Sunteți pe pagina 1din 15

Şcoala Normalã Vasile Lupu

Iaşi

Probleme
Probleme de
de num
numãrare
ãrare
Proiect realizat de :
1. Blaj Emanuel
2. Dumea Silviu
3. Enãşoaie Cezar

Clasa a X-a E
2010-2011

Profesor coordonator: Daniela Chiorescu


Cuprins
1. Introducere
2. Mulţimi finite +exemple
3. Permutãri +exemple
4. Aranjamente +exemple
5. Combinãri +exemple
6. Triunghiul lui Pascal
7. Bibliografie
Introducere
Prin problemă se înţelege o situaţie sau
un complex de situaţii de natură
practică sau teoretică întâmpinate în
gândire şi care necesită o rezolvare.
Problemele de numărare prezintă
următoarele aspecte:
Numărul de elemente ale unei mulţimi
finite.
Numărul de submulţimi ale unor mulţimi
finite
Numărul de submulţimi cu proprietăţi
speciale ale unor mulţimi finite
MULŢIMI FINITE
• O mulţime A se numeşte finită dacă este
mulţimea vidă sau dacă există un număr
natural n astfel încât elementele ei se
pot numerota a1,a2,a3……an.
• Numărul natural n pentru care A={a1,a2,a3,
……,an} reprezintă numărul de elemente
sau cardinalul mulţimii A.
Exemple de mulţimi finite
• Ø (mulţimea vidă) , card(Ø)=0
• A={1,3,4,5} , card(A)=4
• B={1,2,3,4,5,6,7} , card(B)=7
• C={2,3,5,7,8,10,12,14,15} , card(C)=9
PERMUTĂRI
• Se numeşte permutare a mulţimii A oricare
mulţime ordonată care se formează cu
elementele sale.
• Daca A este o mulţime finită cu n elemente
numărul permutărilor ei se notează cu Pn.
• Convenim că mulţimea vidă se poate ordona
într-un singur mod : P0=1.
• Numărul de permutări (ordonări) ale unei
mulțimi de elemente este dat de produsul
numerelor (de ordine ale elementelor) de la 1
la n cunocut ca factorial n! . Acest număr
rezultă din considerarea posibilităților de
ordonare ale elementelor mulțimii.
•Pn=1*2*3*……..*n=n!
•n!=(n-1)!*n
Exemple:
• 5!=1*2*3*4*5=120 (5 factorial)
• 10!=1*2*3*4*5*6*7*8*9*10=3628800 (10 factorial)
ARANJAMENTE

• Submulţimile ordonate cu elemente


ale mulţimii A se numesc aranjamente
de n elemente luate câte k ale
mulţimii A.

Formula generală a
aranjamentelor
Exemple

Un exemplu practic la aranjamente ar fi următorul:Pe cei 28 de


elevi ai clasei a X-a E îi putem aranja câte 2 în fiecare
bancă.Astfel am ajunge la următorul rezultat:
2
A 28 = 28!/(28-2)!= 28!/26!=28(28-1)=28*27=756

Sunt 756 posibilităţi de a aranja cei 28 de elevi ai clasei.


COMBINĂRI

• Submulţimile mulţimii A având fiecare


câte k elemente se numesc combinări
de n elemente luate câte k.
                  
                                                   

    

sau:
Triunghiul lui Pascal

• Numerele din figura 1 sunt coeficienţii


binomiali, iar dispunerea lor sub formă de
tabel triunghiular se numeşte triunghiul lui
Pascal. Însuşi Pascal numea acest triunghi
aritmetic.
• La triunghiul din figură pot fi adăugate noi
linii, el poate fi extins oricât de mult.
Figura 2

Figura 1
Bibliografie

1. Marius Burtea, Georgeta Burtea


Matematică manual trunchi comun- clasa a
X-a, Ed. Carminis, Piteşti,2005
2. http://ro.wikipedia.org/wiki/Permutare
3. http://www.mateonline.net/algebra_comb
inatorica.htm
4. http://www.mateonline.net/images/aranja
mente01.gif

S-ar putea să vă placă și