MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 4 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI

2009

Autori: Diaconu Gabriela – prof. ing.grad didactic I, Grupul Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” Bucureşti Muşat Carmen Pintea Mihaela prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Bucureşti prof. ing. grad didactic I, Grupul Şcolar Electromureş Tîrgu - Mureş

Consultanţă CNDIPT: Angela POPESCU – expert curriculum Ionel Ciobanu – expert IT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 2

Descrierea meseriei:

Tehnician în automatizări
Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea Tehnician în automatizări, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere şi reparare a sistemelor de automatizare. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de automatizare, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de automatizare în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

3

ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 28. CIRCUITE ELECTRICE 21. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 27. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 13. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 17. 8. 3. 7. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI. 4. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 10. REŢELE DE CALCULATOARE Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 4 . REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE 29. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI 26.LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Domeniul : Tehnic Calificarea: Tehnician în automatizări UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE 16. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 18. ASIGURAREA CALITĂŢII 11. 25. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 20. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 14. 5. 6. CIRCUITE ELECTRONICE 22. 2. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI COMUNICARE DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE PROCESAREA DATELOR NUMERICE INIŢIEREA UNEI AFACERI UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. ASAMBLĂRI MECANICE 23. SISTEME DE AUTOMATIZARE 19. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 15. ELEMENTE DE PROIECTARE 12. DETECTAREA DEFECTELOR UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24.

2. 1. Exprimă mesaje orale.0 7 Procesarea datelor numerice 1. 5 6 1. Gândire critică şi 1. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 5 . rezolvare de 2. Elaborează documente pe teme profesionale. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Defineşte posibilităţile pieţei. 2. 3.0 1. Susţine prezentări pe teme profesionale. 5.Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje modernă orale. Elaborează un plan de afaceri.0 4 1. 3. 3. Gestionează conflicte. CRT. 1.UNITĂŢI DE COMPETENŢE NR. probleme 3. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 2. Organizează şi prelucrează informaţia. 1.Prelucrează datele numerice. 3. Rezolvă probleme. Evaluează rezultatele obţinute. Identifică probleme complexe. 1.Îşi valorifica resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. 2. Managementul relaţiilor interpersonale Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Comunicare Dezvoltarea carierei profesionale 1.0 4. 1. 4. 2. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. 3. CREDITE 2. Utilizează informaţii de pe internet. 3. Elaborează mesaje scrise.0 3 Creează şi menţine relaţii profesionale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru . 1 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITATI DE COMPETENTE CHEIE Comunicare în limbă 1.Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise.Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. 3. NR.0 2 1. 1. 2. 2. Moderează dezbateri şi şedinţe.Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale.0 8 Iniţierea unei afaceri 1.

securitatea muncii 2.Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. 1. 10 11 12 13 14 15 16 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 1. Planificarea şi 2. Programează activităţi specifice locului de muncă .0 1. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Aplică instrumente ale calităţii.0 1. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. 1. 9. Asigurarea calităţii 2.0 1. 1. Analizează aspecte ale organizării şi organizarea planificării producţie. 4.Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D 1. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru Elemente de un produs dat. 3. Sisteme de 2.Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. 2. NR. CREDITE 1. de tip CAD 3. în domeniu 3.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 6 . 2. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. 3. CRT. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie.0 1. 4. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare 1. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor.Coordonează lucrări de montaj pentru organe transmitere a mişcării de maşini şi mecanisme. Coordonează activităţile în caz de accident. 2. 1. proiectare 3. Utilizează documentele sistemului calităţii.0 1. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. prevenirea şi Sănătatea şi stingerea incendiilor. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea Tehnici de măsurare tehnicilor de măsurare. producţiei 3. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Analizeazǎ specificul proiectului.NR. de fabricaţie 3. Utilizează procedurile de audit al calităţii. 1.0 1.Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice.Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. 3. 4. Sisteme şi tehnologii 2. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft Utilizarea aplicaţiilor pentru a realiza aplicaţii.0 1.

0 18 19 20 21 22 23 1. sistemelor tehnice.a de joasă tensiune. sistemelor tehnice. 2. CRT. 3.0 1.0 NR. 1.Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. automatizăre 3. pieselor.). electrică 3. 3. 1. 1.Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.Depisteaza defectele semifabricatelor. 2. NR.Realizează sisteme de acţionare electrică.a. 3. Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice.NR. Identifică componentele electronice analogice.0 1.Identifică tipuri de circuite electronice. Detectarea defectelor pieselor. pieselor.0 1. 2. 24 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Utilizarea circuitelor cu componente electronice analogice în automatizări. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 1.Selecteaza metode de control al semifabricatelor. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată. 3.Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.Evaluează performanţele circuitelor Circuite electronice electronice. CR T.Prezintă funcţionarea componentelor Sisteme de sistemelor de reglare automată.Caracterizează sistemele de reglare automată.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. 3. 1.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 7 .Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. COMPETENŢE 1.Realizează circuite electrice de curent continuu (c. Întreţinere planificată 3.0 1.Programează activitatea de întreţinere. Sisteme de acţionare 2.c. 1.Utilizează aparate de c. 2.Realizează produse specifice prin asamblări Asamblări mecanice nedemontabile.Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului.Monitorizează lucrările de întreţinere. 2.Efectueaza controlul semifabricatelor. CREDITE 1.0 1. CREDITE 1. 17 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE COMPETENŢE NR. 1. sistemelor tehnice. 2. Circuite electrice 2.).Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului.

3. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. Analizează arhitectura şi standardele retelelor de date. 3. 4.5 2. 2. Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice .0 1. 5. Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date.25 Utilizarea circuitelor electronice realizate cu circuite logice integrate în automatizări Prezentarea automatelor programabile 26 27 Analizarea sistemelor de reglare automată 28 Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice 29 Reţele de calculatoare 1. Realizează conectarea unei reţele de date la internet . Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare. Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date.5 0. 2. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. Analizează protocolul TCP/IP.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 8 . 2. 3. 4. 1. 2. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări.0 1. 1. Identifică performanţele unui SRA. 1. Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite 1. Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. 0. 2. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. 3. 3.

0 Competenţe: 1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale.UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2. 5. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Elaborează mesaje scrise. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 9 . 4. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. Exprimă mesaje orale. 2. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.

talk-show-uri. obţinute: • informaţii factuale.1: 1. discursuri. • conversaţii telefonice. verificarea sensului prin alte surse. neutră). (b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. opinii. puncte de vedere. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 10 . sentimente. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. Informaţii • ideea principală (sensul global). anunţuri publice. (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. prezentări de produse / servicii. formale şi informale. atitudini. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. precum şi a atitudinilor şi sentimentelor. limbaj corporal / nonverbal. • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. acţiune: • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. emise la de mesaje orale: viteză normală. • conferinţe. pe teme de interes comun. emise de cei din jur. în diverse registre. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). explicaţii. • acţiuni proprii (realizarea de operaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. contra. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) Moduri de • întrebări. (b).Titlul Unităţii: Competenţa 1. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. • transmisiuni radio şi TV. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. atitudini (pro. • vocabular specific comun. relevant pentru domeniul ocupaţional. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. specificaţii de produse şi servicii. relevante pentru sarcina de lucru. Limbaj: • termeni specifici mesajelor mass media. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). • opinii. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. detalii. de lungime variabilă: • mesaje. sentimente. activităţi).

