P. 1
SPP_Nivel 3_Tehnician in automatizari

SPP_Nivel 3_Tehnician in automatizari

|Views: 1,448|Likes:
Published by Andras Ady

More info:

Published by: Andras Ady on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
Anexa nr. 4 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
NIVEL 3 LICEU TEHNOLOGIC TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI

2009

Autori: Diaconu Gabriela – prof. ing.grad didactic I, Grupul Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” Bucureşti Muşat Carmen Pintea Mihaela prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Bucureşti prof. ing. grad didactic I, Grupul Şcolar Electromureş Tîrgu - Mureş

Consultanţă CNDIPT: Angela POPESCU – expert curriculum Ionel Ciobanu – expert IT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 2

Descrierea meseriei:

Tehnician în automatizări
Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea Tehnician în automatizări, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere şi reparare a sistemelor de automatizare. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de automatizare, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de automatizare în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

3

SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 14. CIRCUITE ELECTRONICE 22. SISTEME DE AUTOMATIZARE 19. 5. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 27. 2. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI COMUNICARE DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE PROCESAREA DATELOR NUMERICE INIŢIEREA UNEI AFACERI UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 9. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE 29. ASAMBLĂRI MECANICE 23. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 20. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI. REŢELE DE CALCULATOARE Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 4 . 4. 8. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE 16. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 15. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 18. ASIGURAREA CALITĂŢII 11. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 28. 6. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 13. DETECTAREA DEFECTELOR UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 24. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI 26. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 17. 3. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 10. CIRCUITE ELECTRICE 21.LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE Domeniul : Tehnic Calificarea: Tehnician în automatizări UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE 1. 7. ELEMENTE DE PROIECTARE 12. 25.

Evaluează rezultatele obţinute. Managementul relaţiilor interpersonale Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Comunicare Dezvoltarea carierei profesionale 1. 3. Elaborează un plan de afaceri. 4. 2.Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru . 2. 3.0 7 Procesarea datelor numerice 1.Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. 1.Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.Prelucrează datele numerice.0 4 1. Exprimă mesaje orale.UNITĂŢI DE COMPETENŢE NR. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. Utilizează informaţii de pe internet.0 4. comunicare) pentru crearea documentelor Web. 5 6 1. 2. 3. NR. Elaborează mesaje scrise.Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. 2. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. 1 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITATI DE COMPETENTE CHEIE Comunicare în limbă 1. Elaborează documente pe teme profesionale. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. 1. 5. Susţine prezentări pe teme profesionale. Identifică probleme complexe. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. 1. 2. 3.0 1. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Moderează dezbateri şi şedinţe.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 5 . 2. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. 3. 1. Gestionează conflicte. Organizează şi prelucrează informaţia. CREDITE 2. 1. 2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje modernă orale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. 1. 3. 3.0 3 Creează şi menţine relaţii profesionale.Îşi valorifica resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. CRT. Rezolvă probleme. probleme 3. Gândire critică şi 1. Defineşte posibilităţile pieţei.0 8 Iniţierea unei afaceri 1.0 2 1. rezolvare de 2.

Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 6 . 1.Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. 2. Utilizează documentele sistemului calităţii.Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. CRT. CREDITE 1. 4. Coordonează activităţile în caz de accident. securitatea muncii 2. în domeniu 3. 1. Analizeazǎ specificul proiectului.Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru Elemente de un produs dat. 4. proiectare 3.0 1. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. de tip CAD 3. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie. 10 11 12 13 14 15 16 TITLUL UNITĂŢII COMPETENŢE DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 1.Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. Planificarea şi 2. 1.Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D 1. producţiei 3.0 1. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Asigurarea calităţii 2. 2. Aplică instrumente ale calităţii.0 1. 3. Analizează aspecte ale organizării şi organizarea planificării producţie. 1.Coordonează lucrări de montaj pentru organe transmitere a mişcării de maşini şi mecanisme. Sisteme de 2. 9. Utilizează procedurile de audit al calităţii.0 1. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft Utilizarea aplicaţiilor pentru a realiza aplicaţii. 1. Sisteme şi tehnologii 2. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare 1. prevenirea şi Sănătatea şi stingerea incendiilor. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. 4. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 3. Descrie conceptele de asigurare a calităţii.Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.0 1. 3. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. 2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea Tehnici de măsurare tehnicilor de măsurare.NR. NR. de fabricaţie 3. Programează activităţi specifice locului de muncă .0 1.0 1.

Sisteme de acţionare 2.Efectueaza controlul semifabricatelor. 2.Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată. pieselor.Evaluează performanţele circuitelor Circuite electronice electronice. sistemelor tehnice. Detectarea defectelor pieselor.Realizează produse specifice prin asamblări Asamblări mecanice nedemontabile.0 18 19 20 21 22 23 1.Utilizează aparate de c. 1. UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 1.a. 24 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE Utilizarea circuitelor cu componente electronice analogice în automatizări.0 1.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 7 . COMPETENŢE 1.Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. 2. CREDITE 1.Prezintă funcţionarea componentelor Sisteme de sistemelor de reglare automată.Realizează circuite electrice de curent continuu (c.0 1.Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii.0 NR.Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.Realizează sisteme de acţionare electrică.0 1. 17 TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢE COMPETENŢE NR.Programează activitatea de întreţinere. sistemelor tehnice. 1. 3. Circuite electrice 2.Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. Identifică componentele electronice analogice. pieselor.).Caracterizează sistemele de reglare automată. 1.c. 2. 1. electrică 3. Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice. 2. CR T.Depisteaza defectele semifabricatelor. 3.). CRT.Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. 3. CREDITE 1.Identifică tipuri de circuite electronice. 2. 1. 3. automatizăre 3.NR.a de joasă tensiune. 3. 2. sistemelor tehnice.0 1. Întreţinere planificată 3.0 1. 1.Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.Selecteaza metode de control al semifabricatelor.Monitorizează lucrările de întreţinere. NR.

Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. 4. Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date. Analizează protocolul TCP/IP. Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. 3. 5. 2. 3. 3. Analizează arhitectura şi standardele retelelor de date. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. Identifică performanţele unui SRA. 1. 3. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice .25 Utilizarea circuitelor electronice realizate cu circuite logice integrate în automatizări Prezentarea automatelor programabile 26 27 Analizarea sistemelor de reglare automată 28 Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice 29 Reţele de calculatoare 1. Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite 1. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. 2.0 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 8 . 2.5 2. 3. 4.0 1.5 0. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări. Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. 0.0 1. 2. 2. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare. 1. 1. Realizează conectarea unei reţele de date la internet . Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic.

Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 9 . 3. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 3 2.UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE Titlul Unităţii: Nivel de calificare: Valoare Credit: 1. 5. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.0 Competenţe: 1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. 2. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Elaborează mesaje scrise. 4. Exprimă mesaje orale. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 10 . precum şi a atitudinilor şi sentimentelor. contra. (b). (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. prezentări de produse / servicii. formale şi informale. (d)Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni. (f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală. de lungime variabilă: • mesaje. emise la de mesaje orale: viteză normală. specificaţii de produse şi servicii. Criterii de Performanţă: (a)Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale. neutră). atitudini (pro. opinii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. verificarea sensului prin alte surse.Titlul Unităţii: Competenţa 1. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. pe teme de interes comun. • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. relevant pentru domeniul ocupaţional. limbaj corporal / nonverbal. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse şi tipuri Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. • acţiuni proprii (realizarea de operaţii. Informaţii • ideea principală (sensul global). • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) Moduri de • întrebări. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. relevante pentru sarcina de lucru. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. (e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului. sentimente. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. puncte de vedere. (c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. emise de cei din jur. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). explicaţii. • transmisiuni radio şi TV. • conferinţe. Limbaj: • termeni specifici mesajelor mass media. atitudini. obţinute: • informaţii factuale. • vocabular specific comun. discursuri. anunţuri publice. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe de Evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. sentimente. acţiune: • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. • opinii. activităţi). în diverse registre. detalii. talk-show-uri. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. • conversaţii telefonice.1: 1. (b)Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 11 . (d). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c). (e). (b).Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare.

• date privind: materii prime. (c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru. Probe de Evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii. formulare. modificarea unor operaţii. rapoarte. • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. acţiune: • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare.2: 1. detalii sau opinii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de text: Texte. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 12 .Titlul Unităţii: Competenţa 1. • mesaje. Informaţii • informaţii factuale. de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional. (f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. atunci cînd este necesar. reclame. prezentare • notiţe. în diverse registre. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). scheme. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. Forme de • tabele. (g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. faxuri. luarea de decizii. referinţă: • instrucţiuni. note. cereri. de • diagrame şi alte materiale vizuale. (e) Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare. standarde. anunţuri. instrucţiuni. operaţii şi procese tehnologice Materiale • dicţionare. pe teme de interes comun. • acţiuni proprii: realizarea de operaţii. • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă. manuale tehnice. Moduri de • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. (d) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. relativ complexe. (b) Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare. materiale şi produse finite. obţinute: • informaţii profesionale: instrucţiuni. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. reclamaţii. date tehnice ale unor produse şi servicii. grafice. pagini Internet. explicaţii. fişe tehnice. prospecte. în scopul luării unor decizii.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d).Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. atunci cînd este necesar. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. (e). Probe orale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 13 . Probe orale.

• vocabular adecvat contextului personal şi social. (f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru.3: 1. (d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. comunitate. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. sfaturi. • vocabular specific comun. • la telefon. în conversaţii de lungimi variate. • descrieri de obiecte. la viteză normală. • profesional – situaţii specifice în organizaţie. Criterii de Performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru. detalii de operare. • faţă în faţă. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. operaţii. (b).COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. • probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. (b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 14 . • personal şi social – situaţii specifice în familie. explicaţii. la locului de muncă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de informaţii: Schimburi de informaţii. procese. în diverse registre. situaţii conflictuale. şcoală. robot telefonic. privind: • activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică. (c) Formularea clară. (e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi professional. (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri.Titlul Unităţii: Competenţa 1. relevant pentru domeniul ocupaţional. întrebărilor şi solicitărilor. • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). instrucţiunilor. • aranjamente sociale.

mesaje (inclusiv e-mail). (f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală. ierarhii) • pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. procese. standarde). formule de persuasiune) • formule de comunicare standardizate. la tipul de text. documente de evidenţă primară. În texte. opinii. la subiect şi la cititorul intenţionat. • activităţi şi procese de producţie. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Probe de Evaluare: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 15 . în diverse registre. • idei. formule de politeţe. eseuri. • corespondenţă personală şi profesională: scrisori. în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate. şedinţe. puncte de vedere. note. (c) Transmiterea. rapoarte. inclusiv date personale. fişe tehnice. • mesaje din partea altor persoane.4: 1. • pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. (d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. Criterii de Performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. colegi. • procese verbale. fişe de producţie. (e) Adecvarea formatului şi limbajului la context.Titlul Unităţii: Competenţa 1. • organizarea locului de muncă. • documente normative şi tehnice • modele de documente şi formulare. fişe de evidenţă. • dicţionare. de lungimi variate: • informaţii factuale. glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice. membri ai organizaţiei. (b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. • calitatea serviciilor / produselor. facturi pro-forma. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. în limbaj clar şi precis. structurate şi cu folosirea de conectori. • aranjamente şi instrucţiuni. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Elaborează mesaje scrise.

Titlul Unităţii: 1. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat. 16 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală.Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. (b). (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e).

rapoarte intermediare / de progres. (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectînd convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. • întîlniri formale / informale. Discuţii profesionale: • interviuri individuale. tehnologii. contacte profesionale informale. • pro şi contra în susţinerea unor idei personale. în conversaţii de lungimi variate. (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de interacţiuni : a. (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea. negocieri. faţă în faţă sau telefonic. Discuţii profesionale. în conversaţii şi prezentări. cum ar fi planuri. în contexte profesionale predictibile. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul. sarcini de lucru. privind: • relatări ale unor evenimente şi conversaţii. b. situaţii conflictuale. activităţi şi aranjamente operaţionale. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. • întîlniri profesionale de rutină. făcute la viteză normală. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. privind: • aranjamente la locul de muncă.5: profesionale. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. în diverse registre. (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii cînd informaţia nu este clar înţeleasă. • chestiuni profesionale de interes comun b. la viteză normală. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. Prezentări scurte. în diverse registre. în conversaţii de lungimi variate. pe bază de materiale pregătite în prealabil. • relaţii cu clienţii şi partenerii. c. c. derulate cu viteză normală. 17 Contexte: Schimburi de opinii: Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . a.Competenţa 1. Schimburi de opinii: • situaţii sociale informale. (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. • ipoteze. Schimburi de opinii. situaţii familiare. predicţii. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). activităţi profesionale zilnice. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme Criterii de Performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes. (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate. • prezentări de produse. privind: • chestiuni de ordin social şi de interes public curent.

