P. 1
SPP_Nivel 3_Tehnician in automatizari

SPP_Nivel 3_Tehnician in automatizari

|Views: 1,463|Likes:
Published by Andras Ady

More info:

Published by: Andras Ady on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 4 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI

2009

Autori: Diaconu Gabriela – prof. ing.grad didactic I, Grupul Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” Bucureşti Muşat Carmen Pintea Mihaela prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Bucureşti prof. ing. grad didactic I, Grupul Şcolar Electromureş Tîrgu - Mureş

Consultanţă CNDIPT: Angela POPESCU – expert curriculum Ionel Ciobanu – expert IT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 2

Descrierea meseriei:

Tehnician în automatizări
Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea Tehnician în automatizări, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere şi reparare a sistemelor de automatizare. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de automatizare, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de automatizare în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

3

LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Domeniul : Tehnic Calificarea: Tehnician în automatizări UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. ELEMENTE DE PROIECTARE 12. 7. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 20. CIRCUITE ELECTRONICE 22. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE 29. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 28. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE 16. 5. 6. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 17. 25. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 10. ASIGURAREA CALITĂŢII 11. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 13. SISTEME DE AUTOMATIZARE 19. REŢELE DE CALCULATOARE Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 4 . 3. CIRCUITE ELECTRICE 21. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 27. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI COMUNICARE DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE PROCESAREA DATELOR NUMERICE INIŢIEREA UNEI AFACERI UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. 2. 4. DETECTAREA DEFECTELOR UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 15. 8. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 18. ASAMBLĂRI MECANICE 23. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI 26. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 14.

Organizează şi prelucrează informaţia. 1. 3. Utilizează informaţii de pe internet.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 5 . 1 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITATI DE COMPETENTE CHEIE Comunicare în limbă 1. 2. 2. 3. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru . 3. CRT.0 2 1.0 4. probleme 3. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Managementul relaţiilor interpersonale Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Comunicare Dezvoltarea carierei profesionale 1.Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. Evaluează rezultatele obţinute. 2. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 5.0 8 Iniţierea unei afaceri 1. 2. 5 6 1. 3. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. Elaborează documente pe teme profesionale.Îşi valorifica resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. 3. Gândire critică şi 1. 1.Prelucrează datele numerice. 2. CREDITE 2. 1.0 1. 2. Elaborează un plan de afaceri. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale.UNITĂŢI DE COMPETENŢE NR.Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. NR. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web.0 3 Creează şi menţine relaţii profesionale. 1. 4. Exprimă mesaje orale. 3. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje modernă orale.Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Defineşte posibilităţile pieţei. Gestionează conflicte. Rezolvă probleme. Susţine prezentări pe teme profesionale. 3.0 7 Procesarea datelor numerice 1.0 4 1. Elaborează mesaje scrise.Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. 1. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. rezolvare de 2. Identifică probleme complexe. 2. 1. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Moderează dezbateri şi şedinţe. comunicare) pentru crearea documentelor Web. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru.

Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare 1. de tip CAD 3. Utilizează documentele sistemului calităţii. 4.0 1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Utilizează procedurile de audit al calităţii. CREDITE 1.Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. 1.0 1. 4. 4. Aplică instrumente ale calităţii. prevenirea şi Sănătatea şi stingerea incendiilor. proiectare 3.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 6 .Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D 1.0 1.Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Planificarea şi 2.0 1.0 1.NR. 1. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea Tehnici de măsurare tehnicilor de măsurare. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru Elemente de un produs dat. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft Utilizarea aplicaţiilor pentru a realiza aplicaţii. Sisteme şi tehnologii 2.0 1. Sisteme de 2. în domeniu 3. 2.0 1. Programează activităţi specifice locului de muncă . 9. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. 2.Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. 3. 3. Analizează aspecte ale organizării şi organizarea planificării producţie.Coordonează lucrări de montaj pentru organe transmitere a mişcării de maşini şi mecanisme. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. securitatea muncii 2. de fabricaţie 3. Analizeazǎ specificul proiectului. producţiei 3. 1. Coordonează activităţile în caz de accident. 10 11 12 13 14 15 16 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 1. 2. 1. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. 3. NR. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. CRT. Asigurarea calităţii 2. 1.

COMPETENŢE 1.0 NR.Prezintă funcţionarea componentelor Sisteme de sistemelor de reglare automată. 3.Identifică tipuri de circuite electronice.Evaluează performanţele circuitelor Circuite electronice electronice. CR T. CREDITE 1.NR. 1.Selecteaza metode de control al semifabricatelor.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 7 . 2. Circuite electrice 2. 3.c.).0 1. Sisteme de acţionare 2. 2.Depisteaza defectele semifabricatelor.Utilizează aparate de c. 1. automatizăre 3. NR. 1. Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice. Identifică componentele electronice analogice. pieselor.Programează activitatea de întreţinere. 2. 2. sistemelor tehnice. 3. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată.0 18 19 20 21 22 23 1. Întreţinere planificată 3.Realizează produse specifice prin asamblări Asamblări mecanice nedemontabile.a de joasă tensiune.Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. Detectarea defectelor pieselor. 24 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Utilizarea circuitelor cu componente electronice analogice în automatizări.Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.Efectueaza controlul semifabricatelor.Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.0 1. pieselor.Monitorizează lucrările de întreţinere.0 1.). sistemelor tehnice.Caracterizează sistemele de reglare automată. 3. sistemelor tehnice. 1. CRT.Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. CREDITE 1. 1.Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.0 1. 2.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.Realizează circuite electrice de curent continuu (c. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 1. 17 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE COMPETENŢE NR.Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului.Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. 2. electrică 3.0 1. 3. 1.a.Realizează sisteme de acţionare electrică.

2. 2. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări. 3.0 1. 1. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date. 3. 2. 2.25 Utilizarea circuitelor electronice realizate cu circuite logice integrate în automatizări Prezentarea automatelor programabile 26 27 Analizarea sistemelor de reglare automată 28 Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice 29 Reţele de calculatoare 1. Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. Analizează arhitectura şi standardele retelelor de date. Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. 3. 1. Identifică performanţele unui SRA. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare. Analizează protocolul TCP/IP. 1. Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. 3.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 8 . 2. 4. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice .0 1. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA.5 0. 4. Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic.5 2. 3. 0. 5. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. Realizează conectarea unei reţele de date la internet . Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite 1.

în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Elaborează mesaje scrise.UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2. Exprimă mesaje orale.0 Competenţe: 1. 5. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. 4. 3. 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 9 . Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). pe teme de interes comun. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 10 . contra. explicaţii. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) Moduri de • întrebări. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. discursuri. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. sentimente. talk-show-uri. formale şi informale. activităţi). acţiune: • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. atitudini (pro. puncte de vedere.1: 1. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. verificarea sensului prin alte surse. de lungime variabilă: • mesaje. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale. • conferinţe. emise de cei din jur. precum şi a atitudinilor şi sentimentelor. • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. în diverse registre. Limbaj: • termeni specifici mesajelor mass media. • acţiuni proprii (realizarea de operaţii. (b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. neutră). • transmisiuni radio şi TV. emise la de mesaje orale: viteză normală. relevant pentru domeniul ocupaţional. obţinute: • informaţii factuale. specificaţii de produse şi servicii. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. limbaj corporal / nonverbal. relevante pentru sarcina de lucru. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. • opinii. (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. • conversaţii telefonice. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. • vocabular specific comun. Informaţii • ideea principală (sensul global). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. sentimente. detalii. opinii. atitudini. anunţuri publice. (b). prezentări de produse / servicii. Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii: Competenţa 1.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 11 . aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (b). (c). (d).Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare. (e). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte. (d) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. pe teme de interes comun. în scopul luării unor decizii. reclame. cereri. în diverse registre. faxuri. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 12 . de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. anunţuri. de • diagrame şi alte materiale vizuale. atunci cînd este necesar. standarde. note.2: 1. Moduri de • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. obţinute: • informaţii profesionale: instrucţiuni. Informaţii • informaţii factuale. (e) Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. explicaţii. operaţii şi procese tehnologice Materiale • dicţionare. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. • date privind: materii prime. materiale şi produse finite. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. modificarea unor operaţii. detalii sau opinii. prezentare • notiţe. luarea de decizii.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă. grafice. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional. Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii. manuale tehnice. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. • mesaje. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. formulare. referinţă: • instrucţiuni. Forme de • tabele. instrucţiuni. scheme. rapoarte. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. prospecte. relativ complexe. date tehnice ale unor produse şi servicii. pagini Internet. (b) Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. reclamaţii. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. fişe tehnice. acţiune: • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă.

Probe orale. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 13 .Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. Probe orale. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. (e). atunci cînd este necesar. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). (g) şi în condiţiile de aplicabilitate.

întrebărilor şi solicitărilor. detalii de operare. • vocabular adecvat contextului personal şi social. operaţii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri. • vocabular specific comun. relevant pentru domeniul ocupaţional. • descrieri de obiecte. • la telefon. Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. (b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. (c) Formularea clară. explicaţii. • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. situaţii conflictuale. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 14 . procese.Titlul Unităţii: Competenţa 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni.3: 1. la viteză normală. comunitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). în conversaţii de lungimi variate. (b). • faţă în faţă. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional. sfaturi. în diverse registre. • personal şi social – situaţii specifice în familie. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii. robot telefonic. • profesional – situaţii specifice în organizaţie. (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. • aranjamente sociale. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică. şcoală. la locului de muncă. instrucţiunilor.

rapoarte. • idei. de lungimi variate: • informaţii factuale. • dicţionare. în diverse registre. fişe tehnice. note. documente de evidenţă primară. • calitatea serviciilor / produselor. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare.Titlul Unităţii: Competenţa 1. mesaje (inclusiv e-mail). glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. colegi. (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. (c) Transmiterea. structurate şi cu folosirea de conectori.4: 1. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. În texte. fişe de evidenţă. standarde). ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. şedinţe. procese. facturi pro-forma. inclusiv date personale. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise. (b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 15 . opinii. • organizarea locului de muncă. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. eseuri. formule de politeţe. • mesaje din partea altor persoane. membri ai organizaţiei. în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. • activităţi şi procese de producţie. puncte de vedere. în limbaj clar şi precis. (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context. la tipul de text. (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală. • procese verbale. fişe de producţie. • aranjamente şi instrucţiuni. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice. • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. la subiect şi la cititorul intenţionat.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. Titlul Unităţii: 1. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat. (b). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). 16 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni : a. (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii. (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. activităţi profesionale zilnice. privind: • aranjamente la locul de muncă. • ipoteze. b. Schimburi de opinii. activităţi şi aranjamente operaţionale. în conversaţii de lungimi variate. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. la viteză normală. Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale. derulate cu viteză normală. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale.Competenţa 1. Prezentări scurte. • prezentări de produse. • relaţii cu clienţii şi partenerii. făcute la viteză normală. privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent. a. situaţii familiare. în diverse registre. în conversaţii şi prezentări. faţă în faţă sau telefonic. predicţii. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes. situaţii conflictuale. • chestiuni profesionale de interes comun b. • întîlniri profesionale de rutină. c. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). în conversaţii de lungimi variate. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. • întîlniri formale / informale. Discuţii profesionale. (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. negocieri. Discuţii profesionale: • interviuri individuale. pe bază de materiale pregătite în prealabil. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. 17 Contexte: Schimburi de opinii: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . rapoarte intermediare / de progres. tehnologii. sarcini de lucru. în diverse registre. c. cum ar fi planuri.5: profesionale. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul. (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. contacte profesionale informale. în contexte profesionale predictibile. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). • notiţe. robot telefonic (schimburi de opinii. • vocabular specific comun. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (b). în care să includă informaţii faptice. • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. limbaj nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social. (d). • la telefon. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. scheme de prezentare. • faţă în faţă. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. relevant pentru domeniul ocupaţional. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. (c). discuţii profesionale). servicii. discuţii profesionale). • formule de iniţiere. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. Moduri de interacţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 18 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. evaluări de: produse. interpretări şi opinii. procese.Materiale pentru prezentări: Convenţii şi limbaj: • preferinţe. • în faţa unui auditoriu (prezentări).

2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 19 .0 Competenţe: 1. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1. Evaluează rezultatele obţinute. 3. Identifică probleme complexe. Rezolvă probleme.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2.

cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei.1: 2.GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă. conform criteriilor de performanţă (a). compara situatia problema cu situatia normala. emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni. cauze şi efecte ale problemei. Definirea problemei. interacţiuni între oameni. sesizări.Titlul Unităţii: Competenţa 2. proces de muncă. Reflectarea asupra propriilor acţiuni. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 20 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii.

timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 21 . în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. Alegerea celei mai potrivite soluţii. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. Întocmirea planului de acţiune. Aplicarea planului de acţiune.Titlul Unităţii: Competenţa 2. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii. conform criteriilor de performanţă (a). conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme. financiare. alocarea de resurse (materiale. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune.2: 2.

3: 2. acţiuni. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor. responsabilităţi. dacă este cazul concluzii. calificative proprii şi de la alte persoane resurse. conform criteriilor de performanţă (a). generează şi extinde idei. aplică măsuri de corecţie.Titlul Unităţii: Competenţa 2. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Obţinerea feed-back-ului. să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată. sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. Analizarea metodei aplicate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 22 .

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3. Creează şi menţine relaţii profesionale. Gestionează conflicte. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. 2.0 Competenţe: 1. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 23 . 3.

Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale. psiho-sociali. analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. Stabilirea unor relaţii de cooperare. motivare. redefiniri de rol. exprimă un feedback pozitiv. integrare. ascultă sugestiile celorlalţi. preia argumentele interlocutorului oferă sugestii. (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. (c). discutarea deschisă a iniţiativelor. analiza unor indicatori de coeziune socială. opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului.Titlul Unităţii: Competenţa 3.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). interviuri. face distincţie între fapte. culegere de mărturii. în interesul reciproc al părţilor. metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. (b). Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 24 . nu întrerupe interlocutorul. Susţinerea muncii în echipă . încurajare. formulează propuneri consensuale. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale. Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. încredere în deciziile luate de grup. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. contextuali. cade de acord.

2: Criterii de Performanţă: (a) Gestionează conflicte. Identificarea surselor de conflict. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri. feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 25 . (b). MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3. (b)Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor. interese şi obiective opuse/diferite renunţarea. confruntarea.Titlul Unităţii: 3. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). compromisul. forţarea. aplanarea. (c) Medierea conflictelor.

contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi. clienţi personale. (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora. preferabil în situaţii reale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 26 . aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). (a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. psiho-sociale. colegi.Titlul Unităţii: 3. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri. comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi.3: Criterii de Performanţă: Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.

2. 4. Organizează şi prelucrează informaţia.Titlul Unităţii: 4. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 27 . Utilizează tehnologii IT multimedia (Web.0 Competenţe: 1. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Utilizează informaţii de pe internet. 3. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1. comunicare) pentru crearea documentelor Web.

1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 28 . motoare de căutare.>. Internet. sistem informaţional. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet . proces informaţional. sistem. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem. Competenţa 4. flux informaţional. selectarea după criterii/chei multiple. diferit) sau operatorii logici (AND. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. OR. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii: 4. corectitudinea informaţiei obţinute. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: informaţie dată.<=. utilizând operatorii relaţionali (<. sistem informatic. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). bază tehnică. Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. baze de date.>=. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. rapiditatea obţinerii informaţiei. bază informaţională. bănci de date. resurse umane implicate în sistemul informaţional. NOT). practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. uşurinţă în utilizare. egal. Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: Probe de Evaluare: Probe orale. conform condiţiilor de aplicabilitate. Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă.

Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). conform condiţiilor de aplicabilitate. . foi de lucru. imagini. conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 29 . conform condiţiilor de aplicabilitate. Competenţa 4.UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia. binare). şir de caractere (text). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. interogări ale bazelor de date. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). pivot). complexe. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d). utilizarea macrocomenzilor (macro). tabele.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. liste. validarea datelor. tabele. Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic. rapoarte (simple. baze de date. logic. Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. conform condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii: 4. schiţe. formulare (templates). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. fişiere (text. grafice.

ferestre. tabele. conform condiţiilor de aplicabilitate. raport text/imagine. conform condiţiilor de aplicabilitate. liste. configurare si administrare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). imagini. hărţi de imagini. rapoarte. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. de design. Client-Server viteza de încărcare. baze de date ASP. editoare de imagini. servere text. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut. editoare de HTML. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 30 . Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). filme. acurateţe. butoane. sunete. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). cadre. sisteme de gestiune a bazelor de date. Competenţa 4.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. anomaţie. casete combinate. lizibilitate. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. casete de dialog. formulare. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. conform condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii: 4. comunicare) pentru crearea documentelor Web. conformitate cu cerinţele proiectului.

fazele unui proiect. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 31 . de excepţii. planurile. managerul de proiect. Competenţa 4. cost. planul de proiect. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect. sabloanelor de prezentare. Componentele proiectului: organizaţia de proiect. (c) şi (d). Probe de Evaluare: Probe practice. schitelor. echipa de proiect (roluri).4 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor.de sfârşit de proiect). grafic de activitati. Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. etapele. dependinţe). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). calitatea. managementul riscului. diagramelor (Gantt). Etapele unui proiect:justificarea economică. conform condiţiilor de aplicabilitate. structura activităţilor (WBS). obiectivele proiectului. să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor. cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. Instrumente software: pentru crearea graficelor. alocarea resurselor (efort/durată. controlul riscului. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). componentele şi obiectivele proiectului. structura pe activităţi (WBS).Titlul Unităţii: 4. conform condiţiilor de aplicabilitate. controlul schimbării. să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor. traiectorie critică. planul unui proiect. Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. structura echipei de proiect. mijloacele de control. rapoarte (de progres. orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor. managementul configuraţiei. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. elemente de evaluare.

0 Competenţe: 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 32 . COMUNICARE 3 1. Moderează dezbateri şi şedinţe. Elaborează documente pe teme profesionale. Susţine prezentări pe teme profesionale. 2. 3.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 5.

Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa. şi (c ). nevoilor audienţei. şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. intonaţie. scopului. grafică). COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 33 . articole. (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei.Titlul Unităţii: Competenţa 5. selectează informaţiile prezentare structurată. suport non-verbal (imagine. Tehnici: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). gestică. exemplificări. temă şi audienţă. tehnici de implicare a audienţei. stil adaptat situaţiei. reviste de specialitate). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date. Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective. pune întrebări altor persoane. realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). prezentare atractivă pentru audienţă. mimică asociată. (b).1: 5. pronunţie. fapte şi date statistice. manuale. argumentare logică.

compromisuri posibile. clară. acceptă opinii diferite de cele proprii. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume. invită interlocutorul să vorbească. alte persoane). încurajează discuţia prin întrebări. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe. aprobări. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 34 . tipul situaţiei. argumente. furnizori. d) Prezentarea succintă a conţinutului. a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. sociale Participare: Respectare: face observaţii constructive. corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele Exprimare: Prezentare: Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească. raţionează.2: Criterii de Performanţă: 5. tehnice. nevoile interlocutorului. (b). întrebări posibile. luări de cuvânt. clienţi. deciziilor şi acţiunilor. consensul vizat Teme: ştiinţifice. să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe.Titlul Unităţii: Competenţa 5. dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie. are în vedere obiectivul propus. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). conciliantă. tipul interlocutorului (colegi. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. concluziilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă. structură. c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc. nu face discriminări concisă.

graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. (b). editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 35 . a schemelor. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe. asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). manuale. COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. reguli gramaticale. folosirea imaginilor. a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia. c) Verificarea documentului. redactarea. b) Scrierea unui document clar şi corect. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective. un set de instrucţiuni şi un scurt raport.Titlul Unităţii: Competenţa 5.3: Criterii de Performanţă: 5. organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni. coerenţă. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1.0 Competenţe: 1. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 36 .Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6. 3. 2.

Cerinţele locului de muncă: fişa postului. autoevaluare. recomandări. limbaj verbal şi nonverbal. Identificarea cerinţelor locului de muncă.1: 6. premii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 37 . atitudine. reglementări. în condiţiile de aplicabilitate date. competenţe profesionale. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). fişa angajatului. Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport. Portofoliu personal: rezultate la testări. prezentare. ţinută. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă.Titlul Unităţii: Competenţa 6. abilităţi sociale. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. Probe orale. Curriculum Vitae. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. produse reprezentative pentru locul de muncă. aspiraţii profesionale. postură. Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. prezentare orală. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Autoevaluarea nivelului de pregătire. condiţii specifice angajatorului. . diplome. comentariu cu privire la perfomanţa personală. certificate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări. cursuri serale. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală. non formală. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 38 . conferinţe. (b).Titlul Unităţii: Competenţa 6. studiu individual. competenţe. programe de scurtă durată. invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă. Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională. aptitudini necesare unei calificări. consultanţă de specialitate. (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite. Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare. programe de formare continuă la locul de muncă. voluntariat. învăţare continuă. spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.2: 6.

consilieri ai carierei profesionale). consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate să-şi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate. articole de specialitate. a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european. discuţii. Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi. aprecierea propriilor performanţe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale. articole şi emisiuni ale mass-media.3: 6. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 39 . consultanţă specializată. afişe. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. manuale.Titlul Unităţii: Competenţa 6. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. consultarea unor persoane specializate (psihologi.

Prelucrează datele numerice. 2. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. 3.Titlul unităţii: Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 7. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 40 .0 1. PROCESAREA DATELOR NUMERICE 3 1.

Înregistrarea datelor. distanţe. dimensiuni. fişe Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 41 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate.Titlul unităţii: Competenţa 7. tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele. densitate. conform criteriilor de performanţă (a).1: 7. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse. temperatură. masă. concentraţie. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.

Titlul unităţii: Competenţa 7.2:

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Prelucrează datele numerice.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi. Utilizarea formulelor de calcul. Reprezentarea grafică a datelor obţinute. Citirea graficelor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri, radicali, procente, scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură, calcule economicofinanciare, ecuaţii liniare cu două variabile, media aritmetică, geometrică, dispersia, abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului, relaţia dintre mărimile reprezentate

Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice, aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

42

Titlul unităţii: Competenţa 7.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor. Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. erori, cauze, tipuri de erori, tendinţe liniare, în coloane şi bare, circulare, radar, Gantt cumulativă, Paretto, de dispersie

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

43

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1.0

Competenţe: 1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2. Defineşte posibilităţile pieţei 3. Elaborează un plan de afaceri

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

44

Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor. discuţii cu profesorii. abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de activitatea antreprenorială.1: 8. Evaluarea propriilor abilităţi. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 45 . colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor.Titlul Unităţii: Competenţa 8. ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a). aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii. INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale.

asocieri. sponsorizări. (b). (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a).Titlul Unităţii: Competenţa 8. umane. proiecte cu finanţări nerambursabile). naţional. Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice. materiale. marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. oportunităţi de dezvoltare. d) Identificarea strategiilor de marketing. Resurse: la nivel global. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: afaceri. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 46 . c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale. ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de analiză SWOT. INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei.2: 8.

informaţii. organizare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 47 . INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri. Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile. scenarii posibile plan financiar. probleme de mediu. resurse umane. subvenţii.Titlul Unităţii: Competenţa 8. (b). legislaţia muncii. repartizarea bugetului. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). management. alocarea resurselor.3: 8. resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor. abilităţi sănătate şi securitatea muncii. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. clienţi şi furnizori. identificarea resurselor financiare. drept comercial structură. logistică Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală.

0 Competenţe: 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 48 . PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1. 2. 3. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie.UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. Programează activităţi specifice locului de muncă.

Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. modul de execuţie. mărimi de ieşire Componente: Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a). natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare. natura tehnologică a operaţiilor efectuate. Stabilirea componentelor procesului de producţie. în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 49 .Titlul Unităţii : 9. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c). etapele de realizare a procesului de producţie. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b). modul de obţinere a produselor finite din materii prime.

automatizată. metoda PERT. metoda CPM. în celule de fabricaţie programare liniară. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b). Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei. avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). adaptibilitate. Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor. 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 50 . în serie. adecvare. dinamism structural). în flux. de masă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c).Titlul Unităţii : 9. metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate.

în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 51 . în aria de aplicabilitate specificată.semifabricate . diagrame .Titlul Unităţii : 9.fişa de lansare a produsului/serviciului .unelte de lucru . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: .materii prime şi materiale . Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor.fişe tehnologice . în aria de aplicabilitate specificată.folosind software Necesarul de materiale: . ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale. Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul.3: Programează activităţi specifice locului de muncă. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c).grafice. profesionistă calificată necalificată Forţa de muncă: Documente: .clasic .planuri Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs. Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. conform criteriului de performanţă (a). conform criteriului de performanţă (b).

Utilizează procedurile de audit al calităţii. Descrie conceptele de asigurare a calităţii.0 Competenţe: 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 52 .Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10. ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1. 3. Aplică instrumente ale calităţii. Utilizează documentele sistemului calităţii. controlul calităţii şi sisteme de calitate. 4. 2.

1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________ Competenţa 10. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Explicarea conceptului de sisteme de calitate. calitate totala evaluarea calităţii. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă.Titlul Unităţii : 10. europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii. controlul calităţii şi sisteme de calitate. conform criteriilor de performanţă (a). inspecţia calităţii. documentaţia sistemului calităţii. calitatea externă. Explicarea conceptului de controlul calităţii. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 53 . supravegherea calităţii. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii. elementele de desfăşurare a sistemului calităţii. verificarea calităţii Standarde româneşti.

rapoarte de respingere. registre de intrări. buletin de verificare metrologică. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii. procedurile /instrucţiunile de lucru Documente specifice locului de munca: proceduri operaţionale. registru de neconformităţi.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 54 . Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor. registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor. proceduri de încercări.Titlul Unităţii : Competenţa 10. registru pentru evidenţa analizelor efectuate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Manualul calităţii. Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii. instrucţiuni de lucru. proceduri şi instrucţiuni de inspecţie. procedurile sistemului calităţii. specificaţii tehnice buletine de analize. buletine de analiză pentru produse. fişe tehnologice. desene. conform criteriului de performanţă (b). conform criteriului de performanţă (c). buletine de încercări Metode de înregistrare: note de recepţie. planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă.

Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport. Explicarea elementelor de bază ale audit-ului. evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii.Titlul Unităţii : Competenţa 10.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit. bazat pe un studiu de caz. raport de actiuni preventive/corective. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor. iniţierea actiunilor preventive/ corective. Explicarea conceptului de audit al calităţii. raport de audit. Specificarea scopului documentelor folosite la audit. raport de neconformitate Documente de audit: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 55 . evaluarea eficacităţii sistemului calităţii. identificarea punctelor critice. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii. în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a). ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii.( b) şi (c). diagrama Ishikawa. Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 56 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto.Titlul Unităţii : Competenţa 10. Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. histograma defectelor.

ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. 3. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. 4. 2. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 57 .Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11.0 Competenţe: 1. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor.

1: 11. aspect. Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 58 .Titlul unităţii : Competenţa 11. tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare. masă. materiale şi tehnologii. încadrare în standarde. realizând şi folosind un tabel. dimensiuni. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. funcţiile şi scopul produsului. termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului. fiabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei. că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. costuri. timp de realizare.

ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). cercetarea produselor existente. ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate. siguranţă. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. formă.Titlul unităţii : Competenţa 11. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming. Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare. protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume.2: 11. ergonomie. estetică. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 59 . Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare.

echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale. cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie. componente. folosind produsul din competenţa 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 60 .3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11. ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului .Titlul unităţii : Competenţa 11. cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie. materiale. Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale. (b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului. disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă.

Utilizarea metodelor de prezentare grafică. scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare. prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice. tehnologii de realizare. diagrame. (b) şi (c).4: 11. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 61 . acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. specificaţii de materiale. ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. Alegerea formei de prezentare. evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate. standardele şi legislaţia în vigoare. costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a).Titlul unităţii : Competenţa 11. folosind produsul din competenţa 2. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . desene de detaliu. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului.

0 Competenţe: 1. 2.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12. 3. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1. Coordonează activităţile în caz de accident. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 62 . Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. prevenirea şi stingerea incendiilor.

să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii.afişe. materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. pliante. stingătoare cu spumă. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. filme. cu praf. periodice. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale. broşuri. individuale . Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. materiale igienico-sanitare. nisip. echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie. (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. (d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor.Titlul Unităţii : 12. 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă. cataloage. fişe. pături. instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj. curente. hidranţi. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 63 . trusă de prim ajutor.

jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase. statistici. Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre. defecţiuni ale utilajelor .Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă . Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat. note informative Situaţii de risc: . Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă.Titlul Unităţii : 12.Nerespectarea principiilor ergonomice .Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase. să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a). (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Perturbări funcţionale. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 64 .

Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 65 . încadrarea în timp. viteză de reacţie. (b). Coordonează activităţile în caz de accident. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. planificarea acţiunilor. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) Acordarea primului ajutor în caz de accident. (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. 3. evacuarea accidentaţilor. anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor. Evaluarea intervenţiei în caz de accident.Titlul Unităţii : 12. estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor. Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii. trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a).

Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. 3. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. 2.0 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 66 .

1: 13. cuplaje. construcţie. lanţuri. cabluri. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. parametri geometrici si constructivi curele. arbori. Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului. roţi dinţate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 67 .Titlul Unităţii : Competenţa 13. variatoare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. material. ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. lagăre. roţi de curea. Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri. roţi de fricţiune. osii. conform criteriilor de performanţă (a) . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire.

Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru.Titlul Unităţii : Competenţa 13. demontare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. 2: 13. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Repartizarea sarcinilor echipei de lucru. schema de montaj pregătitoare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Interpretarea documentaţiei tehnice. conform criteriului de performanţă (a). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. desen de ansamblu. Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice. ajustare Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 68 . montare. respectând criteriul de performanţă (b). respectând criteriul de performanţă (c).

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 69 . 3: 13. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. paralelismul arborilor. ajustarea jocurilor. ajustarea curselor verificări curente. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. ungere. bătăile radiale şi frontale ale arborilor. Efectuarea reglajelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) Coordonarea operaţiilor de întreţinere.Titlul Unităţii : Competenţa 13. conform criteriilor de performanta (a) . (c) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. curăţire. Respectarea normelor de protecţie a mediului. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului.

Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. 4. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D.0 Competenţe: 1. 3. Analizeazǎ specificul proiectului. 2.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 70 .

capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. Help desenarea. eficienţă. Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. Insert. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. editarea obiectelor elementare. modificarea. Draw. acurateţe. să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi.Titlul unităţii : Competenţa 14. View. (b). enumerându-le într-un raport. să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). cost. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului. timp de execuţie şi revizuire. selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. Edit. transferul informaţiilor File. Tools. Format. Modify. 1: 14. Bonus. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 71 . perpendiculare. punct median.

copiere. ştergere. memorie RAM. 2: 14. textile Procedee de bază pentru desenare CAD:aranjare.Titlul unităţii : Competenţa 14. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. placă video. sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. unghiuri. colorare. CD-WR adecvat domeniului: mecanic. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. Cotarea desenelor. electric. prin realizarea unor desene. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). electromecanic. (b). racordare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. rază. translatare Cotare: liniară. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 72 . construcţii. electronic. Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD. CD-ROM. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. diametre. hard disk.

dimensiunea hârtiei caracteristici. unitǎţile de mǎsurare utilizate. pe mai multe rânduri. prin realizarea unor desene relevante. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. copiere desene din CAD în Word plan complex. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului. să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ. munca cu alţii. (b). tipărire. numele şi locul de memorare al fişierului. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare. sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire.Titlul unităţii : Competenţa 14. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 73 . responsabilitǎţi. 3: 14. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Aplicarea textelor pe desene. ştergere text. text pe un rând. mutare. copiere.

responsabilitǎţi. documentaţie tehnicǎ. aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe. Interpretarea suprafeţelor spaţiale. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. 4: 14. că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D. plan complex. (b).Titlul unităţii : Competenţa 14. extrudate. de revoluţie feed-back. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 74 . prin realizarea unor desene elementare. Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare.

2. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului.0 15. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 75 . SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1.

Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________ Competenţa 15. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse. tipuri de fabricaţie inteligente. bionice economic. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial. de calitate. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. holonice.Titlul Unităţii : 15. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate. de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 76 .1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. moduri şi tipuri de producţie.

atribuţiile locului de muncă. metode analitice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 77 . concurenţa. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele. fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a). tipuri de echipamente. Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie. Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie. sincronizarea. Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie. tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză. de evaluare a riscului. Aplicarea metodelor de analiză a sistemelor de fabricaţie folosind criterii precizate.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 15. rezultatele activităţii. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. Justificarea alegerii criteriilor de analiză. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 78 . Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie. conducerea planificarea producţiei. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. sănătatea şi securitatea muncii. controlul calităţii. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. controlul. stocarea. controlul producţiei. (c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie. transportul. tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 15. comanda.3: 15. manipularea.

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1,0

1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. 3. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

79

Titlul unităţii : Competenţa 16. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.

Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare. Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare.

Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare, traductoare, adaptoare, înregistratoare, elemente de automatizare, echipamente pentru achiziţia, transmiterea şi prelucrarea datelor. scheme bloc, scheme electrice, scheme cinematice mecanice, electrice, electronice

Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare:

Probe scrise şi practice, prin care candidatul demonstrează, printr-o diagramă bloc, că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente, conform criteriilor de performanţă (a) şi (c), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe scrise şi orale, prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

80

Titlul unităţii : Competenţa 16. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare.

Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat.

________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică, instrucţiuni de utilizare valori nominale, condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat; parametrul măsurat (valori prognozate); indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea; rezoluţia; domeniul / domeniile de măsurare; valoarea diviziunii; timpul de răspuns; durabilitatea; justeţea; fidelitatea; precizia; clase de precizie; fiabilitatea ); tipul de producţie (unicate, serie mică, serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare; productivitatea impusă măsurării

Operaţii pregătitoare:

asigurarea condiţiilor de microclimat, reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare, selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul), verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate, şi să efectueze calcule, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (c), (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 81

Titlul unităţii : Competenţa 16. 3:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. (b) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. (c) Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. (d) Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. (e) Analizarea rezultatelor măsurării.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi, unghiuri, arii, volume, niveluri, abateri), fizico-chimice (mase, densităţi, vâscozităţi, timp), mecanice (forţe, cupluri, presiuni, viteze, turaţii, acceleraţii, debite), termice (temperaturi, energii), electrice (intensităţi ale curenţilor electrici, tensiuni electrice, puteri, energii active, rezistenţe). Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri, rigle, şublere, micrometre, raportoare, comparatoare, indicatoare de nivel, planimetre, dozatoare volumetrice); pentru mărimi mecanice (dinamometre, manometre, vacuumetre, vitezometre, turometre, accelerometre, debitmetre), fizico-chimice (balanţe, densimetre, vâscozimetre, ceasuri şi cronometre); termice (termometre, contoare termice); electrice (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, contoare electrice). Metode de măsurare: directe, indirecte, implicite Scheme structurale: scheme bloc, scheme electrice Măsurare: citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) Monitorizare:urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. Analizare rezultate: calcule matematice, trasare de grafice şi diagrame, comparare cu valori nominale sau limită, toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată, să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (e), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice, cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice, conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

82

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1.0

1. Programează activitatea de întreţinere. 2. Monitorizează lucrările de întreţinere. 3. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

83

_______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: prescripţii tehnice (plan de întreţinere. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 84 . Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor. cărţi tehnice.Titlul unităţii : Competenţa 17. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate. prin elaborarea unui plan de întreţinere. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. cataloage. metodologii. normative. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă. Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. reglementări) responsabilităţi din fişa postului. norme. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. fişa de activitate Documentaţie tehnologică: centalizator – lucrări de întreţinere Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere.

întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) . A. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 85 . Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor.M. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii : Competenţa 17.–uri Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. S. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: . Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.C. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.–uri.V.materiale. (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.D. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere. Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.

3: 17. capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. Probe scrise şi practice care atestă. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 86 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de prevenire şi stingere a incendiilor. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.Titlul unităţii : Competenţa 17. normative. scrise şi practice care atestă. capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice. prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii. fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. documentaţie tehnică de firmă. scrise şi practice care atestă. Probe orale. cataloage. de prevenire şi stingere a incendiilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific. cărţi tehnice. prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Analizează funcţionarea sistemelor domeniului.0 1. de automatizare specifice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 87 . Caracterizează sistemele de reglare automată. 3. 2.

de reacţie. elemente de execuţie. SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă). Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată. instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. regulatoare automate. elemente de comparaţie.Titlul unităţii : Competenţa 18. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 88 . de comandă . de ieşire. 1: 18. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. de execuţie(de reglare). conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 89 . respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată. regulatoare automate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. elemente de comparaţie.Titlul unităţii : Competenţa 18. pneumatic. SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. hidraulic). conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. factori fizici. 2: 18. agentul de lucru (electric. viteza de reacţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date.

orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi. presiune. respectând normele de tehnica şi securitatea muncii. elementul de comparaţie. regulatorul automat. sisteme de reglare cu program variabil. Criterii de Performanţă: (a) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată. viteză. putere. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. acceleraţie. (b) Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată. tensiune) .3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului. (c) Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi. Probe scrise. şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 90 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . conform precizărilor din criteriile de performanţă (c). deplasare. debit.mărimi neelectrice ( nivel.mărimi electrice ( fază. frecvenţă. sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare). curent.Titlul unităţii: 18. Titlul unităţii : 19. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată.

2. 3. Realizează sisteme de acţionare electrică.Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1. Titlul unităţii : 19.0 1. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 91 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului.

protecţie şi semnalizare). conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. maşini de lucru . Criterii de Performanţă: (a) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului. să specifice rolul funcţional al acestora. motoare electrice.1: Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. instalaţia de comandă. maşinii de lucru. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. sistem de transmitere a mişcării. maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. sistem de transmisie a mişcării.Competenţa: 19. motorului electric. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. (c) Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu. instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat. comandă. (b) Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. sistemului de transmisie a mişcării. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. 92 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .

Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului. Criterii de Performanţă : (a) (b) (c) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare. 2: 19. Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme de forţă. cu verificarea finală a continuităţii acestora. 93 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică. conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.Titlul unităţii : Competenţa: 19. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date. acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. motor de acţionare.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. comenzile aparatelor de comutaţie. 3: Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a).Titlul unităţii : 19. turaţia urmărire vizuală 94 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate. tensiunea electrică. să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare. Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate. intensitatea curentului electric. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Competenţa: 19.

Utilizează aparate de c.Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20.a. 95 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .c.) 3. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.0 1. CIRCUITE ELECTRICE 1.a de joasă tensiune.) 2. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.

Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d). aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c.c. Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm. Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei.. Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată . pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate.c.c. teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a). (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit. 1: 20.Titlul Unităţii : Competenţa 20. 96 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .c. Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj. Analizarea circuitelor de c.

Titlul Unităţii : Competenţa 20. Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Măsurarea parametrilor de circuit. tensiuni. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie. RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD. erori de măsurare 97 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c.a.a. cu rezistoare.: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a). condensatoare. Simularea funcţionării circuitelor de c. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. folosind soft didactic. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. Realizarea circuitelor de c. bobine. intensităţi. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c. (b).a.a. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj.a.

întreruptoare automate. motoare electrice Circuite de c. lămpi fluorescente.a.a. Siguranţe. Receptoare: Circuite de c. CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c.a. comutaţie şi receptoare. (b) Realizarea circuitelor de c. relee electromagnetice. de joasă tensiune cu aparate de protecţie. de joasă tensiune. relee termice relele termice. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c.a. comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune. contactoare. comutatoare Lămpi cu incandescenţă.Titlul Unităţii : Competenţa 20. 3: Criterii de Performanţă: 20. de joasă tensiune (a) Identificarea aparatelor de protecţie.a.a. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V 98 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . (c) Verificarea funcţionării circuitelor de c. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie. de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

3. Evaluează performanţele circuitelor electronice. 99 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .0 1. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii .Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21. 2. Identifică tipuri de circuite electronice. CIRCUITE ELECTRONICE 3 1.

CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice.Titlul Unităţii : Competenţa 21. comandă. LC. 1: 21. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) .surse de alimentare. microcontrolere . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. amplificare. . numărare. stocare informaţii. memorii (RAM şi ROM). Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice. Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu. codificare/ decodificare.amplificatoare: de tensiune.circuite integrate: numărătoare. codificatoare/decodificatoare. Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). generare de semnale. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice. 100 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . de curent. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: .modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: circuite digitale: porţi logice. control. de putere . ultiplexoare/demultiplexoare . modulare/demodulare. .dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: alimentare electrică. multiplexare/demultiplexare.oscilatoare: RC.

amplificări Mărimi de măsurat: Aparate de măsură şi control adecvate: . aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b). puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor. impedanţe. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.multimetru. curenţi. puteri electrice. frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire tensiuni. frecvenţmetru. frecvenţe. osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic. CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice.Titlul Unităţii : Competenţa 21. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni. 2: 21. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a). curenţi. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. 101 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 21. de putere -oscilatoare: RC. codificatoare/ decodificatoare. de curent. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a). aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b). Documentaţe tehnică: 102 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . (c) Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei. scheme de execuţie. documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. conform documentaţiei tehnice. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. după conectarea circuitului electronic. 3: 21. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. (b) Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. Criterii de Performanţă: (a) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). memorii. CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. cataloage de circuite integrate. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

3. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. 2. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. 103 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . ASAMBLĂRI MECANICE 3 1.0 1.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22.

Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare. metoda sortării. conform criteriului de performanţă (b). ajustării. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare. metoda interschimbabilităţii parţiale. materiale specifice 104 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .1. programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale. Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare. reglării utilaje. pentru două situaţii diferite. Stabilirea metodelor de asamblare. conform criteriului de performanţă (a).: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22.Titlul Unităţii: Competenţa 22. SDV-uri. documentaţia tehnică. conform criteriului de performanţă (c). cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. pentru două situaţii diferite. Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare.

ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (b). Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. prin presare. conform criteriului de performanţă (a).: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22. utilaje şi SDV-uri specifice.2. documentaţie tehnică 105 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. prin nituire. sudare de pregătire a reperelor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.Titlul Unităţii: Competenţa 22. lipire. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale.

prin pene şi ştifturi. asigurarea organelor de asamblare necesare.Titlul Unităţii: Competenţa 22. asamblarea propriu-zisă organe de asamblare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (b). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.: Criterii de Performanţă: 22. conuri. documentaţie tehnică. filete.3. ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. SDV-uri 106 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . prin caneluri. (b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (a). cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. (a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării.

defectele semifabricatelor. pieselor. Selectează metode de control ale semifabricatelor. sistemelor 107 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 23. sistemelor controlul semifabricatelor. pieselor. pieselor.0 1. Depistează tehnice. sistemelor tehnice. Efectuează tehnice. DETECTAREA DEFECTELOR 3 1. 3. 2.

conform criteriului de performanţă (b). rulmenţilor. durităţii.lupă.vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor. şubler. 108 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . calibre. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate. ultrasonic. ruleta. termometre.1. pulberi magnetice. DETECTAREA DEFECTELOR Selectează metode de control al semifabricatelor. cu radiaţii X şi Gamma. sistemelor tehnice. megohmetru. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice. lichide penetrante.Titlul unităţii: Competenţa 23. conform criteriului de performanţă (a). al elasticităţii arcurilor. 23. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control. microscop metalografic. surse de radiaţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: . comparator. cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: . contoare pentru radiaţii. pirometre. segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. magnetic. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control . pieselor. micrometru. fisurilor microscopice. pieselor şi sistemelor tehnice.

că este capabil să identifice defectele semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (a). : Depistează defectele semifabricatelor. pori. de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă. pieselor. sistemelor tehnice. incluziuni metalice şi nemetalice.Titlul unităţii: 23. segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (b). Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor. prin întocmirea unui raport specific. pieselor.2. fisuri. Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor. 109 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . pieselor şi sistemelor tehnice. pieselor. pieselor şi sistemelor tehnice. DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. sistemelor tehnice. sistemelor tehnice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă.

pieselor şi sistemelor tehnice. conform criteriului de performanţă (b). DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. 110 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . : Efectuează controlul semifabricatelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. scriind un raport. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează.Titlul unităţii: 23. respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru. cu lichide penetrante. auditiv. Evaluarea rezultatelor controlului. magnetic. sistemelor tehnice. cu radiaţii Gamma. cu fişele tehnologice semifabricat. că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. ultrasonic.3. microscopic. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. efectuând o analiză. sistem tehnic corespunzător calitativ. conform criteriului de performanţă (a). pieselor şi sistemelor tehnice. pieselor. că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor.

1.3. 3 1.0 Identifică componentele electronice analogice. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24.UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24. Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice. 24. 111 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . 24.2.

Identifică componentele electronice analogice. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a stabili dispunerea pe capsulă a terminalelor componentelor electronice discrete. Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. Criterii: Terminalele componentelor: conform cataloagelor de componente electronice. aspect fizic. Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii componentele electronice analogice. tranzistoare bipolare. marcaj. dispozitive multijoncţiune (tiristorul). simbol. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. 112 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Recunoaşterea terminalelor componentelor electronice analogice. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. tranzistoare cu efect de câmp. conform documentaţiei tehnice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Componente electronice: diode semiconductoare.Titlul unităţii: 24. Precizarea parametrilor componentelor electronice analogice. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a recunoaşte componentele electronice analogice după criterii precizate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. dispozitive optoelectronice.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Recunoaşterea componentelor electronice analogice după criteriile precizate. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a măsura parametrii componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: 24. Măsurarea parametrilor componentelor electronice analogice. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Specificarea principiilor de funcţionare a componentelor electronice analogice.2: Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a interpreta caracteristicile statice ale componentelor electronice analogice. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Principii de funcţionare: Caracteristici statice: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a interpreta principiile de funcţionare ale componentelor electronice analogice. Interpretarea caracteristicilor statice ale componentelor electronice analogice. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. fenomenele fizice care stau la baza funcţionării componentelor electronice analogice dependenţa între mărimile electronice analogice caracteristice ale componentelor specificaţi în documentaţia tehnică .

. trusa electronistului Software specializat: . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. practic şi/sau prin simulare computerizată.aparate de măsurat. LC.oscilatoare (RC. osciloscop Probe de Evaluare: Probe orale. cuarţ). Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a verifica circuite electronice. . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite electronice .3: Realizează circuite electronice cu componente analogice. Explicarea funcţionării circuitelor electronice cu componente analogice.amplificatoare cu componente analogice. amplificatoare operaţionale.orice program care permite reprezentarea şi simularea funcţionării circuitelor electronice Aparatură specifică . aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă.circuite pentru generarea impulsurilor ( basculante) Scule şi dispozitive .surse de electroalimentare. . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea tipurilor funcţionale ale circuitelor electronice pe baza schemelor. Montarea componentelor electronice conform schemei date utilizând scule şi dispozitive specifice şi/ sau simularea circuitelor electronice utilizând software specializat. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a monta componente electronice analogice pentru a realiza circuite electronice şi/sau simula. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.Titlul unităţii: 24. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate . scrise sau practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica circuite electronice pe baza schemelor şi de a explica funcţionarea circuitelor cu componente analogice. Verificarea circuitelor electronice utilizând aparatură specifică.cablaje imprimate.

5 115 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25.2 Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. 3 0.3 Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări. 25.1 Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare. 25.Titlul unităţii: 25.

registre de deplasare Funcţii logice: Forme de reprezentare: ŞI. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare Criterii de Performanţă: (a) (c) (d) Recunoaşterea circuitelor logice după simbol. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. FAN-OUT Probe de Evaluare: Probe orale. (b) Precizarea formelor de reprezentare a funcţiilor logice asociate circuitului combinaţional Corelarea valorilor variabilelor logice cu nivelele de tensiune măsurate în circuit. SAU. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea elevului de a identifica circuitele integrate digitale. demultiplexorul / dstribuitorul de date. decodificatorul.Titlul unităţii: 25. SAU-NU. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. IIH. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă.1. aspect fizic şi marcaj. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. NU. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. comparatorul digital. ŞI-NU. 116 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. circuite logice secvenţiale porţi logice. detectorul de paritate Circuite secvenţiale:circuie basculante. SAU EXCLUSIV tabel de adevăr pentru funcţii de până la 4 variabile. Precizarea parametrilor circuitelor integrate pe baza cataloagelor de componente. IIL. forme elementare. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a corela valorile variabilelor cu nivelele de tensiune. codificatorul. multiplexorul / selectorul de date. diagrame Veitch-Karnaugh. forme canonice. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. numărătoare. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Nivele de tensiune: nivel High şi nivel Low Parametri: VIH. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a preciza formele de reprezentare. structuri standard. FAN-IN. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a preciza parametrii circuitelor digitale. VIL.

numărătoare Funcţii logice: Aplicaţii uzuale: funcţii de 3. codificatorul. pe baza tabelelor de adevăr şi a diagramelor de timp. comparatorul digital. scrise ( de tip proiect ) şi practice care atestă capacitatea elevului de a exemplifica aplicaţii cu circuite integrate digitale. scrise care atestă capacitatea elevului de a descrie funcţionarea unui circuit integrat digital. multiplexorul / selectorul de date. numărarea impulsurilor Probe de Evaluare: Probe orale. 4 variabile date în forma canonică sau elementară. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Selectarea circuitelor integrate pentru implementarea funcţiilor logice. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate.Titlul unităţii: 25. aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă. deplasarea informaţiei. comparări de semnale electrice. demultiplexări. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea funcţionării circuitelor integrate digitale combinaţionale şi secvenţiale.2. decodificatorul. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a selecta circuite integrate pentru a implementa funcţiile logice şi a realiza montaje cu circuite sevenţiale. Selectarea circuitelor integrate pentru realizarea montajelor cu circuite secvenţiale Exemplificarea aplicaţiilor uzuale cu circuite logice în echipamentele de automatizări. Probe orale. multiplexări. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. 117 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice combinaţionale: porţi logice. demultiplexorul / dstribuitorul de date. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. structuri standard. decodificări. detectorul de paritate Circuite logice secvenţiale: circuite bistabile. codificări. Probe orale. registre de deplasare.

demultiplexorul / dstribuitorul de date.Titlul unităţii: 25.3. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. de interconectare a circuitelor. comparatorul digital. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Defecte: de implementare. Montarea componentelor şi verificarea circuitelor şi/sau simularea funcţionării circuitelor logice specifice automatizărilor. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. decodificatorul. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a realiza circuite şi/sau de a simula funcţionarea circuitelor logice. Identificarea defectelor în funcţionarea montajelor cu circuite logice prin măsurarea nivelelor de tensiune si vizualizarea formelor de undă. conectare defectuoasă a intrărilor neutilizate. structuri standard. cuplaje nedorite. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica terminalele circuitelor integrate digitale. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 118 . numărătoare Circuite secvenţiale: Simularea funcţionării circuitelor: reprezentarea circuitelor logice electronice utilizând programe care permit acest lucru şi simulează funcţionarea lor. detectorul de paritate circuite basculante. codificatorul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica defectele în funcţionarea montajelor cu circuite logice. multiplexorul / selectorul de date. distorsionarea transmisiei. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea terminalelor circuitelor logice integrate pe baza cataloagelor de componente. registre de deplasare. circuite logice secvenţiale porţi logice. (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice: Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. alimentare defectuoasă Probe de Evaluare: Probe orale.

1 Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. 26.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 26.2 Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. 26.5 26. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 3 0.3 Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 119 .

(b) si (c) cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Precizarea structurii minimale a unui sistem de conducere a proceselor cu automate programabile cu prelucrări la nivel de bit. procesorul central. AP mixte. Recunoaşterea automatelor programabile după dimensiunea magistralei de date. conform criteiilor de performanţă (a). AP cu prelucrarea informaţiei la nivel de cuvânt. modulele de intrare-ieşire.1: Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date.Titlul unităţii: 26. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Etapele procesului de proiectare a sistemelor de conducere: Dimensiunea magistralei de date: Structura minimală a unui sistem: proiectarea sistemului în logică cablată şi în logică programată AP cu programare la nivel de bit. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26. Probe de Evaluare: Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească etapele procesului de proiectare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Stabilirea etapelor procesului de proiectare a sistemelor de conducere. consola de programare. să recunoască automatele programabile şi să precizeze structura minimală a unui sistem de conducere automată a proceselor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 120 .

consola de programare aducerea instrucţiunii din memoria program. Probe orale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 121 .2: Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. scrise care atestă capacitatea elevului de a identifica elementele schemei bloc a unui AP. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26. generarea temporizărilor. periferice interne. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. instrucţiuni logice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. stabilirea dialogului între unitatea de control şi periferic. periferice de ieşire. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a prezenta instrucţiunile de prelucrare a informaţiei. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele schemei bloc a unui AP: Operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni: unitatea de control. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a stabili operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni date. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Probe orale.Titlul unităţii: 26. Stabilirea operaţiilor pentru executarea unei instrucţiuni. periferice de intrare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor schemei bloc a unui AP. decodificarea codului operaţiunii şi executarea ei. Prezentarea instrucţiunilor de prelucrare a informaţiei. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. incrementarea numărătorului de adrese. Instrucţiunile de prelucrare a informaţiei: Probe de Evaluare: instrucţiunile de testare a condiţiei şi transferul datelor.

Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite. analiza şi salvarea unui program şina de montare. alegerea limbajului de programare. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Probe orale care atestă capacitatea elevului de a recunoaşte limbajele de programare utilizate la programarea AP. procesor pentru comunicare. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. unitatea centrală. Criterii de Performanţă: (a) Alegerea soluţiei de automatizare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 122 . FBD (function block diagram). sursa de alimentare.Titlul unităţii: 26. (c) Recunoaşterea limbajelor şi metodelor de programare utilizate la programarea AP. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa: 26. LAD (diagramele Ladder). (b)Realizarea unei prezentări simple a platformei hardware a unei staţii de automatizare frecvent Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţia de automatizare: Staţii de automatizare frecvent utilizate: alegerea hardware-ului. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. scrierea. module de interfaţă. module I/O. Probe orale şi practice (de tip miniproiect) care atestă capacitatea elevului de a prezenta o staţie de automatizare. STL (Statement List) Limbajele de programare utilizate la programarea AP: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a alege soluţia de automatizare pentru o anumită situaţie impusă. utilizate. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă.3. module funcţionale.

27. 27. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 123 . Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice.4. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 2.Titlul Unităţii: Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 27. Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat.1. 27.2. Identifică performanţele unui SRA.5. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA.3.0 27. 27.

regim staţionar. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Categorii de SRA: SRA pentru procese rapide şi pentru procese lente. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Identifică performanţele unui SRA. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. performanţe tranzitorii. regim tranzitoriu. impuls unitar. SRA continue şi discrete. SRA monovariabile şi multivariabile. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze regimul de funcţionare şi performanţele unui SRA conform criteriului de performanţă (c).A . SRA cu legi de reglare obişnuite şi cu legi de reglare speciale. SRA cu un R.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 27.Titlul Unităţii: Competenţa 27.A. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.A.A. şi cu mai multe R. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. condiţii impuse. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 124 . performanţe staţionare.R. treaptă unitară. Semnale utilizate în SRA: Regimurile de funcţionare ale SRA: Performanţele unui SRA: Probe de Evaluare: Probe practice şi/sau orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice categoria din care face parte un SRA conform criteriului de performanţă (a). Descrierea semnalelor utilizate în S. Caracterizarea regimurilor de funcţionare şi a performanţelor unui S. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (b).. Recunoaşterea unui SRA în funcţie de categorie.R. rampă unitară. SRA liniare şi neliniare.

de nivel. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de traductoare: de poziţie şi deplasare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 125 . scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice diferite tipuri de traductoare. puterea consumată şi putere de sarcină. Probe orale. caracteristica statică. de debit. de presiune. sensibilitatea. Explicarea funcţionării regulatoarelor automate din construcţia SRA. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale. domeniul de măsurare RA electronice. Caracteristicile generale ale traductoarelor: Regulatoare automate: Probe de Evaluare: mărimi de intrare şi de ieşire. de temperatură. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea traductoarelor din SRA pe baza caracteristicelor generale conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. de forţe şi cupluri. Explicarea funcţionării traductoarelor din SRA pe baza caracteristicilor generale.2: 27. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. RA hidraulice.Titlul Unităţii: Competenţa 27. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea tipurilor de traductoare din construcţia SRA. RA pneumatice. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea unui regulator automat într-un SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul Unităţii: Competenţa 27. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identifică legea de reglare pentru un R. electronice şi mecanice utilizate în SRA. PID(proporţională-integrală-diferenţială).3: 27. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Legi de reglare: Regulatoare automate electronice: Regulatoare automate mecanice: Răspunsul RA: P (proporţională).A. Analizează modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de R.neliniare bipoziţionale sau tripoziţionale.A. PI (proporţională-integrală). I (integrală).A. Probe orale. la semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 126 . din SRA conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.liniare pentru procese rapide sau lente . la semnalele de intrare.A. Analizează răspunsul R. PD (proporţională-diferenţială). Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice legile de reglare a R. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de regulatoare automate conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze răspunsul R. .A. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. pneumatice şi hidraulice caracteristicile semnalului de ieşire (de comandă) la semnal de intrare treaptă unitară.

4. 27. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. distribuitoare. conform criteriului de performanţă (b). (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente pneumatice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare pneumatică: Funcţionarea SRA: grupul de pregătire a aerului. drosele. Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. aparate pneumatice speciale presiunea maximă de lucru. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele pneumatice conform precizărilor criteriului de performanţă (a). Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice reprezentate în schemele de acţionare pneumatică. debitul nominal. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa. conform criteriului de performanţă (c). succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise. temperatura. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 127 . cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii: 27. supape. conexiuni şi ciclograma de mişcare. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. motoare pneumatice. puritatea semne convenţionale. simboluri specifice pentru componente pneumatice. diametrul nominal. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor pneumatice din structura unui SRA.

cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 128 . prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele hidraulice conform precizărilor criteriului de performanţă (a) cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.5. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice.Titlul Unităţii: 27. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice. Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice reprezentate în schemele de acţionare hidraulică. puritatea semne convenţionale. aparate hidraulice speciale presiunea maximă de lucru. Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. simboluri specifice pentru componente hidraulice. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa. conform criteriului de performanţă (c). distribuitoare. (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente hidraulice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare hidraulică: Funcţionarea SRA: motoare hidraulice. supape. conform criteriului de performanţă (b). temperatura. debitul nominal. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. diametrul nominal. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor hidraulice din structura unui SRA. 27. conexiuni şi ciclograma de mişcare. succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise.

0 Competenţe: 28. 28. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Nivel: 3 Valoare Credit: 1.3.2. Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată.Titlul Unităţii: 28.1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 129 . 28. Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA.

. . PD. . .1: Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice regulile de realizare a legilor de reglare tipizate conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. (c) Aplicarea regulilor de realizare a legilor de reglare tipizate.manualul de întreţinere şi service al echipamentului respectiv . REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. D. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: reprezentările şi simbolizările standardizate utilizate în automatizări.NTSM în utilizarea aparatelor de măsurat. reglarea automată a temperaturii. caracteristicile tehnice ale maşinilor. Scheme bloc pentru: - Legi de reglare tipizate: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise (tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să consulte documentaţia tehnică specifică pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. reglarea automată a presiunii.documentaţia de lucru.parametrii de calitate ai fiecărei faze a lucrării. . I. (b) Explicarea modului de realizare a schemelor bloc pentru reglarea parametrilor proceselor industriale. P. PI. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice modul de realizare a schemei bloc a sistemului de reglare automată a unui parametru conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.parametrii procesului. Criterii de Performanţă: (a)Consultarea documentaţiei tehnice specifice pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 130 . utilajelor şi echipamentelor din exploatare reglarea automată a debitului . PID. reglarea automată a nivelului.Titlul Unităţii: 28.

Elementele componente ale unui sistem de comandă numerică : multiplexoare. conectarea elementelor instalaţiei tehnologice şi ale dispozitivului de automatizare conform documentaţie tehnice. descrierea parametrilor procesului.Titlul Unităţii: 28. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască modul de conectare a elementelor componente ale unui sistem de comandă numerică conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.2: Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. demultiplexoare. comparatoare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 131 . Analizarea modului de realizare a unui sistem de comandă secvenţial. alegerea justificată a mărimilor de intrare/ieşire Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modul de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. sumatoare. elemente de afişare Realizarea unui sitem de comandă secvenţial : sintetizarea schemei logice.. Recunoaşterea modului de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui sistem de comandă numerică. asocierea circuitului logic. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea modului de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SRA în cascadă: Modul de conectare : schemă cu două bucle de reglare: una interioară şi una exterioară.

Alegerea automatelor programabile utilizate în domeniu în funcţie de caracteristici. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. reglarea presiunii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema bloc: Caracteristici: module componente. viteza şi puterea cerute de UC şi setul de instrucţiuni Aplicatii de dimensiuni mici: reglarea temperaturii. . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea modulelor din schema bloc. conectare în funcţie de rolul lor în conducerea procesului tehnologic numărul de intrări/ieşiri necesar.3: Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. reglarea timpului. mărimea memoriei cerute. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea AP modulare în aplicaţii de dimensiuni mici conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 132 . Explicarea funcţionării automatelor programabile modulare în aplicaţii de dimensiuni mici. tipul de intrări/ieşiri cerut.Probe practice şi scrise (de tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de realizare a unui sistem de comandă secvenţial conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Titlul Unităţii: 28. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice criteriile de alegere a modulelor unui AP conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modulele din schema bloc conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

2.0 29. 29. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 133 .Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29. Realizează conectarea unei reţele de date la internet. Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date.4.1.3. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date. REŢELE DE CALCULATOARE 3 1. 29. 29. Analizează protocolul TCP/IP.

Transport.1 : Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date. arbore Ethernet. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Topologii: Arhitecturi: Standarde Ethernet: model OSI: magistrala. REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea topologiilor reţelelor de date. IEE 802. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a analiza arhitectura şi standardele reţelelor de date aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Identificarea standardelor Ethernet. FDDI IEE 802. Reţea. (c) şi (d) de performanţă. Aplicaţie) şi interacţiunea dintre ele. token-ring. inel. Prezentare. plasa (mesh). Transport. (d) Descrierea modelelor de date OSI şi TCP/IP.Titlul unităţii: 29. Internet.11 Cele 7 nivele ale modelului (Nivelul Fizic. Sesiune. stea. Descrierea arhitecturilor reţelelor de date.3. Aplicaţie) şi interacţiunea dintre acestea model TCP/IP: Cele 4 straturi ale modelului (Acces reţea. Legatura de date. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 134 . (b).

2: Analizează protocolul TCP/IP. NS. CNAME. clase. Descrierea serviciului de rezolvare a numelor. subretele. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). MAIL. PTR) Serviciul de rezolvare a numelor: Protocoale TCP/IP: Probe de Evaluare: HTTP. DHCP. SNMP. înregistrări de tip (A. (b) şi (c) de performanţă. Descrierea suitei de protocoale TCP/IP. REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29. FTP.Titlul unităţii: 29. DNS. Probe orale scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza protocolul TCP/IP. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Adresarea IP: structura. TELNET. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea adresării IP. MX. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 135 . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

placă de retea. ipconfig/ifconfig.3: 29. firewalls analizor de reţea. wireless access point. CMTS. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea componentelor fizice ale unei reţele de date. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. DSLAM. Depanarea unei reţele de date cu ajutorul uneltelor hardware şi software. LED-uri indicatoare utilitare de captură a pachetelor.Titlul unităţii: Competenţa 29. ping. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). REŢELE DE CALCULATOARE Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 136 . netstat. coaxiale). hub/switch. router. modem DSL. tracert. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente fizice: cabluri (optice. bridge. modem de cablu. (b) şi (c) de performanţă. tester de cablu. nslokup/dig. Interconectarea componentelor fizice ale unei reţele de date. Unelte hardware: Unelte software: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a utiliza componentele fizice în retelele de date. cu perechi răsucite.

gateway. firewall. Conectarea unui calculator la Internet. Adresă IP LAN/WAN. firewalls Probe de Evaluare: Probe orale. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza conectarea unei reţele de date la internet. server DNS.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 29. securizare Placă de retea. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 137 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conectare la reţea: Conectarea la internet: Configurare: Componente fizice: Instalare şi configurarea plăcii de reţea Instalare şi configurare modem ADSL / router. NAT. Conectarea unui calculator la reţea. bridge. masca de retea. SSID. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. hub/switch.Titlul unităţii: Competenţa 29. wireless access point. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). canal radio. (b) şi (c) de performanţă. REŢELE DE CALCULATOARE Realizează conectarea unei reţele de date la internet. modem DSL. Configurarea componentelor fizice pentru a realiza conectarea la internet. router.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->