P. 1
BCUCLUJ_FP_452283_1_1935_1936_015_0001

BCUCLUJ_FP_452283_1_1935_1936_015_0001

|Views: 512|Likes:
Published by Alex Iliescu

More info:

Published by: Alex Iliescu on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „REGELE FERDINAND I" CLUJ RECTORATUL

ANUARUL
1935-36
BCU Cluj / Central University Library Cluj

SUIVI D'UN RESUMČ EN FRANQAIS

CLUJ (ROMÂNIA)
U f 0 9 B U U „ A B D B A L U L "

19

3 7

ANUARUL
UNIVERSITĂŢII REGELE FERDINAND I CLUJ
PE ANUL ŞCOLAR 1935/36
BCU Cluj / Central University Library Cluj
4

CLUJ
INSTITUTUL DE A R T E GEAFICE » A R D E A L U L « , STR. M E M O R A N D U L U I N O . 22.

19 3 7

UNIVERSITATEA DIN CLUJ

PATRON:

REGELE FERDINAND I A L ROMÂNIEI.

SENATUL UNIVERSITAR I N A N U L 193&—i936.

Preşedinte: Prof. FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ,

Rector

Prof. NICOLAE DRĂGANU Decan Litere (Prorector) R. BOILĂ „ Drept pâllâ" la З Ш - Ш 5 E. HAŢIEGANU „ Drept deia 1-И936 D. MICHAIL „ Medicină V. STANCIU „ Ştiinţe până la 31-X-1935 AL. BORZA „ Ştiinţe deia Н И 3 3 5 L. IACOB / Central University Library Cluj Delegat Drept BCU Cluj I. HAŢIEGANU „ Medicină S. PUŞCARIU „ Literć , I. POPESCU-VOITEŞTI „ Ştiinţe
Secretar, CONST. JURCAN Secret. G-l al Univ.

LISTA FOŞTILOR

RECTORI

1. 2. 3. 4.
5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

în anul universitar 1919/1920 „ „ „ 1920/1921 DIMITRIE IQĂLUGĂREANU „ „ „ 1921/1922 IACOB IACOBOVICI „ „ „ 1922/1923 NICOLAE BANESCU „ „ „ 1923/1924 IGAMIL N E G R E A „ „ „ 1924/1925 GHEORGHE SPAQU „ „ „ 1925/1926 IOAN MINEA „ „ „ 1926/1927 (f)GH. BOGDAN-DUICĂ „ „ „ 1927/1928 EMIL HAŢIEGANU „ „ „ 1928/1929 E M I L G. R A C O V I Ţ Ă „ „ „ 1929/1930 IULIU HAŢIEGANU „ „ „ 1930/1931 NICOLAE DRĂGANU „ „ „ 1931/1932
SEXTIL PUŞCARIU (f)VASILE DIMITRIU

DOCTORf HONORrS CAUSA :

M. S. REGINA MĂRIA A ROMÂNIEI. MATTEO BARTOLI, profesor la Universitatea din: T6^ rino (Italia). OCTAVIAN GOGA, literat. GHEORGHE MARINESCU, profesor la Facultatea de Me~ dicină din Bucureşti. EMMANUEL DE MARTONNE, profesor la Sorbona (Paris). PAUL MONTEL, profesor la Sorhona (Paris). H. ROGER, decanul onorar al Facultăţii de Medicină dinParis. AUGUSTE-FfiLIX-CHARLES DE BEAUPOIL, COMTE BCU Cluj / Central University Library Cluj DE SAINT-AULAIRE, fost Ambasador al Franţei. HENRY WICKHAM STEED, profesor la Universitatea din Londra, Director al revistei „The Review of Review". ROBERT WILLIAM SETON WATSON, profesor la King's College (Londra). METODIE ZAVORAL, Abate al Mânăstirei Strachow (Cehoslovacia). PROFESORI DE ONOARE JULES GUIART, dela Facultatea de Medicină din Lyon. NICOLAE IORGA, de la Facultatea de Litere din Bucareşti. RENĆ JEANNEL, dela Muzeul de Istorie Naturală din. Paris. DUMITRU POMPEI, dela Facultatea de Ştiinţe din Bu­ cureşti.

Fundaţiile universitare ђ
1. FONDUL „VASILE PÂRVAN" al facultăţii de Utere ((administrat de Dl Decan al facultăţii), constând din rentă în valoare de 21.750 lei, din 5328 lei în numerar depus la Ca­ sieria Universităţii şi din 6500 lei în efecte rezultate din sem­ narea bonurilor de impozite la tranşa B a împrumutului de înzestrare, după care sau încasat dobânzi în sumă de 543 lei. Total lei 34.121 faţă de 33.684 lei din anul trecut. Din acest fond s'a dat un premiu de 2172 lei Dlui Mircea Marius Moga pentru lucrarea „Problema monumentului tri­ umfal dela Adam Clisi, expunerea teoriilor". 2. INSTITUTUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ. A ) Fundaţia „Regele Ferdinanđ 1" 1 No. cor.j
Situaţia
1

INTRATE

E Ş I TE
Numerar

EXPLICAŢII BCU Cluj / Central University LibraryEfecte Cluj Efecte Numerar 59.006 10000 10.000

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 400 0!J0 2 încasat valoarea cupoa­ nelor scad. 1 Nov. 1935 3 Idem, scad. 1 Apr. i93b' 4 Sold la 30 Sept 1936 1 Totalari J 400.000J
Situafia

400.000 79.006 79.0 јб | 400.000| 79.006

B) Fundaţia „Patriarhal Miron Cristea" No. cor. INTRATE EXPLICAŢII
Efecte Numerar

1

EŞ1TE
Efecte Numerar

1

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 220.000 36.589 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 1 Nov. 1935 5.018 3 Idem, scad. 1 Mai 1936 5.019 4 Sold la 30 Sept. 1936 46.626 220.660 Totaluri 220.000 46.626 220.000| 46.626
rioare ') Istoricul fundaţiilor de până acum a fost publicat în anuarele ante­ (1929-1932).

6 3. DONAŢIA „GH. SION".
SPORUL „COLECŢIEI GH. SION"

(14 X. 1935-30 IX. 1936).
+2 i* O • o

Data intrării

O B I E C T U L

De unde

"3 Obs. -»-»* s-< a No. înv. > CU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
n

G. Sion, M. Cancicov şi Fabius, Fotografii DI.G.Sfcn Donat din Paris Scurei, revizor şcolar Bacău. Fotografie . 2 » » yj Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ 3 l» fie Constanţa fi 1) 4 Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ fie Constanţa . . . • » n 6 2 X. 1 3 Demir ApostoJescu, Gh. Sion, Mircea Can­ 1 95 cicov Fotografii . » M. Burada f. efor la St. Spiridcn, medic 6 » 1 1 X. 1 3 4 95
УУ

n
n

7 20 XI. 13 95 fi 8 » 9 2 X1. 13 Scarlat Alex. Cluj / Central University Library Cluj 5 95 BCU Calimach scos din broşura 10 11
M

excitai

Membrii Comisiunii cari au încheiat pacea dela Buftea 1918 Cloşca în Alba-IuJia, capul şi îndemnă-

Donat

n
n

12 » 13 14 » 46 3 1 . 9 6 11 3 1 16 « 17 18 19 20 21 *
»

n n

*
n
n

»

Constanţa, vedere generală a Cazinoului Bucureştii vechi (Boabe de grâu a. 1 1 1. L'lllustration. Coperta revistei No. 4560 [ din 26 Tulie 1930, reprezentând pe Regele Carol 11. şi M. S. Elena . . . Un articol despre The'odore Valerio, din „Universul Literar", No. 28. Anul XLII, 1926, Iulie Horea (Nicolae Ursu) după tabloul origiRuinele cetăţii Suceava, după e stam-

n

26 27 28 29 1 2 3 4 5

n

M

»

»

n
!}

n n n n

If

*
n n

22
23

Universul Literar a. XLVI. No. 13. din 23. 1 1 1930 închinat prof. Dr. Brândza 5. Beyzadea Ghiea, frate eu Măria Plagino, fotografie veche. . . . . . . . . . . Ocuparea Quadrilaterului, fotografii . . .

6
7 8 9

»

n

7 Data o o intrării z 24 25 26 27 28 29 I V . 30 5 V. 31 32 33 34 35 ЗГ. 37 38 39 De unde

O B I E C T U L

fi

Victor Place Ston Donaţie Costache Negri Fundaţia culturală „Principele Carol", fotografie Regina Muntenegrului Părintele Stiubei, prof. de religie Liceul Naţional A bătut ceasul (manifest) 2 Medalii — aniversarea realipirii Dobro- Dr. I. Muşlaa gei Dr. Lung din Focşani, fotografie Bogdan Petriceico-Haşdeu Catedrala Ort. Rom. Cluj, medalie . . . Dr. Angelescu, Ministru Instr-, fotografie Cazeta Ilustrată An. V. No. 5—6 din 1936 ref. la Troiţa 1. Baba Novac Gavril Muzicescu, fotografie E. Caudella, dir. Conservatorului Iaşi fo­ tografie BCU Cluj / Central University Library Cluj Dimitrie Dinicu, fotografie , Romănischer Bauer — Poplaka — Hermannstadt, stampă 4. FONDUL EXTRABUGETAR ALE GRADINEI BOTANICE.

încasări:

Soldul anului 1934—35 Lei — — Subvenţii Lei 23.000 încasări din bilete de intrare . . . . Lei 127.140 Vânzări de plante, fructe, etc. . . . Lei 24.144 Abonamente şi ajutoare la Buletinul Grădinii şi Muzeului Botanic . . . . Lei 23.433 Total încasări: Lei 197.717

Cheltueli: Diferite amenajări şi întreţinerea Gră­ dinii botanice etc Lei 151,655 Cheltueli de publicaţii Lei 39J062 Indemnizaţie casierei şi dactilografei Lei 7.000 Total cheltueli: Lei 197.717

8 5. FONDUL „IOAN SCURTU"
Situaţia

EXPLICAŢII o " z 1 Sold la 1 Octomvrie
1935. 2

o

INTRATE Numerar Efecte
50.000.9 497.—

E Ş I TE Efecte N u m e : a (

încasat valoarea cu­ poanelor scadenţa 1 Nov. 1935 1.140.— 3 Vărsat de Decanatul Fac. de Litere în Efecte de Stat renta Consolid. 3%, 1935 în valoare nominală de Lei 16.500.— 4 Sold la 30 Septem­ vrie 1У36 06 7— 66.500.- 1 . 3 . Totaluri Lei 66.500.— 10.637.- 68.500.- 1 . 3 0B 7— BCU Cluj / Central University Library Cluj In cursul acestui an nu s'a acordat nici un premiu de­ oarece dintre lucrările intrate în termen (a se vedea Anuarul 1934 35 pag. 56) nici una n'a întrunit condiţiile necesare. 6. FONDUL „GH. BOGDAN DUICĂ" DE AJUTOR ŞI IMPRIMAT PENTRU STUDENŢI

1

Situaţia
INTRATE E Ş l R K Numerar Numerar Numerar aflat tn din din Împrumuturi cassă î pu u r mrmt i u

No. crt.

EXPLICAŢII Sold la 1 Oct. 1935 Replătiri din împru­ muturi Sold la 30 Septem­ vrie 1936 Totaluri

Numerar aflat tn cassă

1 2 3

i'25.454
9 050

27.100*) 9.050 234 504

234.504

27.100 234.50

18.050 27.1001

*) Suma reprezintă valoarea împrumuturilor acordate studenţi­ lor, la 30 Septemvrie 1935, care intră în componenta fondului şi care a fost omisă la încheierea bilanţului din 30 Septemvrie 1935.

250 BCU Cluj / Central University Library Cluj Totaluri 28. de Lei 0 2. 1 Febr. c: 1« i N T R A T h E Ş 1 T E Efecte Numerar EXPPLICAŢII Efecte Numerar 1 f i Sold la 1 Octomvrie 1935 21.323 2 Ridicat pentru premierea studentului Marius Moga 3 încasat valoarea cupoa­ nelor scad. INTRATE E Ş I T E Efecte Numerar EXPLICAŢII Efect! Numerar 1 Sold la 1 Octomvrie 1935 2 Sold la 30 Sept.250 8.9 7.699 5.750 5.466 9. .500 3. FUNDAŢIA „CĂPITAN CONSTANTIN BOTEZ" Situaţia No. Lista obiectelor care compun acea­ stă donaţie a fost publicată în Anuarul 1929—30 pag. PÂR VAN" Situafia Nr. 193o 28.250 5.466 9. 27—28.871 5 Sold la 30 Sept.466 9. nomin.172 543 6.871 28. crt. 1936 Totaluri 9. FUNDAŢIA „V.466 9. DONAŢIA SIMU Situaţia neschimbată. 1936 4 Vărsat efectele de Stat renta consolidării 1935 3°/ în val.

100 . N.273 12 Idem. . .927 7 Plătit ia B. 1936 . 1 Nov. .100 2. 4 Idem taxa de păstrare asupra depozitului.797.450 2.904 126. taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus . . pe semestrul I 1936 .409 Plătit la B. 1936 T o t a 1u r i 330. . .927 2 încasat valoarea cupoanenelor scad. Cioflec .405 500 11. . 5. . .968 330.7S7. R. .419 144. 1935 3 Plătit la B.797. 1. idem 13 Sold la 30 Sept. .187 9 Idem din cupoanele pe anul 1936 10 Remis D-lui V. taxa de păstrare asupra depozitului. R. FUNDAŢIA „VIRGIL CIOFLEG" Situaţia U O INTRATE EXPLICAŢII Sold la 1 Octomvrie 1935 Efecte Numerar EŞITE Efecte Numerar â i S. . . lll 1. . . 1. .450 26. 5 Remis D-lui V. 8 Plătit Institutului de Studii Clasice cota din cupoanele 28. pe se­ mestrul II 1935 . N.1P 10. N.273 5. R.000 129. .100 40.797. taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus . 144. V.100 5. . Ciollec .000 6 încasat valoarea cupoane­ BCU Cluj / Central University Library Cluj lor scad.

„Flori şi o cană". Constantinescu. „Cafenea turcească". „Peisaj din Sighişoara". „Schiţa de gâşte". 3. 17. 7. Constantinescu. tablou în ulei. „Casă de ţară". Rodica Maniu. 13. ulei pe pânză. din fondul A s'au fă­ cut. Grigorescu. 5. In conformitate cu art. 15. Medrea. 6. 2 desene în creion. „Vedere dela marginea Bucureştilor". 3. „Ţărancă". Marcel Iancu. 12. 2. „Mahoane la mare". „Natură moartă". „Peisaj pe marginea Senei". din Regulamentul Fundaţiei (pu­ blicat în Anuarul 1929/30. 11. ulei Library Cluj BCU Cluj / Central University pe carton. 11. ulei pe carton. Padina. ulei pe pânză. N. Luchian. Grigorescu. 10. carton. Padina. N. N. Iser. C. 4. Hrandt. 9. 36—38). statuetă în bronz. aquarelă pe carton. Padina. „Peisaj la Balcic". N. „Spălătoresele". desen pe carton. Iser. pag. S.00& . Grigorescu. aquarelă pe carton. 19. ulei pe carton. „Femeia în pădure".NOUI ACmZIŢlI PINACOTECA T. 18. tablou în ulei pe pânză. Pallady. FUNDAŢIA „PROFESOR IOAN PAUL" Sold la 30 Septembrie 1935 Lei 138. CIOF1EC. N.007 Situaţia în prezent Lei 140. „Uliţă la Balcic". în intervalul dela 1 Octombrie 1935—30 Septembrie 1936 următoarele achiziţii: v 1. 8. 9 desene în creion. Iosif. ulei pe carton. ulei pe pânză. Tonitza. ulei pe carton. Vermont. Maternitate. Şt. ulei pe pânză. 14. „Ogradă la ţară". R.993 s'a augmentat din veniturile Ceaiul Dansant cu Lei 1. 16. ulei pe pânză. 15 desene în peniţă.

496 15 Plătit Dlui Gh. . c •c EXPLICAŢII I I N T R A T E Efecte Numerar E Ş I T E Efecte Numerar 1 Luat în prim.462 8 3. asu­ 5. 1 Mai 1936 / . Totaluri 902. asupra depoz. 1936 5. 13 Restit. pag.560 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 14. . 1936 . 19 încasat efectele de Stat de 3 000 mai sus în valoare nomin. Sion din cup.Sion din cup. lipsă 200 dela efectele eşite la sorţi 14 Se scade depoz. 21 Plătit pentru cumpărarea 1. .242 900.Central University Library Cluj . . 2. . 2. 5.966 7 Plătit Dlui Gh.200 45.103 BCU Cluj 1 1 încasat valoarea efectelor eşite la sor^i .135 3 Idem. D O N A Ţ I A „ G H E O R G H E G H . Pr. donaţia conf. S I O N " situaţia p e anul şcolar 1935/36. scad. 22 încasat efectele de Stat de 3.12 12.496 16 Idem. de efecte ca val.489 9 încasat dob. 1 Febr. 1 Noemvrie 1935 2. dela C a s a de Dep. 2. 5&—вЗ.000 12 Plătit t a x a de conserv.200 23 Sold la 30 Sept.200 45. 1935 896.753 pra depoz. idem . scad.000 2.815 4 Idem. dela Casa de Dep.496 17 1« Plătit pentru cumpărarea 1.872 6 încasat valoarea cupoane­ lor scad. celor eşite la sorţi 2.200 1.407 902. .-verbal din 13 Nov.00J mai sus în val.560 13 10 încasat valoarea cupoane­ lor scad. . Nr. 1 August 1935 5.407 • *) A se vedea istoricul ei în Anuarul 1934r-35.695 efectelor de Stat . 2 496 20 Plătit Dlui Gh. 1 Noemvrie 1935 12. valoarea cup. 15.815 5 Plătit Dlui Gh. Šion din cup. . Lei 1. . . nominală 2.710 efectelor de Stat . Sion din cup.

Ilie Sandu (licenţiat al Academiei de Comerţ). Vătăşescu (licenţiat în litere dela Sorbona). 1936). (licenţiată în litere). 1936). Portar: Iosif Man. Oameni de serviciu: Iosif Piroska. Iulia Piroska. Gavrilă Căpâlnă (dela 1 IV. Intendent: Ilie Budreală. 1935). XI. Constan­ tin Hidişan. Prorector: NICOLAE DRĂGANU. Rector: FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ. Ajutor de secretar: Irina Ruja. Mecanic: Vasile Flueraş. Casier: Ioan Galoş. Măria Cipcigan. Vasile Tălnaciu. Ernest Geiger. doctor în ştiin­ ţele politice (dela 1. Secretar: Andrei Secui. Şefi de birou: Ioan Moldovan. Andrei Cipcigan. Eutimiu Lazăr. Impiegaţi: Măria Şortan. 1936). Gheorghe Lazar (de la 1 IV. B) BCU Cluj / Central University Library Cluj Administraţia şi Contabilitatea: Administrator: Bela David. Ajutori de secretar: Elisabeta Secui. Fochişti: Ioan Pop (până la 31 I I I . Custode: Gaspar Kirsch. Impiegat: (detaşată) Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). Filip Cazan (până la 31 I I I . Camerist: Vasile Lung. 1936). . Şef-contabil: Ioan Ruja (licenţiat al Academiei Comerciale). Stela Ionescu. Lemnar: (portar la Parcul Fac. A) Secretariatul: Secretar general: Constantin Jurcan (doctor în drept din Cluj). Archivar registrator: Petre Opriţoiu (licenţiat Academia Co­ mercială).PERSONALUL RECTORATULUI. Maestru de educaţie fizică: Onoriu Cheţianu. Secretar: Ioan A. de ştiinţe): Ioan Cordoş. Alexandru Budreală. Impiegat: Olga Greter.

Şef mecanic: Petru Bărăian sen.. Fochişti: Tănase Iacob.{4 C) Uzina Universităţii. Ştefan Marian. XI. Mecanici: Petru Bărăian jun. Tinichigiu: Francisc Tusoni (angajat cu contract). Iosif Lemeni (dela 15. BCU Cluj / Central University Library Cluj . 1 9 3 5 ) .

FACULTATEA DE DREPT Şl ŞTIINŢE DE STAT BCU Cluj / Central University Library Cluj .

1923—24. VASILE DIMITRIU. NICOLAE GHIULEA dela 27—X până la 21. 1929—30 şi dela 2L XII—1932 până la 31. TRAIAN POP în anii universitari 1925—26 şi 1931—32. XII—1932 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. 1936 desfiinţat). EMIL HAŢIEGANU (dela 1 I. 1935. XII. Decan: ROMUL BOILĂ (până la 31. Profesori decedaţi. EMIL HAŢIEGANU în anii universitari 1921—22 şi 1927—28. Servitor: Mihai Solomie. 3. 3. Pedeli: Ludovic Biro şi Andrei Laţi. Pâzsi. dela 1 IV. Nyaguly. 1. Laboranţi: Grigore Cheţan şi Dumitru Cucea. . VICTOR ONIŞOR. Registrator-Arhivar: (vacant. f VICTOR ONIŞOR în anii universitari 1922—23 şi 1928—29. ROMUL BOILĂ în anii univ. CAMIL NEGREA în anii universitari 1920—21 şi 1926—27. Secretar: Ferdinand Szathmâry.A) DECANATCL. Foştii Decani. PETRE PORUŢIU in anii universitari 1924—25 şi 1930—31. 2. Curier: Mihai I. Dactilografă: Roza Zornik măr. 1. 1935). ANDREI SIGMOND. Personalul Decanatului. XII. 1936). Prodecan: NICOLAE GHIULEA. fVASILE DIMITRIU în anul universitar 1919—20.

Certificat дтгАвгљ 1 9 3 5 / 3 6 2: . 2. „Ferdinand I " în gradul de comandor şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. fost membru al Consiliului Dirigent din Ardeal şi şeful departamentului Comunicaţiilor şi al alimen­ tării. 3. Profesori titulari. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept constituţional.4. când a fost ridicat la rangul de profesor titular. Doctor în Drept şi Laureat al Universi­ tăţii din Paris (cu diplomele de studii superioare de Istoria dreptului. Directorul Seminarului de drept constituţional. născut la 10 Decemvrie 1902 în Bucureşti. BCU Cluj / Central University Library Cluj Titularul catedrei de Drept civil IV şi directorul semi­ narului corespunzător. Diplomat în ştiinţele politice dela Paris. Doctor în drept dela Universitatea din Iaşi. 1 1. Romul Boilă. membru la „Societe de Legislatioa comparee" din Paris. în calitate de conferen­ ţiar de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea. 1928—29 şi 1930—31. Născut la 8 Octomvrie 1881 în Diciosânmartin jud. De­ can în anii 1923—24. Deco­ rat cu ordinele „Steaua României" în gradul de mare ofiţer. Victor G. Cădere. Drept roman şi Drept privat). Târnava-Mică. Intrat în învăţămân­ tul superior pe data de 1 Martie 1931. 1929—30. în mai multe rân­ duri Deputat şi Senator. I. Personalul didactic. Născut la 22 Iulie 1891 în comuna Buhalniţa judeţul Neamţ. (2 Decemvrie 1918—5 Aprilie 1920). Doctor în ştiinţele juridice şi poli­ tice. 1932—35. Licenţiat în drept al Universităţii din Bucureşti (magna cum laude). Prodecan în aniî 1924—25. Angelescu. fost Vicepreşedinte al Senatului. Profesor suplinitor la catedra de „Ştiinţă şi Legislaţie Financiară" începând dela 1 Aprilie 1935. fost profesor agregat de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea (1931—1934) până în ziua de 1 Iulie 1934. Alexandru C.

î i BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. Crucea pentru merit. Născut la 9 Decemvrie 1878 în Tritul de sus. I. Doctor în ştiinţele juridice. C. Iaşi. „Vulturul" în gradul de cavaler şi medalia „Răsplata Muncii" pentru învăţământ cl. Directorul Seminaru­ lui de drept roman.. Fost consilier tehnic cu grad de secretar general în Resortul mun­ cii şi ocrotirilor sociale din Consiliul Dirigent. 6. Ordinul Sf. Preşedintele onorar al F. Ioan C. Decoraţii: Steaua şi Coroana României de războiu. Suplinitor la catedra Il-a de drept comercial dela 1 Octemvrie 1925 până la 1 Februarie 1930. Cătuneanu. Deputat. Născut la 11 Sept. Directorul Seminarul de procedură ci­ vilă. Decan în anul 1932—33. Fost deputat şi Secretar general la Ministerele de Justiţie şi Interne. jud. Co­ mandor al ordinului Ferdinand I. Numit profesor titular de procedură civilă la Facultatea de drept din Oradea pe ziua de 4 Martie 1926. Membru al societăţii de Legislaţie comparată din Paris. Numit pe ziua de 1 Oct. fost — în mai multe rânduri — . Membru al Societăţei de Geografie americană din New-York. fost magistrat. Fost director general al Casei Centrale a Asigurărilor sociale. Marele cordon „Polonia restituta". Prodecan în anii 1933—34—35. jud. în gradul de co­ mandor. Licenţiat în matematică. Mare ofiţer Coroana României.-ului. D. Titularul cated­ rei de Procedură Civilă II şi directorul seminarului respectiv. A. Fost secretar general al Ministerului Muncii. Fost membru al Con­ siliului dirigent din Ardeal şi şeful resortului codificaţiei (2 Decemvrie—5 Aprilie 1920). Decorat cu ordinele ^'Coroana României". 1926 titular la catedra de Politi­ că socială. Directorul seminarului de Politică socială. Fost Deputat. 1884 în Iaşi. Ilfov. Coroana Jugoslaviei. • 4. Turda. Născut la 9 Mai 1883 în Bucureşti. Nicolae Ghiulea. Ministru plenipotenţiar. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat şi pe ziua de 1 Iulie 1924 titular la catedra de drept roman. Emil Haţieganu. I. 1919 agregat. iar pe ziua de 1 Ian. I. Preşedinte al co­ misiei bugetare şi Raportor general la Bugetul general al Sta­ tului. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular la catedra de procedură civilă. Doctor în drept dela Universitatea din Berlin. Mormânt etc.48 de agregaţie de drept privat dela Facultatea de drept din Pa­ ris. jud. „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl.

absolvent . fost Ministru al Ardealului. „Steaua Ro­ mâniei" şi „Ferdinand I " în gradul de mare ofiţer. Născut la 28 Martie 1884 în Peşteş jude­ ţul Bihor. Preşedin­ tele Comisiei Căminurilor în 1934—36. fost subsecretar de stat la justiţie. Medalia Interaliată „Victoria" şi Meritul Sanitar Cl. Fost conferenţiar de drept civil la Facultatea de drept din Iaşi (1 Ianuarie 1930—1 Decembrie 1930) şi la Facultatea de drept din Oradea) 1 Decembrie 1930—15 Iunie 1931). fost vicepreşedinte al Adunării deputaţilor. Numit profesor titular de Drept bisericesc la facultatea de drept din Oradea (1 Noemvrie 1921—22 August 1934). Fost decan 1925—1927. Suplinitorul catedrei de procedură civilă II până la 1 Mai 1936. Doctor în drept dela Universitatea din Paris cu diplomele de studii superioare de drept privat şi de economie politică. 7. Decorat cu Crucea Comemorativă a Războiului. licenţiat în matematici din Bucureşti 1896. Consilier temporar onorific la Consiliul Legis­ lativ. în Bârlad jud. în gradul de mare cruce. 8. Aurelian R. Bogdan Ionescu. Numit profe­ sor agregat de drept civil la facultatea de drept din Oradea pe ziua de 16 Iunie 1931. Doctor în teologie. Tutova. senator şi pre­ şedinte al Casei Naţionale Bihor. fost ministru al Muncii. I. Născut la 20 Iulie 1875. Mem­ bru în comisia Căminelor (Bucureşti 1933—1У34). Membru în Senatul BCU Cluj / în Senatul Universitar Universitar. Fost membruCentral University Library Cluj Bucureşti 1932—1934. Decorat cu ordinele „Coroana României". Ofiţer al „Coroanei Bomâniei" şi „Steaua Româ­ niei". Membru în Societatea de legislaţie comparată din Paris şi în Asociaţia Juriştilor de limbă franceză. Prodecan în anii 1920—21 şi 1922—23. Lazăr Iacob. Fost deputat. Oradea (1927—1934). Decan în anii 1921—22 şi 1927—28. I. Directorul Căminului studenţesc. 9. Pre­ şedintele comisiei Căminului şi cantinei (Oradea 1925—1927). Prorector în anul 1929—30. Ridicat la rangul de profesor titular pe ziua de 1 Iulie 1934. şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl.şi actual deputat. Rector în anul 1928—29. Născut la 3 Aprilie 1903 în Iaşi. Fost profesor de Drept biseri­ cesc la Academia Teologică ortodoxă din Arad (1908—1922).19 . Titularul catedrei de drept civil I I I (Introducerea în dreptul civil) şi directorul seminarului co­ respunzător. Pro­ fesor titular de Drept bisericesc. Ionaşcu.

Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de politică. înscris în Baroul advocaţial din Bucureşti 1906— 1923. „Avântul Ţărei" 1914* pentru războiul din 1913. 11. Numit pe ziua de 25 Ianuarie 1930 agregat. Muscel. fost preşedinte al Ateneului Român Oradea 1923—1934. Cassiu Maniu. „Ferdinand I " îrr gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl. jud. 12. Decoraţii: „Coroana României" în gradul de Cavaler 1904 şi comandor 1922. Doctor în Drept dela Facultatea de Drept a Universităţii din Paris (1924). I.20 al şcoalei Superioare din Bucureşti 1897. 1915. în gra­ dul de cavaler 1906. 10. doctor în drept din Paris 1914. Directorul Seminarului de economie politică. Membru al Ateneului Ro­ mân Bucureşti din 1906. licenţiat în drept din Bucu­ reşti 1906. „Răsplatar Muncii" pentru învăţămânât cl. înscris în Baroul advo­ caţial Bihor 1923—1934. Turda. Decorat cu ordinul „Coroana Româ­ niei" în gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. Vaier Moldovan. finan­ ciare şi politice dela Universitatea din Berlin. „Crucea Comemorativă" 1918 pen­ tru războiul din 1916—1918. Profesor agregat (1931). ofiţer 1912 şi comandor 1925. profesor titular de drept civil la Fa­ cultatea de drept din Oradea 1921 şi trecut cu acelaş titlu la Facultatea de drept din Cluj 1934. numit profesor se­ cundar din 1897 (Bucureşti 1902. Născut în 27 Iulie 1867 în Şimleul-Silvaniei. cu examen de capacitate pri­ mul pe toată ţara) până la 1921. Directorul Semina­ rului de politică şi filosofia dreptului. Născut la 5 August 1875 în Câmpeni.. Doctor în Drept dela Universitatea din Cluj (1921). „Steaua României. fost advocat. iar pe ziua de 1 Aprilie 1933 titular la catedra . Născut în anul 1899 în Oradea. 13. jud. Doctor în ştiinţele juridice. I. Confe­ renţiar suplinitor la Facultatea de Drept din Oradea în Apri­ lie 1930. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de comandor. jud. iar pe ziua de 1 August 1926 ti­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tular la catedra de economie politică. Profesor titular (August 1934) de legislaţie agrară şi industrială. Lazăr Liviu. I. Dimitrie B. Ionesca. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. Sălaj. Născut la 12 Februarie 1883 înCâmpulung. Doctor în Drept. Doctor in ştiinţele economice. Suplineşte catedra de filosofia dreptului.

Membru al Instituţiilor: Krâlovska ceskâ spolecnost nauk v Praze (Societe royale des lettres et des sciences de Boheme). Profesor titular de drept roman. 18. Tiberiu Moşoiu. Fost sub­ secretar de stat la Ministerul Instducţiunei. 16. Senator. Decan în anii 1920—21 şi 1926—27. a.grad de Cojmandor. din Bucureşti. Licenţiat în drept şi doctor în drept dela Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti. Doctor în drept din Paris.1927—28.României" în gradul de Comandor. a. şi „Răs­ plata Muncii pentru construcţii şcolare". Institutul „slav din Praga. Profesor titular la Istoria dreptului român. jud. Fost Conferenţiar la Fa­ cultatea de Drept din Cernăuţi. Rector în л-nul 1924—25.Căminurilor în anii 1925—26. 14. I. Decorat cu ordinul „Coroana României" în. Decoraţii: Leul alb gr. Mehedinţi. Traian Pop.1926—27.1892. Constantin Petrescu-Ercea. Directorul Seminarului de Drept admi­ nistrativ. Licenţiat în drept din ^Bucureşti. III.21 jde drept bisericesc. Nu­ mit pe ziua de 15 Noemvrie 1919 agregat. Doctor în ştiinţele juridice. Camil Negrea. Prodecan în anii 1919— 20 şi 1926—27. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept civil.1933— -34. Născut la 25 Feburarie 1882 în Făgăraş. în comuna Ercea jud. Dumitru D. com­ parată din Paris. Advocat. Directorul Seminarului de drept civil. Doctor în drept al Universităţii din Bruxelles. judeţul Făgăraş. 15.. iar pe ziua de 1 5 . Fost director ministerial al Ardealului. Doctor în ştiinţele juridice^ advocat. Născut în Brăila la 31 August 1884. doctor în filologia slavo-română în pedagogie dela Facultatea de litere cehă a Universităţii Carol IV din Praga. „Ferdinand I " şi „Vulturul . Preşedintele Co­ misiei . Din Octombrie 1934 titular la catedra de Drept administrativ. Decorat cu ordinele „Steaua Ro­ mâniei" în grad de mare ofiţer. Făgăraş. Absolvent al Facultăţii de Litere a Univ. 17. Cehoslovacia .ş. BCU Cluj / Central University Library Cluj ş. „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Născut la 28 Noembrie . Fost vice-preşedintele al Senatului. Născut la 10 Februarie 1885 în Şinca. Profesor titular la Catedra de Drept Comercial I.Teche. Prorector în anul 1925—26. Membru în Societatea de Legislaţie. Născut la Târgovişte în 23 Iunie 1898. Mototolescu.

Direc­ torul Seminarului de drept internaţional. Decorat cu ordinul „Coroana României" în gradul de coman­ dor şi cu „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. judeţul Neamţ. în Cluj. Doctor în ştiinţele juridice dela Universitatea din Ber­ lin. „Coroana României" în gradul de mare ofiţer.. 22. lorgu Radu. Raportor al Comisiei speciale compusă din membrii ai Comisiilor de legislaţie civilă. Prodecan în anii 1926—27. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de coman­ dor. jud. Fost deputat. Mem­ bru în comisiunea de unificare legislativă. Advocat. Profesor titular la catedra de Drept Interna­ ţional Public ridicat la rangul de profesor titular prin De- . în co­ muna Timişeşti. 21. Doctor în ştiinţe de Stat. Doctor în Drept dela Univer­ sitatea din Bucureşti. I. Timiş-Torontal. Licenţiat în Litere. 19. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. Andrei Sigmond. Suplineşte catedra de drept civil român. Născut la 6 Decemvrie 1886 în Bacău. Decan ân anii 1925—26 şi 1931—32. I. I " . Decorat cu „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. Suplineşte cealaltă catedră de Drept comer­ cial din 1 Februarie 1930. 20. cum şi criminală ale iCorpurilor legiuitoare. iar pe ziuade 1 Mai 1923. Senator. Ofi­ ţer al ordinului Steaua României. Doc­ tor în Drept. titular la catedra de drept internaţional. Membru în comisiunea de unificare legislativă şi în consiliul de admini­ straţie al Casei BCU Cluj / Central University Library Cluj autonome a Monopolurilor Statului român. Decedat la 21 Iunie 1936. Directorul Seminarului de drept penal. (Studii de speciali­ zare la Geneva). Petre Poruţiu.22 Februarie 1923. Directo­ rul Seminarului de Drept comercial. Ofiţer al ordinului Coroana României. Gheorghe Sofronie. titular la catedra de Drept penal. „Ferdinand I " în grad de ofiţer şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Membru în comisiunile de legislaţie civilă şi penală şi de instrucţie ale Senatului. Născut la 5 August 1884 în Timişoara. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept comercial. jud. Născut la 15 Iunie 1875. Prodecan în anii 1923— 24 şi 1931—32. Doctor în ştiinţele juridice şi politice de la Universitatea din Budapesta. Membru al Comi­ siei de 3 care a redactat proectul de cod penal 1933. Suplineşte catedra de Procedură penală. Decan în anii 1924—25 şi 1930—31. Bacău. Născut la 23 Aprilie 1901. Profesor titular de Sta­ tistică şi Finanţe.

Membru în „Internationale Vereinigung fur Rechtsphilosophie" din Berlin (din 1928). Consilier . 2172 1934. Membru al societăţii internaţio­ nale „Philosophia" cu sediul în Belgrad şi în „Association des juristes de langue francaise" (Paris). Eugenia Speranţia. 1935). secundar (clasificat I-ul la exam. Referent titular al secţiei econo­ mice a Consiliului Legislativ din anul 1926—1934.23 creţul Regal Nr. Doctor în litere şi Filosofie din 1912. La acesta din urmă a reprezentat şi Uni­ versitatea din Cluj. Fost mem­ bru în comisiunea pentru examinarea candidaţilor de profe­ sori. Internaţional de Filosofie ştiinţifică (Pa­ ris. Secundari din Oradea (1921—1925). Fost director al învăţământului su­ perior la Secretariatul General al Instrucţiunii din Cluj (1920). Reprezentant oficial al României la Congresul internaţional de Psihologie (Copen­ haga. Licenţiat în drept de la Universitatea din Iaşi. 1927. 1921. Cavaler al ord. Numit Conferenţiar supl. Profesor Cluj / Central University Library Cluj Univ. de Filosof ia Dreptului la Oradea în Sept. Vice-preşedinte al Reuniunii cultu­ rale „Cele trei Crişuri" (din 1925). Născut la 4 Noembrie 1894. Preşedinte al Comisiuni Interimare a Municipiului Oradea. Prefect al Judeţului Bihor. Agregat de Filoso­ fia Dreptului şi Sociologie la Facultatea de Drept din Oradea dela 1931. Studii de specializare la Univer­ sitatea din Berlin în 1913 şi 1914. Studiile universitare (drept şi filosofie) la Bucureşti. Transferat la Cluj la 1 Iulie 1934. Profesor de Filosofie la Academia Teo­ logică ortodoxă din Oradea (1924—1934). Fost profesor titular în inv. Membru al Societăţii Ro­ mâne de Filosofie (din 1915»). 24. Laureat al facultăţii de drept din Paris în anul 1923. Coroana României. Prof. Premiat de Academia Română. Conferenţiar definitiv de Sociologie şi Filosofia Drep­ tului la 1 Febr. Născut în Bucureşti la 6 Maiu 1888. 1923. pe ziua de 1 Iulie 1934. 23. Membru al Societăţii Scriitori­ lor Români Bucureşti (din 1919). de Sociologie dela 1 Oct. în Cluj (1920—1921). Fost De­ putat şi Secretar al Adunării Deputaţilor. George Strat. 1934) şi la iCongr. Fost Preşedinte al Asoc. Sorbonne. supl. de capacitate). din BCU titular din 1934. Membru fondator al „Ate­ neului Român" din Oradea. Doctor în drept de la facul­ tatea de drept din Paris în anul 1922. Conf. la Congresul internaţional de Filosofie (Praga. 1932).

Boariu Livia ( R ) 28. Baneasu Ioan ( R ) 23. BCU Cluj / Central îa anul şcolar 1. Cureş Gheorghe ( R ) 39. Barabâs Ioan (M) 24. Veniamin(R) . Bălan Augustin ( R ) 22. Decorat cu ordinele: „Steaua Ro­ mâniei" în gradul de ofiţer. 3. Barbul F. 6. 11. 12. 10. „Meritul Sanitar de aur" şi „Vultu­ rul alb al Jugoslaviei" clasa a V de războiu. „Coroana României" în gradul de cavaler cu spade. (R) Goina Gheorghe ( R ) Gomboşiu D.24 •onorar al Consiliului Legislativ din anul 1935. 2. Blumenfeld Paul (E) 27. 8. 19. Bodo Ştefan (M) 29. Meda­ lia interaliată „Victoria". Boţoc Ioan ( R ) 33. Emeric(E) Domide Flaviu ( R ) Duschka Emil (G) Eger Zoltan (E) Fărcuţiu Aurel ( R ) Fătu Măria (R) Fekete Nicolae (M) Filipan Victor ( R ) Fleck Sfura Emil ( R ) Folberth Ern. 4. 5. 7. Preşedintele şi fundator al Revistei „Libertatea". 20. Danu Tib. Alexandru (R) 30. Bohăţiel L. Const. Codre Ştefan ( R ) 35. Vice-Preşedinte al sec­ ţiei Economice. Membru al Institutului Social Român. Profesor agregat şi apoi titular la ca­ tedra de Economie politică la aceiaşi facultate până în anul 1934. 16. 9. Membru fundator al Asociaţiunei Române pentru progresul social. Ciobanu Ioan ( R ) 34. Membru fundator al Asociaţiunei Ge­ nerale a Economiştilor din România. Cutoiu Vasile Artenie (R) 40. 13. 17. (E) Gaşpar Aurel ( R ) Gheorghiu O. Boţan Iuliu ( R ) 32. Cotuţiu Ioan ( R ) 37. „Crucea de războiu cu 5 barete". 14. Conferenţiar al catedrei de Economie politică de la Facultatea de Drept din Oradea din 1926—1929. Lista doctorilor promovaţiUniversity Library Cluj 1935/36. Traian ( R ) 36. Mircea ( R ) 25. Profesor titular al catedrei de Economie politică I I . Walter (G) Freiberger Vasile (E) Frohlich Otto (G) Fried Mihail Alex. In Drept: Aluaş Alexandru ( R ) 21. Coşeriu I. Bona Nicolae (R) 31. Crăciun Dumitru ( R ) 38. 18. Conferenţiar al Universi­ tăţii Libere din Bucureşti. Membru al Institutului Regal de Ştiinţe Administrative din România. Gheorghe (R) Davidovits Albert (E) Decsy Ştefan (M) Diamantstein I. Bârsan Olimpia ( R ) 26. 15.

82. Noveanu Mihail ( R ) 41. Hartstein Ignaţie (E) 83. Oprea Leontina (R) 42. ffîlmăgean Iuftu ( R ) 84. O ros Iuliu ( R ) 43. Heeger Ioan (M) 85. Osvâth Arpad (M) 44. Hollanda Vicenţiu ( R ) 86. Paica Ioan ( R ) 45. Iuliu D. Coriolan ( R ) 87. Pop Isidor ( R ) 46. Jauernig Sigfrid ( u ) 88. Pop Iustin ( R ) 47. Justian Ileana ( R ) 89., Popescu Eugen ( R ) 48. Kamil Rozalia (E) 90. Popa S. Emilian ( R ) 49. Kasztner Rudolf (E) 91. Porumb P. Graţian ( R ) 50. Keintzel Harald (G) 92. Puica Ionel ( R ) 51. Kiss Gheorghe (M) 93. Ranga Liviu ( R ) 52. Kis Emeric (E) 94. Relega Virgil ( R ) 53. Klein Andrei (E) 54. Klein Ioan (G) 95. Reich Otto (G) 96. Roman Dionisie ( R ) 55. Kohn Otto (E) 97. Roth Paul (E) 56. Korai Eugen (E) 98. Rusu Gheorghe ( R ) 57. Kovâcs Edmund (M) 99. Rusu Victor (R) 58. Kozma Ladislau (M) University Library Cluj 59. Kremer L. BCU Cluj / Central100. Sâmuel Andrei (E) Vasile (E) 101. Sari R. Ştefan (M) 60. Laufer Ernest (E) 102. Şerban Emil ( R ) 61. Lebovits Iuliu (E) 103. Simon Meinhard (E) 62. Maca vei Viorol (II) ; 104. Somlay Elemer (M) 63. Manea Alexiu (R) 105. Solymos Ivan (M) 64. Marcu Vasile ( R ) 106. Schwebel Emanuil (E) 65. Mendel Maxim (E) 107. Szathmăry Bela (M) 66. Miclea Traian ( R ) 108. Szatmâri Francisc (M) 67. Modval Anton ( R ) 68. Modreanu Dumitru ( R ) 109. Tămaş Laurenţiu ( R ) 110. Tăutu Ştefan (R) 69. Moldovan Ioan ( R ) 111. Teleki Andrei (M) 70. Monduk Adalbert (M) 112. Tolcsvai Ladislau (M) 71. Monţia Octavian (R) 113. Trifan Natalia ( R ) 72. Mureşian Gheorghe ( R ) 114. Vâczy Coloman (M) 73. Muşte Alexandru ( R ) 115. Veress I. Iuliu (M) 74. Muth Octavian ( R ) 75. Nagy Gabriela (M) 116. Neiner Andrei (E) 76. Nagy Ladislau (M) 117. Weissmahr liga (G) 77. Nagy Nicolae (M) 118. Weiss Iosif (E) , 78. Naiu Iosif ( R ) 119. Л\'ек(>г1е Anton (G) 79. Negrea Alexandru ( R ) 120. ^ ă r i a r L. Mircea (R> 80. Nicoară Eugen ( R ) 121. Zegrean Aurel ( R ) 81. Nicoară Ioan ( R )

26 : de Stat: 40. Drăgoi Gheorghe ( R ) Amirâs Mihail (M) 41. Dragoş Mircea ( R ) Andru Aurel ( R ) 42. Druckmann Hildegard(E)ş Asztalos Alexandru (M) 43. Faina Liciniu ( R ) Auerbach Leo (E) 44. Fărcaşiu Emil ( R ) Avram Vasile ( R ) 45. Feiner Adrian (E) Babad Dora (E) 46. Fenyes Magdalena (E) Balea E. Gabriela ( R ) 47. Friedmann E. Ignaţie (E)> Balint Gavril ( R ) 48. Frenţiu Gheorghe ( R ) Bank Desideriu ( R ) 49. Gaşpar E. Cornel ( R ) Bardoşi Marius ( R ) 50. Gaster Eduard (E) Bârna Zoltan (E) 51. Găvruţa Savu ( R ) Baruţia Petre ( R ) 52. German Ioan ( R ) Bej an Aurel ( R ) 53. Ghiulea I. Ioan ( R ) Beregszâszy Gavril (M) 54. Goldstein Filip (E) Bereczky Ştefan (M) 55. Gottlieb Frederic ( E ) Berkovits Ludovic (E) Binder Weisz Leop. (E) 56. Gostea Traian ( R ) 57. Grădinariu Emil Bitter WolfBCU Cluj / Central University Library Cluj ( R ) (E) 58. Gridan S. Octavian (R> Bokor E. Clarol (M) 59. Gronich Artur (E) Boros Alexandru (M) 60. Gudea Gheorghe ( R ) Borza Viorel ( R ) 61. Gyorbiro Desideriu (M) Bottez Dimitrie ( R ) 62. Harhoiu Dionisie ( R ) Bran Atanasie (R) 63. Hektor Ludovic (M) Bredeanu Cornel ( R ) 64. Heilper Ernest (E) Brull Moriţ (E) 65. Humeniuc Aristide (Ucr.)> Caban Alexandru ( R ) 66. Huszâr Edmund (M) Căicuţiu Ioan ( R ) 67. Ilian Emil Iuliu ( R ) Căpitan Vir. Aurel ( R ) 68. Istin Desideriu (M) Oieţianu Onoriu ( R ) 69. Ionescu D. Ioan ( R ) Chişu Margareta ( R ) 70. Iosof Liviu ( R ) Chiş Ignaţie ( R ) 71. Jivan Iosif ( R ) Ciser Iosif ( R ) 72. Jurim Heinrich (E) Colomiţchi Ioan ( R ) 73. Karl Ludovic (E) iCoşeriu Tr. Ioan ( R ) 74. Katz Beniamin (E) Cosor Aurel ( R ) 75. Katz Gustav (E) Creţiu Iacob ( R ) 76. Kessler Iona (E) David Leib (E) 77. Kinel Eduard (G) Dimitriu Virgil ( R ) 78. Kinnsbrunner Gert. ( E ) Drăghiciu Aurel ( R ) In ştiinj

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

2T.
119. Pop Eugen ( R ) 79. Klein Ladislau (Е) 120. Pop Ion ( R ) 80. Enopp W . Bruno (G) 121. Pop Leonida ( R ) 81. Koller Ladislau (M) 122. Papa Liviu ( R ) 82. Kopecki Francisc (G) Krell Jacob (E) 123. Popoviciu Emil ( R ) 83. 84. Kupferschmiedt Aron (E)124. Popovici Harieta ( R ) 125. Porumb P. Graţian ( R ) 85. Kiihn Ioan (G) 126. Puşcaşiu I. Virgil ( R ) 86. Kutlik C. Teodor (SI.) 127. Pustai Ioan ( R ) 87. Lammel Antoniu (M) 128. Râkosi Ştefan (M) 88. Lichtmann Ludovic (E) 89. Lighezan Alexandru ( R ) 129. Râmneanţu Caius ( R ) 130. Raţiu Simion ( R ) 90. Ludu Liviu ( R ) 131. Rechia Ioan ( R ) 91. Lungu Păun ( R ) 132. Rettig Frideric (E) Mârton Ludovic (E) 92. 133. Ridi Francisc (M) 93. Mâthe Ladislau (M) 134. Roca Petru ( R ) 94. Melcer Otto (E) 135. Rocsin Aurel ( R ) 95. Miilea Carmen ( R ) 136. Romanovschi Iaroslav(U)* Mir ce a Traian ( R ) 96. 137. Romanovschi Leon ( U ) (M) 97. Molnar IoanBCU Cluj / Central University Library Cluj 98. Могагш Alexandru ( R ) 138. Roşea Augustin ( R ) 139. Rosenthal Ludovic (E) 99. Morariu Simion ( R ) 140. Rosenthal Pavel (E) Munteanu Aurel ( R ) 100. 141. Rosenstrauch Maxim. ( E ) 101. Mureşianu Ioan ( R ) 142. Rubinstein Maximilian(E). 102. Nemecz Aloiziu (M) 143. Ruffu Augustin ( R ) 103. Nemeti Gheorghe (E) Nestmann I. Francisc (G)144. Sămărtinean Vasile ( R ) 104. 145. Sâmuel Andrei (E) 105. Nicula Alexandru ( R ) 146. Siebig Edmund (M) 106. Oros Eugen ( R ) 107. Oros Ioan ( R ) 147. Silbermann Iacob (E) 108. Oros Iuliu ( R ) 148. Simion Vasile (E) 109. Osvât Gheorghe (E) 149. Simu S. Octavian ( R ) 110. Ohlgiesser Siegfried (E) 150. Sirca Eugen ( R ) Ш . Pachter Sigfrid (E) 151. Schlanger Adolf ( E ) 112. Pascu Ioan ( R ) 152. Spătaru Toma ( R ) 113. Patachi Octavian ( R ) 153. Stan Ioan ( R ) 114. Palcău Gheorghe ( R ) 154. Ştefănuţ Mircea ( R ) 115. Peschir Măria ( R ) 155. Sternbarg Siegfried (E)'* 116. Peter Pavel (M) 156. Sternberg Silvia (E) 117. Petruţiu Gavril ( R ) 157. Sternlieb Salo (E) 118. Pop Emil ( R ) 158. Sternheim Iuliu ( E )
j

:?8
159. 160. 161. 162. 163. 164. 165,. 166. 167. 168. 169. 170. 171. Strul Aron (E) Strul Mauriţiu (E) Susskind Samuil (E) Scharf Solomon (E) Schieber Sulim (E) Schmidt Iosif (G) Schiitz Erich (G) Sziics Francisc (M) Tănase Traian ( R ) Tarniţa Paramon ( R ) Tartler V. Ervin (G) Teitler Bernhard (E) Ţenţ Ioan ( R ) 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. Terţan Nicolae ( R ) Thaler Richard (E) Titorov Ştefan (B) Toduţiu Iuliu ( R ) Vaida Alexandru ( R ) Vancea Sabin ( R ) Vătăşescu Gheorghe ( R ) Vişia Stelian ( R ) Voinovici Vladimir ( R ) Wagner Richard (E) Weimann Augustin (E) Ziegler Emil (M) Zurânyi Vilhelm (M)

Lista licenţiaţilor în (

BCU Cluj / Central University Library Cluj ) 22. Beleş Camil ( R 1. Abrudan Teodor ( R ) 23. Benedek Antoniu (M) 2. Aciu Gheorghe ( R ) 24. Bergler Ezer (E) 3. Adorjân Petre (E) 25. Rergmann Gh. Gustav ( E ) 4. Albrich Norbert (G) 26. Berkeczy Pavel (M) 5. Albu Eugen (R) 27. Birnberg Mauriţiu (E) ' 6. Albu Zoltan (M) 28. Biriş Ovidiu ( R ) 7. Anton Ilia Mircea ( R ) 29. Blazsek Alfred (M) 8. Apâthy Pavel (M) . 30. Blotor Vasile ( R ) 9. Apâthy Zoltan (M) 31. Bondar Gheorghe ( R ) 10. Arieşan Vaier ( R ) 32. Boantă G. Alexandru ( R ) 11. Arvai Mihail (M) 33. Bogdan Andrei (M) 12..Aszţalos Zoltan (M) 34. Bohânszky Ladislau (M) 13. Balint Gavril (E) , 35. Boila Cornelia ( R ) 14. Bânyâsz Aurora (E) 36. Bolcaş A. Mircea ( R ) 15. Bârâny Ladislau (E) 37. Boldor Ştefan ( R ) 16. Bârcean. Valeriu ( R ) 38. Borka Alois ( R ) 17. Barabâs Bela (M) 39. Borzaşi Victor ( R ) 18. Bârna Cornel ( R ) 40. Boşian Vasile ( R ) 19. Becicheri Valeria ( R ) 41. Brâncovean Mircea ( R ) 20. Bej an Traian (R) 42. Brânzeu Iulian (R) .. , 21. Bekeny Acaţiu (M)
f : l

jpt în anul şcolar 1935/36. c.

43. Breckner Frid. Adolf (G) 83. Dragnea Florea ( R ) 84. Dumitrescu Sanda ( R ) 44. Breckner Wilfried (G) 85. Diirbach Ioan (G) 45. Brote Nicolae ( R ) 86. Ehrlich Petru (G) 46. Bucur Florica ( R ) 87. Ehrmann Walter (G> 47. Buda Vasile ( R ) 88. Enăchescu Sorin ( R ) 48. Buhala Măria (M) 89. Erdoşi Ioan ( R ) 49. Buian Nicolae ( R ) 90. Farkas Ladislau ( M ) 50. Bunea Ioan ( R ) 91. Fătu Olimpia ( R ) 51. Burcaş Augustin ( R ) 92. Feier Vasile ( R ) 52. Câmpian Valeriu ( R ) 93. Fekete I. Gavril ( M ) 53. Caţavei Măria ( R ) 94. Fenyvessy Ioan (M) 54. Cheresteşiu Ioan ( R ) 95. Ferencz Ludovic (M) 55. Chişiu Adrian ( R ) 96. Fiscuti Alexandru ( R ) 56. Ciortea Alexandru ( R ) 97. Floriţa Ioan ( R ) 57. Clujean I. Valentin ( R ) 98. Fodorean Ovidiu ( R ) 58. Cociu Petru ( R ) 99. Foica Gheorghe ( R ) 59. Corodan Tiberiu ( R ) 100. Frănkel Ladislau ( E ) 60. Costea Dumitru ( R ) 101. Fux Library Cluj 61. Costea Cornel ( R ) / Central UniversityMargareta (E) BCU Cluj 102. Găitan Gheorghe ( R ) 62. Costea Salvator ( R ) 103. Gallea Eugen ( R ) 63. Cravţov Procopie (R) 104. Garabedian Cricov (R^ 64. Crişan A. Titus ( R ) 105. Găvozdea Andrei ( R ) 65. Cristea Gheorghe ( R ) 106. Găvruţa Savu ( R ) 66. Cristian Ilie ( R ) 107. German Cornel ( R ) 67. Csiky Andrei (M) 108. German Emil ( R ) 68. Csutak Gavril (M) 109. Gheaja M. Titus ( R ) 69. Dămian Emil ( R ) 110. Giday Iuliu (M) 70. Danka Desideriu (M) 111. Gitta Antoniu ( R ) 71. Decean Petru ( R ) 112. Gostea Traian ( R ) 72. Demian Emil ( R ) 113. Gradoviciu Emil (R 73. Devald Ladislau ( R ) 114. Gridan S. Octavian (R> 74. Dinca Marin ( R ) 115. Grivase Silivan ( R ) 75. Dinu Mihail ( R ) 116. Gross Desideriu ( E ) 76. Dinulescu Nicolae ( R ) 77. Dobre Ioan Tiberiu ( R ) 117. Gross Frideric (G) 118. Grozdea Mircea ( R ) 78. Dobrican Vasile ( R ) 119. Grun Artur (E) 79. Donca Mihail ( R ) 120.. Gudea Gheorghe ( R ) 80. Dominits Ladislau (M) 121. Guttmann Ecaterina (E)81. Dordea Mircea ( R ) 122. Gyenge Ladislau ( M ) 82. Drăgan Valeriu ( R )

30

I 163. Lâszloffy Arpad (M) 123. Gyorgy Tiberiu (M) Laza Gheorghe (R) 164. 124. Hayer Martin (G) 165. Lazar Traian (R) 125. Hann Vilhelm (G) 166. Lazaroiu Stelian ( R ) 126. Hango Sever ( R ) 167. Laurenţiu Emil (R) 12.7 Hasenfratz Ştefan (G) 168. Laurenţiu Octavian (R) 128. Haşaş Dumitru (R) 169. Lebanov Anton (M) 129. Haţieganu Simion (R) 170. Lenkey Vasile (M) 130. Hăuser Egon (G) 171. Ligeti Ecaterina (E) 131. Hejja Coloman (M) 132. Hermel A. Reinhold (G) 172. Luca Cornelia ( R ) 173. Lupu Ştefan (R) 133. Hetco Virgil (R) 174. Maduţa Ioan (R) 134. Horedt Curt (G) 175. Magda S. Ioan (R) 135. Hozan Victor (R) 176. Man Teodor (R) 136. Hurghiş Ioan (R) 177. Markovits Ştefan (E) 137. Iliescu C. Aurel (R) 178. Marian Vasile ( R ) 138. Ilieşiu Simion (R) 179. Mărie Vasile (R) 139. Ilniczky Aurel ( R ) 180. Mărieş Iuliu (R) 140. Ienciu Amos (R) 141. Ieremici Traian Cluj ) Central181. Mărienuţ Dumitru (R) BCU ( R / University Library Cluj 142. Ionescu D. Alexandru (R)182. Marişiu Ioan (R) 143. Ionescu D. Nicolae (R) 183. Matesz Paul (M) 144. Ionescu Grigore Titu ( R ) 184. Mâtyâs Lorand (E) 185. Mendel Ladislau (E) 145. loja Gheorghe (R) 186. Mera Eugen (R) 146. Iovănel Dimitrie ( R ) 187.. Mersich Andrei (G) 147. Iudovits Hugo (E) 188. Mesaroş Vasile ( R ) 148. Kamil Izidor (E) 189. Meseşan Virgil (R) 149. Katz Andrei (E) 190. Mets Iuliu (G) " I 150. Kepp Gustav (G) 191. Mezey Laura m. Radu (R) 151. Kerezsi Ladislau (M) Kerner Aurel Ludovic (Ivi) 192. Mihailescu Vasile (R) 193. Moanţă Andrei (R) 153. Kiss M. Adalbert (M) 194. Mocsi Carol (M) 154. Kirsch Vilhelm (M) 195. Moldovan Ioan (R) 155. Kormos Andrei (E) 196. Moldovan Petru ( R ) 156. Koos Francisc (M) 197. Moldovan Vaier ( R ) 157. Kovâcs Magda (M) 198. Moldovan Vasile ( R ) 158. Krajnik Alexandru (M) 199. Moldovan Zeno (R) 159. Kralik Şarlota (M) 160. Krizsanoszky Eduard (M) 200. Munteanu H. Const. (R) 201. Mureşan Iuliu (R) 161. Kuszalik Ioan (M) 202. Nâdas Victor (E) 162. Kutlik C. Teodor (S)

31

243. Pop Dumitru ( R ) 203. Nagy Benedict (M) 244. Pop Elisabeta ( R ) .204. Neamţiu Sabin ( R ) 245. Pop Faust (R) 205. Necşa Ioan ( R ) 246. Pop Romul ( R ) 206. Neda Gheorghe ( R ) 247. Pop Sabin ( R ) 207. Negruţiu Silviu ( R ) 248. Pop I. C. Sextil ( R ) 208. Nemet Nicolae ( R ) 249. Pop Lemeni Mihaela ( R ) 209. Nemeti Gheorghe (E) 250. Preda Ioan ( R ) 210. Nestor Emil ( R ) 251. Preda Vasile ( R ) 211. Nestorescu Măria ( R ) 252. Pustai Ioan ( R ) 212. Nicoară Cornel ( R ) 253. Radu Vasile ( R ) 213. Nissel Cornelia (E) 254. Raliş Iosif ( R ) 214. Nisli Bela (M) 255. Raţiu I. Brutus ( R ) 215. Nistor Aurel ( R ) 256. Rechia Ioan ( R ) 216. Olariu Andrei ( R ) 257. Redl Frida (M) 217. Olariu Caius ( R ) 258. Reff Flavian ( R ) 218. Oltean Ilie ( R ) 259. Reteşianu Simion ( R ) 219. Oprea Toma ( R ) 260. Rieger Ladislau (E) 220. Oprean Ioan ( R ) 261. Rosner Andrei (E) 221. Opriş Ioan (R) BCU Cluj / Central University Library Cluj 262. Rusu Romul ( R ) 222. Opriş Iuliu ( R ) 263. Sârbu Marin ( R ) 223. Opriş Romul ( R ) 264. Samu Avram (E) 224. Oprişor Isaia ( R ) 265. Şerb an Virgil ( R ) 225. Oşan Gheorghe ( R ) 266. Siebig Edmund (G) 226. Osvât Gheorghe (E) 267. Socol Aurel ( R ) 227. Otel Teodor ( R ) 268. Somlyay Rudolf (M) 228. Oţetea Tiberiu ( R ) 269. Spân Ignaţie ( R ) 229. Pampu Eleonora ( R ) 270. Spitzer Victor (E) 230. Papp Ioan ( R ) 271. Ştefănescu Toma ( R ) 231. Papp V. Tiberiu (M) 272. Stern Alexandru (E) 232. Pârvănescu Petre ( R ) 273. Stoica Gheorghe ( R ) 233. Peneş Şt. Romul ( R ) 274. Suciu Camil (R) 234. Pesecan Ioan ( R ) 275. Suciu Eugen ( R ) 235. Peschir Măria ( R ) 276. Surdulescu Victor ( R ) 236. Peter Alexiu (M) 277. Şuşan Lucia ( R ) 237. Peter Amade "(M) 278. Şuteu Vasile (R) 238. Petrencs Victor ( R ) 279. Schmidt Albert (M) 239. Petrescu Constanţa ( R ) 280. Schweitzer Arpad (M) 240. Pildner Ciurt (G) 241. Piscoran Alexandru ( R ) 281. Szancsali Gheorghe (M) 282. Szenkovits Tiberiu (M) 242. Pitariu Cornel ( R )

82
283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. Vodă A. Emil ( R ) Szentivânyi Alexiu (M) 299. Voina Ioan (R) Szilâgyi Alexandru (M) Szimonovits Coloman (M) 300. Voitescu Mihai ( R ) 301. Vuia Octavian ( R ) Taflan Tiberiu (R) 302. Vulişici Vasile ( R ) Tana Iosif ( M ) Tanase V. Constantin ( R ) 303. Vuşcan Vasile ( R ) 304. Wartenberg Gheorghe (E) Tanase Traian ( R ) 305. "Weiner Francisc (M) Tătar Zeno (R) 306. "Weiss Alexandru (E) Ţinţaş Vasile ( R ) 307. Weisz Rudolf (E) Tiniş Anton ( R ) 308. Wischet Ernest ( G ) Tokes Iosif ( M ) 309. Zâdor Melitta (E) Triteanu Petre (R) 310. Zeitler Augustin (M) Tufan Alexandru ( R ) Varlam Andronache (R) 311. Zidveanu Valeriu ( R ) 312. Zimmermann Otto (G), Vaszika Pavel ( M ) 313. Zoppelt M . Carolina (G)
BCU Cluj / Central University Library Cluj

Spencer" (Neamţiu Ioan). I. D r e p t r o m a n . ANUL I. I s t o r i a d r e p t u l u i r o m â n . ANTJAKUL 1935/36 3- . Kontz Francisc. A tratat despre istoria surselor dreptului roman. ftălugăru Vasile. Lucrări de seminar: S'au făcut referate şi s'a discutat asupra următoarelor teme: „Ideea de drept şi fundamentul ei". Cursuri de licenţă. tratându-se materia prevăzută în program. „Metoda în sociologie după Durkheim". S'au ţinut cursuri de Enciclopedie. A tratat materia din program. „Psihologia maselor". 3. per­ soane şi bunuri. „Opera lui Marx". Filosofie juridică şi Sociologie. Doczi Fr. Sabin) şi „Individul Împotriva sta­ tului după H. 4 ore săptămânal fixate Miercurea şi Joia (2 curs. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. Slăvescu Eug. Ohler Charolta.B) ACTIVITATEA DIDACTICĂ. 2. Au referat studenţii: Pop Grigore. S'au prezentat teme scrise asupra subiectelor: „Istoria ideilor sociale" (Moga Z. „Muncitorii industriali după Sombart". 2 seminar) Profesor titular: Eugeniu Sperantia. F i l o s o f i a d r e p t u l u i şi sociologia.. La discuţiuni au par­ ticipat activ douăzeci şi unu de studenţi. 1. „Perspectiva Istorică". Catedra II 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. 1 seminar} Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. 1 seminar) Profesor titular: Dimitrie Mototolescu.

ANUL II. Cătuneanu. Grigorie Mesteş „Fanarioţii". Petre Dehelean „Democraţia ca bază de organizaţie a Statului de azi". Istoria izvoarelor dreptului bisericesc ortodox. 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. 7. D r e p t bisericesc. Marţea şi Miercurea. 1 seminar) Profesor titular: Bogdan Ionescu. A tratat materia prevăzută în program.34 4. 1 seminar) Profesor titular: Romul Boilă. fixate Marţea şi Miercurea (2 curs. Catedra II. în scopul de a le desvolta spiritul juridic şi a-i deprinde cu soluţionarea problemelor de drept. BCU prevăzută în program. Profesor titular: Lazar Iacob. 8. 1 seminar). catolică şi protes- . B. D r e p t civil. Ionescu. catolic şi protestant. Koncz Francisc „Situaţia socială şi juridică a femeii române". 1 seminar) Profesor titular: D. Organizaţia şi administraţia bisericească. 3 ore săptămânal fixate Lunea. D r e p t r o m a n . Seminar: S'a tratat şi s'au făcut colocvii cu studenţii asu­ pra diferitelor părţi din materiile ţinute la curs. 3 ore săpt. Catedra I. Grigorie Pop „Ori­ ginea şi condiţiunea proprietăţii în România". Drept constituţional. cu de­ osebită considerare la biserica ortodoxă. Iulian Nicoară „Arta legiuirii". Profesor titular: Ion C. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. persoane şi bunuri. A tratat materiaCluj / Central University Library Cluj Lucrări de seminar: S'au citit. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. S'a predat materia prevăzută în program. discutat şi criticat urmă­ toarele lucrări ale studenţilor: Eugen Slăvescu „Unirea Ro­ mânilor". 6. 5. E c o n o m i a politică Catedra I. A tratat despre actul juridic.

35

:tantă. Dreptul particular al Cultelor în România. Raportul dintre Stat şi Biserică. Dreptul de Stat în România (regimul cultelor). Seminar: Aprofundarea legii pentru regimul Cultelor şi Concordatului cu Sf. Scaun. 9. Economie politică. Catedra II. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: George Strat. A tratat Istoria doctrinelor economice. Lucrări de seminar: Conferinţe ţinute sub personala su­ praveghere şi îndrumare a titularului catedrei asupra urmă­ toarelor probleme şi de către studenţii indicaţi mai jos: a) Economişti români şi străini Ştefan Zeletin, omul şi opera sa economică şi sociologică de către Dinică Dtru cu ample dis­ cuţii ce au durat 2 şediţe. Charles Gide, analiza operei sale de Rădulescu Florian 2 şedinţe. 'Werner Sombart, cercetarea operei şi teoriilor sale asupra formaţiunei capitalismului mo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dern de Dobo Anton 3 şedinţe, b) Curente doctrinare. 1. Cooperatismul. Consideraţiuni generale asupra evoluţiei sale în Occident şi vechiul regat — de către Bocian Valentin. 2. Cooperatismul în Transilvania şi cu specială privire la Saşi, de Barabassy Ladislau. 3'. Bolşevismul în faza aşa zisă Stalinistă, de Petrescu Paul. Discuţiunile seminarului asupra acestui ciclu au durat 6 şedinţe, c) Monografii asupra economiei na­ ţionale: 1. Industria aurului în România de Chira Aurel; 2. Industria metalurgică în România de Pălăgieşu Mircea. 3. In­ dustria lemnului în România de Păsăraru I. 4. Banca Naţio­ nală a României şi politica creditului şi a scontului în epoca de după războiu de Cerghizan Vasile. Discuţiunile asupra subiectelor dezvoltate în acest din urmă ciclu au durat 7 şe­ dinţe. Lucrări practice în care s'au făcut exerciţii de cerce­ tări bibliografice, de analize statistice precum şi un număr de colocvii asupra materiei generale a Economiei politice şi Is­ toriei doctrinelor economice au avut loc într'un număr de 12 şedinţe. La toate lucrările de seminar au luat parte în mod regu­ lat un număr de 50—60 studenţi.

36

IO. Drept administrativ. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea. Prfesor titular: Vaier Moldovan. A tratat materia prevăzută în program. 11. D r e p t civil. Catedra III. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Incapacităţile în dreptul civil roman, curs predat în pri­ mul semestru. S'a tratat noţiunea de capacitate şi clasificarea incapacităţilor. Teoria generală a obligaţiilor curs predat î a al doilea semestru. Probele şi actele de stare civilă, curs pre­ dat în comun studenţilor anului I I licenţă şi studenţilor dela doctorat. II. Lucrări de Seminar: (1 oră săptămânal fixată Lunea). A ) Referate BCU Cluj / Central University Library Cluj rezumând: (6 şedinţe). Au întocmit referate, cărţile studiate, următorii studenţi: 1. Rădulescu Florian de­ spre „L'Unification internaţionale du droit prive" <de Rene Demoque; 2. Năstase Nae despre „L'Esprit du droit chez Ies anciens" de T. Rothe; 3. Masca Vasile despre „Le droit subjectif" de Octavian Ionescu; 4. Teodorescu Gabriela despre „La Copropriete d'un bien" de A.-Ionaşcu. Referatele au fost însoţite de interogaţii, critici şi discuţiuni. B) Conferinţe (11 şedinţe). Au ţinut conferinţe, urmate de critici şi discuţiuni, următorii studenţi: 1. Dinică Dumitru despre „Uzufruct"; 2. Petrescu Paul despre „Dobândirea drepturilor reale"; 3. Barabassy Ladislau despre „Servituti"? 4. Dobo Anton despre „Publicitatea imobiliară"; 5. Bocian Valentin despre „Acţiunile posesorii"; 6. Dâmboianu Valeriu despre „Uniunea liberă"; 7. Cerghizan Vasile despre „Avocaţi şi magistraţi"; 8. Simon Tiberiu despre „Interpretarea drep­ tului". C) Lucrări practice (15 şedinţe). a) Exerciţii de cercetări bibliografice şi jurisprudenţiale. S'au ţinut 4 şedinţe în scopul de a deprinde pe studenţi cu

37

cercetările de doctrină şi jurisprudenţa necesare pentru în­ tocmirea unui studiu sau pentru prepararea unui proces. b) întocmirea unui studiu cu colaborarea unei echipe de studenţi. S'a întocmit un studiu despre „Declaraţia unila­ terală de voinţă şi efectele ei juridice" cu colaborarea exclu­ sivă a următorilor studenţi: Chira şi Pălăgieşiu (pentru doctri­ na română), Dinică şi Petrescu (pentru doctrina franceză), Simon (pentru doctrina germană), Tereanu şi Mesaroş (pen­ tru doctrina dreptului local), Bocian şi Rădulescu (pentru ju­ risprudenţa română), Pantazescu şi Suciu (pentru jurispru­ denţa franceză), Masca (pentru dreptul comparat). Redacta­ rea finală a fost făcută de studentul Dinică. Planul lucrărei, materialul adunat, sistematizarea ideilor şi, la sfârşit, lucra­ rea însăşi, au făcut, în mod succesiv, obiectul discuţiunilor publice în seminar în cursul a 6 şedinţe. c) Desbaterea unui proces fictiv. In 5 şedinţe succesive s'a pregătit şi s'a desbătut de către studenţi, în faţa unei instanţe fictive compusă din studenţi, un proces de responsabilitate (accident de automobil).Central University Library Cluj excepţiile BCU Cluj / Acţiunea, întâmpinarea, .procedurale, pledoariile în fond şi sentinţa, toate întocmite de către studenţi, au fost discutate şi corectate în şedinţele de seminar cu participarea tuturor studenţilor. D) Colocvii (12 şedinţe). S'a discutat sub formă de inte­ rogări şi răspunsuri o mare parte din materia predată la curs şi anume: Incapacităţile şi Isvoarele obligaţiunilor. Circa 50 de studenţi, făcând dovada unei suficiente aprofundări a ma­ teriei, au fost dispensaţi de examenul final, în ce priveşte aceste părţi ale cursului. 12. Drept penal ş i procedură penală. 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, î seminar) Profesor titular: Traian Pop. S'a predat materia prevăzută în program. 13. Legislaţia agrară şi industrială. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Liviu Lazar. S'au ţinut cursuri asupra materiei din program.

38

14. Statistici». 2 ore săptămânal fixate Marţea (1 curs, 1 seminar)^ * Profesor titular: Andrei Sigmond. S'a tratat materia prevăzută în program. 15. Politica. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Casiu Maniu. A tratat materia prevăzută în program. Anul I I I . 16. Drept internaţional public. 3 ore săpt. fixate Marţia şi Miercurea (2 curs, 1 seminar).. Profesor titular: George Sofronie. S'a ţinut un curs general de Drept Internaţional public„ privind principiile, instituţiile şi jurisprudenţa dreptului cla­ sic şi prezentându-se noile tendinţe la diferitele materii. In seminar,BCU Cluj / Central University Library Cluj s'au comentat şi interpretat diferite texte de drept internaţional pozitiv, privind mai ales drepturile şi in­ teresele României. Deasemeni s'au prezentat date bibliogra­ fice şi critice asupra diferitelor materii, cercetate în cadruL cursului. 17. Drept internaţional privat. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Iorgu Radu. S'a tratat materia prevăzută în program. ÎS. Ştiinţa şi legislaţia financiară. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor suplinitor: Romul Boilă. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1 Aprilie 1936). S'au ţinut cursuri asupra materiei prevăzute în program19. Drept civil. Catedra I. 3 ore săptămânal fixate Marţea, Miercurea şi Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela I Iulie 1936).. A tratat materia prevăzută în program.

89

20. D r e p t civil Catedra IV. Profesor titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat în patru ore de curs săptămânal, Capacitatea persoanelor şi Succesiunile ab intestat. S'au făcut lucrări de seminar cu studenţii, 2 ore săptă­ mânal, tratându-se sub formă de colocvii „contractele spe­ ciale". Au luat parte la aceste lucrări circa 50 studenţi. Pe lângă aceste lucrări s'au mai ţinut conferinţe, cari au dat loc la discuţii contradictorii, de către Dnii studenţi Crişan Vaier tratând despre „Aspectul istoric al dreptului succesoral", Cornea Nicolae tratând despre „Dreptul de succesiune al soţului supravieţuitor", Popescu Ioan tratând despre „Forţa majoră în dreptul civil", Issekutz Ioan tratând despre „Fideicomisele familiare". 21. Drept comere'al. Catedra I. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, 1 seminar) - Profesor titular: Petre Poruţiu. Istoricul dreptului comercial. Izvoarele dreptului comer­ cial. Codul şi celelalte legi comerciale. Economia codului co­ mercial român, transilvănean şi bucovinean. Uzurile co­ merciale. Actele de comerţ în codul român, transilvănean şi buco­ vinean. Comerciantul. Societăţile comerciale. Seminar: Demonstraţiuni practice cu privire la materia desvoltată. 22. Drept comercial. Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: C. Petrescu-ErCea. A tratat Isvoarele dreptului comercial. Actele de comerţ. Comercianţi. Societăţile comerciale. Societatea în nume co­ lectiv, în comandită simplă, anonimă, în comandită cu ac­ ţiuni. Lichidarea. Societăţile civile sub formă comercială. Condiţiunea juridică a societăţilor străine. Asociaţiunea în participaţiune.

40 Lucrări de seminar: Anul III. 1. Iuhas Leontin, Auxiliarii comercianţilor, 2. Lechinţan Grig., Mandatarii comerciali şi comisionarii, 3. Issekutz Ioan, Actele de comerţ după legea aplicabilă în Transilvania, 4. Vasiliu Clonstantin, Mijlocitorii comerciali. Anul IV. 1. Iliescu Aurel, Actele de comerţ subiective, 2. Farkas Ladislau, Despre firme şi embleme, 3. Gitta Antoniu, Registrele comercianţilor, 4. Floriţa Ion, Teoria actelor uni­ lateral comerciale. 23. Procedură civilă. Catedra I. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Joia. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat materia prevăzută în program. 24:. Central University Library BCU Cluj /Procedură civilă. Cluj

Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (1 curs, 1 seminar). Prof. titular: Victor Cădere (în concediu până la 30. IV. 1936) Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. A) Cursul predat de prof. Aurelian R. Ionaşcu: a) Prin­ cipiile generale de procedură civilă, b) Acţiunea în justiţie, c) Jurisdicţiunea, d) Organizarea judiciară, e) Competinţa. B) Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria ge­ nerală a execuţiei silite; b) Execuţia silită imobiliară după procedura locală şi procedura civilă română. Lucrări de seminar. S'au făcut sub conducerea prof. Au­ relian R. Ionaşcu colocvii din materia predată la curs şi s'a desbătut un proces fictiv cu colaborarea exclusivă a stu­ denţilor. 25. Politica aocială. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. A tratat materia prevăzută în program.

II. Cursuri de doctorat.
1. Drept roman. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Ion C. Cătuneanu. Pandecte. 3. Drept roman. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. A ţinut cursuri despre organizarea statului roman.
BCU Cluj / Central University Library Cluj Catedra I.

3. Drept civil

1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela 1. VII. 1936) A tratat despre gaj şi ipotecă. 4. Drept civil. Catedra II. 1 ora săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Bogdan Ionescu. A tratat Prescripţia în dreptul civil român, 5. Drept civil. Catedra III. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Probele şi Actele de stare civilă în dreptul civil român şi în proectul noului cod de procedură civilă. S'a tratat de­ spre a) Teoria generală a probelor, b) Mijloacele de probă admise de legea română, c) Actele de stare civilă după legea din 1928.

42
6. Drept civil. Catedra IV. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesr titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat Responsabilitatea pentru faptul altuia şi Efecteleobligaţiilor. 7. Drept bisericesc. 1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Lazar Iacob. Biserica şi Statul. Evoluţia istorică a raporturilor dintre Biserică şi Stat. 8 Drept constituţional. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Romul Boilă. Constituţionalismul. 9. Drept administrativ. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. BCU Cluj / Central University Library Cluj Profesor titular: Vaier Moldovan. A tratat despre Justiţia administrativă. IO, Drept penal şl procedura penală. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Traian Pop. Dreptul penal special. 11. Procedură civilă. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat despre natura juridică a căilor de atac şi căile de atac în procedura civilă în vigoare. 13. Procedură civilă. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Prof. tit.: Victor G. Cădere. (în concediu până la 30. IV. 1936). Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria căi­ lor de atac împotriva hotărârilor iude^.ătoreşti; b) Despre re­ curs.

organizarea. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. 17. Teoria şi practica principiului naţio­ nalităţilor (cu specială referire la tratatele de pace din anul 1919—20. Istorie dreptului român. Catedra II. ÎS. Natura juridică a dreptului internaţional privat. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Teoria generală. Drept internaţional public. 1 oră săptămânal fixată Joia. competinţa şi acti­ vitatea Societăţii Naţiunilor. . Drept internaţional privat. Aurelian R. Profesor titular: Iorgu Radu. generală a probaţiunei judiciare. b) Mijloacele de probă a d ­ mise de legea română. Ionaşcu: a) Teoria. Profesor titular: George Sofronie. Elemente de politică mondială modernă. 13. 15.Cursul predat de prof. Profesor titular: Dimitrie Mototolescu Influenţa dreptului romano bizantin asupra dreptului privat roman şi a dreptului civil actual cu privire la succe­ siunea soţului supravieţuitor. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Cambia (istoric şi drept comparat). 1 oră săptămânal fixată Marţea. Catedra I. Politica. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a tratat despre 1. Drept comercial. Profesor titular: Casiu Maniu. Cursul de Drept comercial comun pentru licenţă şi doctorat. Drept comercial. 14. Petrescu Ercea. 2. Profesor titular: C. 16. Profesor titular: Petre Poruţiu. 1 oră săptămânal fixată Joia.

Ştiinţa şi legislaţia financiară. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. Catedra I. 20. Catedra II. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1. 1 oră săptămânal fixata Marţea. Teoria statisticei.19. Ionescu. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Problema poporaţiei în lume. Profesor suplinitor: Romul Boilă. 24. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. 1 oră săptămânal fixată Lunea. 23. Statistica. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Raportul dintre politica socială şi celelalte ştiinţe sociale. Venitele Statului. Profesor titular: George Strat. Profesor titular: D. Profesor titular: Andrei Sigmond. IV. BCU Cluj / Central University Library Cluj 22. . 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Economia politică. Principiile politicei economice. Politica socială. Asigurările agricole şi despre dreptul de grevă. 1936). Legislaţia agrară şi industrială. Profesor titular: Liviu Lazar. B. 21. Economia politică.

„Cooperaţia" Bucureşti. 1936. Cooperaţia încătuşată. „Prezentul" economic. A făcut deasemenî o comunicare la Societatea de legislaţie comparată. nr. V I I . VIII. Sistemul economic cooperativ. „Adevărul" Bucureşti. 7. Nicolae Ghiulea. Controlul Cartelurilor. 5. I I I . Problema limitării numărului studenţilor. VIL 1935. Bucureşti. 1935. financiar. 7. „Prezentul" economic. No. No. financiar. 3. (160' pag. 1935. Prof. social. 2 2 din Iunie 1936). 2. 26. finan­ ciar. „Cooperaţia** Bucureşti. social. 1935. social. An. G. Avem prea mulţi titraţi? „Adevărul" Bucureşti 19. Publicaţii: a)! Questions juridiques et diplomatiques roumaînes. „Cooperaţia" Bucu­ reşti. Bucureşti. 6. IX. III. 8. „Prezentul" economic. 1. No. 2. Prof. 1. Economicul primează politicul. 9.€) АСТШТАТЕА ŞTIINŢIFICA 1. Studiu critic a operei prof. 1935.). . Conferinţe: Invitat oficial în schimbul de profesori dintre Universi­ tăţile franceze şi române. Dl Victor Cădere a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris precum şi la BCU Cluj / Central University Library Cluj Universităţile din Lille. Cădere. Bordeaux şi Lyon. 1935. An. Paris. Dela Carteluri la înţelegeri industriale. b) Regimul democratic şi dreptul civil modern. An. IX. Spiritul cooperatist. 2. Bucureşti. I I I . Victor G. 8. 4. Cinq conferences faites dans Ies Universites francaîses. Ripert (Curierul judiciar. Studii şi articole de politică economică şi politică socială. 18. 1935. 1935.

I I I . financiar. Bucureşti. III. Libertatea muncii. 1935. 1935. III. III. Bucureşti. „Adevărul". No. I. 21. 24. No. Bucureşti. 20. „Auto-jurnal" An. 16. 1935. 15. „Revista Muncă. finan­ ciar. An. 1935. IX.. Bucureşti. No. 12. 1935. 1935 An. Asigurarea muncitorilor agricoli. 24. Bucu­ reşti. 46. 1. Principiile unui nou Statut al funcţionarilor publici. An. 1935. I. IX. Scumpetea vieţii. 4. 34. Bucureşti. Soluţia problemei economice. Echilibrul bugetar sau echilibrul economic? „Excel­ sior" economic. 1935. VIII. social. 19. 22. cult. 14. Problema zilei: Cooperaţia. 27. Lupta contra Cartelurilor. 14. 1935. XI. „Tribuna financiară". 14. An. politică. 1935. 1935. No. 28. financiar. III. Bucureşti. Bu­ cureşti. 135. Bucureşti. 24. 10. Bucureşti. 1935. soc. „Prezentul". „Dreptatea". 25. Desfiinţarea Cartelurilor. Bucureşti.46 9. 1935. 18 şi 21. 1935." Bucureşti. „Dreptatea". „Zorile". Revistă de economie politică şi finan­ ciară. Lupta pentru autonomia cooperaţiei „Cooperaţia". Ce ar trebui să fie o lege a meseriilor. 8. 30. 1. Bucureşti 1935. II. „Prezentul". „România Agricolă". Bucureşti. sănă­ tate şi ocrotire soc. 1935. An. Un proiect bizar al Ministerului Muncii.. Politica socială pentru ţărănime. 8. 10. „Libertatea" econ. No. 11. 13. An. IX. „Prezentul" economic. Noua organizare a meseriilor. 26. Condiţiile necesare ale unei bune valorificări a cerea­ lelor. Rolul Statului în viaţa economică. I. social. Autonomia asigurărilor sociale „Monitorul muncii şi asigurărilor sociale" Bucureşti. 1935. Economia. Bucureşti. so­ cial. 1935. No. Bucureşti. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. „Excelsior" economic. social. 1935. No. 8. IX. financiar. 11—12. 11. 17. An. 1935. Bucureşti. VIII. „Excelsior". 1935. „Excelsior" economic. IX. XI. VIII. No. No. „Revista de studii so­ ciologice şi muncitoreşti". Bucureşti. 10. Bucureşti. . Valorificarea cerealelor. Cooperaţia şi automobilismul. 23. An.

1936. Asigurarea ţăranilor. III. Bucu­ reşti. No. „Rev. 14. Perspective economice şi sociale. „Prezentul". „Prezentul". Conferinţă la Institutul social român. 46. „România agricolă". . 1935. 1936. 19. III. 31. Munci Săn. 1936. IV. 24. 11. 1. R. An. 24. „Prezentul".-nal. „Prezentul". An. II. „România agrico­ lă". Bucureşti. Economia agricolă şi cooperaţia. 34. II. Bucureşti. I. Mai 1936. No. 16. P. XIII. IV. 36. 1936. II. 1936." Bucureşti. „România agricolă". 43. I. 1935. 45. An. „Adevărul". 1936. 1936. soc. Bucureşti. 1936. 4—5. 1936. Bucureşti. Statistica anarhică. 29. secţia Basarabia „Viaţa Basarabiei". Martie 1936. 44. No. I. „România -agricqlă" Bucureşti» 1936. La mormântul Regelui George alLibrary Cluj BCU Cluj / Central University V-lea. R. Fărâmiţarea proprietăţii rurale. Sindicatul rural de magazie sătească. An. Cooperaţia agricolă. An. II. No. Bucureşti. 40. A. 1936. A. 39. II. 14. 32. I. Bucu­ reşti. 2. 25. „Prezentul".' No. Proprietate funciară neeconomică. A. An. XIX. 6.47 29. 2. 1936. 30. Comerţ exterior şi negocieri. Bucureşti. Comasarea proprietăţilor agricole. „Independenţa Economică". E. Bucureşti. 1935. XII. şi Ocrot. cooperaţiei. 37. Valoarea avantajelor acordate de Stat. 38. „România Agricolă". 4. Bucureşti. Bucureşti. „Prezentul" Bucu­ reşti. 35. 1936. Orientarea profesională. Chişinău An. 5. „Zorile" Bucureşti. 33. II. II. „Prezentul". 1936. 42. Organizarea Statului ţărănesc. Sărbătorirea profesorului Paul Negulescu. „Adevărul". Originile sindicatului prof. Bucureşti. Bucureşti. I. Dela Economie la Diplomaţie. 15. 20. 1936. 48. XII. A. 1935. Problema cooperaţiei agricole. No. An. 47. „Societatea de mâine". Bucureşti. Bucureşti. Disciplinarea profesiunilor. 41. „Adevărul". No. An. 3.

1936. 4. „Rev.48 49. Aurelian R. Este necesar un nou Statut al funcţ. în calitate de consilier temporar la secţiu­ nea a Il-a a Consiliului Legislativ. Obştii de comasare. Bucureşti. 27.. 1936. 1936. muncii. 24. V I . Bucureşti. şi ocrot. curs litografiat^ Cluj. sociale. 5. „Prezentul". 53. şi ocrot. Ionaşcu. „Rev. No. „Adevă­ rul". 1936. 1936. 12. Bucureşti. Politica scaunului papal. 7 r / Publicaţii: 1. 1936. 51. BCU Cluj / Central University Library Cluj Arad. muncii. 54. IV. 52. 1936. la întocmirea proectului noului cod civil. Biserica dominantă în raport cu celelalte Culte. Bucureşti. 1936. 1936. (CIuj„ Arad. 3. 26. Patronat suprem şi regi apostolici (Oradea 1935). cartea moştenirilor ab intestat şi testamen­ tare (titlul I ) . IV. 2. An. 7" ' Publicaţii: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. Prof. Bucureşti. Prof. Bucureşti. 2 voi. 1936). Tot despre obştiile de comasare. „Prezentul". „Excelsior". 50. IV. „Prezentul". Asociaţie agricolă. . Socializarea întreprinderilor industriale. Noua politică socială a Franţei. IV. săn. 2. publici. Capitol introductiv Ia istoria concordatelor postbelice. No. Cluj. b) Mijloacele juridice de protecţie a sănătăţei în căsăto­ rie şi în afară de căsătorie. Biserica dominantă şi egală îndreptăţire a Cultelor. Bucu­ reşti. curs litografiat. 2. 3. săn. IV. Lazăr Iacob. d) Teoria generală a obligaţiilor. Buc. sociale. 1936. Unificarea legislativă: A colaborat. 1936. 55.. Sindicatul agricol. Bucu­ reşti. Cluj. Conferinţe: 1. c) Probele şi actele de stare civilă în dreptul civil român. An. IV.

(Extrait des Melanges „Paul Negulesco") Bucarest 1935. Prof. C. Prof. 1936. Petrescu-Ercea. b) Statutul civil şi politic al femeii în dreptul român. conferinţă ţinută la Primăria din Cluj în cadrele ciclului or­ ganizat de Gruparea Femeilor Române. 5. Studenţilor în drept. (Extrait de „La Revue de Droit International") Geneve 1936. Studii publicate: a) Principiul Naţionalităţilor în Tratatele de Pace din 1919—20. 8. Evoluţia gândirii politice juridice a Românilor Ar­ deleni până la unire. Prof. 265. Prof. AKUARTJLl 9 3 5 / 3 6 4 . Tiberiu Moşoiu. Doctrina Statului Naţional-Democrat.49 Conferinţe publice: La Cluj: a) „Certificatul prenupţial în dreptul comparat". conferinţă ţinută la Primăria din Oradea în cadrele ci­ clului organizat de Ateneul Român. 6. conferinţă ţinută la Universitatea din Cluj în cadrele ciclului organizat de Soc. Problema miracolului înUniversity Library Cluj Conferinţă ţinută la Bucureşti: 4. b) Moyens d'assurer le progres du Droit et le respect de la Justice. Conferinţă ţinută la Careii Mari: BCU Cluj / Central literatura universală. Scoasă şi în bro­ şură la Tip. en dehors de la guerre. (Premiată de Ziarul „Universul") Bucureşti 1936. Conferinţe ţinute în Cluj: 1. Naţ. La Oradea: c) „Problema juridică a sănătăţei în căsăto­ rie". Vaier Moldovan. o biografie. Unirea Românilor în lumina istorică. 7. George Sofronie. pag. Curs de Drept Comercial. Societăţile comerciale (li'-Bgrafiat). 3. 2. c) Les rapports entre le Droit International et le Droit Interne â la lumiere du principe de l'unite du Droit Public. Neculai Milescu Spătarul.

Guşti") Bucureşti 1936. D. (In „Omagiu Prof. b) Curs despre Societatea Naţiunilor (Principiile Pactu­ lui din 28 Iunie 1919 şi comentariul lor juridic). j) La Petite Entente et la Reforme de la Societe des Nations. b) Franţa şi Societatea Naţiuni­ lor (la „Alliance Francaise"). No. No. în lumina an­ gajamentelor internaţionale. g) Problema Păcii şi Factorul economic. BCU Cluj / 1936. (In „Revista Cursurilor şi a Conferinţelor". f) Problema organizării securităţii colective. 4. Central University Library Cluj I) La Petite Entente et les divers projets de modification du Pacte de la S. No. Cluj 1936.50 d) Le caractere internaţional du probleme des Habsbourgs. . recenzii în: „Revue de Droit In­ ternational" din Geneva. Paris 1936. Ediţia a Il-a Cluj 1936. „Revue de Transylvanie". 1935). (A propos des debats de Geneve. a. h) Contribuţiuni la o reconstrucţie a dreptului minori­ tăţilor. 440. Sub presă. du 19 Juillet 1936). N. (Note şi idei sistematizate). Arhiva. şi Ion Lapedatu). e) Concepţia franceză despre Societatea Naţiunilor (In 1919 şi astăzi). 1936. (In „La Tribune de la Petite Entente". 1936. c) Primatul Statului Naţional In noua Comunitate Internaţională (la „Acţiunea Patriotică"). pag. Cursuri: a) Curs de Drept Internaţional Public. 7 Septembrie). 90. (In „Revue de Transylvanie" Bucu­ reşti a. k) Fenomenul Războiului şi Angajamentele Internaţio­ nale. Le Principe des Nationalitćs et les Traites de Paix. note. No. (ediţia franceză a lucrării premiate de ziarul „Univer­ sul"). (In „Revue de Transylvanie". Noembrie). 1936. i) Les Lecons de la Petite Entente (In „La Tribune de la Petite Entente" Paris. du 28 Juin 1936). Diferite articole. Conferinţe publice: La Cluj: a) Fenomenul războiului în lumina angajamen­ telor internaţionale. Bucureşti 1936. (La „Universitate" cu ocazia inaugurării anului universitar 1935—36). pag. (Din „Oma­ giu Profesorului D. Alex. Cluj. etc. Revista <le Drept Public. â la XVII-e Assemblee). Bucureşti.

5. Naţ. Publicaţii. Principii fundamentale de filosofie juridică (1 voi. Studenţilor Alba). în rev. Praf. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. Recherches sur Ies propositions interrogatives. 8. 3—4. 1936. (Extras din Rev. Note şi impresii dela primul congres de filosofie ştiin­ ţifică. de Filosofie. 264 pag. Paris. Eugeniu Sperantia.51 *d) Soarta Tratatului de la Locarno (la „Societatea studenţilor în Drept"). 1. Bucureşti. Definiţia şi condiţiunile ştiinţei. Glose la goana antimetafizică (Art. (La „Astra"). La Oradea: Intangibilitatea hotarelor noastre („Extensiu­ nea Universitară şi „Astra"). La Sibiu: Evoluţia Statului naţional şi caracterele sale actuale.) Cluj. II diritto come mezzo tecnico del Spirito. La Cernăuţi: Criza securităţii colective. 6. 1935). La Bucureşti: Transformările dreptului războiului. 4. „Cele trei Crişuri". 3. 1936. (Extras din Rivista Inţernazionale di Filosof ia del Diritto) Roma. îna­ inte şi sub regimul Soc. 1935. Editat de Universitatea Cluj) 1936. Iorga"). (La „Universitate" în cadrul „Grupării universitare pentru Societatea Naţiunilor"). La Careii-Mari: Apărarea diplomatică a frontierelor Ro­ mâniei (la „Astra"). (La „Soc. . în rev. 2. (La „Teatrul Naţional" în cad­ rul „Ligii Culturale"). Hermann & Co. (Intre securita­ tea militară şi cea diplomtică). Bucureşti 1936). (Extras din „Gând Ro­ manesc) Cluj. La Vălenii de Munte: Problema ilegitimităţii denunţărilor unilaterale de Tratate („Universitatea populară N. 1936. Clartea Ro­ mânească. Gând Ro­ mânesc") Cluj. Lecţiuni de Enciclopedie juridică cu o introducere is­ torică în Filosoţia Dreptului (1 voi. 1936. ~7. Civilizaţie şi spiritualitate (art. La Alba-Iulia: Respectarea şi denunţarea Tratatelor. No. (Extras din Travaux du I-er Congres International de Philosophie scientifique) Edit.

Pentru ce este liberalismul impopular („Libertatea'^ anul III. 10. („Libertatea'^ Anul III. Financiară An. Partea I. 1-5). 1936. 4—7). 4. Anul IX. 8. 12. 1935. 87. An. Curs de Istoria doctrinelor economice. Problema Universităţilor noastre („Libertatea" Anul I I I No. 6. 29 Martie. 1 p. 22. 2—5. B) Ierarhia socială (idem) Oradea. An. No. a) Publicaţiuni. 304—307). IX. p. 8 Febr. 2fr Decembrie. 2. Bucureşti. 5. Cioflec Cluj 1936. 112—116). IX. No. culturală. p. 3. 11. 2. No. Rev. p. Agonia Cooperaţiei române. IX. 52—64—84). 7. 1936. Comerţul internaţional (Revista Adm. Incoherenţa politicei noastre economice (Revista Adm. Imperiul britanic şi pacea lumii („Libertatea". Anul IV. p. Din. Elogiul libertăţei („Libertatea" Revistă economică. 89. Ţara formelor sau de ce suntem săraci (Revista Adm. 177—180). 96. de Filosofic Bucu­ reşti. No. 20. 10. No. 368 pagini. 1. Conferinţe: A ) Ierarhia socială (Extensiunea universitară). antichitate şi până la constituirea liberalismului clasic. 4. 1936. p. 2—5). Prof. T Martie 1936. Un veac de evoluţie a economiei româneşti („Liberta­ tea" Anul I I I No. C) Ierarhia socială (idem) Hunedoara. Dare de seamă despre a treia ediţie din „Lezioni di FiL del Diritto" de Giorgio Del Vecchio. Sport şi Sportomanie („Libertatea" Anul III. D) „Copil bun" şi „copil rău" (Cercul didactic) Cluj. 15. No. No. BCU Cluj / (Revista Administraţia Financiară 3. . 1935 p. Financiară. George Strat. 12. No. Cluj. 92 p. 9. 1 p. p. 13. p. Războiul din Africa şi poziţia României. 1—3). No. 1935. 16. 1935. 336-339). editura R. 1935. No. po­ litică.52 9. Financiară An. Buget şi Gospodărie Central University Library Cluj Bucureşti 1935. 3—5). socială. p. III. („Libertatea" Anul I I I . 8. 224-227).

31. („Libertatea" Anul III. Scurtă privire asupra econo­ miei medievale. No.53 14. Congresul economic al Ardealului. p. 32. 158). („Libertatea" Anul III. Anul X. Potenţialul şi viitorul economic al oraşului Bucureşti. 174). 18. Despre nevoia de a cunoaşte şi aprofunda studiul doc­ trinelor economice. „ C D . 47). „Edgard Allix" — omul şi opera. („Libertatea" Anul IV. I V . 129—131. 30). Albumul Lunii Bucureştilor. „Moralitatea economiei dirijate". 16. C. 29. înţelesul şi valoarea unei doctrine economice. („Libertatea" Anul III. No. 193—195. 51-53). 33. „Istoricul desvoltării economice şi financiare a Ro­ mâniei". 34. pag. I. p. Anghel". 33-35. 18. p. 25. Bucureşti 1936. 384). „File rupte". 28. p. „Academia Română". („Libertatea" Anul BCU Cluj / Central University Library Cluj IV. („Liberta­ tea" Anul IV. Socialismul grecesc şi gândirea economică a lui Platon. p. („Liber­ tatea" Anul III. b) Recenzii. Note dintr'o călătorie prin ţară. („Libertatea" Anul III. (Revista Adm. („Libertatea" Anul III. Filitti: Proprietatea solului în Principatele româ­ ne până la 1864. 270). 44—49). Financiară. 9 şi 10. „însemnări ieşene". •(„Libertatea" Anul IV. p. (Revista Adm. 150-151). . 15—16 p. Civilizaţia romană şi gândirea economică. Anul X. („Libertatea" Anul III. 1936. („Libertatea" Anul IV. 30. No. 46). 249). p. 1—3). („Argus" număr jubilar pentru 25 de ani de apariţie 1936). 27. 24. 110). 4. 40—43). p. Comerţul în Evul Mediu. p. Financiară. 228—233). 23. No. 126). 21. 7. 97—99). („Libertatea" Anul IV. 17. 8 p. Aristot economist. p. Paul Demetrescu: „Dreptul bancar" („Libertatea" An. 20. („Libertatea" Anul III. 22. 113—117). („Libertatea" Anul IV. Jubileul de 30 de ani al Neamului Românesc. începuturi de doctrine economice în opera lui Socrate şi Xenofon. 26. p. p. p. 19. Civilizaţia grecească şi începuturile ştiinţei economice. No. p. 32). 100 p. 13—14. No. 15. („Libertatea" Anul III. 3. No. 279-281).

No. 20 p. („Libertatea" Anul IV. Christodorescu: O operă profesional. 7. 40. 37. 4. Braşov. Timişoara. 47). 128). Depopularea Franţei. 15-16 p. Ch. Idealul naţional şi problema tineretului nostru. ( „ L i ­ bertatea" Anul. 1. Galaţi. („Libertatea" Anul IV. No. No. Jubileul „Astrei". („Libertatea" Anul IV. în ciclul conferinţelor organi­ zate de Şcoala Superioară de războiu. (Libertatea" Anul IV. Colaborarea* Uniunei Camerelor de Comerţ şi de Industrie cu puterile pu­ blice. No. No. Naţiune. 8. 12 p. Economia românească în veacul al XIX. 42. p. 39. Bucureşti. p. Liberalismul. 6.54 35. Semnificaţia Unirei dela 1859. („Libertatea" An. 3. 44. 20 p. C. 0 datorie imperioasă a zilei de astăzi. O expunere a doctrinei liberale. („Libertatea" Anul IV. 75). No. Turismul birocratic. („Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj bertatea" Anul IV. 5. c) Conferinţe. Bucureşti. (Ciclul organizat de Societatea Studenţilor în Litere şi Filo­ zofie din Cluj). IV. 43. Iuliu Valaori. 172—173). doctrină de echilibru şi pro­ gres social. 41. 11. No. Conferinţe ţinute In cadrul ciclului organizat de Şcoala Politechnică din Timişoara în anul 1936. Paul Henry „Histoire Roumaine". 38. Ciclul confe­ rinţelor organizate de Academia de Export în sesiunea 19351936. Bucureşti. 255). („Libertatea" Anul IV. p. Bolşevismul. 189). 128). IV. 2. Cluj. ciclul conferinţelor organizate de Uniunea Intelectuală^ din Bucureşti în primăvara anului 1935. In­ stitutul Social Român secţia economică. 19 p. 5 p. No. 319). . Timişoara. (Conferinţă ţi­ nută în cadrul Astrei din Braşov cu ocazia zilei de 24 Ian. Profesorul Cezar Papacostea. naţionalism şi tineret. 8. No. Onisifor Ghibu: Pe urmele împăratului Constantin ceV Mare. Grigore Nandriş: „Viaţa Mareşalului Pilsudski. p. Jornescu: Producţia Agricolă funcţie socială. Câteva precizări asupra liberalismului mo­ dern. 36. 303). („Libertatea" Anul IV. 8. 320).

FACULTATEA DE MEDICINĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Profesori decedaţi.-23 1923--24 1923--24 1924--25 1925--26 1926--27 1927--28 1928--29 1929--30 1930--31 1931. Impiegat: Elena Zugravu. BOTEZ CORIOLAN TĂTARU IOAN DRĂGOIU VICTOR PAPILIAN CRISTEA GRIGORIU GHEORGHE MARTINESCU în anii univ. Secretar: Mircea I. BCU Cluj / CentralX. IULIU HAŢIEGANU. DUMITRU MICHAIL. Decan: Prof.A) DECANATUL. Ştefanuţ (doctor în ştiinţe politice). 1932—33. Dr. Archivar: Ioan Saşcă. Foştii decani. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9» 99 99 99 99 99 99 99 1919--20 1920--21 1921. Dactilografe: Otilia Cosma şi Măria Danciu-Ţigăreanu. 1. Pedel: Simion Runcan. 1935 2. Dr. GHEORGHE BILAŞCU. IULIU HAŢIEGANU în anul universitar IOAN MINEA IAGOB IACOBOVICI CONSTANTIN URECHIA TITU GANE DIMITRIE NEGRU IULIU MOLDOVAN IOAN NIŢESCU TITU VASILIU MIHAIL A.-22 1922. Prodecan: Prof. . 1934 până la Cluj şi dela 1.-32 1933--34 III. University Library 31. 3 Personalul decanatului. Ajutor de secretar: Teodor Chir an. Curieri: Ştefan David şi Timoftei Chifor. Dr.

Baroni Vitold. Director al Institutului de Patologie generală şi experimentală. S. fost secundar al Eforiei spitalul Filantropia (prin concurs) şi preparator. No. Decorat cu medalia „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. al spitalului Brâncovenesc (prin concurs). fost intern al spitalelor Eforiei Civile (prin concurs).) medic şef consult. „Comandor al Coroanei". 3045—1934). în Bucureşti. Fost intern al clinicii oto-rinolaringologice din Bucureşti. In Cluj / Central University ţinut cursul de Igienă BCU anul şcolar 1921. D. Buzoianu Gheorghe. la dispensarul Bonaparte Bucureşti. No. Doctor în medicină şi chirurgie dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. Premiat al Academiei Româ­ ne. I. asistent şi docent la clinica I-a chirurgicală din Bucureşti. R. . T. 251—1934). născut în anul 1883. . 2841. Fost Decan al Fa­ cultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Of. Mihail. C. A. „Meritul Sanitar". 2. Doctor în medicină şi chirurgie. născut în 1901 în comuna T g Bujor judeţul Covurlui. Profesor titular la catedra de oto-rino-laringologie dela 1 Oct. Profesor titular al catedrei de Bacteriologic Di­ rector al Institutului de Bacteriologie. Decorat cu „Virtutea militară de aur".Medaille des epidemies". No.. M. născut în 1881. Fost extern (prin con­ curs). în anul şcolar 1927—1928. Directorul clinicii oto-rino-laringologice din Cluj. 3. al spitalelor C. chirurg. D. A. Botez A. C. a Library Cluj şcolară pentru revizorii şcolari din Ardeal. a) Profesori titulari. R. S. A. 1934 (I. medic şef oto-rino-laringolog al S. „Bărbăţie şi Credinţă". Profesor titular al catedrei de Patologie generală şi experimentală. Decorat cu Meritul sanitar cl.Personalul didactic. medic oto-rino-laringolog al dis­ pensarului Lahovary din Bucureşti (C. (prin concurs). Doctor în medicină şi chirurgie. R. I-a ( I . 1.

Severin. Profesor suplinitor la catedra de Fiziologie de la 1 Aprilie 1935. 1744—1918). Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1931—32. Judeţul Alba. Profesor titular de Clinică Gynecologică şi obstetricală dela 1 Octombrie 1919. Direc­ tor al Căminului studenţesc Dr. 4. D. născut la 21 August 1892. Jud. No. De­ corat cu Coroana României în gradul de Comandor. născut la 14 Aprilie 1885 în comuna Dârja judeţul Cluj. Ocna. D. Profesor titular al catedrei de Istologie şi Embriologie la Universitatea din Cluj de la 1 Decembrie 1924. Doctor în medicină şi chirurgie. Membru în Consiliul superior consultativ al Institutului superior de educaţie fizică. Preşedintele Soc. I. Profesor titular al catedrei de Semiologie medicală dela 15 Februarie 1930. Director al Institutului de Istologie şi Embriologie. V. Membru al Ateneului Român. Tine­ retului Român. Goia Ioan. prodecan în anii 1928—29 şi 1930—31. 6. în comuna Cristea. 5. Membre de la Societe d'etudes scientifiques sur la tuberculose. Babeş. Preşedintele secţiunii Me­ dicale şi Biopolitice a Astrei. Consilier la Societatea Culturală Principele Clarol. Profesor titular de clinică medicală dela 1 Octombrie 1919. Medic veterinar. Inspector general al „Străjerii ţării" pentru Ardeal şi Banat. Judeţul Bacău. Haţieganu Iuliu. Membru în Comitetul Central al Ligii contra Tbc. Ioan Drăgoiu. Prodecan în anii şcolari 1932—1933. Crucea comemo­ rativă ( I . Preşedintele Soc. 3390—1921). Vicepreşedintele despărţământului Cluj al Astrei. Colonel în rezervă. R. Decorat cu: „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. R. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1919—20. No. Directorul Clinicei Gynecologice şi obstetricale. Medicale pentru Educaţia Fizică Cluj. 7. / Central University Library Cluj Tg. Născut la 19 Decembrie 1878 în comuna Caransebeş. în comuna Sohodol. Intrat în învăţă­ mânt la 15 Octombrie 1905 ca şef de lucrări la catedra de Fi­ ziologie şi Istologie dela Şcoala superioară de Medicină Vete­ rinară din Bucureşti. Fost decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1929—30. Grigoriu BCU Cluj născut la 1 August 1883. 1933—1934 şi 1934—1935. Membru ales al Academiei de Me- .58 medalia Victoria ( I . Consilier technic la Oficiul Ed. Şoimii Carp? ţilor. Director al Clinicei Medicale. Doctor în medicină şi chirurgie. Doctor în medicină şi chirurgie.

I. Sava (medalia jugoslavă). Fost Secretar General şi Inspector General sanit. f. Ofiţer al Coroanei. Doctor în medicină şi chirurgie. 11. Senator de Arad. Profesor titular de clinică oftalmologică. Doctor în medicină şi chirurgie.59dicină Române. Referent pentru România la Dtsch. Directarul Clinicei Oftalmologice. 8. Decorat cu Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. 9. Fost Ministru al Ardealului în 1931. jud. Berlin. I. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1920—21. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Fost Ministru Subsecretar de Stat la Departamentul Muncii. Prorector în 1931—32. Turda. Cavaler al Legiunei de onoare (Franţa). I. Fost bursier al Fundaţiei' Rockefeller. Directorul Cli­ nicei neurologice. născut la 17 Decembrie 1878 în comuna Tulgheş. Medic Legist titrat al' Tribunalului Cluj. născut în anul 1886. Pro­ fesor titular de clinică neurologică din 1919. Profe­ sor titular al Institutului de Igienă şi igienă socială. 10. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Comandor al ordinului Sf. născut în anul 1882 în comuna Bogata de Mureş jud. Rector în anul şcolar 19261927. Doctor în medicină şi chirurgie al Facultăţii de Medicină din Cluj. Medic Căpitan în rezervă. Membru al Societăţii de Medicină Legală germană şi membru al Societăţii de Biologie Paris. Fost deputat de Hunedoara. judeţul Braşov. Doctor în medi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cină şi chirurgie. Vice-Preşedinte al Colegiului Medical al judeţului Cluj. Diplomat în Medicină Legala a Facultăţii de Medicină din Rucureşti. Decorat cu răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Ofiţer al Instrucţiunii franceze. Z. şi de ocrotire al Ardealului. Profesor titular al Catedrei de MedicinăLegală din 1 Noembrie 1933. Decan al Facultăţii de Medicină deladata de 1 Aprilie 1935. Decorat cu medaille des epidemies. Comandor al Coroanei României. Moldovan luliu. Rector în anul 1930—31. Putna. născut la 3 Mai 1895 în comuna Vidra. Membru corespondent al Societăţii de Medicină Legală franceză. Kernbach Mihai. Prorector în anul 1927—28. Membru şi fost preşedinte al Societăţii de Biolo­ gie Cluj. Minea Ioan. Fost De­ can al Facultăţii de medicină şi farmacie din Cluj. Michail Dumitru. gerichtliche Medizin. Coroana României în grad de mare ofiţer. Directorul Institutului de Igienă şi sănătate publică Cluj. Preşedintele „Ast- . în anul şcolar 1925—26.

Fost suplinitor al catedrei de Clinica chirurgicală dela 1 Au­ gust 1933. Crucea Meritul Sanitar cl. Negru Dimitrie. născut la 17 Aprilie 1895. 15. directorul centru­ lui de Radiologie. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. 14. 13. Doctor în me­ dicină şi chirurgie. pentru Profilaxia cancerului din Cluj. Franceze de chirurgie din Paris. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Tecuci. I. Steaua României în grad de ofiţer. Coroana României în gradul de Comandor. 12. născut la 31 Mai 1895. Profesor titular al catedrei de Radiologie dela 26 Ia­ nuarie 1923. Fost Decan al Facultăţii de Medi­ cină şi Farmacie din Cluj. în anul şcolar 1923—24. judeţul Arad. Doctor în medicină dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. •Coroana României în grad de mare ofiţer. Inspector General Sanitar. Director al Operei Române Cluj. Prodecan al Facultăţii de Medicină în anul şcolar 1924—25. Doctor în medicină şi chirur- . Membru al Societăţii de Biologie şi al Societăţii de Antropologie din Paris şi a diferitelor societăţi ştiinţifice din ţară. Meritul Sanitar cl. Decret No. în co­ muna Chişineu. Profesor titular al catedrei de clinica chirurgicală dela 1 Noembrie 1933. Medic Colonel în rezervă. Prodecan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj în anul şcolar 1931—32. Crucea meritul Sanitar cl. Docent. Decoraţii: Cru­ cea de Război. Mem­ bru al Societăţi Germane de Chirurgie din Berlin. Directorul Institutului de Radiologie. 2230—1933.<60 rei". Popoviciu Gheorghe. Membru corespondent al Academiei Române. Fost De­ can al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Distincţiuni: Steaua României în gradul de ofiţer Decret No. I. 25930—1930. în anul şcolar 1930—31. Extern şi Intern al Eforiei Spitalelor •civile din Bucureşti. Cluj / Central University Libraryprofesor titular BCU Profesor agregat şi apoi Cluj al catedrei de Anatomie descriptivă şi topografică dela Facul­ tatea de Medicină din Cluj. Medic Colonel în rezervă. Steaua României cu spade (cavaler). născut la 17 Iunie 1888 în comuna Galaţi jud. I. în co­ muna Buciumeni. Medalia Răsplata Mun­ cii pentru învăţământ cl. Fost agregat onorific (1 Iulie 1932). Membru al Asoc. Pop Alexandru. Fost Conferenţiar definitiv de Semiologie chirurgicală. I. jud. născut la 30 Decembrie 1883. Covurlui. Doctor în medicină şi chirur­ gie. I. Fost medic primar la Inst. Papilian Victor. I. Director al Clinicei chirurgicale.

Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Fost Di­ rectorul Căminului stud. născut la 15 Mai 1889. Decorat cu Coroana României în grad de ofiţer şi de comandor. Arad. 17. D. 27. . I. I. Răsplata Mun­ cii pentru Biserică cl. Docent al Facultăţii de Medicină din Cluj (1926). R. de Bal­ neologie germană. şi la Nervenarzt. Române de Balneologie şi Climatologie medicală. Membru al Soc. în comuna Comei jud. de Sport din România. Profesor BCU Cluj / din University Library Cluj titular din 1 Mai 1934. Di­ rectorul Clinicei dermato-venerice. I. Medalia Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ cl. Vicepreşedinte al Soc. Membrul al Societăţii de chimie biologică (Paris). Titular al aceleiaşi catedre dela 1 N o embrie 1933 până la 1 Martie 1935. Director General al Soc.gie. Fost Ministru al Ardealului. Forschung. Şef de secţie (inspector de puericultura) al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică din 1929. Prodecan în anul şcolar 1929—30. Comandor al Coroanei României. Preşedintele Societăţii de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. Vice-Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale Cluj. Doctor în medicină şi Chirurgie (Iunie 1901) al Universităţii din Viena. Distincţiuni: Coroana României în gradul de Comandor I. Directorul Medical al Staţiunei bal­ neare Sovata din 1922. Referent la Zentralblatt fiir Hygiene. Fost şef de lucrări al Institutului de Farmacologie 1922—32. 804—1928. R. Titular la Clinica Infantilă dela 1 Martie 1935 şi suplinitor la Institutul de Farmacologie dela 1 Aprilie 1935. Kinderheilkunde. D. Premiat al Academiei Ro­ mâne.454—1929. Profesor titular de clinică dermato-venerică dela 1 Februarie 1923. jud. Kinderforschung. Prof. D. Sturza Marîus. Gynecologie. Tătarii Coriolan. în anul şcolar 1928—29. 4473—1929. de Salvare. Membru pe viaţă al Astrei. I. (Deutsche balneologische gesellschaft). R. Steaua României în gradul de Comandor. Vicepreşedinte al Soc. Membru în comisiunea Clinicelor. 60. Membru al Societăţii de Balneologie austriace. născut la 27 August 1876 în comuna Sepreuş. Doctor în medicină şi chirurgie. Preşedintele comitetului Regional Cluj. agregat de Balneologie şi fizioterapie prin concursCentral 15 Februarie 1931. 16. al Fed. Tbc. (Osterreische balneologische geselschaft). Someş. în medicină. Suplinitor al catedrei de Fiziologie dela 1 Octombrie 1932. Membru al Societăţii de Biologie. Ştiinţelor medicale.

19. Crucea de Război. Crucea „Meritul Sanitar cl. Doctor în medicină şi chirur­ gie. în сбтипа Fălticeni. etc. Referent la Zeitschrift fur Neurol. des Hopitaux de Paris. Thomas Pierre. Membru corespondent al Asociaţiei franceze de Urologie (Oct. Rieger şi Neuschotz în 1934 şi premiul Rieger în 1936).•62 18. Anatomice din Paris. Membru al Societăţii germane de Urolo-t gie din Rerlin (Oct. Urechia Constantin. I. No. I . născut la 30 Octombrie 1883. Fost Director al secţiunei medico-pedagogice depe lângă cli­ nica psichiatrică. 3372 din Martie 1930). fost director de la­ borator Bacteriologic în timpul războiului. Era. Decorat cu Legiu­ nea de onoare franceză. 8471 din Sept. Ţeposn Emil. 1542 din 31 Mai 1934). Fost deputat de Sălaj (sesiunea din Iunie 1931). Medalia Regele Ferdinand I. Membru al Soc. Membru al Soc. 1890. I. Profesor titular de clinică psichiatrică dela 1 Octom­ brie 1919. Membru colaborator al Revistei italiene Urologia. Director al clinicei psrchiatrice. de Neurologie şi al Soc. Fost şef de lucrări de chimie biologică la Sorbona. în comuna Cothăna de sus. 1920). 1928). " (Decret No. cl. Monitor al Clinicei Urologice Necker din Paris (anul 1921—22). Distincţiuni: Ordinul „Coroana României" cu spa­ de în gradul de Cavaler (Decretul No. 3946 din 4 Decembrie 1931). Membru al Soc. Deputat University al Eparchiei Clujului BCU Cluj / Central sinodal Library Cluj (ales al districtului Zlatna). Răsplata muncii pentru învăţământ cl. R. Internaţionale de Uro­ logie (Aprilie 1930). 1928). Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. născut la 12 Mai 1876 în Flavigny. und Psichiatrie. născut la 29 Sept. D. Fost Vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor (1931—32). Răsplata muncii pentru învăţ. 20. fost asistent şi şef de lucrări la Institutul Pasteur din Paris din 1898—1922. Premiat al Academiei Române (Premiul Dr. . Franţa. pe anul 1933—34—35 şi 36. . Membre dans le comite de direcţion des „Arhives internâtionales de neurologie". Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor medicale din Cluj. No. cu spade (Decret R. de Biologie. Comandor al Coroanei României. ( I . Profesor titular la catedra de Clinica boalelor Căilor Uri­ nare. judeţul Făgăraş. Medic maior în rezervă. judeţul Fălticeni. Doctor în medicină şi chi­ rurgie. în anul şcolar 1922—23. Comandor al Coroanei României. Doctor în ştiinţe dela Sorbona. Membru al Societăţii de Neurologie şi Psichiatrie din Elveţia Preşedinte al Soc.

Fost profesor BCU Cluj / Central University Library Cluj angajat cu contract special pentru catedra de Istoria medicinei şi farmaciei dela 1 Aprilie 1921. Membru al Soc. iar •dela acea dată profesor de onoare al acestei facultăţi. Ofiţer al Coroanei Române. Membru corespondent al academiei româ­ ne. din Cluj. Guiart Jules. de Zoologie franceză şi membru în alte Socie­ tăţi savante franceze. în comuna Hârlău. fost di­ rector al Inst. din Paris. Corespondent al Ac. Fost preşedinte al Soc. Profesor titu­ lar al catedrei de Anatomie patologică din Oct. Doctor în Medicină şi Chirurgie. Ofiţer al Academiei. Cavaler al Stelei României de Războiu. de Biologie din Cluj. de Anatomie Paris. Medalia Re­ gina Elisabeta cl. Anatomie Cluj. Membru de onoare al Soc. de ştiinţe Cluj. de med. b) Profesori de onoare. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1926—27. 1922. Distincţiuni: Medic locote­ nent colonel în rezervă. Benemerenti cl. I. I. jud. (Meritul Sanitar). de Istoria medicinei şi farmaciei. Botoşani. Vasiliu Titu. med. Membru al Academiei Lyoneze. „Meri­ tul Cultural". până la 1 Iulie 1930. Române de Istoria medicinei 1930. Director al Inst. Ofiţer al instrucţiei pu­ blice. I. Coroana Ro­ mâniei. Membru de onoare al Soc. Paris. de medicină din Paris. Profesor titu­ lar de parasitologie şi Istoria naturală medicală la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Lyon. de Geografie din Lyon.. Medic Căpitan în camp. . Răsplata Muncii pentru învăţă­ mânt cl. Reg. Membru de onoare al Soc. Membru co­ respondent al Soc. Vice­ preşedinte al Soc. Membru în comitetul de onoare al Con­ gresului de Istoria medicinei şi în comitetul Internaţional de Istoria medicinei. de Hematologie. Cavaler al Meritului agricol. ştiinţelor medicale din Cluj. Prodecan în anul şcolar 1927—28..63 21. Laureat al Institului şi al Acad. I. Bărbăţie şi Credinţă cl. de Anatomie patologică. Membru al Soc. Preşedintele R. Secretar Ge­ neral al Soc. grad de Cavaler. al „Asociaţiunei". născut la 8 Mai 1885. născut la 4 Iulie 1870. în comuna Chateau Thierry Franţa. Medaille d'honneur des epidemies Franţa. Doctor în Medicină şi ştiinţe. Cavaler al Legiunei de onoare cu titlul militar. 1916—19. Ofiţer al stelei d'anjouan. Meritul Sanitar (Român). Preşedintele Societăţii Linneenne din Lyon 1931. Medic Maior în armata franceză. 22.

Distincţiuni: Steaua României în grad de ofiţer pentru merite sanitare. născut în Bucureşti la 10 Iulie 1900. . Membru la diverse societăţi ştiinţi­ fice. Şef de secţie la Inst. etc. Numit prin concurs cu data de 1 Aprilie 1932. Conferenţiar definitiv. 24. Medic maior în rezervă. Membru în Consiliul general al Sănătăţii şi ocrotirei. Membru în comitetul de redacţie al revistei Archeion (Roma). Conferenţiar definitiv de fizică medicală dela Iulie 1932. Crucea comemorativă cu baretele „Italia" şi „1919" Medalia Victoriei. Membru corespondent al Acad. Secâreanu Ştefan. confe­ renţiar. Doctor în medicină şi chirurgie. în co­ muna Braşov. 23. Născut la 5 Iulie 1893 în oraşul Brăila. Membru al Societăţii de Biologie Cluj.64 c) Profesori agregaţi. Decorat cu ord. judeţul Târnava mică. 26. In­ ternaţionale de Istoria ştiinţelor. Bologa L. Docent dela 1 Iunie 1926. Profesor agregat la catedra de Clinică Sto­ matologică. Doctor în Medicină şi Chirurgie. 27. A. Docent. S. Doctor în chimie. Comandor al „Coroanei României" e) Conferenţiar definitiv. Aleman Ion. Docent la 1 Iunie 1927. 1919. Judeţul Sibiu. Prof. Directorul Clinicei Stomatologice din Cluj. născut la 2 Decembrie 1894 în comuna Coroisânmartin. născut la 2 August 1891 în Sacadate de Olt. Medalia „Ferdinand ClujcuCentral University Library Cluj BCU I " / spade. Doctor în medicină şi chirurgie. Absolvent al Facultăţii de ştiinţe. Agregat onorific de Igienă colectivă. de Igienă şi Sănă­ tate Publică. Diplomat al şcoalei de Igienă Harvard (Harvard School of Public Health) Boston U. agregat de Istoria Medîcinei şi Farma­ ciei dela 1 Ianuarie 1932. Membru tiular al secţiei ştiinţifice a „Astrei". Paris. In învăţământ dela 1 Oct. agregat onorific. Docent. Membru în comisia permanentă pentru rectificarea erorilor ştiinţifice a Comite­ tului Internaţional de istoria ştiinţelor. d) Agregaţi onorifici. Zolog Mihail. născut la 26 Noembrie 1892. Bărbulescu Nicolae. Coroana României cu spade. etc. 25. Valeriu. Licenţiat în farmacie.

Ca­ valer al ord. Vancea Petru. Central University Library Cluj comuna Berechiu. Anatomice din Paris. Doctor în medicină şi chirurgie. născut la 26 August 1898. Şef de lucrări la Clinica dermato-venerică. în comuna Ohaba. Docent. Gavrilă Ioan. Cimoca Valeriu. Sărat. doctor în medicină şi chirurgie. BCU Cluj / născut la 1 Mai 1894. XII. 2. judeţul Făgăraş. Docent la Clinica infantilă. 1935). Zugravu Gheorghe. Doctor în medicină şi chirurgie. judeţul R. născut la 18 Noembrie 1893. Do­ cent. Doctor în medicină şi chirurgie. Docent. Şef de lucrări la Clinica oftalmologică. 10. Velluda Constantin. Sărat. Medic-căpitan abilitat docent în specialitatea „Ortopedie şi chi­ rurgie infantilă" cu data de 1 Februarie 1932. Asistent la Clinica ginecologică şi obstetricală. Do­ cent. Decent. născut la 24 Ianuarie 1891. născut la 2 Noembrie 1898 în comuna Budapesta (Ungaria). „Coroana României". în comuna Blaj. Popovici Traian. Docent. Doctor în medicină şi chirurgie. în comuna Goldăi. 11. Asistent al Clinicei medicale. născut la 4 Aprilie 1892. Doctor în medicină şi chirurgie. 3. 1921).65 f) Docenţi. Do­ cent. doctor în medicină şi chirugie. Doctor în medicină şi chirurgie. doctor în medicină şi chirurgie. ju­ deţul Cluj. judeţul Arad. 8. judeţul Someş. născut la 1898 în comuna Hidiş. 9. 5. Şef de lucrări la clinica infantilă (până la 31. 6. (Nov. R. de Anatomie descrip­ tivă şi topografică. Şef de lucrări la Clinica ginecolgică şi obstetricală. Nichita Emanoil. Şef de lucrări la Inst. 4. Asistent al clinicei medicale. doctor în medicină şi chirurgie. în 7. Asistent al Clinicei dermatologice. Do­ cent. Iancu Axente. Membru al Soc. ANUARUL 1935/36 5 . Voicu Ioan. Do­ cent. judeţul Târnava Mică. Doctor în medicină şi chirurgie. Konradi Dănilă. Daniello Leon. 1.

Grosz Geza (E) 7. Cârjoescu Ctin ( R ) 59. Macri Ionel ( R ) 34. Dima Ctin ( R ) 65. Chiru Gheorghe ( R ) 61. Cotul Isac ( R ) 57. Dumitrescu Alex ( R ) 72. Dăneţ Andrei ( R ) 74. Medeşan Filon ( R ) 36. Loew Walter Iuliu (G) 30. Bogdan Pavel ( R ) 50. Bucur Iacob ( R ) 56. Dodul Nina (R) 73. Leb Iosif (E) 28. Deşliu Gheorghe ( R ) 66. Dimitriu Măria ( R ) 71. Becan Aurelia ( R ) 51. Kepp Richard (G) 26. Hartstein Samoil (E) 15. Anghi Iosif ( R ) 42. Goldstein Nicolae (E) 8. Ionescu Gheorghe ( R ) 16. Arsenie Ctin ( R ) 40. Gotfried Ileana (E) 12. Incze Iosif (M) 18. Comanescu Aurel ( R ) 62. Alexiu Gheorghe ( R ) 41. Furdui Ioan ( R ) 4. Bako Zoltan ( M ) 55. Domincovich Nic. Magda Vasile (R) 35. Gheorghianova Nina ( R ) 10. Bitterfeld Herman (E) 52. Fodor Andrei (M) 39. Domide Leon ( R ) 68. Cotuţiu Iulian ( R ) 58. Lipovan Gheorghe ( R ) 31. Forţu Nicolae ( R ) 3. Garda Florica ( R ) 9. Bojiţia Aurel ( R ) 43. Bolgar Desideriu ( M ) 47. Lobonţ Nicolae ( R ) 70. Baba Iosif ( R ) 44. ( M ) 64. Funariu Smaranda ( R ) . Csalner Felix (G) 63. Gârbea Ştefan ( R ) 6. Joo Ştefan (M) 22. 1. Cameniţă Vasile ( R ) 60. Barta Alex ( R ) 48. Gyepesi Gheorghe (M) 5. Albaiu Coriolan ( R ) 38. Ilea Teodor ( R ) 17. Keresztesi Tiberiu (M) 24. Malnasi Geza (M) 37. Luştrea Vasile ( R ) 29. Finchelştein Sulim (E) 2. Dumitrescu Dumitru ( R ) 69. Henter Colman (M) 14. Bota Emil ( R ) 45. Ilian Virgil ( R ) 19. Manyak Ernest (M) 33. Gheorghiu Teodora ( R ) 11. Klein Alfred (E) 25.66 Lista doctorilor în medicină promovaţi în anul şcolar 1935-36. Ballo Arpad (M) 53. David Cornel ( R ) 32. Bernard Alex (E) 46. Birău Ioan ( R ) 49. Bucur Coriolan ( R ) BCU Cluj / Central University Library Cluj 54. Givulescu Iuliu ( R ) 13. David Gheorghe ( R ) 67. Klepner Ferdinand (E) 23. Iaklovschi Dionisie (M) 20. Ionescu Ctin ( R ) 21. Licherdopol Virginia ( R ) 27.

76. Schvartz Iosif (E) Popa Silvia ( R ) 116. Vass Adalbert (M) Rişcuţia Anton ( R ) 130. Spineanu Vasile ( R ) Osvat Ludovic (M) 113. Vintici Ştefan ( R ) Popescu Mircea ( R ) 125. âl. Salamon Berthold (E) Pop Vaier ( R ) 118. 89. Simon Adalbert (M) Nagy Ştefan (M) 111. Stănescu Ctin ( R ) 108. Zolog Nicolae ( R ) Rarînca Dan (RJ Lista oehivalarilor de diplome de doctor ia medi­ cinii şi chirurgie. 98. 90. 86. Vlad Ştefan ( R ) Pop Liciniu ( R ) 123.„ „ Gratz . Sbârcea Ioan ( R ) Naftali Edmund (E) 109. 87. 101. Rofh Ernest (G) Mate Elemer (M) 104. Salamon Roza (E) Moţoiu Vasile ( R ) Nicolescu Gheorghe ( R ) 107. 1. Strat Şimona ( R ) Nutu Traian ( R ) 112. Rusu Lavinia ( R ) Mocanu Elena ( R ) 106. 102. Vlad Aurel ( R ) Popa Pantea ( R ) 127. 77. 100. . Sajovics Adalbert ( E ) Osvat Bârna (M) 114. 103. 79. 85. 92. Juga Aurel „ „ „ „ Roma 3. Veselovsćhi Iosif ( R ) Roşianu Ioan ( R ) 129. Vitanyi Vasile doctor dela Universitatea din Paris 2.(R) 121. Vago Octavian (E) Preda Victor ( R ) 125. -80. 82.84. Teodorescu Panait ( R ) Păcurariu Ioan ( R ) 120. 93. Veisz Alex (E) Popa Solomon ( R ) 128. 96. RoLh Ervir „ „ . •81. r94.67 75. Tomoiagă Gheorghe ( R ) Pop Cornel ( R ) 119. Sinreich Gabrîel (E) Olaru Enea ( R ) 115. Roşu Dumitru ( R ) Muller Max (E) 105. 99. Stoinescu Grigore ( R ) Predescu Dumitru ( R ) 117. 78. 33. . 95. ^97. Tătaru Vasile ( R ) Puiu Vespasian ( R ) BCU Cluj)/ Central University Library Cluj .88. Varadi Carol (M) Popluca Mircea ( R ) 124. Todoran Măria Plauchithiu Ioan ( R 122. Spătaru Titu ( R ) Neulander Zoltan (E) 110.

Prof. Emil Safta (47 lecţii).Puşcariu (dela 1 Mai. Safta EmiL Dr. 1936). cursuri de clinică chirurgi­ cală Dl Prof. Cu studenţii anului V şi VI. Nana (până la 30. Secretar-dactilograf: Măria Popa. Director:. Custode: Petre Toma. R. Dr. Zeno Şt. Asistenţi: Dr. Eugen Adam. 1.Aprilie 1936). titular: Dr. (până la 30.. Dr. Dr» A. Dl Dr./ Central University Library Cluj BCU Cluj Preparatori: Dr. s'au ţinut cursuri de semiologie chirurgicală. de Dl Asistent Dr.. Aprilie 1936). Dr» Constantin Gheorghiu-Duncă (dela 1 Mai 1936) şi Dr» Traian Stoicoiu (dela 1 Mai 1936). Totoianu. Dr. Nana (dela 1 Mai 1936). Al. Borza (dela 1 Mai 1936). M. Borza (26 lecţii cu studenţii) din anul V. * Laboranţi: Vasile Toma şii Ioan Hurdubaiâ. Dr. Cursurile de clinică chirurgicală din acest: an: şcolar ave fost repartizate după cum urmează: Cu studenţii anului ПГ. Ioan Mureşian (până la 30 Aprilie 1936)». Dr. Clinica chirurgicală. Borza (până la 30 Aprilie 1936).. Dr. Cu studenţii anului IV: s'au ţinut cursuri de mică chirur­ gie şi mică ortopedie de Dnii Prof. în domeniul vast al chirurgiei şi apoi . Nichita (36 lecţii). Pop (37 lecţii) şi de medicină operatorie de. Daghie Vasile (până la 30 Aprilie 1936). Radu Puşcariu. Zeno Şt. Această împărţire a avut dublu scop: acel de a iniţia înmod treptat pe student. Pop. Pop şi Doc. Al. Şef de lucrări: Dr. Zeno Şt.. Alexandra. I..B) PERSONALUL Џ ACTIVITATEA DIDACTICA. A .

тшше лЗе 'leeţjuni şi cazuri practice. pe cadavru. Asistent: Dr. perttru prima oară. Ioan Braţul (dela îl Aprilie 1936). Ioan Popa şi Dr. Aceste cursuri de mică chirurgie şi mică ortopedie au fost •efectuate printr'o dublă prismă: teoretic şi practic. D r . tai xa&rail căruia fl'au . au putut urana stagiul ifle spital. Pragoiu şiiBr. Ioan Danicico. Studenţii posedând noţiunile de semiologie chirurgicală şi de mică chi­ rurgie au putut BCU Cluj / cu maiUniversity Library Cluj sintetiza Central multă uşurinţă lecţiunile de chirurgie toracică şi chirurgia abdominală care a fost punctul principal al cursurilor.•69 a Ibeneîicia tde пда -număr cât пџад . .. Şef de lucrări: Dr. După lecţiunile de semiologie chiEurgicală din anul III. adică de-a beneficia de un nu­ măr cât mai mare de lecţiurii. Petre Bruda (dela 1 Aprilie 1936). Jn care timp studentul a fost iniţiat cu lucrurile elementare dar de bază pentru chiimrgie. Bruda (până la 31 Martie 1936). Preparatori: Dr. Laborant: TJţra Dumitru. T . s'au ţinut cursurile în comun pentru scopul arătat mai sus. Ћ. I. se trecea la partea practică. Ohiectul cursurilor a fost de mare chirurgie. studenţii anu­ lui "V. Cursurile de Clinica urologică au îost urmate. titular: Dr. sub supravegherea şefului de lucrări şi a personalului didactic ăl clinicei. Astfel studenţii anului V bene­ ficiau de cursurile anului VT şi viceversa. Cu studenţii anului V şi VI. Director: Prof. Dupăce li se expunea ex catedra partea clinică şi terapeutica a afec­ ţiunii. de stu­ denţii anului T de medicina în două ore pe săptămână. ope­ raţiunile din acest domeniu. Ţeposu.s'a trecut apoi la lecţiunile de mică chirurgie şi anică ortopedie afe studentului din anul IV. In cursul anului curent. 2* Clinica T>oalelor căilor urinare. Studenţilor din anul V li s'au fixat ore speciale de tećhTiică chirurgicală unde au executat ei înşişi. operaţiunea care se făcea "de însuşi studenţii sub supravegherea şi ajutorul prdfesorului ^au personalului didactic al clinicii.

Gustode: Gal Iuliu. Danicico şi Central University Library Cluj P. 1936). Danicico şi. Dr. 1936). 2 de Dl şef de lucrări I. Dr. dintre care 36 de Dl profesor. Dr. Cursurile au fost ţinute de Directorul Clinicei. E. Dr. Octavian Stanca (până la 30 VI. titular Dr. Director: Prof. Grigore Mihăileanu (până la 30 IV. 1936). ca atât cursurilede clinică. Bruda. Ilie Olteanu. V. Dr. S'a căutat pe cât a fost posibil. Vaier Secarea (dela 1. el însuşi să-idepisteze boala şi tot el să aplice terapeutica în cadrul cu­ noştinţelor lui. Dr. Paul Sichet (până la 31 VIII. Şte­ fan Preotesoiu (dela 1 VI. sub conducerea Şefului de lucrări Dr. Ţeposu. Danicico şi 2 de Dl asistent Bruda. I. Dr. Prof. I. Ioan R o ­ man (dela 1 I I I . Ioan Oprean. Degan EmiL Dr. Bruda. 1936). Cursurile au constat dintr'o parte clinică şi altă parte de semiologie. I. Marius Hăngănuţ. Popa şi Dr. 1936). Asistenţi: Dr. şi Preparatorii Dr. 1936) şi Felicia Peneş (dela 1 V I L 1936). S'au ţinut astfel 40 lecţii. Florian Căprariu. Asistentul Dr. Dr. 1936). Ioan Gavrilă. 1 .Dr. Dr. BCU Cluj / ajutaţi de Asistentul Dr. Preparator technic: Ioan Bâzsa: Desenator: Elena Todea nasc Fin ta. Cornel Todea (până la 31 V. Aurel Moga. Bulbuca. 1936). Dr. Preparatori: Dr. Iuliu Haţieganu.10 făcut demonstraţii practice asnpra diagnosticului şi măsiifiloi? terapeutice curente. Stagiul de spital a fost urmat sub directa supraveghere aDirectorului Prof. Leon Daniello. Ţeposu iar în lipsă de şeful de lucrări Dr. I . Tibe­ riu Spârchez şi Dr. Dr. P. -Laborant: Cornel Meteş (până la 28 I I . 3. Clinica medicală. Şef de lucrări: Dr. E. cât şi cele de semiologie să fie însoţite de demon­ straţii de bolnavi şi urmărite de demonstraţii de procedeenoui terapeutice sau chiar şedinţe operatorii* In cursul stagiului s'a căutat să se pună studentul în po­ sibilitatea ca singur să ia contact cu bolnavul.

redu­ cerea învăţământului teoretic. cu Dl Doc. Daniello a ţinut. Pune­ rea la dispoziţia studenţilor a acestui tratat de semiologie şi patogie medicală a permis. Dr.71 In cursul acestui an a apărut volumul I I din Tratatul Elementar de Semiologie şi Patologie Medicală. Dl Doc. Dr. Haţieganu dela începutul învăţământului medical românesc la aceasta Uni­ versitate. Stagiile de spital s'au făcut după cum urmează: Studenţii anului IV—V au făcut stagiu de 4 ori pe săptă­ mână câte 2 ore cu Dl asistent Dr. Dr. i Dl Doc. Daniello asupra tubercu­ lozei pulmonare. Dl Doc. Studenţii anului VI. Gavrilă a mai ţinut un curs liber de boli de nutriţie. 1D lecţii asupra tuberculozei pentru medicii cari urmează cursul de specializare în igienă. începând cu acest an şcolar. Gavrilă şi odată pe săptămână (IV2 ore) la spitalul epidemic din Cluj cu Dl Doc. Daniello. Doc. (în total 15 lecţii) prezen­ tând un număr cât mai mare de bolnavi în faţa studenţilor. (9 lecţii) audiate în mare parte de către studenţii anului V I . continuându-se tradiţia inaugurată de Prof. Dr. (15 lecţii). Dl Doc. au făcut stagii la secţia de boli pul­ monare 2 ore pe săptămână cu Dl Doc. Gavrilă a ţinut 20 lecţiuni asupra bolilor con­ tagioase cu medicii igienişti şi 20 lecţiuni teoretice şi practice asupra aceloraşi boli cu elevele de surori de ocrotire. Dr. I. (10 lecţii) cu studenţii anului VI. . iar D. . . Dr. 2 ore şi Va pe săptămână. Dr. care conţine în mod principal aparatul gastro-intestinal şi hepatic. Dr. Clinica a funcţionat aproximativ ca şi în anii precedenţi. o oră săptămânală de policlinică cu studenţii anului VI. (în total 37 lecţii). I Gavrilă a făcut cursuri asupra bolilor inBCU Cluj / Central University Library Cluj fecţioase. Gavrilă. fiecare lecţie fiind ilustrată cu prezentare de multe cazuri. apoi la secţia de boli infecţioase a clinicei. insistând mai mult asupra în­ văţământului practic la patul bolnavului. Spârchez. apoi acelaşi nu­ măr de lecţiuni cu elevele de surori de ocrotire asupra aceIuiaş subiect. Cursurile şi stagiile de spital s'a ţinut conform programu­ lui: Dl profesor Haţieganu a ţinut 3 ore săptămânal cu stu­ denţii anului IV—V. aducând în faţa studenţilor un număr cât mai mare de bolnavi. de-a face vizitele sale cu studenţii la patul bolnavu­ lui înaintea orelor de curs.

Ioan Goia au fost în număr de 54 şi au tratat despre următoarele: Istoricul şi importanţa semiologiei medicale. A. Director: Prof. L. BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. Clinica semiologie medicală.n Dl Dr. Semiologia tubului digestiv. ajutaţi de 2 externi. cât şi în secţia de boli pulmonare a clinicei. Semiologia aparatului vascu­ lar. Cursurile ţinute cu studenţii anului I I I de medicină de Prof. de Universitate. In ambulanţa clinicei în fiecare Joi d. 3. Ioan Goia. unul pt. Dr. unde de 2 ori pe săptămână. Ioan Graur. Preparator: Dr. . 'Catedra de Semiologia Medicală a funcţionat şi anul acesta (cum funcţionează de altfel dela înfiinţarea ei) în Cli­ nica Medicală. Aparatul circulator. m. In clinica medicală 3121. dela orele 6—8 se fac consultaţii medico-sportive de câtre Dl Dr. dela 1 3 p. Dispensarul studenţesc contra tuberculozei funcţionează la ambulanţa clinicei medicale. conform programului Facultăţii de către asistenţii şi preparatorii clinicei medicale. m. In cursul anului 1935 au fost internaţi în clinica medicală şi în secţiile sale următorul număr de bolnavi: 1. Dr. La consultaţiile gratuite ale clinicei au fost examinaţi în cursul anului 1935 un număr de 9170.1n secţia de boli pulmonare a clinicei 447. Moga a făcut 20 lecţiuni cu elevele surori de ocrotire asupra bolilor interne. La începutul anului şcolar au fost examinaţi de către asistenţii clinicei toţi studenţii cari au intrat în anul I. Aparatul respirator. altul pt. Semiologia pancreasului. In secţia de boli infecţioase 53~3. Aci se fac consultaţiile gratuite în fiecare zi înainte de masă de către 2 asistenţi in mod paralel. Telia. bărbaţi. Stagiul de spital cu studenţii anului I I I s'a făcut ca şi în anii precedenţi. 2. se examinează studenţii Universitari (vezi rap* — Dispensarului antituberculos). femei. Se­ miologia ficatului.

Custode: Iosiî Nagy. Floare Dovan şi Olimpia Turdeşan. titular Dr. Dela 20 Aprilie până la 25 Mai a. Petru Plic. Zamfira Plic. Teofil Dragomir. Teofil Dragomir. Prim-supraveghetori: Vasile Blag.73 5. S'au făcut 33 lecţii ilustrate de demonstraţii şi prezen­ tări de cazuri. Laborant: Nicolae Simtion. Servitor: Gheorghina Avramescu. c. Infirmieri speciali: Ştefan Demeter. câte trei ore săptămânal cu studenţii din anul VI tratânduse afecţiunile mai importante ale sistemului nervos central şi periferic cu prezentări de bolnavi. Director: Prof. Dr. Desenator: Sever Furdui. Mihail Keusch. Alexandrina Reiezanu. cu studenţii din anul VI. . lecţiunile clinice au fost ţinute de către şeful de lucrări Dr. Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. Şef de lucrări: Dr. Asistenţi: Dr. Aurel Blaşiu. Niculae Gavriluţiu. Preparator: Dr. Custode: Măria Balcea. Vilhelm Prack. Berta Ajkai Săcăluş. piese anatomopatologice macro şi microscopice şi cu protecţiuni. Leonida Dragomir. Director: Prof. Constantin Urechia. Andrei Demeny. Gheorghe Retezanu. Şef de lucrări: Dr. titular Dr. Clinica psihiatrică. Sita Gheorghiu. Infirmieri: Ana Ungurean. Secretar-dactilograf: Elisabeta Blaşiu. Preparator: Dr. Servitor: Raveca Nagy. Desideriu Duma. S'au ţinut de către directorul Clinicelor 34 lecţiuni clini­ ce. Asistenţi: Dr. Ion Minea. Valeria Radu. Clinica neurologică.

Popoviciu şi Docent Dr. VI. Munteanu (dela 1 Ia­ nuarie 1936). Servitor: Ştefan Buzilă. Director: Prof. 1935 până la 28. Dr. . A. VII. 1935). Voicu şi Dr. Traian Popovici. titular Dr. Petre Avrămoiu (dela 1 Noembrie 1935) Preparatori: Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'au mai ţinut cursuri din diferite capitole ale Obstetricei şi Gynecologiei de către Domnii: Docent Dr. Asistenţi: Dr. Cristea Grigoriu. Nicolae Coja. Clinica infantilă. V. Tr. Dr. Surorilor de Ocrotire au fost ţinute de către Doc. Obstetrică şi fantom. Laborant: Ilie Roşea. Director: Prof.74 7. Gh. Ilie Toma (până la 31 Octombrie 1935). Dr. Ortansa Mihailescu. II.. 1936). 8. i Şef de lucrări: Doc. X. . Ana Maja (dela 1. Dr. Dr. titular Dr. demonstrându-li-se în cele 18—20 zile de stagiu în fiecare secţie toate cazurile aflătoare în tratament şi practi­ când operaţiile Obstetricale la Fantom. VIIT. Tr. Gheorghe PurgePreparatori: Dr. luliana Cirlea. Clinica ginecologică şi olbstetricală. Margareta Stan (dela 1. Gheorghe Zugravu (până la 31 Decembrie 1935) suplinit de Dr. XI. Purge şi cursuri de îngrijirea noului născut de Docent Dr. Dumitru Căprioară şi Dr. Ioan Voicu şi Dr. Moaşa primară: Matilda Bura (până la 31. Au fost împărţiţi în serii repartizaţi la Gynecologie. Şef de lucrări: Docent Dr. Adriana Berariu. I. 1936). Gh. Gheorghe Popoviciu. Ioan Voicu. Asistenţi: Docent Dr. Larisa Gluşco (de la 1. In afară de cursurile teoretice şi practice din domeniul obstetricei şi ginecologiei făcute cu studenţii din anul V studenţii au mai făcut stagiu clinic de 3 ori pe săptămână. Docent Dr. până la 31. Cursurile de obstetrică pentru elevele Şcoalei de Moaşe şi ale Inst. 1936). Iancu. Popovici.

In timpul anului s'au lucrat de către candidaţi mai multe teze de doctorat. Dr. In afară de orele reglementare. Popoviciu. Dna Asistentă Dr. Gh. BCU Cluj / Central University Library Cluj Gh. cari au fost repartizaţi de Decanat în mai multe serii. Gh. Ion Meula (dela 1 Aprilie 1936). Cursurile de Clinică infantilă (pediatrie şi puericultura)^ au fost predate studenţilor din anul V de medicină. Laborantă: Măria Mesaroş-David. fie din serviciul clinicei. Gh. Dr. Pe lângă cursurile menţionate. Prof. Popoviciu a ţinut o lecţie inaugurală festivă. ţinute conform progra­ mului dela începutul anului şcolar. într'o secţie special amenajată cu concursul Fundaţiei Rockefeller. Dr. fie din cei prezenţi la consultaţiunile zilnice. patogenie şi terapie. Popoviciu un curs de puericultura (2 ore săptămânal în­ tre 27. In afară de numeroasele cazuri de boală prezentate la cursuri. ajutat de personalul medical al cli­ nicei. vorbind despre „Probleme actuale în Pediatrie şi Pue­ ricultura". Iuliana Cirlea a făcut 48 ore (2 lecţii de câte 1 oră săptămânal) dfc pedatrie şi puericultura pentru elevele Surori de Ocrotire. cu subiecte alese de Prof.75» Custode: Ion Osvath (până la 31 Martie 1936). In afară de cursuri o activitate didactică importantă a fost ţinerea lucrărilor practice cu stagiarii anului V de medi­ cină. Dl Prof. în număr de 128. etc. A ceste eleve fac tot timpul un stagiu de practică în clinică. Gh. 1936) pentru medicii cari au urmat cursurile de specializare în igienă. Conform programului s'au făcut în mod regulat câte 3 ore de curs săptămânal (54 lecţii). 1935—19. III. Supraveghetoare: Ruxanda Moga. Dr.. etc. Popoviciu a ţinut conferinţe la cursurile de perfecţionare. Popoviciu. aranjate pentru medici de Asociaţia Docenţilor Universitari din Cluj. . Cursurile au fost însoţite de prezentări de bolnavi. Lucrările practice din clinică s'au făcut sub conducerea Dlui Prof.. Dr. la data de 2 Martie 1936. restul de boli au mai fost expuse ca semiologie. XI. Tot în cursul anului şcolar 1935—36 s'a ţinut de Prof. în legătura cu foarte numeroase cazuri prezentate oră de oră. la Congresul Surorilor de Ocrotire.

9. Doc.*76 S'a continuat cu lărgirea activităţii clinicei şi înzestrarea <-ei. (stu'denţi anul VI. Nicolae Lengyel. Dr. Societatea a ţinut mai multe şedinţe publice. Gh. Asistenţi: Dr. societăţile de bine­ facere. <dela 1 Iunie 1936). Clinica dermato-venerieă. In afară de acestea s'au mai făcut următoarele cursuri. . Director: Prof. Dr. având ul­ timul volum (al 3-lea) sub tipar. Desenator (secretara) Ida Dr. promiţându-se tot con­ cursul pentru realizarea problemelor asumate. Cimoca: Cursul de docenţă. Laboranţi: Ioan Dull. Coriolan Tătaru. Vasile Tătaru. Cirlea BCU Cluj Central University Library Cluj Petru.). titular Dr. Dr. . V. In sfârşit Prof. Modranu Liviu. Konradi: 3 ore „Serologia Sifilisului". Gh. 10 ore cu su­ biecte din domeniul dermatologiei (stabilite de Dl Prof. Ioan Kienle. Vaier /Cimoca. La iniţiativa Dlui Prof. Dr. Dr. Curs de venerologie cu demonstraţiuni pentru surori de <ocrotire opt ore. <0m de serviciu: Francisc Asztalos. Leonida Pop. Rihard Hoffman (până la 31 Mai 1936). cu deosebire a bibliotecii şi a laboratorului. Dr. în ziua de 28 Hanuarie 1936. a luat fiinţă „Societatea de Pediatrie şi Puericul­ tura din Cluj" pentru protecţia mamei şi copilului. precum şi de marele public. Motentan. Şef de lucrări: Dr. Dr. Preparatori: Dr. D. Dr. altele tratând protecţia materno-infantilă. Această înfăptuire a fost îmbrăţişată de oficialităţi. Popoviciu. Disciplină de dermato-sifiligrafie a fost predată în 69 ore <de curs câte 3 ore pe săptămână studenţilor din anul VI. unele cu caracter ştiinţific. S'a insistat cu un bogat material clinic asupra problemelor din domeniul Veneroligiei şi Dermatologiei. Dănilă Konradi. Tătaru). Popoviciu a editat primele 2 volu­ me ale unui „Tratat de Pediatrie şi Puericultura". Doc. Dr.

Neoplaziile sferei oculare. BCU Cluj Central University Library Cluj stările glaucomatoase. 7. cu studenţii. 4. Iosif Baba (dela 1 Iulie 1936). studenţii împărţiţi în serii. Dr. 8. Francisc Klima (pânăv la 30 Iunie 1936) şi Dr. Patologa / refracţiei oculare. de prezen­ tări de aparate şi instrumente şi de piese microscopice. Lavinia Rusu (dela 1 Iunie 1936). Desenator: Cornel Codreanu. Traumatismele sferei oculare. Patologia conjunctivei.. Clinica stomatologica. 11. din următoarele capitole de patologie oculară: 1. Laborant: Molnar Ştefan. Georghe Iliescu. Dr. în stagii clinice orânduite de de­ canat. Patologia cristalinului. de operaţii oculare. Preparatori: Dr. 12. Infirmiere: Cătălina Decsei şi Susana Decsei. Clintim •ftUlmolwfleâ. 9. 1936). dela orele 9—11. au frecventat zil­ nic clinica. Dumitru Uichail Şef de lucrări: Dr. Ioan Aleman.. titular: Dr. In afară de acestea. Preparator technic: Adam Simedru. Legăturile boalelor generale cu patologia oculară. Dr. Mecanic-electrician: Vasile Petcaş. Asistent: Dr. 11. Preparatori: Dr. Patologia irisului şi corpului ciliar. Elena Hendea (până la 31 Mai. 2. 6. S'au predat în total 40 de lecţiuni de teorie şi clinică oftalmologică.71' ' \ I # . Patologia pleoapelor. anului V. Laborant: Axente Buda. Dr. Şef de lucrări: Dr. Ion Păcurariu (dela 1 Iunie 1936). Glaucomul şi. Patologia scleroticei. Patologia aparatului lacrimal. Toate aceste lecţiuni au fost însoţite de numeroase de­ monstrări clinice de bolnavi. 5. Patologia corneei. agregat Dr. Asistent: Dr. Petre Vancea. în 80 de ore de curs. Li viu Ghidrai. 3. . Vasile Vasilescu. Director: Prof. Director: Prof. 10.. Inooenţiu Băbuţiu. Lavinia Rusu (până la 31 Mai 1936).

Vasilescu. în serii de câte 10. Diagnosticul clinic. obturaţia canalelor. s'au ţinut cursuri de tehnică dentară şi cursuri teoretice pentru iniţierea în lucrările practice după cum urmează: Prof. periodontite. pioree alveolară. f) Cheramica în Stomatologie. c) formarea ca­ vităţilor. indicaţiuni şi contraindicaţiuni. 2. Cluj rile practice executate sub supravegherea Prof. chiste. V. gură de lup. şef de lucrări: a) materialul de plombai. Insistând în deosebi asupra: 1. m. Băbuţiu în colaborare cu asistenţii Dr. Cursul de specializare în Stomatologie. 3. a fost urmat de studenţii în Medicină anul I V în număr de 141 şi s'a făcut de către Dl Prof. Vasilescu şi Dr. chimice. zilnic între orele 8—12V2 a. Pulpitele. tratamentul -curativ. e) interpretarea filmelor radiologice. Clinicei şi a personalului ajutător. I. b) excluderea umidităţii. Dr. Ne- . Calmarea durerilor în pulpite. In acest an au urmat cursul de specializare în Stomato­ BCU logie un număr deCluj / doctoriUniversity Library Pe lângă lucră­ 32 Central in medicină. tehnica operatorie a obturaţiunilor. g) Principii generale în ortodonţie. h) Boli chirurgicale dento-maxilo-faciale. c) Caria penetrantă. luxaţii de maxilare. 6. Aleman în 37 lecţii. Lucrările practice au fost executate sub conducerea şe­ fului de lucrări al Clinicei Dr. de: granulome. L. Pansamente. m. Instrumentarul dentistic. Băbuţiu. I. conform repartiţiei făcută de Decanat. calmante. d) tratamen­ tul profilactic. Aleman a demonstrat radiografii dentare în legătură cu diferite afecţiuni ale aparatului buco-dentar. A executat operaţiuni înaintea studenţilor.\18 Cursul de Clinică Stomatologică. sterilizarea ei. V. proprietăţi fizice. buză de iepure. Dl Prof. Ghidrai în orele de sta­ giu 8—12 a. c) indicaţiuni şi contraindicaţiuni l a extracţia dinţlor. Anestezii prin injecţii. Extracţiuni den­ tare. rauşuri. Dr. diga. b) Iperestezia dentinei. redresări forţate. Aleman: a) diagnosticul clinic al cariilor.. Dr. I. 5. drenajul salivei. tratamentul lor. obturaţia definitivă. Tehnica de examinare. igiena bucodentară. Obturaţie pro­ vizorie. 3 oee pe săptămână. asistent: a) caria dentară. Dr. b) anesteziile în Stomatologie. I. d) Complicaţiunile extracţiunilor şi tra­ tamentul lor. congelaţii. 4.

Dorin Ionescu (dela 1. asistent-onoriţic: a) Examenul metodic al -gurii. Nomenclatura clinică a leziunilor buco-dentare. Asistenţi: Dr. Clinica oto-rlno-laringologică. c) Sterilizare. b) In­ stalaţia. instrumentaţia pentru tratamentul. proteze mobile. Dr. şi un curs în 7 lecţii de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringolo­ gică. Cluj. 1936). parţiale. asepsia şi antisepsia în tratamentul conservativ. d) Proteze fixe. Dr. tra­ tament. anorganici). Cerumenul conductului auditiv extern: diagnostic. VII. corpii streini auriclari (animaţi. Laborant: Dumitru Gal. Ana Perţia (până la 30. Gheorghe Buzoianu. Dr. IV. *) A se vedea detalii în lucrarea „Activitatea Clinicii oto-rinolaringologică" (C. titular: Dr. Dr. conservativ. două prelegeri cu in­ firmierele voluntare ale Crucei Roşii. Noţiuni de igienă a urechei externe. VI. Noţiuni generale de profilaxie a supuraţiilor auriculare. eczema conductului. 1936). Demonstraţie operatorie: amigdalectomia şi ablaţia vegetaţiilor adenoide. Ghidrai. simptorrfe. M. . neanimaţi: organici. Rom. d) Inflamaţiuni acute şi cronice ale -cavităţii bucale. Servitor: Aurica Roman. 1936). Dl Prof. 12. Director: Prof. tratându-se următoarele capitole: 1 a) Cu medicii igienişti. M. L. 1936). totale. Dr.чџ croza pulpei fără carie. In afară de aceste cursuri. Patogenia supuraţiilor urechii mijlocii. Cursurile de clinică oto-rino-laringologică au fost pre­ BCU Cluj / Central lecţii ) Library Cluj date studenţilor din anul IV în 49 Universityde Dl Prof. Dr. Afec4iunile conductului auditiv extern: furonculul conductului. Supraveghetor: Aneta Miron. Buzoianu a mai ţinut 6 lecţii cu Medicinii igienişti. Buzoianu şi bogat ilustrate cu prezentări de bolnavi. Preparatori: Dr. Gabriel Cotul (dela 1. Noţiuni generale de practică medicală relative la patolgia urechei externe. Teodor Naghi. Aurel Vaida.

Anginele acute nespecifice. b) Cu infirmierele voluntare. polipii urechii. Diagnosticul şi tratamentul lor. rinoscopie posterioară. sugarilor. durerilor mastoidiene. S'au executat pentru acest curs practic în interval de 7 zile 4D operaţiuni oto-rino-laringologice. Otita medie supurată cronică. Sindromul adenoidian în practica medicală. tehnica operatorie. Otitele supurate acute. evidarea petromastoidiană. Cum se îngrijeşte o inflamaţie acută banală gripală amigdaliană. Simptome. 3. Rezecţia submucoasă sept. Sinuzitele maxilare supurate acute şi cronice. Esofagoscopie indicaţii. Technica inciziunilor timpanului. (Operaţia vestibulo-bucală tip Denker). reacţia mastoidiană. Tratamentul otitei medii supu­ rate acute. granulaţii. amigdalectomie.80 Otita medie supurată acută. Cum se desinfectează nasul. Amigdalite cronice criptice. 7. Ce sunt polipii ure­ chii? Ce este colesteatomul? Sindromul adenoidian în practica medicală. Importanţa pedagogică şi socială a vegetaţiilor adenoide. Cum se pansează o ureche care curge. simptome. Otitele medii supurate cronice-otoreea tubară. Flegmaonele periamigdaliene şi flegmoanele cervicale. Manifestările patologice ale vegetaţiilor adenoide. conservator. . Tratamentul medicamentos. Indicaţiile timpanotomiei. mastoidită propriu zi­ să). colesteatomul. timpanotomiile. 6. otita difteriei. Otita scarlatinoasă. 5. semi puncţia nasală a sinusului maxilar. 2. Reacţia niastoidiană. / Central University Library Cluj BCU Cluj Cursul de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringologică. Pronostic. faringeanâ. Amigdalotomie. Cum şi pentru ce se fac spălaturile auri­ culare. Noţiuni elementare de igienă nasală. 4. Mastoidita acută. Semnificaţia clinică a. (inciziile timpanului. bătrâ­ nilor. Contraindicaţiile timpanotomiei. Hi­ pertrofia cozilor cornetelor-demonstraţie. laringeană şi auriculară. şedinţă operatorie (trepanarea mastoidei). 1. osteitele casei. demonstraţie. tehnică. Periamigdalitele flegmonoase.

anul I V ) . Institntil de anatomie descriptivă şi topografică Director: Prof. Gheorghiu (până la 30 Aprilie 1936). Moldovan Va­ sile. Russu. S'au ţinut în total 41 şedinţe (82 ore). C. Roşea Vasile. Asistent: Dr. Bologa. Valeriu L. Asistent: Dr. 3. Dr. I. G. Dna Florica Dr. Şef de lucrări: Docent Dr. L. facultativ pentru ab­ solvenţi şi doctoranzi). Anto­ nescu. Custode: Baciu Mihail. Desenator: Ştefan Toth. Institntnl de istoria medicinii şi de medicală. Intendent: Ossian Ioan. S'au analizat şi s'au discutat sub conducerea pro­ fesorului o serie de chestiuni medico-istorice. Dr. V. Activitatea didactică a Institutului se compune din: lucrări practice şi cursuri teoretice. Anul IV). Pre­ da Victor. semestrul de vară. C. T. In total s'au ţinut 17 şedinţe (34 ore). Laboranţi: Aschilean Ananie. Jules Guiart. Seminar: (Şedinţe libere â 2 ore. Ilian. Berţi Ioan. Dr. Custode: P. I.81 ÎS. Dr. C. Dr. Cursul principal de Istoria medicinii: ( 2 ore pe săp­ tămână. Corondan Gheorghe. Puiu Vesp. V. Director: Prof. Proseminar: (2 ore pe săptămână. C. Dr. Director onorific: Prof. Asistent: Dr. Russu. 2. V 1936). Au prezentat pla­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nurile tezelor 14 doctoranzi şi s'a discutat elaborarea lor. Dr. Preparatori: Dr. Zseiki. Antonescu. Dr. Lucrările practice sunt împărţite în aşa fel încât în cele trei semestre (un semestru pentru anul I şi două semestre pentru anul I I (studentul să disece toate regiunile corpului omenesc. Dima (dela 7. Titu Spătaru. 14. Servitori: Năsăudean Gavrilă. Astfel în anul I fiecare student a disecat două piese ANUARUL 1935/36 6 . etnografie (Lyon). Velluda. 1. G. Papilian.

cu materia ce urma a se discuta. Petru Radu. ia în timpul disecţiunei să desemneze pe caetele per­ sonale de planşe.(capul si unul dintre membre). iar în anul I I următoa­ rele: Slancne. iOu modul acesta fiecare stu­ dent a cunoscut corpul omenesc în întregul lui. C. Prof. Institutul de anatomie patologică Director: Prof. Ioan Roman ( d e l a 1. toate planurile şi regiunile mai importante. a e 15. A s i s t e n ţ i : Dr. Cursurile teoretice. Papilian. facilitându-se înţelegerea lor. C. regiunile mai importante ale ca­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pului şi gâtului. iar in?anul următor a treia piesă. IV. 1936). Studenţii. Sistem nervos Prof. Dr. Dr. vase. Prof. Dr. Rubin Popa. Dr. ca şi proecţiunea organelor. Docent Dr. Velluda. organe de simţ. Velluda. perineul. viscere) cu importanţă chirurgicală. C. Preparatori: Dr. Şef d e l u c r ă r i : Dr. V . C. morfogeneză. Intendent: Ioan Dicu. totul sub suprave­ gherea şefului de lucrări. Pâpffiân şi Docent Dr. studentul trebuia să cunoască toate reperurile necesare prin explorarea regiunei. titular: Dr. Muşchii şi articulaţiile s'au studiat în cadrul lucrărilor practice în sălile de disecţie. Lucrările s'au făcut sub conducerea asistentului şi pre­ paratorilor. splanchnele şi creerul. Titu Vasiliu. O tarte din cursurile teoretice s'au făcut sub formă de coloquiu. Preparator tehnic: Iosif Biro. Dr. prin explo­ rare manuală. Âugustin Mureşanu. V. S'a predat în anul I următoarele ma­ terii: Osteologia. V . înainte de a începe disecţiunea unei regiuni. Dorin Ionescu (până la 31 Martie 1936). Tot în anul al doilea în cadrul lucrărilor de topografie s'au făcut descoperirile organelor (nervi. precum şi explorarea diîeritelor regiuni la suprafaţa corpului. veneau pregătiţi. Valentina Dahnovici. iCiu modul acesta cele mai grele chestiuni erau desbătute pe larg. Mediastinul. Pa­ pilian. . fiecare având câte trei mese. disecţie şi desemn. întâlnite în cursul disecţiunei. anunţaţi din vreme. Dr.

însă înainte de masă. câte 40—50 *de studenţi. ajutat de personalul auxiliar. pe baza unui manual recomandat. Laboranţi: JElisabeta Biro. pe cât posibil. Petru Radu. Ea consistă în reducerea. la care studenţii. Leontina fCiutac. Dat fiind marele număr ule studenţi. î ş i pregăteau lecţiuriile viitoare. In felul acesta au fost demonstrate şi explicate studen­ ţilor. Au fost făcute în cursul anului trecut pentru aceste . Vasile P o povici. adăugându-se şi studiul Haematologiei şi ăl Parasîtdlogiei. S'a f ă . profesorul adăugând completările necesare şi clarificând noţiunile mai dificile. In acest an şcolar activitatea didactică a fost dublă. media notelor obţinute ia aceste co­ locvii constituîind aprecierea activităţii studentului respectiv. Pentru a suplini lipsa de manuale didactice. n'a putut fi făcut împreună. ei au fost supuşi la multiple co­ locvii. sub conducerea asistentului Dr. obligând în acelaş timp pe studenţi ca să pregătească anticipat materia demonstraţiei următoare. Ga metodă-de studiu s'a menţinut cea practică activă '{Vezi anuarul 1934—35. Iar pentru putea controla zelul "şi activitatea fiecărui student. de către profesor. Studenţii au mâi fošt împărţiţi fiecare în câte trei serii. învăţământul. pg. Institutul este în acelaşi timp şi sediul Serviciului de Pro­ sectură a Clinicilor şi a Spitalelor din Ardeal a Ministerului Sănătăţii. s'a instituit un seminar 'benevol. fiecare serie făcând câte o şedinţă de 3 ore pe săptămână. studiul Anatomiei Patologice a trecut din anul I V în anul al IlI-lea. 156).eut astfel instrucţia materiei cu 2 serii de studenţi: anul I I I şi IV. orale şi în scris. jumătate 'din această -şedinţă fiind ocupată de demonstraţiuni microacojpice şi jumătate de cele macroscopice. după masă. iar anul I I I acelaşi număr de ore. Mecanic: Dionisie Kolozsvâri. Ioan Ciutac. c ă c i datorită modificării regulamentului de studii al Facultăţii noastre. a predării teoretice a materiei şi înlocuirea ei cu demcmstraţiuni practice. ci separat cu fiecare an: anul IV avea de "8 ori pe săptămână câte 3 ore. princi­ palele capitole din patologie. reducându-se dela 3 la 2 semestre.83 Custozi: Dionisie Biro. deşi acelaşi. BCU Cluj / Central University Library Cluj •care se făceau chiar de către studenţi.

La capitolul traumatologiei s'a insistat în rnod deosebit asupra legăturii dintre medicina legală şi cele­ lalte specialităţi medicale. Noţiunile practice de patologie ge­ nerală şi anatomei patologică au fost reînprospătate cu aceas­ tă ocazie. în cazurile mai deosebite. Coriolan iCotuţiu.. Institutul medice-Iegal. fiind. 1Q şedinţe. deasemenea menţionat faptul că fiecare autopsie se prezintă ca o preble*mă de rezolvat. Anul acesta s'a predat materia de medicină legală penală în conformitate cu Codul Penal Regele Carol И.. Preparator:BCU Cluj /Rişcuţia. . 1239^cte:biopsii{şi ©serie đfe examinări baceriologieie ş. Anton: Central University Library Cluj Custode: Dionisie Crăciun. Tirehuie. având sediul în Institut. Re­ zultatul acestor cercetări este dat. chimice şi mai ales histopatologice. S'a insistat mai mult asupra intoxicaţiilor şi dentologiei şi legislaţiei pro­ fesionale. creată şi condusă de Directorul Institutului. bacterio­ logice şi serologice. Reuniunea a ţi­ nut în anul acesta un număr de. Laborant: Constantin Olteanu: S'a predat întreaga materie a Medicinei Legafe. Dr. Asistent: Dr. serolbgiete. Director: Prof.. în Comunicările făcute de personalul Institutului la Societă­ ţile medicale şi în special la Reuniunea Anatomică. care cere cercetări compliiaentape.. Studenţii au fost supuşi la trei colocvii repetate scrise şi orale şi la examenul de fine de an s'a constatat că materia a fost mai bine posedată ca în anii precedenţi.. făcândn-se 42 co­ municări. 16. Vasile Hurghişiu. conform programul analitic. Mîhail KernBach.. conţinutul cărţii: Hotarul tradiţional şi legal al pro­ fesiunii medicale. aceasta din urmă fiind' de specialitate.Ihstituţir urr număr dff-2SSff autopsii. Şef de lucrări: Dr. studenţilor din anul" VF.

((titularul catedrei de Istologoie şi Embriologie). Ђгадош. nutriţia. demonstraţii şi lucrări: Anul I. total 16 ore cu elevele dela Institutul Surorilor de î)crdfire. Obiectul: Ђ) Fiziolo­ gie generală şi digestie. JMaria Bulgariu. S'au ţintit cursuri şi lucrări practice cu studenţii în "Me­ dicină anul I I I confofcm regulamentului.şi I I . a) 43 lecţiuni. de AUGJîări: J>r. yQm de serviciu: Ioan . în număr de 357. Oprişiu Cornel. Curs de Fiziologie pentru studenţii în medicină anul I . Preparatori: J>r. e) 2 colocvii verbale şi scrise. Jîcaterina iCâlmân şi iDr.Nicolae Munteanu. 1. I. 2. Laboranţi: Vasile Hurdubaia. Grigore Benetato. metanolimul energetic şi mate* rial. total 138 ore. Preparator tehnic: Teodor Ghiorghiu. "Pieixe'T. Library Cluj BCU Cluj / Central University Asistenţi: Romul Opreanu. !Şef de lucrări: Dr. total 42 ore. JLaborant: . ti'atându-se capitalele publicate în Anuarele precedente. Dr. Preparatori: .Nicolae Mocan. c) 37 şeflinţe de lucrări practice. Director-Profesor suplinitor: Prof. corelaţiunile (secreţie internă. . I * . Ioan Dopş*. Jîlena Mafteiu. total 32 ore. d) 11 demonstraţii. Custode: Simian Pop. d) Un colocviu verbal. a) 19 lecţiuni. mişcarea. Asistentă: Dr. total 64 ore.Director: Pro/. funcţiunea sis­ temului nervos). Ioan Birău. Institutul de fiziologie. circulaţia. Curs elementar de nutriţie şi igienă alimentară. Obiectul: Ђ) Funcţiu­ nile de nutriţie "(generalităţi. în total 28 ore.hamas.Badiu. c) 17 şedinţe de lucrări practice. respiraţia). angajat cu coritKtiatl)r. 16 lec­ ţiuni. S'au ţinut următoarele prelegeri. reproducţiunea şl creşterea. Dr. ft-nul П. Traian Din«ulescu..

şi 4 colocvii de câte 1 oră. inimei. 2 ore curs şi 2* ore lucrări săptămânal cu studenţii din anul V. cu oarecare modificări şi adaosuri". bronchiilor. Razele Rontgen şi proprietăţile lor. Constantin Berariu.. îm număr de 156. Preparatori: Dr.86 19. Library Cluj BCU Cluj Central University Laborant: Onofrei Vântu. Asistent: Dr. Materia tratată a fost cea indicatăi în anii precedenţi. Director: Prof. sifilisul osos. esofagului. Radiodiagnosticul afecţiunilor plămâ­ nilor. Curs teoretic: (Prof. Director: Conferenţiar Dr. Electrician-constructor: Rudolf Stransky. Articulaţiunile. asistent). 1935. Dr. Viorel Rusu şi Drd. 31. 145. 1935. S'au ţinut 20 şedinţe de demonstraţiuni de câte 2 ore. Preparator: Mihail Eduard Pamfîl. Elisabeta Elecbeş. Laboratorul de fizică. 20. osteomielită. De­ monstraţiuni asupra curenţilor electrici şi aparatelor de ra­ ze Rontgen. Constantin Berariu. Tehnica radioscopiei şi radiografiei: sistemul osos normal. Traiân Vasculescu. p. Curs de fizică medicală audiat de studenţii anului I. p. directorul Institu­ tului de Speologie. stomacului. anomalii osoase). Materiile tratate sunt cele enumerate în Anuarele prece­ dente pe anii şcolari 1931—32. intestinului subţire şi grosNoţiuni generale de radioterapie. sub conducerea D-lui preparator M. diafragma lui. Bărbulescu. tuberculoza osoasă. Infirmiere: Rozalia Simon. pleurei mediastinului. Lucrările practice: (Dr. Biologie generală. Măria Hurdubaia dela 1 Oct. G. Răcoviţă. N.. tracheei. pentru studenţii în medicină anul I. E Pamfil. Desenator-fotograf: / Ana Stransky. .. Fochist: Maxim Stretea. Curs predat de Prof. medicali. Dimitrie Negru). 114. Servitor: Ioan Oroianu până la 1 Oct. Dr.. ŞL 1932—33. E. patologie osoasă (fracturi. Dimitrie Negru. S'au ţinut 46 lecţii de câte 1 oră şi 1 oră jurn. Institutul de radiologie.

biochimie. Administrator: Vasile Botha. Portar: Nicolae Căian. 1936). este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934—35. au fost făcute de dl. Laboranţi: Pavel Barciuc. Vasile Lustrea (dela 1 Iulie 1936). Pasteur (patologie g-lă. I I I . Făcăoaru Iordache. Alexandru Rozsnyai. Iuliu Moldovan. igienă. . iar pentru anul V. 1934. Ileana Moldovan. Servitori: Vasile Lup. I I I . Petre David. Ioan Caila (dela 1. Anica Alexandru.. Gavrilă Morar. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936). Şef de lucrări: Dr. conform aprobării Consiliului Facultăţii. Viorica Tarţia. IV. Servitori: Carolina Lup. Ileana Deaj. agregat Dr. 1936. Gheorghe Merlaş dela 1. înştiinţai de igienă şi igienă socială. Mecanic: Francisc Lâszlo. Cursurile pentru anul VI Med. Personal administrativ şi de serviciu. (până la 30 Iunie 1936). Preparator tehnic: Carol Ivanek. Titu Turcu. Dr. titular Dr. Ilie Ardelean. Gavrilă Toader (până la 31. balneologie şi bacteriologie). Dactilografă: Elisabeta Radius.. Dr. Prof. Cursul de igienă şi igienă socială s'a predat studenţilor din anii V şi VI Med. Dr. Director: Prof. IV.INSTITUTUL PASTEUR. Desenator-fotograf: Ecaterina Tomşa. Asistenţi: Dr. Alexandru Mescşan. comun pentru cele cinci institute din clădirea Inst. 22. Fochist: Vâsc Pavel pana la 31. câte 3 ore cursuri şi 4 ore lucrări prac­ tice săptămânal. Iuliu Moldovan. Ovidiu Comşa. Preparatori: Dr. Dr. Materialul tratat la cursuri şi lucrări. Zolog. separat pentru fiecare an. de dl.

1936). Mihail GundiscK. început la 6 Noemvrie 1935 cu o lecţiune de deschidere despre Biolo­ gie. Oameni de serviciu: Măria Manciulea. Irina Zagony Ştefan. Bojin. (dela 1. Dr. (10 lecţii). . Bumbăcescu (pâna la 30. Petru David (dela 1. trimise pentru examinare. Şef de lucrări: Dr. Ilie Rus. 1936). cu mici mo­ dificări. Preparatori: Dr. Dumitru Pană. De asemenea ca şi în anii trecuţi. Botez Mihail. VII. 31. Iosif Mihalca. Cursul de Patologie generală şi experimentală. Asistenţi: Dr. Arsilia Aleman. Iulian Găină (până la 31. Institutul de patologie generali şi experimentală. Pe lângă acest curs făcut studenţilor anului al IV-lea. (21 Februarie—28 Mai). III. Institutul de istologie şl embriologie Director: Prof. Asistenţi: Dr. 1936). a continuat până la 28 Mai 1936. Dr. Dr. Eduard Mezincescu (dela 1. Patologie şi Medicină. Cornel Crişan. cele publicate în anuarul din 1934—35. prin personalul său sub condu­ cerea mea prepararea vaccinului antirabîc pentru Institutul Antirabic din Cluj. 1936). ca şi în trecut. Şef de lucrări: Dr. III. Custode: Dr. VI. Măria Cuibus. N. Director: Prof. 1935). titular Dr. Preparatori: Dr. Irimie Ţiplea. Virgil Raduleţ (până la 30. Eugenia Maho-Botez. Laboranţi: Vasile Manciulea. studenţilor din anul al II-lea. Chestiunile prezentate la curs şi lucrări sunt. s'a mai făcut un curs de introducere în studiul Patologiei Generale. titular Ioan Drăgoiu. IV. Institutul de Patologie Generală şi Experimentală a asi­ gurat zilnic. Dr.88 аз. IV. 1935 — 30. Dr. IV. Institutul a asigurat exa­ minarea microscopică a creerilor animalelor suspecte de rabie. însoţit de lucrări practice (12 şedinţe). V I I . 1936). 1936). Nicolae Bumbăcescu (dela 1. S'au făcut înBCU Cluj / Centralşi 37 şedinţe de Cluj total 44 lecţii University Library lucrări prac­ tice. VIL 1936). Dr. Iancu Petrescu (1.

3. Coloraţia Giemsa: Malaria. un semestru cu anul I şi două semestre cu anul al II-lea. Insămânţări pe medii. Elena Baroni. Nicolae Buzgan (dela 1. coloraţia simplă. BCU Cluj / Central University Library Cluj Asistent: Dr.000 preparaţiuni micros­ copice cari au rămas în proprietatea studenţilor. Coloraţia sporilor: tetanici. ultramicroscopi. Custode: Traian Toma (până la 30. 8 lucrări practice. Institutul de bacteriologie. 6. Coloraţia Gram: gonococi antrax din culturi şi organe. Preparator: Dr. Cu anul I s'au făcut în total 21 de lecţiuni de tehnică mi­ croscopică şi citologie. V I . 160 colecţiuni complete de ţesuturi şi organe. Cu anul al II-lea două semestre: Studiul ţesuturilor şi al organelor. Laboranţi: Valeria Gheleţuş. Vitold Baroni. coloraţia Gram: piogeni. V. 8. aparate. S'a executat în acest an. STau ţinut în timpul anului şcolar 42 de lecţii cu materia prevăzută în program. ca şi în anii trecuţi. Coloraţia Ziehl-Neelsen: bac. Sau făcut în total 41 lecţiuni. 1936). . Vasile Cristea. 5.89 Custode. fiecare lecţiune fiind urmată de 3 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. s'au făcut cu fiecare serie. adică în total 16. 4. titular Dr. de către per­ sonalul ştiinţific al institutului. Cu cei 165 de studenţi ai anului I I I medicină. Cursul de istologie şi embriologie se face în trei semestre. 2. coloraţia Neisser la difterici. medii de cultură. 1936). Coloraţia Gram. Director: Prof. 35. pneumococi. după cum urmează: 1. Sterilizare. Mitiţa Dumitrescu. coloraţia simplă. 7. Ana Chira. fiecare lecţiune fiind urmată de 2 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. împărţiţi în 4 serii. diferite coloraţii subtilis. paratuberculoşi. Koch. Preparat nativ.

Preparator tehnic: Gheorghe Radulescu. S. Cluj / CentralDr. BCU suplinitor University Library Cluj Şef de lucrări: Dr. Asistent: Dr. In semestrul al doilea s'a studiat în linii generale chimia organică. Director: Prof. Director: Prof. Eugen Morariu. Cursurile de Farmacologie în anul 1935—36 nu s'au pre­ dat deoarece în urma modificării programului. Măria Georgescu. . Preparator: Dr. Institutul de balneologie şi fizioterapie. Borş. Stagiu nu s'a putut face până acum. Gheorghe Popoviciu. Director: Agregat Dr. preparator-ajutor. Institutul de farmacologie şi farmacognozie. S'au mai ţinut cursuri teoretice şi practice cu surorile de ocrotire. 37. materia a fost trecută în anul IV de medicină. în curs de 22 ore. Marius Sturza. titular Dr. Laborant: Iuliana Huber. Ca şi în anul precedent. Secăreanu. Eugenia Băncilă. F. pentrucă lipseşte cu totul o instalaţiune potrivită în Institutul de balneologie şi fi­ zioterapie. în primul semestru s'a insistat asupra principiilor generale ale chimiei ca şi asupra capito­ lului anorganic respectiv. 38. Acest studiu a apărut deja litogra­ fiat subt forma unor „Note de Curs" alcătuite de către Dl.90 36. De 2 ori^ pe an s'a făcut cursuri cu proiecţiuni pentru a demonstra tehnica balneară şi hidroterapeutică care nu se poate demonstra în lucrări practice. Laborant: Alexandru Lungu. Laboratorul de chimie medicală. insistând în special asupra chestiunilor strâns legate de biologie şi medicină. S'au predat 2 ore teoretice pe săptmână şi 2 ore lucrări practice studenţilor din anul V . despre: tehnica hidroterapiei. în lipsă de instalaţiuni.

Dr.: Victoria Ciocănelea. Măria Simon. Matilda Peter Valentini. Elena E» Russu. Aurel Russu. Preparatori ajut. Măria Popescu. Şef de lucrări: Dr. Asistenţi: Aurelia Buzescu-Lupaş.. Ioan Manta. Mecanic-şef: Mihail Peter sen. Laborant: Alexandru Balint. University Library Cluj BCU Cluj / Central Custode: Ştefan Gebefugni. I. Mihail Peter jun_ Lucreţia Penteher. Analiza cantitativă volumetrică: alcalimetrie oxidime— trie şi iodometrie. . r 29. Lupaş_ Preparatori: Iulia Abrudan. Petru Gal. Portar: Victor Oltean. Director: Prof. Şef farmacist: Dr. Servitori: Gheorghe Vlas. 2.9b Lucrări practice: 1. Virgil Lupea. Fochist: George Cadar. Constantin UrecMa. Farmacia Clinicilor. Analiza calitativă anorganicâr recunoaşterea aniionilorşi cationilor curenţi.

Doc.1. Programul acestor cursuri s'a publicat la capitolul Cli­ nicii Stomatologice (pag. L. Moldovan. 3. Lecţiune de deschidere: Medi­ cul practician şi tuberculoza (amfiteatrul clinicii medicale). 171). Dr. urmând ca după terminarea stagiilor practice pe teren şi elaborarea tezei. în colaborare cu Institutul de radiologie. 1935 şi au durat până la 15 Iunie 1936. I. Dr. Materialul propus este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934-35. Dr. I. (cu prezentări . Au fost admişi la acest curs 17 candi­ daţi. 204 din legea sanitară şi de ocrotire s'a con­ tinuat şi în anul şcolar 1935—36 cursul de specializare în Igienă. Daniello: Lecţiune clinică. pentru medici practicieni şi absolvenţi între 21 Septembrie şi 3 Octombrie 1936. '{Vezi Anuarul din acel an. clinica chirurgicală şi oto-rino-laringologică. la Institutul de Igienă şi Igienă socială de sub conducerea dlui Prof. In igienă. In baza art. Curs de perfecţionare organizai de clinica medicală. Lecţiunile şi lucrările practice ca şi staţiile clinice re­ glementare au început la 9 Nov. 3 In stomatologie. organizat de Facultatea de Medicină şi Farmacie. pag. Diagnosticai şi tratamentul tuberculozei pulmo­ nare a adultul ai. 2. Prof. cu următorul pro­ gram: 1. 78). candidaţii să treacă în Cluj BCU Cluj / Central University Library toamnă exa­ menul de specialitate. Haţieganu.

Dr. Dr. L. Babeş 7). Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare Г.). Daniello: Şedinţă practică de pneumotorace (secţia de boli pulm. Doc. Buzoianu: Tuberculoza! laringelui: etiologie. Daniello: Lecţiune clinică despre granulii (secţia de boli pulm. Dr.). Dr. 18. 7. G. Doc. L.). Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: a) Tuberculozele pulmonare acute (amfiteatrul clinicii medicale). Ж Prof. med. (Inst. 9. L. 4. de Radiologie). I. Doc. Dr. C. Dr. C. de radiologie). L. 3t Dr. Daniello: Lecţiune clinică despre tubercu­ lozele lobare şi periscizurale (secţia de boli pulmonare a cli­ nicii med. Dr. L. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: b) Tuberculozele cronice. simptome. ar clinicii-. Doc. Doc. Prof. C. Dr. Tub. Dr. C. de radioTogie). 17. L. 15. 8. L. Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare II. 12. semnificaţie prognostică (amfiteatrul clinicii medicale). a) valoarea semnelor funcţionale şi stetacustice (Amfi­ teatru! clinicii med. frecvenţă.ш de bolnavi^ despre: tuberculoza Шм-ocazeoasă incipientă (secţia de hol* pukm. Dr. Doc. Daniello: Lecţiune clinică despre caverna tuberculoasă (secţia de boli pulm. Dr. Daniello: Şedinţă practică de oleotorace şi spălătură pleurală (secţia de Boli pulmonare). a clinicii medicale). 14. medi). Berariu: / Imaginile patologice elementare ale BCU Cluj Central University Library Cluj aparatului respirator (Inst. 13. profil'. L. Str. (Inst. 10. Dr. BeEomu: Teclmica examenului radiologie al to­ racelui şi imaginea toracică normală (Inst. Dec. .). de radiologie). Dr. patogenie. C. a clin. 6. Berariu: Teclmica Dispensarului antituberculos (Dispensarul Soc. Doc. 11. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare: b) valoarea examenului radiologie şi de laborator. 5. Dr. L. Haţieganu: Tuberculoza intestinală. Doc. Dr.

Dr. Daniello: Pneumotorace bilateral. Dr. 33. „Asociaţia docenţilor universitari dela Facultatea de me­ dicină din Gluj". Mihail. oleotorax. . contraindicaţii. 25. L. Şedinţă practică /de pneumotorace. complicaţii. Demonstraţie de îrenîcectomie şi toracoplastie (la cli­ nica chirurgicală). G. 22. Doc. rezultate. conform progra­ mului publicat în continuare. Dr. 34. Dr. Daniello: Principiile profilaxiei sociale ale "tuberculozei. 26. Vizita Dispensarului studenţesc şi altor instituţii. la 5—17 Octomvrie 1936. Buzoianu: Tratamentul laringitei tubercu­ loase (amfiteatrul clinicii medicale). 21. Daniello: Demonstraţie de pleuroscopie şi rezecţie de aderenţe. Dr. C. I. L. P. Dr. 20. Dr. Gavrilă. A l 3-lea curs de perfecţionare organizat de către -„ Asociaţia Docenţilor Universitari dela Facultatea de Medicină din C l u j . Prof. ca preşedinte şi Docent Dr. L. Prof. Doc. Vizitarea sanatorului-spital dela Săvădisla. a organizat un curs de perfecţionare medicală pe seama medicilor din ţară. Sichel: Technica analizelor curente de labora­ tor utilizate în "diagnosticul tuberculozei.19. Doc. Daniello: Frenicectomia şi toracoplastia: indicaţii. L. Daniello: Pneumotoraxul: mod de acţiune. Dr. Dr. Doc. Doc. L. Dr. Cluj şi a dispensarelor rurale ale plasei sanitare model Gilău. Dr. 23. Axente Iancu. •indicaţii. BCU Cluj Central University Library Cluj 30. Haţieganu: Poliserosita tuberculoasă. I. 4. Dr.: Technioa Dispensarului antituberculos. 32. Daniello: Principiile generale ale trata­ mentului tuberculozei (amfiteatrul clinicii med. L. 28.). Doc. Daniello: Şedinţă practică de pneumoto­ race. L. 27. Berariu. 29. j . Daniello: Lecţiune clinică despre sclero­ zele tuberculoase. 31. Doc. intervenţia lui Jacobaeus. 24. Dr. L. sub conducerea D-lui Dr. despre: „Actualităţi în diagnosticul şi tera­ peutica clinică". Doc. ca secretar general în cadrul Facultăţii şi sub patronajul Dlui decan Prof.

diagnostic şi tratament). 12—1 Prof. 6—7 Prof. L. Programul cursurilor a fost următorul: 5. Docent Dr. Dr. 6 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice de laborator (tehnica me­ BCU Cluj / Central rezultatelor. P. Vancea şi Dr. G. 7 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul oftalmolo­ giei de: Prof. Pop: Vitaminele în tratamentul plăgilor. Vancea: Starea actuală în tratamen­ tul glaucomului. I. P. 5—6 Prof. Ţeposu: Diureza ca mijloc de explorare şi terapie în urologie. 10—11 Prof. 10—11 Prof. Goia: Tratamentul ulcerului gastric şi duodenal. Octomvrie: 10—11 Prof. examenul ureei tabolismului bazai. Grigoriu: Perforaţiile şi rupturile uterine (etiologie. Tătaru: Probleme noui în tratamentul sifilisului. 5 1 Prof. I. interpretarea University Library Cluj sanghine. Dr. I. Voicu: Graba şi expectaţiunea în ob­ stetrică. 5—Î6 Docent Dr. I. Buzoianu: Inciziunile timpanului (tim—6 panotimiile. Dr. Iuliu Haţieganu: Diagnosticul şi trata­ mentul diareelor. Dr. 11—12 Docent Dr. .95 Au participat la aceste cursuri un număr de 63_medici din toate părţile ţării precum şi un număr însemnat de me­ dici locali. Dr. etc. indicaţii. rezultate mediate şi tardive). 6—7 Prof Dr. Gavrilă. D. Dr. Rusu. D. C. Michail. C. .) de: Docent Dr. Michail: Probleme de actualitate în patologia oculară. Dr. -•• 11—12 Prof. 11—12 Docent Dr. Gavrilă: Evoluţia scarlatinei la Cluj in raport cu vaccinările anti-scarlatinoase şi tratamentul ei. Dr. A. Dr. E. Iancu: Pseudo-debilitatea congeni­ tală ca factor de mortalitate infantilă (Clinica Ginecologică). A.

66 6—7 Docent Dr. Tătaru. Dr. C. V. C. 11—12 Docent Dr. A. L. L. 5—6 Prof. Nichita: Cionsideraţiuni asupra pa­ tologiei discurilor vertebrale. Dr. Dr. 10—11 Docent Dr. Veluda: Consideraţiuni anatomofiziologice asupra sistemului vegetativ în raport cu o tera­ peutică raţională a lui. Aleman: Ciomplicaţiunile locale şi ge­ nerale ale cariei dentare. 9 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul dermatolo­ giei şi sifilografiei: Cluj Prof. 5 — Docent Dr. M. Dr. C. Dr. T. I. Pop şi Dr. Dr. 10 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice asupra lichidului cefalorachidian şi alte probleme din Clinica Psihiatrică de Dna Dr. 6—14% Docent Dr. C. Dr. 8 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul chirurgiei: de Prof. C. lancu: Encefalitele post-infecţioase * 6 la copii. Danielo: Problema granulei cronice. 6—7 Docent. 5—6 Prof. Borza. I. Munteanu. 10—11 Prof. 7— Demonstraţiuni practice de bolnavi şi de laborator la Clinica Infantilă: de Dr. . Dragomir: Pireto-terapia în bolile mintale. Pop şi Dr. 10—11 Prof. L. Urechea: Traumatisme craniene. Minea: Patogenia şi tratamentul sifi­ lisului nervos. BCU de / Central University Library Cluj Cirlea. Dr. Dr. Popovici: Diagnosticul şi tratamentul tulburărilor digestive ale copiilor. Popovici: Când şi cum să recoman­ dăm intervenţîunea chirurgicală în afecţiunile ginecologice. Pop (Galaţi): Tratamentul tumorilor mediastinale (Institutul de radiologie). 11—12 Dr. Retezeanu. Negru: Demonstrări de filme despre ca­ zuri mai dificile de Rontgen-diagnostic. L. A. 11—12 Prof. D. C. 6—7 Prof. Dr. Tătaru: Probleme noui în tratamen­ tul sifilisului (continuare).

6—7 Prof. 12—1 Prof. C. 6—77г Dr. Hăngănuţ: Diagnosticul radiologie al afec­ ţiunilor gastro-duodenale cu demonstraţiuni de filme. Sturza: Tratamentul hidro-mineral al afecţiunilor hepato-biliare (Oinica Medicală). P. după masă s'a vizitat plasa sanitară model din Gilău. 12 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul neurologiei de Dr. Retezeanu: Cum s'a născut şi evoluat psihanaliza. Dr. Vancea: Importanţa terapeuticei ge­ nerale în tratamentul boalelor de ochi. Dr. 11—12 Prof. Urechia: Funcţiunile glandei supra­ renale. Haţieganu. Dr. Dr. Teofil Dragomir. 5—6 Prof. 1. Aleman: Radiografia în stomatologie. 5—6 Docent Dr. Lăcătuş. 10—11 Prof. Dr. Ţeposu: Ipertrofia de prostată şi tratametul ei. 7 Demonstraţii practice de bolnavi şi de laborator la Cli­ nica Infantilă: de Dr. Dama. înainte de masă s'a vizitat spitalul de ortope­ die din localitate sub conducerea Dlui Director Dr. Prodan.97 In 11 Oct. E. de sub conducerea Dlui Dr. Teofil Dragomir: Tratamente mai noui în afecjiunile sistemului nervos. Avrămoiu şi Dna Dr. Rădulescu. Ih Octomvrie: 8—10 Demonstraţii practice din domeniu oto-rino-laringologiei: Prof. M. V. Dr. — 11—12 Dr. Dr. C. M. C. V. 13 Octomvrie: 8—10 Demonstraţii de bolnavi cu afecţiuni medicale: de BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. I. C Buzoianu. Bologa: Dela medicina veche la cea a viitorului (Clinica Dermatologică). ANUARUL 1935/36 1 . D. Dr. 10—11 Prof. 11—12 Docent Dr. Keusch. Dr. Cimoca: Micozele cutanate şi mijloa­ cele noastre de luptă pentru suprimarea lor. Dr. Dr. Popovici: Afecţiunile respiratorii ale copiilor. 10—11 Prof. Cirlea.

Dr. 7 Demonstraţiuni practice de radiuira-terapie şi Rontgen-terapie la Institutul de Cancer. 15 Octomvrie: &—Q Instrumentar şi măsuri terapeutice în urologie de: Dr. Dr. Dr. Popovici: Cauzele şi combaterea morta­ lităţii precoce. Pop. Dr. 17 Octomvrie: 8—9 Prof. C. G. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16 Octomvrie: 8—9 Demonstraţiuni practice din domeniul obstetricei de Dr. Kembach: Perforaţiile uterjjie џ res­ ponsabilitatea medicilor în noul Ciod Penal. I. Stanca: Afecţiunile colului şi tratamen­ tul lor {Institutul de Cancer). Dr. 6—7 Doc. L. Căprioară. Cimoca: Piodermiile şi combaterea lor. »etuberculoase ale şoldului. Daniello: Freniceetotmia şi rezultatele ei tardive. C. Dr. 11—12 Prof. 5—6 Docent Dr. M. 5—6 Doc. Nichita: Artritele şi osteoartritele cro­ nice. Dr. 1 Goia. 10—11 Prof. 6—7 Doc.98 11—1 Dr. Purge: Diagnosticul şi tratamentul tulbură­ rilor funcţionale ale ovarului. Moga: Tulburările circulaţiei coronariene şi tratamentul lor. M. I. G. 9—10 Doc. Dr. L. Voicu: Intervenţiuaa obsteiricale la fajatom. Kembach: Certificatul medical şi sanc­ ţiunile după noul Cod Penal. A. 6—7 Docent D. Damcico. Konradi: Valoarea reacţiilor serologice în diagnosticul џ tratamentul blenoragiei. 5—6 Prof. M. C. Dr. Stanca şi Dr. 11—12 Docent Dr. 9—10 Demonstraţiuni de bolnavi cu afecţiuni medicale de: Prof. V. Stanca: Intoxicaţiuni fiziologice cu privire specială la iperemeza gravidică. 10—11 Dr. Grigoriu: Demonstraţiuni practice din domeniul ginecologiei. . de: Doc Dr.

ocrotire . începând cu ora 4 vizitarea instituţiilor sanitare şi Ae . In 17 Octomvrie după masă. "2. Dr. Gavrilă: Noui probleme în trata­ mentul cdiăbetuliii. 10—11 Erqţ.din Ouj. Ћаг-za: 'Tratamentul :cafbuncului.99 V9—10 Ђг. Buzoianu: Sindromul adenoidian in jpractica .medicală. 11—12 Docent Dr. G. BCU Cluj / Central University Library Cluj . I.

9—12 1935. (In colaborare cu Dr. (In colaborare cu Dr. (în colaborare cu Doc. med. Un caz de diabet traumatic. 8. med. 1936.de chirurgie naţional. Suferinţele post operatorii în afecţiunile hepato-biliare. (In colaborare cu Dr. 6. E. Nana). A . No. Bucureşti 18. 10.. Luxaţia traumatică a cubitului în legătură cu un caz personal. pag. Nana Aurel). de Chir. 8. Raport la cel de al VI-lea Congres. Soc. Pop: şi comunicările Directorului Clinicei. 9—12 1935. 1935. de Chir. operat şi vindecat.D) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA. Clujul Me­ dical No. pag. 267. II. 1936. şt. Com. . Conf. 5. M. Sânii chistici. 7. Sovata 9. (In colaborare cu Prof. Rev. Consideraiiuni asupra alor patru cazuri recente de toracoplastie. Ghiţescu). şt. Nichita şi Dr. Com. pag. Mureşan şi Dr. Rev. No. Dr. 5—6 1935. XI.. Angelescu şi C. No. Prof. Ulcer peptic jejunal după rezecţie Finsterer.. Dr. Un nou procedeu în tratamentul chirurgical al hidrocelului şi al chistului cordonului spermatic. E. 1936. Soc. 1935. 5—1935. şt. No. C. R. ] . 3—4 1935. Cluj. Rev. Safta). 23. 1935. V. med. la cursul de perfecţionare University Library Cluj BCU Cluj / Central în Balneologie. 7. Rev. 3. 17—21. 9. Al. pag. Soc. Consideraţiuni clinice şi terapeutice asupra chistului' hidatic pulmonar (în colaborare cu Dr. Soc. 2. III. Daniello) Com. Panlosolul în tratamentul plăgilor supurate. Incizia supracostală în operaţiunile pe splină şi cardia. 30. (In colaborare cu Doc. 4. Puşcariu). 1—12.de Chir. şt. C Cotuţiu). a) Lucrările Dr. XI. 18—20. de Chir. 1. XII. med. Clinica chirurgicală.

I. Safta: Anestezia locala combinată cu dilaudid scopolamin. Zeno Şt. 4—5 pag. 1935. IV. E. Borza (în colaborare cu Dr. Bruda): Dis­ tracţie cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomanie. pag. 10. Soc. Rev. Safta: Apendicita şi tbc. Dr. VII. Safta): Limfogranulomatoză cervico-mediastinală evoluând sub tabloul cli­ nic al unei guşe maligne. Zeno Şt. Safta): Contribuţiuni la studiul apendicitei traumatice. iR. 2. . Clujul Medical No. Mureşan: (In colaborare cu Dr. Mureşan (în colaborare cu Dr. Com. 6. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. 642 3. Dr. pg. Martie 1936. 7. Doc. 14. Dr. 9. şt. med. şt. Com. M. Dr. med. la . Dr. Dr. 5. şt. 8. 12.101 b) Lucrările şi comunicările colaboratorilor: 1. 11 1935. şt. 3. Borza: Peritonită blocată tardivă după gastro-entero-anastomoză antecolică anterioară cu anastomoză Braun. Soc. Soc. 1935. 25. 1936. Dr. X I I . Borza (în colaborare cu Dr. ileo-cecală. 11. Clujul Me­ dical No. 5—7. 590. I. 2—4. Prăgoi): Un caz de maladie osteogenică (exostoze osteogenice multiple) cu deviaţiuni şi deformaţiuni multiple. Dr. Zeno Şt. 1936. I. 25. Oujul Medical No. 4 1936. Mureşan (şef de lucrări până la 1 Mai 1936): Tratamentul plăgilor. Zeno Şt.) E. Dr. Clujul Medical No. Mureşan (în colaborare cu Dr. Clinica et Laboratorium No. E. Dr. IV. med. P. Safta): BCU Cluj / Central University Library Cluj Cazuri de apendicită traumatică. Prăgoi: Un caz de luxaţie a semilunarului. Dr. pag. 5. 4. Puşcariu): Contribuţiuni la aşezarea firului fără sfârşit în tratamentul stricturilor cicatriciale ale esofagului. Borza: Curs de „primul ajutor" ţinut în­ văţătoarelor rurale la 13 Iulie şi 3 August 1935 în cadrul cur­ surilor medicale organizate de Ministerul Muncii. Conf. E. Clujul Medi­ cal. med.Ciursul de perfecţionarea me­ dicilor. I. 5 1935. 13. Dr. Bul. III. 250. I. pag. Dr. E. Nichita (în colaborare cu Dr. Sec. I. Com. 1935. Primului Congres Naţional de Radiologie pag. Cluj. 211. 1936. Corn. 12. Prăgoi: Bilograful Egger în explorarea radiologică a veziculei biliare. I.

în legătură cu un caz perso­ nal în regiunea ischio-pubiană. 6 p. 18. 2. pag. E. 9 1935. III. Bruda: Un nou caz de rinichi polichistic bilateral diagnosticat cu ajutorul urografiei. 4 pag. II. Octave Doin. Dr. 5. 4 pag. Danicico: Sur cinq cas d'ectopie renale congenitale diagnostiques par la pyelographie. 248 1936. Dr. 3k—36. 1936. Dr. Ţeposu et Dr. Dr. Clinica cailor urinare. No.. Soc. în tratamentul tromboflebitelbr post operatorii. I. No. . 279. C.. Bruda: Pielotomia pre­ lungită în tratamentul. III. Popa şi Dr. Cluj la 9.. Ţeposu şi Dr. după Basset şi Poineloux. I. I.. GKeorghiu: Consideraţiuni asupra actualelor mijloace de granulaţiune a plăgilor. Rev. ClujuL Medical No. Dr. I. Prof. Prof. Dr. I. Dr. E. 4 1935—36» 15. 509—518. Prof. Ţeposu şi Dr. Nana: Rezultatele terapeutice cu antiphlbgistină. de Urologie. Cancerul No. 3. 1. Prăgoi (îh colaborare cu Dr. 101—109. prin injecţiuni la poarta de intrare cu vaccin Gantacuzino. Popa Rubin şi Dr» Stupariu): Tumorile mieloplaxe. Ţeposu şi Dr. I. E. I. Com. Rev. C. Rom. Rom. III. 19. An. Rev. E. med. 1935 p. de Urologie. Rom. şt. Clu»~ jul Medical No. % 1936 p. P. 1 2. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. 4. Dr. Rev. Dr. a) Lucrări. cu 7 figuri radiografice. 5 1935. Clujul Medi­ cal No. Prof. V.. Rev. GEeorghiu: Un caz de chist hidatic suprascapuIar. 16. de Orologie. 17.. Danicico: Consideraţiuni în legătură cu 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinateistologic. 46—49. 218. b) Comunicări. 1936 p. Association francaise d'urologie. No. Dr. Danicico şi Dr. Puşcariu Radu:: Un nou ecartor în cnirurgie. în tratamentul complicaţiunilor blenoragiei. calculbzei renale. A. Dr.102 14. de Urologie. 1 Febr. 759—772. Prăgoi: Luxaţiile semilunarului. Rom. I. i Februarie 1936 p. Dr. No. Bulbuca: Consideraţiuni asupra uretrografiei. Popa: Vaccinarea regională. Clujul Medical No. P..în fistulele uretrale. Avec 6 planches. în legătură" cu: uni caz.

şt. Danicico: Consideraţiuni asupra 10 cazuri de diverticuli vezicali trataţi chirurgical. Danicico: Consideraţiuni asupra 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinate istologic. Danicico şi Dr. Dr. 17 XII. Clujul med. 18 XII. cu crize de anurie şi hiperazotemie. med. Prof. Dr. Prof. Prof. Popa: Un caz de calculoză ureterală bilaterală. Clujul Medical No. 6 p. Ian. 2. 1935. Bruda: Distracţia cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomie. şt. Al V-lea Congres Român de Urologie. Ţeposu. Bruda şi Dr. Ţeposu şi Dr. Soc. Bulbuca: Rezecţia nervului presacrat (operaţia Cotte). Dr. Danicico şi Dr. Soc. med. Dr. Mureşanu. Soc. Ţeposu. şt. Dr. med. Bruda: Un nou caz de ri­ nichi polichistic diagnosticat cu ajutorul urografiei. 6. E. Soc. 4. Dancico şi Dr. Ţeposu. Ш. Dr. 1 1936. Ţeposu. 22 II. 260—262. 3. VIII. Prof. Soc. Danicico. No. şt. Popa: Uretrografia în fistulele şi stricturile uretrei cu prezentare de 5 cazuri. Ţeposu şi Dr. Danicico şi Dr. E. 1935. No. Dr. Soc. P. 650. med. Bulbuca: Importanţa examenului urologic complet în baciloza genitală. 1936. 1936. şt. 8. 7 III. VIII. E. I. 1936. diagnosticată prin urografie. Clujul Med. 7 III. No. med. 12. Popa: Un caz de dilataţie chistică a porţiunii inferioare a ureterului din dreapta. Soc. 4 1936 p. şt. med. . 12 1935 pag. No. Clujul Med. Bruda: Un caz de diverticol vezical la femee. Ţeposu şi Dr. Prof. p. 1935. 3 1936 p. 3 1936 p. Clu­ jul Med. 1936. Dr. Dr. Ţeposu. k22—h23. 56. Clujul Medical No.103 o fetiţă de 10 ani. Prof. Dr. 1935. 23 V. Soc. Clujul Med. Clujul Med. E. Ştiinţelor Med. 11. 1935. Dr. Ştiinţelor Med. Ian. 19. 6 1936 pag. med. şt. I. Soc. Prof. într'un caz de cistalgie bacilară. Bruda: Un caz de imagine falsă de calcul renal. 1936. 1936. Prof. Ţeposu. 5. 1936. Al V-lea Congres Român de Urologie 18 XII. E. I. 179. 9. Danicico şi Dr. 2. BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. Dr. 11. Dr. Al V-lea Congres Român de Urologie. 11. în legătură cu 2 cazuri de baciloză urogenitală recent operate. Prof. cu calcul coraliform. 1936. Dr. 178—179. No. 21 III. Clujul Med. 1935. Dr. 10.

Rom. 1935 pag. E. Dl Prof. 572—579.104 13* Dr. Ţeposu: Orientările actuale ale medicinei „Astra" Sibiu. ca şi al Societăţii Ştiinţelor Medicale din Cluj. Dr. 3. 5. memoria aceluia care a fost Herescu. 5. Virgil Armeana: Calculoza ureterală. Soc. 1. ales Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. Ţeposu: Tendinţele actuale în medicină „Astra" Braşov. 3. Ţeposu a luat parte în calitate de reprezentant al Facultăţii de Medicină din Cluj. d) Tezele de doctorat 1935—1936. Prof. Extensiunea Universitară Cluj. Prof. 7. Dr. serbându-se a 25-a aniversare dela înfiinţarea Societăţii de Uro­ logic. Negreţu Florian: Tuberculoza capsulelor suprarenale în legătură cu tuberculoza renală. Neombrie 1935. Sbârcea BCU Cluj / Central University Library Cluj Ioan: Turburările dinamismului căilor urina­ re superioare în graviditate. urând prosperitate şi bun succes lucrărilor congresului. Ţeposu: Cuvântul de deschidere al celui de al V-lea Congres de Urologie. Popa Silvia: Stricturile uretrale traumatice la bărbaţi. Prof. 4. 6. I. 1. E. In luna Decembrie 1935 a avut loc cel de al V-lea Con­ gres Român de Chirurgie la Bacareşti. Panait Teodorescu: Traumatismele uretrei şi ale vezi­ cei urinare. Prof. Prof. Ţeposu: Actualităţi medicale. de Urologie an. Dr. E. Al V-lea Congres Român de Urologie 19 XII. în med. Dr. Tot în luna Decembrie 1935 a avut loc la Bucureşti cel de al V-lea Congres Român de Urologie. 1935. E. II. E. Dr. 1935. Dr. 4. Danicico şi Dr. c) Conferinţe. cu care ocazie. E. 2. Ţeposu: Medicina şi preocupările ei ac­ tuale. în cadrul cuvântului . stud. Popa: Vaccinoterapia la poarta de intrare în blenoragia cronică şi complicaţiile blenoragice. s'a omagiat memoria primului ei preşedinte. Ţeposu. Rev. 2. e) Participări la Congres. 1. 2. 15 XII. Gheorghiu Teodora: Tumorile vezicei. Popluca Mircea: Calculoza reno-ureterală. la care Dl Prof.

1936. secretar de şedinţă. şi Dr. în calitate de Secretar de şedinţă. Danicico. I. a avut loc cel de al XXXV-lea Congres al Asociaţiei franceze de Urologie. Dr. T. Derivaţia urinelor în chirurgie. Riegler. dl Prof. Din serviciul Clinicei Urologice din Cluj s'au făcut în to­ tal patru comunicări. I. (Vezi capi­ tolul lucrărilor). Dr. iar Dr. Hortolomei. P. în calitate de Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. consemnate în capitolul comunicărilor. Lucrarea: Prof. Danicico. I. Danicico. BCU Cluj / Central University Library Cluj f) Societăţi. Bruda. Dr. Ţeposu a mai luat parte şi la . Haţieganu. Prof. M. în şedinţa de discuţii a luat cuvântul şi Dl Prof. I. Ţeposu a fost reales Preşedinte al Societăţii Ştiinţe­ lor Medicale din Cluj. Dr. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a cance- . Tip. Ţe­ posu în colaborare cu Dr. Ţeposu. Danicico. Haţieganu. Apoi în cadrul raportului principal — Dinamica căilor urinare superioare — raport susţinut de Prof. Goia în colaborare cu Dr. a fost premiată de Academia Română cu premiul Dr. Dr. II. Dr.Congresul de Urologie ţinut la Viena în Sep­ tembrie 1936. Prof. In luna Octombrie 1935. la care ProF.105 <de deschidere rostit cu această ocazie. Ţeposu. Streja. E. 3 Clinica medicală. au prezentat lucrarea lor asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale. Dr. Ţeposu. Hângănuţ şi Dr. 652 pag. Doc. Danicico în cursul Urnelor Septembrie şi Octombrie 1935 a întreprins călătorie de studii vizitând serviciile de Uro­ logie din Viena cu scopul de a studia noile progrese şi achi­ ziţii în materie de organizare a acestor servicii. „Cartea Românească" Cluj. Burghele. 3. Zanne şi Dr. şi Facultatea de Medicină din Ouj. Em. Daniello şi Dr. casier. I. 4. asociază la această mare serbare. Prof. Dr. Spârchez: Tratat Elementar de Se­ miologie şi Patologie Medicală voi. unde a făcut şi comunicări. împreună cu dl Dr. La Congres au participat din clinică Dl Prof. I. Prof. distincţii şi călătorii de studii.

anul XVII. Clujul Medical (Ouj). 1. Daniello: Rolul sanatoriilor în combaterea tu­ berculozei. pag. Dr. 11—14. 141-142. 1936 Nr. I. Dr. Prof. Moga: Intoxicaţie acută cu sulfat de Taliu în scop de sinucidere. 180. 1936. Haţieganu şi Dr. Haţieganu şi Dr. Ştiinţ. Prof. Nr.. D-lor. 12. 1936. Cluj. Ştiinţ. Soc. Dr. Al Pop: 4 cazuri de toracoplastie parţială. Sichet şi Dr. Spârchez: Consideraţiuni noi în tratamentul pelagrei. Dr. din 16 Nov. 1936. Doc. Dr. Dr. A. 1935. pag. Haţieganu-I. Doc. Daniello şi Dr. Hăngănuţ: Explorarea radiologică a stomacului duodenului. T. Aprilie 1936. Dr. Soc. Mai 1936. Danielo. intestinului. Cluj. Daniello şi Prof. 1936. 3 pag. Clujul Medical Cluj. Clujul Medical. Med. Gavrilă: Difterie malignă complicată cu hemi­ plegie stg. şedinţa 11 Mai 1935. (Cluj) anul XVII.. Med. 1936. anul XVI. Doc.8 pag. anul XVII. Doc. Doc.. România Med. Med. A. 1935. pag. Med. I. Danielo şi Dr. Nr. Med. 331—338. I. In Tra­ tatul Elementar BCU Semiologie University Library Cluj Voi. Soc. 1936 Nr. 50. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. Dr. 628-633. II. I. Soc. pag. România Med. 5 pag. Doc. Nr. Nr. (Cluj) anul XVII. Cluj. 1936. Nr. Clujul Medical. Ştiinţ. România Medicală Bucureşti anul XIV. Cluj. 1936. 1. Cluj.10© i ului pulmonar primitiv. 1936. Gavrilă: Contribuţiuni la tratamentul cu chi­ nină în bolile infecţioase acute. Dr. Prof. Şe­ dinţa din 25 I. M. Secarea: Două cazuri de colaps atelectatic acut al plămânului. Clujul Medical Cluj anul XVII. I. Cluj şed. 1. (Bucureşti. Iepure: Explorarea radiologică a scizurilor interlobare. Dr. Clujul Medical (Cluj) anul XVI. anul XIV. din Cluj. 1935. 359. Goia. 10. pag. Haţieganu şi Dr. Dr. pag. . ficatului şi a vezicei biliare. Prof. Ştiinţ. Cartea Bomânească. Prof. Sanitară Militară. al de Cluj / Central şi Patologie Med. Moga: Algiile submamare la femei cu ipertensiune. Soc. 1. Doc. Clujul Medical. Dr. 317—324. Ştiinţ. Dr. Dr. Nr. 109—110. Iepure: Despre chistul dermoid al mediastinului în legătură cu un caz personal. 1936. 5. Rev.

