TENCUIELI

TENCUIELI INTERIOARE GENERALITĂTI Obiectul specificaţiei Prezentul capitol cuprinde conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli obisnuite (umede) si a tencuielilor subtiri (tratamente interioare si exterioare, aplicate manual sau mecanizat pe suprafete de zidarie de caramida sau beton a cladirilor de locuit, socialculturale, constructii industriale si agrozootehnice. Clasificarea tencuielilor Dupa natura suprafetei pe care se aplica, tencuielile pot fi: - tencuieli pe suprafate de caramida (pereti, stalpisori, bolti) se executa in mod obisnuit in 2 straturi (grund si tinci-strat vizibil) - tencuielile pe elementele de beton si de beton armat (pereti, stilpi, grinzi, plansee din beton armat turnat monolit, fara grinzi sau realizate din fasii prefabricate din beton armat) pot fi aplicate si ele in 2 straturi: sprit si tinci-strat vizibil. Tencuielile obisnuite se impart in : a) Tencuieli brute, alcatuite din mortar de var gras sau fara adaos de ciment, netezit in stare bruta. Tencuiala brută constă dintr-un strat de mortar de 1-1,5 cm grosime, aplicat pe stratul suport cu mijloace mecanice sau manuale. Consistenţa mortarului va fi de 10-12 cm pentru aplicarea mecanizată şi 9-11 cm pentru aplicarea manuală. Mortarul aplicat va fi un mortar de var marca M 4-T 2314 în încăperi uscate, iar pentru încăperi umede se va aplica un mortar de var-ciment marca M10-T 2315. Inainte de începerea aplicării mortarului, suprafeţele de tencuit uscate se vor stropi cu apă. Aplicarea mortarului pe pereţi se face de jos în sus în strat continuu, nivelându-se după aceea cu mistria sau cu mahalaua lungă. După ce s-a întărit puţin, el va fi netezit cu drişca. Se intrebuinteaza la interior in depozite sau poduri. b) Tencuieli driscuite netezite cu drisca, mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip fin (tinci), acela se aplica pe pereti si tavanele cladirilor de locuit, social-culturale precum si pe suprafetele prevazute ca suport pentru hidroizolatii. c) Tencuieli sclivisite la care stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel, fiind executate numai dintr-o pasta de ciment in care se adauga, in unele cazuri, materiale hidrofobe (apa-stop). Intrucât se utilizează pentru tencuirea incăperilor cu umiditate foarte mare (peste 60%), se vor folosi mortare de ciment marca M 100T pentru grund iar stratul vizibil se va prelucra cu pasta de ciment, netezită cu drişca de oţel. Operaţia de execuţie va începe după executarea operaţiilor de pregătire conform 1310 şi trasare 1320 cu aplicarea spriţului. Peste spriţ se va aplica stratul de mortar de ciment de grund, iar după zvântarea acestuia (fără să se întărească complet) se va aplica stratul vizibil din pastă de ciment-nisip (dozaj 1:1; consistenţa 11-13 cm). d) Tencuieli gletuite la care stratul vizibil se executa dintr-un strat subtire de pasta de ipsos sau var cu adaos de ipsos, ipsos cu aracet bine netezit cu drisca de glet; se intrebuinteaza numai pe interior (la pereti si tavane). Tipul de glet care va fi folosit (var, var-ipsos, ipsos sau ipsos-var) se va stabili în funcţie de natura stratului suport prevăzut în proiect, după cum urmează: - glet de var: orice mortar de grund proaspăt cu var în compoziţie (nu se aplică direct pe suprafeţe de beton) - glet de var-ipsos: orice mortar de grund uscat -glet de ipsos: orice mortar de grund fără var în compoziţie -glet de ipsos-var: orice mortar de grund pe bază de ciment var.

va fi constituit din ciment-nisip (dozaj 1:1) cu granulaţie de 0-1 mm. Aplicarea tencuielii se va face în straturi succesive după cum urmează: . pe suprafeţe de max. STAS 146-80 .a. pentru medii agresive. f) Tencuieli torcretate Mortarul se prepară mecanizat într-o instalaţie specială.Apa pentru betoane şi mortare 5. STAS 545/1-80 . nisip fin 0. Ciment Portland 3. 1 m pentru a se putea realiza netezirea înainte de întărirea pastei. Suprafaţa de torcretat trebuie să fie curăţată prin sablare.grundul. SR 388-1995 . STAS1030-85 . 15% adaosuri. Nisipul va fi natural. aplicarea şi netezirea se vor face folosind drişca de oţel. Pentru suprafeţele pereţilor executaţi din blocuri sau plăci din b. apă) în volume.2 mm. . de amorsaj. pentru cel de concasaj se vor face încercări prealabile. Grosimea stratului de glet de 1÷ 3 mm se obţine prin două-trei aplicări şi nivelări succesive. iar aplicarea se va face pneumatic.c. adaos de var în proporţie de 5-10% din cantitatea de ciment şi apă potabilă. cu drişca de glet (oţelul de glet). cu max. 10% parte fină.Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali . se va aplica gletul de netezire pe bază de aracet şi nisip fin având compoziţia 1:2:0.Var pentru construcţii 2. după care se îndepărtează praful cu jet de aer. . e) Tencuieli speciale Tencuielile cu permeabilitate redusă se vor executa de regulă cu faţa vizibilă sclivisită. STAS 1667-76 .spriţul din mortar de ciment-nisip (dozaj 1:1 şi consistenţa 13-15 cm) nisipul având granulozitatea cuprinsă între 0-1 mm. se va mai aplica un strat de Standarde şi normative de referinţă Standarde: 1. dozajele fiind conform celor din Normativul C130-78. Operaţia de torcretare va începe numai după îndepărtarea peliculei de apă şi zvântarea suprafeţei.scliviseala tencuielii se va face numai dacă este indicată în proiect. tencuielile torcretate nu se finisează.Lianti hidraulici. Netezirea se va face manual. De regulă. Mortarul se va prepara cu ciment Pa 35 (sau cu cimenturi metalurgice M30 sau F25) nisipuri silicoase. dacă proiectul prevede. . STAS 1500-78 .Lianţi hidraulici.5 (aracet DP 25.