P. 1
Atlas de Histologie

Atlas de Histologie

|Views: 5,680|Likes:
Published by simovolo

More info:

Published by: simovolo on Jun 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE ´IULIU HA IEGANUµ CLUJ NAPOCA CATEDRA DE HISTOLOGIE UMAN

ENTER

Autori: Prof. Dr. Monica Toader Radu Prof. Dr. Maria Elena Gocan Conf. Dr. Mure an Dorel Viorel ef lucr. Dr.Mariana M rginean lucr. Dr.Mariana ef lucr. Dr. Maria Cri an lucr. ef lucr. Dr. Carmen Mihu lucr. ef lucr. Dr. Alina Pântea lucr. As. Univ. Dr. Carmen Melincovici As. Univ. Dr. Anne-Marie Chindri AnneGrafic , design & coordonare technic : Akos Z. Szabo (MG II)
EDITAT DE:

CATEDRA DE HISTOLOGIE UMAN
UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE ´IULIU HA IEGANUµ CLUJ NAPOCA Copyright © 2003, Catedra de Histologie Umana, UMF Cluj Napoca Toate drepturile asupra acestei edi ii apar in exclusiv Catedrei de Histologie, UMF Cluj Napoca Nici o parte din acest CD-Rom nu poate fi reprodus sub nici o form sau stocat într-o baz de date f r permisiunea prealabil scris a Catedrei.

Acest atlas cuprinde imaginile de microscopie optic ale unor esuturi i organe în colora iile uzuale folosite în laboratoarele de histologie i histopatologie, histopatologie, precum i imagini bi si tridimensionale, menite sa creeze o imagine clar asupra obiectului histologiei. histologiei. Preparatele microscopice au fost fotografiate la obiective de diferite m rimi (6x, 10x, 16x, 20x, 40x), iar imaginile ob inute au fost e alonate pe capitole, 10x, 16x, 20x, 40x), care reprezint obiectul Histologiei Generale. În felul acesta, Generale. microfotografiile cuprind atât imagini de ansamblu, cât i de detaliu ale cuprind preparatelor. preparatelor. Imaginile sunt înso ite de un text explicativ, concis care u ureaz în elegerea structurilor prezentate. În acela i timp atlasul ofer prezentate. posibilitatea unui exerci iu de diagnostic prin faptul c , acelea i imagini pot fi studiate i f r legend existând i posibilitatea de a etala cuno tin ele i existând prin teste recapitulative. recapitulative. Acest atlas a fost realizat dup preparatele microscopice din colec ia didactic a Catedrei de Histologie, preparate care au fost realizate de colectivul aceleia i catedre utilizându-se tehnicile histologice obi nuite i utilizândudiferite colora ii: hematoxilin -eozin , hematoxilin feric , Sudan III, ii: rezorcin fuxin Weigert, orcein , impregn ri cu azotat de Ag, albastru de toluidin , acid osmic, albastru de metil. metil. Imaginile prezentate în acest atlas constituie un îndrum tor pentru lucr rile practice de Histologie destinat studen ilor de la Medicin General , Stomatologie i Colegii, precum i cercet torilor interesa i de aspecte de anatomie microscopic .

esuturi epiteliale esuturi conjunctive esutul sanguin esuturile musculare Sistemul vascular esutul nervos Sistemul nervos Organe limfoide

Sistemul digestiv Sistemul respirator Sistemul excretor Glande endocrine

Sistemul reproductiv feminin

Sistemul reproductiv mascul Organe de sim

esuturi epiteliale
esuturi epiteliale de suprafa
esuturile epiteliale sunt alc tuite predominant din celule. Sunt structuri avasculare. Celulele se g sesc în raport de contact i sunt solidarizate prin mijloace stabile de fixare i/sau printr-o cantitate redus de substan intercelular , substan a de ciment.

Epitelii glandulare

Epitelii senzoriale

esuturi epiteliale de suprafa

Epiteliu unistratificat
esuturi epiteliale

Epiteliu multistratificat

Epiteli de tip particular

Epiteliile de înveli sunt formate din celule ordonat aranjate i dispuse pe o membran bazal . Caracterul de epiteliu unistratificat (simplu) sau pluristratificat (multistratificat) se stabile te dup num rul rândurilor de celule.

cilindric sau pseudo. acest epiteliu poate fi pavimentos. cubic.stratificat. esuturi epiteliale Cilindric Pseudostratificat .Epiteliu unistratificat (simplu) Pavimentos Epiteliul unistratificat sau simplu este reprezentat printrun singur rând de celule. iar dup forma celulelor.

dispuse pe o membran bazal . având aspectul de pietre de pavaj v zute de sus.Epiteliu unistratificat pavimentos Impregnat cu azotat de argint Epiteliul simplu pavimentos este format dintr-un singur rând de celule turtite apicobazal. esuturi epiteliale 3D + .

esuturi epiteliale 3D .

esuturi epiteliale Epiteliu pavimentos simplu Epiteliu pavimentos simplu Endoteliul vascular .

Epiteliu unistratificat cilindric H&E Epiteliul unistratificat este reprezentat printr-un singur rând de celule. cilindric (H&E mucicarmin). iar dup forma celulelor. esuturi epiteliale 1 2 3 3D 1. cubic sau H&E. Celule mucipare + . Axul vilozitatii cu esut conjunctiv 3. Enterocite 2. acest epiteliu poate fi pavimentos.

esuturi epiteliale .

Epiteliu unistratificat cilindric esuturi epiteliale .

acesta din urm putând fi keratinizat sau nekeratinizat. uneori în mitoz . Celulele keratinizate au citoplasma omogen eozinofil . Între aceste dou tipuri extreme . se g sesc aspecte nucleare intermediare. esuturi epiteliale 3D . nucleul picnotic sau absent. Se disting diferen e structurale între nucleii din diferitele rânduri: nucleii profunzi sunt de tip activ. condensa i. Forma celulelor din rândul superficial determin tipul epiteliului: cilindric sau pavimentos. în timp ce nucleii superficiali sunt mai mici. nucleola i. eucromi. adesea picnotici. m rime i structur .Epiteliu multistratif icat Pavimentos cheratinizat Epiteliu pluristratificat se caracterizeaz prin prezen a mai multor rânduri de celule. hipercromi. Nucleii din acela i rând sunt similari ca form .

Nuclei 4. Este format din trei straturi. Strat bazal 2. Strat cornos . Strat spinos 3. 4 esuturi epiteliale 3 1 2 + 1. fiind specializat pe func ia de protec ie.Epiteliu pavimentos cheratinizat H&E Este forma cea mai frecvent i rezistent de eptelii.

esuturi epiteliale .

esuturi epiteliale .

Epiteliu de tip particular Epiteliu pseudostratificat cilindric ciliat esuturi epiteliale Uroteliul .

Epiteliu pseudostratificat cilindric ciliat H&E 2 3 Este un tip particular de epiteliu simplu cilindric. creind un fals aspect de stratificare esuturi epiteliale 1 + 1. Nuclei aparent stratifica i 2. dar inegale ca în l ime. Cili . format din celule dispuse pe membrana bazal . În l imea diferit a celulelor. Celule mucipare 3. determin situarea nucleilor la în l imi diferite.

esuturi epiteliale 3D .

Celule caliciforme esuturi epiteliale .

Epiteliu pseudostratificat cilindic ciliat esuturi epiteliale .

esuturi epiteliale .

esuturi epiteliale .

cu polul apical dilatat ´in rachet ´ i strat superficial format din celule aplatizate ³în umbrel ´. cu mai multe rânduri de celule alungite. Celule în rachet 4. cu celule cubice. strat intermediar.Uroteliul H&E Este un epiteliu stratificat de tip particular. esuturi epiteliale 4 2 3 1. Celule bazale 3. Con in trei straturi de celule: strat bazal. Membrana bazal 2. Celule turtite în umbrel 1 + .

esuturi epiteliale .

esuturi epiteliale glandulare Exocrine esuturi epiteliale Epiteliile glandulare sunt alc tuite din celule foarte specializate. Endocrine . care au capacitatea de secre ie-excre ie.

esuturi epiteliale glandulare exocrine Glanda Tubular simpl Tubulara simpla esuturi epiteliale Glanda Alveolar simpl Glanda Acinoas Tubulo-acinoas compus -mixt Glanda Tubulo-acinoas Mixt compus -seroas Pentru epiteliile glandulare exocrine este caracteristic prezen a canalului excretor.i secre iile la suprafata pielii sau in unele cavit i. . acestea v rsându.

în cordoane caracteristic absenta Corticosuprarenala Epiteliu Glandular Dispus în foliculi Tiroida unui canal excretor. acestea v rsându. .esuturi epiteliale endocrine esuturi epiteliale Epiteliu Glandular Pentru epiteliile glandulare endocrine este Endocrin disp.i secre iile direct în sânge sau în alte lichide ale organismului.

esuturi epiteliale 2 1 3D 1. Lumen 2. delimitând un lumen filiform.. dispuse într-un singur rând pe membrana bazal . glanda Lieberkuhn). tubular (ex. cilindrice.Gland tubular simpl H&E Celule epiteliale înalte. Epiteliu glandular + .

esuturi epiteliale

esuturi epiteliale

Duct Unit. secretorie

Gland alveolar
H&E
Este format din corpul i gâtul glandei. Stratul bazal al glandei con ine celule active metabolic, dispuse întrun singur rând pe membrana bazal . Restul glandei con ine celule poliedrice, clare.

esuturi epiteliale

2

1

3
3D 1. Celule cu citoplasma vacuolara 2. Folicul pilos 3. Fibre musculare scheletale striate sectionate transversal

+

esuturi epiteliale

Glanda tubulo-acinoas Organe parenchimatoase, formate din celule dispuse sub form de acini secretori i canalicule excretoare. Acinii sero i sunt mici, forma i din celule înalte, care delimiteaz un lumen îngust. Nucleul sferic, este dispus central, iar citoplasma celulelor este bazofil , având un aspect granular (ex. glanda parotid ). Acinii muco i sunt mai mari decât cei sero i, sunt forma i din celule mai scunde, care delimiteaz un lumen mai larg. Nucleii hipercromi sunt dispu i bazal, iar citoplasma este clar , vacuolar (ex. glanda submandibular ). Acinii mic ti sunt cei mai mari, de form sferic , alungit sau neregulat . Au lumenul delimitat de celule clare, vacuolare (mucoase). Între celulele mucoase i membrana bazal se intercaleaz 1-3 celule seroase, cu citoplasma întunecat , având form semilunar (semilunele Gianuzzi (ex. glanda submandibular ). Canalele semilunele Gianuzzi) excretorii caracterizeaz glandele exocrine. Dispuse intralobular, în plin parenchim, sau extralobular, în strom , sunt formate din celule epiteliale cubice sau cilindrice, formând un epiteliu unistratificat, pseudostratificat sau bistratificat, dispuse pe o membran bazal .

esuturi epiteliale

Gland seroas
H&E
Con ine acini sero i cu dimensiuni mai mici în raport cu ceilalti cu un lumen îngust i produs de secre ie fluid. Celule mari, citoplasma întunecat , granular , nuclei mari eucromi nucleola i.

esuturi epiteliale

2 1

3D

1. Canal excretor 2. Canale excretorii intralobulare

esuturi epiteliale Submandibular 3D .Gland mixt Este caracteristic secre ia mixt exoendocrin . unul exocrin i unul endocrin. realizat fie de aceea i celul fie de dou esutri distincte.Prezint acini numero i de forme diferite cu dou feluri de celule mucoase i seroase.

esut epitelial glandular mixt H&E esuturi epiteliale 1 1. Acini glandulari mic ti .

esut epitelial glandular H&E 1 esuturi epiteliale 3 2 1. Acini glandulari mucosi 2. Canale excretoare intralobulare 3. Acini micsti cu semiluna Gianuzzi .

Organizarea histologic a glandelor exocrine esuturi epiteliale ACINI Seromucos Mucos Seros .

Zona fasciculata cu spongiocite esuturi epiteliale + . Capilare 4. Capsula 2. Zona glomerulara ± celule dispuse în cordoane arcuate 3.esut glandular endocrin .corticosuprarenala H&E 1 2 3 4 3 1.

esuturi epiteliale Zona fasciculat a CSR .

Celule foliculare 3. Coloid 5. Capilare perifoliculare 4. Foliculi tiroidieni 2.esut glandular endocrin .Tiroida H&E 5 2 esuturi epiteliale 4 1 3 + 1. Capsula conjunctiv .

Capilare perifoliculare 5.5 esuturi epiteliale 4 3 2 1 1. Coloid . Celule foliculare într-o sec iune tangen ial 4. Foliculi tiroidieni 2. Celule foliculare 3.

Din punct de vedere histogenetic se împart în esuturi conjunctive de tranzi ie i embrionare i esuturi conjunctive permanente sau adulte. esuturi conjunctive în care predomin celulele ( esutul reticular. esutul conjunctiv lax). denumite i esuturi de leg tur i suport. Dup consisten a substan ei fundamentale deosebim: esuturi conjunctive cu substan a fundamental moale sau semivâscoas lax (ex. osoase mineralizat ( esuturile osoase). esuturile cartilaginoase) i esuturi conjunctive cu substan a fundamental rigid . reprezint un grup heterogen de esuturi cu origine comun mezodermo-mezenchimal fiind alc tuite din 3 componente: celule.esuturi conjunctive esuturile conjunctive. esuturi conjunctive . Dup varia iile cantitative i calitative ale celor trei componente se disting din punct de vedere morfologic mai multe tipuri de esuturi conjunctive. dur . substan fundamental i fibre. esuturi conjunctive cu substan fundamental solid dar elastic (ex. Dup componenta structural care predomin esuturile conjunctive se împart în: esuturi conjunctive în care toate cele trei componente sunt în propor ii egale ( esutul conjunctiv lax). elastic elastic). aponevrotic. pigmentar) tendinos esuturi conjunctive în care predomin fibrele ( esutul tendinos. adipos pigmentar i reticular adipos.

esuturi conjunctive esut conjunctiv esut conjunctiv esut conjunctiv esut conjunctiv esut conjunctiv esut conjunctiv esut conjunctiv esut conjunctiv esut conjunctiv esut conjunctiv mucos lax tendinos aponevrotic elastic reticular pigmentar adipos cartilaginos osos esuturi conjunctive .

esutul conjunctiv mucos
H&E
esutul mucos din cordonul ombilical este format din celule stelate cu prelungiri dispuse într-o substan fundamental relativ abundent i bazofil .

esuturi conjunctive

2 1

+

1. Celule de tip fibroblastic 2. Substan a fundamentala abundenta (bazofila)

esuturi conjunctive

esutul conjunctiv lax
H&E
Reprezint prototipul de esut conjunctiv având o dispozi ie ubicvitar în organism. Substan a fundamental este abundent , celulele sunt situate relativ distan at, iar fibrele sunt dispuse izolat sau în fascicole care formeaz o re ea neregulat .

2
esuturi conjunctive

1

+

1. Fibre colagene 2. Nucleii celulelor conjunctive

esuturi conjunctive

esutul conjunctiv tendinos
H&E
Reprezint un esut conjunctiv dens, ordonat cu fibre colagene dispuse în fascicole. Între fascicole se dispun celulele conjunctive (tenocitele) vizibile prin nuclei. Este caracteristic dispozi ia nucleilor doi câte doi (nuclei gemeni).

esuturi conjunctive

2 1

+

1. Fibre colagene 2. Sept conjunctivo-vascular

esuturi conjunctive

esutul conjunctiv aponevrotic esuturi conjunctive esutul aponevrotic. reprezint de asemenea un esut conjunctiv dens ordonat în care fibrele colagene sunt dispuse paralel între ele într-un plan. . dar perpendicular pe fibrele planului supra sau subjacent. Celulele conjunctive sunt comprimate între cele dou planuri fibroase.

esuturi conjunctive 1 1. Fibre elastice sectionate transversal ± ligamentul galben .esutul conjunctiv elastic Colora ie rezorcin fuxin Weigert Reprezint o varietate de esut conjunctiv în care predomin fibrele elastice. Fibrele elastice sec ionate transversal se eviden iaz în albastru violet cu rezorcin fuxin Weigert sau c r miziu cu orcein .

MEDIA AORTEI color.Lamele elastice concentrice . cu orcein esuturi conjunctive 1 1 .

esutul reticular formeaz stroma organelor limfo .esutul conjunctiv reticular H&E 3 esuturi conjunctive 1 2 + 1. Zona medular a limfoganglionului 2. . Vase Este format din celule reticulare fixe cu nucleu mare nucleolat i cu prelungiri citoplasmatice ce se anastomozeaz cu prelungirile celulelor învecinate care împreun cu fibrele de reticulin formeaz o re ea tridimensional .i hematopoetice. Celule reticulare 3.

esuturi conjunctive 1 1 .Celule reticulare din medulara limfoganglionului .

Celule cu pigment în citoplasma .esutul conjunctiv pigmentar Se eviden iaz prin pigmentul melanic con inut în celulele stelate cu un aspect caracteristic de fulg de nea. esuturi conjunctive 1 1.

esuturi conjunctive .

Pentru a eviden ia gr simea se face colora ie cu Sudan III în care gr simea apare colorat galben portocaliu. Septe conjunctive . este format din grupuri mari de celule rotunde clare (paniculi adipo i) solidarizate prin esut conjunctiv. Adipocite cu citoplasma univacuolar 2.. Nucleu periferic 3.E. Celula adipoas are un aspect de inel cu pecete în colora ia H. 2 esuturi conjunctive 3 1 + 1.esutul conjunctiv adipos alb H&E esutul adipos. nucleul i citoplasma fiind împins la periferie de vacuola de gr sime ( esut adipos univacuolar).

Nucleu periferic .H&E 1.1 esuturi conjunctive esut adipos alb col.

Sudan III + hematoxilin 1 ± celul univacuolar 2 ± sept conjunctiv .esuturi conjunctive 1 2 + esut adipos alb col.

esuturi conjunctive .

Sunt esuturi ordonate în care predomin substan a fundamental dur . dar elastic .esutul cartilaginos Hialin esuturi conjunctive Elastic Fibros Sunt esturi conjunctive adulte. ce confer astfel esuturilor o rezisten elastic i mecanic . .

Celule cartilaginoase 2. Pericondru . Matrice teritorial 3.esutul cartilaginos hialin H&E 1 esuturi conjunctive 2 3 + 1.

esuturi conjunctive .

esutul cartilaginos elastic Rezorcin -Fuxin Weigert esuturi conjunctive 1 2 + 1. Fibre elastice 2. Fibre elastice din pericondru .

esuturi conjunctive .

Fibre colagen . Celule cartilaginoase 2.esutul cartilaginos fibros H&E esuturi conjunctive 2 1 + 1.

esuturi conjunctive .

esuturi conjunctive .

Este un esut ordonat cu predominen a substan ei fundamentale mineralizate conferindu-i duritate i rigiditate Spongios esutul osos Compact.lefuit Compact Osificare endocondral .esutul osos esutul osos este un esut adaptat pentru func ia de suport i protec ie.

Osteocite în osteoplaste 3.esutul osos spongios H&E 1 esutul osos 3 4 2 + 1. Travee osoase 2. Osteoblaste 4. M duv hematogen cu multe adipocite .

esutul osos .

Osteoplaste si canalicule osoase + . Sistem Havers 2.lefuit Montat in balsam de Canada esutul osos 3 2 1 1.esutul osos compact. Canal Havers 3.

esutul osos .

Canale Havers 2. Canal Volkman 3.esutul osos compact H&E 1 esutul osos 4 2 3 1. Substan a fundamentala eozinofila (colagen) + . Osteocite în osteoplaste 4.

esutul osos .

Os compact Sistem lamelar extern .subperiostic esutul osos Canale Sistem interhaversian Sistem lamelar intern .perimedular .

Osteon Lamel osoas esutul osos Osteoplast .

Osificarea endocondral H&E esutul osos I III II IV .

Zona de cartilagiu hialin hiperplazic i seriat .esutul osos 1 I 1.

1 esutul osos 2 II 1 ± Zona de cartilaj hipertrofic i calcificat 2 ± Zona de eroziune .

1 2 esutul osos 3 II . Zona de osteoid .III 1. Cartilaj hipertrofic si calcificat 2. Zona de eroziune 3.

travee de cartilaj calcificat .2 esutul osos 1 2 1 III Zona de osteoid 1 .osteoid colorat (eozinofil) .(bazofil) 2 .

esut medular 1 .osteoblaste la periferie 4. Zona de esut osos Travee osoase 2 .2 4 esutul osos 2 3 IV 1.osteocite în osteoplaste 3 .

esutul osos OSIFICAREA .

megacariocitul. Seria eritrocitar este reprezentat de: pronormoblast. esutul sanguin . granulocitar .esutul sanguin i hematopoieza Este principalul organ hematoformator situat în cavit ile osoase. precursor al pl cu elor sanguine. normoblast bazofil. cu contur neregulat (nucleu înmugurit). Celulele nu se pot identifica în hematoxilin -eozin . normoblast policromatofil. bazofile în diferite stadii de evolu ie. reprezentând precursorii celulelor din seria eritroblastic . Popula ia celular a parenchimului este reprezentat de celule tinere. promielocit. normoblast oxifil. Printre elementele parenchimului se eviden iaz celule adipoase izolate sau grupate i vase sanguine. trombocitar . Parenchimul medular este bogat în celule i mascheaz stroma reticulinic . În colora ia H. hematie. mielocit. granulocitul nesegmentat. Seria granulocitar este reprezentat de: mieloblast. doar în colora ia May-Grunwald Giemsa. hipercrom. limfocitar i monocitar . nucleu voluminos. se poate recunoa te datorit dimensiunilor mari i aspectului caracteristic: citoplasm acidofil . bazofile). granulocitele segmentate (neutrofile. metamielocit. reticulocit. eozinofile. inelar.E.

suspendate în acest lichid complex. esutul sanguin prezint trei compartimente: compartimentul central (organe hematoformatoare).esutul sanguin i hematopoieza M duva ro ie hematoformatoare esutul sanguin Sângele Sângele reprezint un tip particular de esut conjunctiv. plasma sanguin (reprezint 55% din volumul total al sângelui i care îi confer particularitatea de esut în faz fluid ) i din elemente figurate (celulele sanguine) care reprezint 45% din volumul sanguin. . caracterizat printr-o substan fundamental lichid . compartimentul periferic (sângele circulant) i compartimentul tisular (sângele din esuturi).

Nuclei ai celulelor seriei mieloide .M duva ro ie hematoformatoare H&E 3 esutul sanguin 1 2 1. Megacariocit 2. Celule adipoase 3.

esutul sanguin .

Sângele Hematii Neutrofile esutul sanguin Monocite Eozinofile Bazofile Reticulocite Trombocite Limfocite .

esutul sanguin . anucleate. Apar ca structuri rotunde. de m rimi aproximativ egale colorate în rozportocaliu.Eritrocite Coloratie May-Grunwald-Giemsa Eritrocitele sunt r spândite uniform pe toat lama i reprezint popula ia celular predominent .

esutul sanguin . Nucleul este puternic segmentat fiind format din 3-5 lobi uni i prin filamente fine de cromatin . Citoplasma con ine granula ii fine egale ca fom i m rime.PMN Neutrofile Coloratie May-Grunwald-Giemsa Diametrul este cuprins între 10-14 microni. uniform repartizate i colorate în rozviolet.

esutul sanguin . uniform repartizate. Nucleul este bilobat. cei doi lobi fiind uni i printr-un filament fin ceea ce îi confer aspectul de ³desag ´.PMN Eozinofile Coloratie May-Grunwald-Giemsa Au diametrul cuprins între 12-17 microni. Citoplasma con ine granula ii mari egale ca form i m rime. colorate în ro uc r miziu.

Sunt colorate în violet întunecat. adeseori au form caracteristic de ³trefl ´. nu sunt complet separa i între ei. esutul sanguin .PMN Bazofile Coloratie May-Grunwald-Giemsa Au dimensiuni cuprinse între 8-10 microni. Aspectul nucleului este mai pu in lobat deoarece lobii. Granula iile din citoplasm sunt inegale ca form i m rime i inegal repartizate mascând de multe ori nucleul. în num r de 2-4.

pu in abundent are un aspect palid bazofil. În ea se pot eviden ia granula ii fine. azurofile. Nucleul este sferic. esutul sanguin . Citoplasma. situat central sau excentric i are un aspect intens cromatic.Limfocite Coloratie May-Grunwald-Giemsa Au dimensiuni cuprine între 7-15 microni.

Monocite Coloratie May-Grunwald-Giemsa Prezint cele mai mari dimensiuni dintre elementele figurate ale sângelui: 15-25 microni. mai abundent decât a limfocitului are o culoare albastr -cenu ie. Citoplasma. dar poate fi i rotund . azurofile. Nucleul poate fi situat central dar cel mai adesea este dispus excentric. cromatina fiind dispus în blocuri fine. esutul sanguin + . Forma este ovoid . greu vizibile. reniform . Con ine granula ii fine. Este mai palid colorat decât la limfocit.

esutul sanguin .

esutul sanguin . În sângele periferic se g se te în propor ie de 0.05-2% de hematii.Reticulocite Coloratie May-Grunwald-Giemsa Numit i eritrocit imatur. anemie regenerativ . reticulocitoza confirmând eficacitatea tratamentului. de 7-10 microni. care prezint deja lipsa nucleului. pân la 90% în anemii tratate corect. Num rul lor poate cre te foarte mult.

Trombocite ± Placute sanguine Coloratie May-Grunwald-Giemsa Pe frotiu sunt r spândite în grupuri printre celelalte elemente figurate. 24 microni. colorat violet i o zon periferic ± hialomerul. În structura lor se distinge o zon central ± cromomerul. Au dimensiuni reduse. Prezint o form ovoid . de aspect azurofil. esutul sanguin . cu margini rotunjite.

esutul sanguin

TABLOU SANGUIN Colora ie May-Grunwald-Giemsa

esutul sanguin

esutul sanguin

Limfocit

esuturile musculare esut muscular striat scheletal
esuturile musculare

esut muscular neted (miocite netede) netede) esut muscular striat cardiac (miocite cardiace)

esuturile musculare sunt formate din celule. Sunt esuturi specializate pentru func ia de contractilitate, astfel încât celulele sufer un proces de adaptare func ional , în sensul alungirii lor i ca urmare sunt denumite fibre musculare. De asemenea au organite specifice contrac iei, miofibrilele. Fibrele musculare sunt asociate cu esut conjunctiv, care le solidarizeaz i le asigur vasculariza ia.

esut muscular striat scheletal
Extermit ile fibrei musculare striate scheletale sunt rotunjite. Nucleii sunt numero i, situa i sub sarcolem . Caracterul esen ial este dubla stria ie a acestor fibre: una longitudinal , determinat de prezen a miofibrilelor, orientate longitudinal, alta transversal , determinat de alternan a regulat de discuri clare i intunecate.

esuturile musculare

+
Sec iune longitudinal

+
Sec iune transversal

esut muscular striat scheletal
Hematoxilin feric Heidenheim

esuturile musculare

1 2

1. Fibre musculare cilindrice 2. Miofibrile striate: discuri întunecate i discuri clare

esuturile musculare .

Fibre musculare scheletale sectionate transversal 3. Nuclei periferici .esut muscular striat scheletal H&E 1 2 esuturile musculare 3 + 1. Septe conjunctivo-vasculare 2.

esuturile musculare .

esuturile musculare .

esuturile musculare .

esuturile musculare .

fusiform . care este întotdeauna înconjurat de o citoplasm bine vizibil . intens eozinofil . Fibra muscular neted prezint un nucleu cu capetele drepte sau rotunjite (în form de bastona ). Fibre musculare netede în fascicole 2. Nucleii esutului conjunctiv . situat central.esut muscular neted H&E Are o form alungit . Nucleii fibrelor musculare 3. nucleul este unic. esuturile musculare 1 2 3 + 1.

esuturile musculare .

esuturile musculare .

similar cu cea a fibrei musculare striate scheletale îns nucleul este unic. situat central. . Extremit ile acestor fibre sunt ramificate i legate în sens longitudinal prin discuri intercalare.esut muscular cardiac + esuturile musculare + + + Prezint o dubl stria ie. reprezentate de asocieri de jonc iuni intercelulare. Intersti iul conjunctivovascular dintre fibrele cardiace este abundent.

esut muscular cardiac Hematoxilin feric Heidenheim ± sec . Miofibrile striate . Fibre musculare cu extremitati ramificate 2. esuturile musculare 2 1 1. longit.

Fibra muscular cardiac 2. Nucleul fibrei musculare . Intersti iu conjunctivo-vascular 3.esut muscular cardiac H&E ±sec iune longitudinal - esuturile musculare 3 2 1 1.

transversal . Capilare 2.esut muscular cardiac H&E ±sec iune transversal - esuturile musculare 1 1 2 1. Fibre musculare cardiace ± sec .

Discuri intercalare . Capilare 2. longit. 1 2 esuturile musculare 2 1 1.esut muscular cardiac Albastru de toluidin ± sec .

Arteriolele reprezint un tip particular de artere mici al c ror perete are grosimea dubl fa de diametrul lumenului.care conduc sângele de la inim spre organe. iar limitanta elastic intern nu se eviden iaz . Arterele sunt structuri tubulare cu perete gros.Sistemul vascular Sistemul vascular este un sistem tubular închis. Dup calibru i structur se clasific în artere mari sau elastice (aorta). alc tuit dintr-o serie de conducte: artere . vene ± care readuc sângele la inim i capilare ± la nivelul c rora au loc schimburile dintre sânge i esuturi i formeaz re ele. artere medii sau musculare i arteriole. Media conjunctiv sau conjunctivo-muscular este sub ire. Capilarele sunt conducte care au diametrul variabil. Vasele limfatice la fel ca i cele sanguine au lumenul variabil. mijlocii i mici ± cu perete sub ire reprezentat în principal prin adventi ie groas de natur conjunctivo-fibroas . Venele sunt vase de calibru variabil ± vene mari. Sistemul vascular . bine structuralizat în trei tunici: intern (intima). delimitat de endoteliu i perete sub ire asem n tor ca structur venelor. mijlocie (media) i extern (adventi ia). lumenul fiind delimitat de endoteliu. sub iri.

Sistemul vascular Arterele mari sau de tip elastic Sistemul vascular Arterele de calibru mediu sau de tip mus Venele Pachet vasculo-nervos vasculo- .

Strat subendotelial . . fenestrate care se coloreaz în violet cu rezorcin fuxin .Arterele mari sau de tip elastic . Intima: -Endoteliu .Aorta H&E 3 Sistemul vascular 2 1 1. respectiv brun cu orcein . esutul de leg tur între lamelele elastice este format din elemente conjunctive i musculare. Adventitia: fibre colagene In tunica medie predomin fibrele elastice grupate în lamele. lamele elastice refringente 3. dispuse concentric sub forma unor benzi ondulate. Media: fibre musculare netede.Limitanta elastica interna 2.

Adventitia: fibre colagene . lamele elastice refringente 2.2 Sistemul vascular 1 1. Media: fibre musculare netede.

Sistemul vascular 1 Aorta .Coloratie Orceina 1. Lamele elastice .

Sistemul vascular .

Coloratie resorcina fuxina Weigert .Sistemul vascular 1 Aorta .

Sistemul vascular .

Caracteristic acestor artere este prezen a între intim i medie a limitantei elastice interne bine reprezentat sub forma unei benzi ondulate. Intima: -Endoteliu -Strat subendotelial -Limitanta elastica interna 2. Media: fibre muscularenetede. Adventitia: fibre colagene. nuclei fibrocite . fibrocite 3. între care exist esut conjunctiv de leg tur . str lucitoare 1 Sistemul vascular 2 3 1.Artera muscular rtera H&E In tunica medie predomin fibrele musculare netede dispuse în fascicule concentrice.

Sistemul vascular 2 1 3 1. Adventitia: fibre colagene. fibrocite 3. nuclei fibrocite . Media: fibre muscularenetede. Intima: -Endoteliu -Strat subendotelial -Limitanta elastica interna 2.

iar limitanta elastic intern nu se eviden iaz . Media .fibre musculare netede . Fibrocite . 1 Sistemul vascular 2 4 3 1. Media conjunctiv sau conjunctivomuscular este sub ire. Fibre colagene sectionate transversal 4.esut conjunctiv Adventi ia 3.Vena H&E Vase de calibru variabil ± vene mari. Endoteliu 2. mijlocii i mici ± cu perete sub ire reprezentat în principal prin adventi ie groas de natur conjunctivofibroas .

2 1 Sistemul vascular 3 Vena-H&E 1. Nucleii endoteliului din intim 2. Media 3. Adventi ie .

Sistemul vascular Ven .

Venula 3. Vas limfatic 4. Arteriola 2. Nerv .Pachet vasculo-nervos vasculoH&E 2 Sistemul vascular 4 1 2 3 1.

.

Nucleul neuronului este mare. Precizarea tipului de celul glial se poate face numai pe impregn ri speciale. Spa iile dintre neuroni con in celule gliale i vase de sânge. s rac în cromatin i prezint un nucleol bine vizibil. Neuronii reprezint celule înalt specializate în producerea i transmiterea impulsului nervos. corpusculi Nissl care se coloreaz cu violet crezil sau albastru de metilen. veziculos.esutul nervos esutul nervos este format din celule nervoase dispuse distan at i din prelungirile acestora. Celulele gliale sunt vizibile numai prin nuclei în colora ia H. Prelungirile neuronale sau fibrele nervoase pot fi mielinice i amielinice. Neuronul este o celul polimorf cu dimensiuni ce variaz între 4-5 i 150 microni. Tesutul nervos . Corpul i prelungirile neuronului alc tuiesc substan a cenu ie iar fibrele nervoase constituie substan a alb . Citoplasma este bogat în neurofibrile eviden iabil prin impregn ri argentice. Teaca de mielin se eviden iaz în colora ia cu acid osmic sub forma a dou linii negre întrerupte la nivelul strangula iilor Ranvier.E. Neuronul este format din corpul celular sau pericarionul i din dou tipuri de prelungiri citoplasmatice: axonul i dendritele.

esut nervos ± fibre mielinice (sec iune transversal ) Tesutul nervos esut nervos ± fibre mielinice (sec iune longitudinal ) .

) nervosAcid Osmic 2 Tesutul nervos 1 1. Teaca de mielin .esut nervos-fibre mielinice (s. transv.

Tesutul nervos .

longit. Strangula ii Ranvier .esut nervos-fibre mielinice (s. Teaca de mielin 2.) nervosAcid Osmic Tesutul nervos 2 1 1.

Tesutul nervos .

. crezil violet.Sistemul nervos Nerv Ganglionii spinali Sistemul nervos M duva spin rii (HE. Sistemul nervos se împarte în sistem nervos periferic format din ganglioni nervo i i nervi i sistem nervos central reprezentat den encefal i m duva spin rii. impregnare cu azotat de argint) argint) Scoar a cerebral Scoar a cerebeloas esutul nervos împreun cu vasele sanguine formeaz organele nervoase care alc tuiesc sistemul nervos.

transv.) H&E 2 Sistemul nervos 1 1. esut conjunctiv din peritenoniu . Fibre nervoase 2.Nerv (sec .

Sistemul nervos .

În por iunea central a ganglionului se dispun fibre mielinice de provenien endogen i exogen . Fiecare neuron este înconjurat de o capsul fibroas dublat de un rând de celule satelite ce reprezint glia periferic . 2 Sistemul nervos 3 1 1. Celule nervoase ganglionare 2. sub capsul . Fibre nervoase . pseudounipolari cu nucleu mare. rotunzi. Celule satelite 3.Ganglion spinal H&E Prezint la periferie o capsul conjunctiv . veziculos nucleolat. în zona periferic . se dispun neuroni mari.

Sistemul nervos .

M duva spin rii Crezil violet Reprezint un organ parenchimatos format din esut nervos (celule i fibre nervoase). Substan a alb e dispus la exterior i 1 este format din fibre nervoase sec ionate 1. senzitivi în cel posterior. multipolari. Capilar Sistemul nervos .Corpusculi Nissl în pericarionul neuronilortransversal. Substan a cenu ie este 3 dispus la interior sub forma literei H cu neuroni mari. Nucleii celulelor gliale 3. multipolari 2. motori în 2 cornul anterior i neuroni mici.

Nucleu cu nucleol . Granulatii în pericarionul neuronilor multipolari 2.Sistemul nervos 2 1 1.

Neuronul multipolar .Granula ii în pericarionul neuronilor multipolari 2.Sistemul nervos 1 2 1.

Granula ii în pericarionul neuronilor multipolari 2. Capilar 4. Nucleii celulelor gliale 3.3 Sistemul nervos 2 4 1 1. Neuronul multipolar .

. transv.corn anterior) transv.M duva spin rii(s.Azotat de argint Sistemul nervos 1 1. Neuroni stela i multipolari cu neurofibrile în pericarion .

Neuroni stela i multipolari cu neurofibrile în pericarion 2.1 Sistemul nervos 2 1. Fibre amielinice .

Sistemul nervos .

Neuroni stela i multipolari 2.M duva spin rii ± cornul anterior H&E Sistemul nervos 2 1 1. Nucleii celulelor gliale .

Nucleii celulelor gliale 3.M duva spin rii ± cornul anterior H&E Sistemul nervos 1 3 2 2 1. Neuroni stela i multipolari 2. Fibre amielinice .

Neuroni stela i multipolari 2. Fibre amielinice . Capilare 4.M duva spin rii cornul anterior H&E 3 Sistemul nervos 2 4 1 2 3D 1. Nucleii celulelor gliale 3.

Sistemul nervos .

Sistemul nervos .

slab bazofil alc tuit din esut nervos. reprezentat prin neuroni mari. piramidali. Capilare . granulari i celule gliale. neuroni rotunzi. Celule gliale 3.Scoar H&E cerebral Este un organ parenchimatos. Neuroni piramidali mari 2. Sistemul nervos 1 2 3 1.

Sistemul nervos .

Scoar a cerebeloas prezint trei straturi celulare: pu ini neuroni în stratul superficial (neuroni stela i de asocia ie). neuroni mici. Lamela cerebeloas prezint în ax substan a alb format din fibre nervoase cu aspect eozinofil i din nucleii celulelor gliale.Scoar a cerebeloas H&E Organ parenchimatos format din esut nervos. Substan 2. Sistemul nervos 1 2 1. numero i în stratul profund i neuroni mari piriformi (Punkinje) dispu i pe un singur rând în stratul mijlociu (reprezint elementul de diagnostic). Substan alb cenu ie .

Strat molecular 2.1 Sistemul nervos 2 3 1. Strat granular . Neuroni Purkinje 3.

Limfoganglionul Organe limfoide Splina Timusul . care mascheaz elementele componente ale stromei. se includ i structurile limfoide anexate mucoasei digestive i respiratorii ( esutul limfoid mucosal). În acela i sistem.Organele limfoide Organele limfopoetice periferice i centrale fac parte din sistemul imun i se caracterizeaz printr-o popula ie celular foarte abundent la nivelul parenchimului.

hipocrom. Organe limfoide . având în principal rol limfopoetic i de filtrare a limfei. Corticala are dou zone ± superficial i profund sau paracorticala.Limfoganglionul Limfoganglionii sunt organe mici situate de-a lungul vaselor limfatice. de form stelat cu prelungiri citoplasmatice i nucleu rotund. separate prin spa ii largi. clare reprezentate de sinusurile limfatice care alc tuiesc esutul limfoid lax cu rol în filtrarea limfei. cu centru clar. În corticala superficial . parenchimul este un esut limfoid dens nodular format din foliculi primari (rar) sub form de insule rotunde de celule mici. Delimitat de o capsul conjunctiv sub care se g se te sinusul subcapsular sau marginal. bazofile alc tuite din limfocite dar mai ales secundari. În aceast zon se pot observa celulele reticulare din strom . Paracorticala reprezentat de limfocite grupate sub form de esut limfoid dens difuz în care se pot observa venule postcapilare. limfoganglionul este format dintr-o zon periferic sau corticala i o zon central sau medulara. Zona medular este format din cordoane limfocitare intens bazofile.

Cortical 3. Capsula 2. Foliculi limfoizi .Ganglion limfatic H&E 1 2 Organe limfoide 4 3 1. Sinus marginal 4.

Ganglion limfatic H&E 3 Organe limfoide 1 2 1. Vase . Celule reticulare 3. Zona medular a limfoganglionului 2.

Sinus marginal 3. Foliculi limfoizi . Cortical 2.Ganglion limfatic H&E 2 Organe limfoide Organe limfoide 3 1 1.

Pulpa rosie . Arteriola centrofoliculara 3.Splina colora ie H&E 3 Organe limfoide 1 2 1. Folicul splenic 2.

Sept 4. Macrofage cu pigment hematic fagocitar 4 . Capsula conjunctivo-muscular 3. Mezoteliu peritoneal 2.Splina ± pulpa ro ie Colora ie H&E Organe limfoide Organe limfoide 3 2 1 1.

Capsula 2.Timus Colora ie H&E 2 Organe limfoide Organe limfoide 3 4 5 1 Lobuli timici 1. Cortical 4. Corpuscul Hassal . Sept interlobular 3. Medular 5.

Corpuscul Hassal .Timus Colora ie H&E 2 Organe limfoide Organe limfoide 2 1 Zona medular din lobulul timic 1. Limfocite timice 2.

corion de natur conjunctiv cu numeroase vase sangvine i uneori glande. are un plan de organizare comun.Tubul digestiv.mucoasa .adventi ia sau seroasa (tunica extern ) Mucoasa este alc tuit din: . Musculara este format din fibre musculare netede.submucoasa .glandular ce particip la formarea glandelor i prezint caractere morfo-func ionale corespunz toare fiec rui segment în parte.musculara . . . cu excep ia esofagului în care sunt prezente i fibre musculare striate.musculara mucoasei Submucoasa este alc tuit din esut conjunctivo-vascular. Sistemul digestiv este format din tubul digestiv Sistemul digestiv . Tunica extern reprezentat de adventi ie sau seroas . peretele s u fiind alc tuit din interior spre exterior prin suprapunerea a patru tunici: .epiteliu ± de suprafa ce tapeteaz întregul tub digestiv i prezint modific ri în func ie de situa ia lui topografic . cu excep ia cavit ii bucale.Sistemul digestiv i glandele anexe. .

jejun. tubul digestiv prezint dou segmente: A ± segmentul supradiafragmatic (buco-faringoesofagian).Faringele . care cuprinde: - Intestinul gros .Intestinul subtire (duoden. Limba .Organizarea generala a tubului digestiv În raport cu diafragmul.cavitatea bucal cu: Sistemul digestiv Buzele.Esofagul Stomacul . care cuprinde: .Apendicele ileo-cecal -Glande anexe - . ileon) B ± segmentul subdiafragmatic (gastro-intestinal). Dintii .

Sunt constituite dintrun schelet musculoconjunctiv i prezint o fa anterioar (cutanat ). posterioar (muco as ). 1 Sistemul digestiv 2 3 1 ± Folicul pilos 2 ± Glande sebacee 3 ± Glande sudoripare .Buzele (fa a extern tegumentar ) H&E Sunt dou cute musculomembranoase ce delimiteaz orificiul extern al cavit ii bucale. o fa a margine liber .

Buzele (fa a extern tegumentar ) H&E Sistemul digestiv .

Buzele (fa a intern mucoas ) H&E 1 2 Sistemul digestiv 1 ± epiteliu pavimentos stratificat cheratinizat 2 .corion .

Sagitala) H&E Sistemul digestiv .Buzele ( Sect.

Sistemul digestiv 1 2 1 ± Acini ai glandelor salivare minore 2 ± Fibre musculare striate . degluti ie. vorbire articulat i cu rol important în sensibilitatea gustativ . mucoasa lingual fiind puternic aderent de axul musculoconjunctiv. Se caracterizeaz prin lipsa submucoasei.Limba H&E Organ musculoepitelial cu rol în supt.

Limba H&E Sistemul digestiv .

Limba (Fa a Inferioar ) H&E 1 Sistemul digestiv 2 3 1 ± Epiteliu stratificat pavimentos necheratinizat 2 ± Corion 3 ± Fibre musculare striate .

Limba (Fa a Inferioar ) H&E Sistemul digestiv .

Limba (Papile gustative cu muguri gustati H&E 1 Sistemul digestiv 1 ± Papile caliciforme cu muguri gustativi .

Limba (Fa a superioar ) H&E 1 a Sistemul digestiv 2 3 4 4 1 ± Fata papilara cu papile gustative cu ax conjunctivo-vascular (a) 2 ± Corion 3 ± Fibre musculare striate 4 ± Vase sanguine .

Limba (Fa a superioar ) H&E Sistemul digestiv .

Dinte Dezvoltare Parodon iu Reprezint organele dure ale mastica iei i au rol în vorbirea articulat Împreun cu aparatul de sus inere formeaz odontul sau organul dentar. Sistemul digestiv Pulpa dentar .

Dentina 3. Papil conjunctiv . Reticul stelat 6. La acest proces particip dou primordii: epitelial i conjunctivomezenchimal. Adamantoblaste 5. Odontoblaste 2.Dezvoltarea dintelui H&E 1 2 3 4 6 Are loc în s pt mânile 6-7 de gesta ie. Dezvoltarea dintelui decurge în dou stadii: -mugure dentar -folicul dentar Sistemul digestiv 5 1. Smal 4.

Primordiu epitelial .Dezvoltarea dintelui H&E Sistemul digestiv 2 1 Dinte dezvoltare 1. Primordiu conjunctiv 2.

Dezvoltarea dintelui H&E 1 Sistemul digestiv 3 2 1. Papil conjunctiv 3. Adamantoblaste . Odontoblaste 2.

Dentin Cement Ligament Dentar Os Alveolar . 4. 3. 2.Parodon iu H&E 1 Sistemul digestiv 2 3 4 1.

Parodon iu Sistemul digestiv .

Odontoblaste 3.Pulpa dentar H&E 1 2 Sistemul digestiv 3 Pulpa Dentar 1. Nuclei de celule conjunctive . Structuri Vasculare 2.

Pulpa dentar H&E 1 4 2 3 Sistemul digestiv 1. Odontoblaste Structuri vasculare Substan fundamental Nucleu de fibroblast . 4. 3. 2.

Pulpa dentar H&E Sistemul digestiv .

mucoasa .musculara . Tunica extern prezentat de adventi ie sau seroas . . .adventi ia sau seroasa (tunica extern ) Mucoasa este alc tuit din: .submucoasa . . peretele s u fiind alc tuit din interior spre exterior prin suprapunerea a patru tunici: . Musculara este format din fibre musculare netede.epiteliu ± de suprafa ce tapeteaz întregul tub digestiv i Sistemul digestiv prezint modific ri în func ie de situa ia lui topografic . .Tubul digestiv.glandular ce particip la formarea glandelor i prezint caractere morfo-func ionale corespunz toare fiec rui segment în parte.corion de natur conjunctiv cu numeroase vase sangvine i uneori glande. are un plan de organizare comun. cu excep ia esofagului în care sunt prezente i fibre musculare striate. cu excep ia cavit ii bucale.musculara mucoasei Submucoasa este alc tuit din esut conjunctivo-vascular.

de la exterior spre lumen: -extern -muscular -submucoas -mucoas Sistemul digestiv 2 3 1. în alc tuirea lui intrând urm toarele patru tunici. Mucoasa (Epiteliu stratificat pavimentos necheratinizat i corion) 2. Submucoasa 3.Esofagul H&E 1 Segmentul esofagogastro-intestinal este organizat dup un plan unic. Musculara .

Corion 3. Submucoasa cu glande esofagiene 5.Esofagul Color.Epiteliu stratificat pavimentos necheratinizat 2. Van Gieson 1 2 Sistemul digestiv 5 4 3 1 . Musculara mucoasei 4. Musculara .

Esofagul Color. Van Gieson Sistemul digestiv 1 1 ± glande esofagiene (acin mucos) .

Esofagul (Mucoasa) H&E 1 4 3 Sistemul digestiv 2 1 .Epiteliu stratificat pavimentos necheratinizat 2 ± Mucoasa 3 ± Corion 4 ± Musculara mucoasei .

Esofagul (Submucoasa. Musculara) H&E Sistemul digestiv .

Stomac 1 ± Epiteliu de suprafata 2 ± Cripte 3 ± Corion 4 ± Glande gastrice .Stomacul H&E 1 2 3 Sistemul digestiv 4 Este un organ musculo-glandular cavitar cu funtie de rezervor pentru alimente i digestie. asigurata de sucul gastric.

Stomacul H& E b Sistemul digestiv 1 2 a 1 ± Glanda fundice. cu *celule acidofile intens colorate (a) *si celule bazofile palide (b) 2 ± Corion .

Stomacul H& E 2 Sistemul digestiv 1 1 ± Tunica musculara 2 ± Seroasa peritoneala .

Stomacul H& E 1 2 Sistemul digestiv 3 1 ± Submucoasa 2 ± Corion 3 ± Glande gastrice .

Stomacul H& E 1 Sistemul digestiv 2 3 1 ± Epiteliu de suprafata monomorf (celule cubocilindrice. vacuolate. palide) 2 ± Cripta gastrica 3 ± Istmul glandei gastrice .

La om are o lungime de 6-9m i are rol în func ia de digestie i absorb ie.Intestinul sub ire H& E 2 3 Sistemul digestiv 4 5 1 1 ± Vilozitati intestinale 2 ± Corion cu glande Lieberkuhn 3 ± Musculara mucoasei 4 ± Submucoasa 5 .Musculara Se întinde de la pilor la valvula ileo-cecal . Pentru o mai buna definire a func iei respectiv a maririi suprafe ei de absorb ie s-au diferen iat structuri de tip particular: -valvule conivent -vilozit i intestinale -microvilozit i .

Intestin sub ire H& E 1 Sistemul digestiv 2 3 1 ± Corionul mucoasei cu glande Lieberkuhn 2 ± Musculara mucoasei 3 ± Submucoasa .

duoden H& E 1 2 Sistemul digestiv 3 1 ± Glande Brünner 2 ± Musculara mucoasei 3 ± Glande Lieberkuhn .Intestin sub ire .

limfocite 4 ± Celule caliciforme 5. Musculara mucoasei .Intestin sub ire H& E 3 Sistemul digestiv 1 2 4 5 1 ± Glande Lieberkuhn in corion 2 ± Epiteliu glandular 3 ± Celule conjunctive.

intern 2 ± longitudinal.Intestin sub ire H& E 1 Sistemul digestiv 2 Musculara cu strat: 1 ± circular. extern .

Intestin sub ire H& E 1 2 Sistemul digestiv 3 1 ± Vilozitate intestinala 2 ± Epiteliu de acoperire cu enterocite si caliciforme 3 ± axul conjunctivo-vascular vilozitar .

canalul anal terminându-se prin orificiul anal. colonul ascendent. Are o structur u or modificat fa a de cea a intestinului sub ire raportat i la func iile acestui segment. Alte func ii sunt cea de lubrefiere a bolului fecal ceea ce explic existenta într-un num r mai mare a glandelor secretoare de mucus. transvers. De asemenea colonul nu mai prezint plicaturi. descendent i sigmoid. alte mijloace de m rire a suprafe ei. în parte iar pe de alt parte prin fermenta ie i putrefac ie sub ac iunea florei bacteriene abundente existente la acest nivel. cu excep ie în por iunea rectal . cea de absorb ie se reduce în mare parte ceea ce explic dispari ia vilozit ilor cu persisten a îns a unor structuri cuticulare la polul apical al enterocitelor. Sistemul digestiv . incluzând cecul cu apendicele. Chiar dac la acest nivel nu se mai secret enzime digestia bolului alimentar continu prin ac iunea enzimelor provenite din intestinul sub ire. rectul.Intestinul gros (colon) Se întinde de la valvula ileo-cecal . Aceste bacterii secreta vitamina B12 si K.

corion cu glande Lieberkuhn 2 ± Submucoasa 3 .Intestin gros (colon) Color. Mucicarmin 1 2 Sistemul digestiv 3 1 ± Mucoasa.Musculara .

Intestin gros (colon) H& E Sistemul digestiv 2 1 Musculara cu strat: 1 ± longitudinal. intern . extern 2 ± circular.

intern 2 ± Longitudinal.Intestin gros (colon) H& E Sistemul digestiv 1 2 Musculara cu strat: 1 ± Circular. extern .

Intestin gros (colon) H&E Sistemul digestiv 1 1 ± Mucoasa cu glande Lieberkuhn .

Intestin gros (colon) H& E Sistemul digestiv 1 2 3 1 ± Corion 2 ± Glande Lieberkhun (s.trvs) 3 ± Celule caliciforme .

Intestin gros ± apendice ileo-cecal H& E 1 3 Sistemul digestiv 2 1 ± Mucoasa 2 ± Glanda Lieberkuhn 3 ± Infiltrat limfocitar .

Intestin gros ± apendice ileo-cecal H& E a 1 Sistemul digestiv b 2 1 ± Glande din mucoasa apendicelui cu celule caliciforme(a) si enterocite(b) 2 ± Infiltrat limfocitar .

Intestin gros ± apendice ileo-cecal H& E 1 2 Sistemul digestiv 3 1 ± Mucoasa 2 ± Musculara 3 ± Infiltrat limfocitar .

respectiv absorb ie a alimetelor.pancreasul . Astfel de forma iuni sunt: .Glande anexe ale tubului digestiv Sistemul digestiv Reprezint glandele ce intervin în procesul de digestie. Organe cu func ie secretorie ce sunt in legatur cu tractul digestiv si dierct sau implicit intervin in procesul de digestie respectiv absorb ie al alimentelor.glandele salivare .ficatul .

Glande salivare .mixt H& E Sistemul digestiv 1 2 1 ± Acini micsti ai glandei salivare 2 ± canaliculi intralobulari .

Glande salivare H& E 4 1 Sistemul digestiv 3 2 1 ± Acini micsti 2 ± Acini serosi 3 ± Canalicul intralobular 4. Semiluna Gianuzzi .

Glande salivare H& E 1 Sistemul digestiv 2 4 3 5 1 ± Canal interlobular 2 ± Epiteliu bistratificat 3 ± Sept conjunctiv 4 ± Arteriole 5 ± Acini micsti .

Glande salivare H& E Sistemul digestiv 1 2 1 ± Acini ai glandelor salivare 2 ± Fibre musculare sectionate din diferite directii .

Glande salivare H& E 1 Sistemul digestiv 2 1 ± Acini ai glandelor salivare 2 ± Fibre musculare striate (sect./trvs.obl.) .

Ficat ± spa iul port H& E Sistemul digestiv 2 3 1 1 ± artera 2 ± vena 3 ± canal biliar .

Ficat H& E Sistemul digestiv 2 1 1 3 1 ± Canaliculi biliari 2 ± Artera 3 ± Cordoane de hepatocite .

Ficat H& E 2 Sistemul digestiv 1 1 ± cordoane de hepatocite 2 ± capilare sinusoide (nucleii celulelor endoteliale) .

Ficat H& E 1 Sistemul digestiv 2 3 1 ± Lobul 2 ± Vena centrolobulara 3 ± Tesut conjunctiv perilobular .

Ficat Lobul hepatic Sistemul digestiv Vena centrolobular Spa iu port Acin hepatic .

organizat in acini. Sistemul digestiv 1 1 ± Acini pancreatici serosi Prezinta bazofilie subnuclear i acidofilie supranuclear .Pancreas H& E Este o gland mixt format dintr-o component exocrin i o alta endocrin . E invelit de o capsula sub ire ce nu asigura o protec ie eficient organului. Stroma formeaz septe conjunctivo-vasculare care delimiteaz incomplet lobi i lobuli. insular dispersat in marea mas a esutului exocrin.

Pancreas H& E 1 Sistemul digestiv 3 2 4 1 ± Acini pancreatici 2 ± Insule Langerhans 3 ± Adipocite 4 ± Septe conjunctive .

Pancreas H& E 2 Sistemul digestiv 1 2 3 4 1 ± Celule endocrine dispuse in cordoane 2 ± Nuclei ai celulelor endoteliale capilare 3 ± Adipocite 4 ± Acini sero-zimogeni .

bronhii mari.intrapulmonare reprezentate de: . .bronhiola intralobular primar -bronhiola terminal -bronhiola respiratorie -ducte alveolare -saci alveolari -alveole pulmonare.extrapulmonare reprezentate de: .bronhii segmentare .Sistemul respirator Sistemul respirator este constituit din: Pl mâni la nivelul c rora au loc schimburile gazoase propriu-zise C i respiratorii cu rol în transportul aerului: Sistemul respirator .fose nazale . .laringe .faringe .bronhii lobare .trahee .

Saci alveolari 3. Alveole pulmonare 2.Pl mân H& E Diagnosticul histologic se pune pe aspectul dantelat al parenchimului pulmonar datorit alveolelor pulmonare i pe prezen a pachetului bronho-vascular format dintr-o bronhie sau bronhiol i un vas arterial. Septe interalveolare . 2 Sistemul respirator 1 3 1.

mân Alveole pulmonare Vase sanguine Bronhiole 4. 3. Bronhiole terminale 5.Pl mân H& E 1 Sistemul respirator 2 3 5 4 Pl 1. Bronhiole respiratorii . 2.

Infiltrat limfocitar .Pl mân H& E 1 2 3 Sistemul respirator 4 5 1. Corion 3. Epiteliul bronhiolar 4. Fibre musculare netede 2. Bronhiol 5.

Pl mân H& E Sistemul respirator .

Bronhiol intralobular Bronhiol terminal Bronhiol respiratorie Ducte alveolare 5. Saci alveolari 6. 3. Alveole 7. Vas de sânge 4 3 Sistemul respirator . 2. 4.Pl mân H& E 1 2 7 3 7 4 6 5 1.

Bronhie 5.+corion) 6. Fibre musculare netede 7. Mucoasa bronhiei(epit. Alveole 4. Saci alveolari 3.Pl mân H& E 6 7 Sistemul respirator 1 2 4 3 5 Pachet bronhovascular 1. Cartilaj hialin . Vas de sânge 2.

Epiteliu pseudostratificat cilindric ciliat Mucoasa . Cartilaj hialin 3. Adventi ia 2.C i respiratorii . Corion 4.Trahee H& E Sistemul respirator 4 3 2 1 1.

calice .sistemul de secre ie i excre ie al urinei (tubul urinifer) .c ile excretoare intrarenale (tubul colector) C ile excretoare extrarenale.ureter . .sistemul de filtrare al sângelui (corpusculul renal Malpighi) .bazinet . reprezentate prin: .Sistemul urinar Sistemul urinar este format din: Sistemul urinar Rinichi care con ine: .vezica urinar .

capsula Bowman i o component vascular .Spa iul urinar reprezint spa iul dintre foi ele capsulei Bowman ± componenta epitelial a corpusculului renal Malpighi. podocite. Parenchimul este structuralizat în dou zone: corticla i medulara. care formeaz glomerulul renal: celule endoteliale din peretele capilar. Stroma conjunctiv . celule sangvine. strom i parenchim Capsula este conjunctivo-fibroas . cu o component epitelial . Corpusculul renal apare pe sec iune alc tuit dintr-o mas central de nuclei înconjurat de un spa iu optic vid. Medulara situat profund.Rinichi H& E Diagnostic: Organ parenchimatos tubulo-vascular format din capsul . caracterizat printr-un aspect striat longitudinal. determinat de prezen a tubilor colectori i a structurilor vasculare Sistemul urinar C M . celule mesangiale. Corticala este caracterizat prin prezen a corpusculilor renali Malpighi. spa iul urinar. Nucleii din centrul forma iunii apar in elementelor vasculare. de aproximativ 200 Q diametru. este mai bine reprezentat în zona medularei renale. glomerulul renal. forma iuni sferice.

corticala H& E Sistemul urinar .Rinichi .

Rinichi .medulara H& E Sistemul urinar .

Spa iu urinar Glomerul vascular Sec iune prin tub contort distal Foita parietal a capsulei Bowman . 4. 3.Rinichi ± glomerulul renal H& E 1 Sistemul urinar 2 3 4 3 3D 1. 2.

Sistemul urinar .

Rinichi H& E 1 Sistemul urinar 2 3 1 1. Tub contort proximal 2. Tub contort distal 3. Corpuscul renal Malpighi .

Rinichi H& E Sistemul urinar 1 2 1. Strom conjunctivo-vascular 2. Tub colector .

Tubi colectori .Rinichi H& E Sistemul urinar 1 1.

Uroteliu Corion Musculara Adventi ie . dispuse în dou straturi: intern longitudinal i extern circular. Tunica muscular este format din fibre musculare netede. musculara i adventi ia. 1 Sistemul urinar 2 3 4 1. 3.C i excretoare . 2. 4. Tunica mucoasei este format din uroteliu i corion. cu peretele format din trei tunici: mucoasa.Ureterul H& E Diagnostic: Organ tubular.

C i excretoare . Musculara .Ureterul H& E 1 2 Sistemul urinar 3 1. Uroteliu 2. Corion 3.

Glandele endocrine sunt organe parenchimatoase. Capsula este de natur conjunctivo-vascular . Sistemul endocrin Epifiza Hipofiza Tiroida Suprarenala . Stroma este reprezentat de o bogat re ea de fibre de reticulin i capilare. fie sub form de foliculi. formate din punct de vedere morfologic. strom i parenchim. din capsul . Parenchimul este format din celule secretorii dispuse fie sub form de cordoane. învele te glanda la periferie.Sistemul endocrin Sistemul endocrin cuprinde sistemul endocrin difuz (SED) i glandele endocrine.

palide i celule mici. 3. eozinofile. întunecate dispuse în cordoane i separate prin capilare de tip fenestrat. 4.Epifiza H& E 1 3 Sistemul endocrin 4 2 Organ parenchimatos format din capsula. 2. extracelulare. 1. strom i parenchim. reprezentând nisipul epifizar (calcosferit). Prezen a unor forma iuni rotunde. Parenchimul glandular este format din dou tipuri celulare: celule mari. Nuclei de celule gliale Cordoane celulare Nuclei ai celulelor principale Vas sanguin .

Celule cromofile bazofile Parenchimul adenohipofizei este format din cordoane celulare scurte. 1 Sistemul endocrin 3 4 1. . separate 2 de capilare sangvine de tip sinusoid.adenohipofiza H& E Diagnostic : Organ parenchimatos format din capsul . arcuate. strom i parenchim. Celule cromofile acidofile 4. Cuprinde trei lobi: . Capilar 3. neregulate. Cordoane celulare scurte (aspect de cuiburi) 2. celulele glandulare au aspect polimorf i policrom (cromofobe i cromofile acidofile i bazofile).adenohipofiza.Hipofiza . hipofiza posterioar (neurohipofiza) i lobul intermediar (rudimentar la om). În structura cordoanelor.

Nuclei de endoteliu capilar .Hipofiza ± lob intermediar H& E 1 Sistemul endocrin 3 2 1. Celule bazofile 2. Vas de sânge 3.

Hipofiza ± lob intermediar/neurohipofiza H& E 2 Sistemul endocrin 1 1. Neurohipofiza 2. Lob intermediar .

Nuclei de pituicit 2. Fibre nervoase amielinice .neurohipofiza H& E 1 2 Sistemul endocrin În neurohipofiz predomin structura nervoas : fibre nervoase i celule nevroglice modificate (pituicite) 1.Hipofiza .

Tiroida
H& E

5 2

Sistemul endocrin

4 1 3

Diagnostic Organ parenchimatos format din capsul , strom i parenchim. Parenchimul glandular este format din foliculi, cu dimensiuni diferite, delimita i de un epiteliu simplu cubo-cilindric ± epiteliu folicular i con inut omogen eozinofil ± coloidul tiroidian.

3D 1. Foliculi tiroidieni 2. Celule foliculare 3. Insule de celule foliculare 4. Coloid 5. Capsul Conjunctiv 6. Capsula conjunctiv

Foliculi tioidieni

Sistemul endocrin

Suprarenala
Diagnostic Organ parenchimatos format din capsul , strom i parenchim. Parenchimul glandular este format din cordoane celulare care se dispun diferit în corticosuprarenal i medulosuprarenal .
Sistemul endocrin

Corticosuprarenala: - subcapsular, cordoanele celulare sunt scurte i arcuate ± zona glomerular - intermediar, cordoanele celulare sunt bine eviden iate, paralele între ele i cu orientare perpendicular pe capsul ± zona fasciculat - profund, cordoanele celulare sunt dispuse sub forma unor re ele cu ochiuri mici ± zona reticulat . Medulosuprarenala: - cordoane celulare dispuse sub forma unor re ele cu ochiuri largi. Între cordoanele celulare sunt prezente capilare sangvine. Celulele glandulare au aspect polimorf i policrom.

Corticosuprarenala
H& E

1

2 3 4 3

Sistemul endocrin

1. Capsula 2. Zona glomerulara ± celule dispuse în cordoane arcuate 3. Capilare 4. Zona fasciculata cu spongiocite

Sistemul reproduc tor masculin
Aparatul genital masculin se compune din: Gonadele masculine sau testiculele
Sistemul reproduc tor

C ile spermatice de excre ie: a - intratesticulare reprezentate prin tubii drep i i rete testis. b - extratesticulare reprezentate prin epididim, canal deferent i canal ejaculator. Glandele anexe reprezentate prin: - prostat - vezicule seminale - glandele bulbouretrale (Cowper). Organul copulator sau penisul

Testiculul
H& E
Diagnostic Organ parenchimatos, cu structur tubular multipl (tubii seminiferi), lumenul acestor forma iuni fiind delimitat de un epiteliu pluristratificat i polimorf (epiteliul seminal); elementele celulare epiteliale sunt variate: celulele Sertoli (cu rol de nutri ie i suport) i celulele liniei seminale (spermatogonii, spermatocite primare i secundare, spermatide i spermatozoizi); dispersate printre tubii seminiferi se g sesc celulele intersti iale Leydig, structuri glandulare endocrine dispuse sub forme de gr mezi triunghiulare alc tuite din cordoane celulare scurte.

Sistemul reproduc tor

Insule de celule Leydig . Tubi seminiferi 2.Testiculul H& E Sistemul reproduc tor 1 2 1.

Spermatogonii seminifer 4. Cozi de spermatozoizi 2. Epiteliu pluristratificat i polimorf 7.Testiculul H& E 1 Sistemul reproduc tor 4 2 3 5 7 8 6 9 1. Insule de celule intersti iale Leydig 9. Spermatocite de ord I. 6. Nuclei de spermatozoizi din tubii seminiferi 8. Tunica conj. a tb. propr. 3. Spermatide . Nucleu de celula Sertoli 5.

festonat (în care sunt prezente frecvent forma iuni rotunde lamelar concentrice intens eozinofile ± simpexioni) delimitat de un epiteliu pseudostratificat. canalele excretorii sunt tapetate de un epiteliu simplu cilindric. atât în structura capsulei i a traveelor. având o strom bine reprezentat . cât i în stroma organului. exist o component semnificativ de musculatur neted . hipercelular . por iunea secretorie glandular (glande de tip tubulo-alveolar) se eviden iaz printr-un lumen larg. Strom conjunctivo muscular Diagnostic Organ parenchimatos musculo-glandular. Glande prostatice 2. .Prostata H& E 1 Sistemul reproduc tor 2 1.

Simpexion 3. Strom conjunctivo musculara .Prostata H& E 1 Sistemul reproduc tor 3 2 1. Glande prostatice 2.

Prostata H& E 2 3 1 Sistemul reproduc tor 4 1. Celule epiteliale descuamate . Strom conjunctiv 2. Epiteliu pseudostratificat al glandelor prostatice 4. Fibre musculare 3.

Prostata H& E Sistemul reproduc tor 1 3 2 1. Glande prostatice 2. Strom conjunctivo musculara . Simpexion 3.

Sistemul reproduc tor .

col uterin. Aparatul genital al femeii este format din: -Gonada feminin ± ovarul -Organele genitale interne ( uter. cât i a modific rilor ciclice ale mucoasei uterine. . vagin) -Organele genitale externe Glanda mamar i placenta. datorit strânselor corela ii morfofunc ionale cu apartul genital feminin vor fi prezentate odat cu acesta. atât datorit corela iei hipotalamo-hipofizare.Sistemul reproduc tor feminin Sistemul reproduc tor Aparatul genital sau de reproducere al femeii este mult mai complex decât al b rbatului.

Glanda mamar în repaus H& E Sistemul reproduc tor 3 4 1 2 1. Strom nefunc ional 4. Adipocite . Strom func ional 3. Muguri de a teptare 2.

Ducte intralobulare 2.Glanda mamar H& E 5 Sistemul reproduc tor 2 3 1 4 1. Epiteliu simplu cubic ± strom nefunc ional 3. Strom nefunc ional cu septe . Lobul mamar 4.

Secre ie lactata 2. Septe conjunctive . Alveole secretorii (delimitate de epiteliu cilindric simplu) 3.Glanda mamar în lacta ie H& E 3 Sistemul reproduc tor 1 2 1.

Secre ie lactata 2. Alveole secretorii (delimitate de epiteliu cilindric simplu) .Glanda mamar H& E Sistemul reproduc tor 2 1 1.

Glanda mamara in lactatie H& E Sistemul reproduc tor 2 1 1. Duct interlobar . Secre ie lactata 2.

4. 2. Corticala Foliculi ovarieni primordiali Albugineea Epiteliu germinativ Stroma ovariana . 3. 5.Ovar H& E 2 Sistemul reproduc tor 3 1 5 4 1.

5. 3. Epiteliu de suprafa Strom Folicul primordial Vas de sânge Folicul primar . 4. 2.Ovar H& E 3 Sistemul reproduc tor 1 2 5 4 1.

Ovar H& E Sistemul reproduc tor 1 1. Ovar corp galben .

2. 3. Zona pellucida Membrana granulosa Teaca intern . Folicul secundar activat Ovocit I. 4. 5.Ovar H& E Sistemul reproduc tor 3 1 2 5 4 1.

Ovar ± folicul primar H& E Sistemul reproduc tor 3 4 5 2 1. Disc proliger Folicul matur Zona pellucida Ovocit Coroana radiat 1 . 5. 4. 3. 2.

7. Corona radiata 4. Folicul secundar cavitar 3. Albuginee . Folicul primar activat 2. Zona pellucida(ovocit) 5. Antru 6.Ovar ± folicul secundar H& E 2 3 1 Sistemul reproduc tor 6 7 4 5 1. Epiteliu de spf.

Teaca interna 2. Ovocit 4. Zona pellucida 5. Disc proliger 3.Ovar ± folicul ter iar H& E 1 2 Sistemul reproduc tor 6 3 4 5 1. Membrana granuloas . Antru cu lichid folicular 6.

Ovar ± folicul ter iar H& E Sistemul reproduc tor .

Ovar .medulara H& E 2 Sistemul reproduc tor 1 1. Vase dilatate 2. esut conjunctiv lax .

Placenta la 3 luni H& E Sistemul reproduc tor 3 2 1 1. Citotrofoblast (palid) 2. Sincitiotrofoblast 3. Ax conjunctivo-mezenchimatos .

Ax conjunctivo-mezenchimatos .Placenta la 3 luni H& E Sistemul reproduc tor 1 2 1 3 1. Sincitiotrofoblast 3. Citotrofoblast 2.

Sinci io-trofoblast 2. Vilozit i coriale .Placenta la termen H& E 3 Sistemul reproduc tor 1 3 3 2 1. Ax conjunctivo-vascular 3.

Miometru 2. Endometru cu glande uterine .Uter H& E Sistemul reproduc tor 1 2 3 1. Vas de sânge 3.

Miometru Seroasa Vas de sânge Endometru cu glande uterine . 4. 2.Uter H& E 2 Sistemul reproduc tor 1 3 4 1. 3.

Miometru . Cavitatea uterin 2. Endomtru cu glande uterine 3.Uter H& E 1 Sistemul reproduc tor 3 2 1.

central . Se individualizeaz urm toarele organe de sim : .mucoasa olfactiv .mugurele gustativ -ochiul i urechea.Organe de sim Organele de sim sunt sisteme func ionale constituite din trei segmente: .receptorul .intermediar ± de conducere .periferic .scoar a cerebral Segmentul periferic numit i exteroceptor se g se te situat în forma iuni anatomice complexe care constituie organele de sim . Organe de sim .tegumentul .

Membrana bazala anter.Corneea H& E 1 2 Organe de sim 3 4 5 1.Epiteliul posterior 5.Epiteliul anterior 2. Descemet .Membrana bazala poster. Bowman 3.Substanta proprie a corneei 4.

Nuclei alungiti de fibrocite .Corneea H& E Organe de sim 1 1.

Stratul cu conuri si bastonase 6. limitant posterioar 5. Stratul celulelor multipolare 3.Membrana limitanta externa 7. Mb.Strat nuclear extern 8.Strat plexiform extern 9.Retina H& E 8 Organe de sim 1 2 3 4 5 6 7 9 3D 1. Stratul fibrelor nervului optic 4.Strat nuclear intern al neuronilor bipolari . Strat plexiform intern 2.

Organe de sim .

Celule cu bastona e i conuri Organe de sim .

Tegument H& E 3 2 Organe de sim 1 3 7 6 4 5 1. 3. Epidermul . Derm profund Derm papilar Strat bazal Strat spinos 5. Strat granulos 6. 4. 2. Strat cheratinizat cu traiectul glandei sudoripare 7.

Tegument H& E Organe de sim .

Strat granulos 6. 4.Tegument H& E 1 3 3 2 Organe de sim 4 7 5 6 1. Derm profund Derm papilar Strat bazal Strat spinos 5. 3. 2. Strat cornos cu traiectul glandei sudoripare .

Tegument ± receptori ± Vater Pacini H& E Organe de sim 1 1. Corpuscul Vater Pacini .

2. 3. Capsula conjunctiv Lamele concentrice de fibre Nuclei alungiti de fibrocite Arter .Tegument ± receptori ± Vater Pacini H& E Organe de sim 1 3 2 4 1. 4.

INDEX Adenohipofiza Anexe ale tb. Digestiv Aorta Apendice Arter elastic Arter muscular Bazofil Buza Cartilaj elastic Cartilaj fibros Cartilaj hialin C i respiratorii Conjunctiv aponevrotic Conjunctiv elastic Conjunctiv lax Conjunctiv mucos Conjunctiv pigmentar Conjunctiv reticular Conjunctiv tendinos Corneea Corticosuprarenala Dezvoltarea dintelui Dinte Duoden Endocrin Eozinofil Epifiza Epiteliu cilindric Epiteliu de suprafa a Epiteliu glandular Epiteliu multistratificat Epiteliu pavimentos .

I.INDEX Epiteliu special Epiteliu unistratificat Epitleiu pseudostratificat Eritocit Esofag Exocrin Fibre mielinice Ficat Ganglion spinal Glanda mamar Glanda salivar Glomerul renal Hipofiza L. Intestin gros Intestin sub ire Limba Limfocit Limfoganglion M duva spin rii M duva hematoformatoare Monocit Muschi cardiac Muschi neted Muschi striat Nerv Neurohipofiza Neutrofil Organe de sim Organe limfoide Os compact Os spongios Osificare endocondral .

Mascuin Parodon iu Sistemul vascular Placenta Splina Pl mân Stomac Prostata Suprarenala Pulpa dentar Tegument Reticulocit Testicul Retina Timus Rinichi Tiroida Sângele Trahee Scoar a cerebeloas Trombocit Scoar a cerebral Tubul digestiv Sistem endocrin . Feminin Ovar Pachet vasculo-nervos Sistem respirator Sistem urinar Pancreas Sistemul digestiv Papile gustative Sistemul reprod.INDEX Sistem reprod.

INDEX esut adipos alb esut adipos brun esut cartilaginos esut conjunctiv esut epitelial esut muscular esut nervos esut osos esut sanguin Ureter Uroteliu Uter Vater Pacini Ven .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->