P. 1
BCUCLUJ_FP_452283_1_1935_1936_015_0001

BCUCLUJ_FP_452283_1_1935_1936_015_0001

|Views: 531|Likes:
Published by Alex Iliescu

More info:

Published by: Alex Iliescu on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „REGELE FERDINAND I" CLUJ RECTORATUL

ANUARUL
1935-36
BCU Cluj / Central University Library Cluj

SUIVI D'UN RESUMČ EN FRANQAIS

CLUJ (ROMÂNIA)
U f 0 9 B U U „ A B D B A L U L "

19

3 7

ANUARUL
UNIVERSITĂŢII REGELE FERDINAND I CLUJ
PE ANUL ŞCOLAR 1935/36
BCU Cluj / Central University Library Cluj
4

CLUJ
INSTITUTUL DE A R T E GEAFICE » A R D E A L U L « , STR. M E M O R A N D U L U I N O . 22.

19 3 7

UNIVERSITATEA DIN CLUJ

PATRON:

REGELE FERDINAND I A L ROMÂNIEI.

SENATUL UNIVERSITAR I N A N U L 193&—i936.

Preşedinte: Prof. FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ,

Rector

Prof. NICOLAE DRĂGANU Decan Litere (Prorector) R. BOILĂ „ Drept pâllâ" la З Ш - Ш 5 E. HAŢIEGANU „ Drept deia 1-И936 D. MICHAIL „ Medicină V. STANCIU „ Ştiinţe până la 31-X-1935 AL. BORZA „ Ştiinţe deia Н И 3 3 5 L. IACOB / Central University Library Cluj Delegat Drept BCU Cluj I. HAŢIEGANU „ Medicină S. PUŞCARIU „ Literć , I. POPESCU-VOITEŞTI „ Ştiinţe
Secretar, CONST. JURCAN Secret. G-l al Univ.

LISTA FOŞTILOR

RECTORI

1. 2. 3. 4.
5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

în anul universitar 1919/1920 „ „ „ 1920/1921 DIMITRIE IQĂLUGĂREANU „ „ „ 1921/1922 IACOB IACOBOVICI „ „ „ 1922/1923 NICOLAE BANESCU „ „ „ 1923/1924 IGAMIL N E G R E A „ „ „ 1924/1925 GHEORGHE SPAQU „ „ „ 1925/1926 IOAN MINEA „ „ „ 1926/1927 (f)GH. BOGDAN-DUICĂ „ „ „ 1927/1928 EMIL HAŢIEGANU „ „ „ 1928/1929 E M I L G. R A C O V I Ţ Ă „ „ „ 1929/1930 IULIU HAŢIEGANU „ „ „ 1930/1931 NICOLAE DRĂGANU „ „ „ 1931/1932
SEXTIL PUŞCARIU (f)VASILE DIMITRIU

DOCTORf HONORrS CAUSA :

M. S. REGINA MĂRIA A ROMÂNIEI. MATTEO BARTOLI, profesor la Universitatea din: T6^ rino (Italia). OCTAVIAN GOGA, literat. GHEORGHE MARINESCU, profesor la Facultatea de Me~ dicină din Bucureşti. EMMANUEL DE MARTONNE, profesor la Sorbona (Paris). PAUL MONTEL, profesor la Sorhona (Paris). H. ROGER, decanul onorar al Facultăţii de Medicină dinParis. AUGUSTE-FfiLIX-CHARLES DE BEAUPOIL, COMTE BCU Cluj / Central University Library Cluj DE SAINT-AULAIRE, fost Ambasador al Franţei. HENRY WICKHAM STEED, profesor la Universitatea din Londra, Director al revistei „The Review of Review". ROBERT WILLIAM SETON WATSON, profesor la King's College (Londra). METODIE ZAVORAL, Abate al Mânăstirei Strachow (Cehoslovacia). PROFESORI DE ONOARE JULES GUIART, dela Facultatea de Medicină din Lyon. NICOLAE IORGA, de la Facultatea de Litere din Bucareşti. RENĆ JEANNEL, dela Muzeul de Istorie Naturală din. Paris. DUMITRU POMPEI, dela Facultatea de Ştiinţe din Bu­ cureşti.

Fundaţiile universitare ђ
1. FONDUL „VASILE PÂRVAN" al facultăţii de Utere ((administrat de Dl Decan al facultăţii), constând din rentă în valoare de 21.750 lei, din 5328 lei în numerar depus la Ca­ sieria Universităţii şi din 6500 lei în efecte rezultate din sem­ narea bonurilor de impozite la tranşa B a împrumutului de înzestrare, după care sau încasat dobânzi în sumă de 543 lei. Total lei 34.121 faţă de 33.684 lei din anul trecut. Din acest fond s'a dat un premiu de 2172 lei Dlui Mircea Marius Moga pentru lucrarea „Problema monumentului tri­ umfal dela Adam Clisi, expunerea teoriilor". 2. INSTITUTUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ. A ) Fundaţia „Regele Ferdinanđ 1" 1 No. cor.j
Situaţia
1

INTRATE

E Ş I TE
Numerar

EXPLICAŢII BCU Cluj / Central University LibraryEfecte Cluj Efecte Numerar 59.006 10000 10.000

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 400 0!J0 2 încasat valoarea cupoa­ nelor scad. 1 Nov. 1935 3 Idem, scad. 1 Apr. i93b' 4 Sold la 30 Sept 1936 1 Totalari J 400.000J
Situafia

400.000 79.006 79.0 јб | 400.000| 79.006

B) Fundaţia „Patriarhal Miron Cristea" No. cor. INTRATE EXPLICAŢII
Efecte Numerar

1

EŞ1TE
Efecte Numerar

1

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 220.000 36.589 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 1 Nov. 1935 5.018 3 Idem, scad. 1 Mai 1936 5.019 4 Sold la 30 Sept. 1936 46.626 220.660 Totaluri 220.000 46.626 220.000| 46.626
rioare ') Istoricul fundaţiilor de până acum a fost publicat în anuarele ante­ (1929-1932).

6 3. DONAŢIA „GH. SION".
SPORUL „COLECŢIEI GH. SION"

(14 X. 1935-30 IX. 1936).
+2 i* O • o

Data intrării

O B I E C T U L

De unde

"3 Obs. -»-»* s-< a No. înv. > CU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
n

G. Sion, M. Cancicov şi Fabius, Fotografii DI.G.Sfcn Donat din Paris Scurei, revizor şcolar Bacău. Fotografie . 2 » » yj Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ 3 l» fie Constanţa fi 1) 4 Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ fie Constanţa . . . • » n 6 2 X. 1 3 Demir ApostoJescu, Gh. Sion, Mircea Can­ 1 95 cicov Fotografii . » M. Burada f. efor la St. Spiridcn, medic 6 » 1 1 X. 1 3 4 95
УУ

n
n

7 20 XI. 13 95 fi 8 » 9 2 X1. 13 Scarlat Alex. Cluj / Central University Library Cluj 5 95 BCU Calimach scos din broşura 10 11
M

excitai

Membrii Comisiunii cari au încheiat pacea dela Buftea 1918 Cloşca în Alba-IuJia, capul şi îndemnă-

Donat

n
n

12 » 13 14 » 46 3 1 . 9 6 11 3 1 16 « 17 18 19 20 21 *
»

n n

*
n
n

»

Constanţa, vedere generală a Cazinoului Bucureştii vechi (Boabe de grâu a. 1 1 1. L'lllustration. Coperta revistei No. 4560 [ din 26 Tulie 1930, reprezentând pe Regele Carol 11. şi M. S. Elena . . . Un articol despre The'odore Valerio, din „Universul Literar", No. 28. Anul XLII, 1926, Iulie Horea (Nicolae Ursu) după tabloul origiRuinele cetăţii Suceava, după e stam-

n

26 27 28 29 1 2 3 4 5

n

M

»

»

n
!}

n n n n

If

*
n n

22
23

Universul Literar a. XLVI. No. 13. din 23. 1 1 1930 închinat prof. Dr. Brândza 5. Beyzadea Ghiea, frate eu Măria Plagino, fotografie veche. . . . . . . . . . . Ocuparea Quadrilaterului, fotografii . . .

6
7 8 9

»

n

7 Data o o intrării z 24 25 26 27 28 29 I V . 30 5 V. 31 32 33 34 35 ЗГ. 37 38 39 De unde

O B I E C T U L

fi

Victor Place Ston Donaţie Costache Negri Fundaţia culturală „Principele Carol", fotografie Regina Muntenegrului Părintele Stiubei, prof. de religie Liceul Naţional A bătut ceasul (manifest) 2 Medalii — aniversarea realipirii Dobro- Dr. I. Muşlaa gei Dr. Lung din Focşani, fotografie Bogdan Petriceico-Haşdeu Catedrala Ort. Rom. Cluj, medalie . . . Dr. Angelescu, Ministru Instr-, fotografie Cazeta Ilustrată An. V. No. 5—6 din 1936 ref. la Troiţa 1. Baba Novac Gavril Muzicescu, fotografie E. Caudella, dir. Conservatorului Iaşi fo­ tografie BCU Cluj / Central University Library Cluj Dimitrie Dinicu, fotografie , Romănischer Bauer — Poplaka — Hermannstadt, stampă 4. FONDUL EXTRABUGETAR ALE GRADINEI BOTANICE.

încasări:

Soldul anului 1934—35 Lei — — Subvenţii Lei 23.000 încasări din bilete de intrare . . . . Lei 127.140 Vânzări de plante, fructe, etc. . . . Lei 24.144 Abonamente şi ajutoare la Buletinul Grădinii şi Muzeului Botanic . . . . Lei 23.433 Total încasări: Lei 197.717

Cheltueli: Diferite amenajări şi întreţinerea Gră­ dinii botanice etc Lei 151,655 Cheltueli de publicaţii Lei 39J062 Indemnizaţie casierei şi dactilografei Lei 7.000 Total cheltueli: Lei 197.717

8 5. FONDUL „IOAN SCURTU"
Situaţia

EXPLICAŢII o " z 1 Sold la 1 Octomvrie
1935. 2

o

INTRATE Numerar Efecte
50.000.9 497.—

E Ş I TE Efecte N u m e : a (

încasat valoarea cu­ poanelor scadenţa 1 Nov. 1935 1.140.— 3 Vărsat de Decanatul Fac. de Litere în Efecte de Stat renta Consolid. 3%, 1935 în valoare nominală de Lei 16.500.— 4 Sold la 30 Septem­ vrie 1У36 06 7— 66.500.- 1 . 3 . Totaluri Lei 66.500.— 10.637.- 68.500.- 1 . 3 0B 7— BCU Cluj / Central University Library Cluj In cursul acestui an nu s'a acordat nici un premiu de­ oarece dintre lucrările intrate în termen (a se vedea Anuarul 1934 35 pag. 56) nici una n'a întrunit condiţiile necesare. 6. FONDUL „GH. BOGDAN DUICĂ" DE AJUTOR ŞI IMPRIMAT PENTRU STUDENŢI

1

Situaţia
INTRATE E Ş l R K Numerar Numerar Numerar aflat tn din din Împrumuturi cassă î pu u r mrmt i u

No. crt.

EXPLICAŢII Sold la 1 Oct. 1935 Replătiri din împru­ muturi Sold la 30 Septem­ vrie 1936 Totaluri

Numerar aflat tn cassă

1 2 3

i'25.454
9 050

27.100*) 9.050 234 504

234.504

27.100 234.50

18.050 27.1001

*) Suma reprezintă valoarea împrumuturilor acordate studenţi­ lor, la 30 Septemvrie 1935, care intră în componenta fondului şi care a fost omisă la încheierea bilanţului din 30 Septemvrie 1935.

INTRATE E Ş I T E Efecte Numerar EXPLICAŢII Efect! Numerar 1 Sold la 1 Octomvrie 1935 2 Sold la 30 Sept.750 5.250 BCU Cluj / Central University Library Cluj Totaluri 28. .250 5.323 2 Ridicat pentru premierea studentului Marius Moga 3 încasat valoarea cupoa­ nelor scad.466 9. c: 1« i N T R A T h E Ş 1 T E Efecte Numerar EXPPLICAŢII Efecte Numerar 1 f i Sold la 1 Octomvrie 1935 21. FUNDAŢIA „V. de Lei 0 2.871 28. PÂR VAN" Situafia Nr. nomin.699 5. 1936 4 Vărsat efectele de Stat renta consolidării 1935 3°/ în val.466 9. Lista obiectelor care compun acea­ stă donaţie a fost publicată în Anuarul 1929—30 pag.250 8. FUNDAŢIA „CĂPITAN CONSTANTIN BOTEZ" Situaţia No. 1 Febr.871 5 Sold la 30 Sept. 193o 28.500 3. crt.466 9. 1936 Totaluri 9. 27—28. DONAŢIA SIMU Situaţia neschimbată.172 543 6.466 9.9 7.

pe semestrul I 1936 . . 144.100 40. FUNDAŢIA „VIRGIL CIOFLEG" Situaţia U O INTRATE EXPLICAŢII Sold la 1 Octomvrie 1935 Efecte Numerar EŞITE Efecte Numerar â i S. . 1 Nov. .187 9 Idem din cupoanele pe anul 1936 10 Remis D-lui V. 1. 8 Plătit Institutului de Studii Clasice cota din cupoanele 28.797.273 5. taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus .927 7 Plătit ia B. .7S7. . . 4 Idem taxa de păstrare asupra depozitului.409 Plătit la B.419 144.000 129. .927 2 încasat valoarea cupoanenelor scad. 5. R. 5 Remis D-lui V.100 5. . taxa de păstrare asupra depozitului. 1935 3 Plătit la B. V. . . 1936 T o t a 1u r i 330. lll 1.904 126. R.450 26. . pe se­ mestrul II 1935 . N.797.100 2. .000 6 încasat valoarea cupoane­ BCU Cluj / Central University Library Cluj lor scad. 1936 .797. N.273 12 Idem.1P 10. 1.968 330. Ciollec . .405 500 11. . Cioflec . . .450 2. R. idem 13 Sold la 30 Sept.100 . N. taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus . . .

„Ţărancă". N. „Peisaj pe marginea Senei". 15 desene în peniţă. ulei pe pânză. „Mahoane la mare". ulei pe pânză. Tonitza. carton. „Natură moartă". Pallady. desen pe carton. Iser. ulei pe carton. CIOF1EC. 18. N. Medrea. 17. Grigorescu. N. Padina. 11. tablou în ulei. Grigorescu. Padina. ulei pe pânză. Constantinescu. în intervalul dela 1 Octombrie 1935—30 Septembrie 1936 următoarele achiziţii: v 1. 4. Padina. „Flori şi o cană". 11. „Femeia în pădure". In conformitate cu art. ulei pe carton. „Peisaj din Sighişoara". 2 desene în creion. Grigorescu. 2. 13. „Uliţă la Balcic". 9. aquarelă pe carton. Rodica Maniu. 16. 6.NOUI ACmZIŢlI PINACOTECA T. S. „Spălătoresele". N. N. 8.993 s'a augmentat din veniturile Ceaiul Dansant cu Lei 1.00& . 19. R. Vermont. aquarelă pe carton. ulei pe pânză. 12. Iser. 3. ulei pe carton. Maternitate. din fondul A s'au fă­ cut.007 Situaţia în prezent Lei 140. 7. 14. Luchian. 9 desene în creion. din Regulamentul Fundaţiei (pu­ blicat în Anuarul 1929/30. ulei Library Cluj BCU Cluj / Central University pe carton. ulei pe pânză. statuetă în bronz. 15. Marcel Iancu. „Peisaj la Balcic". 3. ulei pe carton. „Casă de ţară". „Schiţa de gâşte". „Ogradă la ţară". Hrandt. FUNDAŢIA „PROFESOR IOAN PAUL" Sold la 30 Septembrie 1935 Lei 138. tablou în ulei pe pânză. 36—38). 5. Iosif. „Cafenea turcească". pag. C. Constantinescu. „Vedere dela marginea Bucureştilor". 10. Şt.

. celor eşite la sorţi 2. 5. .815 5 Plătit Dlui Gh.753 pra depoz. asupra depoz. .103 BCU Cluj 1 1 încasat valoarea efectelor eşite la sor^i .560 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad.496 16 Idem.489 9 încasat dob.496 15 Plătit Dlui Gh. dela Casa de Dep. 1935 896.560 13 10 încasat valoarea cupoane­ lor scad.872 6 încasat valoarea cupoane­ lor scad. Nr. 1 Mai 1936 / .496 17 1« Plătit pentru cumpărarea 1.00J mai sus în val. lipsă 200 dela efectele eşite la sorţi 14 Se scade depoz. scad.000 2.710 efectelor de Stat . 21 Plătit pentru cumpărarea 1. 13 Restit. 19 încasat efectele de Stat de 3 000 mai sus în valoare nomin.462 8 3.407 • *) A se vedea istoricul ei în Anuarul 1934r-35. 2 496 20 Plătit Dlui Gh. c •c EXPLICAŢII I I N T R A T E Efecte Numerar E Ş I T E Efecte Numerar 1 Luat în prim. 22 încasat efectele de Stat de 3.407 902.Sion din cup. 1 Noemvrie 1935 2. S I O N " situaţia p e anul şcolar 1935/36.135 3 Idem. Sion din cup. 1 Noemvrie 1935 12. de efecte ca val. asu­ 5. nominală 2. 1 August 1935 5.815 4 Idem.000 12 Plătit t a x a de conserv. idem . 1936 5. scad. . 5&—вЗ. donaţia conf. valoarea cup. .242 900. D O N A Ţ I A „ G H E O R G H E G H . 1936 . Sion din cup. . 14.-verbal din 13 Nov. 2. . 2.200 1.695 efectelor de Stat .12 12.200 45.Central University Library Cluj . 2. dela C a s a de Dep.200 23 Sold la 30 Sept. . Šion din cup. 15. 1 Febr.200 45.966 7 Plătit Dlui Gh. Pr. . Totaluri 902. Lei 1. pag. .

B) BCU Cluj / Central University Library Cluj Administraţia şi Contabilitatea: Administrator: Bela David.PERSONALUL RECTORATULUI. Constan­ tin Hidişan. A) Secretariatul: Secretar general: Constantin Jurcan (doctor în drept din Cluj). 1935). doctor în ştiin­ ţele politice (dela 1. Ernest Geiger. Eutimiu Lazăr. Şefi de birou: Ioan Moldovan. (licenţiată în litere). de ştiinţe): Ioan Cordoş. Archivar registrator: Petre Opriţoiu (licenţiat Academia Co­ mercială). . Alexandru Budreală. Maestru de educaţie fizică: Onoriu Cheţianu. Stela Ionescu. Ilie Sandu (licenţiat al Academiei de Comerţ). 1936). 1936). Impiegat: Olga Greter. Secretar: Andrei Secui. 1936). Impiegaţi: Măria Şortan. Casier: Ioan Galoş. Fochişti: Ioan Pop (până la 31 I I I . Gheorghe Lazar (de la 1 IV. Prorector: NICOLAE DRĂGANU. Andrei Cipcigan. Iulia Piroska. Vătăşescu (licenţiat în litere dela Sorbona). Camerist: Vasile Lung. Oameni de serviciu: Iosif Piroska. Şef-contabil: Ioan Ruja (licenţiat al Academiei Comerciale). Ajutori de secretar: Elisabeta Secui. Ajutor de secretar: Irina Ruja. Filip Cazan (până la 31 I I I . Lemnar: (portar la Parcul Fac. Portar: Iosif Man. Mecanic: Vasile Flueraş. XI. Secretar: Ioan A. Custode: Gaspar Kirsch. Măria Cipcigan. Vasile Tălnaciu. Gavrilă Căpâlnă (dela 1 IV. 1936). Intendent: Ilie Budreală. Impiegat: (detaşată) Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). Rector: FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ.

. Ştefan Marian.{4 C) Uzina Universităţii. Şef mecanic: Petru Bărăian sen. Fochişti: Tănase Iacob. XI. Iosif Lemeni (dela 15. Mecanici: Petru Bărăian jun. BCU Cluj / Central University Library Cluj . 1 9 3 5 ) . Tinichigiu: Francisc Tusoni (angajat cu contract).

FACULTATEA DE DREPT Şl ŞTIINŢE DE STAT BCU Cluj / Central University Library Cluj .

NICOLAE GHIULEA dela 27—X până la 21. Pâzsi. Nyaguly. Personalul Decanatului. 1923—24. EMIL HAŢIEGANU (dela 1 I. 1936 desfiinţat). Decan: ROMUL BOILĂ (până la 31. Dactilografă: Roza Zornik măr. Servitor: Mihai Solomie. Foştii Decani. 1929—30 şi dela 2L XII—1932 până la 31. Pedeli: Ludovic Biro şi Andrei Laţi. . ROMUL BOILĂ în anii univ. Profesori decedaţi. XII—1932 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. 3. Curier: Mihai I. EMIL HAŢIEGANU în anii universitari 1921—22 şi 1927—28. 1. 1935). Laboranţi: Grigore Cheţan şi Dumitru Cucea. 3. CAMIL NEGREA în anii universitari 1920—21 şi 1926—27. ANDREI SIGMOND. dela 1 IV. fVASILE DIMITRIU în anul universitar 1919—20. f VICTOR ONIŞOR în anii universitari 1922—23 şi 1928—29. Registrator-Arhivar: (vacant. 2. TRAIAN POP în anii universitari 1925—26 şi 1931—32. VICTOR ONIŞOR. XII. 1936). 1935. Prodecan: NICOLAE GHIULEA. 1. XII. VASILE DIMITRIU. PETRE PORUŢIU in anii universitari 1924—25 şi 1930—31.A) DECANATCL. Secretar: Ferdinand Szathmâry.

„Ferdinand I " în gradul de comandor şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Romul Boilă. Licenţiat în drept al Universităţii din Bucureşti (magna cum laude). Născut la 22 Iulie 1891 în comuna Buhalniţa judeţul Neamţ. Doctor în Drept şi Laureat al Universi­ tăţii din Paris (cu diplomele de studii superioare de Istoria dreptului. 1932—35. Doctor în ştiinţele juridice şi poli­ tice. Diplomat în ştiinţele politice dela Paris. De­ can în anii 1923—24. Certificat дтгАвгљ 1 9 3 5 / 3 6 2: . Profesor suplinitor la catedra de „Ştiinţă şi Legislaţie Financiară" începând dela 1 Aprilie 1935. Alexandru C. 2. 1929—30. Târnava-Mică. născut la 10 Decemvrie 1902 în Bucureşti. Angelescu.4. Născut la 8 Octomvrie 1881 în Diciosânmartin jud. fost membru al Consiliului Dirigent din Ardeal şi şeful departamentului Comunicaţiilor şi al alimen­ tării. când a fost ridicat la rangul de profesor titular. Directorul Seminarului de drept constituţional. Drept roman şi Drept privat). I. în calitate de conferen­ ţiar de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea. fost Vicepreşedinte al Senatului. BCU Cluj / Central University Library Cluj Titularul catedrei de Drept civil IV şi directorul semi­ narului corespunzător. membru la „Societe de Legislatioa comparee" din Paris. Deco­ rat cu ordinele „Steaua României" în gradul de mare ofiţer. (2 Decemvrie 1918—5 Aprilie 1920). Doctor în drept dela Universitatea din Iaşi. Cădere. fost profesor agregat de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea (1931—1934) până în ziua de 1 Iulie 1934. 3. 1 1. Personalul didactic. în mai multe rân­ duri Deputat şi Senator. Prodecan în aniî 1924—25. Profesori titulari. Intrat în învăţămân­ tul superior pe data de 1 Martie 1931. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept constituţional. 1928—29 şi 1930—31. Victor G.

1884 în Iaşi. Ministru plenipotenţiar. Fost director general al Casei Centrale a Asigurărilor sociale. Marele cordon „Polonia restituta". Doctor în drept dela Universitatea din Berlin. Titularul cated­ rei de Procedură Civilă II şi directorul seminarului respectiv. Coroana Jugoslaviei. Mare ofiţer Coroana României. Ilfov. Crucea pentru merit. Preşedintele onorar al F. Decan în anul 1932—33. jud. jud. Decoraţii: Steaua şi Coroana României de războiu. 1926 titular la catedra de Politi­ că socială. Fost consilier tehnic cu grad de secretar general în Resortul mun­ cii şi ocrotirilor sociale din Consiliul Dirigent. Prodecan în anii 1933—34—35. Directorul seminarului de Politică socială. Membru al societăţii de Legislaţie comparată din Paris. Numit pe ziua de 1 Oct. Ordinul Sf. Deputat. în gradul de co­ mandor. Mormânt etc. Directorul Seminaru­ lui de drept roman. Ioan C.48 de agregaţie de drept privat dela Facultatea de drept din Pa­ ris. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular la catedra de procedură civilă. Cătuneanu. 6. fost magistrat. Iaşi. Fost Deputat. Născut la 9 Decemvrie 1878 în Tritul de sus. I. „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl. jud. î i BCU Cluj / Central University Library Cluj 5.. Directorul Seminarul de procedură ci­ vilă. fost — în mai multe rânduri — . C. I. • 4. Fost membru al Con­ siliului dirigent din Ardeal şi şeful resortului codificaţiei (2 Decemvrie—5 Aprilie 1920). D. Decorat cu ordinele ^'Coroana României". iar pe ziua de 1 Ian. Născut la 9 Mai 1883 în Bucureşti. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat şi pe ziua de 1 Iulie 1924 titular la catedra de drept roman. I. Nicolae Ghiulea. Fost secretar general al Ministerului Muncii. Fost deputat şi Secretar general la Ministerele de Justiţie şi Interne. Co­ mandor al ordinului Ferdinand I. Născut la 11 Sept. Emil Haţieganu. „Vulturul" în gradul de cavaler şi medalia „Răsplata Muncii" pentru învăţământ cl. 1919 agregat. Membru al Societăţei de Geografie americană din New-York. Preşedinte al co­ misiei bugetare şi Raportor general la Bugetul general al Sta­ tului. Turda.-ului. Doctor în ştiinţele juridice. Suplinitor la catedra Il-a de drept comercial dela 1 Octemvrie 1925 până la 1 Februarie 1930. Licenţiat în matematică. A. Numit profesor titular de procedură civilă la Facultatea de drept din Oradea pe ziua de 4 Martie 1926.

Fost conferenţiar de drept civil la Facultatea de drept din Iaşi (1 Ianuarie 1930—1 Decembrie 1930) şi la Facultatea de drept din Oradea) 1 Decembrie 1930—15 Iunie 1931). absolvent . şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Lazăr Iacob. Rector în anul 1928—29. Preşedin­ tele Comisiei Căminurilor în 1934—36. fost Ministru al Ardealului. Decan în anii 1921—22 şi 1927—28. Medalia Interaliată „Victoria" şi Meritul Sanitar Cl. Aurelian R. Consilier temporar onorific la Consiliul Legis­ lativ. I. licenţiat în matematici din Bucureşti 1896. fost ministru al Muncii. fost vicepreşedinte al Adunării deputaţilor. 7. „Steaua Ro­ mâniei" şi „Ferdinand I " în gradul de mare ofiţer. Numit profesor titular de Drept bisericesc la facultatea de drept din Oradea (1 Noemvrie 1921—22 August 1934). fost subsecretar de stat la justiţie. Mem­ bru în comisia Căminelor (Bucureşti 1933—1У34). Pro­ fesor titular de Drept bisericesc. 9. Doctor în drept dela Universitatea din Paris cu diplomele de studii superioare de drept privat şi de economie politică. în Bârlad jud. Doctor în teologie. Pre­ şedintele comisiei Căminului şi cantinei (Oradea 1925—1927). în gradul de mare cruce. Bogdan Ionescu.şi actual deputat. Fost decan 1925—1927. Ionaşcu. Ofiţer al „Coroanei Bomâniei" şi „Steaua Româ­ niei". Fost profesor de Drept biseri­ cesc la Academia Teologică ortodoxă din Arad (1908—1922). Născut la 3 Aprilie 1903 în Iaşi. senator şi pre­ şedinte al Casei Naţionale Bihor. Oradea (1927—1934). Numit profe­ sor agregat de drept civil la facultatea de drept din Oradea pe ziua de 16 Iunie 1931. Directorul Căminului studenţesc. Titularul catedrei de drept civil I I I (Introducerea în dreptul civil) şi directorul seminarului co­ respunzător. Suplinitorul catedrei de procedură civilă II până la 1 Mai 1936. Decorat cu ordinele „Coroana României". Născut la 20 Iulie 1875. I.19 . Fost deputat. Tutova. Prorector în anul 1929—30. Membru în Societatea de legislaţie comparată din Paris şi în Asociaţia Juriştilor de limbă franceză. Decorat cu Crucea Comemorativă a Războiului. Prodecan în anii 1920—21 şi 1922—23. 8. Membru în Senatul BCU Cluj / în Senatul Universitar Universitar. Fost membruCentral University Library Cluj Bucureşti 1932—1934. Născut la 28 Martie 1884 în Peşteş jude­ ţul Bihor. Ridicat la rangul de profesor titular pe ziua de 1 Iulie 1934.

Cassiu Maniu. „Răsplatar Muncii" pentru învăţămânât cl. 10. iar pe ziua de 1 August 1926 ti­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tular la catedra de economie politică. jud. ofiţer 1912 şi comandor 1925.20 al şcoalei Superioare din Bucureşti 1897. Muscel. cu examen de capacitate pri­ mul pe toată ţara) până la 1921. „Steaua României. fost preşedinte al Ateneului Român Oradea 1923—1934. 1915. Născut în anul 1899 în Oradea. finan­ ciare şi politice dela Universitatea din Berlin. I.. Membru al Ateneului Ro­ mân Bucureşti din 1906. Suplineşte catedra de filosofia dreptului. Decoraţii: „Coroana României" în gradul de Cavaler 1904 şi comandor 1922. Născut la 12 Februarie 1883 înCâmpulung. numit profesor se­ cundar din 1897 (Bucureşti 1902. înscris în Baroul advo­ caţial Bihor 1923—1934. Numit pe ziua de 25 Ianuarie 1930 agregat. Doctor în Drept dela Universitatea din Cluj (1921). Doctor in ştiinţele economice. Doctor în Drept. Născut în 27 Iulie 1867 în Şimleul-Silvaniei. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de comandor. Turda. profesor titular de drept civil la Fa­ cultatea de drept din Oradea 1921 şi trecut cu acelaş titlu la Facultatea de drept din Cluj 1934. Profesor titular (August 1934) de legislaţie agrară şi industrială. Vaier Moldovan. Ionesca. doctor în drept din Paris 1914. 13. Decorat cu ordinul „Coroana Româ­ niei" în gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. Sălaj. Dimitrie B. Directorul Seminarului de economie politică. „Avântul Ţărei" 1914* pentru războiul din 1913. jud. I. Doctor în Drept dela Facultatea de Drept a Universităţii din Paris (1924). „Crucea Comemorativă" 1918 pen­ tru războiul din 1916—1918. iar pe ziua de 1 Aprilie 1933 titular la catedra . înscris în Baroul advocaţial din Bucureşti 1906— 1923. 12. Lazăr Liviu. Directorul Semina­ rului de politică şi filosofia dreptului. Doctor în ştiinţele juridice. „Ferdinand I " îrr gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl. 11. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de politică. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. în gra­ dul de cavaler 1906. Confe­ renţiar suplinitor la Facultatea de Drept din Oradea în Apri­ lie 1930. I. licenţiat în drept din Bucu­ reşti 1906. Profesor agregat (1931). jud. Născut la 5 August 1875 în Câmpeni. fost advocat.

Decorat cu ordinele „Steaua Ro­ mâniei" în grad de mare ofiţer. Născut în Brăila la 31 August 1884. Directorul Seminarului de Drept admi­ nistrativ.1933— -34. com­ parată din Paris. Cehoslovacia . Decorat cu ordinul „Coroana României" în.Teche. Directorul Seminarului de drept civil. 17. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept civil. Doctor în ştiinţele juridice. Decan în anii 1920—21 şi 1926—27. a. „Ferdinand I " şi „Vulturul . Decoraţii: Leul alb gr. Dumitru D. Tiberiu Moşoiu. Licenţiat în drept şi doctor în drept dela Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti.ş. Doctor în drept din Paris. Profesor titular la Catedra de Drept Comercial I. I. Prodecan în anii 1919— 20 şi 1926—27. Fost vice-preşedintele al Senatului. Camil Negrea. doctor în filologia slavo-română în pedagogie dela Facultatea de litere cehă a Universităţii Carol IV din Praga.. Fost Conferenţiar la Fa­ cultatea de Drept din Cernăuţi. Institutul „slav din Praga. 16. Fost sub­ secretar de stat la Ministerul Instducţiunei. jud. Senator. iar pe ziua de 1 5 . Membru al Instituţiilor: Krâlovska ceskâ spolecnost nauk v Praze (Societe royale des lettres et des sciences de Boheme). 14. Născut la Târgovişte în 23 Iunie 1898. judeţul Făgăraş.grad de Cojmandor. Membru în Societatea de Legislaţie. Doctor în ştiinţele juridice^ advocat.1926—27. Prorector în anul 1925—26. Născut la 25 Feburarie 1882 în Făgăraş. 18.României" în gradul de Comandor. Mehedinţi.1927—28. Din Octombrie 1934 titular la catedra de Drept administrativ. Constantin Petrescu-Ercea. Licenţiat în drept din ^Bucureşti. Traian Pop. Nu­ mit pe ziua de 15 Noemvrie 1919 agregat. Preşedintele Co­ misiei . Absolvent al Facultăţii de Litere a Univ. a. Mototolescu. în comuna Ercea jud. Profesor titular la Istoria dreptului român. Rector în л-nul 1924—25. Profesor titular de drept roman.1892. şi „Răs­ plata Muncii pentru construcţii şcolare".Căminurilor în anii 1925—26. 15. din Bucureşti. III. Doctor în drept al Universităţii din Bruxelles. Născut la 28 Noembrie . Născut la 10 Februarie 1885 în Şinca. BCU Cluj / Central University Library Cluj ş.21 jde drept bisericesc. Făgăraş. „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Advocat. Fost director ministerial al Ardealului.

Direc­ torul Seminarului de drept internaţional. Membru în comisiunea de unificare legislativă şi în consiliul de admini­ straţie al Casei BCU Cluj / Central University Library Cluj autonome a Monopolurilor Statului român. Născut la 5 August 1884 în Timişoara. Profesor titular de Sta­ tistică şi Finanţe. Decorat cu „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. judeţul Neamţ. Născut la 15 Iunie 1875. Gheorghe Sofronie. Suplineşte catedra de Procedură penală. Membru în comisiunile de legislaţie civilă şi penală şi de instrucţie ale Senatului. Timiş-Torontal. Fost deputat. în co­ muna Timişeşti. Decedat la 21 Iunie 1936. 19. jud. 22. I. Doctor în ştiinţele juridice şi politice de la Universitatea din Budapesta. Licenţiat în Litere. Ofi­ ţer al ordinului Steaua României. Decan ân anii 1925—26 şi 1931—32. Suplineşte cealaltă catedră de Drept comer­ cial din 1 Februarie 1930. titular la catedra de drept internaţional. iar pe ziuade 1 Mai 1923. Raportor al Comisiei speciale compusă din membrii ai Comisiilor de legislaţie civilă. în Cluj. I " . „Ferdinand I " în grad de ofiţer şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Doctor în Drept dela Univer­ sitatea din Bucureşti. Directorul Seminarului de drept penal. Decorat cu ordinul „Coroana României" în gradul de coman­ dor şi cu „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. lorgu Radu. Doctor în ştiinţele juridice dela Universitatea din Ber­ lin. Directo­ rul Seminarului de Drept comercial. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de coman­ dor. Senator.. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept comercial. Decan în anii 1924—25 şi 1930—31. Mem­ bru în comisiunea de unificare legislativă. (Studii de speciali­ zare la Geneva). Născut la 6 Decemvrie 1886 în Bacău. Născut la 23 Aprilie 1901. Advocat. Petre Poruţiu. Membru al Comi­ siei de 3 care a redactat proectul de cod penal 1933. Andrei Sigmond. 20. Doc­ tor în Drept. „Coroana României" în gradul de mare ofiţer. Ofiţer al ordinului Coroana României. Profesor titular la catedra de Drept Interna­ ţional Public ridicat la rangul de profesor titular prin De- . 21. jud. I. Suplineşte catedra de drept civil român. Doctor în ştiinţe de Stat. cum şi criminală ale iCorpurilor legiuitoare. Bacău. titular la catedra de Drept penal. Prodecan în anii 1926—27.22 Februarie 1923. Prodecan în anii 1923— 24 şi 1931—32.

Sorbonne. Internaţional de Filosofie ştiinţifică (Pa­ ris. de Sociologie dela 1 Oct. Fost De­ putat şi Secretar al Adunării Deputaţilor. de Filosof ia Dreptului la Oradea în Sept. Preşedinte al Comisiuni Interimare a Municipiului Oradea. Născut la 4 Noembrie 1894. Membru al Societăţii Scriitori­ lor Români Bucureşti (din 1919). Membru al societăţii internaţio­ nale „Philosophia" cu sediul în Belgrad şi în „Association des juristes de langue francaise" (Paris). Născut în Bucureşti la 6 Maiu 1888. Doctor în litere şi Filosofie din 1912. 1935). Coroana României. Profesor Cluj / Central University Library Cluj Univ. George Strat. în Cluj (1920—1921). Secundari din Oradea (1921—1925). 1932). Vice-preşedinte al Reuniunii cultu­ rale „Cele trei Crişuri" (din 1925). Conf. Agregat de Filoso­ fia Dreptului şi Sociologie la Facultatea de Drept din Oradea dela 1931. Premiat de Academia Română. Membru fondator al „Ate­ neului Român" din Oradea. Cavaler al ord. 1923. 2172 1934. 1921. 1934) şi la iCongr. Prof. 24. Studii de specializare la Univer­ sitatea din Berlin în 1913 şi 1914. din BCU titular din 1934. Fost profesor titular în inv. Fost mem­ bru în comisiunea pentru examinarea candidaţilor de profe­ sori. Eugenia Speranţia. la Congresul internaţional de Filosofie (Praga. Referent titular al secţiei econo­ mice a Consiliului Legislativ din anul 1926—1934. Prefect al Judeţului Bihor. pe ziua de 1 Iulie 1934. 23. Laureat al facultăţii de drept din Paris în anul 1923. Fost director al învăţământului su­ perior la Secretariatul General al Instrucţiunii din Cluj (1920). La acesta din urmă a reprezentat şi Uni­ versitatea din Cluj. Membru în „Internationale Vereinigung fur Rechtsphilosophie" din Berlin (din 1928). Licenţiat în drept de la Universitatea din Iaşi. Membru al Societăţii Ro­ mâne de Filosofie (din 1915»). Transferat la Cluj la 1 Iulie 1934. 1927. supl. Numit Conferenţiar supl. Doctor în drept de la facul­ tatea de drept din Paris în anul 1922.23 creţul Regal Nr. Conferenţiar definitiv de Sociologie şi Filosofia Drep­ tului la 1 Febr. secundar (clasificat I-ul la exam. Consilier . Profesor de Filosofie la Academia Teo­ logică ortodoxă din Oradea (1924—1934). de capacitate). Reprezentant oficial al României la Congresul internaţional de Psihologie (Copen­ haga. Fost Preşedinte al Asoc. Studiile universitare (drept şi filosofie) la Bucureşti.

Walter (G) Freiberger Vasile (E) Frohlich Otto (G) Fried Mihail Alex. Meda­ lia interaliată „Victoria". 16. Membru fundator al Asociaţiunei Ge­ nerale a Economiştilor din România. Conferenţiar al Universi­ tăţii Libere din Bucureşti. Alexandru (R) 30. 13. Barabâs Ioan (M) 24. 12. 4. 11. „Crucea de războiu cu 5 barete". 20. Profesor titular al catedrei de Economie politică I I . Ciobanu Ioan ( R ) 34. Traian ( R ) 36. 3. Bodo Ştefan (M) 29. Veniamin(R) . Bohăţiel L. Boţoc Ioan ( R ) 33. Preşedintele şi fundator al Revistei „Libertatea". „Coroana României" în gradul de cavaler cu spade. Lista doctorilor promovaţiUniversity Library Cluj 1935/36. Blumenfeld Paul (E) 27. Danu Tib. Membru al Institutului Regal de Ştiinţe Administrative din România. 5. Codre Ştefan ( R ) 35. Conferenţiar al catedrei de Economie politică de la Facultatea de Drept din Oradea din 1926—1929. Cutoiu Vasile Artenie (R) 40. Cureş Gheorghe ( R ) 39. Coşeriu I. Membru al Institutului Social Român. In Drept: Aluaş Alexandru ( R ) 21. Barbul F. 6. (R) Goina Gheorghe ( R ) Gomboşiu D. 15. BCU Cluj / Central îa anul şcolar 1. Gheorghe (R) Davidovits Albert (E) Decsy Ştefan (M) Diamantstein I. Bona Nicolae (R) 31. 8. Crăciun Dumitru ( R ) 38. Boţan Iuliu ( R ) 32. Vice-Preşedinte al sec­ ţiei Economice. 10. Boariu Livia ( R ) 28. Emeric(E) Domide Flaviu ( R ) Duschka Emil (G) Eger Zoltan (E) Fărcuţiu Aurel ( R ) Fătu Măria (R) Fekete Nicolae (M) Filipan Victor ( R ) Fleck Sfura Emil ( R ) Folberth Ern. 2. 18.24 •onorar al Consiliului Legislativ din anul 1935. Profesor agregat şi apoi titular la ca­ tedra de Economie politică la aceiaşi facultate până în anul 1934. 7. Bârsan Olimpia ( R ) 26. „Meritul Sanitar de aur" şi „Vultu­ rul alb al Jugoslaviei" clasa a V de războiu. 19. Bălan Augustin ( R ) 22. 14. 9. Membru fundator al Asociaţiunei Române pentru progresul social. Mircea ( R ) 25. (E) Gaşpar Aurel ( R ) Gheorghiu O. Const. Decorat cu ordinele: „Steaua Ro­ mâniei" în gradul de ofiţer. Baneasu Ioan ( R ) 23. 17. Cotuţiu Ioan ( R ) 37.

82. Noveanu Mihail ( R ) 41. Hartstein Ignaţie (E) 83. Oprea Leontina (R) 42. ffîlmăgean Iuftu ( R ) 84. O ros Iuliu ( R ) 43. Heeger Ioan (M) 85. Osvâth Arpad (M) 44. Hollanda Vicenţiu ( R ) 86. Paica Ioan ( R ) 45. Iuliu D. Coriolan ( R ) 87. Pop Isidor ( R ) 46. Jauernig Sigfrid ( u ) 88. Pop Iustin ( R ) 47. Justian Ileana ( R ) 89., Popescu Eugen ( R ) 48. Kamil Rozalia (E) 90. Popa S. Emilian ( R ) 49. Kasztner Rudolf (E) 91. Porumb P. Graţian ( R ) 50. Keintzel Harald (G) 92. Puica Ionel ( R ) 51. Kiss Gheorghe (M) 93. Ranga Liviu ( R ) 52. Kis Emeric (E) 94. Relega Virgil ( R ) 53. Klein Andrei (E) 54. Klein Ioan (G) 95. Reich Otto (G) 96. Roman Dionisie ( R ) 55. Kohn Otto (E) 97. Roth Paul (E) 56. Korai Eugen (E) 98. Rusu Gheorghe ( R ) 57. Kovâcs Edmund (M) 99. Rusu Victor (R) 58. Kozma Ladislau (M) University Library Cluj 59. Kremer L. BCU Cluj / Central100. Sâmuel Andrei (E) Vasile (E) 101. Sari R. Ştefan (M) 60. Laufer Ernest (E) 102. Şerban Emil ( R ) 61. Lebovits Iuliu (E) 103. Simon Meinhard (E) 62. Maca vei Viorol (II) ; 104. Somlay Elemer (M) 63. Manea Alexiu (R) 105. Solymos Ivan (M) 64. Marcu Vasile ( R ) 106. Schwebel Emanuil (E) 65. Mendel Maxim (E) 107. Szathmăry Bela (M) 66. Miclea Traian ( R ) 108. Szatmâri Francisc (M) 67. Modval Anton ( R ) 68. Modreanu Dumitru ( R ) 109. Tămaş Laurenţiu ( R ) 110. Tăutu Ştefan (R) 69. Moldovan Ioan ( R ) 111. Teleki Andrei (M) 70. Monduk Adalbert (M) 112. Tolcsvai Ladislau (M) 71. Monţia Octavian (R) 113. Trifan Natalia ( R ) 72. Mureşian Gheorghe ( R ) 114. Vâczy Coloman (M) 73. Muşte Alexandru ( R ) 115. Veress I. Iuliu (M) 74. Muth Octavian ( R ) 75. Nagy Gabriela (M) 116. Neiner Andrei (E) 76. Nagy Ladislau (M) 117. Weissmahr liga (G) 77. Nagy Nicolae (M) 118. Weiss Iosif (E) , 78. Naiu Iosif ( R ) 119. Л\'ек(>г1е Anton (G) 79. Negrea Alexandru ( R ) 120. ^ ă r i a r L. Mircea (R> 80. Nicoară Eugen ( R ) 121. Zegrean Aurel ( R ) 81. Nicoară Ioan ( R )

26 : de Stat: 40. Drăgoi Gheorghe ( R ) Amirâs Mihail (M) 41. Dragoş Mircea ( R ) Andru Aurel ( R ) 42. Druckmann Hildegard(E)ş Asztalos Alexandru (M) 43. Faina Liciniu ( R ) Auerbach Leo (E) 44. Fărcaşiu Emil ( R ) Avram Vasile ( R ) 45. Feiner Adrian (E) Babad Dora (E) 46. Fenyes Magdalena (E) Balea E. Gabriela ( R ) 47. Friedmann E. Ignaţie (E)> Balint Gavril ( R ) 48. Frenţiu Gheorghe ( R ) Bank Desideriu ( R ) 49. Gaşpar E. Cornel ( R ) Bardoşi Marius ( R ) 50. Gaster Eduard (E) Bârna Zoltan (E) 51. Găvruţa Savu ( R ) Baruţia Petre ( R ) 52. German Ioan ( R ) Bej an Aurel ( R ) 53. Ghiulea I. Ioan ( R ) Beregszâszy Gavril (M) 54. Goldstein Filip (E) Bereczky Ştefan (M) 55. Gottlieb Frederic ( E ) Berkovits Ludovic (E) Binder Weisz Leop. (E) 56. Gostea Traian ( R ) 57. Grădinariu Emil Bitter WolfBCU Cluj / Central University Library Cluj ( R ) (E) 58. Gridan S. Octavian (R> Bokor E. Clarol (M) 59. Gronich Artur (E) Boros Alexandru (M) 60. Gudea Gheorghe ( R ) Borza Viorel ( R ) 61. Gyorbiro Desideriu (M) Bottez Dimitrie ( R ) 62. Harhoiu Dionisie ( R ) Bran Atanasie (R) 63. Hektor Ludovic (M) Bredeanu Cornel ( R ) 64. Heilper Ernest (E) Brull Moriţ (E) 65. Humeniuc Aristide (Ucr.)> Caban Alexandru ( R ) 66. Huszâr Edmund (M) Căicuţiu Ioan ( R ) 67. Ilian Emil Iuliu ( R ) Căpitan Vir. Aurel ( R ) 68. Istin Desideriu (M) Oieţianu Onoriu ( R ) 69. Ionescu D. Ioan ( R ) Chişu Margareta ( R ) 70. Iosof Liviu ( R ) Chiş Ignaţie ( R ) 71. Jivan Iosif ( R ) Ciser Iosif ( R ) 72. Jurim Heinrich (E) Colomiţchi Ioan ( R ) 73. Karl Ludovic (E) iCoşeriu Tr. Ioan ( R ) 74. Katz Beniamin (E) Cosor Aurel ( R ) 75. Katz Gustav (E) Creţiu Iacob ( R ) 76. Kessler Iona (E) David Leib (E) 77. Kinel Eduard (G) Dimitriu Virgil ( R ) 78. Kinnsbrunner Gert. ( E ) Drăghiciu Aurel ( R ) In ştiinj

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

2T.
119. Pop Eugen ( R ) 79. Klein Ladislau (Е) 120. Pop Ion ( R ) 80. Enopp W . Bruno (G) 121. Pop Leonida ( R ) 81. Koller Ladislau (M) 122. Papa Liviu ( R ) 82. Kopecki Francisc (G) Krell Jacob (E) 123. Popoviciu Emil ( R ) 83. 84. Kupferschmiedt Aron (E)124. Popovici Harieta ( R ) 125. Porumb P. Graţian ( R ) 85. Kiihn Ioan (G) 126. Puşcaşiu I. Virgil ( R ) 86. Kutlik C. Teodor (SI.) 127. Pustai Ioan ( R ) 87. Lammel Antoniu (M) 128. Râkosi Ştefan (M) 88. Lichtmann Ludovic (E) 89. Lighezan Alexandru ( R ) 129. Râmneanţu Caius ( R ) 130. Raţiu Simion ( R ) 90. Ludu Liviu ( R ) 131. Rechia Ioan ( R ) 91. Lungu Păun ( R ) 132. Rettig Frideric (E) Mârton Ludovic (E) 92. 133. Ridi Francisc (M) 93. Mâthe Ladislau (M) 134. Roca Petru ( R ) 94. Melcer Otto (E) 135. Rocsin Aurel ( R ) 95. Miilea Carmen ( R ) 136. Romanovschi Iaroslav(U)* Mir ce a Traian ( R ) 96. 137. Romanovschi Leon ( U ) (M) 97. Molnar IoanBCU Cluj / Central University Library Cluj 98. Могагш Alexandru ( R ) 138. Roşea Augustin ( R ) 139. Rosenthal Ludovic (E) 99. Morariu Simion ( R ) 140. Rosenthal Pavel (E) Munteanu Aurel ( R ) 100. 141. Rosenstrauch Maxim. ( E ) 101. Mureşianu Ioan ( R ) 142. Rubinstein Maximilian(E). 102. Nemecz Aloiziu (M) 143. Ruffu Augustin ( R ) 103. Nemeti Gheorghe (E) Nestmann I. Francisc (G)144. Sămărtinean Vasile ( R ) 104. 145. Sâmuel Andrei (E) 105. Nicula Alexandru ( R ) 146. Siebig Edmund (M) 106. Oros Eugen ( R ) 107. Oros Ioan ( R ) 147. Silbermann Iacob (E) 108. Oros Iuliu ( R ) 148. Simion Vasile (E) 109. Osvât Gheorghe (E) 149. Simu S. Octavian ( R ) 110. Ohlgiesser Siegfried (E) 150. Sirca Eugen ( R ) Ш . Pachter Sigfrid (E) 151. Schlanger Adolf ( E ) 112. Pascu Ioan ( R ) 152. Spătaru Toma ( R ) 113. Patachi Octavian ( R ) 153. Stan Ioan ( R ) 114. Palcău Gheorghe ( R ) 154. Ştefănuţ Mircea ( R ) 115. Peschir Măria ( R ) 155. Sternbarg Siegfried (E)'* 116. Peter Pavel (M) 156. Sternberg Silvia (E) 117. Petruţiu Gavril ( R ) 157. Sternlieb Salo (E) 118. Pop Emil ( R ) 158. Sternheim Iuliu ( E )
j

:?8
159. 160. 161. 162. 163. 164. 165,. 166. 167. 168. 169. 170. 171. Strul Aron (E) Strul Mauriţiu (E) Susskind Samuil (E) Scharf Solomon (E) Schieber Sulim (E) Schmidt Iosif (G) Schiitz Erich (G) Sziics Francisc (M) Tănase Traian ( R ) Tarniţa Paramon ( R ) Tartler V. Ervin (G) Teitler Bernhard (E) Ţenţ Ioan ( R ) 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. Terţan Nicolae ( R ) Thaler Richard (E) Titorov Ştefan (B) Toduţiu Iuliu ( R ) Vaida Alexandru ( R ) Vancea Sabin ( R ) Vătăşescu Gheorghe ( R ) Vişia Stelian ( R ) Voinovici Vladimir ( R ) Wagner Richard (E) Weimann Augustin (E) Ziegler Emil (M) Zurânyi Vilhelm (M)

Lista licenţiaţilor în (

BCU Cluj / Central University Library Cluj ) 22. Beleş Camil ( R 1. Abrudan Teodor ( R ) 23. Benedek Antoniu (M) 2. Aciu Gheorghe ( R ) 24. Bergler Ezer (E) 3. Adorjân Petre (E) 25. Rergmann Gh. Gustav ( E ) 4. Albrich Norbert (G) 26. Berkeczy Pavel (M) 5. Albu Eugen (R) 27. Birnberg Mauriţiu (E) ' 6. Albu Zoltan (M) 28. Biriş Ovidiu ( R ) 7. Anton Ilia Mircea ( R ) 29. Blazsek Alfred (M) 8. Apâthy Pavel (M) . 30. Blotor Vasile ( R ) 9. Apâthy Zoltan (M) 31. Bondar Gheorghe ( R ) 10. Arieşan Vaier ( R ) 32. Boantă G. Alexandru ( R ) 11. Arvai Mihail (M) 33. Bogdan Andrei (M) 12..Aszţalos Zoltan (M) 34. Bohânszky Ladislau (M) 13. Balint Gavril (E) , 35. Boila Cornelia ( R ) 14. Bânyâsz Aurora (E) 36. Bolcaş A. Mircea ( R ) 15. Bârâny Ladislau (E) 37. Boldor Ştefan ( R ) 16. Bârcean. Valeriu ( R ) 38. Borka Alois ( R ) 17. Barabâs Bela (M) 39. Borzaşi Victor ( R ) 18. Bârna Cornel ( R ) 40. Boşian Vasile ( R ) 19. Becicheri Valeria ( R ) 41. Brâncovean Mircea ( R ) 20. Bej an Traian (R) 42. Brânzeu Iulian (R) .. , 21. Bekeny Acaţiu (M)
f : l

jpt în anul şcolar 1935/36. c.

43. Breckner Frid. Adolf (G) 83. Dragnea Florea ( R ) 84. Dumitrescu Sanda ( R ) 44. Breckner Wilfried (G) 85. Diirbach Ioan (G) 45. Brote Nicolae ( R ) 86. Ehrlich Petru (G) 46. Bucur Florica ( R ) 87. Ehrmann Walter (G> 47. Buda Vasile ( R ) 88. Enăchescu Sorin ( R ) 48. Buhala Măria (M) 89. Erdoşi Ioan ( R ) 49. Buian Nicolae ( R ) 90. Farkas Ladislau ( M ) 50. Bunea Ioan ( R ) 91. Fătu Olimpia ( R ) 51. Burcaş Augustin ( R ) 92. Feier Vasile ( R ) 52. Câmpian Valeriu ( R ) 93. Fekete I. Gavril ( M ) 53. Caţavei Măria ( R ) 94. Fenyvessy Ioan (M) 54. Cheresteşiu Ioan ( R ) 95. Ferencz Ludovic (M) 55. Chişiu Adrian ( R ) 96. Fiscuti Alexandru ( R ) 56. Ciortea Alexandru ( R ) 97. Floriţa Ioan ( R ) 57. Clujean I. Valentin ( R ) 98. Fodorean Ovidiu ( R ) 58. Cociu Petru ( R ) 99. Foica Gheorghe ( R ) 59. Corodan Tiberiu ( R ) 100. Frănkel Ladislau ( E ) 60. Costea Dumitru ( R ) 101. Fux Library Cluj 61. Costea Cornel ( R ) / Central UniversityMargareta (E) BCU Cluj 102. Găitan Gheorghe ( R ) 62. Costea Salvator ( R ) 103. Gallea Eugen ( R ) 63. Cravţov Procopie (R) 104. Garabedian Cricov (R^ 64. Crişan A. Titus ( R ) 105. Găvozdea Andrei ( R ) 65. Cristea Gheorghe ( R ) 106. Găvruţa Savu ( R ) 66. Cristian Ilie ( R ) 107. German Cornel ( R ) 67. Csiky Andrei (M) 108. German Emil ( R ) 68. Csutak Gavril (M) 109. Gheaja M. Titus ( R ) 69. Dămian Emil ( R ) 110. Giday Iuliu (M) 70. Danka Desideriu (M) 111. Gitta Antoniu ( R ) 71. Decean Petru ( R ) 112. Gostea Traian ( R ) 72. Demian Emil ( R ) 113. Gradoviciu Emil (R 73. Devald Ladislau ( R ) 114. Gridan S. Octavian (R> 74. Dinca Marin ( R ) 115. Grivase Silivan ( R ) 75. Dinu Mihail ( R ) 116. Gross Desideriu ( E ) 76. Dinulescu Nicolae ( R ) 77. Dobre Ioan Tiberiu ( R ) 117. Gross Frideric (G) 118. Grozdea Mircea ( R ) 78. Dobrican Vasile ( R ) 119. Grun Artur (E) 79. Donca Mihail ( R ) 120.. Gudea Gheorghe ( R ) 80. Dominits Ladislau (M) 121. Guttmann Ecaterina (E)81. Dordea Mircea ( R ) 122. Gyenge Ladislau ( M ) 82. Drăgan Valeriu ( R )

30

I 163. Lâszloffy Arpad (M) 123. Gyorgy Tiberiu (M) Laza Gheorghe (R) 164. 124. Hayer Martin (G) 165. Lazar Traian (R) 125. Hann Vilhelm (G) 166. Lazaroiu Stelian ( R ) 126. Hango Sever ( R ) 167. Laurenţiu Emil (R) 12.7 Hasenfratz Ştefan (G) 168. Laurenţiu Octavian (R) 128. Haşaş Dumitru (R) 169. Lebanov Anton (M) 129. Haţieganu Simion (R) 170. Lenkey Vasile (M) 130. Hăuser Egon (G) 171. Ligeti Ecaterina (E) 131. Hejja Coloman (M) 132. Hermel A. Reinhold (G) 172. Luca Cornelia ( R ) 173. Lupu Ştefan (R) 133. Hetco Virgil (R) 174. Maduţa Ioan (R) 134. Horedt Curt (G) 175. Magda S. Ioan (R) 135. Hozan Victor (R) 176. Man Teodor (R) 136. Hurghiş Ioan (R) 177. Markovits Ştefan (E) 137. Iliescu C. Aurel (R) 178. Marian Vasile ( R ) 138. Ilieşiu Simion (R) 179. Mărie Vasile (R) 139. Ilniczky Aurel ( R ) 180. Mărieş Iuliu (R) 140. Ienciu Amos (R) 141. Ieremici Traian Cluj ) Central181. Mărienuţ Dumitru (R) BCU ( R / University Library Cluj 142. Ionescu D. Alexandru (R)182. Marişiu Ioan (R) 143. Ionescu D. Nicolae (R) 183. Matesz Paul (M) 144. Ionescu Grigore Titu ( R ) 184. Mâtyâs Lorand (E) 185. Mendel Ladislau (E) 145. loja Gheorghe (R) 186. Mera Eugen (R) 146. Iovănel Dimitrie ( R ) 187.. Mersich Andrei (G) 147. Iudovits Hugo (E) 188. Mesaroş Vasile ( R ) 148. Kamil Izidor (E) 189. Meseşan Virgil (R) 149. Katz Andrei (E) 190. Mets Iuliu (G) " I 150. Kepp Gustav (G) 191. Mezey Laura m. Radu (R) 151. Kerezsi Ladislau (M) Kerner Aurel Ludovic (Ivi) 192. Mihailescu Vasile (R) 193. Moanţă Andrei (R) 153. Kiss M. Adalbert (M) 194. Mocsi Carol (M) 154. Kirsch Vilhelm (M) 195. Moldovan Ioan (R) 155. Kormos Andrei (E) 196. Moldovan Petru ( R ) 156. Koos Francisc (M) 197. Moldovan Vaier ( R ) 157. Kovâcs Magda (M) 198. Moldovan Vasile ( R ) 158. Krajnik Alexandru (M) 199. Moldovan Zeno (R) 159. Kralik Şarlota (M) 160. Krizsanoszky Eduard (M) 200. Munteanu H. Const. (R) 201. Mureşan Iuliu (R) 161. Kuszalik Ioan (M) 202. Nâdas Victor (E) 162. Kutlik C. Teodor (S)

31

243. Pop Dumitru ( R ) 203. Nagy Benedict (M) 244. Pop Elisabeta ( R ) .204. Neamţiu Sabin ( R ) 245. Pop Faust (R) 205. Necşa Ioan ( R ) 246. Pop Romul ( R ) 206. Neda Gheorghe ( R ) 247. Pop Sabin ( R ) 207. Negruţiu Silviu ( R ) 248. Pop I. C. Sextil ( R ) 208. Nemet Nicolae ( R ) 249. Pop Lemeni Mihaela ( R ) 209. Nemeti Gheorghe (E) 250. Preda Ioan ( R ) 210. Nestor Emil ( R ) 251. Preda Vasile ( R ) 211. Nestorescu Măria ( R ) 252. Pustai Ioan ( R ) 212. Nicoară Cornel ( R ) 253. Radu Vasile ( R ) 213. Nissel Cornelia (E) 254. Raliş Iosif ( R ) 214. Nisli Bela (M) 255. Raţiu I. Brutus ( R ) 215. Nistor Aurel ( R ) 256. Rechia Ioan ( R ) 216. Olariu Andrei ( R ) 257. Redl Frida (M) 217. Olariu Caius ( R ) 258. Reff Flavian ( R ) 218. Oltean Ilie ( R ) 259. Reteşianu Simion ( R ) 219. Oprea Toma ( R ) 260. Rieger Ladislau (E) 220. Oprean Ioan ( R ) 261. Rosner Andrei (E) 221. Opriş Ioan (R) BCU Cluj / Central University Library Cluj 262. Rusu Romul ( R ) 222. Opriş Iuliu ( R ) 263. Sârbu Marin ( R ) 223. Opriş Romul ( R ) 264. Samu Avram (E) 224. Oprişor Isaia ( R ) 265. Şerb an Virgil ( R ) 225. Oşan Gheorghe ( R ) 266. Siebig Edmund (G) 226. Osvât Gheorghe (E) 267. Socol Aurel ( R ) 227. Otel Teodor ( R ) 268. Somlyay Rudolf (M) 228. Oţetea Tiberiu ( R ) 269. Spân Ignaţie ( R ) 229. Pampu Eleonora ( R ) 270. Spitzer Victor (E) 230. Papp Ioan ( R ) 271. Ştefănescu Toma ( R ) 231. Papp V. Tiberiu (M) 272. Stern Alexandru (E) 232. Pârvănescu Petre ( R ) 273. Stoica Gheorghe ( R ) 233. Peneş Şt. Romul ( R ) 274. Suciu Camil (R) 234. Pesecan Ioan ( R ) 275. Suciu Eugen ( R ) 235. Peschir Măria ( R ) 276. Surdulescu Victor ( R ) 236. Peter Alexiu (M) 277. Şuşan Lucia ( R ) 237. Peter Amade "(M) 278. Şuteu Vasile (R) 238. Petrencs Victor ( R ) 279. Schmidt Albert (M) 239. Petrescu Constanţa ( R ) 280. Schweitzer Arpad (M) 240. Pildner Ciurt (G) 241. Piscoran Alexandru ( R ) 281. Szancsali Gheorghe (M) 282. Szenkovits Tiberiu (M) 242. Pitariu Cornel ( R )

82
283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. Vodă A. Emil ( R ) Szentivânyi Alexiu (M) 299. Voina Ioan (R) Szilâgyi Alexandru (M) Szimonovits Coloman (M) 300. Voitescu Mihai ( R ) 301. Vuia Octavian ( R ) Taflan Tiberiu (R) 302. Vulişici Vasile ( R ) Tana Iosif ( M ) Tanase V. Constantin ( R ) 303. Vuşcan Vasile ( R ) 304. Wartenberg Gheorghe (E) Tanase Traian ( R ) 305. "Weiner Francisc (M) Tătar Zeno (R) 306. "Weiss Alexandru (E) Ţinţaş Vasile ( R ) 307. Weisz Rudolf (E) Tiniş Anton ( R ) 308. Wischet Ernest ( G ) Tokes Iosif ( M ) 309. Zâdor Melitta (E) Triteanu Petre (R) 310. Zeitler Augustin (M) Tufan Alexandru ( R ) Varlam Andronache (R) 311. Zidveanu Valeriu ( R ) 312. Zimmermann Otto (G), Vaszika Pavel ( M ) 313. Zoppelt M . Carolina (G)
BCU Cluj / Central University Library Cluj

1 seminar) Profesor titular: Dimitrie Mototolescu. A tratat materia din program. „Perspectiva Istorică". „Opera lui Marx". „Psihologia maselor". Slăvescu Eug. Ohler Charolta. per­ soane şi bunuri. Kontz Francisc. „Muncitorii industriali după Sombart". tratându-se materia prevăzută în program. Spencer" (Neamţiu Ioan). 1.B) ACTIVITATEA DIDACTICĂ. ANTJAKUL 1935/36 3- . ANUL I. 2 seminar) Profesor titular: Eugeniu Sperantia. Cursuri de licenţă.. S'au ţinut cursuri de Enciclopedie. 1 seminar} Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. 2. I. ftălugăru Vasile. D r e p t r o m a n . Filosofie juridică şi Sociologie. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. 3. Sabin) şi „Individul Împotriva sta­ tului după H. Au referat studenţii: Pop Grigore. Catedra II 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. La discuţiuni au par­ ticipat activ douăzeci şi unu de studenţi. Lucrări de seminar: S'au făcut referate şi s'a discutat asupra următoarelor teme: „Ideea de drept şi fundamentul ei". „Metoda în sociologie după Durkheim". I s t o r i a d r e p t u l u i r o m â n . Doczi Fr. F i l o s o f i a d r e p t u l u i şi sociologia. 4 ore săptămânal fixate Miercurea şi Joia (2 curs. S'au prezentat teme scrise asupra subiectelor: „Istoria ideilor sociale" (Moga Z. A tratat despre istoria surselor dreptului roman.

Profesor titular: Ion C. Catedra II. discutat şi criticat urmă­ toarele lucrări ale studenţilor: Eugen Slăvescu „Unirea Ro­ mânilor". Cătuneanu. Seminar: S'a tratat şi s'au făcut colocvii cu studenţii asu­ pra diferitelor părţi din materiile ţinute la curs. ANUL II. 5. B. persoane şi bunuri. catolic şi protestant.34 4. BCU prevăzută în program. Profesor titular: Lazar Iacob. D r e p t civil. Drept constituţional. S'a predat materia prevăzută în program. 6. Istoria izvoarelor dreptului bisericesc ortodox. 7. Grigorie Pop „Ori­ ginea şi condiţiunea proprietăţii în România". 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. Petre Dehelean „Democraţia ca bază de organizaţie a Statului de azi". E c o n o m i a politică Catedra I. D r e p t r o m a n . Catedra I. cu de­ osebită considerare la biserica ortodoxă. Koncz Francisc „Situaţia socială şi juridică a femeii române". Iulian Nicoară „Arta legiuirii". 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. 8. 1 seminar) Profesor titular: Romul Boilă. catolică şi protes- . A tratat despre actul juridic. Marţea şi Miercurea. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. Organizaţia şi administraţia bisericească. 3 ore săpt. 1 seminar). A tratat materiaCluj / Central University Library Cluj Lucrări de seminar: S'au citit. Ionescu. Grigorie Mesteş „Fanarioţii". 3 ore săptămânal fixate Lunea. în scopul de a le desvolta spiritul juridic şi a-i deprinde cu soluţionarea problemelor de drept. A tratat materia prevăzută în program. D r e p t bisericesc. 1 seminar) Profesor titular: D. fixate Marţea şi Miercurea (2 curs. 1 seminar) Profesor titular: Bogdan Ionescu.

35

:tantă. Dreptul particular al Cultelor în România. Raportul dintre Stat şi Biserică. Dreptul de Stat în România (regimul cultelor). Seminar: Aprofundarea legii pentru regimul Cultelor şi Concordatului cu Sf. Scaun. 9. Economie politică. Catedra II. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: George Strat. A tratat Istoria doctrinelor economice. Lucrări de seminar: Conferinţe ţinute sub personala su­ praveghere şi îndrumare a titularului catedrei asupra urmă­ toarelor probleme şi de către studenţii indicaţi mai jos: a) Economişti români şi străini Ştefan Zeletin, omul şi opera sa economică şi sociologică de către Dinică Dtru cu ample dis­ cuţii ce au durat 2 şediţe. Charles Gide, analiza operei sale de Rădulescu Florian 2 şedinţe. 'Werner Sombart, cercetarea operei şi teoriilor sale asupra formaţiunei capitalismului mo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dern de Dobo Anton 3 şedinţe, b) Curente doctrinare. 1. Cooperatismul. Consideraţiuni generale asupra evoluţiei sale în Occident şi vechiul regat — de către Bocian Valentin. 2. Cooperatismul în Transilvania şi cu specială privire la Saşi, de Barabassy Ladislau. 3'. Bolşevismul în faza aşa zisă Stalinistă, de Petrescu Paul. Discuţiunile seminarului asupra acestui ciclu au durat 6 şedinţe, c) Monografii asupra economiei na­ ţionale: 1. Industria aurului în România de Chira Aurel; 2. Industria metalurgică în România de Pălăgieşu Mircea. 3. In­ dustria lemnului în România de Păsăraru I. 4. Banca Naţio­ nală a României şi politica creditului şi a scontului în epoca de după războiu de Cerghizan Vasile. Discuţiunile asupra subiectelor dezvoltate în acest din urmă ciclu au durat 7 şe­ dinţe. Lucrări practice în care s'au făcut exerciţii de cerce­ tări bibliografice, de analize statistice precum şi un număr de colocvii asupra materiei generale a Economiei politice şi Is­ toriei doctrinelor economice au avut loc într'un număr de 12 şedinţe. La toate lucrările de seminar au luat parte în mod regu­ lat un număr de 50—60 studenţi.

36

IO. Drept administrativ. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea. Prfesor titular: Vaier Moldovan. A tratat materia prevăzută în program. 11. D r e p t civil. Catedra III. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Incapacităţile în dreptul civil roman, curs predat în pri­ mul semestru. S'a tratat noţiunea de capacitate şi clasificarea incapacităţilor. Teoria generală a obligaţiilor curs predat î a al doilea semestru. Probele şi actele de stare civilă, curs pre­ dat în comun studenţilor anului I I licenţă şi studenţilor dela doctorat. II. Lucrări de Seminar: (1 oră săptămânal fixată Lunea). A ) Referate BCU Cluj / Central University Library Cluj rezumând: (6 şedinţe). Au întocmit referate, cărţile studiate, următorii studenţi: 1. Rădulescu Florian de­ spre „L'Unification internaţionale du droit prive" <de Rene Demoque; 2. Năstase Nae despre „L'Esprit du droit chez Ies anciens" de T. Rothe; 3. Masca Vasile despre „Le droit subjectif" de Octavian Ionescu; 4. Teodorescu Gabriela despre „La Copropriete d'un bien" de A.-Ionaşcu. Referatele au fost însoţite de interogaţii, critici şi discuţiuni. B) Conferinţe (11 şedinţe). Au ţinut conferinţe, urmate de critici şi discuţiuni, următorii studenţi: 1. Dinică Dumitru despre „Uzufruct"; 2. Petrescu Paul despre „Dobândirea drepturilor reale"; 3. Barabassy Ladislau despre „Servituti"? 4. Dobo Anton despre „Publicitatea imobiliară"; 5. Bocian Valentin despre „Acţiunile posesorii"; 6. Dâmboianu Valeriu despre „Uniunea liberă"; 7. Cerghizan Vasile despre „Avocaţi şi magistraţi"; 8. Simon Tiberiu despre „Interpretarea drep­ tului". C) Lucrări practice (15 şedinţe). a) Exerciţii de cercetări bibliografice şi jurisprudenţiale. S'au ţinut 4 şedinţe în scopul de a deprinde pe studenţi cu

37

cercetările de doctrină şi jurisprudenţa necesare pentru în­ tocmirea unui studiu sau pentru prepararea unui proces. b) întocmirea unui studiu cu colaborarea unei echipe de studenţi. S'a întocmit un studiu despre „Declaraţia unila­ terală de voinţă şi efectele ei juridice" cu colaborarea exclu­ sivă a următorilor studenţi: Chira şi Pălăgieşiu (pentru doctri­ na română), Dinică şi Petrescu (pentru doctrina franceză), Simon (pentru doctrina germană), Tereanu şi Mesaroş (pen­ tru doctrina dreptului local), Bocian şi Rădulescu (pentru ju­ risprudenţa română), Pantazescu şi Suciu (pentru jurispru­ denţa franceză), Masca (pentru dreptul comparat). Redacta­ rea finală a fost făcută de studentul Dinică. Planul lucrărei, materialul adunat, sistematizarea ideilor şi, la sfârşit, lucra­ rea însăşi, au făcut, în mod succesiv, obiectul discuţiunilor publice în seminar în cursul a 6 şedinţe. c) Desbaterea unui proces fictiv. In 5 şedinţe succesive s'a pregătit şi s'a desbătut de către studenţi, în faţa unei instanţe fictive compusă din studenţi, un proces de responsabilitate (accident de automobil).Central University Library Cluj excepţiile BCU Cluj / Acţiunea, întâmpinarea, .procedurale, pledoariile în fond şi sentinţa, toate întocmite de către studenţi, au fost discutate şi corectate în şedinţele de seminar cu participarea tuturor studenţilor. D) Colocvii (12 şedinţe). S'a discutat sub formă de inte­ rogări şi răspunsuri o mare parte din materia predată la curs şi anume: Incapacităţile şi Isvoarele obligaţiunilor. Circa 50 de studenţi, făcând dovada unei suficiente aprofundări a ma­ teriei, au fost dispensaţi de examenul final, în ce priveşte aceste părţi ale cursului. 12. Drept penal ş i procedură penală. 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, î seminar) Profesor titular: Traian Pop. S'a predat materia prevăzută în program. 13. Legislaţia agrară şi industrială. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Liviu Lazar. S'au ţinut cursuri asupra materiei din program.

38

14. Statistici». 2 ore săptămânal fixate Marţea (1 curs, 1 seminar)^ * Profesor titular: Andrei Sigmond. S'a tratat materia prevăzută în program. 15. Politica. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Casiu Maniu. A tratat materia prevăzută în program. Anul I I I . 16. Drept internaţional public. 3 ore săpt. fixate Marţia şi Miercurea (2 curs, 1 seminar).. Profesor titular: George Sofronie. S'a ţinut un curs general de Drept Internaţional public„ privind principiile, instituţiile şi jurisprudenţa dreptului cla­ sic şi prezentându-se noile tendinţe la diferitele materii. In seminar,BCU Cluj / Central University Library Cluj s'au comentat şi interpretat diferite texte de drept internaţional pozitiv, privind mai ales drepturile şi in­ teresele României. Deasemeni s'au prezentat date bibliogra­ fice şi critice asupra diferitelor materii, cercetate în cadruL cursului. 17. Drept internaţional privat. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Iorgu Radu. S'a tratat materia prevăzută în program. ÎS. Ştiinţa şi legislaţia financiară. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor suplinitor: Romul Boilă. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1 Aprilie 1936). S'au ţinut cursuri asupra materiei prevăzute în program19. Drept civil. Catedra I. 3 ore săptămânal fixate Marţea, Miercurea şi Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela I Iulie 1936).. A tratat materia prevăzută în program.

89

20. D r e p t civil Catedra IV. Profesor titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat în patru ore de curs săptămânal, Capacitatea persoanelor şi Succesiunile ab intestat. S'au făcut lucrări de seminar cu studenţii, 2 ore săptă­ mânal, tratându-se sub formă de colocvii „contractele spe­ ciale". Au luat parte la aceste lucrări circa 50 studenţi. Pe lângă aceste lucrări s'au mai ţinut conferinţe, cari au dat loc la discuţii contradictorii, de către Dnii studenţi Crişan Vaier tratând despre „Aspectul istoric al dreptului succesoral", Cornea Nicolae tratând despre „Dreptul de succesiune al soţului supravieţuitor", Popescu Ioan tratând despre „Forţa majoră în dreptul civil", Issekutz Ioan tratând despre „Fideicomisele familiare". 21. Drept comere'al. Catedra I. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, 1 seminar) - Profesor titular: Petre Poruţiu. Istoricul dreptului comercial. Izvoarele dreptului comer­ cial. Codul şi celelalte legi comerciale. Economia codului co­ mercial român, transilvănean şi bucovinean. Uzurile co­ merciale. Actele de comerţ în codul român, transilvănean şi buco­ vinean. Comerciantul. Societăţile comerciale. Seminar: Demonstraţiuni practice cu privire la materia desvoltată. 22. Drept comercial. Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: C. Petrescu-ErCea. A tratat Isvoarele dreptului comercial. Actele de comerţ. Comercianţi. Societăţile comerciale. Societatea în nume co­ lectiv, în comandită simplă, anonimă, în comandită cu ac­ ţiuni. Lichidarea. Societăţile civile sub formă comercială. Condiţiunea juridică a societăţilor străine. Asociaţiunea în participaţiune.

40 Lucrări de seminar: Anul III. 1. Iuhas Leontin, Auxiliarii comercianţilor, 2. Lechinţan Grig., Mandatarii comerciali şi comisionarii, 3. Issekutz Ioan, Actele de comerţ după legea aplicabilă în Transilvania, 4. Vasiliu Clonstantin, Mijlocitorii comerciali. Anul IV. 1. Iliescu Aurel, Actele de comerţ subiective, 2. Farkas Ladislau, Despre firme şi embleme, 3. Gitta Antoniu, Registrele comercianţilor, 4. Floriţa Ion, Teoria actelor uni­ lateral comerciale. 23. Procedură civilă. Catedra I. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Joia. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat materia prevăzută în program. 24:. Central University Library BCU Cluj /Procedură civilă. Cluj

Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (1 curs, 1 seminar). Prof. titular: Victor Cădere (în concediu până la 30. IV. 1936) Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. A) Cursul predat de prof. Aurelian R. Ionaşcu: a) Prin­ cipiile generale de procedură civilă, b) Acţiunea în justiţie, c) Jurisdicţiunea, d) Organizarea judiciară, e) Competinţa. B) Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria ge­ nerală a execuţiei silite; b) Execuţia silită imobiliară după procedura locală şi procedura civilă română. Lucrări de seminar. S'au făcut sub conducerea prof. Au­ relian R. Ionaşcu colocvii din materia predată la curs şi s'a desbătut un proces fictiv cu colaborarea exclusivă a stu­ denţilor. 25. Politica aocială. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. A tratat materia prevăzută în program.

II. Cursuri de doctorat.
1. Drept roman. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Ion C. Cătuneanu. Pandecte. 3. Drept roman. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. A ţinut cursuri despre organizarea statului roman.
BCU Cluj / Central University Library Cluj Catedra I.

3. Drept civil

1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela 1. VII. 1936) A tratat despre gaj şi ipotecă. 4. Drept civil. Catedra II. 1 ora săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Bogdan Ionescu. A tratat Prescripţia în dreptul civil român, 5. Drept civil. Catedra III. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Probele şi Actele de stare civilă în dreptul civil român şi în proectul noului cod de procedură civilă. S'a tratat de­ spre a) Teoria generală a probelor, b) Mijloacele de probă admise de legea română, c) Actele de stare civilă după legea din 1928.

42
6. Drept civil. Catedra IV. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesr titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat Responsabilitatea pentru faptul altuia şi Efecteleobligaţiilor. 7. Drept bisericesc. 1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Lazar Iacob. Biserica şi Statul. Evoluţia istorică a raporturilor dintre Biserică şi Stat. 8 Drept constituţional. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Romul Boilă. Constituţionalismul. 9. Drept administrativ. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. BCU Cluj / Central University Library Cluj Profesor titular: Vaier Moldovan. A tratat despre Justiţia administrativă. IO, Drept penal şl procedura penală. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Traian Pop. Dreptul penal special. 11. Procedură civilă. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat despre natura juridică a căilor de atac şi căile de atac în procedura civilă în vigoare. 13. Procedură civilă. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Prof. tit.: Victor G. Cădere. (în concediu până la 30. IV. 1936). Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria căi­ lor de atac împotriva hotărârilor iude^.ătoreşti; b) Despre re­ curs.

Catedra I. Profesor titular: Casiu Maniu. 1 oră săptămânal fixată Joia. organizarea. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Natura juridică a dreptului internaţional privat. Teoria şi practica principiului naţio­ nalităţilor (cu specială referire la tratatele de pace din anul 1919—20. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. 1 oră săptămânal fixată Joia. Aurelian R. generală a probaţiunei judiciare. Profesor titular: Iorgu Radu. Profesor titular: C. Teoria generală. Catedra II. Elemente de politică mondială modernă. Cambia (istoric şi drept comparat). 16. Petrescu Ercea.Cursul predat de prof. Politica. Profesor titular: Dimitrie Mototolescu Influenţa dreptului romano bizantin asupra dreptului privat roman şi a dreptului civil actual cu privire la succe­ siunea soţului supravieţuitor. Drept comercial. Istorie dreptului român. b) Mijloacele de probă a d ­ mise de legea română. ÎS. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Drept internaţional public. Drept internaţional privat. 13. 15. 17. 14. competinţa şi acti­ vitatea Societăţii Naţiunilor. 2. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Ionaşcu: a) Teoria. Cursul de Drept comercial comun pentru licenţă şi doctorat. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a tratat despre 1. Profesor titular: Petre Poruţiu. Drept comercial. . Profesor titular: George Sofronie.

Politica socială. Ionescu. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Ştiinţa şi legislaţia financiară. 1 oră săptămânal fixata Marţea. Raportul dintre politica socială şi celelalte ştiinţe sociale. Legislaţia agrară şi industrială. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1. Asigurările agricole şi despre dreptul de grevă. 1 oră săptămânal fixată Miercurea.19. Profesor titular: D. Profesor titular: George Strat. IV. Venitele Statului. Economia politică. . Profesor suplinitor: Romul Boilă. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Problema poporaţiei în lume. 20. 1936). BCU Cluj / Central University Library Cluj 22. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. 21. Profesor titular: Liviu Lazar. 23. B. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Catedra I. Statistica. 24. Economia politică. Profesor titular: Andrei Sigmond. Catedra II. Teoria statisticei. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Principiile politicei economice.

Problema limitării numărului studenţilor. An. Cooperaţia încătuşată. Spiritul cooperatist. An. „Cooperaţia" Bucu­ reşti. 1935. No. Avem prea mulţi titraţi? „Adevărul" Bucureşti 19. 9. „Prezentul" economic. „Cooperaţia" Bucureşti. 1935. VIII. IX. Paris. Bordeaux şi Lyon. III. (160' pag. 2. 2 2 din Iunie 1936). An. social. . No. V I I . 3. Prof. 18. VIL 1935.€) АСТШТАТЕА ŞTIINŢIFICA 1. Bucureşti. finan­ ciar. 7. Dela Carteluri la înţelegeri industriale. I I I . 1. b) Regimul democratic şi dreptul civil modern. 1935. 1936. financiar. Controlul Cartelurilor. Conferinţe: Invitat oficial în schimbul de profesori dintre Universi­ tăţile franceze şi române. Studii şi articole de politică economică şi politică socială. No. Studiu critic a operei prof. 1935. 1935. Victor G. Nicolae Ghiulea. Prof. Publicaţii: a)! Questions juridiques et diplomatiques roumaînes. social. 5. 2. 1935. „Prezentul" economic. Sistemul economic cooperativ. social. Cinq conferences faites dans Ies Universites francaîses. Ripert (Curierul judiciar. 4. IX. Bucureşti. A făcut deasemenî o comunicare la Societatea de legislaţie comparată. 6. „Adevărul" Bucureşti. 8. G. 1. 1935. Economicul primează politicul. 7. 8. nr. 26. Bucureşti. „Prezentul" economic. Dl Victor Cădere a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris precum şi la BCU Cluj / Central University Library Cluj Universităţile din Lille. I I I . financiar. Cădere. 2. „Cooperaţia** Bucureşti.).

financiar. Bucureşti. 34. Un proiect bizar al Ministerului Muncii. III. „Adevărul". 22. 17. 1935. 24. Bucureşti. VIII. 1.. 10. „Auto-jurnal" An. social. Asigurarea muncitorilor agricoli. An. I. Bucureşti. Desfiinţarea Cartelurilor. Lupta pentru autonomia cooperaţiei „Cooperaţia". No. Lupta contra Cartelurilor. Bucureşti. „Excelsior". 1935. IX. 26. 14. No. 4. 8. „Revista de studii so­ ciologice şi muncitoreşti". III. An. Bucureşti. 15. I I I . 1935. Economia. 11. 12. 21. Bucureşti. Bucureşti. 1935. No. IX. Bucureşti. Ce ar trebui să fie o lege a meseriilor. Bucureşti. Valorificarea cerealelor. social. 1935 An. „Libertatea" econ. 1935. social. Bucu­ reşti. 1935. Bucureşti. III. 1935. Noua organizare a meseriilor. Bucureşti. XI. 1935. Bucureşti 1935. IX. 18 şi 21. An. soc. IX. Scumpetea vieţii. Soluţia problemei economice. „Prezentul". 8. No. 11. 1. XI. Rolul Statului în viaţa economică. . „Dreptatea". 25. 46. An. 8. VIII. 28. „Revista Muncă. 30. 16. 14. „Excelsior" economic. 1935.46 9. 1935. „Prezentul" economic. 24. 1935. Autonomia asigurărilor sociale „Monitorul muncii şi asigurărilor sociale" Bucureşti. „Zorile". 1935. 20. Cooperaţia şi automobilismul. 13. financiar. I. Libertatea muncii. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. 1935. 1935. „Dreptatea". cult. Bu­ cureşti. „România Agricolă". II. „Tribuna financiară". No. An. An. Bucureşti. 1935. An. Principiile unui nou Statut al funcţionarilor publici. finan­ ciar. 27. No. Echilibrul bugetar sau echilibrul economic? „Excel­ sior" economic. Bucureşti. sănă­ tate şi ocrotire soc. so­ cial. Revistă de economie politică şi finan­ ciară.. 23. I. 14. Problema zilei: Cooperaţia. 24. No. 1935. Politica socială pentru ţărănime. Bucureşti. No. 1935. 1935. Bucureşti. IX. 1935." Bucureşti. Condiţiile necesare ale unei bune valorificări a cerea­ lelor. politică. „Excelsior" economic. 135. VIII. 10. 19. III. financiar. „Prezentul". 11—12. 10. No.

Bucureşti. An. Originile sindicatului prof. 1936. 4. Statistica anarhică. „Prezentul" Bucu­ reşti. 38. Comasarea proprietăţilor agricole. II." Bucureşti. Bucureşti. Dela Economie la Diplomaţie. Economia agricolă şi cooperaţia. 31. „Prezentul". XII. 46. IV. A. XII. 33. A. secţia Basarabia „Viaţa Basarabiei". „Zorile" Bucureşti. „Adevărul". An. 29. 35. XIX. 47. 1936. Cooperaţia agricolă. „România agricolă". Martie 1936. II. Proprietate funciară neeconomică. Valoarea avantajelor acordate de Stat. „Independenţa Economică". 48. Mai 1936. 11. Bucureşti.-nal. 4—5. Sindicatul rural de magazie sătească. Bucureşti. II. An. Sărbătorirea profesorului Paul Negulescu. 25. 1936. Orientarea profesională. 1936. An. „Rev. No. Conferinţă la Institutul social român. Disciplinarea profesiunilor. Bucureşti. 1936. No. 19. 42. 1936. „Prezentul". Munci Săn. II. Fărâmiţarea proprietăţii rurale. Bucureşti. Asigurarea ţăranilor. 37. No. Bucureşti. I. „Prezentul".' No. An. „Prezentul".47 29. P. Bucureşti. 15. 1. cooperaţiei. Chişinău An. „Adevărul". 36. I. . An. Bucureşti. 30. I. 1935. Bucureşti. A. 32. 1936. 16. 1935. „Prezentul". 1936. 34. XIII. 5. 1935. A. 3. „România agrico­ lă". II. „Prezentul". Bucu­ reşti. II. 43. „România agricolă". Bucureşti. Bucureşti. 1936. I. 1935. 6. 44. Problema cooperaţiei agricole. Bucu­ reşti. şi Ocrot. 45. Perspective economice şi sociale. An. 24. 41. II. E. 40. 24. An. No. R. No. „România -agricqlă" Bucureşti» 1936. 2. 1936. 20. III. I. No. Comerţ exterior şi negocieri. „Societatea de mâine". 1936. soc. IV. R. „Adevărul". 2. 1936. 14. 39. Bucureşti. „România Agricolă". Organizarea Statului ţărănesc. 14. 1936. La mormântul Regelui George alLibrary Cluj BCU Cluj / Central University V-lea. 1936. III.

. sociale. 12. No. 52. IV. „Prezentul". 2 voi. cartea moştenirilor ab intestat şi testamen­ tare (titlul I ) . Buc. IV. 2. Conferinţe: 1. Bucu­ reşti. 51. Cluj. 1936. IV. 2. şi ocrot. Ionaşcu. Noua politică socială a Franţei. 50. Obştii de comasare. 26. Bucureşti. muncii. 5. An. c) Probele şi actele de stare civilă în dreptul civil român. muncii. Este necesar un nou Statut al funcţ. Patronat suprem şi regi apostolici (Oradea 1935). 3. Bucureşti. Bucureşti. „Rev. la întocmirea proectului noului cod civil. 27. IV. Cluj. d) Teoria generală a obligaţiilor. BCU Cluj / Central University Library Cluj Arad. Capitol introductiv Ia istoria concordatelor postbelice. Bucureşti. V I . An. 1936. IV. „Prezentul". „Rev. IV. săn. 53. Prof. Biserica dominantă şi egală îndreptăţire a Cultelor. Prof. 1936. 1936. 1936. 54. Politica scaunului papal. (CIuj„ Arad. curs litografiat. în calitate de consilier temporar la secţiu­ nea a Il-a a Consiliului Legislativ. Sindicatul agricol. 2. b) Mijloacele juridice de protecţie a sănătăţei în căsăto­ rie şi în afară de căsătorie. Asociaţie agricolă. 7" ' Publicaţii: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. Bucureşti. săn. şi ocrot. publici. 3. 1936. 24. . curs litografiat^ Cluj. 7 r / Publicaţii: 1. 1936. Tot despre obştiile de comasare. Lazăr Iacob. 1936. 55. 1936. Bucu­ reşti. Socializarea întreprinderilor industriale. 4. sociale. 1936. Unificarea legislativă: A colaborat. 1936.. No. 1936). Biserica dominantă în raport cu celelalte Culte. Bucureşti.48 49. „Adevă­ rul". Aurelian R. „Excelsior". „Prezentul".

conferinţă ţinută la Universitatea din Cluj în cadrele ciclului organizat de Soc. Petrescu-Ercea. 2. conferinţă ţinută la Primăria din Cluj în cadrele ciclului or­ ganizat de Gruparea Femeilor Române. Prof. 6. Curs de Drept Comercial. b) Statutul civil şi politic al femeii în dreptul român. Tiberiu Moşoiu. c) Les rapports entre le Droit International et le Droit Interne â la lumiere du principe de l'unite du Droit Public. Prof. La Oradea: c) „Problema juridică a sănătăţei în căsăto­ rie". (Extrait des Melanges „Paul Negulesco") Bucarest 1935. Vaier Moldovan. Prof. Studii publicate: a) Principiul Naţionalităţilor în Tratatele de Pace din 1919—20. 3. 1936.49 Conferinţe publice: La Cluj: a) „Certificatul prenupţial în dreptul comparat". Conferinţe ţinute în Cluj: 1. Prof. Scoasă şi în bro­ şură la Tip. Evoluţia gândirii politice juridice a Românilor Ar­ deleni până la unire. Neculai Milescu Spătarul. C. AKUARTJLl 9 3 5 / 3 6 4 . Societăţile comerciale (li'-Bgrafiat). Studenţilor în drept. Unirea Românilor în lumina istorică. en dehors de la guerre. Naţ. pag. 5. o biografie. 265. b) Moyens d'assurer le progres du Droit et le respect de la Justice. (Extrait de „La Revue de Droit International") Geneve 1936. Problema miracolului înUniversity Library Cluj Conferinţă ţinută la Bucureşti: 4. George Sofronie. Doctrina Statului Naţional-Democrat. 7. 8. conferinţă ţinută la Primăria din Oradea în cadrele ci­ clului organizat de Ateneul Român. (Premiată de Ziarul „Universul") Bucureşti 1936. Conferinţă ţinută la Careii Mari: BCU Cluj / Central literatura universală.

b) Franţa şi Societatea Naţiuni­ lor (la „Alliance Francaise"). şi Ion Lapedatu). Paris 1936. Cluj 1936. f) Problema organizării securităţii colective. Bucureşti. du 28 Juin 1936). 1936. (In „Revue de Transylvanie". No.50 d) Le caractere internaţional du probleme des Habsbourgs. Diferite articole. pag. 4. (In „Revue de Transylvanie" Bucu­ reşti a. Sub presă. N. D. e) Concepţia franceză despre Societatea Naţiunilor (In 1919 şi astăzi). . h) Contribuţiuni la o reconstrucţie a dreptului minori­ tăţilor. Cursuri: a) Curs de Drept Internaţional Public. a. pag. No. (In „La Tribune de la Petite Entente". 7 Septembrie). Cluj. k) Fenomenul Războiului şi Angajamentele Internaţio­ nale. g) Problema Păcii şi Factorul economic. No. în lumina an­ gajamentelor internaţionale. du 19 Juillet 1936). recenzii în: „Revue de Droit In­ ternational" din Geneva. „Revue de Transylvanie". (ediţia franceză a lucrării premiate de ziarul „Univer­ sul"). Noembrie). 90. (In „Revista Cursurilor şi a Conferinţelor". (La „Universitate" cu ocazia inaugurării anului universitar 1935—36). (A propos des debats de Geneve. (Note şi idei sistematizate). Guşti") Bucureşti 1936. No. Revista <le Drept Public. 1936. Ediţia a Il-a Cluj 1936. Alex. Le Principe des Nationalitćs et les Traites de Paix. 1935). BCU Cluj / 1936. 440. 1936. Bucureşti 1936. (Din „Oma­ giu Profesorului D. i) Les Lecons de la Petite Entente (In „La Tribune de la Petite Entente" Paris. Arhiva. Central University Library Cluj I) La Petite Entente et les divers projets de modification du Pacte de la S. etc. c) Primatul Statului Naţional In noua Comunitate Internaţională (la „Acţiunea Patriotică"). (In „Omagiu Prof. Conferinţe publice: La Cluj: a) Fenomenul războiului în lumina angajamen­ telor internaţionale. j) La Petite Entente et la Reforme de la Societe des Nations. b) Curs despre Societatea Naţiunilor (Principiile Pactu­ lui din 28 Iunie 1919 şi comentariul lor juridic). â la XVII-e Assemblee). note.

1. 3. Principii fundamentale de filosofie juridică (1 voi. Clartea Ro­ mânească. La Oradea: Intangibilitatea hotarelor noastre („Extensiu­ nea Universitară şi „Astra"). Bucureşti. (Extras din Rev. Eugeniu Sperantia. Bucureşti 1936). în rev. 2. Definiţia şi condiţiunile ştiinţei. (La „Universitate" în cadrul „Grupării universitare pentru Societatea Naţiunilor"). II diritto come mezzo tecnico del Spirito. 1935. (La „Astra"). (Intre securita­ tea militară şi cea diplomtică). 4. Editat de Universitatea Cluj) 1936. 6.) Cluj. (La „Teatrul Naţional" în cad­ rul „Ligii Culturale"). La Careii-Mari: Apărarea diplomatică a frontierelor Ro­ mâniei (la „Astra"). (Extras din Travaux du I-er Congres International de Philosophie scientifique) Edit. No. 1936. Paris. 3—4. Hermann & Co. La Sibiu: Evoluţia Statului naţional şi caracterele sale actuale. Iorga"). 5. 1936. La Bucureşti: Transformările dreptului războiului. ~7. îna­ inte şi sub regimul Soc. La Cernăuţi: Criza securităţii colective. 8. Studenţilor Alba). (Extras din Rivista Inţernazionale di Filosof ia del Diritto) Roma. „Cele trei Crişuri". Glose la goana antimetafizică (Art. 264 pag. Lecţiuni de Enciclopedie juridică cu o introducere is­ torică în Filosoţia Dreptului (1 voi. în rev. La Vălenii de Munte: Problema ilegitimităţii denunţărilor unilaterale de Tratate („Universitatea populară N. (Extras din „Gând Ro­ manesc) Cluj. La Alba-Iulia: Respectarea şi denunţarea Tratatelor. 1936. . 1935). de Filosofie. Naţ. Civilizaţie şi spiritualitate (art. Gând Ro­ mânesc") Cluj. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. Publicaţii. 1936. (La „Soc. Recherches sur Ies propositions interrogatives.51 *d) Soarta Tratatului de la Locarno (la „Societatea studenţilor în Drept"). Note şi impresii dela primul congres de filosofie ştiin­ ţifică. Praf.

10. editura R. Imperiul britanic şi pacea lumii („Libertatea". p. 2. 112—116). Agonia Cooperaţiei române. 1936. 304—307). 1936. Prof. C) Ierarhia socială (idem) Hunedoara. IX. Dare de seamă despre a treia ediţie din „Lezioni di FiL del Diritto" de Giorgio Del Vecchio. Comerţul internaţional (Revista Adm. 1935. p. Financiară. p. Conferinţe: A ) Ierarhia socială (Extensiunea universitară). 4. 9. No. 1 p. 2—5). 20. 2fr Decembrie. IX. 1936. 10. Din. 16. 87. p. 3. Bucureşti. No. socială. No. 368 pagini. 8 Febr. 13. 224-227). antichitate şi până la constituirea liberalismului clasic. 1—3). No. 4. 29 Martie. Partea I. 2—5. 12. B) Ierarhia socială (idem) Oradea. Ţara formelor sau de ce suntem săraci (Revista Adm. Cluj. Curs de Istoria doctrinelor economice. 1935. No. 89. 1935. Incoherenţa politicei noastre economice (Revista Adm. D) „Copil bun" şi „copil rău" (Cercul didactic) Cluj. po­ litică. p. 1935. 1935 p. 7. 22. No. („Libertatea'^ Anul III. No. p. III. a) Publicaţiuni. 8. 92 p. („Libertatea" Anul I I I . Buget şi Gospodărie Central University Library Cluj Bucureşti 1935. T Martie 1936. 15. Sport şi Sportomanie („Libertatea" Anul III. IX. Pentru ce este liberalismul impopular („Libertatea'^ anul III. Rev. 336-339). 1. 11. Războiul din Africa şi poziţia României. 177—180). 96. 4—7). No. Anul IX. 6. 5. No. Cioflec Cluj 1936. An. No. Un veac de evoluţie a economiei româneşti („Liberta­ tea" Anul I I I No. Anul IV. 52—64—84). culturală. George Strat. An. BCU Cluj / (Revista Administraţia Financiară 3. 1-5). p. Elogiul libertăţei („Libertatea" Revistă economică. 2. 12. Financiară An. Financiară An. 3—5). . Problema Universităţilor noastre („Libertatea" Anul I I I No. de Filosofic Bucu­ reşti. p.52 9. 1 p. 8.

30. •(„Libertatea" Anul IV. p. I. pag. 193—195. 51-53). 129—131. („Libertatea" Anul III. p. Comerţul în Evul Mediu. 25. („Libertatea" Anul IV. Aristot economist. („Libertatea" Anul III. 270). Albumul Lunii Bucureştilor. („Libertatea" Anul IV. 15. 17. 33. (Revista Adm. „File rupte". Socialismul grecesc şi gândirea economică a lui Platon. 113—117). Scurtă privire asupra econo­ miei medievale. „însemnări ieşene". 1—3). 24. Anul X. Anghel". 30). 22. 13—14. „Moralitatea economiei dirijate". Paul Demetrescu: „Dreptul bancar" („Libertatea" An. 33-35. Potenţialul şi viitorul economic al oraşului Bucureşti. 126). . 18. p. 4. 8 p. 47). (Revista Adm. No. „ C D . p. p. 228—233). 18. p. 249). „Academia Română". 34. p. 27. Jubileul de 30 de ani al Neamului Românesc. 20. No. Bucureşti 1936. 46). 32. 158). Civilizaţia romană şi gândirea economică. 21. No. 15—16 p. Anul X. 31. 279-281). Civilizaţia grecească şi începuturile ştiinţei economice. Financiară. 28. („Libertatea" Anul III. („Libertatea" Anul III. 7. Note dintr'o călătorie prin ţară. Despre nevoia de a cunoaşte şi aprofunda studiul doc­ trinelor economice. („Libertatea" Anul III. 100 p. 384). Filitti: Proprietatea solului în Principatele româ­ ne până la 1864. 3. („Liber­ tatea" Anul III. 97—99). 40—43). 44—49). („Liberta­ tea" Anul IV. Congresul economic al Ardealului. „Edgard Allix" — omul şi opera. 23.53 14. No. („Libertatea" Anul III. p. I V . 1936. p. („Libertatea" Anul III. p. („Libertatea" Anul BCU Cluj / Central University Library Cluj IV. C. p. 9 şi 10. 174). No. No. începuturi de doctrine economice în opera lui Socrate şi Xenofon. 29. Financiară. 32). („Libertatea" Anul III. 19. b) Recenzii. 16. p. („Argus" număr jubilar pentru 25 de ani de apariţie 1936). p. No. 150-151). înţelesul şi valoarea unei doctrine economice. („Libertatea" Anul IV. p. 110). „Istoricul desvoltării economice şi financiare a Ro­ mâniei". („Libertatea" Anul IV. 26.

(„Libertatea" Anul IV. 319). Timişoara. (Ciclul organizat de Societatea Studenţilor în Litere şi Filo­ zofie din Cluj). Conferinţe ţinute In cadrul ciclului organizat de Şcoala Politechnică din Timişoara în anul 1936. IV. 5. IV. 8. 1. 8. 128). 128). Bolşevismul. (Conferinţă ţi­ nută în cadrul Astrei din Braşov cu ocazia zilei de 24 Ian. Cluj. No. (Libertatea" Anul IV. Braşov. Ch. Colaborarea* Uniunei Camerelor de Comerţ şi de Industrie cu puterile pu­ blice. Iuliu Valaori. 5 p. Bucureşti. Bucureşti. 20 p. Turismul birocratic. 2. 12 p. 320). p. Liberalismul. Paul Henry „Histoire Roumaine". 255). . („Libertatea" Anul IV. 6. 303). p. C. 189). No. 39. 15-16 p. Grigore Nandriş: „Viaţa Mareşalului Pilsudski. Economia românească în veacul al XIX. p. („Libertatea" Anul IV. 0 datorie imperioasă a zilei de astăzi. 19 p. („Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj bertatea" Anul IV. („Libertatea" Anul IV.54 35. Idealul naţional şi problema tineretului nostru. No. No. Câteva precizări asupra liberalismului mo­ dern. No. Jornescu: Producţia Agricolă funcţie socială. Timişoara. 75). Onisifor Ghibu: Pe urmele împăratului Constantin ceV Mare. 20 p. 7. ( „ L i ­ bertatea" Anul. 36. („Libertatea" An. c) Conferinţe. Ciclul confe­ rinţelor organizate de Academia de Export în sesiunea 19351936. 3. 11. p. Profesorul Cezar Papacostea. No. ciclul conferinţelor organizate de Uniunea Intelectuală^ din Bucureşti în primăvara anului 1935. 41. 37. 47). Depopularea Franţei. în ciclul conferinţelor organi­ zate de Şcoala Superioară de războiu. naţionalism şi tineret. („Libertatea" Anul IV. 42. O expunere a doctrinei liberale. doctrină de echilibru şi pro­ gres social. Bucureşti. 44. No. Christodorescu: O operă profesional. 8. No. Semnificaţia Unirei dela 1859. 172—173). 4. Jubileul „Astrei". („Libertatea" Anul IV. No. 38. In­ stitutul Social Român secţia economică. Galaţi. 40. Naţiune. 43.

FACULTATEA DE MEDICINĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Archivar: Ioan Saşcă. 3 Personalul decanatului. Dr. 1. Dr. Prodecan: Prof. DUMITRU MICHAIL. 1935 2. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9» 99 99 99 99 99 99 99 1919--20 1920--21 1921. BCU Cluj / CentralX. IULIU HAŢIEGANU în anul universitar IOAN MINEA IAGOB IACOBOVICI CONSTANTIN URECHIA TITU GANE DIMITRIE NEGRU IULIU MOLDOVAN IOAN NIŢESCU TITU VASILIU MIHAIL A.-22 1922. Secretar: Mircea I. . 1932—33. Foştii decani. IULIU HAŢIEGANU. University Library 31. Curieri: Ştefan David şi Timoftei Chifor. GHEORGHE BILAŞCU. Profesori decedaţi. Impiegat: Elena Zugravu.-32 1933--34 III. Ajutor de secretar: Teodor Chir an. Ştefanuţ (doctor în ştiinţe politice).A) DECANATUL. 1934 până la Cluj şi dela 1. Dactilografe: Otilia Cosma şi Măria Danciu-Ţigăreanu. Dr. Decan: Prof.-23 1923--24 1923--24 1924--25 1925--26 1926--27 1927--28 1928--29 1929--30 1930--31 1931. Pedel: Simion Runcan. BOTEZ CORIOLAN TĂTARU IOAN DRĂGOIU VICTOR PAPILIAN CRISTEA GRIGORIU GHEORGHE MARTINESCU în anii univ.

1. Profesor titular al catedrei de Bacteriologic Di­ rector al Institutului de Bacteriologie.Medaille des epidemies". a) Profesori titulari. în Bucureşti.. Decorat cu medalia „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. Fost Decan al Fa­ cultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. 1934 (I. S. „Bărbăţie şi Credinţă". (prin concurs). R. Doctor în medicină şi chirurgie. Buzoianu Gheorghe. M. I-a ( I . Director al Institutului de Patologie generală şi experimentală. Baroni Vitold. R. Doctor în medicină şi chirurgie. născut în anul 1883. la dispensarul Bonaparte Bucureşti. Decorat cu Meritul sanitar cl. 251—1934). fost intern al spitalelor Eforiei Civile (prin concurs). D. Botez A. A. medic şef oto-rino-laringolog al S. Mihail. Directorul clinicii oto-rino-laringologice din Cluj. C. Of. Profesor titular al catedrei de Patologie generală şi experimentală. A. medic oto-rino-laringolog al dis­ pensarului Lahovary din Bucureşti (C. 2. născut în 1901 în comuna T g Bujor judeţul Covurlui. Premiat al Academiei Româ­ ne. No. chirurg. 3. T. S. Decorat cu „Virtutea militară de aur". Fost intern al clinicii oto-rinolaringologice din Bucureşti. No. I. . în anul şcolar 1927—1928. Profesor titular la catedra de oto-rino-laringologie dela 1 Oct. D. născut în 1881. a Library Cluj şcolară pentru revizorii şcolari din Ardeal. 3045—1934). asistent şi docent la clinica I-a chirurgicală din Bucureşti. No. R.) medic şef consult. C. al spitalelor C. Fost extern (prin con­ curs). „Comandor al Coroanei". A. al spitalului Brâncovenesc (prin concurs). . Doctor în medicină şi chirurgie dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. „Meritul Sanitar". In Cluj / Central University ţinut cursul de Igienă BCU anul şcolar 1921. fost secundar al Eforiei spitalul Filantropia (prin concurs) şi preparator.Personalul didactic. 2841.

Director al Clinicei Medicale. Şoimii Carp? ţilor. Doctor în medicină şi chirurgie. I. Tine­ retului Român. Membru în Comitetul Central al Ligii contra Tbc. Fost decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1929—30. 6. Grigoriu BCU Cluj născut la 1 August 1883. Membru al Ateneului Român. 4.58 medalia Victoria ( I . Medicale pentru Educaţia Fizică Cluj. 3390—1921). Ocna. D. V. Preşedintele secţiunii Me­ dicale şi Biopolitice a Astrei. Inspector general al „Străjerii ţării" pentru Ardeal şi Banat. Directorul Clinicei Gynecologice şi obstetricale. Doctor în medicină şi chirurgie. Crucea comemo­ rativă ( I . Decorat cu: „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. De­ corat cu Coroana României în gradul de Comandor. Profesor suplinitor la catedra de Fiziologie de la 1 Aprilie 1935. prodecan în anii 1928—29 şi 1930—31. / Central University Library Cluj Tg. Preşedintele Soc. în comuna Sohodol. Consilier technic la Oficiul Ed. R. 7. Judeţul Alba. Prodecan în anii şcolari 1932—1933. Profesor titular de Clinică Gynecologică şi obstetricală dela 1 Octombrie 1919. Direc­ tor al Căminului studenţesc Dr. Profesor titular al catedrei de Istologie şi Embriologie la Universitatea din Cluj de la 1 Decembrie 1924. Ioan Drăgoiu. Doctor în medicină şi chirurgie. Jud. 1744—1918). în comuna Cristea. 5. Severin. născut la 14 Aprilie 1885 în comuna Dârja judeţul Cluj. Consilier la Societatea Culturală Principele Clarol. Membre de la Societe d'etudes scientifiques sur la tuberculose. Colonel în rezervă. Membru ales al Academiei de Me- . Profesor titular de clinică medicală dela 1 Octombrie 1919. R. D. Vicepreşedintele despărţământului Cluj al Astrei. Judeţul Bacău. 1933—1934 şi 1934—1935. No. Medic veterinar. Director al Institutului de Istologie şi Embriologie. născut la 21 August 1892. Goia Ioan. Babeş. Intrat în învăţă­ mânt la 15 Octombrie 1905 ca şef de lucrări la catedra de Fi­ ziologie şi Istologie dela Şcoala superioară de Medicină Vete­ rinară din Bucureşti. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1919—20. Preşedintele Soc. No. Membru în Consiliul superior consultativ al Institutului superior de educaţie fizică. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1931—32. Haţieganu Iuliu. Profesor titular al catedrei de Semiologie medicală dela 15 Februarie 1930. Născut la 19 Decembrie 1878 în comuna Caransebeş.

Membru al Societăţii de Medicină Legală germană şi membru al Societăţii de Biologie Paris. Medic Căpitan în rezervă. Moldovan luliu. Kernbach Mihai. Comandor al Coroanei României. născut la 3 Mai 1895 în comuna Vidra. Minea Ioan. Profesor titular de clinică oftalmologică. Membru corespondent al Societăţii de Medicină Legală franceză. Fost deputat de Hunedoara. Fost De­ can al Facultăţii de medicină şi farmacie din Cluj. Fost Ministru Subsecretar de Stat la Departamentul Muncii. I. Medic Legist titrat al' Tribunalului Cluj. I. Z. Coroana României în grad de mare ofiţer. Cavaler al Legiunei de onoare (Franţa). Turda. Decan al Facultăţii de Medicină deladata de 1 Aprilie 1935. în anul şcolar 1925—26. Comandor al ordinului Sf. Pro­ fesor titular de clinică neurologică din 1919. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1920—21. 8. 11. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. 10. Prorector în anul 1927—28. Preşedintele „Ast- . Doctor în medicină şi chirurgie al Facultăţii de Medicină din Cluj. născut în anul 1882 în comuna Bogata de Mureş jud. Ofiţer al Instrucţiunii franceze. Membru şi fost preşedinte al Societăţii de Biolo­ gie Cluj. şi de ocrotire al Ardealului. Fost bursier al Fundaţiei' Rockefeller. Michail Dumitru. Prorector în 1931—32. Diplomat în Medicină Legala a Facultăţii de Medicină din Rucureşti. Ofiţer al Coroanei. Directorul Cli­ nicei neurologice. Referent pentru România la Dtsch. Vice-Preşedinte al Colegiului Medical al judeţului Cluj. 9. Directarul Clinicei Oftalmologice. I. Doctor în medicină şi chirurgie. jud. judeţul Braşov. Sava (medalia jugoslavă).59dicină Române. Putna. Doctor în medicină şi chirurgie. Fost Ministru al Ardealului în 1931. Decorat cu Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. f. Profesor titular al Catedrei de MedicinăLegală din 1 Noembrie 1933. Profe­ sor titular al Institutului de Igienă şi igienă socială. Rector în anul şcolar 19261927. născut în anul 1886. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Doctor în medi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cină şi chirurgie. gerichtliche Medizin. Rector în anul 1930—31. născut la 17 Decembrie 1878 în comuna Tulgheş. Berlin. Directorul Institutului de Igienă şi sănătate publică Cluj. Senator de Arad. Decorat cu răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Fost Secretar General şi Inspector General sanit. Decorat cu medaille des epidemies.

Fost suplinitor al catedrei de Clinica chirurgicală dela 1 Au­ gust 1933. născut la 30 Decembrie 1883. Decret No. în anul şcolar 1923—24. Membru al Societăţii de Biologie şi al Societăţii de Antropologie din Paris şi a diferitelor societăţi ştiinţifice din ţară. Decoraţii: Cru­ cea de Război. Medic Colonel în rezervă. Director al Clinicei chirurgicale. Profesor titular al catedrei de clinica chirurgicală dela 1 Noembrie 1933. 12. Doctor în medicină şi chirur- . Membru corespondent al Academiei Române. Franceze de chirurgie din Paris. 15. Doctor în medicină dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. Mem­ bru al Societăţi Germane de Chirurgie din Berlin. Covurlui. Medic Colonel în rezervă. Profesor titular al catedrei de Radiologie dela 26 Ia­ nuarie 1923. Meritul Sanitar cl. Popoviciu Gheorghe. Papilian Victor. Membru al Asoc. Medalia Răsplata Mun­ cii pentru învăţământ cl. în co­ muna Buciumeni. I. Fost De­ can al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. directorul centru­ lui de Radiologie. I. 2230—1933. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. I. Negru Dimitrie. •Coroana României în grad de mare ofiţer. Crucea meritul Sanitar cl. născut la 17 Aprilie 1895. Prodecan al Facultăţii de Medicină în anul şcolar 1924—25. Directorul Institutului de Radiologie. Tecuci. în co­ muna Chişineu. Pop Alexandru. Fost medic primar la Inst. în anul şcolar 1930—31. născut la 31 Mai 1895. Prodecan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj în anul şcolar 1931—32. jud. Director al Operei Române Cluj. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Extern şi Intern al Eforiei Spitalelor •civile din Bucureşti. Steaua României în grad de ofiţer. judeţul Arad. Cluj / Central University Libraryprofesor titular BCU Profesor agregat şi apoi Cluj al catedrei de Anatomie descriptivă şi topografică dela Facul­ tatea de Medicină din Cluj. 14. Inspector General Sanitar. Fost Conferenţiar definitiv de Semiologie chirurgicală. Coroana României în gradul de Comandor. Distincţiuni: Steaua României în gradul de ofiţer Decret No. I. Docent.<60 rei". 13. Steaua României cu spade (cavaler). Fost agregat onorific (1 Iulie 1932). Doctor în medicină şi chirur­ gie. Fost Decan al Facultăţii de Medi­ cină şi Farmacie din Cluj. I. I. pentru Profilaxia cancerului din Cluj. Crucea Meritul Sanitar cl. Doctor în me­ dicină şi chirurgie. născut la 17 Iunie 1888 în comuna Galaţi jud. 25930—1930.

Române de Balneologie şi Climatologie medicală. R. Suplinitor al catedrei de Fiziologie dela 1 Octombrie 1932. Titular al aceleiaşi catedre dela 1 N o embrie 1933 până la 1 Martie 1935. Steaua României în gradul de Comandor. Docent al Facultăţii de Medicină din Cluj (1926). Prof. şi la Nervenarzt. Kinderheilkunde. născut la 15 Mai 1889. Distincţiuni: Coroana României în gradul de Comandor I. I. . Profesor BCU Cluj / din University Library Cluj titular din 1 Mai 1934. D. Răsplata Mun­ cii pentru Biserică cl. născut la 27 August 1876 în comuna Sepreuş. Preşedintele Societăţii de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. în anul şcolar 1928—29.454—1929. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Fost şef de lucrări al Institutului de Farmacologie 1922—32. Preşedintele comitetului Regional Cluj. (Osterreische balneologische geselschaft). Membru pe viaţă al Astrei. R. (Deutsche balneologische gesellschaft). Prodecan în anul şcolar 1929—30. Decorat cu Coroana României în grad de ofiţer şi de comandor. Di­ rectorul Clinicei dermato-venerice. Tbc. Premiat al Academiei Ro­ mâne. Membrul al Societăţii de chimie biologică (Paris). de Sport din România. Fost Di­ rectorul Căminului stud. Doctor în medicină şi Chirurgie (Iunie 1901) al Universităţii din Viena. 17. 4473—1929. Directorul Medical al Staţiunei bal­ neare Sovata din 1922. Membru în comisiunea Clinicelor. 60. Profesor titular de clinică dermato-venerică dela 1 Februarie 1923. de Bal­ neologie germană. Ştiinţelor medicale. 27. Doctor în medicină şi chirurgie. I. în medicină. Forschung. D. I. în comuna Comei jud. Vicepreşedinte al Soc. Membru al Societăţii de Balneologie austriace. Tătarii Coriolan. Comandor al Coroanei României. Medalia Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ cl. Sturza Marîus. Şef de secţie (inspector de puericultura) al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică din 1929. R. 804—1928. 16.gie. agregat de Balneologie şi fizioterapie prin concursCentral 15 Februarie 1931. Director General al Soc. Membru al Soc. Titular la Clinica Infantilă dela 1 Martie 1935 şi suplinitor la Institutul de Farmacologie dela 1 Aprilie 1935. de Salvare. Fost Ministru al Ardealului. Vicepreşedinte al Soc. al Fed. Kinderforschung. Arad. D. Vice-Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale Cluj. I. Membru al Societăţii de Biologie. jud. Gynecologie. Someş. Referent la Zentralblatt fiir Hygiene.

No. Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor medicale din Cluj. Medalia Regele Ferdinand I. Deputat University al Eparchiei Clujului BCU Cluj / Central sinodal Library Cluj (ales al districtului Zlatna). No. Ţeposn Emil. Doctor în medicină şi chi­ rurgie. Distincţiuni: Ordinul „Coroana României" cu spa­ de în gradul de Cavaler (Decretul No. în comuna Cothăna de sus. I . und Psichiatrie. Membru al Societăţii germane de Urolo-t gie din Rerlin (Oct. Franţa. judeţul Făgăraş. cu spade (Decret R. Fost Vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor (1931—32). Doctor în ştiinţe dela Sorbona. Thomas Pierre. Fost şef de lucrări de chimie biologică la Sorbona. I. etc. Răsplata muncii pentru învăţ. Comandor al Coroanei României. 3372 din Martie 1930). pe anul 1933—34—35 şi 36. Premiat al Academiei Române (Premiul Dr. . Membru al Soc. Membre dans le comite de direcţion des „Arhives internâtionales de neurologie". des Hopitaux de Paris. de Neurologie şi al Soc. Anatomice din Paris. născut la 30 Octombrie 1883. " (Decret No. născut la 12 Mai 1876 în Flavigny. 1542 din 31 Mai 1934). Decorat cu Legiu­ nea de onoare franceză. Doctor în medicină şi chirur­ gie. Membru al Soc. Profesor titular de clinică psichiatrică dela 1 Octom­ brie 1919.•62 18. Crucea „Meritul Sanitar cl.19. Rieger şi Neuschotz în 1934 şi premiul Rieger în 1936). Fost Director al secţiunei medico-pedagogice depe lângă cli­ nica psichiatrică. Membru al Societăţii de Neurologie şi Psichiatrie din Elveţia Preşedinte al Soc. Comandor al Coroanei României. Era. Director al clinicei psrchiatrice. I. Profesor titular la catedra de Clinica boalelor Căilor Uri­ nare. Crucea de Război. D. Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. ( I . Referent la Zeitschrift fur Neurol. 1920). 8471 din Sept. în сбтипа Fălticeni. Urechia Constantin. R. Monitor al Clinicei Urologice Necker din Paris (anul 1921—22). născut la 29 Sept. 1890. . fost asistent şi şef de lucrări la Institutul Pasteur din Paris din 1898—1922. cl. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Membru colaborator al Revistei italiene Urologia. Membru al Soc. 20. 1928). Membru corespondent al Asociaţiei franceze de Urologie (Oct. Internaţionale de Uro­ logie (Aprilie 1930). 1928). de Biologie. fost director de la­ borator Bacteriologic în timpul războiului. 3946 din 4 Decembrie 1931). în anul şcolar 1922—23. Fost deputat de Sălaj (sesiunea din Iunie 1931). Medic maior în rezervă. judeţul Fălticeni.

Secretar Ge­ neral al Soc. Prodecan în anul şcolar 1927—28. Reg. Vasiliu Titu. de ştiinţe Cluj. Doctor în Medicină şi Chirurgie. I. I. Cavaler al Legiunei de onoare cu titlul militar. b) Profesori de onoare. Cavaler al Stelei României de Războiu. Profesor titu­ lar de parasitologie şi Istoria naturală medicală la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Lyon. jud. Ofiţer al Coroanei Române. Benemerenti cl. din Cluj. med. de medicină din Paris. din Paris. Botoşani. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1926—27. de Istoria medicinei şi farmaciei. în comuna Hârlău. Ofiţer al stelei d'anjouan. 22. . iar •dela acea dată profesor de onoare al acestei facultăţi. fost di­ rector al Inst. de med. I. al „Asociaţiunei". de Biologie din Cluj. Membru de onoare al Soc. de Zoologie franceză şi membru în alte Socie­ tăţi savante franceze. Director al Inst. Membru corespondent al academiei româ­ ne. Preşedintele Societăţii Linneenne din Lyon 1931. Bărbăţie şi Credinţă cl. Coroana Ro­ mâniei. Anatomie Cluj. Membru al Academiei Lyoneze. Preşedintele R. I. Membru al Soc. Ofiţer al instrucţiei pu­ blice. în comuna Chateau Thierry Franţa. Profesor titu­ lar al catedrei de Anatomie patologică din Oct. Medaille d'honneur des epidemies Franţa.. Membru al Soc. Distincţiuni: Medic locote­ nent colonel în rezervă. Medic Căpitan în camp. Membru în comitetul de onoare al Con­ gresului de Istoria medicinei şi în comitetul Internaţional de Istoria medicinei.63 21. până la 1 Iulie 1930. născut la 4 Iulie 1870. de Anatomie patologică. de Anatomie Paris. Răsplata Muncii pentru învăţă­ mânt cl. Corespondent al Ac. Membru de onoare al Soc. ştiinţelor medicale din Cluj. Guiart Jules. grad de Cavaler. 1922. Membru co­ respondent al Soc. Vice­ preşedinte al Soc. „Meri­ tul Cultural". Române de Istoria medicinei 1930. Ofiţer al Academiei. Fost profesor BCU Cluj / Central University Library Cluj angajat cu contract special pentru catedra de Istoria medicinei şi farmaciei dela 1 Aprilie 1921. 1916—19. Fost preşedinte al Soc.. Doctor în Medicină şi ştiinţe. de Geografie din Lyon. Medic Maior în armata franceză. Paris. (Meritul Sanitar). Meritul Sanitar (Român). de Hematologie. Cavaler al Meritului agricol. născut la 8 Mai 1885. Laureat al Institului şi al Acad. Membru de onoare al Soc. Medalia Re­ gina Elisabeta cl.

Şef de secţie la Inst. Docent. confe­ renţiar. Zolog Mihail. Absolvent al Facultăţii de ştiinţe. agregat onorific. Numit prin concurs cu data de 1 Aprilie 1932. 25. de Igienă şi Sănă­ tate Publică. etc. Coroana României cu spade. Doctor în Medicină şi Chirurgie. Profesor agregat la catedra de Clinică Sto­ matologică. Judeţul Sibiu. Bologa L. Membru în comitetul de redacţie al revistei Archeion (Roma). 23. Paris. Diplomat al şcoalei de Igienă Harvard (Harvard School of Public Health) Boston U. Crucea comemorativă cu baretele „Italia" şi „1919" Medalia Victoriei. In­ ternaţionale de Istoria ştiinţelor. în co­ muna Braşov. d) Agregaţi onorifici. Docent. Membru în comisia permanentă pentru rectificarea erorilor ştiinţifice a Comite­ tului Internaţional de istoria ştiinţelor. Membru la diverse societăţi ştiinţi­ fice. Membru tiular al secţiei ştiinţifice a „Astrei". Conferenţiar definitiv de fizică medicală dela Iulie 1932. Conferenţiar definitiv. Docent la 1 Iunie 1927. Licenţiat în farmacie. Doctor în medicină şi chirurgie. născut în Bucureşti la 10 Iulie 1900. Docent dela 1 Iunie 1926. Bărbulescu Nicolae. 26. Secâreanu Ştefan. 24. judeţul Târnava mică. agregat de Istoria Medîcinei şi Farma­ ciei dela 1 Ianuarie 1932. Medalia „Ferdinand ClujcuCentral University Library Cluj BCU I " / spade. Membru corespondent al Acad. Comandor al „Coroanei României" e) Conferenţiar definitiv. S. Decorat cu ord. Membru în Consiliul general al Sănătăţii şi ocrotirei. născut la 26 Noembrie 1892. Doctor în medicină şi chirurgie. In învăţământ dela 1 Oct. 1919. Medic maior în rezervă. Aleman Ion. Născut la 5 Iulie 1893 în oraşul Brăila. etc. A. Valeriu. Membru al Societăţii de Biologie Cluj. Agregat onorific de Igienă colectivă. Doctor în chimie. . Distincţiuni: Steaua României în grad de ofiţer pentru merite sanitare.64 c) Profesori agregaţi. 27. născut la 2 Decembrie 1894 în comuna Coroisânmartin. Prof. născut la 2 August 1891 în Sacadate de Olt. Directorul Clinicei Stomatologice din Cluj.

născut la 4 Aprilie 1892. Doctor în medicină şi chirurgie. judeţul Arad. 1. judeţul R. ANUARUL 1935/36 5 . 6. Şef de lucrări la Clinica oftalmologică. doctor în medicină şi chirurgie. născut la 24 Ianuarie 1891. 1935). ju­ deţul Cluj. Doctor în medicină şi chirurgie. Doctor în medicină şi chirurgie. Vancea Petru. 10. Decent. Docent la Clinica infantilă. Konradi Dănilă. judeţul Someş. Nichita Emanoil. Voicu Ioan. „Coroana României". 2. 8. Doctor în medicină şi chirurgie. Iancu Axente. Ca­ valer al ord. Do­ cent. născut la 18 Noembrie 1893. Daniello Leon. în 7. doctor în medicină şi chirurgie. Do­ cent. Docent. Do­ cent. Şef de lucrări la Clinica ginecolgică şi obstetricală. Şef de lucrări la Inst. Asistent al Clinicei medicale. Docent. Velluda Constantin. 11. născut la 26 August 1898. Doctor în medicină şi chirurgie. judeţul Făgăraş. născut la 1898 în comuna Hidiş. Doctor în medicină şi chirurgie. 1921). în comuna Ohaba. Zugravu Gheorghe. Docent. Doctor în medicină şi chirurgie. Do­ cent. Şef de lucrări la clinica infantilă (până la 31. 3. Sărat. doctor în medicină şi chirugie.65 f) Docenţi. Anatomice din Paris. în comuna Blaj. 5. Asistent al Clinicei dermatologice. Cimoca Valeriu. Central University Library Cluj comuna Berechiu. Medic-căpitan abilitat docent în specialitatea „Ortopedie şi chi­ rurgie infantilă" cu data de 1 Februarie 1932. în comuna Goldăi. Sărat. Şef de lucrări la Clinica dermato-venerică. BCU Cluj / născut la 1 Mai 1894. Asistent la Clinica ginecologică şi obstetricală. de Anatomie descrip­ tivă şi topografică. R. (Nov. 9. Do­ cent. doctor în medicină şi chirurgie. XII. Popovici Traian. judeţul Târnava Mică. Gavrilă Ioan. Asistent al clinicei medicale. născut la 2 Noembrie 1898 în comuna Budapesta (Ungaria). Membru al Soc. 4.

Becan Aurelia ( R ) 51. Hartstein Samoil (E) 15.66 Lista doctorilor în medicină promovaţi în anul şcolar 1935-36. Goldstein Nicolae (E) 8. Ilea Teodor ( R ) 17. Fodor Andrei (M) 39. Gârbea Ştefan ( R ) 6. Finchelştein Sulim (E) 2. Bernard Alex (E) 46. Macri Ionel ( R ) 34. Givulescu Iuliu ( R ) 13. Luştrea Vasile ( R ) 29. Medeşan Filon ( R ) 36. Leb Iosif (E) 28. Bojiţia Aurel ( R ) 43. Bucur Iacob ( R ) 56. Garda Florica ( R ) 9. 1. Lipovan Gheorghe ( R ) 31. Incze Iosif (M) 18. Domide Leon ( R ) 68. Chiru Gheorghe ( R ) 61. Bitterfeld Herman (E) 52. Manyak Ernest (M) 33. Licherdopol Virginia ( R ) 27. Iaklovschi Dionisie (M) 20. Cameniţă Vasile ( R ) 60. Dimitriu Măria ( R ) 71. Henter Colman (M) 14. Bogdan Pavel ( R ) 50. Domincovich Nic. Kepp Richard (G) 26. Alexiu Gheorghe ( R ) 41. Dumitrescu Alex ( R ) 72. Deşliu Gheorghe ( R ) 66. Ionescu Ctin ( R ) 21. Gyepesi Gheorghe (M) 5. Gheorghianova Nina ( R ) 10. David Cornel ( R ) 32. Funariu Smaranda ( R ) . Bako Zoltan ( M ) 55. Barta Alex ( R ) 48. Arsenie Ctin ( R ) 40. Forţu Nicolae ( R ) 3. Cotuţiu Iulian ( R ) 58. Ballo Arpad (M) 53. Grosz Geza (E) 7. Dima Ctin ( R ) 65. Dumitrescu Dumitru ( R ) 69. Baba Iosif ( R ) 44. Klepner Ferdinand (E) 23. Bota Emil ( R ) 45. Gheorghiu Teodora ( R ) 11. Bucur Coriolan ( R ) BCU Cluj / Central University Library Cluj 54. Birău Ioan ( R ) 49. Gotfried Ileana (E) 12. Comanescu Aurel ( R ) 62. Ionescu Gheorghe ( R ) 16. Klein Alfred (E) 25. Ilian Virgil ( R ) 19. Dodul Nina (R) 73. Keresztesi Tiberiu (M) 24. Lobonţ Nicolae ( R ) 70. Cotul Isac ( R ) 57. Albaiu Coriolan ( R ) 38. Cârjoescu Ctin ( R ) 59. Anghi Iosif ( R ) 42. ( M ) 64. Loew Walter Iuliu (G) 30. Magda Vasile (R) 35. Joo Ştefan (M) 22. Furdui Ioan ( R ) 4. David Gheorghe ( R ) 67. Bolgar Desideriu ( M ) 47. Malnasi Geza (M) 37. Csalner Felix (G) 63. Dăneţ Andrei ( R ) 74.

100. Vlad Aurel ( R ) Popa Pantea ( R ) 127. Strat Şimona ( R ) Nutu Traian ( R ) 112. -80. Vintici Ştefan ( R ) Popescu Mircea ( R ) 125. 87. •81.„ „ Gratz . 102. 96. Sinreich Gabrîel (E) Olaru Enea ( R ) 115. 1. 93. Salamon Berthold (E) Pop Vaier ( R ) 118. . Roşu Dumitru ( R ) Muller Max (E) 105. Simon Adalbert (M) Nagy Ştefan (M) 111. Veisz Alex (E) Popa Solomon ( R ) 128.67 75. Sajovics Adalbert ( E ) Osvat Bârna (M) 114. Stoinescu Grigore ( R ) Predescu Dumitru ( R ) 117. Juga Aurel „ „ „ „ Roma 3. Tătaru Vasile ( R ) Puiu Vespasian ( R ) BCU Cluj)/ Central University Library Cluj . Vitanyi Vasile doctor dela Universitatea din Paris 2. Todoran Măria Plauchithiu Ioan ( R 122. Spătaru Titu ( R ) Neulander Zoltan (E) 110. 98. Rusu Lavinia ( R ) Mocanu Elena ( R ) 106. Teodorescu Panait ( R ) Păcurariu Ioan ( R ) 120. RoLh Ervir „ „ . r94. 79. Stănescu Ctin ( R ) 108. Schvartz Iosif (E) Popa Silvia ( R ) 116. Spineanu Vasile ( R ) Osvat Ludovic (M) 113. 86. Varadi Carol (M) Popluca Mircea ( R ) 124. âl. 103.88.84. Tomoiagă Gheorghe ( R ) Pop Cornel ( R ) 119. 101. 78. 92. Zolog Nicolae ( R ) Rarînca Dan (RJ Lista oehivalarilor de diplome de doctor ia medi­ cinii şi chirurgie. Rofh Ernest (G) Mate Elemer (M) 104. 85. 76. . Vass Adalbert (M) Rişcuţia Anton ( R ) 130. 95. 77. Sbârcea Ioan ( R ) Naftali Edmund (E) 109. 89. Salamon Roza (E) Moţoiu Vasile ( R ) Nicolescu Gheorghe ( R ) 107. 90. 82. ^97. 33.(R) 121. Vago Octavian (E) Preda Victor ( R ) 125. 99. Vlad Ştefan ( R ) Pop Liciniu ( R ) 123. Veselovsćhi Iosif ( R ) Roşianu Ioan ( R ) 129.

Această împărţire a avut dublu scop: acel de a iniţia înmod treptat pe student. Cu studenţii anului IV: s'au ţinut cursuri de mică chirur­ gie şi mică ortopedie de Dnii Prof. Prof. titular: Dr. 1. în domeniul vast al chirurgiei şi apoi . 1936). Nichita (36 lecţii). Dr. Safta EmiL Dr. Ioan Mureşian (până la 30 Aprilie 1936)». Dl Dr. * Laboranţi: Vasile Toma şii Ioan Hurdubaiâ. Dr. Al./ Central University Library Cluj BCU Cluj Preparatori: Dr. s'au ţinut cursuri de semiologie chirurgicală. I.. Dr. Şef de lucrări: Dr. Pop (37 lecţii) şi de medicină operatorie de. Director:.. Emil Safta (47 lecţii).B) PERSONALUL Џ ACTIVITATEA DIDACTICA. Pop. Daghie Vasile (până la 30 Aprilie 1936). Zeno Şt.. Dr. Borza (dela 1 Mai 1936). Asistenţi: Dr.. Aprilie 1936). Zeno Şt. Cu studenţii anului V şi VI. Nana (până la 30. Dr. Borza (26 lecţii cu studenţii) din anul V. Totoianu. Al. cursuri de clinică chirurgi­ cală Dl Prof. Alexandra. Cursurile de clinică chirurgicală din acest: an: şcolar ave fost repartizate după cum urmează: Cu studenţii anului ПГ.Puşcariu (dela 1 Mai.Aprilie 1936). M. de Dl Asistent Dr. Secretar-dactilograf: Măria Popa. Borza (până la 30 Aprilie 1936). (până la 30. Clinica chirurgicală. Nana (dela 1 Mai 1936). Custode: Petre Toma. Dr» A. R. Radu Puşcariu. A . Dr» Constantin Gheorghiu-Duncă (dela 1 Mai 1936) şi Dr» Traian Stoicoiu (dela 1 Mai 1936). Pop şi Doc. Eugen Adam. Dr. Zeno Şt..

de stu­ denţii anului T de medicina în două ore pe săptămână. sub supravegherea şefului de lucrări şi a personalului didactic ăl clinicei.•69 a Ibeneîicia tde пда -număr cât пџад . tai xa&rail căruia fl'au . se trecea la partea practică. Jn care timp studentul a fost iniţiat cu lucrurile elementare dar de bază pentru chiimrgie. I. studenţii anu­ lui "V. Bruda (până la 31 Martie 1936). Ioan Popa şi Dr. T . Pragoiu şiiBr. titular: Dr. Petre Bruda (dela 1 Aprilie 1936). Astfel studenţii anului V bene­ ficiau de cursurile anului VT şi viceversa. După lecţiunile de semiologie chiEurgicală din anul III. s'au ţinut cursurile în comun pentru scopul arătat mai sus. perttru prima oară.. Director: Prof. . Aceste cursuri de mică chirurgie şi mică ortopedie au fost •efectuate printr'o dublă prismă: teoretic şi practic. pe cadavru. D r .тшше лЗе 'leeţjuni şi cazuri practice. au putut urana stagiul ifle spital. ope­ raţiunile din acest domeniu.s'a trecut apoi la lecţiunile de mică chirurgie şi anică ortopedie afe studentului din anul IV. Ohiectul cursurilor a fost de mare chirurgie. Şef de lucrări: Dr. Studenţilor din anul V li s'au fixat ore speciale de tećhTiică chirurgicală unde au executat ei înşişi. adică de-a beneficia de un nu­ măr cât mai mare de lecţiurii. Preparatori: Dr. operaţiunea care se făcea "de însuşi studenţii sub supravegherea şi ajutorul prdfesorului ^au personalului didactic al clinicii. Studenţii posedând noţiunile de semiologie chirurgicală şi de mică chi­ rurgie au putut BCU Cluj / cu maiUniversity Library Cluj sintetiza Central multă uşurinţă lecţiunile de chirurgie toracică şi chirurgia abdominală care a fost punctul principal al cursurilor. Cu studenţii anului V şi VI. Laborant: TJţra Dumitru. Ћ. Dupăce li se expunea ex catedra partea clinică şi terapeutica a afec­ ţiunii. In cursul anului curent. Ioan Braţul (dela îl Aprilie 1936). 2* Clinica T>oalelor căilor urinare. Ioan Danicico. Cursurile de Clinica urologică au îost urmate. Ţeposu. Asistent: Dr.

Danicico şi. Dr. Ţeposu iar în lipsă de şeful de lucrări Dr. Danicico şi 2 de Dl asistent Bruda. Bruda. Ţeposu. Florian Căprariu. Preparator technic: Ioan Bâzsa: Desenator: Elena Todea nasc Fin ta. Tibe­ riu Spârchez şi Dr. Ioan R o ­ man (dela 1 I I I . 1936). -Laborant: Cornel Meteş (până la 28 I I . el însuşi să-idepisteze boala şi tot el să aplice terapeutica în cadrul cu­ noştinţelor lui. 1936). Dr. Dr. şi Preparatorii Dr. Cursurile au fost ţinute de Directorul Clinicei. Dr. Bulbuca. Şte­ fan Preotesoiu (dela 1 VI. I. V. Clinica medicală. Cursurile au constat dintr'o parte clinică şi altă parte de semiologie. Dr. Aurel Moga. Dr. 1936). 1936). Cornel Todea (până la 31 V. Asistentul Dr. I. Dr. Bruda. Marius Hăngănuţ. Dr. Ioan Oprean. Iuliu Haţieganu. 1936) şi Felicia Peneş (dela 1 V I L 1936). S'au ţinut astfel 40 lecţii. Preparatori: Dr.10 făcut demonstraţii practice asnpra diagnosticului şi măsiifiloi? terapeutice curente. 3. Dr. BCU Cluj / ajutaţi de Asistentul Dr. Şef de lucrări: Dr. E. Stagiul de spital a fost urmat sub directa supraveghere aDirectorului Prof. I . I. Octavian Stanca (până la 30 VI. dintre care 36 de Dl profesor. Vaier Secarea (dela 1. 1 . Dr. 1936). 2 de Dl şef de lucrări I. 1936). Leon Daniello. Degan EmiL Dr. S'a căutat pe cât a fost posibil. Ilie Olteanu. 1936). Popa şi Dr. Danicico şi Central University Library Cluj P. Director: Prof. P. titular Dr. Ioan Gavrilă. Prof. Asistenţi: Dr. Gustode: Gal Iuliu. Dr. Paul Sichet (până la 31 VIII. E. sub conducerea Şefului de lucrări Dr. cât şi cele de semiologie să fie însoţite de demon­ straţii de bolnavi şi urmărite de demonstraţii de procedeenoui terapeutice sau chiar şedinţe operatorii* In cursul stagiului s'a căutat să se pună studentul în po­ sibilitatea ca singur să ia contact cu bolnavul. Grigore Mihăileanu (până la 30 IV. ca atât cursurilede clinică.Dr.

(15 lecţii). apoi acelaşi nu­ măr de lecţiuni cu elevele de surori de ocrotire asupra aceIuiaş subiect. Dr. I Gavrilă a făcut cursuri asupra bolilor inBCU Cluj / Central University Library Cluj fecţioase. Dr. Dr. au făcut stagii la secţia de boli pul­ monare 2 ore pe săptămână cu Dl Doc. . Dr.71 In cursul acestui an a apărut volumul I I din Tratatul Elementar de Semiologie şi Patologie Medicală. i Dl Doc. Cursurile şi stagiile de spital s'a ţinut conform programu­ lui: Dl profesor Haţieganu a ţinut 3 ore săptămânal cu stu­ denţii anului IV—V. apoi la secţia de boli infecţioase a clinicei. fiecare lecţie fiind ilustrată cu prezentare de multe cazuri. cu Dl Doc. Gavrilă a mai ţinut un curs liber de boli de nutriţie. Dl Doc. Dl Doc. o oră săptămânală de policlinică cu studenţii anului VI. Stagiile de spital s'au făcut după cum urmează: Studenţii anului IV—V au făcut stagiu de 4 ori pe săptă­ mână câte 2 ore cu Dl asistent Dr. (în total 15 lecţii) prezen­ tând un număr cât mai mare de bolnavi în faţa studenţilor. Daniello a ţinut. continuându-se tradiţia inaugurată de Prof. Pune­ rea la dispoziţia studenţilor a acestui tratat de semiologie şi patogie medicală a permis. (în total 37 lecţii). Gavrilă a ţinut 20 lecţiuni asupra bolilor con­ tagioase cu medicii igienişti şi 20 lecţiuni teoretice şi practice asupra aceloraşi boli cu elevele de surori de ocrotire. Spârchez. Dl Doc. Dr. redu­ cerea învăţământului teoretic. de-a face vizitele sale cu studenţii la patul bolnavu­ lui înaintea orelor de curs. Gavrilă. 2 ore şi Va pe săptămână. (10 lecţii) cu studenţii anului VI. Haţieganu dela începutul învăţământului medical românesc la aceasta Uni­ versitate. Daniello asupra tubercu­ lozei pulmonare. iar D. Daniello. . I. Studenţii anului VI. Clinica a funcţionat aproximativ ca şi în anii precedenţi. aducând în faţa studenţilor un număr cât mai mare de bolnavi. care conţine în mod principal aparatul gastro-intestinal şi hepatic. . 1D lecţii asupra tuberculozei pentru medicii cari urmează cursul de specializare în igienă. Dr. Dr. (9 lecţii) audiate în mare parte de către studenţii anului V I . Gavrilă şi odată pe săptămână (IV2 ore) la spitalul epidemic din Cluj cu Dl Doc. insistând mai mult asupra în­ văţământului practic la patul bolnavului. Dr. Doc. începând cu acest an şcolar.

A. La consultaţiile gratuite ale clinicei au fost examinaţi în cursul anului 1935 un număr de 9170. Aparatul respirator. m. dela orele 6—8 se fac consultaţii medico-sportive de câtre Dl Dr. Aci se fac consultaţiile gratuite în fiecare zi înainte de masă de către 2 asistenţi in mod paralel. Telia. unde de 2 ori pe săptămână. Cursurile ţinute cu studenţii anului I I I de medicină de Prof. femei. se examinează studenţii Universitari (vezi rap* — Dispensarului antituberculos).n Dl Dr. Semiologia tubului digestiv. BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. Ioan Goia. In ambulanţa clinicei în fiecare Joi d. Clinica semiologie medicală. 2. ajutaţi de 2 externi. Dr. unul pt. 'Catedra de Semiologia Medicală a funcţionat şi anul acesta (cum funcţionează de altfel dela înfiinţarea ei) în Cli­ nica Medicală. Aparatul circulator. conform programului Facultăţii de către asistenţii şi preparatorii clinicei medicale. .1n secţia de boli pulmonare a clinicei 447. altul pt. 3. Moga a făcut 20 lecţiuni cu elevele surori de ocrotire asupra bolilor interne. Ioan Graur. m. La începutul anului şcolar au fost examinaţi de către asistenţii clinicei toţi studenţii cari au intrat în anul I. Se­ miologia ficatului. Ioan Goia au fost în număr de 54 şi au tratat despre următoarele: Istoricul şi importanţa semiologiei medicale. Semiologia pancreasului. bărbaţi. L. In cursul anului 1935 au fost internaţi în clinica medicală şi în secţiile sale următorul număr de bolnavi: 1. In clinica medicală 3121. de Universitate. Stagiul de spital cu studenţii anului I I I s'a făcut ca şi în anii precedenţi. Preparator: Dr. Semiologia aparatului vascu­ lar. Dr. In secţia de boli infecţioase 53~3. Dispensarul studenţesc contra tuberculozei funcţionează la ambulanţa clinicei medicale. dela 1 3 p. cât şi în secţia de boli pulmonare a clinicei. Director: Prof.

Şef de lucrări: Dr. titular Dr. Clinica psihiatrică. Prim-supraveghetori: Vasile Blag. Şef de lucrări: Dr. cu studenţii din anul VI. Custode: Iosiî Nagy. Petru Plic. Aurel Blaşiu. titular Dr. Alexandrina Reiezanu. Desenator: Sever Furdui. Asistenţi: Dr. Teofil Dragomir. Vilhelm Prack. Preparator: Dr. Asistenţi: Dr. S'au făcut 33 lecţii ilustrate de demonstraţii şi prezen­ tări de cazuri. Servitor: Gheorghina Avramescu. Teofil Dragomir. Niculae Gavriluţiu. Dr. Secretar-dactilograf: Elisabeta Blaşiu. Director: Prof. Desideriu Duma. Mihail Keusch. piese anatomopatologice macro şi microscopice şi cu protecţiuni. Leonida Dragomir. Infirmieri: Ana Ungurean. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. S'au ţinut de către directorul Clinicelor 34 lecţiuni clini­ ce. Ion Minea. Clinica neurologică. Director: Prof. Laborant: Nicolae Simtion. Constantin Urechia. Andrei Demeny. Zamfira Plic. . câte trei ore săptămânal cu studenţii din anul VI tratânduse afecţiunile mai importante ale sistemului nervos central şi periferic cu prezentări de bolnavi.73 5. Infirmieri speciali: Ştefan Demeter. Gheorghe Retezanu. Servitor: Raveca Nagy. lecţiunile clinice au fost ţinute de către şeful de lucrări Dr. Valeria Radu. Berta Ajkai Săcăluş. Sita Gheorghiu. Dr. Preparator: Dr. Dela 20 Aprilie până la 25 Mai a. Floare Dovan şi Olimpia Turdeşan. Custode: Măria Balcea. c.

VI. Margareta Stan (dela 1. Clinica ginecologică şi olbstetricală. 1936). Gheorghe Zugravu (până la 31 Decembrie 1935) suplinit de Dr. 1935). Şef de lucrări: Docent Dr. Iancu. Larisa Gluşco (de la 1. Dr. Gheorghe PurgePreparatori: Dr. Munteanu (dela 1 Ia­ nuarie 1936). 1936). XI. Docent Dr. Cursurile de obstetrică pentru elevele Şcoalei de Moaşe şi ale Inst. Gh. I. Adriana Berariu. Dumitru Căprioară şi Dr. Ioan Voicu. 1936). Surorilor de Ocrotire au fost ţinute de către Doc. până la 31. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'au mai ţinut cursuri din diferite capitole ale Obstetricei şi Gynecologiei de către Domnii: Docent Dr. Servitor: Ştefan Buzilă. X. VII. Director: Prof. Purge şi cursuri de îngrijirea noului născut de Docent Dr. In afară de cursurile teoretice şi practice din domeniul obstetricei şi ginecologiei făcute cu studenţii din anul V studenţii au mai făcut stagiu clinic de 3 ori pe săptămână. VIIT. Gh. 8. Au fost împărţiţi în serii repartizaţi la Gynecologie. luliana Cirlea. Popovici. Tr. Dr. Voicu şi Dr. . . Asistenţi: Dr. Dr. Moaşa primară: Matilda Bura (până la 31. Ana Maja (dela 1. II. Asistenţi: Docent Dr. Popoviciu şi Docent Dr. Nicolae Coja. Director: Prof. titular Dr. Laborant: Ilie Roşea.. 1935 până la 28. demonstrându-li-se în cele 18—20 zile de stagiu în fiecare secţie toate cazurile aflătoare în tratament şi practi­ când operaţiile Obstetricale la Fantom. Petre Avrămoiu (dela 1 Noembrie 1935) Preparatori: Dr. Dr. Traian Popovici. Dr. Tr. Cristea Grigoriu.74 7. Ioan Voicu şi Dr. i Şef de lucrări: Doc. A. Gheorghe Popoviciu. Ortansa Mihailescu. Clinica infantilă. Obstetrică şi fantom. V. titular Dr. Ilie Toma (până la 31 Octombrie 1935).

cu subiecte alese de Prof. Prof. Lucrările practice din clinică s'au făcut sub conducerea Dlui Prof.. A ceste eleve fac tot timpul un stagiu de practică în clinică. Cursurile de Clinică infantilă (pediatrie şi puericultura)^ au fost predate studenţilor din anul V de medicină. BCU Cluj / Central University Library Cluj Gh. cari au fost repartizaţi de Decanat în mai multe serii. Popoviciu a ţinut conferinţe la cursurile de perfecţionare. In afară de cursuri o activitate didactică importantă a fost ţinerea lucrărilor practice cu stagiarii anului V de medi­ cină. Conform programului s'au făcut în mod regulat câte 3 ore de curs săptămânal (54 lecţii). Dr. ţinute conform progra­ mului dela începutul anului şcolar. la data de 2 Martie 1936. ajutat de personalul medical al cli­ nicei. Dr. vorbind despre „Probleme actuale în Pediatrie şi Pue­ ricultura". Dr. la Congresul Surorilor de Ocrotire. fie din serviciul clinicei. . Ion Meula (dela 1 Aprilie 1936). etc. In afară de numeroasele cazuri de boală prezentate la cursuri. într'o secţie special amenajată cu concursul Fundaţiei Rockefeller. III. Gh. In afară de orele reglementare. restul de boli au mai fost expuse ca semiologie. Gh. Iuliana Cirlea a făcut 48 ore (2 lecţii de câte 1 oră săptămânal) dfc pedatrie şi puericultura pentru elevele Surori de Ocrotire. în număr de 128. 1936) pentru medicii cari au urmat cursurile de specializare în igienă. Gh. Gh.75» Custode: Ion Osvath (până la 31 Martie 1936). aranjate pentru medici de Asociaţia Docenţilor Universitari din Cluj. Laborantă: Măria Mesaroş-David. Dr. în legătura cu foarte numeroase cazuri prezentate oră de oră. etc. Dl Prof. Dna Asistentă Dr. In timpul anului s'au lucrat de către candidaţi mai multe teze de doctorat. Supraveghetoare: Ruxanda Moga. Popoviciu a ţinut o lecţie inaugurală festivă.. Popoviciu. patogenie şi terapie. 1935—19. XI. Popoviciu un curs de puericultura (2 ore săptămânal în­ tre 27. Dr. Pe lângă cursurile menţionate. Tot în cursul anului şcolar 1935—36 s'a ţinut de Prof. Popoviciu. Cursurile au fost însoţite de prezentări de bolnavi. fie din cei prezenţi la consultaţiunile zilnice.

Vasile Tătaru. Gh. Dr. Tătaru). La iniţiativa Dlui Prof. Dr. cu deosebire a bibliotecii şi a laboratorului. In afară de acestea s'au mai făcut următoarele cursuri. <0m de serviciu: Francisc Asztalos. promiţându-se tot con­ cursul pentru realizarea problemelor asumate. Cirlea BCU Cluj Central University Library Cluj Petru. Această înfăptuire a fost îmbrăţişată de oficialităţi. Doc. Rihard Hoffman (până la 31 Mai 1936). Preparatori: Dr. având ul­ timul volum (al 3-lea) sub tipar. Popoviciu. societăţile de bine­ facere. Laboranţi: Ioan Dull. altele tratând protecţia materno-infantilă. Dr. Vaier /Cimoca. Dr. D. Doc. Curs de venerologie cu demonstraţiuni pentru surori de <ocrotire opt ore. Dr. Dr. Director: Prof. Gh. <dela 1 Iunie 1936). Popoviciu a editat primele 2 volu­ me ale unui „Tratat de Pediatrie şi Puericultura". Motentan. Dănilă Konradi. Modranu Liviu. Dr. precum şi de marele public.). Desenator (secretara) Ida Dr. Coriolan Tătaru. Ioan Kienle. Disciplină de dermato-sifiligrafie a fost predată în 69 ore <de curs câte 3 ore pe săptămână studenţilor din anul VI. 10 ore cu su­ biecte din domeniul dermatologiei (stabilite de Dl Prof. titular Dr. . Konradi: 3 ore „Serologia Sifilisului". unele cu caracter ştiinţific.*76 S'a continuat cu lărgirea activităţii clinicei şi înzestrarea <-ei. Cimoca: Cursul de docenţă. In sfârşit Prof. 9. S'a insistat cu un bogat material clinic asupra problemelor din domeniul Veneroligiei şi Dermatologiei. Clinica dermato-venerieă. în ziua de 28 Hanuarie 1936. Dr. Nicolae Lengyel. Asistenţi: Dr. a luat fiinţă „Societatea de Pediatrie şi Puericul­ tura din Cluj" pentru protecţia mamei şi copilului. Societatea a ţinut mai multe şedinţe publice. Dr. Şef de lucrări: Dr. Leonida Pop. . V. (stu'denţi anul VI.

Asistent: Dr. Ioan Aleman. Petre Vancea. Patologia aparatului lacrimal. în 80 de ore de curs. 2. Dr. Preparatori: Dr. Patologia cristalinului. Traumatismele sferei oculare. Director: Prof. 1936). Glaucomul şi. Patologia irisului şi corpului ciliar. 11. Clinica stomatologica.71' ' \ I # . Georghe Iliescu. cu studenţii. Infirmiere: Cătălina Decsei şi Susana Decsei. Patologia pleoapelor. 4. Li viu Ghidrai. 7. Neoplaziile sferei oculare. agregat Dr. din următoarele capitole de patologie oculară: 1. 5. Lavinia Rusu (dela 1 Iunie 1936). BCU Cluj Central University Library Cluj stările glaucomatoase.. studenţii împărţiţi în serii. 10. dela orele 9—11. au frecventat zil­ nic clinica. Elena Hendea (până la 31 Mai. Desenator: Cornel Codreanu. Dr. Director: Prof. titular: Dr. Preparatori: Dr. 9. Dr. Şef de lucrări: Dr. Iosif Baba (dela 1 Iulie 1936). Francisc Klima (pânăv la 30 Iunie 1936) şi Dr. anului V. Vasile Vasilescu. 12. S'au predat în total 40 de lecţiuni de teorie şi clinică oftalmologică. Toate aceste lecţiuni au fost însoţite de numeroase de­ monstrări clinice de bolnavi. Dr. . Legăturile boalelor generale cu patologia oculară. de prezen­ tări de aparate şi instrumente şi de piese microscopice.. 11. Inooenţiu Băbuţiu. Asistent: Dr. 6. Mecanic-electrician: Vasile Petcaş. Laborant: Axente Buda. Patologia corneei. în stagii clinice orânduite de de­ canat. Ion Păcurariu (dela 1 Iunie 1936).. de operaţii oculare. Patologia scleroticei. Lavinia Rusu (până la 31 Mai 1936). Clintim •ftUlmolwfleâ. Dumitru Uichail Şef de lucrări: Dr. Laborant: Molnar Ştefan. Preparator technic: Adam Simedru. 3. Patologa / refracţiei oculare. Patologia conjunctivei. 8. In afară de acestea.

drenajul salivei. tratamentul lor.. m. Obturaţie pro­ vizorie. Dr. chiste. Pansamente. c) Caria penetrantă. tratamentul -curativ. Pulpitele. e) interpretarea filmelor radiologice. redresări forţate. Diagnosticul clinic. 2. Dr. proprietăţi fizice. pioree alveolară. g) Principii generale în ortodonţie. I. b) Iperestezia dentinei. b) anesteziile în Stomatologie. Extracţiuni den­ tare. s'au ţinut cursuri de tehnică dentară şi cursuri teoretice pentru iniţierea în lucrările practice după cum urmează: Prof. obturaţia definitivă. Insistând în deosebi asupra: 1. Cursul de specializare în Stomatologie. Dr. V. periodontite. igiena bucodentară. c) formarea ca­ vităţilor. Calmarea durerilor în pulpite. de: granulome. 4. Clinicei şi a personalului ajutător. buză de iepure. V. şef de lucrări: a) materialul de plombai. calmante. I. f) Cheramica în Stomatologie. zilnic între orele 8—12V2 a. 5. 3 oee pe săptămână. A executat operaţiuni înaintea studenţilor. Cluj rile practice executate sub supravegherea Prof. L. Dr.\18 Cursul de Clinică Stomatologică. diga. rauşuri. 3. conform repartiţiei făcută de Decanat. tehnica operatorie a obturaţiunilor. Dl Prof. gură de lup. Băbuţiu în colaborare cu asistenţii Dr. congelaţii. Lucrările practice au fost executate sub conducerea şe­ fului de lucrări al Clinicei Dr. b) excluderea umidităţii. I. Aleman: a) diagnosticul clinic al cariilor. obturaţia canalelor. Aleman în 37 lecţii. luxaţii de maxilare. h) Boli chirurgicale dento-maxilo-faciale. In acest an au urmat cursul de specializare în Stomato­ BCU logie un număr deCluj / doctoriUniversity Library Pe lângă lucră­ 32 Central in medicină. c) indicaţiuni şi contraindicaţiuni l a extracţia dinţlor. 6. sterilizarea ei. asistent: a) caria dentară. Băbuţiu. d) Complicaţiunile extracţiunilor şi tra­ tamentul lor. Ghidrai în orele de sta­ giu 8—12 a. a fost urmat de studenţii în Medicină anul I V în număr de 141 şi s'a făcut de către Dl Prof. d) tratamen­ tul profilactic. în serii de câte 10. indicaţiuni şi contraindicaţiuni. Ne- . chimice. Instrumentarul dentistic. m. Tehnica de examinare. Aleman a demonstrat radiografii dentare în legătură cu diferite afecţiuni ale aparatului buco-dentar. Vasilescu şi Dr. I. Vasilescu. Anestezii prin injecţii.

asistent-onoriţic: a) Examenul metodic al -gurii. Dr. . simptorrfe. M. L. Buzoianu şi bogat ilustrate cu prezentări de bolnavi. Servitor: Aurica Roman. Gabriel Cotul (dela 1. Cursurile de clinică oto-rino-laringologică au fost pre­ BCU Cluj / Central lecţii ) Library Cluj date studenţilor din anul IV în 49 Universityde Dl Prof. Laborant: Dumitru Gal. Afec4iunile conductului auditiv extern: furonculul conductului. d) Proteze fixe. Noţiuni generale de profilaxie a supuraţiilor auriculare. Dorin Ionescu (dela 1. Cerumenul conductului auditiv extern: diagnostic. In afară de aceste cursuri. Noţiuni generale de practică medicală relative la patolgia urechei externe. Dl Prof. Ana Perţia (până la 30. Ghidrai. Dr. c) Sterilizare. Nomenclatura clinică a leziunilor buco-dentare. Supraveghetor: Aneta Miron. d) Inflamaţiuni acute şi cronice ale -cavităţii bucale. neanimaţi: organici. b) In­ stalaţia. Director: Prof. două prelegeri cu in­ firmierele voluntare ale Crucei Roşii. şi un curs în 7 lecţii de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringolo­ gică. Noţiuni de igienă a urechei externe. VI. eczema conductului. Dr. Preparatori: Dr. Buzoianu a mai ţinut 6 lecţii cu Medicinii igienişti. Clinica oto-rlno-laringologică. 1936). Cluj. totale.чџ croza pulpei fără carie. M. instrumentaţia pentru tratamentul. Demonstraţie operatorie: amigdalectomia şi ablaţia vegetaţiilor adenoide. anorganici). 1936). Gheorghe Buzoianu. asepsia şi antisepsia în tratamentul conservativ. corpii streini auriclari (animaţi. tra­ tament. proteze mobile. 12. 1936). *) A se vedea detalii în lucrarea „Activitatea Clinicii oto-rinolaringologică" (C. titular: Dr. Patogenia supuraţiilor urechii mijlocii. Dr. Teodor Naghi. Rom. Dr. parţiale. VII. Dr. conservativ. IV. Asistenţi: Dr. tratându-se următoarele capitole: 1 a) Cu medicii igienişti. Aurel Vaida. 1936).

/ Central University Library Cluj BCU Cluj Cursul de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringologică. Cum se pansează o ureche care curge. Reacţia niastoidiană. conservator. simptome. b) Cu infirmierele voluntare. . şedinţă operatorie (trepanarea mastoidei). tehnica operatorie. Hi­ pertrofia cozilor cornetelor-demonstraţie. Pronostic. (Operaţia vestibulo-bucală tip Denker). 7. Indicaţiile timpanotomiei. Ce sunt polipii ure­ chii? Ce este colesteatomul? Sindromul adenoidian în practica medicală. 1. osteitele casei. laringeană şi auriculară. 6. Contraindicaţiile timpanotomiei. Otitele supurate acute. Esofagoscopie indicaţii. Periamigdalitele flegmonoase. Otita medie supurată cronică. Manifestările patologice ale vegetaţiilor adenoide. 2. evidarea petromastoidiană. S'au executat pentru acest curs practic în interval de 7 zile 4D operaţiuni oto-rino-laringologice. amigdalectomie. Sindromul adenoidian în practica medicală. Flegmaonele periamigdaliene şi flegmoanele cervicale. Anginele acute nespecifice. Amigdalite cronice criptice. Simptome. Otitele medii supurate cronice-otoreea tubară.80 Otita medie supurată acută. semi puncţia nasală a sinusului maxilar. Cum se desinfectează nasul. tehnică. faringeanâ. Otita scarlatinoasă. Amigdalotomie. granulaţii. Cum se îngrijeşte o inflamaţie acută banală gripală amigdaliană. 4. durerilor mastoidiene. Technica inciziunilor timpanului. Sinuzitele maxilare supurate acute şi cronice. reacţia mastoidiană. demonstraţie. colesteatomul. Importanţa pedagogică şi socială a vegetaţiilor adenoide. Rezecţia submucoasă sept. mastoidită propriu zi­ să). 3. Tratamentul medicamentos. Mastoidita acută. sugarilor. polipii urechii. Noţiuni elementare de igienă nasală. otita difteriei. 5. Diagnosticul şi tratamentul lor. (inciziile timpanului. timpanotomiile. Cum şi pentru ce se fac spălaturile auri­ culare. Tratamentul otitei medii supu­ rate acute. bătrâ­ nilor. Semnificaţia clinică a. rinoscopie posterioară.

Anto­ nescu. Pre­ da Victor. 1. Berţi Ioan. C. Puiu Vesp. Dr. Velluda. Seminar: (Şedinţe libere â 2 ore. C. L. Anul IV). Institntnl de istoria medicinii şi de medicală. Custode: Baciu Mihail. anul I V ) . Dr. Roşea Vasile. I. Dr. Dr. C. semestrul de vară. Gheorghiu (până la 30 Aprilie 1936). T. Moldovan Va­ sile.81 ÎS. Dr. 3. Au prezentat pla­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nurile tezelor 14 doctoranzi şi s'a discutat elaborarea lor. Dna Florica Dr. S'au analizat şi s'au discutat sub conducerea pro­ fesorului o serie de chestiuni medico-istorice. Asistent: Dr. V 1936). Asistent: Dr. Cursul principal de Istoria medicinii: ( 2 ore pe săp­ tămână. I. Dima (dela 7. Dr. Antonescu. Titu Spătaru. 14. Servitori: Năsăudean Gavrilă. S'au ţinut în total 41 şedinţe (82 ore). Şef de lucrări: Docent Dr. Intendent: Ossian Ioan. 2. C. Ilian. Institntil de anatomie descriptivă şi topografică Director: Prof. Russu. Proseminar: (2 ore pe săptămână. Dr. Laboranţi: Aschilean Ananie. Dr. Papilian. Bologa. Zseiki. G. facultativ pentru ab­ solvenţi şi doctoranzi). Asistent: Dr. Astfel în anul I fiecare student a disecat două piese ANUARUL 1935/36 6 . Corondan Gheorghe. In total s'au ţinut 17 şedinţe (34 ore). G. Preparatori: Dr. Russu. Custode: P. Desenator: Ştefan Toth. V. Jules Guiart. Director onorific: Prof. Lucrările practice sunt împărţite în aşa fel încât în cele trei semestre (un semestru pentru anul I şi două semestre pentru anul I I (studentul să disece toate regiunile corpului omenesc. Activitatea didactică a Institutului se compune din: lucrări practice şi cursuri teoretice. Valeriu L. Director: Prof. etnografie (Lyon). V.

Docent Dr. splanchnele şi creerul. Velluda. Dr. Dr. 1936). prin explo­ rare manuală. C. V . Dr. a e 15. Petru Radu. Dr. A s i s t e n ţ i : Dr. Prof. Lucrările s'au făcut sub conducerea asistentului şi pre­ paratorilor. fiecare având câte trei mese. Valentina Dahnovici. Papilian. C. anunţaţi din vreme. titular: Dr. totul sub suprave­ gherea şefului de lucrări. Pa­ pilian. Mediastinul. organe de simţ. Sistem nervos Prof. Rubin Popa. Institutul de anatomie patologică Director: Prof. morfogeneză. Cursurile teoretice. regiunile mai importante ale ca­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pului şi gâtului. Dr. Şef d e l u c r ă r i : Dr. perineul. ca şi proecţiunea organelor. studentul trebuia să cunoască toate reperurile necesare prin explorarea regiunei. C. toate planurile şi regiunile mai importante. iar în anul I I următoa­ rele: Slancne. Studenţii. Intendent: Ioan Dicu. C. Âugustin Mureşanu.(capul si unul dintre membre). . Preparatori: Dr. V . vase. viscere) cu importanţă chirurgicală. disecţie şi desemn. precum şi explorarea diîeritelor regiuni la suprafaţa corpului. Pâpffiân şi Docent Dr. iar in?anul următor a treia piesă. cu materia ce urma a se discuta. înainte de a începe disecţiunea unei regiuni. Dorin Ionescu (până la 31 Martie 1936). veneau pregătiţi. ia în timpul disecţiunei să desemneze pe caetele per­ sonale de planşe. Dr. S'a predat în anul I următoarele ma­ terii: Osteologia. O tarte din cursurile teoretice s'au făcut sub formă de coloquiu. Tot în anul al doilea în cadrul lucrărilor de topografie s'au făcut descoperirile organelor (nervi. Velluda. Ioan Roman ( d e l a 1. facilitându-se înţelegerea lor. Titu Vasiliu. V. întâlnite în cursul disecţiunei. iCiu modul acesta cele mai grele chestiuni erau desbătute pe larg. Muşchii şi articulaţiile s'au studiat în cadrul lucrărilor practice în sălile de disecţie. Preparator tehnic: Iosif Biro. IV. iOu modul acesta fiecare stu­ dent a cunoscut corpul omenesc în întregul lui. Prof.

pg. 156). a predării teoretice a materiei şi înlocuirea ei cu demcmstraţiuni practice. adăugându-se şi studiul Haematologiei şi ăl Parasîtdlogiei. câte 40—50 *de studenţi. sub conducerea asistentului Dr. n'a putut fi făcut împreună. deşi acelaşi. obligând în acelaş timp pe studenţi ca să pregătească anticipat materia demonstraţiei următoare.83 Custozi: Dionisie Biro. iar anul I I I acelaşi număr de ore.eut astfel instrucţia materiei cu 2 serii de studenţi: anul I I I şi IV. profesorul adăugând completările necesare şi clarificând noţiunile mai dificile. Studenţii au mâi fošt împărţiţi fiecare în câte trei serii. Iar pentru putea controla zelul "şi activitatea fiecărui student. Laboranţi: JElisabeta Biro. Pentru a suplini lipsa de manuale didactice. BCU Cluj / Central University Library Cluj •care se făceau chiar de către studenţi. ei au fost supuşi la multiple co­ locvii. ci separat cu fiecare an: anul IV avea de "8 ori pe săptămână câte 3 ore. de către profesor. princi­ palele capitole din patologie. Ioan Ciutac. Ea consistă în reducerea. fiecare serie făcând câte o şedinţă de 3 ore pe săptămână. Mecanic: Dionisie Kolozsvâri. pe cât posibil. ajutat de personalul auxiliar. c ă c i datorită modificării regulamentului de studii al Facultăţii noastre. In felul acesta au fost demonstrate şi explicate studen­ ţilor. studiul Anatomiei Patologice a trecut din anul I V în anul al IlI-lea. Au fost făcute în cursul anului trecut pentru aceste . Ga metodă-de studiu s'a menţinut cea practică activă '{Vezi anuarul 1934—35. Institutul este în acelaşi timp şi sediul Serviciului de Pro­ sectură a Clinicilor şi a Spitalelor din Ardeal a Ministerului Sănătăţii. media notelor obţinute ia aceste co­ locvii constituîind aprecierea activităţii studentului respectiv. Vasile P o povici. Petru Radu. reducându-se dela 3 la 2 semestre. In acest an şcolar activitatea didactică a fost dublă. Leontina fCiutac. însă înainte de masă. orale şi în scris. după masă. S'a f ă . Dat fiind marele număr ule studenţi. s'a instituit un seminar 'benevol. pe baza unui manual recomandat. învăţământul. la care studenţii. jumătate 'din această -şedinţă fiind ocupată de demonstraţiuni microacojpice şi jumătate de cele macroscopice. î ş i pregăteau lecţiuriile viitoare.

. în Comunicările făcute de personalul Institutului la Societă­ ţile medicale şi în special la Reuniunea Anatomică. Institutul medice-Iegal. conţinutul cărţii: Hotarul tradiţional şi legal al pro­ fesiunii medicale. Asistent: Dr. Reuniunea a ţi­ nut în anul acesta un număr de.... studenţilor din anul" VF. . 1239^cte:biopsii{şi ©serie đfe examinări baceriologieie ş. fiind. Vasile Hurghişiu. S'a insistat mai mult asupra intoxicaţiilor şi dentologiei şi legislaţiei pro­ fesionale. La capitolul traumatologiei s'a insistat în rnod deosebit asupra legăturii dintre medicina legală şi cele­ lalte specialităţi medicale. în cazurile mai deosebite. Director: Prof. Preparator:BCU Cluj /Rişcuţia. 16.Ihstituţir urr număr dff-2SSff autopsii. Re­ zultatul acestor cercetări este dat. având sediul în Institut. Noţiunile practice de patologie ge­ nerală şi anatomei patologică au fost reînprospătate cu aceas­ tă ocazie. aceasta din urmă fiind' de specialitate. Anton: Central University Library Cluj Custode: Dionisie Crăciun. Anul acesta s'a predat materia de medicină legală penală în conformitate cu Codul Penal Regele Carol И. Mîhail KernBach. bacterio­ logice şi serologice.. Coriolan iCotuţiu.. făcândn-se 42 co­ municări. Tirehuie. creată şi condusă de Directorul Institutului. deasemenea menţionat faptul că fiecare autopsie se prezintă ca o preble*mă de rezolvat. 1Q şedinţe. serolbgiete. Dr. Studenţii au fost supuşi la trei colocvii repetate scrise şi orale şi la examenul de fine de an s'a constatat că materia a fost mai bine posedată ca în anii precedenţi. care cere cercetări compliiaentape. Laborant: Constantin Olteanu: S'a predat întreaga materie a Medicinei Legafe. chimice şi mai ales histopatologice. conform programul analitic. Şef de lucrări: Dr.

. total 42 ore. reproducţiunea şl creşterea. mişcarea. Curs elementar de nutriţie şi igienă alimentară. ti'atându-se capitalele publicate în Anuarele precedente. Asistentă: Dr. d) 11 demonstraţii. Jîlena Mafteiu. JMaria Bulgariu.Nicolae Mocan. de AUGJîări: J>r. Obiectul: Ђ) Funcţiu­ nile de nutriţie "(generalităţi. Ioan Birău. !Şef de lucrări: Dr. corelaţiunile (secreţie internă. în total 28 ore. Dr. nutriţia. Oprişiu Cornel. metanolimul energetic şi mate* rial. Curs de Fiziologie pentru studenţii în medicină anul I . I * . respiraţia). Preparator tehnic: Teodor Ghiorghiu. Preparatori: J>r. d) Un colocviu verbal. funcţiunea sis­ temului nervos).Nicolae Munteanu. S'au ţinut următoarele prelegeri.şi I I . Traian Din«ulescu. circulaţia. I. S'au ţintit cursuri şi lucrări practice cu studenţii în "Me­ dicină anul I I I confofcm regulamentului. Grigore Benetato. Preparatori: .hamas. ((titularul catedrei de Istologoie şi Embriologie). angajat cu coritKtiatl)r.Badiu. c) 37 şeflinţe de lucrări practice. 16 lec­ ţiuni. 2. Ђгадош. a) 19 lecţiuni.. total 64 ore. Ioan Dopş*. Obiectul: Ђ) Fiziolo­ gie generală şi digestie. Institutul de fiziologie.Director: Pro/. Library Cluj BCU Cluj / Central University Asistenţi: Romul Opreanu. e) 2 colocvii verbale şi scrise. "Pieixe'T. yQm de serviciu: Ioan . Jîcaterina iCâlmân şi iDr. Custode: Simian Pop. în număr de 357. JLaborant: . Dr. c) 17 şedinţe de lucrări practice. total 16 ore cu elevele dela Institutul Surorilor de î)crdfire. a) 43 lecţiuni. Director-Profesor suplinitor: Prof. total 138 ore. total 32 ore. ft-nul П. demonstraţii şi lucrări: Anul I. Laboranţi: Vasile Hurdubaia. 1.

Traiân Vasculescu. Director: Conferenţiar Dr.. Materia tratată a fost cea indicatăi în anii precedenţi. cu oarecare modificări şi adaosuri". Infirmiere: Rozalia Simon. asistent). E Pamfil. S'au ţinut 46 lecţii de câte 1 oră şi 1 oră jurn. Elisabeta Elecbeş. Biologie generală. Curs predat de Prof. pentru studenţii în medicină anul I. tuberculoza osoasă. bronchiilor. inimei. De­ monstraţiuni asupra curenţilor electrici şi aparatelor de ra­ ze Rontgen. patologie osoasă (fracturi. Articulaţiunile. şi 4 colocvii de câte 1 oră. esofagului.. Dimitrie Negru. stomacului. Tehnica radioscopiei şi radiografiei: sistemul osos normal. Servitor: Ioan Oroianu până la 1 Oct. 114. Laboratorul de fizică. osteomielită. N. Dimitrie Negru).. E. 1935. 1935. G. ŞL 1932—33. S'au ţinut 20 şedinţe de demonstraţiuni de câte 2 ore. intestinului subţire şi grosNoţiuni generale de radioterapie. Institutul de radiologie. Constantin Berariu. Curs teoretic: (Prof. diafragma lui. Măria Hurdubaia dela 1 Oct. p. Preparator: Mihail Eduard Pamfîl. Library Cluj BCU Cluj Central University Laborant: Onofrei Vântu. Viorel Rusu şi Drd. Bărbulescu. Asistent: Dr. Lucrările practice: (Dr..86 19. Dr. Desenator-fotograf: / Ana Stransky. directorul Institu­ tului de Speologie. Curs de fizică medicală audiat de studenţii anului I. . 145. Radiodiagnosticul afecţiunilor plămâ­ nilor. Răcoviţă. 31. p. 20. pleurei mediastinului. medicali. 2 ore curs şi 2* ore lucrări săptămânal cu studenţii din anul V. Materiile tratate sunt cele enumerate în Anuarele prece­ dente pe anii şcolari 1931—32. Electrician-constructor: Rudolf Stransky. sub conducerea D-lui preparator M. îm număr de 156. tracheei. Dr. Director: Prof. Razele Rontgen şi proprietăţile lor. Fochist: Maxim Stretea. anomalii osoase). Preparatori: Dr. Constantin Berariu. sifilisul osos.

Laboranţi: Pavel Barciuc. (până la 30 Iunie 1936). Şef de lucrări: Dr. Mecanic: Francisc Lâszlo. este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934—35. Dr. Ilie Ardelean. Director: Prof. conform aprobării Consiliului Facultăţii. Ovidiu Comşa. Ileana Deaj. Gheorghe Merlaş dela 1. Servitori: Carolina Lup. câte 3 ore cursuri şi 4 ore lucrări prac­ tice săptămânal. Gavrilă Toader (până la 31. Dr. 1936). Materialul tratat la cursuri şi lucrări. Personal administrativ şi de serviciu. titular Dr. Ileana Moldovan. 1936. Gavrilă Morar. Dr. Titu Turcu. Anica Alexandru. . 1934. Cursurile pentru anul VI Med. Servitori: Vasile Lup. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936). IV. Alexandru Rozsnyai. au fost făcute de dl. Dr. balneologie şi bacteriologie). Asistenţi: Dr. Iuliu Moldovan. Preparatori: Dr. biochimie. comun pentru cele cinci institute din clădirea Inst. iar pentru anul V. Făcăoaru Iordache.. separat pentru fiecare an. înştiinţai de igienă şi igienă socială. Fochist: Vâsc Pavel pana la 31. 22. Desenator-fotograf: Ecaterina Tomşa. Administrator: Vasile Botha. Portar: Nicolae Căian. Dactilografă: Elisabeta Radius. agregat Dr. igienă. I I I . Ioan Caila (dela 1. Zolog. Cursul de igienă şi igienă socială s'a predat studenţilor din anii V şi VI Med. Preparator tehnic: Carol Ivanek. Petre David. de dl. Iuliu Moldovan.. IV. Alexandru Mescşan.INSTITUTUL PASTEUR. Viorica Tarţia. Prof. Vasile Lustrea (dela 1 Iulie 1936). Pasteur (patologie g-lă. I I I .

Custode: Dr. Nicolae Bumbăcescu (dela 1. Virgil Raduleţ (până la 30. Dr. Dr. Bumbăcescu (pâna la 30. Institutul de patologie generali şi experimentală. Oameni de serviciu: Măria Manciulea. cele publicate în anuarul din 1934—35. V I I . Botez Mihail. Eugenia Maho-Botez. ca şi în trecut. Director: Prof. Preparatori: Dr. Chestiunile prezentate la curs şi lucrări sunt.88 аз. Şef de lucrări: Dr. 1935 — 30. început la 6 Noemvrie 1935 cu o lecţiune de deschidere despre Biolo­ gie. Irimie Ţiplea. IV. Asistenţi: Dr. Cornel Crişan. VII. VI. VIL 1936). Mihail GundiscK. studenţilor din anul al II-lea. trimise pentru examinare. III. 1936). s'a mai făcut un curs de introducere în studiul Patologiei Generale. Dr. (10 lecţii). Patologie şi Medicină. IV. Dr. titular Dr. Cursul de Patologie generală şi experimentală. a continuat până la 28 Mai 1936. Bojin. Dr. De asemenea ca şi în anii trecuţi. Măria Cuibus. însoţit de lucrări practice (12 şedinţe). S'au făcut înBCU Cluj / Centralşi 37 şedinţe de Cluj total 44 lecţii University Library lucrări prac­ tice. 1936). III. IV. Institutul de Patologie Generală şi Experimentală a asi­ gurat zilnic. cu mici mo­ dificări. (21 Februarie—28 Mai). 31. 1935). Dumitru Pană. 1936). Iulian Găină (până la 31. 1936). 1936). Iosif Mihalca. Irina Zagony Ştefan. Institutul a asigurat exa­ minarea microscopică a creerilor animalelor suspecte de rabie. (dela 1. prin personalul său sub condu­ cerea mea prepararea vaccinului antirabîc pentru Institutul Antirabic din Cluj. Pe lângă acest curs făcut studenţilor anului al IV-lea. . Ilie Rus. Laboranţi: Vasile Manciulea. Dr. Eduard Mezincescu (dela 1. Iancu Petrescu (1. Şef de lucrări: Dr. Petru David (dela 1. titular Ioan Drăgoiu. N. Arsilia Aleman. 1936). Institutul de istologie şl embriologie Director: Prof. Asistenţi: Dr. Preparatori: Dr.

Ana Chira. Cu anul al II-lea două semestre: Studiul ţesuturilor şi al organelor. Elena Baroni. Preparat nativ. paratuberculoşi. coloraţia simplă. Custode: Traian Toma (până la 30. Preparator: Dr. fiecare lecţiune fiind urmată de 2 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. Vasile Cristea. BCU Cluj / Central University Library Cluj Asistent: Dr. Cursul de istologie şi embriologie se face în trei semestre. Laboranţi: Valeria Gheleţuş. împărţiţi în 4 serii. coloraţia simplă. Coloraţia Gram. Sterilizare. S'a executat în acest an. ca şi în anii trecuţi. fiecare lecţiune fiind urmată de 3 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. Coloraţia Gram: gonococi antrax din culturi şi organe. diferite coloraţii subtilis. Insămânţări pe medii. 5. Director: Prof. Cu cei 165 de studenţi ai anului I I I medicină. 7. 6.000 preparaţiuni micros­ copice cari au rămas în proprietatea studenţilor. adică în total 16. un semestru cu anul I şi două semestre cu anul al II-lea. Sau făcut în total 41 lecţiuni. Mitiţa Dumitrescu. 4. 3. Nicolae Buzgan (dela 1. coloraţia Gram: piogeni. Coloraţia Ziehl-Neelsen: bac. Institutul de bacteriologie. s'au făcut cu fiecare serie. 1936). V. Coloraţia Giemsa: Malaria. coloraţia Neisser la difterici. Coloraţia sporilor: tetanici. 2. 160 colecţiuni complete de ţesuturi şi organe.89 Custode. după cum urmează: 1. Cu anul I s'au făcut în total 21 de lecţiuni de tehnică mi­ croscopică şi citologie. 1936). V I . Vitold Baroni. titular Dr. 8. Koch. 35. medii de cultură. 8 lucrări practice. ultramicroscopi. . pneumococi. STau ţinut în timpul anului şcolar 42 de lecţii cu materia prevăzută în program. de către per­ sonalul ştiinţific al institutului. aparate.

în lipsă de instalaţiuni. Marius Sturza. titular Dr. Director: Prof. Institutul de farmacologie şi farmacognozie. insistând în special asupra chestiunilor strâns legate de biologie şi medicină. . Laboratorul de chimie medicală. Eugen Morariu. Laborant: Alexandru Lungu. în curs de 22 ore.90 36. S. Director: Prof. Stagiu nu s'a putut face până acum. Institutul de balneologie şi fizioterapie. In semestrul al doilea s'a studiat în linii generale chimia organică. De 2 ori^ pe an s'a făcut cursuri cu proiecţiuni pentru a demonstra tehnica balneară şi hidroterapeutică care nu se poate demonstra în lucrări practice. Preparator tehnic: Gheorghe Radulescu. preparator-ajutor. pentrucă lipseşte cu totul o instalaţiune potrivită în Institutul de balneologie şi fi­ zioterapie. în primul semestru s'a insistat asupra principiilor generale ale chimiei ca şi asupra capito­ lului anorganic respectiv. BCU suplinitor University Library Cluj Şef de lucrări: Dr. Gheorghe Popoviciu. Borş. Măria Georgescu. despre: tehnica hidroterapiei. Acest studiu a apărut deja litogra­ fiat subt forma unor „Note de Curs" alcătuite de către Dl. materia a fost trecută în anul IV de medicină. Director: Agregat Dr. S'au mai ţinut cursuri teoretice şi practice cu surorile de ocrotire. Cluj / CentralDr. 37. Cursurile de Farmacologie în anul 1935—36 nu s'au pre­ dat deoarece în urma modificării programului. F. S'au predat 2 ore teoretice pe săptmână şi 2 ore lucrări practice studenţilor din anul V . Secăreanu. Preparator: Dr. Laborant: Iuliana Huber. Ca şi în anul precedent. Eugenia Băncilă. 38. Asistent: Dr.

Ioan Manta. Şef de lucrări: Dr. Elena E» Russu. Asistenţi: Aurelia Buzescu-Lupaş. Mihail Peter jun_ Lucreţia Penteher. Virgil Lupea. Portar: Victor Oltean. r 29. 2. I.. Petru Gal. University Library Cluj BCU Cluj / Central Custode: Ştefan Gebefugni. Măria Simon. Laborant: Alexandru Balint. Farmacia Clinicilor. Servitori: Gheorghe Vlas. Matilda Peter Valentini.9b Lucrări practice: 1. Analiza calitativă anorganicâr recunoaşterea aniionilorşi cationilor curenţi. Dr. Analiza cantitativă volumetrică: alcalimetrie oxidime— trie şi iodometrie. Mecanic-şef: Mihail Peter sen. Director: Prof. . Fochist: George Cadar. Constantin UrecMa. Aurel Russu. Măria Popescu. Lupaş_ Preparatori: Iulia Abrudan. Preparatori ajut. Şef farmacist: Dr.: Victoria Ciocănelea.

2. Au fost admişi la acest curs 17 candi­ daţi. în colaborare cu Institutul de radiologie. Lecţiunile şi lucrările practice ca şi staţiile clinice re­ glementare au început la 9 Nov. (cu prezentări . Programul acestor cursuri s'a publicat la capitolul Cli­ nicii Stomatologice (pag. 204 din legea sanitară şi de ocrotire s'a con­ tinuat şi în anul şcolar 1935—36 cursul de specializare în Igienă. Doc. 1935 şi au durat până la 15 Iunie 1936. Moldovan. '{Vezi Anuarul din acel an. 171). I. pentru medici practicieni şi absolvenţi între 21 Septembrie şi 3 Octombrie 1936. Dr. L. Daniello: Lecţiune clinică. I. Materialul propus este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934-35.1. urmând ca după terminarea stagiilor practice pe teren şi elaborarea tezei. 3. pag. la Institutul de Igienă şi Igienă socială de sub conducerea dlui Prof. Diagnosticai şi tratamentul tuberculozei pulmo­ nare a adultul ai. In igienă. In baza art. organizat de Facultatea de Medicină şi Farmacie. Prof. Lecţiune de deschidere: Medi­ cul practician şi tuberculoza (amfiteatrul clinicii medicale). Dr. Haţieganu. candidaţii să treacă în Cluj BCU Cluj / Central University Library toamnă exa­ menul de specialitate. Dr. 78). cu următorul pro­ gram: 1. Curs de perfecţionare organizai de clinica medicală. 3 In stomatologie. clinica chirurgicală şi oto-rino-laringologică.

7. L. Dr. ar clinicii-. 10. Dr. Dr. C. Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare II. Dr. Daniello: Şedinţă practică de pneumotorace (secţia de boli pulm. frecvenţă. Daniello: Lecţiune clinică despre caverna tuberculoasă (secţia de boli pulm. L. Prof. Dr. 14. Dr. Doc. Doc. .).). Dr. L. Doc. 12. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare.). 9. Doc. de Radiologie). Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare Г. semnificaţie prognostică (amfiteatrul clinicii medicale). C. 15.ш de bolnavi^ despre: tuberculoza Шм-ocazeoasă incipientă (secţia de hol* pukm. 18. (Inst. Daniello: Lecţiune clinică despre granulii (secţia de boli pulm. Berariu: Teclmica Dispensarului antituberculos (Dispensarul Soc. Dr.). 11. 17. Daniello: Şedinţă practică de oleotorace şi spălătură pleurală (secţia de Boli pulmonare). a) valoarea semnelor funcţionale şi stetacustice (Amfi­ teatru! clinicii med. 3t Dr. Ж Prof. a clin. profil'. Doc. L. C. med. BeEomu: Teclmica examenului radiologie al to­ racelui şi imaginea toracică normală (Inst. Haţieganu: Tuberculoza intestinală. I. Dr. L. Dr. G. Doc. L. L. de radioTogie). a clinicii medicale). Berariu: / Imaginile patologice elementare ale BCU Cluj Central University Library Cluj aparatului respirator (Inst. Tub. Daniello: Lecţiune clinică despre tubercu­ lozele lobare şi periscizurale (secţia de boli pulmonare a cli­ nicii med. Dr. C. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare: b) valoarea examenului radiologie şi de laborator. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: a) Tuberculozele pulmonare acute (amfiteatrul clinicii medicale). C. (Inst. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: b) Tuberculozele cronice. simptome. Doc. Dr. Doc. Buzoianu: Tuberculoza! laringelui: etiologie. de radiologie). L. patogenie. Dr. Dr. Dr. 13. L. Babeş 7). 6. Dec. 8. Str. 4. medi). 5. de radiologie).

L. . conform progra­ mului publicat în continuare. BCU Cluj Central University Library Cluj 30. I. Doc. Haţieganu: Poliserosita tuberculoasă. Şedinţă practică /de pneumotorace. L. L. A l 3-lea curs de perfecţionare organizat de către -„ Asociaţia Docenţilor Universitari dela Facultatea de Medicină din C l u j . Sichel: Technica analizelor curente de labora­ tor utilizate în "diagnosticul tuberculozei. j . Daniello: Pneumotoraxul: mod de acţiune. 22. Dr. L. Dr. Dr. Dr. Doc. L. ca secretar general în cadrul Facultăţii şi sub patronajul Dlui decan Prof.: Technioa Dispensarului antituberculos. oleotorax. Demonstraţie de îrenîcectomie şi toracoplastie (la cli­ nica chirurgicală). Daniello: Frenicectomia şi toracoplastia: indicaţii. Dr. I. Dr. Daniello: Principiile generale ale trata­ mentului tuberculozei (amfiteatrul clinicii med. G.). Berariu.19. Dr. 33. Dr. 34. rezultate. Doc. a organizat un curs de perfecţionare medicală pe seama medicilor din ţară. despre: „Actualităţi în diagnosticul şi tera­ peutica clinică". 32. Daniello: Principiile profilaxiei sociale ale "tuberculozei. Axente Iancu. sub conducerea D-lui Dr. •indicaţii. „Asociaţia docenţilor universitari dela Facultatea de me­ dicină din Gluj". Vizitarea sanatorului-spital dela Săvădisla. L. ca preşedinte şi Docent Dr. Dr. intervenţia lui Jacobaeus. complicaţii. Dr. Mihail. 24. 31. L. 27. Dr. la 5—17 Octomvrie 1936. L. 29. 23. Cluj şi a dispensarelor rurale ale plasei sanitare model Gilău. Prof. Dr. 20. Doc. Dr. P. Vizita Dispensarului studenţesc şi altor instituţii. 28. 4. 25. contraindicaţii. Prof. Daniello: Demonstraţie de pleuroscopie şi rezecţie de aderenţe. 26. C. Buzoianu: Tratamentul laringitei tubercu­ loase (amfiteatrul clinicii medicale). Doc. Gavrilă. Doc. Doc. Doc. Daniello: Şedinţă practică de pneumoto­ race. Daniello: Pneumotorace bilateral. 21. Daniello: Lecţiune clinică despre sclero­ zele tuberculoase.

Iuliu Haţieganu: Diagnosticul şi trata­ mentul diareelor. Michail. Tătaru: Probleme noui în tratamentul sifilisului. E. C. D. Dr. I. Buzoianu: Inciziunile timpanului (tim—6 panotimiile. 6—7 Prof Dr. Programul cursurilor a fost următorul: 5. . P. Michail: Probleme de actualitate în patologia oculară. I. G. 6—7 Prof. Dr. Iancu: Pseudo-debilitatea congeni­ tală ca factor de mortalitate infantilă (Clinica Ginecologică). 11—12 Docent Dr. C. 11—12 Docent Dr. Octomvrie: 10—11 Prof. Grigoriu: Perforaţiile şi rupturile uterine (etiologie. 5—6 Prof.) de: Docent Dr. Dr. indicaţii. A. Voicu: Graba şi expectaţiunea în ob­ stetrică. Dr. I. A. 12—1 Prof. L. . 7 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul oftalmolo­ giei de: Prof. Dr. Docent Dr. interpretarea University Library Cluj sanghine. 6 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice de laborator (tehnica me­ BCU Cluj / Central rezultatelor. Goia: Tratamentul ulcerului gastric şi duodenal. D. Vancea: Starea actuală în tratamen­ tul glaucomului. 5 1 Prof.95 Au participat la aceste cursuri un număr de 63_medici din toate părţile ţării precum şi un număr însemnat de me­ dici locali. Dr. Dr. 10—11 Prof. Ţeposu: Diureza ca mijloc de explorare şi terapie în urologie. Gavrilă: Evoluţia scarlatinei la Cluj in raport cu vaccinările anti-scarlatinoase şi tratamentul ei. Rusu. etc. Dr. Vancea şi Dr. diagnostic şi tratament). 5—Î6 Docent Dr. P. Pop: Vitaminele în tratamentul plăgilor. I. Dr. rezultate mediate şi tardive). -•• 11—12 Prof. examenul ureei tabolismului bazai. 10—11 Prof. Gavrilă.

Tătaru: Probleme noui în tratamen­ tul sifilisului (continuare). Veluda: Consideraţiuni anatomofiziologice asupra sistemului vegetativ în raport cu o tera­ peutică raţională a lui. 6—14% Docent Dr. C. Dr. Dr. Pop şi Dr. 11—12 Docent Dr. 9 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul dermatolo­ giei şi sifilografiei: Cluj Prof.66 6—7 Docent Dr. C. V. Aleman: Ciomplicaţiunile locale şi ge­ nerale ale cariei dentare. L. I. L. Danielo: Problema granulei cronice. Munteanu. 10—11 Prof. 11—12 Dr. 6—7 Prof. 10—11 Docent Dr. Dr. . Pop (Galaţi): Tratamentul tumorilor mediastinale (Institutul de radiologie). C. Tătaru. Dr. 10 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice asupra lichidului cefalorachidian şi alte probleme din Clinica Psihiatrică de Dna Dr. Dr. C. 8 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul chirurgiei: de Prof. C. L. Urechea: Traumatisme craniene. Minea: Patogenia şi tratamentul sifi­ lisului nervos. Popovici: Diagnosticul şi tratamentul tulburărilor digestive ale copiilor. T. I. Dragomir: Pireto-terapia în bolile mintale. Pop şi Dr. Retezeanu. 11—12 Prof. L. Nichita: Cionsideraţiuni asupra pa­ tologiei discurilor vertebrale. 5 — Docent Dr. 7— Demonstraţiuni practice de bolnavi şi de laborator la Clinica Infantilă: de Dr. C. 6—7 Docent. A. 5—6 Prof. A. Negru: Demonstrări de filme despre ca­ zuri mai dificile de Rontgen-diagnostic. Borza. 10—11 Prof. 5—6 Prof. D. lancu: Encefalitele post-infecţioase * 6 la copii. Dr. Dr. Dr. Dr. BCU de / Central University Library Cluj Cirlea. Dr. Popovici: Când şi cum să recoman­ dăm intervenţîunea chirurgicală în afecţiunile ginecologice. M.

6—7 Prof. 5—6 Docent Dr. înainte de masă s'a vizitat spitalul de ortope­ die din localitate sub conducerea Dlui Director Dr. Rădulescu. M. P. Teofil Dragomir: Tratamente mai noui în afecjiunile sistemului nervos. Dr. Dr. 7 Demonstraţii practice de bolnavi şi de laborator la Cli­ nica Infantilă: de Dr. de sub conducerea Dlui Dr. Dr. Dr. E. Ţeposu: Ipertrofia de prostată şi tratametul ei. C. Avrămoiu şi Dna Dr. Lăcătuş. V. Dr.97 In 11 Oct. Dr. Dr. 10—11 Prof. 13 Octomvrie: 8—10 Demonstraţii de bolnavi cu afecţiuni medicale: de BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. C. 10—11 Prof. Hăngănuţ: Diagnosticul radiologie al afec­ ţiunilor gastro-duodenale cu demonstraţiuni de filme. după masă s'a vizitat plasa sanitară model din Gilău. Dr. Haţieganu. V. Urechia: Funcţiunile glandei supra­ renale. 10—11 Prof. Dr. Ih Octomvrie: 8—10 Demonstraţii practice din domeniu oto-rino-laringologiei: Prof. Dr. Bologa: Dela medicina veche la cea a viitorului (Clinica Dermatologică). Dama. 11—12 Docent Dr. Retezeanu: Cum s'a născut şi evoluat psihanaliza. 12 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul neurologiei de Dr. Popovici: Afecţiunile respiratorii ale copiilor. ANUARUL 1935/36 1 . Vancea: Importanţa terapeuticei ge­ nerale în tratamentul boalelor de ochi. C Buzoianu. 1. Prodan. 11—12 Prof. Dr. 6—77г Dr. Keusch. D. M. Cirlea. I. Cimoca: Micozele cutanate şi mijloa­ cele noastre de luptă pentru suprimarea lor. — 11—12 Dr. Sturza: Tratamentul hidro-mineral al afecţiunilor hepato-biliare (Oinica Medicală). C. Teofil Dragomir. 12—1 Prof. 5—6 Prof. Aleman: Radiografia în stomatologie.

Daniello: Freniceetotmia şi rezultatele ei tardive. Cimoca: Piodermiile şi combaterea lor. Moga: Tulburările circulaţiei coronariene şi tratamentul lor. G. Grigoriu: Demonstraţiuni practice din domeniul ginecologiei. I. Popovici: Cauzele şi combaterea morta­ lităţii precoce. L. Dr. Kembach: Perforaţiile uterjjie џ res­ ponsabilitatea medicilor în noul Ciod Penal. 5—6 Prof. C. de: Doc Dr. 5—6 Docent Dr. Purge: Diagnosticul şi tratamentul tulbură­ rilor funcţionale ale ovarului. 15 Octomvrie: &—Q Instrumentar şi măsuri terapeutice în urologie de: Dr. M. Căprioară. Pop. 1 Goia. C. 5—6 Doc. . Stanca: Afecţiunile colului şi tratamen­ tul lor {Institutul de Cancer). Dr. 6—7 Doc. C. 11—12 Docent Dr. 9—10 Demonstraţiuni de bolnavi cu afecţiuni medicale de: Prof. Dr. Damcico. Konradi: Valoarea reacţiilor serologice în diagnosticul џ tratamentul blenoragiei. G. 6—7 Doc. 10—11 Prof. M. 6—7 Docent D. Nichita: Artritele şi osteoartritele cro­ nice. Kembach: Certificatul medical şi sanc­ ţiunile după noul Cod Penal. Dr. Dr. 7 Demonstraţiuni practice de radiuira-terapie şi Rontgen-terapie la Institutul de Cancer. Voicu: Intervenţiuaa obsteiricale la fajatom. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16 Octomvrie: 8—9 Demonstraţiuni practice din domeniul obstetricei de Dr. 10—11 Dr. 9—10 Doc. 17 Octomvrie: 8—9 Prof. Dr. »etuberculoase ale şoldului. I. Dr. V. 11—12 Prof.98 11—1 Dr. A. Dr. Stanca şi Dr. L. Dr. Stanca: Intoxicaţiuni fiziologice cu privire specială la iperemeza gravidică. M.

Buzoianu: Sindromul adenoidian in jpractica .din Ouj. începând cu ora 4 vizitarea instituţiilor sanitare şi Ae . BCU Cluj / Central University Library Cluj . Ћаг-za: 'Tratamentul :cafbuncului. 10—11 Erqţ. Gavrilă: Noui probleme în trata­ mentul cdiăbetuliii.medicală. Dr. In 17 Octomvrie după masă.99 V9—10 Ђг. I. G. "2.ocrotire . 11—12 Docent Dr.

(In colaborare cu Doc. Angelescu şi C.. Suferinţele post operatorii în afecţiunile hepato-biliare. Al. No. 5. III. 1936. Bucureşti 18. 5—1935. Sânii chistici. . II.de Chir. Cluj. Rev. Un caz de diabet traumatic. 1. med. R. E. şt. Conf. Raport la cel de al VI-lea Congres. Sovata 9. pag. Incizia supracostală în operaţiunile pe splină şi cardia. 7.D) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA. 3—4 1935. C Cotuţiu). Soc. 2. Pop: şi comunicările Directorului Clinicei. şt.. 1—12. No. (In colaborare cu Prof. A . XII. Com. Safta). 8. E. Consideraţiuni clinice şi terapeutice asupra chistului' hidatic pulmonar (în colaborare cu Dr. Dr. 30. Rev. med. 10. V. med. Nichita şi Dr. 8. Soc. Consideraiiuni asupra alor patru cazuri recente de toracoplastie. ] . 17—21. Ghiţescu). 9. (In colaborare cu Dr. 9—12 1935. 18—20. Panlosolul în tratamentul plăgilor supurate. la cursul de perfecţionare University Library Cluj BCU Cluj / Central în Balneologie. 1935. 3. 7. (In colaborare cu Dr. Clinica chirurgicală. Un nou procedeu în tratamentul chirurgical al hidrocelului şi al chistului cordonului spermatic. de Chir. 1936. 9—12 1935. Puşcariu).. Daniello) Com. Com. med. Mureşan şi Dr. Ulcer peptic jejunal după rezecţie Finsterer. Rev. Rev. XI. No.de chirurgie naţional. 1936. Prof. 23. C. 267. şt. XI. pag. Soc. pag. de Chir. Clujul Me­ dical No. Dr. 1935. Luxaţia traumatică a cubitului în legătură cu un caz personal. operat şi vindecat. (In colaborare cu Dr. Soc. şt. pag. M. de Chir. Nana). Nana Aurel). a) Lucrările Dr. 4. (în colaborare cu Doc. No. 5—6 1935. 1935. 6.

Prăgoi): Un caz de maladie osteogenică (exostoze osteogenice multiple) cu deviaţiuni şi deformaţiuni multiple. Martie 1936. Dr. 2—4. Primului Congres Naţional de Radiologie pag. la . 6. Zeno Şt. Clujul Medical No. 3. VII. 1935. Sec.) E. Soc. I. E. 7. Nichita (în colaborare cu Dr. Dr. Dr. Safta: Apendicita şi tbc. 1936. X I I . 14. Dr. Bul. Com. Soc. Dr. şt. Safta): Contribuţiuni la studiul apendicitei traumatice. 250. Safta): BCU Cluj / Central University Library Cluj Cazuri de apendicită traumatică. Conf. 10. med. I. 5 1935. Puşcariu): Contribuţiuni la aşezarea firului fără sfârşit în tratamentul stricturilor cicatriciale ale esofagului. Doc. pag. Com. 1935. Dr. . Zeno Şt. 1935. Com. Zeno Şt. III. 590. 642 3. Mureşan: (In colaborare cu Dr. Soc. şt. med. 5—7. şt. I. Dr. Rev. pag. med. Borza: Curs de „primul ajutor" ţinut în­ văţătoarelor rurale la 13 Iulie şi 3 August 1935 în cadrul cur­ surilor medicale organizate de Ministerul Muncii. IV. 9. Dr. Clujul Medi­ cal. P. Cluj. Dr. Prăgoi: Bilograful Egger în explorarea radiologică a veziculei biliare. 5. IV.Ciursul de perfecţionarea me­ dicilor. Borza (în colaborare cu Dr. Mureşan (şef de lucrări până la 1 Mai 1936): Tratamentul plăgilor. Clujul Medical No. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Dr. ileo-cecală. Dr. 1936. E. E. Corn. pag. 4 1936. Prăgoi: Un caz de luxaţie a semilunarului. Clujul Me­ dical No. pg. 25. Mureşan (în colaborare cu Dr. I. Safta): Limfogranulomatoză cervico-mediastinală evoluând sub tabloul cli­ nic al unei guşe maligne. Borza (în colaborare cu Dr. med. 211. I. E.101 b) Lucrările şi comunicările colaboratorilor: 1. Dr. 2. Clinica et Laboratorium No. 4—5 pag. 11. 8. iR. Bruda): Dis­ tracţie cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomanie. 4. 1936. 13. 12. Zeno Şt. I. Safta: Anestezia locala combinată cu dilaudid scopolamin. 11 1935. I. 5. Oujul Medical No. Mureşan (în colaborare cu Dr. M. Borza: Peritonită blocată tardivă după gastro-entero-anastomoză antecolică anterioară cu anastomoză Braun. 12. şt. 25. Dr.

46—49. Clujul Medi­ cal No. I. 9 1935. Danicico: Consideraţiuni în legătură cu 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinateistologic. Avec 6 planches.în fistulele uretrale. Dr. 509—518. 6 p. An. III. Popa: Vaccinarea regională. Prăgoi (îh colaborare cu Dr. de Orologie. Popa Rubin şi Dr» Stupariu): Tumorile mieloplaxe. Prof. 5... în legătură cu un caz perso­ nal în regiunea ischio-pubiană. în tratamentul tromboflebitelbr post operatorii.. 759—772. Rev.102 14. 101—109. GKeorghiu: Consideraţiuni asupra actualelor mijloace de granulaţiune a plăgilor. Dr. Prăgoi: Luxaţiile semilunarului. ClujuL Medical No. Clinica cailor urinare. No. 1936 p. 4 pag. 2. med. I. Association francaise d'urologie. Rom. Ţeposu et Dr. 4 pag. b) Comunicări. Rev. 1935 p. III. cu 7 figuri radiografice. No. I. de Urologie. I. 18. i Februarie 1936 p. 19. Dr. Rev. Puşcariu Radu:: Un nou ecartor în cnirurgie. Dr. Dr. 279. 3. No. II.. C. 218. Dr. în tratamentul complicaţiunilor blenoragiei. de Urologie. Danicico: Sur cinq cas d'ectopie renale congenitale diagnostiques par la pyelographie. Clu»~ jul Medical No. A. Dr. Bruda: Pielotomia pre­ lungită în tratamentul. 1. după Basset şi Poineloux. C. 1936. Prof. Ţeposu şi Dr. Rev.. Rom. Dr. Cancerul No. 1 Febr. Cluj la 9. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. E.. Bruda: Un nou caz de rinichi polichistic bilateral diagnosticat cu ajutorul urografiei. prin injecţiuni la poarta de intrare cu vaccin Gantacuzino. V. GEeorghiu: Un caz de chist hidatic suprascapuIar. 3k—36. Dr. Ţeposu şi Dr. I. în legătură" cu: uni caz. P. I. Com. E. pag. Prof.. şt. 4 1935—36» 15. Rom. . Popa şi Dr. No. 17. Dr. Ţeposu şi Dr. Octave Doin. % 1936 p. de Urologie. Dr. Danicico şi Dr. Clujul Medical No. 5 1935. Bulbuca: Consideraţiuni asupra uretrografiei. I. Soc. E. Rev. 1 2. 16. calculbzei renale. E. 248 1936. I. Dr. a) Lucrări. Prof. Nana: Rezultatele terapeutice cu antiphlbgistină. Rom. 4. III. P.

4. 650. 4 1936 p. I. No. Mureşanu. BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. 1935. 10. Ţeposu şi Dr. şt. med. I. Bulbuca: Importanţa examenului urologic complet în baciloza genitală. Dr. Prof. Ştiinţelor Med. 8. Soc. Dr. Bruda: Un caz de diverticol vezical la femee. 179. Danicico: Consideraţiuni asupra 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinate istologic. Danicico şi Dr. Ian. Soc. Prof. 1935. 11. Popa: Un caz de dilataţie chistică a porţiunii inferioare a ureterului din dreapta. Ţeposu şi Dr. Dr. No. 19. Ţeposu şi Dr. Clujul Med. 6 p.103 o fetiţă de 10 ani. Dr. 22 II. şt. şt. Dr. Bruda: Un nou caz de ri­ nichi polichistic diagnosticat cu ajutorul urografiei. în legătură cu 2 cazuri de baciloză urogenitală recent operate. No. Popa: Un caz de calculoză ureterală bilaterală. Clujul med. Dr. 3 1936 p. No. E. . 17 XII. 1936. 260—262. Dr. 21 III. Clujul Medical No. 9. E. Dr. 1936. 1935. 18 XII. Clu­ jul Med. Ţeposu. 7 III. med. Dancico şi Dr. Clujul Med. Clujul Med. Clujul Med. Popa: Uretrografia în fistulele şi stricturile uretrei cu prezentare de 5 cazuri. cu calcul coraliform. E. Danicico şi Dr. Soc. Dr. Soc. Danicico şi Dr. 1936. No. P. Dr. 1936. 11. Ţeposu. 56. 6. Soc. 1936. 5. 1936. 3 1936 p. Soc. 3. diagnosticată prin urografie. Ţeposu. 178—179. 1935. Prof. E. Danicico şi Dr. p. Soc. med. Ţeposu. med. med. Danicico: Consideraţiuni asupra 10 cazuri de diverticuli vezicali trataţi chirurgical. şt. Prof. Dr. Clujul Medical No. I. Bruda: Un caz de imagine falsă de calcul renal. Al V-lea Congres Român de Urologie. 7 III. Prof. Al V-lea Congres Român de Urologie. şt. Prof. Prof. 2. 1 1936. Dr. într'un caz de cistalgie bacilară. 11. Dr. 1936. 1935. k22—h23. Ţeposu. 6 1936 pag. Clujul Med. Bulbuca: Rezecţia nervului presacrat (operaţia Cotte). VIII. Ţeposu. Prof. Soc. Soc. VIII. 2. Ш. Dr. 23 V. cu crize de anurie şi hiperazotemie. Ştiinţelor Med. 1935. 12 1935 pag. med. Ian. şt. 1936. Bruda: Distracţia cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomie. Danicico. Dr. 12. Al V-lea Congres Român de Urologie 18 XII. şt. Prof. Bruda şi Dr. med. E.

Dl Prof. Ţeposu. Rom. Virgil Armeana: Calculoza ureterală. Negreţu Florian: Tuberculoza capsulelor suprarenale în legătură cu tuberculoza renală. 4. Ţeposu a luat parte în calitate de reprezentant al Facultăţii de Medicină din Cluj. c) Conferinţe. Gheorghiu Teodora: Tumorile vezicei. stud. 3. Prof. ca şi al Societăţii Ştiinţelor Medicale din Cluj. Dr. In luna Decembrie 1935 a avut loc cel de al V-lea Con­ gres Român de Chirurgie la Bacareşti. 2. Dr. e) Participări la Congres. Popa: Vaccinoterapia la poarta de intrare în blenoragia cronică şi complicaţiile blenoragice. 15 XII. Ţeposu: Cuvântul de deschidere al celui de al V-lea Congres de Urologie. Popluca Mircea: Calculoza reno-ureterală. de Urologie an. Extensiunea Universitară Cluj. 3. Panait Teodorescu: Traumatismele uretrei şi ale vezi­ cei urinare. Prof. 1. Prof. 1935 pag. Ţeposu: Orientările actuale ale medicinei „Astra" Sibiu. 572—579. cu care ocazie. 2. E. Dr. Al V-lea Congres Român de Urologie 19 XII. Rev. Prof.104 13* Dr. 2. Dr. E. Ţeposu: Actualităţi medicale. urând prosperitate şi bun succes lucrărilor congresului. 1935. Tot în luna Decembrie 1935 a avut loc la Bucureşti cel de al V-lea Congres Român de Urologie. Soc. Neombrie 1935. în cadrul cuvântului . în med. 1. Ţeposu: Tendinţele actuale în medicină „Astra" Braşov. 5. Ţeposu: Medicina şi preocupările ei ac­ tuale. E. ales Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. Danicico şi Dr. Dr. memoria aceluia care a fost Herescu. 7. 1935. s'a omagiat memoria primului ei preşedinte. d) Tezele de doctorat 1935—1936. E. 5. 4. I. Sbârcea BCU Cluj / Central University Library Cluj Ioan: Turburările dinamismului căilor urina­ re superioare în graviditate. serbându-se a 25-a aniversare dela înfiinţarea Societăţii de Uro­ logic. 1. Dr. E. la care Dl Prof. E. Popa Silvia: Stricturile uretrale traumatice la bărbaţi. Prof. II. 6.

Ţeposu a fost reales Preşedinte al Societăţii Ştiinţe­ lor Medicale din Cluj. Apoi în cadrul raportului principal — Dinamica căilor urinare superioare — raport susţinut de Prof. dl Prof. şi Dr. la care ProF. E. P. în calitate de Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. Haţieganu. împreună cu dl Dr. a fost premiată de Academia Română cu premiul Dr. Riegler. secretar de şedinţă. Danicico în cursul Urnelor Septembrie şi Octombrie 1935 a întreprins călătorie de studii vizitând serviciile de Uro­ logie din Viena cu scopul de a studia noile progrese şi achi­ ziţii în materie de organizare a acestor servicii.Congresul de Urologie ţinut la Viena în Sep­ tembrie 1936. Em. Prof. iar Dr. Lucrarea: Prof. Danicico. Dr. unde a făcut şi comunicări. Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj f) Societăţi. Ţe­ posu în colaborare cu Dr. (Vezi capi­ tolul lucrărilor). Prof. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a cance- . Ţeposu a mai luat parte şi la . Danicico. în calitate de Secretar de şedinţă. Ţeposu. Ţeposu. Zanne şi Dr. casier. au prezentat lucrarea lor asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale. Prof. In luna Octombrie 1935. în şedinţa de discuţii a luat cuvântul şi Dl Prof. 4. asociază la această mare serbare. 1936. Haţieganu. 3. Ţeposu. Dr. Doc. Dr. Hângănuţ şi Dr. Tip. I. distincţii şi călătorii de studii. Goia în colaborare cu Dr. Dr. Streja. M. Danicico. Din serviciul Clinicei Urologice din Cluj s'au făcut în to­ tal patru comunicări. a avut loc cel de al XXXV-lea Congres al Asociaţiei franceze de Urologie. Dr. Dr. Burghele. Hortolomei. II. Bruda. I. Danicico.105 <de deschidere rostit cu această ocazie. 652 pag. I. T. Dr. Daniello şi Dr. şi Facultatea de Medicină din Ouj. Spârchez: Tratat Elementar de Se­ miologie şi Patologie Medicală voi. I. Derivaţia urinelor în chirurgie. consemnate în capitolul comunicărilor. „Cartea Românească" Cluj. I. I. Prof. La Congres au participat din clinică Dl Prof. 3 Clinica medicală.

109—110. 317—324. Ştiinţ. Med. Dr. Haţieganu şi Dr. 3 pag. Goia. România Med. 1935. Prof. Clujul Medical Cluj. 1. Cluj. Gavrilă: Contribuţiuni la tratamentul cu chi­ nină în bolile infecţioase acute. pag. Dr. Cluj. din Cluj. Cluj. Clujul Medical. Nr. 1936. Daniello şi Dr. Haţieganu şi Dr. 1936. Doc. Moga: Algiile submamare la femei cu ipertensiune. Danielo. Dr. 1936 Nr. Sanitară Militară. Aprilie 1936. Ştiinţ. din 16 Nov. Ştiinţ. In Tra­ tatul Elementar BCU Semiologie University Library Cluj Voi. Secarea: Două cazuri de colaps atelectatic acut al plămânului. Dr. ficatului şi a vezicei biliare. Iepure: Explorarea radiologică a scizurilor interlobare. România Medicală Bucureşti anul XIV. Cartea Bomânească. Doc.8 pag. M. pag. 359. 50. anul XIV. 1936 Nr. Clujul Medical (Ouj). Prof. 1936. Soc. Med.. Dr. 1. Soc. 1936. Doc. I. România Med. Danielo şi Dr. Soc. Daniello şi Prof. Sichet şi Dr. Iepure: Despre chistul dermoid al mediastinului în legătură cu un caz personal. 1. Soc. Med. Nr. 11—14. Doc. Cluj. Clujul Medical. pag. T. Haţieganu şi Dr. (Cluj) anul XVII. Daniello: Rolul sanatoriilor în combaterea tu­ berculozei. Dr. Şe­ dinţa din 25 I. Clujul Medical. intestinului. Nr. Nr. D-lor. I. 1936. 628-633. Prof. 5 pag. Med. Dr. şedinţa 11 Mai 1935. Doc. 1935. Mai 1936. 12. 5. Doc. anul XVI. Prof. 331—338. Gavrilă: Difterie malignă complicată cu hemi­ plegie stg. Doc.. A. Dr. Nr. Ştiinţ. anul XVII. (Cluj) anul XVII. pag. Dr. 1936. Haţieganu-I. 141-142. I. Clujul Medical (Cluj) anul XVI. Moga: Intoxicaţie acută cu sulfat de Taliu în scop de sinucidere. 10. Prof. anul XVII. Rev. Cluj. Med. Dr. Nr. 1936. Dr. al de Cluj / Central şi Patologie Med. I. 1936. Ştiinţ. Dr. pag. Dr. (Bucureşti. Cluj şed. Dr. Clujul Medical Cluj anul XVII. Hăngănuţ: Explorarea radiologică a stomacului duodenului. pag. Spârchez: Consideraţiuni noi în tratamentul pelagrei. 1. 1935. Soc. A.. I. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. . II. 180. Al Pop: 4 cazuri de toracoplastie parţială. 1936.10© i ului pulmonar primitiv.

din 19 Aprilie 1935. pag. anul XVII. Ştiinţ. Med. 7. Gavrilă: Diagnosticul şi tratamentul comei diabetice. Clujul Medical. Med. Dr. Dr. anul XVII. pag. Med. 3. 4 „ pag. Doc. I. 7. 3i Aprilie 1936. Med. 476. 678—680. Clujul Medical. Doc. Doc. Ştiinţ. / . 22' Febr. anul XVII. Soc. Cluj. Dr. şed. 1935. Ştiinţ. Cluj. 476-479. Clujul Medical. 11. anul XVI. pag. anul XVI. Gavrilă şi Dr. (Cluj. 25 Mai 1935. Ştiinţ. 3. Soc. Cluj. streptococică în cursul unei scarlatine. I. Ştiinţ. Dr. anul XVII. şed. Gavrilă şi Dr. Cluj. I. I. Clujul Medical. 176. Dr. Med. Gavrilă şi Dr. Nr. 1936. Clujul Medical. Clujul Medical. Nr. I. Gavrilă: Cazuri de cărbune. 19 Octomvrie 1935. din 21 Mart. şed. Med. I. pustule maligne multiple. 258. a-mil' V. şed. 592^5*99. Gavrilă: Despre bolile infecto-contagioase. Cluj anul XVII. Gavrilă: Un caz de nefrită acută hemoragică. Cluj. 1936. Cluj.№ Doc. Cluj. Gavrilă: Rugebla. 8. Olariu: Rugeolă complicată cu sindromul confuziei mintale. pag. Doc. Ştiinţ. Cluj. Cluj. Doc. /. Nr. 1935. Doc. anul XVI. anul XVI. Olariu: Un caz de scarlatina complicată cu coree. Cluj. Cluj. 1935. Med. Soc. Ştiinţ. Ш . 1936. Soc. forma cutanată cu. Dr. 1935. 3^-4. 25 Ian. pag. Soc. Dr. 1936. Trei conferinţe ţinute la cursurile medico-sanitare cu învăţătoa­ rele rurale. Nr. Mihaileanu: Indicanemia în ne­ frită. pag. survenită drept complicaţie într'un caz de erizipel. Med. Ştiinţ. şed. în Iulie 1935. şed. organizate de Ministerul Sănătăţii BCU Cluj / Central University Library Cluj şi Inst]-. Conferinţă de punere Ia punct. pag. 185. pag. Gavrilă: Un caz de peritonită purulentă. Dr. I. Doc. 1936. Cluj. Nr. Dr. Cluj. 1936. Soc. 1936. 450. vindecare. Gavrilă: Indicanemia în stare normală şi pato­ logică. Clujul Medical. 390. şed. Doc. Clujul Medical. Cluj. Dr. Soc. pag. Doc. (Cluj). şed. Doc. 11. Nr.. I. 1936. Dr. Clujul Medical. 403-406. Clinique et Laboratoriurnt (Ctej). . Cluj. din. Nr. Naghi: Un caz de scarlatina gravă septică cu flegmon amigdalian şi retrofaringean necesitând' Iracheotomie. anul XVI. Gavrilă: Scarlatina puerperală. 1935. Gavrilă şi Dr. Doc. 1936. Dr. Nr. Oujul Med. Soc.

formă tifoidă. Doc. 1936. Nr. 1935. Cluj. Dr. 2. 4. Spârchez: Tehnica propagandei culturale la sate. 1936. şed. A. Dr. 69—74. şed. 254—255. Cluj. Nr. Haţieganu—Goia. 258-259. Clujul Med. Spârchez şi Dr. pag. Doc. Gavrilă şi Dr. Con­ ferinţă ţinută la cursurile medico-sanitare cu învăţătoarele ru­ rale. Dr. anul XVII. Română. 169—170. Gavrilă şi Dr. anul XVII. Clujul Medical. 1936. 120—121. Cluj. anul XVII. Cluj. anul XVII. 4. Popa Pantea: Viteza de sedimen­ tare a globulelor roşii în câteva boli infecţioase acute. Soc. T. şed. Man: Un caz de crup primitiv intubat. în Tratatul Elementar de Semiol. I I . de Ministerul Sănătăţii şi Instrucţiunii. Nr. Gavrilă. vindecarea. în Iulie 1935. Opreanu: Un caz de chist hidatic perforat în căile biliare. Nr. anul XVII 1936. Cluj. stenoză laringeană consecutivă. A Moga: Asupra tratamentului cu digitală (Adigan) 'n insuficienţă circulatorii. 1936. pag. Opreanu: Un caz de trichinoză. 4. pag. Med. Cartea Rom. Dr. Olariu: Carac­ terele epidemiilor de scarlatină din Cluj în ultimii trei mi. 1935. Nr. Soc. 1936. Cluj. Clujul Medical.Clujul Medical. din 22 Febr. Ştiinţ. 7-8. T. Spârchez şi Dr. Mişcarea Med. . Cluj. Viciu: Cholecistite după operaţii xie apendicită. şed. Nr. Dr. Ştiinţ. . Spârchez:Cluj / Central University Library Cluj BCU Gastroscopia. I. Soc. din 30 Nov. 1933-34-35. Dr. Cluj. Ştiinţ. al D-lor Prof. Nr. 1936. Moga: Semne clinice şi electroradiografice în intoxicaţia cu oleandru. Nr. Ştiinţ. Dr.108 Doc. Cluj. anul XVII 1936. Popa Panetea: Un caz de nefrită scarlatinoasă gravă cu început eclamptic. pag. anul XVII. Dr. Med. org. 215-218. T. Med. pag. Clujul Medical. şi Pat. Spârchez şi Dr. Cluj. 508—515. din 8 Febr. Nr. anul XVII. Dr. 4. Craiova. Popa Pantea şi Dr. I. rectoscopia. Clujul Medical. din 8 Febr. Cluj. anul XVII. L Gavrilă şi Dr. 3. Dr. Moga: Sindrom spleno-anemic cu mielemie. 1936. Clujul Medical. Dr. Clujul Medical. E. T. Soc. pag. I. Med. T. Soc. 1. pag. şed. 58. Dr. pag. Cluj. Med. 1936. Dr. Cluj. 255. pag. tracheotomie sec. 8. 2. 1936. Ştiinţ. 1935. A. Med. Nr. 1936. părăsiţii intes­ tinali. Doc. din 16 Nov. Voi. Clu­ jul Medical. Spârchez şi Dr.

anul XVI. 576—680. 328-329. Cluj. Dr. I. 228-242. Dr. Cluj. 1935. 1935. C. 1936. Dr. M. Todea şi Dr. pag. 7. Română. pag. Clujul Medical. din 11 Ian. 114—116. 3. Mihăileanu şi Dr. 1935. pulm. Dr. anul XVII. Nr. pag. 1. Dr. Dr. Dr. Popescu: Consideraţiuni asupra explorării func­ ţiunii externe a ficatului. Mihăileanu. pag. pag. Clujul Medical. 4. Nr. 2. Med. 10. C. anul XVI. Cluj. I. Nr. Cluj. C. 1935. 654—655. Todea: Un caz atipic de chist hidatic pulmonar. Med. Dr. 3. anul XVII. Nr. Dr. cu extrasistole. 11. Nr. Dr. Cluj. pag. Nr. Soc. 11. pag. Clujul Medical. Popescu: Consideraţiuni asupra galactozuriilor provocate pt. şed. anul XVI. Mişc. 9—10. 12. Cluj. 178. . pag. Dr.109Dr. 655-657. 1936. V. Clujul Medical. Cluj. pag. Clujul Medical. . Cluj. Clujul Medical. din 23 Martie 1935. Med. Cluj. 587-590. v. anul XVI. Soc Ştiinţ. pag. Nr. Rădule\: Un caz de pseudo-fistulă gastro-duodenală. pag. anul XVII. Popescu: Metoda lui Fleuri şi Maque pentru doza­ rea zahărului în urină. 1935. 1. Graur: Consideraţiuni asupra unui caz de limfadenoză aleucemică cu tromboflebită. Nr. Răduleţ: Un caz de chist hidatic pulmonar cu un aspect radiologie puţin obişnuit. Cluj. Acţiunea chlorurei de calciu asu­ pra ritmului cardiac. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dr. Clujul Medical. 531—536. 1936. Foişoreanu: Contribuţiuni la trata­ mentul complicaţiilor secundare în tbc. anul XVI. A. 12. Nr. Ştiinţ. 12. Cluj. Cluj. Mateescu: Tratamentul cu „Piton" într'un caz de diabet insipid. Cluj. Nr. 1935. Mihăileanu şi Dr. M. Clujul Medical. şed. Moga: Sindrom a tipic de Adams-Stoks într'o di­ sociaţie a. Clujul Medical. Todea: Un caz de spondilită tifică. Nr. 654-655. 1935. V. Clujul Medical. Nr. Sichet: Considera­ ţiuni asupra icterelor hemolitice în legătură cu 2 cazuri splenectomizate. 1935. anul XVII. anul XVI. Craiova. 165-169. anul XVI. explorarea func^iunei glicopexice a ficatului. Mateescu şi Dr. 1936. deter­ minări gastro-intestinale şi în sinusurile fronto-etmoidale. I. Clujul Medical. 1936.

pag. pag. Cluj. Library Cluj Dr. anul XVn. 1. 11136» Carîea Шот. anul XVII. Dl. Clu­ jul Medical. Nr. Nr. Dr. O u jul Medical. anul XVII. "Nr. Cluj. Ш 6 . "Transilvania. Dr. Clujul Medical. P. MM&şan: ТигЂиг&гП« cardiovasculare îft boala lui Basedow şi tratamentul lor. cu aspect ra• diologic atipic. Teze de University BCU Cluj / Centraldoctorat. pag. 500—502. P.8. Hăngănuţ a luat parte în luna Septembrie 1936 Ta congresul de radiologie dela "Viena. anul XVI. Dr. Dl. Tipogr. 31—32. Clujul Medical. 1936. 160—165. . Degan şi Dr. Teza în med. Nr. Teză în med. Cluj. pag. Chiper. Secărsa §i Dr. Chist hidatic al splinei supurat şi perforat în stomac. pag. 1936. 1. ~Dr. Sichet şi Dr. 'N. Bumbăcescu: Rezultate imediate şi tardive după frenicectomie în tbc. Nr. ţinut cu oca­ zia Olimpiadei la Berlin. Studiu clinic şi anatomic. pag. Dr. Cluj. Cartea Româneasca. Bumbăcescu şi Dr. Haţieganu a participat în luna August 1^36 la Congresul internaţional de medicină sportivă. 16—20. 20-i28. M. 1936. T)-sa s'a interesat cu această oca­ zie despre educaţia fizică în general şi m special de educaţia fizică în Universitate. 1. Todea: Chist hidatic pulm. pulm. Dr. unde а îăcut comuni­ cări mult apreciate. Dr. Dr. 1. Clujul Medical Cluj. 1335. Participări la congrese. Prof. 1935. Sichet. Nr. 3. Bumbăcescu: Un caz de septicemie cronică colibacilară cr. Dr. P. Degan şi Dr. anul XVII. David Gheorghe: Valoarea diagnostică a examinării secreţiei şi chimismului gastric hi cancerul stomacal. Sichet: Un caz de Panmieloftiză. în legătură cu stricturi uretrali. Sichet: Un caz de septicemie gop®eocică prin plagă cutanată. Ђг. Cluj. Cluj. 1936. Dr. 475—478.Dr. Popa Pantea: Viteza de sedimentare a globulelor ro­ şii în bolile irifeeţioase acute. Cluj. Teză în 'medicină 1935. 9. Preotesoiu:. P. Clujul Medi­ cal. P. anul XVII. .

Tipogr. 8. Dr. (cu O. Bu­ zoi anu). chez un cardiaque. Goia în colaborare CUDF. I. Dr. (cu L. des Hopitaux de Paris etc. 7. Nr. (cu J. Dragomir). due â la prose renale. ou â l'hydronephrose. Manta şi M. (cu Li Manta şi M. Symptomes de myelite sacree. Sur deux cas de miosite ossifiante loealisee. {cu L. complication residuelle gripalle. Tabes traumatique. Bumbăcescu). Clinica de semiologie medicală. C. Nevralgie des nerfs honteux interne et obturateur. Cluj. La reaction de Weltmann dans Ies affections du systeme neryeux. 7. Cancer metastatique de la region Library Cluj BCU Cluj / Central University hypophiso-tuberiene avec diabete insipide. 652 pagini. 2. Haţieganu şi Dr. 1936. Bumbăcescu). Voi. Hemiplegie avec amaurose unileterale concomittente. Societe de Biol. Anales de Medecine. Nevralgie sciatique. 10. Meningite ourliene du type primitif. . coincidant avec une malformation secree. Bumbăcescu). (cu M. Urechia. No. „Cartea Româ­ nească' . 12. Trois cas de choree chez Ies heredosiphilitiques. 5. anul XVII. pag. 3. 6. Sur un cas de paralysie recurentielle et un autre de syndrome d'Avellis d'etiologie peu commune. Soc. Dragomir). 14.ш 4. 11. 4. II. Spârchez: Tratat elementar de Semiologie şi Pa­ tologie Medicală. Meningite ourliene du type primitif. Lucrările Dlui Prof. Syndrome parkinsonien de nature syphilitique. (cu D-na Retezeanu). 1.uvelles recherches sur une substance pyretogene des urines normales et pathologiques. Prof. 331—338. 15. (cu Emil Ţeposu). 13. 5. I. Hăn<)ânuţ şi Dr. (Articole publicate în Paris medical Revue neurol. Clinica psihiatrică. 9. Cluj. 1936. 5. Sur deux cas de meningite syphilitique. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. directorul clinicii. Dr. (Clujul Medical.

19. Elekes).112 16. Note sur l'action pyretogene de la levure de biere. Les variations du chlore et du Sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. et d'un chondro-proteide urinaire. 22. 18. Syndrome du carrefour sensitif (cu L. Benetato şi D-na Retezeanu). Meningite lymphocitaire benigne. Oreillon cerebral â debut psychosique (cu N. Manta şi M. Dragomir). BCU Cluj Central University 27. Bumbăcescu). Elekes). Dra­ gomir). Trois cas de choree chez heredo-syphilitiques. Prurit rebelle relevant un tabes fruste (cu L. 32. 34. (cu D-na Retezeanu). La reaction du Weltmann dans les affections du sys­ teme nerveux. 26. Noi cercetări asupra potasiului în insuficienţa glan­ dei suprarenale. 29. Bumbăcescu). 23. (cu I. 28. Choree aigue avec examen anatomique. Bumbăcescu). Benetato şi D-na Retezeanu). Hemispasme facial apres un plaie du nez. Manta şi M. (Troisieme note. Sur deux cas de syndrome pedonculaire. Nouvelles etudes sur la sero-coagulation de Welt­ mann. (cu D-na Rete­ zeanu). 20. (cu D-na Retezeanu). . 30. iCotuţ). (cu N. Manta şi Library Cluj M. Gynecomastie chez un paralytique general. (cu I. 25. 35. apparaissant â l'age adulte. Dragomir). Paralysie du nerf sciatique apres une injection de quinine (cu L. 33. 21. 36. Hemoragie cerebeloasă cu moarte rapidă. L'hemiatrophie faciale droite avec atrophie musculaire du membre superieur gauche. (cu Gr. Tabes heredosyphilitique avec labyrinthite unilatera­ le. (cu C. / Cu I. cu Gr. Sur un cas de syndrome de la calotte protuberentielle. 17. fitudes sur le mecanisme de la reaction de Weltmann et de sa valeur dans les maladies du systeme nerveux. Tabes et parkinsonisme syphilitique. 31. 24.

Ginecologie şi Obstetrică. No. Ştiinţelor Med. Dr. 8 Febr. Rev. Prof. Desideriu Duma: 1. Clujul Medical. Craiova. Miş­ carea Medicală. Desideriu Duma şl Dr. in colaborare cu Dr. Dr. Bela Lakatos şi Dr. Wilhelm Prak: 1. 2. Mihail Keusch: Două cazuri heredo-familiare de maladia lui Dercum. Desideriu Duma: 1. la Soc. ANUARUL 1935/36 8 . Comunic. Metamorfoza sindromelor postencefalitice. Cluj. Terapia crizelor gastrice tabetice cu unde ultrascurte.113 6. 12 din 1935. 1936. 3. Bela Lakatos. Comunic. Cluj. 751—766. Clinica / Central University Library Cluj la Soc. la Soc. Ştiinţelor Med. Teofil Dragomir: . Cluj. Iu­ nie 1936. I. Clujul Medical. Ştiinţelor Medicale Cluj. Date statistice despre cazurile de tabes observate în ultimii 10 ani în BCU Cluj Neurologică. de Endocrinolo-Ginecologie. Com. Cluj. 1. Consideraţiuni asupra prognosticului şi diagnosticu­ lui diferenţial în legătură cu un caz de arachnoidită spinală chistică operată şi vindecată. Despre un caz de eritromelalgie. Lucrare publicată în Formularul Terapeutic. de Endocrinologie. Cluj. Nov. Dr. laj Soc. Pag. etc. Dr. 2. Afecţiunile nervoase mai importante şi tratamentul lor. în colaborare cu Dr. Com. — 4. Ştiinţelor Med. Minea: 1. . 2. un caz de eritromelalgie Soc. Bela Lakatos. No. Un caz de emiplegie hipofizară (sub presă). Com. Publicată în Rev. (sub presă). în colaborare cu Dr. 1935. al Clinici­ lor Universitare. Dr. Turburările nervoase în climaterice. Un caz de chifoză traumatică şi arachnoidită spinală. Dr. Clujul Medical. Clinica neurologică. Martie 1936. 1. Bela La­ katos.

332—340. Comunicare făcută la Societatea de En­ docrinologie Gynecologie şi Obstetrică. 2. No. Gynecologie şi Obstetrică.114 7. N. Gynecologie şi Obstetrică. Coja şi Dr. No. pag. 1. Revista de Endocrinologie. Grigoriu Cristea: 1. Bucureşti 15-19 Decemvrie 1935. pag. Sarcina trigemelară. Menstruaţia şi caracterele ei privită prin prisma cre­ dinţelor populare şi în lumina ştiinţei. 2. Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. Gyne­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cologie şi Obstetricală. 1935. 3. 1936. 4. (In colaborare cu Dr. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. (In colaborare cu Dr. 1935. administrate intratuber. 4 Voaşele. Dr. (In colaborare cu Prof. . Raport făcut la al VI-lea Congres Naţional de Chirurgie Gynecologie şi Obstetrică ţinut la Bucureşti în 15—19 Decemvrie 1935. Raport făcut la Congresul VI. Ginecologie şi Obstetrică. G. Docent Dr. (In colaborare cu Doc. Purge). Nr. 2. (In colaborare cu Dr. 1936. Nr. Popovici Traian: 1. Dr. agenţii puericulturii rurale. N . Februarie 1936. 4. Popovici). (In colabo­ rare cu Dr. Pulicat în Revista „Cancerul". 4. Februarie 1936. O. Pană). Clinic» gynecologieă şi obstetricală Profesor Dr. Comunicare făcut la Soc. Dec. 1936. Nr. Consideraţiuni asupra tratamentului insuficienţei ovariene prin hormonul terapiei. 5. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. 5. 3. 3. (In colaborare cu Docent Dr. A. Revista Endocrinologie. 1935. (In colaborare cu Dr. 5. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. O. (cu 6 clişee originale). Revista de Endocrinologie. Revista de Endocrinologie. Mola hydatiformă (studiu hormonal). D. Vago). Iancu). Nr. Tr. Revista de Endocrinologie Gy­ necologie şi Obstetrică. 1. Coja). 246—257. Decemvrie 1935. Cristea Grigoriu). Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi ^rolanului. Nr. Vago). Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Naţional de Chirurgie.

2. Comunicare făcută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. Română de Antropologie Cluj. A. Şedinţa din 8 Martie 1936. Soc. Acţiunea îpertonizantă a serului sanguin. (In colabo­ rare cu Doc.1Г5 (6. Februarie 1936. Comunicare fă­ cută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. Română de Antropologie Cluj. Şe­ dinţa din 19 Decemvrie 1935. Gh. 3. A. (In colaborare cu Dr. Ioan Voicu: 1. 6. Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. 140—152. asistat în Clinica Gynecologică şi Obstetricală din Cluj. Soc. (In colaborare cu Doc. Ro­ mână de Dermatologie. Iancu). A. Mamele şi copiii maternităţii . Dr. (In colaborare cu Doc. ЈЗакста şi fibrom mtef in. Dr. Comunicare făcută la Con­ gresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. Comunicare făcută la Soc. (In colaborare cu Doc. Neoplasmul colului uterin. (In colaborare cu Doc. Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie şi Obstetrică. A. Consideraţiuni demografice asupra materialului materno-infantil. Edem şi sarcina. Bucureşti 15—19 De­ cemvrie 1935. Februarie 1936. în 1914. în T912. (In colabo­ rare cu Dr. Două cazuri de seminom al ovarului. pag. Nr. Inundaţie peritonială mortală consecutivă rupturei nodulilor metastatici într'un caz de corioepiteliom. 2. Relaţia greutăţii corporale a noilor născuţi asistaţi în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. / Central University Library Cluj BCU Cluj 5. 10. Bucureşti 15—19 Decemvrie 1935. •de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Secţia Cluj. Dr. No. A. Purge). Dr. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Ob­ stetrică. Februarie 1936. 4. Comunicare la Soc. 160—168. Comunicare la Soc. Popa Rubin.dela Universitatea din Cluj în anul 1912. Şedinţa din 23 Ianuarie 1936. 1935. Confesiunea şi ocupaţiunea mamelor asistate la mater­ nitatea Universităţii din Cluj în anul 1912. 7. Docent Dr. Bucureşti 15—19 Dec. Iancu). Iancu). 2. a lichidului cefalo-rachidian şi a urinei eclampticelor. Iancu). de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Iancu). 9. Co- . 8. Pemfigus sifilitic cu localizarea atipică la noul născut. pag. Dr. în ra­ port cu starea lor civilă şi ocupaţiunea mamelor.

4. Şedinţa din 20 Mai 1936. 14. Greutatea corporală a noi născuţilor din Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj din 1919. in raport cu anotimpurile. Iunie 1936. Comunicare făcută la Soc. Gynecologie şi Obstetrică. Dr. Comunicare făcută la Soc. pag. Petrescu). de En­ docrinologie. A. 19. pag. D. (In colabo­ rare cu Dr. Demografia ocrotirei materno-infantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. Acţiunea nămolului dela. 385—389. Greutatea BCU Cluj / Central University Library Cluj Obstecorporală a noi născuţilor în Clinica tricală şi Gynecologică din Cluj în 1919—1920. 1920 şi 1921. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. 5. . municare făcută: larSflC. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Dr. Nr. A. Mai 1936. 13. I. Comunicare făcută la Soc. 6.. Rom. Şe­ dinţa din 23 Mai 1936. Iancu). Iancu). 1936. Cercetări experimentale şi clinice.. în 1916. Ştiinţelor medicale din O u } . 11. Şedinţa din. . D. (In colaborare cu Doc.im.. Soc. (In colaborare cu Doc. Nr. Română de Antropologie Cluj. Iancu). (In colaborare cu Doc. Iunie 1936. Revista de Igienă Socială. Revista de Endocrinologie. 16. 12. (In colaborare cu Dr. 18. Iancu). (In cola­ borare cu Dr. de Endocrinologie. Şedinţa din 1 Aprilie 1936. Demografia ocrotirei materno-infantile în Clinica Obr stetricală şi Gynecologică din Cluj. de Antropologie din Cluj. A. 341—347. Clujl. 1 Aprilie 1936. A. Pană). 1936. Gy­ necologie şi Obstetrică. în raport cir starea socială şi civilă a mamelor. A. Dr. Bucureşti. Stobor asupra organelor ge­ nitale femeieşti. (In colaborare cu Doc.. Comunicare făcută la Soc. Nr. Dr. Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. Şedinţa din 20 Mai 1936. Căprioară şi Dr. Iancu). în 1918. I. Şedinţa din 10 Martie. 15. Petrescu). Gynecologie şi Obstetrică. Revista de Endo­ crinologie. Fluctuaţiunile senzoniere al greutăţii corporale la noinăscuţi. 17. Şedinţa din 7. Acţiunea extrasului placentar şi urinei de femeie gra­ vidă asupra ciclului oestral şi a glandei mamare.. Comunicare făcut la Soc. Hemoragia cerebrală îh sarcină datorită' ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară.de Pediatrie şi Puericultura din. (In colaborare cu Doc» Dr.

In colaborare cu Dl Prof. 3. Utilizarea terapeutică a principiului gonadotrop. 3). Dr. In colabo­ rare cu Dr. Iancu).117 . (Revista Endocri­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nologie Gynecologie Obstetrică Nr. Dr. 4. Revista de Endo­ crinologie Gynecologie Obstetrică Nr. Copăceanu. (Revista Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. M.Asistent Dr. (Revista Endocrinolo­ gie Gynecologie Obstetrica Nr. Petrescu). Clotuţiu şi Dr. Endocrinologie. 1. Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra glandei mamare şi a ciclului oestral. 3. a lichidului cefalo rachidian şî a urinei eclampticelor. încercări cu reacţiunea de sarcină Bowmann-Vischer. . 1936. lutei•nizant. 3). Tratamentul durerii spastice în gynecologie. Dr. Gynecologie şi Obstetrică îngrijind de apariţia acestui pe­ riodic. In colaborare cu Dr. Mola Hidatiformă (Stufiu ormonal) îr^ colaborare cu Dl Prof. Voicu I. 2. 7. 2 Ianuarie 1936). Cluj Aprilie 1936. de Endocrinologie. Căprioară Dumitru. A funcţionat ca secretar general al Rev. (In colaborare <cu Doc. Gynecologie şi Obstet­ rică. Avort spontan septico-piemic produs de un acces al măinii. Sarcină şi Paludismul. 5. (In colaborare cu Dr. Deformaţiune osoasă craniană la un nou născut. 6. A. T. 4). Purye Gh. Grigoriu Gr. 1 Dec. (Co­ municare la Soc. 1936. Cluj Aprilie 1936. (In co­ laborarea cu Doc. de Antropologie. izolat din urina de gravidă. Şedinţa societăţii de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică 4 Aprilie 1936. 2 Ianuarie 1936). Acţiunea ipertonizantă a serului sanghin. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Coja'N. 2. (Revista de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. (Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie Obstetrică Nr. Grigoriu Cr. 1. Voicu I şi Dr. In colaborare cu Dl Doc. Co­ municare la Soc. 5. Nr. Problema actuală a secâlei cornute. Petrescu.

2. Baroni)Comunicare făcută la şedinţa Societăţii de Endocrinologie.. 5. Gh. Revista de Endocrinolo­ gie. 1936. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi prolanului administrate intratubar. colaborare cu Prof. (In colaborare cu Prof. 2. (In colabo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rare cu Docent Dr. (In. C. Dr. Voicu). Cluj 21 Martie 1936. 1 . Gri goriu. Studiu experimental. Coja).. 1. Revista de Endocrinologie. Baroni). Nr. 1936. Câteva consideraţiuni în legătură cu un caz de polidactilie la un nou născut. C. Purge). Reacţia de sex Dorn-Sugraman.. Emoragia cerebrală în sarcină datorită ipertenshmei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie.. Dr. Revista de Endocrinologie. I. Nr.. 4. Соја. 1. 3. (In coraborare cu Doc. Revista de Endocrino­ logie. Gynecologie şi Obstetrică. Clujul Medical Nr. în colaborare cu Prof. 1936. Comunicare şedinţa Societăţii de Endo­ crinologie. 1. V.Пг. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. asupra acţiune! foliculinei şl prolanului administrate intratuber. V. 1935. Tratamentul durerii spastice în gynecologie. Gynecologie şi Obstetrică. 1. Dr. Revista de Endocrino­ logie. 1935. I. Influenţa foliculinei şi a urinei de femeie gravidă asu­ pra timusului. 1. Petrescu. Reacţia de sex Dorn-Sugarman. 3. 3. Nîcolae:. Nr. Şedinţa dm> 29 Ianuarie 1936. Dr. Grigoriu şi Dr. (In cola­ borare cu Asistent Dr. In colaborare cu Prof. Dr. Cluj în 4 Martie 1936. Gynecologie şi Obstetrică Nr. 2. 11. Pană. (In colaborare cu Prof. 5.) Revista de Endocrinologie Gynecolo— gie şi Obstetrică. 5.. Gynecologie şi Obstetrică. N. Grigoriu). Pană Dumitru. Nr. Gy­ necologie şi Obstetrică Nr. Dr. Gyne­ cologie şi Obstetrică. 1936. C.. (Cerce­ tări experimentale. Traian P o povici. 4. Dr. D. Influenţa foliculinei asupra glandei mamare. (Cercetări experimentale. Gynecologie şi Obstetrică. 1936. Gynecologie şi Obstetrică.

Metode diuretice în eclampsie. şi Dr. Gynecologie şi Obstetrică*). Comi>nicare la Societate de Endocrinologie. Yago Octavian. Popovici). Dr. Po­ povici). Dr. Vice-preşedinţi: Prof. Avort spontan septico-piemic în urma unui acces al măinii. Ar. Dr. Voicu). Dr. Căprioară. Mihail. Cotuţiu şi Dr. (In cola­ borare cu Doc. de Gynecologie. Cluj 21 Aprilie 1936. 21 Aprilie 1936. şi Dr. (In co­ BCU Cluj / Central University Library Cluj laborare cu Docent Dr. Bacilul difteric la noi născuţi din colectivităţi. Endocrinologie şi Obstetrică. Popa Rada Olimpia şi Dr. Martie 1936. Casieri: Dr. Simon A. *) In şedinţa din £9 Ianuarie 1936 s'a următorul comitet: ales. Heller şi Dr. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie. 2. 1. 1936. Stanca. (In colaborare cu Docent Dr. Vago O. Coja N. D. Grigoriu. Ianuarie 1936. Membrii în comitet: Prof. Căprioară. Grădinescu. (In colaborare cu Docent Dr. David). Comunicare făcută la Soc. Kese Gheorghe. de Endocrinologie. I. Sarcina trigemelară. Voicu I. 4. şi Doc. 1. Secretari de şedinţă: Dr. 5. Cercetări clinice şi experimentale. Comunicare la Societatea de Endocrinologie. pentru Preşedinte: Prof. D. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. Căprioară). (In colabo­ rare cu Docent Dr. 3. Po­ povici Traian. Gynecologie şi Obstetrică Martie 1936. Comunicare făcută la Soc. Gynecologie şi Obstetrică. anul 1936. A. Minea. Influenţa nămolului (turba) asupra organelor genitale. Prof. C. (In colaborare cu Dr. Dr.№ 3. Gynecologie şi Obstetrică. Doc. 5. Voicu I. Dr. Bibliote­ cari: Dr. Doc. Turcu şi Dr. Gynecologie şi Obstetrică Nr. Decembrie 1936. Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra ciclului oestral şi glandei mamare. Societatea de „Endocrinologie. Iancu. Dr. . Iancu Ax. Dr. Revistă de Endocrinologie. Gy­ necologie şi Obstetrică. Gyneco­ logie şi Obstetrică. Comunicare la şedinţa de Endocrinologie. Secretar general: Doc.

Doc. Voicu: Mamele şi copiii Maternităţii dela Universitatea Cluj. Dr. Dr. 4. Dr. Popoviciu Tr. Dr. Copăceanu: Reacţia de sarcină Bowmann-Vischner. David şi Dr. 3. Doc. Dr. I. Gr. Dr. 5. Velluda şi Dr. Pană: Emoragia cerebrală In sarcină datorită ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Iancu. Vago: Sarcină trigemelară. 2. Şedinţa din 4 Martie 1936. . Iancu şi Doc. Dr. 2. în anul 1912. Purge şi Dr. Benetato. Dr. Dr. Dr. Dr. Şedinţa din 1 Aprilie 1936. Doc. Voicu: Acţiunea nămolului dela Stobor asu­ pra organelor genitale (Cercetări clinice şi experimentale). 5. Dr. Doc. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra timusului. T. D. Vago: Sarcini închipuite. 2. Găină şi Dr. 6. 1. şi Dr. Russu: (Capsulele suprarenale şi sincopa adrenalino-cloroformică. Pană D. Voicu: Un caz de pemfigus sifilitic la nou născut cu localizare atipică. Turcu. Doc. Doc. C Oprişiu: Contribuţiuni la studiul funcţiunii antitoxice ia capsulei supra­ renale. Dr. Dr. Doc. Doc. Şedinţa din 29 Ianuarie 1936. Dr. Prof. 4. Dr. Voicu şi Dr. Popovici şi Dr. 1. Baroni şi Dr. 3.120 Acesta Societate în decursul anului a prezentat următo­ rul program: Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. Orient: Menstruaţiunea şi menotoxinele. Prof.: Sarcină şi fibrom al colului uterin. Popoviciu Tr. Dr. Dr. Vago: Bacilul difteric laBCU Cluj / Central University Library Cluj noi născuţi din colectivităţi. Ax. Doc. Iancu şi Doc. 1.: Diagnosticul sexului prin reacţia DornSugarman.

română" Anul VIII. Iancu: Library Cluj corporală a noi născuţilor în iClinica Ginecologică şi Obstetricală din Cluj în 1919—1920. Alte lucrări executate în cadrul Clinicii. (Problema responsabilităţii medicale). pag. 10—13. 9—10 pag. Iancu şi Dr. cu un program bogat. Dr. BCU Cluj Central University Greutatea 3. Ginecologie şi Obstetrică. la 19 Oct. Doc. Ştiinţelor Medicale Cluj. Axente Iancu: Două mici epidemii de zona şi de varicelă. 4. „Satul şl Şcoala" Anul V. Docent Dr. Grădinescu şi Santa N. Căprioară. Prof. Nr. sub îngrijirea unui comitet de redacţie. Dr. Stupariu: Cercetări asupra se­ dimentării globulelor roşii în cancerele uterine. în raport cu starea socială şi civilă a ma­ melor.. Dr. care apare bilunar. Dr. 3. 2. Dr. Doc. 4. 10 pag. Dr. Docent Dr. Dragomir şi Dr. Rubin Popa şi Dr. după po­ jar. Nr. Mureşan şi Dr. Dr. Prof. Nr. „Cernăuţi Medical" Anul II. Petrescu: Avort spontan septico-piemic produs de un abces al mânii. Doc. Dr. 1. evoluând paralel. 719—721 referat „Mişcarea medicală. Dr.Revista de Endocrino­ logie. Axente Iancu: Sechele encefalitice. Doc. Nr. vezi Clujul Medical Anul XVI. Voicu şi /Doc. Dr. 1935.121 2. Oprişiu: Glicemia noilor născuţi. Cotuţiu. In Decemvrie 1935 a luat fiinţă . Lakatos: Turburările nervoase în climacteriu. 1935 pag. Soc. Docent Dr. Axente Iancu: Alteraţiile psihice şi turbură­ rile de caracter în vegetaţiile adenoide ale copilului. 7-48. 5. 1 Dec. Dr. 681. 1935. Velluda: Consideraţiuni de anatomie şi bio­ logie comparată şi experimentală asupra sarcinilor multigemelare la om. .: Acţiunea extractu­ lui cortico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. Şedinţa din 20 Mai 1936. 12. Dr. Kernbach: Perforaţiile uterine şi intestinale. Voicu: Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. Г—2 Sept—Oct. 6.

Conferinţă inau­ gurală. 180—181. 2 pag. . . ginecologie şi obstetrică din Cluj. 1936 Nr. Axente Iancu: Mamele şi copiii maternităţii dela universitatea din Ouj. Docent Dr. şedinţa din 26 Nov. Voicu). 1935). vezi şi „Universul" din 15 Dec. 1935. 1935 (în colaborare cu d. D. Jud. Conferinţa ţinută la Societatea Română de ortopedie. în anul 1912. (în colaborare cu Dr. Soc. la Răscruci. ciclul al 3-lea organizat de Cercul Cultural al „Astrei" din cartierul General Grigorescu. pentru complectarea şi desăvârşirea culturii profesionale a învăţătorimii Clujene. Axente Iancu: Probleme medico-pedagogice. română de antropologie Cluj. Obstetrică. cu ocaziunea „cercului cultural învăţătoresc" (vezi şi România nouă din 19 Dec. „Di­ mineaţa" din 21 Nov. „Dimineaţa" 2 Dec. 1935. Axente Iancu: Enureza infantilă. Axente Iancu: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. Endocrinologie. 1. Dariu şi David) vezi şi Clujul Medical Nr. şedinţa din 30 Nov. Societatea Română de der­ matologie şi sifiligrafie Cluj. Gynecologie. Endocrinologie. 1935 pag. 1936 pag. 1935 şi Revista de Ortopedie Anul IX. 1936. Anul I Febr. şedinţa din 4 Dec. Ştiinţelor medicale. conferinţă în cadrul „Astrei". 12. Cluj. Soc. la 15 Dec. Căprioară) vezi şi Clujul Me­ dical Nr. 1935. Soc. Axente Iancu: Un aspect curios al craniului BCU Cluj / Central University Library Cluj fetal. pag.). 2 1936 pag. Axente Iancu: „Copiii leneşi". Docent Dr. 1935 Nr. 2. 77—85. 1-2 pag.122 Docent Dr. Docent Dr. 1935 (în cola­ borare cu drîF Turcu. Docent Dr. vezi „România Nouă" din 27 Nov. 61. 1935 pag. Nr. 1935 şi „Dimineaţa" din 17 Dec. Docent Dr. Docent Dr. Docent Dr. Axente Iancu: Maladia lui Ritter von Rittersheim la un sugar eredo-sifilitic. 1935. (Vezi „Universul" 22 Nov. Someş. şedinţa din 10 Nov. Conferinţă ţinută la „Seminarul de Pedologie şi Pe­ dagogie experimentală. şedinţa din 8 Dec.al cărui preşedinte este conferenţiarul. I. 1935 şi „România Nouă" din 20 Nov. 1935. 1935 pag. Axente Iancu: „Lenea" hipotiroidiană a şco­ larilor. 9 şi rev. „Patria" din 27 Nov. la 23 Noemvrie -935 ora 6 p. Docent dr. 121. m. 4. 5.

Rev. Axente Iancu: O altă „lene" a şcolarului: cea hipofizară. Docent Dr. (in colabo­ rare cu drii Turcu. Anul II. 3. No. pag. Cluj. Vestul medical. David şi Vago). şedinţa din 29 Ianuarie 1936. — Societatea de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. Docent Dr. Popa). Axenfe Iancur Confesiunea şi ocupaţiuuoa mamelor asistate în 1912 în maternitatea universităţii din' Cluj. 6. C. Curs ţinut în amfiteatrul Clinicei obstetricale şi ginecologice cu studenţii în medicină. â fortes doses XI-е Session de I'Association Internationale pour la Protection de l'Enfance. Societatea română de antropologie. şedinţa din 4 Febr. Conferinţă cu proecţiuni. Reuniunea anatomică din Cluj. Axente Iancu: Bacilul difteric la noui născuţii din colectivitate. BCU Cluj / Central Universityantiinfecţios al facto­ Axente Iancu: Efectul Library Cluj rului D. 3. 1936. Societatea Ştiinţelor Medicale din Cluj. Docent Dr. vezi şi Clujul Medical Nr. No. 1936. 269. 4. Axente Iancu: Degenerescentă grăsoasă a fi­ catului şi a rinichilor Ia un copil de 9 luni (în colaborare cu Dr. Revue francaise de Pe­ diatrie. pag. Docent Dr. I. Axente Iancu: Relaţia greutăţii corporale a nouilor născuţi asistaţi în Clinica Obsetricală în 1912 cu sta­ rea lor civilă şi cu ocupaţiunea mamelor. şedinţa dela 15 Febr. Docent Dr. 98. 1936. Axente Iancu: Deux nourrissons eczemateux inocules au B. N. Axente Iancu: Alimentarea noului născut. 18 а 21 Juillet 1935. Docent Dr. 1935. 1936. pag. 800—807. Docent Dr. Annee 1935. C. 183. Docent Dr. Voicu) Societatea Româ­ nă de Antropologie. 14Î. 1935 vezi şi Clujul Medical Nr. G. Vezi şi Bulletin internaţional de la Pro­ tection de l'Enfance. un aspect al difteriei sugarului. 1936 pag. vezi şi" Clujul Medical Nr. 1936. Axente Iancu: Rinita muco-purulentă. şedinţa din 25 Ianuarie 1936. 775—785. 3. pag. Docteur Axente Iancou (Cluj): Deux cas de diathese exsudative inocules au B. ţinută la Seminarul de- . 1936.128* Docent Dr. Sous le haut patronage du gouvernement belge. R. la 15 Febr. Ginecologie şi Obstetrică din Cluj. G. şedinţa din 23 Ianuarie 1936. pag. a fortes doses. Societatea de Endocrinologie. Şedinţă din 19 Dec. 189. Bruxelles. Tome XI. (In colaborare cu Docent dr.

Conferinţă ţinută la 30 Martie 1936. I. 7. Societatea Ştiinţelor Medicale. de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. Societatea Română de Antropologie Cluj. pag. de Endocrinologie. Dr. Docent Dr. 321. 8 Juillet 1936. No. în 1916. Docent Dr. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obst. 1 Iu­ nie. la 29 Febr. Voicu). pag. Axente Iancu: 3 conferinţe despre fiziopatologia noului născut şi puericultura. Axente Iancu: Protecţia materno-infantilă în clinica obstetricală şi ginecologică din Cluj în anul 1914. prin desechilibru alimentar la un copil de 16 luni. Şedin­ ţa din 1 Aprilie 1936. Docent Dr. tip hidremic. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Vezi „România Nouă". 6. (în colaborare cu Doc. Docent Dr. şedinţa din 1 Aprilie 1936. Vezi şi Clujul Medical No. 51. Docent Dr. Soc. la nou născut. Soc. I. 1126). (In colaborare cu Docent Dr. Docent Dr. (în colabo­ rare cu Doc. şedinţa din 4 Martie 1936. Anul IV. Ia un sugar de 3 săptămâni. Anul XVII. (Vezi şi „La Presse Medicale" No. din Cluj. Dariu). 107. 1936. Docent Dr. Vezi şi Clujul Medical No. (In colabo­ rare cu Dr. pag. Voicu). 1936. Soc. (In colaborare cu Doc. I. Voicu). Voicu). Ştiin­ ţelor Medicale. Cluj şedinţa din 7 Martie 1936. pag. Alexandru Iancu: Distrofie. Cluj. So­ cietatea Română de dermatologie şi sifiligrafie. Axente Iancu: Cultul copilului în Franţa. 55. Nr. (In colaborare cu Drul Opriş). Docent Dr. Axente Iancu: Edem prin carenţă alimenta­ tă. Dr. ţinute cu moaşele venite . Docent Dr. gynecolo­ gie şi obstetrică. şedinţa din 3 Aprilie 1936. Cluj şedinţa din 21 Martie 1936. 475). Cluj. Joi 5 Martie 1936. Cluj. şedinţa din 10 Martie 1936. şi Gyn. de Endocrinologie.424 pedologie şi pedagogie experimentală. I. Cluj. P. la Soc. Docent Dr. 1936. BCU Cluj Iancu: Bronchopneumonie prelungi­ Axente / Central University Library Cluj ră la un copil de 2 ani. Soc. Axente Iancu: Sifilide papulo-buloase pe partea dorsală a mâinilor şi picioarelor. 480. Axente Iancu: Pemfigus sifilitic cu o locali­ zare atipică la nou născut. (Vezi şi Clujul Medical. şedinţa din 8 Martie 1936. L. Ştiiţelor medicale. Dr. „Alliance Francaise". Soc. Axente Iancu: Glicemia nouilor născuţi.

şedinţa din 7 Mai 1936. în 1919—20. în 1919—20—21. Română de Antropologie Cluj. Docent Dr. Conferinţă cu proiecţiuni. Soc. Cernăuţi Medical. Popoviciu: Principii de protecţia materno-infantilă pentru viitoarea legiferare sanitară. Docent Dr. (In colabo­ rare cu Doc. Docent Dr. cu ocaziunea „săptămânii laptelui". Docent Dr. I. I. Gh. Ştiinţelor Medicale Cluj. organizat de Di­ recţiunea Clinicei de Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Docent Dr. Axente Iancu: 74 cm. 307-310. Soc. Docent Dr. şedinţa din 23 Mai 1936. Voicu). ţinută Ia Cinematograful „Capitol" la 26 Mai 1936. Г. Societatea Română de Antropologie Cluj. în 1919. 1936). Societatea de nologie. 20 Mai 1936. Clinica infantilă Publicaţii —. şedinţa din 7 Mai 1936. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologie din Cluj. la o copilă în vârstă de 3 ani şi 10 luni. (In colaborare cu Doc. . Mai 1936. 17. Axente Iancu: Paludismul la un copil mic din colectivitate internat cu 9 luni în urmă. Conferinţa ţinută la 11 Mai 1936. Axente Iancu: Greutatea corporală a nouilor născuţi în raport cu anotimpul. la Şcoala surorilor de ocrotire. Prof. Dr. Docent Dr. V. Dr. Dr. Docent Dr. Voicu). Soc. pag. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Axente Iancu: Edemele copiilor mici prin re­ gimurile de restricţiune. în raport cu starea socialăBCU Cluj / Central University Library Cluj Endocri­ şi civilă a mamelor. Axente Iancu: Greutatea corporală a noilor născuţi în Ck Gynec. şi Obstetric. Cluj. de Pediatrie şi Puericultura.• Ia Soc. 8. în vacanţa Paştelui 1936. şedinţa din 9 Mai 1936. Voicu). Axente Iancu: Colaborarea sorei de ocrotire cu „Centrul pentru ocrotirea copiilor". (Comunicare. statură. Docent Dr. Ştiin­ ţelor Medicale din Cluj.125^ la „cursul de împrospătarea cunoştinţelor". Anul I I I . Axente Iancu: Copiii bolnavi şi piperniciţi din cauza lipsei laptelului din hrana lor. No. Conferinţe — Comunicări. 5. (In colaborare cu dl.

Dr. de Pediatrie şi Puericultura. Popoviciu — Dr. V. Dr. căminuri. Dr. Eugenia Băncilă — Dr. Martie 1936). Popoviciu — Dr. Gh. Med. Dr. Gh. (Comunicare la Soc. Gh. Munteanu. Gh. Gh. Popoviciu. Ştiinţelor Medicale. III. Prof. . luni de vrâstă. 1936).ш Prof. Gh. Popoviciu. în 1927—1931. 1936). Ion Danciu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. Dr. de Pedia­ trie şi Puericultura. clinici. pe sexe. pe ultimii ani Cluj BCU Cluj / Central University Library (1928—1934). (Comunicare la Soc. Adriana Berariu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. Popoviciu:. de Pediatrie şi Puericultu­ ra. Gh. (Comunicare la Soc. Prof. (Co­ municare la Soc. Dr. Dr. 1935). de Pediatrie şi Pue­ ricultura. 10 III. 1936). Gh. Dr. de Pediatrie şi Puericultura. 5. 10. V. XI. Atena. 1936. Ştiinţelor Medicale. IL 1936). în judeţele din Ardeal {Comunicare la Soc. Dr. XII. (Comunicare la Soc. Prof. XI.. Dr. Dr. Popoviciu. Dr. Prof. Clara Blo­ su: Drojdia de bere în turburările digestive şi toxice la copii. V . (Comunicare la Soc. 1936). 2. Munteanu: Date asu­ pra morbidităţii şi mortalităţii infantile prin turburări diges­ tive în Clinica Infantilă din Cluj. 14. (Comunicare la Soc. 1936). Dr. Popoviciu. Clara Blosu: Posibilitatea sinte­ zei vitamine C din Vitamina D în organismul copilului. 10. 1936). de Pediatrie şi Puericultura. 2—9 Aprilie 1936). Gh. I I I . Prof. etc. 1935). Popoviciu: Realizări de necesitate imedia­ tă (consultaţii pentru copii. Grigore Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. Dr. Clujul Medical. de Pediatrie şi Puericultura. V. Gh. Popoviciu — Dr. Şt. Adriana Berariu. 4. Prof. Iuliana Cirlea: Regimuri cru­ de la copii. Prof. Popoviciu. etc). 2. 4. П. Dr. Gh. Gh. Frof. Prof. spitale. Gh. 1935 şi Publ. Dr. Munteanu: Protecţia copiilor în Plasa Sanitară Model Gilău. (Comunicare făcută la Soc. Ruxanda Moga: Mortalitatea infantilă (sub vrâsta de 1 an). (Publ. Febr. sezon. 17. Gh. Dr. Popoviciu. Clujul Medical. (Comunicare la Soc. V. şi la Congresul internaţional pentru protec­ ţia mamei şî a copilului. Ortansa MihalesCu: Re­ zultate In tratamentul coreei. Prof. azile.

Prof. de arte graf. 14. 12. Gh. Popoviciu: Asemănări şi diferinţe în struc­ tura de rasă sanghină a Românilor şi popoarelor conlocui­ toare şi învecinate. Şt. Dr. . Dr. Prof. de arte graf. I. 1935). Clujul Medical. „Brawo".. la Fac. Popoviciu: Fapte noi în balneo.. Popoviciu. Gh. Prof. (Comunicare Ia Soc. (Comunicare la Soc. Dr. Popoviciu. Popoviciu: Tratamentul în aer plin al co­ piilor în special al bronchouneumoniilor infantile. Gh. Nr. Şt. Inst. Şt. X I I 1935)./ Central Universityla Soc. Ortansa Mihalescu: Date asupra crisoterapiei în afecţiunile tuberculoase ale copilului. Nr. 1935). Cluj. 1936). Publ. XI. Dr. Legături cu vitaminele.. de Med. 1935). Prof. Ortansa Mihalescu: Un caz de boală a lui Leiner. Maleria Curtuţiu: Date asu­ pra frecvenţei tuberculozei la copiii din Clinica Infantilă din Cluj.—6. Dr. Prof. Prof. Med. Sept. (Comunicare la Soc.'Albert. Şt. Cluj Med. 1936. Med. Gh. Dr. Şt.1. Inst. 23. Med.127 Prof Dr. Popoviciu. Dr. Popoviciu. Dr.. Dr. Prof. VII. Gh. 1935). XI. Gh. de Antropolo­ gie. Popoviciu. Prof. Gh. Clara Blosu: Variaţiuni în rezer­ va de vitamină C la copii. 9.. 1936). „Brawo". VI. Dr. (Comunicare la Soc. Prof. 25. (Iaşi. pe ultimii ani. (Conferinţă la Cursurile din Sovata. Med. Gh. Gh. Dr. Med. Rom. Dr. Prof. 30. Popoviciu. (Co­ municare la Soc. Dr. (Confe­ rinţă la Soc. 1936). Clujul Medical. Tip. Clujul Medical.şi fizioterapia copiilor. 11. Popoviciu. 1935. (Conferinţă la Soc. (Conferinţă la Cursul de perfecţionare. Dr. 1936). I. Şt. Ortansa Mihalescu: Un caz de keratomalacie la un copil de sân alimentat natural. 1935. Dr. Dr. BCU Cluj (Comunicare Library Şt. Popoviciu: Diferenţele pe sexe în mortali­ tatea copiilor. 1935. Gh. Gh. Med... 2. 1935). V. Popoviciu: Cunoştinţele noastre actuale asupra vitaminelor.. 25. Publ. Ortansa Mihalescu: Rezulta­ tele terapeutice în coree. Gh. 1936). 1935). 12. (Iaşi. XI. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimen­ tarea cu zare (babeurre) a copiilor de sân. IV. Publ. 2.

CXIX. B. 5. Biol. Dr. Popoviciu. BCU Cluj / Central University Library R. P. (Comunicare la Soc. Gh. CXXI. 1936). Dr. Dr. Soc. r. Dr. Soc. Popoviciu. H. Gh. Benetato. 2. Dr. N.). Avrămoiu: Un caz de difterie cutanată. Popoviciu: Aeroterapia copiilor. pag. . (Rev. 1936). Şt. Anthopologique. Prof. Benetato. de Pediatrie şi Puericultura. Dr.128 Prof. 1502). Dr. Biol. pag. CXIX. Gh. 30. V. (Rev. Opreanu: Contribution â l'etude de l'action rachitigene des cereales. CXVIII. Popoviciu. Popoviciu. Prof. în special a bronchopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. Popoviciu. Antropologique. Popoviciu. Gh. Prof. V. Biol. Dr. pag. (Archiv fur Kinderheilkunde. 108. Popoviciu: Comparaison entre les groupessanguins des roumains et ceux des autres peuples de la Roumanie. XI. (Clujul Medical. (C. Dr. Iuliana Cirlea: Un caz de guşe congenitală. 1935. p. Dr. 1936). 112. (C. Gh. No. r~ Soc. (C. Prof. Oprişiu: Contribution â l'etude le l'ammoniogenese. (C. p. Comunicare la Soc. 1936). Soc. 445). Munteanu: La production du methylglyoxal dans les tissus rachitiques. r. Nr. 4. Gr. Dr. Prof. 1936). Ortansa Mihalescu: Daten liber die Goldbehandlung tuberculoser Affektionen des Kindes. R. Dr. Dr. avec ou sans CINa. Prof. Munteanu: Activitatea bucătăriei de lapte dela Clinica Infantilă (Comunicare la Soc. Dr. Şt. Dr. Gh. 4—6. Gh. 1935. Al. Soc. 443). 1935). II. Biol. r. Iuliana Cirlea: Un caz de erythema simplex gyrratum Jadasshoni. Munteanu. Med. Biol. Comunicare la Soc. Gh. Prof. Dr. 1935. Munteanu. Dr. Arşic: La mortalite pneumococcique et le sexe dans le rachitisme experimental. pag. 4. 4—6. Gh.. Prof. Gh. 1107). Gh. Gh. V. 1936). Dr. Munteanu. (C. Popoviciu: Nouvelles contributions a l'etude des isohemaglitinines en Roumanie. Gr. Dr. Med. CXIX. r. C.Cluj Oprean: Contribution â l'etude de l'ammonogenese. de Pediatrie şi Puericultura.473). Gh. L'ammoniaque sanguin dans la tetanie de l'hyperventilation. V. Le calcium et le phosphore liberes par la digestion des cereales in vitro.. II.

de Pediatrie şi Puericultura. (Comunicare la Soc. de Dermatologie. Petre Cirlea: Un caz atipic de eritrodermia Leiner.. 5. II. 5.129 Dr. V. 1936). 9. 1936). (Comu­ nicare la Soc. 1936).. Gh. Dr. 1936). Dr. (Comunicare la Soc. Adriana Berariu: Un caz de Library Cluj intestinal. 25. Med. (Co­ municare la Soc. II. Gh. 1935). Ortansa Mihalescu: Un caz de eclampsie postobstetricală. Şt. 1935). V. de Pediatrie şi Puericultura. Dr. I. Med. 1936). Sept. Iuliana Cirlea: Abces pulmonar vindecat la copil mic. I. 5. V. Petre Avrămoiu: Rezultate obţinute în sterilizarea purtătorilor de bacili difterici cu neosafvarsan şi neosalutan. V. Dr. (Comunicare la Soc. Iuliana Cirlea. de Pediatrie şi Puericultura). Şt. Dr. de Pediatrie şi Puericultura. ANUARUL 1935/36 9 . 1936). (Comu­ nicare la Soc. V. (Comunicare la Soc.. I. V. Clara Blosu: Frecvenţa vegetaţiilor adenoide la copii (statistica clinicelor infantilă şi otorinolaringologică). 1936). Dr. Munteanu: Maiol „Egger" în tuşea convulsivă (Clinica et Laboratorium. Med. Şt. 5. Şef an Dăncilă: Activitatea Clinicei Infantile în 1935 (copii internaţi) în comparaţie cu ultimii 5 ani (1930—1934). Dr. 5. X. 25. V. Dr. (Comu­ nicare la Soc.. 4. Gh. Dr. Munteanu. de Pediatrie şi Puericultura. 1936). Iuliana Cirlea: Un caz de idrocefalie sifilitică. Ortansa Mihalescu: Eclapsie nespasmofilică. V. 1936). Dr. Şt. Dr. 19. (Comunicare la Soc. Gh. (Comunicare la Soc. V. BCU Cluj / Central University infantilism Dr. de Pediatrie şi Puericultura. (Comunicare la Soc. Iuliana Cirlea: Peritonftă bacilară sub 2 ani. Dr. Munteanu. 25. Med. Dr. Iuliana Cirlea: Eritem exudativ multiform. Iuliana Cirlea: Cazuri de tetanie sub 3 luni. de Pediatrie şi Pueri­ cultura. 1936). Munteanu. (Comunicare la Soc.

Nicolae Lengyel: Calciul în terapia dermatologică. Cirlea şi Fr. Vereş: Trata­ mentul sifilisului prin cura de saturaţie. Dr. II. 3. II. Dr. Tătaru şi Dr. 1936. Tătaru şi Dr. Prof. P. 1935. C. Pop: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. din 9. . P. Nr. Dr. Liviu Modranu: Bromostronţiuran în dermatologie. Dr. Clujul Med. Leonida Pop şi Prof. Modranu Liviu şi Dr. Clujul Med. 1936. şi Sif. 12. Dr. Tătaru şi Dr. P. Prof. Dr. Petre Cirlea. B. Clujul Med. Tătaru. (Soc. Rom. Tătaru: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. C. Dr. Comunicări: Prof. Nr. de Derm. 5. Tătaru şi Fr. C. şi Sif. Dr. Nr. Lengyel: Bromostronţiuran în dermatologie. Tătaru şi Dr. Cluj. Lucrări originale. Nr. Nr. Cirlea: Poikilodermie. Nicolae Lengyel şi Dr. Clujul Med. 1935. Benetato: Consideraţiuni asu­ pra osteitei fibro-chistice a lui Recklinghausen şi a conduitei terapeutice în această maladie. Med. 1936. Nr. C. 6. Prof. Dr.130 O. 1936). 10. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. 6. de Derm. Nic. Clinica dermato-Yenerică. Prof. 1935. Leonida Pop şi Dr. 10. Dr. 5. C. Vereş: Trata­ mentul sifilisului BCU Cluj / Centralsaturaţie. 8. 1936. din 9. L. Clujul Med. Rom. Dr. 1936. şi Sif. 1935. Cirlea: Un caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. Nr. (Soc. de Derm. 1936. 12. C. Cancerul Nr. Prof. Dr. Dr. 8. C. Rom. C. Dr. Clujul Med. Clujul Med. II. 1936. XI. I. (Soc. Nr. Library Cluj prin cura de University Clujul Med. Dr. 1936. Prof. Dr. Tătaru: Experienţele noastre terapeutice cu preparatele de Salvarsan în decurs de 25 ani. Modranu Liviu: Tratamentul dermatozelor prurigi­ noase prin injecţii cu Magnobrol.

"ХП. de Derm. şi Sif. Pop Leonida: Tratamentul cu Rontgen ăl erisipelului. (Soc. Tătaru: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. Dr. XI. Rom. (Soc. şi Sif. şi Sif. Rom. Dr. 1936). Rom. 10. Rom. Rom. Petre Cirlea: Un caz de fagedenism. I I . Doc. Doc. I I I . Dr. şi Sif. de Derm. de Derm. Rom. (Soc. Dr. din 8. Soc. Vaier Cimoca: Un caz cu boala lui Pringle. 1935). Dr. 9. şi Sif. Vaier Cimoca: Toxicodermie. (Soc. 1935). X I I . 1935). Cimoca: Concepţiunile actuale asupra tuberculidelor papulonecrotice şi ulceroase în legătură cu un caz clinic. Doc. de Derm şi Sif. Petre Cirlea: Câteva aspecte de infecţiune sifilitică extragenitală. Dr. forma rara. V. 1936). % II. Rom. XI.m Doc. 1935). de Derm. 1936). 10. (Soc. de Derm. III. 1935). XII. (Soc. III. 8. de Derm. (Soc. şi Sif. 1936). Rom. (Soc. V. şi Sif. Vaier Cimoca: Contribuţiuni la studiul tubereurlidelor ulceroase în legătură cu un caz clinic. Vaier Cimoca: Contribuţiuni clinice la studiul cpiteliomelor pigmentate primitive ale pielei. C. de Derm. 10. şi Sif. Rom. 1935). Dr. XII. 24. şi Sif. Petre Cirlea: Un caz de psoriază vulgară âtropatică. (Soc. 1936). . BCU Cluj / Central Conduita Library Cluj în sifilisul Vaier Cimoca: University terapeutică renal asociat cu manifestaţiuni cutanate în legătură cu un caz clinic cu sifilide de tranziţie şi terţiare. Dr. 10. Dr. (Soc. Vaier Cimoca: Sifilis ereditar tardiv. f(Soc. 1936). Doc. Dr. din 10. (Soc. postantipirinică. de Derm. de Derm. de Derm. Dr. Doc. Vaier Cimoca: Contribuţiuni chimico-terapeutiч:е la studiul adenomelor sebacee tip Pringle. 1935). Vaier Cimoca: Lichen ruber plan atrofie gene­ ralizat prin tratament arsenical. Dr. XI. de Derm. Rom. şî Sif. XI. Rom. 8. Doc. Dr. 1935). (Soc. Rom. Rom. de Derm. Dr. 1935). Dr. 8. II. XI. Doc. Rom. (Soc. cu perforaţia prepuţiului. de Derm. 8. Rom. 9. şi Sif. 8. Rom. Dr. şi Sif. Soc. de Derm. Dr. Doc. Vaier Cimoca: Sifilis terţiar al glandului şi al regiunii inghinale. Doc. Vaier Cimoca: Âcroderirafita cronică atrofizantă. de Derm. 8. şi Sif. şi Sif. 1936). Pop Leonida şi Prof. Doc. şi Sif.

Dr. de Derm. Vasile Tătaru: Sifilis terţiar nasaP şiganglionar. Dr. II. şi Sif. Un caz de eritrodermiedescuamativă Leiner vindecat. C. deDerm. (Soc. (Soc. ( S o c Rom. (Soc. 24. Dr. Iuliana Cirlea:. Rom. de Derm. a Dlui Prof. şi Sif. Dr. XII. BCU 24. Dr. V. şi Sif. Dr. de Derm. şi Sif. Nicolae Lengyel. V. şi Sif. III. de Derm. conţinând următoarele articole: Doc. Petre Cirlea:. caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. 1936). Dr. V. X I I 1936). 24. 9. 1935). 9. Dr. 8. II. Modran: Un caz de foliculite agmihate Leloir-Duclaux.. şi Sif. şi Sif.Cluj / V. (Soc. 1936). Central University Library Cluj Idem: Un caz cu antipirinide. Dr. V. Tătaru: Un caz de poikilbdermie. 10. (Soc. Dr. Prof. (Soc. 4 10. 1936). Rom. Mihail. (Soc. 1936) . un grup de prieteni şi colaboratori i-au oferit' un volum omagial. Rom. (Soc. de Derm. şi Sif.U32 Dr. de Derm. Idem: Crauroză vulvară cu epiteliom clitoridian. IIL i936). Livia Modran: Lupus eritematos pe teren sifilitic. L. de Derm. Rom... 8. 8. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activitć sciemtifique du Profiesseur D. de Derm. XL 1936). şi Sif. Idem: Un caz cu pseudoreladă Brocq. 8. Idem: Un caz de sistem anular centrifug Darier. Dr. P. 1936). Modran şi Dr. de Derm. pe teren lupic. Rom. şi Sif. Petre Cirlea:. 9. de Derm.. de Drm. II. 1936).. Rom. de Derm. Rom. Cirlea. Petre Cirlea şi Dr. Dr. şi Sif.C Tătara: Un. Comşa: Con­ sideraţiuni asupra a cinci cezuri cu eritem polimorf. 24. Miehail. Gome sifilitice şancriforme. 1936). 24. (Soc. (Soc. ( S o c Rom. Rom. Cancer spinocelular grefat.. Rom. şi Sif. 1936). Petre Cirlea şi Prof. Rom. 1936). (Soc.. şi Sif. .. Rom. L. Clinica oflam*1«gieft Lucrări omagiale:: Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. P.

C. Dr. C. Cluj / Central University Library Cluj la problema profilaxiei şi patogeniei trachomului. Dr. Dr. Victor Papilian: (Cercetări asupra mecanismu­ lui contracţiunii musculare. Prof. Л. Dr. Doc. I. Tătaru şi Dr. BCU Dinulescu: Contribuţia medicilor români Colonel Dr. Dr. Dr. Prof. Dr. Dr. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gas­ trice în diagnosticul afecţiunilor stomacale. Ioan Gabriel Russu: Siste­ mul reticulo-endotelian şi sincopa adrenalino-cloroformică. Manta: Asupra puterii chdlesterdlitice a serurilor «mane. Tîtu Vasiliu şi Dr. Manolescu: Asupra urrar cazuri ăe scădere a vederei în cursul evoluţiunei neoformaţiunilor intracrajaiene. în special a bromhopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. I. Agregat Dr. Prof. Auguštin Hureşianu: Abcese actinomicoase ale ficatului şi splinei. C. Buzoianu: Retieulo-endoteliomul amigdalei palatine. Velluda şi Dr. Doc. G. Gheorghe Popovici: Aeroterapia copiilor. cu peritonită purulentă. C. Răsvan: Razele ultraviolete în oftalmo­ logie. L. Prof. D. Michail: Cercetări asupra eliminării lacri­ male a clorurului de sodiu. Iuliu НаЏедапи. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a •cancerului pulmonar primitiv. Dr. Stanca: Reflexiurii clinice asupra vitalităţii grefonului ovarial. Prof. Dr. Prof. D. P. Prof. Michâil's. Prof. P. C. Doc. . Dna Dr. Doc. Vancea: Allgemeiner tîberblick uber die wissenschaftlicbe Tătigkeit Profesor D. I. Dr.133 Prof. Nicolau: Xerozis conjunctivâl avitaminozic limiîtat (plăci Bitot). Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. Prof. Minea: Studiul mişcărilor reflexe ale globilor oculari într'un caz de paralizie asociată a mişcărilor de lateralitate. Daniello şi Dr. Dr. Dr. Pandescu: Angiopatia traumatică a retinei. Dr. Dr. Dr. V.

. Reun. 12. Paris.\ Nr. Michail: Angiom cavernos conjunctiva! in> soţind o angiomatoză generalizată. Soc. 430X431. Prof. Dr. Reun. D. Dr. Dr. 1936. 2. med. Michail: Manifestări oculare în pelagră. Clujul Med. Dr. Nr. 127. 2. anat. Clujul Med. pag. . T. 1935. CXXL Nr. Michail: Asupra depozitării intraoculare a colesterînei. Clujul Med. D. anat. Prof. Nr. I I . 2. Clujul Med. 372—374. P. 1936 p. 1936. Prof. 4. D. şed. şed. 6. 1. Prof. 19. anat. şed. Nr. Clujul Med. şed. V. Prof. 8. 1936. 15< II. 6. Clujul Med. Clujul Med. I I I . 3 1936. şed. 13. şed. Clujul Med. Nr. D. Reun. Clujul Med. XI. Prof. 126—127. Reun. pag. Michail: Exoftalmie prin gomă sifilitică a vârfului orbitei. D. Nr. 1935 pag. 1936. anat. 53. 1936. 1936 pag. Dr. D. BCU Cluj / Central University Library Cluj şt.. Clujul Med. D. Nr. 1935 p. Archives d'ophtalmologie. Michail: Consideraţiuni anatomo-patologice asupra a două cazuri de tromboza vinelor centrale ale reti­ nei. C. Dr. Dr. Clujul Med. D. soc. Nr. Soc. Î936. 264. XI. Prof. 5394540. Prof. Dr. Doc. Michail: Tuberculom al conjunctivei bulbare. 293—304. pag. Dr. Nr. Dr. Mai 1936. 55. Soc. 1936p . Dr. Reum. Prof. 1936 p. Michail: Limfangiom cavernos hemifacial. 1936» pag. 5. 5. anat. şed. 1936. X I I 1935. med. 1936. 14. Benetato: Cercetări asu­ pra respiraţiei nervului optic. 433—434. D. 8. Michail: Accidentele oculare ale transfu­ ziei de sânge. 1935 Clujul Med. Michail:. Michail şi Dr. T. anat. Prof. anat. biol. şt. 1936. 680.134! Lucrări ştiinţifice? Prof. 1936 p. şed. Reun. şed. 12. Gr. Reun. D. şt. Michail: Cercetări asupra leziunilor provo^ cate de inocularea virusului trachomatos în glanda lui Harder. 2. X. 267—269. 1 1936 p. Nr. 8 X I L 1935. r. 256. 683—684. I I . Reun. D. şed. 28. med. Vancea: Sarcom alveolar al orbitei. I I I . Dr. Cercetări asupra eliminărei lacri­ male a clorurului de sodiu. 4. 8. anat. 1935. pag. Nr.

Clujul Med. 1. med. 3. Nr. Vancea: Medicaţii noi în tratamentul boalelor oculare de origină vasculară (conferinţă). I I . 1936. Dr. Soc. Doc. 5. 1936. Nr. pag. 21. 9. şt. şed. M. anat. Dr. şed. Iliescu: Asupra unor paralizii oculare trau­ matice. med. 5. Clujul Med. Nr. Iliescu: Consideraţiuni asupra două cazuri de cherato-conjunctivită tuberculoasă. 474—475. şt. Soc. 6. P. 480—482. D. XI. Nr. şed. Clujul Med. Daneş Andrei: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din (Cluj din anii 1927—1933. 8. Vlad Aurel: Retinita maculară exudativă. M. Clujul Med.135 Doc. Dr. Gh. Dr. Dr. Dr. IV. 15. Reun. TI. Vintici Ştefan: Chistele congenitale ale conjunctivei. Ћ1ехапс1ги Ciplea: Epiteliom kerato-con juneţi val. 7. Clujul Med. Teze: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Clujul Med. II. MicHaîl. Zolog Niculae: Cercetări asupra proprietăţilor imunbiologice ale cristalinului. Bucur Iacob: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1933—1936. 4. 374—375. Gh. 10. pag. 12. 255—256. med. Păcurariu Ion: Contribuţiuni la studiul patogeniei ca­ taractei naftalinice. Vago Octavian: Tulburări oculare în sarcină. 5. 1935. 16. . Henter Koloman: Leziunile oculare în accidentele de muncă. 8. 4. Soc. I I I . Alexandru Ciplea: (Oonsideraţiuni asupra unui caz de criptoftalmie. 1936. P. 58-59. şt. 7. 7. 3. şed. 1936. 1936. med. 1936. şt. pag. Rusu Lavinia: Cercetări asupra eliminării lacrimale a clorurului de sodiu. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în clinica oftalmologică din Cluj pe anii 1933—1935. Dr. 1936 pag. 1936 pag. Simon Adalbert: Tuberculoza sacului lacrimal. Nr. 1936. 275-290. Nr. 6oc. 1936. 2. pp. Keresztessy Tiberiu: Cercetări statistice asupra evolu­ ţiei sezoniere a Kerato-con juneţi vi tei flictenulare. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activite scinetitique du Prof.

14. 17. V. Bucureşti. Aleman a publicat în decursul anului 1935— 1936 următoarele lucrări originale: Caria şi graviditatea. . Magda Vasile: Cercetări asupra lipazei în cristalinul normal şi patologic. Bako Zoltan: Cercetări statistice asupra cataractei traumatice. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. Vasilescu şi Dr. V. Dr. în colaborare/ cu Dr. Roşianu). (Zahnarztliche Rundschau 1936. Uleia. Contribuţiuni la studiul stomatitei aurice. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. (Revista Stomatologică 1935 în co­ laborare cu Dr. 15. Prof. Orjekovsky). I. Influenţa factorilor preconcepţîonali. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Becan Aurelia: Tulburări oculare în trombopenie. b) Radiografia în Stomatologie. I. Klima). Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. S. tratând despre a) Complicaţiuni locale şi generale ale cariei dentare. Sublimatul în doze homeopatice într'un caz de flegmon gazos. Profesorul a făcut în cadrul şedinţelor Asociaţiei Medi­ cilor Stomatologi din Cluj nouă comunicări.136 13. Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall von Gasphlegmone. 16. Gheorghianova N. I. A ţinut în cad­ rul cursurilor de perfecţionare a medicilor organizate de Societatea Docenţilor Universitari două conferinţe. Clinica stomatologică. Vasilescu şi Dr. Berlin în colaborare cu Dr. Klima). prenatali în dez­ BCU Cluj / Central University Library Cluj voltarea aparatului buco-dentar. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Vasilescu). I. F. Nina: Afecţiunile congenitale ale cristalinului (studiu statistic). V. Garda Florica: Situaţia trahomului în Ardeal în anii 1920—il935. Băbuţiu). F. (Revista „Spi­ talul" 1935. Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. 11.

I. Dr. Roşianu). Aleman şi Dr. Consideraţiuni asupra tratamentului oligodinamic al ră­ dăcinilor gangrenoase cu conuri de argint. Caria şi graviditatea. Bilaşcu. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Prof. prenatali BCU Cluj / Central University Library Cluj şi postnatali în dezvoltarea aparatului buco-dentar. Profilaxia cariei cu produsele .137 Profesorul a participat la Congresul Internaţional ţinut la Viena în August 1936. Orjekovsky). Dr. I. Klima preparator a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: „Dentalgin" Dr. în colaborare cu Prof. (Revista Stomatologică 1935). Dr. Dr. Aleman). un analgetic cu indicaţiuni spe­ ciale în Stomatologie. {Revista Stomatologică 1936). Amintiri despre Prof. Ghidrai asistent onorific a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Rolul şi importanţa aparatului buco-dentar asupra orga­ nismului. Aleman). iCium trebuesc priviţi şi îngrijiţi dinţii de lapte? (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. T. V. preconcepţionali. Dr. I. (Revista Stomatologică 1936. Uleia). I. Influenţa factorilor ereditari. Kârpâti. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. F. în calitate de preşedinte a comite­ tului de organizare din România. L. Aleman şi Dr. Csâszâr).. I. Dr. Dr. I. Stomatologică 1936). Vasilescu asistent a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. . I. (Rev. Dr. Marinescu). S. Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. L. (Revista Stoma­ tologică 1936 în colaborare cu Dr. Băbuţiu şef de lucrări a publicat în decursul anu­ lui 1935—1936 următoarele lucrări originale: Mediul bucal şi durabilitatea obturaţiunilor cu silicate. (Revista Sto­ matologică 1935 în colaborare cu Prof.Perlott'"i} (Revista Sto­ matologică 1935 şi 1936). Revista Stomatologică 1935 în cola­ borare cu Prof.

de chirurgie Decembrie 1935. sănătăţii şi ocrot. Clinica oto-rino-laringologică 1. Prof. 1935.138 Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall voiiGasphlegmone. Buzoianu şi T. \ Klepner Ferdinand: Concepţii noui în patogenia cariei dentare. Revista muncii. Was der praktische Zahnarzt von der Behandlung der Gaumenspalte wîssen musste. 19 Oct. pag. Buzoianu: Surditatea profesională produsă de sgomot. I. University Library Cluj Litiaza / Central 12. Ştiinţelor me­ dicale. Prof. Teze de doctorat. Dumitru Dumitrescu: Consideraţiuni asupra sifilisului. G. Prof. Evidare petro-mastoidiană. Ioan Roşianu: Stomatologia profilactică în legătură cu patologia infantilă. bucal dobândit. 1. „Clujul medical". 2. 1936). 1935. Grigore Stoinescu: Tartrul dentar. Soc. „România Medicală" 15 Oct. Ianuarie 1936. G. Buzoianu: Otita medie supurată acută şi cro­ nică în practica medicală „Clujul Medical" Octombrie 1935. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania. 3. „Clujul Medical" Noemb. Aleman). Baba Iosif: BCU Clujsalivară. 1935. Clujul Medical Nr. G. Berlinul. G. 5. G. 1935. 57. Soc. şt. (Zahnărztliche Rundschai*. (Zahnărztliche Rundschau 1936. Buzoianu: Laringectomie totală pentru can­ cer laringean (cu prezentare de bolnav). soc. . 4. Naghi: Paralizie facială conse­ cutivă unei operaţiuni incomplete pentru mastoidită acută. Vindecare. Decembrie 1935. medicale Cluj 16 Nov. Prof. Dr. Prof. 1935. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania: Hamburg şi Koln. Soc. Berlin în co­ laborare cu Prof. 6. G. 15 Sept. Ballo Arpâd: Pentru ce sunt necesare cunoştinţele de Stomatologie unui medic-practician. Prof.

Martie 1936. Prof. Soc. Cluj 4 Februarie 1936. Clujul Medical. pag. pag. şt. Dorin Ionescu: Cardiotomie extramucoasă abdominală pentru cardiospasm. Decembrie 1935. Ionescu şi E. 9. 18. Cluj 11 Ianuarie 1936. Prof. 17. G. G. C. Buzoianu: Corp strein intralaringian (placă de os) inclavată în benzile ventriculare de şase săptămâni. 264. 14. 10. 137. E. 16. Clujul Med. Prof. Re­ uniunea anatomică Cluj 1 Februarie 1936. Clujul Medical. G. 1936. Cotul: Vocea şi igiena vocală un volum 526 pagini Cluj 1936. Buzoianu. „România Medicală" 15 Noembrie 1935. 11 Ian. G. Prof. G. Martie 1936. Cluj. Clujul Med. Prof. 179 Mar­ tie 1936. G. prefaţă de prof. Rev. Buzoianu: Reflecţii asupra etiologiei parali­ ziei recurenţiale simple ori asociate. pag. Decembrie 1935^ pag. Prof. Buzoianu şi D. Ionescu: Cilindrom al mezostructurei stângi şi cancer bazo celular al aripei nasului. Buzoianu şi Dr. Clujul med. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Paris. med. 179. Prof. . de pediatrie. Lemaitre dela Facultatea de medicină. Archives internationnales de neurologie. Martie 1936. Cluj 11 Ianuarie 1936. Soc. pag. Şt. 180. Urechia şi G. Paris. G. Ionescu şi Giurgiu: Sinuzită maxilară cronică pio-fongoasă fistulizată în orbită şi în cavita­ tea bucală. D. Şt.. Cluj BCU Cluj / Central University Library med. pag. Bodea: Cazuri de mastoidită acută supurată bilaterală scarlatinoasă operate la copii. Buzoianu: Sur deux cas de paralysies recurentielle de nature peu commune. med. 15. D. 11. „România Me­ dicală" 1 Aprilie 1936. Prof. Aprilie 1936. de chirurgie. Buzoianu: Corp străin al bronchiei drepte (sămânţă de dovleac) extras prin tracheo-bronchoscopie. 182. Buzoianu: Corpi streini ai esofagului (mone­ de) extrase prin esofagoscopie la copii de 5 şi 3 ani. „Revista Bucureşti medical" Ianuarie 1936. G. Soc. Soc. Soc. ştiinţ. Congresul de chirurgie. G. med. G. 13. 12. Clujul Med. Nr. 25 Ian. Buzoianu. Buzoianu şi G. 8. 1 Ia­ nuarie 1936.139: 7. Prof. extrasă prin laringoscopie indirectă. Buzoianu: Pericolul naso-faringian. Prof. Prof. Prof. G. 1936. Decembre 1935.

Dr. 22. „Spitalul" Martie 1936. Bodea: Clinica OtoRino-Laringologică a Facultăţii de Medicină din Cluj „Spi­ talul" Nr. Weinstein Iuliu: Leziuni trauma­ tice ale membranei timpanale. Buzoianu: Septicemiile Library Cluj „Clinica et laboratorium" Aprilie. Clujul Medical Mai 1936. . dr. 34. G. 31. Dr. Şt. L. Prof. 11. Ionescu: Fibrom masiv al eta­ jului superior al fosei nasale stângi şi a sinusului maxilar co­ respunzător. şi stomatologie. Prof. 1936. 25. Buzoianu: Septico-piohemie auriculară înso­ ţită de tromboJlebită sinuso-jugulară. Cluj 9 Mai 1936. med. L. studiate în clinica O. Rezecţia venei jugu­ lare. M. Şt. G. Soc. Buzoianu: Corpi străini ai căilor aero-digestive superioare extraşi prin broncho-esofagoscopie. G. Clujul Medical. Buzoianu: Mucocel al ambelor sinuri fron­ tale. 1935. G. T. otologie. 29. Febr. Ionescu. G. Aprilie 1936. 1935. Russu. G. Buzoianu şi D. Prof. BCU Cluj / Central University auriculare. A. Drd. Clujul Medical 9. L. 23. Reuniunea anatomică 14 Martie 1936. Clujul Medical. 21. Prof. Revue de laryngologie. Prof. R. Pop: Consideraţiuni asupra complicaţiunilor gripei în afecţiunile O. „Technique chirurgi­ cale" Paris Mai 1936. din Cluj în cursul anului 1934—35 Clujul Medical Nov. R. D. Vaida Aurel. Prof. şi Negulescu: Rezumat statistic asupra flegmoanelor periamigdaliene perindate în cursul anului 1935 în 33. Prof. de Cluj. Soc. Buzoianu: Antrotomie complicată tardiv de • colesteatom. Cluj 9 Mai 1936. 24. L. G. „Spita­ lul". 27. Dr. 32. Revista 26. 28. R. Clujul Medical Februarie 1936. Med. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Bruxelles. G. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza îaringeană Clujul Medical 1935. Buzoianu: Technique de la laryngectomie to­ tale dans la clinique O. Giurgiu M. G. Buzoianu: Reticulo-endoteliomul amigdalei palatine. Mai 1936. R. Clujul Medical Ianuarie 1935. 20.H40 19. rhinologie. Teodorescu şi E. Prof. 1935. 30. Prof. G. Dumitrescu. Iulius Weinstein şi Barani Andrei: Consideraţii generale asupra imunităţii şi antivirusterapiei în O. L. Prof. Buzoianu: Epiphora chronique d'origine nasale.

4. Nr. Tudoran Măria: Amigdalitele cronice şi stările reuma­ tismale. 5. Aurel Bojita: Polipii coanali naso-faringieni. Rarinca Dan: Miringotomia atrio-aticală. 1. Nr. 954. 986. Februarie 1936. Cameniţă Vasile: Anestezia locală în intervenţiile chi­ rurgicale asupra mastoidei. 14 Mai 1936. 10. Nr. Dumitrescu Alexandru: Operaţia subpericondro-mucoasă pentru rezecţia septului nasal. 11. 5 Martie 1936. Bucur Coriolan: Consideraţiuni asupra laringitei gri­ pale. Nr. 935. Teze de doctorat. Nr. 955. 977. . 14 Mai 1936. Nr. 27 Iunie 1935. L. 14. Salamon Ernest: Contribuţiuni clinice asupra flegmoa*nelor periamigdaliene.141«. 991. 5 Martie1936. Cârjoe&cu Constantin: Sifilisul laringian. 2 Aprilie 1936. 963. 1936. Lobonţ Nicolae: Tracheotomia. Nr. Nr. 3. 13. 952. 913. N o embrie 1936 Nr. David Cornel: iContribuţiuni asupra mastoiditei apicale Ianuarie 1936. 12 Martie 1936. Gârbea Ştefan: Tehnica amigdalectomiei totale în cli­ nica O. Ianuarie 1936. R. 28 Mai 1936. 15. 7. Nr. 12. Martie 1936. Bogdan Pavel: Tratamentul otitei medii supurate acu­ te în clinica oto-rino-laringologică din Cluj. Nr. 969. 987. 951. Nr. Nr. 2 Aprilie 1936. 2. 8. Popescu Mircea: Sinuzitele maxilare purulente la co­ pii. Nr. Nr. 934. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. din Cluj. 893. 16. Rednic Toma: Operaţia tip Denker în sinuzitele maxi­ lare supurate Cronice. Nr. 973. 6. Cotul Gabriel: Tumorile malige naso-faringiene. 888. Roşu Dumitru: Polipii corzilor vocale. 27 Iunie 1935. 20 Febr.

Andre Etienne. stud.II. 16. 6. Univ.XI. V . 8°. Cluj. (244). (249) Victor Babeş. (252) Les influences occidentales dans l'evolution de îa medecine scientifique roumaine. 1935. Bologa: I. Bujoreanu: Boli.1. ed. Prefaţă la G. Med. pag.13. 8°.168. 9. 8°. Anuarul Arhi­ vei de Folklor. 24. Bucureşti. (251) Spiritul modern în medicină. „Gând românesc". 115—Ц9. 8°. (245) Rostul Cluj / Central University Library Cluj şi de EtBCU cercetărilor de folklor medical nobotanică. Interpretarea medicală a celor două ştampile de oculişti din Dacia superioară. 1751—1798. Şt. Bucureşti. ed. (248) Dela medicina veche la cea de azi. IX. pag. 24. Conf. 5. 1935. 159—. clas. An. Conf. II. 8°. I I . Sibiu. Bruges-Cambridge. Conferinţă la Soc. 1936. l. (241) Die Anfânge der rumânischen Schulmedizin. 18. Ext. „Astra". 116—147. 1. 220—222. Sibiu. Med. 8°. 10. pag. 3. 1935. Isis. 4. Inst. Caransebeş. Publicaţii: 1. Rom. 1936. 8. 1936. 12. (242) Un medecin luxembourgeois en Transylvanie. 1936. 1936. (246) Deutsche Einfliisse auf die Entwickelung der ru­ mânischen Medizin. pag. 2. 293—296. 1935. Institutul de istoria medieinii şl de etnografie medicală a) Lucrările prof. 3—9. I I I . Cluj. (243) Raportul din 1756 al unui chirurg german de­ spre credinţele Românilor asupra moroilor. Cluj. Comunicare făcută la a . (247) Medicina in Dacia. 1936. Conf. 11. XXIV. pag. 1935—1936. Sibiu. Acad. Miinchen. leacuri şi plante -de leac. 10.. pag. (250) Vechii medici români ai Ardealului. Schict. univ. I . Conf. Zeitschrift. Conferinţe şi comunicări: 7. Siidost deutsche Forschungen.111. cu 2 figuri în text. liberă. Cluj. ciclul „Energii ardelene".XI.

Cartea Româneasca. BCU oficială a University Library Cluj Din publicaţia Cluj / Central institutului „Biblioteca medicoistorică" a apărut volumul VIII. la congresul presei medicale latine.IV. 1936. Weiss: Principiile chirurgiei după Ambroise Pare. (140) N. 42 pag. Cluj. {143) R. Cluj. 1935. 1936. I V ) . V. (141) N. (14. cu 3 planşe. 8°. Ra­ port prezentat la şedinţa comisiei de Istoria ştiinţelor a Co­ mitetului internaţional de Ştiinţe istorice. Ra­ port prezentat Congresului presei medicale latine. V I I I ) . 2.. 35 figuri în text. An. clas. 13. 20 pag. Kepp: Ştiri medicale şi sanitare din războiul independenţei în gazetele săseşti din Ardeal. 8°. Igna: Cultul lui Aesculap şi al Higiei.IV. II.. 14. fiind unul din raportorii comisiei pentru isto­ ria ştiinţelor şi prezidând una din şedinţele acestei comisii. alin. b) Lucrările colaboratorilor institutului: 1. 2. Şt. 1936. Bucureşti. . 14. (Igna: Cultul lui Aesculap. ra­ portul a fost citit de un alt membru al delegaţiei româneşti. pag. Inst. (Reuniunea I X ) . Cluj. Cluj. Med. 8°.. 223—227 . 1935. 8°. Bologa a luat parte la a VIII-a reuniune a Aca­ demiei internaţionale de Istoria Ştiinţelor. c) Teze de doctorat: 1. A fost designat raportor (Istoria presei medicale ro­ mâneşti). Prof. Venezia. (i42) I. (253) L'enseignement medico-historique â Cluj.IX.. 103 pag.143 VIII-a reuniune a Academiei internaţionale de Istoria Ştiin­ ţelor. 29. urm. 1935. 10. cu spe­ cială privire la Dacia superioară. 1 planşe. V. Neputând participa la congres. Ist. ţinut la Vene­ zia în 29 Septemvrie 1936.). (Bibi. Cluj. (10—22 Aprilie 1936) şi la a IX-a reuniune a comitetului internaţional de Ştiinţe istorice. Igna: Instrumente chirurgicale române găsite la Apulum. (254) L'histoire de la Presse medicale roumaine.

.. 8°.. Bitterţeld: O informaţie germană din 1838 despre mişcarea ştiinţifică şi medicală în Moldova. rom. (151) E. 1936. 8°. 8°. 32 pag.144 3. V. Dodul: Bibliografia tezelor dela Fac. IV. 8°. 1936.. 14. 8°. D. Dăneţ: Idem. 13. 1923—1936. Givulescu: Ştiri medicale din 1891 în „Gazeta Transilvaniei" şi „Telegraful român". 9. 7. Episcopescu. Cluj. 1936. Bucur: Idem. Cluj. (157) E. 16... Cluj. Cluj.. 12. 1935. 25 pag. Măthe: Consideraţiuni generale asupra teze­ lor făcute la Fac. Predescu: Terminologia anatomică şi noţiu­ nile anatomice ale doctorului Şt. (155) /. Ionescu: O descriere germană a ciumei din Bucureşti în anul 1813.. 15 pag. (145) A. 1936. anii 1927—1933. 8°. 1936. anii 1933-1936. (1851—1853)... 1936. 15 pag. 8°. 1936. tipărite în anul 1895. (156) A. de Med. 23 pag. med. C.. 1936. 8°. 8°.. (151) N. 6. Roth: Bibliografia publicaţiilor dela institu­ telor medico-legale din România 1920^1935. (144) A . (148) G. 5. Cluj. 1936. 11. şi Farmacie din Cluj dini anii 1923—1927. Cluj. Cluj. (147) Gh. Cluj. (146) E. (153) F. Chim: Informaţiuni medicale culese din gazetele româneşti din Ardeal. 8. 4. 25 pag. (Г49) /. 34 pag. Cluj. Cluj. de Med.. (152) D. 8°. 1936. Cluj. 28 pag. 20 pag. Fodor: O statistică administrativ-sanitară din 1857—58 a Crişanei şi Maramureşului. 27 pag. Cluj. din volumele I—III ale revistei „Wiener med. Bernhard: Informaţiuni medicale din anul 1893 în gazetele româneşti din Ardeal. Wochenschrift". Csallner: Ştiri intresând Ist. Naftli: Contribuţie la cunoaşterea situaţiei me~ dico-endemice în Muntenia. 23 pag. 8°. 8°.. 8°. 28 pag. 24 pagi. 1936. Cluj. BCU Cluj / Central University Library Cluj 10. 1936. 1936. Piatra Neamţ... . 55 pag. (150) H. şi Farmacie din Cluj. i 15. 8°.

14. Clujul Medical No. 1. Prof. Russu: Noi anastomoze între sistemul carotidian intern şi extern. Papilian şi Dr. Dr. Clujul Medical No. 1936. Arch. H. 225-30i. 8°. 3. Sajovits: Igiena fizică şi psihică după Maimonide. Papilian şi Dr. Macri: Câteva principii hipocratice în lu­ mea ştiinţei medicale moderne. 8°.. Papilian şi Dr. 24 pag. Articol publicat in Anatomischer Anzeiger Bd. Prof. 1936. Russu: Consideraţiuni morfologice şi Antropologice asupra pintenelui femural. 1935. Cluj. Russu: L'index opsonique et le blocage du sisteme reticulo-endotelial. Dr. V. 20. Prof. W o chenschrift". Grosz: Ştiri interesând Istoria medicinii în Ardeal din Volumele I—II ale revistei „Wiener med. Prof. V. Dr. 1936. Russu: t)ber experimentelle Enzeugung lymphoides Bildungen.. Paris XII. Cluj. Russu: Consideraţiuni asupra lamei osoase subtrochantiniene.. Loew: Câteva documente oficiale referi­ toare la Transilvania din timpul epidemiei de ciumă din anii 1813-1814. 8°. Papilian şi Dr. 8°. Soc. Comunicare. 297. (159) I. 2. 20 pag. Comunicare.XII. 1936. Prof. Russu: Beitrage zum studium des BCU Cluj / Central University Library Cluj Schenkelsporns. (158) G. Dr. Cluj. Reuniunea Anatomică. 81. Clujul Medical No. Soc. de Biol. Prof. Soc. Papilian şi Dr. Papilian şi Dr. de Antropologie. Visch. XII l. Prof. Papilian şi Dr. 18. 1936. P. Prof. (161) I. 1935. de Bio­ logie. Russu: Proces de scleroză vasculară în legătură cu blocajul sistemului reticulo-endote­ lial. 1935. 5. 1936. (160) A. 20 pag. ANUAKUL 1935/36 10 . V. L I V . X. 19. Dr. Russu: Les modifications experimentales de l'index opsonique. II. Bd. Cluj. 47 pag.. V. 1936. 1851—1852. Clujul Medical No. 12/16 s. Comunicare. W.145 17. Comunicare. Papilian şi Dr. Institutul de anatomie descriptivă şi topografică. No. l/I 1936.

C. ref. 1936. Articol. Velluda şi Dr. C. V. Russu: Nouvelles recherches concernant les relations existantes entre le blocage du sist. C. C. Velluda şi Dr. Clujul Medical No.II. 1. Russu: Les relations entre les capsules surrenales et le syncope adrenalino-chlorofor­ mique. de Biol. C. Dr. Prof. T. l. Dr. Rom. Dr. 1936. Journ. de Biologie.446 Prof. 4. 2. 1936. No. Russu: Le systeme reticuloendothelial et laBCU Cluj / Central University Library Cluj syncope adrenalino-chloroformique. Stoinescu Neron: Un caz de notomelie. C. l. C.XI. gen. 1936. C.sinurilor carotidiene. Soc.VIII. 9. C. Papilian şi Dr. Soc. C. 29. Doc. C. Articol. Velluda: In preajma celui de al X-lea ex­ ternat la Cluj. l.V. Soc. Velluda: Caractere ancestrale pe mandibu­ lele de om. 3. Dr. C. . No. l.III. 5. C. Velluda: Un caz de lisa cecului. Russu: Capsulele suprarena­ le şi sincopa adrenalino-cloroformică. Russu: Sistemul reticulo-endotelial şi sincopa adrenalino-cloroformică. LVI. Dr. Russu: Les syncopes adrenalino-chloroformiques retardees. Clujul Medical No. Comunicare la Soc. Clujul Medical No. Soc. Velluda şi Dr. Clujul Medical No. €. 1936. Aniţescu şi Dr. Doc. C. Doc. de Biol. Clujul Medical No. Dr. 1936. 1935. 1936. Doc. de Biologie. Clujul Medical No. Doc. 2. 10. Velluda şi Dr. de Antropologie.II. Velluda şi Dr. l. Dr. Doc. Dr. de Phisiol. C. Russu: Sincopele adrenalino-cloroformice întârziate. Doc. Clujul Medical No. Dr. Doc. Velluda şi Dr. Paris. Doc. C. \C. Preda: Contributions â l'etude de la mort par la pilorarpine. 10. 3. 11. Doc. 5. 1936. Dr. Dr. Doc. 1936. C. endot. Papilian şi V. l. Dr. Comunicare. Reuniunea Anatomi­ că. Dr.III. Antonescu: Cercetări experi­ mentale asupra morţii după extirparea . 1936.X. C. de Endocrinologie. Soc. Reuniunea Anatomică. Articol. 1936. a apendicelui cecal a valvulei fleo-cecale şi a bandeletelor musculare. Dr. III. et la syncope adrenalino-chloroform. C. et de Path. Velluda. C.X. Paris. Velluda şi Dr. Clujul Medical No. Dr. 34. Velluda: Asupra vascularizaţiei meniscurilor articulare la genunchiul de om. C. 1935.

1. Ianuarie 1936. Dr. Clujul Medical No. I. Russu: Noi date asupra oaselor wormiene. de Antr. Reuniunea Anatomică.1. Preda şi S. G. Pop: Dispozit. Rom.1. Preda: (Contribuţiuni asupra glicemiei piloropimice. Dr. 1. Spătaru: Reacţiunile sistemului reticulo-endotelial în inaniţie şi supra alimentaţie. 'Teze de doctorat: T.1. Clu­ jul Medical No. Anat. 1936. de Antro­ pologie. Iun. Iunie Г936. Comunicare. nie 1936. Clujul Medical Nr. 1. Velluda $i Dr. III. Clujul Medical No. 1936. 1. Dr. 9. Reun. C. Clujul Medical No. Clujul Medical Nr. 1936. Puiu: O nouă concepţie asupra lamei osoase subtrochantiniene. Rom. 1936. de Antropologie. Soc. Soc. Dr. 1. . Spătarii: Reacţiunile siste­ mului reticulo-endotelial în supraalimentaţie şi inaniţie. 3. 3.147 Doc. Cupcea: Consideraţiuni asupra factorilor antropologici. Dr. 1. V. 1. C. Piciorul gâştei. 1936. Februarie 1936. Clujul Medical Nr. LVI. Soc. Preda Victor: Cercetări antropometrice asupra formei capului la oligrdîrenice. Rom. 1. I. Rom. V. LXII. 6. G. PredaBCU E. Spârchez: Ulcer gastric şi duode­ nal experimental. Rom. Clu­ jul Medical No. Russu şi Dr. G. Preda Victor: Contribuţiuni la studiul antropometric al capului la paran. de Antropologie pe anul 1934—35. Dr. 1. 1. fasciei şi formaţiunilor fibro-aponevrotice legate de complexul anatomic. I I I . Ilian: Morfologia menzeterului de câine reportată la embrionul uman. Comunicare. Iunie 1936. Soc. 1936. Popescu:University Library Cluj şi Cluj / Central Modificările ovarului de epuroaică în urma injecţiilor de orchitină. de Antropologie. Russu: Dare de seamă asupra activităţii Soc. V. 1936. 1936. 1936. VI. V.

(Sub tipar).149). Dr. („Cancerul" No. 3. Mureşan: Abcese ac­ tinomicotice ale ficatului. Prof. I . Dr. pag. . (CL Med. 1936. (Cl. (Cl. Titu Vasiliu cu Dr. 7. în regiu­ nea ischio-pubiană.: Tu­ morile cu mieloplaxe. 538—539). V. XII. I. Dr. Med. Petru Radu: Tumoră ponto-cereboasă. Prof. Titu Vasiliu cu Dr. pag. in­ testinal (Cl. Stupariu I. Dr. pag. 8. I. No. 1936. Med. Med. No. No. 3. 357). 317). cu peritonită purulentă.Titu Vasiliu cu Dr. 1936. pag. b) Comunicări: 1. ((Cl. pag. No. a) Publicaţii: 1. Mureşanu: Abcese actinomicotice ale ficatului. b) Anevrism al aor­ tei ascendente perforat în pulmonară. Med. Dr. pag.148 15. pag. 5. Plauchitiu: Asupra ce­ lor două cazuri de bonşiectazie chistică. Radu Petru cu Prof. cu peritonită purulentă. Med. (Cl. Dr. 1936~. Med. 5. 4. Haţieganu şi Doc. 9. Prof. a spline. No. 1. Prof. Prof. 1936. Prăgoiu I. Prof. 7. Titu Vasiliu cu Dr. 60). Titu Vasiliu cu Dr. Dr. 1936. 434). Aug. în legătură cu un caz personal. Dr. (Cl. şi Dr. pag. No. Daniello: Contribuţie la promema sporirii numerice a can­ cerului pulmonar primitiv. pag. Titu Vasiliu cu Dr. Petru Radu: Hemoragia abdominală mortală în urma unei tumori renale. 1935. 185). Titu Vasiliu cu Dr. 6. (Cl. Aug. Med. Dr. Petru Radu: Tumoră pul­ monară bronşică a ficatului şi pancreasului. 4. 5. Prof. No. 6. Institutul de anatomie patologică. generalizat cu determinări gastro-intestinale. No. 1935). (Cl. Titu Vasiliu cu Dr. 2. Prof. Med. Dr. pag. 8. 432). Dr Titu Vasiliu cu Petru Radu: Limfosarcom. 1936. 6„ 1936. Dr. Med. 374). Titu Vasiliu cu Dr Petru Radu: Două cazuri de carcinom pulmonar. Rubin Popa. X—XII. Prof Dr. 2. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936. Petru Radu: Limfosarcom. 3. Dr. (Cl. Prof. L. Dr. No..Plauchitiu: Mielom mul­ tiplu plasmocitar. 59).

pag. 432). pag. (Cl. 6. 17. Med. Craiova. Rubin Popa cu Dr. Dr.149 10. pag. Dr. ( O . Dr. 1936. 1936. Rubin Popa cu Dr. Simona Strat: Studiul isto-patologic al tumorilor Grawitz zise Hipernefrome. Neurolo­ gie şi Endocrinologie. I. 7—8 din 1936. Med. Mezincescu: Tromboza ar­ terei mezenterice superioare şi tromboza arterei hepatice. 11. Petru Radu: Hipoplasie renală bilaterală. Dr. 2. No. 1. Nr. 12. Petru Radu: Infarctarea bila­ BCU Cluj / Central University Library Cluj terală totală a rinichilor. Dr. 265). Mişcarea Medicală. 13. pag. 1936. (Sub tipar).Psihologie. No. pag. Plauchitiu: Tumoră pulmo­ nară atipică. 127). Petru Radu: Granulie pulmo­ nară canceroasă. No. 3—4. 4. Rubin Popa cu Dr. Ion Plauchitiu: Consideraţiuni asupra leziunilor anatomopatologice a reumatismului poliarticular. pag. (Cl. Dr. 1. 1935 şi Nr. Med. Rubin Popa cu Dr. j(Maladia lui Bouillaud). 59). Augustin Mureşan: iGarcinomul primitiv al trompei uterine. Med. (Cl. Rubin Popa cu Dr. Rubin Popa cu Dr. (Cl. (Cl. Dr. pag. Med. Raport prezentat la al XV-lea Congres Naţional de Psihiatrie . 14. . c) Teze Ће doctorat: 1. 18. 6. 1936. Dr. Med. Kernbach: Criteriile medico-1 egale şi antro­ pologice ale responsabilităţii penale. E. 2. Rubin Popa cu Drd.-(Med. 3. 1936. Dr. M. Petru Radu: Limfosarcom intestinal (Cl. 16. No. 432). A. Rubin Popa: JRabdomiome multiple congenitale ale inimei. Rubin Popa cu Dr. Prof. 15. 16 Institutul medico-legal. 126). Plauchitiu: Sifilis splenohepatic gomos la o fată de 21 ani. No. 11—12. Dr. din 1935. No. (Sub tipar). 2. 59).Iancu: Degenerescentă grăsoasă a ficatului şi a rinichilor la un copil de 9 luni. 1936. 1936.

Kernbach: Probleme de învăţământ şi educaţie profesională. Prof. Un nouveau criterium. Nr. Nr. Nr.. Dr. Cotuţiu în colaborare cu Prof. Kembach. Timişoara. Kernbach: Codul penal şi profesiunea me­ dicală. Dr. M. 1936. Dr. C. . Societa­ tea de Gynecologie şi Obstetrică Cluj. 2. Cluj. Cotuţiu şi Dr. Kernbach: Responsabilitatea medicală şi perforaţiile utero-intestinale. M. M. M.. M. Dahnovicir Recherehes critiques sur le diagnostic chronologique des blessures par T'examen histologique. Prof. Dr. pour le diagnostic histologique de la date d'une plaie.. Prof..160' Prof. Conferinţă ţinu­ tă la Societatea Ştiinţelor Medicale. Kembach: Problema responsabilităţii pe­ nale şi noul Cod penal. Cotuţiu: Accidentele de muncă în lumina nouilbr legislaţii. Revista de Medicină Lega­ lă. 4. Dr. Kembach: Perforaţiunile uterine şi intesti­ nale. 3. Problema responsabilităţii medicale.. 4—5. Dr. Kembach.. Cotuţiu şi Dr. C. Gynecologie şi Obstetrică.. Dr. Dr. Prof. Tome IL Nr. Dr. Tome II. C.. M. M. Nr. Dr. Bulletin de ГAcademie' de Medecine de Roumanie. cu 3 cazuri personale. Kembach: Perioadele genezice şi agenezice a femeii şi importanţa lor medico-socială. Revista de Endo^ crinologie. Bulletin de ГAcademie de Medicine de Roumanie. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj. Dr. Prof. (Note preliminaire). Kernbach şi AL. î. la Facultatea de Medicină din Cluj. Revista de (Gynecologie şi Obstetrică. 1936. Dr. Dahnovici: L'apparition et L'evolution de la fibrine dans Ies plaies. C. Eişcuţia:: Sarcina extrauteri*nă şi aspectele ei medico-legale. Dr. Bucureşti. 1936. Prof.. 1936. 4. M.. 6. 4.. Prof. Bucureşti. Dr. M. 5.' Conferinţă ţinută la Colegiul Medicilor. 1936: BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Conferinţe: î. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii Bănăţene. Ateneul Român Timişoa­ ra şi la Gruparea Femeilor Române Cluj. 4. 1936. Prof. Vrechia: Hemo­ ragie cerebeloasă şi moarte rapidă.

4. abces cerebral. V. 8. Dr. Pop: Un caz de diabet traumatic. 15. Reuniu­ nea Anatomică Cluj. -Dr. Dr. Kernbach şi Dr. 12. C. 2. Vasiliu: Asupra unui caz de osteogeneză imperfectă.151 c) Comunicări: 1. Reuniunea Anatomică Cluj. Kernbach şi Dr. C. Hurghişiu: Un caz de hemora­ gia capsulelor suprarenale. Reuniunea Anatomi­ că Cluj. Annales de Medicine Legale. Hurghişiu: Avort spon­ tan în legătură cu pneumonia. C. Reuniunea Anatomică. BCU Cluj / Central University Library Cluj l. Cotuţiu: Traumatism al feţii. Prof. Prezentată de Prof. 1936. C. Dr. Cotuţiu şi Dr. Kernbach şi Dr. T. Dr. 14. otită şi mastoidită. A. 5. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj. 1936. 10. 6. 3. Paris. C. Brindeau. Dr. Dachnovici: Septicemie streptococică rapid-mortală după un traumatism mic.IV. Cotuţiu: Un caz de osteogeneză imperfectă. 13. Hurghişiu: Avort crimi­ nal prin injecţie intrauterină şi coincidenţa cu salpingita gonococică şi pioovar. l. Dr. M. Prof. 6. M. 294. Dr. M. Căprioară). Reuniunea Anatomică Cluj. C. Rişcuţia: Ruptura traumatică a pulmonului fără leziuni a cutjei toracice. C. Dr. Cotuţiu: Avort septic spontan după abces al mânii. Cluj. Dr.Dr. Cotuţiu şi Dr. Dr. C. Kernbach: Probleme de la responsabilite medicale et les perforations utero-intestinales pendant l'avortement. Cotuţiu şi Prof. Reuniunea Anatomică Cluj. Clujul Me­ dical pag. M. Cotuţiu: Un caz atipic de intoxicaţie cu cianură alcalină. Societatea de Endocrinologie. M. Gynecologie şi Obstetri­ că. ll. Reu­ niunea Anatomică Cluj. Dr. Reuniunea Anatomică Cluj. Prof. Societatea de Ortopedie Cluj. Dr. Kernbach: Un caz de intoxicaţie cu mercur nediagnosticat în timpul vieţii. 1935. Cotuţiu în colaborare cu Prof. M. No. Prof. . 9. A. Prof. Prof. Reuniunea Anatomică Cluj. Reuniunea Anatomică Cluj. Dachnovici: Avort spon­ tan şi febră tifoidă. Dr. Cotuţiu: Un caz de embolii grăsoase generali­ zate. Comunicare făcută la Societatea de Medicină Lega­ lă. Kernbach şi Dr.Dr. Dr. (Cu Dr. C.

Boia Emil: Pruncuciderea. Cotuţiu A. 1920—1935. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în Clinica BCU Cluj / anii University Library Cluj Oftalmologică din Cluj. 6. 9. Roth Ernest: Bibliografia publicaţiilor dela Institu­ tele medico-legale din România. Salamon Roza: Tumorile traumatice şi interpretarea lor medico-legală. Tomoiagă Georghe: Tuberculoza traumatică şi inter­ pretarea ei medico-legală. 19.152 d) Teze de doctorat: 1. 2. 7. 18. peCentral1933—1935. 3. 4. Barta Alexandru: Activitatea medico-legală a endocrinologului. Nicolescu Gheorghe: Traumatismele urologice din punct de vedere medico-legal. 22. . 14. Iulian: Traumatismele coloanei vertebrale şi interpretarea lor medico-legală. Incze Iosif: Pneumo şi Pleuropatii traumatice şi in­ terpretarea lor medico-legală. 15. 5. Bârna Osvdt: Igiena în practica medico-legală. Spineanu Vasile: Semnele morţii şi stabilirea datei morţii. Rişcuţia Anton: Hemoragiile şi importanţa lor me­ dico-legală. 8. Forfu Nicolae: Medicina internă în activitatea medicolegală. 16. Joo Ştefan: Simtomele agoniei şi starea mintală a ago­ nicilor. Jaklovszky Dionisie: Perioadele agenezice ale femeii şi importanţa lor socială. 21. Nuţiu Traian: Obstetrica şi Gynecologia în activitatea medico-legală. 10. Popa Solomon: Oftalmologia în activitatea medico-lesală. 17. 11. Dima T. Pop Cornel: Dermato-Venerologia în activitatea me­ dico-legală. Constantin: Herniile traumatice din punct de vedere medico-legal. Maniac Ernest: Fracturile osoase din punct de vedere medico-legal. Mocanu Elena: Pediatria în activitatea medico-legală. 13. 12. ?0. Domide Leon: Importanţa medico-legală a complicaţiunilor septice după traumatismele craniene.

de Biol. N. 6. I. 3. Benetato. Benetato. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei animalelor supra-renoprive. R. 1. C. A. 3. Benetato: Recherches sur la respiration du nerf optique. R. R. 7. Munteanu: Contributions â l'etude de la transmission chimique de l'influx nerveux au niveau des synapses centraux. C. Michail. Institutul de fiziologie. Urechea. N. Benetato.153 Vi. R. Gr. 1547. 5. 1936. Benetato. 'Gr. Benetato. t. t. D. Găină. Gr. Benetato: Recherches sur la respiraţion du nerf optique. Retezeanu: Les variations de cHlore et du sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. de Г Academie de medecine de Rou­ manie. 12 din 1935. Clujul Medical No. Gr. I. 1936. Benetato: L'effet de la surrenalectomie sur le pH et le pouvoir tampon du muscle. Gr. Retezeanu: Nouvelles re­ cherches sur le potassium dans l'insuffisance surrenele. No. 6. Gr. Gynecologie şi Obstetrică. C. C. 4. Benetato. Soc. Michail. 1. C. Gr. C. 1935. p. 1551. 11. 10./ Central University Library Cluj la studiul BCU Cluj Munteanu: Contribuţiuni transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor nervoşi. 12. Urechea. . R. Gr. 2. Oprişiu: Contribuţiuni la stu diul funcţiune! antitoxice a capsulei suprarenale. Oprean: L'effet de la surrenalectomie sur l'etat colloidal des proteines musculaires. Munteanu: Cercetări asupra prezenţei unei sub­ stanţe oestrogene în nămolurile terapeutice. N. D. Benetato. 121. Gr. Munteanu: L'influence du rapport acide-base des aliments sur certaines proprietes physico-chimiques et la capacite du travail du muscle isole. de Biol. t. 1936. Bull. 2 din 1936. 1 din 1936. de Biol. A. (sub presă). Gr. N. t. 9. Clujul Medical No. Soc. 8. 1936. Benetato: Problemele fiziologiei moderne în discu­ ţia Congresului Internaţional de Fiziologie din Leningrad. Gr. Benetato. t. Gr. î . No. 7. 13. No. 1936. 121. Clujul Medical Nr. Endocrino­ logie. şi No. de la Soc. 1936. Clujul Medical No. C. de l'Aeademie de Medecine de Roumanie. 1936. de la Soc. p. 121. Bull. R. a) Publicaţiuni: 1. de Biol.

G. Ştiinţelor Med. Bull. Aprilie 1936. Mârz 1936. Gr. Editura Universităţii. Decemvrie 1935. comunicări: 1. I. 5. Leipzig. Dr. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza laringelui. pag. de Pediatrie şi Puericultura. 434—441. b) Conferinţe. Benetato. 8 din 1 August 1935. Munteanu: Influenţa alimentaţiei asu­ pra pH-ului. Febr. Noemvrie 1935. Clujul Medical No. D. Gr. Nicolae Bărbulescu: Clontribution â l'etude des liquides. N. Russu şi Dr. Benetato. 2. XVI. N. puterii tampon şi a capacităţii de lucru a muş­ chiului izolat. Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. Benetato: Respiraţia nervului optic în stare normală şi în diferitele stări patologice. Soc. 2. Gh. Februarie 1936.'R. Publicaţii: 1. 3. 1. 6. Laboratorul de fizică medicală. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei suprarenoprive. D. Soc. Clujul Medical No. 1936. 8. Nicolae Bărbulescu: Curs de Fizică medicală. Găină. Soc. (Sb presă). G. 385 pagini. Soc. Dr. 4. 514—549. D. Benetato:Cluj / Central University Library Cluj Conferinţă ţinută la Asociaţia învăţătorilor din Cluj. Michail: Die Rontgenbehandlung der Iristuberkuloze. 19 Institutul de radiologie. Cluj. . Prof. de Endocrinolo­ gie. C. Popoviciu. I. 1936. Ştiinţelor Med. Gr. Benetato. Dr. de la Societe des Sciences. Michail. G. BCU Noţiuni elementare asupra alimentaţiei. G. 53. Gynecologie şi Obstetrică. Soc.154 14. Voi. Ştiinţelor Medicale. Gr. Thieme S. Fortschritte auf den Gebiete der Rontgenstrahlen Bd. Mai 1936. ÎS. 1936. An. Munteanu: Contribuţiuni la studiul transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor ner­ voşi. Oprişiu: Ciontribuţiuni la stu­ diul acţiunei corficotrope a hipofizei. Benetato. Dr. Negru şi Prof Dr. 2.

Dr. Tome CXXII. BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. Comşia O. T. VII. la. 8. 1135. 3. Dr. I. Clujul Medical Nr. B. Nr. Rend. David: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. 3. Moldovan: Principii de bază ale organizaţiunei sanitare. 1138. 1—2. 1936. de Biol. Zolog M„ Dr. Zolog M. Berariu şi Dr. Zolog. Dr. Tome CXXII. 1-2. 1936. O. de la Soc. 2. 4. 5—6—7. eug. C. No. Dr. Mai—Iunie— Iulie 1936. de Biol.: Calificarea medicilor. pag. Nr. 24. Dr. Prof. Dr. O. Dariu şi Dr. Dr. I. 9. M. Institut al de igienă şi igienă socială. 7. Buletin Eug.. Comşia O. de la Soc..' . Dr. T. VII. şi Biop. Comşia O. Dr. M. de Endocrinologie.. Iancu A. Dr. de la Soc. Dr. Dr. Ian. Nr. V. « O . Compt. Comşia: Nouvelles recherches sur l'action des substances arsenobenzoliques dans les trypanosomiases experimentales. 1936. şi Biop. Moldovan: Casă de ocrotire sau dispensar rural? Buletin Eugenie şi Бшр. Clujul Medical Voi. 1936.-tFebr. 1936. şi Obst. Turca în colaborare cu Dr. Voi. Dr. Nr. VII. 8. Tome CXXII. (Co­ municare făcută în şedinţa Soc. Nr. Rend. 24. Prof. Voi. Dr.155. Zolog M. Voi. 121. Zolog. pag. 1132. Dr. 24. Dr. Zolog M. 4. din Cluj) 29. Clujul Medical Nr. 7. 1936. pag. 1936. dq Biol.: Systeme reticulo-endothelial et action therapeutique des corps arsenobenzoliques. 1936. Nr.: Sistemul reticulo-andetelial şi chimioterapia tripanosomiaselor. 1936. Iancu. România Medicală. Compt. Comşia: Contribuţii la mecanis­ mul acţiunii preparatelor arsenobenzolice. 6. XIV. Turca în colaborare cu Dr. Rusu: Eritem nodos şi primoinfecţiunea tuberculoasă. Gin. pag. David şi Vago: Saeilul difteric la noui născuţii din colectivitate. Dr. 1. I.: Role du systeme reticuloendothelial dans le mecanisme chimio-therapique des corps arsenobenzoliques. Comptes Rend. XVII.

Dr. din comunele rurale din Banat. eug. 12. 6. Perhaiţa şi Dr. 17. 1935. Dr. Râmneanţu: Deosebiri şi asemănări în statura şi perimetrul toracic a 48. Dr. Dr. Dr. 1935. eug. 7. eug. 1935. 15. în colabo­ rare cu Dr. şi Biop. 21. 3. Râmneanţu: Corelaţia dintre nupţialitate şi na­ talitate. 6. Nr. 1—2. Dr. Dr. bazată pe proporţiile acestor fenomene demografice.. 1935. Nr. 1935. Russu şi Dr. Râmneanţu: Rezultatul vaccinării cu B. Râmneanţu: Calcularea creşterii populaţiei vii­ toare din România. Bulet. jud. eugenie şi Biop. Nr. Comşia: Biologia familiei. 1. Rezultatele anchetei dinf Banloc. Ibid.197 de recruţi de neam diferit din judeţul Timiş-T. P. şi biop. în Plasa sanitară model Gilau. 23. 2. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Banatu­ lui. Voi. Râmneanţu: The Growth of the population of Rumania. Voi. Bul.. Bul. Nr. P. Problema intersexualităţii. Caras. Bulet. 11. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. P. P. 18. Revue de Transylvanie. 5. 1935. Rezultatele anchetei din Vărădia. Nr. Râmneanţu: Creşte cancerul în România. Bul. P. eug. Râmneanţu: Mişcarea populaţiei în Ardeal dela 1901—1910. 2. O. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. 1936. P. Cauzele depopulării. Dr. eug. 11. . 1936. 14. Bul. 4. 19. T. 1935. P. 22. Nappendruck: Comba­ terea specifică simultană a difteriei şi scarlatinei în Turda. 20. Nr. P. eug. P. Comşia: Biologia familie. Dr. Dr. Turcu. şi biop. II. VII. şi Biop. Prodan. Nr. O. 11—12. 3. în colaborare cu Dr. Bul. 8. 10. VI. 3. 1935. Dr. C. L. Zolog M. 1—2. 13. I. P. Dr. 1935. 3. 1. 1935. V. Nr. şi Biop. 1. Râmneanţu: Origine ethnique des Seklers de Transylvanie. 4. şi biop. Bulet. Din biotipologia femeei. 5. Bul. Re­ vista Nr. eug. în colaborare cu Dr. 1935. Population Nr. P. şi Dr. Selegianu. 1%. Cauzele depopulării. Nr. Nr. Dr. G. Bul. Eug. I. 6. GH. 4. şi Biop. 9. şi Biop. şi Biop.156 10. eug. Dr. 5. 1936. Nr. Râmneanţu: Cercetări asupra originii etnice a populaţiei din Sud-Estul Transilvaniei pe baza compoziţiei serologice a sângelui. Modran. Dr. Situaţia la 2V2 ani dela începerea campaniei.

Social-Economic. Nr. Bul. Făcăoaru: Criteriile pentru diagnoza rasială. I. Bul. de Antr. 1. 32. 1936. 1—2. 30. 6. Studiu epidemiologie şi statistic. 5. Făcăoaru: Inteligenţa în raport cu caracterele somatice şi cultura: doi fraţi. eug. 6. 28. Nr. de Antr. 4. eug. 1—2. şi Biop.. 1936.157 24. 1936. 7. în colaborare cu Dr. Dr. Soc. 1-2. Observat. Dr. 40. Nr. I. 1934. Dr. Comunic. Râmneanţu: Cauzele mortalităţii copiilor de 0—(14 ani. de Antrop. forma şi structura părului în populaţia din Măguri. Dr. eug. şi Biop. Dr. 1936. Nr. 1936. 1936. eug. Dr. Dr. 1936. Dr. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. I. Râmneanţu: Mecanismul reducerii natalităţii în Banat. P.12. I. 1936. 1935. Făcăoaru: Culoarea ochilor în populaţia din Mă­ guri. 34.'Ilie Ardeleanu. infecţia tuberculoasă. Soc. 38. Făcăoaru: Culoarea. Nr. şi Biop. şi Biop. I. Soc. Rezultatele anchetei de­ mografice din comuna Iablaniţa. 37. Nr. Inst. I. Râmneanţu: Mortalitatea de cancer pe vârstă în România. 1. 3. 31. Dr. Bul. eug. Făcăoaru: Curs de sociologie (litografiat). Făcăoaru: Legea pentru apărarea sănătăţii po­ porului german. P. 1936. 2. eug. Dr. 3. Nr. Comunic. Nr. 14. eug. Dr. 39. 27. Dr. Nr. şi Biop. 29. Dr. 26. jud. P. 1936. Făcăoaru: Legiferarea avortului din indicaţiuni eugenice în Germania. Severin. 1. P. Î936. Clujul Medical. Comun: Soc. Râmneanţu: Gripa din iarna anului 1934—35BCU Cluj / Central University Library Cluj în România şi repercusiunea ei asupra celorlalte cauze de deces. Dr. Dr. P. Râmneanţu: Demografia satelor din România. Bul. 1—2. Nr. Cauzele depopulării. 36. P. Rev. Râmneanţu: Subnutriţia la copii dej şcoală şi. „Cancerul". Bul. Banat. biop. 25. 1—2. Nr. Dr. ! . Clujul Medical. Partea I I I . Clujul Medical. Făcăoaru: Curs de eugenie (litografiat).. Făcăoaru: Compoziţia rasială a populaţiei din Voşlobeni. Nr. eug. Nr. 1936. Bul. 35. Nr. şi Biop. 10—. Rev. 3—4. P. Dr. Râmneanţu: Soluţiuni în legătură cu problema declinului etnic al populaţiei româneşti din Banat. la diferite vârste pe sex şi mediu. Nr. I. Bul. Bul. şi. Criş. 33. şi biop. P. 1936. Clujul Medical.

a». P. 6. Mai—Iunie—Iulie. V I I . Dr. Clujul Medical. Gi­ necologie şi Obstetrică Cluj. Făcăoaru: Indicele nasal la români. Dr. Clujul Medical 1936. Dr. Institutul de istolegie şi e mbrielogie. David în colaborare cu Dr. Vlad: Consta­ tări şi discuţii în jurul vaccinărilor] asociate antidiîterice şi antiscarlatinoase în municipiul Cluj. 3—4.. Cluj eug. 1. 1936. Voi. Clujul Medical. de Antr. Petre David în colaborare cu Dr. 42. Dr. Dr. 1935. I. Soc. Bul. Vlad: Vaccinările antidifterice şi antiscarlatinoase în Municipiuţ Cluj. 2. I. . Nr. Dr. Com. I. de Antr. Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu starea economică. Dr. de Antr. 5—7. Bul. Dr. I. Soc. în anul 1935. şi / Central University Library 49. P. Voi. de Antr. 6. Mai—Iunie-ЛиНе 1936. 9. Dr. 8. şi Biop. 5 . 1. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu etatea. Nr. Făcăoaru: Familii degenerate şi costul lor pen­ tru societate şi stat. Nr. Bul. 51. eug. de Antr. Făcăoaru: Statura ţiganilor din colonia Iris. Clujul Me­ dical. 44. Bul. 1936. Dr. BCU ClujBiop. I. P. Dr. 5—6—7. D. Com. în anul 1935. Nr. Nr. Pană: Studiu experimental asupra efectului prolanului şi foliculinei administrate intratubar. şi Biop. 50. 48. Bul. Soc. 46. Clujul Medical 1936. Nr. Com. 1936. /.'5—7. 1936. şi Biop. Nr. iGr. Soc. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu origi­ nea etnică şi stratul social. VII. Drăgoiu: Localizarea topografică a substanţelor mi­ nerale din preparatele istologice cu ajutorul incinerării (microincinerarea). 43. Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu rasa. 45. eug. Făcăoaru: Test individual pentru măsurarea in­ teligenţei. săcui şi un­ guri. I. Coja. eug. şi Biop. I.!158 41. în colaborare cu Prof. 1. Nr. Grigoriu şi N. Revista de Endocrinologie. Com. 1936. Nr. Nr. 9. 1936. eug. Com. 47. Primele constatări. Făcăoaru: Indicele cefalic la ţigani. 1936. Soc. Clujul Medical 1936. 1936.6 . de Antr. Clujul Medical. Soc. 8. Nr. Nr. Com. 1.7 .

1936. . Dr. Botez: IGursul de Patologie Generală şi Experimentală (ţinut la Facultatea de medicină din Cluj). V. M. V. Petrescu: Alteraţiuni ale timusului. (Nepublicată). C. 5. ClujulCluj / Central University Library Cluj 3. CXXlII. Ştiinţelor Medicale. 23. Vaccinarea antirabică la Institutul Antirabic din Cluj în anul 1934. 26 p. comunicare la societatea de Endocrinologie. Răduleţ. (Revista de Endo­ crinologie şi Ginecologie şi Obstetrică. Petrescu: Producţiunea de anticorpi după injecţiuni cu foliculină. A. 1936). de Biol. Mihalca. I. Petrescu: Tumori la cobai. Ianuarie 1936. Baroni şi I. 1936. Voicu. Mihai A. par C. Aprilie 1936. Prof. Prof. T. 1936. după injecţiuni cu extrase de lanolină. Emoragii cerebrale la gravide cauzate de ipertensiunea arterială esenţială în raport cu bazofilia ipofizară. (Date BCU Medical Nr. 1936. Dr. Rezumat litografiat. 1936. 9. V. Baroni şi 1. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra tumorilor de grefă.159 3. V. Baroni şi I. V. 5. V. Recherches sur la presence des bacilles tuberculeux dans le rein du cobaye apres 1'inf ection experimentale. Botez şi Dr. Baroni şi I. în co­ laborare cu Doc. A. (Cluj. 210. Crişan et J. 4. Institutul de patologie generale şi experimentală 1. 5. Gine­ cologie şi Obstetrică. du­ pă administrare de foliculină. Botez. prin injec­ ţiuni intramamare cu foliculină. Cluj Nr. 1. 2. Cluj. Dna E. Baroni. Baroni şi I. (Conferinţa ţinută la 20 Martie 1936 la Universitatea din Cluj. Nro. 22. 4. VI. Institutul de bacteriologic. 4. R. şi constatări). (Revista de Endocrinologie. Institutul de Istologie. 3. de la Soc. Congresul de Cancerologie din Bruxelles Septembrie 1936. 2. Idealurile noastre de eri şi de azi. Soc. în cadrul Extensiunei universitare). Cluj Nr. Cluj. Comunicat în şedinţa din 30. Petrescu: Atrofie testiculară. Prof. Dr. Reacţia de sex Dcrn-Sugarmann. M.

L'action de l'aniline sur Го-nitro-benzaldehide en milieu acetique.6-trinitro. 36. Institutul de balneologie şi fizioterapie. Prof. 1936 la Slănicul Moldovei (publicată în Mişcarea Medicală. H. conferinţă ţinută la Congresul bal­ neologie din Sept. Silberg. Dr. Măria Gheorghescu: Acţiunea extractului de Secară cornută asupra inimei de broască. Dr. conferinţă ţinută la Cursul de perfecţionare a Asoc. 2. (Bulletin de la societe Tchecoslovaque de Physiatrie â Prague.4. 1936). Prof. Ginecologie şi Obstetrică. 2. Lucrări: 1. Revista de Endocrino­ logie. Georgescu: P. 381. 3. Craiova). Dr. Santa: Asupra prepa­ rării unui extract cortico-suprarenal. 4. V. Gheorghe Popoviciu: Vezi lucrările făcute în colaborare cu Clinica Infantilă. Prof. conferinţă ţinută la Congresul de bal­ neologie şi climatologie din Bucureşti.160 6. . Gradinescu. la Congresul de balneologie din Bucureşti. în Maiu 1936. Dr. Bulletin de la Societe Chimique de France. N. Bulletin de la so­ ciete chimique de France. 25 Institutul de farmacologie Prof. Niţescu şi I. Docenţi­ lor Univ. Secareanu. Marius Sturza: Menţinerea inalterabilităţii apelor carbogazoase. S. Secareanu et I. Laboratorul de chimie medicală. S. 1. lucrare tipărită în Vestnik Ceskoslovenske fysiatricke Spolecnosti v Praze. XVI. Marius Sturza: Les Heliotheimes en Balneo­ logie.4-dinitro-benzal-anilines sous l'action du carbonate de soude en milieu alcoolique. S. Baroni în colaborare cu Prof. 3. Prof. A. BCU Cluj / Central University Library Cluj A reprezentat Facultatea de medicină Cluj. Voi. Nr. din Cluj. 4. Secareanu et A.et des 2. (Nepublicată). Dr. Dr. Marius Star za: Climatoterapia în tratamentul bolilor tubului digestiv. Marius Sturza: Balneoterapia bolilor de ficat. Lupaş: Sur les produits de transformation des 2.-ul în organele animalelor imunizate contra tu­ morilor prin ţesut embrionar. 1936.

FACULTATEA DE LITERE Şl FILOSOFIE BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUSUL 1935/36 II .

BCU IOAN PAUL. 2. 1. GHEORGHE BOGDAN-DUICĂ. GHEORGHE GIUGLEA „ „ „ 1929—30. Ajutor de secretar supl.A) DECANATUL. Baciu Ioan şi Caian Ioan. Foştii Decani. fGHEORGHE BOGDAN-DUICĂ în anul univ. SILVIU DRAGOMIR „ „ „ 1925-26. PETRE GRIMM „ „ „ 1930—31. ŢVIRGIL BĂRBAT în anul univ. VASILE BOGREA. DUMITRU M. 7. Gheorghe A. TEODORESCU „ „ „ 1926-27. 1924—25. Personalul Decanatului. 6. Profesori şi conferenţiari decedaţi. 1928-29. THEODOR CAPIDAN „ „ „ 1927—28. VIRGIL BĂRBAT. Doctor în Ştiinţele de Stat). 2. 5. Arhivar: Ana Ghibu. 1919-20. ŞTEFAN BEZDECHI „ „ „ 1931—32. Intendent: Andrei Turos.: Olga Dimitrescu (licenţiată în litere). GHEORGHE MATEESCU (Conferenţiar). IOSIF POPOVICI. ALEXANDRU LAPEDATU „ „ „ 1921—22. +10AN URSU „ „ „ 1922—23. 3. NICOLAE DRĂGANU în anii univ. Vătăşescu (licenţiat în litere şi în drept. Decan: NICOLAE DRĂGANU Prodecan: ŞTEFAN BEZDECHI Secretar supl. NICOLAE BĂNESCU „ „ „ 1920—21. ONISIFOR GHIBU „ „ . Ordonanţe: Batiz Geza. 1923—24 şi 1932—35. 4. Cluj / Central University Library Cluj IOAN URSU. . 1. 3.

Profesor titular al catedrei de limba şi literatura greaca. Yues Auger. Personalul didactic. a) Profesori titulari. Pro­ rector în anul 1924—25. Ştefan Tlezdechi. L Avântul Ţării. Membru ac­ tiv al Academiei Române. Doc­ tor al Universităţii clin Bucureşti. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1899.4. Me­ dalia jubilară. Decan în anul 1920—21. De­ legatul Academiei ТЧотапе şi al Universităţii din. Prodecan în anii 1932— 1933. Membru în comitetul de lectură al . Bărbăţie şî Credinţă cl. Senator ăl Universităţii din 8 Iunie 1931 până în 12 Iunie 1932 şi din Decembrie 1933. Piăzboiul pentru întregire. 1933—34 şi 1934—35. Fost deputat de Aleşd. Pro­ decan al Facultăţii în anul 1919—20 şi 1921—22. Cluj la al V-lea Congres internaţional de studii bizantine ţinut în Sep­ tembrie 1936 la Ћота. agregat din 1923—26. 2. Directorul Seminarului •de Limba şi Literatura franceză. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Cluj / Centraltitular deLibrary Cluj BCU Profesor University Bizantinologie. Rector al Universităţii în anul 1923—24. judeţul Prahova. membru de onoare al Societăţii 'de studii bizantine din Atena. 3. Intrat în învăţământ la .Născut la 16 Decembrie 1878 în co­ muna Călăraşi. Fost agregat stagiar din 1919—23. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. Născut la 24 Aprilie 1888. Coman­ dor al Coroanei României. Ancien eleve de Г£соJe Normale superieure. judeţul Ialomiţa. Nicolae Bănescu.20 Septembrie 1921. . în comuna Ploieşti. Cavaler al Legiunii de onoare. Decan în anul 1931—32. Directorul Seminarului de Filolo­ gie clasică. Doctor în Filosofie şi Litere dela Universi­ tatea din Жипсћеп. Comandor al ordinului „Co­ roana României".Franţa. Agrege des lettres. 1. Profesor angajat cu contract la catedra de Limba şi Literatura franceză. în comuna "La Hochelle (iCharente-Inferieure) . I. Născut la 14 August 1893. Numit în învăţământ în 1919.

Decan în.104' Teatrului Naţional din Скгк. 1933—84. Născut la 15. Răsplata muncii pentru învăţăm. apoi în anii şcolari 1932—33. Născut la 18 Februarie 1884. apoi membru în comisiunea examenelor de capacitate. Numit în învăţământ la 1 Sep­ temvrie 1906. Docent. Preşedintele Comisiunii Căminurilor. 1923—24. Fost director gerant al Institui­ tului de studii clasice. 1932— 33. Membru al Aca­ demiei Române. Preşedintele Comisiunii Bibliotecii Universităţii 1932—33. 1934—35.. Aprilie 1879 în oraşut Perlepe. 1930—31. judeţul Năsăud. al societăţii AGRU. 1932—33. 4. Decan în anii şcolari 1923—24. 1935—36. 1933—34. Delegat al Mi­ nisterului Cultelor şi Artelor la Uniunea Muzeului Ardelean. Doctor în Filosofie. 15 Sept. cl. Membru al Comitetului central şi al Sec­ ţiei literare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român^ al comitetului de lectură al Teatrului Na­ ţional din Cluj. Coroana României în gradul de Comandor. Răsplata muncii pentru. Rector al Universităţii în anul şcolar 1931—32. 'Coroana României în gradul de ofiţer. Cluj. 1919. anul 1927—28. Director de studii şi disciplină la Cămi­ nul „Casa învăţătorilor' 1925—26. Numit în învăţământ la 15 Au­ gust 1902. Nicolae Drăganu. Membru al Co­ misiunii Căminurilor şi al Bibliotecii Universităţii. Theodor Capidan. Comisar ministerial pe lângă Directoratul regional al învăţământului secundar din.. mai mulţi ani. învăţământ cl. 5. P r o ­ rector din 12 Maiu 1919 până la începutul anului şcolar 1919— 20. DirectorulCluj / Central Universitypregătirea de profe­ sori. în c o ­ muna Zagra. Fost asistent al Institutului Balcanic din Lipsea. etc. 1935^36. L.. BCU cursurilor pentru Library Cluj Cluj. 1933—34. Delegat al Academiei Române la Congresul in­ ternaţional al Linguiştilor din Copenhaga. Preşedintele Ex4 . 1919—'30 Iunie1924. Preşedinte al Comisiunii pentru examina­ rea candidaţilor de profesori. din Decemvrie 1925. Prodecan în anul 1928—29. Macedonia jugoslavă. 1934—1935.. Membru corespondent al Academiei Române.. Membru al Comisiunii pentru organi­ zarea Universităţii "Sin Cluj (1919). Răsplata muncii pentru 25 ani în ser­ viciul statului. 1919—20. Preşedintele Oficiului de Editură al Universităţii. etc. Doctor în Litere dela Universitatea din Lipsea. Cluj. 1935—36. I . 1906—1919.. apoi profesor titu­ lar de Limba şi Literatura română şi Limbi clasice la liceul din Năsăud. 1934—(35.

Ofiţer al ordinului „Ferdinand" (Decret Regal Nr. comandor -(Cehoslovacia). Numit în învăţământ la 1910. Numit în învăţământ la 11 Iunie 1 9 l l Profesor titular de Istoria ^sud-est europeană. Membru ăl Consiliului judeţean Sibiu (19Î2—15). I. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Doctor în Filosofie dela Universitatea din Jena. Ofiţer al „Legiunii de onoare" (decret din 16 Apriiie 1936. judeţul Hunedoara. Membru şi delegat al Comisiunii şcolare moldoveneşti de pe lângă Zemstva gubernială a Basarabiei (19i7—18). 6. Coroana Ro­ mâniei în gradul de mare cruce. Profesor la Seminarul Andreian şi" Scoală Normală din Sibiu (1911—12). 2429/ din 7 Iunie 1920). şi al celui din Eparhia Vadului. 1556. Doctor în teologie. Directorul revistei „Revue de Transylvanie" Mare ofiţer al ordinului Coroana României.165 tensiunii Universitare din 19B2. judeţul Sibiu. Membru cores- . 3994 din 10 Decembrie 1931). Sava. Sf. Meritul cultural ofiţer. ^Brevet Nr. Profesor titular de Pedagogie. 259. Feleacului. în comuna C-urasadului. Deputat în marele Sfat âl Transilvaniei. Cavaler al Ordinului Ferdinand I. Leul alb.. Asesor чтогаг al Consištorului bisericesc din Basarabia (1918). 4102 din i7 Decemvrie 1930). Comandor al Coroanei României (Decret Regal Nr. Decan în anul 1925—26. Onisifor Ghibu. în comuna Sălişte. I. Decret Regal Nr. Fost profesor la seminarul teologic din Sibiu. Preşedintele Comisiei interi­ mare a Municipiului Cluj din 18 Noemvrie 1933. Inspector al învăţământului primar din Arhidieceza or­ todoxă a Transilvaniei (1910—1914). înregistrat de Nr. cordon. Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I (Brevet Nr. Clujului (1920). Coroana României. 6790. Membru al Academiei Române (1928). Născut la 13 Martie 1888. Silviu Dragomir.Mare ofiţer al or­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dinului Ferdinand I. Prodecan în anul 1926—27. Secretar general al Re­ portului de Culte şi Instrucţie publică dîn Transilvania (1918— "20). Mem­ bru al Comisiunii bisericeşti din Basarabia (1918). Răs­ plata muncii pentru învăţământ cl. Comandor al ordinului Coroana României. 7. 47282). Membru al Comitetului maţional al Românilor ardeleni şi bucovineni refugiaţi (Odesa 1918). eliberat la 30 Aprilie 1936.1935). Meri­ tul cultural cavaler cl. Născut la 3l Mai 1883. Mem­ bru în comisia universitară Cluj i919. Decret Regal Nr.

Comandor al Ordinului Coroana României. Prodecan în anul 1929—30. Deco^rat cu Ordinul Ferdinand I în gradul de Comandor. Ofiţer al ordinului Ferdinand I.Ateneului român din Dorohoi. Doctor în Filosofie. poporului român din Transilvania. al Sin­ dicatului Presei din Ardeal şi al Societăţii meseriaşilor şi in­ dustriaşilor români din Cluj. 9. Membru al secţiei şcolare a Asocia­ ţiunii pentru Literatura română şi cultura poporului românv Delegat al Ministerului Instrucţiunii şi al Universităţii la Con­ gresul internaţional din Cheltenham (Anglia). în comuna Satulung. Doctor în Litere. în comuna Iaşi. Martie 1878. Decan al Facultăţii de Filosofie şi Litere în anul 1928—29.. Numit în învăţământ la 1 Septembrie . judeţul Iaşi. aL Societăţii istorice-arheologice bisericeşti din Chişinău şL al. numit în învă­ ţământ în 19l6. I. Membru de onoare al Uni­ versităţii populare. pentru congresele Ligei inter­ naţionale pentru educaţia nouă. Membru în comitetul naţional român al Alianţei mondiale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică.pondent al Academiei Române. Născut la 28. Mare Ofiţer al Coroanei României. Director al Seminarului pedagogic universitar şi. Membru al Societăţii Regale Române de Geografie. cu spade. Vladimir Ghidionescu. I. Vice preşedinte al Ligei antirevizioniste. Bărbăţie şi credinţă cl. Fost Comisar general al Astrei pentru Basarabia. Răsplata mun­ cii pentru învăţământ cl. I. Mare ofiţer al ordinului Steaua României. George Giuglea. judeţul Braşov. Medalia Ferdinand I. al Laboratorului de Pe­ dagogie experimentală. Virtutea cercefăşească (medalie)v Virtutea oercetăşească de aur. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în Litere şi Filosofie dela Universitatea din Cluj. Profesor titular de Filologie romanică. Membru al Societăţii Regale Ro­ mâne de Geografie. Născut la 29 Ianuarie 1884. Premiat de Academia Română. Ofiţer al Coroanei României. Membru de onoare al Societăţii „Andreiu Şaguna" dela Academia teologică ortodoxă din Sibiu. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în teologie ardeleni dela Universitatea din Clernăuţi.. Răsplata mun­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cii cl. Membru şi preşedinte al Sec­ ţiei Şcolare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura. Memsbru în comitetul internaţional. Co­ mandor al Stelei României. 8. Profesor titular de Pedagogie. Fost sena­ tor de Orhei.

Ofiţer al Coroa­ nei. Răsplata muncii pentru 25 ani în servi­ ciul Statului (Decret regal 3994. 2. Născut la 22 Februarie. Licenţiat în litere (limba şi literatura germană şi latină). T. Membru al comisiunii pentru examinarea candidaţilor de profesori (Quj. Numit în învă­ ţământ la 1 Septemvrie 1891. Doctor în filosofie şi magister artium BCU Cluj / Central University Library Cluj liberalium al universităţii din Tubingen (1891). Băr­ băţie şi credinţă cl. Profesor titular de limba şi literatura engleză. I. Decan în anuT 1929—30. Decan în anul 1930—31. Me­ dalia jubilară. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. 3. Comandor al ordinului Coroana României "(1922). 7. Membru în comisiunea examenului de capacitate. Coroana României în gradul de comandor. Prodecan în anul 1931—32. apoi lector de limba engleză la Universitatea din Cluj (1919—24). Fost profesor liceal la Bistriţa şi consilier la Consistorijl suprem evanghelic din Sibiu (1898—1911). Petre Grimm. Membru al comitetului societăţii „Verein fiir siebenburgische Landeskunde" (1906). Doctor în Litere. Născut la 26 Martie 1869. Moni1 . Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1905. 8. Profesor titular de limba şi li­ teratura germană.167 1912.und Musikkrânzchen" (1911). al societăţii „Societe d'etudes. Membru al societăţii „Goethegesellschaft" din Weimar. Fost pro­ fesor la liceele şi gimnaziile din Târgu Jiu. Fost deputat de Cluj (1931). 11. linguistiques et dialectologiques" din Luxembourg (1924). Ofiţer al ordinului „Couronne de cheile. 1881. Coroana României în gradul de Comandor. Fost lector de limba română la Sorbonaj ( Ш 4 ) . Răsplata muncii pentru învăţământ cl. II. Fost inspector şco­ lar confesional (1911—1920). în Bucu­ reşti. Membru în secţia literară a „Astrei". Membru corespondent al Academiei „Schiller" din Miinchen (1934). Gustav Kisch. al societăţii iCIzernovitzer Mănnergesangverein (1911—1912. 10. din 16 Februarie 1932. Membru onorar 1. Crucea comemorativă de războiu. Directorul seminarului de germanistică. Fost deputat de Bistriţa (1926—27). 6. în comuna Bistriţa judeţ Năsăud. al Academiei Române (1933). 1919—1920). Grand Duche de Luxembourg (1906). 4. I. Membru corespondent al Acade­ miei Române. 9. Crucea de războiu. Severin. al societăţii de mu­ zică „Bistritzer Gesangs. 5. Târgovişte şi Mănăstirea Dealului (1905—1919). Prodecan în anul 1930—31.

Fost ministru al Cultelor . Membru activ sau de onoare al mai multor societăţi istorice şi literare din ţară. Gheorghe Kristof. Licenţiat în Litere (Istorie-Geografie). Medalia jubilară. 12. Crucea pentru merite civile în războiu clasa Il-a (1917). în Congresul bisericesc al Mitropoliei Transil­ vaniei şi în Congresul naţional al Bisercii ortodoxe române. Membru al societăţii literare ardeleneşti din Cluj. Fost preşedinte al secţiei Filo­ sofice. Senator în Parla­ ment (dela 1933). Preşedinte al secţiei lite­ rare. Fost profesor la liceul reformat Kun din Orăştie (1903—1922J. Fost consilier al Delegaţiunei române la Conferinţa de Pace dela Paris (1918—1920) şi dela Genova (1922). Alexandru Lapedatu. jud. Membru în Adunarea eparhială a Episco­ piei Clujului. Mureş. în co­ muna Dumbrăvioara. Profesor titular de Lim­ ba şi Literatura maghiară. 12. partea I-a. 39. Născut la 2 Octombrie 1878. Preşedinte al Comisiunii monumentelor Istorice pentru Transilvania (1921). Doctor în Filosofie. Ministru al Cultelor şi Artelor (dela 9 Iunie 1934). Membru (1918) şi Preşedinte (1935) al Academiei Române. ştiinţifice şi artistice a societăţii reformate Kârolyi Gâspâr. Membru corespondent al Societăţii Petofi (Petofi târsasâg) din Budapesta.Bolcseszet. Membru al Comisiei istorice a României (1923). Braşov. jud. Membru de onoare al „Asociaţiunii" (1924). Linguistice şi Istorice a Societăţii Muzeului Ardelean (Erdely Muzeum Egyesiilet. 10. Profesor titular de Istoria veche a Românilor (1919). 11. Fost director ge­ neral al Arhivelor Statului (1923). pag. Născut la 14 Septembrie 1876. Membru al Congresului Eparhiei reformate. Codi­ rector al Institutului de Istorie Naţională. Fost secretar al Comisiunii monumentelor istorice (1904— 1919) şi al Comisiunii istorce a României (1911—1919). Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I-a. Fost decan (1921— 1922) şi prodecan (1922—23) al Facultăţii.168 torul Oficial Nr. Membru în comitetul Societăţii Fi­ lologice din Budapesta (Budapesti Philologiai Târsasâg) şi al Societăţii de Istoria literaturii maghiarş (Magyar Irodalomtorteneti Târsasâg) din Budapesta. 13. Intrat în învăţământ la 1 Septembrie 19(33. Răsplata BCU Cluj Central University Library Cluj muncii pentru 25 ani în / serviciul Statului. în comuna Cenatul Săcelelor. nyelv es tortenettudomâny szakosztâly). Numit în învăţământ la 1 Aprilie 1904. 938).

1927—28. Mare cruce cu cor­ don a ordinelor: Coroana României. I I ) al Vulturului României. Ioan Lupaş. Deputat în congresul naţional-bisericesc din Bucureşti. Mormânt. specialitatea Istorie (1925—26. Doctor în Filosofie (1904). 1927—28 şi 1935). 1922— 1926 şi 1926—L927). judeţul Sibiu. 1926—27. Medalia Regele Ferdinand I cu spade. Intrat în învăţământ la 1 August 1905.16^ şi Artelor (1 Noembrie 1923—3T Martie 1926 şi 4 Iunie 1927— 10 Noembrie 1928). Fost membru în comisiunea celor 15 pen­ tru pregătirea proiectului de lege relativ la unificarea orga­ nizaţiei constituţionale-bisericeşti şi în comisiunea pentru conservarea monumentelor istorice. Bene merenti (cl. Răsplata muncii pentru învăţământ (cl. secţia pentru Transilva­ nia. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. 14. Polonia Restituta. în cel mitropolitan din Transilvania şi în sino­ dul eparhiei Cluj. Deputat în Parlamentul României (1919—1920. Fost senator în legislaturile: 1919—1920. Grigore cel Mare şi Steaua Româ­ niei. Sf. a urmat studii de istorie şi literatură latină la Universitatea din Buda­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pesta şi la cea din Berlin. Vicepreşedintele secţiunii istorice a Asociaţiunii. Medalia Peleş. Fost deputat în legislaturile: 1922—1926 şi 1931—1932. Răsplata muncii pentru biserică (cl. Comandor (cl. Preşedin­ tele comisiunii examenului de capacitate al profesorilor se­ cundari. Sf. De- . I ) . Comandor al Le­ giunii de onoare. Inspector şcolar confe­ sional (1909—1919). Ministru al Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale (1926—1927). Coroana Italiei. După trecerea examenului de maturitate (bacalaureat) la liceul ortodox român din Braşov. Codirector al Institutului de Istorie Naţională. Secretar general al Resortului de Culte şi Instrucţie Publică în Sibiu şi Cluj (1918—1920). I ) . I ) pentru 'scri­ eri istorice şi literare. Născut la 9 August 1880. Profesor titular de Istoria mo­ dernă a Românilor şi de istoria Transilvaniei. Fost profesor la Seminarul „Andreian" din Sibiu (1905—1909). Ofiţer al Meritului Cultural. Premiat de Academia Română (1910) pentru monografia istorică asupra Mitropolitului Andrei Şaguna. Mare Ofiţer al Ordinului Ferdinand I. în comuna Sălişte. 1928—31 şi 1932—33. Membru activ al Academiei Române din 1916) şi preşedinte al secţiunii istorice "(1932—35). Fost Ministru de Stat (14 Noembrie 1933—9 Iunie 1934).

Reprezentant al Comitetului Istoric Român la şedin­ ţele Comitetului internaţional al Ştiinţelor Istoric^ dela Ve­ neţia (1929). Teodor A. Dâmboviţa. jud. Profe­ sor agregat de Istorie universală dela 15 Ianuarie 1925 până la 1 Martie 1928. în co­ muna Iaşi. 16. Mare Ofiţer al Ordinului Steaua României (1926). Direc­ acestei catedre cu ord. Crucea şi Steaua Sf. Profesor suplinitor de Limba şi Literatura Latină din 1 Noembrie 1926. Bursier al Universităţii din Bucureşti pentru studii de specializare în istoria medievală la Paris. Con­ ferenţiar la Universitatea din Bucureşti (1923—1925). al. când a fost ridicat la rangul de titular al BCU Cluj / Central University 32153—1928.170 corat de Regele Carol I cu Bene merenti cl. Cambridge (1930). Medalii militare: Avântul Ţării (1913). Budapesta (1931).Library Cluj torul Institutului şi Seminarului de Istorie universală. Sofia (1934). Ordinul Regelui Ferdînand I şi Meritul Cultural cavaler cl. Sofia (1927). Instr. Varşovia (1933). licenţiat în Drept. Nr. Iaşi. Născut la 11 August 1891. Născut la 1 Septembrie 1891. I. specia­ litatea filologiei clasice. Constantin Marinescu. Fost membru titular la ficole Pratique des hautes fitudes din Paris. Mem­ bru corespondent al Academiei Regale din Barcelona. Varşovia (1933). de Bizantinologie din Roma (1936). Ministr. Membru în secţiunea istorică a Astrei şi al Extensiunii unversitare din Cluj. Paris (1934). A participat şi a prezentat comunicări în urmă­ toarele Congrese internaţionale de Istorie: Bruxelles (1923). Membru al Comisiunii Internaţionale a învăţământului Istoriei şi al Comisiunii Internaţionale a Marilor Descoperiri geografice. Polonia restituia. Coroana României în grad de mare cruce cu cordon (1935). Comandor al ordinului Coroana României (1923). în comuna Şerbăneşti-Poduri. Doctor în filologia clasică dela Uni­ versitatea din Cluj. Bucureşti (1924). jud. A urmat cursuri de spe­ cializare la Sorbona şi la ficole Naţionale des Chartes. de Geografie din Lisabona şi al Academiei Române. Mormânt. Oslo (1928). primite dela Pa­ triarhul Ierusalimului Damianos (31 August 1928). Numit în învăţământ la 1913. 15. Naum. Doctor în Litere. Soc. Licenţiat al Universităţii din Iaşi. . Intrat în învăţământ la 1918. I (1932) dela Re­ gele Carol II. Răsplata muncii pentru învăţământ. pentru merite literare-ştiinţifice (1910). Atena (1930).

profesor titular de Istoria antică. Membru cores­ pondent al Academiei Pontîficia din Roma (Pontificia Accademia Romana di Archeologia 1931). Doctor în Litere şi Filosof ie. Răsplata muncii pentru învă­ ţământ cl. 1929—Febr. Membru al Asociaţiunii Astra. Intrat în învăţământ la 2 Septembrie 1919. Directorul Şcoalei române din Roma din 1929. Coriolan Petranu. Arad. Premiat de Academia Română cu premiul „V. Fost delegat al Guvernului român pe lângă Comisia de reparaţiuni din Budapesta. Intrat în învăţământ în Sep­ tembrie 1909. jud. în co­ muna Cudalbi. 17. Membru ordinar (Socius ordinarius) al Istitutului Arheologic german din Berlin (1929).17L Titular dela 1 Aprilie 1929. Membru ordinar al In­ BCU Cluj / Central University Library Mitgliedoesterstitutului Arheologic din Viena (ordentliches Cluj reichisches Arhâojlogisches Institut Wien). pentru recuperarea comorilor de artă ale* . l^ost profesor conferenţiar la Seminarul pedagogic universitar din Bucureşti. 18. I. Membru în adunarea eparhială a Episcopiei Clujului. Doctor în Filosof ie al Universităţii din Viena (1917). Pârvan" pentru descoperiri arheologice. Ministerului Instrucţiunii Nr. jud. Fost director al Institutului de studii clasice din Cluj (Febr. Fost in­ spector general al Muzeelor din Transilvania (1920—22). Director gerant al Institutului de Studii Clasice. Directorul Seminarului de Istoria antică. Fost deputat în legislaturile dela 1920— 22 şi 1927—28. Covurlui. Fost conferenţiar de Istoria antică la Universita­ tea din Cluj. cu ord. Membru al Comisiunii Muzeului etnografic din Cluj (1922). Conferenţiar definitv dela 2 Sept. Cooptat în comitetul Associazione Internazionale degli Studi Mediterranei. Fost profesor suplinitor de Arheologie la Universitatea din Iaşi (1919). 32155—1928. 1919 până la 15 Ianuarie 1925. Membru de onoare al Societăţii Numismatice din Bucu­ reşti. I. Profesor agregat de Istoria artelor până la 1 Martie 1928. Fost funcţionare de specialitate al Muzeului de Bele Arte de stat din Budapesta (1918). în co­ muna Siria. Născut la 11 Februarie 1885. Mem­ bru al Comisiunii Monumentelor Istorice secţia pentru Tran­ silvania (1928). Emil Panaitescu. când a fost ridicat la rangul ele titular. Roma 1930. Meritul cultural pentru cultură cavaler cl. Născut la 11 Ianuarie 1893. Ma­ re ofiţer al Coroanei Italiei. 1932).

19. Membru onorific al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi. iar dela 1919 încoace la Universitatea din Cluj. Giandomenico Serra. Cavaler al ordinului Coroana României. 1935. (dela Februarie 1932). Conferenţiar de Estetică la Şc. I. Delegat al României la Societatea Naţiunilor (1922—25). Băsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. Membru al Secţiei arteЛог a Asoclaţiunii (1925). Prorector în anul 1920—21. provincia din Torino. Rector în anul 1919—20. jud. -Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Inspector -onorific al Muzeelor (1929). Fost comisar general al Consiliu­ lui Dirigent. Mare Cruce a ordinu­ lui Coroana României. Profesor titular de Limba şi Literatura ^română la Universitatea din Cernăuţi (decan în 1914—1918). Braşov. din a cărei însărcinare publică Dic­ ţionarul Limbii Române (dela 1906 încoace). pentru organizarea Universităţii dinCluj BCU Cluj / Central University Library Cluj. Vost vice-preşedinte al Sfatului naţional din Bucovina şi secretar de stat pen­ tru afacerile streine (1918). Membru corespondent al Societăţii Nu­ mismatice române (1922). Marianerkreutz des Deutschen Tlitterordens (1918). Conferenţiar de\ Istoria artelor la Şcoala de arte frumoase din Cluj (1926). Membru corespondent al Societăţii Regale Deputazione di Storia Patria din Veneţia. 20. Ofiţer al Meritului cultural pentru Litere şi Opere literare. Membru al Comisiunii de conducere al aceleiaşi şcoli (1926).172 Transilvaniei (1922). Doctor în Folosofie. Numit . Mare ofiţer al Ordinului Ferdinand I. Sextil Puşcăria. Membru de onoare al Fundaţiunii Rudolf-Euken-Haus din Jena. I. Comandor al ordinului Steaua României. Născut în 4 Ianuarie 1877. Cavaler al legiunii de onoare franceze. Director al -Muzeului Limbei Române. Consilier tehnic al Conferinţei româno-maghiară din Bucureşti (1923). Preşedinte al Frăţiei ortodoxe române. Membru al Aca­ demiei Române (1914). Vicepreşedinte al Secţiei Arte­ lor (Astra) din Nov. Mem-bru corespondent al Comitetului permanent internaţional de linguistică. Premiat de Academia Română. Răsplata muncii pentru învăţământ el. Membru activ al secţiei literare a Astrei. Italia. Născut la 4 August 1885 în co:rnuna Locana Canavese. în comuna Braşov. de arte fr. Intrat în învăţmânt Ла 17 August 1904 ca docent de Filologie romanică la Uni­ versitatea din Viena. Membru în Comisiunea istorică.

contract al catedrei de Limba şi Literatura italiană. Membru al „Societa Arheologica Comense" din Como. jud. comparată şi aplicată.Florian Ştefănescu Goangă. Născut la 10 Maiu 1880. Născut la 5 Aprilie 1881 în comuna Curtea de Argeş. pentru descoperiri arheologi­ ce. Pârvan" al Academiei Române. 22. I. I. Fost director al Institutului de Arheologie şi Numismatică. Fost membru în Comisiunea pentru examinarea can­ didaţilor de profesori Cluj. Do­ cent la Universitatea din Bucureşti în 1915. membru al „Societe de Linguistique Romane". Ilfov. Iancu". Conferenţiar la Universitatea din Bucureşti 1918. 1914. . 23. Născut la 25 Septembrie 1881. Membru corespondet al Societăţii Nu­ mismatice Române. secţiunea regiona­ lă din Transilvania. Răsplata mun­ cii pentru 25 ani în serviciul Statului. Doctor în Filosofie din Lipsea.173: în învăţmânt în Italia la 1913. Membru. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. în Rucureşti. Profesor titu­ lar de Filosofie. Steaua Româiei în gra­ dul de comandor. Profesor titular de psihologie.Cluj BCU Cluj / Central University Library Rector al Universităţii. A obţinut premiul „Hillel". Argeş. în Bucureşti. al „Societa Piemontese di Arheologia e Belle Arti din T o r i ­ no". la noi la 1 Decembrie 1920. Teodorescu. Fost senator al Universităţii. Fost director al Căminului „ A . Numit în învăţământ la 1 Sept. Numit în învăţământ la 7 Noembrie 1912. Licenţiat şi doctor în Filosofie dela Sorbona (Paris). 1906. Subsecretar de stat Ia Ministerul Educaţiei Naţio­ nale. premiul „V. Ofiţer al Coroanei României. Asistent de Logică la Universitatea din Bucureşti în 1914. Răsplata muncii pentru î n ­ văţământ cl. Fost director al învăţământului primar şi normal. . Mambru al „Societa italiana per il Progresseţ delle Scienze" din Roma. Mem­ bru al Comisiunii monumentelor istorice. membru al „Societa storica subalpîna din Torino". academician onorar al Academiei „Lunigianese di Scienze Ciovani Capellini" din La Spezia. jud. Profesor titular de Arheologie şi Numismatică. Ilfov. Profesor angajat cu. Director al Seminarului de Filosifie Cluj. 21. Marin Ştefănescu. Dimitrie M. Ofiţer al Coroanei României şi decorat cu Crucea de războiu (Italia). Numit în învăţământ la 3 Nov. Directorul Institutului de psihologie experimen­ tală. Doc­ tor în Litere al Universităţii din Torino. jud.

25. al Insti­ tutului slav din Praga. Elev titular la ficole Pratique des Hautes Ćtudes din Paris. Emil Petrovici. Născut la 27. Docent. Oxford. al institutului slav din Londra. Membru corespondent: al Institutului Franţei. al Acade­ miei Armene dela San-Lazzaro din Veneţia. Paris. A fost ales preşedintele Asociaţiei profesorilor secundari din Cluj pe o perioadă de 3 ani. al Academiei Polone. c) Profesori suplinitori. al Societăţii de Studii Bizantine din Atena. Coroana României în gradul de cavaler. Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie protestantă din Paris.ClujSocietăţii BCU Societăţii University Library al la Deputazione Veneta di Storia Patria. Profesor de onoare al Facultăţii de Litere şi Filosofie d. 24. Născut la 23" Decemvrie 1898. 26. etc Doctor honoris causa al Universităţilor din Cernăuţi.n Cluj dela 3 Martie 1929.Л74 b) Profesor de onoare. Diplomat dela J&cole pratique des Hautes fitudes din Paris. Strasbourg. Doctor în Litere (Cluj). Licenţiat al Fa­ cultăţii de Litere din Paris. Doctor în Sociologie din Bucureşti. Suplinitorul catedrei de Sociologie şi Etică din Decembrie 1931. Bector al Universităţii din Bucu­ reşti. Ge­ neva. "Wilno. Născut la Botoşani în 6 Iunie 1871. Membru: al Societăţii de Istorie din Lemberg. Doctor în Lftere al Universităţii din Lipsea. Suplinitorul catedrei de Slavis­ tică dela 1 Octomvrie 1931. al Academiei Sârbeşti. Martie 1885. Asistent la Laboratorul de Fonetică Experimentală al Universităţii din Cluj dela 1 Septemvrie 1926. al Socie­ tăţii Ateneo Veneto. în co­ muna Toracul-Mic (Mali-Torak). Fost: Decan al Facultă­ ţii de Litere din Bucureşti. Membru al Academiei Române. Profesor titular la catedra de Istoria Evului Mediu şi Modern dela Universita­ tea din Bucureşti (Octomvrie 1895). al Academiei Suedeze. Nicolae Iorga. . al Academiei „Dei Lincei" din Roma. al Cluj / CentralInstituto Veneto. Roma. în comuna Buzău. Constantin Sudeţeanu. al Academiei Ce­ he. Ministru al Instrucţiunii. Lyon. Preşedinte al Consiliului de Miniştri. Jugoslavia.

Docent în spe­ cialitatea Istoria antică (Antichităţi clasice şi Epigraf ie). Doctor în Estetică dela Sorbona (doctorat de Stat). de Antichităţi şi Epigrafie. Directorul Mu­ zeului Etnografic şi al Parcului Naţional „Regele Carol al II-lea" din Cluj. Constantin Daicoviciu. 1925 până la 2 Febr. membru al „Soc. Con­ ferenţiar def. 30. Membru în Consiliul permanent al Con­ gresului Internaţional de Antropologie şi Etnologie. secţia pentru Transilva­ BCU Cluj al Istitutului Library Cluj nia. Dela 1 Oct. Conferenţiar provizor de Filoso­ fie teoretică dela 1 Aprilie 1930. Timiş-Torontal. Doctor în Litere. Dela 24 Martie 1932 conferenţiar definitiv de Psihologie aplicată. în comuna Comloşul-Mare. Cluj. 1929 conferenţiar suplinitor de Psihologie aplicată. . de Arhelogie şi Istorie bănăţea­ nă". Roşea. Licenţiat în Filosofie dela Cluj. jud. Născut la 1 Martie 1898. 29. membru corespondent al „Societăţii numismatice ro­ mâne". Membru al Societăţii Antropologice din Berlin. jud. jud. Asistent la Facultatea de Litere din Iaşi (1929). Născut la 28 Ianuarie 1887. Intrat în învăţă­ mânt la 1 Noembrie 1923 ca preparator la Institutul de Psibologie al Universităţii din Cluj. Licenţiat şi Doctor în Filosofie dela Sorbona. Profesor suplinitor al catedrei de Etnografie şi Folklor din 1926. Născut la 29 Ianuarie 1895. Vicepreşedintele Secţiunii geografice-etnografice a „Astrei". Conferenţar definitiv dela 1 August 1933. Diplomat al Şcoalei de Ştiinţe Politice din Paris.175 27. Administrator al Institutului de Studii cla­ sice al Universităţii. Doctor în Filosofie dela Cluj. la conf. 28. în comuna Sărmaşu. 1929 asistent la acelaşi Institut. Coroana României în gradul de ofiţer. Docent în Psihologie aplicată. Liviu Rusu. în co­ muna Sălişte. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1910. Dumitru D. în co­ muna Căvăran. Bucureşti. Născut la 9 Noembrie 1901. Doctor în Geografie. Sibiu. Severin. Docent în Is­ toria Filosofiei şi Estetică. Comandor al Ordinului Coroana României. Romulus Vuia. A obţinut premiul „Fundaţiei Regele Ferdinand I " pentru monografia „Ţara Haţegului şi Regiunea Pădurenilor". Coroana României în gradul de ofiţer. d) Conferenţiari definitivi. Membru corespondent/ Central UniversityArheologic german din Berlin. Numit cu ziua de 2 Febr. Secretarul Comisiunii Monumentelor istorice. jud.

Fost mem­ bru al Şcoalei române din Franţa (1925—27). jud. Fost funcţionar la Biblioteca Academiei Ro­ mâne din Bucureşti (1921—1923). . Licenţiat în Litere (Istorie şi Geografie) al Universităţii din Bucureşti şi Doctor în Litereal Universităţii din Cluj. Lectori.176 Conferenţiar Provizoriu. Conferenţiar suplinitor la conferinţa de Bibliogra­ fie Generală dela 1 Octombrie 1932. 1. Membru al secţiei bibliologice a Institutului Social Român din Bucureşti. Sever Pop. Membru corespondent în secţiunea istorică a Asociaţiunii „Astra" (1934) şi membru al Extensiunii Uni­ versitare din Cluj (1935). apoi secretar-bibliotecar (1921). asistent suplinitor (1923) şi asistent provizoriu (1928). A fost numit la Muzeul Limbei Române: funcţionar (1919). Asistent la Institutul de BCU Cluj / Central University Library Cluj Istorie Naţională. Fost membru al Şcoalei Române din Roma(1927—1929). 31. Ştefan Pasca. 32. Premiat de Academia Română cu Pre­ miul Statului „Eliade Rădulescu". jud. Licenţiat în Filologia romanică (1923). Hunedoara. iar provizoriu din 1933. Născut la 25 Iunie 1898. Lector suplinitor de Limba italiană. Târnava Mare. Colaborator (dela 1934) la Dicţionarul Aca­ demiei Române. Licenţiat 'şi Doctor în Litere al Universităţii din Cluj. Lector de Dialectologie din 1929—1931. în comuna PoianaIlvei. Ioachim Crăciun. Născut la 22 Martie 1901. Năsăud. Elev titular al Şcoalei de înalte studii din Paris. jud. Membru corespondent în secţiunea filologică a Asociaţiunii „Astra" (1936).în comuna Dârlos. Secretar al Comisiunii Serbărilor Jubilare ale Uni­ versităţii (1930). Doctor în Litere (1925) al Universităţii din Quj. Colaboratorul permanent al României la „Internaţional Bibliography of Historical Sciences" din Washington-Paris (începând din anul 1926). Numit în învăţământ la 1 Octombre 1924. Asistent definitiv al Mu­ zeului Limbii Române. Născut la 27 Iulie 1901. 1 Conferenţiar suplinitor. în comuna Crişcior. Conferenţiar suplini­ tor de Dialectologie din 1931—1933.

Geografie. iar de atunci lector. Geografie cum laude 2. Antică. Născut la 30 Iunie 1898. antică Virginia (R) . Geografie Limba şi Lit Latină. 3. 4. Licencie es lettres-philosophie (Lyon). Uni­ versală. Henri Jacquier. Arheo­ logie. Hunedoara. cor. jud. Sociologie. Doctor în Filosofie. 1920. Bertalan Lazar (M) Filosofie. Ist. Pedagogie. 12 . Ist. jud. Numit în învăţământ la 1 Oct. Licenţiat în Engleză la Universitatea din Oxford. German Ileana Ist. Filosofie. Numit în învăţământ la 1 Febr. magna Istoria Universală cum laude 4. Faina Elvira (R) 6. Născut la 20 Mai 1894. Gottlieb Lili (E) ANUARUL 1935/36 Ist. Românilor. I. Frideric Lang. Greacă şi Ist. Românilor. Antică. Fost profesor de liceu. Ioan. Limba şi Lit Maghiară. Franţa. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Diaconu E.177 2. Daraban Măria (R) 5. Românilor. 3. şi Geografie. Conferenţiar suplinitor de limba şi literatura franceză dela 1 Octombrie 1925 până la 1 Ianuarie 1931. Lista licenţiaţilor đin annl 1935/36. 1. Lector de limba germană. Ofiţer al ordinului Steaua României. Lector de limba engleză. Născut la 25 Septembrie 1900. în comuna Pănceşti. No. Gnandt Ioan (G) 9. Ist. BCU Cluj / Central University Library Cluj Numele şi pronumele Specialităţile Menţiunea a) Sesiunea Octombrie. Ferencz Iosif (M) Istoria Românilor. Psihologie. Pedagogie. Doctor în Litere. Ancien boursier d'agregation. Avrămuţiu Măria (R) Istoria Românilor. un'versată. Căpuşan Măria Ana (R) Ist. 1923. Sociologie. Putna. în comuna Orăştie. 1935. cum laudi» 8. Ist. Psihologie. în Grenoble. 7.

Lit. Hondru Antonina (R) Limba şi Lit. Nagy Ana (M) 21. Franceză. Româ­ nilor. Lovâsz Elisabeta (M) 16. Limba. univer. Lit. română şi Ist. Ist universală. Triteanu Ileana (R) Limba şi Lit. Ist uniCamila (G) versală. Lit. Engleză Franc. Mitache Natalia (R) Limba şi Lit maghiară. Geografie Ist. română.magna sală. Arheologie. Lapedatu Ana Victoria (R) Limba şi Lit. Purza Măria (R) Limba şi Lit. Românilor. cum laude Ist. Filo. cum laude 25. maghiară 15. Geografie 42. Românilor. Lenghel Edmund (M Lit. germană Lit.magna logie romanică. Geografie. antică. Româ­ nilor. Suciu Camil Ioan (R) Sociologie.178 No. Franceză. Ist. Românilor. Ist. Ist univ. Ist. Haubelt Măria Ist. Germană. antică. magna Arheologie cum laude . franc. română. Tănase Eugen (R) 26 Tasch Petru (G) 27. universilă. Franceză şi Pedagogie 43. Orban Magdalena. Românilor 23. Makkai Vasile Dominic (M) 17. Limba şi Lit. germană. magna Italiană şi Ist universală cum laude 44. universală. Filosofie 24. Psihologie. Limba rom . •19. Limba rom. Franc. Guman Magdalena Susana (M) Limba şi Lit Latină. Limba română Limba şi Lit. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. Ist. «or. maghiară Limba şi Lit. Ist. Petrescu Gheorghe (R) Limba şi Lit. română Ist. Elisabeta (M) 20. Românilor. Greacă şi Arheologie 11. Mureşan Măria (R) Limba şi Lit. magh cum laude Ist. univ. Tămăşan Margareta (R) Ist. Filologie romanică Limba şi Lit. Nomele şt pronumele Specialităţile Menţiunea 10. 2 2 . Clara. Ist.ză şi Pedagogie.

Germană. română. Demetrescu Victoria (R) Limba şi Lit. română. Franceză. 14. Poruţiu Elvira. Klein Iuliu (G) tlO. Linguistică Limba şi Lit. Pedagogie. Sociologie 15. Filologie romanică Limba şi Lit. Psihologie. Alexandrina (R) Liter. Popovici Elena (R) Filosofie. Boeriu Ana Aurelia (R) Pedagogie. Lit. Latină Ecaterina (M) şi Istorie universală 9. Manea Teodor (R) 11. Pedagogie . 4. Morariu Lucia. Voştinariu Stela Margareta (R) Liter. Gre­ acă şi Literatura română Sociologie. Românilor. Limba şi Lit mag. Filologie romanică cum laude :8. şi Lit franc Filolo­ gie romanică. Sora Illyes Margareta. Română BCU Cluj / Central University Library Cluj Limba şi Lit Engleză. Fiilepp Clara Flora (R) Limba şi Lit. Franc. Filosofie magna cum laude 12. Limba rom. Linguistică cum laude b) Sesiunea Februarie 1936. Pedagogie "5. limba rom. Limba rom. Franceză şi Latina cum laude 1. Germană.179 ш. Mănescu Virgil (R) Limba şi Lit Franceză. Ana Ist. română. «or. Balta Victoria (R) 7. Liter. Limba şi Lit. Itali­ ană. Babian Adalbert (M) «6. Chisioglu Alexandra (R) L'mba. Sociologie Filosoiie eum laude 3. Maghiară şi Lit. Numele şi pronumele Specialităţille Menţiunea 28. Voda^Sanflora (R) 29. englezn. univerGeorgeta (R) sală Geografie 13. Filosofie Pedagogie. Ist. Franc. Latină. Papp Eva Vilma (M) Limba şi Lit. Farcas Eugenia (R) Limba şi Lit. Franc. Limba şi Lit Franc. română. Sociologie '2.

Herţia Silvia (R) română. Engleză. franc. Ciobanu N. Stănescu Eufrosina (R) Limba şi Lit. franc. Viciu Emilia (R) 22. Vuia Octavian (R) 23. Etnografie Limba şi Lit. Istoria antică cum laudeLimba şi Lit. română. Riegert Amelie (F) 17. Franceză. franceză. franc Germ. Sociologie. română Sociologie Filosofie. 1. Limba şi Lit. Liter. română. Ist Rom. Cernăuţean Gerda (G) Limba şi Lit. Lucreţia ( R ) 5. Smocot Stela (R) 18. Ist. Lat.180 cor Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune» 16. 6. Baltariu Elena ( R ) Limba şi Lit. Vătăşescu Victoria rom. Măria Limba şi Lit. Franceză Arheologie Ist Românilor. Limba ro­ mână Limb. Arheo­ logie. şi Filologie romanică magna cum laudecum laude- BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Sesiunea Iunie 1936. rom. Franceză 4. Limba rom. Lin­ gvistică şi Sociologie cum laude 2. Fi­ lologie romanică. Henteş Viorica Universală Arheologie Ileana (S) Sociologie. 3. Marin (R) 21. Klima Helrnut Augustin (G) Ist sud-est-ewopeană cum lauda . Haliţa Sultana (R) Istoria Românilor. Universală. 20. Geografie Arheologie cum laude* 19. Lit. Filosofie 8. Buraiu Lavinia. Engleză. Limba ro­ mână Filologie romanică magna cum laude- Ist. Wald Bella (E) Filosofie. Literatura 7. Tittel Andrei Vasile (M) Liter. Germană. Filo­ Salumnia (R) logie^ rom. 9. filol. şi Lit. franc. Limba română născ. germană. Limba şi Lit. Pedagogie Istoria Românilor. Kelemen Adalbert Francisc (M) Liter.

Lederer Valeria. Vaida Măria magna Limba şi Lit. Vasile (R) Filosofie. română. Szigeti Iosif (M) Istoria universală. mag. magna 17. Filo­ logie romanică. Rom. Margareta (M) franceză. Mateiaş Dumitru (R) Filosofie. 18. Arheo. Românilor. Munteanu Filosofie cum laude Constantin (R) Limba şi Lit. franceză 10. Limba şi Lit.181 No. Lit. 21. «or. 10. Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune* Limba şi Lit. maghiară magna cum laude Limba rom. Greacă. Estetică Limba şi Lit. Limba şi Lit. latină. Pupăză Gr. Germană Francisca (E) Ist.. Pedagogie Petru Aurora (R) 19. Verona (M) Lit rom. Limba rom. germană. antică. Geografie Pedagogie. Limba şi Lit. Lit. Sâmpâleanu Ioan (R) Limba şi Lit. cum laude Nagy Geza (M) BCU Cluj / Central University Library Cluj Sociologie Filosofie. Arheologie Pedagogie. Moga Măria (R) Ist. Sociologie. Franceză. Psihologie. Kutschera Rolf 11. Românilor. franc. Edit. Simon Viorica (E) 23. Românilor. cum laude Erwin (G) 12.. Sociologie. Estetică magna cum laude 14. germană. Măria Limba şi Lit germană. Ist. Stănilă Sever (R) 24.. Schuller Alexandru (G) Limba şi Lit. Limba română cum laude 13. Franceză Lit. Filosofie -22. Mireşan Olimpiu (R) Ist. Engleză. Sociologie. italiană cum laude Alexandru (R) 21. Limba română Limba şi Lit maghiară . rom. Estetică 20. Ist. Varga Eva. sud est eu­ ropeană. Steiner Clara (E) 25. germ. Komlos Elly. Ist. Geografie 15. Ist. univ. română 26.

BCU Cluj / Central University Library Cluj . Literatura română). universală.182 cor. Iordache Făcăoaru: Diploma de Doctor în Filosof ie. Diplome echivalate. 1. 2. Wachter Berta (G) Tabloul Doctorilor Ist. Laslo Nicolae: Filologie clasică (Limba şi Literatura Latină şi Limba şi Literatura greacă). Ist. Geografie cum laude- în Filosof ie şi Litere din anul 1935—36. Macrea Dumitru: Filologie Modernă (Limba română şi Literatura română). ob­ ţinută la Miinchen s'a echivalat cu o diploma de Filosofie & Facultăţii noastre (Pedagogie şi Eugenie).. Numele şi pronumele Specialităţile Menţiune» 2 8 . Diaconu Ioan Emil: Filologie Modernă (Limba şi Lite­ ratura Engleză. Rom. 3.

): S'au ţinut 21 de şedinţe. titular: Marin Ştefănescu. logica. Zevedei Bar- . Au mai prezentat lucrări: Gheorghina Costea: Prima me­ ditaţie a lui Descartes. Iosif Naghiu. Petru Cimponeriu şi Nicolae Mihăilă.): S'a citit şi explicat: Descartes. Prof. S'au pre­ zentat şi discutat lucrări asupra subiectelor: „Cultura şi via­ ţă" şi „Rosturile filosofiei la noi" de către studenţii: Anatol Chircev. D. Dumitru Isac: Siguranţa metodei lui Descartes. Gheorghe Noveanu: Cauzele teismului lui Descar­ tes. BCU Cluj şi istoria filosofiei (două Seminar: de logică / Central University Library Cluj ore săptă­ mânale Vinerea). Istoria filosofiei. 1. Miercurea). Cursuri: Curs de Istoria Filosofiei: Cartesianismul (1 oră săpt. '1 Proseminar (1 oră sapt. Cursuri: Logica: problema raţiunii (o oră săptămânal. Conferenţiar D.. a) SECŢIA FILOSOFIEI. Joia).. Meditations Metaphysiques. Octavian Dănilă.B) ACTIVITATEA DIDACTICA Şl PERSONALUL. Curs de Filosof ie sistematică: Filosof ie generală (1 oră săpt.). Istoria filosofiei: doctrinele naţionaliste (o oră săptămâ­ nal.). Seminar (1 oră săpt. Zevedei Barbu. Dumitru Isac: Existenţa „lucrului în sine". Roşea. Gheorghe Noveanu.

3 Psihologie. la care s'a tratat despre: Etica naţională şi Etica universală. Metodele sociologiei. Raporturile sociologiei cu celelalte ştiinţe. Va­ sile Galamboşi (până la 31. Studenţii din anul I au prezentat cu toţii (numai în scris) câte-o lucrare răspunzând la întrebarea: De ce fac filosofie? 2. BCU Cluj / Central University Library Cluj Etică (o oră săpt. Tudor Arcan.V.111. .VI. Vinerea). Sociologia şi etica. la care s'a tratat despre: Noţiunea de Societate. Virgil Pârvu: Problema valorilor. Domeniul Sociolo­ giei. A ) Personalul: Director: Prof. Sâmbăta). Seminar de Sociologie (2 ore săpt. Nicolae Mărgineanu (până la 31. 1936). Istoricul so­ ciologiei. 1936). Preparator tehnic: Ioan Mesaroş (dela l. Ordonanţă: Alexandru Horvat. Monica Athanasiu: Creaţie artistică şi creaţie ştiinţifică.. Comparată şi aplicată. titular Florian Ştefănescu Goangă. Prof. Joia). Etica valorilor a lui Max Scheler. suplinitor: Constantin Sudeţeanu.18 i bu: Existenta „lucrului în sine".. Preparatori: Mihail Beniuc. Cursuri: Sociologie generală (o oră săptămânal. Ioan Popa: Cultrră şi viaţă. Institutul de Psihologie Experimentală. Edda Schwarz: Cultură şi viaţă. Şef de lucrări: Nicolae Mărgineanu (dela 1 Aprilie 1936). Anatol Circev: Existenţa „lu­ crului în sine". 1936). Aceste două lucrări din urmă au fost prezentate numai în scris. Asistenţi: Alexandru Roşea.

(2 ore săpt. Anatole Chircev. Senzaţiile audi­ tive. sociologie şi pedagogie. 2. Tudor Arcan. Sabina Cimoca. Procesul de semnificaţie.. Senzaţiile de tact. Studenţi înscrişi 83. Senzaţiile sistemice (organice). Percepţia spaţiului şi timpului. II. halucinaţii. S'au ţinut 22 de şedinţe în care s'au prezentat şi discutat lucrările de mai jos asupra „Aspectului Cognitiv al Comporta­ mentului". 4. 13. F. III. Ştefănescu Goangă. temperatură şi pre­ siune. 5. Popa-Ciucău Ioan. Percepţia şi asociaţia primară. 7. docent: Metoda statistică. i c» f - 11. 14. 9. Liviu Rusu. Procesul de asociere. delir).185 B) Cursuri: F. Găgescu Nicolae. Dumitru Salade. Procesul de Ideaţie (iluzii. Procesul de imaginaţie. Edda Schwarz. Senzaţiile de mios şi gust. 3. Analiza aspectului cognitiv. Natura şi structura biologică şi psihică a aspectului cognitiv al comportamentului. Simon Carol. (două ore săpt. 1. conferenţiar definitiv: Curs de psihologie aplicată. Virgil Pârvu. 10. Francisc Frucht. condus de Dl. Procesul de me­ morizare. Studenţi care au participat regulat 73. Motivarea comportamentului cognitiv şi procesul atenţiei. 16. Miercurea şi Joia). Sen­ zaţiile kinestezice. Aron Coste. cu medicii igienişti. Senzaţiile vizuale. 8. Marţia). Lunia şi Marţia). 6. Gheorghe Noveanu. Ci) Seminarii: I. Ştefănescu Goangă. aplicările ei in psihologie. Vasile Bârna. Seminarul de psihologie generală. Elvira Pescariu. Traian Tulbure. Stimulent-Reacţiune şi aspectul cognitiv al comporta­ BCU Cluj / Central University Library Cluj mentului. asistent definitiv: Curs de psihologie •aplicată. profesor titular: Psihologie dife­ renţială şi individuală. Aspectul cognitiv al comportamentului nativ. (două ore săpt. Nicolae Mărgineanu.. Prof. Alexandru Roşea. Ileana . 12. 15.

23. 14. 18. Percepţia tactilă. Oboseala". Măsurarea inteligenţei (continuare).186 Giurcă. anul I şi II. '"r . 1. Irma Jaricskay. Percepţia auditivă. manualul lui Howard C. Zevedei Barbu. In 21 de şedinţe s'a analizat şi discutat. Studenţi care au urmat regulat 27. 16. Liviu Rusu. 22. 8. Temperament şi caracter. Interese şi atitudini. A. Psihologia diferenţială a aspectului cognitiv Măria Kolarov. urmate de un colocviu. Memoria şi asociaţia. 7. 2. 22. 20 Antitudinea la desemn. Studenţi înscrişi 35. Aten­ ţia. 12. Introducere in metodele psihologiei experimentale. Lucrări individuale de psihologie experimentală au făcut următorii studenţi: 1. Inteli­ genţa şi aspectul cognitiv. S'au ţinut 23 de şedinţe. capitol de caoitol. Probleme generale. 21. 13. Imaginaţia. Testele pedagogice. Limbajul şi as­ pectul cognitiv. 3. Timpul de reacţiune. Calcule. pentru studenţii anului L. Măsurarea inteligenţei. cu scopul de a familiariza studenţii cu problemele fundamen­ tale ale psihologiei. Library Cluj BCU Cluj / Central University pentru studenţii din. Raportul dintre as­ pectul cognitiv şi cel conativ al comportamentului DumitruIsac. 15. 11. Proseminarul de psihologie. Afectivitatea. Aptitudi­ nea technică (continuare). Aptitudinea technică. Percepţia chinestezică. 2. 20. 17. Avram Giurcă. Aptitudinea muzicală. 18. conferenţiar definitiv. Raportul dintre aspectul cognitiv şi cel afectiv al comportamentului Marcella Arcan. D) Lucrări practice de laborator. conduse de Dl asistent Dr. 6. 2. Măsurarea inteligenţei (conti­ nuare). Procesul de gândire. IV. în care' s'au tratat următoarele probleme de psihologie experimen­ tală: 1. Alexandru Roşea. condus de Dl Dr. 19. 17. Marcella Arcan: Capacitatea de observaţie la elevii de 16 ani. 19. 5. 10. Exprimări grafice4. Warren: Precis de Psychologie. Metodele psihologiei. Percepţia vi­ zuală. 21.

5. 7. Coman Septimia: Măsurarea capacităţii de observaţie la copii. Chircev Anatole: Măsurarea acuităţii vizuale la elevii de 12—20 ani. Uţă Constantin: Memoria la copii debili mintali. 3. BCU Cluj / Central University unui Cluj 12. Barbu Zevedei: Capacitatea de observaţie la elevii de 16—20 ani. Stoia Gruia: Măsurarea atenţiei la copii de 10—12 ani. 13. . 2. 8. conduse de Dl conferenţiar Liviu Rusu. In 17 şedinţe s'au expus metodele de experimentare şr aplicare cu privire la următoarele probleme: Psihologia ju­ ridică: 1. 4. Psihologia criminalului. In sesiunea Octombrie 1935 s'au prezentat la examenul) parţial 42 de candidaţi. Frucht Francisc: Măsurarea imaginaţiei la copii de 9—14 ani. Feldiorean Eugenia: Măsurarea capacităţii de obser­ vaţie la copii de 9—12 ani. Scorobeţiu Minerva: Măsurarea atenţiei la copii de 9" ani. 9.. pentru' studenţii din anul III. Almăşescu Dora: Capacitatea de observaţie la elevii de 9—12 ani. 3. In sesiunea Iunie anul 1936 s'a prezentat următoarea teză-? de licenţă: Testul de performanţă (tabla cu două fig. Introducere în metodele psihologiei aplicate. Tohăneanu Alexandru: Aplicarea Library test de obser­ vaţie la copii de 13—21 ani.187 2. E) Examene parţiale şi de licenţă. Bârna Vasile: Măsurarea atenţiei la elevii de 14-15 ani. 3 Metodele psihologice în serviciul şcoalei. In sesiunea Iunie anul 1936 s'au prezentat la examenul parţial 83 candidaţi.) Ileana Ghibu. 6. Psihologia educaţiei: 1. Ciocan Paraschiva: Memoria auditivă de cuvinte la copii de 8—10 ani. Metodele de examinare a atitudinilor totale ale copi­ lului. In sesiunea Februarie anul 1936 s'au prezentat la exame­ nul parţial 31 candidaţi. 10. 2. 11. Desvoltarea fizică şi psihică a copi­ lului. Psihologia martorului.

Didactica învăţământului secundar. Braşovul ca centru peda­ gogic (V. 5. Activitatea şcolară a Ordinului piarist (C. . (1 oră pe săptă­ mână Miercurea). Noveanu). Săliştea ca vatră pedagogică rurală (S. Monahismul ortodox ca factor educativ (E. 13. 8. 14. Prof. 5. Bârladul ca centru pedagogic (P. 4. Po­ litica religioasă a Bomâniei întregite (P. 10. Activi­ tatea şcolară a Ordinului premonstratens (C. 12. PopaCicău).•188 F))Biblioteca Institutului. Munteanu). 6. Pedagogia I I . In total biblioteca Institutului posedă: 2602 cărţi în 2816* voiume şi 68 reviste în 545 volume. titular: Onisifor Ghibu. Juricskay). Mănăstirea Neamţ ca centru pedago­ gic (G. Cursuri: Istoria Pedagogiei româneşti. (2 ore săptămânal Vinerea şi Joia). 2. Chitulea). titular: Vladimir Asistent: Aurel Pampu. 7. Blajul ca centru pedagogic ( I . Prof. Beiuşul ca centru pedagogic românesc (Oct. Ghidionescu. 4. Seucan). Biblioteca Institutului s'a sporit în cursul anului şcolar 1935—36 cu 152 cărţi în Г60 de volume şi cu 28 reviste în 30 •de volume. (2 ore pe săptămână Miercurea). 11. Gherla ca centru pedagogic (G. Blaga). Turcanu). Nistor). Ordonanţă: Mihail Meschin. 15. Catoli­ cismul în raport cu educaţia ( I . Oradea ca centru pedagogic (C. laşul ca centru pedagogic (D. Dănilă). Pedagogia I . S'au cetit şi discutat următoarele lucrări prezentate de studenţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Seminar de Istoria pedagogiei. Pârvu). Ortodoxism şi Catolicism ( I . Naghiu). Herţia). Seucan). 9. Salade). 3.

3. 1. Franţa şi în ţara noastră. 4. 19 şedinţe. Coloniile de vacanţă şi şcoalele în aer liber. în total.189 Cursuri: Pedagogie generală bazată pe pedagogie şi pe­ dologie experimentală (2 ore săptămânal Lunia şi Marţia). 1 . Seminar pedagogic (o oră săptămânală Sâmbăta). 2. S'au ţinut. La practica pedagogică pe anul şcolar 1935—36 au fost înscrişi 301 candidate şi candidaţi. Norve­ gia. S'au eliberat diplome nouă la 158 de absolvenţi şi 50 de diplome la absolvenţi mai vechi. s'a trecut la tratarea şi discuţia următoarelor subiecte mai speciale: 1. Cercetăşia în alte ţări şi în ţara noastră. Au fost decla­ raţi promovaţi la sfârşitul anului 291 (două sute nouăzeci şi unu). S'a studiat şi s'a discutat o problemă generală. Ei au fost împărţiţi în două serii. Franţa şi Anglia. secundar şi universitar. Fiecare serie a lucrat câte o şedinţă pe săptămână (Sâmbăta între orele 2—4). Liceul de aplicaţie de pe lângă Seminarul Pedagogic Uni­ versitar a funcţionat cu un număr de 325 elevi. Lucrări practice: de Pedologie şi Pedagogie experimen­ tală (1 oră săptămânală Marţia). Şcoalele superioare populare din Danemarca. Extensiunea Universitară în Anglia. In acest ah au frecventat şedinţele teoretice ale acestui Seminar un număr de 294 de studente şi studenţi dela facul­ tatea de litere şi dela cea de ştiinţe. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dupăce Directorul Seminarului Pedagogic a lămurit în două şedinţe însemnătatea şi aspectele generale ale proble­ mei. Defectele intelectuale şi organice ale copilului şi educa­ ţia (1 oră săptămânală Lunia). şi diferi­ tele anexe de educaţie ale învăţământului primar. Activitatea Seminarului Pedagogic Universitar. subt diferi­ tele ei înfăţişări: Instituţiile de educaţie populară. Suedia. Au rămas corigenţi 32 (treizeci şi doi) şi 2 (doi) re­ petenţi.

conferenţiar. Curs: Istoria esteticei dela Kant (două ore săptămânale Xunia şi Marţia). Gavril Borza. Institutul de studii clasice. Russu (dela 1. . Seminar. Personalul ştiinţific: Şef de lucrări: M. Gavril Mur reşan. Administrator: C. Daicoviciu. Ordonanţe: Iuliu Keresztes. Estetica. Director gerant: Prof. A. Preparatori: Mihail Macrea şi Tr. suplinitor: Petre Grimm. Daicoviciu. Pin tea (la catedra de Istorie : antică) şi N. University Library Cluj Asistenţi: AI. Kovâcs. Prof. titular: Ştefan Bezdechi. IV. dramă oră săpt. Practicant: Marius Moga. A. 1936). Prof. Em. Naum.6. Th.: Lucia Bugnariu căs. Panaitescu şi D. Laslo (la catedra de Limba şi Lit. b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. Teodorescu. Jianu (până la 31. Roska (până la 10 VI. Personalul administrativ: Secretară-dact. 11936). Arheolog-asistent: Şt. BCU Ferenczi. Ioan I. I I I . Th. 7. Pavel Chiorean. «Colegiul de direcţie: Profesorii Şt. 1936). Limba şi literatura greacă. Bezdechi. M. Personalul de serviciu: Laborant: Petre Duca.Cluj / CentralGh. Naum. Timotei Popa. Lunia). două ore săptămânale (Sâmbăta). Latină). Cursuri: Istoria literaturii greceşti: epoca clasică.

II. al numeralului). specialitatea princi­ pală şi secundară. 2. Sat. acordul şi atracţia relativului. alta cu anii ceilalţi. Nepos. titular: Theodor 'A. Miercurea). Cu studenţii dela • specialitatea secundară s'au interpretat texte din epoca lui August. 10. De excellentibus ducibus exterarum gentium. I. III. acordul nu­ melui predicativ. două ore pe'săptămână Marţea şi Joia. S. 1 oră pe săptă­ mână Lunia (curs obligator pentru studenţii din anii de li­ cenţă. Naum. 9. Laslo (obligator pentru toţi studenţii din anul I ) . (2 ore săpt. Interpretare din Horaţiu: Epode. 1 oră pe Library Cluj 4. La acest proseminar s'a interpretat din Corn. cu d. 5. I şi I I ) . 1 oră pe săptămână Marţia. asistent N. 13. 1. . 18. 1. 2. 3. 6. Limba şi literatura latină. al adjectivului. 15 (curs obligator pentru stu­ denţii din anul preparator. IV. Proseminar. 14. specialitate principală şi secundară). două ore pe săptămână Miercurea (obliga­ tor pentru studenţii din anii de licenţă. Cu studenţii dela specialitatea principală s'au făcut două serii de teme: una cu studenţii din anul I (pentru exemplifi­ carea următoarelor chestiuni sintactice: apoziţia. Ode I. Gramatica istorică a limbii latine: Morfologia (Flexiu­ nea nominală şiBCU Cluj / Central University săptămână Miercurea. Prof.191 Interpretări din Sofocle (Aias) şi Tucidide. complinirea substantivului. Seminar: Versiuni graduate din diverşi autori (2 ore săpt. secţia filologiei clasice şi pentru toţi studenţii din anii de licenţă). pronominală). Curs de Literatură Latină: Literatura Latină în epoca: lui August. (Bucăţi alese •din c. al pronumelui •interogativ-indefinit. Marţea). Seminar.

Viciu E. 36. Varga Rozalia: Ştef. 26.: Brătescu-Voineşti. Lecca. Creţiu Măria: Poezia lui H.: Nic.: Nuvelele lui Gane. 4. Laszlo G. Verner Clotilda: P. supl. Seminar (în colaborare cu I. Basarabescu. Basarabeanu. 34. Pogor. Mustaţă Cecilia: Zamfirescu. 28. Hosora Ana: Năpasta lui Caragiale. Ţigara I. 21. Moduna Elvira: Nuvelele lui Rădulescu-Niger. Istoria literaturii moderne. Ţine. Asztalos Vilma: L. 23. 24. 17.: Două piese de Sperantia. Mărcuş Ad. 29. 30. 13. Veresztes Ioan: P. II. 16. Raţiu Lucia: D.: Nuvelele lui Deiavrancea. Nagy E. 35. Macaveiu Astra: Aron Densuşianu. Mureşan 'Silvia: /. Nicoleanu. 9. 7. 19. 10. Asistent: Radu Paul. 12. Prof. Domokoş Sam. 8. 6. 22. Kristof S. 14. Lukacs E. ' . Cursuri: Capitole alese din Istoria literaturii moderne. 9. Herţia Silvia: Idei sociale la Deiavrancea. Platoş Virginia: Victor Bilciurescu.: Nicolae Scheletti. Drimba Eleonora: BCU Cluj / Central University Library Cluj Moara cu noroc. Lelescu Ştefania: Ludovic Dauş. Pătruţ I. Şăineanu ca filolog. 15.: Alecsandri şi Junimea. Szabo Iuliu: Artur Stavri. Stoicovici Octavia: Vlăhuţă la Conv.: Scrisorile lui Zamfirescu. 33. Caranica Teodora. Săulea Cecilia: „Iubire" de Rădulescu-Niger. Szasz Ion: Leon Negruzzi. 3. Kovacs P.: Costache Negri. . Filep Alexandru: V. Poruzan. Breazu). Szabo Marta: Nic. 25. Ianossy Marg.192 c) SECŢIA FILOLOGIEI MODERNE. Olănescu. 27. Lume nouă. Dulfu. Literare.:: Bebreanu şi Mikszăth.: Poveştile lui Deiavrancea. Popa Veturia: Macedonski dePohonţiu. 3. S'au citit şi discutat următoarele lucrări: I. 32. Elena: „Femeia" de Haşdeu.'31. 18. Sextil Puşcăria. Gustus Ana Sora: PopoviciBănăţeanu. $7. A. 20. Eisner lise: Ion Ghica. 2. Ispirescu. C. Răsvan şi Vidra.

2D. Onu Liviu. Conferenţiar provizoriu: Sever Pop. Luca E. Rusu Virgil. 7. 4. titular: Sextil Puşcariu. Prim custode: Emil Capidan. Asztalos Vilma. Turcan Nicolae.. 24. Conferinţa de dialectologie. VI. 19. Graef Gustav.. Curs: Dialectul meglenoromân (2 ore săpt. 16. Eisner lise. 9. Seminar: (în colaborare cu Ştefan Pasca). Vinerea. Andriţoiu Gheorghe. 3. Asistenţi: Ştefan Pasca. Gavriş Augusta. Laborant: Mihail Vonsza. 1936).193 MUZEUL LIMBEI ROMÂNE. (A se vedea datele publicate la capitolul Activitatea ştiinţifică) Personalul Muzeului. Prof. Joia şi Sâmb. Pătruţ Ioan. 25Drimba Eleonora. Radu Vasile. AÎTOAITOL 1935/3S \i . 14. BCU Cluj / Central University Library Cluj Curs: Gonsonantismul limbii române (2 ore săpt. 23.. 1936). 11. 13. 6. 2. Homar Virgil. 5. Popescu Ilie. Limba şi literatura română I. 8. 10. IO. Pervein Iosif. Sâmbăta). Delian Viorica. Cetirea şi interpretarea manuscrisului dela Ieud. 15. 2 ore săpt. Director: Prof. Sora Stokel Măria. Ştefan Poenariu (dela 1. 22. Practicant: Alexandru Miele (până la 31 V. Foris Ad. Georgescu Ioa­ na. 21. Miele AL. Gheţie Cor­ nelia. Gustus Ana. Moduna Elvira. titular: Sextil Puşcariu. Fiat Alexe. Au participat activ următorii studenţi şi studente: 1. Preparator: Dimitrie Macrea. Măria Puşcariu. 17. Miercu­ rea şi Joia).)» Seminar: Interpretări de texte meglenoromâne ( 2 oresăpt. Platoş Virginia. 12. 18.

Vasile Radu. BCU Cluj 2 ore Miercurea şFIoia. Varga Rosalia: Propoziţiunea secundară de imod. S. M.194 Dintre 25 de studente şi studenţi care au urmat Semina­ rul. ~2 ore Vinerea. 11. Gustav Graf. 12. S. Pătruţiu Ioan: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Co­ resi. pentru ca studentele şi stu­ denţi să audă particularităţi caracteristice dialectului istro­ român. 4. şi anume: 1. Moduna Elvira: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Coresi. 9. 96. 5. 10. 8. 7. I. Asistentă: Dna Pia Gradea. în special de sintaxă. Kocsis Elena: Propoziţiunea secundară de cauză. 107. Meixl Chriscina: Conjuncţiunea când în propoziţiuni secundare. 5. Lazar Emilia: Propoziţiunea secundară de loc. Csernik Iosif: Propoziţiunea secundară de timp. Beniamin Virgil Rusu. 2. Alexă Fiat. Vaida Măria: Prezentul din punct de ve­ dere sintactic. p. 12. Prof. următorii au prezentat lucrări scrise: 1. Soia Ana Gusztus. T3. 4. Presecan Anastasia: Imperfectul şi. Viorica Deleanu. 10. Mai mult ca perfectul din punct de vedere sintactic. titular: Nicolae Drăganu. 9. 6. Gheorghe Andrifoiu. . p./ Central University Library Cluj Seminar: Exerciţii de limba veche. 2. 6. Elvira Moduna. Poruzan Elena Carmen: Propoziţiunea secun­ dară de cauză. 8. Săsărean Irina: Imperfectuh şi Mai mult ca perfectul din punct de uc­ idere sintactic. Grigore Josza. Dintre studenţii înscrişi au prezentat lucrări 12. Virginia Platoş. XVII. Nicolae Turcan. Curs: Istoria limbii şi a literaturii române în sec. La o oră de Seminar au fost aduşi cei doi elevi istrieni de la Şcoala Normală din Cluj. Limba şi literatura română 11 (veche). 3. Iosif Pervein. 11. Foris Adalbert: Propoziţiunea secundară finală. Eva Asztalos. 11. 3.

de texte Central University 'italiene şi lucrări de lexicografie română şi spaniolă. Dra Livia Crişan.195 12. Seminar: probleme de linguistică generală (două ore săp­ tămânale Sâmbăta). Le vilain mire (text v. după „II libro dell'agricultura" de M. „Elemente latine în limba română.. Dumitru Maniu. La chanson de Roland. Dl. Filologie romanică.. Les quatre prestes şi Du vilain qui conquist le paradis. Prof. de Dl Eugen Tănase. . Termini italieni de origine latină referitori la agricul­ tură. La borgoise d'Ortiens. Dra Sabina Baneiu. v. Inscripţii latine vulgare — toţi membrii seminarului. Prof. IV. Ioan Fodoranu. Cercetate de Drele: Emilia Lazăr şi Alexandrina Dumitrescu. Lunia): Interpretări de inscripţii latine vulgare. III. V. (La mort de Roland). 2.. Linguistică. Eugen Turman. (o oră săpt. Terminologia privitoare la „albină" în limba română :Şi în limba spaniolă. Petru Bratan. Library Cluj spaniole. Lunia). descoperite după războiu". Augustin Horvât. (o ooră săpt. (2 ore săpt. 13. Interpretare literară şi filologică de texte "vechi franceze şi vechi provensale. Cursuri: 1. Marţia). fr. francez.). Seminar. (text. Chretien de Troyes: Erec et Enide (text vechiu fran­ cez). Latina vulgară. Porcio Clato. BCU Cluj / vechi franceze. Dra Bella Wald. titular: Theodor Capidan. titular: George Giuglea. Au studiat câte un capitol. I. Dl. Dnii: Robert de Suys. Curs: Linguistică generală (două ore săptămânale Joia şi Sâmbăta). II.

b) Grammaire historique: Lexicologie. 2 ore: Exerciţii de conversaţii în limba spaniolă. Luni.. Miklossi: Les deux pigeons. Dra FI. L i m b a şi l i t e r a t u r a Prof. Sâmbătă. Dl E. 7. Lector: Henri Jaquier. (o oră săpt. ortografie. Deak: Le vieillard et les trois jeunes hommes. Flaubert. Le corbeau et le renard. Dl L. Miercurea şi Joia). 2 ore: Interpretări de texte alese din literatura spaniolă. Interpretări din Fabulele lui La Fontaine: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Traduceri din rom. Dra Vâsârhely: L'huître et les plaideurs. cu contract: lues franceză. Dl B. 9. Dl Fodoreanu: La laitiere et le pot au lait. 12. 2. in­ terpretări şi traduceri în 5 ore pe săptămână.. Auger. Dl D. p. Sora: Les animaux malades de la peste. Lector: Miguel Pizarro. Cursuri: a) G. Nagy: Le meunier. 4. Traduceri din Eminescu. 6.196 Lectorat de saniol». 3. Dl Fr. Vi­ nerea). Seminar: (2 ore săpt. son fils et l'âne. Le cure et la mort. 11. Ulriefi: Le paysan du Danube. (2 ore săpt. tJtd: La jeunne veuve. . 1. (Scrisoarea 'III. Lunia. 8. 2. în spaniolă. La belette entree dans un grenier. Dra S. I I ) . 5. A făcut exerciţii de convorbiri. 10. 1 4 . Dra Palyi Kiss: La forgt et le bucheron. Marţia„ Miercurea şi Joia. Patray: La femme noyee. Dra Vass: L'alouette et ses petits avec le maître d'un champ. Miercurea). gramatică. Maniu: La cigale et la i'ourmi.

(o oră săpt. Limba şi literatura italiană. Ludmann Charlotte: Karl der 'Grosse in der deutschen Literatur.197 15. Vinerea şi Sâmbăta). o oră săptămânal. Prof. Esercizi letterari. Lunia). Exerciţii: Introducere în studiul limbii italiene. (Lessicologia e Fraseologia). {3 ore săptămânal.. Seminar: Traduzione dalitaliano in rumeno et dai rnmeno in italiano (o oră săptămânal Lunia). Limba şi literatura germană. (2 ore săpt. (o oră săpt. Sâmbăta.. 'Gutmayer Ioan: Goethe und die franzosische Revolution. (o oră săptămânal. Cernăuţean Gerda: Poe- . Lunia). Marţia). Marţia). Cursuri: Petrarca e TUmanesimo (o oră săpt.. (Letture di geografia e storiaCluj BCU Cluj / Central University Library civile e lette­ raria dell Italia). Miercurea). (o oră săpt. Cursuri: a) Filosofia limbilor germanice pe bază istorică. b) Toponimia germană ca izvor al istoriei culturale. Lederer Valeria: Goethes Griechentum. c) Weimarul clasic.. Siâckl Măria: Die faber in der deutschen Literatur. Gramatica storica. titular: Gustau Kisch. Seminar: Epica populară medievală (2 ore săpt. (o oră săptămâ­ nal. cu contract: Giandomenico Serra. 16. Marţia). S'au făcut următoarele lucrări: Klein Iuliu: Spinozas Einfluss auf die deutsce Literatur. Vinerea şi Sâmbăta). (Linee de Paradigmi di una gramatica italiana ad uso dei Rumeni. Prof. Lector: Ştefan Pasca. Joia. istorie civilă şi istorie literară italiană. Storia letteraria dei secoli XVIII e XIX. Proseminar: Lecturi de geografie. Joia).

Joia). Exerciţii de lectură germană în legătură cu gramatica (cu începătorii). Mesch Meta: Germanen in nichtgermanischen Lăndern auf sprachgeschichtliBCU Cluj / Central University Library Cluj cher Grundlage. XIX. Foris Ileana: Schleiermacher als deutscher Schriftsteller. Kutschera Rolţ: Adolf Meschendorfer als Dichter. Kloss Hildegard? Die geschitlichen Grundlagen der Schillerchen Dramen. Niess Adam: Die franzosischen Grundlagen des mittelhocbdeutschen Epos. H. Vinerea). Kalnmeki Măria: Die Aufklânng in der deutschen L i ­ terator. Gossler Herta: Das Nibelungenlied im Lichte der Geschicte und Geographie. 4 . actele 3—5 (cu înaintaţii). Schiff Alice: Goetes Egmont im Lichte der Stammeskunde. 17. 1 Lector: Frideric Lang. Poka Andrei: Schiller als Humorist. Frey Andreas: Das Nibelungenlied im Lichte der germanischen Mythologie. (o oră săptămânal. Exerciţii: G. ( o oră săptămânal. verglichen mit Vossens „Louise" und Goldsmiths „Pfarrer von Wakefield". Groszeck Ana: Das historische Drama in der deutschen Literator. Cursuri: Literatura engleză în sec. Marţia)^ Interpretarea lui Faust de Goethe: Partea II. Traduceri din româneşte în nemţeşte (cu începătorii). Zsuljevics Elisabeta: Lessings Frauengestalten. Bratan Petru: Heidelberg in der deutschen Literator. Miercurea). Drăgan Silvia: Tristan und Isolde. Miercurea). Reiter Wilhelm: Deutsche Dichtung von 1813—1936.198 tische und historische Warheit in Goethes und Schillers Dramen. Limba şi literatura engleza. Balaszy Elena: Goethe in Italien. (o' oră săptămânal. Beşman Alexandru: Die Definition des Tragodie bei Lessing und Schiller. (o oră săptămâ­ nal. Hensel Doris: Das Sesenheimer Idyll. Hauptmann. interpretări (o oră săpt. Profesor titular: Petre Grimm. Schatz Georg: Die Franken in der deutschen Literator. Heine şi E. interpretări (o oră săptămânal.. Filep Alexandru: Gustav Freytag als Epiker. Morike. Miercurea).

Traduceri din româneşte în englezeşte. 2... Exerciţii: Lecturi şi conversaţii despre istoria şi geogra­ fia Angliei. Joia). cu literatura maghiară veche. Seminar: (2 ore săpt. Sintaxa limbii engleze (o oră săptămânal. morfologice şi sintactice slave.. Joia).199 Critica lui Shakespeare. Vinerea). Vinerea). Slavistica Prof.. Proseminar: Lecturi. b) Madăch: Tragedia Omului. (2 ore săptămânal. din următoarele opere: Cronica lui . (1 oră săpt. Studenţii au prezentat lucrări de seminar studiind elementele slave aflătoare în câte un capitol sau fragment. Joia). Lector suplinitor:^ Emil I. (o oră săptămânal. titular: Gheorghe Kristof. Lunia). Miercurea). IO. 18. Lucrări în legătură: 1. Madâch. cu poemul dramatic: Tragedia Omului. Diaconii. suplinitor: Emil Petrovici. Vinerea). Sâmbăta). Cursuri: Gramatica limbii paleoslave. (2 ore spL Marţia şi Miercurea). Seminar: (2 ore săptămânal. conversaţii şi exerciţii gramaticale cu începătorii. (2 ore săpt. S'au cetit texte populare româneşti şi fragmente din ope­ rele unor scriitori români cu scopul de a descoperi elemente lexicale. Seminar: (2 ore săpt. Marţia). de E. (o oră săptămânal. Limba şi literatura maghiară. Lecturi din autorii englezi şi exerciţii de conversaţie cu înaintaţii. Miercurea). Lunia şl Marţia)^ Elemente de limbă serbo-croată. Prof. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cursuri: a) Istoria limbii şi literaturii veche. (o oră săptămâ­ nal. (1 oră săpt. (o oră săptămânal.

cu proecţiuni. d) SECŢIUNEA ISTORICĂ. un text dialectal din Banat (Adalbert Foris). 30. (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. Arheologie. Seminar: Texte privitoare la istoria provinciilor dunăre­ ne. cu proecţiuni. Un text dialectal meglenit (Viorica Deleanu). (o oră săptămâ­ nala Vinerea).: Constantin epigrafie. Arhelogia I I : Preistoria generală. M. Un text dialectal din Bucovina (Virginia Piatoş). titular: Emil Panaitescu. .). (2 ore săptămânale/ Central University Library Cluj BCU Cluj Sâmbăta). Vinerea şi Sâmbăta). (2 ore săptămânale Joia). 31. Exerciţii de numismatică romană. 12 ore săptmânale Joia şi Sâmbăta). Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu (Sr. Cursuri: Arheologie 1: Istoria artei în antichitate (con­ tinuare). titular: Dîmitrie Teodorescu. Conferinţa de antichităţi şi Conferenţiar def. Seminar: Arheologic: lucrări asupra materialului preis­ toric din Muzeul Arheologic al Universităţii. Prof. Daicovici. Istoria antică. Prof. (2 ore săptămânal. Un text dia­ lectal din Transilvania (Eva Asztalos). Marţia şi Joia). Texte dialectale din Basarabia (Iosif Pervain şi Ersilia Luca).200 Neculcea (Ioana Georgescu). Epigrafie latină. (oţ oră săptămânală Joia). (o oră săpt. (2 ore săptămânale. Ana Gusztus şi Elvira Moduna). D. Curs: Antichităţi publice romane. Psaltirea Scheiană (Theodora Caranica). Teodorescu) Curs: Istoria Grecilor dela Pericles până la sfârşitul pe­ rioadei helenistice.

Pa­ ris. au luat parte următorii studenţi: Baczoni Emil.3cu Cjheorghe. Metz Iosif. Huma Eva: Octave Aubry. Paris. titular: Constantin Marinescu. Hunyadi Matei. Mat­ hiez. La corruption parlementaire sous la Terreur. Cartellieri. 6. Huma Eva. Institutul de Istorie Universală. Csipkes Irina: n. 9. Simon Toma: A. inaugurate în anul şcolar 1933—34. Sora Fuchs Teresa şi Sora Soltesz Elania: Henri Hauser. Miiller Reghina: A. 1933. Şedinţele de „Discuţiuni asupra cărţilor şi revistelor re­ cent apărute". Horedt Kurt. Paris. Horedt Kurt: A. 1920. 1935. Schottel Minerva. Sagnac. Tomlo Iuliu. m. Sora Fuchs Teresa. Paris. 3. 1932. 10. Mathiez. Istoria universală. Mathiez. de SaintLeger-Pl. Contributions ă l'historie religieuse de la Revolution francaise. Horedt Kurt şi Tasch Petru: A. Ordonanţă: Martin Vereş. Luca Victoria. Macaveu Astra: A. La predonderance espagnole (1559—1660). La vie chere et le mouvement social sous la Terreur. Vinule. Simon Tonia. 1927. în cari s au citit dări de seamă asupra următoarelor lucrări: 1. Sora Scoltesz Elania. Autoin de Danton. Paris.201 23. Lupaş Aurelia. Lu­ ca Victoria: A. Danciu -Aurora. 1927. Mathiez. La Bevolution et l'Eglise. între orele 11—12 a. Prof. 1918. Macaveu Astra. Klima Hellmut. Florea Vasile. Paris. 1907 şi A. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sabău Ioan. 1910. 11. Pescariu Livia. Savu Măria. 2. La aceste şedinţe facultative. 4. în cadrul Institutului. La preponderance francaise: Louis XIV (1661—1715). La conspiration de l'etranger. Roşeau Natalia. Munchen-Berlin. 7. Florea Vasile: Bernard Fay. 5. Secretar-bibliotecar: Francisc Pali. Sora Kind Ghisela. SainteIJelene. Die Weltstellung des Deutschen Reiches (1911— Ш7). Paris. s'au continuat şi în anul acesta. Mat­ hiez. La reaction thermidoriene. S'au ţinut 25 de şedinţe. Paris. Csipkes Irina. Sora Wachter Berta. Paris. La franc. Sabău Ioan: A. cari au avut loc în fiecare Sâmbătă.. 1929.maconne- . Mathiez. 8. Mathiez. Paris.

Curs: (2 ore pe săptămână. Lupaş Aurelia: J. Michaelis Francisc: Tratatul de garanţie reciprocă germano-rus (1887). Vinerea). Hajdu Grigore: Congresul dela Berlin din 1878. Leipzig-Berlin. The English Historical Review (Londra). S au ţinut 22 de şedinţe. Berlin. Sora Wach­ ter Berta: Expediţia lui Ludovic IX-cel-Sfânt în Egipt.0. Bainville. 4 voi. Paris 1935. Deoarece n'a fost decât o singură ascultătoare a şedin­ ţelor. 1913. înUniversity Library Cluj primit explicaţiuni şi îndrumări privitoare la metodele de cercetare şi studiul istoriei în general. Institutul continuă să fie abonat la următoarele reviste: Revue Historique (Paris). Sâmbăta). In cadrul şedinţelor. Biblioteca seminariului de Istorie Universală s'a mărit în anul acesta cu 20 de opere. 3. Joia şi Sâmbăta). . Activitatea didactică. în 25 de volume. Denkwărdigkeiten. Fiirst von Bulow. Schottel Minerva. La Troisieme Republique. S'a ţinut un curs general de Istorie Contimporană dela Războiul franco-german din 1870—71 până la Războiul mon­ dial. ea a lucrat la şedinţele seminariului. înscrişi 33 de studenţi. din. cauza numărului mic al studenţilor nou înscrişi la L'Tiiversitate. Horvâth Iosif: Incheerea Triplei-Alianţe. 12. S > ra Fuchs Teresa: Alianţa austro-germană din 1879. 2. Archivio Storico Italiano (Floren­ ţa). 4. S'au reparat şi s'au legat 71 de volume. Klima Hellmut. Seminariu: (2 ore pe săptămână. s'a tradus şi interpretat din Emst Bernheim. Au prezentat şi citit lucrări următorii: Lucrări de licenţă: 1. Klima Hellmut: Istoria regatului vandal. Au participat regulat la şedinţe BCU Cluj / Central care ascultătorii au ?. în 24 de volume. 1935. 2. Paris. 13. iar Biblio­ teca Institutului de Istorie Universală cu 10 opere. Sora Wachter Berta şi Sora Fuchs Teresa: câte un volum din B. Quellen zur Geschichte des Investiturstreites.202 rie et la revolution intellectuelle du XVIII-e siecle. Proseminariu: (o oră săpt. Lucrări de seminariu: 1.

Iorga 11. 40 de scaune şi instalată într'o sală spa­ ţioasă a noului edificiu. Ioan Lupaş. Directori: Prof. . (1 oră săptămânal. Personalul: Asistenţi: Ioachim Crăciun şi Ioan Moga. de proseminar s'au făcut ca şi îr> anii trecuţi exerciţii de'paleo­ grafie română sub supravegherea asistentului Ioan Moga. Alexandru Lapedatu şi Prof. Tot în anul acesta Institutul mutându-se în edificiul propriu din Str. Istoria Transilvaniei în epoca voevodatului. George Vinulescu. N. compus din 17 dulapuri. Istoria Românilor dela Mihai Viteazul până la Con­ stantin Brâncoveanu (1 oră săpătmânal. Prof. Preparator: Hortensia Georgescu. cu a cărei în­ grijire a fost încredinţat şi în anul şcolar curent.. Lunia şi Marţia). Lunia). 1. Biblioteca: Biblioteca Institutului de Istorie Română. La şedinţele. dl. Ordonanţă: Ioan Bărăian. Cursuri: 1. . S'au legat în cursul acestui an 350 volume. Proseminar cu studenţii din anul I. titular: Ioan Lupaş. Institutul a continuat să fie abonat şi să aibă relaţii de schimb cu 30 de reviste şi periodice din ţară şi 6 din străi­ nătate. Istoria modernă a românilor şi istoria Transilvaniei. Biblioteca a fost înzestrată cu mobilier nou. 10 mese. Practicant: George Vinul eseu. De asemenea au fost complectate uiai BCU Cluj / Central University Library Cluj multe colecţii de periodice. 23. 2.203 INSTITUTUL DE ISTORIE ROMÂNĂ. Seminarii: (2 ore săpt. Marţia). a crescut cu 300 de volume.

în Cluj / Central Horea. 14. XIII. Gârnân Alexandru. 6. Seminar cu studenţii anului II şi III. Bîanu şi N. 10.204 Pentru aceste exerciţii s'au folosit Albumul de paleografie rimânească al lui I. La examenele de licenţă s'au prezentat 6 cu Istoria Românilor ca specialitate principală şi 7 ca specialitate secundară. Ştirile istorice despre moartea lui Mihai Vi­ teazul. precum şi o serie de fotografii şi documente originale din colecţia Institutului. Pascu Ştefan. 4. . mama lui Mihai Viteazul şi interpretarea lor. Reforma lui Iosif II pentru introducerea limbii germane în Transilvania şi wmările ei. 15. 13. 12. Lupaş Aurelia. 2. Cronica lui Mateiu al Mirelor. 5. Mwga Marius. 9. Cartojan şi reproducerile Preo­ tului N. iar pentru Istoria Transilvaniei 52 candidaţi. Kutschera Rolf. Dan•-CVJ Aurora. In şedinţele se­ minarului s'au studiat şi analizat vechii cronicari şi istorici români din Transilvania şi s'au citit şi comentat următoarele lucrări: 1. Popescu. Ce documente s'au păstrat cu pri­ vire la Tudora. Library Cluj Luptele lui Mihai Yiteazul povestite de el însuşi. Drilea Monica Flavia. Arianus. 2. 3. înfiinţarea graniţei militare transilvane în anii 1761 — 1770. 7. Horedt Kurt. Csernik Iosif. Diodorus Siculus şi Strabo. Informaţiuni despre Geţi în opera lui Herodot. Fitoff Olga. Hortobâgy Matilda. Franc Margareta. Cronica lui Szamoskozy şi însemnătatea ei. Colonizarea Şvabilor în Banat. Mihu Vionela. Waldner Carol. La examenele parţiale s'au prezentat pentru Iistoria Ro­ mânilor 68. Popescu şi SalisBCUrevoluţia luiUniversity8. Cauzele şi consecinţele revoluţiei lui Doja. Plân­ gerea Sfintei mănăstiri a Silvaşului din eparhia Haţegului din Prislop. Moholeanu Veronica. Cum privesc Damaschin Bojâvcă şi Aron Florian rolul lui Mihai Viteazul? 11. Unde s'a născut Mihai Viteazul?. 16. Voevozii ardeleni din sec. Problemele de politică externă română între anii 1866—1878. Paul Irina. In afară de aceste exerci­ ţii de paleografie s'au studiat în şedinţele proseminarului şi izvoarele istoriei române.

205.
24. Istoria vethe a românilor.

Prof. titular: Alexandru Lapedatu. (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. Sabin Dragomir), Curs: Istoria Românilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săp­ tămânale, Marţia şi Miercurea). Seminar: Analiza izvoarelor privitoare la Istoria Româ­ nilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săptămânale, Miercurea).

25.

Bizantinologie.

Prof. titular: Nicolae Bănescu. Curs: Istoria Imperiului bizantin dela Constantin \ ' I I Porphyrogennetos până la căderea Constantinopolei. (2 ore săptămânale, Lunia şi Miercurea). Proseminar: BCU Cluj medievale greceşti, interpretare. (2: Texte / Central University Library Cluj ore săptămânal).

26. Istoria popoarelor sud est europene.

Prof. titular: Silviu Dragomir. Curs: Documentele slavo-române ale cancelariilor noas­ tre, limba şi tehnica lor. (2 ore săptămânale, Miercurea şî Joia). Seminar: Lecturi de texte medio-bulgare. (o oră sptămânală Joia)

27. Istoria g e n e r a l ă a a r t e l o r .

Prof. titular: Coriolan Petranu Curs: Arta sec. XVIII-lea. (2 ore săptămânal, Marţia şr Miercurea). Seminar: Analise sistematice. (2 ore săptămânal, Vinerea). înavuţirea materialului didactic: 160 fotografii şi repro­ duceri, 72 diapozitive, 48 cărţi şi broşuri.

206

Starea inventarelor: 11,526 diapozitive, 5623 fotografii, 2071 cărţi, plus Biblioteca C. Petranu depozitată la Seminar. 48 mobile şi unelte. Călătorie de studii: In U. R. S. S. vizitând monumentele de artă şi muzeele din Moscova, Leningrad, Kiev şi Odosa, stabilind un schimb de publicaţii ştiinţifice cu instituţiile de .artă de acolo.

28. Etnografie şi folklor. Prof. suplinitor: Romulus Vuia. Cursuri: 1. Etnologie. (2 ore pe săptămână, Marţia şi Miercurea): începuturile vieţii sociale, economice şi religioase. 2. Etnografie. (1 oră pe săptămână, Sâmbăta): Păstoritul BCU Cluj / Central University Library Cluj la români. Seminar. (2 ore pe săptămână, Lunia): îndrumări pri­ vitoare la culegerea materialului de foliilor (transcrierea tex­ telor) şi lucrări în legătură cu cele două cursuri. Au fost înscrişi şi au frecventat Seminarul 50 de studenţi. S'au ţinut 25 de şedinţe şi s'a făcut o excursie de cercetări pe teren în satul Vâlcele din judeţul Turda. Au prezentat lucrări următorii membri ai Seminarului: Dl Ion Chelcea: Despre mentalitatea primitivă, pe baza lucrărilor de specialitate. Dra Aurora Lupaş prezintă: Obiceiurila la Crăciun şi Anul Nou în Sălişte jud. Sibiu. Dra Emilia Pantelimonescu prezintă cu­ legeri originale despre Brezaie şi Colinde în comuna Malu jud. Vlaşca. Dra Mărioara Borcoman prezintă: Culegeri de Folklor din Cohalm jud. Târnava Mare. Dl. J. Martin-Jones, student la Universitatea din Cambridge şi Cluj, vorbeşte des­ pre Situaţia femeii în societatea primitiva, pe baza lucrărilor de specialitate. Dl. Prof. sec. Teodor Podariu: Păstoritulj în comuna Pinticu jud. Mureş. S'au făcut următoarele dări de iseamă: Dl. Ion Tomşa prezintă lucrarea: Kultur und Religion des Primitiven Menschen, de Th. W . Danzel. Dl. Vasile Nemeş: Survivance pa'iene dans le monde chretienne, de A.

207 Weigall. Dna Monica Drilea: Le taboux de l'inceste, de Lord Reglan. Dra Natalia Cioloca: Românii nomazi, de Teodor Capidan, Dra Elisabeth Moskovitsch: Magie und Geheimwissen. schaţt,deTh. W.Danzel. Dl Radu Petru: Die Knabenweihen, de M. Zeller. Dra Ana Lohan: Wald und Feldkulte, de Mannhardt. Dra Mărioara Boroş: Manuel d'Anthropologie culturalle, de R. Xowie. Dra Natalia Traşcă: Trăite d'Ethnologie •culturelle, de G. Montandon. Dl. Vasile Cedrechi-Cernea face o Dare de seamă asupra excursiei dela Vâlcele jud. Turda. Dra Olga Fitoff traduce din limba bulgara Obiceiul Cucilor sau Kukerii, de Marinoff, apărut în Sbornik, Sofia, 1914, An. XXVIII. Conferinţa de Bibliografie Generală, Conf. supl. Ioachim Crăciun.

f

Curs general de Bibliologie românească (Istoria cărţii ro­ mâneşti). ^2 ore săpt. Miercurea şi Joia). Seminar: (2 BCU săpt./ Central University Library Cluj ore Cluj Joia şi Vinerea). Lucrări practice de bibliologie şi bibliografie. La seminar s'au prezentat — paralel cu cursurile — cărţi itipărite din diferite timpuri în fotografii sau cărţi însăşi. In ce priveşte activitatea bibliografică a seminarului, s'a cules materialul pentru bibliografia „Istoriografiei Române în 1929 şi 1930" (cu studenţii dela Facultatea de Litere), apoi s'a terminat „Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930" — va apărea în „Biblioteca Bibliogica" Nr. 4 — (cu studenţii dela Facultatea de Ştiinţe), „Bibliografia publica­ ţiilor Institutelor medico-legale din România, 1920—1935" — apărută ca teză 'de doctorat în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 6 — şi „Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936" — apărută sub for­ mă de 6 teze de doctorat în volum unitar în „Bibliotheca Bi­ bliologica" Nr. 8 — (cu studenţii dela Facultatea "de Medicină) apoi o Bio-bibliografie a P. S. Episcop Nicolae Colan (va apă­ rea în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 10) şi Bio-bibliograf ie a răposatului Vasile Bogrea, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la moartea lui (va apărea în „Bbiliotheca Bibliologica" Nr. 12).
v

Lucrările au fost date în legătură directă cu specialita­ tea principală aleasă de studenţii diferitelor Facultăţi.

C) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-L1TERARA.
a) SECŢIA FILOZOFIEI. I. Istoria filozofiei; logica. Prof. Marin Şteţănescu este în continuarea unei lucrări despre Metodă, cu care se ocupă de mai mulţi ani. Conferenţiar: D. D. Roşea. a) Specimen de logique revisionniste; La revision du Trăite de Trianon est-elle possible?; Hommage â trois grands morts; Le Roi BCU Cluj II et la University Library toate în Revue Charles / Central Transylvanie; Cluj de Transylvanie. b) Redactor al revistei Revue de Transylvanie. c) A ţinut trei conferinţe la Cluj, Sibiu şi Sighişoara de­ spre: „Cultură şi Filosofie" şi „Filosofie şi Viaţă".

3. Sociologie morală. Prof. supl.: Constantin Sudeţeanu. Durkheim şi Doctrina Şcoalei sociologice franceze voi. de 210 pag. Cluj, 1936. un

3. Institutul de psihologie experimentală, comparată şi aplicată. In Institut. 1. F. Şteţănescu Goangă, A. Roşea şi S. Cupcea: Instabi­ litatea emotivă. 200 p., 8°, 1936, Editura Institutului de Psiho­ logie.

209* 2. A. Roşea şi D. Tudoran: Teste colective verbale pentru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). 3. M. Beniuc: Teste de performanţă (în curs de elaborare). In afară de Institut. 1. L. Rusu, conferenţiar definitiv: a) Essai sur la creation artistique. iContribubon a une hsthetique dynamique. 1 voi. în 8", de 460 pag., apărut în Bibliotheque de Philosophie Contemporaine, Felix Alean, Paris, 1935. b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire roumaine 1 voi. în 8", 122 pag. Felix Alean, 1935. Paris. 2. N. Mărgineanu, docent: a) Professor's Lewin's conception of laws. Journ. of General Psychology, voi. XII, 1935, pag. 397—415. b) Sur l'analyse des „facteurs" psyehologiques L'Annee psychologique, voi. XXXV, 1934, p. 50—84. c) Les „facteurs" psychologique. L'Annee psychologique. voi. XXXV, 1934, pag. 85-102. 3. A. Roşea, asistent: Orientarea profesională a anorma­ lilor. 1 voi. în 8°, p. 95, Editura Institutului Psihotehnic Cluj,. 1936.
1

BCU Cluj / Central University Library Cluj

4. Pedagogia I . Prof. O. Ghibu. Publicaţii. 1. Nulitatea Concordatului dintre România şi Sf. Scaun' <Nr. 1 din colecţia Studii şi Documente privitoare la Politica religioasă a României întregite), Cluj 1935, LXIV -4- 88 pag. 2. 'Contribuţiuni la problema personalităţii juridice a Or­ dinelor călugăreşti catolice din România. Necesitatea repa­ rării unei greşeli a Ministerului de Culte. Sibiu, 1936, 11 pag. (Extras din Revista teologică). 3. Pe urmele împăratului Constantin cel Mare. O datorie imperioasă a zilei de astăzi. Braşov, 10 pag. (Extras din „Ţara Bârsef'). 4. Ora de lectură în şcoala primară (în revista „învăţă­ torul" din Crai ova). 5. La mormântul Olimpiei Bârsan (în „Viaţa ilustrată" din Sibiu. 6. Alea jacta est (în „Universul"). 7. Un cuvânt către conducătorii României libere şi către Românii Transnistrieni refugiaţi la noi, - (în revista „TransANUAirar, ! 9' 5/36

14

210 nistria", Tribuna Românilor de peste Nistru şi Bug, (Cluj, Nr. 1, 1936). 8. Literatura pentru tinerime (în Gazeta cărţilor din Ploieşti). Conferinţe: 1. Revizionism şi Catolicism (la Universitatea din Bucureşti, în cadrul Secţiei studenţeşti a Ligei Antîrevlzioniste Române). 2. Politica religioasă a României întregite; 3. Concordatul dintre România şi SfântuL Scaun; 4. Acordul dela Roma în chestiunea Statului rom. cat. ardelean (toate trei, la Casa femeii, în Bucureşti, în cadrul Societăţii ortodoxe naţionale a femeilor române); 5. Revizionism şi catolicism (la Oradea, în cadrul Ateneului); 6. Revizionism şi Antirevizionism (la Sebeş-Alba, în cadrul Extensiunii Universitare); 7. Un mare binefăcător al Zărandului: iVasile Stroescu (la Brad); 8. Avram Iancu şi Universitatea Românească a Ardealului (la Tebea). 9. Minuni pe care le-am văzut: Unirea Basarabiei , (Timişoara). BCU Studii şi Documente privitoare S'a editat colecţiaCluj / Central University Library Cluj la Poli­ tica religioasă a României întregite, din care acum este sub tipar al doilea volum.
1

b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. 5. Limba şi literatura greacă. Prof. Ştefan Bezdechi. 1. Oraţiu şi Ovidiu, în rev. Gând românesc, Dec. 1935. 2. Ad bismillesimos Horati natales, odă în latineşte cu prilejul împlinirii a două mii de ani dela moartea lui Oraţiu. 3. Poeziile lai N. Olahas, studiu (sub presă în volumul de omagiu închinat dlui Prof. Al. Lapedatu). O. Limba şi literatura latină. Prof. Theodor A. Naum. 1. Eoraţiu (54 pp.) Cluj, 1936, Tip. „Cartea Românească". 2. In amintirea lui Ioan Paul (8 pp.), Tip. „Cartea Rom.". 3. Impresii şi sugestii cu privire la câteva traduceri ro­ mâneşti din Catul (în Anuarul Institutului de studii clasice din Cluj, voi. II (1933-1935), pp. 78-97.

211 7. Muzeal limbei române. Publicaţiuni: „Dacoromania", voi. VIII. Şedinţele săptămânale ale Muzeului sau ţinut regulat, ca în anii trecuţi, între orele 5 şi 8, cu comunicări şi discuţii. Secţiile Muzeului au desvoltat o activitate continuă: Secţia bibliografică, sub conducerea Dlui Ion Breazu a terminat Bibliografia analitică pe anii 1931—32 (publicată în Dacoromania VIII 1018'numere) şi a început Bibliografia pe 1933. Secţia dialectologică a înregistrat răspunsurile primite la Chestionarul V I I : „Instrumente muzicale", alcătuit de Şt. Pasca. Secţia atlasului linguistic: După o pregătire îndelungată, Muzeul Limbei Române a publicat întâiele hărţi ale Atlasului Linguistic Român, care va completa Atlasele linguistice ale romanităţii cu ramura ei -cea mai răsăriteană. Hărţile au fost prezentate) de dl Sextil Puşcariu mai întâiuCluj /şedinţa University Library Cluj BCU în Central solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936, prezidată de M. S. Regele Clarol II, sub al cărui patronaj se publică lucrarea , — şi în faţa străinătăţii, într'o comunicare făcută la al patrulea Congres internaţional de linguistică, la Copenhaga, în 29 August. Această operă mare ştiinţifică, cu care se poate mândri Universitatea noastră, e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de dnii Sever Pop, conferenţiar de dialectologie şi Emil Petrovici, profesor suplinitor de filologie slavă la Universitatea noastră şi se lu­ crează la Muzeul Limbii Române sub conducerea Dlui Sex­ til Puşcariu. Legăturile cu străinătatea s'au păstrat ca în anii trecuţi. Schimbul Dacoromaniei cu publicaţiile de specialitate s'a in­ tensificat. Dl Viggo Broendal, profesor de'filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o comunicare la Mu­ zeu (Une etymologie celebre et les lois phonetiques). La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga, care s'a' ţinut în zilele de 27 August 'până la 1 Septem­ vrie, Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — 'care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repeţite ori în discuţii,
1

2L2 şi Sextil Puşcariu, care a fost unul din cei patru preşedinţi ar congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes-Paris,. Kretschmer-Viena şi Pedersen-Copenhaga); în şedinţa de în­ chidere dsa a fost ales cu umanitate membru în unul din cele trei locuri vacante din CIPL. (Comitetul internaţional perma­ nent al lingviştilor). c) Conferinţa de dialectologie. Conf. Sever Pop. A continuat anchetele pentru Atlasul Linguistic al Ro­ mâniei, studiind graiuri din Moldova (în 38" de (omune),' Mun­ tenia (în 36 de comune) şi Dobrogea (în 11 comune). Pentru Românii din Bulgaria a studiat comuna Bregova, cu un refu­ giat. In Iugoslavia, în Timoc a anchetat v'.omunele: Batinaţ (lângă Ciuprija) şi Alovo (lângă Zaieciar), iar în Banatul iugo­ slav comunele: Covin şi Ofcea. Pentru dialectul aromân a mai anchetat comunele din Grecia: Perivoli (Pind) şi Avdela BCU Cluj / Central University Library Cluj (Pind). A anchetat, cu chestionarul Atlasului de 2200 de între­ bări, şi pe dl I. Al. Brătescu-Vomeşti. Din 1930—1936 a anchetat 290 de comune, punând în fiecare din acestea câte 2200 de întrebări. Materialul adunat în acest timp este grupat pe 638.000 de fişe şi se află depozî»t la Muzeul Limbei Române, iar copia acestuia la Biblio­ teca Universităţii din Cluj. a vormt Ia postul naţional de Radio despre: Un nou mo­ nument al graiului românesc (Atlasul Linguistic al României"). In cadrele „Extensiunii Universitare" a ţinut o conferin­ ţă la Caransebeş despre: Ce ne învaţă graiul românesc, cu proecţiuni. A publicat în Dacoromania VIII Consideraţiuni asupra Atlasului linguistic italian. A făcut comunicări în şedinţele de la Muzeul Limbei Ro­ mâne din materialul Atlasului. A colaborat cu Ernst Gamillscheg, prof. la Univ. din Berlin la studiarea graiului din Timpeni (jud. Olt) şi din Drăgăneşti (jiiH .Teleorman).
fs

213

A trimis informaţii din materialul Atlasului la diferiţi sa­ vanţi streini: lui K. Jaberg (dela Univ. din Berna),\ lui i£. Gamillscheg (dela Univ. din Berlin), etc. Lector: Ştefan Pasca. 1. Manuscrisul român-italian de la Goettingen în „Studii Italiene", II, Bucureşti 1936. 2. Supranume colective intercomunale în „Dacoromania", VIII, Bucureşti—Cluj, 1936. 3. Recensii publicate în „Dacoromania", VIII, BucureştiCluj, 1936. 4. Nume de persoană şi nume de animale în Ţara Oltu­ lui. Lucrarea premiată de Academia Română. Sub tipar. 8. Limba şi literatura română 11 (veche). Prof. Nicolae Drăganu. 1. „Un manuscris calvino-român din secolul XVII", in „Omagiu lui Al. Lapedatu şi I. Lapedatu" (subt tipar). BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. Etimologii, în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 3. Necroloage (Z. Gombocz şi I. Bianu), în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 4. Dan de seamă în Revue de Transylvanie, T. II, Nr. 2, Cluj, 'Decembre 1935, p. 240—269, şi în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 9. Limba şi literatura italiană.

Prof. Giandomenico Serra. 1. La centuriazione romana in Piemonte. Comunicare desvoltată la al XXIX Congresso Storico Subalpino (6—8 Sep­ temvrie 1936) cu ocazia prezintării unei „Carta dimonstrativa della centuriazione nel basso e toedio Canavese pertinente alia pertica municipale delle colonie romane di Eporedia e Iulia Augusta Taurinorum". 2. Pentru istoria tipului morfologic: lat. vulg. panatarius, span. panadero, portg. padeiro, catal. panater, provenz. panatier, franc, panetier, ital. panattiere, panettiere. (Contribuţie la istoria terminologiei profesionale medievale). (Sub tipar).

214 10. Limba şi literatura germană. Prof. G. Kisch. 1. Zur Wortforschung: a) „Wolff, Fuchs, Vogel", Siebenbiirgische Vierteljahrschrift (58) 1935, Heft 3 pag. 263 ff. b) „Reh" = ibidem, Heft 4 pag. 338 ff. 2. „Germanische Kontinuităt in Siebenbiirgen" = „Vom Leben und Wirken der Romanen", Sammlung von Vortrăgen im Romanischen Seminar der Universităt Berlin, ed. E. Gamillscheg, II.: Rumânische Reihe, Heft 12, pag. 118 ff. 3. Die Germania Romana im Lichte des siebenburgischsăchsischen Lehnwowrtes" = Teuthonista, Zeitschrift fur deutsche Mundarten, Halle („Niemeyer") 1936, pag. 42 ff. Extensiunea universitară: 1. 1 Noembrie 1935: Ethnische Kontinuităt. 2. 26 Martie 1936: „Heraldische Farben und Zeichen" als Spiegel der Kulturgeschichte. 11. Limba şi literatura maghiară. Prof. Gheorghe Kristof.
BCU Cluj / Central University Library Cluj

1. Dunântuli irok Erdelyben. Gyori Szemle a. 1936 şi în extras p. 1—22. 2. Scrisorile scriitorilor vechi în Irodalomtorteneti Kozlemenyek a. 1935 şi 1936. (Publicaţîuni). 3. Literatura veche. Conferinţă ţinută la Orăştie. Articole şi recensii în ziarul Keleti Ujsâg. 12. Slavistica Prof. 'supl.: Emil Petrovici.

A publicat: Folklor din Valea Almăjului (Banat). Anua­ rul Arhivei de Folklor, III, Bucureşti, 1935, p.'25—158; Urme de graiu bănăţenesc din secolul al XV-lea. Luceafărul, II, Timişoara, 1936, p. 19—21. A studiat pentru Atlasul Linguistic Român graiul din 9 localităţi, anume: 1. Zimnicea (Teleorman); 2. Ghimpaţi (Vlaşca); 3. Scărişoara (Turda); 4. Topraisar (Constanţa); 5. Somova (Tulcea); 6. Ştefăneşti (Ilfov); 7. Molalia-Regiunea

Cefalu. Neapole. 8. 13. Siena. ca delegat al Facultăţii de Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tere. ca membru al Co­ mitetului Istoricilor Români. ţinut la Roma în Septembrie 1936. Măceşul de Jos (Dolj). înainte şi după acest congres Dnia Sa a făcut o călătorie de studii la Florenţa. de 1M9 ă H53. San) Gimignano. Negreni (Olt). căruia i-a prezentat o co­ municare întitulată: Contribuiion ă l'histoire des relations economiques entre l'Empire byzantin. ţinută la Bucureşti în Aprilie 1936. scrise de Despot-Vodă. la al V-lea Congres Internaţional de Studii Bizantine. la Sicile et le royaume dc Naples. Ostia. Dnia Sa a mai participat. Palermo. în şedinţa de închidere. Dl Profesor C. la adunarea Comitetului Inter­ naţional al Ştiinţelor Istorice. Publicaţii. Secţiunea de Istorie bizantină a acestui Congres şi-a însuşit noua formulă prezentată de Dnia Sa pentru organizarea viitoarelor congrese de Studii Bizan­ tine. Marinescu a luat parte. Cu acest prilej Dnia Sa a fost ales membru în comisiunea care va propune candidaturile cu ocazia realegerii Co­ mitetului Internaţional al Istoricilor. ţinut la Cluj în Octombrie 1936. Pompei. La 1 Mai 1936 Dnia Sa a citit într'o şedinţă a Academiei Române comunicarea: Două lucrări militare inedite. Dl Profesor C. Isteria universală.215 Vidinului (Bulgaria). 9. Le pape Nicolas V (1417—1455) ei son attitude envers l'empire byzantin. Dnia Sa a prezentat acestui congres o co­ municare cu titlul: Săbii brâncoveneşti (o punere la punct). Monreale. Marinescu a mai luat parte la al IV-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. A făcut o serie de comunicări în şedinţele săptămânale ale Muzeului Limbei Române. al Comisiunei Internaţionale a Învăţământului Istoriei şi al Comisiunei Internaţionale a Ma­ rilor Descoperiri Geografice. Această formulă a fost înfăţişată adunării plenare. întrunit la Sofia în . comunicare înfăţişată celui de-al IV-lea Congres Internaţional de Studii bizantine. 1. Paestum. Herculanum.

în şedinţa solemnă din 29 Mai 1936. Şedinţe. Cuvânt omagial la Academia Româ­ nă: 10 Iulie 1936. Generalul Gr. p. 4. T. 1936 Iulie 12. Gh.ştiinţifice. 1. Bucureşti. Cluj. încoronat cu un premiu de 2000 de pesete. p. 1935). Lucrările Dlui Vrof. 4. Bucureşti. 3. Crăiniceanu. Câteva acte făgărăşene. XXVIII. Dl Profesor Marinescu a ţinut la Cluj o conferinţă în cadrele Extensiunii Universitare. S. împrejurările tragice din Spania au întrerupt. invitat de cercul Tinerimea şi o a treia conferinţă. o alta la Târgul Mureşului.216 Septembrie 1934. Tom. Universul. în volumul de Omagiu Lapedatu. Nr. p. tomul IX. întâmpinând pe M. LIII. 1935—36. roi de Naples. LVI. Nr. Lacour Gayet. Analele Acade­ miei Române. . în acelaşi oraş. LVI. 1935—36. BCU 1 4 . Nr. Publicaţii .. I i i s t i t e t u l d e i s t o r i e română. 1936. 7. Bucureşti. 1936 Mai 30. Ghibănescu. Acest studiu mai întins (circa 400 de pagini în 8°). An. Cezar Papacostea. Viitorul. La politique orien­ tale d'Alţonse V d'Aragon. Studiul a fost tipărit în publicaţia Actes du IVe Congres International des Etudes byzantines Bulletin de lInstitut archeologique bulgare. tipărirea lucrării Dniei Sale. Alex.La Academia Română. 2. Lapedatu. când a izbucnit revoluţia spa­ niolă. Bucureşti. 3. Şedinţe. era pe cale de a ieşi de sub tipar. după •câte se pare. Viitorul. 8548. Cuvânt la Academia Ro­ mână pentru omagierea memoriei lui: 4 Octomvrie 1935. poftit fiind de Cluj / Central University Library Cluj Comandamentul Diviziei XX. Conferinţe. 2. An. 147. care era in curs de imprimare la Barcelona. Regele Carol II. 4. An. 8548. Bucureşti. Sofia. 1936 Iulie 12. XXVIII. Ana­ lele Academiei Române. Cuvânt la Academia Română pentru omagierea memoriei Iul: 13 Decemvrie 1935. Cuvânt omagial la Academia Ro­ mână: 10 Iulie 1936. f.

7. Cuvântare rostită la Con­ gresul general al F. 341. ţinut la Caransebeş: 6 Octomvrie 1935. 4. 1936 Martie 12. 5. La comemorarea unirii Ardealului şi Banatului cu ve­ chiul Regat. 1936. Nr. p. cu prile­ jul omagierii memoriei lui: 20 Februarie 1936. Piatră de Hotar. 5. XII + 844 p. Istoria Românilor ed. Episcopul Ivan al Clujului. Episcopul Roman Ciorogariu al Oradiei Mari. Bucureşti. 1. p. Trianonul în lumina istoriei în rev. 5. 2. LII. Articolul scris pentru Nr. 634. în 8. de 25 ani. An. Nr. 8. 1935 Decemvrie 17. Cuvânt la Senat. Bucureşti. 662. I. Dr. Naţiunea Română. Monitorul Oficial. Ivan în Revue de Transylvanie 1936. 1935 Octomvrie 9. 8. R. 3. An. An. Nr. Nr. Universul. O scrisoare cu privire la Congresul economic ţinut la Cluj: 9 Decemvrie 1935. Bucureşti. festiv.217 6. p. I. Leipzig. Ghibu. Lupaş. Nr. 1936 Martie 5. L I I . V I (1931—1935). 4. al ziarului Viitorul. 3. O. 146. Bucureşti. Naţiunea Română. Cluj. 1. Monitorul Ofi­ cial. 23. 1936 Iunie 25. Eduard Beneş în Revue de Transylvanie 1936. p. Nr. An. Bucureşti. iGuvânt BCU Cluj / lui: 23 Ianuarie 1936. Bucureşti. 9. Răspuns dlui O. Statul şi Biserica ortodoxă. 1936. IX. XXVIII. Lucrările Dlui Prof. Bucureşti. 1. Monitorul Ofi­ la Senat cu ocazia morţii Central University Library Cluj cial. X. p. p. Universul. 2. 1. Ursprung und Entvicklung der bedeutendsten konfessionellen Mibderheiten in Rumănien. pag. 302—303. 1935 Decemvrie 11. 1935. X. Cuvântări ocazionale. Lupaş). voi. 3. 15. Cluj. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (în colabo­ rare cu Prof. 1936.. Nr. în Senat: 1 Decemvrie 1935. „Cartea Românească". La jubileul de 100 de ani al Casinei Române din Bra­ şov: 4 Ianuarie 1936. Jena u. 297. N. An. 1935 Octomvrie 28. Arad. Despre biserica română unită. Cluj. 1936 Ianuarie 9. La „Viitorul". . 21. pag. 5.

1936. în 8°. a) Publicaţii. 1935. 11 p. //. 4. (Estratto da „Gli Studi Romani nel Mondo". 1936.218 6. Vinulescu: 1. Cartea Românească. Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea po­ litică a Ţărilor Romane la sfârşitul veacului XVII. PuFlicaţiuni franceze privitoare la Isto­ BCU Cartea Românească. 1. VI. O contribuţie la istoricul presei româneşti. VI. Bucureşti. 2. Anuarul Inst. Cartea Românească. Emil Panaitescu. 8. Prof. Patru rapoarte oficiale privitoare la situaţia regiunii? miniere în timpul răscoalei ţăranilor din Transilvania la anul 1784. XIII. Contribuţii la colonizările din Banat 1786. A colaborat la „Anuarul Institutului de Istorie Naţio­ nală" V I şi la „Revue de Transylvanie".) Bologna. 7. Lucrările personalului ştiinţific auxiliar. Istoria antică. A. Confe­ rinţă la Ravenna invitat pentru ciclul de Studi Byzantini: La cliiesa Principesca di Curtea de Argeş in România. Voevodatul Transilvaniei în sec. Revue de Transylvanie şi Gândul Românesc. 1936. II. 15. Naţională voi. Cluj. Georgescu: 1. 3. Comuni­ care la Academia Română în sesiunea gen. de Ist. Naţională voi. X I I şi XIII. VI. Cluj. de Ist. Moga: 1. din Maiu 1936. Ibidem. ria Românilor. Colaborări la Anuarul Institutului de Istorie Naţională voi. 2. Cluj / Central University Library Cluj 2. Anuarul' Inst. Colaborări la Revue de Transylvanie. "1936 în 8°. Momenti della civilitâ Rona nella Mesia. Problema Ţării Loviştei şi Ducatul Amlaşului. Proiectul unui bust a lui Cuza. Voi. 3. 2. Cluj. Cluj. 1936. . Veress? Cluj. 3. Gh. 1936. Cartea Românească. 'Cum scrie istorie şi cum editează documente dl Dr. b) Conferinţe: A fost invitat să ţină 1 conferinţă la Instituto di Studi Ro­ mani din Roma: Le strade romane nella România. 35 p. Dări de seamă I.

„Jiri Balş" (Necrolog) în revista de artă „Umeni" IX. p. Praha. Birâ: Magyar muveszet es erdelyi muveszet" (Arta ungară şi arta ardeleană). Prof. p. 4. 7. p. 1936. . p. II. în „Zeitschrift fur Kunstgeschichte" Bd. Nr. Delegat al Facultăţii de Litere şi al Univer­ sităţii la al XIV. (Sub presă. Recenzie în „Re­ vista Istorică" XXI. p.. 7—9. 1936. Congrese. 4 H. Nr. 35 pag. 282—293. 8. 1935. 318-321. p. 5. Cluj. Sibiu. p. 198—202. 1. 6. 4. Bucu­ reşti. „fluliu Teutsch" în revista „Gând Românesc IV. 2.fVictor Roth" în revista „Gând Românesc" IV. care va avea loc între 31 Aug. Cluj. Recenzie în revista „Gând Româ­ nesc" IV. „Balogh J. 7. 1936.219« 16. 1935. „Die Stellung Siebenburgens in der byzzantinischen Kunstgeschichte" in „Actes du IV-e Congres internaţional des BCU Cluj / Central University Library Cluj fitudes byzantines" Sofia. Istoria generală a artelor. 8° 44 pag. (sub presă în editura Congresului. 154—156. Văleni. 362—366. p. 1936. 1935. „1. „Begriff und Erţorschung der nationalen Kunst" rezu­ mat al comunicării ce se va face la al XlV-lea Congres inter­ naţional de istoria artei din Elveţia între 31 Aug—9 Sept. 2. A anunţat co- . 1935. 1936 şi în ungureşte în ziarul „Ellenzek" din 22. 108. 278—322. (sub presă). 2. Nr. 10. şi în „Siebenburgische Vierteljahrschrift" 58 Jahrg. „Bl Bela Bartok şi muzica românească" în revista „Gând Românesc" IV. Cluj. p. Nr. 1936 şi separat. 120—126. 9. Din „Revue de Transylvanie" Tome II. Congres internaţional de istoria. aprox. Nr. Cluj. I I I . 3. artei din Elveţia. 1936. 129. Publicaţii ştiinţifice. Berlin. 5«. 1936. 3. Coriolan Petranu: I.—9 Sept. 2. şi 10 ilustr. „Noui cercetări şi aprecieri asupra arhitecturii în lemn din Ardeal".).) 3. „Influence de l'art populaire des Roumains sur Ies autres Peuples de Roumanie et sur Ies peuples voisins".: Mârton es Gyorgy kolozsvări szobrăszok" (Sculptorii Martin şi Gheorghe din Cluj).

Publicaţii. Conferinţe: A ţinut conferinţe în cadrele Extensiunei Universitare la Cluj (Problema Parcurilor noastre naţionale). „Cum se judecă o operă arhi­ tectonică" Arad. 10-year. 31. Ca inspector onor. al muzeelor. Voi. Publicaţii ştiinţifice: 1. Etnografie şi folklor. în Jour­ nal of the English Folk Dance and Song Library Cluj BCU Cluj / Central University Society. Conferinţa de bibliograrfie generală. Prof. p. „Arta Romei Creştine" în seria conferinţelor organizate de Agru etc. „The Roumanian Hobby-horse. 2. Bulletin of the International Committee of Histori­ cal Sciences. 1. R. Conf. Paris. Bibliografia istoriografiei române în 1935. (Vezi la Act. „Influenţa artei româneşti asupra artei altor popoare" Cluj în şedinţa plenară a secţiilor Astrei. la Hunedoara (Regiunea Pădurenilor). Tradiţie şi modernism. VIII. dif. London. p. p. II. Călătorie de stu­ diu în U. the Căluşari". 1935. 3. 195-359. Nr. Mai multe articole asupra problemelor muzeale şi a parcurilor naţionale etnografice. S. IV. . 2. Part. Voi. la Universitatea Populară Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. 4. 97—111. 1936.220 municarea: „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst" pentru secţia IX. 1. In­ ternational Festival Numbr. „Efectul artei româneşti" în cadrele Extensiunii Univ la Cluj. Washington-Paris. Romulus Vuia. 2. supl. didactică). supl. II. Ca expert al autorităţilor şi particularilor. Altă activitate: 1. 17. 2. I. Conferinţe publice. 3.. S. Internatio­ nal Bibliography of Historical Sciences. Ioachim Crăciun. 1935. Liste mondiale des periodiques historiques (partea Ro­ mâniei). III.

Tom.. 9. Cartea Românească. Baba Novac.Cluj / Central University Library p. II. Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930. An. 1936. 716—739. în 8°. 6. Tip. Cluj. p. T. 1920—1930. 4. p. Mateescu. A continuat tipărirea periodicului „Bibliotheca Bibliolo­ gica" în limba română şi franceză. XII + 50 p. XIV. Publicaţie tipărită cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj. An. Generalul lui Mihaiu Viteazul. Cluj. Nr. I. Tip. 1936. (Extras din Gazeta Ilustrată. p. Crăciun: Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu. 1936. 1936. 14 p. Bucureşti. (în colaborare cu I. 11 p. 1931—1935. 13. Tip. 22. p. p. An. Note şi recenzii. VI. Nr. Bibliotheca Bibliologica. Cluj. O. I I . Tip. Imprimeria Naţională. 1931—1935. Anuarul Institutului BCU Cluj. Bibliografii româneşti apărute între 1930 şi 1935. II. 1934. Cartea Româ­ nească. (Cluj. Cluj. Tip. II. în 8°. 321 p. 7. 71—79). 1935—1936 p. Recenzii în Revue de Transylvanie. Anuarul Institu­ tului de Istorie Naţională. I. Cluj. 1936. Cluj. 787—792. 1936.. 2—4. 4. Tip. 11. Originea lui Mihaiu Viteazul. Comuni­ care ţinută la Secţiunea istorică a Astrei din IGluj. Ed. 1936. An. Nr. 3. în 8° 150 p. Cartea Românească. în 8°. 237—240. 5. Cluj de Istorie Naţională. în "8°. Baba Novac. . VI. 29 p. 103—108. Revue de Transylvanie. Breazu). 322-343. 1865—1934: Cluj. 10. Buletinul Oficial al Muni­ cipiului Cluj. Onişor. p. An. An. XI. G. V. 5. Cluj. 21. 769—775. Ioan Bianu. 2—4. 1936. Generalul lui Mihaiu Viteazul. Nr. în 8°. în 8°. Cartea Românească. Naţională..221 3. Baba Novac şi oraşul Cluj. 1936. Renaşterea. G. p. M. Nr. din care au apărut în acest an: Nr. An. 1892—1929": Bio-bibTiografie. 1936. 111—124. Crăciun: Bio-Bibliografia lui Gheorghe BogdanDuică. Cluj. 1856—1935. 2—4.. VI. L'Universite roumaine et l'Universite hongroise de Transylvanie. 8. 795-801. Cluj. 29 p. Cartea Rom. 685— 707. Anuarul Institutului de Istorie Naţională. 1931—1935. Necrolog..

Victoria. Tip. Teză de doctorat în Me­ dicină şi Chirurgie. Cartea Românească. Imprimeria Naţională. 29 Ianuarie şi 12 Maiu 1936. Nr. Şase teze de doctorat. Nr. BCU IV. Library Cluj Cluj / Central University A reconstituit pentru întâia oară steagul lui Mihaiu Vi­ teazul. în numele Comitetului de iniţiativă. Roth: Bibliografia publicaţiilor Institutelor medico-legale din România. V. M. care se arborează în fiecare an deasupra crucii lui Baba Novac în ziua Eroilor şi care steag se păstrează în Sala •de onoare a Primăriei Municipiului Cluj. Cuvântare festivă ţinută cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj în ziua Eroilor. Comunicări ţinute la Secţiunea istorică a „Astrei" din (Cluj. Crăciun: Bio-Bibliografia Dlui Alexandru Lăpedatu. Cluj. 40 p. 2. 1936. 1936. 1920—1935. 7. Tip. E. cu ocazia împlinirii vârstei de 60 ani. 1936. Bologa: Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936. I. în 8°. Conferinţe şi cuvântări ocazionale. Bu­ cureşti.222 Nr. 1. 8. (In colaborare cu Lia M. O. Dima). 21 Maiu 1936. în 8°. I I + 108 p. Cluj. III. 6. Altă activitate. în 8°. . 1876—1936. 55 p.

BCU Cluj / Central FACULTATEA University Library Cluj DE ŞTIINŢE .

Archivar: Sofia Deva născ. Ajutor-Secretar: Emil Deva. Prim-pedel: Iacob Mureşan. 1920--21 ADRIAN OSTROGOVICH „ „ „ 1921--22. Secretar: Dumitru iGonstantinescu matici). Personalul Decanatului. Papp. 1935). 1935). Lista foştilor Decani. 1919--20. STANCIU (dela 1 Nov. (licenţiat în Mate­ . ALEXANDRU BORZA (dela 1 Nov. 1. MERUŢIU (până la 3l Oct. SCRIBAN „ „ AUREL ANGELESCU „ „ „ 1927--28 IOAN POPESCU-VOITEŞTl „ „ „ 1928--29 „ 1929--30 AUGUSTIN MAIOR „ „ „ 1930--31 THEODOR ANGHELUŢĂ „ „ BCU Cluj / Central University Library Cluj „ 1931--32 VASILE MERUŢIU „ „ VICTOR STANCIU în anul univ. Prodecan: V. Pedel: Vasile Chiorean. Decan: V. 1934--35 2. 1922--23 GHEORGHE BRATU „ „ „ 1923--24 „ 1924--25 GHEORGHE SPACU „ „ „ 1925--26 IOAN GRINŢESCU „ „ „ 1926--27 IOAN A. 1935). DIMITRIE CĂLUGĂREANU în anul univ. STANCIU (până la 31 Oct. 1935). 1933--34. V.A) DECANATUL. 1932--33.

Borza Alexandru. Membru al Societăţii matematice şi al Societăţii Astronomice din Franţa. Decan în 1935—36. Numit în învăţământ în Nov. Profesor titular la catedra de Geometrie Descriptivă infinitezimală. 1920—21. al Societăţii „Gazeta matematică". al Socie­ tăţii Circolo Matematico di Palermo Italia. Doctor în Ştiinţele Matematice. Personala! didactic. al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. BCU Coroana României în gradul Răsplata Muncii pentru învăţământ clasa I. ' 3. 1919. germane. născut la 31 Martie 1884. Cluj / Central University Library Cluj de Ofiţer. al Soc. al Societăţii Unione mat. Prodecan în 1919—20. 1904. Directorul Institutului de Botanică sistematică. Membru în secţiunea ştiinţifică a Asoc. Suplineşte catedra de Teoria funcţiilor dela 1 Ianuarie 1930. 1921 prof. al Socetâţii Gazeta Matematică Bucureşti. Angheluţă Theodor. al Societăţii mat. licenţiat în teologie. Abramescu Nicolae.3. al „Societăţii Transilvane de Ştiinţe Naturale" din Si­ biu. 2. de ştiinţe din Cluj. agregat la 15 Sept. Membru al Societăţii române de ştiinţe din Bucureşti. Membru extern al „Societăţii pentru Fauna şi Flora Fen1 4 AHTJAKTJL 1 9 3 5 / 3 6 15 . Membru al Societăţii de matematici din Franţa şi al Societăţii Astrono­ mice din Franţa. „Astra" şi a „Ateneului Român" din Bucu­ reşti. în Târgovişte. Preşedinte al Comitetului de Cen­ zori pentru Căminuri. Profesor titular la catedra de Algebră superioară. Doctor în ştiinţele naturale. în Alba Iulia. Membru corespondent al „Societăţii Botanice Cehoslo­ vace". Protopop onorar. Coroana României în grad de Coman­ dor. al Societăţii de Ştiinţe din Bucureşti. al Muzeului Botanic şi al Gradinei Botanice din Cluj. Conferenţiar la 1 Nov. născut în anul 1882. Profesori titulari: 1. Decan al Facultăţii de ştiinţe în 1930—31 şi prodecan în anul 1931—32. născut în anul 1887. titular la 15 Martie 1926. italiana. Referent la Zentralblatt fiir Mathematik Germania. Doctor în ma­ tematici.

Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Botanice din Franţa. cavaler cl. Neamţ. Ilfov. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Nu- v . de Ştiinţe din Bucureşti. Preşedintele grupului românesc din Uniunea Geobotanică a Carpaţilor. 5. 1929—20. Profesor suplinitor Ia Ca­ tedra de Calcul diferenţial şi integral. Profesor agregat dela 1 Nov.226 nică" din Helsingfors. Cavaler al Le­ giunii de Onoare din Franţa. I . Răsplata Muncii pentru biserică cl. Soc. al Soc. 1922—23. Membru activ al Acade­ miei de Ştiinţe din România. Profesor titular de Astronomie şi direc­ torul Observatorului Astronomic. Soc. Meritul Cultural pentru Ştiinţă. Crucea comemorativă a mare­ lui război cu bareta Mărăşeşti. Membru în Comisiunea Mo­ numentelor Naturii. I. titular dela 1923 la catedra de Fizică generală experimentală. Fost secretar general al Ministe­ rului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor în timpul dela 1. Gheorghe. în comuna Girov. Ordinul Ferdinand I. 1924—25 şi 1929-30. A. II. 1919. Doctor în Ştiinţele Matematice dela Fa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cultatea de Ştiinţe din Paris şi fost Astronom Adjoint la Ob­ servatorul din Paris. rom. Naturaliştilor din Româ­ nia. Director al Biuroului ei Ştiinţific şi pre­ şedinte al Comisiunii pentru Ardeal.jud. Răsplata Muncii p. Doctor în ştiinţele fizice. Numit profesor de liceu la 15 Decembrie 1909. I. al Soc. Societe Astronomique de France. VI. Societâ Astronomica Italiana din Milano şi Circolo Matematico di Palermo. născut la 25 Februarie 1881. Societe Mathematique de France. 6. 4. Italia. al Soc. Numit asistent la Institutul de Fiziologie" din Bucureşti la 1 Noembrie 1905. Membru al Societăţilor de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. şi Vulturul României în gradul de Cavaler. în Bu­ cureşti. reg. Bratu Gheorghe. născut la 28 Februarie 1880. Gazeta Matematică din Bucu­ reşti. Mare Ofiţer al Coroanei României. Prodecan în 1921—22. Membru al Societăţilor următoare: Societatea de Ştiinţe din Cluj. născut la 1 Martie 1876 în Iaşi. Decan în 1923—24. . Piu al IX-lea. Dima. I. jud. Doctor în ştiinţe naturale. de Geografie. Mare Ofiţer al Stelei României. IV. Comandor cu stea al Ord. Directorul Institutului de Fizică generală experi­ mentală. con­ strucţii şcolare cl. Membru onorar al Societăţii de Horticultura din Româ­ nia şi preşedinte al filialei Cluj. Ofiţer al Coroanei României. 1931. Grădinescu Aristide.

The International "Faculty of Sciences din Londra. 7. însărcinat cu organizarea laboratorului de Biologie al Casei Şcoalelor din Bucureşti (1913). Membru al Soc. Fost decan în anul 1925—26. Preşedinte al Societăţi de Endocrinologie. Decoraţii: Medalia jubilară Carol I. Do­ BCU Facult. 8. Crucea comemorativă de războiu (i916—1918) şi „Răsplata Muncii" pentru 25 de ani în serviciul Statului. de Ştiinţe din Paris. Naturale şi al Soc. Membru al Reuniunii româ­ ne de Biologie. Direc­ torul Institutului de Botanica generală. 11 Mai 1911). Membru al "Soc. Naturaliştilor 'din România.227 imit profesor agregatЛа: 10 Feoruarie 1928. Membru al Reuniunii Române de Biologie. helvetice de Şf. prodecan în anul 1926—27. Fost elev al Şcoalei Normale Superioare din Paris. Medalia Jubilară Carol I. Premiat*de Universitatea din Bucureşti cu premiul Hille. Crucea comemorativă a Războiului 1916—19if8. Membru al Societă­ ţii Regale române'de Geografie şi al Societăţii Naturaliştilor -din Bucureşti. Numit prin concurs profesor de Botanică cu titlul provizor la Şcoala centrală de Agricultură dela Herăs­ trău (Bucureşti. Cru•cea Meritului Sanitar. I. Dumitru. Bărbăţie şi Credinţă cl. Membru al Soc. titular dela 3 Apri­ l i e 1931 la. Profesor agregat de Mecanică Raţională dela 15 Mai 1931. secţia Bucureşti şi Cluj. Deutsche Botanische "Gesellschalt din Berlin. Născut la 14 Maiu 1901. sec­ ţia Cluj. Premiat de Academia Română cu premiul Adamachi. în Broşteni—Neamţ. I. Asistent la Institutul "Botanic al aceleaşi Universităţi (1897—T898). Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Numiţi profesor agregat la 4 "Sept. 1919 şi apoi profesor titular de Botanică generală (Ana­ tomie şi fiziologie vegetală) la Universitatea din Cluj. în Bucu­ reşti. naturale (1902) şi Diplomat în Farmacie dela Universitatea din Geneva (1898). medalia „Bărbăţie şi Cre­ dinţă" cl. Membru în! Comitetul "Societăţii de Ştiinţe din Cluj. născut la 13 Ianuarie 1874. I. Ionescu V. Gy­ necologie şi Obstetrică din Cluj. Cluj cent de Botanică la Cluj / Central University Library din Geneva de­ l a 14 Mâi 1903. Membru titular al Academiei de Ştiinţe. Doctor în Şt. .catedrale Fiziologie generală (animală). Grinţeseu Ioan. de Ştiinţe a Univ. Cavaler al Coroanei României. Membru la „Societe de Chimie-biologiaue" din Paris. Doctor în ştiinţele Matematice dela Fac. Direc­ torul Institutului-de Fiziologie generală.

Societatea de ştiinţe din. Medalia jubilară Carol I. Stanislas" cu spade. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. Directorul Institutului de geografie. (străine). Mureş. Cluj. Doctor în matematici. Societatea de ştiinţe din Bucureşti. Decan în 1931—32. С1ш\ Societatea „Ga­ zeta Matematică": 9. 19l9. Societe mathematique de France. Doctor în Geografie. Gen. Reg. 1ида Gheorghe. născut la 21 August 1882. Membru al Soc. studii fizico-matematice. Inginer. Profesional. Fost director al liceului din Tulcea. numit la 29) ia­ nuarie 1920. 11.. Maior Augustin. Membru în Comitetul Soc. fost Inspector al şcoalelor particulare. jud. al înv. Bărbăţie şi Credinţă cl. de Ştiinţe din Cluj. Fost Secretar General al Ministerului Cultelor şi Artelor. Membru în Co­ mitetul Societăţii Regale Române de Geografie. născut la 3' Ianuarie 1881. Ofiţer „Steaua României". Comandor al Coroanei României. Răs­ BCU Cluj / Central University Library Cluj plata muncii pentru învăţământ cl. Crucea comemorativă a Răz­ boiului 1916—19ц8. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. fost Membru în Consiliul General al Ins­ trucţiunii. Co­ roana României în grad de Comandor. fost Inspector general. Numit profesor agregat la 1 Oct. în Năsăud. a Inginerilor din România. Membru al' societăţilor: Association des Anciens eleves de l'Ecole Normale Superieure. Fost Decan şi Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe. 10..25 Octomvrie 1871. Cavaler al Coroanei României. Fost Director central la P. I. fost Preşedinte al comisiunii de verificarea titlu­ rilor şi drepturilor profesorilor secundari din Ardeal. Cavaler „Coroana României" cu spade. şi al şcoalelor Comerciale.228 Profesor titular dela Г M i e 1934. Avântul Ţării 1913. jud Năsăud. Române de Geografie. Răsplata muncii pen­ tru învăţământ cl. Meruţia Vasile. Suplineşte şi catedra de Geografie generală. „St. în Bra^ şov. Pro­ fesor titular de Fizică teoretică şi aplicată. I. T. numit lfr 1 Noembrie 1923. Profesor titular de geografie fizică şi descriptiva. Prodecan din 1932— 33. Răsplata Muncii pentru învăţământ «•L I. . T. Membru al Soc. Profesor titular al Catedrei de Matematici generale. în Reghinul-Săsesc. I. născut la 13. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului.

geologice Române din Bucureşti. Geol. Regale "Române de Geografie. Asistent la Laboratorul de Chimie Generală -al aceleaşi Universităţi dela 1 Noembrie 1894 până la 31 Mar­ tie 1898 când a trecut ca Asistent la Laboratorul Se Chimie organică al Universităţii din Bucureşti. Fost membru în Cornisiunea Medico-legală din Bucureşti. Dr. N . J. 1919. născut . Membru şi vicepreşedinte âl Soc. Membru al Societăţii geologice fran­ ceze (Soc. Mem­ bru în Internationaler Bohrtechniker Verband ( I . Istrati. Membru al Soc. Docent în Chimia organică. 1919. . Cluj. iîn comuna Voiteşti-Gorj. ~Naturâliştilor din Bucureşti. de Ştiinţe din Cluj. J4umit conferenţiar de Chimie Generală cu începerea anului şcolar 1908—1909. I. B. Membru al Soc. Oslrogovićh Adrian.la 1. născut la 18 Noembrie 1876. Italia. numit la 1 Oct. de France). Membru al Asoc. înaintat Şef de lucrări la 1 No­ embrie 1899 la acelaş Laborator de Chimie organică al Fac. reales pe anul şcolar 1922—23. Februa­ rie 1907 (primul examen de Docenţă în chimie din ţară). ) şi In iCbmitetul de conducere Krassin. Director al Institutului de Ge­ ologie şi Paleontologie. în Lecce. Membru al Soc. Membru geolog colaborator şi fost director şi geolog şef al Institutului Creologic al Tlmâniei. Medalia jubilară „Carol I " . Vicepreşedinte al Societăţii •dt Ştiinţe din Cluj. Library şi chimie industrială şiCluj / Central University precumCluj al Societă­ ţii de chimie din Franţa (Paris). al Soc. Membru al Societăţii italiene de chimie (Roma). Lineenne din Xyon. . Papescu-Voiteşti Ioan. Membru alSoc. Profesor titular de chimie generală la Univ. de Ştiinţe din Bucureşti. fost vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe şi al Reuniunei Inologice din Bucureşti. Comandor al iCIoroanei României. al Societăţii italiene de BCU aplicată (Milano). Doctor în chimie (30 Octomvrie 1893) şi diplo­ mat în Farmacie (Noembrie 1895) dela Universitatea din Flo­ renţa (Italia).6 August 1870. „Geologische Cresellscaft "in Wien". Ingine­ rilor şi Tećrmićienilor sffin Industria îiriiriieră xlin România. Numit profesor titular de Geologie şi Paleontologie la 1 Oct. Membru coresp. Fost decan în anul 1928—29. Decanul Facultăţii de Ştiinţe în anul 1921—22.'Membru âl "Soc. geol. Director al Institului de chimie şi al Laboralorului de chimie generală. Răsplata Muncii pentru învăţământ ćl.ш 12. fiind chemat de re­ gretatul Prof. Ofiţer „Corona d'Italia". 13. de Beljjique. Numit Conferenţiar definitiv la 1 Aprilie J912.

Subdirectorul laboratorului Arago. Rădulescu. membru alî Comisiunil manumente*lor naturii. Racoviţă G. Preşedinte (1910). Războiul 1913 şi 1916—1918.Quj. Direc­ torul revistelor '„Archives de Zoologie experimentale et ge­ nerale Paris". Dan. Bene Merente Cl. 289—1932). anexa Sorbonei din Paris (1900—1920). Ofiţer al Coroanei României. membru al Soc. Paris". Co­ roana României în grad de mare Cruce. Preşedinte" al Soc. Meritul In­ dustrial cl. OL No. Preşedintele Comisiei ser­ bărilor din Octombrie 1930. . germane. Carpatine Transilvane. organizator şi fost Director ştiinţific al Institutului Chimic Militar. Corespondent-al: Institutului in­ ternaţional de colaboraţie intelectuală (Soc. al.da onoare al-„Societe Zoologique de France. Preşedinte . Universităţii. (1929-^30). membru protecator al Frăţiei-Muntene Cluj. născut la 15L Noembrie 1868Ла Iaşi. Rector. olandeze. „Coroana Belgiei"" în grad de ofiţer. Universităţii din Cluj (1922—1926). Doctor în ştiinţele naturaie (Paris 1896). etc. Ćtudes sur l'Histoire natureile du Domaine souterrain Paris şi Cluj" şi „Lucrările Institutu­ lui de Speologie din Cluj' . Prorector în 1930—31. 1929). Medalia jubilară „Carol I". Mare Cruce al Stelei' Române. Magna cum laude al' Universităţii din Berlin. Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Library Cluj Senatorul. fost consulent tehnic al Minis­ terului Armatei. Comandor al Legiunei de Onoare Franţa. Licenţiat în drept (Paris 1889). al Societede Speologie. Chimice franceze. Dr. Paris". Comandor al Stelei Române. născut la 26 Noembrie 1884'la Bucu­ reşti. Fost Direc­ tor ştiinţific al laboratorului de cercetări al Direcţiei Gazelor în Ministerul Armatei. Membru fondator al Turing Clubului României secţia Bucureşti şi Cluj. Răsplata Muncii cl. Naţiunilor). Director al Laboratorului de Chimie Fizi­ cală şi Electrochimie al Universităţii. Naturalistul expediţiei."238 Membru al Soc. 15. Cluj. Belgica 1897—99). r . etc. Profesor titular de Biologie şi Directorul Institutului de Speologie (1 Mai 1920). I. (Mon. Comandor al însemnului pen­ tru Merit. Pro­ fesor titular de Chimie Fizicală şi Electrochimie. I. membru de onoare al Soc. „Biospeologica. Г. Emil. de' Chimie din România secţ. antartice belgiene S. 14. S.. American Asocîatîon of'PetroleumigeoldgistšColaborator la Revue de geologie et des Sciences Gonnexes. Preşedintele Academiei Române (1927— BCU Cluj / Central University din .

Scriban A. Profesor titular de geometrie analitică deTa 1 Aprilie 1931. în Iaşi. Răsplata Muncii cl. Polonia Restituta. Doctor în matematici şi licenţiat în filosofie. Iorga din Bucureşti. Soc. Membru al Academiei Internaţionale de Is­ toria Ştiinţelor (Paris) şi al Academiei Masaryk (Praga). astronomică din Franţa. Membru conferenţiar sau de onoare al Univ. Membru al urmă­ toarelor societăţi ştiinţifice: Societăţile matematice din Ro­ mânia. Fost deputat (1931—32). al Soc. politecnică ro­ mână. In învăţământ din 1916. Gazeta Matematică. I. 16. la T. Circolo matematico di Palermo. de Geografie. Directorul Institutului Zoologic. numit în Noembrie 1919. Profesor titular de Zoologie şi Anatomie Comparată. Soc. născut la 3 Dec. Matematici din Ro­ mânia. Membru al Secţiunilor ştiinţifice al „As­ trei". Soc. Polonia. 1893. Colaborator de onoare la Revista de Ciencias a Universităţii din Lima (Peru).231 Premiat cu diverse premii şi stipendii internaţionale pen­ tru activitatea ştiinţifică în specialitate. Aso­ ciaţia franceză pentru înaintarea ştiinţelor. BCU Cluj / Central onoare al Congresului Mate­ Preşedinte de University Library Cluj maticienilor Polonezi (1931). Membru de onoare al Socie­ tăţii Matematice din Belgia şi al Societăţii de Geografie din Lima (Peru). Co­ respondent la „Societas Scientiarum Varsoviensis" şi la So­ ciete Royale des Sciences de Liege". Severin. Reg. Membru în iGomitetul aso­ ciaţiei Prietenii gândirei şi artei franceze. Vicepreşedinte (1929) al Soc. Fost decan în anul 1926—27. de Ştiinţe din Cluj. Legîon . I. primul (cu media zece) la examenul de capacitate de prof. prodecan în 1927—28. Române de ştiinţe din Bucureşti. Membru al Ate­ neului Român. al Tinerimei Române şi Ateneului N. Doctor în ştiinţele naturale. Comandor al ord. al Ateneului Câmpia şi al Prietenilor Poloniei. Soc. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. română de filosofie. Cavaler al ord. Rom. Laureat al Academiei de Ştiinţe din Paris şi al Academiei Române. al Casei Luminei din Severin. p. 17. născut în Noembrie 1879. Soc. Asociaţia istorici­ lor români. Severin 1932). Mem­ bri. ştiin­ ţifică Timişoara. libere din Craiova şi Ploeşti. History of Science Society. Preşedinte (l929) al Soc. 25 ani de serviciu. Secretarul re­ vistei Mathematica. Sergescu Petre. secundar. Ioan. Secretar general şi organizator al congreselor mate­ maticienilor români (Cluj 1929. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Franţa.

Spacu Gheorghe. Fost Susecretar de Stat la Ministerul Agriculturii.. născut la 5 Decembrie 1883. Crucea comemorativă a războiului 1916— 19i8. Franţa. II Meritul Cultural. Făgăraş. Rene Gabriel Jeannel. agregat la 1 Sept. 21. în Viştea de jos. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Director al Inst. Stanciu Victor. Membru al Societăţii chimice din Berlin. Membru corespondent al Academiei de şti­ inţe din România. Secre­ tar general al Societăţii de ştiinţe din Cluj. I. Doctor în Ştiinţele naturale. Inginerilor şi tehnicieni­ lor din Industria minieră din România. Petrografie. Profesor Titular de Mineralogie şi Petrogjraiie. Ca­ valer al ord. născut la 22 Martie 1879 în Pa­ ris. Membru al So­ cietăţii de chimie din Paris şi al Socetăţii de Chimie Ame­ ricane din Washington. Răsplata Muncii pentru 25 ani de serviciu şi alte ordine. Comandor al Coroane Române. în Bucureşti. născut la 28 Octombrie 1884. 20. Minera­ de Cluj / Central University Library Cluj logilor germani. Maestru de Con­ ferinţe la Toulouse. Director al Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică. Profesori de onoare. Steaua României. Membru al Societăţii de chimie germane. Preşedinte al secţiei ştiinţifice a „Astrei" Sibiu. Doctor în chimie. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Bărbăţie şi credinţă. Doctor în Ştiinţe şi în Medicină. Membru al Asoc. Vicepreşedinte al Societăţii de chi­ mie din Bucureşti. 18. numit profesor agregat la 1 Nov. titular de chimie anorganică şi analitică dela 1923. Rector în 1925—26. Doctor în chimie. Membru al Societăţii de chimie din Franţa. Vi­ cepreşedinte al „Societăţii de chimie din România". de Mineralogie. 1919. Tănăsescu I. Ioan. Prof. Cavaler cl. I. Profesor titular de biologie (1920—1931) şi Subdirector al Institutului de Speologie din Cluj (i920— . 1919. Prodecan în 1923—24. Prifesor titular dela 1 Ianuarie 1931. născut la 23 Februarie 1892. 19. în Iaşi. Decan în 1924—25. Profesor agregat la catedra de chimie organică dela 23 Noembrie 1927. Prorector 1926—27. numit prof. pentru ştiinţă. Membru al Academiei Române. Mem­ bru al SocietăţiiBCU ştiinţe din Cluj.232 d'honneur. Membru al Soc. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl.

în crauna Saint Cloud (Franţa). Volta. Insărcin. Annales du Muieum (Zoologie) „Revue Francaise d Entomologie. pentru Merit. Profesor agregat la Universitatea din Paris. Conferenţiar angajat cu contract Rect. Membru în Comisiunea permanentă a congreselor internaţionale de Entomologie. Născut în 1873. 26. I. Câte dTvoire). etc. Min. Membru al Academiei Române. 22. Profesor de Analiză superioară. Membru al „Societas Scientiarum Varsoviensis".233 1927). Instr. Pierrc A. MembruBCU Soc. Decoraţii: Marea cruce cu cordon a ord. Fost preşedinte al Adunărei Deputaţi­ lor. însărcinat cu crearea unui Vivariu. asociat misiunei Muzeului de istorie naturală din Paris (1930—31). Expediţii ştiinţifice: In regiunea Nilului supe­ rior (1921—4922). 28. Doctor în mate­ matici. Subdirectorul Institutului de Speologie. numit la 1. Ofiţer al Stelei României. Jugoslavia. Doctor honoris causa al Universităţii din Madrid. 1920 Basel (Elveţia). Profesor la Şcoala Politehnică din Bucureşti. etc. V. Italia şi Franţa. Doctor honoris causa al Universităţei din Varşovia. Chappuis. 1927./ Central University Library Cluj şi Franţa. Pompeiu Dimitrie. apoi numit Profe­ sor de Entomologie la „Musee naţional d'Histoire naturelle" din Paris. de Ştiinţe din Cluj. Coroana României. . Adjunct: 23. 17863. Regiunea fluviului Omo (Abi­ sinia) şi Vulcanului Elgon. Răs­ plata Muncii pentru învăţământ cl. Membru corespondent al Academiei Române. Membru al Ateneului Ro­ mân din Bucureşti. Doctor în ştiinţe. No. Director al Semina­ rului de matematici. Fost preşedinte al Consiliului Permanent al Instrucţiunei Publice. ştiinţi­ fice: Exploraţii speologice anuale în România. 1735. No. VI. în Nordul Saharei (1929). Ofiţer al ord. în Vestul Africei (Sahara. Directorul Revistelor: l'Abeille. Născut la 5 Septembrie 1891. Profesor titular de Teoria Funcţiunilor la Universitatea din Bucureşti. Legiunea de onoare. Comandor al ord. Ofiţer al Legiunei de onoare. XII. Misiunea oficială hydroIrîologică în Africa centrală. etc. 1922. al Cluj Matematice din România Membru al Soc.

a cursului de Fizică Generală pentru studenţii naturalişti. In Dec. 24. Doctor în matematici din Paris. Conferenţiar definitiv în 1930. născută în anul 1894 în comuna Iaşi. Do­ cent la Universitatea din Cluj în 1929. Franceze de Fizică. Conferenţiar provi­ zoriu de Analiză Matematică din 1 Dec. născut la 13 Dec. Şef de lucrări la Universitatea din Bucureşti. Examen de capacitate! pentru profesori secundari. Docent în specialitatea „Teo­ ria funcţiilor" dela Universitatea din Bucureşti. Docenţă dela Universitatea din Cluj în 1930. Membru corespondent aî Academiei de Ştiinţe din România. Intrat în învăţământ în 1919. Bursier prin concurs al Casei Şcoa­ lelor pentru studii în străinătate. însărcinată pentru anii 1929—1930. Conferenţiară provizorie de Chimie Alimentară la Universitatea din Cluj în 1926. de Ştiinţe din Cluj. Doctor în Fizică dela Sorbona în 1925. Ianuarie 1926. Şef de lucrări la Universitatea din Cluj. Călugăreanu. ca asistent la Uni­ versitatea din Bucureşti. al Soc.234 Conferenţiari. al Soc. 'iRomâne de Fizică. docenţa trans­ ferată la Univ. 1935 Consiliul Facultăţii şi Senatului Universitar au propus ridicarea conferinţei ce deţine.. Doctor în Chimie dela Universitatea din Cluj în 1922. născut la Iaşi la 16 Iulie 1902. Membru al So- . pentru anul 1929—30. Conferenţiar provizor de Fizică la Universitatea din Cluj. a Societăţii de Chimie din Bucureşti şi a Societăţii de Chimie din Paris. Membră a Societăţii de ştiinţe din Cluj. Asistent la Institutul pentru în­ văţământul Matematicei. George D. Con­ ferenţiară suplinitoare de Chimie Analitică la Universitatea din Cluj. Membru al Soc. în comu­ na Iaşi. însărcinat şi cu pre­ darea. 1893. 1920. 26. 25. CoroanaCluj României cu BCU Cluj / Central University Library spade şi cu panglică de „Virtutea Militară". 1934. însărcinat cu predarea Termodinamicei. Cluj în 1932. Raluca Ripan-Tilici. 1930—1931 cu predarea cursului de Chimie Anorganică cu studenţii anului preparator secţia Chi­ mie şi Fizico-chimice. Conferenţiară definitivă la 1931. Gheorghe Atanasiu. însărcinat cu conferinţa de Analiză matematică în anii 1932—33 şi 1933—34. la rangul de Catredă de „Fizică Moleculară". Intrată în învăţământ în 1919 ca asistentă la Uni­ versitatea din Iaşi.

5. născut Ia 13 Aprilie 1897 în com. Membru pe viaţă al Astrei. Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. Bucevschi Silvia (R). membru activ şi secretar al Secţiei Ştiinţelor naturale. Istorie suficient Şt. Banciu Axente Sever (R)i Barabas Bela (M) Bică. mem­ bru în gruparea „Gând Românesc". List» HeenţîaţHor *) 1. Naturale bine . 6. Docenţi. Membru al Asociaţiei In­ ternaţionale pentru Studiul Cuaternarului. 7. Cavaler al Coroanei Româ­ niei.235 cietăţei de Ştiinţe din Cluj. Lista doctorilor promovaţi*) 1. 2. Crăciunescu Elena ( R ) Drăgulescu Coriolan ( R ) Meruţiu Radu ( R ) Simonescu Tuliu ( R ) Vancea Marin ( R ) Voichescu Petre (R): Chimie foarte bine Chimie cu distincţie Geografie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine 5. Membru al Soc. Membru corespon­ dent al Academiei de Ştiinţe din România. de Ştiinţe din Cluj.ogj Ioan. 3. 5. Naturale bine Chimie suficient Geogr. 2. Chimie suficient Fizico-Chimie suficient Geogr. BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. Soc. Doctor în ştiinţe na­ turale. Membru al Uniunii Geobotanice a Carpaţilor. Alba. Emil Pop. 6. Docent în specialitatea Geografiei botanice. jud. preşedintele cercului Botanic dela această societate. (M)* * ) Swtif* şi nota. 4. 3. Bucerdea vinoasă. Boldor Iulian: (R)» Bodr. Istorie bine Şt. de Ştiinţe din Bucureşti şi al Societăţei matematice Franceze. 4. Florica ( R ) Bugariui Hortenzia (JR). Licenţiat în teologie. Secretar al Grupului Românesc.

Dumitrescu Atena ( R ) Şt. bine 17. Istorie bine 14. Sumi Adalbert (M) Geogr. Leber Margareta (M) 24. Ana ( R ) Geogr. Reichert Ludovic ( R ) Şt. Naturale. Dinu Margareta ( R ) Geogr. Smădescu Adalghiza ( R ) . Lula Olivia ( R ) Cluj / Central University Librarybine BCU Geogr. Matematici foarte bine 8. Cotoi Măria ( R ) Geogr. Panaitescu Elena ( R ) Geogr. Naturale bine 19. Ciocă A. Istorie foarte bine 12. Pălăgeşiu Măria ( R ) Matematici suficient 33. Komlosi Andrei (M) Geogr. Stan Aurelian ( R ) Geogr. Roşu Emil Honoriu ( R ) Geogr. Chis Gheorghe ( R ) Geogr. 41. Feier E. Naturale bine 15. Şt. Istorie foarte bine 16. Şt. Istorie bine 39. Istorie bine 36. Negruţiu Cornelia ( R ) Geogr. Istorie bine 13. Hetco Irina ( R ) Geogr. Pop Augustin ( R ) Geogr. Popescu Măria ( R ) Geogr. Matemat. Istorie bine 10. Naturale foarte bine 11. Magyar Elisabeta ( R ) Şt. Damian Alexandru ( R ) Geogr. Istorie bine 22. BonŞt.236 Fiz. Suciu Romul ( R ) Matematici foarte bine 44. Fleischer Mihail (G) Geogr. Naturale foarte bine 40. Istorie bine 15. Sasu S. Matis Edith (M) Matematici suficient 27. Kovacs Amalia (M) Matematici foarte bine 23. bine 9. Nat. Drăgulescu Livia ( R ) Geogr. Pinter Ludovic (M) Geogr. Măria ( R ) Chimie cu distincţie 35. Man Alisa ( R ) Geogr. Păunescu Ioan ( R ) Matematici suficient 38. Naturale foarte bine tescu ( R ) Geogr. Istorie bine 20. Istorie Cluj 25. Istorie suficient 43. Pop G. foarte bine 31. Chimice suficient 42. Matern. Istorie bine 30. foarte bine 37. Laţiu Doina n. Istorie bine 21. Istorie bine 32. Herbst Constantin ( R ) Geogr. Fabius Dorina ( R ) Geogr. Istorie foarte bine 34. Bolnar Ştefan (M) Chimie bine 29. Istorie suficient 46. Istorie suficient 26. Forro Ecaterina (M)/ Matematici bine 18. Moga Valeriu ( R ) Geogr. Ioan ( R ) Şt. Nat. Istorie bine 28. Zoe ( R ) Geogr. Rohrer Carol (M) Fiz. suficient.

foarte bine Veza Samson ( R ) Matematici bine Velea Mihail (R) Geogr. Istorie foarte bine Târziu Ana ( R ) Geogr. suficient Ţegean Măria ( R ) Geogr. 56. Şt. 52. 58. Nat. 50. Istorie foarte bine Weber Fr. Şt. bine Geogr. Naturale foarte bine Triîu Silvia ( R ) Târnăveanu Magdalena (R) Şt. Nat. 53. Naturale foarte bine Matematici suficient Toth Alexandru (M) Geogr. Istorie bine Trenca Minerva ( R ) Şt. Szantay Elisabeta (M) Geogr. Naturale foarte bine Todor Ioan ( R ) Geogr. 55. 48. 57. 49. Istorie foarte bine Tănase Viorica ( R ) Şt. Şt.237 47. 51. Nat. 54. Ioan (G) BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Armeanca Gh. şi Mecanică Supl. D. titular: D. titular: Th. 8. gratuit: G. P. Gh. 7. V. 3. Matematici generale Prof. Cuş 1 3. Călugăreanu Conf. gratuit: Th. Director Prof. a) Secţiunea ştiinţelor niatimaUcc. Angheluţă Teoria funcţiunilor iGonf. Abramescu Geometria descriptivă Prof. 1. Angheluţă Prof. de Anal. titular: G. Observatorul astronomic. Paris) Prof. Montei (Sorbona. Chiş . University Library Cluj BCU Cluj / Central Conferenţiar: G. Abramescu 1. 5. 6. titular: N. 10. Seminarul de matcmatiei. Director onorific Director* Asistent Secretar Laborant Prof. Tiberiu Popoviciu Servitor Gh. titular: P. 2. 4. Radu Bădescu Mariana Abramescu Pop Ioan Pipaş 2. Institutul pentru învăţământul matematicei. titular: G. Bratu Analiza matematică Prof. de Analiză matern. Th. Sergescu Geometria analitică Supl. Ionescu Mecanica raţională Supl. 9. Bratu Astronomia Prof. Avrămuţiu Gh. Juga Algebra superioară Prof. Catedre şi conferinţe. gratuit: N.B) ACTIVITATEA DIDACTICA. Bratu I. Director Astronom Preparator Secretar bibliotecar Prof. Pompeiu Dr. Angheluţă Asistent Dr.

Cracovia. Teodor eseu. Pentru corecturi. Dl prof. Varşo­ via. etc. M. care a avut loc în România cu ocazia celei de a noua adunări generale a Comitetului Internaţional al Ştiinţe­ lor Istorice.239 1. Marseille. Colaboratori noui. De asemeni a tipărit. In Noembrie 1935. C. A. . Juga. Appert. fost rector al universităţei din Hamburg. prof. V . Naneş. Dive. univ. prof. A. G. Nikodym. R. E. P. în sălile seminarului BCU Cluj / Central University Library Cluj de matematici din Cluj. India). b) Publicaţiile Seminarului de Matematici. a făcut o lecţiune despre Ştiinţele oculte şi ştiinţele raţionale în antichitate. Se află gata pentru tipar patru fascicule din colecţia proectată de Mono­ grafii Matematice. Ca şi în anii trecuţi. prof. a) In anul şcolar 1935—36. Blaschke. W. Reymond (Lausanne). univ. Giurgiu. Seminarul de matematici a luat o parte foarte activă la organizarea adunărei academiei internaţionale de istoria ştiinţelor. Versailles. contabilitate. A. a făcut două lecţiuni despre geometria proectivă diferenţială. Nicolescu. Dna Şt. toată munca cerută] de publicarea revistei Mathematica (corespondenţă. univ. până în Iulie 1936. dânsul a fost ajutat de Dl Tib. Dl prof. politecnice Timişoara. să ia cuvântul profesorii străini: A. Seminarul de matematici. rectorul şc. N. Seminarul de Matematici a ascultat lecţiunile a trei profesori străluciţi din străinătate in­ vitaţi de noi. In Aprilie 1936. de la Universitatea din Roma. Dl prof. Sergescu. la Voi. Ulrich (Praha). Singh (Lucknow. Popoviciu. Calapso. P. Mieii (Roma). fost rector al uni­ versităţei din Lausanne. c) Revista Mathematica a tipărit complet şi distribuit vo­ lumele IX (21 coaie). XI (17 coaie). expediţie. Greenwood (London). In Mai 1936. prof. Al. C. etc. Bompiani.) a fost făcută în modj gratuit de prof. Frechet. IX şi XI sunt: A. univ. Th. Bucureşti. Messina. primele zece coaie din volumul XII. a făcut două lecţiuni despre Geo­ metria integrală. Această adunare a făcut ca. Cluj. G. A. Reymond. Birkenmajer. Fr. corecturi. de la Sorbona. prof.

a luat parte la jubileul de 40 de ani de apa­ riţie ai revistei Gazeta Matematică din Bucureşti. Mathematica a ob­ ţinut 12 schimburi noui de reviste. univ. Netter. două conferinţe ale Dlui T. Popoviciu despre Axiomele numerelor reale. univ. d) In cadrul Seminarului de Matematici. K. cu subiectele: cercetări recente în teoria ecuaţiilor algebrice şi Aspecte ale matema­ ticei modeme. Matematice din Calcutta. R. publicaţia facultăţei de ştiinţe din Lima. cursuri de matema­ tici elementare.. Goursat şi J. ceea ce ridică numărul re­ vistelor venite în schimb la 82. dânsul a fost ales colaborator de onoare la Revista de Ciencias. 2. Cracovia. etc. Zygmund. Travaux Acad. 1 . etc. Q. P. P. Hadamard din Pa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj ris.. e) In ceea ce priveşte legăturile cu străinătatea. ajutat de Dl Tib. (Istoria Matematicei).240 Hhebault. univ. din Peking. Cracovia. de la Soc. prof. ca şi în anii trecuţi. Wilkosz. Dela 1 Iulie i935 până la 1 Iulie 1936. Mattem. Memoriile Soc. Dl prof. în care s'a tratat toată materia din progra­ mele fostului liceu real. Sergescu a făcut acolo trei lecţiuni în Ianuarie 1936. Le Mans. la Jubileele profesorilor E. Peru. prin telegrame şi discursuri. Toate sunt inventariate în biblioteca Seminarului de Matematici. prof­ il. inter­ venţiile Dlui V. Sergescu a participat la Congresul de filosofie ştiinţifică din Septembrie 1935. Popoviciu. a) A organizat. prof. Praga. Sergescu. P. Dl prof. De asemeni. Sciences Leningrad. F. Novac. prof. ci­ tăm trei conferinţe ale dlui Tib. In Ianuarie 1936. W. Semina­ rul de Matematici a participat. Publicaţiile univ. Th. Intre conferinţele ţinute la acest seminar. P. b) Dl prof. la Paris. Intre schimburile noui cităm: C. Matematica! în antichitate. a organizat un Seminar de axiomatică. Prof. Vetulani. Dl prof. Ser­ gescu. Angheluţă a organizat cursurile specialepentru toţi studenţii în matematici: 1. de Kharkow. Institutul pentru învăţământul matematicei. Invitat pentru a treia oară de Institutul des Hautes £tudes de Belgique din Bruxelles. Wilno. Vescan.

ar fi trebuit să fie montat şi pus la punct de însuşi constructorul lui. Observatorul Astronomic din Cluj are Q lunetă ecuato­ rială cu obiectivul Zeiss de 20 cm.. Th. Geo­ metrie diferenţială. (Geometrie Diferenţială). Novac a făcut patru expuneri despre Teoria matricelor. atât pentru mişcarea de orlogerie cât şi pentru mişcările diferenţiale în declinaţie şi ascensiune dreaptă. D. neputând obţine fondurile ne­ cesare. Inginer N. analog cu lunetele şi telescoapele din centrele mari astronomice din Europa. W . Moise. care au fost necesare pentru aceste operaţiuni. aparatul a fost montat şi echilibrat. Drele M. Stan. G. Prof. de D. ANUARUL 1935/36 16 . Guţu. Dl Prin. propuse la Cluj. de Dl Inginer Al. E. Bratu. au fost lucrate în Atelierele Universităţii. s'au ţinut regulat şedinţele de Seminar Matematic în fiecare Marţi (6—7) şi Joi (5—7). Angheluţă. Din cauza crizei financiare. d) Cercul Matematic al Societăţei de Ştiinţe din Cluj a ţinut regulat şedinţele în ultima Miercuri din fiecare lună. In şedinţele de Marţi s'au făcut expuneri de memorii sau teorii matematice moderne. şi cu cola­ borarea tuturor profesorilor şi asistenţilor. G. Câteva piese. Dl V. şi un telescop cu oglinda Couder de 50 cm. în mod gratuit. V. Acest aparat. din Paris. Conf. cu so­ luţiile lor. Şedinţele de Joi au fost consacrate problemelor şi chestiunilor de pregătire în vederea examenelor de capacitate pentru profesorii secundari. Călugăreanu) a publicat fasci­ colele 3 şi 4 de chestiuni de examen. Hidrodinamică. A. e) Asociaţia licenţiaţilor înUniversity Library Cluj BCU Cluj / Central matematici ai Universităţei din Cluj (Preşedinte conf. Dl Tib. Czeke. 3. etc. (Mecanica Raţională). Ionescu. iar legăturile electrice extrem de compli­ cate. G. Popoviciu a făcut două expuneri despre Diametrul Transfinit al Mulţimilor plane nemărginite. Călugăreanu. au fost făcute. Drăguţ. 3. Vescan. care e unicul telescop din ţara noastră. O b s e r v a t o r u l astronomic. Bindea. E. afină şi proiectivă. Solaş. tot în mod gratuit. locot.241 2. Au mai făcut expuneri Dnii T. c) Sub conducerea Dlui prof.

Geo­ metria infinitezimală.242 Astfel s'a instalat în mod definitiv luneta şi telescopul ecuatorial pentru cercetările vizuale. . astronom. Observatorul colaborează la marea lucrare interna­ ţională: Harta fotografică a Cerului. Fizico-Matematici şi Geografie. care a dat acolo cele mai bune înregistrări. Dintre cele 4 zone cu care e angajat Observatorul din Paris. aşa că în anul trecut şi anul acesta sau făcut 12 clişee. 1. Ar­ BCU meanca. Directorul Observatorului a lucrat şi în vara anului 1935 la Observatorul din Paris şi a adus în ţară un nou stoc de clişee. pentru a fi siguri de exactitatea rezultatelor obţinute. Toate calculele se fac în dublu şi absolut separat. atât la lu­ neta meridiană. în tot cursul anului şcolar 1935—36.000 de stele. A făcut în mod efectiv în anul şcolar 1935—36 două sute două. S'a reparat şi pus în funcţionare la Observatorul din Bu­ cureşti seismograful nostru dela Cluj. Programul cursurilor. cu anul I I . ce se găsesc înregis­ trate pe 24 clişee. De asemenea s'a instalat o miră pentru luneta meridiană. Geometria analitică. lucrări practice de Astronomie. 45 lecţiuni. cât şi la ecuatorial. 2. 33 de lecţiuni. cu anul IV. 202. 1. Lucrări. La Observator s'a făcut regulat. şiCluj / personalul ajutător unde trebue să cu Central University Library Cluj se determine poziţiile a 25. cu studenţii dela Mate­ matici. Geometria Descriptivă cu anul I I . Profesor titular de geometrie descirptivă şi infinitezimală. iar toate calculele necesare pentru catalogarea astrelor fotografiate se fac de noi la Cluj cu ajutorul Dlui I. lecţiuni şi anume: Geometria elementară cu anul I. ItTicolae Abrameseu. Clişeele fotografice sunt luate la Paris. 45 de lecţiuni. In anul acesta s'a terminat calculele încă pentru 6 clişee. pentru calculele în curs. 79 de lecţiuni. sporind astfel preciziunea pentru determinarea orei. s'a încredinţat Obser­ vatorului din Cluj zona + 20°.

7 ore.studenţii în geografie. In fine. cu stu<fdenţii anului I I I . şi anume 87 tde lecţiuni. 36 lecţiuni. '67 ore seminar: Hidrodinamica. Seminar de astronomie. A făcut în mod efectiv 180 (una sută opt zeci) de ore de »curs şi seminar. Armeanca a făcut: Trfgonometria. 51 ore. Algebra superioară. Cosmografia. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. 17 ore. cu studenţii anului IV. pentru studenţii anului I. cu studenţii anului I. cu studenţii anilor I I I şi IV. şi anume: Alge­ bra elementară. Şi anume: Mecamica Raţională. 1936. Dsa a făcut în acest timp 78 de ore de curs. în mod efectiv. cu anul I. Pentru intervalul de la 1 Noembrie 1935 până la 1 Febr.ore curs. Prdfesor titular de astronomie. Profesor titular de algebra superioară. Bratn. a fost făcut de Dl asistent R. cursul de Algebră elementară. Бааевси a completat aceste cursuri prin 56 de şedinţe de seminar şi anume: Geometrie analitică. Pe lângă aceasta. Ioneecn. Th. Fiind încă bolnav. 80 (optzeci) Ae ore de curs de Algebră Superioară cu studenţii anului I I . 25 de şedinţe. Angheluţă. D . 1 oră curs şi 1 •oră seminar săptămânal. . 14 ore.243 ТЛ asistent Ћ. Analiza Matematică. cu . 31 de şedinţe. 97 . O. 2 ore de curs şi 3 ore de seminar săptămânal. » . cu stu­ denţii anului I I . a reluat cursurile la 1 Februarie i936 şi a făcut până la sfârşitul anului. A făcut următoarele cursuri: Astronomia. cu anul I I . anul I. Dl astronom I. "profesor titular de mecanică raţională. Geometrie descriptivă. Bădescu. 4. cu studenţii anului I I I . B . catedra a fost suplinită de Dl Tiberiu Popoviciu. 71 -de ore de curs şi seminar.

anul IV. cu studenţii anului I V » 58 de lecţiuni.. A.. ore. cu studenţii anului III. Nedelco.» BCU Cluj / Central University Library Cluj 7.. G. Catedra de fizică generală experimentală* Prof. Dl Tib. curs. Directorul Institutului de Fizică Generală Experimentalăi Şef de lucrări: Augustin Roth... de ore de curs şi seminar şi anume: Matematici generale. titular. 1. Dima. 39 lecţiuni. şedinţe de seminar. Asistenţi: Hariton Ţintea."(Matematica în antichitate). făcut 129.. fuga. A făcut în mod efectiv. 14 lecţiuni. (una sută două zecii şi: nouă). 92. probleme cu studenţii I I . 7 lecţiuni. 4 lecţiuni. studenţii a *** lui II.. .. titular de matematici.de Analiză: Matematică". cu studenţii anului I. Popoviciu a făcut 24 ore de curs de Analiză Matematică.244' 5. 120 de ore. 58 de lecţiuni. b) Secţiunea ş t i i n ţ e l o r fizico. 37. Profesor. cu. G. Călugâ-reanu Conferenţiar. Preparator: Gheorghe P. Şef de atelier: Carol Policek. Isto~ ria Matematicei. Is­ toria Matematică. generalei 1 A. cu studenţii anului IV. de. Curs special de Geometrie diferenţiată ]>roiec~ tivă. A făcut în mod efectiv 118. 1 1 1 & Petre Sergescu. (una sută optsprezece) lec* ţiuni şi anume: Aritmetica. Geometria analitică. в . Pe lângă aceasta. Teoria funcţiunilor. Petre Pogăngeanu. şi două)> de lecţiuni şi anume: Analiza Matematică.. 182 (una sută optzeci. Profesor titular de geometrie analitică..

secţiile: Fizică. în fizicochimice. 270). în fizică şi fiiicomatematici. Institutului de University Library şi Şef de lucrări: Victor Marian. con­ stând din: a) Teoria lucrărilor practice de laborator cu 36 ore efec­ tive de explicări. Lucrări practice de laborator cu studenţii anului I I I -şi IV. afară de naturalişti. -comun pentru studenţii anului I I I şi IV ai Facultăţii de Ştiinţe.d. Preparator: Teofil Vescan. cu care s'au făcut numai 4 ore de lucrări practice săptămânal. Catedra de fizică teeretică şi aplicată. fn chimie. Laboranţi: Arpad Pazsrnt. Anul III. Fizico-Matematici şi Fizico-Chhnice. Valeriu Novac. Curs ciclic de doi arii. Directorul BCU Cluj / Central Fizică teoretică Cluj aplicată. Servitoare: Veronica Mureşan. Anul II. Anul I. fizico-matematici şi fizico-chimice. după programul publicat în Anuarul 1933—34 (pag. în cari s'a tratat complect ma­ terialul Cursului de Electricitate şi . lucrări de laborator şi seminar pentra studenţii tuturor sec­ ţiilor. 8 ore de îndrumări la ibacrările de laborator. Maior. titular: A. Asistenţi: Ioan Maxim. (de îndrumare): 4 «ore de curs pentru studenţii în ştiinţe naturale. 2. im ) şi anume: ? . 2 ore de seminar şi conferinţe. S'a făcut în «mod efectiv un număr de $4 ore de curs şi de seminar. Servitori: Gheorghe Tnras. secţiile: tizică. Mann Adalbert. 4 ore de lucrări de laborator (un semestru).к 245 Custode ЂЉЂсЛесат: Elena 'Oros. Mecanic: Ştefan Bodor. Agneta Kosa şi Toma Xosa. Vasile Hossu. 1. Mecanici: Ioan Oroian. b) Lucrări practice de măsurări electrice: două serii a 20 de şedinţe de câte 3V2 ore cu studenţii din Anul I I I (Mier­ curi 3. 4 ore de lucrări practice de atelier mecanic (un semestru). my) şi din Snul IV (Vineri .Magnetism. Prof. 3.

Lagrange şi alţii. R. caracte­ ristica dinamului. Grecii şi romanii. Radio­ activitatea naturală Lucrările soţilor Curie. spectre atomice şi mo­ leculare. Laplaee. m. şi anumer a) Termodinamica. Meyer^ Carnot.246: Măsurări de rezistenţe. capacităţi'. electroni. b) Fizică Moleculara. Otto ricke. Arago. J. 317) s'au mai făcut trei lucrări de: Ele­ ctroliză. Newton.) In afară de lucrările menţionate în Anuarul din 1934—35 (pag. în 20 de şedinţe de câte 3V2 ore (Sâmbăta a. Volta. Teoria . Gazele radioactive. conductibilitatea calorifică. Camera Wilson. de Verificarea legilor lui Joule şi de Radiofonie (cu 5 lecţii introductive). Poloniul şi Radiul. pentru studenţii anului II Fi­ zică. oscilograful. Fresnel. Desvoltarea fizicei în secolul al XlX-lea: Ampere. Ionizarea gazelor. Famila Bernoulli. S'au făcut 63 de ore de curs. Joule» Clausius şi alţiL Cancepţiile moderne ale fizicei". Lucrări practice de laborator efectuate cu studenţii îns matematici din anul I I I . cursul a fost desvoltat după programul următor: Ioni. Descartes.. Curs de Istoria fizicei şi terminologie franceză şi ger­ mană cu studenţii anului preparator dela secţiile fizică şi fizico-matematici. Conferinţa. In lafară de chestiunile expuse şi în anii precedenţi: Căldurile specifice şi teoria cuantelor. Evul me­ diu. Huyghens. Gauss. susceptibi­ litatea jnagnetică. Fizico-Ghimice şi Chimice. Fizica în seco­ lul al XVIII: Galvani. comptorul Geiger-Muller.. selTuri şi inducţii ratrUiale (8 lucrări). studiul galvanometrilor. 3. în vederea examenului de capacitate pentru profesorii secundari. 18 ore de curs pentru aceeaşi stu­ denţi. S'au făcut în mod efectiv 32 ore de Curs. 45 ore de curs după programul pu­ blicat în Anuarele precedente. 4. Faraday. Conferenţiar definitiv:: &• Athanasiu. Kepler. celule fotoelectrice (2 lucrări). elementul termoelectric. raze catodice şi anodice. Izotopi. Renaşterea. im cari s'a tratat următorul material (cu lecturi franceze şi ger­ mane din autorii mai importanţi): Fizica în antichitate. Arabii. electrometrilor şi wattmetrilor ~J5 lucrări). de fizică. BCU Cluj / Central University Library Cluj von GueGalileu. seriile radioelementelor.

Mecanic electrician: Iosif Ghebefiighi. Radioctiuitatea artificială. numărarea di­ rectă a particulelor a. Explicarea emi­ siei razelor Y nucleare. In acest an şcolar. deutoni. Şef de lucrări: Gheorghe Ghiorghiu. Ionel Tanislau. Ioan Cadariu. Mecanic brevetat: Andrei Ghebefughi. spectrele y. Măria Macarovici. 1. măsurarea sarcinei electrice. dezintegrări cu ajutorul neutronului. Ileana Stuparu. Preparatori: Virgil Galea. trecerea particulelor a prin materie. Casier-contabil: Alexandru Băjenaru. Laboranţi: Mihail Ţentea. spectrele magnetice. Asistenţi: Victoria Medianu. Lucrările lui Fermi şi colaboratorii săi. Descoperirea soţilor Joliot-Curie. titular: Adrian Ostrogovich. Luni. Structura atomilor şi clasificarea lor Tn sistemul perio­ dic. legea Geiger-Nuttal. Directorul general al Institutului de Chimie şi Director al Laboratorului de Chimie Generală. dela ore- . Reacţii nucleare. De­ zintegrări cu particule a. -Experienţele lui Rutherford. descoperirea neutronului. defectul de massă şi echivalen­ ţa massei cu energia. Particulele a. Absorbţia nucleară a radiaţiilor r şi producerea de pozitroni. Transmutarea atomilor. spec­ trele magnetice. Efectul Compton. Experienţele Iui Chadwick. Clasificarea radioelementelor. Fochist: Ioan Cociş. Radiaţiile fi. Diferite scheme şi tablouri de clasificare şi de evidenţiare a reacţiilor nucleare. protoni.247 transformărilor radioactive. Maestru sticlar: (vacant). titularul catedrei a ţinut 95 de prele­ geri de chimie generală. Prof. Miercuri şi Joi. BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Secţia ştiinţelor chimice. Radiaţiile emise de Radio-elemente. liber parcurs. Catedra de chimie generală. Radiaţiile cosmice. Livia Ţentea. Marţi. diîracţiunea prin cristale. Radiaţiile y.

titular A. Laboranţi: Sabin Tolan. 3. şi au avut loc în semestrul I. Marţea şi Joia. Augustin Pop (1—30. tratând în mod elementar legile şi noţiu­ nile fundamentale ale chimiei. Catedra de chimie anorganică şi analitică. Ileana Biicos. Ervin Popper şi Coriolan Drăgulescu. Miercurea dela 14 Ia 18. I I I . după programul întocmit de Dl. Constantin Macarovici.248 le 18. cu studenţii în chimie şi fizico-chimice din anul preparator. Prof. V I . . Prof. Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico-chimişti din anul I-iu au fost conduse de Dl. Macarovici. Gh. Şef de lucrări: Petru Spacu. pre­ parator. asistentă şi Dl. în ştiinţe naturale şi fizico-chimice din anul I. Pe de altă parte sub supravegherea Dlui Prof. titular şi pu­ blicat precedent. prepara­ tor. asistent. în 8 şedinţe de câte 4 ore. asistent de curs fiind Dl Ion Cădariu. Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico^hknişti din anul preparator au fost conduse tot de Dnii Gh.15 la 19. V. I. în 13 şedinţe de câte 4/ ore. Gheorghiu. Asistenţi: Virgil Armeanu. în amândouă semestrele. urmându-se programul stabilit de Dl. I I I . Dl V. 1936). Tanislau. 1936). dela orele 14 la 18. Petre Voichescu. Galea. Miercurea Library Cluj 18. Gheor­ ghiu şi I. Directorul Laoratorului de chimie anorganică şi analitică. Programul desvoltat corespunde cu acela publicat în precedentele anuare. Prof. Galea a ţinut 22 de prelegeri de o oră fie­ care (curs şi seminar). 1936).30. S'au ţinut 36 şedinţe de câte 4 ore. Secretar-bibliotecar: Măria Brumaru (până la 31. titular şi publicat în precedentele anuare. IV. 1936). Augustin Pop (dela 1. Pro­ BCU Cluj Central University dela 14 la gramul a fost publicat precedent. 1936). V. Tanislau şi au avut loc în semestrul I I . şef de lu­ crări şi Dl. Valentin Nicolaescu (dela 1. după programul publi­ cat precedent. Preparatori: Lia Dima (până la 31. titular: Gheorghe Spacu. Lucrările practice cu studenţii naturalişti au fost condu­ se de Dna M. Au asistat studenţii în chimie. Ostrogovich.

a) S'au ţinut în total 40 prelegeri de chimie anorganică a IV2 oră. . definitivă: Raluca Ripan Tilici.enţii secţiunei fizico-chimice. anul I I I . Programul cursului este identic cu cel publicat in anuarul 1932—33. Conferinţa de chimie alimentară. c) Lucrările practice de chimie analitică cantitativă au fost efectuate în: 40 şedinţe a 7 ore fiecare. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chimie. pag. 25 lecţiuni de chimie anorganică elementară şi terminologie chimică franceză şi germană. Fochist: Nicolae Niţă. Analiză de alimente: 22 şedinţe de laborator a 7 ore şedinţa. b) Lucrările practice de chimie analitică calitativă au fost efectuate în 39 şedinţe a 7 ore fiecare. Coriolan Drăgulescu şi Constantin Macarovici. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chi­ mie. S'au ţinut în localul Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică Conferinţele <de Chimie Alimentară şi lucrările practice menţionate mai jos: a) Conferinţe de Chimie Alimentară: 18 conferinţe a IV2 ore conferinţa. e) In cursul acestui an s'au mai ţinut cu studenţii anu­ lui preparator. 266—267. 42y şedinţe a 7 ore fiecare. frecventate de studenţii anului I I I chimie. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie şi fizico-chimice. frecventate de studenţii anului IV secţia chimie şi 20 şedinţe a 7 ore. frecventate de stud. anul I I I . d) Lucrările practice de analiză de gaze au fost efec­ tuate în 20 şedinţe a 7 ore fiecare. frecventate Clujstudenţii BCU Cluj / Central University Library de secţiei chimice. de către Dnii Petre Spacu. Conf. b) Lucrările practice de Chimie Alimentară. Trecventate de stu­ denţii anului I I secţia chimie şi fizico-chimice. 20 şedinţe de laborator a 7 ore fiecare. Ion Flueraş şi Justina Borza.249 Servitori: Măria Deac.

Ciclul 2. Echilibru chimic.250 3. Ciclul 7. 1936). Şef de lucrări: V. Teoria torulară. Ciclul 4. BCU Cluj Central University Library Cluj b) Structura atomului: nucleu şi electroni. Teoria cinetică: a gazelor şi lichidelor. legile metabolismului radioactiv. mărimile respective şi determinarea lor experimentală. Servitori: Măria Dumca. Generalităţi. a) Atomistica: Certitudinile definitive asupra structurii corpusculare a materiei: Moleculă. Valeriu Moga (dela 1. Determinări şi aplica­ ţii. Preparator: Octavian Jula (până la 31. Teoria Fazelor. V. Constantele optice. Energetica chimică. 1936). Exemple şi aplicaţii. VII. Chimia dispersoidelor (chimia coloidală). Octet. 2 şi 3 al termodinamicei şi aplicarea lor la sistemele chimice. Principiul 1. Entropie. Disociate. Ion Suciu. Asistenţi: Florica Uzescu-Bărbulescu. a avut ca subiect: Ciclul I. Spectrochimia şi aplicaţii. Statica chimică. Laborant: Constantin Săndescu. Catalize. Valenţă şi covalenţă. Proprietăţi aditive şi specifice. Reacţiuni de di­ ferite ordine. Generalităţi. atom. Cursul de Chimie Fizieală şi Electrochimie (3 ore săptă­ mânal). Directorul Laboratorului de Chimie fizieală. Determinarea mărimilor respective. Ciclul 5. Prof. . Electrochimia. Echilibru omogen şi etero­ gen. Reacţii rever­ sibile. 1936). metode de măsură. Ciclul 3. Dinamica chimică. Proprietăţi generale ale materiei. Date esenţiale. /teoria stărilor reduse şi aplicaţiile ei. Numărul de ordine şi semnificaţia lui. Isochora lui Van't Hoff. Catedra de chimie fizieală. Sistemul: periodic. Aplicaţiile ei ştiinţifice şi tehnice. Afinitate şi măsura ei directă şi in­ directă. Teoria lui Bohr. titular: Dan Rădulescu. VIII. c) Radioactivitatea. Călduri specifice la temperaturi joase. Custode: Fluor Rădulescu (până la 11. Măria Alexa. Ciclul 6. Alexa.

Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933 — 1934. Preparator Măria Cinobloch Ionescu. Ci­ netica chimică şi cataliză. Refractometrie. 21 şedinţe a 6 ore şedinţa. Colocvii. Directorul Laboratorului de Chimie organică. (partea Il-a). CSrioscopie. Ebulioscopie şi tensiometrie. c) Curs cu studenţii anului IV. frec­ ventate de 10 studenţi. Grad dedisociaţie. b) Lucrări practice cu studenţii anului I I I . Pile de concen­ traţie. frecventate de 9 studenţi. Lucrări practice de Electrochimie: a) Culombmetrie. Servitor: Nicolae Topan. > I .25P Lucrări practice: 8 ore săptămânal. (analiza or­ ganică calitativă şi sinteze). 44 prelegeri a 1 oră. analiză conductrometrică. făcute de Dl Giorgio OstrogovLchv şef de lu— ( . Analiza rapidă. ) Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933— 1934. Eugen Ramonţeanu. Catedra de chimie organică. I I . frecventate de 10 studenţi. Calculul randa­ mentului de curent şi energie. la pagina 275. frecventate de 5 studenţi.. Spectrometrie. Densităţi şi aditivitate. Polarimetrie. la pag. Şefi de lucrări: Elena Tănăsescu. 274. Separări. Giorgio Ostrogovich. Determinare de Ph prin di­ ferite metode.b) Potenţiometrie: Potenţial de contact. Lucrări de Chimie-Fizicală. a) Curs cu studenţii anului I I I (partea I-a). Prof. 32 şedinţe a 6 ore. Pile. 41. Vâscozimetrie. Conductivitate. (analiza orga­ nică cantitativă şi sinteze). analiză potenţiometrică. d) Lucrări practice cu studenţii anului IV. 49 prelegeri: a 1 oră. Asistenţi: Alexandru/ Central University Library Cluj BCU Cluj Silberg. e) Curs şi colocvii cu anul preparator (secţia chimie şi fizico-chimice). c) Analiza cantitativă electrochimică. d) Sinteze electrochimice. Laborant: Grigore Silaghi. titular: Ioan Tănăsescu. Microcrioscopie.

care trebue ~pus în lumină cum se cuvine. pag. Inst. . Asistenţi: Vaier iu Puşcariu. de Ştiinţe decât: Lei 9.252 •crări. 321 şi urm. G. Radu Codreanu. In acest an şcolar mizeria laboratoarelor a fost aceiaş ca în anii precedenţi. raport a cărui reproducere aci ar constitui o cheltuială ce se cuvine să fie evitată într'o perioadă de cri­ ză ca cea în care trăim. frecventate def 1 2 . n'aş putea s'o prezint altfel decât cum a Jost schiţată în raportul meu din anul trecut (Anuar 1934—35. Preparator entomologist: Frederica Crenian. S'au făcut 43 ore de curs şi colocvii.— ce provineau din taxe studenţeşti. Notez numai că pentru anul şcolar 1935—36. din exerciţiul 1936—37. Secretară: Clara Nagy. titular: Em. fapt me­ ritoriu al stăpânirei şi îmbucurător pentru noi.studenţi. de Speologie n'a încasat dela Fac. de Speologie: Petru A. Şef de echipă speologică: Ioan Roth. Raportul Dlui Director asupra stării şi activităţii Institutului de Speologie. Prof. Chappuis. după normele indicate de către Directorul LaboratoruJui. C a t e d r a d e b i o l o g i e ş i i n s t i t u t u l d e s p e o l o g i e . Sub-directorul Inst. Racoviţă. Servitor: Florea Flueraş.). 1. d) Secţia ştiinţelor naturale. Directorul Institutului de Speologie. Margareta •Codreanu. Dumitru Flueraş.540. îmi rezerv dreptul ca în Anuarul următor să revin asu­ pra efectelor „mizeriei laboratoarelor" ce nu au putut fi în­ lăturate decât într'o redusă măsură de fondurile extraordi­ nare acordate pentru înzestrarea laboratoarelor de către gu­ vern. Fotograf: Iuliu Viragh. Laboranţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj Ana Budai. primele sume de acest soiu ce Universităţile noastre au primit dela 1931 încoace.

D ) Colecţia de Diapozitive pentru Proiecţiuni. Biologie generală.253A ) Biblioteca. de a fi bazat pe obiecte concrete şi foarte variate. observaţii şi experien­ ţe. dar catalogarea pe fişe n'a putut continua. Colecţia a sporit cu vre-o 80 de diapozitive noui. B ) Colecţia de Hărţi geografice. 3499). E. inclusiv acele pentru-excursii şi exploraţii. în general. C. din buget s'au supri­ mat toate subvenţiile pentru material. . G) Exploraţii speologice şi faunistice. . ori ce documente ilus­ aspecte Central University Library Cluj trând legile generale ale Istoriei naturale. E ) Colecţia Biospeologică. A sporit cu câteva clişee executa-te de personal din spese proprii. un fond pentru excursii şi exploraţii. N u s'au putut face cercetări pe teren din lipsă de fonduri. S'a continuat cu catalogarea Bibliotecilor Institutelor de Speologie (s'a ajuns la N o . Prof. Nici o schimbare notabilă din lipsă de mijloace. sub diversele ei BCU Cluj /şi. 2. Nici o schimbare. 4197) şi de Z o o l o ­ gie (s'a ajuns la No. Bineînţeles că în sporul dealtmintrelea modest al Numerilor nu întră decât foarte puţine cărţi cumpărate şi numai. astfel că funcţionarea „Fototecilor" descrise în raportul 1930—31 suferă o reînoită întârziere. Programul cursului este publicat la pagina 86 (vezi F a ­ cultatea de Medicină). Racoviţă. marea majoritate a achizi­ ţiilor noui sunt schimburi şi daruri. C ) Colecţia fotografică. F ) Fauna Transilvaniei. Mă si­ lesc însă ca în această colecţie să mai figureze şi Speologia. dat fiind strictanevoe de a fi documentat cu descrieri. Curs pentru studenţii anului IV dela Ştiinţele naturale. Nu s'a mai putut încasa din anul 1931 nicr. două abonamente de periodice. Nici o schimbare. Obiectul principal al acestei colecţii este ilustrarea Cursului de Bio­ logie generală care nu poate fi pur verbal.

Directorul Inst. 5. I. 3. Scriban a făcut excursii zoologice la lacu­ rile şi apele din jud. Scriban a făcut excursii în jurul Clujului pen­ tru lucrări ştiinţifice şi recoltarea materialului necesar lucră­ rilor practice ale studenţilor. Prof.4554 3. Sulina şi Vâlcov pentru recoltarea ma­ terialului necesar t e z e i de doctorat. A. de 3 ori pe săptămână. Cursuri: Zoologia şi Anatomia comparată a Neverte­ bratelor. III. însoţit de personalul ştiinţific ş i de studenţii cari urmează cursul de Zoologie şi Anatomie com­ parată. A. Scriban a făcut o excursiune pe valea Oltului pentru cercetări ştiinţifice. A. Ilfov. Pof. Laborant: Ioan Jurca. cu studenţii naturalişti din anii I. I I . titular: Ioan A. Prof. Eugen Epure a făcut excursiii zoologice în sudul BasaT a b i e i şi pe litoralul Mărei Negre. Grădinar: Dezideriu Roşea. 1. A. 4. I. i . I. Mecanic: Ioan Ardeleanu. Servitori: Cristina Nagy. Preparatori: Nicolae Pogorevici. Scriban. I I I şi cu studenţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . I I . Desenator: Emil Roşu. Scriban. 6. In total s'aUj ţinut 78 ore de curs în 52 de prelegeri a 1 şi jumătate ore fiecare prelegere. I. de Zoologie şi Anatomie comparată. a făcut o excursie în regiunea Abrudului în decursul l u n e i Maiu. Elena Darea. Excursiuni: 1. In total sau ţinut 102 ore de lucrări practice în 68 de şe­ dinţe. Crustalo Acrivo: Excursii zoologice în cursul lunei Au­ gust la Galaţi. de 3 ori pe săptă­ mână. Şef de lucrări: Eugen Epure. II. cu studenţii naturalişti anii I. Asistentă: Acrivo Crustalo. Tulcea. Catedra de zoologie şi anatomie comparatăProf. Elena Badiu. Lucrări BCU Cluj / Central UniversityAnatomie comparată practice: Zoologie şi Library Cluj pentru Nevertebrate. I I I şi cu s t u ­ denţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . 2. a 2 şi jumătate ore fiecare şedinţă.

conservate în alcool şi formol. c) Aranjarea materialului recoltat în excursii pentru îm­ bogăţirea colecţiilor Muzeului zoologic. 1936). Şef de lucrări: Ion Mihăilescu. Ştefan Peterfi (dela 1. b) Desinfectarea materialului împăiat de paseri şi ma­ mifere. Asistent: Eugen A. de câte 3 ore şi jumătate. deci 55 de ore şi jumătate. In cursul acestui an şcolar s'au făcut: 37 şedinţe de curs de câte 1 şi jumătate ore. 38 şedin­ ţe de lucrări practice. V. titular: Aristide Grădinescu. IV. . Prof. preparator. Muzeu: Lucrări pentru conservarea materialului din colecţia zoologică a Muzeului Ardelean. 4. Laboranţi: Ileana Harastoşi. Grinţescu.255 IV. lucrărilor practice şi •demonstraţiunilor a fost publicată în Anuarul Univesităţii pe anul 1927—28. VI. Asistent: Rodica Olteanu-Crintea (până la 31. Catedra de fiziologie generală. titular: I. Directorul Institutului de Botanică Generală. pag. Nistor Şan ta. Programa amănunţită a cursurilor. a) Revizuirea şi umplerea borcanelor cu piese zoologice şi anatomice. Directorul Institutului de Fiziologie generală. Pora. făcute de Nicolae Pogorevici. Prof. BCU Cluj / Central University Library Cluj Şef de lucrări: Corneliu Degan. Catedra de botanică generală. deci 133 de ore şi 15 demonstraţiuni experimentale. III. 1936). Toate acestea au fost relativ la funcţiunile de relaţiune şi glandele cu secreţiune internă. Preparatori: Valeria Grădinescu. Planşe: Executarea planşelor anatomice pentru cursul de Anatomie comparată şi Zoologie (Nevertebrate). Material didactic: Determinarea şi montarea materia­ lului recoltat în excursii pentru lucrările practice ale studen­ ţilor. 5. Ion Peteanu. 210—215.

A cest curs şi aceste lucrări au fost frecventate în mod regulat de 16 studenţi şi studente.256 Preparator: Ştefan Peterfi (până la 3 1 . S'au studiat enzimele şi oxî- . I o a a Stoia (până la 31. IV. Naturale şi ai anu­ lui I I Geografie cu Şt. Curs: 3 ore pe săptămână. Numărul redus al studenţi­ lor din acest an se datoreşte faptului că n'a fost sesiune nor­ mală de bacalaureat. Romul Cioată (dela 1. 1936). Mecanic: Ioan Moldovan. Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. 1936). Lucrări practice: 6 ore pe săptămână (un semestru). Custode: Francisc Pâzsi. Naturale. In cele 34 de şedinţe câte s'au ţi­ nut. 283—284. I I I . absorbţia substanţelor minerle. Laborantă: Susana Pal. 1936). pag. III. BCU Cluj / Central University Library Clujpractice s'a Programa detailată a exerciţiilor publicat în Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. Câteva şedinţe au fost rezervate studiului solului şi culturilor în soluţiuni nutritive. S'au ţinut îi* total 73 ore de curs. permeabilitatea membranelor. pag. Traian Tretiu (dela 1. Numeroase reacţiuni macro. S'a dat o deosebită desvoltare studiului asimilaţiunii şi produşilor asimilaţiunii clorofiliene. s'a executat un mare număr de experienţe. â 2 ore şi Va fiecare. Naturale. Servitori: Victor Vereş. transpiraţia şi gutaţia. 1936). Curs: 1 oră pe săptămână (un semestru). Programa cursului a fost publicată în.şl microchimice pentru punerea în evidenţă a anionilor şi a cationilor în cenuşă sau în ţesuturi vii. Lucrări practice: 5 ore pe săptămână. 283_ Atât cursul cât şi lucrările practice au fost urmate regulat de 9 studenţi şi studente ai anului I de Şt. In cele 49 de şedin­ ţe. Teodor Oargă. b ) Curs şi lucrări practice de Fiziologie vegetală pentru studenţii în Şt. Secretară: Florica Stan. a) Anatomia şi Fiziologia vegetală. imbibaţiunea. Desenator: Coloman Keresztes. S'a studiat mai amănunţit: difuziunea. s'a studiat în mod amănunţit mor­ fologia şi structura plantelor insistându-se mai mult asupra Fanerogamelor. IV. obligator pentru studenţii îm Ştiinţele Naturale şi Geografie cu Şt. Apoi: conducerea apei. Naturale din anul IV.

Preparatori: Eugen Ghişa (până la 31 Mai 1936). Borza. Ghişa (dela 1 Iunie 1936). Muzeul şi Grădina Botanică.000 lei alocată în acest an ca ajutor Laboratoare­ lor Facultăţii de Ştiinţe. Mihăilescu. Catedra de botanică sistematică. La sfârşit sau studiat fenomenele de creştere. respraţia intramoleculară şi fermenta­ ţia. II. explicaţiunile şi conducerea acestor lu­ crări au fost încredinţate Dlui I. Conservator al colecţiilor: E. Dr. Ca şi anul trecut. Institutul de Botanică generală a cum­ părat acest aparat indispensabil. Custode: Ioan Szilagyi. La executarea programului de mai sus au contribuit şi Dnii preparatori R. Al. P. fenomene­ le de mişcare. acoperind cheltuiala din su­ ma de 300. Servitori: Vasile Negrea. apoi respirata. Laborant: Iosif Deaj. Sâe Negrea. Ustina Mircea. ANOABTJL 1 9 3 5 / 3 6 . Pteancu (dela 1 Iunie 1936). c) Utilaj. Institutul de Botanică sistematică. I. Asistent: George Bujoreanu (până la 31 Mai 1936). d) Excursii. Director: Prof. şef de lucrări. I. care a pus toată râvna şi priceperea de a le duce la bun sfârşit. Nyarady. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. Laborant: Ignat Sas. Simţindu-se din ce în ce mai mult nevoia unei etuve electrice pentru uscarea materialului recoltat în cerce­ tările de fotosinteză. de către Senatul Universitar. E. Servitori: Valeria Lup.257 dazele. Cioată şi Tr. Şef de lucrări: Emil Pop. Institutul de Botanică sistematică. Muzeul Botanic. Tretiu. tropismele şi nastiile. Personalul Institutului de Botanică generală a făcut mici excursii în jurul Clujului cu scopul de a aduna material atât pentru lucrările personale cât şi pentru lucrări­ le practice ale studenţilor.

SECŢIUNEA A) LABORATORUL DE BOTANICĂ SISTEMATICĂ. 330). Grădinar: Ioan Lup.şi macroscopic tipurile principale ale grupărilor sistematice tratate la curs. diagrame şi formule florale. Grădina Botanică. în Institutul de Bo­ tanică sistematică din Grădina Botanică. 1. s'au făcut şi determi­ nări după sistemul sexual a lui Linne şi după sistemul natu­ ral al lui Engler. iarna în sere şi vara în grădină. Gheorghe Roşea. Curs de Botanică sistematică. Şef de lucrări: Cornel Giirtler. In cursul anului s'au ţinut 32 de lecţii (subiectele sunt publicate în Anuarul 1934— 1935 pag. Borza. Dr. Cursurile sunt urmate de excursii botanice la grupurile de plante tratate.258 III. Casier contabil: Veturia Suciu. . Ioan Borza. In se­ mestrul de iarnă s'a ţinut în amfiteatrul Institutului de Bota­ nică generală. iar în semestrul de vară. BCU Cluj / Central University Library Cluj Săptămânal 3 ore curs. Portar: Mircea Gavrilă. Pe timp frumos cursurile s'au ţinut sub cerul liber. . Lucrări practice. Grădinar titrat: Petru Ploaţă. Şef grădinar: Augustin Trif. anii I I I şi IV. Prof. Lucrători permanenţi: Gavrilă Borza. 2. Paznic: Ioan Capău. Mircea Vilă. In total s'au ţinut 43 de şedinţe de lucrări cu studenţii naturalişti şi 22 de şedinţe cu studenţii geografişti. ascultat de studenţii în ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. Ananie Bolboacă. Ma­ teria de curs se tratează în trei semestre. Al. Din Pteritofite. Excursii. 3. analize. în Grădina Botanică. Vizitiu: Romul Lup. S'au studiat micro. Gimnosperme şi Angiosperme pe lângă studii de anatomie. 5 ore săptămânal pentru studenţii naturalişti şi 2V2 pentru studenţii în geografie cu ştiinţe na­ turale.

I n vara anului 1935 s'a mutat Herbarul Univ. Vegetaţia lacurilor din depresiunea băilor sărate dela Turda. Pustiirile. Domeniul Neotropic. -SECpONEA B) MUZEUL BOTANIC. baltică. Regiunea arctică (Tundra. Docent: K Pop. — care au fost înghesuite în vechiuî tea­ tru — în parterul noului local din Grădina Botanică. 1. in Făget şi P-ânaţele Clujului. Taigaua. (Provincia atlantică. Curs de Geografie botanică. Regiunea Iboreală (Provincia fenoscandică. Noţiuni de chimatologie a globului. Coniferele României. Domeniul holarctic. 2. mlaştină. 3.). Ard. ( I . Pădurea ecvatorială. sarmaiicăj). din anii I I I şi IV. Mangrove. stâncăria). Re­ giunea medlterariă (Formaţiunile principale). Situaţia Tlorištica a României. din parter în etajul I. . Fitogeografia. Regiunea cen­ trală . Ele­ mentul floristic. Do­ meniul Păledtrqpic. Tot în vara a. şi al Muz. Etapele cunoştinţe­ lor noastre despre flora şi vegetaţia globului. deîiniţii. evacuând locul pentru ma­ terialul de muzeu propriuzis. pajiştea arctică. (Kinal Măria.). In cele 22 ore s'au tra­ tat următoarele BCU Cluj / Central University Library Cluj capitole. 2. dacică. 4. 5. A fost audiat de studenţii în Ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. Generalităţi. Formele biologice. la Stâna de Vale. 1. Pteancu). Todor.:2o» P e lângă a «este excursii obişnuite s'au mai făcut excursii didactice cu studenţii la Pădurea Hoia. (P.opeariă. Domeniile Eoristice ale globului. Cele mai vechi plante ornamentale în basinul medite­ ranean din punct de vedere istoric şi taxonomic. Provincia lîusească. Regiunea Pontică. Teze d e licenţă lucrate în laborator. Arealul.eur. 1935 s'au mutat toate dulapurile şi ma­ terialul de muzeu. Provincia nordamericană).

. Sporul Herbarului Universităţii a fost de 833S BCU 435. donate de Gasa Aut. . 1935 până la 31. . 708 "Total . Arvat. lucru neterminat încă. Mon. Dianihus* Rumex. Nyarady.. şi au fost aşezate la locuk lor definitiv. 45 feluri de tutun. Hedysarum. exs. Upsala (Poa) . diverse obiecte dela Arnold A r boretum. A. 1 . Borza şi E. . tuturor obiectelor. Sporul provine din:: iColeetarea personalului Muzeului . diverse fructe indigene sau străine (preparându-le. IV. Utilizarea herbarului. . 44 Din editura Muzeului.260) ^începând cu toamna-ar. I. ajungând laCluj / Central University Library Cluj inventa­ riate şi clasate. Herbarul Universităţii a fost întrebuinţat afară de perso­ nalul Muzeului şi al Institutului de Bot. Donaţiunea Dlui M. numere. întitulată „Flora Rom.. .164 fci de herbar montate. 1936 este după inventar de 76 obiecte.833 Epuisându-se complect hârtia de herbar. . Cernăuţi . 92 foi). 1 Donaţia Dlui A. cofe şi tulnici). Prodan.. Cent.făcut şi un tablou mare. Gypsophila. împrumuturi. 4. Herbarul. schimbul. nou. Herbarul Muzeului nu s'a îmbogăţit. IWSşi pârtâastăzLse face a^ ranjarea muzeului în localul. . I I I . 2: Donaţia Dlui Nannfeldt. Guşuleac. Cluj (Genurile: Astragalus. Reg. Prof. în alcool. . Cojuşna . Sporul Muzeului dela 1. S'au instalat pe pereţi sau rotative vechile tablouri mari cu plante sub sticlă. nou.. . . XII—XIV" în două exemplare . nu s'a putut l i ­ pi şi insera în herbar mii de plante colectate de noi sau pri­ mite în schimb. 72. . din Flora Gronlandei şi câteva preparate noui. . sau formalină). 5. . generală şi de urmă­ toarele persoane şi institute: I. Am. . După aceste lucrări a început apoi etichetarea. Rom. 15 table montate cu diferite soiuri de tutun în foi. Sporul. Toate ohiectele muzeale au fost curăţite şi desinfecta— te după sosirea lor în localul nou. Muzeului: Obiecte casnice fabricate de moţi (ciubere..

. Botaniska Institutionen Upsala: Genul Poa. Genul Carduus 1 foae. . .. laşi:-Genul. 1 2 pachete Diferitelor Muzee Botanice din întreaga lume 34 pachete Afară de aceste Centurii. Flora Rom. . Răvăruţ.281 (Conšt. dl E. . Mazatlan.. Genul 3Vtulgedium. .. Guyot. Bot. Mexico . Physiographical Museum. . Arnold Arboretum. Budapesta. Naţ. . Naturhistorische Staats Museum. Magh. 147 foi. . 100 foi. . Car ol I I . Kobenhavn . Arvat. 5 foi. Basel. Conservatorul herbarului. . .. 50 exempl.. plante diverse din Ceahlău. redactând schedele ane­ xate. 10 foi. . Sau vândut Cent.Eapp. Botan. 251 exempl. JSmithsonian Institution.-9 Joi. Botaniska Musett Lund: Genul Euphorbia.. Jamaica Plains 101 exempl. div. Reg. cent. 200 exempl. 376 exempl. 120 exempL . plante diverse din Basarabia. S'a cerut material de lierbar pentru studiu dela: Mus. 151 foi. A. . Univ. Asiae Mediae din Taschkent s'au mai trimis Centuriile VI—XI. . Iaşi. exs. în­ titulată: „Flora Romaniae exsiccata". pentru Mus. în care se găsesc şi câteva studii morfologice asupra unor specii critice.Muzeul din Sarajevo: pl. . Nyârâdy a revizuit •sau determinat material de herbar pentru următorii dni: H. "Wien . . . . 126 exempl. . . . îlniyersitetets Botaniska -Muesum. 1 pachet Colaboratorilor din Cluj . Majestăţii S. 5 pachete Institutelor şi-colaboratorilor din ţară . XII—XIV cu câte 358 numere: Bibi. Washington .Melica. . Lausanne.S'a primit în schimb dela: Ћ. Gojuşna. . Brno . Harward U. . . Sociedad j)ro cultura reg. . Krakow . genul Alyssum. Berkeley. . 100 exempl. Cambridge . Institut Graz: Genul Leontodon. . Conservatoire Botanique dela viile de Geneve . S'_a editat Centuria XII—XIV a publicaţiei de herbar. . Institut Bot. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a trimis în schimb. . . Garten u. Gray Herbarium. Instituto ed Orto Botanico Roma 307 exempl. . 381 exempl. I. X I I ^ X I V la Mu&ee Botanique de la Univ. M. Oollege of Agriculture Division Univ.

2L Muntele Mare (7—8 VI. A. Raşca. Stâna de Vale (30. 10. IV—1. E. Al. 1936. 3. XI. Borza. P . Al. Al. Zapletalek). P. Pop> 22. Deva. Fânaţelte Clujului (lft V I . studenţi). Borza). Cetatea albă [19. X. A L Borza). Pop. Borza). Trif). Si­ naia (3. Zapletalek şi 30 studenţi). Pteancu. A i Borza. Todor. Al. Poieni Cluj (31. Băile Episcopiei. 18. E. E. A. IV. 11. Cluj (20. Borza. Beclean. La Stâna 3e Vale s'a amenajat un teren pentru o grădină alpină. Al. S'au reparat câteva drumuri şl s'a renovat clădirea Nr. Ghişa şi 22 studenţi). 15. 2. C. Borza). CojocnaCăian (16. a) Activitatea Grădinii propriu zise. E. Pă­ durea Mănăşturului ( I I I . Săra­ turile dela Turda (7. Pop. Dr. Colţii Trăscăului (21—24. 14 Lomb. Hunedoara. 4. Călăţele. Scăriţa la Belioara (14. 13. Cluţ (6. IV. N. E. Valea Chintăului (26. Pop. 20.Personalul a făcut în cursul anului 1935-^36. P. I. Cetatea Ro­ şiei. E.. S'aui expediat 7715. făcut cu 141 Grădini botanice din ţară şi străinătate. Al. J. Pop. 5... S'a nivelat terenul în faţa Muzeului botanic. Trif şi 24 stu denţi). Al. Pteancu. 11. Detunata. Giirtler). X. Pop).. Ghişa. AL Borza. P. 16. Pădurea Hoia (25. Pteancu. V. 7. Abrud. Borza. L Todor. Surducul Jiului (6. Borza.. Sălicea. E. Borza). Bologa.. unde s'au şi transportat şl sădit planteleSchimbul de seminţe s'a.. Borza. următoarele excursii didactice şi ştiinţifice: 1. Fânaţele Clu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj jului (24. P. Pojghi şi 40. E. VIII—2 IX 1935. Excursii în Câmpie (15. Al. : SECŢIUNEA C) GRĂDINA BOTANICĂ. E. Pentru şcoala politehnică silvica din BucureştPs'a trimis o coliecţie bogată de arbuşti. Ploaţă). IX. Pop şi 25 stu­ denţi). Orhei„ Tighina. Borza).. C. Turda. G Bujorean. IV. 6. Pădurile Făgetului (15.. IX. I I I . Borza. Al. Al. 19. Dr. 9. S'au dat materiale cerute de la Grădină pentru lucrări ştiinţifice în străinătate: pentru „Institut fiir gârtnerischea . V. IV. Al. Gurtler.. V. 11.. Al. Făget. probe şi sau pri­ mit 5150 probe de seminţe. V.. biologice şl sistematice. Borza). E. Al. Ploaţă şi 50* studenţi). Chişinău. 17. 8. Pop). Oradea (IX. Borza). Basarabia. s'au com­ plectat mai multe grupuri geografice. Făget (10. Vâlcan (2—4 V L E.. V. Pop. Borza. Zapletalek). IV.

Laboranţi: Ioan Filip. lOursurile şi lucră­ rile au fost frecuentate regulat de 25 studenţi şi studente (15 în Şt. Popescu avocat în Turda a donat Grădinii botanice 12 bucăţi Paphiopedilum (Orchidee tro­ picale) şi doamna 0. 7. 1935 la 30 Iun. Gh. Naturale an.. 1936. Vasile Pot ora. Hyacinthus leucophaeus. titular: Ion Popescu-Voiteşti. Catedra de geologie-paleontologie. . Amsterdam (Olanda) cepi de Muscari. Sau ţinut conform programului în total 44 şedinţe de curs de câte 2 ore consecutive (16—18) şi 44 şedinţe de lu­ crări de câte două ore (14—16). Directorul Institutului de Geologie-Paleontologie. Sirks. S'au continuat observaţiile. Amsterdam. Asistent: Octavian Niţulescu. IV. Wettstein: Fortschritte der Botanik. 1936.263 Pflanzenban der Universităt. Г. în care s'au tratat toate capi­ tolele de Geologie generală şi stratigrafie. III. Desenator-fotograf: Ştefan Pongracz. A. M. Custode: Iosif Filip. Şef de lucrări: Ioan Maxim. 1936 Institutul a primit în to­ tal 77 reviste şi alte publicaţii periodice din ţară şi străină­ tate în schimbul publicaţiilor Institutului. 4.: Zesde Internationaal Botanisch Congres BCU Cluj / Central University Library R. Cluj Wettstein: Handbuch der Systematichen Botanik. 2—7 September. ed. 2. 5. Convallaria majalis cres­ cută sălbatic. 3.). Mol.. pentru Bureau of Plant Industry. 10 Geografie cu Naturale an III. voi. Prof. Deleu a donat 2 buc. Stieler: Grand Atlas de Geographie Moderne. Washington U. 1935. Secretar-bibliotecar: Aurelia Negrescu. Dl Dr. Dela 1 Iul. Aloe arborescens. Chronica Botanica II. S'au mai cumpărat: 1. b) Staţiunea meteorologică-ecologică dela Stâna de Vale. F. Berlin. luânau-se măsuri să se pu­ blice zilnic câte un buletin pentru vizitatorii staţiunii. I—II. Preparator: Justin Gherman. S. Mentha aquatica. II. Bellevallia romana. pentru Prof. c) Biblioteca.

Toate excursiunile au fost conduse de Dl Prof. V. La Paleontologie s'au făcut 18 lucrări de seminar. Ca şi la Geologie. III. I I I în Şt. Peana-Cluj. Praid. Stanciu. studenţii care fac examen sunt obligaţi a prezenta o colecţie de fosile din regiunile unde s'au făcut excursii. II. o excursie de o zi la Mera-Coruş-LombCluj. Cursul şi lucrările practice au fost frecventate de 19 stu­ denţi şi studente din an. Dispoziţia luată ca studenţii care se prezintă la examene să aibă şi câte o colecţie de roce şi fosile din jurul Clujului sau din regiunile unde fac excursii. alta de o zi la Măgura Sălicii-Valea Măgurei-Vf. Maxim. P. Voiteşti şi Dnii asistenţi. Sovata. după oare au urmat discuţii lămuritoare. Cluj. Bicaz. I. în care fiecare student a expus subiectul primit. Cursul şi lucrările practice de Paleontologie au înce­ put la 5 Nov. dând roade foarte bune a fost menţinută şi anul acesta. Dr. Cursul a avut ca obiect Paleontologia Nevertebratelor (15 şedinţe) şi a Vertebratelor (9 conferinţe). Reptile şi Păsări şi cinci conferinţe despre Mamifere ţinute de Dl Şef de lu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj crări I. Corund. Niţulescu în care a tratat despre Peşti. Naturale. şi a patra o excursie de trei zile făcută împreună cu In­ stitutul de Mineralogie. Excursiuni. ţinându-se în total 24 şedinţe de curs de câte două ore consecutive (16—18) şi 17 şedinţe de lu­ crări practice (14—16). s'au ţinut şi anul acesta o serie de lucrări de seminar şi anume: 17 şe­ dinţe de câte o oră. 1935 şi s'au continuat — conform programu­ lui — în fiecare Marţi. Amfibii. la Ditrău.264 In afară de cursurile şi lucrările obişnuite. . In acest an s'au făcut 4 excursiuni cu studenţii de la Geologie şi Paleontologie: una de o jumătate de zi în valea Pleşca. ultima şi de Dl Prof. în care au fost expuse de către studenţi şi studente subiecte adecvate cursului. dintre acestea din urmă patru ţinute de Dl asistent Oct.

Prof. Aplicaţiuni la proecţia stereografică. studenţii anului I I în fizico-chimice. Rezolvarea grafică. Analize • calitative micochimice şi piro_gnostice. ştiinţele natu­ rale. în 20 şedinţe de câte 2 ore. Ana­ liză cristalografică pe bază de parametri (indici) şi de simerie a formelor simple şi compuse din sistemele: cubic. Studiul structurilor pus în evidenţă prin proecţiuni luminoase. Directorul Institutului de Mineralogie-Petrografie. Analiză microsco­ pică de roce. Catedra de mineralogie-petrografie. duritate. desemnarea formelor cristalo^rafice din sistemele: cubic. dela secplunile: chi­ mie. tratează în 43 şedinţe de câte 2Vs ore despre: princi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj piile desemnului axonometric. titular: Victor Stanciu. au tratat. precedate de conferinţe introduc­ tive ţinute de DI Eugen Stoicovici. Preparator: Lucian Stoicovici. hexagonal. Laborant: Ioan Gădăleanu. figuri de percusiune. clivaj. ştiinţele naturale şi cu studenţii anului I I I •dela secţia geografie cu ştiinţele naturale. Mecanic: Iustin Moldovanu. Asistent: Anton Sever. monoclin. . Analiza morfologică a mineralelor cu importanţă care intră în compoziţia rocelor şi a minereului. a principalelor probleme cristalografice. I. Determinare de con­ stante fizice: densitate. rombic. Lucrările practice de mineralogie-petrografie cu stu­ denţii în geografie anul III. patra­ tic. Servitor: Ana Fulop. Lucrările practice de mineralogie-petrografie.265 8. chimie. fizico-chimie. Proecţiunile ca mijloc de reprezentare în crista­ lografie şi cartografie. III. Custode: Felicia Runcanu. Şef de lucrări: Eugen Stoicovici. II. triclin. urmate •dt. Cursul de Mineralogie-Petrografie făcut în 40 prele­ geri de câte IV2 ore cu studenţii anului I I . cu ajutorul reţelei Wulff. următorul material: Cristalografia morfologică: (Clasificarea materiei cristalizate în 6 sisteme şi 32 clasej pe bază de coordonate şi formulă de simetrie a formelor simple şi compuse. Analiză macroscopică de minerale şi roce. rombic. patratic. hexagonal.

S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. care au geografie ca specialitate secundară. Ag. precipitaţiuni şi reprezentarea po­ pulaţiei prin metoda punctelor. I. Staţiuni balneare: situaţia geografică. princip. Servitori: Simion Terec.) şi studenţii dela Fac. Utilitatea. Alexandrina Haţieganu. Reprezentări grafice prin sistemul coloanelor. Hg. silice. con­ form programului Facultăţii de Ştiinţe (secţia Geografie). . an. Bi. de Litere. cu stud. gaz metan. Sistematica rocelor erup­ tive. Bogăţiile subsolului ţării. b) Africa şi Australia. c) Lucrări practice: Cunoaşterea şi explicarea hărţilor. geneza. producţia anuală a următoarelor materii prime: Au. S'au mai ţinut cursuri pregătitoare de Geografia României şi a Continentelor. d) Secţia geografică.266 gnomonică. Fotograf-mechanic: Livia Raţiu căs. varietăţile (minerale). petrol. pro­ prietăţile fizice şi chimice. Zn. Pb. sedimentare şi metamorfice întâlnite în ţară. cilindrică şi ortogonală. 1. I I . dela Geografie (spec. fos­ faţi. I I I şi IV. Institutul d> geogrefie. As. Şefi de lucrări: Tiberiu Morariu. Fe. Mn. semnele convenţio­ nale. Preparator:BCU ClujHotăran. cărbuni. Meruţiu. Laurian Someşan. titular: V. bitumen. Sb. Sistematica mineralelor componente ale rocelor şi filoanelor cu o privire specială asupra acelora întâlnite în România. Meruţiu. Elena / Central University Library Cluj Desenator: Fablu Dumbravă. dela Geografie. Catedra de geografie fizică şi descriptivă. an. Director: Prof. Meruţiu. titular: V. diagrame cu reprezentări de climat.. Cursuri: a) România. Mo. calcar. Cu. curs general cu stud. Ioan Man. natura apelor şi indicaţiuni terapeutice privind 70 staţuni balneare din ţară. Asistenţi: Radu Meruţiu. Prof. Desenator cartograf: Andrei Peter. Cr. 1.

sub conducerea profesorului. 3. con­ form programului Facultăţii. Cursuri: a) Principii şi istoria geografiei (cu stud. deasemeni şi un BCU Cluj / Central University Library Cluj curs de Atmosferă şi Morfologie (Dl Prof. R. e) S'au făcut excursiuni în împrejurimile Clujului. b ) Geografie Generală: Cursuri de Geografie Umană. Cheia Turzii. subiecte alese. . Catedra de geografie generală. d) In orele de Seminar s'au citit şi discutat lucrări CIL. precum şi în împrejurimile Cluju­ lui. profile precum şi aplicări din cursul de Atmosferă şi Morfologie. V. Meruţiu. dupăce sunt citite şi dis­ cutate în seminar. c) Lucrări practice: S'au făcut analize de hărţi. Excursiuni pe teren în regiunea Huedin.267. âii. I).. S'au mai ţinut şi cursuri pregătitoare de Geografie fizică şi bibliografie generală. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. Aceste. Suplinită de Prof. pe care studenţii din anii înaintaţi le-au pre­ gătit prin cercetări pe teren. Valea Crişului. Ciucea. Ficheux). Deasemeni o excursie mai mare în regiunea Stâna deVale. Cheia Turului. se complectează ulterior în vederea tezelor de licenţă.

când trei drepte ale figurei trec prin trei puncte fixe. sau când trei puncte descriu trei drepte fixe. Sur le developpement d'une fonction suivant les puissances croissanfes d'un polynome et application â la determination des courbes de convergence de certaines series de polynomes. 1. 5. T. IX. 2. Abramescu. 41. Nr.). Mathematica. Profesor titular. 3. 1936. 2. Voi. 409. pag. P. N. Buletinul cerc. 1. (Publicaţii. 321. Discuţia rădăci­ nilor ecuaţiei de gradul al doilea având în vedere mărimea 3or faţă de numere date. pag. T. 1935. 31. pag. T. . 1936. Gazeta Matematică. Limita ra­ zei cercului circumscris triunghiului format de trei tangente infinit vecine la o curbă plană. 5. Voi. 1935. 6. Gazeta Matematică. etc. 1397. 4. Rendus Central University Library Cluj T. 1936. 1936. Comptes BCU Cluj / de VAcademie des Sciences de Paris. O aplicaţie a fracţiunilor continue.O) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-LITERARA. Voi. a) Secţia ştii aţelor matematice. pag. 6. 202. Publicaţiuni ştiinţifice. Voi. Ştiinţă şi Progres. 41. distincţii.. comunicări. studii al Şcoalei Sup. conferinţe. Proprietăţi geometrice ale mişcărei unei figuri plane variabile care rămâ­ ne asemenea cu ea însăşi. Sur l'etude de la forme d'une courbe ou d'une surface dans le voisinage de l'un de ses points.

93—98. 1936. T. b) Comunicări ştiinţifice. Gazeta Matematică. Din generalizările constantei lui Euler. Profesor titular. Sur certains invariante attaches aux fonctions analytiques. Ştiinţe Cluj. 1935. 164—180. Ângheluţă. 2. Până acum. Conferinţe. Ştiinţe Cluj. Conferenţiar a) Publicaţii ştiinţifice. Asupra unor serii a căror cerc de convergenţă e o cupură. Profesor titular. Denjoy. Cercul matern. Bratu. Cercul matern. XII. Sur un contrevariant attache aux fonctions analytiques. 4. Gazeta Matematică. BCU Cluj / Central clişee sunt lucrate Cluj. Mathematica. . T. Academia de ştiinţe din România. 30 Mat 1936. pag. Cer­ cetări în legătură cu deformarea suprafeţelor. care a fost încredinţată observatorului astronomic din*. Gh. douăsprezece University Library Clujcomplet. 1936. 3. Gazeta matematică. Mathematica. 9 Ian. Chiş a lucratîncă şase clişee din Harta Fotografică a cerului. Voi. •' ' Publicaţiuni ştiinţifice. Armeanca şi Gh. pag. 3. Calugareanu. 3. al Soc. Asupra transformă­ rilor omografice care transformă o conică în ea însăşi. 41. 1936. 2. Ştiinţe Cluj. Тћ. 41. pag. 59—60. XII. 3. 1936. 1. 1935. 1. Bucureşti. pag. 28 Nov. al Soc. Cercul matern. 176—178. Lucrări ştiinţifice. Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Rou­ manie. 16 Febr. Voi. din zona +20. I . T. In colaborare cu Dnii I. 2. Sur l'integrale de M . Despre un contravariant relativ la funcţiile analitice. al Soc. 41. Voi. 1. Asupra? unor integrale. 1935. G . 4. Asu­ pra unor invarianţi relativi la funcţiunile analitice.2Ш 3. 1936. 1936.

a ) Publicaţii ştiinţifice. Nr. b ) Comunicări ştiinţifice. 5. 78—80. 1936. Voi. 41. 2. Voi. II. 1. 1936. Publică „Chestiunile de examen" propuse la Secţia Ma­ tern. O proprietate a familiilor şi traectorii şi aplicaţiuni. honoris causa de l'Univ. . Ştiinţă şi Progres. Ales membru al Academiei de Ştiinţe din România. University Library Febr. 1935. c) Diverse. 2. p. 2. 57. 7. 3. Dr. Brunold. 1935. 1. T. P e t r e Sergeseu. Conferinţe. Ionescu. Pro*bleme noui asupra ecuaţiilor cu derivate parţiale de ordinul al doilea. Academia de Ştiinţe din România. Ales Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe •din România. 1. 1. 1. a) Publicaţii ştiinţifice. 6 . 10. pag. 1. II. Revue de Transilvanie.с) Diverse. Profesor titular. Ştiinţă şi Progres. Bouligand. O proprietate a elip­ sei şî a iperbolei. II. Profesor titular. Parabola. O. Voi. V. al Central Ştiinţe Cluj. Mon­ tei. 12 Cluj BCU Cluj / Soc. 'Volum scris în colaborare cu Dnii G. Inga. O proprie­ tate a unei familii de traectorii. Profesor titular. Publicaţii ştiinţifice. relaţiuni imetrice şi o nouă construcţie grafică. şi 28 Martie 1936. P. Gazeta Matematică. a Univ. D . Cercul matern. Bucureşti 26 Ian. L'evolution des Sciences Mathematiques ei Physîques. Cluj.

1 9 3 5 . Istoria matematicei: I Antichitate şi Evul mediu. 5 6 8 — 5 8 2 . Voi. 1 0 şi 1 1 . Gazeta Matematică. Paris. I. 1 8 Ian. Extensiunea Universitară. Cercul matern. O teoremă importantă a lui Van Vleck. 3. 1 9 3 6 . 1936 şi Liga Culturală. 1936. Soc. Quelques polemiques scientifiques dans le Journal des Savants au XVIII-e siecle. (Volum omagial prezentat Dnei D. Caracteristicele ştiinţei moderne. T. 1 Mart. Le Journal des Savants au XVII-e siecle et les mathematiques. Ştiinţe Cluj. Smith). pag. O generalizare a teoremei Hurwiwtz-Angheluţă. 12. Cea mai veche revistă ştiinţifica clin lume. Paris. BCU Cluj Central University Library Cluj Les mathematiques dans/ le Journal des Savants 1665—1701. Soc. 4. Originile spiritului modern în ştiinţă: Matematica. 13. 3 9 — 4 2 . V I . 1936. 1936. 6 Nov. 3. Bucureşti. 1935. Centre International de Synthese. Litere Cluj. 1936. Braşov 2 6 Nov. 5. International Histoire des Sciences. 1 1 Febr. Ştiinţifică Timişoara. 1935. 1936. Şcoala Politecnică Timişoara. 3-e Congr. cu aplicaţii. JR. Sphinx. 5. Astra. Les mathematiques dans le Journal des Savants 1 6 6 5 — 1 7 0 1 . 1936. I I Epoca modernă şi contimporană. 1. Turpain. Conferinţe. Universitatea Ateneul Român. Sur quelques aspects des mathematiques contemporaines. 6 şi 7. Universitatea liberă. Bucureşti 3 0 şi 3 1 Martie 1936. E. Flammarion. 8 şi 9. 5 Febr. 1 1 Febr. 2 9 Aprillie 1936. 4. 7 Dec. Bruxelles.271 «Grumbach. Asupra rădăcinilor ecuaţiilor în care coeficientul lui a P are cel mai ? mare modul. Osiris. 2. 1 9 3 5 şi Caransebeş 2 9 Febr. Voi. de Belgique. In „Bibliotheque de Philosophie Scientifique" Ed. Thales. Preocupările de azi ale ştiinţei. 1936. Quj 2 9 Nov. Coimbra. C. 4 1 . Sur les mathcmatiques en Roumanie aux XVIII-e et XIX-е siecles. pag. . al Soc. pag. Mathem. 2. Careii Mari. I. b) Comunicări ştiinţifice. Primele academii şi reviste ştiinţifice. Soc. Stud. 6. 3 8 — 3 9 .

№v 2. IX. suplinitor dela 1. 202. Paris. Mathematica T. Conferinţe. 3. 1936. 1936. R. Colaborator „de onoare" la Revista de Ciencias din Lima (Peru). 9 şi Voi. astronom. 1936. 7. Cav. Ştiinţe Cluj. 24 Mai 1936. Acţiunea Patriotică. 1. 1935 la 1 II. I . Problema ele­ mentului românesc în Universitatea din Cluj. 1. 2. a) Publicaţii ştiinţifice. Asupra adevăratei valori a unei fracţiuni. 1935. Cercul matern. 3. 9. b) Comunicări ştiinţifice. Decorat cu ordinul Meritul Cultural. 10. c) Diverse. Ştiinţe Cluj. Sur Ies directions d'indetermination complete d'une fonction elliptique. 1936. pag. XI. Cluj. I I . Asu­ pra ecuaţiilor lineare cu derivate parţiale de ordinul I I şi de tip iperbolic.272 14. 1. 8. Comunicări ştiinţifice. cl. 1. Bulletin des Sciences Mathematiques. Sur Ies equations algebriques ayant toutes leurs racines reelles. 1936. Sur un probleme de maximum de Stieltjes. al Soc. 2. al Soc. 129—145. . 16 Febr. 2. Nr. C. BCU Cluj / Central University Library Cluj asistent. O aplicaţie a calculului probabilităţilor în astronomia stelară. Referent la Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik (Berlin) şi la Archeion (Roma). Prof. 1. a) Publicaţii ştiinţifice. Voi. Armeanca. B ă d e s c u . Academie des Sciences Paris. R . III. Ştiinţă şi Progres. T. Cercul matern. I I pentru: ştiinţă. 12 Febr. T i b e r i u P o p o v i c i n - Asistent. 3.

Profesorul G. X I I . Ştiinţe Cluj. 212. X I . pag. Revista Matematică din Timişoara. al Soc. 1. 285—288. Quelques proprietes des equations algebriques dont les equations derivees ont toutes leurs racines reelles. 1936. Matematică din Timişoara. X I I . T. Mathematica T. Despre direcţiile de nedeterminare completă ale funcţiunilor eliptice. Remarques sur la definition fonctionnelle d'un polynome d'une variable reelle. Mathematica T. . 67—68. pag. 1935. şef de lucrări. 49—51. 41. i :j lo) Comunicări ştiinţifice. T. Voi. Roth. 15. Cursul. T. 41. 1936. Cercul matern. 8. 5. ANUARUL 1935/36 . pag. Mathematica. 1 b) Secţiunea ştiinţelor fizice. X I . Voi. 11. 1. Despre funcţiile alternate de mai multe variabile In­ dependente. 6. un curs de lucrări practice de fizică şi de chimie. Mathematica. De­ spre definiţia funcţională a unui polinom. 10. pag. al Soc. Gazeta Matematică. 1935. 7. 1. 2. Conferinţe. 1936. Voi.273 4. 29 Aprilie 1936. Revista BCU Cluj / Central University Library Cluj 1935. 247—256. de 594 pagini. . Obser­ vaţie asupra ecuaţiilor algebrice având toate rădăcinile reale. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I. 15. Sur une condition suffisante pour qu'un polynome soit positif. pag. pag. alcătuit conform programei clasei a VIII-a secundare. 27 Nov. 12. Ştiinţe Cluj. XII. în cola­ borare cu dl Aug. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I I . Despre extragerea rădăcinei dintr'un polinom de o variabilă independenţă. Dima a redactat şi publicat. Asu­ pra problemei 457. Institutul de fizică generală experimentală. pag. Mthematica. Cercul matern. Gazeta Matematică. 73—76. 205—226. 5—12. este aprobat de Ministerul Instrucţiunii. 81—91. A. pag. 1936. 9. pag. Voi.

2. Nr. Bul. Institutul de fizică teoretică şi aplicată * ) Profesor: A. Idei noi ştiinţifice. 1935. Bu­ letinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Ediţia IV redijată de V. (Litografiat). . A. în Anuarul precedent. Novac asistent. 6. L'emploi des frequences plus hautes que Ies frequences usuelles dans transmission University Library Cluj BCU Cluj / Central de Г energie electrique. 7. Tomul VIII. Bulletin de la Societe roumaine de Physique. 36. Dec. Curs de Electricitate şi Magnetism. Partea I I I : Teoria rela­ tivităţii. Voi. fiindcă aceste date nu s'au puMicat din eroare. Conferinţă ţinută la Ouj în cad­ rul Extensiunii Universitare. cursuri practice şi experimentale pentru profesorii de ştiinţe fizico-naturale şi mărfuri dela şcolile de comerţ. Comunicări ştiinţifice. Conferinţe ţinute în cadrele Exten­ siunii Universitare la Cluj. 63—64. Intre 10 August şi 12 Septembrie. 4. Une nouvelle formule dans la theorie du rayonnement. la Bucureşti. Dima a organizat şi condus. Aceste cursuri au fost spri­ jinite de Ministerul Instrucţii şi de iGamera de Comerţ şi de Industrie din Bucureşti. de la Societe roumaine de Physique. finergie et radiation dans l'Univers en expansion. Probleme de Fizică modernă. 1936. Conferinţe. Voi. 36. Nr. 3. Publicaţii ştiinţifice. 1. In curs de publicare: 5. 63—64. (Curs special). Maior. Lucrare asupra gazelor degenerate. profesorul G. Blaj şi Sighet. Conferinţe în cadrele Astrei. * ) Datele dela acest capitol conţin şi activitatea ştiinţifică jpe anii 1934—35 a Institutului. » . 1. 2. Noi surse ale energiei. Lucrare despre propagarea curenţilor electrici.274 2. 3.

5. Szabo M. Teze de licenţă. 1935. 1935. Journal Ле Physique. 1935. (Semestrul П. И. T. Une formule de la refraction astronomique deduite de 3a forme parabolique du trajet lumineux. Structura gândirii ştiinţifice. Ga­ leta Matematică. 12. Sur un appareil simple pour la mesure 'des points de Curie â basses temperatures (în colaborare cu R. . 24. 34. 5. V I . Iunie 1936. 4. No. 37. Forrer. Tabla Tibetului. Ştiinţă şi Pro­ gres. 6. VI. 1935. № . Tome V. Societatea de Mâine. No. No. jjreparatar 1. X I I 1934. Teoria cinetica elementară a gazelor. 36.Victor Marian. Iliescu Măria: Efectul Raman. Ştiinţă şi Pro­ gres. Expuneri făcute la un Seminar de axiomatică a Secţiei Matematici asupra Teoriei ordonării şi a Axiomelor numerilor întregi. Vz 1935.Gazeta Matematică. 6. . Iunie 1936. Х П Nrile 3 . IH. Bulletin Scientifi<que de l'JScole Polytechnique de Timişoara.4 . 1. No. Î935. Fasc. Scrierile matematice ale lui Gheorghe Lazăr. Elementele teoriei gazelor electronice. Teofil Vescan. (urmare) hnecs Martin: Inducţia electromagne­ tică. Serie VII. 33. Oprişor Suzana: Emisiunea termionică. 3. 24. VI. 11. Aprilie 1936 şi Maiu 1936. Bumbăcescu Sevastiţa: Efectul fotoelectric şi aplicaţiile lui. VI. Şef de lucrări. Nr. Strasbourg). An. ((susţinute în anii 1934—36). 3—4. '24. 2. 35.Cluj / Central University Library Cluj BCU Noerribrie 1935. 24. No. Tom. Tom. Terezita: Metode de terminare a con­ stantelor radioactivităţii. 1936). № i l e 3—4.

No. Revistă Fundaţiilor Regale. e — suoi sali. 9. Conferinţa de fizică. 2. No. Athanasiu* a) A început o seria de măsuri asupra magnetismului pă~ mântesc în Ardeal. No. Ana: Ibnixarea gazelor prin şocuri el'eoIronice în cadrul teoriei: clasice a lui Bohr. 1. Crasu. Adamachi". VI. Obuze cu gaze otrăvitoare în lupta dela Stănileşti (1711). Izotopii.1935. VL 1936. în Revista Fundaţiilor Regale^ No. 342. 1936. Ostrogovich şi V. . No. 5. Laboratorul cde M m i e generală. — Richerche sulle t r i a zine — Nota XXXIII. — Richerche sulle y-triazine * Nota XXXIV. 40. VI. pag. Energia şi materia. Tanislau. Nyăguly Alexandru: Mediile elastice şi propagarea undelor elastice în aceste medii. Ibidem. No. 42. BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Publicaţii ştiinţifice:. 1. Barabăs Bela: Efectul spinurilor nucleare în 'azul moleculelor diatomice.28. 6. 2. 29.. 1935.. Radioactivitatea artificială. A. X. 28.. 3& Sasu S. Transmutarea materiei. Rusa Victor: Transformatori şi modurile de cu<plaj în înaltă frecvenţă. 39. 41. 2. 4. pag. 43. 1935. Sulla Diossitriazinilrfenil-cetossima. Teofil: Dinamica vectorială şi relativi*tică a fluidelor perfecte..1936. IX. VI. 23. 16. C) Secţia ştiinţelor chimice. 1935.1936. 1936*. Sopra alcuni nuovi compost! ottenuti dalia Diossitriazinil-formaldossima.276. Lucrări ştiinţifice: Sub presă corectate la Gazzetta chimica italiana (Rorna)i 1. 3. r . Szăntâ Ârpâd:. VesCan. No. în Revista Ştiinţifică „V. No. Conferenţiar definitiv: G. Ostrogovich şi I. pag. A. 1..

G. 7. Spacu et M. Trasposizione. P. Spacu et V. Tariislau. Trimise de curând la Gazzetta chimica: 1. 3. Potentiometrische Untersuchungen.277 3. Laboratorul de chimie anorganică şi analitică. Spacu: TJie pbtentiomštrfeche Bestimmung des Selenocyans neben den rlalogeriide. 2 . P. 9. P. Popper: Ttefraktometrische Untersu­ chungen wâsseriger LSsungen von Salzgemischen. — Sul cupri-cianuarato sodico. — Sul cupri^cianu. Spacu et C. Spacu und C. Ostrogovich. P. G. Ostrogovićh şi A. 5. în . '! 8 . Macarovici: Sur Texistence des sulfosatticylates complexes. A. Oštrogovičh ş i l .— Richerche sulle y-triaadne — Nota XXXV.Zeitschrift fur analitische Chemie şi în Zeitschrift fiir physiJcaliscHe Chemie: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Ostrqgovich şi G. G. Уапсеа: Nouvelles contributions â Г6tude des chramioxâlâtes polynucleaires complexes (III-eme note). Spacu: Die ptoentiometrische Bestimmung der Oxalate mit Silbernitrat.Beckmanniana della Dios-sitriazinil-fenil-cetossima. A. 6. Qstrogovich.•posalze mit JFerrocyanid. I I : Due forme diversamente colorate del comva reazione specifica per 4'acido cianurico. Armeanu: Sur quelques nouvelles ammines de la scrie des sels noirs de Roussin. Spacu: Die potentiometrische Bestimmung der Me-tavanadate mit SilbernitraL 3. I I : Due forme diversamente colorate del complesso anidro. G. Spacu: Die potentiometrische Bestiimnung der Ce. Spacu und E. în Zeitscrift fiir anorganische Chemie. G. 2. G.rato sodico. (Das Sys­ tem BaCl +KCl). Drăgulescu: ttber die Quecksilbersulîfite des Ammoniums. 2. a) Lucrările originale publicate în Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. 4.

Spacu et Ei Popper: fîtude refracfomelrique sur­ ii. Spacu: Methode electrometrique pour le dbsage* des iodates par le thiosulfate. Spacu und PI Voichescu:: Beitrăge zumi Studiumi der Ammoniakate einfacher Salze. 17. G. Eine neue Potentiometrische Methode fiir die: Bestimsmung von Selenocyniden- . G. G. 3. Spacu: Eine gravimetrische Methode fur die Bestimmung der Cerosalze. 2Î. Eine gravimetrischa Schnellmethode zur Bestimung* von Selenaten. P. Spacu et C Macarovici: Sur une methode de dosage simultane du cobalt et du nickel'. G.. Ammoniakate der. 3. 22.. tîber die Quecksilbersulfite des Natriums und des Kaliums. (Tensimetrische Unlersuchungen) 2. G.. (Potentiometrische Un?tersuchungen).278 10. P. P. Macarovici:Sopra la reazione del rame con la Benzidina e sopra un nuovo metodo di dbsament'o» di traoce di rame. „Zeitschriffi fur. Spacu: Sur rclectrotitrimetrie du molibdene avec nitrate d'argent. Spacu und C. 19. Spacu e G. Spacu und'C. 12. Spacu: Sur un complexe argento-mercurique. 2. 1. 14. 15. Drăgulescu:.formation et lexistence du Tachydrite en solution aqueuse16. G. Conferenţiară:: Raluaa Ripan Tilici. în revista străină:. In cursul anului şcolar. G. Ammoniakate miumsalze. Spacu und Pi Voichescu: Beitrăge zum Studiunr der Ammoniakate einfacher / Central University Library Cluj der CadBCU Cluj Salze. Spacu und Pi. Voichescu:: Betrâge zum. 18. 1.. Analytische Chemie"":. Die Potentiometrische Bestimmung von Selenocyaniden neben Cyaniden:..13. Zinksalze. 1935—1936 am? publicat următoa­ rele lucrări originale. 20.. Tettamianzî. P. Macarovici: trber eine Yolumetrische* Methode zur Bestimmung des Selenocyans. G. (Tensimetrische Untersuchungen). Ammoniakate der. descritta da A. Spacu: Sur quelques polymolybdătes complexes. 11. P. Kupfersalze. Studiunx der Ammoniakate einfacher Salze. I I Mitteilung.

8. 3. /. Ionescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. Chim. ( V I I I ) N-oxo-acridine et N-oxo-C-oxy-acridine. I. Conferinţe: Gruparea Femeilor Române. Tănăsescu: Condensation de l'o. 1. 2. ( X ) . Tănăsescu et E. 6. 7. 9. 17. 15. 4. /. Tănăsescu et E. nitrobenzaldehydes avec l'aniline. 2. 5. Bulletin Soc. 4. de France. Bulletin Soc. 3) Laboratorul de chimie organică. Tănăsescu et E. IX. France. Chim. 15. 1936. 2. Crăciunescu: Reactions photochi­ miques dan la serie des derivžs o. 12. Justifica­ rea Feminismului. Suciu: Sur la condensation des o. Tănăsescu et E. de France. p. 1936. Benzylidene-acetalas des oses et des osides. 1936. Romanţianu: trber Acridin-N-axyd und Acridin-9-oxy-N-oxyd. o. I. Chim. 1936. ( I I I ) . Tănăsescu et M. de France. Chem. 16. Comportement photo- . 2. /. Bulletin Soc. 1936. / Tănăsescu et M. de France. Nitrobenzylidene-acetals des oses Bulletin Soc. Bulletin Soc. (X). Silberg: Sur les acridones. VI. Publicaţiuni ştiinţifice. Eine neue Konduktometrische Methode fur die Bestimmung von Selenocyniden. 1935. Cluj. Chim. nitro-benzylidene-acetalas. Gomportement photochimiques des derives o. nitro-benzylidene-acetalas. 1936. liber Acridone). (IX Mitteil. /. 5. Bulletin Soc. de France.279 4. ( X I ) . Crăciunescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. 7. nitres obtenus. Tănăsescu et Martha Suciu: Sur la condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec Faniline. Benzylidene-acetalas des oses et des osides et leurs transformation en diastereisomeres par insolation. 4. BCU Cluj / Central University Library Cluj Chim. nitrobenzylideniques des acetals (IX). Tănăsescu et A. Bulletin Soc. Chlorophenylanthranile et chloro-3-acridone. nitroacetophenone. 2. 1936. /. nitrobenzaldehyde avec la m. Ramonţianu: Sur les acridones. /. Chim. de France. 4. Tănăsescu et E.

Silvia Bucevschi: Hormonii sexuali feminini dn punct de vedere chimic. şi-a susţinut teza de doctorat Do­ mnişoara Elena Crăciunescu. Dan Rădulescu şi Coriolan Drăgulescu: Eine Merkwurdige allgemeine Beziehung zwischen den Frequenzen der Bandenspektren den aromtischen Kohlemvasserstoffe und deren Abkommligen. Dan R~adulescu şi Coriolan Drăgulescu: Contributions â l'etablisement de la structure et des proprietees des resonnateurs d'ensembles.et bromobenzene. Jula: Beitrâge zur Bestimmung der Abstufung der Polarităt des Aminstickstffes in den Organischen Verbindungen. de France.280 chimique des anthraniles et triphenylmethanes obtenus. (calitativă şi cantitativă). Central University Library Cluj In cursul acestui an. 25. Dan RădulesCu şi Oct. 3. 1936. 20. cl. 19. de la Soc. Dan RădulesCu şi Oct. de France. I. pentru uzul studenţilor. 10. VI. de France. 4. având ca subiect: Reacţiuni fotochimice în seria o. 9—37. ( X I ) . Chim. Teze de licenţă lucrate în Laborator. Bulletin Soc. nitrobenzilidenozelor şi ozidelor şi tran­ sformarea lor în diastereoizomeri sub acţiunea luminei. . 1. XV. IX 1936. Tănăsescu: Carte de chimie organică. /. 4) Laboratorul de chimie fizicală. Physikalische Zeitschrifft 36. Tănăsescu et M. 1936. Chim. 2. de Chimie. Macarovici: Sur les acridones. BCU Cluj /Teze de doctorat. 11. IX. Chim. Condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec les chloro. (scris la maşină). Bulletin Soc. Contributions â la theorie de la fluorescence. Lucrări practice de chimie organică. partea I-a şi partea Il-a. Bulletin Soc. A Silberg: Sur la condensation des amino-formylderives aromatiques avec Facide pyruvique. XVII. Note. V. Bul. Jula: trber die Rolle der Polari­ tăt der N-Atome bei der Bildung der farbigen Polynitrocomlexe der Benzolreihe. Publicaţiuni cu caracter didactic.11 66—68.

Dan Rădulescu: L'influence des substituants sur Ies i>andes d'absorption. Dan Rădulescu şi FI. Benzoquinone. 8. 3. Alexa: Etude spectrale des polinenes cetoniques. Dan Rădulescu: Interpretation physique de la relation de frequence entre Ies bandes d'absorption et de luminiscenee. 16. 10. Săruri dela trinitronenzen. 15 sub tipar). . 2. Zamfirescu: Sur la vitesse de decomposition thermique de la chloropicrine. V. Courbe d'extinction de la Benzalacetophenone et de ses de­ rives parasubstitues. 14. 14. Dan Rădulescu şi V. Lt. Teze de doctorat. Alexa: Etude spectrale des polinene cetoniques. Dan Rădulescu şi FI. 6. Bărbulescu:. Cioară: Studiul spectral al substanţelor alchilice şi arilice cu gruparea NO. Courbe d'extinction de la Dibenzalacetone et de ses derives parasubstitues. 9. Dan Rădulescu: La relation de frequence des bandes d'absorbtion â fetat de vapeur. Dan Rădulescu şi Lt. 1. Popa: Electrometria grupei nitro. 12.Une loi quantitative •de la frequence des maximas des bandes d'absorption des resonnateurs d'ensemble. cositee sur l'extinction des resonnateurs Library Cluj 13. Bărbulescu: Influence de la visBCU Cluj / Central University r'ensemble. Alexa: Contribution â Г etude des •nitro et poli-nitro derivćs colores du Benzene. Lt.281 5. 7. Co­ urbe d'extinction de la Benzalacetone et de ses derives parasubsitues. Ţilenschi S.: Prepararea acizilor trinitroisoftalic şi trinitromesic şi proprietăţile lor. 11. Novac L. Alexa: Etude spectrale des polienes cet6niq>ie. 15. (13. Subit. V. Dan Rădulescu şi Subl.: Sur la validite de la formule de Mecklembourg. V. Dan Rădulescu şi Locotenent Popa: Le hidrogene du iioyau benzenique ionisable dans Ies polinitroderives benzeniques. (Un nouvel point de vue sur la dynamique de l'adsorption).

Toate la Editura Scrisul Românesc. I I . 7. colecţia lucrărilor care nu figu­ rează în Revista „Biospeologica" şi care sunt publicate de . Alexa: Studiu spectral asupra benzenului substituit. M. Botanică pentru cl. Lt.. Borza şi M. Botanică pentru cl. Craiova. VIII. Racoviţă. Chimia pentru cl. B) Lucrările Institutului de Speologie. Dan Rădulescu. Elemente de Chimie Anorganică pentru cl. Al. Revistă internaţională. Alte publicaţii. sub direcţia. Lt. Acest periodic con­ ţine. Ţilenschi S. Petreanu: Condensarea trinitrobenzaldehidei cu amine arilice. Demetrescu: Lecţiuni de zoologie. BCU Cluj / Central University Library Cluj d) Secţia ştiinţelor naturale. lui E. V. Sur une methode de haute precision pour la determination des tensions de vapeurs.: Contribuţiuni la studiul descompunerei cloropicrinei. în care se publică studiile definitive asupra materialului speologic. V I * Anatomie pentru cl. Tomul VII este în curs de publicare cu fasci­ colele 58 până la 63 tipărite. VII. 6. A ) Biospeologica. Publicaţii. mai ales acel adunat la Institutul de Speologie. „reformă" menţinută de toate Guverne­ le următoare. Textul Tomului VI (fasci­ colele 51—57) este de mult tipărit dar lipsesc Tabla de Mate­ rii şi Indexele pe care nu le putem tipări căci ni s'au supri­ mat fondurile de laboratoare şi de publicaţii de către Gu­ vernul Iorga (1931). III. împărţită pe volume. Zoologie pentru cl. Lecţiuni de Biologie Generală pen­ tru cl. Institutul de speologie. Tomurile I—V sunt apărute. Zamţirescu V.282 4. Elemente de Fizică pentru: cl. 5. 1. V. IV.

sau de către alţi cercetători. la Sorbona din Paris. heredite des effets des mutilations. accomodaBCU Cluj / Central University Library Cluj tion. din lipsă de fonduri. Păru le 5 mai 1936). Sc.) care. fascicule 1. T. Acest fascicol conţine pe lângă itinerarul misiunei.. Păru le 7 janvier 1936). VIII. p. origine des organes. Paris. 5 fig. (Vezi rapor­ tul special în Anuarul 1933—34). Arambourg. public sous la direction de G. VIII. o< schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic a rocelor acestei regiuni. (Bull. p. 348-353. milieux externe. A apărut (în sfârşit!) Tomul V I I (XVI+332 p. cu subiectele următoare: La variaţion. F ) Codreanu R. a prezidat Adunarea generală a Societăţii de Biogeografie şi a luat contact cu factorii ştiinţifici şi uni­ versitari conducători. VIII. 1 carte. 1935). Sc.2833 către personalul Institutului. G. Chappuis P. A ţinut în Decembrie şi Ianuarie. trber Hohlencopepoden. p. Cluj. p. 298 fig. Chapuis P. (P. A. asu­ pra materialului procurat de către Institut. — Zur Systematik der Copepoda Harpacticoida.. A. Lechevalier. Soc. D) E. Sc. Soc. I-VII. 2 p. Soc. 1 . T. interne et artificiel. 321—334. (Bull. a aşteptat editarea trei ani de zile! C) Rezultatele ştiinţifice ale Misiunei în regiumea Fluviu­ lui Omo şi a Lacului Rudolph (Africa orientală). Chappuis P. T. — Nćoplasie maligne dans l'hemocoele des EpHImeres sous l'action de Symblocladius rhltHrogenae. Racoviţă. — Harpacticiden der Expedition HandelMazetti nach Sud-China (1914—1918). — Subterrane Harpacticoiden aus Jugoslavien. Păru sept. VIII. colonisation des places vides et preadaptation. (Bull. Păru le 12 mai 1936). Tome I. adaptation et seclusion. Geolo-gie-Anthropologie. 34 figs. A apărut: Mission'scientifique de VOmo. Cluj. ca învitat al Facultăţii de Ştiinţe şi totodată ca Profesor de schimb în misiune. prelegeri de Biologie generală. (Bull. Cluj. T. Sc.. Soc. 59 p. Păru le 10* fevrier 1936). A. 386-398. 25 fig. origines de variations. A participat la şedinţele şi lucrările diverselor Societăţi de Istorie naturală. pl. E) Chappuis P. 405—408. A.. professeur â l'Institut naţional agronomique.

Prof. t. 1936. 1. voi. 4. 1936. p. IV. 3. ţinută în ziua de 22 Martie 1936. Heft 34. şi N. 1936. 102—104. S. p. Sc. 1936. şî Obstetr. trber de Wandstruktur der vendralen Lakune bei Haementeria costată Fr. M . S'au continuat cercetările ştiinţifice. 113. p. Grădinescu Ar. 3. Păru le 1 juillet 1935). Bull. Soc. '(Comptes-Rendus Acad. A. Zool. 1054. . 114. cu 1 planşă. publicând în reviste de specialitate următoarele lucrări: 1. Nr. 1936. Pora: Influence du courant electrique conţinu sur la permeabilite branchiale chez quelgues poissons d'eau douce. Scieno. Recherches sur la structure des cellules chloragogenes chez les Hirudinees. 2. p.. Crustalo Acrivo: Cluj / CentralNeubildung von Cluj BCU t)ber die University Library Kiemenlamellen bei Ganoiden und Teleostiern. 1935. 195. Sc. Notationes biologicae. Nr. :Paris. Zool. şi E.'284 Chironomide ectoparasite. biol. Instftutal de zoologie şi anatomie comparată. 1936. Bull. şi Obstetr. L. Cluj. Chim. Şanta: Asupra pre­ parării unui extract cortico-suprarenal. Eugen Epure: Sur un cas d'albinisme pârtiei chez Hiru•do medkinalis. 201. Institutul de fiziologie generală. Rev. T. Gynecol. înaintea Societăţii Naturaliştilor din Bucureşti. Beobachtungen iiber die Morphologie des Verdauungsepitheles bei Protoclepsis tesselata O. 3. M. F. Anz. Gynecol. 1936. Bd. 8.. 2. 3. Rev. Zool. 257. Cluj. Şanta: "Acţiunea extractului cor­ tico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. Bull. Scriban: 1. Grădinescu Ar. M. 3. Conferinţă asupra celulelor cloragogene la Anelide. 17. Heft 3/4. VIII. Grădinescu Ar. Anz. 4. Soc. Grădinescu Ar. Anz. Secăreanu şi N. 4. Endocrinol. „Endocrinol. und das Ventralgefăss bei Haemopis sanguisuga L. Voi. Soc. 1935. voi.: Profesorul Nicolae Pende. L A.

Biol. R. 1936. Pora A. E. 5. p. 1936.. 121. R. Nr.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang des deux sexes des Selaciens. 119. la cathode. Soc. pendant des temps variables. pen­ dant des temps BCU Cluj / Central University Library Cluj differents. 8. Nr. 11. 121. voi. Pora A. 503. 121. C. Biol. C.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang. Soc. dans le milieu exterieur. C. p. Soc. C. 1936. 121. 1936. 5. canicula mâle. dans le milieu exterieur.: Sur les modifications que produit le cou­ rant electrique conţinu dans le milieu interieur du Scyllium. . 1936. sur la composition du sang chez ScyUium canicula. 373. p. 660. R. R. R. 13. 12. d'un courant electrique conţinu. R. Soc. 105. voi. 291. voi. C. voi. 10. Scyllium canicula mâle. 121. 507.: Influence du passage du courant conţinu». 689. Pora A. 1936. 1936. GynecoL şi Obstetr.: Differences minerales dans la composi­ tion du sang suivant le sexe chez Cyprinus carpio. E. voi. Soc. Biol.: De l'influence de l'oxygenation du milieuexterieur sur la composition du sang chez Scyllium.285. Biol. p. E. R. la region branchiale etant au voisinage de. place contre la direction du passage. Pora A. oriente dans la direction de passage du courat. 9. Soc.: Sur les differences chimiques et physico^ chimiques du sang des deux sexes de quelques invertebresmarins. Inst.: Sur les changements du milieu interieur du. voi. 1935. 1936. R. voi. Soc. E. E. p. Biol. C. 411. Pora A. E.. 6. E. 194. 121. p. 121. suivant le sexe chez Labrus bergylla. E. Biol. 7. p. Oceanogr. voi. voi. Pora A. Rev. quand la region branchiale se trouve k la proximite de l'anode. Biol. p. Pora A. £. C. p. Bull. 102. 121. Soc.: Sur les modifications du milieu interieur de Scyllium canicula soumis au courant fcontinu. R. . Biol. Pora A. E. 1936. C. Pora A. 1936. Pora A. Biol. Soc. Monaco. Endocrinol. canicula» iC.: Quelques donnees analytiques sur la com­ position chimique et physico-chimique du sang de quelquesIîivcrtebres et Vertebres marins. 14.

E. Roşu Emil: Hematopoieza şi organele hematopoietice. Michail. D. Cristea Grigoriu. Nr. voi. împreună cu Profesorii Dri. 7. 19. Frankl (Viena). 1936. Pende (Roma). BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. 1936. Reiss (Praga). Pora A. 139. 8. 16.Faelli (Roma). M.::286 15. Grădinescu Valeria: Bioelectrogeneza. tegument şi branchii.: Influence des fortes oxygenations du mi­ lieu exterieur sur la composition du sang de Scyllium ca­ nicula. s'a fondat Societatea de Endocrinologie. Endocrinol. Aschner (Viena). 205. Obstetrică". B. p. La această revistă au colaborat până acum următoarele personalităţi ştiinţifice din străinătate: O. N. Pora A. 2. Csallner Kurt:. Revista are aspectul şi nivelul revistelor ştiinţifice internaţionale de specialitate.en. . 699.Despre anestezie şi narcoză. 4.: Un nouvel appareil pour la contention et la saignee de nombreux Teleosteens marins et d'eau douce. Rev. 5. Pora A. Gynecologie şi Obstetrică. Teze de licenţă*). 1936. E. Bugariu Hortensia: Anatomia şi histofiziologia simţu­ lui olfactiv. Para A. Bărbulescu Emilia: Somnul natural şi provocat. E. şi Obstetric. la care colaborează diferite personalităţi ştiinţifice dm ţară şi străinătate. Bull. Monaco.ces chimiques et phisico-chimiques du sang suivant le sexe. Ann. L. „Negruţiu Cornelia: Limfa şi aparatul limfatic. Silvio de Candia'(Roma). voL 12. *) Lucrate în Inst. Inst. Oceanorg. Bodrogi Ioan: Absorbţiunea prin intestin.de Physiol. de Physiol. et A. 18. -E. Gynecol. Ioan Minea. etc. 4. 1936. Ggnecologie.: Mediul intern şi maturitatea genitală la Gyprinus carpio. de Fiziologie Generală şi inventariate în Bi­ blioteca Institutului. 6. Ann. 17. Drilhon: Regulation minerale du miIlieu interieur chez Ies poissons stenohalins. p. care ţine şedinţe lunare în cari se fac comunicări de lucrări originale şi editează revista: „En­ docrinologie. 1. 12. C. Pora A. Mitaćhi Lucia: Termogeneza. Antognetti (Roma).. Nr.: Differ. £.

Borza: a) Conferinţe: 1. o nouă plantă adventivă a României. t. Univ. c) Publicaţii: 1. 3 pl. Câmpia Ardealului (Astra cu Ext. 1-64. Peterfi.. 2. de către Virgil Giurcă. Borza. J. 6—7). Şt. Credinţa şi ştiinţa (AGRU. Bu­ cureşti). Nr. 5 Institutul de botanică sistematică. Oradea). (Şcoala Secundară. asistent. din Cluj). 13 fig. Dl.Institutul de botanică generală. I. (BGMBC. şef de lucrări. t. Al. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. de Şt. 4. Al. 1. a urmărit problemele de fotosinteză. Cent. Noua generaţie de profesori de ştiinţe naturale. Basarabia Noastră (Ateneul Român. a bine­ voit a-i pune la dispoziţie. 3. Dl. 1.. Cluj). I. Comunicare făcută la Congresul naţional de Chi­ mie.. XII—XIV. Mihăilescu. Flora Romaniae Exs. (Toate trei la Cercul Bot. Dare de seamă despre activitatea Muzeului botanic şi a Grădinii botanice dela Universitatea din Cluj în anii 1927— 1934. Iva xanthiifolia. şi Şt. p. 'Directorul Grădinii Botanice a Universităţii. 2. 2. Oradea şi Cluj). Cluj). b) Comunicări: 1. p. Prof. Peterfi: Sur l'influence du manganese « t du zinc sur le developpement de Microthamnion Kutzingianum. 5. ţinut la Constanţa în Iunie 1936.287 4. . XV. M u z e u şi grădina botanieă. de Stu­ dii. folosind materialul şi camera ce Dl.). al Soc. înv. a terminat partea experimentală a unei lucrări având ca subiect: Fiziologia algei Microtham­ nion Kutzingianum. Grinţescu. Teze de licenţă: Forţele care concură la ascensiunea se vei brute în plante. App. Pregătirea şi recrutarea învăţătorilor (Cerc. BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. Ştiinţele Naturale în Şcoala Primară (Cerc. 3.

dela Univ. Nr. M. t. (Re­ produsă şi în „Universul" dela 26 Dec. 11. Liliacul românesc. 233-236). Arvat: Iva xanthiifolia Nutt. M. t. 77—78). I. p.7 ) . Clusiensis editam. Nr. Roumanie (Buletinul . > 10. G.. X I I — XIV. (Cluj. Bibi. 3 p. Univ. Nr. (Societatea de mâine. Botanica medievală. o nouă plantă adventivă a României. 57—61) şi „Our Basarabia" BCU Cluj / Central University Library Cluj (Summary) 1 pag. (B. 47—77). XV.. 1936. Schiţă geobotanică (Anuarul Ate­ neului Român pe 1935. C . voi.). şi al Muz bot. 1935. 3. 4. (Anuarul Ateneului Român pe 1935. a. 2—3. p. Doctrina evoluţiunii şi credinţa. 7. B. înfiinţa­ rea Universităţilor. p. 5^6 şi extr. Grădinari. Schedae ad „Floram Romaniae exsiccatam" a Musea bot. Zur Flora von Bessarabien (Resume).). I. XV. A. 3 şi 4). AGRU p. în „Revista Hor­ ticolă" din Bucureşti şi în traducere germană şi maghiară în „Bursa Horticolă" din Timişoara). p. 1936. an. (Societatea de mâine. p. Conferinţă ţinută la Ateneul Ro­ mân în ziua de 9 Febr. bot. sep. XIII (1936) Nr. (B. eine neue Adventivpflanze Rumâniens. 13. intelectuali.. p. Trif: Catalogul de seminţe oferit pentru schimb de Grădina Botanică a Universităţii din Cluj.288 3. 4 p. Două plante importante din Bihor. a. XV. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. I. (Grădina mea. Die pflanzengeographisehen Aufgaben der Naturschutzbewegung in Rumânien. Nr. Borza şi A. (Buletinul Grădinii bot. 1-4. t. p. 2 fig. II. 16. C. „Notiţe dela Grăd. Al. Nr. G. Catalogue des graines offertes en echange par le Jardin Botanique de l'Universitć de Cluj. (Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. Bolul cultural al Bisericii în Evul mediu. t. XIII (1936) Nr. 1. Basarabia noastră. uniţi-vă! (Grădina mea. voi. 5. 6 . Al. Directore Al. 1936. p. 1. Borza. XVI. x. 46. 186—187): 6. Borza. B. 1936. 8. 12. Giirtler. 18 p. 14. (Cultura Creştină. „Grădinile şcolare" (Grădina mea. 256—257). voi. Nr. Cent. 9. 1-64). 27-28 şi Nr. Extr. II. 5—6. p. 16.. Câmpia Ardealului. Legăturile noastre botanice cu Orientul. I. I I (1936) Nr. 4. din Cluj. 15. p. C. Blaj. 2.

Facultatea de Ştiinţe. dela Univ. (Toate la Cercul Botanic Cluj). Prezi­ dează comitetul de redacţia al revistelor „Grădina mea" şi „Kertgazdasâg". I. Analize de polen terţiar (toate la Cer­ cul Botanic Cluj). Drosometru automat. et E. 2. Adnotaţiuni la Flora României. (Buletinul Grădinii botanice şi al ANUARUL 1935/36 19 . asistent. d) Redactează „Buletinul Grăd. (La Cercul botanic Cluj). XI. Betula pubescens Ehrh. Cluj. „Natur­ sond". Observaţii şi date floristice I. Docent: Dr. Conservator: E. BCU Cluj / Central University Library scientifiques. p. Al. (Buletinul Grădinii bot. Univ. 22 tab.. 17. a) Comunicări: 1. XV. 3 fig. şi al Muzeului bot. 2. şi al Mu­ zeului bot. 4. p. XI. Bujorean.t |1—301). 8 fig. 3. Emil Pop. Pinus silvestris în Surduc şi pe Bucegi. Talofite fosile dela Borsec. (Uni­ versitatea Regele Ferdinand I. Alba Iulia). a) Comunicări: 1. din Cluj. O nouă Euphorbiacee din Basarabia. Bibliographia botanica Romaniae. şi al Muzeului bot. Nr. Cluj". XV. b) Comunicări: 1. Flora pliocenică dela Borsec. 187—191). 248—249).289 Grădinii bot. Cele 3 speci de Taraxacum din Cheia Turzii. 3. b) Publicaţii. din Cluj. p. (Buletinul Grădinii bot. a new soil core sampler for taking undisturbed soil cores (Summary). G. 1935. bot. 4. voi. „Natursond" un nou aparat pentru scoa­ terea probelor de pământ în structura lor naturală. SocietesCluj (Tot acolo. Nr. Statistica Florei din Cheia Turzii. 228—233). Bibliographia botanica Romaniae (v. XV. p. „Buletinul Comisiunii Monumentelor Naturii". Jâvorka A. b) Publicaţii: 1. a) Conferinţe: Bătrâneţea şi moartea plantelor (Astra. 3. Diferenţierea vegeta­ ţiei din Cheia Turzii. Die pliozâne Flora von Borsec (Auszug). Borza). din Cluj. 4. Natursondul. 189 p. Dr. XV.: Iconographia Florae Huugaricae. 1936). p. 236—248). Pop. bot. 1—4. şi al Muz. Societăţi Ştiinţifice. Nr. 1—4. XX. voi. 2. dela Univ. 2. dela Univ. Glossen zur Flora Rumăniens. Appendix II. t. Floristische Bemerkungen I. (Totacolo t. Nyarady. 1. c) Publicaţii: 1.

p. Cluj. (La Societatea de Horti­ cultura. Revenirea frumoasei Poinsettia printre florile noastre. 402 pag. 1936. (1): 13. participând cu comunicări ştiinţifice la şedinţele din 1936. Gărtler. 2. 3. Cyelamen persicum. p. 15. Şef grădinar: A. în Aprilie. Boli. Câteva articole de interes horticol în revista „Grădina mea". Lucrări ştiinţifice şi pe teren. Filiala Cluj). 2—3. 1936. 3. „Grădina mea". Mine­ ralogie. Petrografie şi Geografie.290 Muzeului bot. BCU Cluj / Central University Library Cluj Comunicări: 1. 1 fig. a organizat această secţiune. dela Dej şi Ocna Mureşului (Uioara) în Maiu. înmulţi­ rea Coniferelor pe cale vegetativă. Mana cartofilor. Trifu. Forţarea castraveţilor în sere. un nou aparat pentru măsurarea cantitativă a rouăi. 3. din Cluj. 2. activi şi corespon­ denţi. Drosometrul automat. 1. XV. 2. Comunicări: 1. 181—185). aprobată în Adunarea Generală din Decembrie 1935. Cluj. . dela Univ. Prof. întinderea şi poziţia stratigrafică a acestor masive. 4. 4. Ca membru fon­ dator al „Academiei de Ştiinţe din România" a participat la toate şedinţele şi actele de fondare ale acestei Instituţiuni. iar ca Preşedinte al Secţiunii de Geologie-Paleontologie. aducând noui preciziuni cu pri­ vire la forma. 5. Microorganismele cari influenţează azotul din pământ. Voiteşti a lucrat pe teren în regiunea masivelor de sare de la Şugatag. Biblioteca poporală a Asociaţiunii „Astra" Nr. Ioan P. 5. „The automatic Drosometer" a new in­ strument of the dew (Summary). A făcut un studiu asupra regimului apelor subterane din regiunea Municipiului Oradea în Iunie 1936. (Tot acolo. O noutate printre fructele exotice ale Clujului: Grape fruit. Institutul de geologie şi paleontologie. 176— 181). Şef de culturi: C. Sibiu 1936. Gacteele. 229—233. propunând lista membrilor de onoare. Articolaşe horticole în „Grădina mea" 6 . Rugi­ na trandafirilor. leacuri şi plante de leac. Flora şi fauna internă a pământului. 1935. cunoscute de ţărăni­ mea română. t. 2. „Grădina mea".

Astra Română". Tg. „Radiolaritele de la Turda" sub tipar în Bul. voi. originea. Jiului 1936. Revista „Amicul Tinerimii". C. Acad. 1936. de Ştiinţe din România.000 Huedin-Turda complectată cu cercetările cele mal rioui cât şl personale (manuscris). b) Şeţ de lucrări. Alba. Nr. Tg. Cluj 1936. Ibidem. fiind trimis. pentru specializarea în Geologia petrolului. — Ce se poate ceti pe harta fundului M. . al Univ. Jiu. ca practicant la Soc. începând cu luna Maiu 1936. Turda şi a formelor fosile din Coasta cea Mare şi valea Pleşca (Cluj. Ion Maxim a studiat regiunea comunei BCU Cluj / Central University Library Cluj Călăţeni jud. d) Preparator Iustin Gherman a continuat studiul M-ţilor Apuseni în Jud. A ţinut studenţilor de la Paleontologie 4 conferinţe de câte 2 ore în care a tratat despre Peşti. a ) JProf. Mureş unde a efectuat săpături pentru mami­ fere fosile. Buru. Jiu 1936. Câmpina. Rom. Amfibieni. de Geologie voi. şi-a luat con­ cediu fiind suplinit pe timpul concediului de Dl absolvent Stoica Coriolan. — Amintiri din viaţa de profesor secundar la Tg.). Bucureşti. despre Mamifere. Negre. Harta 1:75.2'Л A. la Cluj. şi Gazeta „Tinere­ tul Invăţătoresc". Cluj. 1. Ionescu-Balea). Lipova Banat. c) Asistent Octavian Niţulescu a continuat studiul re­ giunii Petrid. — .Sur la presence des restes fossiles anediterraneens dans la breche tectonique du massif de sel de Ocna Mureşuiui (Uioara) în colaborare cu Dl Dr. Ш . Soc. — Situaţia geologică. ЏпА » Kaaîerinţâ ştiinţifica' in cadrele -Extensiunii Uni­ versitare. R. Publicaţiuni. Reptile şi Păsări. Dl preparator Iustin Gherman. Mineralogie. A ţinut studenţilor m Paleontologie 5 conferinţe a câte 2 ore. Bevista „Amicul Tinerimii". 2. Revista Muzeului de Geologie. Ioan Pojiescu-Voăeşti: — Sur la position stratigraphig-ue du massif de sel de Dej (în colaborare cu Dl Dr. Ionescu-Balea. V I . aparaţia şi evoluţia iz­ voarelor „Hebe" de la {Sângeorz-Băi. 1936.

Corund.. Cum.292! 3. fosil din regiunea Gălăţeni Jud. 7: Institutul de mineralogie. Mureş. apoi. Dl Iustin Gherman a colectat material din M-ţii Apusenidin Jud. ştiinţifice:.. Voiteşti. L P. Geol. a) Prof: Victor Stanciu. Voiteşti din regiunile: Vatra Dornei-Pojorâta. Valea superioară a Mureşului. „Astra".. Alba. urmând itinerarul: Câmpia A r ­ dealului. forme fosile şi material petrografic din regiunea Mera-Coruş. Ocna Mureşului şi Oradea Mare. voi. Conferinţe: 1.. Ditrău. 20.. Bicaz şi Piatra Craiului. La Deva:. P. Sibiu 1935. 1936. 2. Niţulescu a îmbogăţit colecţiunea cu material din regiunile: Turda-Petrid-Buru. Nr. Dr. Cheile Bicazului. Dl Ioan Maxim a colectat material. M-ţii Gurghiului peste Rotunda. Dl Oct. 1 b) Şef de lucrări Eugen Stoicovici. VI. Rev. Cetatea Roşiei. Nr. La Făgăraş: Probleme de miner al ogeneză.. s'au format MunţiL Apuseni şi bogăţiile lor. dintre Valea Lisei-Sâmbetii până la Tărâţa. Cluţ. 4. Ex­ cursia s'a făcut impreună cu Dl Prof. al Univ. s'au îmbogăţit. Colecţiuni. Mineralogie şi cu 25 de studenţi şi studente. Biblioteca.-Miner. Excursiuni cu studenţii. a publicat: 1. Muz. Dej. în revista „iCarpaţi". schimb. Ian. Sovata. Biblioteca Institutului de Geologie-Paleontologie s'a mă­ rit până la sfârşitul lunei Iunie 1936 cu 66 de volume cumpă­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rate şi primite ca donaţiune sau în. 2. I. cu personalul ştiinţific al Institutelor de Geologie. Studii pe teren în Munţii Făgăraşului asupra cristalinului. din care s'au făcut şi 150 de secţiuni subţiri pentru microscop. Contribuţiuni la cunoaşterea nisipurilor aluvionare din M-ţii Apu­ seni. cu materialul! adus de: Dl Prof. Bibi. Bogăţiile miniere ale Munţilor Apu­ seni. 1—2 е т . Colecţiunile Institutului. Lucrări apărute: 1. Fosile găsite pentru prima dată în Calcarul dela Sănduleşti (Turda) după care s'au fă­ cut mulaje în gips.

V. 1. . Dinu Margareta: Plasa Jiu. Asistent JR. 1936. a publicat: Begiunea Miniera BaiaJVIare—Baia Sprie. Drăgulescu Livia: Plasa Ilia.Moniteur du petrole roumain. 9. al Univ. МегцЏи: a început tipărirea voi. 7. (Comunicări preliminare). Matis Edith: Plasa Chiochiş. 1^2.p. 3. 6. -Prof. 2. 2. a continuat cu studiul Munţilor JBodnei. <Geol. 13. Rev. voi.în regiunea JBihariei. Regiunea Baia-Mare—Baia Sprie. Pălăgeşiu Măria: Bazinul Someşului Mare dela izvor până la Sângeorz.293 . Graniţa de Vest. Forro Ecaterina: Valea Lutului.. University Library Cluj umană în BCU Cluj / Central a publicat: Viaţa Munţii Călimani. Târnava Mare.8. Herbst Constantin: Begiunea dintre Trotuş-MilcovDe aluri şi Şiret. 10. jud. Someşan. Valea Someşului şi Aurăritul din Munţii Apuseni. Târziu Ana: Plasa Sân-Nicolaul Mare. e) Secţia đe geografie. Reichert Ludovic: Plasa Bârgăului. 4. Meruţiu. Cluj. Satele şi gospodăria lor. 5. . Muz. 1—12. 1936. Feier Zoe: Regiunea auriferă a Abrudului. 15 Aprilie. 1936. Nr. Bică Florica: Basinul Cungrei Mari. d) Preparator Lucian Stoicovici a piiblieât: Coritribuiţiuni la cunoaşterea metamorfismului de contact. Tănase Viorica: Plasa Vinţul de jos. Teze de licenţă în Geografie (în ordinea . Gorj. Hetco Irina: Stâna de vale.'. p.-Miner. 12. jud. Şef de lucrări T. V I din „Luefăirile Institutului de Geografie'. Alba. . Coritribuţiurii "la perfecţionarea cracării. jud. VI.Morariu. 8. 13-^21. 11. c) Asistent Sever Anton a continuat studiul pe teren . Institutul d « geografie. Şef de lucrări L.prezentării). Suciu Romul: Plasa Rupea.Nr.

38. 40. Szătai Elisabetar Plasa Săcueni. Panaitescn Elena: Valea Sîret'uluir Dela confluenţa cu Buz. 26.. Ciucă. 24.14. 32. S.Plasa Gherla.. Qena Mureşului. 33. Weber Fr. Komlosi Andrei: Valea Pogânişului. 29. Mathias Francisc: Plasa Giulvăz jud. şi etnică a oraşului Tg. Rohrer Carol:Cluj / Central University Library Cluj Centralăl 31.O secţiune prim regiunea alunecărilor de teren la N. Ioan: Valea superioară a Hartibaciului. la. 44. 43'. Vlaşea. Smădescu Adalgiza:. 34. Cioacă Ioan: Plasa Bechet jud. de Gristurî. 35. Plasa Şomcuta-Mare. Mureş. 25. Bazinul Someşului mare dela Beclean la Dej. Valeria: Valea Mureşului dela. ETek Emeric: Bazinul superior al Lăpuşului. Ionescu V. Măria: Plasa Câmpia-^ BCU Judeţul Timiş Tbrontal.. 42.. 16. . Staicu Nicolae: Podgoria judeţului Pufna. 28. V. 20. Păunescu I. Sumi AdalberU Valea NadeşuluL 23. Pop G. Gergely Ghizela.. Pap Samuil: Roşia montană şi împrejurimile. 27. Magyar Elisabeta. Cotoi V. Dolj. 15. Măria:. 22.. Para Vilma Fidelis: Regiunea oraşului Irrsbruek. Neculoiu Ioan: Monografia comunei Poiana Mărului..... Timiş-Torontal. Ioan:. Plasa 30. 21. Câmpiei Ardelene. 17. Teiuş. Plasa Călugăreni (jud. Ţegean Măria: Vegetaţia din Nordul. Severin.. 39. cult. Trenca Minerva: Monografia plasei Jibău. până la vărsare. 18. 36.. MoTnar Ştefan. 41. Boldor Iulian: Şesul Aradului. Economu Raina: Coasta Mării Negre dela braţul SfL Gheorghe până la Constanţa. Vasile: Monografia comunei: Monteoru judi Buzău. Lula Olivia: Plasa Hunedoara19. Veza Samsvn: Valea Târnavei Mari-regîunea MediaşBlaj. Kovăcs Amalia: Plasa Mocim. Plasa Caransebeş: jud. 37. Dumitrescu R. Athena:: Valea Olteţului. Gnădig Andrei: Factorii cari au determinat desvoltL econom.

BIBLIOTECA UNIVERSITARA BCU Cluj / Central University Library Cluj .

profesor secundar. a) Personalul ştiinţific. Ludovic Kelemen. de Ştiinţe. F. bibliotecar. Ştefănescu-Goangă. licenţiat în litere. deleg. Ion Muşlea.Director: Primbibliotecari: . Titu Vasiliu. de Drept. doctor în litere. Olimpiu Boitoş. „ Camil Negrea. Tulia Găvruş. prof. al Fac. Prof. Ignaţie Balogh. doctor în drept. Fac. Arhivar: Sub-bibliotecari . doctor în drept. Personalul bibliotecii. del. Anton Valentiny. del. deleg. şi Lit. de Fii. profesor secundar. Un post vacant. Virgil Vătăşianu. Ştefan Monoki. Teodor Mihăilescu. rector. Gheorghe Ioanovici. BCU Cluj / Central University Library Cluj Secretar: Olimpiu Boitoş. de Medicină. sec. Comisiunea bibliotecii.1. Un post vacant. Bibliotecari: Ion Muşlea. profesor secundar. „ Gheorghe Spacu. 2. „ Const. doctor în drept. abs. Fac. Preşedinte: Membri: FI. Sabin Mureşan. de Ştiinţe. doctor în filozofie. Marinescu. doctor în litere. Traian Mitrofanovici. directorul Bibliotecii. profesoară secundară. Fac.

de Drept. 1936). VI. Trâian Jianu. (dela 1. Vasile Munte. litere (dela 1. înv. II. Margareta Orban. (dela 1. Ioan Mihalache. Livia Crăciun. Vasile Săcară. Iosif Florian. Ioan Andrasofszky. Servitori: . c) Personalul de serviciu: Primlaboranţi: -Laboranţi: Gheorghe Kovâcs Farcaş Erdei. Mecanic-fotograf: Ştefan Balâzs. XII. 1936). 1936). al Fac. (până la 31. IX. I. 1935). Vasile Munte. licenţiat în litere. Alexandru Ilea. I. Intendent: Augustin Todor. 1936). pt. BCU Cluj / Central University Library Cluj Tâmplar: Dumitru Russe. Simion Sasu. IV. Gavrilă Moldovan. 1936). absolvent al Fac. lic. Olim­ piu Albon. Ioan Bindea. Olga Csermâk. 1936).297 b) Personalul administrativ şi tehnic: •Secretar: •Cartotecari: Dumitru Petruţiu. Ilie Chira. (până la 31. V. Gheorghe Murăşan. de Litere. Ştiinţe. (până la 30. (dela 1. 1936). Dactilografe: Legător-şef: Anton Rohonyi. VI. (dela 1. 1936). lic. Ilie Ferdinand. V. (până la 31. Ghizela Meder. licenţiată a Fac. Aurel David. Simion Sasu. Mecanic: Vilhelm Anlauf. 1936). Nicolae Todor. 1936). 1936). de copii mici. ÎH. grad. Simion Sărmăşan. litere (dela 1. (până la 30. (până la 30. V. Aurelia Botez. (până la 15. Bela Karl. Martin Mate. (până la 31. IV. Iolanta Fodor. înv. licenţiat în drept. 1936). Nicolae Rotar. Gheorghe Miklosi. IV. abs. Gavril Moldovan. 1935).

demisionat. 1936). 1936. i s'a prelungit detaşa­ rea ca secretar al Şcoalei Române din Roma. iar în postul de servitor devenit . Cu data de 1 Aprilie 1936. La 28 Ian. 157 din 9 Iulie 1936 director general al Bibliotecii. şef legător. VI. V. 152197—1935). pentru cauză de boală. II. Instr. pe ziua de 1 Sept. 1936 (Ministr. Instr. Nr. Gheorghe Pop. Dl Eugen Barbul. Mişcarea personalului. publicat in Monitorul Oficial Nr. 1936). 24998—1935). Instr. In locul lui a fost avansat cu data de 1 Febr. Dec. 3099—1935). director general. bibliotecar. Dlui Virgil BCU Cluj / Central University Library Cluj Vătăşianu. pentru necunoaşterea limbei sta­ tului (Minist. Nr. 1935. fiind pus în retragere din oficiu pentru limită de vârstă. In locul devenit vacant a fost numită cu data de 1 Iunie 1936 dşoara Aurelia Botez. 2700—1935). conducerea Biblio­ tecii a rămas. dl Ilie Fer­ dinand (Rectorat Nr. pe ziua de 15 Martie 1936 (decizia Minist. Publ. Publ. Dl Anton Rohonyi. Nr. a fost pusă în retra­ gere din oficiu. 1936). Publ. Publ. 1935. Vasile Michăşan (dela 1. a fost nu­ mit dl Traian Jianu. In locul cartotecarului Ilariu Albu. dlui prim-bibliotecar Anton Valentiny (Rectorat Nr. (Minist. cartotecară. omul de serviciu Vasile Munte. 1935. In locul devenit vacant a fost numit cu începere dela 1. (dela 1. (dela 1. Dşoara Iolanta Fodor. 92533—1936). Instr. 191744-1935 din 12 Martie 1936). v 3. a fost îndepărtat din ser­ viciu pe ziua de 1 Oct. 3824—1935). Dela 23 Oct. 1936 a încetat din vieaţă laborantul Simion Sărmăşan. No. licenţiată în litere (Minist. Instr.. 1936. 1935 dl prim-bibliotecar Ion Muşlea a fost încredinţat cu conducerea Bibliotecii subt formă de girare (decizia Senatului Universitar din 23 Oct. Nr. Instr. cu data de 1 Febr. Publ. Nr.298 Vasile Mureşan. 839—1936. 5970—1936). Rectorat Nr. 1935 (de­ cizia Min. 148784—1935). dl Ion Muşlea a fost numit prin înaltul Decret Regal Nr. Publ. până la 1 Sept. în mod provizoriu. licenţiat în litere.

Alte variante româneşti ale snoavei despre femeia ne­ credincioasă. în „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" III. 287—292. 1594—1936). . BCU Cluj / Central University centre şi pentru a cerceta bibliotecile din aceste Library Cluj a lua con­ tact cu conducerea lor. cu aceeaşi dată. Ghe­ orghe Pop (Rectorat Nr.299 vacant a fost numit provizoriu. 1095—1936). 169—176. O rumunskom knizevnom folkloru. 38 p. Iaşi şi Cernăuţi. 1—8. Cartea Bomânească. Vasile Mureşan (Rectorat Nr. 4. (1935). Ion Bianu şi folklorul nostru. 352—1936). Călătorii de studii. Lucrările personalului ştiinţific al bibliotecii Ion Muşlea. Această călătorie s'a dovedit foarte bogată în rezultate practice. în locul lui. 2. cu data de 1 Mai 1936 a fost avansat în postul de laborant Simion Sasu. în 8°. La 10 Aprilie 1936 a încetat din vieaţă laborantul Olim­ piu Albon. Gu data de 1 Iunie 1936 a fost pus în retragere pentru împlinirea limitei de vârstă. iar în postul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu. laborantul Alexandru Ilea. pp. iar în locul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu Vasile Micheşan (Rectorat Nr. în acelaşi „Anuar". pp. conferinţe de specialitate. Beograd 1936. director: 1. Cu aceeaşi dată a fost avansat ca laborant omul de serviciu Ga­ vrilă Moldovan. S'au ţinut 12 astfel de con­ ferinţe. 3. în care s'au discutat numeroase probleme de orga­ nizare ale instituţiei. cu aceeaşi dată. 4. pp. Cele văzute au fost comunicate colegilor în întrunirile personalului ştiinţific (la care a luat parte şi personalul administrativ). In Decemvrie 1935 Comisiunea Bibliotecii a aprobat ca directorul-delegat Ion Muşlea şi bibliotecarul Ştefan Monoki să facă o călătorie de studii la Bucureşti. iCiontribuţiuni la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din Transilvania (până la Unire) Cluj. 1935. în „Knjiga o Balkanu".

69 sz. Bucureşti 1935. în 4°. 5. 2. Cluj. 18 p. Cultura Naţională. 33 p. 1935. (Bibliografia literaturii maghiare din România pe anul 1935). Editura Krafft şi Drotleff. In cursul ultimilor trei ani s'au ridicat şi mobilat trei săli nouă de lectură şi două săli de depozit (acestea însă făra rafturi). 1936. 86 p. România az 1935. Minerva. Ştefan Monoki. prim-bibliotecar: 1. A publicat „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" I I I . 79 sz). bibliograf iâj a 1935 ev. inovaţiuni şl îmbunătăţiri. Cart. Cartea Românească. Anton Valentiny. Boitoş. 2. Cluj 1936. (Extras din Ephemeris Dacoromâna). Fiizetek 1936. Biblioteca noastră a avut norocul să moştenească dela vechiul regim o clădire care în multe privinţe se mai poate numi şi astăzi modernă. 50 p. în 8°. (Erdelyi Tudomânyos Fiizetek. Cluj 1935. în 8°. Ol. Pictorul Octavian Smighelschi. Sibiu 1936. Bucureşti 1935. 1935. BCU Cluj / Central University Library Cluj Virgil Vătăşianu.. Localul. 20 p. în 8°.). (Tud. în 8°. indagini iconografiche. România magyar irodalmânak. în 8°. Contribuţii la istoria misiunii lui A. Az erdelyi magyar irodalom bibliografiâj a 1934. bibliotecar: 1. Panu în Apus (1864). (Bi­ bliografia literaturii maghiare din Ardeal) pe anul 1934. cu toate că datează de aproape 30 de ani. Minerva. 52 p. în 8°. Rom. bibliotecar: 1. 215 p. bibliotecar: 1. Extras din Anuarul Institutului de Istorie Naţională VI. (Lista titlurilor periodicelor româno-maghiare şi maghiare apărute în Ro­ mânia în anul 1935). Dormitio Virginis. Minerva. Asigurată din punct de vedere al sălilor. atenţia con- . evben megjelent român-magyar es magyar idoszaki sajtotermekek cimjegyzeke.800 5. Cluj.

având de scop o mai bună servire a publicului cititor şi o simplificare a serviciilor. b) Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice. 1936). Lei Lei 163. din cauza întunerecului din depozite. c) Instalarea unui telefon intern (cu 11 posturi) contribue la o mai grabnică servire a publicului şi însemnează o enormă. Parte din aceste săli .400 58. Datorită acestuia s'a putut face o împărţire a labo­ ranţilor după etajele depozitului. . toate mificaţii prea multe. sesizându-se de un raport al Di­ recţiunii prezentat în şedinţa dela 20 Ianuarie 1936. (Instalaţia a fost pusă în funcţiune la data de 18 Sept. biroul directorului.800 36.Cluj / Central University Library Cluj gravele neajunsuri semnalate mai sus. de modernizare a utilajului tehnic. pentru viitor. Cu toate că instalarea luminii electrice nu s'a putut face — din motive materiale — cu ra­ BCU s'au putut înlătura. a hotărît. . aparatele vechi ne mai funcţionând de ani de zile şi astfel colecţiunile Bibliotecii fiind în continuu pericol de foc.301 ducerii institutului s'a îndreptat mai ales asupra unor lucrări. economie de timp şi un control mai eficace al serviciilor. De aseme­ nea nu se puteau aşeza la loc cărţile restituite din sălile de lectură în cursul după amiezii. d) Procurarea a 21 aparate de stins incendiul (marca „Pompier"). se­ cretariatul şi scările mici ale depozitului.750 .005 29.055 38. In cursul vacanţei de vară 1936 s'au mai făcut următoarele lucrări: a) S'a zugrăvit: sala profesorilor. Valoarea acestor inovaţii şi perfecţionări reprezintă suma de şi anume: ascensorul: instalaţia electrică în depozit: telefonul intern: aparatele de stins incendiul: Lei Lei Lei . să realizeze următoarele lucrări: a) Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pen­ tru cărţi.. Timp de aproape şapte luni pe an (Octomvrie—Aprilie) în Biblioteca noastră nu se putea servi cititorilor cărţi după orele 17-—18. fiecare fiind făcut răspun­ zător de o parte a lui. în felul acesta s'a pus capăt situaţiei dăunătoare de totală lipsă de control a circulaţiei cărţilor. şi au fost achitate din taxele de Bibliotecă ale Facultăţilor. Comisiunea Bibliotecii.

1. Gozman Eugen. XI. 3. 1936. b) S'au schimbat toate geamurile sparte ale marilor fe­ restre ale depozitului de cărţi şi s'au chituit pretutindeni unde • era nevoie. 1. 1936. stud în lit. Dan Mihail. II. IV. BCU Cluj Central University Library Cluj apoi (1 Febr. care i-a pus la / dispoziţie întâi (16 Nov. 1. 1935—31. 1936. 2. IV. în drept. stud. 1936—1. în drept. stud. 1936. IV. 1936. în drept. Valerian. XII. stud. II. 1. IV. în med. 9. V. XI.. stud. 5. 1936. stud. . Herman Ioan. 1935. Aceşti studenţi au fost recrutaţi pe cale de concurs. IV.. stud în med. 1935. 1935—15. 1935. în drept. 15. 1936. 13. stud. Gyorbiro Eugen. 15. 1. Indre Liviu.:302 nu mai fuseseră zugrăvite dela construirea Bibliotecii. 10. I I . fiind preferaţi cei lipsiţi de mijloace. Funk Iosif. 8. în drept. Emil. 1. Iată numele lor şi timpul în care au lucrat la Biblioteca noasrtă: I. II. în drept.. 1936. în şt. Lipsa unui astfel de catalog a însemnat în totdeauna un mare neajuns pentru Biblioteca noastră. XI. 6 . 1936. 1936. în drept. Lucrări în bibliotecă. cu examenele în regulă. Iliovici O. In această grea şi lungă muncă — e vorba de trecerea în registre a vre-o 300. Iosa Gheorghe. V.000 fişe — Biblioteca s'a bu­ curat de binevoitorul sprijin al Rectoratului şi al Comisiunii Bibliotecii. 1936—15. 12. 15. 1935-15. stud. 7. Hollanda Vicenţiu. Bratu Virgil. Alexandrescu D. stud. S'au vopsit şi -11 din uşile diferitelor săli. XI. 1935) şase.000 titluri şi în acelaşi timp de desfacerea şi refacerea unuia din cataloagele alfabetice compuse din peste 400. VI. 1. stud. 1936) doisprezece studenţi-practicanţi. Moldovan Zeno. având cunoştinţe de limbi şi scriere frumoasă. 15. XI. 16. stud în lit. a) Catalogul topografic. stud în drept. 16. De aceea conducerea ei a hotărît în primăvara anului 1936 să înceapă lucrările pre­ gătitoare ale realizării lui. 4. 1936. 15. VI. Iacob Tiberiu. II.. lucrând câte 3 ore pe zi şi plătiţi de către Rectorat (din fondul asis­ tenţei sociale). 6.

376 volume ). Sandru Emil.. 1936.303 13.178 şi 281. IX. făcându-se în total 31.. I I . în lit.691—280. Vasile. în cursul anului. ele vor putea fi ter­ minate. iar trecerea în registre la 9 Martie 1936. După un calcul aproximativ.520 fişe.001—283. 1935—31.046 fişe. 16. stud. . 16.175. 1936. Până la 9 Iunie 1936 s'a trecut in registre 24.588 fişe. 1. Pavel A. 1. Lucrările pentru aşezarea întâiului stoc de fişe (A-Blar) în ordine numerică au început la 18 Febr. S'au catalogat 8384 opere în 11. La 15 Sept. 20. 1936. S'au numerotat 5545 opere în 10. în lit. licenţiat în drept. 1935. în drept.1936—l. Stanca Petru. Multe cărţi au fost tre­ cute în locul dubletelor inutile din care. 1. 1935). Timbuş Eliza.XI. 1936. XI. V. stud. de câteori erau liberi. 1 c) Catalogul pe materii.558 fişe şi astfel numărul s'a ridicat la 45. La sfârşitul anului şcolar trecut (30. 1936—15. *) Numărul mare al volumelor fată de opere se explică prin faptul că aproximativ 1000 din operele numerotate au fost colecţii de . stud. 19. în şt.XII. VI. Schaljo Adalbert.. atât în epoca dinainte de începerea lucrărilor pen­ tru catalogul topografic (16 Nov. 1935. fiecare cu câte cel puţin 3—5—10 volume. I. 15.reviste. In cursul anu­ lui şcolar 1935—1936 s'au clasat şi împărţit definitiv 13. 1. stud. 1936. 17.V. 1935—18 Febr. 1936. au fost scoase din depozit 2711 opere. s'au reluat lucrările de împărţire în ordine alfabetică a celei de a doua grupe de fişe (Blar-Engl). 15. dacă se va asigura Bibliotecii acelaşi număr de stuBCU anul 1940. cu această ocazie împărţindu-se şi fişele de trimitere. în Cluj / Central University Library Cluj b) Catalogul alfabetic. 18. catalogul pe materii cuprindea un număr de 32. 1936). în drept.010 fişe. Săulea Cecilia. în drept. lucrare terminată la 20 Iunie. IV. Lucrările vor continua în anii viitori.11. stud. 15. cât şi mai târziu. cu Nrii 277. stud. La această muncă au luat parte şi studenţiipracticanţi. Trifănescu Ioan.222 volume. denţi-practicanţi. La această dată a început aranjarea la loc a fişelor în ordine alfabetică.

cărţi pentru suma de Lei 53. In această privinţă colaborarea cu Biblioteca Academiei' Române dă rezultate din ce în ce mai îmbucurătoare. Pentru o mai sigură păstrare. colecţia vechilor cărţi româneşti. S'au legat în cursul anului: 1820 voi.. ziare Lei 26. Cu ocazia întocmirii unei liste a incunabulelor Bibliotecii noastre destinată publicaţiei „Gesamtkatalog der Wiegendrucke". 1936 — după reîntoarcerea bibliotecarului V. care au avut însă şi alte însărcinări. Vătăşianu — a fost posibilă detaşarea unui al patrulea bibliotecar la lucrări­ le acestui catalog. a fost trecută din biroul Direcţiunii în „Sala Colec- . Cu acest an s'a început întocmirea unui catalog pe fişe (aranjate alfabetic) a materialului intrat ca exemplare legale. întru­ cât cărţile au fost bătute şi şterse de praf în afară de depozit.226 371 voi. făcându-se şi identificarea lor pe baza cata­ logului german amintit.433 In cursul verii s'a lucrat la curăţirea depozitului (4 etaje)* şi a colecţiilor şi anume mai temeinic decât în alţi ani. Catalogul nostru pe materii a putut da în anul acesta lă­ muriri preţioase publicului cercetător. reviste străine Lei 17. e) Alte lucrări. reviste româneşti Lei 28. d) Lucrările de conservare şi curăţire. care luând cunoştinţă de faptul acesta. se adresează des biroului de informaţii pen­ tru consultarea lui. Numai dela 1 Sept.494 854 voi.352 653 voi.361 Total 3702 volume BCU Cluj / Central University Library Cluj Lei 125. Acest catalog va fi utili­ zat şi la controlul fişelor de imprimate legale primite de Bi­ blioteca Academiei Române.. Cu ajutorul lui se pot afla mai uşor de cât până acum cărţile şi broşurile intrate în cursul anului.304 La catalogarea pe materii au fost ocupaţi trei bibliote­ cari. s'a întocmit şi un catalog mai sistematic al incuna­ bulelor noastre.

din fondurile proprii ale Bibliotecii şi anume în valoare de Lei 32. schimb internaţional şi imprimate legale. T. conform hatărîrii Comisiunii Bibliotecii Universtăţii din 20 Ianuarie 1986. Dintre particulari.000 b) Pentru cumpărare de cărţi: Pentru cele patru Facultăţi la un loc Lei 168. (173 voi). Cumpărăturile s'au făcut în special din fondul „taxelor de bibliotecă". donaţiuni. Tot în această sală s'a făcut un triaj al aşa numitei colecţii a „Operelor de artă".000 150. Creşterea eoleeţiunllor.613 Fond pentru cumpărarea de publicaţii de interes general Lei 40.000 75. In acest an ele au fost repartizate precum ur­ mează: a) Pentru cumpărare de reviste: Fac.000 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total Lei 450.613 Din aceste sume Biblioteca a reţinut.). de Drept Lei Fac. Sion (123 voi. de Medicină Lei 75. Victor Popp. ca în fiecare an. trebue să amintim în primul rând Socie­ tatea Naţiunilor. 20% pentru legături. de Litere Lei Fac. în special româneşti.305 ţiilor Speciale". de Ştiinţe Lei Fac.) şi Casa Şcoalelor (20 voi). prin cumpărături. ANUARUL 193>/36 20 . S'au mai făcut cumpărături de reviste şi cărţi.790. Din donaţiuni.000 Total Lei 208. donaţiuni mai mari (peste 20 volume) au făcut domnii Gh. consilier la Curtea de Casaţie (98 voi.000 150. trecându-se în depo­ zitele obicinuite tot ce nu prezenta un interes deosebit şi făcându-se astfel loc pentru alte colecţii. Sporirea colecţiunilor s'a făcut.

R. Ele au fost cu totul închi­ se. Biblioteca este în legătură de schimb cu 196 universităţi şi institute ştiinţifice din întreaga lume. Bucureşti Lei 1. Circulaţia cititorilor *).000. Incunabule 1 99 B. Com.238. Datele acestei statistici se vor putea publica numai cu referire la anul şcolar 1936—37. precum şi alte lucrări. »> »» 8. Pentru facilitarea servirii publicului s'a înfiinţat. S'au înregistrat în acest an: Cărţi şi broşuri 12472 voi. Dela Dl Virgil Cocea. V. iar între 1 Iulie— 14 August câte 4 ore pe zi (8—12). la Acad. Sălile de citire ale Bibliotecii au fost deschise în cursul anului şcolar în 282 zile de lucru şi sărbători mai puţin în­ semnate. La o statistică alcătuită după o altă metodă. conform Regulamentului. 15—20). numai între 16—31 August. Pe această cale ea s'a îmbogăţit cu 1884 volume şi a expediat la rândul ei altor in­ stitute 6862 teze de doctorat trecute la Universitatea noastră. câte 10 ore pe zi (8—13. s'a început să se lucreze abia din primăvara anului 1936.306 S'au mai primit următoarele donaţiuni în bani: dela Dl Eugen Barbul. director pensionar al Bibliotecii. . cu în* ) Statistica circulaţiei cititorilor şi a împrumutărilor până în anul şcolar 1935—36 a fost întocmită în mod cu totul sumar şi nesistematiic. In ce priveşte imprimatele legale. Lei 9. a se vedea anexa I. prof. 13 Reviste 1951 99 Ziare 1186 99 Teze de doctorat 2171 99 79 99 Anuare universitare 146 Anuare şcolare BCU Cluj / Central Diferite imprimate University Library Cluj 888 99 1 99 Hărţi 1 99 Manuscrise Provenienţa materialului e arătată în anexa I. (Consultarea colecţiunilor).

Numărul cititorilor din acest an a fost de 67. 3495 studenţi. e condus «de un funcţionar din cadrul personalului ştiinţific. care stă la dispoziţia publicului pentru orice lămuriri. . " Total 5834. iar 5398 reviste. un Serviciu. Pentru specificarea pe luni a se vedea anexa Il-a.957 studenţi. 42 elevi (din care^S eleve). Total 2354.) dintre care 27 femei. 195 Cluj / Central University(profesori sec. Tot aici pot consulta cărţi sau periodice persoane în trecere. 2039 diferite profesiuni.822. dintre acestea 47 fiind dublete nu­ mărul cititorilor înscrişi rămâne 2354 şi se repartizează ast­ fel: 2117 studenţi (din care 408 studente). S'a desfiinţat în schimb „Sala de ziare" (curente).692 «ititori care au consultat cărţi proprii. a) înscrierile. iar 7865 alte categorii.de informaţii.807 repere dela 4-Noemvrie 1935. preoţi. că­ tre funcţionează tot timpul cât e deschisă Biblioteca. care sustrăgea studenţii dela munca ştiinţifică şi al cărei rost într'o Bibliotecă universitară nu a putut fi justificată. dintre <care 59.440 volume. In cursul anului şcolar 1935—1936 s'au eliberat 2401 cărţi •de intrare în Bibliotecă.424 au consultat cărţi. b) Cititorii. Biblioteca a mai adăpostit în sălile ei un număr de 37. c) Imprumuiătorii: Numărul împrumutătorilor a fost de 5834 si se reparti­ zează astfel: 300 profesori universitari. avocaţi. Acest serviciu s'a dovedit foarte util. S'au consultat în total 79.557 opere în 91. etc. care nu sunt înscrise la Bibliotecă. BCU diferite profesiuni Library Cluj magistraţi. primind şi even­ tualele reclamaţiuni. Din aceştia 62. medici.

Sion.. dela Univ.. o singură expoziţie consacrată. îhtr'un..3083 S'au împrumutat 8327 opere. volume şi 1. îm 9 voi.)". din Strasbourg: 2 opere în 2.. 4 opere în 8. Dela Bibi. Dela bibliotecileCluj / Centralam împrumutat'. Univ. în total 10. din Paris. din Budapesta 1 carte şi 4 manuscrise. cărţi şi 2144 reviste. Pentru specificarea pe luni vezi. l i ­ cee şi alte instituţiuni din ţară 63Г opere în 111' volume. In acest an sa împrumutat din străinătate pentru. . Amintim pe d-nii Prof. In afară. cele mai frumoase şi mai caracteristiceexemplare privitoare la trecutul românesc. anexa III.022 volume. şi anume:: Bibi. or Fundaţiei Regale Carol I. Battyaneum (Alba Iulia)' şi „Ure­ che" (Galaţi). din Varşovia: 1 manuscris.. din Seghedin 1 op. . din L w o w 2 op. (2" voii): Pini. Lemierre. de acestea. apărute între anii 1920—1935. Bibl. Diverse. Slovenske Nar. : O. din. E x p o z i ţ i i . Ştefănescu-Goangă şi directorul Ion Muşlea. a Universităţilor din Iaşi'şi Cernăuţi. Biblioteca noastră a împrumutat la diferite biblioteci. Univ.. când a luat: cuvântul dnii Rector F.. Bibi. anume: Dela Bibi. publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiinţific aju­ tător al Universităţii. manuscris. d) împrumuturi în şi din străinătate şi provincie. Cluj BCU din ţară University Library pentru citito­ rii noştri. In cursul acestui an şcolar Biblioteca a avut cinstea să fie vizitată de înalte personalităţi culturale din străinătate. s'a ales şi expus din bogata colecţie de stampe a donatorului Gh. Univ. Univ.volum. citito­ rii noştri 8 opere în 12 volume şi 2 manuscrise şi.. volume. dintre care 8113'... 13 opere în 14 volume. din Miinchen: 1 op. şi a rămas deschisă până la 18 Mai. (1 voi'. manuscris. Dela Bibi. Univ. S'a organizat. Expoziţia a fost inaugurată la 2 Aprilie 1936. şi anume dela Biblioteca Academiei Române. Viena:. A. Biblioteca noastră a împrumutat în străinătate 9 op. Museum din Bratislava 1. Dela Bibi. Univ.

Biblioteca populară.309 «Henri3îonnet. 59 de volume. din Copenhaga. în total 120 volume). murdărie. la Univ. ministru plenipotenţiar al Italiei Ja . i s'a montat . din Paris. cel puţin în parte.«i.. hi detaliu. . Viggo Brondal.a studiat. profesor la Univ. au dispărut în total l l u volume ) şi au devenit inutilizabile prin uzare. 1 *) Pentru a se evita. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sistemul din urmă prezintă însă inconvenientul lipsei de continuitate. din Londra. Ion Lupii. din Roma. plătiţi cu diurnă şi schimbându. încercând o ameliorare :a condiţiilor de funcţionare. etc. proî. dispariţia cărţilor Bi­ bliotecii Populare. fişele aces­ tor cărţi au fošt scoase Hin cataloage. funcţionar superior la Biblioteca Acadeâniei Române . aşa 'de important în conducerea unei biblioteci în care majoritatea cititorilor o constituesc copii (adeseori sub 10 ani). Făcându-se o revizuire generală a cărţilor. prof. Aldo Mieii. Enrieo Bompiam. Perrot.prof. licenţiat i n litere.Bucureşti. a 'fost numit (la 1 Aprilie 1936) un bibliotecar unic şi perma­ nent în persoana d-lui Cornel Iancin. din Roma.:pfeşedinte žl Gdmisiunii de Cooperaţie intelec­ tuală. apoi de trei funcţionari ai Bibliotecii. prdf. la Univ. UgO Sola. ţpânâ а с ш deschis. la Univ. etc. S'a procedat imediat la scoaterea din bibliotecă a tuturor cărţilor socotite dăunătoare-minţilor unor copii fragezi (a tuturor ro­ manelor poliţiste şi detective. s'a constat că in timpul celor 15 arii de funcţionare. IO. vicepreşedinte al Comitetului internaţioaial de istoria ştiinţelor. la Univ. rupere de fol. Thomas tGreenwoofl. a romanelor în fascicole şi a broşurilor de iniţiere marxistă. . metodele .o aişă de fier cu lacăt.de lucru ale Bi­ bliotecii noastre în zilele de . ! Dl.Arnold Reymond. 1935. depozitului . Până la îriloeuire.se în fiecare ži. . Multă wreme a fost condusă de un funcţionar adminis­ trativ detaşat :din personalul Bibliotecii Universităţii.7—3 Nov. care trebue conduşi în lecturile lor şi supraveghiaţi de aproape.

Biblioteca^ Populară* a primit şi" îa acest'. Bugetar..volume. Numărul cititorilor a fost 31.265 volume. de a satisface nevoile atât de multe ale unei astfel. Biblioteca a fost deschisă" în acest an şcolar 341 de zile.. BCU Cluj / Central University Library Cluj . an . iar numărul cărţilorr consultate 35D32 (a sevedea şLAnexa 1У).cu 1091. sumat de lei 60. sumă care e foartedeparte. S'au legat 542_volume cuipreţul de 6990* Lei. de instituţii.196.000 din partea Municipiului Cluj. Numărul cărţilor a sporit. Biblioteca având: astăzi 10.

1 1 jl 0 1 Ş . Univer­ sitare A n u a r e to 0 ta* buc. -1 P & c Л . to IO o 1 1 1 Teze ir cn 00 n buc. Incunabule B . . 8 o O a . 9 O 1951 2171 Reviste Ziare M 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj O) 1781 O) cn 9 a 9 S 3 1159 11 -j «O 00 1 broş. . R. B. M . 1 I i : oo ! 90 1 1 14ggoJ cr 1 1030 J 1" ! «O ! <o i to 0 c Acta şi documente > Total a ! *• TT8 .olare buc. 3 ET 1 1 •o IO •o <o V. l Voi. .Exemplare * legale Donaţiuni Cumpărături 5? o- 3 De unde? cr 5" cn c * a • • M . 1 1 i Diferite impr mate Hărţi Manuscrise 1 18909 bue. V . ş i 11028 3 to *. <o *— O) (O Cârti V — to 1 1 M — to 0 1 1 Voi.o. Voi. broş. oo oo at 1 . N5 B 3 1186 - W to to w < Voi.

1935 O §• 3 0. „ „ BCU Cluj / Central University 954 9099 10102 Library Cluj 725 9741 87 37 8943 583 262 259 155 85 38 103 9526 4522 4921 2222 805 413 2512 8638 4106 4420 1954 76 334 2214 838 11428 12304 416 501 268 45 29 298 6232 6583 4428 1452 644 3649 7125 7765 5268 2070 871 4926 4230 4662 2066 720 375 2409 62424 5398 67822 59957 7863 79557(91446 37692 . Total „ „ „ „ . 2930 6962 7761 5729 6591 9016 205 542 917 614 909 3135 7504 8678 6343 7500 2545 6400 7456 5463 6829 589 1104 1222 8 30 6П 4131 5255 1281 4879 2992 2460 4836 78 5 4 5195 1740 3009 1715 5 15 1634 Octomvrie „ Noemvrie • 9049 10091 8378 6307 7677 0021 7113 8529 Decemvrie „ lanaarie 1936 Februarie Martie Aprilie Maiu Iunie Iulie August Sept.312 Anexa It Ciroulafia Total iul cetitoirilor cititori i o » l Paitii.ulari Totalul consultărilo r Opere as w L u n i l e Stude 3 tu o -f *e u Au cerut reviste "S" * S. u e < Sept.

Situafia C3 L u n i I e al î m p r u m u t ă r i l o r Au Prof. u st Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Dcctmv ie Ianuarie Fe ruari: n n O 50 40 69 30 0 890 881 833 881 763 895 875 775 589 749 336 145 391 СЗ Г 107: 1382 1014 901 1533 963 1084 826 1138 1007 401 115 797 [25 [26 [26 [21 [24 [25 [25 [19 zile] zile] zile] zile] zile] zii ] zile] zile] 478 637 615 647 30 24 42 22 201 361 323 416 290 465 4C6 535 247 252 247 209 572 399 383 332 22 23 25 16 9 34 22 21 19 29 4 912 904 858 897 772 929 897 796 608 778 340 147 401 1083 1035 1058 954 1078 » 19 6 575 BCU Cluj /23 35 University Library 315 Central 338 422 214 Cluj 63' 648 532 438 521 217 8 285 583 J 26 26 33 27 30 21 4 22 300 4E 47 5C 42 40 43 29 l 910 1018 1100 1131 1014 706 92' 402 175 855 898 688 978 898 366 90 1 * n » 394 473 338 237 328 105 53 129 555 620 434 301 493 157 85 167 213 149 161 174 16'^ 91 3? 134 327 227 270 267 242 154 56 189 Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septemvrie n n [24 zile] [23 zile] [ 9 zile] n n n [ 4 zile] [24 z'lel [250 zile] 2 10 ' 93 772 Ţoţal general 476 349514)90 2039 3161 8113 214 8 3 2 7 | l 0 0 2 2 9 2 6 4 { l l l 6 ! . împrumutat 1 Stude I N Oper Opere T O T A Anexa 1 1 1 L Opere 887 845 798 Particul Oper C 0 s'au împrumutat s'au restituit Reviste Volume « Ц W i Q. univ.

314 Anexa I V Numărul cărţilor citite li II Tabloul cititorilor ş i a l cărţilor c o n s u l t a t a lq biblioteca p o p u l a r a S'au con­ sultat cărţi româneşti S'au con­ sultat cărţi maghiare 982 1093 1367 1910 3172 2631 1612 674 354 288 222 137 14442 Numărul cititorilor Cititori minoritari 914 1134 1275 1714 2676 2401 1483 948 613 502 341 168 14169 L u n i l e i Cititori români 1116 1235 1645 2030 3466 2949 1710 1018 768 633 257 193 Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Cecemvrie Ianuarie 1936 Februarie Martie Apriile Maiu Iunie Iulie August 2030 2369 920 3744 6142 2234 2351 3222 4174 7546 1252 1258 1855 2264 4374 BCU Cluj / Central University Library Cluj 5350 3193 1973 1381 1135 598 361 6059 3548 2046 14€7 1205 712 468 3428 1936 1377 1113 017 490 337 Tctal 31196 35032 17020 20601 .

OFICIUL UNIVERSITAR BCU Cluj / Central University Library Cluj .

graţie următoarelor măsuri importan­ te ce au fost luate • de conducerea Universităţii: a) Încadrarea personalului Oficiului în personalul ştiin­ ţific ajutător âl Universităţii. c) Alcătuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oficiului Universitar. Dela 1 Aprilie 1936: Directorul Oficiului (Şef de lucrări}: Dimitrie Todoranu (doctor în litere). în vir­ tutea art. b) Instalarea Oficiului Universitar în localul din corpul central al clădirii Universităţii. Impiegat: Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe).Personalul. . 1766 Reci) . Impiegată: (ca mai sus). Senat Universitar. ocupat înainte vreme de Insti­ tutul de Istorie Naţională. cu următorul text: Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiu­ lui universitar ) 1 X Scop şi servicii. 75 şi 81 al Legii pentru Organizarea învăţământului *) Aprobat de Senatul Universitar în şedinţa din 27 Iunie Л936 (No. In cursul acestui an organizarea 'Oficiului Universitar a BCU Cluj / Central University Library Cluj primit un nou impuls. a luat fiinţă în luna Octomvrie 1934. 2. 1. 18 Dec. prin decizie ministerială şi le­ gea bugetară. Art. 1935. 1. Până la 30 Martie 1936: : Şeful Oficiului: Dimitrie Todoran (doctor în litere). Secretar (Preparator): Zevedeiu Barta. instalarea oficiului. deitaşată la Rectorat. Oficiul Universitar al Universităţii „Regele Ferdinand I " din Cluj. Secretar: Gheorghe Iova. din şedinţa sa din. prin decizia Onor.

Custode al acestei biblioteci este directorul Oficiului. Oficial No. Oficiul Universitar este dependent de Rectoratul Universităţii. 203 al Regulamentului Legii înv. de Apl. sau sitar al Universităţii dinCentral University Library Cluj secţiuni de activitate: a) Informaţiuni şi documentare asupra vieţii universitare. In vederea realizării acestui scop. El este consilierul Senatului şi al Facultăţilor. Art. publicată în Mon. c) Orientarea profesională academică. Univ. — publ. II.. 207 din Regulamentul Gen. 3. organizarea asistenţei medicale. — după cum se va sim­ ţi nevoia — în ore anume destinate acestui scop. 2. d) Studiul vieţii universitare şi studenţeşti. 287 din 11 Dec. psihologice şi sociale a studentelor şi studenţilor universitari şi realizarea orientării profesionale academice. 287 din 11 Dec. în Mon. Controlul activităţii şi gestiunii Oficiului Uni­ versitar se face de Rectorul Universităţii şi de Senatul Univer­ sitar (conform art. Univ. al Le­ gii pentru Org. — Art. Oficiul Univer­ BCU Cluj / Cluj are următoarele servicii. Conform art. 1933 — sco­ pul Oficiului Universitar este: informarea şi orientarea stu­ dentelor şi studenţilor în Universitate. b) Asistenţa medicală. 5. 96 din 22 Aprilie 1932. Decanatele Facultăţilor şi restul instituţiilor uni­ versitare vor comunica oficial cu Oficiul prin intermediul Rectoratului Universităţii. înv. şi informaţiuni cu caracter economic şi social studentelor şi studenţilor univer­ sitari. In vederea bunei funcţionări a serviciului de in­ formaţiuni şi documentare. Oficiul Universitar va avea o bi­ bliotecă proprie de specialitate. . în Mon. care va cuprinde studiile şicercetările de seamă despre organizarea învăţământului uni­ versitar şi a vieţii studenţeşti din ţară şi străinătate. Serviciul de informaţiuni şi documentare. Serviciul de informaţiuni şi documentare are me­ nirea de a da informaţiuni şi îndrumări despre şi în viaţa uni­ versitară din ţară şi străinătate. precum. Art. — Biroul de informaţiuni va sta la dispoziţia studenţimii fie zilnic. psihologică şi socială a studentelar şi studenţilor în Universitate.317" Universitar. 6. Oficial No. publ. h. Art. 1933). Art. Oficial No. fie de 2—3 ori pe săptămână.

Aceste fişe vor servi şi pentru educaţia fizică. 7. Această organizare se va realiza prin vizitarea locuinţelor particulare ale studentelor şi studenţilor de către medicul Oficiului. sub supravegherea directorului Oficiului şi după indicaţiile ştiinţifice ale Institutului de Igienă şi Igienă So­ cială a Universităţii din Cluj. Studentele şi studenţii înainte de a urma un tratament sau de a se interna în clinici. publicaţiuni. care se înscriu pentru întâia oară în Universitate. Fişele vor fi totalizate la Oficiul Universitar. vor fi ordonate pe facultăţi şi vor ser^ vi atât ca material documentar cât şi ca punct de plecare pen­ tru controlul şi îndrumarea medicală a studenţimii. prin îndrumări igienice date la faţa locului cu pri­ vire la alimentaţie şi locuinţă. Asistenţa medicală a studenţimii se realizează de către Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul fiziologic şi medical al studentelor şi stu­ denţilor universitari. Art. ca­ re vor anunţa Oficiul — în 24 de ore — internarea şi natu­ ra bolii. psihologice şi sociale. recrutaţi dintre studenţii bursieri. Serviciului asistenţei medicale. . se vor anunţa Oficiului University Library Cluj BCU Cluj / Central Universitar. igienic).318 III. In cazuri urgente primirea studenţilor se face direct de clinicile respective. alimentaţie. recomandarea staţiunilor balneo-climatice. d) Organizarea practică a măsurilor igienice (locuinţă. Propaganda igienică va fi organizată de medicul Oficiului. Propaganda igienică se va face prin ci­ cluri de conferinţe (ţinute de specialişti). etc. b) Mijlocirea internării şi tratamentului gratuit al stu­ dentelor şi studenţilor în clinicile Universităţii. întocmite de directorul Oficiului după avizul şi indicaţiile profesorilor de specialitate. anul V şi VI ai Facultăţii de Medicină. c) Propaganda igienică (îndrumări teoretice cu caracter preventiv. Examenul se va face de dispensarele studenţeşti şi clini­ cile Universităţii prin intermediul medicului Oficiului. con­ sultaţii. etc. etc). Acest medic va fi ajutat de către studenţi vizitatori. precum şi a dispensarelor uni­ versitare. Oficiul ţine evidenţă statistică de toate cazurile şi le in­ troduce în fişele medicale ale studentelor şi studenţilor. Rezul­ tatele acestui examen vor fi trecute în o fişă fiziologică şi o fişă medicală.

Aceste dispensa­ re sunt conduse de Directorii clinicilor respective. Rezultatele acestui exa­ men vor fi trecute în o fişă psihologică (elaborată de directo­ rul Oficiului şi aprobată de directorul Institutului de Psiholo­ gie al Universităţii). In strânsă legătură cu Oficiul Universitar funcţionează Dispensarul antituberculos şi antivenerian. 8. care au nevoe de recreaţie şi tratament în staţiunile balneo-climatice ale Universităţii — după examinarea lo. b) îndrumări în organizarea tehnică a muncii intelectua­ le şi conferinţe de igienă mintală. sau printr'un curs special pe lângă catedra de Psiho­ logie experimentală şi aplicată dela Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii. ce vor trata aceste su­ biecte. c) Consultaţii cu caracter psihologic în caz de crize şi dificultăţi psihologice ale studenţilor. Ele vor fi subvenţionate de Senatul Universitar din fondurile asistenţei medicale. Art.r de dispensarele studen­ ţeşti ale Universităţii. care din diverse cauze interne şi externe. denumit de directorul clinicii şi aprobat de Senat. asistenţă medicală se va face de directorii Institutului de Igienă şi Igienă Socială şi ai Dispensarelor universitare. Art. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe latura de. Datele acestui examen vor servi ca ma­ terial material documentar şi ca punct de plecare în organi­ zarea şi realizarea celorlalte aspecte ale asistenţei psihologi­ ce. îndrumările despre teh­ nica muncii intelectuale şi expunerea principiilor esenţiale de igienă mintală se vor face de către directorul Ofciului printr'un ciclu anual de 10—15 conferinţe. are turburări .319 Medicul Oficiului va întocmi de asemenea tablou studen­ telor şi studenţilor debili (săraci şi merituoşi). Acest examen se face de In­ stitutul de Psihologie al Universităţii. Orice studentă sau stu­ dent. Ei vor primi o diurnă stabilită de Senat. Studentele şi studenţii cu înclinări psihoneurotice — des­ coperiţi prin examenul medical — vor fi supraveghiaţi şi li se vor da îndrumări adecvate stării lor. prin intermediul Rectoratului. Asistenţa psihologică a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul psihologic al University Library Cluj BCU Cluj / Central studentelor şi studenţilor ce se înscriu în anul I la Universitate. Aceste dispensare vor avea câte un medic din per­ sonalul clinicilor respective. 9.

320 şi conflicte de natură sufletească. Asistenţa socială a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) indrumări şi înlesniri pentru găsirea de locuinţe şi alimentaţie igienică şi economică. lipsiţi de mijloace materiale. Aceste consultaţii se vor da. care să constitue un studiu ştiinţific al acestor profesiuni pe toate laturile lor. In afară de datele literaturii ştiinţifice existente. Această fişă se va con­ frunta cu fişa completată obligator la înscriere. c) Organizarea practică a operii de ajutor a studenţilor săraci şi recumondarea studentelor şi studenţilor. Oficiul Uni­ versitar va întreprinde anchete în ţara noastră pentru a com­ pleta datele ce le posedă asupra profesiunilor academice. Serviciul orientării profesionale academice areîndatorirea să dea studenţimii îndrumările ştiinţifice nece­ sare pentru alegerea potrivită a facultăţii şi specialităţii înă­ untrul Universităţii. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe la­ tura asistenţei psihologice îl va face directorul Institutului de. In acest scop Oficiul Universitar va avea la îndemâna sa: a) Monografiile profesiunilor superioare. în ore • anume stabilite pentru acest scop. se va adresa Oficiului îix orele destinate consultaţiunilor psihologice. Psihologie al Universităţii. . 12. IV. Art. Recomandarea se va face după anchetarea socială şi economică a studentelor şi studenţilor. care vor consemna rezultatul an­ nului şi medicului Cluj / Central University Library Cluj chetei în o fişă socială şi economică. 10.. Art. Aceste consultaţii se vor da de directorul Oficiului şi de profesorii care vor bi­ nevoi a-şi lua această sarcină. spre a beneficia de ajutoare şi burse din fondul de asistenţă socială al Universităţii. de către directorul Oficiu­ lui şi de către profesorii universitari care vor binevoi a-şi lua această sarcină. d) Consultaţiuni şi ajutor în caz de conflicte şi dificultăţi sociale ale studenţimii. Serviciul orientării profesionale academice. Această anchetă cade în sarcina psihotehniciaBCU Oficiului. b) Mijlocirea ocaziilor de muncă pentru câştigarea mij­ loacelor necesare întreţinerii studenţilor săraci şi merituoşi. 11. în vederea unei pregătiri optime pentru vieaţa profesională. Art.

şcolară. este obligatorie pentru toţi studenţii care intră în anul I la Universitate şi ele vor fi depuse la Oficiul Universitar cu prilejul înscrierii. sub directa supraveghere şi îndrumare a directorului Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. Elaborarea monografiilor profesionale se va face de di­ rectorul Oficiului. psihologică şi de stare civilă.321 b) Statistica locurilor libere in profesiunile superioare (piaţa muncii in profesiunile superioare). însă neeliminatorie. Examinarea experimental-psihologică a candidaţilor se face de Institutul de Psihologie al Universi­ tăţii prin intermediul directorului şi psihotehnicianului Ofi­ ciului.) se procură dela Institutul de Psihologie al Uni­ versităţii. se va face într'un interviev dintre candidat şi directorul Oficiului. pentru toţi candidaţii ce se înscriu în anul I la Universitate. Consultarea Oficiului în vederea orientării pro­ fesionale academice devine obligatorie. Art. se va face anual apel la Institutul Central de Statistică al Statului. Indicarea / facultăţii şi specialităţii potrivite struc­ turii psihofiziologice a candidaţilor. ANL'ABUL 193 5/36 71 . Vieaţa studenţească va fi studiată în variatele sale aspecte şi sub unghiu istoric. î4. raporturile culturale interuniversitare. 15. Art. 13. Completarea fişei de stare civilă. Art. Pentru obţinerea datelor dela acest punct. şomajul în profesiunile superioare etc. Art. ches­ tionare. cuprinse în fişa sa fiziologică. social-economică. BCU Cluj Central University Library Cluj Art. Serviciul de studii al vieţii universitare şi studenţeşti. aparate. V. etc. a celei şcolare şi social-economice. Ea nu va putea avea loc decât ţinând seamă şi având la dispoziţie datele com­ plete despre candidat. medi­ cală. Orientarea profesională se va face în cursul lunei Sep­ temvrie şi Octomvrie. Materialul necesar pentru examinare (teste. Se va studia în deosebi: organizarea şi evoluţia învăţământului universitar din ţară şi străinătate. Serviciul de studii al Oficiului are îndatorirea de a strânge datele privitoare la organizarea vieţii universitare şi studenţeşti. Activitatea ştiinţifică a serviciului de orientare profesională academică se găseşte sub controlul şi directivele directorului Institutului de Psihhologie al Universităţii. 17. 16.

Instr. Personalul Oficiului Universitar al Universităţii din Cluj se compune din: a) Un director al Oficiului. cu gradul de şef de lucrări. e) Un impiegat-dactilograf. Publice nu­ mai după avizul prealabil şi favorabil al Directorului Institu1 2 2 *) Netrecut până în prezent în buget. — sau doctor în Medicină cu studii de specializare în Psihologie şi Psihotehnică. 18. Numirea personalului la Oficiul Universitar se va face după normele următoare: a) Directorul şi psihotehnicianul Oficiului se vor numi pe bază de titluri şi lucrări de către Minist. b ) Un psihotehnician consilier social. precum şi studii speciale de Psihologie experimentală şi apli­ cată. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de licenţiat sau doctor în litere şi filosofie. VI. c) Un medic igienist consilier social. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor în medicină. 20. practică şi eventuale lucrări în domeniul Psihotehnicei şi Psihologiei sociale. cursuri şi practică de specializare în domeniul Psihologiei experimentale şi aplicate. . Art. Postul nu poate îi ocupat de­ cât de cei ce posedă cel puţin bacalaureatul sau o şcoală spe­ cială echivalentă liceului. Aceste asociaţii sunt obligate să dea orice informaţiuni ce li se vor cere din partea Oficiului Universitar. ) Netrecut până în prezent în buget. Oficiul Universitar va avea relaţiuni directe cu toate asociaţiile studenţeşti ale Universităţii (recunoscute de Sena­ tul Universitar). Personalul oficiului. cu gradul de asis­ tent ). specializat în Igienă şi Igienă socială. d) Un secretar. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor sau licenţiat. incadrat în personalul ştiinfific-didactic al Universităţii. Art. precum şi lucrări şi studii publicate ce tratează probleme aparţinătoare acestui domeniu. 19. specialitatea Psi­ hologie.322 Art. cu gradul de preparator. specialitatea Psihologie. Func­ ţia de director al Oficiului nu poate fi ocupată decât de cei ce posedă: titlul de doctor în litere şi filosof ie. In vederea cunoaşterii obiective a vieţii studen­ ţeşti. cu gradul de asis­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tent.

art. care au controlul şî directiva activităţii ştiinţifice a Oficiului.323 stului de Psihologie al Universităţii în caziil când candidatul «este psiholog. . cu aprobarea Ministerului Instrucţiunii Publice. Prezentul regulament. . Acest buget va fi aprobat de Senatul Universitar. BCU Cluj / Central University Library Cluj . 129 şi 135 al Regulamentului aceleiaşi legi. Dir. precum şi dela întreprinderile particulare. Administrarea fondurilor se va face potrivit unui »uget de venituri şi čheltueli "întocmit de Rectorul Univer­ sităţii după propunerea Directorului Oficiului. № . etc. şi art. . Fondurile oficiului.Art 22. . .3. . VII. Fondurile Oficiului Universitar provin din ur­ mătoarele sume: . Sup. Art. Orice modificare a dispoziţiilor cuprinse în pre­ zentul regulament se va face numai de către Senatul Univer­ sitar. . Donaţiuni de orice categorie. judeţ şl comuna.. cu ord. 1766—1936 «Д aprobat de Ministerul Instr. după ce s'a luat avizul directorilor de Institute. 21. . înv. 2. Nr. . iar dacă este medic de Facultatea de Medicină şi după recomandarea Senatului Universitar.din . dupâ avizul favorabil al Direcţiunii Institutului de Psihologie al Universităţii sau al Consiliilor de Facultate şi după recoman­ darea Senatului Universitar. Art. b) Medicul igienist consilier social se va numi de către Minist. Instr Publice după avizul prealabil şi favorabil al Di­ rectorilor Institutului de Igienă şi ai dispensarelor universi­ tare şi după recomandarea Senatului Universitar. d) Impiegatul-dactilograf se va numi după normele de . Publice. 1. -Subvenţiunea anuală dela autorităţile de Stat. 4.iintră în vigoare cu data de . Art. Univ. Cota parte din taxele plătite de studenţi pentru asis­ tenţa medicală şi socială. . . votat de Senatul Univer­ sităţii din Cluj în şedinţa sa din 27 Iunie 1936. Publice. 66 şi 60 din Legea pentru Organizarea înv. Serbări. 25. Instr.. 24. Art. c) Secretarul se va numi de Minist. conf. chete. Abaterile disciplinare ale personalului Oiiciului Universitar se judecă de Senatul Universitar.numire ale personalului ad-tiv universitar. 23. .

cursuri de vară şi specializare în străină­ tate. ale universităţilor din ţara şi a principalelor universităţi din Occident şi de peste Ocean. persoanele din afara Clujului. 11 Servieiul de informaţluni şi documentare. etc.324: Activitatea*. alegerea cursurilor. fiinţei. Diferite ajutoare medicale acordate individual lei 14493 Adică lei 313183 acordaţi în acest an şcolar din fondul de asistenţă medicală al studenţiemi. psihologică şi socială. etc. ghiduri. Pentru 94 stud. Biblioteca este zi de zi întregită cu lucrările fundamentaleCentral University Library Cluj asupra or­ BCU Cluj / ce au apărut sau apar ganizării. Oficiul şi-a înjghebat o bibliotecă proprie de specialitate (îir parte din lucrările existente la Rectorat. dela Facultatea de Medicină lei 105000 3. De asemenea sa răspuns tuturor cererilor adresate îh scris. Pentru 19 stud. în parte din lucrări achiziţionate sau cumpărate direct).. . dând informaţiile şi îndrumările practice ce­ rute cu privire la: organizarea învăţământului universitar. prospecte. Costul tratamentului se rambursează însă Clinicelor dintr'un fond alimentat prin atribuirea unei cote din taxa de în­ scriere plătită de studenţi. care cuprinde esenţialelescrieri şi lucrări informative: anuare.. Astfel în acest an şcolar s'a achitat suma de lei 313183 repartizată astfel: 1. Pentru 79 stud. dela Facultatea de Ştiinţe lei 31780 Total 226 lei 298690 5. s'a incorporat în activitatea Oficiului. clasa Il-a pe tot tim­ pul anului şcolar. evoluţiei şi rolului învăţământului univer­ sitar şi superor... întreţinându-se astfel o întinsă: corespondenţă cu. Pentru buna şi obiectiva funcţionare a acestui serviciu. şi a stat ţilnic (2 ore) la dispoziţia studenţimii precum şi a tuturor ce­ lor interesaţi. a) Ospitalizarea gratuită în Clinici Studenţii Universităţii din Cluj sunt trataţi. dela Facultatea de Drept lei 128870 2. care funcţiona la Rectoratul Universităţii! încă din 1928. Acest serviciu. gratuit în Clinicele universitare. iar cu aprobare specială şi în timpul vacan­ ţei. Pentru 34 stud. I . 2. în caz de boală. dela Facultatea de Litere lei 33040' 4. Asistenţa medicală. Asistenţa medicală.

Rinită cronică 1 caz. al cărui model. scleroze discrete pulmonare etc. Tpermetroppie 1 caz. Coroane 30 cazuri. examen fizic general. Plombe 92 cazuri. Afecţiuni dentare 404 cazuri: Carii netratate 272 cazuri. Blefarită 1 caz. Arsură 1 caz. Polipi nasali 5 cazuri. Afecţiuni renale 1 caz (tuberculoză renală.b) Tratamentul gratuit acordat studenţilor în dispensării. In ce priveşte rezultatul examenului pulmonar el este BCU Cluj / Central University Library Cluj următorul: Lipsiţi de ori ce semn de leziune pulmonară 101. Laringită 1 caz. urechi 130 cazuri: Amigdale ipertrofiate 119 cazuri. Miopie 76 cazuri. Rezulta­ tele obţinute au fost consemnate pentru fiecare student înîtr'o fişă individuală. Tegetaţii ađen.325 . :1 ) Condus de dl Docent Dr. Pod 7 cazuri. gât. Strabism 1 caz. Hângănuţiu. Ştiinţe 59. Drept 229. Cu mici semne de tuberculoză latentă dar cliniceşte să­ nătoşi 541. Deviaţii de sept 2 cazuri.*) La începutul anului şcolar au fost examinaţi la dispen­ sar în . 1 caz. Cu tuberculoze pulmonare active 10 (1. Faringită 1 caz. In total au fost examinaţi 652 studenţi din anul întâi.a fost întocmit de Oficiul Universitar. In ce priveşte rezultatul examinării celorlalte organe s'aîî constatat: Leziuni oculare în 80 de cazuri: Cecitate unilat. L.de A echipe de medici con«duse de Dnii Dri Daniello. simfire pleurale. examen radiologie al toracelui. Afecţiuni de nas. re­ partizaţi pe Facultăţi după cum urmează: Medicină 234. In această categorie au fost clasaţi toţi acei ce prezentau complexe primare calcefiate.mod obligator toţi studenţii anului I a celor patru fa­ cultăţi. Berariu şi Popescu şi a fost cât se poate de complect constând din: înregistrarea •exactă a datelor anamnestice. Afecţiuni cutanate 18 cazuri. Dispensarul antituberculos. Acest examen a fost făcut . a cavi­ tăţii buco-faringiene. Litere 130. examinarea acuităţii vizuale. Oariiello. . Pitiriază 4 cazuri.5%). 1 caz. adenopatii hilare. analiza serolqgică a sângelui. In unele •cazuri au fost executate şi alte examinări speciale. Impetigo î caz. Acnee 12 cazuri. Proteze •3 cazuri.

. In cursul acestui an au fost descoperite printre cazurile noi 14 tuberculoze active. . . . . .. .au fost internaţi în secţia de boli pulmonare a clinicii medicale.. . . .. Cei mai mulţi. . . . . .652: 609 312 182' 66' 46 3 609~ 665 217 65' 7 8 u .. . . IL La consultaţiile gratuite ale Dispensarului cari s'au ţi* nut Miercurea şi Vinerea. au fost car zuri noi iar 443 au Fost cazuri vechi. . . .. . . ..58 сатzuri.•Condus de đl D r . ci li-s'au dat sfaturile necesare în vede­ rea tratamentului. .32B.. . . Academia de Teologie . . venite pentru reexami­ nare. ... . Dintre aceştia 245. . Dintre studenţii debili sau cu tuberculoză latentă 50.. . "total:" Alte şcoli . . Library Cluj Dispensarul antiveneriân*) (Instalat în localul clinicii Dermato-Venerice):. afecţiuni extrapulmonare sau netuberculoase. .. 1. P . Alte. Dintre aceştia Studenţi universitari ... Academia Comercială Academia de Agricultură.. .dintre student ţii tuberculoşi. In afară de cazurile de mai sus. . . . . . Facultatea de medicină Facultatea de litere şi filozofie Facultatea de ştiinţe Facultatea de farmacie . . Totalul bolnavilor . evolutive şi 40 de. Facultatea de drept .. аш BCU Cluj / Central University fOst internaţi în preventoru! GoBbiţa. au mai fost examinate la Dispensar 47 studente dela Căminul de fete din Calea Mo­ ţilor şi 146 studenţi ai Academiei comerciale. . Totalul consultaţiilor . . Cazurile cu tuberculoză pulmonară activă n'au fost a&r mise în Universitate.. . . .. ... Modraîu.. . endocrine etc. C i r l e a ajutat de L. .. .. între orele 2—4 după masă s'au prezentat în total 688 studenţi. . . . . . . . . . afecţiuni (gastro-intestinale..274' 15. Politechnică ^.).

. Bleno­ ragie acută complicată 88. 156. Eritrasma 5. Şancru moale 3. Total: 189. Litere şi filozofie: Sifilis 1. Alte afecţiuni ale sferei genitale: Balanită erozivă 34. Total: 609. Sifilis secundar 6. Vulvovaginită blenoragică 2. Total: 9. Blenoragie 5. Herpes progenîtal 34. 133. Limfogranulomatoză inghinală. Drept: Sifilis 33. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. Fimoză 3. 14. Anul IV. 5.327 Conservator de artă dramatică Şcoală normală de băieţi Şcoală Comercială Şcoală de conductori technici Licee Şcoală de menaj Şcoală normală de fete Şcoli primare — Total: 13 12 24 34 102 22 16 145 665" 160 1114 1274 După sex: Femei Bărbaţi Total: Studenţi universitari după anii de studiu: Anul I. Şancm moale. Boli venerice: 1. BCU Cluj / Central University Library Cluj Boli venerice după facultate: Medicină: Sifilis 7. Anul VI. Nicolas Favre 4. Ruptura frenului 8. Condilome acuminate 36. I. 160. Eczema marginată 2. Intertrigo 1. 2. Şancru moale complicat 17. Total: 292. Ftiriază inghinală 2. Leucoree 2. 108. Sifilis la­ tent 37. Blenoragie cronică 19. Parafimoză 1. 15. Mollus contagios 4. Absolvenţi 23. Sifilis. Varicocel 1. Blenoragie 54. 4. Uretrită microbiană 30. Şancru moale 10. Total: 42. Anul III. Blenoragie. Total 98. Şancru moale 9. Şancru moale necomplicat 66. Total: 76. Starea postblenoragică 7. Uretrită catarală 24. Blenoragie acută necomplicată 176. Anul II. Blenoragie 25. Anul V. Neurastenie sexuală 1. 3. Sifilis primar 33. Total: 83. Limfo­ granulomatoză inghinală 1.

Trichoepiteliom 1. Ichtioză 1. Totalul dermatozelor: 439. Şancru moale 6. Sifilis 15. Ulcer crural 2. Total: 5'. Eritrodermie 1. Şancru moale 5. Nico1. Sifilis 14. III. Total: 38. Blenoragie 9. Combustie medicamentoasă 6. Anul VI. Scrofulodermie 1. Blenoragie 27. Hiperidroză 4. Aceasta este însă numai aparentă având în vedere numărul mai mic a studenţilor înscrişi în acest an şcolar. Nicolas Favre 1. Eczema 46. Impetigo 16. Sifilis 5. Piti pilor 5.328 Ştiinţe: Sifilis 2. Sclerodermie 1. Veruce 17. Piodermie 46. Acnee necrotică 1. Anul V. II. Combustie 3. Cheloiţi spontan 1. Ulcer traumatic 1. Şancru moale 5. Pernio 1. Pelioză reumatică 1. Eczematide 4. To­ . Hipertrichoză. Scarlatină 1. Pelagra 4. Blenoragie 2. Piodermie 46. Herpes febril 1. Anul Anul las Favre Anul tal: 47. Zona zoster 5. Foliculite 18. Seboree 22. Urticaria factiţia 5. Ectime 3. Blenoragie 27. Afte 3. Urticarie 7. Total: 20. Scabie 62. Furunculo­ ză 20. Sifilis 4. Total 4. Total: 6. Dishidroză 2. Raportând numărul de 4 * boli venerice la numărul 55 Boli venerice după anii de studii: I. Hemangiom 1. Eritem nodos 1. Lichen ruber plan 2. Şancru moale 1. Exantem toxic 5. Hidrosadenită 5. Alopecie 1. Blenoragie 11. Comparând aceste tablouri cu datele anului şcolar 1934— 35 se observă o oareşcare înbunătăţire în ce priveşte morbi­ ditatea venerică. Cheilită 1. Eritem poli­ morf 1. Dermatită 23. Lichen ruber plan 2. Trichofiţie superficială 8. Blenoragie 2. Şancru moale 5. Anul IV. To­ tal: 41. Şancru moale 1. Nevi piloşi 1. Favu 7. Erisipel 1. Sifilis 2. Diferite dermatoze: Acnee ulgară 36. Blenoragie 21. Nevi piloşi 1. Absolvenţi: Blenoragie 6. Lichen pilar 5. Şancru moale 1. Total: 12. Pitiriază rozată Gilbert 3. Totalul bolilor venerice la Studenţi Universitari: Sifilis 40 Şancru moale 23 Blenoragie 96 Nicolas Favre 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total: 161 II.

lipsiţi de mijloace şi meritoşi sunt tri­ mişi la Sanatoriul din Colibiţa din munţii Rodnei. In acest an şcolar au fost trimişi la acel Sanatoriu.30% ceeace prezintă o urcare de 3%. un număr de 32 studenţi ai ace­ stei Universităţi. 2. 2. timp de o lună. In acest scop Rectoratul a acordat ca ajutoare suma totală de lei 20. a terapeuticei şi mai ales a Igienei vieţii mintale. 1936. 1. Iniţiată în cadrul asistenţei generale a vieţii studenţeşti. recomandaţi de Clinica Medicală în urma examinărilor făcute. c) Reconfortarca in sanatorii şi in staţiuni maritime. Asistenţa psihologică. care a luat o desvoltare foarte mare la Universităţile străine — în deosebi la cele anglo-americane — tinde să dea studenţimii toate îndrumările necesare în mate­ rie de organizare ştiinţifică a muncii intelectuale academice. pe viitor. Studenţii debili. asistenţa psihologică.400 din fondul de asistenţă medicală. Faptul acesta ne îndeamnă la o propagandă şi profilaxie mai intensă. apărut în luna Sept.329 total de 3691 studenţi această ne dă un procent de 12. a fost trimisă la sta­ ţiunea maritimă Budachi-Cordon. Spre a extinde sfera de cunoaştere a ideilor pe care se sprijină această asistenţă şi spre a dovedi marea ei utilitate. O altă categorie de beneficiari.921 cu care 16 stu­ denţi au primit întreţinere gratuită la staţiunea amintită. spre a fi pus la dispoziţia studenţimii. directorul Oficiului s'a îngrijit de elaborarea şi publicarea unui volum de „îndrumări Universitare". de „ „ „ „ „ Drept Medicină Litere Ştiinţe 7 studenţi 10 „ 12 3 Rectoratul a plătit Societăţii Caritatea pentru întreţine­ BCU 990 zile socotit â Library lei rea acestor studenţi. pe timp de una sau două luni.Cluj / Central Universitycâte 60 Cluj ziua. repartizaţi astfel: Dela Fac. unde Uni­ versitatea are un pavilion propriu afiliat societăţii „Claritatea" din Cluj. suma totală de lei 59. In cuprinsul . la care se mai adaogă o subvenţie de 15.000 lei.

care a funcţionat şi anul acesta la Recto­ rat. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat. şi Dr. M.794. Serviciul orientării profesionale academice. 0.330 acestui volum de îndrumări universitare ştiinţifice (realizat cu colaborarea dlui Prof. care se referă direct la asistenţa psihologică: „Tehnica muncii Intelectuale" şi „Principii de Igienă min­ tală". pe baza cererilor aprobate de Dl Rector. cum a funcţionat dela început. 3. metodele ştiinţifice ce vor fi întrebuinţate. metode de examinare ale individua-- . Acest serviciu. Agr. de Drept 44 „ „ „ „ Medicină 34 „ „ „ „ Litere 62 „ „ „ „ Ştiinţe. Dr. Haţieganu. datorite direc­ torului Oficiului. I.550 care BCU Cluj / Central University Library Cluj se repartizează astfel: 25 ajutoare la Facult. In afară de aceste bonuri s'au mai acordat ajutoare pealtă cale în sumă de lei 31. a constat din verificarea situaţiei şcolare şi materiale a candidaţilor cari au solicitat ajutoare din fondul de asistenţă socială. psihologic şi biologic al diferitelor profesiuni superioare. precum şi la cerinţele de ordin economic. Utilat cu toate elementele necesare unei orientări ştiinţifice (monografiile profesiunilor superioare. acest serviciu a stat la dispo­ ziţia tuturor candidaţilor şi studenţilor care au cerut îndru­ mări ştiinţifice cu privire la alegerea Facultăţii şi specialităţii. in conexiune cu Institutele universitare competente. I I I . Dr. Serviciul de asistenţa socială. Astfel în acest an şcolar s'au acordat în total suma de169. publicat de directorul Oficiului în volumul de îndrumări universitare amintit. Astfel. în examinarea psihologică a studenţilor din -anul I. Comşia) se găsesc următoarele studii. şi din distribuire de ajutoare celor merituoşi.344 sub diferite titluri de ajutoare din fondul de asistenţă socială. social. sau emis de Rectorat studenţilor săraci şi meritoşi bonuri de diferite ajutoare în sumă totală de Iež 137. cu începerea anului universitar viitor. Alături de studiul privitor la „Orientarea profesională academică". Zolog.

з з г lităţii prin institutele universitare de specialitate). V. în şedinţa din 25 Iunie 1936 (Rectorat Nr. I V . ce vor ii date publicităţii. va fi cât se poate de simplă pentru a nu turbura mer­ sul normal al studiilor. fizică şi intelectuală. BCU Cluj / Central University Library Cluj pentru a deveni un cetăţean conştient de datoriile ce le are faţă de Ţară. Conducere Art. universitare. 3.. la vieaţa studenţească şi uni­ versitară în genere. *)~Aprahat de Senat. Această educaţie urmăreşte formarea unui student universitar sănătos la trup şi la suflet. Art. h. 1. acest ser­ viciu a stat. Serviciul de stadii. Organele de conducere şi îndrumare sunt urmă­ toarele: a) Senatul Universitar. Educaţia fizică universitară urmărind scopul sus amintit. Art. Educaţia fizică Universitară. în sprijinul tutu­ ror candidaţilor ce intră în învăţământul superior şi care do­ resc să aibă asistenţă şi îndrumare obiectivă. Educaţia fizică se va preda pentru ambele sexe cu programe speciale. n. c) Directorul educaţiei fizice universitară. Scopul educaţiei fizice în Universitate este forma­ rea unui corp sănătos şi desvoltat armonic. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat planurile lucrări­ lor viitoare. capabil de muncă spornică. Cap. b) Comisiunea de educaţie fizică universitară. II. privitoare la organiza­ rea învăţământului universitar.. .se înfăptuieşte prin exerciţii de educaţie fizică generală. Educaţia fizică universitară . şi va sta şi mai mult în viitor. cari vor fi urmate obli­ gator de toţi studenţii şi prin o educaţie sportivă atletică ur­ mată de cei selecţionaţi şi de cei ce se înscriu de bună voie. 5. 2. 515—1936).rt. In acest an şcolar s'a redactat şi aprobat statutul educa­ ţiei fizice universitare*) cu următorul text: Art.

7. 9 — Preşedintele Comisiunei de educaţie fizică exe­ BCU Cluj Central de Senatul Universitar şi răs­ cută bugetul întocmit şi /aprobatUniversity Library Cluj punde de executarea deciziunilor Comisiunii de educaţie fi­ zică. Comisiunea se întruneşte cel puţin la 3 luni. 12. Preşedintele Comisiei de educaţie fizică este un profesor universitar. cari au dovedit aptitudini şi o pregătire suficientă. Art. Directorul educaţiei fizice universitară. respectarea regulamentelor. Directorul educaţiei fizice supraveghează execu­ tarea programului.332 Art. Preşedintele societăţii sportive a studenţilor universi­ tari Cluj. aju­ taţi de instructori după programul fixat dei Comisiunea de educaţie fizică universitară. 10. 6. Art. preşedintele so­ cietăţii sportive a studenţilor universitari Cluj. v . 4. Instructorii. Instructorii vor fi numiţi de către Comisiunea de educa­ ţie fizică la propunerea Directorului sportiv dintre studenţii. Preşedintele. ales de către Senatul Universitar pe timp de 3 ani. câte unul de fiecare facultate pe 3 ani şi reeligibil. 3. Comisiunea de educaţie fizică este organul de con­ ducere efectivă. se ocupă cu organizarea concursurilor şi serbărilor. el este reeligibil. 8. 2. Profesorii de educaţie fizică se vor numi din partea Se­ natului universitar la propunerea (Comisiunei de educaţie fizică. EI face raportul de activitate şi de propuneri Comisiei. Membrii Comisiunei participă la şedinţe cu vot deliberativ în toate chestiunile ce interesează educata fizică şi compunerea programelor anali­ tice. Art. de educaţie fizică. Directorul educaţiei fizice universitară. care va fi înaintat Senatului Universitar. Art. |Ctei 4 profesori sunt aleşi din par­ tea Facultăţilor. sunt membri de drept ai Comisiunii. de coordonare şi de control. Profesorii de educaţie fizică. Exerci­ ţiile şi cursurile sunt conduse de prof. Ea se compune din 7 membri: 1. Art. şi aprobat de Senatul Universitar. Senatul Universitar este organul de îndrumare. Art. 4 profesori universitari desenaţi de cele 4 Facultăţi. 11. Directorul de educaţie fizică este organul execu­ tiv al Comisiunii.

cerându-se un minimum de prestaţie fixat de Comisiunea de Educaţie Fizică. 16. 13. Medicii sportivi se recrutează din partea Comisiunii de educaţie fizică. Art. 2. Scutirea poate fi definitivă sau temporală. Art. salt. Art. Art. Cap. 19. şi aruncare. 17. Fiecare student în cursul şcolarităţii este obligat a frecventa orele anunţate în program cel puţin un stagiu de două sesiuni (una de vară şi una de iarnă). Studenţii sunt obligaţi la respectarea programu­ lui fixat şi a executa exerciţiile după indicaţiile profesorilor de educaţie fizică. Frecvenţa se va nota la sfârşitul fiecărei sesiuni de profesorul de educaţie fizică şi se va califica din: alergare.333* Art. Examinarea studentelor va fi făcută de o femee. . Educaţie fizică generală. Art. 14. Examenul medical este obligatoriu la începerea şi ter­ minarea cursurilor de educaţie fizică. Frecvenţa se vaCluj / Central University Library Cluj foaia re­ BCU nota în libretul studentului. Educaţia fizică universitară se practică în urmă­ toarele ramuri: 1. Educaţia fizică generală este materie obligatorie ia Universitatea din Cluj. examinează pe toţi studenţii şi în colaborare cu Oficiul Universitar întocmeşte fişele medi­ cale. pe zervată educaţiei fizice. Medicii sportivi. Educaţia fizică generală (obligatorie). 18. cari au urmat cu succes cursuri speciale de Medicină sportivă. ei având răspundere personală pentru partea medicală a fişei. Educaţie sportivă şi atletică. Cei cari nu respectă instrucţiile date vor fi pedepsiţi conform regulamentului de ordine şi disciplină. Scutirea de înscriere s"au de frecvenţă se face numai pe baza certificatului medicului sportiv universitar. Diploma de doctor sau de licenţă nu se va elibera decât acelor cari au dovedit că au urmat stagiul. cu predilecţie din personalul ştiinţi­ fic al Facultăţii de Medicină. Toţi studenţii şi studentele regulat înscrişi sunt obligaţi a urma exerciţiile şi cursurile acestei disciplini. medic. Art. 15. III.

oina. Ea va fi dis­ tractivă şi utilă (recreatoare). Art. water-polo. practicate cu sco­ pul de a participa la concursuri. 23. Art. hand-ball. nivelări. lupta şi scrima. sporturile de iarnă. fără pro­ ducerea unui desechilibru organic. un cor al studenţilor universitari.334 3. 4. având ca scop executarea unei munci pu­ blice de necesitate naţională (şosele. Jocurile sportive şi atletismul. (sky. patinaj. woley-ball. Educaţia sportivă neobligatorie. e t c ) . sărituri şi aruncări). IV. Cap. î. 22. dând importanţa desvoltării unei atitudini corecte şi a unui spirit de camaraderie-fraternitate şi disciplină pentru a pregăti studentul la viaţa de ce­ tăţean şi soldat. Exerciţii fizice corective. Art. Muncă. Serviciul muncii este o parte integrantă a educa­ ţiei fizice universitară. fiziologia şi patologia muncii şi a sportului (masaj). orchestră. Dansuri naţionale. Exerciţii la diferite aparate. Va organiza o fanfară. 24. Educaţia sportivă universitară nu tinde la re­ corduri ci la obţinerea unui optimum deţ prestaţie. Tir. Tinde la augmentarea capacităţii de muncă şi la desvoltarea aptitudinilor pentru a fi un bun soldat. Se va practica atletica uşoară (fugă. Medicina sportivă va forma obiectul de studii mai ales pentru studenţii în medicină. etc). Art. In vederea acesteia se vor forma echipe pe facultăţi. nataţia. tratând şi exercitând primul ajutor. Gimnastică ritmică. se vor practica în cadrul . 20. Art. Se va avea în vedere cultivarea spiritului de luptă şi de echipă. Educaţia fizică generală se compune din exer< citii de ordine şi disciplină (sport pe teren militar). Se va manifesta prin formarea de echipe de muncă. Medicină sportivă. 21. etc). Dintre jocurile sportive se vor cultiva mai ales jocurile BCU Cluj / Central University Library Cluj cu mingea (foot-ball.

F. Art. Ea funcţionează în baza unui regulament aprobat de Se­ natul Universitar. Art. Această taxă va fi fixată de Senat. Ministe­ rului Sănătăţii şi a Armatei. în Parcul Sportiv universitar Regele !Qarol II. Subvenţia anuală a Ministerului Instrucţiunii. Contribuţia anuală a fiecărui student plătită la înce­ putul fiecărui an şcolar. . BCU Cluj / Central University Library Cluj Cap. 30. 25. Aceasta societate sportivă în ceea ce priveşte educaţia fizică este supusă îndru­ mării şi controlului Comisiunei de educaţie fizică. Art. fiind în acelaşi timp organul de exteriorizare a sportului universitar. •conform contractului făcut cu Asociaţia „Astra". 28. V.335 -societăţii sportive a studenţilor universitari. Societatea sportivă a studenţilor universi­ tari are buget şi contabilitate proprie sub controlul Senatului Universitar. Bugetul de venituri se alimentează din următoa­ rele izvoare: 1. Membrii acestei societăţi se recrutează dintre studenţii cari au urmat sau urmează cursurile de educaţie fizică generală şi cari dovedesc aptitudini speciale certificate чЈе Directorul sportiv şî de medicul sportiv. Mijloacele. Art. la propunerea Comisiunei de educaţie fizică. Art. Membrii activi ai societăţii nu pot să fie decât actuali şi foşti studenţi universitari indiferent de locul UniTersităţii. Fondurile educaţiei fizice. VI. . 26. 29. Aceasta so­ cietate este organul care asigură continuitatea în educaţia fi­ zică a studenţilor şi după părăsirea Universităţii. E. Cap. U. Timpul practicării sportului va fi asigurat în pro­ gramele facultăţilor. 27. Bugetul pentru acoperirea cheltuelilor se alcătueşte de Comisia de educaţie fizică şi se aprobă de Senatul Universitar. Art. se va practica în sala de gimnastică a Universităţii.. 2.

336 3.. necesare educaţiei fizice. personalului di­ dactic şi a medicilor. F. după un regulament special al Parcului. Art. pentru retribuţia. pentru spesele delegaţiilor şi călătoriilor de studii. în primul an după intrarea în vigoare a acestui regulament. Veniturile parcului sportiv universitar Regele Carol II. 6. Cheltuielile pentru personal (instructori. medici} până la asigurarea lor în buget. Contribuţia comitetului sportiv regional. Veniturile societăţii sportive universitară. Donaţiuni de ori ce soi dela aulorităţi sau particulari. Art. 35. V I I . vor fi acoperite din fondul de E. F. Comisiuneaţ de educa­ ţie fizică va căuta mijloacele pentru a închiria localurile ne­ cesare. 5. Educaţia fizică obligatorie se va introduce pro­ BCU Cluj / Central University Library Cluj gresiv în marginea fondurilor şi locurilor disponibile precum şi a putinţei de a angaja un personal de profesori competenţi. . Art. după un re­ gulament special. cari nu sunt în strictă legătură cu E. Educaţia fizică universitară va fi obligatorie numai pen­ tru studenţii anului I. Dispoziţiuni finale Art. Până la înfiinţarea localurilor de gimnastică şi de sporturi. Bugetul educaţiei fizice universitară se utilizează pentru întreţinerea sălilor şi a terenelor de exerciţii. Modificarea prezentului statut se admite numai cu avizul Comisiunei de educaţie fizică şi cu aprobarea Sena­ tului Universitar. Cap. permii. Nu se vor autoriza spese. 34. 32. 33. pentru serbări. 31. etc. 4. Art. şi a Ministerului Instrucţiunii. al insta­ laţiilor şi echipamentului.

CĂMINURILE Şl CANTINA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUAJrtTL 1 9 3 5 / 3 6 22" .

Personalul căminarilor. Comisiunea căminarilor. Secretar: Constantin Jurcan. BCU Ilie Hăşegan (cu delegaţie până la 28. 2. într'un oraş cu o populaţie încă în bună parte minoritară. C ă m i n u l s t u d e n ţ e s c „ A v r a m I a n c u " ^ Căminul studenţesc „Avram Iancu" îşi închee al 16-lea •an de activitate. XI. „ Teodor Capidan. 1936). Secretar: Gheorghe Ciosa. iQălminul a adă- . înainte. Administrator: Constantin Buga. 1936). Administrator: Cluj / Central University Library Cluj 1936. Portar: Ioan Sabău. b) Căminul Studentelor. I I I . a) Căminul Avram Iancu. Giuglea George dela 14 Dec. Vasile Meruţiu (dela 1. „ Ion Drăgoiu. De un real folos pentru studenţii români cari îşi fac studiile la Universitatea din Cluj. numit dela 1. c) Căminul V. 1935). Portar: Luca Nan. I I I . Secretar: Emil Sângeorzan (cu delegaţie până la 28. numit dela 1. Babeş. Maior. Mecanic. „ A. Econom: Măria Papp. Preşedinte: prof. I I . Ştefan Ilea. . 3. 1936. I I .. Administrator: Silviu Miilea. XI.1. înainte. Membri: prof. 1935). Secretar: Livia Morariu. lacob Lazar. „ Silviu Dragomir „ Camil Negrea. Mecanic: Augustin Morariu. „ Alexandru Borza (până la 1. „ Baroni Vitold dela 30 Nov.

pentru întreţinerea bursierilor şi cheltueli comune din subvenţia dată de Ministerul Instrucţiunii suma de lei 849613 dela solvenţi taxe de întreţinere lei 1402833 pentru bibliotecă. —1—1—i— — Total "Î'|"Y|—j— 2 6 —— — "'i'C'A Ti — f i "ÎF 8 ""\з 156 7 —" 15J17Jl5jl5 62 61 11 17. renovări . 7 Români . reparaţiuni. e < u e—t ai -s Č 184 „. iar 126 fii de funcţionari sau profesionişti. .. apă. N a ţ i o n a l i t a t e a Solvenţi Litere Ştinţe Med.. după cum urmează: Bursieri Total 1 Drept. lei 50050 . p. Încălzit . şvabi) Maghiari Bulgari . —1 IJ—! — "З 1 . . lei 1321589 Total intrate lei .. H 14J15J15JI5 59 52 1 Ol 15|48 12? Germani (saşi. 3737101 S'a cheltuit: Pentru personal lei 160126 -Cheltueli alimentare lei 1362546 „ p. . . . lei 372657 „ p. . menţionăm că: S'a incasat.. .. .„ . cheltuieli de birou \ .. . învăţători şi funcţionari. 2415512 Fonduri şi tranzitorii. . repartizaţi după naţionalitate. . rufăriei şi mobilierului . . întreţinerea edif.339 postit în cursul anului trecut un număr mediu de 218 stu­ denţi.. ... bursieri sau solvenţi.. . facultăţi. luminat. . 1 Ştiinţe Drept. . . lei 108110 \ p. bae şi diverse.67 218 Bursierii în număr de 62 s'au recrutat din studenţii lip­ siţi de mijloace materiale şi foarte buni la studii.. (Ga date mai importante relativ la gestiunea căminului. BCU Cluj Central de 156 din cari 30 Solvenţii au fost în /număr University Library Cluj fii de agri­ cultori.. . complectarea veselei.. cei mai mulţi fiind fii de plugari (35 din 62). suma de lei . impozite. 163066 Total: lei . de preoţi. bibliotecă lei 40676 „ p. . Litere Med. lei 470116 „ p.. etc. ..

lei Mandate de plata ramase neincasate din 1931 . .de zi şi persoană. . o distracţie uşoară (jocuri de şah. Bal Lascu (ştiinţe) dela 1 Noemvrie 1935—30 Iunie 1936.784 lei. Baia căminului a funcţionat la început o singură dată pe săptămână. lei Totalul eşitelor lei 2820815 28665» 116304 513323 3737101 Alimentaţia studenţilor s'a făcut în condiţiuni mulţumi­ toare şi cu toată urcarea de preţuri de pe piaţă. . 4154—4177 în valoare de 50.286 — care împre­ ună cu clădirea evaluată la lei 14. . biliard. Valoarea mobilierului este de lei 1. lei Sold .108. Inventarul căminului a sporit cu obiectele înscrise la Nr. dl Dr.000 — efectele şi rufăria de pat de lei 785. Barbu Zevedei (litere) dela 1 Nov. ea nu a fost cu nimic inferioară celei din anul trecut. 1.511. 1935—30 Iunie 1936. Ordinea şi disciplina în cămin au fost mulţumitoare. de 2 ori pe săptămână.. vesela şi alte obiecte de bucătărie de 181. . iar din Februarie. .688 se urcă la suma de lei 18. 4. când numărul studenţilor a crescut. atelierul mecanic Iei 41. .340 şi diverse lei 70424 „ comune lei 185979 Fonduri şi tranzitorii . table. Casina a funcţionat cu preţuri foarte reduse oferind stu­ denţilor.34.833. . Grădina „Petran" din imediata apropiere a căminului. Media generală a costului alimentaţiei a fost de lei 27. Lista studenţilor bursieri adăpostiţi în căminul studenţesc „Avram Iancu*'. Biblioteca în cursul anului expirat s'a îmbogăţit cu 186 volume în valoare de lei 40676. . în timpul liber. Valoarea cărţilor (5660 v o ­ lume) este de lei 1056688. BCU Cluj / Central University Library Cluj luată în arendă dela soc. . radio) fără ca ei să părăsească edificiul căminului. „Âstra" a servit ca loc de recreare şi studiu. ziare. Liviu Telia a stat la dispoziţia studenţilor bolnavi ori de câteori aceştia au avut trebuinţă de asistenţă medicală.612. Numărul cititorilor a fost 22224.414.906 lei.056. Starea sanitară a studenţilor din cămin în cursul anului expirat a fost satisfăcătoare. 2. Medicul căminului.936 şi biblioteca lei 1.

23. 37.341 :3. (med. 1935—30 Iunie 1936. Library Cluj 22. 10. Bocianu Valentin. 27. bursier dela Dec. 12. 29. Hulea Sever. 14. (litere) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iun. (litere) dela 2 Nov. Horedt K. în Iu­ nie bursa în bani. 1935—30 Iunie 1936. Morariu Traian. (drept) dela 1 Nov. (med. 1935—30 Iunie 1936. 7. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 36. (med. (litere) dela 1 Nov. '20. 11. Borcoman Octav. Ciurdariu Pavel. 35. (litere) dela University 1935—30 Iunie Ш 6 . "21. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 10 Nov. Fodor Octavian. 13. Cristea Vasile. Ђ. 1935—30 Iun. (drept) dela 2 Nov. (litere) dela 12 Nov. Perian Sorin. 32. (ştiinţe) dela 1 Nov. 1935-30 Iun. (ştiinţe) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 33. (ştiinţe) dela 1 Nov. Fodorean Ioan. 6. 39. 16. . 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. Dănilă Octavian. 4. (drept) dela 2 Nov. BCU Cluj / Central 2 Nov. 26. 1936. 1935—30 Iunie 1936.) dela 2 Nov. Mihăilă Nicolae. (med. 1935—30 Iunie 1936. Ш Pervein Iosif. 1935—30 Iun. Issecutz Ioan. 30. iGhircev Anatole. 38. 1935—31 Maiu. (drept) dela 2 Nov. (ştiinţe) dela 1 Nov. Costina Cornel. Nagy Iosif. Brumariu Nic. Florea Vasile.) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936.) dela 13 Dec. (drept) dela 3 Dec. Bulzan Gh. (litere) dela 20 Nov. 30 Iunie 1936. 1936. (ştiinţe) dela 2 Nov. 1935—30 Iun. Iuhas Leontin. 1935—30 Iunie 1936. 28. 1935—30 Iun.).. Cedrechi Vasile. 1935—30 Iunie 1936. 1936. Mateiaş Dimitrie. litere) dela 2 Nov. (litere) dela 1 Nov. (med. (litere) dela 2 Nov. Floriţa Ioan. 1936. Drimuş Iosif. 1936. dela 1 Nov. Cornea Nicolae. Loziciu Ilie. 1935—30 Iunie 1936.) dela 2 Nov. 31. Degan Valeriu.. (litere) dela 3 Dec. 25. 19.. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. Magda Ovidiu. 1935—30 Iunie T936. Mureşan Ioan. 9. Bârna Vasile. 1935—30 Iunie 1936. 24. (litere) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iun.. 8. Chira Aurel. 1936. semibursier dela 1 Nov. Oprita Gheorghe. (drept) dela 2 Nov. Lechinţan Grigore. (drept) dela 2 Nov. 18. 1936. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Dec. 34. 15. Iliescu Aurel. 1935—30 Iun. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 26 Nov. Oltean Gheorghe. ştiinţe) dela 1 Nov. (ştiinţe) 2 Nov. Isac Dumitru. 17. (medicină) dela 3 Dec. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. Faur Gheorghe. 1936. (litere) dela 1 Nov.

588. 58. cu un teren supraedificat de 2181 m şi curte. (med. Vasiliu Constantin. 1935—30 Iunie 1936. Miclăuş Vasile. 1935—30 Iunie 1936. Faur Aron (litere) dela 8 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. Situat în Calea Moţilor Nr. (ştiinţe) dela 1 Nov. In Iunie în bani. (ştiinţe) dela 2 Nov. 1936. Turda Teodor. 54. grădină-parc de 5<S67 m . Pupăză Vasile.000 Mobilier Lei 1. 44. 47. (ştiinţe) dela 1 Nov. 70—72. 45. 1935—30 Iunie 1936.689 Biblioteca Lei 369. dela 10 Nov. Petruş Petru. 1935. 53. etaj 2 încăperi. Pordea Petru. 63. 1935—30 Iun. Vancu Ioan. 1935—30 Iu­ nie 1936. (drept) dela 3 Dec. Căminul studentelor unirersitare. 55. Camere de locuit: 58 cu 180 locuri. Cozma Ioan. 1935—30 Iun. 1935—30 Iunie 1936. 52. Morariu Gav. 1985—30 Iun.342 41. (litere) semibursier dela 19 Nov. Pally Iuliu. 48. Sichel Traian. BCU Cluj / Central University Library Cluj Zdrenghea Mircea. (litere) dela "1 Nov. (drept) dela 2 Nov. Sabău Ioan. (drept) dela 2 Nov. 1936. 1935—30 Iunie 1936. etaj I şi etaj I I cu 62 încăperi. (ştiinţe) dela 3 Dec. Toma Ioan. Raţiu Ioan. (litere) dela 13 Dec. Popescu Ioan. 5. Pop Emil. 60. 1935—30 Iunie 1936. edificiul nour parter. 46. 1936. (litere) dela 13 Dec. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. (drept) dela 1 Nov.) dela 16 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 66. 42. (ştiinţe) dela 2 Nov.) dela 4 Dec. (litere) semibursier dela 1 Nov. 2 2 Sitnaţia averii căminului. semibursier. Teodorescu Gh. 1936. Teşoiu Marin. (litere) dela 13 Dec—31 Maiu 1936. 62. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 9 Nov. Silaş Gheorghe. (litere) dela 10 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1936. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 56. Imobilul şi mobilier cu destinaţie imobilă Lei 9. Edificiile vechi: parter cu 73 încăperi. 1935—30 Iunie 1936. 49.895 r . 65. 59. (ştiinţe) dela 2 Nov. 1935—30 Iun. Zoran Armând. 43. (litere) dela 12 Nov. 1935—30 Inuie 1936. Popa Ioan. Tătaru Aurel. 1935—30 Iun. 57. 51. 50. (ştiinţe) dela 1 Nov. (lit. 1936. 61. Lungu Onoriu. 64. 1935—30 Iunie 1936. Todoran Dorift. 1935—30 Iun..000.

26. 27.514 Lei 74. Zoppelt Măria (6. de mob.850 Taxe de uzaj.670 Total Lei 1.343 Unelte Instrumente mecanice Instalaţiuni de apaduct şi încălzire Articole de gospodărie Lingerie Diverse Plante 26. Fac. Lei 33. rep.050 Lei Total Lei 13. Lei 115.962 Impozit Lei Diverse Lei 95. .224 Salarii Solve Lei 335. Intrate Lei E şj i t e Lei Lei 1. . Lei 392. .822 180.900 Total Leri. Lei 30.446 întreţinere. mici Lei / Central University Library Cluj 78. Lei 24.815 Diverses. Lei 1. Lei 3.284 Restituiri Lei 12. . Solvente Solvente Personfl Personal Total Cota alimentaţie interne externe adtlv serv.278741 Cfleltnelile de alimentaţie şi efectivul cSminnlul în anul 1935—36.233 Lei 11.5 Cont de gestiune.90L913r 4 Număra! persoanelor adăpostite în clmin în 1935 .249 433 3442 4881 38005 23. de Drept. 15 Circulaţia studentelor în total 335 6.562 Taxe de bae Lei 38. X.902. .990 Spese de birou Lei 7ЛШ Salarii bugetare Lei 199. trans. Bursiere â Lei 1400 lunar . S'a cheltuit pt. lumin. .946 Lei .600 Lei 841. . . Buziu Letiţia (19.079 29. curăţit.3 6 .088 încălzit.990 Alimentaţie Lei 914. bibi. Lei 5.038Impozit Lei 2. . XI. V I ) .511. rep. Iii sta bursierelor în acest cămin.530 Taxe de bibliot.341 Compl.351 spălat. V I ) . .811 Spese pt. medie 884.992 Lei 11.173. BCU Cluj2.721 Zugrăvire. 28 Bursiere â Lei 700 lunar 3 Solvente variat între 80—120 Personal administrativ 6 Personal de serviciu .

30. la câţiva paşi dela Bi­ blioteca Universităţii.). II. Surani Georgina (15. XI. Moisd Eliza (3. 30. 30. XI. 26. Căminul studenţesc „V.). XI. 30. V I ) . 28. I. 30. X. Nemeş Veturia (6. VI.). X. 29.) Mărginean Ana (6.). Fac. Căminul studenţesc V . Babeş" e situat în strada Dr. Lazar Emilia (2. VI. Creţiu Măria (18. 29. 29. Pup Lucia (2. VI.). Mustaţă Cecilia (5. 30.).). 25. XI. VI.). Ştefănescu Angela (26. Vic­ tor Babeş Nr. VI.). VI. VI. V I ) .). VI. Onosiu Terezia (14. Barbu Florica (26.). Lupan Aurora (11. 29. Sandru Cornelia (1. VI. 30. VI. 30. 30. VI. 30. Căminul (parter. Herţia: Silvia (1. IX. 23. Bab?ş. Cosma Cornelia (25.). 30. X.). X. VI. 30. Căilean Zenovia (3. 30. XI. I I I . XI. 13 vis-â-vis cu Clinicele. 30. VI. de Medicină. Fac.344 Fac. VI. X. 30. VI. X. 30.). 23.). VI. Pop Margareta (2. BCU Cluj / Central University Library Cluj Drăguţ Măria (1. VI.). IX. mansardă) -este destinat pentru adăpostirea numai cu locuinţă a studen- . X. 30.). Jaroşevici Veronica (16. VI. Cărpinişan Eugenia (3. X. VI. VI.). Savu Măria (15. 30. XI. Costea Georgina (XI—II în bani. VI.). X I .). VI. VI. XI. VI. Pop Livia (15. Roşeau Hortenzia (21. Cu ajutor de Lei 700 şi adăpostite în cămin: Pop Irina (4. X.). 1.). X. VI.). . XI. 27.).). VI. 7. de Ştiinţe. VI.). Baba Raveca (22. Ciocan Paraschiva (5. trei etaje. Gherlan Viorica (1. Urdea Măria (3. X. IX. 29. X. de Litere. X.

In cămin se găsesc pentru închiriat 41 ca­ mere cu 126 locuri.714.778 Bilanţul încasărilor şi cheltuielilor avute în cursul anului •şcolar 1935—36 se repartizează după cum urmează: Venituri: Chirii şi taxe de baie .935 4. pers. Mobilier 1.998 2.714. Central University Library Cluj etc. .800.495 3.833 . Media locatarilor adăpostiţi în cămin în anul şcolar 1935 —1936 atinge cifra de 110.035. BCU Cluj / table.) şi mâncări uşoare. 8.163 B) Obiecte mobiliare: 1. Imobil 2.239 5.000 2.243.416 Conturi de evidenţă 246. . nu s'a înregistrat nici un caz mai grav de boală care ar fi reclamat asistenţă medicală. Casina) a oferit cu preţuri foarte scăzute un local de dis­ tracţie (cu şah. „ drept 8% 3. domino. Maşini şi unelte 7. Baia cu duşuri reci şi caldei a căminului a funcţionat tot anul. Nu s'a ivit nici un dife­ rend între stud. .471.307 Diverse venituri 144. ziare.000 Fond de ajutoare pt. Instalaţiuni imobiliare 443. „ ştiinţe 2% Viaţa în cămin a fost familiară. Inventarul căminului reprezintă la sfârşitul anului şcolar suma de Lei: 4. radio. Locatarii se repartizează pe facul­ tăţi după cum urmează: 1. disciplina mulţumitoare.345 ţilor universitari. . . Ordinea. Utilaj de bucătărie 25. „ litere 6% 4. de serviciu . facultatea de medicină 84% 2. .615 Totalul inventarului imobil şi mobiliar . 4. Efecte de pat şi lingerie 399. Starea sanitară a studenţilor a fost pe deplin satisfăcă­ toare.767 899.343 Fond sanitar 6.169 3. ping-pong. Rechizite de birou 2.778 care se repartizează astfel: ( A) Imobil şi instalaţiuni imobiliare: 1. biliard. 494.948 1.

139.000 Lei d) Salariile personalului de serviciu . . I 5. { 748. 5. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3.785* Lei b) Completarea mobilierului şi veselei . Cu toată insuficienţa localului. . Situaţia Casei la data de 1 Iulie 1936 a fost următoarea: Intrate: Sold in iClasa: Eşite: 2. luminat. Cantina a servit masa unui număr de studenţi care a variat între 250 şi 300. personalul plătit de cămin .411 întreţinere 44. .767 Sold la sfârşitul anului . Conducerea cantinei în anul şcolar curent a fost compusă în felul următor: Director: Silviu Stoicoviciu.166 Lei Total: 234.336 lei 48. 141. Din această sumă suBvenţia acordată de Rectorat. apă.373 Cheltuieli de birou (telefon. Econom: Ioan Păunescu 1. Costul abonamentului a fost de Lei 700 lunar şi s'a li­ berat numai studenţilor Universitari. reparti­ zată astfel: * 1 a) încălzit şi luminat 31.821 Conturi de evidenţă 246. 4. Suma aceasta a intrat în întregime în raţia alimentară. alcătuită din trei feluri mâncare la prânz şi două feluri seara.366 L e i ~ Repartizând această sumă la numărul abonaţilor şi zile ar fi în medie.992.750 Lei e) Diurna personalului administrativ .039 S. canal 234. .486 Chirii şi taxe de baie restituite 13. Administrator: Marin Cioacă. în decursul acestui an. . rechizite) . fără întrerupere. 2. .912: Complectare de inventar 13. Cantina sa redeschis la data de 15 Septembrie 1935 şi a funcţionat. 36. In lu­ nile de vacanţă numărul abonaţilor a variat între 60 şi 80 studenţi. 19.50 lei pe zi.665 Lei c) Chiria pivniţei 5.346 Cheltuieli: Salarii pt.366 lei. a fost următoarea: 234.176 lei 1. 2.833" încălzit.160 6. Г an tina studenţească universitară. până la data de 30 Iunie 1936. Casier: Octavian Stepan.803 151.040.200 Diverse cheltuieli 50.

OFICIUL DE EDITURĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

182 IChelt. Vătăşescu. Victor Tătaru (medicină).607 6. Constantin Marinescu. „Oficiul de editură este condus de un consiliu de ad­ ministraţie numit de Senatul universitar pe doi ani cu înce­ pere dela 1 Octombrie. BCU Cluj / Central University Library Cluj Victor Papilian. Secretar: Ioan A . In cest an şcolar Consiliul Oficiului de editură a avut compunerea următoare: ţ Preşedinte: Nicolae Drăganu (Prorectorul Uni verşi taţii). A " Manuale didactice.271 „ 90. Gheorghe Sofronie (drept). Fondai . a: probat de Senat la 16 Iunie 1934 şi publicat în Anuarul 1933/34. Consiliul oficiului. 4. Gheorghe Giuglea (litere). . 5. ' 2.1. . . 1. Ioan Popescu-Voiteşti. 1936 . „ Spesele poştale etc „ Total Lei 783. Bilanţul fondurilor. Intrate Sold la î Octomvrie 1935 . In conformitate cu art. Sold la 30.107 Eşite 82.089 încasat din vânzarea manualelor „ 89. de tipărire Pt.800 757 Ш64 Scăzând eşitele . verificarea gestiunei . 3. Membrii: Camil Negrea. Sept. 2 din regulamentul oficiului. Vasile Meruţiu (ştiinţe). .164 „ 693. L e i 694. Acest Consiliu se compune din câte doi delegaţi ai fiecărei facultăţi şi din prorector ca preşedin­ te". 2. .

» . . Soc. Medical" Lei 12.349* Fondul „ B " Lucrări ştiinţifice.950 6. . 1936 „ 100. Muzeului Geologic-Mineralogic Lei 4. . Lei 6. Lei 55. „Ouj. Sept.968 100. de Mine­ ralogie şi Petrografie Lei Total Lei 349. Lei 11. Inst.914. Pentru tip. .900 59. Sold la 1 Octomvrie 1935 . Pentru tipărirea Anuar.581 31. de Ştiinţe Lei 9. rev. Pentru tipărirea lucrării „Principii Fundamentale de Filosofie Juridică" de Prof. . . • .503 17. Lei 151. Sold la 1BCU Cluj / Central UniversityLei 149. . .000 4. buletinului Gradinei şi Muzeului Botanic Lei 10. rev. Library Cluj 2. Pentru alimentarea dela Fondul de întreţinere . Pentru tip. . . Pentru tipărirea anuarului Inst. revistei Institut.900 Octomvrie 1935. 40. de Studii Clasice ч . [ ţ Intrate Eşite 1. Lei Total Lei 206. „Matematica" Lei 8. . încasat avansul acordat Dlui Profe­ sor Sextil Puşcariu pentru „Daco România" în Iunie 1935 . Pentru tip. .150 39. Pentru tip. Pentru tip. „ 3. . . .150 21.000 5. Pentru tipărirea lucrării „Flora Pliocenică dela Borsec" a Dlui Emil Pop . .550 Scăzând eşitele Sold la 30. . . Pentru tip. de Geog. . .150 24. Lei 200.000 725 304697 . . Eugeniu Speranţia . Pentru tip. .550 2. Pentru tipărirea rev.038 92.300 24. . . bulet. Pentru tipărirea Anuarului Instit.882 Fondul „ C Publicaţii periodice Eşite 23. buletinului Institutului de Studii Clasice Lei 7. „Dacoromania" \ ^ . publ.150 24.882 „ 105. . Lei 3.668 Intrate 1. de Istorie Naţională Lei 13.

Library Buletinul Grădinii Botanice voi. . . . de Ist. Lei 37. Nr.950 Anuarul Inst. A. . de Ştiinţe .150 Buletinul Dacoromania . Bărbulescu. 1936. 3. tipografia „Naţionala" S. cu 22 tabele. Lei 37. : . 192 pag. . Lucrări tipărite şi subvenţii în acest an Din fondul A (Manuale). 288 pg. . • Lei 24. Nr. « . I Din fondul B (lucrări ştiinţifice). . i . . 228 pag. „ 45.150 Buletinul Soc. .) 8e Conferenţiar Dr. . de Geografie . „Ardealul" 1936. 1936. Naţională r .203 3. Lei 24. . Lei 24. . Sept.150 Revista Matematica . Eugeniu Sperantia Instit. LucrărileBCU Cluj / Central University L e i Cluj 34. •. 4. Din fondul C (subvenţii a) b) c) d) e) „f) L periodicelor). XV. 14.697 . . de Arte Grafice . Nr. . „Flora Pliocenică dela Borsec" de Docent Emil Pop. N. . (urmare) Curs de fizică medicală I (1936. .860 Scăzând eşitele Sold la 30. . 304. » . (urmare) „Principii Fundamentale de Filosof ie Ju­ ridică" de Prof.950 Total: Lei 182. .950 r : .500 Inst.

Dr. I. de Prof. Fascicola I I : Rădăcina. Reprezentare grafică. Onişor. 2. 5. I. 1. 4. Liste des publications de VUniversite de Cluj. Ioan Grinţescu. (Lecons de Geome­ trie Analytique) urmate de introducere elementară în studiul analitic al geometriilor neeuclidiene şi noţiuni elementare de geometrie vectorială 1927+620 pag. 8. (Calcul nu­ meric.. I. Papilian. Calcul Algebric. 6. Dr.. I. . Dr. de prof. I.Lista publicaţiilor Universităţii din Cluj. Dr. de Prof. Tratat de patologie clinică şi anatomie patologică 1923+530 pag. 1927+321—524 pag. Sângele şi organele hematopoitice. Curs de BCU Cluj / Central University Library ClujMathematimatematici generale. de Prof. a) Manuale didactice (ediţia Universităţii). Fasc. Tratat de drept administrativ român (Trăite de droit administraţii roumain). II. Fascicola IV: Reproducerea plantelor (pag. Lecţiuni de Geometrie Analitică. de Prof. Abramescu. (Trăite d'Ophtalmologie) 1928+790 pag. Propedeutica Chirurgicală (Introduction â la Chirur­ gie) 1927+792 pag. Fasc. Hematologie). Operaţii cu numere apropiate). Michail. 111—278+1929). 3. Matematici elementare. 7. 1926 + 320 pag. Fascicola I I I : Frunza (pag.. Manuels didactiques (edites par VUniversite). 1923+636 pag. V.... Trigonometrie. V. Fascicola I : Organizarea generală a plantelor (Citologie. 279—388+1930). 1923+784 pag. D. Curs de Botanică Generală. (Cours de Botanique Ge­ nerale). Histologie) 1928+110 pag. Titu Vasiliu. Iacobovici. (fGours de ques generales) Voi. de Prof. N. Gheorghe Bratu. 389—562+ 1932). de Prof. Tratat de anatomie umană (Trăite d'anatomie humaine) Voi.. Tratat de Oftalmologie Voi. Hematologia ( L e sang et les organes hematopoîetiques. de Prof. tulpina (pag.

288 pagini. de Profesor Dr. 273—440—1932. Preparaţiunea mi­ croscopică (le Microscope et ses accessoires. 9. 10. II.. 441—720+1933). Drăganu: Toponimie şi Istorie. de con­ ferenţiar N. Crăciun: Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privitoare la Români. fasc. I. Bărbulescu. Microscopul şi accesoriile sale. Cluj / Central University Library Cluj BCU 13. Radiologie medicală. I. b) P u b l i c a ţ i i ş t i i n ţ i f i c e ş i l i t e r a r e . Bibliotheqne de l'Institut d'Histoire naţionale). de Prof. de Prof. II. 1930+334 pag. (Toponymie et Histoire) 1928. (Radiologie medicale) noţiuni pregătitoare şi technică generală) 1931+480 pag. 1928. 1 Ţesuturile (Ies tissus) pag. (Elements d'histologie et de technique microscopique) de Prof. Lecţiuni de geografie pură infintezimală. No. II. Voi. Curs de biologie generală. (Lecons de Geometrie pure infinitezimale). Teorii fundamentale.. 11. Moga: Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a Ţărilor Române la sfârşitul secolului XVII. No. Iorgu Radu. Voi. I. pag. 214 p. Voi. Rene Jeannel. Ştiinţa şi tehnica dreptului internaţional privat (la Science et la technique du droit internaţional prive) de Prof. Curs de Fizică medicală I.352 Fascicola V: Reproducerea plantelor (sfârşit. Elaborarea ştiinţifică a dreptului internaţional privat (1934+568). Evoluţia şi ereditatea 1930+200 pagini. Ioan Drăgoiu. 3. (Cours de biologie gene­ rale). 1.). 2. Natura juridică şi metoda dreptului internaţional privat (1933+428 pag. 14. Publications scientifiques et litteraires. Aparate. etc. Dimitrie Negru. 1. 2. Voi. Ni­ colae Abramescu. (La ri- . Voi. I. fasc. Biblioteca Institutului de Istorie Naţională. No. Preparations microscopiques) 1931+272 pag. N. cu biblio­ grafie şi index alfabetic) 1934+563—838. 12. (Le Chroniqueur Szamoskozy et ses no*c s au sujet des Roumains). Elemente de Istologie şi de Tehnică Microscopică. 1936. 11+178 p.

V.353 valite polono-aulrichienne et l'orientation politique des Pays Roumains â la fin du XVII-e s. . Bologa: Contribuţiuni la Istoria Medicinei din . (1925). (L'Ecole historique raţionaliste). Ardeal. J.. Constantin Gheorghe: Asfaltul şi petrolul ca medica­ mente. Nicolae Iorga: Cultul lui Esculap şi al Higiei (Cu spe­ cială privire la Dacia superioară). 4. 8° cu fig. (La Me­ decine aux temps des Pharaons) epuise. 5. et 39 fig. et carte (1927). etude sur les Roumains des Balkans). 3. (L'Histoire de la syphilis)J (1931). Bologa: Din Istoria sifilisului. 91 p. în text. Melanges d'Histoire generale.. (1931). Cluj 1935. (L'histoire de Ia peste de Cluj en 1738—39). No. 4. avec 16 fig. studiu din istoria românismului balcanic. cu 1 planşă şi 35 fig. No.). Biblioteca Medico-Istorică (Bibliotheque Medico His­ torique publice par l'Institut d'Histoire de la Medecine et de la Pharmacie). (Les debuts de la medecine scientifique roumaine). (Hommage â Nicolas Iorga) 440 p. V. (Contributions â l'histoire de la Medecine en Transylvanie) (1927) 104 p. 8°. Publications de l'Institut d'Histoire generale. 136 p. S. 3. Bologa: începuturile medicinei ştiinţifice româ­ neşti. N-rul 1. V. 8°.. BCU Cluj / Central University Library Cluj No. (1930). Valeriu L. 8. Alexandru Lenghel: Istoricul ciumei în Cluj la 1738-1739. Dragomir: Vlahii şi Morlacii. 161 p. (1924). 2. S. i N-rul 4. 6. 71 pag. 2. 108 p. 1. 19 p. IV + 23 p. No. N-rul 2. N-rul 3. C. (Les „Vlaques" et Ies „Morlaques". 1935. No. Guiart: Medicina în timpul Faraonilor. Stanca: Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga (La vie et l'activite de l'evâque Vasile Moga) (en cours). IV+240 p. Bologa: Lamaştu-Karia-Samca. (1926). fig. avec 20 fig. 52 p. ANTTARBL 1 9 3 5 / 3 6 23 . 1935.. No. Marinescu: Şcoala istorică raţionalistă. Cluj. avec 14 fig. închinare lui Nicolae Iorga. 7. Bacău. 39 p. figj (1931). 381 p.

(1926). No. No. No. (Bibliotheque medicale et d'hygiene de „Astra"). Goia: Boalele infecţioase şi profilaxia lor. Cluj. 5. 6. Iuliu Moldovan: Igiena Naţiunei. 1921. BCU Cluj / Central University Library Cluj No. Mehedinţi: Şcoala română şi capitalul biologic naţional. 57 p. 3. 1929). Dr. 60 p. Mihai Zolog: Cercetări asupra capacităţii fizice şi intelectuale ale elevilor de şcoală. (1926). (La Biopolitique). (1926). 1. No. Şt. 15 fig. (L'hygiene de la nation). 2. 5. Dr. Dr. 3. 36 p. 106 p. 1. Cluj. 3 pl. Cluj. Dr. 4.. No. 104. p. 1933.. (1927). 1925. L. 135. lacobovici: Cancerul.854 4. S.. Cluj.. (Bibliotheque eugenique et biopolitique de „Astra"). 4. Iancu: îngrijirea şi alimentaţia copilului mic. (1926) 95 p. (L'evolution et ses problemes). 3. 62 p. No. 12 fig. No. Bibi. şi ig. Daniello: Tratamentul tuberculozei pulmonare. 4. p.. Iuliu Haţieganu: Infecţia tuberculoasă şi profilaxia ei socială. 7 fig. 2. Cluj. (1925). 60 p. No. E. 1. 27 fig. (1929) 142 p. Publicaţiile Institutului de Igienă şi Igienă socială. 30 pl. Problema tuberculozei. 145 p. Dr. (L'Ecole roumaine et le capital biologique naţional) (1927). I. Gheorghe Popoviciu: Mortalitatea copiilor în Ardeal. No. A. Biblioteca eugenică şi biopolitică a „A trei". Biblioteca subsecţiei de educaţie fizică „Astra". 6. 5. No. 2. Racoviţă: Evoluţia şi problemele ei. Astra. 70 p. Iuliu Moldovan: Biopolitică. (Conferin­ ţele cursului de perfecţionare). No. 10 fig. Sabin Manuilă: Epidemiile din Transilvania. Bezdechi: Sportul la Eleni. 1927. Gheorghe Popoviciu: Protecţia copiilor în Ar­ deal. I. Titu Slăvoacă: Contribuţiuni la epidemiologie febrei tifoide. 86 p. No.. med. No. Biblioteca medicală şi igienică a „Astrei". 183 p. 1927. I No. s .

(La langue roumaine et les Saxons de Transylvanie). 2. Paleontolo­ gie: Elemente de geologie cu o privire generala asupra geolo•giei României. E. 3. . de Paris. 9. No. Studiu de li­ teratură comparată. No. Î9. Publicatians du Seminaire des Mathematiques de l'U­ niversite de Cluj. 365 p. Edit. (1932) 43 p. "Nevertebrate. A. X+270 p. Michelet şi Românii.alla Teoria della Continuitâ nel Medioevo delle Comunitâ ru­ rali romane e preromane dellTtalia Superiore. Piiblications du Ldboratoire de Geologie. . 1. N.Pqpescu-Voiteşti. (Bîhlioflieque de Dacoromâ­ nii*). No. Voiteşti. 58 p. Mădchen kn Dacoromanischen Cluj. „Ardealul") par Prof. 325 pag. et la carte geologique de la Roumanie en couleurs. 6. 8. (Le parler *đes Krašovani). I. Bqgdan-Duică: Istoria Literaturii române. 349 fig. No. (1923). IV+162 p. 'No. 16 p. Cluj (1931). 4Î p. 4. 1932. «Cluj 1928 de Prof. Paris. 5. Elemente de Paleontologie. (Histoire de la Litterature roumaine). Procopovici: Pronumele personal în funcţiune morfologică verbală. Drăganu: /Numele proprii Library Cluj -şa. Biblioteca Bctearomaniei. 7. 454 fig. No. Knabe.355 7. L . recueillies et redigees par P. Precupr Păstoritul din Munţii Rodnei. Ion Breazu: J. G. No. Bucureşti (1933). Gauthiers—Villars et Co. (LTn«dustrie pastorale dans les Montagnes de Rodna). 460 p. Emil Petrovici: Graiul Caraşoveni'lor. (Elements de geologie avec un apercu general sur la geologie de la Ronmanie). 8. Lecon sur les fonctions entieres ou mero•morphes par Paul Montei prof. Cluj— BCU Cluj Central University cu sufixul Bucureşti (1933). Al. Cluj 1930. 1. No. VII + 917 p. -â la Fac. Giandomenico Serra: Contributo toponomastico . Cluj. Ştefan Binder: Kind. Cluj. Cluj 1924 ( П Edit. (1926). Bena: Limba română şi Saşii din Ardeal. Cluj—Bucureşti (1935). (1925). Sergesco prof. des Sciences de l'Univ. funiv. E. P. No. 37 p.

împreună сш Instrucţiunile. No. contributions experimentales)... Voiteşti. 1929. Viaţa şi opera profesorului... Elaborarea mintală. FI. I I . Victor Stanciu:. 95 pag. studiu critic şi ex_~ No. Liviu Sirea.. 2. Biblioteca populara Astra secţia ştiinţelor naturcrle: Voi. No. pp. Gh. Nicolae Mărgineanu: Psihologia germană conţin*porană. VIIL+206. 3.. (La psychologie. (Intelligence de L'enfant.. Ghidionescu şi Gh. Psihologia configuraţiei. No. 1. Alex. (Psychologie de Гехегасе) 1929. 4. bis. N. VI + 230. 1929. X I I I + 190.. (La mesure de l'intelligence et la debilite mentale).. de Psihologie experimentală. No. IV + 228. (Le rapport. entre Fintuition et l'abstraction dans 1 enseignemet. 3. VI.. Ilcuş:. 4. 5. Liviu Rusu: Selecţia copiilor dotaţi. IV + 72. No. 1930. No. 2 Lazăr Antilă. 10. VI + 82. Roşea: Măsurarea inteligenţii şi debilitatea mintală.. Publications du laboratoire de Pedologie et de Peda­ gogie experimentale de VUniversite de Cluj. 1. BCU Cluj / Central University Library Cluj Î L Studii şi cercetări psihologice... allemande contemporaine) 1930. pp. comparată şi aplicată. etc... (La Psychotechnique en Allemagne). Mărgineanu: Psihotehnica în Germania. . Ştefănescu-Goangă: Selecţiunea capacităţilor şi orientarea profesională. No. (La selection des capacites et l'orientation professionelle). No. 1929. No.. pp. (PsychoLogie de la forme). pp. Gomicescu: Inteligenţa copilului. X V I + 212.. Ed. pp. P. (1926).. publicate de Institutul. 1929. L elaboration mentale) pp. Inteligenţa copilului.356 9.I. P. ppv X + 348. (Etudes et recherches psychologique publiees par L'Instiiut de Psicho^ logie). Liviu Rusu. Comicescu: Raportul între intuiţie în învăţă­ mânt. 6. 8. Nicolae Mărgineanu: Psihologia exerciţiului. (La selection des enfants bien doues).. 4» Laboratorul de Radiologie şi Pedagogie experimen­ tală: „Fişa Individuală" (La Fiche Individuele). 7. pp. V I + 151. No.

1931. No. (La debilite mentala) 1931. (La psychologie de l'education). Ştefănescu-Goangă: Teste pentru măsurarea Funcţiunilor mintale p. FI. No. No. X + 331. Pârlog: Psihologia desemnului. (La Psycholo­ gie du dessin) 1932. 14. No. "32. 9. Boşca: Delicventul minor. Alex. FI. Liviu Rusu: Aptitudinea tehnică şi inteligenţa praclică. Ştefănescu-Goangă: Fişa personală de obser­ vaţie psihologică. IV + 170. 25 + 44. pp. Todoranu: Psihologia temperamentului (La Psychologie du temperament). 8°. Dim. 21. pp. ( L a psychopatologie des anormaux moraux). "F. 1934 pp. A. (L'aptitude technique et 1 intelligence practique). VII + 110.Psihologia vieţii religioase. Boşca şi S. No. A. 1932. Alex. L. 18. No. No. Ж4-156. pp. (La Psycholo­ gie du temoin). 1936. Nicolae Mărgineanu: Psihologia învăţării. iRoşca şi D. pp. IV BCU Cluj / Central University Library Cluj . Instrucţii pentru utilizarea fişei personale. C. pp. 200 p. No. 23. i No. Şteîănescu Goangă. No. VIII + 136. 20. Benruc: învăţare şi Inteligenţă la animale. 19. pp. pp. No. VII + 179. 1932. Bologa: Lectura tineretului (La Lecuire de lâ ^eunesse) 1933. 12. 24. Roşea: Debilitatea mintală.f 108. pp. N.+ 169. 22. Cupcea: Tnstafcilitate emotivă. Roşea: Psihopatologia deviaţilor morali. (La Fiche personnelle d'observation psy•chologique). (La Psychologie îrancaise contemporaine) 1932. 8. (Psy­ chologie de la vie religieuse) 1930. Lucian Bologa: . pp. Dhnitrie Todoranu: Psihologia Reclamei (La Psy­ chologie de la Reclame). Ћо. Alex. No. 17. V I . (Instructions pour Tutilisation de la fiche personnelle). Boşca: Psihologia Martorului. No. 1931. 1934.. 11. 13. 1931. Al. M. VI + 118. Mărgineanu: Psihologia franceză contimpora­ nă. (Apprentissage et Intelligence chez Ies animaux).357 No. No. X I I + 76. 15. TI + 86. pp. V I I . 10. pp. XV + 165. 1934. pp. (Le Deliquant mineur). 16. Tudoran: 3^te colective verbale ( . + 141.

31 fig. Iosif Popovici.. 34 p. 6. VIII+222+29 p.. 4. (1922). Tome XIV (1934) VIII+246+29 p. M. 33 p. V I I I + 1 3 I + 4 9 p. 1926. 39 tab. 1 1 fig. 12. Tome XIII (1933) VII+128+24 p. VlîI-fl34+24 p. VIII+124+20 p.. Tome V (1925). 44 fig. 3 tab. 34 p. 70 p.. BCU Cluj / Central University Library Cluj *Жг p. 1 fig. (L'abbe Rousselot createur de la phone­ tique experimentale). 24 tab. Fiziologia vocalelor româneşti ă. Tome VI (1926).. (Travaux de Phonetique. 6 fig. 3 pl. (Les voyellesrcutt'ameđ). 7 fig. Iosif Popovici. 16 pl. .. 3 pl.. 23 fig.. Cluj)... 11 pl. Tome II. Abatele Rousselot creatorul fone­ ticei experimentale.. 57 p. VII+94+14 p. 1. Tome X I (1931). Iosif Popovici. Une prononciation bulgare. Vocalele româneşti. Joseph Popovici. 25. 3 pl. Periodice: (periodiques).. No. 6 pl.. Tome VIII (1928).. No. 2 pt. Tome IV (1924). 19 fig. 1.. Tome XV ( Ш 5 ) XII+250+64+31 p. 1 cartea Tome X (1930). 1927. No. 17 fîg. Lucrări de Fonetică.... (1921)..358' pentru măsurarea inteligenţei Ia adulţi (seria B)„ No. Tome XVI (1536) Vnr+164+32" pag. VI+160+16+27 p. VI1+124+16 p. 1921. No. VIII+116+26. 1930. (Orthoepie et phonetique). Publications du Laboratoire de Phonetique Experimentale).. VII+118+20 p. 1921. 5. 1 c . Tome III.. No. Tome VH (1927).. 7 pl. Beniuc: Teste de performanţă (în curs de ela­ borare). şi î. VIII+226+22+28 p.. 16 fig.. c). 13.. (Physiologie des voyelles roumaines ă et î ) . Emile Petroviei. 36 fig. IX+160+54+20 +27 p. No. 23 pl. Tome X I I (1932) VIII+16S+4 p. 5 pl. (1923). Tome I. 2.. De la nasalite en rournain.. Tome IX (1929). Iosif Popovici. 1932. 3. Publicaţiunile Laboratorului de Fonetică Experimentală. 4 fig. Ortoepia şi fonetica. 19 fig.. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic (Bulletin du Jardin et du Musee botaniques de l'Universite de.

. Tome IV. Tome II (1923—26) 244 p.. 148 p. BCU Cluj Central Tome III (1926-28) / 254 p. 27 Note publicate în diferite reviste din ţară şi străinătate dela 1926 până la 1936. (1932). publicate dela 1929—1932. a) Laboratorul de Chimie generală.. (1928). Tome IV (1929) Serie A. (1930). b) Laboratorul de Chimie anorganică şi analitică. Tome VII. XVI+281 p. Tome V.. Tome II. Buletinul extensiunei universitare (Bulletin de lExtension universitaire de Cluj) 1924—25. 153 p. de 3. Tome I I (1926) Serie A.. Contribuţiuni niques publiees par Tome I. ... 4. 236 p.. Publicaţiile Institutului de Chimie (Publications l'Institut de Chimie). c) Laboratorul de Chimie organică.. şi 5 pl. (Fasc.. Tome VI (1932—34) 560 p. 1—10) 1936. 117 p.. University Library Cluj Tome IV (1928—30) 510 p. şi în plus 12 note sepa­ rate. (Contributions botal'Institut botanique de Cluj).. (Fasc... Tome I (1920—23) 175 p. 134 p. 21 pl. 118 p... Tome VI. 64 p. Serie B. Tome V (1930—32) 400 p. 1925—26.. 88 p. Serie B. 1—21) 1921—1930.. Tome I (1925) Serie A. 1926-27.359 2. Tome VIII. precum şi I-a parte a unui Manual de lucrări practice de Chimie generală „Operaţiuni de laborator" publicată la Tip. 44 fig. d) Laboratorul de chimie fizică. 149 p. Tome III (1927) Serie A. Serie B. Serie B. (1935) 210 p. 100 p. „Ardealul" în 1925. Tome I (1932) Serie B. botanice din Cluj. 75 p. Serie B. 162 p.

.. plusieurs fig. Tome VI. 19 fig. 1.. 2. 48 fig. BCU 211 Central 34 fig. Tome I I I (1924-1925) X+1045 p.. 59 p. 24 fig. Tome I I (1921)+412 pag. 2. 83 p.. pl. 19 pl. pl.. 1 et 2.. 7. 51 pl. 111 p. 1. No. 465 p. Tome V. 1—2. Tome I (1922) XIII+351 p. No. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (Annuaire de l'Institut d'Histoire naţionale). 1. 6. plusieurs fig. Tome I I I . No. .. 1. Tome V I (1925)+504 pag. 2.. Tome IV (1926—1927) X+1000 p.Universite de Ouj). Tome V. Tome IV (192ţR-~367pag. 34 pl. No.. . No. 176 p. Tome II. 1 c. No. et cartes. 11 c.. Tome I I (1923) XV+544 p. Tome V (1931). revue m6dicale mensuelle publice par les Professeurs de la Facultć de Medecine). Tome V (1928—1930) XII+793 p. (Le Cluj me­ dical... plusieurs fig. 10 pl. 310 p. Tome I I (1926) 325 p. Tome I (1921—1922) XVI+434 p.. No.. 6 c... Revista Muzeului Geologic-Mineralogie (Revue du Musee Geologique-Mineralogique de l'Universite de Cluj).360 5. revistă medicală lunară. Cluj /p. Tome V I I ( Ш 6 ) (Omagiu Lapedatu). 185 p. + Џ p. 2. 64 p.. No.. 1 8. 31 pl. 78 p... Tome V (T924J+346 pag. avecUniversity Library Cluj Tome V I No. LXXIV+905 p.. 3 pl. 5 pl.j Tome IV (1931). Lucrările Institutului de Geografie (Travaux de llnstitut de Geographie de l. Tome I I I (1922)+373 pag. 4 pl.. Tome VI (1931-1935) Xll-f844 p. et pl. Clujul medical. Tome I I I (1929) 346 p. Tome I (1919)+1O01 pag. 137 p. (1936) sub tipar. Tome I. 54 fig... Tome I I I . Tome IV. et cartes.. No. şi 6 pl.

.... 343 p. 384 Central University Library Cluj BCU Cluj / p... XV (1931). X+1157 p. Dacoromania (Bulletin du Musee de la Langue Roumaine). XI (1930)+660 pag. 1936. 380 p. subt direcţia lui S.. Tome VIII (1934-1335) XII+531 p.. XVII (1936). organe mensuel de la section medicale et biopo­ litique de „Astra". . (1927-1928). Tome I (1927). Tome III (1929). IX (1928)+755 pag.. X (1929)+708 pag. Tome VI (1935) 384 p. VIII+943 p. 10.. Tome V (1934) 384 p. XVI (1935). XV+1000 p. Tome VII (1936).. Puşcariu. XIV (1933)+730 pag.... XIII (1932)+669 pag. Prospect Bucureşti. Sever Pop şi Emil Petrovici. Tome II (1921-1922). XII (1931)+686 pag. Tome I (1920-1921) VI+608 p. 2-me pâr­ tie.. VIII (1927)+638 pag. publie par des professeurs de la Faculte de Medecine). VIII+940 p. Tome IV (1924—1926) l-re pârtie. Tome VI (1929-1930). 9. + 1 hartă + 15 hărţi colorate. VIII+69^ p. Buletin eugenie şi biopolitic. (Bulletin eugenique et biopolitique.. Atlasul Linguistic Român.. IV+640 p. Tome I I (1928) 384 p... Tome I U (1922—1923).. Tome VII (1931—1933) IX+697 p.. Tome V. 8 p. Tome IV (1930).351 Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome VII (1926)+532 pag..

368> fig... IX+624 p.. Tome I (Nos 1-25) 1920-1924. 1927-1928. Tome XI (1935) 272 p. 13. 1928. 7 pl. fig. (Travaux de l'Institut de Speologie de Cluj).. Tome V (1931). Tome VIII (1934). Tome VII (1933—1934). Tome II (Nos 26-48). Tome V (No. XVI+486 p.. 229 fig.. XVI+330 p. 164 p. 173 fig. XII+604 p. 2 pl. 542+126 p. Tome VII (1933). 1 pl.. Lucrările Institutului de Speologie din Cluj. .. (Bulletin de la Societe des Sciences de Cluj). XVI+196 p. XII+808 p. 298 fig.. 1325 fig-. 2 pl. Tome VI (1931+1932).. 212 p.171 p.. 641 p . 2 pl.. . Tome X (1935). BCU Cluj / Central University Library Cluj Tome III (1926—1927).. XVI+384+235 p. Buletinul societăţii de Ştiinţe din Cluj.. XVI+651 p. 3 pl. 2270 fig.362 11.. Tome III (1930). 8 pl. 87 fig. Tome VIII fasc.. IX+393 p. Mathematica. 1930-1932. 188 fig. Tome IV (Nos 53-55). 1924-1926.. Tome VI (Nos 57-80)... Tome V (1929—1931) 504+147 p. Tome I I (1924—1925). Tome Ш (1935).. Tome I (1929) 159 p. Tome VI (1932) 181 p. 106 fig.. Tome II (1929).. 3 pl. 3 pl. 157 p. 12. 56). 1926-1927. 163 p.. 216 p.. 99 fig.. Tome VIII en cours. Tome VII (Nos 81-98)... 1928-1930.. 1 et 2 paru. (Revue publiee par le Seminaire desMathematiques de î'Universite de Cluj). Tome IV (1928-1929). 333 p.. Tome IV (1930). Tome III (Nos 49-52). 366 fig.. 121.. Tome I (1921—1923). 643 p. 8 pl.. 553 p. 523 fig. 184. XIII+424+201 p..

47 pl. V. Tome VI 1925-27+260 p. Tome I I 1921—22+238 p. 1907—1909.. Tome XIV 1934-35. (B) dans l'ordre geographique des pays et villes d'origine et (C) dans l'ordre des rnatieres. Universite. Tome VII 1927-28+248 p. (No. 1913—1919. 1—8). G. Editee par l'Institut de Speologie de Ouj. 42 pl. dresse sous la direction de E. Eu cours Tome VI et VII (fasc..X L ) .. ( A ) dans l'ordre alphabetique. Revista de Sociologie. Tome IX 1929—30+296 p.. 197 fig. 455 p.. Tome I I I (Nos XX—XXIX. 18 pl. VIII+1074 p. Tome I I (Nos XI—XIX). Biospeologica. 15. 1911—1913. .. VIII+710 p. Tome V 1924-25+173 p. 22 pl. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. Anuarul Universităţii din Cluj (Annuaire de l'Universite de Cluj).es et medicales. Catalogue des Revues scientifiqu. VIII+1138 p. Bărbat ancien directeur du Seminaire de So­ ciologie). Tome VIII 1928—29—298 p. L I â LXIII parus). Tome XIII 1933-34+423 p.L 1919-1924. Tome I 1919—20+40 p. 1926).. Valentiny. 104 fig-. 1909-1911. Tome V (Nos X L I . fig-.36* 14. Tome I I I 1922—23+174 . inventaire methodique. 472 p. fitudes sur l'histoire naturelle du domaine souterrain. Tome XI 1931—32+365 p. VIII+812 p. + 3 pl. Tome X 1930—31+384 p.. 56 p. Tome XV 1935—36. P 17. (Cluj.. A. Tome IV (Nos X X X . 1206. Tome IV 1923-24+200 p. 46 fig. 33 fig. (Revue de Sociologie publice par le prof. şi fot. Tome I (Nos I — X ) .. VIII+850 p. tRacovitza par.

Fetes de l'inauguration de l'Universite roumaine de Cluj en 1920+170 pages. -complete chaque annee). Ghibu 112 p. et 1 plan. BCU Cluj / Central University Library Cluj . L'ouvrage se trouve au Rectorat de l'Universite. O.364 d) Istoricul Universităţii şi al învăţământului superior. 1 fig. Annuaire de l'Universite de Cluj (voir ci-dessus No. 2. Serbările pentru inaugurarea Univ. 16). La Faculte de Medecine de l'Universite „Roi Ferdinand I-er" de 1919 â 1928. 1. Cluj 1930. + 31 pl. Cluj în 1920+ 168 p. secretaire (1928+263 pp. 5.). 6. (Historique de l'Universite et de l'enseignement supćrieur). Călăuza studentului la Cluj (Guide de l'etudiant â Cluj) par Jean A. 3. Vătăşescu. publicată de oficiul universitar. 7. 4. Universitatea Daciei Superioare (Universite de la Da­ cie Superieure) de Prof.. 48 pag. îndrumări universitare.

CLINICELE UNIVERSITARE BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Preşedinte: Constantin Urechia. Alexandru Pop Dir. Clin. Coriolan Tătaru Dir. Personalul administrativ şi de serviciu al clinicelor. Titu Vasiliu Dir. Clin. ad-tiv al Clinicilor. Urologice. Clin. Clin. 3. Oftalmologice. Administrator: ^Contabil: Popp Ştefan. Chirurgicale. Grigoriu Cristea Dir. Preşedinte. Membrii: Emil Ţeposu ) (dela 15 Mai înainte). Gheorghe Popovici Dir. Emil Ţeposu Dir. Clin. Cluj Ioan Aleman Dir. Clin. Alexandru Pop ) Ref. Dumitru Negru Dir.I. Semiologice. Dumitru Mihail Dir. autorizată cu gira­ rea postului de contabil. Clin. Inf. . de Anatomie patologică. Neurologice. iGlin. Oto-rino-laring. Institutului de Radiologie. Ion Buzilă Dir. Membrii: Iuliu Haţieganu Dir. Comisiunea clinicelor. Director administrativ: Buzilă Ion. Consiliul clinicelor. Dermatoven. 2. Stomatologice. BCU Cluj / Central University Library Ioan Goia Dir. Clin. ad-tiv al Clinicilor. Ion Buzilă Dir.) Constantin Urechia. Clin. Ref. Ioan Minea Dir. Clinicei Medicale. Gynecologice şi Obst. Timar Ella prov. Instit. Gheorghe Buzoianu Dir.

cl. Huciu Sevastian. I I . Lupor Ioan. Petro Ştefan (de. Jajna Samuil (def. Pop Vasile (Uzina Centrala). Tătaru Ioan (la bucătăria Centrală). Waedt Wilhelmina (def. cl.367 Cassier: Şef de birou: Şef de birou: Subşef de birou: Inventarizator: Impiegaţi: Cutean Virgil autorizat prov. Galfi Vic­ tor (Uzina Psichiatrică). Corpădean Iustin. Missits Florica. I I . cl. cl. I. Electrician: Fochişti: Apaductori: .). Feher Gheorghe. personal. BCU Cluj / Central University Library Cluj Verificator: Registrator: Economi: Bartok Coloman. cl. Turcu Vasile (Uzina Centrală). cu supli­ nirea postului de cassier. prov. şi registrator. Neuro-Psichiatrice. Miiller Elisabeta (def. cl. Şooş Mihail. Savu Maftei (def. ) . I ) . cu supli­ nirea postului de verificator. Pura Gheorghe. David Iuliu (Uzina Cen­ trală) Someşfalean Vasile (Uzina Psichiatrică). Alicuci Petre.) Baciu Ioan. Hartmann Francisc. Burie Alexandrina (provizorie). Titişan Ioan şeful serv. Hodrea Ioan (Uzina Psichiatrică). cu conducerea serv. Teodoran Iosif (Uzina Centrală) Sângeorzan Ioan.). I I ) . Blăgescu Nicolae arch. Bob Vasile. Deac Petru (def. ) . Abrudan Lupu Teodor (Uzina Centr. Morar Ioan autorizat prov. Prim portar Ordonanţe de birou: Şef mecanic: Mecanici: Lăcătuşi: Istrate Nicolae (la poarta principală) Cociş Ştefan. la Bucătăria Centrală. primirii bolnavilor. Păltineanu Atanasie autor. II. Uzina Centrală şi uzi­ na Clin.

Servitori: 3 la Buc. Surori de caritate: 79 la toate Clinicile. Ajutori mecanici: 2 la Uzina centrală. Servitori: 1 la Uzina centrală. Servitori purt. Vădan Ioan portar fochist. 8 servitori. Neuro-Psichiatrică. Spălătorese 8 la spălătoria Clinicilor.368 Prim grădinar: Tâmplar: Măcelar: Vizitii: Tălnaciu Ioan. 1 servitoare. Oameni de serviciu: Oameni de serviciu: 3 la poarta principală. Ţiplea Ioan portar. Bucătăreasă: 1 la Buc. Murăşan Gheorghe. Strungariu Gherasim portar fochist. c) Clinica Chirurgicală.. Chandrean Vasile. Portar fochist: Mureşan Ioan. dietetică: 4. . Servitori pt. Ucenici: 9 la ateliere.. îngrijitor de maşini: 1 la spălătoria Clinicilor. Portar la casa de cadavre: Vaida Dionisiu. Sălejan Ioan. buc. Verde Gheorghe. 7 servitori. Servitor: 1 la Uzina Psichiatrică. a) Clinica Psichiatrică. Neuro-Psichiatrică. Personalul Clinicilor. d) Clinica Medicală.: 9. e) Secţia boalelor infect. centr. Servitori la Buc. BCU Cluj / Central University Library Cluj Servitori în sala de cazane: 1 la uzină. Infirmier băiaş. b) Clinica Neurologică. 7 servitori. Ajutor zidar (servitor): 1 la atelierele Clinicilor. de cadavre: 2 la casa de cadavre a Clin. 21 servitori. 2 la poarta Psichiatrică. Coroian Ştefan. Servitori pentru grădini: 4 la grădinăria Clinicilor. Brăzdau Vasile portar fochist.

Contravaloarea combustibilului. Direcţiunea Clini­ cilor fiind descoperită faţă de furnizori. taxe de îngrijire pt. Clinici .595 2.110 6. Ministerul Instrucţiunii Lei 12. .993 Totalul cheltuelilor: Materiale Personal Lei 23.720 5. 2.369 DARE DE SEAMĂ asupra fondurilor şi activităţii Clinicilor în acest anj şcolar. pt. încălzirea Instit.620 Bugetul personalului s'a urcat la suma de Lei 3.419. In cazul când aceste fonduri vor fi plătite. In cursul anului trecut s'au executat din fondurile buge­ tare -ale Direcţiunei Clinicilor următoarele lucrări: 1. Lei 600. Ministerul InstrucţiuniiCentral University Library Cluj 2. Fonduri încasate: 1. pentru ca astfel să fie asigurat încălzitul tuturor pavilioanelor dela aceste Clinici.312. Lei 931. 24 .484. încasate dela bolnavii in­ ternaţi. etc Lei 50. .993 Fondurile neordonanţate au fost angajate şi actele justifi­ cative se găsesc la Ministerul Instrucţiunii. Ministerul Sănătăţii _ _ _ 3. următoarele: 1.620 Lei BCU Cluj / In total Lei 2. S'a amplificat suprafaţa de încălzire a unui cazan de la Uzina Clinicei Neuro-Psichiatrice. de Anatomie. . .523. întreb.484. Taxe reglementare şi unice pt. Lei 12. Venituri întâmplătoare..310 Au rămasî neordonaţate. inel. Fiziologie şi Biblioteca Univ.284.265. S'au refăcut focarele cazanelor dela ambele Uzine înlocuindu-se cărămizile refractare devenite defecte. încasat de la Universitate .284. restanţe .939 In total Lei: 26. ANUARUL UNIV. Taxe de îngrijire.188 Lei 3. Radiologie.946 4. gestiunea Clinicilor se va încheia cu un excedent.

pentru complectarea resp. 6. care în urma unei întrebuinţări de cea 30 ani. S'au procurat 5 bucăţi pirometri pentru măsuratul temperaturii aburilor până la 450° necesari la Uzina Centrala a Clinicilor. pt. boli pulmonare.370 3.793 zile de tratament. Alimentaţia unui bolnav a costat zilnic 18 lei. executându-se şi vopsirea Farma­ ciei Clinicilor. S'au înlocuit ţevile de apă. S'a procurat o nouă maşină pentru spălatul rufelor şi una centrifugă. Cu sumele de mai sus s'a asigurat o hrană* de o calitate bună. 5. S'au înlocuit bateriile de acumulatori electrici. pe seama di­ feriţilor bolnavi. a căror ali­ mentaţie s'a prevăzut cota zilnică de lei 25. S'au reparat şi schimbat părţile total defecte ale tini­ chelei la diferitele acoperişuri ale Clinicilor. 11. defectuoase. In acest ian şcolari au fost trataţi la Clinici 12. S'au reparat gardurile defectuoase dela Clinicile Neuro-Psichiatrice. 10. afară de bolnavii dela Sanatorul pt. 8. canal. inclusiv conductă de legătură a acestora până la * sala!de maşini şi montarea lor. S'a procurat una bucată pompă „Duplex" necesară pentru Uzina Centrala a Clinicilor prin care să se asigure buna funcţionare a Cluj / Central University Library Cluj BCU cazanelor. înlocuirea articolelor devenite inutilizabile. S'a executat repararea unei părţi a mobilierului dela Clinica Psichiatrică. 7. pompele vechi fiind foarte uzate. 9.845 bol­ navi cu 353. 4. la Uzi­ na Centrală a Clinicilor. în cursul funcţio­ nării cazanelor şi a maşiniloor de aburi. S'a procurat veselă nouă. . ambele pe seama spălătoriei. conducte electrice. pentru ca cu ajutorul lor să se poată exercita un permanent control al ri­ dicării temperaturei aburilor supraîncălziţi. Procurarea acestora a devenit necesară. robinete etc. la diferitele bucă­ tării şi secţii ale Clinicilor. a devenit în mare parte inutilizabilă. acestea fiind vechi şi complect uzate.

EXTENSIUNEA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

. a păstrat ure BCU Cluj / Central University Library Cluj contact viu cu populaţia doritoare de cultură şi progres dim oraşelei ardelene. Rusu Prof. Lista conferinţelor d i n acest a n şcolar. . MiHaiL A. Secretar General: Prof. cu> sco­ pul de a răspândi cultura cât mai mult în massele poporului». . dini cauză că subvenţiile i s'au redus simţitor. . Extensiunea Universitară" a desvoltât şi anul' acesta o ac­ tivitate rodnică. 1924. Bologa. — . S. . Florian Ştefănescu^-Goangă* Membri:: (Profesorii: Alexandru Borza. Fiind" ajutată de „Astra" şi de alte societăţi culturale din ţară. Lapedatu. . graiul românesc (cu pro­ iecţiuni)) . .. . ştiinţifică din lume Trei contimporani: Goethe.. Preşedinte de onoare: Profi Alexandru. . Sextil Puşcari şi Victor Stanciu. înfiinţată în anul. . . . . Bbtez> Silviu Dragomir. . L. Profi V. Borza „ P. . Pop Prof. Extensiunea universitară. Grimns . . Cei dintâi medici. a funcţionat şi în acest an şcolar cu următorul comitet:. .. Cont. . Preşedinte actiu: Praf. . . Iuliu Moldovan.. prin conferinţele menţionate mai jos-.. . . A. Cea mai veche rev. Beethoven . . . Ioan» Popescu-Voiteşti. Sergescia Conf. Ce ne învaţă. Vechimea creştinismului Daca-Roman: (cu proiecţiuni). . P. . . . Alba-Iulia. . Napoleon.Istoria şi malizari. . . IGamil Negrea. Câmpia Ardealului (Cu proiecţiuni) Universităţile engleze . . . Baicoviciut Eilosofia lui Goethe „ E. Nicolae Drăganu. deşi mai puţin intensă ca în anii'trecuţi. . Rusu Caransebeş. СапП C. • Cluj.români ardeleni .

„ I. .cea :nouă . iPrOf. Drăganu Vechimea creştinismului . „ G. . „ C. Prof. R. G..„ 'V. Bologa . . . .. . Vuia Evoluţia gândirei ştiinţifice „ C. D. Medicina şi credinţa .-Voiteşti. Rusu •Câmpia Ardealului (cu proiecţiuni) . . . . 'L. < • • « . . (cu proiecţiuni) „ 'R. Petranu "Ţara suveranilor misterioşi: Abisinia . Şcoală nouă. . Sofronie Dela medicina veche la . . . Speranţia Efectul artei româneşti (cu proiecţiuni) „ C. Rusu Prdf. Petrovici Transcendenţa cunoaşterii . . Maior Idealurile noastre de eri şi azi . Statul naţional şi pactul genevez . Sofronie Ierarhia socială „ E . Sergescu Medicina şi preocupările ei actuale . „ . . Conf. Greenwood "Continuitatea germană în Ardeal . . . » „ G. Borza 'Sibiu. . . -. .Dacoromân <cu proiecţiuni) „ C Daicoviciu Stat Naţional şi Revizionism sub regi­ mul Societăţii Naţiunilor . . . Ţeposu Ierarhia socială . .373 Cea mai većhe rev. P. E. A. „ I . Minea "Raţional şi iraţional „ I . Cuvinte şi obiceiuri Prof. Ierarhia socială . L. Kisćh Hunedoara. Vuia » E. etnogr. Musceleanu <jeniu şi desechilibru Conf.„ E. L. A. ştiinţifică din lume -„ P. Kisčh "Culori erâldice ca izv. Coiif. . . Botez "Evoluţia pâleogeografică şi geologică a pământului românesc 1. Speranţia Oradea. Rusu Filosofie şi cultură „ D. istoriei culturale „ G. . . . Roşea "Viitoarele izvoare ale energiei . . Prof. Petrovici Ha philosopnie contemporaine en AnBCU Cluj / Central University Library Cluj gleterre . A. Petrovici Caracterul transacţionâl âl cunoaşterii „ I . . Marinescu Parcurile naţ. N. Speranţia Filosof ia lui Goethe . „ Th. generaţie nouă . Ţara Haţegului (cu proiecţiuni) . „ M.

374 Trei contimporanir Goetne. . . . Conf. . . timpurile noastre (o. Revizionism şi antireviziomsmi . .. . L . . .. Rusa Filosofie şi viaţă.. Ghibu „ V . începuturile medicinei româneştii . 0.• Conf. Rusu BCU Cluj / Central University Library Cluj . . Prof. . . . Prof. . RoşeaTârgti-Mureş:.. . Pictorul Grigorescu (cu proiecţiuni)). .. . . . Bologa „ L .... .. Femeea din. . IX D*.. .. NkpoBeonv Beethoven . €L Mariaescia Sedeş-Alba. ан>chetă internaţională).. .

ATELIERUL CENTRAL BCU Cluj / Central University Library Cluj .

vor putea executa şi pentru alte Institute ale Universităţii. 5. cartonaje şi înpânzire. Central University Library sub ei aparatele de proiecţiune şi funcţionarea lor la cursurile şi conferinţele ce se vor ţine la Universitate. tinichigie. şlefuitori de secţiuni.R E G U L A M E N T . La Universitatea „Regele Ferdinand I " 'Cluj se reîn­ fiinţează atelierul central pentru construcţia. mecanicii Institutelor. Cluj /Această secţie va avea Cluj îngrijirea BCU etc. fotografi rontgenologi. Atelierul central al Universităţii noastre a luat fiinţă în conformitate cu art. lucrări de specialitatea lor. 2. Secţiile a şi b vor fi instalate în subsolul Universităţii cen­ trale (str. 2. Mecanicii secţiei d (a mecanicilor speciali) vor face parte din personalul Institutelor la care au funcţionat până acum rămânând sub direcţia şi controlul directorilor de Institute corespunzători. 3. care va fi adăpostit în clădi­ rile Clinicilor. 3. mecanică fină. reparaţia şi în­ treţinerea aparatelor necesare Universităţii centrale şi tuturor Institutelor şi serviciilor sale. cuprinzând şi pe spe­ cialişti suflători de sticlă. fochişti. 2. tâmplărie. Secţia de legătorie rămâne în edificiul Bibliotecii centrale cu sarcina de a lega cărţile Bibliotecii centrale şi ale tuturor institutelor şi seminariilor Universităţii. 4. cu subsecţiile: 1. fotografie. cu excepţia ate­ lierului de văpsit şi desinfectat. c) Secţia de legătorie. etc. în condiţiile în cari le execută pentru propriu lor Institut. luminat electric şi instalaţii elec­ trice. cu însărcinările: 1. b) Secţia aparatelor şi instrumentelor de preciziune. De Martonne colţ cu str. Subsecţiuni se pot înfiinţa cu autorizarea Senatului Universitar. canalizare. 502—1935) cu următorul text: 1. Brătianu). cu încuviinţarea directoru­ lui de Institut. apaduct. Atelierul central cuprinde 4 secţiuni: a) Secţia de reparaţie şi întreţinere a ediţicelor şi a insta­ laţiilor interioare cu însărcinările: 1. d) Secţia mecanicilor speciali ai Institutelor. . 81 din legea învăţământului universitar cu scopul precizat în regulamentul aprobat de Senat în şedinţa din 17 Aprilie 1935 (Nr. In timpul liber. galvanoplastica şi îngrijirea acumula­ torilor. 2. vopsit şi desinfectare.

tocmit pentru anumite lucrări de sezon. cari vor fi încadraţi în atelierul central. personalul de mecanici necesari lucrărilor Universităţii şi ucenici mecanici. după propunerea directorului Institutu­ lui căruia aparţine postul. Acest personal se.va recruta dintre mecanicii bugetari' ai Universităţii. din noui angajaţi în posturile bugetare. se va organiza după modelul celorlalte servicii ale Universităţii noastre (Bibliotecă. se va face după un regulament special. 6. 1537. b) alcătueşte bugetul atelierului şi-1 propune aprobării Senatului. ca şi până acum. 3. b şi c. cu acest text. Directorul atelierului central e ales la începutul anului 1 *)' Modificat. Secţiile a. 5. vor avea câte un mecanic-şef de sec­ ţiune. (Rectorat No. 1937). g) pregăteşte prin anchete preliminare ju­ decarea de către Senat a abaterilor disciplinare a personalului. d) propune Senatului numirea şi re­ vocarea personalului. 4. pentru a-i specializa] în meseriil necesare Institutelor Universitare. care va fi un profesor universitar. pre­ cum şi personalul flotant. In redactarea iniţială figura «âte un delegat şi din partea Comisiei Clinicelor. e) controlează bunul mers al Instituţiei şi face Senatului un raport anual asupra întregei sale gestiuni administrative şi financiare. b) directorul atelierului central. Comisiunea atelierului central: a) alege pe profesorul -director al atelierului. Angajarea personalului nou absolut indispensabil. Conducerea afacerilor şi University Library Cluj BCU Cluj / Central controlul funcţionării atelieru­ lui central. în şedinţa Senatului Universitar din 4 Iunie 1937. — . f) face Senatului Universitar pro­ puneri de sporire a serviciilor sau de modificare ori supri­ mare a secţiunilor. Căminuri) şi anume prin: a) Comisiunea atelierului central.377 Fochiştii în timpul verii vor sta la dispoziţia secţiei a {secţia de întreţinere şi reparaţiuni) în primul rând pentru «executarea reparaţiilor la Institutul de care fiecare depinde. a Căminelor şi a Bibliotecii. după nevoie dintre românii absolveniţi ai şcoalelor de arte şi meserii. şi la nevoe. în care fiecare facul­ tate*). va avea câte un delegat. Ucenicii vor fi luaţi. va fiinţa sub preşedinţia unui delegat al Senatului. c) propune Senatului cadrele personalului permanent. Angajarea personalului de mecanici din secţia d) se va face.

e) El angajează personalul flotant. 11. care se vor efectua cu prefe­ rinţă. C. după o normă fixată de lG. C. decât cu aprobarea scrisă a Directorului. C. A. Excepţiile le hotăreşte directorul sau împuternicitul său. Regulamente speciale vor preciza. f) El este referentul şi secretarul Comisiunei atelierului central. A. In oarele de după amiază. cu excep­ ţia lucrărilor urgente de reparaţii. pe cont propriu. 12. Beneficiul lucrărilor va fi utilizat pentru amortizarea. A. ele vo reglementa primirea şi executarea lucrărilor. Preţul lucrărilor efectuate va fi preţul de cost. d) El propune C. \ 7. numiri. El poate fi realesa) Directorul are conducerea şi supravegherea atelierolui şi a lucrărilor din atelier. conform Statutului funcţionarilor. pre­ cum şi relaţiile/ administrative ce trebue se existe între Insti­ tutele cari au mecanici (secţia d) şi' Comisiunea atelierului mecanic central. sub controlul şi directivele directorului.. dacă nu sunt lucrări universitare de executat de urgenţă. Atelierul central va avea un secretar-contabil care. înaintări. 10. mecanicii pot executa lucrări particulare. . Atelierul central va lucra numai pentru nevoile Uni­ versităţii şi ale serviciilor ei în oarele înainte de amiază fixate de C. ele vor reglementa primirea şi executarea lucrărilor. b) El este agentul executiv răspunzător al hotărârilor Comisiunei Atelierului centrale. majo­ rat cu o cotă fixată de Comisiunea atelierelor şi aprobată de Senatul Universitar. într'un registru şi se vor executa în ordinea înscrierii. normele de recrutare. atelierelor şi pentru eventuale gratificaţii acordate personalului ce a executat lu­ crările. revocări de personal. C. Lucrările universitare se vor înscrie de către secretar. pretant. 8. 9. va nota şi contabiliza toate lucrările efectuate în atelier. drepturile şi datoriile tant.378 şcolar de Comisiunea atelierului central dintre profesorii uni­ versităţii şi întărit de Senat pe timp de 2 ani. InBCU Cluj / Centralse pot executa nici un fel de lu­ acele oare* nu University Library Cluj crări particulare. c) El prepară bugetul atelierului şi-1 supune C A. ţinând evidenţa lucrărilor şi materialelor consumate. sporirea şi perfecţionarea instalaţiilor.

a) Prof. Str. Drept penal şi Proc. Procedura civilă I. Drept internaţional privat. Negrea Camil. 11. Drept bisericesc. Drept civil local I. Legislaţia agrară şi industrială. 6. Pop Traian. Văcărescu 7. Statistica. Lazar Liviu. român. Petrescu-Ercea CL. Drept comercial I. Maniu Cassiu. . 8. Ist. Str. i Ionescu Bogdan. 7. Văcărescu 28.. 18. Politica socială. Av. Str. Oăşanu48_ Strat George. Bolintineanu 17. Drept roman II. Drept roman II. Cădere Victor. Boilă Romul. Gl. Procedura civilă I I . FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE DE STAT. Str. Iuliu Maniu 36/a. 9. Gh. Regală 11B. 12. Hotel Astoria Cluj. 3. Sofronie George. Iuliu Maniu 4. Str. Sociologie şi Fii. BCU Cluj / Central University Library Cluj Iacob Lazar. 15. Ministr. Regală 10/A. Drept civil IV. Elisabeta 45. Str. Str. I. drept. Str. 5. f Sigmond Andrei. Băii 1. Str. 2. Şincai 13. 4. drept. Drept civil I I I (Introd. Begală 19. 24. Grigorescu 90. plenipot.T A B L O U al corpului didactic universitar pe anul şcolar 1935—3& în ordinea protocolară a Facultăţilor.. 13. Str. Ghiulea Nicolae. Str. 14. Mototolescu Dimitrie. 16. Str. Str. Dumitru. Str. Radu Iorgu. Iancu 14. Hotel Astoria. 20. pen. Drept comercial I. 19. Cătuneanu IC. Poruţiu Petre. Avram Iancu 1. Politica. Str. Str Mico 16.). Haţieganu Emil. 23. Ionescu B. 1. Str. Drept civil român II. Dima 1. 10. Bolintineanu 9. Str. Grigorescu 64. titulari: Angelescu Alexandru. cu indicaţia catedrei şi a domiciliului. Str. Mârzescu 24. 22. Economia politică I. Episcop Ivan 30. Drept internaţional public. 21. Moşoiu Tiberiu. Ionaşcu Aurelian. Ioan. 17. Drept constituţional. Moldovan Valeriu. Economie politică II. Drept administrativ. Speranţia Eugeniu. Str. 1 .

Clinica medicală. Clinica neurologică. Igiena şi igiena socială. Botez A. Chimia anal. Str. Str. Str. Ionescu 3. Pop Alexandru. 20. Str. Oct. Aleman Ioan. Str.26. Mihail. Jules Guiart. Lyon-Franţa 58 Bd. Clinica dermato-ven. de onoare: 22. Maiorescu 8-10. Haţieganu Iuliu. 10. Semiologie. Duca 3. Str. Grigoriu Cristea. 4. calitat. 17. Bărbulescu Nicolae. Str. Clinica Oto-Rino-Laringologică. Moldovan Iuliu. Istoria Med. Goga 13. 7. titulari: 1. a) Prof. Urologie. Urechia Constantin. Str. Str. Stroescu 18. Ţeposu Emil. Str. 5. Anatomie University Librarytopografică. Str.. Secăreanu Ştefan. 16. 15. Eminescu 12. b) Prof. Fiziologie. Igienaţ colectivă. Str. Str. 24. Radiologie. Octavian Goga 5. Parasitologie. Clinica oftalmologică. Goiaj Ioan. Pasteur 8.. Popovici Gheorghe. d) Agregaţi onorifici: 25. Pasteur 10 19. FACULTATEA DE MEDICINĂ. Anatomia patologică. Wilson 3. Str. (Calea Moţilor 77. 8. Piaţa Unirii 11. Zolog Mihail. Baroni Vitold. Negruzi 5. • c) Prof. 1 . Vasiliu Titu. Minea Ioan. e) Conferenţiar def. Sturza Marius. Str. Fizică medicală. Pasteur 1. Str. BCU Cluj / Central descriptivă şi Cluj 13. L G.. Clinica psichiatrică^ Str.380 II. agregaţi: 23. Str. Băii 19. 3. 14. Th. Pasteur 6. şi Farm. de la croix rousse. Clinica chirurgicală. Patologie generală şi experimentală. Petru Maior 3. 9. Bologa Valeriu. Fântânele 5. Drăgoiu Ioan. 3. Negru Dimitrie.: 27. Str Rahovei 10. Avram Iancu 16. Str. iClinica ginecologică şi obstetricală. Rahovei 818. Istologie şi embriologie. Str. Str. Stomatologie. Papilian Victor. 2. Michail Dumitru. 11. 12. Kernbach Mihail. Biochimie. Thomas Pierre. Buzoianu Gheorghe. Eminescu 8. Bisericii ort. Str. Medicină legală. 21. Str. 6. Regală 33. Mareşal Foch 70. Prof. . Microbiologie. Balneologie şi fizioterapie. Avram Iancu 3. Tătaru Coriolan.

Bizantinologie. Str. Iuliu Maniu 26. Ghibu Onisifor. Limba şi lit. Iorga 6—8. Eminescu 10. Fiziologie. 34. 1. Istoria nouă a Românilor. Grimm Petre. Str. Str. Limba şi lit. Regală Capidan Theodor. 9. 7. 4. Str. Kristof Gheorghe. Str. Istoria universală. Str.Marechal Foch 35. Băii 4. 17. Bezdechi Ştefan. Goga 7. germană. Istoria artelor. Lapedatu Alexandru. Oftalmologie. Giuglea George. 13. BCU Limba şi lit. 15. Pedagogie I I . Str. Moţilor 27. Vancea Petru. engleză. Str. 19. Str. G. Obstetrică. 10. Str. Ortopedie şi chirurgie infantilă. latină. Pedagogie I. Str. 14. sud-est europene. popoar. Anatomie deserip. I. Goga 7. Grigoreseu 33. Str. Memorandului 8. 20. Romei 24. Istoria veche a Românilor. Maioresu 21. Velluda (Constantin. Elisa­ beta 24. Goga 5. Ist. Serra Giandomenico.. G. Mico 42. Konradi Daniel. î\ Docenţi: Axente Iancu. Mico 40. Boli de nutriţie. Dermatologie.881. Mareşal Foch 44. Kogălniceanu 9. Str. italiană. Str. franceză. Popovici Traian. Dragalina 112. 11. I. Str. Nichita Emanuel. 18. Gavrilă Ioan. Elisabeta 23. Gen. Puşcariu Sextil.. Str. Linguistică. Dermatologie. Gherescu 6. Str. Cimoca Valeriu. Lupaş Ioan. 29. Str. Cluj / Central University Library Cluj 15 A. Voicu Ioan. 12. Moţilor 26. Duca 1. Bolintineanu 12. Petranu Coriolan. Dragomir Silviu. Str. a) Prof. Moţilor 20. FACULTATEA DE LITERE ŞI FILOSOFIE. 30. 3. Băii 21. Limba şi lit. 32. 31. 33. maghiară. Panaitescu Emil. III. Str. română II. titulari: Auger Yves. Marinescu Constantin. Drăganu Nicolae. Filologia romanică. Str. 2. 28. 8. 35. Regina Măria 34. Naum' Teodor. Str. Daniello Leon. . Limba şi lit. Ghidionescu Vladimir. Str. Kisch Gustav. 37. Bănescu Nicolae. Limba şi lit. română I. Coşbuc 9. 5. Infantilă. Istoria] antică. Str. Limba şi lit. Str. Limba şi lit. ClinicaGynecologică. Limba şi lit. Stri Goga l/A. greacă. Str. 6. 16. Str. Str. Str. 36.

Botanica generală. 8. 6. Astronomie. . 29. 3. Etngrafie. Mecanica raţională. Dima A. Geometria descriptivă infinitezimală. Hotel Astoria (JGluj). Rusu Liviu. 30. Bălcescu 3. D. a) Prof:.: 31. Gheorghe. 26. Abramescu Niculae. Botanică sistematică. Dej. Str. Iorga Nicolae.24. Bibliografie generală. 35. Mărgineanu Nicolae. Emil Petro viei. Angheluţă Teodor. Str. Str. 27. Str. Reg. Filosofie teoretică. Grinţescu Ioan. Psihologie. e) Conferenţiar prov. Elisabeta 8. Istorie. Regina Măria 49. Sociologie. c) Prof. Psihologie. 22. Arheologie. îy Conferenţiar supl. Fiziologie generală. titulari: 1. Victor Motogna. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dialectologie. Dumitru. Mănăştur 7. 4. Observatorului 4. Antichităţi! clasice şi Epigrafie. Iuliu Maniu 2. Memoran­ dului 27. Crăciun Ioachim. Psihologie aplicată. Vuia Romulus. Str. Bucureşti. N. Regală 28. 5. Băii 7. Slavistică. 2. Str. Coşbuc 12. V. Memorandului 4. Str. Teodorescu M. Str. Bolintinianu 3/A. de onoare: / . Str.-382 . Str. b) Prof. Str. Onomastică. Roşea D. Garol I I 7. Mico 48. Istoria Românilor. IV. Str. 34. Pop Sever. Str. Sudeţeanu. G-l Gherescu 2. (Gal. Ştefănescu Marin. 23. Ştefănescu-Goangă FL. Bratu Gheorghe. Filosof ie. Dumitru. FACULTATEA DE ŞTIINŢE. g) Docenţi: 33. Str. Str. Pasca Ştefan. Str. Algebra superioară. Muzeul Etnografic. Grădinescu Aristide. Borza Alexandru. suplinitori: 25. Daicoviciu Constantin. 7. Str.: 28.21.. Const.: 32. Str. Alexandri 3. Fizică generală experimentală. Regală 16. Ionescu V. Regală 11. Piaţa Mihai Viteazul. ! d) Conferenţiari def. Trecătoare 12.

Str. Str. Duca 1. Iuga Gheorghe. : 26. Clemenceau 7. Parcul Bonaparte. Caragiale 1. Mico 20. 12. Geografie descriptivă. Str. Tănăsescu Ioan. Str. Grigorescu 7. Ripan Tilici Raluca. 20. 25. e) Conferenţiar prov. Str. I. Regală. G. Popescu Voiteşti Ioan. Str. c) Adjunct: 23. Paris. Fizicăl teoretică şi aplicată. Botanică. Str.. Chimie alimentară. Elisabeta 12. Jardin des Plantes. Racoviţă G. 13. Cantemir 5. Entomologie. Str. Călugăreanu Gheorghe. Str. de onoare: BCU Cluj / Central University Library Cluj 21. Geometrie analitică. f) Docenţi: -27. Meruţiu Vasile. Str. Rădulescu Dan. 14.. Str. Chimie generală. Biologie.383 9. Biologie. Ostrogovich Adrian. 17. Braziliei 4. Sergescu Petre. Str. Str. Pompeiu Dimitrie. Calea Moţilor 42. Algebră superioară. t . Athanasiu Gheorghe. Spacu Gheorghe. Mico 7. Fizică. Bucureşti. d) Conferenţiari definitivi: 24. Stanciu Victor. Scriban A. Emil. Matematici generale. Chappuis Pierre A. Mico 7. Str. 11. Chimie anorganică şi analitică. 18. 19. Berde 3. Analiză Mat. Str. Str. b) Prof. Mineralogie şi petrografie. Pop Emil. Vulcan l/A. Maior Augustin. Şaguna 18. Mico 7. 15. Chimie fizicală. Elisabeta 3. Piaţa iGuza Vo­ dă 5. Ioan. 16. Jeannel Rene. 22. Geologie şi Paleontologie. Zoologie şi anatomie comparată. 10. Chimie organică.

211.ERRATA: La pag. La pag. s'a omis secţia. se complectează cu următoa­ rele: Istoria Medicinii dela Preistorie până în veacul al XIX. („Asistentul Dr. I. 81. trebue complectat cui titlul secţiei: D) Secţia istorie. după rândul al 4-lea. G. La pag. el fiind din greşeala zeţarului aşezat aci. 215. Istoria Medicinii româneşti. 81. rândul 5 de sus. BCU Cluj / Central University Library Cluj . după rândul 10. La pag. Russu")> se şterge. oare trebue săi figureze ca prim rând: C) Secţia'filologiei moderne.

membre de Г Academie de Medecine de France. AHTOMUL UNIV. L e p e r s o n n e l ) . J Le personnel de Universite a ete compose. Monsieur A. 1. 379—383). Le" personalei administratif et scientifique-auxiliaire est mentionnâ avec nom et fonictiom dans Ie corps de l'ouvrage. et de M-me Bonnet. 2 professeurs agreges.RESUME m FRANCAIS DE L'ANNUAIRE 1. Monsieur Henri Bonnet. Le soir une reception a etć donnee par les professeurs etj les etudiants dd notre Universite en l'honneur de M. b) Personnel scientifique-auxiliaire 217 membres dont 4 lecteurs pour les langues etrangeres modernes. 2. professeur â la faculte de Medecine de Parii» a donne â la faculte! de Medecine de Cluj deux conferences sur „Les scepticemies â microbes anaerobies" (le 22 et le 23* . 3 professeurs suppleants. . 89 assistants et 82 preparateurs. *) P o u r le personnel enseiemant voir le taMeau pair faculte» et par spĂoialites (pp. a u chapitre del'iDiStitut auquel il appartient. Au total 121. BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. directeur de l'institut interna­ ţional de cooperation intellectuelle de Paris a visite notre Uni­ versite le 11 mars 1936 et â cette occasion il donne une conference sur „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la. R e l a t i o n s i n t e r u n i v e r s i t a i r e s e t i n t e r n a t i o n a l e s . societe des nations". comme suit: a) Personnel enseignant: 4 professeurs honoraires. 2 agreges temporaires. â Ia fin de cette annee scolaire. 9 maîtres de conferences (dont 1 suisse) et 14 docents. Lemierre. 87 professeurs titulaires dont 3 de nationalite etrangere (2 Francais et un Italien). etrangers. c) Personnel administratif: 105 membres. 42 chefs de travaux. a) Visites et conferences faites par des savants et universitaires.

Blaschke professeur â l'universite de Hamburg a fait quelques cours sur la „Geometrie integrale" <Novembre 1935). remplissant la mission de professeur d'echange en France. les professeurs Bologa et Sergesco. Monsieur A. a repondu â l'invitation dela lăcuite des Sciences de Paris ou il a fait quel­ ques cours intitules: „Gommentaires sur quelques problemes transformistes". Monsieur E. a fait une conference sur „La geometrie projective differencielle" (mai 1936). Monsieur W . Racovitza. 5. et Lyon. A. Monsieur Victor Cădere professeur â la w faculte de droit a fait une serie de conferences â la faculfć de droit de Paris et aux Universites de Lille. Monsieur Emile G.es d l'etranger. directeur de l'institut de speologie. Les seances ont ete presidees par M. ayant comme collaborateurs MM. professeur â la faculte des sciences. . 4. 2. Bordeaux. Ses concoihîerenfces et Communications seront publiees dans une nrochure ihtifulee .386 novembre 1935) et une autre dans l'Aula de l'Universite pour le grand public sur „ Le sel en Medecine". Reymond. 6. Singh (Galcuta). professeur de philologie ro­ mane â l'universite de Copenhague a fait une conference sur „Une etimologie celebre et/ les lois phonetiques" et une communicâtion au cadre du Musee de la langue roumaine. Monsieur Aldo Mieii. 1. a fait une conference sur „La science arabe" (avril 1936). Y oîit participe: MM. ( ? . Reymond (Lausanrie).Questions Juridiques еђ diplomatiqueş roumaines". N. L'Academie internaţionale d'histoire des Cluj dans notre Universite le 10 et le 11 avril 1936 sa VIII-e session. professeur â l'universite de Lausanne a fait une conference sui* „Les sciences rationnelles et les sciences ocultes dans l'antiquite" (avril 1936). Bompiani. 3.. professeur â l'Universite de Bo­ rne. membre de l'Academie inter­ naţionale d'histoire des sciences. 7. le professeur Racovitza. BCU Cluj / Central University Library sciences a tenu 8. Greenwood (Londres) et aussi le groupe roumain de\ Fhistoire des sciences. Monsieur Viggo Broendal. b) Nos profesşeurs et nos delegu. • ' . Aldo Mieii (Italie). Ubrich (Prague).

a fait âi l'institut de hautes etudes de Belgique. l'un des quatre presidents du congres dans les seances pleniaires. P. I . Monsieur P. lecons sur les recherches recentes dans la thćorie des equa­ tions (janvier 1936). professeur â la faculte -des lettres a fait. 9. de Jinguistique de Copen«îiague (27 aout-1 septembre 1935) notret. une «onference sur „ L e strade romane nella România" etj a Ravenna une conferenee sur „La chiesa principesca di Curtea -de Argeş de Roumanie" Comme delegue de rilniversite M.387 3. Au congres internaţional. b) Theodor Capidan qui a fait une communication sur „La românite balcanique". quelques. chef de travaux de la clinique. Monsieur Coriolan Petranu. ) .Universite a ete rejjresentee par Messieurs les professeurs: a) Sextil Puşcariu. 4. â rinstituto di Studi Romani de Rome. i 7. Monsieur Giandomenico Serra. Monsieur Jules Hatzieganu professeur â ia faculte de . une communication sur „La centuriazione romana in Piemonte" «(septembre 1936). Monsieur Emile Panaitesco. M. Monsieur Emile Ţeposu professeur â la ifaculte de Medecine a pris part au XXXV-e congres de l'association fran«caise d'urologie ou il a presente un travail sur cinq cas d'eetopies renales congenitales en collaboration avec le docteurt Danicico. qui. au XXIXiei congres histofique sousalpin. •de Bruxelles sur Ia „mathcmatique au XVIIne siecle et le „jouraial des savants" (fevrier 1936). professeur â la faculte des lettres. Sergesco. 8. Sergesco a parle encore au centre in­ ternaţional de synthese de Paris et & la societe matheinatique. U . professeur â la faculte des lettres a participe au congres internaţional d'histoire de l'art BCU Cluj / Central University Library Cluj « n Suisse (31 aout — 9 septembre 1936) ou il a fait une com­ munication intitulee „Begriff nd Erforschung der nationalen ILunst". L . a fait. 6. dans la iseance de clâture a ete elu â lunanimite membre dans le Corniţei internaţional permanent des linguistes (G.Medecine a participe au mois d'aout 1936 au congres interna­ ţional de medecine sportive â Berlin^' 5. Panaitesco a represente notre Universitć aux fetes de l'Uni­ versite de Rome. profeseur â la! faculte des scien*es.

Le budget et Ies fondations.622 lei B) Materiei: a) Allocations accordees du budget de l'Etat 26. dont 305 â la faculte de droit (286 hommes» 19 femmes). (saxons). Licencie 497.. 143 femmes) qui donnent le* chifres suivants: Roumains 576 soit 61.773. 99 juifs.85%) etudiants et 670 etudiantes (18. 7 „ 0.46% Hongrois 141 „ 15. Au total 939 (790 hommes. 21 allemands.972 lei Une pârtie des revenus de l'Universite sont assures par lesfondations dont on a publie la liste aux pages 5—12. 3 ucraniens. 54. A . Selon les facultes: Droit . soit 1827 (49. ej^idvqo s\ ) chaque faculte.34% 164 „ 17. 42 juifs.74% 5. 113 etudiantes. 1714 etudiants. 63 hongrois. Selon l'origine eth­ nique: 254 roumains. . Selon le sexe 3021 (81.15%).529. 1 tchecoslovaque. 128 â la faculte de medecine (114 hommes. 80 â la faculte des lettres (28 hommes. 14 îemmes).225 lei b) Les revenus propres de l'Universite 12. dont 359 â la faculte de droit (328 hommes. Selon l'origine ethnique: 322 roumains. L Titres et dipl6mes(*) Au cours de cette annee scolaire ont ete declares efc promus: .144. 3 â la faculte des lettres (hommes) et 6 â la faculte? des sciences (5 hommes et 1 femme). 1 tchecoslovaque.10% Juifs Allemands 51 „ 5. 52 femmes) et 58 â la faculte des sciences (26 hommes.388 3. 30 allemands (saxons)^ 1Central University Library Cluj Docfeurs 442. Les differents chapitres de notre budget pour cette annee scolaire sont repartis ainsi: A) Personnel . Le nombre des etudiants inscrits pour cette annee scolaire monte k 3691 (Гannee derniere: 4300). . Les etudiants *) Inscriptions *). 31 femtaies). BCU Cluj / francais.. 32 femmes). 101 hongrois. 1 bulgare.51 %> *) Voir statistaque (page 14 bis) et pour les noms des diplâme*.76% Autres nat.

L'assistance medicale et sociale de nas etudiants.seminaires (exercices pratiques). de bonnes places dans les foyers. dont on voit les dates personnelles aux pages 17—24 et la liste â la page 379. La faculte de droit et des sciences politiques.44%) Sciences 210 „ 128 „ „ 338 ( 9. Le gouvernement francais a bien voulu maintenir pour BCU Cluj / Central University Library Cluj cette annee aussi.389 Medecine 820 etudiants. 324—330).65% (voir la statistique. aides. lesi deux bourses â 8000 france par an qui ont ete accordees â deux etudiants recommandes par nos tîacultes. conformement au reglement de la faculte. ouTrages ou Communications et aussi en une activite extrauniversitaire. Bourses. Des indications sommaires sur cette activite sont doniiees aux pages 33—44.78% Allemands 188 „ 5. 61 „ 1. La faculte de medecine.90%) Lettres 277 „ 293 „ „ 570 (15. Ce sont les cours et les seances des .70% Hongrois 693 „ 18. ţoyers. 113 etudiantes. et tous. Chaires et personnel. en vue de la preparation â l a licence et au doctorat. . 6.77% Juifs 361 „ 9.15%) Selon Г origine ethnique: îloumains 2388 soit 64.10% JAutres nat. Activite scientiţique. assistance medicale et sociale. Elle est exposee aux pages 45—54. »<jrâce â cette assistance les etudiants pauvres et meritants -ont recu des bourses. 7. des soins et traitements gratuits dans les cliniques. a) Chaires et maîtrises de conferences. Celle-ci consiste en publications. On -en a parle dans les chapitres correspondants de cet annuaire <pp. Cette faculte comrjrend 25 chaires reparties en 12 cliniques et 13 instituts et ^ussi 3 maîtrises de conferences. orga•nisee depuis quelques annees. a donne de tres bons resultats. II y a 25 chaires occupees par des -professeurs titulaires. Activite enseignante. page 14 bis). soit 956 (25.

En hygiene (â l'institut d'hygiene) conformement â l'art. Dans le traitement de la tubereulose organise pari la cli­ nique des maladies internes. Cette activite a consiste en publication d'ouvrages. des travaux pratiques et des observations clini­ ques pour les six ans d'etude en vue du doctorat. 1 maître de conferences et 11 docents (qui par leurs fonctions budgetaires font pârtie du personnel scientifique auxiliaire). conferences. e) Cours de perfectionnement. Cette activitet a consiste dans descours oraux. Le resume de cette activiteest expose aux pages 67—80 (pour les cliniques) et 81—91 (pour les instituts). les candidats ont subi Гехатеп du' certificat qui leur confere la libre pratique de la stomatologie. f) Activite scientifique. Les dates.390 b) Personnel enseignant. Dans le diagnostique et therapeutique cliniques organisŽpar l'association des docents universitaires de notre faculte de medecine (voir le programme aux pages 94—99). conformeroent au reglement de la faculte. or­ ganise par le directeur de la clinique (voir programme â la page 80). articles. Ce cours dont la duree est d'une annee. 204 de la loi sanitaire. avec le concours de l'institut deradiologie et des cliniques chirurgicales et oto-rhino-laringologique (voir le programme aux pages 92—95). ou l'on voit encore la liste complete du. En stomatologie (â la clinique stomatologique). c) Activite enseignante. Apres les cours. Dans la technique operatoire oto-rhino-laringologique. les travaux pratiques ef le stage dont on fait mention aux pages 78—79. 2 agreges temporaires. a ete suivi par 32 medecins. 92).. Communications- . II se compose de 21 professeurstitulaires (dont 1 Francais) 1 professeur honoraire (francais)„ 2 professeurs agreges. personnel attache â chaque clinique et institut. Ce cours dont la duree est fixee a uneBCU Cluj medecins admis par voie annee a ete sui vi par 17/ Central University Library Cluj de concours (p. d) Cours de specialisation. personnelles de tout le personnel enseignant sont mentionnees aux pages 57—65 et sa liste â la page 380.

pour l'histoire aux pages 200—207. maîtrises de conferences et lectorats. 2 professeurs d'honneur.1 (pour les cliniques) et 142—160 (pour les instituts). conferences. etc. . Des menBCU Cluj Central University ont ete faites: pour tions sur le programme /de cette activiteLibrary Cluj la philosophie aux pages 183—190. 211—215 (pour la philolo.• gie moderne). histoire naţionale) et musees (langue roumaine. Ce personnel se compose de 20 professeurs titulaires. histoire universelle. Au chapitre correspondant de Nchaque chaire se trouve aussi la liste de tout le personnel. Cette faculte compte 25» chaires et 4 maîtrises de conferences avec des in­ stituts. a) Chaires et maîtrises de conferences. pour la philologie moderne aux pa­ ges 192—200. d) Activite scientifique. laboratoire (pedologie et pedagogie experimen­ tale). b) Personnel enseignant. Les chaires sont dotees de seminaires. 3 professeurs suppleants. titulaires. 210 (pour la philologie classique). b) Personnel enseignant. etc. 4 maîtres de conferences et 1 docent. 215—222 (pour l'histoire). c) Activite enseigriante. etudes classiques. Leur liste avec de details est publiee aux pages 225—235 et 382—383. L a f a c u l t e d e s s c i e n c e s . Leur liste avec des details est publiee aux pages 163—177 et 381—382. Communications. Elle est exposee aux pages 100—14. 9. 6 maîtrises de conferences et 4 lectorat de langues etrangeres. articles. Cette activite a consiste dans des cours oraux et des exercices pratiques de seminaire. et se trouve exposee aux pages 208—210 (pour la philosophie). II se compose de 23 professeurs. a) Chaires. 5 maîtres de conferences et 4 lecteurs. instituts (psychologie. 8. Cette faculte comprend 27 chaires. 1 professeur d'honneur. ethnographie et folclore). seminaires et laboratoires. L a f a c u l t e d e s l e t l r e s . Elle consiste dans la publication d'ouvrages. pour la philologie classique aux pages 190—191.391 seientifiques.

308—309) et la bibliotheque populaire (309—310). les ameliorations et les innovations du bâtiment (pp. Sciences physiques. pp. les instituts et les laboratoires). . 244—247. une de ses institutions les plus belles et les plus riches. pp. 273—276 (sciences physiques). 282—293 (sciences naturelles) et 293—294 (gćographie). 311—314). 10. Elle est exposee aux pages 268—273 (sciences mathe­ matiques). les travaux executes dans la bibliotheque au cours de l'annee (pp. d) Activite scientifique. Sciences chimiques.sept bibliothecaires. les expositions (pp. 306—308). un archiviste et trois sous^bibliothecaires. la circulation des lecteurs (pp. BCU Cluj / Central University Library Cluj La Bibliotheque de l'universite de Cluj est. pp. Cette activite qui consiste dans des cours. 276—282 (sciences chimiques). Sciences naturelles. 299—300). Sciences geographiques. Communications.392 c) Activite enseignante. 247—252. pp. des conferenoes et des travaux pratiques (dans les seminaires. 'Cette activite consiste dans la publication des ouvrages. le Recteur. On donne les details necessaires concernant les mutations (pp. 238—244. 305—306). dans sa nouvelle organisation. les travaux du personnel scientifique (pp. 252—266. ainsi: Sciences mathernatiques. Au chapitre de chaque chaire est publiee aussi la liste de tout le personnel. deux bibliothecaires en chef. II y a en outre le personnel administratif et technique (14 personnes) et le personnel de service (13 personnes). Celle-ci fonctionne pour les eleves et pour le puЂНс de la viile aux jours feries. pp. La fonction de prćsident est confiee â M. B i b l i o t h e q u e u n i v e r s i t a i r e . . 302—304). Le per­ sonnel scientifique compte: un directeur. conferences. 300—302). articles. l'augmentation des collections (pp. 298—299). 266—267. 296) nommee pour trois ans et qui se compose d un professeur delegue par chaque faculte et du directeur de la bibliotheque. Toute cette pârtie est illustree par des statistiques suggestives (pp. etc. est exposee selon les sections. Aussi est-elle dirigee par une commission (p.

Le. le service de l'orientation professionnelle (p.393 1 1 . l'assistance psychologi<[ue (p. l'assistance medicale dans les cliniques universitaires (p. sont places sous le controle d'une commission (p. reglement de Г office universitaire est publie aux pages 316—323.' L'Office dispose de trois fonds: A ) ma­ nuels d'enseignement. 331) •et l'education physique universitaire dont on verra le regle­ ment (pp. 13. l'assistance sociale (p. 338—346). Les trois foyers de notre Universite. assistance medicale. B) travaux scientifiques. la liste des boursiers et un compte rendu sur la cantine (pp. orientation professionnelle. 325—330). En ce qui concerne son activite on donne les details necessaires concernant l e service de renseignements (p. dont on voit le bilan aux pages 348—350. etudes de la vie univer­ sitaire) cet office prevu par la loi de l'enseignement univer­ sitaire. education physique) et y ajoutant d'autres nouveaux (assistance psychologique. C) periodi•ques. BCU Cluj / Central University Library Cluj 12. cet office qui auparavant fontionnait deja chez nous sous le titre de „commission de manuels d'enseignement". 75 et 81) a ete definitivement organise et installe dans un endroit nouvellement dote de tout l'outillage necessaires et le personnel (p. L'Office universitaire. 331—336). 330). 316). L e s f o y e r s e t l a c a n t i n e universitaires. L'Ofice d e l ' e d i t i o n u n i v e r s i t a i r e . 338). Reunissant des services qui existaient auparavant (ren«eignements. Dans ce chapitre on voit d'une maniere detaillee Tetat actuel de chacun de ces foyers. ayant chacun son personnel â part. 324). 348) compose de deux professeurs de chaque faculte dont le president est le prorecteur de l'Universitć. 351—352). publications scientifiques et . Prevu par la loi de l'enseignement universitaire â l'article 75 et 81. 330). II y a ensuite •une liste de toutes les publications de notre Universite dont une grande pârtie sont placees sous les soins de l'Office: ma­ nuels didactiques (pp. assistance sociale. est dirige par un conseil (p. le service des etudes (p. 324). le traitement gratuit dans les deux dispensaires (pp. (art. 329).

diffe» rentes (historique de l'Universite et de renseignement superieur) (p. creee â l'exemple de celles qui existent aupres des grandes universites de l'occident. donnees surtout les jours feries. 366—368) et un budget (p. 371—374). a pour but de BCU Cluj Central University Library Cluj repandre la culture dans/ toutes les classes sociales. la specialite et le domicile. L'Annuaire finit par une liste de tous les professeurs de notre Universite. 81). Quelques unes de ces confćrences sont faites meme dans la langue de la population minoritaire (saxons. 358—363). 369—371). 364). educatives. groupes par facultes. 14. periodiques (pp. On en a publie le reglement aux pages 375—378. Prevu par la nouvelle loi (art. techniques et litteraires. L e s c l i n i q u e s universitaires. hongrois) selon le milieu ou l'occasion. les professeurs de notre Universite sont alles faire des conferences dans plusieurs villes. Cette institution. Elle a pris naissance en 1924. Dirigees par un conseil. avec des specialistes places sous la direction dune commission dont le directeur est un professeur universitaire. 369) qui leur assurent un fonctionnement unitaire. L ' E x t e n s i o n u n i v e r s i t a i r e . la construction. et pour les questions administra-tives par une commission plus restreinte (p. Ainsi que l'on a montre (pp. cet atelier reunissant toutes les specialites mecaniques. 15. Ces conferences. . 16. roulent sur des questions sociales.394 litteraires (pp. I / A t e l i e r c e n t r a l . les clini­ ques de notre Universite forment une grande institution uni­ versitaire ayant un personnel (pp. 352—358). 366). la reparation et l'entretien de tous les appareils et outils necessaires â l'Universite et a ses instituts. Nombreux sont les travaux et les ameliorations faits cette annee pour leur assurer un fonctionnement aussi meilleur que possible (pp. a pour but d'assurer. dont on voit: le nom.

24: . . 6 6 67 67 bis 68 69 70 72' 73 . Semiologie medicală Clinica psihiatrică . . . A) Decanatul Foştii Decani Profesori decedaţi Personalul Decanatului Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Lista echivalărilor Statistica înscrierilor B) Personalul şi activitatea didactică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . 16. I—XIV 5 13 14 bis 14 bis . • Facultatea de drept şi ştiinţe de stat. Cursuri de doctorat (1—24) C) Activitatea ştiinţifică (1—10) Facultatea de medicină.TABLA DE MATERII Senatul universitar în anul 1935/36 Lista foştilor Rectori Lista doctorilor de onoare Darea de seamă asupra anului 1935—36 Fundaţiile universitare Personalul Rectoratului . A) Decanatul Foştii Decani . 56 . Statistica titlurilor Statistica generală a înscrierilor 3'< 3 4 . . . 56 56 57 . Profesori decedaţi Personalul decanatuluiCentral University Library Cluj BCU Cluj / Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Listai licenţiaţilor Statistica studenţilor B) Activitatea didactică I. iCursuri de licenţă (1—25) II. . 16 16 17 . 2832 bis 33 41 45 .

. . Clinica dermatovenerică Clinica oftalmologică (Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică . . . Semiologia medicală Clinica psihiatrică Clinica neurologică . BCU Cluj / Central University Library Cluj Laboratorul de chimie medicală Farmacia clinicelor «C) Cursuri de specializare. . 125 130 132 136 138 142 145 148 . In stomatologie In tuberculoză pulmonară In diagnostic şi terapeutică clinică Ж>) Activitatea ştiinţifică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . 101 102 . . . . In igienă . . Institutul de igienă Institutul de patologie generală-experim.-396 Clinica neurologică Clinica ginecologică şi obstetricală Clinica infantilă . . . Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică Institutul medico-legal Institutul de chimie biologică Institutul de fiziologie . Institutul de istologie şi embriologie Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmocologie şi farmacognozie . Clinica ginecologică Clinica infantilă Clinica dermatologică Clinica oftalmologică Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică 73 74 74 76 77 77 79 81 81 82 84 85 85 86 86 86 87 88 88 89 90 90 90 91 92 92 92 94 . . Laboratorul de fizică medicală . Institutul de radiologie Biologie generală . 105 111 111 113 114 .

. Personalul didactic (cu date personale) < Lista doctorilor ' Lista licenţiaţilor Statistica studenţilor 224 224 . .897 J Institutul de medicină legală Institutul de fiziologie Laboratorul de fizică medicală Institutul de radiologie Institutul de igienă Institutul de istologie şi embriologie Institutul de patologie generală experimentală Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmacologie Institutul de chimie medicală F a c u l t a t e a d e litere ş i filozofie. Y 149« 153154 154 . . .) 190" c) Secţia filologiei moderne (11 catedre. 1 conf.) .) 183 b) Secţia' filologiei clasice Institutul de studii clasice 190' Catedrele (2 şi 1 conf. 4 A ) Decanatul Foştii Decani . 163 Lista licenţiaţilor 177 Lista doctorilor . .) 203" C) Activitatea ştiinţifică-literară a) Secţia filosofiei b) Secţia filologiei clasice c) Secţia filologiei moderne d) Secţia istoriei Facultatea de Ştiinţe 208210* 211 215* A ) Decanatul Foştii Decani Personalul Decanatul . . 235235237 bis - . 182" Echivalări de diplome 182" BCU Cluj / Central University Library Cluj Statistica înscrierilor 182 bis B ) Personalul şi activitatea didactică a) Secţia filosof iei (6 catedre. 192 d) Secţia istoriei (9 catedre. . 155~ 158 . 1 conf. 159 159 160 160* 160» . . 225» . 2 conf. . . 162: Profesori şi conferenţiari decedaţi 162= Personalul Decanatului 162 Personalul didactic (cu date personale) . .

339 339 . 1 conf. 1 conf. cărţi consultate) 311 Oficiul Universitar. 308 Biblioteca populară 309 Statistici (sporul materialului. c) Secţia ştiinţelor chimice (4 catedre. . . circulaţia citito­ rilor. Căminul studenţesc „Avram Iancu" Lista bursierilor 339 « . . .:398 JB) Activitatea didactică a) Secţia ştiinţelor matematice (8 catedre 2 conf. instalarea oficiului 31b Regulamentul oficiului 316 Serviciul de informaţii şi documentare 324 Asistenţa medicală 324 Tratamentul gratuit în cele două dispensării . d) Secţia ştiinţelor naturale (7 catedre) . 252 266 268 273 276 282 . b) Secţia ştiinţelor fizice (2 catedre. '(Comisia Căminelor Personalul Căminelor . . 238 244 . Personalul. . . . . 340 .C) Activitatea ştiinţifică literară a) Secţia ştiinţelor matematice b) Secţia ştiinţelor fizice c) Secţia ştiinţelor chimice d) Secţia ştiinţelor naturale e) Secţia geografiei Biblioteca universitară. 300 Lucrări în bibliotecă 302 BCU Cluj Creşterea colecţiilor / Central University Library Cluj . . 305 Circulaţia cititorilor 306 Expoziţii. . . 293 Comisiunea Bibliotecii 296 Personalul bibliotecii 296 Mişcarea personalului 298 Lucrările personalului 299 ' Localul . 325 Asistenţa psichologică 329 Serviciul de asistenţă socială 330 Serviciul de studii . e) Secţia geografiei (2 catedre) .). . Diverse . . . 247 . împrumuturi.). 331 Educaţia fizică universitară 331 Căminele şi Cantina universitară.

Babeş Cantina studenţească universitară Oficiul d e editură. . . . . 348 348 . 366 366 bis 369 BCU Cluj Istoric şi activitate / Central University Library Cluj Lista conferinţelor din acest an Atelierul Central. 350 351 Consiliul Clinicelor Comisia Clinicelor . . ЗДЗ 344 346 Consiliul oficiului Bilanţul fondurilor Lucrări tipărite şi subvenţionate în acest an "Lista tuturor publicaţiilor universitare Clinicele universitare. 384 3$5 JResume de l'Annuaire . 342 . .399 Căminul studentelor Lista bursierelor Căminul studenţesc V. . . 366 366 . Personalul administrativ şi de serviciu Bilanţul fondurilor Dare de seamă şi lucrări executate Extensiunea universitară. 372 372 376 Regulamentul Lista ERRATA corpului didactic universitar. .

broşură aparte. Această din urmă solemnitate a suferit însă câteva amânări până la data când ). 2 profesori agregaţi. PERSONALUL Efectiv. Corpul didactic universitar a fost compus anul trecut din 121 membri repartizaţi astfel: 4 profesori onorari.DARE DE SEAMA ASUPRA ANULUI ŞCOLAR 1935/36 de Profesor Florian Rectorul Ştefănescti-Goangă Universităţii In spiritul tradiţiei acestei Universităţi. nu mai putea îngloba şi aniversarea unui an şcolar ce se sfârşise. Dar la începutul anului şcolar 1936/37 nu s'a putut ţine şi solemnitatea BCU Cluj / Central University Library Clujcauza cone­ inaugurării acestui an şcolar din xării ei cu solemnitatea inaugurării Colegiului Academic. 87 profesori titulari. oficiindu-se cu strălucirea ştiută. a trebuit s'o detaşem pe aceasta în capitolele ei esenţiale pe cârd le publicăm în continuare. a avut loc la 13 Iulie şi va forma un capitol bogat ce se va publica în Anuarul anului şcolar 1936—37 şi în. DIDACTIC. să se ros­ tească în şedinţă solemnă. Neputându-se deci rosti discursul de inaugurare în care obişnuit se încadrează şi darea de seamă a unui an expirat. ar fi trebuit ca la începutul anului şcolar care urmează acestuia. cât şi schiţarea programului unei noi activităţi. . discursul inaugural care ar fi cu­ prins atât darea de seamă asupra Universităţii în anul şcolar 1935/36. 1 I. *) Serbarea de inaugurarea Colegiului Academic iGarol II.

Sociologie. La Laboratorul pentru învăţământul Matematicelor s'a desfiinţat un post de asistent. cităm următoarele *) : A. 1.II 3 2 9 14 profesori suplinitori. docenţi. Cinq ) Acliiviitatea ştiămiţifică. 2 . 89 asistenţi. Personalul ştiinţific. Victor G. BCU Cluj / Central University Library Cluj 42 şefi de lucrări. Cădere. C al celor trei facultăţi şi D la Medicină. II. La Facultatea de Drept. . Un docent a fost suspendat din serviciu (Zugravu). la Litere: Literatura Română modernă. agregaţi onorifici. Un conferenţiar (Diculescu) a fost pensionat. conferenţiari. Etnografie şi Fol­ clor. La Ştiinţe: Analiză matematică. s'a extras aici numai o pante din aceastla activitate restul datelor se poate vedeafimcuprinsul anuarului la cap. Variaţii: La Institutul de Psihologie un post de asistent a fost transformat în post de şef de lucrări. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ. Schimbările în corpul didactic. а profesorilor noştri fiind mult mai întinsă ct&câi cea cuprinsă în acest capitol. Profesorul Andrei Sigmond dela facultatea de Drept a încetat din viaţă. Slavistică. Dintre lucrările mai de seamă care au fost publicate în acest an şcolar. la Medicină: Farmacologie şi Fiziologie. A fost compus din 217 persoane repartizate astfel: 4 lectori. Estetică. Următoarele catedre au fost suplinite: la Drept: Finanţe. Questions juridiques et diplomatiques roumaines. 82 preparatori.

Eugeniu Speranţia: a) Lecţiuni de Enciclopedie juridică (cu o introducere istorică în Filosofia Dreptului). Michail. b) Principii Fundamentale de Filosofie juridică (edita­ tă de Universitatea din Cluj). Ђ) Curs de drept Cluj / Central University Library Cluj idei sis­ BCU internaţional publicat (note şi tematizate). 6. Ioan Goia în colabo­ rare cu d-nii Dr. Petrescu Ercea: Curs de drept comercial. b) Probele şi actele de starea civilă în dreptul civil român ^curs litografiat).). lonaşca: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. 2 voi. Paris. Facultatea de Medicină. 5. C. Hăngănuţ şi Spârchez. Din an­ tichitate până la constituirea liberalismului clasic (368 pag. Gheorghe Sofronie: a) A tipărit în editura ziarului Universul lucrarea pre­ miată anul trecut despre „Principiul naţionalităţilor în trata­ tele de pace din 1919—1920". . Lazăr Iacob: a) Politica Scaunului papal. George Strat: Curs de istoria doctrinelor economice. c) Moyens d'assurer le progres du droit et le respect de la Justice. Dr. Iuliu Haţieganu şi Dr. Prof. Societăţile comerciale (litogra­ fiat). 3. un grup de prieteni şi colaboratori. 7. 3. au publicat volumul al II-lea din tratatul elementar de Semiologie şi Patologie medicală (652 pagini). (curs litografiat). a d-lui profesor D. 1. b) Biserica dominantă şi egala îndreptăţire a Cultelor. 2. 2. en dehors de la guerre. c) Teoria generală a obligaţiei. Geneve 1936. Aurelian R. Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. Partea I . 1936. B. i-au «oferit un volum omagial cu studii de specialitate. Capitol introductiv la istoria Concordatelor postbelice.Tll Conferences îaites dans les Unrvers'ites francaises (160 pages).

Roşea. Hărţile au fost prezentate de d. b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire rou­ BCU Cluj / Central University Library Cluj maine. ) (385 pag. Roşea şi D. . Profesor Qnisifor Ghibu-a editat colecţia de studii şi documente privitoare la p'olitiea religioasă a României în­ tregite. guistice ale romanităţii cu ramura ei cea mai răsăriteană. Muzeul Limbii Române a publicat întâile hărţi ale Atlasului Linguistic Român.ш 3. Institutul de Psihologie: FI. Prof. la Kopenhaga în 29 August. care va complecta Atlasele Lin. 2. Roumains sur les autres peuples de Roumanie et sur les peuples voisins (44 pag. profesor Sextil Puşcariu maiîntâi în şedinţa solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936. (yol. CEacultatea de Litere: 1. Ştefănescu-Goahgă. Conferenţiar de Dialectologie şi Emil Petrovici. 5. pro­ fesor suplinitor de filologie slavă. Naum. A. 200 p.). Rusu: a) Essai sur la creation artistique. Gupeea. I . 1936. şi se lucrează la Muzeul' Limbii Române sub conducerea dlui Profesor Sextil Puşcariu. A. A.. e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de d-nii Se­ ver Pop. sub> al cărei patronaj se publică lucrarea. Iti afară de Institut. asitent: Orientarea profesională a anormalilor^ 3. Aceasta mare operă ştiinţifică cu care se poate mândri Universitatea noastră.. Coriolan Petran. Todoran: Teste colective verbale pen­ tru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). şi în faţa străinătăţii într'o comunicare făcută la al IV-lea Congres Internaţional de Linguistică. A. Profesor Th. prezidată de Majestatea Sa Regele Carol al Il-lea. Editura Institutului de Psiho­ logie. 4. doilea volum. Horaţiu (54 pagini). Roşea şi S. Conferenţiar Nicolae BărBulescur a) Curs de fizică medicală. din care acum este sub tipar al. Influence de l'art populaire des. 8°. în editura» Universităţii). Instabi­ litatea emotivă. L.

Profesor Al. menţionăm apariţia la Paris în Septemvrie 1935 a lucrării Mission scientifique de lOmo. In colecţia „Lucrările Institu­ itului de Speologie" a apărut Tomul VII. o schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic al rocelor acestei regiuni. TX--a. fasc. 5. Ioan Lupaş. Buna reputaţie internaţională a acestei instituţii s'a con­ firmat. Demetrescu) âu publicat nouă manuale de ştiin­ ţe naturale. cu prilejul terminării monumentalei clădiri a Muzeului Botanic. D. Bogăţiile miniere ale mun­ ţilor apuseni (în Biblioteca Astrei Sibiu). 2 planşe). Tot ca făcând parte din bogata activitate ştiinţifică a aces­ tui Institut. 1. supl. 4. Volum scris în colaborare cu Dnii G. 6. (XVI + 332 pagini. Prof. Turpain. Augustin Roth. Rădulescu (în cola­ borare cu M. Maior. Zapletalek) la studii botanice de specializare de un an. Profesor BCU Cluj / Centralredactat şi publicat în colabo­ G. Paris 1935. şi în acest an prin trimiterea unui bursier al Statului Cehoslovac (Dr. Constantin Sudeţeanu.: a) Istoria Românilor ed. Profesor Petre Sergescu. A. D-nii Profesori Al. Brunold. un curs de lucrări practice de fizică şi chimie alcătuit conform programei cla­ mei a VIII-a secundare (594 pagini). . 298 figuri. Profesor Victor Stanciu. 1. şef de lucrări. are în curs de publicare o lucrare cu titlu „Probleme de fizică modernă" (partea IlI-a teoria relativităţii). Institutul de Speologie. Grumbaoh. Prof. Borza şi D. 7. Dima a University Library Cluj rare cu d.w îfi. Bouligand. 3. b) . Acest fascicol conţine şi itinerarul mi­ siunii. L'evolution des Sciences Mathematiques et Physiques. fizică şi chimie pentru Învăţământul secundar. Durkheim şi Doc­ trina Şcoâlei sociologice franceze (21D pagini). 7. 2. Facultatea de Ştiinţe. GeologieAnthropologie. Profesor A.Ursprung und Entvicklung der "bedeutendsten Korifessionellen Mibderheiten in Bumânien. Borza a publicat un volum jubilar ăl „Bu­ letinului Grădinii şi Muzeului Botanic". Tome I.

Riegler pentru lucrarea sa cu titlul: Derivaţia urinelor în chirurgiev .8. 10. Minea Ioan. 2.. şef de lucrări V. GYNECOLO­ GIE ŞI OBSTETRICA". Tom. a puMieat Flora plîoeenieă dela Borsec în editura Universităţii. VIII. 3. V I . XVII. a publicat fascicolele 62 şi 63. Ţeposu a fost reales preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale. Domnii profesori Teodor Capidan şi G. care ţine şedinţe lunare. Tom. Racoviţă. Clujul Medical. University Library Cluj 3.Biospeologica. 6. Sofronie a fost ales membru în co­ misia de examinare a candidaţilor la gradul de ataşat de Le­ gaţie de sub preşedinţia d-lui N.. Revista Muzeului Geologic-Mineralogic. Grădinescu. 4. XV. la care colaborează diferite perso­ nalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate. Revista are aspectul şi nivelul revistelor internaţionale de specialitate. La această revistă au colaborat până acum 7 personali­ BCU Cluj / Central tăţi ştiinţifice din străinătate. Marian a publicat lucrarea „Sur un appareil simple pour la mesure des points de Curie a basses temperatures (în colaborare cu R. V I L 9. Cristea Grigoriu. în cari se fac comunicări de lucrări ori­ ginale şi editează revista „ENDOCRINOLOGIE. de Ştiinţe. DECORAŢII. Titulescu. 5. 11. Revistă internaţională sub direcţia d-lui profesor Emil G. Spacu au fost aleşi membri activi ai Academiei Române. Profesorul Dr. PREM1L 1. Gynecologie şi Obstetrică. Tom. Tom. VIII. Docent E. PERIODICE. IV. Buletin eugenie şi biopolitie Tom. III. A. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic. D.. V. Stomatologia. profesor G. Pop. Tom. 1. D . Michail etc. Dacoromania. D. 2. au fondat Societatea de Endocrinologie. Anuarul Institutului de Istorie Naţională Tom. D-Sa a obţinut premiul doctor M. 9. Buletinul Soc. Mathematica. Forrer Strasbourg). DISTINCŢII. 8. Tom. împreună cu profesorii Dr. D. prof. 7. XII.

2. D. Nicolae Drăganu a fost distins cu „Legiunea de onoare" în gradul de ofiţer. D. Cavaler pentru Ştiinţă. D. prof. Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repetate ori în discu­ ţii. L. şi Lyon. P. a răspuns totdeodată invita­ ţiei Facultăţii de Ştiinţe din Paris unde a ţinut câteva pre­ legeri cu titluri:: „Commentaires sur quelques problemes transformistes". şi a fost ales membru activ al Academiei de Ştiinţe. . Dumitru a fost decorat cu or­ dinul Coroana României în gradul de Cavaler. în şe­ dinţa de închidere Dsa a fost ales cu unanimitate membru în unul din cele trei locuri vacante din C. 6. Sergescu a fost decorat cu Meritul Cul­ tural. La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga. D-Sa a fost numit „colaborator de onoare" la Revista de Ciencias a Universităţei din Lima (Peru). RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTERUNIVERSITARE BCU Cluj A ) Profesorii noştri/ Central University Library Cluj în străinătate: 1. Profesor P. şi Sextil Puşcariu. Bordeaux. care s'a ţinut în zilele de 27 August până la 1 Septem­ vrie. 9. prof. Aceaş decoraţie s'a conferit şi d-lui Gheorghe Călugăreanu conferenţiar. care a fost unul din cei patru preşe­ dinţi ai congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes — Paris. profesor Ionescu V. 7. 3. 5. Valeriu Bologa a fost ales membru titular al secţiei Astrei. Profesor Emil G. împlinind misiunea de profesor de schimb în Franţa. profesor Victor Cădere învitat oficial în aceeaş ca­ litate a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris şi la Universităţile din Lille. Confe­ rinţele şi comunicările D-sale se publică intr'o lucrare cu titlul „Questions juridiques et diplomatiques roumaines". D. (Comitetul internaţional permanent al linguiştilor). docent Emil Pop a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. care a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe. D. Kretschmern-Viena şi Pedersen-Copenhaga). Racoviţă. D. V.VII 4. D. 8. I.

Dsa a vorbit în Februarie 1936 la Centru Internaţional de sinteză din . G. profesor Emil Panaitescu. unde a făcut comunicări mult apreciate. în colaborare cu d. Danicico. D-nia Sa. D. a făcut în Ianuarie 1936 lecţii despre cercetările recente în teoria ecuaţiilor. Au participat ca membrii al Academiei profesorii Reymond (Lausanne). Iuliu Haţieganu a participat în luna August 1936 la Congresul internaţional de medicină sportivă. D. 6. profesor Coriolan Petranu a participat la Congre­ sul Internaţional de Istoria Artei din Elveţia. 7. D. la al XXIX-lea Congres istoric sub Alpin (6-8 Sept. profesor E. 1936). D.Cluj / Central University Library Cluj şi Greenwood (Londra). b) O Conferinţă la Ravenna cu titlul La chiesa Prineipesca di Curtea de Argeş in România. profesor Ţe­ posu a prezentat o lucrare asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale. profesor Giandomenico Serra a desvoltat o comu­ nicare cu titlul La centuriazione romana in Piemonte. 10. a făcut. D. N. ca invitat: a) O conferinţă cu titlul Le strade romane nella Româ­ nia. s'a interesat cu aceasta ocazie despre educaţia fizică în general şi în spe­ cial de educaţia fizică în Universitate. 8. Dr. A. 9. Hăngănuţ a luat parte în luna Septemvrie 1936 la Congresul de radiologie dela Viena. ţinut cu ocazia Olimpiadei la Berlin. Acade­ mia Internaţională de Istoria Ştiinţelor şi-a ţinut în 10 şi 11 Aprilie 1936 seziunea VIII-a în Cluj în localul Universităţii noastre. (31 August — 9 Septemvrie) unde a făcut o comunicare cu titlul „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst". La invitarea profesorilor Sergescu şi Bologa. Racoviţă. profesor Dr. Aldo Mieii secretarul perpetu al aces­ BCU Singh (Galcuta) Ubrich (Praga) tei Academiei. profesor P. la Instituto di Studi Romani. Ţeposu a luat parte la Congresul al Vlea român de Chirurgie şi de Urologie. Dsa a reprezentat şi Universitatea noastră la serbările dela Roma. profesor E. d. D.VIII 4. Sergescu invitat a treia oară la Institu­ tul de înalte Studii din Belgia. cum şi membrii grupului român de Istoria ştiinţelor. La Hongresul al XXXV-lea al Asociaţiei franceze de Urologie. I. D. Şedinţele au fost prezidate de d. 5.

STUDENŢI. 1935). profesor Aldo Mieii a făcut. W . oaspeţii acestei Universităţi D. profesor A. D. Henri Bonnet. D. D. Seara a avut loc o recepţie în cinstea oaspeţilor. D. Reymond dela Universitatea din Lausanne a făcut o conferinţă despre Ştiinţele raţionale şi ştiin­ ţele oculte în antichitate. 6. In cursul anului şcolar 1935/36 s'au înscris în Univer­ sitatea noastră 3691 studenţi. directorul Institutului Internaţional de cooperaţia intelectuală din Paris însoţit de Doamna. profesor de filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o conferinţă cu titlul Une etimologie celebre et les Central University Library Cluj făcut şi o BCU Cluj / lois phonetiques. 7. membru al Academiei de Medicină a Franţei şi profesor la Facultatea de Medicină din Paris a ţinut la Facultatea de Medicină două conferinţe cu titlul „Les scepticemies â microbesl anaerobes (22 şi 23 Noembrie 1935). Viggo Broendal. 3. VI. Bonnet a ţinut o conferinţă cu titlul „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la Societe des Nations". cu această ocazie d. Bompiani dela Universitatea din Roma a făcut o conferinţă despre Geometria proectivă diferenţială (Mai 1936).15% Pe Facultăţi studenţii au fost repartizaţi în modul ur­ mător: . 2. Blaschke profesor la Universitatea din Hamburg a făcut cursuri despre Geometrie integrală (Nov. iar în Aula Universităţii a ţinut o conferinţă pentru public cu titlul „ L e sel en Medecine". au fost oaspeţii Universităţii noastre în ziua de 11 Martie 1936. dintre care 3021 stndenţd 670 studente în procente 81J85% în procente 18. 4. D. A. Lemierre. ca invitat al Facultăţii de Medicină o conferinţă despre ştiinţa arabă. (Aprilie 1936). profesor E. -B) Savanţi şi universitari străini. (Aprilie 1936). 5. D.IX Paris şi la Societatea Matematică Belgiană din Bruxelles des­ pre matematica din veacul al XVII-lea. Dsa a comunicare în cadrul Muzeului limbii române.

.51% 25.90% 15. TITLURI ŞI DIPLOME: In cursul acestui an şcolar Universitatea a acordat 497 titluri de licenţăBCU442 titluri de doctori. de Drept .00% După originea etnică repartiţia studenţilor ia aspectul următor: Români 2388 în procente 64. 128 la Fac. . de Ştiinţe .15% 100. de Medicină de Litere . . .70% Maghiari . dupăcum urmează: şi Cluj / Central University Library Cluj Licenţiaţi: 359 la Fac. Fac. 61 în procente 1. . dintre care 5 băeţi 1 fete . . Total: 1714 820 277 210 "3021 113 136 293 128 670 1827 956 570 338 369Î 49.10% Alte naţionalităţi . . de Medicină . 58 la Fac. Fac. de Ştiinţe . 80 la Fac. . .77% Evrei 361 în procente 9.X băeţi fete total In procente- La La La La Fac. de Stat). . 693 în procente 18. . de Litere şi Fii. . de Drept. — dintre care 286 băeţi. . dintre care 114 băeţi 14 fete 3 la Fac. 19 fete (121 doctori în Drept şi 184 doctori în Şt. . . . Dintre aceştia: 322 români 101 maghiari 30 germani 42 evrei 1 francez 1 cehoslovac dintre cari 328 băeţi 31 fete dintre cari 28 băeţi 52 fete dintre cari 26 băeţi 32 fete > Doctori: 305 la Fac.44% 9. de Ştiinţe.78% Germani 188 în procente 5. dintre care 3 băeţi — fete 6 la Fac. . Fac.65% VII. de Litere. de Drept.

7 în procente 0. Valoarea acestor lucrări în sumă de lei 163. Spre a înlătura un neajuns de mult simţit la Biblioteca noastră. BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ Această bogată Instituţie căreia i s'au făcut în ultimii ani multe şi importante îmbunătăţiri. 3. In acest scop s'au făcut următoarele lucrări: 1. 4. dintre cei lipsiţi de mijloace .005 s'a aco­ perit din taxele de bibliotecă ale Facultăţilor.XI Dintre aceştia sunt: 254 români 63 maghiari 99 evrei 21 germani 3 ucranieni 1 bulgar 1 cehoslovac In total în cursul anului şcolar 193536 Universitatea a acordat titlu de doctor sau licenţiat la un număr de 939 de candidaţi (790 băeţi 143 fete). Pentru ducerea la bun sfârşit a muncii grele şi de lungă durată. Instalarea unui telefon intern cu 11 posturi. Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice. 2.34% Maghiari 164 îni procente 17. După ridicarea şi mobilarea unui nou etaj care soluţionează astfel defenitiv chestiunea sălilor.10% Germani 51 în procente 5. ne-a preocupat chestiunea modernizării utilajului tehnic.74% Total:~939~în procente 100700%~ BCU Cluj / Central University Library Cluj IX. s'a luat măsuri de confecţionarea unui catalog topo­ grafic.46% Evrei 141 în procente 15.76% Alte naţionalităţi . Procurarea a 21 aparate noui de stins incendiu. . am luat măsuri de recrutarea pe cale de con­ curs a 12 studenţi practicanţi. Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pentru cărţi. a fost şi anul acesta obiec­ tul unei griji speciale din partea noastră. Dintre aceştia: Români 576 în procente 61. .

493 lei acordată ca ajutor individual unor studenţi. asigurându-i-se toate mijloacele pentru buna lui funcţionare. La catalogul alfabetic s'a catalogat 8384 opere în 11. care funcţiona la Rectorat din anul 1928.265 volume. cu o bibliotecă de specialitate. La Sanatorul Colibiţa unde Universitatea noastră a ame­ najat un pavilion s'au trimis 32 studenţi pentru care s'au . N-rul cetitorilor în acest an a fost de 67.652 consultaţii.183 lei.196 cititori. ea numărând as­ tăzi 10. Regulamentul Oficiului a fost aprobat de Senat. In acest fel sperăm ca lucrarea să se termine în anul 1940.222 volume. Ca activitate desvoltată în cadrul acestui Oficiu rezu­ măm următoarele: Serviciul de informaţii şi documentare. OFICIUL UNIVERSITAR Această nouă creaţie destinată a soluţiona multe din pro­ blemele vieţii studenţeşti. Asistenţa medicală a studenţilor.XII cu examene în regulă. a fost anul acesta instalată în lo­ calul din clădirea centrală a Universităţiţi. Colecţiile Bibliotecii au crescut anul acesta 18. în care intră şi suma de 14.558 fişe. Dis­ pensarul antituberculos a examinat 652 studenţi. BCU Cluj / Central University Library Cluj X. In acest an au fost în­ trebaţi şi ospitalizaţi gratuit în Clinici un număr de 226 stu­ denţi dela toate facultăţile. La catalogul pe materii s'au clasat şi împărţit în acest an.822 dintre care 59. pentru care s'au făcut 31. iar cel dermatoveneric 1274 studenţi cu un număr de 15. S'au consultat în total 79557 opere în 91440 volume. pentru care s'a achitat din fondul aparţinător. iar 7865 alte categorii.909 bucăţi. iar numărul cărţilor a sporit cu 1091 volume.046 fişe. apărute între anii 1920—1935. cu scriere frumoasă şi cunoştinţe de limbi străini. iar personalul încadrat prin buget conform acestui regulament. Tot în acest an s'a organizat o expoziţie consacrată publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiin­ ţific ajutător al Universităţii. suma de 313. 13. Biblioteca populară a fost cercetată dej 31.957 studenţi.

14 saşi (şi şvabi). plus o subvenţie de 15. casină.921 lei. In căminul V. ea a funcţionat şi anul acesta în localul Cercului Militar. fii de plugari (35 din 62). suma de 20. având la dispoziţie admirabilul parc sportiv unde se pot face toate genurile educaţiei fizice.XIII* plătit 59. învăţători şi funcţionari. au fost adăpostiţi în medie 110 studenţi. dar merituoşi. a fi de un real folos pentru studenţi. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cele trei căminuri. CĂMINURILE ŞI CANTINA. XI. s'au dovedit şi anul acesta. care a funcţionat la Rectorat şi a cons­ tat în verificarea cererilor şi distribuţia de ajutor. O altă categorie de studenţi a fost trimisă la mjare. Asistenţa socială. ei găsesc în aceste cămine nu numai o îngrijire părintească ci un confort bogat (biblio­ tecă. Cantina studenţească a servit masa unui număr de stu­ denţi care a variat între 250 şi 300 lunar. dej preoţi. Rabeş. In Căminul studentelor au fost adăpostite 131-studentele dela toate facultăţile. care a funcţionat numai cu lo­ cuinţe. şi gradul de şef de lucrări"). pentru care s'a achitat. . iar resul sol­ vente. recrutaţi dintre studenţii săraci.000 lei. Tot în acest an s'a votat şi publicat statutul educaţiei fi­ zice a cărei activitate este din ce în ce mai rodnică.400 din fondul de asistenţă socială. dintre care 184 români. ca şi până acum. dintre care 31 bursiere. bine înzestrate şi puse sub controlul unei comisii. din acelaş fond. 13 maghiari şi 7 bulgari. pentru iniţierea cărora s'a creiat şi un post de maestru de educaţie fizică (încadrat mai târziu cu titlul de „director". Până la instalarea ei în noul local din Colegiul Academic. Anul aces­ ta s'au distribuit ajutoare individuale în sumă de lei 169. bae. Dintre aceştia 62 au fost bursieri. Asistenţa psihologică în cadrul căreia s'a publicat un volum de „îndrumări Universitare". etc).344. Astfel în Căminul Avram Iancu au fost adăpostiţi anul acesta un număr de 218 studenţi.

Prevăzută/ Central University Library învăţământului de art. secţia de legătorie. B) Lucrări ştiinţifice. Eugeniu Speranţia şi Flora Pliocenică dela Borsec de Docent Emil Pop. dintr'un Consiliu care încorporează câte doi delegaţi dela fiecare fa­ cultate. cartonaje şi înpânzire. Din cel dintâi s'a publicat anul acesta Cursul de fizică medicală al D-lui Conferenţiar Bărbulescu. O nouă instituţie care a luat fiinţă anul acesta este Ate­ lierul Central.950 lei. * '*' * Aceasta sunt. secţia aparatelor şi instrumente­ lor de preciziune. această instituţie e condusă de o comisie com­ pusă din câte un delegat dela fiecare facultate. Din fondul C) s'au distribuit periodicelor universitare subvenţii în sumă de 182. sumar expuse. 3. dispune de trei fon­ duri: A ) Manuale didactice. subt preşedinţia D-lui Prorector. în noua lui organizarea. Ea are deocamdată următoa­ rele secţii: 1. rezultând astfel foarte mari economii. Din cel de al doilea s'au publicat următoarele două lucrări: Principii fundamentale de filosofic juridică de prof. Rezumate în ordinea capitolelor ce formează acest anuar. condus. datele mai de seamă care formează activitatea Universităţii noastre în acest an şcolar. 4. XIII. au fost excutate în regie de personalul tehnic al acestui atelier. aceste date nu servesc decât ca o înfăţişare de ansamblu a unei bogate activităţi ale cărei amănunte se pot vedea în cele •ce urmează. secţia de reparaţie şi întreţinere a edificelor şi a instalaţiilor interioare. având ca di­ rector un profesor universitar. C) Perio­ dice. OFICIUL DE EDITURĂ Acest Oficiu. 81 din legea Cluj BCU Cluj universitar. 2. numărul manua­ lelor publicate din acest post fiind până acum de 14. RECTOR FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ . ATELIERUL CENTRAL.XIV XII. Rostul şi utilitatea acestei instituţii s'a afirmat de de­ plin de pe acum: o mare partel din lucrările care până acum se executau de diferite anteprize. secţia mecanicilor speciali ai institutelor.

0 0 I O oo to to R R R R R R R R R R R R R R R Filosofie o o o o o o o o o o o o o o o Filologie clas. p _ o» o to 4 Total Maghiari Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept U J <o 0 0 . Şt. Şt. M a t . to Geogr. Şt.Doctorat Licenţă Ol O S Felul Drept t i t l u Ini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 232 <o o» Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. nat. Geogr. St. Ist. n n n n n n n n n n n n n n n — Fizică mat. Istorie Geogr. nat. naturale Fizico-Chim. Istorie Facultatea đe Litere _ to to Matematici Facultatea de Ştiinţe Geogr. p tO to Filosofie Filologie clas. Filologie mod. naturale i i i i i i i i i i i i i i i ^ Ol Fizico-chimice BCU Cluj / Central University Library Cluj io to IO O) IO *»• co to Total Români Drept Ştiinţe de Stat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Facultatea de Drept Facultatea de M e d . Filologie mod. Istorie Chimie Matematici o co Ol Oi Facultatea de Litere m m m m m m m m m m m m m m m â â â â â â â â â â â â â â â Facultatea de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe — <o Geogr.

w Filologie mod. naturale Geogr. to -a з N. Total Francezi Ştiinţe de Stat Facultatea de drept |Ucrainieni Total Ucrainieni TOTAL GENERAL to . B »9 B c I—- _ a» «o co o» os o Total Germani Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. — 2.Facultatea de M e d . 4 9» 1 Slovaci Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept O 4 Total Slovaci Filologia mod. Ist. Fitotegie « i e d . Facultatea de Litere w *. Istorie Facultatea Ho L i t e r e - itf ec <o to BCU Cluj / Central University Library Cluj Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept te Total Evrei B a Total Bulgari Drept 1 . to IO OJ С Л С Л to Filosofie w »0B Facultatea de Litere Facultatea de Ştiinţe -fc. w p < "i o SL era »- Filologie clas. Istorie Şt.

de Litere Fac. de Med. de Ştiinţe Fac. de Drept TOTFSL 277 293 2 0 6 118 101 BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 4 13 10 33 388 19 210 128 114 80 67 40 17 221 22 25 20 21 10 820 136 421 157 90 48 29 202 483 489 56 53 69 29 10 25 14 1714 113 696 588 224 137 42 29 111 1 3 5 5 121 63 143 53 10 13 40 4 302! 670:1437 943 4 8 2 2 9 3 118 55 363 2 4 4 7 3 7 3 167 254 166 50 1 24 31 3 94 12 13 18 I I ») După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii ermani 1 3 olciova Numirea Facultăţii . Fac.înscrieri Numărul ÎNSCR. DUPĂ SEX După religie România 1-1 D u p ă 6 O ţ a r a a igoslavi olonia de n a ş t e r e a O O Oi •E O O u «-a S£ lo 68 ustria Itenia a c a 38 a a ea Cehoslov a a 3 I « O <a 47 23 23 0 0 A tc O S= a I_ IL. CC C O 3 O O Fac.

i! E c S K F.jF. Maced. B.I B 1 275 Ф «c 159 173 33 19 79 Ş5 1 1 — — 1 1 6 - 103 99 16 4 75 3— io 3 13 4 — 210 — — 5 — — 460 97 42 6 104 3 187 15 15 3 1 1 2 — — — 1— 1 1 3 — 2 1 1 — 2 — 807 — — 10 1229 68 67 13 1 8 21 1 — i 95 14 4 — 4 1 1 — 3 — 2 1— - — 1 1 1 1 — 1— 1 - 1711 lj ij 1 2?j 1 1951 437 158 3 0 5 7 6 lf77 7 63 20 3 7J298 1 4 3 2 3003 . B.IF B. i F.S t a t i s t i c a i) lor la Universitatea din Clnj. ! F. B. B.lF.JF. Germani Români o 0 r igioea e Englezi t 1 i că 1 Ucrainieni Belgieni Cehosl. B.IF. B.jF.F. i|F. B• i F. B.JF.IF B.|F. B . pe anul şcolar 1935—36 D U p î -Maghiari.|F — — — 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj 4 3 30 B. B. B. B. llalieni '5 Greci Ucraina ilveţia Ruşi Evrei a 'S a C e XI 1) E a "tr> J3 Cî 3 "> 'tn O Bulgari Francezi 'E tu IC 6 K 1 B.

F . B .— 1 — 1 210 123 338 26 32 5 807 131 — 1 — ——— ii 1 — 2 1 1 —— -1 956 — —1 1 4 14 711 113 1827 328 31 2 8 6 19 3003 664 2 1 1 12 1 2 1 1 1 1 3691 382 115 4 0 8 34 . i F. 1 Jugoslavi o B . !F F. F . F. j F . B . B. 3 F. B . B . 52 Poloni 'П to «j a K в 275 1 B . F . F . | F . 292 - 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj —— — 570 28 — 1 — — ——— — — . Italieni "o Declaraţi în cursul anului Licenţiaţij Doctori B. B . B . | F .calul înecriterilor D u p Maghiari Români Englezi ă Belgieni c e t ă ţ e n i e Bulgari Cehosl. B .

Fac. | F . B . o r i g i n e ћ c o o O e t n i c ă Dnpft cetăţenie m iova litari ort. 3 4 6 24 4 82 19 1599 117 1719 >) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii . 511 46 1 5 3 177 85 55 30 50 427 13 18 48 17 11 2 - 301 29 28 138 44 511 46 — 557 1602 117 639 567 2 1 2 132 42 2 6 101 1 2 8 1 56 5 5 134 63 26 24 12 15 34 10 1124 72 42 . B. j F 16 B. B . I F.jF. 1 - m OH DIU Î s а 4 la jj t- u s (Q O o 6 8 3 354 B . . : F . p e a n u l şcolir 1935—36 Mumărul înscr. 26 o " 5 B. j F. dupđ sex Dnpă religie D u p ă România ţ a r a de n a ş t e r e D u p ă c «o E o ce B. 328 26 163 1 2 9 29 14 1 14 248 19 14 24 20 BCU Cluj / Central University Library Cluj 269 242 SOS 16 1 3 4 121 33 14 11 223 13 28 18 II 48 305 16 321 458 29 189 140 85 49 11 26 383 11 18 34 312 16 117 21 457 29 487 IV. J3 •c " 5 ea IU B 326 o CC a o B. III.de Drept Пп. o a O) o o E o tormaj Numirea Facultăţii u T V ev w c a a w p o E F.S t a t i s t i c a i) înscrierilor l a Facultatea de Drept a Universităţii d i n Cluj. 43 E I F. I. H.IF.

— — — —— — 1 107 20 —— 3 — 1 1 . dupđ sex După religie România 1 gregorian rom. 1 D tc 1 3 a ca C O iu ! F . Ol Ruşi Ц o S B. F . F. ÎL.—— . Ivini xe «T 23 ti U_ 13 o o O uT o> 71 uT <u« u U L 6 c > Oi c a — 1 u.o '53 'S> ij ca a а 1 O! B. B .1 58 18 2 1 13 3 -— 1 — 38 — 29 8 110 31 141 107 20 43 23 10 8 4 3 36 74 9 8 8 7 6 4 i 1 — 2 1 3 2 127 30 l 65 33 12 11 6 2 28 — 1 1 83 24 9 19 8 4 — з|Ј — 1 - 55 10 3 — 18 2 — - 7 . IV. 69 ! F . o a C*3 59 -u< a c a O V) P 33 O 6 CQ o 23 > o u a ca recia A Polonia UI 3 . 3 F. cat.Statistica») înscrierilor la Faenltatea de Medicină a Universităţii din Cluj. B . 6 14 UI UI V. F 3 29 I. pe anul şcolar 1935-36 tiumănil inscr. 'C O ulgaria :hoslov merica ormaţi ngaria jldova aštria aeliţi tenia veţia itari ort. B. . B . B . VI. 141 21 21 2 31 1 1 16 10 î 5 2 3 15 1 — — — — = _ 3 H 154 —— 15 — 2 — -— 1 129 12 12 164 37 101 28 23 8 7 33 — — 81 40 22 15 12 8 BCU Cluj / Central University1 Library Cluj 4 l î - — - 10 1 -- 101 28 9 21 3 146 24 88 26 12 7 7 1 29 89 30 13 11 10 6 5 1 — 4 i 1 1 -— 1 — 30 26 3 -— — —— 164 37 -— — — 201 96 17 6 17 4 — — — 3 —— —— — -— — 146 24 1 170 110 31 58 18 7 8 1 3 46 — —— 60 21 8 15 15 5 6 1 1 1 5 — — 15 — i — — — . alnl în o Evrei A n i i 3 'N a o ierilor u o 127 157 950 . F. itenia şi brogea D u p ă ţ a r o a goslavi а đ e n « 8 t e r e Români irmania D u p ă c o 9 Г i 8' i ne •c Bulgc Л e t n i c ă Onpă cetăţenie 'S u E C '5 Cehi E o a B F. V. F . F . II.— —— 127 30 — 795 15S 426 149 85 48 27 10 2 0 3 446 157 66 84 62 32 H 4 6 1 25 6 12 5 40 5 106 - 15 3 16 2 7 1 — 2 — - 1 783 1 5 4 12 >) D u p i datele facultăţii. 14 jgi UI 2 1 "3 £3 B. B. B . III.2 i 1 l | 4 5 4 101 6 = 1 — — 17 2 .

unitari Banat Total S 1 0 5 «o a 23 0 u 3 23 •c -»-» tn a K '5> 3 S£ O) 1 I. II. reformaţi Muntenia şi Dobrogea D n P ă ţ a r a 0 d e Ungaria n а ş t er Qermania j Cehoslovi A n i i Băeţi Pete Jugoslavi Moldova n cvang. după sex I O a CJ După religie România rom.Staţia î n s c r i e r i l o r l a F a c u l t a t e a de L i t e r e a Unii 1 fiumâral înscr. IV.— — — 1 1 1 — - — 1 28 1 23 5 5 4 - HI i 21 5 1 3 4 — 4 1 — 4 7J 270 302 21o|l21 98 68 34 8 33 5 2I 394 36 25 37 25 3 7 ' ) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii 7 1 18 1 | 2 . doctorat Total 9 Ш 6 60 80 87 41 43 31 20 12 3 13 207 139 1 9 1 12 — 2 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj 1 6 1 1 1 0 97 1 5 1 5 3 7 1 0 4 0 4 3 1 1 — 1 — 1 4 — — 32 31 1 — 1 2 4 1 2 — 3 — — 7 87 50 3 28 21 13 2 6 1 1 4 3 7 7 i 71 9 1 6 7 7 9 5 — 5 1 1 2 J 21 1 1 7 2 2 3 2 -- Grecia Si s» §« > 0 Polonia izraeliţi Oltenia « — 1 — 6 3 — — — 3 — — . cat. III.

B F.1 572 . B .12 0 7 140 9 3 1 0 21 4 —BCU Cluj — — — University Library Cluj5 9 — / Central 1 31 0 1 — 9 6 I U 11 1 1 79 2— — 1 1 32 44 7 23 20 —— 1 —— 1 —— i — — 2 8- - 60 80 60 1 140 — 159 33 50 12 26 19 1— — 2 5 —— 72 87 72 85 159 . t î c a i) ereităţii din Cluj.1— - . 1 F. 61 ! F 67 B. B !F.. pe anul şcolar 1935—36 e 1 Români Dup German i ă Maghiari o r i ş i n e » Jugoslavi Francezi e t n i c ă 1 Englezi Bulgari 'c Total După cetăţenie Maghiari Jugoslavi Belgieni Englezi aiul înscri erllorj merica Ruşi Evrei K c 2 _a 'io Total dia a B E 0 F. 8 22 1 F. F ... F. B . F. F. B . B . _c 1 B. ! F. If. B . F .. B. B . F. B. 0 207 .—— — I 27 — — HI 18 — 28 6 1 — •64 — — 1— 2 -— 1 92 4 1— 28 1 1 28 lt 39 5 1 152I 1 5 2 7J 179 26 81 — 5 1 - 270 302 269 299 1. B .— — — 8 8 2 1 10 2 4 3 14 13 14 13 — . B.

ort. după sex Anii . B. După religie După ţara de naştere Români a D u p ă j Roma '5 Bulgaria merica o r 1 П s o i n e а e t Evrei n 1 Că • După cetăţenie • u Cehoslovi o Qermi Transilvan. B. B. B. III. B. !F. 53 35 30 20 17 15 2 1 з| 61 5 6 6 4 4 — 6 30 23 3 3 19 7 — 1 2 — —— — î 2 1 53 35 Total 203 135 115 78 67 42 13 6 17 215 22 26 26 19 11 3 a| l 100 98 14 6 76 22 i! ' ) După datele facultăţii. ' 2 l В 15 F. ! F. 4 19 Preparator I. • F. i F. F. B J F . şi pdrţileei raeliţi î itari Băeţi Pete s 4 u a o Itenia "a "o oldova u 7 O) o i-i E c V 52 a c a a S u > 1 3 N |S î O 1 % < o a e D (K 5> 3 a 3 o E a c 1 B. 46 46 39 23 14 8 2 4 55 7 7 7 5 2 — - 26 38 1 1 16 5 — 2 59 37 26 23 23 12 6 2 4 60 7 6 10 3 — 1 1 19 29 7 1 28 5 — — — I 3 1 -——— 1 1 1 46 46 59 37 IV. 10 i F. - II 6 — 203 135 338 talul în 43 92 96 88 formaţi Polon « z OD lerilorl u . pe anul şcolar 1935—36 Mumărul înscr. 15 4 5 — 7 1 1 12 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2 6 3 3 — 4 — — — — 1 — 1 4 — — 4 — 5 i — — —— 1 30 13 15 6 8 2 — 2 5 27 5 2 2 1 2 3 15 6 2 9 —— 1 — — 2 —— 30 13 II.S t a t i s t i c a ») înscrierilor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cluj.

000 crotire al Minist.400 89.280 24.000 „ clădirilor 12.419. gurilor canal 80.600 .500.876 In sumă: Diferite încasări: Taxa de îngrijire către Stat Salariile meseriaşilor „ personal.048 42.799 1.949 79. I I I .000 668.154.000 390.946 nici.456 4.302 28.472 1.338 24.400 89.00C 1.798 28.154.286. Radiologie.U0U 12.79S 1.472 1.000 62.594 87.000 Ingrij.020 790.839.608 34.000 62.799 1.312.000 180.000 500.000 îngrijirea parcurilor 130.843 3. III. bol­ 300.930 42.620 28.080. 567.930 180.959 28. In sumă: Diferite cheltueli: Taxa de îngrijire către Stat Salariile Meseriaşilor „ Person.548 349.392 17.25C 57.250 57.600 73.608 34.500.987 396.050.847 645.520 280.154.725 747. încălzi­ tul Institutului de Anatomie.559 15.000 Taxe comunale şi 100.28C 24.000 Luminat: Curent elect.000 .385 235.000 645.500 790.280.019.210 324.559 15.00C 89.748 8.946 Repararea şi vopsirea Far­ 50.30U.000 150.020 592.655 27.807.38в. Sanator Onorar medical Cl. 1936) Venituri Proiectul de buget S'a tncaiat Rest de încasat Intrate In total Cheltueli.31C 2.000 38.110 blioteca Universităţii Contravaloarea curentului electric furnizat Institutului 100.008. Sala de Operaţie F ond special pt.000 nitare şi de ocrotire — Din taxele ce încasează Ad-tia dela bolnavii internaţi în Cli­ 6.001 20.200 735.834 46.807.987 396.901 — 8.019.798 145.000 357.853 931961 5.725 747.312.000 400.500 790. Ad-tiv „ surorilor â „ servitorilor | Taxa pt.000 de iChimie Vânzarea resturilor de mân­ care 1 Alimentaţia pt.495 586.000 la bolnavi Preţul de cost al medicamen­ telor eliberate de Farmacia Clinicilor personalului di­ dactic şi administrativ Uni­ 15.0O0.930 25839000 2fl.110 Transportul bolnavilor şi de­ 50.200 200. întreţinerea uzinelor 100.000 150.748 8. pentru ospitalizarei Taxe de ospitalizare pt.000 62. 150.620 15.265.911 193.302 28.600 1 73.392 17.444 100.001 20.220 4.000 26.748 8.405 164.100 „ spălătoriei 400.930 180.ooo 31.000 Repararea geamurilor 37.220 4. Diurne Prosectorului Investiţii întreţinerea localurilor Taxa reglementară Taxa unică Indemnizarea celor 50 ex­ terni şi zileri Confecţionarea fiolajului Far­ macia Contribuţie la diurna Inginer Ivaşcu Neprevăzute şi fondul de rul­ ment în care intră soldul din 31.520 286.5O0.420 675.839 6.310 852Ж 23.917 154.747 8. Muncii — Eventual din Bugetul Direcţiunei fondurilor speciale sa­ 1.901 — 8.21i Alim.847 645. 1936.496 31.048 42.000 ao.000. Psichiatr.523.500 790.280 Construirea unui gard — 10. Bucătar. Sanator Onorar medical Cl. Fiziologie şi Bi­ 504.000 30.484. materiale şi personalului Cheltueli prevăzute conform proiecta lui de bu get aprob Achitat In total Rest de achitat Angajat In total Subvenţie dela Ministerul Ins­ trucţiunii redus cu 10$ blo­ 15.903.59E cate Din Bugetul Direct.000 Cheltueli de birou BCU Cluj / Central University Library Cluj taxa de арз 1.154.200 10.000 „ Becuri electr.641. Buc. Dietetică încălzit 6.280 24.000 36. 200.000 „ Gaz aerian — 80.917 154.050. sala de operaţie Fond special pt.520 — „ scărilor — „ pivniţelor 286.020 592.OO0 Rufărie 3.520 casează dela bolnavi ' Taxa unică ce se încasează de 286.000 12. IV.000 Instrumente medicale 40.003 Repararea acoperişului 2.655 27. Ad-tiv „ Surorilor „ Servitorilor Taxa pt.006.000 200.280 24.000 19.000 38.000 30. 1935 pâDă la 31.484.641.188 73.834 51.760 6.200 735.0O0 Medicamente 19.666 5.000 Vechicole şi Furaje 600.860 Vopsirea spălătoriei 645.725 747.000 2.013 238.013 238.798 145.000.000 62.444 versitar Contravaloarea combustibi­ lului întrebuinţat pt. Cen­ trala.000 „ bucătării — 147.930 42.949 79.000 maciei 27. Psich.600 73. 25.000 30.000 Cheltueli de autopsii Diurne Comisia Clinic.405 164. Sanator şi Neurologică 7. 278.853 932.961 5.911 193. Fonduri­ lor speciale sanitare şi de o1.843 3.000 — navii Municipiului Cluj Taxa reglementară ce se în­ 400.000 36.000 600.260 87.000 plasări 20.799 1.725 747.419.02( 592.Despre Veniturile şl Cheltueli le pentrn exerciţiul 1935/1936 (dela 1.000 Repararea mobilierului 90.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->