MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 4 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI

2009

Autori: Diaconu Gabriela – prof. ing.grad didactic I, Grupul Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” Bucureşti Muşat Carmen Pintea Mihaela prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Bucureşti prof. ing. grad didactic I, Grupul Şcolar Electromureş Tîrgu - Mureş

Consultanţă CNDIPT: Angela POPESCU – expert curriculum Ionel Ciobanu – expert IT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 2

Descrierea meseriei:

Tehnician în automatizări
Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea Tehnician în automatizări, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere şi reparare a sistemelor de automatizare. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de automatizare, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de automatizare în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

3

COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI COMUNICARE DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE PROCESAREA DATELOR NUMERICE INIŢIEREA UNEI AFACERI UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 14. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 15. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE 16. DETECTAREA DEFECTELOR UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24. ASAMBLĂRI MECANICE 23.LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Domeniul : Tehnic Calificarea: Tehnician în automatizări UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI. REŢELE DE CALCULATOARE Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 4 . ASIGURAREA CALITĂŢII 11. 3. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 28. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE 29. 7. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 27. 4. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 18. 6. ELEMENTE DE PROIECTARE 12. 5. CIRCUITE ELECTRONICE 22. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 10. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI 26. 2. 25. CIRCUITE ELECTRICE 21. SISTEME DE AUTOMATIZARE 19. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 17. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 20. 8. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 13.

Organizează şi prelucrează informaţia.0 4 1. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor.0 1. 1. CRT. Gândire critică şi 1. 2. 3. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Moderează dezbateri şi şedinţe. 3. 1. Elaborează documente pe teme profesionale. 1.Îşi valorifica resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. 5 6 1.UNITĂŢI DE COMPETENŢE NR. 3. NR. Gestionează conflicte. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 2. Susţine prezentări pe teme profesionale. 3. Elaborează mesaje scrise. 2.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 5 . Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. 1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. Utilizează informaţii de pe internet. 2. 2. 3. Elaborează un plan de afaceri. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Defineşte posibilităţile pieţei. 5.0 4. 3. CREDITE 2. 2.Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. Rezolvă probleme. 1.0 7 Procesarea datelor numerice 1. probleme 3.Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje modernă orale.Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. 1. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. 2. 3.Prelucrează datele numerice.Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.0 8 Iniţierea unei afaceri 1. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. rezolvare de 2. Exprimă mesaje orale. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Identifică probleme complexe. Evaluează rezultatele obţinute. 4.0 3 Creează şi menţine relaţii profesionale. 1 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITATI DE COMPETENTE CHEIE Comunicare în limbă 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru . Managementul relaţiilor interpersonale Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Comunicare Dezvoltarea carierei profesionale 1.0 2 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.

4. de tip CAD 3. CREDITE 1. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru Elemente de un produs dat. 1. 3.0 1. în domeniu 3. Asigurarea calităţii 2. Sisteme de 2.Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.Coordonează lucrări de montaj pentru organe transmitere a mişcării de maşini şi mecanisme. proiectare 3. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft Utilizarea aplicaţiilor pentru a realiza aplicaţii. Programează activităţi specifice locului de muncă . prevenirea şi Sănătatea şi stingerea incendiilor. producţiei 3.0 1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 2.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 6 . Analizeazǎ specificul proiectului. 1. Aplică instrumente ale calităţii.Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. securitatea muncii 2.NR.0 1. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea Tehnici de măsurare tehnicilor de măsurare.Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.0 1.Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice.Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. 1.0 1. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. 2. Coordonează activităţile în caz de accident. 9. CRT.Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D 1. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. 1. 3. Sisteme şi tehnologii 2. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.0 1. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. 1. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare 1. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. Utilizează documentele sistemului calităţii. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. 4.0 1. 3. Analizează aspecte ale organizării şi organizarea planificării producţie. 4. 10 11 12 13 14 15 16 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 1. NR. Planificarea şi 2. 2. de fabricaţie 3. Utilizează procedurile de audit al calităţii.

Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice.Efectueaza controlul semifabricatelor.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 7 .Identifică tipuri de circuite electronice. sistemelor tehnice. Întreţinere planificată 3. Sisteme de acţionare 2.Monitorizează lucrările de întreţinere. 3.NR.Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. 1.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. CREDITE 1.Caracterizează sistemele de reglare automată. pieselor. sistemelor tehnice.0 1.Programează activitatea de întreţinere.Realizează produse specifice prin asamblări Asamblări mecanice nedemontabile.Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. 3. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 1.c.0 1. automatizăre 3. 2.0 1.Prezintă funcţionarea componentelor Sisteme de sistemelor de reglare automată. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată. NR.Evaluează performanţele circuitelor Circuite electronice electronice. 1. COMPETENŢE 1. 24 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Utilizarea circuitelor cu componente electronice analogice în automatizări.Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. 2.Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. 2. sistemelor tehnice. pieselor. 1. 3.a de joasă tensiune.).a. Identifică componentele electronice analogice.0 18 19 20 21 22 23 1.0 1. CREDITE 1. Circuite electrice 2.Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.).0 1. 17 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE COMPETENŢE NR.Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.Selecteaza metode de control al semifabricatelor. 3. 1. 1. electrică 3. 2.Realizează sisteme de acţionare electrică.0 NR. CR T. 2. 2. 1.Realizează circuite electrice de curent continuu (c.Utilizează aparate de c.Depisteaza defectele semifabricatelor. 3. CRT. Detectarea defectelor pieselor.Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului.

Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. 3. 2. 2. 0. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate.0 1. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări. Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date. 3. 3. Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice . Identifică performanţele unui SRA. 4. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA.5 2. 1. 3. 5. 2. 2. Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit.25 Utilizarea circuitelor electronice realizate cu circuite logice integrate în automatizări Prezentarea automatelor programabile 26 27 Analizarea sistemelor de reglare automată 28 Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice 29 Reţele de calculatoare 1. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. 4. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare. 3. 1. Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 8 . Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. 1.5 0. 2. Realizează conectarea unei reţele de date la internet . Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. Analizează protocolul TCP/IP. Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite 1.0 1. Analizează arhitectura şi standardele retelelor de date.

Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 3. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 4. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 9 . 2. 5. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Exprimă mesaje orale. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise.UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. Elaborează mesaje scrise. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2.0 Competenţe: 1.

(c) şi în condiţiile de aplicabilitate. discursuri. • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. (b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. • opinii. explicaţii. acţiune: • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. specificaţii de produse şi servicii. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. puncte de vedere. obţinute: • informaţii factuale. relevante pentru sarcina de lucru. limbaj corporal / nonverbal. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. detalii. (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. atitudini. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. sentimente.1: 1. neutră). în diverse registre. formale şi informale. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale. • acţiuni proprii (realizarea de operaţii. prezentări de produse / servicii. • vocabular specific comun. emise la de mesaje orale: viteză normală.Titlul Unităţii: Competenţa 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. precum şi a atitudinilor şi sentimentelor. Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 10 . aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). opinii. talk-show-uri. contra. (b). Informaţii • ideea principală (sensul global). (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. • conferinţe. relevant pentru domeniul ocupaţional. pe teme de interes comun. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) Moduri de • întrebări. emise de cei din jur. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. • conversaţii telefonice. • transmisiuni radio şi TV. sentimente. anunţuri publice. de lungime variabilă: • mesaje. verificarea sensului prin alte surse. Limbaj: • termeni specifici mesajelor mass media. atitudini (pro. activităţi). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).

(c). (e).Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare. (b). (d). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 11 .

date tehnice ale unor produse şi servicii. de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. prezentare • notiţe. detalii sau opinii. fişe tehnice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte. (b) Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. (e) Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. grafice. Informaţii • informaţii factuale. • date privind: materii prime.2: 1. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. în scopul luării unor decizii. note. formulare. acţiune: • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 12 . anunţuri. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. reclamaţii. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. modificarea unor operaţii. • mesaje. luarea de decizii. manuale tehnice. prospecte. reclame. în diverse registre. Forme de • tabele. operaţii şi procese tehnologice Materiale • dicţionare. Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii. faxuri. (d) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). atunci cînd este necesar. cereri. instrucţiuni. materiale şi produse finite. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. relativ complexe. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. rapoarte. standarde. Moduri de • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. obţinute: • informaţii profesionale: instrucţiuni. pe teme de interes comun. scheme. explicaţii. de • diagrame şi alte materiale vizuale. pagini Internet. referinţă: • instrucţiuni.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. Probe orale. atunci cînd este necesar. (e). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 13 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. Probe orale. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură.

în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. (c) Formularea clară. (b). instrucţiunilor. comunitate. sfaturi. robot telefonic. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional. explicaţii. • profesional – situaţii specifice în organizaţie. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). procese. • vocabular adecvat contextului personal şi social. detalii de operare. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. • aranjamente sociale. privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. situaţii conflictuale. (b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii. (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). • personal şi social – situaţii specifice în familie. operaţii. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. relevant pentru domeniul ocupaţional. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 14 .3: 1. • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. şcoală. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică. • vocabular specific comun. • la telefon. întrebărilor şi solicitărilor. (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. la viteză normală.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • faţă în faţă. • descrieri de obiecte. în diverse registre. (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. la locului de muncă.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. în conversaţii de lungimi variate.

• pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. facturi pro-forma. documente de evidenţă primară. • organizarea locului de muncă. de lungimi variate: • informaţii factuale. eseuri. fişe de producţie. în limbaj clar şi precis. puncte de vedere. • calitatea serviciilor / produselor.4: 1. opinii. la subiect şi la cititorul intenţionat.Titlul Unităţii: Competenţa 1. colegi. • dicţionare. membri ai organizaţiei. ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. la tipul de text. • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. procese. (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. fişe de evidenţă. fişe tehnice. (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context. formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. în diverse registre. • procese verbale. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional. (b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. şedinţe. în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice. structurate şi cu folosirea de conectori. note. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare. (c) Transmiterea. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. formule de politeţe. • aranjamente şi instrucţiuni. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. În texte. • mesaje din partea altor persoane. mesaje (inclusiv e-mail). Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 15 . glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise. rapoarte. standarde). (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală. inclusiv date personale. • idei. • activităţi şi procese de producţie.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală. (b). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e). Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. 16 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. Titlul Unităţii: 1. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

făcute la viteză normală. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii. contacte profesionale informale. la viteză normală. privind: • aranjamente la locul de muncă. negocieri. • întîlniri formale / informale. rapoarte intermediare / de progres. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. • întîlniri profesionale de rutină. situaţii familiare. în conversaţii de lungimi variate. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). sarcini de lucru. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. în conversaţii de lungimi variate. 17 Contexte: Schimburi de opinii: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. Discuţii profesionale: • interviuri individuale. activităţi şi aranjamente operaţionale. pe bază de materiale pregătite în prealabil. cum ar fi planuri. Prezentări scurte. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul. • prezentări de produse. b. în diverse registre. • chestiuni profesionale de interes comun b.Competenţa 1. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes. derulate cu viteză normală. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. • ipoteze. • relaţii cu clienţii şi partenerii. c. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. faţă în faţă sau telefonic. a. (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. predicţii. situaţii conflictuale.5: profesionale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni : a. (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale. în contexte profesionale predictibile. Discuţii profesionale. tehnologii. (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. Schimburi de opinii. în diverse registre. c. în conversaţii şi prezentări. activităţi profesionale zilnice. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale. privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent.

să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. limbaj nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social. servicii. Moduri de interacţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. în care să includă informaţii faptice. robot telefonic (schimburi de opinii. evaluări de: produse. • faţă în faţă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. • la telefon. • vocabular specific comun. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. relevant pentru domeniul ocupaţional. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. (c). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.Materiale pentru prezentări: Convenţii şi limbaj: • preferinţe. interpretări şi opinii. • formule de iniţiere. scheme de prezentare. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (b). întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. discuţii profesionale). discuţii profesionale). • în faţa unui auditoriu (prezentări). procese. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 18 . în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. (d). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. • notiţe.

3. 2. Identifică probleme complexe. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 19 .0 Competenţe: 1.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1. Rezolvă probleme. Evaluează rezultatele obţinute.

situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei. interacţiuni între oameni.Titlul Unităţii: Competenţa 2. conform criteriilor de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii.GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe. emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. compara situatia problema cu situatia normala. Definirea problemei. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă. sesizări.1: 2. cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei. cauze şi efecte ale problemei. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 20 . Reflectarea asupra propriilor acţiuni. proces de muncă. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 21 . conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. Întocmirea planului de acţiune. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii. Alegerea celei mai potrivite soluţii. Aplicarea planului de acţiune. financiare.2: 2. în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. alocarea de resurse (materiale. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme.Titlul Unităţii: Competenţa 2.

(b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. generează şi extinde idei. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 22 .3: 2. sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele. conform criteriilor de performanţă (a). GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute. acţiuni. Obţinerea feed-back-ului. calificative proprii şi de la alte persoane resurse. aplică măsuri de corecţie.Titlul Unităţii: Competenţa 2. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor. să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată. responsabilităţi. dacă este cazul concluzii. Analizarea metodei aplicate.

2. Creează şi menţine relaţii profesionale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 23 . Gestionează conflicte. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.0 Competenţe: 1. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1. 3.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3.

preia argumentele interlocutorului oferă sugestii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 24 .Titlul Unităţii: Competenţa 3. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale. Susţinerea muncii în echipă . (b). motivare. cade de acord. integrare. Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale. încredere în deciziile luate de grup. culegere de mărturii. analiza unor indicatori de coeziune socială. în interesul reciproc al părţilor. formulează propuneri consensuale. Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. (c). evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. Stabilirea unor relaţii de cooperare. ascultă sugestiile celorlalţi. face distincţie între fapte. (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a).1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. contextuali. Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv. psiho-sociali. nu întrerupe interlocutorul. discutarea deschisă a iniţiativelor. interviuri. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. redefiniri de rol. exprimă un feedback pozitiv. opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului. încurajare. analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare.

aplanarea. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3. (b). feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). confruntarea. interese şi obiective opuse/diferite renunţarea. compromisul.2: Criterii de Performanţă: (a) Gestionează conflicte. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri. (b)Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor. Identificarea surselor de conflict. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.Titlul Unităţii: 3. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). forţarea. (c) Medierea conflictelor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 25 .

(a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi. colegi. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.Titlul Unităţii: 3. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3. contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi. comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi. clienţi personale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri. (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora. psiho-sociale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 26 . preferabil în situaţii reale.3: Criterii de Performanţă: Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.

0 Competenţe: 1. comunicare) pentru crearea documentelor Web. 2. Organizează şi prelucrează informaţia. 3. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 27 . Utilizează informaţii de pe internet. 4.Titlul Unităţii: 4.

Internet.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). egal. sistem informatic. rapiditatea obţinerii informaţiei. Competenţa 4. resurse umane implicate în sistemul informaţional. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem. Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. baze de date. OR.Titlul Unităţii: 4. practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. proces informaţional. utilizând operatorii relaţionali (<.>. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: informaţie dată.<=.>=. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 28 . motoare de căutare. flux informaţional. selectarea după criterii/chei multiple. bănci de date. corectitudinea informaţiei obţinute. sistem. bază informaţională. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. NOT). conform condiţiilor de aplicabilitate. Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: Probe de Evaluare: Probe orale. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet . Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă. diferit) sau operatorii logici (AND. sistem informaţional. uşurinţă în utilizare. bază tehnică.

utilizarea macrocomenzilor (macro). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic.Titlul Unităţii: 4. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 29 . binare). Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. şir de caractere (text). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. rapoarte (simple. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. formulare (templates). liste. complexe. Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. validarea datelor. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. fişiere (text. baze de date. logic. . Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic. conform condiţiilor de aplicabilitate. pivot). conform condiţiilor de aplicabilitate.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. conform condiţiilor de aplicabilitate. Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. imagini. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). tabele. conform condiţiilor de aplicabilitate. foi de lucru. Competenţa 4. grafice. interogări ale bazelor de date. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c).UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia. tabele. schiţe.

casete de dialog. conform condiţiilor de aplicabilitate. anomaţie. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. configurare si administrare. filme. raport text/imagine. tabele. servere text. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. acurateţe. liste. hărţi de imagini. baze de date ASP. conform condiţiilor de aplicabilitate. Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). Competenţa 4. cadre. ferestre. editoare de HTML. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). Client-Server viteza de încărcare. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. sunete. lizibilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. casete combinate. sisteme de gestiune a bazelor de date. de design.Titlul Unităţii: 4. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. conform condiţiilor de aplicabilitate. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut. formulare.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. editoare de imagini. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. comunicare) pentru crearea documentelor Web. conformitate cu cerinţele proiectului. butoane. imagini. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 30 . rapoarte.

Etapele unui proiect:justificarea economică. planul de proiect. componentele şi obiectivele proiectului. elemente de evaluare. structura pe activităţi (WBS). grafic de activitati.Titlul Unităţii: 4. cost.de sfârşit de proiect). de excepţii. diagramelor (Gantt). obiectivele proiectului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. managementul configuraţiei. (c) şi (d). managerul de proiect. alocarea resurselor (efort/durată. cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. Instrumente software: pentru crearea graficelor. structura echipei de proiect. traiectorie critică. să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. sabloanelor de prezentare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 31 . etapele. echipa de proiect (roluri). controlul schimbării. planul unui proiect. Componentele proiectului: organizaţia de proiect. rapoarte (de progres. calitatea. conform condiţiilor de aplicabilitate. Competenţa 4.4 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. planurile. dependinţe). fazele unui proiect. mijloacele de control. schitelor. conform condiţiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). managementul riscului. controlul riscului. structura activităţilor (WBS). Probe de Evaluare: Probe practice. orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor.

0 Competenţe: 1. 3. 2. Elaborează documente pe teme profesionale. Susţine prezentări pe teme profesionale. Moderează dezbateri şi şedinţe.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 5. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 32 . COMUNICARE 3 1.

grafică). prezentare atractivă pentru audienţă. realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele).1: 5. argumentare logică. Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa. (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei. articole. manuale. pune întrebări altor persoane. şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Tehnici: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). selectează informaţiile prezentare structurată. gestică. fapte şi date statistice. suport non-verbal (imagine. COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale. nevoilor audienţei. tehnici de implicare a audienţei. scopului.Titlul Unităţii: Competenţa 5. (b). Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective. stil adaptat situaţiei. mimică asociată. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 33 . pronunţie. şi (c ). reviste de specialitate). exemplificări. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date. temă şi audienţă. intonaţie.

(b). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 34 . (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.Titlul Unităţii: Competenţa 5. raţionează. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). acceptă opinii diferite de cele proprii. furnizori. aprobări. compromisuri posibile. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe. nu face discriminări concisă. argumente. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă.2: Criterii de Performanţă: 5. sociale Participare: Respectare: face observaţii constructive. încurajează discuţia prin întrebări. clară. întrebări posibile. tipul interlocutorului (colegi. corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele Exprimare: Prezentare: Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească. luări de cuvânt. tehnice. deciziilor şi acţiunilor. tipul situaţiei. structură. consensul vizat Teme: ştiinţifice. alte persoane). dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie. c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc. d) Prezentarea succintă a conţinutului. nevoile interlocutorului. să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe. a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. conciliantă. clienţi. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume. concluziilor. invită interlocutorul să vorbească. are în vedere obiectivul propus.

şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie. reguli gramaticale. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective. COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. c) Verificarea documentului. editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. manuale. un set de instrucţiuni şi un scurt raport. (b). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 35 . coerenţă. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni.3: Criterii de Performanţă: 5. a schemelor.Titlul Unităţii: Competenţa 5. a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia. redactarea. graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). folosirea imaginilor. b) Scrierea unui document clar şi corect.

0 Competenţe: 1. 3. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 36 . 2. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.

Identificarea cerinţelor locului de muncă. produse reprezentative pentru locul de muncă. aspiraţii profesionale. prezentare. postură. Portofoliu personal: rezultate la testări. Cerinţele locului de muncă: fişa postului. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). diplome. competenţe profesionale.1: 6. reglementări. în condiţiile de aplicabilitate date. ţinută. fişa angajatului. limbaj verbal şi nonverbal. premii. comentariu cu privire la perfomanţa personală. recomandări.Titlul Unităţii: Competenţa 6. prezentare orală. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. . Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 37 . Curriculum Vitae. certificate. Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Autoevaluarea nivelului de pregătire. abilităţi sociale. atitudine. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date. condiţii specifice angajatorului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii. Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport. Probe orale. autoevaluare.

2: 6. aptitudini necesare unei calificări. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări.Titlul Unităţii: Competenţa 6. Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare. consultanţă de specialitate. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite. spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională. învăţare continuă. voluntariat. conferinţe. Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii. competenţe. Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală. programe de formare continuă la locul de muncă. (b). (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. cursuri serale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 38 . DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. non formală. studiu individual. programe de scurtă durată. invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a).

Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 39 . discuţii. consilieri ai carierei profesionale).3: 6. aprecierea propriilor performanţe. manuale. consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate să-şi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. consultarea unor persoane specializate (psihologi. consultanţă specializată. articole de specialitate. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. afişe. articole şi emisiuni ale mass-media. a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european.Titlul Unităţii: Competenţa 6. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale.

3.Titlul unităţii: Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 7. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. PROCESAREA DATELOR NUMERICE 3 1. Prelucrează datele numerice.0 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 40 . 2. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

temperatură. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. dimensiuni. Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse.Titlul unităţii: Competenţa 7. densitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. Înregistrarea datelor.1: 7. fişe Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 41 . masă. concentraţie. tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele. distanţe. conform criteriilor de performanţă (a).

Titlul unităţii: Competenţa 7.2:

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Prelucrează datele numerice.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi. Utilizarea formulelor de calcul. Reprezentarea grafică a datelor obţinute. Citirea graficelor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri, radicali, procente, scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură, calcule economicofinanciare, ecuaţii liniare cu două variabile, media aritmetică, geometrică, dispersia, abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului, relaţia dintre mărimile reprezentate

Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice, aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

42

Titlul unităţii: Competenţa 7.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor. Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. erori, cauze, tipuri de erori, tendinţe liniare, în coloane şi bare, circulare, radar, Gantt cumulativă, Paretto, de dispersie

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

43

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1.0

Competenţe: 1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2. Defineşte posibilităţile pieţei 3. Elaborează un plan de afaceri

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

44

discuţii cu profesorii. colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 45 . abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de activitatea antreprenorială.1: 8.Titlul Unităţii: Competenţa 8. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor. Evaluarea propriilor abilităţi. INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: afaceri. INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 46 . b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei.Titlul Unităţii: Competenţa 8. proiecte cu finanţări nerambursabile). regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de analiză SWOT. Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice. umane.2: 8. marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. (b). materiale. naţional. ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. asocieri. Resurse: la nivel global. sponsorizări. d) Identificarea strategiilor de marketing. oportunităţi de dezvoltare.

INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri. repartizarea bugetului. logistică Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală. identificarea resurselor financiare. (b). aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). legislaţia muncii. alocarea resurselor. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.Titlul Unităţii: Competenţa 8. informaţii. subvenţii. scenarii posibile plan financiar. drept comercial structură. organizare. resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor. probleme de mediu. resurse umane.3: 8. clienţi şi furnizori. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 47 . Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile. management. abilităţi sănătate şi securitatea muncii.

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 48 . 3. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1.0 Competenţe: 1. 2. Programează activităţi specifice locului de muncă.

natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare. modul de execuţie.Titlul Unităţii : 9. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. natura tehnologică a operaţiilor efectuate. mărimi de ieşire Componente: Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a). în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor. Stabilirea componentelor procesului de producţie. în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 49 . etapele de realizare a procesului de producţie. Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b). modul de obţinere a produselor finite din materii prime. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie.

Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală.Titlul Unităţii : 9. dinamism structural). de masă. 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. în celule de fabricaţie programare liniară. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c). metoda PERT. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. automatizată. Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b). în serie. metoda CPM. adaptibilitate. în flux. metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate. avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). adecvare. în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 50 .

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: . în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 51 .grafice.planuri Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale. diagrame . Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul.Titlul Unităţii : 9.unelte de lucru . Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c).folosind software Necesarul de materiale: .fişa de lansare a produsului/serviciului . conform criteriului de performanţă (a).fişe tehnologice . conform criteriului de performanţă (b). Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor. în aria de aplicabilitate specificată.3: Programează activităţi specifice locului de muncă.clasic . în aria de aplicabilitate specificată.materii prime şi materiale . profesionistă calificată necalificată Forţa de muncă: Documente: .semifabricate . PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9.

2. 3.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. Utilizează documentele sistemului calităţii. 4. ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1. Utilizează procedurile de audit al calităţii. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Aplică instrumente ale calităţii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 52 .0 Competenţe: 1.

Explicarea conceptului de controlul calităţii. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii. supravegherea calităţii.Titlul Unităţii : 10. Explicarea conceptului de sisteme de calitate. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________ Competenţa 10. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 53 . elementele de desfăşurare a sistemului calităţii. controlul calităţii şi sisteme de calitate. europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii. conform criteriilor de performanţă (a). verificarea calităţii Standarde româneşti. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. calitatea externă.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii. documentaţia sistemului calităţii. inspecţia calităţii. controlul calităţii şi sisteme de calitate. calitate totala evaluarea calităţii. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii.

Titlul Unităţii : Competenţa 10. buletine de analiză pentru produse. Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii. fişe tehnologice. planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor. registru pentru evidenţa analizelor efectuate. registre de intrări. proceduri şi instrucţiuni de inspecţie. registru de neconformităţi. rapoarte de respingere. Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. proceduri de încercări. buletin de verificare metrologică. Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. specificaţii tehnice buletine de analize. desene. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Manualul calităţii. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă. instrucţiuni de lucru. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 54 . registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor. conform criteriului de performanţă (c).2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii. buletine de încercări Metode de înregistrare: note de recepţie. procedurile /instrucţiunile de lucru Documente specifice locului de munca: proceduri operaţionale. procedurile sistemului calităţii. conform criteriului de performanţă (b).

identificarea punctelor critice. Explicarea conceptului de audit al calităţii. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii. Explicarea elementelor de bază ale audit-ului. Specificarea scopului documentelor folosite la audit. iniţierea actiunilor preventive/ corective. Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport. raport de actiuni preventive/corective. bazat pe un studiu de caz. raport de neconformitate Documente de audit: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. evaluarea eficacităţii sistemului calităţii.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10.Titlul Unităţii : Competenţa 10. urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 55 . în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor. raport de audit. evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii.

Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale. Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor.Titlul Unităţii : Competenţa 10. diagrama Ishikawa. ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii. Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale. histograma defectelor. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10.( b) şi (c). fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 56 .

Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului.0 Competenţe: 1. 4. 3. 2. ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 57 .Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare.

fiabilitate. aspect. termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. funcţiile şi scopul produsului. încadrare în standarde. realizând şi folosind un tabel. timp de realizare. tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei.1: 11. că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului.Titlul unităţii : Competenţa 11. materiale şi tehnologii. masă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 58 . dimensiuni. Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului. costuri.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming. siguranţă. protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume. Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare. ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. formă. şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare. estetică. ergonomie. ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat.Titlul unităţii : Competenţa 11. cercetarea produselor existente. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 59 . îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate.2: 11.

ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului . (b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă. echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11. componente. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului. Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale.Titlul unităţii : Competenţa 11. materiale. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 60 . cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie. folosind produsul din competenţa 2.

diagrame. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului. tehnologii de realizare. scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare. Alegerea formei de prezentare. Utilizarea metodelor de prezentare grafică. ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu. desene de detaliu. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 61 . prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice. specificaţii de materiale. folosind produsul din competenţa 2. (b) şi (c).Titlul unităţii : Competenţa 11. standardele şi legislaţia în vigoare. evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate.4: 11.

SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1. 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 62 . 3. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. prevenirea şi stingerea incendiilor.0 Competenţe: 1. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Coordonează activităţile în caz de accident.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12.

materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă. (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii. să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). pliante. trusă de prim ajutor. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. hidranţi. periodice. echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale. instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj. fişe. filme. 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 63 . cataloage. (d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor. broşuri. (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie.Titlul Unităţii : 12. materiale igienico-sanitare. stingătoare cu spumă. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului. curente. individuale . pături. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.afişe. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. nisip. cu praf.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă . Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat. statistici.Nerespectarea principiilor ergonomice . Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 64 . jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale. Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre. note informative Situaţii de risc: . ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase.Titlul Unităţii : 12. Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă. să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a). (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Perturbări funcţionale. defecţiuni ale utilajelor . SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12.Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase.

Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată.Titlul Unităţii : 12. Evaluarea intervenţiei în caz de accident. Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) Acordarea primului ajutor în caz de accident. trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a). estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor. (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. 3. evacuarea accidentaţilor. viteză de reacţie. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. planificarea acţiunilor. anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. Coordonează activităţile în caz de accident. (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 65 . (b). încadrarea în timp.

Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice.0 1. 2. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1. 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 66 .Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.

variatoare. parametri geometrici si constructivi curele. roţi de fricţiune.Titlul Unităţii : Competenţa 13. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire. Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului.1: 13. conform criteriilor de performanţă (a) . cabluri. arbori. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri. lanţuri. osii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 67 . roţi dinţate. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. material. construcţie. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date. ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. roţi de curea. cuplaje. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. lagăre.

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. ajustare Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 68 . desen de ansamblu. Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice. respectând criteriul de performanţă (c). schema de montaj pregătitoare. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. montare. Repartizarea sarcinilor echipei de lucru.Titlul Unităţii : Competenţa 13. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . demontare. 2: 13. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Interpretarea documentaţiei tehnice. Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (a). respectând criteriul de performanţă (b).

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 69 . SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. curăţire. bătăile radiale şi frontale ale arborilor. paralelismul arborilor. (c) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. ajustarea jocurilor. Criterii de Performanţă: (a) (b) Coordonarea operaţiilor de întreţinere. ajustarea curselor verificări curente. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. Efectuarea reglajelor.Titlul Unităţii : Competenţa 13. Respectarea normelor de protecţie a mediului. ungere. 3: 13. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriilor de performanta (a) .

0 Competenţe: 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 70 . 2. Analizeazǎ specificul proiectului. 4. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1. 3.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D.

Draw. selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie. Insert. editarea obiectelor elementare. transferul informaţiilor File. perpendiculare. modificarea. să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului. Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. Format. View. Bonus. Modify. timp de execuţie şi revizuire. (b). Help desenarea.Titlul unităţii : Competenţa 14. să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). eficienţă. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului. capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. Edit. punct median. cost. Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi. Tools. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 71 . 1: 14. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. acurateţe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. enumerându-le într-un raport. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.

colorare. placă video. că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. textile Procedee de bază pentru desenare CAD:aranjare. (b). prin realizarea unor desene. diametre. hard disk. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 72 . translatare Cotare: liniară. electric. ştergere. electromecanic. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. memorie RAM.Titlul unităţii : Competenţa 14. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Cotarea desenelor. unghiuri. 2: 14. CD-ROM. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. racordare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. CD-WR adecvat domeniului: mecanic. copiere. sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. electronic. Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD. rază. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. construcţii.

ştergere text. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare. sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului. munca cu alţii. Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. prin realizarea unor desene relevante. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. unitǎţile de mǎsurare utilizate. aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare. copiere desene din CAD în Word plan complex. pe mai multe rânduri. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 73 . responsabilitǎţi. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). mutare.Titlul unităţii : Competenţa 14. (b). copiere. 3: 14. tipărire. numele şi locul de memorare al fişierului. dimensiunea hârtiei caracteristici. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. text pe un rând. Aplicarea textelor pe desene. să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ.

plan complex. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 74 . extrudate. (b). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D. sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). documentaţie tehnicǎ. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe. 4: 14. Interpretarea suprafeţelor spaţiale. Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare. prin realizarea unor desene elementare.Titlul unităţii : Competenţa 14. aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. responsabilitǎţi. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. de revoluţie feed-back. că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D.

Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1. 2. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului.0 15. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 75 . SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1.

tipuri de fabricaţie inteligente. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului. de calitate. moduri şi tipuri de producţie. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________ Competenţa 15. holonice. Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 76 . Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial.1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate. bionice economic. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial.Titlul Unităţii : 15. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

de evaluare a riscului. fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a). tipuri de echipamente. sincronizarea. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele. concurenţa. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie. rezultatele activităţii. tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. Justificarea alegerii criteriilor de analiză. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor. Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie. Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie. atribuţiile locului de muncă. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice.Titlul Unităţii : Competenţa 15. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15. metode analitice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 77 . Aplicarea metodelor de analiză a sistemelor de fabricaţie folosind criterii precizate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie. conducerea planificarea producţiei. manipularea. controlul calităţii. tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie. controlul producţiei.Titlul Unităţii : Competenţa 15. sănătatea şi securitatea muncii. comanda. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea. stocarea. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie.3: 15. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 78 . SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. controlul. transportul.

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1,0

1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. 3. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

79

Titlul unităţii : Competenţa 16. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.

Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare. Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare.

Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare, traductoare, adaptoare, înregistratoare, elemente de automatizare, echipamente pentru achiziţia, transmiterea şi prelucrarea datelor. scheme bloc, scheme electrice, scheme cinematice mecanice, electrice, electronice

Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare:

Probe scrise şi practice, prin care candidatul demonstrează, printr-o diagramă bloc, că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente, conform criteriilor de performanţă (a) şi (c), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe scrise şi orale, prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

80

Titlul unităţii : Competenţa 16. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare.

Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat.

________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică, instrucţiuni de utilizare valori nominale, condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat; parametrul măsurat (valori prognozate); indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea; rezoluţia; domeniul / domeniile de măsurare; valoarea diviziunii; timpul de răspuns; durabilitatea; justeţea; fidelitatea; precizia; clase de precizie; fiabilitatea ); tipul de producţie (unicate, serie mică, serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare; productivitatea impusă măsurării

Operaţii pregătitoare:

asigurarea condiţiilor de microclimat, reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare, selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul), verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate, şi să efectueze calcule, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (c), (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 81

Titlul unităţii : Competenţa 16. 3:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. (b) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. (c) Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. (d) Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. (e) Analizarea rezultatelor măsurării.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi, unghiuri, arii, volume, niveluri, abateri), fizico-chimice (mase, densităţi, vâscozităţi, timp), mecanice (forţe, cupluri, presiuni, viteze, turaţii, acceleraţii, debite), termice (temperaturi, energii), electrice (intensităţi ale curenţilor electrici, tensiuni electrice, puteri, energii active, rezistenţe). Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri, rigle, şublere, micrometre, raportoare, comparatoare, indicatoare de nivel, planimetre, dozatoare volumetrice); pentru mărimi mecanice (dinamometre, manometre, vacuumetre, vitezometre, turometre, accelerometre, debitmetre), fizico-chimice (balanţe, densimetre, vâscozimetre, ceasuri şi cronometre); termice (termometre, contoare termice); electrice (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, contoare electrice). Metode de măsurare: directe, indirecte, implicite Scheme structurale: scheme bloc, scheme electrice Măsurare: citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) Monitorizare:urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. Analizare rezultate: calcule matematice, trasare de grafice şi diagrame, comparare cu valori nominale sau limită, toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată, să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (e), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice, cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice, conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

82

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1.0

1. Programează activitatea de întreţinere. 2. Monitorizează lucrările de întreţinere. 3. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

83

Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. normative.Titlul unităţii : Competenţa 17. prin elaborarea unui plan de întreţinere. metodologii. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere. fişa de activitate Documentaţie tehnologică: centalizator – lucrări de întreţinere Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cataloage. reglementări) responsabilităţi din fişa postului. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate. norme. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 84 . Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor. cărţi tehnice. _______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: prescripţii tehnice (plan de întreţinere. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17.–uri. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere. Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: . Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.M.Titlul unităţii : Competenţa 17. S. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) . aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. A. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 85 .D. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor.materiale. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.–uri Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor.C. Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor.V.

ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni. de prevenire şi stingere a incendiilor. capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. scrise şi practice care atestă. 3: 17. Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. Probe scrise şi practice care atestă. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. normative. fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. documentaţie tehnică de firmă.Titlul unităţii : Competenţa 17. de prevenire şi stingere a incendiilor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii. cărţi tehnice. prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament. scrise şi practice care atestă. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 86 . aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cataloage. capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice. Probe orale.

de automatizare specifice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 87 . Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Analizează funcţionarea sistemelor domeniului. 3.0 1. Caracterizează sistemele de reglare automată. 2.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1.

SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 88 . Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. elemente de execuţie.Titlul unităţii : Competenţa 18. de reacţie. perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă). Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. de execuţie(de reglare). regulatoare automate. de ieşire. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. 1: 18. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată. de comandă . Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. elemente de comparaţie.

SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. 2: 18.Titlul unităţii : Competenţa 18. factori fizici. pneumatic. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. elemente de comparaţie. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 89 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată. viteza de reacţie. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date. hidraulic). conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. regulatoare automate. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. agentul de lucru (electric. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi. curent. acceleraţie. putere. frecvenţă.mărimi electrice ( fază. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată.Titlul unităţii: 18. tensiune) . sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : . conform precizărilor din criteriile de performanţă (c). temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată. (c) Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi. respectând normele de tehnica şi securitatea muncii. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. viteză. debit. sisteme de reglare cu program variabil. elementul de comparaţie. şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată. deplasare. Criterii de Performanţă: (a) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată. regulatorul automat. Probe scrise. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare). presiune. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18. Titlul unităţii : 19.mărimi neelectrice ( nivel. (b) Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 90 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului.

0 1.Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 91 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Realizează sisteme de acţionare electrică. 3. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. Titlul unităţii : 19. 2.

Criterii de Performanţă: (a) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului. comandă. maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. protecţie şi semnalizare). respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. să specifice rolul funcţional al acestora. motorului electric. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric. maşini de lucru . Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. 92 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . motoare electrice. instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat.1: Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. sistem de transmitere a mişcării. sistemului de transmisie a mişcării. maşinii de lucru.Competenţa: 19. (b) Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. sistem de transmisie a mişcării. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. (c) Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. instalaţia de comandă.

respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.Titlul unităţii : Competenţa: 19. motor de acţionare. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date. 2: 19. cu verificarea finală a continuităţii acestora. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică. conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme de forţă. Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate. conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Criterii de Performanţă : (a) (b) (c) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare. Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului. 93 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .

Titlul unităţii : 19. Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate. comenzile aparatelor de comutaţie. Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat. tensiunea electrică. 3: Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare. să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. turaţia urmărire vizuală 94 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Competenţa: 19. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. intensitatea curentului electric. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a).

a.Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20. Utilizează aparate de c.) 2. 95 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .) 3. CIRCUITE ELECTRICE 1.a de joasă tensiune.0 1.c. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.

Titlul Unităţii : Competenţa 20.c. 1: 20.. Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c. (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.c. Analizarea circuitelor de c.c. Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d). 96 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c.: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei. aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei. pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate. Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată . teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a). CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj.c. Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm. intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit.

Măsurarea parametrilor de circuit. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20. Realizarea circuitelor de c. condensatoare. tensiuni. erori de măsurare 97 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . cu rezistoare. Simularea funcţionării circuitelor de c. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare.a. Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate.a. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. folosind soft didactic.: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a). (b).a. RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD. bobine. intensităţi. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj.a. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie.a.Titlul Unităţii : Competenţa 20.

lămpi fluorescente. CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V 98 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Receptoare: Circuite de c. de joasă tensiune. comutatoare Lămpi cu incandescenţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie.a.a.a. relee termice relele termice. contactoare.Titlul Unităţii : Competenţa 20. de joasă tensiune (a) Identificarea aparatelor de protecţie. Siguranţe. (b) Realizarea circuitelor de c.a. 3: Criterii de Performanţă: 20. comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune. comutaţie şi receptoare. de joasă tensiune cu aparate de protecţie. (c) Verificarea funcţionării circuitelor de c. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c. întreruptoare automate. de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie. de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. relee electromagnetice. motoare electrice Circuite de c.a. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.a.

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21. 3. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii . CIRCUITE ELECTRONICE 3 1. 99 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Identifică tipuri de circuite electronice. Evaluează performanţele circuitelor electronice. 2.0 1.

100 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . codificare/ decodificare. microcontrolere . Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice.modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: circuite digitale: porţi logice.dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: alimentare electrică.surse de alimentare. memorii (RAM şi ROM). comandă. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice. de curent. codificatoare/decodificatoare. . control.Titlul Unităţii : Competenţa 21.oscilatoare: RC. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) . generare de semnale. modulare/demodulare. . Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice. Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice. ultiplexoare/demultiplexoare . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.amplificatoare: de tensiune. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. numărare. amplificare. afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu. 1: 21. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. LC. CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice. multiplexare/demultiplexare. de putere . stocare informaţii.circuite integrate: numărătoare. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c).

amplificări Mărimi de măsurat: Aparate de măsură şi control adecvate: . CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice. 101 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . frecvenţe. Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic.Titlul Unităţii : Competenţa 21. osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic.multimetru. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni. puteri electrice. Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate. 2: 21. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor. frecvenţmetru. impedanţe. puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. curenţi. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate. frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire tensiuni. curenţi. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a).

după conectarea circuitului electronic. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia. codificatoare/ decodificatoare. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. scheme de execuţie. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu. cataloage de circuite integrate. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. (b) Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii. Documentaţe tehnică: 102 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. 3: 21. (c) Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a). aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b). de putere -oscilatoare: RC.Titlul Unităţii : Competenţa 21. de curent. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. conform documentaţiei tehnice. memorii.

3. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22. 2. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.0 1. 103 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . ASAMBLĂRI MECANICE 3 1. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.

materiale specifice 104 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale.Titlul Unităţii: Competenţa 22. Stabilirea metodelor de asamblare. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare. Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării. reglării utilaje.: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22. pentru două situaţii diferite. pentru două situaţii diferite. metoda sortării. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare. metoda interschimbabilităţii parţiale. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. documentaţia tehnică. Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare. ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. ajustării. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare. conform criteriului de performanţă (c). conform criteriului de performanţă (a).1. SDV-uri. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (b). cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate.

lipire. prin nituire. prin presare. sudare de pregătire a reperelor. utilaje şi SDV-uri specifice. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării.2. conform criteriului de performanţă (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (a).: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22. documentaţie tehnică 105 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.Titlul Unităţii: Competenţa 22. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale. ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.

: Criterii de Performanţă: 22.Titlul Unităţii: Competenţa 22. asamblarea propriu-zisă organe de asamblare. conform criteriului de performanţă (a). conform criteriului de performanţă (b). conuri. SDV-uri 106 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . (b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. asigurarea organelor de asamblare necesare. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. (a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. prin pene şi ştifturi. documentaţie tehnică. ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.3. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. prin caneluri. filete.

sistemelor controlul semifabricatelor. Efectuează tehnice. Selectează metode de control ale semifabricatelor. pieselor. 3. sistemelor 107 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . 2.0 1. sistemelor tehnice. DETECTAREA DEFECTELOR 3 1. pieselor.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 23. Depistează tehnice. pieselor. defectele semifabricatelor.

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. termometre. pirometre. surse de radiaţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: .vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor. conform criteriului de performanţă (a). cu radiaţii X şi Gamma. segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. microscop metalografic. micrometru. sistemelor tehnice. contoare pentru radiaţii. magnetic.1. pieselor şi sistemelor tehnice. şubler. durităţii. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. pieselor. rulmenţilor. Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control.Titlul unităţii: Competenţa 23. al elasticităţii arcurilor. cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: . răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate. 108 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . conform criteriului de performanţă (b). megohmetru. calibre. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control . lichide penetrante.lupă. ultrasonic. pulberi magnetice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. ruleta. DETECTAREA DEFECTELOR Selectează metode de control al semifabricatelor. comparator. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice. 23. fisurilor microscopice.

pieselor.Titlul unităţii: 23. fisuri. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (b). sistemelor tehnice. pieselor şi sistemelor tehnice. că este capabil să identifice defectele semifabricatelor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. sistemelor tehnice. de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă. segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor. 109 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .2. pieselor şi sistemelor tehnice. incluziuni metalice şi nemetalice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. pieselor. : Depistează defectele semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (a). prin întocmirea unui raport specific. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă. DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. pieselor. pori. sistemelor tehnice.

Titlul unităţii: 23. cu radiaţii Gamma. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. pieselor. sistemelor tehnice. Evaluarea rezultatelor controlului. ultrasonic. pieselor şi sistemelor tehnice. că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (b). Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru. sistem tehnic corespunzător calitativ. auditiv. efectuând o analiză. conform criteriului de performanţă (a).3. cu fişele tehnologice semifabricat. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. 110 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . pieselor şi sistemelor tehnice. respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare. magnetic. scriind un raport. : Efectuează controlul semifabricatelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual. cu lichide penetrante. microscopic. că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează.

2. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată.3. 111 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .0 Identifică componentele electronice analogice. Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24. 24. 24.1. 3 1.UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24.

Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii componentele electronice analogice. Criterii: Terminalele componentelor: conform cataloagelor de componente electronice. tranzistoare bipolare. simbol. Identifică componentele electronice analogice. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a stabili dispunerea pe capsulă a terminalelor componentelor electronice discrete. Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Componente electronice: diode semiconductoare. dispozitive optoelectronice. 112 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. marcaj. Recunoaşterea terminalelor componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. tranzistoare cu efect de câmp. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale.Titlul unităţii: 24.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Recunoaşterea componentelor electronice analogice după criteriile precizate. aspect fizic. Precizarea parametrilor componentelor electronice analogice. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. conform documentaţiei tehnice. dispozitive multijoncţiune (tiristorul). scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a recunoaşte componentele electronice analogice după criterii precizate.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a măsura parametrii componentelor electronice analogice. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Interpretarea caracteristicilor statice ale componentelor electronice analogice. Măsurarea parametrilor componentelor electronice analogice. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Specificarea principiilor de funcţionare a componentelor electronice analogice. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a interpreta caracteristicile statice ale componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. fenomenele fizice care stau la baza funcţionării componentelor electronice analogice dependenţa între mărimile electronice analogice caracteristice ale componentelor specificaţi în documentaţia tehnică .2: Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice.Titlul unităţii: 24. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Principii de funcţionare: Caracteristici statice: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a interpreta principiile de funcţionare ale componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

scrise sau practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica circuite electronice pe baza schemelor şi de a explica funcţionarea circuitelor cu componente analogice. osciloscop Probe de Evaluare: Probe orale. Verificarea circuitelor electronice utilizând aparatură specifică.Titlul unităţii: 24. .amplificatoare cu componente analogice. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Explicarea funcţionării circuitelor electronice cu componente analogice. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea tipurilor funcţionale ale circuitelor electronice pe baza schemelor. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. Montarea componentelor electronice conform schemei date utilizând scule şi dispozitive specifice şi/ sau simularea circuitelor electronice utilizând software specializat. amplificatoare operaţionale. cuarţ). LC. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.aparate de măsurat. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite electronice . Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a verifica circuite electronice. .surse de electroalimentare. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. . Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a monta componente electronice analogice pentru a realiza circuite electronice şi/sau simula. trusa electronistului Software specializat: . aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă.circuite pentru generarea impulsurilor ( basculante) Scule şi dispozitive .oscilatoare (RC. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate .3: Realizează circuite electronice cu componente analogice. practic şi/sau prin simulare computerizată. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.cablaje imprimate.orice program care permite reprezentarea şi simularea funcţionării circuitelor electronice Aparatură specifică .

UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25.1 Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare. 25. 25.Titlul unităţii: 25.5 115 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .2 Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. 3 0.3 Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări.

detectorul de paritate Circuite secvenţiale:circuie basculante. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. IIH. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a corela valorile variabilelor cu nivelele de tensiune. ŞI-NU. decodificatorul. VIL. comparatorul digital. numărătoare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. forme canonice. forme elementare. codificatorul. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a preciza parametrii circuitelor digitale.1. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. FAN-OUT Probe de Evaluare: Probe orale. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Precizarea parametrilor circuitelor integrate pe baza cataloagelor de componente. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. circuite logice secvenţiale porţi logice. SAU EXCLUSIV tabel de adevăr pentru funcţii de până la 4 variabile. structuri standard. Nivele de tensiune: nivel High şi nivel Low Parametri: VIH. diagrame Veitch-Karnaugh.Titlul unităţii: 25. 116 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . (b) Precizarea formelor de reprezentare a funcţiilor logice asociate circuitului combinaţional Corelarea valorilor variabilelor logice cu nivelele de tensiune măsurate în circuit. multiplexorul / selectorul de date. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare Criterii de Performanţă: (a) (c) (d) Recunoaşterea circuitelor logice după simbol. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a preciza formele de reprezentare. registre de deplasare Funcţii logice: Forme de reprezentare: ŞI. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea elevului de a identifica circuitele integrate digitale. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. aspect fizic şi marcaj. IIL. SAU. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. SAU-NU. NU. demultiplexorul / dstribuitorul de date. FAN-IN.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea funcţionării circuitelor integrate digitale combinaţionale şi secvenţiale. 117 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . deplasarea informaţiei. numărarea impulsurilor Probe de Evaluare: Probe orale. demultiplexări. scrise ( de tip proiect ) şi practice care atestă capacitatea elevului de a exemplifica aplicaţii cu circuite integrate digitale. multiplexări. Probe orale. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. decodificări. structuri standard. 4 variabile date în forma canonică sau elementară. codificări. registre de deplasare. decodificatorul. aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă. scrise care atestă capacitatea elevului de a descrie funcţionarea unui circuit integrat digital. comparatorul digital. pe baza tabelelor de adevăr şi a diagramelor de timp. multiplexorul / selectorul de date. Selectarea circuitelor integrate pentru realizarea montajelor cu circuite secvenţiale Exemplificarea aplicaţiilor uzuale cu circuite logice în echipamentele de automatizări. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. numărătoare Funcţii logice: Aplicaţii uzuale: funcţii de 3. codificatorul.Titlul unităţii: 25. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice combinaţionale: porţi logice. Probe orale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. detectorul de paritate Circuite logice secvenţiale: circuite bistabile. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. demultiplexorul / dstribuitorul de date. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a selecta circuite integrate pentru a implementa funcţiile logice şi a realiza montaje cu circuite sevenţiale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă.2. comparări de semnale electrice. Selectarea circuitelor integrate pentru implementarea funcţiilor logice.

structuri standard. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica terminalele circuitelor integrate digitale. codificatorul. distorsionarea transmisiei. Identificarea defectelor în funcţionarea montajelor cu circuite logice prin măsurarea nivelelor de tensiune si vizualizarea formelor de undă. registre de deplasare. conectare defectuoasă a intrărilor neutilizate. Defecte: de implementare. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a realiza circuite şi/sau de a simula funcţionarea circuitelor logice. alimentare defectuoasă Probe de Evaluare: Probe orale. cuplaje nedorite. detectorul de paritate circuite basculante. demultiplexorul / dstribuitorul de date. decodificatorul. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea terminalelor circuitelor logice integrate pe baza cataloagelor de componente. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. multiplexorul / selectorul de date. (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice: Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. Montarea componentelor şi verificarea circuitelor şi/sau simularea funcţionării circuitelor logice specifice automatizărilor.3. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica defectele în funcţionarea montajelor cu circuite logice. de interconectare a circuitelor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 118 . aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.Titlul unităţii: 25. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări. circuite logice secvenţiale porţi logice. numărătoare Circuite secvenţiale: Simularea funcţionării circuitelor: reprezentarea circuitelor logice electronice utilizând programe care permit acest lucru şi simulează funcţionarea lor. comparatorul digital.

5 26.2 Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 119 . 26.1 Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. 26. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 3 0.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 26.3 Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite.

PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26. Probe de Evaluare: Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească etapele procesului de proiectare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Etapele procesului de proiectare a sistemelor de conducere: Dimensiunea magistralei de date: Structura minimală a unui sistem: proiectarea sistemului în logică cablată şi în logică programată AP cu programare la nivel de bit. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 120 . (b) si (c) cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. procesorul central. AP cu prelucrarea informaţiei la nivel de cuvânt.Titlul unităţii: 26. AP mixte.1: Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. Recunoaşterea automatelor programabile după dimensiunea magistralei de date. consola de programare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Stabilirea etapelor procesului de proiectare a sistemelor de conducere. Precizarea structurii minimale a unui sistem de conducere a proceselor cu automate programabile cu prelucrări la nivel de bit. să recunoască automatele programabile şi să precizeze structura minimală a unui sistem de conducere automată a proceselor. conform criteiilor de performanţă (a). modulele de intrare-ieşire.

Titlul unităţii: 26. Instrucţiunile de prelucrare a informaţiei: Probe de Evaluare: instrucţiunile de testare a condiţiei şi transferul datelor. periferice interne. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a prezenta instrucţiunile de prelucrare a informaţiei. generarea temporizărilor. scrise care atestă capacitatea elevului de a identifica elementele schemei bloc a unui AP. stabilirea dialogului între unitatea de control şi periferic. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Prezentarea instrucţiunilor de prelucrare a informaţiei. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Stabilirea operaţiilor pentru executarea unei instrucţiuni. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor schemei bloc a unui AP. decodificarea codului operaţiunii şi executarea ei. Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a stabili operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni date. periferice de intrare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 121 . consola de programare aducerea instrucţiunii din memoria program. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele schemei bloc a unui AP: Operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni: unitatea de control. periferice de ieşire. incrementarea numărătorului de adrese. Probe orale.2: Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. instrucţiuni logice.

module funcţionale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 122 . (b)Realizarea unei prezentări simple a platformei hardware a unei staţii de automatizare frecvent Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţia de automatizare: Staţii de automatizare frecvent utilizate: alegerea hardware-ului. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa: 26. alegerea limbajului de programare. FBD (function block diagram). Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite. Probe orale care atestă capacitatea elevului de a recunoaşte limbajele de programare utilizate la programarea AP.Titlul unităţii: 26. LAD (diagramele Ladder). module I/O. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.3. utilizate. Criterii de Performanţă: (a) Alegerea soluţiei de automatizare. scrierea. unitatea centrală. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Probe orale şi practice (de tip miniproiect) care atestă capacitatea elevului de a prezenta o staţie de automatizare. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. STL (Statement List) Limbajele de programare utilizate la programarea AP: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a alege soluţia de automatizare pentru o anumită situaţie impusă. (c) Recunoaşterea limbajelor şi metodelor de programare utilizate la programarea AP. procesor pentru comunicare. analiza şi salvarea unui program şina de montare. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. module de interfaţă. sursa de alimentare.

27.0 27.3. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 2. Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat.4.1.2. 27.Titlul Unităţii: Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 27. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice.5. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 123 . 27. Identifică performanţele unui SRA. 27. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice.

performanţe staţionare. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze regimul de funcţionare şi performanţele unui SRA conform criteriului de performanţă (c). regim tranzitoriu. şi cu mai multe R.R. regim staţionar. SRA continue şi discrete..R. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. SRA monovariabile şi multivariabile.A. Caracterizarea regimurilor de funcţionare şi a performanţelor unui S. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (b). SRA cu un R.Titlul Unităţii: Competenţa 27. Recunoaşterea unui SRA în funcţie de categorie. impuls unitar. rampă unitară. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Identifică performanţele unui SRA. performanţe tranzitorii. Descrierea semnalelor utilizate în S. condiţii impuse. SRA cu legi de reglare obişnuite şi cu legi de reglare speciale.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 27. Semnale utilizate în SRA: Regimurile de funcţionare ale SRA: Performanţele unui SRA: Probe de Evaluare: Probe practice şi/sau orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice categoria din care face parte un SRA conform criteriului de performanţă (a). SRA liniare şi neliniare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 124 .A . cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.A. treaptă unitară. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Categorii de SRA: SRA pentru procese rapide şi pentru procese lente. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.A.

de presiune. Probe orale. domeniul de măsurare RA electronice. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice diferite tipuri de traductoare. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea unui regulator automat într-un SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Caracteristicile generale ale traductoarelor: Regulatoare automate: Probe de Evaluare: mărimi de intrare şi de ieşire. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 125 . Explicarea funcţionării regulatoarelor automate din construcţia SRA. de temperatură. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. de nivel.Titlul Unităţii: Competenţa 27. de forţe şi cupluri. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea tipurilor de traductoare din construcţia SRA. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea traductoarelor din SRA pe baza caracteristicelor generale conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. RA hidraulice. de debit. Explicarea funcţionării traductoarelor din SRA pe baza caracteristicilor generale.2: 27. puterea consumată şi putere de sarcină. RA pneumatice. caracteristica statică. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de traductoare: de poziţie şi deplasare. sensibilitatea.

I (integrală). . la semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 126 .3: 27. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Legi de reglare: Regulatoare automate electronice: Regulatoare automate mecanice: Răspunsul RA: P (proporţională).neliniare bipoziţionale sau tripoziţionale.A.A. Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice legile de reglare a R.A. PI (proporţională-integrală). PID(proporţională-integrală-diferenţială).liniare pentru procese rapide sau lente .Titlul Unităţii: Competenţa 27. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identifică legea de reglare pentru un R.A. la semnalele de intrare. Probe orale. Analizează răspunsul R. electronice şi mecanice utilizate în SRA. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. PD (proporţională-diferenţială). Analizează modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de R. pneumatice şi hidraulice caracteristicile semnalului de ieşire (de comandă) la semnal de intrare treaptă unitară. din SRA conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.A. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de regulatoare automate conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze răspunsul R.

Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente pneumatice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare pneumatică: Funcţionarea SRA: grupul de pregătire a aerului. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele pneumatice conform precizărilor criteriului de performanţă (a). Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice reprezentate în schemele de acţionare pneumatică. debitul nominal. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. motoare pneumatice. puritatea semne convenţionale. aparate pneumatice speciale presiunea maximă de lucru. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice. supape. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. drosele. diametrul nominal. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor pneumatice din structura unui SRA. conform criteriului de performanţă (b). succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise. conform criteriului de performanţă (c). simboluri specifice pentru componente pneumatice.4. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. 27. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 127 . temperatura.Titlul Unităţii: 27. conexiuni şi ciclograma de mişcare. distribuitoare.

conform criteriului de performanţă (c). conform criteriului de performanţă (b). debitul nominal. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice reprezentate în schemele de acţionare hidraulică. Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. distribuitoare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 128 . puritatea semne convenţionale. succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor hidraulice din structura unui SRA. (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente hidraulice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare hidraulică: Funcţionarea SRA: motoare hidraulice. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. conexiuni şi ciclograma de mişcare. 27. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice.Titlul Unităţii: 27. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele hidraulice conform precizărilor criteriului de performanţă (a) cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aparate hidraulice speciale presiunea maximă de lucru. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. simboluri specifice pentru componente hidraulice. diametrul nominal. temperatura.5. supape. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa.

1. 28. Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 129 .Titlul Unităţii: 28. Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA.2.0 Competenţe: 28.3. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Nivel: 3 Valoare Credit: 1. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. 28.

PI. PD. I.manualul de întreţinere şi service al echipamentului respectiv . PID. D. utilajelor şi echipamentelor din exploatare reglarea automată a debitului .1: Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. P.Titlul Unităţii: 28.parametrii procesului. reglarea automată a nivelului. Scheme bloc pentru: - Legi de reglare tipizate: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise (tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să consulte documentaţia tehnică specifică pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. . REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. . Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 130 . (b) Explicarea modului de realizare a schemelor bloc pentru reglarea parametrilor proceselor industriale. . Criterii de Performanţă: (a)Consultarea documentaţiei tehnice specifice pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată.NTSM în utilizarea aparatelor de măsurat. caracteristicile tehnice ale maşinilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: reprezentările şi simbolizările standardizate utilizate în automatizări.documentaţia de lucru. . reglarea automată a presiunii. reglarea automată a temperaturii. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice modul de realizare a schemei bloc a sistemului de reglare automată a unui parametru conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.parametrii de calitate ai fiecărei faze a lucrării. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice regulile de realizare a legilor de reglare tipizate conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. . (c) Aplicarea regulilor de realizare a legilor de reglare tipizate.

(b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SRA în cascadă: Modul de conectare : schemă cu două bucle de reglare: una interioară şi una exterioară. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea modului de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă..Titlul Unităţii: 28. elemente de afişare Realizarea unui sitem de comandă secvenţial : sintetizarea schemei logice. demultiplexoare. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. alegerea justificată a mărimilor de intrare/ieşire Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modul de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Elementele componente ale unui sistem de comandă numerică : multiplexoare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 131 . Analizarea modului de realizare a unui sistem de comandă secvenţial. conectarea elementelor instalaţiei tehnologice şi ale dispozitivului de automatizare conform documentaţie tehnice. Recunoaşterea modului de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui sistem de comandă numerică. descrierea parametrilor procesului. asocierea circuitului logic. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască modul de conectare a elementelor componente ale unui sistem de comandă numerică conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.2: Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. comparatoare. sumatoare.

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modulele din schema bloc conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Alegerea automatelor programabile utilizate în domeniu în funcţie de caracteristici. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice criteriile de alegere a modulelor unui AP conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale. mărimea memoriei cerute. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema bloc: Caracteristici: module componente. conectare în funcţie de rolul lor în conducerea procesului tehnologic numărul de intrări/ieşiri necesar. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28.Probe practice şi scrise (de tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de realizare a unui sistem de comandă secvenţial conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Titlul Unităţii: 28. viteza şi puterea cerute de UC şi setul de instrucţiuni Aplicatii de dimensiuni mici: reglarea temperaturii. . reglarea timpului. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea modulelor din schema bloc. reglarea presiunii. Explicarea funcţionării automatelor programabile modulare în aplicaţii de dimensiuni mici.3: Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. tipul de intrări/ieşiri cerut. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea AP modulare în aplicaţii de dimensiuni mici conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 132 .

1. Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date.2. 29. REŢELE DE CALCULATOARE 3 1. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 133 . Analizează protocolul TCP/IP. Realizează conectarea unei reţele de date la internet.3.0 29. 29.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29. 29.4.

(c) şi (d) de performanţă. plasa (mesh). Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a analiza arhitectura şi standardele reţelelor de date aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Aplicaţie) şi interacţiunea dintre ele. Aplicaţie) şi interacţiunea dintre acestea model TCP/IP: Cele 4 straturi ale modelului (Acces reţea. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea topologiilor reţelelor de date. arbore Ethernet. (d) Descrierea modelelor de date OSI şi TCP/IP. Identificarea standardelor Ethernet. Transport. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 134 . token-ring.11 Cele 7 nivele ale modelului (Nivelul Fizic.3. inel. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Transport. Reţea. IEE 802. REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29. Descrierea arhitecturilor reţelelor de date.Titlul unităţii: 29. __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Topologii: Arhitecturi: Standarde Ethernet: model OSI: magistrala. (b). FDDI IEE 802. Prezentare.1 : Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date. Legatura de date. stea. Sesiune. Internet.

Probe orale scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza protocolul TCP/IP. NS. subretele. Descrierea serviciului de rezolvare a numelor. PTR) Serviciul de rezolvare a numelor: Protocoale TCP/IP: Probe de Evaluare: HTTP. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 135 . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: 29.2: Analizează protocolul TCP/IP. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea adresării IP. CNAME. înregistrări de tip (A. SNMP. TELNET. Descrierea suitei de protocoale TCP/IP. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). MX. MAIL. FTP. (b) şi (c) de performanţă. REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29. DHCP. clase. DNS. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Adresarea IP: structura.

firewalls analizor de reţea. ping. router. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente fizice: cabluri (optice. modem DSL. hub/switch. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 136 . LED-uri indicatoare utilitare de captură a pachetelor. Unelte hardware: Unelte software: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a utiliza componentele fizice în retelele de date. bridge. cu perechi răsucite. tracert. CMTS. coaxiale).Titlul unităţii: Competenţa 29. Interconectarea componentelor fizice ale unei reţele de date.3: 29. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). REŢELE DE CALCULATOARE Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date. DSLAM. placă de retea. netstat. ipconfig/ifconfig. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea componentelor fizice ale unei reţele de date. tester de cablu. (b) şi (c) de performanţă. nslokup/dig. modem de cablu. Depanarea unei reţele de date cu ajutorul uneltelor hardware şi software. wireless access point.

gateway. bridge. firewalls Probe de Evaluare: Probe orale. server DNS. modem DSL. router. NAT.Titlul unităţii: Competenţa 29. (b) şi (c) de performanţă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 137 . Adresă IP LAN/WAN. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). REŢELE DE CALCULATOARE Realizează conectarea unei reţele de date la internet. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conectare la reţea: Conectarea la internet: Configurare: Componente fizice: Instalare şi configurarea plăcii de reţea Instalare şi configurare modem ADSL / router. wireless access point. Conectarea unui calculator la Internet. masca de retea. SSID. Configurarea componentelor fizice pentru a realiza conectarea la internet. securizare Placă de retea. hub/switch. firewall. canal radio. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza conectarea unei reţele de date la internet.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 29. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Conectarea unui calculator la reţea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful