Sunteți pe pagina 1din 2

Câmp gravitaţional

Gravitaţia pe Pământ la scară macroscopică.

Gravitaţia într-o încăpere: curbura Pământului este neglijabilă la această scară, iar liniile de câmp
pot fi considerate cu aproximaţie ca paralele şi îndreptate direct spre centrul Pământului

Forţa gravitaţională se manifestă la distanţă prin intermediul câmpului gravitaţional. Ea se


transmite din aproape în aproape. Câmpul gravitaţional este un câmp vectorial care descrie forţa
gravitaţională care acţionează asupra unui obiect în orice punct dat din spaţiu, pe unitatea de
masă.

Intensitatea câmpului gravitaţional (Γ) într-un punct este egală cu raportul dintre forţa ce
acţionează din partea câmpului asupra unui corp aflat în acel punct şi masa corpului. În Sistemul
Internaţional, intensitatea câmpului gravitaţional se măsoară în N/Kg. Acceleraţia gravitaţională
este egală cu intensitatea câmpului gravitaţional.

Câmpul gravitaţional este:

• un câmp vectorial, deoarece i se poate ataşa un sistem de vectori, şi anume vectorul de


intensitate a câmpului;
• un câmp radial, deoarece liniile de câmp au direcţie radială;
• un câmp staţionar, deoarece intensitatea câmpului este constantă în timp;
• un câmp cu simetrie sferică.

Orice câmp se reprezintă prin linii de câmp. Linia de câmp este o linie imaginară la care vectorii
intensitate ai câmpului sunt tangenţi în orice punct.
Pe o arie mică de la suprafaţa Pamântului, unde liniile de câmp pot fi considerate paralele şi
echidistante - câmpul este uniform.

S-ar putea să vă placă și