Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE Subsemnatul .., angajatul firmei SC .. la punctul de SRL, lucru in functia in de str. ...

, situat

nr. .., sector Bucuresti, declar pe propria raspundere, ca in data de ., orele ., am batut din greseala pe casa de marcat bonul fiscal nr. , in valoare eronata de .. ron. Avand in vedere cele prezentate mai sus, rog sa anulati inregistrarea eronata. Mentionez ca urmatorul bon este cel correct inregistrat. Atasez la prezenta, bonul fiscal nr. (original). Va multumesc,

Data .

Semnatura