Sunteți pe pagina 1din 6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI Facultatea: Finane, Asigurri, Bnci i Burse de Valori, Cod: 06 Domeniul de licen: Finane,

Cod: 5 Specializarea de licen: Finane i Bnci, Cod: 1 Durata programului de licen: 3 ani Forma de nvmnt (ZI, ID): ZI Promotia: 2008-2011 Anul universitar 2008-2009

APROBAT; RECTOR, Prof.univ.dr. Ion Gh. Roca

PLANUL DE NVMNT Anul de studiu : 1, Semestru : 1


Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Denumirea disciplinei n limba romn Matematici aplicate n economie Microeconomie Bazele contabilitii Management Dreptul afacerilor Geopolitica Limba strin (Engleza/Franceza) n limba englez Mathematics Applied in Economics Microeconomics Fundamentals of Accountancy General Management Business Law Geopolitics Tip dis. O O O O O O Cat. dis. F F F F F F Codul disciplinei 060651OF111405 060651OF115102 060651OF113104 060651OF117106 060651OF113502 060651OF110303 Condiionri (cod disciplin) Nr. ore/semestru C 42 28 28 28 42 28 196 196 S 28 28 28 28 14 14 140 28 168 L/P 28 28 28 T 70 56 56 56 56 56 28 364 28 392 Forma de verificare E E E E V V V 4E + 3V V 4E + 4V Nr. pct. credit 6 6 5 4 3 3 3 30 2 32 Educaie Fizic i Sport Catedra care susine disciplina Matematic Economie i Politici Economice Contabilitate, Audit i Control de Gestiune Management Drept Istoria Economiei si Geografiei Limbi Strine Observaii

Foreign Language O F 060651OF110216 (English/ French) TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII I OPIONALE Physical Education S C 060651SF114201 8 Educaie Fizic i Sport and Sport TOTAL GENERAL

DECAN, Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI Facultatea: Finane, Asigurri, Bnci i Burse de Valori, Cod: 06 Domeniul de licen: Finane, Cod: 5 Specializarea de licen: Finane i Bnci, Cod: 1 Durata programului de licen: 3 ani Forma de nvmnt (ZI, ID): ZI Promotia: 2008-2011 Anul universitar 2008-2009

APROBAT; RECTOR, Prof.univ.dr. Ion Gh. Roca

PLANUL DE NVMNT Anul de studiu : 1, Semestru : 2


Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Denumirea disciplinei n limba romn Finane publice I Moned Macroeconomie Marketing Birotica profesionala Statistic n limba engleza Public Finance I Money and Banking Macroeconomics Marketing Professional Office Applications Statistics Tip dis. O O O O O O O S Cat. dis. F F F F F F F Codul disciplinei 060651OF126108 060651OF126205 060651OF125101 060651OF129101 060651OF123302 060651OF121312 060651OF120217 060651SC124201 Condiionri (cod disciplin) Nr. ore/semestru C 28 28 28 28 28 28 168 C 168 S 28 28 28 28 28 140 28 168 L/P 28 28 56 56 T 56 56 56 56 56 56 28 364 28 392 Forma de verificare E E E V E V V 4E + 3V V 4E + 4V Nr. pct. credit 5 5 5 4 3 5 3 30 2 32 Educaie Fizic i Sport Catedra care susine disciplina Finane Moned Economie i Politici Economice Marketing Informatic de Gestiune Statistic i Econometrie Limbi Strine Observaii

Limbi strine Foreign Language (Engleza/Franceza) (English/ French) TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII I OPIONALE Educaie Fizic i Physical Education 8 Sport and Sport TOTAL GENERAL

DECAN, Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI Facultatea: Finane, Asigurri, Bnci i Burse de Valori, Cod: 06 Domeniul de licen: Finane, Cod: 5 Specializarea de licen: Finane i Bnci, Cod: 1 Durata programului de licen: 3 ani Forma de nvmnt (ZI, ID): ZI Promotia: 2008-2011 Anul universitar 2009-2010 PLANUL DE NVMNT Anul de studiu : 2, Semestru : 1
Nr. Crt . 1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 . 6.4 . 6.5 Denumirea disciplinei n limba romn Finane publice II Instituii de credit Baze de date Econometrie Contabilitate financiar Sistemul conturilor nationale Politici publice Relatii publice Managementul calitatii Negociere comerciala internationala n limba engleza Public finance II Credit Institutions Data Base Management System Econometrics Financial Accounting National Accounts System Public Polices Public Relations Quality Management International Commercial Negociation A C Tip dis. O O O O O Cat. dis. F S C F S 060151AC211306 060851AC218118 060551AC215207 060751AC217111 061051AC210112 Codul disciplinei 060651OF216117 060651OS216211 060651OC213304 060651OF211318 060651OS213109 Condiionri (cod disciplin) C 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 168 F S C C 060651FC210218 060651SC214201 168 S 28 28 28 28 28 14 28 28 112/ 126/ 140 28 140/ 154/ 168 L/P 28 28 -

APROBAT; RECTOR, Prof.univ.dr. Ion Gh. Roca

Nr. ore/semestru T 56 56 56 56 56 56 56 42 56 56 336/ 56/2 322/ 8 336 28 84/ 56 28 28 392/ 378/ 392

Forma de verificare E E E E V

Nr. pct. credit 5 5 5 6 5 5 5

Catedra care susine disciplina Finane Moned Informatic de Gestiune Statistica si Econometrie Contabilitate, Audit i Control de Gestiune Statistica si Previziune Administratie si Management Public Comunicare si doctrine economice Management Relatii Economice Internationale

Obs.

4 4 5

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII I OPIONALE 7 8 Limba strin (Engleza/Franceza) Educaie Fizic i Sport Foreign language (English/French) Physical Education and Sport

5E + 1V V V 5E + 3V

31/ 30 3 2 36/ 35 Limbi Strine Educaie Fizic i Sport

TOTAL GENERAL

DECAN, Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI Facultatea: Finane, Asigurri, Bnci i Burse de Valori, Cod: 06 Domeniul de licen: Finane, Cod: 5 Specializarea de licen: Finane i Bnci, Cod: 1 Durata programului de licen: 3 ani Forma de nvmnt (ZI, ID): ZI Promotia: 2008-2011 Anul universitar 2009-2010 PLANUL DE NVMNT Anul de studiu : 2, Semestru : 2
Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6.1 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Denumirea disciplinei n limba romn Produse i servicii bancare Modelarea deciziei financiarmonetare Piee de capital Fiscalitate Gestiunea financiar a ntreprinderii Contabilitate de gestiune Ecologie Managementul resurselor umane Management public Comunicare financiarbancar Instituii financiare internaionale Audit financiar n limba engleza Banking Products and Services Modeling of Financial and Monetary Decision Capital Markets Taxation Corporate Finance Managerial Accounting Ecology Human Resources Management Public Management Financial Comunication A C Tip dis. O O O O O Cat. dis. S S S S S 060351AC223108 060451AC224106 060751AC227116 060851AC228112 060551AC225203 Codul disciplinei 060651OS226209 060651OS226213 060651OS226208 060651OS226111 060651OS226113 Conditionari C 28 28 28 28 28 42 28 28 28 28 182/ 168 F 060651FS226114 S 061051FS226104 210/ 196 154/ 126 28 S 14 28 28 28 28 28 28 28 154/ 126 -

APROBAT; RECTOR, Prof.univ.dr. Ion Gh. Roca

Nr. ore/semestru L/P 28 28 0/28 0/28 T 42 56 56 56 56 70 56 56 56 56 336/ 322 28 364/ 350

Forma de verificar e V E E E E

Nr. pct. credit 4 6 5 6 5 6 4

Catedra care susine disciplina Moned Moned Moned Finane Finane Contabilitate, Audit i Control de Gestiune Economia i Tehnologia Produciei Agricole i Alimentare Management Administratie si Management Public Comunicare si doctrine economice

Obs.

4 5 5

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII I OPIONALE 7.1 7.2 International Financial Institutions Financial Audit

5E + 1V V 5E + 2V

32/31/30 3 35/34/33 Finane Finante

TOTAL GENERAL

DECAN, Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI Facultatea: Finane, Asigurri, Bnci i Burse de Valori, Cod: 06 Domeniul de licen: Finane, Cod: 5 Specializarea de licen: Finane i Bnci, Cod: 1 Durata programului de licen: 3 ani Forma de nvmnt (ZI, ID): ZI Promotia: 2008-2011 Anul universitar 2010-2011
PLANUL DE NVMNT Anul de studiu : 3, Semestru : 1
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Denumirea disciplinei n limba romn Gestiune bancar Investitii directe si finantarea lor Inginerie financiara Relatii monetar-financiare internaionale Asigurri i reasigurri Proiecte economice 1 Analiza datelor Sisteme informatice de gestiune Etica in afaceri Dezvoltare regionala si rurala Gestiunea investitiilor publice n limba engleza Banking Management Direct Investments and Financing Decisions Financial Engineering International Financial Management Insurance and Reinsurance Economic Projects I Data Analysis IT Management Systems Business Ethics Regional and Rural Development Management of Public Investments A C Tip dis. O O O O O O Cat. dis. S S S S S S Codul disciplinei 060651OS316203 060651OS316115 060651OS316204 060651OS316212 060651OS316103 060651OS316120 060651OS316220 060151AC311101 060351AC313305 060251AC312602 060451AC314105 060851AC318110 Condiionri

APROBAT; RECTOR, Prof.univ.dr. Ion Gh. Roca

Nr. ore/semestru C 28 28 28 28 28 28 28 14 28 28 168 154 S 28 28 28 28 28 28 14 28 140/ 168 154 140/ 168 154 L/P 28 28 28 56/ 28 28 56/ 28 28 T 56 56 56 56 56 28 56 56 28 56 56 364 336 28 392 364

Forma de verificare E E E E E C

Nr. pct. credit 5 5 5 4 5 2 4 5 4 5 5

Catedra care susine disciplina Moneda Finane Moneda Moned Finane Finante/Moneda Cibernetica Informatica de gestiune Catedra de Turism Economia i Tehnologia Produciei Agricole i Alimentare Administratie si Management Public

Obs.

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII I OPIONALE 8.1 8.2 Tranzactii bursiere Audit bancar Stoc Tansactions Bank Audit F 060651FS316210 060651FS316201

6E + 1C V 6E + 1V+ 1C

30 / 31 3 33 / 34 Moneda Moneda

28 196 182

TOTAL GENERAL

DECAN, Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI Facultatea: Finane, Asigurri, Bnci i Burse de Valori, Cod: 06 Domeniul de licen: Finane, Cod: 5 Specializarea de licen: Finane i Bnci, Cod: 1 Durata programului de licen: 3 ani Forma de nvmnt (ZI, ID): ZI Promotia: 2008-2011
Anul universitar 2010-2011 PLANUL DE NVMNT Anul de studiu : 3, Semestru : 2
Tip dis. O O O O O O O Cat. Dis. S S S S S S S Codul disciplinei 060651OS326109 060651OS326116 060651OS326105 060651OS326202 060651OS326102 060651OS316121 060651OS316221 060651OS326901 060151AC321114 060151AC321309 A C 060351AC323119 060551AC325107 060751AC327107 Condiionri Nr. ore/semestru C 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 132 060651FS326112 F S 060651FS326101 22 154 88/ 99/ 110 134/ 112/ 112 S 11 22 22 11 22 22 22 22 11 88/ 99/ 110 L/P 22 90 22 134/ 112/ 112

APROBAT; RECTOR, Prof.univ.dr. Ion Gh. Roca

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.

Denumirea disciplinei n limba romn Finantele institutiilor publice Preuri i concuren Buget i trezorerie public Contabilitate bancara Asigurri i protecie social Proiecte economice 2 Practica de specialitate (3x30) Teoria jocurilor Statistica pietei financiare Control de gestiune Economie europeana Management comparat n limba engleza Finance of Public Institutions Prices and Competition Buget and Public Tresury Accounting for Banks and Credit Institutions Social Insurance Economic Projects Practice Stages Games Theory in Economy Financial Market Statistics Control Management European Economics Compared Management

T 33 44 44 33 44 22 90 44 44 44 33 44 354/ 343/ 354 22 376/ 365/ 376

Forma de verificare V E E V E C C

Nr. pct. credit 4 5 5 3 4 2 3 5 5

Catedra care susine disciplina Finante Finante Finane Moned Finane Finante / Moneda Catedrele facultii FAB Cibernetic Economic Statistica si econometrie Contabilitate, Audit i Control de Gestiune Economie si politici economice Management

Observ aii

90 ore

4 4 5

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII I OPIONALE 9.1 9.2 Gestiune imobiliara Asigurarea riscurilor financiare Real estate management Financial riscks management TOTAL GENERAL

4E + 2V + 2C V 4E + 3V + 2C

31 / 30 Finante 3 34 / 33 Finane

Proiect de licen 20 puncte credit Catedrele faculii FAB (Bachelor project 20 ECTS - Department of Finance / Department of Money and Banking) DECAN, Prof.univ.dr. Tatiana Moteanu