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială 6. pentru a nu deranja structura. Pe timpul întăririi. straturile vor fi frecate alternat (vertical-orizontal) şi aplicate numai după ce stratul anterior s-a zvântat. Mortarele folosite se prepară din ciment şi nisip. Aplicarea gletului de netezire se va face cu drişca de glet. se spală cu apă şi din nou se aplică un jet de aer comprimat. curate. STAS 790-84 . tencuiala va trebui protejată de acţiunea soarelui şi a vântului şi va fi menţinută umedă.Torcretarea se va executa în cel puţin două straturi: primul strat. Se va folosi de regulă cimentul Portland cu max.Ipsos pentru construcţii 4. se va aplica în 3-4 straturi succesive de grosime 0. eventualele asperităţi vor fi curăţate şi netezite cu hârtie fină sticlată. cel puţin 7 (şapte) zile prin stropire cu apă. suprafaţa suport se buciardează sau se spriţuieşte. Suprafaţa obţinută trebuie să fie perfect netedă la pipăit.5-0. Torcretul se va aplica prin mişcări circulare şi înaintare de jos în sus.stratul vizibil din pastă de ciment-nisip (dozaj 1:1 şi consistenţa 11-13 cm) se va aplica numai după ce grundul s-a zvântat. în straturi de 1 mm grosime sau folosind aparatul de zugrăvit manual sau electric. din mortar cu marca indicată în proiect. Cimenturi cu adaosuri 7.Stratul de glet se va executa prin întinderea şi netezirea pastei cu oţelul de glet. calitatea cimentului va fi cea indicată în proiect.7 cm.. sau pistolul de tencuit. cu rosturi subţiri de 2-3 mm. Dacă prin proiect se cere finisarea acestora.

STAS 5296-77 .). STAS 7058-91 . (lignosulfatul de calciu) .conform STAS 146-80 .Impletituri din sârmă.S. apă sau îngheţ). Dispersii apoase. 11. STAS 4686-71 . conform indicaţiilor din proiect. Argila .8. STAS 2073-75 . Nu se va folosi apa din alte surse (lacuri. să nu provină din roci feldspatice sau sistoase.Conform STAS 1500-78 . Plase cu ochiuri hexagonale şi trapezoidale. STAS 9201-80 . lianţii sau agregatele din compoziţia mortarului. râuri.se va utiliza ciment Portland cu adaosuri marca 35 N/mmp simbol Pa 35.Cimenturi. instrucţiunile pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse şi modificările la acestea. STAS 8626-70 . STAS 7055-87 . Se vor utiliza conform aprobării Consultantului.conform STAS 790-84 . STAS 3910/1-76 .1. fără conţinut de săruri. STAS2634-80 . să nu-şi schimbe culoarea şi să . ciment metalurgic marca 30 N/mmp simbol M 30 sau ciment de furnal marca 25 N/mmp simbol F 25. DISAN . 10.Argilă pentru mortare pe bază de ciment argilă.Clorură de calciu tehnică 9.C. STASm 9537-85. 1.Var. 16.conform STAS 4686-71 .6 l/kg. Coloranţi şi alte adaosuri 1. etc.Cenuşă de centrale termoelectrice utilizată ca adaos în betoane şi mortare. Reguli pentru verificarea calităţii.Poliacetat de vinil.) fără ca în prealabil să fie supusă analizelor. REPLAST . Reguli pentru verificarea calităţii. 13. Clorura de calciu .plastifiant mixt dispersant şi antrenor de aer (utilizarea se va face conform Normativ C140-86.întârzietor de priză pentru mortare de ciment.Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii. nisipul natural de râu (de formă rotundă) sau de carieră (zgrunţuros) cu granulozitate 0 ÷ 3 mm sau 0 ÷ 7 mm. 2. izvoare.trebuie să nu reacţioneze chimic cu apa.Var hidratat în pulbere. conform indicaţiilor din proiect. Apa . 1.va fi apă potabilă.se va folosi sub forma de pastă de var de tip I cu randament în pastă de min. STAS 2542-82 . 3.conform STAS 6632/2/3/-91.Ciment.accelerator de priză sub formă de soluţie cu concentraţie 10% pentru prepararea manuală sau 20% pentru prepararea mecanizată a mortarelor. STAS 2488/86.se va utiliza ipsosul de tip A sau tip B conform indicaţiilor din proiect. acizi.conform STAS 8625-90 .conform STAS 1667-76 . plastifianţi. pentru construcţie.conform STAS 8626-70 . ciment-var sau similar. Nisipul . Adaosuri pentru reglarea timpului de priză. C 18-83 . Normative: 1. să se răspândească uniform în masa acestuia. SR EN 196-7:1995.se va utiliza. 18.2 l/kg sau tip II cu randament min. Var hidratat .Normativ pentru executarea tehnologiilor umede 2.se va utiliza sub forma de pastă de var de tip I cu densitate aparentă max. 2. 19. curată. Coloranţi minerali . 12. anexa V. L.Lignosulfonat de calciu tehnic.conform STAS 545/1-80 . Ipsosul .Ciment Portland alb 15. MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale Cimentul . conform indicaţiilor din proiect. să provina din roci stabile (nealterabile la aer. STAS 6632/4-83. Metode de încercare. 4. 700 g/dmc conform indicaţiilor din proiect. Determinarea rapidă a mărcii cimentului 14.3. 17. să conţină granule de diferite mărimi. C 56-85 . care trebuie să fie curat.se va utiliza sub forma de pastă având o consistenţă de 13-15 cm determinată cu conul etalon şi conţinut optim pentru tencuieli de 15-:25%. grăsimi. STAS 2539-79. Var pentru construcţii . STAS8819-88 .adaos plastifiant.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. 680 g/dmc sau tip II cu densitate aparentă max.conform STAS 9201-80 .

Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de fineţe deosebite. dreptunghiulare sau trapezoidale.se vor utiliza sortimentele DP 25 sau DP 50 pentru prepararea mortarelor adezive. plasa de rabiţ sau pentru prinderea reţelei din vergele de oţel-beton de elementul de rezistenţă.conform STAS 889. marca şi tipul. dumpere pitice.nu se decoloreze sub acţiunea razelor solare. ferit de umezeală.curate . perpendicular pe direcţia grinzilor.89 . Cimentul Cimentul se va livra la locul de amestecare în saci originali. Plasă sudată galvanizată pentru susţinerea tencuielilor pe rabiţ: reţea din vergele de oţelbeton rotund 6-:10 mm cu ochiuri pătrate de 15-:25 cm. pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea Inginerului.4 până la 1. de locul de amplasare a instalatiei de preparare a mortarului.8 cm. in depozite intermediare.91 .5 până la 3. bene sau pompe iar la distante mai mari se face cu autocamioane. pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia.. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obţine gradaţii noi de fineţe. Amestecuri Mortar de var pentru tencuieli marca M 4-T Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M 10-T Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M 25-T Mortar de ciment-var pentru tencuieli marca M 50-T Mortar de ciment pentru tencuieli marca M 100-T Livrare. se face in functie de mecanizarea santierului. In cazul în care Consultantul aprobă livrarea cimentului în vrac. agregatele vor fi lăsate să se usuce pentru 12 ore.. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete. să aibă putere mare de colorare. de distantele si nivelurile la care urmeaza a se face transportul.conform STAS 7058. în siloz. care vor fi bătute cu interspaţii de 2.plasa de rabiţ din sârmă de oţel cu diametrul de 0.(utilizarea se va face conform Normativ C 140-86). Antreprenorul va asigura silozuri pentru depozitarea şi protejarea lui de umiditate.8 mm. Agregatele de tipuri şi mărimi diferite se vor depozita separat. manipulare Alegerea utilajelor pentru trasport mortar.conform STAS 2542-82 . numele producătorului. 2. Mijloacele de transport trebuie sa fie: . . tomberoane. etanşi. bene speciale sau autoagitatoare.8x3.adaos impermeabil . înclinate la 45 grade pe pereţi.sârmă de oţel moale neagră sau zincată de 0. Inainte de utilizare. să nu micşoreze rezistenţele mecanice ale mortarului şi să nu fie toxice. depozitare.4 cm. 3.etanse . Pe distante mai mici transportul se face cu roaba.cu dimensiuni de 1. basculante. Nu se vor amesteca mărcile şi tipurile de ciment.8x4. Plase cu ochiuri hexagonale şi trapezoidale . Sârmă rotunda trefilată din oţel . Poliacetat de vinil (aracet) .8 cm sau 2.00 mm grosime pentru legat trestia. purtând eticheta pe care s-au înscris greutatea. iar pe tavan. Apastop P . Cimentul se va depozita în depozite închise. Şipci de lemn de răşinoase SR 1294-91 .sa permita o golire totala si rapida Agregate Agregatul se va aproviziona din timp.

acesta va fi continuu şi va acoperi întreaga suprafaţă. plăci şi fâşii): mortar de ciment-var-nisip (în proporţie de 1:0.Cimentul. Materialele vor fi livrate şi manipulate astfel încât să se evite pătrunderea unor materiale străine sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. suprafetele de rabit bine intinse si legate.. Inaintea aplicării mortarului de spriţ. EXECUTIA TENCUIELILOR Operaţiuni pregătitoare Lucrarile care trebuiesc terminate inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli: .plasele de rabiţ vor fi montate în zonele prevăzute în proiect Pentru executarea unor tencuieli de buna calitate se va executa in prealabil controlul suprafetelor de tencuit care trebuie lasate un anumit tinp in care sa nu se mai produca tasari. La efectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se pot folosi urmatoarele metode: cu reper de mortar (stalpisori). să conţină nisip în cantitate mică. sa fie uscati. sau repere matalice de inventar. (blocuri.umiditate mare. curati. Dupa executarea lucrarilor se vor folosi masuri pentru protectia suprafetelor proaspat tencuite fata de urmatoarele actiuni: . In funcţie de stratul suport. pentru stratul de spriţ se vor folosi următoarele tipuri de mortare: -suprafeţe de beton sau zidării din piatră: lapte de ciment (ciment+apă+o mică cantitate de nisip) -zidării din b. având consistenţa măsurată cu conul etalon de 5-6 cm (mortar vârtos). să . varul şi celelalte materiale se vor livra în saci. Grundul cel mai gros strat al tencuielii 5. Suprafaţa stratului de spriţ va fi rugoasă pentru a se asigura o bună legătură cu mortarul de grund.efectuarea probelor prescrise pentru instalatii . suprafaţa de tencuit va fi stropită cu apă.c. care altereaza si intirzie intarirea mortarului . grundul poate fi aplicat imediat. apoi se vor amorsa prin stropire cu sprit pe o grosime de 3 mm.instalatii sanitare . Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar numit "tinci" din aceasi compozitie a grundului cu o cantitate mai mare de var-pasta si cu nisip fin pina la 1 mm. să fie de acelaşi tip cu mortarul de grund şi să asigure o aderenţă foarte bună la stratul suport.20 mm se va aplica dupa cel putin 24 de ore de la aplicarea spritului si la suprafetele de beton dupa 1 ora.25:3) -şipci cu trestie .rectificarea planseelor prefabricate . Materialele vor fi livrate în timp util pentru a se permite inspectarea şi testarea lor.a. Sprafetele de beton si ale zidariilor vor fi stropite cu apa. Grosimea stratului de spriţ va fi de cca 1-2 mm.uscarea fortata care provoaca pierderea brusca a apei din mortar . care vor avea o etichetă vizibilă pe care s-au înscris numele producătorului şi sortul. La suprafetele de zidarie amorsate numai prin stropire cu apa.inghetarea tencuielilor inainte de uscarea lor Aplicarea spriţului (strat amorsă) Mortarul pentru stratul de spriţ trebuie să fie fluid (consistenţa cu conul etalon să fie între 11 şi 13 cm). care se va aplica manual astfel încât mortarul să intre bine între ochiurile plasei de rabiţ. aprobate de Consultant.instalatii electrice .montarea elementelor de pereti despartitori neportanti . scoabe metalice lungi sau stalpi de lemn.mortar de var gras-ipsos (ciment) -zidărie de cărămidă: nu necesită acoperire cu strat de spriţ -suprafeţe acoperite cu plasă de rabiţ: spriţul care se aplică se numeşte "şmir" şi va fi mortar de tipul var-ipsos sau var-ciment. ambalaje întregi sau alte containere adecvate.montarea tocurilor de timplarie .

.o acopere în întregime şi să aibă o suprafaţă cât mai rugoasă pentru a asigura grundului o aderenţă cât mai bună. Aplicarea mortarului de grund se va face mecanizat cu maşina de tencuit. . într-un singur strat la fiecare trecere. se va renunţa la stratul de grund. peste stratul de spriţ netezit şi întărit. respectiv orizontale. care din turnare au forme regulate. fără denivelări mari şi fără abateri mari de la verticală sau orizontală. fisuri . Abateri admisibile La tencuieli brute 1. între fâşiile de ghidaj. Aplicarea spriţului se va face fie mecanizat cu maşina de tencuit. pentru executarea lor se vor fixa dreptare la cumpănă sau boloboc.5 cm. . între fâşiile de ghidaj (repere) fie manual prin stropire cu o mătură scurtă. . spaleţi. ferestre. nivelarea lui se va face manual. grosimea finală a tencuielii se va obţine prin mai multe treceri. respectiv 9-12 cm în cazul aplicării lor cu mijloace mecanizate sau 7-8 cm în cazul aplicării lor cu mijloace manuale. ciupituri (împuşcături de var). In cazul zidăriilor de cărămidă (pe care nu se aplică spriţul) suprafeţele de tencuit se vor stropi cu apă (in cazul când acestea sunt uscate) înainte de a se trece la aplicarea grundului. Abateri faţă de orizontală a tencuielilor tavanelor: maximum 1 mm/m şi maximum 3 mm de la o latură la alta. crăpături. Umflături. maximum 1 mm/m şi maximum 3 mm pe toată înălţimea încăperii.). 2. Zgrunţuri mari (până la max. . prin deplasarea dispozitivului de pulverizare prin mişcări circulare şi obligatoriu de jos în sus. In cazul când aplicarea mortarului de grund se va face manual. 3. pentru ca acestea să se realizeze drepte şi verticale. Neregularităţi ale suprafeţelor la verificarea cu dreptarul de 2 m lungime: maximum 2 neregularităţi în orice direcţie. pentru ca zidăria să nu absoarbă apa necesară întăririi mortarului. Mortarele pentru grund vor avea o consistenţă mai redusă. de jos în sus. Indiferent de modul de aplicare. maximum una de până la 3 cm 2 la fiecare m2. va acoperi toate neregularităţile suportului şi va crea suportul pe care se va aplica stratul vizibil al tencuielii (tinciul). va fi crestat cu mistria pe adâncime de 2-3 mm. intersecţii de ziduri. având adâncimea sau înălţimea până la 2 mm. aplicânduse stratul vizibil direct. Mortarul se va întinde între fâşiile de ghidare. nişe. într-un singur strat şi o singură trecere. Abateri de la verticală a tencuielilor pereţilor. 3 mm) băşici şi zgârieturi adânci formate la drişcuire la stratul de acoperire: maximum 2 la m2 La tencuieli drişcuite: 1. prin aruncarea lui pe suprafaţa de tencuit. în una sau două reprize. Aplicarea mortarului de grund se poate face numai după întărirea mortarului de spriţ. astfel încât grosimea stratului obţinut să fie de maximum 3 mm. etc. în rânduri orizontale pe întreaga suprafaţă de tencuit. Dacă după nivelare grundul este prea neted. In cazul suprafeţelor din beton armat. Aplicarea grundului Grundul va avea grosimea maximă de 1. dar nu înainte de 24 ore de la aplicarea acestuia. după zvântarea stratului aplicat anterior. orizontale sau verticale (stâlpişori) într-un strat cât mai uniform şi de grosimea indicată de repere. 2. Se va acorda o atenţie deosebită operaţiilor de realizare a colţurilor intrânde sau ieşinde (uşi. aşa cum este indicat în proiect. Se va acorda o atenţie deosebită execuţiei racordărilor dintre tavane şi pereţi care se vor face fie în colţ drept (colţ viu) fie cu o scafă rotundă simplă. după ce stratul de grund a ajuns la grosimea indicată în proiect. acesta se va aplica de jos în sus.

5. Inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli este necesar a se verifica daca au fost verificate si receptionate toate lucrarile destinate protejarii lucrarilor: . Abateri la muchii: până la 1 mm/m . fisuri. Grosimea stratului de tencuiala se vor verifica prin baterea de cuie sau prin sondaje directe. Pentru lucrările ce devin ascunse. Defecte ce nu se admit : 1.montarea pieselor auxiliare . ce remedieri trebuie executate şi dacă acestea se vor face local. fisuri. Abateri faţă de verticală sau orizontală la intrânduri. coloane.până la 1 mm/m si maximum 3 mm pe un element.o singură abatere. Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica numai prin batere cu ciocanul de lemn fara a se auzi un sunet gol. .maximum 1 mm/m şi maximum 4 mm pe total. . lipsuri la glafurile ferestrelor.ghene.invelitori si plansee . Transportul materialelor pe santier pot fi introduse numai daca sunt insotite de o fisa care sa contina indicarea tuturor caracteristi-cele mortarului. . maximum 3 neregularităţi pe m2 în orice direcţie având adâncimea şi înălţimea până la 2 mm. eflorescenţe. ieşinduri. Umflături. până la 5 mm. în care se va specifică care sunt acestea şi dacă s-au executat conform indicaţiilor din proiect şi din prezentele specificaţii. brâie. cornişe. coşcoviri. 5. 4. pe suprafeţe mai mari sau lucrarea trebuie refăcută complet prin decopertarea tencuielii şi refacerea ei conform specificaţiilor. Abateri de la orizontală ale tencuielii tavanelor . . Grundul de netezire se va verifica numai la tencuielile gletuite si se va aprecia prin plimbarea palmei pe suprafata respectiva. 2. . impuscaturi provocate de granule de var nestins. la stratul de acoperire. Abateri la muchii .4. Abateri faţă de rază la suprafeţe curbe . Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual. Abateri de la verticală ale tencuielilor pereţilor . solbancuri . Consultantul poate decide. funcţie de natura şi amploarea defectelor constatate. Toate materialele si semifabricatele (mortare produse centralizat) vor fi introduse in lucrare dupa ce au fost verificate certificatele de calitate. Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele. ancadramente.tamplarie . glafuri. Abateri faţă de rază la suprafeţe curbe: până la 5 mm. La tencuieli sclivisite: 1. băşici şi zgârieturi adânci formate la drişcuire. verticale sau orizontale. ciupituri (impuşcături de var). Suprafetele sa fie uniform tencuite. Verificări în vederea recepţiei Tencuielile fiind in general lucrari destinate a ramane vizibile. calitatea din punct de vedere al aspectului poata fi verificata dupa terminarea intregului obiect.o singură abatere. . 3. se va încheia proces verbal. ondulatii. sa nu aibe denivelari. drepte. profile. MORTARE PENTRU TENCUIELI GENERALITĂTI Obiectul specificaţiei . Zgrunţuri mari (până la max.conducte pentru instalatii . 3 mm). plinte. . crăpături. pete. suporti. spaletii.maximum 1 mm/m şi maximum 3 mm pe toată înălţimea încăperii. 6. praznuri. la pervazuri. obiecte tehnico-sanitare.. 2. maximum 3 mm/m . pilaştri. glafurile trebuie sa fie vii sau rotunjite. Neregularităţi ale suprafeţelor la verificarea cu dreptarul de 2 lungime . urme vizibile de reparatii locale.

STAS 3910/1-76. fără constituenţi care să păteze. 9. îmbunătăţirile şi completările acestora.Var. STAS 1030-85 . Conţinutul de nisip natural va fi de cel puţin 50% Amestecuri pentru mortare Generalităţi: 1. Se vor măsura materialele pentru lucrări. MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale Ciment Portland: cimentul va fi conform STAS 388-80 fără bule de aer. Dacă nu se specifică altfel. Ciment Portland. Standarde şi normative de referinţă Standarde: 1. STAS 5296-77 -Cimenturi. 8. Aceasta trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare . 4. Var pastă obţinut din var hidratat. Nisipul de carieră poate fi parţial înlocuit cu nisip de concasare. va fi apă potabilă. de culoare naturală sau alb. Apă: conform STAS 790-84. 7. STAS 9201-80. greutatea unui m3 din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar este considerată astfel: Material Greutate pe m3 . STAS 1667-76 . STAS 146-80 .Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuiala.Pastă var (consistenţa 12 cm) 1300 kg .Var pentru construcţii.Liantii care sunt: var hidraulic si var pasta. 3.Ciment. 2. curată. Metode de incercare. In cadrul acestor specificaţii.Ipsos pentru construcţii. proporţiile se vor stabili după volum. Reguli pentru verificarea calităţii.Lianti hidraulici.Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare. 3. 5.Ciment Portland 1506 kg . Normative: 1. 2. pentru construcţie. Var hidratat în pulbere: conform STAS 9201-80 amestecat mecanic cu aproximativ 25 litri de apă la 25 kg de var. 6.Var hidratat în pulbere. Determinarea rapida a mărcii cimentului 10. STAS 545/1-80. in locul pastei de var se mai poate folosi si slamul de carbid cu densitate si consistenta corespunzatoare. acizi.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli.Acest capitol cuprinde specificaţii pentru prepararea mortarelor folosite la executarea tencuielilor interioare. astfel încât proporţiile specificate în amestecul de mortar să poată fi controlate şi menţinute cu stricteţe în timpul desfăşurării lucrărilor. SREN 196-7:1995 . C-17-82-Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială.Apa pentru betoane şi mortare. SR 388-1995 . STAS 790-84 . grăsimi.Ipsos de construcţii 1200 kg COMPOZITIA SI PREPARAREA MORTARELOR In compozitia mortarelor intra: . fără conţinut de săruri. Agregate: nisipul va fi conform STAS 1667-76 utilizindu-se nisipul natural de râu sau de cariera. Reguli pentru verificarea calităţii. granulaţie 0-7 mm cu umiditate 2% 1350 kg .Nisip natural. Amestecul se poate face cu 16 ore înainte de utilizare. STAS 2634-80 . 11.

. Alegerea tipului de mortar pentru tencuieli folosit se face de catre proiectant care va tine cont de felul lucrarii. reprezinta o valoare conventionala privind rezistenta la compresiune prevazuta de prescriptiile tehnice a mortarului pus in lucrare. La terminarea unui schimb sau lao intreruperea prepararii mortarului mai mare .pentru imbunatatirea lucrabilitatii si a reducerii cantitatii de apa. In functie de aceste elemente se stabilesc tipul mortarului. Alegerea tipului de mortar de zidarie folosit se face de catre proiectant care va tine cont de solicitarile la care sunt supuse partile de constructii respective.Mortare pentru tencuieli Mortare pentru zidarie sunt caracterizate prin marca aceasta. Conditiile de utilizare si proportiile in care sunt folosite adausurile trebuiesc respectate conforn prevederilor tehnice Dupa domeniul de utilizarea si lucrabilitate respectindu-se conditiile tehnice prevazute de normele in vigoare compozitia mortareale difera si ele se impart in: . pentru profile se utilizeaza pasta de ipsos. Durata de incarcare a unui mijoc de transport sau de mentinere a mortarului in buncar tampon va fi de maxim 20 de minute. Pentru obtinerea unor mortare mai omogenese recomanda ca varul pasta sa fie mai intai transformat in lapte de var Ordinea de introducere a materialelor componente se va face incepand cu sortul de agregate cu granula cea mai mare.dozarea se va face pe baza de incercari. Mijlocul de transport trebuie sa fie etans pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment . se recomanda sa se utilizeze un plastifiant mixt . umiditatea mediului exterior si interior materialele pe care se aplica. pasta de var slam de carbid cu adaus de ipsos. utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31mm.Agregatele ca nisipul natural de cariera sau de rau care poate fi inlocuit cu nisip provenit din concasarea rocilor naturale. umiditatea mediului interior si exterior..Argila sub forma de pasta si care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare . Proportia in care se vor utiliza in amestecul de mortar se va stabili prin incercari . Ca aceleratori de intarire se utilizeaza clorura de calciu pentru mortarele de zidarie de ciment sau ciment-var recomandate mai ales pe timp friguros. Pentru prepararea mecanizata a mortarelor se folosesc mlaxoarele cu amestecare fortata sau betoniere cu cadere libera.Mortare pentru zidarie . perioade de timp friguros. marimea si natura agregatelor.Intarzietorii de priza se folosesc numai pe baza unor prescriptii speciale. Conditiile de utilizare si proportiile in care sunt folosite adausurile trebuiesc respectate conforn prevederilor tehnice. conditii specifice regiunii si constructiei (seismicitate. eventuaal cu o cantitate mai mare de var si de nisip fin. Pentru gleturi se utilizeaza pasta de ipsos. Granulozitatea trebuie sa se incadreze in limitele prevederilor tehnice. nisipul de mare ( care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare). Rezistenta mortarelor folosite la diferite straturi trebuie sa scada de la suprafata suportuluispre exterior. asigurandu-se un continut de cel putin 50 % nisip natural. betoane cu lucrabilitate redusa. mod de exploatare). se poate utiliza numai la mortarele de zidarie si tencuieli avand marca 25. precum si marca mortarului. aceasta se va mojora dupa caz cum ar fi: utilizarea de aditivi si adausuri. Aditivi . var. dar nu va fi mai putin de 45 de secunde de al introducerea ultimului component. Stratul vizibil al tencuielilor “tinci” se va executa dintr-un mortar care are aceeasi compozitie ca a stratului de grund. este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spalata cu apa amestecata cu pietris. de materialul si grosimea zidariei.Apa utilizata la prepararea mortarelor variaza in functie de consistenta indicata pentru tipul de mortar si felul lucrarii. Durata de amestecare se va respecta prevederile cartii tehnice a instalatiei .

nisip 0÷ 3 mm 1660 kg. Va fi un mortar cu: var pastă 335 kg sau var hidratat 155 kg. în cazul mortarelor cu întârzietor de priză.conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pastă 113 kg sau var hidratat 53 kg.235 m3 la m3 de mortar.în maximum 10 ore de la preparare.310 m3 la m3 de mortar.rezultatul asupra calitatii mortarului pus in lucrare. ciment F 25 (saci) 184 kg şi apă 0. nisip 0÷ 3 mm 1660 kg. Durata de transport şi punerea în operă a mortarelor să se facă: .Descarcarea mortarului se va face in dispozitive special amenajate care sa permita transportarea si punerea in lucrarea a mortarelor cat mai rapid si comod.în maxim 16 ore de la preparare.conform STAS 1030. care trebuie să fie etanşe. curăţate şi spălate la interior şi exterior.210 m3 la m3 de mortar.analiza imediat dupa inregistrare. Mortar pentru tencuieli impermeabile: va fi un mortar de ciment cu 600 kg ciment M 30 (saci).85 va fi un mortar cu: var pastă 60 kg sau var hidratat 28 kg.conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pasta 500 kg. ciment F 25 (saci) 147 kg şi apă 0. .conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pastă 267 kg sau var hidratat 123 kg. TENCUIELI EXTERIOARE GENERALITĂTI Obiectul specificaţiei . Mortar de ciment-var marca M 50-T . ori de câte ori se schimbă natura materialului transportat şi la fiecare întrerupere a transportului mai mare de două ore şi care să permită golirea totală şi rapidă.310 m3 la m3 şi adaos de "apastop P" în proporţie de 3% din greutatea cimentului. ciment M 30 (saci) 377 kg şi apă 0.determinarile pentru – lucrabilitate. nisip 0÷ 3 mm 1600 kg şi apă 0.conform STAS 1030. nisip 0-:3 mm 1730 kg.conform STAS 1030-85. se efectueaza in scopul remedierii operative a unor cazuri necorespunzatoare. ciment-var cu sau fără cenuşă de termocentrală şi fără întârzietor de priză. nisip 0-:3mm 1730 kg şi apă 0. temperatura. nisip 0÷ 3 mm 1650 kg. Mortar de ciment marca M 100-T . Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant Punerea in opera a mortarelor se va face conformn normalor in vigoare privind executarea zidariilor si tencuielilor Clasificare Mortar de var marca M4-T . apă 0.310 m 3 la m3 de mortar. Mortar de var-ciment marca M10-T . a rezultatelor privind rezistanta la compresiune si densitate la varsta de 28 zile. Mortar de ciment marca M 100-T . se consemneaza intr-un proces-verbal incheiat intre beneficiar si executant Transportul mortarului Transportul mortarului se va face cu mijloace de transport adecvate. .310 m 3 la m3 de mortar.310 m 3 la m3 de mortar. pentru mortarele de ciment. Controlul calitatii mortarului Activitatea de control se va face conform STAS 1030-85 si cuprinde: . densitate aparenta. ciment F 25 (saci) 296 kg şi apă 0. nisip 0÷ 3 mm 1730 kg. continut de aer oclus se efectueaza in scopul evitarii punerii in opera a unui mortar necorespunzator. .85 (pentru tencuieli rezistente la umiditate) va fi un mortar cu: ciment M 30 (saci) 391 kg. Mortar de var-ciment marca M 25-T .

pieptanate.3111 Prezentul subcapitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de tencuieli exterioare. plase pentru susţinerea tencuielilor.Lianţi hidraulici. STAS 790-84. următoarele lucrări vor fi terminate: . 12. STAS 1030-85. STAS 3910/1-76. STAS 146-80.Apa pentru betoane şi mortare 4. adaosuri. . coloranţi. buciardate. Reguli pentru verificarea calităţii. cu apareiaj sau în bosaje. 10.ciment. din marmură sau din rocă dură cu granulaţie 0-35. drişcuite. lustruite. var hidratat. 3.plasele de rabiţ vor fi montate în zonele prevăzute în proiect. var. modul de prelucrare a feţei văzute: .Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali 7. nisip. SREN 196. STAS 1134-71. raşchetate.Piatră de mozaic 6.rabiţ 2.7:95. Plase cu ochiuri hexagonale şi trapezoidale 8. pentru construcţie. .beton . periate.Ciment. Reguli pentru verificarea calităţii.Cimentuiri. stropite. STAS 2542-82. plase rabiţ . rustice. . Ciment Portland.speciale: frecate.obişnuite: brute.montajul instalaţiilor electrice şi sanitare prevăzute să rămână îngropate sub tencuială vor fi complet executate şi probate. SR 388-1995 .C18-83 Normativ pentru executarea tehnologiilor umede MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale .Var pentru construcţii 2.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială 5.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli.beton armat . Normative: 1. Determinarea rapidă a mărcii cimentului 11. spriţuite.Impletituri din sârmă.Var hidratat în pulbere. Clasificarea tencuielilor Tencuielile exterioare sunt clasificate astfel după: 1. . EXECUTIA LUCRĂRILOR Operaţiuni pregătitoare La începerea execuţiei lucrărilor de tencuieli exterioare. STAS 5296-77.rezistente la umiditate 3.beton celular autoclavizat . STAS 1667-76.decorative: calcio stropit. 13. 9.piatră . Metode de încercare. STAS 7055-87 . . liantul întrebuintat: .piatră de mozaic.Ciment Portland alb. STAS 9201-80 .lucrările de zidărie (închideri şi căptuşeli la diafragmele de beton armat). apă.cărămidă .Var. calcaroasă.. albă. Standarde şi normative de referinţă Standarde: 1. etc. vopsea cu efect decorativ.5 mm (conform specificaţiei din proiect) conform STAS 1134-71. natura suprafeţei pe care se aplică: . STAS 2634-80.

se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T.0. Tencuieli speciale cu terasit de ciment. peste care se va aplica stratul vizibil. aceleaşi agregate). Trasarea suprafeţelor In cazul tencuirii unor suprafeţe verticale de inălţimi mari. cu piatră de mozaic din marmură. Tencuieli obişnuite drişcuite pe pereţi din beton monolit sau din panouri mari de b. Pe timp friguros. în grosime medie de 1. nu se vor executa tencuieli exterioare decât cu luarea unor măsuri de protecţie corespunzătoare. Acoperirea cu rogojini.frecat în câmp continuu..a. Suprafaţa stratului vizibil va putea fi finisată: . drişcuit din gros. Tencuieli obişnuite.c. acelaşi colorant. Stropirea lor cu apă pe durata de cel puţin 7 zile (pentru completarea apei pierdute prin evaporare). trasarea suprafeţelor de tencuit se poate face şi sub forma de fâşii verticale (stâlpişori) care pot fi repere metalice sau martori şi fâşii de mortar. Tipuri de tencuieli exterioare Tencuieli obişnuite brute .5 cm peste care se va aplica stratul vizibil cu mortar de ciment marca M 100-T preparat cu piatră de mozaic de calcar cu granulaţia indicată în proiect (care va înlocui nisipul). împărţită sau nu în asize cu rosturi adâncite. Tencuieli speciale cu piatră de mozaic cu granulaţia indicată în proiect .c. .5. când temperatura scade sub +5oC. Tencuieli obişnuite drişcuite pe zidării din cărămidă. cu grosimea stratului superior de 3 cm împărţită sau nu în asize cu rosturi adâncite. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 0. din blocuri mici de beton sau din b.8. stropite la pereţi din zidărie de cărămidă.buciardat sau pieptănat în câmp continuu cu grosimea stratului superior de 1 cm. cu grosimea stratului superior de 0. din mortar de var-ciment marca M 25-T confecţionat cu piatră de mozaic din calcar sau marmură (praf de piatră) şi care va avea o grosime de 1 cm. se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 2.se vor executa cu grundul din mortar de varciment marca M 25-T în grosime de 2 cm.a. se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 2...a.. . Procurarea agregatelor. aceleaşi dozaje.8 cm. 2.0 cm finisat periat sau raşchetat.se vor executa folosind mortar de var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm. cimentului şi varului din surse diferite pe timpul executării lucrărilor se va face numai cu aprobarea Consultantului.5 cm. Tencuieli speciale în similipiatră (piatră artificiala) se vor executa cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de var. blocuri mici de beton şi b. se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 1 cm. La executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza aceleaşi materiale. . mortare cu aceeaşi compoziţie (acelaşi ciment. executat drişcuit sau stropit.1. Condiţii climatice şi protecţia lucrărilor In timpul verii la executarea lucrărilor de tencuieli exterioare vor fi luate următoarele măsuri de protejare: 1.. dolomită sau similare în culorile şi granulaţia indicate în proiect . drişcuit din gros cu grosimea medie de 2 cm.montajul tâmplăriei şi protejarea ei.5 cm. folii de polietilenă sau cu prelate umezite (protejare faţă de acţiunea razelor solare sau a vântului).. .spriţuite în câmp continuu.montajul diblurilor din lemn şi al pieselor metalice înglobate pentru fixarea altor elemente ale construcţiei.c.

se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime de 2 cm. . peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm preparat cu mortar de var şi adaos de ciment (în dozajul indicat în proiect.se vor executa cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T în grosime de 2 cm..se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime de 2 cm. din piatră de mozaic de marmură cu granulaţie indicată în proiect. Tencuieli speciale în calcio stropit . de regulă 100 kg la m3). de regulă 200 kg la m3).Tencuieli speciale în calcio stropit . finisat cu drişca poroasă (cap de bilă).5 mm).. nisip şi pietriş mărgăritar (granulaţie 3. la care se vor adăuga 450 kg ciment şi 150 kg ciment alb la m3 de mozaic.. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm. Tencuieli speciale în calcio stropit . piatră de mozaic din calcar sau marmură şi pietriş mărgăritar (granulaţie 3.. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm preparat cu mortar de var şi adaos de ciment (în dozajul indicat în proiect.5 mm).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful