Sunteți pe pagina 1din 2

SECRETARIAT

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

PROGRAM DE LUCRU CU STUDENłII ŞI PUBLICUL :


DE LUNI PÂNĂ JOI ÎNTRE ORELE 12 – 14 , 16 – 18

HERMENIUC LUMINIłA – SECRETAR ŞEF

LUNI - TÂNJEALĂ MARIA → 12 – 14 / 16 - 18


ANUL II ZI;
MASTER ANUL II – APROFUNDAT
MASTER ANUL I – AUDIT FINANCIAR ŞI CONSILIERE

MARłI - ANGHEL IULIANA → 12 – 14 / 16 – 18


ANUL I - ID
ANUL III – SUPLIMENTAR- ID
MASTER ANUL I, II: ANALIZĂ FINANCIARĂ ŞI EVALUARE
MASTER ANUL II: ANALIZĂ FINANCIARĂ ŞI EVALUARE - ID
MASTER ANUL I, II: CONTABILITATE, CONTROL ŞI EXPERTIZĂ
MASTER ANUL I, II: CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA PATRIMONIULUI
MASTER ANUL II: AUDIT FINANCIAR ŞI CONSILIERE
MASTER ANUL II: CONTABILITATE ŞI AUDIT ÎN INSTITUłII BANCARE
MIERCURI – DASCALU MARIANA → 12 – 14 / 16 – 18
ANUL III ZI
ANUL III ZI SUPLIMENTAR
MASTER ANUL I – APROFUNDAT

J O I - VASILCOV MIHAELA → 12 – 14 / 16 - 18
ANUL I - ZI
ANUL II,III - ID
ANUL III SPECIAL - ID
MASTER ANUL I, II: CONCEPTE ŞI PRACTICI CONTABILE
MASTER ANUL I, II: CONTABILITATE INTERNAłIONALĂ

VINERI – NU SE LUCREAZĂ CU STUDENłII ŞI PUBLICUL


INTRAREA STUDENłILOR ŞI A PUBLICULUI ÎN SECRETARIAT
ESTE STRICT INTERZISĂ.