TENCUIELI

TENCUIELI INTERIOARE GENERALITĂTI Obiectul specificaţiei Prezentul capitol cuprinde conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli obisnuite (umede) si a tencuielilor subtiri (tratamente interioare si exterioare, aplicate manual sau mecanizat pe suprafete de zidarie de caramida sau beton a cladirilor de locuit, socialculturale, constructii industriale si agrozootehnice. Clasificarea tencuielilor Dupa natura suprafetei pe care se aplica, tencuielile pot fi: - tencuieli pe suprafate de caramida (pereti, stalpisori, bolti) se executa in mod obisnuit in 2 straturi (grund si tinci-strat vizibil) - tencuielile pe elementele de beton si de beton armat (pereti, stilpi, grinzi, plansee din beton armat turnat monolit, fara grinzi sau realizate din fasii prefabricate din beton armat) pot fi aplicate si ele in 2 straturi: sprit si tinci-strat vizibil. Tencuielile obisnuite se impart in : a) Tencuieli brute, alcatuite din mortar de var gras sau fara adaos de ciment, netezit in stare bruta. Tencuiala brută constă dintr-un strat de mortar de 1-1,5 cm grosime, aplicat pe stratul suport cu mijloace mecanice sau manuale. Consistenţa mortarului va fi de 10-12 cm pentru aplicarea mecanizată şi 9-11 cm pentru aplicarea manuală. Mortarul aplicat va fi un mortar de var marca M 4-T 2314 în încăperi uscate, iar pentru încăperi umede se va aplica un mortar de var-ciment marca M10-T 2315. Inainte de începerea aplicării mortarului, suprafeţele de tencuit uscate se vor stropi cu apă. Aplicarea mortarului pe pereţi se face de jos în sus în strat continuu, nivelându-se după aceea cu mistria sau cu mahalaua lungă. După ce s-a întărit puţin, el va fi netezit cu drişca. Se intrebuinteaza la interior in depozite sau poduri. b) Tencuieli driscuite netezite cu drisca, mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip fin (tinci), acela se aplica pe pereti si tavanele cladirilor de locuit, social-culturale precum si pe suprafetele prevazute ca suport pentru hidroizolatii. c) Tencuieli sclivisite la care stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel, fiind executate numai dintr-o pasta de ciment in care se adauga, in unele cazuri, materiale hidrofobe (apa-stop). Intrucât se utilizează pentru tencuirea incăperilor cu umiditate foarte mare (peste 60%), se vor folosi mortare de ciment marca M 100T pentru grund iar stratul vizibil se va prelucra cu pasta de ciment, netezită cu drişca de oţel. Operaţia de execuţie va începe după executarea operaţiilor de pregătire conform 1310 şi trasare 1320 cu aplicarea spriţului. Peste spriţ se va aplica stratul de mortar de ciment de grund, iar după zvântarea acestuia (fără să se întărească complet) se va aplica stratul vizibil din pastă de ciment-nisip (dozaj 1:1; consistenţa 11-13 cm). d) Tencuieli gletuite la care stratul vizibil se executa dintr-un strat subtire de pasta de ipsos sau var cu adaos de ipsos, ipsos cu aracet bine netezit cu drisca de glet; se intrebuinteaza numai pe interior (la pereti si tavane). Tipul de glet care va fi folosit (var, var-ipsos, ipsos sau ipsos-var) se va stabili în funcţie de natura stratului suport prevăzut în proiect, după cum urmează: - glet de var: orice mortar de grund proaspăt cu var în compoziţie (nu se aplică direct pe suprafeţe de beton) - glet de var-ipsos: orice mortar de grund uscat -glet de ipsos: orice mortar de grund fără var în compoziţie -glet de ipsos-var: orice mortar de grund pe bază de ciment var.

Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali .Lianţi hidraulici. pe suprafeţe de max. Pe timpul întăririi. Suprafaţa de torcretat trebuie să fie curăţată prin sablare. 10% parte fină. Suprafaţa obţinută trebuie să fie perfect netedă la pipăit. Nisipul va fi natural. . cu max. eventualele asperităţi vor fi curăţate şi netezite cu hârtie fină sticlată. se va aplica gletul de netezire pe bază de aracet şi nisip fin având compoziţia 1:2:0.c. Pentru suprafeţele pereţilor executaţi din blocuri sau plăci din b. de amorsaj. Netezirea se va face manual. va fi constituit din ciment-nisip (dozaj 1:1) cu granulaţie de 0-1 mm. Se va folosi de regulă cimentul Portland cu max. STAS 790-84 . STAS1030-85 .Stratul de glet se va executa prin întinderea şi netezirea pastei cu oţelul de glet.a. se va mai aplica un strat de Standarde şi normative de referinţă Standarde: 1. f) Tencuieli torcretate Mortarul se prepară mecanizat într-o instalaţie specială. sau pistolul de tencuit.Ipsos pentru construcţii 4.Torcretarea se va executa în cel puţin două straturi: primul strat.stratul vizibil din pastă de ciment-nisip (dozaj 1:1 şi consistenţa 11-13 cm) se va aplica numai după ce grundul s-a zvântat. Cimenturi cu adaosuri 7. Ciment Portland 3. cu drişca de glet (oţelul de glet). pentru medii agresive. cel puţin 7 (şapte) zile prin stropire cu apă.Var pentru construcţii 2. Grosimea stratului de glet de 1÷ 3 mm se obţine prin două-trei aplicări şi nivelări succesive.Lianti hidraulici. dozajele fiind conform celor din Normativul C130-78.grundul.7 cm. 15% adaosuri. calitatea cimentului va fi cea indicată în proiect. curate. se spală cu apă şi din nou se aplică un jet de aer comprimat. pentru cel de concasaj se vor face încercări prealabile. . suprafaţa suport se buciardează sau se spriţuieşte. pentru a nu deranja structura. STAS 1667-76 . Mortarul se va prepara cu ciment Pa 35 (sau cu cimenturi metalurgice M30 sau F25) nisipuri silicoase. 1 m pentru a se putea realiza netezirea înainte de întărirea pastei.2 mm.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială 6.5-0. Mortarele folosite se prepară din ciment şi nisip. De regulă.. cu rosturi subţiri de 2-3 mm.scliviseala tencuielii se va face numai dacă este indicată în proiect.Apa pentru betoane şi mortare 5. adaos de var în proporţie de 5-10% din cantitatea de ciment şi apă potabilă. în straturi de 1 mm grosime sau folosind aparatul de zugrăvit manual sau electric. după care se îndepărtează praful cu jet de aer. Aplicarea gletului de netezire se va face cu drişca de glet. Operaţia de torcretare va începe numai după îndepărtarea peliculei de apă şi zvântarea suprafeţei. Torcretul se va aplica prin mişcări circulare şi înaintare de jos în sus. STAS 545/1-80 . e) Tencuieli speciale Tencuielile cu permeabilitate redusă se vor executa de regulă cu faţa vizibilă sclivisită. din mortar cu marca indicată în proiect. SR 388-1995 . tencuiala va trebui protejată de acţiunea soarelui şi a vântului şi va fi menţinută umedă. STAS 146-80 . Dacă prin proiect se cere finisarea acestora. . straturile vor fi frecate alternat (vertical-orizontal) şi aplicate numai după ce stratul anterior s-a zvântat.spriţul din mortar de ciment-nisip (dozaj 1:1 şi consistenţa 13-15 cm) nisipul având granulozitatea cuprinsă între 0-1 mm. dacă proiectul prevede. iar aplicarea se va face pneumatic. tencuielile torcretate nu se finisează. se va aplica în 3-4 straturi succesive de grosime 0. STAS 1500-78 . aplicarea şi netezirea se vor face folosind drişca de oţel.5 (aracet DP 25. Aplicarea tencuielii se va face în straturi succesive după cum urmează: . nisip fin 0. apă) în volume.

Reguli pentru verificarea calităţii. SR EN 196-7:1995.Conform STAS 1500-78 . 3. să se răspândească uniform în masa acestuia.conform STAS 545/1-80 . grăsimi. STAS 2073-75 .Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii. 18. Reguli pentru verificarea calităţii. acizi.2 l/kg sau tip II cu randament min. STAS 2488/86.conform STAS 8626-70 .Cenuşă de centrale termoelectrice utilizată ca adaos în betoane şi mortare. să provina din roci stabile (nealterabile la aer.Var hidratat în pulbere.Lignosulfonat de calciu tehnic. 17.C. STAS 3910/1-76 .conform STAS 4686-71 .1.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale Cimentul . 1. 680 g/dmc sau tip II cu densitate aparentă max. Normative: 1.va fi apă potabilă.).trebuie să nu reacţioneze chimic cu apa.S. Se vor utiliza conform aprobării Consultantului.Poliacetat de vinil. STAS 7058-91 . Metode de încercare. 16. STAS 6632/4-83. care trebuie să fie curat. STAS 4686-71 . pentru construcţie.conform STAS 9201-80 . STAS 5296-77 . Nisipul .conform STAS 6632/2/3/-91. STAS 8626-70 . să conţină granule de diferite mărimi. apă sau îngheţ). Coloranţi minerali . L. STAS8819-88 . izvoare. 13.Normativ pentru executarea tehnologiilor umede 2.plastifiant mixt dispersant şi antrenor de aer (utilizarea se va face conform Normativ C140-86.) fără ca în prealabil să fie supusă analizelor. 12. Adaosuri pentru reglarea timpului de priză. ciment-var sau similar. STAS2634-80 . (lignosulfatul de calciu) . STAS 9201-80 . conform indicaţiilor din proiect. conform indicaţiilor din proiect. STASm 9537-85.se va folosi sub forma de pastă de var de tip I cu randament în pastă de min.se va utiliza ipsosul de tip A sau tip B conform indicaţiilor din proiect. 2. Dispersii apoase. Nu se va folosi apa din alte surse (lacuri.accelerator de priză sub formă de soluţie cu concentraţie 10% pentru prepararea manuală sau 20% pentru prepararea mecanizată a mortarelor. conform indicaţiilor din proiect.se va utiliza sub forma de pastă având o consistenţă de 13-15 cm determinată cu conul etalon şi conţinut optim pentru tencuieli de 15-:25%. ciment metalurgic marca 30 N/mmp simbol M 30 sau ciment de furnal marca 25 N/mmp simbol F 25. Argila .Impletituri din sârmă. Plase cu ochiuri hexagonale şi trapezoidale.conform STAS 8625-90 . plastifianţi. 1. etc. Clorura de calciu . fără conţinut de săruri.se va utiliza ciment Portland cu adaosuri marca 35 N/mmp simbol Pa 35.Clorură de calciu tehnică 9. 4. să nu provină din roci feldspatice sau sistoase. lianţii sau agregatele din compoziţia mortarului.conform STAS 1667-76 .Ciment. Ipsosul .3.întârzietor de priză pentru mortare de ciment. DISAN . Determinarea rapidă a mărcii cimentului 14.Ciment Portland alb 15. C 18-83 .Cimenturi. Var hidratat . nisipul natural de râu (de formă rotundă) sau de carieră (zgrunţuros) cu granulozitate 0 ÷ 3 mm sau 0 ÷ 7 mm. STAS 2539-79.8. Var pentru construcţii . râuri. 10.se va utiliza sub forma de pastă de var de tip I cu densitate aparentă max.se va utiliza. REPLAST .conform STAS 146-80 . 2. 11. Apa .conform STAS 790-84 . instrucţiunile pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse şi modificările la acestea. curată. C 56-85 . 700 g/dmc conform indicaţiilor din proiect.6 l/kg. 19.Var.adaos plastifiant. STAS 7055-87 . STAS 2542-82 . să nu-şi schimbe culoarea şi să . Coloranţi şi alte adaosuri 1.Argilă pentru mortare pe bază de ciment argilă. anexa V.

Agregatele se vor amesteca numai pentru a obţine gradaţii noi de fineţe. pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia.plasa de rabiţ din sârmă de oţel cu diametrul de 0. In cazul în care Consultantul aprobă livrarea cimentului în vrac. Antreprenorul va asigura silozuri pentru depozitarea şi protejarea lui de umiditate.nu se decoloreze sub acţiunea razelor solare. depozitare.curate . Nu se vor amesteca mărcile şi tipurile de ciment. Plasă sudată galvanizată pentru susţinerea tencuielilor pe rabiţ: reţea din vergele de oţelbeton rotund 6-:10 mm cu ochiuri pătrate de 15-:25 cm. care vor fi bătute cu interspaţii de 2. agregatele vor fi lăsate să se usuce pentru 12 ore.etanse . înclinate la 45 grade pe pereţi. iar pe tavan.4 până la 1.00 mm grosime pentru legat trestia. de locul de amplasare a instalatiei de preparare a mortarului. in depozite intermediare. se face in functie de mecanizarea santierului. Amestecuri Mortar de var pentru tencuieli marca M 4-T Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M 10-T Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M 25-T Mortar de ciment-var pentru tencuieli marca M 50-T Mortar de ciment pentru tencuieli marca M 100-T Livrare. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de fineţe deosebite.se vor utiliza sortimentele DP 25 sau DP 50 pentru prepararea mortarelor adezive. Agregatele de tipuri şi mărimi diferite se vor depozita separat.8x4.91 .8 mm. perpendicular pe direcţia grinzilor. Plase cu ochiuri hexagonale şi trapezoidale . 2. Inainte de utilizare.sa permita o golire totala si rapida Agregate Agregatul se va aproviziona din timp.cu dimensiuni de 1. numele producătorului. Pe distante mai mici transportul se face cu roaba. Sârmă rotunda trefilată din oţel . basculante. tomberoane. etanşi. Apastop P . de distantele si nivelurile la care urmeaza a se face transportul.8 cm sau 2. în siloz. să nu micşoreze rezistenţele mecanice ale mortarului şi să nu fie toxice.89 .conform STAS 7058. Poliacetat de vinil (aracet) . marca şi tipul. 3. Cimentul Cimentul se va livra la locul de amestecare în saci originali..8x3. bene speciale sau autoagitatoare.conform STAS 889.(utilizarea se va face conform Normativ C 140-86).4 cm. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete. .5 până la 3.adaos impermeabil .conform STAS 2542-82 . bene sau pompe iar la distante mai mari se face cu autocamioane. Cimentul se va depozita în depozite închise. Mijloacele de transport trebuie sa fie: . să aibă putere mare de colorare.8 cm. pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea Inginerului. plasa de rabiţ sau pentru prinderea reţelei din vergele de oţel-beton de elementul de rezistenţă. purtând eticheta pe care s-au înscris greutatea. ferit de umezeală. dumpere pitice. manipulare Alegerea utilajelor pentru trasport mortar. Şipci de lemn de răşinoase SR 1294-91 .sârmă de oţel moale neagră sau zincată de 0. dreptunghiulare sau trapezoidale..

umiditate mare. să fie de acelaşi tip cu mortarul de grund şi să asigure o aderenţă foarte bună la stratul suport. scoabe metalice lungi sau stalpi de lemn. Grosimea stratului de spriţ va fi de cca 1-2 mm. să . Dupa executarea lucrarilor se vor folosi masuri pentru protectia suprafetelor proaspat tencuite fata de urmatoarele actiuni: .rectificarea planseelor prefabricate . care vor avea o etichetă vizibilă pe care s-au înscris numele producătorului şi sortul. să conţină nisip în cantitate mică. curati. In funcţie de stratul suport.c. Sprafetele de beton si ale zidariilor vor fi stropite cu apa. care altereaza si intirzie intarirea mortarului . sa fie uscati. EXECUTIA TENCUIELILOR Operaţiuni pregătitoare Lucrarile care trebuiesc terminate inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli: . La suprafetele de zidarie amorsate numai prin stropire cu apa.. acesta va fi continuu şi va acoperi întreaga suprafaţă. ambalaje întregi sau alte containere adecvate. Inaintea aplicării mortarului de spriţ.instalatii sanitare .25:3) -şipci cu trestie . suprafetele de rabit bine intinse si legate. apoi se vor amorsa prin stropire cu sprit pe o grosime de 3 mm. Materialele vor fi livrate şi manipulate astfel încât să se evite pătrunderea unor materiale străine sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. pentru stratul de spriţ se vor folosi următoarele tipuri de mortare: -suprafeţe de beton sau zidării din piatră: lapte de ciment (ciment+apă+o mică cantitate de nisip) -zidării din b.uscarea fortata care provoaca pierderea brusca a apei din mortar . suprafaţa de tencuit va fi stropită cu apă.plasele de rabiţ vor fi montate în zonele prevăzute în proiect Pentru executarea unor tencuieli de buna calitate se va executa in prealabil controlul suprafetelor de tencuit care trebuie lasate un anumit tinp in care sa nu se mai produca tasari. sau repere matalice de inventar.montarea elementelor de pereti despartitori neportanti .montarea tocurilor de timplarie . (blocuri.mortar de var gras-ipsos (ciment) -zidărie de cărămidă: nu necesită acoperire cu strat de spriţ -suprafeţe acoperite cu plasă de rabiţ: spriţul care se aplică se numeşte "şmir" şi va fi mortar de tipul var-ipsos sau var-ciment. Materialele vor fi livrate în timp util pentru a se permite inspectarea şi testarea lor.efectuarea probelor prescrise pentru instalatii . La efectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se pot folosi urmatoarele metode: cu reper de mortar (stalpisori). plăci şi fâşii): mortar de ciment-var-nisip (în proporţie de 1:0. Suprafaţa stratului de spriţ va fi rugoasă pentru a se asigura o bună legătură cu mortarul de grund. care se va aplica manual astfel încât mortarul să intre bine între ochiurile plasei de rabiţ.a. varul şi celelalte materiale se vor livra în saci. Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar numit "tinci" din aceasi compozitie a grundului cu o cantitate mai mare de var-pasta si cu nisip fin pina la 1 mm.Cimentul.instalatii electrice . Grundul cel mai gros strat al tencuielii 5.inghetarea tencuielilor inainte de uscarea lor Aplicarea spriţului (strat amorsă) Mortarul pentru stratul de spriţ trebuie să fie fluid (consistenţa cu conul etalon să fie între 11 şi 13 cm).20 mm se va aplica dupa cel putin 24 de ore de la aplicarea spritului si la suprafetele de beton dupa 1 ora. având consistenţa măsurată cu conul etalon de 5-6 cm (mortar vârtos). grundul poate fi aplicat imediat. aprobate de Consultant.

acesta se va aplica de jos în sus. fără denivelări mari şi fără abateri mari de la verticală sau orizontală. astfel încât grosimea stratului obţinut să fie de maximum 3 mm. Abateri faţă de orizontală a tencuielilor tavanelor: maximum 1 mm/m şi maximum 3 mm de la o latură la alta. . având adâncimea sau înălţimea până la 2 mm. după zvântarea stratului aplicat anterior. în una sau două reprize. spaleţi. Aplicarea mortarului de grund se va face mecanizat cu maşina de tencuit. . . nivelarea lui se va face manual. In cazul zidăriilor de cărămidă (pe care nu se aplică spriţul) suprafeţele de tencuit se vor stropi cu apă (in cazul când acestea sunt uscate) înainte de a se trece la aplicarea grundului.o acopere în întregime şi să aibă o suprafaţă cât mai rugoasă pentru a asigura grundului o aderenţă cât mai bună. pentru executarea lor se vor fixa dreptare la cumpănă sau boloboc. 2. peste stratul de spriţ netezit şi întărit. etc. Abateri admisibile La tencuieli brute 1. respectiv 9-12 cm în cazul aplicării lor cu mijloace mecanizate sau 7-8 cm în cazul aplicării lor cu mijloace manuale. într-un singur strat la fiecare trecere. va fi crestat cu mistria pe adâncime de 2-3 mm. 3. nişe. Neregularităţi ale suprafeţelor la verificarea cu dreptarul de 2 m lungime: maximum 2 neregularităţi în orice direcţie. . orizontale sau verticale (stâlpişori) într-un strat cât mai uniform şi de grosimea indicată de repere. dar nu înainte de 24 ore de la aplicarea acestuia. respectiv orizontale. prin deplasarea dispozitivului de pulverizare prin mişcări circulare şi obligatoriu de jos în sus. ciupituri (împuşcături de var). grosimea finală a tencuielii se va obţine prin mai multe treceri. Aplicarea spriţului se va face fie mecanizat cu maşina de tencuit.5 cm. maximum 1 mm/m şi maximum 3 mm pe toată înălţimea încăperii. ferestre. de jos în sus. Se va acorda o atenţie deosebită operaţiilor de realizare a colţurilor intrânde sau ieşinde (uşi. în rânduri orizontale pe întreaga suprafaţă de tencuit.). Zgrunţuri mari (până la max. va acoperi toate neregularităţile suportului şi va crea suportul pe care se va aplica stratul vizibil al tencuielii (tinciul). Aplicarea mortarului de grund se poate face numai după întărirea mortarului de spriţ. după ce stratul de grund a ajuns la grosimea indicată în proiect. In cazul când aplicarea mortarului de grund se va face manual. 3 mm) băşici şi zgârieturi adânci formate la drişcuire la stratul de acoperire: maximum 2 la m2 La tencuieli drişcuite: 1. Dacă după nivelare grundul este prea neted. care din turnare au forme regulate. pentru ca zidăria să nu absoarbă apa necesară întăririi mortarului. Mortarul se va întinde între fâşiile de ghidare. aplicânduse stratul vizibil direct. Aplicarea grundului Grundul va avea grosimea maximă de 1. într-un singur strat şi o singură trecere. crăpături. Mortarele pentru grund vor avea o consistenţă mai redusă. pentru ca acestea să se realizeze drepte şi verticale. se va renunţa la stratul de grund. Indiferent de modul de aplicare. intersecţii de ziduri. Umflături. In cazul suprafeţelor din beton armat. . Se va acorda o atenţie deosebită execuţiei racordărilor dintre tavane şi pereţi care se vor face fie în colţ drept (colţ viu) fie cu o scafă rotundă simplă. Abateri de la verticală a tencuielilor pereţilor. 2. între fâşiile de ghidaj (repere) fie manual prin stropire cu o mătură scurtă. aşa cum este indicat în proiect. între fâşiile de ghidaj. fisuri . prin aruncarea lui pe suprafaţa de tencuit. maximum una de până la 3 cm 2 la fiecare m2.