Doc. forma cutanată cu. Nr. Soc. 1936. pag. 3^-4. Soc. 1936. anul XVII. anul XVI.. Gavrilă: Diagnosticul şi tratamentul comei diabetice. survenită drept complicaţie într'un caz de erizipel. Doc. Dr. din. Gavrilă: Cazuri de cărbune. Cluj. 22' Febr. Gavrilă şi Dr. Clinique et Laboratoriurnt (Ctej). Ştiinţ. pag. Nr. pag. şed. Dr. Gavrilă: Un caz de peritonită purulentă. Cluj. şed. 8. Clujul Medical. I. Nr. pag. vindecare. Cluj. Gavrilă şi Dr. Clujul Medical. 1936. I. 3. Clujul Medical. Gavrilă şi Dr. /. Med. Soc. Soc. Dr. I. 7. Soc. anul XVI. Nr. 25 Ian. Gavrilă: Scarlatina puerperală. I. Soc. (Cluj). Med. 185. I. Gavrilă: Un caz de nefrită acută hemoragică. Olariu: Rugeolă complicată cu sindromul confuziei mintale. Cluj. Cluj. Doc. 3. şed. Ştiinţ. Naghi: Un caz de scarlatina gravă septică cu flegmon amigdalian şi retrofaringean necesitând' Iracheotomie. Cluj. I. organizate de Ministerul Sănătăţii BCU Cluj / Central University Library Cluj şi Inst]-. 450. Doc. Clujul Medical. şed. Clujul Medical. 678—680. Nr. 1935. . Clujul Medical. şed. Dr. Doc. 11. anul XVI. Med. streptococică în cursul unei scarlatine. Gavrilă: Despre bolile infecto-contagioase. anul XVII. anul XVII. / . 476-479. 403-406. Med. Clujul Medical. Cluj. 390. Dr. Ştiinţ. Med. 1936. 1935. 1935. Nr. anul XVI. Ştiinţ. şed. 4 „ pag. anul XVI. Doc. 476. Ştiinţ. pag. Gavrilă şi Dr. pag. pag. Cluj. Cluj. Dr. Oujul Med. 1936. Gavrilă: Indicanemia în stare normală şi pato­ logică. Trei conferinţe ţinute la cursurile medico-sanitare cu învăţătoa­ rele rurale. Ştiinţ. Cluj. pag. 1935. a-mil' V. Med. I. 176. 11. Soc. Cluj. pustule maligne multiple. 7. Doc. Doc. Doc. 1936. 19 Octomvrie 1935. Nr. Doc. Gavrilă: Rugebla. Clujul Medical. pag. din 19 Aprilie 1935. (Cluj. în Iulie 1935. Conferinţă de punere Ia punct. 1936. Cluj. Cluj anul XVII. 3i Aprilie 1936. Ştiinţ. Dr. Ştiinţ. I. Cluj. Med.№ Doc. Ш . Med. 592^5*99. Dr. Cluj. 1936. Olariu: Un caz de scarlatina complicată cu coree. anul XVII. din 21 Mart. şed. Dr. Mihaileanu: Indicanemia în ne­ frită. şed. Dr. Doc. 1936. Dr. Clujul Medical. Dr. Nr. 258. 25 Mai 1935. Cluj. 1935. Soc.

T. Dr. T. pag. şed. 2. în Iulie 1935. Nr. şed. Craiova. Nr. Cartea Rom. tracheotomie sec. Cluj. 3. Spârchez şi Dr. Soc. Spârchez:Cluj / Central University Library Cluj BCU Gastroscopia. Clujul Medical. Cluj. 1935. Dr. Clujul Medical. 8. Română. Ştiinţ. Clujul Medical. Nr. Spârchez: Tehnica propagandei culturale la sate. Dr. din 8 Febr. 1936. Dr. anul XVII. Med. Cluj. Soc. Nr. şed. Moga: Sindrom spleno-anemic cu mielemie. Gavrilă şi Dr. 1936. pag. E. I. al D-lor Prof. Dr. pag. Dr. I. din 22 Febr. Med. formă tifoidă. Nr. I I . şed. din 16 Nov. Cluj. Popa Panetea: Un caz de nefrită scarlatinoasă gravă cu început eclamptic. Dr. 1. 1933-34-35. 1936. pag. 1936. 4. Con­ ferinţă ţinută la cursurile medico-sanitare cu învăţătoarele ru­ rale. Clujul Medical. Doc. A Moga: Asupra tratamentului cu digitală (Adigan) 'n insuficienţă circulatorii. Haţieganu—Goia. Cluj. Viciu: Cholecistite după operaţii xie apendicită. anul XVII. A. Opreanu: Un caz de chist hidatic perforat în căile biliare. pag. 1936. Clujul Med. 1936. Cluj. anul XVII. Nr. 2. vindecarea. Opreanu: Un caz de trichinoză. anul XVII. 1936. 258-259. în Tratatul Elementar de Semiol. Med. 255. anul XVII. Clujul Medical. . anul XVII. Nr. Ştiinţ. şed. 1936. T. 1935. 1936. Dr. Moga: Semne clinice şi electroradiografice în intoxicaţia cu oleandru. rectoscopia. Doc. din 30 Nov. Clujul Medical. Cluj. pag. pag. Dr. 7-8. Ştiinţ. T. Dr. Cluj. pag. org. Popa Pantea: Viteza de sedimen­ tare a globulelor roşii în câteva boli infecţioase acute. A. Man: Un caz de crup primitiv intubat. anul XVII 1936. Ştiinţ. Clu­ jul Medical. Cluj. Ştiinţ. părăsiţii intes­ tinali. Cluj. Soc. Nr. Soc. I. 1936. şi Pat. Spârchez şi Dr. Olariu: Carac­ terele epidemiilor de scarlatină din Cluj în ultimii trei mi. 215-218. 169—170. 69—74. Dr. Gavrilă şi Dr. Dr. de Ministerul Sănătăţii şi Instrucţiunii. 1935. Med. Soc. stenoză laringeană consecutivă.108 Doc. 508—515. T. Popa Pantea şi Dr.Clujul Medical. Med. 4. anul XVII 1936. . 4. Doc. din 8 Febr. Gavrilă. Cluj. Nr. L Gavrilă şi Dr. 254—255. Spârchez şi Dr. Voi. Dr. anul XVII. Nr. Med. Mişcarea Med. Spârchez şi Dr. Cluj. 58. 120—121. 4. Cluj. pag.

1935. 7. Cluj. I. pag. 11. Clujul Medical. Acţiunea chlorurei de calciu asu­ pra ritmului cardiac. Todea şi Dr. Cluj. Clujul Medical. anul XVI. Graur: Consideraţiuni asupra unui caz de limfadenoză aleucemică cu tromboflebită. 3. Popescu: Consideraţiuni asupra galactozuriilor provocate pt. Clujul Medical. Nr. I. Nr. Clujul Medical. 1936. anul XVI. Cluj. M. 9—10. 1935. anul XVI. pag. Mihăileanu şi Dr. C. Dr. Mateescu: Tratamentul cu „Piton" într'un caz de diabet insipid. 328-329. Cluj. 1936. A. Clujul Medical. I. Dr. Nr. pag. Dr. Clujul Medical. Cluj. Mihăileanu. Soc. 178. anul XVII. 576—680. anul XVII. pag. pag. 654—655. 3. Craiova. Dr. 655-657. . Clujul Medical. Med. 12. din 23 Martie 1935. Med. Răduleţ: Un caz de chist hidatic pulmonar cu un aspect radiologie puţin obişnuit. 12. Soc Ştiinţ. Dr. Dr. anul XVI. 1. şed. Română. Rădule\: Un caz de pseudo-fistulă gastro-duodenală. explorarea func^iunei glicopexice a ficatului. 1935. Cluj. Nr. pag. Moga: Sindrom a tipic de Adams-Stoks într'o di­ sociaţie a. 1936. Cluj. Sichet: Considera­ ţiuni asupra icterelor hemolitice în legătură cu 2 cazuri splenectomizate. pag. Nr. M. Todea: Un caz de spondilită tifică. C. Cluj. Cluj. anul XVI. din 11 Ian. Clujul Medical. Clujul Medical. 114—116. 12. Cluj. 654-655. 10. 2. 1936. Cluj. anul XVII. Dr. cu extrasistole. Ştiinţ. pag. Mateescu şi Dr. Mişc. Foişoreanu: Contribuţiuni la trata­ mentul complicaţiilor secundare în tbc. pulm. Dr. Nr. pag. Nr. 1936. şed. Nr.109Dr. Dr. Nr. Todea: Un caz atipic de chist hidatic pulmonar. Clujul Medical. 587-590. 228-242. 165-169. 1. V. . pag. 11. anul XVI. anul XVII. Nr. Cluj. Med. C. 531—536. 1935. 1935. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dr. 1935. V. 4. Nr. deter­ minări gastro-intestinale şi în sinusurile fronto-etmoidale. 1935. Clujul Medical. Nr. anul XVI. Dr. Cluj. v. Mihăileanu şi Dr. Dr. pag. 1935. Popescu: Metoda lui Fleuri şi Maque pentru doza­ rea zahărului în urină. Popescu: Consideraţiuni asupra explorării func­ ţiunii externe a ficatului.

anul XVn. pag. Dr. MM&şan: ТигЂиг&гП« cardiovasculare îft boala lui Basedow şi tratamentul lor. Clujul Medical. Cluj. 16—20. anul XVII. Chist hidatic al splinei supurat şi perforat în stomac. Clujul Medical. 1. pag. P. Prof. 3. 1936. Preotesoiu:. "Nr. 'N. Todea: Chist hidatic pulm. Haţieganu a participat în luna August 1^36 la Congresul internaţional de medicină sportivă. Ђг. pag. Dr. Dr. unde а îăcut comuni­ cări mult apreciate. Dr. Nr. Dr. 160—165. Cluj. Ш 6 . Teză în med. Tipogr. Cluj. Nr. Chiper. Bumbăcescu şi Dr. P. 1. pag. T)-sa s'a interesat cu această oca­ zie despre educaţia fizică în general şi m special de educaţia fizică în Universitate. Dr. Clu­ jul Medical. Cluj. Teza în med. Bumbăcescu: Rezultate imediate şi tardive după frenicectomie în tbc. 1936. ~Dr. 11136» Carîea Шот. 1. pag. Cluj. 1936. anul XVII. 475—478. Dl. anul XVII. Sichet: Un caz de Panmieloftiză. M. Cartea Româneasca. Nr. pulm. Clujul Medi­ cal. Degan şi Dr. . Nr. 1935. 9. Dr. Teză în 'medicină 1935. P. . Dl. Participări la congrese. 500—502. 31—32. Clujul Medical Cluj. Sichet. David Gheorghe: Valoarea diagnostică a examinării secreţiei şi chimismului gastric hi cancerul stomacal. 1. în legătură cu stricturi uretrali. 1335. Sichet: Un caz de septicemie gop®eocică prin plagă cutanată. Degan şi Dr. Studiu clinic şi anatomic. Bumbăcescu: Un caz de septicemie cronică colibacilară cr. P. Dr. "Transilvania. anul XVI. anul XVII. Secărsa §i Dr. Cluj. Sichet şi Dr.8. Teze de University BCU Cluj / Centraldoctorat. Dr. 1936. Hăngănuţ a luat parte în luna Septembrie 1936 Ta congresul de radiologie dela "Viena. pag. Nr. O u jul Medical. ţinut cu oca­ zia Olimpiadei la Berlin. Library Cluj Dr.Dr. P. 20-i28. Popa Pantea: Viteza de sedimentare a globulelor ro­ şii în bolile irifeeţioase acute. cu aspect ra• diologic atipic. Cluj.

Meningite ourliene du type primitif. Prof. I. Bumbăcescu). (cu J. 1936. Lucrările Dlui Prof. 12. ou â l'hydronephrose. 8.ш 4. C. 5. anul XVII. Tabes traumatique. 15. Bumbăcescu). Urechia. 331—338. Clinica psihiatrică.uvelles recherches sur une substance pyretogene des urines normales et pathologiques. Clinica de semiologie medicală. Manta şi M. complication residuelle gripalle. Sur un cas de paralysie recurentielle et un autre de syndrome d'Avellis d'etiologie peu commune. 2. pag. I. Bumbăcescu). Tipogr. II. {cu L. Nr. 5. Cluj. 1. Hemiplegie avec amaurose unileterale concomittente. (cu Li Manta şi M. 14. Symptomes de myelite sacree. Dragomir). coincidant avec une malformation secree. Dr. Goia în colaborare CUDF. Cluj. Sur deux cas de miosite ossifiante loealisee. (Clujul Medical. 5. Nevralgie sciatique. . Bu­ zoi anu). 652 pagini. (cu O. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. No. Haţieganu şi Dr. Dr. 13. (cu D-na Retezeanu). Meningite ourliene du type primitif. Sur deux cas de meningite syphilitique. Anales de Medecine. 9. chez un cardiaque. 7. (cu Emil Ţeposu). 4. (cu L. „Cartea Româ­ nească' . 3. Societe de Biol. Trois cas de choree chez Ies heredosiphilitiques. Cancer metastatique de la region Library Cluj BCU Cluj / Central University hypophiso-tuberiene avec diabete insipide. Syndrome parkinsonien de nature syphilitique. Nevralgie des nerfs honteux interne et obturateur. Hăn<)ânuţ şi Dr. directorul clinicii. La reaction de Weltmann dans Ies affections du systeme neryeux. 6. 7. 10. (cu M. Dragomir). Voi. due â la prose renale. Dr. (Articole publicate în Paris medical Revue neurol. 1936. Soc. Spârchez: Tratat elementar de Semiologie şi Pa­ tologie Medicală. 11. des Hopitaux de Paris etc.

Hemoragie cerebeloasă cu moarte rapidă. Dragomir). Manta şi M. BCU Cluj Central University 27. Elekes). 21. L'hemiatrophie faciale droite avec atrophie musculaire du membre superieur gauche. Benetato şi D-na Retezeanu). Benetato şi D-na Retezeanu). 29. Gynecomastie chez un paralytique general. et d'un chondro-proteide urinaire. Bumbăcescu). Tabes heredosyphilitique avec labyrinthite unilatera­ le. Paralysie du nerf sciatique apres une injection de quinine (cu L. Tabes et parkinsonisme syphilitique. / Cu I. 18. . cu Gr. (cu I.112 16. (cu N. 31. (cu Gr. Les variations du chlore et du Sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. La reaction du Weltmann dans les affections du sys­ teme nerveux. 35. Manta şi Library Cluj M. Elekes). 28. 20. Syndrome du carrefour sensitif (cu L. Sur deux cas de syndrome pedonculaire. fitudes sur le mecanisme de la reaction de Weltmann et de sa valeur dans les maladies du systeme nerveux. Prurit rebelle relevant un tabes fruste (cu L. 24. 22. (cu D-na Retezeanu). 25. Dragomir). 36. 34. Bumbăcescu). 33. (cu D-na Rete­ zeanu). 26. 23. Note sur l'action pyretogene de la levure de biere. Sur un cas de syndrome de la calotte protuberentielle. 17. (cu D-na Retezeanu). Meningite lymphocitaire benigne. Dra­ gomir). Bumbăcescu). Trois cas de choree chez heredo-syphilitiques. 30. 32. Manta şi M. (cu I. Oreillon cerebral â debut psychosique (cu N. iCotuţ). 19. apparaissant â l'age adulte. (cu C. Noi cercetări asupra potasiului în insuficienţa glan­ dei suprarenale. (Troisieme note. Hemispasme facial apres un plaie du nez. Choree aigue avec examen anatomique. Nouvelles etudes sur la sero-coagulation de Welt­ mann.

Ştiinţelor Med. Clujul Medical. Iu­ nie 1936. Desideriu Duma: 1. Ştiinţelor Med. Comunic. Dr. Publicată în Rev. Teofil Dragomir: . Craiova. Bela Lakatos şi Dr. Dr. la Soc. 2. de Endocrinologie. Un caz de emiplegie hipofizară (sub presă). Bela Lakatos. Comunic. Com. Turburările nervoase în climaterice. Minea: 1. Desideriu Duma: 1. la Soc. Cluj. Miş­ carea Medicală. Cluj. etc. Dr. laj Soc. Date statistice despre cazurile de tabes observate în ultimii 10 ani în BCU Cluj Neurologică. Metamorfoza sindromelor postencefalitice. Pag.113 6. Dr. 2. Clujul Medical. Dr. No. Martie 1936. . (sub presă). 1. Com. — 4. un caz de eritromelalgie Soc. Afecţiunile nervoase mai importante şi tratamentul lor. Wilhelm Prak: 1. 2. Clinica / Central University Library Cluj la Soc. în colaborare cu Dr. Despre un caz de eritromelalgie. in colaborare cu Dr. Un caz de chifoză traumatică şi arachnoidită spinală. Bela La­ katos. 1. Clinica neurologică. ANUARUL 1935/36 8 . Mihail Keusch: Două cazuri heredo-familiare de maladia lui Dercum. Ginecologie şi Obstetrică. 3. Terapia crizelor gastrice tabetice cu unde ultrascurte. Ştiinţelor Medicale Cluj. Clujul Medical. Cluj. Com. 1935. Nov. 1936. Bela Lakatos. Lucrare publicată în Formularul Terapeutic. al Clinici­ lor Universitare. 12 din 1935. Cluj. de Endocrinolo-Ginecologie. Prof. Dr. 8 Febr. Rev. Consideraţiuni asupra prognosticului şi diagnosticu­ lui diferenţial în legătură cu un caz de arachnoidită spinală chistică operată şi vindecată. Cluj. I. în colaborare cu Dr. No. Ştiinţelor Med. Desideriu Duma şl Dr. 751—766.

Vago). Februarie 1936. Cristea Grigoriu). O. 1936. . Dr. 4. N. Gynecologie şi Obstetrică. N . Tr. pag. G. Mola hydatiformă (studiu hormonal). 5. No. Raport făcut la Congresul VI. Popovici). Comunicare făcută la Societatea de En­ docrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Docent Dr. Februarie 1936. (In colaborare cu Dr. (cu 6 clişee originale). (In colaborare cu Dr. Dec. (In colaborare cu Doc. Gynecologie şi Obstetrică. Revista de Endocrinologie. Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. Pulicat în Revista „Cancerul". 2. Revista Endocrinologie. Nr. Vago). 1936. (In colaborare cu Prof. Comunicare făcut la Soc. (In colabo­ rare cu Dr. Grigoriu Cristea: 1. pag. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. 246—257. Decemvrie 1935. Coja). (In colaborare cu Docent Dr. 2. Nr. 3. Purge). Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi ^rolanului. 4. Bucureşti 15-19 Decemvrie 1935. Nr. 1. 1935. Revista de Endocrinologie Gy­ necologie şi Obstetrică. Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. Revista de Endocrinologie. (In colaborare cu Dr. agenţii puericulturii rurale. Dr. administrate intratuber. Revista de Endocrinologie. Ginecologie şi Obstetrică. Iancu). O. No. D. 1935. 2. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. 4. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. Sarcina trigemelară. Gyne­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cologie şi Obstetricală. Consideraţiuni asupra tratamentului insuficienţei ovariene prin hormonul terapiei. Popovici Traian: 1. Nr. Coja şi Dr. 5. 3. 332—340.114 7. Clinic» gynecologieă şi obstetricală Profesor Dr. Menstruaţia şi caracterele ei privită prin prisma cre­ dinţelor populare şi în lumina ştiinţei. 3. 1. (In colaborare cu Dr. A. 1936. 4 Voaşele. Nr. 1935. Naţional de Chirurgie. Raport făcut la al VI-lea Congres Naţional de Chirurgie Gynecologie şi Obstetrică ţinut la Bucureşti în 15—19 Decemvrie 1935. Pană). 5.

ЈЗакста şi fibrom mtef in. 10. Bucureşti 15—19 Decemvrie 1935. A. Soc. A. pag. Iancu). Co- . Dr. Bucureşti 15—19 Dec. Neoplasmul colului uterin. A. Purge). Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie şi Obstetrică. 160—168. Şe­ dinţa din 19 Decemvrie 1935. Dr. 9.1Г5 (6. în ra­ port cu starea lor civilă şi ocupaţiunea mamelor. Soc. Română de Antropologie Cluj. 140—152. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Ob­ stetrică. A. (In colaborare cu Doc. 8. Comunicare făcută la Con­ gresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. (In colabo­ rare cu Doc. Secţia Cluj. în 1914. Iancu). (In colaborare cu Doc. 7. Confesiunea şi ocupaţiunea mamelor asistate la mater­ nitatea Universităţii din Cluj în anul 1912. 3. Ro­ mână de Dermatologie. Iancu). Mamele şi copiii maternităţii . Iancu). Consideraţiuni demografice asupra materialului materno-infantil. Acţiunea îpertonizantă a serului sanguin. / Central University Library Cluj BCU Cluj 5. Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. Inundaţie peritonială mortală consecutivă rupturei nodulilor metastatici într'un caz de corioepiteliom. pag. (In colabo­ rare cu Dr. (In colaborare cu Doc. A. Bucureşti 15—19 De­ cemvrie 1935. Februarie 1936. (In colaborare cu Doc. Dr. Şedinţa din 8 Martie 1936. a lichidului cefalo-rachidian şi a urinei eclampticelor. Română de Antropologie Cluj. Pemfigus sifilitic cu localizarea atipică la noul născut. Comunicare la Soc.dela Universitatea din Cluj în anul 1912. Gh. 6. Două cazuri de seminom al ovarului. Comunicare făcută la Soc. Ioan Voicu: 1. No. Februarie 1936. •de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. 4. Docent Dr. 2. Dr. 1935. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Comunicare fă­ cută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. Comunicare făcută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. asistat în Clinica Gynecologică şi Obstetricală din Cluj. Nr. Comunicare la Soc. Februarie 1936. Popa Rubin. în T912. 2. Edem şi sarcina. Iancu). Dr. Relaţia greutăţii corporale a noilor născuţi asistaţi în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. (In colaborare cu Dr. Şedinţa din 23 Ianuarie 1936. 2.

Nr. Greutatea BCU Cluj / Central University Library Cluj Obstecorporală a noi născuţilor în Clinica tricală şi Gynecologică din Cluj în 1919—1920. Petrescu). Română de Antropologie Cluj. A. 1920 şi 1921. în 1916. I. I. de Antropologie din Cluj. 1936. 14.. (In colaborare cu Doc. Şedinţa din 20 Mai 1936. Demografia ocrotirei materno-infantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. Şedinţa din 10 Martie. 11. de Endocrinologie. Stobor asupra organelor ge­ nitale femeieşti. 17. Revista de Igienă Socială. Mai 1936. Greutatea corporală a noi născuţilor din Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj din 1919. 19. Comunicare făcută la Soc. Acţiunea nămolului dela. Gynecologie şi Obstetrică. Bucureşti. Iancu). Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. 341—347. 6. . Şedinţa din 1 Aprilie 1936. în 1918. Rom. Revista de Endo­ crinologie. Iancu). 5. (In colaborare cu Doc. pag. Iancu). Acţiunea extrasului placentar şi urinei de femeie gra­ vidă asupra ciclului oestral şi a glandei mamare..im. Revista de Endocrinologie.. Petrescu). de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Ştiinţelor medicale din O u } . Pană). 1 Aprilie 1936. A. . Dr. în raport cir starea socială şi civilă a mamelor. 385—389. Căprioară şi Dr. Nr. 12. Gynecologie şi Obstetrică. Clujl. Cercetări experimentale şi clinice. in raport cu anotimpurile. D. Hemoragia cerebrală îh sarcină datorită' ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Demografia ocrotirei materno-infantile în Clinica Obr stetricală şi Gynecologică din Cluj. D. 18. Comunicare făcut la Soc. (In colaborare cu Doc. 4. Comunicare făcută la Soc. (In colaborare cu Doc» Dr. Şedinţa din. de En­ docrinologie. A. Soc. Iunie 1936. (In colabo­ rare cu Dr.. Iancu). (In colaborare cu Dr. municare făcută: larSflC. Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. Iunie 1936. 13. Şedinţa din 20 Mai 1936. A. Gy­ necologie şi Obstetrică. (In cola­ borare cu Dr. 15. Fluctuaţiunile senzoniere al greutăţii corporale la noinăscuţi. 1936. Iancu). Şedinţa din 7. Dr. pag.de Pediatrie şi Puericultura din. Dr.. Comunicare făcută la Soc. A. Comunicare făcută la Soc. (In colaborare cu Doc. Dr. Şe­ dinţa din 23 Mai 1936. Nr. 16.

Grigoriu Cr. Co­ municare la Soc. T. Dr. 1936. Petrescu). Endocrinologie. . Dr. Avort spontan septico-piemic produs de un acces al măinii. (Revista Endocrinolo­ gie Gynecologie Obstetrica Nr. lutei•nizant. Nr. Tratamentul durerii spastice în gynecologie. de Antropologie. Clotuţiu şi Dr. A funcţionat ca secretar general al Rev. Deformaţiune osoasă craniană la un nou născut. Cluj Aprilie 1936. In colabo­ rare cu Dr. Mola Hidatiformă (Stufiu ormonal) îr^ colaborare cu Dl Prof. Cluj Aprilie 1936. Gynecologie şi Obstetrică îngrijind de apariţia acestui pe­ riodic. 1. 1936. Problema actuală a secâlei cornute. 4). Coja'N. 1 Dec. încercări cu reacţiunea de sarcină Bowmann-Vischer. 2. 5. Grigoriu Gr. 5.117 . de Endocrinologie. M. (Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie Obstetrică Nr. 6. Iancu). In colaborare cu Dr. (In co­ laborarea cu Doc. 3). Voicu I. 3). Utilizarea terapeutică a principiului gonadotrop. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Purye Gh. 4. Revista de Endo­ crinologie Gynecologie Obstetrică Nr. (Revista de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. Sarcină şi Paludismul. 2. (Co­ municare la Soc. Copăceanu. 3. izolat din urina de gravidă. Voicu I şi Dr. 2 Ianuarie 1936). Dr. Gynecologie şi Obstet­ rică. (Revista Endocri­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nologie Gynecologie Obstetrică Nr. In colaborare cu Dl Prof. A. (Revista Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr.Asistent Dr. Căprioară Dumitru. 1. (In colaborare <cu Doc. Petrescu. 3. In colaborare cu Dl Doc. Şedinţa societăţii de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică 4 Aprilie 1936. 7. a lichidului cefalo rachidian şî a urinei eclampticelor. 2 Ianuarie 1936). (In colaborare cu Dr. Acţiunea ipertonizantă a serului sanghin. Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra glandei mamare şi a ciclului oestral.

Пг. Studiu experimental. (In colabo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rare cu Docent Dr. Tratamentul durerii spastice în gynecologie. 1935. 5. Comunicare şedinţa Societăţii de Endo­ crinologie. C. (In. Dr. Dr. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. 11. Reacţia de sex Dorn-Sugarman. 1936. Cluj 21 Martie 1936. N. Gh. Grigoriu şi Dr. (In colaborare cu Prof. Gynecologie şi Obstetrică. 1. 1936. Dr. 1936. Gynecologie şi Obstetrică Nr. 1935. Gynecologie şi Obstetrică.. In colaborare cu Prof. Revista de Endocrino­ logie. Pană Dumitru. Baroni)Comunicare făcută la şedinţa Societăţii de Endocrinologie. Revista de Endocrino­ logie. 4. (Cercetări experimentale. 5. 3. 4. 1 . Petrescu. în colaborare cu Prof. Соја. I. Şedinţa dm> 29 Ianuarie 1936. Nr. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi prolanului administrate intratubar. Dr. Emoragia cerebrală în sarcină datorită ipertenshmei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Dr. Revista de Endocrinologie. 2. 1. Nr. Influenţa foliculinei şi a urinei de femeie gravidă asu­ pra timusului. Gynecologie şi Obstetrică... Gri goriu. C. D.. Voicu). Clujul Medical Nr. 2. (In colaborare cu Prof. Gyne­ cologie şi Obstetrică. Purge). Nîcolae:.) Revista de Endocrinologie Gynecolo— gie şi Obstetrică.. (Cerce­ tări experimentale. Coja). Reacţia de sex Dorn-Sugraman. Revista de Endocrinolo­ gie. Influenţa foliculinei asupra glandei mamare.. Câteva consideraţiuni în legătură cu un caz de polidactilie la un nou născut. Gy­ necologie şi Obstetrică Nr. (In coraborare cu Doc. Dr. 2. asupra acţiune! foliculinei şl prolanului administrate intratuber. 1. Nr. Gynecologie şi Obstetrică. 3. Traian P o povici. Nr. 5. 1. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie. V. 1. V. Grigoriu). 1936. Gynecologie şi Obstetrică. Cluj în 4 Martie 1936. Baroni). Revista de Endocrinologie. (In cola­ borare cu Asistent Dr. 1936. Dr. Pană. I.. 3. colaborare cu Prof. C.

Iancu. 3. Doc. Turcu şi Dr. Martie 1936. Dr. D. Societatea de „Endocrinologie. Membrii în comitet: Prof. Gynecologie şi Obstetrică. Avort spontan septico-piemic în urma unui acces al măinii. C. Gynecologie şi Obstetrică Martie 1936. A. Voicu I. (In colabo­ rare cu Docent Dr. Bacilul difteric la noi născuţi din colectivităţi. Comunicare făcută la Soc. Coja N. Gynecologie şi Obstetrică*). Comi>nicare la Societate de Endocrinologie. Secretar general: Doc. Căprioară. Comunicare făcută la Soc. Prof. (In colaborare cu Docent Dr. Doc. Mihail. 1936. I. Dr. Minea. Gyneco­ logie şi Obstetrică.№ 3. Dr. Cotuţiu şi Dr. Heller şi Dr. (In cola­ borare cu Doc. 1. Dr. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. 5. Comunicare la şedinţa de Endocrinologie. 2. Voicu I. Dr. Revistă de Endocrinologie. Vago O. Po­ povici Traian. şi Dr. Grigoriu. 4. Ar. Popa Rada Olimpia şi Dr. Căprioară). Secretari de şedinţă: Dr. Influenţa nămolului (turba) asupra organelor genitale. Comunicare la Societatea de Endocrinologie. de Endocrinologie. Gynecologie şi Obstetrică. Grădinescu. anul 1936. Gynecologie şi Obstetrică Nr. de Gynecologie. Bibliote­ cari: Dr. Voicu). 21 Aprilie 1936. Kese Gheorghe. Yago Octavian. Cluj 21 Aprilie 1936. Casieri: Dr. pentru Preşedinte: Prof. Gy­ necologie şi Obstetrică. Căprioară. D. (In co­ BCU Cluj / Central University Library Cluj laborare cu Docent Dr. Iancu Ax. David). şi Doc. *) In şedinţa din £9 Ianuarie 1936 s'a următorul comitet: ales. Vice-preşedinţi: Prof. Sarcina trigemelară. (In colaborare cu Docent Dr. Simon A. şi Dr. Dr. Po­ povici). Decembrie 1936. Cercetări clinice şi experimentale. Metode diuretice în eclampsie. Dr. 1. (In colaborare cu Dr. Stanca. Popovici). 5. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie. Endocrinologie şi Obstetrică. Dr. Ianuarie 1936. . Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra ciclului oestral şi glandei mamare.

Purge şi Dr. Baroni şi Dr. C Oprişiu: Contribuţiuni la studiul funcţiunii antitoxice ia capsulei supra­ renale. Prof. Dr. Doc. Doc. 2. Dr. Vago: Sarcini închipuite. Iancu. Dr. 1.120 Acesta Societate în decursul anului a prezentat următo­ rul program: Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. Popoviciu Tr. D.: Sarcină şi fibrom al colului uterin. Voicu: Mamele şi copiii Maternităţii dela Universitatea Cluj. Doc. Doc. Voicu: Acţiunea nămolului dela Stobor asu­ pra organelor genitale (Cercetări clinice şi experimentale). Petrescu: Influenţa foliculinei asupra timusului. 3. Copăceanu: Reacţia de sarcină Bowmann-Vischner. Popoviciu Tr. Dr. Voicu şi Dr. T. Dr. 1. Ax. Dr. 3. Dr. 1. Popovici şi Dr. Gr. Găină şi Dr. Şedinţa din 29 Ianuarie 1936. Pană D. 5. Iancu şi Doc. Dr. I.: Diagnosticul sexului prin reacţia DornSugarman. Dr. Doc. Dr. Orient: Menstruaţiunea şi menotoxinele. Pană: Emoragia cerebrală In sarcină datorită ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. 4. Dr. Şedinţa din 4 Martie 1936. 2. . Şedinţa din 1 Aprilie 1936. Voicu: Un caz de pemfigus sifilitic la nou născut cu localizare atipică. Dr. Benetato. 6. Prof. Doc. în anul 1912. 5. Dr. Russu: (Capsulele suprarenale şi sincopa adrenalino-cloroformică. şi Dr. Doc. Vago: Sarcină trigemelară. Dr. Dr. 2. 4. Dr. Doc. Velluda şi Dr. Dr. David şi Dr. Vago: Bacilul difteric laBCU Cluj / Central University Library Cluj noi născuţi din colectivităţi. Doc. Dr. Iancu şi Doc. Turcu.

Docent Dr.121 2. Prof. 719—721 referat „Mişcarea medicală. Rubin Popa şi Dr. Oprişiu: Glicemia noilor născuţi. Dr. în raport cu starea socială şi civilă a ma­ melor. In Decemvrie 1935 a luat fiinţă . „Satul şl Şcoala" Anul V. 1935. Г—2 Sept—Oct. Dr. Şedinţa din 20 Mai 1936. pag. Dr. (Problema responsabilităţii medicale). Stupariu: Cercetări asupra se­ dimentării globulelor roşii în cancerele uterine. 1935. Nr. Dr.: Acţiunea extractu­ lui cortico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. 12. Dr. 10—13. Axente Iancu: Alteraţiile psihice şi turbură­ rile de caracter în vegetaţiile adenoide ale copilului. 6. Ştiinţelor Medicale Cluj. 4. vezi Clujul Medical Anul XVI. Petrescu: Avort spontan septico-piemic produs de un abces al mânii. română" Anul VIII. Dr. Dr. Doc. Iancu şi Dr. 5. Axente Iancu: Două mici epidemii de zona şi de varicelă. Nr. Velluda: Consideraţiuni de anatomie şi bio­ logie comparată şi experimentală asupra sarcinilor multigemelare la om. Grădinescu şi Santa N. 1935 pag. BCU Cluj Central University Greutatea 3. Mureşan şi Dr. sub îngrijirea unui comitet de redacţie. 3.. Voicu: Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. Dr. Docent Dr. 1. Prof. evoluând paralel. 1 Dec. Doc. Alte lucrări executate în cadrul Clinicii. 2. Ginecologie şi Obstetrică. Dr. 681. Voicu şi /Doc. Docent Dr. Kernbach: Perforaţiile uterine şi intestinale. Dr. Doc. cu un program bogat. 10 pag. Cotuţiu. care apare bilunar. Dragomir şi Dr. Nr. după po­ jar. Dr. Lakatos: Turburările nervoase în climacteriu. Soc. Nr. Iancu: Library Cluj corporală a noi născuţilor în iClinica Ginecologică şi Obstetricală din Cluj în 1919—1920. 9—10 pag. 7-48. „Cernăuţi Medical" Anul II. Căprioară. .Revista de Endocrino­ logie. la 19 Oct. Axente Iancu: Sechele encefalitice. Dr. 4. Doc.

Jud. 1. 1-2 pag. 1935 şi Revista de Ortopedie Anul IX. . Ştiinţelor medicale. (Vezi „Universul" 22 Nov. 2. şedinţa din 8 Dec. Axente Iancu: Maladia lui Ritter von Rittersheim la un sugar eredo-sifilitic. Endocrinologie. 1935 (în cola­ borare cu drîF Turcu. Cluj. 1935 (în colaborare cu d. Axente Iancu: Mamele şi copiii maternităţii dela universitatea din Ouj. vezi şi „Universul" din 15 Dec. 180—181. vezi „România Nouă" din 27 Nov. şedinţa din 26 Nov. Axente Iancu: Enureza infantilă. la 23 Noemvrie -935 ora 6 p. 1935). . 1935. la Răscruci. Soc. Axente Iancu: „Copiii leneşi". 1935. ciclul al 3-lea organizat de Cercul Cultural al „Astrei" din cartierul General Grigorescu. Voicu). 61. Axente Iancu: Un aspect curios al craniului BCU Cluj / Central University Library Cluj fetal. Docent Dr. 1935 pag. Docent Dr. Conferinţa ţinută la Societatea Română de ortopedie. 1935. şedinţa din 4 Dec. cu ocaziunea „cercului cultural învăţătoresc" (vezi şi România nouă din 19 Dec. Axente Iancu: Probleme medico-pedagogice.). Căprioară) vezi şi Clujul Me­ dical Nr. 77—85. 1936. pag. 1935 Nr. Docent dr. Someş. pentru complectarea şi desăvârşirea culturii profesionale a învăţătorimii Clujene. în anul 1912. 1935 şi „România Nouă" din 20 Nov. Conferinţă ţinută la „Seminarul de Pedologie şi Pe­ dagogie experimentală. m. Soc. 12. Obstetrică. 5. 1935 şi „Dimineaţa" din 17 Dec. „Dimineaţa" 2 Dec. Societatea Română de der­ matologie şi sifiligrafie Cluj. 4. Axente Iancu: „Lenea" hipotiroidiană a şco­ larilor. 9 şi rev. Docent Dr.al cărui preşedinte este conferenţiarul. „Patria" din 27 Nov. I. conferinţă în cadrul „Astrei". Docent Dr. 1936 pag. Soc. 2 1936 pag.122 Docent Dr. (în colaborare cu Dr. 1935 pag. 121. Anul I Febr. Conferinţă inau­ gurală. Nr. 2 pag. Docent Dr. Docent Dr. Gynecologie. şedinţa din 10 Nov. română de antropologie Cluj. Axente Iancu: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. şedinţa din 30 Nov. 1935 pag. 1935. la 15 Dec. Dariu şi David) vezi şi Clujul Medical Nr. Docent Dr. 1935. D. ginecologie şi obstetrică din Cluj. Endocrinologie. „Di­ mineaţa" din 21 Nov. 1936 Nr.

vezi şi" Clujul Medical Nr. Axente Iancu: Deux nourrissons eczemateux inocules au B. la 15 Febr. Curs ţinut în amfiteatrul Clinicei obstetricale şi ginecologice cu studenţii în medicină. 800—807. a fortes doses. — Societatea de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. Docent Dr. Tome XI. 1936. 269. Anul II. şedinţa din 4 Febr. Bruxelles. Conferinţă cu proecţiuni. 1935. Docent Dr. Axente Iancu: Relaţia greutăţii corporale a nouilor născuţi asistaţi în Clinica Obsetricală în 1912 cu sta­ rea lor civilă şi cu ocupaţiunea mamelor. Rev. Revue francaise de Pe­ diatrie. Reuniunea anatomică din Cluj. 18 а 21 Juillet 1935. şedinţa din 25 Ianuarie 1936. Axente Iancu: Rinita muco-purulentă. Sous le haut patronage du gouvernement belge.128* Docent Dr. 1936. 14Î. Axenfe Iancur Confesiunea şi ocupaţiuuoa mamelor asistate în 1912 în maternitatea universităţii din' Cluj. 775—785. pag. David şi Vago). (in colabo­ rare cu drii Turcu. Şedinţă din 19 Dec. R. No. Societatea română de antropologie. Cluj. Axente Iancu: O altă „lene" a şcolarului: cea hipofizară. Docent Dr. Docent Dr. Vestul medical. N. Axente Iancu: Bacilul difteric la noui născuţii din colectivitate. vezi şi Clujul Medical Nr. BCU Cluj / Central Universityantiinfecţios al facto­ Axente Iancu: Efectul Library Cluj rului D. un aspect al difteriei sugarului. şedinţa din 23 Ianuarie 1936. pag. Axente Iancu: Degenerescentă grăsoasă a fi­ catului şi a rinichilor Ia un copil de 9 luni (în colaborare cu Dr. 4. C. Ginecologie şi Obstetrică din Cluj. (In colaborare cu Docent dr. şedinţa dela 15 Febr. Societatea Ştiinţelor Medicale din Cluj. 98. G. Vezi şi Bulletin internaţional de la Pro­ tection de l'Enfance. 1936. Annee 1935. 183. Docent Dr. pag. 189. No. şedinţa din 29 Ianuarie 1936. 3. â fortes doses XI-е Session de I'Association Internationale pour la Protection de l'Enfance. 3. Docent Dr. Axente Iancu: Alimentarea noului născut. ţinută la Seminarul de- . 1936 pag. 1936. pag. C. Popa). Docent Dr. 1936. Docteur Axente Iancou (Cluj): Deux cas de diathese exsudative inocules au B. 3. 6. 1936. Voicu) Societatea Româ­ nă de Antropologie. G. Docent Dr. I. Societatea de Endocrinologie. pag. 1935 vezi şi Clujul Medical Nr.

P. şedinţa din 4 Martie 1936. (In colabo­ rare cu Dr. 55. Dr. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Axente Iancu: Glicemia nouilor născuţi. 480. L. Axente Iancu: Pemfigus sifilitic cu o locali­ zare atipică la nou născut. BCU Cluj Iancu: Bronchopneumonie prelungi­ Axente / Central University Library Cluj ră la un copil de 2 ani. I. şedinţa din 8 Martie 1936. Soc. I. la nou născut. Cluj şedinţa din 21 Martie 1936. Dariu). Cluj. 321. 1126). Soc. Conferinţă ţinută la 30 Martie 1936. de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. 107. Soc. de Endocrinologie. ţinute cu moaşele venite . şedinţa din 1 Aprilie 1936. (în colaborare cu Doc. (In colaborare cu Doc. tip hidremic. „Alliance Francaise". (Vezi şi „La Presse Medicale" No. Docent Dr. şedinţa din 3 Aprilie 1936.424 pedologie şi pedagogie experimentală. Vezi şi Clujul Medical No. Societatea Ştiinţelor Medicale. 1936. (In colaborare cu Docent Dr. Vezi „România Nouă". So­ cietatea Română de dermatologie şi sifiligrafie. Docent Dr. Joi 5 Martie 1936. Alexandru Iancu: Distrofie. I. Axente Iancu: 3 conferinţe despre fiziopatologia noului născut şi puericultura. Nr. Societatea Română de Antropologie Cluj. Vezi şi Clujul Medical No. 51. 6. Docent Dr. Cluj. şi Gyn. I. Soc. 1 Iu­ nie. (Vezi şi Clujul Medical. Soc. Docent Dr. de Endocrinologie. Axente Iancu: Edem prin carenţă alimenta­ tă. în 1916. 7. (In colaborare cu Drul Opriş). Cluj. Axente Iancu: Cultul copilului în Franţa. 8 Juillet 1936. Docent Dr. Voicu). Axente Iancu: Protecţia materno-infantilă în clinica obstetricală şi ginecologică din Cluj în anul 1914. pag. No. 1936. Axente Iancu: Sifilide papulo-buloase pe partea dorsală a mâinilor şi picioarelor. pag. pag. şedinţa din 10 Martie 1936. Docent Dr. Cluj şedinţa din 7 Martie 1936. Cluj. Ştiiţelor medicale. la 29 Febr. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obst. Docent Dr. Dr. Docent Dr. prin desechilibru alimentar la un copil de 16 luni. 475). din Cluj. Ia un sugar de 3 săptămâni. Anul IV. Voicu). Şedin­ ţa din 1 Aprilie 1936. Voicu). Dr. Docent Dr. (în colabo­ rare cu Doc. la Soc. 1936. Voicu). Ştiin­ ţelor Medicale. Docent Dr. pag. gynecolo­ gie şi obstetrică. Anul XVII.

(In colaborare cu Doc. Ştiin­ ţelor Medicale din Cluj. (Comunicare. Axente Iancu: 74 cm. V. Prof. Axente Iancu: Copiii bolnavi şi piperniciţi din cauza lipsei laptelului din hrana lor. Conferinţă cu proiecţiuni. Popoviciu: Principii de protecţia materno-infantilă pentru viitoarea legiferare sanitară. Docent Dr.• Ia Soc. ţinută Ia Cinematograful „Capitol" la 26 Mai 1936. şedinţa din 7 Mai 1936. Voicu). Ştiinţelor Medicale Cluj. în 1919—20—21. Voicu). în raport cu starea socialăBCU Cluj / Central University Library Cluj Endocri­ şi civilă a mamelor. Cluj. Gh. 1936). Docent Dr. în 1919. 8. Axente Iancu: Paludismul la un copil mic din colectivitate internat cu 9 luni în urmă. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. la o copilă în vârstă de 3 ani şi 10 luni. No. Docent Dr. Dr. Docent Dr. 307-310. Axente Iancu: Colaborarea sorei de ocrotire cu „Centrul pentru ocrotirea copiilor". Anul I I I . (In colaborare cu dl. Docent Dr. . şi Obstetric. în vacanţa Paştelui 1936. 5. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologie din Cluj. organizat de Di­ recţiunea Clinicei de Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Voicu). (In colabo­ rare cu Doc. Docent Dr. şedinţa din 7 Mai 1936. la Şcoala surorilor de ocrotire. Axente Iancu: Greutatea corporală a noilor născuţi în Ck Gynec. Soc. Cernăuţi Medical.125^ la „cursul de împrospătarea cunoştinţelor". Clinica infantilă Publicaţii —. Soc. Dr. Axente Iancu: Greutatea corporală a nouilor născuţi în raport cu anotimpul. Societatea Română de Antropologie Cluj. pag. cu ocaziunea „săptămânii laptelui". Axente Iancu: Edemele copiilor mici prin re­ gimurile de restricţiune. Societatea de nologie. Conferinţa ţinută la 11 Mai 1936. Mai 1936. I. de Pediatrie şi Puericultura. I. Г. Română de Antropologie Cluj. Docent Dr. Docent Dr. Conferinţe — Comunicări. în 1919—20. şedinţa din 9 Mai 1936. Docent Dr. Soc. şedinţa din 23 Mai 1936. 17. 20 Mai 1936. statură. Dr.

Dr. П. Grigore Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. clinici. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. III. Clara Blosu: Posibilitatea sinte­ zei vitamine C din Vitamina D în organismul copilului. Popoviciu. XII. V. (Comunicare la Soc. Clujul Medical. Gh. Popoviciu:. Dr. azile. Dr. 2. 4. 1935). Prof. Dr. (Publ. în 1927—1931. pe ultimii ani Cluj BCU Cluj / Central University Library (1928—1934). Popoviciu. 1936). XI. (Comunicare la Soc. Adriana Berariu. Popoviciu. (Co­ municare la Soc. 1936). Prof. V. 10. Munteanu: Date asu­ pra morbidităţii şi mortalităţii infantile prin turburări diges­ tive în Clinica Infantilă din Cluj. XI. Gh. 1936). 1936. Ortansa MihalesCu: Re­ zultate In tratamentul coreei. Popoviciu — Dr. Gh. de Pediatrie şi Puericultura. 2. Dr. în judeţele din Ardeal {Comunicare la Soc. Adriana Berariu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. Martie 1936). 1935 şi Publ. Dr. Popoviciu. Febr. Gh. pe sexe. (Comunicare la Soc. 4. V. Dr. Dr. 10 III. (Comunicare la Soc. Ştiinţelor Medicale. Popoviciu: Realizări de necesitate imedia­ tă (consultaţii pentru copii. Gh. Dr. Popoviciu — Dr. Dr. sezon. 1935). Prof. Prof.ш Prof. IL 1936). Med. Dr. 2—9 Aprilie 1936). Gh. 10. de Pediatrie şi Puericultura. Şt. Gh. (Comunicare la Soc. Frof. şi la Congresul internaţional pentru protec­ ţia mamei şî a copilului. Popoviciu. Popoviciu. de Pediatrie şi Puericultu­ ra. Gh. 17. Popoviciu — Dr. căminuri.. Clara Blo­ su: Drojdia de bere în turburările digestive şi toxice la copii. Eugenia Băncilă — Dr. Gh. Dr. de Pediatrie şi Puericultura. luni de vrâstă. 1936). Ştiinţelor Medicale. (Comunicare la Soc. Ruxanda Moga: Mortalitatea infantilă (sub vrâsta de 1 an). (Comunicare făcută la Soc. Munteanu: Protecţia copiilor în Plasa Sanitară Model Gilău. Iuliana Cirlea: Regimuri cru­ de la copii. Gh. Dr. Munteanu. Atena. (Comunicare la Soc. . Dr. Prof. 1936). 14. 5. Gh. Gh. Clujul Medical. spitale. V. Prof. Dr. Dr. Prof. V . etc). de Pediatrie şi Pue­ ricultura. etc. de Pedia­ trie şi Puericultura. Prof. 1936). Gh. Prof. Gh. Dr. de Pediatrie şi Puericultura. I I I .

1935). 1935). „Brawo". Clujul Medical. Clara Blosu: Variaţiuni în rezer­ va de vitamină C la copii. Şt. Ortansa Mihalescu: Rezulta­ tele terapeutice în coree. Popoviciu. Dr. Publ. 1936). 1935). Cluj Med. Prof. Gh. XI. Gh. Popoviciu. I. Şt. (Comunicare la Soc. Med. Publ. Popoviciu. Tip. (Comunicare la Soc. Gh. Prof. 1935). Prof. 1936). (Comunicare Ia Soc. Inst. de Antropolo­ gie. Prof. Cluj. Prof. de Med. Popoviciu. Dr. 1935). Legături cu vitaminele. 2. 1935. Nr. Inst. (Conferinţă la Cursurile din Sovata.—6. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. V. VII. X I I 1935). Ortansa Mihalescu: Un caz de boală a lui Leiner. Nr. 1936). Dr. 14. (Conferinţă la Cursul de perfecţionare. Popoviciu: Asemănări şi diferinţe în struc­ tura de rasă sanghină a Românilor şi popoarelor conlocui­ toare şi învecinate. (Comunicare la Soc. Gh. „Brawo". 25.. Prof. 25.. XI. XI. 1935. Ortansa Mihalescu: Date asupra crisoterapiei în afecţiunile tuberculoase ale copilului. Popoviciu: Tratamentul în aer plin al co­ piilor în special al bronchouneumoniilor infantile. Şt. 1935). Prof. I. Rom. Sept. (Co­ municare la Soc. Maleria Curtuţiu: Date asu­ pra frecvenţei tuberculozei la copiii din Clinica Infantilă din Cluj. 23. Dr. Dr. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimen­ tarea cu zare (babeurre) a copiilor de sân. VI. Prof. la Fac. Med. Gh./ Central Universityla Soc. Şt. (Iaşi. de arte graf. Popoviciu. Prof. Dr. Dr. de arte graf.. Clujul Medical. Popoviciu. Prof. Popoviciu: Fapte noi în balneo.127 Prof Dr. 1935. 11. Şt. Gh. Şt.. Ortansa Mihalescu: Un caz de keratomalacie la un copil de sân alimentat natural.. 12. Gh.. 30. BCU Cluj (Comunicare Library Şt. Med. Dr. 1936.şi fizioterapia copiilor. 9.'Albert. Gh. 2. Popoviciu. (Conferinţă la Soc.1. Med.. . Gh. Publ. Gh. 1936). Med. IV. Med. Dr. Gh. Dr. Clujul Medical. pe ultimii ani. 12. 1936).. Gh. Popoviciu: Cunoştinţele noastre actuale asupra vitaminelor. Dr. Popoviciu: Diferenţele pe sexe în mortali­ tatea copiilor. (Iaşi. (Confe­ rinţă la Soc.

1935. Prof. Munteanu: La production du methylglyoxal dans les tissus rachitiques. 1936). Comunicare la Soc. Dr. 1107). pag. Dr. (Comunicare la Soc. r. Med. (C. V. 4. Med. Gr.Cluj Oprean: Contribution â l'etude de l'ammonogenese. Oprişiu: Contribution â l'etude le l'ammoniogenese. Gh. 1936). . Prof. Dr. (C. Gh. V. Gh. r. Popoviciu.. Benetato. Dr. Soc. II. în special a bronchopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. L'ammoniaque sanguin dans la tetanie de l'hyperventilation. Avrămoiu: Un caz de difterie cutanată. Munteanu. Popoviciu: Nouvelles contributions a l'etude des isohemaglitinines en Roumanie. Biol. Dr. Dr. 108. Comunicare la Soc. 4—6. Arşic: La mortalite pneumococcique et le sexe dans le rachitisme experimental. p. 1935. Şt. Munteanu. avec ou sans CINa. Dr. Gh. de Pediatrie şi Puericultura. Biol. H. Dr. Opreanu: Contribution â l'etude de l'action rachitigene des cereales. (C. Soc. Dr. 1935. BCU Cluj / Central University Library R. N. Gh. Gh. Gh. Gr. Soc. 1936). 1502). Popoviciu: Comparaison entre les groupessanguins des roumains et ceux des autres peuples de la Roumanie. (C. Soc. II. (C.128 Prof. R. Ortansa Mihalescu: Daten liber die Goldbehandlung tuberculoser Affektionen des Kindes. Prof. B. r. Dr. Dr. Dr. Prof. Benetato. Şt. de Pediatrie şi Puericultura. pag. Dr. r. 1936). Gh.473). CXXI.). Popoviciu. Iuliana Cirlea: Un caz de guşe congenitală. C.. CXIX. 1935). Dr. Prof. Popoviciu. V. Biol. Prof. 30. Anthopologique. 5. Gh. Popoviciu. 1936). CXVIII. Prof. 2. (Clujul Medical. CXIX. Gh. Gh. (Archiv fur Kinderheilkunde. Munteanu. V. Biol. P. Prof. Dr. XI. (Rev. Dr. Al. Dr. 112. Gh. Le calcium et le phosphore liberes par la digestion des cereales in vitro. CXIX. 4. r~ Soc. Dr. 1936). pag. Popoviciu: Aeroterapia copiilor. Popoviciu. Antropologique. Nr. Gh. Munteanu: Activitatea bucătăriei de lapte dela Clinica Infantilă (Comunicare la Soc. 445). 4—6. No. pag. p. Biol. 443). Dr. Popoviciu. Iuliana Cirlea: Un caz de erythema simplex gyrratum Jadasshoni. (Rev.

1936). Med. Dr. de Pediatrie şi Puericultura. X. Dr. Med. (Comunicare la Soc. I. 25. Iuliana Cirlea. de Pediatrie şi Puericultura). de Dermatologie. 1936). V. Dr.129 Dr. Ortansa Mihalescu: Un caz de eclampsie postobstetricală. 5. I. 4. (Comu­ nicare la Soc.. Munteanu. (Comunicare la Soc. Petre Avrămoiu: Rezultate obţinute în sterilizarea purtătorilor de bacili difterici cu neosafvarsan şi neosalutan. (Comunicare la Soc. de Pediatrie şi Puericultura. V. 1935). 5. V. 1936). V.. Dr. (Co­ municare la Soc. V. 5. 1936). Gh. Iuliana Cirlea: Un caz de idrocefalie sifilitică. Şt. Şt. V. Munteanu. Şef an Dăncilă: Activitatea Clinicei Infantile în 1935 (copii internaţi) în comparaţie cu ultimii 5 ani (1930—1934). 25. Iuliana Cirlea: Peritonftă bacilară sub 2 ani. 19. Iuliana Cirlea: Eritem exudativ multiform. Dr. Med. 1936). V. Dr. Şt. 1935).. Med. 9. Ortansa Mihalescu: Eclapsie nespasmofilică. 1936). Iuliana Cirlea: Abces pulmonar vindecat la copil mic. Adriana Berariu: Un caz de Library Cluj intestinal. 25. Gh. V. (Comunicare la Soc. Dr. II. 1936). 5. de Pediatrie şi Puericultura. 1936). Dr.. (Comu­ nicare la Soc. ANUARUL 1935/36 9 . Dr. 5. Gh. I. Sept. de Pediatrie şi Puericultura. Gh. BCU Cluj / Central University infantilism Dr. V. Şt. (Comunicare la Soc. (Comu­ nicare la Soc. Munteanu. Dr. Iuliana Cirlea: Cazuri de tetanie sub 3 luni. Munteanu: Maiol „Egger" în tuşea convulsivă (Clinica et Laboratorium. Dr. Petre Cirlea: Un caz atipic de eritrodermia Leiner. (Comunicare la Soc. Dr. Clara Blosu: Frecvenţa vegetaţiilor adenoide la copii (statistica clinicelor infantilă şi otorinolaringologică). de Pediatrie şi Puericultura. Dr. 1936). (Comunicare la Soc. II. (Comunicare la Soc. de Pediatrie şi Pueri­ cultura. 1936).

Clujul Med. 1936. 1935. Rom. Tătaru şi Dr. Dr. Nicolae Lengyel şi Dr. 1936). 10. C. Cirlea şi Fr. 1936. Nr. Benetato: Consideraţiuni asu­ pra osteitei fibro-chistice a lui Recklinghausen şi a conduitei terapeutice în această maladie. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. Dr. şi Sif. Dr. Lengyel: Bromostronţiuran în dermatologie. Dr. şi Sif. Vereş: Trata­ mentul sifilisului BCU Cluj / Centralsaturaţie. Clinica dermato-Yenerică. Clujul Med. din 9. 1935. Med. Dr. Tătaru şi Fr. Tătaru: Experienţele noastre terapeutice cu preparatele de Salvarsan în decurs de 25 ani. Nic. L. Tătaru: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. de Derm. 6. Tătaru şi Dr. Clujul Med. C. (Soc. Prof. Prof. C. Clujul Med. Modranu Liviu şi Dr. Prof. Dr. Clujul Med. Prof. Leonida Pop şi Dr. Modranu Liviu: Tratamentul dermatozelor prurigi­ noase prin injecţii cu Magnobrol. Liviu Modranu: Bromostronţiuran în dermatologie. 1936. Dr. Nr. Clujul Med. Rom. şi Sif. Cluj. P. Lucrări originale. 10. Comunicări: Prof.130 O. P. (Soc. de Derm. Dr. Dr. P. Clujul Med. B. Tătaru şi Dr. Nicolae Lengyel: Calciul în terapia dermatologică. Tătaru şi Dr. 1936. Library Cluj prin cura de University Clujul Med. Dr. 12. Vereş: Trata­ mentul sifilisului prin cura de saturaţie. 6. 1936. Tătaru. Nr. Pop: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. Nr. 1936. Nr. Nr. . Dr. de Derm. Leonida Pop şi Prof. (Soc. 5. Cancerul Nr. 8. Nr. 1935. C. Dr. Dr. C. Petre Cirlea. Prof. C. 5. 1936. 8. 12. din 9. II. Prof. 1935. II. Dr. C. Cirlea: Poikilodermie. Rom. Dr. XI. 1936. C. II. Nr. Dr. Cirlea: Un caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. I. 3.

X I I . 1936). (Soc. Pop Leonida: Tratamentul cu Rontgen ăl erisipelului. de Derm. 1936). III. şi Sif. de Derm. XI. 24. din 8. Dr. "ХП. Rom. Petre Cirlea: Un caz de psoriază vulgară âtropatică. şi Sif. Rom. Doc. Rom. XI. XI. C. Rom. şi Sif. Dr. 1935). de Derm. V. şi Sif. 8. 10. cu perforaţia prepuţiului. de Derm. Rom. 1936). Vaier Cimoca: Sifilis ereditar tardiv. Rom. XII. de Derm. Doc.m Doc. . Dr. Dr. % II. (Soc. V. şi Sif. Vaier Cimoca: Lichen ruber plan atrofie gene­ ralizat prin tratament arsenical. Doc. Doc. forma rara. Tătaru: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. şi Sif. 1935). şi Sif. Doc. 8. 1936). Dr. Vaier Cimoca: Contribuţiuni chimico-terapeutiч:е la studiul adenomelor sebacee tip Pringle. de Derm şi Sif. XII. şi Sif. Vaier Cimoca: Un caz cu boala lui Pringle. 8. Petre Cirlea: Un caz de fagedenism. (Soc. de Derm. 1936). (Soc. şi Sif. I I I . (Soc. Dr. de Derm. Vaier Cimoca: Toxicodermie. (Soc. 10. Dr. de Derm. Vaier Cimoca: Contribuţiuni clinice la studiul cpiteliomelor pigmentate primitive ale pielei. 1935). 1936). Doc. (Soc. XI. Vaier Cimoca: Contribuţiuni la studiul tubereurlidelor ulceroase în legătură cu un caz clinic. de Derm. Dr. II. Rom. de Derm. Rom. postantipirinică. (Soc. 9. şi Sif. Doc. Rom. 10. (Soc. şi Sif. Dr. I I . şi Sif. Soc. Dr. Dr. 10. Doc. Rom. Cimoca: Concepţiunile actuale asupra tuberculidelor papulonecrotice şi ulceroase în legătură cu un caz clinic. 8. Pop Leonida şi Prof. din 10. Dr. Rom. Doc. Rom. de Derm. Vaier Cimoca: Âcroderirafita cronică atrofizantă. Rom. de Derm. de Derm. Dr. (Soc. (Soc. BCU Cluj / Central Conduita Library Cluj în sifilisul Vaier Cimoca: University terapeutică renal asociat cu manifestaţiuni cutanate în legătură cu un caz clinic cu sifilide de tranziţie şi terţiare. 1936). Dr. şi Sif. Rom. Soc. Dr. Dr. Rom. 1935). Dr. 1935). 1935). 1935). III. de Derm. XI. şî Sif. f(Soc. de Derm. (Soc. Doc. Rom. Vaier Cimoca: Sifilis terţiar al glandului şi al regiunii inghinale. 1935). Petre Cirlea: Câteva aspecte de infecţiune sifilitică extragenitală. 9. şi Sif. 8. (Soc. 1935). 8.

BCU 24. Gome sifilitice şancriforme. 24. Rom. Petre Cirlea:. Idem: Un caz de sistem anular centrifug Darier. 4 10. 1936). Tătaru: Un caz de poikilbdermie. Dr.. Dr. Dr. de Derm. ( S o c Rom. (Soc. şi Sif.. 1936). Miehail. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activitć sciemtifique du Profiesseur D. (Soc. a Dlui Prof. 9. Rom. Dr. şi Sif. Idem: Crauroză vulvară cu epiteliom clitoridian. şi Sif. Mihail. 1936). V. 24. (Soc. Clinica oflam*1«gieft Lucrări omagiale:: Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. un grup de prieteni şi colaboratori i-au oferit' un volum omagial. şi Sif. P. Prof. Rom. V. Modran: Un caz de foliculite agmihate Leloir-Duclaux. de Derm. 8. Dr. 1936).C Tătara: Un. şi Sif. şi Sif. şi Sif. (Soc. Rom. Idem: Un caz cu pseudoreladă Brocq. Livia Modran: Lupus eritematos pe teren sifilitic.. XII. Iuliana Cirlea:. 1936). V. de Derm. 9. II. (Soc.U32 Dr. de Derm. 9. Rom. 1936) . de Derm. 8. Dr. (Soc. Dr. Petre Cirlea şi Prof. deDerm. Dr. şi Sif. şi Sif. Central University Library Cluj Idem: Un caz cu antipirinide. caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. şi Sif. ( S o c Rom. (Soc. 1936). . 1936). (Soc. XL 1936). de Derm. II. de Drm. III. (Soc. V. de Derm. pe teren lupic. Un caz de eritrodermiedescuamativă Leiner vindecat. Petre Cirlea:. L. Rom. II. 10. C. conţinând următoarele articole: Doc. Vasile Tătaru: Sifilis terţiar nasaP şiganglionar. Modran şi Dr.. 1935). şi Sif. P... Petre Cirlea şi Dr.Cluj / V. 1936).. Comşa: Con­ sideraţiuni asupra a cinci cezuri cu eritem polimorf. L. de Derm. Dr. 24. X I I 1936). Dr. (Soc. şi Sif. Rom. 8. şi Sif. de Derm. IIL i936). Nicolae Lengyel. Rom. Cancer spinocelular grefat. Rom. Dr.. de Derm. (Soc. de Derm. Dr. Rom. 8. 24. Cirlea. Rom.

P. Dr. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a •cancerului pulmonar primitiv. Doc. Dr. G. Cluj / Central University Library Cluj la problema profilaxiei şi patogeniei trachomului. Dr. C. Dr. C. Prof. Doc.133 Prof. Prof. P. Agregat Dr. Prof. Daniello şi Dr. Dr. Michail: Cercetări asupra eliminării lacri­ male a clorurului de sodiu. Prof. Velluda şi Dr. Dr. Prof. D. Pandescu: Angiopatia traumatică a retinei. Dr. Dr. Tătaru şi Dr. Buzoianu: Retieulo-endoteliomul amigdalei palatine. D. Minea: Studiul mişcărilor reflexe ale globilor oculari într'un caz de paralizie asociată a mişcărilor de lateralitate. Ioan Gabriel Russu: Siste­ mul reticulo-endotelian şi sincopa adrenalino-cloroformică. Dr. Prof. Dr. în special a bromhopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. Stanca: Reflexiurii clinice asupra vitalităţii grefonului ovarial. Victor Papilian: (Cercetări asupra mecanismu­ lui contracţiunii musculare. . I. Auguštin Hureşianu: Abcese actinomicoase ale ficatului şi splinei. Vancea: Allgemeiner tîberblick uber die wissenschaftlicbe Tătigkeit Profesor D. Dr. Dr. C. Dr. Nicolau: Xerozis conjunctivâl avitaminozic limiîtat (plăci Bitot). C. BCU Dinulescu: Contribuţia medicilor români Colonel Dr. Dr. I. Dna Dr. Prof. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gas­ trice în diagnosticul afecţiunilor stomacale. Dr. V. Dr. cu peritonită purulentă. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. C. Prof. Doc. Tîtu Vasiliu şi Dr. Iuliu НаЏедапи. Michâil's. Л. Răsvan: Razele ultraviolete în oftalmo­ logie. Gheorghe Popovici: Aeroterapia copiilor. Manolescu: Asupra urrar cazuri ăe scădere a vederei în cursul evoluţiunei neoformaţiunilor intracrajaiene. Prof. L. Doc. I. Manta: Asupra puterii chdlesterdlitice a serurilor «mane.

Reum. 12. Benetato: Cercetări asu­ pra respiraţiei nervului optic. anat. şed.. pag. anat. 1936p . Prof. Soc. V. Reun. Dr. 28. med. şed. 8. 1936. Nr. D. 1936. Clujul Med. Vancea: Sarcom alveolar al orbitei.\ Nr. Reun. Prof. 8. 1936 pag. 1936. Clujul Med. 2. 3 1936. D. Prof. Michail: Tuberculom al conjunctivei bulbare. anat. Dr. 55. anat. 8 X I L 1935. Prof. Michail: Exoftalmie prin gomă sifilitică a vârfului orbitei. 1935. Nr. Dr. Nr. şed. XI. Prof. 6. D. X I I 1935. Clujul Med. Nr. CXXL Nr. 5. 1935. Dr. 8. 5. Michail: Manifestări oculare în pelagră. Michail: Asupra depozitării intraoculare a colesterînei. şed. 1 1936 p. Dr. 680. anat. 6. Prof. Prof. şed. Archives d'ophtalmologie. 372—374. Cercetări asupra eliminărei lacri­ male a clorurului de sodiu. Soc. Prof. med. 1936. D. Reun. 4. XI. Prof. T. 256. Nr.134! Lucrări ştiinţifice? Prof. Clujul Med. Nr. soc. anat. D. 683—684. Reun. Nr. 1936 p. anat. Michail şi Dr. 14. Dr. Nr. Gr. Paris. Clujul Med. Dr. T. şed. 1936» pag. D. med. 1936. Clujul Med. 267—269. Dr. 127. 1936 p. 293—304. 1936. şed. Clujul Med. Nr. D. X. şed. Clujul Med. Clujul Med. Doc. I I . r. Dr. 4. Reun. 1936 p. 5394540.. 2. . D. Clujul Med. şt. 2. Mai 1936. 126—127. Michail: Limfangiom cavernos hemifacial. 1935 p. P. 1936. Michail: Cercetări asupra leziunilor provo^ cate de inocularea virusului trachomatos în glanda lui Harder. D. 12. Nr. 1936. Michail: Angiom cavernos conjunctiva! in> soţind o angiomatoză generalizată. pag. şt. Î936. şed. pag. D. Michail: Consideraţiuni anatomo-patologice asupra a două cazuri de tromboza vinelor centrale ale reti­ nei. 1. biol. Reun. pag. I I I . Prof. 1935 pag. C. 19. Michail:. D. Dr. 13. 430X431. 15< II. Dr. 264. Reun. 1935 Clujul Med. anat. I I I . Michail: Accidentele oculare ale transfu­ ziei de sânge. Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj şt. I I . Soc. Clujul Med. 53. 2. şed. 433—434.

1935. Soc. . Bucur Iacob: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1933—1936. Iliescu: Consideraţiuni asupra două cazuri de cherato-conjunctivită tuberculoasă. Dr. Clujul Med. TI. şed. Alexandru Ciplea: (Oonsideraţiuni asupra unui caz de criptoftalmie. 474—475. Daneş Andrei: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din (Cluj din anii 1927—1933. 8. 480—482. 6. 6oc. 1. 1936. Soc. Clujul Med. Clujul Med. 1936 pag. 12. Dr. 5. Teze: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Simon Adalbert: Tuberculoza sacului lacrimal. şed. 7. şt. M. XI. şt. Keresztessy Tiberiu: Cercetări statistice asupra evolu­ ţiei sezoniere a Kerato-con juneţi vi tei flictenulare. Zolog Niculae: Cercetări asupra proprietăţilor imunbiologice ale cristalinului. 3. Iliescu: Asupra unor paralizii oculare trau­ matice. Nr. Dr. pag. 275-290. Dr. Reun. 1936 pag. med. Clujul Med. Vlad Aurel: Retinita maculară exudativă. Ћ1ехапс1ги Ciplea: Epiteliom kerato-con juneţi val. Dr. pag. med. 374—375. 15. 3. 1936. D. 21. M. Nr. 10.135 Doc. 9. IV. 58-59. 5. P. Nr. pag. 1936. 1936. Doc. şt. II. P. 1936. 4. Vancea: Medicaţii noi în tratamentul boalelor oculare de origină vasculară (conferinţă). I I . 7. Gh. 255—256. 1936. şed. 5. pp. MicHaîl. Dr. Dr. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în clinica oftalmologică din Cluj pe anii 1933—1935. 4. anat. 8. 1936. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activite scinetitique du Prof. 7. 16. Clujul Med. Soc. med. Rusu Lavinia: Cercetări asupra eliminării lacrimale a clorurului de sodiu. I I I . med. Nr. Nr. Gh. 2. Henter Koloman: Leziunile oculare în accidentele de muncă. 1936. şt. Vintici Ştefan: Chistele congenitale ale conjunctivei. Nr. şed. Vago Octavian: Tulburări oculare în sarcină. Clujul Med. Păcurariu Ion: Contribuţiuni la studiul patogeniei ca­ taractei naftalinice.

Contribuţiuni la studiul stomatitei aurice. Nina: Afecţiunile congenitale ale cristalinului (studiu statistic). Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. Băbuţiu). (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Klima). V. Berlin în colaborare cu Dr. Sublimatul în doze homeopatice într'un caz de flegmon gazos.136 13. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. prenatali în dez­ BCU Cluj / Central University Library Cluj voltarea aparatului buco-dentar. V. A ţinut în cad­ rul cursurilor de perfecţionare a medicilor organizate de Societatea Docenţilor Universitari două conferinţe. Klima). 11. (Revista „Spi­ talul" 1935. I. tratând despre a) Complicaţiuni locale şi generale ale cariei dentare. 15. . Clinica stomatologică. 16. Vasilescu). Uleia. Prof. Influenţa factorilor preconcepţîonali. I. Vasilescu şi Dr. V. Garda Florica: Situaţia trahomului în Ardeal în anii 1920—il935. 17. Orjekovsky). în colaborare/ cu Dr. F. I. Profesorul a făcut în cadrul şedinţelor Asociaţiei Medi­ cilor Stomatologi din Cluj nouă comunicări. b) Radiografia în Stomatologie. Becan Aurelia: Tulburări oculare în trombopenie. Vasilescu şi Dr. I. 14. Dr. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. (Zahnarztliche Rundschau 1936. S. Magda Vasile: Cercetări asupra lipazei în cristalinul normal şi patologic. Aleman a publicat în decursul anului 1935— 1936 următoarele lucrări originale: Caria şi graviditatea. Roşianu). Gheorghianova N. (Revista Stomatologică 1935 în co­ laborare cu Dr. Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. F. Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall von Gasphlegmone. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. Bako Zoltan: Cercetări statistice asupra cataractei traumatice. Bucureşti.

Aleman şi Dr. Revista Stomatologică 1935 în cola­ borare cu Prof. Aleman). Vasilescu asistent a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. Aleman şi Dr. Dr. Ghidrai asistent onorific a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Rolul şi importanţa aparatului buco-dentar asupra orga­ nismului. I. I. Dr. I. I. F. Marinescu). V. Dr. preconcepţionali. Bilaşcu. Profilaxia cariei cu produsele . I. T. Roşianu). (Revista Sto­ matologică 1935 în colaborare cu Prof. Influenţa factorilor ereditari. L.Perlott'"i} (Revista Sto­ matologică 1935 şi 1936). Stomatologică 1936). (Rev. Aleman). I.. Orjekovsky). Dr. Băbuţiu şef de lucrări a publicat în decursul anu­ lui 1935—1936 următoarele lucrări originale: Mediul bucal şi durabilitatea obturaţiunilor cu silicate. (Revista Stomatologică 1936. L. . Dr. în calitate de preşedinte a comite­ tului de organizare din România. Dr. Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Kârpâti. iCium trebuesc priviţi şi îngrijiţi dinţii de lapte? (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. (Revista Stomatologică 1935). Caria şi graviditatea. Csâszâr). (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Prof.137 Profesorul a participat la Congresul Internaţional ţinut la Viena în August 1936. un analgetic cu indicaţiuni spe­ ciale în Stomatologie. I. Consideraţiuni asupra tratamentului oligodinamic al ră­ dăcinilor gangrenoase cu conuri de argint. prenatali BCU Cluj / Central University Library Cluj şi postnatali în dezvoltarea aparatului buco-dentar. Dr. (Revista Stoma­ tologică 1936 în colaborare cu Dr. S. Klima preparator a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: „Dentalgin" Dr. Amintiri despre Prof. Dr. {Revista Stomatologică 1936). Uleia). în colaborare cu Prof.

Teze de doctorat. 1936). G. Prof. 19 Oct. pag. 5.138 Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall voiiGasphlegmone. Ioan Roşianu: Stomatologia profilactică în legătură cu patologia infantilă. 4. 1935. Dr. Soc. Prof. . Grigore Stoinescu: Tartrul dentar. Aleman). Ballo Arpâd: Pentru ce sunt necesare cunoştinţele de Stomatologie unui medic-practician. 1935. 57. şt. (Zahnărztliche Rundschai*. Vindecare. Buzoianu şi T. 6. Clujul Medical Nr. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania. Ianuarie 1936. Baba Iosif: BCU Clujsalivară. Evidare petro-mastoidiană. Buzoianu: Surditatea profesională produsă de sgomot. de chirurgie Decembrie 1935. G. G. I. Soc. soc. „România Medicală" 15 Oct. 1935. 1935. 15 Sept. 1. Prof. medicale Cluj 16 Nov. 3. Dumitru Dumitrescu: Consideraţiuni asupra sifilisului. Soc. \ Klepner Ferdinand: Concepţii noui în patogenia cariei dentare. G. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania: Hamburg şi Koln. G. Berlinul. Was der praktische Zahnarzt von der Behandlung der Gaumenspalte wîssen musste. Ştiinţelor me­ dicale. Buzoianu: Laringectomie totală pentru can­ cer laringean (cu prezentare de bolnav). G. (Zahnărztliche Rundschau 1936. Revista muncii. University Library Cluj Litiaza / Central 12. bucal dobândit. Decembrie 1935. Prof. 2. „Clujul Medical" Noemb. 1935. sănătăţii şi ocrot. Naghi: Paralizie facială conse­ cutivă unei operaţiuni incomplete pentru mastoidită acută. Berlin în co­ laborare cu Prof. Prof. Prof. Clinica oto-rino-laringologică 1. Buzoianu: Otita medie supurată acută şi cro­ nică în practica medicală „Clujul Medical" Octombrie 1935. „Clujul medical".

182. Cluj 11 Ianuarie 1936. Urechia şi G. 12. Decembrie 1935^ pag. 9. Prof. Şt. Buzoianu şi Dr. „România Medicală" 15 Noembrie 1935. Paris. Buzoianu şi D. Soc. Buzoianu: Corp străin al bronchiei drepte (sămânţă de dovleac) extras prin tracheo-bronchoscopie. 25 Ian. 179 Mar­ tie 1936. pag. Soc. G. Ionescu: Cilindrom al mezostructurei stângi şi cancer bazo celular al aripei nasului. Prof. 13. D. Clujul Medical. 16. Buzoianu. Nr. Archives internationnales de neurologie. pag. Bodea: Cazuri de mastoidită acută supurată bilaterală scarlatinoasă operate la copii. Buzoianu: Reflecţii asupra etiologiei parali­ ziei recurenţiale simple ori asociate. pag. Decembre 1935. „România Me­ dicală" 1 Aprilie 1936.139: 7. 17. Clujul Med. pag. Cluj 4 Februarie 1936. med. Soc. G. 11. G. Prof. 10. 1936. G. 11 Ian. Buzoianu. Ionescu şi Giurgiu: Sinuzită maxilară cronică pio-fongoasă fistulizată în orbită şi în cavita­ tea bucală. 180. Prof. 179. Cotul: Vocea şi igiena vocală un volum 526 pagini Cluj 1936. G. Prof. Buzoianu: Sur deux cas de paralysies recurentielle de nature peu commune. „Revista Bucureşti medical" Ianuarie 1936. Prof. Buzoianu: Corpi streini ai esofagului (mone­ de) extrase prin esofagoscopie la copii de 5 şi 3 ani. med. Prof. Buzoianu: Pericolul naso-faringian. Dorin Ionescu: Cardiotomie extramucoasă abdominală pentru cardiospasm. Cluj BCU Cluj / Central University Library med. G. Clujul Med. Prof. Re­ uniunea anatomică Cluj 1 Februarie 1936. G. Prof. pag. Şt. Buzoianu şi G. de pediatrie. 1 Ia­ nuarie 1936. Aprilie 1936. Prof. Clujul med. 137. 1936. G. Cluj 11 Ianuarie 1936. Martie 1936. Decembrie 1935. Martie 1936. Clujul Medical. extrasă prin laringoscopie indirectă. Clujul Med. Martie 1936. Rev. G. Prof. Soc. Lemaitre dela Facultatea de medicină. med. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Paris. prefaţă de prof. 8. Soc. Buzoianu: Corp strein intralaringian (placă de os) inclavată în benzile ventriculare de şase săptămâni. Prof. Ionescu şi E. E. G. C.. . 14. 264. D. 15. ştiinţ. Congresul de chirurgie. Cluj. 18. şt. de chirurgie. G.

Şt. Buzoianu: Reticulo-endoteliomul amigdalei palatine. Rezecţia venei jugu­ lare. Med. G. Prof. G. Vaida Aurel. Aprilie 1936. Giurgiu M. Prof. Prof. 25. Dr. Prof. Dr. R. Buzoianu: Mucocel al ambelor sinuri fron­ tale. A. Mai 1936. L. G. R. Pop: Consideraţiuni asupra complicaţiunilor gripei în afecţiunile O. Bodea: Clinica OtoRino-Laringologică a Facultăţii de Medicină din Cluj „Spi­ talul" Nr. G. 22. D. L. Prof. L. Buzoianu: Technique de la laryngectomie to­ tale dans la clinique O. . 34.H40 19. med. G. „Spita­ lul". 21. 28. Buzoianu: Septico-piohemie auriculară înso­ ţită de tromboJlebită sinuso-jugulară. „Spitalul" Martie 1936. Cluj 9 Mai 1936. 1935. 29. Clujul Medical Februarie 1936. G. Clujul Medical Mai 1936. de Cluj. Clujul Medical. otologie. Buzoianu: Epiphora chronique d'origine nasale. 23. Febr. 24. 20. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Bruxelles. Prof. Clujul Medical. şi stomatologie. Weinstein Iuliu: Leziuni trauma­ tice ale membranei timpanale. Prof. 31. Ionescu. Revista 26. rhinologie. Buzoianu: Antrotomie complicată tardiv de • colesteatom. Prof. 1935. dr. G. R. 30. din Cluj în cursul anului 1934—35 Clujul Medical Nov. 1935. studiate în clinica O. şi Negulescu: Rezumat statistic asupra flegmoanelor periamigdaliene perindate în cursul anului 1935 în 33. R. Buzoianu şi D. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza îaringeană Clujul Medical 1935. Buzoianu: Corpi străini ai căilor aero-digestive superioare extraşi prin broncho-esofagoscopie. Soc. 32. Russu. G. „Technique chirurgi­ cale" Paris Mai 1936. L. BCU Cluj / Central University auriculare. 11. Şt. G. Cluj 9 Mai 1936. Clujul Medical Ianuarie 1935. Iulius Weinstein şi Barani Andrei: Consideraţii generale asupra imunităţii şi antivirusterapiei în O. Dr. Soc. L. 27. Drd. T. Buzoianu: Septicemiile Library Cluj „Clinica et laboratorium" Aprilie. 1936. Ionescu: Fibrom masiv al eta­ jului superior al fosei nasale stângi şi a sinusului maxilar co­ respunzător. Teodorescu şi E. Prof. Reuniunea anatomică 14 Martie 1936. Dumitrescu. M. Prof. G. Clujul Medical 9. Revue de laryngologie.

Roşu Dumitru: Polipii corzilor vocale. Rarinca Dan: Miringotomia atrio-aticală. Nr. David Cornel: iContribuţiuni asupra mastoiditei apicale Ianuarie 1936. Teze de doctorat. 4. Aurel Bojita: Polipii coanali naso-faringieni. Cârjoe&cu Constantin: Sifilisul laringian. 977. 7. 969. 987. 951. Nr.141«. 2 Aprilie 1936. 963. Nr. 1. 991. Nr. 935. 2 Aprilie 1936. 14. Gârbea Ştefan: Tehnica amigdalectomiei totale în cli­ nica O. 14 Mai 1936. Nr. 3. 955. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. 954. Nr. 888. 14 Mai 1936. Nr. 5 Martie 1936. Bogdan Pavel: Tratamentul otitei medii supurate acu­ te în clinica oto-rino-laringologică din Cluj. 952. Dumitrescu Alexandru: Operaţia subpericondro-mucoasă pentru rezecţia septului nasal. Februarie 1936. 27 Iunie 1935. 13. Ianuarie 1936. N o embrie 1936 Nr. Nr. Nr. R. 5 Martie1936. Cotul Gabriel: Tumorile malige naso-faringiene. Popescu Mircea: Sinuzitele maxilare purulente la co­ pii. 12. 934. 10. Rednic Toma: Operaţia tip Denker în sinuzitele maxi­ lare supurate Cronice. Bucur Coriolan: Consideraţiuni asupra laringitei gri­ pale. Cameniţă Vasile: Anestezia locală în intervenţiile chi­ rurgicale asupra mastoidei. 15. 893. 11. Nr. Tudoran Măria: Amigdalitele cronice şi stările reuma­ tismale. Martie 1936. din Cluj. Nr. Nr. 973. . 5. 913. Nr. Lobonţ Nicolae: Tracheotomia. 1936. L. Salamon Ernest: Contribuţiuni clinice asupra flegmoa*nelor periamigdaliene. 2. 16. 8. 28 Mai 1936. 27 Iunie 1935. Nr. 986. 6. 20 Febr. 12 Martie 1936. Nr.

pag. Prefaţă la G. Acad. (241) Die Anfânge der rumânischen Schulmedizin. pag. 1. liberă. 8°. An. Ext. 1936. XXIV. 1936. 1936. Sibiu. Cluj. leacuri şi plante -de leac. Conf. Univ. 1935. Anuarul Arhi­ vei de Folklor. pag. V . (251) Spiritul modern în medicină. (250) Vechii medici români ai Ardealului. (248) Dela medicina veche la cea de azi. 8. clas. Conferinţă la Soc. Isis. 6. 8°. (243) Raportul din 1756 al unui chirurg german de­ spre credinţele Românilor asupra moroilor. 1935.168. Sibiu. 8°. Bucureşti. 5. Interpretarea medicală a celor două ştampile de oculişti din Dacia superioară. 1935. 8°. 1936. Cluj. Conf. stud. 1935—1936. 220—222. l. Bujoreanu: Boli. 11. pag. Publicaţii: 1..II. Rom. 1936. 9. 12. 10. Andre Etienne. (246) Deutsche Einfliisse auf die Entwickelung der ru­ mânischen Medizin. 115—Ц9. 8°. 1751—1798. (242) Un medecin luxembourgeois en Transylvanie. Med. Bucureşti. Comunicare făcută la a . 3.1. (244). Caransebeş.XI. 18.13. Med. Conf. Şt. Institutul de istoria medieinii şl de etnografie medicală a) Lucrările prof. 4. 16. „Astra". 159—. 8°. (252) Les influences occidentales dans l'evolution de îa medecine scientifique roumaine. univ. Siidost deutsche Forschungen. cu 2 figuri în text. Zeitschrift. (245) Rostul Cluj / Central University Library Cluj şi de EtBCU cercetărilor de folklor medical nobotanică. 24. ed. ciclul „Energii ardelene". Cluj. I I I . I I . Cluj. Miinchen. 10. pag. II. 1936. Conf.111. 24. Schict. 293—296. Conferinţe şi comunicări: 7. (249) Victor Babeş. Inst. Sibiu. 1935. Bologa: I. ed. „Gând românesc".XI. I . (247) Medicina in Dacia. Bruges-Cambridge. pag. 2. 116—147. 3—9. IX.

(Reuniunea I X ) . 8°. Igna: Instrumente chirurgicale române găsite la Apulum. Ra­ port prezentat Congresului presei medicale latine. cu spe­ cială privire la Dacia superioară. Venezia. ţinut la Vene­ zia în 29 Septemvrie 1936. 1936. Cluj. 8°. 103 pag. 13. 10. Kepp: Ştiri medicale şi sanitare din războiul independenţei în gazetele săseşti din Ardeal. la congresul presei medicale latine. Şt. Inst. 14. (Igna: Cultul lui Aesculap. 29.. Ra­ port prezentat la şedinţa comisiei de Istoria ştiinţelor a Co­ mitetului internaţional de Ştiinţe istorice. 2.. 42 pag. Ist. 1935. 8°. II. alin. (140) N. V. I V ) .IX..143 VIII-a reuniune a Academiei internaţionale de Istoria Ştiin­ ţelor. 1935. BCU oficială a University Library Cluj Din publicaţia Cluj / Central institutului „Biblioteca medicoistorică" a apărut volumul VIII. cu 3 planşe. V I I I ) . 1935. Bologa a luat parte la a VIII-a reuniune a Aca­ demiei internaţionale de Istoria Ştiinţelor. 1936. Igna: Cultul lui Aesculap şi al Higiei. Cluj. (14. b) Lucrările colaboratorilor institutului: 1. Cluj. 2. c) Teze de doctorat: 1.). 20 pag. (253) L'enseignement medico-historique â Cluj. Prof. (141) N. Cluj. 1 planşe. Neputând participa la congres. (i42) I. A fost designat raportor (Istoria presei medicale ro­ mâneşti). Cluj. fiind unul din raportorii comisiei pentru isto­ ria ştiinţelor şi prezidând una din şedinţele acestei comisii. Med.IV. 35 figuri în text. pag. Weiss: Principiile chirurgiei după Ambroise Pare. 8°.. . An. V.IV. (Bibi. (10—22 Aprilie 1936) şi la a IX-a reuniune a comitetului internaţional de Ştiinţe istorice. 223—227 . Bucureşti. (254) L'histoire de la Presse medicale roumaine. 1936. urm. {143) R. 14. clas. ra­ portul a fost citit de un alt membru al delegaţiei româneşti. Cartea Româneasca.

Wochenschrift". 7. (155) /. med. Cluj. 28 pag.. C. tipărite în anul 1895. de Med. 12. 16. Cluj. 27 pag. 25 pag. 1936. 9. 1935. BCU Cluj / Central University Library Cluj 10. 8°. Cluj. Cluj.. şi Farmacie din Cluj. Ionescu: O descriere germană a ciumei din Bucureşti în anul 1813. 23 pag. (145) A.144 3. Roth: Bibliografia publicaţiilor dela institu­ telor medico-legale din România 1920^1935.. 8°. 1936. Cluj. V. 1936. 8°. IV. Naftli: Contribuţie la cunoaşterea situaţiei me~ dico-endemice în Muntenia. 20 pag. 1936. 1936. (Г49) /. 8°. Dăneţ: Idem. 8°.. 8°.. 28 pag. Fodor: O statistică administrativ-sanitară din 1857—58 a Crişanei şi Maramureşului. Cluj. din volumele I—III ale revistei „Wiener med. Predescu: Terminologia anatomică şi noţiu­ nile anatomice ale doctorului Şt. 8°. Chim: Informaţiuni medicale culese din gazetele româneşti din Ardeal. 5. 24 pagi. 8°.. Cluj. 15 pag.. 8°. Cluj... 14. Episcopescu.. (152) D. (146) E. Bucur: Idem. 1936... Cluj. (153) F. 25 pag. şi Farmacie din Cluj dini anii 1923—1927.. 23 pag. 6. 1923—1936. (151) N. 34 pag. i 15. (147) Gh. 1936. 55 pag. 13. 1936. D. Csallner: Ştiri intresând Ist. Cluj. Bernhard: Informaţiuni medicale din anul 1893 în gazetele româneşti din Ardeal. 1936. . 32 pag. 11. Dodul: Bibliografia tezelor dela Fac. Măthe: Consideraţiuni generale asupra teze­ lor făcute la Fac. de Med. 1936. Cluj. 1936. 8°. (148) G. Bitterţeld: O informaţie germană din 1838 despre mişcarea ştiinţifică şi medicală în Moldova. anii 1933-1936. Givulescu: Ştiri medicale din 1891 în „Gazeta Transilvaniei" şi „Telegraful român". 15 pag. (150) H. (151) E. Cluj. Cluj. 8. 1936. (1851—1853). 8°. (144) A . 8°. anii 1927—1933.. Piatra Neamţ. 8°. (156) A. 8°. 1936. rom. (157) E.. 4..

Prof. V. Reuniunea Anatomică.145 17. 1936. 1936. Paris XII. 1936. Papilian şi Dr. 1936. 1935. Soc. Clujul Medical No. V. W. Clujul Medical No. 81. 20. Russu: Les modifications experimentales de l'index opsonique. Clujul Medical No. 8°. 14. (159) I. Visch. Papilian şi Dr. 8°. 3. Russu: L'index opsonique et le blocage du sisteme reticulo-endotelial. 1935. 1935. Articol publicat in Anatomischer Anzeiger Bd. ANUAKUL 1935/36 10 .. W o chenschrift". Prof. L I V . Dr. Russu: Proces de scleroză vasculară în legătură cu blocajul sistemului reticulo-endote­ lial. Papilian şi Dr. Dr. II. Russu: Beitrage zum studium des BCU Cluj / Central University Library Cluj Schenkelsporns. Bd. Dr. XII l. (160) A. 20 pag. (158) G. Prof. Dr. P. Loew: Câteva documente oficiale referi­ toare la Transilvania din timpul epidemiei de ciumă din anii 1813-1814. Papilian şi Dr. Cluj.. No. de Bio­ logie. Russu: t)ber experimentelle Enzeugung lymphoides Bildungen. Prof. Papilian şi Dr. Dr. 24 pag. Comunicare. 8°. Prof. Macri: Câteva principii hipocratice în lu­ mea ştiinţei medicale moderne. Russu: Consideraţiuni morfologice şi Antropologice asupra pintenelui femural. Comunicare. V. Soc. Soc. 1936. Papilian şi Dr. Russu: Noi anastomoze între sistemul carotidian intern şi extern. Arch. 18. Prof. Institutul de anatomie descriptivă şi topografică. l/I 1936. Prof. Papilian şi Dr.XII. 12/16 s. 5. 1936. (161) I. 2. 8°.. Russu: Consideraţiuni asupra lamei osoase subtrochantiniene. 47 pag. Prof. Comunicare. H. 19. X. 225-30i. 1851—1852. V. Papilian şi Dr. Cluj. Cluj. 20 pag. Sajovits: Igiena fizică şi psihică după Maimonide.. Cluj. Grosz: Ştiri interesând Istoria medicinii în Ardeal din Volumele I—II ale revistei „Wiener med. de Antropologie. de Biol. 1936. Clujul Medical No. Comunicare. 297. 1.

et la syncope adrenalino-chloroform. C. C. C. 3. Stoinescu Neron: Un caz de notomelie. 1935.X. de Biol. 1936. l. No. Paris. Soc. Doc. de Phisiol. Papilian şi Dr. 1936. Articol. \C. Clujul Medical No. 1936. C. Velluda şi Dr. 2. 11. Velluda şi Dr. 1. Velluda: Caractere ancestrale pe mandibu­ lele de om. 5. Clujul Medical No. Dr. a apendicelui cecal a valvulei fleo-cecale şi a bandeletelor musculare. Articol. Reuniunea Anatomică. C. Doc. 1936. 1936. Velluda: In preajma celui de al X-lea ex­ ternat la Cluj. l. Dr. Soc. Dr. C. Russu: Le systeme reticuloendothelial et laBCU Cluj / Central University Library Cluj syncope adrenalino-chloroformique. Preda: Contributions â l'etude de la mort par la pilorarpine. Doc. l. Dr. Soc. Clujul Medical No. Dr. Clujul Medical No. Rom. C. 1935. Papilian şi V. et de Path. Doc. Velluda şi Dr. C. Velluda şi Dr. l. C. 29. 4. 2. Doc. Velluda şi Dr. 5. Antonescu: Cercetări experi­ mentale asupra morţii după extirparea . Dr. Russu: Capsulele suprarena­ le şi sincopa adrenalino-cloroformică. €. de Biol. C. Dr. Reuniunea Anatomi­ că. LVI. Dr. gen. Velluda. Doc. C. Velluda: Asupra vascularizaţiei meniscurilor articulare la genunchiul de om. V. Russu: Les relations entre les capsules surrenales et le syncope adrenalino-chlorofor­ mique. de Biologie. 1936. C. C. T. Articol. Clujul Medical No.sinurilor carotidiene. Comunicare la Soc. Russu: Les syncopes adrenalino-chloroformiques retardees. 1936. Doc. de Antropologie.II. Russu: Sincopele adrenalino-cloroformice întârziate. . Comunicare.V. 1936. 1936. Russu: Sistemul reticulo-endotelial şi sincopa adrenalino-cloroformică. Dr. Paris. 34. C. Dr. Doc. Prof. Doc. l.XI. Soc. C.II. 9. 3. C. endot. de Endocrinologie. Clujul Medical No. ref. Dr. Dr. No. 1936. Dr.III. Dr. Velluda: Un caz de lisa cecului.VIII. Velluda şi Dr. Soc. l. 1936. Aniţescu şi Dr. Clujul Medical No. C. C. Journ. Dr.446 Prof. C.X. Doc. de Biologie. C. III. C. Russu: Nouvelles recherches concernant les relations existantes entre le blocage du sist.III. Velluda şi Dr. 10. Clujul Medical No. 10. Doc.

Dr. de Antropologie. I. Clu­ jul Medical No. Rom. V. 1936. Spârchez: Ulcer gastric şi duode­ nal experimental. V. 1936. 1. 3. 1936. Spătarii: Reacţiunile siste­ mului reticulo-endotelial în supraalimentaţie şi inaniţie. Ianuarie 1936. Preda Victor: Cercetări antropometrice asupra formei capului la oligrdîrenice. LXII. 6. Reun. Clujul Medical Nr. Clujul Medical Nr. 3. 1. 1936. Popescu:University Library Cluj şi Cluj / Central Modificările ovarului de epuroaică în urma injecţiilor de orchitină. Iunie 1936. V. Soc.1. Dr. Anat. G. Clujul Medical No. Clujul Medical No. PredaBCU E. I I I . . fasciei şi formaţiunilor fibro-aponevrotice legate de complexul anatomic. Spătaru: Reacţiunile sistemului reticulo-endotelial în inaniţie şi supra alimentaţie. Soc. Preda: (Contribuţiuni asupra glicemiei piloropimice. 1. VI. Clu­ jul Medical No. V. Reuniunea Anatomică. Rom. Soc. 1936. de Antr. Puiu: O nouă concepţie asupra lamei osoase subtrochantiniene. 1936. Dr. C.1.147 Doc. III. 1. Rom. 1936. Preda Victor: Contribuţiuni la studiul antropometric al capului la paran. Clujul Medical Nr. C. 1. Piciorul gâştei. de Antro­ pologie. Russu şi Dr. Preda şi S. de Antropologie pe anul 1934—35. G. Clujul Medical No. Dr. 1. Iunie Г936. Cupcea: Consideraţiuni asupra factorilor antropologici. Soc. G. 1. 'Teze de doctorat: T. LVI. Velluda $i Dr. 1. nie 1936. 1936. Russu: Noi date asupra oaselor wormiene. de Antropologie. 1. 1. Februarie 1936. Comunicare. Pop: Dispozit. Dr. Rom. Russu: Dare de seamă asupra activităţii Soc. Comunicare. I. Dr. 1936. Rom. 9. Ilian: Morfologia menzeterului de câine reportată la embrionul uman.1. Iun.

L.148 15. Petru Radu: Limfosarcom. (Cl. 5. 1. 6. No.: Tu­ morile cu mieloplaxe. XII. Prof. pag. Haţieganu şi Doc. 3. Titu Vasiliu cu Dr. 7. 7. 1936. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936. pag. 8. ((Cl. Dr. Aug. 434). (Cl. (Sub tipar). 4. 8. Dr. Dr. 317). V. Dr. şi Dr. Titu Vasiliu cu Dr Petru Radu: Două cazuri de carcinom pulmonar. 4. Prof. 1936. Prof. Mureşan: Abcese ac­ tinomicotice ale ficatului. pag. b) Comunicări: 1. Dr. (Cl. Prăgoiu I. (Cl.Titu Vasiliu cu Dr. No. pag. (Cl. Med. Prof. Med. Titu Vasiliu cu Dr. 1936. 1936. generalizat cu determinări gastro-intestinale. Daniello: Contribuţie la promema sporirii numerice a can­ cerului pulmonar primitiv. în regiu­ nea ischio-pubiană. No. Med. pag. Titu Vasiliu cu Dr. Dr. cu peritonită purulentă. („Cancerul" No. No. Radu Petru cu Prof. Petru Radu: Tumoră ponto-cereboasă. Prof. Dr. b) Anevrism al aor­ tei ascendente perforat în pulmonară. 1936. (Cl. No. Dr. Med. Prof. 357). 185). Mureşanu: Abcese actinomicotice ale ficatului. 60). 9. I. Aug. 538—539). pag. pag. 1936. Petru Radu: Hemoragia abdominală mortală în urma unei tumori renale. în legătură cu un caz personal. Dr. Titu Vasiliu cu Dr. 1936~. 6. Dr Titu Vasiliu cu Petru Radu: Limfosarcom. Stupariu I. Med. Prof. a spline. Titu Vasiliu cu Dr. 3. pag. No.149). 1935.Plauchitiu: Mielom mul­ tiplu plasmocitar. Titu Vasiliu cu Dr. in­ testinal (Cl. Med. X—XII. Dr. 432). Rubin Popa. Prof. (Cl. 2. I.. Prof Dr. 5. Dr. Dr. Plauchitiu: Asupra ce­ lor două cazuri de bonşiectazie chistică. pag. 59). No. Institutul de anatomie patologică. Prof. cu peritonită purulentă. Med. pag. Med. 3. Med. 1935). 6„ 1936. Titu Vasiliu cu Dr. I . 2. 374). Petru Radu: Tumoră pul­ monară bronşică a ficatului şi pancreasului. No. No. a) Publicaţii: 1. . 5. (CL Med. Dr.

Med. pag. 1936. 126). (Cl. No. din 1935. Raport prezentat la al XV-lea Congres Naţional de Psihiatrie . Petru Radu: Granulie pulmo­ nară canceroasă. 1. Dr. 16. Med. 17. E.Psihologie. Dr. 2. 1936. 2. pag. Petru Radu: Hipoplasie renală bilaterală. Mezincescu: Tromboza ar­ terei mezenterice superioare şi tromboza arterei hepatice. (Cl. No. 1936. pag. Dr. Dr. pag. 1936. Dr. Rubin Popa cu Dr. 1936. Prof. Dr. 1. Dr. Dr. Dr. j(Maladia lui Bouillaud). Med. Med. 2. 7—8 din 1936. 1935 şi Nr. pag. Kernbach: Criteriile medico-1 egale şi antro­ pologice ale responsabilităţii penale.Iancu: Degenerescentă grăsoasă a ficatului şi a rinichilor la un copil de 9 luni. No. Rubin Popa: JRabdomiome multiple congenitale ale inimei. 432). Rubin Popa cu Dr. Med. 6. Neurolo­ gie şi Endocrinologie. 4. 11. pag. 127). 59). 15. (Cl. 14. Petru Radu: Infarctarea bila­ BCU Cluj / Central University Library Cluj terală totală a rinichilor. 11—12. Med. Rubin Popa cu Dr. 265). pag. I. No. 1936. ( O . 1936. (Cl. Plauchitiu: Sifilis splenohepatic gomos la o fată de 21 ani. 3. Plauchitiu: Tumoră pulmo­ nară atipică. No. (Cl. Augustin Mureşan: iGarcinomul primitiv al trompei uterine. Petru Radu: Limfosarcom intestinal (Cl.-(Med. Simona Strat: Studiul isto-patologic al tumorilor Grawitz zise Hipernefrome. Rubin Popa cu Dr. Rubin Popa cu Dr. c) Teze Ће doctorat: 1.149 10. 59). Rubin Popa cu Dr. No. Rubin Popa cu Drd. 13. 432). Ion Plauchitiu: Consideraţiuni asupra leziunilor anatomopatologice a reumatismului poliarticular. . Mişcarea Medicală. 3—4. 12. 6. Craiova. 16 Institutul medico-legal. (Sub tipar). 18. Dr. Rubin Popa cu Dr. Nr. M. A. (Sub tipar).

M.. Gynecologie şi Obstetrică. 5. . C. Prof. Prof. Prof. M. Tome II. 1936. C.. Dr.. Revista de Medicină Lega­ lă. Kembach: Perioadele genezice şi agenezice a femeii şi importanţa lor medico-socială. 3. Cluj. Bucureşti. Dahnovicir Recherehes critiques sur le diagnostic chronologique des blessures par T'examen histologique. (Note preliminaire). Conferinţă ţinută la Cercul de Studii Bănăţene. 1936. Nr. Kernbach: Probleme de învăţământ şi educaţie profesională. Bucureşti. Dr. Timişoara. Dr. Dr. Kernbach: Responsabilitatea medicală şi perforaţiile utero-intestinale. Prof. Revista de (Gynecologie şi Obstetrică. Prof. M. Dr. Un nouveau criterium. Prof. Bulletin de ГAcademie' de Medecine de Roumanie. M. Conferinţă ţinu­ tă la Societatea Ştiinţelor Medicale. M. Cotuţiu: Accidentele de muncă în lumina nouilbr legislaţii. Eişcuţia:: Sarcina extrauteri*nă şi aspectele ei medico-legale. C. Prof. 1936: BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Conferinţe: î. Dr. Nr.' Conferinţă ţinută la Colegiul Medicilor. Prof. 4. Kembach: Problema responsabilităţii pe­ nale şi noul Cod penal. 4. Dahnovici: L'apparition et L'evolution de la fibrine dans Ies plaies. Nr.. cu 3 cazuri personale. 1936. la Facultatea de Medicină din Cluj. C. Cotuţiu şi Dr. Kembach. 1936. Problema responsabilităţii medicale. Kembach. Cotuţiu în colaborare cu Prof.. 4—5. Dr.. Kernbach: Codul penal şi profesiunea me­ dicală. 2. 4. M. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj. Ateneul Român Timişoa­ ra şi la Gruparea Femeilor Române Cluj.160' Prof. 4. Cotuţiu şi Dr. M. Nr. Revista de Endo^ crinologie. Vrechia: Hemo­ ragie cerebeloasă şi moarte rapidă. î. M. 1936. M.. Kernbach şi AL. Dr. Societa­ tea de Gynecologie şi Obstetrică Cluj. pour le diagnostic histologique de la date d'une plaie. Dr. Dr. Dr.. Kembach: Perforaţiunile uterine şi intesti­ nale.. Bulletin de ГAcademie de Medicine de Roumanie. Tome IL Nr. 6. Dr.. Dr. Dr..

M. Prof. Clujul Me­ dical pag. Pop: Un caz de diabet traumatic. C. M. V. 9. Dr. Gynecologie şi Obstetri­ că. Prezentată de Prof. Reuniunea Anatomică Cluj. l. Reuniunea Anatomică Cluj. Cotuţiu şi Dr. 294. Brindeau. M. 15. C.IV. otită şi mastoidită. Cotuţiu: Un caz de osteogeneză imperfectă. Cotuţiu: Un caz de embolii grăsoase generali­ zate. Reuniunea Anatomică Cluj. 8. Kernbach şi Dr. abces cerebral. -Dr. 13. Reuniunea Anatomică Cluj. Hurghişiu: Avort crimi­ nal prin injecţie intrauterină şi coincidenţa cu salpingita gonococică şi pioovar. C. Dr. Dr. Societatea de Ortopedie Cluj. Prof. Cotuţiu: Un caz atipic de intoxicaţie cu cianură alcalină. Hurghişiu: Un caz de hemora­ gia capsulelor suprarenale. Reuniu­ nea Anatomică Cluj.Dr. C. Prof.151 c) Comunicări: 1. C. M. Reuniunea Anatomică Cluj. T. 10. Kernbach: Probleme de la responsabilite medicale et les perforations utero-intestinales pendant l'avortement. Dr. 12. C. (Cu Dr. Dr. No. 1936. Dr. Societatea de Endocrinologie. Paris. Dachnovici: Septicemie streptococică rapid-mortală după un traumatism mic. Dr. 14. Cotuţiu şi Dr. Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj l. C. Reu­ niunea Anatomică Cluj. 5. Kernbach şi Dr. Prof. Dr. Reuniunea Anatomi­ că Cluj. 4. Cotuţiu: Avort septic spontan după abces al mânii. Reuniunea Anatomică Cluj. Dr. Cotuţiu şi Prof. 6. Comunicare făcută la Societatea de Medicină Lega­ lă. C. Cotuţiu: Traumatism al feţii. Kernbach şi Dr. 1935. 3. 6. M. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj. Dr. Reuniunea Anatomică. M. C. Cluj. Annales de Medicine Legale. 2. Prof. Dr. Kernbach: Un caz de intoxicaţie cu mercur nediagnosticat în timpul vieţii. Căprioară). Dachnovici: Avort spon­ tan şi febră tifoidă. 1936.Dr. Dr. Hurghişiu: Avort spon­ tan în legătură cu pneumonia. Vasiliu: Asupra unui caz de osteogeneză imperfectă. ll. A. A. Rişcuţia: Ruptura traumatică a pulmonului fără leziuni a cutjei toracice. Kernbach şi Dr. . Prof. Dr. Cotuţiu în colaborare cu Prof.

Maniac Ernest: Fracturile osoase din punct de vedere medico-legal. Salamon Roza: Tumorile traumatice şi interpretarea lor medico-legală. Pop Cornel: Dermato-Venerologia în activitatea me­ dico-legală. Nuţiu Traian: Obstetrica şi Gynecologia în activitatea medico-legală. Rişcuţia Anton: Hemoragiile şi importanţa lor me­ dico-legală. Roth Ernest: Bibliografia publicaţiilor dela Institu­ tele medico-legale din România. 7. 3. 14. Jaklovszky Dionisie: Perioadele agenezice ale femeii şi importanţa lor socială. Barta Alexandru: Activitatea medico-legală a endocrinologului. 13. Nicolescu Gheorghe: Traumatismele urologice din punct de vedere medico-legal. Domide Leon: Importanţa medico-legală a complicaţiunilor septice după traumatismele craniene. 8. 5. Iulian: Traumatismele coloanei vertebrale şi interpretarea lor medico-legală. Popa Solomon: Oftalmologia în activitatea medico-lesală. 19. Cotuţiu A. 11. Bârna Osvdt: Igiena în practica medico-legală. 12. Mocanu Elena: Pediatria în activitatea medico-legală. peCentral1933—1935. 9. Constantin: Herniile traumatice din punct de vedere medico-legal. 10. 16. Tomoiagă Georghe: Tuberculoza traumatică şi inter­ pretarea ei medico-legală. Boia Emil: Pruncuciderea. 1920—1935. 15. 18. Joo Ştefan: Simtomele agoniei şi starea mintală a ago­ nicilor. 2. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în Clinica BCU Cluj / anii University Library Cluj Oftalmologică din Cluj. 4.152 d) Teze de doctorat: 1. Spineanu Vasile: Semnele morţii şi stabilirea datei morţii. Forfu Nicolae: Medicina internă în activitatea medicolegală. . 6. 22. 17. Dima T. Incze Iosif: Pneumo şi Pleuropatii traumatice şi in­ terpretarea lor medico-legală. ?0. 21.

D. Urechea. C. R. 1. C. 1936. de Biol. Michail. t. 7. Soc. (sub presă). p. 12 din 1935. 121. 2. Gr. 1936. Benetato. Gr. t. C. Benetato: Recherches sur la respiration du nerf optique. 1936. Benetato: Problemele fiziologiei moderne în discu­ ţia Congresului Internaţional de Fiziologie din Leningrad. C. I. Benetato. 1936. Munteanu: L'influence du rapport acide-base des aliments sur certaines proprietes physico-chimiques et la capacite du travail du muscle isole. 8. 6. t. î . R. Gr. Benetato. Munteanu: Contributions â l'etude de la transmission chimique de l'influx nerveux au niveau des synapses centraux. 7. de l'Aeademie de Medecine de Roumanie. Benetato. Benetato: L'effet de la surrenalectomie sur le pH et le pouvoir tampon du muscle. N. Benetato: Recherches sur la respiraţion du nerf optique. Oprean: L'effet de la surrenalectomie sur l'etat colloidal des proteines musculaires. Clujul Medical No. 6. 1936. Benetato. R. de la Soc. 1547. p. Clujul Medical Nr. 11. Munteanu: Cercetări asupra prezenţei unei sub­ stanţe oestrogene în nămolurile terapeutice. 4. N. C. R. 1936. 121. Urechea. Găină. Gr. 121. . t. a) Publicaţiuni: 1. de Г Academie de medecine de Rou­ manie. C. de Biol. 10. A. Gr. Gr. N. Retezeanu: Les variations de cHlore et du sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. 1935. Bull. Clujul Medical No. R. Benetato. Gr. 1. Institutul de fiziologie. 5. Endocrino­ logie. Bull. Michail. 2 din 1936. A. de Biol. 1936. No. Oprişiu: Contribuţiuni la stu diul funcţiune! antitoxice a capsulei suprarenale. t. Gr. Gr. Benetato. de Biol. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei animalelor supra-renoprive. Soc. D. Gr. şi No. 3. 12./ Central University Library Cluj la studiul BCU Cluj Munteanu: Contribuţiuni transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor nervoşi. de la Soc. 9. No. R. Benetato. Retezeanu: Nouvelles re­ cherches sur le potassium dans l'insuffisance surrenele.153 Vi. 13. No. Clujul Medical No. 3. 1551. 1 din 1936. Gr. N. 'Gr. Gynecologie şi Obstetrică. C. I.

I. Michail: Die Rontgenbehandlung der Iristuberkuloze. An. Februarie 1936. D. Voi. Laboratorul de fizică medicală. Munteanu: Influenţa alimentaţiei asu­ pra pH-ului. Gr. Benetato: Respiraţia nervului optic în stare normală şi în diferitele stări patologice. 8. N. 5. Mârz 1936. D. G. Gh. Russu şi Dr. Benetato. Michail. Editura Universităţii. Ştiinţelor Med. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza laringelui. Soc. Clujul Medical No. Benetato. Ştiinţelor Medicale. Thieme S. 1936. Prof. 2. 19 Institutul de radiologie. comunicări: 1. 1936. Gr. pag. Gynecologie şi Obstetrică. Nicolae Bărbulescu: Clontribution â l'etude des liquides. Bull. N. . Soc. XVI. Popoviciu. Soc. Clujul Medical No. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei suprarenoprive. 3. Aprilie 1936. Negru şi Prof Dr. Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. Dr. BCU Noţiuni elementare asupra alimentaţiei. Soc. de la Societe des Sciences. Cluj. 1936. Mai 1936. G.'R.154 14. G. Benetato. G. Dr. Gr. Munteanu: Contribuţiuni la studiul transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor ner­ voşi. 385 pagini. Febr. 434—441. 514—549. de Endocrinolo­ gie. Leipzig. 6. ÎS. Noemvrie 1935. 8 din 1 August 1935. Găină. Fortschritte auf den Gebiete der Rontgenstrahlen Bd. 4. D. Dr. (Sb presă). 1. puterii tampon şi a capacităţii de lucru a muş­ chiului izolat. Gr. Dr. Nicolae Bărbulescu: Curs de Fizică medicală. I. Ştiinţelor Med. Publicaţii: 1. Soc. 53. Oprişiu: Ciontribuţiuni la stu­ diul acţiunei corficotrope a hipofizei. Benetato:Cluj / Central University Library Cluj Conferinţă ţinută la Asociaţia învăţătorilor din Cluj. 2. Decemvrie 1935. 2. C. b) Conferinţe. Benetato. de Pediatrie şi Puericultura.

1936. Iancu A.' . XIV. I. 6. Dr. David şi Vago: Saeilul difteric la noui născuţii din colectivitate. dq Biol. Dr. Zolog. Voi. Comşia O. Clujul Medical Nr. Comşia: Contribuţii la mecanis­ mul acţiunii preparatelor arsenobenzolice. Nr. Clujul Medical Voi. Dr. O. pag. Dr. de la Soc. Comşia O. de Biol. Dr. 1936. Tome CXXII. Dariu şi Dr. Dr. V. 7. 1936. 4. VII.. Rend. de Biol. Nr.. 5—6—7. din Cluj) 29.. Comptes Rend. 1936.: Systeme reticulo-endothelial et action therapeutique des corps arsenobenzoliques. Zolog M. (Co­ municare făcută în şedinţa Soc. pag. Rusu: Eritem nodos şi primoinfecţiunea tuberculoasă. Zolog M„ Dr. la. BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. Iancu. de la Soc. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Comşia: Nouvelles recherches sur l'action des substances arsenobenzoliques dans les trypanosomiases experimentales. pag. Zolog. B. şi Biop. M. 1936. 24. Moldovan: Casă de ocrotire sau dispensar rural? Buletin Eugenie şi Бшр. 1. Zolog M. Moldovan: Principii de bază ale organizaţiunei sanitare. Voi. 1—2. de Endocrinologie. Comşia O. 24. David: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. 1936. Institut al de igienă şi igienă socială. 1936. No. pag. Dr. M. Berariu şi Dr. Turca în colaborare cu Dr. Dr. Dr. VII. 1936. Prof. Dr. 121. Buletin Eug. I. Gin. Mai—Iunie— Iulie 1936. 3.: Sistemul reticulo-andetelial şi chimioterapia tripanosomiaselor. Nr. 3. 8. Dr. Voi. Turca în colaborare cu Dr. XVII. şi Obst. 1-2. 9. Zolog M. 1132. şi Biop. 1135. C. T. 1138. O. Ian.-tFebr. Prof. 7. de la Soc. 2. Compt. Compt.155. I. Nr. România Medicală. 24. Dr. 1936. Rend. Nr. Clujul Medical Nr.: Role du systeme reticuloendothelial dans le mecanisme chimio-therapique des corps arsenobenzoliques. T. eug.: Calificarea medicilor. 4. Tome CXXII. 8. Nr. Tome CXXII. VII. « O .

şi Biop. P. Nr. Re­ vista Nr. Nr. în colaborare cu Dr. 1. eug. P. Nr. T. . Bul. 2. 6. 1%. I. VI. Voi. Prodan. Situaţia la 2V2 ani dela începerea campaniei. P. 1936. 2. P. 1—2. Nr. Râmneanţu: Corelaţia dintre nupţialitate şi na­ talitate. şi biop. şi biop. eugenie şi Biop. Selegianu. 13. 4. L. eug. bazată pe proporţiile acestor fenomene demografice. Râmneanţu: Deosebiri şi asemănări în statura şi perimetrul toracic a 48. eug. Dr. Cauzele depopulării. Bul. O. Modran. eug. 1935. Eug. Râmneanţu: Rezultatul vaccinării cu B. Nr. 5. 1935. 23. 14. Nr. Dr. şi Biop. 6. 9. Bulet. GH. 3. P. P. în colabo­ rare cu Dr. Dr. Nr. eug. Population Nr. 11—12. Ibid. G. Bulet. Comşia: Biologia familiei. 1935. Râmneanţu: The Growth of the population of Rumania. Râmneanţu: Origine ethnique des Seklers de Transylvanie. 1935. 7. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. Din biotipologia femeei. Dr. 4. şi Biop. P. Bul. Dr. Russu şi Dr. Nr. Dr. jud. Cauzele depopulării. şi Biop. şi Biop. Bul. Râmneanţu: Cercetări asupra originii etnice a populaţiei din Sud-Estul Transilvaniei pe baza compoziţiei serologice a sângelui. şi Biop. P. Rezultatele anchetei dinf Banloc. 4. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Banatu­ lui. 1935. 11. 21. în colaborare cu Dr. P. din comunele rurale din Banat. Dr. II. 8. Bul. 3. Dr. 6. 19. Caras. Nr. eug. 1936. V. Nr. Dr. Voi. 1935. 1. 10. C. 1—2. 5. Dr. Comşia: Biologia familie. eug. O. Dr. Bul. Dr. VII.156 10.. 22. Zolog M.. Dr. şi Dr. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. 1935. Râmneanţu: Calcularea creşterii populaţiei vii­ toare din România. Nappendruck: Comba­ terea specifică simultană a difteriei şi scarlatinei în Turda. 1936. 11. P. 20. Dr. Nr. Dr. 1. Bul. 1935. 18. Perhaiţa şi Dr. 5. 17. eug. 1935. 15. 3. 3. 1935. 1935. Revue de Transylvanie. P. 12. Râmneanţu: Mişcarea populaţiei în Ardeal dela 1901—1910. şi biop.197 de recruţi de neam diferit din judeţul Timiş-T. Râmneanţu: Creşte cancerul în România. I. Bulet. Turcu. în Plasa sanitară model Gilau. Rezultatele anchetei din Vărădia. Problema intersexualităţii.

Clujul Medical. Comunic. P. 5. Făcăoaru: Culoarea. 33. Nr. Râmneanţu: Soluţiuni în legătură cu problema declinului etnic al populaţiei româneşti din Banat. Râmneanţu: Mortalitatea de cancer pe vârstă în România. Nr. P. Nr. de Antrop. Dr. Dr. 1-2. Cauzele depopulării. Făcăoaru: Culoarea ochilor în populaţia din Mă­ guri. Partea I I I . 29. eug. 1936. de Antr. Rev. 6. şi biop. Nr. Clujul Medical. în colaborare cu Dr. eug. Dr. 38. 1936. 1. 1934. 1936. Râmneanţu: Mecanismul reducerii natalităţii în Banat. 1935. 40. Făcăoaru: Curs de eugenie (litografiat). 27. Râmneanţu: Cauzele mortalităţii copiilor de 0—(14 ani. 3—4. I. 14. Studiu epidemiologie şi statistic. 1936. „Cancerul". 30. Râmneanţu: Subnutriţia la copii dej şcoală şi.12. Dr. eug. Nr. Rezultatele anchetei de­ mografice din comuna Iablaniţa. 31. I. 36. 26. Nr. Bul. Severin. 3. Dr. P. şi Biop. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. Dr. Dr. Bul. 1936. la diferite vârste pe sex şi mediu. 1—2. forma şi structura părului în populaţia din Măguri. 1936. Banat. eug. Dr. I. eug. Bul. Nr. Nr. 37. jud. Observat. 39. 1936. P. P. Dr. Râmneanţu: Gripa din iarna anului 1934—35BCU Cluj / Central University Library Cluj în România şi repercusiunea ei asupra celorlalte cauze de deces. Dr. Soc. 3. infecţia tuberculoasă. şi Biop. eug.. Făcăoaru: Compoziţia rasială a populaţiei din Voşlobeni. Nr. 1. Bul. 6. Nr. I. Nr. Dr. 1. şi. 35. 1936. Clujul Medical. Nr. Bul. 1936.'Ilie Ardeleanu. 1936. 2. P. Bul.. 7. 25. 28. Inst. 32. Făcăoaru: Criteriile pentru diagnoza rasială. Făcăoaru: Inteligenţa în raport cu caracterele somatice şi cultura: doi fraţi. I. şi Biop. de Antr. Dr. 34. Dr. Comunic. Nr. Nr. Criş. Făcăoaru: Legiferarea avortului din indicaţiuni eugenice în Germania. Rev. I. 4. Dr. biop. 10—. 1—2. ! . Nr. P. Comun: Soc. 1936. Dr. Î936. Bul. Soc. Râmneanţu: Demografia satelor din România. eug. 1936. I. 1—2.157 24. P. şi Biop. şi Biop. Bul. eug. Făcăoaru: Legea pentru apărarea sănătăţii po­ porului german. Făcăoaru: Curs de sociologie (litografiat). Social-Economic. Dr. şi Biop. 1—2. Dr. Clujul Medical. Soc.

de Antr. Com. Clujul Me­ dical. 1936. 51. Gi­ necologie şi Obstetrică Cluj. David în colaborare cu Dr. de Antr. Făcăoaru: Test individual pentru măsurarea in­ teligenţei. Vlad: Vaccinările antidifterice şi antiscarlatinoase în Municipiuţ Cluj. Dr. săcui şi un­ guri. Soc. 5—6—7. 1. Com. Soc. V I I . 42. 44.. 8. Dr. iGr. Mai—Iunie—Iulie. .!158 41. Mai—Iunie-ЛиНе 1936.6 . Nr. Com. I. Clujul Medical. Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu rasa. Nr. 3—4. Dr. Făcăoaru: Indicele nasal la români. Nr. 43. 46. 1936. Dr. Drăgoiu: Localizarea topografică a substanţelor mi­ nerale din preparatele istologice cu ajutorul incinerării (microincinerarea). 1936. Clujul Medical. Bul. Nr. 1935. Dr. I. Institutul de istolegie şi e mbrielogie. 1936. Revista de Endocrinologie. Bul. P. de Antr. Nr. 48. Nr. Nr. Dr. 1936. BCU ClujBiop. Bul.7 . a». Primele constatări. Soc. Pană: Studiu experimental asupra efectului prolanului şi foliculinei administrate intratubar. 8. Dr. Făcăoaru: Indicele cefalic la ţigani. de Antr. Nr. 1. P. Clujul Medical. /. Bul. Făcăoaru: Statura ţiganilor din colonia Iris. Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu starea economică. 2. 9. Voi. în colaborare cu Prof. Soc. Com. Dr. 1936. VII. Dr. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu etatea. I. 45. 1936. Clujul Medical 1936. şi Biop. Grigoriu şi N. Voi. D. 50. 9. Soc. Soc.'5—7. 6. eug. Făcăoaru: Familii degenerate şi costul lor pen­ tru societate şi stat. şi Biop. Dr. Vlad: Consta­ tări şi discuţii în jurul vaccinărilor] asociate antidiîterice şi antiscarlatinoase în municipiul Cluj. Nr. I. în anul 1935. de Antr. Petre David în colaborare cu Dr. 47. Com. Coja. P. eug. 5—7. 1936. Nr. 1. Nr. Com. Cluj eug. şi Biop. 1. Clujul Medical 1936. 5 . Nr. eug. Clujul Medical 1936. în anul 1935. şi Biop. I. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu origi­ nea etnică şi stratul social. Dr. şi / Central University Library 49. I. Bul. I. 6. de Antr. eug.

Botez şi Dr. de la Soc. ClujulCluj / Central University Library Cluj 3. Crişan et J. Cluj. Nro. 1936. Cluj Nr. Petrescu: Atrofie testiculară. Baroni şi I. 3. 1936. CXXlII. 5. după injecţiuni cu extrase de lanolină. Reacţia de sex Dcrn-Sugarmann. 1936). Baroni şi 1. Petrescu: Tumori la cobai. A. Cluj. (Date BCU Medical Nr. Congresul de Cancerologie din Bruxelles Septembrie 1936. R. Prof. M. în cadrul Extensiunei universitare). Petrescu: Producţiunea de anticorpi după injecţiuni cu foliculină. 4. V. 26 p. comunicare la societatea de Endocrinologie. Petrescu: Alteraţiuni ale timusului. 1936. Idealurile noastre de eri şi de azi. 2. (Nepublicată). V. Vaccinarea antirabică la Institutul Antirabic din Cluj în anul 1934. Dr. 4. Emoragii cerebrale la gravide cauzate de ipertensiunea arterială esenţială în raport cu bazofilia ipofizară. (Cluj. C. M. Recherches sur la presence des bacilles tuberculeux dans le rein du cobaye apres 1'inf ection experimentale. 23. (Revista de Endo­ crinologie şi Ginecologie şi Obstetrică. 5. V. Dna E. A. şi constatări). 4. Institutul de patologie generale şi experimentală 1. Dr. Răduleţ. Institutul de bacteriologic. 210. VI. 1. du­ pă administrare de foliculină. Baroni. Botez: IGursul de Patologie Generală şi Experimentală (ţinut la Facultatea de medicină din Cluj). 1936.159 3. Comunicat în şedinţa din 30. Gine­ cologie şi Obstetrică. 9. Rezumat litografiat. 1936. Mihalca. par C. 22. Aprilie 1936. Mihai A. prin injec­ ţiuni intramamare cu foliculină. 2. . V. Prof. V. Soc. T. de Biol. Baroni şi I. Ştiinţelor Medicale. I. Baroni şi I. (Conferinţa ţinută la 20 Martie 1936 la Universitatea din Cluj. Baroni şi I. V. 5. Institutul de Istologie. Ianuarie 1936. Cluj Nr. Prof. Voicu. în co­ laborare cu Doc. (Revista de Endocrinologie. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra tumorilor de grefă. Dr. Botez.

Ginecologie şi Obstetrică. Revista de Endocrino­ logie. 1936. . Măria Gheorghescu: Acţiunea extractului de Secară cornută asupra inimei de broască. Marius Star za: Climatoterapia în tratamentul bolilor tubului digestiv. 4. Bulletin de la Societe Chimique de France.et des 2. Marius Sturza: Les Heliotheimes en Balneo­ logie. din Cluj. Silberg. S. 1936). 25 Institutul de farmacologie Prof. XVI. Dr. Georgescu: P. 3. 1936 la Slănicul Moldovei (publicată în Mişcarea Medicală. Gheorghe Popoviciu: Vezi lucrările făcute în colaborare cu Clinica Infantilă. N. H. Dr. Voi. S. lucrare tipărită în Vestnik Ceskoslovenske fysiatricke Spolecnosti v Praze. Prof. Lucrări: 1. conferinţă ţinută la Congresul de bal­ neologie şi climatologie din Bucureşti. Marius Sturza: Balneoterapia bolilor de ficat. Marius Sturza: Menţinerea inalterabilităţii apelor carbogazoase. V. Dr. Dr. Laboratorul de chimie medicală.160 6.-ul în organele animalelor imunizate contra tu­ morilor prin ţesut embrionar.4. 381. conferinţă ţinută la Cursul de perfecţionare a Asoc. A. 36. Secareanu et I.6-trinitro. L'action de l'aniline sur Го-nitro-benzaldehide en milieu acetique. Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj A reprezentat Facultatea de medicină Cluj. 2. Craiova). Baroni în colaborare cu Prof. 4. la Congresul de balneologie din Bucureşti. conferinţă ţinută la Congresul bal­ neologie din Sept. S. în Maiu 1936. Secareanu et A. Santa: Asupra prepa­ rării unui extract cortico-suprarenal. Institutul de balneologie şi fizioterapie. Prof.4-dinitro-benzal-anilines sous l'action du carbonate de soude en milieu alcoolique. Prof. Prof. 3. Docenţi­ lor Univ. Lupaş: Sur les produits de transformation des 2. 1. 2. Niţescu şi I. (Bulletin de la societe Tchecoslovaque de Physiatrie â Prague. Bulletin de la so­ ciete chimique de France. Secareanu. Dr. (Nepublicată). Nr. Gradinescu.

FACULTATEA DE LITERE Şl FILOSOFIE BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUSUL 1935/36 II .

1924—25. 7. BCU IOAN PAUL. Arhivar: Ana Ghibu.A) DECANATUL. Ordonanţe: Batiz Geza. THEODOR CAPIDAN „ „ „ 1927—28. GHEORGHE BOGDAN-DUICĂ. GHEORGHE MATEESCU (Conferenţiar). fGHEORGHE BOGDAN-DUICĂ în anul univ. Vătăşescu (licenţiat în litere şi în drept. 1928-29. 3. 5. Profesori şi conferenţiari decedaţi. ALEXANDRU LAPEDATU „ „ „ 1921—22. 1919-20. ŞTEFAN BEZDECHI „ „ „ 1931—32. 3. SILVIU DRAGOMIR „ „ „ 1925-26. Decan: NICOLAE DRĂGANU Prodecan: ŞTEFAN BEZDECHI Secretar supl. Baciu Ioan şi Caian Ioan. ŢVIRGIL BĂRBAT în anul univ. 1923—24 şi 1932—35. NICOLAE DRĂGANU în anii univ. TEODORESCU „ „ „ 1926-27. GHEORGHE GIUGLEA „ „ „ 1929—30. Foştii Decani. . 2. +10AN URSU „ „ „ 1922—23. Gheorghe A. Doctor în Ştiinţele de Stat). 6. VASILE BOGREA. PETRE GRIMM „ „ „ 1930—31. 1. Cluj / Central University Library Cluj IOAN URSU. 4. Personalul Decanatului.: Olga Dimitrescu (licenţiată în litere). IOSIF POPOVICI. Ajutor de secretar supl. 2. Intendent: Andrei Turos. ONISIFOR GHIBU „ „ . NICOLAE BĂNESCU „ „ „ 1920—21. 1. VIRGIL BĂRBAT. DUMITRU M.

Membru ac­ tiv al Academiei Române. Directorul Seminarului de Filolo­ gie clasică. judeţul Ialomiţa. Membru în comitetul de lectură al . . Fost agregat stagiar din 1919—23. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1899. I. a) Profesori titulari. Piăzboiul pentru întregire. 1. Doc­ tor al Universităţii clin Bucureşti. Profesor angajat cu contract la catedra de Limba şi Literatura franceză. membru de onoare al Societăţii 'de studii bizantine din Atena.Franţa. Cluj / Centraltitular deLibrary Cluj BCU Profesor University Bizantinologie. Decan în anul 1920—21. Născut la 24 Aprilie 1888. Coman­ dor al Coroanei României. Doctor în Filosofie şi Litere dela Universi­ tatea din Жипсћеп. Profesor titular al catedrei de limba şi literatura greaca. Prodecan în anii 1932— 1933. în comuna Ploieşti. agregat din 1923—26. Decan în anul 1931—32. 2. Intrat în învăţământ la . De­ legatul Academiei ТЧотапе şi al Universităţii din. 1933—34 şi 1934—35. Cluj la al V-lea Congres internaţional de studii bizantine ţinut în Sep­ tembrie 1936 la Ћота. Comandor al ordinului „Co­ roana României".4. Ancien eleve de Г£соJe Normale superieure. Pro­ rector în anul 1924—25. Bărbăţie şî Credinţă cl.20 Septembrie 1921. Rector al Universităţii în anul 1923—24. Personalul didactic. Me­ dalia jubilară.Născut la 16 Decembrie 1878 în co­ muna Călăraşi. Agrege des lettres. judeţul Prahova. Pro­ decan al Facultăţii în anul 1919—20 şi 1921—22. Cavaler al Legiunii de onoare. Directorul Seminarului •de Limba şi Literatura franceză. în comuna "La Hochelle (iCharente-Inferieure) . Numit în învăţământ în 1919. Nicolae Bănescu. L Avântul Ţării. Ştefan Tlezdechi. Yues Auger. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Fost deputat de Aleşd. Născut la 14 August 1893. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. 3. Senator ăl Universităţii din 8 Iunie 1931 până în 12 Iunie 1932 şi din Decembrie 1933.

Cluj.. Răsplata muncii pentru 25 ani în ser­ viciul statului. 5. Aprilie 1879 în oraşut Perlepe. Nicolae Drăganu. Membru al Comitetului central şi al Sec­ ţiei literare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român^ al comitetului de lectură al Teatrului Na­ ţional din Cluj.. Rector al Universităţii în anul şcolar 1931—32. Membru al Aca­ demiei Române. Preşedintele Ex4 . Numit în învăţământ la 15 Au­ gust 1902. Fost asistent al Institutului Balcanic din Lipsea. 1932—33.. Doctor în Litere dela Universitatea din Lipsea. al societăţii AGRU.. 1932— 33. Membru al Comisiunii pentru organi­ zarea Universităţii "Sin Cluj (1919). Coroana României în gradul de Comandor. 1934—(35. Doctor în Filosofie. 1923—24. 'Coroana României în gradul de ofiţer. 1933—34. Preşedintele Oficiului de Editură al Universităţii. cl. Delegat al Mi­ nisterului Cultelor şi Artelor la Uniunea Muzeului Ardelean. Macedonia jugoslavă. 1933—34. Membru al Co­ misiunii Căminurilor şi al Bibliotecii Universităţii. apoi membru în comisiunea examenelor de capacitate..104' Teatrului Naţional din Скгк. Fost director gerant al Institui­ tului de studii clasice.. mai mulţi ani. Decan în anii şcolari 1923—24. 1933—84. 1935^36. Theodor Capidan. 1919—'30 Iunie1924. BCU cursurilor pentru Library Cluj Cluj. apoi profesor titu­ lar de Limba şi Literatura română şi Limbi clasice la liceul din Năsăud. învăţământ cl. 1919—20. din Decemvrie 1925. Decan în. I . 4. Răsplata muncii pentru învăţăm. L. Născut la 18 Februarie 1884. Membru corespondent al Academiei Române. apoi în anii şcolari 1932—33. Comisar ministerial pe lângă Directoratul regional al învăţământului secundar din. etc. în c o ­ muna Zagra. Delegat al Academiei Române la Congresul in­ ternaţional al Linguiştilor din Copenhaga. 1934—35. etc. 1930—31. Preşedintele Comisiunii Bibliotecii Universităţii 1932—33. anul 1927—28. Născut la 15. Docent. 1934—1935. Prodecan în anul 1928—29. Cluj. Director de studii şi disciplină la Cămi­ nul „Casa învăţătorilor' 1925—26. 1935—36. 1935—36. Numit în învăţământ la 1 Sep­ temvrie 1906. Preşedinte al Comisiunii pentru examina­ rea candidaţilor de profesori. Preşedintele Comisiunii Căminurilor. judeţul Năsăud. DirectorulCluj / Central Universitypregătirea de profe­ sori. 1906—1919. 1919. P r o ­ rector din 12 Maiu 1919 până la începutul anului şcolar 1919— 20. Răsplata muncii pentru. 15 Sept.

Mare ofiţer al or­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dinului Ferdinand I. Numit în învăţământ la 1910. Mem­ bru al Comisiunii bisericeşti din Basarabia (1918). Numit în învăţământ la 11 Iunie 1 9 l l Profesor titular de Istoria ^sud-est europeană. Membru ăl Consiliului judeţean Sibiu (19Î2—15). judeţul Hunedoara. 6. în comuna C-urasadului. Decret Regal Nr. Clujului (1920). Ofiţer al ordinului „Ferdinand" (Decret Regal Nr. 7. Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I (Brevet Nr.. 4102 din i7 Decemvrie 1930). Doctor în teologie. Deputat în marele Sfat âl Transilvaniei. Coroana României. Sf. judeţul Sibiu. Feleacului. Membru şi delegat al Comisiunii şcolare moldoveneşti de pe lângă Zemstva gubernială a Basarabiei (19i7—18). Cavaler al Ordinului Ferdinand I. Profesor titular de Pedagogie. ^Brevet Nr. I. Răs­ plata muncii pentru învăţământ cl. Prodecan în anul 1926—27. Comandor al ordinului Coroana României. Născut la 13 Martie 1888. Decan în anul 1925—26. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Membru al Academiei Române (1928). Asesor чтогаг al Consištorului bisericesc din Basarabia (1918). cordon. Leul alb. comandor -(Cehoslovacia). Profesor la Seminarul Andreian şi" Scoală Normală din Sibiu (1911—12). Preşedintele Comisiei interi­ mare a Municipiului Cluj din 18 Noemvrie 1933. Silviu Dragomir. Meritul cultural ofiţer.165 tensiunii Universitare din 19B2. Secretar general al Re­ portului de Culte şi Instrucţie publică dîn Transilvania (1918— "20). Decret Regal Nr. 47282). în comuna Sălişte. Meri­ tul cultural cavaler cl. I. Ofiţer al „Legiunii de onoare" (decret din 16 Apriiie 1936. 259.1935). Coroana Ro­ mâniei în gradul de mare cruce. Mem­ bru în comisia universitară Cluj i919. Directorul revistei „Revue de Transylvanie" Mare ofiţer al ordinului Coroana României. Născut la 3l Mai 1883. eliberat la 30 Aprilie 1936. şi al celui din Eparhia Vadului. Fost profesor la seminarul teologic din Sibiu. 2429/ din 7 Iunie 1920). 3994 din 10 Decembrie 1931). Inspector al învăţământului primar din Arhidieceza or­ todoxă a Transilvaniei (1910—1914). Comandor al Coroanei României (Decret Regal Nr. Onisifor Ghibu. înregistrat de Nr. Doctor în Filosofie dela Universitatea din Jena. Membru al Comitetului maţional al Românilor ardeleni şi bucovineni refugiaţi (Odesa 1918). Sava. Membru cores- . 6790. 1556.

Medalia Ferdinand I. cu spade. Profesor titular de Filologie romanică. Bărbăţie şi credinţă cl. numit în învă­ ţământ în 19l6. al Sin­ dicatului Presei din Ardeal şi al Societăţii meseriaşilor şi in­ dustriaşilor români din Cluj. Fost sena­ tor de Orhei. Membru al secţiei şcolare a Asocia­ ţiunii pentru Literatura română şi cultura poporului românv Delegat al Ministerului Instrucţiunii şi al Universităţii la Con­ gresul internaţional din Cheltenham (Anglia). Co­ mandor al Stelei României. George Giuglea. Membru de onoare al Societăţii „Andreiu Şaguna" dela Academia teologică ortodoxă din Sibiu. al Laboratorului de Pe­ dagogie experimentală. Născut la 29 Ianuarie 1884. Membru şi preşedinte al Sec­ ţiei Şcolare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura. Răsplata mun­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cii cl. aL Societăţii istorice-arheologice bisericeşti din Chişinău şL al. 8. Vice preşedinte al Ligei antirevizioniste. Premiat de Academia Română. Decan al Facultăţii de Filosofie şi Litere în anul 1928—29. Profesor titular de Pedagogie. pentru congresele Ligei inter­ naţionale pentru educaţia nouă. în comuna Iaşi. 9. Numit în învăţământ la 1 Septembrie . Virtutea cercefăşească (medalie)v Virtutea oercetăşească de aur. poporului român din Transilvania. Vladimir Ghidionescu. Ofiţer al Coroanei României... Membru al Societăţii Regale Române de Geografie.pondent al Academiei Române. Mare ofiţer al ordinului Steaua României. Membru de onoare al Uni­ versităţii populare. judeţul Braşov. Doctor în Filosofie. Comandor al Ordinului Coroana României. Director al Seminarului pedagogic universitar şi. Născut la 28. Memsbru în comitetul internaţional. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în Litere şi Filosofie dela Universitatea din Cluj. I. Membru al Societăţii Regale Ro­ mâne de Geografie. Martie 1878. Prodecan în anul 1929—30. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în teologie ardeleni dela Universitatea din Clernăuţi. I. Membru în comitetul naţional român al Alianţei mondiale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică. I. Deco^rat cu Ordinul Ferdinand I în gradul de Comandor.Ateneului român din Dorohoi. Ofiţer al ordinului Ferdinand I. Mare Ofiţer al Coroanei României. judeţul Iaşi. în comuna Satulung. Răsplata mun­ cii pentru învăţământ cl. Doctor în Litere. Fost Comisar general al Astrei pentru Basarabia.

al Academiei Române (1933). în Bucu­ reşti. Băr­ băţie şi credinţă cl. în comuna Bistriţa judeţ Năsăud. Severin. Decan în anul 1930—31. Ofiţer al ordinului „Couronne de cheile. Născut la 26 Martie 1869. 6. 8. 1881. 10. 7. Membru corespondent al Academiei „Schiller" din Miinchen (1934). Coroana României în gradul de Comandor. II. Grand Duche de Luxembourg (1906). 11. 3. Doctor în filosofie şi magister artium BCU Cluj / Central University Library Cluj liberalium al universităţii din Tubingen (1891). Comandor al ordinului Coroana României "(1922). I. Crucea de războiu. 2. Me­ dalia jubilară. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Fost deputat de Bistriţa (1926—27). al societăţii „Societe d'etudes. al societăţii de mu­ zică „Bistritzer Gesangs. Membru în comisiunea examenului de capacitate. Fost lector de limba română la Sorbonaj ( Ш 4 ) . Membru corespondent al Acade­ miei Române. Fost profesor liceal la Bistriţa şi consilier la Consistorijl suprem evanghelic din Sibiu (1898—1911). Răsplata muncii pentru învăţământ cl. apoi lector de limba engleză la Universitatea din Cluj (1919—24). T. Târgovişte şi Mănăstirea Dealului (1905—1919). Membru în secţia literară a „Astrei".und Musikkrânzchen" (1911). Gustav Kisch. Licenţiat în litere (limba şi literatura germană şi latină). Membru al societăţii „Goethegesellschaft" din Weimar. Membru al comitetului societăţii „Verein fiir siebenburgische Landeskunde" (1906). Membru al comisiunii pentru examinarea candidaţilor de profesori (Quj. Născut la 22 Februarie. 1919—1920). Directorul seminarului de germanistică. Crucea comemorativă de războiu. 5. Fost deputat de Cluj (1931). Petre Grimm. 4. linguistiques et dialectologiques" din Luxembourg (1924). al societăţii iCIzernovitzer Mănnergesangverein (1911—1912. Coroana României în gradul de comandor. din 16 Februarie 1932. 9. Profesor titular de limba şi li­ teratura germană. Prodecan în anul 1931—32. Fost pro­ fesor la liceele şi gimnaziile din Târgu Jiu. Profesor titular de limba şi literatura engleză. Fost inspector şco­ lar confesional (1911—1920). Membru onorar 1. Decan în anuT 1929—30. Prodecan în anul 1930—31.167 1912. Numit în învă­ ţământ la 1 Septemvrie 1891. I. Doctor în Litere. Moni1 . Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1905. Răsplata muncii pentru 25 ani în servi­ ciul Statului (Decret regal 3994. Ofiţer al Coroa­ nei.

Născut la 2 Octombrie 1878. jud. Mureş. Linguistice şi Istorice a Societăţii Muzeului Ardelean (Erdely Muzeum Egyesiilet. Membru de onoare al „Asociaţiunii" (1924). Membru în Adunarea eparhială a Episco­ piei Clujului. 12. Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I-a. 10. partea I-a. Alexandru Lapedatu. Născut la 14 Septembrie 1876. în co­ muna Dumbrăvioara. Profesor titular de Istoria veche a Românilor (1919). nyelv es tortenettudomâny szakosztâly). Membru (1918) şi Preşedinte (1935) al Academiei Române. Fost decan (1921— 1922) şi prodecan (1922—23) al Facultăţii. Intrat în învăţământ la 1 Septembrie 19(33. în Congresul bisericesc al Mitropoliei Transil­ vaniei şi în Congresul naţional al Bisercii ortodoxe române. Preşedinte al Comisiunii monumentelor Istorice pentru Transilvania (1921). 12. Profesor titular de Lim­ ba şi Literatura maghiară. Crucea pentru merite civile în războiu clasa Il-a (1917). Senator în Parla­ ment (dela 1933). pag.168 torul Oficial Nr. Fost ministru al Cultelor . Membru activ sau de onoare al mai multor societăţi istorice şi literare din ţară. 938). ştiinţifice şi artistice a societăţii reformate Kârolyi Gâspâr. Doctor în Filosofie. Codi­ rector al Institutului de Istorie Naţională. 13. Preşedinte al secţiei lite­ rare. Numit în învăţământ la 1 Aprilie 1904. Ministru al Cultelor şi Artelor (dela 9 Iunie 1934). Medalia jubilară. Membru corespondent al Societăţii Petofi (Petofi târsasâg) din Budapesta. Fost preşedinte al secţiei Filo­ sofice.Bolcseszet. Fost director ge­ neral al Arhivelor Statului (1923). în comuna Cenatul Săcelelor. Membru al societăţii literare ardeleneşti din Cluj. 39. Braşov. Gheorghe Kristof. Licenţiat în Litere (Istorie-Geografie). 11. Membru al Congresului Eparhiei reformate. Fost secretar al Comisiunii monumentelor istorice (1904— 1919) şi al Comisiunii istorce a României (1911—1919). jud. Fost profesor la liceul reformat Kun din Orăştie (1903—1922J. Fost consilier al Delegaţiunei române la Conferinţa de Pace dela Paris (1918—1920) şi dela Genova (1922). Membru al Comisiei istorice a României (1923). Membru în comitetul Societăţii Fi­ lologice din Budapesta (Budapesti Philologiai Târsasâg) şi al Societăţii de Istoria literaturii maghiarş (Magyar Irodalomtorteneti Târsasâg) din Budapesta. Răsplata BCU Cluj Central University Library Cluj muncii pentru 25 ani în / serviciul Statului.

16^ şi Artelor (1 Noembrie 1923—3T Martie 1926 şi 4 Iunie 1927— 10 Noembrie 1928). Polonia Restituta. în comuna Sălişte. Fost profesor la Seminarul „Andreian" din Sibiu (1905—1909). Membru activ al Academiei Române din 1916) şi preşedinte al secţiunii istorice "(1932—35). judeţul Sibiu. 1922— 1926 şi 1926—L927). Bene merenti (cl. a urmat studii de istorie şi literatură latină la Universitatea din Buda­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pesta şi la cea din Berlin. în cel mitropolitan din Transilvania şi în sino­ dul eparhiei Cluj. De- . După trecerea examenului de maturitate (bacalaureat) la liceul ortodox român din Braşov. Fost deputat în legislaturile: 1922—1926 şi 1931—1932. Profesor titular de Istoria mo­ dernă a Românilor şi de istoria Transilvaniei. Coroana Italiei. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Fost senator în legislaturile: 1919—1920. 1927—28 şi 1935). Deputat în congresul naţional-bisericesc din Bucureşti. Sf. Mare cruce cu cor­ don a ordinelor: Coroana României. I I ) al Vulturului României. Intrat în învăţământ la 1 August 1905. Medalia Regele Ferdinand I cu spade. 14. Ofiţer al Meritului Cultural. Mormânt. Medalia Peleş. Sf. Răsplata muncii pentru biserică (cl. Doctor în Filosofie (1904). Grigore cel Mare şi Steaua Româ­ niei. Comandor (cl. Comandor al Le­ giunii de onoare. Mare Ofiţer al Ordinului Ferdinand I. Ministru al Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale (1926—1927). Răsplata muncii pentru învăţământ (cl. Vicepreşedintele secţiunii istorice a Asociaţiunii. Ioan Lupaş. Codirector al Institutului de Istorie Naţională. Secretar general al Resortului de Culte şi Instrucţie Publică în Sibiu şi Cluj (1918—1920). 1928—31 şi 1932—33. Născut la 9 August 1880. secţia pentru Transilva­ nia. I ) . Premiat de Academia Română (1910) pentru monografia istorică asupra Mitropolitului Andrei Şaguna. Fost Ministru de Stat (14 Noembrie 1933—9 Iunie 1934). Inspector şcolar confe­ sional (1909—1919). specialitatea Istorie (1925—26. Fost membru în comisiunea celor 15 pen­ tru pregătirea proiectului de lege relativ la unificarea orga­ nizaţiei constituţionale-bisericeşti şi în comisiunea pentru conservarea monumentelor istorice. I ) pentru 'scri­ eri istorice şi literare. Deputat în Parlamentul României (1919—1920. I ) . 1926—27. Preşedin­ tele comisiunii examenului de capacitate al profesorilor se­ cundari. 1927—28.

Profe­ sor agregat de Istorie universală dela 15 Ianuarie 1925 până la 1 Martie 1928. al. Atena (1930). A participat şi a prezentat comunicări în urmă­ toarele Congrese internaţionale de Istorie: Bruxelles (1923). Mare Ofiţer al Ordinului Steaua României (1926). Constantin Marinescu. Fost membru titular la ficole Pratique des hautes fitudes din Paris. în co­ muna Iaşi. Bursier al Universităţii din Bucureşti pentru studii de specializare în istoria medievală la Paris.Library Cluj torul Institutului şi Seminarului de Istorie universală. Con­ ferenţiar la Universitatea din Bucureşti (1923—1925). jud. Numit în învăţământ la 1913. Licenţiat al Universităţii din Iaşi. I. Varşovia (1933). pentru merite literare-ştiinţifice (1910). Polonia restituia. 16. Doctor în filologia clasică dela Uni­ versitatea din Cluj. Oslo (1928). Mem­ bru corespondent al Academiei Regale din Barcelona. Născut la 1 Septembrie 1891. Membru al Comisiunii Internaţionale a învăţământului Istoriei şi al Comisiunii Internaţionale a Marilor Descoperiri geografice. Budapesta (1931). când a fost ridicat la rangul de titular al BCU Cluj / Central University 32153—1928. Iaşi. Soc. Direc­ acestei catedre cu ord. Nr. Crucea şi Steaua Sf. specia­ litatea filologiei clasice. Sofia (1934). Profesor suplinitor de Limba şi Literatura Latină din 1 Noembrie 1926. Instr. 15. Răsplata muncii pentru învăţământ. Bucureşti (1924). Medalii militare: Avântul Ţării (1913). în comuna Şerbăneşti-Poduri. de Geografie din Lisabona şi al Academiei Române. Cambridge (1930). Născut la 11 August 1891.170 corat de Regele Carol I cu Bene merenti cl. Paris (1934). Naum. Dâmboviţa. Intrat în învăţământ la 1918. de Bizantinologie din Roma (1936). primite dela Pa­ triarhul Ierusalimului Damianos (31 August 1928). A urmat cursuri de spe­ cializare la Sorbona şi la ficole Naţionale des Chartes. Coroana României în grad de mare cruce cu cordon (1935). I (1932) dela Re­ gele Carol II. Reprezentant al Comitetului Istoric Român la şedin­ ţele Comitetului internaţional al Ştiinţelor Istoric^ dela Ve­ neţia (1929). Sofia (1927). Doctor în Litere. Comandor al ordinului Coroana României (1923). . Ordinul Regelui Ferdînand I şi Meritul Cultural cavaler cl. Teodor A. Varşovia (1933). Membru în secţiunea istorică a Astrei şi al Extensiunii unversitare din Cluj. jud. Mormânt. licenţiat în Drept. Ministr.

Directorul Seminarului de Istoria antică. în co­ muna Cudalbi. Fost conferenţiar de Istoria antică la Universita­ tea din Cluj. Intrat în învăţământ în Sep­ tembrie 1909. 18. jud. Arad. Ministerului Instrucţiunii Nr. Fost director al Institutului de studii clasice din Cluj (Febr. Fost deputat în legislaturile dela 1920— 22 şi 1927—28. Membru în adunarea eparhială a Episcopiei Clujului. 1932). Membru ordinar (Socius ordinarius) al Istitutului Arheologic german din Berlin (1929). 32155—1928. în co­ muna Siria. I. 1919 până la 15 Ianuarie 1925. Ma­ re ofiţer al Coroanei Italiei. l^ost profesor conferenţiar la Seminarul pedagogic universitar din Bucureşti. 17. când a fost ridicat la rangul ele titular. Membru ordinar al In­ BCU Cluj / Central University Library Mitgliedoesterstitutului Arheologic din Viena (ordentliches Cluj reichisches Arhâojlogisches Institut Wien). pentru recuperarea comorilor de artă ale* . Membru cores­ pondent al Academiei Pontîficia din Roma (Pontificia Accademia Romana di Archeologia 1931). Născut la 11 Ianuarie 1893. cu ord. Directorul Şcoalei române din Roma din 1929. Membru al Comisiunii Muzeului etnografic din Cluj (1922). Doctor în Filosof ie al Universităţii din Viena (1917). Fost delegat al Guvernului român pe lângă Comisia de reparaţiuni din Budapesta. Cooptat în comitetul Associazione Internazionale degli Studi Mediterranei. Emil Panaitescu. Conferenţiar definitv dela 2 Sept. Răsplata muncii pentru învă­ ţământ cl. Fost funcţionare de specialitate al Muzeului de Bele Arte de stat din Budapesta (1918). Coriolan Petranu. Doctor în Litere şi Filosof ie. Profesor agregat de Istoria artelor până la 1 Martie 1928.17L Titular dela 1 Aprilie 1929. Covurlui. Născut la 11 Februarie 1885. Membru de onoare al Societăţii Numismatice din Bucu­ reşti. 1929—Febr. profesor titular de Istoria antică. Premiat de Academia Română cu premiul „V. Director gerant al Institutului de Studii Clasice. Fost in­ spector general al Muzeelor din Transilvania (1920—22). Meritul cultural pentru cultură cavaler cl. Pârvan" pentru descoperiri arheologice. Fost profesor suplinitor de Arheologie la Universitatea din Iaşi (1919). Membru al Asociaţiunii Astra. Roma 1930. Intrat în învăţământ la 2 Septembrie 1919. I. Mem­ bru al Comisiunii Monumentelor Istorice secţia pentru Tran­ silvania (1928). jud.

Comandor al ordinului Steaua României. Mare ofiţer al Ordinului Ferdinand I. Intrat în învăţmânt Ла 17 August 1904 ca docent de Filologie romanică la Uni­ versitatea din Viena. -Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Sextil Puşcăria. de arte fr. I.172 Transilvaniei (1922). Membru al Secţiei arteЛог a Asoclaţiunii (1925). Inspector -onorific al Muzeelor (1929). 1935. Membru corespondent al Societăţii Nu­ mismatice române (1922). Premiat de Academia Română. Născut la 4 August 1885 în co:rnuna Locana Canavese. Profesor titular de Limba şi Literatura ^română la Universitatea din Cernăuţi (decan în 1914—1918). iar dela 1919 încoace la Universitatea din Cluj. (dela Februarie 1932). Răsplata muncii pentru învăţământ el. Membru corespondent al Societăţii Regale Deputazione di Storia Patria din Veneţia. Conferenţiar de\ Istoria artelor la Şcoala de arte frumoase din Cluj (1926). jud. Membru în Comisiunea istorică. Fost comisar general al Consiliu­ lui Dirigent. Preşedinte al Frăţiei ortodoxe române. Cavaler al legiunii de onoare franceze. pentru organizarea Universităţii dinCluj BCU Cluj / Central University Library Cluj. din a cărei însărcinare publică Dic­ ţionarul Limbii Române (dela 1906 încoace). Membru onorific al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi. Numit . Prorector în anul 1920—21. I. Italia. Braşov. 19. Născut în 4 Ianuarie 1877. provincia din Torino. Membru al Comisiunii de conducere al aceleiaşi şcoli (1926). Membru activ al secţiei literare a Astrei. Vicepreşedinte al Secţiei Arte­ lor (Astra) din Nov. 20. Membru al Aca­ demiei Române (1914). Marianerkreutz des Deutschen Tlitterordens (1918). Băsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. Giandomenico Serra. Cavaler al ordinului Coroana României. Mem-bru corespondent al Comitetului permanent internaţional de linguistică. Consilier tehnic al Conferinţei româno-maghiară din Bucureşti (1923). Ofiţer al Meritului cultural pentru Litere şi Opere literare. Director al -Muzeului Limbei Române. Membru de onoare al Fundaţiunii Rudolf-Euken-Haus din Jena. în comuna Braşov. Mare Cruce a ordinu­ lui Coroana României. Delegat al României la Societatea Naţiunilor (1922—25). Conferenţiar de Estetică la Şc. Doctor în Folosofie. Vost vice-preşedinte al Sfatului naţional din Bucovina şi secretar de stat pen­ tru afacerile streine (1918). Rector în anul 1919—20.

Născut la 25 Septembrie 1881. 21. Născut la 10 Maiu 1880. în Rucureşti. Licenţiat şi doctor în Filosofie dela Sorbona (Paris). Fost director al învăţământului primar şi normal. Doc­ tor în Litere al Universităţii din Torino. Născut la 5 Aprilie 1881 în comuna Curtea de Argeş. Profesor titular de Arheologie şi Numismatică. secţiunea regiona­ lă din Transilvania. Răsplata muncii pentru î n ­ văţământ cl. membru al „Societe de Linguistique Romane". I. academician onorar al Academiei „Lunigianese di Scienze Ciovani Capellini" din La Spezia. Teodorescu. membru al „Societa storica subalpîna din Torino". 22. Do­ cent la Universitatea din Bucureşti în 1915. Steaua Româiei în gra­ dul de comandor. Marin Ştefănescu. premiul „V. al „Societa Piemontese di Arheologia e Belle Arti din T o r i ­ no".Cluj BCU Cluj / Central University Library Rector al Universităţii. Mambru al „Societa italiana per il Progresseţ delle Scienze" din Roma. Membru corespondet al Societăţii Nu­ mismatice Române. Fost director al Institutului de Arheologie şi Numismatică. jud. Fost senator al Universităţii. Ilfov. Iancu". Pârvan" al Academiei Române. Mem­ bru al Comisiunii monumentelor istorice. Asistent de Logică la Universitatea din Bucureşti în 1914. Conferenţiar la Universitatea din Bucureşti 1918. 1914.Florian Ştefănescu Goangă. Fost director al Căminului „ A . Doctor în Filosofie din Lipsea. jud. jud. Profesor titular de psihologie. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Dimitrie M. Răsplata mun­ cii pentru 25 ani în serviciul Statului. . Ofiţer al Coroanei României şi decorat cu Crucea de războiu (Italia). 23. Membru. Profesor titu­ lar de Filosofie. Numit în învăţământ la 3 Nov. Argeş. Numit în învăţământ la 7 Noembrie 1912. Profesor angajat cu. la noi la 1 Decembrie 1920.173: în învăţmânt în Italia la 1913. în Bucureşti. Subsecretar de stat Ia Ministerul Educaţiei Naţio­ nale. contract al catedrei de Limba şi Literatura italiană. Fost membru în Comisiunea pentru examinarea can­ didaţilor de profesori Cluj. 1906. Numit în învăţământ la 1 Sept. Director al Seminarului de Filosifie Cluj. Ofiţer al Coroanei României. Membru al „Societa Arheologica Comense" din Como. Directorul Institutului de psihologie experimen­ tală. Ilfov. comparată şi aplicată. . I. A obţinut premiul „Hillel". pentru descoperiri arheologi­ ce.

Strasbourg. . Născut la 23" Decemvrie 1898. Membru: al Societăţii de Istorie din Lemberg. Profesor titular la catedra de Istoria Evului Mediu şi Modern dela Universita­ tea din Bucureşti (Octomvrie 1895). Paris. Fost: Decan al Facultă­ ţii de Litere din Bucureşti. în co­ muna Toracul-Mic (Mali-Torak). Suplinitorul catedrei de Sociologie şi Etică din Decembrie 1931. Ministru al Instrucţiunii. al Societăţii de Studii Bizantine din Atena. c) Profesori suplinitori. al Academiei Polone. Preşedinte al Consiliului de Miniştri. etc Doctor honoris causa al Universităţilor din Cernăuţi. Bector al Universităţii din Bucu­ reşti. Emil Petrovici. Doctor în Litere (Cluj). 26. 24. Oxford. Jugoslavia. Diplomat dela J&cole pratique des Hautes fitudes din Paris. Ge­ neva. al Academiei Ce­ he. Elev titular la ficole Pratique des Hautes Ćtudes din Paris. Nicolae Iorga. 25.ClujSocietăţii BCU Societăţii University Library al la Deputazione Veneta di Storia Patria. al Insti­ tutului slav din Praga. A fost ales preşedintele Asociaţiei profesorilor secundari din Cluj pe o perioadă de 3 ani. "Wilno. al Academiei Suedeze. Doctor în Sociologie din Bucureşti. Născut la 27. Doctor în Lftere al Universităţii din Lipsea. al Socie­ tăţii Ateneo Veneto.n Cluj dela 3 Martie 1929. al Academiei Sârbeşti. Constantin Sudeţeanu. Profesor de onoare al Facultăţii de Litere şi Filosofie d. Roma. Suplinitorul catedrei de Slavis­ tică dela 1 Octomvrie 1931. Membru al Academiei Române. Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie protestantă din Paris. Asistent la Laboratorul de Fonetică Experimentală al Universităţii din Cluj dela 1 Septemvrie 1926. Născut la Botoşani în 6 Iunie 1871. al institutului slav din Londra. Lyon. al Acade­ miei Armene dela San-Lazzaro din Veneţia. Membru corespondent: al Institutului Franţei. Docent. al Academiei „Dei Lincei" din Roma. în comuna Buzău. Martie 1885. Coroana României în gradul de cavaler. Licenţiat al Fa­ cultăţii de Litere din Paris.Л74 b) Profesor de onoare. al Cluj / CentralInstituto Veneto.

Constantin Daicoviciu. Membru al Societăţii Antropologice din Berlin. Severin. Liviu Rusu.175 27. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1910. Născut la 9 Noembrie 1901. la conf. A obţinut premiul „Fundaţiei Regele Ferdinand I " pentru monografia „Ţara Haţegului şi Regiunea Pădurenilor". . membru corespondent al „Societăţii numismatice ro­ mâne". Timiş-Torontal. jud. Coroana României în gradul de ofiţer. 29. în co­ muna Sălişte. Cluj. Vicepreşedintele Secţiunii geografice-etnografice a „Astrei". Născut la 28 Ianuarie 1887. Docent în spe­ cialitatea Istoria antică (Antichităţi clasice şi Epigraf ie). Licenţiat şi Doctor în Filosofie dela Sorbona. de Arhelogie şi Istorie bănăţea­ nă". Dela 1 Oct. în comuna Sărmaşu. Dumitru D. Bucureşti. Conferenţar definitiv dela 1 August 1933. Membru în Consiliul permanent al Con­ gresului Internaţional de Antropologie şi Etnologie. 28. Con­ ferenţiar def. Administrator al Institutului de Studii cla­ sice al Universităţii. Directorul Mu­ zeului Etnografic şi al Parcului Naţional „Regele Carol al II-lea" din Cluj. Conferenţiar provizor de Filoso­ fie teoretică dela 1 Aprilie 1930. membru al „Soc. Membru corespondent/ Central UniversityArheologic german din Berlin. Intrat în învăţă­ mânt la 1 Noembrie 1923 ca preparator la Institutul de Psibologie al Universităţii din Cluj. Asistent la Facultatea de Litere din Iaşi (1929). Născut la 1 Martie 1898. Dela 24 Martie 1932 conferenţiar definitiv de Psihologie aplicată. Doctor în Geografie. Diplomat al Şcoalei de Ştiinţe Politice din Paris. jud. 30. jud. Docent în Is­ toria Filosofiei şi Estetică. Licenţiat în Filosofie dela Cluj. Romulus Vuia. Comandor al Ordinului Coroana României. 1925 până la 2 Febr. d) Conferenţiari definitivi. Coroana României în gradul de ofiţer. 1929 asistent la acelaşi Institut. Numit cu ziua de 2 Febr. 1929 conferenţiar suplinitor de Psihologie aplicată. Profesor suplinitor al catedrei de Etnografie şi Folklor din 1926. de Antichităţi şi Epigrafie. în comuna Comloşul-Mare. Doctor în Litere. secţia pentru Transilva­ BCU Cluj al Istitutului Library Cluj nia. Născut la 29 Ianuarie 1895. în co­ muna Căvăran. Sibiu. Doctor în Estetică dela Sorbona (doctorat de Stat). Roşea. Secretarul Comisiunii Monumentelor istorice. Doctor în Filosofie dela Cluj. Docent în Psihologie aplicată. jud.

Colaboratorul permanent al României la „Internaţional Bibliography of Historical Sciences" din Washington-Paris (începând din anul 1926). Licenţiat în Filologia romanică (1923). Târnava Mare. Premiat de Academia Română cu Pre­ miul Statului „Eliade Rădulescu". asistent suplinitor (1923) şi asistent provizoriu (1928). Sever Pop. Ştefan Pasca. Asistent definitiv al Mu­ zeului Limbii Române.în comuna Dârlos. Născut la 27 Iulie 1901. Membru corespondent în secţiunea istorică a Asociaţiunii „Astra" (1934) şi membru al Extensiunii Uni­ versitare din Cluj (1935). Născut la 22 Martie 1901. Născut la 25 Iunie 1898.176 Conferenţiar Provizoriu. 32. Conferenţiar suplinitor la conferinţa de Bibliogra­ fie Generală dela 1 Octombrie 1932. Lector de Dialectologie din 1929—1931. Licenţiat în Litere (Istorie şi Geografie) al Universităţii din Bucureşti şi Doctor în Litereal Universităţii din Cluj. iar provizoriu din 1933. Fost membru al Şcoalei Române din Roma(1927—1929). 31. jud. Fost mem­ bru al Şcoalei române din Franţa (1925—27). Licenţiat 'şi Doctor în Litere al Universităţii din Cluj. Colaborator (dela 1934) la Dicţionarul Aca­ demiei Române. Numit în învăţământ la 1 Octombre 1924. apoi secretar-bibliotecar (1921). Asistent la Institutul de BCU Cluj / Central University Library Cluj Istorie Naţională. Lectori. în comuna PoianaIlvei. Membru corespondent în secţiunea filologică a Asociaţiunii „Astra" (1936). Fost funcţionar la Biblioteca Academiei Ro­ mâne din Bucureşti (1921—1923). Ioachim Crăciun. jud. 1 Conferenţiar suplinitor. Lector suplinitor de Limba italiană. în comuna Crişcior. Hunedoara. Doctor în Litere (1925) al Universităţii din Quj. 1. jud. Secretar al Comisiunii Serbărilor Jubilare ale Uni­ versităţii (1930). Conferenţiar suplini­ tor de Dialectologie din 1931—1933. Năsăud. Elev titular al Şcoalei de înalte studii din Paris. Membru al secţiei bibliologice a Institutului Social Român din Bucureşti. . A fost numit la Muzeul Limbei Române: funcţionar (1919).

Psihologie. Născut la 25 Septembrie 1900. Licencie es lettres-philosophie (Lyon). Gottlieb Lili (E) ANUARUL 1935/36 Ist. Greacă şi Ist. un'versată. Limba şi Lit Maghiară. Ofiţer al ordinului Steaua României. 3. Daraban Măria (R) 5. BCU Cluj / Central University Library Cluj Numele şi pronumele Specialităţile Menţiunea a) Sesiunea Octombrie. Licenţiat în Engleză la Universitatea din Oxford. jud. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Frideric Lang. Henri Jacquier. jud. Românilor. No. I. 1935. Căpuşan Măria Ana (R) Ist. Pedagogie. Geografie Limba şi Lit Latină. cum laudi» 8. 1920. Antică. Antică. 1923. 7. 3. Ist. Lector de limba germană. Ioan. Născut la 30 Iunie 1898. Ferencz Iosif (M) Istoria Românilor. Sociologie. Gnandt Ioan (G) 9. antică Virginia (R) . Doctor în Litere. Conferenţiar suplinitor de limba şi literatura franceză dela 1 Octombrie 1925 până la 1 Ianuarie 1931. Ist. Putna. Franţa. Născut la 20 Mai 1894. Bertalan Lazar (M) Filosofie. Ist. Doctor în Filosofie. 1. Faina Elvira (R) 6. Arheo­ logie.177 2. Românilor. iar de atunci lector. Pedagogie. 4. Geografie. Românilor. German Ileana Ist. Hunedoara. Fost profesor de liceu. Lector de limba engleză. în comuna Orăştie. cor. Diaconu E. Psihologie. Lista licenţiaţilor đin annl 1935/36. 12 . magna Istoria Universală cum laude 4. în Grenoble. Sociologie. Numit în învăţământ la 1 Oct. Geografie cum laude 2. şi Geografie. Ancien boursier d'agregation. Numit în învăţământ la 1 Febr. Avrămuţiu Măria (R) Istoria Românilor. Filosofie. în comuna Pănceşti. Ist. Uni­ versală.

maghiară Limba şi Lit. cum laude 25. magh cum laude Ist. Mureşan Măria (R) Limba şi Lit. Makkai Vasile Dominic (M) 17. germană. Lenghel Edmund (M Lit. germană Lit. Franceză. Purza Măria (R) Limba şi Lit. Guman Magdalena Susana (M) Limba şi Lit Latină. Arheologie. Psihologie. Filo. «or. •19. Ist. Nagy Ana (M) 21. univ. Limba română Limba şi Lit. Geografie 42. Românilor. Ist universală. maghiară 15. Franceză. franc. universală. univer. Mitache Natalia (R) Limba şi Lit maghiară.ză şi Pedagogie. Haubelt Măria Ist.magna sală. Ist uniCamila (G) versală. Ist. antică. Românilor 23. Suciu Camil Ioan (R) Sociologie. Geografie. Lit. Româ­ nilor. Franc. Lapedatu Ana Victoria (R) Limba şi Lit. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. Tănase Eugen (R) 26 Tasch Petru (G) 27. universilă. Engleză Franc. Greacă şi Arheologie 11. Orban Magdalena. magna Italiană şi Ist universală cum laude 44. Ist.178 No. Românilor. Ist. Tămăşan Margareta (R) Ist. Românilor. Limba rom .magna logie romanică. Franceză şi Pedagogie 43. Ist. Limba rom. cum laude Ist. Lovâsz Elisabeta (M) 16. Germană. Românilor. Petrescu Gheorghe (R) Limba şi Lit. magna Arheologie cum laude . Ist. Ist univ. Triteanu Ileana (R) Limba şi Lit. antică. Filosofie 24. Clara. română. Hondru Antonina (R) Limba şi Lit. română. română şi Ist. Nomele şt pronumele Specialităţile Menţiunea 10. Româ­ nilor. Limba. Geografie Ist. Filologie romanică Limba şi Lit. 2 2 . Lit. română Ist. Lit. Elisabeta (M) 20. Limba şi Lit.

română. Babian Adalbert (M) «6. limba rom. şi Lit franc Filolo­ gie romanică. Mănescu Virgil (R) Limba şi Lit Franceză. Sociologie 15. Ist. Sociologie '2. Pedagogie . Chisioglu Alexandra (R) L'mba. Papp Eva Vilma (M) Limba şi Lit. Germană. Fiilepp Clara Flora (R) Limba şi Lit. Filosofie Pedagogie. Itali­ ană. română. univerGeorgeta (R) sală Geografie 13. Românilor. Filologie romanică Limba şi Lit. Sociologie Filosoiie eum laude 3. Demetrescu Victoria (R) Limba şi Lit. Limba rom. Franc. englezn. Filosofie magna cum laude 12. română. Gre­ acă şi Literatura română Sociologie. Alexandrina (R) Liter. «or. Linguistică Limba şi Lit. Limba şi Lit Franc. Popovici Elena (R) Filosofie. Franc. Franceză. Boeriu Ana Aurelia (R) Pedagogie. Filologie romanică cum laude :8. Latină. Franc. Balta Victoria (R) 7. Voştinariu Stela Margareta (R) Liter. Limba şi Lit. Poruţiu Elvira. Manea Teodor (R) 11. Latină Ecaterina (M) şi Istorie universală 9. Klein Iuliu (G) tlO. Limba şi Lit mag. 4. Morariu Lucia. Liter. Numele şi pronumele Specialităţille Menţiunea 28. Maghiară şi Lit. Farcas Eugenia (R) Limba şi Lit. Română BCU Cluj / Central University Library Cluj Limba şi Lit Engleză. Voda^Sanflora (R) 29. română. Linguistică cum laude b) Sesiunea Februarie 1936. Ana Ist. Sora Illyes Margareta. Pedagogie "5. Franceză şi Latina cum laude 1. Lit. 14.179 ш. Psihologie. Pedagogie. Limba rom. Germană.

Ist Rom. Limba ro­ mână Filologie romanică magna cum laude- Ist. Lin­ gvistică şi Sociologie cum laude 2. Baltariu Elena ( R ) Limba şi Lit. 20. 3. Ciobanu N. Limba şi Lit. Vătăşescu Victoria rom. rom. Limba ro­ mână Limb. Franceză Arheologie Ist Românilor. 9. Tittel Andrei Vasile (M) Liter. Istoria antică cum laudeLimba şi Lit. franceză. Filo­ Salumnia (R) logie^ rom. Limba română născ. Buraiu Lavinia. Riegert Amelie (F) 17. filol. Lat. Lucreţia ( R ) 5. Literatura 7. Haliţa Sultana (R) Istoria Românilor. Herţia Silvia (R) română. Arheo­ logie. şi Lit. Universală. Limba rom. şi Filologie romanică magna cum laudecum laude- BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Sesiunea Iunie 1936. română. Măria Limba şi Lit. Engleză. Klima Helrnut Augustin (G) Ist sud-est-ewopeană cum lauda . Sociologie. franc. Pedagogie Istoria Românilor. Germană. Geografie Arheologie cum laude* 19. Cernăuţean Gerda (G) Limba şi Lit. Filosofie 8. 1. Vuia Octavian (R) 23. 6. română. Stănescu Eufrosina (R) Limba şi Lit. Ist. Marin (R) 21. Lit. Franceză 4. germană. Viciu Emilia (R) 22. Liter. română Sociologie Filosofie.180 cor Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune» 16. Limba şi Lit. franc Germ. franc. Franceză. franc. Kelemen Adalbert Francisc (M) Liter. Engleză. Fi­ lologie romanică. Wald Bella (E) Filosofie. Smocot Stela (R) 18. Etnografie Limba şi Lit. Henteş Viorica Universală Arheologie Ileana (S) Sociologie.

Lit. latină. Limba română Limba şi Lit maghiară . Românilor. Franceză. Filosofie -22. Limba română cum laude 13. Szigeti Iosif (M) Istoria universală. Filo­ logie romanică. Ist. Franceză Lit. Arheo. Simon Viorica (E) 23. Ist. Steiner Clara (E) 25. Vasile (R) Filosofie. germ. sud est eu­ ropeană. Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune* Limba şi Lit. Limba rom. Verona (M) Lit rom. 18. Românilor. Rom. Schuller Alexandru (G) Limba şi Lit. Arheologie Pedagogie. Limba şi Lit. Sociologie. Mateiaş Dumitru (R) Filosofie. germană. univ. italiană cum laude Alexandru (R) 21. Pedagogie Petru Aurora (R) 19. Geografie Pedagogie. Moga Măria (R) Ist. Sociologie. Stănilă Sever (R) 24. Varga Eva. magna 17. Germană Francisca (E) Ist. Geografie 15. Kutschera Rolf 11.. franc. franceză 10. Ist. rom. Estetică 20. «or. antică. Estetică Limba şi Lit. cum laude Nagy Geza (M) BCU Cluj / Central University Library Cluj Sociologie Filosofie. Engleză. Greacă. maghiară magna cum laude Limba rom. Margareta (M) franceză.181 No. Românilor. română 26. Vaida Măria magna Limba şi Lit. 10.. germană. Komlos Elly. Munteanu Filosofie cum laude Constantin (R) Limba şi Lit. Edit. mag. cum laude Erwin (G) 12. Mireşan Olimpiu (R) Ist. Estetică magna cum laude 14.. Limba şi Lit. Psihologie. română. Limba şi Lit. Lit. Ist. Măria Limba şi Lit germană. Sâmpâleanu Ioan (R) Limba şi Lit. Sociologie. Lederer Valeria. 21. Pupăză Gr.

Geografie cum laude- în Filosof ie şi Litere din anul 1935—36. 2. 3. universală. Macrea Dumitru: Filologie Modernă (Limba română şi Literatura română). Numele şi pronumele Specialităţile Menţiune» 2 8 . Laslo Nicolae: Filologie clasică (Limba şi Literatura Latină şi Limba şi Literatura greacă). Wachter Berta (G) Tabloul Doctorilor Ist.. Rom. Diaconu Ioan Emil: Filologie Modernă (Limba şi Lite­ ratura Engleză. 1. Iordache Făcăoaru: Diploma de Doctor în Filosof ie. BCU Cluj / Central University Library Cluj . Literatura română).182 cor. ob­ ţinută la Miinchen s'a echivalat cu o diploma de Filosofie & Facultăţii noastre (Pedagogie şi Eugenie). Diplome echivalate. Ist.

Miercurea). titular: Marin Ştefănescu. BCU Cluj şi istoria filosofiei (două Seminar: de logică / Central University Library Cluj ore săptă­ mânale Vinerea). Istoria filosofiei: doctrinele naţionaliste (o oră săptămâ­ nal. Cursuri: Logica: problema raţiunii (o oră săptămânal. Cursuri: Curs de Istoria Filosofiei: Cartesianismul (1 oră săpt. Dumitru Isac: Siguranţa metodei lui Descartes. Au mai prezentat lucrări: Gheorghina Costea: Prima me­ ditaţie a lui Descartes.). Gheorghe Noveanu: Cauzele teismului lui Descar­ tes. D.): S'au ţinut 21 de şedinţe. Zevedei Bar- . '1 Proseminar (1 oră sapt.B) ACTIVITATEA DIDACTICA Şl PERSONALUL. Joia).): S'a citit şi explicat: Descartes.. a) SECŢIA FILOSOFIEI. Zevedei Barbu. S'au pre­ zentat şi discutat lucrări asupra subiectelor: „Cultura şi via­ ţă" şi „Rosturile filosofiei la noi" de către studenţii: Anatol Chircev. Octavian Dănilă. Meditations Metaphysiques. Prof. 1. Petru Cimponeriu şi Nicolae Mihăilă. Gheorghe Noveanu. Dumitru Isac: Existenţa „lucrului în sine". Seminar (1 oră săpt. Curs de Filosof ie sistematică: Filosof ie generală (1 oră săpt.). Conferenţiar D. logica. Roşea. Iosif Naghiu.. Istoria filosofiei.

Prof. 1936). la care s'a tratat despre: Etica naţională şi Etica universală. 1936).. Preparator tehnic: Ioan Mesaroş (dela l. Şef de lucrări: Nicolae Mărgineanu (dela 1 Aprilie 1936). 1936). A ) Personalul: Director: Prof. titular Florian Ştefănescu Goangă. 3 Psihologie. Institutul de Psihologie Experimentală. Aceste două lucrări din urmă au fost prezentate numai în scris. Raporturile sociologiei cu celelalte ştiinţe. Virgil Pârvu: Problema valorilor. Cursuri: Sociologie generală (o oră săptămânal. la care s'a tratat despre: Noţiunea de Societate. Domeniul Sociolo­ giei. Va­ sile Galamboşi (până la 31. . Monica Athanasiu: Creaţie artistică şi creaţie ştiinţifică. Ioan Popa: Cultrră şi viaţă. Vinerea). Etica valorilor a lui Max Scheler. BCU Cluj / Central University Library Cluj Etică (o oră săpt. Joia). Asistenţi: Alexandru Roşea. Seminar de Sociologie (2 ore săpt. Edda Schwarz: Cultură şi viaţă. Preparatori: Mihail Beniuc.VI. Sociologia şi etica. Anatol Circev: Existenţa „lu­ crului în sine". Ordonanţă: Alexandru Horvat. suplinitor: Constantin Sudeţeanu. Comparată şi aplicată.111. Metodele sociologiei.18 i bu: Existenta „lucrului în sine". Studenţii din anul I au prezentat cu toţii (numai în scris) câte-o lucrare răspunzând la întrebarea: De ce fac filosofie? 2. Tudor Arcan.V. Nicolae Mărgineanu (până la 31. Istoricul so­ ciologiei.. Sâmbăta).

Procesul de asociere. 5. Ştefănescu Goangă.185 B) Cursuri: F. 7. i c» f - 11. Miercurea şi Joia). Popa-Ciucău Ioan. Liviu Rusu. Edda Schwarz. Procesul de semnificaţie. 14. Stimulent-Reacţiune şi aspectul cognitiv al comporta­ BCU Cluj / Central University Library Cluj mentului. S'au ţinut 22 de şedinţe în care s'au prezentat şi discutat lucrările de mai jos asupra „Aspectului Cognitiv al Comporta­ mentului". Tudor Arcan. Natura şi structura biologică şi psihică a aspectului cognitiv al comportamentului. temperatură şi pre­ siune. aplicările ei in psihologie. 10. Prof. II. Lunia şi Marţia). Gheorghe Noveanu. Motivarea comportamentului cognitiv şi procesul atenţiei. Percepţia şi asociaţia primară. 16. profesor titular: Psihologie dife­ renţială şi individuală. Senzaţiile sistemice (organice).. Ileana . Procesul de Ideaţie (iluzii. 15. Senzaţiile de mios şi gust. Procesul de me­ morizare. Seminarul de psihologie generală. sociologie şi pedagogie. Găgescu Nicolae. Sen­ zaţiile kinestezice. Aspectul cognitiv al comportamentului nativ. cu medicii igienişti. Procesul de imaginaţie. Elvira Pescariu. Aron Coste. Percepţia spaţiului şi timpului. halucinaţii. Dumitru Salade. 12. Analiza aspectului cognitiv. Virgil Pârvu. conferenţiar definitiv: Curs de psihologie aplicată. Nicolae Mărgineanu. (două ore săpt. Studenţi care au participat regulat 73. docent: Metoda statistică. Marţia).. 13. asistent definitiv: Curs de psihologie •aplicată. Traian Tulbure. 8. Simon Carol. 9. Senzaţiile vizuale. (2 ore săpt. F. Studenţi înscrişi 83. 3. condus de Dl. Sabina Cimoca. Anatole Chircev. delir). III. 6. Ci) Seminarii: I. 4. 1. Alexandru Roşea. Senzaţiile de tact. Vasile Bârna. Francisc Frucht. (două ore săpt. 2. Senzaţiile audi­ tive. Ştefănescu Goangă.

16. 21. 7. anul I şi II. Liviu Rusu. Studenţi care au urmat regulat 27. Măsurarea inteligenţei. pentru studenţii anului L. Alexandru Roşea. Interese şi atitudini. 1. Percepţia tactilă. In 21 de şedinţe s'a analizat şi discutat. condus de Dl Dr. 20. D) Lucrări practice de laborator. Studenţi înscrişi 35. Warren: Precis de Psychologie. 18. A. Avram Giurcă. Proseminarul de psihologie. 17. Aten­ ţia. 23. 19. Aptitudinea muzicală. conduse de Dl asistent Dr. Imaginaţia. Zevedei Barbu. Afectivitatea. IV. Metodele psihologiei. manualul lui Howard C. Marcella Arcan: Capacitatea de observaţie la elevii de 16 ani. 10. 2. Calcule. Probleme generale. 22. 8. Irma Jaricskay. Măsurarea inteligenţei (continuare). Raportul dintre as­ pectul cognitiv şi cel conativ al comportamentului DumitruIsac. conferenţiar definitiv. 13. 15. urmate de un colocviu. Oboseala". 11. Introducere in metodele psihologiei experimentale. Aptitudi­ nea technică (continuare). 2. 12. Testele pedagogice. Exprimări grafice4. 2. Psihologia diferenţială a aspectului cognitiv Măria Kolarov. Limbajul şi as­ pectul cognitiv. Memoria şi asociaţia. Măsurarea inteligenţei (conti­ nuare). 18. 21. Inteli­ genţa şi aspectul cognitiv. S'au ţinut 23 de şedinţe. Aptitudinea technică. Percepţia auditivă. 3. 22. Percepţia vi­ zuală. Timpul de reacţiune. 20 Antitudinea la desemn. Temperament şi caracter. Raportul dintre aspectul cognitiv şi cel afectiv al comportamentului Marcella Arcan. Percepţia chinestezică. 19. 17. Lucrări individuale de psihologie experimentală au făcut următorii studenţi: 1. cu scopul de a familiariza studenţii cu problemele fundamen­ tale ale psihologiei. 14. capitol de caoitol. '"r . în care' s'au tratat următoarele probleme de psihologie experimen­ tală: 1. 6. 5. Library Cluj BCU Cluj / Central University pentru studenţii din.186 Giurcă. Procesul de gândire.

10. 3. Barbu Zevedei: Capacitatea de observaţie la elevii de 16—20 ani. Introducere în metodele psihologiei aplicate. 5. In sesiunea Februarie anul 1936 s'au prezentat la exame­ nul parţial 31 candidaţi. 8. Psihologia martorului. Bârna Vasile: Măsurarea atenţiei la elevii de 14-15 ani. . Uţă Constantin: Memoria la copii debili mintali. E) Examene parţiale şi de licenţă.187 2. 3. 2. In sesiunea Octombrie 1935 s'au prezentat la examenul) parţial 42 de candidaţi. Almăşescu Dora: Capacitatea de observaţie la elevii de 9—12 ani. 3 Metodele psihologice în serviciul şcoalei. Feldiorean Eugenia: Măsurarea capacităţii de obser­ vaţie la copii de 9—12 ani. Stoia Gruia: Măsurarea atenţiei la copii de 10—12 ani. Frucht Francisc: Măsurarea imaginaţiei la copii de 9—14 ani. Ciocan Paraschiva: Memoria auditivă de cuvinte la copii de 8—10 ani. pentru' studenţii din anul III. In sesiunea Iunie anul 1936 s'au prezentat la examenul parţial 83 candidaţi. In 17 şedinţe s'au expus metodele de experimentare şr aplicare cu privire la următoarele probleme: Psihologia ju­ ridică: 1. Scorobeţiu Minerva: Măsurarea atenţiei la copii de 9" ani. conduse de Dl conferenţiar Liviu Rusu. 6. Psihologia educaţiei: 1. Desvoltarea fizică şi psihică a copi­ lului. Chircev Anatole: Măsurarea acuităţii vizuale la elevii de 12—20 ani. 7. Coman Septimia: Măsurarea capacităţii de observaţie la copii. BCU Cluj / Central University unui Cluj 12. 9. Tohăneanu Alexandru: Aplicarea Library test de obser­ vaţie la copii de 13—21 ani. Psihologia criminalului. 11. 2..) Ileana Ghibu. In sesiunea Iunie anul 1936 s'a prezentat următoarea teză-? de licenţă: Testul de performanţă (tabla cu două fig. Metodele de examinare a atitudinilor totale ale copi­ lului. 4. 13.

Chitulea). Gherla ca centru pedagogic (G. 8. 12. 6. Cursuri: Istoria Pedagogiei româneşti. laşul ca centru pedagogic (D. Prof. 14. Noveanu).•188 F))Biblioteca Institutului. titular: Onisifor Ghibu. Seminar de Istoria pedagogiei. (2 ore pe săptămână Miercurea). Nistor). Pedagogia I . Ghidionescu. Catoli­ cismul în raport cu educaţia ( I . 7. Activi­ tatea şcolară a Ordinului premonstratens (C. Herţia). Blaga). 2. 3. Prof. (2 ore săptămânal Vinerea şi Joia). 5. Seucan). Braşovul ca centru peda­ gogic (V. 9. Biblioteca Institutului s'a sporit în cursul anului şcolar 1935—36 cu 152 cărţi în Г60 de volume şi cu 28 reviste în 30 •de volume. Activitatea şcolară a Ordinului piarist (C. 15. (1 oră pe săptă­ mână Miercurea). 4. Pedagogia I I . Didactica învăţământului secundar. Săliştea ca vatră pedagogică rurală (S. 11. Pârvu). 13. Juricskay). Blajul ca centru pedagogic ( I . Naghiu). 10. Oradea ca centru pedagogic (C. Ortodoxism şi Catolicism ( I . Monahismul ortodox ca factor educativ (E. . Beiuşul ca centru pedagogic românesc (Oct. titular: Vladimir Asistent: Aurel Pampu. Salade). Dănilă). 4. Ordonanţă: Mihail Meschin. Turcanu). PopaCicău). 5. Munteanu). Seucan). Mănăstirea Neamţ ca centru pedago­ gic (G. Bârladul ca centru pedagogic (P. In total biblioteca Institutului posedă: 2602 cărţi în 2816* voiume şi 68 reviste în 545 volume. Po­ litica religioasă a Bomâniei întregite (P. S'au cetit şi discutat următoarele lucrări prezentate de studenţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1.

secundar şi universitar.189 Cursuri: Pedagogie generală bazată pe pedagogie şi pe­ dologie experimentală (2 ore săptămânal Lunia şi Marţia). Coloniile de vacanţă şi şcoalele în aer liber. Norve­ gia. Liceul de aplicaţie de pe lângă Seminarul Pedagogic Uni­ versitar a funcţionat cu un număr de 325 elevi. Fiecare serie a lucrat câte o şedinţă pe săptămână (Sâmbăta între orele 2—4). Şcoalele superioare populare din Danemarca. în total. şi diferi­ tele anexe de educaţie ale învăţământului primar. s'a trecut la tratarea şi discuţia următoarelor subiecte mai speciale: 1. Suedia. Seminar pedagogic (o oră săptămânală Sâmbăta). 1. subt diferi­ tele ei înfăţişări: Instituţiile de educaţie populară. Au rămas corigenţi 32 (treizeci şi doi) şi 2 (doi) re­ petenţi. Franţa şi Anglia. Ei au fost împărţiţi în două serii. Cercetăşia în alte ţări şi în ţara noastră. Extensiunea Universitară în Anglia. S'au eliberat diplome nouă la 158 de absolvenţi şi 50 de diplome la absolvenţi mai vechi. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dupăce Directorul Seminarului Pedagogic a lămurit în două şedinţe însemnătatea şi aspectele generale ale proble­ mei. 1 . Lucrări practice: de Pedologie şi Pedagogie experimen­ tală (1 oră săptămânală Marţia). Au fost decla­ raţi promovaţi la sfârşitul anului 291 (două sute nouăzeci şi unu). 3. Activitatea Seminarului Pedagogic Universitar. Defectele intelectuale şi organice ale copilului şi educa­ ţia (1 oră săptămânală Lunia). In acest ah au frecventat şedinţele teoretice ale acestui Seminar un număr de 294 de studente şi studenţi dela facul­ tatea de litere şi dela cea de ştiinţe. La practica pedagogică pe anul şcolar 1935—36 au fost înscrişi 301 candidate şi candidaţi. S'a studiat şi s'a discutat o problemă generală. 2. 19 şedinţe. Franţa şi în ţara noastră. S'au ţinut. 4.

Jianu (până la 31. dramă oră săpt. Naum. Seminar.6. 7. Em. Daicoviciu. Cursuri: Istoria literaturii greceşti: epoca clasică. Ordonanţe: Iuliu Keresztes. Personalul ştiinţific: Şef de lucrări: M. conferenţiar. două ore săptămânale (Sâmbăta). A. Timotei Popa. Th. Preparatori: Mihail Macrea şi Tr. Prof. Roska (până la 10 VI. Administrator: C. Pin tea (la catedra de Istorie : antică) şi N. Personalul de serviciu: Laborant: Petre Duca. Naum. Latină). Ioan I. Institutul de studii clasice. suplinitor: Petre Grimm. . Panaitescu şi D. Personalul administrativ: Secretară-dact. 11936). A. «Colegiul de direcţie: Profesorii Şt. Estetica. Arheolog-asistent: Şt.Cluj / CentralGh. Gavril Borza. titular: Ştefan Bezdechi.: Lucia Bugnariu căs. Limba şi literatura greacă. Th. Teodorescu. Bezdechi. Practicant: Marius Moga. Lunia). 1936). Curs: Istoria esteticei dela Kant (două ore săptămânale Xunia şi Marţia). IV. BCU Ferenczi. b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. University Library Cluj Asistenţi: AI. Russu (dela 1. Pavel Chiorean. M. Kovâcs. 1936). Daicoviciu. I I I . Laslo (la catedra de Limba şi Lit. Director gerant: Prof. Prof. Gavril Mur reşan.

II. alta cu anii ceilalţi. Sat. specialitate principală şi secundară). 13. 2. . acordul şi atracţia relativului. 1. Seminar: Versiuni graduate din diverşi autori (2 ore săpt. 10. Naum. două ore pe'săptămână Marţea şi Joia. Prof. 1 oră pe săptămână Marţia. 15 (curs obligator pentru stu­ denţii din anul preparator. al pronumelui •interogativ-indefinit. 14. S. specialitatea princi­ pală şi secundară. acordul nu­ melui predicativ. 6. două ore pe săptămână Miercurea (obliga­ tor pentru studenţii din anii de licenţă. Limba şi literatura latină. 18. Gramatica istorică a limbii latine: Morfologia (Flexiu­ nea nominală şiBCU Cluj / Central University săptămână Miercurea. Curs de Literatură Latină: Literatura Latină în epoca: lui August. asistent N. I şi I I ) . 1. Interpretare din Horaţiu: Epode. Nepos. Cu studenţii dela • specialitatea secundară s'au interpretat texte din epoca lui August. IV. Ode I.191 Interpretări din Sofocle (Aias) şi Tucidide. Cu studenţii dela specialitatea principală s'au făcut două serii de teme: una cu studenţii din anul I (pentru exemplifi­ carea următoarelor chestiuni sintactice: apoziţia. titular: Theodor 'A. Laslo (obligator pentru toţi studenţii din anul I ) . 2. al adjectivului. (Bucăţi alese •din c. Proseminar. al numeralului). (2 ore săpt. Marţea). I. 9. De excellentibus ducibus exterarum gentium. 5. 3. cu d. Miercurea). secţia filologiei clasice şi pentru toţi studenţii din anii de licenţă). 1 oră pe Library Cluj 4. pronominală). La acest proseminar s'a interpretat din Corn. complinirea substantivului. 1 oră pe săptă­ mână Lunia (curs obligator pentru studenţii din anii de li­ cenţă. III. Seminar.

Eisner lise: Ion Ghica.: Poveştile lui Deiavrancea. 21. Caranica Teodora. Szabo Iuliu: Artur Stavri. Pogor. Ţigara I. Ianossy Marg. 34. 29. Seminar (în colaborare cu I. 24. Lelescu Ştefania: Ludovic Dauş. 25.: Nicolae Scheletti. 3.: Nuvelele lui Deiavrancea. ' . Herţia Silvia: Idei sociale la Deiavrancea. 22.: Două piese de Sperantia. Olănescu. 19. Viciu E. Poruzan. Ispirescu.'31. Cursuri: Capitole alese din Istoria literaturii moderne. Săulea Cecilia: „Iubire" de Rădulescu-Niger. 27. Stoicovici Octavia: Vlăhuţă la Conv. 15. 30.192 c) SECŢIA FILOLOGIEI MODERNE. 36.: Scrisorile lui Zamfirescu. Kristof S. 35. Pătruţ I. Sextil Puşcăria.: Alecsandri şi Junimea. Mureşan 'Silvia: /. Nicoleanu. Szasz Ion: Leon Negruzzi. 20. Răsvan şi Vidra. Filep Alexandru: V. Veresztes Ioan: P. $7. Nagy E. Lume nouă. 26. 8. Elena: „Femeia" de Haşdeu. Macaveiu Astra: Aron Densuşianu. Lecca. 3. Prof. Lukacs E.:: Bebreanu şi Mikszăth. Hosora Ana: Năpasta lui Caragiale. 7.: Nic. Raţiu Lucia: D. 6. Moduna Elvira: Nuvelele lui Rădulescu-Niger. S'au citit şi discutat următoarele lucrări: I. 12.: Brătescu-Voineşti. Laszlo G.: Nuvelele lui Gane. 9. Varga Rozalia: Ştef. 32. Creţiu Măria: Poezia lui H. Platoş Virginia: Victor Bilciurescu. Kovacs P. 33. 14. 17. Dulfu. 2. Breazu). II. Asztalos Vilma: L. Domokoş Sam. Popa Veturia: Macedonski dePohonţiu. Ţine. C.: Costache Negri. Basarabeanu. A. Basarabescu. Drimba Eleonora: BCU Cluj / Central University Library Cluj Moara cu noroc. 10. 16. Verner Clotilda: P. Mărcuş Ad. 28. Istoria literaturii moderne. Asistent: Radu Paul. Gustus Ana Sora: PopoviciBănăţeanu. 23. Szabo Marta: Nic. Mustaţă Cecilia: Zamfirescu. 13. . 9. 18. Literare. Şăineanu ca filolog. 4. supl.

22. Conferinţa de dialectologie. Director: Prof. IO. Platoş Virginia. Asistenţi: Ştefan Pasca. Eisner lise. Popescu Ilie. Luca E. 3. Georgescu Ioa­ na. Onu Liviu. Practicant: Alexandru Miele (până la 31 V. Gavriş Augusta. (A se vedea datele publicate la capitolul Activitatea ştiinţifică) Personalul Muzeului. Curs: Dialectul meglenoromân (2 ore săpt. Sora Stokel Măria.. Cetirea şi interpretarea manuscrisului dela Ieud. Radu Vasile.193 MUZEUL LIMBEI ROMÂNE. Miele AL. Joia şi Sâmb. 10.. Foris Ad. Fiat Alexe. Homar Virgil. Vinerea. Moduna Elvira. Pătruţ Ioan. titular: Sextil Puşcariu. Ştefan Poenariu (dela 1. titular: Sextil Puşcariu. Turcan Nicolae. 18. 9. Seminar: (în colaborare cu Ştefan Pasca). Prof. 17. Rusu Virgil. Au participat activ următorii studenţi şi studente: 1. Măria Puşcariu. 8. Andriţoiu Gheorghe. 11. 1936). Asztalos Vilma. 5. Laborant: Mihail Vonsza. Delian Viorica. 2. 2D. 25Drimba Eleonora. BCU Cluj / Central University Library Cluj Curs: Gonsonantismul limbii române (2 ore săpt. Limba şi literatura română I. Prim custode: Emil Capidan. Pervein Iosif. Sâmbăta). 21. 15. 14. Gheţie Cor­ nelia. VI. Graef Gustav. AÎTOAITOL 1935/3S \i . 24. Miercu­ rea şi Joia).)» Seminar: Interpretări de texte meglenoromâne ( 2 oresăpt. 6. 23. 4.. 13. 12. 1936). 7. 2 ore săpt. Preparator: Dimitrie Macrea. Conferenţiar provizoriu: Sever Pop. 16. 19. Gustus Ana.

3. 9. Nicolae Turcan. S. S. Beniamin Virgil Rusu. titular: Nicolae Drăganu. Gustav Graf. 12. M. 2. I. Alexă Fiat. 4. Csernik Iosif: Propoziţiunea secundară de timp. Poruzan Elena Carmen: Propoziţiunea secun­ dară de cauză. Vaida Măria: Prezentul din punct de ve­ dere sintactic. 11. BCU Cluj 2 ore Miercurea şFIoia. Virginia Platoş. Moduna Elvira: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Coresi. 12. în special de sintaxă. . Săsărean Irina: Imperfectuh şi Mai mult ca perfectul din punct de uc­ idere sintactic. Varga Rosalia: Propoziţiunea secundară de imod. şi anume: 1. Elvira Moduna. Viorica Deleanu. 107. 5. Kocsis Elena: Propoziţiunea secundară de cauză. Lazar Emilia: Propoziţiunea secundară de loc. 11. următorii au prezentat lucrări scrise: 1. Grigore Josza. 11. 2. 7. Curs: Istoria limbii şi a literaturii române în sec. 9. T3. XVII. 6. 8. Foris Adalbert: Propoziţiunea secundară finală. 8. p. 3.194 Dintre 25 de studente şi studenţi care au urmat Semina­ rul. Vasile Radu. 6. p. Iosif Pervein. Soia Ana Gusztus. 96. Prof. 5. 4. Dintre studenţii înscrişi au prezentat lucrări 12. Meixl Chriscina: Conjuncţiunea când în propoziţiuni secundare./ Central University Library Cluj Seminar: Exerciţii de limba veche. ~2 ore Vinerea. pentru ca studentele şi stu­ denţi să audă particularităţi caracteristice dialectului istro­ român. Pătruţiu Ioan: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Co­ resi. La o oră de Seminar au fost aduşi cei doi elevi istrieni de la Şcoala Normală din Cluj. Eva Asztalos. Mai mult ca perfectul din punct de vedere sintactic. Gheorghe Andrifoiu. 10. 10. Presecan Anastasia: Imperfectul şi. Limba şi literatura română 11 (veche). Asistentă: Dna Pia Gradea.

La chanson de Roland. Marţia). Inscripţii latine vulgare — toţi membrii seminarului. de texte Central University 'italiene şi lucrări de lexicografie română şi spaniolă. Ioan Fodoranu.. Linguistică. Les quatre prestes şi Du vilain qui conquist le paradis. Cercetate de Drele: Emilia Lazăr şi Alexandrina Dumitrescu. descoperite după războiu". II. (o ooră săpt. francez. I. Dnii: Robert de Suys. Interpretare literară şi filologică de texte "vechi franceze şi vechi provensale. Dumitru Maniu. La borgoise d'Ortiens. titular: George Giuglea. 13. III. Prof. Dra Sabina Baneiu. Dl. Eugen Turman. . 2. Termini italieni de origine latină referitori la agricul­ tură..). Lunia): Interpretări de inscripţii latine vulgare. „Elemente latine în limba română. (text. Terminologia privitoare la „albină" în limba română :Şi în limba spaniolă. Dra Livia Crişan. Seminar: probleme de linguistică generală (două ore săp­ tămânale Sâmbăta). BCU Cluj / vechi franceze. Chretien de Troyes: Erec et Enide (text vechiu fran­ cez). Library Cluj spaniole. Au studiat câte un capitol.. v. IV.195 12. Filologie romanică. V. fr. Seminar. Dl. (o oră săpt. Le vilain mire (text v. Cursuri: 1. titular: Theodor Capidan. Augustin Horvât. Curs: Linguistică generală (două ore săptămânale Joia şi Sâmbăta). de Dl Eugen Tănase. Lunia). Dra Bella Wald. (La mort de Roland). Prof. Petru Bratan. Porcio Clato. Latina vulgară. după „II libro dell'agricultura" de M. (2 ore săpt.

Dl E. Dra Vass: L'alouette et ses petits avec le maître d'un champ. tJtd: La jeunne veuve. Lector: Miguel Pizarro. Deak: Le vieillard et les trois jeunes hommes.196 Lectorat de saniol». (o oră săpt. Dl Fr. Le cure et la mort. Dra FI. 3. 2. Seminar: (2 ore săpt. 11. ortografie. Luni. Dl D. Dl L. Dl B. 6. 2. Miklossi: Les deux pigeons. Dra Vâsârhely: L'huître et les plaideurs. Lector: Henri Jaquier. 10. I I ) . 9. La belette entree dans un grenier. gramatică. 2 ore: Exerciţii de conversaţii în limba spaniolă. in­ terpretări şi traduceri în 5 ore pe săptămână. în spaniolă. Ulriefi: Le paysan du Danube. 7. Cursuri: a) G. 4. 8. 1. 5. Dl Fodoreanu: La laitiere et le pot au lait. p. A făcut exerciţii de convorbiri. 2 ore: Interpretări de texte alese din literatura spaniolă. Le corbeau et le renard. Dra S. b) Grammaire historique: Lexicologie. (Scrisoarea 'III. Flaubert. Nagy: Le meunier. Auger. Marţia„ Miercurea şi Joia.. Interpretări din Fabulele lui La Fontaine: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Traduceri din Eminescu. Sâmbătă. Patray: La femme noyee. Miercurea). son fils et l'âne. L i m b a şi l i t e r a t u r a Prof. Maniu: La cigale et la i'ourmi. 12. Traduceri din rom. Vi­ nerea). Sora: Les animaux malades de la peste. Dra Palyi Kiss: La forgt et le bucheron. 1 4 . Miercurea şi Joia). Lunia.. cu contract: lues franceză. (2 ore săpt. .

Seminar: Epica populară medievală (2 ore săpt. Prof. o oră săptămânal. Seminar: Traduzione dalitaliano in rumeno et dai rnmeno in italiano (o oră săptămânal Lunia). Cernăuţean Gerda: Poe- . Storia letteraria dei secoli XVIII e XIX. Cursuri: Petrarca e TUmanesimo (o oră săpt. Lunia).. 16. Vinerea şi Sâmbăta). S'au făcut următoarele lucrări: Klein Iuliu: Spinozas Einfluss auf die deutsce Literatur. Miercurea). Joia). Prof. Gramatica storica.. Exerciţii: Introducere în studiul limbii italiene. Lederer Valeria: Goethes Griechentum. c) Weimarul clasic. Siâckl Măria: Die faber in der deutschen Literatur. Marţia). cu contract: Giandomenico Serra. Sâmbăta. Lector: Ştefan Pasca.. (Linee de Paradigmi di una gramatica italiana ad uso dei Rumeni. Cursuri: a) Filosofia limbilor germanice pe bază istorică. 'Gutmayer Ioan: Goethe und die franzosische Revolution. (o oră săpt. Proseminar: Lecturi de geografie. Ludmann Charlotte: Karl der 'Grosse in der deutschen Literatur. Joia.. titular: Gustau Kisch. Marţia). (Letture di geografia e storiaCluj BCU Cluj / Central University Library civile e lette­ raria dell Italia). (2 ore săpt.197 15. istorie civilă şi istorie literară italiană. (Lessicologia e Fraseologia). Lunia). Marţia). (o oră săpt. (o oră săptămânal. Esercizi letterari. Limba şi literatura italiană. {3 ore săptămânal. b) Toponimia germană ca izvor al istoriei culturale. (o oră săpt. (o oră săptămâ­ nal. Limba şi literatura germană. Vinerea şi Sâmbăta).

Limba şi literatura engleza. (o oră săptămânal. interpretări (o oră săptămânal. Hauptmann. Miercurea). Zsuljevics Elisabeta: Lessings Frauengestalten. Poka Andrei: Schiller als Humorist. actele 3—5 (cu înaintaţii). H. Niess Adam: Die franzosischen Grundlagen des mittelhocbdeutschen Epos. Exerciţii: G. Cursuri: Literatura engleză în sec. Kalnmeki Măria: Die Aufklânng in der deutschen L i ­ terator. Balaszy Elena: Goethe in Italien. Beşman Alexandru: Die Definition des Tragodie bei Lessing und Schiller. 4 . Reiter Wilhelm: Deutsche Dichtung von 1813—1936. interpretări (o oră săpt. Marţia)^ Interpretarea lui Faust de Goethe: Partea II. Kloss Hildegard? Die geschitlichen Grundlagen der Schillerchen Dramen. verglichen mit Vossens „Louise" und Goldsmiths „Pfarrer von Wakefield". Filep Alexandru: Gustav Freytag als Epiker.. (o oră săptămâ­ nal. Heine şi E. Miercurea).198 tische und historische Warheit in Goethes und Schillers Dramen. Miercurea). Traduceri din româneşte în nemţeşte (cu începătorii). Drăgan Silvia: Tristan und Isolde. ( o oră săptămânal. Groszeck Ana: Das historische Drama in der deutschen Literator. Vinerea). Frey Andreas: Das Nibelungenlied im Lichte der germanischen Mythologie. (o' oră săptămânal. Mesch Meta: Germanen in nichtgermanischen Lăndern auf sprachgeschichtliBCU Cluj / Central University Library Cluj cher Grundlage. Profesor titular: Petre Grimm. Schiff Alice: Goetes Egmont im Lichte der Stammeskunde. Exerciţii de lectură germană în legătură cu gramatica (cu începătorii). 1 Lector: Frideric Lang. Bratan Petru: Heidelberg in der deutschen Literator. Joia). Schatz Georg: Die Franken in der deutschen Literator. Hensel Doris: Das Sesenheimer Idyll. Morike. Foris Ileana: Schleiermacher als deutscher Schriftsteller. 17. XIX. Gossler Herta: Das Nibelungenlied im Lichte der Geschicte und Geographie. Kutschera Rolţ: Adolf Meschendorfer als Dichter.

Joia). de E. (2 ore săpt. Seminar: (2 ore săptămânal. (o oră săptămânal. Vinerea). Exerciţii: Lecturi şi conversaţii despre istoria şi geogra­ fia Angliei. (1 oră săpt. Joia). S'au cetit texte populare româneşti şi fragmente din ope­ rele unor scriitori români cu scopul de a descoperi elemente lexicale. (o oră săptămânal. Madâch.. (o oră săptămânal. Prof. Lucrări în legătură: 1.. (o oră săptămâ­ nal. Seminar: (2 ore săpt. b) Madăch: Tragedia Omului. Proseminar: Lecturi.199 Critica lui Shakespeare. Seminar: (2 ore săpt.. Lecturi din autorii englezi şi exerciţii de conversaţie cu înaintaţii. 18. Slavistica Prof. suplinitor: Emil Petrovici. Limba şi literatura maghiară.. 2. Vinerea). Cursuri: Gramatica limbii paleoslave. (2 ore săptămânal. Miercurea). (1 oră săpt. morfologice şi sintactice slave. Lunia). IO. Vinerea). din următoarele opere: Cronica lui . cu literatura maghiară veche. Joia). Marţia). Traduceri din româneşte în englezeşte. Studenţii au prezentat lucrări de seminar studiind elementele slave aflătoare în câte un capitol sau fragment. conversaţii şi exerciţii gramaticale cu începătorii. titular: Gheorghe Kristof. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cursuri: a) Istoria limbii şi literaturii veche. Lector suplinitor:^ Emil I. Lunia şl Marţia)^ Elemente de limbă serbo-croată. (2 ore spL Marţia şi Miercurea). Miercurea). Sâmbăta). cu poemul dramatic: Tragedia Omului. Sintaxa limbii engleze (o oră săptămânal. Diaconii.

: Constantin epigrafie. Marţia şi Joia). (2 ore săptămânale Joia). Arhelogia I I : Preistoria generală. M. (2 ore săptămânale/ Central University Library Cluj BCU Cluj Sâmbăta). 30. Vinerea şi Sâmbăta). Seminar: Texte privitoare la istoria provinciilor dunăre­ ne. Cursuri: Arheologie 1: Istoria artei în antichitate (con­ tinuare). titular: Dîmitrie Teodorescu.200 Neculcea (Ioana Georgescu). Epigrafie latină. cu proecţiuni. Un text dialectal meglenit (Viorica Deleanu). Arheologie. titular: Emil Panaitescu. (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. (2 ore săptămânale. Un text dialectal din Bucovina (Virginia Piatoş). Istoria antică. un text dialectal din Banat (Adalbert Foris). Texte dialectale din Basarabia (Iosif Pervain şi Ersilia Luca). Curs: Antichităţi publice romane. Ana Gusztus şi Elvira Moduna). Exerciţii de numismatică romană. (2 ore săptămânal. Daicovici. Un text dia­ lectal din Transilvania (Eva Asztalos). (oţ oră săptămânală Joia).). Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu (Sr. Conferinţa de antichităţi şi Conferenţiar def. 31. (o oră săptămâ­ nala Vinerea). . Prof. 12 ore săptmânale Joia şi Sâmbăta). Prof. d) SECŢIUNEA ISTORICĂ. D. Psaltirea Scheiană (Theodora Caranica). (o oră săpt. Teodorescu) Curs: Istoria Grecilor dela Pericles până la sfârşitul pe­ rioadei helenistice. cu proecţiuni. Seminar: Arheologic: lucrări asupra materialului preis­ toric din Muzeul Arheologic al Universităţii.

Lu­ ca Victoria: A. Autoin de Danton. Pa­ ris. 1929. s'au continuat şi în anul acesta. 10. Die Weltstellung des Deutschen Reiches (1911— Ш7). La preponderance francaise: Louis XIV (1661—1715). Paris. Macaveu Astra. Paris. Florea Vasile. 1918. La conspiration de l'etranger. Mat­ hiez. Ordonanţă: Martin Vereş. Pescariu Livia. 1910. Mat­ hiez. Institutul de Istorie Universală. Sora Fuchs Teresa şi Sora Soltesz Elania: Henri Hauser. La corruption parlementaire sous la Terreur. Danciu -Aurora. Horedt Kurt şi Tasch Petru: A. Paris. Prof. Sora Fuchs Teresa. Csipkes Irina. 5. Sora Wachter Berta. Simon Tonia. La franc. Tomlo Iuliu. 4. 6. în cadrul Institutului. Paris. Mathiez.maconne- . La Bevolution et l'Eglise. Luca Victoria. inaugurate în anul şcolar 1933—34. Paris. au luat parte următorii studenţi: Baczoni Emil. Şedinţele de „Discuţiuni asupra cărţilor şi revistelor re­ cent apărute". m. Savu Măria. în cari s au citit dări de seamă asupra următoarelor lucrări: 1. Huma Eva: Octave Aubry. Roşeau Natalia. Horedt Kurt: A. Sagnac. Lupaş Aurelia. între orele 11—12 a. Sora Scoltesz Elania. Huma Eva. titular: Constantin Marinescu. La aceste şedinţe facultative. Csipkes Irina: n. 1927. de SaintLeger-Pl.201 23. Istoria universală. Sabău Ioan: A. 7. Metz Iosif. La vie chere et le mouvement social sous la Terreur. Paris. Hunyadi Matei. 8. La reaction thermidoriene. Simon Toma: A. 1933. Miiller Reghina: A. Mathiez. Macaveu Astra: A. 1935. S'au ţinut 25 de şedinţe. Mathiez. Mathiez. Horedt Kurt. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sabău Ioan. 1907 şi A. 1932. 9. 2. 3. Klima Hellmut. Sora Kind Ghisela. Cartellieri. Vinule. Munchen-Berlin. Paris.. La predonderance espagnole (1559—1660).3cu Cjheorghe. cari au avut loc în fiecare Sâmbătă. SainteIJelene. Contributions ă l'historie religieuse de la Revolution francaise. Paris. 1927. Schottel Minerva. 11. Florea Vasile: Bernard Fay. 1920. Paris. Mathiez. Secretar-bibliotecar: Francisc Pali.

Lupaş Aurelia: J. Sora Wach­ ter Berta: Expediţia lui Ludovic IX-cel-Sfânt în Egipt. Bainville. S > ra Fuchs Teresa: Alianţa austro-germană din 1879. ea a lucrat la şedinţele seminariului. cauza numărului mic al studenţilor nou înscrişi la L'Tiiversitate. In cadrul şedinţelor. s'a tradus şi interpretat din Emst Bernheim. Proseminariu: (o oră săpt. Curs: (2 ore pe săptămână. iar Biblio­ teca Institutului de Istorie Universală cu 10 opere. 4. S'a ţinut un curs general de Istorie Contimporană dela Războiul franco-german din 1870—71 până la Războiul mon­ dial. 4 voi. Seminariu: (2 ore pe săptămână. 3. . Sora Wachter Berta şi Sora Fuchs Teresa: câte un volum din B. 2. 1913. Denkwărdigkeiten. în 25 de volume. La Troisieme Republique. înUniversity Library Cluj primit explicaţiuni şi îndrumări privitoare la metodele de cercetare şi studiul istoriei în general. 13. Hajdu Grigore: Congresul dela Berlin din 1878. Joia şi Sâmbăta). în 24 de volume. Quellen zur Geschichte des Investiturstreites. Deoarece n'a fost decât o singură ascultătoare a şedin­ ţelor. Activitatea didactică. 2. Archivio Storico Italiano (Floren­ ţa). înscrişi 33 de studenţi. S au ţinut 22 de şedinţe. Berlin. 1935.0. Michaelis Francisc: Tratatul de garanţie reciprocă germano-rus (1887). Klima Hellmut: Istoria regatului vandal.202 rie et la revolution intellectuelle du XVIII-e siecle. Leipzig-Berlin. S'au reparat şi s'au legat 71 de volume. 12. Sâmbăta). Vinerea). din. Paris 1935. The English Historical Review (Londra). Biblioteca seminariului de Istorie Universală s'a mărit în anul acesta cu 20 de opere. Paris. Schottel Minerva. Au participat regulat la şedinţe BCU Cluj / Central care ascultătorii au ?. Lucrări de seminariu: 1. Klima Hellmut. Au prezentat şi citit lucrări următorii: Lucrări de licenţă: 1. Horvâth Iosif: Incheerea Triplei-Alianţe. Fiirst von Bulow. Institutul continuă să fie abonat la următoarele reviste: Revue Historique (Paris).

.203 INSTITUTUL DE ISTORIE ROMÂNĂ. La şedinţele. 1. Personalul: Asistenţi: Ioachim Crăciun şi Ioan Moga. Lunia). George Vinulescu. Istoria modernă a românilor şi istoria Transilvaniei. Institutul a continuat să fie abonat şi să aibă relaţii de schimb cu 30 de reviste şi periodice din ţară şi 6 din străi­ nătate. Ordonanţă: Ioan Bărăian. De asemenea au fost complectate uiai BCU Cluj / Central University Library Cluj multe colecţii de periodice. Istoria Transilvaniei în epoca voevodatului. Proseminar cu studenţii din anul I. N. Biblioteca: Biblioteca Institutului de Istorie Română. Istoria Românilor dela Mihai Viteazul până la Con­ stantin Brâncoveanu (1 oră săpătmânal. (1 oră săptămânal. Marţia). dl. Preparator: Hortensia Georgescu. titular: Ioan Lupaş. Iorga 11. Ioan Lupaş. de proseminar s'au făcut ca şi îr> anii trecuţi exerciţii de'paleo­ grafie română sub supravegherea asistentului Ioan Moga. Biblioteca a fost înzestrată cu mobilier nou. Seminarii: (2 ore săpt. Practicant: George Vinul eseu. compus din 17 dulapuri. 2. S'au legat în cursul acestui an 350 volume. Prof. Lunia şi Marţia). Alexandru Lapedatu şi Prof.. . 23. Cursuri: 1. Directori: Prof. Tot în anul acesta Institutul mutându-se în edificiul propriu din Str. 10 mese. 40 de scaune şi instalată într'o sală spa­ ţioasă a noului edificiu. cu a cărei în­ grijire a fost încredinţat şi în anul şcolar curent. a crescut cu 300 de volume.