(c). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 11 . aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (e).Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare. (d). (b). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

rapoarte. (d) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. Informaţii • informaţii factuale. luarea de decizii. relativ complexe. grafice. materiale şi produse finite. anunţuri. explicaţii. faxuri. Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii. • mesaje. formulare.2: 1. Forme de • tabele. pagini Internet. atunci cînd este necesar. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). pe teme de interes comun. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. standarde. date tehnice ale unor produse şi servicii. • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă. cereri. (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex. reclamaţii. instrucţiuni. scheme. • date privind: materii prime. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. modificarea unor operaţii. de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte. note. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. operaţii şi procese tehnologice Materiale • dicţionare. fişe tehnice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 12 . (b) Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare. reclame. obţinute: • informaţii profesionale: instrucţiuni. (e) Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte.Titlul Unităţii: Competenţa 1. Moduri de • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. de • diagrame şi alte materiale vizuale.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. referinţă: • instrucţiuni. acţiune: • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. detalii sau opinii. în scopul luării unor decizii. în diverse registre. manuale tehnice. prospecte. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. prezentare • notiţe.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. Probe orale. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. (e).Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 13 . Probe orale. atunci cînd este necesar. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. procese. (b). • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. comunitate. (b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. detalii de operare. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. • vocabular adecvat contextului personal şi social. • aranjamente sociale. operaţii. (c) Formularea clară. (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri. • personal şi social – situaţii specifice în familie. în diverse registre. (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. instrucţiunilor. (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. • faţă în faţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii. privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). întrebărilor şi solicitărilor. • vocabular specific comun. • descrieri de obiecte. la locului de muncă. • la telefon. la viteză normală. şcoală. situaţii conflictuale. robot telefonic. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică.3: 1. sfaturi. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 14 . în conversaţii de lungimi variate. relevant pentru domeniul ocupaţional.Titlul Unităţii: Competenţa 1. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. explicaţii. • profesional – situaţii specifice în organizaţie. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).

care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. • idei. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. şedinţe. puncte de vedere. În texte. documente de evidenţă primară. procese. (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context. • aranjamente şi instrucţiuni.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • calitatea serviciilor / produselor. fişe de evidenţă. fişe de producţie. facturi pro-forma. membri ai organizaţiei. la subiect şi la cititorul intenţionat. • dicţionare. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice. la tipul de text. rapoarte. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. formule de politeţe. opinii. • mesaje din partea altor persoane.4: 1. glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise. de lungimi variate: • informaţii factuale. (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală. (b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional. structurate şi cu folosirea de conectori. fişe tehnice. • organizarea locului de muncă. în limbaj clar şi precis. (c) Transmiterea. note. (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 15 . standarde). eseuri. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare. inclusiv date personale. • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. mesaje (inclusiv e-mail). în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. • activităţi şi procese de producţie. • procese verbale. • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. în diverse registre. formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. colegi.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional. 16 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . (b). un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e).Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. Titlul Unităţii: 1. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

în diverse registre. rapoarte intermediare / de progres. privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent. • întîlniri formale / informale. • prezentări de produse. în conversaţii şi prezentări. în contexte profesionale predictibile.5: profesionale. Prezentări scurte. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul. (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. sarcini de lucru. Schimburi de opinii. negocieri. c. contacte profesionale informale. Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. a. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes. în conversaţii de lungimi variate. Discuţii profesionale. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii.Competenţa 1. situaţii conflictuale. 17 Contexte: Schimburi de opinii: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . în conversaţii de lungimi variate. tehnologii. • chestiuni profesionale de interes comun b. pe bază de materiale pregătite în prealabil. b. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale. situaţii familiare. (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. predicţii. derulate cu viteză normală. • întîlniri profesionale de rutină. făcute la viteză normală. • relaţii cu clienţii şi partenerii. • ipoteze. (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. activităţi şi aranjamente operaţionale. c. în diverse registre. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. activităţi profesionale zilnice. la viteză normală. cum ar fi planuri. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. faţă în faţă sau telefonic. Discuţii profesionale: • interviuri individuale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni : a. privind: • aranjamente la locul de muncă.

servicii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). • faţă în faţă. relevant pentru domeniul ocupaţional. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). în care să includă informaţii faptice. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. • vocabular specific comun. Moduri de interacţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. • formule de iniţiere. • notiţe. • la telefon. discuţii profesionale). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. scheme de prezentare. procese. • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. evaluări de: produse. (d). întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. • în faţa unui auditoriu (prezentări). (b). interpretări şi opinii. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. robot telefonic (schimburi de opinii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 18 . (c). să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. limbaj nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. discuţii profesionale). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea.Materiale pentru prezentări: Convenţii şi limbaj: • preferinţe. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

0 Competenţe: 1. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1. Evaluează rezultatele obţinute.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2. 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 19 . Identifică probleme complexe. 2. Rezolvă probleme.

sesizări. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă. Definirea problemei. cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei.Titlul Unităţii: Competenţa 2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni. compara situatia problema cu situatia normala. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 20 . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii. proces de muncă. Reflectarea asupra propriilor acţiuni.GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe.1: 2. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei. emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă. conform criteriilor de performanţă (a). interacţiuni între oameni. cauze şi efecte ale problemei.

metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. Aplicarea planului de acţiune.2: 2. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme. financiare.Titlul Unităţii: Competenţa 2. Întocmirea planului de acţiune. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune. timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 21 . în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. Alegerea celei mai potrivite soluţii. alocarea de resurse (materiale. conform criteriilor de performanţă (a). să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile.

sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 22 . să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată.3: 2. responsabilităţi. conform criteriilor de performanţă (a). (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. calificative proprii şi de la alte persoane resurse. aplică măsuri de corecţie.Titlul Unităţii: Competenţa 2. acţiuni. Analizarea metodei aplicate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor. Obţinerea feed-back-ului. dacă este cazul concluzii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. generează şi extinde idei. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute.

Gestionează conflicte. 3.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 23 . MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1. Creează şi menţine relaţii profesionale.0 Competenţe: 1. 2.

(d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. (b). încredere în deciziile luate de grup. în interesul reciproc al părţilor. Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. contextuali. (c). psiho-sociali. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 24 . exprimă un feedback pozitiv. ascultă sugestiile celorlalţi. analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. redefiniri de rol. Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale. nu întrerupe interlocutorul. Susţinerea muncii în echipă . evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). interviuri. formulează propuneri consensuale.Titlul Unităţii: Competenţa 3. integrare.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. culegere de mărturii. analiza unor indicatori de coeziune socială. încurajare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. preia argumentele interlocutorului oferă sugestii. discutarea deschisă a iniţiativelor. opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului. cade de acord. metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale. face distincţie între fapte. motivare. Stabilirea unor relaţii de cooperare.

2: Criterii de Performanţă: (a) Gestionează conflicte. forţarea. (b). MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. (c) Medierea conflictelor. feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 25 . Identificarea surselor de conflict. confruntarea. compromisul. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a).Titlul Unităţii: 3. aplanarea. (b)Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor. interese şi obiective opuse/diferite renunţarea.

(b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora. (a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 26 . psiho-sociale. preferabil în situaţii reale.Titlul Unităţii: 3. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. clienţi personale. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3.3: Criterii de Performanţă: Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. colegi. aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi. comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri.

Organizează şi prelucrează informaţia. Utilizează informaţii de pe internet. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1.Titlul Unităţii: 4.0 Competenţe: 1. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 27 . Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. 3. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. 2. 4.

bază tehnică. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. rapiditatea obţinerii informaţiei. NOT). Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. sistem informaţional. bază informaţională. baze de date. sistem. bănci de date. Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: Probe de Evaluare: Probe orale. uşurinţă în utilizare. utilizând operatorii relaţionali (<. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 28 . motoare de căutare. selectarea după criterii/chei multiple. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem. flux informaţional. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă.>=.>. practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază. corectitudinea informaţiei obţinute.<=. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet . OR.Titlul Unităţii: 4. Competenţa 4. conform condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: informaţie dată. resurse umane implicate în sistemul informaţional. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). egal. diferit) sau operatorii logici (AND. Internet. sistem informatic. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. proces informaţional.

2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. validarea datelor.Titlul Unităţii: 4. rapoarte (simple. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 29 . grafice. Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic. binare). imagini. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). tabele. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). complexe.UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia. conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. tabele. Competenţa 4. logic. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. şir de caractere (text). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d). foi de lucru. fişiere (text. conform condiţiilor de aplicabilitate. conform condiţiilor de aplicabilitate. utilizarea macrocomenzilor (macro). pivot). . Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). schiţe. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. conform condiţiilor de aplicabilitate. formulare (templates). baze de date. liste. Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. interogări ale bazelor de date.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. liste. imagini. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. raport text/imagine. casete de dialog.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. casete combinate. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. filme. editoare de imagini. servere text. Competenţa 4. conform condiţiilor de aplicabilitate. sunete. editoare de HTML. configurare si administrare. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut. de design. rapoarte. comunicare) pentru crearea documentelor Web. anomaţie. tabele. baze de date ASP. hărţi de imagini. Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). formulare. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. Client-Server viteza de încărcare. conform condiţiilor de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 30 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. lizibilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web. conformitate cu cerinţele proiectului. ferestre.Titlul Unităţii: 4. sisteme de gestiune a bazelor de date. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. conform condiţiilor de aplicabilitate. cadre. butoane. acurateţe.

schitelor. diagramelor (Gantt). cost. conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe de Evaluare: Probe practice. planul unui proiect. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. controlul riscului.de sfârşit de proiect). să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor. Instrumente software: pentru crearea graficelor. Etapele unui proiect:justificarea economică. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect. Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. traiectorie critică.4 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. structura echipei de proiect. structura activităţilor (WBS). sabloanelor de prezentare. managerul de proiect. de excepţii. fazele unui proiect. dependinţe). mijloacele de control. controlul schimbării. Componentele proiectului: organizaţia de proiect. planurile. etapele. Competenţa 4. planul de proiect. elemente de evaluare. calitatea. orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 31 . să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor. managementul riscului. grafic de activitati. echipa de proiect (roluri). managementul configuraţiei. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b).Titlul Unităţii: 4. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. structura pe activităţi (WBS). Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. conform condiţiilor de aplicabilitate. obiectivele proiectului. componentele şi obiectivele proiectului. (c) şi (d). alocarea resurselor (efort/durată. rapoarte (de progres.