• vocabular specific comun. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 18 . • formule de iniţiere. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizînd un limbaj adecvat şi respectînd convenţii folosite în conversaţie. procese. • faţă în faţă. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. • în faţa unui auditoriu (prezentări). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. Moduri de interacţiune: Probe de Evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. evaluări de: produse. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. în care să includă informaţii faptice. (d). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. servicii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). robot telefonic (schimburi de opinii. (b). scheme de prezentare. discuţii profesionale). întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. • la telefon. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. relevant pentru domeniul ocupaţional. • notiţe. discuţii profesionale). interpretări şi opinii.Materiale pentru prezentări: Convenţii şi limbaj: • preferinţe. (c). limbaj nonverbal • vocabular adecvat contextului personal şi social.

3. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 3 1.0 Competenţe: 1. Rezolvă probleme. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 19 . Evaluează rezultatele obţinute. Identifică probleme complexe.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 2. 2.

proces de muncă.GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Identifică probleme complexe. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Anticiparea situaţiilor problemă. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni. compara situatia problema cu situatia normala. emite idei privind rolul lui in rezolvarea problemei Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă. Reflectarea asupra propriilor acţiuni. cui aparţine problema pune intrebari relevante asupra problemei. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 20 . (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. cauze şi efecte ale problemei. Definirea problemei. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii.1: 2. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă (a). sesizări. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei.Titlul Unităţii: Competenţa 2. interacţiuni între oameni.

în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Intocmire: Aplicare: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii.Titlul Unităţii: Competenţa 2. timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 21 . alocarea de resurse (materiale. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Aplicarea planului de acţiune. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Rezolvă probleme. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. Întocmirea planului de acţiune.2: 2. financiare. conform criteriilor de performanţă (a). metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. Alegerea celei mai potrivite soluţii. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea soluţiilor posibile. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele. aplică măsuri de corecţie. să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată. responsabilităţi.3: 2. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Analizarea rezultatelor. acţiuni. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 22 . conform criteriilor de performanţă (a). dacă este cazul concluzii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. Obţinerea feed-back-ului. calificative proprii şi de la alte persoane resurse.Titlul Unităţii: Competenţa 2. Analizarea metodei aplicate. generează şi extinde idei. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME Evaluează rezultatele obţinute. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3 1.0 Competenţe: 1.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 3. 2. Gestionează conflicte. Creează şi menţine relaţii profesionale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 23 . 3. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.

opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului. nu întrerupe interlocutorul. interviuri. (c). în interesul reciproc al părţilor. Susţinerea muncii în echipă . aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). cade de acord. redefiniri de rol. analiza critică si evaluarea opiniilor în grup Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali. Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale. (b). formulează propuneri consensuale. preia argumentele interlocutorului oferă sugestii.Titlul Unităţii: Competenţa 3. (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. discutarea deschisă a iniţiativelor. Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv. evitarea jocurilor de putere Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. încurajare. contextuali. analiza unor indicatori de coeziune socială. culegere de mărturii. Stabilirea unor relaţii de cooperare. ascultă sugestiile celorlalţi. Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 24 . motivare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. exprimă un feedback pozitiv.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. încredere în deciziile luate de grup. metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Creează şi menţine relaţii profesionale. integrare. psiho-sociali. face distincţie între fapte.

Titlul Unităţii: 3. (b)Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor. (b). feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Mediere: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale). compromisul. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: neînţelegeri. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). (c) Medierea conflictelor. forţarea. confruntarea. interese şi obiective opuse/diferite renunţarea.2: Criterii de Performanţă: (a) Gestionează conflicte. aplanarea. Identificarea surselor de conflict. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 25 . MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 26 . aşa cum se specifică in criteriile de performanţă (a). colegi. (a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi. clienţi personale. contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi.Titlul Unităţii: 3.3: Criterii de Performanţă: Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. preferabil în situaţii reale. comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi. (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Competenţa 3. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. psiho-sociale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri.

Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. 2.Titlul Unităţii: 4.0 Competenţe: 1. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. Utilizează informaţii de pe internet. 4. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Nivel: Valoare Credit: 3 1. comunicare) pentru crearea documentelor Web. 3. Organizează şi prelucrează informaţia. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 27 .

rapiditatea obţinerii informaţiei. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate.<=. NOT). motoare de căutare. Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: Probe de Evaluare: Probe orale. egal. sistem informaţional. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează informaţii de pe internet . proces informaţional. bază tehnică. baze de date. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem. selectarea după criterii/chei multiple. conform condiţiilor de aplicabilitate. resurse umane implicate în sistemul informaţional. bază informaţională.Titlul Unităţii: 4. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă.>=.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea noţiunilor de bază. Internet. sistem. Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. diferit) sau operatorii logici (AND. OR. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Noţiuni de bază: informaţie dată. uşurinţă în utilizare. corectitudinea informaţiei obţinute. utilizând operatorii relaţionali (<. sistem informatic. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 28 . Competenţa 4. bănci de date. flux informaţional.>. practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional.

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). formulare (templates). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 29 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d). Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic.UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Organizează şi prelucrează informaţia. grafice. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. logic. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. interogări ale bazelor de date. tabele. conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. tabele. fişiere (text. complexe. şir de caractere (text). validarea datelor. schiţe. conform condiţiilor de aplicabilitate. . Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. binare). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). conform condiţiilor de aplicabilitate. foi de lucru. Competenţa 4. imagini.Titlul Unităţii: 4. Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. Probe de Evaluare: Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. pivot). utilizarea macrocomenzilor (macro). liste. baze de date. conform condiţiilor de aplicabilitate. rapoarte (simple.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri.

sisteme de gestiune a bazelor de date. conform condiţiilor de aplicabilitate.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. rapoarte. editoare de HTML. servere text. baze de date ASP. ferestre. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. editoare de imagini. sunete. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 30 . testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de continut. configurare si administrare. hărţi de imagini. conformitate cu cerinţele proiectului. Competenţa 4. Client-Server viteza de încărcare. casete combinate. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. formulare. de design. acurateţe. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). filme. imagini. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). butoane. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. liste. comunicare) pentru crearea documentelor Web. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). anomaţie. lizibilitate. conform condiţiilor de aplicabilitate. cadre.Titlul Unităţii: 4. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. casete de dialog. Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinte: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. tabele. raport text/imagine. conform condiţiilor de aplicabilitate. căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut.

Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. să livreze şi să validaze proiecte simple conform cerinţelor. dependinţe). calitatea. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Concepte generale: noţiunea de proiect. structura echipei de proiect. rapoarte (de progres. planurile. componentele şi obiectivele proiectului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 31 . conform condiţiilor de aplicabilitate. Componentele proiectului: organizaţia de proiect. mijloacele de control. obiectivele proiectului. structura pe activităţi (WBS).4 : Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. structura activităţilor (WBS). elemente de evaluare. Competenţa 4. controlul schimbării. conform condiţiilor de aplicabilitate. echipa de proiect (roluri). orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). managementul riscului. diagramelor (Gantt). schitelor. planul unui proiect. fazele unui proiect. cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor.de sfârşit de proiect). de excepţii. sabloanelor de prezentare. managementul configuraţiei. Etapele unui proiect:justificarea economică. să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor. alocarea resurselor (efort/durată. planul de proiect. (c) şi (d). Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect. Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. controlul riscului. Instrumente software: pentru crearea graficelor. managerul de proiect. cost. traiectorie critică.Titlul Unităţii: 4. Probe de Evaluare: Probe practice. grafic de activitati. etapele. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor.

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 5.0 Competenţe: 1. Moderează dezbateri şi şedinţe. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 32 . 2. 3. Elaborează documente pe teme profesionale. Susţine prezentări pe teme profesionale. COMUNICARE 3 1.

scopului. Criterii de Performanţă: Pregătirea prezentării în funcţie de obiective.1: 5. COMUNICARE Susţine prezentări pe teme profesionale. temă şi audienţă. mimică asociată. suport non-verbal (imagine. prezentare atractivă pentru audienţă. realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. pune întrebări altor persoane. şi (c ). (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei. stil adaptat situaţiei. articole. selectează informaţiile prezentare structurată. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 33 . intonaţie. gestică. manuale. pronunţie. (b). fapte şi date statistice. exemplificări. grafică). nevoilor audienţei. Tehnici: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). argumentare logică. tehnici de implicare a audienţei. reviste de specialitate).Titlul Unităţii: Competenţa 5. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: Organizare: consultă surse (baze de date. Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa.

(b). dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie. sociale Participare: Respectare: face observaţii constructive. argumente. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. clară. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 34 . concluziilor. corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele Exprimare: Prezentare: Probe de Evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească. să participe şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe. luări de cuvânt. tipul interlocutorului (colegi. clienţi. a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume. întrebări posibile.2: Criterii de Performanţă: 5. nu face discriminări concisă. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). deciziilor şi acţiunilor. structură. tehnice. tipul situaţiei. b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume. conciliantă. are în vedere obiectivul propus. acceptă opinii diferite de cele proprii. încurajează discuţia prin întrebări. d) Prezentarea succintă a conţinutului. furnizori. nevoile interlocutorului. consensul vizat Teme: ştiinţifice. compromisuri posibile. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregătire: agendă. alte persoane). raţionează. aprobări. invită interlocutorul să vorbească.Titlul Unităţii: Competenţa 5. c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc.

redactarea. folosirea imaginilor. b) Scrierea unui document clar şi corect. COMUNICARE Elaborează documente pe teme profesionale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Funcţie: Pregătire: instrucţiuni. editarea textului Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. manuale.Titlul Unităţii: Competenţa 5. un set de instrucţiuni şi un scurt raport. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie. c) Verificarea documentului. a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia.3: Criterii de Performanţă: 5. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective. reguli gramaticale. coerenţă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 35 . (b). asa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). graficelor şi diagramelor Verificare: corectarea. a schemelor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 36 .Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: 6. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. 3. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 3 1. 2.0 Competenţe: 1.

comentariu cu privire la perfomanţa personală. Curriculum Vitae. autoevaluare. Probe orale. prezentare. produse reprezentative pentru locul de muncă. completarea portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. premii. recomandări. certificate. în condiţiile de aplicabilitate date. Portofoliu personal: rezultate la testări. diplome. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nivel de pregatire: studii. Interviu: Aprecierea rezultatului: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport. Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. postură.Titlul Unităţii: Competenţa 6. abilităţi sociale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 37 . scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). competenţe profesionale. . fişa angajatului.1: 6. Cerinţele locului de muncă: fişa postului. ţinută. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date. reglementări. atitudine. prezentare orală. aspiraţii profesionale. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă. Identificarea cerinţelor locului de muncă. condiţii specifice angajatorului. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Autoevaluarea nivelului de pregătire. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. limbaj verbal şi nonverbal.

Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). programe de formare continuă la locul de muncă. Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formală. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale. programe de scurtă durată. (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare : centre de formare profesională. cursuri serale. Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare.Titlul Unităţii: Competenţa 6. conferinţe. non formală. informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 38 . Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesională. consultanţă de specialitate.2: 6. studiu individual. învăţare continuă. (b). voluntariat. competenţe. invăţământ la distanţă / frecvenţă redusă. aptitudini necesare unei calificări. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Obiective: calificări. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea obiectivelor carierei proprii.

afişe.3: 6. consilieri ai carierei profesionale). discuţii. Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale. manuale. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. consultarea unor agenţii de recrutare de personal Probe de Evaluare: Probe orale (prezentări orale) şi practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate să-şi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. aprecierea propriilor performanţe. articole de specialitate. a evoluţiei calificărilor la nivel national şi european. consultarea unor persoane specializate (psihologi. Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 39 . Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate. consultanţă specializată.Titlul Unităţii: Competenţa 6. articole şi emisiuni ale mass-media. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informaţii : cercetare on-line.

3. PROCESAREA DATELOR NUMERICE 3 1. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.0 1.Titlul unităţii: Nivel de calificare: Valoarea creditului: Competenţe: 7. 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 40 . Prelucrează datele numerice.

PROCESAREA DATELOR NUMERICE Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele.Titlul unităţii: Competenţa 7. dimensiuni. distanţe. masă. Înregistrarea datelor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate. Selectarea datelor obţinute din măsurători sau alte surse. fişe Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 41 . densitate. conform criteriilor de performanţă (a).1: 7. temperatură. concentraţie. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul unităţii: Competenţa 7.2:

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

Prelucrează datele numerice.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi. Utilizarea formulelor de calcul. Reprezentarea grafică a datelor obţinute. Citirea graficelor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Calcule: Formule de calcul: puteri, radicali, procente, scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură, calcule economicofinanciare, ecuaţii liniare cu două variabile, media aritmetică, geometrică, dispersia, abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului, relaţia dintre mărimile reprezentate

Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de Evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice, aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

42

Titlul unităţii: Competenţa 7.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor. Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de Evaluare: Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. erori, cauze, tipuri de erori, tendinţe liniare, în coloane şi bare, circulare, radar, Gantt cumulativă, Paretto, de dispersie

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

43

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

8. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3 1.0

Competenţe: 1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2. Defineşte posibilităţile pieţei 3. Elaborează un plan de afaceri

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

44

ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a). colegii şi părinţii Probe de Evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de activitatea antreprenorială. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 45 .Titlul Unităţii: Competenţa 8. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii. Evaluarea propriilor abilităţi.1: 8. discuţii cu profesorii. INIŢIEREA UNEI AFACERI Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea criteriilor. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei.Titlul Unităţii: Competenţa 8. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 46 .2: 8. Resurse: la nivel global. marketing de nişă sau alte strategii Strategii de marketing: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. materiale. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. proiecte cu finanţări nerambursabile). c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale. regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de analiză SWOT. ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. d) Identificarea strategiilor de marketing. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: afaceri. umane. sponsorizări. oportunităţi de dezvoltare. INIŢIEREA UNEI AFACERI Defineşte posibilităţile pieţei. (b). naţional. asocieri. Criterii de Performanţă: a) Studierea evoluţiilor economice.

resursele şi legislaţia b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Riscuri: Resurse: Legislaţie: Plan: analizarea riscurilor. organizare.Titlul Unităţii: Competenţa 8. management. subvenţii. repartizarea bugetului. INIŢIEREA UNEI AFACERI Elaborează un plan de afaceri. (b). drept comercial structură. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a).3: 8. resurse umane. abilităţi sănătate şi securitatea muncii. alocarea resurselor. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. scenarii posibile plan financiar. Criterii de Performanţă: a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile. legislaţia muncii. informaţii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 47 . logistică Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală. identificarea resurselor financiare. clienţi şi furnizori. probleme de mediu.

Programează activităţi specifice locului de muncă. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie.UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 9. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 48 . 2.0 Competenţe: 1. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 3 1.

Stabilirea componentelor procesului de producţie. 1: Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie.Titlul Unităţii : 9. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Definirea conceptului de proces de producţie. modul de obţinere a produselor finite din materii prime. în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 49 . în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează în scris cunoaşterea procesului de producţie conform criteriului de performanţă (b). PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. etapele de realizare a procesului de producţie. modul de execuţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proces de producţie: Criterii de clasificare: procese industriale şi non-industriale modul de participare la executarea produselor. Precizarea criteriilor de clasificare ale proceselor de producţie. în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul realizează o schemă care demonstrează că este capabil să stabilească componentele procesului de producţie ales conform criteriului de performanţă (c). natura tehnologică a operaţiilor efectuate. mărimi de ieşire Componente: Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul realizează grafic o schemă a procesului de producţie conform criteriului de performanţă (a). natura activităţii desfăşurate mărimi de intrare.

2: Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei. în flux. metoda “Just in time” sistem flexibil de fabricaţie (integrabilitate. Diferenţierea metodelor de organizare a producţiei.Titlul Unităţii : 9. metoda CPM. adaptibilitate. în serie. de masă. în celule de fabricaţie programare liniară. dinamism structural). automatizată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de producţie: Metode de organizare a producţiei: Tendinţe: individuală. în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 50 . în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să diferenţieze metodele de organizare a producţiei conform criteriului de performanţă (b). PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. avantaje ale sistemului flexibil Probe de Evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o serie de scheme că este capabil să caracterizeze tipurile de producţie şi avantajele şi dezavantajele lor conform criteriului de performanţă (a). în aria de aplicabilitate specificată Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind tabele că este capabil să precizeze tendinţele actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei conform citeriului de performanţă (c). Precizarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în organizarea producţiei. adecvare. metoda PERT. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea tipurilor de producţie şi a avantajelor şi dezavantajelor lor.

clasic .fişe tehnologice .semifabricate .fişa de lansare a produsului/serviciului . în aria de aplicabilitate specificată.planuri Probe de Evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează folosind două tipuri de prezentări de date că este capabil să identifice şi să descrie diferite tipuri de materiale cu avantajele şi dezavantajele lor în realizarea planificării necesarului de acelaşi produs. profesionistă calificată necalificată Forţa de muncă: Documente: . diagrame .folosind software Necesarul de materiale: .materii prime şi materiale . Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează realizând un plan că este capabil să planifice activităţi specifice locului de muncă conform criteriului de performanţă (c). ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi descrierea modalităţilor de planificare a necesarului de materiale. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ________________________________________________________________________ Competenţa 9. Probe practice prin care elevul realizează un plan al forţei de muncă necesare pentru a crea produsul. conform criteriului de performanţă (a).grafice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi: . Identificarea necesităţii de planificare a forţei de muncă.3: Programează activităţi specifice locului de muncă. Planificarea activităţilor specifice locului de muncă pe baza documentelor. conform criteriului de performanţă (b). în aria de aplicabilitate specificată Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 51 .unelte de lucru . în aria de aplicabilitate specificată.Titlul Unităţii : 9.

ASIGURAREA CALITĂŢII 3 1. 4.0 Competenţe: 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 52 . Utilizează documentele sistemului calităţii.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 10. 3. Utilizează procedurile de audit al calităţii. 2. controlul calităţii şi sisteme de calitate. Descrie conceptele de asigurare a calităţii. Aplică instrumente ale calităţii.

verificarea calităţii Standarde româneşti. Explicarea conceptului de sisteme de calitate. Explicarea conceptului de controlul calităţii. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Explicarea conceptului de asigurare a calitătii. controlul calităţii şi sisteme de calitate. supravegherea calităţii. ASIGURAREA CALITĂŢII ________________________________________________________________________ Competenţa 10. elementele de desfăşurare a sistemului calităţii. conform criteriilor de performanţă (a). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 53 . documentaţia sistemului calităţii. calitate totala evaluarea calităţii.1: Descrie conceptele de asigurare a calităţii. inspecţia calităţii. controlul calităţii şi sisteme de calitate.Titlul Unităţii : 10. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptele de asigurare a calităţii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asigurarea calităţii: Controlul calităţii Sisteme de calitate: Elementele sistemului calităţii: calitatea internă. europene şi internaţionale elementele de conducere a sistemului calităţii. (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. calitatea externă.

registru de neconformităţi. procedurile /instrucţiunile de lucru Documente specifice locului de munca: proceduri operaţionale. buletine de încercări Metode de înregistrare: note de recepţie. specificaţii tehnice buletine de analize. buletin de verificare metrologică. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 54 .Titlul Unităţii : Competenţa 10. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o diagramă folosind datele din criteriul de performanţă şi să utilizeze documentele sistemului calităţii specifice locului de muncă. instrucţiuni de lucru. registre de intrări. in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze diverse metode de asigurare a calităţii cu avantajele şi dezavantajele lor. desene. conform criteriului de performanţă (c). registru pentru evidenţa analizelor efectuate. planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate Probe de Evaluare: Probă scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să desemneze utilizarea specifică a documentelor de asigurare a calităţii într-un sistem al calităţii conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. rapoarte de respingere. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează documentele sistemului calităţii. conform criteriului de performanţă (b). Analizarea diverselor sisteme de asigurare a calităţii şi foloseşte documentaţia specifică locului de muncă. procedurile sistemului calităţii. buletine de analiză pentru produse. proceduri de încercări. registru de evidenţa reclamaţiilor clienţilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentele sistemului calităţii: Manualul calităţii. fişe tehnologice. Indicarea tipurilor de documente ale sistemului calităţii disponibile într-o companie. Analizarea diverselor metode de înregistrare a asigurării calităţii. proceduri şi instrucţiuni de inspecţie.2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10.

Titlul Unităţii : Competenţa 10. ASIGURAREA CALITĂŢII Utilizează procedurile de audit al calităţii. Explicarea conceptului de audit al calităţii. în care să demonstreze că este capabil să specifice scopul documentelor de audit conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. urmărirea aplicării acţiunilor corective Tipuri de audit: Auditul produsului/serviciului Auditul procesului Auditul sistemului calităţii Audituri interne/externe plan de audit. evaluarea conformităţii unor elemente a sistemului calităţii. raport de neconformitate Documente de audit: Probe de Evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul şi tipurile de audit al calităţii conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. raport de audit.3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conceptul de audit al calităţii: evaluarea conformităţii proceselor/produselor/serviciilor. identificarea punctelor critice. evaluarea eficacităţii sistemului calităţii. iniţierea actiunilor preventive/ corective. Specificarea scopului documentelor folosite la audit. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 55 . Explicarea elementelor de bază ale audit-ului. Probă scrisă în care elevul trebuie să realizeze un raport. raport de actiuni preventive/corective. bazat pe un studiu de caz.

fişa de inspecţie activităţi definite în cadrul calificării date din înregistrările referitoare la calitate Probe de Evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul realizează un proiect şi scrie un raport pentru a dovedi că este capabil să utilizeze unul din instrumentele calităţii specific unei activităţi profesionale conform criteriilor de performanţă (a). ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică instrumente ale calităţii.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 10. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Instrumente de lucru: Activităţi profesionale: Informaţii: Diagrama Pareto.( b) şi (c). histograma defectelor. Utilizarea informaţiilor specifice activităţii profesionale.Titlul Unităţii : Competenţa 10. Selectarea instrumentului calităţii specific activităţii profesionale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 56 . diagrama Ishikawa. Identificarea instrumentelor calităţii şi a aplicaţiilor lor. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

2. 4.0 Competenţe: 1. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 57 . Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. ELEMENTE DE PROIECTARE 3 1. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 11. 3. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor.

Titlul unităţii : Competenţa 11. masă. termene de garanţie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. timp de realizare. fiabilitate. dimensiuni. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Cerinţe de bază: Specificaţii tehnice: cercetarea pieţei. realizând şi folosind un tabel. Criterii de Performanţă: (a) Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului. încadrare în standarde. (b) Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului. materiale şi tehnologii. tipul producţiei performanţe (tehnice) în exploatare. costuri.1: 11. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 58 . funcţiile şi scopul produsului. că este capabil să analizeze cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs şi să identifice specificaţiile pentru proiectarea acestuia conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. ELEMENTE DE PROIECTARE Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor. aspect.

acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. ergonomie.Titlul unităţii : Competenţa 11. Utilizarea standardelor şi a legislaţiei în vigoare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 59 . cercetarea produselor existente.2: 11. siguranţă. ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea soluţiilor posibile de proiectare. ELEMENTE DE PROIECTARE Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat. formă. protecţia mediului prevăzute de standarde româneşti şi europene Standarde: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice soluţii posibile de proiectare prin analizarea unui produs anume. estetică. îndeplinirea scopului pentru care este proiectat) cerinţe de calitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Modalităţi de identificare: brainstorming. şi să utilizeze standardele şi legislaţia în vigoare conform criteriilor de performanţă (a) şi (b).

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 60 .3: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 11. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze posibilităţile reale de proiectare a produsului. (b) şi (c) şi acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora. cataloage de prezentare despre materiale şi procese de producţie. cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). folosind produsul din competenţa 2. Utilizarea surselor de informaţie corespunzătoare Extragerea informaţiilor specifice pentru proiectarea unui produs dat Compararea unei game largi de factori ce pot afecta soluţiile de proiectare Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse de informaţie: Informaţii specifice: Factori: baze de date pentru materiale. materiale. ELEMENTE DE PROIECTARE Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului . disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă. componente. echipamente) Probe de Evaluare: Probe orale.Titlul unităţii : Competenţa 11.

tehnologii de realizare. evaluarea critică a soluţiei propuse simulare cu ajutorul softurilor specializate. desene de detaliu. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). folosind produsul din competenţa 2. specificaţii de materiale. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Justificarea soluţiei finale: Forme de prezentare: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului. acoperind toată gama condiţiilor de aplicabilitate ale acestora.4: 11. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 61 . prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice. costuri estimative desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu. scheme Prezentări grafice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă şi să prezinte soluţia finală de proiectare. (b) şi (c). ELEMENTE DE PROIECTARE Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Justificarea alegerii soluţiei finale . Utilizarea metodelor de prezentare grafică.Titlul unităţii : Competenţa 11. standardele şi legislaţia în vigoare. diagrame. Alegerea formei de prezentare.

0 Competenţe: 1. prevenirea şi stingerea incendiilor. 2. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 62 . Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Coordonează activităţile în caz de accident. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 3 1. 3.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 12. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.

(d) Precizarea manevrelor de utilizare a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor. individuale . cu praf. pliante. 1: Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă. cu CO2 Sisteme şi dispozitive de protecţie: Materiale şi mijloace pentru stingerea incendiilor: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele de informare necesare instructajului. filme. trusă de prim ajutor. cataloage. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. fişe. colective şi de prevenire şi stingere a incendiilor. curente. periodice. instrucţiuni de lucru Fişa individuală de instructaj. stingătoare cu spumă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Informare: Control: Instructaje iniţiale. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 63 . echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie. materiale igienico-sanitare.afişe. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor de igienă şi protecţia muncii. broşuri.Titlul Unităţii : 12. pături. materiale şi mijloace de stingere a incendiilor Individulale şi colective specifice locului de muncă Apă. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materialele şi mijloacele pentru stingerea incendiilor conform criteriului de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. să controleze şi să asigure buna funcţionare a mijloacelor de protecţie conform criteriilor de performanţă (a). (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. hidranţi. nisip.

Perturbări funcţionale. Selectarea şi utilizarea echipamentelor de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Evidenţă: Registre. jurnale Raportare: Situaţii deosebite: Procese verbale. statistici.Nerespectarea principiilor ergonomice . note informative Situaţii de risc: . să raporteze factorii de risc şi să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriilor de performanţă (a).Comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă . Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să utilizeze echipamentele de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă conform criteriul de performanţă (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Titlul Unităţii : 12. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.Starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului Accidente de muncă Boli profesionale Avarii Incendii şi explozii Specifice domeniului de activitate Echipamente de lucru şi de protecţie: Probe de Evaluare : Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase. Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 64 . defecţiuni ale utilajelor . 2: Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. Raportarea factorilor de risc de la locul de muncă. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase.

evacuarea accidentaţilor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 65 . (c) şi (d) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ________________________________________________________________________ Competenţa 12. încadrarea în timp. Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. viteză de reacţie. planificarea acţiunilor. Coordonează activităţile în caz de accident. (c) (d) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Primul ajutor: Plan de acţiune: Sarcini: Evaluare: Aplicarea primelor măsuri de salvare în caz de accident Eliminarea cauzelor. anunţarea organelor abilitate Individuale şi de grup Corectitudinea intervenţiei. trasarea sarcinilor şi evaluarea intervenţiilor conform criteriilor de performanţă (a).Titlul Unităţii : 12. Evaluarea intervenţiei în caz de accident. (b). Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii. estimarea pagubelor Probe de Evaluare : Probe practice si orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o activitate în caz de accident: acordarea primului ajutor. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) Acordarea primului ajutor în caz de accident. 3.

0 1. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. 2. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII 3 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 13. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 66 . Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.

ghidaje specifice organelor de maşini şi mecanismelor Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează prin realizarea unui tabel că este capabil să caracterizeze din punct de vedere structural şi funcţional organele de maşini componente. lanţuri. material. parametri geometrici si constructivi curele. cuplaje. osii. construcţie. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Reprezentarea schemei cinematice a transmisiei utilizând simboluri. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic o schemă cinematică a unei transmisii date. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. cabluri. conform criteriilor de performanţă (a) . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Caracterizare: Organe de maşini: Simboluri : denumire. roţi de curea. Argumentarea utilizării organelor de maşini în cadrul sistemului.1: 13. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea organelor de maşini componente. roţi dinţate. arbori. lagăre. variatoare.Titlul Unităţii : Competenţa 13. roţi de fricţiune. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 67 .

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Interpretarea documentaţiei tehnice. Repartizarea sarcinilor echipei de lucru. Supravegherea şi verificarea efectuării lucrărilor specifice. 2: 13. respectând criteriul de performanţă (b). desen de ansamblu. demontare. ajustare Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 68 . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: Lucrări specifice: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze documentaţia tehnică . montare. conform criteriului de performanţă (a). SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme.Titlul Unităţii : Competenţa 13. schema de montaj pregătitoare. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea lucrărilor de montaj pe baza unui plan. respectând criteriul de performanţă (c). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să repartizeze corespunzător sarcinile de lucru.

Titlul Unităţii : Competenţa 13. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 69 . paralelismul arborilor. ajustarea curselor verificări curente. (c) ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Reglaje: joc radial şi frontal al danturii. Respectarea normelor de protecţie a mediului. SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII Coordonează lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Criterii de Performanţă: (a) (b) Coordonarea operaţiilor de întreţinere. bătăile radiale şi frontale ale arborilor. curăţire. 3: 13. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de reglare a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de operaţii conform criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. ungere. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. conservare colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului Întreţinere: Protecţia mediului : Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze efectuarea operaţiilor de întreţinere a organelor de maşini şi transmisiilor pe baza unui plan de întreţinere cu respectarea normelor de protecţie a mediului. Efectuarea reglajelor. ajustarea jocurilor. conform criteriilor de performanta (a) . coaxialitatea arborilor şi lagărelor.

Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD 3 1.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 14. Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. 2.0 Competenţe: 1. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. Analizeazǎ specificul proiectului. 3. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 70 . 4.

timp de execuţie şi revizuire. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Avantaje: Meniuri derulante: Butoane din bara instrumentelor de lucru: Calitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 71 . acurateţe. cost. (b). eficienţă. punct median. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Tools. să utilizeze meniuri derulante CAD din cadrul proiectului. Help desenarea. View. Edit. Draw. Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului. enumerându-le într-un raport. Insert. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Demonstrarea avantajelor utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. 1: 14. perpendiculare. Bonus. modificarea. Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi. să utilizeze comenzi folosind linia de comenzi conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). transferul informaţiilor File. Modify. Format.Titlul unităţii : Competenţa 14. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Analizeazǎ specificul proiectului. selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie. capete de linie Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul arată că este capabil să demonstreze avantajele utilizarii aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale. editarea obiectelor elementare.

translatare Cotare: liniară. placă video.Titlul unităţii : Competenţa 14. colorare. CD-ROM. prin realizarea unor desene. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea şi utilizarea elementelor hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). (b). electromecanic. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Hard: Soft: procesor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 72 . că este capabil să identifice şi sǎ utilizeze elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii specifice domeniului. electric. copiere. 2: 14. electronic. racordare. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Identificǎ şi utilizeazǎ hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. înclinată Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează. Aplicarea procedeelor de bază pentru desenare CAD. memorie RAM. Cotarea desenelor. CD-WR adecvat domeniului: mecanic. hard disk. rază. diametre. textile Procedee de bază pentru desenare CAD:aranjare. sǎ cunoască procedeee de bază pentru desenare şi cotare. construcţii. unghiuri. ştergere.

Titlul unităţii : Competenţa 14. copiere. să aplice texte pe desene şi sǎ revadǎ planul cerinţei proiectului şi soluţia finalǎ. pe mai multe rânduri. tipărire. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. 3: 14. aranjamente de lucru Probe de Evaluare: Probe practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregǎteasca mediul de desenare. unitǎţile de mǎsurare utilizate. prin realizarea unor desene relevante. Aplicarea textelor pe desene. responsabilitǎţi. numele şi locul de memorare al fişierului. mutare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 73 . Revederea planului cerinţei proiectului şi soluţiei finale sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). copiere desene din CAD în Word plan complex. text pe un rând. dimensiunea hârtiei caracteristici. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Pregǎtirea mediului de desenare: Modalităţi: Metode: lansare în execuţie a programului. ştergere text. sugerând metode noi de îmbunǎtǎţire. munca cu alţii. UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. (b). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Pregǎtirea mediului de desenare.

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c ) Înţelegerea modalităţilor de proiectare în 3D. (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora. extrudate. plan complex. 4: 14. de revoluţie feed-back.Titlul unităţii : Competenţa 14. (b). aranjamente de lucru (birouri de proiectare) Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 74 . UTILIZAREA APLIACAŢIILOR DE TIP CAD Vizualizeazǎ şi intereteazǎ prezentǎri în 3D. responsabilitǎţi. documentaţie tehnicǎ. Interpretarea suprafeţelor spaţiale. că este capabil să cunoască modalităţile de prezentare în 3D. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Vizualizare model: Suprafeţe: Dezvoltǎri: modelare în 3D dupǎ o schiţǎ realizatǎ între două linii curbe. Analizarea dezvoltǎrilor posibile ale procesului de modelare. sǎ reprezinte suprafeţe spaţiale şi sǎ analizeze dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). prin realizarea unor desene elementare.

Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie 3.0 15. Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie.Titlul Unităţii : Nivel: Valoare Credit: 3 1. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 75 . 2. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Competenţe: 1. Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului.

tipuri de fabricaţie inteligente. de calitate. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 76 . SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ________________________________________________________________________ Competenţa 15. Evaluarea utilizării unui sistem de fabricaţie adecvat după criterii de evaluare precizate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează cu ajutorul unei reprezentări grafice că este capabil să explice modul de utilizare a ea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie în industriile producătoare. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze utilizarea sistemelor şi tehnologiilor de fabricaţie pe o componentă specifică domeniului. de competitivitate Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind o schemă că este capabil să descrie mediul industrial.Titlul Unităţii : 15. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea mediului industrial. bionice economic.1: Alege sistemul şi tehnologia de fabricaţie. holonice. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mediul industrial: Sisteme de fabricaţie: Citerii de evaluare a utilizării sistemelor: tipuri de produse. Explicarea modului de utilizare a sistemelor de fabricaţie în industriile producătoare. moduri şi tipuri de producţie.

2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 15. Identificarea criteriilor de analiză a sistemelor de fabricaţie. Identificarea componentelor sistemelor de fabricaţie. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Analizează sisteme şi tehnologii de fabricaţie. atribuţiile locului de muncă. de evaluare a riscului. variaţia timpilor de prelucrare ergonomice. partajarea resurselor defectarea şi repararea maşinilor. sincronizarea.Titlul Unităţii : Competenţa 15. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează grafic că este capabil să aplice metode de analiză a sistemelor de fabricaţie pentru un produs sau ansamblu anume folosind criterii precizate conform criteriului de performanţă (e) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b) şi (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. tipuri de echipamente. fenomenele şi criteriile de analiză a sistemelor de fabricaţie conform criteriilor de performanţă (a). metode analitice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 77 . rezultatele activităţii. tehnologii de fabricaţie tehnici de simulare. Identificarea fenomenelor ce au loc într-un proces de fabricaţie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează folosind câteva tehnici ale criteriilor de analiză că este capabil să justifice alegerea criteriilor de analiză. Aplicarea metodelor de analiză a sistemelor de fabricaţie folosind criterii precizate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Fenomene: Criterii de analiză: Metode de analiză: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice din diferite surse şi rapoarte componentele. Justificarea alegerii criteriilor de analiză. concurenţa. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul Unităţii : Competenţa 15. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-un raport că este capabil să explice influenţa aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (b) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. transportul. conducerea planificarea producţiei. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 78 . stocarea. controlul producţiei. controlul calităţii. tehnologia informaţiei în realizarea sistemelor de fabricaţie Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o schemă a procesului tehnologic că este capabil să identifice procesele sistemelor de fabricaţie conform criteriului de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează printr-o reprezentare grafică că este capabil să propună soluţii de optimizare a sistemelor de fabricaţie pentru un produs anume conform criteriului de performanţă (c) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. (b) Explicarea influenţei aspectelor planificării şi controlului asupra sistemelor de fabricaţie. sănătatea şi securitatea muncii. manipularea. SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE Stabileşte legătura între sistemele de fabricaţie şi aspectele planificării şi controlului. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Procese: Aspecte ale planificării şi controlului: prelucrarea. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea elementelor sistemelor de fabricaţie.3: 15. comanda. (c) Propunerea soluţiilor de optimizare a sistemelor de fabricaţie. controlul.

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU 3 1,0

1. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. 2. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. 3. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

79

Titlul unităţii : Competenţa 16. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.

Identificarea componentelor în schemele structurale şi în cadrul instalaţiei / sistemului de măsurare. Explicarea rolului funcţional al componentelor instalaţiei / sistemului de măsurare.

Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea legăturilor funcţionale dintre componentele instalaţiei / sistemului de măsurare. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: mijloace de măsurare, traductoare, adaptoare, înregistratoare, elemente de automatizare, echipamente pentru achiziţia, transmiterea şi prelucrarea datelor. scheme bloc, scheme electrice, scheme cinematice mecanice, electrice, electronice

Scheme structurale: Legături funcţionale: Probe de Evaluare:

Probe scrise şi practice, prin care candidatul demonstrează, printr-o diagramă bloc, că este capabil să identifice componentele unei instalaţii sau ale unui sistem de măsurare şi să utilizeze schemele structurale pentru a stabili care sunt legăturile funcţionale dintre aceste componente, conform criteriilor de performanţă (a) şi (c), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe scrise şi orale, prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice rolul funcţional al diferitelor componente din cadrul unei instalaţii sau sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

80

Titlul unităţii : Competenţa 16. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d)

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare.

Utilizarea documentaţiei tehnice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. Determinarea prin calcul sau pe baza documentaţiei tehnice a valorilor prognozate pentru mărimile măsurate Selectarea mijloacelor de măsurare necesare Realizarea operaţiilor pregătitoare pentru utilizarea unei instalaţii / sistem de măsurare dat.

________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică: Condiţii impuse: Valori prognozate: Criterii de selecţie: carte tehnică, instrucţiuni de utilizare valori nominale, condiţii de microclimat în funcţie de caracteristicile obiectului măsurat sau procesului controlat caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat; parametrul măsurat (valori prognozate); indicatori metrologici şi funcţionali ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea; rezoluţia; domeniul / domeniile de măsurare; valoarea diviziunii; timpul de răspuns; durabilitatea; justeţea; fidelitatea; precizia; clase de precizie; fiabilitatea ); tipul de producţie (unicate, serie mică, serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procesele de măsurare; productivitatea impusă măsurării

Operaţii pregătitoare:

asigurarea condiţiilor de microclimat, reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare, selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul), verificarea legăturilor funcţionale dintre componente ________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze documentaţia tehnică pentru a identifica condiţiile impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate şi a determina valori prognozate pentru mărimile măsurate, şi să efectueze calcule, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze mijloacele necesare pentru măsurarea unui ansamblu specific şi să realizeze operaţiile pregătitoare necesare pentru utilizarea unui instalaţii / sistem de măsurare, conform precizărilor din criteriul de performanţă (c), (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.
Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 81

Titlul unităţii : Competenţa 16. 3:

16. TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă: (a) Precizarea mărimilor tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată. (b) Indicarea mijloacelor şi metodelor de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice. (c) Realizarea unei instalaţii de măsurare după o schemă structurală dată. (d) Măsurarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. (e) Analizarea rezultatelor măsurării.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi tehnice: specifice domeniului – geometrice (lungimi, unghiuri, arii, volume, niveluri, abateri), fizico-chimice (mase, densităţi, vâscozităţi, timp), mecanice (forţe, cupluri, presiuni, viteze, turaţii, acceleraţii, debite), termice (temperaturi, energii), electrice (intensităţi ale curenţilor electrici, tensiuni electrice, puteri, energii active, rezistenţe). Mijloace de măsurare: pentru mărimi geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri, rigle, şublere, micrometre, raportoare, comparatoare, indicatoare de nivel, planimetre, dozatoare volumetrice); pentru mărimi mecanice (dinamometre, manometre, vacuumetre, vitezometre, turometre, accelerometre, debitmetre), fizico-chimice (balanţe, densimetre, vâscozimetre, ceasuri şi cronometre); termice (termometre, contoare termice); electrice (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, contoare electrice). Metode de măsurare: directe, indirecte, implicite Scheme structurale: scheme bloc, scheme electrice Măsurare: citirea indicaţiilor şi înregistrarea rezultatelor (după caz) Monitorizare:urmărirea evoluţiei mărimilor fizice în raport cu valorile limită impuse pentru funcţionarea optimă a procesului controlat. Analizare rezultate: calcule matematice, trasare de grafice şi diagrame, comparare cu valori nominale sau limită, toleranţe Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze mărimile tehnice măsurabile cu o instalaţie de măsurare dată, să indice mijloacele şi metodele de măsurare utilizate la determinarea / monitorizarea fiecărei mărimi tehnice şi să analizeze rezultatele măsurărilor realizate, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (e), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate. Probe practice şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze instalaţii de măsurare după o schemă dată şi să execute operaţii de măsurare sau monitorizare a unor mărimi tehnice, cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice, conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

82

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe:

17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3 1.0

1. Programează activitatea de întreţinere. 2. Monitorizează lucrările de întreţinere. 3. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări

83

norme. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Programează activitatea de întreţinere. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a repartiza sarcini conform fişei postului. cataloage.Titlul unităţii : Competenţa 17. metodologii. 1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 17. Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. care atestă capacitatea candidatului de a consulta documentaţia tehnică şi de a stabili termene calendaristice în realizarea activităţilor de întreţinere planificate. fişa de activitate Documentaţie tehnologică: centalizator – lucrări de întreţinere Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise. aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cărţi tehnice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 84 . Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor. normative. Probe scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a consulta şi de a consemna sarcinile repartizate în documentele de serviciu. reglementări) responsabilităţi din fişa postului. prin elaborarea unui plan de întreţinere. _______________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţie tehnică : Sarcini: prescripţii tehnice (plan de întreţinere.

materiale. A.–uri Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a elabora un plan pentru lucrări de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. ________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lucrări de întreţinere Necesarul de resurse: . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă.V. (c) Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.–uri.Titlul unităţii : Competenţa 17. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) 17.întreţinere: curentă şi planificată (specifică domeniului) .C. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 85 . Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a urmări executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Monitorizează lucrările de întreţinere.M. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a stabili şi discuta necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.D. Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. S.

cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. prin întocmirea unui raport pentru un exemplu specific. de prevenire şi stingere a incendiilor. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. scrise şi practice care atestă. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. documentaţie tehnică de firmă. scrise şi practice care atestă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: instrucţiuni. 3: 17. fişe de evaluare a lucrărilor conform standardelor Probe de Evaluare: Probe orale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Probe orale. capacitatea candidatului de a aplica normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentaţiei tehnice. normative. de prevenire şi stingere a incendiilor. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 86 . capacitatea candidatului de a evalua lucrările conform standardelor din domeniu. capacitatea candidatului de a verifica respectarea normelor de protecţia muncii. prin elaborarea unui raport privind securitatea muncii.Titlul unităţii : Competenţa 17. ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cărţi tehnice. prin elaborarea unei liste de instrucţiuni de întreţinere pentru un anumit echipament. cataloage. Probe scrise şi practice care atestă.

2.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 18. de automatizare specifice Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 87 .0 1. Analizează funcţionarea sistemelor domeniului. Caracterizează sistemele de reglare automată. 3. SISTEME DE AUTOMATIZARE 3 1. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema de principiu : Mărimi în schema SRA : Componentele SRA : schema bloc a sistemului de reglare automată de intrare (de referinţă). conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. instalaţia reglată Probe de Evaluare: Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze schema de principiu a unui sistem de reglare automată.Titlul unităţii : Competenţa 18. de ieşire. elemente de execuţie. SISTEME DE AUTOMATIZARE Caracterizează sistemele de reglare automată. perturbaţiile traductoare de intrare şi de reacţie. elemente de comparaţie. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 88 . conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. de comandă . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată. Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. de execuţie(de reglare). Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. 1: 18. de reacţie. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. regulatoare automate. Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil precizeze rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată.

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă componentelor sistemelor de reglare automată. factori fizici. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. hidraulic). agentul de lucru (electric. elemente de comparaţie. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. SISTEME DE AUTOMATIZARE Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. 2: 18. Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată. pneumatic. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente SRA: Alegerea componentelor: Criterii date: traductori de intrare şi reacţie. conform precizărilor din criteriul de performanţă (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.Titlul unităţii : Competenţa 18. regulatoare automate. factori legaţi de sănătatea şi protecţia muncii Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată. viteza de reacţie. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 89 . Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date. elemente de acţionare din cataloage şi internet valoare reglată. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată.

tensiune) . sisteme de reglare cu program variabil. (b) Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată. presiune. frecvenţă.Titlul unităţii: 18. curent. conform precizărilor din criteriile de performanţă (c). conform precizărilor din criteriul de performanţă (a) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu.mărimi neelectrice ( nivel. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte funcţionarea sistemului de reglare automată. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţa 18. regulatorul automat. putere. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 90 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . sisteme de reglare automată de urmărire Parametrii tehnici supravegheaţi : . şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. conform precizărilor din criteriul de performanţă (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestui criteriu. acceleraţie. elementul de comparaţie. debit. viteză. (c) Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi. Criterii de Performanţă: (a) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată. elementul de execuţie sisteme de stabilizare automată.3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului. temperatură) Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să specifice elementele din sistemul de reglare automată. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele din sistemul de reglare automată Sistemul de reglare automată: elementul de măsurat (tipuri de traductoare). deplasare. orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze parametrii tehnici supravegheaţi. Probe scrise. Titlul unităţii : 19.mărimi electrice ( fază. respectând normele de tehnica şi securitatea muncii.

2.0 1. 3. Realizează sisteme de acţionare electrică.Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3 1. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. Titlul unităţii : 19. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 91 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului.

Criterii de Performanţă: (a) Recunoaşterea componentelor unui sistem de acţionare specific domeniului. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă motoarele de acţionare şi aparatele electrice conform precizărilor din criteriile de performanţă (c) şi (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. instalaţia de comandă. sistemului de transmisie a mişcării. motorului electric. (c) Precizarea rolului sistemului de acţionare în ansamblu. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. instalaţiei de comandă a motorului sistem tehnic specific domeniului Rolul funcţional al: Ansamblu: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască componentele unui sistem de acţionare dat. maşini de lucru . comandă. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. sistem de transmitere a mişcării. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii.Competenţa: 19. (b) Specificarea rolului funcţional al componentelor sistemului de acţionare specific domeniului. maşinii de lucru. sistem de transmisie a mişcării. protecţie şi semnalizare). să specifice rolul funcţional al acestora. maşină de lucru pentru obţinerea lucrului mecanic. motoare electrice.1: Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. 92 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Sistem de acţionare: Componentele sistemului de acţionare : ansamblul format din motor electric.

conductoare/cabluri de legătură) măsurători cu ohmmetrul sau alte metode Probe de Evaluare: Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să decodifice semnificaţia simbolurilor/notaţiilor utilizate în schemele de acţionare şi să citească schemele date. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute legături funcţionale in sisteme de acţionare date. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). de comandă legături electrice şi mecanice (montare aparataj. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Realizează sisteme de acţionare electrică.Titlul unităţii : Competenţa: 19. motor de acţionare. acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. 2: 19. Verificarea continuităţii schemei electrice de acţionare realizate. Executarea legăturilor funcţionale dintr-un sistem de acţionare specific domeniului. cu verificarea finală a continuităţii acestora. 93 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestor criterii. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor : Schemă electrică de acţionare: Executare legături funcţionale: Verificarea continuităţii: decodificarea semnelor şi notaţiilor literale şi numerice din scheme de forţă. Criterii de Performanţă : (a) (b) (c) Explicitarea simbolurilor şi notaţiilor specifice componentelor din schema electrică a sistemului de acţionare dat pentru citirea schemei electrice de acţionare.

să măsoare parametrii de funcţionare şi să urmărească funcţionarea sistemului de acţionare. respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. (b) şi (c) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor specificate. turaţia urmărire vizuală 94 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Măsurarea parametrilor de funcţionare si compararea lor cu rezultatele anticipate. comenzile aparatelor de comutaţie. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Manevre de conectare şi deconectare: Parametrii de funcţionare: Urmărirea funcţionării: Probe de Evaluare: Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute manevre de conectare şi deconectare a motorului de acţionare. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Competenţa: 19.Titlul unităţii : 19. conform precizărilor din criteriile de performanţă (a). Urmărirea funcţionării sistemului de acţionare supravegheat. tensiunea electrică. 3: Supraveghează funcţionarea sistemelor de acţionare. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. intensitatea curentului electric.

Titlul Unităţii : Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 20.c.0 1.) 3. CIRCUITE ELECTRICE 1. Realizează circuite electrice de curent alternativ (c. Utilizează aparate de c. 95 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .a de joasă tensiune. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.) 2.a.

Măsurarea si notarea parametrilor circuitului de c. pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate.: în clar sau în codul culorilor tensiune la bornele sursei. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Parametrii: Schema electrică: Paramertii circuitului de c.c. 1: 20. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea rezistoarelor după marcaj. aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Realizarea circuitelor cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată . Legile şi teoremele studiate: legea lui Ohm.c.Titlul Unităţii : Competenţa 20. (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.c. Analizarea circuitelor de c. Probă scrisă în care elevul verifică măsurătoarea practică din (d). intensitatea curentului generat gruparea serie şi combinarea circuitelor paralele cu un grup mixt de surse şi rezistoare tensiuni la bornele componentelor şi intensităţi ale curenţilor din circuit.. teoremele lui Kirchhoff Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriilor de performanţă (a).c. Alegerea sursei de alimentare în funcţie de parametrii sursei. 96 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c.

a. Măsurarea parametrilor de circuit. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Marcaj: Circuite de c.a.a. Simularea funcţionării circuitelor de c. tensiuni. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare. CIRCUITE ELECTRICE Realizează circuite electrice de c.: Parametrii: Soft didactic: Rezultate obţinute: Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite şi să măsoare parametrii conform criteriilor de performanţă (a). bobine.a. Probă scrisă în care verifică măsurătoarea practică din (d) aplicând legile şi teoremele studiate conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Realizarea circuitelor de c. cu rezistoare. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c.a. intensităţi. folosind soft didactic. în clar sau în codul culorilor circuite RLC serie. condensatoare. 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 20. erori de măsurare 97 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . (b).Titlul Unităţii : Competenţa 20. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după marcaj. RLC serie/în paralel cu circuite C valorile efective ale tensiunilor ORCAD.

comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune. (c) Verificarea funcţionării circuitelor de c. relee termice relele termice.a.a. motoare electrice Circuite de c. Siguranţe.a. lămpi fluorescente. CIRCUITE ELECTRICE Utilizează aparate de c. relee electromagnetice. (b) Realizarea circuitelor de c. de joasă tensiune cu aparate de protecţie. contactoare. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze circuite conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. comutatoare Lămpi cu incandescenţă. comutaţie şi receptoare. de joasă tensiune: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de protecţie. conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.a. de joasă tensiune (a) Identificarea aparatelor de protecţie. 3: Criterii de Performanţă: 20.a.Titlul Unităţii : Competenţa 20. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Aparate de protecţie: Aparate de comutaţie. întreruptoare automate. de joasă tensiune. cu tensiunea maximă de alimentare de 220V 98 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Receptoare: Circuite de c. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionalitatea circuitelor de c.a. de comutaţie şi receptoarele de joasă tensiune conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

2. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii . Identifică tipuri de circuite electronice.0 1. 3. CIRCUITE ELECTRONICE 3 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: Competenţe: 21. Evaluează performanţele circuitelor electronice. 99 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .

Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a preciza rolul funcţional al circuitelor electronice. Precizarea rolului funcţional al circuitelor electronice. ultiplexoare/demultiplexoare . Identificarea intrărilor şi ieşirilor circuitelor electronice. LC.oscilatoare: RC. de curent. .circuite integrate: numărătoare. generare de semnale. stocare informaţii. afişare electronică Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate în scheme de principiu. codificare/ decodificare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. codificatoare/decodificatoare.dispozitive de afişaj electronic Funcţii ale circuitelor electronice: alimentare electrică. amplificare. . 100 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .amplificatoare: de tensiune. multiplexare/demultiplexare.Titlul Unităţii : Competenţa 21. Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica intrările şi ieşirile unui circuit electronice. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b) . memorii (RAM şi ROM). CIRCUITE ELECTRONICE Identifică tipuri de circuite electronice. comandă. numărare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea după simboluri a circuitelor electronice. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c).modulatoare/demodulatoare Circuite electronice de tip digital: circuite digitale: porţi logice. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.surse de alimentare. 1: 21. modulare/demodulare. microcontrolere . control. de putere . aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a) .

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Precizarea parametrilor specifici unui circuit electronic. frecvenţa de oscilaţie pentru circuite logice : valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare şi ieşire tensiuni. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (c).amplificări Mărimi de măsurat: Aparate de măsură şi control adecvate: . cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. 101 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a interpreta rezultatele măsurării parametrilor.multimetru. impedanţe. Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog. puteri nominale pentru amplificatoare : factor de amplificare pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (b).Titlul Unităţii : Competenţa 21. 2: 21. puteri electrice. frecvenţe. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Parametri specifici: pentru surse de alimentare: tensiuni. frecvenţmetru. osciloscop Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii specifici unui circuit electronic. Măsurarea parametrilor unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate. aşa cum s-a specificat în criteriul de performanţă (a). Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a alege şi utiliza AMC-urile adecvate. curenţi. curenţi. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. CIRCUITE ELECTRONICE Evaluează performanţele circuitelor electronice.

după conectarea circuitului electronic. 3: 21. de putere -oscilatoare: RC. conform documentaţiei tehnice. cataloage de circuite integrate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de circuite electronice: Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a verifica echipamentul/ instalaţia. Documentaţe tehnică: 102 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . Criterii de Performanţă: (a) Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/ instalaţii din domeniu. (b) Executarea operaţiilor de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (c). documentaţie de firmă Probe de Evaluare: Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a selecta circuitul electronic utilizat. de curent.Titlul Unităţii : Competenţa 21. codificatoare/ decodificatoare. CIRCUITE ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (a). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. memorii. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic -scheme electrice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. scheme de execuţie. (c) Verificarea funcţionalităţii echipamentului/ instalaţiei. aşa cum s-a precizat în criteriul de performanţă (b). Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a conecta circuitele electronice conform documentaţiei tehnice. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare.

3. 103 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . 2.Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit: Competenţe: 22.0 1. ASAMBLĂRI MECANICE 3 1. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.

cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. reglării utilaje. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a asigura enumerarea condiţiilor materiale relevante pentru asamblare. conform criteriului de performanţă (c). pentru două situaţii diferite. metoda sortării. documentaţia tehnică.1. Identificarea datelor iniţiale ale proceselor de asamblare. Asigurarea condiţiilor materiale necesare asamblării. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Date iniţiale : Metode de asamblare: Condiţii materiale : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a identifica datele iniţiale ale proceselor de asamblare. programul de producţie metoda interschimbabilităţii totale. ASAMBLĂRI MECANICE Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.Titlul Unităţii: Competenţa 22. conform criteriului de performanţă (b). SDV-uri. cu respectarea condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (a). ajustării. pentru două situaţii diferite. materiale specifice 104 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 22. Stabilirea metodelor de asamblare. metoda interschimbabilităţii parţiale. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a stabili metodele adecvate de asamblare.

de asamblare nedemontabilă a produselor specifice materiale. conform criteriului de performanţă (b).: Criterii de Performanţă: (a) (b) 22. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări nedemontabile : Operaţii: Resurse: Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. conform criteriului de performanţă (a).Titlul Unităţii: Competenţa 22. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. documentaţie tehnică 105 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . sudare de pregătire a reperelor. prin presare. prin nituire. Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. utilaje şi SDV-uri specifice. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi de asamblare nedemontabilă a unor produse specifice calificării. Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării.2. ASAMBLĂRI MECANICE Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. lipire.

ASAMBLĂRI MECANICE Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. conform criteriului de performanţă (a). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.Titlul Unităţii: Competenţa 22. asamblarea propriu-zisă organe de asamblare. cu elemente elastice pregătirea reperelor pentru asamblare. documentaţie tehnică. prin pene şi ştifturi. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. prin caneluri. (b) Executarea operaţiilor de asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării. filete. conform criteriului de performanţă (b).3. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Asamblări demontabile : Operaţii : Resurse : Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. conuri. SDV-uri 106 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . (a) Identificarea tipurilor de asamblări demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificării. asigurarea organelor de asamblare necesare.: Criterii de Performanţă: 22. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţii de pregătire a reperelor şi asamblare demontabilă a părţilor componente ale unor produse specifice calificării.

sistemelor 107 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 23. sistemelor controlul semifabricatelor. Efectuează tehnice.0 1. Depistează tehnice. 3. pieselor. pieselor. defectele semifabricatelor. Selectează metode de control ale semifabricatelor. 2. DETECTAREA DEFECTELOR 3 1. sistemelor tehnice. pieselor.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleaga mijloace şi aparate de măsură şi control a defectelor semifabricatelor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. contoare pentru radiaţii. ruleta. surse de radiaţii. calibre.vizual prin defecte macroscopice cu instrumente şi aparatură obişnuită (pentru determinarea uzurilor.1. segmenţilor) defectoscopic nedistructiv ( cu lichide penetrante. pirometre. ultrasonic. fisurilor microscopice. termometre.Titlul unităţii: Competenţa 23. cu radiaţii X şi Gamma. conform criteriului de performanţă (b). DETECTAREA DEFECTELOR Selectează metode de control al semifabricatelor. lichide penetrante. pulberi magnetice.lupă. 108 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . conform criteriului de performanţă (a). rulmenţilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: . megohmetru. pieselor şi sistemelor tehnice. cu aparate de măsură electrice) Mijloace şi aparate de măsură şi control: . al elasticităţii arcurilor. microscop metalografic. manometre Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze metodele de control a semifabricatelor şi sistemelor tehnice specifice. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. răsucirilor) cu instrumente şi dispozitive speciale (pentru determinarea uzurii roţilor dinţate. Alegerea mijloacelor şi aparatelor de masură şi control corespunzatoare metodelor de control. comparator. micrometru. şubler. magnetic. pieselor. 23. durităţii. sistemelor tehnice. Criterii de Performanţă: (a) (b) Selectarea metodelor adecvate de control .

sistemelor tehnice. pieselor şi sistemelor tehnice.Titlul unităţii: 23. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Defecte: Cauze: defecte macroscopice: abateri dimensionale şi de formă. conform criteriului de performanţă (a). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze cauzele care au dus la apariţia defectelor semifabricatelor. prin întocmirea unui raport specific. pieselor. Criterii de Performanţă: (a) (b) Constatarea defectelor semifabricatelor. că este capabil să identifice defectele semifabricatelor. : Depistează defectele semifabricatelor.2. 109 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . incluziuni metalice şi nemetalice. pieselor şi sistemelor tehnice. DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. Analizarea cauzelor producerii defectelor semifabricatelor. segregaţii defecte de funcţionare abateri de la tehnologiile de elaborare a materialelor abateri de la tehnologiile de fabricaţie exploatare necorespunzatoare a sistemelor tehnice Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. sistemelor tehnice. sistemelor tehnice. conform criteriului de performanţă (b). pieselor. fisuri. pieselor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. de suprafaţă defecte microscopice: de structură internă. pori. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate.

microscopic. efectuând o analiză. cu radiaţii Gamma. conform criteriului de performanţă (a). Criterii de Performanţă: (a) (b) Utilizarea metodelor de testare nedistructivă respectând normele de sănătatea şi securitatea muncii. : Efectuează controlul semifabricatelor.Titlul unităţii: 23. sistemelor tehnice. magnetic. remediabil/rebut Norme de sănatate şi securitate a muncii: Evaluarea controlului: Rezultatele controlului: Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate precizate. pieselor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Metode de control: nedistructiv (vizual. cu fişele tehnologice semifabricat. cu aparate de măsură electrice) utilizarea echipamentului de protecţie adecvat metodei de lucru. că este capabil să aplice metodele de testare nedistructivă a semifabricatelor. verificarea integrităţii şi funcţionării mijloacelor şi aparatelor utilizate. DETECTAREA DEFECTELOR Competenţa 23. scriind un raport. conform criteriului de performanţă (b). auditiv. 110 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . ultrasonic. Evaluarea rezultatelor controlului. respectarea normelor de lucru compararea cu normele şi standardele în vigoare.3. că este capabil să evalueze rezultatele controlului semifabricatelor. cu lichide penetrante. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează. pieselor şi sistemelor tehnice. pieselor şi sistemelor tehnice. sistem tehnic corespunzător calitativ.

3 1. 24.1. 111 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE Titlul unităţii: 24. Realizează circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată.2. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 24.3. Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice. 24.0 Identifică componentele electronice analogice.

1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Recunoaşterea componentelor electronice analogice după criteriile precizate. aspect fizic. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Identifică componentele electronice analogice. Criterii: Terminalele componentelor: conform cataloagelor de componente electronice. Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Componente electronice: diode semiconductoare. Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale. dispozitive optoelectronice. Probe practice şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a stabili dispunerea pe capsulă a terminalelor componentelor electronice discrete. Recunoaşterea terminalelor componentelor electronice analogice. 112 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. tranzistoare bipolare. Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a preciza parametrii componentele electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.Titlul unităţii: 24. simbol. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a recunoaşte componentele electronice analogice după criterii precizate. Precizarea parametrilor componentelor electronice analogice. conform documentaţiei tehnice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. marcaj. tranzistoare cu efect de câmp. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. dispozitive multijoncţiune (tiristorul).

Interpretarea caracteristicilor statice ale componentelor electronice analogice. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. Măsurarea parametrilor componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea candidatului de a măsura parametrii componentelor electronice analogice. fenomenele fizice care stau la baza funcţionării componentelor electronice analogice dependenţa între mărimile electronice analogice caracteristice ale componentelor specificaţi în documentaţia tehnică . Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a interpreta caracteristicile statice ale componentelor electronice analogice. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.2: Verifică funcţionarea componentelor electronice analogice. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate ale Criteriilor de Performanţă: Principii de funcţionare: Caracteristici statice: Parametri: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a interpreta principiile de funcţionare ale componentelor electronice analogice. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. ________________________________________________________________________ Criterii de Performanţă: (a) Specificarea principiilor de funcţionare a componentelor electronice analogice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: 24.

aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă.surse de electroalimentare. amplificatoare operaţionale. Probe practice şi orale care atestă capacitatea candidatului de a monta componente electronice analogice pentru a realiza circuite electronice şi/sau simula. Probe practice care atestă capacitatea candidatului de a verifica circuite electronice. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea tipurilor funcţionale ale circuitelor electronice pe baza schemelor. UTILIZAREA CIRCUITELOR CU COMPONENTE ELECTRONICE ANALOGICE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa 24.amplificatoare cu componente analogice. . Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite electronice . aşa cum s-a precizat în criteriile (a) şi (b) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. .3: Realizează circuite electronice cu componente analogice. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă.aparate de măsurat. practic şi/sau prin simulare computerizată. Verificarea circuitelor electronice utilizând aparatură specifică. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate .circuite pentru generarea impulsurilor ( basculante) Scule şi dispozitive . scrise sau practice care atestă capacitatea candidatului de a identifica circuite electronice pe baza schemelor şi de a explica funcţionarea circuitelor cu componente analogice. cuarţ). cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.oscilatoare (RC.Titlul unităţii: 24. LC. trusa electronistului Software specializat: . osciloscop Probe de Evaluare: Probe orale.orice program care permite reprezentarea şi simularea funcţionării circuitelor electronice Aparatură specifică . Montarea componentelor electronice conform schemei date utilizând scule şi dispozitive specifice şi/ sau simularea circuitelor electronice utilizând software specializat. .cablaje imprimate. Explicarea funcţionării circuitelor electronice cu componente analogice.

25. 3 0. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Nivel: Valoare credit: Competenţe: 25.Titlul unităţii: 25. 25.1 Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare.5 115 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări .3 Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări.2 Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate.

1. diagrame Veitch-Karnaugh. structuri standard. codificatorul. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a corela valorile variabilelor cu nivelele de tensiune. multiplexorul / selectorul de date. scrise şi practice şi observarea desfăşurării activităţii care atestă capacitatea elevului de a identifica circuitele integrate digitale. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. forme canonice. Nivele de tensiune: nivel High şi nivel Low Parametri: VIH. NU. comparatorul digital. VIL. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a preciza formele de reprezentare. numărătoare. Precizarea parametrilor circuitelor integrate pe baza cataloagelor de componente. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. SAU-NU. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a preciza parametrii circuitelor digitale. forme elementare. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. (b) Precizarea formelor de reprezentare a funcţiilor logice asociate circuitului combinaţional Corelarea valorilor variabilelor logice cu nivelele de tensiune măsurate în circuit. ŞI-NU. FAN-OUT Probe de Evaluare: Probe orale. detectorul de paritate Circuite secvenţiale:circuie basculante. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. aspect fizic şi marcaj. decodificatorul. registre de deplasare Funcţii logice: Forme de reprezentare: ŞI. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. IIL. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. SAU. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Identifică circuitele logice integrate după criterii de clasificare Criterii de Performanţă: (a) (c) (d) Recunoaşterea circuitelor logice după simbol. SAU EXCLUSIV tabel de adevăr pentru funcţii de până la 4 variabile. IIH. FAN-IN. 116 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . circuite logice secvenţiale porţi logice. demultiplexorul / dstribuitorul de date. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25.Titlul unităţii: 25.

demultiplexorul / dstribuitorul de date. pe baza tabelelor de adevăr şi a diagramelor de timp. detectorul de paritate Circuite logice secvenţiale: circuite bistabile. codificatorul. aşa cum s-a precizat în criteriile (b) şi (c) de performanţă. Selectarea circuitelor integrate pentru implementarea funcţiilor logice. comparatorul digital. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. structuri standard. Verifică funcţionarea circuitelor logice integrate. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. 117 Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări . multiplexorul / selectorul de date. scrise ( de tip proiect ) şi practice care atestă capacitatea elevului de a exemplifica aplicaţii cu circuite integrate digitale. deplasarea informaţiei. 4 variabile date în forma canonică sau elementară. comparări de semnale electrice. demultiplexări. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea funcţionării circuitelor integrate digitale combinaţionale şi secvenţiale. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a selecta circuite integrate pentru a implementa funcţiile logice şi a realiza montaje cu circuite sevenţiale. numărarea impulsurilor Probe de Evaluare: Probe orale. numărătoare Funcţii logice: Aplicaţii uzuale: funcţii de 3. Selectarea circuitelor integrate pentru realizarea montajelor cu circuite secvenţiale Exemplificarea aplicaţiilor uzuale cu circuite logice în echipamentele de automatizări. decodificatorul. multiplexări. registre de deplasare. aşa cum s-a precizat în criteriul (d) de performanţă. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice combinaţionale: porţi logice. Probe orale.Titlul unităţii: 25. codificări. scrise care atestă capacitatea elevului de a descrie funcţionarea unui circuit integrat digital. decodificări. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă.2.

aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. alimentare defectuoasă Probe de Evaluare: Probe orale. codificatorul. comparatorul digital. distorsionarea transmisiei. registre de deplasare. multiplexorul / selectorul de date. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Defecte: de implementare. Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a realiza circuite şi/sau de a simula funcţionarea circuitelor logice. UTILIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE REALIZATE CU CIRCUITE LOGICE INTEGRATE ÎN AUTOMATIZĂRI Competenţa: 25. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica terminalele circuitelor integrate digitale. Realizează practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări. decodificatorul. structuri standard. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi practice care atestă capacitatea elevului de a identifica defectele în funcţionarea montajelor cu circuite logice. Montarea componentelor şi verificarea circuitelor şi/sau simularea funcţionării circuitelor logice specifice automatizărilor. (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Circuite logice: Circuite logice combinaţionale: circuite logice combinaţionale. cuplaje nedorite. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 118 . detectorul de paritate circuite basculante. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea terminalelor circuitelor logice integrate pe baza cataloagelor de componente. Identificarea defectelor în funcţionarea montajelor cu circuite logice prin măsurarea nivelelor de tensiune si vizualizarea formelor de undă. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. numărătoare Circuite secvenţiale: Simularea funcţionării circuitelor: reprezentarea circuitelor logice electronice utilizând programe care permit acest lucru şi simulează funcţionarea lor. conectare defectuoasă a intrărilor neutilizate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. de interconectare a circuitelor.3. circuite logice secvenţiale porţi logice.Titlul unităţii: 25. demultiplexorul / dstribuitorul de date.

1 Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date.2 Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit. 26.3 Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite.5 26.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 26. 26. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE 3 0. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 119 .

AP cu prelucrarea informaţiei la nivel de cuvânt. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 120 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Stabilirea etapelor procesului de proiectare a sistemelor de conducere.Titlul unităţii: 26. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26. AP mixte. Recunoaşterea automatelor programabile după dimensiunea magistralei de date. să recunoască automatele programabile şi să precizeze structura minimală a unui sistem de conducere automată a proceselor. Probe de Evaluare: Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească etapele procesului de proiectare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Etapele procesului de proiectare a sistemelor de conducere: Dimensiunea magistralei de date: Structura minimală a unui sistem: proiectarea sistemului în logică cablată şi în logică programată AP cu programare la nivel de bit.1: Identifică automatele programabile după dimensiunea magistralei de date. (b) si (c) cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. conform criteiilor de performanţă (a). Precizarea structurii minimale a unui sistem de conducere a proceselor cu automate programabile cu prelucrări la nivel de bit. consola de programare. procesorul central. modulele de intrare-ieşire.

aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Instrucţiunile de prelucrare a informaţiei: Probe de Evaluare: instrucţiunile de testare a condiţiei şi transferul datelor. Probe orale. periferice de intrare. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 121 . instrucţiuni logice. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: 26. periferice interne. generarea temporizărilor. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Elementele schemei bloc a unui AP: Operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni: unitatea de control. Stabilirea operaţiilor pentru executarea unei instrucţiuni. Probe orale. Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a stabili operaţiile pentru executarea unei instrucţiuni date. stabilirea dialogului între unitatea de control şi periferic. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. periferice de ieşire. consola de programare aducerea instrucţiunii din memoria program. incrementarea numărătorului de adrese. scrise şi practice care atestă capacitatea elevului de a prezenta instrucţiunile de prelucrare a informaţiei. scrise care atestă capacitatea elevului de a identifica elementele schemei bloc a unui AP. decodificarea codului operaţiunii şi executarea ei. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa 26. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea elementelor schemei bloc a unui AP. Prezentarea instrucţiunilor de prelucrare a informaţiei.2: Recunoaşte configuraţia de bază a automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit.

aşa cum s-a precizat în criteriul (a) de performanţă. alegerea limbajului de programare. scrierea. procesor pentru comunicare. aşa cum s-a precizat în criteriul (b) de performanţă. aşa cum s-a precizat în criteriul (c) de performanţă. Probe orale şi practice (de tip miniproiect) care atestă capacitatea elevului de a prezenta o staţie de automatizare. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. PREZENTAREA AUTOMATELOR PROGRAMABILE Competenţa: 26. STL (Statement List) Limbajele de programare utilizate la programarea AP: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea elevului de a alege soluţia de automatizare pentru o anumită situaţie impusă.3. Examinează utilizarea automatelor programabile cu prelucrare la nivel de bit la implementarea automatelor cu stări finite. analiza şi salvarea unui program şina de montare. utilizate. unitatea centrală. sursa de alimentare. module I/O. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 122 . Criterii de Performanţă: (a) Alegerea soluţiei de automatizare. module funcţionale. Probe orale care atestă capacitatea elevului de a recunoaşte limbajele de programare utilizate la programarea AP. LAD (diagramele Ladder).Titlul unităţii: 26. FBD (function block diagram). (c) Recunoaşterea limbajelor şi metodelor de programare utilizate la programarea AP. (b)Realizarea unei prezentări simple a platformei hardware a unei staţii de automatizare frecvent Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Soluţia de automatizare: Staţii de automatizare frecvent utilizate: alegerea hardware-ului. module de interfaţă. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

3. Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA.2. 27. 27. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice.1. Identifică performanţele unui SRA.Titlul Unităţii: Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 27. 27. Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat. 27. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 123 .4.0 27. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice.5. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ 2.

A.Titlul Unităţii: Competenţa 27. performanţe tranzitorii.A . cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.. SRA monovariabile şi multivariabile. SRA cu legi de reglare obişnuite şi cu legi de reglare speciale. regim tranzitoriu. SRA liniare şi neliniare. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. SRA continue şi discrete. Semnale utilizate în SRA: Regimurile de funcţionare ale SRA: Performanţele unui SRA: Probe de Evaluare: Probe practice şi/sau orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice categoria din care face parte un SRA conform criteriului de performanţă (a). şi cu mai multe R.A. performanţe staţionare. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Categorii de SRA: SRA pentru procese rapide şi pentru procese lente. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 124 .R.R.1: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 27. Descrierea semnalelor utilizate în S. Recunoaşterea unui SRA în funcţie de categorie. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (b). condiţii impuse. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze regimul de funcţionare şi performanţele unui SRA conform criteriului de performanţă (c). impuls unitar.A. rampă unitară. SRA cu un R. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Identifică performanţele unui SRA. regim staţionar. treaptă unitară. Caracterizarea regimurilor de funcţionare şi a performanţelor unui S.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Tipuri de traductoare: de poziţie şi deplasare. Probe orale. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea traductoarelor din SRA pe baza caracteristicelor generale conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. puterea consumată şi putere de sarcină. de debit. Probe orale. sensibilitatea. domeniul de măsurare RA electronice. RA pneumatice.2: 27. de forţe şi cupluri. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea unui regulator automat într-un SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea tipurilor de traductoare din construcţia SRA.Titlul Unităţii: Competenţa 27. Caracteristicile generale ale traductoarelor: Regulatoare automate: Probe de Evaluare: mărimi de intrare şi de ieşire. de temperatură. Explicarea funcţionării regulatoarelor automate din construcţia SRA. de nivel. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 125 . RA hidraulice. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice diferite tipuri de traductoare. de presiune. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Prezintă funcţionarea elementelor componente ale unui SRA. caracteristica statică. Explicarea funcţionării traductoarelor din SRA pe baza caracteristicilor generale.

I (integrală).A. Analizează modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de R.3: 27. PI (proporţională-integrală). pneumatice şi hidraulice caracteristicile semnalului de ieşire (de comandă) la semnal de intrare treaptă unitară.A. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identifică legea de reglare pentru un R. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Legi de reglare: Regulatoare automate electronice: Regulatoare automate mecanice: Răspunsul RA: P (proporţională).neliniare bipoziţionale sau tripoziţionale. Probe orale. Analizează răspunsul R. PID(proporţională-integrală-diferenţială). . ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Stabileşte legea de reglare după care funcţionează un regulator automat.A. la semnalele de intrare.A. la semnalele unitare utilizate în SRA conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 126 .Titlul Unităţii: Competenţa 27.A.liniare pentru procese rapide sau lente . scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de obţinere a legii de reglare pentru principalele tipuri de regulatoare automate conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze răspunsul R. Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice legile de reglare a R. din SRA conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. PD (proporţională-diferenţială). electronice şi mecanice utilizate în SRA.

puritatea semne convenţionale. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. conexiuni şi ciclograma de mişcare. Examinează SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. diametrul nominal. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice. simboluri specifice pentru componente pneumatice.Titlul Unităţii: 27. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 127 . distribuitoare.4. conform criteriului de performanţă (c). ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa. conform criteriului de performanţă (b). Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electropneumatice. aparate pneumatice speciale presiunea maximă de lucru. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele pneumatice conform precizărilor criteriului de performanţă (a). temperatura. Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor pneumatice reprezentate în schemele de acţionare pneumatică. debitul nominal. (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente pneumatice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare pneumatică: Funcţionarea SRA: grupul de pregătire a aerului. motoare pneumatice. 27. drosele. supape. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor pneumatice din structura unui SRA. succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise.

debitul nominal. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. diametrul nominal. Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea echipamentelor hidraulice din structura unui SRA. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze parametrii tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice. aparate hidraulice speciale presiunea maximă de lucru. (c) Condiţii de Aplicabilitate: Echipamente hidraulice: Parametri tehnicofuncţionali: Scheme de acţionare hidraulică: Funcţionarea SRA: motoare hidraulice. ANALIZAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATĂ Competenţa. puritatea semne convenţionale. Explicarea funcţionării SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 128 . 27. simboluri specifice pentru componente hidraulice. succesiunea fazelor procesului automatizat Probe orale şi scrise. supape. conform criteriului de performanţă (b). conexiuni şi ciclograma de mişcare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice echipamentele hidraulice conform precizărilor criteriului de performanţă (a) cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. cuprinzînd toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Precizarea parametrilor tehnico-funcţionali ai echipamentelor hidraulice reprezentate în schemele de acţionare hidraulică. Examinează SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice. temperatura. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea SRA cu elemente de execuţie electrohidraulice.5.Titlul Unităţii: 27. distribuitoare. conform criteriului de performanţă (c).

0 Competenţe: 28. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Nivel: 3 Valoare Credit: 1. Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic.Titlul Unităţii: 28. 28. Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA.3. 28. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 129 .1.2. Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată.

.parametrii procesului.manualul de întreţinere şi service al echipamentului respectiv . reglarea automată a nivelului. Scheme bloc pentru: - Legi de reglare tipizate: Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise (tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să consulte documentaţia tehnică specifică pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.1: Corelează componentele unui sistem de reglare automată a unui parametru cu elementele schemei bloc a unui SRA. . Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice modul de realizare a schemei bloc a sistemului de reglare automată a unui parametru conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice regulile de realizare a legilor de reglare tipizate conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. . reglarea automată a presiunii. PID. I. D. utilajelor şi echipamentelor din exploatare reglarea automată a debitului . reglarea automată a temperaturii. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 130 . REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. (b) Explicarea modului de realizare a schemelor bloc pentru reglarea parametrilor proceselor industriale. PD. Criterii de Performanţă: (a)Consultarea documentaţiei tehnice specifice pentru asigurarea funcţionării unui sistem de reglare automată. caracteristicile tehnice ale maşinilor.documentaţia de lucru. PI.parametrii de calitate ai fiecărei faze a lucrării. . . P. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Documentaţia tehnică: reprezentările şi simbolizările standardizate utilizate în automatizări.Titlul Unităţii: 28.NTSM în utilizarea aparatelor de măsurat. (c) Aplicarea regulilor de realizare a legilor de reglare tipizate.

Analizarea modului de realizare a unui sistem de comandă secvenţial. (b) (c) Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SRA în cascadă: Modul de conectare : schemă cu două bucle de reglare: una interioară şi una exterioară. demultiplexoare. conectarea elementelor instalaţiei tehnologice şi ale dispozitivului de automatizare conform documentaţie tehnice. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască modul de conectare a elementelor componente ale unui sistem de comandă numerică conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate. sumatoare. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. Elementele componente ale unui sistem de comandă numerică : multiplexoare.Titlul Unităţii: 28. descrierea parametrilor procesului. elemente de afişare Realizarea unui sitem de comandă secvenţial : sintetizarea schemei logice. alegerea justificată a mărimilor de intrare/ieşire Probe de Evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modul de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.. Recunoaşterea modului de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui sistem de comandă numerică. Criterii de Performanţă: (a) Identificarea modului de conectare a elementelor componente pentru reglarea automată a mărimilor într-un SRA în cascadă.2: Examinează modul de conectare a elementelor componente pentru realizarea unui SRA cu structură evoluată. asocierea circuitului logic. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 131 . comparatoare.

viteza şi puterea cerute de UC şi setul de instrucţiuni Aplicatii de dimensiuni mici: reglarea temperaturii. REGLAREA AUTOMATĂ A PARAMETRILOR PROCESELOR TEHNOLOGICE Competenţa 28. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Schema bloc: Caracteristici: module componente. conectare în funcţie de rolul lor în conducerea procesului tehnologic numărul de intrări/ieşiri necesar.Probe practice şi scrise (de tip referat) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modul de realizare a unui sistem de comandă secvenţial conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Titlul Unităţii: 28. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modulele din schema bloc conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate. reglarea timpului. Explicarea funcţionării automatelor programabile modulare în aplicaţii de dimensiuni mici.3: Analizează utilizarea automatelor programabile în conducerea unui proces tehnologic. Alegerea automatelor programabile utilizate în domeniu în funcţie de caracteristici. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţionarea AP modulare în aplicaţii de dimensiuni mici conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 132 . Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea modulelor din schema bloc. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice criteriile de alegere a modulelor unui AP conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale. . mărimea memoriei cerute. reglarea presiunii. tipul de intrări/ieşiri cerut.

1. Analizează protocolul TCP/IP. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 133 . 29.2. Realizează conectarea unei reţele de date la internet.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 29.0 29. 29. Utilizează componentele fizice utilizate în reţele de date.4.3. 29. REŢELE DE CALCULATOARE 3 1. Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date.

Transport.Titlul unităţii: 29. Legatura de date. Transport. inel. token-ring. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.11 Cele 7 nivele ale modelului (Nivelul Fizic. arbore Ethernet. Reţea. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 134 . Sesiune. (c) şi (d) de performanţă. Descrierea arhitecturilor reţelelor de date. IEE 802. plasa (mesh). __________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Topologii: Arhitecturi: Standarde Ethernet: model OSI: magistrala. (d) Descrierea modelelor de date OSI şi TCP/IP. Prezentare. stea. Identificarea standardelor Ethernet. Aplicaţie) şi interacţiunea dintre ele. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Descrierea topologiilor reţelelor de date. FDDI IEE 802. Probe de Evaluare: Probe orale şi scrise care atestă capacitatea candidatului de a analiza arhitectura şi standardele reţelelor de date aşa cum s-a precizat în criteriile (a).1 : Analizează arhitectura şi standardele reţelelor de date.3. (b). Aplicaţie) şi interacţiunea dintre acestea model TCP/IP: Cele 4 straturi ale modelului (Acces reţea. REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29. Internet.

Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 135 . TELNET.Titlul unităţii: 29. Descrierea serviciului de rezolvare a numelor. înregistrări de tip (A. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. NS.2: Analizează protocolul TCP/IP. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Adresarea IP: structura. subretele. MX. REŢELE DE CALCULATOARE Competenţa 29. Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea adresării IP. clase. CNAME. Probe orale scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a analiza protocolul TCP/IP. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). MAIL. PTR) Serviciul de rezolvare a numelor: Protocoale TCP/IP: Probe de Evaluare: HTTP. (b) şi (c) de performanţă. DHCP. DNS. Descrierea suitei de protocoale TCP/IP. SNMP. FTP.

bridge. ipconfig/ifconfig.Titlul unităţii: Competenţa 29. tester de cablu. CMTS. LED-uri indicatoare utilitare de captură a pachetelor.3: 29. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. Unelte hardware: Unelte software: Probe de Evaluare: Probe scrise şi orale care atestă capacitatea candidatului de a utiliza componentele fizice în retelele de date. modem DSL. placă de retea. nslokup/dig. hub/switch. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 136 . router. wireless access point. firewalls analizor de reţea. Depanarea unei reţele de date cu ajutorul uneltelor hardware şi software. tracert. Interconectarea componentelor fizice ale unei reţele de date. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente fizice: cabluri (optice. REŢELE DE CALCULATOARE Utilizează componentele fizice utilizate în reţelele de date. DSLAM. modem de cablu. ping. (b) şi (c) de performanţă. netstat. cu perechi răsucite. coaxiale). Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea componentelor fizice ale unei reţele de date.

Adresă IP LAN/WAN.Titlul unităţii: Competenţa 29. Configurarea componentelor fizice pentru a realiza conectarea la internet. (b) şi (c) de performanţă. firewall. securizare Placă de retea. firewalls Probe de Evaluare: Probe orale. SSID. REŢELE DE CALCULATOARE Realizează conectarea unei reţele de date la internet. NAT. Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician în automatizări 137 . masca de retea. scrise şi practice care atestă capacitatea candidatului de a realiza conectarea unei reţele de date la internet. modem DSL.4: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) 29. Conectarea unui calculator la reţea. aşa cum s-a precizat în criteriile (a). router. wireless access point. Conectarea unui calculator la Internet. Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Conectare la reţea: Conectarea la internet: Configurare: Componente fizice: Instalare şi configurarea plăcii de reţea Instalare şi configurare modem ADSL / router. cuprinzând toate elementele din condiţiile de aplicabilitate. canal radio. gateway. bridge. server DNS. hub/switch.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->