MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 4 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI

2009

Autori: Diaconu Gabriela – prof. ing.grad didactic I, Grupul Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” Bucureşti Muşat Carmen Pintea Mihaela prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Bucureşti prof. ing. grad didactic I, Grupul Şcolar Electromureş Tîrgu - Mureş

Consultanţă CNDIPT: Angela POPESCU – expert curriculum Ionel Ciobanu – expert IT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 2

Descrierea meseriei:

Tehnician în automatizări
Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea Tehnician în automatizări, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere şi reparare a sistemelor de automatizare. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de automatizare, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de automatizare în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

3

SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE 16. 25. SISTEME DE AUTOMATIZARE 19. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 18. 3.LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Domeniul : Tehnic Calificarea: Tehnician în automatizări UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI 26. CIRCUITE ELECTRICE 21. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI COMUNICARE DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE PROCESAREA DATELOR NUMERICE INIŢIEREA UNEI AFACERI UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 17. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 27. REŢELE DE CALCULATOARE Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 4 . 7. 8. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE 29. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 13. ASAMBLĂRI MECANICE 23. 6. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI. 2. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 20. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 15. 4. ASIGURAREA CALITĂŢII 11. CIRCUITE ELECTRONICE 22. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 28. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 10. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 14. ELEMENTE DE PROIECTARE 12. 5. DETECTAREA DEFECTELOR UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24.

în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru . 3. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. 3. Rezolvă probleme. 4. 2.Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. rezolvare de 2. Utilizează informaţii de pe internet. 1.0 4. 2.Prelucrează datele numerice. 2. Elaborează mesaje scrise. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje modernă orale. Elaborează un plan de afaceri. 1. Susţine prezentări pe teme profesionale. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. probleme 3.0 4 1. Gândire critică şi 1. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. 5 6 1. 1 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITATI DE COMPETENTE CHEIE Comunicare în limbă 1. 2. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Defineşte posibilităţile pieţei.Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Identifică probleme complexe.0 7 Procesarea datelor numerice 1. 3. Managementul relaţiilor interpersonale Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Comunicare Dezvoltarea carierei profesionale 1. 2.Îşi valorifica resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. Organizează şi prelucrează informaţia. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. 3. CRT. Elaborează documente pe teme profesionale. Moderează dezbateri şi şedinţe. 3. 3. 1. Gestionează conflicte. Exprimă mesaje orale. 1.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 5 .0 3 Creează şi menţine relaţii profesionale.0 2 1.Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale.0 1.0 8 Iniţierea unei afaceri 1. 1. 3. 5. 2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise.UNITĂŢI DE COMPETENŢE NR. 2. CREDITE 2. NR. 1.Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. Evaluează rezultatele obţinute.

Utilizează procedurile de audit al calităţii. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea Tehnici de măsurare tehnicilor de măsurare. 1.NR. Sisteme de 2. Aplică instrumente ale calităţii. Coordonează activităţile în caz de accident.Coordonează lucrări de montaj pentru organe transmitere a mişcării de maşini şi mecanisme. 2. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 3. 3. 4.Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. 2. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Planificarea şi 2. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare 1. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. 4.0 1.0 1.0 1.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 6 .0 1. CREDITE 1.0 1. Utilizează documentele sistemului calităţii. securitatea muncii 2. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. prevenirea şi Sănătatea şi stingerea incendiilor.0 1. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru Elemente de un produs dat. 1.Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. Analizeazǎ specificul proiectului. Analizează aspecte ale organizării şi organizarea planificării producţie. 1. proiectare 3. 4.Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. NR. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Asigurarea calităţii 2. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. producţiei 3.Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. în domeniu 3. Programează activităţi specifice locului de muncă . Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie.0 1. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. CRT.Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D 1. 10 11 12 13 14 15 16 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 1. 3. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft Utilizarea aplicaţiilor pentru a realiza aplicaţii. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Sisteme şi tehnologii 2. 2. 1. 1. de tip CAD 3. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. 9. de fabricaţie 3.Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie.

Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice.Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii.0 18 19 20 21 22 23 1. 1. Sisteme de acţionare 2. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 1.Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului.Efectueaza controlul semifabricatelor. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată. 2.Realizează circuite electrice de curent continuu (c.0 1. CREDITE 1.Identifică tipuri de circuite electronice. 2.). CREDITE 1.Evaluează performanţele circuitelor Circuite electronice electronice. 1. pieselor.Realizează sisteme de acţionare electrică. NR.a de joasă tensiune.Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.0 1. automatizăre 3. Identifică componentele electronice analogice.Caracterizează sistemele de reglare automată. 3.Monitorizează lucrările de întreţinere.Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. 2. COMPETENŢE 1.Prezintă funcţionarea componentelor Sisteme de sistemelor de reglare automată. 3.Depisteaza defectele semifabricatelor.).c. 24 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Utilizarea circuitelor cu componente electronice analogice în automatizări.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.0 1.Realizează produse specifice prin asamblări Asamblări mecanice nedemontabile. Întreţinere planificată 3.NR.a. 17 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE COMPETENŢE NR. 3. 2. Circuite electrice 2. sistemelor tehnice.Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. 1.0 1. 2. 2. 3.Utilizează aparate de c. 1. 3. sistemelor tehnice. CR T.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 7 .Selecteaza metode de control al semifabricatelor.Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.0 NR. sistemelor tehnice. Detectarea defectelor pieselor. electrică 3. CRT.0 1. 1. 1.Programează activitatea de întreţinere.Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. pieselor.

Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice .0 1.5 2. Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite 1. 3. Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date.5 0. Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. 3. Analizează protocolul TCP/IP. Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date. 2.0 1. 0. Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. 2. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare.25 Utilizarea circuitelor electronice realizate cu circuite logice integrate în automatizări Prezentarea automatelor programabile 26 27 Analizarea sistemelor de reglare automată 28 Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice 29 Reţele de calculatoare 1. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. Identifică performanţele unui SRA. 5.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 8 . 1. 3. 3. 4. 1. 4. 1. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. Realizează conectarea unei reţele de date la internet . 2. 3. 2. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări. 2. Analizează arhitectura şi standardele retelelor de date. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice.

Elaborează mesaje scrise. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 9 . Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2.UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 3. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 5. 4. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Exprimă mesaje orale. 2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale.0 Competenţe: 1.

• informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. puncte de vedere. precum şi a atitudinilor şi sentimentelor. • conversaţii telefonice. sentimente. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). pe teme de interes comun. • opinii. sentimente. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. relevant pentru domeniul ocupaţional. (b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. anunţuri publice. • vocabular specific comun. explicaţii. relevante pentru sarcina de lucru. • transmisiuni radio şi TV. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) Moduri de • întrebări. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 10 . emise la de mesaje orale: viteză normală. (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. verificarea sensului prin alte surse. emise de cei din jur. prezentări de produse / servicii. activităţi). Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. inclusiv mesaje telefonice înregistrate.Titlul Unităţii: Competenţa 1. talk-show-uri.1: 1. Informaţii • ideea principală (sensul global). de lungime variabilă: • mesaje. Limbaj: • termeni specifici mesajelor mass media. opinii. detalii. (b). în diverse registre. (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. contra. formale şi informale. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale. atitudini (pro. obţinute: • informaţii factuale. acţiune: • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. • conferinţe. • acţiuni proprii (realizarea de operaţii. specificaţii de produse şi servicii. neutră). discursuri. limbaj corporal / nonverbal. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. atitudini. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate.

(e). (c). (b). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 11 . aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (d).Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare.

Informaţii • informaţii factuale. prezentare • notiţe. grafice. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. modificarea unor operaţii. Forme de • tabele. pagini Internet. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex. materiale şi produse finite. (e) Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. faxuri. • date privind: materii prime. referinţă: • instrucţiuni. acţiune: • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. în scopul luării unor decizii. de • diagrame şi alte materiale vizuale. • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă. date tehnice ale unor produse şi servicii. relativ complexe.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. explicaţii. în diverse registre. obţinute: • informaţii profesionale: instrucţiuni. scheme. anunţuri. standarde. cereri. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte. (d) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite.Titlul Unităţii: Competenţa 1. note. atunci cînd este necesar. fişe tehnice. luarea de decizii. operaţii şi procese tehnologice Materiale • dicţionare. de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. • mesaje. prospecte. manuale tehnice. rapoarte. formulare.2: 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 12 . Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii. reclame. instrucţiuni. detalii sau opinii. pe teme de interes comun. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). reclamaţii. Moduri de • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. (b) Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 13 . (g) şi în condiţiile de aplicabilitate.Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. (e). atunci cînd este necesar. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. Probe orale. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). detalii de operare. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. şcoală. comunitate. în conversaţii de lungimi variate. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. procese.3: 1. • aranjamente sociale. • vocabular specific comun. • descrieri de obiecte. (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. situaţii conflictuale. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 14 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii. (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri. privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. la locului de muncă. operaţii. • profesional – situaţii specifice în organizaţie. robot telefonic. instrucţiunilor. în diverse registre. (c) Formularea clară. • la telefon. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. (b). • faţă în faţă. sfaturi. la viteză normală. (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional. explicaţii. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. întrebărilor şi solicitărilor. relevant pentru domeniul ocupaţional. • vocabular adecvat contextului personal şi social. Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni.Titlul Unităţii: Competenţa 1. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). (b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică. • personal şi social – situaţii specifice în familie.

• procese verbale. colegi. puncte de vedere. facturi pro-forma. • dicţionare. • organizarea locului de muncă. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare. structurate şi cu folosirea de conectori. • mesaje din partea altor persoane. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 15 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice. membri ai organizaţiei. • calitatea serviciilor / produselor. opinii. • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni.4: 1. standarde). COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise. în diverse registre. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. la tipul de text. (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional. În texte.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • idei. şedinţe. formule de politeţe. la subiect şi la cititorul intenţionat. (c) Transmiterea. fişe tehnice. fişe de evidenţă. documente de evidenţă primară. glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. (b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. mesaje (inclusiv e-mail). • aranjamente şi instrucţiuni. • activităţi şi procese de producţie. de lungimi variate: • informaţii factuale. rapoarte. în limbaj clar şi precis. note. (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. eseuri. formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. inclusiv date personale. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. fişe de producţie. procese.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e). Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. (b). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală.Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat. 16 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Titlul Unităţii: 1.

Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul. în diverse registre. • chestiuni profesionale de interes comun b. în conversaţii de lungimi variate. Schimburi de opinii. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii. privind: • aranjamente la locul de muncă. (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. negocieri. • prezentări de produse. c. cum ar fi planuri. în conversaţii de lungimi variate. sarcini de lucru. predicţii. tehnologii. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. activităţi profesionale zilnice. faţă în faţă sau telefonic. activităţi şi aranjamente operaţionale. făcute la viteză normală. derulate cu viteză normală. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare.5: profesionale. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). c. • relaţii cu clienţii şi partenerii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni : a. în diverse registre. contacte profesionale informale. • întîlniri formale / informale. b. Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale.Competenţa 1. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. Prezentări scurte. a. la viteză normală. situaţii familiare. situaţii conflictuale. 17 Contexte: Schimburi de opinii: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . pe bază de materiale pregătite în prealabil. (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. în conversaţii şi prezentări. Discuţii profesionale: • interviuri individuale. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. • ipoteze. Discuţii profesionale. (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. în contexte profesionale predictibile. rapoarte intermediare / de progres. • întîlniri profesionale de rutină. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale. (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional.

Materiale pentru prezentări: Convenţii şi limbaj: • preferinţe. scheme de prezentare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 18 . procese. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. • faţă în faţă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. discuţii profesionale). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. evaluări de: produse. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. • la telefon. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. • notiţe. servicii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c). • vocabular specific comun. robot telefonic (schimburi de opinii. întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. relevant pentru domeniul ocupaţional. • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. • în faţa unui auditoriu (prezentări). discuţii profesionale). • formule de iniţiere. Moduri de interacţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. în care să includă informaţii faptice. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie. (b). (d). interpretări şi opinii. limbaj nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social.

2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 19 . Identifică probleme complexe. Rezolvă probleme.0 Competenţe: 1. 3. Evaluează rezultatele obţinute.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1.

emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă.GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. compara situatia problema cu situatia normala. conform criteriilor de performanţă (a). cauze şi efecte ale problemei.1: 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 20 . interacţiuni între oameni. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei. cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei. proces de muncă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă. Reflectarea asupra propriilor acţiuni.Titlul Unităţii: Competenţa 2. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii. Definirea problemei. sesizări. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 21 . în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme. alocarea de resurse (materiale. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. Alegerea celei mai potrivite soluţii. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. conform criteriilor de performanţă (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune. financiare. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.2: 2.Titlul Unităţii: Competenţa 2. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. Întocmirea planului de acţiune. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Aplicarea planului de acţiune.

calificative proprii şi de la alte persoane resurse. să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată. dacă este cazul concluzii.Titlul Unităţii: Competenţa 2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute. responsabilităţi. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 22 . (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. generează şi extinde idei. acţiuni. sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor. Analizarea metodei aplicate. Obţinerea feed-back-ului. aplică măsuri de corecţie.3: 2. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. conform criteriilor de performanţă (a).

3.0 Competenţe: 1.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 23 . 2. Gestionează conflicte. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1. Creează şi menţine relaţii profesionale.

metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale. opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului. motivare. discutarea deschisă a iniţiativelor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 24 . interviuri. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale.Titlul Unităţii: Competenţa 3. exprimă un feedback pozitiv. analiza unor indicatori de coeziune socială. (c). ascultă sugestiile celorlalţi. formulează propuneri consensuale. încurajare. culegere de mărturii. evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. psiho-sociali. Susţinerea muncii în echipă . preia argumentele interlocutorului oferă sugestii. face distincţie între fapte. Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. nu întrerupe interlocutorul. în interesul reciproc al părţilor. cade de acord. încredere în deciziile luate de grup. integrare. (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv. redefiniri de rol. Stabilirea unor relaţii de cooperare. contextuali. analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). (b).1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3.

Titlul Unităţii: 3. (c) Medierea conflictelor.2: Criterii de Performanţă: (a) Gestionează conflicte. confruntarea. forţarea. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3. Identificarea surselor de conflict. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri. compromisul. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 25 . interese şi obiective opuse/diferite renunţarea. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). aplanarea. (b). (b)Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor. feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale).

preferabil în situaţii reale. (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora. contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi. clienţi personale.3: Criterii de Performanţă: Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3. (a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri.Titlul Unităţii: 3. colegi. psiho-sociale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 26 .

Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. comunicare) pentru crearea documentelor Web. 4. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Organizează şi prelucrează informaţia.Titlul Unităţii: 4. 2. Utilizează informaţii de pe internet. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1. 3.0 Competenţe: 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 27 .

egal.>. baze de date. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). sistem informaţional. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem.Titlul Unităţii: 4. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.<=. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: informaţie dată. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet . sistem. Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă. Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: Probe de Evaluare: Probe orale. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. corectitudinea informaţiei obţinute. uşurinţă în utilizare. selectarea după criterii/chei multiple. bază tehnică. NOT). OR. Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. diferit) sau operatorii logici (AND. conform condiţiilor de aplicabilitate. rapiditatea obţinerii informaţiei. proces informaţional. sistem informatic. bază informaţională. utilizând operatorii relaţionali (<.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază. flux informaţional. Competenţa 4. bănci de date. motoare de căutare. practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. Internet. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 28 .>=. resurse umane implicate în sistemul informaţional.

validarea datelor. fişiere (text. logic. liste. . baze de date. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 29 .Titlul Unităţii: 4. Competenţa 4. tabele. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). interogări ale bazelor de date. Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. conform condiţiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. imagini. pivot). formulare (templates). schiţe. conform condiţiilor de aplicabilitate. rapoarte (simple. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente.UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia. grafice. Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic. Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. şir de caractere (text). utilizarea macrocomenzilor (macro). conform condiţiilor de aplicabilitate. foi de lucru. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. tabele. binare). Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d).2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). complexe.

Client-Server viteza de încărcare. baze de date ASP. imagini. servere text. liste. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. editoare de imagini. sunete. conformitate cu cerinţele proiectului. de design. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. filme. comunicare) pentru crearea documentelor Web. casete combinate. butoane. raport text/imagine. conform condiţiilor de aplicabilitate. configurare si administrare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a).Titlul Unităţii: 4. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. Competenţa 4. acurateţe. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. formulare. lizibilitate. conform condiţiilor de aplicabilitate. testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. cadre. conform condiţiilor de aplicabilitate. tabele. rapoarte. editoare de HTML. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). anomaţie. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 30 . ferestre. hărţi de imagini. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web. sisteme de gestiune a bazelor de date.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut. casete de dialog. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri.

Probe de Evaluare: Probe practice. Competenţa 4. managementul configuraţiei. schitelor. dependinţe). (c) şi (d). UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. managerul de proiect. structura activităţilor (WBS). sabloanelor de prezentare. planurile. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. calitatea. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. rapoarte (de progres. grafic de activitati. planul unui proiect. orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor. fazele unui proiect. controlul riscului.de sfârşit de proiect). diagramelor (Gantt). Etapele unui proiect:justificarea economică. traiectorie critică. să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor.4 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect. conform condiţiilor de aplicabilitate. controlul schimbării. alocarea resurselor (efort/durată. să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor. managementul riscului. Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. obiectivele proiectului. Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. conform condiţiilor de aplicabilitate. Componentele proiectului: organizaţia de proiect. etapele.Titlul Unităţii: 4. structura echipei de proiect. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). Instrumente software: pentru crearea graficelor. de excepţii. cost. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 31 . planul de proiect. componentele şi obiectivele proiectului. structura pe activităţi (WBS). echipa de proiect (roluri). elemente de evaluare. mijloacele de control.

Moderează dezbateri şi şedinţe. Susţine prezentări pe teme profesionale. 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 32 . 3.0 Competenţe: 1. COMUNICARE 3 1.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 5. Elaborează documente pe teme profesionale.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 33 .1: 5. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date. şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Tehnici: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale. Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa. reviste de specialitate). argumentare logică.Titlul Unităţii: Competenţa 5. şi (c ). mimică asociată. manuale. scopului. intonaţie. nevoilor audienţei. (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei. realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). stil adaptat situaţiei. suport non-verbal (imagine. prezentare atractivă pentru audienţă. selectează informaţiile prezentare structurată. temă şi audienţă. pune întrebări altor persoane. tehnici de implicare a audienţei. fapte şi date statistice. (b). grafică). gestică. Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective. articole. exemplificări. pronunţie.

corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele Exprimare: Prezentare: Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească. deciziilor şi acţiunilor. sociale Participare: Respectare: face observaţii constructive. aprobări. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe. a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie. clară. tehnice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 34 . furnizori. întrebări posibile.2: Criterii de Performanţă: 5. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). luări de cuvânt. structură. are în vedere obiectivul propus. acceptă opinii diferite de cele proprii. tipul situaţiei. consensul vizat Teme: ştiinţifice. nevoile interlocutorului. tipul interlocutorului (colegi. argumente. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. alte persoane). conciliantă.Titlul Unităţii: Competenţa 5. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume. concluziilor. clienţi. raţionează. nu face discriminări concisă. compromisuri posibile. să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe. d) Prezentarea succintă a conţinutului. (b). c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc. invită interlocutorul să vorbească. încurajează discuţia prin întrebări.

redactarea. a schemelor. b) Scrierea unui document clar şi corect. graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni. editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. un set de instrucţiuni şi un scurt raport. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 35 . c) Verificarea documentului. COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. manuale. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe.Titlul Unităţii: Competenţa 5. folosirea imaginilor. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective.3: Criterii de Performanţă: 5. (b). reguli gramaticale. asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). coerenţă. organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie.

Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1. 3. 2.0 Competenţe: 1. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 36 .

ţinută. Curriculum Vitae. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. fişa angajatului. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date. comentariu cu privire la perfomanţa personală. competenţe profesionale. diplome. Probe orale. certificate. limbaj verbal şi nonverbal. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). . reglementări. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport. Portofoliu personal: rezultate la testări. produse reprezentative pentru locul de muncă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 37 .Titlul Unităţii: Competenţa 6. atitudine. prezentare orală. în condiţiile de aplicabilitate date. condiţii specifice angajatorului. abilităţi sociale.1: 6. aspiraţii profesionale. Cerinţele locului de muncă: fişa postului. Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. Identificarea cerinţelor locului de muncă. prezentare. premii. recomandări. autoevaluare. postură. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Autoevaluarea nivelului de pregătire. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut.

Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare. (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări. învăţare continuă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii. programe de scurtă durată. cursuri serale. (b). Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). conferinţe. non formală. Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională. voluntariat. aptitudini necesare unei calificări. consultanţă de specialitate. competenţe. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 38 . programe de formare continuă la locul de muncă. spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională. Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite.2: 6. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. studiu individual. invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă.Titlul Unităţii: Competenţa 6.

aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. manuale. consilieri ai carierei profesionale). Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi. articole de specialitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line.3: 6. consultanţă specializată. articole şi emisiuni ale mass-media. aprecierea propriilor performanţe. consultarea unor persoane specializate (psihologi. discuţii. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale.Titlul Unităţii: Competenţa 6. afişe. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 39 . consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate să-şi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european.

Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.Titlul unităţii: Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 7. 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 40 . PROCESAREA DATELOR NUMERICE 3 1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.0 1. 2. Prelucrează datele numerice.

dimensiuni. distanţe. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. concentraţie. fişe Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 41 . Înregistrarea datelor. Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse.Titlul unităţii: Competenţa 7.1: 7. conform criteriilor de performanţă (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate. tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele. temperatură. densitate. masă.

Titlul unităţii: Competenţa 7.2:

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Prelucrează datele numerice.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi. Utilizarea formulelor de calcul. Reprezentarea grafică a datelor obţinute. Citirea graficelor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri, radicali, procente, scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură, calcule economicofinanciare, ecuaţii liniare cu două variabile, media aritmetică, geometrică, dispersia, abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului, relaţia dintre mărimile reprezentate

Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice, aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

42

Titlul unităţii: Competenţa 7.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor. Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. erori, cauze, tipuri de erori, tendinţe liniare, în coloane şi bare, circulare, radar, Gantt cumulativă, Paretto, de dispersie

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

43

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1.0

Competenţe: 1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2. Defineşte posibilităţile pieţei 3. Elaborează un plan de afaceri

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

44

aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Evaluarea propriilor abilităţi. discuţii cu profesorii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 45 . INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de activitatea antreprenorială. colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor.1: 8.Titlul Unităţii: Competenţa 8.

Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice. b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei. regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de analiză SWOT. marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei.Titlul Unităţii: Competenţa 8. c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: afaceri. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 46 . proiecte cu finanţări nerambursabile). d) Identificarea strategiilor de marketing. umane. naţional. asocieri. INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Resurse: la nivel global. oportunităţi de dezvoltare. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. sponsorizări.2: 8. (b). materiale.

(b). logistică Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală.Titlul Unităţii: Competenţa 8.3: 8. probleme de mediu. management. Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile. INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri. organizare. legislaţia muncii. subvenţii. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. clienţi şi furnizori. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 47 . resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor. alocarea resurselor. scenarii posibile plan financiar. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). abilităţi sănătate şi securitatea muncii. identificarea resurselor financiare. repartizarea bugetului. informaţii. drept comercial structură. resurse umane.

0 Competenţe: 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 48 .UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. 2. 3. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1. Programează activităţi specifice locului de muncă.

modul de obţinere a produselor finite din materii prime. Stabilirea componentelor procesului de producţie. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. mărimi de ieşire Componente: Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a). în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c). Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor. modul de execuţie. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b).Titlul Unităţii : 9. etapele de realizare a procesului de producţie. natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare. în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 49 . natura tehnologică a operaţiilor efectuate.

Titlul Unităţii : 9. în flux. adecvare. în celule de fabricaţie programare liniară. Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei. avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b). în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală. metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate. Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei. dinamism structural). metoda CPM. de masă. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. în serie. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor. metoda PERT. adaptibilitate. automatizată. în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 50 .

clasic .3: Programează activităţi specifice locului de muncă. profesionistă calificată necalificată Forţa de muncă: Documente: .unelte de lucru . diagrame . PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. conform criteriului de performanţă (a).materii prime şi materiale .folosind software Necesarul de materiale: .fişa de lansare a produsului/serviciului . Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: .grafice.fişe tehnologice . ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale. Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor. Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul. Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă.semifabricate .Titlul Unităţii : 9. în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 51 . în aria de aplicabilitate specificată. conform criteriului de performanţă (b).planuri Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs. în aria de aplicabilitate specificată.

Utilizează documentele sistemului calităţii. 3. Aplică instrumente ale calităţii. Descrie conceptele de asigurare a calităţii.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10. Utilizează procedurile de audit al calităţii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 52 . ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1. controlul calităţii şi sisteme de calitate.0 Competenţe: 1. 4. 2.

calitate totala evaluarea calităţii. controlul calităţii şi sisteme de calitate. inspecţia calităţii. supravegherea calităţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă. Explicarea conceptului de controlul calităţii. verificarea calităţii Standarde româneşti. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________ Competenţa 10.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 53 . calitatea externă. conform criteriilor de performanţă (a).Titlul Unităţii : 10. elementele de desfăşurare a sistemului calităţii. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii. Explicarea conceptului de sisteme de calitate. controlul calităţii şi sisteme de calitate. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii. documentaţia sistemului calităţii.

ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. registru pentru evidenţa analizelor efectuate. in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor. buletin de verificare metrologică. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Manualul calităţii. specificaţii tehnice buletine de analize. conform criteriului de performanţă (c). proceduri şi instrucţiuni de inspecţie. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă.Titlul Unităţii : Competenţa 10. registre de intrări. buletine de analiză pentru produse. desene. Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii. proceduri de încercări. registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor. instrucţiuni de lucru. Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. procedurile sistemului calităţii. Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 54 . registru de neconformităţi. fişe tehnologice. conform criteriului de performanţă (b). buletine de încercări Metode de înregistrare: note de recepţie. procedurile /instrucţiunile de lucru Documente specifice locului de munca: proceduri operaţionale. rapoarte de respingere.

iniţierea actiunilor preventive/ corective. Explicarea conceptului de audit al calităţii. urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit. Specificarea scopului documentelor folosite la audit. raport de neconformitate Documente de audit: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. bazat pe un studiu de caz.Titlul Unităţii : Competenţa 10. identificarea punctelor critice. evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii. Explicarea elementelor de bază ale audit-ului. Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 55 . ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor. raport de actiuni preventive/corective. raport de audit. evaluarea eficacităţii sistemului calităţii.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10.

ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii. Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale. Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto. Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale.Titlul Unităţii : Competenţa 10. diagrama Ishikawa. histograma defectelor. fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 56 .( b) şi (c).4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10.

Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor.0 Competenţe: 1. 3. 4. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 57 . 2. ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat.

funcţiile şi scopul produsului. materiale şi tehnologii. dimensiuni. Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului. costuri. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei.1: 11. realizând şi folosind un tabel. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 58 . masă. aspect. încadrare în standarde. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului. termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare. fiabilitate. timp de realizare.Titlul unităţii : Competenţa 11. că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora.

ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare. îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming. ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat.Titlul unităţii : Competenţa 11. formă.2: 11. şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). estetică. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 59 . ergonomie. cercetarea produselor existente. protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume. siguranţă.

conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului . scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului.Titlul unităţii : Competenţa 11. disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă. (b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie. folosind produsul din competenţa 2. echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale. componente. Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale. cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 60 . materiale.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11.

prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice. scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . Alegerea formei de prezentare. costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu. specificaţii de materiale. standardele şi legislaţia în vigoare.4: 11. (b) şi (c).Titlul unităţii : Competenţa 11. Utilizarea metodelor de prezentare grafică. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). tehnologii de realizare. desene de detaliu. diagrame. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 61 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului. folosind produsul din competenţa 2. evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare.

Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. 2.0 Competenţe: 1. 3. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 62 . prevenirea şi stingerea incendiilor. Coordonează activităţile în caz de accident.

fişe. cu praf.afişe. stingătoare cu spumă. (d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor. periodice. materiale igienico-sanitare. curente. (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. pături. 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă. trusă de prim ajutor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 63 . (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii. materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă. cataloage. să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). pliante.Titlul Unităţii : 12. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. filme. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale. broşuri. instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului. nisip. individuale . hidranţi.

Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre.Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase.Titlul Unităţii : 12. Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat. statistici. să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a).Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă .Nerespectarea principiilor ergonomice . Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Perturbări funcţionale. Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. note informative Situaţii de risc: . jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale. 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 64 . defecţiuni ale utilajelor .

Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) Acordarea primului ajutor în caz de accident. evacuarea accidentaţilor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 65 . viteză de reacţie. Evaluarea intervenţiei în caz de accident.Titlul Unităţii : 12. estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor. trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a). 3. planificarea acţiunilor. (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii. (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor. (b). anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. Coordonează activităţile în caz de accident. încadrarea în timp.

SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 66 .0 1. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13. 3. 2.

arbori. material.Titlul Unităţii : Competenţa 13. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. cuplaje. roţi de curea. osii. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului. conform criteriilor de performanţă (a) . variatoare. lagăre. lanţuri. roţi dinţate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire. parametri geometrici si constructivi curele. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri.1: 13. ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. construcţie. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. roţi de fricţiune. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date. cabluri. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 67 .

Repartizarea sarcinilor echipei de lucru. demontare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (a). schema de montaj pregătitoare.Titlul Unităţii : Competenţa 13. respectând criteriul de performanţă (b). Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Interpretarea documentaţiei tehnice. desen de ansamblu. Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice. 2: 13. montare. respectând criteriul de performanţă (c). ajustare Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 68 .

3: 13. curăţire. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului. ungere. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. Efectuarea reglajelor. bătăile radiale şi frontale ale arborilor. conform criteriilor de performanta (a) . Respectarea normelor de protecţie a mediului. Criterii de Performanţă: (a) (b) Coordonarea operaţiilor de întreţinere. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 69 . (c) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 13. ajustarea jocurilor. ajustarea curselor verificări curente. paralelismul arborilor.

Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. 3. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. 2.0 Competenţe: 1. 4. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 70 .Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14. Analizeazǎ specificul proiectului.

perpendiculare. Modify. Format. editarea obiectelor elementare. acurateţe. să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. Insert. punct median. selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie. Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi. Bonus. cost. enumerându-le într-un raport. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. (b). modificarea. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Tools. capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. transferul informaţiilor File. eficienţă. 1: 14. să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Help desenarea. Draw. Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. View.Titlul unităţii : Competenţa 14. Edit. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 71 . timp de execuţie şi revizuire. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului.

electric. sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. Cotarea desenelor. prin realizarea unor desene. electromecanic. racordare. hard disk. că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. textile Procedee de bază pentru desenare CAD:aranjare. construcţii. unghiuri. (b). ştergere. electronic. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 72 .Titlul unităţii : Competenţa 14. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. diametre. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. CD-WR adecvat domeniului: mecanic. CD-ROM. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD. memorie RAM. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. 2: 14. colorare. placă video. copiere. translatare Cotare: liniară. rază.

să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 73 . ştergere text. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului. copiere desene din CAD în Word plan complex. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare. unitǎţile de mǎsurare utilizate. copiere. 3: 14. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. munca cu alţii. responsabilitǎţi. Aplicarea textelor pe desene. (b).Titlul unităţii : Competenţa 14. sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). mutare. text pe un rând. pe mai multe rânduri. tipărire. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. dimensiunea hârtiei caracteristici. aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare. numele şi locul de memorare al fişierului. Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. prin realizarea unor desene relevante.

aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. prin realizarea unor desene elementare. responsabilitǎţi. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D. extrudate. 4: 14. documentaţie tehnicǎ. (b). Interpretarea suprafeţelor spaţiale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 74 . că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D. de revoluţie feed-back.Titlul unităţii : Competenţa 14. plan complex. sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe.

Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. 2. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 75 . SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie.0 15.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare. bionice economic. moduri şi tipuri de producţie. holonice. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate.1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 76 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii : 15. de calitate. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________ Competenţa 15. de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. tipuri de fabricaţie inteligente. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului.

Aplicarea metodelor de analiză a sistemelor de fabricaţie folosind criterii precizate.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. rezultatele activităţii. concurenţa. Justificarea alegerii criteriilor de analiză. de evaluare a riscului. atribuţiile locului de muncă. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice. metode analitice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 77 . Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie. Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie. fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a). Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie. tipuri de echipamente. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare. sincronizarea.Titlul Unităţii : Competenţa 15. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor.

(c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie. controlul calităţii. controlul. manipularea. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea. stocarea. sănătatea şi securitatea muncii. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie. transportul. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. conducerea planificarea producţiei. tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 78 . comanda.Titlul Unităţii : Competenţa 15. controlul producţiei. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.3: 15.

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1,0

1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. 3. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

79

Titlul unităţii : Competenţa 16. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.

Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare. Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare.

Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare, traductoare, adaptoare, înregistratoare, elemente de automatizare, echipamente pentru achiziţia, transmiterea şi prelucrarea datelor. scheme bloc, scheme electrice, scheme cinematice mecanice, electrice, electronice

Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare:

Probe scrise şi practice, prin care candidatul demonstrează, printr-o diagramă bloc, că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente, conform criteriilor de performanţă (a) şi (c), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe scrise şi orale, prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

80

Titlul unităţii : Competenţa 16. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare.

Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat.

________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică, instrucţiuni de utilizare valori nominale, condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat; parametrul măsurat (valori prognozate); indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea; rezoluţia; domeniul / domeniile de măsurare; valoarea diviziunii; timpul de răspuns; durabilitatea; justeţea; fidelitatea; precizia; clase de precizie; fiabilitatea ); tipul de producţie (unicate, serie mică, serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare; productivitatea impusă măsurării

Operaţii pregătitoare:

asigurarea condiţiilor de microclimat, reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare, selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul), verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate, şi să efectueze calcule, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (c), (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 81

Titlul unităţii : Competenţa 16. 3:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. (b) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. (c) Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. (d) Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. (e) Analizarea rezultatelor măsurării.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi, unghiuri, arii, volume, niveluri, abateri), fizico-chimice (mase, densităţi, vâscozităţi, timp), mecanice (forţe, cupluri, presiuni, viteze, turaţii, acceleraţii, debite), termice (temperaturi, energii), electrice (intensităţi ale curenţilor electrici, tensiuni electrice, puteri, energii active, rezistenţe). Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri, rigle, şublere, micrometre, raportoare, comparatoare, indicatoare de nivel, planimetre, dozatoare volumetrice); pentru mărimi mecanice (dinamometre, manometre, vacuumetre, vitezometre, turometre, accelerometre, debitmetre), fizico-chimice (balanţe, densimetre, vâscozimetre, ceasuri şi cronometre); termice (termometre, contoare termice); electrice (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, contoare electrice). Metode de măsurare: directe, indirecte, implicite Scheme structurale: scheme bloc, scheme electrice Măsurare: citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) Monitorizare:urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. Analizare rezultate: calcule matematice, trasare de grafice şi diagrame, comparare cu valori nominale sau limită, toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată, să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (e), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice, cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice, conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

82

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1.0

1. Programează activitatea de întreţinere. 2. Monitorizează lucrările de întreţinere. 3. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

83

_______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: prescripţii tehnice (plan de întreţinere. Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere. Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu. metodologii. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă.Titlul unităţii : Competenţa 17. reglementări) responsabilităţi din fişa postului. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate. prin elaborarea unui plan de întreţinere. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 84 . normative. cataloage. norme. cărţi tehnice. fişa de activitate Documentaţie tehnologică: centalizator – lucrări de întreţinere Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

S. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor.întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) . Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 85 .M.V.materiale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor.–uri. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. A.D.Titlul unităţii : Competenţa 17. Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: .–uri Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.C. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.

ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. cataloage. fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific.Titlul unităţii : Competenţa 17. cărţi tehnice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. de prevenire şi stingere a incendiilor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. normative. Probe orale. prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. 3: 17. capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii. capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 86 . capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi practice care atestă. scrise şi practice care atestă. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. documentaţie tehnică de firmă. de prevenire şi stingere a incendiilor. scrise şi practice care atestă.

Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Caracterizează sistemele de reglare automată.0 1. Analizează funcţionarea sistemelor domeniului. de automatizare specifice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 87 . 3. SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18. 2.

Titlul unităţii : Competenţa 18. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. elemente de comparaţie. perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie. 1: 18. regulatoare automate. de ieşire. de execuţie(de reglare). conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată. de comandă . Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 88 . SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată. Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. elemente de execuţie. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. de reacţie. instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă).

Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. elemente de comparaţie. regulatoare automate. pneumatic. SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată.Titlul unităţii : Competenţa 18. agentul de lucru (electric. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. viteza de reacţie. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 89 . factori fizici. 2: 18. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. hidraulic). respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie. Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi. regulatorul automat. tensiune) . şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. curent. Probe scrise. (c) Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi. frecvenţă. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată. respectând normele de tehnica şi securitatea muncii. Criterii de Performanţă: (a) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată.mărimi electrice ( fază. viteză. acceleraţie. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată. Titlul unităţii : 19. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 90 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. putere.mărimi neelectrice ( nivel. elementul de comparaţie.3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului. sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : . elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată.Titlul unităţii: 18. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c). sisteme de reglare cu program variabil. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18. debit. presiune. deplasare. (b) Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare).

Titlul unităţii : 19. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1.0 1. Realizează sisteme de acţionare electrică. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. 2. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 91 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . 3.

să specifice rolul funcţional al acestora. 92 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. sistem de transmitere a mişcării. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric. motorului electric. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. sistemului de transmisie a mişcării. instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat. protecţie şi semnalizare). motoare electrice. comandă. Criterii de Performanţă: (a) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului. maşinii de lucru. maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. sistem de transmisie a mişcării. instalaţia de comandă. (b) Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. maşini de lucru . (c) Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu.1: Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului.Competenţa: 19. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.

SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică. Criterii de Performanţă : (a) (b) (c) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). 93 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .Titlul unităţii : Competenţa: 19. conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. cu verificarea finală a continuităţii acestora. de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj. conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme de forţă. motor de acţionare. 2: 19. acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate.

SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Competenţa: 19.Titlul unităţii : 19. 3: Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare. tensiunea electrică. Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate. să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare. Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare. intensitatea curentului electric. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. turaţia urmărire vizuală 94 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . comenzile aparatelor de comutaţie.

) 3. 95 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .a de joasă tensiune. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.0 1.Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20.a.) 2.c. CIRCUITE ELECTRICE 1. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. Utilizează aparate de c.

teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a).Titlul Unităţii : Competenţa 20. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. 96 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm.c. aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate.c.: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei. pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c. Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei.c. 1: 20.c. intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit. Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată . Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d).. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj. Analizarea circuitelor de c. Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c. (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

a. bobine. folosind soft didactic. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c.a.a. erori de măsurare 97 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . condensatoare. cu rezistoare. Măsurarea parametrilor de circuit. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.a. Realizarea circuitelor de c. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c.Titlul Unităţii : Competenţa 20. tensiuni. intensităţi. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20. Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Simularea funcţionării circuitelor de c.: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a). (b).a. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj. RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD.

a.a. comutaţie şi receptoare. contactoare. Siguranţe.a. comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune. lămpi fluorescente. relee electromagnetice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie. 3: Criterii de Performanţă: 20. (c) Verificarea funcţionării circuitelor de c. CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c. de joasă tensiune (a) Identificarea aparatelor de protecţie. motoare electrice Circuite de c. Receptoare: Circuite de c.a. de joasă tensiune. (b) Realizarea circuitelor de c. întreruptoare automate. de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.a.a. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 20. comutatoare Lămpi cu incandescenţă. de joasă tensiune cu aparate de protecţie. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V 98 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c. de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie. relee termice relele termice. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

CIRCUITE ELECTRONICE 3 1.0 1. 3. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii . 99 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21. 2. Evaluează performanţele circuitelor electronice. Identifică tipuri de circuite electronice.

Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice. memorii (RAM şi ROM). Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice. microcontrolere . codificare/ decodificare. Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice. numărare. LC. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) .oscilatoare: RC. 1: 21.Titlul Unităţii : Competenţa 21. afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu. codificatoare/decodificatoare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. control. .surse de alimentare. Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice. comandă. amplificare.dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: alimentare electrică.amplificatoare: de tensiune. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. generare de semnale. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). de curent. modulare/demodulare.circuite integrate: numărătoare. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) .modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: circuite digitale: porţi logice. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice. CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice. multiplexare/demultiplexare. ultiplexoare/demultiplexoare . . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: . de putere . stocare informaţii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. 100 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .

curenţi. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a). frecvenţe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b). CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice. impedanţe. frecvenţmetru. Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate. curenţi.amplificări Mărimi de măsurat: Aparate de măsură şi control adecvate: . Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate. 101 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor. 2: 21.Titlul Unităţii : Competenţa 21. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog. puteri electrice. frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire tensiuni. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c).multimetru. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic.

(c) Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a). Documentaţe tehnică: 102 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . cataloage de circuite integrate. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. memorii. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). de putere -oscilatoare: RC. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. Criterii de Performanţă: (a) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia. conform documentaţiei tehnice. scheme de execuţie. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de curent. codificatoare/ decodificatoare.Titlul Unităţii : Competenţa 21. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (b) Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii. după conectarea circuitului electronic. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. 3: 21.

3. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. ASAMBLĂRI MECANICE 3 1. 2.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.0 1. 103 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .

reglării utilaje. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare. documentaţia tehnică. ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.Titlul Unităţii: Competenţa 22. pentru două situaţii diferite. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare. ajustării. programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale.1. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. pentru două situaţii diferite. Stabilirea metodelor de asamblare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare. conform criteriului de performanţă (a). metoda sortării. materiale specifice 104 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . conform criteriului de performanţă (c). cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare. conform criteriului de performanţă (b).: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22. SDV-uri. metoda interschimbabilităţii parţiale.

: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22. prin presare. Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării.Titlul Unităţii: Competenţa 22. Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. prin nituire. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale. utilaje şi SDV-uri specifice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (a). documentaţie tehnică 105 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . sudare de pregătire a reperelor. conform criteriului de performanţă (b). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.2. ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. lipire.

(a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. filete. asamblarea propriu-zisă organe de asamblare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. (b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (a). conuri. SDV-uri 106 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. documentaţie tehnică. prin pene şi ştifturi. conform criteriului de performanţă (b).Titlul Unităţii: Competenţa 22. cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare. prin caneluri.: Criterii de Performanţă: 22. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării.3. asigurarea organelor de asamblare necesare. ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.

DETECTAREA DEFECTELOR 3 1. sistemelor 107 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . sistemelor controlul semifabricatelor. sistemelor tehnice. 2. Selectează metode de control ale semifabricatelor. pieselor. pieselor.0 1. pieselor. Efectuează tehnice. defectele semifabricatelor. Depistează tehnice. 3.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 23.

Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control. rulmenţilor. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice. cu radiaţii X şi Gamma. magnetic. megohmetru. 108 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . lichide penetrante. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate. cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: . microscop metalografic. fisurilor microscopice. 23. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: . al elasticităţii arcurilor.vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor. conform criteriului de performanţă (b). contoare pentru radiaţii. micrometru. pulberi magnetice. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control .Titlul unităţii: Competenţa 23. sistemelor tehnice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. surse de radiaţii. ultrasonic. comparator. şubler. ruleta.1. termometre. pieselor şi sistemelor tehnice. pirometre. segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. durităţii. DETECTAREA DEFECTELOR Selectează metode de control al semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (a). pieselor.lupă. calibre. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.

DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. pieselor. incluziuni metalice şi nemetalice. pieselor. 109 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . sistemelor tehnice. : Depistează defectele semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (b). prin întocmirea unui raport specific. că este capabil să identifice defectele semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (a). pieselor şi sistemelor tehnice. pori. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor. Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor.2. segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. sistemelor tehnice.Titlul unităţii: 23. sistemelor tehnice. Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă. pieselor şi sistemelor tehnice. pieselor. fisuri.

microscopic. DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. pieselor şi sistemelor tehnice. : Efectuează controlul semifabricatelor.3. Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. sistemelor tehnice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. ultrasonic.Titlul unităţii: 23. că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor. respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare. verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor. 110 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. conform criteriului de performanţă (a). auditiv. cu lichide penetrante. sistem tehnic corespunzător calitativ. magnetic. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual. scriind un raport. cu radiaţii Gamma. pieselor. efectuând o analiză. cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru. conform criteriului de performanţă (b). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. pieselor şi sistemelor tehnice. cu fişele tehnologice semifabricat. Evaluarea rezultatelor controlului.

24. 111 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . 24.0 Identifică componentele electronice analogice.3.1. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24.2. Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice.UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24. 3 1.

Precizarea parametrilor componentelor electronice analogice. Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Recunoaşterea componentelor electronice analogice după criteriile precizate. tranzistoare bipolare. Criterii: Terminalele componentelor: conform cataloagelor de componente electronice. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. marcaj. dispozitive optoelectronice. Recunoaşterea terminalelor componentelor electronice analogice. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a recunoaşte componentele electronice analogice după criterii precizate. simbol. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a stabili dispunerea pe capsulă a terminalelor componentelor electronice discrete. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. 112 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . tranzistoare cu efect de câmp. dispozitive multijoncţiune (tiristorul).Titlul unităţii: 24. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Componente electronice: diode semiconductoare. Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii componentele electronice analogice. aspect fizic. conform documentaţiei tehnice. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Identifică componentele electronice analogice.

Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a interpreta caracteristicile statice ale componentelor electronice analogice.Titlul unităţii: 24. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Specificarea principiilor de funcţionare a componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Principii de funcţionare: Caracteristici statice: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a interpreta principiile de funcţionare ale componentelor electronice analogice.2: Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Măsurarea parametrilor componentelor electronice analogice. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Interpretarea caracteristicilor statice ale componentelor electronice analogice. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a măsura parametrii componentelor electronice analogice. fenomenele fizice care stau la baza funcţionării componentelor electronice analogice dependenţa între mărimile electronice analogice caracteristice ale componentelor specificaţi în documentaţia tehnică .

orice program care permite reprezentarea şi simularea funcţionării circuitelor electronice Aparatură specifică .oscilatoare (RC. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. LC.amplificatoare cu componente analogice.aparate de măsurat. osciloscop Probe de Evaluare: Probe orale.surse de electroalimentare. trusa electronistului Software specializat: . .circuite pentru generarea impulsurilor ( basculante) Scule şi dispozitive .Titlul unităţii: 24. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a monta componente electronice analogice pentru a realiza circuite electronice şi/sau simula.cablaje imprimate. cuarţ). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea tipurilor funcţionale ale circuitelor electronice pe baza schemelor.3: Realizează circuite electronice cu componente analogice. amplificatoare operaţionale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite electronice . . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. Verificarea circuitelor electronice utilizând aparatură specifică. practic şi/sau prin simulare computerizată. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate . scrise sau practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica circuite electronice pe baza schemelor şi de a explica funcţionarea circuitelor cu componente analogice. Montarea componentelor electronice conform schemei date utilizând scule şi dispozitive specifice şi/ sau simularea circuitelor electronice utilizând software specializat. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a verifica circuite electronice. Explicarea funcţionării circuitelor electronice cu componente analogice. .

5 115 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . 3 0.Titlul unităţii: 25. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25. 25. 25.1 Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare.3 Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări.2 Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate.

1. SAU EXCLUSIV tabel de adevăr pentru funcţii de până la 4 variabile. decodificatorul. forme elementare. IIL. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare Criterii de Performanţă: (a) (c) (d) Recunoaşterea circuitelor logice după simbol. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. SAU. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: 25. FAN-OUT Probe de Evaluare: Probe orale. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. diagrame Veitch-Karnaugh. codificatorul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a preciza formele de reprezentare. FAN-IN. forme canonice. numărătoare. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. circuite logice secvenţiale porţi logice. IIH. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea elevului de a identifica circuitele integrate digitale. Precizarea parametrilor circuitelor integrate pe baza cataloagelor de componente. registre de deplasare Funcţii logice: Forme de reprezentare: ŞI. comparatorul digital. detectorul de paritate Circuite secvenţiale:circuie basculante. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ŞI-NU. NU. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. demultiplexorul / dstribuitorul de date. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a corela valorile variabilelor cu nivelele de tensiune. (b) Precizarea formelor de reprezentare a funcţiilor logice asociate circuitului combinaţional Corelarea valorilor variabilelor logice cu nivelele de tensiune măsurate în circuit. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. aspect fizic şi marcaj. structuri standard. VIL. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a preciza parametrii circuitelor digitale. 116 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . multiplexorul / selectorul de date. Nivele de tensiune: nivel High şi nivel Low Parametri: VIH. SAU-NU.

registre de deplasare. demultiplexări. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice combinaţionale: porţi logice.2. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. 117 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. multiplexorul / selectorul de date. scrise care atestă capacitatea elevului de a descrie funcţionarea unui circuit integrat digital. decodificări. Probe orale. demultiplexorul / dstribuitorul de date. 4 variabile date în forma canonică sau elementară. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. comparări de semnale electrice. numărătoare Funcţii logice: Aplicaţii uzuale: funcţii de 3. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a selecta circuite integrate pentru a implementa funcţiile logice şi a realiza montaje cu circuite sevenţiale. decodificatorul. Selectarea circuitelor integrate pentru implementarea funcţiilor logice. numărarea impulsurilor Probe de Evaluare: Probe orale. pe baza tabelelor de adevăr şi a diagramelor de timp. aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă.Titlul unităţii: 25. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. detectorul de paritate Circuite logice secvenţiale: circuite bistabile. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. multiplexări. deplasarea informaţiei. codificatorul. Selectarea circuitelor integrate pentru realizarea montajelor cu circuite secvenţiale Exemplificarea aplicaţiilor uzuale cu circuite logice în echipamentele de automatizări. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea funcţionării circuitelor integrate digitale combinaţionale şi secvenţiale. structuri standard. Probe orale. codificări. comparatorul digital. scrise ( de tip proiect ) şi practice care atestă capacitatea elevului de a exemplifica aplicaţii cu circuite integrate digitale.

UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. Defecte: de implementare. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica terminalele circuitelor integrate digitale. numărătoare Circuite secvenţiale: Simularea funcţionării circuitelor: reprezentarea circuitelor logice electronice utilizând programe care permit acest lucru şi simulează funcţionarea lor. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea terminalelor circuitelor logice integrate pe baza cataloagelor de componente. distorsionarea transmisiei. codificatorul. circuite logice secvenţiale porţi logice. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări. detectorul de paritate circuite basculante. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. comparatorul digital. cuplaje nedorite. decodificatorul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. alimentare defectuoasă Probe de Evaluare: Probe orale. multiplexorul / selectorul de date. registre de deplasare. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a realiza circuite şi/sau de a simula funcţionarea circuitelor logice.3. structuri standard. de interconectare a circuitelor. Montarea componentelor şi verificarea circuitelor şi/sau simularea funcţionării circuitelor logice specifice automatizărilor. Identificarea defectelor în funcţionarea montajelor cu circuite logice prin măsurarea nivelelor de tensiune si vizualizarea formelor de undă.Titlul unităţii: 25. (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice: Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. conectare defectuoasă a intrărilor neutilizate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica defectele în funcţionarea montajelor cu circuite logice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 118 . demultiplexorul / dstribuitorul de date.

Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 26. 26.2 Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit.1 Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. 26.5 26.3 Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 119 . PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 3 0.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Stabilirea etapelor procesului de proiectare a sistemelor de conducere. procesorul central. Recunoaşterea automatelor programabile după dimensiunea magistralei de date. să recunoască automatele programabile şi să precizeze structura minimală a unui sistem de conducere automată a proceselor. (b) si (c) cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Etapele procesului de proiectare a sistemelor de conducere: Dimensiunea magistralei de date: Structura minimală a unui sistem: proiectarea sistemului în logică cablată şi în logică programată AP cu programare la nivel de bit. Probe de Evaluare: Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească etapele procesului de proiectare.Titlul unităţii: 26. AP mixte.1: Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. conform criteiilor de performanţă (a). Precizarea structurii minimale a unui sistem de conducere a proceselor cu automate programabile cu prelucrări la nivel de bit. AP cu prelucrarea informaţiei la nivel de cuvânt. consola de programare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 120 . PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26. modulele de intrare-ieşire.

Stabilirea operaţiilor pentru executarea unei instrucţiuni. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele schemei bloc a unui AP: Operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni: unitatea de control. decodificarea codului operaţiunii şi executarea ei. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Instrucţiunile de prelucrare a informaţiei: Probe de Evaluare: instrucţiunile de testare a condiţiei şi transferul datelor. Prezentarea instrucţiunilor de prelucrare a informaţiei. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 121 . periferice de ieşire. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. incrementarea numărătorului de adrese.Titlul unităţii: 26. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a prezenta instrucţiunile de prelucrare a informaţiei. Probe orale. scrise care atestă capacitatea elevului de a identifica elementele schemei bloc a unui AP. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor schemei bloc a unui AP. Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a stabili operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni date.2: Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. instrucţiuni logice. generarea temporizărilor. Probe orale. consola de programare aducerea instrucţiunii din memoria program. periferice interne. stabilirea dialogului între unitatea de control şi periferic. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. periferice de intrare. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26.

aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. (c) Recunoaşterea limbajelor şi metodelor de programare utilizate la programarea AP. module de interfaţă.Titlul unităţii: 26. Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite.3. Probe orale care atestă capacitatea elevului de a recunoaşte limbajele de programare utilizate la programarea AP. module I/O. FBD (function block diagram). alegerea limbajului de programare. utilizate. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. module funcţionale. analiza şi salvarea unui program şina de montare. STL (Statement List) Limbajele de programare utilizate la programarea AP: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a alege soluţia de automatizare pentru o anumită situaţie impusă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice (de tip miniproiect) care atestă capacitatea elevului de a prezenta o staţie de automatizare. Criterii de Performanţă: (a) Alegerea soluţiei de automatizare. unitatea centrală. scrierea. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 122 . aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. procesor pentru comunicare. sursa de alimentare. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa: 26. (b)Realizarea unei prezentări simple a platformei hardware a unei staţii de automatizare frecvent Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţia de automatizare: Staţii de automatizare frecvent utilizate: alegerea hardware-ului. LAD (diagramele Ladder).

Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. 27. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 2. 27. 27. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 123 .Titlul Unităţii: Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 27.4. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. 27.2. Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat.3.0 27. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice.1. Identifică performanţele unui SRA.5.

A . SRA liniare şi neliniare.R. condiţii impuse. SRA monovariabile şi multivariabile.A. Recunoaşterea unui SRA în funcţie de categorie. regim staţionar. Caracterizarea regimurilor de funcţionare şi a performanţelor unui S.A. Descrierea semnalelor utilizate în S. şi cu mai multe R. performanţe tranzitorii.R. SRA continue şi discrete. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 124 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Categorii de SRA: SRA pentru procese rapide şi pentru procese lente.. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. rampă unitară. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (b). Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze regimul de funcţionare şi performanţele unui SRA conform criteriului de performanţă (c). SRA cu legi de reglare obişnuite şi cu legi de reglare speciale.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 27.A. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. impuls unitar. performanţe staţionare.Titlul Unităţii: Competenţa 27. regim tranzitoriu. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Identifică performanţele unui SRA. SRA cu un R. treaptă unitară. Semnale utilizate în SRA: Regimurile de funcţionare ale SRA: Performanţele unui SRA: Probe de Evaluare: Probe practice şi/sau orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice categoria din care face parte un SRA conform criteriului de performanţă (a).

de debit. puterea consumată şi putere de sarcină. sensibilitatea.Titlul Unităţii: Competenţa 27.2: 27. Probe orale. Caracteristicile generale ale traductoarelor: Regulatoare automate: Probe de Evaluare: mărimi de intrare şi de ieşire. de temperatură. de presiune. de forţe şi cupluri. caracteristica statică. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de traductoare: de poziţie şi deplasare. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice diferite tipuri de traductoare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea tipurilor de traductoare din construcţia SRA. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. RA hidraulice. RA pneumatice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 125 . domeniul de măsurare RA electronice. Explicarea funcţionării regulatoarelor automate din construcţia SRA. Explicarea funcţionării traductoarelor din SRA pe baza caracteristicilor generale. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea traductoarelor din SRA pe baza caracteristicelor generale conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. de nivel. Probe orale. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea unui regulator automat într-un SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA.

3: 27.A.neliniare bipoziţionale sau tripoziţionale. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de regulatoare automate conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze răspunsul R. PD (proporţională-diferenţială). PI (proporţională-integrală). la semnalele de intrare. pneumatice şi hidraulice caracteristicile semnalului de ieşire (de comandă) la semnal de intrare treaptă unitară. Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice legile de reglare a R.liniare pentru procese rapide sau lente .A. . Probe orale.A. I (integrală). din SRA conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.A. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. la semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 126 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identifică legea de reglare pentru un R. Analizează răspunsul R.A.Titlul Unităţii: Competenţa 27. electronice şi mecanice utilizate în SRA. Analizează modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de R. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Legi de reglare: Regulatoare automate electronice: Regulatoare automate mecanice: Răspunsul RA: P (proporţională). PID(proporţională-integrală-diferenţială).

conexiuni şi ciclograma de mişcare. conform criteriului de performanţă (c). aparate pneumatice speciale presiunea maximă de lucru.Titlul Unităţii: 27. puritatea semne convenţionale. (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente pneumatice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare pneumatică: Funcţionarea SRA: grupul de pregătire a aerului. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise. Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice reprezentate în schemele de acţionare pneumatică. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 127 . Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor pneumatice din structura unui SRA. debitul nominal. Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa. 27. temperatura. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. distribuitoare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele pneumatice conform precizărilor criteriului de performanţă (a). drosele. motoare pneumatice. simboluri specifice pentru componente pneumatice. supape. conform criteriului de performanţă (b). diametrul nominal.4. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice.

temperatura. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. diametrul nominal. simboluri specifice pentru componente hidraulice. distribuitoare. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. supape. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor hidraulice din structura unui SRA. aparate hidraulice speciale presiunea maximă de lucru. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 128 . ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa. succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise. debitul nominal. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (b). (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente hidraulice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare hidraulică: Funcţionarea SRA: motoare hidraulice. puritatea semne convenţionale.5. conexiuni şi ciclograma de mişcare.Titlul Unităţii: 27. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele hidraulice conform precizărilor criteriului de performanţă (a) cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice reprezentate în schemele de acţionare hidraulică. 27. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. conform criteriului de performanţă (c). Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice.

Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Nivel: 3 Valoare Credit: 1.2. 28. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată.Titlul Unităţii: 28.3.0 Competenţe: 28. 28. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 129 . Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA.1.

(b) Explicarea modului de realizare a schemelor bloc pentru reglarea parametrilor proceselor industriale. reglarea automată a temperaturii. (c) Aplicarea regulilor de realizare a legilor de reglare tipizate.documentaţia de lucru. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 130 . PID. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: reprezentările şi simbolizările standardizate utilizate în automatizări.parametrii de calitate ai fiecărei faze a lucrării.NTSM în utilizarea aparatelor de măsurat.manualul de întreţinere şi service al echipamentului respectiv . Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice modul de realizare a schemei bloc a sistemului de reglare automată a unui parametru conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. utilajelor şi echipamentelor din exploatare reglarea automată a debitului . D. . I. P. .parametrii procesului. Scheme bloc pentru: - Legi de reglare tipizate: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise (tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să consulte documentaţia tehnică specifică pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. . PD.1: Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. Criterii de Performanţă: (a)Consultarea documentaţiei tehnice specifice pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. reglarea automată a presiunii. reglarea automată a nivelului.Titlul Unităţii: 28. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice regulile de realizare a legilor de reglare tipizate conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. . caracteristicile tehnice ale maşinilor. . PI.

alegerea justificată a mărimilor de intrare/ieşire Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modul de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea modului de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască modul de conectare a elementelor componente ale unui sistem de comandă numerică conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.2: Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. Analizarea modului de realizare a unui sistem de comandă secvenţial. sumatoare. demultiplexoare. elemente de afişare Realizarea unui sitem de comandă secvenţial : sintetizarea schemei logice. descrierea parametrilor procesului.Titlul Unităţii: 28. comparatoare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 131 . Recunoaşterea modului de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui sistem de comandă numerică. Elementele componente ale unui sistem de comandă numerică : multiplexoare. asocierea circuitului logic. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SRA în cascadă: Modul de conectare : schemă cu două bucle de reglare: una interioară şi una exterioară.. conectarea elementelor instalaţiei tehnologice şi ale dispozitivului de automatizare conform documentaţie tehnice. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28.

conectare în funcţie de rolul lor în conducerea procesului tehnologic numărul de intrări/ieşiri necesar.3: Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. Alegerea automatelor programabile utilizate în domeniu în funcţie de caracteristici. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modulele din schema bloc conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. viteza şi puterea cerute de UC şi setul de instrucţiuni Aplicatii de dimensiuni mici: reglarea temperaturii. reglarea timpului. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea modulelor din schema bloc.Probe practice şi scrise (de tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de realizare a unui sistem de comandă secvenţial conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Titlul Unităţii: 28. mărimea memoriei cerute. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea AP modulare în aplicaţii de dimensiuni mici conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 132 . . reglarea presiunii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema bloc: Caracteristici: module componente. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice criteriile de alegere a modulelor unui AP conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale. Explicarea funcţionării automatelor programabile modulare în aplicaţii de dimensiuni mici. tipul de intrări/ieşiri cerut.

Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29. 29. Analizează protocolul TCP/IP. 29. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 133 . Realizează conectarea unei reţele de date la internet. 29. Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date. REŢELE DE CALCULATOARE 3 1.3.0 29.1.4.2.

plasa (mesh). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Prezentare. REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29. (d) Descrierea modelelor de date OSI şi TCP/IP. Sesiune. (c) şi (d) de performanţă. Transport.11 Cele 7 nivele ale modelului (Nivelul Fizic. arbore Ethernet. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a analiza arhitectura şi standardele reţelelor de date aşa cum s-a precizat în criteriile (a). token-ring.Titlul unităţii: 29. __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Topologii: Arhitecturi: Standarde Ethernet: model OSI: magistrala. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea topologiilor reţelelor de date. stea. Aplicaţie) şi interacţiunea dintre ele. Legatura de date. Internet. Identificarea standardelor Ethernet. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 134 . Transport. FDDI IEE 802.1 : Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date. Descrierea arhitecturilor reţelelor de date. inel. IEE 802.3. (b). Aplicaţie) şi interacţiunea dintre acestea model TCP/IP: Cele 4 straturi ale modelului (Acces reţea. Reţea.

clase.2: Analizează protocolul TCP/IP. FTP. CNAME. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Adresarea IP: structura. înregistrări de tip (A. (b) şi (c) de performanţă. PTR) Serviciul de rezolvare a numelor: Protocoale TCP/IP: Probe de Evaluare: HTTP. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. MAIL. subretele. DNS.Titlul unităţii: 29. REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29. Descrierea suitei de protocoale TCP/IP. TELNET. NS. SNMP. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 135 . Probe orale scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza protocolul TCP/IP. MX. Descrierea serviciului de rezolvare a numelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea adresării IP. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). DHCP.

modem de cablu. LED-uri indicatoare utilitare de captură a pachetelor. modem DSL. wireless access point. tracert.Titlul unităţii: Competenţa 29. hub/switch. Unelte hardware: Unelte software: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a utiliza componentele fizice în retelele de date. Interconectarea componentelor fizice ale unei reţele de date. netstat. bridge. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 136 . tester de cablu. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). coaxiale). firewalls analizor de reţea. Depanarea unei reţele de date cu ajutorul uneltelor hardware şi software. router. ping. cu perechi răsucite. DSLAM. REŢELE DE CALCULATOARE Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente fizice: cabluri (optice. (b) şi (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea componentelor fizice ale unei reţele de date. placă de retea. ipconfig/ifconfig. CMTS. nslokup/dig.3: 29.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 137 . scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza conectarea unei reţele de date la internet. router. wireless access point. securizare Placă de retea. gateway. (b) şi (c) de performanţă. modem DSL. canal radio. Conectarea unui calculator la Internet. firewalls Probe de Evaluare: Probe orale. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). SSID. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conectare la reţea: Conectarea la internet: Configurare: Componente fizice: Instalare şi configurarea plăcii de reţea Instalare şi configurare modem ADSL / router. hub/switch. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 29. bridge. masca de retea. REŢELE DE CALCULATOARE Realizează conectarea unei reţele de date la internet. server DNS. Configurarea componentelor fizice pentru a realiza conectarea la internet. firewall. Adresă IP LAN/WAN.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 29. NAT. Conectarea unui calculator la reţea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful