MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 4 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI

2009

Autori: Diaconu Gabriela – prof. ing.grad didactic I, Grupul Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” Bucureşti Muşat Carmen Pintea Mihaela prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Bucureşti prof. ing. grad didactic I, Grupul Şcolar Electromureş Tîrgu - Mureş

Consultanţă CNDIPT: Angela POPESCU – expert curriculum Ionel Ciobanu – expert IT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 2

Descrierea meseriei:

Tehnician în automatizări
Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea Tehnician în automatizări, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere şi reparare a sistemelor de automatizare. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de automatizare, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de automatizare în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

3

TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 17. REŢELE DE CALCULATOARE Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 4 . ASAMBLĂRI MECANICE 23. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 28. 2. CIRCUITE ELECTRONICE 22. 4. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 18. 25. 6. 5. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 27. ELEMENTE DE PROIECTARE 12.LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Domeniul : Tehnic Calificarea: Tehnician în automatizări UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. 8. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI. ASIGURAREA CALITĂŢII 11. 7. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 10. CIRCUITE ELECTRICE 21. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 20. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI 26. DETECTAREA DEFECTELOR UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 14. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE 29. 3. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI COMUNICARE DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE PROCESAREA DATELOR NUMERICE INIŢIEREA UNEI AFACERI UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. SISTEME DE AUTOMATIZARE 19. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 15. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE 16. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 13.

5. Elaborează documente pe teme profesionale.UNITĂŢI DE COMPETENŢE NR. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. Exprimă mesaje orale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 1.Prelucrează datele numerice. 3.Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Gândire critică şi 1.0 3 Creează şi menţine relaţii profesionale.Îşi valorifica resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă.0 7 Procesarea datelor numerice 1. 3. 2. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Moderează dezbateri şi şedinţe. NR. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Managementul relaţiilor interpersonale Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Comunicare Dezvoltarea carierei profesionale 1. 2.Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. 3. 1. 1. Identifică probleme complexe. 2.0 1.0 4 1. Evaluează rezultatele obţinute. Defineşte posibilităţile pieţei. 3. 2.Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. 1 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITATI DE COMPETENTE CHEIE Comunicare în limbă 1. Gestionează conflicte.Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. 2. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru . Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. 2. 1. 4. 5 6 1. 3. comunicare) pentru crearea documentelor Web.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 5 .0 8 Iniţierea unei afaceri 1. Elaborează mesaje scrise. 1. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. rezolvare de 2. CRT. 3.0 4. 2. CREDITE 2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje modernă orale. Susţine prezentări pe teme profesionale.0 2 1. Elaborează un plan de afaceri. Rezolvă probleme. 1. probleme 3. Utilizează informaţii de pe internet. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Organizează şi prelucrează informaţia. 3. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise.

1.Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Sisteme şi tehnologii 2. 2. Utilizează documentele sistemului calităţii. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare 1. 4.Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. Utilizează procedurile de audit al calităţii. CRT. 9.0 1. Analizeazǎ specificul proiectului. Descrie conceptele de asigurare a calităţii.Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D 1. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. în domeniu 3. 3. Planificarea şi 2. securitatea muncii 2. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru Elemente de un produs dat. 3. Aplică instrumente ale calităţii. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. 4.0 1. 2. CREDITE 1. Coordonează activităţile în caz de accident. 2. 10 11 12 13 14 15 16 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 1. Programează activităţi specifice locului de muncă . Asigurarea calităţii 2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea Tehnici de măsurare tehnicilor de măsurare. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft Utilizarea aplicaţiilor pentru a realiza aplicaţii. Analizează aspecte ale organizării şi organizarea planificării producţie. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie.Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 4.Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. 1. producţiei 3. 1. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. 1. de fabricaţie 3.NR. Sisteme de 2.0 1.0 1.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 6 . 1. proiectare 3. 3.0 1. controlul calităţii şi sisteme de calitate.0 1.0 1. prevenirea şi Sănătatea şi stingerea incendiilor.Coordonează lucrări de montaj pentru organe transmitere a mişcării de maşini şi mecanisme. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. NR. de tip CAD 3.

Realizează circuite electrice de curent continuu (c. CRT. 1. 3.Depisteaza defectele semifabricatelor. sistemelor tehnice. 1. electrică 3. Identifică componentele electronice analogice. 2.a. Întreţinere planificată 3. 3. sistemelor tehnice. 2. 2.0 1.c.Realizează sisteme de acţionare electrică.).Caracterizează sistemele de reglare automată. pieselor. Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice. 2. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 1. Sisteme de acţionare 2. 3.Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. 3. NR.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 7 .0 NR.a de joasă tensiune.0 1. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată.Monitorizează lucrările de întreţinere.Realizează produse specifice prin asamblări Asamblări mecanice nedemontabile. 2.0 1. 1.Efectueaza controlul semifabricatelor. 24 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Utilizarea circuitelor cu componente electronice analogice în automatizări.Selecteaza metode de control al semifabricatelor.Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.).0 1. pieselor.Evaluează performanţele circuitelor Circuite electronice electronice. 2. Detectarea defectelor pieselor. 17 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE COMPETENŢE NR. Circuite electrice 2.Programează activitatea de întreţinere. automatizăre 3.NR.Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.0 18 19 20 21 22 23 1. CREDITE 1.Prezintă funcţionarea componentelor Sisteme de sistemelor de reglare automată.0 1. 1.Utilizează aparate de c. CREDITE 1. COMPETENŢE 1. 3. 1. sistemelor tehnice.Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. 1.Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. CR T.Identifică tipuri de circuite electronice.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.

25 Utilizarea circuitelor electronice realizate cu circuite logice integrate în automatizări Prezentarea automatelor programabile 26 27 Analizarea sistemelor de reglare automată 28 Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice 29 Reţele de calculatoare 1. Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date. Analizează arhitectura şi standardele retelelor de date. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări.0 1. 3. 2.5 0. 2. 4. 4. 0. Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite 1. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA.0 1. 5. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare. 2. Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. 3. 3. 1. Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 8 . 2. 1. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. Realizează conectarea unei reţele de date la internet . Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. Analizează protocolul TCP/IP. 3. 3. Identifică performanţele unui SRA. 1. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice . 2.5 2.

în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Exprimă mesaje orale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. 5. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2. Elaborează mesaje scrise. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. 4.0 Competenţe: 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 9 . în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 3. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 2.

Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. relevante pentru sarcina de lucru. atitudini (pro. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) Moduri de • întrebări. emise de cei din jur. emise la de mesaje orale: viteză normală. activităţi). formale şi informale. sentimente. anunţuri publice. (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. relevant pentru domeniul ocupaţional. discursuri. (b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. prezentări de produse / servicii. (b). neutră). limbaj corporal / nonverbal. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). • transmisiuni radio şi TV. • conversaţii telefonice. atitudini. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. în diverse registre. talk-show-uri. verificarea sensului prin alte surse.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • vocabular specific comun. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 10 . opinii. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). contra. • conferinţe. • acţiuni proprii (realizarea de operaţii. acţiune: • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului.1: 1. (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. pe teme de interes comun. (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. de lungime variabilă: • mesaje. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. obţinute: • informaţii factuale. explicaţii. sentimente. puncte de vedere. Limbaj: • termeni specifici mesajelor mass media. Informaţii • ideea principală (sensul global). inclusiv mesaje telefonice înregistrate. • opinii. • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. specificaţii de produse şi servicii. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. detalii. precum şi a atitudinilor şi sentimentelor. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (d). (b). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 11 .Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare. (e). (c).

Titlul Unităţii: Competenţa 1. • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă. în scopul luării unor decizii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 12 . prospecte. în diverse registre. standarde. manuale tehnice. Informaţii • informaţii factuale. Forme de • tabele. materiale şi produse finite. • mesaje. de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. rapoarte. reclamaţii. instrucţiuni. obţinute: • informaţii profesionale: instrucţiuni. formulare. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).2: 1. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. fişe tehnice. explicaţii. faxuri. Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii. referinţă: • instrucţiuni.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. anunţuri. note. detalii sau opinii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte. (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. • date privind: materii prime. date tehnice ale unor produse şi servicii. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. de • diagrame şi alte materiale vizuale. Moduri de • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. grafice. (b) Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare. operaţii şi procese tehnologice Materiale • dicţionare. acţiune: • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. pagini Internet. (d) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. prezentare • notiţe. cereri. luarea de decizii. relativ complexe. atunci cînd este necesar. pe teme de interes comun. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional. scheme. modificarea unor operaţii. reclame. (e) Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare.

scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 13 . (e). scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale.Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). Probe orale. atunci cînd este necesar. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i.Titlul Unităţii: Competenţa 1. la locului de muncă. (b). (b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. şcoală. sfaturi. (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. în diverse registre. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 14 . privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru. • vocabular specific comun. detalii de operare. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. în conversaţii de lungimi variate. situaţii conflictuale. • descrieri de obiecte. la viteză normală. instrucţiunilor. • vocabular adecvat contextului personal şi social. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. comunitate. (c) Formularea clară. • personal şi social – situaţii specifice în familie. • faţă în faţă. relevant pentru domeniul ocupaţional. (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri. operaţii. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. robot telefonic. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii. (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional. • profesional – situaţii specifice în organizaţie. întrebărilor şi solicitărilor. procese. Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).3: 1. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. • la telefon. • aranjamente sociale. explicaţii.

şedinţe. • activităţi şi procese de producţie. documente de evidenţă primară. structurate şi cu folosirea de conectori. de lungimi variate: • informaţii factuale. în limbaj clar şi precis.4: 1. eseuri. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. • aranjamente şi instrucţiuni. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 15 . formule de politeţe. fişe tehnice. • dicţionare. (b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. puncte de vedere. În texte. colegi. fişe de evidenţă. formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. inclusiv date personale. • procese verbale. (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. la subiect şi la cititorul intenţionat. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare. mesaje (inclusiv e-mail). facturi pro-forma. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. rapoarte. membri ai organizaţiei. • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise. (c) Transmiterea. fişe de producţie. în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. • mesaje din partea altor persoane. • idei. (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală.Titlul Unităţii: Competenţa 1. în diverse registre. ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. opinii. • organizarea locului de muncă. • calitatea serviciilor / produselor. la tipul de text. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. standarde). • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. note. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional. procese. (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context.

Titlul Unităţii: 1. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e). Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite.Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional. 16 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat. un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (b).

contacte profesionale informale. cum ar fi planuri. sarcini de lucru. Schimburi de opinii. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale. în conversaţii de lungimi variate. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent. activităţi profesionale zilnice.Competenţa 1. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale. la viteză normală. situaţii familiare. pe bază de materiale pregătite în prealabil. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. tehnologii. activităţi şi aranjamente operaţionale. în diverse registre. în conversaţii şi prezentări. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. Discuţii profesionale: • interviuri individuale. făcute la viteză normală. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. în contexte profesionale predictibile. c. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni : a. situaţii conflictuale. (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. • ipoteze. faţă în faţă sau telefonic. derulate cu viteză normală. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii. (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. 17 Contexte: Schimburi de opinii: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . predicţii. rapoarte intermediare / de progres. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. a. • prezentări de produse. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul. privind: • aranjamente la locul de muncă. • întîlniri formale / informale. • întîlniri profesionale de rutină. negocieri. b. • relaţii cu clienţii şi partenerii.5: profesionale. în conversaţii de lungimi variate. în diverse registre. Prezentări scurte. (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. c. • chestiuni profesionale de interes comun b. Discuţii profesionale. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare.

(g) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. robot telefonic (schimburi de opinii. servicii.Materiale pentru prezentări: Convenţii şi limbaj: • preferinţe. Moduri de interacţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. • vocabular specific comun. întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. interpretări şi opinii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 18 . • în faţa unui auditoriu (prezentări). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. relevant pentru domeniul ocupaţional. • formule de iniţiere. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. în care să includă informaţii faptice. scheme de prezentare. (b). • la telefon. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. discuţii profesionale). evaluări de: produse. procese. discuţii profesionale). • notiţe. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c). (d). • faţă în faţă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. limbaj nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea.

2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1.0 Competenţe: 1. Rezolvă probleme. Evaluează rezultatele obţinute.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2. Identifică probleme complexe. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 19 . 3.

sesizări. cauze şi efecte ale problemei. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 20 . interacţiuni între oameni. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei.Titlul Unităţii: Competenţa 2. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei. conform criteriilor de performanţă (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă. compara situatia problema cu situatia normala. Reflectarea asupra propriilor acţiuni.GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Definirea problemei. emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă. proces de muncă.1: 2.

în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. Aplicarea planului de acţiune. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 21 . GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme. financiare.2: 2. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune. alocarea de resurse (materiale.Titlul Unităţii: Competenţa 2. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă (a). Alegerea celei mai potrivite soluţii. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. Întocmirea planului de acţiune.

acţiuni. Analizarea metodei aplicate. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute. aplică măsuri de corecţie. dacă este cazul concluzii. generează şi extinde idei. calificative proprii şi de la alte persoane resurse. să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată. conform criteriilor de performanţă (a).Titlul Unităţii: Competenţa 2.3: 2. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. responsabilităţi. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 22 . Obţinerea feed-back-ului. sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele.

Creează şi menţine relaţii profesionale. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. 3. 2.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 23 . Gestionează conflicte.0 Competenţe: 1. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1.

contextuali. încurajare. integrare. formulează propuneri consensuale. face distincţie între fapte. în interesul reciproc al părţilor. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv.Titlul Unităţii: Competenţa 3. interviuri. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 24 . metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. psiho-sociali. încredere în deciziile luate de grup. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale. (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. discutarea deschisă a iniţiativelor. evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. motivare. redefiniri de rol. analiza unor indicatori de coeziune socială. (b). preia argumentele interlocutorului oferă sugestii. nu întrerupe interlocutorul. analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. (c). Susţinerea muncii în echipă . ascultă sugestiile celorlalţi. culegere de mărturii. cade de acord. exprimă un feedback pozitiv. Stabilirea unor relaţii de cooperare. Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale.

feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). interese şi obiective opuse/diferite renunţarea. forţarea. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3.2: Criterii de Performanţă: (a) Gestionează conflicte. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 25 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri. (b)Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor. Identificarea surselor de conflict. compromisul. (b).Titlul Unităţii: 3. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). (c) Medierea conflictelor. aplanarea. confruntarea.

preferabil în situaţii reale. colegi. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri. (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora. contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi. comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi.3: Criterii de Performanţă: Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. clienţi personale. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). psiho-sociale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 26 . (a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi.Titlul Unităţii: 3.

4. Utilizează informaţii de pe internet. 3. 2. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 27 .0 Competenţe: 1. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. comunicare) pentru crearea documentelor Web.Titlul Unităţii: 4. Organizează şi prelucrează informaţia.

NOT). Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. sistem informatic.Titlul Unităţii: 4.>=. Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. OR. practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. conform condiţiilor de aplicabilitate. proces informaţional. bănci de date. flux informaţional. rapiditatea obţinerii informaţiei. diferit) sau operatorii logici (AND. motoare de căutare. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c).1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază. egal. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem.<=. resurse umane implicate în sistemul informaţional. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: informaţie dată.>. Internet. corectitudinea informaţiei obţinute. Competenţa 4. sistem. bază tehnică. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. sistem informaţional. selectarea după criterii/chei multiple. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. baze de date. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. bază informaţională. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 28 . Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă. uşurinţă în utilizare. Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: Probe de Evaluare: Probe orale. utilizând operatorii relaţionali (<. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet .

conform condiţiilor de aplicabilitate. imagini. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b).2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. conform condiţiilor de aplicabilitate. Competenţa 4. utilizarea macrocomenzilor (macro). baze de date. logic. şir de caractere (text). Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). validarea datelor. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. liste. schiţe. foi de lucru. binare). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 29 .Titlul Unităţii: 4. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. conform condiţiilor de aplicabilitate. grafice. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). tabele. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. rapoarte (simple. fişiere (text. Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic. interogări ale bazelor de date. formulare (templates). pivot). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d).UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia. . tabele. Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. conform condiţiilor de aplicabilitate. complexe.

conform condiţiilor de aplicabilitate. sunete. editoare de imagini. hărţi de imagini. comunicare) pentru crearea documentelor Web.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web.Titlul Unităţii: 4. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 30 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. conform condiţiilor de aplicabilitate. Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. filme. ferestre. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. de design. butoane. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. cadre. Competenţa 4. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). configurare si administrare. imagini. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. Client-Server viteza de încărcare. baze de date ASP. testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. anomaţie. conform condiţiilor de aplicabilitate. tabele. raport text/imagine. conformitate cu cerinţele proiectului. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. formulare. casete de dialog. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). editoare de HTML. liste. casete combinate. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. sisteme de gestiune a bazelor de date. servere text. acurateţe. lizibilitate. rapoarte.

managementul riscului. structura activităţilor (WBS). să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor. planul de proiect. dependinţe). planul unui proiect.4 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. elemente de evaluare. sabloanelor de prezentare. Componentele proiectului: organizaţia de proiect. cost. mijloacele de control. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. managerul de proiect. conform condiţiilor de aplicabilitate. de excepţii. Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor.Titlul Unităţii: 4. (c) şi (d). Competenţa 4. rapoarte (de progres. structura echipei de proiect. obiectivele proiectului. diagramelor (Gantt). etapele. Etapele unui proiect:justificarea economică. structura pe activităţi (WBS). orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor. calitatea. planurile. controlul schimbării. traiectorie critică. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a).de sfârşit de proiect). componentele şi obiectivele proiectului. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. schitelor. Probe de Evaluare: Probe practice. Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. echipa de proiect (roluri). conform condiţiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 31 . controlul riscului. managementul configuraţiei. alocarea resurselor (efort/durată. grafic de activitati. să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor. Instrumente software: pentru crearea graficelor. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. fazele unui proiect. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect.

0 Competenţe: 1. Susţine prezentări pe teme profesionale. Elaborează documente pe teme profesionale. 2. COMUNICARE 3 1. 3. Moderează dezbateri şi şedinţe.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 5. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 32 .

fapte şi date statistice. temă şi audienţă. (b).Titlul Unităţii: Competenţa 5. (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei. intonaţie. exemplificări. şi (c ). pune întrebări altor persoane. pronunţie. articole. nevoilor audienţei. selectează informaţiile prezentare structurată. scopului. grafică). prezentare atractivă pentru audienţă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 33 .1: 5. şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective. realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date. reviste de specialitate). manuale. stil adaptat situaţiei. Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa. argumentare logică. suport non-verbal (imagine. gestică. tehnici de implicare a audienţei. COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale. Tehnici: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). mimică asociată.

(b). (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie. luări de cuvânt. compromisuri posibile. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 34 . a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. alte persoane). conciliantă. d) Prezentarea succintă a conţinutului. are în vedere obiectivul propus. clienţi.2: Criterii de Performanţă: 5. invită interlocutorul să vorbească. aprobări. tipul interlocutorului (colegi. nevoile interlocutorului.Titlul Unităţii: Competenţa 5. raţionează. consensul vizat Teme: ştiinţifice. furnizori. deciziilor şi acţiunilor. sociale Participare: Respectare: face observaţii constructive. nu face discriminări concisă. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). tipul situaţiei. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume. c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc. clară. acceptă opinii diferite de cele proprii. corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele Exprimare: Prezentare: Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească. argumente. concluziilor. să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe. tehnice. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe. încurajează discuţia prin întrebări. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă. întrebări posibile. structură.

asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni. a schemelor. a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia. manuale. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective. organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie. (b). un set de instrucţiuni şi un scurt raport. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 35 . reguli gramaticale.3: Criterii de Performanţă: 5. COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. c) Verificarea documentului. folosirea imaginilor. b) Scrierea unui document clar şi corect. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe.Titlul Unităţii: Competenţa 5. redactarea. editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. coerenţă.

Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1.0 Competenţe: 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 36 . 3. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. 2.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6.

prezentare. abilităţi sociale. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date. Curriculum Vitae. comentariu cu privire la perfomanţa personală. Cerinţele locului de muncă: fişa postului. postură. reglementări. ţinută. . scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). competenţe profesionale. fişa angajatului. diplome. Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport. recomandări. limbaj verbal şi nonverbal. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii. Identificarea cerinţelor locului de muncă. Portofoliu personal: rezultate la testări. autoevaluare. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. aspiraţii profesionale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 37 . certificate. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. Probe orale. produse reprezentative pentru locul de muncă. condiţii specifice angajatorului. prezentare orală. în condiţiile de aplicabilitate date. Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Autoevaluarea nivelului de pregătire.Titlul Unităţii: Competenţa 6. premii. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. atitudine.1: 6.

aptitudini necesare unei calificări. învăţare continuă. (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. programe de formare continuă la locul de muncă. competenţe. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală. conferinţe. spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite. Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare.2: 6. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări. non formală. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). voluntariat. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii. cursuri serale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 38 . Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională.Titlul Unităţii: Competenţa 6. invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă. (b). programe de scurtă durată. consultanţă de specialitate. studiu individual.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 39 . a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date.3: 6. consilieri ai carierei profesionale). articole şi emisiuni ale mass-media. afişe. consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate să-şi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale. consultanţă specializată. consultarea unor persoane specializate (psihologi. manuale. Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi. aprecierea propriilor performanţe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line. discuţii.Titlul Unităţii: Competenţa 6. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. articole de specialitate.

Prelucrează datele numerice. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. 3. 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 40 . PROCESAREA DATELOR NUMERICE 3 1.0 1.Titlul unităţii: Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 7. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse. masă. distanţe. temperatură. fişe Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 41 . concentraţie. dimensiuni. Înregistrarea datelor. tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta.Titlul unităţii: Competenţa 7.1: 7. densitate. conform criteriilor de performanţă (a).

Titlul unităţii: Competenţa 7.2:

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Prelucrează datele numerice.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi. Utilizarea formulelor de calcul. Reprezentarea grafică a datelor obţinute. Citirea graficelor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri, radicali, procente, scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură, calcule economicofinanciare, ecuaţii liniare cu două variabile, media aritmetică, geometrică, dispersia, abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului, relaţia dintre mărimile reprezentate

Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice, aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

42

Titlul unităţii: Competenţa 7.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor. Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. erori, cauze, tipuri de erori, tendinţe liniare, în coloane şi bare, circulare, radar, Gantt cumulativă, Paretto, de dispersie

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

43

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1.0

Competenţe: 1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2. Defineşte posibilităţile pieţei 3. Elaborează un plan de afaceri

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

44

INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de activitatea antreprenorială. discuţii cu profesorii. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.Titlul Unităţii: Competenţa 8. colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 45 .1: 8. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor. Evaluarea propriilor abilităţi. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii. ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a).

2: 8. asocieri. materiale. umane. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: afaceri. marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. sponsorizări. d) Identificarea strategiilor de marketing. Resurse: la nivel global. INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei. regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de analiză SWOT. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). oportunităţi de dezvoltare.Titlul Unităţii: Competenţa 8. Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice. b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. naţional. (b). ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale. proiecte cu finanţări nerambursabile). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 46 .

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 47 . drept comercial structură. organizare. subvenţii. clienţi şi furnizori. logistică Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală. abilităţi sănătate şi securitatea muncii. management. repartizarea bugetului.3: 8. scenarii posibile plan financiar. Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile. INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri. alocarea resurselor. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). identificarea resurselor financiare. (b). legislaţia muncii. resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor.Titlul Unităţii: Competenţa 8. informaţii. probleme de mediu. resurse umane.

Programează activităţi specifice locului de muncă.0 Competenţe: 1. 3. 2. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 48 .UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor.Titlul Unităţii : 9. în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 49 . Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. modul de obţinere a produselor finite din materii prime. etapele de realizare a procesului de producţie. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c). mărimi de ieşire Componente: Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a). PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b). natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare. Stabilirea componentelor procesului de producţie. natura tehnologică a operaţiilor efectuate. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. modul de execuţie.

________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor. metoda PERT. metoda CPM. avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. în serie. dinamism structural). Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b). în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c). de masă. metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate. adecvare. în flux.Titlul Unităţii : 9. în celule de fabricaţie programare liniară. adaptibilitate. automatizată. Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 50 .

PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9.unelte de lucru . Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă. conform criteriului de performanţă (b). în aria de aplicabilitate specificată. profesionistă calificată necalificată Forţa de muncă: Documente: .clasic .Titlul Unităţii : 9. în aria de aplicabilitate specificată.folosind software Necesarul de materiale: .materii prime şi materiale . Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor.3: Programează activităţi specifice locului de muncă.fişe tehnologice .planuri Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs.semifabricate . în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 51 . conform criteriului de performanţă (a). ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale.grafice.fişa de lansare a produsului/serviciului . Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: . Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c). diagrame .

4. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 52 .0 Competenţe: 1. ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1. Utilizează procedurile de audit al calităţii. 2. controlul calităţii şi sisteme de calitate.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10. Aplică instrumente ale calităţii. 3. Utilizează documentele sistemului calităţii. Descrie conceptele de asigurare a calităţii.

inspecţia calităţii. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii.Titlul Unităţii : 10. elementele de desfăşurare a sistemului calităţii. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. verificarea calităţii Standarde româneşti. controlul calităţii şi sisteme de calitate. controlul calităţii şi sisteme de calitate. calitate totala evaluarea calităţii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 53 . Explicarea conceptului de controlul calităţii. conform criteriilor de performanţă (a). calitatea externă. Explicarea conceptului de sisteme de calitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă. europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii. documentaţia sistemului calităţii. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________ Competenţa 10. supravegherea calităţii.

planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Manualul calităţii. conform criteriului de performanţă (b). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă. proceduri şi instrucţiuni de inspecţie. registru de neconformităţi. registre de intrări. Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii. instrucţiuni de lucru. buletine de analiză pentru produse. conform criteriului de performanţă (c).2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. buletine de încercări Metode de înregistrare: note de recepţie.Titlul Unităţii : Competenţa 10. registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor. specificaţii tehnice buletine de analize. desene. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 54 . fişe tehnologice. in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor. registru pentru evidenţa analizelor efectuate. buletin de verificare metrologică. procedurile /instrucţiunile de lucru Documente specifice locului de munca: proceduri operaţionale. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii. proceduri de încercări. Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. rapoarte de respingere. Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. procedurile sistemului calităţii.

raport de actiuni preventive/corective. Explicarea elementelor de bază ale audit-ului. Specificarea scopului documentelor folosite la audit.Titlul Unităţii : Competenţa 10. evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii. Explicarea conceptului de audit al calităţii.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. bazat pe un studiu de caz. Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor. evaluarea eficacităţii sistemului calităţii. identificarea punctelor critice. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii. iniţierea actiunilor preventive/ corective. raport de neconformitate Documente de audit: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 55 . în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. raport de audit. urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit.

ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii. fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a).Titlul Unităţii : Competenţa 10. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 56 .( b) şi (c). în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto. Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale. Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor. Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. histograma defectelor. diagrama Ishikawa.

Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1. 2. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 57 . 4. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor.0 Competenţe: 1.

costuri. funcţiile şi scopul produsului. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului.Titlul unităţii : Competenţa 11. Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului. fiabilitate. realizând şi folosind un tabel. masă. aspect. termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare. dimensiuni. că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 58 .1: 11. materiale şi tehnologii. încadrare în standarde. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei. timp de realizare.

Titlul unităţii : Competenţa 11. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 59 . formă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming. ergonomie. siguranţă. protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume. cercetarea produselor existente. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare. estetică. îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate. ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare.2: 11. ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat.

echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale. disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). componente. ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului . Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale. cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie. (b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora.Titlul unităţii : Competenţa 11. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 60 . cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie. folosind produsul din competenţa 2. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului. materiale.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11.

standardele şi legislaţia în vigoare. costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. desene de detaliu. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului. prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice.4: 11. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 61 . acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. tehnologii de realizare. Alegerea formei de prezentare. (b) şi (c). evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate. scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare. Utilizarea metodelor de prezentare grafică. specificaţii de materiale. folosind produsul din competenţa 2. diagrame.Titlul unităţii : Competenţa 11. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a).

Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 62 . 3. prevenirea şi stingerea incendiilor. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1. 2.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12.0 Competenţe: 1. Coordonează activităţile în caz de accident.

periodice. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii : 12. materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă. (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii. filme. 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă. stingătoare cu spumă. trusă de prim ajutor. curente. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. hidranţi. (d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor. materiale igienico-sanitare. pături. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). nisip. instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj.afişe. pliante. cataloage. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului. fişe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale. broşuri. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 63 . individuale . cu praf. echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie.

________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase. 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre.Perturbări funcţionale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 64 . SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. note informative Situaţii de risc: . defecţiuni ale utilajelor . Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat.Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase. statistici. să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a). jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale.Nerespectarea principiilor ergonomice .Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă . Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii : 12.

estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor. încadrarea în timp. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii. viteză de reacţie. Coordonează activităţile în caz de accident. (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii : 12. anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. evacuarea accidentaţilor. Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. planificarea acţiunilor. Evaluarea intervenţiei în caz de accident. 3. (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 65 . ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) Acordarea primului ajutor în caz de accident. trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a). (b).

SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.0 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 66 . 3. 2.

Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri. construcţie. conform criteriilor de performanţă (a) . arbori. lagăre. material. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 67 . (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. roţi de curea. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. lanţuri.1: 13. cuplaje. Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. cabluri.Titlul Unităţii : Competenţa 13. ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire. variatoare. parametri geometrici si constructivi curele. roţi de fricţiune. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. osii. roţi dinţate.

2: 13. demontare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. schema de montaj pregătitoare. respectând criteriul de performanţă (b). SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice. respectând criteriul de performanţă (c). montare. conform criteriului de performanţă (a). Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru. ajustare Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 68 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Interpretarea documentaţiei tehnice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. desen de ansamblu. Repartizarea sarcinilor echipei de lucru. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.Titlul Unităţii : Competenţa 13.

conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului. ungere. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. conform criteriilor de performanta (a) . Respectarea normelor de protecţie a mediului. bătăile radiale şi frontale ale arborilor. Criterii de Performanţă: (a) (b) Coordonarea operaţiilor de întreţinere. ajustarea jocurilor. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. (c) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. 3: 13. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 13. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 69 . Efectuarea reglajelor. ajustarea curselor verificări curente. paralelismul arborilor. curăţire.

4. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. 2. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D.0 Competenţe: 1. 3.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 70 . UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1. Analizeazǎ specificul proiectului. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D.

eficienţă. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Edit. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. Bonus. Help desenarea. Format. enumerându-le într-un raport. să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului. modificarea. transferul informaţiilor File. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului. timp de execuţie şi revizuire. Modify. editarea obiectelor elementare.Titlul unităţii : Competenţa 14. View. capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. acurateţe. Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi. (b). Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 71 . Tools. să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie. Draw. cost. 1: 14. Insert. perpendiculare. punct median.

copiere. racordare. 2: 14. diametre. colorare. hard disk. sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 72 . UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. prin realizarea unor desene. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. (b). unghiuri. CD-WR adecvat domeniului: mecanic. textile Procedee de bază pentru desenare CAD:aranjare. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Cotarea desenelor. construcţii. placă video.Titlul unităţii : Competenţa 14. electronic. că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. CD-ROM. translatare Cotare: liniară. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. ştergere. electric. memorie RAM. Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD. rază. electromecanic.

mutare. numele şi locul de memorare al fişierului. pe mai multe rânduri. Aplicarea textelor pe desene. Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D.Titlul unităţii : Competenţa 14. tipărire. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. prin realizarea unor desene relevante. aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare. dimensiunea hârtiei caracteristici. responsabilitǎţi. să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). copiere. text pe un rând. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 73 . ştergere text. 3: 14. copiere desene din CAD în Word plan complex. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare. (b). unitǎţile de mǎsurare utilizate. sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. munca cu alţii.

Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare. documentaţie tehnicǎ. 4: 14. aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. responsabilitǎţi. sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). de revoluţie feed-back. că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D. prin realizarea unor desene elementare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe. Interpretarea suprafeţelor spaţiale. plan complex. extrudate. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D.Titlul unităţii : Competenţa 14. (b). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 74 .

0 15. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. 2.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 75 .

Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. bionice economic. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________ Competenţa 15. de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial. tipuri de fabricaţie inteligente. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. de calitate. moduri şi tipuri de producţie. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului. holonice. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 76 .Titlul Unităţii : 15.

atribuţiile locului de muncă. Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie. Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie. fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a). Aplicarea metodelor de analiză a sistemelor de fabricaţie folosind criterii precizate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15. de evaluare a riscului.Titlul Unităţii : Competenţa 15. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. concurenţa. Justificarea alegerii criteriilor de analiză. metode analitice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 77 . conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor. rezultatele activităţii. Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. tipuri de echipamente. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele. tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare. sincronizarea. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice.

conducerea planificarea producţiei. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea.Titlul Unităţii : Competenţa 15. manipularea. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie. controlul producţiei. comanda.3: 15. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. stocarea. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 78 . (c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie. sănătatea şi securitatea muncii. controlul calităţii. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. transportul. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie. tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. controlul.

