P. 1
Programa Psihopedagogie Definitivat Educatoare

Programa Psihopedagogie Definitivat Educatoare

|Views: 87|Likes:
Published by Gabriela Munteanu

More info:

Published by: Gabriela Munteanu on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2011

pdf

text

original

PEDAGOGIE DEFINITIVAT SPECIALIZAREA EDUCATOARE COMPETENTE PENTRU PROFESIUNEA DE EDUCATOARE I.COMPETENTE TRANSVERSALE 1.

CompetenŃe de organizare instituŃională si de management al resurselor umane de a participa la lucrul în grup; de a organiza activităŃi cu grupe de prescolari sau adulti; de a organiza timpul, spaŃiul si resursele de care dispune institutia; de a identifica persoanele cheie într-un anumit context; 2. CompetenŃe de relaŃionare de a-şi asuma responsabilităŃi; de a-i forma pe prescolari pentru a-şi asuma responsabilităŃi; de a asigura echilibrul intre concentrarea pe sarcina si concentrarea pe relatiile cu prescolarii ; de a stimula interesele de cunoaştere si curiozitatea prescolarilor; de a stimula stabilirea unor relaŃii cu caracter interpersonal in general si între prescolari, in special; de a dezvolta un climat plăcut, stimulativ în sala de grupa; capacitate de empatie ; 3. CompetenŃe de comunicare de a asculta activ; de a formula întrebări relevante ; de a reformula anumite enunŃuri pentru a le face inteligibile pentru prescolari; de a sustine discuŃii libere cu prescolarii, parintii si orice alt interlocutor, adapatand limbajul in raport cu interlocutorul ; de a selecta secvenŃe informative şi acŃionale prin raportare la specificul varstei; de a crea oportunităŃi de feed back prescolarilor; II. COMPETENTE SPECIFICE 4. CompetenŃe de organizare a grupei de prescolari de amenajare a salii de grupa pentru a o transforma într-un mediu plăcut de învăŃare; de a gestiona spaŃiul, timpul, resursele de care dispune pentru a le pune în slujba scopurilor educaŃionale vizate; de a corela diferite tipuri de activităŃi şi de a le orienta în direcŃia realizarea scopurilor educative vizate; de a pune diferite tipuri de activităŃi în slujba rezolvării nevoilor reale ale prescolarilor;

de a utiliza instrumente informative pentru a participa la programele europene .5. capacitatea de a realiza legătura dintre contextul european şi cel local în activitatea profesionala . Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana. capacitatea de a implementa eficient instrumente ale educatiei interculturale . Inovatie si reforma in scoala romaneasca – invatamantul preprimar Definitivat si Grad II . Ńările participante la programele de mobilităŃi . continuturi. de a asigura articularea predarii cu evaluarea din perspectiva invatarii ca sursa de formare a elementelor de competenta la prescolari . de a manageria timpul în funcŃie de ritmul de activitate a prescolarilor .) specificitatea educatiei interculturale . specificitatea domeniului educatiei prescolare in Europa si lume ( subsistem.CompetenŃe psihopedagogice si didactico-metodologice de a asigura transpunerea eficienta a proiectarii didactice in practica . de a asigura continuitatea si coerenta proiectarii la diferite niveluri. organizarea sistemelor şcolare din alte Ńări europene.CompetenŃe de planificare de a identifica nevoile elevilor. de corelare a metodologiei de predare si evaluare. a mijloacelor didactice cu obiectivele propuse. “perceperea” / decodificarea corecta a curriculum-ului official de a identifica nevoile prescolarilor si de a le lua in calcul in proiectarea didactica. CompetenŃe privind integrarea europeana detinerea unui set de cunostinte functionale legate de : dimensiunea europeană a procesului de învăŃare şi predare . de proiectare a finalitatilor pe baza nevoilor descoperite. capacitatea de a : selecta si utiliza instrumente de reglementare şi eficientizare oferite de Comisia Europeană cu referire la domeniul prescolar . de a gestiona experienŃele mobilităŃilor. DETALIEREA TEMELOR GENERALE PENTRU DEFINITIVAT Aspecte generale I. de autoreglare permanenta a demersurilor proiective. metodologie etc. de a familiariza prescolarul cu ideea de implicare responsabila in sarcina. 6. programele europene in domeniul eduactiei. 7.

modelul trasaturilor. Fundamente psihologice II. Conceptul de educabilitate. educatia. caracter. 3. Conceptul de personalitate: .temperament. modelul umanist s. Locul si rolul segmentului prescolar in sistemul de invatamant. aptitudini. Sistemul de invatamant . III . Sistem de invatamant IV.Structura personalitatii . . Problematica sistemului institutional de invatamant in Romania. tendinte de evolutie. . Step by Step. Planul Jena. 5). Dimeniunea europeana a invatamantului prescolar. mediul.a. Educatia si provocarile lumii contemporane. structura. sinele) Definitivat 1). Structura si dinamica personalitatii copilului prescolar 1).1. Mediile educationale si factorii dezvoltarii personalitatii umane ( ereditatea. Perspective noi in abordarea structurii personalitatii. modelul factorial. Dinamica relatiei educatie de baza/educatie permanenta/auto educatie 2. 2). Unitatea si dinamica lor. Mediul-cadrul sociouman al dezvoltarii psihoindividuale 4). Caracteristicile dezvoltarii psiho-fizice a copilului prescolar. Montessori.Modele de abordare a personalitatii . 2). Ereditate-premisa naturala a dezvoltarii psihoindividuale a copiilor in gradinita. Specificul influentelor educative si ale mediului la copilul prescolar. Educatia-factor determinant al dezvoltarii psihoindividuale. functii. 3). Educabilitatea. 1). Alternative la invatamantul prescolar din Romania: Waldorf.concept.

programa.2) Evolutii ale conceptiei despre integrarea subsistemului invatamantului prescolar in cadrul sistemului . Operationalizarea obiectivelor educationale.cu referire la ciclul prescolar. sarcina. relevanta practica. Locul continuturilor in conceptia curriculum-ului modern. limite. Concept. 2. Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macro . Analiza documentelor curriculare cu aplicatii pnetru invatamantul prescolar. Definirea si analiza conceptelor: finalitate. 2. model. Concepte fundamentale si tipuri de curriculum in Teoria curriculum-ului 1.finalitati de proces). arie curriculara. ideal. integrat din perspectiva transdisciplinara) 1. pluridisciplinar. actualitate si perspective Elemente de teoria curriculum-ului V. Elemente structurale ale curriculum-ului: finalitati/ obiective. concrete / operationale). modular. profilul educational al copilului prescolar. modular. grad de generalitate (obiective generale specifice / intermediare. continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii) competente generale si specifice. Proiectarea activitatii educationale . obiective .cadru. pluridisciplinar. Tipuri de curriculum VI. Modalitati de structurare a continuturilor : disciplinar. metode de predare-evaluare focalizate pe invatare si timp de invatare. cu aplicatii la invatamantul prescolar 3. scop. proiectul didactic si curriculum suport oficial 1. intradisciplinar. ciclu curricular 2. obiectiv. masurabilitate s. continuturi. temporalitate.a. interdisciplinar. Modalitati specifice de organizare a continuturilor in structura curriculum-ului prescolar ( disciplinar. Aplicatii pentru principalele tipuri de activitati in invatamantul prescolar.micro (finalitati de sistem . Transdisciplinaritatea si focalizarea curriculum-ului pe competente VIII Produsele proiectarii curriculare: plan. obiective de referinta. 1. Taxonomia finalitatilor. interdisciplinar. VII.

Concepte. Niveluri ale proiectarii pedagogice. functii niveluri ale proiectarii educationale. 3). saptamana.formativ. Fundamente teoretice si aspecte practice . Grile de evaluare .autoreglarea). an. semestru de invatamant. 3. relatii intre componente 2. activitate.2. stabilirea strategiei optime de actiune.copii.concept. Componentele procesului de invatamant: structurale. tema.IX. reglarea . Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de formativ-educative. Procesul educativ din gradinita . structura. Functiile proiectarii pedagogice : anticipare. operationala). Normativitate in procesul educativ din gradinita.informal la nivelul procesului educativ din gradinita 4). Proiecte elaborate pe: ciclul. Proiecte elaborate pe: arii curriculare.procese si mecanisme specifice la prescolari. Analiza sistemica a procesului de invatamant 1. XI. Sistemul principiilor didactice. structura. operationale si functionale. 4). inovare. structurala. Elemente de proces didactic X Procesul educativ din gradinita .educative. 3). 5). alternative metodologice. dirijare. 2). Interdependenta formal – nonformal . decizie. Specificul abordarii sistemice si comunicationale in invatamantul pre-primar. functii. determinarea continuturilor. organizare. Invatarea scolara. Finalizarea proiectarii pedagogice : 3. interdependenta informativ . Modele de proiectare a activitatilor formativ. practica.concept. Caracteristici generale (interactiunea educatoare . Aplicatii 1). Dimensiuni generale (functionala. aplicatii. subiect. functii. stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare. Conceptul de proiectare pedagogica. Criterii de autoevaluare ale activitatilor.reglare-autoreglare. Fundamentare si relevanta pentru invatamantul pre-primar. Etapele proiectarii pedagogice : definirea obiectivelor si a sistemului de referinta spatio temporal. activitate. orientare.1.

Mecanisme si procesualitate 2. functii. reglare-autoreglare. metode( clasificari si categorii. Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar 5). Definirea si analiza conceptului de evaluare.1. XIV. cu specific la prescolari 3). metodologie. Forme si tipuri de invatare XII. diagnoza. aplicatii). Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol. Factori perturbatori si erori in evaluarea din gradinita. Aspecte specifice ale predarii in invatamantul prescolar 2. mijloc. disfunctii ale 1. Specificul metodelor de instruire pentru invatamantul prescolar. activizatoare. activitati. metoda.componenta a procesului didactic: evaluarii: cauze si consecinte. Eficacitate si eficienta in predarea la prescolari XIII Strategii. 4). Fundamente si posibilitati de aplicare eficienta. Delimitari conceptuale: strategie. Eficacitate si eficienta in predare 1. tendinte noi: centrarea evaluarii pe competente.decizia. prognoza. Modalitati de corectare . 3). Instruirea asistata de calculator . 4). Cauze si consecinte. Rolul integrator al strategiilor didactice. 2. grupal si individual) 1. conduite. Masurarea. Sistemul metodelor de instruire. Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de metode. Conceptul de invatare scolara. concepte fundamentale. Predarea – concept.aprecierea.directie strategica in perfectionarea metodologiei si tehnologiei instruirii (aplicatii in domeniul prescolar). de control. Integrarea evaluarii in activitatile formativ-educative din gradinita. abordari alternative moderne. motivationala. Teorii ale invatarii ce fundamenteaza modelele instruirii 3. 5). Analiza interdependentelor. Evaluarea. Descrierea metodelor de instruire. modele de predare fundamentate pe teorii ale invatarii. selectie si certificare. 2). moduri de organizare a invatarii ( frontal. valente formative. Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar. procedeu. creativa. Functiile evaluarii : de informare.

ciclu managerial. metoda si mijloc de formare si dezvoltare a personalitatii copilului prescolar 2. functionalitate. managementul procesului educational. 6. Structura. leadership. specificitate. structura.6). Relatii si interactiuni educationale in gradinita Comunicarea didactica XVI Comunicarea si relatiile de comunicare pedagogica. Caracteristicile demersului de "influenta educationala" in invatamantul pre-primar Implicarea sociala si personalitatea copilului: complianta comportamentala in grupa Comunicarea interpersonala Climat educational in gradinita XVII. forme. Aplicatii 1. relevanta pentru invatamantul prescolar 3. Moduri si forme de organizare a activitatii formativ – educative in gradinita 1. structura. eficacitate. Metodologia proiectarii. managementul grupei de prescolai. activitatile la alegere) 4. functii si conditii de eficienta 2. mecanisme. Concepte fundamentale: management. managementul institutiei prescolare. elaborarii . conflict. aplicarii si interpretarii probelor evaluative la prescolari XV Managementul invatarii si managementul grupei de prescolari 1. stiluri. Jocul – tipologie. Aspecte specifice ale comunicarii didactice in invatamantul prescolar 3. comportament asertiv 2.concept. Diferentiere si individualizare procesului formativ in cadrul jocurilor si a activitatilor la alegere . Relatie dintre joc – invatare – creatie si diferitele activitati si forme de organizare a activitatilor in gradinita (activitatile comune. Comunicare. 4. 5. Jocul – dominanta a varstei prescolare.

rol. modele explicative 2. caracteristici. Comportamentul moral: definitie. Structura personalitatii cadrului didactic: personalitatea de baza. psihopedagogice. selectia si formarea cadrelor didactice. consiliere. 5). 5. Deontologia pedagogica XIX SPECIFICUL DIMENSIUNILOR EDUCATIEI IN PRESCOLARITATE: EDUCATIA MORAL-CIVICA si RELIOGIOASA 1). Tehnici specifice de stimulare a creativitatii la prescolari . Educatia morala – institutii sociale: determinisme si conexiuni 3). evaluare. 4. Cariera didactica in Romania – educatoarea si realitatea socio-educationala 8. Creativitate. Recrutarea. Statute si roluri ale cadrului didactic-educatoarei: planificare.educatoare.concept. control. implicatii in activitatea instructiveducativa din gradinita 4). strategiile si formele de evaluare ale educatiei moral – civice si religioase in gradinita XX Creativitate. psihopedagogic. organizare. forme surse si componente structural functionale 6).profil de competenta. indrumare. Finalitatile. reprezentarile psihopedagogice. monitorizare. inovatie si educatie in contextul proiectelor europene 1. stil educational. Limbajul moral: specificitate psihopedagogica. decizie 6. credintele . campul 2. 7. Reperele intemeierii educatiei morale: reperul subiectiv (psihologic) / reperul obiectiv (reperul axiologic – normativ) 2). evaluare si autoevaluare 1.Statutul profesional al cadrului didactic XVIII Status. personalitatea cristalizata. Autoeducatia morala – parte constitutiva a educatiei morale: semnificatii. forme de exprimare. formare continua.convingerile 3.

Bucuresti Editura Politica. Analiza multireferentiala.G.Caracterizarea dinamica a copilului si a adolescentului de la 3 la 18 ani. Bucuresti.M. Combaterea esecului scolar: o provocare pentru constructia europeana. Bucuresti.M.... Pitesti. Bucuresti. cu aplicatii la fisa scolara. MALITA.S. ELMANDJRA.. Editura Hrdiscom. Obiectivele pedagogice ale procesului de invatamant (in Pedagogie). (2002) In cautarea educatiei autentice. Bucuresti. Iasi....Structura si dezvoltarea personalitatii.C. • • BARZEA.BIBLIOGRAFIE • • • • ALBU G.S. E. A. Perspectiva axiologica si paraxiologica (in Procesul instuctiv-educativ). ALBU G.( 1998). M. EDP. • Cucos. Pedagogie. Psihologie scolara.L.. Finalitatile educatiei (in Pedagogie). Institutul de Stiinte ale Educatiei • Bocos M.W. Instruire scolara.2. EDP. S. EDP Cristea..Bucuresti.(coord) (1993) Reforma invatamantului in Romania: conditii si perspective. Editura Polirom. (1995).. Bucuresti. Pitesti. (2006). (1981) . Iacob. (coordonator).I.. Editura Polirom • • CRISTEA. (1993).I. Iasi. (2005) Teoria si practica cercetarii pedagogice Cluj Napoca.J. ( 1981) Orizontul fara limite al invatarii.C.. EDP Cosmovici. editura Casa Cartii de Stiinta • BOTKIN. Editura Hardiscom. EDP BARZEA. . Scopurile procesului instructiv-educativ. • • • Cerghit. Editura Alternative • Badea. (1996).. (1998) Introducere intr-o pedagogie a libertatii. Cristea. Perfectionarea lectiei in scoala moderna. (1997). (1995) Arta si stiinta educatiei. (1983). vol. (1994). Iasi. Bucuresti.Polirom Iasi Allport. EDP Agentia Nationala Socrates.. (1996) . Polirom. • Calin. vol.Fundamentele pedagogice ale reformei invatamantului..C.

Evaluarea continua a elevilor si examenele.A. D’Hainaut (coord. Bucuresti.. Invatarea scolara si psihologia cognitiva.. Editura All Manolescu M.. Editua Alternative • • • • • • • • • Ionescu. Radu. Programe de invatamant si educatia permanenta.Psihopedagogia succesului. Universitatea din Bucuresti.M. S. EDP Dellors J. Bucuresti. S. E.. T. Factorii psihologici ai reusitei scolare. Bucuresti.. (1999). Ball.. Polirom.. Polirom. Iasi. Iasi Jinga .I. Bucuresti. UNICEF. N. EDP. Vrasmas. Bucuresti. Ed. ( 1997). G. R.Invatarea eficienta Bucuresti. Polirom • De Landsheere.. M. E.. Iasi.Psihologia procesului educational. (2000) Comoara launtrica.I.Negret. (2004). Cluj-Napoca..M. G.. Buschini F. (1979). Definirea obiectivelor educatiei. (1975). CREDIS • • Miclea. Bucuresti.)..M. Bucuresti.. editura Press Mihaela SRL Moscovici S.Ionescu). EDP Kulcsar. EDP Golu. Studii de diagnoza. • • • • • De Lansheere. Managementul clasei de elevi (2006). V.. M. (1978). (coord. Bucuresti.I. Didactica moderna.. (1998). Raportul catre UNESCO al Comisiei Internationale pentru Educatie. (1985) Invatare si dezvoltare. Editura Tribuna Invatamantului • MIROIU. Editura Aldiri Jinga.De Landsheere.A.. Bucuresti. Petrescu. Cluj-Napoca Editura Dacia Ionescu. Editura Polirom Davitz.. (1997) Testarea psihologica a copilului mic. Editura Gloria Miclea. (1994) . Curriculum pentru invatamantul primar si prescolar. EDP..Psihologia cognitiva. (1982).. Bucuresti. (1996) . Iasi. .(coord. ESE Fumarel.S.Lectia intre proiect si realizare Cluj-Napoca Editura Dacia Iucu R.G. Marcu. (2002) Comunicare educationala in context scolar. C.. Bucuresti.. (1999) Eficienta instruirii. (coord). ( 1995). EDP. Invatamantul romanesc azi. Iasi .) (1981). Editura Delfin Joita. (1978). Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0 – 7 ani.P.I. Teorie si practica. in Educatia si dinamica ei. Bucuresti... Sovar.. Bucuresti EDP Ezechil L...Evaluarea performantei scolare. (coord) (2007) Metodologia stiintelor socioumane. Editura Polirom • • Mitrofan.( 1995)..• • • Cretu. (1999) Competenta didactica-perspectiva psihologiei.(coord) (1998).

Polirom PERETTI A de. Instruire si invatare.• • Neacsu. (in vol.V. & colab.. • NICULESCU. Editura Spiru Haret Popescu. Bucuresti. Iasi. (1999) Pedagogie prescolara. (1982).strategii si performante in invatamant coord. (2002). Potolea D. (2000) Management educational. Alba Iulia • • Niculescu R. M. Pedagogie prescolara. • • Nicola.I.. M. Bucuresti. Conceptualizarea curriculum-ului. (2005). Craiova. in Paun E.. EDP NEACSU. M. Polirom • Potolea.L. Editura Ex Libris Brasov Oprescu.. (2006). (1996) ... (1988). E. P. sinteze. MEN. (1996) Tratat de pedagogie scolara.Jinga. Finalitatile educatiei (in Curs de pedagogie coord. Editura Paideia • Neacsu. Editura Academiei...Fundamentele psihologice ale pregatirii si formarii didactice..(sub redactie) (1987)..A.. (2003).I. Bucuresti. Psihologia scolara Bucuresti Tipografia Universitatii Bucuresti • Popescu.EDP Panisoara I. (1999). R.T.V. O abordare multidimensionala.. Editura Universitaria • Paisi M. (1995). Bucuresti. Psihologia educatiei copilului prescolar si scolar mic.) (1997).. Editura Aramis. editia IIIa Iasi. Lazarescu M. (1996). Bucuresti. si colab.. Bucuresti. Editura Universitatii Transilvania din Brasov. Editura Aeternitas.D. EDP Potolea.. I. I.).I.Vlasceanu) Universitatea Bucuresti • Neacsu. Fundamente teoretice si aplicative. EDP Popescu-Neveanu. Pedagogie prescolara. (2007) Managementul relatiilor umane in educatie. Pedagogie..I.Vlasceanu). Stoica... (1989). Cerghit. Zlate..D.O...Structuri. Cunoastera de sine si cunoasterea personalitatii.Ghid general de evaluare si examinare. Scoala romaneasca in pragul mileniului III. E.Cretu. L. Bucuresti • Niculescu. Bucuresti. Teoria si managementul curriculum-ului. (1996).(coord. Editura paralela 45 Pitesti • • • • • Pavelcu. . I. R.. Bucuresti Niculescu R. Educatia in schimbare. Editura ProHumanitate. Comunicare eficienta. (coord. Profesorul si strategiile conducerii invatarii. Iasi.. (1995) Bucuresti.

Bucuresti EDP. textului si interactiunii.. Iaşi. 2004. Aramis. Editura Mirton .GH. (1997). Ciclurile vietii (1995). (2006) Scoala si doctrinele pedagogice in secolul XX. (coord. STAN E. (1995). Schiopu. MEN.. A. Pedagogia comunicarii.. Evaluarea rezultatelor scolare . Bucuresti. Verza. Ed. Iasi.(1999) Educatia copilului prescolar. Pedagogie prescolara.• Radu.G. Bucuresti. U.. Polirom Iasi • • • • Soitu L.. (1999) Teoria Curriculum-ului. (2005) Manual de creativitate.1981 • Raducu... E. Polirom. Bucureşti. Polirom. 1999 Roco. U. Teoria situaŃiilor educative. Pedagogie postmoderna.( 1996). Bazele teoretice ale psihopedagogiei prescolare. OPRESCU N.E. Creativitatea şi inteligenŃa emoŃională. Intitutul European Iasi.(2007)..... • • Schiopu.) (2005) Psihopedagogie prescolara si scolara. Intitutul European STANCIU.. Metode de analiza a comunicarii. Iasi Intirurul European Sternberg R. A.Psihologia varstelor. Aramis.Timisoara VAIDEANU. ed. Verza. (2004) Interpretarea datelor calitative. Stimularea creativitatii tehnico-. stiintifice. Editura PROHUMANITATE . M.Bucuresti. (2006) Managementul clasei. Bucuresti Stan E..Psihologia varstelor. Enciclopedica. Bucuresti. Institutul European. Iasi.UNESCO-50-EDUCATIE. 2005 Stan E. Editura Tudor • • Raducu.I. Bucureşti. V& I Integral • • • • Ungureanu D.1985 • • • • • • Roco. 2003 TOMSA GH.J.Editura Stiintifica si. EDP Voiculescu E. EDP. in Sinteze pe teme de didactica moderna.. ed. Supliment al Revistei Invatamantului Prescolar. Bucuresti.Tribuna Invatamantului. 2001 Roco M.T... 2004 Vrasmas E. Editura Aramis.Bucuresti. Iasi Ştefan M. Creativitate şi inteligenŃă emoŃională. EDP Silverman D. M. Bucuresti • TOMSA GH. (2006) Despre pedepse si recompense in educatie.I. Bucuresti.. Baterie de obiective operationale pentru invatamantul prescolar. Polirom. Reprezentarile copiilor de 6 – 7 ani despre scoala (1998) Bacau. Bucurest.

.. M. M..• • • Zlate.Editura”Trei” Programa pentru invatamantul prescolar aflata in uz. EDP . Eul si personalitatea (1997) Bucuresti. Programe scolare pentru invatamantul primar. Bucurest. . aflate in uz Planuri-Cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar aflate in uz. • xxx • xxx • Xxx Agentia Nationala Socrates (1996) Combaterea esecului scolar. Fundamentele psihologiei ( 1994) Bucuresti Editura XXI Zlate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->