Moderează dezbateri şi şedinţe. Elaborează documente pe teme profesionale.0 Competenţe: 1. Susţine prezentări pe teme profesionale. 2.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 5. COMUNICARE 3 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 32 . 3.

pronunţie. şi (c ). fapte şi date statistice. intonaţie. stil adaptat situaţiei. reviste de specialitate). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date. grafică). suport non-verbal (imagine. argumentare logică. temă şi audienţă. pune întrebări altor persoane. selectează informaţiile prezentare structurată. COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale. articole. Tehnici: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). scopului. Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa. Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective. realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). prezentare atractivă pentru audienţă.1: 5. mimică asociată. gestică. şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. exemplificări. nevoilor audienţei. (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei. (b). tehnici de implicare a audienţei.Titlul Unităţii: Competenţa 5. manuale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 33 .

aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). aprobări. c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc. invită interlocutorul să vorbească. întrebări posibile. consensul vizat Teme: ştiinţifice. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă. încurajează discuţia prin întrebări. tehnice. argumente. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. alte persoane). corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele Exprimare: Prezentare: Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească. dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie. conciliantă. clară. a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. d) Prezentarea succintă a conţinutului.Titlul Unităţii: Competenţa 5. raţionează. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 34 . sociale Participare: Respectare: face observaţii constructive. furnizori. tipul interlocutorului (colegi. compromisuri posibile. deciziilor şi acţiunilor. luări de cuvânt. acceptă opinii diferite de cele proprii. clienţi. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume.2: Criterii de Performanţă: 5. nevoile interlocutorului. să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe. (b). nu face discriminări concisă. tipul situaţiei. are în vedere obiectivul propus. concluziilor. structură.

c) Verificarea documentului.Titlul Unităţii: Competenţa 5. a schemelor. reguli gramaticale. graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 35 . b) Scrierea unui document clar şi corect. (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni. a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia. organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie.3: Criterii de Performanţă: 5. asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). redactarea. un set de instrucţiuni şi un scurt raport. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective. manuale. coerenţă. editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. folosirea imaginilor.

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1.0 Competenţe: 1. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 36 . 3. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale.

Cerinţele locului de muncă: fişa postului. ţinută. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut.1: 6. în condiţiile de aplicabilitate date. diplome. fişa angajatului. aspiraţii profesionale. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). condiţii specifice angajatorului. Identificarea cerinţelor locului de muncă. Curriculum Vitae. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. Probe orale. reglementări. premii. Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. prezentare orală. postură. atitudine. . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date. limbaj verbal şi nonverbal. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 37 . Portofoliu personal: rezultate la testări. competenţe profesionale. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. produse reprezentative pentru locul de muncă. abilităţi sociale. comentariu cu privire la perfomanţa personală. certificate.Titlul Unităţii: Competenţa 6. prezentare. recomandări. autoevaluare. Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Autoevaluarea nivelului de pregătire.

non formală. consultanţă de specialitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 38 . spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională. studiu individual.Titlul Unităţii: Competenţa 6. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). cursuri serale. Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională. Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală. conferinţe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări.2: 6. Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite. aptitudini necesare unei calificări. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii. învăţare continuă. programe de scurtă durată. competenţe. voluntariat. (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. (b). invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. programe de formare continuă la locul de muncă.

articole de specialitate. consultanţă specializată.Titlul Unităţii: Competenţa 6. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 39 . consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate să-şi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. discuţii. afişe. a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale.3: 6. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. aprecierea propriilor performanţe. consilieri ai carierei profesionale). manuale. consultarea unor persoane specializate (psihologi. articole şi emisiuni ale mass-media. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate. Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi.

Prelucrează datele numerice. PROCESAREA DATELOR NUMERICE 3 1. 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 40 . Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. 2.0 1.Titlul unităţii: Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 7. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.

PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Înregistrarea datelor.Titlul unităţii: Competenţa 7. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele.1: 7. densitate. concentraţie. masă. Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate. distanţe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. temperatură. dimensiuni. conform criteriilor de performanţă (a). fişe Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 41 .

Titlul unităţii: Competenţa 7.2:

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Prelucrează datele numerice.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi. Utilizarea formulelor de calcul. Reprezentarea grafică a datelor obţinute. Citirea graficelor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri, radicali, procente, scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură, calcule economicofinanciare, ecuaţii liniare cu două variabile, media aritmetică, geometrică, dispersia, abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului, relaţia dintre mărimile reprezentate

Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice, aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

42

Titlul unităţii: Competenţa 7.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor. Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. erori, cauze, tipuri de erori, tendinţe liniare, în coloane şi bare, circulare, radar, Gantt cumulativă, Paretto, de dispersie

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

43

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1.0

Competenţe: 1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2. Defineşte posibilităţile pieţei 3. Elaborează un plan de afaceri

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

44

discuţii cu profesorii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii. INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor. colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 45 . abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de activitatea antreprenorială.1: 8. Evaluarea propriilor abilităţi. ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a).Titlul Unităţii: Competenţa 8.

umane. Resurse: la nivel global. oportunităţi de dezvoltare. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei. Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice. c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale.Titlul Unităţii: Competenţa 8. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 46 . (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. sponsorizări. asocieri. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: afaceri. naţional. materiale. d) Identificarea strategiilor de marketing. (b). proiecte cu finanţări nerambursabile).2: 8. regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de analiză SWOT. marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei. ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar.

alocarea resurselor. resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor. logistică Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală. probleme de mediu. subvenţii. resurse umane.Titlul Unităţii: Competenţa 8. identificarea resurselor financiare. drept comercial structură. organizare.3: 8. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 47 . (b). clienţi şi furnizori. Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile. scenarii posibile plan financiar. informaţii. INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri. abilităţi sănătate şi securitatea muncii. legislaţia muncii. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). repartizarea bugetului. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. management.

0 Competenţe: 1. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 48 . Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie.UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. Programează activităţi specifice locului de muncă. 2. 3.

etapele de realizare a procesului de producţie.Titlul Unităţii : 9. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b). Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. Stabilirea componentelor procesului de producţie. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c). mărimi de ieşire Componente: Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a). natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare. modul de obţinere a produselor finite din materii prime. modul de execuţie. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 49 . ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. natura tehnologică a operaţiilor efectuate. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie.

PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. 2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. adecvare. metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate. automatizată. adaptibilitate. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor. Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei. avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). în celule de fabricaţie programare liniară. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b). în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 50 . metoda CPM. în serie.Titlul Unităţii : 9. Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei. de masă. în flux. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală. dinamism structural). metoda PERT. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c).

Titlul Unităţii : 9. în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 51 .planuri Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs. Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă.semifabricate . Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul. Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: .fişa de lansare a produsului/serviciului .fişe tehnologice . în aria de aplicabilitate specificată. în aria de aplicabilitate specificată. profesionistă calificată necalificată Forţa de muncă: Documente: .materii prime şi materiale . conform criteriului de performanţă (a).clasic .grafice. conform criteriului de performanţă (b). PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9.3: Programează activităţi specifice locului de muncă. diagrame . Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c). ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale.folosind software Necesarul de materiale: .unelte de lucru .