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1,0

1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. 3. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

79

Titlul unităţii : Competenţa 16. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.

Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare. Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare.

Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare, traductoare, adaptoare, înregistratoare, elemente de automatizare, echipamente pentru achiziţia, transmiterea şi prelucrarea datelor. scheme bloc, scheme electrice, scheme cinematice mecanice, electrice, electronice

Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare:

Probe scrise şi practice, prin care candidatul demonstrează, printr-o diagramă bloc, că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente, conform criteriilor de performanţă (a) şi (c), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe scrise şi orale, prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

80

Titlul unităţii : Competenţa 16. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare.

Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat.

________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică, instrucţiuni de utilizare valori nominale, condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat; parametrul măsurat (valori prognozate); indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea; rezoluţia; domeniul / domeniile de măsurare; valoarea diviziunii; timpul de răspuns; durabilitatea; justeţea; fidelitatea; precizia; clase de precizie; fiabilitatea ); tipul de producţie (unicate, serie mică, serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare; productivitatea impusă măsurării

Operaţii pregătitoare:

asigurarea condiţiilor de microclimat, reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare, selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul), verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate, şi să efectueze calcule, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (c), (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 81

Titlul unităţii : Competenţa 16. 3:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. (b) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. (c) Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. (d) Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. (e) Analizarea rezultatelor măsurării.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi, unghiuri, arii, volume, niveluri, abateri), fizico-chimice (mase, densităţi, vâscozităţi, timp), mecanice (forţe, cupluri, presiuni, viteze, turaţii, acceleraţii, debite), termice (temperaturi, energii), electrice (intensităţi ale curenţilor electrici, tensiuni electrice, puteri, energii active, rezistenţe). Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri, rigle, şublere, micrometre, raportoare, comparatoare, indicatoare de nivel, planimetre, dozatoare volumetrice); pentru mărimi mecanice (dinamometre, manometre, vacuumetre, vitezometre, turometre, accelerometre, debitmetre), fizico-chimice (balanţe, densimetre, vâscozimetre, ceasuri şi cronometre); termice (termometre, contoare termice); electrice (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, contoare electrice). Metode de măsurare: directe, indirecte, implicite Scheme structurale: scheme bloc, scheme electrice Măsurare: citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) Monitorizare:urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. Analizare rezultate: calcule matematice, trasare de grafice şi diagrame, comparare cu valori nominale sau limită, toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată, să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (e), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice, cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice, conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

82

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1.0

1. Programează activitatea de întreţinere. 2. Monitorizează lucrările de întreţinere. 3. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

83

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia.Titlul unităţii : Competenţa 17. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă. Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. _______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: prescripţii tehnice (plan de întreţinere. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cataloage. Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu. cărţi tehnice. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17. fişa de activitate Documentaţie tehnologică: centalizator – lucrări de întreţinere Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. prin elaborarea unui plan de întreţinere. metodologii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 84 . norme. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. reglementări) responsabilităţi din fişa postului. normative. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere.

S. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 85 .întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) .D. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: . (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere. A. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.–uri Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor.C. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii : Competenţa 17.materiale. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.M. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă.V.–uri.

capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. 3: 17. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale. de prevenire şi stingere a incendiilor. scrise şi practice care atestă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. cataloage. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 86 . aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cărţi tehnice. scrise şi practice care atestă.Titlul unităţii : Competenţa 17. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni. Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament. fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. normative. capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice. capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. documentaţie tehnică de firmă. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. de prevenire şi stingere a incendiilor. Probe scrise şi practice care atestă. prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Analizează funcţionarea sistemelor domeniului. 3. de automatizare specifice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 87 .0 1. SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1. 2. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Caracterizează sistemele de reglare automată.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18.

elemente de execuţie. de reacţie. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 88 . elemente de comparaţie.Titlul unităţii : Competenţa 18. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. de ieşire. Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. regulatoare automate. 1: 18. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă). Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. de comandă . conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. de execuţie(de reglare). Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată.

Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. elemente de comparaţie. Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date. Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. pneumatic. hidraulic). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 89 . respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. regulatoare automate. agentul de lucru (electric. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie. viteza de reacţie. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. 2: 18. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. factori fizici.Titlul unităţii : Competenţa 18. elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.

acceleraţie. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c). (b) Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18. Probe scrise. (c) Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi.mărimi neelectrice ( nivel.mărimi electrice ( fază. deplasare. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 90 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. viteză.3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată. Titlul unităţii : 19. debit. elementul de comparaţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare). Criterii de Performanţă: (a) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată. orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi. temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată. putere. curent. respectând normele de tehnica şi securitatea muncii. presiune. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. sisteme de reglare cu program variabil. sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : .Titlul unităţii: 18. elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. frecvenţă. tensiune) . regulatorul automat.

2. Titlul unităţii : 19. 3. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 91 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. Realizează sisteme de acţionare electrică. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului.0 1.Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1.

respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic. 92 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . maşinii de lucru.1: Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. sistem de transmisie a mişcării. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. instalaţia de comandă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric. maşini de lucru . conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. (c) Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu. motorului electric. Criterii de Performanţă: (a) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului. sistemului de transmisie a mişcării. protecţie şi semnalizare).Competenţa: 19. sistem de transmitere a mişcării. să specifice rolul funcţional al acestora. motoare electrice. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. (b) Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. comandă.

Titlul unităţii : Competenţa: 19. motor de acţionare. 2: 19. conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme de forţă. 93 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică. Criterii de Performanţă : (a) (b) (c) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare. conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. cu verificarea finală a continuităţii acestora. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date. Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat.Titlul unităţii : 19. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. comenzile aparatelor de comutaţie. să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Competenţa: 19. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare. turaţia urmărire vizuală 94 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . 3: Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare. tensiunea electrică. intensitatea curentului electric. Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a).

) 3.0 1.a. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.c.) 2.Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20. CIRCUITE ELECTRICE 1. 95 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Realizează circuite electrice de curent continuu (c.a de joasă tensiune. Utilizează aparate de c.

teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a).c. Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c. Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm.. Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj. 96 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit.Titlul Unităţii : Competenţa 20.: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei. 1: 20. aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Analizarea circuitelor de c.c. Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei.c. Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c. pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate.c. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c.

a. RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20.a. folosind soft didactic. (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare.a. erori de măsurare 97 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. Măsurarea parametrilor de circuit.Titlul Unităţii : Competenţa 20. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie.a. bobine. Realizarea circuitelor de c. intensităţi.a. Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. condensatoare. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj. cu rezistoare.: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a). Simularea funcţionării circuitelor de c. tensiuni.

a.a. CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c. comutaţie şi receptoare. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c.a. relee electromagnetice. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V 98 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie. motoare electrice Circuite de c. (b) Realizarea circuitelor de c. relee termice relele termice. 3: Criterii de Performanţă: 20. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. de joasă tensiune.a. comutatoare Lămpi cu incandescenţă.Titlul Unităţii : Competenţa 20.a. lămpi fluorescente. întreruptoare automate.a. Siguranţe. Receptoare: Circuite de c. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. (c) Verificarea funcţionării circuitelor de c. de joasă tensiune (a) Identificarea aparatelor de protecţie. comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune. de joasă tensiune cu aparate de protecţie. de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie. contactoare.

Identifică tipuri de circuite electronice. 3. Evaluează performanţele circuitelor electronice.0 1. 2. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii . 99 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . CIRCUITE ELECTRONICE 3 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21.

1: 21. de curent.Titlul Unităţii : Competenţa 21. . Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) . modulare/demodulare. memorii (RAM şi ROM).dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: alimentare electrică. microcontrolere . ultiplexoare/demultiplexoare .modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: circuite digitale: porţi logice. LC. afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu. Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. 100 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice. generare de semnale.oscilatoare: RC. codificatoare/decodificatoare. multiplexare/demultiplexare. amplificare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice.surse de alimentare. de putere . CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: . control.circuite integrate: numărătoare. .amplificatoare: de tensiune. codificare/ decodificare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. numărare. stocare informaţii. comandă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c).

osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. curenţi.amplificări Mărimi de măsurat: Aparate de măsură şi control adecvate: . Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate.multimetru. puteri electrice. curenţi. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor. frecvenţe.Titlul Unităţii : Competenţa 21. impedanţe. CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice. 101 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. frecvenţmetru. 2: 21. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic. frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire tensiuni. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni.

memorii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune.Titlul Unităţii : Competenţa 21. după conectarea circuitului electronic. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. conform documentaţiei tehnice. scheme de execuţie. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de curent. codificatoare/ decodificatoare. cataloage de circuite integrate. 3: 21. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia. Documentaţe tehnică: 102 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . (c) Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). (b) Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii. CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a). documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. Criterii de Performanţă: (a) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de putere -oscilatoare: RC. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b). multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22.0 1. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. ASAMBLĂRI MECANICE 3 1. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. 2. 103 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. 3.

documentaţia tehnică. metoda interschimbabilităţii parţiale.: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22. pentru două situaţii diferite. programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale. conform criteriului de performanţă (a). cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare.Titlul Unităţii: Competenţa 22. Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării. materiale specifice 104 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . metoda sortării. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare. conform criteriului de performanţă (c). pentru două situaţii diferite. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare. ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. Stabilirea metodelor de asamblare.1. conform criteriului de performanţă (b). reglării utilaje. ajustării. SDV-uri.

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.Titlul Unităţii: Competenţa 22. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. sudare de pregătire a reperelor. prin presare.: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22. documentaţie tehnică 105 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . conform criteriului de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării. prin nituire. ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. lipire. utilaje şi SDV-uri specifice. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale.2. conform criteriului de performanţă (b).

documentaţie tehnică. prin pene şi ştifturi. conform criteriului de performanţă (a). (a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării.: Criterii de Performanţă: 22.3. cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare. (b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. prin caneluri. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. filete. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (b). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conuri. asigurarea organelor de asamblare necesare. asamblarea propriu-zisă organe de asamblare. SDV-uri 106 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.Titlul Unităţii: Competenţa 22.

2. DETECTAREA DEFECTELOR 3 1. Selectează metode de control ale semifabricatelor.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 23. pieselor. sistemelor controlul semifabricatelor. sistemelor tehnice.0 1. pieselor. Efectuează tehnice. pieselor. Depistează tehnice. 3. sistemelor 107 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . defectele semifabricatelor.

conform criteriului de performanţă (a). segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control . lichide penetrante. megohmetru. ruleta. calibre. pieselor şi sistemelor tehnice. magnetic. DETECTAREA DEFECTELOR Selectează metode de control al semifabricatelor. rulmenţilor. Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (b). 108 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate. micrometru. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor. pulberi magnetice. microscop metalografic. pirometre. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: . cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: . pieselor. sistemelor tehnice.lupă. comparator. termometre. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. contoare pentru radiaţii. ultrasonic.Titlul unităţii: Competenţa 23. surse de radiaţii. cu radiaţii X şi Gamma.1. al elasticităţii arcurilor. durităţii. 23. şubler. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice. fisurilor microscopice.

conform criteriului de performanţă (b). pieselor şi sistemelor tehnice. pieselor şi sistemelor tehnice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. pori. pieselor. sistemelor tehnice. DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. 109 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . că este capabil să identifice defectele semifabricatelor.Titlul unităţii: 23. prin întocmirea unui raport specific. segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. pieselor. conform criteriului de performanţă (a). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor. Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor. incluziuni metalice şi nemetalice. : Depistează defectele semifabricatelor. Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor. sistemelor tehnice. fisuri. sistemelor tehnice. pieselor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă. de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă.2.

cu fişele tehnologice semifabricat. conform criteriului de performanţă (a). cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru. conform criteriului de performanţă (b). auditiv. sistem tehnic corespunzător calitativ. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor. cu radiaţii Gamma. Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. sistemelor tehnice. DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. scriind un raport. pieselor şi sistemelor tehnice. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor.Titlul unităţii: 23. pieselor şi sistemelor tehnice. Evaluarea rezultatelor controlului. microscopic. 110 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .3. respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare. magnetic. pieselor. verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. efectuând o analiză. cu lichide penetrante. ultrasonic. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual. : Efectuează controlul semifabricatelor.

24.2. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24.UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată.0 Identifică componentele electronice analogice.1. 24. Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice.3. 3 1. 111 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .

112 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a stabili dispunerea pe capsulă a terminalelor componentelor electronice discrete. Recunoaşterea terminalelor componentelor electronice analogice. marcaj. Criterii: Terminalele componentelor: conform cataloagelor de componente electronice. dispozitive multijoncţiune (tiristorul).Titlul unităţii: 24. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Precizarea parametrilor componentelor electronice analogice. conform documentaţiei tehnice. Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Componente electronice: diode semiconductoare. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. tranzistoare bipolare.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Recunoaşterea componentelor electronice analogice după criteriile precizate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. dispozitive optoelectronice. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii componentele electronice analogice. simbol. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Identifică componentele electronice analogice. tranzistoare cu efect de câmp. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. aspect fizic. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a recunoaşte componentele electronice analogice după criterii precizate. Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale.

UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. Măsurarea parametrilor componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Principii de funcţionare: Caracteristici statice: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a interpreta principiile de funcţionare ale componentelor electronice analogice.2: Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a măsura parametrii componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a interpreta caracteristicile statice ale componentelor electronice analogice.Titlul unităţii: 24. Interpretarea caracteristicilor statice ale componentelor electronice analogice. fenomenele fizice care stau la baza funcţionării componentelor electronice analogice dependenţa între mărimile electronice analogice caracteristice ale componentelor specificaţi în documentaţia tehnică . aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Specificarea principiilor de funcţionare a componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

aparate de măsurat. cuarţ).oscilatoare (RC. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a monta componente electronice analogice pentru a realiza circuite electronice şi/sau simula.cablaje imprimate. trusa electronistului Software specializat: . Verificarea circuitelor electronice utilizând aparatură specifică. osciloscop Probe de Evaluare: Probe orale. scrise sau practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica circuite electronice pe baza schemelor şi de a explica funcţionarea circuitelor cu componente analogice.surse de electroalimentare. .3: Realizează circuite electronice cu componente analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea tipurilor funcţionale ale circuitelor electronice pe baza schemelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite electronice .Titlul unităţii: 24. LC. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate . aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a verifica circuite electronice.circuite pentru generarea impulsurilor ( basculante) Scule şi dispozitive . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă.orice program care permite reprezentarea şi simularea funcţionării circuitelor electronice Aparatură specifică .amplificatoare cu componente analogice. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Explicarea funcţionării circuitelor electronice cu componente analogice. . amplificatoare operaţionale. Montarea componentelor electronice conform schemei date utilizând scule şi dispozitive specifice şi/ sau simularea circuitelor electronice utilizând software specializat. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. practic şi/sau prin simulare computerizată.

25. 25.5 115 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .3 Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări.2 Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25.Titlul unităţii: 25. 3 0.1 Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare.

FAN-IN. forme canonice. FAN-OUT Probe de Evaluare: Probe orale. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. SAU. Nivele de tensiune: nivel High şi nivel Low Parametri: VIH. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a preciza parametrii circuitelor digitale. VIL. multiplexorul / selectorul de date. IIH. codificatorul. structuri standard. aspect fizic şi marcaj. SAU-NU.1. detectorul de paritate Circuite secvenţiale:circuie basculante.Titlul unităţii: 25. registre de deplasare Funcţii logice: Forme de reprezentare: ŞI. 116 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. circuite logice secvenţiale porţi logice. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare Criterii de Performanţă: (a) (c) (d) Recunoaşterea circuitelor logice după simbol. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. demultiplexorul / dstribuitorul de date. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. ŞI-NU. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a corela valorile variabilelor cu nivelele de tensiune. Precizarea parametrilor circuitelor integrate pe baza cataloagelor de componente. NU. IIL. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. comparatorul digital. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a preciza formele de reprezentare. diagrame Veitch-Karnaugh. (b) Precizarea formelor de reprezentare a funcţiilor logice asociate circuitului combinaţional Corelarea valorilor variabilelor logice cu nivelele de tensiune măsurate în circuit. forme elementare. SAU EXCLUSIV tabel de adevăr pentru funcţii de până la 4 variabile. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea elevului de a identifica circuitele integrate digitale. decodificatorul. numărătoare.

demultiplexorul / dstribuitorul de date. codificări. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Selectarea circuitelor integrate pentru implementarea funcţiilor logice. 117 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . numărătoare Funcţii logice: Aplicaţii uzuale: funcţii de 3. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. codificatorul. comparări de semnale electrice. scrise ( de tip proiect ) şi practice care atestă capacitatea elevului de a exemplifica aplicaţii cu circuite integrate digitale. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. registre de deplasare. demultiplexări. decodificări. comparatorul digital. Selectarea circuitelor integrate pentru realizarea montajelor cu circuite secvenţiale Exemplificarea aplicaţiilor uzuale cu circuite logice în echipamentele de automatizări. scrise care atestă capacitatea elevului de a descrie funcţionarea unui circuit integrat digital. deplasarea informaţiei. detectorul de paritate Circuite logice secvenţiale: circuite bistabile. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. multiplexorul / selectorul de date. Probe orale. 4 variabile date în forma canonică sau elementară. multiplexări. aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice combinaţionale: porţi logice. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea funcţionării circuitelor integrate digitale combinaţionale şi secvenţiale. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a selecta circuite integrate pentru a implementa funcţiile logice şi a realiza montaje cu circuite sevenţiale. decodificatorul. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. pe baza tabelelor de adevăr şi a diagramelor de timp.Titlul unităţii: 25. Probe orale.2. structuri standard. numărarea impulsurilor Probe de Evaluare: Probe orale.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica defectele în funcţionarea montajelor cu circuite logice. detectorul de paritate circuite basculante. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a realiza circuite şi/sau de a simula funcţionarea circuitelor logice. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. distorsionarea transmisiei. Montarea componentelor şi verificarea circuitelor şi/sau simularea funcţionării circuitelor logice specifice automatizărilor. registre de deplasare. cuplaje nedorite. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări. Identificarea defectelor în funcţionarea montajelor cu circuite logice prin măsurarea nivelelor de tensiune si vizualizarea formelor de undă. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. demultiplexorul / dstribuitorul de date. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica terminalele circuitelor integrate digitale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 118 . circuite logice secvenţiale porţi logice. structuri standard.Titlul unităţii: 25. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea terminalelor circuitelor logice integrate pe baza cataloagelor de componente. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. alimentare defectuoasă Probe de Evaluare: Probe orale. de interconectare a circuitelor. conectare defectuoasă a intrărilor neutilizate. codificatorul. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Defecte: de implementare. comparatorul digital. (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice: Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. decodificatorul. numărătoare Circuite secvenţiale: Simularea funcţionării circuitelor: reprezentarea circuitelor logice electronice utilizând programe care permit acest lucru şi simulează funcţionarea lor.3. multiplexorul / selectorul de date.

PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 3 0.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 26.5 26.1 Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. 26. 26.3 Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 119 .2 Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit.

AP mixte. Recunoaşterea automatelor programabile după dimensiunea magistralei de date. conform criteiilor de performanţă (a). Probe de Evaluare: Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească etapele procesului de proiectare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Stabilirea etapelor procesului de proiectare a sistemelor de conducere. (b) si (c) cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Precizarea structurii minimale a unui sistem de conducere a proceselor cu automate programabile cu prelucrări la nivel de bit. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 120 . consola de programare. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Etapele procesului de proiectare a sistemelor de conducere: Dimensiunea magistralei de date: Structura minimală a unui sistem: proiectarea sistemului în logică cablată şi în logică programată AP cu programare la nivel de bit. să recunoască automatele programabile şi să precizeze structura minimală a unui sistem de conducere automată a proceselor.1: Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. modulele de intrare-ieşire. AP cu prelucrarea informaţiei la nivel de cuvânt. procesorul central.Titlul unităţii: 26.

Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a stabili operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni date. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele schemei bloc a unui AP: Operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni: unitatea de control. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a prezenta instrucţiunile de prelucrare a informaţiei.Titlul unităţii: 26. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Probe orale.2: Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. Instrucţiunile de prelucrare a informaţiei: Probe de Evaluare: instrucţiunile de testare a condiţiei şi transferul datelor. instrucţiuni logice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 121 . periferice de ieşire. scrise care atestă capacitatea elevului de a identifica elementele schemei bloc a unui AP. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. periferice interne. consola de programare aducerea instrucţiunii din memoria program. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. decodificarea codului operaţiunii şi executarea ei. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. periferice de intrare. generarea temporizărilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor schemei bloc a unui AP. Prezentarea instrucţiunilor de prelucrare a informaţiei. stabilirea dialogului între unitatea de control şi periferic. Stabilirea operaţiilor pentru executarea unei instrucţiuni. incrementarea numărătorului de adrese. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26.

Probe orale care atestă capacitatea elevului de a recunoaşte limbajele de programare utilizate la programarea AP. LAD (diagramele Ladder). procesor pentru comunicare. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa: 26. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 122 . (c) Recunoaşterea limbajelor şi metodelor de programare utilizate la programarea AP. unitatea centrală.Titlul unităţii: 26. analiza şi salvarea unui program şina de montare. FBD (function block diagram). module I/O. module de interfaţă. scrierea.3. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. utilizate. module funcţionale. alegerea limbajului de programare. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Criterii de Performanţă: (a) Alegerea soluţiei de automatizare. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. (b)Realizarea unei prezentări simple a platformei hardware a unei staţii de automatizare frecvent Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţia de automatizare: Staţii de automatizare frecvent utilizate: alegerea hardware-ului. STL (Statement List) Limbajele de programare utilizate la programarea AP: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a alege soluţia de automatizare pentru o anumită situaţie impusă. Probe orale şi practice (de tip miniproiect) care atestă capacitatea elevului de a prezenta o staţie de automatizare. Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. sursa de alimentare.

3. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice.Titlul Unităţii: Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 27.0 27.4. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 2. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat.1. Identifică performanţele unui SRA. 27. 27. 27. 27.2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 123 .5.

SRA continue şi discrete. SRA monovariabile şi multivariabile. regim staţionar. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.A. SRA cu un R. Semnale utilizate în SRA: Regimurile de funcţionare ale SRA: Performanţele unui SRA: Probe de Evaluare: Probe practice şi/sau orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice categoria din care face parte un SRA conform criteriului de performanţă (a). Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze regimul de funcţionare şi performanţele unui SRA conform criteriului de performanţă (c). treaptă unitară. performanţe tranzitorii.R. şi cu mai multe R.R. condiţii impuse. SRA liniare şi neliniare. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. regim tranzitoriu. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.A .A. Descrierea semnalelor utilizate în S. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 124 . SRA cu legi de reglare obişnuite şi cu legi de reglare speciale. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (b). impuls unitar. rampă unitară. Caracterizarea regimurilor de funcţionare şi a performanţelor unui S..Titlul Unităţii: Competenţa 27.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 27. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Identifică performanţele unui SRA. performanţe staţionare.A. Recunoaşterea unui SRA în funcţie de categorie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Categorii de SRA: SRA pentru procese rapide şi pentru procese lente.

ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. Caracteristicile generale ale traductoarelor: Regulatoare automate: Probe de Evaluare: mărimi de intrare şi de ieşire. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea tipurilor de traductoare din construcţia SRA.Titlul Unităţii: Competenţa 27. de presiune. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea traductoarelor din SRA pe baza caracteristicelor generale conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. puterea consumată şi putere de sarcină. de nivel. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea unui regulator automat într-un SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.2: 27. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de traductoare: de poziţie şi deplasare. Explicarea funcţionării traductoarelor din SRA pe baza caracteristicilor generale. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice diferite tipuri de traductoare. de forţe şi cupluri. domeniul de măsurare RA electronice. caracteristica statică. RA hidraulice. Probe orale. Explicarea funcţionării regulatoarelor automate din construcţia SRA. de debit. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 125 . de temperatură. RA pneumatice. sensibilitatea. Probe orale.

ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. Probe orale.3: 27. la semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 126 .neliniare bipoziţionale sau tripoziţionale. din SRA conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.A. electronice şi mecanice utilizate în SRA.Titlul Unităţii: Competenţa 27. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de regulatoare automate conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze răspunsul R. pneumatice şi hidraulice caracteristicile semnalului de ieşire (de comandă) la semnal de intrare treaptă unitară. la semnalele de intrare. PI (proporţională-integrală).A. . Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice legile de reglare a R. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identifică legea de reglare pentru un R. PID(proporţională-integrală-diferenţială).A.A. Analizează răspunsul R.A. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Legi de reglare: Regulatoare automate electronice: Regulatoare automate mecanice: Răspunsul RA: P (proporţională). Analizează modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de R.liniare pentru procese rapide sau lente . I (integrală). PD (proporţională-diferenţială).

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electropneumatice.4. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele pneumatice conform precizărilor criteriului de performanţă (a). aparate pneumatice speciale presiunea maximă de lucru. supape. drosele.Titlul Unităţii: 27. (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente pneumatice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare pneumatică: Funcţionarea SRA: grupul de pregătire a aerului. debitul nominal. 27. conform criteriului de performanţă (b). Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. diametrul nominal. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor pneumatice din structura unui SRA. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice. distribuitoare. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 127 . succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise. motoare pneumatice. conform criteriului de performanţă (c). simboluri specifice pentru componente pneumatice. conexiuni şi ciclograma de mişcare. Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. puritatea semne convenţionale. temperatura. Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice reprezentate în schemele de acţionare pneumatică.

succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 128 . distribuitoare. Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. conexiuni şi ciclograma de mişcare. puritatea semne convenţionale. conform criteriului de performanţă (c). temperatura. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. diametrul nominal. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele hidraulice conform precizărilor criteriului de performanţă (a) cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aparate hidraulice speciale presiunea maximă de lucru. conform criteriului de performanţă (b). (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente hidraulice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare hidraulică: Funcţionarea SRA: motoare hidraulice. simboluri specifice pentru componente hidraulice. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor hidraulice din structura unui SRA. debitul nominal. Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice reprezentate în schemele de acţionare hidraulică. supape.5. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii: 27. 27.

REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Nivel: 3 Valoare Credit: 1. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 129 .0 Competenţe: 28. Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. 28.1.Titlul Unităţii: 28.2.3. 28.

PI. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice regulile de realizare a legilor de reglare tipizate conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Scheme bloc pentru: - Legi de reglare tipizate: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise (tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să consulte documentaţia tehnică specifică pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. . reglarea automată a nivelului. Criterii de Performanţă: (a)Consultarea documentaţiei tehnice specifice pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. caracteristicile tehnice ale maşinilor. . P. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice modul de realizare a schemei bloc a sistemului de reglare automată a unui parametru conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. PID. I.1: Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA.documentaţia de lucru.Titlul Unităţii: 28.parametrii procesului. utilajelor şi echipamentelor din exploatare reglarea automată a debitului . . D. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: reprezentările şi simbolizările standardizate utilizate în automatizări. . Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 130 .NTSM în utilizarea aparatelor de măsurat. .manualul de întreţinere şi service al echipamentului respectiv . PD. (b) Explicarea modului de realizare a schemelor bloc pentru reglarea parametrilor proceselor industriale. (c) Aplicarea regulilor de realizare a legilor de reglare tipizate.parametrii de calitate ai fiecărei faze a lucrării. reglarea automată a presiunii. reglarea automată a temperaturii.

. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 131 . descrierea parametrilor procesului.Titlul Unităţii: 28. Elementele componente ale unui sistem de comandă numerică : multiplexoare. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea modului de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască modul de conectare a elementelor componente ale unui sistem de comandă numerică conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Recunoaşterea modului de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui sistem de comandă numerică. Analizarea modului de realizare a unui sistem de comandă secvenţial.2: Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. asocierea circuitului logic. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SRA în cascadă: Modul de conectare : schemă cu două bucle de reglare: una interioară şi una exterioară. demultiplexoare. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. alegerea justificată a mărimilor de intrare/ieşire Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modul de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. conectarea elementelor instalaţiei tehnologice şi ale dispozitivului de automatizare conform documentaţie tehnice. sumatoare. comparatoare. elemente de afişare Realizarea unui sitem de comandă secvenţial : sintetizarea schemei logice.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema bloc: Caracteristici: module componente. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modulele din schema bloc conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. viteza şi puterea cerute de UC şi setul de instrucţiuni Aplicatii de dimensiuni mici: reglarea temperaturii.3: Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. .Probe practice şi scrise (de tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de realizare a unui sistem de comandă secvenţial conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Titlul Unităţii: 28. reglarea presiunii. Alegerea automatelor programabile utilizate în domeniu în funcţie de caracteristici. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice criteriile de alegere a modulelor unui AP conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale. Explicarea funcţionării automatelor programabile modulare în aplicaţii de dimensiuni mici. conectare în funcţie de rolul lor în conducerea procesului tehnologic numărul de intrări/ieşiri necesar. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea modulelor din schema bloc. mărimea memoriei cerute. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea AP modulare în aplicaţii de dimensiuni mici conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 132 . REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. reglarea timpului. tipul de intrări/ieşiri cerut.

2. Analizează protocolul TCP/IP.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29. Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date.4.3. 29. REŢELE DE CALCULATOARE 3 1. 29.1. Realizează conectarea unei reţele de date la internet. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 133 . 29. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date.0 29.

arbore Ethernet. __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Topologii: Arhitecturi: Standarde Ethernet: model OSI: magistrala. inel. token-ring. IEE 802. REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29. (d) Descrierea modelelor de date OSI şi TCP/IP.11 Cele 7 nivele ale modelului (Nivelul Fizic. FDDI IEE 802. Identificarea standardelor Ethernet. Legatura de date. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea topologiilor reţelelor de date. (c) şi (d) de performanţă. stea.Titlul unităţii: 29. plasa (mesh).3. Transport. Prezentare. Reţea. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a analiza arhitectura şi standardele reţelelor de date aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Descrierea arhitecturilor reţelelor de date. Aplicaţie) şi interacţiunea dintre ele. Internet.1 : Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date. Aplicaţie) şi interacţiunea dintre acestea model TCP/IP: Cele 4 straturi ale modelului (Acces reţea. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 134 . Transport. (b). Sesiune.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea adresării IP. subretele. Descrierea serviciului de rezolvare a numelor. CNAME. Descrierea suitei de protocoale TCP/IP. aşa cum s-a precizat în criteriile (a).Titlul unităţii: 29. înregistrări de tip (A. FTP. clase. SNMP. DHCP. (b) şi (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Adresarea IP: structura. Probe orale scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza protocolul TCP/IP. TELNET.2: Analizează protocolul TCP/IP. MX. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 135 . PTR) Serviciul de rezolvare a numelor: Protocoale TCP/IP: Probe de Evaluare: HTTP. REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29. MAIL. DNS. NS.

router. ipconfig/ifconfig. (b) şi (c) de performanţă.Titlul unităţii: Competenţa 29. Interconectarea componentelor fizice ale unei reţele de date. DSLAM. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente fizice: cabluri (optice. Depanarea unei reţele de date cu ajutorul uneltelor hardware şi software. hub/switch. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 136 .3: 29. firewalls analizor de reţea. Unelte hardware: Unelte software: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a utiliza componentele fizice în retelele de date. LED-uri indicatoare utilitare de captură a pachetelor. cu perechi răsucite. REŢELE DE CALCULATOARE Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date. nslokup/dig. modem de cablu. bridge. tester de cablu. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ping. CMTS. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea componentelor fizice ale unei reţele de date. placă de retea. wireless access point. tracert. modem DSL. netstat. coaxiale).

Configurarea componentelor fizice pentru a realiza conectarea la internet. masca de retea. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza conectarea unei reţele de date la internet. router. hub/switch. wireless access point. SSID. modem DSL. REŢELE DE CALCULATOARE Realizează conectarea unei reţele de date la internet. canal radio. Adresă IP LAN/WAN. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. firewall. Conectarea unui calculator la Internet.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 29. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conectare la reţea: Conectarea la internet: Configurare: Componente fizice: Instalare şi configurarea plăcii de reţea Instalare şi configurare modem ADSL / router. Conectarea unui calculator la reţea. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 137 . (b) şi (c) de performanţă. securizare Placă de retea. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). bridge. firewalls Probe de Evaluare: Probe orale. gateway.Titlul unităţii: Competenţa 29. NAT. server DNS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful