MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 4 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI

2009

Autori: Diaconu Gabriela – prof. ing.grad didactic I, Grupul Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” Bucureşti Muşat Carmen Pintea Mihaela prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Bucureşti prof. ing. grad didactic I, Grupul Şcolar Electromureş Tîrgu - Mureş

Consultanţă CNDIPT: Angela POPESCU – expert curriculum Ionel Ciobanu – expert IT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 2

Descrierea meseriei:

Tehnician în automatizări
Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea Tehnician în automatizări, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere şi reparare a sistemelor de automatizare. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de automatizare, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de automatizare în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

3

4. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 20. DETECTAREA DEFECTELOR UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 18. CIRCUITE ELECTRONICE 22. CIRCUITE ELECTRICE 21. ASIGURAREA CALITĂŢII 11. ELEMENTE DE PROIECTARE 12. 25. REŢELE DE CALCULATOARE Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 4 . SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 13. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 10. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 28. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 17. ASAMBLĂRI MECANICE 23. 6. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 27. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI 26. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI.LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Domeniul : Tehnic Calificarea: Tehnician în automatizări UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 15. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 14. 7. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE 29. 8. 3. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE 16. 5. 2. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI COMUNICARE DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE PROCESAREA DATELOR NUMERICE INIŢIEREA UNEI AFACERI UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. SISTEME DE AUTOMATIZARE 19.

Moderează dezbateri şi şedinţe.Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. Evaluează rezultatele obţinute. 3. rezolvare de 2.0 8 Iniţierea unei afaceri 1. 4. 2. 2. 3.Îşi valorifica resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. 1. 1.0 2 1. 3. CREDITE 2. 2. 5. 3. Elaborează documente pe teme profesionale. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. NR. Organizează şi prelucrează informaţia. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale.UNITĂŢI DE COMPETENŢE NR.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 5 . Obţine informaţii prin receptarea de mesaje modernă orale. 2. Defineşte posibilităţile pieţei.Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. 1. Elaborează mesaje scrise. 2. probleme 3. 1.0 7 Procesarea datelor numerice 1. CRT. 1. Elaborează un plan de afaceri. Gândire critică şi 1.0 4 1. 2. Identifică probleme complexe. Gestionează conflicte. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Rezolvă probleme. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 5 6 1. Utilizează informaţii de pe internet. Exprimă mesaje orale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru . 3.0 1. Managementul relaţiilor interpersonale Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Comunicare Dezvoltarea carierei profesionale 1.Prelucrează datele numerice. 2. 3.Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 3.0 4. Susţine prezentări pe teme profesionale. 1 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITATI DE COMPETENTE CHEIE Comunicare în limbă 1.0 3 Creează şi menţine relaţii profesionale. 1. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale.

Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. 2.Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.0 1. 10 11 12 13 14 15 16 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 1. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft Utilizarea aplicaţiilor pentru a realiza aplicaţii. de tip CAD 3. Planificarea şi 2. 1.0 1. 1. 2. Utilizează procedurile de audit al calităţii.0 1. CREDITE 1.Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. Aplică instrumente ale calităţii. Coordonează activităţile în caz de accident. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru Elemente de un produs dat. 4. 3. Sisteme de 2. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Utilizează documentele sistemului calităţii. 1. 9. producţiei 3. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare 1.Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D 1. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea Tehnici de măsurare tehnicilor de măsurare. de fabricaţie 3. în domeniu 3. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. proiectare 3. 3. 4. Programează activităţi specifice locului de muncă . Asigurarea calităţii 2.NR.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 6 . securitatea muncii 2. NR. 4. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 1. 3.Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului.Coordonează lucrări de montaj pentru organe transmitere a mişcării de maşini şi mecanisme.0 1.Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie.0 1. 1. prevenirea şi Sănătatea şi stingerea incendiilor. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. 2. Analizeazǎ specificul proiectului. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. CRT. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor.0 1.0 1. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Sisteme şi tehnologii 2. Analizează aspecte ale organizării şi organizarea planificării producţie.

3. 3. Sisteme de acţionare 2.Caracterizează sistemele de reglare automată. 2. sistemelor tehnice.Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. sistemelor tehnice. 17 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE COMPETENŢE NR. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 1.Programează activitatea de întreţinere. 1.0 1. Circuite electrice 2.).0 1.Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului.Monitorizează lucrările de întreţinere.Identifică tipuri de circuite electronice.Depisteaza defectele semifabricatelor.Evaluează performanţele circuitelor Circuite electronice electronice. pieselor.Realizează produse specifice prin asamblări Asamblări mecanice nedemontabile. 1. 2.0 1.Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. 2.Realizează circuite electrice de curent continuu (c. 1.NR.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.a.0 NR. Întreţinere planificată 3. electrică 3. pieselor. 3. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată. CRT. CR T.Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. automatizăre 3. 2.Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.a de joasă tensiune.Efectueaza controlul semifabricatelor.c. 3. 24 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Utilizarea circuitelor cu componente electronice analogice în automatizări. 1. NR.Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. 2.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 7 .0 1. 3.Realizează sisteme de acţionare electrică. Detectarea defectelor pieselor.0 18 19 20 21 22 23 1.Selecteaza metode de control al semifabricatelor. 1. COMPETENŢE 1.Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. CREDITE 1. 2. sistemelor tehnice.Utilizează aparate de c.).Prezintă funcţionarea componentelor Sisteme de sistemelor de reglare automată. Identifică componentele electronice analogice.0 1. Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice. CREDITE 1. 1.

2.0 1. Analizează protocolul TCP/IP. Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. Realizează conectarea unei reţele de date la internet . Identifică performanţele unui SRA.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 8 .5 0. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare.25 Utilizarea circuitelor electronice realizate cu circuite logice integrate în automatizări Prezentarea automatelor programabile 26 27 Analizarea sistemelor de reglare automată 28 Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice 29 Reţele de calculatoare 1. Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. 3. Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. 0. 2. 3. Analizează arhitectura şi standardele retelelor de date. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice . 1. 4. 3.5 2. 1. 4. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. 1. 2. 2. 3. 3. 5. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări.0 1. Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite 1. 2.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 9 . 2.UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. 3. 5. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 4. Elaborează mesaje scrise. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale.0 Competenţe: 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2. Exprimă mesaje orale.

Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. verificarea sensului prin alte surse. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. de lungime variabilă: • mesaje. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale. sentimente. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. obţinute: • informaţii factuale. talk-show-uri. anunţuri publice. (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. discursuri. specificaţii de produse şi servicii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 10 . activităţi). Limbaj: • termeni specifici mesajelor mass media. • acţiuni proprii (realizarea de operaţii. (b). emise la de mesaje orale: viteză normală. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. explicaţii. opinii. Informaţii • ideea principală (sensul global). relevante pentru sarcina de lucru. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) Moduri de • întrebări. (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. în diverse registre. • transmisiuni radio şi TV. limbaj corporal / nonverbal. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). contra. relevant pentru domeniul ocupaţional. acţiune: • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. emise de cei din jur. pe teme de interes comun. formale şi informale. precum şi a atitudinilor şi sentimentelor. • conversaţii telefonice. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. • vocabular specific comun.Titlul Unităţii: Competenţa 1. atitudini (pro. prezentări de produse / servicii. neutră). (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. puncte de vedere.1: 1. sentimente. • opinii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. • conferinţe. detalii. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. atitudini.

(e). (c). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 11 . (b). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (d).

cereri. detalii sau opinii. de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte. manuale tehnice. operaţii şi procese tehnologice Materiale • dicţionare. formulare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 12 . date tehnice ale unor produse şi servicii. materiale şi produse finite. Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. (b) Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional. fişe tehnice. prezentare • notiţe. (d) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. reclamaţii. • mesaje. acţiune: • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. scheme. obţinute: • informaţii profesionale: instrucţiuni. grafice. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. standarde. relativ complexe. note. Forme de • tabele. anunţuri. • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă. • date privind: materii prime. pagini Internet.2: 1. rapoarte. luarea de decizii. faxuri. prospecte. (e) Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. de • diagrame şi alte materiale vizuale. în diverse registre. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. atunci cînd este necesar. în scopul luării unor decizii. Moduri de • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. Informaţii • informaţii factuale. referinţă: • instrucţiuni. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. explicaţii.Titlul Unităţii: Competenţa 1. instrucţiuni. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. pe teme de interes comun. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex. reclame. modificarea unor operaţii.

Probe orale. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. atunci cînd este necesar. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri.Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 13 . Probe orale. (e). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d).

privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. comunitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). robot telefonic.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. • la telefon. (b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii.Titlul Unităţii: Competenţa 1. la viteză normală. la locului de muncă. instrucţiunilor. Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. (b). (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. • profesional – situaţii specifice în organizaţie. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. situaţii conflictuale. relevant pentru domeniul ocupaţional. • descrieri de obiecte. sfaturi. în conversaţii de lungimi variate. • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. • vocabular adecvat contextului personal şi social. explicaţii. (c) Formularea clară. operaţii. • aranjamente sociale. • vocabular specific comun. • personal şi social – situaţii specifice în familie. procese. şcoală. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 14 . (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional.3: 1. • faţă în faţă. (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. în diverse registre. detalii de operare. întrebărilor şi solicitărilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii.

colegi. • procese verbale. • idei. (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. de lungimi variate: • informaţii factuale. eseuri. • organizarea locului de muncă. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional.4: 1. mesaje (inclusiv e-mail). în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. • activităţi şi procese de producţie. formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. fişe tehnice. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 15 . facturi pro-forma. • calitatea serviciilor / produselor.Titlul Unităţii: Competenţa 1. formule de politeţe. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. în limbaj clar şi precis. structurate şi cu folosirea de conectori. • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context. ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. membri ai organizaţiei. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare. fişe de producţie. În texte. (b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. şedinţe. la tipul de text. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. note. standarde). rapoarte. puncte de vedere. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice. documente de evidenţă primară. fişe de evidenţă. • mesaje din partea altor persoane. • aranjamente şi instrucţiuni. în diverse registre. inclusiv date personale. la subiect şi la cititorul intenţionat. • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. (c) Transmiterea. glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise. opinii. • dicţionare. procese.

texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat. Titlul Unităţii: 1. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. (b). 16 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e).Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală.

în diverse registre. Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale. a. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). în conversaţii de lungimi variate. cum ar fi planuri. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. 17 Contexte: Schimburi de opinii: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . activităţi şi aranjamente operaţionale. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes. (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. • relaţii cu clienţii şi partenerii. • chestiuni profesionale de interes comun b. negocieri. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. Prezentări scurte. faţă în faţă sau telefonic. situaţii familiare. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale. situaţii conflictuale. • întîlniri profesionale de rutină. privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent. la viteză normală. • întîlniri formale / informale. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. predicţii. (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul. pe bază de materiale pregătite în prealabil. în conversaţii de lungimi variate. (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. Discuţii profesionale. făcute la viteză normală. activităţi profesionale zilnice. sarcini de lucru. c. contacte profesionale informale. • prezentări de produse. c. privind: • aranjamente la locul de muncă. • ipoteze. (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. tehnologii. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. rapoarte intermediare / de progres.5: profesionale. în contexte profesionale predictibile. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni : a.Competenţa 1. b. Discuţii profesionale: • interviuri individuale. Schimburi de opinii. în conversaţii şi prezentări. în diverse registre. derulate cu viteză normală.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 18 . aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). • vocabular specific comun. • formule de iniţiere. (c). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. scheme de prezentare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. evaluări de: produse. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. • în faţa unui auditoriu (prezentări). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie. (b). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. procese. întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. (d). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. • faţă în faţă. • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. limbaj nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social. • la telefon. relevant pentru domeniul ocupaţional. • notiţe. discuţii profesionale). Moduri de interacţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. robot telefonic (schimburi de opinii. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.Materiale pentru prezentări: Convenţii şi limbaj: • preferinţe. discuţii profesionale). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. interpretări şi opinii. în care să includă informaţii faptice. servicii.

Rezolvă probleme. Evaluează rezultatele obţinute.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2.0 Competenţe: 1. Identifică probleme complexe. 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 19 . GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1. 3.

conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. cauze şi efecte ale problemei. compara situatia problema cu situatia normala. interacţiuni între oameni. Definirea problemei. Reflectarea asupra propriilor acţiuni.Titlul Unităţii: Competenţa 2. proces de muncă. sesizări. conform criteriilor de performanţă (a). Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni. emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă. cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 20 .1: 2. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei.GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe.

Întocmirea planului de acţiune. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii.Titlul Unităţii: Competenţa 2. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme.2: 2. alocarea de resurse (materiale. timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 21 . Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile. Alegerea celei mai potrivite soluţii. în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. Aplicarea planului de acţiune. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. financiare. conform criteriilor de performanţă (a).

generează şi extinde idei.3: 2. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor. Obţinerea feed-back-ului. dacă este cazul concluzii. responsabilităţi. sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele. conform criteriilor de performanţă (a).Titlul Unităţii: Competenţa 2. Analizarea metodei aplicate. aplică măsuri de corecţie. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute. calificative proprii şi de la alte persoane resurse. acţiuni. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 22 . să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată.

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3. Creează şi menţine relaţii profesionale. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1. 2. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.0 Competenţe: 1. Gestionează conflicte. 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 23 .

Susţinerea muncii în echipă . opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului. motivare. interviuri. redefiniri de rol. încredere în deciziile luate de grup.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare.Titlul Unităţii: Competenţa 3. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale. cade de acord. preia argumentele interlocutorului oferă sugestii. ascultă sugestiile celorlalţi. discutarea deschisă a iniţiativelor. Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. exprimă un feedback pozitiv. nu întrerupe interlocutorul. (b). încurajare. Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv. analiza unor indicatori de coeziune socială. Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale. integrare. în interesul reciproc al părţilor. contextuali. Stabilirea unor relaţii de cooperare. evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. formulează propuneri consensuale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. face distincţie între fapte. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 24 . (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. culegere de mărturii. psiho-sociali. analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. (c).

(b). feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Identificarea surselor de conflict. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri.2: Criterii de Performanţă: (a) Gestionează conflicte. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 25 . forţarea. aplanarea. interese şi obiective opuse/diferite renunţarea. (b)Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3. (c) Medierea conflictelor.Titlul Unităţii: 3. compromisul. confruntarea.

contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri. psiho-sociale. (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora. clienţi personale. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3. preferabil în situaţii reale. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a).3: Criterii de Performanţă: Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. (a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi. colegi.Titlul Unităţii: 3. comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 26 .

2. 4. Utilizează informaţii de pe internet. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Organizează şi prelucrează informaţia. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web.Titlul Unităţii: 4. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1.0 Competenţe: 1. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 27 . 3.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. resurse umane implicate în sistemul informaţional. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). NOT). bănci de date. conform condiţiilor de aplicabilitate. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem. motoare de căutare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: informaţie dată. uşurinţă în utilizare.<=.>. utilizând operatorii relaţionali (<. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 28 . rapiditatea obţinerii informaţiei. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. proces informaţional. Internet. OR.>=. Competenţa 4.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază. sistem.Titlul Unităţii: 4. Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. bază tehnică. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. egal. flux informaţional. bază informaţională. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet . baze de date. practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. sistem informatic. selectarea după criterii/chei multiple. diferit) sau operatorii logici (AND. sistem informaţional. Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. corectitudinea informaţiei obţinute. Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: Probe de Evaluare: Probe orale.

logic. Competenţa 4.UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia. utilizarea macrocomenzilor (macro). . schiţe. liste. Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. validarea datelor. Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. foi de lucru. conform condiţiilor de aplicabilitate. interogări ale bazelor de date. baze de date. fişiere (text. rapoarte (simple. şir de caractere (text). grafice. pivot). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 29 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. formulare (templates). complexe. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic. conform condiţiilor de aplicabilitate. imagini. binare). tabele.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. tabele. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). conform condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii: 4. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. conform condiţiilor de aplicabilitate.

raport text/imagine. anomaţie. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 30 . lizibilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b).Titlul Unităţii: 4. casete combinate. ferestre. Client-Server viteza de încărcare. hărţi de imagini. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). editoare de imagini. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web. liste. comunicare) pentru crearea documentelor Web. configurare si administrare. casete de dialog. imagini. tabele. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. filme. Competenţa 4. acurateţe. conform condiţiilor de aplicabilitate. sunete. conformitate cu cerinţele proiectului. editoare de HTML. conform condiţiilor de aplicabilitate. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. cadre. conform condiţiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). rapoarte.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. formulare. butoane. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. baze de date ASP. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. servere text. sisteme de gestiune a bazelor de date. de design.

conform condiţiilor de aplicabilitate. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 31 . de excepţii. cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). schitelor. diagramelor (Gantt). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect. traiectorie critică. fazele unui proiect. cost. să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor. managementul configuraţiei. structura echipei de proiect. orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor. Componentele proiectului: organizaţia de proiect. planul unui proiect. planurile. rapoarte (de progres. Competenţa 4. Probe de Evaluare: Probe practice. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. mijloacele de control. Instrumente software: pentru crearea graficelor. structura pe activităţi (WBS). dependinţe).4 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. Etapele unui proiect:justificarea economică. conform condiţiilor de aplicabilitate. (c) şi (d). planul de proiect. managementul riscului. echipa de proiect (roluri).Titlul Unităţii: 4. componentele şi obiectivele proiectului. controlul schimbării. structura activităţilor (WBS). Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. sabloanelor de prezentare. calitatea. managerul de proiect. să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor. grafic de activitati. alocarea resurselor (efort/durată. controlul riscului. etapele. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor.de sfârşit de proiect). obiectivele proiectului. Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. elemente de evaluare.

COMUNICARE 3 1.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 5. Susţine prezentări pe teme profesionale.0 Competenţe: 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 32 . Elaborează documente pe teme profesionale. Moderează dezbateri şi şedinţe. 2. 3.

mimică asociată. temă şi audienţă. suport non-verbal (imagine. COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale. prezentare atractivă pentru audienţă. realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa. selectează informaţiile prezentare structurată. fapte şi date statistice. argumentare logică. scopului. manuale. (b). gestică. reviste de specialitate). şi (c ). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 33 . tehnici de implicare a audienţei. pronunţie. pune întrebări altor persoane.Titlul Unităţii: Competenţa 5. Tehnici: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date. intonaţie. grafică). articole. nevoilor audienţei. stil adaptat situaţiei. exemplificări. (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei. şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.1: 5.

invită interlocutorul să vorbească. a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. are în vedere obiectivul propus. alte persoane). acceptă opinii diferite de cele proprii. structură. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă. furnizori. raţionează. deciziilor şi acţiunilor. concluziilor.Titlul Unităţii: Competenţa 5. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). tipul interlocutorului (colegi. sociale Participare: Respectare: face observaţii constructive. compromisuri posibile. consensul vizat Teme: ştiinţifice. (b). clienţi. c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc. încurajează discuţia prin întrebări. tipul situaţiei. argumente. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 34 . COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume. nevoile interlocutorului. clară. d) Prezentarea succintă a conţinutului.2: Criterii de Performanţă: 5. dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie. aprobări. să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe. întrebări posibile. conciliantă. corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele Exprimare: Prezentare: Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească. tehnice. luări de cuvânt. nu face discriminări concisă.

un set de instrucţiuni şi un scurt raport. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 35 . editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe. folosirea imaginilor. (b). şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. coerenţă. COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. manuale. b) Scrierea unui document clar şi corect. c) Verificarea documentului.Titlul Unităţii: Competenţa 5. organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie. redactarea. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective. a schemelor.3: Criterii de Performanţă: 5. reguli gramaticale. a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia.

Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6. 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 36 . DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1. 3. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.0 Competenţe: 1.

aspiraţii profesionale. Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. competenţe profesionale. Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Autoevaluarea nivelului de pregătire. Curriculum Vitae.Titlul Unităţii: Competenţa 6. . comentariu cu privire la perfomanţa personală. Probe orale. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. premii. certificate.1: 6. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date. prezentare. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). condiţii specifice angajatorului. abilităţi sociale. autoevaluare. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. Portofoliu personal: rezultate la testări. prezentare orală. Identificarea cerinţelor locului de muncă. fişa angajatului. recomandări. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 37 . DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. reglementări. postură. atitudine. produse reprezentative pentru locul de muncă. limbaj verbal şi nonverbal. Cerinţele locului de muncă: fişa postului. diplome. ţinută. în condiţiile de aplicabilitate date.

aptitudini necesare unei calificări. programe de scurtă durată. competenţe. consultanţă de specialitate. programe de formare continuă la locul de muncă. voluntariat. învăţare continuă. (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a).Titlul Unităţii: Competenţa 6. cursuri serale. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. studiu individual. conferinţe. (b). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 38 . Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală.2: 6. spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări. non formală. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite. invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă. Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare.

3: 6. consilieri ai carierei profesionale). articole şi emisiuni ale mass-media. discuţii. consultanţă specializată. a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line. consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate să-şi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 39 . afişe. Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi. manuale. aprecierea propriilor performanţe.Titlul Unităţii: Competenţa 6. articole de specialitate. consultarea unor persoane specializate (psihologi.

Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 40 . PROCESAREA DATELOR NUMERICE 3 1. 3.Titlul unităţii: Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 7. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. 2.0 1. Prelucrează datele numerice.

fişe Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 41 .Titlul unităţii: Competenţa 7. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate.1: 7. temperatură. tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele. conform criteriilor de performanţă (a). Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse. densitate. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. masă. concentraţie. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. dimensiuni. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. Înregistrarea datelor. distanţe.

Titlul unităţii: Competenţa 7.2:

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Prelucrează datele numerice.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi. Utilizarea formulelor de calcul. Reprezentarea grafică a datelor obţinute. Citirea graficelor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri, radicali, procente, scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură, calcule economicofinanciare, ecuaţii liniare cu două variabile, media aritmetică, geometrică, dispersia, abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului, relaţia dintre mărimile reprezentate

Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice, aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

42

Titlul unităţii: Competenţa 7.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor. Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. erori, cauze, tipuri de erori, tendinţe liniare, în coloane şi bare, circulare, radar, Gantt cumulativă, Paretto, de dispersie

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

43

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1.0

Competenţe: 1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2. Defineşte posibilităţile pieţei 3. Elaborează un plan de afaceri

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

44

Titlul Unităţii: Competenţa 8. Evaluarea propriilor abilităţi. colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii. discuţii cu profesorii. INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 45 . ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a).1: 8. abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de activitatea antreprenorială.

umane. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 46 . sponsorizări.2: 8. oportunităţi de dezvoltare. Resurse: la nivel global. Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale.Titlul Unităţii: Competenţa 8. marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de analiză SWOT. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: afaceri. naţional. ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. (b). d) Identificarea strategiilor de marketing. proiecte cu finanţări nerambursabile). aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei. asocieri. materiale. INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei.

organizare. subvenţii.3: 8. resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor. identificarea resurselor financiare. probleme de mediu. abilităţi sănătate şi securitatea muncii. legislaţia muncii. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. repartizarea bugetului. resurse umane. informaţii.Titlul Unităţii: Competenţa 8. management. Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile. INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri. clienţi şi furnizori. alocarea resurselor. logistică Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală. drept comercial structură. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 47 . scenarii posibile plan financiar. (b). aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a).

PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1.0 Competenţe: 1. Programează activităţi specifice locului de muncă. 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 48 . Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. 3.UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9.

natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare. Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. Stabilirea componentelor procesului de producţie.Titlul Unităţii : 9. mărimi de ieşire Componente: Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a). în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c). etapele de realizare a procesului de producţie. modul de obţinere a produselor finite din materii prime. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b). în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 49 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. modul de execuţie. natura tehnologică a operaţiilor efectuate. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9.

automatizată. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). în celule de fabricaţie programare liniară. adaptibilitate. de masă. în serie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală. Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei. în flux. dinamism structural). 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. metoda PERT. Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei. metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c). adecvare.Titlul Unităţii : 9. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor. în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 50 . metoda CPM. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b).

Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă. Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul.3: Programează activităţi specifice locului de muncă. în aria de aplicabilitate specificată.fişe tehnologice .fişa de lansare a produsului/serviciului .unelte de lucru .planuri Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c). conform criteriului de performanţă (a). Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: . în aria de aplicabilitate specificată.grafice.Titlul Unităţii : 9. profesionistă calificată necalificată Forţa de muncă: Documente: .materii prime şi materiale . în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 51 . PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. conform criteriului de performanţă (b).semifabricate .clasic .folosind software Necesarul de materiale: . diagrame .

ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1. Utilizează documentele sistemului calităţii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 52 . controlul calităţii şi sisteme de calitate. Utilizează procedurile de audit al calităţii.0 Competenţe: 1. Descrie conceptele de asigurare a calităţii.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10. Aplică instrumente ale calităţii. 2. 4. 3.

documentaţia sistemului calităţii. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________ Competenţa 10. europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă.Titlul Unităţii : 10. conform criteriilor de performanţă (a). Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii. elementele de desfăşurare a sistemului calităţii. Explicarea conceptului de controlul calităţii. calitatea externă.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii. inspecţia calităţii. Explicarea conceptului de sisteme de calitate. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 53 . supravegherea calităţii. calitate totala evaluarea calităţii. controlul calităţii şi sisteme de calitate. controlul calităţii şi sisteme de calitate. verificarea calităţii Standarde româneşti.

2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 54 . registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor. instrucţiuni de lucru. fişe tehnologice. Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. buletine de analiză pentru produse. specificaţii tehnice buletine de analize. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă. registru de neconformităţi. conform criteriului de performanţă (b). desene. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii. conform criteriului de performanţă (c). Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii. planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. proceduri de încercări.Titlul Unităţii : Competenţa 10. proceduri şi instrucţiuni de inspecţie. buletin de verificare metrologică. procedurile /instrucţiunile de lucru Documente specifice locului de munca: proceduri operaţionale. rapoarte de respingere. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Manualul calităţii. registru pentru evidenţa analizelor efectuate. registre de intrări. Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. buletine de încercări Metode de înregistrare: note de recepţie. procedurile sistemului calităţii. in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor.

bazat pe un studiu de caz. în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. iniţierea actiunilor preventive/ corective. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii. identificarea punctelor critice. evaluarea eficacităţii sistemului calităţii. raport de actiuni preventive/corective. evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii. Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport.Titlul Unităţii : Competenţa 10. raport de audit. Explicarea elementelor de bază ale audit-ului. raport de neconformitate Documente de audit: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Explicarea conceptului de audit al calităţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 55 . urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit. Specificarea scopului documentelor folosite la audit.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10.

histograma defectelor.( b) şi (c).Titlul Unităţii : Competenţa 10. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto. fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a). ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii. Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale. diagrama Ishikawa. Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale. Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 56 .4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

4. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11.0 Competenţe: 1. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 57 . 3. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. 2.

tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare. Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului. materiale şi tehnologii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei. fiabilitate. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului. termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează.Titlul unităţii : Competenţa 11. încadrare în standarde.1: 11. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. costuri. realizând şi folosind un tabel. masă. dimensiuni. aspect. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 58 . că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. funcţiile şi scopul produsului. timp de realizare.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 59 . şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora.2: 11. estetică.Titlul unităţii : Competenţa 11. cercetarea produselor existente. ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming. îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate. Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare. ergonomie. ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. formă. protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume. siguranţă.

(b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale. Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale. materiale. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 60 . conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). folosind produsul din competenţa 2.Titlul unităţii : Competenţa 11. componente. ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului .3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11. cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie. disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă. cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie.

conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). diagrame. ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare.Titlul unităţii : Competenţa 11. evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate. (b) şi (c). scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare.4: 11. standardele şi legislaţia în vigoare. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. specificaţii de materiale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului. desene de detaliu. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . folosind produsul din competenţa 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 61 . prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice. Alegerea formei de prezentare. tehnologii de realizare. costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu. Utilizarea metodelor de prezentare grafică.

Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.0 Competenţe: 1. prevenirea şi stingerea incendiilor. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 62 . 3.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12. 2. Coordonează activităţile în caz de accident. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1.

(c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. trusă de prim ajutor. cataloage. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 63 . 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului. curente. cu praf. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. filme. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale. fişe. (d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor. individuale . hidranţi.Titlul Unităţii : 12. pliante. echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie. pături. periodice. stingătoare cu spumă. materiale igienico-sanitare.afişe. broşuri. instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii. materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă. nisip.

Titlul Unităţii : 12. 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 64 . defecţiuni ale utilajelor . Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase. Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre. să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a). note informative Situaţii de risc: . (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale.Nerespectarea principiilor ergonomice . statistici.Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă . SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12.Perturbări funcţionale. Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat.Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase.

(b). trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a). viteză de reacţie. (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. planificarea acţiunilor. Coordonează activităţile în caz de accident. 3. Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) Acordarea primului ajutor în caz de accident. anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. încadrarea în timp. evacuarea accidentaţilor. Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii. estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor. Evaluarea intervenţiei în caz de accident. (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor.Titlul Unităţii : 12. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 65 .

Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. 2. 3.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 66 . Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme.0 1. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 67 . arbori. roţi dinţate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire. roţi de curea. parametri geometrici si constructivi curele. lagăre.Titlul Unităţii : Competenţa 13. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. variatoare. cabluri. lanţuri.1: 13. roţi de fricţiune. cuplaje. conform criteriilor de performanţă (a) . conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. osii. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului. material. construcţie. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date. Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Interpretarea documentaţiei tehnice. demontare. desen de ansamblu. Repartizarea sarcinilor echipei de lucru. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. conform criteriului de performanţă (a). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. montare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. respectând criteriul de performanţă (b). schema de montaj pregătitoare. Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru. respectând criteriul de performanţă (c).Titlul Unităţii : Competenţa 13. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. ajustare Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 68 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice. 2: 13.

Respectarea normelor de protecţie a mediului. Efectuarea reglajelor. conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului. Criterii de Performanţă: (a) (b) Coordonarea operaţiilor de întreţinere. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. curăţire. 3: 13. conform criteriilor de performanta (a) . paralelismul arborilor. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. ajustarea curselor verificări curente. (c) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. bătăile radiale şi frontale ale arborilor. ajustarea jocurilor. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 69 . ungere. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.Titlul Unităţii : Competenţa 13.

4. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 70 . Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D.0 Competenţe: 1. 3. 2. Analizeazǎ specificul proiectului.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14.

să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului.Titlul unităţii : Competenţa 14. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. Edit. transferul informaţiilor File. modificarea. Help desenarea. 1: 14. perpendiculare. eficienţă. acurateţe. cost. Bonus. View. Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi. (b). Modify. Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului. timp de execuţie şi revizuire. editarea obiectelor elementare. Tools. Draw. enumerându-le într-un raport. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 71 . Insert. punct median. Format. capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie.

placă video. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. prin realizarea unor desene. că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD. ştergere. CD-ROM. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. racordare.Titlul unităţii : Competenţa 14. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. 2: 14. memorie RAM. CD-WR adecvat domeniului: mecanic. translatare Cotare: liniară. sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. construcţii. (b). electronic. Cotarea desenelor. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). colorare. rază. unghiuri. textile Procedee de bază pentru desenare CAD:aranjare. electromecanic. diametre. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 72 . electric. copiere. hard disk.

dimensiunea hârtiei caracteristici. text pe un rând. ştergere text. responsabilitǎţi. mutare. unitǎţile de mǎsurare utilizate. munca cu alţii. prin realizarea unor desene relevante. tipărire. numele şi locul de memorare al fişierului.Titlul unităţii : Competenţa 14. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). 3: 14. Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului. pe mai multe rânduri. copiere. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. copiere desene din CAD în Word plan complex. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Aplicarea textelor pe desene. aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare. (b). să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 73 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare. sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire.

Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare.Titlul unităţii : Competenţa 14. de revoluţie feed-back. plan complex. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 74 . documentaţie tehnicǎ. că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D. extrudate. prin realizarea unor desene elementare. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe. 4: 14. responsabilitǎţi. (b). Interpretarea suprafeţelor spaţiale. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D.

Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 75 . Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. 2.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1.0 15. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3.

Titlul Unităţii : 15. moduri şi tipuri de producţie. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. holonice. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 76 . conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________ Competenţa 15. tipuri de fabricaţie inteligente. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate. bionice economic. de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial. de calitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului.

atribuţiile locului de muncă. tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare. concurenţa. rezultatele activităţii.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15. tipuri de echipamente. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză.Titlul Unităţii : Competenţa 15. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. sincronizarea. Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie. metode analitice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 77 . Justificarea alegerii criteriilor de analiză. fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor. Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie. Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. de evaluare a riscului. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Aplicarea metodelor de analiză a sistemelor de fabricaţie folosind criterii precizate.

Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie. controlul producţiei. controlul. (c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie. controlul calităţii. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. stocarea. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. conducerea planificarea producţiei. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 78 . manipularea. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea. transportul. sănătatea şi securitatea muncii. comanda.Titlul Unităţii : Competenţa 15.3: 15.

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1,0

1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. 3. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

79

Titlul unităţii : Competenţa 16. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.

Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare. Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare.

Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare, traductoare, adaptoare, înregistratoare, elemente de automatizare, echipamente pentru achiziţia, transmiterea şi prelucrarea datelor. scheme bloc, scheme electrice, scheme cinematice mecanice, electrice, electronice

Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare:

Probe scrise şi practice, prin care candidatul demonstrează, printr-o diagramă bloc, că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente, conform criteriilor de performanţă (a) şi (c), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe scrise şi orale, prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

80

Titlul unităţii : Competenţa 16. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare.

Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat.

________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică, instrucţiuni de utilizare valori nominale, condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat; parametrul măsurat (valori prognozate); indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea; rezoluţia; domeniul / domeniile de măsurare; valoarea diviziunii; timpul de răspuns; durabilitatea; justeţea; fidelitatea; precizia; clase de precizie; fiabilitatea ); tipul de producţie (unicate, serie mică, serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare; productivitatea impusă măsurării

Operaţii pregătitoare:

asigurarea condiţiilor de microclimat, reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare, selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul), verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate, şi să efectueze calcule, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (c), (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 81

Titlul unităţii : Competenţa 16. 3:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. (b) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. (c) Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. (d) Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. (e) Analizarea rezultatelor măsurării.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi, unghiuri, arii, volume, niveluri, abateri), fizico-chimice (mase, densităţi, vâscozităţi, timp), mecanice (forţe, cupluri, presiuni, viteze, turaţii, acceleraţii, debite), termice (temperaturi, energii), electrice (intensităţi ale curenţilor electrici, tensiuni electrice, puteri, energii active, rezistenţe). Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri, rigle, şublere, micrometre, raportoare, comparatoare, indicatoare de nivel, planimetre, dozatoare volumetrice); pentru mărimi mecanice (dinamometre, manometre, vacuumetre, vitezometre, turometre, accelerometre, debitmetre), fizico-chimice (balanţe, densimetre, vâscozimetre, ceasuri şi cronometre); termice (termometre, contoare termice); electrice (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, contoare electrice). Metode de măsurare: directe, indirecte, implicite Scheme structurale: scheme bloc, scheme electrice Măsurare: citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) Monitorizare:urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. Analizare rezultate: calcule matematice, trasare de grafice şi diagrame, comparare cu valori nominale sau limită, toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată, să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (e), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice, cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice, conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

82

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1.0

1. Programează activitatea de întreţinere. 2. Monitorizează lucrările de întreţinere. 3. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

83

aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. norme. cataloage. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor.Titlul unităţii : Competenţa 17. fişa de activitate Documentaţie tehnologică: centalizator – lucrări de întreţinere Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. cărţi tehnice. prin elaborarea unui plan de întreţinere. metodologii. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 84 . _______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: prescripţii tehnice (plan de întreţinere. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. reglementări) responsabilităţi din fişa postului. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere. normative. Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu.

V. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.materiale.D. S.C. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 85 .Titlul unităţii : Competenţa 17.–uri. Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. A. (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17.întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.–uri Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere. Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: .M. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. cataloage. normative. de prevenire şi stingere a incendiilor. 3: 17. Probe orale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni. de prevenire şi stingere a incendiilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii : Competenţa 17. documentaţie tehnică de firmă. prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii. scrise şi practice care atestă. cărţi tehnice. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi practice care atestă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 86 . capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice. fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. scrise şi practice care atestă.

3. SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18.0 1. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Analizează funcţionarea sistemelor domeniului. de automatizare specifice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 87 . Caracterizează sistemele de reglare automată. 2.

Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată. regulatoare automate. 1: 18. Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. elemente de execuţie. de execuţie(de reglare). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă). perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie. de ieşire. de reacţie. Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. elemente de comparaţie. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 88 . de comandă . SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.Titlul unităţii : Competenţa 18. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată.

Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 89 . elemente de comparaţie. Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date. factori fizici. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. viteza de reacţie. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. agentul de lucru (electric. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. pneumatic. regulatoare automate. 2: 18. hidraulic). Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată.Titlul unităţii : Competenţa 18.

(b) Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare).Titlul unităţii: 18. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c). sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : .3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului. orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi. deplasare. respectând normele de tehnica şi securitatea muncii. presiune.mărimi electrice ( fază. tensiune) . conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. sisteme de reglare cu program variabil. temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată. acceleraţie. şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. frecvenţă. curent. putere. Probe scrise. Titlul unităţii : 19.mărimi neelectrice ( nivel. Criterii de Performanţă: (a) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată. viteză. debit. elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată. elementul de comparaţie. (c) Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi. regulatorul automat. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 90 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .

SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 91 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. 2.Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1. Titlul unităţii : 19. Realizează sisteme de acţionare electrică. 3.0 1.

maşini de lucru . instalaţia de comandă. instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat. (c) Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.1: Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. 92 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. comandă. să specifice rolul funcţional al acestora. motoare electrice. motorului electric. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare.Competenţa: 19. sistem de transmitere a mişcării. maşinii de lucru. sistem de transmisie a mişcării. (b) Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. sistemului de transmisie a mişcării. maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic. protecţie şi semnalizare). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric. Criterii de Performanţă: (a) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.

cu verificarea finală a continuităţii acestora. acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme de forţă. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate. 93 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date. conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj. 2: 19. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică. conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. motor de acţionare. Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului. Criterii de Performanţă : (a) (b) (c) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare.Titlul unităţii : Competenţa: 19. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.

comenzile aparatelor de comutaţie. intensitatea curentului electric. turaţia urmărire vizuală 94 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Competenţa: 19. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat. 3: Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare. tensiunea electrică. să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare. Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate.Titlul unităţii : 19. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.

a de joasă tensiune.0 1. Utilizează aparate de c. Realizează circuite electrice de curent continuu (c. 95 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .a.Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20.) 3.) 2. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. CIRCUITE ELECTRICE 1.c.

c. Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c. Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm. Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată .c.c.Titlul Unităţii : Competenţa 20. 1: 20. pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate. 96 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c. teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a). aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit.: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei. Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei. Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d). (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj. Analizarea circuitelor de c.c.

: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a). (b).Titlul Unităţii : Competenţa 20. Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Măsurarea parametrilor de circuit. Simularea funcţionării circuitelor de c.a. condensatoare. cu rezistoare. Realizarea circuitelor de c.a. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie. intensităţi. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c. bobine. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c.a.a. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20. folosind soft didactic. tensiuni.a. erori de măsurare 97 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c. de joasă tensiune cu aparate de protecţie. 3: Criterii de Performanţă: 20. (b) Realizarea circuitelor de c.a. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. (c) Verificarea funcţionării circuitelor de c.a. de joasă tensiune (a) Identificarea aparatelor de protecţie. întreruptoare automate. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V 98 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . lămpi fluorescente. comutatoare Lămpi cu incandescenţă. de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie. de joasă tensiune.a. de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.a. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Siguranţe. contactoare. CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c. motoare electrice Circuite de c. Receptoare: Circuite de c. relee termice relele termice.Titlul Unităţii : Competenţa 20. relee electromagnetice.a. comutaţie şi receptoare. comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie.a.

2. Identifică tipuri de circuite electronice. 3.0 1. CIRCUITE ELECTRONICE 3 1. 99 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21. Evaluează performanţele circuitelor electronice. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii .

comandă. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) . modulare/demodulare. numărare.Titlul Unităţii : Competenţa 21.dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: alimentare electrică.circuite integrate: numărătoare. memorii (RAM şi ROM). codificatoare/decodificatoare. generare de semnale. codificare/ decodificare. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice. Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice. microcontrolere . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.surse de alimentare.modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: circuite digitale: porţi logice. 1: 21. de curent. amplificare. .amplificatoare: de tensiune. control. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. multiplexare/demultiplexare. . de putere . CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) . Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice. stocare informaţii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice. ultiplexoare/demultiplexoare . afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu.oscilatoare: RC. 100 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . LC.

Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog. puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. curenţi. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a). CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice. osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic. impedanţe. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.multimetru. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. frecvenţmetru. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. 2: 21. Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b). curenţi. 101 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . frecvenţe.amplificări Mărimi de măsurat: Aparate de măsură şi control adecvate: . frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire tensiuni. puteri electrice.Titlul Unităţii : Competenţa 21.

multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. cataloage de circuite integrate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (b) Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii. documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. Criterii de Performanţă: (a) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu. de putere -oscilatoare: RC. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. după conectarea circuitului electronic. de curent. conform documentaţiei tehnice. scheme de execuţie. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b). 3: 21. codificatoare/ decodificatoare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. Documentaţe tehnică: 102 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . memorii.Titlul Unităţii : Competenţa 21. (c) Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei.

0 1. 3. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. 103 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. ASAMBLĂRI MECANICE 3 1. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. 2.

: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22. Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare. conform criteriului de performanţă (b). SDV-uri. materiale specifice 104 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. ajustării. reglării utilaje. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare. pentru două situaţii diferite. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. Stabilirea metodelor de asamblare. metoda interschimbabilităţii parţiale. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare. metoda sortării.Titlul Unităţii: Competenţa 22. conform criteriului de performanţă (a). documentaţia tehnică. pentru două situaţii diferite. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare. conform criteriului de performanţă (c). Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării.1. programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale.

Titlul Unităţii: Competenţa 22. prin presare. prin nituire. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. utilaje şi SDV-uri specifice.: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22. Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale. documentaţie tehnică 105 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării. Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.2. conform criteriului de performanţă (a). sudare de pregătire a reperelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. lipire. conform criteriului de performanţă (b).

(b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.Titlul Unităţii: Competenţa 22. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. SDV-uri 106 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .: Criterii de Performanţă: 22. cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare. conuri. prin pene şi ştifturi. asamblarea propriu-zisă organe de asamblare. conform criteriului de performanţă (a).3. documentaţie tehnică. prin caneluri. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. (a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (b). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. filete. asigurarea organelor de asamblare necesare.

pieselor. pieselor. Depistează tehnice. DETECTAREA DEFECTELOR 3 1. sistemelor controlul semifabricatelor. 3. sistemelor 107 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . 2.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 23. Selectează metode de control ale semifabricatelor.0 1. pieselor. defectele semifabricatelor. Efectuează tehnice. sistemelor tehnice.

megohmetru. pirometre. Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control.Titlul unităţii: Competenţa 23. segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. conform criteriului de performanţă (b). 23. şubler. răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate.1. pieselor şi sistemelor tehnice. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control .vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor. rulmenţilor. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice. durităţii. lichide penetrante. surse de radiaţii. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. calibre. termometre. comparator. pulberi magnetice. contoare pentru radiaţii. magnetic. al elasticităţii arcurilor. DETECTAREA DEFECTELOR Selectează metode de control al semifabricatelor. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. fisurilor microscopice.lupă. microscop metalografic. sistemelor tehnice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: . cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: . ruleta. ultrasonic. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. pieselor. cu radiaţii X şi Gamma. conform criteriului de performanţă (a). micrometru. 108 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .

Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor. sistemelor tehnice. pieselor şi sistemelor tehnice. de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă. 109 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .Titlul unităţii: 23. segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (a). pieselor. incluziuni metalice şi nemetalice. sistemelor tehnice. Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor. pieselor. : Depistează defectele semifabricatelor. pieselor şi sistemelor tehnice. pori. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. fisuri. prin întocmirea unui raport specific. pieselor. conform criteriului de performanţă (b). DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. că este capabil să identifice defectele semifabricatelor.2. sistemelor tehnice.

: Efectuează controlul semifabricatelor. microscopic. cu lichide penetrante. verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. pieselor şi sistemelor tehnice. pieselor şi sistemelor tehnice. Evaluarea rezultatelor controlului. Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor. cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru. sistem tehnic corespunzător calitativ. DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual. 110 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor.3. conform criteriului de performanţă (a). sistemelor tehnice. cu radiaţii Gamma. cu fişele tehnologice semifabricat. scriind un raport. pieselor. ultrasonic. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. magnetic. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare. auditiv. conform criteriului de performanţă (b). efectuând o analiză.Titlul unităţii: 23.

2. 24. 24.UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24.1. 3 1. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24. Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice.3. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată. 111 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .0 Identifică componentele electronice analogice.

112 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii componentele electronice analogice. Criterii: Terminalele componentelor: conform cataloagelor de componente electronice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. tranzistoare cu efect de câmp. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.Titlul unităţii: 24. dispozitive multijoncţiune (tiristorul). dispozitive optoelectronice. Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. conform documentaţiei tehnice. Identifică componentele electronice analogice. Precizarea parametrilor componentelor electronice analogice. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a recunoaşte componentele electronice analogice după criterii precizate. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a stabili dispunerea pe capsulă a terminalelor componentelor electronice discrete. Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Componente electronice: diode semiconductoare. Recunoaşterea terminalelor componentelor electronice analogice. marcaj.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Recunoaşterea componentelor electronice analogice după criteriile precizate. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. tranzistoare bipolare. aspect fizic. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. simbol.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a măsura parametrii componentelor electronice analogice.2: Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Principii de funcţionare: Caracteristici statice: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a interpreta principiile de funcţionare ale componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Specificarea principiilor de funcţionare a componentelor electronice analogice. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a interpreta caracteristicile statice ale componentelor electronice analogice. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Interpretarea caracteristicilor statice ale componentelor electronice analogice.Titlul unităţii: 24. Măsurarea parametrilor componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. fenomenele fizice care stau la baza funcţionării componentelor electronice analogice dependenţa între mărimile electronice analogice caracteristice ale componentelor specificaţi în documentaţia tehnică .

Verificarea circuitelor electronice utilizând aparatură specifică. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a verifica circuite electronice. . aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă.amplificatoare cu componente analogice. scrise sau practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica circuite electronice pe baza schemelor şi de a explica funcţionarea circuitelor cu componente analogice.orice program care permite reprezentarea şi simularea funcţionării circuitelor electronice Aparatură specifică . Explicarea funcţionării circuitelor electronice cu componente analogice.surse de electroalimentare. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate .oscilatoare (RC. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a monta componente electronice analogice pentru a realiza circuite electronice şi/sau simula.circuite pentru generarea impulsurilor ( basculante) Scule şi dispozitive . amplificatoare operaţionale. cuarţ).Titlul unităţii: 24.aparate de măsurat. Montarea componentelor electronice conform schemei date utilizând scule şi dispozitive specifice şi/ sau simularea circuitelor electronice utilizând software specializat. . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea tipurilor funcţionale ale circuitelor electronice pe baza schemelor. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. practic şi/sau prin simulare computerizată. . trusa electronistului Software specializat: . osciloscop Probe de Evaluare: Probe orale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.3: Realizează circuite electronice cu componente analogice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite electronice .cablaje imprimate. LC.

Titlul unităţii: 25. 3 0.2 Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. 25.1 Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare.3 Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări.5 115 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25. 25.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. registre de deplasare Funcţii logice: Forme de reprezentare: ŞI. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.1. numărătoare. FAN-OUT Probe de Evaluare: Probe orale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. forme elementare. IIL. diagrame Veitch-Karnaugh. 116 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . forme canonice. decodificatorul. SAU-NU. SAU EXCLUSIV tabel de adevăr pentru funcţii de până la 4 variabile. structuri standard. ŞI-NU. demultiplexorul / dstribuitorul de date. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. aspect fizic şi marcaj. SAU. detectorul de paritate Circuite secvenţiale:circuie basculante. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare Criterii de Performanţă: (a) (c) (d) Recunoaşterea circuitelor logice după simbol. multiplexorul / selectorul de date. Nivele de tensiune: nivel High şi nivel Low Parametri: VIH. comparatorul digital. FAN-IN.Titlul unităţii: 25. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. codificatorul. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Precizarea parametrilor circuitelor integrate pe baza cataloagelor de componente. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a preciza formele de reprezentare. IIH. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a corela valorile variabilelor cu nivelele de tensiune. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. VIL. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. NU. (b) Precizarea formelor de reprezentare a funcţiilor logice asociate circuitului combinaţional Corelarea valorilor variabilelor logice cu nivelele de tensiune măsurate în circuit. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a preciza parametrii circuitelor digitale. circuite logice secvenţiale porţi logice. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea elevului de a identifica circuitele integrate digitale.

scrise ( de tip proiect ) şi practice care atestă capacitatea elevului de a exemplifica aplicaţii cu circuite integrate digitale. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă.Titlul unităţii: 25. comparatorul digital. pe baza tabelelor de adevăr şi a diagramelor de timp. multiplexări. codificatorul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. demultiplexorul / dstribuitorul de date. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice combinaţionale: porţi logice. Probe orale. registre de deplasare. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. deplasarea informaţiei. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a selecta circuite integrate pentru a implementa funcţiile logice şi a realiza montaje cu circuite sevenţiale. decodificări.2. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. structuri standard. decodificatorul. Selectarea circuitelor integrate pentru implementarea funcţiilor logice. Selectarea circuitelor integrate pentru realizarea montajelor cu circuite secvenţiale Exemplificarea aplicaţiilor uzuale cu circuite logice în echipamentele de automatizări. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea funcţionării circuitelor integrate digitale combinaţionale şi secvenţiale. scrise care atestă capacitatea elevului de a descrie funcţionarea unui circuit integrat digital. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. comparări de semnale electrice. 4 variabile date în forma canonică sau elementară. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. detectorul de paritate Circuite logice secvenţiale: circuite bistabile. demultiplexări. codificări. numărătoare Funcţii logice: Aplicaţii uzuale: funcţii de 3. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. multiplexorul / selectorul de date. numărarea impulsurilor Probe de Evaluare: Probe orale. Probe orale. 117 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă.

comparatorul digital. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a realiza circuite şi/sau de a simula funcţionarea circuitelor logice.3. demultiplexorul / dstribuitorul de date. cuplaje nedorite. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica defectele în funcţionarea montajelor cu circuite logice. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica terminalele circuitelor integrate digitale. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. multiplexorul / selectorul de date. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări.Titlul unităţii: 25. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. structuri standard. conectare defectuoasă a intrărilor neutilizate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 118 . de interconectare a circuitelor. detectorul de paritate circuite basculante. Montarea componentelor şi verificarea circuitelor şi/sau simularea funcţionării circuitelor logice specifice automatizărilor. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. Identificarea defectelor în funcţionarea montajelor cu circuite logice prin măsurarea nivelelor de tensiune si vizualizarea formelor de undă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice: Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. distorsionarea transmisiei. registre de deplasare. alimentare defectuoasă Probe de Evaluare: Probe orale. circuite logice secvenţiale porţi logice. Defecte: de implementare. codificatorul. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea terminalelor circuitelor logice integrate pe baza cataloagelor de componente. decodificatorul. numărătoare Circuite secvenţiale: Simularea funcţionării circuitelor: reprezentarea circuitelor logice electronice utilizând programe care permit acest lucru şi simulează funcţionarea lor.

26.1 Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date.5 26.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 26.2 Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 119 . 26.3 Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 3 0.

conform criteiilor de performanţă (a). modulele de intrare-ieşire.Titlul unităţii: 26. consola de programare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Stabilirea etapelor procesului de proiectare a sistemelor de conducere. AP cu prelucrarea informaţiei la nivel de cuvânt. AP mixte. Precizarea structurii minimale a unui sistem de conducere a proceselor cu automate programabile cu prelucrări la nivel de bit. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Etapele procesului de proiectare a sistemelor de conducere: Dimensiunea magistralei de date: Structura minimală a unui sistem: proiectarea sistemului în logică cablată şi în logică programată AP cu programare la nivel de bit. Probe de Evaluare: Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească etapele procesului de proiectare.1: Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. Recunoaşterea automatelor programabile după dimensiunea magistralei de date. (b) si (c) cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26. să recunoască automatele programabile şi să precizeze structura minimală a unui sistem de conducere automată a proceselor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 120 . procesorul central.

periferice de intrare. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26. Probe orale. instrucţiuni logice. stabilirea dialogului între unitatea de control şi periferic. decodificarea codului operaţiunii şi executarea ei. periferice de ieşire. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. periferice interne. Probe orale. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă.2: Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a prezenta instrucţiunile de prelucrare a informaţiei. incrementarea numărătorului de adrese. generarea temporizărilor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 121 . consola de programare aducerea instrucţiunii din memoria program.Titlul unităţii: 26. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele schemei bloc a unui AP: Operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni: unitatea de control. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor schemei bloc a unui AP. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. scrise care atestă capacitatea elevului de a identifica elementele schemei bloc a unui AP. Prezentarea instrucţiunilor de prelucrare a informaţiei. Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a stabili operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni date. Instrucţiunile de prelucrare a informaţiei: Probe de Evaluare: instrucţiunile de testare a condiţiei şi transferul datelor. Stabilirea operaţiilor pentru executarea unei instrucţiuni. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

utilizate. module I/O. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 122 . procesor pentru comunicare. scrierea. module funcţionale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. alegerea limbajului de programare. Probe orale şi practice (de tip miniproiect) care atestă capacitatea elevului de a prezenta o staţie de automatizare. Probe orale care atestă capacitatea elevului de a recunoaşte limbajele de programare utilizate la programarea AP. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) Alegerea soluţiei de automatizare. module de interfaţă. (c) Recunoaşterea limbajelor şi metodelor de programare utilizate la programarea AP. sursa de alimentare. LAD (diagramele Ladder). analiza şi salvarea unui program şina de montare. unitatea centrală.3. (b)Realizarea unei prezentări simple a platformei hardware a unei staţii de automatizare frecvent Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţia de automatizare: Staţii de automatizare frecvent utilizate: alegerea hardware-ului. Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa: 26. FBD (function block diagram). aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.Titlul unităţii: 26. STL (Statement List) Limbajele de programare utilizate la programarea AP: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a alege soluţia de automatizare pentru o anumită situaţie impusă.

27. Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 2.5. 27. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. 27.Titlul Unităţii: Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 27.0 27.2. 27. Identifică performanţele unui SRA.1.3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 123 . Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice.4.

rampă unitară. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.R. Semnale utilizate în SRA: Regimurile de funcţionare ale SRA: Performanţele unui SRA: Probe de Evaluare: Probe practice şi/sau orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice categoria din care face parte un SRA conform criteriului de performanţă (a). SRA continue şi discrete. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 124 .A. regim tranzitoriu.A.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 27.A . ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Identifică performanţele unui SRA.Titlul Unităţii: Competenţa 27. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze regimul de funcţionare şi performanţele unui SRA conform criteriului de performanţă (c). performanţe staţionare. impuls unitar. condiţii impuse.A. SRA cu un R. SRA liniare şi neliniare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Categorii de SRA: SRA pentru procese rapide şi pentru procese lente. Caracterizarea regimurilor de funcţionare şi a performanţelor unui S. performanţe tranzitorii. şi cu mai multe R. SRA cu legi de reglare obişnuite şi cu legi de reglare speciale. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (b). Recunoaşterea unui SRA în funcţie de categorie.R. treaptă unitară. Descrierea semnalelor utilizate în S. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. regim staţionar. SRA monovariabile şi multivariabile.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de traductoare: de poziţie şi deplasare. RA pneumatice. puterea consumată şi putere de sarcină. de debit. de forţe şi cupluri. Probe orale. Explicarea funcţionării traductoarelor din SRA pe baza caracteristicilor generale. de nivel. sensibilitatea.2: 27. RA hidraulice. de presiune. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. caracteristica statică. Explicarea funcţionării regulatoarelor automate din construcţia SRA. de temperatură. domeniul de măsurare RA electronice.Titlul Unităţii: Competenţa 27. Probe orale. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea traductoarelor din SRA pe baza caracteristicelor generale conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice diferite tipuri de traductoare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea tipurilor de traductoare din construcţia SRA. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea unui regulator automat într-un SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 125 . Caracteristicile generale ale traductoarelor: Regulatoare automate: Probe de Evaluare: mărimi de intrare şi de ieşire.

3: 27.liniare pentru procese rapide sau lente . PI (proporţională-integrală). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Legi de reglare: Regulatoare automate electronice: Regulatoare automate mecanice: Răspunsul RA: P (proporţională).Titlul Unităţii: Competenţa 27. I (integrală). .A. Probe orale. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de regulatoare automate conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze răspunsul R.A. la semnalele de intrare.neliniare bipoziţionale sau tripoziţionale. electronice şi mecanice utilizate în SRA. PID(proporţională-integrală-diferenţială). Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice legile de reglare a R. Analizează răspunsul R. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identifică legea de reglare pentru un R. PD (proporţională-diferenţială).A. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat.A. Analizează modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de R. pneumatice şi hidraulice caracteristicile semnalului de ieşire (de comandă) la semnal de intrare treaptă unitară.A. la semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 126 . din SRA conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

4. conform criteriului de performanţă (c). cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. puritatea semne convenţionale. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor pneumatice din structura unui SRA. diametrul nominal. debitul nominal. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente pneumatice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare pneumatică: Funcţionarea SRA: grupul de pregătire a aerului. simboluri specifice pentru componente pneumatice. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. motoare pneumatice. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice.Titlul Unităţii: 27. succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise. conexiuni şi ciclograma de mişcare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 127 . prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele pneumatice conform precizărilor criteriului de performanţă (a). distribuitoare. Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice reprezentate în schemele de acţionare pneumatică. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa. temperatura. conform criteriului de performanţă (b). aparate pneumatice speciale presiunea maximă de lucru. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. 27. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. supape. Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. drosele.

prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele hidraulice conform precizărilor criteriului de performanţă (a) cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. simboluri specifice pentru componente hidraulice. conform criteriului de performanţă (b). (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente hidraulice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare hidraulică: Funcţionarea SRA: motoare hidraulice. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor hidraulice din structura unui SRA. conform criteriului de performanţă (c). aparate hidraulice speciale presiunea maximă de lucru. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice. conexiuni şi ciclograma de mişcare. puritatea semne convenţionale. temperatura. distribuitoare. 27. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 128 . diametrul nominal. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. debitul nominal. supape.Titlul Unităţii: 27. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa. Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice.5. Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice reprezentate în schemele de acţionare hidraulică. succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise.

Titlul Unităţii: 28. 28.2. 28.1. Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 129 .3.0 Competenţe: 28. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Nivel: 3 Valoare Credit: 1.

parametrii de calitate ai fiecărei faze a lucrării. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice modul de realizare a schemei bloc a sistemului de reglare automată a unui parametru conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. . Criterii de Performanţă: (a)Consultarea documentaţiei tehnice specifice pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată. PD. (c) Aplicarea regulilor de realizare a legilor de reglare tipizate. P. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: reprezentările şi simbolizările standardizate utilizate în automatizări. Scheme bloc pentru: - Legi de reglare tipizate: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise (tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să consulte documentaţia tehnică specifică pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. utilajelor şi echipamentelor din exploatare reglarea automată a debitului .Titlul Unităţii: 28. (b) Explicarea modului de realizare a schemelor bloc pentru reglarea parametrilor proceselor industriale.1: Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA.manualul de întreţinere şi service al echipamentului respectiv . PI. . Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice regulile de realizare a legilor de reglare tipizate conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. reglarea automată a temperaturii. D. reglarea automată a nivelului.documentaţia de lucru.NTSM în utilizarea aparatelor de măsurat. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 130 . . PID. I. . caracteristicile tehnice ale maşinilor. . reglarea automată a presiunii.parametrii procesului.

(b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SRA în cascadă: Modul de conectare : schemă cu două bucle de reglare: una interioară şi una exterioară. alegerea justificată a mărimilor de intrare/ieşire Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modul de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Elementele componente ale unui sistem de comandă numerică : multiplexoare. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. comparatoare. Analizarea modului de realizare a unui sistem de comandă secvenţial. descrierea parametrilor procesului.2: Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască modul de conectare a elementelor componente ale unui sistem de comandă numerică conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Recunoaşterea modului de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui sistem de comandă numerică. sumatoare. elemente de afişare Realizarea unui sitem de comandă secvenţial : sintetizarea schemei logice.Titlul Unităţii: 28. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 131 .. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea modului de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă. demultiplexoare. conectarea elementelor instalaţiei tehnologice şi ale dispozitivului de automatizare conform documentaţie tehnice. asocierea circuitului logic.

3: Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice criteriile de alegere a modulelor unui AP conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale. conectare în funcţie de rolul lor în conducerea procesului tehnologic numărul de intrări/ieşiri necesar. reglarea presiunii.Probe practice şi scrise (de tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de realizare a unui sistem de comandă secvenţial conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Titlul Unităţii: 28. Alegerea automatelor programabile utilizate în domeniu în funcţie de caracteristici. . reglarea timpului. tipul de intrări/ieşiri cerut. viteza şi puterea cerute de UC şi setul de instrucţiuni Aplicatii de dimensiuni mici: reglarea temperaturii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema bloc: Caracteristici: module componente. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea AP modulare în aplicaţii de dimensiuni mici conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 132 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea modulelor din schema bloc. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modulele din schema bloc conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Explicarea funcţionării automatelor programabile modulare în aplicaţii de dimensiuni mici. mărimea memoriei cerute.

3. 29. Analizează protocolul TCP/IP. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date. REŢELE DE CALCULATOARE 3 1. Realizează conectarea unei reţele de date la internet.0 29. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 133 .4. 29. 29.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29.1. Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date.2.

Identificarea standardelor Ethernet. Reţea. Aplicaţie) şi interacţiunea dintre ele. arbore Ethernet. Legatura de date. Aplicaţie) şi interacţiunea dintre acestea model TCP/IP: Cele 4 straturi ale modelului (Acces reţea. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a analiza arhitectura şi standardele reţelelor de date aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea topologiilor reţelelor de date. plasa (mesh). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 134 .1 : Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date. Sesiune.Titlul unităţii: 29. Transport. (d) Descrierea modelelor de date OSI şi TCP/IP. FDDI IEE 802. inel.3. Prezentare. (b). Descrierea arhitecturilor reţelelor de date. Transport. REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29. (c) şi (d) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. stea.11 Cele 7 nivele ale modelului (Nivelul Fizic. token-ring. __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Topologii: Arhitecturi: Standarde Ethernet: model OSI: magistrala. IEE 802. Internet.

CNAME. Probe orale scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza protocolul TCP/IP. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea adresării IP. subretele. Descrierea suitei de protocoale TCP/IP. MAIL. FTP. (b) şi (c) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Adresarea IP: structura. clase. SNMP. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 135 . TELNET. PTR) Serviciul de rezolvare a numelor: Protocoale TCP/IP: Probe de Evaluare: HTTP. înregistrări de tip (A. NS. DHCP. MX. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Descrierea serviciului de rezolvare a numelor.2: Analizează protocolul TCP/IP. REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29. DNS.Titlul unităţii: 29. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

bridge. LED-uri indicatoare utilitare de captură a pachetelor. (b) şi (c) de performanţă. CMTS. DSLAM. modem de cablu. ping. router. Depanarea unei reţele de date cu ajutorul uneltelor hardware şi software. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea componentelor fizice ale unei reţele de date. placă de retea. nslokup/dig. tester de cablu. ipconfig/ifconfig. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). netstat.3: 29. cu perechi răsucite. tracert. Interconectarea componentelor fizice ale unei reţele de date. wireless access point. REŢELE DE CALCULATOARE Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. modem DSL. coaxiale). hub/switch. firewalls analizor de reţea.Titlul unităţii: Competenţa 29. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 136 . Unelte hardware: Unelte software: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a utiliza componentele fizice în retelele de date. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente fizice: cabluri (optice.

Configurarea componentelor fizice pentru a realiza conectarea la internet. modem DSL. hub/switch. securizare Placă de retea. masca de retea. (b) şi (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza conectarea unei reţele de date la internet.Titlul unităţii: Competenţa 29. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 137 . server DNS.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 29. REŢELE DE CALCULATOARE Realizează conectarea unei reţele de date la internet. wireless access point. bridge. router. SSID. gateway. canal radio. firewalls Probe de Evaluare: Probe orale. NAT. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Conectarea unui calculator la Internet. Adresă IP LAN/WAN. Conectarea unui calculator la reţea. firewall. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conectare la reţea: Conectarea la internet: Configurare: Componente fizice: Instalare şi configurarea plăcii de reţea Instalare şi configurare modem ADSL / router.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful