TENCUIELI

TENCUIELI INTERIOARE GENERALITĂTI Obiectul specificaţiei Prezentul capitol cuprinde conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli obisnuite (umede) si a tencuielilor subtiri (tratamente interioare si exterioare, aplicate manual sau mecanizat pe suprafete de zidarie de caramida sau beton a cladirilor de locuit, socialculturale, constructii industriale si agrozootehnice. Clasificarea tencuielilor Dupa natura suprafetei pe care se aplica, tencuielile pot fi: - tencuieli pe suprafate de caramida (pereti, stalpisori, bolti) se executa in mod obisnuit in 2 straturi (grund si tinci-strat vizibil) - tencuielile pe elementele de beton si de beton armat (pereti, stilpi, grinzi, plansee din beton armat turnat monolit, fara grinzi sau realizate din fasii prefabricate din beton armat) pot fi aplicate si ele in 2 straturi: sprit si tinci-strat vizibil. Tencuielile obisnuite se impart in : a) Tencuieli brute, alcatuite din mortar de var gras sau fara adaos de ciment, netezit in stare bruta. Tencuiala brută constă dintr-un strat de mortar de 1-1,5 cm grosime, aplicat pe stratul suport cu mijloace mecanice sau manuale. Consistenţa mortarului va fi de 10-12 cm pentru aplicarea mecanizată şi 9-11 cm pentru aplicarea manuală. Mortarul aplicat va fi un mortar de var marca M 4-T 2314 în încăperi uscate, iar pentru încăperi umede se va aplica un mortar de var-ciment marca M10-T 2315. Inainte de începerea aplicării mortarului, suprafeţele de tencuit uscate se vor stropi cu apă. Aplicarea mortarului pe pereţi se face de jos în sus în strat continuu, nivelându-se după aceea cu mistria sau cu mahalaua lungă. După ce s-a întărit puţin, el va fi netezit cu drişca. Se intrebuinteaza la interior in depozite sau poduri. b) Tencuieli driscuite netezite cu drisca, mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip fin (tinci), acela se aplica pe pereti si tavanele cladirilor de locuit, social-culturale precum si pe suprafetele prevazute ca suport pentru hidroizolatii. c) Tencuieli sclivisite la care stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel, fiind executate numai dintr-o pasta de ciment in care se adauga, in unele cazuri, materiale hidrofobe (apa-stop). Intrucât se utilizează pentru tencuirea incăperilor cu umiditate foarte mare (peste 60%), se vor folosi mortare de ciment marca M 100T pentru grund iar stratul vizibil se va prelucra cu pasta de ciment, netezită cu drişca de oţel. Operaţia de execuţie va începe după executarea operaţiilor de pregătire conform 1310 şi trasare 1320 cu aplicarea spriţului. Peste spriţ se va aplica stratul de mortar de ciment de grund, iar după zvântarea acestuia (fără să se întărească complet) se va aplica stratul vizibil din pastă de ciment-nisip (dozaj 1:1; consistenţa 11-13 cm). d) Tencuieli gletuite la care stratul vizibil se executa dintr-un strat subtire de pasta de ipsos sau var cu adaos de ipsos, ipsos cu aracet bine netezit cu drisca de glet; se intrebuinteaza numai pe interior (la pereti si tavane). Tipul de glet care va fi folosit (var, var-ipsos, ipsos sau ipsos-var) se va stabili în funcţie de natura stratului suport prevăzut în proiect, după cum urmează: - glet de var: orice mortar de grund proaspăt cu var în compoziţie (nu se aplică direct pe suprafeţe de beton) - glet de var-ipsos: orice mortar de grund uscat -glet de ipsos: orice mortar de grund fără var în compoziţie -glet de ipsos-var: orice mortar de grund pe bază de ciment var.

se va aplica gletul de netezire pe bază de aracet şi nisip fin având compoziţia 1:2:0.stratul vizibil din pastă de ciment-nisip (dozaj 1:1 şi consistenţa 11-13 cm) se va aplica numai după ce grundul s-a zvântat. Netezirea se va face manual.a.scliviseala tencuielii se va face numai dacă este indicată în proiect..5 (aracet DP 25. cel puţin 7 (şapte) zile prin stropire cu apă. tencuielile torcretate nu se finisează. Aplicarea gletului de netezire se va face cu drişca de glet. 10% parte fină.spriţul din mortar de ciment-nisip (dozaj 1:1 şi consistenţa 13-15 cm) nisipul având granulozitatea cuprinsă între 0-1 mm. STAS 790-84 .Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali . adaos de var în proporţie de 5-10% din cantitatea de ciment şi apă potabilă. Suprafaţa obţinută trebuie să fie perfect netedă la pipăit. cu max. aplicarea şi netezirea se vor face folosind drişca de oţel.Ipsos pentru construcţii 4. STAS 545/1-80 .Torcretarea se va executa în cel puţin două straturi: primul strat. eventualele asperităţi vor fi curăţate şi netezite cu hârtie fină sticlată. se va aplica în 3-4 straturi succesive de grosime 0. De regulă. pe suprafeţe de max. calitatea cimentului va fi cea indicată în proiect. STAS 146-80 . suprafaţa suport se buciardează sau se spriţuieşte. 1 m pentru a se putea realiza netezirea înainte de întărirea pastei.Lianţi hidraulici. Mortarele folosite se prepară din ciment şi nisip. f) Tencuieli torcretate Mortarul se prepară mecanizat într-o instalaţie specială.Var pentru construcţii 2. va fi constituit din ciment-nisip (dozaj 1:1) cu granulaţie de 0-1 mm.5-0. . iar aplicarea se va face pneumatic. pentru cel de concasaj se vor face încercări prealabile. apă) în volume. în straturi de 1 mm grosime sau folosind aparatul de zugrăvit manual sau electric. se va mai aplica un strat de Standarde şi normative de referinţă Standarde: 1. STAS 1500-78 . Suprafaţa de torcretat trebuie să fie curăţată prin sablare. STAS1030-85 . e) Tencuieli speciale Tencuielile cu permeabilitate redusă se vor executa de regulă cu faţa vizibilă sclivisită. Aplicarea tencuielii se va face în straturi succesive după cum urmează: .Lianti hidraulici. Nisipul va fi natural. pentru medii agresive. Mortarul se va prepara cu ciment Pa 35 (sau cu cimenturi metalurgice M30 sau F25) nisipuri silicoase. după care se îndepărtează praful cu jet de aer. pentru a nu deranja structura. cu rosturi subţiri de 2-3 mm. .c. STAS 1667-76 . 15% adaosuri. de amorsaj.7 cm. cu drişca de glet (oţelul de glet). Ciment Portland 3.Apa pentru betoane şi mortare 5. dozajele fiind conform celor din Normativul C130-78. nisip fin 0. din mortar cu marca indicată în proiect.Stratul de glet se va executa prin întinderea şi netezirea pastei cu oţelul de glet. Operaţia de torcretare va începe numai după îndepărtarea peliculei de apă şi zvântarea suprafeţei. straturile vor fi frecate alternat (vertical-orizontal) şi aplicate numai după ce stratul anterior s-a zvântat. curate.grundul. . SR 388-1995 .Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială 6. Se va folosi de regulă cimentul Portland cu max.2 mm. Pe timpul întăririi. Pentru suprafeţele pereţilor executaţi din blocuri sau plăci din b. Cimenturi cu adaosuri 7. tencuiala va trebui protejată de acţiunea soarelui şi a vântului şi va fi menţinută umedă. se spală cu apă şi din nou se aplică un jet de aer comprimat. Grosimea stratului de glet de 1÷ 3 mm se obţine prin două-trei aplicări şi nivelări succesive. Dacă prin proiect se cere finisarea acestora. sau pistolul de tencuit. Torcretul se va aplica prin mişcări circulare şi înaintare de jos în sus. dacă proiectul prevede.

accelerator de priză sub formă de soluţie cu concentraţie 10% pentru prepararea manuală sau 20% pentru prepararea mecanizată a mortarelor. Apa . Var pentru construcţii . Adaosuri pentru reglarea timpului de priză.trebuie să nu reacţioneze chimic cu apa.2 l/kg sau tip II cu randament min. STAS 5296-77 .conform STAS 8625-90 . lianţii sau agregatele din compoziţia mortarului.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli.conform STAS 545/1-80 .conform STAS 4686-71 . Dispersii apoase.va fi apă potabilă. Metode de încercare. STAS2634-80 . 3.Normativ pentru executarea tehnologiilor umede 2. 680 g/dmc sau tip II cu densitate aparentă max.3. STAS 2542-82 . pentru construcţie.Var.conform STAS 6632/2/3/-91. Reguli pentru verificarea calităţii. Coloranţi şi alte adaosuri 1. Normative: 1. conform indicaţiilor din proiect. conform indicaţiilor din proiect. Se vor utiliza conform aprobării Consultantului.se va utiliza. râuri.C.6 l/kg. STAS 7055-87 . 4.conform STAS 790-84 . Coloranţi minerali .conform STAS 146-80 . DISAN . Reguli pentru verificarea calităţii.Ciment. ciment metalurgic marca 30 N/mmp simbol M 30 sau ciment de furnal marca 25 N/mmp simbol F 25. anexa V. MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale Cimentul . STASm 9537-85. 10.conform STAS 8626-70 . C 56-85 .conform STAS 1667-76 .Cimenturi. 1.Conform STAS 1500-78 . să se răspândească uniform în masa acestuia. REPLAST .Var hidratat în pulbere. fără conţinut de săruri. curată. Determinarea rapidă a mărcii cimentului 14. plastifianţi. STAS 2488/86. Nisipul .se va folosi sub forma de pastă de var de tip I cu randament în pastă de min. 18. STAS8819-88 . L.Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii. (lignosulfatul de calciu) . 11. ciment-var sau similar. să conţină granule de diferite mărimi.se va utiliza ciment Portland cu adaosuri marca 35 N/mmp simbol Pa 35. izvoare. grăsimi. să nu provină din roci feldspatice sau sistoase. acizi. STAS 9201-80 . 12. SR EN 196-7:1995.Cenuşă de centrale termoelectrice utilizată ca adaos în betoane şi mortare. să provina din roci stabile (nealterabile la aer. Clorura de calciu . 1. STAS 6632/4-83. etc.1. 2.Argilă pentru mortare pe bază de ciment argilă. STAS 8626-70 .se va utiliza ipsosul de tip A sau tip B conform indicaţiilor din proiect.Impletituri din sârmă.).) fără ca în prealabil să fie supusă analizelor.adaos plastifiant. STAS 4686-71 .întârzietor de priză pentru mortare de ciment.se va utiliza sub forma de pastă de var de tip I cu densitate aparentă max.Ciment Portland alb 15. apă sau îngheţ). STAS 3910/1-76 . C 18-83 . Ipsosul . STAS 7058-91 .Poliacetat de vinil.S. instrucţiunile pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse şi modificările la acestea. 2. STAS 2073-75 .conform STAS 9201-80 . nisipul natural de râu (de formă rotundă) sau de carieră (zgrunţuros) cu granulozitate 0 ÷ 3 mm sau 0 ÷ 7 mm.Lignosulfonat de calciu tehnic. Argila . 17.plastifiant mixt dispersant şi antrenor de aer (utilizarea se va face conform Normativ C140-86.8. STAS 2539-79. Nu se va folosi apa din alte surse (lacuri. Var hidratat .se va utiliza sub forma de pastă având o consistenţă de 13-15 cm determinată cu conul etalon şi conţinut optim pentru tencuieli de 15-:25%.Clorură de calciu tehnică 9. 13. 700 g/dmc conform indicaţiilor din proiect. 16. să nu-şi schimbe culoarea şi să . Plase cu ochiuri hexagonale şi trapezoidale. 19. care trebuie să fie curat. conform indicaţiilor din proiect.

curate .cu dimensiuni de 1.adaos impermeabil .nu se decoloreze sub acţiunea razelor solare.etanse .5 până la 3.4 până la 1. bene speciale sau autoagitatoare. bene sau pompe iar la distante mai mari se face cu autocamioane.sa permita o golire totala si rapida Agregate Agregatul se va aproviziona din timp. 3. pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea Inginerului.conform STAS 2542-82 .8 mm.8x3.91 . care vor fi bătute cu interspaţii de 2. dumpere pitice.00 mm grosime pentru legat trestia. . Mijloacele de transport trebuie sa fie: .conform STAS 7058. Pe distante mai mici transportul se face cu roaba. Antreprenorul va asigura silozuri pentru depozitarea şi protejarea lui de umiditate. perpendicular pe direcţia grinzilor. să nu micşoreze rezistenţele mecanice ale mortarului şi să nu fie toxice. Amestecuri Mortar de var pentru tencuieli marca M 4-T Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M 10-T Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M 25-T Mortar de ciment-var pentru tencuieli marca M 50-T Mortar de ciment pentru tencuieli marca M 100-T Livrare. dreptunghiulare sau trapezoidale.8 cm. Agregatele de tipuri şi mărimi diferite se vor depozita separat. Plasă sudată galvanizată pentru susţinerea tencuielilor pe rabiţ: reţea din vergele de oţelbeton rotund 6-:10 mm cu ochiuri pătrate de 15-:25 cm. pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia.8x4. marca şi tipul.conform STAS 889. 2. ferit de umezeală..(utilizarea se va face conform Normativ C 140-86). de distantele si nivelurile la care urmeaza a se face transportul. basculante.. numele producătorului. Apastop P . Şipci de lemn de răşinoase SR 1294-91 . de locul de amplasare a instalatiei de preparare a mortarului.4 cm. Cimentul se va depozita în depozite închise.plasa de rabiţ din sârmă de oţel cu diametrul de 0. agregatele vor fi lăsate să se usuce pentru 12 ore. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete. Poliacetat de vinil (aracet) .8 cm sau 2. In cazul în care Consultantul aprobă livrarea cimentului în vrac. plasa de rabiţ sau pentru prinderea reţelei din vergele de oţel-beton de elementul de rezistenţă. Inainte de utilizare. etanşi. înclinate la 45 grade pe pereţi. Sârmă rotunda trefilată din oţel . se face in functie de mecanizarea santierului. purtând eticheta pe care s-au înscris greutatea. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obţine gradaţii noi de fineţe. Cimentul Cimentul se va livra la locul de amestecare în saci originali. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de fineţe deosebite. Plase cu ochiuri hexagonale şi trapezoidale . iar pe tavan.sârmă de oţel moale neagră sau zincată de 0.89 . manipulare Alegerea utilajelor pentru trasport mortar. tomberoane. in depozite intermediare.se vor utiliza sortimentele DP 25 sau DP 50 pentru prepararea mortarelor adezive. Nu se vor amesteca mărcile şi tipurile de ciment. în siloz. depozitare. să aibă putere mare de colorare.

20 mm se va aplica dupa cel putin 24 de ore de la aplicarea spritului si la suprafetele de beton dupa 1 ora. Grundul cel mai gros strat al tencuielii 5.rectificarea planseelor prefabricate .umiditate mare. Dupa executarea lucrarilor se vor folosi masuri pentru protectia suprafetelor proaspat tencuite fata de urmatoarele actiuni: . care altereaza si intirzie intarirea mortarului . suprafetele de rabit bine intinse si legate.uscarea fortata care provoaca pierderea brusca a apei din mortar . ambalaje întregi sau alte containere adecvate. La suprafetele de zidarie amorsate numai prin stropire cu apa. sau repere matalice de inventar. La efectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se pot folosi urmatoarele metode: cu reper de mortar (stalpisori).instalatii sanitare .c. acesta va fi continuu şi va acoperi întreaga suprafaţă. să . să fie de acelaşi tip cu mortarul de grund şi să asigure o aderenţă foarte bună la stratul suport. Sprafetele de beton si ale zidariilor vor fi stropite cu apa. (blocuri. curati..mortar de var gras-ipsos (ciment) -zidărie de cărămidă: nu necesită acoperire cu strat de spriţ -suprafeţe acoperite cu plasă de rabiţ: spriţul care se aplică se numeşte "şmir" şi va fi mortar de tipul var-ipsos sau var-ciment. Suprafaţa stratului de spriţ va fi rugoasă pentru a se asigura o bună legătură cu mortarul de grund. aprobate de Consultant.inghetarea tencuielilor inainte de uscarea lor Aplicarea spriţului (strat amorsă) Mortarul pentru stratul de spriţ trebuie să fie fluid (consistenţa cu conul etalon să fie între 11 şi 13 cm).plasele de rabiţ vor fi montate în zonele prevăzute în proiect Pentru executarea unor tencuieli de buna calitate se va executa in prealabil controlul suprafetelor de tencuit care trebuie lasate un anumit tinp in care sa nu se mai produca tasari. sa fie uscati.efectuarea probelor prescrise pentru instalatii .instalatii electrice . apoi se vor amorsa prin stropire cu sprit pe o grosime de 3 mm. scoabe metalice lungi sau stalpi de lemn. EXECUTIA TENCUIELILOR Operaţiuni pregătitoare Lucrarile care trebuiesc terminate inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli: . care se va aplica manual astfel încât mortarul să intre bine între ochiurile plasei de rabiţ. pentru stratul de spriţ se vor folosi următoarele tipuri de mortare: -suprafeţe de beton sau zidării din piatră: lapte de ciment (ciment+apă+o mică cantitate de nisip) -zidării din b.Cimentul.25:3) -şipci cu trestie . Materialele vor fi livrate şi manipulate astfel încât să se evite pătrunderea unor materiale străine sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor.a. plăci şi fâşii): mortar de ciment-var-nisip (în proporţie de 1:0.montarea elementelor de pereti despartitori neportanti . să conţină nisip în cantitate mică. grundul poate fi aplicat imediat. suprafaţa de tencuit va fi stropită cu apă. având consistenţa măsurată cu conul etalon de 5-6 cm (mortar vârtos). Materialele vor fi livrate în timp util pentru a se permite inspectarea şi testarea lor. Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar numit "tinci" din aceasi compozitie a grundului cu o cantitate mai mare de var-pasta si cu nisip fin pina la 1 mm. care vor avea o etichetă vizibilă pe care s-au înscris numele producătorului şi sortul. Inaintea aplicării mortarului de spriţ. In funcţie de stratul suport.montarea tocurilor de timplarie . Grosimea stratului de spriţ va fi de cca 1-2 mm. varul şi celelalte materiale se vor livra în saci.

pentru ca acestea să se realizeze drepte şi verticale. crăpături. aplicânduse stratul vizibil direct. etc. . Se va acorda o atenţie deosebită operaţiilor de realizare a colţurilor intrânde sau ieşinde (uşi. nişe. fisuri . In cazul zidăriilor de cărămidă (pe care nu se aplică spriţul) suprafeţele de tencuit se vor stropi cu apă (in cazul când acestea sunt uscate) înainte de a se trece la aplicarea grundului. între fâşiile de ghidaj (repere) fie manual prin stropire cu o mătură scurtă. într-un singur strat la fiecare trecere. grosimea finală a tencuielii se va obţine prin mai multe treceri. pentru ca zidăria să nu absoarbă apa necesară întăririi mortarului. intersecţii de ziduri. va acoperi toate neregularităţile suportului şi va crea suportul pe care se va aplica stratul vizibil al tencuielii (tinciul). ciupituri (împuşcături de var). de jos în sus. Se va acorda o atenţie deosebită execuţiei racordărilor dintre tavane şi pereţi care se vor face fie în colţ drept (colţ viu) fie cu o scafă rotundă simplă. . respectiv orizontale. Dacă după nivelare grundul este prea neted. Neregularităţi ale suprafeţelor la verificarea cu dreptarul de 2 m lungime: maximum 2 neregularităţi în orice direcţie. In cazul suprafeţelor din beton armat. se va renunţa la stratul de grund. spaleţi. în una sau două reprize. prin aruncarea lui pe suprafaţa de tencuit. Zgrunţuri mari (până la max. 2. 3. respectiv 9-12 cm în cazul aplicării lor cu mijloace mecanizate sau 7-8 cm în cazul aplicării lor cu mijloace manuale. având adâncimea sau înălţimea până la 2 mm. dar nu înainte de 24 ore de la aplicarea acestuia. maximum 1 mm/m şi maximum 3 mm pe toată înălţimea încăperii. după ce stratul de grund a ajuns la grosimea indicată în proiect. acesta se va aplica de jos în sus. Umflături. Indiferent de modul de aplicare. Aplicarea mortarului de grund se va face mecanizat cu maşina de tencuit. nivelarea lui se va face manual. peste stratul de spriţ netezit şi întărit. între fâşiile de ghidaj. Mortarul se va întinde între fâşiile de ghidare. . Aplicarea spriţului se va face fie mecanizat cu maşina de tencuit. astfel încât grosimea stratului obţinut să fie de maximum 3 mm. după zvântarea stratului aplicat anterior. . In cazul când aplicarea mortarului de grund se va face manual. Abateri faţă de orizontală a tencuielilor tavanelor: maximum 1 mm/m şi maximum 3 mm de la o latură la alta. Aplicarea grundului Grundul va avea grosimea maximă de 1. . ferestre. va fi crestat cu mistria pe adâncime de 2-3 mm. într-un singur strat şi o singură trecere. prin deplasarea dispozitivului de pulverizare prin mişcări circulare şi obligatoriu de jos în sus. fără denivelări mari şi fără abateri mari de la verticală sau orizontală. 3 mm) băşici şi zgârieturi adânci formate la drişcuire la stratul de acoperire: maximum 2 la m2 La tencuieli drişcuite: 1. în rânduri orizontale pe întreaga suprafaţă de tencuit. Abateri de la verticală a tencuielilor pereţilor. orizontale sau verticale (stâlpişori) într-un strat cât mai uniform şi de grosimea indicată de repere. pentru executarea lor se vor fixa dreptare la cumpănă sau boloboc.5 cm.). maximum una de până la 3 cm 2 la fiecare m2. care din turnare au forme regulate. Abateri admisibile La tencuieli brute 1. Mortarele pentru grund vor avea o consistenţă mai redusă. Aplicarea mortarului de grund se poate face numai după întărirea mortarului de spriţ. 2.o acopere în întregime şi să aibă o suprafaţă cât mai rugoasă pentru a asigura grundului o aderenţă cât mai bună. aşa cum este indicat în proiect.

băşici şi zgârieturi adânci formate la drişcuire. . Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele. coşcoviri. 6. Transportul materialelor pe santier pot fi introduse numai daca sunt insotite de o fisa care sa contina indicarea tuturor caracteristi-cele mortarului. crăpături. impuscaturi provocate de granule de var nestins. se va încheia proces verbal. obiecte tehnico-sanitare. 3 mm). ieşinduri. . solbancuri . până la 5 mm. Pentru lucrările ce devin ascunse.ghene. spaletii. Verificări în vederea recepţiei Tencuielile fiind in general lucrari destinate a ramane vizibile.o singură abatere. pilaştri.. profile. 3. pe suprafeţe mai mari sau lucrarea trebuie refăcută complet prin decopertarea tencuielii şi refacerea ei conform specificaţiilor. La tencuieli sclivisite: 1. . lipsuri la glafurile ferestrelor. Abateri la muchii: până la 1 mm/m . 5. 5. Toate materialele si semifabricatele (mortare produse centralizat) vor fi introduse in lucrare dupa ce au fost verificate certificatele de calitate. praznuri. Abateri de la verticală ale tencuielilor pereţilor . Zgrunţuri mari (până la max. glafuri. drepte. pete. Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual. Suprafetele sa fie uniform tencuite.până la 1 mm/m si maximum 3 mm pe un element. maximum 3 mm/m . maximum 3 neregularităţi pe m2 în orice direcţie având adâncimea şi înălţimea până la 2 mm. . fisuri. funcţie de natura şi amploarea defectelor constatate.conducte pentru instalatii . verticale sau orizontale.o singură abatere. ce remedieri trebuie executate şi dacă acestea se vor face local. în care se va specifică care sunt acestea şi dacă s-au executat conform indicaţiilor din proiect şi din prezentele specificaţii. fisuri. 4. suporti. . eflorescenţe. .montarea pieselor auxiliare .4. Grundul de netezire se va verifica numai la tencuielile gletuite si se va aprecia prin plimbarea palmei pe suprafata respectiva. sa nu aibe denivelari. Abateri faţă de rază la suprafeţe curbe: până la 5 mm. ondulatii. Abateri faţă de verticală sau orizontală la intrânduri. Grosimea stratului de tencuiala se vor verifica prin baterea de cuie sau prin sondaje directe.maximum 1 mm/m şi maximum 4 mm pe total. . Abateri de la orizontală ale tencuielii tavanelor . Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica numai prin batere cu ciocanul de lemn fara a se auzi un sunet gol. urme vizibile de reparatii locale. cornişe. ancadramente. brâie.invelitori si plansee . Neregularităţi ale suprafeţelor la verificarea cu dreptarul de 2 lungime . Umflături.tamplarie . Consultantul poate decide. Abateri la muchii . glafurile trebuie sa fie vii sau rotunjite. coloane. la pervazuri. MORTARE PENTRU TENCUIELI GENERALITĂTI Obiectul specificaţiei . calitatea din punct de vedere al aspectului poata fi verificata dupa terminarea intregului obiect. plinte. Defecte ce nu se admit : 1. 2. Inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli este necesar a se verifica daca au fost verificate si receptionate toate lucrarile destinate protejarii lucrarilor: . 2. Abateri faţă de rază la suprafeţe curbe .maximum 1 mm/m şi maximum 3 mm pe toată înălţimea încăperii. ciupituri (impuşcături de var). la stratul de acoperire.

STAS 3910/1-76. greutatea unui m3 din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar este considerată astfel: Material Greutate pe m3 . in locul pastei de var se mai poate folosi si slamul de carbid cu densitate si consistenta corespunzatoare. Conţinutul de nisip natural va fi de cel puţin 50% Amestecuri pentru mortare Generalităţi: 1. Dacă nu se specifică altfel.Nisip natural. Se vor măsura materialele pentru lucrări. proporţiile se vor stabili după volum. 4. 3. grăsimi. Normative: 1. Amestecul se poate face cu 16 ore înainte de utilizare. 6. Standarde şi normative de referinţă Standarde: 1.Var pentru construcţii. STAS 2634-80 . C-17-82-Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială. fără conţinut de săruri.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Nisipul de carieră poate fi parţial înlocuit cu nisip de concasare. STAS 9201-80. 7. de culoare naturală sau alb. In cadrul acestor specificaţii. astfel încât proporţiile specificate în amestecul de mortar să poată fi controlate şi menţinute cu stricteţe în timpul desfăşurării lucrărilor. SR 388-1995 .Pastă var (consistenţa 12 cm) 1300 kg . Var pastă obţinut din var hidratat. 2.Liantii care sunt: var hidraulic si var pasta. Determinarea rapida a mărcii cimentului 10. îmbunătăţirile şi completările acestora. STAS 1667-76 . Metode de incercare. Ciment Portland.Ipsos pentru construcţii. Agregate: nisipul va fi conform STAS 1667-76 utilizindu-se nisipul natural de râu sau de cariera.Apa pentru betoane şi mortare. Reguli pentru verificarea calităţii. SREN 196-7:1995 . STAS 146-80 . 5. STAS 790-84 . 11.Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare. STAS 1030-85 .Var hidratat în pulbere. va fi apă potabilă. granulaţie 0-7 mm cu umiditate 2% 1350 kg . 2. 3. STAS 5296-77 -Cimenturi. Reguli pentru verificarea calităţii. Apă: conform STAS 790-84. 8. Aceasta trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare . pentru construcţie.Ipsos de construcţii 1200 kg COMPOZITIA SI PREPARAREA MORTARELOR In compozitia mortarelor intra: . MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale Ciment Portland: cimentul va fi conform STAS 388-80 fără bule de aer. Var hidratat în pulbere: conform STAS 9201-80 amestecat mecanic cu aproximativ 25 litri de apă la 25 kg de var. STAS 545/1-80.Var. curată.Ciment Portland 1506 kg .Acest capitol cuprinde specificaţii pentru prepararea mortarelor folosite la executarea tencuielilor interioare. fără constituenţi care să păteze.Ciment.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuiala.Lianti hidraulici. acizi. 9.

Pentru gleturi se utilizeaza pasta de ipsos. aceasta se va mojora dupa caz cum ar fi: utilizarea de aditivi si adausuri.. Pentru obtinerea unor mortare mai omogenese recomanda ca varul pasta sa fie mai intai transformat in lapte de var Ordinea de introducere a materialelor componente se va face incepand cu sortul de agregate cu granula cea mai mare. conditii specifice regiunii si constructiei (seismicitate. marimea si natura agregatelor. mod de exploatare). perioade de timp friguros. Proportia in care se vor utiliza in amestecul de mortar se va stabili prin incercari .Apa utilizata la prepararea mortarelor variaza in functie de consistenta indicata pentru tipul de mortar si felul lucrarii. de materialul si grosimea zidariei. Durata de incarcare a unui mijoc de transport sau de mentinere a mortarului in buncar tampon va fi de maxim 20 de minute. Pentru prepararea mecanizata a mortarelor se folosesc mlaxoarele cu amestecare fortata sau betoniere cu cadere libera. Durata de amestecare se va respecta prevederile cartii tehnice a instalatiei . este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spalata cu apa amestecata cu pietris. reprezinta o valoare conventionala privind rezistenta la compresiune prevazuta de prescriptiile tehnice a mortarului pus in lucrare. In functie de aceste elemente se stabilesc tipul mortarului. Conditiile de utilizare si proportiile in care sunt folosite adausurile trebuiesc respectate conforn prevederilor tehnice Dupa domeniul de utilizarea si lucrabilitate respectindu-se conditiile tehnice prevazute de normele in vigoare compozitia mortareale difera si ele se impart in: . . Aditivi .Mortare pentru tencuieli Mortare pentru zidarie sunt caracterizate prin marca aceasta.Intarzietorii de priza se folosesc numai pe baza unor prescriptii speciale.Argila sub forma de pasta si care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare . se poate utiliza numai la mortarele de zidarie si tencuieli avand marca 25. pentru profile se utilizeaza pasta de ipsos.Mortare pentru zidarie . utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31mm.Agregatele ca nisipul natural de cariera sau de rau care poate fi inlocuit cu nisip provenit din concasarea rocilor naturale. Ca aceleratori de intarire se utilizeaza clorura de calciu pentru mortarele de zidarie de ciment sau ciment-var recomandate mai ales pe timp friguros. umiditatea mediului interior si exterior. var. se recomanda sa se utilizeze un plastifiant mixt . pasta de var slam de carbid cu adaus de ipsos. La terminarea unui schimb sau lao intreruperea prepararii mortarului mai mare . Stratul vizibil al tencuielilor “tinci” se va executa dintr-un mortar care are aceeasi compozitie ca a stratului de grund. betoane cu lucrabilitate redusa. Conditiile de utilizare si proportiile in care sunt folosite adausurile trebuiesc respectate conforn prevederilor tehnice. nisipul de mare ( care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare). eventuaal cu o cantitate mai mare de var si de nisip fin. asigurandu-se un continut de cel putin 50 % nisip natural. Alegerea tipului de mortar de zidarie folosit se face de catre proiectant care va tine cont de solicitarile la care sunt supuse partile de constructii respective. Mijlocul de transport trebuie sa fie etans pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment . precum si marca mortarului.dozarea se va face pe baza de incercari. Rezistenta mortarelor folosite la diferite straturi trebuie sa scada de la suprafata suportuluispre exterior. Alegerea tipului de mortar pentru tencuieli folosit se face de catre proiectant care va tine cont de felul lucrarii. Granulozitatea trebuie sa se incadreze in limitele prevederilor tehnice. umiditatea mediului exterior si interior materialele pe care se aplica.pentru imbunatatirea lucrabilitatii si a reducerii cantitatii de apa. dar nu va fi mai putin de 45 de secunde de al introducerea ultimului component.

nisip 0-:3 mm 1730 kg. temperatura.rezultatul asupra calitatii mortarului pus in lucrare.conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pastă 113 kg sau var hidratat 53 kg. ori de câte ori se schimbă natura materialului transportat şi la fiecare întrerupere a transportului mai mare de două ore şi care să permită golirea totală şi rapidă.310 m3 la m3 de mortar. Va fi un mortar cu: var pastă 335 kg sau var hidratat 155 kg. se efectueaza in scopul remedierii operative a unor cazuri necorespunzatoare. Mortar de ciment marca M 100-T . Mortar de ciment-var marca M 50-T . ciment F 25 (saci) 184 kg şi apă 0. în cazul mortarelor cu întârzietor de priză. Mortar de var-ciment marca M10-T .în maximum 10 ore de la preparare. se consemneaza intr-un proces-verbal incheiat intre beneficiar si executant Transportul mortarului Transportul mortarului se va face cu mijloace de transport adecvate.Descarcarea mortarului se va face in dispozitive special amenajate care sa permita transportarea si punerea in lucrarea a mortarelor cat mai rapid si comod. densitate aparenta.310 m 3 la m3 de mortar.310 m 3 la m3 de mortar. . .conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pasta 500 kg.210 m3 la m3 de mortar.conform STAS 1030.analiza imediat dupa inregistrare. ciment-var cu sau fără cenuşă de termocentrală şi fără întârzietor de priză. nisip 0÷ 3 mm 1600 kg şi apă 0.determinarile pentru – lucrabilitate. Mortar pentru tencuieli impermeabile: va fi un mortar de ciment cu 600 kg ciment M 30 (saci). Mortar de var-ciment marca M 25-T . Controlul calitatii mortarului Activitatea de control se va face conform STAS 1030-85 si cuprinde: . nisip 0÷ 3 mm 1660 kg. Mortar de ciment marca M 100-T . ciment M 30 (saci) 377 kg şi apă 0. ciment F 25 (saci) 147 kg şi apă 0. apă 0.310 m 3 la m3 de mortar. nisip 0÷ 3 mm 1730 kg.conform STAS 1030.conform STAS 1030-85. nisip 0÷ 3 mm 1660 kg. pentru mortarele de ciment.în maxim 16 ore de la preparare. TENCUIELI EXTERIOARE GENERALITĂTI Obiectul specificaţiei . nisip 0-:3mm 1730 kg şi apă 0. . nisip 0÷ 3 mm 1650 kg. a rezultatelor privind rezistanta la compresiune si densitate la varsta de 28 zile.85 (pentru tencuieli rezistente la umiditate) va fi un mortar cu: ciment M 30 (saci) 391 kg.conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pastă 267 kg sau var hidratat 123 kg.310 m3 la m3 şi adaos de "apastop P" în proporţie de 3% din greutatea cimentului. curăţate şi spălate la interior şi exterior.235 m3 la m3 de mortar. care trebuie să fie etanşe. ciment F 25 (saci) 296 kg şi apă 0. continut de aer oclus se efectueaza in scopul evitarii punerii in opera a unui mortar necorespunzator. Durata de transport şi punerea în operă a mortarelor să se facă: . Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant Punerea in opera a mortarelor se va face conformn normalor in vigoare privind executarea zidariilor si tencuielilor Clasificare Mortar de var marca M4-T .85 va fi un mortar cu: var pastă 60 kg sau var hidratat 28 kg.

Piatră de mozaic 6. STAS 2634-80. coloranţi. periate. STAS 5296-77.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli.beton . adaosuri.piatră .speciale: frecate.Ciment. STAS 1030-85.Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali 7.beton celular autoclavizat . 10. SR 388-1995 . următoarele lucrări vor fi terminate: . Standarde şi normative de referinţă Standarde: 1. Reguli pentru verificarea calităţii.decorative: calcio stropit. modul de prelucrare a feţei văzute: .montajul instalaţiilor electrice şi sanitare prevăzute să rămână îngropate sub tencuială vor fi complet executate şi probate.C18-83 Normativ pentru executarea tehnologiilor umede MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale .rabiţ 2. 9.Impletituri din sârmă. lustruite. EXECUTIA LUCRĂRILOR Operaţiuni pregătitoare La începerea execuţiei lucrărilor de tencuieli exterioare. STAS 146-80. STAS 1667-76.lucrările de zidărie (închideri şi căptuşeli la diafragmele de beton armat).. STAS 9201-80 . Metode de încercare. rustice. Clasificarea tencuielilor Tencuielile exterioare sunt clasificate astfel după: 1. natura suprafeţei pe care se aplică: .plasele de rabiţ vor fi montate în zonele prevăzute în proiect. .Apa pentru betoane şi mortare 4.ciment. 3. STAS 3910/1-76. Reguli pentru verificarea calităţii. Plase cu ochiuri hexagonale şi trapezoidale 8.Var pentru construcţii 2. liantul întrebuintat: .3111 Prezentul subcapitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de tencuieli exterioare. spriţuite. Ciment Portland. .Var. cu apareiaj sau în bosaje.beton armat . Normative: 1. STAS 2542-82.Cimentuiri. albă.cărămidă . STAS 1134-71. 13.piatră de mozaic. raşchetate.Ciment Portland alb. vopsea cu efect decorativ. buciardate. nisip. plase pentru susţinerea tencuielilor.5 mm (conform specificaţiei din proiect) conform STAS 1134-71. 12. STAS 7055-87 . din marmură sau din rocă dură cu granulaţie 0-35. .Lianţi hidraulici.obişnuite: brute. var hidratat. etc. SREN 196.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială 5. STAS 790-84. plase rabiţ . Determinarea rapidă a mărcii cimentului 11.7:95.rezistente la umiditate 3.Var hidratat în pulbere. apă. calcaroasă. var. pentru construcţie. drişcuite. . . pieptanate. stropite.

mortare cu aceeaşi compoziţie (acelaşi ciment. cu piatră de mozaic din marmură. .c.spriţuite în câmp continuu. executat drişcuit sau stropit.. Trasarea suprafeţelor In cazul tencuirii unor suprafeţe verticale de inălţimi mari. Tencuieli speciale cu piatră de mozaic cu granulaţia indicată în proiect . împărţită sau nu în asize cu rosturi adâncite. drişcuit din gros cu grosimea medie de 2 cm.. 2. . dolomită sau similare în culorile şi granulaţia indicate în proiect .c. Tencuieli obişnuite drişcuite pe pereţi din beton monolit sau din panouri mari de b.. folii de polietilenă sau cu prelate umezite (protejare faţă de acţiunea razelor solare sau a vântului). se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 2. . drişcuit din gros.. Condiţii climatice şi protecţia lucrărilor In timpul verii la executarea lucrărilor de tencuieli exterioare vor fi luate următoarele măsuri de protejare: 1. Stropirea lor cu apă pe durata de cel puţin 7 zile (pentru completarea apei pierdute prin evaporare). nu se vor executa tencuieli exterioare decât cu luarea unor măsuri de protecţie corespunzătoare.se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T.c.5 cm peste care se va aplica stratul vizibil cu mortar de ciment marca M 100-T preparat cu piatră de mozaic de calcar cu granulaţia indicată în proiect (care va înlocui nisipul). aceleaşi agregate). blocuri mici de beton şi b. Tencuieli speciale în similipiatră (piatră artificiala) se vor executa cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de var.se vor executa folosind mortar de var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm. Tencuieli obişnuite drişcuite pe zidării din cărămidă.a. Procurarea agregatelor. se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 2. acelaşi colorant. Tencuieli speciale cu terasit de ciment. cu grosimea stratului superior de 0. Tipuri de tencuieli exterioare Tencuieli obişnuite brute .montajul tâmplăriei şi protejarea ei. .8 cm. din mortar de var-ciment marca M 25-T confecţionat cu piatră de mozaic din calcar sau marmură (praf de piatră) şi care va avea o grosime de 1 cm.a.a.buciardat sau pieptănat în câmp continuu cu grosimea stratului superior de 1 cm. din blocuri mici de beton sau din b. cu grosimea stratului superior de 3 cm împărţită sau nu în asize cu rosturi adâncite.1. Tencuieli obişnuite. Acoperirea cu rogojini. cimentului şi varului din surse diferite pe timpul executării lucrărilor se va face numai cu aprobarea Consultantului.0 cm finisat periat sau raşchetat. se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 1 cm. stropite la pereţi din zidărie de cărămidă.5 cm. trasarea suprafeţelor de tencuit se poate face şi sub forma de fâşii verticale (stâlpişori) care pot fi repere metalice sau martori şi fâşii de mortar.. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 0. când temperatura scade sub +5oC.frecat în câmp continuu.se vor executa cu grundul din mortar de varciment marca M 25-T în grosime de 2 cm.montajul diblurilor din lemn şi al pieselor metalice înglobate pentru fixarea altor elemente ale construcţiei..5.8. peste care se va aplica stratul vizibil.5 cm. aceleaşi dozaje. Pe timp friguros. Suprafaţa stratului vizibil va putea fi finisată: . La executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza aceleaşi materiale. în grosime medie de 1.0.

la care se vor adăuga 450 kg ciment şi 150 kg ciment alb la m3 de mozaic.5 mm). peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm preparat cu mortar de var şi adaos de ciment (în dozajul indicat în proiect. de regulă 100 kg la m3).se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime de 2 cm.. . din piatră de mozaic de marmură cu granulaţie indicată în proiect.5 mm). piatră de mozaic din calcar sau marmură şi pietriş mărgăritar (granulaţie 3.se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime de 2 cm.. Tencuieli speciale în calcio stropit .se vor executa cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T în grosime de 2 cm.. nisip şi pietriş mărgăritar (granulaţie 3. de regulă 200 kg la m3). peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm preparat cu mortar de var şi adaos de ciment (în dozajul indicat în proiect. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm.Tencuieli speciale în calcio stropit . finisat cu drişca poroasă (cap de bilă). Tencuieli speciale în calcio stropit ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful