Sunteți pe pagina 1din 11

(

Subsemnatul P ] N'. , fiullui R: si A: .' , nascut la data de In comuna T -) satul T -,judo V' " domiciliatin B, }str. . nr,', Sectorul " cetatean roman, detinut in prezent ill arestul Directiei de cercetari penale a DGPMB, formulez, in conformitate eu art. 522/1 C.proe.pen .. ,

Cerere de rejudecare a cauzei din dosarul nr. 24.632/3/2006 al Tribunalului Bucuresti-Sectia a II-a penala, rugandu-va sa Dispuneti
admiterea in principiu a cererii, iar in urma rejudecariicauzei, desfiintarea sentintei nr. 423 din 20 martie 2007, pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Sectia a II-a penala In aceasta cauza, modificata prin decizia penala nr.l64IAJ18.06.2008,pronuntata de Curtea de Apel Bucure~ti- Sectia II penala in dosarulcu acelasi numarsi ramasa definitiva prin decizia penala m', 2098 din 04.06,2009, pronuntata in acelasi dosar de Inalta Curte de Casatie si Justitie -Sectia penala, §i drept urmare: - achitarea mea, in baza art. 11 pct. 2 lit. a, 10 lit a C.proc.pen., de sub invinuirea savarsirii infractiunilor de: in~eJaciune prev, si ped de art ..215 alin. 1, 2, 3,5 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 c.pen.si delapidare, prevazuta de art. 215/1 alin 1 §i 2 C.pen., - respingerea cererilor de despagubiri formulate impotriva mea de persoanele constituite incalitate de parti civile in cauza, - anularea mandatului de executarea pedepsei inchisorii nr. 558 din 04.06.2009, emis de Tribunalul Bucuresti - Sectia IIpenala in acest dosar, In baza sentinteinr, 423 din 20.03.2007, pentru pedeapsa de 15 ani inchisoare, §i dispunerea eliberarii me Ie de indata de sub efectele acestui mandat.

Motive
I. Amt urmarirea penala, cat §i judecarea acestei cauze s-au desfasurat in lipsa mea. Nu am dat nici 0 declaratie, nici in cursul urrnaririi penale §i nici in fata instantelor de judecata care au pronuntat hotarari in cauza.

,--

Am pleeat din tara in data de 07.06.2000, in eoncediu de odihna, ill BALIIndonezia, unde apoi am ramas, intrucat am gasit oportunitati pentru a luera la 0 societate comercialasi a-mi deschide ulterior 0 afacere proprie. Am aflat de condamnare numai eu ocazia retinerii mele de autoritatile din Indonezia, lufind atunci cunostinta de faptul ca autoritatile din Romania solicitascra darea mea in urmarire internationala pentru ea m-as fi sustras de la exeeutarea pedepsei ~i ca adresasera autoritatilor indoneziene 0 eerere de extradare a mea .. Eu nu m-am sustras de la executarea nici unei pedepse, deoareee nu am avut cunostinta nici de vreun proees desehis impotriva mea §i niei de condamnare. Pur si simplu, am ramas in BALI, deoareee era un loc un de imi puteam castiga existenta, iar in eontinuare mi-am vazut de treburile mele fara sa rna mai intereseze viata sociala din Romania .. Sustinerea autoritatilor romane, potrivit carora am fost dat in urrnarire deoarece nu cunosteau adresa domiciliului meu, nu este intemeiata, intmcat aceste autoritati puteau aria usor aceasta adresa, prin canale diplomatice. Avearn viza de sedere acordata de autoritatile indoneziene pe termen lung, obtinusem de la politia indoneziana permis de eondueere pe care era aplicata fotografia mea §i in care erau inscrise datele mele personale, iar in data de 13.02.2001 obtinusem prelungirea pa~aportului meu romanese de la Arnbasada Romana din Jakarta, unde pasaportul a stat cateva zile pentru a se adauga file libere. Deci, nu am avut niei eea mai vaga intentie de a loeui ill Indonezia ill mod clandestin, pentru a "mi se pierde urma", intrucat nu luasem act de nici 0 eercetare lntreprinsa impotriva mea §i nici nu-rni puneam macar problema ea ar exista asa ceva. La data de 22.04.2011 am fost adus in Romania, sub stare de retinere, cu escorts, in cadrul formalitatilor de extradare, fiind incarcerat in arestul Directiei cercetari penale a DGPMB. In consecinta, fiind urmarit penal §i condamnat in lipsa, extradat in Romania pentru executarea pedepsei cu inchisoarea stabilita prin sentinta pronuntata in aceste conditii, inteleg sa-mi. exere it dreptul de a solicita rejudecarea cauzei, ill eonfonnitate cu art. 522/1 C'proc.pen. Prezentarea apararii mele se impune cu atst mai mult, cu cat am constatat din Iecturarea, pe cat a fot posibil in conditiile detentiei, a actelor judiciare intocmite ill dosar, precum si din informatiile pub lice eu privire la cauza, ca unii coinculpati, profitand de cercetarea §i judecarea mea in lipsa, au adoptat conduite judieiare incorecte §i s-au manifestat prin regrete ipocrite, specifiee conduitei unor persoane dubioase, acestia orientand probatiunea catre declararea mea ca " inamic public nr. 1", desi realitatea este eu totul alta. La aeeasta s-a adaugat eonduita incorecta, amt a organelor de urrnarire penala, cat si a altor participanti auxiIiari la proces (experti) care au intocmit acte oportuniste, indreptate spre demonstrarea, in eeea cerna priveste, a unor fapte absolutireale.
2

In consecinta, luand act, dupa extradarea mea, de continutul actelor judiciare intocmite in lipsa mea, mteleg sa rna folosesc de dreptul pe care mi-l ofera legea, de a solicita rejudecarea cauzei in partea prin care sunt vizat de hotararile judecatoresti adoptate. II. Precizez de la Inceput Cll. nu recunosc insu§irea uecuvenita a nici unei sume de bani din patrimoniul FNI sau a1societatilor la care am activat ~i ca nu

recunosc imputarile din sentinta eu privire la faptul ca am intoemit doeumente, ori ea am dispus intocmirea lor, eu mcalcarea unor nor me adoptate eu privire la administrarea Fondulul National de Investitli, care au condus la producerea de pagube Fondulul. III. In motivarea rechizitoriului, preluata in totalitate in sentinta, s-au expus cauzelor prabusirii Fondului National de Investitii, indicandu-se in cadrul expunerii
fiecarei cauze contributia vinovata a diferitelor persoane la provocarea ei. Aceste statuari se bazeaza pe expertiza contabila efectuata in cauza la urmarirea penala, Inainte de a analiza pe rand fiecare cauza in care s-a considerat ca am fost implicat, apreciez necesar sa invederez Instantel ca adevaratele cauze ale intrarii

Fondului in incapacitate de plata nu sunt acelea retinute in sentinta.


Datele privitoare la activitatea societatii de administrare a Fondului (Societatea SOV INVEST SA) si a societatii de distribuire a unitatilor de fond §i de efectuare de plasamente pe plata de capital (Societatea GELSOR- SA) au fost retinute de instanta pe baza expertizei efectuate in cauza. Dar toate pretinsele analize §i date expuse in expertiza reprezinta de fapt.igaselnite" menite sa puna in umbra conditiile in care au actionat factori oculti de agresiune impotriva fondului: anul 2000, fiind un an electoral, a dat posibilitatea unor personaje politice implicate in campania electorala sa aplice Iovituri de imagine adversarilor, iar provocarea prabusirii FNI constituia 0 astfel de lovitura, deoarece ea conducea Ia compromiterea initiatorului acestuia, considerat de unii politicieni sustinator al unui partid politic, precum §i a Ministrului Finantelor Pub lice, din cauza implicarii in activitatea Fondului a unor unitati cu capital de stat, precum CENTROCOOP, BANCA AGRICOLA §i CEC. Fondul s-a prabusit, deoarece investitorii au fost tinta unor actiuni de

manipulare desfasurate cu scopul de a-i determina sa-~i retraga de urgenta sumele investite, in urma acestor actiunl investitorii buluelndu-se la retragerea sumelor §i aducand Fondul in incapacitate de plata. Orice banca din Iume da faliment daca toti depunatorii solicita deodata
retragerea banilor. In Romania, 0 institutie bancara deosebit de importanta, precum Banca Comerciala Romans, a constituit tinta unei astfel de agresiuni, imediat dupa prabusirea FNI, facand parte din acelasi scenariu ca si in cazul FNI §i adusa la un pas de faliment din cauza cererilor de retragere formulate deodata de un numar foarte mare de depunatori, ea fiind salvata numai printr-o interventie semnificativa a Bancii
3

Nationale, ce a constat intr-o infuzie masiva de lichiditati care au condus la temperarea retragerilor intempestive. Dar Fondul National de Investiiii avand un caracter privat, nu a beneficiat de un astfel de sprijin, desi exista contractul de garantie a investitiilor, incheiat legal cu CEC, pe care CEC nu a vrut sa-l mai execute, chiar daca acel contract fost validat §i de instanta de judecata, astfel ca Fondul a fost condus in mod fatal spre disparitie brusca, din eauza intrarii In incapacitate de plata. Initiatorii acestei actiuni au ales ca punet de pleeare al atacului asupra Fondului zona Clujului, uncle exista sensibilitatea publica generata de falimentul jocului piramidal , Caritas ". Informatia ea nu mai exists bani de rascumparare a fost propagata initial in mod insidios in aceasta zona, de fa am la am, apoi prin persuasiune informatia a capatat conturul unei stiri reale, prezentata de catre agentii manipulatori ca fiind tinuta secreta de administratorii Fondului. Urmarea acestei propagande oculte insistente au inceput retragerile masive de la agentiile din acea zona. A venit apoi randul zonei de vest a tarii (Arad, Oradea) in care iara§i au avut lac actiuni masive de retrageri intempestive. Ulterior stirea a ajuns subiect in mass media §i a fost difuzata intr-un mod panicard §i instigator la adresa administratorilor Fondului, ducand la rezultatul urmarit de initiatorii agresiunii, Pentru a calma afluxul de solicitanti, in scop de operativitate si pentru a face fata asaltarii agentiilor de catre investitorii panicati de stirile transmise prin mass media, avand in vedere faptul ca transferul de bani intre filialele BCR durau mai multe zile, administratorii au luat masura alimentarii rap ide a agentiilor cu banii necesari satisfacerii cererilor de retragere, recurgand la repartizarea sumelor pentru fiecare agentie in saci sigilati, care au fost transportati cu avion specialla centrele zonaIe, de la care fiecare conducator de agentie l-a ridicat pe acela corespunzator si l-a dus la sediul acesteia, unde a facut platile, intocmindu-se acte cu respectarea tuturor rigorilor. Acest fapt a fost prezentat, in declaratiile publice, de totala rea credinta, date de 0 coinculpata Ioana Maria VIas, dupa executarea pedepsei, sub forma legendei .sustragerit banilor cu sacii" , sau " a fugit Popa cu sacii de bani", desi eu n u

participasem in nici 0 calitate la dispunerea acestor operatiuni, ue mai avand niei 0 funetie de eondueere in acel timp.
Aceeasi coinculpata, a mai declarat dupa executarea pedepsei, in avantul pe care ~i I-a luat de a face declaratii de presa senzationale si probabil pentru a se conforma vreunui angajament luat la eliberarea ei inainte de termen, ca FNI a constituit in realitate un ,joe piramidal", E straniu ca aceasta sustinere iresponsabila vine chiar de la persoana care, in calitate de specialism in domeniul investitiilor de capital, s-a ocupat direct de inflintarea Fondului, a into emit personal toate documentele cerute de lege pentru infiintare §i s-a ocup at personal de indeplinirea operatiunilor de aprobare a infiintarii acestei entitati, ba chiar a

participat la crearea legislatiei pentru piata de capital, in calitate de consilier al CNVM, fiind de presupus ca avea cunostinta de legislatia specifica adoptata, din care nu rezulta vreo asernanare intre unland de investitii si ,Jocurile piramidale". Nici yorba nu poate fi de un alt caracter al acestui Fond, dedit acela care rezulta din reglementarile legale. Asa cum a fost reglementat, fondul nu putea sa ajunga in incapacitate de plata din cauza reducerii numarului de investitori, deoarece exista sursa veniturilor reprezentate de plasamentele de capital, si chiar daca s-ar fi facut unele plasamente dovedite ulterior nerentabile, sau unele investitii care nu aduceau imediat profitul scontat, acest lucru nu periclita sursele de venituri deoarece piasamentele aveau 0 diversificare suficienta pentru a se realiza compensarea pierderilor dintr-un domeniu cu beneficiile din alt domeniu, incat sa se asigure in eel mai diu caz restituirea sumelor investite. Dar, a§a cum am mai ararat, orice banca, orice fond, orice casa de depuneri dii faliment daca deponentii soliclta deodata retragerea sumelor, iar FNI s-a aflat intr-o astfel de sltuatie. Pentru a se escamota cauzele reale ale prabusirii Fondului, a fost efectuata la urmarirea penala 0 expertiza contabila, [inta acesteia constituind-o demonstrarea faptului ca motivul prabusirii fondului l-a constituit insusirea sumelor de bani din Fond de catre administratori si alte persoane a carer activitate a avut legatura cu activitatea societatii de administrare a acestuia, IV. In continuare imi prezint punctual apararile fata de pretinsa mea implicare in asa zisele cauze ale prabusirii FNI preluate de instants din expertiza efectuata in

cauza,
In afara de cazurile punctuale, in care mi se imputa efectuarea unor operatiuni de sustragere a un or sume de bani care apartineau Fondului, ori a unor operatiuni prin care as fi pagubit Fondul, toate celelalte activitati descrise in rechizitoriu ~i preluate in motivarea sentintei, considerate pagubitoare pentru Fond, s-au desfasurat in perioada in care eu nu aveam functii de conducere la cele doua societati .iar operatiunile incriminate au fost initiate ~irealizate 1a SC SOV INVEST-SA, sub administratia altor persoane. Mentionez ca eu am nu am mai avut nici 0 functie de conducere la SC SOVINVEST -SA, din luna mai 1997, cand CENTROCOOP a preluat pachetul majoritar de actiuni de la aceasta societate, iar administrarea a fost preluata de Presedintele-Director general Ioana Maria VIas, iar la Societatea Gelsorpredasem functia de director executiv in luna oct. 1999, cand am intrerupt orice activitate, revenind la sfarsitul lunii martie 2000, in functia de consilier fmanciar. A. Din motivarea rechizitoriului, preluata in considerentele sentintei, rezulta ca mi s-au imputat urmatoarele cazuri punctuale de insusire a valorilor apartinand Fondului : 1-neincasarea de Ia subsemnatul a sumelor subscrise la data de 10.12.1999 §i pe care Ie-am rascumparat Ia valoarea de 137.403.330.106 lei.
5

Aceasta sustinere nu corespunde realitatii, In momentul in care eu am achizitionat unitatile de fond respective, pe numele meu, ill calitate de persoana privata, eu fuses em schimbat din functia de director executiv la SC GELSOR-SA, astfel ea nu se poate pune problema cii am determinat persoanele raspunzatoare de efectuarea operatiunilor legate de achizitionarea unitatilor de fond sa consimta la consemnarea in earnetul meu de investitor a ace lei subscrieri, lara sa platesc, Era ~i imposibila 0 achizitie rara plata, deoarece sistemul informatic nu pennitea acest lucru. Programul de calculator era astfel conceput, lncat numai dupa ce se opera ill sistem primirea banilor, se emitea cametul de investitor cu surna inscrisa in el, ori se introducea carnetul existent intr-o imprimanta speciala pentru a se imprima ill acesta datele privitoare la achizitie ( numarul de unitati si valoarea lor), iar la rascumparare programul nu perrnitea continuarea operatiunii ill cazul in care nu apareau in contul solicitantului datele privitoare la achizitie si la plata acesteia. Afirm, lara sa mai consult nici un fel de evidente, ea expertii au introdus in raport, cu totala rea credinta, aceasta inforrnatie, fiind absolut imposibil ca eu sa obtin un carnet de investitor in care sa figureze subscrierea unei sume, :tara sa 0 achit anticipat, Nu stiu daca expertii au consultat toate documentele de plata §i nu exclud faptul ca documentele sa nu fi fost securizate suficient, pentru a se exclude posibilitate sustragerii acelui document cu scopul de a se obtine incriminarea mea, 2- nelncasarea de la subsemnatul a comisionului in valoare de 14.123.562.311 lei, la discumpararea unitatilor de fond. Nici aeeasta sustinere nu este intemeiata, Pentru a se realiza neincasarea comisionului, ar fi trebuit ca persoana care a efcctuat operatiunea de eliberare a sumei sa omita incasarea comisionului, la indemnul meu, or eu nu am solicitat nimanui sa faca acest lucru si nici nu avearn calitatea de a exercita 0 astfel de imixtiune in activitatea curenta a FNI, 3- rnodificari care s-ar fi operat in carnetul meu de investitor nr. 40.010.000061.0 ( 122.587.000.000 lei). Aceasta sustinere este total ciudata, deoarece nu se arata in ce a constat modificarea, mai precis ce suma .a.existat inainte de modificare. Pe de alta parte, expertii au atentionat in raport ca sumele trecute in paranteza nu s-au aditio nat la totalul pagubei, iar pentru ca aceasta suma s-a mentionat ill raport ill paranteza, inseamna ca expertii nu erau siguri de existenta vreunei modificari ~inu au luat-o in considerare ca un fapt pagubitor, 4- insu§irea de catre subsemnatul P _ _' N: .. _ a unui numar de 59.099 actiuni emise de SC INDUSTRIAL EXPORT-SA, care apartineau Societatii SOY INVEST-SA §icare mi-ar fifest predate de numitul Birliga Bujor.

,
,.
Situatia aeestor actiuni este eu totul alta, expertii rastalmacind faptele cu rea eredint~L In camera de tezaur a SC GELSOR-SA existau actiuni emise de SC INDUSTRIAL EXPORT -SA, asezate in teancuri dupa titularii care Ie achizitionasera: 0 stiva continea actiunile detinatorilor privati, 0 alta stiva care apartinea Societatii SOY INVEST -SA ~i 0 alta ill care se aflau actiuni apartinand Bancii Agricole, cumparate de aceasta in cadrul unei alte tranzactii care nu face obiectul acestui dosar, dar Iasate in pastrare in camera de tezaur a SC GELSORSA. Cu ocazia mutarii sediului Societatii SOY INVEST -SA din spatiul pe care-l avea in aceeasi cladire cu Societatea GELSOR -SA, delegatul Bancii Agricole s-a prezentat pentru ridicarea actiunilor care-i apartineau acesteia. Am dat cheia de la tezaur unei persoane de incredere din societate, dar aceasta a incurcat stivele ~i i-a predat delegatului bancii actiuni din teancul care apartinea Societatii SOY INVESTSA. Ulterior am constatat greseala §i am completat stiva care-i apartinea Societatii SOY INVEST -SA, cu actiuni pe care le-am luat din stiva privata, urrnand sa lamuresc ulterior incurcatura .cu reprezentantii celor doua societati, Esential este faptul ca nici unul dintre cei trei detinatori de stive eu actiuni n u purtator. Expertii au omis eu rea credinta sa mentioneze aeest fapt in raport, luand in considerare doar descoperirea la Banca Agricola a unor actiuni care aveau seriile acelora achizitionate de Societatea SOY INVEST -SA, iar de aici au tras concluzia gresita ca eu am tnsusit ace le actiuni in dauna Societatii SOY INVEST, pentru simplul fapt ca eu Ie luasem in primire la depunerea lor in camera de tezaur a Societiaii GELSORA-SA. B. 0 alta categorie de imputari este reprezentata de operatiuni pe care eu le-as fi efectuat si care au produs consecinta pagubirii Fondului, in beneficiul Societatii GELSOR: 1- schimbarea destinatiei sumelor virate din conturile FNI ( 3 miliarde ~i 2 rniliarde lei) pentru a fi tranzactionate pe OTC §i BVB, pe care a§ fi dispus-o subsemnatul P _ _N_. ~ §i in urma careia SC GELSOR-SA ar fi incasat necuvenit surna (neindexata) de 25.741.680.559 lei. Aceasta invinuire nu are temei. SC GELSOR-SA, in calitate de soeietate de valori mobiliare, avea posibilitatea ca, dintr-un .cont discretionar ", asa cum era eel deschis de SC SOY INVEST -SA, sa investeasca in instrumente fmanciare pe piata de capital, unitatile de fond ale fondurilor de investitii constituind un asemenea instrument ( produs) fmanciar.

au Iipsa in numarul de actluni care le apartineau ~i care erau actiuni Ia

r~

,.
Nu a fost yorba, deci, de primirea de la Societatea SOY INVEST -SA a acestei sume numai pentm tranzactionare ; pe OTC §i BVB", cum se sustine in expertiza, ihvestirea sumei in unita]i ale FNI constituind un plasament ca oricare altul, 2- neincasarea comisionului datorat de un nt. de 8 investitori la rascumpararea unitatilor de fond In va16are de 3.063.726.308 §i a comisionului datorat de SC IMOLA la rascumpararea unitatilor de fond in valoare de 356.043.917 lei. intrudit nu rezulta clar din sentinta ~i nici din expertiza daca mi se imputa mie aceste omisiuni, consider necesar sa preeizez ca rascumpararile se realizau la nivelul SOCIETATII SOY INVEST-SA, unde eu nu mai aveam nici 0 functia in perioada in care au avut loc aceste rascumparari, 3-nu am nici 0 implicare in acordarea unui credit de 550.000 USD Societalii CIBELAGROUP-SA; nu am semnat nici un document in aceasta privinta ~i nu am discutat eu nimeni despre initierea ~i efectuarea acestei operatiuni fmanciare, 4- measarea de catre Societatea GELSOR-SA. in plus. a sumei de 426.964.430.600 lei la rascumpararea uniUililor de fond cu valori nesplitate. Nu este intemeiata aceasta sustinere, Societatea GELSOR-SA a incasat rascumpararea unitatilor de fond la fel ca oricare investitor. Cand expertii sustin ca aceasta societate "a incasat In plus", nu arata termenul de referinta : "fncasare in plus falii de ce ?" Afirmatia expertilor nu are nici un temei. Este pur si simplu 0 afirmatie 5-neincasarea comisionului datorat de societatea GELSOR-SA la rascumpararea unitatilor de fond de pe cele doua carete de investitor, in valoare de 2.663.260.850 lei. Raspunsul este acelasi ca la pet. 2. Nu intra in atributiunile rnelc ~i nici a unui salariat de la Societatea GELSOR-SA executarea acestei operatiuni, 6- prejudiciul de 569.209.400 lei cauzat prin folosirea in aceea~i zi a de eatre Societatea GELS OR -SA a doua valori pentru unitatea de fond. Nici aceasta invinuire nu este intcmeiata. Expertiza nu a formulat 0 sustinere clara in aceasta privinta, deoarece nu a demonstrat care a fost mecanismul provocarii unei pagube Fondului printr-un astfel de procedeu. Pe de alta parte, valoarea unitati de fond nu se stabilea Ia Societatea de distributie, ci la Societatea de administrare, respectiv la SOY INVEST -SA. C. Presupusa mea participare la desfasurarea unor activitati care au cauzat pagube Fondului : 1- diminuarea numarului unitalilor de fond aflate in eirculatie. fapt ce ar fi avut cn efect direct cre§terea nereala a valorii unitatilor de fond. in raport de care sau efectuat rascumpararile §i care a generat plata unor sume de bani in plus, necuvenite, din fondurile investitorilor. Nu mi se poate imputa comiterea nici unei nereguli in aceasta privinta.
8

Prin aceasta sustinere expertii doresc sa invedereze faptul cain mod intentionat au fast raportate un numar nereal al unitatilor de fond aflate in circulatie. Dar intocmirea aces tor raportari nu intra in atributiunile mele ci a Departamentului contabilitatii din cadrul Societatii SOV INVEST -SA ~ia agentiilor teritoriale, iar daca eu am semnat astfel de rapoarte in perioada in care am condus ace a societate am facut-o nu pentru ca eu Ie-am elaborat, ci pentru ca era obligatorie semnatura conducatorului unitatii pe rapoartele respective. Semnalez faptul ca din expertiza rezulta efectuarea mas iva a unor astfel de raportari in perioada in care Societatea SOV INVEST -SA era condusa de inc. Ioana Maria VIas, 2- reevaluarea nejustificatii a ac!iunilor aflate ill portofoliul Fondului. cu consecinta majodirii nejustificate a valorii activelor FNI Cli suma de 1.454.521.644.546 lei. Sub adrninistrarea mea, la Societatea SOV INVEST-SA a avut loc doar reevaluarea actiunilor INDEX, care a fast, insa, efectuata cu respectarea tuturor cerintelor legale .. Exista la Banca Agricola un raport de expertiza financlara de reevaluare a actiunilor INDEX, intocmit pe baza datelor fmanciare ale societatii si calculata cu respectarea norrnelor ~i a formulelor legale prevazute ill legislatie ~i in normele emise de CNVM, valoarea unei actiuni fiind stabilita la 765.000 lei (Rol), ceea ce a dat ~i valoarea de piata a unei tranzactii legale, cu acest pret. In rest, dupa cum rezulta din expertiza, reevaluarile au avut loc la Societatea SOY INVEST -SA in perioada in care eu nu aveam in aceasta societate nici a functie de conducere, 3- modificarea raportarilor transmise la CNVM, prin majorarea scriptica a valorii lichiditatilor cu suma de 1.284.130.982.559 lei. Nu am dispus nici 0 modificare a nici unui raport. In perioada in care am avut functie de conducere la Societatea SOV INVEST -SA am semnat rapoartele intocrnite de departamentele de specialitate ~i nimic mai mult. Nu exista vreun document in care sa apara modificari operate de mine, 4- pierderi suferite de Fond prill recotarea actiunilor h'anzactionate pe BVB ~i RASDAQ (61.154.500.000Jei). Nu am avut nici 0 implicare in aceasta operatiune Precizez ca actiunile tranzactionate pe piete cotate se supun fluctuatiilor naturale ale acestor piete. Cine raspunde, de exemplu, ca actiuni considerate valoroase au scazut brusc 1a Bursa din Tokio sau din Lomira? Consider di s-a exagerat atunci cand s-au imputat cuiva consecintele acestor fluctuatii, 5-pierderi de 4.064.728.191 lei din cauza falimentul emitenfilor de actiuni cobte, detinute in portofoliul FNI.
9

_--r-o:.--

Raspunsul este acelasi ca ~i la pet, 4 de mai sus. 6 - investitii ill surna totala de 324.667.066.000 lei ill aetiuni ale S INDUSTRIAL EXPORT SA. Nu eu am Iuat aceasta deeizie. Nu sunt implicat cu nimic in efectuarea acestei investitii, 7- investitii in surna totala de 8.722.504.820 lei ill actiuni ale BIR. La fel ca ~i la pet. 6, nu am nici 0 implicare in aceasta operatiune 8-plasarnent in valoare de 9.677.025 .. 0 lei la SC LEASING-S.A., 0 nerecuperat. Nu am avut nici 0 implicare ill aceasta operatiune. Nu corespunde realitatii nici 0 afirmatie care s-a facut in cauza, ill cea ce priveste efectuarea unor reevaluari in baza vrunei intelegeri stabilite intre mine si inc. loana Maria VIas. Intrucat societatile pe care le administram aveau obiect de activitate diferit, nu era necesara directionarea activitatii acestora pe baza unei inteleger! intre conducerile lor. V. Am fost condamnat pentru savarsirea celor doua infractiuni, rara sa rezulte din sentinta eare este fapta circumscrisa, sau care sunt faptele circumscrise, ill mod coneret si distinct, infractiunii incadrate in art. 215 alin. 1,2,3, 5 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 c.pen, ~i infractiunii incadrate In mi. 215/1 alin 1 ~i 2 C.pen, ~i mai ales lara sa se indice prejudiciul com is prin fieeare dintre aceste doua infractiuni. Indicarea valorii prejudiciului era necesara deoarece in cazul constatarii savarsirii infractiunilor impotrlva patrimoniului, cum e eazul ~i al infractiunilor retinute In sarcina mea in acest dosar, in a carer Iatura obiectiva este prevazuta necesitatea producerii unei pagube, se impune ca regula obligatorie indicarea precisa a prejudiciului comis prin infractiunea respectiva, mai eu seama atunci cand valoarea prejudiciului deterrnina incadrarea faptei intr-una dintre mai multele variante de calificare juridica, conditionate de nivelul prejudiciului cauzat prin comiterea ei. Nedemonstrarea incadrarii in dispozitiile legale ineriminatoare, a unor fapte concrete care mi se imputa printr-un rechizitoriu lozincard si inconsistent din punct de vedere juridic, a fost insusita, din pacate, de toate instantele judecatoresti care au pronuntat hotarari in cauza, VI. In concluzie, invedercz instantei faptul ca s-a pronuntat impotriva mea 0 condamnare nedreapta, contrarie adevarului, VII. In probatiune, solicit: - ascultarea mea, - audierea martorilor AI V, ' :, 01 l C §i C I care au lucrat in cadrul Departamentului IT al Societatii SOV INVEST -SA, pentru a da relatii cu privire la modul in care a fast conceput programul de calculator eu
"c. '.

10

,
priv ire la em iterea carnetelor de investitor si la operarea in aces tea a subscrierilor § i rascumpararii unitatilor de fond, - reaudierea martorului Barliga Bujor, pentru a da relatii cu privire la ridicarea actiunilor Bancii Agricole din camera de tezaur a Sccietatii GELSOR-SA, - obtinerea raportului de evaluare a actiunilor Bancii Agricole, la care am facut referire mai SUS, ' - completarea raportului de expertiza, in sensul de a se preciza daca a existat lipsa la NUMARUL de actiuni ale Industrial Export, detinute de Societatea SOY
INVEST-SA, ' - audierea unor fosti sefi de agentii de distribuirea unitatilor de fond, a1 carer nume urmeaza sa- Iindic la instanta, .deoarece nu am aceasta posibilitate in prezent, pentru a da relatii cu privire la modul in care se intocmeau raportarile periodice, - audierea si a alter persoane, pe care le voi indica in la instant a, in masura ill

e..-

care voi aprecia necesitatea audierii sau reaudierii lor, dupa ce voi reusi intregul dosar la arhiva instantei,

sa studiez

Bucuresti, la 18.05.2011

Cu.stima, condamnat : P
N,

Domnului Presedinte al Tribunalului Bucuresti

II