până la 5 mm. ieşinduri. . Grosimea stratului de tencuiala se vor verifica prin baterea de cuie sau prin sondaje directe. funcţie de natura şi amploarea defectelor constatate. Verificări în vederea recepţiei Tencuielile fiind in general lucrari destinate a ramane vizibile. Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual. . pe suprafeţe mai mari sau lucrarea trebuie refăcută complet prin decopertarea tencuielii şi refacerea ei conform specificaţiilor. la stratul de acoperire. 2. Defecte ce nu se admit : 1.o singură abatere. Grundul de netezire se va verifica numai la tencuielile gletuite si se va aprecia prin plimbarea palmei pe suprafata respectiva. Transportul materialelor pe santier pot fi introduse numai daca sunt insotite de o fisa care sa contina indicarea tuturor caracteristi-cele mortarului. . coşcoviri. 3 mm). cornişe.conducte pentru instalatii . fisuri. . ce remedieri trebuie executate şi dacă acestea se vor face local. impuscaturi provocate de granule de var nestins. drepte. Suprafetele sa fie uniform tencuite. Abateri faţă de verticală sau orizontală la intrânduri. Pentru lucrările ce devin ascunse. glafuri. profile. verticale sau orizontale. băşici şi zgârieturi adânci formate la drişcuire. maximum 3 mm/m . glafurile trebuie sa fie vii sau rotunjite.tamplarie .ghene. coloane.o singură abatere. obiecte tehnico-sanitare. brâie. spaletii. MORTARE PENTRU TENCUIELI GENERALITĂTI Obiectul specificaţiei . 6. 2. maximum 3 neregularităţi pe m2 în orice direcţie având adâncimea şi înălţimea până la 2 mm. urme vizibile de reparatii locale. calitatea din punct de vedere al aspectului poata fi verificata dupa terminarea intregului obiect. . ancadramente. în care se va specifică care sunt acestea şi dacă s-au executat conform indicaţiilor din proiect şi din prezentele specificaţii. La tencuieli sclivisite: 1. 3. suporti. eflorescenţe. Umflături. Abateri la muchii . . la pervazuri. 5. Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica numai prin batere cu ciocanul de lemn fara a se auzi un sunet gol. Toate materialele si semifabricatele (mortare produse centralizat) vor fi introduse in lucrare dupa ce au fost verificate certificatele de calitate.maximum 1 mm/m şi maximum 4 mm pe total.. Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele.invelitori si plansee . crăpături.montarea pieselor auxiliare .până la 1 mm/m si maximum 3 mm pe un element. Abateri de la orizontală ale tencuielii tavanelor . Abateri la muchii: până la 1 mm/m . 4. pete. sa nu aibe denivelari. Abateri faţă de rază la suprafeţe curbe . se va încheia proces verbal. lipsuri la glafurile ferestrelor.4. pilaştri. Zgrunţuri mari (până la max. praznuri. Consultantul poate decide. Abateri faţă de rază la suprafeţe curbe: până la 5 mm. . ondulatii. 5.maximum 1 mm/m şi maximum 3 mm pe toată înălţimea încăperii. plinte. fisuri. solbancuri . Neregularităţi ale suprafeţelor la verificarea cu dreptarul de 2 lungime . Inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli este necesar a se verifica daca au fost verificate si receptionate toate lucrarile destinate protejarii lucrarilor: . ciupituri (impuşcături de var). Abateri de la verticală ale tencuielilor pereţilor .

In cadrul acestor specificaţii. STAS 146-80 . Dacă nu se specifică altfel. Standarde şi normative de referinţă Standarde: 1. fără conţinut de săruri.Apa pentru betoane şi mortare. Metode de incercare. in locul pastei de var se mai poate folosi si slamul de carbid cu densitate si consistenta corespunzatoare. astfel încât proporţiile specificate în amestecul de mortar să poată fi controlate şi menţinute cu stricteţe în timpul desfăşurării lucrărilor. Nisipul de carieră poate fi parţial înlocuit cu nisip de concasare.Var hidratat în pulbere. Var hidratat în pulbere: conform STAS 9201-80 amestecat mecanic cu aproximativ 25 litri de apă la 25 kg de var. îmbunătăţirile şi completările acestora. Se vor măsura materialele pentru lucrări. 5. greutatea unui m3 din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar este considerată astfel: Material Greutate pe m3 .Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli.Acest capitol cuprinde specificaţii pentru prepararea mortarelor folosite la executarea tencuielilor interioare.Lianti hidraulici. STAS 790-84 . acizi. 7. STAS 2634-80 .Ipsos de construcţii 1200 kg COMPOZITIA SI PREPARAREA MORTARELOR In compozitia mortarelor intra: . 11. proporţiile se vor stabili după volum. Reguli pentru verificarea calităţii. granulaţie 0-7 mm cu umiditate 2% 1350 kg .Ciment Portland 1506 kg .Nisip natural. STAS 1030-85 . STAS 1667-76 .Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare. va fi apă potabilă. Normative: 1.Liantii care sunt: var hidraulic si var pasta. Aceasta trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare . 3. Conţinutul de nisip natural va fi de cel puţin 50% Amestecuri pentru mortare Generalităţi: 1. STAS 9201-80. Agregate: nisipul va fi conform STAS 1667-76 utilizindu-se nisipul natural de râu sau de cariera. STAS 545/1-80. Amestecul se poate face cu 16 ore înainte de utilizare. SREN 196-7:1995 . MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale Ciment Portland: cimentul va fi conform STAS 388-80 fără bule de aer. de culoare naturală sau alb.Ciment. 8. 9. STAS 3910/1-76. 2. Reguli pentru verificarea calităţii. 4. 2. grăsimi.Pastă var (consistenţa 12 cm) 1300 kg . Determinarea rapida a mărcii cimentului 10. Apă: conform STAS 790-84. pentru construcţie.Var. curată. fără constituenţi care să păteze.Ipsos pentru construcţii. 6. C-17-82-Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială. SR 388-1995 . Var pastă obţinut din var hidratat. Ciment Portland. STAS 5296-77 -Cimenturi. 3.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuiala.Var pentru construcţii.

pasta de var slam de carbid cu adaus de ipsos. perioade de timp friguros.Mortare pentru tencuieli Mortare pentru zidarie sunt caracterizate prin marca aceasta. Aditivi . utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31mm. Conditiile de utilizare si proportiile in care sunt folosite adausurile trebuiesc respectate conforn prevederilor tehnice Dupa domeniul de utilizarea si lucrabilitate respectindu-se conditiile tehnice prevazute de normele in vigoare compozitia mortareale difera si ele se impart in: . Alegerea tipului de mortar pentru tencuieli folosit se face de catre proiectant care va tine cont de felul lucrarii. In functie de aceste elemente se stabilesc tipul mortarului. precum si marca mortarului. Rezistenta mortarelor folosite la diferite straturi trebuie sa scada de la suprafata suportuluispre exterior. Stratul vizibil al tencuielilor “tinci” se va executa dintr-un mortar care are aceeasi compozitie ca a stratului de grund. aceasta se va mojora dupa caz cum ar fi: utilizarea de aditivi si adausuri. Pentru obtinerea unor mortare mai omogenese recomanda ca varul pasta sa fie mai intai transformat in lapte de var Ordinea de introducere a materialelor componente se va face incepand cu sortul de agregate cu granula cea mai mare. asigurandu-se un continut de cel putin 50 % nisip natural.Agregatele ca nisipul natural de cariera sau de rau care poate fi inlocuit cu nisip provenit din concasarea rocilor naturale. Granulozitatea trebuie sa se incadreze in limitele prevederilor tehnice.Mortare pentru zidarie .Apa utilizata la prepararea mortarelor variaza in functie de consistenta indicata pentru tipul de mortar si felul lucrarii. de materialul si grosimea zidariei. var.. reprezinta o valoare conventionala privind rezistenta la compresiune prevazuta de prescriptiile tehnice a mortarului pus in lucrare. Ca aceleratori de intarire se utilizeaza clorura de calciu pentru mortarele de zidarie de ciment sau ciment-var recomandate mai ales pe timp friguros. se poate utiliza numai la mortarele de zidarie si tencuieli avand marca 25. Mijlocul de transport trebuie sa fie etans pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment . Durata de incarcare a unui mijoc de transport sau de mentinere a mortarului in buncar tampon va fi de maxim 20 de minute. marimea si natura agregatelor. pentru profile se utilizeaza pasta de ipsos. Pentru prepararea mecanizata a mortarelor se folosesc mlaxoarele cu amestecare fortata sau betoniere cu cadere libera. Pentru gleturi se utilizeaza pasta de ipsos. La terminarea unui schimb sau lao intreruperea prepararii mortarului mai mare . conditii specifice regiunii si constructiei (seismicitate. se recomanda sa se utilizeze un plastifiant mixt . Conditiile de utilizare si proportiile in care sunt folosite adausurile trebuiesc respectate conforn prevederilor tehnice.Intarzietorii de priza se folosesc numai pe baza unor prescriptii speciale. umiditatea mediului interior si exterior.dozarea se va face pe baza de incercari. betoane cu lucrabilitate redusa. eventuaal cu o cantitate mai mare de var si de nisip fin. mod de exploatare).pentru imbunatatirea lucrabilitatii si a reducerii cantitatii de apa. Durata de amestecare se va respecta prevederile cartii tehnice a instalatiei . Alegerea tipului de mortar de zidarie folosit se face de catre proiectant care va tine cont de solicitarile la care sunt supuse partile de constructii respective. Proportia in care se vor utiliza in amestecul de mortar se va stabili prin incercari .Argila sub forma de pasta si care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare . nisipul de mare ( care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare). umiditatea mediului exterior si interior materialele pe care se aplica. . este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spalata cu apa amestecata cu pietris. dar nu va fi mai putin de 45 de secunde de al introducerea ultimului component.

se consemneaza intr-un proces-verbal incheiat intre beneficiar si executant Transportul mortarului Transportul mortarului se va face cu mijloace de transport adecvate. . nisip 0÷ 3 mm 1660 kg. .85 (pentru tencuieli rezistente la umiditate) va fi un mortar cu: ciment M 30 (saci) 391 kg. densitate aparenta.conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pastă 267 kg sau var hidratat 123 kg.în maxim 16 ore de la preparare.conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pastă 113 kg sau var hidratat 53 kg.310 m3 la m3 şi adaos de "apastop P" în proporţie de 3% din greutatea cimentului. curăţate şi spălate la interior şi exterior. a rezultatelor privind rezistanta la compresiune si densitate la varsta de 28 zile. ciment F 25 (saci) 147 kg şi apă 0. Mortar de var-ciment marca M 25-T . ciment-var cu sau fără cenuşă de termocentrală şi fără întârzietor de priză. în cazul mortarelor cu întârzietor de priză.conform STAS 1030-85.310 m 3 la m3 de mortar. ciment M 30 (saci) 377 kg şi apă 0. nisip 0÷ 3 mm 1650 kg. se efectueaza in scopul remedierii operative a unor cazuri necorespunzatoare. nisip 0÷ 3 mm 1660 kg.Descarcarea mortarului se va face in dispozitive special amenajate care sa permita transportarea si punerea in lucrarea a mortarelor cat mai rapid si comod. Mortar de var-ciment marca M10-T . Mortar de ciment-var marca M 50-T . ciment F 25 (saci) 184 kg şi apă 0. ciment F 25 (saci) 296 kg şi apă 0.235 m3 la m3 de mortar. Va fi un mortar cu: var pastă 335 kg sau var hidratat 155 kg. nisip 0÷ 3 mm 1600 kg şi apă 0. nisip 0÷ 3 mm 1730 kg.85 va fi un mortar cu: var pastă 60 kg sau var hidratat 28 kg. Controlul calitatii mortarului Activitatea de control se va face conform STAS 1030-85 si cuprinde: . . continut de aer oclus se efectueaza in scopul evitarii punerii in opera a unui mortar necorespunzator. nisip 0-:3 mm 1730 kg.310 m 3 la m3 de mortar. temperatura.conform STAS 1030. nisip 0-:3mm 1730 kg şi apă 0.în maximum 10 ore de la preparare.conform STAS 1030.310 m 3 la m3 de mortar. Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant Punerea in opera a mortarelor se va face conformn normalor in vigoare privind executarea zidariilor si tencuielilor Clasificare Mortar de var marca M4-T .310 m3 la m3 de mortar.conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pasta 500 kg.determinarile pentru – lucrabilitate. pentru mortarele de ciment. Mortar de ciment marca M 100-T .rezultatul asupra calitatii mortarului pus in lucrare. care trebuie să fie etanşe. Durata de transport şi punerea în operă a mortarelor să se facă: . TENCUIELI EXTERIOARE GENERALITĂTI Obiectul specificaţiei . ori de câte ori se schimbă natura materialului transportat şi la fiecare întrerupere a transportului mai mare de două ore şi care să permită golirea totală şi rapidă. Mortar pentru tencuieli impermeabile: va fi un mortar de ciment cu 600 kg ciment M 30 (saci). Mortar de ciment marca M 100-T . apă 0.analiza imediat dupa inregistrare.210 m3 la m3 de mortar.

drişcuite. .speciale: frecate.5 mm (conform specificaţiei din proiect) conform STAS 1134-71. din marmură sau din rocă dură cu granulaţie 0-35.C18-83 Normativ pentru executarea tehnologiilor umede MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale .lucrările de zidărie (închideri şi căptuşeli la diafragmele de beton armat).Piatră de mozaic 6.beton armat .plasele de rabiţ vor fi montate în zonele prevăzute în proiect. apă. raşchetate. Metode de încercare. var. STAS 146-80.7:95. lustruite. Ciment Portland.Cimentuiri.Impletituri din sârmă.cărămidă . nisip. .. spriţuite. periate. Plase cu ochiuri hexagonale şi trapezoidale 8.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. STAS 3910/1-76. EXECUTIA LUCRĂRILOR Operaţiuni pregătitoare La începerea execuţiei lucrărilor de tencuieli exterioare. STAS 1667-76. SREN 196. adaosuri. Reguli pentru verificarea calităţii.rabiţ 2. . STAS 1030-85. 3.Var hidratat în pulbere. .Var pentru construcţii 2. STAS 7055-87 .3111 Prezentul subcapitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de tencuieli exterioare. vopsea cu efect decorativ. Standarde şi normative de referinţă Standarde: 1.Apa pentru betoane şi mortare 4. SR 388-1995 .Ciment.Var.Ciment Portland alb. STAS 2634-80. 9. albă. etc. Determinarea rapidă a mărcii cimentului 11.piatră de mozaic. calcaroasă. Normative: 1. natura suprafeţei pe care se aplică: . coloranţi. stropite.obişnuite: brute. pentru construcţie. STAS 2542-82. Reguli pentru verificarea calităţii.Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială 5.beton celular autoclavizat .ciment.Lianţi hidraulici. . plase pentru susţinerea tencuielilor. următoarele lucrări vor fi terminate: . Clasificarea tencuielilor Tencuielile exterioare sunt clasificate astfel după: 1. 13. STAS 9201-80 . STAS 1134-71.beton . var hidratat. STAS 5296-77. liantul întrebuintat: . buciardate. STAS 790-84. 12.Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali 7. 10. pieptanate. cu apareiaj sau în bosaje.piatră .decorative: calcio stropit.montajul instalaţiilor electrice şi sanitare prevăzute să rămână îngropate sub tencuială vor fi complet executate şi probate.rezistente la umiditate 3. plase rabiţ . rustice. modul de prelucrare a feţei văzute: .

.a. .se vor executa folosind mortar de var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm.5 cm peste care se va aplica stratul vizibil cu mortar de ciment marca M 100-T preparat cu piatră de mozaic de calcar cu granulaţia indicată în proiect (care va înlocui nisipul). Tencuieli speciale cu piatră de mozaic cu granulaţia indicată în proiect .. cu grosimea stratului superior de 3 cm împărţită sau nu în asize cu rosturi adâncite. Stropirea lor cu apă pe durata de cel puţin 7 zile (pentru completarea apei pierdute prin evaporare). Trasarea suprafeţelor In cazul tencuirii unor suprafeţe verticale de inălţimi mari. 2. .spriţuite în câmp continuu.se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T. se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 2.. în grosime medie de 1.frecat în câmp continuu. Procurarea agregatelor.c. executat drişcuit sau stropit. folii de polietilenă sau cu prelate umezite (protejare faţă de acţiunea razelor solare sau a vântului). împărţită sau nu în asize cu rosturi adâncite.8. Tencuieli obişnuite drişcuite pe pereţi din beton monolit sau din panouri mari de b. aceleaşi dozaje. . Tipuri de tencuieli exterioare Tencuieli obişnuite brute . Suprafaţa stratului vizibil va putea fi finisată: . acelaşi colorant. când temperatura scade sub +5oC. Tencuieli obişnuite drişcuite pe zidării din cărămidă.0 cm finisat periat sau raşchetat. Tencuieli obişnuite. Pe timp friguros. cu piatră de mozaic din marmură. cimentului şi varului din surse diferite pe timpul executării lucrărilor se va face numai cu aprobarea Consultantului.montajul tâmplăriei şi protejarea ei. Tencuieli speciale în similipiatră (piatră artificiala) se vor executa cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de var. drişcuit din gros cu grosimea medie de 2 cm. Condiţii climatice şi protecţia lucrărilor In timpul verii la executarea lucrărilor de tencuieli exterioare vor fi luate următoarele măsuri de protejare: 1. din blocuri mici de beton sau din b. Tencuieli speciale cu terasit de ciment..montajul diblurilor din lemn şi al pieselor metalice înglobate pentru fixarea altor elemente ale construcţiei. dolomită sau similare în culorile şi granulaţia indicate în proiect . drişcuit din gros.5 cm. stropite la pereţi din zidărie de cărămidă.buciardat sau pieptănat în câmp continuu cu grosimea stratului superior de 1 cm.8 cm.5. din mortar de var-ciment marca M 25-T confecţionat cu piatră de mozaic din calcar sau marmură (praf de piatră) şi care va avea o grosime de 1 cm.1.c.. trasarea suprafeţelor de tencuit se poate face şi sub forma de fâşii verticale (stâlpişori) care pot fi repere metalice sau martori şi fâşii de mortar. Acoperirea cu rogojini. peste care se va aplica stratul vizibil.a.se vor executa cu grundul din mortar de varciment marca M 25-T în grosime de 2 cm. se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 2. aceleaşi agregate). se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 1 cm. La executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza aceleaşi materiale. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 0. nu se vor executa tencuieli exterioare decât cu luarea unor măsuri de protecţie corespunzătoare.c.a. cu grosimea stratului superior de 0. mortare cu aceeaşi compoziţie (acelaşi ciment.5 cm. . blocuri mici de beton şi b.0..

.. Tencuieli speciale în calcio stropit . peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm preparat cu mortar de var şi adaos de ciment (în dozajul indicat în proiect. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm.se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime de 2 cm.Tencuieli speciale în calcio stropit .se vor executa cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T în grosime de 2 cm. la care se vor adăuga 450 kg ciment şi 150 kg ciment alb la m3 de mozaic. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm preparat cu mortar de var şi adaos de ciment (în dozajul indicat în proiect.. de regulă 200 kg la m3).5 mm). nisip şi pietriş mărgăritar (granulaţie 3. finisat cu drişca poroasă (cap de bilă). de regulă 100 kg la m3).. din piatră de mozaic de marmură cu granulaţie indicată în proiect. Tencuieli speciale în calcio stropit . piatră de mozaic din calcar sau marmură şi pietriş mărgăritar (granulaţie 3.se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime de 2 cm. .5 mm).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful