.montarea tocurilor de timplarie . La suprafetele de zidarie amorsate numai prin stropire cu apa.Cimentul. In funcţie de stratul suport.a. curati.instalatii sanitare . aprobate de Consultant. Suprafaţa stratului de spriţ va fi rugoasă pentru a se asigura o bună legătură cu mortarul de grund. Materialele vor fi livrate şi manipulate astfel încât să se evite pătrunderea unor materiale străine sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Inaintea aplicării mortarului de spriţ. EXECUTIA TENCUIELILOR Operaţiuni pregătitoare Lucrarile care trebuiesc terminate inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli: .plasele de rabiţ vor fi montate în zonele prevăzute în proiect Pentru executarea unor tencuieli de buna calitate se va executa in prealabil controlul suprafetelor de tencuit care trebuie lasate un anumit tinp in care sa nu se mai produca tasari. suprafaţa de tencuit va fi stropită cu apă. Grundul cel mai gros strat al tencuielii 5. Materialele vor fi livrate în timp util pentru a se permite inspectarea şi testarea lor.rectificarea planseelor prefabricate . apoi se vor amorsa prin stropire cu sprit pe o grosime de 3 mm.inghetarea tencuielilor inainte de uscarea lor Aplicarea spriţului (strat amorsă) Mortarul pentru stratul de spriţ trebuie să fie fluid (consistenţa cu conul etalon să fie între 11 şi 13 cm). suprafetele de rabit bine intinse si legate. să conţină nisip în cantitate mică. (blocuri.montarea elementelor de pereti despartitori neportanti ..25:3) -şipci cu trestie .instalatii electrice . acesta va fi continuu şi va acoperi întreaga suprafaţă. Dupa executarea lucrarilor se vor folosi masuri pentru protectia suprafetelor proaspat tencuite fata de urmatoarele actiuni: .uscarea fortata care provoaca pierderea brusca a apei din mortar . care se va aplica manual astfel încât mortarul să intre bine între ochiurile plasei de rabiţ. să . sa fie uscati. grundul poate fi aplicat imediat.efectuarea probelor prescrise pentru instalatii . varul şi celelalte materiale se vor livra în saci.

între fâşiile de ghidaj. . respectiv 9-12 cm în cazul aplicării lor cu mijloace mecanizate sau 7-8 cm în cazul aplicării lor cu mijloace manuale. de jos în sus. In cazul suprafeţelor din beton armat. acesta se va aplica de jos în sus.o acopere în întregime şi să aibă o suprafaţă cât mai rugoasă pentru a asigura grundului o aderenţă cât mai bună. In cazul zidăriilor de cărămidă (pe care nu se aplică spriţul) suprafeţele de tencuit se vor stropi cu apă (in cazul când acestea sunt uscate) înainte de a se trece la aplicarea grundului. Umflături. . Indiferent de modul de aplicare.). intersecţii de ziduri. 3. 2. Abateri de la verticală a tencuielilor pereţilor. pentru ca acestea să se realizeze drepte şi verticale. într-un singur strat la fiecare trecere. pentru ca zidăria să nu absoarbă apa necesară întăririi mortarului. etc. după zvântarea stratului aplicat anterior. Se va acorda o atenţie deosebită operaţiilor de realizare a colţurilor intrânde sau ieşinde (uşi. prin deplasarea dispozitivului de pulverizare prin mişcări circulare şi obligatoriu de jos în sus. Aplicarea grundului Grundul va avea grosimea maximă de 1. Se va acorda o atenţie deosebită execuţiei racordărilor dintre tavane şi pereţi care se vor face fie în colţ drept (colţ viu) fie cu o scafă rotundă simplă. Dacă după nivelare grundul este prea neted. ferestre. maximum 1 mm/m şi maximum 3 mm pe toată înălţimea încăperii. Aplicarea mortarului de grund se va face mecanizat cu maşina de tencuit. crăpături. fără denivelări mari şi fără abateri mari de la verticală sau orizontală. 3 mm) băşici şi zgârieturi adânci formate la drişcuire la stratul de acoperire: maximum 2 la m2 La tencuieli drişcuite: 1. se va renunţa la stratul de grund. . având adâncimea sau înălţimea până la 2 mm. orizontale sau verticale (stâlpişori) într-un strat cât mai uniform şi de grosimea indicată de repere. între fâşiile de ghidaj (repere) fie manual prin stropire cu o mătură scurtă. va fi crestat cu mistria pe adâncime de 2-3 mm. Aplicarea spriţului se va face fie mecanizat cu maşina de tencuit. aşa cum este indicat în proiect. astfel încât grosimea stratului obţinut să fie de maximum 3 mm. In cazul când aplicarea mortarului de grund se va face manual. maximum una de până la 3 cm 2 la fiecare m2. . ciupituri (împuşcături de var).5 cm. Mortarul se va întinde între fâşiile de ghidare. nişe. 2. va acoperi toate neregularităţile suportului şi va crea suportul pe care se va aplica stratul vizibil al tencuielii (tinciul). Aplicarea mortarului de grund se poate face numai după întărirea mortarului de spriţ. Abateri faţă de orizontală a tencuielilor tavanelor: maximum 1 mm/m şi maximum 3 mm de la o latură la alta. pentru executarea lor se vor fixa dreptare la cumpănă sau boloboc. Abateri admisibile La tencuieli brute 1. în una sau două reprize. Zgrunţuri mari (până la max. Mortarele pentru grund vor avea o consistenţă mai redusă. într-un singur strat şi o singură trecere. peste stratul de spriţ netezit şi întărit. Neregularităţi ale suprafeţelor la verificarea cu dreptarul de 2 m lungime: maximum 2 neregularităţi în orice direcţie. prin aruncarea lui pe suprafaţa de tencuit. aplicânduse stratul vizibil direct. dar nu înainte de 24 ore de la aplicarea acestuia. în rânduri orizontale pe întreaga suprafaţă de tencuit. . după ce stratul de grund a ajuns la grosimea indicată în proiect. fisuri . spaleţi. grosimea finală a tencuielii se va obţine prin mai multe treceri. care din turnare au forme regulate. respectiv orizontale. nivelarea lui se va face manual.

La tencuieli sclivisite: 1. suporti. 5.până la 1 mm/m si maximum 3 mm pe un element. la pervazuri. se va încheia proces verbal. ciupituri (impuşcături de var). Zgrunţuri mari (până la max.4. fisuri. glafuri.invelitori si plansee .maximum 1 mm/m şi maximum 4 mm pe total. ieşinduri. Abateri faţă de verticală sau orizontală la intrânduri. Suprafetele sa fie uniform tencuite. cornişe. MORTARE PENTRU TENCUIELI GENERALITĂTI Obiectul specificaţiei . ondulatii. impuscaturi provocate de granule de var nestins.. crăpături. plinte. . maximum 3 neregularităţi pe m2 în orice direcţie având adâncimea şi înălţimea până la 2 mm. 2. până la 5 mm. spaletii. Toate materialele si semifabricatele (mortare produse centralizat) vor fi introduse in lucrare dupa ce au fost verificate certificatele de calitate. calitatea din punct de vedere al aspectului poata fi verificata dupa terminarea intregului obiect. funcţie de natura şi amploarea defectelor constatate. în care se va specifică care sunt acestea şi dacă s-au executat conform indicaţiilor din proiect şi din prezentele specificaţii. Neregularităţi ale suprafeţelor la verificarea cu dreptarul de 2 lungime . .o singură abatere. pe suprafeţe mai mari sau lucrarea trebuie refăcută complet prin decopertarea tencuielii şi refacerea ei conform specificaţiilor. Inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli este necesar a se verifica daca au fost verificate si receptionate toate lucrarile destinate protejarii lucrarilor: . pilaştri. Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele. 2. Transportul materialelor pe santier pot fi introduse numai daca sunt insotite de o fisa care sa contina indicarea tuturor caracteristi-cele mortarului. Abateri faţă de rază la suprafeţe curbe . Abateri la muchii: până la 1 mm/m . verticale sau orizontale. fisuri. drepte.ghene. 3 mm). glafurile trebuie sa fie vii sau rotunjite. Consultantul poate decide.tamplarie . Defecte ce nu se admit : 1. brâie. sa nu aibe denivelari. urme vizibile de reparatii locale.o singură abatere. lipsuri la glafurile ferestrelor. praznuri. Pentru lucrările ce devin ascunse. Abateri de la verticală ale tencuielilor pereţilor . 6. eflorescenţe. Abateri la muchii . 5.maximum 1 mm/m şi maximum 3 mm pe toată înălţimea încăperii. Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual. Abateri de la orizontală ale tencuielii tavanelor . pete. Grosimea stratului de tencuiala se vor verifica prin baterea de cuie sau prin sondaje directe. . . 3. profile. obiecte tehnico-sanitare. . Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica numai prin batere cu ciocanul de lemn fara a se auzi un sunet gol.conducte pentru instalatii . Umflături. solbancuri . 4. Grundul de netezire se va verifica numai la tencuielile gletuite si se va aprecia prin plimbarea palmei pe suprafata respectiva. ancadramente. Verificări în vederea recepţiei Tencuielile fiind in general lucrari destinate a ramane vizibile. ce remedieri trebuie executate şi dacă acestea se vor face local. băşici şi zgârieturi adânci formate la drişcuire.montarea pieselor auxiliare . Abateri faţă de rază la suprafeţe curbe: până la 5 mm. coşcoviri. coloane. . . la stratul de acoperire. maximum 3 mm/m .

grăsimi. Dacă nu se specifică altfel. STAS 545/1-80. Var pastă obţinut din var hidratat. SREN 196-7:1995 . 9. STAS 1667-76 . Agregate: nisipul va fi conform STAS 1667-76 utilizindu-se nisipul natural de râu sau de cariera. MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale Ciment Portland: cimentul va fi conform STAS 388-80 fără bule de aer. 4. STAS 2634-80 . 7. Standarde şi normative de referinţă Standarde: 1. Se vor măsura materialele pentru lucrări.Pastă var (consistenţa 12 cm) 1300 kg . acizi.Ipsos pentru construcţii.Liantii care sunt: var hidraulic si var pasta. fără conţinut de săruri.Var. Nisipul de carieră poate fi parţial înlocuit cu nisip de concasare. curată. C-17-82-Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială.Apa pentru betoane şi mortare.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Determinarea rapida a mărcii cimentului 10. 8. 2. STAS 9201-80.Ipsos de construcţii 1200 kg COMPOZITIA SI PREPARAREA MORTARELOR In compozitia mortarelor intra: . Apă: conform STAS 790-84. Reguli pentru verificarea calităţii. îmbunătăţirile şi completările acestora.Var hidratat în pulbere. Amestecul se poate face cu 16 ore înainte de utilizare.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuiala.Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare. Var hidratat în pulbere: conform STAS 9201-80 amestecat mecanic cu aproximativ 25 litri de apă la 25 kg de var.Ciment. greutatea unui m3 din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar este considerată astfel: Material Greutate pe m3 . 3. Aceasta trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare . astfel încât proporţiile specificate în amestecul de mortar să poată fi controlate şi menţinute cu stricteţe în timpul desfăşurării lucrărilor. In cadrul acestor specificaţii. Normative: 1. fără constituenţi care să păteze. in locul pastei de var se mai poate folosi si slamul de carbid cu densitate si consistenta corespunzatoare. STAS 1030-85 .Var pentru construcţii. granulaţie 0-7 mm cu umiditate 2% 1350 kg . 5. SR 388-1995 .Acest capitol cuprinde specificaţii pentru prepararea mortarelor folosite la executarea tencuielilor interioare.Nisip natural. Metode de incercare. Conţinutul de nisip natural va fi de cel puţin 50% Amestecuri pentru mortare Generalităţi: 1. STAS 5296-77 -Cimenturi.Ciment Portland 1506 kg . 6. Reguli pentru verificarea calităţii. proporţiile se vor stabili după volum. STAS 3910/1-76.Lianti hidraulici. 3. Ciment Portland. de culoare naturală sau alb. STAS 790-84 . 2. STAS 146-80 . pentru construcţie. 11. va fi apă potabilă.

var. se recomanda sa se utilizeze un plastifiant mixt . pasta de var slam de carbid cu adaus de ipsos. dar nu va fi mai putin de 45 de secunde de al introducerea ultimului component.. Granulozitatea trebuie sa se incadreze in limitele prevederilor tehnice. Durata de amestecare se va respecta prevederile cartii tehnice a instalatiei . Proportia in care se vor utiliza in amestecul de mortar se va stabili prin incercari . Pentru gleturi se utilizeaza pasta de ipsos.Agregatele ca nisipul natural de cariera sau de rau care poate fi inlocuit cu nisip provenit din concasarea rocilor naturale. betoane cu lucrabilitate redusa. Stratul vizibil al tencuielilor “tinci” se va executa dintr-un mortar care are aceeasi compozitie ca a stratului de grund. Alegerea tipului de mortar pentru tencuieli folosit se face de catre proiectant care va tine cont de felul lucrarii. Conditiile de utilizare si proportiile in care sunt folosite adausurile trebuiesc respectate conforn prevederilor tehnice Dupa domeniul de utilizarea si lucrabilitate respectindu-se conditiile tehnice prevazute de normele in vigoare compozitia mortareale difera si ele se impart in: . Aditivi . Alegerea tipului de mortar de zidarie folosit se face de catre proiectant care va tine cont de solicitarile la care sunt supuse partile de constructii respective. Rezistenta mortarelor folosite la diferite straturi trebuie sa scada de la suprafata suportuluispre exterior.Apa utilizata la prepararea mortarelor variaza in functie de consistenta indicata pentru tipul de mortar si felul lucrarii. se poate utiliza numai la mortarele de zidarie si tencuieli avand marca 25. Mijlocul de transport trebuie sa fie etans pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment . utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31mm. .Intarzietorii de priza se folosesc numai pe baza unor prescriptii speciale. eventuaal cu o cantitate mai mare de var si de nisip fin. Ca aceleratori de intarire se utilizeaza clorura de calciu pentru mortarele de zidarie de ciment sau ciment-var recomandate mai ales pe timp friguros. perioade de timp friguros. nisipul de mare ( care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare).Mortare pentru zidarie .Argila sub forma de pasta si care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare . asigurandu-se un continut de cel putin 50 % nisip natural. Pentru obtinerea unor mortare mai omogenese recomanda ca varul pasta sa fie mai intai transformat in lapte de var Ordinea de introducere a materialelor componente se va face incepand cu sortul de agregate cu granula cea mai mare. In functie de aceste elemente se stabilesc tipul mortarului. conditii specifice regiunii si constructiei (seismicitate.Mortare pentru tencuieli Mortare pentru zidarie sunt caracterizate prin marca aceasta. precum si marca mortarului.dozarea se va face pe baza de incercari. Conditiile de utilizare si proportiile in care sunt folosite adausurile trebuiesc respectate conforn prevederilor tehnice. Pentru prepararea mecanizata a mortarelor se folosesc mlaxoarele cu amestecare fortata sau betoniere cu cadere libera. umiditatea mediului exterior si interior materialele pe care se aplica. pentru profile se utilizeaza pasta de ipsos. Durata de incarcare a unui mijoc de transport sau de mentinere a mortarului in buncar tampon va fi de maxim 20 de minute. marimea si natura agregatelor. umiditatea mediului interior si exterior. aceasta se va mojora dupa caz cum ar fi: utilizarea de aditivi si adausuri. este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spalata cu apa amestecata cu pietris. de materialul si grosimea zidariei. reprezinta o valoare conventionala privind rezistenta la compresiune prevazuta de prescriptiile tehnice a mortarului pus in lucrare. La terminarea unui schimb sau lao intreruperea prepararii mortarului mai mare .pentru imbunatatirea lucrabilitatii si a reducerii cantitatii de apa. mod de exploatare).

Durata de transport şi punerea în operă a mortarelor să se facă: . . Mortar de ciment-var marca M 50-T .conform STAS 1030-85. Mortar de var-ciment marca M10-T . nisip 0-:3mm 1730 kg şi apă 0. . nisip 0-:3 mm 1730 kg. ciment-var cu sau fără cenuşă de termocentrală şi fără întârzietor de priză. ori de câte ori se schimbă natura materialului transportat şi la fiecare întrerupere a transportului mai mare de două ore şi care să permită golirea totală şi rapidă. Controlul calitatii mortarului Activitatea de control se va face conform STAS 1030-85 si cuprinde: .în maximum 10 ore de la preparare. TENCUIELI EXTERIOARE GENERALITĂTI Obiectul specificaţiei .310 m 3 la m3 de mortar.85 (pentru tencuieli rezistente la umiditate) va fi un mortar cu: ciment M 30 (saci) 391 kg. Mortar de ciment marca M 100-T .conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pastă 113 kg sau var hidratat 53 kg. care trebuie să fie etanşe. ciment F 25 (saci) 296 kg şi apă 0. Mortar de ciment marca M 100-T . se efectueaza in scopul remedierii operative a unor cazuri necorespunzatoare. densitate aparenta. în cazul mortarelor cu întârzietor de priză. Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant Punerea in opera a mortarelor se va face conformn normalor in vigoare privind executarea zidariilor si tencuielilor Clasificare Mortar de var marca M4-T . apă 0. nisip 0÷ 3 mm 1730 kg.Descarcarea mortarului se va face in dispozitive special amenajate care sa permita transportarea si punerea in lucrarea a mortarelor cat mai rapid si comod. curăţate şi spălate la interior şi exterior. ciment F 25 (saci) 184 kg şi apă 0. Mortar pentru tencuieli impermeabile: va fi un mortar de ciment cu 600 kg ciment M 30 (saci). ciment F 25 (saci) 147 kg şi apă 0. se consemneaza intr-un proces-verbal incheiat intre beneficiar si executant Transportul mortarului Transportul mortarului se va face cu mijloace de transport adecvate. nisip 0÷ 3 mm 1660 kg. nisip 0÷ 3 mm 1600 kg şi apă 0. continut de aer oclus se efectueaza in scopul evitarii punerii in opera a unui mortar necorespunzator. temperatura.310 m 3 la m3 de mortar. nisip 0÷ 3 mm 1660 kg.conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pasta 500 kg. Mortar de var-ciment marca M 25-T .conform STAS 1030.85 va fi un mortar cu: var pastă 60 kg sau var hidratat 28 kg.determinarile pentru – lucrabilitate.210 m3 la m3 de mortar.235 m3 la m3 de mortar.rezultatul asupra calitatii mortarului pus in lucrare.analiza imediat dupa inregistrare. nisip 0÷ 3 mm 1650 kg. pentru mortarele de ciment.310 m 3 la m3 de mortar.310 m3 la m3 şi adaos de "apastop P" în proporţie de 3% din greutatea cimentului.310 m3 la m3 de mortar.conform STAS 1030.în maxim 16 ore de la preparare.conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pastă 267 kg sau var hidratat 123 kg. ciment M 30 (saci) 377 kg şi apă 0. Va fi un mortar cu: var pastă 335 kg sau var hidratat 155 kg. a rezultatelor privind rezistanta la compresiune si densitate la varsta de 28 zile. .

speciale: frecate. din marmură sau din rocă dură cu granulaţie 0-35.lucrările de zidărie (închideri şi căptuşeli la diafragmele de beton armat). STAS 3910/1-76.Cimentuiri.rabiţ 2. . pieptanate. drişcuite. STAS 9201-80 . lustruite.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială 5.Var pentru construcţii 2.piatră de mozaic. STAS 2542-82. Ciment Portland.Var hidratat în pulbere.5 mm (conform specificaţiei din proiect) conform STAS 1134-71. 3.Ciment Portland alb. nisip. .C18-83 Normativ pentru executarea tehnologiilor umede MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale .obişnuite: brute. . următoarele lucrări vor fi terminate: . plase pentru susţinerea tencuielilor. vopsea cu efect decorativ. STAS 5296-77.7:95.decorative: calcio stropit. cu apareiaj sau în bosaje. 13.beton . Determinarea rapidă a mărcii cimentului 11. spriţuite. 12. buciardate.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli.piatră . Normative: 1. Reguli pentru verificarea calităţii.cărămidă . natura suprafeţei pe care se aplică: .beton armat . 9.Impletituri din sârmă. adaosuri.montajul instalaţiilor electrice şi sanitare prevăzute să rămână îngropate sub tencuială vor fi complet executate şi probate. Reguli pentru verificarea calităţii. Metode de încercare.. coloranţi.Piatră de mozaic 6. periate. modul de prelucrare a feţei văzute: . raşchetate. STAS 1030-85. var.rezistente la umiditate 3.Var. etc. STAS 790-84. pentru construcţie. STAS 2634-80.Apa pentru betoane şi mortare 4. STAS 1134-71. .ciment. 10.plasele de rabiţ vor fi montate în zonele prevăzute în proiect. Standarde şi normative de referinţă Standarde: 1.Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali 7. Plase cu ochiuri hexagonale şi trapezoidale 8. SREN 196. STAS 146-80.beton celular autoclavizat . albă. STAS 7055-87 .Ciment. SR 388-1995 . STAS 1667-76. . apă. rustice. stropite.3111 Prezentul subcapitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de tencuieli exterioare. EXECUTIA LUCRĂRILOR Operaţiuni pregătitoare La începerea execuţiei lucrărilor de tencuieli exterioare. liantul întrebuintat: . var hidratat. plase rabiţ .Lianţi hidraulici. Clasificarea tencuielilor Tencuielile exterioare sunt clasificate astfel după: 1. calcaroasă.

c.buciardat sau pieptănat în câmp continuu cu grosimea stratului superior de 1 cm. folii de polietilenă sau cu prelate umezite (protejare faţă de acţiunea razelor solare sau a vântului). acelaşi colorant.8 cm. Trasarea suprafeţelor In cazul tencuirii unor suprafeţe verticale de inălţimi mari.frecat în câmp continuu.. se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 2.montajul tâmplăriei şi protejarea ei.a. .. peste care se va aplica stratul vizibil.0 cm finisat periat sau raşchetat. Tencuieli speciale cu piatră de mozaic cu granulaţia indicată în proiect . Tencuieli speciale în similipiatră (piatră artificiala) se vor executa cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de var.. . când temperatura scade sub +5oC. Suprafaţa stratului vizibil va putea fi finisată: . dolomită sau similare în culorile şi granulaţia indicate în proiect . drişcuit din gros cu grosimea medie de 2 cm.c. se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 1 cm. aceleaşi agregate).5 cm.se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T.se vor executa folosind mortar de var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm. aceleaşi dozaje.montajul diblurilor din lemn şi al pieselor metalice înglobate pentru fixarea altor elemente ale construcţiei.5 cm. Tencuieli obişnuite drişcuite pe zidării din cărămidă. împărţită sau nu în asize cu rosturi adâncite.. în grosime medie de 1. Tencuieli obişnuite drişcuite pe pereţi din beton monolit sau din panouri mari de b. cimentului şi varului din surse diferite pe timpul executării lucrărilor se va face numai cu aprobarea Consultantului. blocuri mici de beton şi b. .a. executat drişcuit sau stropit. Tencuieli speciale cu terasit de ciment. nu se vor executa tencuieli exterioare decât cu luarea unor măsuri de protecţie corespunzătoare. Procurarea agregatelor.1. mortare cu aceeaşi compoziţie (acelaşi ciment.5.spriţuite în câmp continuu.a. 2.5 cm peste care se va aplica stratul vizibil cu mortar de ciment marca M 100-T preparat cu piatră de mozaic de calcar cu granulaţia indicată în proiect (care va înlocui nisipul). Tencuieli obişnuite. din blocuri mici de beton sau din b.c. La executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza aceleaşi materiale.se vor executa cu grundul din mortar de varciment marca M 25-T în grosime de 2 cm. Stropirea lor cu apă pe durata de cel puţin 7 zile (pentru completarea apei pierdute prin evaporare). cu grosimea stratului superior de 3 cm împărţită sau nu în asize cu rosturi adâncite. stropite la pereţi din zidărie de cărămidă. trasarea suprafeţelor de tencuit se poate face şi sub forma de fâşii verticale (stâlpişori) care pot fi repere metalice sau martori şi fâşii de mortar.0. din mortar de var-ciment marca M 25-T confecţionat cu piatră de mozaic din calcar sau marmură (praf de piatră) şi care va avea o grosime de 1 cm. cu piatră de mozaic din marmură.8. . peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 0.. cu grosimea stratului superior de 0. Tipuri de tencuieli exterioare Tencuieli obişnuite brute . Condiţii climatice şi protecţia lucrărilor In timpul verii la executarea lucrărilor de tencuieli exterioare vor fi luate următoarele măsuri de protejare: 1. se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 2. Acoperirea cu rogojini. drişcuit din gros.. Pe timp friguros.

la care se vor adăuga 450 kg ciment şi 150 kg ciment alb la m3 de mozaic. . peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm preparat cu mortar de var şi adaos de ciment (în dozajul indicat în proiect. de regulă 100 kg la m3).. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm preparat cu mortar de var şi adaos de ciment (în dozajul indicat în proiect.se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime de 2 cm. piatră de mozaic din calcar sau marmură şi pietriş mărgăritar (granulaţie 3.5 mm).. Tencuieli speciale în calcio stropit . nisip şi pietriş mărgăritar (granulaţie 3.. Tencuieli speciale în calcio stropit . finisat cu drişca poroasă (cap de bilă).5 mm). peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm.se vor executa cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T în grosime de 2 cm. din piatră de mozaic de marmură cu granulaţie indicată în proiect..Tencuieli speciale în calcio stropit .se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime de 2 cm. de regulă 200 kg la m3).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful