Sunteți pe pagina 1din 5

Departament:Economie,ContabilitateiAfaceriInternaionale Temeorientativepentrureferate Disciplina:COMERINTERNAIONAL asist.univ.dr.AndraMariaGIN 1. Aspectespecificealeprotecionismuluicomercialcontemporan; 2. Analizaprincipalelorfundamenteteoreticecestaulabazacomerului internaional; 3. Teoriileclasicecarestaulabazaanalizeicomeruluiinternaional; 4. Evoluiacomeruluiinternaionaldupceldealdoilearzboimondial; 5. Comerulinternaionaldelaoriginiipnlaceldealdoilearazboimondial; 6. Comerulinternaionalicrizamondial; 7. Comerulinternaionalaspecteprivindanii20092011; 8. ComerulexterioralRomniei; 9. ComerulexterioralSUA; 10.

0. ComerulexterioralGermaniei; 11. ComerulexterioralChinei; 12. Comerulexterioral..; 13. Avantajulcomparativversusavantajulcompetitiv; 14. AvantajeidezavantajecompetitivealeRomnieincontextulintegrriinUE; 15. CapacitateaRomnieideaseadaptalaexigenelepieeicomunitare; 16. Particularitilecomeruluiinternaionalcuservicii; 17. ImplicaiilecreriiOMCasupraevoluieicomeruluiinternaional; 18. InflueneleRundeiDohaasupraviitoruluirelaiilorcomercialemultilaterale; 19. MecanismulOMCdereglementareadiferendeloravantajeilimite; 20. OMCidezvoltareadurabil; 21. PrincipaleleprovocricucareseconfruntOMCnprezent; 22. Regionalismversusmultilateralism,nnoulcontextinternaional; 23. CaracteristicileevoluieicomeruluiUEnvariantacu27demembri; 24. Analizapoliticilorcomercialealeunorrisaugrupriintegraioniste; 25. Implicaiialeprocedurilorantidumping; 26. Dumpingiantidumpinglanivelmondial; 27. TriadaSUAUEJaponiaiimplicaiileasupracomeruluiinternaional; 28. Chinaunnoupoldeputerelanivelmondial; 29. Magazinelevirtualelanivelglobalavantajeidezavantaje; 30. PoliticavamalaUniuniiEuropene; 31. PoliticavamalaRomnieidupintegrareanUniuneaEuropean;

32. TaxelevamalenRomnia; 33. Taxelevamalelanivelcomunitar; 34. Msuridepromovareaexporturilorromneti; 35. Msuridestimulareaexporturilorromneti; 36. Rolulstatuluinpromovareaistimulareacomeruluiexterior; 37. Barierelecomercialecarempiedicaderulareaschimburilorcomercialelanivel internaional; 38. SistemulGeneralizatdePreferineVamalenereciproceinediscriminatorii; 39. Implicaiilesistemuluicomercialmultilateralasupramediuluideafaceri; 40. Experienarilorncursdedezvoltareprivindliberalizareacomerului; 41. Consideraiiprivindstadiulactualalcomeruluicubunuri; 42. Implicaiilentririiprotecieidrepturilordeproprietateintelectual; 43. Regndireasistemuluicomercialmultilateral; 44. RolulChineincomerulmondialactual; 45. Reconfigurareaputerilorcomercialenviitorulapropiat; 46. Implicaiilecrizeimondialeasupracomeruluicomunitar; 47. ImplicaiilecrizeimondialeasupracomeruluiexterioralRomniei; 48. RelaiilecomercialedintreRomniaiUniuneaEuropean; 49. Evoluiacomeruluiinternaionalcuserviciinanii20092011; 50. Evoluiacomeruluiinternaionalcubunurinanii20092011; 51. Comerulinternaionalcuprodusepetroliere; 52. Formalitilevamaleobarierncaleaschimburilecomerciale internaionale?; 53. TARICsistemulvamalromnesc. CERINEOBLIGATORII Referatul va aborda o tem adecvat coninutului disciplinei i va fi structurat pe patrupridupcumurmeaz: 1. Coninutul temei: aria de referin; aspecte economice, financiare, sociale sau politice;studiidecaz. 2.Analizecomparative:cualteperioade(evoluii),cualteri,sisteme,firmesau cualteconcepte. 3. Concluzii i propuneri la ntreg referatul, care s precizeze i elementele de originalitate, de cercetare tiinific ale referatului, dac poate fi valorificat prin publicaii,studiietc.ncadrulactivitiide cercetare pentru fiecare student (pentru notmaxim). 4.Surselebibliograficecelemaiimportantestudiatedestudent,relevantepentru temareferatului. Referatultrebuiesprezintecuprinsuladaptattemeitratate,custructuramenionat anteriorinfinalbibliografiastudiatdecteorisevorutilizasurselebibliografice,acestea sevortrecelanotedesubsol.

Referatulsfiedecirca15pagini,ctmaiaplicativicudateactualelanivelmondial, regional,naionalsaumicroeconomic,dupcaz. Referatulvafitransmispeadresagainaandramaria@yahoo.com,iarlaseminarvorfi primitereferatelepesuportdehrtie. BIBLIOGRAFIEORIENTATIV Albu, C., Vtescu, M Relaii Economice Internaionale, Editura Apimondia, Bucureti,2006; Angelescu, C., Stnescu, I. Politici de crestere economic, Editura Economic, Bucuresti,2004; Bari,I.Globalizareaiproblemeleglobale,EdituraEconomic,Bucuresti,2001; Bdileanu,M.Teoriaavantajuluicompetitiv.Abordriteoreticeirezolvripractice, Simpozionul tiinific internaional The knowledge challenges in the european integrationcontext,2005; Bradley,F.Marketinginternaional,EdituraTeora,Bucureti,2001; Botescu, I. Efectele comerului electronic , Revista Amfiteatrul Economic, an IX, nr.21/2007; Botez,O.G.,Aldea,V.Comerulexterioripoliticicomercialecomunitare,Universitatea SpiruHaret,Bucureti,2005; Bucur,C.ComerElectronic,EdituraASE,Bucureti,2002; Bran, P. (coordonator) Relaii valutarfinanciare internaionale, Editura Didactic i Pedagogic,Bucureti,1990; Ciobanu, Gh. Relaii economice i tranzacii internaionale, Editura Risoprints, Cluj Napoca,1997; Ciobanu,G.EconomieMondial,EdituraUniversitaria,Craiova,2008; Ciobanu,G. Contractarea n comerul internaional, Editura Universitaria, Craiova, 2008; Ciubotaru, M. Dezvoltarea economic / Politici / Strategii / Modele / Efecte, Chiinu, 1999; Cojanu, V. Comerul exterior i dezvoltarea economic n Romnia, Editura Irli, Bucureti,1997; Costea,C.Afacericomerciale:abordrimoderne,EdituraAllBeck,Bucureti,2005; Cristiades, A. The globalization impact on small developing countries, Jurnalul Romn deRelaiiInternaionale,2000; Didier,M.Economia:regulilejocului,EdituraHumanitas,Bucureti,1994; Dinu, M. Small states facing globalization, Jurnalul Romn de Relaii Internaionale, 2000; Dinu,V.Comerulelectroniconouoportunitatedecretereacompetitivitii,Revista AmfiteatrulEconomic,anIX,nr.21/2007; Dobrot,N.Economix,Bucureti,1993; Dumitrescu,S.Bal,A.EconomieMondial,EdituraEconomic,Bucureti,2002; 3

Drgan,G.Fundamentelecomeruluiinternaional,www.ase.ro,bibliotecadigital; Fota,C.ComerInernaionaliPoliticiComercialeInternaionale,EdituraUniversitaria Craiova,2004; Heffernan, S., Sinclair, P. Modern International Economics, Blackwell Publishing, Oxford,1993; Idris, K. Intellectual PropertyA Power Tool for Economic Growth, rev. OMPI, nr. 888.1(S),Geneva,2003; Klaus, T. Environment and Trade, United Nations Environment Programme, Canada, 2005; Kotler,Ph.Principiilemarketingului,EdituraTeora,Bucureti,1998; Krugman, P., Obstfeld, M., International Economics, Theory and Policy, Addison WesleyBoston,2003; Krugman, P. A Model of Innovation, Technology Transfer and World Distribution of Income,JournalofPoliticalEconomy,April1979; Lindert,P.International,Economics,IrwinInc,Boston,1991; Marin,G.(coordonator)EconomiaMondial,EdituraIndependenaeconomic,1996; Marina, L. Politica Comercial i Comerul Uniunii Europene, Editura Luceafrul, Bucureti,2002; Mrunelu, I. Autoreglementarea comerului electronic n Romnia posibil soluie pentrulimitareafraudelor,RevistaAmfiteatrulEconomic,anX,nr.23/2008; Miron,D.Integrareaeconomicregional,EdituraSylvi,Bucureti,2000; Miron,D.Comerinternaional,EdituraASE,Bucureti,2003; Neme,C.EconomieInternationale,Paris,1996; Neufeld, I.Antidumping andCountervailingProcedures Use orAbuse?Implications forDevelopingCountries,U.N.,NewYorkandGeneva,2001; Patriciu,V.Securitateacomeruluielectronic,EdituraAll,Bucuresti,2001; Popescu,M.,Ionacu,V.Bazelecomerului,EdituraOscarPrint,Bucuresti,2006; Porter,M.Lavantageconcurrentiel,Economica,Paris,1982 Postelnicu,G.,Postelnicu,C.Globalizareaeconomiei,EdituraEconomic,Bucureti, 2000; Prisescaru,P.PoliticaComercialComun.Teoriaintegrriieconomiceeuropene,Editura Sylvi,Bucureti,2001; Prisecaru, P. Politici commune ale Uniunii Europene, Editura Economic, Bucureti, 2004; Salvatore, D. International Economics, Macmillan Publishing company, New York, 1993; Solow, M.R. A contribution to the theory of economic growth, Quarterly journal of economics,vol.70,1956; Smith, A. Avuia Naiunilor, cercetare asupra cauzelor ei, vol.1, Editura Academiei Romne,Bucureti,1962; Stoian,I.Comerinternaional,EdituraCaraiman,Bucureti,2000; Sut, N. Comer internaional i politici comerciale contemporane, Editura Eficient, Bucureti,2000; 4

Sut, N., Selejan S. Comer internaional i politici comerciale contemporane, Editura Economic,Bucureti,2003; Swan,W.T.Economicgrowthandcapitalaccumulation,Economicrecord,vol.32,1956; State,O.,Costache,I.ComerulelectroniciebusinessnRomnia,RevistaAmfiteatrul Economic,anIX,nr.21/2007; Tob, E. Politica comercial comun a Uniunii Europene, Editura Universitaria, Craiova,2008; Vasile, D. Comerul electronic i politica de reglementare, Revista Amfiteatrul Economic,anIX,nr.21/2007; ***ComisiaNaionaldeStatistic,AnuarulStatisticalRomniei1990; ***ComisiaNaionaldeStatistic,AnuarulStatisticalRomniei2000; ***ColeciaZiarulfinanciar20002009; ***INSBuletinstatisticdecomerexterior200792009 ***IMFWorldEconomicOutlook,20072009 ***WorldTradeOrganizationTradeandEnvironment,2004; ***WorldTradeOrganizationWorldTradeReport2008; ***www.europa.eu.int; ***www.undeclick.ro,StatisticiprivindcomerulelectronicnRomnia; ***www.wikipedia.com,Comerelectronic; ***www.minind.ro.