P. 1
Programa Psihopedagogie Definitivat Educatoare

Programa Psihopedagogie Definitivat Educatoare

|Views: 88|Likes:
Published by Gabriela Munteanu

More info:

Published by: Gabriela Munteanu on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2011

pdf

text

original

PEDAGOGIE DEFINITIVAT SPECIALIZAREA EDUCATOARE COMPETENTE PENTRU PROFESIUNEA DE EDUCATOARE I.COMPETENTE TRANSVERSALE 1.

CompetenŃe de organizare instituŃională si de management al resurselor umane de a participa la lucrul în grup; de a organiza activităŃi cu grupe de prescolari sau adulti; de a organiza timpul, spaŃiul si resursele de care dispune institutia; de a identifica persoanele cheie într-un anumit context; 2. CompetenŃe de relaŃionare de a-şi asuma responsabilităŃi; de a-i forma pe prescolari pentru a-şi asuma responsabilităŃi; de a asigura echilibrul intre concentrarea pe sarcina si concentrarea pe relatiile cu prescolarii ; de a stimula interesele de cunoaştere si curiozitatea prescolarilor; de a stimula stabilirea unor relaŃii cu caracter interpersonal in general si între prescolari, in special; de a dezvolta un climat plăcut, stimulativ în sala de grupa; capacitate de empatie ; 3. CompetenŃe de comunicare de a asculta activ; de a formula întrebări relevante ; de a reformula anumite enunŃuri pentru a le face inteligibile pentru prescolari; de a sustine discuŃii libere cu prescolarii, parintii si orice alt interlocutor, adapatand limbajul in raport cu interlocutorul ; de a selecta secvenŃe informative şi acŃionale prin raportare la specificul varstei; de a crea oportunităŃi de feed back prescolarilor; II. COMPETENTE SPECIFICE 4. CompetenŃe de organizare a grupei de prescolari de amenajare a salii de grupa pentru a o transforma într-un mediu plăcut de învăŃare; de a gestiona spaŃiul, timpul, resursele de care dispune pentru a le pune în slujba scopurilor educaŃionale vizate; de a corela diferite tipuri de activităŃi şi de a le orienta în direcŃia realizarea scopurilor educative vizate; de a pune diferite tipuri de activităŃi în slujba rezolvării nevoilor reale ale prescolarilor;

5. de corelare a metodologiei de predare si evaluare. de proiectare a finalitatilor pe baza nevoilor descoperite.) specificitatea educatiei interculturale . a mijloacelor didactice cu obiectivele propuse. de autoreglare permanenta a demersurilor proiective. Ńările participante la programele de mobilităŃi . CompetenŃe privind integrarea europeana detinerea unui set de cunostinte functionale legate de : dimensiunea europeană a procesului de învăŃare şi predare .CompetenŃe de planificare de a identifica nevoile elevilor. de a manageria timpul în funcŃie de ritmul de activitate a prescolarilor .CompetenŃe psihopedagogice si didactico-metodologice de a asigura transpunerea eficienta a proiectarii didactice in practica . DETALIEREA TEMELOR GENERALE PENTRU DEFINITIVAT Aspecte generale I. programele europene in domeniul eduactiei. de a utiliza instrumente informative pentru a participa la programele europene . 6. “perceperea” / decodificarea corecta a curriculum-ului official de a identifica nevoile prescolarilor si de a le lua in calcul in proiectarea didactica. de a gestiona experienŃele mobilităŃilor. organizarea sistemelor şcolare din alte Ńări europene. 7. continuturi. capacitatea de a realiza legătura dintre contextul european şi cel local în activitatea profesionala . de a asigura continuitatea si coerenta proiectarii la diferite niveluri. de a familiariza prescolarul cu ideea de implicare responsabila in sarcina. de a asigura articularea predarii cu evaluarea din perspectiva invatarii ca sursa de formare a elementelor de competenta la prescolari . Inovatie si reforma in scoala romaneasca – invatamantul preprimar Definitivat si Grad II . Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana. capacitatea de a implementa eficient instrumente ale educatiei interculturale . capacitatea de a : selecta si utiliza instrumente de reglementare şi eficientizare oferite de Comisia Europeană cu referire la domeniul prescolar . specificitatea domeniului educatiei prescolare in Europa si lume ( subsistem. metodologie etc.

3. Educatia-factor determinant al dezvoltarii psihoindividuale. 1). Sistemul de invatamant . Conceptul de personalitate: . III . Caracteristicile dezvoltarii psiho-fizice a copilului prescolar. Step by Step. modelul factorial. Fundamente psihologice II. . Ereditate-premisa naturala a dezvoltarii psihoindividuale a copiilor in gradinita. Unitatea si dinamica lor. Mediul-cadrul sociouman al dezvoltarii psihoindividuale 4). .modelul trasaturilor. tendinte de evolutie. caracter. Montessori.Modele de abordare a personalitatii . Specificul influentelor educative si ale mediului la copilul prescolar. Sistem de invatamant IV. Locul si rolul segmentului prescolar in sistemul de invatamant. educatia. Problematica sistemului institutional de invatamant in Romania. 2).temperament. Educabilitatea. 3). mediul.1. modelul umanist s. 2). Educatia si provocarile lumii contemporane. aptitudini. Conceptul de educabilitate. Dinamica relatiei educatie de baza/educatie permanenta/auto educatie 2. Structura si dinamica personalitatii copilului prescolar 1). 5). Perspective noi in abordarea structurii personalitatii.a. sinele) Definitivat 1).concept. functii. Planul Jena.Structura personalitatii . Mediile educationale si factorii dezvoltarii personalitatii umane ( ereditatea. Dimeniunea europeana a invatamantului prescolar. structura. Alternative la invatamantul prescolar din Romania: Waldorf.

2.cadru. integrat din perspectiva transdisciplinara) 1. obiective . profilul educational al copilului prescolar. pluridisciplinar. VII. Transdisciplinaritatea si focalizarea curriculum-ului pe competente VIII Produsele proiectarii curriculare: plan. arie curriculara. 1.a. modular. Aplicatii pentru principalele tipuri de activitati in invatamantul prescolar. metode de predare-evaluare focalizate pe invatare si timp de invatare. Modalitati specifice de organizare a continuturilor in structura curriculum-ului prescolar ( disciplinar. interdisciplinar. ideal. Concepte fundamentale si tipuri de curriculum in Teoria curriculum-ului 1.finalitati de proces). actualitate si perspective Elemente de teoria curriculum-ului V. modular. interdisciplinar. Elemente structurale ale curriculum-ului: finalitati/ obiective. sarcina. temporalitate. Definirea si analiza conceptelor: finalitate. obiective de referinta. Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macro . programa. proiectul didactic si curriculum suport oficial 1. Concept. Tipuri de curriculum VI. concrete / operationale). pluridisciplinar. Taxonomia finalitatilor. ciclu curricular 2. Modalitati de structurare a continuturilor : disciplinar. limite. continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii) competente generale si specifice. obiectiv. grad de generalitate (obiective generale specifice / intermediare. Proiectarea activitatii educationale . continuturi. Locul continuturilor in conceptia curriculum-ului modern.micro (finalitati de sistem . relevanta practica. model. intradisciplinar. Operationalizarea obiectivelor educationale. masurabilitate s. scop.2) Evolutii ale conceptiei despre integrarea subsistemului invatamantului prescolar in cadrul sistemului .cu referire la ciclul prescolar. cu aplicatii la invatamantul prescolar 3. 2. Analiza documentelor curriculare cu aplicatii pnetru invatamantul prescolar.

Concepte. activitate. Interdependenta formal – nonformal . structura. 3). alternative metodologice. practica. dirijare. Criterii de autoevaluare ale activitatilor. Grile de evaluare .informal la nivelul procesului educativ din gradinita 4). Componentele procesului de invatamant: structurale. decizie. Finalizarea proiectarii pedagogice : 3. Aplicatii 1). Proiecte elaborate pe: ciclul. 5). Fundamentare si relevanta pentru invatamantul pre-primar.concept. reglarea . Conceptul de proiectare pedagogica.concept. operationale si functionale.procese si mecanisme specifice la prescolari. inovare. Functiile proiectarii pedagogice : anticipare. tema.educative. functii. Invatarea scolara. Modele de proiectare a activitatilor formativ. Elemente de proces didactic X Procesul educativ din gradinita . aplicatii. structura. orientare. functii niveluri ale proiectarii educationale. structurala. 2). stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare. activitate. 3). 3. operationala).reglare-autoreglare.2. Analiza sistemica a procesului de invatamant 1. Sistemul principiilor didactice.copii. functii. relatii intre componente 2. semestru de invatamant. Dimensiuni generale (functionala. Specificul abordarii sistemice si comunicationale in invatamantul pre-primar. determinarea continuturilor. XI. organizare.formativ. Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de formativ-educative. Niveluri ale proiectarii pedagogice.autoreglarea). interdependenta informativ . Fundamente teoretice si aspecte practice . subiect. Proiecte elaborate pe: arii curriculare. Normativitate in procesul educativ din gradinita.IX. saptamana. Etapele proiectarii pedagogice : definirea obiectivelor si a sistemului de referinta spatio temporal.1. Procesul educativ din gradinita . Caracteristici generale (interactiunea educatoare . stabilirea strategiei optime de actiune. 4). an.

XIV. Integrarea evaluarii in activitatile formativ-educative din gradinita. procedeu.directie strategica in perfectionarea metodologiei si tehnologiei instruirii (aplicatii in domeniul prescolar). Modalitati de corectare . Rolul integrator al strategiilor didactice. disfunctii ale 1. Masurarea. Teorii ale invatarii ce fundamenteaza modelele instruirii 3. de control. Cauze si consecinte. reglare-autoreglare. Analiza interdependentelor. Eficacitate si eficienta in predarea la prescolari XIII Strategii. Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de metode. creativa. Fundamente si posibilitati de aplicare eficienta. diagnoza. aplicatii). conduite. Functiile evaluarii : de informare.decizia. metodologie. Delimitari conceptuale: strategie. Specificul metodelor de instruire pentru invatamantul prescolar. 3). Definirea si analiza conceptului de evaluare. metode( clasificari si categorii. activizatoare. Descrierea metodelor de instruire. selectie si certificare. Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar. Instruirea asistata de calculator . Evaluarea. valente formative. 5). Aspecte specifice ale predarii in invatamantul prescolar 2. 4). Predarea – concept.aprecierea. 2). motivationala. prognoza. tendinte noi: centrarea evaluarii pe competente.1. modele de predare fundamentate pe teorii ale invatarii.componenta a procesului didactic: evaluarii: cauze si consecinte. metoda. Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol. 4). mijloc. activitati. moduri de organizare a invatarii ( frontal. concepte fundamentale. Sistemul metodelor de instruire. cu specific la prescolari 3). Forme si tipuri de invatare XII. Eficacitate si eficienta in predare 1. Conceptul de invatare scolara. grupal si individual) 1. 2. Factori perturbatori si erori in evaluarea din gradinita. abordari alternative moderne. Mecanisme si procesualitate 2. Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar 5). functii.

elaborarii . comportament asertiv 2. Metodologia proiectarii. Concepte fundamentale: management. 4. Jocul – tipologie. Aspecte specifice ale comunicarii didactice in invatamantul prescolar 3. metoda si mijloc de formare si dezvoltare a personalitatii copilului prescolar 2. managementul grupei de prescolai. managementul institutiei prescolare. Structura. conflict. structura. Aplicatii 1. Relatii si interactiuni educationale in gradinita Comunicarea didactica XVI Comunicarea si relatiile de comunicare pedagogica. activitatile la alegere) 4. functionalitate. specificitate. 6. Diferentiere si individualizare procesului formativ in cadrul jocurilor si a activitatilor la alegere . mecanisme. ciclu managerial. forme. stiluri. aplicarii si interpretarii probelor evaluative la prescolari XV Managementul invatarii si managementul grupei de prescolari 1. Jocul – dominanta a varstei prescolare. Caracteristicile demersului de "influenta educationala" in invatamantul pre-primar Implicarea sociala si personalitatea copilului: complianta comportamentala in grupa Comunicarea interpersonala Climat educational in gradinita XVII. Comunicare.6). Relatie dintre joc – invatare – creatie si diferitele activitati si forme de organizare a activitatilor in gradinita (activitatile comune. managementul procesului educational. leadership.concept. 5. Moduri si forme de organizare a activitatii formativ – educative in gradinita 1. structura. functii si conditii de eficienta 2. relevanta pentru invatamantul prescolar 3. eficacitate.

selectia si formarea cadrelor didactice. implicatii in activitatea instructiveducativa din gradinita 4). organizare. strategiile si formele de evaluare ale educatiei moral – civice si religioase in gradinita XX Creativitate. Cariera didactica in Romania – educatoarea si realitatea socio-educationala 8. indrumare. psihopedagogic. reprezentarile psihopedagogice. personalitatea cristalizata.Statutul profesional al cadrului didactic XVIII Status. Tehnici specifice de stimulare a creativitatii la prescolari . forme de exprimare. Reperele intemeierii educatiei morale: reperul subiectiv (psihologic) / reperul obiectiv (reperul axiologic – normativ) 2). monitorizare. Educatia morala – institutii sociale: determinisme si conexiuni 3). 7. evaluare. Recrutarea. caracteristici. Statute si roluri ale cadrului didactic-educatoarei: planificare.rol. campul 2. consiliere. 5). evaluare si autoevaluare 1. Comportamentul moral: definitie. Deontologia pedagogica XIX SPECIFICUL DIMENSIUNILOR EDUCATIEI IN PRESCOLARITATE: EDUCATIA MORAL-CIVICA si RELIOGIOASA 1). Autoeducatia morala – parte constitutiva a educatiei morale: semnificatii. 5.concept. credintele . psihopedagogice.profil de competenta. Limbajul moral: specificitate psihopedagogica. forme surse si componente structural functionale 6). formare continua. Finalitatile. stil educational.convingerile 3. decizie 6. inovatie si educatie in contextul proiectelor europene 1. control. Structura personalitatii cadrului didactic: personalitatea de baza.educatoare. modele explicative 2. Creativitate. 4.

M. Psihologie scolara. Bucuresti. Perspectiva axiologica si paraxiologica (in Procesul instuctiv-educativ). (1997).. Pitesti.. vol..Structura si dezvoltarea personalitatii.. Combaterea esecului scolar: o provocare pentru constructia europeana.I.L.Bucuresti. Bucuresti Editura Politica.S. EDP Cosmovici. (2002) In cautarea educatiei autentice. S. Bucuresti... (1994). Pedagogie. A.C. vol.M.C. Pitesti. EDP BARZEA. (1993). Editura Hardiscom. cu aplicatii la fisa scolara. • Cucos. EDP.BIBLIOGRAFIE • • • • ALBU G. Polirom. Iacob.. Editura Polirom • • CRISTEA.W. Finalitatile educatiei (in Pedagogie). (1981) . Cristea. Bucuresti.I..Polirom Iasi Allport... Scopurile procesului instructiv-educativ. Bucuresti. EDP Cristea. (1995) Arta si stiinta educatiei. • • BARZEA. E. Editura Polirom. EDP..(coord) (1993) Reforma invatamantului in Romania: conditii si perspective.J.. EDP Agentia Nationala Socrates. • • • Cerghit.( 1998). Bucuresti. Perfectionarea lectiei in scoala moderna. Iasi. Instruire scolara.Fundamentele pedagogice ale reformei invatamantului. Analiza multireferentiala. (1998) Introducere intr-o pedagogie a libertatii.C. Obiectivele pedagogice ale procesului de invatamant (in Pedagogie). Iasi. • Calin. (2006). (1983). (coordonator). Editura Alternative • Badea.Caracterizarea dinamica a copilului si a adolescentului de la 3 la 18 ani. (1995)..2. ALBU G. . Editura Hrdiscom. (1996). M. MALITA.G. (2005) Teoria si practica cercetarii pedagogice Cluj Napoca. ELMANDJRA. editura Casa Cartii de Stiinta • BOTKIN.. ( 1981) Orizontul fara limite al invatarii. Iasi. Institutul de Stiinte ale Educatiei • Bocos M. Bucuresti.. (1996) .S.

Sovar. Cluj-Napoca Editura Dacia Ionescu.A. Bucuresti. Editura Polirom • • Mitrofan. CREDIS • • Miclea. (1979).Negret.. D’Hainaut (coord.( 1995).... Universitatea din Bucuresti. (1996) . Ed.Psihopedagogia succesului. (1982). Bucuresti. Polirom. ( 1995). ESE Fumarel. Invatarea scolara si psihologia cognitiva. (1997) Testarea psihologica a copilului mic. (1985) Invatare si dezvoltare... ( 1997). UNICEF. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti... in Educatia si dinamica ei... Buschini F. Editura Polirom Davitz. Editura Delfin Joita. Petrescu.. (coord) (2007) Metodologia stiintelor socioumane.. . (2004). Curriculum pentru invatamantul primar si prescolar. R.M.. S. (1994) . (1978).De Landsheere. (1999) Competenta didactica-perspectiva psihologiei.Invatarea eficienta Bucuresti.Psihologia cognitiva.(coord) (1998). Editura Gloria Miclea. EDP Golu.Ionescu). (1999) Eficienta instruirii.Evaluarea performantei scolare.. • • • • • De Lansheere. (1998). E.. Teorie si practica... Bucuresti EDP Ezechil L. EDP Dellors J... EDP. Ball. Managementul clasei de elevi (2006).A. (2000) Comoara launtrica. Raportul catre UNESCO al Comisiei Internationale pentru Educatie. (1999). E. N.I. Invatamantul romanesc azi.S. Editura Tribuna Invatamantului • MIROIU. (1978). Bucuresti.. Iasi . Bucuresti. S.). Bucuresti. Editura All Manolescu M. T. Vrasmas.) (1981). Iasi. editura Press Mihaela SRL Moscovici S. G.. Bucuresti. G. Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0 – 7 ani. Programe de invatamant si educatia permanenta.G.I. C..Lectia intre proiect si realizare Cluj-Napoca Editura Dacia Iucu R.. Editua Alternative • • • • • • • • • Ionescu. Polirom • De Landsheere.I. Factorii psihologici ai reusitei scolare. Evaluarea continua a elevilor si examenele.(coord.Psihologia procesului educational. (coord.M. Bucuresti. Iasi. Bucuresti. Marcu. (2002) Comunicare educationala in context scolar. Didactica moderna.• • • Cretu. Polirom. M..I. Definirea obiectivelor educatiei. M. Cluj-Napoca. EDP. Editura Aldiri Jinga. Iasi Jinga .. (1975).P. Studii de diagnoza. EDP. EDP Kulcsar.. (coord).. Radu. Iasi.M. V.

Pedagogie prescolara. Craiova. Editura Universitatii Transilvania din Brasov. (1988). EDP Popescu-Neveanu. Profesorul si strategiile conducerii invatarii. R. (1996). Cunoastera de sine si cunoasterea personalitatii. Bucuresti. (1999).Jinga. Bucuresti Niculescu R. Editura ProHumanitate.. O abordare multidimensionala. Potolea D.V. (2006). Polirom PERETTI A de. Bucuresti.L. (2003). Instruire si invatare. Pedagogie.Structuri. Editura Academiei. • NICULESCU. I.A. si colab. Editura Spiru Haret Popescu. Comunicare eficienta.EDP Panisoara I.I. Iasi.I.. Educatia in schimbare.(sub redactie) (1987).I. M.Fundamentele psihologice ale pregatirii si formarii didactice. Editura paralela 45 Pitesti • • • • • Pavelcu.strategii si performante in invatamant coord.. Editura Ex Libris Brasov Oprescu. Cerghit..Ghid general de evaluare si examinare. sinteze. • • Nicola..) (1997).O. I. (2005). (1989).• • Neacsu. R. MEN. Pedagogie prescolara. Iasi. Psihologia educatiei copilului prescolar si scolar mic. EDP NEACSU.. & colab.. M. EDP Potolea. L. (1996) . Conceptualizarea curriculum-ului. (1995).. in Paun E. Zlate. Bucuresti.I... (2000) Management educational. editia IIIa Iasi.. Bucuresti. Finalitatile educatiei (in Curs de pedagogie coord.Cretu. (1995) Bucuresti. E.Vlasceanu). E. Bucuresti • Niculescu.T. Bucuresti. Bucuresti.(coord. (1982). Lazarescu M. (1996) Tratat de pedagogie scolara. Bucuresti.. .... Editura Paideia • Neacsu. Teoria si managementul curriculum-ului. Alba Iulia • • Niculescu R.V. P.. (1996). (2002)..Vlasceanu) Universitatea Bucuresti • Neacsu.. Scoala romaneasca in pragul mileniului III. Editura Aeternitas. Psihologia scolara Bucuresti Tipografia Universitatii Bucuresti • Popescu. Fundamente teoretice si aplicative. Editura Universitaria • Paisi M. (in vol. I.. Polirom • Potolea.. Editura Aramis.. (2007) Managementul relatiilor umane in educatie.D.D. (1999) Pedagogie prescolara. Stoica... M. (coord.).

Schiopu.. 2005 Stan E. Editura Mirton . V& I Integral • • • • Ungureanu D.• Radu. Polirom Iasi • • • • Soitu L. Iasi.I. Polirom. 2004.. Editura Aramis.. Enciclopedica. Ed.Timisoara VAIDEANU. in Sinteze pe teme de didactica moderna. M. 1999 Roco. 2004 Vrasmas E. Ciclurile vietii (1995).. Stimularea creativitatii tehnico-. 2001 Roco M. Bucurest. Supliment al Revistei Invatamantului Prescolar.(1999) Educatia copilului prescolar. (1995).. Polirom. Bucureşti... textului si interactiunii.. Editura Tudor • • Raducu.Tribuna Invatamantului.1981 • Raducu. (1997). ed.E. Bazele teoretice ale psihopedagogiei prescolare. Teoria situaŃiilor educative. A. Bucuresti..Psihologia varstelor. Editura PROHUMANITATE ..Bucuresti. Bucuresti. (2005) Manual de creativitate. U. Aramis. Intitutul European Iasi. Creativitate şi inteligenŃă emoŃională. ed. Intitutul European STANCIU.. Bucuresti • TOMSA GH. E. Creativitatea şi inteligenŃa emoŃională. Bucuresti EDP.T.(2007).. Verza.1985 • • • • • • Roco. Pedagogie prescolara. Iasi Ştefan M. EDP Voiculescu E..Editura Stiintifica si.J. Iasi Intirurul European Sternberg R. Reprezentarile copiilor de 6 – 7 ani despre scoala (1998) Bacau..( 1996).I. Metode de analiza a comunicarii.G. (2006) Scoala si doctrinele pedagogice in secolul XX.UNESCO-50-EDUCATIE. Bucureşti. U. Iasi. stiintifice. Pedagogia comunicarii. Verza.Bucuresti..GH. Bucuresti Stan E. Aramis. Baterie de obiective operationale pentru invatamantul prescolar. 2003 TOMSA GH.) (2005) Psihopedagogie prescolara si scolara. M. Institutul European. Polirom. A. Bucuresti. Pedagogie postmoderna. (1999) Teoria Curriculum-ului. • • Schiopu. (2006) Despre pedepse si recompense in educatie. STAN E. (2004) Interpretarea datelor calitative. (2006) Managementul clasei. EDP Silverman D. Evaluarea rezultatelor scolare .. Iaşi.. OPRESCU N. EDP. Bucuresti. MEN. (coord.Psihologia varstelor. Bucuresti.

Editura”Trei” Programa pentru invatamantul prescolar aflata in uz. aflate in uz Planuri-Cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar aflate in uz..• • • Zlate. M. EDP . Bucurest.. • xxx • xxx • Xxx Agentia Nationala Socrates (1996) Combaterea esecului scolar. M. Fundamentele psihologiei ( 1994) Bucuresti Editura XXI Zlate. . Programe scolare pentru invatamantul primar.. Eul si personalitatea (1997) Bucuresti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->