Library Cluj Luptele lui Mihai Yiteazul povestite de el însuşi. Cum privesc Damaschin Bojâvcă şi Aron Florian rolul lui Mihai Viteazul? 11. Dan•-CVJ Aurora. Fitoff Olga. 16. Cronica lui Szamoskozy şi însemnătatea ei. 2. Hortobâgy Matilda. 2. Cartojan şi reproducerile Preo­ tului N. Horedt Kurt. Ştirile istorice despre moartea lui Mihai Vi­ teazul. în Cluj / Central Horea. Csernik Iosif. 13. Cronica lui Mateiu al Mirelor. Pascu Ştefan. Seminar cu studenţii anului II şi III.204 Pentru aceste exerciţii s'au folosit Albumul de paleografie rimânească al lui I. 10. 12. Informaţiuni despre Geţi în opera lui Herodot. Moholeanu Veronica. Mihu Vionela. Waldner Carol. 14. XIII. Plân­ gerea Sfintei mănăstiri a Silvaşului din eparhia Haţegului din Prislop. precum şi o serie de fotografii şi documente originale din colecţia Institutului. înfiinţarea graniţei militare transilvane în anii 1761 — 1770. La examenele de licenţă s'au prezentat 6 cu Istoria Românilor ca specialitate principală şi 7 ca specialitate secundară. Diodorus Siculus şi Strabo. Mwga Marius. 4. Voevozii ardeleni din sec. 3. Gârnân Alexandru. Cauzele şi consecinţele revoluţiei lui Doja. Colonizarea Şvabilor în Banat. 6. La examenele parţiale s'au prezentat pentru Iistoria Ro­ mânilor 68. In şedinţele se­ minarului s'au studiat şi analizat vechii cronicari şi istorici români din Transilvania şi s'au citit şi comentat următoarele lucrări: 1. Drilea Monica Flavia. 5. 15. Popescu. Arianus. . Ce documente s'au păstrat cu pri­ vire la Tudora. iar pentru Istoria Transilvaniei 52 candidaţi. Franc Margareta. 9. Paul Irina. Popescu şi SalisBCUrevoluţia luiUniversity8. In afară de aceste exerci­ ţii de paleografie s'au studiat în şedinţele proseminarului şi izvoarele istoriei române. Reforma lui Iosif II pentru introducerea limbii germane în Transilvania şi wmările ei. Lupaş Aurelia. Unde s'a născut Mihai Viteazul?. Problemele de politică externă română între anii 1866—1878. 7. Kutschera Rolf. mama lui Mihai Viteazul şi interpretarea lor. Bîanu şi N.

205.
24. Istoria vethe a românilor.

Prof. titular: Alexandru Lapedatu. (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. Sabin Dragomir), Curs: Istoria Românilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săp­ tămânale, Marţia şi Miercurea). Seminar: Analiza izvoarelor privitoare la Istoria Româ­ nilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săptămânale, Miercurea).

25.

Bizantinologie.

Prof. titular: Nicolae Bănescu. Curs: Istoria Imperiului bizantin dela Constantin \ ' I I Porphyrogennetos până la căderea Constantinopolei. (2 ore săptămânale, Lunia şi Miercurea). Proseminar: BCU Cluj medievale greceşti, interpretare. (2: Texte / Central University Library Cluj ore săptămânal).

26. Istoria popoarelor sud est europene.

Prof. titular: Silviu Dragomir. Curs: Documentele slavo-române ale cancelariilor noas­ tre, limba şi tehnica lor. (2 ore săptămânale, Miercurea şî Joia). Seminar: Lecturi de texte medio-bulgare. (o oră sptămânală Joia)

27. Istoria g e n e r a l ă a a r t e l o r .

Prof. titular: Coriolan Petranu Curs: Arta sec. XVIII-lea. (2 ore săptămânal, Marţia şr Miercurea). Seminar: Analise sistematice. (2 ore săptămânal, Vinerea). înavuţirea materialului didactic: 160 fotografii şi repro­ duceri, 72 diapozitive, 48 cărţi şi broşuri.

206

Starea inventarelor: 11,526 diapozitive, 5623 fotografii, 2071 cărţi, plus Biblioteca C. Petranu depozitată la Seminar. 48 mobile şi unelte. Călătorie de studii: In U. R. S. S. vizitând monumentele de artă şi muzeele din Moscova, Leningrad, Kiev şi Odosa, stabilind un schimb de publicaţii ştiinţifice cu instituţiile de .artă de acolo.

28. Etnografie şi folklor. Prof. suplinitor: Romulus Vuia. Cursuri: 1. Etnologie. (2 ore pe săptămână, Marţia şi Miercurea): începuturile vieţii sociale, economice şi religioase. 2. Etnografie. (1 oră pe săptămână, Sâmbăta): Păstoritul BCU Cluj / Central University Library Cluj la români. Seminar. (2 ore pe săptămână, Lunia): îndrumări pri­ vitoare la culegerea materialului de foliilor (transcrierea tex­ telor) şi lucrări în legătură cu cele două cursuri. Au fost înscrişi şi au frecventat Seminarul 50 de studenţi. S'au ţinut 25 de şedinţe şi s'a făcut o excursie de cercetări pe teren în satul Vâlcele din judeţul Turda. Au prezentat lucrări următorii membri ai Seminarului: Dl Ion Chelcea: Despre mentalitatea primitivă, pe baza lucrărilor de specialitate. Dra Aurora Lupaş prezintă: Obiceiurila la Crăciun şi Anul Nou în Sălişte jud. Sibiu. Dra Emilia Pantelimonescu prezintă cu­ legeri originale despre Brezaie şi Colinde în comuna Malu jud. Vlaşca. Dra Mărioara Borcoman prezintă: Culegeri de Folklor din Cohalm jud. Târnava Mare. Dl. J. Martin-Jones, student la Universitatea din Cambridge şi Cluj, vorbeşte des­ pre Situaţia femeii în societatea primitiva, pe baza lucrărilor de specialitate. Dl. Prof. sec. Teodor Podariu: Păstoritulj în comuna Pinticu jud. Mureş. S'au făcut următoarele dări de iseamă: Dl. Ion Tomşa prezintă lucrarea: Kultur und Religion des Primitiven Menschen, de Th. W . Danzel. Dl. Vasile Nemeş: Survivance pa'iene dans le monde chretienne, de A.

207 Weigall. Dna Monica Drilea: Le taboux de l'inceste, de Lord Reglan. Dra Natalia Cioloca: Românii nomazi, de Teodor Capidan, Dra Elisabeth Moskovitsch: Magie und Geheimwissen. schaţt,deTh. W.Danzel. Dl Radu Petru: Die Knabenweihen, de M. Zeller. Dra Ana Lohan: Wald und Feldkulte, de Mannhardt. Dra Mărioara Boroş: Manuel d'Anthropologie culturalle, de R. Xowie. Dra Natalia Traşcă: Trăite d'Ethnologie •culturelle, de G. Montandon. Dl. Vasile Cedrechi-Cernea face o Dare de seamă asupra excursiei dela Vâlcele jud. Turda. Dra Olga Fitoff traduce din limba bulgara Obiceiul Cucilor sau Kukerii, de Marinoff, apărut în Sbornik, Sofia, 1914, An. XXVIII. Conferinţa de Bibliografie Generală, Conf. supl. Ioachim Crăciun.

f

Curs general de Bibliologie românească (Istoria cărţii ro­ mâneşti). ^2 ore săpt. Miercurea şi Joia). Seminar: (2 BCU săpt./ Central University Library Cluj ore Cluj Joia şi Vinerea). Lucrări practice de bibliologie şi bibliografie. La seminar s'au prezentat — paralel cu cursurile — cărţi itipărite din diferite timpuri în fotografii sau cărţi însăşi. In ce priveşte activitatea bibliografică a seminarului, s'a cules materialul pentru bibliografia „Istoriografiei Române în 1929 şi 1930" (cu studenţii dela Facultatea de Litere), apoi s'a terminat „Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930" — va apărea în „Biblioteca Bibliogica" Nr. 4 — (cu studenţii dela Facultatea de Ştiinţe), „Bibliografia publica­ ţiilor Institutelor medico-legale din România, 1920—1935" — apărută ca teză 'de doctorat în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 6 — şi „Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936" — apărută sub for­ mă de 6 teze de doctorat în volum unitar în „Bibliotheca Bi­ bliologica" Nr. 8 — (cu studenţii dela Facultatea "de Medicină) apoi o Bio-bibliografie a P. S. Episcop Nicolae Colan (va apă­ rea în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 10) şi Bio-bibliograf ie a răposatului Vasile Bogrea, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la moartea lui (va apărea în „Bbiliotheca Bibliologica" Nr. 12).
v

Lucrările au fost date în legătură directă cu specialita­ tea principală aleasă de studenţii diferitelor Facultăţi.

C) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-L1TERARA.
a) SECŢIA FILOZOFIEI. I. Istoria filozofiei; logica. Prof. Marin Şteţănescu este în continuarea unei lucrări despre Metodă, cu care se ocupă de mai mulţi ani. Conferenţiar: D. D. Roşea. a) Specimen de logique revisionniste; La revision du Trăite de Trianon est-elle possible?; Hommage â trois grands morts; Le Roi BCU Cluj II et la University Library toate în Revue Charles / Central Transylvanie; Cluj de Transylvanie. b) Redactor al revistei Revue de Transylvanie. c) A ţinut trei conferinţe la Cluj, Sibiu şi Sighişoara de­ spre: „Cultură şi Filosofie" şi „Filosofie şi Viaţă".

3. Sociologie morală. Prof. supl.: Constantin Sudeţeanu. Durkheim şi Doctrina Şcoalei sociologice franceze voi. de 210 pag. Cluj, 1936. un

3. Institutul de psihologie experimentală, comparată şi aplicată. In Institut. 1. F. Şteţănescu Goangă, A. Roşea şi S. Cupcea: Instabi­ litatea emotivă. 200 p., 8°, 1936, Editura Institutului de Psiho­ logie.

209* 2. A. Roşea şi D. Tudoran: Teste colective verbale pentru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). 3. M. Beniuc: Teste de performanţă (în curs de elaborare). In afară de Institut. 1. L. Rusu, conferenţiar definitiv: a) Essai sur la creation artistique. iContribubon a une hsthetique dynamique. 1 voi. în 8", de 460 pag., apărut în Bibliotheque de Philosophie Contemporaine, Felix Alean, Paris, 1935. b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire roumaine 1 voi. în 8", 122 pag. Felix Alean, 1935. Paris. 2. N. Mărgineanu, docent: a) Professor's Lewin's conception of laws. Journ. of General Psychology, voi. XII, 1935, pag. 397—415. b) Sur l'analyse des „facteurs" psyehologiques L'Annee psychologique, voi. XXXV, 1934, p. 50—84. c) Les „facteurs" psychologique. L'Annee psychologique. voi. XXXV, 1934, pag. 85-102. 3. A. Roşea, asistent: Orientarea profesională a anorma­ lilor. 1 voi. în 8°, p. 95, Editura Institutului Psihotehnic Cluj,. 1936.
1

BCU Cluj / Central University Library Cluj

4. Pedagogia I . Prof. O. Ghibu. Publicaţii. 1. Nulitatea Concordatului dintre România şi Sf. Scaun' <Nr. 1 din colecţia Studii şi Documente privitoare la Politica religioasă a României întregite), Cluj 1935, LXIV -4- 88 pag. 2. 'Contribuţiuni la problema personalităţii juridice a Or­ dinelor călugăreşti catolice din România. Necesitatea repa­ rării unei greşeli a Ministerului de Culte. Sibiu, 1936, 11 pag. (Extras din Revista teologică). 3. Pe urmele împăratului Constantin cel Mare. O datorie imperioasă a zilei de astăzi. Braşov, 10 pag. (Extras din „Ţara Bârsef'). 4. Ora de lectură în şcoala primară (în revista „învăţă­ torul" din Crai ova). 5. La mormântul Olimpiei Bârsan (în „Viaţa ilustrată" din Sibiu. 6. Alea jacta est (în „Universul"). 7. Un cuvânt către conducătorii României libere şi către Românii Transnistrieni refugiaţi la noi, - (în revista „TransANUAirar, ! 9' 5/36

14

210 nistria", Tribuna Românilor de peste Nistru şi Bug, (Cluj, Nr. 1, 1936). 8. Literatura pentru tinerime (în Gazeta cărţilor din Ploieşti). Conferinţe: 1. Revizionism şi Catolicism (la Universitatea din Bucureşti, în cadrul Secţiei studenţeşti a Ligei Antîrevlzioniste Române). 2. Politica religioasă a României întregite; 3. Concordatul dintre România şi SfântuL Scaun; 4. Acordul dela Roma în chestiunea Statului rom. cat. ardelean (toate trei, la Casa femeii, în Bucureşti, în cadrul Societăţii ortodoxe naţionale a femeilor române); 5. Revizionism şi catolicism (la Oradea, în cadrul Ateneului); 6. Revizionism şi Antirevizionism (la Sebeş-Alba, în cadrul Extensiunii Universitare); 7. Un mare binefăcător al Zărandului: iVasile Stroescu (la Brad); 8. Avram Iancu şi Universitatea Românească a Ardealului (la Tebea). 9. Minuni pe care le-am văzut: Unirea Basarabiei , (Timişoara). BCU Studii şi Documente privitoare S'a editat colecţiaCluj / Central University Library Cluj la Poli­ tica religioasă a României întregite, din care acum este sub tipar al doilea volum.
1

b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. 5. Limba şi literatura greacă. Prof. Ştefan Bezdechi. 1. Oraţiu şi Ovidiu, în rev. Gând românesc, Dec. 1935. 2. Ad bismillesimos Horati natales, odă în latineşte cu prilejul împlinirii a două mii de ani dela moartea lui Oraţiu. 3. Poeziile lai N. Olahas, studiu (sub presă în volumul de omagiu închinat dlui Prof. Al. Lapedatu). O. Limba şi literatura latină. Prof. Theodor A. Naum. 1. Eoraţiu (54 pp.) Cluj, 1936, Tip. „Cartea Românească". 2. In amintirea lui Ioan Paul (8 pp.), Tip. „Cartea Rom.". 3. Impresii şi sugestii cu privire la câteva traduceri ro­ mâneşti din Catul (în Anuarul Institutului de studii clasice din Cluj, voi. II (1933-1935), pp. 78-97.

211 7. Muzeal limbei române. Publicaţiuni: „Dacoromania", voi. VIII. Şedinţele săptămânale ale Muzeului sau ţinut regulat, ca în anii trecuţi, între orele 5 şi 8, cu comunicări şi discuţii. Secţiile Muzeului au desvoltat o activitate continuă: Secţia bibliografică, sub conducerea Dlui Ion Breazu a terminat Bibliografia analitică pe anii 1931—32 (publicată în Dacoromania VIII 1018'numere) şi a început Bibliografia pe 1933. Secţia dialectologică a înregistrat răspunsurile primite la Chestionarul V I I : „Instrumente muzicale", alcătuit de Şt. Pasca. Secţia atlasului linguistic: După o pregătire îndelungată, Muzeul Limbei Române a publicat întâiele hărţi ale Atlasului Linguistic Român, care va completa Atlasele linguistice ale romanităţii cu ramura ei -cea mai răsăriteană. Hărţile au fost prezentate) de dl Sextil Puşcariu mai întâiuCluj /şedinţa University Library Cluj BCU în Central solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936, prezidată de M. S. Regele Clarol II, sub al cărui patronaj se publică lucrarea , — şi în faţa străinătăţii, într'o comunicare făcută la al patrulea Congres internaţional de linguistică, la Copenhaga, în 29 August. Această operă mare ştiinţifică, cu care se poate mândri Universitatea noastră, e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de dnii Sever Pop, conferenţiar de dialectologie şi Emil Petrovici, profesor suplinitor de filologie slavă la Universitatea noastră şi se lu­ crează la Muzeul Limbii Române sub conducerea Dlui Sex­ til Puşcariu. Legăturile cu străinătatea s'au păstrat ca în anii trecuţi. Schimbul Dacoromaniei cu publicaţiile de specialitate s'a in­ tensificat. Dl Viggo Broendal, profesor de'filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o comunicare la Mu­ zeu (Une etymologie celebre et les lois phonetiques). La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga, care s'a' ţinut în zilele de 27 August 'până la 1 Septem­ vrie, Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — 'care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repeţite ori în discuţii,
1

2L2 şi Sextil Puşcariu, care a fost unul din cei patru preşedinţi ar congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes-Paris,. Kretschmer-Viena şi Pedersen-Copenhaga); în şedinţa de în­ chidere dsa a fost ales cu umanitate membru în unul din cele trei locuri vacante din CIPL. (Comitetul internaţional perma­ nent al lingviştilor). c) Conferinţa de dialectologie. Conf. Sever Pop. A continuat anchetele pentru Atlasul Linguistic al Ro­ mâniei, studiind graiuri din Moldova (în 38" de (omune),' Mun­ tenia (în 36 de comune) şi Dobrogea (în 11 comune). Pentru Românii din Bulgaria a studiat comuna Bregova, cu un refu­ giat. In Iugoslavia, în Timoc a anchetat v'.omunele: Batinaţ (lângă Ciuprija) şi Alovo (lângă Zaieciar), iar în Banatul iugo­ slav comunele: Covin şi Ofcea. Pentru dialectul aromân a mai anchetat comunele din Grecia: Perivoli (Pind) şi Avdela BCU Cluj / Central University Library Cluj (Pind). A anchetat, cu chestionarul Atlasului de 2200 de între­ bări, şi pe dl I. Al. Brătescu-Vomeşti. Din 1930—1936 a anchetat 290 de comune, punând în fiecare din acestea câte 2200 de întrebări. Materialul adunat în acest timp este grupat pe 638.000 de fişe şi se află depozî»t la Muzeul Limbei Române, iar copia acestuia la Biblio­ teca Universităţii din Cluj. a vormt Ia postul naţional de Radio despre: Un nou mo­ nument al graiului românesc (Atlasul Linguistic al României"). In cadrele „Extensiunii Universitare" a ţinut o conferin­ ţă la Caransebeş despre: Ce ne învaţă graiul românesc, cu proecţiuni. A publicat în Dacoromania VIII Consideraţiuni asupra Atlasului linguistic italian. A făcut comunicări în şedinţele de la Muzeul Limbei Ro­ mâne din materialul Atlasului. A colaborat cu Ernst Gamillscheg, prof. la Univ. din Berlin la studiarea graiului din Timpeni (jud. Olt) şi din Drăgăneşti (jiiH .Teleorman).
fs

213

A trimis informaţii din materialul Atlasului la diferiţi sa­ vanţi streini: lui K. Jaberg (dela Univ. din Berna),\ lui i£. Gamillscheg (dela Univ. din Berlin), etc. Lector: Ştefan Pasca. 1. Manuscrisul român-italian de la Goettingen în „Studii Italiene", II, Bucureşti 1936. 2. Supranume colective intercomunale în „Dacoromania", VIII, Bucureşti—Cluj, 1936. 3. Recensii publicate în „Dacoromania", VIII, BucureştiCluj, 1936. 4. Nume de persoană şi nume de animale în Ţara Oltu­ lui. Lucrarea premiată de Academia Română. Sub tipar. 8. Limba şi literatura română 11 (veche). Prof. Nicolae Drăganu. 1. „Un manuscris calvino-român din secolul XVII", in „Omagiu lui Al. Lapedatu şi I. Lapedatu" (subt tipar). BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. Etimologii, în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 3. Necroloage (Z. Gombocz şi I. Bianu), în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 4. Dan de seamă în Revue de Transylvanie, T. II, Nr. 2, Cluj, 'Decembre 1935, p. 240—269, şi în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 9. Limba şi literatura italiană.

Prof. Giandomenico Serra. 1. La centuriazione romana in Piemonte. Comunicare desvoltată la al XXIX Congresso Storico Subalpino (6—8 Sep­ temvrie 1936) cu ocazia prezintării unei „Carta dimonstrativa della centuriazione nel basso e toedio Canavese pertinente alia pertica municipale delle colonie romane di Eporedia e Iulia Augusta Taurinorum". 2. Pentru istoria tipului morfologic: lat. vulg. panatarius, span. panadero, portg. padeiro, catal. panater, provenz. panatier, franc, panetier, ital. panattiere, panettiere. (Contribuţie la istoria terminologiei profesionale medievale). (Sub tipar).

214 10. Limba şi literatura germană. Prof. G. Kisch. 1. Zur Wortforschung: a) „Wolff, Fuchs, Vogel", Siebenbiirgische Vierteljahrschrift (58) 1935, Heft 3 pag. 263 ff. b) „Reh" = ibidem, Heft 4 pag. 338 ff. 2. „Germanische Kontinuităt in Siebenbiirgen" = „Vom Leben und Wirken der Romanen", Sammlung von Vortrăgen im Romanischen Seminar der Universităt Berlin, ed. E. Gamillscheg, II.: Rumânische Reihe, Heft 12, pag. 118 ff. 3. Die Germania Romana im Lichte des siebenburgischsăchsischen Lehnwowrtes" = Teuthonista, Zeitschrift fur deutsche Mundarten, Halle („Niemeyer") 1936, pag. 42 ff. Extensiunea universitară: 1. 1 Noembrie 1935: Ethnische Kontinuităt. 2. 26 Martie 1936: „Heraldische Farben und Zeichen" als Spiegel der Kulturgeschichte. 11. Limba şi literatura maghiară. Prof. Gheorghe Kristof.
BCU Cluj / Central University Library Cluj

1. Dunântuli irok Erdelyben. Gyori Szemle a. 1936 şi în extras p. 1—22. 2. Scrisorile scriitorilor vechi în Irodalomtorteneti Kozlemenyek a. 1935 şi 1936. (Publicaţîuni). 3. Literatura veche. Conferinţă ţinută la Orăştie. Articole şi recensii în ziarul Keleti Ujsâg. 12. Slavistica Prof. 'supl.: Emil Petrovici.

A publicat: Folklor din Valea Almăjului (Banat). Anua­ rul Arhivei de Folklor, III, Bucureşti, 1935, p.'25—158; Urme de graiu bănăţenesc din secolul al XV-lea. Luceafărul, II, Timişoara, 1936, p. 19—21. A studiat pentru Atlasul Linguistic Român graiul din 9 localităţi, anume: 1. Zimnicea (Teleorman); 2. Ghimpaţi (Vlaşca); 3. Scărişoara (Turda); 4. Topraisar (Constanţa); 5. Somova (Tulcea); 6. Ştefăneşti (Ilfov); 7. Molalia-Regiunea

Neapole. Dl Profesor C. în şedinţa de închidere. al Comisiunei Internaţionale a Învăţământului Istoriei şi al Comisiunei Internaţionale a Ma­ rilor Descoperiri Geografice. Măceşul de Jos (Dolj). A făcut o serie de comunicări în şedinţele săptămânale ale Muzeului Limbei Române. Dnia Sa a mai participat. Marinescu a luat parte. ca delegat al Facultăţii de Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tere. la adunarea Comitetului Inter­ naţional al Ştiinţelor Istorice. Această formulă a fost înfăţişată adunării plenare. Siena. întrunit la Sofia în . Secţiunea de Istorie bizantină a acestui Congres şi-a însuşit noua formulă prezentată de Dnia Sa pentru organizarea viitoarelor congrese de Studii Bizan­ tine. 9. Publicaţii. Dnia Sa a prezentat acestui congres o co­ municare cu titlul: Săbii brâncoveneşti (o punere la punct). de 1M9 ă H53. Pompei. ţinută la Bucureşti în Aprilie 1936. 8. la Sicile et le royaume dc Naples. căruia i-a prezentat o co­ municare întitulată: Contribuiion ă l'histoire des relations economiques entre l'Empire byzantin. 13. ţinut la Cluj în Octombrie 1936. la al V-lea Congres Internaţional de Studii Bizantine. San) Gimignano. înainte şi după acest congres Dnia Sa a făcut o călătorie de studii la Florenţa. Palermo. Ostia. comunicare înfăţişată celui de-al IV-lea Congres Internaţional de Studii bizantine. scrise de Despot-Vodă. 1. Dl Profesor C. Negreni (Olt). ţinut la Roma în Septembrie 1936. Cefalu. Monreale. La 1 Mai 1936 Dnia Sa a citit într'o şedinţă a Academiei Române comunicarea: Două lucrări militare inedite. Herculanum. Isteria universală. Marinescu a mai luat parte la al IV-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. ca membru al Co­ mitetului Istoricilor Români. Paestum.215 Vidinului (Bulgaria). Cu acest prilej Dnia Sa a fost ales membru în comisiunea care va propune candidaturile cu ocazia realegerii Co­ mitetului Internaţional al Istoricilor. Le pape Nicolas V (1417—1455) ei son attitude envers l'empire byzantin.

ştiinţifice. 4. invitat de cercul Tinerimea şi o a treia conferinţă. Studiul a fost tipărit în publicaţia Actes du IVe Congres International des Etudes byzantines Bulletin de lInstitut archeologique bulgare. Cuvânt omagial la Academia Româ­ nă: 10 Iulie 1936. Tom. p. Ghibănescu. Crăiniceanu. Cuvânt la Academia Română pentru omagierea memoriei Iul: 13 Decemvrie 1935. p. Universul. Şedinţe. o alta la Târgul Mureşului. în volumul de Omagiu Lapedatu. 147. Sofia. BCU 1 4 . Bucureşti. Cuvânt la Academia Ro­ mână pentru omagierea memoriei lui: 4 Octomvrie 1935. Lapedatu. 1935). LVI. tipărirea lucrării Dniei Sale. Cezar Papacostea. 8548.La Academia Română. I i i s t i t e t u l d e i s t o r i e română. roi de Naples. An. 7. 2. după •câte se pare. Dl Profesor Marinescu a ţinut la Cluj o conferinţă în cadrele Extensiunii Universitare. Şedinţe. care era in curs de imprimare la Barcelona. 1936. S. 3. când a izbucnit revoluţia spa­ niolă. Bucureşti. XXVIII. tomul IX. întâmpinând pe M. 1935—36. Viitorul. 1936 Mai 30. Lacour Gayet. LVI. f. Regele Carol II. Cluj. Bucureşti. Lucrările Dlui Vrof. An. XXVIII. Nr. în şedinţa solemnă din 29 Mai 1936. Nr. . Nr. Generalul Gr. Viitorul. La politique orien­ tale d'Alţonse V d'Aragon. împrejurările tragice din Spania au întrerupt. 1. p. 1935—36.216 Septembrie 1934. Alex. Gh. Conferinţe. Câteva acte făgărăşene. 2. Ana­ lele Academiei Române. Publicaţii . era pe cale de a ieşi de sub tipar. încoronat cu un premiu de 2000 de pesete. Bucureşti. 8548. 4. An. Bucureşti. poftit fiind de Cluj / Central University Library Cluj Comandamentul Diviziei XX. în acelaşi oraş. Acest studiu mai întins (circa 400 de pagini în 8°). 3.. Analele Acade­ miei Române. 1936 Iulie 12. T. 4. Cuvânt omagial la Academia Ro­ mână: 10 Iulie 1936. 1936 Iulie 12. LIII.

Istoria Românilor ed. Universul. Lupaş). în 8. X. Ghibu. 3. 2. Bucureşti. 15. în Senat: 1 Decemvrie 1935. 8. 8. Naţiunea Română. An. 1935 Decemvrie 11. Nr. de 25 ani. Eduard Beneş în Revue de Transylvanie 1936. An. 5. Cluj. 1935. Leipzig. 1. 3. 634. cu prile­ jul omagierii memoriei lui: 20 Februarie 1936. p. Monitorul Ofi­ cial. 1. p. 297. Bucureşti. Monitorul Oficial. 9. 1935 Octomvrie 9. pag. 1936. p. Monitorul Ofi­ la Senat cu ocazia morţii Central University Library Cluj cial. pag. V I (1931—1935). Răspuns dlui O.217 6. Universul. 1. 1. Cuvântări ocazionale. Episcopul Ivan al Clujului. IX. La jubileul de 100 de ani al Casinei Române din Bra­ şov: 4 Ianuarie 1936. p. p. 1935 Decemvrie 17. 146. Bucureşti. Nr. Lucrările Dlui Prof. Episcopul Roman Ciorogariu al Oradiei Mari. N. 341. p. Ivan în Revue de Transylvanie 1936. I. La „Viitorul". Nr. Statul şi Biserica ortodoxă. 4. Cuvântare rostită la Con­ gresul general al F. 4. 302—303. Cuvânt la Senat. Nr. Piatră de Hotar. 2. 1935 Octomvrie 28. Trianonul în lumina istoriei în rev. X. L I I . al ziarului Viitorul. Dr. An.. Nr. „Cartea Românească". Bucureşti. 3. 23. festiv. Cluj. 662. 1936 Martie 5. 5. Despre biserica română unită. R. ţinut la Caransebeş: 6 Octomvrie 1935. Bucureşti. 1936 Iunie 25. An. Cluj. Lupaş. An. XXVIII. LII. Arad. 1936 Ianuarie 9. 5. 1936. Jena u. XII + 844 p. Nr. 7. Bucureşti. . Ursprung und Entvicklung der bedeutendsten konfessionellen Mibderheiten in Rumănien. Bucureşti. O scrisoare cu privire la Congresul economic ţinut la Cluj: 9 Decemvrie 1935. 5. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (în colabo­ rare cu Prof. iGuvânt BCU Cluj / lui: 23 Ianuarie 1936. Articolul scris pentru Nr. 21. voi. I. La comemorarea unirii Ardealului şi Banatului cu ve­ chiul Regat. O. 1936 Martie 12. Nr. Naţiunea Română. 1936.

Cluj. 7. 2. Istoria antică. Contribuţii la colonizările din Banat 1786. a) Publicaţii. din Maiu 1936. Colaborări la Revue de Transylvanie. 3. de Ist. Bucureşti. Prof. Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea po­ litică a Ţărilor Romane la sfârşitul veacului XVII. Cluj. Lucrările personalului ştiinţific auxiliar. Dări de seamă I. 1936. VI. Colaborări la Anuarul Institutului de Istorie Naţională voi. Problema Ţării Loviştei şi Ducatul Amlaşului. Moga: 1. Naţională voi. Ibidem. Cartea Românească. 8. Gh. Voevodatul Transilvaniei în sec. Cluj / Central University Library Cluj 2. 1936. PuFlicaţiuni franceze privitoare la Isto­ BCU Cartea Românească. 35 p. (Estratto da „Gli Studi Romani nel Mondo". Revue de Transylvanie şi Gândul Românesc. în 8°. Vinulescu: 1. 2. 'Cum scrie istorie şi cum editează documente dl Dr. Naţională voi. A. "1936 în 8°. Comuni­ care la Academia Română în sesiunea gen. Cartea Românească. Cluj. Proiectul unui bust a lui Cuza. . Confe­ rinţă la Ravenna invitat pentru ciclul de Studi Byzantini: La cliiesa Principesca di Curtea de Argeş in România. II. de Ist. VI. VI. Emil Panaitescu. Cluj. Cartea Românească. Voi. 1936. A colaborat la „Anuarul Institutului de Istorie Naţio­ nală" V I şi la „Revue de Transylvanie". XIII. 15.) Bologna. Patru rapoarte oficiale privitoare la situaţia regiunii? miniere în timpul răscoalei ţăranilor din Transilvania la anul 1784. O contribuţie la istoricul presei româneşti. //. Anuarul Inst. Georgescu: 1. Momenti della civilitâ Rona nella Mesia. 1935.218 6. b) Conferinţe: A fost invitat să ţină 1 conferinţă la Instituto di Studi Ro­ mani din Roma: Le strade romane nella România. 1936. 2. 3. X I I şi XIII. ria Românilor. 4. 11 p. 1. 3. 1936. Veress? Cluj. Anuarul' Inst.

şi 10 ilustr. p. Congres internaţional de istoria. 2. 198—202. 1936 şi în ungureşte în ziarul „Ellenzek" din 22. Nr. (sub presă). Cluj. 3. 8° 44 pag. 2. Cluj. în „Zeitschrift fur Kunstgeschichte" Bd. Sibiu. „Begriff und Erţorschung der nationalen Kunst" rezu­ mat al comunicării ce se va face la al XlV-lea Congres inter­ naţional de istoria artei din Elveţia între 31 Aug—9 Sept. 278—322. Berlin. Nr. 4. 7—9. 4 H. Văleni. Congrese. Publicaţii ştiinţifice. 120—126. 3. „fluliu Teutsch" în revista „Gând Românesc IV. Cluj.219« 16. aprox.. 282—293. „Influence de l'art populaire des Roumains sur Ies autres Peuples de Roumanie et sur Ies peuples voisins". 1935. Cluj. p. p. 1936. p. „Balogh J. 1935. 129. „Die Stellung Siebenburgens in der byzzantinischen Kunstgeschichte" in „Actes du IV-e Congres internaţional des BCU Cluj / Central University Library Cluj fitudes byzantines" Sofia. „Noui cercetări şi aprecieri asupra arhitecturii în lemn din Ardeal". 1936. 1. „1. p. 2. artei din Elveţia. (sub presă în editura Congresului. „Bl Bela Bartok şi muzica românească" în revista „Gând Românesc" IV. 4. şi în „Siebenburgische Vierteljahrschrift" 58 Jahrg. 6.fVictor Roth" în revista „Gând Românesc" IV. Recenzie în „Re­ vista Istorică" XXI. Din „Revue de Transylvanie" Tome II. Recenzie în revista „Gând Româ­ nesc" IV. care va avea loc între 31 Aug. 1936. (Sub presă.: Mârton es Gyorgy kolozsvări szobrăszok" (Sculptorii Martin şi Gheorghe din Cluj). Nr. 1936. Nr. 35 pag. 8. 5. Bucu­ reşti. 7. 10. Nr. 154—156. 1935. A anunţat co- . 9. 1936.—9 Sept. 1936 şi separat. II.) 3. 7. 362—366. p. Birâ: Magyar muveszet es erdelyi muveszet" (Arta ungară şi arta ardeleană). p. 318-321. Prof. 1935. . 108. 5«. Istoria generală a artelor. p. Praha. „Jiri Balş" (Necrolog) în revista de artă „Umeni" IX. Delegat al Facultăţii de Litere şi al Univer­ sităţii la al XIV. p. 1936. I I I . Coriolan Petranu: I. 2.).

Voi. Mai multe articole asupra problemelor muzeale şi a parcurilor naţionale etnografice. Conferinţe: A ţinut conferinţe în cadrele Extensiunei Universitare la Cluj (Problema Parcurilor noastre naţionale). Prof. IV. III. Publicaţii ştiinţifice: 1. Tradiţie şi modernism. în Jour­ nal of the English Folk Dance and Song Library Cluj BCU Cluj / Central University Society. R. p. 1935. 1. Ca expert al autorităţilor şi particularilor. 2. „Efectul artei româneşti" în cadrele Extensiunii Univ la Cluj. Altă activitate: 1. 31. 17. (Vezi la Act. Etnografie şi folklor. 97—111. dif. II. Bulletin of the International Committee of Histori­ cal Sciences. Washington-Paris. 3. 2. p. Călătorie de stu­ diu în U.. Ca inspector onor. S. Nr. Ioachim Crăciun. 1. Voi. Conferinţe publice. Part. la Hunedoara (Regiunea Pădurenilor). supl. 1936. I. II. 1935. „Cum se judecă o operă arhi­ tectonică" Arad. VIII.220 municarea: „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst" pentru secţia IX. Romulus Vuia. la Universitatea Populară Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. In­ ternational Festival Numbr. p. supl. „Influenţa artei româneşti asupra artei altor popoare" Cluj în şedinţa plenară a secţiilor Astrei. Internatio­ nal Bibliography of Historical Sciences. . didactică). Conf. 10-year. 2. Bibliografia istoriografiei române în 1935. Publicaţii. London. the Căluşari". S. 195-359. Conferinţa de bibliograrfie generală. 2. „The Roumanian Hobby-horse. 3. Liste mondiale des periodiques historiques (partea Ro­ mâniei). 4. „Arta Romei Creştine" în seria conferinţelor organizate de Agru etc. Paris. al muzeelor.

1920—1930. VI.. Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930. G. 22. Renaşterea. Cartea Românească. Crăciun: Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu. 2—4. Cluj. Bibliotheca Bibliologica. Tip. 4. Revue de Transylvanie. Baba Novac şi oraşul Cluj. 2—4. Bucureşti. Cluj. Nr. p. 716—739. I. 10. Generalul lui Mihaiu Viteazul. Ed. (în colaborare cu I.. 321 p. Necrolog. 29 p. 2—4. VI. Naţională. Mateescu. An.Cluj / Central University Library p. Baba Novac. Publicaţie tipărită cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj. 29 p. Note şi recenzii. O. în 8° 150 p. 1865—1934: Cluj. 795-801. 71—79).. XII + 50 p. Cluj. T. 322-343. Cartea Rom. Recenzii în Revue de Transylvanie. Tip. L'Universite roumaine et l'Universite hongroise de Transylvanie. Comuni­ care ţinută la Secţiunea istorică a Astrei din IGluj. Cluj. Cartea Românească. 7. 1935—1936 p. Nr. 1936. p. . p. 3. Breazu). M. VI. II. Tom. 1936. Cartea Româ­ nească. Cluj. Bibliografii româneşti apărute între 1930 şi 1935. Cluj. Nr. Cluj. p. 1936. An. XIV. în 8°. 685— 707. Baba Novac. 1936. 1856—1935. XI. Cluj de Istorie Naţională. 1931—1935.221 3. I I . 21.. 1934.. Originea lui Mihaiu Viteazul. în 8°. A continuat tipărirea periodicului „Bibliotheca Bibliolo­ gica" în limba română şi franceză. Ioan Bianu. II. 1936. 11 p. 14 p. 13. 6. p. Tip. 769—775. în 8°. An. Cluj. 1936. An. 1892—1929": Bio-bibTiografie. 1936. An. Cartea Românească. 237—240. p. I. 1936. 1931—1935. Onişor. 4. Tip. 787—792. 103—108. 8. Anuarul Institutului BCU Cluj. 5. Imprimeria Naţională. Cluj. 1936. în 8°. Generalul lui Mihaiu Viteazul. Nr. 111—124. Anuarul Institu­ tului de Istorie Naţională. Buletinul Oficial al Muni­ cipiului Cluj. An. Crăciun: Bio-Bibliografia lui Gheorghe BogdanDuică. 1931—1935. 5. II. din care au apărut în acest an: Nr. (Cluj. Anuarul Institutului de Istorie Naţională. (Extras din Gazeta Ilustrată. Tip. 1936. în "8°. G. în 8°. Tip. 9. p. An. 11. Nr. V.

în 8°. Conferinţe şi cuvântări ocazionale. 1876—1936. 29 Ianuarie şi 12 Maiu 1936. Nr. 40 p. (In colaborare cu Lia M. în 8°. Crăciun: Bio-Bibliografia Dlui Alexandru Lăpedatu. O. 1936. I I + 108 p. 6. 7. în numele Comitetului de iniţiativă. BCU IV. Tip. . 1. Comunicări ţinute la Secţiunea istorică a „Astrei" din (Cluj. Cuvântare festivă ţinută cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj în ziua Eroilor. Teză de doctorat în Me­ dicină şi Chirurgie. 8. 1920—1935. M. Nr. Cluj. Imprimeria Naţională. Bologa: Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936. în 8°. Altă activitate. care se arborează în fiecare an deasupra crucii lui Baba Novac în ziua Eroilor şi care steag se păstrează în Sala •de onoare a Primăriei Municipiului Cluj. 21 Maiu 1936. 2. cu ocazia împlinirii vârstei de 60 ani. 1936. Cluj. I. 1936. Tip. 55 p. III. Library Cluj Cluj / Central University A reconstituit pentru întâia oară steagul lui Mihaiu Vi­ teazul. Cartea Românească. V.222 Nr. Bu­ cureşti. Victoria. Şase teze de doctorat. Dima). E. Roth: Bibliografia publicaţiilor Institutelor medico-legale din România.

BCU Cluj / Central FACULTATEA University Library Cluj DE ŞTIINŢE .

1935). Prim-pedel: Iacob Mureşan. (licenţiat în Mate­ . SCRIBAN „ „ AUREL ANGELESCU „ „ „ 1927--28 IOAN POPESCU-VOITEŞTl „ „ „ 1928--29 „ 1929--30 AUGUSTIN MAIOR „ „ „ 1930--31 THEODOR ANGHELUŢĂ „ „ BCU Cluj / Central University Library Cluj „ 1931--32 VASILE MERUŢIU „ „ VICTOR STANCIU în anul univ. STANCIU (dela 1 Nov. Pedel: Vasile Chiorean. 1. Personalul Decanatului. 1934--35 2. V. 1935). Ajutor-Secretar: Emil Deva. MERUŢIU (până la 3l Oct. 1933--34. DIMITRIE CĂLUGĂREANU în anul univ. 1932--33. 1919--20. Lista foştilor Decani. Archivar: Sofia Deva născ. 1920--21 ADRIAN OSTROGOVICH „ „ „ 1921--22. 1935). STANCIU (până la 31 Oct. 1935). 1922--23 GHEORGHE BRATU „ „ „ 1923--24 „ 1924--25 GHEORGHE SPACU „ „ „ 1925--26 IOAN GRINŢESCU „ „ „ 1926--27 IOAN A.A) DECANATUL. Decan: V. Prodecan: V. Secretar: Dumitru iGonstantinescu matici). ALEXANDRU BORZA (dela 1 Nov. Papp.

Personala! didactic. Doctor în ma­ tematici. agregat la 15 Sept. Membru în secţiunea ştiinţifică a Asoc. al Socie­ tăţii Circolo Matematico di Palermo Italia. al „Societăţii Transilvane de Ştiinţe Naturale" din Si­ biu. titular la 15 Martie 1926. Profesori titulari: 1. în Alba Iulia. 1920—21. Membru extern al „Societăţii pentru Fauna şi Flora Fen1 4 AHTJAKTJL 1 9 3 5 / 3 6 15 . 1904. de ştiinţe din Cluj. germane. Prodecan în 1919—20. Borza Alexandru. născut în anul 1887. Numit în învăţământ în Nov. Profesor titular la catedra de Geometrie Descriptivă infinitezimală. italiana. 1919. Membru corespondent al „Societăţii Botanice Cehoslo­ vace". al Societăţii mat. Suplineşte catedra de Teoria funcţiilor dela 1 Ianuarie 1930. „Astra" şi a „Ateneului Român" din Bucu­ reşti. ' 3. Coroana României în grad de Coman­ dor. Membru al Societăţii de matematici din Franţa şi al Societăţii Astrono­ mice din Franţa. născut la 31 Martie 1884. licenţiat în teologie. al Soc. Protopop onorar. al Socetâţii Gazeta Matematică Bucureşti. Profesor titular la catedra de Algebră superioară. Cluj / Central University Library Cluj de Ofiţer. al Societăţii de Ştiinţe din Bucureşti. Doctor în ştiinţele naturale. Referent la Zentralblatt fiir Mathematik Germania. al Societăţii „Gazeta matematică". 1921 prof. Membru al Societăţii matematice şi al Societăţii Astronomice din Franţa. născut în anul 1882. al Societăţii Unione mat. Conferenţiar la 1 Nov. 2. Decan al Facultăţii de ştiinţe în 1930—31 şi prodecan în anul 1931—32. Directorul Institutului de Botanică sistematică. Preşedinte al Comitetului de Cen­ zori pentru Căminuri. Decan în 1935—36. în Târgovişte. Doctor în Ştiinţele Matematice. BCU Coroana României în gradul Răsplata Muncii pentru învăţământ clasa I. al Muzeului Botanic şi al Gradinei Botanice din Cluj. Abramescu Nicolae.3. Angheluţă Theodor. al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Membru al Societăţii române de ştiinţe din Bucureşti.

în comuna Girov. 4. Prodecan în 1921—22. 1924—25 şi 1929-30. Gheorghe. Doctor în ştiinţe naturale. Fost secretar general al Ministe­ rului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor în timpul dela 1. 1922—23. Neamţ. IV. reg. Profesor titular de Astronomie şi direc­ torul Observatorului Astronomic. Soc. Dima. 1919. al Soc. Cavaler al Le­ giunii de Onoare din Franţa. Răsplata Muncii p. Naturaliştilor din Româ­ nia. Doctor în ştiinţele fizice. de Ştiinţe din Bucureşti. Botanice din Franţa. Membru activ al Acade­ miei de Ştiinţe din România. Crucea comemorativă a mare­ lui război cu bareta Mărăşeşti. Membru al Societăţilor următoare: Societatea de Ştiinţe din Cluj. I . în Bu­ cureşti. Ofiţer al Coroanei României. Societe Mathematique de France. . şi Vulturul României în gradul de Cavaler. născut la 1 Martie 1876 în Iaşi. 1931. Meritul Cultural pentru Ştiinţă. Decan în 1923—24. al Soc. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Ilfov. Mare Ofiţer al Stelei României. jud. Profesor agregat dela 1 Nov. I. Soc. Răsplata Muncii pentru biserică cl. Doctor în Ştiinţele Matematice dela Fa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cultatea de Ştiinţe din Paris şi fost Astronom Adjoint la Ob­ servatorul din Paris. VI. Societe Astronomique de France.226 nică" din Helsingfors. Membru în Comisiunea Mo­ numentelor Naturii. Profesor suplinitor Ia Ca­ tedra de Calcul diferenţial şi integral. al Soc. cavaler cl. Numit profesor de liceu la 15 Decembrie 1909. Comandor cu stea al Ord. con­ strucţii şcolare cl.jud. I. Societâ Astronomica Italiana din Milano şi Circolo Matematico di Palermo. Gazeta Matematică din Bucu­ reşti. Bratu Gheorghe. Italia. născut la 28 Februarie 1880. rom. Piu al IX-lea. Membru onorar al Societăţii de Horticultura din Româ­ nia şi preşedinte al filialei Cluj. I. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Mare Ofiţer al Coroanei României. de Geografie. A. Numit asistent la Institutul de Fiziologie" din Bucureşti la 1 Noembrie 1905. titular dela 1923 la catedra de Fizică generală experimentală. Preşedintele grupului românesc din Uniunea Geobotanică a Carpaţilor. Directorul Institutului de Fizică generală experi­ mentală. Grădinescu Aristide. născut la 25 Februarie 1881. Nu- v . Director al Biuroului ei Ştiinţific şi pre­ şedinte al Comisiunii pentru Ardeal. 5. Membru al Societăţilor de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. 6. 1929—20. II. Ordinul Ferdinand I.

de Ştiinţe din Paris. de Ştiinţe a Univ. Asistent la Institutul "Botanic al aceleaşi Universităţi (1897—T898). The International "Faculty of Sciences din Londra. Medalia Jubilară Carol I. naturale (1902) şi Diplomat în Farmacie dela Universitatea din Geneva (1898). Naturaliştilor 'din România. Membru al Societă­ ţii Regale române'de Geografie şi al Societăţii Naturaliştilor -din Bucureşti. Naturale şi al Soc. Grinţeseu Ioan. I. Cavaler al Coroanei României. medalia „Bărbăţie şi Cre­ dinţă" cl. 11 Mai 1911). în Broşteni—Neamţ. secţia Bucureşti şi Cluj. în Bucu­ reşti. Direc­ torul Institutului-de Fiziologie generală. Cru•cea Meritului Sanitar. Gy­ necologie şi Obstetrică din Cluj. Doctor în ştiinţele Matematice dela Fac. 7. Decoraţii: Medalia jubilară Carol I. . prodecan în anul 1926—27. Crucea comemorativă de războiu (i916—1918) şi „Răsplata Muncii" pentru 25 de ani în serviciul Statului. născut la 13 Ianuarie 1874. Născut la 14 Maiu 1901. Membru în! Comitetul "Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Dumitru.227 imit profesor agregatЛа: 10 Feoruarie 1928. Fost decan în anul 1925—26. Membru al Reuniunii româ­ ne de Biologie. I. 1919 şi apoi profesor titular de Botanică generală (Ana­ tomie şi fiziologie vegetală) la Universitatea din Cluj. Fost elev al Şcoalei Normale Superioare din Paris. Doctor în Şt. I. Deutsche Botanische "Gesellschalt din Berlin. Membru la „Societe de Chimie-biologiaue" din Paris. Membru al Soc. însărcinat cu organizarea laboratorului de Biologie al Casei Şcoalelor din Bucureşti (1913). Numiţi profesor agregat la 4 "Sept. Ionescu V. Membru al Reuniunii Române de Biologie. Cluj cent de Botanică la Cluj / Central University Library din Geneva de­ l a 14 Mâi 1903. titular dela 3 Apri­ l i e 1931 la. Bărbăţie şi Credinţă cl. Premiat de Academia Română cu premiul Adamachi. Premiat*de Universitatea din Bucureşti cu premiul Hille. helvetice de Şf. Do­ BCU Facult. Membru titular al Academiei de Ştiinţe.catedrale Fiziologie generală (animală). Preşedinte al Societăţi de Endocrinologie. Profesor agregat de Mecanică Raţională dela 15 Mai 1931. Direc­ torul Institutului de Botanica generală. sec­ ţia Cluj. Crucea comemorativă a Războiului 1916—19if8. 8. Membru al Soc. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Membru al "Soc. Numit prin concurs profesor de Botanică cu titlul provizor la Şcoala centrală de Agricultură dela Herăs­ trău (Bucureşti.

Răsplata Muncii pentru învăţământ «•L I. Membru al Soc. Mureş. Maior Augustin. Cavaler „Coroana României" cu spade. Membru în Co­ mitetul Societăţii Regale Române de Geografie.25 Octomvrie 1871. Doctor în matematici. Directorul Institutului de geografie. a Inginerilor din România. 19l9. Răs­ BCU Cluj / Central University Library Cluj plata muncii pentru învăţământ cl. Societatea de ştiinţe din Bucureşti. I. T. fost Inspector general. jud Năsăud. născut la 13. I. Crucea comemorativă a Răz­ boiului 1916—19ц8. Membru în Comitetul Soc. Gen. Fost director al liceului din Tulcea. . Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. născut la 21 August 1882. „St. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. Prodecan din 1932— 33. Inginer. Medalia jubilară Carol I. fost Preşedinte al comisiunii de verificarea titlu­ rilor şi drepturilor profesorilor secundari din Ardeal. Române de Geografie. T. Fost Secretar General al Ministerului Cultelor şi Artelor. Pro­ fesor titular de Fizică teoretică şi aplicată. Suplineşte şi catedra de Geografie generală. Membru al Soc. Fost Decan şi Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe. I. Meruţia Vasile. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. fost Inspector al şcoalelor particulare. (străine). Reg. în Reghinul-Săsesc. jud. Profesor titular de geografie fizică şi descriptiva. Răsplata muncii pen­ tru învăţământ cl. Bărbăţie şi Credinţă cl. în Bra^ şov. Cavaler al Coroanei României. Comandor al Coroanei României. Cluj.. Doctor în Geografie. studii fizico-matematice. 1ида Gheorghe. Profesor titular al Catedrei de Matematici generale. 11. Stanislas" cu spade. Profesional. Ofiţer „Steaua României". Societe mathematique de France. Numit profesor agregat la 1 Oct.228 Profesor titular dela Г M i e 1934. numit lfr 1 Noembrie 1923. şi al şcoalelor Comerciale. fost Membru în Consiliul General al Ins­ trucţiunii. Fost Director central la P. С1ш\ Societatea „Ga­ zeta Matematică": 9. născut la 3' Ianuarie 1881. 10. Membru al' societăţilor: Association des Anciens eleves de l'Ecole Normale Superieure.. Avântul Ţării 1913. numit la 29) ia­ nuarie 1920. Societatea de ştiinţe din. Decan în 1931—32. Co­ roana României în grad de Comandor. în Năsăud. de Ştiinţe din Cluj. al înv.

născut . . Membru al Soc. Numit Conferenţiar definitiv la 1 Aprilie J912. Doctor în chimie (30 Octomvrie 1893) şi diplo­ mat în Farmacie (Noembrie 1895) dela Universitatea din Flo­ renţa (Italia). J. de Ştiinţe din Cluj. Fost membru în Cornisiunea Medico-legală din Bucureşti.'Membru âl "Soc. 1919. Lineenne din Xyon.la 1. Profesor titular de chimie generală la Univ. Istrati. Fost decan în anul 1928—29. geol. Library şi chimie industrială şiCluj / Central University precumCluj al Societă­ ţii de chimie din Franţa (Paris). I. Oslrogovićh Adrian. Director al Institului de chimie şi al Laboralorului de chimie generală. Membru geolog colaborator şi fost director şi geolog şef al Institutului Creologic al Tlmâniei. Membru al Societăţii geologice fran­ ceze (Soc. de Ştiinţe din Bucureşti. fost vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe şi al Reuniunei Inologice din Bucureşti. Numit profesor titular de Geologie şi Paleontologie la 1 Oct. reales pe anul şcolar 1922—23. Cluj. „Geologische Cresellscaft "in Wien".ш 12. Papescu-Voiteşti Ioan. 1919. Membru al Soc. Vicepreşedinte al Societăţii •dt Ştiinţe din Cluj. ) şi In iCbmitetul de conducere Krassin. Docent în Chimia organică. Membru şi vicepreşedinte âl Soc. Comandor al iCIoroanei României. J4umit conferenţiar de Chimie Generală cu începerea anului şcolar 1908—1909. geologice Române din Bucureşti. ~Naturâliştilor din Bucureşti. Geol. Membru al Societăţii italiene de chimie (Roma). Director al Institutului de Ge­ ologie şi Paleontologie. numit la 1 Oct. . Asistent la Laboratorul de Chimie Generală -al aceleaşi Universităţi dela 1 Noembrie 1894 până la 31 Mar­ tie 1898 când a trecut ca Asistent la Laboratorul Se Chimie organică al Universităţii din Bucureşti. Mem­ bru în Internationaler Bohrtechniker Verband ( I . Italia. B. Regale "Române de Geografie. Ofiţer „Corona d'Italia". iîn comuna Voiteşti-Gorj. Februa­ rie 1907 (primul examen de Docenţă în chimie din ţară). Membru alSoc. Ingine­ rilor şi Tećrmićienilor sffin Industria îiriiriieră xlin România. Dr. Membru al Soc. al Societăţii italiene de BCU aplicată (Milano). Membru al Asoc. de Beljjique. în Lecce. Medalia jubilară „Carol I " . fiind chemat de re­ gretatul Prof. N .6 August 1870. născut la 18 Noembrie 1876. al Soc. de France). Răsplata Muncii pentru învăţământ ćl. Decanul Facultăţii de Ştiinţe în anul 1921—22. înaintat Şef de lucrări la 1 No­ embrie 1899 la acelaş Laborator de Chimie organică al Fac. Membru coresp. 13.

organizator şi fost Director ştiinţific al Institutului Chimic Militar. Dan.Quj. Subdirectorul laboratorului Arago. Г. OL No. (Mon. S. anexa Sorbonei din Paris (1900—1920). Corespondent-al: Institutului in­ ternaţional de colaboraţie intelectuală (Soc. Paris". de' Chimie din România secţ. Pro­ fesor titular de Chimie Fizicală şi Electrochimie. Chimice franceze. etc. Preşedinte (1910). Naturalistul expediţiei. Preşedintele Comisiei ser­ bărilor din Octombrie 1930. Medalia jubilară „Carol I". (1929-^30). al Societede Speologie."238 Membru al Soc. Licenţiat în drept (Paris 1889). al. olandeze. Naţiunilor). Bene Merente Cl. I. Cluj. etc. Fost Direc­ tor ştiinţific al laboratorului de cercetări al Direcţiei Gazelor în Ministerul Armatei. Co­ roana României în grad de mare Cruce. Ćtudes sur l'Histoire natureile du Domaine souterrain Paris şi Cluj" şi „Lucrările Institutu­ lui de Speologie din Cluj' . fost consulent tehnic al Minis­ terului Armatei. Profesor titular de Biologie şi Directorul Institutului de Speologie (1 Mai 1920). Belgica 1897—99). „Coroana Belgiei"" în grad de ofiţer. Rector. Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Library Cluj Senatorul. membru protecator al Frăţiei-Muntene Cluj. Ofiţer al Coroanei României. Mare Cruce al Stelei' Române. Universităţii. Membru fondator al Turing Clubului României secţia Bucureşti şi Cluj. Preşedinte" al Soc. . Carpatine Transilvane. germane. 289—1932). Emil. Director al Laboratorului de Chimie Fizi­ cală şi Electrochimie al Universităţii. Meritul In­ dustrial cl. Preşedinte . American Asocîatîon of'PetroleumigeoldgistšColaborator la Revue de geologie et des Sciences Gonnexes. Dr. Direc­ torul revistelor '„Archives de Zoologie experimentale et ge­ nerale Paris".da onoare al-„Societe Zoologique de France. antartice belgiene S. Paris". Doctor în ştiinţele naturaie (Paris 1896). membru alî Comisiunil manumente*lor naturii. Răsplata Muncii cl. 15. Racoviţă G. Comandor al însemnului pen­ tru Merit. „Biospeologica. Comandor al Stelei Române. Universităţii din Cluj (1922—1926). născut la 26 Noembrie 1884'la Bucu­ reşti. 14. Rădulescu. 1929). Magna cum laude al' Universităţii din Berlin. r . membru al Soc. I. Războiul 1913 şi 1916—1918. Comandor al Legiunei de Onoare Franţa.. născut la 15L Noembrie 1868Ла Iaşi. Prorector în 1930—31. membru de onoare al Soc. Preşedintele Academiei Române (1927— BCU Cluj / Central University din .

astronomică din Franţa. Iorga din Bucureşti. Sergescu Petre. Mem­ bri. Co­ respondent la „Societas Scientiarum Varsoviensis" şi la So­ ciete Royale des Sciences de Liege". I. Asociaţia istorici­ lor români. Fost decan în anul 1926—27. Reg. Secretarul re­ vistei Mathematica. Circolo matematico di Palermo. numit în Noembrie 1919. Soc. al Soc. Colaborator de onoare la Revista de Ciencias a Universităţii din Lima (Peru). 1893. Severin. ştiin­ ţifică Timişoara. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. născut în Noembrie 1879. Preşedinte (l929) al Soc. Comandor al ord. 25 ani de serviciu. de Geografie. Polonia Restituta. Franţa. al Casei Luminei din Severin. la T. prodecan în 1927—28. Legîon . Membru conferenţiar sau de onoare al Univ. Membru al urmă­ toarelor societăţi ştiinţifice: Societăţile matematice din Ro­ mânia. Soc. Gazeta Matematică. Secretar general şi organizator al congreselor mate­ maticienilor români (Cluj 1929. 16. Profesor titular de Zoologie şi Anatomie Comparată. libere din Craiova şi Ploeşti. română de filosofie. Matematici din Ro­ mânia. Membru de onoare al Socie­ tăţii Matematice din Belgia şi al Societăţii de Geografie din Lima (Peru). Membru al Academiei Internaţionale de Is­ toria Ştiinţelor (Paris) şi al Academiei Masaryk (Praga). Polonia. Soc. de Ştiinţe din Cluj. primul (cu media zece) la examenul de capacitate de prof. Scriban A. Profesor titular de geometrie analitică deTa 1 Aprilie 1931. Soc. Rom. Române de ştiinţe din Bucureşti. Membru în iGomitetul aso­ ciaţiei Prietenii gândirei şi artei franceze. Directorul Institutului Zoologic. Aso­ ciaţia franceză pentru înaintarea ştiinţelor. născut la 3 Dec. politecnică ro­ mână. Vicepreşedinte (1929) al Soc. Cavaler al ord. Doctor în matematici şi licenţiat în filosofie. History of Science Society. Severin 1932). Răsplata Muncii cl. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. 17. Soc. In învăţământ din 1916. Fost deputat (1931—32). Membru al Ate­ neului Român.231 Premiat cu diverse premii şi stipendii internaţionale pen­ tru activitatea ştiinţifică în specialitate. secundar. în Iaşi. p. Doctor în ştiinţele naturale. I. BCU Cluj / Central onoare al Congresului Mate­ Preşedinte de University Library Cluj maticienilor Polonezi (1931). al Tinerimei Române şi Ateneului N. Ioan. Laureat al Academiei de Ştiinţe din Paris şi al Academiei Române. Membru al Secţiunilor ştiinţifice al „As­ trei". al Ateneului Câmpia şi al Prietenilor Poloniei.

Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Steaua României. Ca­ valer al ord. Stanciu Victor.. Comandor al Coroane Române. 1919. Cavaler cl. II Meritul Cultural. în Viştea de jos. Profesor agregat la catedra de chimie organică dela 23 Noembrie 1927. Inginerilor şi tehnicieni­ lor din Industria minieră din România. născut la 23 Februarie 1892. Crucea comemorativă a războiului 1916— 19i8. Făgăraş. Profesori de onoare. I. Membru al Societăţii de chimie din Franţa. Membru al Societăţii de chimie germane. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. pentru ştiinţă. Membru corespondent al Academiei de şti­ inţe din România. agregat la 1 Sept. 21. Preşedinte al secţiei ştiinţifice a „Astrei" Sibiu.232 d'honneur. Mem­ bru al SocietăţiiBCU ştiinţe din Cluj. numit profesor agregat la 1 Nov. în Bucureşti. născut la 22 Martie 1879 în Pa­ ris. Membru al Soc. Membru al Academiei Române. Secre­ tar general al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Maestru de Con­ ferinţe la Toulouse. Petrografie. Doctor în Ştiinţele naturale. Franţa. Vi­ cepreşedinte al „Societăţii de chimie din România". Prodecan în 1923—24. Membru al Asoc. Doctor în Ştiinţe şi în Medicină. Prof. Director al Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică. Rene Gabriel Jeannel. Rector în 1925—26. 19. Profesor titular de biologie (1920—1931) şi Subdirector al Institutului de Speologie din Cluj (i920— . Prifesor titular dela 1 Ianuarie 1931. Vicepreşedinte al Societăţii de chi­ mie din Bucureşti. Prorector 1926—27. de Mineralogie. Ioan. în Iaşi. născut la 28 Octombrie 1884. I. Minera­ de Cluj / Central University Library Cluj logilor germani. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. 20. Membru al So­ cietăţii de chimie din Paris şi al Socetăţii de Chimie Ame­ ricane din Washington. Decan în 1924—25. numit prof. Doctor în chimie. Tănăsescu I. Profesor Titular de Mineralogie şi Petrogjraiie. Membru al Societăţii chimice din Berlin. Director al Inst. Bărbăţie şi credinţă. titular de chimie anorganică şi analitică dela 1923. 1919. Răsplata Muncii pentru 25 ani de serviciu şi alte ordine. Spacu Gheorghe. născut la 5 Decembrie 1883. 18. Doctor în chimie. Fost Susecretar de Stat la Ministerul Agriculturii.

No. Instr. ştiinţi­ fice: Exploraţii speologice anuale în România. etc. 28. în crauna Saint Cloud (Franţa). 1927. . de Ştiinţe din Cluj. 1922. Profesor agregat la Universitatea din Paris. Misiunea oficială hydroIrîologică în Africa centrală. Doctor honoris causa al Universităţii din Madrid. asociat misiunei Muzeului de istorie naturală din Paris (1930—31). Coroana României. etc. Membru al „Societas Scientiarum Varsoviensis". etc. Profesor de Analiză superioară.233 1927). Membru în Comisiunea permanentă a congreselor internaţionale de Entomologie. Doctor honoris causa al Universităţei din Varşovia. Volta. Min. 22. însărcinat cu crearea unui Vivariu. 1735. VI. Comandor al ord. pentru Merit. Ofiţer al Legiunei de onoare. Profesor titular de Teoria Funcţiunilor la Universitatea din Bucureşti. Ofiţer al Stelei României. MembruBCU Soc. Chappuis. No. Legiunea de onoare. Născut la 5 Septembrie 1891. Adjunct: 23. Fost preşedinte al Consiliului Permanent al Instrucţiunei Publice. 26. Câte dTvoire). apoi numit Profe­ sor de Entomologie la „Musee naţional d'Histoire naturelle" din Paris. Jugoslavia. în Nordul Saharei (1929). Director al Semina­ rului de matematici. 1920 Basel (Elveţia). Ofiţer al ord. Născut în 1873. Profesor la Şcoala Politehnică din Bucureşti. Doctor în ştiinţe. Conferenţiar angajat cu contract Rect. Insărcin. Răs­ plata Muncii pentru învăţământ cl. Fost preşedinte al Adunărei Deputaţi­ lor. I. Doctor în mate­ matici. Italia şi Franţa. al Cluj Matematice din România Membru al Soc. Subdirectorul Institutului de Speologie. 17863. Membru corespondent al Academiei Române. Expediţii ştiinţifice: In regiunea Nilului supe­ rior (1921—4922). V. XII. Directorul Revistelor: l'Abeille. Pompeiu Dimitrie. Pierrc A. Membru al Academiei Române./ Central University Library Cluj şi Franţa. în Vestul Africei (Sahara. Regiunea fluviului Omo (Abi­ sinia) şi Vulcanului Elgon. Decoraţii: Marea cruce cu cordon a ord. Annales du Muieum (Zoologie) „Revue Francaise d Entomologie. Membru al Ateneului Ro­ mân din Bucureşti. numit la 1.

Intrat în învăţământ în 1919. Conferenţiar provizor de Fizică la Universitatea din Cluj. de Ştiinţe din Cluj. Conferenţiară provizorie de Chimie Alimentară la Universitatea din Cluj în 1926.. 'iRomâne de Fizică. Membru corespondent aî Academiei de Ştiinţe din România. Doctor în Chimie dela Universitatea din Cluj în 1922. Ianuarie 1926. a cursului de Fizică Generală pentru studenţii naturalişti. însărcinat cu predarea Termodinamicei. 26. 1893. 1935 Consiliul Facultăţii şi Senatului Universitar au propus ridicarea conferinţei ce deţine. 1920. Gheorghe Atanasiu. CoroanaCluj României cu BCU Cluj / Central University Library spade şi cu panglică de „Virtutea Militară". al Soc. născută în anul 1894 în comuna Iaşi. Do­ cent la Universitatea din Cluj în 1929. Intrată în învăţământ în 1919 ca asistentă la Uni­ versitatea din Iaşi. Membru al So- . Examen de capacitate! pentru profesori secundari. născut la 13 Dec. a Societăţii de Chimie din Bucureşti şi a Societăţii de Chimie din Paris. însărcinat cu conferinţa de Analiză matematică în anii 1932—33 şi 1933—34. ca asistent la Uni­ versitatea din Bucureşti. 1934. Docenţă dela Universitatea din Cluj în 1930. Conferenţiar definitiv în 1930. George D. Cluj în 1932. Con­ ferenţiară suplinitoare de Chimie Analitică la Universitatea din Cluj. Membră a Societăţii de ştiinţe din Cluj. pentru anul 1929—30. Şef de lucrări la Universitatea din Bucureşti. Doctor în Fizică dela Sorbona în 1925. Doctor în matematici din Paris. Membru al Soc. născut la Iaşi la 16 Iulie 1902. Bursier prin concurs al Casei Şcoa­ lelor pentru studii în străinătate. Conferenţiară definitivă la 1931. al Soc.234 Conferenţiari. însărcinată pentru anii 1929—1930. Conferenţiar provi­ zoriu de Analiză Matematică din 1 Dec. In Dec. 1930—1931 cu predarea cursului de Chimie Anorganică cu studenţii anului preparator secţia Chi­ mie şi Fizico-chimice. 24. Călugăreanu. în comu­ na Iaşi. Asistent la Institutul pentru în­ văţământul Matematicei. docenţa trans­ ferată la Univ. Franceze de Fizică. la rangul de Catredă de „Fizică Moleculară". Raluca Ripan-Tilici. Şef de lucrări la Universitatea din Cluj. Docent în specialitatea „Teo­ ria funcţiilor" dela Universitatea din Bucureşti. 25. însărcinat şi cu pre­ darea.

Boldor Iulian: (R)» Bodr. mem­ bru în gruparea „Gând Românesc". Docent în specialitatea Geografiei botanice. Doctor în ştiinţe na­ turale. preşedintele cercului Botanic dela această societate. Florica ( R ) Bugariui Hortenzia (JR). 5. Membru al Asociaţiei In­ ternaţionale pentru Studiul Cuaternarului. 2.235 cietăţei de Ştiinţe din Cluj. 5. 2. Licenţiat în teologie. Istorie suficient Şt. Membru al Uniunii Geobotanice a Carpaţilor. 6. 6. Lista doctorilor promovaţi*) 1. List» HeenţîaţHor *) 1. BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. Naturale bine Chimie suficient Geogr. Membru pe viaţă al Astrei. de Ştiinţe din Bucureşti şi al Societăţei matematice Franceze. Docenţi. membru activ şi secretar al Secţiei Ştiinţelor naturale. Cavaler al Coroanei Româ­ niei. Secretar al Grupului Românesc. 4. născut Ia 13 Aprilie 1897 în com. 4. Bucerdea vinoasă. Soc. Alba. Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România.ogj Ioan. 7. Membru al Soc. (M)* * ) Swtif* şi nota. Crăciunescu Elena ( R ) Drăgulescu Coriolan ( R ) Meruţiu Radu ( R ) Simonescu Tuliu ( R ) Vancea Marin ( R ) Voichescu Petre (R): Chimie foarte bine Chimie cu distincţie Geografie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine 5. 3. Emil Pop. Naturale bine . de Ştiinţe din Cluj. Istorie bine Şt. Chimie suficient Fizico-Chimie suficient Geogr. Bucevschi Silvia (R). jud. Membru corespon­ dent al Academiei de Ştiinţe din România. 3. Banciu Axente Sever (R)i Barabas Bela (M) Bică.

Istorie Cluj 25. Istorie bine 21. Magyar Elisabeta ( R ) Şt. Naturale. Istorie bine 20. Istorie suficient 26. Naturale foarte bine tescu ( R ) Geogr. Sasu S. Negruţiu Cornelia ( R ) Geogr. Naturale foarte bine 11. Chis Gheorghe ( R ) Geogr. bine 9. Stan Aurelian ( R ) Geogr. Naturale bine 19. Istorie bine 36. Herbst Constantin ( R ) Geogr. Damian Alexandru ( R ) Geogr. Leber Margareta (M) 24. Ana ( R ) Geogr. Laţiu Doina n. Istorie bine 13. Fabius Dorina ( R ) Geogr. foarte bine 37. Smădescu Adalghiza ( R ) . Man Alisa ( R ) Geogr. Cotoi Măria ( R ) Geogr. Zoe ( R ) Geogr. Kovacs Amalia (M) Matematici foarte bine 23. Istorie bine 32. Istorie bine 39. Ciocă A. Suciu Romul ( R ) Matematici foarte bine 44. Istorie foarte bine 34. Istorie foarte bine 12. Panaitescu Elena ( R ) Geogr. Istorie bine 14. Ioan ( R ) Şt. Drăgulescu Livia ( R ) Geogr. Moga Valeriu ( R ) Geogr. Nat. Sumi Adalbert (M) Geogr. Chimice suficient 42.236 Fiz. BonŞt. Roşu Emil Honoriu ( R ) Geogr. Rohrer Carol (M) Fiz. Feier E. Istorie suficient 46. Popescu Măria ( R ) Geogr. Istorie bine 15. Reichert Ludovic ( R ) Şt. Bolnar Ştefan (M) Chimie bine 29. 41. Păunescu Ioan ( R ) Matematici suficient 38. Istorie bine 10. Şt. Istorie bine 30. Şt. Istorie foarte bine 16. Pinter Ludovic (M) Geogr. bine 17. Pop G. Pop Augustin ( R ) Geogr. suficient. Forro Ecaterina (M)/ Matematici bine 18. Lula Olivia ( R ) Cluj / Central University Librarybine BCU Geogr. Hetco Irina ( R ) Geogr. Naturale foarte bine 40. foarte bine 31. Nat. Matern. Komlosi Andrei (M) Geogr. Matemat. Istorie suficient 43. Dinu Margareta ( R ) Geogr. Dumitrescu Atena ( R ) Şt. Pălăgeşiu Măria ( R ) Matematici suficient 33. Matematici foarte bine 8. Naturale bine 15. Măria ( R ) Chimie cu distincţie 35. Istorie bine 28. Matis Edith (M) Matematici suficient 27. Fleischer Mihail (G) Geogr. Istorie bine 22.

57. 55. foarte bine Veza Samson ( R ) Matematici bine Velea Mihail (R) Geogr. 48. Naturale foarte bine Todor Ioan ( R ) Geogr. 56. Istorie foarte bine Târziu Ana ( R ) Geogr. Şt. Nat. Istorie foarte bine Weber Fr. Nat. Şt. Naturale foarte bine Matematici suficient Toth Alexandru (M) Geogr. Naturale foarte bine Triîu Silvia ( R ) Târnăveanu Magdalena (R) Şt. 49. Istorie foarte bine Tănase Viorica ( R ) Şt. bine Geogr. Nat. suficient Ţegean Măria ( R ) Geogr. Istorie bine Trenca Minerva ( R ) Şt. 54. 51. 58. Şt. Szantay Elisabeta (M) Geogr. 53. 50.237 47. 52. Ioan (G) BCU Cluj / Central University Library Cluj .

D. 6. titular: G. 8. Catedre şi conferinţe. a) Secţiunea ştiinţelor niatimaUcc. şi Mecanică Supl. Angheluţă Prof. Călugăreanu Conf. 5. 2. Director Prof. 3. 9. titular: N. Armeanca Gh. Matematici generale Prof. 10. Angheluţă Asistent Dr. Paris) Prof. titular: D. titular: P. Institutul pentru învăţământul matematicei. Ionescu Mecanica raţională Supl. Chiş . Bratu I. Cuş 1 3. Director onorific Director* Asistent Secretar Laborant Prof. 7. Gh. Montei (Sorbona. University Library Cluj BCU Cluj / Central Conferenţiar: G. Abramescu 1. Th. P. 1. Sergescu Geometria analitică Supl. 4. Tiberiu Popoviciu Servitor Gh. de Analiză matern. titular: Th. Bratu Analiza matematică Prof. Abramescu Geometria descriptivă Prof. gratuit: G.B) ACTIVITATEA DIDACTICA. gratuit: Th. Seminarul de matcmatiei. titular: G. de Anal. Avrămuţiu Gh. Director Astronom Preparator Secretar bibliotecar Prof. Radu Bădescu Mariana Abramescu Pop Ioan Pipaş 2. V. Juga Algebra superioară Prof. gratuit: N. Angheluţă Teoria funcţiunilor iGonf. Bratu Astronomia Prof. Observatorul astronomic. Pompeiu Dr.

Reymond. Greenwood (London). Versailles. Blaschke. Ca şi în anii trecuţi. Calapso. prof. Bucureşti. Singh (Lucknow. E. a făcut două lecţiuni despre geometria proectivă diferenţială. C. Bompiani. Dl prof. India). la Voi. In Noembrie 1935. M. Th. Al. A. Dl prof. univ. Pentru corecturi. etc. Dna Şt.) a fost făcută în modj gratuit de prof. Juga. Giurgiu. până în Iulie 1936. de la Universitatea din Roma. care a avut loc în România cu ocazia celei de a noua adunări generale a Comitetului Internaţional al Ştiinţe­ lor Istorice. a) In anul şcolar 1935—36. Naneş. primele zece coaie din volumul XII. Reymond (Lausanne). Colaboratori noui. In Aprilie 1936. Ulrich (Praha). Dl prof. IX şi XI sunt: A. A. Appert. Dive. fost rector al uni­ versităţei din Lausanne. Seminarul de Matematici a ascultat lecţiunile a trei profesori străluciţi din străinătate in­ vitaţi de noi. Teodor eseu. XI (17 coaie). politecnice Timişoara. Popoviciu. b) Publicaţiile Seminarului de Matematici. Frechet. Messina. Varşo­ via. de la Sorbona. . R. expediţie. G. Fr. a făcut două lecţiuni despre Geo­ metria integrală. A. Sergescu. Se află gata pentru tipar patru fascicule din colecţia proectată de Mono­ grafii Matematice. P. W. a făcut o lecţiune despre Ştiinţele oculte şi ştiinţele raţionale în antichitate. univ. G. Cluj. să ia cuvântul profesorii străini: A.239 1. Seminarul de matematici. contabilitate. In Mai 1936. etc. Cracovia. univ. univ. Această adunare a făcut ca. Mieii (Roma). A. dânsul a fost ajutat de Dl Tib. prof. C. V . c) Revista Mathematica a tipărit complet şi distribuit vo­ lumele IX (21 coaie). fost rector al universităţei din Hamburg. toată munca cerută] de publicarea revistei Mathematica (corespondenţă. Birkenmajer. De asemeni a tipărit. corecturi. prof. rectorul şc. N. Nicolescu. Nikodym. în sălile seminarului BCU Cluj / Central University Library Cluj de matematici din Cluj. P. prof. Marseille. prof. Seminarul de matematici a luat o parte foarte activă la organizarea adunărei academiei internaţionale de istoria ştiinţelor.

Peru. inter­ venţiile Dlui V. univ. Ser­ gescu. la Paris. Goursat şi J. Semina­ rul de Matematici a participat. de la Soc. univ. Vetulani. Dl prof. b) Dl prof. dânsul a fost ales colaborator de onoare la Revista de Ciencias. (Istoria Matematicei). R. Matematica! în antichitate. 1 . ceea ce ridică numărul re­ vistelor venite în schimb la 82. Matematice din Calcutta. de Kharkow. De asemeni. Mattem.. publicaţia facultăţei de ştiinţe din Lima. Wilno. Cracovia. Invitat pentru a treia oară de Institutul des Hautes £tudes de Belgique din Bruxelles. Sergescu. Angheluţă a organizat cursurile specialepentru toţi studenţii în matematici: 1. Toate sunt inventariate în biblioteca Seminarului de Matematici. Dela 1 Iulie i935 până la 1 Iulie 1936. P. Memoriile Soc. Wilkosz. univ. W. etc. Institutul pentru învăţământul matematicei. Le Mans. a luat parte la jubileul de 40 de ani de apa­ riţie ai revistei Gazeta Matematică din Bucureşti. în care s'a tratat toată materia din progra­ mele fostului liceu real. etc. Cracovia. Popoviciu despre Axiomele numerelor reale. Mathematica a ob­ ţinut 12 schimburi noui de reviste. Vescan. Th. ajutat de Dl Tib. P. prof­ il. Popoviciu. Zygmund. cu subiectele: cercetări recente în teoria ecuaţiilor algebrice şi Aspecte ale matema­ ticei modeme. Q. Intre schimburile noui cităm: C. Netter. din Peking. Dl prof. prin telegrame şi discursuri. Sergescu a făcut acolo trei lecţiuni în Ianuarie 1936. e) In ceea ce priveşte legăturile cu străinătatea. a organizat un Seminar de axiomatică. Publicaţiile univ. In Ianuarie 1936. Sciences Leningrad. ci­ tăm trei conferinţe ale dlui Tib. P. la Jubileele profesorilor E. Novac. 2. prof. K. Intre conferinţele ţinute la acest seminar. Praga. Sergescu a participat la Congresul de filosofie ştiinţifică din Septembrie 1935. prof. P. cursuri de matema­ tici elementare. Travaux Acad. F. Hadamard din Pa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj ris. ca şi în anii trecuţi.240 Hhebault. a) A organizat. Dl prof.. prof. Prof. două conferinţe ale Dlui T. d) In cadrul Seminarului de Matematici.

Angheluţă. G. locot. Călugăreanu. V. Dl Prin. Şedinţele de Joi au fost consacrate problemelor şi chestiunilor de pregătire în vederea examenelor de capacitate pentru profesorii secundari. 3. Au mai făcut expuneri Dnii T. propuse la Cluj. etc. d) Cercul Matematic al Societăţei de Ştiinţe din Cluj a ţinut regulat şedinţele în ultima Miercuri din fiecare lună. şi un telescop cu oglinda Couder de 50 cm. analog cu lunetele şi telescoapele din centrele mari astronomice din Europa. Observatorul Astronomic din Cluj are Q lunetă ecuato­ rială cu obiectivul Zeiss de 20 cm. tot în mod gratuit. care au fost necesare pentru aceste operaţiuni. Ionescu.. W . de D. iar legăturile electrice extrem de compli­ cate. E. 3. au fost lucrate în Atelierele Universităţii. Dl Tib. aparatul a fost montat şi echilibrat. Acest aparat. care e unicul telescop din ţara noastră. In şedinţele de Marţi s'au făcut expuneri de memorii sau teorii matematice moderne. Drele M. s'au ţinut regulat şedinţele de Seminar Matematic în fiecare Marţi (6—7) şi Joi (5—7). E. e) Asociaţia licenţiaţilor înUniversity Library Cluj BCU Cluj / Central matematici ai Universităţei din Cluj (Preşedinte conf. Din cauza crizei financiare. Czeke. G. Călugăreanu) a publicat fasci­ colele 3 şi 4 de chestiuni de examen. G. Inginer N. cu so­ luţiile lor. Conf. Geo­ metrie diferenţială. (Geometrie Diferenţială). Bratu. Dl V. (Mecanica Raţională). atât pentru mişcarea de orlogerie cât şi pentru mişcările diferenţiale în declinaţie şi ascensiune dreaptă. afină şi proiectivă. A. în mod gratuit. Solaş. Novac a făcut patru expuneri despre Teoria matricelor. Câteva piese.241 2. ANUARUL 1935/36 16 . au fost făcute. Hidrodinamică. neputând obţine fondurile ne­ cesare. Stan. de Dl Inginer Al. Bindea. Guţu. O b s e r v a t o r u l astronomic. Popoviciu a făcut două expuneri despre Diametrul Transfinit al Mulţimilor plane nemărginite. Prof. din Paris. Drăguţ. c) Sub conducerea Dlui prof. şi cu cola­ borarea tuturor profesorilor şi asistenţilor. ar fi trebuit să fie montat şi pus la punct de însuşi constructorul lui. Vescan. Th. Moise. D.

242 Astfel s'a instalat în mod definitiv luneta şi telescopul ecuatorial pentru cercetările vizuale. 2. 45 lecţiuni. pentru calculele în curs. iar toate calculele necesare pentru catalogarea astrelor fotografiate se fac de noi la Cluj cu ajutorul Dlui I. în tot cursul anului şcolar 1935—36. 1. cu anul I I . Geometria analitică. s'a încredinţat Obser­ vatorului din Cluj zona + 20°. Fizico-Matematici şi Geografie. Geo­ metria infinitezimală. Observatorul colaborează la marea lucrare interna­ ţională: Harta fotografică a Cerului. cu studenţii dela Mate­ matici. Directorul Observatorului a lucrat şi în vara anului 1935 la Observatorul din Paris şi a adus în ţară un nou stoc de clişee. pentru a fi siguri de exactitatea rezultatelor obţinute. şiCluj / personalul ajutător unde trebue să cu Central University Library Cluj se determine poziţiile a 25. cât şi la ecuatorial. Profesor titular de geometrie descirptivă şi infinitezimală. . atât la lu­ neta meridiană. 45 de lecţiuni. In anul acesta s'a terminat calculele încă pentru 6 clişee. cu anul IV. Geometria Descriptivă cu anul I I . ItTicolae Abrameseu. 1. lucrări practice de Astronomie. 202.000 de stele. Ar­ BCU meanca. La Observator s'a făcut regulat. lecţiuni şi anume: Geometria elementară cu anul I. Dintre cele 4 zone cu care e angajat Observatorul din Paris. Lucrări. 79 de lecţiuni. ce se găsesc înregis­ trate pe 24 clişee. aşa că în anul trecut şi anul acesta sau făcut 12 clişee. Toate calculele se fac în dublu şi absolut separat. S'a reparat şi pus în funcţionare la Observatorul din Bu­ cureşti seismograful nostru dela Cluj. astronom. A făcut în mod efectiv în anul şcolar 1935—36 două sute două. De asemenea s'a instalat o miră pentru luneta meridiană. Clişeele fotografice sunt luate la Paris. care a dat acolo cele mai bune înregistrări. Programul cursurilor. sporind astfel preciziunea pentru determinarea orei. 33 de lecţiuni.

Cosmografia. 17 ore. cu studenţii anului IV. Fiind încă bolnav. 97 . 80 (optzeci) Ae ore de curs de Algebră Superioară cu studenţii anului I I .ore curs. Angheluţă. Profesor titular de algebra superioară. Algebra superioară. Th. B . cu anul I. cu studenţii anilor I I I şi IV. cu studenţii anului I. a fost făcut de Dl asistent R. 25 de şedinţe. şi anume: Alge­ bra elementară. Dl astronom I. 51 ore. 36 lecţiuni. cu stu<fdenţii anului I I I . anul I. Armeanca a făcut: Trfgonometria. A făcut următoarele cursuri: Astronomia. Ioneecn. Şi anume: Mecamica Raţională. 7 ore. şi anume 87 tde lecţiuni. cu stu­ denţii anului I I . D . 14 ore. 4. "profesor titular de mecanică raţională. 2 ore de curs şi 3 ore de seminar săptămânal. 1 oră curs şi 1 •oră seminar săptămânal. Бааевси a completat aceste cursuri prin 56 de şedinţe de seminar şi anume: Geometrie analitică. 71 -de ore de curs şi seminar. Analiza Matematică. pentru studenţii anului I. In fine. Pe lângă aceasta. cu studenţii anului I I I . Dsa a făcut în acest timp 78 de ore de curs. 1936. catedra a fost suplinită de Dl Tiberiu Popoviciu.studenţii în geografie.243 ТЛ asistent Ћ. Bratn. Geometrie descriptivă. Pentru intervalul de la 1 Noembrie 1935 până la 1 Febr. Bădescu. în mod efectiv. » . Prdfesor titular de astronomie. cu anul I I . A făcut în mod efectiv 180 (una sută opt zeci) de ore de »curs şi seminar. a reluat cursurile la 1 Februarie i936 şi a făcut până la sfârşitul anului. Seminar de astronomie. O. '67 ore seminar: Hidrodinamica. cu . . cursul de Algebră elementară. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. 31 de şedinţe.

Călugâ-reanu Conferenţiar. ore. Dima.. в . A făcut în mod efectiv 118. 1 1 1 & Petre Sergescu. Popoviciu a făcut 24 ore de curs de Analiză Matematică. Geometria analitică. 4 lecţiuni.. fuga.de Analiză: Matematică". titular. Profesor titular de geometrie analitică. G. Preparator: Gheorghe P. făcut 129. (una sută două zecii şi: nouă). probleme cu studenţii I I .. 120 de ore. Is­ toria Matematică. Catedra de fizică generală experimentală* Prof. titular de matematici.. şedinţe de seminar. . anul IV. Pe lângă aceasta. Petre Pogăngeanu. 14 lecţiuni. Profesor. cu studenţii anului IV. Asistenţi: Hariton Ţintea.» BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. curs. 1. 37. G. Directorul Institutului de Fizică Generală Experimentalăi Şef de lucrări: Augustin Roth. Şef de atelier: Carol Policek. generalei 1 A. 92.. cu studenţii anului III.244' 5.. Dl Tib. Nedelco. 58 de lecţiuni. 39 lecţiuni... (una sută optsprezece) lec* ţiuni şi anume: Aritmetica. Teoria funcţiunilor. 7 lecţiuni. de ore de curs şi seminar şi anume: Matematici generale.. b) Secţiunea ş t i i n ţ e l o r fizico.. A făcut în mod efectiv. cu studenţii anului I V » 58 de lecţiuni. Isto~ ria Matematicei. Curs special de Geometrie diferenţiată ]>roiec~ tivă."(Matematica în antichitate). şi două)> de lecţiuni şi anume: Analiza Matematică. A. 182 (una sută optzeci. cu. studenţii a *** lui II. cu studenţii anului I. de.

afară de naturalişti. fizico-matematici şi fizico-chimice. 4 ore de lucrări practice de atelier mecanic (un semestru). Valeriu Novac. în fizicochimice. 270). Directorul BCU Cluj / Central Fizică teoretică Cluj aplicată. Maior.d. 8 ore de îndrumări la ibacrările de laborator. im ) şi anume: ? . Institutului de University Library şi Şef de lucrări: Victor Marian. Laboranţi: Arpad Pazsrnt. Anul III. b) Lucrări practice de măsurări electrice: două serii a 20 de şedinţe de câte 3V2 ore cu studenţii din Anul I I I (Mier­ curi 3. 2 ore de seminar şi conferinţe. în cari s'a tratat complect ma­ terialul Cursului de Electricitate şi . Mecanic: Ştefan Bodor. 3. în fizică şi fiiicomatematici. Preparator: Teofil Vescan. Agneta Kosa şi Toma Xosa.Magnetism. con­ stând din: a) Teoria lucrărilor practice de laborator cu 36 ore efec­ tive de explicări. 1. my) şi din Snul IV (Vineri . secţiile: Fizică. (de îndrumare): 4 «ore de curs pentru studenţii în ştiinţe naturale. Prof. S'a făcut în «mod efectiv un număr de $4 ore de curs şi de seminar. lucrări de laborator şi seminar pentra studenţii tuturor sec­ ţiilor. -comun pentru studenţii anului I I I şi IV ai Facultăţii de Ştiinţe. Servitori: Gheorghe Tnras. Lucrări practice de laborator cu studenţii anului I I I -şi IV. Curs ciclic de doi arii. Asistenţi: Ioan Maxim. Anul II. Vasile Hossu.к 245 Custode ЂЉЂсЛесат: Elena 'Oros. Fizico-Matematici şi Fizico-Chhnice. Anul I. Servitoare: Veronica Mureşan. 2. secţiile: tizică. Catedra de fizică teeretică şi aplicată. Mecanici: Ioan Oroian. titular: A. cu care s'au făcut numai 4 ore de lucrări practice săptămânal. după programul publicat în Anuarul 1933—34 (pag. Mann Adalbert. fn chimie. 4 ore de lucrări de laborator (un semestru).

Desvoltarea fizicei în secolul al XlX-lea: Ampere. spectre atomice şi mo­ leculare. caracte­ ristica dinamului. S'au făcut în mod efectiv 32 ore de Curs. Ionizarea gazelor. Faraday.. Joule» Clausius şi alţiL Cancepţiile moderne ale fizicei". Gauss. 4. Izotopi. In lafară de chestiunile expuse şi în anii precedenţi: Căldurile specifice şi teoria cuantelor. Poloniul şi Radiul. R. celule fotoelectrice (2 lucrări). în vederea examenului de capacitate pentru profesorii secundari. BCU Cluj / Central University Library Cluj von GueGalileu. conductibilitatea calorifică. 317) s'au mai făcut trei lucrări de: Ele­ ctroliză. electroni. Teoria . Fresnel. Otto ricke. electrometrilor şi wattmetrilor ~J5 lucrări). Radio­ activitatea naturală Lucrările soţilor Curie. Gazele radioactive.. Newton. pentru studenţii anului II Fi­ zică. de Verificarea legilor lui Joule şi de Radiofonie (cu 5 lecţii introductive). J. 45 ore de curs după programul pu­ blicat în Anuarele precedente. capacităţi'. 3. în 20 de şedinţe de câte 3V2 ore (Sâmbăta a. seriile radioelementelor. şi anumer a) Termodinamica. susceptibi­ litatea jnagnetică. Famila Bernoulli. S'au făcut 63 de ore de curs. oscilograful. Renaşterea. Fizica în seco­ lul al XVIII: Galvani.246: Măsurări de rezistenţe. m. Conferinţa.) In afară de lucrările menţionate în Anuarul din 1934—35 (pag. studiul galvanometrilor. cursul a fost desvoltat după programul următor: Ioni. Meyer^ Carnot. Arago. Curs de Istoria fizicei şi terminologie franceză şi ger­ mană cu studenţii anului preparator dela secţiile fizică şi fizico-matematici. Descartes. Arabii. Grecii şi romanii. Conferenţiar definitiv:: &• Athanasiu. Laplaee. b) Fizică Moleculara. Huyghens. comptorul Geiger-Muller. Kepler. Fizico-Ghimice şi Chimice. de fizică. Camera Wilson. Lagrange şi alţii. elementul termoelectric. Volta. im cari s'a tratat următorul material (cu lecturi franceze şi ger­ mane din autorii mai importanţi): Fizica în antichitate. selTuri şi inducţii ratrUiale (8 lucrări). Lucrări practice de laborator efectuate cu studenţii îns matematici din anul I I I . 18 ore de curs pentru aceeaşi stu­ denţi. Evul me­ diu. raze catodice şi anodice.

Livia Ţentea. Directorul general al Institutului de Chimie şi Director al Laboratorului de Chimie Generală. Laboranţi: Mihail Ţentea. Transmutarea atomilor. titularul catedrei a ţinut 95 de prele­ geri de chimie generală. Măria Macarovici. spectrele y. măsurarea sarcinei electrice. Radiaţiile cosmice. Maestru sticlar: (vacant). titular: Adrian Ostrogovich. BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Secţia ştiinţelor chimice. Ionel Tanislau. dela ore- . Descoperirea soţilor Joliot-Curie. spec­ trele magnetice. Radioctiuitatea artificială. Fochist: Ioan Cociş. Mecanic brevetat: Andrei Ghebefughi. Efectul Compton. Prof. Absorbţia nucleară a radiaţiilor r şi producerea de pozitroni. spectrele magnetice. Reacţii nucleare. Experienţele Iui Chadwick. Ileana Stuparu. Ioan Cadariu. diîracţiunea prin cristale. In acest an şcolar. Structura atomilor şi clasificarea lor Tn sistemul perio­ dic. descoperirea neutronului. dezintegrări cu ajutorul neutronului. Diferite scheme şi tablouri de clasificare şi de evidenţiare a reacţiilor nucleare. Marţi. Particulele a.247 transformărilor radioactive. De­ zintegrări cu particule a. Casier-contabil: Alexandru Băjenaru. Radiaţiile fi. legea Geiger-Nuttal. Şef de lucrări: Gheorghe Ghiorghiu. Lucrările lui Fermi şi colaboratorii săi. Preparatori: Virgil Galea. Luni. Mecanic electrician: Iosif Ghebefiighi. -Experienţele lui Rutherford. Clasificarea radioelementelor. Radiaţiile emise de Radio-elemente. liber parcurs. protoni. Catedra de chimie generală. deutoni. defectul de massă şi echivalen­ ţa massei cu energia. 1. Asistenţi: Victoria Medianu. numărarea di­ rectă a particulelor a. Miercuri şi Joi. trecerea particulelor a prin materie. Explicarea emi­ siei razelor Y nucleare. Radiaţiile y.

Ervin Popper şi Coriolan Drăgulescu. şef de lu­ crări şi Dl. asistent.248 le 18. asistent de curs fiind Dl Ion Cădariu. Petre Voichescu. după programul întocmit de Dl. IV. Macarovici. pre­ parator. Secretar-bibliotecar: Măria Brumaru (până la 31. Prof. Asistenţi: Virgil Armeanu. Lucrările practice cu studenţii naturalişti au fost condu­ se de Dna M. în amândouă semestrele. 1936). Prof. cu studenţii în chimie şi fizico-chimice din anul preparator. urmându-se programul stabilit de Dl. Marţea şi Joia. dela orele 14 la 18. 1936). în 8 şedinţe de câte 4 ore. tratând în mod elementar legile şi noţiu­ nile fundamentale ale chimiei. Augustin Pop (dela 1. Gh. 3. Miercurea Library Cluj 18. în ştiinţe naturale şi fizico-chimice din anul I. Galea.15 la 19. Pro­ BCU Cluj Central University dela 14 la gramul a fost publicat precedent. după programul publi­ cat precedent. Valentin Nicolaescu (dela 1. Tanislau şi au avut loc în semestrul I I . asistentă şi Dl. Au asistat studenţii în chimie. V. S'au ţinut 36 şedinţe de câte 4 ore. V. Dl V. Ostrogovich. I I I . Galea a ţinut 22 de prelegeri de o oră fie­ care (curs şi seminar). Şef de lucrări: Petru Spacu. Catedra de chimie anorganică şi analitică. prepara­ tor. 1936). Laboranţi: Sabin Tolan. Tanislau. Miercurea dela 14 Ia 18. Directorul Laoratorului de chimie anorganică şi analitică. Gheor­ ghiu şi I. în 13 şedinţe de câte 4/ ore. Preparatori: Lia Dima (până la 31. Prof. Augustin Pop (1—30. 1936). titular: Gheorghe Spacu. Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico-chimişti din anul I-iu au fost conduse de Dl. Gheorghiu. titular şi pu­ blicat precedent. 1936). Constantin Macarovici. Pe de altă parte sub supravegherea Dlui Prof. . V I . Ileana Biicos. I. şi au avut loc în semestrul I. I I I .30. Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico^hknişti din anul preparator au fost conduse tot de Dnii Gh. titular şi publicat în precedentele anuare. titular A. Programul desvoltat corespunde cu acela publicat în precedentele anuare.

Trecventate de stu­ denţii anului I I secţia chimie şi fizico-chimice. e) In cursul acestui an s'au mai ţinut cu studenţii anu­ lui preparator. anul I I I . 25 lecţiuni de chimie anorganică elementară şi terminologie chimică franceză şi germană. pag. anul I I I . frecventate de studenţii anului I I I chimie. Conferinţa de chimie alimentară. .enţii secţiunei fizico-chimice. b) Lucrările practice de chimie analitică calitativă au fost efectuate în 39 şedinţe a 7 ore fiecare. Programul cursului este identic cu cel publicat in anuarul 1932—33. d) Lucrările practice de analiză de gaze au fost efec­ tuate în 20 şedinţe a 7 ore fiecare. frecventate de studenţii anului IV secţia chimie şi 20 şedinţe a 7 ore. c) Lucrările practice de chimie analitică cantitativă au fost efectuate în: 40 şedinţe a 7 ore fiecare. Ion Flueraş şi Justina Borza. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chimie. b) Lucrările practice de Chimie Alimentară. Analiză de alimente: 22 şedinţe de laborator a 7 ore şedinţa. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie şi fizico-chimice. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chi­ mie. Coriolan Drăgulescu şi Constantin Macarovici. Fochist: Nicolae Niţă.249 Servitori: Măria Deac. de către Dnii Petre Spacu. 20 şedinţe de laborator a 7 ore fiecare. 266—267. a) S'au ţinut în total 40 prelegeri de chimie anorganică a IV2 oră. frecventate Clujstudenţii BCU Cluj / Central University Library de secţiei chimice. definitivă: Raluca Ripan Tilici. frecventate de stud. Conf. 42y şedinţe a 7 ore fiecare. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie. S'au ţinut în localul Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică Conferinţele <de Chimie Alimentară şi lucrările practice menţionate mai jos: a) Conferinţe de Chimie Alimentară: 18 conferinţe a IV2 ore conferinţa.

atom. Prof. Echilibru omogen şi etero­ gen. Valenţă şi covalenţă. Principiul 1. Energetica chimică. Proprietăţi generale ale materiei. VIII. Teoria torulară. Catalize. Măria Alexa. Octet. Custode: Fluor Rădulescu (până la 11. Electrochimia. Disociate. a avut ca subiect: Ciclul I. VII. 1936). Călduri specifice la temperaturi joase. Şef de lucrări: V. Directorul Laboratorului de Chimie fizieală. /teoria stărilor reduse şi aplicaţiile ei. Generalităţi. Reacţii rever­ sibile. Proprietăţi aditive şi specifice. Reacţiuni de di­ ferite ordine. Date esenţiale. Ciclul 4. Spectrochimia şi aplicaţii. . mărimile respective şi determinarea lor experimentală. 2 şi 3 al termodinamicei şi aplicarea lor la sistemele chimice. Determinarea mărimilor respective. Statica chimică. Valeriu Moga (dela 1. Chimia dispersoidelor (chimia coloidală). Ciclul 5. Generalităţi. Ciclul 6. V. c) Radioactivitatea. Teoria lui Bohr. 1936). Preparator: Octavian Jula (până la 31. legile metabolismului radioactiv. metode de măsură. Determinări şi aplica­ ţii. BCU Cluj Central University Library Cluj b) Structura atomului: nucleu şi electroni. Numărul de ordine şi semnificaţia lui. titular: Dan Rădulescu.250 3. Alexa. Isochora lui Van't Hoff. a) Atomistica: Certitudinile definitive asupra structurii corpusculare a materiei: Moleculă. Laborant: Constantin Săndescu. Teoria cinetică: a gazelor şi lichidelor. Echilibru chimic. Servitori: Măria Dumca. Dinamica chimică. Sistemul: periodic. Aplicaţiile ei ştiinţifice şi tehnice. Ciclul 2. Ion Suciu. Exemple şi aplicaţii. Catedra de chimie fizieală. Entropie. Ciclul 3. Ciclul 7. Teoria Fazelor. Constantele optice. Afinitate şi măsura ei directă şi in­ directă. Cursul de Chimie Fizieală şi Electrochimie (3 ore săptă­ mânal). 1936). Asistenţi: Florica Uzescu-Bărbulescu.

b) Lucrări practice cu studenţii anului I I I . (partea Il-a). Lucrări practice de Electrochimie: a) Culombmetrie. c) Curs cu studenţii anului IV. 32 şedinţe a 6 ore. a) Curs cu studenţii anului I I I (partea I-a). 274. 21 şedinţe a 6 ore şedinţa. titular: Ioan Tănăsescu. ) Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933— 1934.b) Potenţiometrie: Potenţial de contact. Giorgio Ostrogovich. Prof. făcute de Dl Giorgio OstrogovLchv şef de lu— ( . analiză conductrometrică. frec­ ventate de 10 studenţi. la pag. d) Lucrări practice cu studenţii anului IV. Şefi de lucrări: Elena Tănăsescu. (analiza orga­ nică cantitativă şi sinteze). 49 prelegeri: a 1 oră. 44 prelegeri a 1 oră. Directorul Laboratorului de Chimie organică. > I . Asistenţi: Alexandru/ Central University Library Cluj BCU Cluj Silberg. Colocvii. I I .25P Lucrări practice: 8 ore săptămânal. Spectrometrie. Pile de concen­ traţie. Densităţi şi aditivitate. Servitor: Nicolae Topan. la pagina 275. Lucrări de Chimie-Fizicală. Vâscozimetrie. CSrioscopie. Determinare de Ph prin di­ ferite metode. Separări. Pile. (analiza or­ ganică calitativă şi sinteze). Microcrioscopie. Refractometrie. frecventate de 10 studenţi. analiză potenţiometrică. Polarimetrie. c) Analiza cantitativă electrochimică.. Conductivitate. Preparator Măria Cinobloch Ionescu. frecventate de 5 studenţi. Grad dedisociaţie. Ebulioscopie şi tensiometrie. frecventate de 9 studenţi. Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933 — 1934. Calculul randa­ mentului de curent şi energie. Eugen Ramonţeanu. d) Sinteze electrochimice. Analiza rapidă. Catedra de chimie organică. Laborant: Grigore Silaghi. Ci­ netica chimică şi cataliză. 41. e) Curs şi colocvii cu anul preparator (secţia chimie şi fizico-chimice).

Asistenţi: Vaier iu Puşcariu. Dumitru Flueraş. de Speologie: Petru A. Servitor: Florea Flueraş. de Speologie n'a încasat dela Fac. Chappuis. de Ştiinţe decât: Lei 9. Secretară: Clara Nagy. S'au făcut 43 ore de curs şi colocvii. raport a cărui reproducere aci ar constitui o cheltuială ce se cuvine să fie evitată într'o perioadă de cri­ ză ca cea în care trăim. care trebue ~pus în lumină cum se cuvine.— ce provineau din taxe studenţeşti. pag.540.252 •crări. G. din exerciţiul 1936—37. Radu Codreanu. primele sume de acest soiu ce Universităţile noastre au primit dela 1931 încoace. după normele indicate de către Directorul LaboratoruJui.studenţi. Fotograf: Iuliu Viragh. titular: Em. Sub-directorul Inst. Prof. Raportul Dlui Director asupra stării şi activităţii Institutului de Speologie.). 1. Notez numai că pentru anul şcolar 1935—36. . îmi rezerv dreptul ca în Anuarul următor să revin asu­ pra efectelor „mizeriei laboratoarelor" ce nu au putut fi în­ lăturate decât într'o redusă măsură de fondurile extraordi­ nare acordate pentru înzestrarea laboratoarelor de către gu­ vern. Directorul Institutului de Speologie. Şef de echipă speologică: Ioan Roth. Preparator entomologist: Frederica Crenian. In acest an şcolar mizeria laboratoarelor a fost aceiaş ca în anii precedenţi. Racoviţă. n'aş putea s'o prezint altfel decât cum a Jost schiţată în raportul meu din anul trecut (Anuar 1934—35. 321 şi urm. Inst. C a t e d r a d e b i o l o g i e ş i i n s t i t u t u l d e s p e o l o g i e . d) Secţia ştiinţelor naturale. Laboranţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj Ana Budai. Margareta •Codreanu. fapt me­ ritoriu al stăpânirei şi îmbucurător pentru noi. frecventate def 1 2 .

G) Exploraţii speologice şi faunistice. Biologie generală. dat fiind strictanevoe de a fi documentat cu descrieri. marea majoritate a achizi­ ţiilor noui sunt schimburi şi daruri. C. două abonamente de periodice. dar catalogarea pe fişe n'a putut continua. sub diversele ei BCU Cluj /şi. observaţii şi experien­ ţe. E ) Colecţia Biospeologică. F ) Fauna Transilvaniei. 2. . A sporit cu câteva clişee executa-te de personal din spese proprii. D ) Colecţia de Diapozitive pentru Proiecţiuni. S'a continuat cu catalogarea Bibliotecilor Institutelor de Speologie (s'a ajuns la N o . Bineînţeles că în sporul dealtmintrelea modest al Numerilor nu întră decât foarte puţine cărţi cumpărate şi numai. C ) Colecţia fotografică. Colecţia a sporit cu vre-o 80 de diapozitive noui. Nici o schimbare. inclusiv acele pentru-excursii şi exploraţii. ori ce documente ilus­ aspecte Central University Library Cluj trând legile generale ale Istoriei naturale. N u s'au putut face cercetări pe teren din lipsă de fonduri. în general. Programul cursului este publicat la pagina 86 (vezi F a ­ cultatea de Medicină). . Nici o schimbare. Prof. E. Nu s'a mai putut încasa din anul 1931 nicr. astfel că funcţionarea „Fototecilor" descrise în raportul 1930—31 suferă o reînoită întârziere. de a fi bazat pe obiecte concrete şi foarte variate. din buget s'au supri­ mat toate subvenţiile pentru material.253A ) Biblioteca. Nici o schimbare notabilă din lipsă de mijloace. B ) Colecţia de Hărţi geografice. Mă si­ lesc însă ca în această colecţie să mai figureze şi Speologia. un fond pentru excursii şi exploraţii. 4197) şi de Z o o l o ­ gie (s'a ajuns la No. 3499). Obiectul principal al acestei colecţii este ilustrarea Cursului de Bio­ logie generală care nu poate fi pur verbal. Racoviţă. Curs pentru studenţii anului IV dela Ştiinţele naturale.

Grădinar: Dezideriu Roşea. III. Sulina şi Vâlcov pentru recoltarea ma­ terialului necesar t e z e i de doctorat. 4. Asistentă: Acrivo Crustalo. Scriban a făcut o excursiune pe valea Oltului pentru cercetări ştiinţifice. I I I şi cu studenţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . Crustalo Acrivo: Excursii zoologice în cursul lunei Au­ gust la Galaţi. Directorul Inst. 6. Prof. I I I şi cu s t u ­ denţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . Tulcea. A. Catedra de zoologie şi anatomie comparatăProf. II. A. A. Scriban a făcut excursii în jurul Clujului pen­ tru lucrări ştiinţifice şi recoltarea materialului necesar lucră­ rilor practice ale studenţilor. I. de Zoologie şi Anatomie comparată. In total sau ţinut 102 ore de lucrări practice în 68 de şe­ dinţe. 3. Şef de lucrări: Eugen Epure. 5. de 3 ori pe săptămână. Scriban. Desenator: Emil Roşu. Scriban a făcut excursii zoologice la lacu­ rile şi apele din jud. I. I. a 2 şi jumătate ore fiecare şedinţă. Cursuri: Zoologia şi Anatomia comparată a Neverte­ bratelor. Eugen Epure a făcut excursiii zoologice în sudul BasaT a b i e i şi pe litoralul Mărei Negre. Laborant: Ioan Jurca. cu studenţii naturalişti anii I.4554 3. Servitori: Cristina Nagy. Excursiuni: 1. Scriban. Elena Badiu. Preparatori: Nicolae Pogorevici. a făcut o excursie în regiunea Abrudului în decursul l u n e i Maiu. In total s'aUj ţinut 78 ore de curs în 52 de prelegeri a 1 şi jumătate ore fiecare prelegere. A. Elena Darea. I I . însoţit de personalul ştiinţific ş i de studenţii cari urmează cursul de Zoologie şi Anatomie com­ parată. Mecanic: Ioan Ardeleanu. I. I I . cu studenţii naturalişti din anii I. titular: Ioan A. 2. Prof. Pof. de 3 ori pe săptă­ mână. i . 1. Ilfov. Lucrări BCU Cluj / Central UniversityAnatomie comparată practice: Zoologie şi Library Cluj pentru Nevertebrate.

Prof. de câte 3 ore şi jumătate. Pora. conservate în alcool şi formol. Preparatori: Valeria Grădinescu. 5. a) Revizuirea şi umplerea borcanelor cu piese zoologice şi anatomice. . Ştefan Peterfi (dela 1. Toate acestea au fost relativ la funcţiunile de relaţiune şi glandele cu secreţiune internă. c) Aranjarea materialului recoltat în excursii pentru îm­ bogăţirea colecţiilor Muzeului zoologic. III. Catedra de fiziologie generală. titular: I. Material didactic: Determinarea şi montarea materia­ lului recoltat în excursii pentru lucrările practice ale studen­ ţilor. b) Desinfectarea materialului împăiat de paseri şi ma­ mifere. Planşe: Executarea planşelor anatomice pentru cursul de Anatomie comparată şi Zoologie (Nevertebrate). 210—215. deci 133 de ore şi 15 demonstraţiuni experimentale. Programa amănunţită a cursurilor. Laboranţi: Ileana Harastoşi. Nistor Şan ta. Muzeu: Lucrări pentru conservarea materialului din colecţia zoologică a Muzeului Ardelean. Asistent: Eugen A. Grinţescu. 1936). 1936). 4. Directorul Institutului de Botanică Generală. Şef de lucrări: Ion Mihăilescu. Ion Peteanu. lucrărilor practice şi •demonstraţiunilor a fost publicată în Anuarul Univesităţii pe anul 1927—28. Asistent: Rodica Olteanu-Crintea (până la 31. 38 şedin­ ţe de lucrări practice. preparator. VI. făcute de Nicolae Pogorevici. V. IV.255 IV. pag. titular: Aristide Grădinescu. deci 55 de ore şi jumătate. Catedra de botanică generală. Directorul Institutului de Fiziologie generală. Prof. In cursul acestui an şcolar s'au făcut: 37 şedinţe de curs de câte 1 şi jumătate ore. BCU Cluj / Central University Library Cluj Şef de lucrări: Corneliu Degan.

Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. Lucrări practice: 6 ore pe săptămână (un semestru). 283—284. imbibaţiunea. s'a studiat în mod amănunţit mor­ fologia şi structura plantelor insistându-se mai mult asupra Fanerogamelor. IV. s'a executat un mare număr de experienţe. I I I . b ) Curs şi lucrări practice de Fiziologie vegetală pentru studenţii în Şt. S'au studiat enzimele şi oxî- . Servitori: Victor Vereş. Naturale şi ai anu­ lui I I Geografie cu Şt. 1936). a) Anatomia şi Fiziologia vegetală. IV. S'a dat o deosebită desvoltare studiului asimilaţiunii şi produşilor asimilaţiunii clorofiliene. Mecanic: Ioan Moldovan. BCU Cluj / Central University Library Clujpractice s'a Programa detailată a exerciţiilor publicat în Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. â 2 ore şi Va fiecare. Numeroase reacţiuni macro. S'au ţinut îi* total 73 ore de curs. Apoi: conducerea apei. transpiraţia şi gutaţia. In cele 34 de şedinţe câte s'au ţi­ nut. pag. absorbţia substanţelor minerle. Teodor Oargă. 1936). 283_ Atât cursul cât şi lucrările practice au fost urmate regulat de 9 studenţi şi studente ai anului I de Şt. obligator pentru studenţii îm Ştiinţele Naturale şi Geografie cu Şt. A cest curs şi aceste lucrări au fost frecventate în mod regulat de 16 studenţi şi studente. Numărul redus al studenţi­ lor din acest an se datoreşte faptului că n'a fost sesiune nor­ mală de bacalaureat. III. Naturale din anul IV. Laborantă: Susana Pal. Programa cursului a fost publicată în. Naturale. Curs: 3 ore pe săptămână. 1936). Romul Cioată (dela 1. I o a a Stoia (până la 31.şl microchimice pentru punerea în evidenţă a anionilor şi a cationilor în cenuşă sau în ţesuturi vii. 1936). In cele 49 de şedin­ ţe.256 Preparator: Ştefan Peterfi (până la 3 1 . S'a studiat mai amănunţit: difuziunea. Câteva şedinţe au fost rezervate studiului solului şi culturilor în soluţiuni nutritive. Secretară: Florica Stan. Custode: Francisc Pâzsi. permeabilitatea membranelor. Naturale. Traian Tretiu (dela 1. Curs: 1 oră pe săptămână (un semestru). pag. Desenator: Coloman Keresztes. Lucrări practice: 5 ore pe săptămână.

Nyarady. Sâe Negrea. acoperind cheltuiala din su­ ma de 300. Personalul Institutului de Botanică generală a făcut mici excursii în jurul Clujului cu scopul de a aduna material atât pentru lucrările personale cât şi pentru lucrări­ le practice ale studenţilor. Cioată şi Tr. ANOABTJL 1 9 3 5 / 3 6 . Simţindu-se din ce în ce mai mult nevoia unei etuve electrice pentru uscarea materialului recoltat în cerce­ tările de fotosinteză. Institutul de Botanică sistematică. Asistent: George Bujoreanu (până la 31 Mai 1936). apoi respirata. Director: Prof. fenomene­ le de mişcare. Laborant: Ignat Sas. Mihăilescu. Pteancu (dela 1 Iunie 1936). I. Muzeul şi Grădina Botanică. Servitori: Vasile Negrea. Borza. de către Senatul Universitar. Tretiu. Al. Custode: Ioan Szilagyi. Institutul de Botanică generală a cum­ părat acest aparat indispensabil. La sfârşit sau studiat fenomenele de creştere. d) Excursii. Institutul de Botanică sistematică.000 lei alocată în acest an ca ajutor Laboratoare­ lor Facultăţii de Ştiinţe. Şef de lucrări: Emil Pop. II.257 dazele. Dr. I. respraţia intramoleculară şi fermenta­ ţia. Ghişa (dela 1 Iunie 1936). Preparatori: Eugen Ghişa (până la 31 Mai 1936). şef de lucrări. care a pus toată râvna şi priceperea de a le duce la bun sfârşit. c) Utilaj. tropismele şi nastiile. La executarea programului de mai sus au contribuit şi Dnii preparatori R. Conservator al colecţiilor: E. Servitori: Valeria Lup. Catedra de botanică sistematică. P. Ca şi anul trecut. Ustina Mircea. Laborant: Iosif Deaj. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. E. explicaţiunile şi conducerea acestor lu­ crări au fost încredinţate Dlui I. Muzeul Botanic.

SECŢIUNEA A) LABORATORUL DE BOTANICĂ SISTEMATICĂ. Cursurile sunt urmate de excursii botanice la grupurile de plante tratate. In se­ mestrul de iarnă s'a ţinut în amfiteatrul Institutului de Bota­ nică generală. anii I I I şi IV. în Grădina Botanică. 330). Excursii. Mircea Vilă.şi macroscopic tipurile principale ale grupărilor sistematice tratate la curs. analize. Casier contabil: Veturia Suciu.258 III. s'au făcut şi determi­ nări după sistemul sexual a lui Linne şi după sistemul natu­ ral al lui Engler. . In cursul anului s'au ţinut 32 de lecţii (subiectele sunt publicate în Anuarul 1934— 1935 pag. Lucrări practice. BCU Cluj / Central University Library Cluj Săptămânal 3 ore curs. Vizitiu: Romul Lup. iarna în sere şi vara în grădină. 3. 5 ore săptămânal pentru studenţii naturalişti şi 2V2 pentru studenţii în geografie cu ştiinţe na­ turale. Portar: Mircea Gavrilă. Din Pteritofite. In total s'au ţinut 43 de şedinţe de lucrări cu studenţii naturalişti şi 22 de şedinţe cu studenţii geografişti. 1. Lucrători permanenţi: Gavrilă Borza. Curs de Botanică sistematică. Şef de lucrări: Cornel Giirtler. în Institutul de Bo­ tanică sistematică din Grădina Botanică. Prof. Ma­ teria de curs se tratează în trei semestre. Paznic: Ioan Capău. Gimnosperme şi Angiosperme pe lângă studii de anatomie. Dr. Ananie Bolboacă. Al. Gheorghe Roşea. 2. S'au studiat micro. Şef grădinar: Augustin Trif. Ioan Borza. Grădina Botanică. iar în semestrul de vară. Grădinar titrat: Petru Ploaţă. Pe timp frumos cursurile s'au ţinut sub cerul liber. . Grădinar: Ioan Lup. ascultat de studenţii în ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. Borza. diagrame şi formule florale.

. 5. Teze d e licenţă lucrate în laborator.eur. 2. Fitogeografia. Noţiuni de chimatologie a globului. 3. A fost audiat de studenţii în Ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. stâncăria). Taigaua. -SECpONEA B) MUZEUL BOTANIC. Generalităţi. sarmaiicăj). şi al Muz. Provincia nordamericană). In cele 22 ore s'au tra­ tat următoarele BCU Cluj / Central University Library Cluj capitole. Domeniile Eoristice ale globului.). in Făget şi P-ânaţele Clujului. Ard. Regiunea cen­ trală . Domeniul holarctic. 4. 1. Pădurea ecvatorială. Cele mai vechi plante ornamentale în basinul medite­ ranean din punct de vedere istoric şi taxonomic. Vegetaţia lacurilor din depresiunea băilor sărate dela Turda. Pteancu). Ele­ mentul floristic. Re­ giunea medlterariă (Formaţiunile principale). Curs de Geografie botanică. Domeniul Neotropic. ( I . (Provincia atlantică. Regiunea Pontică. Regiunea Iboreală (Provincia fenoscandică. din parter în etajul I.). Tot în vara a.opeariă. deîiniţii. pajiştea arctică. — care au fost înghesuite în vechiuî tea­ tru — în parterul noului local din Grădina Botanică. dacică. Mangrove. Docent: K Pop. 1. 2. Provincia lîusească. Regiunea arctică (Tundra. Coniferele României. mlaştină. Do­ meniul Păledtrqpic. I n vara anului 1935 s'a mutat Herbarul Univ. Formele biologice. Pustiirile. Situaţia Tlorištica a României. Etapele cunoştinţe­ lor noastre despre flora şi vegetaţia globului. din anii I I I şi IV. 1935 s'au mutat toate dulapurile şi ma­ terialul de muzeu. Arealul. evacuând locul pentru ma­ terialul de muzeu propriuzis. (P. Todor. la Stâna de Vale.:2o» P e lângă a «este excursii obişnuite s'au mai făcut excursii didactice cu studenţii la Pădurea Hoia. baltică. (Kinal Măria.

. nou. nou. . 5. generală şi de urmă­ toarele persoane şi institute: I. . 44 Din editura Muzeului. 15 table montate cu diferite soiuri de tutun în foi. A. . şi au fost aşezate la locuk lor definitiv. 708 "Total . Dianihus* Rumex. Prodan. 1935 până la 31. I I I . 72. 2: Donaţia Dlui Nannfeldt..164 fci de herbar montate. I. 45 feluri de tutun.260) ^începând cu toamna-ar. IV. diverse fructe indigene sau străine (preparându-le. IWSşi pârtâastăzLse face a^ ranjarea muzeului în localul. Nyarady. lucru neterminat încă. diverse obiecte dela Arnold A r boretum. Upsala (Poa) . . numere. Mon. împrumuturi. XII—XIV" în două exemplare . Sporul Herbarului Universităţii a fost de 833S BCU 435. Cent. . Sporul Muzeului dela 1... . Guşuleac. . Donaţiunea Dlui M.. . .făcut şi un tablou mare. . 92 foi). Herbarul Universităţii a fost întrebuinţat afară de perso­ nalul Muzeului şi al Institutului de Bot. Gypsophila. Sporul provine din:: iColeetarea personalului Muzeului . După aceste lucrări a început apoi etichetarea. Am. Cojuşna . Borza şi E.833 Epuisându-se complect hârtia de herbar. Herbarul. în alcool. Sporul. nu s'a putut l i ­ pi şi insera în herbar mii de plante colectate de noi sau pri­ mite în schimb. sau formalină). Prof. Rom. 1 Donaţia Dlui A.. 4. . Herbarul Muzeului nu s'a îmbogăţit. Cluj (Genurile: Astragalus. exs. Cernăuţi . Reg. întitulată „Flora Rom. din Flora Gronlandei şi câteva preparate noui. schimbul. S'au instalat pe pereţi sau rotative vechile tablouri mari cu plante sub sticlă. . Toate ohiectele muzeale au fost curăţite şi desinfecta— te după sosirea lor în localul nou. ajungând laCluj / Central University Library Cluj inventa­ riate şi clasate. donate de Gasa Aut. 1936 este după inventar de 76 obiecte. Arvat. . cofe şi tulnici). tuturor obiectelor. Hedysarum. Utilizarea herbarului. . 1 . Muzeului: Obiecte casnice fabricate de moţi (ciubere.

Washington . Naţ. Jamaica Plains 101 exempl. . laşi:-Genul. . Botan. X I I ^ X I V la Mu&ee Botanique de la Univ. Budapesta. plante diverse din Ceahlău. Oollege of Agriculture Division Univ. 100 exempl. . 251 exempl.S'a primit în schimb dela: Ћ. . div. . genul Alyssum. . pentru Mus.. Berkeley.. în care se găsesc şi câteva studii morfologice asupra unor specii critice. XII—XIV cu câte 358 numere: Bibi. Nyârâdy a revizuit •sau determinat material de herbar pentru următorii dni: H.Melica. . . Sau vândut Cent. 1 pachet Colaboratorilor din Cluj . "Wien . M. îlniyersitetets Botaniska -Muesum. 100 foi. . . Bot. 126 exempl. Mexico . 200 exempl. Flora Rom. Lausanne. . BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a trimis în schimb. . în­ titulată: „Flora Romaniae exsiccata". . . I. Arvat. .Muzeul din Sarajevo: pl. Kobenhavn . Arnold Arboretum. 5 foi. JSmithsonian Institution. 1 2 pachete Diferitelor Muzee Botanice din întreaga lume 34 pachete Afară de aceste Centurii. Asiae Mediae din Taschkent s'au mai trimis Centuriile VI—XI. . Reg. Institut Bot. . . .-9 Joi. Mazatlan.. . Sociedad j)ro cultura reg.. 50 exempl. Botaniska Institutionen Upsala: Genul Poa. .Eapp. Naturhistorische Staats Museum. . Genul 3Vtulgedium. Krakow . Brno . Iaşi. Magh. . . Basel. plante diverse din Basarabia. 376 exempl. Cambridge . Guyot.. Gojuşna.. . . .281 (Conšt. 147 foi. S'_a editat Centuria XII—XIV a publicaţiei de herbar. Instituto ed Orto Botanico Roma 307 exempl. Răvăruţ. cent. Gray Herbarium. S'a cerut material de lierbar pentru studiu dela: Mus. Majestăţii S. Botaniska Musett Lund: Genul Euphorbia. 381 exempl. . 10 foi.. Institut Graz: Genul Leontodon. redactând schedele ane­ xate. Conservatoire Botanique dela viile de Geneve . exs. 120 exempL . Physiographical Museum. . 5 pachete Institutelor şi-colaboratorilor din ţară . . . Univ. Car ol I I . Conservatorul herbarului. Garten u. 151 foi. dl E. Genul Carduus 1 foae. Harward U. . A.

J. Borza). La Stâna 3e Vale s'a amenajat un teren pentru o grădină alpină. studenţi). I I I . IX. Deva. E. A. Poieni Cluj (31. IV—1. X. Pop. următoarele excursii didactice şi ştiinţifice: 1. Pop. V. 9. P . Borza. Pop). E. Al. Excursii în Câmpie (15. Cluţ (6. 2. Chişinău. 5. Cetatea Ro­ şiei. Borza. Dr. Al. S'aui expediat 7715. Al. S'au dat materiale cerute de la Grădină pentru lucrări ştiinţifice în străinătate: pentru „Institut fiir gârtnerischea . C. Al. Zapletalek). Surducul Jiului (6. A i Borza. E. Pteancu. Pop. G Bujorean. 13. P. Al. 14 Lomb. V. S'a nivelat terenul în faţa Muzeului botanic. Pădurile Făgetului (15. Todor. Si­ naia (3. VIII—2 IX 1935. N.. Fânaţelte Clujului (lft V I . 8. E. Pădurea Hoia (25. 20. Borza)..Personalul a făcut în cursul anului 1935-^36. Borza. Trif şi 24 stu denţi). Gurtler. Zapletalek). Stâna de Vale (30. Zapletalek şi 30 studenţi). Borza. Abrud. Oradea (IX. 11. Trif). Hunedoara. Borza. Făget. Basarabia. Băile Episcopiei. 16.. 6. Borza). Săra­ turile dela Turda (7. P. Ghişa. Borza). Al. 10. E. Al. Vâlcan (2—4 V L E.. Pop şi 25 stu­ denţi). Ghişa şi 22 studenţi). E. L Todor. Raşca. X. Pteancu. IX. XI. Colţii Trăscăului (21—24. Borza). C. a) Activitatea Grădinii propriu zise. IV. s'au com­ plectat mai multe grupuri geografice. Al. Detunata. Orhei„ Tighina. Turda. P.. Cetatea albă [19. probe şi sau pri­ mit 5150 probe de seminţe. Scăriţa la Belioara (14. E. Valea Chintăului (26. Al. Al. 17. Pop. Făget (10. 11. 11. S'au reparat câteva drumuri şl s'a renovat clădirea Nr. 7. Ploaţă). CojocnaCăian (16. 18. Pteancu. AL Borza. Pentru şcoala politehnică silvica din BucureştPs'a trimis o coliecţie bogată de arbuşti. Pop.. Bologa. Borza. Borza). 3... Borza). Fânaţele Clu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj jului (24. E. IV. 19. 4. P. IV. biologice şl sistematice. Cluj (20. Sălicea.. Al. 2L Muntele Mare (7—8 VI. Pă­ durea Mănăşturului ( I I I . 1936. Al. Ploaţă şi 50* studenţi). Al. I. Pop> 22. făcut cu 141 Grădini botanice din ţară şi străinătate. E. Dr... : SECŢIUNEA C) GRĂDINA BOTANICĂ. Borza. V. IV. V.. Pojghi şi 40. Pop). V. IV. Giirtler). Beclean.. unde s'au şi transportat şl sădit planteleSchimbul de seminţe s'a. 15. A L Borza). E. Călăţele. A.

Directorul Institutului de Geologie-Paleontologie. Naturale an. Berlin. Gh. 1935 la 30 Iun. Stieler: Grand Atlas de Geographie Moderne. Dl Dr. I—II. Vasile Pot ora. 3. Secretar-bibliotecar: Aurelia Negrescu. II. Mol.. 1936.263 Pflanzenban der Universităt. în care s'au tratat toate capi­ tolele de Geologie generală şi stratigrafie. Amsterdam (Olanda) cepi de Muscari. 1935. Laboranţi: Ioan Filip. F. Cluj Wettstein: Handbuch der Systematichen Botanik. 2. S. Chronica Botanica II. S'au continuat observaţiile. lOursurile şi lucră­ rile au fost frecuentate regulat de 25 studenţi şi studente (15 în Şt. . 1936. S'au mai cumpărat: 1. Sau ţinut conform programului în total 44 şedinţe de curs de câte 2 ore consecutive (16—18) şi 44 şedinţe de lu­ crări de câte două ore (14—16). Custode: Iosif Filip. 2—7 September. pentru Bureau of Plant Industry. 5. Catedra de geologie-paleontologie. Hyacinthus leucophaeus.. Aloe arborescens. Г. Şef de lucrări: Ioan Maxim. III. 1936 Institutul a primit în to­ tal 77 reviste şi alte publicaţii periodice din ţară şi străină­ tate în schimbul publicaţiilor Institutului.: Zesde Internationaal Botanisch Congres BCU Cluj / Central University Library R. titular: Ion Popescu-Voiteşti. Deleu a donat 2 buc. Mentha aquatica. IV. Washington U. Amsterdam. Preparator: Justin Gherman. Wettstein: Fortschritte der Botanik. c) Biblioteca. ed. 7. b) Staţiunea meteorologică-ecologică dela Stâna de Vale. Convallaria majalis cres­ cută sălbatic. luânau-se măsuri să se pu­ blice zilnic câte un buletin pentru vizitatorii staţiunii. pentru Prof.). Sirks. 10 Geografie cu Naturale an III. Bellevallia romana. Desenator-fotograf: Ştefan Pongracz. M. voi. Prof. A. Asistent: Octavian Niţulescu. Dela 1 Iul. 4. Popescu avocat în Turda a donat Grădinii botanice 12 bucăţi Paphiopedilum (Orchidee tro­ picale) şi doamna 0.

I I I în Şt. s'au ţinut şi anul acesta o serie de lucrări de seminar şi anume: 17 şe­ dinţe de câte o oră. Excursiuni. studenţii care fac examen sunt obligaţi a prezenta o colecţie de fosile din regiunile unde s'au făcut excursii. ultima şi de Dl Prof. dând roade foarte bune a fost menţinută şi anul acesta. dintre acestea din urmă patru ţinute de Dl asistent Oct. Cursul a avut ca obiect Paleontologia Nevertebratelor (15 şedinţe) şi a Vertebratelor (9 conferinţe). Toate excursiunile au fost conduse de Dl Prof. Cluj. Niţulescu în care a tratat despre Peşti. Cursul şi lucrările practice au fost frecventate de 19 stu­ denţi şi studente din an. V. Cursul şi lucrările practice de Paleontologie au înce­ put la 5 Nov. ţinându-se în total 24 şedinţe de curs de câte două ore consecutive (16—18) şi 17 şedinţe de lu­ crări practice (14—16). după oare au urmat discuţii lămuritoare. II. Praid. I. Dr. Maxim. Peana-Cluj. Ca şi la Geologie. III. 1935 şi s'au continuat — conform programu­ lui — în fiecare Marţi. Corund. Bicaz. la Ditrău. Stanciu.264 In afară de cursurile şi lucrările obişnuite. . şi a patra o excursie de trei zile făcută împreună cu In­ stitutul de Mineralogie. La Paleontologie s'au făcut 18 lucrări de seminar. In acest an s'au făcut 4 excursiuni cu studenţii de la Geologie şi Paleontologie: una de o jumătate de zi în valea Pleşca. alta de o zi la Măgura Sălicii-Valea Măgurei-Vf. în care fiecare student a expus subiectul primit. P. Dispoziţia luată ca studenţii care se prezintă la examene să aibă şi câte o colecţie de roce şi fosile din jurul Clujului sau din regiunile unde fac excursii. Reptile şi Păsări şi cinci conferinţe despre Mamifere ţinute de Dl Şef de lu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj crări I. Naturale. o excursie de o zi la Mera-Coruş-LombCluj. în care au fost expuse de către studenţi şi studente subiecte adecvate cursului. Sovata. Voiteşti şi Dnii asistenţi. Amfibii.

hexagonal. Analiză microsco­ pică de roce. rombic. Catedra de mineralogie-petrografie. Analiza morfologică a mineralelor cu importanţă care intră în compoziţia rocelor şi a minereului. Prof. duritate. Studiul structurilor pus în evidenţă prin proecţiuni luminoase. Şef de lucrări: Eugen Stoicovici. II. Lucrările practice de mineralogie-petrografie. Proecţiunile ca mijloc de reprezentare în crista­ lografie şi cartografie. următorul material: Cristalografia morfologică: (Clasificarea materiei cristalizate în 6 sisteme şi 32 clasej pe bază de coordonate şi formulă de simetrie a formelor simple şi compuse. în 20 şedinţe de câte 2 ore. Aplicaţiuni la proecţia stereografică. Servitor: Ana Fulop. desemnarea formelor cristalo^rafice din sistemele: cubic. chimie. Directorul Institutului de Mineralogie-Petrografie. Lucrările practice de mineralogie-petrografie cu stu­ denţii în geografie anul III. precedate de conferinţe introduc­ tive ţinute de DI Eugen Stoicovici. Mecanic: Iustin Moldovanu. ştiinţele natu­ rale. studenţii anului I I în fizico-chimice. Analiză macroscopică de minerale şi roce. dela secplunile: chi­ mie. ştiinţele naturale şi cu studenţii anului I I I •dela secţia geografie cu ştiinţele naturale. au tratat. Custode: Felicia Runcanu. patra­ tic. Preparator: Lucian Stoicovici. a principalelor probleme cristalografice. Laborant: Ioan Gădăleanu. fizico-chimie. Determinare de con­ stante fizice: densitate. I. figuri de percusiune. rombic. urmate •dt. cu ajutorul reţelei Wulff. titular: Victor Stanciu. tratează în 43 şedinţe de câte 2Vs ore despre: princi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj piile desemnului axonometric. III. Asistent: Anton Sever. monoclin. hexagonal. triclin. clivaj. patratic. Rezolvarea grafică. . Ana­ liză cristalografică pe bază de parametri (indici) şi de simerie a formelor simple şi compuse din sistemele: cubic. Cursul de Mineralogie-Petrografie făcut în 40 prele­ geri de câte IV2 ore cu studenţii anului I I . Analize • calitative micochimice şi piro_gnostice.265 8.

d) Secţia geografică. precipitaţiuni şi reprezentarea po­ pulaţiei prin metoda punctelor. Mo. Desenator cartograf: Andrei Peter. titular: V. Asistenţi: Radu Meruţiu. As. I I . 1. Elena / Central University Library Cluj Desenator: Fablu Dumbravă. S'au mai ţinut cursuri pregătitoare de Geografia României şi a Continentelor. pro­ prietăţile fizice şi chimice. producţia anuală a următoarelor materii prime: Au. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. Pb. dela Geografie (spec. Cu. sedimentare şi metamorfice întâlnite în ţară. Zn. Şefi de lucrări: Tiberiu Morariu. de Litere. Bogăţiile subsolului ţării. Prof. Cursuri: a) România. Servitori: Simion Terec. cărbuni. geneza. Preparator:BCU ClujHotăran. Ag. Reprezentări grafice prin sistemul coloanelor. cu stud. Sistematica mineralelor componente ale rocelor şi filoanelor cu o privire specială asupra acelora întâlnite în România. Catedra de geografie fizică şi descriptivă. silice. Fotograf-mechanic: Livia Raţiu căs.) şi studenţii dela Fac. Cr. b) Africa şi Australia. Meruţiu. bitumen. con­ form programului Facultăţii de Ştiinţe (secţia Geografie). an. Ioan Man. I I I şi IV. semnele convenţio­ nale. princip. diagrame cu reprezentări de climat. Institutul d> geogrefie. Hg. c) Lucrări practice: Cunoaşterea şi explicarea hărţilor. petrol.266 gnomonică. fos­ faţi. Staţiuni balneare: situaţia geografică. dela Geografie. Laurian Someşan. Sb. Utilitatea. Alexandrina Haţieganu. varietăţile (minerale). Director: Prof. I. Meruţiu. curs general cu stud. Bi. gaz metan. calcar. Mn. . Sistematica rocelor erup­ tive. Fe. Meruţiu.. care au geografie ca specialitate secundară. cilindrică şi ortogonală. titular: V. an. natura apelor şi indicaţiuni terapeutice privind 70 staţuni balneare din ţară. 1.

sub conducerea profesorului. Valea Crişului. Ciucea. pe care studenţii din anii înaintaţi le-au pre­ gătit prin cercetări pe teren. profile precum şi aplicări din cursul de Atmosferă şi Morfologie. se complectează ulterior în vederea tezelor de licenţă. S'au mai ţinut şi cursuri pregătitoare de Geografie fizică şi bibliografie generală. R. Suplinită de Prof. I).. Aceste. e) S'au făcut excursiuni în împrejurimile Clujului. Deasemeni o excursie mai mare în regiunea Stâna deVale. subiecte alese. Meruţiu. Cursuri: a) Principii şi istoria geografiei (cu stud. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. Cheia Turului. . d) In orele de Seminar s'au citit şi discutat lucrări CIL. con­ form programului Facultăţii. b ) Geografie Generală: Cursuri de Geografie Umană. âii. V. Excursiuni pe teren în regiunea Huedin. c) Lucrări practice: S'au făcut analize de hărţi. Cheia Turzii.267. Ficheux). deasemeni şi un BCU Cluj / Central University Library Cluj curs de Atmosferă şi Morfologie (Dl Prof. Catedra de geografie generală. 3. precum şi în împrejurimile Cluju­ lui. dupăce sunt citite şi dis­ cutate în seminar.

Mathematica. distincţii. Discuţia rădăci­ nilor ecuaţiei de gradul al doilea având în vedere mărimea 3or faţă de numere date. 1. O aplicaţie a fracţiunilor continue.. Gazeta Matematică. 31. când trei drepte ale figurei trec prin trei puncte fixe. Publicaţiuni ştiinţifice. pag. T. 2. 321. Voi. Voi. pag. Proprietăţi geometrice ale mişcărei unei figuri plane variabile care rămâ­ ne asemenea cu ea însăşi. Abramescu. 1936. 5. 409. T. Comptes BCU Cluj / de VAcademie des Sciences de Paris. 1936. 6. T. . (Publicaţii. Voi. 41. 1936. IX. 2. Gazeta Matematică. sau când trei puncte descriu trei drepte fixe. Nr. pag.O) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-LITERARA. 1935. studii al Şcoalei Sup. comunicări.). Ştiinţă şi Progres. etc. 4. a) Secţia ştii aţelor matematice. Rendus Central University Library Cluj T. Limita ra­ zei cercului circumscris triunghiului format de trei tangente infinit vecine la o curbă plană. 41. 202. Voi. conferinţe. Buletinul cerc. 1397. 1936. Sur l'etude de la forme d'une courbe ou d'une surface dans le voisinage de l'un de ses points. Profesor titular. 1935. 3. pag. P. 5. 6. Sur le developpement d'une fonction suivant les puissances croissanfes d'un polynome et application â la determination des courbes de convergence de certaines series de polynomes. N. 1.

pag. 1935. Gazeta Matematică. . Cercul matern. Asupra transformă­ rilor omografice care transformă o conică în ea însăşi. 2. Bucureşti. 1. 1936. Cercul matern. Sur certains invariante attaches aux fonctions analytiques. Ângheluţă. Bratu. T. Armeanca şi Gh. 1. 1936. 28 Nov. Academia de ştiinţe din România. 176—178. Calugareanu. BCU Cluj / Central clişee sunt lucrate Cluj. Asupra? unor integrale. Voi. Profesor titular. In colaborare cu Dnii I. pag. 2. Conferenţiar a) Publicaţii ştiinţifice. 41. 2. 93—98. Cer­ cetări în legătură cu deformarea suprafeţelor. 1936. 30 Mat 1936. 3. pag. Denjoy. Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Rou­ manie. G . Mathematica. care a fost încredinţată observatorului astronomic din*. pag. 4. douăsprezece University Library Clujcomplet. Asu­ pra unor invarianţi relativi la funcţiunile analitice. 1936. Gh. Cercul matern. Тћ. al Soc. al Soc. T. XII. Ştiinţe Cluj. 164—180. Voi. 9 Ian. 59—60. Voi. Din generalizările constantei lui Euler. Ştiinţe Cluj. 1. 41. Gazeta Matematică. 1935. b) Comunicări ştiinţifice.2Ш 3. XII. al Soc. Ştiinţe Cluj. Asupra unor serii a căror cerc de convergenţă e o cupură. I . Conferinţe. Gazeta matematică. 1935. 16 Febr. 3. T. 3. Lucrări ştiinţifice. 1936. Mathematica. 3. 1936. Până acum. Sur l'integrale de M . Sur un contrevariant attache aux fonctions analytiques. Profesor titular. din zona +20. 41. 4. Despre un contravariant relativ la funcţiile analitice. Chiş a lucratîncă şase clişee din Harta Fotografică a cerului. •' ' Publicaţiuni ştiinţifice.

a ) Publicaţii ştiinţifice. al Central Ştiinţe Cluj. Cluj. Voi. O proprietate a elip­ sei şî a iperbolei. şi 28 Martie 1936. II. Nr. 1. 12 Cluj BCU Cluj / Soc. V. Profesor titular. II. Profesor titular. T. Ştiinţă şi Progres. 78—80. Publicaţii ştiinţifice. 1. 3. 41. 7. Parabola. Revue de Transilvanie. 1. Inga. University Library Febr. Mon­ tei. 6 . 2. 2. D . Conferinţe. 5. 1936. 1. 1935. . Ionescu. Academia de Ştiinţe din România. Dr. c) Diverse. O. 1. L'evolution des Sciences Mathematiques ei Physîques. b ) Comunicări ştiinţifice. Publică „Chestiunile de examen" propuse la Secţia Ma­ tern. P e t r e Sergeseu. pag. O proprie­ tate a unei familii de traectorii. 1936. Profesor titular. Ales membru al Academiei de Ştiinţe din România. 1. Ales Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe •din România. a Univ. Pro*bleme noui asupra ecuaţiilor cu derivate parţiale de ordinul al doilea. 'Volum scris în colaborare cu Dnii G. II. honoris causa de l'Univ. 1935. Gazeta Matematică. Bucureşti 26 Ian. p. 2. Voi. 10. Bouligand. Cercul matern. O proprietate a familiilor şi traectorii şi aplicaţiuni. P. relaţiuni imetrice şi o nouă construcţie grafică. Voi.с) Diverse. 57. a) Publicaţii ştiinţifice. Ştiinţă şi Progres. Brunold.

1936. 2 9 Aprillie 1936. 3-e Congr. cu aplicaţii. Quj 2 9 Nov. C. (Volum omagial prezentat Dnei D. Sur les mathcmatiques en Roumanie aux XVIII-e et XIX-е siecles. 5 6 8 — 5 8 2 . I. Stud. Cea mai veche revistă ştiinţifica clin lume. O generalizare a teoremei Hurwiwtz-Angheluţă. Universitatea liberă. 1 9 3 5 şi Caransebeş 2 9 Febr. b) Comunicări ştiinţifice. T. Istoria matematicei: I Antichitate şi Evul mediu. V I . 1 1 Febr. Ştiinţe Cluj. 4. 1936. 1936. Paris. 1 9 3 5 . 1936 şi Liga Culturală. 4 1 . 1 8 Ian. 1 9 3 6 . Quelques polemiques scientifiques dans le Journal des Savants au XVIII-e siecle. 13. 7 Dec. Sur quelques aspects des mathematiques contemporaines. 6. Universitatea Ateneul Român. Bucureşti 3 0 şi 3 1 Martie 1936. Voi. Soc. 2. Conferinţe. 1935. International Histoire des Sciences. 6 şi 7. 3 8 — 3 9 . 3 9 — 4 2 . Voi. 3. O teoremă importantă a lui Van Vleck. Les mathematiques dans le Journal des Savants 1 6 6 5 — 1 7 0 1 . Cercul matern. Paris. Gazeta Matematică. Originile spiritului modern în ştiinţă: Matematica. Sphinx. Bruxelles. 3. In „Bibliotheque de Philosophie Scientifique" Ed. pag. 1 1 Febr. de Belgique. Flammarion. al Soc. 5. 1935. BCU Cluj Central University Library Cluj Les mathematiques dans/ le Journal des Savants 1665—1701. Centre International de Synthese. Şcoala Politecnică Timişoara. Osiris. Primele academii şi reviste ştiinţifice. Mathem. Ştiinţifică Timişoara. 2. I I Epoca modernă şi contimporană. Le Journal des Savants au XVII-e siecle et les mathematiques. 1 Mart. Thales.271 «Grumbach. 8 şi 9. Extensiunea Universitară. 12. Soc. JR. Smith). 4. Coimbra. Careii Mari. 1936. 1936. . Litere Cluj. 1. 1936. Soc. 1936. Preocupările de azi ale ştiinţei. 5 Febr. Turpain. 6 Nov. 5. Bucureşti. Astra. Asupra rădăcinilor ecuaţiilor în care coeficientul lui a P are cel mai ? mare modul. pag. pag. 1 0 şi 1 1 . E. Braşov 2 6 Nov. I. Caracteristicele ştiinţei moderne.

16 Febr. C. XI. 1. 3. I I pentru: ştiinţă. Problema ele­ mentului românesc în Universitatea din Cluj. 1936. IX. Acţiunea Patriotică. b) Comunicări ştiinţifice. 24 Mai 1936. Armeanca. R. 1936. 10. 1. BCU Cluj / Central University Library Cluj asistent. 1936. 1. a) Publicaţii ştiinţifice. I I . Voi. 7. 129—145. 3. B ă d e s c u . Comunicări ştiinţifice. al Soc. 9. 1. 3. pag. Asu­ pra ecuaţiilor lineare cu derivate parţiale de ordinul I I şi de tip iperbolic.272 14. Asupra adevăratei valori a unei fracţiuni. T i b e r i u P o p o v i c i n - Asistent. III. Nr. 1936. 202. Cav. astronom. Bulletin des Sciences Mathematiques. Sur Ies equations algebriques ayant toutes leurs racines reelles. Colaborator „de onoare" la Revista de Ciencias din Lima (Peru). O aplicaţie a calculului probabilităţilor în astronomia stelară. T. c) Diverse. Decorat cu ordinul Meritul Cultural. 2. Referent la Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik (Berlin) şi la Archeion (Roma). Ştiinţă şi Progres. 9 şi Voi. Cercul matern. Mathematica T. №v 2. Ştiinţe Cluj. 1935 la 1 II. Cluj. al Soc. 8. 1936. 2. . 12 Febr. Ştiinţe Cluj. cl. a) Publicaţii ştiinţifice. Sur un probleme de maximum de Stieltjes. Paris. Conferinţe. 1935. Academie des Sciences Paris. Prof. Cercul matern. suplinitor dela 1. R . Sur Ies directions d'indetermination complete d'une fonction elliptique. 1. 2. I .

9. 7. 41. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I. 15. ANUARUL 1935/36 . Despre direcţiile de nedeterminare completă ale funcţiunilor eliptice. 11. pag. T. 12. Gazeta Matematică. 247—256. 205—226. 81—91. 1936. pag. 1. 10. 6. T. Ştiinţe Cluj. Quelques proprietes des equations algebriques dont les equations derivees ont toutes leurs racines reelles. 1936. 1.273 4. 41. pag. Sur une condition suffisante pour qu'un polynome soit positif. 29 Aprilie 1936. Asu­ pra problemei 457. pag. al Soc. Cercul matern. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I I . şef de lucrări. X I I . 27 Nov. 8. 285—288. 1936. 1935. pag. X I . pag. 1 b) Secţiunea ştiinţelor fizice. Voi. 2. De­ spre definiţia funcţională a unui polinom. 67—68. Voi. Revista Matematică din Timişoara. Mthematica. al Soc. 1936. în cola­ borare cu dl Aug. Obser­ vaţie asupra ecuaţiilor algebrice având toate rădăcinile reale. Remarques sur la definition fonctionnelle d'un polynome d'une variable reelle. 1935. Gazeta Matematică. Institutul de fizică generală experimentală. Dima a redactat şi publicat. pag. Mathematica. A. . 5—12. Voi. 5. Mathematica T. XII. T. i :j lo) Comunicări ştiinţifice. de 594 pagini. pag. 1. pag. Despre funcţiile alternate de mai multe variabile In­ dependente. Despre extragerea rădăcinei dintr'un polinom de o variabilă independenţă. Revista BCU Cluj / Central University Library Cluj 1935. 212. Cercul matern. Conferinţe. Profesorul G. 15. Mathematica. un curs de lucrări practice de fizică şi de chimie. Roth. Mathematica T. 73—76. Ştiinţe Cluj. X I I . este aprobat de Ministerul Instrucţiunii. 49—51. Cursul. . alcătuit conform programei clasei a VIII-a secundare. Voi. Matematică din Timişoara. X I .

(Curs special). Bulletin de la Societe roumaine de Physique. Aceste cursuri au fost spri­ jinite de Ministerul Instrucţii şi de iGamera de Comerţ şi de Industrie din Bucureşti. Voi. Bu­ letinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. 6.274 2. cursuri practice şi experimentale pentru profesorii de ştiinţe fizico-naturale şi mărfuri dela şcolile de comerţ. 63—64. Maior. Conferinţe în cadrele Astrei. Idei noi ştiinţifice. Bul. Probleme de Fizică modernă. 63—64. Comunicări ştiinţifice. 2. Voi. 7. Novac asistent. Publicaţii ştiinţifice. » . de la Societe roumaine de Physique. Conferinţe ţinute în cadrele Exten­ siunii Universitare la Cluj. Institutul de fizică teoretică şi aplicată * ) Profesor: A. A. Noi surse ale energiei. Dec. 3. în Anuarul precedent. finergie et radiation dans l'Univers en expansion. Curs de Electricitate şi Magnetism. Lucrare despre propagarea curenţilor electrici. Tomul VIII. Une nouvelle formule dans la theorie du rayonnement. fiindcă aceste date nu s'au puMicat din eroare. Partea I I I : Teoria rela­ tivităţii. 4. 1936. 36. Blaj şi Sighet. Ediţia IV redijată de V. Conferinţe. 36. . Dima a organizat şi condus. In curs de publicare: 5. la Bucureşti. 1935. profesorul G. 1. Conferinţă ţinută la Ouj în cad­ rul Extensiunii Universitare. 3. L'emploi des frequences plus hautes que Ies frequences usuelles dans transmission University Library Cluj BCU Cluj / Central de Г energie electrique. Nr. (Litografiat). 1. Lucrare asupra gazelor degenerate. Nr. * ) Datele dela acest capitol conţin şi activitatea ştiinţifică jpe anii 1934—35 a Institutului. Intre 10 August şi 12 Septembrie. 2.

. . Sur un appareil simple pour la mesure 'des points de Curie â basses temperatures (în colaborare cu R. Iunie 1936. 36.4 . Iunie 1936. Ştiinţă şi Pro­ gres. Forrer. Societatea de Mâine. 1. 1935. Teoria cinetica elementară a gazelor. Szabo M. 6. 24. Şef de lucrări. (urmare) hnecs Martin: Inducţia electromagne­ tică. Terezita: Metode de terminare a con­ stantelor radioactivităţii. ((susţinute în anii 1934—36). Journal Ле Physique. 11. jjreparatar 1. 4. 34. Tom. № i l e 3—4. 35. Structura gândirii ştiinţifice. Teze de licenţă. (Semestrul П. 1935. T. Ştiinţă şi Pro­ gres. No.Gazeta Matematică. An. Tabla Tibetului. Vz 1935. IH. Ga­ leta Matematică. Une formule de la refraction astronomique deduite de 3a forme parabolique du trajet lumineux. VI. Х П Nrile 3 . Teofil Vescan. No. No. Aprilie 1936 şi Maiu 1936. 24.Cluj / Central University Library Cluj BCU Noerribrie 1935. '24. Elementele teoriei gazelor electronice. 33. 37.Victor Marian. № . И. 3—4. Bulletin Scientifi<que de l'JScole Polytechnique de Timişoara. 12. Fasc. Tome V. Expuneri făcute la un Seminar de axiomatică a Secţiei Matematici asupra Teoriei ordonării şi a Axiomelor numerilor întregi. Serie VII. 1935. Iliescu Măria: Efectul Raman. Î935. 3. Oprişor Suzana: Emisiunea termionică. X I I 1934. Nr. V I . 5. 6. 1936). Tom. No. 1935. 2. Scrierile matematice ale lui Gheorghe Lazăr. 5. VI. 24. No. VI. Strasbourg). Bumbăcescu Sevastiţa: Efectul fotoelectric şi aplicaţiile lui.

Obuze cu gaze otrăvitoare în lupta dela Stănileşti (1711). 2. Teofil: Dinamica vectorială şi relativi*tică a fluidelor perfecte. 42. — Richerche sulle t r i a zine — Nota XXXIII. 43. 6. 2. 16. 1935. Izotopii.. 41. r . A. Ibidem. 40.. Lucrări ştiinţifice: Sub presă corectate la Gazzetta chimica italiana (Rorna)i 1. 5. A..1936.1935. 29. e — suoi sali. Sulla Diossitriazinilrfenil-cetossima. Transmutarea materiei. 28. 1. No. VL 1936. pag. BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Publicaţii ştiinţifice:. Tanislau. 4. 1936*. X. 1935. Athanasiu* a) A început o seria de măsuri asupra magnetismului pă~ mântesc în Ardeal. No. C) Secţia ştiinţelor chimice. în Revista Ştiinţifică „V. No. Energia şi materia. Ostrogovich şi V. Crasu. pag. Szăntâ Ârpâd:. No. VI.1936. 3. Ana: Ibnixarea gazelor prin şocuri el'eoIronice în cadrul teoriei: clasice a lui Bohr. 342. 1936. în Revista Fundaţiilor Regale^ No. No.. No. Adamachi". Conferenţiar definitiv: G. IX. 1935. 39. . — Richerche sulle y-triazine * Nota XXXIV. No. 23. 1. 9. 3& Sasu S. VI. 1. Sopra alcuni nuovi compost! ottenuti dalia Diossitriazinil-formaldossima. Conferinţa de fizică. Nyăguly Alexandru: Mediile elastice şi propagarea undelor elastice în aceste medii. VI..28. Radioactivitatea artificială. VesCan. Rusa Victor: Transformatori şi modurile de cu<plaj în înaltă frecvenţă. Barabăs Bela: Efectul spinurilor nucleare în 'azul moleculelor diatomice. pag. 2.276. Laboratorul cde M m i e generală. Revistă Fundaţiilor Regale. Ostrogovich şi I.

Popper: Ttefraktometrische Untersu­ chungen wâsseriger LSsungen von Salzgemischen. Trasposizione. 2. 5. Tariislau. Spacu et C. Trimise de curând la Gazzetta chimica: 1. Ostrogovich. Spacu et V. 7. Ostrogovićh şi A. P. I I : Due forme diversamente colorate del comva reazione specifica per 4'acido cianurico. — Sul cupri-cianuarato sodico.rato sodico. 6. Spacu: Die ptoentiometrische Bestimmung der Oxalate mit Silbernitrat. Spacu: TJie pbtentiomštrfeche Bestimmung des Selenocyans neben den rlalogeriide. 2. G. Spacu und E. Spacu: Die potentiometrische Bestimmung der Me-tavanadate mit SilbernitraL 3. G. 9. în Zeitscrift fiir anorganische Chemie. 2 . G. — Sul cupri^cianu. P. Ostrqgovich şi G. G. (Das Sys­ tem BaCl +KCl). Potentiometrische Untersuchungen. Drăgulescu: ttber die Quecksilbersulîfite des Ammoniums. Armeanu: Sur quelques nouvelles ammines de la scrie des sels noirs de Roussin. Macarovici: Sur Texistence des sulfosatticylates complexes. 4. A. G. în . Laboratorul de chimie anorganică şi analitică.Beckmanniana della Dios-sitriazinil-fenil-cetossima. Qstrogovich. a) Lucrările originale publicate în Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Spacu: Die potentiometrische Bestiimnung der Ce. P.277 3.Zeitschrift fur analitische Chemie şi în Zeitschrift fiir physiJcaliscHe Chemie: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Уапсеа: Nouvelles contributions â Г6tude des chramioxâlâtes polynucleaires complexes (III-eme note). Oštrogovičh ş i l .•posalze mit JFerrocyanid. A. Spacu und C. P. I I : Due forme diversamente colorate del complesso anidro. G. '! 8 . 3.— Richerche sulle y-triaadne — Nota XXXV. Spacu et M.

G. I I Mitteilung. G. In cursul anului şcolar. Spacu: Eine gravimetrische Methode fur die Bestimmung der Cerosalze. 15.278 10. 14. 3. 11.formation et lexistence du Tachydrite en solution aqueuse16. Ammoniakate der. Ammoniakate miumsalze... Studiunx der Ammoniakate einfacher Salze. Ammoniakate der. 2. Macarovici: trber eine Yolumetrische* Methode zur Bestimmung des Selenocyans. „Zeitschriffi fur. (Potentiometrische Un?tersuchungen). 1. în revista străină:.13. Tettamianzî. Zinksalze. 20. Kupfersalze. Spacu: Sur rclectrotitrimetrie du molibdene avec nitrate d'argent. Voichescu:: Betrâge zum. (Tensimetrische Unlersuchungen) 2. Analytische Chemie"":. P. G. Eine neue Potentiometrische Methode fiir die: Bestimsmung von Selenocyniden- . Spacu et Ei Popper: fîtude refracfomelrique sur­ ii. Spacu und C. Conferenţiară:: Raluaa Ripan Tilici. Spacu: Sur un complexe argento-mercurique. 1935—1936 am? publicat următoa­ rele lucrări originale. G.. Eine gravimetrischa Schnellmethode zur Bestimung* von Selenaten. tîber die Quecksilbersulfite des Natriums und des Kaliums. P. Spacu und'C. 19. Spacu: Methode electrometrique pour le dbsage* des iodates par le thiosulfate. (Tensimetrische Untersuchungen). 22.. 3. 18. 12. descritta da A. G.. 2Î. P. Spacu und PI Voichescu:: Beitrăge zumi Studiumi der Ammoniakate einfacher Salze. G. P. 1. 17. P. Die Potentiometrische Bestimmung von Selenocyaniden neben Cyaniden:. Spacu und Pi. Spacu et C Macarovici: Sur une methode de dosage simultane du cobalt et du nickel'. Spacu und Pi Voichescu: Beitrăge zum Studiunr der Ammoniakate einfacher / Central University Library Cluj der CadBCU Cluj Salze.. Macarovici:Sopra la reazione del rame con la Benzidina e sopra un nuovo metodo di dbsament'o» di traoce di rame. G. Drăgulescu:. Spacu e G. G. Spacu: Sur quelques polymolybdătes complexes.

/. Conferinţe: Gruparea Femeilor Române. 4. de France. Publicaţiuni ştiinţifice. nitro-benzylidene-acetalas. de France. 1936. /. Tănăsescu et E. 1935.279 4. Chim. Tănăsescu et E. Cluj. Tănăsescu et M. Crăciunescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. Suciu: Sur la condensation des o. VI. I. ( I I I ) . de France. Bulletin Soc. 1936. (X). /. BCU Cluj / Central University Library Cluj Chim. Chim. nitro-benzylidene-acetalas. Chim. de France. Tănăsescu et E. Benzylidene-acetalas des oses et des osides et leurs transformation en diastereisomeres par insolation. 16. 17. 1936. Silberg: Sur les acridones. nitroacetophenone. Chim. Chem. 2. nitrobenzaldehydes avec l'aniline. Tănăsescu et Martha Suciu: Sur la condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec Faniline. /. p. 4. Ramonţianu: Sur les acridones. 3. 1936. ( V I I I ) N-oxo-acridine et N-oxo-C-oxy-acridine. Nitrobenzylidene-acetals des oses Bulletin Soc. nitres obtenus. Benzylidene-acetalas des oses et des osides. 2. France. (IX Mitteil. Tănăsescu et E. Ionescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. 15. Chim. 8. 1936. 4. o. Tănăsescu et A. Justifica­ rea Feminismului. de France. Tănăsescu et E. Bulletin Soc. 2. I. 3) Laboratorul de chimie organică. liber Acridone). Romanţianu: trber Acridin-N-axyd und Acridin-9-oxy-N-oxyd. / Tănăsescu et M. Tănăsescu: Condensation de l'o. 5. Comportement photo- . nitrobenzylideniques des acetals (IX). IX. 1. /. 5. Bulletin Soc. Bulletin Soc. ( X ) . Bulletin Soc. 4. 7. Crăciunescu: Reactions photochi­ miques dan la serie des derivžs o. /. 12. 9. 15. 1936. Gomportement photochimiques des derives o. Chlorophenylanthranile et chloro-3-acridone. de France. 6. 1936. Eine neue Konduktometrische Methode fur die Bestimmung von Selenocyniden. 2. 2. ( X I ) . nitrobenzaldehyde avec la m. Bulletin Soc. 7.

Condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec les chloro. 1936. de France. 10. 20.11 66—68. 1936. A Silberg: Sur la condensation des amino-formylderives aromatiques avec Facide pyruvique. 11.280 chimique des anthraniles et triphenylmethanes obtenus. V. Physikalische Zeitschrifft 36. Chim. Bulletin Soc. Macarovici: Sur les acridones. Bulletin Soc. Lucrări practice de chimie organică. Teze de licenţă lucrate în Laborator. de France. Jula: Beitrâge zur Bestimmung der Abstufung der Polarităt des Aminstickstffes in den Organischen Verbindungen. Note. IX. VI. Dan RădulesCu şi Oct. de France. XVII. 9—37.et bromobenzene. 19. Publicaţiuni cu caracter didactic. (calitativă şi cantitativă). Chim. ( X I ) . 4. 1. şi-a susţinut teza de doctorat Do­ mnişoara Elena Crăciunescu. Dan Rădulescu şi Coriolan Drăgulescu: Eine Merkwurdige allgemeine Beziehung zwischen den Frequenzen der Bandenspektren den aromtischen Kohlemvasserstoffe und deren Abkommligen. cl. Jula: trber die Rolle der Polari­ tăt der N-Atome bei der Bildung der farbigen Polynitrocomlexe der Benzolreihe. 3. de la Soc. având ca subiect: Reacţiuni fotochimice în seria o. Contributions â la theorie de la fluorescence. de Chimie. /. BCU Cluj /Teze de doctorat. nitrobenzilidenozelor şi ozidelor şi tran­ sformarea lor în diastereoizomeri sub acţiunea luminei. partea I-a şi partea Il-a. 25. pentru uzul studenţilor. I. IX 1936. 2. Central University Library Cluj In cursul acestui an. Dan R~adulescu şi Coriolan Drăgulescu: Contributions â l'etablisement de la structure et des proprietees des resonnateurs d'ensembles. Tănăsescu: Carte de chimie organică. Bulletin Soc. Chim. Silvia Bucevschi: Hormonii sexuali feminini dn punct de vedere chimic. Dan RădulesCu şi Oct. . Bul. Tănăsescu et M. 4) Laboratorul de chimie fizicală. (scris la maşină). XV.

Dan Rădulescu: L'influence des substituants sur Ies i>andes d'absorption. . (13. 16. Lt. 12. Courbe d'extinction de la Dibenzalacetone et de ses derives parasubstitues. 14.: Sur la validite de la formule de Mecklembourg. Alexa: Etude spectrale des polinenes cetoniques. V. Ţilenschi S. Cioară: Studiul spectral al substanţelor alchilice şi arilice cu gruparea NO. Co­ urbe d'extinction de la Benzalacetone et de ses derives parasubsitues. 11. 9. Zamfirescu: Sur la vitesse de decomposition thermique de la chloropicrine. Dan Rădulescu şi V. Săruri dela trinitronenzen. Dan Rădulescu şi Locotenent Popa: Le hidrogene du iioyau benzenique ionisable dans Ies polinitroderives benzeniques. Dan Rădulescu şi Lt. Bărbulescu:. Dan Rădulescu şi FI. Courbe d'extinction de la Benzalacetophenone et de ses de­ rives parasubstitues. Lt. 7. (Un nouvel point de vue sur la dynamique de l'adsorption). Dan Rădulescu şi Subl.: Prepararea acizilor trinitroisoftalic şi trinitromesic şi proprietăţile lor. 6. Alexa: Contribution â Г etude des •nitro et poli-nitro derivćs colores du Benzene. V. Bărbulescu: Influence de la visBCU Cluj / Central University r'ensemble. 1. 3. Dan Rădulescu şi FI. cositee sur l'extinction des resonnateurs Library Cluj 13.281 5. Benzoquinone. Novac L. Alexa: Etude spectrale des polienes cet6niq>ie. Teze de doctorat. Popa: Electrometria grupei nitro.Une loi quantitative •de la frequence des maximas des bandes d'absorption des resonnateurs d'ensemble. 10. 8. 15 sub tipar). 15. 2. Dan Rădulescu: Interpretation physique de la relation de frequence entre Ies bandes d'absorption et de luminiscenee. V. Dan Rădulescu: La relation de frequence des bandes d'absorbtion â fetat de vapeur. Subit. Alexa: Etude spectrale des polinene cetoniques. 14.

Elemente de Fizică pentru: cl. Botanică pentru cl. B) Lucrările Institutului de Speologie. I I . Tomurile I—V sunt apărute. Elemente de Chimie Anorganică pentru cl. V. în care se publică studiile definitive asupra materialului speologic. Zoologie pentru cl. Lt. Dan Rădulescu. Borza şi M. 1. Publicaţii. Chimia pentru cl. 6. Ţilenschi S. IV..282 4. VIII. Acest periodic con­ ţine. Botanică pentru cl. sub direcţia. lui E.: Contribuţiuni la studiul descompunerei cloropicrinei. Tomul VII este în curs de publicare cu fasci­ colele 58 până la 63 tipărite. 5. V. Lecţiuni de Biologie Generală pen­ tru cl. Craiova. V I * Anatomie pentru cl. „reformă" menţinută de toate Guverne­ le următoare. colecţia lucrărilor care nu figu­ rează în Revista „Biospeologica" şi care sunt publicate de . Petreanu: Condensarea trinitrobenzaldehidei cu amine arilice. Alte publicaţii. mai ales acel adunat la Institutul de Speologie. BCU Cluj / Central University Library Cluj d) Secţia ştiinţelor naturale. Sur une methode de haute precision pour la determination des tensions de vapeurs. Racoviţă. Textul Tomului VI (fasci­ colele 51—57) este de mult tipărit dar lipsesc Tabla de Mate­ rii şi Indexele pe care nu le putem tipări căci ni s'au supri­ mat fondurile de laboratoare şi de publicaţii de către Gu­ vernul Iorga (1931). M. Al. Lt. 7. Toate la Editura Scrisul Românesc. III. Revistă internaţională. A ) Biospeologica. Zamţirescu V. Institutul de speologie. împărţită pe volume. Demetrescu: Lecţiuni de zoologie. Alexa: Studiu spectral asupra benzenului substituit. VII.

T. Cluj. colonisation des places vides et preadaptation. 298 fig.. A participat la şedinţele şi lucrările diverselor Societăţi de Istorie naturală. a aşteptat editarea trei ani de zile! C) Rezultatele ştiinţifice ale Misiunei în regiumea Fluviu­ lui Omo şi a Lacului Rudolph (Africa orientală). heredite des effets des mutilations. A ţinut în Decembrie şi Ianuarie. I-VII. Cluj. (P. p. (Bull. 1 . VIII. (Bull. interne et artificiel. 25 fig. pl. Păru le 12 mai 1936). 1935). Sc. Păru le 7 janvier 1936). (Bull. 405—408. Chappuis P. A apărut: Mission'scientifique de VOmo. VIII. Sc. T. A. Acest fascicol conţine pe lângă itinerarul misiunei. Soc. din lipsă de fonduri. (Vezi rapor­ tul special în Anuarul 1933—34). a prezidat Adunarea generală a Societăţii de Biogeografie şi a luat contact cu factorii ştiinţifici şi uni­ versitari conducători. Păru sept. Chappuis P. ca învitat al Facultăţii de Ştiinţe şi totodată ca Profesor de schimb în misiune. — Harpacticiden der Expedition HandelMazetti nach Sud-China (1914—1918). D) E. Sc. milieux externe. accomodaBCU Cluj / Central University Library Cluj tion. 5 fig. origine des organes.. sau de către alţi cercetători. E) Chappuis P. p. Racoviţă. Sc. F ) Codreanu R. asu­ pra materialului procurat de către Institut. 1 carte. o< schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic a rocelor acestei regiuni. A apărut (în sfârşit!) Tomul V I I (XVI+332 p. Cluj.. VIII. p. 2 p. adaptation et seclusion. 386-398. A. Soc.. 34 figs. Arambourg. A. Păru le 10* fevrier 1936). G. professeur â l'Institut naţional agronomique.) care. Soc. — Nćoplasie maligne dans l'hemocoele des EpHImeres sous l'action de Symblocladius rhltHrogenae. 348-353. — Subterrane Harpacticoiden aus Jugoslavien. Chapuis P. T. Lechevalier. Paris. T. Soc. 59 p. public sous la direction de G. Tome I. VIII. 321—334. trber Hohlencopepoden. p. — Zur Systematik der Copepoda Harpacticoida. fascicule 1. la Sorbona din Paris. cu subiectele următoare: La variaţion. origines de variations. Geolo-gie-Anthropologie. Păru le 5 mai 1936). prelegeri de Biologie generală. A. (Bull.2833 către personalul Institutului.

und das Ventralgefăss bei Haemopis sanguisuga L. trber de Wandstruktur der vendralen Lakune bei Haementeria costată Fr. t. 1054. Sc. publicând în reviste de specialitate următoarele lucrări: 1. Eugen Epure: Sur un cas d'albinisme pârtiei chez Hiru•do medkinalis. Grădinescu Ar. p. Chim. Institutul de fiziologie generală. Bull. Prof. 1936.. Nr. 195. 3. Secăreanu şi N. 257. 3. Zool. Cluj. 201. . Bull. 17. 1935. p. Bd. p. Conferinţă asupra celulelor cloragogene la Anelide. T. Zool. Anz.: Profesorul Nicolae Pende. VIII. ţinută în ziua de 22 Martie 1936. Cluj. biol. Anz. Bull. Anz. 1936. 3. p. voi. Soc. Soc. Rev. M . 4. 114. Pora: Influence du courant electrique conţinu sur la permeabilite branchiale chez quelgues poissons d'eau douce. 113. Păru le 1 juillet 1935). M. L A. 1. Grădinescu Ar. A. 1936. :Paris. Scriban: 1. Voi. Gynecol. 4. 8. Grădinescu Ar. Scieno. Instftutal de zoologie şi anatomie comparată. Gynecol. înaintea Societăţii Naturaliştilor din Bucureşti. Nr.'284 Chironomide ectoparasite. Notationes biologicae. 1935. Şanta: Asupra pre­ parării unui extract cortico-suprarenal. Endocrinol. S'au continuat cercetările ştiinţifice. Şanta: "Acţiunea extractului cor­ tico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. Heft 3/4. Sc. 1936. Heft 34. Crustalo Acrivo: Cluj / CentralNeubildung von Cluj BCU t)ber die University Library Kiemenlamellen bei Ganoiden und Teleostiern. şi E. Zool. 102—104. 1936. M. „Endocrinol. 4. Rev. Soc. F. L. şî Obstetr. '(Comptes-Rendus Acad. S. 2. voi. şi Obstetr. Recherches sur la structure des cellules chloragogenes chez les Hirudinees. Beobachtungen iiber die Morphologie des Verdauungsepitheles bei Protoclepsis tesselata O. 1936. cu 1 planşă. IV.. Grădinescu Ar. 1936. şi N. 2. 3. 3.

Biol. voi. Bull. Biol. C. 7. 1936.: Sur les changements du milieu interieur du. 660. 121. Soc. sur la composition du sang chez ScyUium canicula.. 1935. Pora A. p. 6. 1936. Biol. Nr. Pora A.: Sur les differences chimiques et physico^ chimiques du sang des deux sexes de quelques invertebresmarins. E. 411. dans le milieu exterieur. p.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang des deux sexes des Selaciens. Inst. E. quand la region branchiale se trouve k la proximite de l'anode. 121. . 503. oriente dans la direction de passage du courat. R. Biol. 121.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang. 1936. Soc. E. voi. C. Soc. 14. 291. voi. E. Biol. canicula» iC. voi.: De l'influence de l'oxygenation du milieuexterieur sur la composition du sang chez Scyllium. R. 105. R. 121. E. £. 121. 121. Pora A. 1936. 507. 5. 102. R. C. pen­ dant des temps BCU Cluj / Central University Library Cluj differents. . Soc. voi. Biol. 11. 121.: Influence du passage du courant conţinu». C.285. p. voi. R. Rev. 1936. R. p.: Sur les modifications que produit le cou­ rant electrique conţinu dans le milieu interieur du Scyllium.: Differences minerales dans la composi­ tion du sang suivant le sexe chez Cyprinus carpio. Pora A. suivant le sexe chez Labrus bergylla. C. p. place contre la direction du passage. 1936. 1936. 12. 1936. Soc. Pora A. Biol. 9. E. p. 13. voi. C. d'un courant electrique conţinu. la cathode. 1936. R. 10. pendant des temps variables. canicula mâle. Nr. Soc. Soc. Pora A. 373. C.: Sur les modifications du milieu interieur de Scyllium canicula soumis au courant fcontinu. 5. Pora A. E. 1936. la region branchiale etant au voisinage de. 194. voi. p. Pora A. p. C. Endocrinol. 121. Pora A. GynecoL şi Obstetr. R. Oceanogr. Pora A. Soc. dans le milieu exterieur. Biol. E. Soc. p.. E. 689. R. Biol. 119.: Quelques donnees analytiques sur la com­ position chimique et physico-chimique du sang de quelquesIîivcrtebres et Vertebres marins. Monaco. 8. voi. Scyllium canicula mâle.

Rev. C. Antognetti (Roma). E. 139. E. Grădinescu Valeria: Bioelectrogeneza. 1936.: Influence des fortes oxygenations du mi­ lieu exterieur sur la composition du sang de Scyllium ca­ nicula. 5. împreună cu Profesorii Dri. Gynecologie şi Obstetrică. Revista are aspectul şi nivelul revistelor ştiinţifice internaţionale de specialitate. s'a fondat Societatea de Endocrinologie. Ggnecologie. Monaco.Despre anestezie şi narcoză. 4. care ţine şedinţe lunare în cari se fac comunicări de lucrări originale şi editează revista: „En­ docrinologie. 205. Ann. 1. D. Para A. Frankl (Viena).. voi. „Negruţiu Cornelia: Limfa şi aparatul limfatic. Inst. Gynecol. p. 16. et A. Pende (Roma). 18. 699.ces chimiques et phisico-chimiques du sang suivant le sexe. 4. 12. Michail. 8. Mitaćhi Lucia: Termogeneza. Ann. Pora A. Nr. de Fiziologie Generală şi inventariate în Bi­ blioteca Institutului. Bodrogi Ioan: Absorbţiunea prin intestin. Ioan Minea. . *) Lucrate în Inst. N.: Un nouvel appareil pour la contention et la saignee de nombreux Teleosteens marins et d'eau douce. Bărbulescu Emilia: Somnul natural şi provocat. Csallner Kurt:. 1936. Aschner (Viena). Endocrinol.: Mediul intern şi maturitatea genitală la Gyprinus carpio. La această revistă au colaborat până acum următoarele personalităţi ştiinţifice din străinătate: O. Obstetrică". B.: Differ. 19. E. Pora A. Silvio de Candia'(Roma). şi Obstetric.en. 1936. Pora A. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. -E. la care colaborează diferite personalităţi ştiinţifice dm ţară şi străinătate. L. £. voL 12. 2. de Physiol. Nr.Faelli (Roma). 1936. Oceanorg. 6. Teze de licenţă*). M. Bugariu Hortensia: Anatomia şi histofiziologia simţu­ lui olfactiv. etc. Roşu Emil: Hematopoieza şi organele hematopoietice. 17. p. Drilhon: Regulation minerale du miIlieu interieur chez Ies poissons stenohalins. Cristea Grigoriu. tegument şi branchii. 7.::286 15.de Physiol. Reiss (Praga). Bull. Pora A.

. Peterfi. a urmărit problemele de fotosinteză. 13 fig. Dl. p.). I. Peterfi: Sur l'influence du manganese « t du zinc sur le developpement de Microthamnion Kutzingianum. Cluj). 2. asistent. 2. şef de lucrări. 1. (Şcoala Secundară. Noua generaţie de profesori de ştiinţe naturale. Al. (Toate trei la Cercul Bot. BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. p. 'Directorul Grădinii Botanice a Universităţii. 3 pl. 1-64.. Bu­ cureşti). ţinut la Constanţa în Iunie 1936. Univ. Şt. Cluj). Mihăilescu. App. Teze de licenţă: Forţele care concură la ascensiunea se vei brute în plante. înv. 1. şi Şt.287 4. a bine­ voit a-i pune la dispoziţie. 4. (BGMBC. Câmpia Ardealului (Astra cu Ext. de Şt. Grinţescu. Dl. Prof. Iva xanthiifolia. din Cluj). 3. de către Virgil Giurcă. t. Dare de seamă despre activitatea Muzeului botanic şi a Grădinii botanice dela Universitatea din Cluj în anii 1927— 1934. al Soc. o nouă plantă adventivă a României. folosind materialul şi camera ce Dl. 2. Ştiinţele Naturale în Şcoala Primară (Cerc. 6—7). Pregătirea şi recrutarea învăţătorilor (Cerc. Oradea şi Cluj).. XII—XIV.Institutul de botanică generală. 5 Institutul de botanică sistematică. Comunicare făcută la Congresul naţional de Chi­ mie. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. 3. Basarabia Noastră (Ateneul Român. J. Cent. b) Comunicări: 1. Flora Romaniae Exs. XV. . M u z e u şi grădina botanieă. Credinţa şi ştiinţa (AGRU. Borza. Al. Borza: a) Conferinţe: 1. 5. c) Publicaţii: 1. Nr. I. a terminat partea experimentală a unei lucrări având ca subiect: Fiziologia algei Microtham­ nion Kutzingianum. Oradea). t. de Stu­ dii.

3. Câmpia Ardealului. p. (B. 16.288 3. Nr. XIII (1936) Nr. 1-4. I. p. B.. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. în „Revista Hor­ ticolă" din Bucureşti şi în traducere germană şi maghiară în „Bursa Horticolă" din Timişoara). II. I. (Cluj. 2. 46. (Anuarul Ateneului Român pe 1935. Bolul cultural al Bisericii în Evul mediu. t. Conferinţă ţinută la Ateneul Ro­ mân în ziua de 9 Febr. (Buletinul Grădinii bot. Directore Al. 12. AGRU p. Giirtler. dela Univ. I. Roumanie (Buletinul . a. 15. A. Borza. 27-28 şi Nr. 57—61) şi „Our Basarabia" BCU Cluj / Central University Library Cluj (Summary) 1 pag. Trif: Catalogul de seminţe oferit pentru schimb de Grădina Botanică a Universităţii din Cluj. eine neue Adventivpflanze Rumâniens. 1936. Borza şi A. înfiinţa­ rea Universităţilor. Blaj. 13. 1936.. II. Liliacul românesc. „Notiţe dela Grăd. t. M. B. a. t. G. p. Doctrina evoluţiunii şi credinţa. Nr. x.7 ) . XV. Zur Flora von Bessarabien (Resume). o nouă plantă adventivă a României. 5^6 şi extr. Univ. Arvat: Iva xanthiifolia Nutt. 77—78). (Societatea de mâine. Extr. 2 fig. 186—187): 6. 14. 8..). Die pflanzengeographisehen Aufgaben der Naturschutzbewegung in Rumânien. 1. şi al Muz bot. Nr. 18 p. Clusiensis editam. Legăturile noastre botanice cu Orientul. Grădinari. 2—3.). 16. intelectuali. voi. p. C. p. t. (Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. voi. Borza. Botanica medievală. Basarabia noastră. 11. Schedae ad „Floram Romaniae exsiccatam" a Musea bot. 1936. 5. 3 p. 233-236).. p. 4. > 10. I. „Grădinile şcolare" (Grădina mea. p. Nr. (Re­ produsă şi în „Universul" dela 26 Dec. Cent. 1936. C . Bibi. Catalogue des graines offertes en echange par le Jardin Botanique de l'Universitć de Cluj. Nr. I I (1936) Nr. 47—77). 9. 1935. 7. (B. XV. din Cluj. 3 şi 4). G. p. X I I — XIV. voi. (Grădina mea. (Cultura Creştină. (Societatea de mâine. p. Două plante importante din Bihor. XVI. 1-64). 6 . XIII (1936) Nr. 4. Al. 256—257). Schiţă geobotanică (Anuarul Ate­ neului Român pe 1935. uniţi-vă! (Grădina mea. C. M. Al. bot. 5—6. an. sep. XV. 4 p. Nr. 1. p.

asistent. Betula pubescens Ehrh. b) Comunicări: 1. 4. Conservator: E. Pinus silvestris în Surduc şi pe Bucegi. 4. Natursondul. Univ. I. XV. Cele 3 speci de Taraxacum din Cheia Turzii. a new soil core sampler for taking undisturbed soil cores (Summary). „Buletinul Comisiunii Monumentelor Naturii". Alba Iulia). 2. „Natur­ sond".: Iconographia Florae Huugaricae. 4. Bujorean.t |1—301). p. Glossen zur Flora Rumăniens. 3. SocietesCluj (Tot acolo. et E. dela Univ. 1935. p. Cluj". (Buletinul Grădinii botanice şi al ANUARUL 1935/36 19 . G. din Cluj. Statistica Florei din Cheia Turzii. Pop. Analize de polen terţiar (toate la Cer­ cul Botanic Cluj). „Natursond" un nou aparat pentru scoa­ terea probelor de pământ în structura lor naturală. Societăţi Ştiinţifice. Jâvorka A. 228—233). 1—4. Drosometru automat. p. 248—249). Cluj. 189 p. XV. Borza). a) Comunicări: 1. O nouă Euphorbiacee din Basarabia. bot. voi. XX. c) Publicaţii: 1. (Toate la Cercul Botanic Cluj).289 Grădinii bot. Nyarady. 1. Nr. Appendix II. Diferenţierea vegeta­ ţiei din Cheia Turzii. Al. 2. XV. XI. d) Redactează „Buletinul Grăd. dela Univ. Facultatea de Ştiinţe. Flora pliocenică dela Borsec. 187—191). Adnotaţiuni la Flora României. 3. BCU Cluj / Central University Library scientifiques. b) Publicaţii. bot. Floristische Bemerkungen I. şi al Muz. Die pliozâne Flora von Borsec (Auszug). Docent: Dr. Bibliographia botanica Romaniae (v. 236—248). 1936). 1—4. p. Dr. (Totacolo t. Prezi­ dează comitetul de redacţia al revistelor „Grădina mea" şi „Kertgazdasâg". şi al Mu­ zeului bot.. 8 fig. 2. Talofite fosile dela Borsec. Nr. şi al Muzeului bot. Nr. 22 tab. a) Comunicări: 1. din Cluj. şi al Muzeului bot. (La Cercul botanic Cluj). XV. Emil Pop. a) Conferinţe: Bătrâneţea şi moartea plantelor (Astra. t. Observaţii şi date floristice I. dela Univ. 3. 3 fig. (Buletinul Grădinii bot. p. 17. XI. (Uni­ versitatea Regele Ferdinand I. 2. voi. b) Publicaţii: 1. Bibliographia botanica Romaniae. (Buletinul Grădinii bot. din Cluj.

Cluj. 2. iar ca Preşedinte al Secţiunii de Geologie-Paleontologie. dela Univ. dela Dej şi Ocna Mureşului (Uioara) în Maiu. Lucrări ştiinţifice şi pe teren. Forţarea castraveţilor în sere. 181—185). aprobată în Adunarea Generală din Decembrie 1935. Comunicări: 1. înmulţi­ rea Coniferelor pe cale vegetativă. 2—3. aducând noui preciziuni cu pri­ vire la forma. . Drosometrul automat. 2. O noutate printre fructele exotice ale Clujului: Grape fruit. 176— 181). 15. „Grădina mea". 2. participând cu comunicări ştiinţifice la şedinţele din 1936. 2. 229—233. 1936. Cluj. A făcut un studiu asupra regimului apelor subterane din regiunea Municipiului Oradea în Iunie 1936. Flora şi fauna internă a pământului. întinderea şi poziţia stratigrafică a acestor masive. Mine­ ralogie. Trifu. Gacteele. 5. Rugi­ na trandafirilor. Şef grădinar: A. Revenirea frumoasei Poinsettia printre florile noastre. (La Societatea de Horti­ cultura. Institutul de geologie şi paleontologie. Boli. propunând lista membrilor de onoare. Şef de culturi: C. 4. 1935. 402 pag. BCU Cluj / Central University Library Cluj Comunicări: 1. activi şi corespon­ denţi. 3. 3. XV. Prof. 3. din Cluj. 4. Filiala Cluj). Ca membru fon­ dator al „Academiei de Ştiinţe din România" a participat la toate şedinţele şi actele de fondare ale acestei Instituţiuni. cunoscute de ţărăni­ mea română. un nou aparat pentru măsurarea cantitativă a rouăi. Sibiu 1936. Câteva articole de interes horticol în revista „Grădina mea". Microorganismele cari influenţează azotul din pământ. p. 1 fig. în Aprilie. 1.290 Muzeului bot. leacuri şi plante de leac. Voiteşti a lucrat pe teren în regiunea masivelor de sare de la Şugatag. (Tot acolo. Gărtler. „Grădina mea". Cyelamen persicum. Biblioteca poporală a Asociaţiunii „Astra" Nr. Mana cartofilor. a organizat această secţiune. Petrografie şi Geografie. Ioan P. p. (1): 13. „The automatic Drosometer" a new in­ strument of the dew (Summary). Articolaşe horticole în „Grădina mea" 6 . 1936. 5. t.

Buru. Reptile şi Păsări. A ţinut studenţilor m Paleontologie 5 conferinţe a câte 2 ore. Revista Muzeului de Geologie. despre Mamifere. voi. Acad. 1. R. Rom. Câmpina. — Situaţia geologică. 1936. Harta 1:75.2'Л A. aparaţia şi evoluţia iz­ voarelor „Hebe" de la {Sângeorz-Băi. Bevista „Amicul Tinerimii". fiind trimis. Lipova Banat. Ion Maxim a studiat regiunea comunei BCU Cluj / Central University Library Cluj Călăţeni jud. pentru specializarea în Geologia petrolului. Tg. 2. Alba. Cluj 1936. Ш . Amfibieni. Dl preparator Iustin Gherman. — Ce se poate ceti pe harta fundului M. c) Asistent Octavian Niţulescu a continuat studiul re­ giunii Petrid. ЏпА » Kaaîerinţâ ştiinţifica' in cadrele -Extensiunii Uni­ versitare. şi-a luat con­ cediu fiind suplinit pe timpul concediului de Dl absolvent Stoica Coriolan. Jiu. Publicaţiuni. ca practicant la Soc. începând cu luna Maiu 1936. — Amintiri din viaţa de profesor secundar la Tg.000 Huedin-Turda complectată cu cercetările cele mal rioui cât şl personale (manuscris). Ionescu-Balea. Negre. d) Preparator Iustin Gherman a continuat studiul M-ţilor Apuseni în Jud. şi Gazeta „Tinere­ tul Invăţătoresc".Sur la presence des restes fossiles anediterraneens dans la breche tectonique du massif de sel de Ocna Mureşuiui (Uioara) în colaborare cu Dl Dr. V I . 1936. Revista „Amicul Tinerimii". originea. de Ştiinţe din România. C. Nr. Astra Română". . de Geologie voi. A ţinut studenţilor de la Paleontologie 4 conferinţe de câte 2 ore în care a tratat despre Peşti. la Cluj. Tg. Jiu 1936. a ) JProf. Bucureşti. Cluj. Ionescu-Balea). „Radiolaritele de la Turda" sub tipar în Bul. al Univ. Jiului 1936. Mineralogie. Turda şi a formelor fosile din Coasta cea Mare şi valea Pleşca (Cluj.). b) Şeţ de lucrări. Soc. Mureş unde a efectuat săpături pentru mami­ fere fosile. Ibidem. Ioan Pojiescu-Voăeşti: — Sur la position stratigraphig-ue du massif de sel de Dej (în colaborare cu Dl Dr. — .

Contribuţiuni la cunoaşterea nisipurilor aluvionare din M-ţii Apu­ seni.-Miner. Dl Oct. dintre Valea Lisei-Sâmbetii până la Tărâţa.. 1 b) Şef de lucrări Eugen Stoicovici. Cheile Bicazului. Voiteşti. din care s'au făcut şi 150 de secţiuni subţiri pentru microscop. Nr. Cetatea Roşiei. Valea superioară a Mureşului. schimb. 20. 4. „Astra". Cum. s'au format MunţiL Apuseni şi bogăţiile lor. Ian. Studii pe teren în Munţii Făgăraşului asupra cristalinului. cu personalul ştiinţific al Institutelor de Geologie. L P. Bibi. Colecţiuni. urmând itinerarul: Câmpia A r ­ dealului. Dl Iustin Gherman a colectat material din M-ţii Apusenidin Jud. Cluţ. Ditrău. Ocna Mureşului şi Oradea Mare. forme fosile şi material petrografic din regiunea Mera-Coruş. Rev. 1936.. al Univ.. Dej. voi. 1—2 е т . a) Prof: Victor Stanciu. Geol. cu materialul! adus de: Dl Prof. apoi. Colecţiunile Institutului. Mureş. Bogăţiile miniere ale Munţilor Apu­ seni.. P. Conferinţe: 1. fosil din regiunea Gălăţeni Jud. Excursiuni cu studenţii. Dl Ioan Maxim a colectat material. în revista „iCarpaţi". M-ţii Gurghiului peste Rotunda. Niţulescu a îmbogăţit colecţiunea cu material din regiunile: Turda-Petrid-Buru. Mineralogie şi cu 25 de studenţi şi studente. 7: Institutul de mineralogie.. I. Nr. Biblioteca Institutului de Geologie-Paleontologie s'a mă­ rit până la sfârşitul lunei Iunie 1936 cu 66 de volume cumpă­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rate şi primite ca donaţiune sau în. s'au îmbogăţit.292! 3. Muz. 2. La Deva:. Sibiu 1935. 2. Ex­ cursia s'a făcut impreună cu Dl Prof. ştiinţifice:. Bicaz şi Piatra Craiului. Fosile găsite pentru prima dată în Calcarul dela Sănduleşti (Turda) după care s'au fă­ cut mulaje în gips. La Făgăraş: Probleme de miner al ogeneză. Alba. a publicat: 1. Dr. Lucrări apărute: 1. Biblioteca.. Voiteşti din regiunile: Vatra Dornei-Pojorâta. VI. Corund. Sovata.

Cluj. Târnava Mare. V. 1936. 3. a continuat cu studiul Munţilor JBodnei. Târziu Ana: Plasa Sân-Nicolaul Mare. Satele şi gospodăria lor. 13. -Prof. voi. 6. 15 Aprilie. Graniţa de Vest.-Miner. Forro Ecaterina: Valea Lutului. Nr. Suciu Romul: Plasa Rupea. Rev. al Univ. МегцЏи: a început tipărirea voi.8. p. Alba. Feier Zoe: Regiunea auriferă a Abrudului. Gorj. 1. Matis Edith: Plasa Chiochiş. Meruţiu. Dinu Margareta: Plasa Jiu. jud. . . d) Preparator Lucian Stoicovici a piiblieât: Coritribuiţiuni la cunoaşterea metamorfismului de contact. Şef de lucrări L. a publicat: Begiunea Miniera BaiaJVIare—Baia Sprie. Pălăgeşiu Măria: Bazinul Someşului Mare dela izvor până la Sângeorz. V I din „Luefăirile Institutului de Geografie'. Bică Florica: Basinul Cungrei Mari. 8. 1—12. c) Asistent Sever Anton a continuat studiul pe teren .. Coritribuţiurii "la perfecţionarea cracării. 2. 12.prezentării). 1^2. Teze de licenţă în Geografie (în ordinea . Muz. (Comunicări preliminare). Şef de lucrări T. Tănase Viorica: Plasa Vinţul de jos.293 .Moniteur du petrole roumain. 1936. Valea Someşului şi Aurăritul din Munţii Apuseni. jud. 13-^21. jud. Hetco Irina: Stâna de vale. Institutul d « geografie. .'. 5.în regiunea JBihariei. Reichert Ludovic: Plasa Bârgăului. University Library Cluj umană în BCU Cluj / Central a publicat: Viaţa Munţii Călimani. Someşan. Drăgulescu Livia: Plasa Ilia. Herbst Constantin: Begiunea dintre Trotuş-MilcovDe aluri şi Şiret. VI. 4. Asistent JR. 2. 10. 7.p.Nr. e) Secţia đe geografie. <Geol.Morariu. 11. 1936. Regiunea Baia-Mare—Baia Sprie. 9.

Dolj. cult. 16. Câmpiei Ardelene.. Sumi AdalberU Valea NadeşuluL 23. MoTnar Ştefan. Gergely Ghizela. 34. Teiuş. 40. Lula Olivia: Plasa Hunedoara19. până la vărsare. Veza Samsvn: Valea Târnavei Mari-regîunea MediaşBlaj. 27. 20. Kovăcs Amalia: Plasa Mocim. Panaitescn Elena: Valea Sîret'uluir Dela confluenţa cu Buz.. Ţegean Măria: Vegetaţia din Nordul... 25. Rohrer Carol:Cluj / Central University Library Cluj Centralăl 31. Ciucă. Măria:. Qena Mureşului. 35. S. Staicu Nicolae: Podgoria judeţului Pufna. 37. Weber Fr. Ioan: Valea superioară a Hartibaciului. 18..14.. Mureş. Severin. Valeria: Valea Mureşului dela.. Ioan:. Szătai Elisabetar Plasa Săcueni. Plasa Călugăreni (jud. 41. Plasa Şomcuta-Mare. şi etnică a oraşului Tg. de Gristurî. Vlaşea. Para Vilma Fidelis: Regiunea oraşului Irrsbruek. 28. 39.. Trenca Minerva: Monografia plasei Jibău. Bazinul Someşului mare dela Beclean la Dej. 17. Cioacă Ioan: Plasa Bechet jud.. 32. Dumitrescu R. 42. Smădescu Adalgiza:. Komlosi Andrei: Valea Pogânişului.O secţiune prim regiunea alunecărilor de teren la N. Vasile: Monografia comunei: Monteoru judi Buzău. Plasa 30. 24. 36. Măria: Plasa Câmpia-^ BCU Judeţul Timiş Tbrontal. V. Timiş-Torontal. la. 26. Neculoiu Ioan: Monografia comunei Poiana Mărului. 44. Mathias Francisc: Plasa Giulvăz jud. Boldor Iulian: Şesul Aradului. Păunescu I. Gnădig Andrei: Factorii cari au determinat desvoltL econom. . 38. 15. 33. ETek Emeric: Bazinul superior al Lăpuşului... Magyar Elisabeta. 22. Plasa Caransebeş: jud. Ionescu V. Athena:: Valea Olteţului. 29.. 21. 43'. Pop G. Economu Raina: Coasta Mării Negre dela braţul SfL Gheorghe până la Constanţa.Plasa Gherla. Cotoi V. Pap Samuil: Roşia montană şi împrejurimile.

BIBLIOTECA UNIVERSITARA BCU Cluj / Central University Library Cluj .

doctor în drept. Ludovic Kelemen. F. doctor în drept. Arhivar: Sub-bibliotecari . deleg. Fac. Prof. a) Personalul ştiinţific. de Fii. Tulia Găvruş. de Medicină. de Ştiinţe. doctor în litere. Sabin Mureşan. profesoară secundară. Preşedinte: Membri: FI. Marinescu. al Fac. Ion Muşlea. Bibliotecari: Ion Muşlea. sec. Virgil Vătăşianu. Un post vacant. Un post vacant. şi Lit. Ştefănescu-Goangă. Ştefan Monoki. profesor secundar. directorul Bibliotecii. doctor în drept. Traian Mitrofanovici. „ Gheorghe Spacu. Fac.1. abs. doctor în litere. profesor secundar. rector. Teodor Mihăilescu. deleg. 2. de Ştiinţe. Titu Vasiliu. Personalul bibliotecii. del. Comisiunea bibliotecii. bibliotecar. Ignaţie Balogh. Fac. „ Const. de Drept. Gheorghe Ioanovici. BCU Cluj / Central University Library Cluj Secretar: Olimpiu Boitoş. doctor în filozofie. profesor secundar. „ Camil Negrea. licenţiat în litere. Anton Valentiny. Olimpiu Boitoş.Director: Primbibliotecari: . del. prof.

BCU Cluj / Central University Library Cluj Tâmplar: Dumitru Russe. Ioan Mihalache. (până la 30. IV. (până la 31. de copii mici. (dela 1. 1936). grad. VI. Vasile Munte. Simion Sasu. de Litere. 1936). Mecanic-fotograf: Ştefan Balâzs. de Drept. V. Mecanic: Vilhelm Anlauf. Iosif Florian. licenţiat în litere. Vasile Săcară. (dela 1. XII. Bela Karl. abs. Martin Mate. Simion Sasu. V. Intendent: Augustin Todor. 1936). al Fac. (până la 30. înv. 1935). Livia Crăciun. (dela 1. Olga Csermâk. II. Ghizela Meder. Margareta Orban. Gheorghe Miklosi. 1936). litere (dela 1. (dela 1. litere (dela 1. VI. înv. (până la 31.297 b) Personalul administrativ şi tehnic: •Secretar: •Cartotecari: Dumitru Petruţiu. 1935). Gheorghe Murăşan. Trâian Jianu. Iolanta Fodor. pt. IV. Dactilografe: Legător-şef: Anton Rohonyi. Ilie Ferdinand. Ştiinţe. I. Simion Sărmăşan. I. absolvent al Fac. (până la 31. 1936). Gavrilă Moldovan. Ioan Andrasofszky. (până la 15. 1936). 1936). lic. Nicolae Rotar. Gavril Moldovan. Ioan Bindea. Alexandru Ilea. V. IV. 1936). (până la 30. Aurel David. (până la 31. Aurelia Botez. lic. licenţiat în drept. c) Personalul de serviciu: Primlaboranţi: -Laboranţi: Gheorghe Kovâcs Farcaş Erdei. Ilie Chira. Nicolae Todor. 1936). Servitori: . Olim­ piu Albon. IX. 1936). 1936). ÎH. Vasile Munte. licenţiată a Fac. 1936).

1936). Instr. Publ. cartotecară. dlui prim-bibliotecar Anton Valentiny (Rectorat Nr. licenţiată în litere (Minist. 1936 (Ministr. 1935. v 3. 1936). cu data de 1 Febr. în mod provizoriu. 92533—1936). 1936. 191744-1935 din 12 Martie 1936). şef legător. Dec. pentru cauză de boală. II. 1936. Nr. 152197—1935). 3824—1935). Mişcarea personalului. pe ziua de 15 Martie 1936 (decizia Minist. demisionat. Instr. până la 1 Sept. Instr. Gheorghe Pop. Dela 23 Oct. (Minist. pe ziua de 1 Sept. director general. conducerea Biblio­ tecii a rămas. Nr. In locul devenit vacant a fost numită cu data de 1 Iunie 1936 dşoara Aurelia Botez.298 Vasile Mureşan. 24998—1935). 839—1936. Instr. a fost pusă în retra­ gere din oficiu. 1935. 148784—1935). VI. Cu data de 1 Aprilie 1936.. a fost nu­ mit dl Traian Jianu. 1935 (de­ cizia Min. In locul lui a fost avansat cu data de 1 Febr. No. 3099—1935). Dşoara Iolanta Fodor. Dlui Virgil BCU Cluj / Central University Library Cluj Vătăşianu. Dl Eugen Barbul. Publ. Vasile Michăşan (dela 1. Instr. 1935. a fost îndepărtat din ser­ viciu pe ziua de 1 Oct. omul de serviciu Vasile Munte. Nr. Nr. Publ. iar în postul de servitor devenit . 5970—1936). fiind pus în retragere din oficiu pentru limită de vârstă. pentru necunoaşterea limbei sta­ tului (Minist. V. In locul devenit vacant a fost numit cu începere dela 1. i s'a prelungit detaşa­ rea ca secretar al Şcoalei Române din Roma. Publ. Publ. Dl Anton Rohonyi. 1936 a încetat din vieaţă laborantul Simion Sărmăşan. Rectorat Nr. dl Ilie Fer­ dinand (Rectorat Nr. publicat in Monitorul Oficial Nr. Instr. (dela 1. 157 din 9 Iulie 1936 director general al Bibliotecii. In locul cartotecarului Ilariu Albu. (dela 1. bibliotecar. licenţiat în litere. dl Ion Muşlea a fost numit prin înaltul Decret Regal Nr. 1935 dl prim-bibliotecar Ion Muşlea a fost încredinţat cu conducerea Bibliotecii subt formă de girare (decizia Senatului Universitar din 23 Oct. Publ. La 28 Ian. 1936). 2700—1935). Nr.

In Decemvrie 1935 Comisiunea Bibliotecii a aprobat ca directorul-delegat Ion Muşlea şi bibliotecarul Ştefan Monoki să facă o călătorie de studii la Bucureşti. 3. Cu aceeaşi dată a fost avansat ca laborant omul de serviciu Ga­ vrilă Moldovan. pp. Ion Bianu şi folklorul nostru. La 10 Aprilie 1936 a încetat din vieaţă laborantul Olim­ piu Albon.299 vacant a fost numit provizoriu. cu aceeaşi dată. 4. 287—292. Vasile Mureşan (Rectorat Nr. 1095—1936). iar în locul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu Vasile Micheşan (Rectorat Nr. laborantul Alexandru Ilea. 38 p. Beograd 1936. în locul lui. Iaşi şi Cernăuţi. Gu data de 1 Iunie 1936 a fost pus în retragere pentru împlinirea limitei de vârstă. O rumunskom knizevnom folkloru. 1594—1936). conferinţe de specialitate. în „Knjiga o Balkanu". 4. Ghe­ orghe Pop (Rectorat Nr. iar în postul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu. Călătorii de studii. Cele văzute au fost comunicate colegilor în întrunirile personalului ştiinţific (la care a luat parte şi personalul administrativ). director: 1. în „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" III. 169—176. 1935. 2. S'au ţinut 12 astfel de con­ ferinţe. BCU Cluj / Central University centre şi pentru a cerceta bibliotecile din aceste Library Cluj a lua con­ tact cu conducerea lor. pp. cu aceeaşi dată. iCiontribuţiuni la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din Transilvania (până la Unire) Cluj. pp. Cartea Bomânească. . în care s'au discutat numeroase probleme de orga­ nizare ale instituţiei. (1935). 352—1936). în acelaşi „Anuar". cu data de 1 Mai 1936 a fost avansat în postul de laborant Simion Sasu. Această călătorie s'a dovedit foarte bogată în rezultate practice. 1—8. în 8°. Lucrările personalului ştiinţific al bibliotecii Ion Muşlea. Alte variante româneşti ale snoavei despre femeia ne­ credincioasă.

79 sz). Minerva. (Tud. Ol. (Bibliografia literaturii maghiare din România pe anul 1935). în 8°. 1935. Sibiu 1936. în 8°. Biblioteca noastră a avut norocul să moştenească dela vechiul regim o clădire care în multe privinţe se mai poate numi şi astăzi modernă. Cartea Românească. în 8°. Cluj 1936. 2. 2. Dormitio Virginis. (Erdelyi Tudomânyos Fiizetek. Bucureşti 1935. 20 p. inovaţiuni şl îmbunătăţiri. în 8°. (Bi­ bliografia literaturii maghiare din Ardeal) pe anul 1934. 69 sz. România magyar irodalmânak. Localul. 1936. (Lista titlurilor periodicelor româno-maghiare şi maghiare apărute în Ro­ mânia în anul 1935). 215 p. Rom. Fiizetek 1936. Cluj. 5. Contribuţii la istoria misiunii lui A. 86 p. indagini iconografiche.). BCU Cluj / Central University Library Cluj Virgil Vătăşianu. în 8°. România az 1935. în 4°. In cursul ultimilor trei ani s'au ridicat şi mobilat trei săli nouă de lectură şi două săli de depozit (acestea însă făra rafturi). bibliotecar: 1. Bucureşti 1935. 52 p. bibliograf iâj a 1935 ev. Cultura Naţională.800 5. (Extras din Ephemeris Dacoromâna). în 8°. Pictorul Octavian Smighelschi. atenţia con- . Extras din Anuarul Institutului de Istorie Naţională VI. Az erdelyi magyar irodalom bibliografiâj a 1934. 1935. Boitoş. Anton Valentiny. Cluj 1935. Editura Krafft şi Drotleff. Cart. Cluj. A publicat „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" I I I . Minerva. Minerva. 50 p. Ştefan Monoki. evben megjelent român-magyar es magyar idoszaki sajtotermekek cimjegyzeke. bibliotecar: 1. 18 p.. Panu în Apus (1864). Asigurată din punct de vedere al sălilor. cu toate că datează de aproape 30 de ani. 33 p. prim-bibliotecar: 1. bibliotecar: 1.

să realizeze următoarele lucrări: a) Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pen­ tru cărţi. din cauza întunerecului din depozite. b) Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice.. toate mificaţii prea multe. . Comisiunea Bibliotecii.Cluj / Central University Library Cluj gravele neajunsuri semnalate mai sus. Datorită acestuia s'a putut face o împărţire a labo­ ranţilor după etajele depozitului. având de scop o mai bună servire a publicului cititor şi o simplificare a serviciilor. pentru viitor.301 ducerii institutului s'a îndreptat mai ales asupra unor lucrări. Timp de aproape şapte luni pe an (Octomvrie—Aprilie) în Biblioteca noastră nu se putea servi cititorilor cărţi după orele 17-—18. . (Instalaţia a fost pusă în funcţiune la data de 18 Sept. Parte din aceste săli .005 29. Cu toate că instalarea luminii electrice nu s'a putut face — din motive materiale — cu ra­ BCU s'au putut înlătura.800 36. de modernizare a utilajului tehnic.055 38.750 . şi au fost achitate din taxele de Bibliotecă ale Facultăţilor. fiecare fiind făcut răspun­ zător de o parte a lui. sesizându-se de un raport al Di­ recţiunii prezentat în şedinţa dela 20 Ianuarie 1936. Lei Lei 163. Valoarea acestor inovaţii şi perfecţionări reprezintă suma de şi anume: ascensorul: instalaţia electrică în depozit: telefonul intern: aparatele de stins incendiul: Lei Lei Lei . se­ cretariatul şi scările mici ale depozitului.400 58. 1936). d) Procurarea a 21 aparate de stins incendiul (marca „Pompier"). aparatele vechi ne mai funcţionând de ani de zile şi astfel colecţiunile Bibliotecii fiind în continuu pericol de foc. în felul acesta s'a pus capăt situaţiei dăunătoare de totală lipsă de control a circulaţiei cărţilor. c) Instalarea unui telefon intern (cu 11 posturi) contribue la o mai grabnică servire a publicului şi însemnează o enormă. a hotărît. biroul directorului. In cursul vacanţei de vară 1936 s'au mai făcut următoarele lucrări: a) S'a zugrăvit: sala profesorilor. De aseme­ nea nu se puteau aşeza la loc cărţile restituite din sălile de lectură în cursul după amiezii. economie de timp şi un control mai eficace al serviciilor.

15.. având cunoştinţe de limbi şi scriere frumoasă. stud. 1. în drept. 1. IV. Dan Mihail. 1936—1.. Alexandrescu D. stud în lit. VI. a) Catalogul topografic. 1936. 3. 1935-15. IV. Emil. 15. IV. XI. stud. 1936) doisprezece studenţi-practicanţi. 16. II. Gozman Eugen. 1935—15. XI. . V. XI. IV. în drept. 10. Bratu Virgil.. Moldovan Zeno. Iacob Tiberiu. 15. 15. Hollanda Vicenţiu. Gyorbiro Eugen. stud. In această grea şi lungă muncă — e vorba de trecerea în registre a vre-o 300. BCU Cluj Central University Library Cluj apoi (1 Febr. 12. 4. 8. Herman Ioan. 5. 1936. cu examenele în regulă. 1936. stud. Lipsa unui astfel de catalog a însemnat în totdeauna un mare neajuns pentru Biblioteca noastră. 1935) şase. stud. 1936. 1. în med. Iată numele lor şi timpul în care au lucrat la Biblioteca noasrtă: I. 1935. 1. 1936. 1936. 1936. 1936. stud în med. 1936. 1935.000 titluri şi în acelaşi timp de desfacerea şi refacerea unuia din cataloagele alfabetice compuse din peste 400. 6. Funk Iosif..:302 nu mai fuseseră zugrăvite dela construirea Bibliotecii. 7. 2. 1935—31. XI. IV. stud. VI. fiind preferaţi cei lipsiţi de mijloace. I I . în drept.000 fişe — Biblioteca s'a bu­ curat de binevoitorul sprijin al Rectoratului şi al Comisiunii Bibliotecii. II. 1. Valerian. în şt. 13. lucrând câte 3 ore pe zi şi plătiţi de către Rectorat (din fondul asis­ tenţei sociale). 1935. 15. 16. 1936. în drept. XI. stud. stud în lit. 1. XII. 6 . Iliovici O. Indre Liviu. stud. 1936. Lucrări în bibliotecă. b) S'au schimbat toate geamurile sparte ale marilor fe­ restre ale depozitului de cărţi şi s'au chituit pretutindeni unde • era nevoie. 1936—15. 9. stud. în drept. în drept. De aceea conducerea ei a hotărît în primăvara anului 1936 să înceapă lucrările pre­ gătitoare ale realizării lui. care i-a pus la / dispoziţie întâi (16 Nov. II. II. V. în drept. stud în drept. 1. S'au vopsit şi -11 din uşile diferitelor săli. Aceşti studenţi au fost recrutaţi pe cale de concurs. Iosa Gheorghe.

La această dată a început aranjarea la loc a fişelor în ordine alfabetică. Stanca Petru. 1936. 1. La sfârşitul anului şcolar trecut (30. Lucrările pentru aşezarea întâiului stoc de fişe (A-Blar) în ordine numerică au început la 18 Febr. 15.303 13. 1935—18 Febr. Vasile. IX.. Multe cărţi au fost tre­ cute în locul dubletelor inutile din care. 1936—15.222 volume.XII. La această muncă au luat parte şi studenţiipracticanţi. 1. atât în epoca dinainte de începerea lucrărilor pen­ tru catalogul topografic (16 Nov. Schaljo Adalbert.376 volume ). Lucrările vor continua în anii viitori. 1935.. stud. I. au fost scoase din depozit 2711 opere. catalogul pe materii cuprindea un număr de 32. licenţiat în drept. în lit. Trifănescu Ioan. Pavel A. . După un calcul aproximativ. La 15 Sept.046 fişe. ele vor putea fi ter­ minate. stud. de câteori erau liberi. *) Numărul mare al volumelor fată de opere se explică prin faptul că aproximativ 1000 din operele numerotate au fost colecţii de . 16. 1936. 15.reviste. 1.178 şi 281. 19. 1935. cu Nrii 277. VI. în cursul anului. 16. 1936.175.558 fişe şi astfel numărul s'a ridicat la 45. Săulea Cecilia. 17. 1936.001—283. în drept. IV.. 1936. stud. s'au reluat lucrările de împărţire în ordine alfabetică a celei de a doua grupe de fişe (Blar-Engl). 1. denţi-practicanţi. 15. 20. lucrare terminată la 20 Iunie.520 fişe. S'au catalogat 8384 opere în 11. în drept. în şt. cu această ocazie împărţindu-se şi fişele de trimitere. dacă se va asigura Bibliotecii acelaşi număr de stuBCU anul 1940. în drept.V. în Cluj / Central University Library Cluj b) Catalogul alfabetic. stud. cât şi mai târziu. iar trecerea în registre la 9 Martie 1936. Timbuş Eliza.010 fişe. 1935—31.XI. 1 c) Catalogul pe materii. stud. In cursul anu­ lui şcolar 1935—1936 s'au clasat şi împărţit definitiv 13. 18. făcându-se în total 31.691—280. în lit. 1935). Sandru Emil. stud. V. XI.1936—l. 1936). 1936. I I .11.588 fişe. fiecare cu câte cel puţin 3—5—10 volume. Până la 9 Iunie 1936 s'a trecut in registre 24. S'au numerotat 5545 opere în 10.

Cu acest an s'a început întocmirea unui catalog pe fişe (aranjate alfabetic) a materialului intrat ca exemplare legale. s'a întocmit şi un catalog mai sistematic al incuna­ bulelor noastre. colecţia vechilor cărţi româneşti. Pentru o mai sigură păstrare. d) Lucrările de conservare şi curăţire.361 Total 3702 volume BCU Cluj / Central University Library Cluj Lei 125. făcându-se şi identificarea lor pe baza cata­ logului german amintit. reviste româneşti Lei 28. Cu ajutorul lui se pot afla mai uşor de cât până acum cărţile şi broşurile intrate în cursul anului. S'au legat în cursul anului: 1820 voi. Numai dela 1 Sept.226 371 voi. Cu ocazia întocmirii unei liste a incunabulelor Bibliotecii noastre destinată publicaţiei „Gesamtkatalog der Wiegendrucke". reviste străine Lei 17. In această privinţă colaborarea cu Biblioteca Academiei' Române dă rezultate din ce în ce mai îmbucurătoare. e) Alte lucrări.. Acest catalog va fi utili­ zat şi la controlul fişelor de imprimate legale primite de Bi­ blioteca Academiei Române.304 La catalogarea pe materii au fost ocupaţi trei bibliote­ cari. întru­ cât cărţile au fost bătute şi şterse de praf în afară de depozit.433 In cursul verii s'a lucrat la curăţirea depozitului (4 etaje)* şi a colecţiilor şi anume mai temeinic decât în alţi ani. se adresează des biroului de informaţii pen­ tru consultarea lui. care luând cunoştinţă de faptul acesta. Vătăşianu — a fost posibilă detaşarea unui al patrulea bibliotecar la lucrări­ le acestui catalog. ziare Lei 26.494 854 voi. a fost trecută din biroul Direcţiunii în „Sala Colec- .. 1936 — după reîntoarcerea bibliotecarului V.352 653 voi. Catalogul nostru pe materii a putut da în anul acesta lă­ muriri preţioase publicului cercetător. cărţi pentru suma de Lei 53. care au avut însă şi alte însărcinări.

In acest an ele au fost repartizate precum ur­ mează: a) Pentru cumpărare de reviste: Fac.000 150. Victor Popp. (173 voi).305 ţiilor Speciale". Creşterea eoleeţiunllor.). T. Sporirea colecţiunilor s'a făcut. donaţiuni.000 b) Pentru cumpărare de cărţi: Pentru cele patru Facultăţi la un loc Lei 168. donaţiuni mai mari (peste 20 volume) au făcut domnii Gh. Cumpărăturile s'au făcut în special din fondul „taxelor de bibliotecă". trecându-se în depo­ zitele obicinuite tot ce nu prezenta un interes deosebit şi făcându-se astfel loc pentru alte colecţii.000 Total Lei 208.000 150. 20% pentru legături. prin cumpărături. Din donaţiuni. Tot în această sală s'a făcut un triaj al aşa numitei colecţii a „Operelor de artă". de Ştiinţe Lei Fac.000 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total Lei 450. în special româneşti. de Litere Lei Fac.613 Fond pentru cumpărarea de publicaţii de interes general Lei 40. ANUARUL 193>/36 20 . Sion (123 voi.) şi Casa Şcoalelor (20 voi).000 75. consilier la Curtea de Casaţie (98 voi. trebue să amintim în primul rând Socie­ tatea Naţiunilor. de Drept Lei Fac. de Medicină Lei 75. din fondurile proprii ale Bibliotecii şi anume în valoare de Lei 32.613 Din aceste sume Biblioteca a reţinut. conform hatărîrii Comisiunii Bibliotecii Universtăţii din 20 Ianuarie 1986.790. ca în fiecare an. S'au mai făcut cumpărături de reviste şi cărţi. Dintre particulari. schimb internaţional şi imprimate legale.

conform Regulamentului. Dela Dl Virgil Cocea. Circulaţia cititorilor *). a se vedea anexa I. . Datele acestei statistici se vor putea publica numai cu referire la anul şcolar 1936—37. In ce priveşte imprimatele legale. 15—20).238. (Consultarea colecţiunilor). Incunabule 1 99 B. Pentru facilitarea servirii publicului s'a înfiinţat. Biblioteca este în legătură de schimb cu 196 universităţi şi institute ştiinţifice din întreaga lume. prof. Sălile de citire ale Bibliotecii au fost deschise în cursul anului şcolar în 282 zile de lucru şi sărbători mai puţin în­ semnate. la Acad. Com. 13 Reviste 1951 99 Ziare 1186 99 Teze de doctorat 2171 99 79 99 Anuare universitare 146 Anuare şcolare BCU Cluj / Central Diferite imprimate University Library Cluj 888 99 1 99 Hărţi 1 99 Manuscrise Provenienţa materialului e arătată în anexa I. numai între 16—31 August. cu în* ) Statistica circulaţiei cititorilor şi a împrumutărilor până în anul şcolar 1935—36 a fost întocmită în mod cu totul sumar şi nesistematiic. Ele au fost cu totul închi­ se. câte 10 ore pe zi (8—13.306 S'au mai primit următoarele donaţiuni în bani: dela Dl Eugen Barbul. s'a început să se lucreze abia din primăvara anului 1936. »> »» 8. precum şi alte lucrări.000. R. S'au înregistrat în acest an: Cărţi şi broşuri 12472 voi. V. Pe această cale ea s'a îmbogăţit cu 1884 volume şi a expediat la rândul ei altor in­ stitute 6862 teze de doctorat trecute la Universitatea noastră. iar între 1 Iulie— 14 August câte 4 ore pe zi (8—12). Lei 9. La o statistică alcătuită după o altă metodă. director pensionar al Bibliotecii. Bucureşti Lei 1.

S'a desfiinţat în schimb „Sala de ziare" (curente). iar 5398 reviste. preoţi. Din aceştia 62. 2039 diferite profesiuni. etc.807 repere dela 4-Noemvrie 1935. .957 studenţi. Total 2354.692 «ititori care au consultat cărţi proprii. a) înscrierile.424 au consultat cărţi. care nu sunt înscrise la Bibliotecă. iar 7865 alte categorii.de informaţii. " Total 5834. dintre acestea 47 fiind dublete nu­ mărul cititorilor înscrişi rămâne 2354 şi se repartizează ast­ fel: 2117 studenţi (din care 408 studente). primind şi even­ tualele reclamaţiuni. un Serviciu. BCU diferite profesiuni Library Cluj magistraţi.) dintre care 27 femei. In cursul anului şcolar 1935—1936 s'au eliberat 2401 cărţi •de intrare în Bibliotecă. dintre <care 59. medici. 195 Cluj / Central University(profesori sec. 42 elevi (din care^S eleve). e condus «de un funcţionar din cadrul personalului ştiinţific. c) Imprumuiătorii: Numărul împrumutătorilor a fost de 5834 si se reparti­ zează astfel: 300 profesori universitari. Pentru specificarea pe luni a se vedea anexa Il-a.822. Acest serviciu s'a dovedit foarte util. S'au consultat în total 79. b) Cititorii.557 opere în 91.440 volume. care stă la dispoziţia publicului pentru orice lămuriri. că­ tre funcţionează tot timpul cât e deschisă Biblioteca. Biblioteca a mai adăpostit în sălile ei un număr de 37. Tot aici pot consulta cărţi sau periodice persoane în trecere. avocaţi. Numărul cititorilor din acest an a fost de 67. care sustrăgea studenţii dela munca ştiinţifică şi al cărei rost într'o Bibliotecă universitară nu a putut fi justificată. 3495 studenţi.

şi anume dela Biblioteca Academiei Române. volume şi 1. S'a organizat. din Strasbourg: 2 opere în 2. o singură expoziţie consacrată. din Budapesta 1 carte şi 4 manuscrise.. de acestea. or Fundaţiei Regale Carol I. dintre care 8113'. cărţi şi 2144 reviste.. Lemierre. Museum din Bratislava 1. A. In afară. şi a rămas deschisă până la 18 Mai. Bibi. Sion.. Diverse. Biblioteca noastră a împrumutat la diferite biblioteci. Univ. Pentru specificarea pe luni vezi. Ştefănescu-Goangă şi directorul Ion Muşlea. 4 opere în 8. manuscris. manuscris. Amintim pe d-nii Prof. anume: Dela Bibi.022 volume. Expoziţia a fost inaugurată la 2 Aprilie 1936. Dela Bibi.. Dela Bibi... din Varşovia: 1 manuscris. 13 opere în 14 volume. din Miinchen: 1 op. apărute între anii 1920—1935. Viena:. şi anume:: Bibi. în total 10. a Universităţilor din Iaşi'şi Cernăuţi. In acest an sa împrumutat din străinătate pentru. (2" voii): Pini. Univ.)".. Slovenske Nar. Univ. dela Univ. l i ­ cee şi alte instituţiuni din ţară 63Г opere în 111' volume. (1 voi'. Univ. îm 9 voi. din Paris. : O. când a luat: cuvântul dnii Rector F. Cluj BCU din ţară University Library pentru citito­ rii noştri. volume. s'a ales şi expus din bogata colecţie de stampe a donatorului Gh.. din L w o w 2 op. din. In cursul acestui an şcolar Biblioteca a avut cinstea să fie vizitată de înalte personalităţi culturale din străinătate.volum. Dela Bibi. . E x p o z i ţ i i .3083 S'au împrumutat 8327 opere.. cele mai frumoase şi mai caracteristiceexemplare privitoare la trecutul românesc. Biblioteca noastră a împrumutat în străinătate 9 op. publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiinţific aju­ tător al Universităţii. îhtr'un. citito­ rii noştri 8 opere în 12 volume şi 2 manuscrise şi. Univ. Battyaneum (Alba Iulia)' şi „Ure­ che" (Galaţi). Univ. d) împrumuturi în şi din străinătate şi provincie. anexa III. Bibl. Dela bibliotecileCluj / Centralam împrumutat'.. din Seghedin 1 op. .

a studiat. Făcându-se o revizuire generală a cărţilor. în total 120 volume). la Univ. metodele . prdf. s'a constat că in timpul celor 15 arii de funcţionare. licenţiat i n litere. Biblioteca populară. i s'a montat . la Univ. din Roma. murdărie. la Univ. depozitului . cel puţin în parte. 1 *) Pentru a se evita. Perrot. 59 de volume. din Roma.se în fiecare ži. Viggo Brondal.Arnold Reymond. ministru plenipotenţiar al Italiei Ja . din Paris. a romanelor în fascicole şi a broşurilor de iniţiere marxistă. din Copenhaga. prof. hi detaliu. dispariţia cărţilor Bi­ bliotecii Populare. încercând o ameliorare :a condiţiilor de funcţionare.Bucureşti. fişele aces­ tor cărţi au fošt scoase Hin cataloage. a 'fost numit (la 1 Aprilie 1936) un bibliotecar unic şi perma­ nent în persoana d-lui Cornel Iancin.de lucru ale Bi­ bliotecii noastre în zilele de . profesor la Univ. Aldo Mieii.«i. .:pfeşedinte žl Gdmisiunii de Cooperaţie intelec­ tuală.o aişă de fier cu lacăt. Thomas tGreenwoofl.7—3 Nov. S'a procedat imediat la scoaterea din bibliotecă a tuturor cărţilor socotite dăunătoare-minţilor unor copii fragezi (a tuturor ro­ manelor poliţiste şi detective.309 «Henri3îonnet. au dispărut în total l l u volume ) şi au devenit inutilizabile prin uzare. funcţionar superior la Biblioteca Acadeâniei Române . etc. IO. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sistemul din urmă prezintă însă inconvenientul lipsei de continuitate. apoi de trei funcţionari ai Bibliotecii. rupere de fol. Enrieo Bompiam. ţpânâ а с ш deschis. . UgO Sola. din Londra. proî. plătiţi cu diurnă şi schimbându. ! Dl. la Univ. vicepreşedinte al Comitetului internaţioaial de istoria ştiinţelor. Până la îriloeuire. care trebue conduşi în lecturile lor şi supraveghiaţi de aproape. aşa 'de important în conducerea unei biblioteci în care majoritatea cititorilor o constituesc copii (adeseori sub 10 ani).. 1935. Ion Lupii. etc. .prof. Multă wreme a fost condusă de un funcţionar adminis­ trativ detaşat :din personalul Bibliotecii Universităţii.

de a satisface nevoile atât de multe ale unei astfel.Biblioteca^ Populară* a primit şi" îa acest'. BCU Cluj / Central University Library Cluj .265 volume. Numărul cititorilor a fost 31. Biblioteca având: astăzi 10. Numărul cărţilor a sporit.cu 1091. an . Biblioteca a fost deschisă" în acest an şcolar 341 de zile. S'au legat 542_volume cuipreţul de 6990* Lei. iar numărul cărţilorr consultate 35D32 (a sevedea şLAnexa 1У).000 din partea Municipiului Cluj.196. sumă care e foartedeparte. sumat de lei 60. Bugetar.. de instituţii..volume.

1 1 i Diferite impr mate Hărţi Manuscrise 1 18909 bue. B. 8 o O a .Exemplare * legale Donaţiuni Cumpărături 5? o- 3 De unde? cr 5" cn c * a • • M . l Voi. . V . ş i 11028 3 to *. -1 P & c Л . R. to IO o 1 1 1 Teze ir cn 00 n buc. N5 B 3 1186 - W to to w < Voi. Univer­ sitare A n u a r e to 0 ta* buc. 3 ET 1 1 •o IO •o <o V. Incunabule B . oo oo at 1 .o. M . Voi.olare buc. . 1 1 jl 0 1 Ş . broş. 9 O 1951 2171 Reviste Ziare M 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj O) 1781 O) cn 9 a 9 S 3 1159 11 -j «O 00 1 broş. . 1 I i : oo ! 90 1 1 14ggoJ cr 1 1030 J 1" ! «O ! <o i to 0 c Acta şi documente > Total a ! *• TT8 . <o *— O) (O Cârti V — to 1 1 M — to 0 1 1 Voi.

Total „ „ „ „ . 1935 O §• 3 0.312 Anexa It Ciroulafia Total iul cetitoirilor cititori i o » l Paitii. u e < Sept. 2930 6962 7761 5729 6591 9016 205 542 917 614 909 3135 7504 8678 6343 7500 2545 6400 7456 5463 6829 589 1104 1222 8 30 6П 4131 5255 1281 4879 2992 2460 4836 78 5 4 5195 1740 3009 1715 5 15 1634 Octomvrie „ Noemvrie • 9049 10091 8378 6307 7677 0021 7113 8529 Decemvrie „ lanaarie 1936 Februarie Martie Aprilie Maiu Iunie Iulie August Sept. „ „ BCU Cluj / Central University 954 9099 10102 Library Cluj 725 9741 87 37 8943 583 262 259 155 85 38 103 9526 4522 4921 2222 805 413 2512 8638 4106 4420 1954 76 334 2214 838 11428 12304 416 501 268 45 29 298 6232 6583 4428 1452 644 3649 7125 7765 5268 2070 871 4926 4230 4662 2066 720 375 2409 62424 5398 67822 59957 7863 79557(91446 37692 .ulari Totalul consultărilo r Opere as w L u n i l e Stude 3 tu o -f *e u Au cerut reviste "S" * S.

u st Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Dcctmv ie Ianuarie Fe ruari: n n O 50 40 69 30 0 890 881 833 881 763 895 875 775 589 749 336 145 391 СЗ Г 107: 1382 1014 901 1533 963 1084 826 1138 1007 401 115 797 [25 [26 [26 [21 [24 [25 [25 [19 zile] zile] zile] zile] zile] zii ] zile] zile] 478 637 615 647 30 24 42 22 201 361 323 416 290 465 4C6 535 247 252 247 209 572 399 383 332 22 23 25 16 9 34 22 21 19 29 4 912 904 858 897 772 929 897 796 608 778 340 147 401 1083 1035 1058 954 1078 » 19 6 575 BCU Cluj /23 35 University Library 315 Central 338 422 214 Cluj 63' 648 532 438 521 217 8 285 583 J 26 26 33 27 30 21 4 22 300 4E 47 5C 42 40 43 29 l 910 1018 1100 1131 1014 706 92' 402 175 855 898 688 978 898 366 90 1 * n » 394 473 338 237 328 105 53 129 555 620 434 301 493 157 85 167 213 149 161 174 16'^ 91 3? 134 327 227 270 267 242 154 56 189 Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septemvrie n n [24 zile] [23 zile] [ 9 zile] n n n [ 4 zile] [24 z'lel [250 zile] 2 10 ' 93 772 Ţoţal general 476 349514)90 2039 3161 8113 214 8 3 2 7 | l 0 0 2 2 9 2 6 4 { l l l 6 ! . univ.Situafia C3 L u n i I e al î m p r u m u t ă r i l o r Au Prof. împrumutat 1 Stude I N Oper Opere T O T A Anexa 1 1 1 L Opere 887 845 798 Particul Oper C 0 s'au împrumutat s'au restituit Reviste Volume « Ц W i Q.

314 Anexa I V Numărul cărţilor citite li II Tabloul cititorilor ş i a l cărţilor c o n s u l t a t a lq biblioteca p o p u l a r a S'au con­ sultat cărţi româneşti S'au con­ sultat cărţi maghiare 982 1093 1367 1910 3172 2631 1612 674 354 288 222 137 14442 Numărul cititorilor Cititori minoritari 914 1134 1275 1714 2676 2401 1483 948 613 502 341 168 14169 L u n i l e i Cititori români 1116 1235 1645 2030 3466 2949 1710 1018 768 633 257 193 Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Cecemvrie Ianuarie 1936 Februarie Martie Apriile Maiu Iunie Iulie August 2030 2369 920 3744 6142 2234 2351 3222 4174 7546 1252 1258 1855 2264 4374 BCU Cluj / Central University Library Cluj 5350 3193 1973 1381 1135 598 361 6059 3548 2046 14€7 1205 712 468 3428 1936 1377 1113 017 490 337 Tctal 31196 35032 17020 20601 .

OFICIUL UNIVERSITAR BCU Cluj / Central University Library Cluj .

graţie următoarelor măsuri importan­ te ce au fost luate • de conducerea Universităţii: a) Încadrarea personalului Oficiului în personalul ştiin­ ţific ajutător âl Universităţii. Senat Universitar. 2. Impiegat: Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). In cursul acestui an organizarea 'Oficiului Universitar a BCU Cluj / Central University Library Cluj primit un nou impuls. în vir­ tutea art. Dela 1 Aprilie 1936: Directorul Oficiului (Şef de lucrări}: Dimitrie Todoranu (doctor în litere). ocupat înainte vreme de Insti­ tutul de Istorie Naţională. 1. deitaşată la Rectorat. prin decizie ministerială şi le­ gea bugetară. instalarea oficiului. Art. cu următorul text: Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiu­ lui universitar ) 1 X Scop şi servicii. din şedinţa sa din. prin decizia Onor. 1766 Reci) . Secretar: Gheorghe Iova. Secretar (Preparator): Zevedeiu Barta. 1935. 18 Dec. b) Instalarea Oficiului Universitar în localul din corpul central al clădirii Universităţii. 75 şi 81 al Legii pentru Organizarea învăţământului *) Aprobat de Senatul Universitar în şedinţa din 27 Iunie Л936 (No. 1. Până la 30 Martie 1936: : Şeful Oficiului: Dimitrie Todoran (doctor în litere). a luat fiinţă în luna Octomvrie 1934. Oficiul Universitar al Universităţii „Regele Ferdinand I " din Cluj. c) Alcătuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oficiului Universitar. . Impiegată: (ca mai sus).Personalul.

psihologică şi socială a studentelar şi studenţilor în Universitate. II. Custode al acestei biblioteci este directorul Oficiului. care va cuprinde studiile şicercetările de seamă despre organizarea învăţământului uni­ versitar şi a vieţii studenţeşti din ţară şi străinătate. Oficiul Universitar va avea o bi­ bliotecă proprie de specialitate. 287 din 11 Dec. al Le­ gii pentru Org. Oficial No. 5. sau sitar al Universităţii dinCentral University Library Cluj secţiuni de activitate: a) Informaţiuni şi documentare asupra vieţii universitare. 3. 1933 — sco­ pul Oficiului Universitar este: informarea şi orientarea stu­ dentelor şi studenţilor în Universitate. 287 din 11 Dec. El este consilierul Senatului şi al Facultăţilor. de Apl. Oficiul Univer­ BCU Cluj / Cluj are următoarele servicii. d) Studiul vieţii universitare şi studenţeşti. Serviciul de informaţiuni şi documentare are me­ nirea de a da informaţiuni şi îndrumări despre şi în viaţa uni­ versitară din ţară şi străinătate. In vederea realizării acestui scop. h. 2. In vederea bunei funcţionări a serviciului de in­ formaţiuni şi documentare. în Mon. Art. Oficiul Universitar este dependent de Rectoratul Universităţii. organizarea asistenţei medicale. Art. 203 al Regulamentului Legii înv. b) Asistenţa medicală. Decanatele Facultăţilor şi restul instituţiilor uni­ versitare vor comunica oficial cu Oficiul prin intermediul Rectoratului Universităţii. 207 din Regulamentul Gen. 6. fie de 2—3 ori pe săptămână. precum. Art. în Mon. înv. — după cum se va sim­ ţi nevoia — în ore anume destinate acestui scop. Univ. 1933). psihologice şi sociale a studentelor şi studenţilor universitari şi realizarea orientării profesionale academice. 96 din 22 Aprilie 1932. c) Orientarea profesională academică. şi informaţiuni cu caracter economic şi social studentelor şi studenţilor univer­ sitari. Art. publicată în Mon.317" Universitar. Univ. Controlul activităţii şi gestiunii Oficiului Uni­ versitar se face de Rectorul Universităţii şi de Senatul Univer­ sitar (conform art. — publ. Serviciul de informaţiuni şi documentare.. publ. Oficial No. . — Art. — Biroul de informaţiuni va sta la dispoziţia studenţimii fie zilnic. Conform art. Oficial No.

întocmite de directorul Oficiului după avizul şi indicaţiile profesorilor de specialitate. Art. Rezul­ tatele acestui examen vor fi trecute în o fişă fiziologică şi o fişă medicală. publicaţiuni. Această organizare se va realiza prin vizitarea locuinţelor particulare ale studentelor şi studenţilor de către medicul Oficiului. Aceste fişe vor servi şi pentru educaţia fizică. c) Propaganda igienică (îndrumări teoretice cu caracter preventiv. 7. anul V şi VI ai Facultăţii de Medicină. etc. care se înscriu pentru întâia oară în Universitate. recomandarea staţiunilor balneo-climatice. Asistenţa medicală a studenţimii se realizează de către Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul fiziologic şi medical al studentelor şi stu­ denţilor universitari. Serviciului asistenţei medicale. etc). Acest medic va fi ajutat de către studenţi vizitatori. con­ sultaţii. Examenul se va face de dispensarele studenţeşti şi clini­ cile Universităţii prin intermediul medicului Oficiului. Studentele şi studenţii înainte de a urma un tratament sau de a se interna în clinici. igienic). recrutaţi dintre studenţii bursieri. Propaganda igienică se va face prin ci­ cluri de conferinţe (ţinute de specialişti). Oficiul ţine evidenţă statistică de toate cazurile şi le in­ troduce în fişele medicale ale studentelor şi studenţilor. se vor anunţa Oficiului University Library Cluj BCU Cluj / Central Universitar. etc. prin îndrumări igienice date la faţa locului cu pri­ vire la alimentaţie şi locuinţă. Propaganda igienică va fi organizată de medicul Oficiului. sub supravegherea directorului Oficiului şi după indicaţiile ştiinţifice ale Institutului de Igienă şi Igienă So­ cială a Universităţii din Cluj.318 III. Fişele vor fi totalizate la Oficiul Universitar. In cazuri urgente primirea studenţilor se face direct de clinicile respective. . precum şi a dispensarelor uni­ versitare. d) Organizarea practică a măsurilor igienice (locuinţă. b) Mijlocirea internării şi tratamentului gratuit al stu­ dentelor şi studenţilor în clinicile Universităţii. vor fi ordonate pe facultăţi şi vor ser^ vi atât ca material documentar cât şi ca punct de plecare pen­ tru controlul şi îndrumarea medicală a studenţimii. alimentaţie. ca­ re vor anunţa Oficiul — în 24 de ore — internarea şi natu­ ra bolii. psihologice şi sociale.

Aceste dispensare vor avea câte un medic din per­ sonalul clinicilor respective. Datele acestui examen vor servi ca ma­ terial material documentar şi ca punct de plecare în organi­ zarea şi realizarea celorlalte aspecte ale asistenţei psihologi­ ce. Asistenţa psihologică a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul psihologic al University Library Cluj BCU Cluj / Central studentelor şi studenţilor ce se înscriu în anul I la Universitate. îndrumările despre teh­ nica muncii intelectuale şi expunerea principiilor esenţiale de igienă mintală se vor face de către directorul Ofciului printr'un ciclu anual de 10—15 conferinţe.r de dispensarele studen­ ţeşti ale Universităţii. Ei vor primi o diurnă stabilită de Senat. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe latura de. Art. 8. Aceste dispensa­ re sunt conduse de Directorii clinicilor respective. Rezultatele acestui exa­ men vor fi trecute în o fişă psihologică (elaborată de directo­ rul Oficiului şi aprobată de directorul Institutului de Psiholo­ gie al Universităţii). ce vor trata aceste su­ biecte. denumit de directorul clinicii şi aprobat de Senat. care din diverse cauze interne şi externe. Studentele şi studenţii cu înclinări psihoneurotice — des­ coperiţi prin examenul medical — vor fi supraveghiaţi şi li se vor da îndrumări adecvate stării lor. prin intermediul Rectoratului. c) Consultaţii cu caracter psihologic în caz de crize şi dificultăţi psihologice ale studenţilor. Acest examen se face de In­ stitutul de Psihologie al Universităţii. care au nevoe de recreaţie şi tratament în staţiunile balneo-climatice ale Universităţii — după examinarea lo. Art. sau printr'un curs special pe lângă catedra de Psiho­ logie experimentală şi aplicată dela Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii. Ele vor fi subvenţionate de Senatul Universitar din fondurile asistenţei medicale. 9. In strânsă legătură cu Oficiul Universitar funcţionează Dispensarul antituberculos şi antivenerian. b) îndrumări în organizarea tehnică a muncii intelectua­ le şi conferinţe de igienă mintală. Orice studentă sau stu­ dent. asistenţă medicală se va face de directorii Institutului de Igienă şi Igienă Socială şi ai Dispensarelor universitare. are turburări .319 Medicul Oficiului va întocmi de asemenea tablou studen­ telor şi studenţilor debili (săraci şi merituoşi).

se va adresa Oficiului îix orele destinate consultaţiunilor psihologice. care să constitue un studiu ştiinţific al acestor profesiuni pe toate laturile lor. Serviciul orientării profesionale academice. c) Organizarea practică a operii de ajutor a studenţilor săraci şi recumondarea studentelor şi studenţilor. In acest scop Oficiul Universitar va avea la îndemâna sa: a) Monografiile profesiunilor superioare. Oficiul Uni­ versitar va întreprinde anchete în ţara noastră pentru a com­ pleta datele ce le posedă asupra profesiunilor academice. Recomandarea se va face după anchetarea socială şi economică a studentelor şi studenţilor. Psihologie al Universităţii. spre a beneficia de ajutoare şi burse din fondul de asistenţă socială al Universităţii. Aceste consultaţii se vor da de directorul Oficiului şi de profesorii care vor bi­ nevoi a-şi lua această sarcină. care vor consemna rezultatul an­ nului şi medicului Cluj / Central University Library Cluj chetei în o fişă socială şi economică. în ore • anume stabilite pentru acest scop. 10. b) Mijlocirea ocaziilor de muncă pentru câştigarea mij­ loacelor necesare întreţinerii studenţilor săraci şi merituoşi. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe la­ tura asistenţei psihologice îl va face directorul Institutului de. 12.. Aceste consultaţii se vor da. IV. Această fişă se va con­ frunta cu fişa completată obligator la înscriere. Asistenţa socială a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) indrumări şi înlesniri pentru găsirea de locuinţe şi alimentaţie igienică şi economică. lipsiţi de mijloace materiale. d) Consultaţiuni şi ajutor în caz de conflicte şi dificultăţi sociale ale studenţimii. 11. . Art. de către directorul Oficiu­ lui şi de către profesorii universitari care vor binevoi a-şi lua această sarcină. Serviciul orientării profesionale academice areîndatorirea să dea studenţimii îndrumările ştiinţifice nece­ sare pentru alegerea potrivită a facultăţii şi specialităţii înă­ untrul Universităţii.320 şi conflicte de natură sufletească. în vederea unei pregătiri optime pentru vieaţa profesională. Art. In afară de datele literaturii ştiinţifice existente. Art. Această anchetă cade în sarcina psihotehniciaBCU Oficiului.

sub directa supraveghere şi îndrumare a directorului Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. Materialul necesar pentru examinare (teste. Serviciul de studii al vieţii universitare şi studenţeşti. Ea nu va putea avea loc decât ţinând seamă şi având la dispoziţie datele com­ plete despre candidat. social-economică. ches­ tionare. este obligatorie pentru toţi studenţii care intră în anul I la Universitate şi ele vor fi depuse la Oficiul Universitar cu prilejul înscrierii. 16. V. se va face anual apel la Institutul Central de Statistică al Statului. ANL'ABUL 193 5/36 71 . Se va studia în deosebi: organizarea şi evoluţia învăţământului universitar din ţară şi străinătate. î4. a celei şcolare şi social-economice. însă neeliminatorie. Art. Examinarea experimental-psihologică a candidaţilor se face de Institutul de Psihologie al Universi­ tăţii prin intermediul directorului şi psihotehnicianului Ofi­ ciului. Orientarea profesională se va face în cursul lunei Sep­ temvrie şi Octomvrie. Completarea fişei de stare civilă. Indicarea / facultăţii şi specialităţii potrivite struc­ turii psihofiziologice a candidaţilor. BCU Cluj Central University Library Cluj Art. aparate. 13. Pentru obţinerea datelor dela acest punct. Consultarea Oficiului în vederea orientării pro­ fesionale academice devine obligatorie. Elaborarea monografiilor profesionale se va face de di­ rectorul Oficiului. pentru toţi candidaţii ce se înscriu în anul I la Universitate.) se procură dela Institutul de Psihologie al Uni­ versităţii. Vieaţa studenţească va fi studiată în variatele sale aspecte şi sub unghiu istoric. şcolară. Art. şomajul în profesiunile superioare etc. 15. raporturile culturale interuniversitare. Activitatea ştiinţifică a serviciului de orientare profesională academică se găseşte sub controlul şi directivele directorului Institutului de Psihhologie al Universităţii. Serviciul de studii al Oficiului are îndatorirea de a strânge datele privitoare la organizarea vieţii universitare şi studenţeşti. se va face într'un interviev dintre candidat şi directorul Oficiului. psihologică şi de stare civilă. medi­ cală.321 b) Statistica locurilor libere in profesiunile superioare (piaţa muncii in profesiunile superioare). cuprinse în fişa sa fiziologică. etc. Art. Art. 17.

c) Un medic igienist consilier social. cursuri şi practică de specializare în domeniul Psihologiei experimentale şi aplicate. 20. Art. cu gradul de asis­ tent ). Aceste asociaţii sunt obligate să dea orice informaţiuni ce li se vor cere din partea Oficiului Universitar. Postul nu poate îi ocupat de­ cât de cei ce posedă cel puţin bacalaureatul sau o şcoală spe­ cială echivalentă liceului. cu gradul de preparator. 18. specialitatea Psihologie. precum şi lucrări şi studii publicate ce tratează probleme aparţinătoare acestui domeniu. . Art. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor sau licenţiat. incadrat în personalul ştiinfific-didactic al Universităţii. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor în medicină. Personalul Oficiului Universitar al Universităţii din Cluj se compune din: a) Un director al Oficiului. Instr. — sau doctor în Medicină cu studii de specializare în Psihologie şi Psihotehnică. Publice nu­ mai după avizul prealabil şi favorabil al Directorului Institu1 2 2 *) Netrecut până în prezent în buget. d) Un secretar. cu gradul de şef de lucrări. e) Un impiegat-dactilograf. practică şi eventuale lucrări în domeniul Psihotehnicei şi Psihologiei sociale. 19. precum şi studii speciale de Psihologie experimentală şi apli­ cată.322 Art. Personalul oficiului. b ) Un psihotehnician consilier social. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de licenţiat sau doctor în litere şi filosofie. Func­ ţia de director al Oficiului nu poate fi ocupată decât de cei ce posedă: titlul de doctor în litere şi filosof ie. In vederea cunoaşterii obiective a vieţii studen­ ţeşti. VI. cu gradul de asis­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tent. specializat în Igienă şi Igienă socială. ) Netrecut până în prezent în buget. specialitatea Psi­ hologie. Numirea personalului la Oficiul Universitar se va face după normele următoare: a) Directorul şi psihotehnicianul Oficiului se vor numi pe bază de titluri şi lucrări de către Minist. Oficiul Universitar va avea relaţiuni directe cu toate asociaţiile studenţeşti ale Universităţii (recunoscute de Sena­ tul Universitar).

Fondurile Oficiului Universitar provin din ur­ mătoarele sume: . 66 şi 60 din Legea pentru Organizarea înv. 21. 24. chete. înv.. № . .3. -Subvenţiunea anuală dela autorităţile de Stat. Nr. după ce s'a luat avizul directorilor de Institute. 25.iintră în vigoare cu data de . Orice modificare a dispoziţiilor cuprinse în pre­ zentul regulament se va face numai de către Senatul Univer­ sitar. VII. Dir. . Serbări.Art 22. Fondurile oficiului. . Univ. Art. Art. 2. 1766—1936 «Д aprobat de Ministerul Instr.din . etc. conf.numire ale personalului ad-tiv universitar. Instr.. judeţ şl comuna. Administrarea fondurilor se va face potrivit unui »uget de venituri şi čheltueli "întocmit de Rectorul Univer­ sităţii după propunerea Directorului Oficiului. Sup. BCU Cluj / Central University Library Cluj . . d) Impiegatul-dactilograf se va numi după normele de . care au controlul şî directiva activităţii ştiinţifice a Oficiului. cu aprobarea Ministerului Instrucţiunii Publice. b) Medicul igienist consilier social se va numi de către Minist. . . cu ord. 1. Prezentul regulament. 23. art. Art. . . . 4. c) Secretarul se va numi de Minist. precum şi dela întreprinderile particulare. Abaterile disciplinare ale personalului Oiiciului Universitar se judecă de Senatul Universitar. 129 şi 135 al Regulamentului aceleiaşi legi. votat de Senatul Univer­ sităţii din Cluj în şedinţa sa din 27 Iunie 1936. Cota parte din taxele plătite de studenţi pentru asis­ tenţa medicală şi socială. iar dacă este medic de Facultatea de Medicină şi după recomandarea Senatului Universitar. Publice. dupâ avizul favorabil al Direcţiunii Institutului de Psihologie al Universităţii sau al Consiliilor de Facultate şi după recoman­ darea Senatului Universitar. Art. Instr Publice după avizul prealabil şi favorabil al Di­ rectorilor Institutului de Igienă şi ai dispensarelor universi­ tare şi după recomandarea Senatului Universitar. Donaţiuni de orice categorie. .323 stului de Psihologie al Universităţii în caziil când candidatul «este psiholog. . Acest buget va fi aprobat de Senatul Universitar. Publice. . şi art.

persoanele din afara Clujului. Pentru 19 stud. gratuit în Clinicele universitare. s'a incorporat în activitatea Oficiului. prospecte.. Acest serviciu. Asistenţa medicală. fiinţei. clasa Il-a pe tot tim­ pul anului şcolar. Pentru 34 stud. Pentru buna şi obiectiva funcţionare a acestui serviciu. în parte din lucrări achiziţionate sau cumpărate direct). în caz de boală. dând informaţiile şi îndrumările practice ce­ rute cu privire la: organizarea învăţământului universitar.. psihologică şi socială. evoluţiei şi rolului învăţământului univer­ sitar şi superor. Asistenţa medicală. a) Ospitalizarea gratuită în Clinici Studenţii Universităţii din Cluj sunt trataţi. Diferite ajutoare medicale acordate individual lei 14493 Adică lei 313183 acordaţi în acest an şcolar din fondul de asistenţă medicală al studenţiemi. 11 Servieiul de informaţluni şi documentare. Oficiul şi-a înjghebat o bibliotecă proprie de specialitate (îir parte din lucrările existente la Rectorat. De asemenea sa răspuns tuturor cererilor adresate îh scris.324: Activitatea*. 2. dela Facultatea de Drept lei 128870 2. etc. Pentru 94 stud. care funcţiona la Rectoratul Universităţii! încă din 1928. Astfel în acest an şcolar s'a achitat suma de lei 313183 repartizată astfel: 1.. şi a stat ţilnic (2 ore) la dispoziţia studenţimii precum şi a tuturor ce­ lor interesaţi. ale universităţilor din ţara şi a principalelor universităţi din Occident şi de peste Ocean. I . . etc. dela Facultatea de Ştiinţe lei 31780 Total 226 lei 298690 5. întreţinându-se astfel o întinsă: corespondenţă cu. iar cu aprobare specială şi în timpul vacan­ ţei. dela Facultatea de Medicină lei 105000 3. Biblioteca este zi de zi întregită cu lucrările fundamentaleCentral University Library Cluj asupra or­ BCU Cluj / ce au apărut sau apar ganizării. care cuprinde esenţialelescrieri şi lucrări informative: anuare. dela Facultatea de Litere lei 33040' 4. alegerea cursurilor. cursuri de vară şi specializare în străină­ tate.. Pentru 79 stud. Costul tratamentului se rambursează însă Clinicelor dintr'un fond alimentat prin atribuirea unei cote din taxa de în­ scriere plătită de studenţi. ghiduri.

urechi 130 cazuri: Amigdale ipertrofiate 119 cazuri. Faringită 1 caz. In această categorie au fost clasaţi toţi acei ce prezentau complexe primare calcefiate. . Ştiinţe 59. 1 caz. In unele •cazuri au fost executate şi alte examinări speciale. Pitiriază 4 cazuri. Coroane 30 cazuri. scleroze discrete pulmonare etc. Tegetaţii ađen.b) Tratamentul gratuit acordat studenţilor în dispensării.a fost întocmit de Oficiul Universitar. Rezulta­ tele obţinute au fost consemnate pentru fiecare student înîtr'o fişă individuală.*) La începutul anului şcolar au fost examinaţi la dispen­ sar în .mod obligator toţi studenţii anului I a celor patru fa­ cultăţi. :1 ) Condus de dl Docent Dr. adenopatii hilare. Cu tuberculoze pulmonare active 10 (1. gât. 1 caz. examen fizic general. Berariu şi Popescu şi a fost cât se poate de complect constând din: înregistrarea •exactă a datelor anamnestice. L. Plombe 92 cazuri. Laringită 1 caz. Strabism 1 caz. Impetigo î caz. Deviaţii de sept 2 cazuri. re­ partizaţi pe Facultăţi după cum urmează: Medicină 234. Afecţiuni dentare 404 cazuri: Carii netratate 272 cazuri. Afecţiuni de nas. analiza serolqgică a sângelui. Afecţiuni cutanate 18 cazuri. In total au fost examinaţi 652 studenţi din anul întâi. Polipi nasali 5 cazuri. examen radiologie al toracelui. Oariiello. Proteze •3 cazuri. Rinită cronică 1 caz. Pod 7 cazuri. Acnee 12 cazuri. Drept 229. Tpermetroppie 1 caz.5%). Arsură 1 caz. Acest examen a fost făcut . examinarea acuităţii vizuale. a cavi­ tăţii buco-faringiene. Hângănuţiu.de A echipe de medici con«duse de Dnii Dri Daniello.325 . Afecţiuni renale 1 caz (tuberculoză renală. al cărui model. Blefarită 1 caz. Dispensarul antituberculos. Miopie 76 cazuri. In ce priveşte rezultatul examenului pulmonar el este BCU Cluj / Central University Library Cluj următorul: Lipsiţi de ori ce semn de leziune pulmonară 101. In ce priveşte rezultatul examinării celorlalte organe s'aîî constatat: Leziuni oculare în 80 de cazuri: Cecitate unilat. simfire pleurale. Cu mici semne de tuberculoză latentă dar cliniceşte să­ nătoşi 541. Litere 130.

.). . Totalul bolnavilor .. au fost car zuri noi iar 443 au Fost cazuri vechi. . . . Cazurile cu tuberculoză pulmonară activă n'au fost a&r mise în Universitate. ..652: 609 312 182' 66' 46 3 609~ 665 217 65' 7 8 u .. 1.. . . . . .... . . .. . .. . . . . .. Facultatea de medicină Facultatea de litere şi filozofie Facultatea de ştiinţe Facultatea de farmacie . . . endocrine etc.. Dintre aceştia 245.. Politechnică ^. . . C i r l e a ajutat de L. între orele 2—4 după masă s'au prezentat în total 688 studenţi. . .. .•Condus de đl D r . Academia de Teologie . Dintre aceştia Studenţi universitari . Cei mai mulţi. . . P . . . IL La consultaţiile gratuite ale Dispensarului cari s'au ţi* nut Miercurea şi Vinerea. . ..32B. . аш BCU Cluj / Central University fOst internaţi în preventoru! GoBbiţa. . . Totalul consultaţiilor . . Dintre studenţii debili sau cu tuberculoză latentă 50. . "total:" Alte şcoli . . Alte. In cursul acestui an au fost descoperite printre cazurile noi 14 tuberculoze active. In afară de cazurile de mai sus...dintre student ţii tuberculoşi. . venite pentru reexami­ nare. .274' 15. Library Cluj Dispensarul antiveneriân*) (Instalat în localul clinicii Dermato-Venerice):... afecţiuni extrapulmonare sau netuberculoase.58 сатzuri. . .. .. Facultatea de drept . evolutive şi 40 de. au mai fost examinate la Dispensar 47 studente dela Căminul de fete din Calea Mo­ ţilor şi 146 studenţi ai Academiei comerciale. .. . . .. . afecţiuni (gastro-intestinale. . . . . ci li-s'au dat sfaturile necesare în vede­ rea tratamentului. . Modraîu. Academia Comercială Academia de Agricultură. . . . .au fost internaţi în secţia de boli pulmonare a clinicii medicale.

Drept: Sifilis 33. Absolvenţi 23. Anul III. Uretrită catarală 24. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. 4. Varicocel 1. Blenoragie cronică 19. Anul IV. Alte afecţiuni ale sferei genitale: Balanită erozivă 34. I. Total: 9. Litere şi filozofie: Sifilis 1. Boli venerice: 1. Total: 609. Total: 292. Şancru moale complicat 17. 160. Sifilis primar 33. Neurastenie sexuală 1. Total: 76. 108. Blenoragie. Ftiriază inghinală 2. Vulvovaginită blenoragică 2. Blenoragie 5. 156.327 Conservator de artă dramatică Şcoală normală de băieţi Şcoală Comercială Şcoală de conductori technici Licee Şcoală de menaj Şcoală normală de fete Şcoli primare — Total: 13 12 24 34 102 22 16 145 665" 160 1114 1274 După sex: Femei Bărbaţi Total: Studenţi universitari după anii de studiu: Anul I. Sifilis secundar 6. . Limfo­ granulomatoză inghinală 1. Total 98. Leucoree 2. Starea postblenoragică 7. Eritrasma 5. Limfogranulomatoză inghinală. Sifilis. Parafimoză 1. Intertrigo 1. Sifilis la­ tent 37. Bleno­ ragie acută complicată 88. Total: 189. Şancru moale 3. 3. 5. 14. Fimoză 3. Nicolas Favre 4. Şancru moale 9. Eczema marginată 2. Anul V. BCU Cluj / Central University Library Cluj Boli venerice după facultate: Medicină: Sifilis 7. Blenoragie 25. Şancm moale. Şancru moale 10. Blenoragie acută necomplicată 176. Condilome acuminate 36. Uretrită microbiană 30. 15. Anul II. Total: 83. Total: 42. Şancru moale necomplicat 66. Anul VI. Blenoragie 54. Herpes progenîtal 34. Mollus contagios 4. Ruptura frenului 8. 2. 133.

Blenoragie 27. Şancru moale 1. Combustie 3. Blenoragie 2. Alopecie 1. Blenoragie 21. Hipertrichoză. Hemangiom 1.328 Ştiinţe: Sifilis 2. Pelioză reumatică 1. Eritem poli­ morf 1. Total: 12. Nico1. Comparând aceste tablouri cu datele anului şcolar 1934— 35 se observă o oareşcare înbunătăţire în ce priveşte morbi­ ditatea venerică. Blenoragie 9. Şancru moale 1. Piodermie 46. Blenoragie 2. Ichtioză 1. III. Blenoragie 11. Anul VI. Pelagra 4. Piti pilor 5. Seboree 22. Eczematide 4. Total: 6. Eritrodermie 1. Sifilis 5. Furunculo­ ză 20. Piodermie 46. Herpes febril 1. Absolvenţi: Blenoragie 6. Exantem toxic 5. Urticarie 7. Dermatită 23. Scarlatină 1. Ectime 3. To­ tal: 41. Dishidroză 2. Raportând numărul de 4 * boli venerice la numărul 55 Boli venerice după anii de studii: I. Pitiriază rozată Gilbert 3. Zona zoster 5. Sifilis 4. Total: 5'. Combustie medicamentoasă 6. Ulcer traumatic 1. Totalul bolilor venerice la Studenţi Universitari: Sifilis 40 Şancru moale 23 Blenoragie 96 Nicolas Favre 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total: 161 II. Anul IV. Foliculite 18. Sifilis 15. Total 4. Eczema 46. Anul Anul las Favre Anul tal: 47. Nicolas Favre 1. Nevi piloşi 1. Trichofiţie superficială 8. Trichoepiteliom 1. Cheilită 1. II. Lichen ruber plan 2. Anul V. Scabie 62. Ulcer crural 2. Pernio 1. Diferite dermatoze: Acnee ulgară 36. Blenoragie 27. Nevi piloşi 1. Acnee necrotică 1. Urticaria factiţia 5. Şancru moale 6. Scrofulodermie 1. Eritem nodos 1. Sifilis 14. Şancru moale 5. Afte 3. Lichen ruber plan 2. Lichen pilar 5. Cheloiţi spontan 1. Total: 20. To­ . Aceasta este însă numai aparentă având în vedere numărul mai mic a studenţilor înscrişi în acest an şcolar. Şancru moale 1. Hidrosadenită 5. Veruce 17. Şancru moale 5. Favu 7. Şancru moale 5. Totalul dermatozelor: 439. Hiperidroză 4. Total: 38. Erisipel 1. Sifilis 2. Sclerodermie 1. Impetigo 16.

pe timp de una sau două luni. suma totală de lei 59. 2.400 din fondul de asistenţă medicală. lipsiţi de mijloace şi meritoşi sunt tri­ mişi la Sanatoriul din Colibiţa din munţii Rodnei. In acest an şcolar au fost trimişi la acel Sanatoriu. c) Reconfortarca in sanatorii şi in staţiuni maritime. timp de o lună. pe viitor. In acest scop Rectoratul a acordat ca ajutoare suma totală de lei 20. recomandaţi de Clinica Medicală în urma examinărilor făcute. un număr de 32 studenţi ai ace­ stei Universităţi.Cluj / Central Universitycâte 60 Cluj ziua. Studenţii debili. de „ „ „ „ „ Drept Medicină Litere Ştiinţe 7 studenţi 10 „ 12 3 Rectoratul a plătit Societăţii Caritatea pentru întreţine­ BCU 990 zile socotit â Library lei rea acestor studenţi. directorul Oficiului s'a îngrijit de elaborarea şi publicarea unui volum de „îndrumări Universitare". 2.329 total de 3691 studenţi această ne dă un procent de 12. Spre a extinde sfera de cunoaştere a ideilor pe care se sprijină această asistenţă şi spre a dovedi marea ei utilitate. repartizaţi astfel: Dela Fac. O altă categorie de beneficiari. 1936. unde Uni­ versitatea are un pavilion propriu afiliat societăţii „Claritatea" din Cluj. asistenţa psihologică.921 cu care 16 stu­ denţi au primit întreţinere gratuită la staţiunea amintită. spre a fi pus la dispoziţia studenţimii. a terapeuticei şi mai ales a Igienei vieţii mintale.30% ceeace prezintă o urcare de 3%. Asistenţa psihologică. 1. Faptul acesta ne îndeamnă la o propagandă şi profilaxie mai intensă. la care se mai adaogă o subvenţie de 15. a fost trimisă la sta­ ţiunea maritimă Budachi-Cordon. In cuprinsul . Iniţiată în cadrul asistenţei generale a vieţii studenţeşti. apărut în luna Sept.000 lei. care a luat o desvoltare foarte mare la Universităţile străine — în deosebi la cele anglo-americane — tinde să dea studenţimii toate îndrumările necesare în mate­ rie de organizare ştiinţifică a muncii intelectuale academice.

sau emis de Rectorat studenţilor săraci şi meritoşi bonuri de diferite ajutoare în sumă totală de Iež 137. datorite direc­ torului Oficiului. Dr. Astfel în acest an şcolar s'au acordat în total suma de169.344 sub diferite titluri de ajutoare din fondul de asistenţă socială. I I I . Agr. M. 0. Alături de studiul privitor la „Orientarea profesională academică". Comşia) se găsesc următoarele studii. precum şi la cerinţele de ordin economic. acest serviciu a stat la dispo­ ziţia tuturor candidaţilor şi studenţilor care au cerut îndru­ mări ştiinţifice cu privire la alegerea Facultăţii şi specialităţii. Astfel.794. a constat din verificarea situaţiei şcolare şi materiale a candidaţilor cari au solicitat ajutoare din fondul de asistenţă socială. 3. şi Dr. cum a funcţionat dela început. Dr. care a funcţionat şi anul acesta la Recto­ rat. cu începerea anului universitar viitor.550 care BCU Cluj / Central University Library Cluj se repartizează astfel: 25 ajutoare la Facult. publicat de directorul Oficiului în volumul de îndrumări universitare amintit. Serviciul orientării profesionale academice. in conexiune cu Institutele universitare competente. metode de examinare ale individua-- . Serviciul de asistenţa socială. care se referă direct la asistenţa psihologică: „Tehnica muncii Intelectuale" şi „Principii de Igienă min­ tală". social. Haţieganu. psihologic şi biologic al diferitelor profesiuni superioare. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat. Acest serviciu. şi din distribuire de ajutoare celor merituoşi. metodele ştiinţifice ce vor fi întrebuinţate.330 acestui volum de îndrumări universitare ştiinţifice (realizat cu colaborarea dlui Prof. In afară de aceste bonuri s'au mai acordat ajutoare pealtă cale în sumă de lei 31. Utilat cu toate elementele necesare unei orientări ştiinţifice (monografiile profesiunilor superioare. pe baza cererilor aprobate de Dl Rector. I. Zolog. în examinarea psihologică a studenţilor din -anul I. de Drept 44 „ „ „ „ Medicină 34 „ „ „ „ Litere 62 „ „ „ „ Ştiinţe.

capabil de muncă spornică. I V . 2. acest ser­ viciu a stat. Această educaţie urmăreşte formarea unui student universitar sănătos la trup şi la suflet. 3. Educaţia fizică universitară . h. Educaţia fizică universitară urmărind scopul sus amintit. şi va sta şi mai mult în viitor. II. b) Comisiunea de educaţie fizică universitară. 5. Educaţia fizică Universitară. Art. cari vor fi urmate obli­ gator de toţi studenţii şi prin o educaţie sportivă atletică ur­ mată de cei selecţionaţi şi de cei ce se înscriu de bună voie. Scopul educaţiei fizice în Universitate este forma­ rea unui corp sănătos şi desvoltat armonic. 515—1936). n. Art. universitare. BCU Cluj / Central University Library Cluj pentru a deveni un cetăţean conştient de datoriile ce le are faţă de Ţară. ce vor ii date publicităţii.se înfăptuieşte prin exerciţii de educaţie fizică generală. Educaţia fizică se va preda pentru ambele sexe cu programe speciale.rt. 1. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat planurile lucrări­ lor viitoare. la vieaţa studenţească şi uni­ versitară în genere. în şedinţa din 25 Iunie 1936 (Rectorat Nr. c) Directorul educaţiei fizice universitară. Serviciul de stadii. V. . privitoare la organiza­ rea învăţământului universitar.з з г lităţii prin institutele universitare de specialitate). In acest an şcolar s'a redactat şi aprobat statutul educa­ ţiei fizice universitare*) cu următorul text: Art. fizică şi intelectuală. va fi cât se poate de simplă pentru a nu turbura mer­ sul normal al studiilor. *)~Aprahat de Senat. în sprijinul tutu­ ror candidaţilor ce intră în învăţământul superior şi care do­ resc să aibă asistenţă şi îndrumare obiectivă. Conducere Art. Organele de conducere şi îndrumare sunt urmă­ toarele: a) Senatul Universitar... Cap.

10. Exerci­ ţiile şi cursurile sunt conduse de prof. aju­ taţi de instructori după programul fixat dei Comisiunea de educaţie fizică universitară. de coordonare şi de control. Profesorii de educaţie fizică. v . 9 — Preşedintele Comisiunei de educaţie fizică exe­ BCU Cluj Central de Senatul Universitar şi răs­ cută bugetul întocmit şi /aprobatUniversity Library Cluj punde de executarea deciziunilor Comisiunii de educaţie fi­ zică. 7. cari au dovedit aptitudini şi o pregătire suficientă. Directorul educaţiei fizice universitară. Art. 4 profesori universitari desenaţi de cele 4 Facultăţi. care va fi înaintat Senatului Universitar. Membrii Comisiunei participă la şedinţe cu vot deliberativ în toate chestiunile ce interesează educata fizică şi compunerea programelor anali­ tice. de educaţie fizică. Instructorii vor fi numiţi de către Comisiunea de educa­ ţie fizică la propunerea Directorului sportiv dintre studenţii. Profesorii de educaţie fizică se vor numi din partea Se­ natului universitar la propunerea (Comisiunei de educaţie fizică. Instructorii. el este reeligibil. Preşedintele. respectarea regulamentelor. câte unul de fiecare facultate pe 3 ani şi reeligibil. Directorul de educaţie fizică este organul execu­ tiv al Comisiunii. Art. Comisiunea se întruneşte cel puţin la 3 luni. Comisiunea de educaţie fizică este organul de con­ ducere efectivă. Preşedintele Comisiei de educaţie fizică este un profesor universitar. 6. Directorul educaţiei fizice supraveghează execu­ tarea programului. şi aprobat de Senatul Universitar. Directorul educaţiei fizice universitară. |Ctei 4 profesori sunt aleşi din par­ tea Facultăţilor. 12. Ea se compune din 7 membri: 1. ales de către Senatul Universitar pe timp de 3 ani. 4. Preşedintele societăţii sportive a studenţilor universi­ tari Cluj. Art. 11. Art. sunt membri de drept ai Comisiunii.332 Art. Senatul Universitar este organul de îndrumare. se ocupă cu organizarea concursurilor şi serbărilor. Art. 8. preşedintele so­ cietăţii sportive a studenţilor universitari Cluj. EI face raportul de activitate şi de propuneri Comisiei. 2. Art. 3.

Educaţie fizică generală. Frecvenţa se vaCluj / Central University Library Cluj foaia re­ BCU nota în libretul studentului. Fiecare student în cursul şcolarităţii este obligat a frecventa orele anunţate în program cel puţin un stagiu de două sesiuni (una de vară şi una de iarnă). 16. 13. medic. Art. 2. Cap. Art. 19. salt. Medicii sportivi se recrutează din partea Comisiunii de educaţie fizică. Examinarea studentelor va fi făcută de o femee. Educaţia fizică generală este materie obligatorie ia Universitatea din Cluj. Frecvenţa se va nota la sfârşitul fiecărei sesiuni de profesorul de educaţie fizică şi se va califica din: alergare. cerându-se un minimum de prestaţie fixat de Comisiunea de Educaţie Fizică. Scutirea poate fi definitivă sau temporală. III. cu predilecţie din personalul ştiinţi­ fic al Facultăţii de Medicină. Educaţia fizică generală (obligatorie). .333* Art. şi aruncare. cari au urmat cu succes cursuri speciale de Medicină sportivă. Art. 17. Studenţii sunt obligaţi la respectarea programu­ lui fixat şi a executa exerciţiile după indicaţiile profesorilor de educaţie fizică. 14. Art. 18. Diploma de doctor sau de licenţă nu se va elibera decât acelor cari au dovedit că au urmat stagiul. Art. ei având răspundere personală pentru partea medicală a fişei. Art. Medicii sportivi. Educaţie sportivă şi atletică. Examenul medical este obligatoriu la începerea şi ter­ minarea cursurilor de educaţie fizică. 15. examinează pe toţi studenţii şi în colaborare cu Oficiul Universitar întocmeşte fişele medi­ cale. Cei cari nu respectă instrucţiile date vor fi pedepsiţi conform regulamentului de ordine şi disciplină. Educaţia fizică universitară se practică în urmă­ toarele ramuri: 1. Toţi studenţii şi studentele regulat înscrişi sunt obligaţi a urma exerciţiile şi cursurile acestei disciplini. Scutirea de înscriere s"au de frecvenţă se face numai pe baza certificatului medicului sportiv universitar. pe zervată educaţiei fizice.

Educaţia sportivă universitară nu tinde la re­ corduri ci la obţinerea unui optimum deţ prestaţie. In vederea acesteia se vor forma echipe pe facultăţi. oina. 24. etc). având ca scop executarea unei munci pu­ blice de necesitate naţională (şosele.334 3. se vor practica în cadrul . Dintre jocurile sportive se vor cultiva mai ales jocurile BCU Cluj / Central University Library Cluj cu mingea (foot-ball. 23. Educaţia fizică generală se compune din exer< citii de ordine şi disciplină (sport pe teren militar). Art. lupta şi scrima. woley-ball. dând importanţa desvoltării unei atitudini corecte şi a unui spirit de camaraderie-fraternitate şi disciplină pentru a pregăti studentul la viaţa de ce­ tăţean şi soldat. Art. IV. (sky. 21. Se va practica atletica uşoară (fugă. Serviciul muncii este o parte integrantă a educa­ ţiei fizice universitară. Va organiza o fanfară. Jocurile sportive şi atletismul. Gimnastică ritmică. Educaţia sportivă neobligatorie. Medicină sportivă. î. hand-ball. Se va avea în vedere cultivarea spiritului de luptă şi de echipă. 20. Dansuri naţionale. etc). Exerciţii fizice corective. sporturile de iarnă. Tinde la augmentarea capacităţii de muncă şi la desvoltarea aptitudinilor pentru a fi un bun soldat. Art. nataţia. Medicina sportivă va forma obiectul de studii mai ales pentru studenţii în medicină. Exerciţii la diferite aparate. un cor al studenţilor universitari. Ea va fi dis­ tractivă şi utilă (recreatoare). practicate cu sco­ pul de a participa la concursuri. patinaj. Art. e t c ) . fără pro­ ducerea unui desechilibru organic. nivelări. fiziologia şi patologia muncii şi a sportului (masaj). 22. Cap. tratând şi exercitând primul ajutor. water-polo. Art. sărituri şi aruncări). Muncă. 4. orchestră. Tir. Se va manifesta prin formarea de echipe de muncă.

Timpul practicării sportului va fi asigurat în pro­ gramele facultăţilor.. Această taxă va fi fixată de Senat. Aceasta societate sportivă în ceea ce priveşte educaţia fizică este supusă îndru­ mării şi controlului Comisiunei de educaţie fizică. . la propunerea Comisiunei de educaţie fizică. în Parcul Sportiv universitar Regele !Qarol II. VI. Cap. Art. Bugetul de venituri se alimentează din următoa­ rele izvoare: 1. V. 27. Societatea sportivă a studenţilor universi­ tari are buget şi contabilitate proprie sub controlul Senatului Universitar. 25. F. Contribuţia anuală a fiecărui student plătită la înce­ putul fiecărui an şcolar. Art.335 -societăţii sportive a studenţilor universitari. 2. E. Membrii activi ai societăţii nu pot să fie decât actuali şi foşti studenţi universitari indiferent de locul UniTersităţii. Ministe­ rului Sănătăţii şi a Armatei. Art. . Bugetul pentru acoperirea cheltuelilor se alcătueşte de Comisia de educaţie fizică şi se aprobă de Senatul Universitar. Art. U. Subvenţia anuală a Ministerului Instrucţiunii. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cap. Mijloacele. 28. Ea funcţionează în baza unui regulament aprobat de Se­ natul Universitar. fiind în acelaşi timp organul de exteriorizare a sportului universitar. Membrii acestei societăţi se recrutează dintre studenţii cari au urmat sau urmează cursurile de educaţie fizică generală şi cari dovedesc aptitudini speciale certificate чЈе Directorul sportiv şî de medicul sportiv. 26. Art. se va practica în sala de gimnastică a Universităţii. •conform contractului făcut cu Asociaţia „Astra". 30. 29. Fondurile educaţiei fizice. Aceasta so­ cietate este organul care asigură continuitatea în educaţia fi­ zică a studenţilor şi după părăsirea Universităţii. Art.

personalului di­ dactic şi a medicilor. V I I . Art. şi a Ministerului Instrucţiunii. 34. medici} până la asigurarea lor în buget. Bugetul educaţiei fizice universitară se utilizează pentru întreţinerea sălilor şi a terenelor de exerciţii. 35. Până la înfiinţarea localurilor de gimnastică şi de sporturi. în primul an după intrarea în vigoare a acestui regulament. Modificarea prezentului statut se admite numai cu avizul Comisiunei de educaţie fizică şi cu aprobarea Sena­ tului Universitar. F. după un re­ gulament special. al insta­ laţiilor şi echipamentului. Veniturile parcului sportiv universitar Regele Carol II. 33. Art.. 31. Nu se vor autoriza spese. Educaţia fizică obligatorie se va introduce pro­ BCU Cluj / Central University Library Cluj gresiv în marginea fondurilor şi locurilor disponibile precum şi a putinţei de a angaja un personal de profesori competenţi. Educaţia fizică universitară va fi obligatorie numai pen­ tru studenţii anului I. Veniturile societăţii sportive universitară. 6. Cheltuielile pentru personal (instructori. Art. 32. Dispoziţiuni finale Art. permii. Donaţiuni de ori ce soi dela aulorităţi sau particulari. pentru retribuţia. după un regulament special al Parcului. 5. Comisiuneaţ de educa­ ţie fizică va căuta mijloacele pentru a închiria localurile ne­ cesare. Art. necesare educaţiei fizice. Contribuţia comitetului sportiv regional. pentru serbări. Cap. cari nu sunt în strictă legătură cu E. pentru spesele delegaţiilor şi călătoriilor de studii. etc. F. vor fi acoperite din fondul de E. . 4.336 3.

CĂMINURILE Şl CANTINA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUAJrtTL 1 9 3 5 / 3 6 22" .

Giuglea George dela 14 Dec.1. 3. 1936. Portar: Luca Nan. 2. Ştefan Ilea. b) Căminul Studentelor. XI. I I I . Administrator: Constantin Buga. Secretar: Emil Sângeorzan (cu delegaţie până la 28. într'un oraş cu o populaţie încă în bună parte minoritară. a) Căminul Avram Iancu. 1935). De un real folos pentru studenţii români cari îşi fac studiile la Universitatea din Cluj. iQălminul a adă- . înainte. Mecanic: Augustin Morariu. Maior. „ Silviu Dragomir „ Camil Negrea. înainte. XI. Econom: Măria Papp. I I . lacob Lazar. BCU Ilie Hăşegan (cu delegaţie până la 28.. c) Căminul V. . Secretar: Livia Morariu. „ Alexandru Borza (până la 1. „ Teodor Capidan. Preşedinte: prof. Babeş. 1936). I I I . Vasile Meruţiu (dela 1. Administrator: Silviu Miilea. Administrator: Cluj / Central University Library Cluj 1936. numit dela 1. C ă m i n u l s t u d e n ţ e s c „ A v r a m I a n c u " ^ Căminul studenţesc „Avram Iancu" îşi închee al 16-lea •an de activitate. „ A. I I . Membri: prof. 1935). numit dela 1. „ Baroni Vitold dela 30 Nov. 1936). Portar: Ioan Sabău. Secretar: Constantin Jurcan. Mecanic. Comisiunea căminarilor. Personalul căminarilor. „ Ion Drăgoiu. Secretar: Gheorghe Ciosa.

. lei 372657 „ p. reparaţiuni. lei 50050 . . bursieri sau solvenţi. .. bae şi diverse. 7 Români .. . . . . —1—1—i— — Total "Î'|"Y|—j— 2 6 —— — "'i'C'A Ti — f i "ÎF 8 ""\з 156 7 —" 15J17Jl5jl5 62 61 11 17. facultăţi. 163066 Total: lei . . .. după cum urmează: Bursieri Total 1 Drept.. .67 218 Bursierii în număr de 62 s'au recrutat din studenţii lip­ siţi de mijloace materiale şi foarte buni la studii. ... şvabi) Maghiari Bulgari . . de preoţi. lei 470116 „ p. învăţători şi funcţionari. (Ga date mai importante relativ la gestiunea căminului. cheltuieli de birou \ . Încălzit . lei 1321589 Total intrate lei . e < u e—t ai -s Č 184 „. BCU Cluj Central de 156 din cari 30 Solvenţii au fost în /număr University Library Cluj fii de agri­ cultori. impozite.. menţionăm că: S'a incasat. .. p.339 postit în cursul anului trecut un număr mediu de 218 stu­ denţi.. etc.. cei mai mulţi fiind fii de plugari (35 din 62).„ . . suma de lei . 1 Ştiinţe Drept. N a ţ i o n a l i t a t e a Solvenţi Litere Ştinţe Med. . . . iar 126 fii de funcţionari sau profesionişti. 3737101 S'a cheltuit: Pentru personal lei 160126 -Cheltueli alimentare lei 1362546 „ p. repartizaţi după naţionalitate. 2415512 Fonduri şi tranzitorii. H 14J15J15JI5 59 52 1 Ol 15|48 12? Germani (saşi. apă. . luminat. bibliotecă lei 40676 „ p. lei 108110 \ p. . întreţinerea edif. renovări . ... . pentru întreţinerea bursierilor şi cheltueli comune din subvenţia dată de Ministerul Instrucţiunii suma de lei 849613 dela solvenţi taxe de întreţinere lei 1402833 pentru bibliotecă.. —1 IJ—! — "З 1 . rufăriei şi mobilierului .. complectarea veselei. Litere Med.

. lei Mandate de plata ramase neincasate din 1931 . Numărul cititorilor a fost 22224.286 — care împre­ ună cu clădirea evaluată la lei 14. când numărul studenţilor a crescut. ziare. . table. . 1935—30 Iunie 1936. Valoarea mobilierului este de lei 1. vesela şi alte obiecte de bucătărie de 181. radio) fără ca ei să părăsească edificiul căminului. Grădina „Petran" din imediata apropiere a căminului. Lista studenţilor bursieri adăpostiţi în căminul studenţesc „Avram Iancu*'.. Valoarea cărţilor (5660 v o ­ lume) este de lei 1056688.108.612. iar din Februarie. 2. biliard. .340 şi diverse lei 70424 „ comune lei 185979 Fonduri şi tranzitorii .784 lei. BCU Cluj / Central University Library Cluj luată în arendă dela soc. Barbu Zevedei (litere) dela 1 Nov.414. 4. atelierul mecanic Iei 41. Baia căminului a funcţionat la început o singură dată pe săptămână.34. ea nu a fost cu nimic inferioară celei din anul trecut. . . de 2 ori pe săptămână.056. Casina a funcţionat cu preţuri foarte reduse oferind stu­ denţilor.511.688 se urcă la suma de lei 18. . Starea sanitară a studenţilor din cămin în cursul anului expirat a fost satisfăcătoare. . Biblioteca în cursul anului expirat s'a îmbogăţit cu 186 volume în valoare de lei 40676. în timpul liber. „Âstra" a servit ca loc de recreare şi studiu. Ordinea şi disciplina în cămin au fost mulţumitoare. Media generală a costului alimentaţiei a fost de lei 27. . .936 şi biblioteca lei 1.de zi şi persoană.833. dl Dr. Inventarul căminului a sporit cu obiectele înscrise la Nr. o distracţie uşoară (jocuri de şah.906 lei. Bal Lascu (ştiinţe) dela 1 Noemvrie 1935—30 Iunie 1936. Liviu Telia a stat la dispoziţia studenţilor bolnavi ori de câteori aceştia au avut trebuinţă de asistenţă medicală. Medicul căminului. lei Totalul eşitelor lei 2820815 28665» 116304 513323 3737101 Alimentaţia studenţilor s'a făcut în condiţiuni mulţumi­ toare şi cu toată urcarea de preţuri de pe piaţă. 4154—4177 în valoare de 50. lei Sold .000 — efectele şi rufăria de pat de lei 785. 1.

Bârna Vasile. Cornea Nicolae. 7. 1936.. 1935—31 Maiu. (drept) dela 3 Dec. (drept) dela 2 Nov. (drept) dela 10 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 27. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. (med. (litere) dela 20 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie T936. Floriţa Ioan. 18. (litere) dela 2 Nov. Mureşan Ioan. 31. 14. Faur Gheorghe. 1935—30 Iunie 1936. Cedrechi Vasile. BCU Cluj / Central 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. litere) dela 2 Nov. Fodorean Ioan. 6. bursier dela Dec. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. Iuhas Leontin. (drept) dela 2 Dec. 12.. 35. 1935—30 Iunie 1936. (med. 1935—30 Iunie 1936.. 1936. 39. Perian Sorin. 1935-30 Iun. semibursier dela 1 Nov. (litere) dela 1 Nov. 8. 1935—30 Iun. Dănilă Octavian. 1935—30 Iunie 1936. 28.) dela 2 Nov. 24. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 16. 1936. Mihăilă Nicolae. Cristea Vasile. iGhircev Anatole. (ştiinţe) dela 1 Nov.341 :3. (medicină) dela 3 Dec. 10. (litere) dela 3 Dec. '20. în Iu­ nie bursa în bani. Isac Dumitru. (drept) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. Horedt K. 1935—30 Iunie 1936. 1936. (med. . Brumariu Nic. (ştiinţe) dela 1 Nov. 30 Iunie 1936. Oprita Gheorghe. Loziciu Ilie. 1935—30 Iunie 1936. Nagy Iosif. Drimuş Iosif. ştiinţe) dela 1 Nov. 25. 38. 26. Issecutz Ioan. (litere) dela 2 Nov. (drept) dela 2 Nov. Borcoman Octav. (drept) dela 2 Nov. 13. 23. Ђ. 1935—30 Iunie 1936. (med. Fodor Octavian. 11. 1935—30 Iunie 1936. Chira Aurel. Costina Cornel. 1935—30 Iunie 1936. 9. 4. 1935—30 Iunie 1936. Ciurdariu Pavel. Hulea Sever. Florea Vasile. (litere) dela 1 Nov. 1935—30 Iun. Ш Pervein Iosif. Oltean Gheorghe. (ştiinţe) dela 2 Nov.).) dela 13 Dec. 33. 36. Morariu Traian. 34. 37. "21. Mateiaş Dimitrie. 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela University 1935—30 Iunie Ш 6 . dela 1 Nov. (drept) dela 26 Nov. 1935—30 Iun. (litere) dela 2 Nov.. 1936. 1936. (litere) dela 1 Nov. 1935—30 Iun. (ştiinţe) 2 Nov. 15. 19. Degan Valeriu. 17. Bulzan Gh. 30.) dela 2 Nov. 1935—30 Iun. Library Cluj 22. 1935—30 Iun. Bocianu Valentin. 1935—30 Iunie 1936.) dela 1 Nov. (drept) dela 2 Nov. Iliescu Aurel. Lechinţan Grigore. (litere) dela 12 Nov. 32. (ştiinţe) dela 1 Nov. (ştiinţe) dela 1 Nov. Magda Ovidiu. (litere) dela 1 Nov. 29. (med. 1936. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iun.

Faur Aron (litere) dela 8 Nov. 46. 1935—30 Iunie 1936. 45. Turda Teodor. Miclăuş Vasile. (litere) dela 9 Nov. Situat în Calea Moţilor Nr. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iun. 51. (litere) semibursier dela 1 Nov. 59. Edificiile vechi: parter cu 73 încăperi. Lungu Onoriu. 5. (drept) dela 3 Dec. (litere) dela "1 Nov. (drept) dela 1 Nov. 53. 1935—30 Iunie 1936. Morariu Gav. 64. 1936. 1935—30 Iun. 55. Sabău Ioan. 60. (ştiinţe) dela 2 Nov. 42. (litere) dela 13 Dec. 1936. (drept) dela 2 Nov. 56. 1935—30 Iunie 1936. Cozma Ioan. 44. Căminul studentelor unirersitare.000. 1935. 1936. cu un teren supraedificat de 2181 m şi curte. 1935—30 Iunie 1936. In Iunie în bani. Popescu Ioan. 47. Raţiu Ioan. BCU Cluj / Central University Library Cluj Zdrenghea Mircea. 49.588. 58. Teşoiu Marin. (med. Imobilul şi mobilier cu destinaţie imobilă Lei 9. (ştiinţe) dela 1 Nov. Pordea Petru. Camere de locuit: 58 cu 180 locuri. Vancu Ioan. (litere) dela 12 Nov. (drept) dela 2 Nov. (drept) dela 2 Nov. etaj I şi etaj I I cu 62 încăperi. Todoran Dorift.000 Mobilier Lei 1. 57. 1936. (ştiinţe) dela 1 Nov. Zoran Armând. 1935—30 Iunie 1936. Vasiliu Constantin.. 50. 1935—30 Iun. (litere) dela 10 Nov. Popa Ioan. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 13 Dec—31 Maiu 1936. 62. 1935—30 Iunie 1936. Pally Iuliu.) dela 4 Dec. 2 2 Sitnaţia averii căminului. 1935—30 Iunie 1936. (ştiinţe) dela 1 Nov. 48.689 Biblioteca Lei 369. 1985—30 Iun. 1935—30 Iu­ nie 1936. (litere) dela 13 Dec.) dela 16 Nov. 1935—30 Inuie 1936. Toma Ioan. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. semibursier. (ştiinţe) dela 3 Dec. (litere) semibursier dela 19 Nov. 1935—30 Iunie 1936. grădină-parc de 5<S67 m . Tătaru Aurel. dela 10 Nov. 70—72. 52. 1936. (lit. 1935—30 Iunie 1936.342 41. 63. Silaş Gheorghe. 66. Sichel Traian. 1935—30 Iun. Pop Emil. etaj 2 încăperi. edificiul nour parter. 1935—30 Iun. Petruş Petru. 1935—30 Iunie 1936.895 r . 54. (ştiinţe) dela 2 Nov. 43. 1936. 61. Teodorescu Gh. 1935—30 Iunie 1936. Pupăză Vasile. 1935—30 Iunie 1936. 65. (drept) dela 2 Nov. (ştiinţe) dela 2 Nov.

26.278741 Cfleltnelile de alimentaţie şi efectivul cSminnlul în anul 1935—36. Lei 30. Iii sta bursierelor în acest cămin. Solvente Solvente Personfl Personal Total Cota alimentaţie interne externe adtlv serv. .90L913r 4 Număra! persoanelor adăpostite în clmin în 1935 .351 spălat. trans. . 15 Circulaţia studentelor în total 335 6. V I ) . .3 6 . . de Drept. rep.822 180.600 Lei 841.902. Lei 1.079 29.992 Lei 11. .050 Lei Total Lei 13. Lei 3.343 Unelte Instrumente mecanice Instalaţiuni de apaduct şi încălzire Articole de gospodărie Lingerie Diverse Plante 26.249 433 3442 4881 38005 23. Zoppelt Măria (6. . 27.990 Spese de birou Lei 7ЛШ Salarii bugetare Lei 199. Intrate Lei E şj i t e Lei Lei 1. Lei 24.038Impozit Lei 2. .341 Compl. Buziu Letiţia (19. Lei 392.284 Restituiri Lei 12.511. . .446 întreţinere.530 Taxe de bibliot.088 încălzit.962 Impozit Lei Diverse Lei 95. X.173. rep. bibi. lumin. Bursiere â Lei 1400 lunar . Lei 33. Lei 5. Lei 115. S'a cheltuit pt. XI.224 Salarii Solve Lei 335.990 Alimentaţie Lei 914.233 Lei 11. curăţit. de mob. medie 884. V I ) .850 Taxe de uzaj.5 Cont de gestiune. 28 Bursiere â Lei 700 lunar 3 Solvente variat între 80—120 Personal administrativ 6 Personal de serviciu .562 Taxe de bae Lei 38. .721 Zugrăvire.670 Total Lei 1.514 Lei 74. BCU Cluj2.900 Total Leri. mici Lei / Central University Library Cluj 78.946 Lei .811 Spese pt. Fac.815 Diverses.

26. VI. VI. 27. Fac. 13 vis-â-vis cu Clinicele. X. VI. X. VI. Ştefănescu Angela (26. 29. la câţiva paşi dela Bi­ blioteca Universităţii. Moisd Eliza (3. VI.). Jaroşevici Veronica (16. X. 29. VI. XI. 30. 30. 30. trei etaje. VI. Lazar Emilia (2. X. XI.). VI. 23. VI. Surani Georgina (15. Căminul (parter.). Cărpinişan Eugenia (3. VI. Cu ajutor de Lei 700 şi adăpostite în cămin: Pop Irina (4. X. Pop Margareta (2. mansardă) -este destinat pentru adăpostirea numai cu locuinţă a studen- . Gherlan Viorica (1. 29. XI. 30. Mustaţă Cecilia (5. 30.).). Sandru Cornelia (1.). Nemeş Veturia (6. 30. 23. VI. Căminul studenţesc „V. Ciocan Paraschiva (5. XI. Căminul studenţesc V . VI. BCU Cluj / Central University Library Cluj Drăguţ Măria (1.).). V I ) . de Litere. de Medicină. 28. Savu Măria (15.). 30. 29. X. VI. XI.). VI. Fac.). XI. XI. 30. 7. 30.). IX. VI. X.). VI. X. Barbu Florica (26. VI. Roşeau Hortenzia (21.). Căilean Zenovia (3.).). VI. Cosma Cornelia (25. X I .). X. Babeş" e situat în strada Dr. XI. de Ştiinţe. 1. Pop Livia (15. 29.). 30. 30.) Mărginean Ana (6. 25. Baba Raveca (22.).). VI. Creţiu Măria (18. VI. VI. V I ) . Urdea Măria (3. 30. Lupan Aurora (11. Pup Lucia (2. X. Bab?ş. VI. Onosiu Terezia (14.344 Fac. .). VI.).). 30. Costea Georgina (XI—II în bani. X. IX. 30. VI. XI. VI. X. 30. X. VI. 30. 30. 30. I. Vic­ tor Babeş Nr. II.).). I I I . VI.). IX. Herţia: Silvia (1.

Central University Library Cluj etc. 494. . 4.035. Efecte de pat şi lingerie 399. Media locatarilor adăpostiţi în cămin în anul şcolar 1935 —1936 atinge cifra de 110. Instalaţiuni imobiliare 443. Maşini şi unelte 7.163 B) Obiecte mobiliare: 1. Baia cu duşuri reci şi caldei a căminului a funcţionat tot anul. facultatea de medicină 84% 2.345 ţilor universitari.000 2. biliard.471. domino. nu s'a înregistrat nici un caz mai grav de boală care ar fi reclamat asistenţă medicală. 8. Mobilier 1. BCU Cluj / table.243.) şi mâncări uşoare.169 3. .800. . „ litere 6% 4. Locatarii se repartizează pe facul­ tăţi după cum urmează: 1.307 Diverse venituri 144. ping-pong.416 Conturi de evidenţă 246.000 Fond de ajutoare pt. pers. Imobil 2.833 . ziare.767 899. .714.714.239 5. Nu s'a ivit nici un dife­ rend între stud.778 care se repartizează astfel: ( A) Imobil şi instalaţiuni imobiliare: 1.998 2. Rechizite de birou 2.615 Totalul inventarului imobil şi mobiliar . radio.495 3. .948 1. de serviciu .343 Fond sanitar 6.778 Bilanţul încasărilor şi cheltuielilor avute în cursul anului •şcolar 1935—36 se repartizează după cum urmează: Venituri: Chirii şi taxe de baie . Inventarul căminului reprezintă la sfârşitul anului şcolar suma de Lei: 4. Starea sanitară a studenţilor a fost pe deplin satisfăcă­ toare. In cămin se găsesc pentru închiriat 41 ca­ mere cu 126 locuri. Ordinea. Utilaj de bucătărie 25. „ ştiinţe 2% Viaţa în cămin a fost familiară.935 4. disciplina mulţumitoare. „ drept 8% 3. . Casina) a oferit cu preţuri foarte scăzute un local de dis­ tracţie (cu şah.

fără întrerupere. reparti­ zată astfel: * 1 a) încălzit şi luminat 31. până la data de 30 Iunie 1936.767 Sold la sfârşitul anului . .176 lei 1.803 151.373 Cheltuieli de birou (telefon. I 5. Conducerea cantinei în anul şcolar curent a fost compusă în felul următor: Director: Silviu Stoicoviciu. luminat. . 19. 36. 5.039 S. în decursul acestui an. In lu­ nile de vacanţă numărul abonaţilor a variat între 60 şi 80 studenţi.160 6. 139.750 Lei e) Diurna personalului administrativ .200 Diverse cheltuieli 50.411 întreţinere 44.346 Cheltuieli: Salarii pt. Econom: Ioan Păunescu 1.785* Lei b) Completarea mobilierului şi veselei . Situaţia Casei la data de 1 Iulie 1936 a fost următoarea: Intrate: Sold in iClasa: Eşite: 2. . Din această sumă suBvenţia acordată de Rectorat. Suma aceasta a intrat în întregime în raţia alimentară. Administrator: Marin Cioacă.912: Complectare de inventar 13. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. 4.486 Chirii şi taxe de baie restituite 13. a fost următoarea: 234.821 Conturi de evidenţă 246.992. alcătuită din trei feluri mâncare la prânz şi două feluri seara. Costul abonamentului a fost de Lei 700 lunar şi s'a li­ berat numai studenţilor Universitari.166 Lei Total: 234.040.366 L e i ~ Repartizând această sumă la numărul abonaţilor şi zile ar fi în medie. Casier: Octavian Stepan.665 Lei c) Chiria pivniţei 5.366 lei. 2. . Cu toată insuficienţa localului.833" încălzit.000 Lei d) Salariile personalului de serviciu . Cantina a servit masa unui număr de studenţi care a variat între 250 şi 300. Cantina sa redeschis la data de 15 Septembrie 1935 şi a funcţionat. 2. . 141. apă. Г an tina studenţească universitară. canal 234. rechizite) . { 748.336 lei 48. personalul plătit de cămin .50 lei pe zi. .

OFICIUL DE EDITURĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

. verificarea gestiunei .182 IChelt. 1936 . Vătăşescu. . In conformitate cu art.107 Eşite 82. Sold la 30. . „Oficiul de editură este condus de un consiliu de ad­ ministraţie numit de Senatul universitar pe doi ani cu înce­ pere dela 1 Octombrie. Victor Tătaru (medicină). .1. 2 din regulamentul oficiului. Secretar: Ioan A . Intrate Sold la î Octomvrie 1935 . In cest an şcolar Consiliul Oficiului de editură a avut compunerea următoare: ţ Preşedinte: Nicolae Drăganu (Prorectorul Uni verşi taţii). Ioan Popescu-Voiteşti. Constantin Marinescu. A " Manuale didactice. Consiliul oficiului. 3. Sept. L e i 694. „ Spesele poştale etc „ Total Lei 783. Acest Consiliu se compune din câte doi delegaţi ai fiecărei facultăţi şi din prorector ca preşedin­ te".800 757 Ш64 Scăzând eşitele . ' 2. 4. 1. Bilanţul fondurilor.164 „ 693. Membrii: Camil Negrea.089 încasat din vânzarea manualelor „ 89. Gheorghe Giuglea (litere). 5. .271 „ 90. 2. Vasile Meruţiu (ştiinţe). Gheorghe Sofronie (drept). BCU Cluj / Central University Library Cluj Victor Papilian. Fondai . a: probat de Senat la 16 Iunie 1934 şi publicat în Anuarul 1933/34. de tipărire Pt.607 6.

. .900 Octomvrie 1935. Lei 3. » . Pentru tip. . Pentru tipărirea lucrării „Flora Pliocenică dela Borsec" a Dlui Emil Pop . Lei 6. . .150 24. . . de Geog. . publ. Pentru tipărirea Anuarului Instit. de Istorie Naţională Lei 13. Lei 55.968 100. Sold la 1 Octomvrie 1935 . Inst. Library Cluj 2.950 6. Muzeului Geologic-Mineralogic Lei 4.550 2. .000 725 304697 . .150 39. revistei Institut. rev. 40. 1936 „ 100. Pentru tipărirea Anuar. . .150 24. Soc. .882 Fondul „ C Publicaţii periodice Eşite 23. Pentru alimentarea dela Fondul de întreţinere .150 21. Pentru tip.300 24. . Medical" Lei 12.900 59. „Dacoromania" \ ^ . Lei Total Lei 206. buletinului Institutului de Studii Clasice Lei 7. .000 4. . .550 Scăzând eşitele Sold la 30. Lei 151. [ ţ Intrate Eşite 1. . de Studii Clasice ч . de Mine­ ralogie şi Petrografie Lei Total Lei 349. Pentru tip. • . Eugeniu Speranţia .038 92. Lei 11.349* Fondul „ B " Lucrări ştiinţifice. bulet.668 Intrate 1. . Pentru tip. . „ 3. Lei 200. Pentru tipărirea rev. „Matematica" Lei 8. Pentru tip. Pentru tip.581 31. . . Pentru tipărirea anuarului Inst. buletinului Gradinei şi Muzeului Botanic Lei 10.882 „ 105. Pentru tip. rev. „Ouj. Sept.000 5. Sold la 1BCU Cluj / Central UniversityLei 149. .503 17. . încasat avansul acordat Dlui Profe­ sor Sextil Puşcariu pentru „Daco România" în Iunie 1935 . Pentru tipărirea lucrării „Principii Fundamentale de Filosofie Juridică" de Prof. de Ştiinţe Lei 9. .914.

(urmare) „Principii Fundamentale de Filosof ie Ju­ ridică" de Prof. Bărbulescu. „ 45.950 Anuarul Inst. 1936.950 Total: Lei 182. „Ardealul" 1936. XV. A. de Ştiinţe . cu 22 tabele. . . Din fondul C (subvenţii a) b) c) d) e) „f) L periodicelor). . 228 pag. • Lei 24. « . . Eugeniu Sperantia Instit.203 3. .860 Scăzând eşitele Sold la 30. (urmare) Curs de fizică medicală I (1936. . 1936. •. . .150 Buletinul Soc. Nr. . 3. Lei 37. .150 Buletinul Dacoromania . . Naţională r . tipografia „Naţionala" S. Lucrări tipărite şi subvenţii în acest an Din fondul A (Manuale). i . 4. LucrărileBCU Cluj / Central University L e i Cluj 34.697 .150 Revista Matematica . 288 pg. Nr. Sept. . » . Lei 37.950 r : . 304. . . Nr. I Din fondul B (lucrări ştiinţifice). de Geografie . . Lei 24. . Library Buletinul Grădinii Botanice voi. . N. Lei 24. de Ist.500 Inst. de Arte Grafice .) 8e Conferenţiar Dr. : . . 14. 192 pag. „Flora Pliocenică dela Borsec" de Docent Emil Pop.

Abramescu. 1926 + 320 pag. Dr. II. 1927+321—524 pag. 6. N.. 7. Fasc. 1. de Prof. I. a) Manuale didactice (ediţia Universităţii). Fascicola I I : Rădăcina. (fGours de ques generales) Voi. Lecţiuni de Geometrie Analitică. 4. Tratat de anatomie umană (Trăite d'anatomie humaine) Voi. Gheorghe Bratu. de Prof. de Prof. (Cours de Botanique Ge­ nerale). V. Calcul Algebric. D. Fascicola I : Organizarea generală a plantelor (Citologie... Propedeutica Chirurgicală (Introduction â la Chirur­ gie) 1927+792 pag. Dr. (Lecons de Geome­ trie Analytique) urmate de introducere elementară în studiul analitic al geometriilor neeuclidiene şi noţiuni elementare de geometrie vectorială 1927+620 pag. Curs de Botanică Generală. de Prof. Titu Vasiliu. . Histologie) 1928+110 pag. Iacobovici. de Prof. Michail. 279—388+1930). 389—562+ 1932). de prof.. 2. tulpina (pag. Papilian. Tratat de Oftalmologie Voi. 3. 1923+636 pag. Tratat de drept administrativ român (Trăite de droit administraţii roumain). 111—278+1929).. Fascicola I I I : Frunza (pag. V. Trigonometrie.. (Trăite d'Ophtalmologie) 1928+790 pag. Fascicola IV: Reproducerea plantelor (pag. I. de Prof. Hematologie). 1923+784 pag. Manuels didactiques (edites par VUniversite). Liste des publications de VUniversite de Cluj. Dr. Dr. I. de Prof. Reprezentare grafică. 5.Lista publicaţiilor Universităţii din Cluj. Fasc. 8. Curs de BCU Cluj / Central University Library ClujMathematimatematici generale. Ioan Grinţescu. Operaţii cu numere apropiate). (Calcul nu­ meric. Sângele şi organele hematopoitice. Onişor. I.. Tratat de patologie clinică şi anatomie patologică 1923+530 pag. Hematologia ( L e sang et les organes hematopoîetiques. Matematici elementare. I.

(Lecons de Geometrie pure infinitezimale). Radiologie medicală. Voi. N. (Elements d'histologie et de technique microscopique) de Prof. (La ri- . Voi. Ştiinţa şi tehnica dreptului internaţional privat (la Science et la technique du droit internaţional prive) de Prof. Curs de biologie generală. Natura juridică şi metoda dreptului internaţional privat (1933+428 pag.. Rene Jeannel. 214 p. de Prof. (Le Chroniqueur Szamoskozy et ses no*c s au sujet des Roumains). 1936. Bibliotheqne de l'Institut d'Histoire naţionale). Bărbulescu. (Radiologie medicale) noţiuni pregătitoare şi technică generală) 1931+480 pag. Curs de Fizică medicală I. I. (Cours de biologie gene­ rale). Aparate. 441—720+1933). Ni­ colae Abramescu. 11. fasc. 2. I. No. Ioan Drăgoiu. Lecţiuni de geografie pură infintezimală. 11+178 p.). Publications scientifiques et litteraires. Iorgu Radu. Microscopul şi accesoriile sale. 3. II. No. 1928. Crăciun: Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privitoare la Români. (Toponymie et Histoire) 1928. Drăganu: Toponimie şi Istorie. 1930+334 pag. 2. 1. 1. 10. de Profesor Dr. Teorii fundamentale. Evoluţia şi ereditatea 1930+200 pagini. Elemente de Istologie şi de Tehnică Microscopică. Cluj / Central University Library Cluj BCU 13. Voi. No. Elaborarea ştiinţifică a dreptului internaţional privat (1934+568). 12. fasc. Voi. pag.. de con­ ferenţiar N. Voi. Moga: Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a Ţărilor Române la sfârşitul secolului XVII. Preparations microscopiques) 1931+272 pag. b) P u b l i c a ţ i i ş t i i n ţ i f i c e ş i l i t e r a r e . Dimitrie Negru. Biblioteca Institutului de Istorie Naţională. I.352 Fascicola V: Reproducerea plantelor (sfârşit. Preparaţiunea mi­ croscopică (le Microscope et ses accessoires. 1 Ţesuturile (Ies tissus) pag. 14. 288 pagini. etc. II. II. 273—440—1932. I. de Prof. 9. cu biblio­ grafie şi index alfabetic) 1934+563—838.

2. Bologa: Din Istoria sifilisului. în text. V. 39 p. et 39 fig. avec 20 fig. Stanca: Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga (La vie et l'activite de l'evâque Vasile Moga) (en cours). (1925).. Nicolae Iorga: Cultul lui Esculap şi al Higiei (Cu spe­ cială privire la Dacia superioară). 7. J. 4. 8. avec 16 fig.. Guiart: Medicina în timpul Faraonilor. 71 pag. Valeriu L. BCU Cluj / Central University Library Cluj No. (1924). N-rul 1. 4. Bologa: începuturile medicinei ştiinţifice româ­ neşti. (L'Ecole historique raţionaliste). Alexandru Lenghel: Istoricul ciumei în Cluj la 1738-1739.. N-rul 2. etude sur les Roumains des Balkans). 8°. S. et carte (1927). fig. IV+240 p. 1. (L'histoire de Ia peste de Cluj en 1738—39). Melanges d'Histoire generale.). No. (Contributions â l'histoire de la Medecine en Transylvanie) (1927) 104 p. IV + 23 p. Bologa: Contribuţiuni la Istoria Medicinei din . Bologa: Lamaştu-Karia-Samca. 161 p. (La Me­ decine aux temps des Pharaons) epuise. cu 1 planşă şi 35 fig. Ardeal. S. Constantin Gheorghe: Asfaltul şi petrolul ca medica­ mente. Biblioteca Medico-Istorică (Bibliotheque Medico His­ torique publice par l'Institut d'Histoire de la Medecine et de la Pharmacie). Bacău. 52 p. C. (Les „Vlaques" et Ies „Morlaques". Publications de l'Institut d'Histoire generale. Cluj. studiu din istoria românismului balcanic. Dragomir: Vlahii şi Morlacii. No. (L'Histoire de la syphilis)J (1931). 19 p. V. No. figj (1931). 3. (1931). 8°. Cluj 1935. ANTTARBL 1 9 3 5 / 3 6 23 . N-rul 3. 2. închinare lui Nicolae Iorga. 1935. . 8° cu fig. (Hommage â Nicolas Iorga) 440 p. No. 3. 5. 108 p. 6.353 valite polono-aulrichienne et l'orientation politique des Pays Roumains â la fin du XVII-e s. (1926). i N-rul 4. (1930). 91 p. 136 p. avec 14 fig. V. Marinescu: Şcoala istorică raţionalistă. 381 p.. (Les debuts de la medecine scientifique roumaine). 1935. No.

Bibi. No. Biblioteca subsecţiei de educaţie fizică „Astra". 1. 183 p. med. I. (1929) 142 p. p. 62 p. I. 12 fig. 4. (1926). A. 4. No. Problema tuberculozei. Astra. 5.. 5. Cluj. Iuliu Moldovan: Igiena Naţiunei. 60 p. (1926). 1.. Racoviţă: Evoluţia şi problemele ei. 1933. Sabin Manuilă: Epidemiile din Transilvania. Cluj. Şt. Cluj. 2. 1921.854 4. 36 p. (1926). (1926) 95 p. Daniello: Tratamentul tuberculozei pulmonare. şi ig. 1927. 30 pl. 135. 1927. Dr. Mehedinţi: Şcoala română şi capitalul biologic naţional. 3. 1. 3 pl. No. 1925. 27 fig. Gheorghe Popoviciu: Mortalitatea copiilor în Ardeal. Goia: Boalele infecţioase şi profilaxia lor. 2. 86 p.. No. BCU Cluj / Central University Library Cluj No. E. Mihai Zolog: Cercetări asupra capacităţii fizice şi intelectuale ale elevilor de şcoală. No. p. 1929). Dr. Cluj. (Bibliotheque medicale et d'hygiene de „Astra"). Bezdechi: Sportul la Eleni. (La Biopolitique). 60 p. lacobovici: Cancerul. No. No. 70 p. 2. (L'hygiene de la nation). L. Cluj. 3. Dr. 57 p. (1925). Iuliu Haţieganu: Infecţia tuberculoasă şi profilaxia ei socială.. No. No. 5. Iancu: îngrijirea şi alimentaţia copilului mic. Biblioteca eugenică şi biopolitică a „A trei". No.. 4. s . 106 p. (L'evolution et ses problemes).. 6. Dr. Biblioteca medicală şi igienică a „Astrei". 6. No. S. (Bibliotheque eugenique et biopolitique de „Astra"). 10 fig. (Conferin­ ţele cursului de perfecţionare). Gheorghe Popoviciu: Protecţia copiilor în Ar­ deal. Titu Slăvoacă: Contribuţiuni la epidemiologie febrei tifoide. Publicaţiile Institutului de Igienă şi Igienă socială. 15 fig. I No. (L'Ecole roumaine et le capital biologique naţional) (1927). 104. 3. No. (1927). No. 145 p. 7 fig. Dr. Iuliu Moldovan: Biopolitică.

Biblioteca Bctearomaniei. 5. 1. 58 p. Elemente de Paleontologie. (Elements de geologie avec un apercu general sur la geologie de la Ronmanie).Pqpescu-Voiteşti. Î9. «Cluj 1928 de Prof. Cluj—Bucureşti (1935). et la carte geologique de la Roumanie en couleurs. No. No. Publicatians du Seminaire des Mathematiques de l'U­ niversite de Cluj. No. L . des Sciences de l'Univ. Giandomenico Serra: Contributo toponomastico . 6. 'No. 460 p. VII + 917 p.355 7. 365 p. (Le parler *đes Krašovani). 2. Michelet şi Românii. Precupr Păstoritul din Munţii Rodnei. Voiteşti. 3. (1925). Al. E. Cluj— BCU Cluj Central University cu sufixul Bucureşti (1933). Lecon sur les fonctions entieres ou mero•morphes par Paul Montei prof. P. I. funiv. (La langue roumaine et les Saxons de Transylvanie).alla Teoria della Continuitâ nel Medioevo delle Comunitâ ru­ rali romane e preromane dellTtalia Superiore. A. Ştefan Binder: Kind. (1923). (Histoire de la Litterature roumaine). Cluj 1930. N. Edit. (Bîhlioflieque de Dacoromâ­ nii*). Cluj. 349 fig. (1926). 454 fig. 1. . 7. No. Gauthiers—Villars et Co. No. No. 9. Bena: Limba română şi Saşii din Ardeal. (1932) 43 p. Emil Petrovici: Graiul Caraşoveni'lor. No. Drăganu: /Numele proprii Library Cluj -şa. 8. Paleontolo­ gie: Elemente de geologie cu o privire generala asupra geolo•giei României. -â la Fac. Bqgdan-Duică: Istoria Literaturii române. No. Piiblications du Ldboratoire de Geologie. G. Mădchen kn Dacoromanischen Cluj. recueillies et redigees par P. Studiu de li­ teratură comparată. 8. Ion Breazu: J. (LTn«dustrie pastorale dans les Montagnes de Rodna). Procopovici: Pronumele personal în funcţiune morfologică verbală. Cluj. de Paris. E. Sergesco prof. Cluj (1931). "Nevertebrate. 325 pag. 4Î p. X+270 p. Cluj 1924 ( П Edit. 4. 37 p. . Bucureşti (1933). IV+162 p. Knabe. 16 p. 1932. „Ardealul") par Prof. Paris.

Psihologia configuraţiei. Viaţa şi opera profesorului.. (PsychoLogie de la forme). entre Fintuition et l'abstraction dans 1 enseignemet. No. Roşea: Măsurarea inteligenţii şi debilitatea mintală. 1929. Inteligenţa copilului. pp. pp. Biblioteca populara Astra secţia ştiinţelor naturcrle: Voi. pp. Nicolae Mărgineanu: Psihologia germană conţin*porană. 1929. allemande contemporaine) 1930. (La mesure de l'intelligence et la debilite mentale).... Liviu Rusu: Selecţia copiilor dotaţi. (Intelligence de L'enfant. Elaborarea mintală. IV + 72... .. pp. 95 pag. publicate de Institutul.. (Psychologie de Гехегасе) 1929. No. No. Comicescu: Raportul între intuiţie în învăţă­ mânt. Ed.. (1926). No. (La selection des capacites et l'orientation professionelle). Liviu Rusu. de Psihologie experimentală. 3. bis. 5.. 1. pp. VI + 230. No.. 4» Laboratorul de Radiologie şi Pedagogie experimen­ tală: „Fişa Individuală" (La Fiche Individuele). 6. 1.. L elaboration mentale) pp.. pp. 1929. I I . 1929. 1930. BCU Cluj / Central University Library Cluj Î L Studii şi cercetări psihologice. No. 10. Liviu Sirea. comparată şi aplicată. 7. 8. (La psychologie. No. 4. ppv X + 348. Mărgineanu: Psihotehnica în Germania.I. Ghidionescu şi Gh. X V I + 212. Alex.. FI. Victor Stanciu:. No. P.. studiu critic şi ex_~ No. Gh. No... 3. (La Psychotechnique en Allemagne). VI + 82. VI. 2 Lazăr Antilă. Nicolae Mărgineanu: Psihologia exerciţiului. împreună сш Instrucţiunile. contributions experimentales). (Etudes et recherches psychologique publiees par L'Instiiut de Psicho^ logie). No. Publications du laboratoire de Pedologie et de Peda­ gogie experimentale de VUniversite de Cluj. N. Ilcuş:.356 9.. 2.. IV + 228. V I + 151. etc. (La selection des enfants bien doues). 4. Ştefănescu-Goangă: Selecţiunea capacităţilor şi orientarea profesională. P. Gomicescu: Inteligenţa copilului. X I I I + 190. Voiteşti. (Le rapport. VIIL+206.

IV BCU Cluj / Central University Library Cluj . Dhnitrie Todoranu: Psihologia Reclamei (La Psy­ chologie de la Reclame). 25 + 44. Cupcea: Tnstafcilitate emotivă. Alex. Tudoran: 3^te colective verbale ( . pp. 21. No. pp. Alex. pp. 1932. Instrucţii pentru utilizarea fişei personale. Roşea: Psihopatologia deviaţilor morali. 200 p. 19. XV + 165. Lucian Bologa: . (Psy­ chologie de la vie religieuse) 1930. IV + 170. V I . (La debilite mentala) 1931. (Instructions pour Tutilisation de la fiche personnelle). No. Ştefănescu-Goangă: Fişa personală de obser­ vaţie psihologică. 17. No. Boşca şi S. Boşca: Psihologia Martorului. Roşea: Debilitatea mintală. 1934 pp. Boşca: Delicventul minor.357 No. ( L a psychopatologie des anormaux moraux). X + 331. VII + 110. Ж4-156. No. 1932. Ћо. VI + 118. No. Şteîănescu Goangă. C. Nicolae Mărgineanu: Psihologia învăţării. No. (La Psycholo­ gie du temoin). No. (Le Deliquant mineur). Todoranu: Psihologia temperamentului (La Psychologie du temperament). L. 1931. Pârlog: Psihologia desemnului. i No. A.f 108. No. Ştefănescu-Goangă: Teste pentru măsurarea Funcţiunilor mintale p. Benruc: învăţare şi Inteligenţă la animale. (Apprentissage et Intelligence chez Ies animaux). (L'aptitude technique et 1 intelligence practique). (La Fiche personnelle d'observation psy•chologique). pp. (La Psycholo­ gie du dessin) 1932. TI + 86. pp. 18. Liviu Rusu: Aptitudinea tehnică şi inteligenţa praclică. No. pp. pp. FI. 24. (La Psychologie îrancaise contemporaine) 1932. Alex. No. pp.. 15. 14. X I I + 76. VII + 179. Al. + 141. 1934. 16. 12. V I I . iRoşca şi D. 23. 1934. pp. 13. No. (La psychologie de l'education). "F. FI. pp. No. pp. A. 1931. 8. No. Mărgineanu: Psihologia franceză contimpora­ nă. Dim. 20. 1936. 11. 1931. 22.+ 169. "32. Bologa: Lectura tineretului (La Lecuire de lâ ^eunesse) 1933. VIII + 136.Psihologia vieţii religioase. M. pp. 8°. 10. N. 9.

. VIII+116+26.. VI1+124+16 p. V I I I + 1 3 I + 4 9 p. 31 fig. No. Tome XIV (1934) VIII+246+29 p. 5 pl. (Physiologie des voyelles roumaines ă et î ) . 7 pl.. 34 p. 17 fîg... 19 fig.. 44 fig.. VIII+222+29 p. VII+118+20 p. Tome VI (1926). 1926.. Tome XIII (1933) VII+128+24 p. IX+160+54+20 +27 p. (L'abbe Rousselot createur de la phone­ tique experimentale).. Iosif Popovici.358' pentru măsurarea inteligenţei Ia adulţi (seria B)„ No. Tome VIII (1928). De la nasalite en rournain. 4. (Travaux de Phonetique.. Fiziologia vocalelor româneşti ă.. 3 tab. 3. Une prononciation bulgare. Iosif Popovici. 70 p. 1 cartea Tome X (1930). Emile Petroviei. (1921). Tome III. Tome X I I (1932) VIII+16S+4 p. (Les voyellesrcutt'ameđ). Publicaţiunile Laboratorului de Fonetică Experimentală. 6.. 13. 1. 1932. Publications du Laboratoire de Phonetique Experimentale). Lucrări de Fonetică. 16 pl. Iosif Popovici. 1930. şi î. 12. Tome VH (1927). Iosif Popovici.. 1 c .. Tome X I (1931). 3 pl. M. VIII+226+22+28 p. Tome I. Tome IX (1929). 3 pl.. 16 fig. Tome V (1925). Tome IV (1924). 23 pl. 7 fig. Tome II. c).. 57 p. 24 tab. No.. (Orthoepie et phonetique). Beniuc: Teste de performanţă (în curs de ela­ borare). 1. Periodice: (periodiques).. VlîI-fl34+24 p.. No. Cluj). 1921. 2. 2 pt.. 19 fig. (1922). 39 tab.. 4 fig. Tome XV ( Ш 5 ) XII+250+64+31 p. 1 1 fig. Vocalele româneşti. BCU Cluj / Central University Library Cluj *Жг p. 36 fig. 5. No. VIII+124+20 p. 1927.. Abatele Rousselot creatorul fone­ ticei experimentale. (1923).. 1921. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic (Bulletin du Jardin et du Musee botaniques de l'Universite de.. VII+94+14 p. 6 pl.. No. VI+160+16+27 p. Joseph Popovici. . 6 fig. 11 pl. Ortoepia şi fonetica. Tome XVI (1536) Vnr+164+32" pag... No. 1 fig. 25. 3 pl.. 34 p. 33 p. 23 fig.

Publicaţiile Institutului de Chimie (Publications l'Institut de Chimie). University Library Cluj Tome IV (1928—30) 510 p.. Tome II (1923—26) 244 p. 44 fig. botanice din Cluj. 153 p.. de 3. b) Laboratorul de Chimie anorganică şi analitică. Tome I I (1926) Serie A. Tome VI. (Fasc... Tome III (1927) Serie A. 148 p. 1—21) 1921—1930. (1935) 210 p. 88 p. Serie B. 64 p. Tome IV. Tome VII. 1926-27. (Fasc. d) Laboratorul de chimie fizică. 21 pl. 134 p.. XVI+281 p. Tome VI (1932—34) 560 p. Tome IV (1929) Serie A.. Serie B. c) Laboratorul de Chimie organică. Serie B. Serie B.. (1928). 149 p.. precum şi I-a parte a unui Manual de lucrări practice de Chimie generală „Operaţiuni de laborator" publicată la Tip. „Ardealul" în 1925. (1930). publicate dela 1929—1932. 1925—26. Tome VIII. 27 Note publicate în diferite reviste din ţară şi străinătate dela 1926 până la 1936.. . Tome I (1920—23) 175 p.. Tome I (1932) Serie B. (Contributions botal'Institut botanique de Cluj).. Tome V. şi 5 pl. a) Laboratorul de Chimie generală.. 1—10) 1936. Tome II. 75 p. Contribuţiuni niques publiees par Tome I. 162 p. 117 p... Serie B.. (1932). Tome V (1930—32) 400 p.... Tome I (1925) Serie A.359 2. 100 p. şi în plus 12 note sepa­ rate. 118 p. 236 p. Buletinul extensiunei universitare (Bulletin de lExtension universitaire de Cluj) 1924—25. BCU Cluj Central Tome III (1926-28) / 254 p. 4.

465 p.. 5 pl. 64 p.. et cartes. BCU 211 Central 34 fig. şi 6 pl. 78 p. Tome I I I (1922)+373 pag.. 48 fig. 137 p. 10 pl. Tome V (T924J+346 pag. .... revue m6dicale mensuelle publice par les Professeurs de la Facultć de Medecine). Lucrările Institutului de Geografie (Travaux de llnstitut de Geographie de l. 176 p. (1936) sub tipar. 6. No. Tome I I I . Tome I I (1926) 325 p. Tome V (1928—1930) XII+793 p. Tome I (1919)+1O01 pag. Clujul medical. Tome VI (1931-1935) Xll-f844 p. LXXIV+905 p. pl. Tome V (1931). Tome VI.. Tome II. Tome V. 185 p.. et cartes. Tome V I (1925)+504 pag.360 5. 1 et 2... Tome I I I (1929) 346 p.j Tome IV (1931). 6 c. 2. No.. . No. 1—2. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (Annuaire de l'Institut d'Histoire naţionale). 24 fig. 310 p. No.. Tome IV (192ţR-~367pag. 111 p.. Tome I (1921—1922) XVI+434 p. 7. 59 p. 1. 2. revistă medicală lunară.. Revista Muzeului Geologic-Mineralogie (Revue du Musee Geologique-Mineralogique de l'Universite de Cluj).. + Џ p... 54 fig. No. Tome IV. No. plusieurs fig... Tome I I (1923) XV+544 p. 1 c.. Tome IV (1926—1927) X+1000 p. Tome I. avecUniversity Library Cluj Tome V I No. Tome I I (1921)+412 pag. 31 pl.. plusieurs fig. Tome V I I ( Ш 6 ) (Omagiu Lapedatu).. Tome I (1922) XIII+351 p. 19 pl.. 1. No. 4 pl. Cluj /p. 1. 19 fig. No. 34 pl. 1 8. 83 p.. Tome I I I (1924-1925) X+1045 p. 11 c. plusieurs fig. (Le Cluj me­ dical. 51 pl. 3 pl. 2. Tome I I I . Tome V.Universite de Ouj). 2.. pl. No. 1. et pl..

VIII+940 p. Tome I (1927). + 1 hartă + 15 hărţi colorate.. Puşcariu. Tome VI (1929-1930). organe mensuel de la section medicale et biopo­ litique de „Astra". . VIII+69^ p.. XVII (1936). Tome IV (1930). XII (1931)+686 pag..351 Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome VII (1926)+532 pag.. XV+1000 p.. Tome V. X (1929)+708 pag. Tome II (1921-1922).. Tome I U (1922—1923). subt direcţia lui S. publie par des professeurs de la Faculte de Medecine). VIII+943 p. 380 p. 9. 1936. (1927-1928).... Atlasul Linguistic Român. 2-me pâr­ tie. Tome VIII (1934-1335) XII+531 p. XIV (1933)+730 pag. Tome I (1920-1921) VI+608 p... 10. XV (1931).. XIII (1932)+669 pag. IV+640 p. Tome IV (1924—1926) l-re pârtie. Tome VI (1935) 384 p. XVI (1935). Tome I I (1928) 384 p.. Tome VII (1936). (Bulletin eugenique et biopolitique. 343 p. Buletin eugenie şi biopolitic. Prospect Bucureşti.. X+1157 p.. 384 Central University Library Cluj BCU Cluj / p.. Tome III (1929).... Dacoromania (Bulletin du Musee de la Langue Roumaine). Tome V (1934) 384 p. Sever Pop şi Emil Petrovici. Tome VII (1931—1933) IX+697 p.. VIII (1927)+638 pag. XI (1930)+660 pag.. 8 p. IX (1928)+755 pag..

IX+393 p. 366 fig.. 1325 fig-.. Tome VIII fasc.. 1924-1926.. Tome IV (Nos 53-55). 121. 1928-1930.362 11. Tome XI (1935) 272 p. 2 pl.. Tome VII (Nos 81-98). Tome III (Nos 49-52). Buletinul societăţii de Ştiinţe din Cluj.. 163 p. 2 pl.171 p. Tome I (Nos 1-25) 1920-1924. 3 pl. Tome VI (Nos 57-80).. 8 pl... 2270 fig. 56). (Travaux de l'Institut de Speologie de Cluj). 7 pl. 641 p .. XVI+651 p.. . 184.. Tome VIII en cours. 173 fig. Tome IV (1928-1929). XII+808 p. 87 fig. 333 p.. Tome VII (1933—1934). 2 pl. Mathematica... Tome I I (1924—1925). Tome II (Nos 26-48). Tome VI (1932) 181 p. Tome III (1930). XVI+486 p. 99 fig. 1927-1928. Tome Ш (1935). Tome VI (1931+1932).. Tome VII (1933). 164 p. Tome V (1931).. XVI+330 p. 1926-1927. 3 pl. 1928. Tome V (1929—1931) 504+147 p. 12. XVI+384+235 p. 643 p. XII+604 p.. (Bulletin de la Societe des Sciences de Cluj). Tome II (1929). 212 p. BCU Cluj / Central University Library Cluj Tome III (1926—1927).. Tome I (1929) 159 p. 523 fig. XIII+424+201 p.. Tome I (1921—1923)... 3 pl. 8 pl. Tome V (No. 298 fig. IX+624 p. 553 p. Tome VIII (1934). 229 fig.... 188 fig. 1 pl..... . fig. 106 fig. Tome IV (1930).. 1930-1932. 216 p. 157 p. XVI+196 p. 368> fig.. Tome X (1935).. 1 et 2 paru. 542+126 p. (Revue publiee par le Seminaire desMathematiques de î'Universite de Cluj). Lucrările Institutului de Speologie din Cluj.. 13.

Eu cours Tome VI et VII (fasc. 472 p... Tome VI 1925-27+260 p.X L ) . VIII+812 p.. 1911—1913. Tome I I I (Nos XX—XXIX.. Tome I I 1921—22+238 p.. Tome IV 1923-24+200 p. Tome X 1930—31+384 p. Tome XV 1935—36. (Revue de Sociologie publice par le prof. Bărbat ancien directeur du Seminaire de So­ ciologie). Tome I (Nos I — X ) . A. VIII+850 p. 42 pl. + 3 pl. Editee par l'Institut de Speologie de Ouj. 1913—1919. 197 fig.. Tome IV (Nos X X X . Catalogue des Revues scientifiqu. Tome V 1924-25+173 p. VIII+710 p. Universite. VIII+1138 p. Valentiny. Tome XI 1931—32+365 p. Tome I 1919—20+40 p. Tome I I (Nos XI—XIX). 1—8). V. . VIII+1074 p.es et medicales. Tome VII 1927-28+248 p. şi fot. fitudes sur l'histoire naturelle du domaine souterrain. Tome XIV 1934-35. L I â LXIII parus). 15. ( A ) dans l'ordre alphabetique. 56 p. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. Tome VIII 1928—29—298 p. 46 fig. tRacovitza par. 1907—1909. G. dresse sous la direction de E. 22 pl. 1206. P 17. Tome IX 1929—30+296 p. Biospeologica.. 455 p. (Cluj.. inventaire methodique. 18 pl. Revista de Sociologie. Anuarul Universităţii din Cluj (Annuaire de l'Universite de Cluj). (B) dans l'ordre geographique des pays et villes d'origine et (C) dans l'ordre des rnatieres. (No. 104 fig-. 1909-1911.L 1919-1924.. 47 pl. Tome I I I 1922—23+174 .36* 14.. fig-. 33 fig. Tome XIII 1933-34+423 p. Tome V (Nos X L I . 1926).

). Călăuza studentului la Cluj (Guide de l'etudiant â Cluj) par Jean A. et 1 plan. îndrumări universitare. Cluj în 1920+ 168 p. 4. 16). BCU Cluj / Central University Library Cluj . -complete chaque annee). La Faculte de Medecine de l'Universite „Roi Ferdinand I-er" de 1919 â 1928. 1 fig. L'ouvrage se trouve au Rectorat de l'Universite. 1. Serbările pentru inaugurarea Univ.364 d) Istoricul Universităţii şi al învăţământului superior. Universitatea Daciei Superioare (Universite de la Da­ cie Superieure) de Prof. 48 pag. Ghibu 112 p. 7. Vătăşescu. 6.. Cluj 1930. + 31 pl. publicată de oficiul universitar. Annuaire de l'Universite de Cluj (voir ci-dessus No. 2. 5. (Historique de l'Universite et de l'enseignement supćrieur). O. Fetes de l'inauguration de l'Universite roumaine de Cluj en 1920+170 pages. 3. secretaire (1928+263 pp.

CLINICELE UNIVERSITARE BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Membrii: Iuliu Haţieganu Dir. iGlin. Preşedinte. ad-tiv al Clinicilor. Clin. Grigoriu Cristea Dir. BCU Cluj / Central University Library Ioan Goia Dir. Urologice. Clin. Alexandru Pop Dir. Membrii: Emil Ţeposu ) (dela 15 Mai înainte). Alexandru Pop ) Ref. Consiliul clinicelor. Clin. 2. Clin. 3. Clin. Timar Ella prov. Ioan Minea Dir. Titu Vasiliu Dir. Ion Buzilă Dir. Director administrativ: Buzilă Ion. Preşedinte: Constantin Urechia.I. ad-tiv al Clinicilor. Clin.) Constantin Urechia. Dumitru Negru Dir. Dermatoven. Dumitru Mihail Dir. . Oto-rino-laring. Stomatologice. Oftalmologice. Clin. Inf. Institutului de Radiologie. Chirurgicale. Cluj Ioan Aleman Dir. de Anatomie patologică. Instit. Emil Ţeposu Dir. Personalul administrativ şi de serviciu al clinicelor. Comisiunea clinicelor. Ref. Coriolan Tătaru Dir. Ion Buzilă Dir. Administrator: ^Contabil: Popp Ştefan. Neurologice. Clinicei Medicale. Gheorghe Buzoianu Dir. Clin. Gheorghe Popovici Dir. autorizată cu gira­ rea postului de contabil. Semiologice. Clin. Gynecologice şi Obst.

Huciu Sevastian. Burie Alexandrina (provizorie). Hartmann Francisc. cl. I I ) . Deac Petru (def. la Bucătăria Centrală. Blăgescu Nicolae arch. şi registrator. Savu Maftei (def. Şooş Mihail. David Iuliu (Uzina Cen­ trală) Someşfalean Vasile (Uzina Psichiatrică). Prim portar Ordonanţe de birou: Şef mecanic: Mecanici: Lăcătuşi: Istrate Nicolae (la poarta principală) Cociş Ştefan. cu supli­ nirea postului de verificator. I ) . Hodrea Ioan (Uzina Psichiatrică). Turcu Vasile (Uzina Centrală). Neuro-Psichiatrice. Missits Florica. Jajna Samuil (def. ) . Uzina Centrală şi uzi­ na Clin.). cl. cu supli­ nirea postului de cassier.). Petro Ştefan (de. Pop Vasile (Uzina Centrala). Lupor Ioan. Miiller Elisabeta (def. Titişan Ioan şeful serv. Morar Ioan autorizat prov. prov. Bob Vasile. Abrudan Lupu Teodor (Uzina Centr. Teodoran Iosif (Uzina Centrală) Sângeorzan Ioan.) Baciu Ioan. I. Electrician: Fochişti: Apaductori: . cl.367 Cassier: Şef de birou: Şef de birou: Subşef de birou: Inventarizator: Impiegaţi: Cutean Virgil autorizat prov. Galfi Vic­ tor (Uzina Psichiatrică). Waedt Wilhelmina (def. cl. Păltineanu Atanasie autor. ) . cu conducerea serv. Tătaru Ioan (la bucătăria Centrală). II. Pura Gheorghe. I I . cl. primirii bolnavilor. BCU Cluj / Central University Library Cluj Verificator: Registrator: Economi: Bartok Coloman. I I . Corpădean Iustin. Alicuci Petre. Feher Gheorghe. cl. personal.

d) Clinica Medicală. Bucătăreasă: 1 la Buc. Verde Gheorghe. Coroian Ştefan. Servitori: 1 la Uzina centrală. Brăzdau Vasile portar fochist.. Sălejan Ioan. Spălătorese 8 la spălătoria Clinicilor. e) Secţia boalelor infect. 7 servitori. a) Clinica Psichiatrică.. Servitor: 1 la Uzina Psichiatrică.368 Prim grădinar: Tâmplar: Măcelar: Vizitii: Tălnaciu Ioan. Neuro-Psichiatrică. Strungariu Gherasim portar fochist. centr. c) Clinica Chirurgicală. Servitori purt. Neuro-Psichiatrică. Oameni de serviciu: Oameni de serviciu: 3 la poarta principală. b) Clinica Neurologică. 7 servitori. 1 servitoare. . Ajutori mecanici: 2 la Uzina centrală. Portar fochist: Mureşan Ioan. Ţiplea Ioan portar.: 9. Servitori pt. Ucenici: 9 la ateliere. Personalul Clinicilor. de cadavre: 2 la casa de cadavre a Clin. Ajutor zidar (servitor): 1 la atelierele Clinicilor. 21 servitori. 8 servitori. Chandrean Vasile. buc. Servitori: 3 la Buc. Murăşan Gheorghe. Infirmier băiaş. Servitori la Buc. Vădan Ioan portar fochist. Portar la casa de cadavre: Vaida Dionisiu. BCU Cluj / Central University Library Cluj Servitori în sala de cazane: 1 la uzină. 2 la poarta Psichiatrică. Servitori pentru grădini: 4 la grădinăria Clinicilor. dietetică: 4. Surori de caritate: 79 la toate Clinicile. îngrijitor de maşini: 1 la spălătoria Clinicilor.

. 2.720 5. In cursul anului trecut s'au executat din fondurile buge­ tare -ale Direcţiunei Clinicilor următoarele lucrări: 1.620 Bugetul personalului s'a urcat la suma de Lei 3. Radiologie.620 Lei BCU Cluj / In total Lei 2. Lei 931. încasate dela bolnavii in­ ternaţi. S'au refăcut focarele cazanelor dela ambele Uzine înlocuindu-se cărămizile refractare devenite defecte. .595 2. Taxe reglementare şi unice pt. încasat de la Universitate . Taxe de îngrijire..484. In cazul când aceste fonduri vor fi plătite. .939 In total Lei: 26. Lei 12. taxe de îngrijire pt.110 6. următoarele: 1. Lei 600.284.310 Au rămasî neordonaţate. Contravaloarea combustibilului. restanţe .284.369 DARE DE SEAMĂ asupra fondurilor şi activităţii Clinicilor în acest anj şcolar. etc Lei 50. Ministerul Instrucţiunii Lei 12.993 Totalul cheltuelilor: Materiale Personal Lei 23. pt. pentru ca astfel să fie asigurat încălzitul tuturor pavilioanelor dela aceste Clinici.419. de Anatomie. Direcţiunea Clini­ cilor fiind descoperită faţă de furnizori. Fiziologie şi Biblioteca Univ. Fonduri încasate: 1.484.265. Venituri întâmplătoare.312. gestiunea Clinicilor se va încheia cu un excedent.523. întreb. Clinici . ANUARUL UNIV. Ministerul InstrucţiuniiCentral University Library Cluj 2. încălzirea Instit. 24 . . Ministerul Sănătăţii _ _ _ 3. inel.188 Lei 3. S'a amplificat suprafaţa de încălzire a unui cazan de la Uzina Clinicei Neuro-Psichiatrice.946 4.993 Fondurile neordonanţate au fost angajate şi actele justifi­ cative se găsesc la Ministerul Instrucţiunii.

înlocuirea articolelor devenite inutilizabile. 7. canal. pe seama di­ feriţilor bolnavi. S'au procurat 5 bucăţi pirometri pentru măsuratul temperaturii aburilor până la 450° necesari la Uzina Centrala a Clinicilor. pentru ca cu ajutorul lor să se poată exercita un permanent control al ri­ dicării temperaturei aburilor supraîncălziţi. care în urma unei întrebuinţări de cea 30 ani. Alimentaţia unui bolnav a costat zilnic 18 lei. acestea fiind vechi şi complect uzate. S'au înlocuit ţevile de apă. pentru complectarea resp. 6.845 bol­ navi cu 353. S'a procurat veselă nouă. 10. ambele pe seama spălătoriei. Procurarea acestora a devenit necesară. . boli pulmonare. Cu sumele de mai sus s'a asigurat o hrană* de o calitate bună. defectuoase. executându-se şi vopsirea Farma­ ciei Clinicilor. la diferitele bucă­ tării şi secţii ale Clinicilor. In acest ian şcolari au fost trataţi la Clinici 12. 8. a devenit în mare parte inutilizabilă. în cursul funcţio­ nării cazanelor şi a maşiniloor de aburi. 11. robinete etc. S'a procurat o nouă maşină pentru spălatul rufelor şi una centrifugă. a căror ali­ mentaţie s'a prevăzut cota zilnică de lei 25. inclusiv conductă de legătură a acestora până la * sala!de maşini şi montarea lor. afară de bolnavii dela Sanatorul pt. S'au reparat gardurile defectuoase dela Clinicile Neuro-Psichiatrice. S'a executat repararea unei părţi a mobilierului dela Clinica Psichiatrică. S'au reparat şi schimbat părţile total defecte ale tini­ chelei la diferitele acoperişuri ale Clinicilor. pt.370 3.793 zile de tratament. S'au înlocuit bateriile de acumulatori electrici. 9. 4. pompele vechi fiind foarte uzate. 5. conducte electrice. S'a procurat una bucată pompă „Duplex" necesară pentru Uzina Centrala a Clinicilor prin care să se asigure buna funcţionare a Cluj / Central University Library Cluj BCU cazanelor. la Uzi­ na Centrală a Clinicilor.

EXTENSIUNEA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

. • Cluj. Fiind" ajutată de „Astra" şi de alte societăţi culturale din ţară. Florian Ştefănescu^-Goangă* Membri:: (Profesorii: Alexandru Borza. .. .. . Vechimea creştinismului Daca-Roman: (cu proiecţiuni). deşi mai puţin intensă ca în anii'trecuţi. graiul românesc (cu pro­ iecţiuni)) . . — . . Sextil Puşcari şi Victor Stanciu. . Sergescia Conf. Beethoven . . A. . Preşedinte de onoare: Profi Alexandru. înfiinţată în anul. a funcţionat şi în acest an şcolar cu următorul comitet:. Ioan» Popescu-Voiteşti. a păstrat ure BCU Cluj / Central University Library Cluj contact viu cu populaţia doritoare de cultură şi progres dim oraşelei ardelene. Cea mai veche rev. . Profi V. . СапП C. . Secretar General: Prof. Preşedinte actiu: Praf.. Borza „ P. . P. Alba-Iulia. . ştiinţifică din lume Trei contimporani: Goethe. . dini cauză că subvenţiile i s'au redus simţitor. . S. Rusu Caransebeş. Cei dintâi medici. . Extensiunea universitară. . . .Istoria şi malizari. Iuliu Moldovan. . Nicolae Drăganu.. cu> sco­ pul de a răspândi cultura cât mai mult în massele poporului». Bbtez> Silviu Dragomir. Cont. Rusu Prof. L. 1924. IGamil Negrea. Ce ne învaţă. Bologa. Pop Prof. . MiHaiL A. . . Lapedatu. . . Napoleon. Extensiunea Universitară" a desvoltât şi anul' acesta o ac­ tivitate rodnică. prin conferinţele menţionate mai jos-. .români ardeleni . . . . Câmpia Ardealului (Cu proiecţiuni) Universităţile engleze . . Lista conferinţelor d i n acest a n şcolar. . Grimns . Baicoviciut Eilosofia lui Goethe „ E. . ..

(cu proiecţiuni) „ 'R. Sergescu Medicina şi preocupările ei actuale . Minea "Raţional şi iraţional „ I . „ I . . istoriei culturale „ G. Cuvinte şi obiceiuri Prof. Roşea "Viitoarele izvoare ale energiei . . Kisčh "Culori erâldice ca izv. . . . Prof. Botez "Evoluţia pâleogeografică şi geologică a pământului românesc 1. Marinescu Parcurile naţ. Kisćh Hunedoara. R.. generaţie nouă .„ I. . . P. . Petranu "Ţara suveranilor misterioşi: Abisinia . Maior Idealurile noastre de eri şi azi . A. Prof. -. .Dacoromân <cu proiecţiuni) „ C Daicoviciu Stat Naţional şi Revizionism sub regi­ mul Societăţii Naţiunilor . A. „ M.„ E. Ţara Haţegului (cu proiecţiuni) . L. . Vuia » E. .„ 'V. D. G. . Medicina şi credinţa . . A. Vuia Evoluţia gândirei ştiinţifice „ C. . . L.373 Cea mai većhe rev. Petrovici Caracterul transacţionâl âl cunoaşterii „ I . . etnogr. . Ierarhia socială . . Speranţia Oradea. Statul naţional şi pactul genevez . . N. Şcoală nouă. Speranţia Efectul artei româneşti (cu proiecţiuni) „ C. iPrOf. „ . Borza 'Sibiu. . . Musceleanu <jeniu şi desechilibru Conf. . .. „ G. » „ G.cea :nouă . 'L. Petrovici Transcendenţa cunoaşterii . . Ţeposu Ierarhia socială . . Bologa . . „ C. Speranţia Filosof ia lui Goethe . . < • • « . . „ Th.-Voiteşti. Rusu •Câmpia Ardealului (cu proiecţiuni) . Sofronie Dela medicina veche la . Coiif. Drăganu Vechimea creştinismului . Sofronie Ierarhia socială „ E . . ştiinţifică din lume -„ P. Rusu Filosofie şi cultură „ D. Greenwood "Continuitatea germană în Ardeal . . E. Petrovici Ha philosopnie contemporaine en AnBCU Cluj / Central University Library Cluj gleterre . Rusu Prdf. Conf.

Ghibu „ V . .. Rusa Filosofie şi viaţă. . Conf.374 Trei contimporanir Goetne.• Conf. . . L .. .. . Pictorul Grigorescu (cu proiecţiuni)). . . . NkpoBeonv Beethoven . IX D*.. . . .. ан>chetă internaţională). . .. Prof. . . . Revizionism şi antireviziomsmi . Bologa „ L . Rusu BCU Cluj / Central University Library Cluj .. începuturile medicinei româneştii . Prof. Femeea din. €L Mariaescia Sedeş-Alba. .. 0.. RoşeaTârgti-Mureş:. .. . .. . . timpurile noastre (o..

ATELIERUL CENTRAL BCU Cluj / Central University Library Cluj .

cartonaje şi înpânzire. d) Secţia mecanicilor speciali ai Institutelor. mecanicii Institutelor. cu încuviinţarea directoru­ lui de Institut. Mecanicii secţiei d (a mecanicilor speciali) vor face parte din personalul Institutelor la care au funcţionat până acum rămânând sub direcţia şi controlul directorilor de Institute corespunzători. c) Secţia de legătorie. 81 din legea învăţământului universitar cu scopul precizat în regulamentul aprobat de Senat în şedinţa din 17 Aprilie 1935 (Nr. 5. apaduct. 2. 2.R E G U L A M E N T . Secţia de legătorie rămâne în edificiul Bibliotecii centrale cu sarcina de a lega cărţile Bibliotecii centrale şi ale tuturor institutelor şi seminariilor Universităţii. Atelierul central cuprinde 4 secţiuni: a) Secţia de reparaţie şi întreţinere a ediţicelor şi a insta­ laţiilor interioare cu însărcinările: 1. Subsecţiuni se pot înfiinţa cu autorizarea Senatului Universitar. cu subsecţiile: 1. 2. canalizare. Central University Library sub ei aparatele de proiecţiune şi funcţionarea lor la cursurile şi conferinţele ce se vor ţine la Universitate. cu excepţia ate­ lierului de văpsit şi desinfectat. Secţiile a şi b vor fi instalate în subsolul Universităţii cen­ trale (str. 4. De Martonne colţ cu str. şlefuitori de secţiuni. Brătianu). vopsit şi desinfectare. In timpul liber. Atelierul central al Universităţii noastre a luat fiinţă în conformitate cu art. tinichigie. La Universitatea „Regele Ferdinand I " 'Cluj se reîn­ fiinţează atelierul central pentru construcţia. lucrări de specialitatea lor. 2. . Cluj /Această secţie va avea Cluj îngrijirea BCU etc. mecanică fină. etc. reparaţia şi în­ treţinerea aparatelor necesare Universităţii centrale şi tuturor Institutelor şi serviciilor sale. galvanoplastica şi îngrijirea acumula­ torilor. tâmplărie. fochişti. fotografie. cuprinzând şi pe spe­ cialişti suflători de sticlă. fotografi rontgenologi. vor putea executa şi pentru alte Institute ale Universităţii. care va fi adăpostit în clădi­ rile Clinicilor. în condiţiile în cari le execută pentru propriu lor Institut. 502—1935) cu următorul text: 1. luminat electric şi instalaţii elec­ trice. 3. cu însărcinările: 1. b) Secţia aparatelor şi instrumentelor de preciziune. 3.

b) alcătueşte bugetul atelierului şi-1 propune aprobării Senatului. tocmit pentru anumite lucrări de sezon. şi la nevoe. personalul de mecanici necesari lucrărilor Universităţii şi ucenici mecanici. — . f) face Senatului Universitar pro­ puneri de sporire a serviciilor sau de modificare ori supri­ mare a secţiunilor. din noui angajaţi în posturile bugetare. vor avea câte un mecanic-şef de sec­ ţiune. 3. pentru a-i specializa] în meseriil necesare Institutelor Universitare. va fiinţa sub preşedinţia unui delegat al Senatului. 6. e) controlează bunul mers al Instituţiei şi face Senatului un raport anual asupra întregei sale gestiuni administrative şi financiare. se va organiza după modelul celorlalte servicii ale Universităţii noastre (Bibliotecă. Secţiile a. b) directorul atelierului central. Angajarea personalului nou absolut indispensabil. cari vor fi încadraţi în atelierul central. în care fiecare facul­ tate*). a Căminelor şi a Bibliotecii. pre­ cum şi personalul flotant. care va fi un profesor universitar. g) pregăteşte prin anchete preliminare ju­ decarea de către Senat a abaterilor disciplinare a personalului. c) propune Senatului cadrele personalului permanent. 5. 1937). Directorul atelierului central e ales la începutul anului 1 *)' Modificat. în şedinţa Senatului Universitar din 4 Iunie 1937. d) propune Senatului numirea şi re­ vocarea personalului. Căminuri) şi anume prin: a) Comisiunea atelierului central. In redactarea iniţială figura «âte un delegat şi din partea Comisiei Clinicelor. va avea câte un delegat. b şi c. după nevoie dintre românii absolveniţi ai şcoalelor de arte şi meserii. Angajarea personalului de mecanici din secţia d) se va face. Conducerea afacerilor şi University Library Cluj BCU Cluj / Central controlul funcţionării atelieru­ lui central. se va face după un regulament special. Ucenicii vor fi luaţi. ca şi până acum. după propunerea directorului Institutu­ lui căruia aparţine postul. 1537. 4. (Rectorat No. cu acest text.va recruta dintre mecanicii bugetari' ai Universităţii. Comisiunea atelierului central: a) alege pe profesorul -director al atelierului.377 Fochiştii în timpul verii vor sta la dispoziţia secţiei a {secţia de întreţinere şi reparaţiuni) în primul rând pentru «executarea reparaţiilor la Institutul de care fiecare depinde. Acest personal se.

conform Statutului funcţionarilor. înaintări. C. Regulamente speciale vor preciza. pretant. Lucrările universitare se vor înscrie de către secretar. . In oarele de după amiază. 10. numiri. Atelierul central va avea un secretar-contabil care. sporirea şi perfecţionarea instalaţiilor. dacă nu sunt lucrări universitare de executat de urgenţă. Excepţiile le hotăreşte directorul sau împuternicitul său. sub controlul şi directivele directorului. El poate fi realesa) Directorul are conducerea şi supravegherea atelierolui şi a lucrărilor din atelier. 12. ţinând evidenţa lucrărilor şi materialelor consumate. decât cu aprobarea scrisă a Directorului. ele vor reglementa primirea şi executarea lucrărilor. Beneficiul lucrărilor va fi utilizat pentru amortizarea. c) El prepară bugetul atelierului şi-1 supune C A. cu excep­ ţia lucrărilor urgente de reparaţii. pe cont propriu. b) El este agentul executiv răspunzător al hotărârilor Comisiunei Atelierului centrale. C.378 şcolar de Comisiunea atelierului central dintre profesorii uni­ versităţii şi întărit de Senat pe timp de 2 ani. Preţul lucrărilor efectuate va fi preţul de cost. \ 7. e) El angajează personalul flotant. pre­ cum şi relaţiile/ administrative ce trebue se existe între Insti­ tutele cari au mecanici (secţia d) şi' Comisiunea atelierului mecanic central. drepturile şi datoriile tant. InBCU Cluj / Centralse pot executa nici un fel de lu­ acele oare* nu University Library Cluj crări particulare. majo­ rat cu o cotă fixată de Comisiunea atelierelor şi aprobată de Senatul Universitar. A. după o normă fixată de lG. 11. atelierelor şi pentru eventuale gratificaţii acordate personalului ce a executat lu­ crările. A. C. Atelierul central va lucra numai pentru nevoile Uni­ versităţii şi ale serviciilor ei în oarele înainte de amiază fixate de C. care se vor efectua cu prefe­ rinţă. d) El propune C. f) El este referentul şi secretarul Comisiunei atelierului central. va nota şi contabiliza toate lucrările efectuate în atelier.. 9. ele vo reglementa primirea şi executarea lucrărilor. C. revocări de personal. normele de recrutare. 8. A. mecanicii pot executa lucrări particulare. într'un registru şi se vor executa în ordinea înscrierii.

Str. a) Prof. Regală 10/A. 18. Haţieganu Emil. Str. 3. Str.. Str. Avram Iancu 1. Str. Sofronie George. Lazar Liviu. Speranţia Eugeniu. Drept roman II. Grigorescu 64. Drept civil IV. Drept internaţional privat. Pop Traian. Dima 1. Drept civil român II. 8. Str. . Moşoiu Tiberiu. 22. i Ionescu Bogdan. Negrea Camil. Str. Str. Hotel Astoria Cluj. Politica. Mârzescu 24. Mototolescu Dimitrie. 7. Radu Iorgu. Poruţiu Petre. 24. Drept administrativ. 13. Str. plenipot. Drept comercial I. 16. Economia politică I. Gh. Drept roman II. Str. Str. Drept bisericesc. Dumitru. Drept comercial I. Legislaţia agrară şi industrială. Băii 1. 11. 14. 5. Str. Iuliu Maniu 4. Grigorescu 90. Hotel Astoria. Procedura civilă I. Văcărescu 7. Bolintineanu 9. Ionescu B. Av. Maniu Cassiu. Elisabeta 45. Regală 11B. Boilă Romul. Str Mico 16. 15. 9. Str. Sociologie şi Fii. drept. 6. Str.. 20. Ministr. 2. Drept internaţional public. 1. 17. Ioan. Ghiulea Nicolae. titulari: Angelescu Alexandru. Văcărescu 28. Episcop Ivan 30. 12. Statistica. 21.T A B L O U al corpului didactic universitar pe anul şcolar 1935—3& în ordinea protocolară a Facultăţilor. Str. Oăşanu48_ Strat George. cu indicaţia catedrei şi a domiciliului. Str. Bolintineanu 17. Economie politică II. FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE DE STAT. 4. Ionaşcu Aurelian. Gl. Begală 19. Moldovan Valeriu. 23. drept. Şincai 13. român. Cădere Victor.). Procedura civilă I I . Iuliu Maniu 36/a. Drept penal şi Proc. Drept civil local I. Politica socială. f Sigmond Andrei. 1 . I. Str. Petrescu-Ercea CL. BCU Cluj / Central University Library Cluj Iacob Lazar. pen. Str. 19. Ist. Iancu 14. Str. Drept civil I I I (Introd. 10. Drept constituţional. Cătuneanu IC.

Wilson 3. 10. Oct. Str. Negruzi 5.. Istoria Med. Urechia Constantin. Parasitologie. e) Conferenţiar def. Goiaj Ioan. Piaţa Unirii 11. Str. • c) Prof. Jules Guiart. Buzoianu Gheorghe. Popovici Gheorghe. Str Rahovei 10. Minea Ioan. 17. Botez A. 7. Vasiliu Titu. Fizică medicală.: 27. L G. 3. Bărbulescu Nicolae. Bologa Valeriu.380 II. Str. Avram Iancu 3. Clinica oftalmologică. 2. Drăgoiu Ioan. Negru Dimitrie. 12. Balneologie şi fizioterapie. Str. 21. Regală 33. Th. 8.. 16. Grigoriu Cristea. Sturza Marius. 5. 20. Radiologie. Clinica psichiatrică^ Str. Anatomie University Librarytopografică. Str. 1 . Str. Clinica medicală. 9.. 4. Haţieganu Iuliu. Anatomia patologică. Microbiologie. Chimia anal. Baroni Vitold. Michail Dumitru. Str. Str. Papilian Victor. Str. Lyon-Franţa 58 Bd. Stomatologie. Zolog Mihail. Thomas Pierre. 6. de la croix rousse. Octavian Goga 5. Str. 15. 24. Moldovan Iuliu. 3. 11. Pasteur 1. Igiena şi igiena socială. Stroescu 18. Str. (Calea Moţilor 77. Clinica dermato-ven. titulari: 1. Maiorescu 8-10. Str. Fântânele 5. Tătaru Coriolan. Mihail. Igienaţ colectivă. Istologie şi embriologie. Clinica chirurgicală. Eminescu 8. Urologie.26. Secăreanu Ştefan. Ţeposu Emil. Fiziologie. Patologie generală şi experimentală. Str. Eminescu 12. Str. Pasteur 8. d) Agregaţi onorifici: 25. Pasteur 6. a) Prof. Pop Alexandru. Str. Pasteur 10 19. de onoare: 22. calitat. agregaţi: 23. 14. Duca 3. Avram Iancu 16. b) Prof. FACULTATEA DE MEDICINĂ. şi Farm. Medicină legală. Ionescu 3. Goga 13. Str. Str. Kernbach Mihail. Bisericii ort. Prof. Petru Maior 3. Aleman Ioan. Băii 19. Str. Semiologie. Str. Rahovei 818. Str. Str. Clinica neurologică. . Mareşal Foch 70. Biochimie. Clinica Oto-Rino-Laringologică. Str. iClinica ginecologică şi obstetricală. BCU Cluj / Central descriptivă şi Cluj 13.

Limba şi lit. Serra Giandomenico. Vancea Petru. 13. 33. î\ Docenţi: Axente Iancu. Coşbuc 9. Konradi Daniel. Istoria nouă a Românilor. Pedagogie I. Str. Daniello Leon. Eminescu 10. Str. Panaitescu Emil. Str. Moţilor 26. Bolintineanu 12. Str. Limba şi lit. 19. latină. I. 6. Dermatologie. Bezdechi Ştefan. 20. Str. 17. Drăganu Nicolae. Ist. Istoria artelor. 31. sud-est europene.. Gen. Goga 7. Grigoreseu 33. Ortopedie şi chirurgie infantilă. Infantilă. Anatomie deserip. FACULTATEA DE LITERE ŞI FILOSOFIE. 36. greacă. G. Kristof Gheorghe. 37. Duca 1. Kisch Gustav. Elisa­ beta 24. Str. Dragomir Silviu. Str. Lupaş Ioan. Bănescu Nicolae. Goga 7. Naum' Teodor. . Goga 5. Str. Stri Goga l/A. Dermatologie. Pedagogie I I . Boli de nutriţie. 12. 18. Cluj / Central University Library Cluj 15 A. engleză. Str. Grimm Petre. 3. Limba şi lit. Oftalmologie. Nichita Emanuel. 32. Linguistică. Regina Măria 34. 1. 2. Băii 4. 29. I. Limba şi lit. Lapedatu Alexandru. Str. BCU Limba şi lit. Str. ClinicaGynecologică. popoar. 28. Str. germană. Str. Mico 42. 35. Str. Maioresu 21. Mico 40. titulari: Auger Yves. franceză. Str. G. 7. Voicu Ioan. 10. Limba şi lit. 9. Fiziologie. Str. Str. Ghidionescu Vladimir. Băii 21. Istoria universală. 34. 14. Istoria veche a Românilor. română I. Str. Str. Iuliu Maniu 26. 4. maghiară. Limba şi lit. Velluda (Constantin. italiană. Obstetrică. 30. Str. Str. Ghibu Onisifor. Gavrilă Ioan. 15. Iorga 6—8. română II. 16. Regală Capidan Theodor. Petranu Coriolan. Popovici Traian. Gherescu 6. Istoria] antică. Moţilor 27. Str. Limba şi lit. Str. 5. Str. Kogălniceanu 9. Str.Marechal Foch 35. Bizantinologie. Limba şi lit. Moţilor 20. Filologia romanică. a) Prof. Str. Romei 24.881. Giuglea George. Dragalina 112. 8. Mareşal Foch 44. 11. Puşcariu Sextil. Str. Str. III. Elisabeta 23. Memorandului 8. Str.. Marinescu Constantin. Cimoca Valeriu.

G-l Gherescu 2. Emil Petro viei. Coşbuc 12. Psihologie. Dej. Bibliografie generală. (Gal. b) Prof. Angheluţă Teodor. Roşea D. Str. 34. Bratu Gheorghe. Geometria descriptivă infinitezimală. Pasca Ştefan. Teodorescu M. Str. c) Prof. Str. Reg. Grădinescu Aristide. a) Prof:. Str. Fiziologie generală. 5. Vuia Romulus. Str. Memoran­ dului 27. Mecanica raţională. Grinţescu Ioan. Regală 16. . Hotel Astoria (JGluj). Abramescu Niculae. titulari: 1. Borza Alexandru. Trecătoare 12. Regală 28.. Sudeţeanu. Botanica generală. N. Garol I I 7. Fizică generală experimentală. Rusu Liviu. Algebra superioară. Dumitru. Mărgineanu Nicolae. Istoria Românilor. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dialectologie. Ştefănescu Marin.21. Crăciun Ioachim. 35.24. Regală 11. Str. g) Docenţi: 33. Onomastică. îy Conferenţiar supl. Gheorghe. Str. Observatorului 4. Victor Motogna. Bolintinianu 3/A. Bălcescu 3. Dumitru. 22. 3. Str. Antichităţi! clasice şi Epigrafie.-382 . Str. FACULTATEA DE ŞTIINŢE. Mico 48. Regina Măria 49. Filosofie teoretică. Str. 8. Piaţa Mihai Viteazul. Ştefănescu-Goangă FL. Str. Str. 29. Str. 30. 2. Dima A. Str. IV. Botanică sistematică. Pop Sever. Psihologie aplicată. Iuliu Maniu 2.: 31. Arheologie. Sociologie. Memorandului 4. Elisabeta 8. Istorie. 27. e) Conferenţiar prov. suplinitori: 25. Alexandri 3. Filosof ie. Const. Etngrafie.: 28. de onoare: / .: 32. 6. Slavistică. 7. ! d) Conferenţiari def. 4. Băii 7. 23. Psihologie. Iorga Nicolae. Ionescu V. 26. Str. Daicoviciu Constantin. Str. Muzeul Etnografic. Str. D. Bucureşti. V. Str. Mănăştur 7. Astronomie.

11. 22. Chappuis Pierre A. 10. Geografie descriptivă. Rădulescu Dan. Str. Matematici generale. 19. 17. Ioan. 18. Str. Sergescu Petre. Pompeiu Dimitrie. Str. Parcul Bonaparte. b) Prof. f) Docenţi: -27. Fizică. Str.383 9. Maior Augustin. Berde 3. Entomologie. Mineralogie şi petrografie. Şaguna 18. Cantemir 5. Călugăreanu Gheorghe. Bucureşti. 14. Ripan Tilici Raluca. Tănăsescu Ioan. Biologie. Chimie fizicală. Athanasiu Gheorghe. Str. Paris. Piaţa iGuza Vo­ dă 5. Botanică. Str. Chimie generală. d) Conferenţiari definitivi: 24. Chimie alimentară. Meruţiu Vasile. Spacu Gheorghe. Popescu Voiteşti Ioan. Stanciu Victor. 12. e) Conferenţiar prov. Analiză Mat.. Grigorescu 7. Geologie şi Paleontologie. Calea Moţilor 42. Fizicăl teoretică şi aplicată. 13. : 26. Duca 1. Jardin des Plantes. Chimie organică. Geometrie analitică. Mico 7. 15. Algebră superioară. 16. Pop Emil. Biologie.. 20. Caragiale 1. Scriban A. de onoare: BCU Cluj / Central University Library Cluj 21. c) Adjunct: 23. Str. Str. t . Str. Elisabeta 3. Str. Str. Mico 20. Ostrogovich Adrian. Racoviţă G. Emil. Str. Braziliei 4. Zoologie şi anatomie comparată. Jeannel Rene. Str. Mico 7. Str. Str. Regală. Vulcan l/A. G. Elisabeta 12. 25. I. Mico 7. Chimie anorganică şi analitică. Clemenceau 7. Iuga Gheorghe. Str.

BCU Cluj / Central University Library Cluj . rândul 5 de sus. Russu")> se şterge. 81. I. Istoria Medicinii româneşti. s'a omis secţia. 211. 215. La pag. se complectează cu următoa­ rele: Istoria Medicinii dela Preistorie până în veacul al XIX. oare trebue săi figureze ca prim rând: C) Secţia'filologiei moderne. după rândul al 4-lea. 81.ERRATA: La pag. („Asistentul Dr. el fiind din greşeala zeţarului aşezat aci. La pag. trebue complectat cui titlul secţiei: D) Secţia istorie. La pag. după rândul 10. G.

R e l a t i o n s i n t e r u n i v e r s i t a i r e s e t i n t e r n a t i o n a l e s . Le" personalei administratif et scientifique-auxiliaire est mentionnâ avec nom et fonictiom dans Ie corps de l'ouvrage. 2 professeurs agreges. comme suit: a) Personnel enseignant: 4 professeurs honoraires. societe des nations". 379—383). Lemierre. a u chapitre del'iDiStitut auquel il appartient. professeur â la faculte de Medecine de Parii» a donne â la faculte! de Medecine de Cluj deux conferences sur „Les scepticemies â microbes anaerobies" (le 22 et le 23* . *) P o u r le personnel enseiemant voir le taMeau pair faculte» et par spĂoialites (pp. L e p e r s o n n e l ) . 2. 9 maîtres de conferences (dont 1 suisse) et 14 docents. a) Visites et conferences faites par des savants et universitaires. Monsieur Henri Bonnet. Le soir une reception a etć donnee par les professeurs etj les etudiants dd notre Universite en l'honneur de M. etrangers. 87 professeurs titulaires dont 3 de nationalite etrangere (2 Francais et un Italien). BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. Monsieur A. Au total 121. 2 agreges temporaires. directeur de l'institut interna­ ţional de cooperation intellectuelle de Paris a visite notre Uni­ versite le 11 mars 1936 et â cette occasion il donne une conference sur „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la. â Ia fin de cette annee scolaire. 1. 42 chefs de travaux. membre de Г Academie de Medecine de France. 89 assistants et 82 preparateurs. 3 professeurs suppleants. AHTOMUL UNIV. J Le personnel de Universite a ete compose. b) Personnel scientifique-auxiliaire 217 membres dont 4 lecteurs pour les langues etrangeres modernes.RESUME m FRANCAIS DE L'ANNUAIRE 1. et de M-me Bonnet. . c) Personnel administratif: 105 membres.

professeur â l'universite de Lausanne a fait une conference sui* „Les sciences rationnelles et les sciences ocultes dans l'antiquite" (avril 1936). Les seances ont ete presidees par M. 7. 2. .. 4. a fait une conference sur „La geometrie projective differencielle" (mai 1936). a fait une conference sur „La science arabe" (avril 1936). N. Reymond. Monsieur W .Questions Juridiques еђ diplomatiqueş roumaines". L'Academie internaţionale d'histoire des Cluj dans notre Universite le 10 et le 11 avril 1936 sa VIII-e session. 1. Racovitza. Singh (Galcuta). Ubrich (Prague).es d l'etranger. ( ? . Greenwood (Londres) et aussi le groupe roumain de\ Fhistoire des sciences. le professeur Racovitza. ayant comme collaborateurs MM. A. Monsieur A. directeur de l'institut de speologie. 3. Monsieur Aldo Mieii. membre de l'Academie inter­ naţionale d'histoire des sciences. Bordeaux. Monsieur Emile G.386 novembre 1935) et une autre dans l'Aula de l'Universite pour le grand public sur „ Le sel en Medecine". 6. Y oîit participe: MM. professeur â la faculte des sciences. • ' . 5. Bompiani. professeur â l'Universite de Bo­ rne. professeur de philologie ro­ mane â l'universite de Copenhague a fait une conference sur „Une etimologie celebre et/ les lois phonetiques" et une communicâtion au cadre du Musee de la langue roumaine. BCU Cluj / Central University Library sciences a tenu 8. b) Nos profesşeurs et nos delegu. remplissant la mission de professeur d'echange en France. Blaschke professeur â l'universite de Hamburg a fait quelques cours sur la „Geometrie integrale" <Novembre 1935). Aldo Mieii (Italie). Reymond (Lausanrie). les professeurs Bologa et Sergesco. Ses concoihîerenfces et Communications seront publiees dans une nrochure ihtifulee . Monsieur Victor Cădere professeur â la w faculte de droit a fait une serie de conferences â la faculfć de droit de Paris et aux Universites de Lille. et Lyon. Monsieur E. Monsieur Viggo Broendal. a repondu â l'invitation dela lăcuite des Sciences de Paris ou il a fait quel­ ques cours intitules: „Gommentaires sur quelques problemes transformistes".

une communication sur „La centuriazione romana in Piemonte" «(septembre 1936). L . une «onference sur „ L e strade romane nella România" etj a Ravenna une conferenee sur „La chiesa principesca di Curtea -de Argeş de Roumanie" Comme delegue de rilniversite M. dans la iseance de clâture a ete elu â lunanimite membre dans le Corniţei internaţional permanent des linguistes (G. a fait âi l'institut de hautes etudes de Belgique. Sergesco a parle encore au centre in­ ternaţional de synthese de Paris et & la societe matheinatique. Monsieur Coriolan Petranu. Monsieur Jules Hatzieganu professeur â ia faculte de . P. professeur â la faculte -des lettres a fait. Monsieur Emile Ţeposu professeur â la ifaculte de Medecine a pris part au XXXV-e congres de l'association fran«caise d'urologie ou il a presente un travail sur cinq cas d'eetopies renales congenitales en collaboration avec le docteurt Danicico. 4. i 7. au XXIXiei congres histofique sousalpin.Universite a ete rejjresentee par Messieurs les professeurs: a) Sextil Puşcariu. 9. b) Theodor Capidan qui a fait une communication sur „La românite balcanique". •de Bruxelles sur Ia „mathcmatique au XVIIne siecle et le „jouraial des savants" (fevrier 1936). M.Medecine a participe au mois d'aout 1936 au congres interna­ ţional de medecine sportive â Berlin^' 5. Monsieur P. ) . 6. qui. a fait. U . Monsieur Giandomenico Serra. I . lecons sur les recherches recentes dans la thćorie des equa­ tions (janvier 1936). 8. de Jinguistique de Copen«îiague (27 aout-1 septembre 1935) notret. Monsieur Emile Panaitesco. Sergesco. l'un des quatre presidents du congres dans les seances pleniaires. quelques.387 3. professeur â la faculte des lettres a participe au congres internaţional d'histoire de l'art BCU Cluj / Central University Library Cluj « n Suisse (31 aout — 9 septembre 1936) ou il a fait une com­ munication intitulee „Begriff nd Erforschung der nationalen ILunst". Au congres internaţional. professeur â la faculte des lettres. chef de travaux de la clinique. Panaitesco a represente notre Universitć aux fetes de l'Uni­ versite de Rome. â rinstituto di Studi Romani de Rome. profeseur â la! faculte des scien*es.

85%) etudiants et 670 etudiantes (18. . Selon le sexe 3021 (81. BCU Cluj / francais. 54. 52 femmes) et 58 â la faculte des sciences (26 hommes. A . Le budget et Ies fondations. Les etudiants *) Inscriptions *). 128 â la faculte de medecine (114 hommes. Le nombre des etudiants inscrits pour cette annee scolaire monte k 3691 (Гannee derniere: 4300).972 lei Une pârtie des revenus de l'Universite sont assures par lesfondations dont on a publie la liste aux pages 5—12. 143 femmes) qui donnent le* chifres suivants: Roumains 576 soit 61.388 3.529.. 30 allemands (saxons)^ 1Central University Library Cluj Docfeurs 442. L Titres et dipl6mes(*) Au cours de cette annee scolaire ont ete declares efc promus: . Les differents chapitres de notre budget pour cette annee scolaire sont repartis ainsi: A) Personnel .15%).46% Hongrois 141 „ 15. 113 etudiantes. 31 femtaies). 3 â la faculte des lettres (hommes) et 6 â la faculte? des sciences (5 hommes et 1 femme).225 lei b) Les revenus propres de l'Universite 12. 99 juifs. soit 1827 (49.74% 5. ej^idvqo s\ ) chaque faculte. 1 tchecoslovaque. 14 îemmes). 3 ucraniens. 63 hongrois.622 lei B) Materiei: a) Allocations accordees du budget de l'Etat 26. 42 juifs. 1 tchecoslovaque. 1714 etudiants.10% Juifs Allemands 51 „ 5. Selon l'origine ethnique: 322 roumains. .773. 32 femmes). dont 305 â la faculte de droit (286 hommes» 19 femmes). 80 â la faculte des lettres (28 hommes. Selon les facultes: Droit ..144. 101 hongrois. 1 bulgare.34% 164 „ 17.76% Autres nat. Au total 939 (790 hommes. 21 allemands. dont 359 â la faculte de droit (328 hommes. 7 „ 0. (saxons). Licencie 497. Selon l'origine eth­ nique: 254 roumains.51 %> *) Voir statistaque (page 14 bis) et pour les noms des diplâme*.

Activite enseignante. Activite scientiţique. . Bourses. en vue de la preparation â l a licence et au doctorat. de bonnes places dans les foyers. Des indications sommaires sur cette activite sont doniiees aux pages 33—44. Ce sont les cours et les seances des .77% Juifs 361 „ 9. »<jrâce â cette assistance les etudiants pauvres et meritants -ont recu des bourses. ţoyers.389 Medecine 820 etudiants. Celle-ci consiste en publications. 324—330).65% (voir la statistique. Elle est exposee aux pages 45—54. 6.44%) Sciences 210 „ 128 „ „ 338 ( 9. La faculte de droit et des sciences politiques. Chaires et personnel. 61 „ 1. page 14 bis). ouTrages ou Communications et aussi en une activite extrauniversitaire.10% JAutres nat. aides. a donne de tres bons resultats. conformement au reglement de la faculte. II y a 25 chaires occupees par des -professeurs titulaires. 113 etudiantes. L'assistance medicale et sociale de nas etudiants. et tous. soit 956 (25. La faculte de medecine.seminaires (exercices pratiques).78% Allemands 188 „ 5. assistance medicale et sociale.90%) Lettres 277 „ 293 „ „ 570 (15. On -en a parle dans les chapitres correspondants de cet annuaire <pp. lesi deux bourses â 8000 france par an qui ont ete accordees â deux etudiants recommandes par nos tîacultes.15%) Selon Г origine ethnique: îloumains 2388 soit 64. des soins et traitements gratuits dans les cliniques. Le gouvernement francais a bien voulu maintenir pour BCU Cluj / Central University Library Cluj cette annee aussi. orga•nisee depuis quelques annees. a) Chaires et maîtrises de conferences. dont on voit les dates personnelles aux pages 17—24 et la liste â la page 379. 7.70% Hongrois 693 „ 18. Cette faculte comrjrend 25 chaires reparties en 12 cliniques et 13 instituts et ^ussi 3 maîtrises de conferences.

ou l'on voit encore la liste complete du. En stomatologie (â la clinique stomatologique). 2 agreges temporaires. Dans le traitement de la tubereulose organise pari la cli­ nique des maladies internes. e) Cours de perfectionnement. II se compose de 21 professeurstitulaires (dont 1 Francais) 1 professeur honoraire (francais)„ 2 professeurs agreges. des travaux pratiques et des observations clini­ ques pour les six ans d'etude en vue du doctorat.390 b) Personnel enseignant. Apres les cours. conformeroent au reglement de la faculte. 92). conferences. Ce cours dont la duree est d'une annee. 204 de la loi sanitaire. les travaux pratiques ef le stage dont on fait mention aux pages 78—79. f) Activite scientifique. Ce cours dont la duree est fixee a uneBCU Cluj medecins admis par voie annee a ete sui vi par 17/ Central University Library Cluj de concours (p. avec le concours de l'institut deradiologie et des cliniques chirurgicales et oto-rhino-laringologique (voir le programme aux pages 92—95). c) Activite enseignante. Le resume de cette activiteest expose aux pages 67—80 (pour les cliniques) et 81—91 (pour les instituts). personnel attache â chaque clinique et institut. d) Cours de specialisation.. Communications- . or­ ganise par le directeur de la clinique (voir programme â la page 80). Cette activitet a consiste dans descours oraux. les candidats ont subi Гехатеп du' certificat qui leur confere la libre pratique de la stomatologie. Les dates. personnelles de tout le personnel enseignant sont mentionnees aux pages 57—65 et sa liste â la page 380. 1 maître de conferences et 11 docents (qui par leurs fonctions budgetaires font pârtie du personnel scientifique auxiliaire). Cette activite a consiste en publication d'ouvrages. Dans le diagnostique et therapeutique cliniques organisŽpar l'association des docents universitaires de notre faculte de medecine (voir le programme aux pages 94—99). En hygiene (â l'institut d'hygiene) conformement â l'art. a ete suivi par 32 medecins. Dans la technique operatoire oto-rhino-laringologique. articles.

210 (pour la philologie classique). Cette faculte comprend 27 chaires.• gie moderne). ethnographie et folclore). pour la philologie moderne aux pa­ ges 192—200. etc. L a f a c u l t e d e s s c i e n c e s . Des menBCU Cluj Central University ont ete faites: pour tions sur le programme /de cette activiteLibrary Cluj la philosophie aux pages 183—190. histoire naţionale) et musees (langue roumaine. Leur liste avec des details est publiee aux pages 163—177 et 381—382. conferences. Elle consiste dans la publication d'ouvrages. b) Personnel enseignant. II se compose de 23 professeurs. et se trouve exposee aux pages 208—210 (pour la philosophie). a) Chaires et maîtrises de conferences.391 seientifiques. c) Activite enseigriante. etc. maîtrises de conferences et lectorats. instituts (psychologie. articles. seminaires et laboratoires. a) Chaires. Cette activite a consiste dans des cours oraux et des exercices pratiques de seminaire. etudes classiques. titulaires. Les chaires sont dotees de seminaires. pour la philologie classique aux pages 190—191. Ce personnel se compose de 20 professeurs titulaires. histoire universelle. 211—215 (pour la philolo. 5 maîtres de conferences et 4 lecteurs. 8. 2 professeurs d'honneur. . 1 professeur d'honneur. Au chapitre correspondant de Nchaque chaire se trouve aussi la liste de tout le personnel. 3 professeurs suppleants. L a f a c u l t e d e s l e t l r e s . b) Personnel enseignant. d) Activite scientifique. Cette faculte compte 25» chaires et 4 maîtrises de conferences avec des in­ stituts. 9. 4 maîtres de conferences et 1 docent. Communications. Elle est exposee aux pages 100—14. 6 maîtrises de conferences et 4 lectorat de langues etrangeres. pour l'histoire aux pages 200—207. Leur liste avec de details est publiee aux pages 225—235 et 382—383. laboratoire (pedologie et pedagogie experimen­ tale).1 (pour les cliniques) et 142—160 (pour les instituts). 215—222 (pour l'histoire).

305—306). pp. 302—304). BCU Cluj / Central University Library Cluj La Bibliotheque de l'universite de Cluj est. un archiviste et trois sous^bibliothecaires. 299—300). Cette activite qui consiste dans des cours. les instituts et les laboratoires). . 300—302). 308—309) et la bibliotheque populaire (309—310). 266—267. l'augmentation des collections (pp. 311—314). II y a en outre le personnel administratif et technique (14 personnes) et le personnel de service (13 personnes). etc. ainsi: Sciences mathernatiques. 306—308). 238—244. le Recteur.sept bibliothecaires. pp. les travaux executes dans la bibliotheque au cours de l'annee (pp. est exposee selon les sections. une de ses institutions les plus belles et les plus riches. des conferenoes et des travaux pratiques (dans les seminaires. 282—293 (sciences naturelles) et 293—294 (gćographie). conferences. Au chapitre de chaque chaire est publiee aussi la liste de tout le personnel. 276—282 (sciences chimiques). 296) nommee pour trois ans et qui se compose d un professeur delegue par chaque faculte et du directeur de la bibliotheque. 273—276 (sciences physiques). Sciences chimiques. On donne les details necessaires concernant les mutations (pp. 10. dans sa nouvelle organisation. la circulation des lecteurs (pp. Celle-ci fonctionne pour les eleves et pour le puЂНс de la viile aux jours feries. 'Cette activite consiste dans la publication des ouvrages. pp. les expositions (pp. B i b l i o t h e q u e u n i v e r s i t a i r e . La fonction de prćsident est confiee â M. Sciences geographiques. articles. 298—299). 247—252. 252—266. d) Activite scientifique. Toute cette pârtie est illustree par des statistiques suggestives (pp. les ameliorations et les innovations du bâtiment (pp. pp. Communications. Aussi est-elle dirigee par une commission (p. Elle est exposee aux pages 268—273 (sciences mathe­ matiques). Le per­ sonnel scientifique compte: un directeur. . Sciences naturelles. pp. 244—247. les travaux du personnel scientifique (pp.392 c) Activite enseignante. Sciences physiques. deux bibliothecaires en chef.

331—336). l'assistance medicale dans les cliniques universitaires (p. education physique) et y ajoutant d'autres nouveaux (assistance psychologique. assistance medicale. la liste des boursiers et un compte rendu sur la cantine (pp. 316). etudes de la vie univer­ sitaire) cet office prevu par la loi de l'enseignement univer­ sitaire. En ce qui concerne son activite on donne les details necessaires concernant l e service de renseignements (p. 338—346). est dirige par un conseil (p. 351—352). L'Office universitaire. le service des etudes (p. B) travaux scientifiques. (art. 75 et 81) a ete definitivement organise et installe dans un endroit nouvellement dote de tout l'outillage necessaires et le personnel (p. 338). assistance sociale. L e s f o y e r s e t l a c a n t i n e universitaires. Les trois foyers de notre Universite. le traitement gratuit dans les deux dispensaires (pp.' L'Office dispose de trois fonds: A ) ma­ nuels d'enseignement. 324). l'assistance sociale (p. reglement de Г office universitaire est publie aux pages 316—323. Dans ce chapitre on voit d'une maniere detaillee Tetat actuel de chacun de ces foyers. 324). 325—330). Reunissant des services qui existaient auparavant (ren«eignements. Le. 331) •et l'education physique universitaire dont on verra le regle­ ment (pp. 348) compose de deux professeurs de chaque faculte dont le president est le prorecteur de l'Universitć. 329). sont places sous le controle d'une commission (p. II y a ensuite •une liste de toutes les publications de notre Universite dont une grande pârtie sont placees sous les soins de l'Office: ma­ nuels didactiques (pp. dont on voit le bilan aux pages 348—350. L'Ofice d e l ' e d i t i o n u n i v e r s i t a i r e . BCU Cluj / Central University Library Cluj 12. C) periodi•ques.393 1 1 . 330). Prevu par la loi de l'enseignement universitaire â l'article 75 et 81. cet office qui auparavant fontionnait deja chez nous sous le titre de „commission de manuels d'enseignement". le service de l'orientation professionnelle (p. 330). 13. l'assistance psychologi<[ue (p. orientation professionnelle. ayant chacun son personnel â part. publications scientifiques et .

14. techniques et litteraires. Nombreux sont les travaux et les ameliorations faits cette annee pour leur assurer un fonctionnement aussi meilleur que possible (pp. Prevu par la nouvelle loi (art. Elle a pris naissance en 1924. . I / A t e l i e r c e n t r a l . On en a publie le reglement aux pages 375—378. a pour but d'assurer. 366—368) et un budget (p. Ces conferences. a pour but de BCU Cluj Central University Library Cluj repandre la culture dans/ toutes les classes sociales. diffe» rentes (historique de l'Universite et de renseignement superieur) (p. creee â l'exemple de celles qui existent aupres des grandes universites de l'occident. 352—358). la specialite et le domicile. 371—374). avec des specialistes places sous la direction dune commission dont le directeur est un professeur universitaire. cet atelier reunissant toutes les specialites mecaniques. 364). les professeurs de notre Universite sont alles faire des conferences dans plusieurs villes. la construction. 16. L ' E x t e n s i o n u n i v e r s i t a i r e . L'Annuaire finit par une liste de tous les professeurs de notre Universite. Dirigees par un conseil.394 litteraires (pp. la reparation et l'entretien de tous les appareils et outils necessaires â l'Universite et a ses instituts. Ainsi que l'on a montre (pp. 15. hongrois) selon le milieu ou l'occasion. 358—363). 366). et pour les questions administra-tives par une commission plus restreinte (p. 81). Quelques unes de ces confćrences sont faites meme dans la langue de la population minoritaire (saxons. dont on voit: le nom. 369—371). donnees surtout les jours feries. les clini­ ques de notre Universite forment une grande institution uni­ versitaire ayant un personnel (pp. periodiques (pp. 369) qui leur assurent un fonctionnement unitaire. groupes par facultes. Cette institution. educatives. L e s c l i n i q u e s universitaires. roulent sur des questions sociales.

56 . I—XIV 5 13 14 bis 14 bis . Cursuri de doctorat (1—24) C) Activitatea ştiinţifică (1—10) Facultatea de medicină. . iCursuri de licenţă (1—25) II.TABLA DE MATERII Senatul universitar în anul 1935/36 Lista foştilor Rectori Lista doctorilor de onoare Darea de seamă asupra anului 1935—36 Fundaţiile universitare Personalul Rectoratului . . Semiologie medicală Clinica psihiatrică . • Facultatea de drept şi ştiinţe de stat. A) Decanatul Foştii Decani Profesori decedaţi Personalul Decanatului Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Lista echivalărilor Statistica înscrierilor B) Personalul şi activitatea didactică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . . Statistica titlurilor Statistica generală a înscrierilor 3'< 3 4 . . 24: . 16. Profesori decedaţi Personalul decanatuluiCentral University Library Cluj BCU Cluj / Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Listai licenţiaţilor Statistica studenţilor B) Activitatea didactică I. A) Decanatul Foştii Decani . 56 56 57 . 2832 bis 33 41 45 . 6 6 67 67 bis 68 69 70 72' 73 . . 16 16 17 . .

105 111 111 113 114 . . Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică Institutul medico-legal Institutul de chimie biologică Institutul de fiziologie . Institutul de istologie şi embriologie Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmocologie şi farmacognozie . . . . Institutul de radiologie Biologie generală . BCU Cluj / Central University Library Cluj Laboratorul de chimie medicală Farmacia clinicelor «C) Cursuri de specializare. . In igienă . . . . .-396 Clinica neurologică Clinica ginecologică şi obstetricală Clinica infantilă . Clinica dermatovenerică Clinica oftalmologică (Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică . 101 102 . Institutul de igienă Institutul de patologie generală-experim. . Semiologia medicală Clinica psihiatrică Clinica neurologică . In stomatologie In tuberculoză pulmonară In diagnostic şi terapeutică clinică Ж>) Activitatea ştiinţifică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . 125 130 132 136 138 142 145 148 . . Laboratorul de fizică medicală . . Clinica ginecologică Clinica infantilă Clinica dermatologică Clinica oftalmologică Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică 73 74 74 76 77 77 79 81 81 82 84 85 85 86 86 86 87 88 88 89 90 90 90 91 92 92 92 94 .

. . Y 149« 153154 154 . 225» . . .) 183 b) Secţia' filologiei clasice Institutul de studii clasice 190' Catedrele (2 şi 1 conf. . 163 Lista licenţiaţilor 177 Lista doctorilor . 192 d) Secţia istoriei (9 catedre. . 182" Echivalări de diplome 182" BCU Cluj / Central University Library Cluj Statistica înscrierilor 182 bis B ) Personalul şi activitatea didactică a) Secţia filosof iei (6 catedre. 162: Profesori şi conferenţiari decedaţi 162= Personalul Decanatului 162 Personalul didactic (cu date personale) . . .) 203" C) Activitatea ştiinţifică-literară a) Secţia filosofiei b) Secţia filologiei clasice c) Secţia filologiei moderne d) Secţia istoriei Facultatea de Ştiinţe 208210* 211 215* A ) Decanatul Foştii Decani Personalul Decanatul . . 1 conf.) 190" c) Secţia filologiei moderne (11 catedre. 235235237 bis - . 159 159 160 160* 160» . 1 conf. . 4 A ) Decanatul Foştii Decani . 2 conf. 155~ 158 .) . Personalul didactic (cu date personale) < Lista doctorilor ' Lista licenţiaţilor Statistica studenţilor 224 224 . .897 J Institutul de medicină legală Institutul de fiziologie Laboratorul de fizică medicală Institutul de radiologie Institutul de igienă Institutul de istologie şi embriologie Institutul de patologie generală experimentală Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmacologie Institutul de chimie medicală F a c u l t a t e a d e litere ş i filozofie.

. circulaţia citito­ rilor. . cărţi consultate) 311 Oficiul Universitar. Căminul studenţesc „Avram Iancu" Lista bursierilor 339 « .:398 JB) Activitatea didactică a) Secţia ştiinţelor matematice (8 catedre 2 conf. .). . 305 Circulaţia cititorilor 306 Expoziţii. . . Diverse .C) Activitatea ştiinţifică literară a) Secţia ştiinţelor matematice b) Secţia ştiinţelor fizice c) Secţia ştiinţelor chimice d) Secţia ştiinţelor naturale e) Secţia geografiei Biblioteca universitară. . 300 Lucrări în bibliotecă 302 BCU Cluj Creşterea colecţiilor / Central University Library Cluj . c) Secţia ştiinţelor chimice (4 catedre. 325 Asistenţa psichologică 329 Serviciul de asistenţă socială 330 Serviciul de studii . împrumuturi. . 1 conf. d) Secţia ştiinţelor naturale (7 catedre) . 308 Biblioteca populară 309 Statistici (sporul materialului. 339 339 . 1 conf. . 293 Comisiunea Bibliotecii 296 Personalul bibliotecii 296 Mişcarea personalului 298 Lucrările personalului 299 ' Localul . 331 Educaţia fizică universitară 331 Căminele şi Cantina universitară. 340 . Personalul. . e) Secţia geografiei (2 catedre) . 252 266 268 273 276 282 . '(Comisia Căminelor Personalul Căminelor .). instalarea oficiului 31b Regulamentul oficiului 316 Serviciul de informaţii şi documentare 324 Asistenţa medicală 324 Tratamentul gratuit în cele două dispensării . . b) Secţia ştiinţelor fizice (2 catedre. . . . 247 . 238 244 . .

.399 Căminul studentelor Lista bursierelor Căminul studenţesc V. 342 . . 366 366 . 350 351 Consiliul Clinicelor Comisia Clinicelor . . . . Babeş Cantina studenţească universitară Oficiul d e editură. 384 3$5 JResume de l'Annuaire . Personalul administrativ şi de serviciu Bilanţul fondurilor Dare de seamă şi lucrări executate Extensiunea universitară. 348 348 . 372 372 376 Regulamentul Lista ERRATA corpului didactic universitar. 366 366 bis 369 BCU Cluj Istoric şi activitate / Central University Library Cluj Lista conferinţelor din acest an Atelierul Central. ЗДЗ 344 346 Consiliul oficiului Bilanţul fondurilor Lucrări tipărite şi subvenţionate în acest an "Lista tuturor publicaţiilor universitare Clinicele universitare. . . . .

87 profesori titulari. Corpul didactic universitar a fost compus anul trecut din 121 membri repartizaţi astfel: 4 profesori onorari. Dar la începutul anului şcolar 1936/37 nu s'a putut ţine şi solemnitatea BCU Cluj / Central University Library Clujcauza cone­ inaugurării acestui an şcolar din xării ei cu solemnitatea inaugurării Colegiului Academic.DARE DE SEAMA ASUPRA ANULUI ŞCOLAR 1935/36 de Profesor Florian Rectorul Ştefănescti-Goangă Universităţii In spiritul tradiţiei acestei Universităţi. 1 I. cât şi schiţarea programului unei noi activităţi. discursul inaugural care ar fi cu­ prins atât darea de seamă asupra Universităţii în anul şcolar 1935/36. ar fi trebuit ca la începutul anului şcolar care urmează acestuia. . PERSONALUL Efectiv. Această din urmă solemnitate a suferit însă câteva amânări până la data când ). a avut loc la 13 Iulie şi va forma un capitol bogat ce se va publica în Anuarul anului şcolar 1936—37 şi în. oficiindu-se cu strălucirea ştiută. să se ros­ tească în şedinţă solemnă. *) Serbarea de inaugurarea Colegiului Academic iGarol II. DIDACTIC. broşură aparte. Neputându-se deci rosti discursul de inaugurare în care obişnuit se încadrează şi darea de seamă a unui an expirat. a trebuit s'o detaşem pe aceasta în capitolele ei esenţiale pe cârd le publicăm în continuare. 2 profesori agregaţi. nu mai putea îngloba şi aniversarea unui an şcolar ce se sfârşise.

La Laboratorul pentru învăţământul Matematicelor s'a desfiinţat un post de asistent. Slavistică. Etnografie şi Fol­ clor. conferenţiari. Questions juridiques et diplomatiques roumaines. Dintre lucrările mai de seamă care au fost publicate în acest an şcolar. A fost compus din 217 persoane repartizate astfel: 4 lectori. agregaţi onorifici. 82 preparatori. Următoarele catedre au fost suplinite: la Drept: Finanţe. а profesorilor noştri fiind mult mai întinsă ct&câi cea cuprinsă în acest capitol. cităm următoarele *) : A. Profesorul Andrei Sigmond dela facultatea de Drept a încetat din viaţă. Personalul ştiinţific. la Medicină: Farmacologie şi Fiziologie. C al celor trei facultăţi şi D la Medicină. La Ştiinţe: Analiză matematică. Variaţii: La Institutul de Psihologie un post de asistent a fost transformat în post de şef de lucrări. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ. Estetică. Schimbările în corpul didactic. Victor G. 1. Sociologie. 2 . II. BCU Cluj / Central University Library Cluj 42 şefi de lucrări. Cădere.II 3 2 9 14 profesori suplinitori. . s'a extras aici numai o pante din aceastla activitate restul datelor se poate vedeafimcuprinsul anuarului la cap. 89 asistenţi. Un docent a fost suspendat din serviciu (Zugravu). Cinq ) Acliiviitatea ştiămiţifică. Un conferenţiar (Diculescu) a fost pensionat. docenţi. la Litere: Literatura Română modernă. La Facultatea de Drept.

Geneve 1936. 2. lonaşca: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. Aurelian R. 1936. Ђ) Curs de drept Cluj / Central University Library Cluj idei sis­ BCU internaţional publicat (note şi tematizate). 6.Tll Conferences îaites dans les Unrvers'ites francaises (160 pages). C. 2. Facultatea de Medicină. George Strat: Curs de istoria doctrinelor economice. Dr. au publicat volumul al II-lea din tratatul elementar de Semiologie şi Patologie medicală (652 pagini). 5.). Michail. i-au «oferit un volum omagial cu studii de specialitate. a d-lui profesor D. 7. Societăţile comerciale (litogra­ fiat). Paris. Prof. Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. 1. B. Partea I . un grup de prieteni şi colaboratori. (curs litografiat). c) Teoria generală a obligaţiei. Eugeniu Speranţia: a) Lecţiuni de Enciclopedie juridică (cu o introducere istorică în Filosofia Dreptului). en dehors de la guerre. Hăngănuţ şi Spârchez. Iuliu Haţieganu şi Dr. Lazăr Iacob: a) Politica Scaunului papal. b) Principii Fundamentale de Filosofie juridică (edita­ tă de Universitatea din Cluj). 2 voi. b) Probele şi actele de starea civilă în dreptul civil român ^curs litografiat). . Petrescu Ercea: Curs de drept comercial. 3. Ioan Goia în colabo­ rare cu d-nii Dr. Din an­ tichitate până la constituirea liberalismului clasic (368 pag. 3. Gheorghe Sofronie: a) A tipărit în editura ziarului Universul lucrarea pre­ miată anul trecut despre „Principiul naţionalităţilor în trata­ tele de pace din 1919—1920". Capitol introductiv la istoria Concordatelor postbelice. b) Biserica dominantă şi egala îndreptăţire a Cultelor. c) Moyens d'assurer le progres du droit et le respect de la Justice.

A.ш 3. Naum. (yol. Aceasta mare operă ştiinţifică cu care se poate mândri Universitatea noastră. Rusu: a) Essai sur la creation artistique. Conferenţiar de Dialectologie şi Emil Petrovici. Gupeea. ) (385 pag. prezidată de Majestatea Sa Regele Carol al Il-lea. asitent: Orientarea profesională a anormalilor^ 3. şi se lucrează la Muzeul' Limbii Române sub conducerea dlui Profesor Sextil Puşcariu. care va complecta Atlasele Lin. . Coriolan Petran. şi în faţa străinătăţii într'o comunicare făcută la al IV-lea Congres Internaţional de Linguistică. Roşea. Instabi­ litatea emotivă. Institutul de Psihologie: FI. CEacultatea de Litere: 1. A. la Kopenhaga în 29 August. guistice ale romanităţii cu ramura ei cea mai răsăriteană. profesor Sextil Puşcariu maiîntâi în şedinţa solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936. b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire rou­ BCU Cluj / Central University Library Cluj maine. 4. 2. din care acum este sub tipar al. I . sub> al cărei patronaj se publică lucrarea. Todoran: Teste colective verbale pen­ tru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). A. Prof. 8°. e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de d-nii Se­ ver Pop. Roşea şi D. A. L. 1936.. Hărţile au fost prezentate de d. Profesor Th. 5. Muzeul Limbii Române a publicat întâile hărţi ale Atlasului Linguistic Român. Profesor Qnisifor Ghibu-a editat colecţia de studii şi documente privitoare la p'olitiea religioasă a României în­ tregite. în editura» Universităţii). 200 p. Editura Institutului de Psiho­ logie. Ştefănescu-Goahgă.. doilea volum.). Conferenţiar Nicolae BărBulescur a) Curs de fizică medicală. Roumains sur les autres peuples de Roumanie et sur les peuples voisins (44 pag. Influence de l'art populaire des. pro­ fesor suplinitor de filologie slavă. Iti afară de Institut. Horaţiu (54 pagini). Roşea şi S.

5.: a) Istoria Românilor ed. 2 planşe). Turpain. Zapletalek) la studii botanice de specializare de un an. 3. Bogăţiile miniere ale mun­ ţilor apuseni (în Biblioteca Astrei Sibiu). 1. Buna reputaţie internaţională a acestei instituţii s'a con­ firmat. Prof. Profesor BCU Cluj / Centralredactat şi publicat în colabo­ G. D-nii Profesori Al. b) .w îfi. . TX--a. şi în acest an prin trimiterea unui bursier al Statului Cehoslovac (Dr. Facultatea de Ştiinţe. Paris 1935. Constantin Sudeţeanu. 7. In colecţia „Lucrările Institu­ itului de Speologie" a apărut Tomul VII. Ioan Lupaş. Durkheim şi Doc­ trina Şcoâlei sociologice franceze (21D pagini). Demetrescu) âu publicat nouă manuale de ştiin­ ţe naturale. L'evolution des Sciences Mathematiques et Physiques. un curs de lucrări practice de fizică şi chimie alcătuit conform programei cla­ mei a VIII-a secundare (594 pagini). D. Grumbaoh. supl. o schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic al rocelor acestei regiuni. Profesor Petre Sergescu. şef de lucrări. 6. Profesor A. fasc. 298 figuri. A. Volum scris în colaborare cu Dnii G. 1. cu prilejul terminării monumentalei clădiri a Muzeului Botanic. (XVI + 332 pagini. Dima a University Library Cluj rare cu d. 2. Profesor Al. Bouligand. Maior. Rădulescu (în cola­ borare cu M. fizică şi chimie pentru Învăţământul secundar. menţionăm apariţia la Paris în Septemvrie 1935 a lucrării Mission scientifique de lOmo. Prof. 4. Institutul de Speologie. Profesor Victor Stanciu. are în curs de publicare o lucrare cu titlu „Probleme de fizică modernă" (partea IlI-a teoria relativităţii). Tot ca făcând parte din bogata activitate ştiinţifică a aces­ tui Institut. Augustin Roth. Brunold. GeologieAnthropologie. Acest fascicol conţine şi itinerarul mi­ siunii. Borza şi D. Tome I. 7.Ursprung und Entvicklung der "bedeutendsten Korifessionellen Mibderheiten in Bumânien. Borza a publicat un volum jubilar ăl „Bu­ letinului Grădinii şi Muzeului Botanic".

. PERIODICE. XVII. Revista are aspectul şi nivelul revistelor internaţionale de specialitate. Tom. 7. 9. 11. XII. la care colaborează diferite perso­ nalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate. Buletin eugenie şi biopolitie Tom. 1. V.. Mathematica. Cristea Grigoriu. V I . Clujul Medical. Ţeposu a fost reales preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale. Docent E. V I L 9. a publicat fascicolele 62 şi 63. D . D-Sa a obţinut premiul doctor M. 3. Revistă internaţională sub direcţia d-lui profesor Emil G. Forrer Strasbourg). Anuarul Institutului de Istorie Naţională Tom. Michail etc. 10. VIII. Marian a publicat lucrarea „Sur un appareil simple pour la mesure des points de Curie a basses temperatures (în colaborare cu R. III. Stomatologia. 5. împreună cu profesorii Dr. D. Tom. Domnii profesori Teodor Capidan şi G. Revista Muzeului Geologic-Mineralogic. IV. Pop. 2. University Library Cluj 3. Titulescu. GYNECOLO­ GIE ŞI OBSTETRICA".Biospeologica.. Tom. în cari se fac comunicări de lucrări ori­ ginale şi editează revista „ENDOCRINOLOGIE. Dacoromania. de Ştiinţe. Minea Ioan. şef de lucrări V. DISTINCŢII. 4. A. Tom. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic. Grădinescu. DECORAŢII. Sofronie a fost ales membru în co­ misia de examinare a candidaţilor la gradul de ataşat de Le­ gaţie de sub preşedinţia d-lui N. Buletinul Soc. D. PREM1L 1. Spacu au fost aleşi membri activi ai Academiei Române. Tom. 2. profesor G. a puMieat Flora plîoeenieă dela Borsec în editura Universităţii. au fondat Societatea de Endocrinologie. Gynecologie şi Obstetrică. care ţine şedinţe lunare. D. prof. XV. Riegler pentru lucrarea sa cu titlul: Derivaţia urinelor în chirurgiev . Tom. La această revistă au colaborat până acum 7 personali­ BCU Cluj / Central tăţi ştiinţifice din străinătate. 6. Profesorul Dr. 8. VIII. Racoviţă.8.

Sergescu a fost decorat cu Meritul Cul­ tural. profesor Ionescu V. V. RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTERUNIVERSITARE BCU Cluj A ) Profesorii noştri/ Central University Library Cluj în străinătate: 1. 6. I. împlinind misiunea de profesor de schimb în Franţa. 3. 7. docent Emil Pop a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. Nicolae Drăganu a fost distins cu „Legiunea de onoare" în gradul de ofiţer. care a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe. şi a fost ales membru activ al Academiei de Ştiinţe. Valeriu Bologa a fost ales membru titular al secţiei Astrei. Bordeaux. D. şi Sextil Puşcariu. şi Lyon. L. în şe­ dinţa de închidere Dsa a fost ales cu unanimitate membru în unul din cele trei locuri vacante din C. Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repetate ori în discu­ ţii. profesor Victor Cădere învitat oficial în aceeaş ca­ litate a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris şi la Universităţile din Lille. . 8. Dumitru a fost decorat cu or­ dinul Coroana României în gradul de Cavaler. D. La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga.VII 4. P. Kretschmern-Viena şi Pedersen-Copenhaga). 5. D. Aceaş decoraţie s'a conferit şi d-lui Gheorghe Călugăreanu conferenţiar. D. Profesor Emil G. Cavaler pentru Ştiinţă. D-Sa a fost numit „colaborator de onoare" la Revista de Ciencias a Universităţei din Lima (Peru). Profesor P. 2. D. care s'a ţinut în zilele de 27 August până la 1 Septem­ vrie. care a fost unul din cei patru preşe­ dinţi ai congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes — Paris. Confe­ rinţele şi comunicările D-sale se publică intr'o lucrare cu titlul „Questions juridiques et diplomatiques roumaines". a răspuns totdeodată invita­ ţiei Facultăţii de Ştiinţe din Paris unde a ţinut câteva pre­ legeri cu titluri:: „Commentaires sur quelques problemes transformistes". (Comitetul internaţional permanent al linguiştilor). Racoviţă. D. prof. D. prof. 9.

profesor E. Ţeposu a luat parte la Congresul al Vlea român de Chirurgie şi de Urologie. Acade­ mia Internaţională de Istoria Ştiinţelor şi-a ţinut în 10 şi 11 Aprilie 1936 seziunea VIII-a în Cluj în localul Universităţii noastre. La Hongresul al XXXV-lea al Asociaţiei franceze de Urologie. s'a interesat cu aceasta ocazie despre educaţia fizică în general şi în spe­ cial de educaţia fizică în Universitate. N. în colaborare cu d. Şedinţele au fost prezidate de d. D. d.Cluj / Central University Library Cluj şi Greenwood (Londra). profesor Giandomenico Serra a desvoltat o comu­ nicare cu titlul La centuriazione romana in Piemonte. la al XXIX-lea Congres istoric sub Alpin (6-8 Sept. Aldo Mieii secretarul perpetu al aces­ BCU Singh (Galcuta) Ubrich (Praga) tei Academiei. Hăngănuţ a luat parte în luna Septemvrie 1936 la Congresul de radiologie dela Viena. D. Dsa a vorbit în Februarie 1936 la Centru Internaţional de sinteză din . profesor Coriolan Petranu a participat la Congre­ sul Internaţional de Istoria Artei din Elveţia. Dsa a reprezentat şi Universitatea noastră la serbările dela Roma. D. profesor Emil Panaitescu. 1936). A. profesor P. Iuliu Haţieganu a participat în luna August 1936 la Congresul internaţional de medicină sportivă. 9. G. ca invitat: a) O conferinţă cu titlul Le strade romane nella Româ­ nia. b) O Conferinţă la Ravenna cu titlul La chiesa Prineipesca di Curtea de Argeş in România. Racoviţă. D-nia Sa. la Instituto di Studi Romani. a făcut. D. 10. D. Danicico. 6. 8. I. unde a făcut comunicări mult apreciate. profesor Dr. profesor E. Dr. cum şi membrii grupului român de Istoria ştiinţelor. 5. La invitarea profesorilor Sergescu şi Bologa. 7. ţinut cu ocazia Olimpiadei la Berlin. a făcut în Ianuarie 1936 lecţii despre cercetările recente în teoria ecuaţiilor. (31 August — 9 Septemvrie) unde a făcut o comunicare cu titlul „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst". Sergescu invitat a treia oară la Institu­ tul de înalte Studii din Belgia. D. profesor Ţe­ posu a prezentat o lucrare asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale. D.VIII 4. Au participat ca membrii al Academiei profesorii Reymond (Lausanne).

Blaschke profesor la Universitatea din Hamburg a făcut cursuri despre Geometrie integrală (Nov. In cursul anului şcolar 1935/36 s'au înscris în Univer­ sitatea noastră 3691 studenţi. 4. oaspeţii acestei Universităţi D. profesor E. Bonnet a ţinut o conferinţă cu titlul „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la Societe des Nations". Henri Bonnet. profesor Aldo Mieii a făcut. Viggo Broendal. Reymond dela Universitatea din Lausanne a făcut o conferinţă despre Ştiinţele raţionale şi ştiin­ ţele oculte în antichitate. ca invitat al Facultăţii de Medicină o conferinţă despre ştiinţa arabă. (Aprilie 1936). membru al Academiei de Medicină a Franţei şi profesor la Facultatea de Medicină din Paris a ţinut la Facultatea de Medicină două conferinţe cu titlul „Les scepticemies â microbesl anaerobes (22 şi 23 Noembrie 1935). directorul Institutului Internaţional de cooperaţia intelectuală din Paris însoţit de Doamna. W . 6. -B) Savanţi şi universitari străini. D. D. D.15% Pe Facultăţi studenţii au fost repartizaţi în modul ur­ mător: .IX Paris şi la Societatea Matematică Belgiană din Bruxelles des­ pre matematica din veacul al XVII-lea. STUDENŢI. au fost oaspeţii Universităţii noastre în ziua de 11 Martie 1936. Dsa a comunicare în cadrul Muzeului limbii române. D. A. VI. dintre care 3021 stndenţd 670 studente în procente 81J85% în procente 18. (Aprilie 1936). 2. cu această ocazie d. Bompiani dela Universitatea din Roma a făcut o conferinţă despre Geometria proectivă diferenţială (Mai 1936). 5. 7. Seara a avut loc o recepţie în cinstea oaspeţilor. profesor A. iar în Aula Universităţii a ţinut o conferinţă pentru public cu titlul „ L e sel en Medecine". Lemierre. 1935). D. profesor de filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o conferinţă cu titlul Une etimologie celebre et les Central University Library Cluj făcut şi o BCU Cluj / lois phonetiques. 3. D.

90% 15. — dintre care 286 băeţi.44% 9. . . . de Medicină . Fac.77% Evrei 361 în procente 9. . dintre care 5 băeţi 1 fete . 80 la Fac. 693 în procente 18.00% După originea etnică repartiţia studenţilor ia aspectul următor: Români 2388 în procente 64. de Ştiinţe. . de Litere. . de Stat).51% 25. Fac. de Litere şi Fii. de Drept. Dintre aceştia: 322 români 101 maghiari 30 germani 42 evrei 1 francez 1 cehoslovac dintre cari 328 băeţi 31 fete dintre cari 28 băeţi 52 fete dintre cari 26 băeţi 32 fete > Doctori: 305 la Fac. .65% VII. de Ştiinţe .15% 100. . de Drept. 61 în procente 1. . . . . Total: 1714 820 277 210 "3021 113 136 293 128 670 1827 956 570 338 369Î 49. 19 fete (121 doctori în Drept şi 184 doctori în Şt.78% Germani 188 în procente 5. . de Drept . . 58 la Fac.70% Maghiari . . TITLURI ŞI DIPLOME: In cursul acestui an şcolar Universitatea a acordat 497 titluri de licenţăBCU442 titluri de doctori. de Medicină de Litere . 128 la Fac. dintre care 114 băeţi 14 fete 3 la Fac. de Ştiinţe .10% Alte naţionalităţi .X băeţi fete total In procente- La La La La Fac. . Fac. dupăcum urmează: şi Cluj / Central University Library Cluj Licenţiaţi: 359 la Fac. . dintre care 3 băeţi — fete 6 la Fac.

s'a luat măsuri de confecţionarea unui catalog topo­ grafic. dintre cei lipsiţi de mijloace . 4. . a fost şi anul acesta obiec­ tul unei griji speciale din partea noastră.10% Germani 51 în procente 5. Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pentru cărţi.34% Maghiari 164 îni procente 17. Spre a înlătura un neajuns de mult simţit la Biblioteca noastră. Pentru ducerea la bun sfârşit a muncii grele şi de lungă durată. 3. Dintre aceştia: Români 576 în procente 61. Valoarea acestor lucrări în sumă de lei 163. Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice. In acest scop s'au făcut următoarele lucrări: 1. După ridicarea şi mobilarea unui nou etaj care soluţionează astfel defenitiv chestiunea sălilor. Procurarea a 21 aparate noui de stins incendiu.76% Alte naţionalităţi .46% Evrei 141 în procente 15. 7 în procente 0. am luat măsuri de recrutarea pe cale de con­ curs a 12 studenţi practicanţi. ne-a preocupat chestiunea modernizării utilajului tehnic. Instalarea unui telefon intern cu 11 posturi.74% Total:~939~în procente 100700%~ BCU Cluj / Central University Library Cluj IX.XI Dintre aceştia sunt: 254 români 63 maghiari 99 evrei 21 germani 3 ucranieni 1 bulgar 1 cehoslovac In total în cursul anului şcolar 193536 Universitatea a acordat titlu de doctor sau licenţiat la un număr de 939 de candidaţi (790 băeţi 143 fete). 2. . BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ Această bogată Instituţie căreia i s'au făcut în ultimii ani multe şi importante îmbunătăţiri.005 s'a aco­ perit din taxele de bibliotecă ale Facultăţilor.

iar numărul cărţilor a sporit cu 1091 volume. Tot în acest an s'a organizat o expoziţie consacrată publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiin­ ţific ajutător al Universităţii. ea numărând as­ tăzi 10. cu o bibliotecă de specialitate.957 studenţi.493 lei acordată ca ajutor individual unor studenţi. iar cel dermatoveneric 1274 studenţi cu un număr de 15. La catalogul pe materii s'au clasat şi împărţit în acest an. Ca activitate desvoltată în cadrul acestui Oficiu rezu­ măm următoarele: Serviciul de informaţii şi documentare. N-rul cetitorilor în acest an a fost de 67. în care intră şi suma de 14.046 fişe. In acest fel sperăm ca lucrarea să se termine în anul 1940. BCU Cluj / Central University Library Cluj X.822 dintre care 59. pentru care s'a achitat din fondul aparţinător. pentru care s'au făcut 31.196 cititori. Regulamentul Oficiului a fost aprobat de Senat. Biblioteca populară a fost cercetată dej 31. apărute între anii 1920—1935.222 volume. La catalogul alfabetic s'a catalogat 8384 opere în 11. suma de 313. Colecţiile Bibliotecii au crescut anul acesta 18.XII cu examene în regulă.652 consultaţii. OFICIUL UNIVERSITAR Această nouă creaţie destinată a soluţiona multe din pro­ blemele vieţii studenţeşti. In acest an au fost în­ trebaţi şi ospitalizaţi gratuit în Clinici un număr de 226 stu­ denţi dela toate facultăţile.909 bucăţi. cu scriere frumoasă şi cunoştinţe de limbi străini. S'au consultat în total 79557 opere în 91440 volume. iar personalul încadrat prin buget conform acestui regulament. Asistenţa medicală a studenţilor. 13. La Sanatorul Colibiţa unde Universitatea noastră a ame­ najat un pavilion s'au trimis 32 studenţi pentru care s'au . care funcţiona la Rectorat din anul 1928.558 fişe. Dis­ pensarul antituberculos a examinat 652 studenţi.183 lei. a fost anul acesta instalată în lo­ calul din clădirea centrală a Universităţiţi.265 volume. iar 7865 alte categorii. asigurându-i-se toate mijloacele pentru buna lui funcţionare.

Asistenţa psihologică în cadrul căreia s'a publicat un volum de „îndrumări Universitare". au fost adăpostiţi în medie 110 studenţi. şi gradul de şef de lucrări"). In căminul V.344. recrutaţi dintre studenţii săraci. ca şi până acum. pentru iniţierea cărora s'a creiat şi un post de maestru de educaţie fizică (încadrat mai târziu cu titlul de „director". Rabeş. In Căminul studentelor au fost adăpostite 131-studentele dela toate facultăţile. a fi de un real folos pentru studenţi. care a funcţionat la Rectorat şi a cons­ tat în verificarea cererilor şi distribuţia de ajutor. care a funcţionat numai cu lo­ cuinţe. bine înzestrate şi puse sub controlul unei comisii. casină. iar resul sol­ vente. Cantina studenţească a servit masa unui număr de stu­ denţi care a variat între 250 şi 300 lunar.400 din fondul de asistenţă socială. ei găsesc în aceste cămine nu numai o îngrijire părintească ci un confort bogat (biblio­ tecă.921 lei. Astfel în Căminul Avram Iancu au fost adăpostiţi anul acesta un număr de 218 studenţi.000 lei. . BCU Cluj / Central University Library Cluj Cele trei căminuri. pentru care s'a achitat. Dintre aceştia 62 au fost bursieri. O altă categorie de studenţi a fost trimisă la mjare. s'au dovedit şi anul acesta. dar merituoşi. dintre care 31 bursiere. Anul aces­ ta s'au distribuit ajutoare individuale în sumă de lei 169. fii de plugari (35 din 62). bae. Tot în acest an s'a votat şi publicat statutul educaţiei fi­ zice a cărei activitate este din ce în ce mai rodnică.XIII* plătit 59. Până la instalarea ei în noul local din Colegiul Academic. plus o subvenţie de 15. Asistenţa socială. dej preoţi. învăţători şi funcţionari. 13 maghiari şi 7 bulgari. din acelaş fond. ea a funcţionat şi anul acesta în localul Cercului Militar. suma de 20. având la dispoziţie admirabilul parc sportiv unde se pot face toate genurile educaţiei fizice. CĂMINURILE ŞI CANTINA. 14 saşi (şi şvabi). XI. dintre care 184 români. etc).

4. dintr'un Consiliu care încorporează câte doi delegaţi dela fiecare fa­ cultate. RECTOR FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ . 81 din legea Cluj BCU Cluj universitar.950 lei. OFICIUL DE EDITURĂ Acest Oficiu.XIV XII. cartonaje şi înpânzire. O nouă instituţie care a luat fiinţă anul acesta este Ate­ lierul Central. 2. datele mai de seamă care formează activitatea Universităţii noastre în acest an şcolar. secţia de legătorie. aceste date nu servesc decât ca o înfăţişare de ansamblu a unei bogate activităţi ale cărei amănunte se pot vedea în cele •ce urmează. au fost excutate în regie de personalul tehnic al acestui atelier. având ca di­ rector un profesor universitar. numărul manua­ lelor publicate din acest post fiind până acum de 14. Eugeniu Speranţia şi Flora Pliocenică dela Borsec de Docent Emil Pop. secţia mecanicilor speciali ai institutelor. condus. în noua lui organizarea. B) Lucrări ştiinţifice. subt preşedinţia D-lui Prorector. ATELIERUL CENTRAL. Prevăzută/ Central University Library învăţământului de art. * '*' * Aceasta sunt. C) Perio­ dice. secţia de reparaţie şi întreţinere a edificelor şi a instalaţiilor interioare. Din cel dintâi s'a publicat anul acesta Cursul de fizică medicală al D-lui Conferenţiar Bărbulescu. dispune de trei fon­ duri: A ) Manuale didactice. Ea are deocamdată următoa­ rele secţii: 1. rezultând astfel foarte mari economii. Rezumate în ordinea capitolelor ce formează acest anuar. Din fondul C) s'au distribuit periodicelor universitare subvenţii în sumă de 182. Din cel de al doilea s'au publicat următoarele două lucrări: Principii fundamentale de filosofic juridică de prof. 3. această instituţie e condusă de o comisie com­ pusă din câte un delegat dela fiecare facultate. XIII. sumar expuse. Rostul şi utilitatea acestei instituţii s'a afirmat de de­ plin de pe acum: o mare partel din lucrările care până acum se executau de diferite anteprize. secţia aparatelor şi instrumente­ lor de preciziune.

Şt. n n n n n n n n n n n n n n n — Fizică mat. Ist. nat. naturale i i i i i i i i i i i i i i i ^ Ol Fizico-chimice BCU Cluj / Central University Library Cluj io to IO O) IO *»• co to Total Români Drept Ştiinţe de Stat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Facultatea de Drept Facultatea de M e d . Şt. nat. naturale Fizico-Chim. M a t . Filologie mod. Geogr. p tO to Filosofie Filologie clas. to Geogr. Istorie Chimie Matematici o co Ol Oi Facultatea de Litere m m m m m m m m m m m m m m m â â â â â â â â â â â â â â â Facultatea de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe — <o Geogr. St. Şt. p _ o» o to 4 Total Maghiari Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept U J <o 0 0 . Istorie Facultatea đe Litere _ to to Matematici Facultatea de Ştiinţe Geogr. Filologie mod.Doctorat Licenţă Ol O S Felul Drept t i t l u Ini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 232 <o o» Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. 0 0 I O oo to to R R R R R R R R R R R R R R R Filosofie o o o o o o o o o o o o o o o Filologie clas. Istorie Geogr.

Istorie Şt. Total Francezi Ştiinţe de Stat Facultatea de drept |Ucrainieni Total Ucrainieni TOTAL GENERAL to . — 2. Facultatea de Litere w *. to IO OJ С Л С Л to Filosofie w »0B Facultatea de Litere Facultatea de Ştiinţe -fc. B »9 B c I—- _ a» «o co o» os o Total Germani Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med.Facultatea de M e d . Fitotegie « i e d . w Filologie mod. Ist. to -a з N. w p < "i o SL era »- Filologie clas. 4 9» 1 Slovaci Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept O 4 Total Slovaci Filologia mod. naturale Geogr. Istorie Facultatea Ho L i t e r e - itf ec <o to BCU Cluj / Central University Library Cluj Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept te Total Evrei B a Total Bulgari Drept 1 .

Fac. CC C O 3 O O Fac. DUPĂ SEX După religie România 1-1 D u p ă 6 O ţ a r a a igoslavi olonia de n a ş t e r e a O O Oi •E O O u «-a S£ lo 68 ustria Itenia a c a 38 a a ea Cehoslov a a 3 I « O <a 47 23 23 0 0 A tc O S= a I_ IL.înscrieri Numărul ÎNSCR. de Med. de Litere Fac. de Ştiinţe Fac. de Drept TOTFSL 277 293 2 0 6 118 101 BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 4 13 10 33 388 19 210 128 114 80 67 40 17 221 22 25 20 21 10 820 136 421 157 90 48 29 202 483 489 56 53 69 29 10 25 14 1714 113 696 588 224 137 42 29 111 1 3 5 5 121 63 143 53 10 13 40 4 302! 670:1437 943 4 8 2 2 9 3 118 55 363 2 4 4 7 3 7 3 167 254 166 50 1 24 31 3 94 12 13 18 I I ») După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii ermani 1 3 olciova Numirea Facultăţii .

IF B.F. B. Maced. pe anul şcolar 1935—36 D U p î -Maghiari.i! E c S K F. i|F.|F. llalieni '5 Greci Ucraina ilveţia Ruşi Evrei a 'S a C e XI 1) E a "tr> J3 Cî 3 "> 'tn O Bulgari Francezi 'E tu IC 6 K 1 B.IF. B.jF. ! F.S t a t i s t i c a i) lor la Universitatea din Clnj.I B 1 275 Ф «c 159 173 33 19 79 Ş5 1 1 — — 1 1 6 - 103 99 16 4 75 3— io 3 13 4 — 210 — — 5 — — 460 97 42 6 104 3 187 15 15 3 1 1 2 — — — 1— 1 1 3 — 2 1 1 — 2 — 807 — — 10 1229 68 67 13 1 8 21 1 — i 95 14 4 — 4 1 1 — 3 — 2 1— - — 1 1 1 1 — 1— 1 - 1711 lj ij 1 2?j 1 1951 437 158 3 0 5 7 6 lf77 7 63 20 3 7J298 1 4 3 2 3003 .lF. B.jF.JF.IF B. Germani Români o 0 r igioea e Englezi t 1 i că 1 Ucrainieni Belgieni Cehosl. B.JF.|F — — — 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj 4 3 30 B. i F. B. B . B• i F. B. B. B. B. B.

i F. j F . Italieni "o Declaraţi în cursul anului Licenţiaţij Doctori B. | F . B . 3 F. B . F . F . !F F. F . B . F . F.calul înecriterilor D u p Maghiari Români Englezi ă Belgieni c e t ă ţ e n i e Bulgari Cehosl. 1 Jugoslavi o B . B. | F .— 1 — 1 210 123 338 26 32 5 807 131 — 1 — ——— ii 1 — 2 1 1 —— -1 956 — —1 1 4 14 711 113 1827 328 31 2 8 6 19 3003 664 2 1 1 12 1 2 1 1 1 1 3691 382 115 4 0 8 34 . B . 52 Poloni 'П to «j a K в 275 1 B . B . B . B . 292 - 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj —— — 570 28 — 1 — — ——— — — .

o a O) o o E o tormaj Numirea Facultăţii u T V ev w c a a w p o E F. I. Fac. I F. B .S t a t i s t i c a i) înscrierilor l a Facultatea de Drept a Universităţii d i n Cluj.de Drept Пп. 511 46 1 5 3 177 85 55 30 50 427 13 18 48 17 11 2 - 301 29 28 138 44 511 46 — 557 1602 117 639 567 2 1 2 132 42 2 6 101 1 2 8 1 56 5 5 134 63 26 24 12 15 34 10 1124 72 42 . J3 •c " 5 ea IU B 326 o CC a o B.jF. : F . . dupđ sex Dnpă religie D u p ă România ţ a r a de n a ş t e r e D u p ă c «o E o ce B. o r i g i n e ћ c o o O e t n i c ă Dnpft cetăţenie m iova litari ort. p e a n u l şcolir 1935—36 Mumărul înscr. | F . 1 - m OH DIU Î s а 4 la jj t- u s (Q O o 6 8 3 354 B . B. III. B .IF. 26 o " 5 B. H. 3 4 6 24 4 82 19 1599 117 1719 >) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii . j F. j F 16 B. 43 E I F. 328 26 163 1 2 9 29 14 1 14 248 19 14 24 20 BCU Cluj / Central University Library Cluj 269 242 SOS 16 1 3 4 121 33 14 11 223 13 28 18 II 48 305 16 321 458 29 189 140 85 49 11 26 383 11 18 34 312 16 117 21 457 29 487 IV.

B. VI. III. dupđ sex După religie România 1 gregorian rom. F 3 29 I. pe anul şcolar 1935-36 tiumănil inscr. F. Ol Ruşi Ц o S B. o a C*3 59 -u< a c a O V) P 33 O 6 CQ o 23 > o u a ca recia A Polonia UI 3 . . II.1 58 18 2 1 13 3 -— 1 — 38 — 29 8 110 31 141 107 20 43 23 10 8 4 3 36 74 9 8 8 7 6 4 i 1 — 2 1 3 2 127 30 l 65 33 12 11 6 2 28 — 1 1 83 24 9 19 8 4 — з|Ј — 1 - 55 10 3 — 18 2 — - 7 . cat.Statistica») înscrierilor la Faenltatea de Medicină a Universităţii din Cluj.— — — —— — 1 107 20 —— 3 — 1 1 . F . B.o '53 'S> ij ca a а 1 O! B. ÎL. B . itenia şi brogea D u p ă ţ a r o a goslavi а đ e n « 8 t e r e Români irmania D u p ă c o 9 Г i 8' i ne •c Bulgc Л e t n i c ă Onpă cetăţenie 'S u E C '5 Cehi E o a B F.2 i 1 l | 4 5 4 101 6 = 1 — — 17 2 . IV. 3 F. B . V. F . B . 141 21 21 2 31 1 1 16 10 î 5 2 3 15 1 — — — — = _ 3 H 154 —— 15 — 2 — -— 1 129 12 12 164 37 101 28 23 8 7 33 — — 81 40 22 15 12 8 BCU Cluj / Central University1 Library Cluj 4 l î - — - 10 1 -- 101 28 9 21 3 146 24 88 26 12 7 7 1 29 89 30 13 11 10 6 5 1 — 4 i 1 1 -— 1 — 30 26 3 -— — —— 164 37 -— — — 201 96 17 6 17 4 — — — 3 —— —— — -— — 146 24 1 170 110 31 58 18 7 8 1 3 46 — —— 60 21 8 15 15 5 6 1 1 1 5 — — 15 — i — — — . 69 ! F . 14 jgi UI 2 1 "3 £3 B. F .—— . 'C O ulgaria :hoslov merica ormaţi ngaria jldova aštria aeliţi tenia veţia itari ort. 1 D tc 1 3 a ca C O iu ! F . B .— —— 127 30 — 795 15S 426 149 85 48 27 10 2 0 3 446 157 66 84 62 32 H 4 6 1 25 6 12 5 40 5 106 - 15 3 16 2 7 1 — 2 — - 1 783 1 5 4 12 >) D u p i datele facultăţii. F. alnl în o Evrei A n i i 3 'N a o ierilor u o 127 157 950 . Ivini xe «T 23 ti U_ 13 o o O uT o> 71 uT <u« u U L 6 c > Oi c a — 1 u. 6 14 UI UI V. B .

II.Staţia î n s c r i e r i l o r l a F a c u l t a t e a de L i t e r e a Unii 1 fiumâral înscr. cat. IV. III. doctorat Total 9 Ш 6 60 80 87 41 43 31 20 12 3 13 207 139 1 9 1 12 — 2 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj 1 6 1 1 1 0 97 1 5 1 5 3 7 1 0 4 0 4 3 1 1 — 1 — 1 4 — — 32 31 1 — 1 2 4 1 2 — 3 — — 7 87 50 3 28 21 13 2 6 1 1 4 3 7 7 i 71 9 1 6 7 7 9 5 — 5 1 1 2 J 21 1 1 7 2 2 3 2 -- Grecia Si s» §« > 0 Polonia izraeliţi Oltenia « — 1 — 6 3 — — — 3 — — . după sex I O a CJ După religie România rom. reformaţi Muntenia şi Dobrogea D n P ă ţ a r a 0 d e Ungaria n а ş t er Qermania j Cehoslovi A n i i Băeţi Pete Jugoslavi Moldova n cvang.— — — 1 1 1 — - — 1 28 1 23 5 5 4 - HI i 21 5 1 3 4 — 4 1 — 4 7J 270 302 21o|l21 98 68 34 8 33 5 2I 394 36 25 37 25 3 7 ' ) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii 7 1 18 1 | 2 . unitari Banat Total S 1 0 5 «o a 23 0 u 3 23 •c -»-» tn a K '5> 3 S£ O) 1 I.

— — — 8 8 2 1 10 2 4 3 14 13 14 13 — . 0 207 . F . B. B . F . B.. t î c a i) ereităţii din Cluj. 8 22 1 F. B . F. pe anul şcolar 1935—36 e 1 Români Dup German i ă Maghiari o r i ş i n e » Jugoslavi Francezi e t n i c ă 1 Englezi Bulgari 'c Total După cetăţenie Maghiari Jugoslavi Belgieni Englezi aiul înscri erllorj merica Ruşi Evrei K c 2 _a 'io Total dia a B E 0 F. ! F. 1 F. 61 ! F 67 B. F. B . B F.1— - . F. B .. F..1 572 . B .12 0 7 140 9 3 1 0 21 4 —BCU Cluj — — — University Library Cluj5 9 — / Central 1 31 0 1 — 9 6 I U 11 1 1 79 2— — 1 1 32 44 7 23 20 —— 1 —— 1 —— i — — 2 8- - 60 80 60 1 140 — 159 33 50 12 26 19 1— — 2 5 —— 72 87 72 85 159 . B.—— — I 27 — — HI 18 — 28 6 1 — •64 — — 1— 2 -— 1 92 4 1— 28 1 1 28 lt 39 5 1 152I 1 5 2 7J 179 26 81 — 5 1 - 270 302 269 299 1. _c 1 B.. B . B . B !F. If.

şi pdrţileei raeliţi î itari Băeţi Pete s 4 u a o Itenia "a "o oldova u 7 O) o i-i E c V 52 a c a a S u > 1 3 N |S î O 1 % < o a e D (K 5> 3 a 3 o E a c 1 B. 15 4 5 — 7 1 1 12 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2 6 3 3 — 4 — — — — 1 — 1 4 — — 4 — 5 i — — —— 1 30 13 15 6 8 2 — 2 5 27 5 2 2 1 2 3 15 6 2 9 —— 1 — — 2 —— 30 13 II. pe anul şcolar 1935—36 Mumărul înscr. după sex Anii . ! F. 4 19 Preparator I. B J F . B. - II 6 — 203 135 338 talul în 43 92 96 88 formaţi Polon « z OD lerilorl u . F. B. ort. 46 46 39 23 14 8 2 4 55 7 7 7 5 2 — - 26 38 1 1 16 5 — 2 59 37 26 23 23 12 6 2 4 60 7 6 10 3 — 1 1 19 29 7 1 28 5 — — — I 3 1 -——— 1 1 1 46 46 59 37 IV. B. ' 2 l В 15 F. !F.S t a t i s t i c a ») înscrierilor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cluj. III. i F. 10 i F. 53 35 30 20 17 15 2 1 з| 61 5 6 6 4 4 — 6 30 23 3 3 19 7 — 1 2 — —— — î 2 1 53 35 Total 203 135 115 78 67 42 13 6 17 215 22 26 26 19 11 3 a| l 100 98 14 6 76 22 i! ' ) După datele facultăţii. B. După religie După ţara de naştere Români a D u p ă j Roma '5 Bulgaria merica o r 1 П s o i n e а e t Evrei n 1 Că • După cetăţenie • u Cehoslovi o Qermi Transilvan. • F. B.

500.019.000 — navii Municipiului Cluj Taxa reglementară ce se în­ 400.019.559 15.00C 1.38в.760 6.000 30.444 100.000 357.666 5.050.392 17.876 In sumă: Diferite încasări: Taxa de îngrijire către Stat Salariile meseriaşilor „ personal.000 Vechicole şi Furaje 600.000 Cheltueli de birou BCU Cluj / Central University Library Cluj taxa de арз 1.641.0O0. IV. 567.420 675.807.000 îngrijirea parcurilor 130. Fonduri­ lor speciale sanitare şi de o1.594 87.020 592.500 790.419.260 87.000 62.000 390.02( 592.000 „ Becuri electr.523.000 62.000 Taxe comunale şi 100.559 15.911 193.000 Ingrij.000 400.000 36.280 24.013 238. 200.100 „ spălătoriei 400.30U. Buc.000.000 150.ooo 31.OO0 Rufărie 3. I I I .000 de iChimie Vânzarea resturilor de mân­ care 1 Alimentaţia pt. Diurne Prosectorului Investiţii întreţinerea localurilor Taxa reglementară Taxa unică Indemnizarea celor 50 ex­ terni şi zileri Confecţionarea fiolajului Far­ macia Contribuţie la diurna Inginer Ivaşcu Neprevăzute şi fondul de rul­ ment în care intră soldul din 31.930 42.847 645.000 „ bucătării — 147.419.110 Transportul bolnavilor şi de­ 50.839.154. Sala de Operaţie F ond special pt.200 735.961 5.000 Luminat: Curent elect.548 349. III.000 „ clădirilor 12.154. Fiziologie şi Bi­ 504.903.000 30.853 932. sala de operaţie Fond special pt.220 4. Muncii — Eventual din Bugetul Direcţiunei fondurilor speciale sa­ 1.620 15.748 8.000 500.000 38.748 8.020 592. pentru ospitalizarei Taxe de ospitalizare pt.001 20.000 12.839 6.280 Construirea unui gard — 10.000 nitare şi de ocrotire — Din taxele ce încasează Ad-tia dela bolnavii internaţi în Cli­ 6.500.472 1. Sanator şi Neurologică 7.000 crotire al Minist.608 34.000 „ Gaz aerian — 80.048 42.799 1.110 blioteca Universităţii Contravaloarea curentului electric furnizat Institutului 100.520 — „ scărilor — „ pivniţelor 286.250 57.853 931961 5.210 324.600 73.798 28. 1936.798 145.310 852Ж 23.917 154. bol­ 300. Psich.000 150.000 maciei 27.799 1.000 ao. Bucătar.834 51. Dietetică încălzit 6.930 25839000 2fl.496 31.860 Vopsirea spălătoriei 645.847 645.265.220 4.500 790.495 586.21i Alim.987 396.280 24.28C 24.472 1.834 46.946 Repararea şi vopsirea Far­ 50.725 747.048 42. Ad-tiv „ surorilor â „ servitorilor | Taxa pt.200 735.200 10.312.484.000 38.000 62.400 89.500 790.946 nici.154.154.987 396.843 3.400 89.003 Repararea acoperişului 2.280 24.0O0 Medicamente 19.520 286. Psichiatr.600 73.U0U 12.655 27.798 145.000 .807. gurilor canal 80.930 180.31C 2.000 30. 150.520 280.901 — 8. In sumă: Diferite cheltueli: Taxa de îngrijire către Stat Salariile Meseriaşilor „ Person.000 plasări 20.338 24.25C 57.655 27.600 .188 73.385 235.020 790.484.013 238.000 180.000 Repararea geamurilor 37.456 4.080.641. încălzi­ tul Institutului de Anatomie. Sanator Onorar medical Cl.843 3. Radiologie.79S 1.000 la bolnavi Preţul de cost al medicamen­ telor eliberate de Farmacia Clinicilor personalului di­ dactic şi administrativ Uni­ 15.748 8.911 193. 1935 pâDă la 31.00C 89.001 20. întreţinerea uzinelor 100.286.312.930 42.000 19.520 casează dela bolnavi ' Taxa unică ce se încasează de 286.608 34.302 28.302 28.59E cate Din Bugetul Direct.949 79.444 versitar Contravaloarea combustibi­ lului întrebuinţat pt. 25.405 164.5O0.008.000.000 Instrumente medicale 40.000 36.949 79.280.000 600.620 28. 1936) Venituri Proiectul de buget S'a tncaiat Rest de încasat Intrate In total Cheltueli.000 645.799 1.050.200 200. Cen­ trala.000 62.000 26.725 747. materiale şi personalului Cheltueli prevăzute conform proiecta lui de bu get aprob Achitat In total Rest de achitat Angajat In total Subvenţie dela Ministerul Ins­ trucţiunii redus cu 10$ blo­ 15. Ad-tiv „ Surorilor „ Servitorilor Taxa pt. Sanator Onorar medical Cl.000 200.917 154.392 17.747 8.000 668.930 180.Despre Veniturile şl Cheltueli le pentrn exerciţiul 1935/1936 (dela 1.600 1 73.405 164.006. 278.901 — 8.000 2.725 747.959 28.725 747.000 Repararea mobilierului 90.000 Cheltueli de autopsii Diurne Comisia Clinic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->