3. 2.0 Competenţe: 1. 4. Utilizează documentele sistemului calităţii. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Utilizează procedurile de audit al calităţii. Aplică instrumente ale calităţii.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10. ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 52 .

Explicarea conceptului de sisteme de calitate.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii. inspecţia calităţii. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii. supravegherea calităţii.Titlul Unităţii : 10. elementele de desfăşurare a sistemului calităţii. conform criteriilor de performanţă (a). calitate totala evaluarea calităţii. calitatea externă. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii. verificarea calităţii Standarde româneşti. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă. documentaţia sistemului calităţii. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. controlul calităţii şi sisteme de calitate. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________ Competenţa 10. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 53 . Explicarea conceptului de controlul calităţii. europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii. controlul calităţii şi sisteme de calitate.

registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii. specificaţii tehnice buletine de analize. Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. buletine de analiză pentru produse.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. proceduri de încercări. registru de neconformităţi. registru pentru evidenţa analizelor efectuate. rapoarte de respingere. conform criteriului de performanţă (c). în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 54 . conform criteriului de performanţă (b). registre de intrări. instrucţiuni de lucru.Titlul Unităţii : Competenţa 10. Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Manualul calităţii. procedurile sistemului calităţii. desene. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă. Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii. in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor. proceduri şi instrucţiuni de inspecţie. buletin de verificare metrologică. procedurile /instrucţiunile de lucru Documente specifice locului de munca: proceduri operaţionale. fişe tehnologice. buletine de încercări Metode de înregistrare: note de recepţie.

bazat pe un studiu de caz. Specificarea scopului documentelor folosite la audit. Explicarea conceptului de audit al calităţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor. Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport. raport de neconformitate Documente de audit: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 55 . raport de audit. identificarea punctelor critice. evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii. urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10.Titlul Unităţii : Competenţa 10. evaluarea eficacităţii sistemului calităţii. raport de actiuni preventive/corective. iniţierea actiunilor preventive/ corective. Explicarea elementelor de bază ale audit-ului.

( b) şi (c).Titlul Unităţii : Competenţa 10. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 56 . Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. histograma defectelor. Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor. fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale. diagrama Ishikawa. ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii.

Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. 3. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 57 . 2. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. 4. ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1.0 Competenţe: 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11.

că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. dimensiuni. termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. costuri. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 58 . timp de realizare. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului.Titlul unităţii : Competenţa 11. funcţiile şi scopul produsului. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. fiabilitate.1: 11. încadrare în standarde. aspect. Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei. tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare. materiale şi tehnologii. realizând şi folosind un tabel. masă.

2: 11.Titlul unităţii : Competenţa 11. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare. ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. estetică. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming. siguranţă. protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 59 . ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate. ergonomie. Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. formă. şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b). cercetarea produselor existente.

ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului . scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 60 .Titlul unităţii : Competenţa 11. cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a).3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11. Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale. echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale. folosind produsul din competenţa 2. cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie. disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă. materiale. componente. (b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului. Utilizarea metodelor de prezentare grafică. evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate. specificaţii de materiale. folosind produsul din competenţa 2. tehnologii de realizare. standardele şi legislaţia în vigoare. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. (b) şi (c).4: 11. costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu. Alegerea formei de prezentare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . diagrame. scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare. ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. desene de detaliu. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 61 . prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice.Titlul unităţii : Competenţa 11. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a).

SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1. 2. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 62 . Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12. prevenirea şi stingerea incendiilor. Coordonează activităţile în caz de accident.0 Competenţe: 1.

echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie. stingătoare cu spumă. cataloage. 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă. să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. nisip. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 63 . pliante. cu praf. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii. (d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului. curente. individuale . periodice. filme. broşuri. pături. instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj. hidranţi. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale.Titlul Unităţii : 12. trusă de prim ajutor. materiale igienico-sanitare. fişe. materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.afişe.

Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase.Titlul Unităţii : 12. Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat. note informative Situaţii de risc: .Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă . defecţiuni ale utilajelor .Perturbări funcţionale. să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a).Nerespectarea principiilor ergonomice . SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 64 . ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase. 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă. jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale. statistici.

________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) Acordarea primului ajutor în caz de accident. Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. 3. Evaluarea intervenţiei în caz de accident. (b). trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a). încadrarea în timp. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. evacuarea accidentaţilor. Coordonează activităţile în caz de accident. planificarea acţiunilor. viteză de reacţie. estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor. (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 65 .Titlul Unităţii : 12. Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii. anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13.0 1. 3. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1. 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 66 . Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.

Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. parametri geometrici si constructivi curele. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date.1: 13. conform criteriilor de performanţă (a) . arbori. variatoare. lanţuri. ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. material. cabluri.Titlul Unităţii : Competenţa 13. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. construcţie. lagăre. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 67 . osii. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri. cuplaje. roţi dinţate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. roţi de fricţiune. roţi de curea.

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. montare. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. ajustare Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 68 . conform criteriului de performanţă (a). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Interpretarea documentaţiei tehnice. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice. Repartizarea sarcinilor echipei de lucru. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. respectând criteriul de performanţă (c).Titlul Unităţii : Competenţa 13. respectând criteriul de performanţă (b). schema de montaj pregătitoare. 2: 13. Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru. demontare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. desen de ansamblu.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. paralelismul arborilor. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 69 . ungere. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. ajustarea jocurilor. (c) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. Efectuarea reglajelor.Titlul Unităţii : Competenţa 13. 3: 13. conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului. conform criteriilor de performanta (a) . Respectarea normelor de protecţie a mediului. curăţire. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) Coordonarea operaţiilor de întreţinere. bătăile radiale şi frontale ale arborilor. ajustarea curselor verificări curente.

0 Competenţe: 1. 3. 2. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Analizeazǎ specificul proiectului. 4.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 70 . UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D.

Edit. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului. modificarea. Help desenarea. transferul informaţiilor File. să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului. Bonus. timp de execuţie şi revizuire. cost. Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. perpendiculare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 71 . să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). punct median. View. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. eficienţă. 1: 14. Insert. Tools. enumerându-le într-un raport. Format. editarea obiectelor elementare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. Draw. (b). selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie. Modify. Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi.Titlul unităţii : Competenţa 14. capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. acurateţe.

conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). racordare. electromecanic.Titlul unităţii : Competenţa 14. colorare. electric. 2: 14. sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. CD-WR adecvat domeniului: mecanic. Cotarea desenelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. CD-ROM. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. prin realizarea unor desene. electronic. (b). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 72 . copiere. placă video. translatare Cotare: liniară. Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD. memorie RAM. hard disk. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. ştergere. unghiuri. diametre. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. rază. textile Procedee de bază pentru desenare CAD:aranjare. construcţii.

unitǎţile de mǎsurare utilizate.Titlul unităţii : Competenţa 14. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 73 . Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. copiere desene din CAD în Word plan complex. (b). dimensiunea hârtiei caracteristici. Aplicarea textelor pe desene. ştergere text. 3: 14. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare. aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare. responsabilitǎţi. numele şi locul de memorare al fişierului. text pe un rând. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). prin realizarea unor desene relevante. să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ. pe mai multe rânduri. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. copiere. tipărire. mutare. munca cu alţii. sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.

Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare. 4: 14. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 74 . sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). prin realizarea unor desene elementare. plan complex.Titlul unităţii : Competenţa 14. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D. responsabilitǎţi. Interpretarea suprafeţelor spaţiale. de revoluţie feed-back. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D. documentaţie tehnicǎ. (b). extrudate.

Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1.0 15. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 75 . 2. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie.

________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial.Titlul Unităţii : 15. holonice. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________ Competenţa 15. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. de calitate. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate. tipuri de fabricaţie inteligente. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial. Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare. moduri şi tipuri de producţie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 76 . conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. bionice economic.

fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a). tipuri de echipamente. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie. Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie. Aplicarea metodelor de analiză a sistemelor de fabricaţie folosind criterii precizate. sincronizarea. metode analitice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 77 . concurenţa. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor.Titlul Unităţii : Competenţa 15. Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele. tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. atribuţiile locului de muncă. rezultatele activităţii. Justificarea alegerii criteriilor de analiză. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice. de evaluare a riscului.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie. controlul producţiei.Titlul Unităţii : Competenţa 15. tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 78 .3: 15. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie. (c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie. transportul. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. comanda. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. manipularea. controlul. sănătatea şi securitatea muncii. controlul calităţii. stocarea. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea. conducerea planificarea producţiei.

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1,0

1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. 3. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

79

Titlul unităţii : Competenţa 16. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.

Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare. Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare.

Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare, traductoare, adaptoare, înregistratoare, elemente de automatizare, echipamente pentru achiziţia, transmiterea şi prelucrarea datelor. scheme bloc, scheme electrice, scheme cinematice mecanice, electrice, electronice

Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare:

Probe scrise şi practice, prin care candidatul demonstrează, printr-o diagramă bloc, că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente, conform criteriilor de performanţă (a) şi (c), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe scrise şi orale, prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

80

Titlul unităţii : Competenţa 16. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare.

Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat.

________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică, instrucţiuni de utilizare valori nominale, condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat; parametrul măsurat (valori prognozate); indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea; rezoluţia; domeniul / domeniile de măsurare; valoarea diviziunii; timpul de răspuns; durabilitatea; justeţea; fidelitatea; precizia; clase de precizie; fiabilitatea ); tipul de producţie (unicate, serie mică, serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare; productivitatea impusă măsurării

Operaţii pregătitoare:

asigurarea condiţiilor de microclimat, reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare, selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul), verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate, şi să efectueze calcule, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (c), (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 81

Titlul unităţii : Competenţa 16. 3:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. (b) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. (c) Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. (d) Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. (e) Analizarea rezultatelor măsurării.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi, unghiuri, arii, volume, niveluri, abateri), fizico-chimice (mase, densităţi, vâscozităţi, timp), mecanice (forţe, cupluri, presiuni, viteze, turaţii, acceleraţii, debite), termice (temperaturi, energii), electrice (intensităţi ale curenţilor electrici, tensiuni electrice, puteri, energii active, rezistenţe). Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri, rigle, şublere, micrometre, raportoare, comparatoare, indicatoare de nivel, planimetre, dozatoare volumetrice); pentru mărimi mecanice (dinamometre, manometre, vacuumetre, vitezometre, turometre, accelerometre, debitmetre), fizico-chimice (balanţe, densimetre, vâscozimetre, ceasuri şi cronometre); termice (termometre, contoare termice); electrice (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, contoare electrice). Metode de măsurare: directe, indirecte, implicite Scheme structurale: scheme bloc, scheme electrice Măsurare: citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) Monitorizare:urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. Analizare rezultate: calcule matematice, trasare de grafice şi diagrame, comparare cu valori nominale sau limită, toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată, să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (e), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice, cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice, conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

82

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1.0

1. Programează activitatea de întreţinere. 2. Monitorizează lucrările de întreţinere. 3. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

83

norme. reglementări) responsabilităţi din fişa postului. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. normative. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. fişa de activitate Documentaţie tehnologică: centalizator – lucrări de întreţinere Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu. metodologii. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia.Titlul unităţii : Competenţa 17. cataloage. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă. _______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: prescripţii tehnice (plan de întreţinere. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 84 . Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor. cărţi tehnice. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere. prin elaborarea unui plan de întreţinere. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17.

ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă.Titlul unităţii : Competenţa 17.întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) . A. Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.–uri Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: .C.–uri. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor.materiale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 85 . aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. S. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.M. (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.V.D.

aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. de prevenire şi stingere a incendiilor. fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. Probe scrise şi practice care atestă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii : Competenţa 17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific. capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 86 . de prevenire şi stingere a incendiilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. 3: 17. Probe orale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii. scrise şi practice care atestă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni. documentaţie tehnică de firmă. normative. prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament. cataloage. scrise şi practice care atestă. capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice. cărţi tehnice. Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii.

0 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18. Analizează funcţionarea sistemelor domeniului. de automatizare specifice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 87 . 2. 3. Caracterizează sistemele de reglare automată. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1.

de comandă . regulatoare automate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 88 . Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. 1: 18. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. elemente de comparaţie. perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată. de execuţie(de reglare). Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. de reacţie. de ieşire. elemente de execuţie. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată.Titlul unităţii : Competenţa 18. SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă).

SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. 2: 18. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie. factori fizici. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 89 . Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată. elemente de comparaţie.Titlul unităţii : Competenţa 18. hidraulic). viteza de reacţie. pneumatic. regulatoare automate. Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. agentul de lucru (electric. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată.

3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului. Titlul unităţii : 19. tensiune) . frecvenţă. şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare). curent. deplasare. regulatorul automat.mărimi neelectrice ( nivel. sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : . Criterii de Performanţă: (a) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată. putere. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18.mărimi electrice ( fază. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 90 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .Titlul unităţii: 18. (b) Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată. orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi. sisteme de reglare cu program variabil. acceleraţie. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c). elementul de comparaţie. temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată. Probe scrise. viteză. (c) Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. respectând normele de tehnica şi securitatea muncii. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată. presiune. debit.

SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 91 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului.0 1. Realizează sisteme de acţionare electrică. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1. 3. 2. Titlul unităţii : 19.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.1: Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. sistem de transmisie a mişcării. sistem de transmitere a mişcării. comandă. motorului electric. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric. maşini de lucru . motoare electrice. maşinii de lucru. Criterii de Performanţă: (a) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului. (b) Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. sistemului de transmisie a mişcării. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. protecţie şi semnalizare). instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat. 92 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .Competenţa: 19. să specifice rolul funcţional al acestora. (c) Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. instalaţia de comandă.

conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. 2: 19. conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme de forţă. Criterii de Performanţă : (a) (b) (c) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare. acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj. Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate. 93 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului. cu verificarea finală a continuităţii acestora.Titlul unităţii : Competenţa: 19. motor de acţionare.

Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. intensitatea curentului electric. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare.Titlul unităţii : 19. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Competenţa: 19. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare. Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat. 3: Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare. să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare. turaţia urmărire vizuală 94 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . tensiunea electrică. comenzile aparatelor de comutaţie. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate.

Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.) 2.Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20. 95 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .0 1. Realizează circuite electrice de curent continuu (c. CIRCUITE ELECTRICE 1.a de joasă tensiune.) 3.c. Utilizează aparate de c.a.

1: 20. intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit.c. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj. (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată .c.. pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c. Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei. Analizarea circuitelor de c.c. Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c. Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d).: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei.Titlul Unităţii : Competenţa 20. Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm. aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. 96 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .c. teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a).

a. RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c. erori de măsurare 97 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20.a. condensatoare. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj. bobine. (b). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c. cu rezistoare. folosind soft didactic.a.Titlul Unităţii : Competenţa 20. intensităţi. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. tensiuni. Realizarea circuitelor de c. Simularea funcţionării circuitelor de c. Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate.a.: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a). sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c.a. Măsurarea parametrilor de circuit. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie.

a. lămpi fluorescente. comutatoare Lămpi cu incandescenţă. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c. întreruptoare automate. de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.a. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Receptoare: Circuite de c. Siguranţe.Titlul Unităţii : Competenţa 20. de joasă tensiune cu aparate de protecţie. 3: Criterii de Performanţă: 20.a. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie. contactoare. relee electromagnetice. (c) Verificarea funcţionării circuitelor de c.a. comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune.a. de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V 98 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . motoare electrice Circuite de c. de joasă tensiune (a) Identificarea aparatelor de protecţie. (b) Realizarea circuitelor de c. CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c. de joasă tensiune. relee termice relele termice.a. comutaţie şi receptoare.

99 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . 3. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii .Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21. Evaluează performanţele circuitelor electronice. Identifică tipuri de circuite electronice. CIRCUITE ELECTRONICE 3 1.0 1. 2.

control. generare de semnale. stocare informaţii. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) . numărare. modulare/demodulare.modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: circuite digitale: porţi logice.Titlul Unităţii : Competenţa 21. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.circuite integrate: numărătoare. de curent. 100 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice. amplificare.amplificatoare: de tensiune. comandă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: . de putere . microcontrolere .oscilatoare: RC. 1: 21. Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice. .surse de alimentare. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c). memorii (RAM şi ROM). . multiplexare/demultiplexare. codificatoare/decodificatoare. afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice. codificare/ decodificare. ultiplexoare/demultiplexoare .dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: alimentare electrică. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice. LC. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) .

aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c).Titlul Unităţii : Competenţa 21. Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog. CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice. frecvenţmetru. frecvenţe. frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire tensiuni.amplificări Mărimi de măsurat: Aparate de măsură şi control adecvate: . aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a). puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. 101 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . curenţi. Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate. osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic. impedanţe.multimetru. puteri electrice. 2: 21. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic. curenţi.

(b) Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. codificatoare/ decodificatoare. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. după conectarea circuitului electronic. documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. de putere -oscilatoare: RC. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. conform documentaţiei tehnice. CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a). de curent. Criterii de Performanţă: (a) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. cataloage de circuite integrate. scheme de execuţie.Titlul Unităţii : Competenţa 21. Documentaţe tehnică: 102 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). 3: 21. (c) Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei. memorii. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune.

Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. ASAMBLĂRI MECANICE 3 1. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22. 3. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. 103 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . 2.0 1.

cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (b). pentru două situaţii diferite. SDV-uri. conform criteriului de performanţă (a). pentru două situaţii diferite. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (c). Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare. programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale. ajustării. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare. metoda interschimbabilităţii parţiale.1. ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare. metoda sortării.: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22. materiale specifice 104 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Stabilirea metodelor de asamblare. Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare.Titlul Unităţii: Competenţa 22. documentaţia tehnică. reglării utilaje.

de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale. utilaje şi SDV-uri specifice. documentaţie tehnică 105 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (a). lipire. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. prin nituire.Titlul Unităţii: Competenţa 22.: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22. prin presare. ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. conform criteriului de performanţă (b). Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării.2. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. sudare de pregătire a reperelor.

prin caneluri. asamblarea propriu-zisă organe de asamblare. conform criteriului de performanţă (a). SDV-uri 106 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . (b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. asigurarea organelor de asamblare necesare. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. prin pene şi ştifturi. filete. cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare. documentaţie tehnică.: Criterii de Performanţă: 22. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. conform criteriului de performanţă (b).3.Titlul Unităţii: Competenţa 22. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. conuri. (a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării.

sistemelor 107 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Efectuează tehnice. DETECTAREA DEFECTELOR 3 1. sistemelor controlul semifabricatelor. Depistează tehnice. defectele semifabricatelor. Selectează metode de control ale semifabricatelor. 3. 2. pieselor. pieselor. pieselor.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 23.0 1. sistemelor tehnice.

23. pieselor. 108 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: . Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control .lupă. pulberi magnetice. comparator. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: . segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. ultrasonic. conform criteriului de performanţă (b). fisurilor microscopice. micrometru. surse de radiaţii. magnetic. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. pirometre. rulmenţilor. microscop metalografic. contoare pentru radiaţii. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. durităţii.1. răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate. megohmetru. conform criteriului de performanţă (a). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. DETECTAREA DEFECTELOR Selectează metode de control al semifabricatelor. Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice. ruleta. pieselor şi sistemelor tehnice.vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor. sistemelor tehnice. lichide penetrante. şubler. termometre. al elasticităţii arcurilor.Titlul unităţii: Competenţa 23. calibre. cu radiaţii X şi Gamma.

segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează.Titlul unităţii: 23. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor. sistemelor tehnice. : Depistează defectele semifabricatelor.2. 109 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . fisuri. că este capabil să identifice defectele semifabricatelor. incluziuni metalice şi nemetalice. Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor. pieselor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă. pori. DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. conform criteriului de performanţă (b). pieselor şi sistemelor tehnice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă. sistemelor tehnice. conform criteriului de performanţă (a). pieselor. pieselor. pieselor şi sistemelor tehnice. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor. prin întocmirea unui raport specific. sistemelor tehnice.

DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. cu fişele tehnologice semifabricat. cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru. Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. ultrasonic.Titlul unităţii: 23. sistem tehnic corespunzător calitativ. respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare. sistemelor tehnice. Evaluarea rezultatelor controlului. conform criteriului de performanţă (b). verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. cu radiaţii Gamma. 110 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual. conform criteriului de performanţă (a). că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor. pieselor şi sistemelor tehnice.3. microscopic. pieselor. scriind un raport. efectuând o analiză. : Efectuează controlul semifabricatelor. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. pieselor şi sistemelor tehnice. magnetic. cu lichide penetrante. auditiv. că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor.

24. 111 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .0 Identifică componentele electronice analogice. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată. 3 1. Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice.3.2. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24. 24.1.UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24.

Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii componentele electronice analogice. Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a stabili dispunerea pe capsulă a terminalelor componentelor electronice discrete. marcaj. dispozitive optoelectronice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Recunoaşterea terminalelor componentelor electronice analogice. tranzistoare bipolare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. dispozitive multijoncţiune (tiristorul). aspect fizic. simbol. Precizarea parametrilor componentelor electronice analogice. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Identifică componentele electronice analogice. Criterii: Terminalele componentelor: conform cataloagelor de componente electronice. conform documentaţiei tehnice. Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Componente electronice: diode semiconductoare. tranzistoare cu efect de câmp. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a recunoaşte componentele electronice analogice după criterii precizate.Titlul unităţii: 24.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Recunoaşterea componentelor electronice analogice după criteriile precizate. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. 112 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a măsura parametrii componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.2: Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. fenomenele fizice care stau la baza funcţionării componentelor electronice analogice dependenţa între mărimile electronice analogice caracteristice ale componentelor specificaţi în documentaţia tehnică . ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Specificarea principiilor de funcţionare a componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Principii de funcţionare: Caracteristici statice: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a interpreta principiile de funcţionare ale componentelor electronice analogice. Măsurarea parametrilor componentelor electronice analogice. Interpretarea caracteristicilor statice ale componentelor electronice analogice. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a interpreta caracteristicile statice ale componentelor electronice analogice.Titlul unităţii: 24.

aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a verifica circuite electronice. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea tipurilor funcţionale ale circuitelor electronice pe baza schemelor.3: Realizează circuite electronice cu componente analogice.Titlul unităţii: 24. Montarea componentelor electronice conform schemei date utilizând scule şi dispozitive specifice şi/ sau simularea circuitelor electronice utilizând software specializat. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite electronice . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.surse de electroalimentare. practic şi/sau prin simulare computerizată. cuarţ). Verificarea circuitelor electronice utilizând aparatură specifică. . scrise sau practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica circuite electronice pe baza schemelor şi de a explica funcţionarea circuitelor cu componente analogice. LC.amplificatoare cu componente analogice. trusa electronistului Software specializat: . Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a monta componente electronice analogice pentru a realiza circuite electronice şi/sau simula. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate . amplificatoare operaţionale.oscilatoare (RC. osciloscop Probe de Evaluare: Probe orale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Explicarea funcţionării circuitelor electronice cu componente analogice.circuite pentru generarea impulsurilor ( basculante) Scule şi dispozitive .cablaje imprimate.orice program care permite reprezentarea şi simularea funcţionării circuitelor electronice Aparatură specifică . . aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. .aparate de măsurat.

3 0.1 Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare.5 115 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25. 25.Titlul unităţii: 25. 25.3 Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări.2 Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate.

aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. 116 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . SAU-NU. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a corela valorile variabilelor cu nivelele de tensiune. decodificatorul. VIL. IIH. detectorul de paritate Circuite secvenţiale:circuie basculante. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. comparatorul digital. multiplexorul / selectorul de date. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. SAU EXCLUSIV tabel de adevăr pentru funcţii de până la 4 variabile. codificatorul. circuite logice secvenţiale porţi logice. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare Criterii de Performanţă: (a) (c) (d) Recunoaşterea circuitelor logice după simbol.Titlul unităţii: 25. (b) Precizarea formelor de reprezentare a funcţiilor logice asociate circuitului combinaţional Corelarea valorilor variabilelor logice cu nivelele de tensiune măsurate în circuit. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a preciza parametrii circuitelor digitale. diagrame Veitch-Karnaugh. registre de deplasare Funcţii logice: Forme de reprezentare: ŞI. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. ŞI-NU. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. FAN-IN. FAN-OUT Probe de Evaluare: Probe orale. forme elementare. demultiplexorul / dstribuitorul de date. structuri standard. Nivele de tensiune: nivel High şi nivel Low Parametri: VIH. IIL.1. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. aspect fizic şi marcaj. SAU. NU. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a preciza formele de reprezentare. Precizarea parametrilor circuitelor integrate pe baza cataloagelor de componente. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea elevului de a identifica circuitele integrate digitale. numărătoare. forme canonice.

scrise ( de tip proiect ) şi practice care atestă capacitatea elevului de a exemplifica aplicaţii cu circuite integrate digitale. Probe orale. Selectarea circuitelor integrate pentru realizarea montajelor cu circuite secvenţiale Exemplificarea aplicaţiilor uzuale cu circuite logice în echipamentele de automatizări. decodificări. deplasarea informaţiei. 4 variabile date în forma canonică sau elementară. structuri standard. registre de deplasare. codificatorul. detectorul de paritate Circuite logice secvenţiale: circuite bistabile. comparări de semnale electrice. multiplexări.2. numărătoare Funcţii logice: Aplicaţii uzuale: funcţii de 3. codificări. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. scrise care atestă capacitatea elevului de a descrie funcţionarea unui circuit integrat digital. aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. comparatorul digital. pe baza tabelelor de adevăr şi a diagramelor de timp. Probe orale.Titlul unităţii: 25. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice combinaţionale: porţi logice. multiplexorul / selectorul de date. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a selecta circuite integrate pentru a implementa funcţiile logice şi a realiza montaje cu circuite sevenţiale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. decodificatorul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. numărarea impulsurilor Probe de Evaluare: Probe orale. Selectarea circuitelor integrate pentru implementarea funcţiilor logice. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. 117 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . demultiplexări. demultiplexorul / dstribuitorul de date. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea funcţionării circuitelor integrate digitale combinaţionale şi secvenţiale.

scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica terminalele circuitelor integrate digitale. comparatorul digital. (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice: Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a realiza circuite şi/sau de a simula funcţionarea circuitelor logice. multiplexorul / selectorul de date. demultiplexorul / dstribuitorul de date. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. decodificatorul. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea terminalelor circuitelor logice integrate pe baza cataloagelor de componente. de interconectare a circuitelor. circuite logice secvenţiale porţi logice. detectorul de paritate circuite basculante. Defecte: de implementare. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 118 . conectare defectuoasă a intrărilor neutilizate. codificatorul. structuri standard. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. distorsionarea transmisiei. Identificarea defectelor în funcţionarea montajelor cu circuite logice prin măsurarea nivelelor de tensiune si vizualizarea formelor de undă. alimentare defectuoasă Probe de Evaluare: Probe orale. numărătoare Circuite secvenţiale: Simularea funcţionării circuitelor: reprezentarea circuitelor logice electronice utilizând programe care permit acest lucru şi simulează funcţionarea lor. cuplaje nedorite. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica defectele în funcţionarea montajelor cu circuite logice. Montarea componentelor şi verificarea circuitelor şi/sau simularea funcţionării circuitelor logice specifice automatizărilor.3.Titlul unităţii: 25. registre de deplasare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 119 .2 Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 3 0.5 26. 26. 26.1 Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date.3 Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 26.

modulele de intrare-ieşire.1: Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. consola de programare. (b) si (c) cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Etapele procesului de proiectare a sistemelor de conducere: Dimensiunea magistralei de date: Structura minimală a unui sistem: proiectarea sistemului în logică cablată şi în logică programată AP cu programare la nivel de bit. Precizarea structurii minimale a unui sistem de conducere a proceselor cu automate programabile cu prelucrări la nivel de bit. Recunoaşterea automatelor programabile după dimensiunea magistralei de date. conform criteiilor de performanţă (a). AP cu prelucrarea informaţiei la nivel de cuvânt. Probe de Evaluare: Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească etapele procesului de proiectare. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Stabilirea etapelor procesului de proiectare a sistemelor de conducere. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 120 .Titlul unităţii: 26. să recunoască automatele programabile şi să precizeze structura minimală a unui sistem de conducere automată a proceselor. AP mixte. procesorul central.

periferice de ieşire. consola de programare aducerea instrucţiunii din memoria program. Prezentarea instrucţiunilor de prelucrare a informaţiei. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Instrucţiunile de prelucrare a informaţiei: Probe de Evaluare: instrucţiunile de testare a condiţiei şi transferul datelor. stabilirea dialogului între unitatea de control şi periferic. Probe orale. Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a stabili operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni date. Probe orale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. generarea temporizărilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Stabilirea operaţiilor pentru executarea unei instrucţiuni. instrucţiuni logice. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor schemei bloc a unui AP. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 121 .Titlul unităţii: 26. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a prezenta instrucţiunile de prelucrare a informaţiei. scrise care atestă capacitatea elevului de a identifica elementele schemei bloc a unui AP. periferice interne. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele schemei bloc a unui AP: Operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni: unitatea de control. decodificarea codului operaţiunii şi executarea ei.2: Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. incrementarea numărătorului de adrese. periferice de intrare.

scrierea. module de interfaţă.3. sursa de alimentare. utilizate.Titlul unităţii: 26. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. procesor pentru comunicare. FBD (function block diagram). Criterii de Performanţă: (a) Alegerea soluţiei de automatizare. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa: 26. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. STL (Statement List) Limbajele de programare utilizate la programarea AP: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a alege soluţia de automatizare pentru o anumită situaţie impusă. analiza şi salvarea unui program şina de montare. module funcţionale. module I/O. (c) Recunoaşterea limbajelor şi metodelor de programare utilizate la programarea AP. unitatea centrală. LAD (diagramele Ladder). aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. (b)Realizarea unei prezentări simple a platformei hardware a unei staţii de automatizare frecvent Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţia de automatizare: Staţii de automatizare frecvent utilizate: alegerea hardware-ului. Probe orale care atestă capacitatea elevului de a recunoaşte limbajele de programare utilizate la programarea AP. Probe orale şi practice (de tip miniproiect) care atestă capacitatea elevului de a prezenta o staţie de automatizare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 122 . alegerea limbajului de programare. Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite.

27.4.5. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice.Titlul Unităţii: Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 27. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. 27. Identifică performanţele unui SRA.1. 27.3. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 123 .2. Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. 27.0 27.

SRA cu legi de reglare obişnuite şi cu legi de reglare speciale. treaptă unitară. şi cu mai multe R. regim tranzitoriu. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Recunoaşterea unui SRA în funcţie de categorie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Categorii de SRA: SRA pentru procese rapide şi pentru procese lente. Caracterizarea regimurilor de funcţionare şi a performanţelor unui S. Semnale utilizate în SRA: Regimurile de funcţionare ale SRA: Performanţele unui SRA: Probe de Evaluare: Probe practice şi/sau orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice categoria din care face parte un SRA conform criteriului de performanţă (a).1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 27. SRA continue şi discrete. SRA monovariabile şi multivariabile. rampă unitară.A. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (b).Titlul Unităţii: Competenţa 27. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze regimul de funcţionare şi performanţele unui SRA conform criteriului de performanţă (c).R.A . Descrierea semnalelor utilizate în S. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.A. SRA cu un R. performanţe tranzitorii. impuls unitar.R. SRA liniare şi neliniare. condiţii impuse. performanţe staţionare.A.. regim staţionar. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 124 . ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Identifică performanţele unui SRA.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 125 . de debit. de nivel.Titlul Unităţii: Competenţa 27. RA pneumatice. caracteristica statică. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice diferite tipuri de traductoare. RA hidraulice. domeniul de măsurare RA electronice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de traductoare: de poziţie şi deplasare. Explicarea funcţionării traductoarelor din SRA pe baza caracteristicilor generale. de presiune. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea tipurilor de traductoare din construcţia SRA.2: 27. de forţe şi cupluri. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea traductoarelor din SRA pe baza caracteristicelor generale conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Explicarea funcţionării regulatoarelor automate din construcţia SRA. puterea consumată şi putere de sarcină. sensibilitatea. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea unui regulator automat într-un SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale. de temperatură. Caracteristicile generale ale traductoarelor: Regulatoare automate: Probe de Evaluare: mărimi de intrare şi de ieşire.

la semnalele de intrare.A. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. PD (proporţională-diferenţială). Analizează modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de R. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Legi de reglare: Regulatoare automate electronice: Regulatoare automate mecanice: Răspunsul RA: P (proporţională). . electronice şi mecanice utilizate în SRA. I (integrală).A.neliniare bipoziţionale sau tripoziţionale.liniare pentru procese rapide sau lente . la semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 126 . PI (proporţională-integrală).3: 27.A. Analizează răspunsul R.A.A. Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice legile de reglare a R. Probe orale. pneumatice şi hidraulice caracteristicile semnalului de ieşire (de comandă) la semnal de intrare treaptă unitară. din SRA conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii: Competenţa 27. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identifică legea de reglare pentru un R. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de regulatoare automate conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze răspunsul R. PID(proporţională-integrală-diferenţială).

conexiuni şi ciclograma de mişcare. aparate pneumatice speciale presiunea maximă de lucru.4. succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise. conform criteriului de performanţă (c). supape.Titlul Unităţii: 27. diametrul nominal. temperatura. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele pneumatice conform precizărilor criteriului de performanţă (a). drosele. simboluri specifice pentru componente pneumatice. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. motoare pneumatice. Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice reprezentate în schemele de acţionare pneumatică. (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente pneumatice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare pneumatică: Funcţionarea SRA: grupul de pregătire a aerului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 127 . Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. conform criteriului de performanţă (b). 27. puritatea semne convenţionale. debitul nominal. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor pneumatice din structura unui SRA. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa. Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. distribuitoare. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice.

27. temperatura. Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice reprezentate în schemele de acţionare hidraulică. conexiuni şi ciclograma de mişcare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele hidraulice conform precizărilor criteriului de performanţă (a) cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. debitul nominal. simboluri specifice pentru componente hidraulice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 128 . Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. distribuitoare. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor hidraulice din structura unui SRA. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice. conform criteriului de performanţă (b). puritatea semne convenţionale. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa. supape. Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. diametrul nominal. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice.Titlul Unităţii: 27. conform criteriului de performanţă (c). cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente hidraulice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare hidraulică: Funcţionarea SRA: motoare hidraulice. aparate hidraulice speciale presiunea maximă de lucru.5. succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise.

Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 129 . 28. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Nivel: 3 Valoare Credit: 1. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată.3. 28. Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic.Titlul Unităţii: 28.2.1.0 Competenţe: 28.

. (c) Aplicarea regulilor de realizare a legilor de reglare tipizate.documentaţia de lucru. caracteristicile tehnice ale maşinilor. . PID. utilajelor şi echipamentelor din exploatare reglarea automată a debitului . Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice modul de realizare a schemei bloc a sistemului de reglare automată a unui parametru conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate.parametrii de calitate ai fiecărei faze a lucrării. reglarea automată a nivelului. I. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 130 .manualul de întreţinere şi service al echipamentului respectiv . .parametrii procesului. . . Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice regulile de realizare a legilor de reglare tipizate conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. (b) Explicarea modului de realizare a schemelor bloc pentru reglarea parametrilor proceselor industriale. PI. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: reprezentările şi simbolizările standardizate utilizate în automatizări. reglarea automată a temperaturii. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. Criterii de Performanţă: (a)Consultarea documentaţiei tehnice specifice pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată. P. reglarea automată a presiunii.Titlul Unităţii: 28. PD. Scheme bloc pentru: - Legi de reglare tipizate: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise (tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să consulte documentaţia tehnică specifică pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.NTSM în utilizarea aparatelor de măsurat. D.1: Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască modul de conectare a elementelor componente ale unui sistem de comandă numerică conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28.2: Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. sumatoare. Analizarea modului de realizare a unui sistem de comandă secvenţial. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 131 . Recunoaşterea modului de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui sistem de comandă numerică.. comparatoare. Elementele componente ale unui sistem de comandă numerică : multiplexoare. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea modului de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă. conectarea elementelor instalaţiei tehnologice şi ale dispozitivului de automatizare conform documentaţie tehnice. descrierea parametrilor procesului. alegerea justificată a mărimilor de intrare/ieşire Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modul de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.Titlul Unităţii: 28. elemente de afişare Realizarea unui sitem de comandă secvenţial : sintetizarea schemei logice. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SRA în cascadă: Modul de conectare : schemă cu două bucle de reglare: una interioară şi una exterioară. demultiplexoare. asocierea circuitului logic.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice criteriile de alegere a modulelor unui AP conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. conectare în funcţie de rolul lor în conducerea procesului tehnologic numărul de intrări/ieşiri necesar. Explicarea funcţionării automatelor programabile modulare în aplicaţii de dimensiuni mici. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema bloc: Caracteristici: module componente. mărimea memoriei cerute. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modulele din schema bloc conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. .Probe practice şi scrise (de tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de realizare a unui sistem de comandă secvenţial conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Titlul Unităţii: 28. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea AP modulare în aplicaţii de dimensiuni mici conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 132 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea modulelor din schema bloc. viteza şi puterea cerute de UC şi setul de instrucţiuni Aplicatii de dimensiuni mici: reglarea temperaturii. reglarea timpului. reglarea presiunii.3: Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. tipul de intrări/ieşiri cerut. Alegerea automatelor programabile utilizate în domeniu în funcţie de caracteristici.

Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29.3. 29. Analizează protocolul TCP/IP. REŢELE DE CALCULATOARE 3 1.4.0 29. 29. 29. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 133 .2. Realizează conectarea unei reţele de date la internet.1.

Legatura de date.11 Cele 7 nivele ale modelului (Nivelul Fizic. token-ring.3. Aplicaţie) şi interacţiunea dintre acestea model TCP/IP: Cele 4 straturi ale modelului (Acces reţea.1 : Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date. (c) şi (d) de performanţă. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a analiza arhitectura şi standardele reţelelor de date aşa cum s-a precizat în criteriile (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea topologiilor reţelelor de date. Internet. (b). REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29. plasa (mesh). FDDI IEE 802. arbore Ethernet. Descrierea arhitecturilor reţelelor de date. Transport. Reţea. inel.Titlul unităţii: 29. (d) Descrierea modelelor de date OSI şi TCP/IP. Sesiune. Identificarea standardelor Ethernet. IEE 802. __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Topologii: Arhitecturi: Standarde Ethernet: model OSI: magistrala. Aplicaţie) şi interacţiunea dintre ele. Prezentare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 134 . stea. Transport.

subretele. Descrierea serviciului de rezolvare a numelor. PTR) Serviciul de rezolvare a numelor: Protocoale TCP/IP: Probe de Evaluare: HTTP. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Adresarea IP: structura. DHCP. MAIL. Descrierea suitei de protocoale TCP/IP. MX. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: 29. TELNET. CNAME. (b) şi (c) de performanţă. clase. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea adresării IP. DNS. FTP. NS. înregistrări de tip (A. REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29.2: Analizează protocolul TCP/IP. Probe orale scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza protocolul TCP/IP. SNMP. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 135 . aşa cum s-a precizat în criteriile (a).

REŢELE DE CALCULATOARE Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date. hub/switch. coaxiale). Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente fizice: cabluri (optice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ipconfig/ifconfig. placă de retea. netstat. bridge. ping. firewalls analizor de reţea. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). CMTS. LED-uri indicatoare utilitare de captură a pachetelor. DSLAM.Titlul unităţii: Competenţa 29. modem de cablu. router. tracert. nslokup/dig. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea componentelor fizice ale unei reţele de date. tester de cablu. Interconectarea componentelor fizice ale unei reţele de date.3: 29. Unelte hardware: Unelte software: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a utiliza componentele fizice în retelele de date. modem DSL. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 136 . (b) şi (c) de performanţă. Depanarea unei reţele de date cu ajutorul uneltelor hardware şi software. wireless access point. cu perechi răsucite.

canal radio. SSID. hub/switch. (b) şi (c) de performanţă. bridge. Conectarea unui calculator la reţea. gateway. Configurarea componentelor fizice pentru a realiza conectarea la internet. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza conectarea unei reţele de date la internet.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 29. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Conectarea unui calculator la Internet. firewall. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 137 . server DNS. wireless access point. REŢELE DE CALCULATOARE Realizează conectarea unei reţele de date la internet. modem DSL. Adresă IP LAN/WAN. masca de retea. firewalls Probe de Evaluare: Probe orale. router. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conectare la reţea: Conectarea la internet: Configurare: Componente fizice: Instalare şi configurarea plăcii de reţea Instalare şi configurare modem ADSL / router.Titlul unităţii: Competenţa 29. securizare Placă de retea. NAT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful