MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 4 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI

2009

Autori: Diaconu Gabriela – prof. ing.grad didactic I, Grupul Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” Bucureşti Muşat Carmen Pintea Mihaela prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Bucureşti prof. ing. grad didactic I, Grupul Şcolar Electromureş Tîrgu - Mureş

Consultanţă CNDIPT: Angela POPESCU – expert curriculum Ionel Ciobanu – expert IT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 2

Descrierea meseriei:

Tehnician în automatizări
Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea Tehnician în automatizări, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere şi reparare a sistemelor de automatizare. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de automatizare, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de automatizare în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

3

LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Domeniul : Tehnic Calificarea: Tehnician în automatizări UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. SISTEME DE AUTOMATIZARE 19. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 28. 6. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE 29. 3. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 18. CIRCUITE ELECTRICE 21. DETECTAREA DEFECTELOR UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24. 5. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 20. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 10. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI 26. 2. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 14. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI COMUNICARE DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE PROCESAREA DATELOR NUMERICE INIŢIEREA UNEI AFACERI UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. ASAMBLĂRI MECANICE 23. ELEMENTE DE PROIECTARE 12. 7. 4. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 27. REŢELE DE CALCULATOARE Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 4 . UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 15. CIRCUITE ELECTRONICE 22. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI. 25. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE 16. 8. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 13. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 17. ASIGURAREA CALITĂŢII 11.

Organizează şi prelucrează informaţia. 3.0 3 Creează şi menţine relaţii profesionale. Identifică probleme complexe. 3. 1 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITATI DE COMPETENTE CHEIE Comunicare în limbă 1.Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.0 7 Procesarea datelor numerice 1. Rezolvă probleme. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. 1. CREDITE 2. Utilizează informaţii de pe internet. Elaborează un plan de afaceri. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Susţine prezentări pe teme profesionale. 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Gestionează conflicte. 1. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. rezolvare de 2. Managementul relaţiilor interpersonale Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Comunicare Dezvoltarea carierei profesionale 1. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 2.Îşi valorifica resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. NR. 3. 3. Elaborează documente pe teme profesionale.UNITĂŢI DE COMPETENŢE NR. 3. 5 6 1.0 2 1. 2.Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise.Prelucrează datele numerice. 5. Exprimă mesaje orale. 3. 2. CRT. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru . 2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje modernă orale. 2. comunicare) pentru crearea documentelor Web.Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. 1. 3.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 5 . 4. 2. Gândire critică şi 1. Defineşte posibilităţile pieţei. probleme 3. 1.0 8 Iniţierea unei afaceri 1. Evaluează rezultatele obţinute. Elaborează mesaje scrise.0 1.Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Moderează dezbateri şi şedinţe.0 4. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. 2.0 4 1. 1.

controlul calităţii şi sisteme de calitate.Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 4. 2. 2.Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. 1. Utilizează procedurile de audit al calităţii. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. securitatea muncii 2. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului.0 1. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. 1. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea Tehnici de măsurare tehnicilor de măsurare. 4. 2. în domeniu 3.0 1.0 1. de tip CAD 3. 4.Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D.NR. Analizează aspecte ale organizării şi organizarea planificării producţie. 10 11 12 13 14 15 16 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 1. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare 1.Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. Coordonează activităţile în caz de accident. 9. 1.0 1. Planificarea şi 2.Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D 1.0 1. 3.Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. Asigurarea calităţii 2. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru Elemente de un produs dat. Utilizează documentele sistemului calităţii. de fabricaţie 3. Analizeazǎ specificul proiectului. Sisteme de 2. Programează activităţi specifice locului de muncă . Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie.0 1. 1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 3. prevenirea şi Sănătatea şi stingerea incendiilor. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft Utilizarea aplicaţiilor pentru a realiza aplicaţii. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor.0 1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. proiectare 3. NR. 1. Sisteme şi tehnologii 2. CRT. producţiei 3. 3.Coordonează lucrări de montaj pentru organe transmitere a mişcării de maşini şi mecanisme. CREDITE 1. Aplică instrumente ale calităţii.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 6 . Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice. 2.Efectueaza controlul semifabricatelor. CRT. 3. Întreţinere planificată 3. sistemelor tehnice.Programează activitatea de întreţinere. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată. 1.Evaluează performanţele circuitelor Circuite electronice electronice.0 1. 24 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Utilizarea circuitelor cu componente electronice analogice în automatizări. 1. pieselor.a de joasă tensiune. 2. Detectarea defectelor pieselor.Realizează circuite electrice de curent continuu (c. Circuite electrice 2.Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. 3. sistemelor tehnice.Identifică tipuri de circuite electronice. 1.0 1. CREDITE 1. 2. electrică 3.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.0 18 19 20 21 22 23 1. 1.0 NR. COMPETENŢE 1.0 1.Monitorizează lucrările de întreţinere. 2.NR.Realizează sisteme de acţionare electrică.Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. sistemelor tehnice.Realizează produse specifice prin asamblări Asamblări mecanice nedemontabile. 2. 1.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 7 .c.Utilizează aparate de c.Selecteaza metode de control al semifabricatelor.Prezintă funcţionarea componentelor Sisteme de sistemelor de reglare automată.0 1. 17 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE COMPETENŢE NR. 3. 1.Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Sisteme de acţionare 2.Depisteaza defectele semifabricatelor. NR. Identifică componentele electronice analogice. CREDITE 1. 3. CR T. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 1. pieselor.Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.a.Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.0 1. 3. automatizăre 3.Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. 2.Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.Caracterizează sistemele de reglare automată.).).

2.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 8 . 0. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice.25 Utilizarea circuitelor electronice realizate cu circuite logice integrate în automatizări Prezentarea automatelor programabile 26 27 Analizarea sistemelor de reglare automată 28 Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice 29 Reţele de calculatoare 1. Analizează protocolul TCP/IP. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. 3. 2. 2. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare.0 1. 5. Analizează arhitectura şi standardele retelelor de date. Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite 1. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. 1.5 2. 3. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice . 2. Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. 1.5 0. 3.0 1. Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. Identifică performanţele unui SRA. Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. Realizează conectarea unei reţele de date la internet . 2. 1. Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări. 3. 3. 4. Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. 4.

Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru.0 Competenţe: 1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2. 5. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Elaborează mesaje scrise. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 9 . în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 3.UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. Exprimă mesaje orale. 4.

(b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. limbaj corporal / nonverbal. (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) Moduri de • întrebări. • conversaţii telefonice. relevant pentru domeniul ocupaţional. acţiune: • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. opinii. Informaţii • ideea principală (sensul global). detalii. atitudini. neutră). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). (b). contra. • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. anunţuri publice. • transmisiuni radio şi TV. explicaţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. specificaţii de produse şi servicii. talk-show-uri. sentimente. atitudini (pro. prezentări de produse / servicii. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. puncte de vedere. sentimente. Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. emise la de mesaje orale: viteză normală. (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. relevante pentru sarcina de lucru. de lungime variabilă: • mesaje. activităţi). în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. formale şi informale. pe teme de interes comun. discursuri. în diverse registre. verificarea sensului prin alte surse. • acţiuni proprii (realizarea de operaţii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 10 . precum şi a atitudinilor şi sentimentelor.1: 1. emise de cei din jur. obţinute: • informaţii factuale. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. • conferinţe. • opinii. (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. Limbaj: • termeni specifici mesajelor mass media. • vocabular specific comun.Titlul Unităţii: Competenţa 1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c). (e). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 11 . (b). (d).

(b) şi în condiţiile de aplicabilitate. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. Moduri de • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane.Titlul Unităţii: Competenţa 1. în diverse registre. modificarea unor operaţii. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. fişe tehnice. pagini Internet. (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex. • mesaje. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte. referinţă: • instrucţiuni. materiale şi produse finite. rapoarte. în scopul luării unor decizii. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. note. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional. Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. grafice. cereri. atunci cînd este necesar. luarea de decizii. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. • date privind: materii prime. operaţii şi procese tehnologice Materiale • dicţionare. manuale tehnice. reclamaţii. prospecte. de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. detalii sau opinii. relativ complexe. acţiune: • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. (b) Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare. anunţuri. scheme. faxuri. explicaţii. standarde. (e) Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). pe teme de interes comun. reclame. Informaţii • informaţii factuale.2: 1. instrucţiuni. (d) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. formulare. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. date tehnice ale unor produse şi servicii. Forme de • tabele. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 12 . • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă. prezentare • notiţe. de • diagrame şi alte materiale vizuale. obţinute: • informaţii profesionale: instrucţiuni.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). (e). Probe orale. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 13 . (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. Probe orale. atunci cînd este necesar. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri.

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 14 . comunitate. • aranjamente sociale. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. • la telefon.3: 1. detalii de operare. şcoală. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. operaţii. • descrieri de obiecte. • personal şi social – situaţii specifice în familie. • vocabular specific comun. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. instrucţiunilor. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. în conversaţii de lungimi variate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. • vocabular adecvat contextului personal şi social. întrebărilor şi solicitărilor. (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri. (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru. la viteză normală. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică. • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. la locului de muncă. procese. sfaturi. relevant pentru domeniul ocupaţional. situaţii conflictuale. (c) Formularea clară. • profesional – situaţii specifice în organizaţie.Titlul Unităţii: Competenţa 1. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). • faţă în faţă. explicaţii. (b).COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. (b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. robot telefonic. (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional. (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. în diverse registre. Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii.

4: 1. (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 15 . În texte. eseuri. în limbaj clar şi precis. mesaje (inclusiv e-mail). formule de politeţe. la subiect şi la cititorul intenţionat. de lungimi variate: • informaţii factuale. rapoarte. în diverse registre. ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. documente de evidenţă primară.Titlul Unităţii: Competenţa 1. puncte de vedere. • dicţionare. • calitatea serviciilor / produselor. (c) Transmiterea. • idei. opinii. • procese verbale. (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context. fişe de evidenţă. • activităţi şi procese de producţie. formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare. la tipul de text. • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. • organizarea locului de muncă. şedinţe. • aranjamente şi instrucţiuni. procese. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. fişe de producţie. (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. fişe tehnice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice. facturi pro-forma. glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. membri ai organizaţiei. • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. • mesaje din partea altor persoane. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. standarde). în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. structurate şi cu folosirea de conectori. inclusiv date personale. colegi. note. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise. (b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe.

Titlul Unităţii: 1. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e). (b). texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional.Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. 16 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat. un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite.

privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. • relaţii cu clienţii şi partenerii. • întîlniri formale / informale. făcute la viteză normală. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. rapoarte intermediare / de progres. Schimburi de opinii. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes. situaţii familiare. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. • chestiuni profesionale de interes comun b. • întîlniri profesionale de rutină. (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. a. negocieri. Discuţii profesionale. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul. în diverse registre. privind: • aranjamente la locul de muncă. sarcini de lucru. în conversaţii de lungimi variate. 17 Contexte: Schimburi de opinii: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . în conversaţii de lungimi variate. în diverse registre. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. situaţii conflictuale. în conversaţii şi prezentări. • ipoteze. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale. pe bază de materiale pregătite în prealabil. Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni : a. activităţi profesionale zilnice. la viteză normală. faţă în faţă sau telefonic. Prezentări scurte. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. predicţii. (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. c.5: profesionale. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină.Competenţa 1. c. (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. tehnologii. derulate cu viteză normală. Discuţii profesionale: • interviuri individuale. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii. b. contacte profesionale informale. activităţi şi aranjamente operaţionale. în contexte profesionale predictibile. • prezentări de produse. cum ar fi planuri.

• în faţa unui auditoriu (prezentări). (d). servicii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. • vocabular specific comun. discuţii profesionale).Materiale pentru prezentări: Convenţii şi limbaj: • preferinţe. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. robot telefonic (schimburi de opinii. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 18 . • la telefon. discuţii profesionale). (c). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. scheme de prezentare. • faţă în faţă. procese. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie. întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. • notiţe. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. (b). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. interpretări şi opinii. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. relevant pentru domeniul ocupaţional. limbaj nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social. în care să includă informaţii faptice. Moduri de interacţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. • formule de iniţiere. evaluări de: produse. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 19 .0 Competenţe: 1. 2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2. Identifică probleme complexe. Rezolvă probleme. Evaluează rezultatele obţinute. 3.

1: 2. interacţiuni între oameni. cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii. sesizări. compara situatia problema cu situatia normala. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 20 . cauze şi efecte ale problemei.Titlul Unităţii: Competenţa 2. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă. conform criteriilor de performanţă (a). situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei. Reflectarea asupra propriilor acţiuni. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni. Definirea problemei. proces de muncă.

conform criteriilor de performanţă (a). Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune. Aplicarea planului de acţiune.Titlul Unităţii: Competenţa 2. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. Alegerea celei mai potrivite soluţii. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme. Întocmirea planului de acţiune. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii.2: 2. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile. timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 21 . alocarea de resurse (materiale. financiare. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor.

aplică măsuri de corecţie. sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele. responsabilităţi. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Analizarea metodei aplicate. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute. calificative proprii şi de la alte persoane resurse. generează şi extinde idei. acţiuni. dacă este cazul concluzii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor. conform criteriilor de performanţă (a). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 22 . să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată. Obţinerea feed-back-ului.3: 2.Titlul Unităţii: Competenţa 2.

Gestionează conflicte.0 Competenţe: 1. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1. Creează şi menţine relaţii profesionale. 3.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 23 . Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. 2.

interviuri. nu întrerupe interlocutorul.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. integrare. încredere în deciziile luate de grup.Titlul Unităţii: Competenţa 3. preia argumentele interlocutorului oferă sugestii. ascultă sugestiile celorlalţi. Stabilirea unor relaţii de cooperare. (b). analiza unor indicatori de coeziune socială. exprimă un feedback pozitiv. psiho-sociali. (c). culegere de mărturii. face distincţie între fapte. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale. motivare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 24 . Susţinerea muncii în echipă . (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). discutarea deschisă a iniţiativelor. evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. încurajare. analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. în interesul reciproc al părţilor. Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv. redefiniri de rol. opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului. formulează propuneri consensuale. cade de acord. Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale. contextuali.

forţarea. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3. aplanarea. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri. feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). confruntarea. (b)Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor. (c) Medierea conflictelor.Titlul Unităţii: 3. compromisul.2: Criterii de Performanţă: (a) Gestionează conflicte. interese şi obiective opuse/diferite renunţarea. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 25 . Identificarea surselor de conflict.

psiho-sociale. comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi. preferabil în situaţii reale. (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.3: Criterii de Performanţă: Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. colegi. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). (a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi.Titlul Unităţii: 3. clienţi personale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri. contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 26 .

UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1. 4. Utilizează informaţii de pe internet. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 27 .Titlul Unităţii: 4. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web.0 Competenţe: 1. Organizează şi prelucrează informaţia. comunicare) pentru crearea documentelor Web. 3. 2. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor.

Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă. bază tehnică. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. baze de date. Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. Competenţa 4.>=. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: informaţie dată. NOT). resurse umane implicate în sistemul informaţional.Titlul Unităţii: 4.>. sistem informatic. proces informaţional. sistem. sistem informaţional. OR. uşurinţă în utilizare. corectitudinea informaţiei obţinute. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. bază informaţională. Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: Probe de Evaluare: Probe orale. motoare de căutare. Internet. rapiditatea obţinerii informaţiei. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 28 . egal. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). conform condiţiilor de aplicabilitate. selectarea după criterii/chei multiple. bănci de date. flux informaţional. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet . diferit) sau operatorii logici (AND.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază. utilizând operatorii relaţionali (<. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem.<=. practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente.Titlul Unităţii: 4. formulare (templates). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. tabele. Competenţa 4. schiţe. logic. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c).UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia. conform condiţiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). imagini. liste. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. conform condiţiilor de aplicabilitate. . fişiere (text. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d). foi de lucru. Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic. binare). baze de date. şir de caractere (text). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b).2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. conform condiţiilor de aplicabilitate. grafice. Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. interogări ale bazelor de date. utilizarea macrocomenzilor (macro). rapoarte (simple. complexe. pivot). conform condiţiilor de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 29 . Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. validarea datelor. tabele.

Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). casete de dialog. conform condiţiilor de aplicabilitate. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web. liste. anomaţie. butoane. filme. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. ferestre. editoare de imagini. configurare si administrare. editoare de HTML. lizibilitate. de design. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. hărţi de imagini. Competenţa 4. sisteme de gestiune a bazelor de date. baze de date ASP. raport text/imagine. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. acurateţe. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. servere text. conformitate cu cerinţele proiectului. tabele. conform condiţiilor de aplicabilitate. imagini. rapoarte. cadre. Client-Server viteza de încărcare. conform condiţiilor de aplicabilitate. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. formulare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 30 . Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. casete combinate. sunete. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. comunicare) pentru crearea documentelor Web.Titlul Unităţii: 4.

planul unui proiect. elemente de evaluare. schitelor. Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. structura activităţilor (WBS). diagramelor (Gantt). sabloanelor de prezentare. Probe de Evaluare: Probe practice. etapele. cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. managementul configuraţiei. orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor. traiectorie critică. planurile. planul de proiect. Competenţa 4. Componentele proiectului: organizaţia de proiect. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect. calitatea. mijloacele de control. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. obiectivele proiectului. controlul riscului. dependinţe). fazele unui proiect.4 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 31 . UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. echipa de proiect (roluri). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor.de sfârşit de proiect). grafic de activitati.Titlul Unităţii: 4. conform condiţiilor de aplicabilitate. Etapele unui proiect:justificarea economică. să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor. alocarea resurselor (efort/durată. componentele şi obiectivele proiectului. structura pe activităţi (WBS). managerul de proiect. controlul schimbării. structura echipei de proiect. (c) şi (d). managementul riscului. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. cost. de excepţii. conform condiţiilor de aplicabilitate. Instrumente software: pentru crearea graficelor. rapoarte (de progres.

Moderează dezbateri şi şedinţe. 3. Elaborează documente pe teme profesionale.0 Competenţe: 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 32 . Susţine prezentări pe teme profesionale.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 5. 2. COMUNICARE 3 1.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 33 . Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective. suport non-verbal (imagine. Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa. pronunţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date. nevoilor audienţei. şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. scopului. tehnici de implicare a audienţei. reviste de specialitate). pune întrebări altor persoane. argumentare logică. mimică asociată. selectează informaţiile prezentare structurată. (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei. intonaţie. grafică). gestică.Titlul Unităţii: Competenţa 5. stil adaptat situaţiei. exemplificări. Tehnici: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). (b). fapte şi date statistice. COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale.1: 5. şi (c ). realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). prezentare atractivă pentru audienţă. articole. manuale. temă şi audienţă.

invită interlocutorul să vorbească.2: Criterii de Performanţă: 5. consensul vizat Teme: ştiinţifice. tipul situaţiei. furnizori. raţionează. nu face discriminări concisă. d) Prezentarea succintă a conţinutului. (b). are în vedere obiectivul propus. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe. structură. să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe. compromisuri posibile. argumente. tipul interlocutorului (colegi. întrebări posibile. încurajează discuţia prin întrebări. sociale Participare: Respectare: face observaţii constructive.Titlul Unităţii: Competenţa 5. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 34 . (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie. nevoile interlocutorului. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume. concluziilor. c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc. clară. tehnice. a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. conciliantă. aprobări. corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele Exprimare: Prezentare: Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească. deciziilor şi acţiunilor. acceptă opinii diferite de cele proprii. clienţi. luări de cuvânt. alte persoane).

editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 35 . graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. reguli gramaticale. manuale. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe. a schemelor. redactarea. coerenţă. COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective. c) Verificarea documentului.Titlul Unităţii: Competenţa 5. organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni. un set de instrucţiuni şi un scurt raport.3: Criterii de Performanţă: 5. a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia. asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). folosirea imaginilor. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. b) Scrierea unui document clar şi corect. (b).

Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 36 . 3. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. 2. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale.0 Competenţe: 1.

Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport. comentariu cu privire la perfomanţa personală. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). prezentare orală. abilităţi sociale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii. atitudine. Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. aspiraţii profesionale. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Autoevaluarea nivelului de pregătire. postură. Curriculum Vitae. autoevaluare. prezentare. premii. condiţii specifice angajatorului. certificate. Identificarea cerinţelor locului de muncă. fişa angajatului. . reglementări. ţinută.Titlul Unităţii: Competenţa 6. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date. limbaj verbal şi nonverbal. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 37 . diplome. Cerinţele locului de muncă: fişa postului. Probe orale. competenţe profesionale. recomandări. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut.1: 6. produse reprezentative pentru locul de muncă. în condiţiile de aplicabilitate date. Portofoliu personal: rezultate la testări.

cursuri serale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite. învăţare continuă. conferinţe. non formală. voluntariat. (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 38 . aptitudini necesare unei calificări. competenţe. studiu individual. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). programe de formare continuă la locul de muncă. consultanţă de specialitate. Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională. invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă. Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare. (b).Titlul Unităţii: Competenţa 6. Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală.2: 6. spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională. programe de scurtă durată.

DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. manuale. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate. discuţii. consultanţă specializată. consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate să-şi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. consilieri ai carierei profesionale). aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date.Titlul Unităţii: Competenţa 6. articole de specialitate.3: 6. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line. Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi. consultarea unor persoane specializate (psihologi. articole şi emisiuni ale mass-media. aprecierea propriilor performanţe. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 39 . a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european. afişe.

Titlul unităţii: Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 7.0 1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 40 . Prelucrează datele numerice. 2. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. 3. PROCESAREA DATELOR NUMERICE 3 1.

Înregistrarea datelor. fişe Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 41 . densitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate. Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. temperatură.Titlul unităţii: Competenţa 7. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. concentraţie. distanţe. masă. conform criteriilor de performanţă (a). tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele.1: 7. dimensiuni.

Titlul unităţii: Competenţa 7.2:

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Prelucrează datele numerice.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi. Utilizarea formulelor de calcul. Reprezentarea grafică a datelor obţinute. Citirea graficelor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri, radicali, procente, scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură, calcule economicofinanciare, ecuaţii liniare cu două variabile, media aritmetică, geometrică, dispersia, abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului, relaţia dintre mărimile reprezentate

Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice, aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

42

Titlul unităţii: Competenţa 7.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor. Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. erori, cauze, tipuri de erori, tendinţe liniare, în coloane şi bare, circulare, radar, Gantt cumulativă, Paretto, de dispersie

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

43

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1.0

Competenţe: 1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2. Defineşte posibilităţile pieţei 3. Elaborează un plan de afaceri

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

44

Titlul Unităţii: Competenţa 8.1: 8. Evaluarea propriilor abilităţi. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 45 . colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de activitatea antreprenorială. discuţii cu profesorii. ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a). INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: afaceri. Resurse: la nivel global. Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice. proiecte cu finanţări nerambursabile). regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de analiză SWOT. naţional.2: 8. (b). aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale. umane. materiale. sponsorizări.Titlul Unităţii: Competenţa 8. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 46 . oportunităţi de dezvoltare. ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei. b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei. marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. d) Identificarea strategiilor de marketing. asocieri.

Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile. clienţi şi furnizori. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). alocarea resurselor. resurse umane. informaţii. drept comercial structură. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 47 . şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. (b). INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri. repartizarea bugetului. probleme de mediu. identificarea resurselor financiare.3: 8. legislaţia muncii. subvenţii. abilităţi sănătate şi securitatea muncii. organizare. management. scenarii posibile plan financiar. resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor.Titlul Unităţii: Competenţa 8. logistică Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală.

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9.0 Competenţe: 1. 2. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 48 . PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1. Programează activităţi specifice locului de muncă. 3. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie.

Stabilirea componentelor procesului de producţie. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b). modul de execuţie. în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 49 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor.Titlul Unităţii : 9. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c). mărimi de ieşire Componente: Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a). ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. natura tehnologică a operaţiilor efectuate. etapele de realizare a procesului de producţie. natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare. modul de obţinere a produselor finite din materii prime.

în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 50 . în flux. Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei. adecvare. metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b). PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. automatizată. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c).Titlul Unităţii : 9. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală. adaptibilitate. avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). de masă. 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. metoda PERT. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor. în serie. Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei. metoda CPM. în celule de fabricaţie programare liniară. dinamism structural).

clasic .semifabricate . conform criteriului de performanţă (a). în aria de aplicabilitate specificată. diagrame .3: Programează activităţi specifice locului de muncă. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: . Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul. Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă. profesionistă calificată necalificată Forţa de muncă: Documente: .folosind software Necesarul de materiale: .grafice. în aria de aplicabilitate specificată.materii prime şi materiale . în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 51 . conform criteriului de performanţă (b).unelte de lucru . PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9.fişe tehnologice .fişa de lansare a produsului/serviciului . Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor.planuri Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale.Titlul Unităţii : 9.

ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. Utilizează procedurile de audit al calităţii. 2. 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 52 . Aplică instrumente ale calităţii. 4. Utilizează documentele sistemului calităţii.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10. controlul calităţii şi sisteme de calitate.0 Competenţe: 1.

documentaţia sistemului calităţii. supravegherea calităţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă. verificarea calităţii Standarde româneşti. calitate totala evaluarea calităţii. calitatea externă. Explicarea conceptului de controlul calităţii.Titlul Unităţii : 10. Explicarea conceptului de sisteme de calitate. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. inspecţia calităţii.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii. europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________ Competenţa 10. elementele de desfăşurare a sistemului calităţii. conform criteriilor de performanţă (a). Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 53 . controlul calităţii şi sisteme de calitate.

registru de neconformităţi. buletine de încercări Metode de înregistrare: note de recepţie. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 54 . planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. proceduri de încercări. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii. procedurile /instrucţiunile de lucru Documente specifice locului de munca: proceduri operaţionale.Titlul Unităţii : Competenţa 10. Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. rapoarte de respingere. Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor. fişe tehnologice. registre de intrări. procedurile sistemului calităţii. conform criteriului de performanţă (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Manualul calităţii. registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor. buletine de analiză pentru produse. desene. instrucţiuni de lucru. registru pentru evidenţa analizelor efectuate. proceduri şi instrucţiuni de inspecţie. conform criteriului de performanţă (c). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă. specificaţii tehnice buletine de analize.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. buletin de verificare metrologică. Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii.

iniţierea actiunilor preventive/ corective. raport de actiuni preventive/corective. raport de neconformitate Documente de audit: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. bazat pe un studiu de caz. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 55 . evaluarea eficacităţii sistemului calităţii. evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii. în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. raport de audit. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii. urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit. identificarea punctelor critice. Specificarea scopului documentelor folosite la audit.Titlul Unităţii : Competenţa 10.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. Explicarea elementelor de bază ale audit-ului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor. Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport. Explicarea conceptului de audit al calităţii.

în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii. Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor.Titlul Unităţii : Competenţa 10. fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a). diagrama Ishikawa. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto. Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10.( b) şi (c). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 56 . histograma defectelor. Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale.

Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11. ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1. 4. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. 2. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. 3. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat.0 Competenţe: 1. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 57 .

încadrare în standarde.Titlul unităţii : Competenţa 11. Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului. timp de realizare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 58 . tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. dimensiuni. materiale şi tehnologii. fiabilitate.1: 11. masă. aspect. funcţiile şi scopul produsului. realizând şi folosind un tabel. că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului. termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. costuri. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming. şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. formă.2: 11. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 59 . Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare. cercetarea produselor existente. protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume. ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. siguranţă. îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate. ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. ergonomie. estetică.Titlul unităţii : Competenţa 11.

materiale. Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale.Titlul unităţii : Competenţa 11. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). (b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului. ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului . cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie. cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie. disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă. folosind produsul din competenţa 2. componente.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 60 .

Alegerea formei de prezentare. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului. folosind produsul din competenţa 2. diagrame. standardele şi legislaţia în vigoare.4: 11.Titlul unităţii : Competenţa 11. (b) şi (c). specificaţii de materiale. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare. desene de detaliu. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 61 . Utilizarea metodelor de prezentare grafică. prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice. tehnologii de realizare. ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare.

prevenirea şi stingerea incendiilor. 3. Coordonează activităţile în caz de accident. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 62 . 2. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1.0 Competenţe: 1.

fişe. 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. pături. nisip. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii. (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. stingătoare cu spumă. broşuri.Titlul Unităţii : 12. periodice. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). pliante. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 63 . instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj. (d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor. curente. hidranţi. filme. cu praf. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. materiale igienico-sanitare. cataloage. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului. individuale . materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale.afişe. echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie. trusă de prim ajutor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 64 . să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a).Nerespectarea principiilor ergonomice . (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase. 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.Perturbări funcţionale. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. defecţiuni ale utilajelor . Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre. Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat. note informative Situaţii de risc: . Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase.Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă . statistici.Titlul Unităţii : 12. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale.

Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii.Titlul Unităţii : 12. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. evacuarea accidentaţilor. Coordonează activităţile în caz de accident. anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor. încadrarea în timp. trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a). (b). Evaluarea intervenţiei în caz de accident. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) Acordarea primului ajutor în caz de accident. planificarea acţiunilor. (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 65 . 3. (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor. Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. viteză de reacţie.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 66 .Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. 3. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1.0 1. 2. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme.

Titlul Unităţii : Competenţa 13. conform criteriilor de performanţă (a) . Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 67 . lagăre. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date. Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului. lanţuri. construcţie. Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire. ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. material. roţi dinţate. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. cabluri.1: 13. osii. variatoare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. parametri geometrici si constructivi curele. roţi de curea. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. roţi de fricţiune. cuplaje. arbori.

respectând criteriul de performanţă (b). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Interpretarea documentaţiei tehnice. Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru. ajustare Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 68 . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. schema de montaj pregătitoare. desen de ansamblu. Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (a).Titlul Unităţii : Competenţa 13. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Repartizarea sarcinilor echipei de lucru. respectând criteriul de performanţă (c). montare. 2: 13. demontare.

Efectuarea reglajelor. bătăile radiale şi frontale ale arborilor. ungere. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. ajustarea curselor verificări curente. conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului. curăţire.Titlul Unităţii : Competenţa 13. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Respectarea normelor de protecţie a mediului. 3: 13. conform criteriilor de performanta (a) . coaxialitatea arborilor şi lagărelor. ajustarea jocurilor. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) Coordonarea operaţiilor de întreţinere. paralelismul arborilor. (c) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 69 .

0 Competenţe: 1. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. 2. 3. 4. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1. Analizeazǎ specificul proiectului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 70 . Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14.

Edit. editarea obiectelor elementare. View. Modify. modificarea. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. acurateţe. Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi. Help desenarea. 1: 14. cost. Draw. Insert. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului. enumerându-le într-un raport. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 71 . Bonus. Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. Format. selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie. punct median. (b). să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului. Tools. să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). timp de execuţie şi revizuire. perpendiculare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. transferul informaţiilor File. eficienţă.Titlul unităţii : Competenţa 14.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 72 . memorie RAM. CD-ROM. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. rază. sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. copiere.Titlul unităţii : Competenţa 14. 2: 14. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD. electronic. unghiuri. hard disk. diametre. racordare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. textile Procedee de bază pentru desenare CAD:aranjare. (b). electromecanic. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. construcţii. colorare. prin realizarea unor desene. ştergere. CD-WR adecvat domeniului: mecanic. Cotarea desenelor. translatare Cotare: liniară. electric. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. placă video.

3: 14. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. copiere desene din CAD în Word plan complex. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). munca cu alţii. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare.Titlul unităţii : Competenţa 14. ştergere text. pe mai multe rânduri. (b). tipărire. unitǎţile de mǎsurare utilizate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 73 . să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ. sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare. mutare. numele şi locul de memorare al fişierului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului. Aplicarea textelor pe desene. text pe un rând. dimensiunea hârtiei caracteristici. copiere. responsabilitǎţi. prin realizarea unor desene relevante.

că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D. 4: 14. prin realizarea unor desene elementare. sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). responsabilitǎţi. Interpretarea suprafeţelor spaţiale. plan complex. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. extrudate. documentaţie tehnicǎ.Titlul unităţii : Competenţa 14. aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. de revoluţie feed-back. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe. Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 74 . UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. (b).

Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1. 2. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 75 .0 15.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului.1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. holonice. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. tipuri de fabricaţie inteligente. moduri şi tipuri de producţie.Titlul Unităţii : 15. Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare. de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial. bionice economic. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. de calitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________ Competenţa 15. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 76 . ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial.

Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele. tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Aplicarea metodelor de analiză a sistemelor de fabricaţie folosind criterii precizate. sincronizarea.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15. Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie.Titlul Unităţii : Competenţa 15. atribuţiile locului de muncă. Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie. de evaluare a riscului. Justificarea alegerii criteriilor de analiză. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză. tipuri de echipamente. concurenţa. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a). rezultatele activităţii. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. metode analitice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 77 .

manipularea. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie. sănătatea şi securitatea muncii. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. controlul. controlul producţiei.Titlul Unităţii : Competenţa 15. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea. conducerea planificarea producţiei. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.3: 15. stocarea. controlul calităţii. transportul. comanda. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 78 . (c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1,0

1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. 3. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

79

Titlul unităţii : Competenţa 16. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.

Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare. Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare.

Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare, traductoare, adaptoare, înregistratoare, elemente de automatizare, echipamente pentru achiziţia, transmiterea şi prelucrarea datelor. scheme bloc, scheme electrice, scheme cinematice mecanice, electrice, electronice

Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare:

Probe scrise şi practice, prin care candidatul demonstrează, printr-o diagramă bloc, că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente, conform criteriilor de performanţă (a) şi (c), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe scrise şi orale, prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

80

Titlul unităţii : Competenţa 16. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare.

Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat.

________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică, instrucţiuni de utilizare valori nominale, condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat; parametrul măsurat (valori prognozate); indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea; rezoluţia; domeniul / domeniile de măsurare; valoarea diviziunii; timpul de răspuns; durabilitatea; justeţea; fidelitatea; precizia; clase de precizie; fiabilitatea ); tipul de producţie (unicate, serie mică, serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare; productivitatea impusă măsurării

Operaţii pregătitoare:

asigurarea condiţiilor de microclimat, reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare, selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul), verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate, şi să efectueze calcule, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (c), (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 81

Titlul unităţii : Competenţa 16. 3:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. (b) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. (c) Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. (d) Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. (e) Analizarea rezultatelor măsurării.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi, unghiuri, arii, volume, niveluri, abateri), fizico-chimice (mase, densităţi, vâscozităţi, timp), mecanice (forţe, cupluri, presiuni, viteze, turaţii, acceleraţii, debite), termice (temperaturi, energii), electrice (intensităţi ale curenţilor electrici, tensiuni electrice, puteri, energii active, rezistenţe). Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri, rigle, şublere, micrometre, raportoare, comparatoare, indicatoare de nivel, planimetre, dozatoare volumetrice); pentru mărimi mecanice (dinamometre, manometre, vacuumetre, vitezometre, turometre, accelerometre, debitmetre), fizico-chimice (balanţe, densimetre, vâscozimetre, ceasuri şi cronometre); termice (termometre, contoare termice); electrice (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, contoare electrice). Metode de măsurare: directe, indirecte, implicite Scheme structurale: scheme bloc, scheme electrice Măsurare: citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) Monitorizare:urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. Analizare rezultate: calcule matematice, trasare de grafice şi diagrame, comparare cu valori nominale sau limită, toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată, să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (e), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice, cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice, conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

82

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1.0

1. Programează activitatea de întreţinere. 2. Monitorizează lucrările de întreţinere. 3. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

83

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. normative. _______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: prescripţii tehnice (plan de întreţinere. reglementări) responsabilităţi din fişa postului. Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor. cărţi tehnice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii : Competenţa 17. prin elaborarea unui plan de întreţinere. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. cataloage. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17. norme. fişa de activitate Documentaţie tehnologică: centalizator – lucrări de întreţinere Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. metodologii. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 84 .

C.–uri. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.M. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: . Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 85 . (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor.întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) . 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17.V. S. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.D.materiale.Titlul unităţii : Competenţa 17. Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor.–uri Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. A.

3: 17. Probe orale. documentaţie tehnică de firmă. de prevenire şi stingere a incendiilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de prevenire şi stingere a incendiilor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice. cataloage. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 86 . Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. scrise şi practice care atestă. scrise şi practice care atestă. Probe scrise şi practice care atestă. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu.Titlul unităţii : Competenţa 17. capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. normative. capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific. fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. cărţi tehnice. prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament.

SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1. Analizează funcţionarea sistemelor domeniului. 2. 3.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18. de automatizare specifice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 87 .0 1. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Caracterizează sistemele de reglare automată.

de execuţie(de reglare). Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. de ieşire. instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. elemente de comparaţie. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 88 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă). SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată. de reacţie. de comandă . Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată. Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. 1: 18. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie.Titlul unităţii : Competenţa 18. regulatoare automate. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. elemente de execuţie.

factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. hidraulic). elemente de comparaţie. elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. 2: 18. agentul de lucru (electric. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. pneumatic. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 89 . Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. regulatoare automate. Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. viteza de reacţie.Titlul unităţii : Competenţa 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. factori fizici. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată.

debit. respectând normele de tehnica şi securitatea muncii. Probe scrise.3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului. regulatorul automat. sisteme de reglare cu program variabil. (b) Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată. acceleraţie. tensiune) . elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată.Titlul unităţii: 18. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. viteză. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată. orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 90 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c). Titlul unităţii : 19. şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. putere. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. frecvenţă. curent. (c) Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi. elementul de comparaţie. deplasare. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18. Criterii de Performanţă: (a) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată. presiune. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare).mărimi electrice ( fază. sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : .mărimi neelectrice ( nivel.

0 1. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. 2. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1. Titlul unităţii : 19. 3. Realizează sisteme de acţionare electrică. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 91 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .

motorului electric. instalaţia de comandă. instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat. protecţie şi semnalizare). maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic.Competenţa: 19. (c) Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. sistem de transmitere a mişcării. sistemului de transmisie a mişcării.1: Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. 92 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . (b) Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. motoare electrice. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Criterii de Performanţă: (a) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului. maşini de lucru . sistem de transmisie a mişcării. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. comandă. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. maşinii de lucru. să specifice rolul funcţional al acestora.

conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii.Titlul unităţii : Competenţa: 19. Criterii de Performanţă : (a) (b) (c) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date. acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme de forţă. de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj. 93 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. cu verificarea finală a continuităţii acestora. motor de acţionare. 2: 19. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică.

respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. turaţia urmărire vizuală 94 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare. comenzile aparatelor de comutaţie. intensitatea curentului electric. Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate. să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare.Titlul unităţii : 19. tensiunea electrică. Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Competenţa: 19. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate. 3: Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare.

Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20.) 3.0 1.) 2. 95 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.a.c.a de joasă tensiune. CIRCUITE ELECTRICE 1. Realizează circuite electrice de curent continuu (c. Utilizează aparate de c.

Analizarea circuitelor de c. pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate. Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d).c. Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c. 96 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a).c. 1: 20. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c.c.. Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c.Titlul Unităţii : Competenţa 20. (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.c. Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj.: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei. Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm. aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit.

tensiuni. RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c.a. folosind soft didactic. erori de măsurare 97 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .a. condensatoare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c. Măsurarea parametrilor de circuit. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie.: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a).Titlul Unităţii : Competenţa 20. intensităţi. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c.a. bobine. cu rezistoare.a. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20.a. Simularea funcţionării circuitelor de c. (b). Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj. Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Realizarea circuitelor de c.

relee electromagnetice. de joasă tensiune (a) Identificarea aparatelor de protecţie. relee termice relele termice. motoare electrice Circuite de c. CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c. de joasă tensiune. lămpi fluorescente. întreruptoare automate. de joasă tensiune cu aparate de protecţie. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V 98 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii : Competenţa 20.a. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.a. comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune. 3: Criterii de Performanţă: 20. Siguranţe. comutatoare Lămpi cu incandescenţă. de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie. contactoare.a. Receptoare: Circuite de c. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie.a.a. (c) Verificarea funcţionării circuitelor de c.a. comutaţie şi receptoare. (b) Realizarea circuitelor de c.

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21. Evaluează performanţele circuitelor electronice. CIRCUITE ELECTRONICE 3 1. Identifică tipuri de circuite electronice. 99 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii . 2. 3.0 1.

CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice. 100 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . amplificare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. LC. codificatoare/decodificatoare. Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice. de putere .modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: circuite digitale: porţi logice. modulare/demodulare. comandă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: . Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice. multiplexare/demultiplexare.surse de alimentare. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice. stocare informaţii. control. numărare.amplificatoare: de tensiune. microcontrolere . aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) . Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. .oscilatoare: RC.Titlul Unităţii : Competenţa 21. memorii (RAM şi ROM). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice. ultiplexoare/demultiplexoare . aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). 1: 21. de curent.dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: alimentare electrică. generare de semnale. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) . codificare/ decodificare. .circuite integrate: numărătoare. afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu.

impedanţe. Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate. curenţi.Titlul Unităţii : Competenţa 21. frecvenţe. osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic. Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog.amplificări Mărimi de măsurat: Aparate de măsură şi control adecvate: . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. puteri electrice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă.multimetru. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate. 2: 21. curenţi. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic. frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire tensiuni. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b). Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). frecvenţmetru. 101 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni. CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice.

3: 21. de curent. cataloage de circuite integrate. codificatoare/ decodificatoare. (c) Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei. conform documentaţiei tehnice. CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. memorii. scheme de execuţie. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia. (b) Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). după conectarea circuitului electronic. documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. Documentaţe tehnică: 102 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare.Titlul Unităţii : Competenţa 21. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b). de putere -oscilatoare: RC.

0 1. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. ASAMBLĂRI MECANICE 3 1. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22. 2. 3. 103 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .

metoda sortării. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare. pentru două situaţii diferite. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare. conform criteriului de performanţă (b). ajustării. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării. materiale specifice 104 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . conform criteriului de performanţă (a). conform criteriului de performanţă (c). programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. metoda interschimbabilităţii parţiale. ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. Stabilirea metodelor de asamblare.1. reglării utilaje. SDV-uri. documentaţia tehnică. pentru două situaţii diferite. Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare.Titlul Unităţii: Competenţa 22.: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22.

Titlul Unităţii: Competenţa 22. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale. prin presare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22. conform criteriului de performanţă (a). prin nituire. Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. lipire. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării. utilaje şi SDV-uri specifice. documentaţie tehnică 105 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . sudare de pregătire a reperelor. ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. conform criteriului de performanţă (b).2.

Titlul Unităţii: Competenţa 22. asigurarea organelor de asamblare necesare. cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare. (b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării.3. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării.: Criterii de Performanţă: 22. conform criteriului de performanţă (b). conuri. documentaţie tehnică. SDV-uri 106 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . (a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. asamblarea propriu-zisă organe de asamblare. prin pene şi ştifturi. filete. conform criteriului de performanţă (a). Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. prin caneluri. ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.

sistemelor controlul semifabricatelor. Efectuează tehnice. pieselor.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 23. Selectează metode de control ale semifabricatelor. 3. pieselor. 2. Depistează tehnice. defectele semifabricatelor. pieselor. DETECTAREA DEFECTELOR 3 1.0 1. sistemelor 107 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . sistemelor tehnice.

conform criteriului de performanţă (b). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control. 23. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. surse de radiaţii. fisurilor microscopice. contoare pentru radiaţii. sistemelor tehnice. conform criteriului de performanţă (a). pieselor şi sistemelor tehnice. al elasticităţii arcurilor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. pirometre. rulmenţilor. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control . 108 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . micrometru.lupă. ultrasonic. pieselor. răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate. pulberi magnetice. magnetic.vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor. cu radiaţii X şi Gamma. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: . durităţii.1. comparator. lichide penetrante. termometre.Titlul unităţii: Competenţa 23. DETECTAREA DEFECTELOR Selectează metode de control al semifabricatelor. şubler. megohmetru. segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice. cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: . ruleta. microscop metalografic. calibre.

Titlul unităţii: 23. segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor. conform criteriului de performanţă (a). pieselor şi sistemelor tehnice. că este capabil să identifice defectele semifabricatelor. pieselor. pieselor şi sistemelor tehnice. prin întocmirea unui raport specific. sistemelor tehnice.2. fisuri. 109 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . : Depistează defectele semifabricatelor. DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. pieselor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă. sistemelor tehnice. incluziuni metalice şi nemetalice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor. sistemelor tehnice. conform criteriului de performanţă (b). pieselor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor. de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă. pori.

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. efectuând o analiză.Titlul unităţii: 23. cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru. cu fişele tehnologice semifabricat. ultrasonic. cu radiaţii Gamma. auditiv. verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. pieselor şi sistemelor tehnice. Evaluarea rezultatelor controlului. cu lichide penetrante. : Efectuează controlul semifabricatelor. că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor. că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor. sistemelor tehnice. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare. pieselor. DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. magnetic. conform criteriului de performanţă (a). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. scriind un raport. pieselor şi sistemelor tehnice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual. microscopic. 110 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . sistem tehnic corespunzător calitativ.3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. conform criteriului de performanţă (b).

1. 111 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice.0 Identifică componentele electronice analogice. 24. 24.2.UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24. 3 1. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24.3. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată.

Identifică componentele electronice analogice. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. Criterii: Terminalele componentelor: conform cataloagelor de componente electronice. Recunoaşterea terminalelor componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. dispozitive multijoncţiune (tiristorul). dispozitive optoelectronice. Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii componentele electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. conform documentaţiei tehnice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. tranzistoare bipolare. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a recunoaşte componentele electronice analogice după criterii precizate. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a stabili dispunerea pe capsulă a terminalelor componentelor electronice discrete.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Recunoaşterea componentelor electronice analogice după criteriile precizate. 112 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Componente electronice: diode semiconductoare. aspect fizic. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale. marcaj. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. tranzistoare cu efect de câmp. Precizarea parametrilor componentelor electronice analogice. simbol. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.Titlul unităţii: 24.

(b) (c) Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Principii de funcţionare: Caracteristici statice: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a interpreta principiile de funcţionare ale componentelor electronice analogice. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Specificarea principiilor de funcţionare a componentelor electronice analogice. Măsurarea parametrilor componentelor electronice analogice.Titlul unităţii: 24. fenomenele fizice care stau la baza funcţionării componentelor electronice analogice dependenţa între mărimile electronice analogice caracteristice ale componentelor specificaţi în documentaţia tehnică . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Interpretarea caracteristicilor statice ale componentelor electronice analogice. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a măsura parametrii componentelor electronice analogice. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a interpreta caracteristicile statice ale componentelor electronice analogice. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.2: Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

amplificatoare cu componente analogice.orice program care permite reprezentarea şi simularea funcţionării circuitelor electronice Aparatură specifică . aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. . UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24.aparate de măsurat. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a monta componente electronice analogice pentru a realiza circuite electronice şi/sau simula.surse de electroalimentare. cuarţ). scrise sau practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica circuite electronice pe baza schemelor şi de a explica funcţionarea circuitelor cu componente analogice. Explicarea funcţionării circuitelor electronice cu componente analogice. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea tipurilor funcţionale ale circuitelor electronice pe baza schemelor. Verificarea circuitelor electronice utilizând aparatură specifică. trusa electronistului Software specializat: . . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.oscilatoare (RC. osciloscop Probe de Evaluare: Probe orale. . LC. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite electronice . aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. Montarea componentelor electronice conform schemei date utilizând scule şi dispozitive specifice şi/ sau simularea circuitelor electronice utilizând software specializat.circuite pentru generarea impulsurilor ( basculante) Scule şi dispozitive . amplificatoare operaţionale.Titlul unităţii: 24.3: Realizează circuite electronice cu componente analogice.cablaje imprimate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate . aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. practic şi/sau prin simulare computerizată. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a verifica circuite electronice.

3 Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări.1 Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare. 3 0.2 Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate.5 115 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . 25. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25. 25.Titlul unităţii: 25.

Titlul unităţii: 25.1. VIL. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. diagrame Veitch-Karnaugh. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a preciza formele de reprezentare. SAU-NU. comparatorul digital. codificatorul. ŞI-NU. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare Criterii de Performanţă: (a) (c) (d) Recunoaşterea circuitelor logice după simbol. forme elementare. IIL. SAU. demultiplexorul / dstribuitorul de date. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea elevului de a identifica circuitele integrate digitale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. NU. (b) Precizarea formelor de reprezentare a funcţiilor logice asociate circuitului combinaţional Corelarea valorilor variabilelor logice cu nivelele de tensiune măsurate în circuit. registre de deplasare Funcţii logice: Forme de reprezentare: ŞI. multiplexorul / selectorul de date. aspect fizic şi marcaj. SAU EXCLUSIV tabel de adevăr pentru funcţii de până la 4 variabile. circuite logice secvenţiale porţi logice. Precizarea parametrilor circuitelor integrate pe baza cataloagelor de componente. FAN-IN. numărătoare. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a preciza parametrii circuitelor digitale. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. decodificatorul. structuri standard. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a corela valorile variabilelor cu nivelele de tensiune. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. detectorul de paritate Circuite secvenţiale:circuie basculante. Nivele de tensiune: nivel High şi nivel Low Parametri: VIH. IIH. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. forme canonice. 116 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . FAN-OUT Probe de Evaluare: Probe orale.

pe baza tabelelor de adevăr şi a diagramelor de timp. decodificatorul. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a selecta circuite integrate pentru a implementa funcţiile logice şi a realiza montaje cu circuite sevenţiale. 117 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice combinaţionale: porţi logice. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea funcţionării circuitelor integrate digitale combinaţionale şi secvenţiale. structuri standard. multiplexorul / selectorul de date. 4 variabile date în forma canonică sau elementară.Titlul unităţii: 25. Selectarea circuitelor integrate pentru realizarea montajelor cu circuite secvenţiale Exemplificarea aplicaţiilor uzuale cu circuite logice în echipamentele de automatizări. codificări. demultiplexorul / dstribuitorul de date. codificatorul. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. deplasarea informaţiei. scrise ( de tip proiect ) şi practice care atestă capacitatea elevului de a exemplifica aplicaţii cu circuite integrate digitale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. comparări de semnale electrice. detectorul de paritate Circuite logice secvenţiale: circuite bistabile. numărarea impulsurilor Probe de Evaluare: Probe orale. demultiplexări. decodificări. Probe orale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. scrise care atestă capacitatea elevului de a descrie funcţionarea unui circuit integrat digital. multiplexări. Selectarea circuitelor integrate pentru implementarea funcţiilor logice. registre de deplasare. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă.2. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. comparatorul digital. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. Probe orale. aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă. numărătoare Funcţii logice: Aplicaţii uzuale: funcţii de 3.

numărătoare Circuite secvenţiale: Simularea funcţionării circuitelor: reprezentarea circuitelor logice electronice utilizând programe care permit acest lucru şi simulează funcţionarea lor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. distorsionarea transmisiei. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea terminalelor circuitelor logice integrate pe baza cataloagelor de componente. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. decodificatorul. codificatorul. demultiplexorul / dstribuitorul de date. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica terminalele circuitelor integrate digitale. Montarea componentelor şi verificarea circuitelor şi/sau simularea funcţionării circuitelor logice specifice automatizărilor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 118 . Identificarea defectelor în funcţionarea montajelor cu circuite logice prin măsurarea nivelelor de tensiune si vizualizarea formelor de undă. structuri standard. cuplaje nedorite. Defecte: de implementare.Titlul unităţii: 25. registre de deplasare. (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice: Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a realiza circuite şi/sau de a simula funcţionarea circuitelor logice. comparatorul digital. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări. circuite logice secvenţiale porţi logice. multiplexorul / selectorul de date. detectorul de paritate circuite basculante. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica defectele în funcţionarea montajelor cu circuite logice.3. conectare defectuoasă a intrărilor neutilizate. de interconectare a circuitelor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. alimentare defectuoasă Probe de Evaluare: Probe orale.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 119 .2 Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. 26. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 3 0.3 Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 26.5 26.1 Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. 26.

AP cu prelucrarea informaţiei la nivel de cuvânt. (b) si (c) cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Recunoaşterea automatelor programabile după dimensiunea magistralei de date. consola de programare. modulele de intrare-ieşire. procesorul central. Probe de Evaluare: Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească etapele procesului de proiectare. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26. conform criteiilor de performanţă (a).1: Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. AP mixte.Titlul unităţii: 26. să recunoască automatele programabile şi să precizeze structura minimală a unui sistem de conducere automată a proceselor. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Stabilirea etapelor procesului de proiectare a sistemelor de conducere. Precizarea structurii minimale a unui sistem de conducere a proceselor cu automate programabile cu prelucrări la nivel de bit. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 120 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Etapele procesului de proiectare a sistemelor de conducere: Dimensiunea magistralei de date: Structura minimală a unui sistem: proiectarea sistemului în logică cablată şi în logică programată AP cu programare la nivel de bit.

Probe orale. Stabilirea operaţiilor pentru executarea unei instrucţiuni. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a prezenta instrucţiunile de prelucrare a informaţiei. Prezentarea instrucţiunilor de prelucrare a informaţiei. incrementarea numărătorului de adrese. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor schemei bloc a unui AP.Titlul unităţii: 26. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. stabilirea dialogului între unitatea de control şi periferic. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26. periferice interne. generarea temporizărilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Instrucţiunile de prelucrare a informaţiei: Probe de Evaluare: instrucţiunile de testare a condiţiei şi transferul datelor.2: Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. periferice de ieşire. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele schemei bloc a unui AP: Operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni: unitatea de control. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. periferice de intrare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 121 . decodificarea codului operaţiunii şi executarea ei. Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a stabili operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni date. instrucţiuni logice. consola de programare aducerea instrucţiunii din memoria program. scrise care atestă capacitatea elevului de a identifica elementele schemei bloc a unui AP. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Probe orale.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 122 . PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa: 26. (b)Realizarea unei prezentări simple a platformei hardware a unei staţii de automatizare frecvent Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţia de automatizare: Staţii de automatizare frecvent utilizate: alegerea hardware-ului. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. analiza şi salvarea unui program şina de montare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) Alegerea soluţiei de automatizare. procesor pentru comunicare.Titlul unităţii: 26. unitatea centrală. FBD (function block diagram). (c) Recunoaşterea limbajelor şi metodelor de programare utilizate la programarea AP. Probe orale şi practice (de tip miniproiect) care atestă capacitatea elevului de a prezenta o staţie de automatizare. scrierea. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. utilizate. module funcţionale. LAD (diagramele Ladder).3. alegerea limbajului de programare. sursa de alimentare. module I/O. Probe orale care atestă capacitatea elevului de a recunoaşte limbajele de programare utilizate la programarea AP. STL (Statement List) Limbajele de programare utilizate la programarea AP: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a alege soluţia de automatizare pentru o anumită situaţie impusă. module de interfaţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite.

Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat.0 27. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. 27.Titlul Unităţii: Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 27.4.1. 27.5.3. 27. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. Identifică performanţele unui SRA. 27. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 123 .2. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 2.

A.A. SRA cu legi de reglare obişnuite şi cu legi de reglare speciale. Recunoaşterea unui SRA în funcţie de categorie. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Identifică performanţele unui SRA. performanţe staţionare. Caracterizarea regimurilor de funcţionare şi a performanţelor unui S.R. impuls unitar. treaptă unitară. SRA continue şi discrete. SRA monovariabile şi multivariabile. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 124 . Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (b). şi cu mai multe R.A . cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. regim tranzitoriu. SRA liniare şi neliniare. Semnale utilizate în SRA: Regimurile de funcţionare ale SRA: Performanţele unui SRA: Probe de Evaluare: Probe practice şi/sau orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice categoria din care face parte un SRA conform criteriului de performanţă (a). performanţe tranzitorii.Titlul Unităţii: Competenţa 27. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate..1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 27. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. rampă unitară. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze regimul de funcţionare şi performanţele unui SRA conform criteriului de performanţă (c). condiţii impuse. Descrierea semnalelor utilizate în S. regim staţionar.R. SRA cu un R.A. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Categorii de SRA: SRA pentru procese rapide şi pentru procese lente.

Probe orale. domeniul de măsurare RA electronice. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice diferite tipuri de traductoare. de debit. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea tipurilor de traductoare din construcţia SRA. de presiune. Caracteristicile generale ale traductoarelor: Regulatoare automate: Probe de Evaluare: mărimi de intrare şi de ieşire. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de traductoare: de poziţie şi deplasare. Explicarea funcţionării traductoarelor din SRA pe baza caracteristicilor generale. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea unui regulator automat într-un SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. de temperatură. de forţe şi cupluri. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Explicarea funcţionării regulatoarelor automate din construcţia SRA. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. puterea consumată şi putere de sarcină. sensibilitatea. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 125 . RA pneumatice. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea traductoarelor din SRA pe baza caracteristicelor generale conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale. de nivel.2: 27.Titlul Unităţii: Competenţa 27. RA hidraulice. caracteristica statică.

PID(proporţională-integrală-diferenţială). Analizează răspunsul R.A. la semnalele de intrare. PD (proporţională-diferenţială).3: 27. electronice şi mecanice utilizate în SRA.A. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Legi de reglare: Regulatoare automate electronice: Regulatoare automate mecanice: Răspunsul RA: P (proporţională). Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice legile de reglare a R. pneumatice şi hidraulice caracteristicile semnalului de ieşire (de comandă) la semnal de intrare treaptă unitară. Probe orale. PI (proporţională-integrală).Titlul Unităţii: Competenţa 27. I (integrală). Analizează modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de R.liniare pentru procese rapide sau lente .A. .A. la semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 126 . scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de regulatoare automate conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze răspunsul R. din SRA conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.neliniare bipoziţionale sau tripoziţionale.A. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identifică legea de reglare pentru un R.

Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 127 . ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aparate pneumatice speciale presiunea maximă de lucru. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. diametrul nominal.Titlul Unităţii: 27. succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise. distribuitoare. puritatea semne convenţionale. (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente pneumatice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare pneumatică: Funcţionarea SRA: grupul de pregătire a aerului. drosele. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. debitul nominal. motoare pneumatice. 27.4. supape. conexiuni şi ciclograma de mişcare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele pneumatice conform precizărilor criteriului de performanţă (a). Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. conform criteriului de performanţă (c). Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor pneumatice din structura unui SRA. Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice reprezentate în schemele de acţionare pneumatică. simboluri specifice pentru componente pneumatice. temperatura. conform criteriului de performanţă (b). cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul Unităţii: 27. (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente hidraulice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare hidraulică: Funcţionarea SRA: motoare hidraulice. diametrul nominal. 27. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (c). aparate hidraulice speciale presiunea maximă de lucru. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. simboluri specifice pentru componente hidraulice. conform criteriului de performanţă (b). temperatura. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 128 . supape. conexiuni şi ciclograma de mişcare. Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice reprezentate în schemele de acţionare hidraulică. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor hidraulice din structura unui SRA. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. puritatea semne convenţionale. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele hidraulice conform precizărilor criteriului de performanţă (a) cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice.5. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa. debitul nominal. distribuitoare. succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise. Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice.

0 Competenţe: 28. Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. 28.1.2.3.Titlul Unităţii: 28. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Nivel: 3 Valoare Credit: 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 129 . 28.

1: Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. PI.Titlul Unităţii: 28. I. reglarea automată a presiunii. PD. P. (b) Explicarea modului de realizare a schemelor bloc pentru reglarea parametrilor proceselor industriale. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice regulile de realizare a legilor de reglare tipizate conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. (c) Aplicarea regulilor de realizare a legilor de reglare tipizate.parametrii de calitate ai fiecărei faze a lucrării. . . PID.parametrii procesului. Criterii de Performanţă: (a)Consultarea documentaţiei tehnice specifice pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată.documentaţia de lucru. caracteristicile tehnice ale maşinilor. .NTSM în utilizarea aparatelor de măsurat. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: reprezentările şi simbolizările standardizate utilizate în automatizări. reglarea automată a nivelului. . Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 130 . REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. reglarea automată a temperaturii. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice modul de realizare a schemei bloc a sistemului de reglare automată a unui parametru conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.manualul de întreţinere şi service al echipamentului respectiv . Scheme bloc pentru: - Legi de reglare tipizate: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise (tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să consulte documentaţia tehnică specifică pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. D. utilajelor şi echipamentelor din exploatare reglarea automată a debitului . .

conectarea elementelor instalaţiei tehnologice şi ale dispozitivului de automatizare conform documentaţie tehnice. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască modul de conectare a elementelor componente ale unui sistem de comandă numerică conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea modului de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă.. elemente de afişare Realizarea unui sitem de comandă secvenţial : sintetizarea schemei logice. asocierea circuitului logic. Elementele componente ale unui sistem de comandă numerică : multiplexoare. Recunoaşterea modului de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui sistem de comandă numerică. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SRA în cascadă: Modul de conectare : schemă cu două bucle de reglare: una interioară şi una exterioară. demultiplexoare.Titlul Unităţii: 28. Analizarea modului de realizare a unui sistem de comandă secvenţial. descrierea parametrilor procesului. sumatoare.2: Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 131 . REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. comparatoare. alegerea justificată a mărimilor de intrare/ieşire Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modul de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea modulelor din schema bloc. Explicarea funcţionării automatelor programabile modulare în aplicaţii de dimensiuni mici. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. viteza şi puterea cerute de UC şi setul de instrucţiuni Aplicatii de dimensiuni mici: reglarea temperaturii. . conectare în funcţie de rolul lor în conducerea procesului tehnologic numărul de intrări/ieşiri necesar.Probe practice şi scrise (de tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de realizare a unui sistem de comandă secvenţial conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Titlul Unităţii: 28. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modulele din schema bloc conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema bloc: Caracteristici: module componente. tipul de intrări/ieşiri cerut. mărimea memoriei cerute. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice criteriile de alegere a modulelor unui AP conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale.3: Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. reglarea presiunii. reglarea timpului. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea AP modulare în aplicaţii de dimensiuni mici conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 132 . Alegerea automatelor programabile utilizate în domeniu în funcţie de caracteristici.

1.3. 29.0 29. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date. Realizează conectarea unei reţele de date la internet. 29. Analizează protocolul TCP/IP.2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 133 . Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date. REŢELE DE CALCULATOARE 3 1.4.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29. 29.

Sesiune. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. plasa (mesh). stea. Aplicaţie) şi interacţiunea dintre acestea model TCP/IP: Cele 4 straturi ale modelului (Acces reţea. Internet. Transport. token-ring. Reţea. Aplicaţie) şi interacţiunea dintre ele. __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Topologii: Arhitecturi: Standarde Ethernet: model OSI: magistrala. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea topologiilor reţelelor de date. IEE 802. REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29. (b).11 Cele 7 nivele ale modelului (Nivelul Fizic. inel.1 : Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date. Identificarea standardelor Ethernet. Descrierea arhitecturilor reţelelor de date. FDDI IEE 802. Legatura de date. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 134 . Transport.Titlul unităţii: 29. (d) Descrierea modelelor de date OSI şi TCP/IP. Prezentare. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a analiza arhitectura şi standardele reţelelor de date aşa cum s-a precizat în criteriile (a). arbore Ethernet. (c) şi (d) de performanţă.3.

Titlul unităţii: 29. REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29. (b) şi (c) de performanţă. clase. înregistrări de tip (A.2: Analizează protocolul TCP/IP. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 135 . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. SNMP. PTR) Serviciul de rezolvare a numelor: Protocoale TCP/IP: Probe de Evaluare: HTTP. Descrierea suitei de protocoale TCP/IP. FTP. Descrierea serviciului de rezolvare a numelor. MAIL. MX. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Adresarea IP: structura. Probe orale scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza protocolul TCP/IP. NS. TELNET. DHCP. subretele. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea adresării IP. DNS. CNAME.

CMTS. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). router. tracert. Interconectarea componentelor fizice ale unei reţele de date. Unelte hardware: Unelte software: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a utiliza componentele fizice în retelele de date. LED-uri indicatoare utilitare de captură a pachetelor. wireless access point. modem DSL. ipconfig/ifconfig. bridge.Titlul unităţii: Competenţa 29. DSLAM. hub/switch. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente fizice: cabluri (optice. coaxiale). netstat. tester de cablu. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea componentelor fizice ale unei reţele de date. placă de retea. nslokup/dig. modem de cablu. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 136 . ping. REŢELE DE CALCULATOARE Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date.3: 29. Depanarea unei reţele de date cu ajutorul uneltelor hardware şi software. firewalls analizor de reţea. (b) şi (c) de performanţă. cu perechi răsucite.

server DNS. hub/switch. SSID. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 137 . gateway. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. firewalls Probe de Evaluare: Probe orale. REŢELE DE CALCULATOARE Realizează conectarea unei reţele de date la internet. Configurarea componentelor fizice pentru a realiza conectarea la internet. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). wireless access point. modem DSL. masca de retea. securizare Placă de retea. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conectare la reţea: Conectarea la internet: Configurare: Componente fizice: Instalare şi configurarea plăcii de reţea Instalare şi configurare modem ADSL / router. NAT. firewall. Adresă IP LAN/WAN. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza conectarea unei reţele de date la internet. router.Titlul unităţii: Competenţa 29. canal radio. Conectarea unui calculator la Internet. Conectarea unui calculator la reţea. bridge. (b) şi (c) de performanţă.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 29.