Sunteți pe pagina 1din 196

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.

ro

Page 1 of 196

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile


Publicata pe site la data de 15 Ianuarie 2008

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile Publicat in BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 20 aprilie 1950 ART. 1 Pentru intarirea si dezvoltarea sectorului socialist in economia R.P.R; Pentru asigurarea unei bune gospodariri a fondului de locuinte supuse degradarii din cauza sabotajului marei burghezii si a exploatatorilor care detin un mare numar de imobile; Pentru a lua din mina exploatatorilor un important mijloc de exploatare; Se nationalizeaza imobilele prevazute in listele anexe, inregistrate la Cancelaria Consiliului de Ministri sub Nr. 543 din 14 Aprilie 1950, care fac parte integranta din prezentul decret si la a caror alcatuire s-a tinut seama de urmatoarele criterii: 1. Imobilele cladite care apartin fostilor industriasi, fostilor mosieri, fostilor bancheri, fostilor mari comercianti si celorlalte elemente ale marei burghezii. 2. Imobilele cladite care sint detinute de exploatatorii de locuinte. 3. Hotelurile cu intreg inventarul lor. 4. Imobilele in constructie, cladite in scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor, precum si materialele de constructie aferente oriunde s-ar afla depozitate. 5. Imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurului sau a razboiului, cladite in scop de exploatare si ai caror proprietari nu s-au ingrijit de repararea sau reconstructia lor. ART. 2 Nu intra in prevederile decretului de fata si nu se nationalizeaza imobilele proprietatea muncitorilor, functionarilor, micilor meseriasi, intelectualilor profesionisti si pensionarilor. ART. 3 Imobilele nationalizate trec in proprietatea Statului ca bunuri ale intregului popor, fara nici o despagubire si libere de orice sarcini sau drepturi reale de orice fel. ART. 4 Prin imobile in sensul prezentului decret se inteleg atit terenul cu constructiunile, cit si instalatiile aferente, cu intreg utilajul existent pentru intretinerea imobilului. ART. 5 Imobilele proprietatea sotului, sotiei sau copiilor minori se considera ca apartinind unui singur proprietar in ce priveste aplicatiunea prezentului decret. ART. 6 Prin efectul prezentului decret, Statul se substituie in toate drepturile fostilor proprietari. Locatarii cu orice titlu ai imobilelor nationalizate, inclusiv fostii proprietari care locuiesc in aceste imobile, devin din momentul nationalizarii, chiriasii Statului. ART. 7 Imobilele nationalizate prin efectul prezentului decret trec in administrarea Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al comunei pe al carei teritoriu se afla. ART. 8 Se pedepsesc cu 5-10 ani munca silnica si cu confiscarea averii, cei care vor vatama, distruge sau instraina, prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse nationalizarii, precum si cei care vor zadarnici sau vor incerca sa zadarniceasca nationalizarea prevazuta de prezentul decret. ART. 9 Infractiunile la prezentul decret se constata, se urmaresc si se judeca potrivit decretului Nr. 183 din 30 Aprilie 1949, pentru sanctionarea infractiunilor economice. ART. 10 Comitetele Provizorii ale Sfaturilor Populare vor ingriji ca drepturile Statului izvorind din prezentul decret, sa fie inscrise in formele prevazute de lege. ART. 11 Cu aplicarea prezentului decret se insarcineaza Comisia de Stat pentru Aplicarea Legii Sfaturilor Populare. ART. 12 Prezentul decret intra in vigoare pe data publicarii lui. Dat in Bucuresti la 19 Aprilie 1950. -----------------------1. Alcalay Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena Nr. 3. 2. Alexandru C. Despina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Traian Nr. 38.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 2 of 196

3. Aronovici Isac, 4 apartamente, Bucuresti, str. Comana Nr. 1. 4. Alexandrescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian Nr. 131. 5. Antonescu Teofil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan Nr. 84 6. Anastasescu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Libertatii Nr. 6. 7. Alexandrescu Sultana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Nestor Nr. 21. 8. Arghirescu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Vasilescu Nr. 13. 9. Abramovici Iancu, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul. Gh. Cosbuc 60. 10. Andrester Marcel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Chenadie P. 24 11. Apostolescu Dumitru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Concordiei nr. 3, str. Halelor nr. 17, Constandinache Caras 13; Sinaia, 30 Decembrie 37, Manastirii 1. 12. Angelescu Aurelia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Staicovici 43. 13. Antoniu Profira, 4 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voievod nr. 124. 14. Ardeleanu Eufrosina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu nr. 55 15. Aslan Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului nr. 73, 71. 16. Alberbuch Rasela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lamaitei nr. 18, str. Selari 30. 17. Arhip Smaranda, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Marasescu 13, str. Vigilentei 1. 18. Antal Wilhemina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 44. 19. Ardeleanu St. Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu, nr. 86; 55. 20. Adorian Magdalena, 14 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Elefterie 14; 16. 21. Anghelescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 12. 22. Anastasiu Denisa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Obedenaru 9, str. Olimpului 72. 23. Angelescu Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Craciun 8, str. Borzesti 7. 24. Asoc. fostilor actionari Soc. Dombeco, 8 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos 19. 25. Antonescu Lucia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 44. 26. Aldea Sandu Joita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 76. 27. Alexandrescu Paraschiva, 5 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 60, Int. P-ta Cooncordiei 1. 28. Andros D. R. Marian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 20, str. Batistei 1. Sinaia, 30 Decembrie 11. 29. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Paun Popescu 1. 30. Alimanisteanu Pia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 9, Predeal, str. Bratianu 9. 31. Atanasiu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Crangasi 49. 32. Albescu Solomon, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Titulescu 3A. 33. Aldea Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alexandru Ioan Cuza 23 A. 34. Alexiu I. Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Maior Alexandru Campeanu 6. 35. Alexandrescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 96 si str. Dr. Varnali 7. 36. Anastasiu Grigore, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 21-23. 37. Angelescu Romulus, 2 apartamente, Bucuresti, str. Modrigani 4, Alexandru 36b. 38. Arama Vasile, 4 apartamente, Galati, str. Sf. Vineri 23, str. Petru Rares 18, str. Gh. Ghica. 39. Andrutu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Fleva 21. 40. Aberman Jean, 20 apartamente, Bucuresti, B-dul Republicii, 84 si Calea Mosilor 50. 41. Alevra Basile, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Nifor 4 si 1. 42. Anghel Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 86. 43. Alexandrescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu, 15. Targoviste, str. Vasile Roaita, 50. Gaiesti, str. 23 August, 34. Vasile Roaita, str. Mihai Viteazu 62. 44. Amparescu Sevastita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu, 8. 45. Arvunescu Constantin, 11 apartamente, Bucuresti, sos. Viilor 40. 46. Atanasiu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Horei 16; str. Cuza Voda 28.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 3 of 196

47. Arghirescu Julieta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda, 45 A. 48. Angelescu Lucretia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maresal Tolbuchin 68, Piata Butculescu 7. 49. Arghiroiu Const., 3 apartamente, Bucuresti, str. Maior Campeanu 50. 50. Anghel Matei, 9 apartamente, Bucuresti, str. Inisori 8 si 14. 51. Andreescu Dumitrescu Aneta, 9 apartamente, Bucuresti, str. Avrig, 18. 52. Alexandrescu Mihai si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vaselor, 57 si str. Pop de Basesti 65. 53. Arsu Lazar, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 484 A si Dorobanti 94. 54. Andreescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu, 33. 55. Anghelescu Gheorghe, 11 apartamente, Bucuresti, str. Pompiliu Eliade, 2; str. Ghenadie Petrescu, 77, str. Ciubarev 19 si B-dul 6 Martie 38. 56. Avachian Horen, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 358, str. Buzesti 13. 57. Atanasiu Deagu, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Iulia Hasdeu 1, str. Episcopiei 2, 58. Alexandrescu Gariafa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marcovici 7, str. Lirei 15, sos. Nicolae Titulescu 36. 59. Asoc. Cooperatorilor Bloc. 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 2. 60. Avram Jaques, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 167. 61. Alimanescu Constanta, 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cristescu 16. 62. Alpin Ecaterina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29. 63. Anghel St. Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Plevnei 137. 64. Albinescu Alex. si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, Sos. Panduri 37. 65. Arghir Culina, 30 apartamente, Bucuresti, str. Radu Cristian 3, str. G-ral Magheru 10, str. Hristo Botev 3, str. Suvenir 2. 66. Abramovici David, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anastase Panu 11. 67. Angelescu Anton si Dumitra, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cezar Boliac 33. 68. Avranitopol Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Taut 77. 69. Anghelov Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ion Sulea (Dudesti-Cioplea) 171-173. 70. Amzarescu Virginia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Suceava nr. 10. str. Stoian Militaru 78. 71. Aprohamian Anic si Sahag, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Vitan 108 bis, str. Dudesti 86. 72. Aldea Tugui, 2 apartamente, Bucuresti, B-dul. 6 Martie 63, str. G. G. Asan 63. 73. Angelescu C-tin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmei 18. 74. Anan Eugen si Iulia Gaiser, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ilie 2 fost 11. 75. Abramovici Sybilia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Georgescu 19. 76. Ursea Simion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 48. 77. Alexandrescu I. Simion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Suvorov 10, sos. Pantelimon 132. 78. Arionovici Jean, 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 26, 24, 22 str. Mavrogheni 15. 79. Apostolescu N. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Mihai Bravu 270, str. Orzari 67. 80. Aronovici Sofia, 1 apartamente, Bucuresti, Muzeul str. Zambacian 23. 81. Armasescu C-tin si Silvia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Th. Masaryk 22. 82. Aloman Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, Bul. Gen. Magheru 43, Bordea, nr. 6. 83. Anastasescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Puisor 42. 84. Adamescu Gherghina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 14, str. Titus 15. 85. Anastasescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Antim 38, str. Dr. Sergent 27. 86. Angelescu I. si Smaranda, 7 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 18, 20. 87. Ambroze Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 12A. 88. Albescu Ana Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 20. 89. Atanasiu Constantin, 13 apartamente, Bucuresti, str. Antim 14, 16, 18, str. Cazarmei 4. 90. Athanasulache Gh. 6 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu Apa Rece 17.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 4 of 196

91. Alimanescu Vinet 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 33, Aleea Sahia 58. 92. Anghel I. Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 65. 93. Aretina Ion si Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 102. 94. Antonescu Ervidichia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Poterasi 37. 95. Axioti Manole, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 36. 96. Antonescu Georgeta, 9 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 84, str. Norilor 22. 97. Asnas Solomon si Evelina, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 92. 98. Assael Ladislau si Rozalia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 2. 99. Armaselu Aneta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Frosa Sanda 16. 100. Atanasiu Teodora, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Alexe 2, 11, str. G-ral Haralambie. 101. Aslan Veronica, 7 apartamente, Bucuresti, str. Plugari 17. 102. Anastasiade Ion, 4 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 128, 126. 103. Aberman Marcel si Tiberiu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian 162, 164, str. Mecet 1. 104. Anastasiu Pandele si Atena, 5 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 57. 105. Angelescu Gh. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Polona 75. 106. Alpel Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, Spl. Independentei 56. 107. Argir Profira Stefania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste 21, Bul. 6 Martie bl. A 108. Angelescu C., 6 apartamente, Bucuresti, str. Matei Basarab 23. 109. Alexandrescu M., 6 apartamente, Bucuresti, str. Stelea Spatarului 10 A. 110. Alexandrescu Aurel, 6 apartamente, Bucuresti, str. Romulus 38. 111. Anastasiu Ion, Ecaterina, Stela Vasilescu, 8 apartamente, Bucuresti, Aleea Mantuleasa 4, str. Avram Iancu 30. 112. Adamoiu Aurel si Arglaia, 13 apartamente, Bucuresti, str. Cameliei 32, str. Scarlatescu 38, str. Flamanda 109. 113. Abramovici Sabina, 19 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 85, str. Justitiei 41. 114. Arghir Preda, 6 apartamente, Bucuresti, str. Masina de Paine 40. 115. Albinescu C-tin, 8 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 159, 135, str. Av. Zorileanu 6. 116. Anastasescu Gh. 4 apartamente, Bucuresti, str. Matasari 14. 117. Auslaender Mozes, 4 apartamente, Constanta, str. N. Titulescu 28. 118. Antoniu Iacob, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 112, str. Blanari 11. 119. Albinescu Victor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Sanatescu 13. Orasul Grivita str. 9 Mai 4. 120. Andreescu Ioan, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Cocorascu 35. 121. Asoc. Doamnelor Rom. Furnica, 4 apartamente, str. Cutitul de Argint 20. 122. Aslan Sergiu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Hagiului 10. 123. Anghelescu Dumitru si Ioana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 40. 124. Ahlesche Maier Ana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 30. 125. Adelstein Edi si Cela Protopopescu, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 210. 126. Alimanescu Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti str. Cernat 19. 127. Anastasiade Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucovina 29. 128. Anastase Eusefina, 16 apartamente, Bucuresti, str. Occident 45. 129. Alexandru Andrei, 4 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 174. 130. Alexandrescu Dan, 2 apartamente, str. Stirbei Voda 17, str. Av. Paul Urechescu 14. 131. Atanasiu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti str. Gh. Baritiu 38, Braila, str. N. Sassu 10. 132. Arion Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Stalin 32, str. Ana Ipatescu 16 A. 133. Antonescu Maria, Elena, 18 apartamente, Bucuresti, Sos. N. Titulescu 23. 134. Asfadurian Asfashin si Suren, 7 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 147. 135. Antal M. S. si R., 3 apartamente, Bucuresti, str. Maria Rosetti 45. 136. Alex. Tase si Rucsand, 5 apartamente, Bucuresti, str. Traian 81. 137. Abrudan Vasile si Ecaterina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ocolului 8. 138. Alexandrescu Grigore si Matei si Nitulescu Aurelia, 20 apartamente, Bucuresti, Calea Serban Voda 71-73, str. 30 Decembrie 17. 139. Anastasiu Vanghele, 22 apartamente, Bucuresti, str. Luncsoara 9, str.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 5 of 196

Pantelimon 2 bis. 140. Anghel Mihai si Maria, 11 apartamente, Bucuresti, Calea Vacaresti 176. 141. Adolf Fried, 4 apartamente, Bucuresti, str. Generalissimul Stalin 42. 142. A.G.I.R., 3 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 8. 143. Antoniu V. Iancu, 22 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Vlahuta 28, str. 13 Decembrie 4. 144. Arnet Emanuel, 18 apartamente, Bucuresti, str. Robert de Flers 16 A, str. Vasile Lascar 6. 145. Alexiu Gh. si Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dumitrache Banu 57. 146. Agatstein David, 5 apartamente, Bucuresti, T. Masarik 9. Piatra Neamt, str. Lascar Catargiu 94. 147. Aheret Robert, 5 apartamente, Bucuresti, str. N. Filipescu 46. 148. Andrei G. Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Munteanu 8, str. Gr. Alexandrescu 20. 149. Atanasiu C. Elena, 11 apartamente, Braila, str. Victoriei 51, 54, 60. 150. Alticonian Avram, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 123. 151. Andreescu Niculae, 7 apartamente, Bucuresti, b-dul 1 Mai 47, str. Eduard Grand 4. 152. Atanasiu Maria, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 192. 153. Adidjelin Aganii, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Vacaresti 26. 154. Atanasiu Alexandru, 11 apartamente, Bucuresti, Calea Vacaresti 136, str. Maica Domnului 13 A. 155. Alimanisteanu Mari, 6 apartamente, Bucuresti, str. A. Popov 43-45, str. Dumbrava Rosie 10. 156. Avramescu Olimpia, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 169, str. Jules Michelet 23. Tg. Jiu, str. Eroilor 32. 157. Agostino Deatto, 9 apartamente, Bucuresti, com. Baneasa, str. Negru Voda 46, str. Apolodor 11. 158. Apostol Sp. si C., 9 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 176. 159. Atanasiu Ion si Lucia, 2 apartamente, Bucuresti, Piata generalissimul Stalin 2. 160. Asociatia Stiintifica a Tehnicienilor din R.P.R. 10 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 118. 161. Alexandru Nanci, 33 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 17. 162. Augustiade Tache Stologan Ivone, 7 apartamente, Bucuresti, str. Biserica Ene 8. 163. Axenia Giovani, 33 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 80, B-dul A. I. Cuza 99, str. Petru Rares 32. 164. Albu Bucur, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 181, Rasinari, str. Sibiu 502. 165. Academia R. P. R. Uzufructara Elvira Vladescu, 23 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 71, 63, 61, str. Cpt. Petre Carp 3 166. Asoc. proprietarii blocului Coltei, 14 apartamente, Bucuresti, str. Ion Ghika 3, B-dul 1848 6. 167. Antoniu George, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 102. 168. Azarian Sirai si Marig Azarian, Takuhi si Onig, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 114. 169. Antonescu Ion si Pop Elena, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Sion 1. 170. Artinian Antonie, 15 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 65. 171. Apostol Al. Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Xenopol 15, str. Columb 2. 172. Antonescu Ana, 10 apartamente, Bucuresti, str. Viting 5. 173. Anton Popescu, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Dona 7, str. 13 Decembrie 1918 9. 174. Angheluta D. Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 150. 175. Abele Iacob, 12 apartamente, Bucuresti, str. Col. Papazoglu 46. 176. Anton Iosil suc. Antonica Dumitru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 78, 80. 177. Angeli Alexandru succes. Angeli Ecaterina, 4 apartamente, Galati, str. Dr. Heinrich N. 22-24, str. Traian 25 B, Predeal, str. Valea Rasinoasei. 178. Andronic Dumitru si Eliza, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul Schitul Magureanu 48 179. Ardeleanu p., 6 apartamente, Bucuresti, Calea Plevnei 126. 180. Anca V. Elsa, 4 apartamente, Bucuresti, str. Roma 57, Busteni, Prahova str. Cap. Musat 3. 181. Atanasiu Minora Florica, 5 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 15.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 6 of 196

182. Aronovici M. Etilde, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul A. I. Cuza 13 A. 183. Alexandrescu Angela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cernica 6. 184. Antoniadis Eftimia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Fainari 6, str. Popa Petre 43, Topolavat (Colentina) 6. 185. Ing. Alexandrescu uzuf. Alexandrescu Lucretia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ana Ipatescu 9. Sinaia, B-dul Lenin 63. 186. Atanasiu P. si M. Pitis, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sarmisegetuza 3. 187. Avram Elena, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 444, Calea Grivitei colt cu Casin. 188. Alexandrache Paul, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marcovici 9, Dorobanti 49. 189. Albu Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, Gh. Constantinide 7. 190. Aramescu Elena si C. M. Armescu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Vespasian 46. 191. Acinkion Iordana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Luigi Cazavilan 17. 192. Andreescu Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eduard Grand 4. 193. Alexandru Cipu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Felix 73. 194. Alecse S. Alecse, 4 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 16. 195. Azimioara St. Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 10. 196. Anca Emanoil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sofia 21, str. Biserica Amzei 27. 197. Andrei M. Alexandrina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 6. Craiova, str. N. Balcescu 13. 198. Anghel Ioana, 8 apartamente, Bucuresti, str. Hagi Ghita 85. 199. Anastase I. Petre, 15 apartamente, Bucuresti, str. C. Porumbescu 10, Calea 13 Septembrie 182, B-dul Dinicu Golescu 22, Gral Angelescu 97. Giurgiu, Sos. Bucuresti 27. Alexandria, str. Kogalniceanu 129. Campu Lung, str. Negru Voda 186. 200. Atanasiu F. Minerva, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul Republicii 4. 201. Attas Josef, 23 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 44. 202. Autier Luois, 33 apartamente, Bucuresti, str. Ionescu Gion 11, str. Dimitrie Racovita 10 A, str. Alba 9, str G-ral Florescu 13. 203. Antoniade Teodora, 4 apartamente, Bucuresti, str. Zoe 12, str. Tirana 3. 204. Most. def. Adlersbray, 10 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 38-40. 205. Anastasiu Paraschiva, 7 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 3. 206. Anastasiu P. A. Lucretia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Deparateanu 5. 207. Andries C. Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Plevnei 244. 208. Albulescu Margareta D. si F., 10 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 16 A, str. Dorobanti 89, 91 209. Most. Anghel, 7 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 30, 32. 210. Atanasiu Petre, 7 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Magureanu 51. 211. Anghel M. Ioan, 13 apartamente, Bucuresti, B-dul Muncii 60, 62, str. Catelu 2. 212. Agopian Manug, 16 apartamente, Bucuresti, str. Smeului 8, Calea Mosilor 248. 213. Amico Maria, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Nic. Balcescu 24, str. Luterana 21. 214. Abramovici A. David, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasilor 68, 81, 108. 215. Avner Iacob, 11 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 57 A, str. Mitita Constantinescu 13. 216. Andreescu Traian, 16 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 6, str. Virgil Plesoianu 114, str. Stefanescu Tei 14. 217. Altenliu Lucia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aviator Petre Cretu 64. 218. Avramescu Constantin, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Cocorescu 80. 219. Alexandrescu A. si Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Marcel Andreescu 2B, B-dul Ilie Pintilie 50 A. 220. Arachelian G. Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Polona 55. 221. Atanasiu I. Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Tolbukin 27. 222. Apostolescu Oltea, 4 apartamente, Bucuresti, str. V. Lascar 55. 223. Agopian Haciodus si Elena, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 134. 224. Aldea Alexandrescu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Finlanda 14, str. Alex. Vlahuta 19. 225. Alexandrescu Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti, B-dul Miciurin 38, str. Stirbei Voda 20.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 7 of 196

226. Most. Alexandrescu Nita, 7 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 62. 227. August Henri si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Delavrancea 25. 228. Atanasiu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 158, str. prof. Ion Ursu 3. 229. Alexandrescu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul N. Balcescu 24, str. Gabroveni 2. 230. Alimanisteanu D-tru, 3 apartamente, Bucuresti, str. T. Masarik 5. 231. Anastasiu Constantin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 23-25, str. Bocsa 3. 232. Aliescu Octav si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Ghica Tei 50, str. Eminescu 216. 233. Antoniade M. Teodora, 4 apartamente, Bucuresti, str. Zoe 12, str. Tirana 3. 234. Alnirescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aviator Zorileanu 36. 235. Andreescu Nicolae, 2 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 39 A, str. Al. Petofi 15. 236. Avram Gh. si Iolanda, 1 apartament, Bucuresti, str. Londra 8. 237. Anghelache Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 3 A. 238. Artinescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aviator Ruica Vasile 8. 239. Alexe Emilian si Antonia, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Dorobantilor 136. 240. Anghel Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 9. Calimanesti, str. Mircea Basarab 130, Caciulati. 241. Alecsiu Ilie, 1 apartament, Bucuresti, str. Petru Rares 11. 242. Andreescu Ilie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Avrig 62, 12. 243. Albu Constantin, 16 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Salmea 15, Calea Dudesti 53, Busteni, Prahova str. Victoriei 4. Turnu Severin, str. Independentei 23. 244. Atanasiu Teodor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Racovita 17. 245. Apelian Arsalius si Apelian Hrant, 13 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Salmea 28, str. Gh. Lazar 9. 246. Andreescu Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Traian 156, 158. 247. Anton Ambrozie, 13 apartamente, Bucuresti, Intrarea Nestovici 1, 10. 248. Alex Opria si Olga, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ciresului 29. 249. Akerman Tobias, 25 apartamente, Bucuresti, Aleea Progresului 17, str. Popa Rusu 9. 250. Aschenasi B., 11 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 295, str. Glucozei 16. 251. Acinglian Ietvart, 3 apartamente, Bucuresti, str. Antim 44. 252. Abramovici M. Succ., 14 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 7. 253. Alterescu Rebeca si Marica Rozental, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ronta 24. 254. Anastasiu Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 35. 255. Alexiu Mircea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Spaniola 5 bis. 256. Adam Gh. si Florica, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vulturi 13, 11. 257. Andrei G. N., 19 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 125, 127, 129. 258. Atanasiu Chiriachita, 6 apartamente, Bucuresti, str. Av. Radu Beler 14. 259. Apostolide V. si Elena, 5 apartamente, Bucuresti, Intr. Gr. Alexandrescu 8, 6, Bd. Balcescu 25-27. 260. Angela F. Aman, 8 apartamente, Bucuresti, str. Paul Grecianu 16, str. Vasile Tei 50. 261. Ardeleanu Constanta, 7 apartamente, Bucuresti, str. Ana Ipatescu 28. 262. Alessiu D. Nicolae, 2 apartamente, Bucuresti, str. Crangului 14. 263. Avry Altaiu, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 110. 264. Aldau Louis, 13 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 68, str. Slatineanu 25-27. 265. Antofiloiu Alex., 8 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 4, str. Vanatori 3. 266. Abramovici Angela si Beniamin Timaud, 7 apartamente, Iasi, str. Anastasie Panu 48. 267. Abadjias Hront, 4 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 6, str. Maior Campeanu 4 bis. 268. Ardeleanu Cecilia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Antim 2, str. Sf. Apostoli 50, str. Av. Iliescu 1. 269. Apochian Hraut, 7 apartamente, Bucuresti, str. Horei 8. 270. Adamescu Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Nifon Balasescu 14.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 8 of 196

271. Atanasiu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 10, str. 30 decembrie 32. 272. Ana Ignea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 45, str. Aurel Vlaicu 34. 273. Antonescu Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Menelos Ghermani 10. 274. Alexandrescu Cornelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian 179. 275. Atamian Acvor si Ana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 59, str. Academiei 30. 276. Atanasiu Eugen, 14 apartamente, Bucuresti (Colentina), str. 7 Noembrie 199. Bucuresti, str. Lct. Ganovici D-tru, Sf. Ioan Nou 15. 277. Arvunescu N. si Elena, 7 apartamente, Bucuresti, Com. 30 Decembrie, Bd. 30 Decembrie 1. 278. Asquini Victor, 9 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 35, str. Cezar Boliac 25-27. 279. Amudog Garon, 4 apartamente, Bucuresti, str. Patriarhiei 5. 280. Antonescu D. si Maria, 19 apartamente, Bucuresti, str. Sfinta Ecaterina 8, str. Cazarmii 51, str. Spl. Unirii 197, Vasile Roaita, Constanta. Bucuresti, str. Serban Voda 39, str. Cuza Voda 85. 281. Apostolescu M. Elena, 20 apartamente, Bucuresti, str. Romulus 19, str. Smardan 23-25, str. 30 Decembrie 58, Romulus 19. 282. Anghelescu P. Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Schitul Maicilor 13. 283. Arama Octavian, 11 apartamente, Bucuresti, str. Dimitrof 12, Bd. Suvorov 8, Dionisie Lupu 64. 284. Aschil Solica (Lizica), 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 11 A. 285. Almajeanu D., 6 apartamente, Bucuresti, Bd. Gen. Merisescu 36. 286. Aldeleanu N. Iancu, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 277. 287. Anton I. S. si Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Tolbuchin 49-51. 288. Antonescu Lazar, 3 apartamente, Bucuresti, Gh. Panu 13. 289. Armand Carola, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calusei 37. 290. Agapian Artin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Campul Mosilor 27. 291. Andronescu Gr., 9 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 437-439-443. 292. Arjoceanu Spiridon si Ecaterina, 15 apartamente, Bucuresti, str. El. Stefanescu Stefan 63, Calea Vacaresti 113, sos. Pantelimon 70 bis. 293. Armescu A. si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ilarie Chendi 33. 294. Atanasiu Smarandu, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Plevnei 1, str. Busolei 9. 295. Angelescu Anton si Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Slatineanu 4, str. A. Romanescu 17, str. Const. Brancoveanu 75. 296. Administrativ Socet. ajutor mutual, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 17. 297. Abegg Filip si Elvira, 5 apartamente, Bucuresti, str. Roma 42 bis, Vasile Roaita-Constanta. 298. Arghirescu Mihail, 14 apartamente, Bucuresti, Intr. Spatarului 1. 299. Avram Savchis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Traian 161, Intr. Libertatii 14, Constanta, Vintila Bratianu 33 bis. 300. Azariem Rina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Tolbuchin 127. 301. Alexandrescu C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 4, str. Popa Petre 3. 302. Alexandrescu Irina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Traian 55. 303. Almeuli Senora, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 66. 304. Amster Morit, 5 apartamente, Bucuresti, str. gh. Judetul 22, str. Otetelesanu 5. 305. Arsenescu Zoie, 9 apartamente, Bucuresti, str. Anton Pan 23. 306. Apostol Voicu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Marasesti 48. 307. Adamescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 101. 308. Marinescu Gogu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Basarab 17. 309. Antonescu Gh., 10 apartamente, Bucuresti, str. Popov 74-76. 310. Abramovici Marcel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Schit. Magureanu 39, Spl. Unirii 122, str Calarasi 319. 311. Asociatia Pensionarilor C.F.R., 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Felix 33. 312. Aldica Ecaterina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Hagi Moscu 18. 313. Alanverdiean Luiza, 2 apartamente, Bucuresti, str. Ioan Ghica 1, Bd. Jdanov 17. 314. Andreescu D-tru, 4 apartamente, Bucuresti, Bersei 35.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 9 of 196

315. Alanverdiean Mannie, 4 apartamente, Constanta, str. I. V. Stalin 73. 316. Atanasiu Eliza, 9 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu Plopi 1, str. Principatele Unite 70. 317. Alanvendi Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. N. Balcescu 3-5. Constanta, str. Stefan cel Mare 19, Bd. Republicii 28. 318. Atanasiu Mircea si Popescu Florica, 11 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu Plopi 1, str. Dinica Golescu 65. 319. Antimoianu Stefania, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Oltenita 116, calea Piscului 72, str. Teodor Sperenta 16. 320. Andrei Lazar, 3 apartamente, Bucuresti, str. Jean Valjean. 321. Antonescu Petre Margareta, Suciu Eliza, 109 apartamente, Bucuresti, str. Polona 3-5, str. Sf. Nicolae Selari 3, str. Pictor Grigorescu 2, str. Dr. Marcovici 9. 322. Acks Hana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Prescurea 36, str. Serban Voda 107. 333. Alexandru Zaharia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 114-116, calea Grivitei 213. 324. Arapu M. Coleti, apartamente, Bucuresti, str. Ipsilante 2, str. Pictor Vermont 5, Botosani, Magazia garii. 325. Adanut Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Muz. Zambacian 27, calea Victoriei 128 A. 326. Achim C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popescu Asan 15-17. 327. Angelescu C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 13, Sinaia, str. Dr. Ghelerter 1. 328. Avedission Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. S. Aldea 83. 329. Anestin I. Zoie, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gabriel Peri 4. 330. Anastasiu Alexandrina, 20 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 63, 70. 331. Atanasiu Ioan, 11 apartamente, Bucuresti, calea Dorobanti 189, str. Edgard Quinet 3, calea Vacaresti 337. 332. Ambrus olimpiu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 24. 333. Atanasiu Hristu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alexi 6, calea Calarasi 51. 334. Angelescu Chiriachita, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Giulesti 99-101. 335. Andreescu D-tru, 12 apartamente, Bucuresti, calea Plevnei 50. 336. Andreescu Gh. Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Oct. Cocarescu 76. 337. Ariciu Const. si Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 108, 113. 338. Aronovici C., 7 apartamente, Bucuresti, str. Al. Donici 5. 339. Alexeiu Andrei si Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Av. Zorileanu 71. 340. Alexandrescu Mihail, 5 apartamente, Bucuresti, Piata Roseti 6. 341. Angelescu I. Corneliu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 11-13, str. Aureliu 35. 342. Antoniu C. Lucretia, 4 apartamente, Bucuresti, str. I. Bogdan 15. 343. Arapu Eugenia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bojoreanu 53, str. Dacia 34. 344. Artareanu Dumitru si Eugenia, 13 apartamente, Bucuresti, str. V. Lascar 90, 92. Busteni, Bd. Libertatii 250, 288. 345. Apostol A. Ioan, 7 apartamente, Bucuresti, str. Magurele 170. 346. Ardeleanu G. Horia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Povernei 23, str. Dobrogeanu Gherea 2, Piatra Neamt, str. Puschin 36, str. Cuza Voda 248. 347. Alexandru G. Vasile, 10 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 116. 348. Adam Bucur Maria, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 142. 349. Alexe I Domnica, 12 apartamente, Bucuresti, str. Fainari 48. 350. Anastasescu Ana, 13 apartamente, Bucuresti, Intr. Dacilor 2; Aleea Bibescu Voda 3. 351. Angelescu Romulus, 7 apartamente, Bucuresti, str. Viisoarei 2. 352. Alexandrescu Iulian, 14 apartamente, Bucuresti, calea Povernei 18; calea Mosilor 207, Turnu Severin, str. Traian 68; str. Cantemir 9. 353. Almaleh Iosef, 4 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Cantacuzino 5. 354. Alexandrescu Gh. si Elena, 20 apartamente, Bucuresti, str. Frunzei 45, calea Grivitei 47-49, str. Catelu 57. 355. Antonescu Eftimie, 7 apartamente, Bucuresti, calea Dorobanti 9; str. Eminescu 22-20. 356. Anastasiu Anton, 5 apartamente, Bucuresti, str. Caragea Voda 27, Sibiu, str. Scoala Inot 28. 357. Alaci Gh., 5 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 27; str. Ronda 49 A. 358. Antoniu Moga, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12. 359. Adamescu Spiridon, 26 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 12-14, sos.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 10 of 196

Stefan cel Mare 82; Nastase Panfir 27 si 27 bis. 360. Albescu Natalia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Ioan Ghica 2; Vasile Lascar 8; str. Frumoasa 54; Calea Victoriei 25. 361. Aleman Haim si Golda, 6 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 53. 362. Alexandrescu Odeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 45. 363. Atanasiu Victor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bis Enei 16; str. Poenaru Bordea 18, calea Victoriei 112. 364. Alexandrescu Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 25. 365. Antonescu Varvara, 8 apartamente, Bucuresti, str. Romana 166. 366. Alexandrescu Valentin, 9 apartamente, Bucuresti, str. Romana 192. 367. Andreescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Arenei 10. 368. Agarici I. Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. cel Bun 1; Bucuresti, str. M. Roseti 36. 369. Anghelescu Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 55, str. Catelu 5. 370. Angelescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Magheru 3-57; str. Dorobanti 3. 371. Anastasiu Orestin si Casanta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Caragiale 22, Constanta, Piata Independentei 11; str. Orientului 1. 372. Atanasiu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Magheru 43. Predeal, str. Dealul Cioplea. Mamaia, Constanta. 373. Albescu N. Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 166. 374. Adamescu Nicule, 10 apartamente, Bucuresti, str. calea Mosilor 212-214. 375. Aurelian Octavia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Ioan Bogdan 5. 376. Acigheozian Iugoper, 5 apartamente, Bucuresti, str. Austrului 4. 377. Avrigeanu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Magheru 2, 29; str. Dionisie Lupu 53. 378. Apotescu Angelia, 14 apartamente, Bucuresti, str. T. Masaric 9. 379. Alexandrescu Remus, 3 apartamente, Bucuresti-Colentina, str. Eroul Nicolae 51. 380. Apostolescu Fernanita, 14 apartamente, Bucuresti, str. Vanatori 5, 7. 381. Andrei St. Dinu, 9 apartamente, Bucuresti, str. Fainari 80. 382. Arsenescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Muzicescu 6. 383. Atamian Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Armasului 10. 384. Andreescu Victor si Margareta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Amiral Balescu 6. 385. Albini Sever, 2 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 25; Bd. 6 Martie 89. 386. Avedirian Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 83. 387. Antoniu St. Aglaia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sperantei 36. 388. Alexandru Gh. Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. C-tin Nancu 7. 389. Anastasiu Amero, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mazarik 21; calea Victoriei 214, str. M. Roseti 34. 390. Anastasiade Georgeta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 31. 391. Andrei Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Magheru 27; str. Pitar Mosi 27 str. Sf. Elefterie 46. 392. Anton Dumitru, 12 apartamente, Bucuresti, str. Visarion 25. 393. Alexandrescu Dersca, 3 apartamente, Bucuresti, str. Robert de Fleurs 2. 394. Angheliu Alex Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Argesi 16. 395. Abramovici Smil si Emilia, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Episcop Radu 3. 396. Andreescu Niculae, 3 apartamente, Sinaia, str. Kogalniceanu 75 Mangalia, Constanta. 397. Antoniu Eugenia, 2 apartamente, Braila str. Mare 2; str. Imparatul Traian 37. 398. Asociatia Ing. si Tehnicienilor, 2 apartamente, Bucuresti, str. L. Cazavilan 4. 399. Alaci Dorina si Ivone tutore, 3 apartamente, Bucuresti, str. Tolstoi 4. 400. Alexandru Eduard, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cameliei 21-23. 401. Achimescu Achim, 3 apartamente, Bucuresti, str. Const. Bonea 23. 402. Anastasia Rafael si Tana Vasile, 37 apartamente, Bucuresti, str. Ilie Pintilie 44-47-51; str. Braziliei 7 A, calea Dorobantilor 63, Hatmanul Arbore 5, str. Udricani 4. 403. Albulet R. Stelian, 2 apartamente, Bucuresti, str. Alecu Ruso 24-26. 404. Alex Tase si Ruxandra, 6 apartamente, Bucuresti, str. Petru Rares 34. 405. Alex Tudor si Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Zablovschi 48, str. G-ral Demostene 3bis.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 11 of 196

406. Arghiropol Aviadeo, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 93. 407. Agopian Zaharia si Reteizan, 7 apartamente, Bucuresti, str. Baicoianu 17; str. Baicoian colt Nifor 32, str. Baicoian colt Isvoreanu 1. 408. Argeseanu Ana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Londra 49 Caracal, str. Carpati 2. 409. Akerman Bernhod, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bela Brainer 98, Alba Iulia 27, str. Doamna Chiajna 24. 410. Alexandrescu Grigore si Aurelia I. Nitulescu si Matei, 29 apartamente, Bucuresti, str. Oituz 7, str. Gabroveni 12, calea Calarasi 67-69-71. 411. Argetoianu Constantin si Argetoianu Maria Ioana, 7 apartamente, Bucuresti, str. Episcopiei 2; str. Ion Frimu 36 Sinaia, str. Molotov 5 Bucuresti, Bd. Ana Ipatescu 10-24 scara B. 412. Andreescu Gh., 3 apartamente, Vaslui, str. Stefan cel Mare 31; str. Lazar Grumberg 1 Mamaia, Bd. Elisabeta. 413. Arteza Tanase, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sarindar 15. 414. Alden Petre, 8 apartamente, Bucuresti, str. Fabr. de Chibrituri 56. 415. Andreescu Mircea Paul, 2 apartamente, Bucuresti, str. Patriarhiei 7; calea Plevnei 1 B. 416. Asoc. Cult. I. C. Bratianu, 2 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Manu 7; str. C. A. Rosetti 37. 417. Antoniu Adolf, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Conta 20. 418. Antonev Felicia si Jean, 1 apartament Bucuresti, str. Brezoianu 53. 419. Andreescu Petre, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Vergului 11. 420. Anastasiu Gh. Nicolae, 2 apartamente, Bucuresti, calea Plevnei 5. 421. Aslan C-tin si Ioana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 100 Campulung Muscel, str. 30 Decembrie 18. 422. Aslan C. Isaia, 5 apartamente, Focsani, str. N. Balcescu 25, str. Dorobanti 1 Poiana Brasov. 423. Andreescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 56. 424. Asociatia Blocurilor Boteanu 3A si 3B, 5 apartamente, Bucuresti, str. Boteanu 3A. 425. Asociatia Proprietarilor, 6 apartamente, Bucuresti, str. Bolintineanu 5. 426. Asociatia Coproprietarilor, Blocul C.A., 7 apartamente, Bucuresti, Bd 6 Martie 95 Asan G. Gh., 19 apartamente, Bucuresti, str. Academiei 35; Bd. 6 Martie 19; Piata Lahovari 9; Bd. Magheru 34-36-38. 428. Atanasiu Gh. si Elena, 31 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 1-5, str. Mazarik 1; Calea Victoriei 112; Bd. Magheru 43, str. Icoanei 17; str. Maria Rosetti 53. 429. Algicheren S. Georgeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 18. 430. Andronie C., 4 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 66. 431. Ada Verona, 2 apartamente, Bucuresti, str. Ana Ipatescu 42. 432. Albu Gh., 32 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 181. B. 433. Balaban Gherghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 48, Aleea G-l Angelescu 11. 434. Baluta Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. V-le Lascar 22, str. C-tin Napu 11, str. Avram Incu 15. 435. Biciovschi Teodor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 27. 436. Badulescu P. Niculae, 3 apartamente, Bucuresti, str. St. Mihaileanu 49. 437. Bernescu Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bolintineanu 3, str. Gh. Gh. Asan 3. 438. Balan Lubiu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ion Mortun 16. 439. Barder D. Si. Blima, 13 apartamente, Bucuresti, str. Bolintineanu 3, Alex. Vlahuta 25, str. Skorilov 9. 440. Bujes Luisa, 21 apartamente, Bucuresti str. Sft. Ion Nou 19. 441. Bita A. Virgiliu, 18 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste 60, str. Vanatori 1 A, str. Lt. Ganovici D-tru 6. 442. Branescu Alexandru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Th. Speranta 19, str. Hangiului 5. 443. Bratea Mihaiescu D, 8 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 209, 211, str. Virgil Plesoianu 40. 444. Botez Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Petre Poni 4. 445. Bolocan Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. D. Zosima 8. 446. Bosoanca Mihail, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Ciru Dinescu 11, Sinaia, str. Victoriei 9. 447. Bica N. Ion, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 201.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 12 of 196

448. Badici Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 15 R. - Sarat, str. T. Vladimirescu 20. 449. Bebereche Teodor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Demostene 39. 450. Boter Ioachim Dora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Victor Manu 39. 451. Borvizeanu Grigore, 5 apartamente, Galati, str. Beldiman 40 bis. Bucuresti, str. Academiei 35, 37, str. Dionisie Lupu 74. 452. Babaianu Hazar, 5 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 85 bis. 453. Birbaum Rebeca, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 13. 454. Bejenaru Vasile, 5 apartamente, Bucuresti, str. Piscului 25, 27. 455. Baloleanu Gh. si Antonia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Buestrului 8. 456. Brotman Sara, 12 apartamente, Falticeni, str. Gh. Dimitrov 117, 119, str. Botosani 13, 5, str. Republicii 245, str. Plesesti Gane 6. 457. Borsatti Mario, 2 apartamente, Bucuresti, str. Academiei 35. Galati str. Brailei 39. 458. Buretean Dan, 4 apartamente, Bucuresti, str. N. Beldiceanu 14, str. G-ral Magheru 43, 26. 459. Budalanescu Cornelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dogarilor 42. 460. Bulaceanu Mihail, 12 apartamente, Bucuresti, str. Sebastian 15. 461. Brosteanu Angelica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Elefterie 15, str. Schitu Magureanu 39. 462. Bercovici Blondina, 18 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 22, str. Occidentului 19. 463. Brataseanu Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 62. 464. Burciu Maria si Gh., 6 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 87. 465. Boanfa Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Varful cu Dor 50. 466. Baroiu Marin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Maica Domnului 51. 467. Banu Smaranda, 6 apartamente, Bucuresti, str. Austrului 26. 468. Bogatu V. Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Stafetei 1. 469. Butunoiu Cezar, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Constantinescu 65. 470. Boanta Maria Brandusa, 3 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Dr. M. Georgescu 23. Galati, str. Holban 6. Braila, str. C-tin Bernescu 31. 471. Banescu Victoria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Naum Romniceanu 26. 472. Balaban Atanase, 8 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 132. Sinaia, str. 6 Martie 6. 473. Badulescu Aurelia, 11 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 146. 474. Boreanu Augustin, 7 apartamente, Bucuresti, str. N. Iorga 53. 475. Buicliu Julieta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Jules Michelet 19. 476. Bacoveanu Ana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12, str. Pictor Andreescu 31. 477. Bratianu Niculae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dobreta 16, 18. 478. Bercovici Ana si Marcu, 7 apartamente, Iasi, Stradela Darabani 4-6. 479. Blanc Constantin Tuliu, 12 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 71, Bd. Republicii 86, str. Dianei 1. 480. Bercovici J. B. 7 apartamente, Bucuresti, str. Marin Niculescu 5. 481. Banu Constantin Maria si Ionescu Angela 9 apartamente, Bucuresti, str. Aureliu 3, str. Toamnei 2, 3. 482. Badescu Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 30. 483. Barbieru Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sergent Nutu Ioan 69. 484. Braunstein Ada, 3 apartamente, Bucuresti, str. Putul Inalt 2. 485. Berger Ernestina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Frigului 3. 486. Berger Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Istrate Nr. 26. 487. Barbulescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 37. 488. Banu Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. Ana Ipatescu 24, 26. 489. Bercaru Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. A. A. Jdanov 45. 490. Barsamian Lucia, 21 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 120, str. Sepcari 9. 491. Balian Dieran, 1 apartament. Eforie, jud. Constanta. 492. Buda Constanta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Radu Voda 25. 493. Buhman Eugeniu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Alexandri 18, Bd. Ana Ipatescu 24. Sinaia, str. Victoriei 2. 494. Bucurescu Teodora, 10 apartamente, Bucuresti, Sos. Viilor 121. 495. Buia Lisinah si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 31. 496. Bassi Roberto si Elena, 21 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 9. 497. Baldovin Dem. Flaviu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Episcop Chesarie 17, Cal. Grivitei 41, str. Petre Ispirescu 67. 498. Balas Emanoil, 2 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 24.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 13 of 196

499. Blumenfeld Avram, 6 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 66. 500. Burghelea Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Tugomir Voevod 55, str. Seneslav Voevod 56. 501. Balaban Iancu, 4 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 239, 241. 502. Banita Ion N. 7 apartamente, Bucuresti, str. Comana 9. 503. Bosneag Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Amurgului 1. 504. Brunu Lazar, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nifon 14. 505. Bossel Clara, 10 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 87. 506. Bareaniz Santa Anghelina 9 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 137. 507. Bejan Nina 3 apartamente, Bucuresti, str. Gheorghe Lazar 4, str. Bolintineanu 5, str. Lirei 15. 508. Bretu Mihai, 6 apartamente, Bucuresti, str. Stoica Ludescu 25. 509. Botez Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Petru Rares 23. 510. Balint Scarlat, 7 apartamente, Bucuresti, str. Ilie Pintilie 10. 511. Badulescu Alexandru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 70. 512. Branzaru 14 apartamente, Bucuresti, B-dul Dimitrov 116. str. Pictor Obedeanu 27. 513. Butu Geta, 10 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 32, B-dul Domnitei 12. 514. Bercu Leon, 3 apartamente, Bucuresti, str. V. Cuibasev 33, str. Generalisimul Stalin 23. 515. Branza Emil, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 51. 516. Bratu Ion Gr. 7 apartamente, Bucuresti, Intr. Moraviei 9, str. Romania Muncitoare 90. 517. Burduseanu Anghel, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. N. Titulescu 77. 518. Brega Vlad si Ecaterina, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul A. I. Cuza 105. 519. Buzdugan Dimitrie si Constanta, 14 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Ionica 6. 520. Barbieru Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul Banu Manta 57. 521. Bunger Victoria, 13 apartamente, Bucuresti, str. Horatiu 5, str. Fainari 31, 33. 522. Blumen Marcu, 6 apartamente, Bucuresti, Calea grivitei 35. 523. Banescu Silvia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marcovici 9, str. Vanatori 25. 524. Borsan Elena, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 266. 525. Barbatescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, Fundatura Gherase 4, str. Maior Campineanu 49. 526. Berestain Moise, 4 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 53. 527. Bartolomeu Lascar, 4 apartamente, Bucuresti, str. Transilvania 36. 528. Bura Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 6, str. Turnescu 6. 529. Besso Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29, str. 13 Decembrie 4. 520. A. Boeriu Maria, 14 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 3 A, str. Arionoaiei 18. 521. A. Batinschi Vladimir, 3 apartamente, Sinaia str. Coson 2. Botosani str. Alex. cel Bun 4. 522. A. Barbulescu Maria, 12 apartamente, Bucuresti, str. Th. Speranta 88. 523. A. Boboc Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 278. Bacau str. Ecaterina Varga 10. 524. A. Bragadiru George si Petre, 69 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 45, 41, str. 13 Decembrie 8, str. 30 Decembrie, B-dul 6 Martie 12, B-dul Gh. Cosbuc 75, 77, 79. 525. A. Bernstein Clara, 9 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 52, str. Oitelor 11. 526. A. Berca I. Vasile, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dristorului 13. 527. A. Barbulescu Stefan Alex., 8 apartamente, Bucuresti, str. Hartanoaia 7. 528. A. Bucurescu Ion Most, 3 apartamente, Bucuresti, str. Arad 41. 529. A. Bardelli Remus, 43 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 89. si 5. 520. B. Bercu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. D. Caragiale 14. 521. B. Bugeleisen Leon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 51 Braila str. Imparatul Traian 28, str. Marfurilor. 522. B. Biolan Barbu, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 395, 395 bis., str. Mures 77. 523. B. Boeru Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Arionoaia 26. 524. B. Bejan Petre, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 15, 17 si 19.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 14 of 196

525. B. Bucur Al. si Natalia, 3 apartamente, Bucuresti, str. C. C. Arion 70. 526. B. Barlea Victor-Suhateanu, 3 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 4, str. Frumoasa 54. 527. B. Bancila Nicolae, 7 apartamente, Bucuresti, str. A. Aristia 18. Braila str. Frumoasa 21. Isaccea jud. Tulcea. Sinaia str. Revolutiei 5. 528. B. Bodescu Marilena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dragoslavele 10. Craiova str. Alex. I. Cuza 50, str. Romonia Muncitoare 101, str. I. V. Stalin 76. 529. B. Boghici Gh. 10 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 1. 520. C. Balttner C. 1 apartament, Bucuresti str. Mitrop. Iosif 74. 521. C. Badescu Mihail, 10 apartamente, Bucuresti, str. Timisoarei 26, str. Verzisori 42, str. Albinis 22. 522. C. Basoc Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 107, Baneasa-Sos. Buc. - Ploiesti 6, Popa Tatu 83. 523. C. Bruckner Hans, 8 apartamente, Bucuresti, str. Progresului 17 Predeal str. Paraul Rece 524. C. Braileanu Constanta, 8 apartamente, Bucuresti, str. Nifon 21, str. Teilor 2. Sinaia str. Furnica 6. 525. C. Bunescu Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 20. 526. C. Barth Adolf, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 38. 527. C. Brum Ioan si Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. V. Babes 14, str. Dr. Ciru Iliescu 8. Roman, str. Stefan cel Mare 226. 528. C. Botez M. Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Militari 6 si 8. 529. C. Birman Nicolae si Eugennia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Staicovici 41. 530. Bohdjelian Avedis, 21 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 27, str. 1 Mai 23, 32, 1. 531. Beresteanu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bd. 1907 Nr. 2 si 4. 532. Beresteanu Maly, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 78. 533. Bartos Niculina, 3 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 299, str. Epicol 68. 534. Bunescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 4. 535. Balanica C-tin, 8 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 17. 536. Braunschield Efraim, 8 apartamente, Bucuresti, str. Vanatori 23. 537. Buradescu Traian, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lazureanu 48. Turnu Severin str. Fraternitatii 9. 538. Bugan Tudor, 11 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Judet 7, str. Mihai Bravu 341. 539. Bungher Carola suc. Bungher Wili, 5 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu Apa Rece 27. 540. Banica Alchinoie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mircea 86, str. Ilarie Voronca 10. 541. Bochary Robert, 23 apartamente, Bucuresti, Calea Serban Voda 2 si 1. 542. Butuceanu Irina, 14 apartamente, Bucuresti, str. Nifon 27. 543. Barbieri Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ecoului 11. 544. Banca Romaneasca Inst. Bancara in lichidare 179 apartamente, Arad str. Vasile Goldis 1-3. Bacau str. Nicolae Balcescu 36-38, Botosani str. Aprodu Purice 6, str. Filimon Sarbu 12. Braila, Piata V. I. Lenin 11. Brasov, str. 7 Noembrie 2. Busteni, B-dul Libertatii 145. Buzau, B-dul N. Balcescu 10. Caracal, str. I. V. Stalin 11, str. Vasile Luca 1. Caransebes, str. I. V. Stalin 11. str. Vasile Luca 1. Craiova, str. Unirii 101, str. Vasile Roaita 10 si 12, str. Ghercesti 11. Cluj, str. Emil Zolla 2, Piata Stefan cel Mare 10. Constanta, str. Karl Marx 1-3, str. Productelor 17-19 Dorohoi str. Dobrogeanu Gherea 84. Galati str. 13 Iunie 1-3, str. Ana Ipatescu 14. Iasi str. Stefan cel Mare 47, Sos. Moara de Foc 6. Pitesti str. Doamna Balasa 33. Ploiesti str. I. V. Stalin 26. Ramnicu Valcea str. G-ral Praporgescu 18. Satu Mare Piata Libertatii 19. Tg. Jiu str. Victoriei 31. Tg. Mures str. Bobrai Farcas 6. Tg. Ocna str. Tabacarilor 18. Timisoara str. Vasile Alexandri 2. Vasile Roaita str. Closca 2. Tulcea str. Sf. Nicolae 45. 545. Banca Rahova Bragadiru S.A.R. 10 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 11, Senatului 19. 546. Baras Retti, 10 apartamente, Bucuresti, B-dul G. Cosbuc 64, str. Rozelor 15. 547. Banca Cerealistilor S.A. in lichidare 34 apartamente, Bucuresti str. Academiei 4.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 15 of 196

548. Bratianu M. Renee, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Cosbuc 64. 549. Berceanu Gh. 9 apartamente, Bucuresti, Splaiul Unirii 281. 550. Berlescu Aurel, 6 apartamente, Bucuresti, str. En. Vacarescu 14. 551. Buia M., 5 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 51. 552. Bercanu Simion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Diditel 30. 553. Bendescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 9. 554. Borzan M. si Jenica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Sincai 7. 555. Balasanu Adela, 6 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 53. 556. Berman Eliza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Petre Maior 10. 557. Beldescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Poteras 25. 558. Borusev Giovani, 5 apartamente, Bucuresti, str. I. Urdarescu 15. 559. Bellu Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 26. Bd. Marasesti 76. 560. Brihailescu, 16 apartamente, Bucuresti, str. Lamaitei 1, str. Lucaci 81, str. I. Procopiu 17. 561. Bica Nica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Gheorghiu 24. 562. Barsan Otilia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Plevnei 131 A, str. Masina de Paine 58. 563. Bender Maria 11 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu Apa Rece 7, str. Fonteriei 8. 564. Baleanu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Giurgiului 9 - 11. 565. Bogardo Giuseppe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Simonide 14. 566. Bercovici Iancu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 34, Calea Victoriei 101, str. Dobrogeanu Gherea 2. 567. Balaceanu Gh. 5 apartamente, Bucuresti, str. Magurele 43, str. Brezoianu 29. 568. Botez Ioana, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 95, str. Emil Pangratti 21. 569. Badulescu Eleonora Dan, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stelea Spataru 10. 570. Benga Toma, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 286. 571. Barsan Ioan, 7 apartamente, Bucuresti, str. Costache Negri 28. 572. Buhlev Rytta Panaitescu, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 13. 573. Babalicescu Grigore si Ristea, 8 apartamente, Bucuresti, str. Vulturilor 127 si 129. 574. Balan Jacues, 6 apartamente, Bucuresti, str. Matei Basarab 2, 2A. 575. Berman Filip, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu 232. 576. Botvinic Iosif si Botvinic Mihail., 4 apartamente, Bucuresti, Splaiul Unirii 69. 577. Bilec Teodor, 12 apartamente, Bucuresti, (com. Progresul). str. Popa Stefan 35, Spl. Independentei 56 b. 578. Bogdan Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dudesti 93. 579. Braustein Clara, 14 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 41, str. Colonel Orero 22, str. Popa Tatu 85. 580. Berghamer Iosif, 5 apartamente, Bucuresti, str. Morilor 24, str. Aurora 32 si 43. 581. Braunstein Lucia si Leia, 10 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 52. 582. Borsaru Vihelmina Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Splaiul Unirii 49. 583. Braunstein Iancu si Liza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pascal 40. 584. Bratulescu C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Asache 11 si 22, sos. Cotroceni 11 b. 585. Bonola Tanase, 3 apartamente, Bucuresti, str. Splaiul Unirii 39. 586. Berceanu N-lae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Micsunelelor 23. 587. Barbulescu Gheorghita, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Filaret 47. 588. Boios Cicerone, 24 apartamente, Bucuresti, B-dul 1848 nr. 5; Calea Mosilor 136; str. Mihai Voda 31. Campulung Muscel, str. Gheorghe Nou 27. 589. Baragan Mihai, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos 29. 590. Beer Etty sai Beer Faihi, 3 apartamente, Iasi, str. Gh. Dimitrof 7. 591. Banca Elvetiana si Romana in lichidare 22 apartamente, Bucuresti, calea Calarasilor 35, Victor Babes 1, str. Smardan 9, str. D. E. Djuvara 1. 592. Boerescu Alexandrina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 25. 593. Bilinaci Teodor, 9 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 69. 594. Bane Desideriu, 12 apartamente, Bucuresti, str. Segmentului 9; str. Gh. Lazar 5; str. Paris 41. 595. Babic, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ceres 15. 596. Bratulescu Dumitra, 13 apartamente, Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu 13. 597. Bataturescu Dan, 11 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 244. 598. Baesu Petrache, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alecu Russo 24.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 16 of 196

599. Baichian Vahram, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Alexandrescu 79. 600. Bontuceanu C-tin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Nifon 27. 601. Burlan Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sergent Scarlat 2; str. Rahovei 407. 602. Balasescu Gr. Dan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian 189, Bd. Jdanov 9. 603. Barbu Petre si Zoe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 69. 604. Burada Victoria, 1 apartament Ploiesti, G-ral Dragalina 245. 605. Botescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, Stelea, Spatarul 11. 606. Bentia Ion si Iuliana, 10 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 62. 607. Bratu Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 26; str. Popa Chitu 25. 608. Burghelea Vasilica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmii 52. Maneciu Ungureni, jud. Prahova Ploiesti, str. M. Kogalniceanu 45. 609. Badea Nistor, 9 apartamente, Bucuresti, str. Berna 3, str. 1 Mai 35. 610. Bratescu Eugen si Badulescu Maria, 11 apartamente, Bucuresti, str. Alecu Russo 10, 12. Buzau, str. Unirii 19; str. I.G. Duca 5. 611. Banca Ardeleana in lichidare, 47 apartamente, Arad, str. Cosbuc 15. Oradea, str. Pictor Grogorescu 6. Arad, str. Republicii 88; Cosbuc 15. Brasov, str. N. Balcescu 58. Oradea, str. Pictor Grigorescu 6. Timisoara, str. Grozescu 5; Pop de Basesti 27. 612. Basacopol C-tin, 9 apartamente, Bucuresti, str. Oculeanu 69. 613. Butter Sophie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Negustori 14. 614. Banca Urbana in lichidare, 6 apartamente, Bucuresti, calea Victoriei 7; str. - Raureanu 2. Constanta, str. D. Sturza 18. 615. Babes Filip. 8 apartamente, Bucuresti, str. Filimon Sarbu 3, 5, str. Povernei 9. 616. Bizduna Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Trifoi 1. 617. Banica Gh. 16 apartamente, Bucuresti, str. Inisor 11-4; Duzilor 33. 618. Bunescu Teodor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ecoului 7; str. Dr. Teohari 12. 619. Badea I. Teodora, 21 apartamente, Bucuresti, str. Rondu Bisericii 6, str. Teiul Doamnei 38. 620. Burca Ion si Lucretia, 18 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Constantinescu 67. 621. Bogdanescu Emilia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Vulturilor 16. 622. Berlescu Ella, 7 apartamente, Bucuresti, str. calea Calarasi 36 A. 623. Barbulescu, 13 apartamente, Bucuresti, str. calea Calarasi 132. 624. Balanescu C-tin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 27. 625. Banca Marmorosch Blanck in lichidare 9 apartamente, Bucuresti, str. Doamnei 4, str. Eugen Carada 9. 626. Bestoiu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, Senatului 17. 627. Barbu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Meteori 67. 628. Burschik Francisc, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. V. Poloni 18. 629. Barsan Elena, 10 apartamente, Bucuresti, str. Fierari 13. 630. Bruteanu I. 10 apartamente, Bucuresti, str. Temisana 55, str. V. Gherghel 9. 631. Bistriteanu Victor, 17 apartamente, Bucuresti, B-dul Balcescu 30; B-dul Cuza 9; str. Spiru Haret 2. 632. Buruiana C-tin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Hristo Botev 8; str. Gh. Cosbuc 13. 633. Boteanu Mihai, 10 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 92. 634. Babes Victoria, 14 apartamente, Campina, str. Dr. Istrati 71 Bucuresti. str. Tunari 71. Campina, str. Dr. Istrati 10. Bucuresti. str. Oslo 8. 635. Balosi Petre si Bitner Valeria, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 62. 636. Bertoiu Ion, 17 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 75. 637. Bagulescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 14. 638. Barder Leopold si Rasela, 8 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 41. 639. Braunstein Otilia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefan cel Mare 4. 640. Bank Meilich, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 20. 641. Bacalu Tivia, 2 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 115; str. Buzoianu 38 A. 642. Brukar Bernhard, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 74. 643. Berali Cornelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Romulus 49. 644. Bogdanescu Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lisabona 4; str. Dr. Marcovici 4.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 17 of 196

645. Bella Gruia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Matache Dobrescu 17. 646. Beresteanu Sidoli, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stelea Spatarul 17, str. Sincai 14. 647. Botea Enache, si Balasa, 10 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 260, 262. 648. Baverman Frederica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Logofat Udriste 3. 649. Banca Agronomiilor S.A. in lichidare, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Republicii 23. 650. Bordei Apostol, 5 apartamente, Bucuresti, str. Leonida 16. 651. Blumenfeld S. si Bianca, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre 36. 652. Bachman Nathan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 5. Bacau, str. 15 August 36. Predeal, str. Ilie Pintilie 29. 653. Bancu Serina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 22; Av. Bellu 29; Bd. A. Cuza 60. 654. Bogdan Teodor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 6, str. V. Conta 3-5. 655. Bals Andrei, 2 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Eminescu 127; B-dul. Nic. Balcescu 24. 656. Baloiu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Apolodor 10. Sinaia, str. Plevnei (Baneasa) 3. Bucuresti, str. Apolodor 10. 657. Badea Ana si Petruta Dadarici, 1 apartament Bucuresti, str. Schit. Magureanu 6. 658. Banica Constanta si Mihai Condoiu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea, 3. 659. Breahna Valeria, 3 apartamente, Bucuresti, str. B. Delavrancea 39. 660. Budisteanu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Demetriade 10. 661. Badescu Gh. 3 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Moceanu 4. 662. Bragadiru Sofia prin procurator Mircea Ionescu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Hala Lifschitz 10. Brasov, str. Romana 19. 663. Bratulescu C-tin, 3 apartamente, Buzau, str. Borzesti 30, str. Nae Stanescu 2. Bucuresti, str. Morilor 14; str. Alecu Russo 14. 664. Baghina Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Balcescu 24; str. Vornicului 23 Vasile Roaita, Constanta 665. Bercovici Max, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Luchian 18; str. Smardan 21. 666. Baleanu Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Wilson 15. 667. Braiescu C-tin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 59; str. Putul cu Plopi 4. 668. Bucsan V. Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 79. 669. Botez Cecilia, 3 apartamente, Bucuresti, str. V. Alexandri 16, str. V. Lascar 114. 670. Branzescu C-tin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Romana 7; str. Filiti 6. 671. Banescu Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. V. Kiubasew 40. Craiova, str. G-ral Argetoianu 2. 672. Bogdanovici Tadeu, 3 apartamente, Bucuresti, str. V. Lascar 62; str. Lipscani 44; str. Pictor Romano 16. 673. Bugheanu Marcela, 6 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia 50. 674. Borcescu Alex. si Nicu, 2 apartamente, Bucuresti, str. A. Popov 33 Urlati, Prahova 675. Bottea Margareta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Col. Tell 31; str. Brezoianu 53. 676. Budai Elisabeta si Grigore Filip, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Constantin 4. 677. Brikmayer M. Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Popov 21. 678. Brisental Sama, 10 apartamente, Bucuresti, str. St. O. Iosif 2. 679. Bailescu N. 5 apartamente, Bucuresti, str. Ady Endre 24. 680. Bogdan Alecu Irina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Logofat Taut 70, 68. 681. Boloaga Crisanti, 5 apartamente, Bucuresti, str. Leon Voda 22. 682. Bagdasanian Satenig, 2 apartamente, Bucuresti, str. Intrarea Noptii 7. 683. Boata Toma, 20 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Magureanu 37, str. Brezoianu 4. Constanta, str. Romulus Opreanu 5. 684. Bexer V. Emil, 10 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 50. 685. Bendel Eti si Ita Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Schitul Magureanu 49. 686. Berezovski Alfrel si Vilma 3 apartamente, Bucuresti, str. Luterana 21; str. Dr. Marcovici 9; str. Brezoianu 29 b. 687. Buzi Cleonica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 1; str. Ritoride

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 18 of 196

1. 688. Bobescu D-tru si Vasilica 18 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 411; sos. Mihai Bravu 14; 689. Bratu Emil si Maria G. Antonescu 30 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 46, 130, str. Buzesti 44. 690. Benni Eugeniu si Ana Ionescu Cutaride, 6 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Ciurca 25. 691. Brand Valeria, 20 apartamente, Bucuresti, Aleia Episc. Ambrozie 7-7 A. 7B. - 6-5. 692. Balosin State, 12 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29; B-dul D. Golescu 9 B; str. Brezoianu 29; B-dul 1848 6; str. 13 Decembrie 4. 693. Bruner Ferdinand si Olimpia 4 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Lautaru 6. 694. Bitta Ion si Constanta 3 apartamente, Bucuresti, str. Calafat 13, str. G-ral Crainiceanu 1. 695. Bratu Chiru si Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Romana 92-94. 696. Boc Maria Laura si Ana Geta Molfeta, 9 apartamente, Bucuresti, B-dul Banu Manta 85. 697. Barta Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 80; Vasile Conta 7-9 str. Filimon Sarbu 23. 698. Buruiana Dumitru 11 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 17; str. Temisan 11. 699. Bagdighian B. Horea, 8 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 44. 700. Bemachi S. Aglaia, 7 apartamente, Bucuresti, str. N. Titulescu 117. 701. Boldjelia Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Spatarului 32. 702. Bonciu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Turda 71, str. Aurel Vlaicu 135. 703. Branescu Gh. 7 apartamente, Bucuresti, str. Niculcea 57. 704. Benoiu Grigore, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 510. 705. Baluta Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 48. 706. Balcan Iuliu si Olga, 3 apartamente, Bucuresti, str. Witting 14. 707. Beckman Elvira, 7 apartamente, Bucuresti, str. Luterana 31 B; calea Victoriei 214; str. Alex. Popov 10. 708. Bilimaci Teodor 12 apartamente, Bucuresti, str. Mares Tolbuchin 25. 709. Bogdan N. Card, 13 apartamente, Bucuresti, str. Crisana 32, str. N. Titulescu 73. 710. Banca Populara Grivita Noua 7 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 354-418. 711. Balteanu Angela 6 apartamente, Ploiesti, str. Stefan cel Mare 69; str. Vasile Alexandri 28. 712. Boros Niculae, Bucuresti, 7 apartamente, Bucuresti, str. Petru Rares 5, 7, 9, str. Buzesti 5. 713. Bradea Al. Zefira, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bucovinei 24. 714. Bruteanu I. Florica 3 apartamente, Bucuresti, str. Stoica Ludescu 35. 715. Bungazeanu Ana si Serban 11 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 9 A; 11 Iunie 49. 716. Balanovici Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Fonteriei 13; str. M. Eminescu 17. 717. Barbatescu Zoe, 14 apartamente, Bucuresti, str. C-tin Caracas 3, str. Caravanei 15, str. B. Delavrancea. 718. Belingher Belu Voica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Rucar 31. 719. Braila I. Ioan si Zina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sebastian 125. 720. Bianchi Armondo, 10 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 259. 721. Burlan Valeria, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Medic Stoenescu 5, str. Cantemir 44. 722. Bibo Iosif, most. Bibo Alex. si Ana Tabacu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Maica Domnului 6. 723. Berlescu Ella, 15 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 36 A. 724. Brenner Aizic si Carolina, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Florescu 15. 725. Bancotescu Jana, 7 apartamente, Bucuresti, str. El. Matei Voevod 23; str. Dr. Felix 28. 726. Boscu Victoria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Ion Cuza 92. 727. Blumen Ela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 24; Occident 35. 728. Boaca Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. V. Braniste 42. 729. Boghici Gheorghe, 9 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Stoica 51.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 19 of 196

730. Badulescu Gh., 6 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 116. 731. D. M. Bogdan, 26 apartamente, Bucuresti, str. Grivitei 107. 732. Baluta P. Rozalia, 4 apartamente, Bucuresti, str. D. G. Palade 64, str. D. G. Palede 64, str. D. Cantemir 76. 733. Bunea I. Maria, 4 apartamente, Bucuresti, B-nul Alex. I. Cuza 28 A. 734. Borena Cecilia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Pasteur 6, str. Dumbrava Rosie 22. 735. Bank Ezra si Gherani Haimovici, 32 apartamente, Bucuresti, str. Clucerul Udricani 8. 736. Bitulescu Petre, 9 apartamente, Bucuresti, str. Minotaur 11, str. Lazureanu 14. 737. Badarau Norana Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. N. Belliceanu 3, str. Ioan Ghica 3-5. 738. Bondarescu Sf. Aristotel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bruxelles 10, str. Plevnei 4. 739. Bratescu Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Suvorov 24, str. Poterasi 14. 740. Braunstein Stefania, 5 apartamente, Bucuresti, str. Armeneasca 2. 741. Bancila Stefan, 7 apartamente, Bucuresti, str. Frunte Lata 9 si 11, str. 13 Septembrie 186. 742. Berta Topor, 4 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 52, str. dr. Felix 75. 743. Baciu Ion Sava, 16 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 102, 100, 98. 744. Balan elvira, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Severeanu 16. 745. Barsan N. Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aquila 35, Constanta, str. V. Alecsandri 10. 746. Bernea Nicolae, 13 apartamente, Bucuresti, str. Dr. V. Babes 24, str. Popa Soare 24. Sinaia, str. Karl Marx 6. 747. Bals Teodor, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Iatropol 4. 748. Branzescu Gh. si Smaranda, 13 apartamente, Bucuresti, sos. Panduri 63, str. Buturugeni 1-3, str. Panduri 63, 65, 67, 69. 749. Bornemisa Sebastian si Ana, 7 apartamente, Cluj, Calea Motilor 67. 750. Bratoloveanu N., 9 apartamente, Bucuresti, Calea Ferentari 80, 88, 147, 136, str. Popa Stefan 44. 751. Boba Margareta, 10 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 105, str. Semicercului 2. 752. Bratoloveanu Ion, 13 apartamente, Bucuresti, str. Ferentari 149, str. Vedei 5. 753. Boianovici Arthur, 5 apartamente, Bucuresti, str. Anul 1821 nr. 7, str. Meteor 25. 754. Budeanu V. C-tin, 2 apartamente, Bucuresti, Intrarea Urali 2, str. Av. M. Zorileanu. 755. Bitter Herman def. prin Mayer Bitman, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 44. 756. Budeanu Ana, 5 apartamente, Bucuresti (Baneasa), str. Neagoe Voda 10. 757. Beiu Marin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sperantei 23. 758. Budeanu Melanie (groper), 5 apartamente, Bucuresti, str. Maria Rosetti 36, str. Vintila 4, 6, str. Hristo Botev 22. 759. Bratulescu P. C-tin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 168. 760. Badoiu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitor 203. 761. Beresteanu Manole si Beca, 11 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 300, 328, str. Dumitru Onciu 16. 762. Bucur Iosif, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mecet 8 a. 763. Baclacian Artin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stupinei 28. 764. Banica Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. V. Stroiescu 42, Calea Mosilor 135, str. Spatarului. 765. Bondescu I. C-tin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eufrosina Poteca 16. 766. Blum Dvoira si Leiba, 7 apartamente, Bucuresti, Intrarea Pictor Vermont 3. 767. Barsal Dr., 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Gr. Taranu 10. 768. Beiazgian Nevart, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lirei 1. 769. Blum Isac, 3 apartamente, Bucuresti, str. Horei 15. 770. Banca Chrissoveloni, 17 apartamente, Braila, Piata Lenin 15; Bucuresti, calea Plevnei 147-157, 163. 771. Boris Diacoff, 3 apartamente, Bucuresti, str. Eliade Radulescu 15. 772. Badescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Dimitrov 15, 51. 773. Braunstein Zary si Marieta, 8 apartamente, Bucuresti, Bd. Ana Ipatescu 24,

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 20 of 196

str. Aurora 52 a. 774. Blima Haia Fasst, 7 apartamente, Iasi, str. Cuza Voda 60. 775. Bazacu Teodor si Suzana, 8 apartamente, Bucuresti, str. Avrig 88. 776. Borculescu Vasile, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 217, Busteni, str. Bailor 17 777. Botez Mihail Caucaz, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Col. Papazoglu 4, calea Vacaresti 107, 108, 110, Busteni, str. Bailor 4. 778. Bedrag Panait, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu 150. 779. Borduselu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Miraslau 17. 780. Bacal Isac, 6 apartamente, Botosani, Calea Nationala 273. 781. Barbu B. Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 29. 782. Bertianu Aurelia, 7 vile, Bucuresti, str. Uzina Electrica 13. 783. Bratulescu C. Anastasia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Ghenadie Petrescu 56, str. Serg. N. Vasilescu. 784. Buricescu Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 24. 785. Buneanu Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Col. Papazoglu 6. 786. Boteanu Maria, 24 apartamente, Bucuresti, str. Calomfirescu 4 a, Calea Mosilor 84. 787. Buican Gh., Lucia Marinescu si Eug. Stefanescu, 11 apartamente, Bucuresti, Calea Vacaresti 52-54. 788. Barad P. Iosub, 18 apartamente, Bucuresti, str. Vulturi 147, str. Traian 4, Calea Victoriei 102. 789. Botez Cassian, 2 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 149, str. Elena Pherikide 20-22. 790. Bunescu Bucur, 24 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 118, 120-122, str. Baratiei 2. 791. Bucur Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 198 A. 792. Barasch Carol, 10 apartamente, Bucuresti, str. Vintila 3, str. Dobrogeanu Gherea 23. 793. Beldeanu Evdochia, 7 apartamente, Bucuresti, Piata Sf. Stefan 5. 794. Bunescu Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Slatineanu 26, Calea Dorobanti 50 A., Calea Victoriei 112. 795. Bataturescu Pantazi, 3 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Ion Ursu 12, Prel. Matasarii Noi 5. 796. Burescu Ileana si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 10, str. Abrud 143. 797. Bratu Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dragos Voda 8, str. G-ral Salmen 2. 798. Badescu N. Aurora, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Eminescu 135. 799. Budeanu Constantin si Cecilia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Haia Lifschitz 32, str. G-ral Magheru 27. 800. Baciu George si Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Timpului 1, str. Maria Rosetti 26. 801. Bilimaci Constantin, 15 apartamente, Bucuresti, B-dul Tolbukin 24, str. Avram Iancu 19. 802. Beiner Paulina, 5 apartamente, Suceava, B-dul Republicii 8. 803. Batu Ana, 11 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 133, Braila, str. C. Berlescu 40. 804. Balaci Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sb. Lt. Popa 19. 805. Balan Matilda Elena, 4 apartamente, Bucuresti str. Fluierului 32, Predeal, Sos. Nationala, Focsani, str. G-ral Markos 15. 806. Blarenstein Fritz, 5 apartamente, Bucuresti, str. Minotaurului 78, Calea Victoriei 112. 807. Behar Virginia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Rozelor 16, str. Progresului 9 b. 808. Bratisanu A. Gh., 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 62. 809. Bondalici Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Nestor 12. 810. Bondalici Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Petre Locusteanu 14. 811. Bortos Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 43. 812. Bunescu P. Lucia, 4 apartamente, Bucuresti, Sos. Iancului 33. 813. Branisteanu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Republicii 72. 814. Bilargiu Mircea, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ilarie Chendi 22, str. Brutus 3. 815. Baclagian Virginia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Iancu Capitanu 28. 816. Barat Avram, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 178 si 170. 817. Bratuianu Const., 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Gheorghe Nou 17.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 21 of 196

818. Bapalan Paulina, 18 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Judet 32, 30, Calea Dudesti 129, Sos. Magurele. 819. Benone Alfonso si Frida, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Vacaresti 132. 820. Bratescu R., 4 apartamente, Bucuresti, str. Stelea 23, str. M. Eminescu 230. 821. Baltaretu Florea, 3 apartamente, Bucuresti, str. Iosif Vasilescu 29. 822. Bardelli R. Ambrozie, 11 apartamente, Bucuresti, str. Madrid 3, str. Braziliei 7b. 823. Brubeanu Gheorghe si Sofia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Amiral Murgescu 29. 824. Bauch Gh. Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Westfried 2. 825. Brumarescu Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. V. Babes 12. 826. Bortos Radita, 7 apartamente, Bucuresti, str. Radu de la Afumati 4, str. Prof. Ion Ursu 20, str. Stefan Negulescu 55. 827. Brayer Hernsch si Hermina, 19 apartamente, Bucuresti, str. Halfon 9, str. Nerva Traian 85-87. 828. Bedereanu Petruta, 6 apartamente, Bucuresti Colentina, str. 30 Decembrie 2. 829. Bernstein Dorothea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Emigrantului 4. 830. Baha N. si Elena, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul Dimitrov 17, str. 13 Decembrie 54-56, Buzau, Piata Stalin 1 a. 831. Barbara Coni si Adamoiu, 8 apartamente, Bucuresti, str. G. Palade 72, 72-a. 832. Butza M. Alecu si Sabina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 60. 833. Balint Mihail, 5 apartamente, Bucuresti, str. Busolei 5. 834. Bichis Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Raspintiilor 29, str. Viitor 141. 835. Bercheret Alexandrina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ghica Tei 87, str. Comorei 38. 836. Berlescu Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti Baneasa, str. I. Gh. Duca 49. 837. Bucsan Ileana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sofia 10. 838. Brayer Renee, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Republicii 65. 839. Bratescu I. Dumitru, 13 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 200. 840. Boc. I. Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Maior Sutu 2A. 841. Botez Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Rodiei 10, str. Cercelus 36, Predeal, str. Unirii 29. 842. Baicoianu S. Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Londra 12, B-dul Ana Ipatescu 24. 843. Baloiu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Spirt 11. 844. Bratescu, 5 apartamente, Bucuresti, Aleia Alexandru 11 str. M. Kogalniceanu 32. Constanta, str. Cuza Voda 18. 845. Balescu Oct. Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Londra 26, str. Armeneasca 19. 846. Buda Ion si Iustina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Ah. Serban Petrescu 21 Alba Iulia, str. V. Goldis 2, str. N. Filipescu 21, B-dul Stalin 13. 847. Bercovici Berta, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 80-82. 848. Braicu Otilia Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 39. 849. Bonvechio A. Tereza, 11 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 127. 850. Braunstein I. 7 apartamente, Bucuresti, str. Stelea Spataru 17, str. Sf. Mina 1-3, str. Vasile Adamachi 7, 5. 851. Bertume Ileana, 2 apartamente, Bucuresti, str. M. Kogalniceanu 10. 852. Beblea Const. si Viorica, 12 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 42. Brasov str. Pictor Pop 6. 853. Blaj Elena si Ana, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 373. 854. Belizarie Emil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Grecescu 9. 855. Balanescu Teodor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Slt. Popa 2, calea Rahovei 401. 856. Badescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Aleea Visinilor 1. 857. Balai Cornelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 8. 858. Barbu Vasile, 8 apartamente, Bucuresti, str. Lazureanu 56-a. 859. Bratu Traian si Aurica, 12 apartamente, Bucuresti, str. Craitelor 4, Sos. Vartej. Predeal, Bd. Republicii 8. 860. Bufnea Elena, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Orizontului 7. 861. Barbulescu Ion, 18 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Vasiescu Iosif 106, 93, calea Calarasi 21, sos. Pantelimon 42. 862. Botez Stefania Ghica, 2 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 14,

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 22 of 196

str. Sperantei 26. 863. Bordescu Alexandru si Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Justinian 19, str. G-ral Angelescu 2, str. Gr. Alexandrescu 84, str. Povernei 36, str. Radu Voda 9. 864. Blauer Saly, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Rusu 11. 865. Baranga Virginia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 52. 866. Banu Nita, 3 apartamente, Bucuresti, calea Calarasilor 226. 867. Bratulescu C. Radu, 10 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 13, Bd. 6 Martie 43, cap. Gh. Buruiana 19. 868. Bogorian A., 8 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 82. 869. Bremer Haim, 6 apartamente, Bucuresti, str. Arhitect Louis Blank 28. 870. Beratt Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Stroiescu 2. 871. Bancila Ion si Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 29. 872. Badescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 186. 873. Berceanu Vasile, 5 apartamente, Bucuresti, str. Serbanescu Tei 51, 4, Alex. cel Bun 58, 60. 874. Budescu Alexandru, 8 apartamente, Bucuresti, str. Andrei Mureseanu 20, str. Sofia 15, str. Delea Veche. Sinaia, str. Sincai 10. 875. Baluna Marin, 10 apartamente, Galati, str. Portului 105, str. Grivita 1, str. Tecuci 11, str. Frumoasa. 876. Bogdan Cleopatra, 7 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 8. 877. Banica Gh. Ion si Alexandrina, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Argetoaia 1. 878. Burnea Virginia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Koch 2. 879. Burdea Teodor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lirei 15. Panciu Putna, str. Libertatii 83. 880. Balanescu Georgeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calusei 48. 881. Bogorian Daniel, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Pantilimon 31 A. 881. Bogorian Daniel, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Tolbuchin 19. 882. Banica Aurelia, 6 apartamente, Bucuresti, Bd. Tolbuhin 19. 883. Bazavan Gh. Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Matasari 36. 884. Bainescu Victoria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Naum Romniceanu 26. 885. Berariu Mariana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Izvor 107. 886. Bondi Guido, 16 apartamente, Bucuresti, cal. Mosilor 171. 887. Badescu Gheorghe si Vasilica Gh. Badescu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan. 200. 888. Barbulescu I. Maracine, 9 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 62. 889. Bogdan Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ilarie Chendie 45. 890. Bratucu Victor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 151. 891. Biciola Eleonora, 5 apartamente, Bucuresti, str. Spataru Milescu 23. 892. Radulescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Dimitrov 172. 893. Badulescu Ioan si Florica, 7 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos 18. Targoviste, str. 30 Decembrie 1. 894. Bechereanu Petruta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vaselor 30. 895. Braunstein C. si N. si fii si N. Klipar, 20 apartamente, Bucuresti, str. Stupinei 12. 896. Baron Avram si Clara, 5 apartamente, Bucuresti, str. Anton Pan, 54 b, str. Olimp 62. 897. Belizan Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Cornea 33. 898. Balan Ion si Maria, 6 apartamente, Bucuresti-Grivita, str. Pietii 18. 899. Buzescu Gheorghe si Evdochia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Granicerilor 1, str. Stefan Mihaileanu 26, str. Edgar Quinet 3. 900. Budeanu Aneta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Spatarului 30. 901. Benedek Stefan, 12 apartamente, Bucuresti, str. Ion Roata 12. 902. Busuioceanu Anastasia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Biserica Popa Chitu 23 A. 903. Balgiu Dragos, 3 apartamente, Bucuresti, str. Londra 23. 904. Banescu Niculae, 7 apartamente, Bucuresti, str. Masina de Paine 9. 905. Babor-mostenitori, 9 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 49. 906. Bisot Paul si Mariana, 4 apartamente, Bucuresti, Gh. Haralambie 17. 907. Bratianu Th. Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 168. 908. Balca Viorica, 10 apartamente, Bucuresti, Bd. Republicii 79. 909. Banateanu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anton Pan 29 si 27 A. 910. Beceanu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Iulia Hasdeu 1. 911. Brech Cristian, 3 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 4, str. Aristide Briand 1.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 23 of 196

912. Butai Iosif Maria, 4 apartamente, Sinaia, str. Furnica 24. Bucuresti, str. 13 Decembrie 42, str. Luterana 3-b. 913. Bogoiu Lucian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 54. 914. Berlescu C. C-tin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 15. 915. Balasanu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, Intr. Marcovici 6. Focsani, B-dul N. Titulescu 17. Bacau, str. Bancii 6. 916. Basturescu Dorina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bozianu 9. 917. Barach Iosif, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 9. 918. Binder Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. M. H. Marcu 5, str. Scarlatescu 28, str. Carol Davila. 919. Blanaru Ion, 14 apartamente, Bucuresti, str. Ritoride 37, 39 si 48. 920. Branza Valeriu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 31. 921. Bernstein Sofia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Apolodor 10. 922. Bumenfeld Alda, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 33. 923. Blujdea Tiberiu si Frusina, 3 apartamente, str. 11 Iunie 15, str. Frumoasa 43. 924. Bercu N. Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. D. Cantemir 88. 925. Banca Creditul Bucurestean in lichidare, 8 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 10 si 12. 926. Barza Constantin si Wilma, 9 apartamente, Bucuresti, str. Apolodor 27. 927. Barta Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Hatman Arbore 16. 928. Barzan St. Dumitra, 13 apartamente, Bucuresti, str. Vistieri 19. 929. Beresteanu Mina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Banu Mihalcea 2. 930. Bardescu Col. Elena, 10 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 4. Constanta, Mamaia. 931. Baer Ludmila Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Oradea Mare 60. 932. Buzatu Stefan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 20 A. Braila, str. Marasesti 19. Eforia, str. Sportului 1. 933. Bragadiru D., 94 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Magheru 2, 2-4, 6-8, 2-14. 934. Birceanu Ovidiu si Constanta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cetatii 12. 935. Bunea Anica si Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Logofat Tautu 60. Constanta, str. Tomis 14. 936. Badulescu Nic. most., 24 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 268. 937. Bals Ion, 24 apartamente, Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu 100, str. Stirbei Voda, str. Mihai Bravu 193, str. Buzesti 98. 938. Banca de Scont a Rom. Soc. in lichidare, 88 apartamente, Bucuresti, str. Eugen Carada 1-3, 13 Sept. 143, 145, Stavropoleos 8, str. Mosilor 200, str. Pieptanari 9; Alexandria, str. Ilie Pintilie 3; Braila, str. Lt. Col. Iacobescu 19; Corabia, str. C. A. Rossetti 53; Constanta, str. Lascar Catargi 13; Focsani, str. Cuza Voda 6; Galati, str. Dr. Russel 41, str. Egalitatii 4; Ploiesti, Piata I. V. Stalin 3; T. Magurele, str. Horia, Closca si Crisan 3; Giurgiu, str. V. M. Molotov 2; Tulcea, str. Carol 1; Medgidia, str. V. Lupu 18. 939. Baiandurian K., 4 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 21. 940. Blidescu Lucretia si Constantin, 17 apartamente, Bucuresti, str. Mendeliev 8, str. Dr. Lister 29. 941. Brumarescu Dan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 8, str. Cazarmei 54. 942. Breger Terezia, 23 apartamente, Bucuresti, str. Matei Basarab 12, str. Decebal 3. 943. Bruman Gheorghe, 22 apartamente, Bucuresti, str. Av. I. Marasescu 2, str. Occidentului 1. 944. Bork Maria, 20 apartamente, Bucuresti, str. Cornel Botez 5, 10; Campina, str. V. Alecsandri 28. 945. Budisteanu Alisa, 17 apartamente, Bucuresti, str. Otetari 6, str. Caragiale 3. 946. Banciu Stefan, 38 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Brosteanu 9, str. Traian 4, Splaiul Unirii 13, str. 30 Decembrie 36. 947. Besa Eugen si Hilda, 13 apartamente, Bucuresti, str. Maria Roseti 15. Sinaia, Calea Codrului 16. 948. Balacescu Constanta, 7 apartamente, Bucuresti, str. Columb 6-8. 949. Baicoianu Alexandru, 32 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 62. 950. Berindei C. Elena, 11 apartamente, Bucuresti, str. Silvestru 6, B-dul N. Balcescu 24. 951. Baltaceanu Maria, 27 apartamente, Bucuresti, str. Andy Endre 7, B-dul Ana

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 24 of 196

Ipatescu 11. str. Alex. Lahovary 45, str. Stirbei voda 92, str. Popa Tatu 1-3. 952. Bratescu Alexandrina, 16 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 23, str. Dionisie Lupu 38, str. Cercului 3. 953. Bata E. Steluta, 12 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 76. 954. Balteanu Eliza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 70. 955. Baissy Petre si Elvira, 16 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 40. 956. Badulescu N-le, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 107. 957. Beulian Maria, Beulian Haig Mandanici, 20 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 81, str. Popa Chitu 4. 958. Barbu Gheorghe, 13 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Cernescu 19, str. Dorobanti 96, str. Covasna. 959. Botez N. Maria, 14 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia 37, str. Icoanei 7. 960. Bratulescu David, 17 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 131. 961. Bahus Rosita, 10 apartamente, Bucuresti, str. A. Donici 49. 962. Buiati Petre, 14 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 94. 963. Blum Emil, 10 apartamente, Iasi, str. Dobrogeanu Gherea 5, 7. 964. Badulescu I. si Petrescu V., 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Legendei 2. 965. Barbulescu Ion, 14 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 102. 966. Berechet Mihail, 15 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 72-a, str. Mitrop Filaret 56. 967. Balanescu Constanta si Ion, 18 apartamente, Bucuresti, str. Costache Negri 15, str. Uranus 75, 63, str. Dionisie Lupu 12, str. Frumoasa 18, str. Popa Nan 8. 968. Barceanu Mihail, 9 apartamente, Bucuresti, calea Victoriei 21, str. Vasile Conta 79. Bd. Gh. Dimitrov 113. 969. Burileanu Ioana, 8 apartamente, Bucuresti, B-dul N. Balcescu 35. Predeal, str. Col. Magheru. 970. Baier M., 15 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie 65. str. Popa Soare 20. 971. Boghici Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 290, str. Col. Iacobini 4-6. 972. Boghici Gheorghe, 8 apartamente, Bucuresti, Bd. Bucurestii Noi 216. 973. Banca Com. Italiana si Romana, 28 apartamente, Braila, str. Misitilor 25, Galati, B-dul Ana Ipatescu 17, Constanta, str. Brancoveanu 1, Timisoara, Piata Libertatii 2, Bucuresti, str. Ghenadie Petrescu 139, str. Bursei 2. 974. Baicoiescu M. Mihail, 13 apartamente, Bucuresti, str. Prof. I Bogdan 17, str. Vasile Lascar 154, Baneasa-Ilfov, Sos Buc-Ploiesti 38, Busteni Prahova, B-dul Libertatii 191. 975. Bunea Stefan, 10 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 92, str. Lanariei 1. 976. Balian Leon, 10 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 31, Constanta, str. Karl Marx 8. 977. Baicanescu Virgil, 11 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 83, str. Vasile Lascar 154, Banca Ilfov, Sos. Bucuresti Ploiesti 38. 978. Beloianu Ecaterina, 16 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 223. 979. Banica Elisabeta, 10 apartamente, Bucuresti, calea Dorobanti 95. 980. Baiadjoglu Gh. Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sperantei 26, Galati, B-dul Republicei 7. 981. Braescu Maria, 9 apartamente, Bucuresti, calea Floreasca 33 si Alex. Sahia 7. 982. Brebenel Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru, 36. 983. Busoianu Gheorghe, 13 apartamente, Bucuresti, str. Spatari 17, Dorobanti 10, 70, Cluj, str. Mica 24. 984. Baicoianu Petre, 8 apartamente, Bucuresti, Piata 23 August 1 si str. Maria Rosetti 33, 31. 985. Banca de Agricultura si export S.A.R., 16 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 20, str. Armeneasca 15. 986. Buscaff Miekel, 12 apartamente, Braila, Piata Lenin 14, str. Gradina Publica 11. 987. Brown Boveri S.A.R., 11 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos. 23. 988. Barbu Eugen si Lucretia, 11 apartamente, Bucuresti, str. Dimitrie Orbescu 11. Predeal, str. Granicerilor. 989. Butulescu Elena, 13 apartamente, Bucuresti, str. Biserica Amzei 3. 990. Bralianu Radu, 13 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 70, str. Nifon 16, b-dul Ana Ipatescu 43 A. Sinaia, b-dul Lenin 24. Timisoara, str. Paul

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 25 of 196

Chinezu, 3. 991. Baicoianu Petre si Lucia, 10 apartamente, Bucuresti, Piata Maria Rosetti 31, str. Sepcari 8. 992. Bentu Olimpia, 12 apartamente, Bucuresti, b-dul 1 Mai 58. 993. Biciulescu Marin, 16 apartamente, Bucuresti, str. Mendelieff 2. 994. Bemtassat Maria, 11 apartamente, Bucuresti, str. Jules Michelet 3-5. 995. Bidulescu Emil, 5 apartamente, Bucuresti, b-dul Pacii 7 A. 996. Beiu Nada si Stan, 8 apartamente, Bucuresti, b-dul Pacii 121. 997. Baier Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Silfidelor 24, str. Amiral Balescu 15. 998. Bratu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29, str. Anton Pan 2, Harsova, str. Concordia, str. Drumul spre moara. 999. Bogza G. Silvia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Timisana 5. 1000. Borcea Ed., 4 apartamente, Bucuresti, str. Timisana 14. 1001. Buzatu Traian, 6 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 34, str. Economu Cezarescu 37. 1002. Bianu T. Victor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Elefterie 10. 1003. Balanescu Romulus, 8 apartamente, Bucuresti, str. Izvor 68, str. Mitrop Gh. Petrescu 82. Dorohoi, str. Filimon Sarbu 14. 1004. Baleaca Wileax, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Grecescu 10. 1005. Badea Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sergent Scarlat 16, str. Silvestru 40. 1006. Breza Iordan si Stefan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Izvoreanu 13. 1007. Burdea Cristea, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 100, str. Frumoasa. 1008. Bajan Polixenia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Despot Voda 16 B. 1009. Boros Paul, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sos Stefan cel Mare 5. 1010. Baiatu Dumitru, 2 apartamente, Bucuresti, str. Paris 32. 1011. Berza Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. M. Kogalniceanu 4. 1012. Butu C. Anton, 4 apartamente, Bucuresti, str. Muzeul Zambaccian 7, str. Popa Nan 146. 1013. Borcescu I. Alexandrina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cercului 2 A., str. Bucovina 50. 1014. Badescu Alexandra, 2 apartamente, Bucuresti, B-dul Dacia 48, str. Jules Michelet 15. 1015. Brosteanu Sanda, 3 apartamente, Bucuresti, calea Victoriei 128. 1016. Bimbaum Betty, 6 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 168. 1017. Bazgan V. Florica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 33, str. Ardeleni 32, str. Batistei 17. 1018. Bilescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. I. G. Duca 30. 1019. Brosteanu Ernest Radu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 41, calea Victoriei 128 A. Sinaia, vila. 1020. Bentoiu Aurelian, 13 apartamente, Bucuresti, Intr. Amzei 2; str. Mircea Voda 48-50. 1021. Bernstein Emanoil, 7 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 182. 1022. Burlea I. Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 356. 1023. Brezoi Ghedeon, 5 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 17-19. 1024. Blumen Marcu, 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 35. 1025. Beneche Ludovic, 6 apartamente, Bucuresti, str. Clucereasa Elena 20. 1026. Bereca M. Ioana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Muntii Tatra 12. 1027. Batzaria Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Radovici 10. 1028. Badea Ion, 7 apartamente, Bucuresti, calea Dorobanti 73. 1029. Beghiu Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dogari 1. 1030. Bujoreanu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Niculae Beldiceanu 5. 1031. Budurescu N., 7 apartamente, Bucuresti, str. Diana 7, R. Valcea, str. Lenin 170, Bucuresti, str. Buzesti 9. 1032. Batea Cecilia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Th. Mazarik 1. 1033. Budis Florica, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul Dacia 27. 1034. Bazgan Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Constantin Nacu 3; str. Batistei 5. 1035. Busulinga Anton, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul Ana Ipatescu 25. 1036. Barsan Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pietati 21; Intr. Popescu Paun 8. 1037. Balaban Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 80. 1038. Bita Mihail, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vatra Luminoasa 35; str. Lt. Ionescu Baican 58.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 26 of 196

1039. Belingsteanu Corneliu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda; str. Italiana 1. 1040. Babouleni P. L. Ecaterina, 4 apartamente, Vaslui, str. Spiridon, Bucuresti, str. Wilson 15, Batistei 1. 1041. Stefania Bejan, 4 apartamente, Bucuresti, str. N. Filupescu 51. 1042. Braun Emilia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 27. 1043. Bratianu D. Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Ana Ipatescu 43, Galati, str. Republicii 89. Sinaia, B-dul Lenin 30. 1044. Bordeianu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 33. 1045. Beer Nathan, 2 apartamente, Bucuresti, str. N. Balcescu 9; str. Cazarmii 2. 1046. Basacazae, 8 apartamente, Bucuresti, str. Palade 44. 1047. Barloiu Stefania, 3 apartamente, Bucuresti, str. M. Andreescu 33. 1048. Bragana I., 3 apartamente, Bucuresti, str. Dobrota 8. 1049. Braunstein Mina, 5 apartamente, Bucuresti, str. N. Balcescu 24-16; str. Batistei 5. 1050. Bogdan H. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Anastasie Simu 2. 1051. Banescu Teodora, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Spatarului 8. 1052. Bordan Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Balcescu 3; str. Dr. Pasteur 42; str. Petre Ispirescu 89. 1053. Baltaceanu George, 2 apartamente, Bucuresti, str. Mendeleff 32, Busteni. 1054. Bratianu Dan Adina Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Armasului 7; str. General Praporgescu 17. 1055. Bichis Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raspintiilor 29 Tohani Vechi, str. Mare 207. 1056. Bamcher Lucia, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Bogdanitei 3, 5. 1057. Blajan N. Lehtia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 128. 1058. Borteanu Ana, 7 apartamente, Bucuresti, str. Caragiale 22, Cluj, str. Sincai 10. 1059. Blanita Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 123. 1060. Baicoianu Eliza, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Ana Ipatescu 24-26. 1061. Bunescu Stefania, 4 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 64. 1062. Borvizeanu Ion si Valeria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Robert de Fleurs 20 Galati, str. Carnabel 22. 1063. Brandus M. Sergiu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 109. 1064. Bagaloglu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Radu De la Afumati 44. 1065. Berg Marcu, 3 apartamente, Bucuresti, str. I. G. Duca 57, str. G-ral Berthelot 11. 1066. Barbalat Mily, 4 apartamente, Bucuresti, str. Romana 34. 1067. Bratescu Paunica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dragos Voda 30, str. Arhitect D. Harzea 18. 1068. Bratu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Masina de Paine 78. 1069. Batas Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calafat 21. 1070. Baicoianu Nasta Lucia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Maria Rosetti 31, 33. 1071. Bandi Ecaterina si Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 148. 1071.a. Biolau Stan, apartamente, Bucuresti, str. Politiei 28. 1072. Blumenfeld Avram, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Serban Voda 66-68. 1073. Buenger Eveline, 15 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 18. 1074. Bardanescu Dobre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Const David 94, calea Plevnei 86. 1075. Beniamin Nadler, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sofia 1, str. Luterana 15. 1076. Brandusi Viorica, 10 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 109. 1077. Belu Octavian, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 109 1078. Bratianu I. Gheorghe, 1 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Popa Chitu 26. 1079. Branza Efrosina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu 30-a. 1080. Balsovici Paun Elena, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul Muncii 9, 11, 26. 1081. Balescu Dimitrie, 1 apartament, Bucuresti, str. Ana Ipatescu 8. 1082. Belascu Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 18. 1083. Bartea Mihai Naghi, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 148. 1084. Berceanu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aniversarii 35. str. Banu Udrea 32, 35. 1085. Busila Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Modrogan 1, Sinaia, str. Manastirei 13. 1086. Barbu O. Maricica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Trian 29. 1087. Bogus Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Const. Nacu 2.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 27 of 196

1088. Blaescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Meteori 34. 1089. Berlescu Jean, 14 apartamente, Bucuresti, str. Olteni 18, str. Matei Basarab 24, str. Mircea Voda 21. 1090. Banca Romaneasca S.A. (in lichidare), 61 apartamente, Bucuresti, B-dul Republicii 5, str. Dr. Felix 81, str. Valeriu Braniste 56, str. C. Bozianu 10, str. Gh. Florescu 12, str. N. Danciu 3, str. Turturele 15, B-dul Republicii 5, C. Bozianu 10, Calea Grivitei 119, str. Smardan 5, Calea Serban Voda 298 1091. Barbu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Stavropoleos 5 si 14. 1092. Brauer Wilhem, 3 apartamente, Bucuresti, str. E. Teodoroiu 22. 1093. Biruiu Liea, 7 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 17, str. Hameiului 9. 1094. Boros N. Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Salcetului 11. C. 1095. Constantin Macel, 20 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 44, str. Smardan 29. 1096. Costache Marin, 10 apartamente, Bucuresti, str. Iosif Niculescu 3. 1097. Constantinescu Eliza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lazureanu 7. 1098. Chelaidits H., 5 apartamente, Bucuresti, str. Verzisori 51. 1099. Cristescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, calea Floreasca 73. 1100. Constantinescu Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre 25. 1101. Constantinescu Ecaterina, 2 apartamente, Bucuresti, Intrarea Armasului 6. 1102. Cojocareanu Emilia, 3 apartamente, Bucuresti, str. A. Mureseanu 27. 1103. Candrata Andrei, 7 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 249, str. Sebastian 60. 1104. Constantin Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Epicol 8. 1105. Covalioti Anton, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ana Spataru 3. 1106. Cheteanu Valeria. 5 apartamente Bucuresti, str. Arcului 21. 1107. Craciunescu Oncel, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cornelia 38. 1108. Cristescu Petra, apartamente, Bucuresti, str. Calimachi 15. 1109. Constantin Chirita, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Viilor 10. 1110. Carnaru P. Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dunea Radulescu 12. 1111. Constantinescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Draginescu 12. 1112. Cuciuchi Atanase, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lirei 15. 1113. Constantinide Dimitrie, 9 apartamente, Bucuresti, str. Radu Cristian 8. 1114. Cucu Vasile, 12 apartamente, Bucuresti, Calea Saguna 75. 1115. Constantinescu Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 148. 1116. Carlova Eugenia, 8 apartamente, Bucuresti, str. General Manu 31. 1117. Constantinescu Vladimir, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lct. Negel 58, str. Eroului 18, str. Stirbei Voda 17. 1118. Cohn Adolf, 13 apartamente, Bucuresti, str. Ion Procopiu 14, str. Florilor 20. 1119. Cociu I. 4 apartamente, Bucuresti, str. Alexandru Vlahuta 17. 1120. Constantinescu Olga, 4 apartamente, Bucuresti, str. C. F. Robescu 9, Piata Ilie Pintilie 4, str. Dr. Felix. 1121. Constantinescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Elima M. Voevod 14. 1122. Constantinescu Mihaela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Spataru Milescu 56. 1123. Cotanu Atanasiu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Colentina 195. 1124. Cojocaru Emilia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Armeneasca 28 a. 1125. Carniol Iancu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Tautu 57. 1126. Conadis Vasilica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dragos Voda 37. 1127. Cunadi Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dragos Voda 37. 1128. Chitu Moise, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 23. 1129. Cristian vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Leon Voda 9. 1130. Constantinescu Sofia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voevod 36, str. Delea Veche 1. 1131. Constantin Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Maria Cuntan 10. 1132. Crasnaru Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 50. 1133. Constructii Generale S.A.R., 7 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 22, str. Eliade intre vii 26. 1134. Corlanescu Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Hatmanul Arbore 13. 1135. Costinescu Emil, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Urali 6, str. Danile Berceanu 34; Sinaia, calea Codrului 5. 1136. Cotaru Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pietatii 18. 1137. Caciulescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Iliescu 22. 1138. Candrea Berta, 4 apartamente, Bucuresti, Intr. V. Paun 1.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 28 of 196

1139. Constantinescu Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Stroescu 46, calea Mosilor 189. 1140. Carp Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitor 12. 1141. Constantinescu Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Muzelor 20. 1142. Cristescu Valerica, 3 apartamente, Constanta, str. I. Branescu 7, 9, str. Grivitei 70. 1143. Cristescu Cecilia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rasuri 19; Tg. Ocna, str. T. Vladimirescu 13. 1144. Constantinescu Marin, 11 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 160. 1145. Constantinescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Conta 3. 1146. Ciortan Alexandru, 20 apartamente, Bucuresti, str. Frigului 5, 7, str. Serban Voda 138, str. Mit. Iosif 29. 1147. Combanis Mihail, 2 apartamente, Bucuresti, str. Alexandru Sahia 17. 1148. Checiulescu Margareta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Av. Popisteanu 10. 1149. Caveschi Anton, 1 apartamente, Vasile Roaita, Vila Unirea. 1150. Cutulescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Toma Mazarik 29. 1151. Calonas Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 155. 1152. Cazano Economu, 5 apartamente, Bucuresti, str. En. Vacarescu 32. 1153. Cabilovici Iacob, 8 apartamente, Bucuresti, str. N. Balcescu 3-5, str. Gheorghe Asan 3; Sinaia, Republicii 34. 1154. Chivulescu Traian, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ion Maiorescu 36, str. Pop de Basesti 9, calea Mosilor 305, str. Sf. Ion Mos 8. 1155. Calinescu Rozalia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Eroul T. Niculae (Colentina) 27. 1156. Cioculea Vanghele, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dogari Gh. 24. 1157. Constantinescu Scarlat, 3 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 56. 1158. Constantinescu P. Tiganus, 7 apartamente, Bucuresti, Splaiul Unirii 184, str. Stefan cel Mare 198. 1159. Cioran Lucian, 3 apartamente, Bucuresti, str. General Lupu 2, str. General Leca 22. 1160. Constantinescu Stefan, 17. apartamente, Bucuresti, fund. Bibescu Voda 7. 1161. Caragianu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 52. 1162. Cohen Jaques, 10 apartamente, Bucuresti, Splaiul Unirii 26. 1163. Constantinescu C. Mihai, 4 apartamente, Bucuresti, str. 14 Martie 29. 1164. Cohn Lupu si Tony, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mit Filaret 2. 1165. Cristescu M. Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Avram Iancu 26. 1166. Carac Aneta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Austrului 29. 1167. Constantinescu Niculae, 2 apartamente, Ploiesti, Bd. Independentei 15. 1168. Candes Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vatra Luminoasa 45. 1169. Cristescu Tudor, 25 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 287, Bd N. Belu 32, str. Ion Ghica, Bd. 1848 6. 1170. Carantino Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ion Maiorescu 26, str. Biserica Amzei 27. 1171. Constantin Ciudrea, 8 apartamente, Bucuresti, calea Colentina 80. 1172. Cristescu Tanase, 36 apartamente, Bucuresti, str. Fantanica 16, 17, 18, 19, 24, str. Despot Voda 52. 1173. Constantinescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 23. 1174. Cristescu Sultana, 26 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 338, sos. Nic. Titulescu 40. 1175. Catana Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Radu Voda 3; Campulung, str. 16 Februarie 63, 55. 1176. Constantinescu Paulina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Luarentiu Claudian 27. 1177. Constantin Caliban, 3 apartamente, Bucuresti, str. 14 Martie 27, str. 11 Iunie. 1178. Constantinescu Stanciu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu 8. 1179. Chiliman Cecilia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 75. 1180. Ceausu Constantin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de Argint 19. 1181. Cristescu Elena, 19 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 180, str. Cap. Gh. Donescu 10. Busteni, str. Niculae Filipescu 10. 1182. Cionga Gusa, 13 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 70, 72, str. Lipscani 42, str. Gabroveni 5. 1183. Cossian Mary, 5 apartamente, Bucuresti, str. General Ipatescu 20. 1184. Constantinescu Ecaterina, 12 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 7. 1185. Constantinescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 50,

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 29 of 196

sos Vitan 87. 1186. Cristea T. Victoria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 22. 1187. Czarnechi Olga, 11 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 58. 1188. Cohen, prin av. Froimescu, executor testamentar, 9 apartamente, Bucuresti, str. Niculae Iorga 20, str. Banu Maracine 29, sos. Piscului 106. 1189. Clinciu Gheorghe, 11 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Zablovschi 10. 1190. Cifarelli M., 6 apartamente, Bucuresti, str Polizu 32. 1191. Cristescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 14. 1192. Constantinescu Dumitru, 8 apartamente, Bucuresti, calea Plevnei 27, str. Menelas Ghermani 2. 1193. Ceortan Georgeta, 12 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Maicilor 7, str. Cazarmei 33. 1194. Cristodorescu Tereza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 27. 1195. Costescu Eugenia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Niculae Titulescu 2, str. Romana 17. 1196. Constantinescu Alexandru, 1 apartamente, Teghirghiol, str. Calugareni 37. 1197. Cortobius Louise, 4 apartamente, Bucuresti, calea Plevnei 24. 1198. Chirstuc N. maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Giullini 6, str. Banat 3, str. Bihor 4. 1199. Cutcudache Elena, most. Cutcudache Damian, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Cuza 59. 1200. Cioc Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, Splaiul Independentei 285. 1201. Ciurileanu Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Virgiliu 12. 1202. Cojocarescu Haralambie, 10 apartamente, Bucuresti, sos. Cotroceni 13. 1203. Croifeleanu Stefania, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Leonte 16. 1204. Constantinescu Gh., 9 apartamente, Bucuresti, str. Atelierului 35. 1205. Cristea A. Nely, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sf-tii Voevozi 30-32. 1206. Comanesti Povara, 10 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 4. 1207. Constantinescu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 222. 1208. Carantino Jac, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marcovici 9. 1209. Chirila Olga, 4 apartamente, Bucuresti, Dr. Brandza 22. 1210. Clinciu Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, calea Plevnei 54. 1211. Creiu Gl. D. Ecaterina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Alex Popov 59. 1212. Cretulescu Maria Saligny, 5 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 50, str. Dr. Mirinescu 11, str. 30 Decembrie 31. 1213. Condu Raina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Eroului 3. 1214. Celea Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. General Anghelescu 61-a. 1215. Cristodulo Grigore, 4 apartamente, Bucuresti, str. Temisana 2-4. 1216. Constantin Dicu, 4 apartamente, Bucuresti, calea Dorobantilor 156, str. Luigi Cazzavilian. 1217. Cionga Dumitru, 5 apartamente, Sinaia, Bd. Republicii 5. 1218. Cotea Ionel, 2 apartamente, Bucuresti, str. Av. Serban Petrescu 20. 1219. Condu Iulian, 2 apartamente, Bucuresti, str. Eroului 3, str. Arhit. St. Burcies 7. 1220. Cauli F. Silvia, 8 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 69. 1221. Camarelli B. Vera, 10 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 12, str. Schitu Maicilor 30. 1222. Calugaru Spirache si Gh., 8 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 48. 1223. Coteanu dr. Niculina, 9 apartamente, Bucuresti, sos. Magurele 56, str. Prof. Marinescu 9. 1224. Cornea de Petre Milano, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 8. 1225. Cerbulescu Cecilia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 48. 1226. Cristodulo C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, Dr. Juvara 31-33. 1227. Coman Vidrighin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Maria 8; Giurgiu, str. Independentei 18. 1228. Costinescu Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 17 A., str. Dr. Felix 15. 1229. Caloianu C. T., 5 apartamente, Bucuresti, str. Constantin Nacu 7, str. Mantuleasa 22. 1230. Colinteanu Laurentiu, 10 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 99, 280; Predeal, str. Rep. Iugoslaviei 13. 1231. Covaci Stefan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Crisan 4. 1232. Conovici Aristotel, 24 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 198, 200, 202, calea Rahovei 57; Predeal, sos. Nationala 14. 1233. Cristescu Claudia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 75. 1234. Cerbulescu Cecilia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 48.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 30 of 196

1235. Cerchez Camelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Temisana 46-48. 1236. Calleu Aglae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bozianu 18. 1237. Cristea Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Petre Carp 11. 1238. Constantinescu Anghel, 2 apartamente, Predeal, str. V. Alexandri 20, Braila, str. Misitii Port 189. 1239. Cristescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 67. 1240. Ciobotaru Berta, 4 apartamente, Bucuresti, Vulturi 141. 1241. Charas Leon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Principatele 2, str. Mamulari 13. 1242. Cuieran Leon si Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 36, 38. 1243. Caragea D. Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 73. 1244. Cerban Anelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ardealului 55. 1245. Combiescu dr. Nicolae, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Elefterie 23. 1246. Cartianu Nicolae si Ecaterina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Poet Alex. Sihileanu 12, str. Elev Stefanescu 29; Alexandria, str. Confederatiei 16, 18, str. Gh. Doja 34. 1247. Constantinescu Ilie, 8 apartamente, Bucuresti, calea 13 Septembrie 255, str. Baltaretului 4. 1248. Cantea Felicia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 16; Predeal, str. T. Vladimirescu 4. 1249. Cerchez Arta si Felicia, 13 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 69, 71. 1250. Caracas Victoria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Militari 25. 1251. Coltea Ion, 6 apartamente, Bucuresti, calea 13 Septembrie 160, str. Coriolan 49. 1252. Cepleanu Angela, 7 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 33. 1253. Cardos Simonic, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. Popea 27, str. Vesparilor 2; Constanta, str. Alexandru cel Bun 6. 1254. Calinescu C-tin, 13 apartamente, Bucuresti, str. Coriolan 34, str. Clopotarii Vechi 12, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 122, str. Slatineanu 23, 28, str. Axente Uricaru, Constanta, Bd. V. I. Lenin 163, Temisana 35. 1255. Cionea Mioara, 4 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 2; Constanta, str. I. V. Stalin 39. 1256. Cercel Nae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 97. 1257. Covaci Luiza, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ceremusului 43, 41. 1258. Constantinescu Theodora, 7 apartamente, Bucuresti, str. Apolodor 16. 1259. Ciocoiu Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, str. Concordiei 76. 1260. Cretzoiu C-tin, most. Emma si Ecaterina Cretzoiu si Banulescu Ela, 13 apartamente, Bucuresti, str. Parfumului 33, 35. 1261. Coltescu Viorica si Florica, 8 apartamente, Bucuresti, Bd. Al. Cuza 98 A., str. C. Disescu 27. 1262. Colfescu Armand, 10 apartamente, Bucuresti, str. Antim 19. 1263. Ciorapciu Epaminodo, 3 apartamente, Bucuresti, str. N. Iorga 31. 1264. Constantinescu Stefania, 5 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 252. 1265. Cristea N. Ion, 13 apartamente, Bucuresti, str. Bis Alexe 6, str. Louis Blank 36. 1266. Constantinescu Elisabeta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Titus 11. 1267. Constantinescu M., 10 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 113, 120, sos Giurgiului 317. 1268. Ciortan St. Emil, 9 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 31, Eforia, Tomis, Sinaia, str. M. Kogalniceanu 3. 1269. Cladirea Romaneasca, societate pentru intretinerea si administrarea imobilelor societatii, 297 apartamente, Bucuresti, str. Cavafii Vechi 17, Bd. Republicii 61, calea Mosilor, Bd. 1848, 16; str. Blanari 2, 8, 12, calea Victoriei 77, str. Dr. Botez 9, 15, 16, str. M. Eminescu 84, 86, str. Bis. Amzei 16, str. Doamnei 3, str. Academiei 1, calea Victoriei 2. 1270. Constantinescu Marilena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Toma Stelian 4. 1271. Camerling Volf si Silvia, 27 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 78, str. Buzesti 2, 4. 1272. Costamagria Arthur, 17 apartamente, Bucuresti, str. Ilie Pintilie 11. 1273. Cristescu Isidor, 14 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 15, Intr. Urali 2. 1274. Creditul Imobliar S.A., 2 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 240. 1275. Calinescu Gheorghe, 11 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 185. 1276. Cristea Sterian si Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Maria 3, Intr. Tarcau 11, 13. 1277. Culea I. Constantin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 143.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 31 of 196

1278. Constantinescu Eleonora, 6 apartamente, Bucuresti, str. General Cantily 6, str. Plantelor 76. 1279. Cuplerberg Sami, 6 apartamente, Bucuresti, str. Romulus 68. 1280. Cassassovici Elisabeta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gutemberg 3 bis. 1281. Costea C-tin si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Ardealului 69. 1282. Ciurulin Paula, 4 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 424. 1283. Constantinescu Mihai, 4 apartamente, Bucuresti, str. Maior Bervezin 11. 1284. Constantinescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 253. 1285. Constantinovici Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Principatele Unite 71. 1286. Capitanescu Ion, 32 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 18, 27. 1287. Circea Ecaterina, 7 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 198. 1288. Capitanescu Tomaide, 13 apartamente, Bucuresti, str. Sapientei 2, str. Armeneasca 22, str. Arionoanei 38, str. Ion Taranu 10. 1289. Cehen Simon si Ely, 6 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Iuliu Valaori 9, str. St. Mihaileanu 27, str. Gn. Dem. Teodorescu 56, str. Sf. Apostoli 40. 1290. Cristescu Teodora, 10 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Pasteur 39, str. Obedeanu 16, str. Militari 11. 1291. Cojocaru Niculae, 7 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 140. 1292. Constantinescu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cornelia 26. 1293. Cantacuzino Ion, 17 apartamente, Bucuresti, str. Gutemberg 3. 1294. Contescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu apa rece 73; Buzau, str. Victoriei 6. 1295. Cioraca Florian, 4 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 182, str. Lunei 32. 1296. Cornescu Elena, 10 apartamente, Bucuresti, str. Anastasie Panu 7. 1297. Cadar Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vlaicu Voda 76. 1298. Ciapa Dumitru, 12 apartamente, Bucuresti, sos. Vitan 17. 1299. Catz Lupu, 9 apartamente, Bucuresti, str. Col. Orero 5, str. Cantemir 72. 1300. Constantinescu Mircea si Gabriela, 41 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 31, calea Vacaresti 47, str. Porumbaru 19, Baneasa, sos. Bucuresti-Ploiesti 92. 1301. Cristache Arsenie, 15 apartamente, Bucuresti, str. Breiner Bela 1; str. Nerva Traian 2; str. Vitan 105. 1302. Catuneanu Cornel 4 apartamente, Bucuresti, str. D. Cantemir 17; str. Col. Orero 8. 1303. Crasu Vasile 11 apartamente, Bucuresti, str. Emil Constantinescu 5. Int. Vasile Paun 5; str. Plevnei; str. Nic. Velescu 6. 1304. Constantinescu Victoria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Antim 46. 1305. Critrou Emilia si Pilis Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Alexandrina 15. 1306. Clocoteanu S., 11 apartamente, Bucuresti, Calea 13 Septembrie 38. 1307. Cristescu C-tin, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 410. 1308. Constantinescu Emanoil si Virginia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 162. 1309. Ciordas Ovid, 6 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 74; Predeal, str. Arad 14; 1310. Culoglu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 95-a, str. Pitar Mos 24. 1311. Chiriacescu Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 33. 1312. Constantinescu Ion 4 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 27. 1313. Castamojna Iosif, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lt. col. Papazoglu 35, str. Stelea 7. 1314. Calinescu C-tin 14 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 297. 1315. Casali Vasile, Stelian Marin si Marioara, 13 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 308. 1316. Cioflec Cornelia si Aurora Valeanu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Constantin 21. 1317. Casapian Garbis, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 178, Intr. Spinului 1; 1318. Cibuchi Elisa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Constantin 1; str. Schitu Magureanu 15; str. Doina. 1319. Costaforu C. Ioan, 3 apartamente, Ploiesti, str. Ramuri 1. 1320. Caragea Vasile, 2 apartamente, Bucuresti, str. St. Mihaileanu 33. 1321. Cernescu Niculae, 13 apartamente, Bucuresti, str. Eduard Grand 7; str. Despot Voda 40. 1322. Cobuz Ioan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Vacarescu 32.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 32 of 196

1323. Cavaff Hrant, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena 14. 1324. Constantinescu Alexandrina, 44 apartamente, Bucuresti, Cal. Victoriei 124; Cal. Grivitei 145; str. Smardan 20; Predeal, sos. Nationala 125, str. I. L. Caragiale 50. 1325. Constantinescu Radu si Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Masina de Paine 20. 1326. Corteanu Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Praporgescu 4. 1327. Catanu Alex si Victoria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Balaceanu 2; str. Smardan 18-21; str. Berzei 68. 1328. Constantinescu Gh., 13 apartamente, Bucuresti, str. Vigilentei 1 Targoviste, str. N. Balcescu 201. 1329. Caracas Eliza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16; str. Isvor 9; str. Justitiei 63. 1330. Costescu Petre, 12 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 30, str. 11 Iunie 23. 1331. Cristescu Iordana, 9 apartamente, Bucuresti, Mihai Bravu 172. 1332. Constantinescu Petre, 10 apartamente, Bucuresti, Cal. 13 Septembrie 214. 1333. Cristescu V. Ioan, 9 apartamente, Bucuresti, Bd. Muncii 84; Cal. Calarasi 188. 1334. Curtz Carol, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Andreescu 27. 1335. Condurachi Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Haia Lifsitz 30; Bd. Gh. Dimitrof 71; Bd. Muncii 4. 1336. Craciunoiu Florian, 6 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 56; Pitesti, str. Lucernei 10. 1337. Comsa Filip, 4 apartamente, Bucuresti, str. Felicia Racovita 10. 1338. Culina Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, str. Minotaurului 27. 1339. Cernea Jana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 88. 1340. Codleanu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Anastasie Panu 1Bis. 1341. Cristescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Magurele 151. 1342. Constantinescu Finan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Parcalabu Baldovin 13; str. Tineas 4. 1343. Coman Pavel si Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lazureanu 54. 1344. Copper M. Sami si Copper S. Misu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 59. 1345. Colan Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian 40. 1346. Capalena Ana, 6 apartamente, Turda, str. Simion Barnutiu 39. 1347. Chihaia Iordache, 8 apartamente, Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu 1-a. 1348. Cristescu Testulian, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Zorileanu 37; str. Radu Cristescu 1. 1349. Ciolan Mihai, 6 apartamente, Bucuresti, str. Aviat. Petre Cretu 60. 1350. Cihosehy Henrii, 11 apartamente, Bucuresti, Bd. Dacia 50. 1351. Crainiceanu Steluta, 3 apartamente, Timisoara, str. Ion Ghica 1. Bucuresti, str. Frumoasa 52. 1352. Condoci Cristea si Atanasiu Elena, 18 apartamente, Bucuresti, str. Povernei 10. 1353. Cantacuzino Alexandra, 2 apartamente, Bucuresti, Cal. Victoriei 128. 1354. Curlache Constantin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Roma 62. 1355. Cocea Marica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Iorga 28. 1356. Constantinescu Ion si Eliza, 8 apartamente, Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu 92. 1357. Cernea V. Dumitru, 19 apartamente, Bucuresti, Cal. Dorobantilor 99; str. Mihai Voda 13. 1358. Cabarasu Nicolae, 12 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 70; str. Polona 86; str. Serban Voda 97. 1359. Caribol M. si Zoe, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 232; Bd. Ana Ipatescu 57. 1360. Coteli Ferdinand, Buzida si Aurelia, 44 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 5; str. Iacob Negruzii 40; str. G-ral Cernat; str. 30 Decembrie 8; str. Filitis 5; str. Baratiei 51-53; str. Sf. Vineri. 1361. Calutoiu Elefterie si Penelopa, 6 apartamente, Bucuresti, str. Aviator Sanatescu 14. 1362. Constantin Elena, 10 apartamente, Bucuresti, str. Dragos Voda 59; str. Raspantiilor 22. 1363. Cojan M. Elena, 19 apartamente, Bucuresti, str. Vespasian 54. 1364. Cristoforu Miltiade, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Colentina 111. 1365. Cristofor Victor, 10 apartamente, Iasi, Pasaj. Cuza Voda 1. 1366. Constantinescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fainari 72.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 33 of 196

1367. Celeta N. Marin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Alex Sahia 47 Busteni, str. Bailor 25. 1368. Crutzescu Eliza, 10 apartamente, Bucuresti, str. Latina 4; str. Dionisie Lupu 38. 1369. Coseta Nina, 3 apartamente, Bucuresti, str. V. Lascar 21. 1370. Comanescu Alex, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cuparului 8. 1371. Cociu Tanase, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 148; str. Vasile Lascar, str. 13 Decembrie 11. 1372. Constantin Popp, 7 apartamente, Bucuresti, str. Hagiului 20 Galati, Piata 30 Decembrie 2, str. Razboieni 26. 1373. Constantinescu D. si Amelia Iobu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 59, str. Romana 142; Alecu Russo 2. 1374. Constantinescu Virginia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Matei Basarab 37. 1375. Carbunescu N. si Stela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cortului 14. 1376. Cohen Frida, 11 apartamente, Bucuresti, str. Stelea Spatarul 17. 1377. Campeanu V. si Goldstein Anny, 9 apartamente, Bucuresti, str. Florilor 13. 1378. Condoianu Nicolae si Elena, 16 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 9. 1379. Codreanu Zelea Eliza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dumitrache Paul 20 Husi, str. 7 Noembrie 9. 1380. Cristescu Eliza, 13 apartamente, Bucuresti, cal. Mosilor 47, str. Razvan 1, str. Cavafii Vechi 7, 9, str. Academiei 35; str. Gh. Asam 3. 1381. Cioaia Malvina, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 105. 1382. Constantin Melania, 2 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 115, str. Pictor Lucian 12. 1383. Costa Foru Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Patriarhiei 7, str. Edgar Quinet nr. 5. 1384. Candiani Elena, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Colentina 29 A. 1385. Ciubuc Marcela, 4 apartamente, Constanta, str. D. A. Sturza 17 Bucuresti, str. N. Filipescu 7, calea Victoriei 112, 95. 1386. Chiritescu Ion si Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 10. 1387. Coman Irina si Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Spatarului 29. 1388. Cretu Elena si Gh., 4 apartamente, Bucuresti, Intr. Ioanid 4. 1389. Cretu Gh. Petre, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 58. 1390. Cioveanu Mihail, 5 apartamente, Bucuresti, str. Radulescu Tei 53; str. Romana 181. 1391. Cossmi Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Eminescu 113. 1392. Caracas Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Arges 18. 1393. Craciun Olimpia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aviator Tetrat 14, str. Aurel Vlaicu 95. 1394. Cristea Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aledea 39. 1395. Caracota Virgil si Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 35; str. Cicoarei 29. Predeal, str. Partizanilor 4. 1396. Costandache Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Serg. Militaru (Aleea B) 7. 1397. Cialic I. M., 2 apartamente, Bucuresti, Bd. G-ral Magheru 26. 1398. Cherescu Srefan si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Grig. Mora 2. 1399. Constantinescu Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Manu 37, Vasile Roaita str. Cantacuzino. 1400. Cristescu Eliza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Paul Greceanu 18. 1401. Curutiu Alexandru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rahmaninov 11. 1402. Capsa Grigore Soc. In Comandita, 2 apartamente, Bucuresti, str. Edgar Quinet 1, str. Biserica Amzei 19. 1403. Catzop Ety Irina, 5 apartamente, Bucuresti, Cal Dudesti 107. 1404. Chitu V. Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ganovici D-tru 5. 1405. Celtau Gitana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bunatatea Samaiteana 19. 1406. Caracas Irina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 33; str. Pitar Mos 27. 1407. Covaceanu Adela, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul I. V. Stalin 23. 1408. Craft Raula, 2 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 28. 1409. Cohen Sofia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Matei Basarab 29; str. Beldiman 2. 1410. Constantinescu Dimcea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 62. 1411. Cocorescu Mariana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos 12. 1412. Crivat C. Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dionsie Lupu 20-12. 1413. Constantinescu Julieta, 8 apartamente, Bucuresti, str. Temisana 9, str. Sf. Ionica 4 Breaza de Sus, str. Eroilor.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 34 of 196

1414. Caftagioglu Olga, 2 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos 12. 1415. Catinescu Hilda, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 141. 1416. Candopol Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 23. 1417. Ciocaltei Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Petru Maior 41, str. Stirbei Voda 126. 1418. Cosmescu C-tin si Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Knappe 45C. 1419. Castris Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Niculcea 65. 1420. Calinescu D., 12 apartamente, Bucuresti, str. Occident 13. 1421. Constantinescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Parang 48. 1422. Caminul Asociatiei Statuei, 7 apartamente, Bucuresti, str. Puscasului 7A. 1423. Cunadi Dumitru si Wolf Janine, 8 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 69. 1424. Creditul Financiar Rural, 5 apartamente, Bucuresti, str. Doamnei 22, Bd. 1848 10. 1425. Caracostea Dumitru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Cezar Boliac 13-15; str. Unirii 83. 1426. Cristescu Haralambie, 9 apartamente, Bucuresti, str. Hagiului 3. 1427. Castano Maria, 1 apartamente, Vasile Roaita, str. Dr. Cantacuzino 65. 1428. Catapod I. si L., 9 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Col. Papazoglu 29. 1429. Culin Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 12. 1430. Ciortescu Steliana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Splaiul Unirei 112. 1431. Cristescu P. si M., 20 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Felix 55. 1432. Constantin Pancu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lazureanu 34. 1433. Ciheltu Hristu si Fratii Theodor, 15 apartamente, Bucuresti, str. Budai Deleanu 8; Cal. Grivitei 153. 1434. Casa Rurala in Lichidare S.A., 22 apartamente, Bucuresti, str. Sapientei 1 colt Militiei 2; str. N. Filipescu 40. 1435. Constantinescu Virginia, 11 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Ciru Iliescu 22; str. Matei Basarab 37. 1436. Campeanu Ana, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. 1907 6. 1437. Cristescu Niculae, 7 apartamente, Bucuresti, str. Arionoaia 59, str. Sabinelor 5, str. El. Pherechidi 8. 1438. Cerbulescu C-tin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Toma Ionescu 9. 1439. Calota Ion si Paulina, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 397. 1440. Caleiu A. Grigore, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mures 12 B. 1441. Costache Niculae, 11 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 441. 1442. Cutzarida Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Horatiu 16. 1443. Craciun Nita, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calusei 32. 1444. Capatana Mihai, 11 apartamente, Bucuresti, sos. Crangasi 143, 141. 1445. Constantinescu Nicolae, 9 apartamente, Bucuresti, Cal. Calarasi 31b. 1446. Chiru Constanta, 12 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 46; Stirbei Voda 76; str. Romulus 59. 1447. Calinoiu Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 305. 1448. Ciocanu Fulga, 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 130. 1449. Cheianu Niculae si Ana, 11 apartamente, Bucuresti, str. Petru Maior 56. 1450. Cazana Vasile si zotta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 20. 1451. Copuzeanu Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 97. 1452. Constantinescu Luca si Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmei 54; str. Vasile Conta 7-9; str. Puisor 37. 1453. Cabasanu Cornel, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Raureanu 8; Brasov, str. Pajistia 2. 1454. Constantinescu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Videle 20. 1455. Cocaneanu Valeria, 8 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 23. 1456. Candea Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 109; str. Schitu Maicilor 21; str. Brezoianu 9. 1457. Catrova V. Maria, 3 apartamente, Bucuresti, C. C. Arien 4. 1458. Constantinidi Natalia, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 173. 1459. Constantinescu Michia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Gheorghe 64. 1460. Chinie Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, Banu Manta 44 Pitesti, Bd. R. P. R. 128. 1461. Calin Vasile si Sultana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cornelia 28. 1462. Constantinescu Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Alecsandri 4. 1463. Creanga Mitrita, 6 apartamente, Bucuresti, Fund Vanatori 1. 1464. Chicos Smaranda, 6 apartamente, Bucuresti, str. C. Caracas 11 A. 1465. Candina Carol, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 229. 1466. Cristea D. si V., 23 apartamente, Bucuresti, Vasile Lupu 52, Cal. Grivitei

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 35 of 196

258; str. Ludescu Stoian, Cal. Grivitei 328; str. Caraiman 2. 1467. Chitiuria Petre, 7 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 84. 1468. Coleeg Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 42. 1469. Cretu Petre, 7 apartamente, Bucuresti, str. Glicozei 21-38. 1470. Cretu Ion si C-ta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Petru Maior 78. 1471. Codarcea Alex., 8 apartamente, Sinaia, str. Cerbului 15 Bucuresti, str. Abrud 60; str. N. Balcescu 3-5. 1472. Cardas Stanu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Gherghel 26. 1473. Ciocoltea Sergiu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmei 70. 1474. Creci Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 11. 1475. Constantin D. Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 88. 1476. Chiriazi Marcu, 10 apartamente, Bucuresti, Cal. 13 Septembrie 88. 1477. Constantinescu D., 10 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 98. 1478. Constantinescu Nic., 11 apartamente, Bucuresti, Cobalcescu 56. 1479. Caragheorghe Virginia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. V. Poloni 14. 1480. Cernateanu Ion, 2 apartamente, Bucuresti, B-dul Balcescu 24, Vasile Parvan 14. 1481. Ciocaltin Stefania si Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 126. 1482. Coluschi Constantin, 8 apartamente, Bucuresti, str. Demostene 31, str. Foisor 17. 1483. Clein Iancu, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 99. 1484. Cezar Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stupinei 17. 1485. Caraclan Olga si Chopin, 9 apartamente, Bucuresti, Intr. G-ral Ipatescu 4, str. D. Onciu 16, Intr. Popa Nan 5b. Sinaia, str. St. Gheorghiu. 1486. Ciochina Florin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 24, str. Mecet 3. 1487. Costia Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Radu Dela Afumati 15a. 1488. Constantinescu Virginia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Jules Michelet 25, str. Spataru Cantacuzino 9. 1489. Constantinescu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 72, Calea Calarasi 274. 1490. Cristescu Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. V. Alexandri 7a. 1491. Constantinescu Ion si Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 27. 1492. Clococeanu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mamuleanu 5. 1493. Cristescu Tertulian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Zorileanu 37. 1494. Ciurtea Teodora, 7 apartamente, Bucuresti, str. Fainari 45, str. Aviator Beller 1. 1495. Cimbru Constanta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Polona 21 Mamaia, jud. Constanta. 1496. Craciunescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, C. Caras 29. 1497. Cretulescu Aglaia Adina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Militaru Gh. 1. 1498. Cristescu P. Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 9. 1499. Canadi Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. av. Stanescu 43. 1500. Cristinel Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 21. 1501. Capra Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Crangasi 43. 1502. Culici Ioan, 2 apartamente, Bucuresti, str. av. T. Tetrat 33. 1503. Constantinescu Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Traian 97a, Calea Calarasilor 126. 1504. Constantinescu M., 12 apartamente, Bucuresti, str. Horei 20. 1505. Craciunescu Gh. si Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. 14 Martie 43. 1506. Creditul National Agricol in Lichidare, 10 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 25 A. Barlad, str. Prof. N. Iorga 4. 1507. Cornea Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Barierei 8, str. Mitrop. Saguna 69. 1508. Cgheorghe Cevianu, 20 apartamente, Bucuresti, str. Sfintilor 5. 1509. Cohn Moscu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Virgiliu 71, str. Apolodor, str. Boteanu 3b, str. Niculae Golescu 5, str. Sperantei 24, calea Grivitei 254. 1510. Cornea Liviu si Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Eroului 23. 1511. Coctez Elena, 4 apartamente, Iasi, str. Cuza Voda 44. 1512. Cantilly Sofia, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 57. 1513. Constantinescu C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 129, 127. 1514. Constantinescu Haralambie si Cornelia, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasilor 64, sos. Mihai Bravu 380.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 36 of 196

1515. Constantinescu Alexandrina, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 84. 1516. Colescu Sebastian si Bibiri Constanta, 12 apartamente, Bucuresti, str. C. F. Robescu 11 Vasile Roaita, str. Mihai Viteazu 33. 1517. Chitia Gh. Maria, 4 apartamente, Bucuresti, Intr. Cap. Gh. Preotescu 3. 1518. Constantinescu Gh. Carmen mostenitori El. Roibeanu, el. Constantinescu, 12 apartamente, Bucuresti, Calea Vacaresti 96. 1519. Comsa Traian, 6 apartamente, Bucuresti, str. C-tin Moroiu 18, 16, str. Dr. Gh. Taranu 8. 1520. Cojan Silvia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Col. Bordea 6. 1521. Chesea Vasile si Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Petru Maior 26, 28, 67. 1522. Calotescu Margareta Grigore Dumitrescu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Maria Hagi Moscu 28-30. 1523. Canciovici Marin si Zoia M. Canciovici, 7 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 25, 21. 1524. Caramzulescu D-tru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, str. N. Balcescu 30, str. N. Filipescu 1525. Ciomartan Stefan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Maior Alex. Campeanu 28. 1526. Constantinescu Petre, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Poetas 43. 1527. Cristescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Horia 64. 1528. Costandache C. Hortansa, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Suter 25 si 23. 1529. Ceapasu Cristea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Plevnei 135, str. Gl. Angelescu 157. 1530. Cosma Stela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davilla 111, str. Brezoianu 7. 1531. Comanescu M. Pamfil si Ana, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Grozavesti 14. 1532. Costacopol Veronica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Varnali 24, str. N. Filipescu 7 Brasov, str. Closca 34. 1533. Canciovici Alex. si Victoria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Ioan Cuza 34, str. Maltopol 2, str. Tudose Rudeanu 22. 1534. Canciovci Victoria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 76. 1535. Chicos Mircea, 8 apartamente, Bucuresti 1536. Cohn M. Dina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Oct. Cocarescu 5. 1537. Constantinescu Steliana (fost Petrescu), 5 apartamente, Bucuresti, str. N. Titulescu 88, Bibescu Voda 18. 1538. Cristea Dumitru, 8 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 420, Cisnadiei 3. 1539. Ciropol Stefan si Amelia, 7 apartamente, Bucuresti, Bl. 1 Mai 115, 104. 1540. Craciunescu Zaharia, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 141. 1541. Constantin Iancu si Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 191. 1542. Chirlacu Stamate, 8 apartamente, Bucuresti, str. Traian 75, calea Dudesti 227. 1543. Culbert Mariana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 51. 1544. Chiriac I. Gheorghe, 10 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 112, 61. 1545. Coran D-tru si Sofia, 7 apartamente, Turnu Severin, str. Providentei 36. Bucuresti, str. Parfumului 9. 1546. Chisivnesci Carolina, 3 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 249. 1547. Coler Gavril, 16 apartamente, Bucuresti, str. C. Boliac 11, str. Mendeleef 48, str. Vultur 117. 1548. Cerkez Ionel si Valerica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Muz. Zambacian 8. 1549. Ciobotaru I. si R., 9 apartamente, Bucuresti, str. Andrei Barseanu 12, str. Mitrop. Ghenadie Petrescu 54. 1550. Constando I., 3 apartamente, Bucuresti, str. Matei Basarab 38, str. Candiano Popescu 63. 1551. Cabasanu Eugenia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ceres 13. 1552. Constantinescu Gh., 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Visini 7, str. Trinitatii 18. 1553. Cernea Charlota, 14 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 39. 1554. Credeanu Teodor si Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Asachi 16. Azuga, str. Muncii 231. 1555. Chiriac Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 42. 1556. Colonel I. Natalina, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 84. 1557. Constantinescu P. George, 3 apartamente, Bucuresti, str. Roma 41. 1558. Conradt Ferdinand, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Gherghel 82. 1559. Cristescu Lazar, 4 apartamente, Bucuresti, Stirbei Voda 16; str. Popa Nan 167.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 37 of 196

1560. Casian Magureanu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 17. 1561. Constantinescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 104. 1562. Corpet Aristotel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Felix 48. 1563. Clepcea Ion si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Hagi Drna 2. 1564. Calafeteanu Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cotofeni 59. 1565. Cernat Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 130. 1566. Comanescu G. Nic., 23 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 22; Bd. Dimitrov 131; Bd. 1848 35; Sepcari 21; str. Turtucaia 98. Sinaia, Bd. Lenin 16. 1567. Chirila C-tin, 18 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie Nr. 100, str. Halelor Nr. 25, str. Arnoaiei 57, str. Cazarmii 5. 1568. Cavali C-tin adm. girant pentru M. Finantelor, 35 apartamente, Bucuresti, cal. Calarasi 1-3, str. 30 Decembrie 112-114, str. Lipscani 86, 88, 90. 1569. Carlo Cora prin Emilia Oppler, 4 apartamente, Bucuresti, N. Titulescu 89. 1570. Constructiunea Sf. Gheorghe S.A.R., 36 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 102. 1571. Chirita Vali si Alexandrina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zefirului 8. 1572. Ceausu Serban, 8 apartamente, Floresti, Ilfov. Bucuresti, str. Litovoi Voievod 48. 1573. Cosma C-tin si Paraschiva, 8 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 79. 1574. Constantin N. Marin, 5 apartamente, Bucuresti, str. M. Tolbuhin 143. 1575. Cornartic, 9 apartamente, Bucuresti, str. Doamnei 19, str. Mitr. Dosoftei 70. 1576. Calif Elena, 8 apartamente, Bucuresti, Cal. Vacaresti 109, str. Ion Procopiu 12. 1577. Cocea Cornelia, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Dimitrov 41; str. Uranus 23; Episcopiei 6. 1578. Colan Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Caminului 1. 1579. Constantinescu Polixenia, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Victoriei 112; Bd. Balcescu 30. Iasi, str. Lascar Catargiu 53; str. I. C. Bratianu 149. 1580. Cismigiu Irina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Traian 150. 1581. Conaci Albert, 11 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 10 Bis. 1582. Cristescu Niculae, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 32, str. Cap. Iosif Vasiescu 49. 1583. Constantinescu Ioan, 7 apartamente, Bucuresti, str. Arh. Calist 16, str. Claudiu 16, str. Orzari 45. 1584. Catuneanu Alex., 7 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 2-4-6. 1585. Cociumian Lidia, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Tolbukin 127; str. Sachelarie Visarion 13 A. 1586. Constantinescu Maria, 13 apartamente, Bucuresti, str. Inginer Slaniceanu 1. 1587. Cristescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 37. 1588. Covaci Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Salmen 3; str. E. Costinescu 37. 1589. Constantinescu Vasile, 9 apartamente, Bucuresti, sos Colentina 34. 1590. Constantinescu Florica, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Dimitrov 98. 1591. Capra A. Florica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 28. 1592. Cormateanu Nic., 3 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Stefan 22. 1593. Ciupala Mihail, 11 apartamente, Bucuresti, Ferentari 171. 1594. Catz Adela, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 56. 1595. Cerkez Alfred, 15 apartamente, Bucuresti, str. Antim 40, Cal. Calarasi 97. 1596. Constantinescu Virginia, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. M. Tolbukin 145 A. 1597. Cristiade Gr. Florentina, 9 apartamente, Bucuresti, str. Costache Balanescu 12. 1598. Constantinescu Anastia, 8 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Eremia Grigorescu 25; str. Dionisie Lupu 88. 1599. Craciuneanu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 46. 1600. Cahane Roza, 11 apartamente, Bucuresti, str. Zefirului 9 A., str. Selari 15. 1601. Comsa Ion si Aneta, 11 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 219. 1602. Cristescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Traian 187. 1603. Carageorge Uranie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stan Poetas 8 A. 1604. Chiralcu Vasile, 10 apartamente, Bucuresti, str. Barbat Voevod 13 si 15, cal. Dudesti 160. 1605. Cancel Petre si Vera, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sborului 3. 1606. Constantinescu Margareta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 54.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 38 of 196

1607. Creditul Romanesc, 25 apartamente, Bucuresti, cal. Grivitei 20, str. Calusei 65, sos. Pantelimon 4. 1608. Colfescu Olga, 9 apartamente, Bucuresti, str. Antim 19. 1609. Chivu Anton, 6 apartamente, Bucuresti, str. Vistieri 12. 1610. Creanga Eugen, 6 apartamente, Bucuresti, cal. Plevnei 1. 1611. Carnaru Gheorghe, 11 apartamente, Bucuresti, str. Ion Maiorescu 34, sos. Stefan cel Mare 238. Sinaia, str. 6 Martie 3. 1612. Cardas Coriolan, 3 apartamente, Bucuresti, str. V. Dumitrescu II, nr. 10. 1613. Carp Dumitru, 9 apartamente, Bucuresti, str. Viting 8, str. Carol Knapel 15. 1614. Castana Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Arh. Ion Mincu 33, str. Oituz 21. 1615. Colfescu Augusta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Antim 19. 1616. Chicos Stefan, 5 apartamente, Pitesti, B-dul. Republicii 133. 1617. Conlonvrin Eugen si Elena, 10 apartamente, Bucuresti, str. c-dor Eugen Botez 34, str. Niculcea 28. 1618. Coman Virgil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Jupiter 6, str. Santierului 2. 1619. Cristescu C. Vasiliu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Inocentei 2, Bul. Balcescu 3, str. Videle (Hotin) 33. 1620. Costopol D-tru, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Alexandrescu 73. 1621. Ciurea Virginia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 102. 1622. Cristodorescu Zamfir, 7 apartamente, Bucuresti, str. M. Tolbukin 74, str. Caragea Voda 4. 1623. Cristescu D-tru, 12 apartamente, Bucuresti, str. Filimon Sarbu 17, str. Constandache Caracas 30. 1624. Castris Maria, 14 apartamente, Bucuresti, str. Miciurin 26, str. Alex. Sahia 58. 1625. Ciocarlie Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ocolului 9. 1626. Callos Carmen, 2 apartamente, Bucuresti, str. Londra 6. Sinaia, str. 6 Martie 18. 1627. Corneliu Durcas, 4 apartamente, Bucuresti, str. Costaforu 3 si 24. 1628. Constantinescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, Bul. Mircea Zorileanu 80. 1629. Clenciu Iulia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 47. 1630. Corata Alex si Steliana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Constantinescu 11 si 9 A. 1631. Cherciu Victoria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Donici 6. 1632. Cristescu Marin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Iorceanu 3, str. Busolei 16. 1633. Cismas Laura, 5 apartamente, Bucuresti, str. V. Lascar 135 A. 1634. Chircu Vasile si Paraschiva, 4 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Alexandrescu 2, str. av. Petre Cretu 48. 1635. Caragea Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 10. 1636. Caracostea Andrei, 6 apartamente, Busteni, str. Moraru 4, Bucuresti, Bul. Ana Ipatescu 28. 1637. Constantinescu Lucia, 5 apartamente, Bucuresti, Bul. Robert (Baneasa) 9. 1638. Castris Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 38 A, str. 30 Decembrie 52. 1639. Carata Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Hatmanul Arbore 3, str. Fecioarei 4 si 6. 1640. Cioc I. Petre, 6 apartamente, Bucuresti, cal. Plevnei 5. 1641. Constantinescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, Bul. Tolbukin 108. 1642. Conopan Lucia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Petoffi 29, cal. Victoriei 118 B. 1643. Culici Florica, 3 apartamente, Buzau, Piata Republicii 10, str. Tunelului 7. 1644. Coltofeanu Ana, 5 apartamente, Bucuresti, cal. Floreasca 37. 1645. Chitimia Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Turbinei 5. Barlad, str. Republicii 15. 1646. Carstea Lupu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 117. 1647. Ciochina Gh. si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. av. Marcel Andreescu 50. 1648. Constantinescu Nae, 10 apartamente, Bucuresti, str. Oborul Nou 23, str. Azuga 13, str. Sf. Ana Tei 4. 1649. Costescu N., 5 apartamente, Bucuresti, str. Mogos Vornicul 3 A. Bucuresti, Ilfov str. Ec. Teodoroiu, com. Pantelimon 16. Bucuresti, sos. Berceni 97.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 39 of 196

1650. Carnaru Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 111 si 113. 1651. Constantinescu Alexandrina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 75. 1652. Chirila Maria Serbu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bitoliei 23. 1653. Cristescu M. Const., 3 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Manu 1. 1654. Cantor Aristia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 40. 1655. Carabus Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. av. Traian Vasile 65. 1656. Carlan D., 4 apartamente, Busteni, str. Libertatii 127. 1657. Constantinescu George, 2 apartamente, Bucuresti, str. Roma 41. 1658. Chiralcu Stere, 7 apartamente, Bucuresti, str. Polovragi 4 si 6, str. Stefan cel Mare 182. 1659. Casian Ecaterina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefanache Popescu 4. 1660. Cozianu Constanta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Coloniei 6. 1661. Constantinescu Nic., 7 apartamente, Bucuresti, Bul. Gh. Dimitrov 154, str. Gh. Mazarescu 26. 1662. Calavrezo Const., 2 apartamente, Bucuresti, str. Puskin 3. 1663. Calcef Penciu si Ioana, 12 apartamente, Bucuresti, Bul. Ghica Tei 114, str. Maica Domnului 53 A. 1664. Capra Cristea Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Romana 137. 1665. Constantinescu C-tin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Glucozei 33. 1666. Covaci David, 11 apartamente, Bucuresti, str. Maica Domnului 56 A. 1667. Cornea Niculaie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Rosenthal 18. 1668. Constantinescu D-tru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 3. 1669. Cristescu Gh. si Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Romulus Niculescu (Bazar) 8. 1670. Calomfirescu Margareta, 4 apartamente, Bucuresti, Bul. 6 Martie 63. 1671. Cristescu Mircea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Daniel Barcianu 8. 1672. Cernescu Stavri si Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Muzeul Zambacian 11. 1673. Constantinescu Toma, 8 apartamente, Bucuresti, str. 7 Noembrie (Colentina) 25. 1674. Constantinescu Const., 9 apartamente, Bucuresti, str. Arionoaiei 20. 1675. Cosma Spiru, 10 apartamente, Bucuresti, cal. Dudesti 54. 1676. Caragea Paun, 12 apartamente, Bucuresti, cal. Mosilor 336. 1677. Cristomanu Natalia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ion Maiorescu 48. 1678. Constantinescu Radu, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. V. Paun 2, str. Gh. Lazar 4. 1679. Cristescu Gh., Popescu Filofteia si Andreescu Ec., 17 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 1 si 22. 1680. Constantinescu E. si N., 3 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 118 A. 1681. Constantinescu Ion, 9 apartamente, Bucuresti, str. Epureanu 22. 1682. Cismigiu Irina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Avram Iancu 14 A. 1683. Creanga Hortense, 3 apartamente, Bucuresti, cal. Plevnei 3. 1684. Constantinescu Ermina, 25 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Romano 4, str. Teofil 25. 1685. Chirculescu G. N., 7 apartamente, Bucuresti, str. Vigilentei 10. 1686. Constantinescu Elena, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Pantilimon 172 si 174. 1687. Cristescu Gh., 14 apartamente, Bucuresti, str. Luterana 21, str. Wilson 15, str. Balcescu 24, str. Unite 2. 1688. Ciocioanu Vasilica, 5 apartamente, Bucuresti, cal. Mosilor 205. 1689. Constantinescu Gh., 11 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 133. 1690. Cretu Dumitru, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 12, cal. Mosilor 15 si 23. 1691. Calambator Niculae, 17 apartamente, Bucuresti, str. Romana 123. Braila, str. Calarasi 35, str. Bartionei 8. Constanta, str. Traian 24. 1692. Costachescu Georgeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ecat. Teodoroiu 6. 1693. Ciocioni Dumitru, 9 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Moruzi 20. 1694. Cernea Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voevod 55, str. Gen. Dem. Teodorescu 12. 1695. Constantinescu Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, cal. Mosilor 306. 1696. Constantinescu Stelian, 13 apartamente, Bucuresti, str. Ion Maiorescu 71, sos. Mihai Bravu 46, Bul. Gh. Dimitrov 110. C. Lung (Muscel) str. Primar Zamfirescu 15. 1697. Cionea C-tin Dobrogeanu, 6 apartamente, Bucuresti, cal. Calarasi 319, str. V. Lascar 156. 1698. Costinescu Ion, 16 apartamente, Bucuresti, str. Th. Masaryk 31, str. M.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 40 of 196

Eminescu 55. 1699. Condrat Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Siminocului 14. 1700. Caracas Sergiu, 13 apartamente, Bucuresti, Bul. Republicii 82, Bul. Gh. Dimitrof 10. Constanta, str. Bolintineanu 38. 1701. Caplanian Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Andreescu 6. 1702. Constantinescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Energia 8. Focsani, str. Vergiliu 11, Bul. Republicii 76. 1703. Caracostea Anastase, 17 apartamente, Bucuresti, str. Doamna Ciajna 25-27, cal. Dudesti 20. 1704. Constantinescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 118. 1705. Cazacu Martin si Ileana, 14 apartamente, Bucuresti, str. Fluerului 13, 15 si 17, str. Iosif Niculescu 30. 1706. Caraluca Alex si Eliza, 5 apartamente, Bucuresti, cal. Mosilor 217. 1707. Capos Alex si Raina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Horei 30 A., Bul. Republicii 45. Constanta, str. G-ral Cernat 3, str. Bogdan Voda 20. 1708. Cioca Iorgu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 102-104, si 80. 1709. Cardas Alice, 2 apartamente, Bucuresti, str. Diminetii 1. 1710. Carstea Const., 15 apartamente, Bucuresti, str. Pantelimon 33 si 35, str. Caminului 2. 1711. Ciobanu Eugenia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vulturilor 42-44. 1712. Chiritescu Furmuz, 8 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 91. str. Masina de Paine 80. 1713. Cristescu Const., 10 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 222. 1714. Campeanu Radu, 12 apartamente, Bucuresti, str. Paris 4. 1715. Craciun Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 14, str. Ceres 19. 1716. Chiriacescu Nic., 3 apartamente, Bucuresti, Bul. Dimitrof 28, str. G-ral Angelescu 68. 1717. Constantinescu Ion, 40 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 2. 1718. Cervina Acnal, 13 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Filipescu 50. 1719. Costin Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 54, str. Vasile Gherghel 101. Pitesti, str. Smeurei 44. 1720. Cerkez Aldea, 2 apartamente, Bucuresti, str. N. Balcescu 35. 1721. Ciulley Paul, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Ana Ipatescu 24, str. Gr. Alexandrescu 72. 1722. Constantinescu Nic., 15 apartamente, Bucuresti, str. Lt-col. Papazoglu 78. 1723. Cristache Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, cal. Rahovei 229. 1724. Calotescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 35. 1725. Costin Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Filipescu 50. 1726. Constantinescu Daniela, 5 apartamente, Bucuresti, cal. Rahovei 245. 1727. Covaci Teodora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Claudiu 10. 1728. Chirilovici Avram, 13 apartamente, Iasi, str. Vantu 10, str. Haia Lifschitz 13. 1729. Ciocarlie Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Roma 48. 1730. Copacianu Elena Valy, 2 apartamente, Bucuresti, str. Ciru Iliescu 14, cal. Serban Voda 11. 1731. Coltofeanu Casina, 12 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Leonte 8. 1732. Chircea Stana, 7 apartamente, Bucuresti, str. Economul Cezarescu 44, str. Miorita 1. 1733. Capolide Niculina, 5 apartamente, Bucuresti, Intr. cap. Preotescu 13, str. Ec. Cezarescu 31. 1734. Conovaru Manoil, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Grigore 23, 25. 1735. Constantinescu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Serban Voda 151. 1736. Cristescu D-tru, 9 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 111. 1737. Climescu Constanta, 3 apartamente, Bucuresti, Bul. Ardealului 35. 1738. Catanu Vasile, 7 apartamente, Bucuresti, cal. Grivitei 139. 1739. Ciomba Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alba 12. 1740. Costache M. Tulbure, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Ecaterina 11. 1741. Corjescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, cal. 13 Decembrie 54, str. Intr. Negru Voda 2. 1742. Camarina Gheorghe, 19 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Burghelea 12, str. Selari 2. 1743. Costescu Felicia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Felicia Racovita 1. 1744. Cica Ath. Petre, 15 apartamente, Bucuresti, cal. Serban Voda 25, str. Alex Balaseanu 34. 1745. Cosgarea N. Ilie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alion 38. 1746. Constantinescu Olga, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 106, colt

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 41 of 196

Labirint 115. 1747. Chirculescu Veronica, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Crangasi 42. 1748. Calin Petre si Virginia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 98. 1749. Cristea G. N. Rada, 5 apartamente, Bucuresti, str. Seneslav Voevod 26. 1750. Cristescu Const., 15 apartamente, Bucuresti, str. Pasculescu Tei 59, Teiul Doamnei 59, sos. Colentina 8. 1751. Cuparenco Cornelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 81, str. Domnita Ruxandra 14. 1752. Cudalbu Elisabeta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 38, str. Ciholschi 8. 1753. Chincuta Anton, 12 apartamente, Bucuresti, str. Marin Serghescu 6-8, str. N. Balcescu 3-5, str. Biserica Enei 2, str. N. Balcescu 30. Braila, str. Silivestru 3. 1754. Calmiceanu Angela, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cercului 1, str. Aureliu 33. 1755. Costa Jean, 4 apartamente, Bucuresti, str. Luminei 2 A. 1756. Carp Mariana, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Turnescu 11. 1757. Constantinescu Florenta si Lucia Grosu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 69. 1758. Cioflec Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Const Nancu 5. 1759. Covaci Alexandru, 15 apartamente, Bucuresti, str. Ardeni 38. 1760. Ciornoc Mardau, 5 apartamente, Bucuresti, str. Armeneasca 12. Galati, str. Holban 4. 1761. Costea Nicolae, 11 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 16. 1762. Ciornoc Simion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Armeneasca 12, str. Episcopiei 5, str. Putul cu apa rece 26. 1763. Cristian Avirdon, 4 apartamente, Bucuresti, str. Polona 47. 1764. Cocarescu George, 13 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 36, cal. Mosilor 334, str. Ion Maiorescu, Bul. N. Balcescu 9. 1765. Ciuca A. Zoe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Columb 4, str. Vasile Conta 3-5. 1766. Cap. Petrescu si Ecaterina, 19 apartamente, Bucuresti, str. Fainari 84, str. Viitorului 172. 1767. Cranck Carol, 9 apartamente, Bucuresti, str. Latina 9, str. G-ral Praporgescu 35, cal. Vacaresti 94. 1768. Codreanu Dumitru, 11 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Conta 7-9. Galati, str. Republicii 105, str. Ana Ipatescu 33, str. Alex. Cuza 40. 1769. Ciocanescu Laura, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre 6. 1770. Constantinescu Tosica, 11 apartamente, Bucuresti, Bul. A. C. Cuza 49. 1771. Ciupagea Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Tokio 8. 1772. Cochino Andrei, 24 apartamente, Bucuresti, str. Selari 14. 1773. Cretoiu Magda, 2 apartamente, Bucuresti, str. N. Balcescu 30. Timisul de Sus, Jud Brasov. 1774. Ciupercescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bitoliei 25. 1775. Camenita Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ginka colt cu Rohmanitof. Brasov, str. Craita 25. 1776. Ciculescu Andisiv Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 9, str. Iuliu Rosca 7. Sinaia, str. Ilie Pintilie 4. 1777. Canciovici Zoe, 10 apartamente, Constanta, str. Tomis 22, str. Roza Luxemburg 29. 1778. Cordonel Nadejda, 5 apartamente, Bucuresti, str. Fainari 16. 1779. Calavrezo Elvira si Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cantilli 10. 1780. Conti Dumitru si Ana, 9 apartamente, Bucuresti, str. Paul Greceanu 12, str. 1 Mai 391. 1781. Cosinchi Beatrice, 6 apartamente, Bucuresti, str. C-dor Botez 21. 1782. Cios Toader, 4 apartamente, Bucuresti, str. Pitarul Hristache 10, Linia Centura Stefanesti-Colentina. 1783. Corbescu Radu si Alexis, 8 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 5. 1784. Cristu Eugenie, 9 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 48. 1785. Cocea Virgil, 2 apartamente, Bucuresti, Erou Iancu Nic. 11, (Pipera Colentina), str. Frumoasa. 1786. Cernea Ioan, 9 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 4, 5, str. Tunari 42, str. Sft. Petru 2, str. Cornescu 53. 1787. Caribian Avram si fratii, 10 apartamente, Bucuresti, str. Av. Radu Bellu 22.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 42 of 196

1788. Constandache Georgeta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos 5. 1789. Constantinescu Ana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Spiridon 4, str. C. A. Rosetti 14. 1790. Casianu Const., 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Gheorghiu 10, str. Ana Ipatescu 16. Sinaia, str. Cumpatului 20. 1791. Chitu Teodosia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Generalissimul Stalin 78. 1792. Constantinescu Const., 25 apartamente, Bucuresti, cal. Grivitei 84. 1793. Catineanu Alexandrina, 7 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 35. 1794. Constantinescu Cornelia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Bis. Alba 3. 1795. Copelman Lucian si Lilian, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sofia 13. 1796. Covalciuc Ion, 18 apartamente, Bucuresti, str. Pitatii 5, str. Eduard Grand 57, str. Ionescu Gion 7. 1797. Constandache Sevastia, 13 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos 5, str. Gramont 10, str. Cristian Tell 17-19. 1798. Comaniciu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Braziliei 15. 1799. Climescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti, str. V. Conta 5-7-9. 1800. Capriel Dan, 20 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 17, Linia Oltenitei 4 cart. 23 August Dudesti-Cioplea, str. Batistei 5, Stirbei Voda 29 A. 1801. Cusin Carmen, 6 apartamente, Bucuresti, str. Roma 30. 1802. Constantinescu D-tru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Polona 100. 1803. Cargiog D. si Traian, 5 apartamente, Bucuresti, str. Povernei 35. 1804. Cardas Ioan, 3 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 9. 1805. Calisti Marie Jeanne, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dianei 13, str. Italiana 13. 1806. Codreanu C., 12 apartamente, Bucuresti, str. Visarion 24, cal Dorobanti 106. Tg. Ocna, str. Oradei 1. 1807. Chudacek Francisc, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Nic. Beldiceanu 4. 1808. Cristoloveanu Paraschiva, 14 apartamente, Bucuresti, str. Faurari 6, 8. 1809. Constantinescu Eugenia, 2 apartamente, Bucuresti, cal. Calarasi 51 si 319. 1810. Calugaru Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. I. Gh. Duca 59. 1811. Covaci Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 54. 1812. Ciuciu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Pizone 17. 1813. Cristea Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lizeanu 19. 1814. Chirita Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ecoului 24. 1815. Constantinescu Toma, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 11. 1816. Carjan Ana, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 42. 1817. Crutescu Alfred, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Parvan 16. 1818. Constantinescu Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Prof. dr. Georgescu 19bis. 1819. Costea Alexandra, 5 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Moravei 4. 1820. Carabela Const., 7 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 11, str. Ana Davila 2 bis. 1821. Coman Tudor, 10 apartamente, Bucuresti, str. Delea Veche 45. 1822. Cohn Marcu si Liza, 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cristescu 3. 1823. Ciucurescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 37, str. Romulus 10. Sinaia, str. Cogalniceanu 43. C. Lung Muscel, str. Dragalina 4. 1824. Constantin Lucia, 6 apartamente, Iasi, str. Latescu 14 si 14 bis, Aleea El. Pavel 6. 1825. Craciunescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Polona 104. 1826. Constantinescu Corneliu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Corneliu Botez 3. 1827. Curteanu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Piata Al. Lahovary 5. 1828. Ciocardel Stefan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stickholm 17. Ploiesti, Bul. Independentei 22, str. Jdanov 17. 1829. Capiteanu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 8. 1830. Ciorni Ana, 5 apartamente, Bucuresti, Aleia Russo 7. 1831. Colibasianu Eugen, 2 apartamente, Bucuresti, Bul. Gh. Duca 1. 1832. Cantacuzino Pascanu, 13 apartamente, Bucuresti, str. Lebedei 23, str. Cameliei 21. 1833. Croitoru Lucia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Spatarului 41. 1834. Cociu T. G. prin Const. Cociu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Logofat Tautu 44. 1835. Carabelian Avedis si I. Ghiulezian, 29 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 7, str. Buzesti 10. 1836. Chivulescu Aurora, 5 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 16, str.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 43 of 196

Alexandru 36. 1837. Cernescu Constantin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Naum Romniceanu 5. 1838. Catargi Ecaterina, 33 apartamente, Bucuresti, cal. Dorobanti 2, str. 30 Decembrie 60. Sinaia, Bul. Lenin 8. 1839. Constantin Chiroleu, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 99. 1840. Calin Alexandru, 14 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Magheru 42. 1841. Costescu Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 12. Brasov, str. Eminescu 12. Sinaia, str. Cumpatului 26. 1842. Catargi Alexandra, 3 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 11. Constanta, str. Primariei. 1843. Columb Haim Stefania, 12 apartamente, Bucuresti, str. Labirint 112. 1844. Critico Al. L., 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Rusu 12, str. Sf. Ionica 7. 1845. Constantinescu Lucia, 6 apartamente, Bucuresti-Baneasa, str. 23 August 5. Pitesti, str. Serban Voda 123. 1846. Creditul, 6 apartamente, Bucuresti, str. N. Balcescu 25-27, str. Vilson 15. 1847. Cojocaru Const. si Anghelina, 13 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 35 A., str. Masina de Paine 54. 1848. Constantinescu Manea, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 85. 1849. Cerchez Caterina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Iuliu Tetrat 1, str. Ion Ghica 1, str. Lipscani 100, str. Balcescu 24. 1850. Crosu Natalia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Iulia Hasdeu 10, str. Alex. Popov 31, str. Toamnei 91. 1851. Cohn Filip, 8 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 75 si 77. 1852. Constantinescu Gavriel, 9 apartamente, Bucuresti, str. Bodea Cartan 5 A, si 5. 1853. Costescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Th. Aman 24. Mamaia, str. Edilitatea. 1854. Cervino Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 16 A. 1855. Covaci Ferenti, 6 apartamente, Bucuresti, str. Alexandriei 57, str. Prof. Locusteanu 10. 1856. Cervino Regina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 14 B, 16 A. 1857. Constantinescu Alea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 86. 1858. Cottadi Xantipa, 20 apartamente, Bucuresti, str. Ecaterina Teodoroiu 22, str. Occidentului 32, str. Dobrogeanu Ghera 3. 1859. Constantinescu Sofia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Dimitrof 141. 1860. Cohn Bernard, 7 apartamente, Bucuresti, cal. Grivitei 125. 1861. Chirulescu Marcel Enescu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aviator Petre Cretu 12, 55, colt cu Av. Drosu, Dumitrache Banu 51, Palade 53 colt Suvenir 2. 1862. Constantinescu Chirita, 10 apartamente, Bucuresti, cal. Mosilor 303. 1863. Carantino Marie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 20, str. Drobeta 5. 1864. Constantinescu Paulina, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 204, Bd. N. Titulescu 48. 1865. Cilic Sima, 4 apartamente, Galati, str. Traian 87. 1866. Constantinescu Const., 10 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Nicolae Tei 28. 1867. Cipeanu Gheoerghe, 2 apartamente, Bucuresti, Aleea Alexandru 20. 1868. Codrescu Cleopatra, 2 apartamente, Mamaia, str. Lotu 15 careul 3. Sinaia str. Cumpatul. 1869. Ciulley Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. N. Filipescu 16; str. Ghe. Magheru 20; str. Jules Michelet Nr. 4. Sinaia, str. Sf. Gheorghe 12. 1870. Cottadi Xantipa, 20 apartamente, Bucuresti, str. Ecaterina Teodoriu nr. 22, str. Occidentului 32, str. Dobrogeanu Gherea 3. 1871. Ciril Isaia, 11 apartamente, Bucuresti, str. Leonida 1, Calea Grivitei 520. 1872. Costache Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Turbinei 39, str. Salvator 9. 1873. Chiriac Estera Constanta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 61. 1874. Cozarin Nadia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 69. 1875. Camenita Polixenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pallade nr. 1. 1876. Craioveanu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Tocilescu 41, str. Magurele 54, str. Justitiei 17. 1877. Clingher Eti, 8 apartamente, Iasi, str. Ilie Pintilie 24-26. Piatra-Neamt - Peste Vale.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 44 of 196

1878. Creditul Financiar, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bursei 3-5 Caracal. Braila, str. Imparatul Traian 10. Vasile Roaita, str. Horia 24. Piatra Neamt, Peste Vale. 1879. Constantinescu M. 13 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 330, str. Elena Doamna 35. 1880. Constantinescu Tancred, 2 apartamente, Bucuresti, Aleia Vulpache 7. Busteni, Bd. Ureche 5. 1881. Cioroianu R. Marin, 3 apartamente, Bucuresti, str. I. Salmen 13. 1882. Ciornei S., 26 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Vineri 12. 1883. Critico Jean si Elena, 14 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 42. Constanta, str. Cantacuzino 1. 1884. Most. def. Cantacuzino Alexandrina, 39 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 101. str. 30 Decembrie 52, Calea Mosilor 135, B-dul 1 Mai 185, 169; str. G-ral Budisteanu 9, str. Nerva Traian 24, Sos. Stefan cel Mare 93. Sinaia, str. Manastirii 2. 1885. Cohen Jocues, 7 apartamente, Bucuresti, cal. Vacaresti 125. 1886. Carp P. Ion, 2 apartamente, Bucuresti, Muzeul Zambaccian 19. Brasov, calea Stegeris 18. 1887. Cesianu George, 23 apartamente, Bucuresti, str. Sofia 24, str. Sfintilor 5. 1888. Cantacuzino I. C. L. 3 apartamente, Bucuresti, str. Polona 44, str. Dionisie Lupu 65; Brasov, str. Precup 21. 1889. Cretulescu Axela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Ilarion, 23. 1890. Cristopol Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, str. St. Mihaileanu 15; str. Labirint 131. D. 1891. Dessila Virgil, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ion Frimu 15. 1892. Dima Pavel, 6 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 32, str. Col. Popa 9. 1893. Dragomirescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cercetus 25; str. M. Eminescu 133. 1894. Damboviceanu Paul, 4 apartamente, Bucuresti, str. Rodiei 47, Bd. N. Titulescu 88. 1895. Dimitrescu Mihaescu Maria, 14 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cristian Tell, 9; Sinaia, str. Ilie Pintilie 52. 1896. Drescher Eduard, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 127. 1897. Dobrescu Anastasia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian 159. 1898. Dobre Vasile zis Georgescu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Col. Papazoglu 112. 1899. Dulitki Haia, 5 apartamente, Bucuresti, Intrarea Stafetei 3. 1900. Dimitrie Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Ipatescu 14. 1901. Dogaru Victoria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Stroescu 19. 1902. Dinca T. C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Silistra 70. 1903. Danilachi Anibal, 6 apartamente, Bucuresti, str. Meteori 42. 1904. Dorocan Mihail, 8 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu 19. 1905. Dumitrescu Alisa, 3 apartamente, Bucuresti, Intrarea Margareta 5; Bd. 1848 (fost Lipscani) 100. 1906. Draghicescu Decebal, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maresal Tolbukin 88; 86; str. Zagarit (Parc Calarasi). 1907. Dobrescu Gh. Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 28, 24. 1908. Dumitrescu Ilie, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop Filaret 77, Elena Doamna 55, str., Lirei. 1909. Dietz Olga si Valeria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 81. 1910. Demetrescu Marin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 50. 1911. Djuvara M. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sofia 16, cal. Victoriei 101. 1912. Dumitrescu V. Dumitru, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 311; str. Hatmanul Arbore 15. 1913. Danciulescu D-tru, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Calarasi 263. 1914. Dimitriu Lucia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Iscovescu 6; str. Av. Th. Iliescu 58. 1915. Dragulanescu Nic., 8 apartamente, Bucuresti, str. Fluierului 21, str. Vlad Judetul 29, str. general Vodoianu 26. 1916. Dobrescu Vasile, 8 apartamente, Bucuresti, str. Iulia Hasdeu 9; str. Viespari 14; B-dul Dacia nr. 52 a. 1917. Dobrescu I. Maria, 11 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Al. Cotescu 1; str. Masina de Paine 102.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 45 of 196

1918. Dinescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Grigore Mora 7; str. Generalissimul Stalin 44; str. Nudului (Herastrau) 14; sos. Stefanesti 120. 1919. Davidovici Avram, 7 apartamente, Bucuresti, str. Episcop Radu 19. 1920. Dumitrescu N. Gh., 11 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 34. 1921. Donciu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 130. 1922. Dumitru Mihai, 3 apartamente, Bucuresti, Cal. Serban Voda 23. Calarasi, str. 23 August 37. 1923. Dumitrescu Victoria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 65; str. Av. Drosu 10. 1924. Dumitrescu N. Mihail, 2 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 3. 1925. Delcu Ovidiu, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Bolidului 8. 1926. Dima Georgeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 32; str. Diligentei 28. 1927. Dispotide Marcela, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 152. 1928. Dragan Ion, 5 apartamente, Bucuresti, Viilor 76. 1929. Dinca Andrei, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ion Atanasiu 1. 1930. Dragomirescu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Conta 3-5; Lascar Catargiu 16, str. Olga Bancic 11; str. Campul Mosilor 9. Iasi, str. 23 August 8. 1931. Derusi Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Brosteanu 5; Cal. Victoriei 96. R. Valcea, str. Traian 171. 1932. Davidov Ervand, 4 apartamente, Bucuresti, str. Domnita Ruxandra 23. 1933. Dorin Vera, 3 apartamente, Bucuresti, str. M. Kokalniceanu 46; Bd. 1 Mai 66; Bd. 6 Martie 89. 1934. Dumitrescu Hortansa, 13 apartamente, Bucuresti, str. Andrei Muresanu 29; str. N. Balcescu 3-5; str. Romulus 69. 1935. Dumitrescu Spirache si Dumitra, 5 apartamente, Bucuresti, str. C. Bosianu 13. 1936. Dancu Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, Aleea Corneliu 19. Pucioasa, Bd. Garii 16. 1937. Dumitrescu Traian, 7 apartamente, Bucuresti, str. Plugarilor 15 A; 15 B. 1938. Dumitrescu Cristache si Aurelia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 50. 1939. Dutescu Victor, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 62; Constanta, str. Lenin 174. 1940. Dumitrescu Tanase, 6 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 8. 1941. Dumitru Marin, 5 apartamente, Bucuresti, Mitrop Filaret 29. 1942. Dicu Petre, 7 apartamente, Bucuresti, str. Craciun 9, sc. Floreasca 1 A. 1943. Dumitrescu Ioan, 18 apartamente, Bucuresti, str. 11Iunie 35; str. Fainari 20. 1944. Danescu Aspasia si Florica Slave, 8 apartamente, Bucuresti, str. Vaselor 51. 1945. Dimitriu Maria si Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 26. 1946. Dragan Vasile, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasiescu Iosif 55. 1947. Dumitrescu H. Teodor, 7 apartamente, Bucuresti, str. Ciresului 16. 1948. Dragomirescu Victoria, 9 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 50; 54. 1949. Dumitrescu Procopie Julieta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 50; str. Olga Bancic 17. Sinaia, str. Avram Iancu 2. 1950. Dumitrescu C-tin si Nic., 7 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 28; str. Stupinei 1; str. Aurel Vlaicu 166. 1951. Dinculescu Stefan, 1 apartament, Bucuresti, Vatra de Sat Costila, lotul 239. 1951. b. Dobrescu Aurelia si Gh., 5 apartamente, Bucuresti, str. N. Titulescu 116. 1952. Dumitrescu Carol Shuller, 4 apartamente, Bucuresti, str. Occident 33. 1953. Dumitrescu Aurel si Ion, 17 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Duca 6; str. Mistretului 2. 1954. Dressler Ella, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oteteleseanu 5. 1955. Dumitrescu Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 58; str. Nic. Titulescu 11. 1956. David Nic si Petrica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lotrului 5; str. Mesteacan 45. 1957. Dumitrescu Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ion Creanga 15. 1958. Dona N. Iosif, 9 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Dona 12; 8; 9; fund. Cazzavilan 22; G-ral Dona. Tekirghiol, str. Ovidiu 4.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 46 of 196

1959. D-tru Ghita, 10 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Anghelescu 119. 1960. Danilovici Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Felix 4. 1961. Davidescu Stefan si Jeana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Eroului 25. 1962. Donescu Virginia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Asachi 11; Sos. Cotroceni 3. 1963. Dragan Fernanda, 7 apartamente, Bucuresti, str. Iulia Hasdeu 2. 1964. Dumitrescu Mante, 5 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 52; str. Exarcu 3; str. Stirbei Voda 100; C. A. Rosetti 45. 1965. Doicescu Ada, 7 apartamente, Bucuresti, Intr. G-ral Manu 2. 1966. Dina Mariana, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Plevnei 166. 1967. Dimitriu Mihail, 11 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Octav Cocorescu 53-55. 1968. Dimitriu Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cernat 25. 1969. Deberth Konrad, 4 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 80. 1970. Dimitriu M. D-tru, 24 apartamente, Bucuresti, str. General Manu 20; str. Dr. Felix 10A. 1971. Dimitriu Apostol, 59 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Magureanu 25; str. Viitor 180; str. Barierei 20; T. Rudeanu 31; str. Bihor 21. 1972. Dumitrescu Ioan, 16 apartamente, Bucuresti, Sos. Mihai Bravu 53; str. Fluerului 4. 1973. Dobrescu Nic. Th., 6 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 146; str. Simonide 18. 1974. Dumitrescu Gh. si Aglaia, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Dimitrov 146. 1975. Dobrescu D. Mircea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 104; Calea Plevnei 5-7. 1976. Dumitrescu Margareta, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 317; str. Dunavat 1. 1977. Dragomirescu Florica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Crangasi 9. 1978. Dobrescu Maria Th., 10 apartamente, Bucuresti, str. Halelor 7. 1979. Djerassi Maria si Simon Berta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 62. 1980. Dona Maria, 2 apartamente, Bucuresti, Cal. Plevnei 16. 1981. Dincescu Dem., 8 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 247. 1982. Dragan Nicolae, 9 apartamente, Bucuresti, str. Elizeu 22. 1983. Donciu Violeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Arionoaiei 21. 1984. Ducu Maria si Angela, 11 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 1. 1985. Dumitrescu C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Aquila 31. 1986. Dobrescu Marie Jeanne, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Plevnei 5; str. Popa Chitu 12 bis; 14 bis; 16 bis; str. Beldiman 1; Cal. Plevnei 5. 1987. Dumitrescu I. most., 7 apartamente, Bucuresti, str. Meteori 53; 49; 51. 1988. Dumitrescu I. Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 18-20. 1989. Dobrescu Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmii 23; str. Mitrop. Iosif 33. 1990. Dulfu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 28. 1991. Dumitrescu Th. Mariana si Tanasescu Suzetta, 4 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 6, str. Filiti 3. 1992. Delasciava Stela, 4 apartamente, Bucuresti, Intr. 13 Septembrie 12. 1993. Dumitrescu Jeana Sofia, 3 apartamente, Bucuresti, Cal. Vacaresti 141. 1994. Dumitrescu Marin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Brandusi 4. 1995. Dumitru Cristea, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Vicol 7; Intr. Tarcau 11. 1996. Diaconu Gh. si Georgeta, 9 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 93. 1997. Drescher Lucia, 14 apartamente, Bucuresti, str. Antim 9. 1998. Dumitrescu Ilie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 85; str. Adrian 85. 1999. Dumitrescu V., 8 apartamente, Bucuresti, str. Alex Ciurcu 1. 2000. Dragomirescu Nichita, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Preotescu 31. 2001. Dinescu Stelian, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Viilor 67. 2002. Dinischiotu Nicolae, 10 apartamente, Bucuresti, str. Jaques Elias 4; str. Principatele Unite 64. Busteni, str. Paltinului 5. 2003. Dinescu Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop Filaret 41. 2004. Demetrescu Gh. Const., 3 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Nifon 36; str. Vasile Conta 79. 2005. Davidescu I. Marie si most. Davidescu Iulian, 10 apartamente, Bucuresti, Calea Serban Voda 231; str. Cpt. Vasilescu Mircea 9; str. G-ral Candiano Popescu 73.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 47 of 196

2006. Dumitrescu Emil, 10 apartamente, Bucuresti, Cal Serban Voda 106. 2007. Diaconescu S. Ilie, 6 apartamente, Bucuresti, b-dul Marasesti 107, str. Colonel Corneliu Popescu 5. Gaesti, Dambovita, Libertatii 5. 2008. Dimcea Pavel, 3 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 134. 2009. Dimitriu I. C-tin, 9 apartamente, Bucuresti, str. 1 Mai 90; str. C. Caras 59; Bd. Banu Manta 50. 2010. Darvari Natalia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ecaterina Teodoroiu 14; 16. 2011. Drogeanu Niculae, 19 apartamente, Bucuresti, str. Antim 12 si 36. 2012. Dadarut V. si Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 53. 2013. Dragomirescu Balasa si Stelian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 63. 2014. Dobrescu Stefan, 7 apartamente, Bucuresti, Cal. Vacaresti 216-218. 2015. Dumitrescu Lucretia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Princip. Unite 23. 2016. Dinculescu Emilia, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul G-ral Suvorov 12. 2017. Davidescu Solomon, 4 apartamente, Bucuresti, str. Pascal 19-21. 2018. Demetrescu Mircea, 2 apartamente, Bucuresti, Cal. Calarasilor 51; str. G-ral Butoianu 6. 2019. Drimer Moses, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Ghenadie Petrescu 146. 2020. Dinculescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Arionoaiei 10. 2021. Draghici Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 115. 2022. Dragosescu Alina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dim. Racovita 18. Campina, str. St. Gheorghiu 43. Sinaia, str. Vasile Roaita 9. 2023. Dragomir Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lazureanu 9. Mizil, str. N. Balcescu 78. 2024. Dumitru Antonescu, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 116. 2025. Davidner I. Hrers, 4 apartamente, Botosani, str. Pictor Grigorescu 32; Piata Stalin 9; Magazia Garii 5. 2026. Druia Maria, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 179. 2027. Dodan Vihelmina, 10 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 35. 2028. Diaconu Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. M. Ghenadie Petrescu 186. 2029. Dumitrescu Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste 7. 2030. Daskevici Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Ghencea 7. Campulung-Muscel, str. Alex. Nic. Voevod 34. 2031. Doiciu Vasile, 5 apartamente, Bucuresti, str. Caloian Judetul 16; str. Pitis 33. 2032. Dragu C. Constanta, 8 apartamente, Bucuresti, str. Azilul de Noapte 6. 2033. Dorobantu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Epicol 68; str. Witting 2. 2034. David Ana, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Panduri 17. 2035. Drugrilescu Ilie, 4 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 136. 2036. Drimer Zuzi, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 40. Bacau, str. Dimitrie Cantemir 1; str. Alex. cel Bun 19. 2037. Dumitrescu Alexandrina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 48. 2038. Dodis Maris, 13 apartamente, Bucuresti, str. Soltuzului 53; str. Maica Domnului 23; Cal. Victoriei 101; str. Maica Domnului 8 bis, str. Smardan 18. 2039. Deroumian Eduard, 6 apartamente, Bucuresti, str. Bolintineanu 5; str. Dobrogeanu Gherea 8; str. Spatarul Preda 29 bis. 2040. Djizuredjan Takuy, 6 apartamente, Bucuresti, str. Palde 37 A. 2041. Dumitrescu Ion, 9 apartamente, Bucuresti, str. Samuel Vulcan 61. 2042. Dinu Marin si Rodica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Teohari 16. 2043. Dinoiu Margareta, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 169. 2044. Dumitru Ilie si Elena, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul A. I. Cuza 79; str. Zaharia 26. 2045. Demetrescu Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 17. Predeal, str. St. Gheorghiu 3. 2046. Dorojan Anca, 4 apartamente, Bucuresti, str. Smeului 5. 2047. Dobrescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 98. 2048. Dorobantu Iancu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu 147; str. Primaverii 91. 2049. Dumitrescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Ghica Tei 83; str. Stefan cel Mare 188. 2050. Deutsch Samuel, 3 apartamente, Bucuresti, str. Romana 143; str. Mantuleasa 22.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 48 of 196

2051. Deciulescu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Nic. Tei 83; str. Silistra 11. 2052. Dobriceanu Otila, 4 apartamente, Bucuresti, str. Polona 17. 2053. David Iosif si Simona, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ecoului 75. 2054. Dinu Z. Ilie, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 11. 2055. Dumitrescu I. Jean, 11 apartamente, Bucuresti, str. Heliade intre Vii 7; Sos. Stefan cel Mare 54. 2056. Drimer Leon, 19 apartamente, Galati, str. Romana 27; str. Tecuci 18, 22; str. N. Balcescu 47. 2057. Dinuliu Petre si Niculae, 5apartamente Bucuresti, str. Trifoi 21. 2058. Dobrinoiu Gheorghe, 12 apartamente, Bucuresti, str. Cotofeni 55. 2059. Ducan Ion si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Vasile Cristescu 7. 2060. Dvarol Matilda, 10 apartamente, Timisoara, str. Grivita Rosie 4. Brasov, str. A. Popovici 1. 2061. Dumitrescu Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Visarion 15. 2062. Dichter Iulius, 24 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 90. 2063. Daniel Frederic si Maria C., 11 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 5. 2064. Davidescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Caragea Voda 7; str. G-ral Brosteanu 13. 2065. Drogina Gh. si Neaga, 8 apartamente, Bucuresti, str. Luncusoara 23; 25; str. Vaselor 74 B; Cal. Grivitei. 2066. Djuvara Esthera, 4 apartamente, Bucuresti, str. Putul de Piatra 4; str. I. G. Duca 5. 2067. Decus Spiridon si Ecaterina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 33. 2068. Deutsch Alexandru si Sanda, 2 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 35; str. Mircea- Voda 43. 2069. Djaburov Stefan si Laura, 16 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 8. Constanta, str. Productelor 43. Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12. 2070. Dorobantu Em., 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Vacaresti 131. 2071. Darascu Maria, 21 apartamente, Bucuresti, B-dul Ana Ipatescu 64; str. Ilie Pintilie 10. 2072. Dumitrescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Arh. Mandrea 20. 2073. Dimitriu I. Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul Robert 36; Sos. Colentina, str. Erou Iancu N. 32; Baneasa 36. 2074. Dobriceanu Mihail, 5 apartamente, Bucuresti, str. Silvestru 67. 2075. Dumitrescu R. Vera, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 10. 2076. Diogene Zissu si Aurelia, 6 apartamente, Bucuresti, str. N. Filipescu 11; Com. Noua-Brasov, str. Salcamului 2. 2077. Dobrescu Ecaterina, 9 apartamente, Bucuresti, str. Lizeanu 1; 3; Sos. Stefan cel Mare 125. 2078. Dudeanu Haralambie si Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Maior Racoteanu 7. 2079. Dorian Simona Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Stanislav Cihosky 1. 2080. Dumitrescu Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu 340. 2081. Danie Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Toma Masarik 1. 2082. Dan V. Adriana, 9 apartamente, Brasov, str. prof. N. Teclu 23. 2083. Dobrescu Gh., 6 apartamente, Bucuresti, str. Vlaicu Voda 49. 2084. Davila C. Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. N. Balcescu 34; str. Ana Ipatescu 24. 2085. Drac Petre, 15 apartamente, Bucuresti, str. Alex. I. Cuza 52. 2086. Diamandescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-l Brosteanu 25; str. Popa Soare 63. 2087. Deleteiseanu D. Petre, 13 apartamente, Bucuresti, str. Sepcari 22. 2088. Dinescu N. Gh., 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Dorobanti 84. 2089. Dimitriu M. Jana, 8 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 213. 2090. Daba Constantin, 8 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 35. 2091. Dincu Gh. Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Finlanda 10. 2092. Dumitrescu Alexandra, 11 apartamente, Bucuresti, str. Ilie Pintilie 42 B; str. Brezoianu 9; str. Obedeanu 17. 2093. Dumitrescu Emilia, 8 apartamente, Bucuresti, Bd. Dacia 56. 2094. Duca Al. Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sta. Mina 10. 2095. Dumitrescu Acoli, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mamulari 9. 2096. Dinescu Teodor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cosminului 18; str. Smeului

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 49 of 196

3; str. Ecat. Teodoroiu 63. 2097. Didicescu Paul, 3 apartamente, Bucuresti, cal. Rahovei 232. 2098. Dragoescu Pantelimon, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Calarasi 208. 2099. Dragnea T., 10 apartamente, Bucuresti, str. Radulescu Tei 41; str. Radu dela Afumati 17. 2100. Darlau Ion si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Serban Voda 196. 2101. Danciu I. Ilie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Niculae 60. 2102. Drumea Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Ciprian Porumbescu 2; str. Cantaretul Macarie 1. 2103. Dinescu Constantin, 10 apartamente, Bucuresti, str. Dristor 92; str. Sirenelor 57. 2104. Dimitriu Dichter Artur, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maior Avram Zenovie 10. 2105. Diamandi Olga, 2 apartamente, Bucuresti, Piata Dorobanti 6. 2106. Dinulescu I. Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Occident 43. 2107. Dorobantu Stefan si Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Grigore Mora 16. 2108. Dumitriu Vasile, 15 apartamente, Bucuresti, str. Meteorilor 7; Cal. Vacaresti 61; str. Buzesti 22; Intr. Buzesti 2. 2109. Denielescu Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 21. 2110. Drogeanu maria, 7 apartamente, Galati, str. Caras 41; str. Caldari 21. 2111. Donsacut Alexandrina (Eugenia), 7 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 103. 2112. Damian Ion si Zoie, 4 apartamente, R. Sarat, C. Brancoveanu 42. Bucuresti, str. Cazarmii 87, 89. Predeal, str. Vasile Roaita 25. 2113. Dobrescu Stefan, 19 apartamente, Bucuresti, str. Pallas 4; Piata Sf. Stefan 12. 2114. David Ihil, 7 apartamente, Iasi, str. Costache Negri 32. 2115. Dumitrescu Elena si N., 7 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 311; str. Telita 47; str. Acvila 47; Cal. Rahovei 300. 2116. Dumitrescu Nestor, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul Cosbuc 84. 2117. Danila Grigore, 9 apartamente, Bucuresti, str. Barlova 1; str. Ferentari 4. 2118. Dumitrescu Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cantemir 57; 59; str. Morilor 58. 2119. Ducu C. Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Diaconul Coresi 9. 2120. Doris N. Florica si Horanis Aurelia, 18 apartamente, Bucuresti, str. Magurele 72; str. Tutunari 3. 2121. Demetrescu Vergu Caliopi, 2 apartamente, Bucuresti, str. Episcopiei 2. 2122. Dumitru Ilie si Ileana, 18 apartamente, Com. Colentina, str. Iancu Niculae 35. Bucuresti, str Sevastopol 3 A.; str. Popa Tatu 37; 2123. Dinescu M., 7 apartamente, Bucuresti, str. Comana 43. 2124. Dinu Maria, 10 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Duca 2-4, Calea Grivitei 142. 2125. Demetriad Constanta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Arionoaiei 54. 2126. Docuzianu Lohuojar, 9 apartamente, Bucuresti, B-dul 1848 nr. 14; Cal. Grivitei 104; 171. 2127. Dobre M. Ilie, 7 apartamente, Bucuresti, Cal. 13 Septembri 80. 2128. Dafinescu Andrei, 4 apartamente, Bucuresti, str. C-tin Caracas 36. 2129. Dumitrescu Traian Gh., 17 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Cometa 5; str. Carausilor 20; str. Valeriu Braniste 9; Sos. Colentina 104. 2130. Demetrescu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Manolescu 2; Aleia Frigul 10. 2131. Doliner Mihail si Bianca, 19 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 29. 2132. Dietrich Constanta, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Sion 9. 2133. Danilescu Constanta, 8 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop Filaret 41 B. 2134. Donescu C-tin si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. A. Simu 4; str. C. Marinescu 3. 2135. Dragoi Vladimir, 7 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Paltineanu 15; str. Fratii Bratulescu 32 A. 2136. Doicescu Ilie, 8 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 238; str. A. Simu 4. 2137. Demetrian Sultana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Maltopol 11; str. C. A. Rosetti 14. Poiana Tapului, str. Zamora. 2138. Dimiu Radu, 19 apartamente, Bucuresti, Intr. Moraviei 8; str. Paris 4; str. Orient 9; str. Plantelor 11. Sinaia, str. Furnica 9. 2139. Damacshin Gh., 8 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 23.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 50 of 196

2140. Draie Zeno, 7 apartamente, Orastie, str. Nic. Balcescu 3. 2141. Diaconescu Aristita, 4 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Ion Ursu 30. 2142. Dumitrescu C-tin si Virginia, 20 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 85; 87; 89. 2143. Dumitrescu Tache, 7 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 235; Intr. Parului 37; Cal. Dudesti 253. 2144. Dobrita Ilonca, 7 apartamente, Bucuresti, str. A. I. Cuza 84. 2145. Dumitrescu Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 166; str. V. Lascar 23. 2146. Dan Denise, 3 apartamente, Bucuresti, str. Claudiu 4. Braila, str. N. Braila 9. 2147. Draganescu Traian, 20 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 272; 274; Cal. Mosilor 314. 2148. David Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Carol Knape 53. 2149. Docuzian Artin, 10 apartamente, Bucuresti, str. Masina de Paine 26; Cal. Calarasi 124. 2150. Dumitrescu Vasilica, 8 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 201. 2151. Dumitrescu Maria si Gh., 5 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Dimitrov 152. 2152. Dinu Sonia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Vacarescu 75; str. Toamnei 23; str. Grigore Alexandrescu 8. 2153. Dumitrescu Anghel, 8 apartamente, Bucuresti, str. Serg. Militaru Gh. 3; str. Boteanu 3; str. Negru Voda 18. 2154. Dumitrescu C-tin, 13 apartamente, Bucuresti, str. Mendeleev 22, 24,; str. Wilson 13. Sinaia, str. Furnica 10; str. 30 Decembrie 11. 2155. Damaceanu Georgeta, 14 apartamente, Bucuresti, str. Naum Ramniceanu 27; 35; str. Vasile Lascar 146. 2156. Diamandi Natalia, 6 apartamente, Bucuresti, Maior Ene 6. 2157. Dumitrescu Alex, 11 apartamente, Vasile Roaita, str. Mihai Viteazul 119. Bucuresti, str. Arionoaiei 15; str. Ion Ghoca 3. 2158. Diculescu Elisabeta, 10 apartamente, Bucuresti, Sos. Panduri 115. 2159. Dragan Gh. si Maria, 9 apartamente, Bucuresti, Cal. 13 Sept. 129. 2160. Dobrescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. A. Popov 69 B; 69 A; 69. 2161. Dumitrescu Dobrita si Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Niculescu 42. 2162. Dragulanescu Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Crisana 6. 2163. Dan D-tru si Gh., 11 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 242. 2164. Dobrescu C-tin, 8 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 132. Mamaia, str. Plaja. 2165. Danneberg Amalia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Artei 9A; str. Armoniei 3. 2166. David Andrei si Sara, 8 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 41. 2167. Dumitrescu I. Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Avrig 58; str. Domnul Tudor 2. 2168. Dimitriu B. Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aviator Tuica Vasile 46. 2169. Dramandescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Muzeul Zambaccian 31; str. Isvor 25; str. Popa Soare 63; str. Cuibisev 21. 2170. Dragut Stan, 8 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 238. 2171. Dobrescu Ion si Ana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Stan Poetas 6. 2172. Docos A. si Zoie, 8 apartamente, Bucuresti, str. Halelor 5. 2173. Dorojan Traian (Steliceanu), 6 apartamente, Bucuresti, str. Mecet 48; str. Pop de Basesti 52. 2174. Dumitrescu Stefan si Elena, 10 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 3a. 2175. Dragomirescu Mihail, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pantelimon 102 a. 2176. Dimitrov Holeria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Zece Mese 7. Buzau, str. Armoniei 10. 2177. David Isac, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Vitan 10. 2178. Dimitriu St. Dumitru, 13 apartamente, Bucuresti, str. Matei Basarab 29. Constanta, B-dul Republicei 7, str. Stalin. 58-65, B-dul Lenin 77; Sos. Cerealelor Obor 77. 2179. Damian Niculae, 8 apartamente, Bucuresti, str. Romulus 36, R. Sarat, str. Unirii 3. 2180. Dumitrescu Victoria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 47. 2181. Dumitrescu Anastasia, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Calarasi 241. 2182. David Samoila si Polixenia, 11 apartamente, Bucuresti, str. M. Ghenadie Petrescu 17. 2183. Duica Mihail, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Viilor 63. 2184. Dorst Gh. Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Turbinei 17.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 51 of 196

2185. Dobrescu Ion, 13 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Obedeanu 35; 37. 2186. Dumitru Costea, 7 apartamente, Bucuresti, str. Manu Cavafu 53; B-dul Ghencea 3; str. C. A. Roseti, Intr. Biserica Alba 7; str. Episcopiei 3B. 2187. Dumitrescu Spiru si Solo H., 11 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 231. 2188. Demetrescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Samsarilor 13. Basarabi 2189. Dinulescu Victoria, 3 apartamente, Bucuresti, str. B. Delavrancea 4. 2190. Dumitrescu C. Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stef. Popescu 9. 2191. Dumitrescu Aneta, 10 apartamente, Bucuresti, str. Foisorului 108. 2192. Dobrescu Georgeta, 10 apartamente, Bucuresti, str. Plevnei 1. 2193. Dumitrescu Ion, 12 apartamente, Bucuresti, Sos. Colentina 39. 2194. Demetrescu Anghel, 8 apartamente, Bucuresti, Int. Serg. Ion Panturu 1; str. Nifon Balasescu 5. Moreni (Prahova), str. Tache Ionescu 10. 2195. Donescu Eugenia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Diminetii 1; str. Olari 14; str. Al. Lahovari 9. 2196. Dumitrescu Ion si Elena, 9 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 52. 2197. Dia Stelian, 7 apartamente, Bucuresti, str. Trei Scaune 27. 2198. Dumitrescu Elena, 11 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 215. 2199. Dumitrescu C-tin, 9 apartamente, Bucuresti, str. Elena 26; str. Silvia 20. 2200. David Aizic, 4 apartamente, Bucuresti, str. Capit. I. Vasilescu 5. 2201. Dumitrescu Maria (Mateescu), 6 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 4; str. Mihai Bravu 9. 2202. Dumitru Traian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fluierului 40. 2203. Dinescu Gh. si Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 132. 2204. Dinu Todor, 14 apartamente, Sinaia, B-dul 23 Aug. 15. Bucuresti, Sos. Mihai Bravu 15. 2205. Dragomirescu Ana, 3 apartamente, Bucuresti, Aviator Th. Iliescu 20. 2206. Dabija Minerva, 3 apartamente, Bucuresti, Sandu Aldea 103. 2207. Dumitrescu Vasile, 15 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 210, 129. 2208. Dumitrescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 19. 2209. Donescu Alexandru si Virginia, 2 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan Mihaileanu 20. 2210. Dumitrescu Vasile, Gh. si Eufrosina, 14 apartamente, Bucuresti, Sos. Nic. Titulescu 106. 2211. Dumitrescu Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dristorului 87. 2212. Dinu Oprea si Zoie, 19 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 117. 2213. Dzodze Maria, 11 apartamente, Bucuresti, str. Stan Poetas 49. Constanta, str. Jak Lahovari 15. 2214. Dumitrescu Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cornescu 83. 2215. Dobrescu V. si I., 13 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 56; 25. 2216. Diculescu Andrei, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 278. 2217. Dimitrescu Lucian, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dimitrie Onciul 14; str. Eugenia Statescu 7. 2218. Daniil Dumitru, 8 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Taut 13. 2219. Dona Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Alba Iulia 19, str. Bella Brainer 90. 2220. Dinuliu Petre, 3 apartamente, Bucuresti, str. Trifoi 21. 2221. Dobrovici Beatrice, 2 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 5. 2222. Dumitrescu Ionel, 13 apartamente, Bucuresti, str. Cantemir 62. 2223. Dumitriu P., 7 apartamente, Bucuresti, str. Matasari 16; str. Costache Balacescu 7. 2224. Dumitrescu Petra, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 199 a. 2225. Dragomirescu I., 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Mihai Bravu 108. 2226. Dobrescu I. Toma, 4 apartamente, Bucuresti, M. Ghenadie Petrescu 61. 2227. Dolidachis Sotir, 14 apartamente, Bucuresti, str. Campului 11. 2228. Dumitrescu Iordan si Teodora, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Colentinei 156; str. Teodor Speranta 111; str. Costache Conache 22; str. 13 Dec. 4. 2229. Dumitrescu Stefan, 10 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 3a. 2230. Dinca Ion si Isopenco N., 8 apartamente, Bucuresti, Cal. Vacaresti 186. 2231. Dimitriu N-lae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 89; str. Rozmarin 22. 2232. Dumitrescu Gh. Ilie, 6 apartamente, Bucuresti, str. 30 Dec. 64. 2233. Dumitrescu Ion si C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Leon Voda 12. 2234. Dumitrescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Agriculturii 13. 2235. Drojan Ana, 9 apartamente, Bucuresti, str. Ion Maiorescu 52; Sos. Mihai Bravu 16.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 52 of 196

2236. Dumitrescu (Zorofescu) Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Serg. Sevarda Ion 12. 2237. Damian Virgil si Margareta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Muzeul Zambaccian 14. 2238. Davidescu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. D. Onciu 21. 2239. Dakesian Minas, 7 apartamente, Bucuresti, str. G. D. Palade 67. 2240. Dumitrescu Sofia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Iancu Capiteanu 27; str. Poteras 9. 2241. Dumitru Varvara, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 77. 2242. Davidovici Ghindu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu 5; B-dul Republicii 67. 2243. Dumitrescu Gh. Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Nanu Ramniceanu 22; str. Apolodor 2. 2244. Dumitriu Luiza, 5 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 74. 2245. Dumitrescu Jilea, 4 apartamente, Bucuresti, Sos. Mihai Bravu 264. Targoviste, str. I. C. Frimu 16. 2246. Dumitrescu N-lae, apartamente, Bucuresti, str. Chiristigii 24; str. Amzei 20. Sinaia, str. Ilie Pintilie 19; 37. 2247. Drimer Leivi si Iulia, 3 apartamente, Bacau, str. Alexandru cel Bun 15. 2248. Doiciu N-laie, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasilor 289. 2249. Davidsohn Berta, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 54-56. 2250. Dichter Cornelia, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Maresal Tolbuhin 36. 2251. Dermer Ella, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia 26. 2252. Dramba Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Serg. Arghel Gheorghe 5; str. Barbu Lautaru 12. 2253. Dobrescu Virgil si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Austrului 54. 2254. Dragomirescu Gh., 16 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 189; str. Toamnei 115; str. Masina de Paine 4. Sos. Colentina 3; str. Radu dela Afumati 74. 2255. Dumitru Ilie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popoescu Gh. 30; str. Schitul Maici 18. 2256. Dobriceanu Maritta, 28 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 83, 85, 42. 2257. Dumitrescu Lucia, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 18. 2258. Dumitrescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Staniloiu 2. 2259. Demetrian Lucia Fecioara, 13 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marcovici 9; str. G-ral Angelescu 103; 105; 107. 2260. Dona Cella, 6 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Dona 22. 2261. Dragan Ion si Sofia, 11 apartamente, Bucuresti, Cal. Victoriei 147; str. 1 Mai 98. 2262. Dumitrescu Luiza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Vulturilor 47. 2263. Dumitrescu I. Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Spatarul N-lae Milescu 37. 2264. Drosseler Ella, 10 apartamente, Bucuresti, str. Maior Alex. Campeanu 23. 2265. Dragomirescu C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Giulesti 48. 2266. Dimitrie Stan, 3 apartamente, Bucuresti, Alea Mantuleasa 3; str. Dobrogeanu Gherea 6. Sinaia, Piatra Arsa 2. 2267. Daniel Avram, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Carlova 9. R. Valcea, str. Radu dela Afumati 25. 2268. Dumitrescu Tanase, 8 apartamente, Bucuresti, str. Traian 145. 2269. Drugeanu C. D-tru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cap. M. Constantinescu 8. 2270. Dumitrescu Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Eroului 13; str. G-ral Magheru 43; str. Gr. Alexandrescu 14. 2271. Dragomirescu C-tin si Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Hagi Ghita 102; 100; 103; str Romania Muncitoare 23. 2272. Damianoff Marin, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 38. 2273. Dorobantu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Calarasilor 149. 2274. Docteur Simon, 4 apartamente, Bucuresti, str. Daniil Bercianu 6; str. Smardan 43. 2275. Dumitrescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 166. 2276. Dragomirescu Ilie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Bravu 167. 2277. Dragos Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voevod 130, 130a. 2278. Dincevici Toma, 5 apartamente, Bucuresti, str. Baratiei 40. 2279. Dorojan Gh. I., 5 apartamente, Bucuresti, str. Chiristigii 14; 16; str. Avrig 10. 2280. Diaconescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Calarasi 90.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 53 of 196

2281. Dragulescu Ion si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Delea Veche 15A. 2282. Dragotescu Traian, 5 apartamente, Bucuresti, str. Turda 209. 2283. Donescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, Intr. Precupetii Vechi 1. 2284. Damian Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 33. Bacau, str. Botezatu 3; str. Gutemberg 4. 2285. Dumitriu Alex, 4 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 29. 2286. Dragomir Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 67. 2287. Diaconu Olimpia, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 238; str. Anastasie Simu 4. 2288. Doglioi Iuditta, 5, str. apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 33; 35. 2289. Dumitrescu Ecaterina, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Aleea Marin 4; str. Stirbei Voda 23; str. G-ral Angelescu 2. 2290. Diamandi Alexandrina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Th. Speranta 44. 2291. Dezideratu Georgeta, 8 apartamente, Bucuresti, str. Turda 66; str. Petru Maior 76. Buc. Grivita, str. Crizantemelor 6. 2292. Drancea Lazar si Paula, 10 apartamente, Bucuresti, str. Muntii Tatra 10; 18. V. Dornei, str. 6 Martie 3. 2293. Debruyrker Jan Alfred, 11 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 30; 28. 2294. Dumitrescu Petruta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Maresal Tolbuhin 129. 2295. Dumitrescu Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Zece Mese 21. 2296. Dobrescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Maresal Tolbuchin 155; str. Logofatul Tautu 4. 2297. Dimitriu Virgil Souie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Fluierului 40; B-dul Dacia 5; str. Pitar Mos 21. 2298. Dumitrescu Alexandrina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Porumbacu 34; B-dul Stalin 87. 2299. D-tru Nic. si Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Ilarion 18; str. Th. Speranta 129a, str. 14 Martie 51. 2300. Dumitriu N., 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Magheru 26; Cal. Victoriei 95; str. Timpului 12. 2301. Druia Iuliu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Moruzi Voevod 15-a; 17. 2302. Dreyfus Louis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Teatrului 4. 2303. Dobre Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Trei Scaune 15; str. Doamna Ghica 125. 2304. Diaconescu Mihai, 3 apartamente, Bucuresti; str. Agricultori 42. 2305. Dacopol Panait, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Dimitrov 146A, B-dul M-sal Tolbuhin 90. Buc. Baneasa, str. Traian 14. 2306. Dranket Julieta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 1; str. N. Balcescu 3; str. 13 Decembrie 4. 2307. Djidjeff Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 2. 2308. Dran C., 4 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 198. 2309. Dobreanu Eliza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 61. 2310. Davidescu Th., 4 apartamente, Bucuresti, Sos. Magurele 192; str. V. A. Ureche 1. 2311. Dimitriu Eufrosina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Draghicescu 17. Galati, Sos. Mihai Bravu 36. 2312. Demetrescu Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 183. 2313. Dimitriu Paul, 4 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Dr. Babes 7. 2314. Dincescu Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 164. 2315. Deniki Ioan, 3 apartamente, Bucuresti; str. Ing. Zablovschi 7. 2316. Dascalu George, 5 apartamente, Bucuresti, str. Al. St. Popov 33. 2317. Djamo Grigore, 5 apartamente, Constanta, str. I. G. Duca 15. 2318. Davidescu Neagu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cluj 51. 2319. Dobrin Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Turda 192. 2320. Dragotescu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Tarpo 3; Aleia Suter 22. 2321. Doiciu Grigorescu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Lautaru 39A. 2322. Dumitriu Ion si Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Pasculescu Tei 48. 2323. Dragomir C-tin, 1 apartamente, Predeal, str. Ferdinand 8 sau 88. 2324. Dumitrescu Vasile si Eufrosina, 12 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 121. 2325. Dragomir Crasna si Gh. Bom, 6 apartamente, Bucuresti, Traian 220; str. Povernei 38. 2326. Dinulescu Aurelia si Ion, 8 apartamente, Bucuresti, Spl. Independentei 84. Cernavoda, str. Lenin 39. 2327. Drobekirian, 9 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 11.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 54 of 196

2328. Duhalma Iordache, 8 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 3; str. Brezoianu 3. Com. Voluntari, Sos. Stefanesti. 2329. Durian Alice, 8 apartamente, Bucuresti, str. Antim 37; str. Vrancea 5. 2330. Diamandi Cristea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 35. 2331. Diaconu Niculae, 9 apartamente, Bucuresti, str. Nehoiasi 24; Sos. Giurgiului 33. 2332. Dunea N. Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 49; 51; str. Col. Papazoglu 37. 2333. Dumitru Grigore, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 105. 2334. Diaconescu Alex. si Maria, 13 apartamente, Bucuresti, Instit. Med. Militar 9. 2335. Dumitrescu Paulina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ec. Cezarescu 51. 2336. Dumitrescu D. Ion, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 325. 2337. Dantz St. Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, Maior Campeanu 16. 2338. Dragan Jianu si Niculina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ion Taranu 7. 2339. Dumitru Alexandru, 17 apartamente, Bucuresti, Aleia Forturilor 3. Bucuresti, str. Paris 33. 2340. Dragomirescu A. Nic. Const., 3 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 15. 2341. Draganescu Paulina, 10 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 276. 2342. Dhicescu Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Claudiu 3. 2343. Dumitrescu C. Alex., 5 apartamente, Bucuresti, str. Marasescu 23; str. Zidurilor 23. 2344. Dineman N. A., 19 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 290. 2345. Dima Liliana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Grig. Alexandrescu 90. 2346. Dolinchi Mihail si Angela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Suvenir 6. 2347. Demer Oscar, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sti Apostoli 38. 2348. Dociu S. Maria, 4 apartamente, Bucuresti, Aleia Proc. D-trescu 6. 2349. Draganescu Petra, 8 apartamente, Bucuresti, Aleia Poet. Macedonschi 10; str. Eugen Statescu 7. 2350. Dimitriu George, 5 apartamente, Bucuresti, str. Haia Lifschitz 3. 2351. Draganescu Felicia Elena, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 43. 2352. Derisee Vatos, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Demetrie 12. 2353. Dumitrescu Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 6. 2354. Daniel Jean, 2 apartamente, Bucuresti, str. Andrei Muresanu 22. 2355. Dumitrescu Victor, 7 apartamente, Bucuresti, str. Delavrancea 5. Busteni, str. Traian 2. 2356. Dumitrescu Jean, 5 apartamente, Bucuresti, str. Modrogeanu 8. 2357. Dobrogeanu Elvira Garvescu, 22 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 18; str. Apolodor 12; 14. 2358. Dutulescu Stroe Ioan, 10 apartamente, Bucuresti, P-ta Dorobanti 6. Mizil, str. Alex. Balcescu 57. 2359. Dragus George, 9 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 14; str. Coloniei 4; str. Viitorului 114. 2360. Dumitrescu Alexandrina, 19 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 43; B-dul Pache 156; 154. 2361. Dumitrescu D., 16 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 96; str. Lueger 24; str. Vanatori 26; str. Poenaru Bordea 18. 2362. Dobrogeanu I. Gherea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Spatarului 28; str. Caragiale 3; str. C. A. Rosetti 14; str. Edgar Quinet. 2363. Dumitrescu Ion Militari, 28 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 43-45-47. Militari, str. Bisericii 47. Constanta, Marcu Aureliu 20. Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea 25. 2364. Dumitrescu C-tin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Elizeu 12. 2365. Draganescu Viorica, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul Banu Manta 60. 2366. Dumitrescu E. Ecat., 15 apartamente, Bucuresti, B-dul Banu Manta 3-1. Busteni, str. I. Th. Florescu 1. 2367. Donta Pop Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 12. 2368. Djabira Elena, 2 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 230A. 2369. Dimiu Ana, 8 apartamente, Bucuresti, Cal. Dorobanti 116. 2370. Dumitrescu A., 6 apartamente, Bucuresti, str. I. G. Duca 88-90. 2371. Draganescu Florica, 5 apartamente, Galati, B-dul Republicii 92; Alex. Ion Cuza 49. 2372. Dumitrescu Gh. Aurelia, 19 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 129; Episc. Radu 43. 2373. Dragus Gh., 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Dorobanti 154.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 55 of 196

2374. Dumitrescu Traian, 13 apartamente, Bucuresti, Sos. Stef. cel Mare 226, 212. 2375. Demetrescu Ion si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Temisana 42. 2376. Dumitrescu Stere, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lizeanu 18. 2377. Dragos Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 18. Sinaia, str. Sincai 2. 2378. Demetrescu Dian C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sft. C-tin 26A; B-dul G-ral Magheru 43; str. Brezoianu 38A; B-dul Republicei 45. Braila, fosta Regala 12B. 2379. Demetriade Alice, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maior Ganescu 6. Sinaia, str. Furnica 22. 2380. Dincu Angela si Maria, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan Stoica 49. 2381. Draganescu Petre si Florica, 7 apartamente, Bucuresti, str. 1 Mai 163. 2382. Duta Dr. Antoneta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Puscasului 58. 2383. Diamand Gogu si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 362; str. Aristide Briand 12. 2384. Dura Dumitru, 17 apartamente, Bucuresti, str. Bacani 6; str. Luterana 13; str. Stirbei Voda 15; Cal. Grivitei 91; str. Iulia Hasdeu 14. 2385. Diaconu Vladimir Vasilica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mogos Vornicul 4. 2386. Dumitrescu Adrian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Finlanda 9; str. Clopotarii Vechi 31; Colentina, Sos. Afumati 1. 2387. Dutescu Mihail, 7 apartamente, Bucuresti, str. Serg. Pamfil Nastase 11. Slobozia Ialomita, str. Basarab 128. 2388. Dumitrescu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 46. 2389. Dudescu Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Leonida 14. 2390. Dudescu Angela Lucia, 11 apartamente, Bucuresti, str. Polona 21; cal. Calarasi 58; 60. 2391. Danielescu Gh. Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Armeneasca 45; str. Alex. Sahia 40. 2392. Drosescu Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Belgrad 2; 4. Sinaia, str. Furnica 5. 2393. Dobrescu Mihail, 10 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 102. 2394. Dobrescu D. Luiza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Wilson 15; str. Sf. Apostoli 11. Sinaia, str. Furnica 7. 2395. Dobrescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Italiana 13; str. Gen. Stalin. 2396. Deverel Cornelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Th. Masaryk 32. Constanta, Gara Murfatlar. 2397. Dumitru Nicolae, 15 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12; str. Mihai Bravu 12. 2398. Davidescu Olga, 2 apartamente, Bucuresti, str. Batiste 11; str. Dobrogeanu Gherea 6. 2399. Dumitrescu Jeana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Palade 1. 2400. Dobrescu Dem. Valeria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Wilson 15. Snagov, Dobresti. 2401. Dumitrescu Venia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Maria Roseti 55; str. Vasile Lascar 78. 2402. Draghici Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 12; Tulcea, G-ral Manu 1. Bucuresti, str. Ionescu Gion, 5; Sos. Stefan cel Mare 218; Aristide Briand 12; Calea Mosilor 86. 2403. Dumitrescu Barbu, 5 apartamente, Bucuresti, Piata Alex. Lahovari 5A. Sinaia, Stefan Gheorghiu 12. 2404. Draculis Andrei, 6 apartamente, Bucuresti, str. Episcopiei 3. 2405. Dobrescu Alexandrina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 20. 2406. Dracea Ion prin Miladina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viespari 45. 2407. Dumitrescu S. C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. A. I. Popov 79. 2408. Dumitru Eliza, 12 apartamente, Bucuresti, str. Paul Greceanu 25, 27, Bd. Jianu 74. 2409. Draganescu Alexandra, 4 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Sincai 2. 2410. Dutescu Romulus, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu, 27; Harsova, str. Filimon Sarbu. Cernavoda, str. A. Radulescu. 2411. Dragoniu Elena, 11 apartamente, Bucuresti, str. I. G. Duca 12. 2412. Dinischiotu Anastase, 2 apartamente, Bucuresti, str. Titu Maiorescu 3. 2413. Dumitrescu Nicoleta, 2 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 29; str. Brezoianu 29.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 56 of 196

2414. Decuseara Eugen, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 99. 2415. Dima Margareta, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. Balcescu 32-34; Aleea Pictor Vermont 1. 2416. Dumitrescu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Serg. Stan Florea 2. 2417. Davidovici David, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 100; str. Logofat Udriste 15; 2418. Dudulescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Romana 61. Snagov, str. Romana. 2419. Dobrescu Maria si Paul, 2 apartamente, Bucuresti, str. Jules Michelet 25. Vasile Roaita, vila H.a. 91. 2420. Dimitriu Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Constantin 27 A. 2421. Dimitriu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Robert de Fleur 3. 2422. Dadureanu Ecat., 3 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 39. 2423. Dinerman Cecilia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 5; cal. Plevnei 26. 2424. Davila Georgeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cristian Tell 16; Frumoasa 52; 2425. Dobre Josefina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Braziliei 11A. 2426. Dumitrescu Ana, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Dorobanti 93. 2427. Dima Ion, 13 apartamente, Bucuresti, str. Polona 67. 2428. Dobrescu D. Corneliu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 65; 74; B-dul Dacia 1A; str. Stirbei Voda 106; 104. 2429. Draghicescu, 13 apartamente, Bucuresti, str. Jules Michelet 1. 2430. Dragnea Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cameliei 36. 2431. Danilescu Serban, 11 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Eminescu 75. 2432. Dragomirescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Serban Voda 15. Sinaia, str. Lascar Catargiu 26. 2433. Dabahian Karug, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 506; Sos. Colentina 145. 2434. Dan Carmen, 14 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 67; Bd. Gl. Marasescu 39. 2435. Diamandescu I., 2 apartamente, Campina, str. Stefan Gheorghiu 8. 2436. Dumitrescu Alex, (Baldovin), 2 apartamente, Bucuresti, Piata Al. Lahovari 5A; str. Popa Savu 68. 2437. Doneaud Ernest, 11 apartamente, Bucuresti, str. Episcopiei 6. 2438. Dufala Elza Ersilia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 98. 2439. Diamandopol Ioana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 50. 2440. Dumitrescu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Niculcea 4. Breaza, str. Lt. Oprescu 19. 2441. Drugescu Virginia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 27. 2442. Dracea D. Marin si Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Vasile Iosif 56. 2443. David Aizic, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cap. I. Vasilescu 5. 2444. Dumitrescu Nistor, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 35. 2445. Dinulescu Florea, 8 apartamente, Bucuresti, str. Capit. Vasilescu 88; str. Turtucaia 1. 2446. Dragomirescu S. Aneta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Lazar 19. 2447. Dumitru Mihaila, 4 apartamente, Cluj, str. Gyulai Pal 8. 2448. Dinel Floru, 2 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 36; str. Bolintineanu 5. 2449. Dumitriu Vasile, 45 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 12; 16; 14; str. Radu Voda 6; Aleia Mitropoliei 1; str. Cuza Voda 5; Aleia Mitropoliei 1; str. Cuza Voda 5; Bd. Gh. Cosbuc 18. 2450. Deleanu Th., 3 apartamente, Bucuresti, str. Aleea Zoe 3. 2451. Dumitrescu D., 5 apartamente, Bucuresti, str. Salcamilor 14-16; str. Baratiei 34-36. 2452. Dinescu Teodora, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cosminului 18; str. Sucului 3; str. Ecat. Teodoroiu 63. 2453. Danielopol Daniel, 6 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia (Piata) 3. 2454. Desliu Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Boteanu 3; Vasile Roaita, str. Dr. Cantacuzino 21; Constanta, str. I. C. Bratianu 18. 2455. Dumitrescu Romeo si Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Gl. Magheru 43; Bd. A. I. Cuza 30. 2456. Dumitrescu Gh. Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Meteor 40. 2457. Dobrescu Alex., 2 apartamente, Bucuresti, str. Maior Gurascu 8. E.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 57 of 196

2458. Enciu Alexandra, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 208. 2459. Eftimie Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Gh. D. Palade 60; str. Silivestru 50. 2460. Enescu Manda, 3 apartamente, Bucuresti, str. D-na Chiajna 9, str. Calugareni 1. 2461. Enescu Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 11. 2462. Elefterescu Mircea, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dorobantilor 10, str. Mihail Eminescu 17. 2463. Elian Margareta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Zefirului 11. 2464. Economu Ana, 11 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 3, str. Matei Voevod 3. 2465. Endes Ana, 12 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 3, str. 14 Martie 14. 2466. Economu Jean, 11 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 27. 2467. Etmekdjian Dieran, 5 apartamente, Bucuresti, str. sf. Stefan 4. 2468. Eliad Robert George, 2 apartamente, Bucuresti, str. Libertatii 14 bis. 2469. Eisner A., 6 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 138, str. Beldiman 2, str. Smardan 18. 2470. Erdinger Leonard, 4 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Tautu 65. 2471. Enescu I. Ioan, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 2. 2472. Eremie Constanta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 21. 2473. Eftimie Teodor, 11 apartamente, Bucuresti, str. Luminei 8, str. Vasile Lascar 123. 2474. Enciulescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 49. 2475. Eschenazi Isac, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Koch 6. 2476. Enescu Mircea, 12 apartamente, Bucuresti, str. Franklin 9, Bd. Suvorov 2. 2477. Enescu Aura, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 57. 2478. Enescu Eufrosina, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 33. 2479. Enescu Cristache most Enescu Alexandra, 12 apartamente, Bucuresti, str. Olteni 22. 2480. Emanoil Ecaterina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vitan 4A. 2481. Eschenasi A., 7 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste 11. 2482. Esanu M. Betty, 3 apartamente, Bucuresti, str. Moise Nicoara 18. 2483. Eramian Ohanes si Ara, 6 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 157. 2484. Enescu Gh. si Maria, 11 apartamente, Bucuresti, Intr. Moruzi Voevod 10, 26, Aleea Mantuleasa 13. 2485. Eustatiu M. Elena, 16 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Orascu 1, str. Cazarmii 54A. 2486. Eisen Hendler Dora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vigilentei 8. 2487. Eftimescu Sabin, 3 apartamente, Bucuresti, Aleea Titus 5, str. Vasile Lascar 56. 2488. Eckhardt L., 5 apartamente, Bucuresti, str. 14 Martie 25. 2489. Eldestein Alfred, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Vineri 12. 2490. Eleritheriade L. most. Vertheimer Georgeta si Michaela Georgescu, 15 apartamente, Bucuresti, str. Domnita Anastasia 7. 2491. Erena P., 5 apartamente, Bucuresti, Calea 13 Septembrie 105. 2492. Estreiff H., 7 apartamente, Bucuresti, str. Antim 8. 2493. Enache Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 151. 2494. Enache Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Frunte Lata 27, Aleea Vitejiei 12, Com. Colentina. 2495. Esig Isac, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 124. 2496. Emilian Maria, 12 apartamente, Bucuresti, str. Gabroveni 10, Pictor Romano 12-14. 2497. Elmarian Araxi, 17 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manea 2, str. Gh. Cosbuc 59. 2498. Enachescu Dumitru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Trifoi 14, str. Valeriu Braniste 44. 2499. Emanoil T., 19 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Felix 113, B-dul Banu Manta 82. 2500. Einisberg Osias Jac, 12 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 90, str. Niculae Florea 23. 2501. Eftimiu Achil, 6 apartamente, Bucuresti, str. Povernei 39, Piata Sf. Stefan 2. 2502. Eftimiu G. Spirea, 14 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 16. 2503. Elefterie Mircea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Roma 18, Ploiesti, str. Karl Marx 21. 2504. Eliescu Sidonie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dumitru Orbescu 6, str. C.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 58 of 196

A. Rosetti 27. 2505. Escher eduard, 24 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Roseti 14, str. N. Filipescu 44, Snagov Ilfov, Timisoara, str. Berthelot 14, str. Romulus 3. 2506. Engler Denta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Muzeul Zambaccian 11B. 2507. Elias Cecilia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 55. 2508. Eremia Cortel, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Banu Manta 73. 2509. Einstein Isvod si Henri, 6 apartamente, Bucuresti, str. V. Adamache 16, str. Udricani 17, str. Selari 18. 2510. Eiser Jacues, 5 apartamente, Bucuresti, str. Paleologu 24. 2511. Evgos Narcis Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Selari 12. 2512. Eisen Jean, 3 apartamente, Bucuresti, spl. Independentei 60, str. C. F. Robescu 15, str. Lunei 6. 2513. Economu C. Dumitru, 16 apartamente, Bucuresti, str. Log. Udriste 10, b-dul Republicei 25. 2514. Enachescu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 63, str. Filiti 6, str. Blanari 14. 2515. Eliade Florica, 5 apartamente, Bucuresti, Aleea Alexandru 19. 2516. Eschenasi Frieda, 4 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 22. 2517. Eftimiu Spirea si P. Hristu, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 99. 2518. Enescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Leonida 4, str. Progresului 2, Sinaia, str. Ilie Pintilie 17. 2519. Elefterescu Christ si V. Sofica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Londra 3, str. Lipscani 59. 2520. Emanoil E. Atena, 10 apartamente, Bucuresti, str. Fecioarei 11. 2521. Elias lazare I., 3 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 101. 2522. Enaceanu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aviator Sanatescu 47, Predeal, str. Cloplia 70. 2523. Elenescu V., 7 apartamente, Bucuresti, str. Al. St. Popov 106. 2524. Eliade Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Apolodor 26, Pitesti, str. Craiovei 101, Teghirghiol-Sat, str. Mahmudea 15. 2525. Edeleanu Ion si Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. N. Balcescu 25. 2526. Erlich Ana, 7 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 139, Calea Grivitei 176A. 2527. Expresul Societate C. E. R de ajutor, Deces-Boala, 14 apartamente, Bucuresti, Bd. Nic. Titulescu 165, Calea Grivitei 245. 2528. Elefterescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Constantin 3, str. Stirbei Voda 17, str. Boteanu 3, str. Smardan 18. 2529. Eghiaian Zarech si Arusich, 6 apartamente, Bucuresti, str. Petru Maior 59. 2530. Enache Ion, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 259. 2531. Etmekdjian Mignetian, 20 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Stefan 4, str. Mihail Pherechide 6. 2532. Elisicovici Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 48, 50, str. Mitrop. Dosoftei 56. 2533. Ernestina Zenther, 6 apartamente, Bucuresti, str. Maria Rosetti 36, str. Donici 9, str. Gh. Asan 3. Bacau, str. Dumbrava 1. 2534. Emflian Iosif si Pusu, apartamente, Bucuresti, str. Beldiman 2, str. Dimitrie Onciu 16. 2535. Efraim Magdalena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zefirului 3 A. 2536. Enaceanu Costin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aviator Sanatescu 47, Predeal, str. Cioplea 70. 2537. Eckstein Lazar, 15 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 251, 257. 2538. Eustatiu Magdalena, 10 apartamente, Galati, str. N. Balcescu 22, str. Alex. Sahia 2, str. Ed. Benes 2C. 2539. Erbiceanu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 3, str. Dr. Ottoi 2. 2540. Epureanu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 74, str. Schit. Maicilor 11, sos. Vergului 5. 2541. Elena Teodor, 2 apartamente, Bucuresti, str. Postelnicului 3. 2542. Enachescu Mihail, 7 apartamente, Bucuresti, str. Eufrosina Poteca 48. 2543. Ermeliu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Al. Constantinescu 22, Brasov, str. Vidin 17, R. Sarat, str. Victoriei 99. 2544. Enescu Carol, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vicol 5, str. Intr. Vergului 46. 2545. Evolcianu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 16 A. 2546. Endorle Carlo, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Vineri 6. 2547. Elefterescu Ecaterina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Demetriade 13, str. Otetari 5.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 59 of 196

2548. Elianu Adolf, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Serban Voda 30-32, str. Sf. Ion Nou 28. 2549. Enescu Metaxa Aglaie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Antim 54. 2550. Elias Adrian si Aneta, 4 apartamente, Bucuresti, Intr. Argeana 4. 2551. Emilian Marin, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Tolbukin 118. 2552. Enachescu Paula, 2 apartamente, Bucuresti, str. Modrogan 23. 2553. Eghiazaian Leon, 8 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 32, str. Echinoxului 31, str. Energiei. 2554. Enescu Elvira, 6 apartamente, Bucuresti, str. Viitor 74, str. I. G. Duca 60. 2555. Enescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 50, str. Acvila 47. 2556. Emanoil Mihail, 5 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 74, 80. 2557. Enescu Gh. Velicu, 2 apartamente, Bucuresti, str. I. Gh. Duca 60, str. Bd. Republicii 86. 2558. Enescu Virgil, 2 apartamente, Bucuresti, calea Victoriei 128 A. 2559. Elias Mina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Iuliu Valaori 24. 2560. Evdos Rebeca, 4 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 80. 2561. Enachescu Caliopi, 7 apartamente, Bucuresti, str. Scarlatescu 24. 2562. Eftimiu Macri, 13 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marcovici 9, Calea Grivitei 10, 121, Piata Ilie Pintilie 18. 2563. Elenbogen Israel, 7 apartamente, Bucuresti, str. C. Bosianu 25, str. Gh. Cosbuc 3. 2564. Enescu Paula, 5 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 47. 2565. Emanoil Olga, 4 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 6. 2566. Enescu Braun Viorica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alexandrina 28. 2567. Etharica C. Filofteia, 6 apartamente, Constanta, str. Dr. Caragiali 12, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 45. 2568. Elian Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Roma 2, Campina, str. Plevnei 23A. 2569. Eremia Ion, 4 apartamente, Braila, str. Polona 22. com. Baciu-Brasov, Casa nr. 434, Bucuresti, str. Luterana 21. Sinaia, str. V. I. Lenin 12. 2570. Erlic Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. V. Lascar 137. 2571. Enescu si Viorela, 7 apartamente, Bucuresti, str. Turbinei 11, Bd. Republicei 45, str. Finlanda 17. 2572. Enache Stefanita, 8 apartamente, Bucuresti, str. Palade 1. 2573. Emanoil N. V. D., 10 apartamente, Bucuresti, Bd. Ilie Pintilie 3. 2574. "Escor" - S.A.R., 17 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 103. 2575. Eustatiu Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 63, Tomas Mazarik 1. 2576. Efraim Efraim, 5 apartamente, Bucuresti, str. Zefirului 3. 2577. Eisenberg Coralita, 2 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia 1. 2578. Esozmaranian Vram, 3 apartamente, Bucuresti, str. Titu Maiorescu 1, str. Vaselor 55. 2579. Ecuaian Dicron, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ardeleni 12. 2580. Eftimu Jean, 2 apartamente, Bucuresti, str. A. Muresan 6, Craiova, str. Sf. Apostoli 33. F. 2581. Filip Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Av. T. Iliescu 71. 2582. Friedman Willi, 4 apartamente, Bucuresti, str. Udricani 6. 2583. Fraticiu Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Izvor 22. 2584. Fagaraseanu Victor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 50. 2585. Florescu Simion, 11 apartamente, Bucuresti, str. Pitari Mosi 29, str. Dionisie Lupu 53, Nic. Titulescu 2, C. Victoriei 112. 2586. Florescu Mircea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vitejescu 16. 2587. Frangopol C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Baicoian 15. 2588. Francu Ninela, 11 apartamente, Bucuresti, Dudesti 201. 2589. Florescu Scarlat, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 4, str. 30 Decembrie 6. 2590. Fundatianu C-tin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Victoriei 101, Pictor Cernat 4. 2591. Florescu B. Radu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Cotiturei 1. 2592. Farauda Louis, 17 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 237, str. Costache Marinescu, Cal. Grivitei 180. Mangalia, B-dul Marii. 2593. Fonci Olga si Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Andrei Muresanu 4. 2594. Finchelstein Isac, 6 apartamente, Bucuresti, str. Tolbuchin 42. 2595. Focsaneanu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Leonida 22.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 60 of 196

2596. Florian Iosif si Rica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Polona 103. 2597. Foch Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Greaca 11. 2598. Florescu D. Iosif, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bravilor 15. 2599. Feldman Jean, 6 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 48. 2600. Feldman Neuman, 8 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voevod 35, str. Constantin Mille. 2601. Finchelman Iancu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Bravilor 5. 2602. Fachirov Mihail, 11 apartamente, Bucuresti, str. Putu cu Roata 3, Mosilor 37, Sinaia, str. Ilie Pintilie 30. 2603. Finchelstein H., 5 apartamente, Bucuresti, str. Ion Procopiu 3, 7. 2604. Focsaner Luiza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Nifon 31. 2605. Fotescu Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 5. 2606. Flavian Henrich, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sepcari 9, Cal. Calarasilor 165. 2607. Farchi Israel, 3 apartamente, Bucuresti, str. Beldiman 2, str. Andrei Saguna 13. 2608. Franz Samuel, 28 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 12. 2609. Frunza Constantin si Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu Apa Rece 52. 2610. Fuica Atanasie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mitropolitul Dosoftei 18, str. Oitelor 32. 2611. Frangulescu Saftica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ilarie Kendi 5. 2612. Most. T. frangulescu, 9 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Obedeanu 1, str. Vaselor 72. 2613. Filimon Florina si Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Orfeu 7, Galati, str. Romulus 2, Predeal, str. Ion Frimu. 2614. Fleucher Petre si Ioana, 14 apartamente, Bucuresti, str. Polona 66. 2615. Florescu Alex si Sevasta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Maltopol 91. 2616. Flachs Davila, 14 apartamente, Bucuresti, str. Zaverei 1, str. Gh. Cosbuc 6. 2617. Frunzarescu Angela, 6 apartamente, Bucuresti, Alea Rumeoara 29, str. 30 Decembrie 20. 2618. Facea Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 12. 2619. Filip I. si Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maltopol 7, str. Lazureanu 35. 2620. Ferendina Gherasim, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Harjeu 4. 2621. Fischer Victoria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Voevozi 17, str. Av. Iliescu 47. 2622. Fracea Gh. Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 80, str. Constantin Brancoveanu 3. 2623. Finderman Melania, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 30, Calea Vacaresti 59, str. Smardan 31. 2624. Fuchs Bernhard, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Serban Voda 101. 2625. Franco Rebeca, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 80. 2626. Flicher Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste 58. 2627. Florescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Serban Voda 9. 2628. Frolich August si zoe, 9 apartamente, Bucuresti, str. Minotaurului 8, Sighisoara, str. A. Muresan 21, Sibiu, str. Postavarilor 10. 2629. Fraiman Dora, 11 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Ferechide 10. 2630. Filip Iulia, 4 apartamente, Bucuresti, str. 2631. Frunza Romulus, mostenitori minori Ana Mihai, Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Medelnicerului 8. 2632. Falcoianu Alexandrina, 12 apartamente, Bucuresti, str. Apollodor 6. 2633. Florescu Mari, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 19, Predeal, str. Luminei 5. 2634. Filip Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Elefterie 31. 2635. Francu Ion, 20 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 63, str. Odoarei 6. 2636. Feder Tobias, 3 apartamente, Bucuresti, Intrarea Brates fost Alea Ioanid 13. 2637. Feraru Martin, 9 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 60, Arad, str. Alexandri 7. 2638. Fuchs Leon, 7 apartamente, Bucuresti, str. Morilor 16, str. N. Traian 6. 2639. Feldman Moscu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 16. 2640. Fasala Leontina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Traian 166. 2641. Faust Iosif, 5 apartamente, Bucuresti, Bul. Lenin 38. 2642. Filip F. L. Profira, 4 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Magureanu 3.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 61 of 196

2643. Florescu T. Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitor 194. 2644. Florescu Stelian, 7 apartamente, Bucuresti, str. Viitor 194. 2645. Frata Giovani, 4 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 47. 2646. Filip Steliana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Apollodor 18. 2647. Fagarasanu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sipotul Fantanelor 3. 2648. Ferani Dinu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Izvor 36. 2649. Faser Cesar si Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Vacarescu 30. 2650. Filipescu Gh., 5 apartamente, Bucuresti, str. Titu Maiorescu 10. 2651. Floroiu Grigore, 20 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 36. 2652. Feldman Bercu, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 104, Campina, str. Ada Marinescu 23. 2653. Fogel Carolina, 6 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 147. 2654. Florescu F. I., 6 apartamente, Bucuresti, str. Anastasie Pana 19, Husi, Bd. Republicei 13. 2655. Focsa Elena si Emilia Popescu, 13 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 85, 124. 2656. Frohlich Selina, 6 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 130. 2657. Feigl Alfred, 7 apartamente, Bucuresti, str. Roma 50. 2658. Fichman Moscu si Clara, 6 apartamente, Bucuresti, str. Balcescu 24, str. V. Braniste 60, Bd. 1848, 5. 2659. Facaianu Gh., 6 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 mai 193. 2660. Fischler Marcel, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ceausu Radu 2, str. Soborului 5-a. 2661. Feletig Robert, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rotasului 4, str. Puscasului 18. 2662. Fianu Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 9. 2663. Fridman N., 20 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 96, c-lea Mosilor 53, str. Anton Pann 42. 2664. Feldea Aneta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 22. 2665. Focsaneanu Emil, 5 apartamente, Bucuresti, str. F. C. Robescu 15, str. Lucaci 15, str. Lunei 6. 2666. Frasineanu Ozias, 9 apartamente, Bucuresti, str. Udricani 11, str. Matei Milo 16. 2667. Finca Mihai, 5 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 4. 2668. Faust Ecaterina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 37b. 2669. Feinstein Malca, 5 apartamente, Bucuresti, str. Columbelor 2. 2670. Filipescu N. Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Muzeul Zambaccian 15, str. Bloremberg. 2671. Fierea M. Irina, 12 apartamente, Bucuresti, str. Armeneasca 17, str. Bibliotecii 4, Braila, str. Portului 5, str. Magaziilor 16, Tulcea, str. Garii, str. Sf. Nicolae 16, 18, str. Portului 19, 28. 2672. Filip Constantin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 148. 2673. Feler Amalia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Udricani 24. 2674. Fried Ignat, 7 apartamente, Sighisoara, str. Gen. Stalin 42, 53, Bucuresti, str. Uranus. 2675. Florescu Petre, 3 apartamente, Bucuresti, str. St. Negulescu 40. 2676. Feraru N., 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu 6. 2677. Francisc I. Petre, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dristor 245. 2678. Frangnelli Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 29. 2679. Frunzetti Opreana si V. Frunzetti, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 112. 2680. Frocco Mielu, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 101, str. Virgiliu 53, str. Popa Tatu. 2681. Fleminger Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ionescu Gion 2. 2682. Fagarasanu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 60. 2683. Feldstein Rasela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Foisor 7. 2684. Florescu Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sblt. Zaharia 34. 2685. Fabini Carol, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 52. 2686. Frodusch Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Hagi Ghita 33, str. 30 Decembrie 52, str. G. Assan 3. 2687. Farcas Andrei, 4 apartamente, Cluj, str. Molotov 39. 2688. Feronatt Rene, 3 apartamente, Bucuresti, str. Principatele Unite 19. 2689. Flaches Arnold, 25 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Cosbuc 8, str. Zaverei 4, 6, str. Sft. Ion Mosi 3. 2690. Frenchier M. si Aron, 8 apartamente, Constanta, str. Mircea 11, str. Tomis 12, str. Statin 17.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 62 of 196

2691. Frederic Antomer, 3 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29B, 53, Kostake Negri 11. 2692. Fotino Stefan, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stupinei 6, B-dul Schitu Magureanu 25. 2693. Fotino Marica, 2 apartamente, Turnu Severin, B-dul Carol 13, Campina, str. Grivitei 87. 2694. Fenster Menelas, 7 apartamente, Bucuresti, str. Colonel Orero 16. 2695. Most. Freund prin Gherghina Luiza, 12 apartamente, Bucuresti, str. C. F. Robescu 1. 2696. Fratia Romaneasca S. I. N. C., 3 apartamente, Bucuresti, Fund. Morilor 130, str. Remus 6. 2697. Florian Eufrosina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 30. 2698. Filoteanu Mihail si Florica, 9 apartamente, Bucuresti, str. Bogdan Voda 25. 2699. Fichman Raschele si Rene Mihail, 20 apartamente, Bucuresti, str. Alecu Russo 24, B-dul 6 Martie 20, str. Lipscani 77, 79. 2700. Franca A. Iosif, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 27. 2701. Filipescu M. Valeria, 4 apartamente, Bucuresti, str. N. Titulescu 29b. 2702. Fenk I., 6 apartamente, Bucuresti, str. Sold. Raducanu 19, Baneasa, str. I. Gh. Duca 22. 2703. Flieger Sofia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Crisului 4. 2704. Foghel Ion, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 72, str. Herescu Nasturel 11, str. St. Aurel Botea 27, str. Grig. Alexandrescu 82. 2705. "Furtuna" Intr. de stat, 4 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 60. 2706. Filip Vasile, 7 apartamente, Constanta, str. V. I. Lenin 69, str. Ilie Pintilie 2b, str. Mihailescu 13, Bucuresti, Bd. Ana Ipatescu 16. 2707. Ferzianu Elmon, 8 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 159, str. Smardan 19. 2708. Furtuna Niculae, 36 apartamente, Bucuresti, str. Judetului 22, Precupetii Vechi 75. 2709. Florescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. C. Aristia 27, P. Rosetti 3. 2710. Fintea Ella, 8 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 28. 2711. Florescu Alexandrina, 8 apartamente, Bucuresti, str. I. C. Frimu 22, str. 30 Decembrie 13. 2712. Florescu Alfred, 4 apartamente, Bucuresti, Piata Bucur 8. 2713. Farasopol Ipocrate, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. Grigore Ion 15. 2714. Fruman Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Lunei 2, str. V. Kuibasev 8a. 2715. Florescu petre si Ana, 4 apartamente, Bucuresti, Colentina 43. 2716. Fried Iosif, 3 apartamente, Sighisoara, str. I. V. Stalin 42, Bucuresti, str. Uranus 92. 2717. Faust Luiza, 10 apartamente, Bucuresti, str. I. V. Stalin 68. 2718. Fringhian Enza, Paul Eduard si Valman, 13 apartamente, Bucuresti, cal. Grivitei 88, 90. 2719. Filipescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Aureliu 13. 2720. Florian Ion, 4 apartamente, Bucuresti, bd. 1 Mai 262. 2721. Frank Andrei, 5 apartamente, Bucuresti, cal. Victoriei 214, str. Gabriel Peri 8, 10. 2722. Fenster Eugen, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dianei 4. 2723. Forek Mora, 8 apartamente, Bucuresti, str. Mecet 9, 11, str. Alex. Constantin 59. Snagov, str. Dobroesti. 2724. Fhiegelman M. A., 12 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre 45, Iasi, str. Closca 8. 2725. Fabius Masala, 7 apartamente, Bucuresti, str. Pasului 2. 2726. Flamanda I. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 28a. 2727. Filip Eliza, 5 apartamente, Bucuresti, str. Alex Sahia 74. 2728. Florian Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Rusu 17, Predeal, str. V. Alecsandri. 2729. Finkels Mihail, 10 apartamente, Bucuresti, str. Cedrilor 6, str. Mamulari 23, str. Batistei, str. Dionise 28, 30. 2730. Florea Gheorghe, 3 apartamente, Piatra Neamt, str. Calistrat Hogas 8, str. Proletari 1, Galati, str. Holban 8. 2731. Frank Ernest, 4 apartamente, Bucuresti, str. Polona 102. 2732. Franco I. Fani, 2 apartamente, Bucuresti, str. Armeneasca 19. 2733. Furnituri Militare S.A.R., 56 apartamente, Bucuresti, sos. Viilor 44, 36, 40, 42, 50, str. Spataru Preda 1, 3, 30, 36, 40, 42.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 63 of 196

2734. Fochianu Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Stefan 17. 2735. Fringhian Garabet, 11 apartamente, Bucuresti, str. Gabroveni 18, str. Oituz 11. 2736. Focsa Rodica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Valjan 1. 2737. F. I. A. T., 5 apartamente, Bucuresti, str. Venerei 12. 2738. Fischer Rozalia, 5 apartamente, Tg. Mures, str. Tokoly 2, str. Lenin 30. 2739. Flasch Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 187. 2740. Florescu Dumitru, 5 apartamente, Brasov, str. Splaiul Militar 3. 2741. Fradis Solomon, 2 apartamente, Bucuresti, str. Italiana 7, str. Brezoianu 29a. 2742. Fibia Grigore si Tomaida Mihail, 10 apartamente, Bucuresti, str. Blanari 9. 2743. Florescu Th. Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 27a, str. Stirbei Voda 16. 2744. Fotino Marcela, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stupinei 6. 2745. Filip Paulina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ilie 5, str. Morilor 42. 2746. Fuhu Didina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 20. 2747. Farcas Vasile, 5 apartamente, Bucuresti, D-tru Zossima 48. 2748. Faranda Arnold, 21 apartamente, Bucuresti, Sos. Giurgiului 158, Cal. Serban Voda 237, str. Florilor 6. 2749. Faniman Ionas si Sofia, 12 apartamente, Bucuresti, str. Baratiei 47-49. 2750. Fantini Pietro, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dinicu Golescu 57. 2751. Frenkel Francu Lazar si Rebeca, 3 apartamente, Bucuresti, str. Labirint 125, str. Lucaci 110, str. Bradului. 2752. Florian Eugen, 9 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 194. 2753. Fagarasanu I. C-tin, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cogalnic 22, Ploiesti, str. Romana 21. 2754. Fichman Lazar, 3 apartamente, Bucuresti, str. Florea Teodorescu 6, str. Bruxelles 14, Brasov, str. Timisul de Sus. 2755. Frasineanu Dobrita, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 227. 2756. Florea St. Ion si Ioana, 8 apartamente, Bucuresti, str. Baldovin Parcalabu 4. 2757. Frasie Thoma, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ion Movila 4, str. Paleologu 5a, Craiova, str. Gen. Argentoianu 3. 2758. Florescu Sofia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Stalin 18, Calarasi, str. Bucuresti. 2759. Florescu P. Teodora, 8 apartamente, Bucuresti, str. Campeanu 22. 2760. Fergiou Vartanus, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Racovita 11a, Bd. Gh. Dimitrov 42. 2761. Florescu I. Ana, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Gen. Stalin 24. 2762. Friedman David si Marieta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Procopiu 7. 2763. Frunzete Elena, 17 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 132, str. Dinicu Golescu 7. 2764. Fratila N. Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oteteleseanu 5, Parcu Jianu 4, str. Aristide Romanescu 2. 2765. Florescu S. Ion, 11 apartamente, Bucuresti, str. Epicol 72, str. Dr. Teohari 12. 2766. Fischmann Covalia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Bravilor 12, str. Rovine 11. 2767. Farcas Tiberiu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bolintineanu 3, str. Vasile Lascar 21, str. Arcului 4. 2768. Filip D-tru si Victoria, 11 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor, 49. 2769. Florea Alexandru, 5 apartamente, Bucuresti, str. M. Hagi Moscu 33. 2770. Flichtenmacher Mihail, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olari 26, str. Eug. Statescu 7, str. Vasile Lascar 18. 2771. Fodor Ecaterina, 14 apartamente, Bucuresti, str. Drubeta 1, Piatra-Neamt, str. Maiacovscki 8, Piata K. Marx 23. 2772. Fissel Sofia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 24. 2773. Faur Nicoleta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Libertatii 8. 2774. Filimon Gheorghe si Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 18, Galati, str. Ion Cuza 19, str. Ganela 6, str. Traian 231. 2775. Falk Alexandrina, 8 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 91. 2776. Frisch Jacues, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Calarasilor 53a. 2777. Filoti Edmeca, 2 apartamente, Bucuresti, str. Visarion 26. 2778. Florescu Paraschiva, 7 apartamente, Bucuresti, str. Ion Creanga 18.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 64 of 196

2779. Fatu Gh. Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 90. 2780. Furlugeanu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai nr. 68. 2781. Florescu Lucretia, 4 apartamente, Bucuresti, Intr. Fabulistului 8. 2782. Feldstein Leon, 13 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 27, 29. 2783. Fotescu C. Lucia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Paris 61. 2784. Filipescu Mihail si Valeria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ion Frimu 33. 2785. Frunzanescu Eliza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Olari 9, str. N. Filipescu 7. 2786. Fundatiuni si Constr. S.A., 3 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Gheorghiu 22. 2787. Fulger Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Luceafarului 2. 2788. Falcoianu R. Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Floreasca 112. 2789. Fischer Ferdinand, 12 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 4, str. Sf. Voevozi 17. 2790. Flachs David, 3 apartamente, Bucuresti, str. Izvor 34. 2791. Fabr. de Teracota "Ceramica", 5 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Stalin 41. 2792. Foisoreanu Florin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Koch 3, Ploiesti, str. Lapusani 23, Odobesti, str. 23 August 131. 2793. Frunzeanu Georgeta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Paris 59. 2794. Florea Marin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 91. 2795. Faber Berl, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Tetrat 28. 2796. Filip Gheorghe, 8 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 37. 2797. Feru Henriette, 5 apartamente, Bucuresti, str. Caragea Voda 26, B-dul Dacia 17. 2798. Flamaropol Margareta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Florescu 11. 2799. Finckels Jaques, 2 apartamente, Sinaia, str. Furnica 17. 2800. Fratiseanu G., 4 apartamente, Bucuresti, str. Sofia 2, B-dul N. Balcescu 9. G. 2801. Ghebercof Costica, 6 apartamente, Bucuresti, Fd. Negru Voda 12; Galati, str. General Berthelot 31, str. Mihail Kogalniceanu 2. 2802. Ghita Aurel, 2 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Romano 26. 2802 bis. Gluckman Mauriciu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 19. 2803. Grigorescu Salima, 6 apartamente, Bucuresti, str. Siminoc 3. 2804. Georgescu Iancu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lucai 21. 2805. Gross Ozias, 5 apartamente, Bucuresti, str. Caragiale 1. 2806. Georgescu Aurelia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ghenadie Petrescu 182, str. Arhierul Calist 25. 2807. Georgescu D. Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dobrici 10. 2808. Georgescu Sultana, 11 apartamente, Bucuresti, str. Arhierul Calist 23, str. Calarasi 238. 2809. Georgescu M. Ioan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Salvator 32a. 2810. Grigorov Alexandrina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dimitrie Ariciul 16, str. Xenopol 3. 2811. Georgescu Manea, 3 apartamente, Bucuresti, str. Avrig 58. 2812. Gross Iosif, 12 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 88, str. Sf. Vineri 13. 2813. Gearinu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 37. 2814. Gerota Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zidurilor 42. 2815. Georgescu Stela, 13 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 240, str. Delea Noua 34 bis. 2816. Grigoriu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. M. Kogalniceanu 6. 2817. Grozea Emil Alex, 3 apartamente, Bucuresti, str. Radu dela Afumati 55. 2818. Georgescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Batiste 35, str. Icoanei 60, str. N. Filipescu 7, str. Cehov (fost parcul Jianu) str. I. 13. 2819. Ghiragosian Vartinica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Maica Domnului 49b. 2820. Gheorghiu N. Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Dr. Babes 22, str. C. C. Arion 17. 2821. Georgescu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 45. 2822. Ghendovici Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Serg. Nastase Panfil 24. 2823. Garuso Nicolae, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefan cel Mare 56. 2824. Ghelberg Nicu, 5 apartamente, Bucuresti, Piata Amzei 2, calea Vacaresti 198. 2825. Georgescu Florin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 4, str. Vasile Conta 3-5.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 65 of 196

2826. Grafiade Vasile, 12 apartamente, Bucuresti, str. Visinilor 27. 2827. Goldstein Jacques, 6 apartamente, Bucuresti, str. Florilor 34. 2828. Georgescu Gheorghe, 10 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 92, str. Alex Moruzi 14. 2829. Garcioava Anghel, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lantului 4. 2830. Georgescu I. Gheorghe, 8 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 244 bis, str. Cutitul de Argint 21. 2831. Grumberg Isac, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bozianu 3. 2832. Gross Clara, 9 apartamente, Bucuresti, str. Maria Rosetti 45. 2833. Georgescu Maria Suce, 10 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 4. 2834. Grabbf Ana (Irescu), 9 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Paun 8; Ploiesti, Bd. Republicii. 2835. Gulimanescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Vladescu 5a, 5. 2836. Georgescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ghita Adamescu 5, str. Icoanei 109, 96, str. Margaritar 12. 2837. Grigorescu Andrei, 15 apartamente, Bucuresti, str. Poterasi 26a, str. C. Voda colt Lanariei 142, 70; str. Temisana 8. 2838. Grigorescu D. Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, Aleea Alexandru 44. 2839. Grigorescu Ion, 12 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Cosbuc 88, str. Acaru Ion 4, cal. 13 Septembrie. 2840. Georgescu Victor, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 35. 2841. Gheorghiu Grigore, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Dimitrov 17; Bacau, str. Ada Marinescu 21. 2842. Georgescu Elena, 16 apartamente, Bucuresti, str. Andrei Muresanu 28. 2843. Georgescu Alexandrina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Ciprian Porumbescu 3. 2844. Ghiulea Ioan dr., 10 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 9. 2845. Georgescu I. Mihail, 9 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 265. 2846. Gumes Em. most., 4 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 45. 2847. Grintescu Ernest, 2 apartamente, Bucuresti, str. Lisabona 10; Predeal, str. Oituz 10. 2848. Gucker Iuliu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Silvestru 69. 2849. Grueff Boian, 5 apartamente, Bucuresti, str. Andrei Muresanu 15, calea Victoriei 208, str. Academiei 35, Bd. Ioan Sulea 92, 94. 2850. Gurtler Bertha, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 87. 2851. Garusa V. Voica, 14 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 25, sos. Stefan cel Mare 56. 2852. Gheorghiu M. Zoe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Golescu 6. 2853. Golnstein Ionescu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 34. 2854. Gorovitz Surica, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. Republicii 45, str. Arges 6, calea Mosilor 328. 2855. Gheorghiu Victor, 3 apartamente, Bucuresti, str. D. Zamfirescu 9. 2856. Guiros Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Domnita Anastasia M. 2857. Ghips Henriette, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stupinei 13. 2858. Gabrielescu Eugenia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Remus 13. 2859. Gorescu Anie, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 14, Intr. Pietroaselor 14. 2860. Goldenberg Aron si Aneta Alniceanu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 52. 2861. Georgescu Smaranda, 9 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 119. 2862. Ghetu Gheorghe, 12 apartamente, Bucuresti, Mitr. Filaret 45. 2863. Goloman H. si Sofia, 22 apartamente, Bucuresti, str. Olteni 35. 2864. Gherman Teodor, 7 apartamente, Bucuresti, str. Col. Oresov 17. 2865. Georgescu Dobrita si Iancu, 7 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 307, 309. 2866. Gusti Zoe Margareta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Epureanu 15, str. Negustori 14; Busteni, str. Alex. Mihailescu 20. 2867. Glodeanu C-tin si Georgeta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voevod 132. 2868. Grigoriu Constanta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 11. 2869. Georgescu Vasile, 7 apartamente, Bucuresti, cal. Piscului 15, str. Edgar Quinet 3. 2870. Ghetaru Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. General Lecca 10, calea Rahovei 328 bis. 2871. Ghenoiu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu, 24, str. Leonte 6 b; Colentina, soseaua Stefanesti.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 66 of 196

2872. Georgescu Gh. R., 8 apartamente, Bucuresti, str. Vrancei 2 a, str. Panait Mosoiu 3, calea Grivitei 425; Orasul Grivita, Bd. Bucurestii-Noi 76. 2873. Grozea Mihail, 9 apartamente, Bucuresti, str. Traian 50, str. Daniil Berceanu 11, str. Radu Voda 20. 2874. Goga Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dumitru Florescu 13. 2875. Gherman Victor si Valeria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 8, str. Hameiului 4. 2876. Gatorno Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. A. Popov 7; Braila, str. Bolintineanu 7. 2877. Giordani Albina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Turda 193. 2878. Georgescu Ioan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Traian 228. 2879. Gavanescu Ion si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 14. 2880. Grigoriu Celus, 4 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 4. 2881. Georgescu Vasile si C-ta, 9 apartamente, Bucuresti, Intr. General Manu 1. 2882. Ganciu C-tin si Elena, 10 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 32, calea Victoriei 114, str. Cantacuzino 5. 2883. Grigoriu H. C-tin, 13 apartamente, Bucuresti, str. Luterana 7, str. Bucur 1, 2. 2884. Glijinki Elena, 6 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 71. 2885. Grunberg Alfred si Rosy, 20 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 8, str. Baratiei 29. 2886. Grigorescu Alexandrina, 17 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Gherghel 77. 2887. Giurgea Gabriel, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 17. 2888. Ganea Eliza, 5 apartamente, Bucuresti, str. Progresului 17 d; Predeal, sos. Nationala; Eforie-Constanta, str. Cluj. 2889. Georgescu Leonida si Anastasia, most., 6 apartamente, Bucuresti, str. Cluj 113. 2890. Gorbanescu Zola, 4 apartamente, Bucuresti, str. Miron Costin 34. 2891. Grecescu Virginia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Stoica 9. 2892. Ghitescu I. Smaranda, 3 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 110. 2893. Gretu Esofina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maria Hagi Moscu 6. 2894. Georgescu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 352. 2895. Georgescu Costica, 8 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 490, 488. 2896. Georgescu Aneta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Zinca Golescu 33. 2897. Georgescu Vasile, most., 4 apartamente, Bucuresti, calea Victoriei 71. 2898. Gheciu Gh., Damiandi si Demetre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Magureanu 7. 2899. Galca Georgeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Al. Popov 36. 2900. Gutulescu Tanase si Mucenica, 9 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 100, str. Sacele 3. 2901. Georgescu Gh. si Olga, 11 apartamente, Bucuresti, calea Plevnei 214. 2902. Georgescu Enachita S., succ. Maria dr. Sava Ion I. Georgescu, 10 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Felix 51, str. Popa Savu 39. 2903. Griuwpan Rachelle, 6 apartamente, Bucuresti, str. Atanasie Paun 3. 2904. Grigoriu Marcela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Angelescu 119; Gen. Magheru 43; V. Conta 7-9. 2905. Giovanidi Aristotel, 16 apartamente, Bucuresti, sos. Basarab 4. 2906. Ghegos Lazar, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Voevozi 3. 2907. Gheciu Alex., most. Evangheliu Gheciu, 10 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 30. 2908. Gavrilescu A., most., 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Leonte 10. 2909. Ghitescu D-tru si Margareta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Leonte 24. 2910. Goldemberg Bibo, 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 87, 89. 2911. Giurgiuveanu M. I., 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 124. 2912. Gutica Anghelina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 14. 2913. Goldemberg Vemzeana, 5 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 71. 2914. Gina Caliopi si Pandele, 9 apartamente, Bucuresti, str. Th. Speranta 3. 2915. Ghitescu Vasilica, 9 apartamente, Bucuresti, calea 13 Septembrie 33. 2916. Gherase Ileana Maria, 16 apartamente, Bucuresti, str. Eroului 12. 2917. Grosman Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 9, str. Aurora 22. 2918. Constantin si Waldemor Gheorghiu, most., 10 apartamente, Bucuresti, str. Putu cu Roata 5. 2919. Gedina si Hristu Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, Aleea Zanelor 9a. 2920. Grigoras Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Ghenadie Petrescu 123.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 67 of 196

2921. Gold Solomon, 8 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 11. 2922. Ghiteanu Octavian Gh. si Eufimia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Alexandru Balasanu 36. 2923. Grosman Ana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Austrului 14. 2924. Glatz Radu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Moise Nicoara 37. 2925. Gealep Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 47. 2926. Ghircoios Reghina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Al. Orascu 25. 2927. Gavrilescu Neagu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Babes 17, str. I. G. Duca 25, str. Petre Grigorescu 7. 2928. Georgescu Vintila si Elena, 1 apartamente, Predeal, str. Unirii 8. 2929. Ghizdarescu Aurel, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 43. 2930. Grigorescu Romeo, 7 apartamente, Bucuresti, str. Principatele Unite 14. 2931. Giacomini Ghita Ileana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Simoide 9. 2932. Grosch Walter, 8 apartamente, Bucuresti, str. Antim 50, Intrarea Antim 1. 2933. Georgescu V. Niculina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Elefterie 1, str. Proserpina 12. 2934. Glod Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 66; Tecuci, str. 13 Decembrie 18, 20. 2935. Gabrea I. Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str Dr. Obedeanu 6a; Campulung-Muscel, Ana Doamna 9. 2936. Grosu Paulina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Costache Negri 10. 2937. Georgescu Pandele, 13 apartamente, Bucuresti, str. Academiei 2-6, Bd. Republicei 8-10. 2938. Gutulescu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Minotaurului 3. 2939. Georgescu Stefan, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 20. 2940. Ghisdarescu Aurel, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 43. 2941. Gross Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Dosoftei 54. 2942. Graur Iacob, 4 apartamente, Bucuresti, str. Manu Cavafu 51a, str. Sincai 4, str. C. F. Robescu 6. 2943. Gluckman Adolf succ. Tony Gluckman, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 28, str. Radauti 24, str. Leon Voda 15. 2944. Gropper Iancu, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Basarab 23, calea Plevnei 216. 2945. Ghitulescu D. Sava, 8 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 69. 2946. Grigoriu Vasilica, 14 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 15, str. Drumea Radulescu 44, str. Serban Voda 147. 2947. Giusca Dan, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Cosbuc 61, Predeal, str. Soarelui 5. 2948. Gavrilescu Stefan si Fanica, 13 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 272, str. Plugari 4. 2949. Gaitanovici Adela, 8 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 24. 2950. Greceanu Ioan, 10 apartamente, Bucuresti, str. Barierei 40. 2951. Gruicacovici Elena Dusan, 11 apartamente, Bucuresti, str. Bucovina 30, str. Alex. Orascu 37, str. Elena Cuza 48, str. Economu Cezarescu 46, str. Miorita 5. 2952. Goldberg B. si Luiza, 7 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 79. 2953. Grunsfau Roza, 8 apartamente, Iasi, str. A. Panu 8. 2954. Golescu G. Cecilia, 2 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 27, calea Dorobantilor 18. 2955. Ghiorghiade C-tin si Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Retoride 44. 2956. Grigore D. Gheorghe, 8 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 291. 2957. Gramatovici Victoria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Radauti 12. 2958. Goldemberg Anuri, 55 apartamente, Bucuresti, str. Academiei 2, str. Gh. Lazar 10. 2959. Gorescu Rachela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Iuliu Rosca 6. 2960. Georgescu Nenu, 10 apartamente, Bucuresti, sos. Magurele 107. 2961. Gluck Silvia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Radauti 5. 2962. Granescu I. si Gili, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 21, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 12. 2963. Grunberg Edgar si Melania, 5 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 87. 2964. Gheciu Vasile si Olga, 3 apartamente, Bucuresti, str. Brutus 2. 2965. Georgescu F., 3 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 138. 2966. Ganea Natalia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Fluerului 42. 2967. Grigorescu Gh. Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vulturilor 94. 2968. Giorocianu Theodora, 7 apartamente, Bucuresti, str. Calusei 58, 60; str. Brasov 5, sos. Mihai Bravul 72.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 68 of 196

2969. Grunnbaum Roza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 33. 2970. Georgescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 216, str. Anton Pan 52. 2971. Grigorian Nicolae, 32 apartamente, Bucuresti, str. St. Gheorghe 15, str. Olteni 35, str. Biblioteci 6, str. Patrascu Voda, calea Plevnei 60, str. Coltei 52. 2972. Gorup August, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bela Brainer 65, str. Lucaci 90, str. Domnita Ruxandra 34, str. Berzei 66. 2973. Georgescu Paraschiv, 3 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 2a. 2974. Gulea Aristide, 13 apartamente, Bucuresti, str. Vulturi 56, str. Buzesti 53, str. Brezoianu 7. 2975. Grossman Adela, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 71. 2976. Ghimpen I., 31 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 75, str. Epicol 44, str. Staian si Barbu 1a, 11, 13, 7, 9. 2977. Ghersan I. M. succ. prin Gersan Clara, 2 apartamente, R-Sarat, str. T. Vladimirescu. 2978. Georgescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Iuliu Valaori 2, str. Arcului 4. 2979. Georgescu Vasile, 5 apartamente, Bucuresti, Intr. Iuliu Valaori 2, str. Bateriilor 52, str. Bis. Amzei 27, Bd. Dacia 3. 2980. Georgescu George, 14 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 288, 288 bis, str. Silivestru 27, 29. 2981. Golstein Marcu, 10 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 14, Galati, N. Balcescu 17. 2982. Goldstein Cecilia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 12. 2983. Groffer I., 15 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 19, str. Trinitatii 48. 2984. Grigoriu Angela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Olteni 21. 2985. Georgescu Ioan, 10 apartamente, Bucuresti, str. Brandusi 2, Ploiesti, str. Laptari 3. 2986. Gross M. si Abelstein Flora, 11 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 57. 2987. Gheorghe C. Gheorghe zis Georgescu, 12 apartamente, Bucuresti, str. Sanzienelor 32, Bd. Ghica-Tei 86. 2988. Georgescu George, 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 108. 2989. Grintescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Marinescu 49, str. Demostene 8. 2990. Gherghina Ion, 25 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 96. 2991. Grinsberg Filip, 7 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 105, Bd. General Magheru 43, str. Capitan Demetriade 16; Sinaia, str. Cuza Voda 7. 2992. Gheorghevici Toma, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 63. 2993. Grajdanescu Maria, 71 apartamente, Bucuresti, str. Ramana 2, str. General Magheru 46, calea Dudesti 29, 31, 40, 41, 42a, 42b, str. Nerva Traian 120, calea Rahovei 33; Bd. G. Cosbuc 38, 40, str. Traian 1, 3. 2994. Gaidoc Paulina, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 51, str. Luterana 21, calea Victoriei 112. Mamaia. 2995. Galnieanu Apostol, 13 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Niculae-Tei 10. 2996. Gheorghiu Maria, 7 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 137. 2997. Grigorescu si Domnita, 12 apartamente, Campulung-Muscel, str. Negru Voda 86, str. C. Brancoveanu 16, Bucuresti, str. Sabinelor 43. 2998. Graf Jean, 5 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 25. 2999. Gheorghitoiu Andreea, 3 apartamente, Bucuresti, str. Blanari 6. 3000. Ganovici Teodor, 12 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 198, sos. Colentina 6. 3001. Georgescu G., 8 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 72. 3002. Gorguzi Alex, 16 apartamente, Bucuresti, C. A. Rosetti 20, str. Agricultori 14. 3003. Galaseanu Ioana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 78. 3004. Gherandache C. L., 11 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 205. 3005. Ghetu Vasile, 8 apartamente, Bucuresti, str. Paris 58, str. M. Eminescu 8, Iasi, str. Ada Marinescu 5-6, Buzau, fost Marghiloman 47. 3006. Georgescu Sofia, 11 apartamente, Bucuresti, str. Banului 1a, str. Col. Angelescu 28. 3007. Gherovici Maria, 7 apartamente, Bucuresti, cal. Grivitei 238, str. Octav Cocarescu 23, str. A. Simu. 3008. Ghetu St. Nicolae, 24 apartamente, Bucuresti, str. Videle 35, 42, str. Oituz 12, str. Lucaci 102, str. Trinitatii 34, Buc., Grivita, str. Cicio

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 69 of 196

Pop 75, Poiana Tapului, Bd. Independentei 23. 3009. Georgescu Filofteia, 7 apartamente, Bucuresti, 1 Mai 181. 3010. Goldenstein Eliza, 7 apartamente, Bucuresti, str. Selari 13. 3011. Georgescu Ioan, 17 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Felix 7. 3012. Gteif Eliza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Udricani 18a. 3013. Georoceanu C-tin, 16 apartamente, Bucuresti, str. Petre Poni 6, str. Nic. Balcescu 3. 3014. Grumescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 61. 3015. Grigoriu M., 19 apartamente, Bucuresti, str. Witing 17, 19, Bd. D. Golescu 37. 3016. Grunstein Ianca, 15 apartamente, Bucuresti, str. V. Lacar 35; Arad, str. Dianei 1-13, Bd. Dragalina 26. 3017. Gataliantu Constanta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Belizarie 17. 3018. Glasberg Libertina, 14 apartamente, Bucuresti, Bd. Republicei 11. 3019. Gavrilovici Tzvoltan, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. Muncii 13. 3020. Gudi D-tru, 6 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 25, str. Astrului 38. 3021. Gherman Alex, 6 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 9. 3022. Gross Osias si Otilia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Caragiale 1; Bacau, str. Stefan cel Mare 49. 3023. Gheran Gh., 12 apartamente, Bucuresti, str. Fainari 7. 3024. Gh. C. Dragu, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. Maresal Tolbuchin 67. 3025. Ganea Alex., 9 apartamente, Bucuresti, str. Ciobanasului 2. 3026. Gherghel Florica, 10 apartamente, Bucuresti, str. Mavrogheni 7, str. Coltei 10. 3027. Giersch Albert, 16 apartamente, Bucuresti, str. N. Filimon 1. 3028. Georgescu Nicolaie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Turda 94. 3029. Ghelter Friederich, 11 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 123. 3030. Gherasi Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 59, str. Atena 1, str. Mitr. Dosoftei 30; str. Brezoianu 9. 3031. Grunberg Davila, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12, str. Lipscani 50. 3032. Gherghiu Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dianei 10. Constanta, cal. Plevnei 4. 3033. Georgescu Elena, 15 apartamente, Bucuresti, calea Dorobanti 144, str. Elena Cuza 92D; str. Traian 100, cal. Dorobanti 146. 3034. Georgescu Ecaterina, 12 apartamente, Bucuresti, str. Mendelieff 39. 3035. Gadei Stelian si Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Macedonia 24. 3036. Georgescu Mihail si Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Iscovescu 11. 3037. Gorbanescu Dumutru, 5 apartamente, Bucuresti, cal. Floreasca 72, str. Turda 33A. Badulesti, Dambovita. 3038. Gheorghiu Anastase, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Kiselef 53, str. Polona 21, str. Dr. Sergiu 32. 3039. Gherman Costica, 3 apartamente, Bucuresti, 11 Iunie 20. 3040. Georgescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Intrarea Moraviei 10. 3041. Gheorghiu Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Episcop Ilarion 17. Galati, str. Republicii 154. 3042. Glatz Alex., 2 apartamente, Bucuresti, str. Moise Nicoara 7. Predeal, Gen. Dobrescu. 3043. Georgescu Paraschiv, 4 apartamente, Bucuresti, str. Zaharia 10. 3044. Gheorghiceanu Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Altarului 2 bis. 3045. Garoiu Niculina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Conta 3-5, str. Brezoianu 53. 3046. Goldenberg Michel, 5 apartamente, Bucuresti, cal. Vacaresti 83. 3047. Georgescu Gh. si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, cal. Dudesti 171. 3048. Gutman A., 4 apartamente, Bucuresti, str. Cantemir 28. 3049. Glautfstein Emanoil, 5 apartamente, Bucuresti, cal. 13 Decembrie 29, str. Maltropol 15 si 15 bis. 3050. Golstein Iulia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Labirint 30. 3051. Georgescu Mihai, 3 apartamente, Bucuresti, str. H. Radulescu 20. 3052. Gheorghita Silvia, 2 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 36 si 55. 3053. Grigoriu Gh. si Natalia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Lt. col. Paul Sorescu 11. 3054. Gheorghiu Victoria, 2 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 47. 3055. Georgescu Ioana, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 180. 3056. Geniale Fabeber, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 64, com.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 70 of 196

Baneasa, Bd. Robert 26. 3057. Gabriel Ana, 3 apartamente, Bucuresti, 14 Martie 16. 3058. Ghircoias Sivia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Kepler 71. 3059. Ghirogasian Karnic, 4 apartamente, Bucuresti, str. Maica Domnului 18. 3060. Georgescu Dinicu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Logofat Udriste 17. 3061. Goldner Pepi, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 31. 3062. Georgescu Const., 3 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Filipescu 32-34, str. Popa Petre 34. 3063. Gohu Martin, 3 apartamente, Bucuresti, str. N. Filipescu 51. 3064. Grajdanescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Polona 68. 3065. Goldemberg Avram, 2 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 53. 3066. Grigorescu Nicu si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Romulus 44 A. 3067. Gologan Radu si Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 94. 3068. Grozescu Dimitrie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dinicu Golescu 47, str. Frumoasa 52. 3069. Gheorghiu Venera si Ion Florian, 24 apartamente, Bucuresti, cal. Grivitei 217. 3070. Grimberg Herman Sache, 12 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 71. 3071. Gheorghiu Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Dobroteasca 11. 3072. Georgianu I. Nicolae, 17 apartamente, Bucuresti, str. Tudor Speranta 1, str. Vasile Lascar 24. 3073. Gheorghe Cleante, 3 apartamente, Bucuresti, Bul. Ardealului 51. 3074. Gheorghiu Stefan, 9 apartamente, Bucuresti, str. Plevnei 246. 3075. Gocieff Filanida, 10 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 39, str. Brandusi 13. 3076. Georgescu G. Cerbu, 36 apartamente, Bucuresti, str. Romulus 75, str. Tache Anastasiu 1. 3077. Gaspari Haralambie si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Iorceanu 19. 3078. Georgescu Ilie, 6 apartamente, Bucuresti, cal. Dudesti 218, str. Diligentei 21. 3079. Georgescu Dumitra, 15 apartamente, Bucuresti, com. T. Vladimirescu, cal. Alexandriei 2. 3080. Gibescu Eugen, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 65. Constanta, str. Virtutii 11. Vasile Roaita, str. Ion Voda cel Cumplit 3. 3081. Ganea Constantin si J., 17 apartamente, Bucuresti, str. Pieptanari 37, str. Penele Gheorghe 27. 3082. Gange Paraschiva, 4 apartamente, Bucuresti, str. Videle 41. 3083. Goldemberg Sami, 9 apartamente, Bucuresti, str. Independentei 23. 3084. Goldstein Netty, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 12, str. Izvor 7. 3085. Grigoriu Aspasia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 8, Piata Rosetti 3. 3086. Gmost. N. D. Ghica Comanesti adm. Petre Gh. Palter, 27 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 6, cal. Victoriei 15, str. Mihai Voda 3, str. Domnita Anastasia 2. 3087. Grimberg I. si Pascu Alfred, 4 apartamente, Bucuresti, cal. Mosilor 98 B. 3088. Gheorghe Stanei, 8 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Vlahuta 8. 3089. Grimbaum Moise, 17 apartamente, Bucuresti, str. Dimitrie Cantemir 26, str. Lucaci 18. 3090. Garotescu I. Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. C. C. Arion 4A. 3091. Ghiavei Gheorghe si Mina, 9 apartamente, Bucuresti, str. Chindia 4. 3092. Gany Rozalia, 3 apartamente, Bucuresti, Bul. 1 Mai 52. 3093. Georgescu Marin, 8 apartamente, Bucuresti, str. Blanari 11, str. Negustori 19 A, str. Matei Basarab, str. Maria Roseti 17. 3094. Garfunkel Nic., 56 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 20, cal. Mosilor 25, Intr. V. Paun 2, cal. Grivitei 78, str. Buzesti 2 si 4. 3095. Goescu Zamfir, 4 apartamente, Bucuresti, str. dr. Eugen Iosif 10. 3096. Georgescu Petre si Sofia, 13 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 64, Bul. Gh. Dimitroff 14, str. P. Savu 68 si 71. 3097. Georgescu Olimpia, 4 apartamente, Bucuresti, Bul. Tolbukin 115, str. Pop de Basesti 43-45. 3098. Grimberg M. Matilda, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manea 12. 3099. Gogu Paraschiva, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 176. 3100. Gheorghe P. Vasile, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 156. 3101. Ing. Goldemberg, 7 apartamente, Bucuresti, str. Stelea Spataru 17.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 71 of 196

3102. Georgescu Vasilica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Cornea 92. 3103. Grigorescu Valeria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Constantin 10. 3104. Gagionea Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pometului 5, B-dul Dacia 39. 3105. Giuglea I. Alex., 5 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 72, str. 14 Martie 7. 3106. Gross Matilda Olga, 4 apartamente, Bucuresti, str. Gheorghe Panu 9, str. I. C. Frimu 10. 3107. Gheorghiu Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Izvor 123. 3108. Goldeanu adolf, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 17. 3109. Gama Ecaterina, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 232. 3110. Guran Viorica, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 25. 3111. Gosta F. Frederic, 3 apartamente, Constanta, str. Karl Marx 28. 3112. Gheorghiu H. Victoria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Orzari 37. 3113. Greculescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasilor 158, str. Hartanoaiei 3. Mangalia, Cartierul de Nord. 3114. Ghidu Nicolae, 7 apartamente, Bucuresti, str. Stoica Ludescu 47. 3115. Giuseppe Ceseratto, 6 apartamente, Bucuresti, str. Petru Rares 30. 3116. Grossman Jana, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Gheorghe 19, str. Patrascu Voda 19, str. Arcului 26, str. Vasile Lascar 21. 3117. Grigorescu Ion si Domnita, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 43. 3118. Gabroveanu Elena si Iancu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. M. Andreescu 20, str. Doamna Oltea 37. 3119. Ghitescu Nicolae, 8 apartamente, Bucuresti, str. Epicol 32. 3120. Gheorghini M. Nicolae, 8 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu Apa Rece 25. 3121. Georgescu Olimpia, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 66 si 64. 3122. Georgescu D. Filofteia, 6 apartamente, Bucuresti, Splaiul Independentei 58 a, str. Costache Negri 22, str. General Anghelescu 2. 3123. Georgescu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Argentina 40, str. Cantemir 65, 67. 3124. Grimberg Iosif si C., 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Felix 6. 3125. Georgescu Ioan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Pisani 3. 3126. Grigoriu Marieta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Marinescu 8. 3127. Grigoriu Elena si R., 4 apartamente, Bucuresti, str. Rasuri 24. 3128. Golden Aron si Mendele, 15 apartamente, Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea 30. 3129. Georgescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Morilor 23. 3130. Gheorghiu Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, str. I. G. Duca 64. 3131. Georgescu Paula, 7 apartamente, Bucuresti, str. P. Poni 2, sos. Nic. Titulescu 177. 3132. Gherculescu Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 201. 3133. Goresnic Benty, 24 apartamente, Iasi, str. Stefan cel Mare 2, str. Gandu 4. 3134. Grigorescu Constantin, 10 apartamente, Bucuresti, str. Eroului 15, str. Ghenadie Petrescu 104, Dobresti-Snagov-Ilfov; Vasile Roaita, str. Dr. Cantacuzino 14. 3135. Gheorghiu M. Sultana, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Sergiu 6. 3136. Georgescu Constantin, 11 apartamente, Bucuresti, str. Gheorghe Stefan 10, str. Cobalcescu 10, Ramuri-Tei. Bucuresti-Colentina, Intrarea Tiglelor 24. 3137. Ghitescu Petre, 6 apartamente, Bucuresti, str. A. Popov 21 A, str. Luigi Cazaviian 5; Predeal, str. Ilie Pintilie 6. 3138. Ghia Ovidiu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa-Soare 47. 3139. Grigoriu Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 15, 18, str. Carol Davila 11. 3140. Georgescu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Filaret 19. 3141. Georgescu Vlad, 6 apartamente, Bucuresti, Vasile Parvan 14. 3142. Grigorescu Manole, 5 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 230. 3143. Georgescu I. Nicolae, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gh. D. Palade 35. 3144. D. Gheorghiu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Luigi Cazavilan 29. 3145. Grecu Avram, 5 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 105 A. 3146. Georgescu Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 177. 3147. Giurescu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 47, Mangalia, Cartierul de Nord, Predeal. 3148. Galca Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Dona 2. 3149. Ghenciu Iosif, 11 apartamente, Bucuresti, str Dristorului 179, 190, str.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 72 of 196

Avrig 64. 3150. Gheorghiu Eugen, 1 apartament. Bucuresti, Bd. Dacia 30. 3151. Ganescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 197. 3152. Grunberg Moise, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stefan cel Mare 52. 3153. Grigoriadis Dumitru, 11 apartamente, Bucuresti, str. Barbat Voevod 7, calea Mosilor 35. 3154. Georgescu Aurica, 8 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 182, str. Dr. Buicliu 1. 3155. Georgescu Dumitru, 7 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 300, str. T. Speranta 166 bis, 168 bis, sos. Mihai Bravu 271. Odobesti, str. N. Iorga 3. 3156. Gaspar Ion, 7 apartamente, Colentina, str. 30 Decembrie 6, str. Maior Bacila 2, str. Fr. M. Cazan 5. 3157. Gorcea Stela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stelea Spatarul 14, str. Banu Maracine 19. 3158. Georgescu Nelice, 8 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 52. 3159. Georgescu Viorica, 9 apartamente, Bucuresti, Dr. Burghelea 19. 3160. Garbea Titus si Silaveica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Iancului 9, Bd. 6 Martie 78. 3161. Goldner Silenfeld Elisabeta, 7 apartamente, Bucuresti, str. Stelea Spatarul 25. 3162. Grigorescu N. Stefan, 9 apartamente, Bucuresti, Bd. Dimitrov 97. 3163. Galica Moise, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 7. 3164. Grigorescu C., 18 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 36. 3165. Grumberg Avram, 14 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 342. 3166. Grigoran Florica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Iuliu Borasiu 4, str. N. Filipescu 7. 3167. Ghiulamica Radu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Ilfov 1. 3168. Ghiltcic Avram, 12 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 66, 68, str. Romulus 73, Bacani 4, Alex. Balasanu nr. 38. 3169. Gibelsaca Valentina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Luca P. Niculescu 6. 3170. Guranitz Rozaliea si Feighel Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Iuliu Boros 127. 3171. Georgescu Maria, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 34. 3172. Grumberg Ihuna, 7 apartamente, Focsani, str. Concordia; Bucuresti, calea Mosilor 243. 3173. Gras Sofia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Luca Arbore 3. 3174. Grumberg Matilda, 18 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 356. 3175. Georgescu Maria si Georgescu Alexandru, 11 apartamente, Bucuresti, aleia Lahovari 1; str. Viitorului 44; str. Alex. Lahovari 1; B-dul N. Balcescu 3-5. Slanic Prahova, str. Justitiei 8. 3176. Gulier Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cihoski 7. 3177. Georgescu Antoneta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 8. Poiesti, str. Vlad Tepes 35. 3178. Gold Sali, 24 apartamente, Bucuresti, str. Armeneasca 17 a; str. Fabrica de chibrituri 48-50, str. Hristo Botev 32. 3179. Ganea Iulian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Slatineanu 6. 3180. Grecescu Iosefina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 27; str. Viitor 68. 3181. Georgescu Pandele, 6 apartamente, Bucuresti, str. Floreasca 39. 3182. Garabietean Garabet, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 27, str. I. G. Duca 5, str. Dionisie, str. Sfintilor 10. Baneasa, str. Sarbei 43. 3183. Gobl F. Fii, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 19. 3184. Gheorghe M. Grigore, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Balcescu 24 Predeal, str. I. G. Duca 13. 3185. Gobl Aurelia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 19. 3186. Georgescu Ion, 13 apartamente, Bucuresti, Rahovei 23, 25. Constanta, B-dul Enghels 4. 3187. Girgiulescu Nicolae si Florica, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 10. 3188. Gavrilescu Mircea, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Serban Petrescu 25. 3189. Garabetianu Simoin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Episcop Radu 13. 3190. Gheorghe Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cortului 5. 3191. Gheorghe N. Tudor, 5 apartamente, Bucuresti, str. Magurele 125. 3192. Gheorghiu Emilian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lunei 7. 3193. Grumberg Elisa si Suzana Meis, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 73 of 196

43. 3194. Grecu I. Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 72. 3195. Gavrilescu Florea, 5 apartamente, Bucuresti, str. Satucu II 27; sos. Pantelimon 114. 3196. Georgescu C-tin si Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Am. Mincu 6. 3197. Garfunkel Alex, 35 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 20, calea Mosilor 25. 3198. Ghitulescu Atanasia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Barlea 2. 3199. Grigorescu Maria si Constanta Judecat., 6 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 42. 3200. Georgescu P. Florica, 9 apartamente, Bucuresti, str. Mamuleanu 33; sos. Stefan cel Mare 58. 3201. Ghilanescu Gherghina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 3. 3202. Georgescu Nicolae, 10 apartamente, Bucuresti, str. Th. Aman 38, 40, str. Iuliu Rosca 8. 3203. Gheorghiu Ioan si Viorica, 7 apartamente, Bucuresti, Piata Lahovari 3; B-dul Dacia 46. Busteni, B-dul Libertatii 165. 3204. Georgescu M., 3 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Spirt 1. 3205. Grozdea Vitan D., 9 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 44. 3206. Grozdea Anastasia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Bibliotecii 6. Galati, str. Pavel Tcacenco 13; str. Azilul de copii 4. 3207. Georgescu I. si Ecaterina, 19 apartamente, Bucuresti, str. Ion Maiorescu 51-53 A; str. Constanta 15. 3208. Grozdea Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul Tolbuchin 38; sos. Mihai Bravu 143; str. Italiana 25. 3209. Georgescu George, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ion Vasilescu 7. 3210. Gherman Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voevod 20 A. 3211. Ganescu Mihai si Margareta, 9 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 60. 3212. Georgescu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Pasteur 10 a, str. Stirbei Voda 17. 3213. Grunanici Micasica, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 254. 3214. Ganciu N. Maria, 8 apartamente, Bucuresti, sos. 13 Septembrie 205. 3215. Georgescu Nicolae, 7 apartamente, Bucuresti, str. Aquila 39. 3216. Gerota C-tin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ana Davila 13. 3217. Gheorghiu Valerica, 15 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmii 95, str. Uranus 33, 35, 68. 3218. Georgescu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Iancu Capitanul 19; str. Ghiulamila. 3219. Georgescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul Suvarov 22, sos. Giulesti 130, str. Carol Davila 58, str. Caramidari 3. 3220. Grigorescu Paula, 6 apartamente, Bucuresti, str. Odoarei 22. 3221. Georgescu Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Mirea 10; str. Occidentului 42; calea Victoriei 143. Sinaia, str. Kogalniceanu 12. 3222. Galin Wihlemina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Muzeul Zambaccian 30. 3223. Gherechide Mihail, 6 apartamente, Bucuresti, str. Orlando 6 A. 3224. Georgescu N. Jeana, 4 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 51-53. 3225. Georgescu Sofia, 8 apartamente, Bucuresti, B-dul Miciurin 50; str. Hagi Ghita 40. 3226. Grigorescu V. Elvira, 4 apartamente, Bucuresti, str. Paris 7 A; str. Enachita Vacarescu 5. 3227. Glavace Sergiu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Madelnicerului 4. 3228. Griorovici Ion, 8 apartamente, Bucuresti, B-dul Constantinescu 6. 3229. Garofild Al., 3 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 32. 3230. Georgescu Alex., 7 apartamente, Bucuresti, str. Floreasca 145. 3231. Gurea Paul si Rozalia, 6 apartamente, Bucuresti, Aleea I. O. R. 8. 3232. Gheorghiu Alex., 5 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Burcus Nr. 10, str. Nic. Filipescu 7. 3233. Ghinescu Aurel, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Vicol 3. 3234. Grumberg Debora, 4 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 28, str. Lizeanu 9. 3235. Goldemberg Lupu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Spiridon 5, str. Mamuleanu 6, str. P. Bordea nr. 18. 3236. Gaina Viorica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 86. 3237. Ghica Elena, 4 apartamente, Bucuresti, Aleea Alex. 16. Calimanesti, str. Biserica Veche. 3238. Goreti A. Sorica, 7 apartamente, Bucuresti, str. Av. Beler 10.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 74 of 196

3239. Golgoteanu Gabriela, 11 apartamente, Bucuresti, str. Logofat Tautu 43, str. Oslo 10. 3240. Georgescu Alexandrina, 18 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 61 si 63, str. Anton Pann 41, str. Vitan 14. 3241. Georgescu Romulus, 36 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 320, Fainari 15, str. Dragos Voda, str. Izvor 12. 3242. Gheorghe Andrei, 3 apartamente, Bucuresti, str. Silivestru 17, calea Victoriei 214, str. Balcescu. 3243. Vlad Georgescu, Grecescu Marg. Ileana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Semilunei 8, str. Cameliei 13. 3244. Grecescu Nicolae si Maria, 14 apartamente, Bucuresti, str. Povernei 29, 27, str. Teodoroiu Rudeanu 11. 3245. Georgescu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Radu dela Afumati 9. 3246. Grozea Aurel, 12 apartamente, Bucuresti, str. Traian 52, str. Trinitatii 73. 3247. Goldstein Mali, 6 apartamente, Bucuresti, Nerva Traian 57. 3248. Grigore Petre si M., 7 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 43. 3249. Gavrilescu Stefania, 7 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste 36, calea Mosilor 323. 3250. Gaia Asposica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ghenadie Petrescu 150. 3251. Georgescu Silvia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vespasian 2. 3252. Guran Victoria, 2 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 81. 3253. Georgescu C-tin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Drumea Radulescu 7. 3254. Gheorghe Anton, 3 apartamente, Bucuresti, str. Demostene 29. 3255. Giorsan Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ardealului 47. 3256. Ghilerder Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mogos Vornicul 1. 3257. Gioranu Melania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 26. 3258. Georgescu Radu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Burghelea 19. 3259. Ghivagosianu Fornic, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vaselor 42. 3260. Goldinic A. Toni, 2 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 38. 3261. Gorcea Isac Iacob, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bibliotecii 6, Intr. Aleea Suter 9. 3262. Georgescu T. Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 38. 3263. Garofeanu Ecat., 3 apartamente, Bucuresti, str. Arh. Harjan 35; 37. 3264. Grumberg, 5 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 6. 3265. Georgescu Proscha, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vaselor 58 si 60, str. Aprodu Purice 12 si 14. 3266. Gutuiescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Caimatei 6. 3267. Grigorescu Alexandrina, 3 apartamente, Bucuresti, Bul. Dimitrof 53 si 55, str. Horei 21 bis. 3268. Georgescu Marica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zece Mese 7. 3269. Gross Hermann, 2 apartamente, Bucuresti, Vanatori 1 A. 3270. Gostenfeld Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Orfeu 2. 3271. Grecul D. Grigore, 6 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 45. 3272. Gogu Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 4, str. Brezoianu 29, str. Alex. Lahovari 7. 3273. Grigorescu Ecaterina, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 18. 3274. Gamba Sorin Canteli, 7 apartamente, Bucuresti, str. Budai Deleanu 5. 3275. Ghilescu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 48, str. Uranus 65. 3276. Grigoriu Constantin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 10. 3277. Girnz Sonia, 25 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 150. 3278. Gherondache Filip, 15 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 35, str. Scarlat Varnav 33. 3279. Grumatescu Dumitru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Chesarie 32, Bul. Ardealului 39, str. Mitr. Nifon 37, str. Cuza Voda 9. 3280. Guchar Ferdinand, 5 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 91. 3281. Georgescu Vasile, 5 apartamente, Bucuresti, str. Costache Negri 2. 3282. Ghitescu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 32. 3283. Ghezirgian Arsaguli, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Oltenita 102. 3284. Grosch Olfred, 6 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 144, str. Andrei Muresanu 5, str. Generalissimul Stalin 70. 3285. Grigorescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Roma 40, str. Mitrop. Nifon 13. 3286. Ghiorghiu Didina, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sperantei 20, str. Armeneasca 23.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 75 of 196

3287. Gangopol M. Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 40. 3288. Giorgescu Paul, 4 apartamente, Bucuresti, str. Scoala Floreasca 25. 3289. Georgescu Maria si Elena, 12 apartamente, Bucuresti, str. Palade 54, Calea Mosilor 234. 3290. Georgescu Iuliana, 8 apartamente, Bucuresti, str. Eremia Grigorescu 15, 13. 3291. Glasser Iosif, 5 apartamente, Bucuresti, str. Al. Balaseanu 9. 3292. Grigoriu Aurel, 15 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 10, str. Episcopiei 7. 3293. Grimberg D. H., 10 apartamente, Bucuresti, Intrarea Italiana 4. 3294. Gabrilescu Ecaterina, 8 apartamente, Bucuresti, Piata Amzei 24, str. G-ral Angelescu 181. 3295. Goldring Rene, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Pavel 20. 3296. Grusiei Dumitra, 11 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 13. 3297. Gomolea Lascu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Spatar 25. 3298. Gheorghe Alexandria, 3 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 14, str. Hagiului 29, str. Cernic. 3299. Ghervescu Vasile, 15 apartamente, Bucuresti, str. Corneliu Botez 8, str. Pucheni 60, str. Gh. Durescu 18, str. Militiei 6 a. Sinaia, str. G-ral Brosteanu 3. Brasov, str. Hatmanul Ghica Olbry 14. 3300. George I. Renee, 6 apartamente, Bucuresti, str. Maria Rosetti 8 A. 3301. Giunoiu Iosub si Ana, 12 apartamente, Bucuresti, Col. Iorbant 109, str. Sevastopol 7. 3302. Gratestenul Mihai, 2 apartamente, Bucuresti, str. Anastasie Sima 2. 3303. Gheorghe Eremia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Borzesti 4. 3304. Ghitescu Silvia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 1, B-dul N. Balcescu 3, str. 13 Decembrie 4. 3305. Grecu Virginia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Pietatii 27, str. Militiei 27. 3306. Grigoriu Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Ilie Pintilie 10 A. 3307. Grinberg Moritz si Faeing, 5 apartamente, Bucuresti, str. Boteanu 3, Calea Dudesti 78. 3308. Georgescu Lt. Col. si vaduva Elena, 12 apartamente, Bucuresti, str. Republicei 8, str. Rubinelor 3 si 5. 3309. Garbacescu Florica, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Ilie Pintilie 54, str. Constantin Aricescu 4. Herastrau, str. Scoalei 75. 3310. Georgescu Felicia si Constanta Vasile, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ghiocei 18. 3311. Gorascu Teodora, 7 apartamente, Bucuresti, str. Colentina 5. 3312. Gaitan Elisabeta, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cantaretul Macarie 4, str. Iliescu 48. 3313. Georgescu Sanda, 6 apartamente, Bucuresti, Intrarea Armasului 8. 3314. Georgescu Petre, 2 apartamente, Bucuresti, str. Jules Michelet 25, str. Episcopiei 5. 3315. Gohl Andrei si Gohl Ludmila, 6 apartamente, Bucuresti, str. Serg. Nastase Pamfil 31 A. 3316. Gherghiceanul Niculae si Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Procopie Dumitrescu 6, str. Altarului 6, 26. 3317. Granescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Andrei Muresanul 27, str. 11 Iunie 7, str. Atena 8. 3318. Ganea Tania si Sterie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitor 99. 3319. Grigorescu Mostenitori, 14 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Doda 10, str. Ocolului 2. 3320. Gheorghiu S. Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Zinca Golescu 13 B, Calea Lupescu 49 B. 3321. Grisa Panait, 8 apartamente, Bucuresti, str. Polona 101. 3322. Guttman Netty, 8 apartamente, Bucuresti, str. Alex Donici 20. 3323. Garoescu Ruxandra, 5 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 7, 6. 3324. Gavrila Suzana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 73. 3325. Gueran I. M. si Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rasuri 1, B-dul 1848 37-39, Calea Victoriei 25. 3326. Golie Costa si C-tina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 84, str. Ecoului 29. 3327. Ghenzel Bernard, 6 apartamente, Bucuresti, str. Manu Cavafu 14. 3328. Govora Calimanesti Soc. Anonima, 10 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 4.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 76 of 196

3329. Ganea Niculina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sapunari 16. 3330. Georgescu Alexandru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Argentina 29, Piata Obor 9. 3331. Galatescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Argentina 14 a, str. Atena 8, B-dul Stalin 47. 3332. Georgescu Grigore, 13 apartamente, Bucuresti, str. Atena 5, str. Nic. Golescu 5, str. Domnita Anastasia. Ploiesti, B-dul Maresal Malinovschi 11, str. M. Kogalniceanu 1, str. Republicii 15. 3333. Grigoras Elisabeta, 10 apartamente, Bucuresti, str. Radu Popescu 26. 3334. Gheorghiu Gheorghe, 10 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 88. 3335. Grancea Gheorghe, 27 apartamente, Bucuresti, str. Radu dela Afumati 65. 3336. Grancea Margareta, 9 apartamente, Bucuresti, str. Radu dela Afumati 67. 3337. Gatti Ruxandra, 4 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 69. 3338. Gall Virginia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Niculae Balcescu 24, str. C. A. Rosetti 14, str. Columna. 3339. Georgescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 183, 185. 3340. Gheorghiu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Constantin Nacu 5. 3341. Gulimanescu Irina, 29 apartamente, Bucuresti, str. Ilie Pintilie 21, 23. 3342. Goroiu C. I., 9 apartamente, Bucuresti, str. Visarion 26, B-dul 6 Martie 75. 3343. Georgescu Aurelia, 2 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 87, str. C-tin Moroiu 3. 3344. Georgescu Al., 18 apartamente, Bucuresti, str. Palade 28, str. Vasile Lascar 142, str. Smardan 1, str. Iancu Cavaler de Flandra 7, str. Olimpului 27. 3345. Ghidanoc Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Radulescu Assan 13. 3346. Guerier Ana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Profesor Bogdan 9. 3347. Golden D. Dora, 6 apartamente, Iasi, str. Dobrogeanu Gherea 11. 3348. Gherandache Alexandra, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alexe 9. 3349. Gheorghe Vasile, 14 apartamente, Bucuresti, str. Elev Stefanescu Stefan 47, str. Capitan Vasile Iosif 71 3350. Gane Titu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Londra 28. 3351. Ghita Ion, 10 apartamente, Bucuresti, str. Fecioarei 24. 3352. Georgescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Colentina 11. 3353. Galca Elisa, 5 apartamente, Bucuresti, str. Luigi Cazavilan 8, str. G-ral Angelescu 2, str. Wilson 15. 3354. Guechoff I. E. (mostenitori), 20 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 48-50, calea Mosilor 82. Braila, str. Republicii 1. Galati, str. Republicii 90. 3355. Giani Grigore, 2 apartamente, Bucuresti, str. Salcacilor 10, str. Batistei 24 A. 3356. Giotta Francisca si Natalia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia 17. 3357. Georgescu Costica, 13 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 32; str. Icoanei 4; Constandinache Coracas 4. 3358. Gomoiu Victor, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 88, 86. 3359. Grumberg Nascu (Natan), 2 apartamente, Bucuresti, str. Alecu Russo 24-26. Bacau, str. Grivita Rosie 21. 3360. Germani Eufrosina, 20 apartamente, Bucuresti, str. Paris, 45; str. Episcopiei 6, str. G-ral Magheru 23. Braila, str. Bolintineanu 6. R. Valcea, str. Dissescu. Mamaia, Bloc Edilitar Mamaia. 3361. Germeanu Nicolae, 14 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 9. 3362. Gheorghiu Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sold. Borus Cornel 15, str. Nerva Traian 116, str. Herastrau 40. 3363. Georgescu Marius, 2 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Conta 3-5. Sinaia, str. Kogalniceanu 47. 3364. Germeanu Nicolae, 1 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 9. 3365. Gheorghiu Mihai, 8 apartamente, Bucuresti, str. Robert de Flers 27; str. G-ral Anghelescu 74. 3366. Garoescu Gh. Elisa, 8 apartamente, Bucuresti, str. Semilunei 6; str. G-ral Praporgescu 11. 3367. Ghimpeanu Henrieta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ghiocei 31 a. 3368. Garbunea Alfred si Maria, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 111; str. Roma 2. 3369. Gropper Hilarian, 7 apartamente, Bucuresti, str. Ipsilanti 34, sos. Basarab 23; calea Plevnei 216.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 77 of 196

3370. Gherasim Marius si Letitia, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Anghelescu 92. 3371. Giuglea Corneliu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cotiturei 5; 14 Martie 5. 3372. Gavrilescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dianei 1; str. Batistei 1 c. 3373. Gavrilescu Tudor, 4 apartamente, Bucuresti, aleea Zanelor 3. 3374. Georgescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmii 22 a; str. Nerva Traian 88. 3375. Gregorian Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Severeanu 25. 3376. Gherghiceanu Matei, 4 apartamente, Bucuresti, str. Altarului 6. 3377. Garoflid Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Alex Sahia 35. 3378. Georgescu Mihail, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aviat. N. Drossu 29; str. Aviat. P. Cretu 43; str. C. A. Rosetti 14. 3379. Gheorghelas Pavel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Av. Oculeanu 11. 3380. Georgescu V. (mostenitori) prin M. Antoniu, 4 apartamente, Bucuresti, calea Victoriei 71. 3381. Grecescu Alexandru, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul Republicei 45; str. Sft. Constantin 26; B-dul G-ral Magheru 26-43. Braila, str. Golesti 8. 3383. Grunepen Rachele, 6 apartamente, Iasi, str. Anton Pan 3. 3384. Georgescu Gr. Grigore, 6 apartamente, Ploiesti, str. Maresal Malinovski 11; str. M. Kogalniceanu 1. 3385. Golescu Dimitrie, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Ciru Iliescu 26. Vasile Roaita, Vila Neptun. Constanta, str. Stefan cel Mare 2. 3386. Gherghiceanu N. Gh. Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Altarului 2; calea Mosilor 189; str. Vaselor 31. 3387. Gembech Aurora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 11. 3388. Gerota Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Alex Sahia 7-9. H. 3389. Haralamb Doroteea, 5 apartamente, Bucuresti, str. Delea Veche 33. 3390. Hilt George, 2 apartamente, Bucuresti, str. Arionoaiei 52. 3391. Holban Bucura, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Usioagei 6. 3392. Hristea Ana, 2 apartamente, Sinaia, str. Armata Rosie 14. 3393. Hustia Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. ocolului 28, 11, 13, imobil complet. 3394. Hutulencu Pavel, 5 apartamente, Bucuresti, c-lea Mosilor 183, str. Vineri 15. 3395. Hangian Parisse, 10 apartamente, Bucuresti, str. Logofat Tautu 75. 3396. Hirsch Ioil, 5 apartamente, Bucuresti, str. c-lea Dudesti 131. 3397. Hrissu Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, c-lea Serban Voda 264, str. C. A. Rosetti 45. 3398. Hanciu Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, spl. Independentei 63. 3399. Hertz Mauriciu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Berna 5. 3400. Harjescu Cezar, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Alexandrescu 60. 3401. Hilberger Elisa, 2 apartamente, Vasile Roaita, str. Plantatiei. 3402. Haritonovici Dida, 2 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 4. 3403. Hiotu Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cortului 1-a, str. Pitar Mos 29, bul. Magheru 26. 3404. Huber Carolina, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Serban Voda 104. 3405. Hasan Rebeica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 18. 3406. Herda I. Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. spat. Nic. Milescu 8, str. Eufrosina Poteca 5, str. Traian 248. 3407. Hascal Iosub, 3 apartamente, Roman, str. Stefan cel Mare 28, 49. 3408. Hociung Taranu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Dr. Sion 3. 3409. Hagiescu Aurelia si Dumitrescu Elisabeta, Alex. Emanoil, 18 apartamente, Bucuresti, c-lea Mosilor 147, str. Col. Poenaru Bordea 4, str. Sepcari 16. 3410. Hagienal Nicolae, 11 apartamente, Bucuresti, str. Armindeni 12, str. sf. Ionica 7. 3411. Handria Tudor, 9 apartamente, Bucuresti, sos. Crangasi 19, 21, 23. 3412. Hangan Mihail, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Stalin 56, str. Logofat Nistor 4. 3413. Hariton Nicolae, 9 apartamente, Bucuresti, str. Occident 55, str. Brancovean 73. 3414. Heller Solomon, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Hristo Botev 8. 3415. Hirschfeld Becuta, 8 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 9. 3416. Haram Olimpia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Zebrului 4. 3417. Harac Francisc, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Ciru Iliescu 17, Bd.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 78 of 196

G-ral Angelescu 59, 46. 3418. Horovitz Debora si Iacob, 3 apartamente, Bucuresti, b-dul G-ral Angelescu 46. 3419. Holban Bertina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 85. 3420. Haberman Fabis, 8 apartamente, Bucuresti, cal. Mosilor 23. 3421. Herovici B., 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 5, str. Teilor 8. 3422. Herscu Iosif si Aneta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dimitrie Racovita 11. 3423. Haisescu Nicolae, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sperantei 3, str. Orient 3, Popesti Leordeni, sos. Oltenitei 22. 3424. Hidaghezi Stoian, 6 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 66, str. G-ral Mosoiu 75, str. Gh. Misail 75. 3425. Hatimanu Lucia, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Negru Voda 8. 3426. Haubtman Alexandrina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cezar Boliac 1. 3427. Hortopan Grigore, 7 apartamente, Bucuresti, bul. Ardeal 65, B-dul 6 Martie 91 a, str. Edgar Quinet 5. 3428. Horovitz Iulius, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bravilor 14. 3429. Horovitz Louis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Col. Papazoglu 1. 3430. Hazarian Aisalius si Tetrat, 4 apartamente, Bucuresti, str. Salcami 15. 3431. Horovitz Iulius, 2 apartamente, Bucuresti, str. Salcami 1, Brasov, str. Biserica Romana 17. 3432. Herman Aurel si Stela, 20 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 59. 3433. Hoscheh Emil, 8 apartamente, Sibiu, str. M. de 42. 3434. Hirsch Adolf, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 143. 3435. Hazerian Haren, 7 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Misail 97, str. Stirbei Voda 55. 3436. Hermenina C., 10 apartamente, Bucuresti, str. Deparateanu 37, str. Sf. Constantin 31. 3437. Hristea Horatiu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Constantin 1, 23. 3438. Harsia Ileana, 18 apartamente, Bucuresti, str. Vulturi 50. 3439. Horovitz Felix, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 146. 3440. Hestodorescu Filotia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Italiana 8. 3441. Harpim Rachela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cercului 8, 10. 3442. Harad Herman si Ghizela, 8 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 48. 3443. Hagipanaru Petre, 12 apartamente, Bucuresti, str. Maior Giurescu 7. 3444. Hirschonsohn Sofronie, 20 apartamente, Iasi, str. Gandu 4, Iasi, str. Stefan cel Mare 2. 3445. Helerici Ecaterina, 9 apartamente, Bucuresti, str. G. D. Palade 7. 3446. Herman Bercu si Mina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 20, str. Maresal Tolbuhin 94, 96. 3447. Hera Mircea, 4 apartamente, Bucuresti, Aleia Moruzi 50 A, Pitesti, str. Florilor 1. 3448. Haraman Iancu, 9 apartamente, Bucuresti, str. Spataru Milescu 6. 3449. Hailpern Antonietta, 8 apartamente, Bucuresti, b-dul Alex. Cuza 82. 3450. Herbemant Marcella, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sofia 8. 3451. Hascalovici Mayer si sotia, 29 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 191, str. G. D. Paloda 33, calea Mosilor 252. 3452. Hesch Hulman, 11 apartamente, Gura Humorului, str. Avram Iancu 3, str. Stalin 11, 54, Bucuresti, str. C-tin Mosoiu 25. 3453. Hagiescu Elena, 10 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 21, str. Sevastopol 21. 3454. Haralambie Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 160. 3455. Hozoc I. Silvia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Rusu 18, Tecuci, str. Teodor Pamfil 8. 3456. Halpern Leon, 5 apartamente, Mamaia-Plaja, Galati, str. Sft. Dumitru 33. 3457. Haraga Eleonora, 5 apartamente, Bucuresti, str. Traian 7. 3458. Herescu Margareta, 4 apartamente, Bucuresti, b-dul Ana Ipatescu 56, Sinaia, str. Varful cu Dor 4. Iasi, str. Lascar Catargiu 39. 3459. Hogic Alice, 8 apartamente, Bucuresti, calea Dorobanti 51. 3460. Hetzner Elia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vultur 9 A. 3461. Hancu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 425, str. Soveja 66. 3462. Herman Henri, 5 apartamente, Bucuresti, intrarea Faurari 9. 3463. Hariton Gh. Adina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena 5, Ploiesti, str. M. Kogalniceanu 11. 3464. Hodrea Eufrosina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pitatii 25. 3465. Harbatschi Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Argentina 25.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 79 of 196

3466. Hodroschi Victoria, 11 apartamente, Bucuresti, str. Palade 57, str. Viitor 109. 3467. Hlebnikian Nicolae, 8 apartamente, Bucuresti, Aleea Alexandru 5. 3468. Hamza Viorica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 12. 3469. Hichil Roza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 20, b-dul g-ral Magheru 26. 3470. Helman Tivrazisa, 3 apartamente, Bucuresti, str. Palade 78. 3471. Herscovici Mihai si Aurelia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 35, Piatra Neamt, I. V. Stalin 62. 3472. Horovitz Ana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Xenopol 3, str. Lunei 6. 3473. Hilel Emanuel M. si Erlangher S. Filip, 27 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 11, intr. Sergent Dascalu 2, 4, 6, sos. Vitan 136, str. Jaques Elias 5. 3474. Haralambie Cristina, 7 apartamente, Bucuresti, prel. b-dul Marasesti 4. 3475. Hermes V. Petre, 2 apartamente, Bucuresti, str. Paris 54. 3476. Herescu Nicu si Cornelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 51, str. Maria Rosetti 11. 3477. Hillard Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 16 A. 3478. Haberman M. Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dobroteasa 14. 3479. Hrissagheles Vasile si M. Chiritescu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mendeleef 43. 3480. Holpern Taube, 3 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 11, Braila, str. Republicei 34. 3481. Holberg Carotina, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 80. 3482. Herariu Mihailoiu si Teodora, 4 apartamente, Bucuresti, Intr. Vergului 15. 3483. Heinrich Reina, 2 apartamente, Bucuresti, Aleia Constantinescu 57. 3484. Haiblum Adolf, 6 apartamente, Bucuresti, str. Matache Dobrescu 7, str. Buzoianu 38, str. Cazarmii 3. 3485. Hiller Anton si Matilda, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 69. 3486. Hirschenbain Osias, 3 apartamente, Bacau, str. N. Balcescu 80, 83. str. M. Viteazu 1. 3487. Holdas Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Crangului 24, str. Lantului 18. 3488. Haimbert Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 81, 11, str. Wilson 15. 3489. Hlara Francisc, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cotofeni 2. 3490. Hanciu N. Petre, 15 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Elefterie 18, str. Rahovei 96. 3491. Hilsenrad Artin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ceres 22 bis. 3492. Haimovici L. Ilie, 12 apartamente, Bucuresti, str. Negustori 18, str. Vacaresti 206, sos. Giurgiului 103. 3493. Henghel Anton si Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Schitul Maicilor 36 A, str. Libertatii 2. 3494. Hazac D. Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 9, Galati, str. 6 Martie 8. 3495. Herman Stefania, 5 apartamente, Bucuresti, Intrarea Bateriilor 14. 3496. Haikle Emil, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vicentiu Babes 3, str. Lazureanu 23, str. Ocolului 12. 3497. Hodarca Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ceres 14. 3498. Haisenmayer Rudolf, 3 apartamente, Bucuresti, str. Eroului 19, 10, str. Mogosoaia 10. 3499. Hanbedian Ovachian si Nichita, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Anghelescu 35, str. Ghenadie Petrescu 92. 3500. Haschi Alexe si Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Costache Marinescu 35, 37. 3501. Hasemayer Jame, 5 apartamente, Bucuresti, str. Eroului 10, str. Popa Nan 101, Mogosoaia 10. 3502. Huber Ion Panu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Paul Ionescu 4, str. M. Averescu 24. 3503. Hagiapol Maria Veturia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Paul Ionescu 6 A. 3504. Halia Ioan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Col. Stoenescu 1. 3505. Han D. Dumitru, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 368. 3506. Herscovici L. Leon, 3 apartamente, Bucuresti, Cal. Plevnei, Aleea B 1. 3507. Hutman Carol si Lucian Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmii 20. 3508. Herman Hers si Rasela, 10 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 5, 82.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 80 of 196

3509. Herfurt Teaclista, 4 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 5, Galati, str. Brailei 112, 114, Bucuresti, str. Batistei 1. 3510. Hechter Bruno, 8 apartamente, Bucuresti, Bul. Alex I. Cuza 89. 3511. Hersolm Marcu, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Vacaresti 174. 3512. Hazarian Surpuli, 2 apartamente, Bucuresti, str. Austrului 30. 3513. Havan Elena, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 282. 3514. Haberman Isidor, 7 apartamente, Bucuresti, str. Traian 217. 3515. Hristescu Elena, 11 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 122. 3516. Horesanu A., 3 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihailescu 48, str. Spatari 44. 3517. Havnamian Kricar, 18 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 269. 3518. Haler David, 3 apartamente, Bucuresti, Banul Maracine 47. 3519. Herlich Airic Hilie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Desliu 11. 3520. Haberman Isidor, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 217, Calea Mosilor 270. 3521. Herescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Matasari 36 B. 3522. Hagi Ilie Lucia, 3 apartamente, Bucuresti, Bul. 1848, 24. 3523. Hasnas M. N., 2 apartamente, Bucuresti, str. Finlanda 19. 3524. Hill Alexandra, 4 apartamente, Bucuresti, str. Polona 21, str. Lipscani 42, Sinaia, str. Kogalniceanu 9. 3525. Hames Eugenia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Roma 58, str. Porumbaru 33. 3526. Huzanu Teodora si fiul, 6 apartamente, Bucuresti, str. Elena Pherechide 79. 3527. Haler Silvia, 7 apartamente, Suceava, str. Republicii 23. 3528. Holban Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Filipescu 28, Buzau, str. Fil. Sarbu. 3529. Hailpern Jacues, 4 apartamente, Braila, str. N. Balcescu 4, Vasile Roaita 2, Bucuresti, str. Dianei 12. 3530. Haler Carol, 2 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 47. 3531. Hescovici Adela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 92. 3532. Herscu Iosif si Aneta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dimitrie Racovita 11. 3533. Haret Spiru si Virginia, 15 apartamente, Bucuresti, Bul. Ana Ipatescu 14, str. Romana 206, 208. 3534. Helveif Alus si Elena, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Dorobantilor 85. 3535. Horovitz Rasela, 31 apartamente, Bucuresti, Calea Vacaresti 35-37, str. Labirint 3, Calea Mosilor 105-37. 3536. Herscu Mentel, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 226. 3537. Hondrosan Cornelia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 16. 3538. Hrumbein Avram, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 80. 3539. Holtuchi Adolf, 7 apartamente, Bucuresti, Intr. Viilor 11, str. Foisor 60, Intr. Demetrescu 13, 11. 3540. Herdlica Henric, 3 apartamente, Bucuresti, Sos. Iancului 23 B. 3541. Hofer Iohan, 5 apartamente, Bucuresti, Bul. Dinicu Golescu 15. 3542. Heister Mitica, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 51, str. Gh. Cosbuc 46. 3543. Hilnic H. Agimie, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Pieptanari 21. 3544. Horestein Rosela, 14 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 67-69. 3545. Hodel Frant, 6 apartamente, Bucuresti, str. I. Negruzzi 17. 3546. Horovitz Solij si Zambilovici Eliza, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasilor 47, str. Bateriilor 39. 3547. Hristio Const. si Truia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Urleanu 12. 3548. Hanciulescu Toma, 6 apartamente, Bucuresti, str. Craitelor 2. 3549. Hadroschy Adolf, 43 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Budisteanu 18, str. D. A. Sturdza 11, str. M. Eminescu 14-16, str. Alex Lahovari 5, str. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 117, 111, Calea Mosilor 289, str. Precupetii Vechi 51, Sinaia, str. Tudor Vladimirescu 14. Iasi, str. Labirint 4. 3550. Heinricsohn Tobita si Avram Heinrich, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 170. 3551. Hradliha Emma, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 28, 4. 3552. Heldembuschi M., 7 apartamente, Bucuresti, Sf. Ilie 3. 3553. Hohn Eduard Most., 16 apartamente, Bucuresti, str. Lirei 2-4. 3554. Hardot Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, Sos. N. Titulescu 37. 3555. Halianis Gheorghe, 36 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 9, Cal. Dudesti 74-76.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 81 of 196

3556. Hocuganu State, 4 apartamente, Bucuresti, str. Principatele Unite 11. 3557. Harisiade Grigore si Most. Harisiade, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 216. 3558. Huch Victor, 2 apartamente, Bucuresti, Intrarea Stirbei Voda 4, str. Barbu Delavrancea 47. 3559. Hristul Constantin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Nicolae Tei 37; Ocnele Mari. 3560. Herscovici Gabriela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 56. 3561. Herscovici Isac, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vlad Judetul 45. 3562. Herscovici K. M. Sofia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dobroteasa 20. 3563. Han Florea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Robanesti 18. 3564. Herdlich Felix, 4 apartamente, Bucuresti, Sos. Iancului 23. 3565. Haisescu Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Generalissimul Stalin 9, Constanta, str. Mamaia. 3566. Hagapian H. Beliant, 3 apartamente, Bucuresti, str. Th. Mazaric 24, str. Doina 30. 3567. Haliadun Dumez Ramian, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Dimitrof 41, Constanta, str. Jupiter 12. 3568. Haralambie Haznia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Romana 55, Vasile Roaita, str. Mihai Viteazul 54. 3569. Hodadia I. N., 11 apartamente, Bucuresti, str. Arad 5, str. Dristorului 89. 3570. Dr. Hagiescu Dumitrescu, Ing. Solacolu, M. Constantinescu si Cristina Manoiu, 80 apartamente, Bucuresti, str. Oituz 6, 8. 3571. Horovitz Zindel, 6 apartamente, Bucuresti, str. Poradim 11. 3572. Hurmurescu Dragomir, 6 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 48. 3573. Hillebrand Francisc, 10 apartamente, Bucuresti, str. G. D. Palade 48, str. Valeriu Braniste 12, 14, str. Romana 59. I. 3574. Ioanitiu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Paris 57; str. Selari 22. 3575. Ianev Slava Nicolae, 7 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 54. 3576. Ionescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 65. 3577. Ioanid Iva Paraschiva, 4 apartamente, Bucuresti, str. Zece Mese 9; str. Cercului 18. 3578. Isaia Isidor, 10 apartamente, Bucuresti, str. Culmea Veche 5. 3579. Ionescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 69; str. Delea Veche 38. 3580. Iasigian Vergiu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Andreescu 4. 3581. Ivan Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Silvia 32. 3582. Ionescu Gherghina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voevod 80. 3583. Iacobson Carolina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Diditei 14. 3584. Iovescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop Iosif 2A, str. Elena Cuza 47. 3585. Ionescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Cal. Vacaresti 42. 3586. Ionescu Gh-Sinaia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 8; Sinaia, str. Furnica 33. Galati, str. Vlad Tepes 9. 3587. Ionescu H. Petre, 3 apartamente, Bucuresti, str. Jean Texier 5. 3588. Ionescu C. Florica, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Vacaresti 40. 3589. Ionescu Nic. Galbeni, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pompierilor 1. 3590. Iacobsohn Filip si Dorothea, 8 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Gion Ionescu 4. 3591. Ionescu Anton, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cavarna 21; str. Aurora 3. 3592. Iacobsohn Isac, 3 apartamente, Bucuresti, str. Visinilor 13. 3593. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Al. Constantinescu 12. Predeal, str. Cioplan. Mamaia. 3594. Iarchi Tony, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Col. Papazoglu 23. 3595. Ionescu Breaza C-tin, 9 apartamente, Bucuresti, str. 14 Martie 38; Sinaia, Cal. 13 Septembrie 9. 3596. Ionescu A. Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 29; str. Senatului 14. 3597. Iorgulescu A. Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Verei 5; str. Orient 4. 3598. Ionescu M. Olga, 7 apartamente, Bucuresti, str. Radu Voda 28 bis. 3599. Ioachimescu Ilie si sotia Ratila, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cornescu 3. 3600. Ionescu Lucretia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Poterasi 3.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 82 of 196

3601. Iacobescu Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 58. 3602. Iuca Maria Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Robert de Flers 18. 3603. Ionescu Mircea, 2 apartamente, Poiana Tapului, str. Zamora Vanatori 2. 3604. Ionescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Cosbuc 35. 3605. Ionescu Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Despot Voda 4. 3606. Ionescu Virgiliu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sold. Neagu Florea 3. 3607. Ionescu Nicolae, 8 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 166; Bd. Maresal Tolbukin 92. 3608. Iticovici Veuman si Renee, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Mihai Bravu 70. 3609. Iliescu Alexandrina, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 3. 3610. Ionescu T., 12 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 287; Bd. 1848 6; str. Ion Ghica 3. 3611. Ionescu Gh. si Angela, 7 apartamente, Bucuresti, str. Gl. Candiano Popescu 101; str. Cazarmii 42. 3612. Iliescu Florea si Elisabeta, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Preotescu 6; str. Inclinata 61. 3613. Ionescu Nicu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Spataru Preda 10; str. Inclinata 63. 3614. Ionescu Cornelia, 6 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 35. 3615. Ionescu Elena, 10 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 101; Cal. Victoriei 25; str. Enachita Vacarescu 23. 3616. Iliescu Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 44. 3617. Ionescu Niculae, 10 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 122. 3618. Ionescu Traian, 7 apartamente, Bucuresti, str. Leon Voda 22; str. Concordiei 1. 3619. Ionescu Dumitru, 2 apartamente, Bucuresti, str. Austrului 7, 7a. 3620. Istodor Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de Argint 74; Bd. Pache 99. 3621. Ionescu A. Elena most. Ionescu Alex, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop Grigore 63. 3622. Ionescu M. si Anca, 7 apartamente, Bucuresti, str. Austrului 48. 3623. Iliescu M. Valeria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29. 3624. Ionescu Nissa, 3 apartamente, Bucuresti, str. Anghelescu 31; 29. 3625. Ionescu Stelian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Satmary 3. 3626. Ionescu Luiza, 2 apartamente, Bucuresti, str. N. Balcescu 51. 3627. Iacobescu Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bihor 16. 3628. Iordan Dinu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dej 63. 3629. Iordachescu Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 44. 3630. Ioncescu Mihail, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 60. 3631. Ivan P. Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Belizarie 28. 3632. Isbasescu Filofteia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alex Popov 92. 3633. Iliescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Vermont 7. 3634. Ionescu Gh. si Jalea Vasile, 105 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 9; str. Mihail Pherekyde 3; str. Cavafii Vechi 13; 15-17; str. Doamnei 21; B-dul 1848 6; str. Apolodor 15; Piata Lahovary 8. 3635. Ionica Constantin, 12 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 131. 3636. Ionescu Cornelia si Stoicescu Sabina, 51 apartamente, Bucuresti, Aleea Campineanu 4; str. Brezoianu 29, Cal. Rahovei 162; 158; 166; str. Inocentiu 3; str. Sfintii Apostoli 20; str. Bateriilor 2. 3637. Ionescu I. C. si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Sergiu 7. 3638. Ionita Anghelina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vitejescu 31. 3639. Ionita Anghelina, 17 apartamente, Bucuresti, str. Stanislas Cihoschi 8; B-dul 6 Martie 38. Sinaia, str. Furnica 2. 3640. Ieremia Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 66. 3641. Ionescu Pavel, 13 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 145; Aleea Vergului 36. 3642. Ionescu N. Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Crisana 35; str. Popa Tatu 49. 3643. Istodorescu Mihai, 14 apartamente, Bucuresti, str. Paisului 1; 12. 3644. Ionescu Aurelia, 25 apartamente, Bucuresti, str. Orfeu 9. 3645. Iordanescu Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Veniamin Costache 14. 3646. Ispasoiu Smaranda, 4 apartamente, Bucuresti, str. Veniamin Costache 14. 3647. Ionescu Ioana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Radu Voda 10. 3648. Ionescu Badea, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vulturi 96. 3649. Iancovici Adela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Chiparosului 35. 3650. Ionescu G. Nicolae, 13 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 17.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 83 of 196

3651. Iosif Reveica, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Floreasca 53. 3652. Ioan N. Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 117. 3653. Ionescu Bonea, 3 apartamente, Bucuresti, Cal. 13 Septembrie 200, 202. 3654. Ionescu Bonis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Pasteur 27. 3655. Iliescu Dumitru, 9 apartamente, Bucuresti, Cal. Crangasi 62. 3656. Ionescu M. si A., 11 apartamente, Bucuresti, str. Principatele Unite 9; str. Gh. D. Palade 44; str. Angelescu 6; str. Cuza Voda 1. 3657. Ionescu Svetana, 8 apartamente, Bucuresti, str. Marin Niculescu 4; Cal. Rahovei 115; 83. 3658. Iordanovici Janeta, 10 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 86. 3659. Ionescu Ecaterina, 8 apartamente, Bucuresti, Intr. Libertatii 3; Cal. Rahovei 55; str. Justitiei 53; 3660. Ionescu Ana Dinu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Filiti 6; str. Pascal 24; Cal. Dudesti 164. 3661. Ionescu Boteni Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 57; str. Clopotarii Vechi 15; 13. 3662. Ionescu Maria Monic, 5 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 47-49. Sinaia, str. Furnica 12. 3663. Iliescu Elias Ilie si Henrieta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Rozelor 14. 3664. Ispas Vasile si Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Antim 53. 3665. Ionescu Jeana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Adrian 32. 3666. Ivaneanu Maria, 2 apartamente, Bucuresti, cal. Rahovei 15. 3667. Iliescu Avram, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 26. 3668. Ionescu I. D., 6 apartamente, Bucuresti, str. Elena Pherekide 20. 3669. Ionescu Bogdan, 11 apartamente, Bucuresti, cal. Victoriei 101, 128, 128 b, Piata Sfintii Voevozi 2; str. Sfintilor 7; B-dul Brancoveanu 23. 3670. Ionescu Crainic, 5 apartamente, Bucuresti, str. Slavesti 5; str. C. Exarcu 3. 3671. Ionescu Savu, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Dorobanti 141. 3672. Ionescu D-tru si Dinu, 18 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Eminescu 77. Predeal, str. Eroilor 61. 3673. Ionascu Ovidiu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Stockholm 12; str. Av. Beller 23. 3674. Ionescu Constanta, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sperantei 25. 3675. Ioan D. Claudia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Gh. D. Palade 11. 3676. Ioan A. Grigore, 13 apartamente, Bucuresti, str. Spatarului 9; str. Ion Taranu 8; Cal. Plevnei 84; str. Bis. Udrican 9. Breaza, str. Eroilor 300. 3677. Iliescu Branceni Nic., 4 apartamente, Bucuresti, str. I. G. Duca 17. Mamaia-Constanta. 3678. Ioan G. C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Putu de Piatra 3 A, C-tin Nacu 7. 3679. Ioan A. Grigore, 22 apartamente, Bucuresti, str. Domnita Anastasia 10-14. 3680. Ignat Mircea, 5 apartamente, Busteni, str. Grivitei 11; 13. Bucuresti, Bd. Republicii 6. 3681. Ianculescu Petre si Sonica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Caraimanu 46. 3682. Iordanoff Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Andrei Barseanu 2; str. Anul 1821 9. 3683. Ivanovici Jean, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sperantei 26; str. Calusei 14; str. Dragos Voda 38. 3684. Ignatescu Radu, 1 apartamente, Sinaia, Kogalniceanu 22. 3685. Iliescu Ghita succ. Ecaterina Constantinescu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Silivestru 49. 3686. Ionescu Mihail, 3 apartamente, Bucuresti, str. Praga 11. Constanta, Mamaia bai, Coasta de Argint. 3687. Ionescu Veronica, Mihail si Alexandru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Slatineanu 7. 3688. Ionas Ioan si Sara, 11 apartamente, Bucuresti, str. Viesparilor 26. 3689. Ionescu Maria Luiza, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Dacilor 2; Aleea Bibescu Voda 3. 3690. Ianulescu D. Al., 2 apartamente, Poiana Tapului, Drumul Zancorei 16. Bucuresti, str. Sebastian 103. 3691. Ioana Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sebastian 103. 3692. Iliescu Alexandru, 2 apartamente, Bucuresti, str. Craciun 25. 3693. Ioan Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Staicovici 28. 3694. Ivanescu Ruxandra, 2 apartamente, Bucuresti, calea Victoriei 208. 3695. Ionita Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Jdanov 32.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 84 of 196

3696. Ioanitescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Muzelor 24. 3697. Ispasoiu N. Ioan, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cp. Preotescu Gh. 22. 3698. Ionescu Angela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Draghicescu 11. 3699. Ionescu Toma, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 48. 3700. Ionescu Colette, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Isvoreanu 6. 3701. Ionescu Fetiva, 18 apartamente, Bucuresti, str. Progresului 3; str. Olimpului 6. 3702. Ionescu Dumitru, 13 apartamente, Bucuresti, Cal. 13 Septembrie 89; str. Costache Negri 14. 3703. Ionescu Vasile, 5 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 104. Pipera, str. Tunari. 3704. Ionescu C-tin Pandele, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 36. 3705. Iordanescu P. Emilia, 12 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de Argint 62A; 62; str. Spiru Gheorghiu, str. Comana 52. 3706. Iorga V. Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Ferentari 61. 3707. Iuca Simion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Rusu 14; str. Armeneasca 28. 3708. Iordache Serban, 9 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 6. 3709. Iliescu Paul si Georgeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ep. Chesari 15. 3710. Ioachimescu Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. 14 Martie 9A. 3711. Ioanovici Emilia si Leles, 4 apartamente, Bucuresti, str. R. Boiangiu 30. Tg. Jiu, str. 14 Octombrie. 3712. Ivanov Paulina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 42. 3713. Ionita Nic. Voica, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 28. 3714. Ionescu D-tru si Constanta, 7 apartamente, Bucuresti, str. Romana 49. 3715. Ionescu Cornelia, 11 apartamente, Bucuresti, str. Slatineanu 34; Col. Dorobanti 67. 3716. Iliescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Mirinescu 19; str. Carol Davila 30; str. Ion Ghica. 3717. Iriminoiu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Iuliu Teodori 16. 3718. Iancovescu Silvi, 4 apartamente, Bucuresti, str. Militiei 9. 3719. Ileus Petre, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 16; str. Londra 46. 3720. Isac Eli si Hana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stupinei 33. 3721. Ionescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmii 74. Bran-Predeal. 3722. Ionescu Vasilichia, 5 apartamente, Carpinis-Dambovita. Bucuresti, str. Cazarmii 7A. 3723. Iliescu N. Ion si Anghel F. Iancu, 5 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 42; Spl. Unirii 19. 3724. Iammer Otilia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 39 bis. 3725. Iusler Ana, 3 apartamente, Galati, str. Dobrogeanu Gherea 14. 3726. Iordanescu Gh. T., 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Cosbuc 91. 3727. Iliescu N. Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Maria Cuntan 16. Surub. Tudor Vladimirescu, str. Isvoarelor. 3728. Ionescu C. Mariana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 11, str. Dr. Lister 67. 3729. Ionescu Haralambie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Antim 77; str. Silivestru 26; Cluj, Sos. Cluj Someseni Sat. 3730. Iscovici Toni, 7 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 102. 3731. Ionescu Virginia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 53; str. N. Balcescu 30. 3732. Ilie Anastase, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 91. 3733. Ionescu Aneta, 15 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 34. 3734. Iosub Fany, 5 apartamente, Bucuresti, str. Anton Pan 12. 3735. Iosif I. Eugenia, 20 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirei 9, str. Labirint 67. 3736. Iliescu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Marasescu 20; str. Av. Beler 14. 3737. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nastase Panfil 22. 3738. Ionescu Constanta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Soldat Magati 4. 3739. Ilie Tudor, 5 apartamente, Bucuresti, cal. Dudesti 88. 3740. Ionescu Petre, 1 apartamente, Pitesti, str. Tudor Vladimirescu 103. 3741. Ioan Petre, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 16; str. Luceafarului 11. 3742. Ionescu Florica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Fetitelor 5. 3743. Inst. de Credit Roman, 4 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 31. 3744. Ionescu Ioana, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Colentina 91; 89.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 85 of 196

3745. Ionescu Cojocaru, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Colentina 33. 3746. Iliescu Ana, 11 apartamente, Bucuresti, Sp. Unirii 58. 3747. Ioachimescu Jeana, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Ghica 90. 3748. Ionescu Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cezar Boliac 50; str. Popa Nan 163; str. Lazureanu. 3749. Iliescu Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Popa Stefan 18. 3750. Ionescu Ioana, 7 apartamente, Bucuresti, str. 9 Mai 3. 3751. Imobiliara Muntenia, 23 apartamente, Bucuresti, str. Veseliei 3-5. 3752. Iorgulescu Nicolae, 9 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Ion Ursu 28. 3753. Ionescu Stefan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Niceta 30. 3754. Iosipovici Iulius, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 82. 3755. Ionescu Elisabeta, 13 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 151. 3756. Ionescu Alexandrina, 12 apartamente, Bucuresti, Sos. Colentina 23. 3757. Ioan Elena Toma, 3 apartamente, Bucuresti, str. Muzelor 18. 3758. Iliescu Ilie, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 442; Sos. Crangasi 11. 3759. Iosipovici Roza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 82. 3760. Ionescu Alex. si Margareta, 10 apartamente, Bucuresti, str. Gl. Poetas 41. 3761. Ionescu C., 5 apartamente, Bucuresti, str. V. Braniste 2. 3762. Iotzu Constantin si Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 6. Ploiesti, str. Mihail Kogalniceanu 13. Sinaia, str. Spatarul Cantacuzino 13. 3763. Ionescu Chiriac, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cluj 121; Bd. 1 Mai 141. 3764. Ionescu Eugenia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 48. 3765. Ionescu Niculae, 21 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 75; str. Berzei 32. 3766. Ionescu C. Elena, 13 apartamente, Bucuresti, str. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 157; 153; Sos. Bravu 125. 3767. Ionescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Miletiu 4; str. I. L. Caragiale 2; str. I. Pavlov 1. 3768. Ionescu Petre, 3 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 180 C; str. Viitor 178. 3769. Ionescu Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Morilor 32; Spl. Unirii 201; 111. 3770. Ivan Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Traian 96; str. Mitrop. Ghenadie Petrescu 123. 3771. Ivanovici Niculae, 4 apartamente, Timisoara, str. Diaconovici Loga 45. 3772. Ionescu Margareta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 4; 6. 3773. Ionescu Eugen, 8 apartamente, Bucuresti, str. Maior Sontu 7; str. Dumitru Zosima 93; 3774. Iacobescu C. Stefan, 13 apartamente, Bucuresti, str. Av. Beller 35; str. Lizeanu 20; str. Depoului 9. 3775. Ioanid Niculae, 30 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 21; str. Olimpului 11, str. Ana Ipatescu 44. 3776. Ionan I. Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Cantacuzino 7. 3777. Iatzi C. Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Atena 5. 3778. Ionescu Elisabeta, 14 apartamente, Bucuresti, str. Vaporul Assan 9. 3779. Ionescu C. Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Atena 5. 3780. Ivanovici Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Av. Popisteanu 14. 3781. Iamandi Gr. Vasile, 7 apartamente, Bucuresti, str. Inocentiu 5; str. Toamnei 25. Iasi, Calea 23 August 44. 3782. Ionescu Marin si Mandina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 101. 3783. Ionescu Stelian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 36 A. Sinaia, str. Primaverii 2. 3784. Iordan Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mendelejef 10. 3785. Iliescu Constantin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Iorga 43; str. Polona 23; str. Col. Papazoglu 60. 3786. Ionescu Esmeialda, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian 95, 97. 3787. Iacob Lazar, 3 apartamente, Bucuresti, str. Povernei 41; 7; str. Pictor Rosculet 3. 3788. Ionescu M. Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Costaforu 6. 3789. Ioan A. Demetra, 4 apartamente, Bucuresti, str. Gh. A. Palade 43; str. Pop de Basesti 18. 3790. Ivanovici Georgeta, 3 apartamente, Bucuresti, Intrarea Serg. Leverda Ion 2.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 86 of 196

3791. Ionescu Anastasia (Partunjel), 5 apartamente, Bucuresti, str. Stoian si Barbu 23. 3792. Ionescu Ioan si Irina G., 3 apartamente, Bucuresti, str. Putu de Piatra 3 A; str. Constantin Nacu 7. 3793. Ionescu Gh. si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Generalissimul Stalin 51-53. 3794. Iacobsohn Moritz, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ion Filibiliu 6. 3795. Iorgulescu Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Ghenadie Petrescu 9. 3796. Iosif Samoila, succesori, 1. Amelia Siegler, 2. Olga Betrinik, 3. Cela Iosif, 12 apartamente, Targoviste, Cal. Ploestilor 1. Bucuresti, str. Academiei 25; Cal. Victoriei 54. 3797. Ionescu S. Smaranda, 14 apartamente, Bucuresti, str. Romana 131; str. Delea Veche 13; str. Mihail Pherechide 4; str. 30 Decembrie 28. 3798. Iordachescu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Inginerilor 2; str. Tanasescu 8. 3799. Ionescu N. Mihail, 25 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 46. 3800. Ioan Viorica, 12 apartamente, Bucuresti, str. Aureliu 12; str. Cuza Voda 7. 3801. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Av. T. Iliescu 30; str. Tudor Stefan 25. 3802. Isvoreanu Silica, 17 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 13; str. Stirbei Voda 63. 3803. Ianovici Virgil, 3 apartamente, Iasi, Aleea Grigore Ghica, 25; str. Karl Marx 60. 3804. Ionescu Maria, 11 apartamente, Bucuresti, str. Robert de Fler 21; str. Negru Voda 11. 3805. Iacobi V. Iuna, 9 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 30. 3806. Ionescu Iosefina, 11 apartamente, Bucuresti, Sos. Cotroceni 21. 3807. Ion Gheorghe, 9 apartamente, Bucuresti, B-dul Ilie Pintilie 26. 3808. Ionescu Alexandrina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Laptari 21. 3809. Ioanitescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 28. 3810. Ionescu Roman, 8 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 58. 3811. Iliescu Tanase, 44 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 44; Alex. Moruzi 61; 63; 90; Calarasi 131 bis. 3812. Ioanin Virginia, 14 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 50 bis. Sinaia, str. Furnica 25. 3813. Iliescu Theodor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 5; Sos. Crangasi 67; str. Romania Muncitoare. 3814. Iasz Elena, 3 apartamente, Poiana Tapului, Sos. Nationala. 3815. Ionescu Octavia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Salvator 24-26. 3816. Iliescu Nicolae, 8 apartamente, Bucuresti, str. Bancii 29. 3817. Iancovici Mendel si Margareta Iancu, 3 apartamente, Piatra Neamt, str. I. V. Stalin 30. 3818. Irenici Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 33 bis, str. Wilson 15. 3819. Iacobson Natan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Masarik 15; Sinaia, str. Eremia Grigorescu 14. 3820. Ionescu Titus, 7 apartamente, Bucuresti, cal. Serban Voda 20; B-dul Magheru 41; cal. Dorobanti 41. 3821. Ionescu C. Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Valerian Prescunea 13. 3822. Ignatescu Traian, 26 apartamente, Bucuresti, str. D. Felix 53. 3823. Iliescu Anastasiu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Deparateanu 1. Tecuci, str. I. G. Duca 2. 3824. Ionescu M. Sari, 5 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 85. 3825. Ieremia V. Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Col. Paul Ionescu 15. 3826. Ionescu C-tin si Ana, 12 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Suvorov 11; str. Trinitatii 90; str. Viitor 42. 3827. Iliescu Anthula, 5 apartamente, Bucuresti, str. Deparateanu 7; Galati, str. Nic. Balcescu 74; str. Vasinski 38 A. 3828. Ionescu Alexandrina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Sergiu 8. 3829. Iarca N. Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, Spl. Independentei 80. 3830. Ionescu Sultana Maria, 11 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 59. 3831. Iliescu Eliza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sapunari 15; 13. 3832. Ionescu P. Ion, 12 apartamente, Bucuresti, str. Luigi Cazavilan 9 A. 3833. Ignatiu Irina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 11.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 87 of 196

3834. Ionescu C-tin, 14 apartamente, Bucuresti, str. Puisor 28 A; 113. 3835. Ionescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, Spl. Independentei 58. Braila, str. Imparatul Traian 20. 3836. Ionescu Teodor, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 87; Iasi, str. G-ral Cerchez 7. Constanta, str. Dragos Voda 9. 3837. Ioanitescu T. D. R., 5 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 33; str. G. G. Assan 3; 3838. Ion Gh. Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, Bd. Ion Sulea 36; str. Maior Porumbaru 29; str. Matei Ambrose 38; 3839. Iacovaki Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dumitru Sturza 6. 3840. Ionescu Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Generalissimul Stalin 58. 3841. Iliescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 72. 3842. Ionescu M. Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 192. 3843. Ionescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Haga 12; str. Buzdugan 14. 3844. Iordanescu Gheorghe, 8 apartamente, Bucuresti, str. Calimanesti 14; Cal. Grivitei 299. 3845. Ionescu Grigore, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 178; str. B. Cartan 38. 3846. Iorgulescu C-tin, 11 apartamente, Bucuresti, str. Laborator 124; str. Vasile Lascar 73-75; Cal. Grivitei 126-128. 3847. Ionescu Rada, 9 apartamente, Bucuresti, Sos. Crangasi 64. 3848. Ionescu Radu, 8 apartamente, Bucuresti, Bulev. Gh. Cosbuc 16. 3849. Iancu Igor Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. A. Muresanu 23 A. 3850. Ionescu Visan, 14 apartamente, Bucuresti, str. Ilie Pintilie 13. 3851. Iticsohn Haim, 6 apartamente, Bucuresti, str. Clucereasa Maria 6. 3852. Ionescu Alexandru, 10 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 129; str. Traian 122. 3853. Ionescu Raducanu, 10 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Odobescu 5; str. Delea Noua 9. 3854. Ionescu Hagi, 9 apartamente, Bucuresti, str. Artei 7. 3855. Iancovici Iancu si Roza, 8 apartamente, Bucuresti, str. Negustori 19 A. 3856. Irimescu Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aviat. Nic. Drosu 7. 3857. Ionescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 60. 3858. Ioan Alecu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 6. 3859. Ionescu N. Tucu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 46. 3860. Iscu Petru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Doctor Racovita 41. 3861. Ionescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Capit. Octav Cocarescu 81. 3862. Ionescu Ana si Zoe, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Plevnei 52; str. Sfintilor 10. 3863. Ionescu Stoica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Al. Savulescu 19; str. Polizu 30. Vasile Roaita, str. Negru Voda 110. 3864. Iorgulescu Adina, 5 apartamente, Ploiesti, str. Maresal Malinovschi 2. 3865. Ionescu Leonida, 7 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 76. 3866. Ionescu Victoria, 1 apartamente, Snagov, Com. Rurala. 3867. Iosefsohn Etti, 3 apartamente, Bucuresti, str. Siminoc 6. 3868. Ionescu Gh. si Eliza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aviator Sanatescu 30. 3869. Ionescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Intrarea Aniversarii 6. 3870. Ionescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zoe Grand 19. 3871. Ionescu Iancu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 118. 3872. Ispasanu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 131. Predeal, Vila Igirosanu. 3873. Ionescu Ilie, 5 apartamente, Bucuresti, str. M. Gh. Petrescu 111. 3874. Ionescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Panait Mosoiu 23; Calarasi, str. Filimon Sarbu 14. 3875. Isbasoiu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 204. 3876. Ionescu Vasilica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 121. 3877. Ionescu O. Bivolaru, 3 apartamente, Iasi, str. Ada Marineanu 93; str. Octav Botez 8. 3878. Istigan Gh. C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 7. 3879. Ionescu Mihai, 8 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 26; str. Sf. Arhangheli 4. 3880. Ispas Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, Aleea Grand 36. 3881. Iliescu Ovidiu si Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 75 A. 3882. Iorgu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 10. 3883. Ioanovici Simion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Delavrancea 59. 3884. Ionescu Dumitru, 6 apartamente, Sinaia, str. Ilie Pintilie 42. Bucuresti,

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 88 of 196

str. Mih. Kogalniceanu 26. Ploiesti, Bulev. Republicii 18-85; str. Elena Doamna 17. 3885. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 128. 3886. Ionescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 57. 3887. Ioanitiu Sofia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Eug. Iosif 14. 3888. Ionescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Costache Negri 10. 3889. Ionescu Maria si Gh., 5 apartamente, Bucuresti, str. Viesparilor 35; str. Polizu 18. 3890. Ionescu C., 4 apartamente, Bucuresti, str. Buestrului 15; Cal. Serban Voda 209. 3891. Ioan Tudorina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ion Ghica 1; 3; str. Lipscani 100. 3892. Ioachim Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. N. Jurascu 7. 3893. Ionescu Gh. si M. Radulescu, 5 apartamente, Bucuresti, Bul. Gh. Cosbuc 44. 3894. Iancovici Aneta, 4 apartamente, Bucuresti, Spl. Independentei 63. 3895. Ionescu Melania, 5 apartamente, Bucuresti, str. Turda 173. 3896. Ionescu Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Luchian 8 A; str. Olari 18. 3897. Ionescu B. Stefania, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 38; str. Nastase Pamfil 22. 3898. Ignat Paul, 5 apartamente, Bucuresti, str. Maior Sontu 7 A. 3899. Iordanovici Mileva, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 292. 3900. Ionescu Stela, 5 apartamente, Bucuresti, Bulev. Tolbukin 57. 3901. Most. Iosifescu prin Cucu Ana si Alexandrina Dumitriu, 43 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 66, Cal. Rahovei 63; str. Traian 39; 3902. Succ. Iancovici I. R. si Fany Lupu, 37 apartamente, Bucuresti, cal. Vacaresti 4. 3903. Soc. Imobiliara Nationala, 24 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 2. 3904. Isvoranu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Cezar Boliac 57; Calea Mosilor 238; str. Biserica Amzei 2. 3905. Most. Ionescu Alex. prin Ionescu A. Gh., 7 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 30. 3906. Ivan C. Matei, 5 apartamente, Bucuresti, str. Grigore Gabrielescu 8; Prelung. Magurele 27. Valcea, Baile Olanesti. Craiova, str. V. Alexandri 144. 3907. Iorgulescu Ilie, 46 apartamente, Bucuresti, str. Cantemir 80. 3908. Imobiliara Amzei, Soc. Anonima, 49 apartamente, Bucuresti, Piata Amzei 15; str. Mendeleev 17. 3909. Ionescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Delea Veche 43; str. Lt. Paulescu 5 A. 3910. Iancu Ofelia, 38 apartamente, Bucuresti, str. T. Masaryk 6; str. 13 Decembrie 14; str. Olteni 3; str. Udricani 12; str. Hristo Botev 32. 3911. Ionita Gh., 17 apartamente, Bucuresti Cioplea, B-dul Ion Sulea 35; str. Dristor 108; str. Euf. Popescu 33; Cal. Dudesti 151, 156. 3912. Irimescu Gh., 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Melitei 3. 3913. Most. Ionescu Radu, 11 apartamente, Bucuresti, B-dul Pache 132. 3914. Ianculescu Alex., 7 apartamente, Bucuresti, Com. Colentina, 7 Noembrie 7; str. Eroul Tudor Niculae 32. 3915. Ionescu C. Gheorghe, 13 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Dimitrov 77; str. Drumul Stejarului 24; str. Pop de Basesti 50; str. Mihail Kogalniceanu 7, 9; str. Transilvaniei 58. 3916. Most. Ionescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 15. 3916. a. Ionescu G. Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. V. Alexandri 7; str. Lt. Col. Papazoglu 8. 3917. Iliescu Aurel, 7 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 161. 3918. Ionascu David, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ceaus Radu 2. 3919. Ioliesm D-tru, 11 apartamente, Bucuresti, str. V. Lascar 119. 3920. Iliescu P. Laurentia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Romulus 35. 3921. Ionescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Poteras 13; str. Senatului 3, 3 A. 3922. Iordachescu Florea si Alexandrina, 21 apartamente, Bucuresti, str. Scheiului de jos 2; str. Ingineri 47; str. Maica Domnului, str. Teiul Doamnei 6; Toboc (Colentina) 42. 3923. Most. Iordache D-tru, 13 apartamente, Bucuresti, str. Piptanari 54. 3924. Isacescu G. Frida, 3 apartamente, Bucuresti, str. Eufrosin Poteca 21.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 89 of 196

3925. Ingher Adolf, 3 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 78; 56; str. Traian 17. 3926. Ilie D. Ilie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vlad Judetul 64-48. 3927. Israil Gavril, 10 apartamente, Bucuresti, str. Epureanu 14. 3928. Ionescu N. C. si Dumitru, 11 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 31-26-20; Spl. Unirii 73; str. Stefan Mihaileanu 39-41. 3929. Iliescu Aurelia, Ghenoiu Laurentia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Atena 16. Sinaia, str. Casarici 5. 3930. Iancovici I. R. si Fani Lupu, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Vacaresti 55. 3931. Ispirescu Ecaterina, 12 apartamente, Bucuresti, P-ta Concordiei 7; str. Gh. Sincai 6. 3932. Ionescu Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 134; str. Episcop Ilarion 26; str. Elena Cuza 104, 106. 3933. Ionescu Gh. si Niculae, 19 apartamente, Bucuresti, Calea Mihai Bravu 32; str. Glucozei 71-73-75. 3934. Intreprind. Lucrari si Investi. Edilitare, 36 apartamente, Bucuresti, str. Anastase Simu 6. 3935. Ionescu G. Steliana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 54. 3936. Iarca Florica, 7 apartamente, Bucuresti, str. Traian 205-201. 3937. Ionescu Paula, 3 apartamente, Bucuresti, Cal. Calarasilor 243. 3938. Iliescu Moritz, 3 apartamente, Bucuresti, str. Crisului 2. 3939. Ilinea Marin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Robert de Fleurs 23 B, str. Alex. Donici 1 A. 3940. Ionescu Vladimir, 4 apartamente, Bucuresti, str. Romana 78. 3941. Ionescu Alex Poteras, 31 apartamente, Bucuresti, str. Poteras 20-22. 3942. Iancovici Magdalena si Adrian, 8 apartamente, Corbeanca Ilfov, satul Petrut. Bucuresti, str. Romana 17; str. D. Racovita 41. 3943. Ionescu I. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Iancu Cavaler de Flondor 4. 3944. Ionescu Eglantina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Modrogan 6. Sinaia, str. 6 Martie 11. 3945. Ioanovici Aurel, 3 apartamente, Bucuresti, str. Paris 28. Sinaia, str. Cumpatul 1. Baneasa, Sos. Buc-Ploiesti 11. 3946. Ionescu Alexandru, 2 apartamente, Bucuresti, str. Al. Constantinescu 21. 3947. Ionescu Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Zambilelor 7. 3948. Isaila Tanase, 5 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 28. 3949. Iconomescu P. Ioan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Rozenthal 30. 3950. Iosif St. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Romniceanu 6. Timisul de Sus, Jud. Brasov 39. 3951. Iacob Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Putu lui Zamfir 27-29; str. Cernescu 56. 3952. Ionescu Decebal, 3 apartamente, Bucuresti, str. General medic Demostene 23. 3953. Ionescu T. Maria, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 11. 3954. Iordachescu I. C-tin, 10 apartamente, Bucuresti, str. Samoil Vulcan 45. 3955. Ianculescu Elena, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Panduri 27. 3956. Iorgulescu Alex., 12 apartamente, Bucuresti, str. N. Velescu 3, calea Dorobanti 212. 3957. Ionescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Roma 23, 27. 3958. Ivanescu Adam, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Spatarului 6, str. Nona Dumitrescu 2. 3959. Ionescu Gr. C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Al. Constantinescu 52. 3960. Ionescu Cristea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Al. Constantinescu 2. 3961. Iorgulescu Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. Londra 34. 3962. Iosifescu Vily, 4 apartamente, Iasi, str. Filimon Sarbu 25. 3963. Ionescu Alex, 8 apartamente, Bucuresti, str. Maior Sontu 13. 3964. Ionescu Ecaterina, 3 apartamente, Bacau, str. I. C. Frimu 31. 3965. Ionescu Emil, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Bis. Alba 1, calea Victoriei 101. 3966. Ionescu Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Licurg 2 A. 3967. Iacobovici I., 8 apartamente, Bucuresti, Intr. Matei Corbescu 4, 7; Tg. Ocna-Bacau, str. Salina. 3968. Iliescu Nic si Sita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 34. 3969. Ionescu Ivan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Buzianu 12. 3970. Iliescu Gh. Marin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 86. 3971. Iticovici Moise, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 44.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 90 of 196

3972. Ionescu Tasia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Medic Gral. Demostene 7. 3973. Ionescu Alex si Petruta Radutie, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 168, str. Salcami 20. 3974. Issaia Issaia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dimitrie Orbescu 5. 3975. Ionescu Alexandru, 8 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 38. 3976. Ionescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 6. 3977. Iordanide Alexandra, 10 apartamente, Galati, str. Pavel Tcacenko 3. 3978. Ionescu Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Stan Poetas 72. 3979. Iacob Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Duliu Zamfirescu 3. 3980. Ionescu M. si Grigore, 7 apartamente, Bucuresti, str. Chiristigii 38-40. 3981. Iarca D. Ada, 2 apartamente, Bucuresti, str. Putu cu Plopi 4. 3982. Iliescu Dumitru, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 91. 3983. Ionescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu 6. 3984. Iliescu Ana, 5 apartamente, Bucuresti, Aleea Rumeoara 25. 3985. Ionescu Lucia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Fantanica 15. 3986. Ionescu Elisabeta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calusei 11, str. Popasului 32. 3987. Iosif Cezar, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stupinei 17. 3988. Ionescu Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Maior Claudian 10. 3989. Ionescu Victor si Gherghina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Medic Zlatescu 35. 3990. Ionitescu George, 3 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 250. 3991. Ionescu C-tin, 4 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 147. 3992. Ionescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 344. 3993. Iacomi Vasilica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Negel 55, sos. Stefan cel Mare 216, Constanta, str. D. Bolintineanu 44. 3994. Ionita Gh. si Florica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Maica Domnului 1 a. 3995. Ion Niculae, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu 27, str. Episcopiei 5. 3996. Istrati Elena, 2 apartamente, Bucuresti, calea Dorobanti 10; Predeal, str. R. P. Bulgaria 5. 3997. Iorgia Georgeta Niculae, 9 apartamente, Bucuresti, str. Traian 27. 3998. Iordache Vasilica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Randunelelor 6. 3999. Iacobsohn Ita si S., 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 31. 4000. Iuster Martha, 3 apartamente, Iasi, str. Stefan cel Mare 57. 4001. Ionescu Laetitia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Olteni 47. 4002. Ionescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Stelea Spatarul 1. 4003. Isipovicvi Michaela Ioanid, 1 apartament. Bucuresti, str. Berzei 24. 4004. Ionescu Lorena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Poteras 20-22. 4005. Ionescu Adrian, 11 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 95, str. Sabinelor 22. 4006. Iron Nicolae si Elefteria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 36, str. Traian 44. 4007. Izraelian Raffi, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Mirea 12, str. Sepcari 9, sos. Giurgiului 117. 4008. Iliescu Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. calea Rahovei 310 4009. Irimescu P. Florida, 6 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 48. 4010. Most. Ionescu Cruce prin Poenaru Maria 20 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 32. cal. Grivitei 50. 4011. Iarca Const. si Elena 10 apartamente, Bucuresti, str. Virgil Plesoianu 110 4012. Ionescu Lache, 4 apartamente, Bucuresti, str. Rotasului 1 4013. Ionescu Tache, 4 apartamente, Bucuresti, str. Turda 194 4014. Iliescu Maria, 18 apartamente, Bucuresti, str. str. Popa Tatu 72, str. Manu Cavafu 37 4015. Iancu F. Anghel, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sebastian 100 4016. Ioan P. Ion, 4 apartamente, Bucuresti cal. Dudesti 214 4017. Ionescu Virgil, 4 apartamente, Bucuresti, str. sos. Pantelimon 163 4018. Ionescu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Filaret 35, 37 4019. Ionescu Soare Vintila, 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Anghelescu 8. 4020. Ionescu Niculae si Irina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Radauti 10, 12 4021. Ibisevici Dilaveri, 4 apartamente, Bucuresti, str. Izvor 66. 4022. Ionescu D. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aleea G-ral Anghelescu 12. 4022. Ionescu Filip Alexandrina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lueger 16 4023. Ionescu Petre, 24 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Nifon 42, cal. Rahovei 214, str. Dr. Istrate

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 91 of 196

4025. Ionescu Iosif Muscel, 6 apartamente, Bucuresti, str. cal. Grivitei 311 4026. Iliescu Lazar, 8 apartamente, Bucuresti, str. A. S. Popov 99 Rasnov. 4027. Iordache Ilie, 16 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 158, str. Lanariei 91, 64, str. Miraslau 4028. Ionescu T. Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vespasian 19. 4029. Ionescu Maria, 11 apartamente, Bucuresti, str. cal. Grivitei 308, 326. 4030. Iordanescu Cons. si Angela, 13 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 65 A. Bacau, str. Grivita Rosie 23, str. Stefan Gheorghiu. 4031. Iosifescu Const. si C., 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Staicovici 29 4032. Istecescu Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Puisor 2 A, str. Coltei 21. 4033. Ionescu G. Constanta, 11 apartamente, Bucuresti, str. Dr. I. Cantacuzino 22. Bucuresti, str. Edgar Quinet 9, str. Italiana 28, Spl. Independentei 75 str. Enachita Vacarescu 38. 4034. Ionescu Ioana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Radu Boiangiu 1. 4035. Ionescu Constantin, 4 v apartamente, Bucuresti, str. Buestrului 15, cal. Serban Voda 209 A. 4036. Ilie Alexandru, 16 apartamente, Bucuresti, str. Vacaresti 297. 4037. Ionescu Filofteia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Armeneasca 39, 39 B, str. Popa Rusu 38. 4038. Ionescu Stan si Atena, 8 apartamente, Bucuresti, str. sos. Stefan cel Mare 200. 4039. Ionescu Eufrosina, 8 apartamente, Bucuresti, str. cal. Serban Voda 240. 4040. Iersin Jeanne, 3 apartamente, Bucuresti, str. Boteanu 3 4041. Ionescu Mariana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Maria Rosetti 17. 4042. Ionescu Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Bul. Gh. Cosbuc 15. 4043. Ionescu N. Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Academiei 9 4044. Iordanescu Steluta, 2 apartamente, Bucuresti, str. sos. Stefan cel Mare 238. 4045. Ionescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Ion Ursu 37. 4046. Ionescu Stefan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Emil Zolla 3. 4047. Ionescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Costandache Caracas 26 4048. Ionescu Dima Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Sergiu 20. 4049. Iosef Reschi si Fisi, 6 apartamente, Bucuresti cal. Victoriei 38 4050. Iliescu Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Stalin 3, str. Mantuleasa 22. Com. Merisori, jud. Arges 4051. Ionescu Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Enei 12 4052. Ionescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti str. Tunarai 19 4053. Ivan Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Mecet 3, str. Elena Domana 37. 4054. Ionescu C. Const., 4 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 26, Ploiesti, str. Fat Frumos 4055. Ianchilovici Golda, 3 apartamente, Galati, Aleea 23 August 1. 4056. Iliescu Anastasia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 28 4057. Ivanovici Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 74, str. Gen. Angelescu 85, str. Berzei 74 4058. Iliescu Teodor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Th. Aman 15. 4059. Iliescu Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Th. Aman 15 4060. Ionescu Gh. Ilie, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Dona 15, str. G-ral Angelescu 44, str. P. Rares. 4061. Ionita Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Turda 213. 4062. Ionescu C. Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Mironiuc 15. 4063. Ionescu Mircea, 7 apartamente, Bucuresti, str. Niculcea 39, str. Dr. Mora 9. Com. Herastrau str. Nordului 24-26, str. Navodului 21, Snagov. 4064. Ion Marica si Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 40, str. Icoanei 67. 4065. Iorgulescu C. Victor, 5 apartamente, Bucuresti, str. Caragea Voda 20. 4066. Ignatescu Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Felix 12. 4067. Inciean Gabriela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Haia Lifschitz 13. Sinaia str. Vasile Roaita 6, Tg. Jiu, Bul. Republicii 1 4068. Ignat V. Niculae, 1 apart. Sinaia, str. 23 August 45. 4069. Ionescu Gh. si Nic., 10 apartamente, Bucuresti, str. sos. Mihai Bravu 32, str. Glucozei. 4070. Ionescu Gh., 8 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 8 Sinaia str. Furnica 33 Galati str. Vlad Tepes 5. 4071. Ionescu Plesesti Niculina, 7 apartamente, Bucuresti, str. bul. 1 Mai 84,

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 92 of 196

str. Radu Boiangiu 12, sos. Crangasi, str. Brezoianu 38 A. 4072. Ivanescu D-tru, 3 apartamente, Bucuresti str. G. Filip 13 4073. Iabrasu Mihalache, 9 apartamente, Bucuresti str. Mitr. Grigore 49 4074. Ionescu Barsan Const., 3 apartamente, Bucuresti str. I. Niculescu 24, str. Vasile Dumitrescu 98. J. 4075. Jianu A. D. Carolina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 60. 4076. Juster Norbert, 6 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Chesarte 7, str. 30 Decembrie 68 4077. Jornea Radu si Norica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Viilor 81. 4078. Iurascu Dimitrie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Draghiceanu 7 4079. Jeerca Petre, 6 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 100 4080. Jecu A. Corneliu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 87, Buzau, str. Vasile Roaita 15, str. N. Balcescu 3 4081. Janiol Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Fecioarei 14, str. Dr. Burghelea 10 a. 4082. Jamgocian Karekin, 12 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Capsa 4, Braila, str. Karl Marx 186, str. Dr. Capsa 4, str. Carol Davilla 39 4083. Jesek Vincene, 7 apartamente, Bucuresti, str. Epicol 30. 4084. Jipescu I. Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Polona 23 C, str. Frumoasa 51. 4085. Jocile Iancu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 72 4086. Jifcovici Gheorghe, 12 apartamente, Bucuresti, str. Trifoi 1o, str. Delea Noua 5. 4087. Jurca Romulus, 5 apartamente, Bucuresti, str. sos. Colentina 205 4088. Jifcovici Elisei si Marica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Candiano Popescu 123 4089. Juganaru Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. I. Golescu 43, str. Abrud 54 4090. Jicman Gabriela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 11 A, str. Berzei 33 4091. Jarnea I. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Hentia Iov 17, str. Olimp 61, Busteni, str. Cap. Muatru 4092. Jecu D., 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 224, Bul. Pache 70 4093. Jippa Constantin. Bucuresti. 4094. Jalea Voicu, 11 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voievod 13, str. Academiei 29, Baneasa, str. Banului 5 4095. Jagar Sercus, 8 apartamente, Bucuresti, str. Margelelor 2 4096. Jipa Sultana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dem. Teodorescu 1, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 166. 4097. Jamgocian Tatiana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Piata Sf. Stefan 1. 4098. Jeciu Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 11, Buzau str. Unirei 92, 94. 4099. Jucu Cornel si Dina, 4 apartamente, Bucuresti, str. A. Uricanu 23 4100. Juster Ad. procurator Juster M., 22 apartamente, Bucuresti, str. Splaiului 8, str. Popa Nan 124, sos. Stefan cel Mare 252 4101. Jean Paraschiva, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cernat 22, str. Soveja 43, str. Viorele 17 K. 4102. Koffler Sendel Jenny, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 4 4103. Kohn Roza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calea 276 4104. Haufman P., 5 apartamente, Bucuresti, str. GH. Manea 17. 4105. Kaufman P., 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manea 17. 4106. Kuhne Metta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Preotescu 26. 4107. Kendia Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sos. Viilor 41. 4108. Kirfazi Petre si Olimpia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Orzari 48 4109. Kauffman Jeanet mostenitor, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 274 4110. Kramer Leontina, 16 apartamente, Bucuresti, str. Bd. Pache 12; str. Ionescu Gion 16. 4111. Kisch Ortansa, 4 apartamente, Bucuresti, str. G. D. Palade 13. 4112. Kamerling Leon succesor, 11 apartamente, Bucuresti, str. C. F. Robescu 2 4113. Karmitz Margareta Diana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Iancu Capitanul 20 4114. Katz Aron si Debora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Burghele 6 4115. Kanarian Mariam, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vulturului 108

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 93 of 196

4116. Keller Atena, 12 apartamente, Bucuresti, str. Calea Grivitei 397; str. Sovata 32; str. Soveja 32 4117. Kant Eugen, 1 apartament, Bucuresti, str. Sinaia. Bd. 23 August 51 4118. Kantrerian Zaruki, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calea Grivitei 37; str. Uranus 85 4119. Kelerian Hamaiag, 11 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 180 4120. Kozozian Maria si Jana Panacu 9 apartamente, Bucuresti, str. Antim 45 4121. Klein Freida, 5 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 29 4122. Kiriacopol Diogene, 8 apartamente, Bucuresti, str. Soldat Porojan 13, 15; sos. Magurele 21. 4123. Kasargian Ardoses, 6 apartamente, Bucuresti str. Popa Rusu 1; str. Gabroveni 33; str. Campul Mosilor 7 str. Lipscani 70 4124. Kevarchian Zare, 5 apartamente, Bucuresti, str. Palade 74 4125. Katz Sergiu tutore legala Paula Almalek, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bd. Republicii 48 4126. Kormatzuca Olga, 4 apartamente, Bucuresti, str. Elena Pherehide 18. 4127. Klugher Jeana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 18 4128. Kortocki Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Venerei 13 4129. Kiss Niculae, 2 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 45; str. 30 Decembrie 52 4130. Kraimik Navita, 25 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei; str. Cuza Voda 2 4131. Kopridian Hoirobet, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 161 4132. Kestemband Mihail si Lili, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 69; str. Libertatii 7; str. Gabroveni 2. 4133. Kauffman Felix, 4 apartamente, Bucuresti, str. Hristo Botev 29, 31; Fund. Bis. Floreasca 7; Brasov sos. Zizin 7. 4134. Keskerian A. si H., 4 apartamente, Bucuresti, str. Sos. Giurgiului 35, 35 bis. 4135. Krumbeim Avram, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Lecca 7. 4136. Kohn M. Paulina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Muzelor 5 4137. Kraft Amalia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 137. 4138. Kohnn Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Militiei 9. 4139. Karogian Kasnic, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 114. 4140. Kirschum Paula, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 101 4141. Kreiner Teresa, 4 apartamente, Bucuresti, str. Julles Michelet 16. 4142. Kesaschi Const si Ioana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 36, str. Austrului 28. 4143. Karacas Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raruri 22 4144. Kertzhely Gabriela, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 2. 4145. Kooler Masici, 24 apartamente, Bucuresti, str. Epureanu 18 4146. Karokasian Hampartum, 3 apartamente, Bucuresti, str. Finlanda 6, str. Gabroveni 61, str. V. A. Ureche 18 4147. Koppelman Jana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Spl. Independenti 56 4148. Kim I. Niculae, 12 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 87 4149. Kamaberg Paul, 36 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 7, str. Mantuleasa 42 4150. Kirsch H. F. si Florica, 27 apartamente, Bucuresti, str. Calea Rahovei 50 4051. Ktnig Marcel, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 46, str. Drubeta 7, str. Alex. Sahia 58, str. Foisor 7 4152. Kenisberg Henrieta Haimovici, 6 apartamente, Bucuresti, str. Marin Serghiescu 13, str. Col. Grigore Ion 5, 6 A 4153. Koval Aurelia, 16 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 21 4154. Kroid Iulius most. Stefan Nadia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 17 4155. Kolustran Exan, 7 apartamente, Bucuresti, str. B-dul 1 Mai 52, str. Stirbei Voda 55. 4156. Kahane Aurel, 5 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 10, 43 4157. Kamerling Paul si Cosmina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei 144 4158. Kamerling Tomas Robert, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calarasi 39, str. Apolodor 26 str. Brezoianu 6 4159. Kahana Ruhla, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 42 4160. Klinger Jacuis, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 8 4161. Kaufman Roze Carole procurator Kaufman I., 19 apartamente, Bucuresti, str. Calea mosilor 131

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 94 of 196

4162. Kamerling Sara, 17 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 4, str. Cantemir 29, str. Lazar 8 4163. Kamerling Sara si Raimonda, Melania Hovodnicon, Daizy Luniche, 16 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 4, str. Lazar 8 4164. Kivovici Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 22, str. Banu Maracine 28 4165. Katmachis N., Procurator Gheorghiescu E., 20 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 19, 119, str. Aurel Botea 33 4166. Kretulescu Niculae, 55 apartamente, Bucuresti, str. Doamnei 7, str. Ion Frimu 18, 20, str. Cristian Tell 27 str. Stavropoles 3, str. Fundaliei 4 4167. Kosca Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Videle 38, 40 4168. Kirchen Estera Anastasiade, 10 apartamente, Bucuresti, str. Theodor Aman 8 4169. Katz Isac, 10 apartamente, Bucuresti, str. I.G. Duca 5, Galati, str. Lapusneanu 10, str. Brailei 1. 4170. Kopi Gh. Victoria, 12 apartamente, Bucuresti, str. M. Kogalniceanu 18, str. N. Filipescu 57, str. Vasile Conta 18 4171. Klein M. Osias, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 1 4172. Kislinger Maier, Lotti, Liza Radu, 12 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 11 4173. Kraid Valentin, Heinrich si Eva, 15 apartamente, Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea 25, str. Olteni 61, str. Lamaitei 4174. Kestembaum F., 9 apartamente, Bucuresti, str. Sapientei 8 4175. Karaboff Ivan si Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 52 4176. Kufman Kaly si Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 4 4177. Kfar Eugen si Melania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 50 n., Galati, str. M. Eminescu 17 4178. Kesler Devora si Avram, 5 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 293 4179. Kafissen David, 6 apartamente, Bucuresti, str. sos. Mangalia 23, str. Tomis 20, Piatra Neamt, str. Cuza Voda 1. 4180. Kundocian Garabet si Avedis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 124 4181. Klein Albert si Olga, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Romei 1, str. Roma 15 4182. Konrad Carol si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Gheorghiad 68 4183. Kermett Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Bologa 2 4184. Kirmaier Sofia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Eugeniu Iosif 9 4185. Kahaian S. Zarek, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mecet 33 4186. Kisder L. Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 56, 58 4187. Keassu Carol, 5 apartamente, Bucuresti, str. Viesparilor 29, str. Vasile Lascar 118 4188. Kateschimelles Marta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefanache Popescu 8 4189. Kanndatjan Madelein, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 8 4190. Klatke Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stefan cel Mare 94, str. Anestinului 11 4191. Kirovici Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cristian Tell 14, str. Gabroveni 2 4192. Katz Avram si Roza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fluerului 3 4193. Kvicanian Popsacaltan Ahavni, 2 apartamente, Bucuresti, str. Engels 17 4194. Krendler Iosefina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Toneanu 17 4195. Kiniesvuz Iulie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Toneanu 17 4196. Kumsche Sofia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Brates 3 4197. Knell Emil, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Stalin 15, str. Vladescu 41 4198. Knell Matilda si Emil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Greceanu 7 4199. Kadolinsechy Alexandra si Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bdul Ardealului 25 4200. Kasman George, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Plevnei 29, Sinaia, str. Avram Iancu 12 4201. Kodrlig Alex. si Kodrikave Bozenive, 3 apartamente, Bucuresti, str. Emil Pangoti 14, Busteni, str. Codrului 16 4202. Kamseling Leon, 27 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 36 4203. Karmitz Leonti, 2 apartamente, Bucuresti, str. aleia Zoie 20, Sinaia, str. Bratianu 49 4204. Karmitz Ioseph, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 7 4205. Karmitz Isidore, 37 apartamente, Bucuresti, str. cal. Dudesti 21, str.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 95 of 196

Coltei 38, bd. Maresal Tolbuhin 30, Sos. Kiseleff 45, Sinaia, str. Dr. Cantacuzino 55 L. 4206. Lazarescu Georgina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bdul Nic. Balcescu 32-34, str. Pictor Bancila 28. 4207. Lebel Lucia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 2 4208. Leleusart Hertzel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Col. Papazoglu 60-47, str. Brezoianu 7, str. Sf. Apostoli 70 4209. Lazarescu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 11, str. Povestei 1 4210. Lilienfeld Simon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 40 4211. Landau Avram, 3 apartamente, Bucuresti, str. Fetitelor 20 4212. Luca Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Spl. Independenti 58a, str. Brezoianu 44 4213. Liga Nationala a Femeilor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Episcopiei 2, B-dul. Ion Ghica 5 4214. Livanescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 23 4215. Lonker Luiza, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 17, str. Oitelor 1 4216. Lazarescu Nicu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Calea Serban Voda 204 4217. Lupanescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 40 4218. Lazarescu Grigore, 2 apartamente, Bucuresti, str. Piata Maria Rosetti 39 4219. Lazarescu Olimpiada, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefanache Popescu 12 4220. Lupu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Panduri 57-55 4221. Lucescu D. Ruse, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calea 13 Septembrie 110 4222. Lazarescu Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. M. Bravu 86 4223. Lothringer Bernhard, 16 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 40 colt Splaiul Unirei 87 4224. Landau Leon, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu 27, Sos. Olteni 40 4225. Leonida Alexiu, 13 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 40 4226. Lefter Dumitru, Gheorghe Natalia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 19 4227. Levinschi Gustav, 15 apartamente, Bucuresti, str. Calea Calarasi 36 4228. Lupul Herta, 4 apartamente, Suceava, str. Republicei 20 4229. Lambru Costea, 15 apartamente, Bucuresti, str. Calea Rahovei 65 4230. Leroy Georges, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rozelor 22 4231. Lazarescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calea Vacaresi 248 4232. Lovin Stoica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de argint 72a, Suburbana T. Vladimirescu, Sos. Magurele 66 4233. Lazar Gh. si Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 18, Sinaia 30 Decembrie 11 4234. Lupascu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Radu Boiangiu 21 4235. Leibovici Iulius si Moritz, 7 apartamente, Bucuresti, str. Calea Dudesti 6 4236. Luca T. Tina, 10 apartamente, Bucuresti, str. Silivestru 9 4237. Lobel Aneta si Bianca, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. C Istrate 30 4238. Lang Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Inst. Medico-Militar 20 4239. Leu Gheorghe, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gl Manolescu 20 4240. Leibovici Leon, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul. Marasesti 112 4241. Lobel Avram, 11 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 22 4242. Luca Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Gl- Angelescu 110 4243. Leibovici Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 110 4244. Laufer Rasela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anton Pann 39 bis 4245. Lupu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de Argint 28 4246. Lazarescu Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dristor 94 4247. Lsukovschi Aurel, 10 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 18 4248. Leibovici Vincu, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Victoriei 128a, str. Beldiman 1, Aleea Spatari 5, str. Dionisie Lupu 12-14 4249. Leonida Zoe, 69 apartamente, Bucuresti, str. Campul Mosilor 1-3, str. Ziduri Mosi 7, str. Patriei 6, sos. Colentina 2, Sos. Mihai Bravu 1 4250. Leonida Dumitru si Buzi, 7 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 4 4251. Lungu Ion si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 22 4252. Lupascu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 88, 90 4253. Lipovici Jeni, apartamente, Bucuresti, str. Armeneasca 45 4254. Lipatti Valentin, 3 apartamente, Bucuresti, str. B-dul Ana Ipatescu 12, str. Visarion 11 4255. Leibovici Eliza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vicentiu Babes 5

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 96 of 196

4256. Lazarescu Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Armeneasca 19 4257. Landman Irimia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Franklin 9 4258. Leonida Ihidra, 8 apartamente, Bucuresti, str. Salcamilor, 14, 16 4259. Lascu Gheorghe, 9 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 64, str. Despot Voda 50 4260. Lungu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Int. Alexandru nr. 7 4261. Lascara I. Mihai, 6 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu, 33 4262. Lecca M. Ana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu, 9 4263. Lzarin Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mosi, 21 4264. Lucescu Teodor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Italiana, 23 4265. Lolel Rozalia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu, 11, str. Victoriei, 25 4266. Lungulescu Violeta, 3 apartamente, Ploiesti, str. Luceafarul 2 4267. Lefer Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu, 76 4268. Lazar Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Magurele 101 4269. Loboteanu M., 6 apartamente, Bucuresti, str. Gramond 15 4270. Lascu Valentina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alba 4, str. Bdul Cosbuc 57 4271. Lascu M. Ana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Nifon 27 4272. Libovici Leonard Haim si Beti, 5 apartamente, Bucuresti, str. Minotaurului 76 4273. Lazareanu Ion si Stefan, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mitropolitul Nifon 2, 2a, str. Elesteului 16 4274. Luca Eufrosina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Schitul Darvari 14a 4275. Levil G. Soni si M., 3 apartamente, Bucuresti, str. Ion Mortun 4, 4276. Loebl Roza, 12 apartamente, Bucuresti, str. Sfintilor 9 4277. Lazar Rasu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Florilor 26 4278. Lazar Merucel Iolanda, 3 apartamente, Bucuresti, str. Eroului 4, str. Segmentului 4 4279. Lerner Maurici, 14 apartamente, Bucuresti, str. Labirint 110, str. Trinitatii 63-65 4280. Lupescu Adriana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre 37 4281. Leon Sami si Matilda, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 29 4282. Lupescu Radu, 9 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre, 37, str. Alex. Sahia 48, str. Spatarului 47. 4283. Ludeseanu Niculae, 8 apartamente, Bucuresti, str. Niculcea 33, 31 4284. Lazar Berta, 11 apartamente, Bucuresti, str. Grivitei 43 4285. Lahovari N. Jeanine, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Chitu 7, str. Frosa Sarandi 5, Sinaia B-dul Stalin 51 4286. Landau Rasela, 17 apartamente, Galati, str. Niculae Balcescu 35, str. Frumoasa, str. Louis Bartou 22. 4287. Lungescu Ioan, 2 apartamente, Bucuresti, str. Andrei Mureseanu 12 4288. Lupescu Constantin, 8 apartamente, Bucuresti, str. Grivitei 213 4289. Luculescu Elena, 11 apartamente, Bucuresti, str. Stanislau Kihosski 12 4290. Laudatu N. Gh., 6 apartamente, Bucuresti, str. Polona 90 4291. Leon Sculi Logoteli, 11 apartamente, Bucuresti, str. Popovici 12, Predeal str. Niculae Balcescu 54. 4292. Leibovici Moise si Dina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 39 4293. Ludvig Alex. si Margareta, 7 apartamente, Bucuresti, str. Silvestru 15, Ploiesti, str. Kogalniceanu 2 4294. Leonte Constantin, 30 apartamente, Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea 5, str. Banului 3 4295. Lorenti Mihai si Luiza, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 54, str. Slatineanu 21 4296. Lazarescu Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Orascu 30, cal. Plevnei 150, str. Cearna 73 4297. Lupovici Avram, 12 apartamente, Bucuresti, str. Prof. I. Valaori 28, Spl. Unirii 137 str. 30 Decembrie 63, Piatra Neamt, str. Lt. Nicolau 18 4298. Luptu Stefan, 11 apartamente, Bucuresti, str. Laborator 54, cal. Vacaresti 364, sos. Oltenitei 158, sos. Berceni 103 4299. Lovinescu Ghe., 4 apartamente, Bucuresti, str. Despot Voda 14 4300. Leibovici Ida, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ionescu Gion 14 4301. Lascu Evanghelita, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dudesti 139 4302. Lupu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Avram Iancu 6, Roman, str. Petre Aron 5 4303. Lazarovici Iridan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mihaileanu 27, Iasi,

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 97 of 196

Pasajul Cuza Voda 42 4304. Lichiardopol Evanghelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Stefan cel Mare 154 4305. Lorent Ioan, 9 apartamente, Bucuresti, str. Soltuzului 54 4306. Lazar Lazar si Roza, 8 apartamente, Bucuresti, str. Mosilor 313 B 4307. Ligol si Lucia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Tokio 7 4308. Luca Fanica, 16 apartamente, Bucuresti, str. Doctor Felix 103, Intr. Verde 4, str. Caracas 3 4309. Luca Mihai, 4 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 35 4310. Lupu Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Delavrancea 7 4311. Leon Mandi si Sofica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Latina 1 4312. Lucaci Hermina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Elefterie 39 4313. Lazu V. C-tin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Elefterie 19, cal. Victoriei 95 4314. Lazarescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 72 4315. Luigi Cora, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Iscovescu 25, str. Nic. Titulescu 89 4316. Lahovary C-tin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 53 4317. Laub Alois si Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Marasesti 57 4318. Lananzi Frederic, 10 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Felix 109 4319. Lupovici Sava si Leon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 70 4320. Lupu Similica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olteni 8 4321. Lucaciuc I., 3 apartamente, Bucuresti, str. Victoriei 208 4322. Lazar Lucia si Tamara, 10 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 95 4323. Lazar Livia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Arh. I. Mincu 29 4324. Leobel Ana, 7 apartamente, Bucuresti, str. 7 Noiembrie 41 4325. Leobel David most. Leobel Max ,6 apartamente, Bucuresti, str. Legislator 1, 5 4326. Lupu Gh., 9 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 263 4327. Lant Andrei, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vanatori 3, str. Sf. Apostoli 35, str. Ilie Oprea 9 4328. Lupu Toni, 11 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 49, str. Apolodor 5 4329. Leibusor Rachela, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dumitru Racovita 22, str. Baratiei 10, str. Maria Niculescu 3 4330. Lupas Niculae, 10 apartamente, R. Valcea, str. 11 Iunie 64, 68 4331. Leobel David, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Voievozi 3, str. Bolintineanu 5, str. Episcopiei 5 4332. Lovici Militu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 21 4333. Laitu Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aleea Grand 28 4334. Leontescu Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. B-dul 1 Mai 35, str. Av. Marasescu, 15 4335. Leibovici Smil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bravilor 8, 1, str. Rovine 3 4336. Luvin Rosalia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Karl Marx 44 4337. Leibovici Wilhelm, 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 176 4338. Lee Alberet, 22 apartamente, Bucuresti, str. Herescu Nasturel 14, cal. Grivitei 129 4339. Litera Noua coop. Mestesugareasca, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cluj 24-26, str. Serg. Musat 29 4340. Lelescu Alexandru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 34 4341. Leucutia Ioan si Paula, 2 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Magureanu 19 4342. Lupu N. Vladimir, 2 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu apa rece 15 4343. Lalel Reghina, 3 apartamente, Bucuresti, str. M-tii Tatra, 12, Ploiesti, str. Il. Cosanzeana 1 4344. Lalel Avram, 5 apartamente, Bucuresti, str. Plevnei 159, cal. Mosilor 65 4345. Lydia Loag, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 15 4346. Lascar Stefania, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gral Manu 6 4347. Laurian Stefania, 2 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 9 4348. Ludwig Eliza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popov 40 4349. Lazar Titus, 9 apartamente, Bucuresti, str. Episcopiei 5, str. Olga Bancic 14, Gral Praporgescu 27 4350. Lebel Eden si Sam, 4 apartamente, Bucuresti, str. Caimatei 14 4351. Leibovici S. Ferdinand, Maria Polden si Leibovici Emil, 38 apartamente, Iasi, B-dul 30 Decembrie 11 4352. Lego M. Ioan, 14 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Mosilor, 258, str. Mantuleasa 8

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 98 of 196

4353. Leibovici Moise, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ionescu Gion 14 4354. Leibreich Clara, 9 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 19 4355. Lazarescu Cojai, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calarasi 89 4356. Lupa Frieda si Lazar, 5 apartamente, Bucuresti, str. V. Adamache 6 4357. Lucescu D. si Stefan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu 36, 40, str. Ziduri intre vii 19 4358. Leontescu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. M. Tolbukin, 37 str. Calusei 47, 49 4359. Ludaici David, 12 apartamente, Bucuresti, str. Ioan Nou 26 4360. Lesvodax Al., 7 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Hepites 1, G-ral Haralambie, 39 4361. Landau Roza si Ida M., 14 apartamente, Iasi, str. Gh. Dimitrov 25, 26 4362. Lupuloves G., 18 apartamente, Bucuresti, str. Pantelimon 103, str. Pictor Andreescu 24 4363. Leibovici Adolf, 1 apartament Bucuresti, str. Capitan Epureanu 47 4364. Landman Iancu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Piata Rosetti 3, str. Franklin 9 4365. Lepadatu Elena si Florea, 7 apartamente, Bucuresti, str. D-tru Racovita 28, 30, 30a 4366. Lazarescu Victor, 7 apartamente, Bucuresti, str. Caminului 16, str. Fontariei 18 4367. Leonardescu Alice, 5 apartamente, Bucuresti, str. Donici 25 str. Ciubotica Cucului, 2 4368. Lascu A. Aurel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 27 4369. Livezeanu Serge, 6 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia 58, str. Arcului 17 4370. Lugosianu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 12 4371. Leoveanu Petre, 6 apartamente, Bucuresti, str. Scoala Floreasca 14 4372. Lerner Samy, 5 apartamente, Bucuresti, str. Decembrie 23, Galati, str. Frumoasa 30 4373. Ledner Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda, 16, str. Mosilor 348, str. Avram Iancu 13 4374. Litman Henriete, 6 apartamente, Bucuresti, str. N. Kogalniceanu 5 4375. Lazarescu Sofia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Panait Mosoiu 7 4376. Lazarovici A., 10 apartamente, Bucuresti, str. Alba Iulia 9 4377. Lupescu Isabela, 10 apartamente, Bucuresti, str. Mistretului 6 4378. Lazar B. Alexandru, 9 apartamente, Bucuresti, str. Tacerii 8 4379. Lupolover Rifca, 8 apartamente, Bucuresti, str. Giurgiului 22, str. Schitu Magureanu 57 4380. Lascu Alice, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Teohari 6 4381. Leibovici Simon, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mosilor 297 4382. Leauty Louis M., 9 apartamente, Bucuresti, str. N. Balcescu, 14a, Dragasani Valcea, str. Ilie Pintilie 5, Bucuresti, Const. Mille 4 4383. Liteanu Marina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ana Davilla 5 4384. Lupascu Neron, 3 apartamente, Bucuresti, str. P. Hasdeu 15, Victoriei 61 4385. Lazarovici Sofia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 14 4386. Lolescu Petre, 11 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Cosbuc, 100, str. Xenopol 3 4387. Leopold Stern si Gilberta Klein, 11 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 13 4388. Langer Samoil si Ernest, 7 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 46 4389. Linaru Aurel, 2 apartamente, Bucuresti, str. Av. Th. Iliescu 38 4390. Lucasi Alcipiade, 21 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 17 4391. Lupea Olga, 13 apartamente, Bucuresti, str. Dim. Racovita 7, Fund. 13 Septembrie 13 4392. Liba Iulia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 52 4393. Lorenti Emil, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 133, com. Viforata jud. Dambovita 4394. Luca V. Elena, 11 apartamente, Bucuresti, str. Lebedei 20, str. Rucar 44 4395. Lucescu Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian 211 4396. Lucian Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Muzeul Zambaccian 12 4397. Leonida Gijenschi, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oltenitei 111, Spl. Elefterie 11 4398. Leonte Ioana, 11 apartamente, Bucuresti, str. Banului 3b, str. D. Gherea 5 4399. Luculescu Const., 13 apartamente, Bucuresti, str. Pandurilor 81 4400. Lismanian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Grivitei 216

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 99 of 196

4401. Linscher Jean, 4 apartamente, Bucuresti, cal. Grivitei 73 4402. Litman Elise si Litman Teodor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 42, str. Masarik 25, str. Republicei 7 4403. Lucadi C., 5 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 78 4404. Lahovari D-tru si Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. N. - Iorga 58a 4405. Levou Van Eric, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vlaicu Voda 70 4406. Lahovari Al. Ioan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 1, cal. Victoriei 42 si Kuibasev 7 4407. Lepadatu Alexandru, 1 apartament, Cluj, str. Bolintineanu 16 4408. Logotneti Seuli, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 16, 65 4409. Leoveanu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Gral Angelescu 175 4410. Lazarescu Ofelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Buzoianu 11, str. C. Nanu 4 M. 4411. Marculescu Elisa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Col. Orero 28 4412. Milian Carolina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 8, str. Uranus 32 4413. Mzalator Rachel, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Ecaterina 17 4414. Munteanu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 110 4415. Metta C. Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Bdul Gh. Cosbuc 55 4416. Moldoveanu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Puisor 12, str. Dr. Pateur 12 4417. Marinescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cedrilor 5 a 4418. Martau V. Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Vacaresti 215 4419. Moldovanu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Andrei Saguna 21 4420. Mateescu Ion si Sara, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oslo 6 4421. Marinescu Paraschiv, 4 apartamente, Bucuresti, str. Epicol 64 4422. Merovici Maier, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ioan Mosi 21 4423. Marinescu I. Cristache, 21 apartamente, Bucuresti, str. Colentina 53 4424. Marasescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 106 4425. Malcovici Petrescu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sperantei 24, str. Gh. Lazar 4 4426. Macovei Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 12 4427. Marculescu Demetra, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 13 4428. Mandrea Danila, 4 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 78 4429. Maru Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Arh. Sterian 8 4430. Miclescu Perolina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Tolbukin 63 si 61 4431. Minculescu Ioan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maior Atanasie Ionescu 54 4432. Marinescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Orzari 64 4433. Marinescu Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 28 4434. Mincu Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Alex. Paulescu 32 4435. Marcovici Hana Leia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Patrascu Voda 8 4436. Marinescu A. Gh., 5 apartamente, Bucuresti, str. Dristorului 128 4437. Madotto Vitto, 7 apartamente, Bucuresti, str. Marasesti 2 4438. Miclescu Angela Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Turghenieff 6 4439. Merlanb Cecilia si Daniel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Maicilor 18 4440. Mironescu Athanase, 8 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 224 4441. Miculescu C-tin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Spatarului 3 4442. Mihail V. Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Gh. Marinescu 51 4443. Marau Iordan Lelia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 1 Piata Kogalniceanu 5 4444. Mihaescu Nae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Izvor 79 4445. Mihalache Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. GH. Lazar 4, str. Sft. Ion Nou 32 bis 4446. Manolescu Florica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Argentina 33 4447. Manolache Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Marasesti 57 4448. Marculescu Marin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Filaret 42, str. 11 Iunie 16 4449. Miuden Caputinescu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Caragea Voda 22 4450. Margarit Iacob, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stanislav Cihovschi 4 4451. Marinescu Chirita, 4 apartamente, Bucuresti, str. Seneca 6, str. Toamnei 8, str. Atena 1 4452. Mitrany Rasel, 10 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 115 4453. Medianu Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 66 4454. Milea D-tru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Paul Grecescu 5, B-dul

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 100 of 196

Ardealului 73 4455. Marinescu Nic., 2 apartamente, Bucuresti, str. Arh. Louis Blanc 1, Vasile Roaita str. Sf. Gheorghe 17 4456. Mitran Grigore, 3 apartamente, Bucuresti, str. Haga 8, str. Cometa 5 4457. Maria Virgil, 5 apartamente, Bucuresti str. 13 Decembrie 4, str. Academiei 35, Calea Victoriei 128, Sinaia str. 30 Decembrie 11 A 4458. Munteanu Maria, 6 apartamente, Bucuresti str. Maica Domnului 11 4459. Mandescu Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mogosoaia 12, str. Vasile Alecsandri 15 4460. Mitrani Jack, 4 apartamente, Bucuresti str. C. A. Rosetti 14, str. Batistei 35, str. Sf. Ion Nou 9, Sinaia, str. Mihail Eminescu 4461. Marinescu Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti str. Despot Voda 26 4462. Mihail Petre, 6 apartamente, Bucuresti str. Rumoarei 10 4463. Marinescu Vasile, 3 apartamente, Bucuresti Calea Rahovei 214 A, 214 B 4464. Miclescu Sonia, 3 apartamente, Bucuresti str. Gr. Mora 4 4465. Moisescu Sally, 4 apartamente, Bucuresti str. Cuza Voda 29 si 31 4466. Mihail Ene, 10 apartamente, Bucuresti str. Grigore Ventura 10, str. Dragos Voda 19, Rosiori de Vede, str. Marasesti 4467. Manescu Petre, 7 apartamente, Bucuresti Calea Floreasca 81 si 69 4468. Matei Smaranda Ion, 11 apartamente, Bucuresti str. Stefan cel Mare 232 4469. Marculescu Ana Marcovici, 5 apartamente, Bucuresti str. Concordiei 9 4470. Matei I. Elvira, 4 apartamente, Bucuresti str. Fluerului 14 4471. Marinescu Barbu, 10 apartamente, Bucuresti str. Mitrop. Dosoftei 81, Spiru Gheorghiu 15 4472. Mosoiu Marcela, 10 apartamente, Bucuresti str. Lanariei 82 4473. Manea Sofia, 6 apartamente, Bucuresti str. Mecet 5 4474. Mosteanu Stela si C-tin, 14 apartamente, Bucuresti str. Sf. Maria 7, B-dul T. Vladimirescu 50 4475. Mataceanu Rucar Iosif, 17 apartamente, Bucuresti Calea Serban Voda 199 si 201 4476. Mateescu Eufrosina, 3 apartamente, Bucuresti str. Eufrosina Poteca 9 4477. Mihaescu Ana, 5 apartamente, Bucuresti str. Coltea 12, str. Ion Ghica 3-5, B-dul 1848 6 4478. Mirescu Stefan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Avrig 82 4479. Marinescu Valeria, 3 apartamente, Bucuresti str. Lirei 16 4480. Mihail Camelia, 4 apartamente, Bucuresti str. G-ral Cristescu 4 4481. Matei Eustatiu, 4 apartamente, Bucuresti str. Popa Nan 55 4482. Moldoveanu Elena, 11 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 37 4483. Malcoci Victor si Paulina, 4 apartamente, Bucuresti str. Teodor Aman 28, str. SF. Voievozi 4 4484. Marculescu Marcus si Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti str. Romania Muncitoare 87, str. Matei Basarab 24 bis 4485. Mihaescu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti str. Despina Doamna 4, str. Costache Balcescu 17 4486. Manughevici M. si Florica, 3 apartamente, Bucuresti Intr. Viting 1 4487. Mihalache Bul. si Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Aleea Isvoranu 1, str. Prof. Gh. Murgoci 5 4488. Milea D. Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti str. Uranus 45 4489. Moro Ketty, 3 apartamente, Bucuresti, str. D. Lister 71 4490. Macarenco Ana si Elisa, 4 apartamente, 4491. Marculescu D-tru, 12 apartamente, Bucuresti str. Turda 132, str. Banu Manta 49 4492. Miulescu I. Elie, 5 apartamente, Bucuresti str. Luterana 9 4493. Mateescu Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Luterana 21, Intr. Bis Alba 1 4494. Mironescu Florin si Maria, 10 apartamente, Azuga soseaua 22 Bucuresti str. Gral Gh. Manu 22, 24 si 26 4495. Manicatide Mihai, 11 apartamente, Bucuresti str. Luterana 19 Sinaia str. Caseriei 6 4496. Minescu C-tin, 8 apartamente, Bucuresti str. Occidentului 24 4497. Macheuer Ella, 4 apartamente, Bucuresti str. Eroului 6, 6a, str. Plevnei 56 4498. Masek Florica, 6 apartamente, Bucuresti str. C. Disescu 22 4499. Meteleanu Gheorghe, 15 apartamente, Bucuresti B-dul 1 Mai 31, Calea Calarasi 234, Dudesti Cioplea 8 Ion Sulea 283 4500. Matak D. Alex. most. Maria Matak, 5 apartamente, Bucuresti str. Sf.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 101 of 196

Voievozi 56 Sinaia str. Cumpatul 30 4501. Mihailescu C-tin, 13 apartamente, Bucuresti str. Dr. Radovici 12 Olanesti 4502. Merlescu Ilie, 7 apartamente, Bucuresti, str. Progresului 17d. -17a Predeal 4503. Marin Tudose, 9 apartamente, Bucuresti, str. Ionita Cegan 23; str. Ioan Oarca 24 4504. Marcus Bubi, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 41 B 4505. Mihail Cristea si Nic., 10 apartamente, Bucuresti, str. Timpului 17; str. Costisei Gh. 3; str. Matei Voevod 113 4596. Matei Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Th. Speranta 147 4507. Moisescu D., 3 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Grigorescu 12, str. Filaret 10 4508. Medeanu Eleonora, 3 apartamente, Bucuresti str. Dr. Pasteur 45 A 4509. Mama Smaranda, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Sergiu 10 4510. Mocanu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Toporas 72; str. Vasile Lascar 95-97 4511. Magardiceanu Hocen, 10 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 133 4512. Moldoveanu GH. 11 apartamente, Bucuresti str. Nifon 30; str. Isvoranu 3 4513. Marcu Emil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olteni 32 4514. Manolescu Ion, 2 apartamente, Eforia Jud. Constanta, str. Anei 4515. Musetescu V. Cristache, 5 apartamente, Bucuresti str. Alex. Balaceanu 21 4516. Montblatt Mihail, 9 apartamente, Botosani str. Sf. Ilie 95; calea Nationala 293 4517. Mihailescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Miletin 7 4518. Motoiu Constanta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 1 colt cu Bibescu Voda 4519. Marcovi Solomon, 6 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie prin Filiti 11 4520. Manolescu Grigore, 6 apartamente, Ploiesti, Bdul Republicii 64 Breaza de sus, str. Oprescu 5 4521. Marian Mihaela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Romniceanu 5 4522. Mihailescu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti str. Putul cu Apa Rece 10; str. Leon Voda 20 4523. Mocanu Matei, 4 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Grigorescu 27 4524. Muscalul Marin, 8 apartamente, Bucuresti B-dul Ghencea 14 4525. Melinescu Dan, 2 apartamente, Bucuresti str. Poenaru Bordea 18; C. A. Rosetti 45 4526. Manolescu Mihai, 2 apartamente, Bucuresti, str. Poenaru Bordea 16; I. G. Duca 5 4527. Murgasan C-tin, 3 apartamente, Bucuresti str. Dr. Eugen Iosif 12 4528. Mestecan Petre, 3 apartamente, Bucuresti str. Dr. Severeanu 4 4529. Marinescu Maria, 7 apartamente, Galati, str. Mihai Bravu 17 colt Ed. Benes; str. Minervei 13-11 4530. Mihailescu D-tru, 7 apartamente, Bucuresti str. Uranus 108 4531. Moldoveanu Gabriela, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Pasteur 30, ing. Giulini 7 4532. Marinescu Ion Hera si Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 1 4533. Mazilu Vasile si Ecaterina, 6 apartamente, Bucuresti sos. Magurele 24 C 4534. Mihaescu Mihail, 5 apartamente, Bucuresti str. Plantelor 6, str. Mihail Eminescu 99-101 4535. Marcu Anghelina, Sergiu si Victor, 4 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 36 4536. Manu R. 4, apartamente, Bucuresti Intr. Nic. Iorga 2 4537. Marughevici Ifrim, 4 apartamente, Bucuresti, str. Iuliu Tetrat 12 Bacau B-dul R.P.R. 32 4538. Mamighian Eva, 5 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 81 4539. Marinescu I., 3 apartamente, Bucuresti str. Buzesti 80 4540. Mercan C-tin, 14 apartamente, Bucuresti Calea Rahovei 293-295 4541. Marinescu V., 4 apartamente, Bucuresti, Calea Vacaresti 207, 252 4542. Munteanu D-tru, 5 apartamente, Bucuresti, calea Vacarestsi 374 4543. Mateescu Alexa, 9 apartamente, Bucuresti, str. Muzelor 19 Sinaia str. T. Vladimirescu 8 4544. Manolescu Gh., 3 apartamente, Bucuresti str. Mitrop. Filaret 23 4545. Mihailescu Niculae, 3 apartamente, Bucuresti str. Drumea Radulescu 46, str. Sft. Maria 11

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 102 of 196

4546. Moscu Iosef, 21 apartamente, Bucuresti, B-dul GH. Cosbuc 64; str. Olteni 35 4547. Mateescu C-tin, 10 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Balaseanu 6-8 4548. Mateescu Constanta, 5 apartamente, Bucuresti str. Frigului 14 4549. Mandrin Florica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 25 4550. Mateescu Lazarin, 16 apartamente, Bucuresti, str. Cocuelia 9; str. Biserica Alexe 7 4551. Mohnblat Lupu, 3 apartamente, Bucuresti str. Scoala Ciocanul 22 4552. Majariti Elefteria, 9 apartamente, Bucuresti str. Sirenelor 36 4453. Mihailescu P. Dumitra, 7 apartamente, Bucuresti str. Ferentari 78 4454. Marian I. N. Octav, 4 apartamente, Bucuresti str. Serban Voda 74 4455. Munteanu Axente, 5 apartamente, Bucuresti calea Rahovei 62; str. Dr. Iosif 3 4456. Barbier Ioana, 12 apartamente, Bucuresti str. Princip. Unite 36-34; str. Mitropolit A. Saguna 18 4457. Marinescu Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti str. Laptelui 54 4458. Marcus S., 12 apartamente, Bucuresti str. Uranus 109; calea Rahovei 124 4459. Ivanov Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti str. Caporal Preda 16 4460. Marcovici Mauriciu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimp 62; str. Armoniei 4 str. Sft. Apostoli 49. 4461. Manea Constantin, 7 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 174 4462. Manolescu Elena, 13 apartamente, Bucuresti, str. Gutemberg 16 Galati str. Traian 34 4463. Manuchian Cheverc si Margardici, 6 apartamente, Bucuresti calea Calarasi 218 a 4464. Mihalache Mihai, 3 apartamente, Bucuresti str. Stirbei Voda 107 4465. Multea Stefania, 5 apartamente, Bucuresti sos. Pantelimon 97 4466. Matias Fridiric, 4 apartamente, Brasov, Bdul V. I. Lenin 30, Bucuresti str. Liliacului 7 4467. Moderna S.A., 2 apartamente, Bucuresti str. Mihai Voda 21-23 4468. Marinescu Maria, 8 apartamente, Bucuresti str. Mihai Bravu 135 4469. Marcus Rene, 3 apartamente, Bucuresti str. G-ral Manu 6 4470. Mayer Rasela, 7 apartamente, Bucuresti str. Florilor 9 4471. Marinescu Gica, 10 apartamente, Bucuresti str. Coltei 14-16; str. N. Balcescu 35; str. Coltei 42 Galati str. B. Andrei 10 4472. Marinescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti str. Craitelor 9 4473. Mihaescu Gh. si Elena, 3 apartamente, Bucuresti str. Militiei 3; str. Mitrop. Ghenadiei Petrescu 187 4474. Mutulescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti str. Ciprian Porumbescu 14 4475. Milidan Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti str. Spatarului 38; str. Plantelor 57 4476. Micu Iosefina si Eliza Perlun, 7 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 13, str. Hristo Botev 42 4477. Manea H. Cohn, 6 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 121 4478. Miteejka Francisc, 5 apartamente, Bucuresti str. Icoanei 90 4479. Mirea Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sfanta Mina 2 A; calea Calarasi 17; str. Scarlatescu 4480. Marian Pacal si Ana, 8 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Lahovari 4 4481. Marcovici Adela, 11 apartamente, Bucuresti calea Calarasi 75 4482. Militaru I. Petre, 9 apartamente, Bucuresti str. Cezar Boliac 5 4483. Minea Ioan 9, apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 72-74 4584. Mastiro Victor, 3 apartamente, Bucuresti str. Hristo Botev 34; str. Aurel Vlaicu 47 4585. Marinescu Maria si Mirica, 7 apartamente, Bucuresti str. Lizeanu 25-21 4586. Elisabeta Marinescu, 8 apartamente, Bucuresti str. Ion Maiorescu 73; Mihail Eminescu 186; sos. Mihai Bravu 7 Busteni str. Viitor 15 4587. Mihalcea Marin, 5 apartamente, Bucuresti str. 7 Noiembrie 12 4588. Mihailescu Alexandrina, 7 apartamente, Bucuresti str. Austrului 18 4589. N. Marculescu si Sanda Constantinescu, 4 apartamente, Bucuresti str. Ana Davilla 22 4590. Moscovici Frida, 3 apartamente, Bucuresti str. Hagiului 9 4591. Maior Veturia, 45 apartamente, Bucuresti str. Molotov 45, Brasov str. Tache Ionescu 12 4592. Mincu A. Petre, 9 apartamente, Bucuresti str. Caragiale 4; str. Donici 3; Predeal, str. Eroul Saulescu 19 Bucuresti sos. Stefanesti 6 4593. Alexandru I. Mavrodin, 7 apartamente, Bucuresti str. Boteanu 5, Campulung

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 103 of 196

Muscel, str. Mihai Bravu 15 4594. Marinescu Maria, 14 apartamente, Bucuresti str. Spatarului 12, 12-a, str. Romana 254 4595. Teodor Mandra, 5 apartamente, Bucuresti str. Viitorului 29 4596. Manolescu Ovidiu, 3 apartamente, Bucuresti str. Boteanu 3 4597. Masgos Petre, 10 apartamente, Bucuresti str. Alex. Sahia 5 str. V. Boerescu 12 4598. Mares Stefan, 3 apartamente, Bucuresti str. Ana Ipatescu 10; str. Sf. Constantin 24, B-dul Balcescu 3-5 4599. Mitilineu Efrosina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 53; str. Calomfirescu 10 4600. Moruzi Elena, 3 apartamente, Bucuresti str. Valerian Kuibasev 7 Timisul de Sus sos. Predeal-Brasov 4601. Mihescu S. Petre, 20 apartamente, Bucuresti str. Lt. col. Paul Ionescu 7, str. Grivitei 166B 4602. Metulescu Titu, 5 apartamente, Bucuresti str. intrarea Filioara 2 4603. Marianopol C. Stefan, 4 apartamente, Bucuresti str. Spatarului 1 4604. Mocovici Emil, 4 apartamente, Bucuresti str. Teiul Doamnei 96 4605. Marinescu Ana si Filimon, 4 apartamente, Bucuresti str. Mihail Eminescu 167 4606. Manolescu Nicolae, 2 apartamente, Bucuresti str. Dacia 43 4607. Marculescu Raducu, 9 apartamente, Bucuresti str. Batistei 26 4608. Marcovici Alexandra, 3 apartamente, Bucuresti str. Piata Rosetti 1 4609. Mihailescu I. E. Maria, 9 apartamente, Bucuresti str. Eremia Grigorescu 8-6 4610. Manta Ecaterina, 10 apartamente, Bucuresti str. Al. Sahia 58 4611. Munteanu Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti str. Intr. Spatarului 7 4612. Marculescu Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti str. Grivitei 255 4613. Manescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti str. Alex. Sahia 47, Busteni str. Bailor 25, Vasile Roaita str. Dr. I. Cantacuzino 13 4614. Mandruta Gheorghe, 15 apartamente, Bucuresti str. 30 Decembrie 44; str. Logofatul Dan 6 4615. Moser Robert, 17 apartamente, Bucuresti str. Barbu Vacarescu 22 a 4616. Mihailescu Constantin, 2 apartamente, Bucuresti str. Alex. Sahia 5; str. Eremia Grigorescu 1 4617. Mitescu Vasile, 14 apartamente, Bucuresti str. Eminescu 76a 4618. Mincu Ioan, 5 apartamente, Bucuresti str. Rahovei 148 Sinaia, str. Karl Marx 14, Ploiesti str. 13 Iunie 6 4619. Manicatide Elena, 4 apartamente, Bucuresti str. Latina 30 4620. Madotto Umberto si Fabia, 13 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 107 4621. Matighian Hamaiag, 9 apartamente, Bucuresti str. Lizeanu 12 4622. Mihai Melania, 12 apartamente, Bucuresti str. Luminei 4; str. Viitor 91; str. Lizeanu 15 4623. Munteanu Gheorghe, 9 apartamente, Bucuresti str. Colentina 55 4624. Macri Petre, 8 apartamente, Bucuresti str. Mihai Eminescu 178 4625. Muncel Silviu, 22 apartamente, Bucuresti str. Dudesti 115; str. Dionisie Lupu 12 3626. Morarescu E. mostenitori Olga Sarateanu si Maria, 7 apartamente, Bucuresti str. Dr. Felix 23 4627. Mehedinteanu Ana, 14 apartamente, Bucuresti str. Virgil Plesoianu 2; str. Pomenirei 6, 8 4628. Marcu Adalgiso, 6 apartamente, Bucuresti str. G-ral Er. Grigorescu 17; str. C. A. Rosetti 14; Edgar Quinet 3; calea Victoriei 25-101 4629. Moser Lausa, 10 apartamente, Bucuresti str. B-dul 1 Mai 18 4630. Macarescu Gh., 3 apartamente, Bucuresti str. Intr. Armasului 8 4631. Moscu Paul, 19 apartamente, Bucuresti str. Calea Victoriei 143; str. Frumoasa 56, B-dul 6 Martie 83 4632. Mavrodin Dimitrie, 41 apartamente, Bucuresti str. Antim 62; Calea Mosilor 74-19-07, str. Olteni 38 str. Zaverei 8; Bd Ana Ipatescu 50; Selari 3; Oituz 1-3 4633. Meisler Gh. si Paul, 8 apartamente, Bucuresti str. Scarlatescu 46 4634. Mihailescu Maria, 10 apartamente, Bucuresti str. Av. Stalpeanu 2 4635. Manolescu Vasile, 11 apartamente, Bucuresti str. Calea Victoriei 167 si 169 4636. Munteanu Caliopi, 7 apartamente, Bucuresti str. Roma 44 4637. Mamulea Ion, 13 apartamente, Bucuresti str. Batistei 1, str. Brezoianu 29,

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 104 of 196

str. Dr. Marvocici 9 4638. Manolescu T., 7 apartamente, Bucuresti str. Gral Angelescu 98, str. Matei Voevod 34 4639. Marinescu Marcela, 9 apartamente, Bucuresti str. Lamaitei 56, str. A. Iancu 6, str. Lt. cl. Papazoglu, Sinaia B-dul 23 August 85 4640. Marcu Ovidiu, 11 apartamente, Bucuresti str. Polona 42 4641. Mainea Ion, 12 apartamente, Bucuresti str. Spiru Haret 15, str. Alex. Popov 29, str. Popa Tatu 4642. Macarie Lidia Cornelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 80 4643. Minciulescu Iordan, 66 apartamente, Bucuresti str. Calea Serban Voda 81, str. Senatului 21, 25, str. Bis Alexe 15, 17; str. Senatului 24; str. Valerian Prescurea 25 4644. Muntenescu Mihail, 10 apartamente, Bucuresti str. Sft. Ion Nou 15 4645. Marsu Ion si Maria, 4 apartamente, Bucuresti str. Av. M. Andreescu 52, 6-8 4646. Moscu Iacob, 14 apartamente, Iasi str. Costache Negri 22 Copou, jud Iasi 4647. Mihalache Decebal si Violeta, 2 apartamente, Bucuresti str. Belgrad 3 4648. Motas Maria, 3 apartamente, Bucuresti str. Sandu Aldea 78, bd. Republicii 45, Mangalia, B-dul Gen. I. V. Stalin 2 4649. Mihail Alex., 2 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 25 4650. Mironescu Cornelia, 3 apartamente, Bucuresti str. Dragos Voda 64 4651. Meier Maria, 4 apartamente, Bucuresti str. Sft. Ion Mosi 21 4652. Mayer Eufrosina, 3 apartamente, Bucuresti str. Piata Washington 2a, 2b 4653. Maracineanu Maria si Eliza, 4 apartamente, Bucuresti str. Slatineanu 32 4654. Macovei C-tin, 4 apartamente, Bucuresti str. Bitoliei 51 4655. Mavrodin Vasile, 4 apartamente, Bucuresti str. V-le. Lascar 23, Dudesti-Cioplea- Ion Sulea 285 4656. Morgan Melania, 3 apartamente, Bucuresti str. N. Filipescu 20 4657. Metulescu Gh., 7 apartamente, Bucuresti str. M. Eminescu 23 4658. Marcovici Liana, 4 apartamente, Bucuresti str. Roma 42, Pucioasa str. Republicii 90 4659. Mandache Sanda, 4 apartamente, Bucuresti str. Gr. Alexandrescu 81-83 4660. Mihailide Alex., 6 apartamente, Bucuresti str. Tunari 41 4661. Mihai Sofia, Angela stancu si Geaorge Mihai, 3 apartamente, Bucuresti str. 11 Iunie 60A 4662. Mantoiu Petre, 4 apartamente, Bucuresti str. Olanesti 54 4663. Mocioiu Niculaie, 3 apartamente, Bucuresti str. Gral Cearnat 1, str. Stelea 12 4664. Menzilgian Asat, 4 apartamente, Bucuresti str. Ec. Teodoroiu 27 4665. Marculescu Emilia si Lucia Slavescu, 6 apartamente, Bucuresti str. Spl. Unirii 48B, 48 4666. Minculescu Alex., 6 apartamente, Bucuresti str. Dr. Felix 87 4667. Maximilian Fried, 3 apartamente, Bucuresti str Generalissimul Stalin 42 4668. Manea Ion, 5 apartamente, Bucuresti str. Ing. Zablovschi 21, Iasi str. Rapa Galbena 2 bis, Vaslui str. Calugarului 14 4669. Millia Maria, 3 apartamente, Bucuresti str Cpt. Gh. Buruiana 5, Braila str. Bolintineanu 5 4670. Marceli Gh., 2 apartamente, Bucuresti, str Dr. Aroneanu 20, Ploiesti str. Puscasi 19 4671. Marinescu Veronica, 4 apartamente, Bucuresti str Drubeta 34, Piatra Neamt str. Victoriei 26 4672. Mihaileanu Irina Bengliu, 3 apartamente, Bucuresti str, Finlanda 12 4673. Munteanu Sebastiana, 3 apartamente, Bucuresti str. Olga Bancic 12 4674. Musca Florea, 11 apartamente, Bucuresti str. Ferentari 65 4675. Missir M., 8 apartamente, Bucuresti str. B-dul N. Balcescu 3-5, Galati str. Brailei 20 4676. Musetescu Ecaterina, 11 apartamente, Bucuresti str. Parfumului 23 4677. Mavropol C-tin, 3 apartamente, Bucuresti str. Cavarna, 3, str. Sandu Aldea 35 4678. Mardare Ioan, 4 apartamente, Bucuresti str Dr. Romniceanu 8 4679. Marcu Nicolae si Rebi, 18 apartamente, Bucuresti str. Com. Militari B-dul Pacii 126, str. Minotarului 5, str. Vasile Moanga 5 4680. Marinescu Ioan, 8 apartamente, Bucuresti str. Stoian si Barbu 14 4681. Mardalescu Ioan, 4 apartamente, Bucuresti str. Dr. Draghiescu 15 4682. Manolescu Niculae, 4 apartamente, Bucuresti str. dr. Demostene 25, Ploiesti str. Romana 16 4683. Magiori Elena, 4 apartamente, Bucuresti str. Muzelor 5

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 105 of 196

4684. Mihailescu Maria, 7 apartamente, Bucuresti str, Aleea Regnault 5, str. Petre Peni 8 4685. Mironescu Rodica, 5 apartamente, Bucuresti str. Budai Deleanu 7 4686. Mihailescu Virgil, 6 apartamente, Bucuresti str. Dr. Obedenaru 31 4687. Mavrageo Gh., 3 apartamente, Bucuresti str. Calea Rahovei 308 4688. Marcu I. Ion, 1 apartament, Bucuresti str. Petre Ispirescu 54 a, str. Ileana Cosnzeana 41 4689. Mailat Ioan, 5 apartamente, Bucuresti str. Dr. Romniceanu 13 4690. Marinescu Gh., 7 apartamente, Bucuresti str. Dr. Herescu 21, str. Fluerului 23, Constanta str. Costache Negri 56 4691. Mainescu Speranta, 3 apartamente, Bucuresti str. Tunari 10 4692. Motoi P. Elena, 7 apartamente, Bucuresti Calea Dudesti 181 4693. Moga Maria, 3 apartamente, Bucuresti str. Palas 2 4694. Manolescu Grigore, 25 apartamente, Bucuresti str. Lucaci 75; colt Traian 85 4695. Marin Cristea, 4 apartamente, Bucuresti str. Tepes Voda 4 4696. Mihai Ioan, 5 apartamente, Bucuresti str. Schitul Maicilor 22a, str. Sf. Voevozi 10 4697. Marinescu Cornelia, 6 apartamente, Bucuresti str. Sf. Apostoli 58 4698. Mironescu Gh. si Ana, 4 apartamente, Bucuresti str. Dr. Lister 25, Pitesti str. Al. Lahovari 8, Curtea de Arges str. Decebal 7 4699. Millea Stefan, 7 apartamente, Bucuresti str. Dr. V. Poloni 10 4700. Mateescu Stelian, 8 apartamente, Bucuresti str. Orfeu 8 4701. Mardighian Artur, 20 apartamente, Bucuresti str. calea Mosilor 193, str. Calusei 19a 4702. Manolescu Em. si Ana Danescu, 6 apartamente, Bucuresti str. Calea Serban Voda 206, calea Calarasi 65, Eforie Vila Manolescu, Sinaia str. Republicii 8 4703. Micsunescu Constanta, 7 apartamente, Bucuresti str. Antim 27 si 27 bis 4704. Mantulescu Zoe, 8 apartamente, Bucuresti str. Cazarmei 83 4705. Manessis Mihail si Cornelia Propst, 7 apartamente, Bucuresti str. Sft. Apostoli 54, str. Emigrantului 1 4706. Muscan Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti str. B-dul Cosbuc 128 4707. Marcovici D-tru, 4 apartamente, Bucuresti str. Rahovei 156 4708. Marcovici Rebeca, 4 apartamente, Bucuresti str. Const. Moroiu 7 4709. Manolache C-tin, 2 apartamente, Bucuresti str. Inundatiei 2, str. Visarion 3 4710. Minoiu Manea, 6 apartamente, Bucuresti str. B-dul Pieptanari 57-59 4711. Manolescu Ion si Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 24 4712. Maxim Vasile, 4 apartamente, Bucuresti str. Vicentiu Babes 12, str. Batistei 5 4713. Mircan Radu, 7 apartamente, Bucuresti str. Modoran Ene 8, Buzau str. Banghereanu 16, str. Cuza Voda, 4, 6 4714. Marinescu Mihai, 5 apartamente, Bucuresti, str. Apolodor 31, str. Deparateanu 19 4715. Marinescu Aspasia, 4 apartamente, Bucuresti str. Cobalcescu 49 4716. Manescu Alex. si Alexandrina, Bucuresti str. Schitul Maicilor 16 4717. Marinescu Niculae si Sofia, 14 apartamente, Bucuresti str. Lipscani 3 4718. Munteanu Elena, 4 apartamente, Bucuresti str. I. G. Saita 4, 6 4719. Marinescu Adina, 3 apartamente, Bucuresti str. Sft. Stefan 18 4720. Manea Mihai, 4 apartamente, Bucuresti str. Mecet 2a, Iasi str. Horia 3 4721. Moscu Atlas, 3 apartamente, Bucuresti str. Romulus 16 4722. Mironescu Lucia, 4 apartamente, Bucuresti str. Brezoianu 34 4723. Minovici Dan, 5 apartamente, Bucuresti str. Stupinei 3 4724. Moscu Zoe, 14 apartamente, Bucuresti str. A. Popov 5 4725. Miclescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti str. Oborul Nou 7 4726. Maracine B. si Lucia, 3 apartamente, Bucuresti str. Pasteur 65 4727. Marcu Victor, Sergiu, Anghelina, Marcus Alexandru si Lobel Chartz, 11 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 100, str. Gabroveni 20 4728. Margosian Horeu, 7 apartamente, Bucuresti str. Maresal Tolbukin 113 4729. Mihailescu Ella, 10 apartamente, Bucuresti str. Dr. Turnescu 12, Calea Victoriei 112 4730. Manolovici Jean, 5 apartamente, Bucuresti str. C. F. Robescu 17, Calea Calarasi 5 4731. Metta C-tin, 4 apartamente, Bucuresti str. A. Mureseanu 18 a 4732. Marcovici Jean, 14 apartamente, Bucuresti str. Porf. Dr. Georgescu 6,

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 106 of 196

Calea Calarasi 107 4733. Marculescu Toma, 5 apartamente, Bucuresti str. Sfintilor 6 4734. Marcus Iulius si Viorica, 4 apartamente, Bucuresti B-dul Dimitroff 20 4735. Mihail Eliza, 11 apartamente, Bucuresti, calea Floreasca 98, str. Prof. Murgoci 4, str. Cuparului 3 4736. Moscovici Henriete, 4 apartamente, Bucuresti str. M. Kogalniceanu 5 4737. Mirto Eduard, 6 apartamente, Bucuresti str. G-ral Manu 1, str. Dionisie 9 4738. Manolache Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Rosenthal 9 4739. Marinescu Mihail, 7 apartamente, Bucuresti Bul Generalissimul Stalin 72 4740. Manoilescu Emanoil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Naum Romniceanu 33, str. Ady Endre 14 4741. Marinescu Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti str. Vladescu 15 4742. Mihutescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti str. Av. Th. Iliescu 50 4743. Matturi Emilia, 10 apartamente, Bucuresti str. Arcului 26 Sinaia, str. Furnica 63 4744. Mihalache Florea, 4 apartamente, Bucuresti str. Ion Urdareanu 1 4745. Mohor Ilie si Natalia, 5 apartamente, Bucuresti Bd. G-lisim Stalin 19 4746. Mirescu Tarsita, 6 apartamente, Bucuresti str. Sf. Ion Mosi 1, str. Fainarai 10 4747. Marinescu Petruta, 5 apartamente, Bucuresti str. V. Lascar 133, str. Italiana 18 4748. Mihailescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 119 4749. Marinescu Th. si Victoria, 11 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 24 4750. Mihai Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Macelari 16 4751. Matache Petruta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Maica Domnului 21 4752. Marinescu Alex. si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Crangul 73 4753. Munteanu Gh., 5 apartamente, Bucuresti str. Mihail Eminescu 35 4754. Munteanu Eugen si Al., 3 apartamente, Bucuresti, str. V. Lascar 54 si 56 a 4755. Munteanu Emil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Manolescu 14, str. Dr. Petrini 6. 4756. Marinescu Atanasia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ana Ipatescu 7 4757. Madgearu Ecaterina, 2 apartamente, Bucuresti str. V. Conta 12 Sinaia, str. Castiliei 2 4758. Manglide Atahanasie, 3 apartamente, Bucuresti str. Dragos Voda 4 si 6 4759. Mendelovici Baras, 6 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 22 a 4760. Mehedinti Simion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dim. Racovita 12, str. Toamnei 8 4761. Mititelu Maria, Cioranescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti str. Ciprian Porumbescu 11 4762. Moga Matei si Irina, 3 apartamente, Bucuresti sos. Oltenitei 188 4763. Margineanu Lucia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Paleologu 5 bis, str. Poenaru Bordea 15 4765. Marcu Jean, 3 apartamente, Galati Bd. Republicii 136, Aleea Vasiliu 12 4766. Mihailescu Ioan, 3 apartamente, Bucuresti str. Bitoliei 27 Breaza, Bd. Eroilor 293 4767. Margulis Beatrice, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 47, str. Gogu Cantacuzino 58 4768. Mateescu Mioara, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cortului 6 4769. Marinescu Mioara, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 15, Intr. Zalomit 2 si 4 Vasile Roaita, str. Negru Voda 21 4770. Moldoveanu M. si C., 4 apartamente, Bucuresti, str. Eremia Grigorescu 14 4771. Moran Estera, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cristian Tell 31, str. GH. Cosbuc 46 4772. Malesevski Ana, 4 apartamente, Bucuresti Intr. Legendei 3, str. Traian 146 4773. Musat G. Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 53 4774. Macarovici Viorica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12, calea Victoriei 128 b. Mamaia, jud. Constanta, Careu 40. Lot 89 B. Edilitatea 4775. Manafu Ilie si Filofteia, 4 apartamente, Curtea de Arges, str. Negru Voda 4 4776. Manolescu D-tru si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Verei 2 4777. Mandrin Elena, 3 apartamente, Bucuresti str. Minotaur 82 4778. Margarit Nic. si C-ta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sebastian 77 4779. Marinescu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 28 4780. Mehedinti Wanda, 2 apartamente, Bucuresti str. Stefan Mihaileanu 36, str. Gh. Palade 51

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 107 of 196

4781. Marcu D. Maria, 5 apartamente, Bucuresti str. N. Tomescu 14, 9 4782. Mantea Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Londra, Campulung-Muscel, str. Muzeul Fundeni 6 4783. Moisescu Maria si Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti str. Av. Petre Cretu 41 4784. Matei Maria, 4 apartamente, Bucuresti str. Filimon Sarbu 16 4785. Merlescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti str. Aurel Vlaicu 154 4786. Mateescu Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti str. Cal. Colentina 85, str. 11 Iunie 18 4787. Marinescu Maria, 10 apartamente, Bucuresti str. Colentina 47 4788. Moisescu Theodor, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 230 4789. Manolescu C-tin, 5 apartamente, Bucuresti str. Intr. Legendei 1 4790. Mihailescu Jean si Constantina, 5 apartamente, Bucuresti str. Cal. Mosilor 28, str. Cuza Voda 42, Calea Dorobanti 51 4791. Maldararescu Ana, 4 apartamente, Bucuresti str. I. C. Duca 9, calea Victoriei 101 4792. Menu P., 29 apartamente, Bucuresti, str. Romana 37, calea Serban Voda 235 4793. Marcovici Emil succ. Radu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Spatarului 18 4794. Marinescu Irimia, 3 apartamente, Ploiesti, str. Cuza Voda 3. 4795. Mesrobian M., 4 apartamente, Bucuresti str. Modrogan 15 4796. Marinescu Alexandru, 9 apartamente, Bucuresti str Filimon Sarbu 19, str. Roma 16, str. Icoanei 68 4797. Mazilu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti calea Dorobantilor 170 4798. Miclescu Ion, 2 apartamente, Bucuresti str. Fundatiei 6 4799. Mancas C-tin, 3 apartamente, Bucuresti str. Int. Sfatului 2 4800. Moldovan Gabriela, 10 apartamente, Bucuresti str, Polona 6, Predeal, str. N. Balcescu 42 Bistrita, str. 13 Februarie 36 4801. Marian Nanu, 6 apartamente, Bucuresti str. Ionescu Jon 10 4802. Manuel Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti str. Sf. Gheorghe Nou 13 4803. Margulis Maria, 4 apartamente, Bucuresti str. Alex. Moga 6 4804. Mazilu Gh., 6 apartamente, Bucuresti str. Romulus 23, str. Spatarului 31 Colentina Pipera, str. Potcoava 31 4805. Marinescu Eufrosina, 5 apartamente, Bucuresti str. Lt. Mihai Foisoreanu 21 4806. Mitilineu I. Adela, 4 apartamente, Bucuresti str. Slatineanu 22 4807. Marinescu Gabriel, 6 apartamente, Bucuresti str. Gral Angelescu 171 4808. Mihailescu Dorina, 4 apartamente, Brasov, str. Dr. Marinescu 5 4809. Marinescu Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mendelejeff 12, str. Polona 108 4810. Mares Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 96, 98. 4811. Mincu Sorin si Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Polona 21, str. N. Filipescu 7 4812. Mendelsohn Sigismund, 2 apartamente, Bucuresti str. N. Iorga 15 4813. Meltiade Chiralcu, 8 apartamente, Bucuresti str. Floreasca 19, str. Mogosoaia 8. 4814. Marinescu Aurora, Striharet Nasta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Putul de Piatra 8 4815. Mihaescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti Cal. Dorobanti 100 4816. Marinescu Florian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Spiridon 10, str. Plevnei 44 4817. Mizrahy Mira, 4 apartamente, Bucuresti, str. Banul Mihalcea 1 4818. Mungheni A. Teodora, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai, 379 4819. Manolescu Elias, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cauzasi 10 4820. Mincu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 18, str. Italiana 7, str. Beldiceanu 2 4821. Miclescu Margareta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Russu 30, str. C.A. Rosetti 5 4822. Mocanu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Neogiu 6 4823. Mavroiani Raro Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maria Rosetti 21 4824. Mohai Nicolae, 9 apartamente, Bucuresti, str. Al. Constantinescu 1 4825. Martin Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Slatineanu 13 4826. Mares Dorothea, 2 apartamente, Bucuresti, str. Silvestru 73 4827. Mihailescu Denis, 13 apartamente, Bucuresti, cal. Serban Voda 34 colt Princ. Unite 4828. Mardan D. Ion, 5 apartamente, Bucuresti str. Nic. Filipescu 7, Galati str. Eliade Radulescu 5, 11 4829. Morariu Alex., 8 apartamente, Brasov, str. Hirschev 4.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 108 of 196

4830. Mesteru Toma, 4 apartamente, Bucuresti Calea Dudestsi 145 4831. Moreseanu Ion si A., 4 apartamente, Bucuresti, str. Dorian 22. 4832. Mateescu C-tin si Zoe, 5 apartamente, Bucuresti str. Paris 15, str. Chindiei 16 4833. Mateescu Ion, 12 apartamente, Bucuresti, str. Ion Procopie 24-26 4834. Maier Leon, 4 apartamente, Bucuresti, str. Patrascu Voda 5 4835. Mamaligescu I., 3 apartamente, Bucuresti, str. Viesparilor 54 4836. Merghesi Amalia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Morilor 8, str. Crisului 8 4837. Macsai Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Slatineanu 5 4838. Mihu Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 20 4839. Marinescu Petre, 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 27, 29 4840. Marinescu Stefan, 5 apartamente, Bucuresti str. Virgiliu 25, str. Bucovina 6 4841. Mihailescu Eugenia, 8 apartamente, Bd. Schitu Magureanu 25, str. Dimitrie Onciu 53 4842. Manciu Const., 4 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 103 4843. Manoliu Elena, 4 apartamente, Bucuresti str. Sft. Ionica 4 4844. Mazilache Heda, 4 apartamente, Bucuresti str. Brezoianu 38 4845. Metioru Nicolaea, 2 apartamente, Bucuresti calea Grivitei 11 4846. Mihaiescu Maria most. Radu si Serban, 6 apartamente, Bucuresti, str. Caraiman 139; str. Popa Nan 71, str. Aurora 7, Brasov str. Col. Brezoianu 41 4847. Micsunescu Margareta, 5 apartamente, Bucuresti str. Stirbei Voda 110a 4848. Mateescu C-tin si Lidia, 4 apartamente, Bucuresti calea Plevnei 58 a 4849. Manea Anghel, 5 apartamente, Bucuresti str. Manastirea Horez 9 4850. Murgu Gh. Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Octav Cocarascu 84 4851. Musatescu Valeria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Sergiu 32, 32b 4852. Marculescu P Viorica, 3 apartamente, Bucuresti str. Lucaci 50 4853. Margaritescu Polifran, 5 apartamente, Bucuresti calea Plevnei 131 4854. Mares Constanta, 11 apartamente, Bucuresti, str. Sipotul Fantanelor 7 4855. Melinte C-tin, 3 apartamente, Bucuresti Intr. Frumoasa 4; str. Arcului 3, Roman str. Emanuel Dr. Martonov 2 4856. Mihailopol Anastasie, 9 apartamente, Bucuresti str. Radu Popescu 10-17 4857. Mantyoros Gh. most. Maria Mnatioros, 5 apartamente, Galati, str. Republicii 76 4858. Mihaita Tudor zis Matache, 5 apartamente, Bucuresti, str. Th. Speranta 1 4859. Martini Elena, 15 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Vlahuta 14, 16, str. Nerva Traian 22 4860. Matache Aurelia, 5 apartament Bucuresti Sos. Vitan 197 a.; str. Racota 18 4861. Mavrodin Ilie, 9 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 54, str. Dumitra Anastasia 8; sos. Kisseleff 29, Braila str. Imparatul Traian 14 4862. Milea Ion, 7 apartamente, Bucuresti str. Gh. Baritiu 5 4863. Manolescu Stelian, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dristorului 144; str. Dobrogeanu Gherea 234864. 4864. Mihailescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Grozavesti 10 4865. Mihailescu Stefan, 7 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 131 4866. Moraru Elvira, 4 apartamente, Bucuresti str. Oziris 4 4867. Marcovici Em. L. Sararu, 59 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 104-106 4868. Marinescu C-tin, 11 apartamente, Bucuresti, str. Delea Veche 48; Cuza Voda 22 4869. Marin C-tin si Anghelina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Ronda 45 4870. Moga Adelaida, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 11 4871. Mueller Gustav, 8 apartamente, Bucuresti str. Calarasi 58 4872. Micu Aurel mostenit. Micu Alexandrina, 6 apartamente, Bucuresti str. Agricultori 59; str. Logofatul Tautu 12; str. Agricultori 53 4873. Mosandrei Gheorghe, 6 apartamente, Campulung Muscel, str. Negru Voda 153 4874. Marinescu Ana, 15 apartamente, Bucuresti str. Gh. Dimitrov 95 4875. Moisescu Nicolae, 7 apartamente, Bucuresti str. Serg. Nic. Trifu 22-29 4876. Marcovici Marcel, 11 apartamente, Bucuresti str. Justitiei 62; str. Popa Tatu 35 4877. Mainescu Alex., 7 apartamente, Bucuresti, str. Parfului 12 4878. Manescu Voica, 3 apartamente, Bucuresti str. Pictor Obedeanu 30-28; str. Zidurilor 21 4879. Mihailescu Nic si Paul, 12 apartamente, Bucuresti str. Chiristigii 10-12; str. Calusei 54, str. Maresal Tolbuhin 50

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 109 of 196

4880. Mateescu Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 190 4881. Manu C-tin si Elena, 11 apartamente, Bucuresti str. Traian 177 4882. Misirbiu Vladimir, 6 apartamente, Bucuresti str. C. Negri 20, Craiova str. Elea 26 4883. Marinescu Radu si Neaga, 14 apartamente, Bucuresti str. 13 Septembrie 162, 173 4884. Miron Atena si Dumitru Jeana, 6 apartamente, Bucuresti str. Alexandria 6 4885. Macincescu Valentina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Vacarescu 3 4886. Marculescu Elena, 8 apartamente, Bucuresti, sos. M. Bravu 90 4887. Marinescu Florea si M. Marin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Apolodor 2 4888. Moscovici Samuel, 8 apartamente, Bucuresti str. Ion Frimu 13 a; str. Nic. Iorga 32 4889. Mihaescu Stefan, 4 apartamente, Bucuresti aleea Zoe 9; str. I. G. Duca 19 4890. Melie Malvina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Armeneasca 13; str. Aristide Briand 8 4891. Mateescu Gheorghe, 12 apartamente, Bucuresti str. Sold. Neagu Florea 7; str. Banu Antonache 69 Fieni Dambovita, soseaua Runcu 400 4892. Moscovici David, 3 apartamente, Bucuresti str. Profetului 5 4893. Marinescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti str. Iancu Capitan 22-20 4894. Martin Nic. si Bucura, 12 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 187 4895. Mitroiu Aneta, 5 apartamente, Bucuresti Calea Vacaresti 140 4896. Manastireanu N. Marin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voevod 141 4897. Maricezu Andrei, 16 apartamente, Bucuresti, str. Vlad Dracu 6 4898. Marinescu Antoaneta Rodica, 3 apartamente, Ploiestsi str. Anastasia Panu 3 4899. Mateescu Alex., 12 apartamente, Bucuresti calea Dudesti 185, Aparatorii Patriei str. Gangelor 8 4900. Mateescu Paul, 4 apartamente, Bucuresti str. Vasiescu Iosif 71 4901. Moisescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti str. Bradului 42 a 4902. Modreanu Sofia, 20 apartamente, Bucuresti, str. Samuel Vulcan 53-55; Edgar Quinet 3; Bdul Tolbukin 45 4903. Maisler Elisabeta, 16 apartamente, Bucuresti str. Al Donici 36 4904. Manolescu A., 4 apartamente, Urlati, Sub. V. Mucetului Prahova 9, Bucuresti, Bd. Magheru 27, str. Julles Michelet 25, Dionisie Lupu 55 4905. Marcovici Sabina, 14 apartamente, Iasi, str. Stefan Gheorghiu 9 4906. Mihalteanu Maria, 3 apartamente, Bucuresti Calea Mosilor 364; str. Placerii 6 4907. Mateescu Stefan, 3 apartamente, Bucuresti. str. Dr. Gr. Mura 33 4908. Mandica Ion, 11 apartamente, Bucuresti, str. Ilarie Kendi 8; Agricultori 14; Gorgan Spataru 27 (Colentina), str. Stan Poetas 16. 4909. Matei Elisabeta, 8 apartamente, Bucuresti str. Radu de la Afumati 59 4910. Mendelsohn Matei, 14 apartamente, Bucuresti str. Parfumului 37-39; calea Grivitei 96 4911. Marinescu Ioana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Brasov 11 4912. Mussir Nicolae, 10 apartamente, Bucuresti Bd. Dacia 21 4913. Mihai Paula, 9 apartamente, Bucuresti calea Calarasi 216 4914. Mihailescu Paul si Nicolae, 17 apartamente, Bucuresti str. Mantuleasa 31 4915. Marcus Cerna, 3 apartamente, Bucuresti str. Popa Nan 74 4916. Manu Filip, Ratzi Tapulos, Cleopatra si Th. Lake, 15 apartamente, Bucuresti, str. Halelor 3; str. 13 Decembrie 54-26; str. Foisor 15 4917. Mendelsohn N., 4 apartamente, Bucuresti str. Toamnei 110 4918. Mihaileanu Elena, 10 apartamente, Bucuresti str. 13 Decembrie 35 4919. Mihoci Costica si Maria, 6 apartamente, Bucuresti str. Foisor 41 4920. Mirion Ilie, 3 apartamente, Bucuresti str. Grigore Mura 34; str. Franzelari 9 4921. Mata Grigore si Vasile, 19 apartamente, Bucuresti str. Buzesti 24; str. Atelierului 20; str. Buzesti 24. str. Spl. Unirii 47 4922. Millia Vasile si Tasca, 15 apartamente, Bucuresti calea Mosilor 255 4923. Magsia D-tru, 5 apartamente, Bucuresti str. Agricultori 105 4924. Moscana Henriete, 18 apartamente, Bucuresti str. Decebal 4 4925. Miroiu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti Calea Mosilor 165, Busteni calea Victoriei 7 4926. Marinescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti sos. Panduri 1 4927. Michell Sabina, 4 apartamente, Bucuresti str. Uranus 25 Constanta, str. Stefan cel Mare 105 4928. Mihai Florica, 5 apartamente, Bucuresti str. Ing. V. Cristescu 11 4929. Moise Elena, 5 apartamente, Bucuresti str. Domnita Florica 12

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 110 of 196

4930. Medianu Ion si Olga, 8 apartamente, Bucuresti. str. V. Panu 6; str. Dr. Lister 18; str. A. Briand 6; Braila str. Rubinelor 7 4931. Merovici Iancu Frieda, Alfred, 5 apartamente, Bucuresti str. Ardeleni 6 4932. Marunteanu Grigore, 6 apartamente, Bucuresti str. G-ral Angelescu 96 4933. Munteanu Radita, 7 apartamente, Bucuresti sos. Colentina 40 4934. Margarit Ion si Constanta, 4 apartamente, Bucuresti str. Mihai Bravu 54; Intr. Cenuseresei 1 4935. Milos Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti str. Ing. Vasile Cristescu 20 4936. Milianu Necula si Elena, 4 apartamente, Bucuresti Bd. Tolbukin 21 4937. Manolescu Cristian, 4 apartamente, Bucuresti str. Icoanei 113 4938. Marinescu Marin, 6 apartamente, Bucuresti cal. Calarasi 325-327, Ep. Melschisedec 9 4939. Massler Albert, 3 apartamente, Bucuresti str. Meacet 8 4940. Mucata Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti str. Visinilor 3 4941. Mencer Isidor, Bebeca, Wilhelm ,7 apartamente, Bucuresti str. Pop de Basesti 56 4942. Mogaldea Trina, 6 apartamente, Bucuresti str. Fluerului 17 B 4943. Maldarescu Natalia, 3 apartamente, Bucuresti str. Ilarie Chendi 21 4944. Marinescu Leonida, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vaselor 74; str. Avrig 9; sos. Mihai Bravu 186 4945. Mancas Anastasia, 3 apartamente, Bucuresti str. Ion Maiorescu 23 4946. Mihaescu Const., 6 apartamente, Bucuresti str. Orzari 58 b 4947. Munteanu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Delea Veche 31 4948. Milencovici Bojidar, 6 apartamente, Bucuresti str. 7 Noiembrie 53 (Colentina) 4949. Madescu Al. si Spiridona, 7 apartamente, Bucuresti str. Teleorman 9; str. Munteanu 2 4950. Moise Elena, 5 apartamente, Bucuresti str. Domnita Florica 12 4951. Marinescu Alecu, 11 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 11; str. Matasari 36 4952. Marinescu Zinca, 9 apartamente, Bucuresti sos. Pantelimon 234 4953. Mazliach Miron, 7 apartamente, Bucuresti str. Brezoianu 35; str. N. Voda 16 4954. Mincu Traian, 6 apartamente, Bucuresti str. Cuza Voda 48 4955. Mihailescu Ileana, 6 apartamente, Bucuresti str. Muzelor 11 4956. Malatesta Lucia Maria, 13 apartamente, Bucuresti str. 6 Martie 93 4957. Marinescu Petre, 6 apartamente, Bucuresti str. Zece Mese 12 4958. Mendelsohn Valeriu, 9 apartamente, Bucuresti str. Parfumului 37; Calea Grivitei 98 4959. Marinescu Ilie, 12 apartamente, Bucuresti str. Sabinelor 94-92 4960. Madolea P., 6 apartamente, Bucuresti str. Clucerului 88 Targoviste str. Stefan Gheorghiu 33 4961. Marinescu Anghel, 4 apartamente, Bucuresti str. Valeriu Braniste 38 4962. Marinescu Eugenia, 3 apartamente, Brasov, str. Dobrogeanu Gherea 11 4963. Moruchian Barabet, 4 apartamente, Bucuresti str. Odorhei 4; Th. Speranta 149 4964. Matache Stefan, 3 apartamente, Bucuresti Bul. Tolbukin 33 4965. Minculescu Elena, 62 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 111-124-126-78-76 4966. Mihaescu Elena, 20 apartamente, Bucuresti sos. Colentina 20 4967. Moscovici Heinrich si Fany, 26 apartamente, Bucuresti str. 30 Decembrie 79 4968. Mitu Simion, 10 apartamente, Bucuresti str. Agricultori 84; sos. Mihai Bravu 2 4969. Morlova Teodora, 4 apartamente, Bucuresti str. Olimpului 9 4970. Munteanu Vasilichia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 43-45 4971. Mihailescu Zoe, 8 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 140; str. Pictor Luchian 10 4972. Mrosa Eugen si Lucia, 4 apartamente, Bucuresti str. C. F. Robescu 10 4973. Mizraby A., 5 apartamente, Bucuresti str. Banu Maracine 41 4974. Mitzel Sura Hana, 8 apartamente, Bucuresti, str. Unirei 23 4975. Mitroi C-tin si Maria, 3 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 47 4976. Moisescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti str. Gramont 18 si 20 4977. Mendel Iosif, 9 apartamente, Bucuresti str. Micsunele 11 4978. Muradian Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti str. Paleologu 10 si 24 4979. Metaxa Contre Sofia, 2 apartamente, Bucuresti str. M. Eminescu 7 si 57 4980. Mathe Ion si Maria, 8 apartamente, Bucuresti str. Unirii 72 si 74

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 111 of 196

4981. Marcus Gh. Ida, 9 apartamente, Bucuresti str. Labirint 38, Calea Vacaresti 70 bis 4982. Moscovici Isac, 3 apartamente, Bucuresti str. Cantemir 6 4983. Milea Toma, 8 apartamente, Bucuresti str. Logofatul Taut 24 4984. Magazinele Mercur S.A., 9 apartamente, Bucuresti str. N. Filipescu 29, colt Batistei 12 4985. Mateescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti str. Dr. Demostene 30 4986. Marinescu Victor, 12 apartamente, Bucuresti str. Negustori 24, str. Banu Maracine 23 4987. Maia Emanoil, 4 apartamente, Bucuresti str. Arionoaia 2 4988. Moisa A. Puicu si Rezisi, 3 apartamente, Bucuresti Calea Vacaresti 73 4989. Martini Capitani, 15 apartamente, Bucuresti str. Vlaicu Voda 67 4990. Minculescu Sophia, 4 apartamente, Bucuresti str. Oradea Mare 82 4991. Maimarola Felicia, 7 apartamente, Bucuresti str. Caimatei 16 4992. Malcoci C-tin si Alice, 5 apartamente, Bucuresti B-dul Dacia 37 B, str. Olga Bancic 4 4993. Mateescu Matei, 3 apartamente, Bucuresti Calea Dorobanti 150 4994. Mueller Carol, 3 apartamente, Bucuresti str. Slatineanu 29, str. Brutus 150 4995. Mosescu V. si Paraschiva, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 2 4996. Montesi Alexandrina si Holban, 8 apartamente, Bucuresti str. Silvestsru 12 Eforie-Constanta str. I. G. Duca 4997. Mihai C-tin, 6 apartamente, Bucuresti str. Marin Serghiescu 14 4998. Marcovici David, 3 apartamente, Bucuresti str. Ilie Pintilie 24 4999. Manta Radu, 3 apartamente, Bucuresti Calea Dorobanti 244 5000. Marinescu Apostol, 15 apartamente, Bucuresti str. Arh. Stefan Burcus 5, comuna Militarai str. Fabricei 49 5001. Marinescu Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti str. Calusei 4 5002. Manole Horia, 9 apartamente, Bucuresti Calea Floreasca 32 5003. Marinescu Cristian, 6 apartamente, Bucuresti str. Drumul la Tei 27 5004. Miclescu Virginia, 5 apartamente, Bucuresti str. Popa Savu 18, Botosani str. Maxim Gorki 5, Sinaia, str. Castiliei 5005. Mazilescu Marin, 4 apartamente, Bucuresti str. Negru Vod (Baneasa) 18, str. N. Balcescu 9 a 5006. Manea Foca, 19 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 108 str. Radu de la Afumati 76, str. Viitorului 141 bis 5007. Maitrot Rene Marie, 6 apartamente, Bucuresti str. Viitor 145 5008. Mihaescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti str. Maria Rosetti 51 5009. Massaci Alex., 3 apartamente, Bucuresti Calea Dorobani 52 5010. Marculescu Maria, 2 apartamente, Bucuresti str. N. Balcescu 25, Sinaia str. Cumpatului 16 5011. Muma Stefan, 16 apartamente, Bucuresti str. M. Rosetii 13 5012. Marinescu Vilanella, 3 apartamente, Bucuresti str. Vasile Lascar 13 5013. Mihailescu Gh. si Stefania, 26 apartamente, Bucuresti str. Banu Manta 33, 24 B, str. N. Titulescu 64 5014. Miculescu Vasile, 7 apartamente, Bucuresti str. Blanduziei 3, str. Sagetei 1, Vasile Roaita Vila Cetatuia, Constanta str. Vasile Lupu 19 5015. Mihailescu Ioan, 4 apartamente, Bucuresti str. Viitorului 92 5016. Manescu Calarasi, 2 apartamente, Bucuresti str. Alex. Sahia 47 5017. Marcopol Nicolae, 11 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 195 5018. Moruzi Valeria, 9 apartamente, Bucuresti B-dul Banu Manta 44, str. Cometa 41 5019. Modreanu Petre, 10 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 244 5020. Marinescu Craciun, 9 apartamente, Bucuresti str. Clabucetului 25, str. Putul lui Craciun 14, str. Parangului 11 5021. Mildner Rudolf, 5 apartamente, Bucuresti str. Abrud 70, str. Draghicescu 8 Poiana Tapului Prahova 5022. Michaileanu Augusta Florioara, 10 apartamente, Bucuresti str. Mircea Voda Busteni, str. Costilea 12 5023. Mironescu Traian, 5 apartamente, Bucuresti str. Barbu Vacarescu 117, Barlad str. Lt. Draghescu 2, str. Republicii 69 5024. Mendel Samuel Alex. si Ileana, 8 apartamente, Bucuresti str. G-ral Anghelescu 12 a 5025. Muntenescu Mihail, 12 apartamente, Bucuresti str. Romulus 4, str. Olteni 4, str. Ana Ipatescu 17 5026. Marculescu Lucia, 5 apartamente, Bucuresti str. 1 Mai 83

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 112 of 196

5027. Mohr Maria, 5 apartamente, Bucuresti str. N. Titulescu 68 5028. Musetescu Gh., 6 apartamente, Bucuresti str. Th. Rudeanu 70 5029. Manoliu Gh. si Zoe, 3 apartamente, Bucuresti str. Stirbei Voda 158 5030. Mantulescu Sabina, 4 apartamente, Bucuresti str. Dr. Burghelea 7 a 5031. Marica Alex., 8 apartamente, Bucuresti str. Monetariei 14 colt cu B-dul 1 Mai 10, str. Pasteur 17 5032. Musat Elena, 7 apartamente, Bucuresti str. Av. Serban Petrescu 2, str. Av. Beller 9 5033. Motas Zoe si Leon Zoe, 15 apartamente, Bucuresti str. V. Lascar 20, str. Batistei 16 A 5034. Moraru Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti str. Vasile Gherghel 87 Com. Aradul Nou str. Gogol 25-27 5035. Marchetti Italia, 8 apartamente, Bucuresti str. Maria Hagi Moscu 31. str. N. Titulescu 90 5056. Moscovici Jean si Hortansa, 4 apartamente, Bucuresti str. Traian 84 5037. Marinescu Marta, 3 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 39, str. Kogalniceanu 22 5038. Mihalcescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti str. Matache Dobrescu 12 5039. Mardaloescu, 5 apartamente, Bucuresti str. Frumoasa 28, str. Traian 202 5040. Mihailescu Ioan, 3 apartamente, Bucuresti str. Ghiocei 25 5041. Miron Ilie, 4 apartamente, Bucuresti str. Principatele Unite 8, str. Ronda 39 5042. Misu Alexandru, 2 apartamente, Bucuresti str. Pitar Mos 8 5043. Mera Florica, 4 apartamente, Bucuresti str. G-ral Alex. Radovici 2 5044. Mera Lucia, 2 apartamente, Bucuresti str. Aristide Briand 21, str. Avram Iancu 8 5045. Muntenescu Nicu, 17 apartamente, Bucuresti str. Octav Cocarascu 61, B-dul N. Titulescu 92 si 96 5046. Mante Constantin, 3 apartamente, Bucuresti Sos. Stefan cel Mare 166 5047. Marinescu Ghita succes., 7 apartamente, Bucuresti str. Romana 97 5048. Mueller Barbara, 8 apartamente, Bucuresti str. Episcop Radu 37 5049. Missu Maria Luiza, 4 apartamente, Bucuresti str. Dionisie 12, Calea Victoriei 95 5050. Muntenescu Savu, 17 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 182 5051. Mureseanu Elena Visoiu, 3 apartamente, Bucuresti B-dul Miciurin 52, str. Vasile Lascar 108 5052. Margasian Z., 12 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 269 5053. Midan C-tin si Maria, 8 apartamente, Bucuresti str. Maica Domnului 14 5054. Miron Cezar Paula, 10 apartamente, Bucuresti str. Roma 3 Poiana Tapului Bd. Independentei 15 5055. Mititelu Angela, 11 apartamente, Bucuresti str. Silvestru 30, Sinaia str. Vasile Roaita 3 5056. Manolescu Angela, 5 apartamente, Bucuresti B-dul Generalissimul Stalin 49 5057. Moga V. Erna, 6 apartamente, Bucuresti str. Aviator Th. Iliescu 43 si 45 5058. Manolescu Vasile, 7 apartamente, Bucuresti Calea Crangasi 22 si 22 a 5059. Mihailide Eufrosina, 2 apartamente, Bucuresti str. Aurel Vlaicu 96, str. Aristide Briand 21 5060. Mihailescu Elena, 16 apartamente, Bucuresti, str. Lizeanu 40 5061. Mirescu Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Oltarului 12 5062. Marculescu C-tin si Niculina, 9 apartamente, Bucuresti, Baneasa sos. Bucuresti-Ploiesti 51, str. Banului 1, str. Vasile Gherghel 78, Baneasa str. Banului 3, str. Bucovinei 25 5063. Manolache Ana, 6 apartamente, Bucuresti str. Berzei 4 B 5064. Mihailescu Gastor, 6 apartamente, Bucuresti str. G-ral Angelescu 90 5065. Muntenescu S. Dumitru, 26 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 214, Calea Mosilor 237, str. Ep. Radu 31. 5066. Marculescu Toma, 7 apartamente, Bucuresti str. Buzesti 86 si 56 5067. Manciulescu C., 7 apartamente, Bucuresti str. Stirbei Voda 114-116 5068. Manescu Alex. Adm. Predoleanu Ana, 15 apartamente, Bucuresti str. Matasari 5a5 5069. Macar. Eug., 5 apartamente, Bucuresti str. Frumoasa 6 5070. Mateescu Monica, 14 apartamente, Bucuresti str. Brezoianu 18, str. GH. Dimitrov 12, str. Nanu Muscel 5 5071. Molan Ion, 4 apartamente, Bucuresti str. N. Titulescu 44 5072. Marich Olga, 2 apartamente, Bucuresti str. Boteanu 3 5073. Mares Gh. Maria, 11 apartamente, Bucuresti str. Virgiliu 37

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 113 of 196

5074. Modreanu Lidia Ana, 8 apartamente, Bucuresti, sos. N. Titulescu 43, 143 Predeal Cartierul Cioplea 5075. Manu C-tin 29, apartamente, Bucuresti, str. Traian 222 5076. Martzu Elena Lila, 10 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 97, Intr. Baldovin 11, Campulung str. Negului 10 5077. Martzu F. M., 10 apartamente, Bucuresti str. Cobalcescu 43 a, 11 b, Sos. Stefan cel Mare 267 5078. Marin Ion si Ioana, 11 apartamente, Bucuresti str. N. Titulescu 133 5079. Milea Dumitru, 10 apartamente, Bucuresti B-dul 1 Mai 67 5080. Mironeanu Ecaterina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Xenopol 8-10 5081. Manolescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Soveja 36, Bd. Republicii 17 5082. Moraru N. (succesiune) prin Sucerdoteanu Beatrice, 5 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 9 5083. Meltzer Toma, 13 apartamente, Bucuresti str. Radu Voda 23, Spl. Unirii 40 5084. Mueller Alois, 64 apartamente, Bucuresti str. Radu Voda 23 a, Spl. Unirii 42, str. Oitelor 8 5085. Marinescu N. si Vargolici Jalea Paulina, 15 apartamente, Bucuresti str. Stirbei Voda 122, str. Isvor 109 5086. Manolescu Ion, 14 apartamente, Bucuresti str. Vanatori 8 5087. Mihailescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 332 5088. Musetescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti str. Av. Drossu 3 5089. Marcu Constanta, 5 apartamente, Bucuresti str. M. Bravu 171 str. Orzari 67 Pucioasa str. H. C. si Crisan 14 5090. Melechsohn Moisa, 9 apartamente, Husi, str. Ghica Voda 35 5091. Meculescu Antoinette, 19 apartamente, Bucuresti, Baneasa str. Ancuta 2; Bucuresti Calea Floreasca 218 5092. Mitrica Ilie, 5 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 230 5093. Muresan Traian, 5 apartamente, Bucuresti Bd. A. I. Cuza 74, str. Pitagora 35 5094. Miroevschi Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti str. Bihorului 39 5095. Marinescu C-tin, 5 apartamente, Bucuresti Calea Crangasi 104 5096. Mandolini Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti str. Romania Muncitoare 9 B 5097. Mondoc Iosif, 3 apartamente, Bucuresti str. col. Dr. Stoenescu 11 5098. Mihail P. Ion, 3 apartamente, Bucuresti str. Gr. Alexandrescu 54, Elena Doamna 33.; str. D. Gherea 8 5099. Masec Carol, 4 apartamente, Bucuresti str. Dr. Turnescu 14, str. Dr. Marcovici 9. 5100. Misanian Krilcor, 2 apartamente, Bucuresti str. Stirbei Voda 92, str. Vanatori 10 5101. Maxim Elena, 2 apartamente, Bucuresti str. Baritiu 21 5102. Moldoveanu Stefan, 3 apartamente, Bucuresti sos. N. Titulescu 175 5103. Manta Gh., 3 apartamente, Bucuresti str. Cpt. M. Vasilescu 8 5104. Motoc Alexandrina, 4 apartamente, Bucuresti str. Maior Boroziu 4, str. Sft. Stefan 20 5105. Marinov Ion si Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti str. Mircea Ciobanu 10 5106. Moga Octavian si Mariana, 4 apartamente, Bucuresti str. Cuza Voda 124 5107. Musatescu Mihail, 3 apartamente, Bucuresti str. Dr. Ion Ghiulamila 27, str. Ion Atanasiu 7 5108. Misaleanu Valeria, 3 apartamente, Bucuresti str. Cazarmei 49 5109. Marian Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti str. Ciru Iliescu 27 5110. Marin Anghelina, 5 apartamente, Bucuresti Bdul Tolbukin 116 5111. Magikian Eduard, 4 apartament Bucuresti, str. Calafat 76, str. Dorobani 90 5112. Mateescu D-tru, 2 apartamente, Bucuresti sos. M. Bravu 111 5113. Macavei Antoniette, 2 apartamente, Bucuresti str. Frumoasa 35 5114. Matak Radu, 3 apartamente, Sinaia str. Cumpatul 3, Bucuresti str. Kuibasev 21 Vasile Roaita, Vila Bistreanu 5115. Marinescu Maria, 1 apartament Bucuresti, str. Cobalcescu 36 5116. Marcu Burah si Sima, 4 apartamente, Bucuresti M. Eminescu 240 5117. Mateescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Luterana 21, str. M. Voda 41, str. Dionisie 53 Calea Victoriei 95, str. Academiei 35 5118. Manolescu Amalia, 4 apartamente, Bucuresti, str. I. Bibicescu 15 5119. Mihailescu Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti str. Vaselor 23 5120. Marinescu Const. si Opris, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pomenirii 36, str. Barbu Lautaru 20 5121. Marisov Constanta, 3 apartamente, Bucuresti sos. Oltenitei 196

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 114 of 196

5122. Mihail si Eleonora, 4 apartamente, Bucuresti str. Tabla Butii 107, str. Vanatori 18 5123. Mandrenul Paula, 6 apartamente, Bucuresti str. Paul Greceanul 24, Intr. Floreasca 5124. Mazarini Niculae, 1 apartament Bucuresti Cal. Victoriei 208 5125. Manolescu Constanta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 61 5126. Marculescu Ilie, 9 apartamente, Bucuresti cal. Rahovei 199 5127. Modreanu Rodig, 2 apartamente, Bucuresti str. Dr. Emil Sergent 2 5128. Manolescu I., 8 apartamente, Bucuresti str. Dionisie Lupu 32, Sinaia str. N. Filipescu 7 5129. Mavrocordat George Nic si Irina, 21 apartamente, Bucuresti str. Dionisie Lupu 5, str. Batistei 15, B-dul Balcescu 2 5130. Mociornita C. Nic., 2 apartamente, Bucuresti str. Doamna Chiajna 11 5131. Manciulescu Doina, Vladescu Iacorache, Ecat. Const. Constanta Iuliana, 13 apartamente, Bucuresti str. Pictor Romano 18 5132. Metaxa Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti str. Gutenberg 9 5133. Mavrocordat Marica, 11 apartamente, Bucuresti str. Ana Ipatescu 20 5134. Mavrocordat Ghica, 12 apartamente, Bucuresti str. Mendelejeff 1, 3; Sinaia, Bd. Lenin 20 5135. Mociornita Margareta, 4 apartamente, Bucuresti str. Peris, str. Leon Voda 14 5136. Madgearu Eugen si Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti str. Sfintilor 11 5137. Mociornita D-tru, 1 apartament, Bucuresti str. Berzei 18 5138. Moisesian Rozalia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia 39 5139. Mirica Dumitru, 34 apartamente, Bucuresti, cal. Rahovei 200, 202, 204, str. Salvator 6, str. Aquila 45 5140. Musca Stefan, 3 apartamente, Bucuresti sos. Magurele 159 si 17 5141. Mihalovici, 8 apartamente, Bucuresti cal. Calarasi 34 N. 5142. Nicolau Ioan, 51 apartamente, Bucuresti str. Sf. Vineri 33, cal. Serban Voda 113, str. Olimpului 82 5143. Naumescu Olimpia, 7 apartamente, Bucuresti cal. Dudesti 39 5144. Nicolau Marin, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Cotroceni 12 5145. Nicolescu S. Dionisie, 5 apartamente, Bucuresti str. Vatra Luminoasa 77, str. Budila 2, str. Vasile Lascar 23 5146. Nicolaescu Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti str. Carol Davila 1 5147. Nagler Ana, 4 apartamente, Bucuresti str. Tepes Voda 128 5148. Negrescu Ion, 8 apartamente, Bucuresti b-dul Gh. Dimitrov 36, str. Armeneasca 36, cal. Rahovei 66 5149. Niemandz Elena, 4 apartamente, Bucuresti str. Uranus 2 5150. Neacsu Ion si Sofica, 4 apartamente, Bucuresti cal. Vacaresti 177 5151. Necsulescu Stere, 10 apartamente, Bucuresti b-dul T., Vladimirescu 55, 98, cal. 13 Septembrie 125 str. Zaicari 16 5152. Nicolau Victoria si D., 7 apartamente, Bucuresti str. Sold. Iliuta 6 5153. Nicolaescu Eliza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Slavesti 8 5154. Nastase Ecaterina, 5 apartamente, Bucuresti str. G-ral Ernest Brosteanu 21 a 5155. Nicolescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Marinescu 10 5156. Nicolescu Lelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Maica Domnului 7 5157. Nicolau Maria, 5 apartamente, Bucuresti str. Theodor Masaryk 2, str. Alex. Sahia 54 5158. Nicolescu Alexandria Ionita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 98 5159. Nicolescu Elisabeta, 11 apartamente, Bucuresti str. Fainari 44, str. Orzari 32 5160. Navaschi Natalia Margareta, 7 apartamente, Bucuresti str. Alexandria 20, 22, str. Paradium 15 5161. Nicolau Alexandrina, 3 apartamente, Bucuresti str. Varful cu Dor 4 5162. Negulescu Cecilia, 3 apartamente, Bucuresti, p-ta Lahovari 5a, str. Putul cu Plopi 2, Eforie Parcela 1008 5163. Neuman Olga, 2 apartamente, Bucuresti str. Atena 3 5164. Niculae Radu, 5 apartamente, Bucuresti str. Lanariei 105 5165. Nestor Eufrosina, 2 apartamente, Bucuresti, cal. Calarasi 319, str. Atena 9 5166. Naum Nicolae, 7 apartamente, Bucuresti, cal. Rahovei 190 5167. Nedeianu M. Virgina Maria, 11 apartamente, Bucuresti str. Maria Rosetti

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 115 of 196

47, 49 5168. Neagoe Dionisie, 3 apartamente, Bucuresti, b-dul Gh Cosbuc 47 5169. Niculescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti str. Poteras 35 5170. Negulescu Elena Mazareanu, 4 apartamente, Bucuresti str. Gr. Alexandrescu 58 5171. Nicolae Victor, 8 apartamente, Bucuresti str. Maica Domnului 38, str. Cujarului Zei 6 5172. Negrutzi C. Gh, 3 apartamente, Bucuresti str. Prof. Iuliu Valaori 13 5173. Nicolocoglu N. Elena, 4 apartamente, Bucuresti str. Avram Iancu 7a 5174. Naldalu Maria, 13 apartamente, Bucuresti cal. Rahovei 105 5175. Nicolocoglu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti str. Plantelor 78 5176. Nedea C. Cristache, 3 apartamente, Bucuresti str. Alexandru Savulescu 21 5177. Negoian Alfred, 5 apartamente, Bucuresti, str. Principatele Unite 47 5178. Nicolescu Panait, 13 apartamente, Bucuresti, str. Kalimache 45 5179. Negrescu Rozalia, 4 apartamente, Bucuresti cal. Grivitei 466 5180. Nadler Beniamin Ioseph, 4 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 61 5181. Nicolescu Anghel, Mostenitorii Toader si Elena, 11 apartamente, Bucuresti b-dul Gh. Dimitrov 124, 126 5182. Niculescu Manache Marin, 3 apartamente, Bucuresti, Constantin Gnadt 31, 13 Decembrie 29 5183. Nicolescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti str. Enachita Vacarescu 14 a 5184. Nestorescu Suzana, 3 apartamente, Bucuresti, cal. 13 Septembrie 53 5185. Nicolici Ghizela, 5 apartamente, Bucuresti str. Lt. Ganovici 11, str. Antim 72 5186. Nicolescu C-tin, 4 apartamente, Bucuresti sos. Mihai Bravu 344, str. T. Speranta 152, 187 5187. Nicolau Angela, 3 apartamente, Braila, str. Magaziilor 2 bis 5188. Nicolau R. Stan si Eugenia, 9 apartamente, Bucuresti str. C. C. Arion 11, Mamaia-Constanta, Bucuresti dr. Ghiulamila 22 5189. Negulescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, cal. 13 Septembrie 47 5190. Nicolescu Zoe, 4 apartamente, Bucuresti str. Liliacului 10 5191. Nicolescu Alexandrina, 8 apartamente, Bucuresti str. Alexandru Orascu 1 5192. Nicolescu Victor, 8 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 3 5193. Nicolescu Bolintin, 3 apartamente, Bucuresti str. Uranus 41 5194. Nicolescu I. Bolintin, 3 apartamente, Bucuresti str. Uranus 43 5195. Nicolescu Argesanu ,12 apartamente, Bucuresti str. Ana Ipatescu 15, Calea Calarasi 131, str. Cavafii Vechi 19 5196. Nuni Ioana, 5 apartamente, Bucuresti str. Antim 68, str. Eroului 85, b-dul Marasesti 19 5197. Nevschirlian S., 7 apartamente, Bucuresti, str. I. Negruzi 30 5198. Negulescu Ion, 15 apartamente, Bucuresti cal. 13 septembrie 90 5199. Nitescu I. si Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti str. G-ral Leca 33 5200. Nitoiu Tanase, 9 apartamente, Bucuresti str. Poterasi 15 5201. Nicolescu Radu si Victoria, 5 apartamente, Bucuresti str. Dr. Lister 53. 5202. Nestarescu Barbu, 2 apartamente, Bucuresti str. Alea Odobescu 17. 5203. Nitoiu Vasile, 9 apartamente, Bucuresti str. Titus 7-9, str. Ion Taranu 18. 5204. Nita Dumitru, 9 apartamente, Bucuresti str. Carol Davila 32, str. Witing 27. 5205. Neata V. Ion, 20 apartamente, Bucuresti str. Cpt. M. G. Vasilescu 4, Calea Victoriei 208, str. R. Poincare 37, B-dul Marasesti 100, str. Vulturi 51, Calea Calarasi 298. Busteni, B-dul Libertatii 266. 5206. Nicolae Radu si Gherghina, 14 apartamente, Bucuresti str. Maior Campeanu 22, str. C. Caracas 7. 5207. Nastasescu Camil, 4 apartamente, Bucuresti Ana Davila 37. 5208. Nicolae Ilie, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 318. 5209. Nicolau Ligia, 4 apartamente, Braila B-dul Karl Marx 63. 5210. Nicolescu C-tin, 4 apartamente, Bucuresti str. Arionoaei 17. 5211. Nicolau Adrian (Ionescu Victoria Nicolau), 2 apartamente, Bucuresti b-dul 6 Martie 95. 5212. Naumescu Cleopatra, 5 apartamente, Bucuresti str. Mitrop. A. Saguna 14, str. Minotaurului 26. 5213. Negulescu I. Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti str. Stefan Mihaileanu 11 bis, 11 a 5214. Nicolau Grigore Amalia, 3 apartamente, Bucuresti str. Dr. Staicovici 7. 5215. Nicolescu Zenobia, 3 apartamente, Bucuresti str. Viorele 18.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 116 of 196

5216. Nicolescu Viorica, 4 apartamente, Bucuresti str. Polona 108. 5217. Niculescu Mizil, 15 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Marinescu 22. 5218. Niculescu Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Romana 41 5219. Niga Adriana, 14 apartamente, Bucuresti, B-dul 1907 nr. 8 5220. Nicoleanu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 19. 5221. Nitescu-Stanescu Emilia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Av. Drosu 26 5222. Nestorescu Arghira, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cornescu 67, 69 5223. Nitescu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia 28, str. Minervei 66 5224. Nicolae C-tin si Efighena, 10 apartamente, Bucuresti, str. Th. Speranta 37, 35 5225. Niculescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Remus 1, 3, Cal. Calarasi 70. 5226. Nitescu Maria Sanda, 2 apartamente, Bucuresti, str. V. Lascar 102 5227. Niculescu Alex., 8 apartamente, Bucuresti, str. Th. Speranta 124, str. Laborator 146, str. Blaj 9 5228. Niculescu Dumitru, 8 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Stoica 47 5229. Niculcea Miron, 4 apartamente, Bucuresti, str. V. Lascar 71 5230. Nitescu Grigore, 22 apartamente, Bucuresti, Aleea Grand 20 5231. Nestor Vasile, 10 apartamente, Bucuresti, str. Arad 8 5232. Nestor Vasile, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 71 5233. Negoescu Barbu, 16 apartamente, Bucuresti, Intr. G-ral Manu 7, 8 5234. Negoescu Eliza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Povernei 15, 17, str. Petru Rares 15 5235. Nedelovici Stela, 17 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lueger 18, 20, str. Stirbei Voda 12 Ploiesti, str. Democratiei 10, str. Romana 74 5236. Negulescu Constanta, 3 apartamente, Bucuresti, Cristian Tell 12 5237. Niculescu Maria, 22 apartamente, Bucuresti, Cal. Plevnei 230, 234 5238. Negulescu D-tru si Petruta, 13 apartamente, Bucuresti, str. Alecu Russo 21 5239. Nicolaescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 54 5240. Neter Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 10 5241. Neamtu C-tin, 8 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 7, Corabia, str. C. A. Roseti Cerealelor 4, str. Mercur 23 5242. Nicolaescu C-tin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 75 5243. Neicu Niculae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12, str. Inisor 17 A 5244. Nicoreanu Paulina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Treime 30, 32 5245. Nenciulescu Alice, 7 apartamente, Bucuresti, str. Alex Sahia 6, Sinaia, str. 30 Decembrie 5246. Niculescu M. si C., 9 apartamente, Bucuresti, Bd. Ghica Tei 56 5247. Narghezian Azarie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dragos Voda 58 5248. Nacescu Dan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Caragiale 31, str. Gabroveni 57 5249. Niculescu Teodor, 12 apartamente, Bucuresti, Bul. Gh. Dimitrof 124, str. Luigi Cazzavillan 5250. Nicoreanu Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Maica Domnului 29 5251. Nenisor Sergiu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Prof. I. Bogdan 26, Sinaia, str. Stefan Gheorghiu 19 5252. Niculescu Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, str. Columb 5, str. Victoriei 109, str. Occident Eforie Constanta 5253. Neicu Mircea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Filipescu 7 Dionisie Lupu 12 5254. Negoescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Chitu 6 5255. Negru Sylvia, 3 apartamente, Bucuresti, str. General Angelescu 87 A. Constanta, I. Adam 5256. Nicolau Mihai, 3 apartamente, Bucuresti str. Medic G-ral Severin 18, str. Radauti 10 5257. Niculescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ionica 7, Focsani, str. Dimitrie Sturza, Iasi, str. Buzdugan 3 5258. Nazeanu Silvia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 29 5259. Nadejde Florenta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ana Ipatescu 52 5260. Nedelcu Nita si Ecaterina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Alexandrescu 14 5261. Neagu Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Adamachi 8 5262. Nicolescu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vulturi 54 5263. Nica Dumitru, 5 apartamente, Dudesti-Cioplea, Bul. Ion Sulea 21

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 117 of 196

5264. Niculescu Ecaterina, 8 apartamente, Bucuresti, str. A. Popov 44 5265. Nicolaescu Aurel, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lisabona 2 5266. Nicolau St., 14 apartamente, Bucuresti, str. Boteanu 6, str. Bd. 1 Mai nr. 55 5267. Neder N. Maria, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Iancului 155, str. Tanase Nic. B. 1 5268. Nestor Nastase, 8 apartamente, Bucuresti, str. Viilor 134 5269. Nicolau Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ion Mincu 3 5270. Nachmias Iacob, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 8, Bd. N. Balcescu 3-5 5271. Nicolescu Ecaterina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 152 5272. Niculescu Aneta, 12 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 8, str. Povernei 26-28 5273. Niculescu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Apolodor 7, str. Anton Pan 2 5274. Nedelcu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Izvor 17 5275. Nenciu Paun, 10 apartamente, Bucuresti Sos. Iancului 57 5276. Nedelcu Vasilica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ion Creanga 20 5277. Nedela Radu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Calea Grivitei 442 5278. Niculescu Vintila si Aurelia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sc. Floreasca 16 5279. Nedelcu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ilarie Chendi 47 5280. Negoita Dumitru, 2 apartamente, Bucuresti, str. Calarasi 319 5281. Naclian Krikor, 6 apartamente, Bucuresti, str. Arges 14, str. Toamnei 109 5282. Nicolau Corneliu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Turgheniev 2 5283. Nadolu Constantin, 24 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Gh. Manu 20, str. Paris 33, Calea Serban Voda 19 5284. Niculescu Alexandru, 8 apartamente, Bucuresti, str. V. Braniste 35, str. Bibescu Voda 24 5285. Nanu Constantin, 8 apartamente, Bucuresti, str. Lizianu 21 5286. Nicolescu Mihail, 17 apartamente, Bucuresti, str. Viilor 107 5287. Negescu Vladimir, 3 apartamente, Bucuresti, str. Costache Negri 13 5288. Niculescu Elena, 19 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 23, str. Ecat. Codreanu 3, str. Felix 76, 80 5289. Nicolici L., 22 apartamente, Bucuresti, str. Udricani 5, Cal. Vacaresti 11 5290. Niculescu Dumitra, 10 apartamente, Bucuresti, str. Cosminului 5 5291. Nastarescu Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Braziliei 24, Pitesti str. Targul din Vale 19 5292. Neagoe Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Margeanului 87, Splaiul Independentei 181 5293. Niculescu, 14 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Cosbuc 21, 96, str. Tismana 5-7 5294. Nedler Samuel, 6 apartamente, Bucuresti, str. Halfeu 3 5295. Nastase Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cariol Knapp 78 5296. Nadler David, 5 apartamente, Bucuresti, str. Petru Maior 47, 49 5297. Nenisor M. Elisa, 4 apartamente, Bucuresti, str. Valerian Cuibasev 7, str. Frumoasa 50, Snagov jud. Ilfov, Giurgiu, str. Zahana 1 5298. Nicolau Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 227 5299. Niculescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 17 5300. Manitu Petre, 2 apartamente, Bucuresti, str. Roma 59 5301. Nestor Faneta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 169 5302. Niculescu Dragomir, 4 imob. complect., Bucuresti, str. Petru Rares 5303. Nacu Toma si Virginia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Zamfir Olaru 19, 23, str. Tutunari 25 5304. Niculescu Manole, 5 apartamente, Bucuresti, str. Fruntea Lata 29, str. Samoil Vulcan 73 5305. Negrea M. C-tin, 19 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Andrei Saguna 20 cal. Rahovei 5306. Niculescu Gheorghe, 30 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 55 5307. Nisini Candrea, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vanatori 20 5308. Nitescu Clemansa, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ceres (Isvor) 9 5309. Niculescu Margarete, 27 apartamente, Bucuresti, Calea Dorobantilor 86, str. Ilie Pintilie 64 5310. Nenoilescu Alice si Maria P. Coplescu, 11 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 72, str. Halelor 19 5311. Niculescu Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, Piata Wasington 2 A, 2 B

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 118 of 196

5312. Negulescu Petre, 40 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 55, str. Sf. Apostoli 70 bis, Sinaia str. Ilie Pintilie 16 5313. Niculescu P. Virginia, 15 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 59, str. Cernica 6 5314. Niculescu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 15, str. Austrului 12 5315. Neagu Ion si Maria, 20 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 30, Calea Calarasi 21, str. Ing. Iorceanu 39 5316. Niculescu Luca, 20 apartamente, Bucuresti, B-dul 1848, nr. 33 5317. Nicolau Aurel, 7 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 5 5318. Niculescu Elena, 13 apartamente, Bucuresti, Cal. 13 Septembrie 76 5319. Nicoleanu Filofteia, 13 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 34 5320. Nicolaus Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Iovita 23 5321. Niculescu Adelina, 3 apartamente, Bucuresti, str. P. Rudeanu 27 5322. Novac Albert, mostenitor Crovo Novac, 6 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 228 5323. Nicolau Paula, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 38 5324. Negotul Romanescu S.A. Comerciala, 9 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 50, str. Polizu 60, Calea Grivitei 111 5325. Niculescu Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 54, Intrarea Cobalcescu 2, 3, 4 5326. Nica T. Ion, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Nic. Titulescu 33 5327. Naumescu Melania, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 28, str. V. Lascar 130, str. Anton Pan 4 5328. Nicoara Teodora, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 55 5329. Nanu Ghica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 78 5330. Nilman Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Domnita Anastasia 23 5331. Nitu Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Epicol 35 5332. Niculescu Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 8, str. Brutus 3 5333. Nedelcu D. Emilia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sabini 119 5334. Nicodinescu Corneliu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 7 5335. Nicolaides Emanoil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bolintineanu 5 5336. Niculescu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Cornea 61 5337. Nistor Toma, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucegi 45 5338. Negrea M. C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Magurele 22 5339. Niculescu Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. P. Poenaru 8 5340. Neuman Luta si Avrigo, 5 apartamente, Bucuresti, Intrarea Eliza Moroiu 4 5341. Neacsu Tudor, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Ferentari 102 5342. Nitulescu Alexandrina, 15 apartamente, Bucuresti, str. Poenaru Bordea 4, str. Candiano Popescu 5343. Nicolau Olivia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ana Davila 4, str. Erou D-tru 33 5344. Niculescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 22, str. Loct. Foisoreanu 5345. Niculescu A Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 94 5346. Negoita I. Paulina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Comana 3 a 5347. Nedelcu Filofteia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Iacob Negruzi 26, Ploiesti, str. Petrov 1 5348. Negulescu Ilie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Ilina 7 5349. Niculescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 101 5350. Nacht B. mostenitor Nacht Samuel si Roza Beiner, 5 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 16 5351. Nicolau Dumitru, 11 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 20 5352. Nottara C. Ana, 9 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 51, str. Alecu Rusu 5 5353. Nicolau Victor, 10 apartamente, Bucuresti, str. General Cantili 5, str. Popa Tatu 73, str. G-ral Brosteanu 4 5354. Nastasescu C-tin, 10 apartamente, Bucuresti, Intrarea Dacilor 6, str. Pecinoaga 45 5355. Nitescu Nicolae, 18 apartamente, Bucuresti, Sos. Basarab 62, str. Episcopiei 5, Sos. Basarab 20 str. D. Golescu 35, str. Macului 2, str. Viitor 207 5356. Naftalovici Bercu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manera 9, str. C-tin Notara 26 5357. Neofitos Valentina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Mironovici 2, Braila str. Rosetti 13, str. General Praporgescu 27

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 119 of 196

5358. Nicolau Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 107 5359. Niculescu Zoe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. General Angelescu 9 5360. Nedelcovici Andrei, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre 25, str. Matei Millo 7 5361. Nistor G. Dorina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 42, str. Toamnei 84, Constanta str. Traian 21, 25, 27 5362. Narbert Marian, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Biserica Alba 7, str. Olteni 67, str. Foisorului 104 5363. Nuban Artaki, 6 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 14, str. 30 Decembrie 49 5364. Niculescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dobrota 11 5365. Negoita Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. P. Ionescu 3, Iasi str. Olga Bancic 6 5366. Nistor Traian, 9 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 5, str. St. Ganovici 5 5367. Nicolae Toma si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 131, str. Turda 201 5368. Niga Sanda, 2 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 42 5369. Nedelcu Valeria, 5 apartamente, Bucuresti, Aleea Episcop Ambrozi 4 5370. Niculescu Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Banu Manta 69 5371. Nita N. si Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Busolei 2 5372. Niculescu Agnes, 3 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 42 5373. Nicolae Traian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 5 5374. Neacsu Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Doaga 66, str. Sft. Petru 100 5375. Nicolescu Gh. si Sala, 10 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 51, Sinaia str. Soinea 2 5376. Naum Ilie, 6 apartamente, Bucuresti, Bul. 1 Mai 139 5377. Noreanu Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popov 61 5378. Nicolaide Sultana 9 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 69, str. Berzei 93 5379. Nistor Vasilica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 174 5380. Nicolau Zaharia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 59, str. Ing Zabin str. D-trache Banul 43 5381. Nicolescu Zoe, 2 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 35, str. Academiei 5382. Nicolae Stoica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 54, str. Dr. Koch 4 5383. Nestorescu Dumitru, 15 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 170 colt cu Iacob Negruzi 4 Cal. Grivitei 15 5384. Neagu T. Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 51 5385. Nicolau Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zoe Romniceanu 16 5386. Nitescu Grigore, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 31 5387. Negrea I. Anton 6 apartamente, Bucuresti, str. Radu dela Afumati 27 5388. Nicolau Emil, 2 apartamente, Bucuresti, Serei 3, B-dul Dacia 17 5389. Nagy Iosefina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bucovinei 33 5390. Neumith Mathias, 3 apartamente, Bucuresti, str. Banului 3 a, Cal. Victoriei 95 5391. Niculescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Radu Popescu 24 5392. Niculescu Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Virgiliu 59 5393. Negreanu Oscar, 6 apartamente, Bucuresti, Sft. Spiridon 6 5394. Nicolescu V. Marioara, 17 apartamente, Bucuresti, str. Rumeoara 34, str. Pr. Grecescu 15, Constanta str. Stefan cel Mare 18, str. Scarlat Varnav 28, str. Labirint 13 5395. Nida Tiberiu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 237, str. Republicii 22, str. Dionisie 16 5396. Nicolaie Vasile, 29 apartamente, Bucuresti, str. Nastase Panfil 20, str. Ghiocei 40, 34, str. Drumul Lacul Tei 77 5397. Nicolescu Constantin, 9 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 29, str. Popa Nan 10, Trei Scaune com. Valcele 5398. Neicu Simion si Aurelia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 6, Sinaia str. Generalissimul Stalin 34, 26 5399. Niculescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 6, str. Gabrovenii 2 5400. Nicolau Angela, 6 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 7, str. 30 Decembrie 27 5401. Nabetidi Florin, 11 apartamente, Bucuresti, str. Baratiei 44, str.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 120 of 196

Lipscani 48, str. Gabroveni 11, str. Sofia 11 5402. Naescu A. Constantin, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 102, str. Slt. Dima Cristescu 34 5403. Nicolau Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 7 5404. Neuman Justin, 11 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 1, 3 5405. Niculescu Constantin, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 40 5406. Nacea Tanase si Florica, 11 apartamente, Bucuresti, Col. Orero 12, 14 5407. Naica Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Luchian 7 5408. Negulescu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sachelartie Visarion 16 5409. Niculescu Despina 14 apartamente, Bucuresti, str. Foisor 73, 88, str. Gradinari 40 5410. Nell Mircea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 39 5411. Nasture Gavril si Olimpia 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Iancului 79, 91 5412. Nedelcu Petre, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Tautu 2 5413. Nedelcu Romulus si Ana, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Colentinei 207 5414. Naidini Nic. si Teodora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Inginer Tacu 17 5415. Niculaie S. Tudor, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 253 5416. Niculescu B. Alexandru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ardeleni 26, sos. Mihai Bravu 30, str. Horajin 7 str. 13 Septembrie 137 5417. Nitescu Voicu, 3 apartamente, Brasov, str. Banulescu 15 5418. Niculescu Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Ipatescu 2 5419. Nadalu Constantin, 14 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 26 5420. Negulescu Mihail si Sara, 5 apartamente, Bucuresti sos. Pantelimon 32 5421. Nicolacoglu N. Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Avram Iancu 7 A 5422. Nitescu Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Marinescu 26 5423. Nichita Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Constantin 15 5424. Niculescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 28, sos. Colentina 193 5425. Niculescu Ion Berechet, 7 apartamente, Bucuresti str. Popa Nan 52 A, Agricultori 144 5426. Nitescu Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 53 5427. Nichifor Ion, 19 apartamente, Bucuresti Pictor Andreescu 10 5428. Nedelcu Gh. si Ioana, 13 apartamente, Bucuresti calea 13 Septembrie 121, 123 5429. Nicolau Aurel si Aurelia Alice, 5 apartamente, Bucuresti, str. Const. Macri 29 5430. Nedioglu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Roma 63 5431. Niculescu A. Marin, 12 apartamente, Bucuresti sos. Stefan cel Mare 214 5432. Nestoreanu Arghire, 15 apartamente, Bucuresti calea Dorobanti 132 5433. Nicolau I. N., 4 apartamente, Bucuresti str. M. Eminescu 95, Pucioasa str. Horia, Closca si Crisan 4. 5434. Niculescu I. Stefan, 3 apartamente, Craiova, str. Gabriel Peri 11 5435. Naescu Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 52 5436. Nastia Egon, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Tetrat 2, Intr. Av. Marasescu 1 5437. Nenciu Tudor, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 55, str. Av. Murgescu 12 5438. Naghi Erma, 5 apartamente, Bucuresti str. Crisana 5, Viitor 38 5439. Nicolin St. Paula, 8 apartamente, Bucuresti calea Mosilor 245 5440. Nazarian Bosag, 6 apartamente, Bucuresti str. Fabrica de Chibrituri 40 5441. Nitescu Paul, 3 apartamente, Bucuresti b-dul Marasesti 47, 45 5442. Niculescu Georgeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Militari 29 5443. Nichifor Gh. Emil, 6 apartamente, Bucuresti, str. Politiei 3, str. Dimitrie Racovita 32 5444. Nicolae C. Ana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Elena Teodorini 12 5445. Neica P. Ion, 4 apartamente, Bucuresti str. Spatar 1 5446. Negreanu Alex., 3 apartamente, Bucuresti str. Lucaci 14 A 5447. Naica P. Iacob, 26 apartamente, Bucuresti str. Spatar 1, str. Icoanei 24, Alexandria str. Libertatii 173 5448. Nastase Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Generalissimul Stalin 65-a, 65-b. 5449. Niculescu I. Ghenea, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 17 5450. Negutz Constantin, 3 apartamente, Focsani, str. Mare 247, Bucuresti, str. Lenin 2 5451. Negreanu Eugenia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Col. Dorobanti 75 5452. Negru Dimitrie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 16, Cal. Victoriei

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 121 of 196

112 5453. Nicolescu V. Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, Log. Adriste 7, 9, str. Columbelor 9, str. Selari 4 5454. Negri Sandu, 4 apartamente, Bucuresti, str. B. Catargiu 18, Bd. 1848 4, Sinaia, str. 6 Martie 5 5455. Niculae M. Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ion Ghica 1, sos. Panduri 47, Bd. Dinicu Gol. 26 5456. Nazarian Garbis, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 13 5457. Nabighian Nubor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Basmului 3 5458. Nicoleanu Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Badescu 15, Sinaia, str. Codrului 22 5459. Neicu Niculae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12, str. Puisor 17-a 5460. Nicolescu Miron Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Paris 14, Serban Voda 21, str. Valeriu Braniste Sinaia, str. 30 Decembrie 33 5461. Nicolini Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sold. Negru Florea 5. 5462. Niculescu Ilinca, 7 apartamente, Bucuresti, str. Stefanescu Tei 16 5463. Niculescu Iuliu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 5, str. Dionisie Lupu 12, str. Olteni 12 5464. Niculescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sagetii 5 5465. Neacsu Neguta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 8 5466. Neacsu Moise, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Ion Mosi 17, 19 5467. Neagu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucovina 41, str. Varnita 4 5468. Nicolau G. Paula, 7 apartamente, Bucuresti, str. Silvestru 79, str. Lipscani 67, str. Ionescu Gion 2 5469. Nicolau Misu, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Anghelescu 38 5470. Nadejde Emil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elesteului 3, str. Generalilisimul Stalin 17 Timis de Sus 5471. Nachman Valeria, 3 apartamente, Bucuresti str. Frigului 33 5472. Nanu Naum, 51 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 7, str. Titu Maiorescu 16 Bucuresti (Herastrau) str. Scolii 47 5473. Negoescu Domnica, 9 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 94, 118, 120, Galati str. Lapusneanu 5474. Niculescu Niculae, 7 apartamente, Bucuresti, Bihorului 3 5475. Niculae I. Sevastu, 5 apartamente, Bucuresti, str. N. Papazoglu 17, str. Lipscani 78 5476. Negulescu Vasile, 8 apartamente, Bucuresti, str. Petru Marin 12 5477. Nitescu Constantin, 10 apartamente, Bucuresti, str. Costache Marinescu 39, Bd. 6 Martie 71 5478. Naghi Carol, 6 apartamente, Bucuresti, str. Niculae Titulescu 75 5479. Nicolae Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oradea Mare 52 5480. Niculescu Ludmila, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Preotescu 8 5481. Niculescu Gheorghe, 15 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 79, 92, 97 5482. Niculescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, An. Teodor Iliescu 23, str. Viitorului 136 5483. Niculescu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Calimache 3 5484. Negulescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, sf. Constantin 22 5485. Nestorescu Valeria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, str. Dr. Tomescu 10 5486. Nicorescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Zablovski 6, str. Abrud 133 5487. Naca Anastase, 10 apartamente, Bucuresti, str. Albinelor 34, 37, str. Doamna Chiajna 22 5488. Nanu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, Prof. Cantacuzino 8, str. Delavrancea 51, 53 5489. Niculescu Ion, 17 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 26, 28, str. Cuza Voda 141 5490. Negoescu Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti, Dr. Draghiceanu 8 5491. Negulescu Dumitru si Ana, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 358, str. Petre Ispirescu 2 5492. Nitulescu Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Radauti 20, 22 5493. Niculescu Cornelia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mihnea Voda 3 5494. Neacsu Ionel, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cosminului 13 5495. Nicolau Polixenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 28 5496. Niculescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 60

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 122 of 196

5497. Niculescu Al. Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alea Grand 54 5498. Niculescu Ioana, 4 apartamente, Bucuresti, Dr. Teohari 4 5499. Nacu Margareta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bruxelles 27 5500. Nitu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Heliade in vii 11 5501. Niculescu Viorica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 54 5502. Nanu Costea, 7 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 36 5503. Niculescu Gh. Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, Gral. Angelescu 65 5504. Niculescu Niculae si Atanasi Ghita, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. Alex. I. Cuza 30, Bd. Gral Magheru 43 5505. Niculescu Matei, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihailescu 32 B. str. Vespasian 38 5506. Netotea Traian, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Mandrea 4 5507. Niculescu Apostol, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calarasi 157 5508. Nicolau Zoe Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 2 5509. Nicolescu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Pasteur 59, Buzau, str. D-na Neaga 5 5510. Nanu I. Matilda, 8 apartamente, Bucuresti, Piata Romana 7, Campulung Muscel, str. Negru Voda, 218 5511. Niculescu Aneta, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 280 O. 5512. Oncescu Besteli, 3 apartamente, Bucuresti, str. A. Vlaicu 10 5513. Olteanu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Polona 45 5514. Otilia I. Florea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Boteanu 3, str. Brezoianu 29, Putna, str. Mare 35 5515. Oprisan Mihail, 6 apartamente, Bucuresti, str. Nifor Balasescu 8 5516. Oprescu Ion, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Bolidului 1 5517. Olteanu Dumitru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 109 5518. Olteanu I. Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cornelia 20, Piatra Neamt, str. Maxim Gorki 53, Calarasi str. 13 Decembrie 32, 34 5519. Olaru Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Ion Ursu 23, str. Icoanei 91 5520. Oanea Laurentiu, 26 apartamente, Bucuresti, B-dul Dacia 10, str. Alex. Orascu 29 5521. Odeseanu C. 4, apartamente, Bucuresti, str. Bolintineanu 5, str. Edgar Quinet 5 5522. Obogeanu Veronica, Poiana Tapului, sos. Mihai Bravul 28, imobil complect 5523. Obanian Nisak, 4 apartamente, Bucuresti, Sos. Colentina 170 5524. Oancea Cleo, 3 apartamente, Bucuresti, str. Traian 191 5525. Oprescu Niculae, 16 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Stoica 1, Calea Grivitei 314 5526. Orfanu Constantin si Niculina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Costache Balacescu 6 5527. Oprescu Ion, 14 apartamente, Bucuresti, Bul. Banu Manta 23 5528. Olteanu Marcel, 5 apartamente, Bucuresti, str. Toma Stelian 9, str. Dogari 28 5529. Ochinciuc C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 110 5530. Oprea Ortansa, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Teohari 1 5531. Oncescu C-tin si Antoneta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lazureanu 53 5532. Ochs Malvina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Georgescu 19 5533. Orezeanu Tudor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Latina 4 5534. Otopeanu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 224 5535. Oprea Titu, 20 apartamente, Bucuresti, str. Col. Poenaru Bordea 14, Timisoara, str. Lidia 100 5536. Olah Margareta si Rubin Teodor, 12 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 18 5537. Oprita Const. si Eleonora, 8 apartamente, Bucuresti, str. Serg. Ghercu C-tin 16, 18 5538. Oraseanu Alex., 12 apartamente, Bucuresti, str. Witing 26 5539. Oprisanu Const. si Marieta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Belizarie Luther 24 5540. Olarasu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Cornea 76, 78 5541. Orezeanu T. Elena, 10 apartamente, Bucuresti, str. Latina 4, str. Atena 8, Sinaia, str. Lenin 10 5542. Oprescu Florica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bucovina 44, str. Gen. Angelescu 100 5543. Oprescu N. Anghel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anastase Paun 16 5544. Ohanesian Luca si Ema, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dristorului 73

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 123 of 196

5545. Orisan Viorica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Valjan 1, str. Alex. Sahia 58 5546. Oizemski Margareta, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 97 5547. Olteanu Paulina, 15 apartamente, Bucuresti, str. Acvila 26; str. Petre Mintes 34 5548. Orenstein Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Moiser Nicoara 1 5549. Olbrich Victoria, 12 apartamente, Bucuresti, 30 Decembrie 23 5550. Oprea Vasile, 7 apartamente, Bucuresti, str. Pargari 41 5551. Otopeanu Elena, 14 apartamente, Bucuresti, Sos. Colentina 1; Sos. Stefan cel Mare 150; str. Masina de Paine 2 5552. Opari Stavru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 48; str. Vanatori 17, 33; Bd. Republicii 45 5553. Ovenstein Rina, 9 apartamente, Bucuresti, str. Vigilentei 12; str. Hristo Botev 27 5554. Olteanu Ion si Ioana, 10 apartamente, Bucuresti, str. Mitropolit Filaret 44, 57 5555. Orghidan N. Teodor, 9 apartamente, Bucuresti, str. Calarasilor 30; str. Mihail Kogalniceanu 69; str. Nicolae Balcescu 7 5556. Oncescu I. Aurel, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Salmeu 30; Predeal, str. Marasesti 23 5557. Olteanu Zaharia, 6 apartamente, Bucuresti, Bd. Maresal Tolbukin 15 5558. Oprea Teodora, 3 apartamente, Bucuresti, Sos. Colentinei 137 5559. Olteanu Iopachim si Teodora, 8 apartamente, Bucuresti, str. Poterasi 39, 41; str. Lanariei 148; Aleia Frigului 3 5560. Oprescu Graziela, 4 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 43 a 5561. Oancea Maria si Eremia, 5 apartamente, Bucuresti str. Icoanei 84 5562. Oprescu Alice Ana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 51 5563. Ororovitz Leopold si Naftali, 26 apartamente, Bucuresti str. Covaci 2 5564. Orasanu Natalia prin Titzian Orasanu, 19 apartamente, Bucuresti, str. Dogarilor 22 5565. Olmazu C. Elena, 18 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Florescu 2 5566. Otelariile Poldi, 8 apartamente, Bucuresti str. Otetari 3 5567. Oppier Albert, 4 apartamente, Bucuresti, str. Belgrad 5; Orasul 16 Februarie, str. Rocelor 5568. Ottescu N. Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Spatar 1 5569. Olin Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Anghelescu 47 5570. Oancea Leonida, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ronda 19 5571. Ottore Pia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Maior Vartejeanu 13 5572. Onofrei Clemance, 4 apartamente, Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu 80 5573. Opreanu Ovidiu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dragos Voda 49 5574. Oancea N. Stelian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 36 A 5575. Ouatu Calin, 10 apartamente, Bucuresti, str. Spoitori 5 5576. Oleanu M. Anca, 4 apartamente, Bucuresti, bd. Gh. Dimitrof 150 5577. Olanescu Aurelia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Poernaru Bordea 16 5578. Ohanian Garabet, 8 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 5, 7 5579. Ogrezeanu Alex. Paula, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Vitan 83 5580. Opran Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, cal. Dorobantilor 45 5581. Oprescu N. Ana, 30 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Moruzi 42, cal. Dudesti 70, 72 str. Siminoc 16 5582. Oprea Vasile, 2 apartamente, Bucuresti, cal. Dorobantilor 134 5583. Odobescu Romulus, 4 apartamente, Bucuresti, cal. Victoriei 214, Odobesti-Putna, str. Belu 1 Domnesc 2, str. Muncii 1, 3 5584. Oghina Gratida, 4 apartamente, Bucuresti, str. Paris 34 5585. Orleanu James, 6 apartamente, Bucuresti, str. Beldiman 1, Galati str. Columb 46 5586. Orezeanu Luiza, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Voevozi 57 5587. Opris Gh. Natalia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Lebedei 18 5588. Otulescu Emil, 13 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Manu 12, str. Smardan 18 5589. Orezeanu Olivia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 14 5590. Oteteleseanu Georgeta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 35 5591. Oprescu Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia 72 5592. Opari S. H., 5 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 48 5593. Obretin Grigore si Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sperantei 27 5594. Oprescu C. Lazar, 3 apartamente, Bucuresti, str. Col. Grigore Ioan 9 5595. Olescu Victor, 21 apartamente, Bucuresti, str. M. Hagi-Moscu 19, 21

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 124 of 196

5596. Oprisan Nicolae si Florica, 5 apartamente, str. Mihail Eminescu 148 5597. Otopeanu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Colentina 11 B, str. Armeneasca 14 B 5598. Orescu A. Zoe, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Dacia 1, str. Romana 28 5599. Oancea Cornelia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 23 5600. Orovanu Iulia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Wilson 15, str. T. Masaryk 1 5601. Opreanu Stela, 10 apartamente, Bucuresti, str. Xenopol 4 5602. Oprisescu Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 48, Aleea E. Moroiu 7 5603. Oprescu Elisabeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 56, 58 5604. Otetelesanu Ion Huri, 3 apartamente, Bucuresti, str. Intrarea Moraviei 5, calea Victoriei 128 b. 5605. Ornstein Carola, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Dimitrof 105 5606. Ogrizeanu A. Florica, 16 apartamente, Bucuresti, Sos. Vitan 88 5607. Onicescu Octav si Luiza, 9 apartamente, Bucuresti, str. Rozelor 9, str. Cristian Tell 20 5608. Oprescu Jana, 10 apartamente, Bucuresti, str. Octav Cocarescu 89 5609. Obedeanu I., 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 72, 74 5610. Oprescu Dimitrie si Zina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Muntii Tatra 12 5611. Oproiu Gh. Ioan si Domnica, 8 apartamente, Bucuresti, Sos. N. Titulescu 88 5612. Opran C. prin Opran C. Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 8 5613. Oziaz Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 84 5614. Oprescu Gabriela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bruxelles 15 a. 5615. Obedeanu Ana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 3 5616. Obedeanu Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Teilor 6 5617. Olaru Ioan si Elena, 11 apartamente, Bucuresti, str. Maica Domnului 52 5618. Ortodoxu Andrei, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. G-ral Magheru 43, str. Mendelieff 48 5619. Oteteleseanu C-tin, 9 apartamente, Bucuresti, str. T. Masarik 28 5620. Orghidan G. Eliza, 1 apartament Bucuresti, str. Vasile Lascar 63 P. 5621. Popa Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Conta 3-5 5622. Patraulea Bucur, 6 apartamente, Bucuresti, str. Horia 3 182 5623. Popescu Vasile si Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Domnita Ruxandra 2, 4 5624. Pacuraru Helo, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dimitrie Odobescu 8, str. Edgar Quinet 3 5625. Popescu Cutesti Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Al. Donici 30, str. 16 Februarie Giulesti 138 5626. Panaitescu Sanda, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul Tolbuhin 39, str. Dionisie Lupu 47 5627. Popescu I. Grigore, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Fuica 60 5628. Pastia Dumitru, 2 apartamente, Bucuresti, str. Ana Ipatescu 45, b-dul Republicii 45 5629. Pacuraru Anton, 2 apartamente, Bucuresti, str. Roma 41 bis 5630. Parvulescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, Aleia Suter 15 5631. Petrescu Mihail, 14 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 32 5632. Popov Tudor, 5 apartamente, Bucuresti, str. Radu dela Afumati 53 5633. Popescu Valeriu, 15 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 15 5634. Popescu I. Luciliu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Andrei Saguna 10 5635. Petrovici S. D., 6 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 17 5636. Paulian D. Tulis, 5 apartamente, Bucuresti, str. Armeneasca 31 5637. Pan Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 68 5638. Petrache D. Victoria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Baicului 53 5639. Pantazi M. Cristea, 4 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 288 5640. Papacristea Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 195 5641. Parfenie Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Margareta 12 5642. Parvanovici Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, calea Calarasilor 279. 5643. Panu Adrian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zece Mese 4, str. T. Vladimirescu 23 5644. Popescu R. Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mocancuta 15, 16, str. Manu Cavafu 16. 5645. Palos Cleopatra, 8 apartamente, Bucuresti, str. Chindiei 10 5646. Popescu Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, str. El. Ferechide 22. 5647. Pantelas Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mecet 3, str. Mitropolit Ghenadie Petrescu 149

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 125 of 196

5648. Popescu Paulina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 108 5649. Pascu Toma, 7 apartamente, Bucuresti, str. Ecoului 38, 26 5650. Pastin Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Republicei 56, 54 5651. Pana T. Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Roviei (Valcov) 24, str. Theodor Speranta 14, str. Serg. Nutu Ion 48 5652. Poenaru Bordea Lucretia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mitropolit Ghenadie Petrescu 73. 5653. Popescu Tudor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ion Movila 8 5654. Pandele Gh. Mariana, 2 apartamente, Bucuresti, B-dul Ilie Pintilie 20. 5655. Popescu Stan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 46, Calea Victoriei 9 Mangalia, Cantonul Veterinar. Urziceni, str. 23 August 74. 5656. Perhrian L. Mendi, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sborului 5. 5657. Praga Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Delavrancea 14 5658. Petroianu Const., 3 apartamente, Bucuresti, str. Varsoviei 6 5659. Popeea Marius, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 60 5660. Petrescu George, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Gh. Ipotescu 6 5661. Parvulescu Marin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Austrului 27 5662. Peretti S.A.R., 17 apartamente, Bucuresti, str. Apolodor 24 5663. Pescaru Paraschiva, 4 apartamente, Bucuresti, str. Brainer Bela 47 5664. Popescu Gh. Maria, 12 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 326 5665. Piticescu Traian, 8 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 30 5666. Popovici Spiru, 9 apartamente, Bucuresti, str. Ecoului 56-58 5667. Pari Eleonora, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 163, b-dul Pache 145 5668. Popovici Cardenius, 3 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 25, str. Zece Mese 13 A 5669. Polovnichiu S. Paul, 10 apartamente, Bucuresti, str. Luncsoara 5. 5670. Piantin Ernestina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 88 5671. Preda M. David, 5 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 25. 5672. Popescu Vasile, 8 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Gr. Craciunescu 6, str. Piscului 11 5673. Panaiside Cristi, 3 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 110 5674. Porumbelu Nina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 50 5675. Popa Paun, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Marinescu 21; 29, str. Poenaru Bordea 6; Sinaia, str. 1 Mai, nr. 26 5676. Petcu Nita si Petra 8 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 149, str. Radu dela Afumati 14. 5677. Petrescu Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 9 5678. Pinecin Hiener, 5 apartamente, Bucuresti, str. Varful cu Dor 33 5679. Pescaru Petre, 3 apartamente, Bucuresti, str. Halelor 17 5680. Pana I. Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Rodiei 24, str. Th. Speranta 14, str. Serg. Nutu Ion 40 5681. Papazin Anton, 10 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 63 5682. Paunescu Matilda, 5 apartamente, Calimanesti, str. Mircea Basarab 86; Bucuresti, str. Piscului 98, calea Vacaresti 230, str. Cap. Vasilescu 4 Sos. Pantelimon 298 5683. Petrescu C., 8 apartamente, Bucuresti, str. Porumbacu 39 5684. Pramatovici Lia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Principatele Unite 4 5685. Papazian Ervent, 20 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 120 5686. Parvulescu Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Radu Beler 17 5687. Palopol Leonida, 5 apartamente, Bucuresti, str. Tabacarilor 25. 5688. Perieteanu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 16 5689. Pompilian I. Gh., 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 56 si 54 5690. Peter Iulian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 68, 70 5691. Popescu Gheorghina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre 15 5692. Popescu Alexandrina, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Serban Voda 244. 5693. Petrescu I. C., 6 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 72 5694. Popescu Pasarea, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 39 5695. Popovici Ion, 7 apartamente, Galati, str. Traian 40, 26, str. 13 Iunie 103, str. Sft. Spiridon 21, Bucuresti, str. Smardan 18, P-ta Roseti 3, calea Victoriei 112. 5696. Pamopescu Ion, 12 apartamente, Bucuresti, str. Cutitul de Argint 68, str. Radului 5 5697. Pascanu Ionescu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 88 5698. Possa Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Echinox 56 5699. Popescu Romulus, 5 apartamente, Bucuresti, str. Virgiliu 22

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 126 of 196

5700. Popovici B. Andrei, 1 apartament Constanta, str. Vasile Roaita, vila 5701. Possa Mircea, 3 apartamente, Bucuresti, str. Haia Lifsit 25 5702. Popescu Nervano, 7 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 28 5703. Papazian Aristia, 11 apartamente, Bucuresti, str. Pieptanari 71, str. Puisor 32, calea 13 Septembrie 85. 5704. Papazian Avram, 11 apartamente, Bucuresti, str. Hristo Botev 26 5705. Predescu I. Badea si Ana, 7 apartamente, Bucuresti, str. Zidurilor 51 5706. Popescu Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 359 5707. Popescu Alexandru, 2 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Andreescu 29 5708. Petre Siperco si Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ilie Pintilie 56 5709. Popescu Manole, 4 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 232, str. General Lecca 22 5710. Panaitescu Elena si Teodor, 2 apartamente, Bucuresti, str. Lamaitei 12 5711. Petre T. Spirea si Vasile, 30 apartamente, Bucuresti, str. Luca P. Niculescu 5. 5712. Popescu Stelian, 10 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 317 5713. Paraschivescu Maria, 28 apartamente, Bucuresti, str. Th. Speranta 172 5714. Petrovici Maria si Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ion Baican 30, str. 13 Decembrie 4. 5715. Panzianu Vasile, 2 apartamente, Bucuresti, str. Ionica 7 Snagov, com. Dobrotesti 5716. Polak Floretta, 4 apartamente, Bucuresti, str. St. Mihaileanu 57, str. Matei Voevod 6. 5717. Popescu Gh., 14 apartamente, Bucuresti, Intrarea Plescuta 3, 5, str. Ilarie Chendi 44, str. Vespasian nr. 63. 5718. Peruzars Ana, 4 apartamente, Bucuresti, Sos. Vitan 81 A. 5719. Popper Henrich, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sfintilor 1, str. Sft. Constantin 6 5720. Paunescu Mircea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Belizarie 25-21 5721. Panaitescu Marcela, 3 apartamente, Bucuresti, Aleia Platon 16, calea Calarasi 319 5722. Patra Valter si Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, Viorele 52 5723. Pandelescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pieptanari 47. 5724. Pana C-ta, Zoe si Elena Tare Eugenia B., 33 apartamente, Bucuresti, str. Borcea 4, str. Lanariei 47. 5725. Puitel Georgeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Sergiu 9 5726. Popescu Angela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 83 5727. Pateu Marin, 5 apartamente, Bucuresti str. Popa Iancului 58 5728. Predescu Ciresica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Traian 192 5729. Petrescu Stefan, l apartament, Techirghiol str. Stefan cel Mare 5730. Paicu Virgil, 24 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 25 5731. Petrescu F. Amelia, 3 apartamente, Bucuresti, Intrarea Patrulei 8; Cal. Calarasi 215 5732. Popescu Eleonora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 41 5733. Penescu Ecaterina, 10 apartamente, Bucuresti Cal. Vacaresti 159 5734. Petrescu Ana, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Colentina 45 5735. Paduraru Teodor, 4 apartamente, Bucuresti, Intrarea Domnesti 7 5736. Petrovici Orsola, l apartament, Vasile Roaita str. Constanta 5737. Perlusz Eliza, 8 apartamente, Bucuresti str. Hristo Botev 42; Cal. Rahovei 13 5738. Popescu Elena, 10 apartamente, Bucuresti, str. Telita 32 5739. Popescu Florea, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 66 5740. Paslaru Ec. si Ing Al., 5 apartamente, Bucuresti str. Sft. Elefterie 13 5741. Popescu Petre si Elena, 9 apartamente, Bucuresti, Sos. Giurgiului 31 5742. Paliuc Ghe. Elena, 3 apartamente, Campina, str. Ada Marinescu 3 5743. Popescu Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, Miron Costin 5; sos. Crangasi 7 5744. Popescu Petre si Elena, 10 apartamente, Bucuresti sos. Basarab 12; str. Bateriilor 11 5745. Popescu Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti str. Enachita Vacarescu 3 5746. Porumbaru Ecaterina, 13 apartamente, Bucuresti str. Sf. Apostoli 70 A 5747. Popescu D-tru si Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Vanatori 15 5748. Pop Corneliu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 12 bis 5749. Pasat D-tru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vuetului 11 5750. Popescu Aristita, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Stan Poetas 11; str. V. Kuibisev 9; str. V. A. Ureche 17 5751. Protopopescu Alex si Nina, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmii 52

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 127 of 196

5752. Popescu Vasile si Alexandrina, 9 apartamente, Bucuresti, str. Rosmarin 9 5753. Plesoian C-tin, 6 apartamente, Bucuresti cal. Rahovei 32; 44 5754. Paun Leontin si Delia, 6 apartamente, Bucuresti str. Patriarhiei 17 5755. Patarlageanu Maria, 5 apartamente, Bucuresti Bd. 6 Martie 77 5756. Pascu Dan si Victoria, 1 apartament, Dobroiesti (Snagov) Ilfov 5757. Prifer Mosez, 6 apartamente, Bucuresti str. Vistierilor 1 5758. Popescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti str. Edgar Quinet 5 5759. Popescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti str. Dr. Staicovici 23 5760. Pop Francisca, 2 apartamente, Bucuresti Bd. 6 Martie 1 5761. Puiu Adela, 7 apartamente, Bucuresti str. Isvor 2 5762. Petrescu Gh. Ion, 11 apartamente, Bucuresti calea Rahovei 345 5763. Prijoreanu Gh., 10 apartamente, Bucuresti Bd. T. Vladimirescu 6 5764. Pfeifer Camelia, 13 apartamente, Bucuresti str. Lazureanu 3 5765. Petrescu Elena, 7 apartamente, Bucuresti str. Dr. Sergiu 21 5766. Popescu C., 6 apartamente, Bucuresti str. Jupiter 8 5767. Panthieu Vismes si Alexandrina, 3 apartamente, Bucuresti str. Transilvaniei 6 5768. Pascu Gh. Cezar, 21 apartamente, Bucuresti str. Isvor 60 5769. Pascu Valer, 9 apartamente, Cluj str. Turzii 26; str. Mihai Viteazu 19 5770. Popescu Barbu, 6 apartamente, Bucuresti str. Radauti 14 5771. Parvulescu Alexandra, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cameliei 8 5772. Popescu V. Stefan, 17 apartamente, Bucuresti Bd. Gh. Cosbuc 37-39 5773. Pop Elena, 3 apartamente, Bucuresti Fabr. de Chibrituri 36 5774. Paunescu Maria, 21 apartamente, Bucuresti str. Elena Cuza 23; 25 5775. Petroff Petre, 10 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 4; 6 5776. Popescu Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti str. Toma Ionescu 11; str. Dr. Turnescu 3 5777. Popa Stefan, 5 apartamente, Bucuresti str. Hagi Ghita 41 5778. Popescu Elena, 12 apartamente, Bucuresti str. Stan Tabara 43-45; str. Dragos Voda 20 5779. Petrolifera Buc. Soc. Anonima, 4 apartamente, Bucuresti str. Brezoianu 52 5780. Pantelimon Elena, 4 apartamente, Bucuresti calea Floreasca 186 5781. Petrescu Ghe., 24 apartamente, Bucuresti str. Elena Cuza 42; calea Dudesti 46; str. Sebastian 44 5782. Popescu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti Intrarea Uranus 4 5783. Popescu Nacu, 6 apartamente, Bucuresti calea 13 Septembrie 87 5784. Preda M. Stan, 18 apartamente, Bucuresti calea Serban Voda 109; str. Caramidarii de Jos 45; str. Nae al Sitei 16; str. Senat 89 5785. Panaitescu Alexandru, 5 apartamente, Bucuresti str. Alex. Balasoiu 4-10 5786. Pavelescu Ana, 4 apartamente, Bucuresti str. Arionoaiei 42 A 5787. Paraschivescu D. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Viilor 95 5788. Popescu Agripina, 9 apartamente, Bucuresti str. Minotaur 19; str. Meteor 2 A 5789. Penescu Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. V. Poloni 9 5790. Papaianopol C-tin, 4 apartamente, Bucuresti str. Crisului 5 5791. Panea I. Stefan, 3 apartamente, Bucuresti calea Vacaresti 171 5792. Popescu Costica, 5 apartamente, Bucuresti str. Dr. Istrate 40; str. Lamaitei 43; str. Fabrica de Chibrituri 12 5793. Petrescu Filofteia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 6 5794. Popescu Ion si Maria, 15 apartamente, Bucuresti str. Slt. Campeanu 30-32; calea Rahovei 415; Ferentari 51 calea Vacaresti 150 5795. Popescu Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti str. Odoarei 3 5796. Popescu Paulina, 3 apartamente, Bucuresti calea Serban Voda 136 5797. Popescu Steliana, 3 apartamente, Bucuresti 11 Iunie 1 5798. Provain Achim, 6 apartamente, Bucuresti str. Elena Cuza 15 5799. Parvoiu Florea, 8 apartamente, Bucuresti Prel. Ferentari 77; 99 sos. Nic. Titulescu 127; 5800. Popescu Sergiu, 3 apartamente, Bucuresti str. Bozianu 22 5801. Petrescu Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Avram D. 1 5802. Piliti C. Ioan, 25 apartamente, Bucuresti, Bd. Republicii 50; calea Vacaresti 133 5803. Popovici Magdalena, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 42 5804. Popescu I. Ilie, 7 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 43 5805. Popescu Gheorghe, 31 apartamente, Bucuresti Schitu Magureanu 17; str. Sf. Petru 60; str. Suvenirii 2; Splaiul Unirei 71; str. Progresului 13; str. Baicului 15

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 128 of 196

5806. Popescu Constantin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Titus 23, str. Sabinelor 23 5807. Parvulescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 144; str. Episcopul Radu 144 5808. Petrescu Vasile si Emilia, 17 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 83; str. Av. Teodor Iliescu 59; str. Mihail Eminescu 71; 73. 5809. Pavelescu Niculae si Maria, 3 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 199 Predeal, str. Stere 4 5810. Petrescu Comnen, 14 apartamente, Bucuresti, Bd. Ana Ipatescu 58 5811. Petrescu Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti str. Plantelor 58 5812. Papaianopol Pericle, 14 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Gh. Petrescu 37-39 5813. Prelipceanu Gh. si Maria, 5 apartamente, Bucuresti str. Alex. Moruzi Voevod 39. 5814. Pascu Guttman, 12 apartamente, Bucuresti Intr. Ceaus Radu 6; str. Vasile Adamachi 29; calea Vacaresti 9; str. V. Adamachi 24 5815. Pilat Stela, 8 apartamente, Bucuresti str. Militiei 32; calea Dorobantilor 151; Vasile Roaita str. Petre Radu 14 5816. Palide Panait, 7 apartamente, Bucuresti str. Sebastian 9; str. Puisor 55; str. Ana Davila 2 5817. Petrescu Atanase, 11 apartamente, Bucuresti str. Plantelor 56; str. A. Babescu 29; calea 13 Septembrie 5818. Pihuta Paula, 8 apartamente, Bucuresti Intr. Anastasiu 6 5819. Panaitescu Elena, 8 apartamente, Bucuresti Bd. Maresal Tolbukin 48 5820. Patema Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Zoe Grand 24, str. Alexandrina 23 5821. Petcu Alexandrina, 17 apartamente, Bucuresti str. Sf. Constantin 29 5822. Pomarleanu Beniamin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Radu Cristian 7 5823. Paciulescu Victor, 5 apartamente, Govora, str. T. Vladimirescu 61 Bucuresti, str. Corneliu Botez 4; Grad. Icoanei 21 Targoviste, str. 30 Decembrie 1 5824. Paianopol Dumitru, 11 apartamente, Bucuresti str. Stelea Spataru 16; Bd. Marasesti 79; str. Ihatei 2; str. Serban Voda 61 5825. Puscariu Aron, 3 apartamente, Bucuresti str. Dionisie Lupu 34 5826. Prassa Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, Intr. Almasului 5, Campulung str. Maior Goldain 16 5827. Poligora Hristu, 9 apartamente, Bucuresti, Bd. Republicii 76; str. Smardan 12 5828. Paunescu D. Barbu, 7 apartamente, Bucuresti str. Plantelor 5; str. Polizu 4 5829. Papadimitriu Alexe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 2 str. Baratiei 8 5830. Parvulescu A. Frosa, 8 apartamente, Bucuresti, str. Belizarie 32; str. Barierei 39 5831. Parfiriu Spiridon, 4 apartamente, Bucuresti str. Bucovinei 26 5832. Popescu C. Erotica, 7 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 59, 61 5833. Popazian Eva, 5 apartamente, Bucuresti str. Armeneasca 16 5834. Pruffer Maria, 7 apartamente, Bucuresti, C. Caracas 38 5835. Petrescu Elena, 7 apartamente, Bucuresti str. Maior Campeanu 24; Banu Manta 38 5836. Paraianu Dora, 3 apartamente, Bucuresti str. Sagetii 9 5837. Plaiorno Spiru, 3 apartamente, Bucuresti str. Carol Knappe 93 5838. Pantelimon Parvan, 5 apartamente, Bucuresti str. Cluj 29 5839. Petrescu D. I., 10 apartamente, Bucuresti str. Alex. Campeanu 38; Calea Grivitei 266 5840. Paucher Albert, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. S. Popov 32 5841. Popescu I. Constantin, 4 apartamente, Bucuresti str. Sperantei 1; calea Mosilor 135 5842. Popescu St. Maria, 6 apartamente, Bucuresti str. Armeneasca 37; str. Gh. Assan 3; 5843. Pascu Gioia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 51; Poiana Tapului str. T. Vladimirescu 1, Busteni str. Bailor 13 5844. Panea Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti calea Victoriei 95 Focsani, str. Mare 41 5845. Popazu Adrian, 6 apartamente, Bucuresti, str. Silvestru 2 5846. Potarca Virgil, 6 apartamente, Bucuresti, str. Maria Rosetti 32

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 129 of 196

5847. Paraschivescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti str. Ion Ghica 1 5848. Pisculescu Natalia, 5 apartamente, Bucuresti str. I. G. Duca 72 5849. Papiniu Eugen, 11 apartamente, Bucuresti, str. Roma 54, 56, str. Stefan Mihaileanu 9, Bd. Dacia 48 5850. Pavlov Selia, 9 apartamente, Bucuresti str. Spatarului 17 Dorohoi str. Gh. Ghica 27, Vatra Dornei, str. Garii 4 5851. Petrui Gheorghe, 11 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Filipescu 31; str. C. Aristia 28 5852. Poenaru Ecaterina, 5 apartamente, Bucuresti, Intr. Biserica Alba 5. 5853. Petrescu Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Polona 28, 30 5854. Periteanu Mircea, 7 apartamente, Bucuresti, str. Av. Marcel Anduse 10, str. Vespasian 1 5855. Paunescu Aurelian, 7 apartamente, Bucuresti Intrarea N. Iorga 4; str. Brezoianu 29; Bd. N. Balcescu 30 5856. Patac Aurora, 6 apartamente, Bucuresti, str. Toma Masaryc 14, 16 5857. Pavel I. si Sanda, 2 apartamente, Bucuresti Intr. Matei Corbescu 6 5858. Popescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Labirint 67; str. Calusei 25 5859. Parseghion Kareghina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Onciu 29 5860. Popa Gh. Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 31, str. Scarlat V. 37 5861. Parvulescu Aurora, 1 apartament, Bucuresti, Piata 11 Iunie 1 A 5862. Protopopescu Elena, 14 apartamente, Bucuresti, sos. Kiseleff 11 Stirbei Voda 16, Galati, str. Balcescu 11 5863. Patchedjieff Anos, 6 apartamente, Bucuresti str. Salcamilor 19 5864. Popovici Alexandrina, 6 apartamente, Bucuresti str. Argentina 50; str. N. Balcescu 3 5865. Pulman Iancu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Armeneasca 1 5866. Predescu Felicia, 4 apartamente, Bucuresti str. G-ral Cristian Tell 21 5867. Plesoianu George, 3 apartamente, Bucuresti str. Donici 19 5868. Popescu Dej, 2 apartamente, Bucuresti str. Alex Sahia 49 5869. Prislapianu Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Paul Greceanu 44 5870. Pesearu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Silvestru 20 5871. Petculescu Emil, 6 apartamente, Bucuresti Intr. Procop. D-trescu 1 5872. Papadopol Ecaterina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 35 5873. Pandici Elena, 4 apartamente, Bucuresti str. Av. Sanatescu 31 5874. Popescu Olga, 4 apartamente, Bucuresti, str. Al. Constantinescu 44 5875. Popescu Traian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bitoliei 59 5876. Peretianu Elisa, 3 apartamente, Bucuresti Bd. Pache 115 str. Brezoianu 29 5877. Peretjeanu Sofia, 3 apartamente, Bucuresti, str. I. C. Frimu 19; str. Smardan 18 5878. Plade Zoe, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Neculae Balcescu 25; str. Labirint 62 5879. Papp Antoaneta, 2 apartamente, Bucuresti str. Turbinei 2, str. V. Lascar 21 5880. Popescu St. Trausanu, 6 apartamente, Bucuresti str. M. Serghiescu 10 5881. Pop Mircea, 4 apartamente, Bucuresti str. An Petra Cretu 61; str. Muzelor 1 5882. Popescu George, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 4, str. Ion Frimu 35 5883. Petrascu Ghenanici, 10 apartamente, Bucuresti, Piata Romana 5, str. Biserica Amzei 27, Bd. Dacia 12, Stirbei Voda 20 5884. Penty Gheorghe, 10 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 17; str. Buzoianu 44; str. Oslo 4, Campina str. Baicoianu 2-4 5885. Pascu Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Turda 160 5886. Popescu Victoria, 8 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 62; str. Leon Voda 11; str. Lirei 15, Magurele Ilfov str. Lirei 113 5887. Popescu Eliza, 5 apartamente, Bucuresti, str. Neculae Iorga 37, 35 5888. Petrescu Elena, 36 apartamente, Bucuresti str. Aurel Vlaicu 154; str. Lt. Col. Papazoglu 65 5889. Papazal C-ta, 4 apartamente, Bucuresti str. Dionisie Lupu 57 5890. Pinord Iogulina, 22 apartamente, Bucuresti, str. Bitoliei 43, 2 5891. Puscariu Octavian, 13 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 68 5892. Popovici Grigore, 4 apartamente, Bucuresti, Aleia Intr. Suter 3 str. Lamaitei 33 5893. Predeteanu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Cornea 35 5894. Pirpes Gheorghe, 12 apartamente, Bucuresti str. Radu dela Afumati 38 str.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 130 of 196

Busolei 10 5895. Popa Aurel, 8 apartamente, Bucuresti str. Mihail Eminescu 54 5896. Popescu Neculae, 10 apartamente, Bucuresti calea Dorobanti 170 5897. Petrescu Dr. C., 10 apartamente, Bucuresti str. Lizeanu 23 5898. Popescu Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Maica Domnului 48 5899. Petre Elena, 10 apartamente, Bucuresti sos. Stefan cel Mare 40 5900. Pop I., 3 apartamente, Bucuresti str. Transilvania 20 5901. Popescu Pavel, 9 apartamente, Bucuresti, str. Coasei 2-4 5902. Popa Arghir, 6 apartamente, Bucuresti str. Lamaitei 58 5903. Polta Elena, 6 apartamente, Bucuresti, Icoanei 38 5904. Parcalabescu Ion, 20 apartamente, Bucuresti, str. Suvenir 1, str. Alex. Sahia 58; calea Mosilor 227; Piata 11 Iunie 22; str. Carol Davila 111; str. Izvoreanu 17 5905. Popescu Ana, 5 apartamente, Bucuresti str. Suvenir 10; str. Matasari 4 5906. Predescu Neculae, 5 apartamente, Bucuresti str. Precupeti Vechi 57 5907. Popescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Magurele 175 5908. Popa Aurel, 6 apartamente, Bucuresti str. Rozelor 19 5909. Petrascu St. Rozalia, 4 apartamente, Bucuresti, com. Militari 19, 26, Slanic Prahova V. Alecsandri 5910. Prodanof Cristea, 4 apartamente, Bucuresti str. Sft. Elefterie 14, Braila Bd. Galati, Tulcea Babadag 76 5911. Pescam Elena, 10 apartamente, Bucuresti str. Tismana 5; str. Lt. Ganarici 2A; 2B 5912. Petrini P. Petru, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Icoanei 3, calea Calarasi 120 5913. Peteu T. Ioanid, 7 apartamente, Bucuresti, Sfintii Apostoli 22 5914. Pandelescu Alexandrina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ecoului 8 5915. Penescu Matei, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 55; Stirbei Voda 17; str. Armeneasca 16 5916. Popescu Manole, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. Nic. Balcescu 16, Maria Ghiculescu 39 5917. Patrascu Petre, 9 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 15; str. Episcop Ghesarie 24, Intr. Urali 5918. Praporgescu Maria, 9 apartamente, Bucuresti str. G-ral Praporgescu 17 5919. Pasat G. Gheorghe, 1 apartament, Vasile Roaita- Constanta 5920. Pedencov Nuti, 10 apartamente, Bucuresti str. Aurel Vlaicu 138 5921. Puica Gh. Ioan, 10 apartamente, Bucuresti calea Vacaresti 184 str. Viorele 3-5; 5922. Popovici Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 71, Bacau Cristoveanu 12 5923. Peturca I. Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Acvila 1, 3, calea 13 Septembrie 57 5924. Peteu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Lahovari 34 5925. Popescu Mihail, 14 apartamente, Bucuresti str. Barbu Lautaru 45 5926. Protopopescu Viorica, 3 apartamente, Bucuresti Spl. Independentei 61 5927. Poenaru C-tin, 3 apartamente, Bucuresti str. Dr. Tomescu 9; calea Dorobanti 10 5928. Popa N. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti str. Videle 48, str. Argentina 26, Curtea de Arges I. Eliade Radulescu 10 5929. Popovici Stelian, 8 apartamente, Bucuresti, str. Timisoara 36; str. Transilvania 42, 5, str. Batistei 5 5930. Padureanu Neculae, 3 apartamente, Bucuresti str. A. A. Jdanov 24; str. Popov 36 5931. Popescu M. Brandusa, 11 apartamente, Bucuresti str. prof. Dr. Babes 1; str. Cuza Voda 5 5932. Pecec Stefania, 9 apartamente, Bucuresti str. Cluj 2 5933. Petrescu Stefan, 14 apartamente, Bucuresti Piata Ilie Pintilie 14 5934. Paun Marin, 6 apartamente, Bucuresti sos. Pantelimon 120 5935. Popescu I. Elena, 12 apartamente, Bucuresti, str. Virgiliu 23-25 5936. Popescu Viorica, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cameliei 30 5937. Petru C-tin, 9 apartamente, Bucuresti, str. Ernest Djuvara 3, sos. Cotroceni 4 5938. Peppa Gheorghe, 8 apartamente, Bucuresti str. Olteni 49 5939. Pascu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti str. Abrud 127 5940. Penciulescu Gheorghe, 14 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare, 220; 222 com. Colentina str. Aurel Vlaicu 16

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 131 of 196

5941. Popescu Steliana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Masina de Paine 132 5942. Pasalian Andronie, 9 apartamente, Bucuresti str. Viitor 108 5943. Petrof Petre, 10 apartamente, Bucuresti str. Vasile Lascar 171-173 5944. Popescu Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti str. Masina de Paine 134; sos. Colentina 84; 5945. Papadimitriu Mihai, 10 apartamente, Bucuresti, Intr. Vasile Paun 2; str. Serg. Nastase Panfil 53; B-dul Marasesti 95 5946. Petrescu Ioana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 22 5947. Pascu Valeriu, 3 apartamente, Bucuresti str. A. A. Jdanov 18-47, Lacul Rosu, jud. Ciuc 5948. Pop Traian, 3 apartamente, Bucuresti Grad. Icoanei 31, str. Inisor 4 5949. Pascanu Victoria, 4 apartamente, Bucuresti str. Olga Bancic 16, str. Gh. Lazar 2 5950. Popescu Alexandrina, 4 apartamente, Buzau Filimon Sarbu 56, Bucuresti str. Brezoianu 29, str. Maria Serghescu 18 5951. Pentz Ecaterina, 6 apartamente, Bucuresti str. Ilie Pintilie 50 5952. Petrescu Sofia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29 c, str. Orizontului 1; Sinaia, str. V. Roaita 45. 5953. Pues Strul, 3 apartamente, Bucuresti, str. Fainari 68 5954. Postolea Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Soveja 77, calea Grivitei 486 5955. Popescu Teodora, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Filimon 107 5956. Pisaschi Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. General Magheru 20; Tecuci, str. Stefan cel Mare 186, str. Logofat Tautu, str. Unirii 5957. Popescu I. Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Carol Knappe 87; Craiova, str. Gh. Cosbuc 25; T. Severin, str. Adrian 143 5958. Petrescu Ulpiu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Hagi Ghita 45, 48 5959. Petrescu C. Profira, 3 apartamente, Bucuresti, str. Xenopol 3, str. Stirbei Voda 16 5960. Pisone Maria, 6 apartamente, Bucuresti, Bd. Alex. Cuza 22 5961. Paraschivescu Niculina, 4 apartamente, Bucuresti, calea Victoriei 193, str. Chindia 9; sos. Domnesti, prel. 13 Septembrie 70 5962. Paunescu Aurel, 19 apartamente, Bucuresti, str. General Anghelescu 165, Calea Vacaresti 285, calea Alexandriei 57. 5963. Palade Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. S. V. Socec 10. 5964. Papadimitriu Mihai, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 2 5965. Popescu Candid, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Juvara 26 5966. Paraianu Natalia, 6 apartamente, Bucuresti, calea Victoriei 101, str. Aurora 18, Spl. Unirii 84 5967. Petroianu Teodora, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Gral. Severin 16 5968. Panaitescu Luiza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dimitrie Orbescu 8 5969. Popescu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Parang 10 5970. Plesia Florica, 3 apartamente, Craiova, str. Karl Marx 39, str. 6 Martie 6, str. Kogalniceanu 5971. Papacristea Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Eugen Botez 40 5972. Popescu Filofteia, 4 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 155, Intr. Precupetii Vechi 9 5973. Popescu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 11 5974. Popescu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dragos Voda 20 5975. Pavelescu Valentin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ciresului 35 5976. Pelinghian A., 4 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 157 5977. Primade Anton, 3 apartamente, Bucuresti, str. Tunarilor 17 5978. Papastoianu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lizeanu 5 5979. Popa Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 42 5980. Popescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Panduri 27 5981. Popescu Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Popov 89 5982. Popescu Luxita, 16 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 22, str. Baratiei 37 5983. Popescu L. Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Agriselor 4. 5984. Popescu Aurel, 15 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 244 5985. Pop Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ilie Pintilie 18, str. Herescu Nasturel 10. 5986. Popa Dumitru, 15 apartamente, Bucuresti, str. Maica Domnului 2 5987. Petrescu Zaharia, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Floreasca 3 bis. 5988. Popescu Emilian, 18 apartamente, Bucuresti, sos. N. Titulescu 67, str. Dr. Felix 39

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 132 of 196

5989. Pantelimon Ion, 23 apartamente, Bucuresti, calea Plevnei 42, str. Viitor 194 5990. Popovici Traian, 33 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Lahovary 23, str. Gabroveni 9, str. Popa Soare 44, str. Bis. Amzei 30; Bucuresti, I. G. Duca 7; Sinaia, str. I. G. Duca 1. 5991. Popa A. Eremia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Paris 37, str. Wilson 15 5992. Popovici Cezar, 3 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 17, str. Sft. Gh. Nou 17 5993. Petriman Nicolae, 23 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre 28, str. Tunari 76, str. Sperantei 33, Bd. Republicii 37 5994. Popescu N. Miorita, 7 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Delavrancea 41 5995. Paunescu C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Paris 9 5996. Popescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Piata Washington 2 bis. 5997. Paraschivescu Ciuncu, 19 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 45, calea Plevnei 20-22, str. Dr. Herescu 17, str. Schitul Maicilor 8. 5998. Panteli Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Londra 31, str. Gen. Angelescu 112, str. Buzesti 38 Predeal, str. V. Alecsandri 38 5999. Paulescu Const., 19 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 3, str. Toamnei 80, str. Armeneasca 38, 40, Constanta, Bd. Engels 10. 6000. Petrulian Ecaterina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Paris 14 A, str. Concordiei 2, 4, str. Budai Deleanu 3, str. 30 Decembrie 30. 6001. Popovici Teodor, 7 apartamente, Bucuresti, str. fosta Regele Albert 37, 39, str. Vasile Conta 3-5, str. Ilarie Chendi 11, str. Labirint 103. 6002. Pop Traian, 9 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 10, str. Andy Ender 2, str. V. Mironescu 17; Predeal, sos. Nationala 72. 6003. Papacostea Iosefina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Caragea Voda 19; Sinaia, str. Cumpatului 28. 6004. Platareanu Irina, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sofia 6, str. Dr. Sergiu 34, calea Victoriei 112. 6005. Priboianu Mihai, 5 apartamente, Bucuresti, str. Munteanu 1. 6006. Protopopescu Sofia, 26 apartamente, Bucuresti, str. I. G. Duca 14, 22, 26, 28 6007. Petrescu Costin si Eliza, 12 apartamente, Bucuresti, str. N. Iorga 51, str. Stirbei Voda 144 6008. Petre Iosif, 11 apartamente, Bucuresti, str. Maior Campeanu 6, str. Neculcea 77 6009. Papaiani Ioan, 10 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 157, 159 6010. Petculescu Romulus, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Oltenita, str. Iacob Negruzi 10. 6011. Popescu Vasilica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Leonida 23, sos. Grozavesti 30. 6012. Popp U., 9 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 27 6013. Pascar, soc. de constructie, 9 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 51 6014. Panaitescu Eduard, 2 apartamente, Bucuresti, str. Batiste 35, str. Dr. Lister 11 6015. Popa Ion, 14 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Felix 31 6016. Plachide Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Cornea 24 6017. Panncev Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Elefterie 45 6018. Petrulian Eufrosina, 10 apartamente, Bucuresti, str. Anastasia Simu 4, calea Grivitei 238, str. I. G. Duca 6019. Pissiote Anastasiu, 9 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 18 6020. Petrus Ioan, 9 apartamente, Bucuresti, calea Dorobanti 178 6021. Popovici Ioan, 7 apartamente, Bacau, str. Ada Marinescu 15 6022. Popescu N. Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Roman 47 6023. Protopopescu Florica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 40, str. Despina Doamna 10 6024. Petrescu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 99 6025. Petrescu Radu, 7 apartamente, Bucuresti, str. N. Golescu 17, str. N. Iorga 51 6026. Popescu Jana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia 25. 6027. Pampani Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Toma Masarik 3, str. Alex. Sahia 58. 6028. Petrescu Ioan, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Foisorului 15 6029. Pangrate O. Filofteia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 15 6030. Panaitescu C-ta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 51. 6031. Papadiamand C-tin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Cosbuc 41

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 133 of 196

6032. Pantor Sofia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Rusu 20 6033. Pop Valeriu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Salcamilor 21-23 6034. Petrescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Alexandrescu 81-83, str. Wilson 11, Sinaia, Bd. Ghica 69 6035. Petrescu Victoria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bucovinei 21 6036. Pavel Cecilia, 3 apartamente, Galati, str. Lapusneanu 24. 6037. Papacostea Rodica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Visarion 10 6038. Papagaga Victoria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Radu Voda 29 6039. Petrescu Cornelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Teodor Iliescu 73 6040. Popescu Cecilia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Masarik 21, calea Victoriei 25. 6041. Pantazi Alexandrina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Pietatii 23 6042. Prunescu Natalia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Polona 106 6043. Preotu I. D. si Rodica, 7 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Baritiu 31, 32, 34, str. Petru Maior 81. 6044. Paraschivescu Stela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maior Sontu 5. 6045. Pori Ana, 7 apartamente, Bucuresti, str. Neculcea 30. 6046. Panaitescu Sergiu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Istrate 4. 6047. Popescu Elena, 4 apartamente, Ploiesti, str. Emil Zola 4. 6048. Pavel Corneliu si Aurel, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calomfirescu 11. 6049. Petroseanu C., 4 apartamente, Bucuresti, str. Cluj 72, str. Av. Iliescu 11. 6050. Plotogea Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Mironiuc 13; R. Valcea, str. Al. Petoffi 25, str. R. Valcea, str. Mihai Bravu 41, Al. Petofi 25 6051. Pericle Prosse, 2 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 4. 6052. Paraschivescu Leon, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eroului 19. 6053. Paunescu Barbu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Polizu 4. 6054. Popescu Dumitru, 7 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 42. 6055. Petrescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sofia 20. 6056. Parim T. Carmen, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cometa 38 6057. Pruteanu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 18. 6058. Popescu M. P. si Germianu Popescu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Londra 48. 6059. Patronic Pavel, 5 apartamente, Bucuresti, str. Morilor 2. 6060. Paraschivescu C., 7 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Alexandrescu 88 6061. Plesoianu Elena, 9 apartamente, Bucuresti, str. Vulturi 27, str. Cuza Voda 20. 6062. Papini Veturia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Avrig 98 6063. Parthenie Gh. I., 27 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 135, str. Dr. Asachi 7. 6064. Petre Nicolae, 7 apartamente, Bucuresti, Intr. Rignault 6, str. Raspantiei 12. 6065. Pana Ion si Ecaterina, 5 apartamente, Bucuresti, Intr. Rignault 9. 6066. Procopiu Elena, 1 apartament, Sinaia, calea Codrului 6. 6067. Postelnicu Elena, 28 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 24, calea 13 Septembrie 59, Bd. Cosbuc str. Vulturi 130 6068. Peisik Sura, 7 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 21. 6069. Pospaescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Corneliu Botez 1, calea Victoriei 10. 6070. Pitaru Zindel, 2 apartamente, Bucuresti, str. Procopie Dumitrescu 9, str. Margelelor 5. 6071. Popescu N-lae, 16 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 46, str. Negru Voda 19. 6072. Pantazi C-tin, 4 apartamente, Bucuresti, calea Dorobanti 27 6073. Polac Jeanine, 7 apartamente, Bucuresti, str. Col. Orero 22 A 6074. Pursanescu Lucia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Gheorghiu 14. 6075. Popescu Suzana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Salvator 8. 6076. Posamentirev Iosif, 11 apartamente, Bucuresti, str. Parfumului 45. 6077. Pascu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ciru Iliescu 4. 6078. Prodanof Vasile, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sborului 10. 6079. Popa Octavian, 6 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 47. 6080. Patrascanu Vasile, 7 apartamente, Bucuresti, str. Ionescu Gion 17. 6081. Procopovici Florea, 7 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 170, str. Toamnei 117. 6082. Panteli H. Virgil, 5 apartamente, Bucuresti, str. Hristo Botev 28, 30

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 134 of 196

6083. Petrescu Constantin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pascal 9. 6084. Petcu Stefan, 2 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 102. 6085. Popescu C-tin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Zlatescu 16 A, Intr. Baldovin Parcalabu 7. 6086. Petcu I. Vasile, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sperantei 168, Bd. Tolbukin 114. 6087. Plastura Virgil, 2 apartamente, Bucuresti, str. Olari 14. 6088. Penculescu D. Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 92, str. Halelor 39. 6089. Popa D-tru Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Siret 24. 6090. Popa Bucur, 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 212. 6091. Pavelescu Valeria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mavrogheni 13, str. Coltei 16 6092. Popescu I. Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Avrig 73. 6093. Petrescu Mihail, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 95 a, str. Ecoului 3. 6094. Petrescu Stan si most. Constantina Tudor si Maria Petrescu, 18 apartamente, Bucuresti, str. Avrig 15 6095. Prossa Virgil, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marcovici 9. 6096. Panaitescu M. Cornel, 15 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 38. 6097. Platoreanu Vasile, 5 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 70. 6098. Pastoleu N. Gheorghe, 17 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 278, prel. Giulesti 76, Bul. Bucurestii-Noi 112. 6099. Popescu Manta Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Luterana 21, str. Mircea Voda 42 6100. Popescu Gh., 10 apartamente, Bucuresti, calea 13 Septembrie 61-63 6101. Popescu Petre, 8 apartamente, Bucuresti, str. Radauti 13. 6102. Penescu Eugenia si Mihail, 11 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 26. 6103. Penescu C. Stefan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 46; Arad. str. Sarmisegetuza 3, Buziasi, str. Principala 5. 6104. Pastiea Sabina, 19 apartamente, Bucuresti, str. Cavafii Vechi 1 A - 1 B 6105. Popescu Virgiliu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Oct. Staicovici 3. 6106. Poenaru Simona, 11 apartamente, Bucuresti, Bd. Duca 24. 6107. Poenaru Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Duca 24. 6108. Pavelescu Quintilian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 166, calea Grivitei 301. 6109. Panea Elena, 11 apartamente, Bucuresti, Bd. Duca 2. 6110. Popescu Alexandrina, 9 apartamente, Bucuresti, str. Turda 95, 86, str. Mihail Cornea 65 6111. Proltidi Dimitrie, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Felix 66 6112. Pfennings Berta, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 28, str. Armeneasca 45; Brasov, str. Biserica Romaneasca 24. 6113. Poenaru N. Oanica, 6 apartamente, Bucuresti, Bd. Duca 24. 6114. Popa Augustin, 10 apartamente, Bucuresti, Bd. Cuza, Intr. Sogna 4, str. Maica Domnului 37. 6115. Paraschivescu Iulian si Marica, 8 apartamente, Bucuresti, str. Petcu Maior 91. 6116. Pruteanu H. C., 14 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 20. 6117. Podarescu I. Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Grigore Manolescu 27. 6118. Pitulescu Gh., 12 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 1. 6119. Popescu Mariea, 7 apartamente, Bucuresti, str. Petru Maior 71. 6120. Perjea Aneta, 18 apartamente, Bucuresti, str. Maior Campeanu 31, 47, str. Fros. Sorandi 13, 14. 6121. Panea D. Elena, 10 apartamente, Bucuresti, Bd. Duca 2, 4, calea Grivitei 142. 6122. Pandrea Ecaterina, 9 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 124. 6123. Popescu Tudor si Ecaterina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sf-tii Apostoli, 10, 10 A 6124. Pscpilinschi D. si Ortansa, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 36, str. D. Racovita 1. 6125. Pana A. si Asimeta, 8 apartamente, Bucuresti, str. Clabucetului 47, str. Bancii 5; Pucioasa, str. Republicii 78. 6126. Petrescu D. Nae, 13 apartamente, Bucuresti, str. Foisorului 74, 70, 72 6127. Pop Nicolae si Clarin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sapientei 1 a 6128. Pastica Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 30. 6129. Popescu C-tin si Georgeta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Iacob Negruzi

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 135 of 196

25, str. Caransebes 13. 6130. Popazian Arminec, 5 apartamente, Bucuresti, str. General Anghelescu 49, str. Popa Tatu 53 6131. Petrescu Lucretia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cotroceni 6 6132. Popescu A. Petre, 5 apartamente, Bucuresti, Spl. Independentei 11. 6133. Pocnareanu Alex., 7 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 9; Targoviste, str. N. Balcescu 209 6134. Petrescu Gh., 7 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 38; Constanta, str. I. V. Stalin 66. 6135. Provila Margareta, 5 apartamente, Bucuresti, aleea Parfumului 16, str. Enachita Vacarescu 19; Busteni str. Caporal Musat 31. 6136. Patrascu C. Salina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmii 53. 6137. Patrichi Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Turda 190. 6138. Parisianu M. Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 117. 6139. Petroianu Gh. si Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Ernest Djuvara 8 a 6140. Puis Gh. Elena, 2 apartamente, Bucuresti str. Turda 213 6141. Piesoianu C. Virgiliu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 3, str. Sf. Voevozi 37, str. Popa Tatu 48 6142. Popescu Constantin, 8 apartamente, Bucuresti, calea 13 Septembrie 29. 6143. Pascu Iosif, 4 apartamente, Bucuresti, str. Iacob Negruzi 47, 49 6144. Popovici Constanta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Grigore Taranu 7 6145. Pardicea St. Stefan, 14 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 95, 97, str. Virgiliu 33, str. Berzei 35, str. Macedonia 23. 6146. Psihoda Luiza, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. I. Cuza 103 6147. Prisacariu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Manolescu 31, str. Buzesti 20. 6148. Polii Eva, 11 apartamente, Bucuresti, Bd. Cuza 19. 6149. Petrescu Puican Marioara, 3 apartamente, Bucuresti, str. Virgil Plesoianu 77, str. Elena 1. 6150. Pavla Nicolae, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 325. 6151. Peretz Titu Ela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 46. 6152. Petrescu P. Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sebastian 36, str. Locusteanu 2. 6153. Petrescu Petre si Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Acvila 16-18 6154. Petrescu Ion si Sofica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 44 B 6155. Poenaru Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sebastian 10 6156. Pilat C-tin si Cornelia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 39; Predeal, str. V. Alecsandri 40. 6157. Papanagi Emil George, 3 apartamente, Bucuresti, str. Rozelor 13, str. Popa Tatu 78, str. Sf. Constantin 8. 6158. Pelmus Lidia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sebastian 5. 6159. Popescu P. Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ecoului 4. 6160. Panoiu N. Victoria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 12, str. Bolintineanu 5; Ploiesti, str. Isvoare 138. 6161. Poenaru Inana Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Duca 24. 6162. Pop Dragos, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 1; Mamaia, vila Luceafarul, Mogosoaia, str. Motar. 6163. Patraulea Gh. Rizeanu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Odobescu 15, str. Vespasian 18. 6165. Popescu Gh. Toma, 6 apartamente, Bucuresti, str. Antim 42 6166. Petrescu Pascal, 3 apartamente, Bucuresti, str. C. Aristinelor 29. 6167. Pantof Fotache, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gutemberg 13-15, str. Brutus 10-12 6168. Prochaska Emil si Florica, 9 apartamente, Bucuresti, Zoe Grand 43; Ploiesti str. Rares Voda 13. 6169. Panait Andrei, 4 apartamente, Bucuresti, str. Zoe Grand 27 6170. Petculescu Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 11. 6171. Popa Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, str. Niculcea 49. 6172. Pascu Alexandrina, 27 apartamente, Bucuresti, str. Cavafii Vechi 3. 6173. Protopopescu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Clinciu 15, Piata C. A. Rosetti 3. 6174. Porlignos D. Troiu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lisabona 8. 6175. Preda Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Simion Barnutiu 15, aleea Pretorian 16. 6176. Popovici Maria, 16 apartamente, Bucuresti, str. Gabroveni 22.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 136 of 196

6177. Paciurea Ion si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, Intrarea Pop de Basesti 1. 6178. Petrescu Gh. si Elena, 15 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Sachelarie Visarion 47. 6179. Popescu Marin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Lazar 21. 6180. Popescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Avram Iancu 28. 6181. Petrosincu Nicolae, 13 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 41. 6182. Psaltidi Efteripi, 28 apartamente, Bucuresti, Bd. Republicii 86, str. Dr. Felix 66. 6183. Popescu Teodora, 8 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 55. 6184. Pascu Neculai, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 130. 6185. Palade Providentia, 24 apartamente, Bucuresti, calea 13 Septembrie 41-43, Bd. Gh. Cosbuc 83-84, Vasile Lascar 183. 6186. Petrescu Aretia, 8 apartamente, Bucuresti, str. St. Mihaileanu I. 6187. Parvulescu Stanciu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Traian 51 6188. Paraschiv Stefan, 9 apartamente, Bucuresti, Bd. Dimitrov 101 6189. Possa Natalia, 3 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 306, str. Caraiman 90. 6190. Pachiseanu Zenovie, 7 apartamente, Bucuresti, str. General Ipatescu 12. 6191. Penciu Ion si Sofia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 4. 6192. Podaru D. si Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Orzari 24, str. Amiral Murgescu 9. 6193. Passini Giovani, 16 apartamente, Bucuresti, Bd. I. Tolbuchin 98, sos. Fundeni 6, str. Bolintineanu 7, str. Scaune 4, str. Hristo Botev 6, 8 6194. Popescu Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ciresului 1. 6195. Petrescu Stelian, 14 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 57. 6196. Predoleanu Eftimie, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 24, str. Ion Maiorescu 40, str. Matasari 7. 6197. Panaitescu Vasile, 18 apartamente, Bucuresti, str. Columb 1, str. Alex. Orascu 18, 24, str. Bucovina 35 6198. Petrescu Valeriu, 16 apartamente, Bucuresti, sos. Floreasca 150, Bd. Republicii 86, 15o, Stockholm 4 6199. Piepteanu Lucretia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste 64, 66 6200. Petrescu Vasile, 14 apartamente, Bucuresti, str. Porumbacu 23. 6201. Pancher Bernard, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Dimitrov 30. 6202. Panaitopol Gheorghe, 26 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 291. 6203. Padureanu M. si Popovici Gh., 10 apartamente, Bucuresti, Bd. 1848 nr. 8. 6204. Prahoveanu D-tru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Matache Dobrescu 3. 6205. Piatkovschi Fred, 21 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 181, 279, Episcop Radu 57, str. I. C. Frimu 25 6206. Popovici Ion si Elena, 20 apartamente, Bucuresti, str. Ion Macovescu 40 6207. Parvulescu Grigore, 10 apartamente, Bucuresti, Bd. G. Dimitrov 87, str. Oborul Nou 1. 6208. Popescu Nicolae, 10 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 228, str. Luigi Cazavilan 15 6209. Predoleanu Leontina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Avram Iancu 28, calea Plevnei 66. 6210. Popelian Melina, 9 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 2, str. Hagiului 8, sos. Panduri 30 6211. Pantecan Marin, 26 apartamente, Bucuresti, str. Stan Poetas 58, Bd. G. Dimitrov 130, Popa Nan 40 6212. Panly Alexandrina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 57; str. Putul cu Apa Rece 2 6213. Pandele Gh. most. Papadopol, 3 apartamente, Bucuresti, str. 10 Mese 2. 6214. Proger Margareta, 29 apartamente, Bucuresti, str. Paris 47, str. Nicolae Iorga 32, str. Coltei 25, Bul. Geniului 46. Sinaia, str. Furnica 13 Campulung Muscel str. General Dragalina 1, Eforie Vila Zefirul 1. 6215. Popescu Ortansa, 6 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 32 si 60 6216. Podeanu Dumitru si N. Diaconescu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu Apa Rece 5, str. Fontariei 6 6217. Paunescu Ion, 27 apartamente, Bucuresti, str. Londra 33, cal. Serban Voda 18 6218. Paun Teodor, 11 apartamente, Bucuresti cal. Plevnei 5, cal. Rahovei 234, str. Aurora 4, Intr. str. Nic. Balcescu 24. 6219. Papacristea Lambru, 12 apartamente, Bucuresti cal. Grivitei 161 6220. Popa Ion, 12 apartamente, Bucuresti, cal. Rahovei 377, str. Iosif

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 137 of 196

Niculescu 31, str. Barlei 6221. Pronescu Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, cal. Calarasi 268. 6222. Procopiu Irina, 13 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 11 6223. Petrut Mircea, 7 apartamente, Bucuresti, Bul. Dimitrov 137 6224. Prugovschi Eduard, 17 apartamente, Bucuresti, str. Fabr. de Spirt 10-12, Bul. 1 Mai 82. 6225. Perlman Iancu, 3 apartamente, Bucuresti str. Sborului 5 6226. Petrof Constanta, 9 apartamente, Bucuresti str. Chiristigii 30 6227. Popovici Decebal, 11 apartamente, Bucuresti, Bul. Dimitrov 131, str. Ion Maiorescu 59, str. Schitu Maicilor nr. 3. 6228. Popescu A. si Anastasia, 12 apartamente, Bucuresti str. Remus 10. 6229. Pascal Alfred, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Foisorului 11, cal. Calarasi 47 6230. Pirosca Anastasia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Stefan 21, 25 6231. Postolia N. Vasile, 20 apartamente, Bucuresti, str. I. Maiorescu 7, 5 6232. Pandrea F. Elena, 9 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 14, Sinaia str. Gh. Sincai 14 6233. Popescu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 146 6234. Petrescu Oprea, 3 apartamente, Bucuresti, str. Fecioarei 9, str. Bruxelles 11 bis. 6235. Parsechian Bogdanov, 11 apartamente, Bucuresti cal. Victoriei 77. 6236. Petrut Alexandrina, 9 apartamente, Bucuresti str. General Marasescu 30 6237. Paraschivescu Alex., 12 apartamente, Bucuresti cal. Calarasi 291, cal. Mosilor 39 si 34. 6238. Predescu Evdochia, 5 apartamente, Bucuresti str. Alex Moruzi Voevod 13 6239. Postolea V. Giurgiu, 3 apartamente, Bucuresti str. I. Maiorescu 7. 6240. Popovici Grigore, 7 apartamente, Bucuresti, Bul. 1848 nr. 27 6241. Popescu Ioachim, 9 apartamente, Bucuresti, Bul. Maresal Tolbukin 130, cal. Mosilor 268 6242. Preda Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 71. 6243. Postelnician Ion, 10 apartamente, Bucuresti str. Avrig 6 6244. Petrovici Lazar, 7 apartamente, Bucuresti str. Viitorului 185 6245. Panu Traian, 2 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 35, str. Alex. Sahia 59. 6246. Pasa Ion, Elisabeta si Podler Maria, 20 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Luchian 19 6247. Popescu Olga, 7 apartamente, Bucuresti str. Mihai Voda 13 6248. Postea Z. Olga, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 30. 6249. Pavelescu Kathe, 5 apartamente, Bucuresti str. Ing. Emil Pangrati 18. 6250. Papaiani Nicolae, 16 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 123 6251. Petrescu Lija, 4 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 23, str. Armeneasca 43 6252. Peciu Margareta, 6 apartamente, Bucuresti str. Pictor Luchian 20, str. Mantuleasa 19. 6253. Petrescu P. Afrodita, 4 apartamente, Bucuresti, cal. Rahovei 218. 6254. Popescu Eufrosina, 6 apartamente, Bucuresti Intr. Genova 3, str. M. Kogalniceanu 34. 6255. Popescu Marin si Aneta, 3 apartamente, Bucuresti str. Bitolia 31 6256. Polizu prin Polizu Rene, 5 apartamente, Bucuresti str. Calonfirescu 9 6257. Popescu Vladimir, 7 apartamente, Bucuresti str. Orzari 41 6258. Pop Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti str. Paris 18 6259. Petrescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 68, str. Trifoi 24. 6260. Polak Buta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 34. 6261. Preutescu Octavian, 6 apartamente, Bucuresti, str. Postelnicu 10, str. Alex. Sahia 40, str. Maria Rosetti 55 6262. Pretureanu Ana, 11 apartamente, Bucuresti str. Ritoride 11 6263. Popovici N. si N. Petrescu, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Marasescu 24. 6264. Petrescu Mircea, 4 apartamente, Bucuresti str. V. Conta 3-5 6265. Petrescu Eleonora, 4 apartamente, Bucuresti str. Caragea Voda 4, str. Polona 38, Constanta Vila Verde - Eforie 6266. Polizu Coleta, 2 apartamente, Bucuresti, Bul. Dacia 9 6267. Petrescu Andrei, 3 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 38 6268. Popovici Octavian, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 63 6269. Protopopescu Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, Intrarea Antim 8

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 138 of 196

6270. Petre Spiridon, 6 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 113 6271. Puricescu Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Filipescu 61, str. Cezar Boliac 41 6272. Pungulescu Stelian si Eugenia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bunatatea Samariteana 6 6273. Papazian Siranus, 6 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 60 6274. Papanian Alex., 5 apartamente, Bucuresti, cal. Dudesti 154 6275. Petrescu Tanase, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Gherase 52 6276. Popescu Teodor, 6 apartamente, Bucuresti, str. Vulturilor 131 6277. Pocu Gheorghe, 8 apartamente, Galati, str. Romana 28, str. Traian 62 6278. Parvulescu Zoe, 5 apartamente, Bucuresti, calea Victoriei 214 Ploiesti, str. I. Pavlov 16 6279. Pomponea Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. N. Iorga 15, str. Bozianu 3. 6280. Pana A. Cristina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Morilor 246 6281. Prie Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cornescu 40, str. Tunari 64 6282. Patac N. Marin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Petre Cretu 3 6283. Ponoiu Ana, 12 apartamente, Bucuresti, str. Constantinescu 3, 4, 5, 64 6284. Pavlide Victoria, 8 apartamente, Constanta, str. Mircea 59, Bucuresti str. Avrig 61 6285. Popescu Isachia, 11 apartamente, Bucuresti, str. Av. Fuica Vasile 42, str. Austrului 29, str. Scoala 6286. Passat Muller si Carolina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 7 6287. Popescu Iulia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Turturele 26 6288. Petrof Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Frunzei 15 6289. Popovici Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 128 6290. Popescu Aurel si Virginia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bartoc Bela 2 6291. Paraschivescu Traian, 4 apartamente, Bucuresti, Tepes Voda 72 6292. Popisteanu Stefania, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Ion Nou 24, cal. Mosilor 198, str. Smardan, str. Florilor 1 6293. Popescu Paulina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Vaselor 14 6294. Pavelescu Lucretia, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Stan Poetas 8 6295. Podgoreanu Marcu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Zefirului 19 6296. Pauker Leon si Bianca, 2 apartamente, Bucuresti, Bdul Dimitrov 8 6297. Papaiani Temistocle, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calimachi 33, str. Despot Voda 8 6298. Popescu Iulia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zefirului 8 6299. Petrescu C. Stefania, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 10, cal. Mosilor 13. 6300. Popovici Eugen, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Tolbuchin 77 6301. Popovici Dumitru, 10 apartamente, Bucuresti, B-dul G-ral Marasescu 8 6302. Pall Maria Ponizel, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ion Maiorescu 9 6303. Papagheorghiu Teodor, 6 apartamente, Bucuresti, str. Avram Zenovie 3 6304. Parcalabescu C-tin, 8 apartamente, Bucuresti, B-dul 1848 nr. 22 6305. Paunescu N. Elena, 3 apartamente, Bucuresti, Piata Alex. Lahovari 5 A 6306. Pasteria Valeria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 19 6307. Petrescu Nicolae, 7 apartamente, Bucuresti str. Sc. Floreasca 11 6308. Popescu Emilia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Serdarului 5 6309. Parvulescu Margareta, 3 apartamente, Bucuresti str. Uranus 76 6310. Petrescu Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 6 si 7 6311. Petculescu Ion, 2 apartamente, Bucuresti str. V. Alecsandri 3 6312. Preda I. Maria, 4 apartamente, Bucuresti str. Arionoaei 29 6313. Plesoianu Maria, 3 apartamente, Bucuresti str. Alex Donici 7, Campulung str. Negru Voda 262 6314. Popovici Mihai, 2 apartamente, Bucuresti Aleea Petoffi 4 6315. Parvulescu Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Petre Cretu 1 6316. Petrovici Ioana, 6 apartamente, Bucuresti str. Maica Domnului 1 6317. Pantazi Const. 5 apartamente, Bucuresti str. Smardan 18, str. Filiti 8 6318. Pasareanu Vasile, 5 apartamente, Bucuresti str. Ciprian Porumbescu 8 6319. Plesoianu Lucia, 2 apartamente, Bucuresti str. Atena 5, Craiova str. Sft. Apostoli 8 6320. Petrescu Gheorghe, 8 apartamente, Bucuresti str. Cavafi Vechi 6 6321. Pletescu Vasile si Maria, 5 apartamente, Bucuresti str. Lizeanu 34 6322. Pixanu M. si Elena, 5 apartamente, Bucuresti str. Vladescu 45 A 6323. Parvulescu N. Ion, 3 apartamente, Bucuresti str. Av. Fuica Vasile 16 6324. Peltzer Malvina, 4 apartamente, Bucuresti str. Gh. Demetriad 13, Poiana

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 139 of 196

Tapului - Prahova 6325. Perepeanu Elena, 6 apartamente, Bucuresti str. V. Stroescu 36 6326. Potlogeanu Sevastia, 4 apartamente, str. Despot Voda 10 6327. Petrescu Ana, 4 apartamente, Bucuresti str. Lizeanu 39 6328. Parvulescu Ileana, 4 apartamente, Bucuresti str. Leonida 33 6329. Protopescu Emil, 2 apartamente, Bucuresti str. Barbu Vacarescu 15, str. Vasile Conta 79 6330. Popovici Sofia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 5 A 6331. Popovici Sofia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 5 A 6332. Posmantirer Gh., 6 apartamente, Bucuresti str. col. Orero 18 6333. Petrescu Const. Elena, 5 apartamente, Bucuresti str. Aprodul Purice 9 6334. Pelinescu Ioan, 5 apartamente, Bucuresti str. Momuleanu 16 6335. Polghroniad Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Generalissimul I. V. Stalin 7 6336. Popescu Elena, 8 apartamente, Bucuresti str. Luterana 1 si 3 A Sinaia, str. Furnica 24. 6337. Popescu D. Andrei, 7 apartamente, Bucuresti str. Dej 1 si 3 6338. Popescu Alexandru, 61 apartamente, Bucuresti cal. Grivitei 67 6339. Petrescu Nicu, 51 apartamente, Bucuresti str. Cutitul de Argint 13-17, cal. Serban Voda 266, str. G. D. Teodorescu 8, str. Frumoasa 27. 6340. Petrescu Alex., 9 apartamente, Bucuresti str. Eroului 31, str. Aron Pumnul 52 6341. Petrescu Gapes, 13 apartamente, Bucuresti str. Vasile Lascar 31 si 71. 6342. Popescu Stefan, 7 apartamente, Bucuresti Aleea Socec 7 6343. Pamfilian Paul, 10 apartamente, Bucuresti str. Iacob Negruzzi 32, 37 6344. Predescu Gheorghe, 9 apartamente, Bucuresti, cal. Grivitei 28. 6345. Petrescu C. Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Luigi Cazavilan 7 6346. Perianu Elena, 9 apartamente, Bucuresti str. Emigrat 16 6347. Palniteceanu Iancu Lazar, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ion Frimu 42, cal. Dorobantilor 242 6348. Penescu Ion si Elena, 10 apartamente, Bucuresti cal. Serban Voda 230 6349. Popescu Stela, 8 apartamente, Bucuresti Bul. Gh. Cosbuc 50 6350. Puscanu Alice, 2 apartamente, Bucuresti str. dr. Grecescu 8 6351. Pintea Gh. si Aurelia, 6 apartamente, Bucuresti str. C. C. Arion 18 6352. Petrescu M. Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti str. Carol Davila 21 A 6353. Pop A. Maria, 7 apartamente, Bucuresti str. Brezoianu 27 6354. Penculescu Gh. si Olga Saninea, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Buicliu 4, 6; Buzau, str. Iarca 6 6355. Popescu Grigore, 6 apartamente, Bucuresti str. C. C. Arion 13 6356. Pantelimonescu Ortansa, 5 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 51, str. Const. Nacu 4 6357. Pandelescu Const., 3 apartamente, Bucuresti str. N. Filipescu 45 6358. Pescaru Eleonora, 5 apartamente, Bucuresti str. Justinian 20 6359. Predescu Mihail, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lizeanu 4 6360. Postula N. Gheorghe si Paraschiva, 5 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 157-159 6361. Papadopol Alice Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ocolului 3, str. A. Simu 6, str. V. Lascar 82 6362. Prejbeanu Mihai si Cesara-eleva, 4 apartamente, Bucuresti, Barbu Vacarescu 20 6363. Popescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Turda 110 6364. Popescu Gh., 12 apartamente, Bucuresti, str. Arh. Ion Mincu 3, str. Domnita Ancuta 9 6365. Petrof Dima prin Petrof Alex., 5 apartamente, Bucuresti str. 11 Iunie 18 6366. Popovici Napoleon, 8 apartamente, Bucuresti cal. Rahovei 265 6367. Popescu Elvira, 3 apartamente, Bucuresti, str. Scarlat Varnav 12 6368. Paunescu Stan, 3 apartamente, Bucuresti str. Maltopol 17 6369. Petrescu Nicolae, 9 apartamente, Bucuresti sos. Colentina 72, str. Barbat Voevod 2. 6370. Petcu St. Stircu, 5 apartamente, Bucuresti, cal. Serban Voda 54 6371. Pukluchi Margareta, 6 apartamente, Bucuresti cal. Plevnei 59 6372. Popescu Alen si Elena, 6 apartamente, Bucuresti, Bul. Banu Manta 20, Bul. N. Titulescu 86. 6373. Predescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti Bul. Republicii 13 6374. Popescu G. Dan, 2 apartamente, Bucuresti str. Sft. Voievozi 2. Busteni, Bul. Libertatii 62

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 140 of 196

6375. Pascanu Mihnea, 2 apartamente, Bucuresti str. Stirbei Voda 17, str. Bolintineanu 5 6376. Peciu Sotir si Peciu Gh., 6 apartamente, Bucuresti cal. Rahovei 9 6377. Prandstetter Carol, 22 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 51, str. Ilarie Chendi 17, Bul. 6 Martie 54 6378. Petcu Corneliu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Costache Marinescu 49 6379. Pauliuc Heitz, 2 apartamente, Bucuresti str. Dr. Raureanu 1. 6380. Purnenescu Gh., 4 apartamente, Bucuresti str. Mitr. Iosif 5 6381. Petrescu C. Nicolae, 7 apartamente, Bucuresti str. Mitr. Dosoftei 16 Com. Progresul, str. Stefan Popa 28 6382. Popescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti str. Costache Balacescu 28 6383. Popp Grigore, 4 apartamente, Bucuresti str. Negoiului 37 6384. Pherekepde D-tru, 3 apartamente, Bucuresti str. N. Balcescu 24 6385. Paunescu Chitu si Paraschiv, 4 apartamente, Bucuresti str. Maltopol 17, str. Gabroveni 2 6386. Popa N. Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Hristo Botev 9 6387. Petrescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti str. Romania Muncitoare 57 6388. Parasan Florin, 6 apartamente, Bucuresti str. Siret 23, str. Take Ionescu 26 6389. Predeleanu Const. si Olga, 3 apartamente, Bucuresti, str. Racovita 18. 6390. Patelli N. Nuli, 6 apartamente, Bucuresti calea 13 Septembrie 124, sos. Panduri 2 6391. Panaitiu C-tin si Clemente, 5 apartamente, Bucuresti str. G-ral Dr. Demostene 11-19 6392. Popescu Ofelia si fiica Maria Vioconescu, 6 apartamente, Bucuresti str. Dr. Sergiu 24; str. Teodosie Rudeanu 52; str. Nicolae Ionescu 5 6393. Parvulescu Paraschiv, 4 apartamente, Bucuresti str. Toamnei 125 6394. Platz Iohanu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bahluiului 17 6395. Pop C. Sandu procurator Stoicescu Ileana, 4 apartamente, Bucuresti str. Stirbei Voda 68; calea Victoriei 101 6396. Popa S. Stefan, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Schitu Magureanu 20, str. Aristide Briand 21 6397. Popescu Victor, 2 apartamente, Bucuresti calea Plevnei 12 6398. Popa Toma, 24 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 172 6399. Petrescu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti str. Ernest Juvara 25 6400. Popovici Haret si Teodora, 12 apartamente, Bucuresti, str. Lirei 3, str. Alexandrina 34, Aleia Alexandrina 2, Radu Robescu 12, str. Munteanu 20. Mizil, str. Mihai Bravu 57 6401. Piporescu V., 7 apartamente, Bucuresti, str. Sergiu 25 6402. Papaiamli Vasili si Vasilichi, 11 apartamente, Bucuresti Calea Plevnei 14 6403. Pata N. Stahie, 9 apartamente, Bucuresti, str. Fabricii Chibrituri 31-33 Braila, Piata Lenin 9 6404. Peciu Spirea si Sotie, 17 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 57-59, sos. Sergiu 2, 2-a, calea Rahovei 109, str. Bozianu 2, Piata Ilie Pintilie 8. 6405. Petrescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Turda 211 6406. Predescu Eugenia, 14 apartamente, Bucuresti, str. Paul Greceanu 30, str. Aurel Vlaicu 139, 137 6407. Panovici I. Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Vanatori 24 6408. Partenie N. I., 16 apartamente, Bucuresti, sos. Cotroceni 18 6409. Porcescu T. Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Dobrogei 6, 8 6410. Puiovici N. Ion, 27 apartamente, Bucuresti, Piata Kogalniceanu 3 Craiova, str. Libertatii 6, B-dul Stirbei 12 6411. Paraschiva si Stefan Popa, 13 apartamente, Bucuresti, str. Radulescu Drumea 54 6412. Popescu G. Dumitru prin Popescu Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Crangasi 88 6413. Petre I. Serban si Valeriu C. Duca, 11 apartamente, Bucuresti, str. Eclesiarhului 14, Grivitei 312, 423 6414. Paraschivescu Hristache, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dumitru Zosima 84 A 6415. Protopopescu Aurora, 8 apartamente, Bucuresti, str. Comana 51. 6416. Pfenings Oto, 8 apartamente, Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu 66, Bd. 1 Mai 26 6417. Palenghianu S., 6 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 6 6418. Petroianu I. Stefan, 11 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 260 6419. Proca Aurelia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Col. Albu 1-3, str. Alecu

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 141 of 196

Rusu 22, str. Anastasia Pan 5. 6420. Popescu G. D-tru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Elena Ferechide 3, str. Vintila 8, str. Robert Fleurs 1, str. General Manu 23. 6421. Pavel Ilie, 33 apartamente, Bucuresti, str. Roseti Balanescu 2, str. Floreasca 101, 103, 105 6422. Panait Florea, 11 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 131. 6423. Panaitescu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voevod 8 6424. Paraschivescu Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voevod 104 6425. Popescu D. Romulus, 2 apartamente, Bucuresti, calea Victoriei 128, str. Paris 6. 6426. Pasulescu Z. Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian 248, 236, 238, 240. 6427. Peleanu Ion Anastasiu, 3 apartamente, Bucuresti, calea Dorobanti 137, 129; com. Saftica-Balotesti. 6428. Plamantis Dimitrie si Elena, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. Libertatii 7; Constanta str. Cristea Georgescu 18 6429. Palangeanu Enric, 2 apartamente, Eforie, str. Eroilor 1; Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea 6. 6430. Petrescu Stelian, 20 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 57, 19; str. Radu Voda 28. 6431. Peristeu Hristea, 5 apartamente, Bucuresti, str. M. Bravu 4. 6432. Prajescu Vasile si Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Paris 31. 6433. Paraschivescu Vintila, 10 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 95 B, str. Carol Davila 63, str. Ecoului 11 Maresal Averescu 15 V. Roaita, str. Dr. Cantacuzino 14 6434. Pass I. Csichi E. si Grodni P., 10 apartamente, Bucuresti, str. Bratului 23. 6435. Postelnicu C-tin si Elena, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 24, str. N. Titulescu 135 6436. Poenaru Marica, 17 apartamente, Bucuresti, str. V. Lascar, 40, 40 bis, str. Sfintilor 13 6437. Popp Ghita, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 35. 6438. Pastia Dumitru si Petrescu Constantin, 13 apartamente, Bucuresti, Piata Rosetti 3, str. Romana 160, str. Judetului 6 6439. Prisaceanu Nicolae, 13 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 385, 446, str. Isvor 77 6440. Postelnicu Carol si Elena, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 24, str. 13 Septembrie 59, str. Buzesti 15 R. 6441. Rosenberg Liza, 15 apartamente, Bucure4sti, str. Bradului 42, str. V. Carlova 3 6442. Radulescu Alex., 2 apartamente, Bucuresti, str. Paris 59 6443. Radulescu Cornelia, 20 apartamente, Bucuresti, cal. Vacaresti 97, 95 Curtea de Arges, str. Mircea cel Bun 3 6444. Rosman Avram, 4 apartamente, Bucuresti, str. Halfon 4 6445. Ravihoiu Iuliana, 3 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 43 6446. Rovacio Ecaterina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Burghelea 20 6447. Rosila Aurel, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 79, str. Sachelarie Visarion 73 6448. Rosner Lion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Muzelor 6 6449. Radulian Irina, 9 apartamente, Bucuresti, B-dul. Republicii 69 6450. Radulescu Ion, 10 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Alex. Pavelescu 11, 17, str. Eliza Marinescu 49, str. Hiramori 7 6451. Radulescu Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Xenopol 3, str. 30 Dec. 70, sos. Catelu 26, str. Dionisie Lupu 12 6452. Rath Victor, 5 apartamente, Bucuresti, str. Petru Maior 85 6453. Radulescu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Obedeanu 11 6454. Riga N. A. Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti, str. Austrului 22 6455. Radulescu Marin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 21 6456. Ruptureanu Steliana, 11 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 23, str. Sirenelor 80 6457. Racoviceanu Gr., 3 apartamente, Bucuresti, p-ta Alex. Lahovari 5 A, str. Austrului 12 6458. Radulescu Barbu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 60 6459. Radulescu Filofteia, 13 apartamente, Bucuresti, b-dul. Gh. Dimitrov 80, 86 6460. Radulescu Zoe, 10 apartamente, Bucuresti, str. Matasarii Noi 2, str.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 142 of 196

Spataru Nic. Milescu 25 6461. Radovici Vasile, 9 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 249 A, str. Ardeleni 1 6462. Russel Gabriela, 9 apartamente, Bucuresti, intrarea Ressel 6, 8, 15 6463. Radulescu Vasile si Ana, 10 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 162, 171 6464. Radulescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Romulus 57 6465. Rainor Petre, 3 apartamente, Bucuresti, spl. Unirei 64, bul. Magheru 29 6466. Radulescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Filimon Sarbu 25 6467. Rasvan Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Chiparosului 5 6468. Rozopol Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Tolstoi 8, 23 6469. Roman Gh., 5 apartamente, Bucuresti, cal. Calarasi 223 6470. Radu St. Stan, imobil complet Dudesti-Ilfov, str. Filipescu 6471. Radulescu si Eliza, imobil complet Predeal, str. Grivitei 6472. Radulescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul. Alex. Popov 36 6473. Romalo D-tru, 3 apartamente, Bucuresti, Aleea Alexandru 17 6474. Rubin Betti, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Istropol 18 6475. Radulescu Dan, 3 apartamente, Bucuresti, cal. Victoriei 214, str. N. Filipescu 52 6476. Radulescu I. si Smaranda, 11 apartamente, Bucuresti, str. C-tin Bonea 16 6477. Rusu George si Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Staicovici 26, Pucioasa, str. Butca 11 6478. Rotman Matilda, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 37, Piatra Neamt, str. Lascar Catargiu 30 6479. Rambela Doina, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Dr. Marinescu 14 6480. Ramangas Toma, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 81 6481. Radulescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. 30 August 33, str. 13 Septembrie 96 6482. Rosen Eugen, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 132, str. Traian 59 6483. Romania Imobiliara S.A.R., 41 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 97 6484. Racaseanu Ion, 15 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Obedeanu 18, 25 str. Dr. Clunet 3, str. Alexandriei 9, Campulung Muscel, Republicii 61, Giurgiu, str. Garei 111 str. Marin Marinescu 7, Bucuresti, str. Obedenaru 25 6485. Radulescu Coralia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Romulus 39, str. Eroului 9 6486. Rosu D. Alex., 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen Angelescu 139, Calea Mosilor 45 6487. Radulescu Florea, 8 apartamente, Bucuresti, str. Tabla Butii 54 6488. Radoslav Zoe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bolintineanu 5, str. Medic Zlatescu 29 6489. Rosca Rodica Danica, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 5 6490. Radulescu Gh., 6 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 144, str. Sf. Apostoli 23 6491. Roman Sachla, 3 apartamente, Bucuresti, str. Patriarhiei 11 6492. Radulescu Victor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 50 6493. Rosemberg Jeanette, 14 apartamente, Bucuresti, str. Hristo Botev 12-14 6494. Radu Octav, 6 apartamente, Bucuresti, str. Leon Voda 2 bis 6495. Rasidescu Matilda, 27 apartamente, Bucuresti, str. Doamnei 14-16, str. Antim 49 6496. Radulescu Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, Lantului 17 6497. Rasvan Frederica, 8 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 34 6498. Radulescu Gh., 14 apartamente, Bucuresti, str. Antim 15, str. Cuza Voda 148, str. Caragea Voda 8 6499. Radulescu M. C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Valerian Kuibasev 9 6500. Radu St. Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 78 6501. Rosenstreich Trandafirescu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 16, 165 6502. Rusu Gh., 2 apartamente, Constanta Obor, str. Proditeli 16, Avram Iancu 53 6503. Rosenblat Roza, 7 apartamente, Bucuresti, str. Romulus 2 6504. Rau Adam, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 13, 15 6505. Radulescu Niculaie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Iosif Niculescu 21 6506. Ralea Gabriela, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dorobanti 10, str. Tunari 6 6507. Rechemberg Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Franzelari 19, Predeal G-ral Magheru 19

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 143 of 196

6508. Radulescu Serban, 26 apartamente, Bucuresti, str. Visarion 13 6509. Radulescu T. Dumitru, 28 apartamente, Bucuresti, str. Visarion 16, 18, str. Iuliu Tetrad 27, str. Dr. Tornescu 15, 6511. Rezeda D-tru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Pietatii 15, str. Dionisie Lupu 12 6512. Racs Lupu, str. Armeneasca 10 imobil complet 6513. Rotman Isac, 2 apartamente, Galati, str. G-ral Berthelot 100, Bucuresti, str. Isvor 8 6514. Radulescu I. Ana, 2 apartamente, Bucuresti, Piata Rosetti 3, Brasov, str. Vlad Tepes 1 6515. Radulescu Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Xenopol 3 6516. Radulescu Matei, 4 apartamente, Bucuresti, str. Av. Marasescu 8 6517. Rusu Mihail, 2 apartamente, Bucuresti, str. Hatmanul Arbore 9 6518. Radulescu Olga, 2 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia 45 6519. Robescu Marieta, 15 apartamente, Bucuresti, Bd. Ana Ipatescu 32, Bd. Republicii 28 6520. Radulescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos 27, str. Gen. Magheru 26 6521. Racam Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Palade 52 6522. Ragolschi Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gemeni 5 6523. Roti Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Magheru 27, str. Opris 4, str. Radului 18 6524. Ramniceanu Olga, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cortului 1 6525. Reschovsky Georgeta, 8 apartamente, Bucuresti, str. Leonida 21, str. Ardeleni 16 6526. Rosemberg Viorica, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cameliei 20 6527. Romaseanu Gh., 7 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 182 6528. Ranetescu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Chitu 11 6529. Rogalschi Andrei, 29 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Vineri 28-30, Calea Vacaresti 7, str. Toamnei 120, str. Bolintineanu 29 Sinaia, Cal. 13 Septembrie 7 6530. Radulescu Gh., 8 apartamente, Bucuresti, str. Venerei 3, str. Vasile Lascar 109, str. Sf. Vineri 35 6531. Rosanu Alexandrina, 28 apartamente, Bucuresti, Cal. Dorobanti 155, str. Polona 29, Aleea Nastasescu 6, str. Alecu Russu 6, str. Momuleanu 49 6532. Rotaru Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul Jdanov 6 6533. Rosenband Clara, 3 apartamente, Bucuresti, Episcopul Radu 18 6534. Romascanu Garabet, 3 apartamente, Bucuresti, str. M. Serghiescu 7, 6 Martie 15 6535. Radulescu Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Maria Rosetti 61 6536. Rolling E. Etelca, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 78 6537. Romascanu Joe, 29 apartamente, Bucuresti, Bul. Dimitrof 47, 49, str. Paris 19, 21, str. Vaselor 42, Sinaia, Bul. Lenin 17 6538. Rugina S. Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. A. Saguna 17; Bd. Gh. Cosbuc 82 6539. Radescu Despina, 9 apartamente, Bucuresti, str. Loreanu 19a; str. Matei Basarab 26 6540. Rusiecki Constanta, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Dosoftei 73; str. Veniamin Costache 5 6541. Racoveanu Virgil, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sperantei 13 6542. Radulescu Gh. Pauna si Marin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 8 6543. Rusu Florica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 3 6544. Radulescu Stamate, 2 apartamente, Bucuresti, str. Vanatori 27 6545. Radulovici Iuliu, 4 apartamente, Bucuresti, Alex. Lahovari 9; Lugoj-Severin, str. A. A. Jdanov 16 6546. Dr. Vasile Rascanu, 2 apartamente, Slanic-Moldova 6547. Ing. Ion St. Rizescu, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gutenberg 3 b; str. Povernei 25; Craiova, Bd. Stirbei 3 6548. Rodan Lidia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Moise Nicoara 28 6549. Radulescu Elena si Domnica Duminicheni fosta Nica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Elefterie 6; str. Dr. Lister 15 6550. Rozentzweig Mitu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Matei Milo 16; str. Boteanu 3 b 6551. Radulescu V. Ioan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cluj 49 6552. Rosen Carola, 5 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 34

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 144 of 196

6553. Ruff Samuel si Marta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Romniceanu 20 6554. Racoveanu Elena si Grul, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 59 6555. Radulescu Ioan, 11 apartamente, Bucuresti, str. Calarasi 196; str. Hartonoaiei 6; str. Concordiei 23 6556. Radulian Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Romano 16; str. Gabroveni 7 6557. Rieder Voina Aureliu, 18 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 27; str. N. Filipescu 42; str. Ion Ghica 3-5 sos. Dobroesti 1; str. Visarion 19; str. Serban Voda 33 6558. Reisberg Anton, 25 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 34, 38; str. G-ral Donici 16 6559. Receanu C., 10 apartamente, Bucuresti, str. Maramures 17, 19; str. Atelierului 3 6560. Rosman Isac, 5 apartamente, Craiova, str. Bucuresti 24; Buzau, str. N. Balcescu 6561. Rosenberg Marcel, 8 apartamente, Bucuresti, str. Antim 41; str. Mihai Voda 58 6562. Rozenzweig Micheline, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bolintineanu 5; str. Hristo Botev 7 6563. Ristkar Herman, 2 apartamente, Bucuresti, str. Romulus 2 6564. Rosenfeld Caroll, 6 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 31 6565. Rogojeanu Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ecoului 10 6566. Roman Emil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Apolodor 31 6567. Romanescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Roma 19 6568. Radulescu Cornelia, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Ion Sulea 88 6569. Radanovschi Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Armasului 10 6570. Rachieru Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Floreasca 52 6571. Rizescu Niculae, 9 apartamente, Bucuresti, Bd. Ghencea 52, str. Radu Bellu 54 6572. Ranetescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 250 6573. Radulescu Maria Ghidarcea, 10 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 135 6574. Raducanu Ilinca, 7 apartamente, Bucuresti, Stefanescu Tei 3 6575. Radulescu Julietta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Clucerul Udricani 31, str. Ronda 48 6576. Repanovici Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Felix 12 6577. Radulescu A. Constanta, 10 apartamente, Bucuresti, str. Latina 26, str. Orzari 6, 31, 76 calea Dorobanti 44-46 6578. Romcontrol S.A., 1 apartament, Braila, str. Productelor 40 6579. Rosman E. Stella, 3 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 86 6580. Rosenthal Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 172 6581. Radulescu Radu, 14 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 61 6582. Rangheri Cristea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 45 6583. Radulescu A. Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 26 6584. Rosca Alexandrina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 32 6585. Radulescu Anghel, 6 apartamente, Bucuresti, str. Postelnicului 4 6586. Radulescu V. Olga, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia 45 6587. Roban I. Virginia, 18 apartamente, Bucuresti, str. Caragea Voda 3, str. Polona 24-26 6588. Radulescu P. Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Turgheniev 30 6589. Rosianu Gonamu si I. Cristea, 5 apartamente, Bucuresti, str. Latina 14, str. Al. Constantinescu 47 6590. Rotaru Mihail, 3 apartamente, Bucuresti, str. C. Floreasca 55, Breaza Prahova, sos. Nationala 15 6591. Radulescu I., 8 apartamente, Bucuresti, str. Visarion 2 6592. Radvan Niculaer si Maria 2 apartamente, Bucuresti, str. Av. T. Iliescu 72 6593. Rain Maria, 2 apartamente, Bucuresti, B-dul Balcescu 25, str. N. Iorga 31 6594. Rusu Aurelia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Alex Constantinescu 1 6595. Rimora Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 101 6596. Radulescu Eft. Silvica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 123 6597. Rozen Berte, 3 apartamente, Bucuresti, str. Herescu Nasturel 24 6598. Radulescu Tanase, 4 apartamente, Bucuresti, str. Hagi Ghita 108 6599. Radulescu Octavia, 8 apartamente, Bucuresti, str. N. Titulescu 9, str. D-nita Ruxandra 3 str. Serban Voda 243 6600. Rascanu Theodor, 8 apartamente, Bucuresti, str. N. Titulescu 145 6601. Roman Marcel, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Zablovski 35, Turnu

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 145 of 196

Severin, str. Smardan 51 6602. Raki Petre, 8 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 6 6603. Rottenberg Soil, 8 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 10 6604. Rignault Aimei, 2 apartamente, Bucuresti, str. Chiru Iliescu 15 6605. Roman Gheorghe, 9 apartamente, Bucuresti, str. Const. Grand 12, str. Zoie Grand 46 6606. Radulescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Gh. Nou 13 6607. Radulescu Maria, 6 apartamente, Craiova, str. 23 August 43, str. Opanez 18, B-dul Republicii 16 6608. Reisell Hermann, 20 apartamente, Bucuresti, str. Olteni 35 6609. Ronsenbaum Felix, 3 apartamente, Piatra Neamt, str. Cuza Voda 53, str. L. Catargiu 29 str. Aleea Valjan 4 6610. Roth Carolina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Toma Ionescu 16 6611. Rainu Modeleni, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cristescu 2 6612. Radulescu Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oziris 8. c 6613. Rusescu Alfred, 3 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 6, str. Vasile Conta 7-9, Arcului 4 6614. Rosca Cecilia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ecoului 80, str. Meteor 61, 63 6615. Roiconiceanu Alice, 5 apartamente, Bucuresti, str. Alex Popov 43, 45 str. Dumbrava Rosie 10 6616. Rottemberg Bianco, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Nifon 31 6617. Radu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 73 6618. Rismont Marietta, 21 apartamente, Bucuresti, B-dul I. G. Duca 1 6619. Radulescu Niculae, 20 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 34, str. N. Titulescu 108, 110 6620. Romascu Natalia, 15 apartamente, Bucuresti, str. Paris 19, 19b, 20 str. Cazarmei 1, str. Vaselor 42 6621. Reit Hortansia, 5 apartamente, Brasov, str. Tache Ionescu 25 6622. Rosianu Gogu, 12 apartamente, Bucuresti, B-dul Republicii 92 6623. Rosenthal Leon, 6 apartamente, Bucuresti, Mamulari 22 6624. Radulescu Paul, 50 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 5, str. Blanari 14 6625. Rogi Elisabeta, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Grant 1, Calea Crangasi 51 6626. Rosenthal Fanny, 13 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli, 8 str. Mihai Voda 33, Sapientei 10 6627. Rabinovici Hain, 5 apartamente, Bucuresti, Intr. G-ral Ipatescu 3 6628. Ravignani Irma, 5 apartamente, Bucuresti, str. Olteni 78, Cal. Vacaresti 91 6629. Racaseanu Iosif, 10 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Obedeanu 25, Giurgiu Tache Ionescu 82, Comertului 8, str. Garei 126, 111 sos. Stefan cel Mare 3. 6630. Rosenberg Elias, 5 apartamente, Bucuresti, Stelea Spataru 10, Iasi str. Elena Doamna 34 6631. Radulescu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sebastian 214, str. Leonte 28 6632. Robanescu Zamfira, 7 apartamente, Bucuresti, str. Apolodor 2 6633. Radulescu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 47 6634. Radu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 60 6635. Radulescu Maria si Zoe, 8 apartamente, Bucuresti, str. Niculcea 70 6636. Repanovici Anghel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Glucozei 14, str. 30 Decembrie 23 6637. Rubeinstein Isabela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Morilor 2, Splaiul Unirii 177 6636. Radulescu P. Eftimie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Iulian 3, Calomfirescu 7 6639. Radulescu Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Virgil Plesoianu 49 6640. Russe Elena, 6 apartamente, Bucuresti, Rahovei 142 6641. Rampel Lucia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 88 6642. Renea Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Muntii Tatra 9 6643. Radulescu Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ritoride 14 6644. Radulescu Stan Ion, 6 apartamente, Bucuresti, Sergent Scarlat 33, str. Ionescu dela Brad 17 6645. Radulescu C., 5 apartamente, Bucuresti, str. Marin Alex. Campeanu 6646. Radulescu Mihail, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 61, str. Dr.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 146 of 196

Tomescu 4, b-dul Republicii 62 6647. Radulescu M. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti str. Delea Noua, 3, Dorobanti 5 6648. Radulescu Cristache, 6 apartamente, Bucuresti, str. Antim 11a, 11b, 11 6649. Radulescu Petre si Eliza, 10 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 102, 104 6650. Rosemband Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Energiei 3 6651. Radu V. Cristea, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 306 6652. Riffer Ludvig, 9 apartamente, Bucuresti, str. Generalissimul Stalin 33, 35, 41, str. Marasti 19, Breaza str. Plot. Pavelescu 3 6653. Rapaport Ana, 3 apartamente, Bucuresti str. Calarasi 53a 6654. Radulescu Marin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Radu dela Afumati 50 A 6655. Rassignu George, 2 apartamente, Bucuresti str. Bitolia 60 6656. Roman Oto si Margareta, 3 apartamente, Bucuresti str. Bateriilor 13 6657. Radescu Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Odobescu 10 A 6658. Ruse N. Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vitan 54 6659. Rambela Dragos, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marinescu 15 6660. Rusescu Delfin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Gabroveni 14 6661. Raureanu Romulus, 3 apartamente, Bucuresti, str. Carirului 16 6662. Rosman Carola, 5 apartamente, Bucuresti str. Banu Maracine 43 6663. Ratin Victor, 12 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 7, str. Popa Rusu 6 6664. Rucareanu Virgil, 4 apartamente, Bucuresti str. Belgrad 1A. Mendelev 48 6665. Riegle Maria, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Calarasi 122 6666. Rosenstein Rachela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voevod 12, str. Stefan Mihaileanu 31 6667. Radulescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ziduri Mosi 3 6668. Rabner Maer, 5 apartamente, Focsani, str. Stefan cel Mare 8, Strada Mare 134, 299, 140, str. Maior Ronaro 5 6669. Rocustein Leia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 58 6670. Radu Anghel, 13 apartamente, Bucuresti, str. Delea Veche 20, 21, B-dul Schitu Magureanu 3, str. Gh. Spataru 8 6671. Ricber Reghina, 3 apartamente, Bucuresti, str. M-sal Tolbuchin 47 6672. Repezeanu Alexandria, 20 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Ghenadie Petrescu 147 6673. Roman Eugenia, 11 apartamente, Bucuresti, str. Mecet 15, str. Oltari 12 c 6674. Rosmarin Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, Bd. Tolbuchin 105 6675. Racaru Iosif si Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Orzari 38, Fetesti Cal. Calarasilor 88 6676. Ragudcaschi Nic., 9 apartamente, Bucuresti, str. Ion Maiorescu 61 6677. Rosenfeld Lupu, 10 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmii 7, 49 6678. Radulescu Mariana, 15 apartamente, Bucuresti, Bd. Ana Ipatescu 4, str. G-ral Budisteanu 1 6679. Radulescu Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Eufrosin Poteca 4 6680. Radulescu Ilie si Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. Fluerului 5 6681. Raduta Ioana, 8 apartamente, Bucuresti, str. Eroului 27 6682. Reich Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. G. Mara 39 6683. Rozenchen Casian, 16 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 53 6684. Rutte Ana, Snagov, imobil complet 6685. Rosculet Vasilica, 3 apartamente, Bucuresti, I. G. Duca 49 6686. Raich Mauriciu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 15, 17 6687. Rozenstein Mauriciu, 12 apartamente, Bucuresti, str. Polona 87, str. Dorobanti 69 6688. Radulescu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Profetului 18, 16, Predeal 6689. Rosenthal Mina, 9 apartamente, Bucuresti, str. Atelierului 24 6690. Rosenthal S., 8 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Vlahuta 27 6691. Radulescu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bratului 9, 14 6692. Reich Iosif, 10 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 15, 13, str. Spatarului 1 6693. Rizescu Ion, 18 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 299, str. I. G. Duca 20 6694. Radulescu Nicolae, 2 apartamente, Bucuresti, str. Masaryk 1, str. 13 Decembrie 54 6695. Rosemberg Iohan, 7 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Argeana 2, str. Soimului 5, Duiliu Zamfirescu 12 6696. Radulescu Gheorghe si Paraschiva, 6 apartamente, Bucuresti, str. Duiliu

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 147 of 196

Zamfirescu 12, str. Sft. Stefan 6 6697. Roziade P. Eliza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Stefan 6, str. G-ral Salmen 3, str. Maria Rosetti 36 6698. Rozi Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Titu Maiorescu 4 6699. Rasenthal Hari, 5 apartamente, Bucuresti, Visinilor 2. a 6700. Radulescu Stanciu, 9 apartamente, str. Ziduri Mosi 1 6701. Roates Ion si Alexandra, 7 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Urleanu 15 6702. Rusu Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Amiral Murgescu 31 6703. Rusa Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mogos Vornic, 3 6704. Rafail E., 6 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 45 6705. Razemblat Eliza, 5 apartamente, Roman, str. Sucedava 116 6706. Ratin Marieta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Italiana 6, 6a str. Latina 24 6707. Radulescu Petruta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Profetului 7 6708. Rusu Ahmandeanu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Marin 3 6709. Rosain I. Stefan, 7 apartamente, Bucuresti, str. Stefan cel Mare 32 6710. Raducanu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Delea Noua 26 6711. Raricescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. I. L. Caragiale 28 6712. Regnault Herter, 13 apartamente, Bucuresti, str. Popa Petre 14; str. Silvestru 16; str. Frumoasa 50 6713. Radai Gh. Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Traian 138 6714. Rasner Toma, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 9, str. Parfumului 37, 39 6715. Russas Jean, 3 apartamente, Constanta, str. I. C. Branescu 3 6716. Ratiu Sofia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Fuica 5; Aleea Vergului 32 6717. Ramaldo Duca, 3 apartamente, str. Sandu Aldea 70 6718. Radulescu Poganam Arina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Arhit. Louis Blanck 19. a 6719. Ribalshi Boris (Butnici), 3 apartamente, Iasi, str. Zlataust 6 6720. Rusescu Petre, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zece mese 15a; str. Sachelarie Visarion 8-10 6721. Rusu Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Nicu Golescu 5 6722. Radulescu Traian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Principatele Unite 59; V. Roaita, str. Negru Voda 36 6723. Radulescu Ana, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Dimitrof 123 6724. Rosames Rebeca si Cohen Leon, 4 apartamente, Bucuresti, str. Rafael 1, str. Armeneasca 18 6725. Reschavschi Alex. George, 4 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Darvari 1 6726. Radulescu Stefan, 19 apartamente, Bucuresti, str. Fainari 50; str. Vaporul Asan 13 6727. Raducu C-tin, 27 apartamente, Bucuresti, str. Pargari 40, 42; str. St. Vasile 12 6728. Rebhuhn Fritz Hedrig, 9 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 62 6729. Rescovschi Carol, 3 apartamente, Bucuresti, str. V. Beldiman 1; Vasile Roaita 6730. Radulescu Gh. si Griculeasa C., 45 apartamente, Bucuresti, str. Burebista 6; str. Labirint 5, 31; str. Oituz 10; str. 30 Decembrie 4, 41; str. Bistritei 4. 6731. Rosenthal Fauvey, 13 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmii 6 6732. Radulescu Ion si Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 66, str. Sofia 66 6733. Radulescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cluj 53 6734. Rudnic Vasile, 15 apartamente, Bucuresti, str. Plaesului 31. Calea Grivitei 39, str. Foisorului 115 6735. Radu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 112 6736. Radulescu Ion (most.), 4 apartamente, Bucuresti, str. Pieptanari 105 6737. Radovici Dicu, 7 apartamente, Bucuresti, Sos. Giurgiului 61 6738. Raut Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Armoniei 2, str. Apolodor 17 6739. Rosen Carola Adelstein Adminis. I. Alden, 19 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 139 A 6740. Rapaport Clara, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 36 6741. Rosu David, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 12 6742. Romascan Florica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Chindia 14, Curtea de Arges, Bd. Carol

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 148 of 196

6743. Roceric Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Muntii Tatra 3, str. Bucuresti 89, Brasov, str. Curmatura 16 6744. Roler Gheorghe si Ecaterina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Turnescu 8 6745. Romascu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, bd. Banu Manta 59 6746. Raicoviceanu V., 3 apartamente, Bucuresti, str. A. Popov 43 6747. Ranta Clara, 2 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Iorga 22 6748. Racoveanu Zoe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 83 6749. Raftopol Traian Susnea, 5 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 7, str. Inclinata 1, str. Lantului 7 6750. Radulescu Maria, 17 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 141, 145, 147 6751. Rocker Rasela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Boseanu 17 6752. Rubia Egnspuiza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olari 10 6753. Radnica Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Tudor Stefan 50, 56, piata Dorobanti 5 6754. Radovici Victoria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Arhitect Harjan 7 6755. Radulescu Aurelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 14 6756. Ratz Iosif, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sovata 19 6757. Radulescu P. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 119, bd. Gh. Dimitrov 8 6758. Rizescu Ileana, 3 apartamente, Brasov, str. Mihail Eminescu 16 6759. Rusu D. Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 54 6760. Romniceanu Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie 3, calea Victoriei 6761. Radulescu Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, Aleea Vulpache 10, str. Dr. Grigore Mora 27 6762. Radulescu Olga, 8 apartamente, Bucuresti, str. Calorian 6, sos. Oltenitei 160, 166 S. 6763. Steriopol Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Iscovescu 7, str. Brezoianu 29c, 29a. 6764. Solomon Olga, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dumitru Racovita 25 6765. Sanft Gabriel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 63 6766. Spiropol Victoria, 3 apartamente, Braila, str. Republicii 56 6767. Sussu Nastase, 4 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 37 6768. Schlesinger Angela, 13 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 12. 6769. Semi Nelj, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 14, Bd. Republicii 72, str. Italiana 7 6770. Schiffer David, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stela Spataru 18 6771. Schlesinger H., 8 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 43 6772. Schanberger B. Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Speranta 25, 27 6773. Smantana Ion, 7 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 330 6774. Sumbasacu D-tru, 12 apartamente, Bucuresti, Intr. Uranus 6, 64 6775. Stoica Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dristorului 96. 6776. Stamadide D-tru, 10 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 23, 27 6777. Simionescu Traian, 4 apartamente, Bucuresti, calea 13 Septembrie 78. 6778. Sofia M. Ene, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 14. 6779. Serafim D. Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rumeoara 30. 6780. Spirescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 42 6781. Sersca Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Profesorilor 8, 10 6782. Stroescu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 311, str. Sf. Ion Mosi 10. 6783. Slave Ilie, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Medic Zlatescu 9. 6784. Stanciu C. Stefan, 12 apartamente, Bucuresti, str. Fantanica 12. 6785. Solomon Olga, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 26 6786. Stanescu Elena, 20 apartamente, Bucuresti, str. M. Tolbuchin 40; str. Barbu Vacarescu 175; Campulung-Muscel, str. Sft. Ilie 9. 6787. Sumbasacu Angela, 7 apartamente, Bucuresti, General Florescu 17. 6788. Simianide Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Costache Negri 12, str. Brezoianu 29. 6789. Simionescu Teofil, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 91. 6790. Silvia G. Cernat, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 18. 6791. Sandulescu Sandu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Tunarilor 11, sos. Banu Manta 58. 6792. Sandulescu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 24.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 149 of 196

6793. Sandu I. Maria, 6 apartamente, Bucuresti, Gh. Manea 15. 6794. Savidis Teodor, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Slaniceanu 30, str. Unirii 28. 6795. Stanescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 39 6796. Stan Angela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Amzei 8. 6797. Spiratos Mihail, 3 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 54. 6798. Savulescu Cecilia, 8 apartamente, Bucuresti, str. M. Ion Racoteanu 14. 6799. Stoiculescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ionita Cecan 25. 6800. Schanda August, 3 apartamente, Bucuresti, Parcul Jianu 37. 6801. Sahelarie Ovidiu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 8. 6802. Sachelarie Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 6; Constanta, Bd. Ileana 6803. Stancov Niculae, 12 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 62. 6804. Sachelarie Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. General Brosteanu 21. 6805. Sotir Mihail, 4 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 32, str. Amiral Balcescu 16. 6806. Stahia Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri 31 6807. Solomon Perlu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 58 A 6808. Simionescu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oltarului 7 6809. Stahl Lazar, 5 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 125 6810. Saulescu C. Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 29 6811. Stoenescu Marin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 29 6812. Stanescu Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. V. Lucaci 26 6813. Simionescu Ruta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 122 6814. Stanculescu Ernest, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Iorga 22, calea Victoriei 101 6815. Schindl Carol, 2 apartamente, Bucuresti, str. G-ral G. Assan 3, calea Floreasca 115 6816. Stanciulescu-Radulescu Florica, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Dimitrov 140 6817. Simion Maria, 4 apartamente, Bucuresti str. Vaselor 56 6818. S. K. F. S.A.R. ptr. com. de rulmenti de bile, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 83 6819. Stoenescu Marin, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 152-113 6820. Stanescu Niculaie, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Dimitrov 142 6821. Sandilos Haralamb, 3 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 43 6822. Schwartz Iosef, 3 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 18 6823. Sescioreanu Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Columb 11; str. R. Poincare 35-37 6824. Stanescu N. G., 5 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 49 6825. Steclaci Elza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 32 6826. Schwartz Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 12 6827. Serdan Vasile, 5 apartamente, Bucuresti Cpt. Iosif Vasilescu 65 6828. S.A.R. Com. in lichidare, 3 apartamente, Bucuresti, str. Arcului 14 Ploiesti str. Varfurilor 5 6829. Stoenescu Ion si Alex., 5 apartamente, Bucuresti str. Serban Voda 258 6830. Stahia Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri 31 6831. Savescu Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gr. Alexandrescu 3 6832. Staicovici Evlachie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Maior Jurascu 9 6833. Strat Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Paul Greceanu 45 6834. Stan A. Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Herastrau 5; str. Episcopiei 5; str. V. Lascar 23 Iasi, str. Covaci 1 6835. Sfintescu Stefania, 5 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Delavrancea 43 6836. Stoicescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. B. Delavrancea 15 6837. Silberbusch Isidor, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 199 6838. Sireteanu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Salcami 7; str. Calugareni 21 6839. Stirbei Ion, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Panduri 44 6840. Schwitzer Gurta si Nathan, 4 apartamente, Bucuresti, calea Calarasilor 95 6841. Succesiunea M. I. Steinberg, 6 apartamente, Bucuresti, Piata Sft. Stefan 9 6842. Stanescu Elefteria, Mihai, Maria, 3 apartamente, Iasi, str. Sft. Sava 6 6843. Stere Ion, Niculina Costache si Stelian Anghel, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 82-84 6844. Simionescu Ioan, 13 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 39, str. Cantemir 53, str. Crucea de Piatra 9 6845. Solacolu Marcel, 6 apartamente, Bucuresti, str. I. L. Caragiale 19, 17

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 150 of 196

6846. Solacolu Emilia, 1 apartament Bucuresti 6847. Soare Alex., 5 apartamente, Predeal, str. Unirii 27 Bucuresti, str. Baratiei 33; F-ca Chibrituri 17 6848. Smarandescu Elisabeta, 15 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 29A; str. Dobrogeanu Gherea 8 str. Coltei 27; str. Bolintineanu 2; str. Stirbei Voda 21 A 6849. Sipsom Ortansa, 5 apartamente, Bucuresti, str. Luigi Cazavilan 11 6850. Sturdza Maria Irina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Caragea Voda 1 6851. Succesiunea Indiviziei Leibovici si Regenstraif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Covaci 4 6852. Solacolu A., 2 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mosi 29 6853. Ing. Simionescu Ilie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12 6854. Slader Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Maicilor 6; str. Eroului 9; str. Florilor 8 6855. Stere Adriana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu 338 6856. Schmidt Robert, 8 apartamente, Bucuresti, str. Radu Voda 20 A. 6857. Slavu P. Mircea, 13 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 1, str. Bibescu Voda 18, 20 6858. Sterghiu Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 88 6859. Solomon Ernestina si Sura Rosenberg, 7 apartamente, Iasi, str. Costache Negri 90 Bucuresti, str. M. Malinovschi 59-61; calea Mosilor 52 6860. Stanescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bratului 15 6861. Slavnicu Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29 A; Intr. Argilei 2 6862. Slader Eugenia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Istrate 36 6863. Soc. Viticola si Pomicola, 10 apartamente, Bucuresti, str. Petru Rares 19, 21, 17 Dragasani, str. Ilie Pintilie 49 6864. Saidac Ioan, 3 apartamente, Bucuresti str. Dr. Sergiu 22; str. A. Briand 20; str. Brezoianu 7 6865. Sandulescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lupitei 6; str. Baldovin Parcalabu 12 6866. Sandulescu Nae N., 2 apartamente, Bucuresti, Piata Rosetti 5 6867. Schwartz Rosy, 11 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 37 6868. Stoica N. Ioan, 13 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 68, 55, str. Brasoveni 55, 2 6869. Santzo Elena Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena 8 6870. Sanielevici Simona, 2 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 39 b 6871. Sanielevici Margarete, 2 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 39 a 6872. Schwartz Bettz, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 46 6873. Stroescu Lissy, 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Parvu 15 6874. Sava Ion, 5 apartamente, Bucuresti str. Vigilentei 6 Brasov, str. Col. Stejeris 22 6875. Satirin Nanu, 21 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 13, str. 30 Decembrie 4, str. Filiti 1 str. Militiei 8, str. Isvor 6 b 6876. Solomonescu Gh. si Stanescu Elena, 11 apartamente, Bucuresti, str. Cameliei 4; str. Gutenberg 8 Predeal str. Gh. Cosbuc 26 Calarasi str. Stirbei Voda 42 6877. Sassu Teodor, 9 apartamente, Bucuresti str. Sapientei 2a; str. Brancoveanu 36 Com. Coadele, Ilfov 6878. Savopol Dorina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ecaterina 15 6879. Staicovici Spiridon Irina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Traian 54. a; calea Mosilor 280 Predeal, Bulev. Republicii 13 6880. Simionescu Maria Vitre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 65 6881. Socec Em. Ana, 16 apartamente, Bucuresti str. Spl. Independentei 54 6882. Senean Augustin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 25 6883. Segalescu Raschel, 9 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Carlova 15; str. Bradului 44 6884. S.A.R. Est. Petrol, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ziduri intre Vii 12 6885. Simionescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 75 6886. Slana Gh. si Maria, 16 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 108 6887. Sfetcu Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Petre Ispirescu 113 6888. Schwartzman, 9 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 11, str. Elena Doamna 6; str. Ghenadie Petrescu 123; str. Labirint 123; str. Sepcari 9. 6889. Savu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 23 6890. Simionescu Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 20; calea Victoriei 95

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 151 of 196

6891. Samoil Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Felicia Racovita 5 6892. Schor Adolf, 13 apartamente, Bucuresti, str. Palos 5; str. Justitiei 64-65 6893. Simionescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 144-94 6894. Stanescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Salvator 11 6895. Stanescu Victoria, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 20 6896. Stroe George, 4 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 24 6897. Sion Felicia, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. G-ral Alexandrescu 5 6898. Scherer L. Stefan, 18 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 2; str. Dr. Ramniceanu 4 6899. Stanescu Gheorghe, 1 apartament, Mangalia, str. Regina Elena 2. 6900. Sanon Beatrice, 9 apartamente, Bucuresti, str. Columb 7; str. Tolbukin 54 6901. Solomonescu Emil, 9 apartamente, Bucuresti, str. Atena 1; str. Occident 34 6902. Sandulescu Teodor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Polona 93; str. Uranus 39 6903. Sculescu Silvia, 4 apartamente, Bucuresti B-dul Dacia 18 6904. Stern Iancu, 5 apartamente, Iasi, str. C. Negri 63; str. Elena Doamna 20; 6905. Sotemlis Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 5; str. Blanari 11; str. Gh. Missail 24 6906. Stoenescu Radu, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Magheru 43; str. N. Iorga 22; str. Olari 20 6907. Savulescu C-ta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 53; Mendelief 20; str. Pictor Luchian 11 6908. Savulescu Theomian, 5 apartamente, Bucuresti, str. N. Filipescu 12 6909. Sisnatu C-ta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 11-13; str. Popa Petre 41 6909. a. Stanescu Stefan, 7 apartamente, Bucuresti, Piata Romana 1; calea Floreasca 50; str. Mendelief 45; calea Calarasilor 51. 6909. b. Slavu Georgeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Paul Greceanu 7 6909. c. Schneider Emil, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Costaforu 2 6909. d. Sarchisian Paris, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 74; str. Pictor Andreescu 1 6909. e. Stanoevici St., 5 apartamente, Bucuresti, str. Burcus Stefan 9; str. Popovici 6. 6909. f. Sarmiza S.A.R. 3 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 284 6909. g. Sapatino Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Tarcan 2; str. Splaiul Unirei 116 6909. h. Spiru Cristea, 5 apartamente, Bucuresti, str. Papurei 16, str. Virgil Plesoianu 54 6909. i. Scarlatescu Lucia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Antim 31 6909. j. Segal Moritz si Mina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Romulus 76 6910. Simionescu Luiza, 10 apartamente, Bucuresti, str. Londra 15 6911. Solomon Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Atena 1; str. Brezoianu 7 6912. Simoniu Leon cu fii, 5 apartamente, Bucuresti, str. Fecioarei 22-20 6913. S.A.R. in lichidare Chibriturile, 9 apartamente, Bucuresti, str. Atena 11 Rasnov-Brasov 6914. Soreanu Atanase, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mamulari 11 6915. Segaller Samuel si Frida, 2 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Romano 24 6916. Stanciulescu Ion si Stanciulescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Braziliei 41, str. Pastorului 75 6917. Schneer Margareta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Boteanu 3 6918. Stavropol Chiruan, 7 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 4 6919. Schian Sorica, 3 apartamente, Bucuresti, calea Dorobanti 62 6920. Savulescu R. Ioan, 4 apartamente, Calarasi, str. Rahova 117 Bucuresti, str. Spatar 1 Calarasi, 6 Martie 48 6921. Simionescu D. Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Viespari 11; B-dul N. Balcescu 35 6922. Sterescu Petre, 3 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 20, Ploiesti str. Milcov 3 6923. Simionescu Marcela, 2 apartamente, Bucuresti, str. N. Filipescu 7; str. Paraschiva Gherghel 7 6924. Stoenescu Bombonica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Edgar Quinet 3; str. G-ral Magheru 26; str. Brezoianu 7 6925. Silberman Klein Fany, 5 apartamente, Bucuresti, str. C-tin Nacu 8 6926. Sucher Iancu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Otetelesanu 5 Galati, aleia Ispas 4-6 6927. Schieber Sady, 17 apartamente, Bucuresti, str. Ana Ipatescu 9. a; B-dul 6

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 152 of 196

Martie 58 6928. Sinescu Ahil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Rosenthal 21 6929. Singer S.A. Masini, 10 apartamente, Bucuresti, str. Wilson 12; str. N. Balcescu 23 6930. Sfetea Iuliu, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Balcescu 7 6931. Stan Elisabeta, 4 apartamente, Bucuresti, aleea Zoe 22 6932. Stoica Gheorghe, 9 apartamente, Bucuresti, str. Av. Marcel Andreescu 40; str. Paris 10 Chitila km. 15 Otopeni km. 15, Mamaia in blocul Edilitatea 6933. Solavici Hugo si Iohn, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 37; str. V. Lascar 16 6934. Sznhaere R. Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 47 6935. Stoian Gh. Ilie, 8 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 6 6936. S.A. pentru comertul de Masini si intrep. tehnice, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 10; str. Poenaru Bordea 9 6937. Stancu Enache, 4 apartamente, Bucuresti str. Th. Mazaryk 12, Turnu Magurele, str. Elena Cuza Voda 1; Bul. Republicii 6 6938. Stanescu Emil si Virginia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Av. Zorileanu 30-94. a; Piata Rosetti 3 6939. Stanovici Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. M. Kogalniceanu 36 Predeal Bd. R. P. R. 26 6940. Slavescu Oliviu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Londra 22 Predeal, str. Oituz 24 6941. Savulescu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Gutenberg 3 bis 6942. Slatineanu Emanoil, 2 apartamente, Bucuresti str. Nic. Iorga 21 6943. Sarafidi Irina, 11 apartamente, Bucuresti str. N. Balcescu 9; str. Bacani 3-5; str. Blanari 3-5; str. Negustori 7 6944. Slavescu Cristache, 8 apartamente, Bucuresti, str. Polona 10 6945. Stanculescu C-tin, 11 apartamente, Bucuresti, str. Doamna Ghica 52, str. Matei Voevod 2 6946. Stoicescu C., 10 apartamente, Bucuresti, str. D. Xenopol 13, Lacul Rosu 6947. Schehrer Bernard si Elisa, 9 apartamente, Bucuresti, str. Academiei 27. 6948. Septilici Victoria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Haia Lifsit Constanta, str. Crist. Georgescu 3. 6949. Schmidt Louis, 5 apartamente, Bucuresti, str. Radu Voda 22 6950. Stanescu Valentina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 5 6951. Smarandache Mirica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Echinoxului 21 6952. Stoicescu Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cornetului 3. 6953. Stoicescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, Bd. Beller 26. 6954. Sultanov Eugenia, 14 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 27, str. Cuza Voda 74 6955. Sutescu Victor, 3 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza 35 6956. Sarchisian Hacic si Ileana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Principatele Unite 2, str. Braziliei 21. 6957. Savulescu Iordan, 11 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 20. a, str. Margeanului 14 6958. Schoenholz Misu si Rasela, 10 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 126, 13 Decembrie 29. 6959. Saulescu Theodor, 10 apartamente, Bucuresti, str. Matei Basarab 17. 6960. Stanescu Constantin, Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Anghelescu 42 6961. Steinberg Ivette-Davidescu, 2 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 124, Aleia Pictor Vermont 1. 6962. Sever Alexandrina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Maicilor 26. 6963. Stoica Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Filimon 93 6964. Spanopol C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vespasian 43, sos. Stefan cel Mare 90 6965. Schuldhman Sandu si Lucia 2 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 22 6966. Sadeanu Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Maria Rosetti 6 6967. Sturdza Olga, 3 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 6. 6968. Spannopol Const., 1 apartament Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 96 6969. Suflea Gheorghe, 11 apartamente, Bucuresti, str. Iordache Golescu 4. a., 4. c. 16 Februarie 1933, str. Drumul la Rosu 6 6970. Stoia Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Popa Farcas 68. 6971. Sorin Carola, 3 apartamente, Bucuresti, str. Muzelor 3. 6972. Segall D. P., 9 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 235. 6973. Samaras Ioan, 10 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 139

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 153 of 196

6974. Segall D. P., 1 apartament, Orasul Baneasa, sos. Buc. Ploiesti 139 6975. Stavarache Dumitra, 10 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 184 6976. Stancu Zamfir, 7 apartamente, Bucuresti, str. 14 Martie 17. 6977. Sion Alfons, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Cap. Preotescu 16, str. Episcop Ilarie 11. 6978. Schileru Grigore, 8 apartamente, Bucuresti Intr. Romei 3, str. N. Filipescu 32, Aleia Isvoarelor 75 Tg. Jiu, str. T. Vladimirescu 53, str. Grivitei colt Eroilor 8. 6979. Stache Elena, 9 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 66. 6980. Simulescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sold. Raducanu Grig., 24, Intr. Viilor 6. 6981. Solomon C-tin, 35 apartamente, Bucuresti, str. Foisorului 61, 63, str. Dionisie Lupu 35, str. Popa Russu 11, str. M. Eminescu 173, Brezoianu 7, calea Mosilor 135, str. Romulus 46. 6982. Savescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mitropolit Andrei Saguna 16. 6983. Simionescu Ion si Eugenia, 10 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 49 6984. Stircea Ion succes., 2 apartamente, Bucuresti, sos. Kiseleff 51, Mamaia bai, Constanta Aleia Crinilor 11. 6985. Singer Daniel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 24. 6986. Spireanu Vasilica, 1 apartament Bucuresti, str. Hameiului 5. 6987. Saidac Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Banat 20, str. N. Filipescu 1. 6988. Stanciu C-tin si Ana, 4 apartamente, Bucuresti, cal. Grivitei 180 b. 6989. Sobiescki Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Cocarescu 56, str. Petru Maior 64. 6990. Stancu Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Niculcea 72 6991. Stroescu Angela, 5 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 454. 6992. Sturza Viorica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 65, str. Academiei 35, 37 6993. Sterie Sergiu Nibi, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 20, Constanta, str. Stefan cel Mare 84 6994. Suceveanu Grigore, 2 apartamente, Bucuresti, str. Maria Rosetti 45 Bacau, str. Ada Marinescu 9. 6995. Sipiceanu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ana Davila 3. 6996. Stern Leia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sf-tii Apostoli 63. 6997. Soare Dumitru, 56 apartamente, Bucuresti, str. Apolodor 1, 3, str. Sf. Apostoli 46, 48, str. Antim 4 bis 6998. Sandulescu Alex., 4 apartamente, Bucuresti, str. Iancu Cavaler de Flondor 6 6999. Spirescu Florica, 25 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 29.7000. Schvartz Frida, 9 apartamente, Iasi, str. Sf-tul Sava 13, Stradela Alba 4. 7001. Stanciulescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 81, 83, str. Banu Udrea 9. 7002. Sideri Ion si Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 251. 7003. Simion Magdalena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 17. 7004. Stratilescu Strate, 10 apartamente, Bucuresti, calea Calarasilor 134. 7005. Stroescu Dan, 6 apartamente, Bucuresti, Aleia Mantuleasa 11. Ploiesti, str. Rusu Sirlanu 3. 7006. Spiegler Bernard, 8 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 6. 7007. Schoenblum Hugo, 6 apartamente, Bucuresti, str. Traian 108, str. Lucaci 33. 7008. Soc. Tirul, 8 apartamente, Bucuresti, Spl. Independentei 1. 7009. Stoica Ion, 8 apartamente, Bucuresti, str. Vulturi 86, str. Vergului 166 7010. Segal Frieda si Victor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 45. 7011. Stroescu Neron, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vulturi 38. 7012. Spranceanu Gh., 9 apartamente, Bucuresti, Intr. G-ral Ipatescu 7, calea Grivitei 178. 7013. Stefanescu Nae, 4 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 215, 217, str. Sebastian 129 7014. Stan V. Lucia, 2 apartamente, Bucuresti, str. I. G. Duca 11. 7015. Simion Iosif, 5 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 403. 7016. Socolescu Afrodita, 5 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 7. 7017. Suciu D-tru, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Vladoianu 26. 7018. Sarateanu Georgeta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Azilul de Noapte 12 7019. Stanescu Toma, 8 apartamente, Bucuresti, str. Tomas Masaryk 11. a, str. Viitorului 93, Dragasani, Dealul Oltului.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 154 of 196

7020. Sumbasacu Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. maresal Tolbuhin 119. 7021. Spitzer Selma, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dobroteasca 12. 7022. Stoicescu Gh., 5 apartamente, Bucuresti, str. Lizeanu 17 7023. Soc. de cultura liberala, 23 apartamente, Bucuresti, calea Victoriei 46 si 34, str. Edgar Quinet 2. 7024. Soroceanu Anton, 23 apartamente, Bucuresti, str. Isvor 37, Ionescu Gion 8. a. 7025. Spangraft Ferdinand, 3 apartamente, Bucuresti, Bul. Lacul Tei 33. 7026. Sandulea Elisabeta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Fainari 42 bis. 7027. Staicu Titi zis Staicovici, 8 apartamente, Bucuresti, str. C. Grant 44, calea Rahovei 133. Ploiesti, str. Dumbrava Rosie 60. 7028. Stamatescu Aurora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Armasului 8. str. Dr. Marinescu 12. 7029. Sarvas Nadejdia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Jules Michelet 19, str. Zorileanu 31. 7030. Segal Samuila si Tinia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 5. 7031. Slavescu Ion, 31 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 240, str. Zece Mese 16, calea Mosilor 368, str. Buzesti 71, str. Mihail Eminescu 139, str. Viitorului 84 7032. Stelian Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Fainarilor 70. 7033. Sangiorgian Sofia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Romana 169 7034. Sinigolic B, 3 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 53 Snagov, Dobresti Ilfov 7035. Steriade Alexandrina si Ion, 17 apartamente, Bucuresti str. Ion Creanga 8 si 12, str. Dr. Clinciu 18. 7036. Steriade Alexandru, 8 apartamente, Bucuresti, str. Ion Creanga 10, Bul. Marasesti 26. 7037. Sarateanu Erimia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Licurg 3. 7038. Sigler Bernard, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 17, calea Calarasi 9. 7039. Stoicescu Constantin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Burghelea 16. 7040. Sfetcu Petre, 2 apartamente, Bucuresti, str. Turnul Eifel 62, str. Maria Rossetti 51 7041. Strohr Vilhelm, 36 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 49. 7042. Schuster Silian, 7 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 14, str. Nic. Balcescu 16 7043. Sevenoiu Gh. Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. I. C. Frimu 26, str. Caimatei 16, Targoviste, str. Poetul Alexandrescu 39. 7044. Simionescu Mircea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Varsoviei 21, str. Macedoniei 14. 7045. Slavescu Cristache, 12 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 4. 7046. Soth Giorge, 3 apartamente, Bucuresti, str. Emil Pangrati 25. 7047. Staiciu N., 4 apartamente, Bucuresti, str. General Angelescu 61. 7048. Schina Gabriela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Tomas Masaryk 7 7049. Samali Verturia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Sanatescu 51. 7050. Schollenberg Otto, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 15, str. Bucegi 37. 7051. Steriade Alexandru, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ionica 5, str. Bis. Amzei 27 Sinaia, str. Cuza Voda 60. 7052. Stoicescu Stefania, 7 apartamente, Bucuresti, str. Ankara 5 A, str. Porumbacu 18 7053. Schvartz Malvina, 4 apartamente, Iasi, str. Filimon Sarbu, 16 7054. Socolescu Grigore, 3 apartamente, Bucuresti, str. Occidentului 23, str. Kiselef 31 7055. Stanculescu Alex., 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marcu 25 7056. Scortenu Corneliu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Drobota 10, str. L. Tetrat 29 7057. Stoica N., 16 apartamente, Bucuresti sos. Stefan cel Mare 18 7058. Stoenescu Constantin, 4 apartamente, Galati, str. Republicii 70 7059. Sarafian Caiane si Hareu, 27 apartamente, Bucuresti calea Grivitei 12-14, 16, B-dul Dimitrov 88 str. Corabiei 8 7060. Santa Agata, 9 apartamente, Bucuresti, str. Spatarului 27 7061. Sencovici Margareta, 4 apartamente, Bucuresti Calea Dorobanti 24 7062. Simionescu Gh. Maria, 25 apartamente, Bucuresti, calea Victoriei 122 7063. Savescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti str. C. A. Rosetti 34, str. Boteanu 3A, str. Academiei 35, Vasile Roaita, Sat 86

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 155 of 196

7064. Sturza Patturi, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cretzulescu 8 7065. Stavar Dorina, 21 apartamente, Bucuresti, str. Ana Ipatescu 27 7066. Stoica N. Ene, 25 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 30 7067. Spigler Franda, 10 apartamente, Bucuresti, str. Plevnei 44 7068. Stoianovici Alex., 3 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Giulini 5 7069. Seferovici Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. C-tin Nacu 6 7070. Salie Ianan si Hanan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alba Iulia 7 7071. Satirag Laha, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea 17 7072. Segaler Iosif, 3 apartamente, Galati, str. Fati 11, str. Smardan 6 A Bucuresti str. Pistol 3. 7073. Storch Gabriela, 3 apartamente, Bucuresti, str. V. Alexandri 16, str. V. Lascar 114. 7074. Schor Moritz si Simona, 8 apartamente, Bucuresti, str. Masina de Paine 28, Intr. Libertatii 5 7075. Schiopescu Ion, 17 apartamente, Bucuresti, str. Lamaitei 42, str. Cotroceni 33, str. Carol Davila 11 Intr. Alfabetului 6 7076. Suptia Afrodita, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Maria 22 7077. Schuler Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Anghelescu 87, str. Berzei 83, Calea Grivitei 107 7078. Sighin Osias, 9 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 190 7079. Savescu Emilia, 6 apartamente, Bucuresti, Col. Orero 10 7080. Soc. Imobiliara, 24 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 2 7081. Sucacescu Maria, 18 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 14 7082. Samuel Emil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Doamna Chiajna 6 7083. Sarbescu Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Masina de Paine 88 7084. Savulescu Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Giurgiului 94 7085. Stanoiu Gheorghe, 20 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 15, str. Smardan 17 7086. Salzman Bernard, 5 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 20, str. Stelea Spataru 15 7087. Schereri George, 3 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 101 7088. Steinlincht Leon, 5 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 38 A, str. Banu Maracine 26 7089. Slavescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti str. 30 Decembrie 77, str. Traian 121 7090. Santelena Ernesta, 6 apartamente, Bucuresti Calea Grivitei 168 7091. Suciu Stefania si Rodica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Militari 27, str. Poenaru Bordea 18, Calea Calarasi 30 7092. Simion Filip, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sebastian 191 7093. Sacaneanu Neculae, 3 apartamente, Bucuresti str. Govora 2 7094. Sabetay Roza, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 26 A 7095. Savulescu Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Giurgiului 128 7096. Stanescu Filofteia, 5 apartamente, Bucuresti str. Crisan 3 7097. Sepeanu Mariana, 4 apartamente, Bucuresti str. Sf. Spiridon 5 7098. Sofronie Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. M. Ghenadie Petrescu 27 7099. Spranemata I. Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Lunei 3 7100. Solomon Berii, 6 apartamente, Bucuresti, str. N. Filipescu 1 7101. Schudgger Teofil, 5 apartamente, Bucuresti, str. V. Braniste 13, 15, 17 7102. Stoica Grigore, 10 apartamente, Bucuresti str. Adrian 4 A 7103. Savescu Iancu, 5 apartamente, Bucuresti, str. M. Hagi Moscu 23, 25 7104. Staianof Tancu, 9 apartamente, Bucuresti, sos. Giurgiului 150 7105. Sammer Carolina, 3 apartamente, Braila B-dul Cuza 153 7106. Segal Izil, 8 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 33 7107. Sami Cohn, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cantemir 18 7108. Stoenescu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dristor 45 7109. Stelican Laga, 7 apartamente, Bucuresti, str. Caimatei 8 7110. Schmidt Louis si Carol, 4 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 59 7111. Suruceanu Eugenia, Elena, Mihail si Teodor, 7 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 105 7112. Simonide Anastasia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Transilvania 1, str. Popa Tatu 74, str. Batistei 1 Dobresti Ilfov Snagov 7113. Schvart Avram, 6 apartamente, Bucuresti, str. Labirint 107 7114. Singher H., 20 apartamente, Bucuresti, str. Mitropolitul Ghenadie Petrescu 87, str. Anton Pan 17 7115. Stanculescu Iaseta, 8 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 3, Calea Victoriei 170

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 156 of 196

7116. Sperlea Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti str. Zablovschi 56 7117. Segal C., 5 apartamente, Bucuresti str. Petre Maior 101, str. Zaharia 19. 7118. Solomon David, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mamulari 19, str. Rumeoara 9, str. Margelelor 1 7119. Schweitzer Elena, 10 apartamente, Bucuresti, str. Tudor 136, 148 7120. Simon Aurora, 5 apartamente, Bucuresti, str. Petre Poni 18 7121. Schilingher Necula, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sutasului 29, str. Stoica Ludescu 5 7122. Slima Alex. Alice, 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Anghelescu 5, 7, str. T. Aman 31 7123. Slavarachescu Vasilica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Voivozi 62 Campulung Muscel str. Brancoveanu 80 7124. Suru Miron, 3 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 159, str. A. Popov 3. 7125. Soare O. Eliza, 20 apartamente, Bucuresti, str. A. Popov 3, Calea Victoriei 84. 7126. Schirdoerger Sigmut, 7 apartamente, Bucuresti, str. Spiru Haret 13. 7127. Stoicescu Ileana, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 101, str. Stirbei Voda 68 Brasov, fost I. C. Bratianu 27 7128. Stanescu V. Ioana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 4. 7129. Stroescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 71, Calimanesti-Valcea 7130. Staicovici Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 44, str. Olimpului 4 7131. Stoenescu Bucsa Ana, 10 apartamente, Bucuresti, str. Bozianu 4 7132. Soare Niculae si Stefania N. Soare, 12 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. A. Saguna 11, Fund. Cristache Conache 19 7133. Spiroiu Emilia, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. General Ghenea 6. 7134. Stanescu Eliza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmei 67 7135. Stavri Panteli, 8 apartamente, Bucuresti, str. M. Kogalniceanu 7 7136. Stanescu Ilie, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 323, str. Dunavat 6 7137. Sumbaraen Gh. Zoie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 46 7138. Simion Mircea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 27, str. Octav N. Tomescu 14 7139. Slavescu Ion si Zoie, 7 apartamente, Bucuresti, str. Salvator 39, 41 7140. Sarodon R. Tudor, 4 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 215 7141. Sglahin A., 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Pasteur 18 7142. Spandonide G. Ioan, 50 apartamente, Bucuresti, B-dul Cuza 10 7143. Serafim Haralambie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Simonide 5, str. Ceres 12 7144. Stoenescu Gherghina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Frunte Lata 16 A 7145. Simionescu Naie, 20 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 66, str. Magurele 2, str. Viilor 10, Uranus 31 7146. Stoicescu Ion si Tudora, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bozianu 7 7147. Sotir Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Toma Ionescu 13, str. Hagiu 23 7148. Stamatescu Bayote, 7 apartamente, Bucuresti, str. Coriolan 12. 7149. Smeu Ioan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Arionoaiei 36 7150. Schaler Emil, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Iatropol 6, str. Stelea Spataru 6 7151. Silberling Alphone, 9 apartamente, Bucuresti, str. Munteanu 6, str. Horatiu 20 7152. Sorel Naie si Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Macarovici 8 7153. Stanescu Apostol, 12 apartamente, Bucuresti, str. Veseliei 82, str. Ferentari 89 si 91. 7154. Sahaghiean Eghiea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ferentari 103, 105, B-dul 1 Mai 56 7155. Slavu I. Grigore, 2 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 95. Vasile Roaita B-dul Popovici 7156. Stanescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Grozavesti 12 si 29 7157. Stoian Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, str. Barierei 34 7158. Serbanescu G. P. Smarandache, 8 apartamente, Bucuresti, str. Transilvaniei 54 7159. Stoenescu Anghel, 20 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 39, Calea Plevnei 194 Sinaia, str. Varfu cu Dor 6 7160. Soci Dr. Iuliu Boros, 9 apartamente, Bucuresti, str. Iuliu Baras 15, str. Anton Pan 54

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 157 of 196

7161. Sranimir Gh Marica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 43-45 Ploiesti str. Gabriel Peri 17 Campina, str. Cimitirului 44 7162. Stratulat Alex., 3 apartamente, Iasi, str. Primaverii 10 7163. Sigorin Olga, 3 apartamente, Bucuresti str. Dr. Obedeanu 19 7164. Stoenescu Gh., 13 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravul 145 si 168 7165. Stanim Gh., 5 apartamente, Bucuresti, str. Orzari 5 7166. Steinhart W., 4 apartamente, Bucuresti, str. Olteni 19, str. Labirint 20 7167. Simionescu Stere, 9 apartamente, Bucuresti str. G-ral Salmen 20. 7168. Stelnicianu Olga, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 288 7169. Simionescu Clara, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Republicii 75 7170. Stroe Iordache, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Viteazu 11 7171. Strede Saul Klarchen, 9 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 78, str. Uranus 57 7172. Sasu Ion si Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 280, str. Claudiu 6 7173. Sterian Alex., 4 apartamente, Bucuresti, str. Miron Costin 17 7174. Sasu Lucretia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Unirii 88. 7175. Sapira Aron, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 32. 7176. Sfetea Regina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 34-36 7177. Sfart Iosif (succesiune), 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 60. 7178. Sprinceana Florica S., 8 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 49; str. Masarik 17; str. N. Balcescu 3. 7179. Saragea Zamfir, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vanatori 29; str. Arionoaiei 13; str. Ecardiei 54. 7180. Steinberg Morit, 4 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 66 7181. Scarlat Nataliea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Zaharia 29 7182. Sandulescu D. Smaranda, 7 apartamente, str. Laborator 17. 7183. Stoicescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 41, 68 Sinaia, str. Vasile Boerescu 10. 7184. Slenar D., 4 apartamente, Bucuresti, str. 6 Martie 91A; str. Wilson 15. 7185. Stoenescu Petre, 8 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 85 7186. Simici Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu Apa Rece 69 7187. Sapnic Speer, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 50; Intrarea Putul cu plopi 3. 7188. Stan R. Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Viitor 91. 7189. Simian Tudor, 15 apartamente, Bucuresti, Bul. Gh. Dimitrov 76. 7190. Shul Iacob si Dana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Traian 155 7191. Socom. Soc. comerciala, 2 apartamente, Bucuresti, str. Orlando 11. 7192. Stoia I. Ion, 27 apartamente, Bucuresti, Sos. Colentina 14, 25 7193. Stanescu C-tin si Ecaterina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 38 7194. Slavescu D. Ioana, 5 apartamente, Bucuresti, Sos. Iancului 27. 7195. Subotnicov Radivan, 24 apartamente, Bucuresti, str. Luncsoara 7 7196. Stoienescu Iorgu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Orzari 16, str. Cpt. I. Vasile 57 7197. Stoienescu Sandu, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 4 7198. Savini Aurelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Orzari 36 7199. Stanciulescu N., 17 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 121; str. Diana 5; M. Eminescu 93 7200. Schmeerschon Aba, 2 apartamente, Bucuresti, str. Leon Voda 18 7201. Sapuneanu Gh. Alex., 8 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Spiridon 13; str. Sf. Voievozi 14 7202. Stancu Simion Niculae, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 74 7203. Stroe I. Florica, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Pandurilor 1A 7204. Sterea Jules, 17 apartamente, Bucuresti, str. Ion Ghica 2; str. Mircea Voda 41, str. Labirint 22. 7205. Sideri Elisabeta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Iatropol 22. 7206. Serghiu Nicolae, 14 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste 23 7207. Stoican Corneliu, 6 apartamente, Iasi, str. Ralet 4A; str. 11 Iunie 5; 7; str. Eternitatii 6. 7208. Stanciu Toma, 14 apartamente, Bucuresti, str. Aviator Sanatescu 44. 7209. Simion Oprea, 7 apartamente, Bucuresti, str. Rumeoara 35. R. Valcea, str. Stefan Gheorghiu 32. 7210. Simionescu si Hanerina Marius, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 49. 7211. Steriade Ecaterina, 9 apartamente, Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu 96.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 158 of 196

7212. Stalsky Iosif, 13 apartamente, Bucuresti, str. Filimon Sarbu 6; str. Gabroveni 4; 2; str. Selari 3. 7213. Stoenescu Oprea, 14 apartamente, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 153 7214. Sabo Stefan si Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Badea Cartan 11. 7215. Seceleanu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Buturugeni 2; str. Cap. Garlea 8. 7216. Saidufis Gh. most., 8 apartamente, Bucuresti, str. Halelor 29; str. 30 Decembrie 104. 7217. Simion P. Constantin, 18 apartamente, Bucuresti, str. Th. Speranta 148; str. Petrescu X 8; Sos. Pantelimon 23, str. Viitor 128 7218. Silberman S. most., 7 apartamente, Bucuresti, str. Olteni 34; str. Th. Aman 16 7219. Sdrobici Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 63; Tg. Ocna, B-dul Ferdinand 1. 7220. Stoenescu St. Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Chesarie 3. 7221. Schechter Barnhardi si Rebeca, 8 apartamente, Bucuresti, str. Calusei 43 7222. Sotero Silvio most., 12 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 147 7223. Sorescu Gheorghe, 13 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 93, str. Baratiei 59. 7224. Stoian Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Sachelarie Visarion 43. 7225. Savopol Olga, 13 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 79; str. Iforiei 27 7226. Stoica Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Constantinescu 35; str. Alex. cel Bun 1B 7227. Stinghe Arsene, 11 apartamente, Bucuresti, str. Aviator Jean Teseier 13; str. Popa Nan 137 7228. Stanescu N. Scarlat, 8 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 32 7229. Stanescu P. Vasile, 13 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 248; 177. 7230. Stimulescu Marin si Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 65A 7231. Stoenescu Stefan, 10 apartamente, Bucuresti, str. Laborator 100 B; 117; str. Racari 34. 7232. Stefan I. Serban, 9 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Judetul 8; str. Mesterul Manole 26; str. Laborator 162 7233. Stoenescu Elena, 10 apartamente, Bucuresti, str. Caimatei 10; 10B 7234. Susmanian Hermina si Hamparian Victoria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gaitanari 16. 7235. Stroia Ioan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Odobescu 29; Bd. Tolbukin 134. 7236. Stoenescu Viorica, 11 apartamente, Bucuresti, str. Tolbukin 28 7237. Statescu Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, str. N. Ionescu 10. Pitesti, str. Florariei 16. 7238. Statilescu Stelian, 11 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 5; str. Plantelor 84; str. Popa Nan 99. 7239. Sengher Alfonso si Ghizella, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 47. 7240. Stoenescu Aida, 3 apartamente, Braila, str. Rubinelor 6; str. Vadul Schelii 2. 7241. Stanescu Iancu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Ilarie Chendi 12. 7242. Schneica Aneta, 10 apartamente, Iasi, str. Pacurari 11; str. Florilor 1. 7243. Savu Ilie si Frida, 2 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 24. 7244. Stavrescu Grigore, 9 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 27 7245. Segall Victoria, 9 apartamente, Iasi, str. Dobrogeanu Gherea 6. 7246. Spiter Eugen, 2 apartamente, Bucuresti, Bul. 6 Martie 89; str. Bruxelles 14. 7247. Sturzu Alexandru si Maria, 19 apartamente, Bucuresti, str. Ion Maiorscu 8; sos. Colentina 16, str. Masina de Paine 130. 7248. Staicovici Olga, 9 apartamente, Bucuresti, str. Mendelejev 5. 7249. Stoenescu Savu si Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Matasari 32-34 7250. Stanescu Maria si Ion, 3 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 23B 7251. Stavrescu Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Col. Papazoglu 47; 49; str. Ion Maiorescu 13 7252. Stavescu Virginia, 7 apartamente, Bucuresti, Cal. Plevnei 92 7253. Sutzu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Ana Ipatescu 66. Predeal, str. M. Eminescu 22. 7254. Scradeanu Anghelescu Emil, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gen Dona 11;

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 159 of 196

str. Coltei 36; Bd. Magheru 43. 7255. Most. Segal P. Carol, 8 apartamente, Bucuresti, str. Calusei 3. 7256. Stroescu I. Ion, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 85. 7257. Stern Henry, 18 apartamente, Bucuresti, str. Biserica Amzei 22; str. Artei 14. Iasi, str. Stefan cel Mare 40. 7258. Sapunaru Gheorghe, 12 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 5; Bul. Schitu Magureanu 21. 7259. Stanescu Dumitru, 8 apartamente, Bucuresti, Intr. Plut. Luica Vasile, 7; str. Fluerului 44. 7260. Suchias Zenobia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Dl. Tudor 12; str. Dragos Voda 12; Cal. Mosilor 201 7261. Saxone Aurel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Zece Mese 8. 7262. Simulescu Virgil, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bratului 26; Cal. Victoriei 25. 7263. Most. Scharf Golda, 12 apartamente, Bucuresti, str. Vulturi 107. 7264. Sava Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 94; str. Academiei 35; str. Ion Ghica 1; Cal. Victoriei 101. 7265. Salmeu Mihail, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Tolbukin 75. 7266. Siga M. T. I. Palisoa Ion, Pica Fl., 9 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 6; 4. 7267. Sandu I. Ilie, 20 apartamente, Bucuresti, cal. Dudesti 160 B; str. Foisor 15; str. Laborator 33; al. Spoitori 2 7268. Suseanu Silvia, 10 apartamente, Bucuresti, Mantuleasa 1. 7269. Stanceanu Ecat. Felicia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sborului 11; str. Exarcu 3; str. Episcopiei 2; str. Clopotarii Vechi 8; str. Lirei 11. 7270. Sion Cecilia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Al. Sihleanu 167. 7271. Sipiceanu I. Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aviator T. Iliescu 19; str. N. Balcescu 17. 7272. Sellim Lucretia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Conta 6 7273. Senpescu Zamfira, 12 apartamente, Bucuresti, str. Bravilor 16. 7274. Stoichita Clara, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 202. 7275. Stegler Pincu, 4 apartamente, Bacau, Bacau-Piatra 7276. Scarlat Atanasiu, 10 apartamente, Bucuresti, str. Dobrogei 1; 3; str. Bucovina 18. Targoviste, str. Poetul Alexandru 29. 7277. Sumbasacu Gh. si Zoe, 8 apartamente, Bucuresti, str. Mantuleasa 38. 7278. Stavarachescu Viorica, 16 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 23; str. Vintila 11. 7279. Streza Dragomir, 3 apartamente, Bucuresti, str. Paraschiva Gherghel 1. 7280. Stamatidi Dumitru, 14 apartamente, Bucuresti, str. Baratiei 38. 7281. Stravi Constantin si Florica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Hristo Botev 36. 7282. Segall H. A., 9 apartamente, Bucuresti, str. Virginia 5; cal. Dudesti 13. 7283. Soreanu D. Anuta, 8 apartamente, Bucuresti, str. Vintila 2. 7284. Sascu Nic. si Ana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 55; str. Vasile Lascar 53. 7285. Sevaldstetov Caterina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Caracas 42; str. Precupetii Vechi 41. 7286. Sterescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Racari 26. 7287. Schedlinschy Erich, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 29 7288. Svegler Feibis, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 192. 7289. Semiaion M., 10 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 123. 7290. Stroescu Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Comana 4. 7291. Stoica Dumitru, 12 apartamente, Bucuresti, str. Eminescu 27; str. Dr. Staicovici 37. 7292. State Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Cotroceni 16 7293. Silaghi Stefan si Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Turda 7. 7294. Sandulescu C-tin, 16 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 40. 7295. Simion Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 57; str. Progresului 9B 7296. Santierele Moderne, 10 apartamente, Bucuresti, Cal. Dorobanti 21. 7297. Spiru Cristea, 5 apartamente, Bucuresti, str. N. Dolza 4. 7298. Stihi Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Iacob Negruzzi 39. 7299. Siima Letitia, 10 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 80. 7300. Strejan Ritta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Valjan 6. Galati, str. G. Caramfil 75. 7301. Scuhut Valentina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 33, str. Fagaras

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 160 of 196

36. 7302. Stanciulescu Gheorghe, 10 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 12, str. A. Popov 98. 7303. Stoenescu C. Pascu, 10 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 196. 7304. Subasescu I. C-tin, 11 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Toneanu 52; 50; Catelu 1A; Cal. Dudesti 231; 7305. Soc. Semanatoarea, 11 apartamente, Bucuresti, Calea Dorobanti 59. Rosiorii de Vede, str. Lt. Dogeanu 18. Craiova, str. Gheresti 6. 7306. Simionescu Traian, 6 apartamente, Bucuresti, str. Fecioarei 18. 7307. Sloese Dumitru, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 12 7308. Soneriu Ioana, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Crangasi 83. 7309. Samuely Leonie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 12 7310. Segall Benhari, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 158, str. Brezoianu 7 7311. Spiner Ida, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Vineri 21 7312. Stanisel I. Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Virgil Plesoianu 67. 7313. Lazar A. Maria, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Vacaresti 163. 7314. Simota A. Costica, 4 apartamente, Bucuresti, Splaiul Unirii 175. 7316. Sandulescu Stelian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ioan Mosi 6 7317. Sibberling Alfons, 5 apartamente, Bucuresti, str. Horatiu 20. 7318. Spiridon Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Oituz 13. 7319. Stanescu Nicolae, 8 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 327. 7320. Spiroiu Lucian, 5 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Ghenea 6. 7321. Seballian Lucian, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Romniceanu 6. 7322. Stancu Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cernat 4. 7323. Spurcos Maliaglu Olga, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 17. 7324. Sigall Sofia, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Argeaua 1. 7325. Stanescu Coralia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian 41. 7326. Schlifeld I. Melania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Episcop Ilarion 3; str. Anastasia Panu 7. 7327. Most. Savulescu Vasilica, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Calarasi 151. 7328. Stanescu Vasilica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Viting 7, str. P. Rosetti 2. 7329. Saru Maria, 4 apartamente, Bucuresti, Biserica Pantelimon 1, str. Traian 234 7330. Schwartzmann Voemia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Daniel Borcianu 32. 7331. Sterescu M. Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Patrascu Voda 6, str. Sft. Gh. Nou 11. 7332. Staandreher Violet F. si Gigantea, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cluceru Udricani 22, str. Lipscani 73. 7333. Stan Ioana, 5 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 37, str. Anton Pan 16 A 7334. Stoian Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Hristo-Botev 13 7335. Simion Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 74. 7336. Schinyel Matios, 4 apartamente, Bucuresti (Militari), str. Doini 15. 7337. Sehvarlg Riva, 4 apartamente, Iasi, str. Cuza-Voda 42 7338. Sterek Emilia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voevod 10, str. Brezoianu 29. 7339. Uzufruct Soare D. Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 12; str. 11 Iunie 48; 4. 7340. Stanescu E. Ion, 6 apartamente, Bucuresti (Militari), B-dul Pacii 22, Splaiul Indep. 281. 7341. Stanescu Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, Sos. Iancului 5, sos. Mihai Bravu 87. 7342. Soc. Marilor Hoteluri, 5 apartamente, Bucuresti, str. Episcopiei 1-3. 7343. Sulica Valeriu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu 7. 7344. Sager Leon, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 143. 7345. Sotirescu Vilhelm, 5 apartamente, Bucuresti, str. Avram Iancu 16. 7346. Stan A. Alex., 8 apartamente, Bucuresti, Plantelor 19, Aleea Mantuleasa 5-7 Sinaia, Piatra Arsa 2. 7347. Stancu Gh. Enescu, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 144, str. D-na Ghica 153. 7348. Stoenescu S., 5 apartamente, Bucuresti, str. Matasari 38-30 A. 7349. Sapene S., 4 apartamente, Bucuresti, str. D-tru Oeriu 16; str. N. Balcescu 138. 7350. Savu Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 133

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 161 of 196

7351. Succesor Schul Paula, 5 apartamente, Bucuresti, str. Calusei 4 B. 7352. Spanu Teodora si Stelian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mieilor 16 7353. Stamatescu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Buc. -Ploiesti 34, Bucuresti-Baneasa; B-dul Robert 1-6; Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 52. 7354. Stanian Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 44. 7355. Saraidarian Releino, 3 apartamente, Bucuresti, str. Raune 1, str. Pictor Mirea 12. 7356. Stoian Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 126, str. Agricultori 126. 7357. Succesor Swartz Mante, 9 apartamente, Bucuresti, str. M. Ion Racoteanu 2. 7358. Sarmiza Sterea, 4 apartamente, Bucuresti, str. Londra 25 7359. Stoica Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vladescu 7; str. Soldat Croitoru 27-39, Cpt. Preda 25. 7360. Subaseanu Marin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dristorului 161, Calea Dudesti 234-182. 7361. Sava V. Jana, 2 apartamente, Bucuresti, Aleea Alexandru 41. 7362. Stein Sabina, 5 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 96, str. Parfumului 39. 7363. Silaghi Ion si Etela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ion Maiorescu 35. 7364. Stoenescu Stefan, 5 apartamente, Bucuresti, str. Matasari 24, str. Agricultori 12. 7365. Solomon Iosub, 4 apartamente, Iasi, str. I. C. Bratianu 100. 7366. Seciulescu Filofteia, 6 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 265. 7367. Stambilu Gh., 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Ghiulamila 1, sos. Panduri 22, str. Popa Nan 62, str. Sft. Ionica 7. 7368. Scarlatescu Neagu, 6 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 206, str. Gh. Bratasanu 7. 7369. Schrems Maximilian, 8 apartamente, Bucuresti, str. Scoalei 12. 7370. Stanculescu Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti, str. Avrig 96. 7371. Savulescu Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 123. 7372. Siliam Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cantemir 29, str. Vultur 48. 7373. Steimberg Carolina si Vilu, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 106, str. Anastase Panu 42 7374. Sadogreschy Luiza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Armeana 9. 7375. Scainschy F. si Noehmach, 5 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 20. 7376. Stoian Martha, 5 apartamente, Bucuresti, str. Apostol Margarit 4, Calea Calarasi 266. 7377. Stoenescu Marin, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Dudesti 205. 7378. Stanescu Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 58. 7379. Sutu Eufrosina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dimitrof 19. 7380. Staicovici Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 22. Vasile Roaita, Vila Margot. Galati, str. Belvedere 17. 7381. Stereh Ella, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ilie 8. 7382. Selelea Iosif, 5 apartamente, Bucuresti, str. Rafael 2. 7383. Smeu Valeriu si Ana, 5 apartamente, Bucuresti, Intr. Orizontului 9. 7384. Simionescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 40. 7385. Simionescu Ion si Natalia, 3 apartamente, Bucuresti, str. C-dor Eugen Botez 11, str. C. A. Rosetti 14, 7386. Savineanu Tica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Macelari 23. 7387. Savini Mihai, 5 apartamente, Bucuresti, Fainari 38, str. Tunari 58. 7388. Stroe Malvina, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul G-ral Magheru 29, str. Hameiului 11. 7389. Stern Buia Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. M. Serghiescu 11; 35. 7390. Stelimescu Barbu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Obedeanu 3. 7391. Stern Herman, 2 apartamente, Borsec, Aleea Serga 24. 7392. Sfintescu Tiberiu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Timisoara 7. Predeal, str. Cuza Voda 14; 16. 7393. Sulasanu Ilie si Const., 6 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Titulescu 46. 7394. Stanescu Rodica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lunger 14, str. Dobrogeanu Gherea 2. Campina, str. Grivitei 14. 7395. Sandulescu Toma, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 128; 133. 7396. Sanhelaropol Rizu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Capt. Octav Cocorascu 56. 7397. Sandulescu Niculae, 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 275. 7398. Simionescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Constantin 15. 7399. Steriad Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ionica 5.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 162 of 196

7400. Sechte Aba, 3 apartamente, Bucuresti, str. Spl. Unirii 179-181. 7401. Schmidt Ronel si G. L., 14 apartamente, Bucuresti, Bulev. 1948 34, calea Victoriei 112, str. C. A. Rosetti 14. Sinaia, str. Spat. Cantacuzino 17. Bucuresti, calea Grivitei 76; Fundatura calea Grivitei 76. 7402. Soc. Nationala de Comert, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul N. Balcescu 3; 5, Teleg. Com. Grivita 6. 7403. Simion Angela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Constantinescu 17, str. Berzei 9. 7404. Stanscu D. Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Niculae Titulescu 122. 7405. Stoicescu Ion, 10 apartamente, Bucuresti, str. Maior Alex. Campeanu 13. 7406. Srengeleschi Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 3. 7407. Scradeanu Alex. si Steluta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Moraviei 7. 7408. Senbasam Mihai, 9 apartamente, Bucuresti, B-dul Nic. Titulescu 46. 7409. Stroescu N. si Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. C. C. Arion 5, 82, Sergiu 4. 7410. Stamberg Maulia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 14. 7411. Stanescu Alexandru, 13 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 76 7412. Szocs Avpoa, 7 apartamente, Bucuresti, str. Scarlat Varnov 42. 7413. Savim Elena, 5 apartamente, Bucuresti, calea Victoriei 101 Iasi, fund. Boleescu 6. 7414. Sacaciu Florian, 9 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 68, str. Schitu Magureanu 45, str. Dionisie Lupu 12, Spl. Unirii 122, str. Ion Berescu 4. 7415. Sandu Nicolae, 34 apartamente, Bucuresti, Splaiul Independentei 71-73, str. Popa Tatu 78, B-dul Republicii 72. Tulcea, str. Babadag 45, 7; str. 23 August 57, 70, 74 7416. Stancioiu I. Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Nifon 24. 7417. Suciu Francisca, 3 apartamente, Bucuresti, str. N. Filipescu 47. 7418. Stainberg Sol. si Solomon David si Midea, 13 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 158, str. Antim 10. 7419. Schachman Iulia Aronea, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Cosbuc 31; str. Mendelejev 14. 7420. Sculej Maria, 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 261, str. Turda 31. 7421. Stanescu Aurel, 5 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 17. 7422. Straulina Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiile 7. 7423. Stanescu N. Maria, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Cuza 67. 7424. Schwartz Bernard, 8 apartamente, Bucuresti, str. Filaret 12. 7425. Sarbu Tanase, 8 apartamente, Bucuresti, str. Manu Cavafu 34. 7426. Sfetcovici Tudor si Alex., 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cristescu 10. 7427. Spirescu Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Candiano Popescu 97. 7428. Stanescu Tiberiu, 11 apartamente, Bucuresti, sos. Nicul. Titulescu 151. 7429. Simionescu C-tin si Gh., 7 apartamente, Bucuresti, Calea Plevnei 96. 7430. Staniceanu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Semicercului 10. 7431. Simu Andrei si Leonida Ion Gheorghiu, 8 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 94. 7432. Singallia Rudolf, 2 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Conta 79; str. Stirbei Voda 17. 7433. Seltea Nae, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 48. 7434. Schvab Iohan, 15 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 108, Mitr. Veniamin Costache 13. 7435. Simu Fata si Leonida, 5 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 94. 7436. Savu Ana, 5 apartamente, Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu 7 bis. 7437. Stoianovici Toma, 10 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 191, str. Vulcan 58. 7438. Spancenatu Mihail si Silvia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Fagaras 17, str. Ciprian Porumbescu 7. 7439. Scheriberger Segrumea, 2 apartamente, Brasov, Calea Victoriei 33. 7439. b. Spiegler O. H., 11 apartamente, Bucuresti, str. Poetu Seheleanu 18. Iasi, str. Anastasie Panu 4, str. Elena Doamna 50, str. Costache Negri 90 7440. Spiegler O. H., 11 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 48. 7441. Serbescu Mircea, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 60. 7442. Soc. de Cultura, 9 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 29, str. Busolei 6. 7443. Elias B. Schwartz C. Spigler Th. Schwartz, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 41. 7444. Sarchizian Artur, 14 apartamente, Bucuresti, str. Hagi Dima 39.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 163 of 196

7445. Simionescu Dimitrie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dragos Voda 72. 7446. Schvatz Cerbu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sihleanu 20. 7447. Sfetescu Petre, 32 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Dimitrof 109, str. Avrig 31-29. 7448. Soles Eutropiu, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 28. 7449. Stoenescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ardeleni 20. 7450. Stanculescu Gh. si Eliza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 42. a, 42, B-dul G-ral Magheru 43. 7451. Solomon Margareta si Wainsten Isoluta, 5 apartamente, Cluj, str. Passionaria 15. 7452. Stratilescu Alexandru, 9 apartamente, Bucuresti, str. Andrei Muresan 18, str. Tepes Voda 133. Busteni, str. Stefan cel Mare 7453. Sachelarihe Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Brosteanu 21. 7454. Schwartz Caror, 5 apartamente, Bucuresti, str. Hagiului 12. 7455. Stoenescu Petre, 6 apartamente, Constanta, str. Dr. Caratoli 14. 7456. Stancu Marietta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Radu dela Afumati 47. 7457. Stoilov Simion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Burghelea 10, Piata Rosetti 3. 7458. Sanea Ion si Eugenia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maria H. Moscu 34. 7459. Schlime Carol si Anette, 4 apartamente, Bucuresti, str. Comana 19. 7460. Stolnicu Zanfir, 4 apartamente, Bucuresti, str. Caracas 11. 7461. Stern Herman, 2 apartamente, Borsec, Aleea Serga 24. 7462. Stanciu Marin si Lucretia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Blaj 16 7463. Sava Garoi Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alexe C-tinescu 63. Sinaia, str. Sincai 4. 7464. Slatineanu Zoe si Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Dorobantilor 60, str. Urali 1, str. Athena 18, str. Dorobanti 1. 7465. Scupra N. Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Brasoveni Tei 44. 7466. Siefert Frederich, 8 apartamente, Bucuresti, str. Muzeul Zambaccian 14, str. Ion Frimu 35, str. Sf. Ana 10-12 7467. Stancie Radu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Andrei Muresanu 10, str. 1 Mai 175. 7468. Savulescu Gheorghe, 10 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Burcus 1. 7469. Stanciulescu Ion si Irina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dejugatoarei 5. 7470. Satmary Ortansa, 6 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 116, str. Biserica Enei 16. 7471. Simionescu Anastasia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia 22. 7472. Stanescu Chirita, 16 apartamente, Bucuresti, str. Drumul la Tei 111, str. Maica Domnului 26-37 7473. Sergescu Magdalena, 10 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 77A, 77, 79 Turnu Severin, str. Drubetta 8. 7474. Solomon Mina si Manta, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul G-ral Magheru 29, str. Sfintilor 3. 7475. Stoenescu C-tin si Smaranda, 5 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 35. Calimanesti, str. Traiana 7476. Stain, 77 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 100-102. 7477. Spirea Augustin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bahluiului 37, str. Dumitru Gubei 4 bis, B-dul Robert 31 7478. Schollmayer Hugo, 1 apartament Bucuresti, str. Stefan Gheorghiu 8. 7479. Serzescu Aurel, si Alex. Zanfir, 5 apartamente, Bucuresti, str. Delea Veche 39. 7480. Stirbei Adisa, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sevastopol 26. Iasi, Spit. Pascani 4. 7481. Solacolu Mircea, 2 apartamente, Bucuresti, str. Ana Ipatescu 30. Sinaia, str. Furnica 52. 7482. Solacolu Jeana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29C, str. Dionisie Lupu 58. 7483. Solacolu Stefan, 7 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 134 A, str. Paleologu 3 A. 7484. Stratulat Ion, 14 apartamente, Bucuresti, str. Mendelieff 33, str. Teodor Aman 32, str. 6 Martie 40, B-dul Republicii 81. 7485. Staviescu A. Ortansa, 20 apartamente, Bucuresti, str. Spatarului 1, str. Icoanei 24. 7486. Sturza Doiciu, 56 apartamente, Bucuresti, cal. Victoriei 89; Cal. Grivitei 179 Constanta, str. Stefan cel Mare 4. Galati, B-dul Republicii 77-75 Sinaia, str. Fotino 1-3

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 164 of 196

7487. Sturza Natalia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Grig. Alexandrescu 63. 7488. Sturza Sandu Ion si Dimitrie, 6 apartamente, Bucuresti, str. Sborului 1, str. Dimitrie Sturza 13. 7489. Sutu Gr. Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Capt. Demetriade 11. 7490. Sewartz Henriette, 3 apartamente, Bucuresti, str. V. Prescuna 9 bis. S. 7491. Sunda Dumitru, 11 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 32, str. Gh. Lazar 1 7492. Sendra Victoria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Laurentiu Claudiu 49 7493. Stefanescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Armistitiului 1. 7494. Stefanescu Const., 16 apartamente, Bucuresti str. Bucovinei 2. 7495. Stefanescu Aurel, 10 apartamente, Bucuresti, str. Paleologu 15 7496. Stefanescu Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Raditei 9, str. Uranus 106. 7497. Seibulescu Alex. 2 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 46; Predeal str. Soarelui 5. 7498. Stirbei Paula, 3 apartamente, Bucuresti, str. C.A. Rosetti 45, str. Brezoianu 7, str. 13 Decembrie 4. 7499. Stefanescu Lucretia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sofia 18 7500. Stefanescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Isvoranu 19, 32 7501. Stefanescu Iordan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 74, str. Plevnei 1 7502. Stefanov Luigi, 6 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Gheorghief 111 7503. Stefanescu Margareta, 1 apartament, Busteni, str. Bibescu 4 7504. Smilovici Sotia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Rusu 11, str. Lipscani 32 7505. Stefanescu Zoe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Nifon 33 7506. Stefanescu Natalia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Profetului 22. 7507. Serbanescu Stelian, 6 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 145 7508. Stirbei Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Polizu 4, 8 7509. Stefanescu Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Filaret 18, Cal. Mosilor 21, Buzau, str. Cuza Voda 80. 7510. Stefanescu Petre, 6 apartamente, Bucuresti, str. Isvoreanu 17, str. Sabinelor 20, str. Mihai Voda 10, str. Tolbuchin 158, str. Bibescu Voda 19. 7511. Stefanescu Lucretia, 3 apartamente, Bucuresti, Piata Ilie Pintilie 1, str. Negru Voda 33 7512. Serbescu Ana Gh., 9 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 47 7513. Stefanescu S. Celestina, 2 apartamente, Govora, str. Tudor Vladimirescu 126 7514. Serbanescu Petra, 8 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 7 7515. Stefanescu A. Zoe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 52, Piata Amzei 4. 7516. Stefanescu Mihai si Ecaterina, 6 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 43 a, str. Jules Michelet 2, Bd. 6 Martie 15. 7517. Solea I. Victoria, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Constantin 7 a, Cal. Grivitei 412, 462, 482 Bd. 1 Mai 338; Baneasa Straulesti, sos. Targoviste l, 6, sos. Straulesti 29; orasul Grivita Bd. Buc. Noi 170 7518. Serbanescu Victor Ecaterina, 31 apartamente, Bucuresti, str. Franklin 5, 16, str. Biserica Enei 2. 7519. Stefanescu Vasile si Aurica, 8 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Taut 63 7520. Stefanescu Salba, 15 apartamente, Bucuresti, Piata Romana 8, str. Golescu 5, str. Vasile Lascar 64, str. M. Eminescu 1, Sinaia str. Kogalniceanu 20 7521. Sabse Saly, 3 apartamente, Bucuresti sos. Panduri 8 7522. Stefanescu I. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Stanislav Cihoschi 6, str. Buzesti 60 7523. Stefanescu Sofia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 36 7524. Seinescu Emilia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Slt. Spiridon 2 7525. Serbanescu Nicolae, 14 apartamente, Bucuresti, str. Clopotarii Vechi 4, 11, str. Pietatii 2, str. Cuza Voda 19; Predeal str. Vasile Alexandri 9; Vasile Roaita 7526. Stefanescu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bunatatea Samariteana 21, 23 7527. Stefanescu Gloria, 11 apartamente, Bucuresti, str. V. Lascar 102, str. Vacaresti 20, 64 7528. Serbanescu Dan, 9 apartamente, Bucuresti, str. N. Balcescu 24, Bd.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 165 of 196

Tolbukin 31 7529. Serbanescu Alexandrina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Niton 39, str. 11 Iunie 770 7530. Soreciu Stefan, 7 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 229, sos. Giurgiului 178 7531. Stefanescu Margareta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Nifon 27 7532. Serban Alexandru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Virgil Plesoianu 59 7533. Sendel Rasela Marcu, 8 apartamente, str. Lunesoarei 17 7534. Sabsa Samuil, 10 apartamente, Bucuresti, str. Faurari 14, 16 7535. Stefanescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Banat 1 7536. Serpescu Zamfira, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dinicu Golescu 11 7537. Stefanescu Const., 6 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 61, str. Lucaci 61 7538. Stefan P. Alex. mostenit., 3 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Apostoli 77 7539. Selaru Teodora si D-tru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Albinelor 53, str. Dudesti 64, str. Mendeleev 48 7540. Stefanescu Ion Radu si Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Transilvania 14, 14 A, 14 B 7541. Stefanescu Eliza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Plevnei 135 7542. Stefanescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. General Cerchez 13, str. Busuioc 34. 7543. Saraga Berta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Spatarului 36 7544. Stefanescu Nicolae si Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 69 7545. Stefanescu Stelian, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Tolbukin 104 7546. Stefanescu Alex., 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Dorobanti 81; Sibiu str. Spartacus 7; Mamaia vila Luceafar 7547. Sapira Stefania, 10 apartamente, Bucuresti, str. Spatarului 36 7548. Stefanescu Clemence, 4 apartamente, Braila, str. Golesti 23 7549. Serbanescu Gh. Sebastian, 6 apartamente, Dragasani str. Traian 19; Bucuresti str. Vacaresti 92, str. Dr. Burghelea 10, str. Sf. Ionica 7, Intr. V. Paun 2, str. Pictor Romano 15 7550. Stirbu Aurelia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 3o, str. Crangului 2 7551. Stefanescu, 7 apartamente, Slatina str. N. Balcescu 2; Bucuresti str. Comorii 36 7552. Stefanescu N. Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Chiparosului 32 7553. Stefanescu Nicolae, Videscu C-ta, Ionescu Teodora, 13 apartamente, Bucuresti, Cal. Calarasi 116, 118 7554. Serbanescu Mircea, 6 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Dimitrov 102, 104 7555. Serman Leon, 8 apartamente, Bucuresti, str. Vacaresti 27, 139 7556. Serbanescu Ilie, 6 apartamente, Bucuresti, str. Ilie Pintilie 38 7557. Sendroiu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, cal. Victoriei 128 a; Campulung Muscel str. Republicii 16 7558. Stefanescu Gabriel si Antoinette, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dogari 9 7559. Serbanescu Gh. si Georgeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. T. Anastasiu 7 7560. Serbanescu Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vulturi 133. 7561. Stefanescu Filofteia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 37, 37 A, str. Profetului 13. 7562. Stefanescu Gh. si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 132. 7563. Stefanescu N. Ana, 37 apartamente, Bucuresti, str. Dimitrie Anghel 4 7564. Stefanescu Luciliu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Danilopol 7, str. Sf-tii Apostoli 18, str. Jules Michelet 13. 7565. Safer Carolina si Bellino Benarojo, 20 apartamente, Bucuresti, cal. Rahovei 106. 7566. Stefanescu Aurelia, 15 apartamente, Sinaia, Bd. Lenin 57; Bucuresti str. C. A. Rosetti 18, str. Gh. Chitu 1, str. Ana Ipatescu 57. 7567. Siara Dora si Ion, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Schitu Magureanu 25; Iasi Bd. 30 Decembrie 1; Constanta str. Ion Lahovari 97 7568. Serban Vasile, 32 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Vasiescu Iosif 87, 89, 91, 100, str. Elev Stefanescu 52, sos. Pantelimon 42, 44 7569. Serbanescu Iordache, 8 apartamente, Bucuresti, cal. Floreasca 64, 188, str. Gradistea Florestilor 17. 7570. Sechergian mostenitor Kanterian, 16 apartamente, Bucuresti, cal. Grivitei 37 7571. Sandru Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Morilor 13, str. Pelin Adam 2.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 166 of 196

7572. Scoala Anglicana Olteni, 17 apartamente, Bucuresti, str. Olteni 43, 45, str. Negustori 6. 7573. Stefanescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sofia 4. 7574. Stefanescu Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Zablovschi 45, str. Sevastopol 6, str. Anast. Simu 4. 7575. Stefanescu Gica, 10 apartamente, Bucuresti, Bd. Republicii 73, str. Sf. Ion Nou 36 7576. Stefanescu Elena, 5 apartamente, Bucuresti str. Stirbei Voda 138 7577. Stefanescu N. si Elisa, 6 apartamente, Bucuresti str. Tudose Rudeanu 15 7578. Soimescu Ion si Ana, 4 apartamente, Bucuresti Alex. Orascu 27 7579. Serbanescu Nicolae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Missail 86 7580. Stefanescu Gh., 6 apartamente, Bucuresti, str. Herescu Nasturel 15 7581. Sachini Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bis. Popa Chitu 15, str. Gemeni 2. 7582. Serbescu Florian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Constantin 27 7583. Stefanescu Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 12. 7584. Stefan Angela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Pietatii 17 7585. Stir Mauriciu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 35, 40 7586. Stefanescu Henriete, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 106, str. Vasile Conta 7-9. 7587. Smilovici Iosif, 4 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 20 7588. Stefanescu Mitica, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul Marasesti 102 7589. Stefan M. Sterian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Medic Zlatescu 19 Campulung-Muscel str. 16 Februarie 57 7590. Stefanescu Teodor, 2 apartamente, Bucuresti, str. Mecet 6 7591. Stefanescu Eugenia, 7 apartamente, Bucuresti, cal. Calarasi 56, str. Campul Mosilor 25, str. Mihai Bravu 25, 27 7592. Scetici Alex., 2 apartamente, Bucuresti, str. Dim. Racovita 16 7593. Stefanescu C-tin, 6 apartamente, Bucuresti, cal. Mosilor 190 7594. Stefanescu V. Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Clucerului 22, Buzau str. Buzau 57 7595. Stefanescu I. C-ta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ciresului 14 7596. Serbanescu I. C-tin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Paris 61 A 7597. Sachim Gr. si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Paulescu 27 7598. Sutescu Pavel si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Crangului 1, str. Horei 12 7599. Serbanescu Nic. Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Londra 14. 7600. Stefanescu Emil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Matasari 41 7601. Stefanescu Stefania, 4 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 142 7602. Serbanescu Mihail, 3 apartamente, Bucuresti, Bul. Gh. Cosbuc 104 7603. Stefanescu R. si Nae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cezar Boliac 10, str. V. Braniste 47 7604. Serban D. Ion, 5 apartamente, Bucuresti, str. Maica Domnului 48 A 7605. Stefanescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aviator Petre Cretu 29 a 7606. Serban G. Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ziduri 22, str. Baicului 56 7607. Stefanescu N. Alexandru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 52, 54 7608. Susana Fulica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mitr. Veniamin Costache 8 7609. Stefanescu Dan, 7 apartamente, Bucuresti, str. Viitor 14, Piata Ilie Pintilie, Bd. Gh. Magheru 43, I. G. Duca 63. 7610. Serbanescu Sae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aviator Petre Cretu 21 7611. Serbu B. succ., 7 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Haralamb 37 7612. Stefanescu Alex. si Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Principatele Unite 6, str. Nicolae Iorga 22 7613. Simu A. Domnica, 11 apartamente, Bucuresti, str. Epis. Chesarie 18, str. Filaret 1 7614. Sainer Leia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 46 7615. Saim Dr. Melania, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Cosbuc 62 7616. Salapa Gh. Ioan, 46 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ana 2, str. Sf. Niceta 7, str. Sf. Nicolae 98 b str. Drumul la Tei 47 7617. Stefanide Stefan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Lascar 2. 7618. Seianu Charlotte, 5 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 23. 7619. Sisman Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Menelas German 6, str. Schitu Magureanu 39 7620. Stefanescu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Fundeni 4, str. Ion

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 167 of 196

Maiorescu 24. 7621. Schneidler Iagner si Doly, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 34. 7622. Serban Gica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Iorga 1, str. Teodor Aman 7. T. 7623. Tataran Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 56. 7624. Teodorescu V. Tincu, 18 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Cornea 70, sos. Stefan cel Mare 1, cal. Dorobanti 88. 7625. Tomat Eduardo si Melania, 20 apartamente, Bucuresti, str. Finlandei 7, str. Barbu Lazarescu 21, str. Doctor Felix 41. 7626. Tomasian Arsag, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 38, cal. Victoriei 214. 7627. Trofin P. Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. M. Kogalniceanu 24, str. Ion Ionescu dela Brad 3, 13, Predeal cal. Grivitei 5. 7628. Tipein Lever, 4 apartamente, Bucuresti, bul. Republicii 27 7629. Totu Ionita Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Nic. Clinciu 17 7630. Tatarascu Gabriela si Emanuel, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gl. Eremia Grigorescu 12, Predeal str. Eminescu 39. 7631. Teodosiu Dumitru, 6 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 22, str. Gl. Papazoglu 28 7632. Topa Petre, 7 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 17, Sinaia str. M. Kogalniceanu 41 7633. Tanasescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 61. 7634. Teodorescu Stefan, 2 apartamente, Bucuresti, str. D. M. Petrinii 7 7635. Teodoru Anghel mostenitor Matilda, 6 apartamente, Bucuresti, Intr. Cometa 3, cal. Dorobanti 78, Sinaia, str. V. A. Ureche 3. 7636. Tarcoveanu C-tin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Porumbacu 27 7637. Toneghin Domenic, 3 apartamente, Bucuresti, bul. 6 Martie 63 7638. Tomescu Mircea, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 168 7639. Tusculescu C-tin, 9 apartamente, Bucuresti, sos. Cotroceni 17, str. Nic. Balcescu 9 7640. Topolis Elena si Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 59. 7641. Teodorescu Cornelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Justitiei 77 7642. Teodorescu Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Vitejescu 9 7643. Teodorescu Tache si Elena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Iancu Capitanul 18 7644. Turcani Adelaida, 3 apartamente, Bucuresti, Gh. Costaforu 16 7645. Teitelkaum Haia-Ima, 3 apartamente, Bucuresti, str. Mitropolit Nifon 12. a 7646. Tabacu Gheorghe, 8 apartamente, Bucuresti, Splaiul Unirii 132. 7647. Teodorof Sava, 15 apartamente, Bucuresti, str. Burebista 4. 7648. Teodoru Iosif, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofatul Nestor 10 7649. Tarpo Zissu si Evantia, 21 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 157 7650. Teodorescu Constantin, 19 apartamente, Bucuresti, str. Paris, 47 A, cal. Victoriei 208, str. Batistei 5 str. Inocentei 1, str. Putul cu plopi 14 7651. Tacorian Cezar, 3 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 6, str. Transilvania 30 7652. Teodorescu Alexandrina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Spatarului 19, str. Berzei 91 7653. Tosgian Nevart si Tarcam, 10 apartamente, Bucuresti, str. Romana 161, bul. Banu Manta 62. 7654. Tanasescu Iancu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 37 7655. Todan Ion, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cristian Tell 15 7656. Trosc Eufrosina, 5 apartamente, Bucuresti, str. Theodor Speranta 163. 7657. Tomescu Stefan, 9 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 42, str. Barbu Catargiu 4 7658. Ing. Tomescu Valeriu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cameliei 17 7659. Teodorescu Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Crisana 30, Braila, str. Golesti 5. 7660. Teodorian Carada, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Constantin 2, str. Vasile Conta 7-9 str. Popa Rusu 11 7661. Toporescu Emilia, 6 apartamente, Bucuresti, str. L. Col. Paul Ionescu 18, bul. Gen. Magheru 43, str. Smardan 18. 7662. Tittermann Naum si Hedviga, 3 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Col. Paul Ionescu 5. 7663. Tiu Elena Eftimia, 6 apartamente, Bucuresti, bul. 1 Mai 73 7664. Trancata Dumitru, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Asachi 14, str. Dr.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 168 of 196

Moisescu 5. 7665. Tottu C. Margareta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 27 7666. Theodorov Gheorghe, 12 apartamente, Bucuresti, str. Sagetii 7, str. Aron Pumnul 21, str. Luigi Cazavillan 38 7667. Tomescu Emma, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bucovinei 16 7668. Teodoreanu Nicolae, 13 apartamente, Bucuresti, Alea Titus 12, 14, Constanta, str. Mihail Cogalnicianu 33, sos. Stefan cel Mare 15, str. Mihail Dumitru 38 (colt Olteni), str. Olteni 5 7669. Teodorescu Stefan si Aurora, 7 apartamente, Bucuresti, str. Meteor 17, str. Frunzei 15 7670. Trasca Ion, 7 apartamente, Bucuresti, cal. 13 Septembrie 109, str. 14 Martie 45. 7671. Tvetanovici Iordan, 12 apartamente, Bucuresti, cal. Rahovei 312 7672. Teodorescu Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Obedeanu 12. 7673. Tomas Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Iatropol 15 7674. Tudose Ecaterina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 60; Com. Valea Iliesului, Muncel de jos, jud. Roman 7675. Teodorescu Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Ioan Atanasiu 27 7676. Tanasoca Margareta si Irina Nunus Tanasoca, 6 apartamente, Bucuresti, str. Mendelejeff 37 7677. Teodoriu C. Olga, 76 apartamente, Bucuresti, Aleea Tanola 10, 19, str. Italiana 7, str. V. Conta 3, cal. Victoriei 95, Sinaia str. Garii 6, Mangalia, str. Panduri 7678. Tanasoca Nic. si fratii 2 apartamente, Bucuresti, cal. Dorobantilor 74, str. Fantanica 63 7679. Tabacu Ilie, 8 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 119, 183 7680. Tatarescu Gheorghe, 16 apartamente, Bucuresti, bul. Marasesti 127, str. Polona 19, Tg. Jiu, str. Eroilor. 7681. Tatarescu Al. Ciresica, 3 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 17, str. Maria Ghiculeasa 66, bul. Republicii 11. 7682. Tatarescu Paulina, Bul. Nic. Balcescu 35, imobil complet. 7683. Tatarski Rubinstein Sofia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 21. 7684. Tsahiris Anghela, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 41 7685. Tarpo Vasile, 15 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 37 7686. Teodoru Hanibal, 4 apartamente, Bucuresti, cal. Plevnei 1, str. Col. Stoenescu 4, str. Av. Slova 5. 7687. Tudorache Adam, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Giurgiului 47 7688. Teodoru Elvira, 8 apartamente, Bucuresti, str. Vulturi 55 7689. Teodorescu Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Iancu Brezeanu 2 7690. Tastiris Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. V. Costache, 18 7691. Tarpa Christache, 4 apartamente, Bucuresti, str. Militiei 6, str. Sf. Apostoli 6, Vasile Roaita, str. Stefan cel Mare, 13. 7692. Tomasini Giusepino, 8 apartamente, Bucuresti, str. Th. Aman 20 7693. Tomescu Vasile, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vitting 31. 7694. Tascu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda, 36 7695. Trifan Ion, 2 apartamente, Bucuresti, G-ral Suvorov 4 7696. Tzerichiras D. Vasiliu, 9 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 260 7697. Tanasescu Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Teohari 24 7698. Teodorescu Angela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ciresului 7, Sinaia str. Avram Iancu 23, Bucuresti, str. Selari 4. 7699. Tatarescu Paulina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Preotescu 31 7700. Teodoru Lucian si Aurelia, 7 apartamente, Bucuresti, str. N. Filipescu 7, str. Dr. Toma Ionescu 1, str. Alex. Lahovary 7 7701. Teodoru Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 35, str. Alex. Lavoray 5. a 7702. Teodoru Ruxandra, 3 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 35 7703. Tinculescu Aurel, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 2a, str. Aristide Briand 4. 7704. Teodorescu Ana, 11 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 68. 7705. Teodorescu Dumitru, 9 apartamente, Bucuresti, sos. Viilor 29 7706. Teodorescu D-tru, 12 apartamente, Bucuresti, sos. Oltenitei 97 7707. Tocineanu Inelu, 2 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rossetti, 14. 7708. Teodorescu Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, str. G. Vasilescu Mircea, 19 7709. Teohari Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Poet Sihleanu 3 7710. Tarpa Mihail, 5 apartamente, Bucuresti, str. Romulus 16, Constanta, str. Remus Opreanu 1, str. Caratzoli 7

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 169 of 196

7711. Tattu N. Constantin, 9 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda, 34. 7712. Tomulescu Eugenia si Atanase, 3 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila, 22 7713. Tasse Anesia si Arghir, 4 apartamente, Bucuresti, str. Virgil Plesoianu, 97 7714. Tancoff Alexandru, 18 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza, 10, str. Cuza Voda 89 7715. Teodoru Alexandrina si Marin, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Serban Voda 51, str. Olimpului 80 7716. Trandafirescu Constanta, 9 apartamente, Bucuresti, cal. Grivitei 127 7717. Ticamis Marina Victor, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ep. Chesarie 4. 7718. Tesar Albin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Babes 19 7719. Trandaburu Ana, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 51, Bd. Republicii 86, Giurgiu, str. Alex. Sahia 12. 7720. Todorescu C-tin, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Ardealului 89 7721. Toma Alexandru 5 apartamente, Bucuresti, sos. Panduri, 12 7722. "Techirghiol" S.A., 3 apartamente, Techirghiol, jud. Constanta 7723. Theofileru C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, Col. Buzoianu 1 7724. Most. Tendler, 11 apartamente, Bucuresti, Cal. Vacaresti 170 7725. Tuliu Galia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu, 31, str. Dumbrava Rosie 13, Vasile Roaita, str. N. Voda, colt Marasti 7726. Trifan Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Visarion 21-23. 7727. Trincu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda, 37-39. 7728. Tabacu Ortansa, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 10-12 7729. Talamba Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Ciurcu 8 7730. Tendler A. si I., 6 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Vineri, 29 7731. Trancu Guci Lorina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Episcopiei, 2, str. C. A. Rosetti 14, Sinaia, str. Vasile Roaita 31 7732. Taufer Iosefina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mamuleanu 38 7733. Tabacovici Niculae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Demetriade 16, Sinaia, str. Kogalniceanu 59 7734. Teodorescu Teodoru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Minotaurului 37 7735. Teodorescu Marius si Marica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dumbrava Rosie, 24. 7736. Taube Leon, 2 apartamente, Bucuresti, str. C. C. Arion, 15 7737. Tudor Niculae, 12 apartamente, Bucuresti, cal. Colentina, 73 7738. Tudoran Emil si Silvia, 6 apartamente, Bucuresti, str. Elena Cuza, 16 7739. Tanase Tanase, 6 apartamente, Bucuresti, str. Nerva Traian, 72. a 7740. Teodorescu Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 402 7741. Tanasescu Dorina, 15 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 318, Bd. Marasti 33 7742. Trifan Petre, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12, Cal. Dorobanti 51 7743. Teju Sterie, 18 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister, 23, str. Razvan, 9-17. 7744. Traila I. Constantin, 6 apartamente, Bucuresti, str. Col. Popeia 37, str. Lebedei 3. 7745. Teodorescu Virginia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Polona 12. 7746. Tomescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Dorobanti 10 7747. Tanasescu Oprea, 14 apartamente, Bucuresti, str. Brazilia 58, str. Lt. Colonel Papazoglu 106 7748. Teodorescu Ion si Vasilica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 79, 107. 7749. Tanasescu M. Niry, 14 apartamente, Ploiesti, str. M. Kogalniceanu 6 7750. Tzintzu Elena, 2 apartamente, Bucuresti, Piata Rosetti 3, Iasi, Asachi 17 7751. Teodorescu Teodora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. Mircea Zorileanu 55 7752. Torok Beniamin, 7 apartamente, Bucuresti, str. Maica Domnului 62, str. Fainari 5. 7753. Teodor Ana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Darcle 6 7754. Tanasoca Nicolita, 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena 5. 7755. Tanasescu Virginia, 2 apartamente, Ploiesti, str. A. A. Jdanov 35. 7756. Tohana Theodor, 8 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 219 7757. Teodorescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Elena Doamna 84, str. Lamaitei 40 7758. Teodorescu Mariuca, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ilarie Chendi 19, Craiova, str. Hagi Enus 2

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 170 of 196

7759. Teodorescu Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dragos Voda 17 7760. Teodorescu Apostol, 9 apartamente, Bucuresti, str. Polona 34, str. Ecoului 55 7761. Toth Iosif, 6 apartamente, Bucuresti, str. Raspantiilor 10, Brasov, str. Castelului 128. 7762. Teodoru Dumitru, 15 apartamente, Bucuresti, Bdul I. V. Stalin 18, str. L. Blank 15 7763. Teodorescu Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 3. 8. a., str. Viitor 190. 7764. Theoharie C-tin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Boteanu 3. a, Galati, str. Mihai Bravu 40, str. Republicii 21, str. Brasoveni 58 7765. Theodoru D-tru, 4 apartamente, Bucuresti-Colentina, Sos. Afumati km. 10, str. Bitolia 34 7766. Teleman Gabriella, 5 apartamente, Bucuresti, Intr. Italiana 2. 7767. Telemari Adela, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alexandru Constantinescu 50. 7768. Talpeanu Virginia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Franzelari 22. 7769. Toma Iona si Valeriu, 17 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Eremia Grigorescu 7. 7770. Teodorescu Ioana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sandu Aldea 16, Calea Victoriei 101. 7771. Trandafirescu Miron, 2 apartamente, Bucuresti, str. Cauzasi 26, str. Vasile Lascar 21. 7772. Tomorici Rodica, 12 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Manu 17, calea Victoriei 190, Intr. Tomescu 2. 7773. Tomasian C., 6 apartamente, Bucuresti, str. Romana 193. 7774. Teodoru Ilariu si Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Av. M. Zorileanu 2. 7775. Tuceru Profira, 5 apartamente, Bucuresti, str. sc. Floreasca 6. 7776. Teodorescu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Cantacuzino 13. 7777. Tasca Cordelia, 3 apartamente, Bucuresti, b-dul Republicii 55, str. Vasile Corta 7, 9 7778. Teodorescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. G. D. Palade 4. 7779. Teodorescu Dan si Al. 4 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 35, Mamaia (Bloc Edilitatea), Bucuresti, str. Caragiale 8. 7780. Tatos Teodor si Maria, 14 apartamente, Bucuresti, str. Salcamilor 12. 7781. Topolog Maria, 3 apartamente, Bucuresti, b-dul N. Balcescu 24, str. Beldiman 1. 7782. Tomescu Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Caragiale 33, cal. Victoriei 214 7783. Tavernier Dorothea, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 6 7784. Teodorescu Ioana, 5 apartamente, Bucuresti, cal. 13 Septembrie 73. 7785. Tanase Petia Ion, 3 apartamente, Dudesti Cioplea, str. Ion Sulea 108, 167. 7786. Teofilovici Nadejdea, 5 apartamente, Bucuresti, str. Anastasie Panu 12, 14 7787. Tanau Mihail si Anastase Sicu, 5 apartamente, Bucuresti, cal. Rahovei 192. 7788. Teodoru C. Henri, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Donici 27, str. Dobrogeanu Gherea 2, str. Vasile Alecsandri 82. 7789. Tanasescu Alexandru, 6 apartamente, Galati, str. A. Puschin 5, str. 6 Martie 21, Grigore Ghica 12 a 7790. Tively Leonte, 4 apartamente, Bucuresti, sf. Ion Nou 34. 7791. Tonciu Ion zis Tancu, 10 apartamente, Bucuresti, cal. 13 Septembrie 237 7792. Tache I. Marin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ion Sulea (D. Cioplea), 103. 7793. Tanasescu N. Nicolae, 2 apartamente, Bucuresti, b-dul Dacia 47, str. Lacul Tei 112 7794. Tozzi Eduard si Olga (procurator Paraschivescu Ioan), 14 apartamente, Constanta, str. I. Cantacuzino 3, str. Elena Pavel 16, Braila, str. Bolintineanu 16. 7795. Tarter Tina, 6 apartamente, Suceava, str. N. Balcescu 3-5, b-dul Republicei, 18. 7796. Tanasescu Maria, 31 apartamente, Bucuresti, cal. Grivitei 80, str. Buzesti 32, 1 7797. Tesia Const. si Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Const. Moroiu 2. 7798. Trifulescu Stefania si Trifulescu Ecaterina, 10 apartamente, Bucuresti, str. Ing. Zablovschi 42. 7799. Tanasescu Margareta si Niculae, 9 apartamente, Bucuresti, cal. Calarasi

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 171 of 196

130. 7800. Teodor Nitu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Medic Gh. Demostene 9. 7801. Tudora Gh. Aurelia, 5 apartamente, Bucuresti, cal. 13 Septembrie 108 7802. Tibilete Romulus, 3 apartamente, Bucuresti, str. Ceres, 10. 7803. Tarabuta Iolanda, 3 apartamente, Bucuresti, b-dul Republicii 86, str. Pitar Mosi, 20, str. Brezoianu 29. 7804. Theodoru A. Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 51, str. Muzelor 12. 7805. Tanasescu Aristide, 9 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 54, 42, 23, str. Visarion 8, Rosiorii de Vede, str. Dunarii 26, 24, 51 b., str. N. Balcescu 4. 7806. Tomas Maria si Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, b-dul Republicii 71. 7807. Tomasini V. Giovani, 7 apartamente, Bucuresti, b-dul Alexandru I. Cuza, 42 7808. Tanasescu Maria, 4 apartamente, Iasi, str. A. D. Xenopol 1. 7809. Tautu Theodora, 4 apartamente, Bucuresti, b-dul 1 Mai 47. 7810. Turnibucu C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, Piata Amzei 10. 7811. Todorescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 90 7812. Tico Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, cal. Grivitei 133 7813. Tomasini Umberto si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. I. Cuza 70, str. Mures 77 7814. Trandafirescu Zamfira, 7 apartamente, Bucuresti, str. Parfumului 29 7815. Tzretanovici T. Savu, 17 apartamente, Bucuresti, sos. Panduri 5 7816. Turma Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sft. Constantin 3. 7817. Teodorescu A. si C., 13 apartamente, Bucuresti, Cameliei 18 7818. Teodorescu Gh. si Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 22, str. C-tin Grand 47-55 7819. Teodoru Elena, 9 apartamente, Bucuresti, G-ral Angelescu 108 7820. Toncescu Gheorghe, 10 apartamente, Bucuresti, str. Traian 11. 7821. Teodorescu Emil, 7 apartamente, Bucuresti, str. Aurora 20, Tabacari 22. 7822. Teodorescu Petre, 8 apartamente, Bucuresti, str. Luterana 11. 7823. Tatulescu Dimitrie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 94. 7824. Teodorescu I. Gheorghe, 9 apartamente, Bucuresti, Intr. Blanari 3. b, B-dul 1848, 2. a, str. Banu Udrea 23, Stirbei Voda 16, Mihai Vitezu 16 7825. Tanase Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 75 7826. Teodorescu Nicolae si C., 4 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Missail 19 7827. Topor Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Brandza 20 7828. Teodoru Stefania, 4 apartamente, Bucuresti, str. subl. Ecaterina Teodoroiu 8 7829. Tomeli Garbea Zoie, 4 apartamente, Bucuresti, str. N. Ionescu 2. 7830. Teodorescu Tiberiu, 7 apartamente, Bucuresti, str. Romana 150 7831. Tudoran Maria, 5 apartamente, Bucuresti, Intr. Melitei 4. 7832. Tanase T. Ghita, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 180. 7833. Tobman Elias, 7 apartamente, Bucuresti, str. Anast. Pana 42, str. Moruzi Voevod 43. 7834. Tonceanu Tudor si sotia, 5 apartamente, Bucuresti, spl. Unirii 24. 7835. Tanasescu Traian, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Manolescu 12, Focsani str. Mare 113, 111 str. Dr. Bagdasar 9. 7836. Tocineanu Alexandru, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 173, str. Popa Nan 204. b. 7837. Tuttnauer Margot, 7 apartamente, Bucuresti, str. Eugen Iosif 11, Siret Maresal Malinovski 18, str. Karl Marx 4. 7838. Tintoriu Alexandru, 31 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voevod 62, 60 7939. Toma Isac, 6 apartamente, Bucuresti, str. Felicia Racovita 7 7840. Torcanaru Aron, 3 apartamente, Bucuresti, str. Iuliu Tetrat, 31, str. Dimitr. Oancea 27 7841. Trucarea Paula, 11 apartamente, Bucuresti, str. Bul. Ilie Pintilie 17, str. Londra 4. 7842. Teodorescu Grigore si Dumitra, 9 apartamente, Bucuresti, str. Viesparilor, 9, str. Laborator 47, Baneasa 2, August 20 7843. Tomescu Traian, 11 apartamente, Bucuresti, Calea Victoriei 190 7844. Tanase Ilie si Constanta, 8 apartamente, Bucuresti, str. Matei Voevod 44, str. Cpt. Vasilescu Iosif 31, 7845. Trincu Atanase, 7 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Col. Papazoglu 11. 7846. Teodorescu G. Ion, 9 apartamente, Bucuresti, str. St. Stefan 10, Cal. Calarasi 85, Campulung Muscel, str. V. Alecsandri 23. 7847. Tabacu Radu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Salcamilor 27

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 172 of 196

7848. Tanasescu D-tru si Dobrita, 20 apartamente, Bucuresti, Cal. Vacaresti 38, 180, str. Grigore Ventura 9, str. Viorele 42, Pantelimon Sf. Gheorghe 14. 7849. Teslaru Charlotta, 6 apartamente, Bucuresti, str. R. Cristian 2. 7850. Timis Cristea Spiridon, 7 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 58. b 7851. Tatuescu Victor si Elena, 6 apartamente, Bucuresti, Sos. Iancului 53. 7852. Tomescu Maria, 20 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 19, str. Duiliu Zamfirescu 6, Buzau, str. Cometei 5. 7853. Tannenbaum Clara, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 59. 7854. Tofan St. Nicolae, 9 apartamente, Bucuresti, str. Duzilor 9, str. Stan Poetas 42. 7855. Teodorescu C. Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Arh. St. Burcus 16, Caracal str. Traian 10 7856. Tzbetarlovici Savu si Elisabeta, 31 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 11 7857. Toseanu C. Marica, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Mihail Bravu 104. 7858. Tandel Ludovic, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Harjau 45. 7859. Teisanu C., 9 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 103. 7860. Tache Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 203. 7861. Theil Elvira, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 112, str. Th. Speranta 156, str. Olari 40. 7862. Teltalien, 4 apartamente, Bucuresti, str. Titu Maiorescu 5. 7863. Tanasescu Ion, 26 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 87 A 7864. Tant Ambrozie, 7 apartamente, Bucuresti, Sc. Floreasca 18 7865. Tacoveanu Khevoroc, 5 apartamente, Bucuresti, str. Energiei 4, str. Echinoxului 31, str. Dr. Burghelea 22. 7866. Tanoviceanu Nicolae, 13 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 6, str. Lipscani 12, Calea Victoriei 104. 7867. Tipurita Paraschiva, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 103. 7868. Tipurita Vasile, 16 apartamente, Bucuresti, str. D. Onciul 9 7869. Tomescu Fernanda, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai, 52 A 7870. Tacu Mircea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Putul Zamfir 33, str. Vladescu 35. 7871. Tileriu Axente, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Gr. Mora 13, str. Comana 7, Sinaia str. M. Kogalniceanu 37. 7872. Teodoru Stoica si Cristina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Vacarescu 22. 7873. Teodoru N. si Florica, 3 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Dimitrov 45. 7874. Teodorescu Traian, 6 apartamente, Bucuresti, str. Av. Tetrat 8 7875. Toslangioan Hariton, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 19. 7876. Traianescu P. Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, Andi Endre 3, str. Arh. Mincu 4. 7877. Teodor Renata, 2 apartamente, Bucuresti, str. Clopotari Vechi 23. 7878. Tomescu Lucica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gl. Ipatescu 3. 7879. Trestianu Nicolae, 8 apartamente, Bucuresti, str. Austrului 9, Cal. Calarasi 53, Bd. Gh. Cosbuc 60. 7880. Teodorescu Nicolae, 9 apartamente, Bucuresti, sos. Pantelimon 24. 7881. Teodorescu Dan Stoian, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 213. 7882. Tabacu Toma, 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 119 7883. Teodoru Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vaselor 30 7884. Tase Tache, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cercilescu 19, str. Vasile Conta 79 7885. Timoftei Gavrila, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cantemir 90 7886. Teodorescu Sofia, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 215 7887. Teodorescu Zenolica, 7 apartamente, Bucuresti, B-dul Tolbuchin 22, 103. 7888. Tomescu Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 74, Fund. Columbelor 7, str. Cornu Capri 63, str. Ion Ghica 2. 7889. Tabacu C. Ioan si Eudosia 56 apartamente, Bucuresti, str. Traian 73, 112, str. Selari 13, str. Soarelui 8, str. Mitr. Dosoftei 75, str. Paleologu 13. Sinaia, str. Avram Iancu 5. 7890. Teodosiu N. C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, Cpt. I. Andreescu 5, str. Calusei 64 A 7891. Trembischi Henri, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dianei 14, str. Poterasi 6, Sinaia, str. 23 August 33. 7892. Teodorescu Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 3 7893. Tulea Mihai, 4 apartamente, Bucuresti, str. The. Iliescu 69 7894. Trandafir Vasile, 6 apartamente, Bucuresti, st. Adi Endre 12, str. Tarnava

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 173 of 196

l. a. 7895. Tomescu Gh., 4 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 191, str. Teodor Speranta 51. 7896. Tudor Iordan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dem. Teodorescu 11. 7897. Teodrescu Rodica, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Vacaresti 98, str. Selari 4. 7898. Tautu Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bucur 17 7899. Talmaciu Viorel, 4 apartamente, Bucuresti, Sos. Pieptanari 68 7900. Teodorescu Georgeta, 3 apartamente, Bucuresti, Calea Rahovei 99 7901. Tamisescu Alex., 10 apartamente, Bucuresti, str. Romana 61-67 7902. Trieriu Gabriel, 10 apartamente, Bucuresti, str. Matei Corbescu 8. 7903. Turcani Tulea si Emilia, 4 apartamente, Bucuresti, Fd. Tigrului 8. 7904. Ternoveanu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 4. 7905. Tanasescu Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Av. F. Iliescu 28 7906. Tomas Elena, 9 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 59 7907. Traiana Emil si Traiana R., 4 apartamente, Iasi, Cuza Voda 39, str. Bucsinescu 19, str. Pacurari 45. 7908. Teodorescu Gh., 11 apartamente, Bucuresti, str. Grivitei 514 7909. Tesca Stan Marin, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. N. Titulescu 56 7910. Tomescu Vasile, 55 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 58, str. Brezoianu 10, str. Atelierului 1-33-33B, str. Parfumului 4, Campina, str. Gen. Stalin 93, Bd. Stefan Gheorghiu 1. 7911. Tutila Mostenit., 3 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai nr. 333 7912. Timea Gabriela, 2 apartamente, Bucuresti, str. M. Kogalniceanu 14 7913. Tomasiu Giusepe si Giusepina, 20 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 156 7914. Tomseneanu A. Cristina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 14. 7915. Teodorescu Paunica, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 346 7916. Tichie Mihail si Sofia, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. A. I. Cuza 53 7917. Tomas Ella si Doroteia Boros, 10 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 61 7918. Triepescu Constantin, 25 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 41, str. Stirbei Voda 65, str. 16 Februarie, Prelung. Giulesti 62, str. Eduard Grand 64. 7919. Timan Emanoil, 15 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Marcovici 9, str. Brezoianu 9, str. Th. Stefan 6, Constanta str. Cuza Voda 25, Bucuresti str. Inst. Medico-Militar 18. 7920. Teodorescu R. si M., 29 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 22 7921. Teorilovici Eltu, 10 apartamente, Bucuresti, str. I. V. Miciurin 2, str. I. Maiu 120 7922. Teodoriu Lucia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmii 11, str. Petre Locusteanu 10. 7923. Tuchie Gheorghe, 6 apartamente, Iasi, str. Pacurari 80, str. Brailei 89 7924. Tamastan Maria, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Cosbuc 76 7925. Teofilovici Nazepoca, 4 apartamente, Bucuresti, str. Donici 50 7926. Teodorescu Fatulet, 11 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 10, Calea Dorobantilor 12 Cal. Victoriei 25 7927. Tacu Ecaterina si N. G. Tacu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 214, str. Romania Muncitoare 7928. Terzea Alex., 6 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 62. 7929. Topoloveanu Zoie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Xenopol 3, Biserica Amzei 27 7930. Toboc Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Viitor 187 7931. Tanasescu Gh., 6 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 29 B 7932. Tarcea Marin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Ratiu 8. 7933. Tapciu Valentin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Serban Petrescu 30 7934. Tapciu Dumitru, 2 apartamente, Bucuresti, str. Tunari 6 7935. Teofil Dimache, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maior Dr. Claudian 16, Braila, str. Marasesti 23 str. Mare 49. 7936. Tanasescu G. Emeli, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cameliei 7 7937. Toma I. Niculae, 5 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 208 a. 7938. Tiporascu Elena N., 8 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Felix 3. 7939. Traubel Sara, 6 apartamente, Bucuresti, Bd. A. I. Cuza 57 A 7940. Trasnea N. Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Banului 3. A 7941. Tangescu Olga, 4 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 52. 7942. Tatas Ioan succesor Artemisa Tatas Pfeiller, 3 apartamente, Bucuresti,

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 174 of 196

Aleia Petofi 22, Bd. Magheru 43. 7943. Teodorescu Eugenia fost Ionescu, 5 apartamente, Bucuresti, Alba Iulia 13, str. Cerbului 8, Splaiul Unirii 103. 7944. Tudose R. Iordan Calea Grivitei 205, imobil complect. 7945. Tartareanu Niculae, 2 apartamente, Bucuresti, str. Viitor 70, str. G-ral Maghheru 43. 7946. Tasca Sofia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Col. Papazoglu 75 7947. Tarnopol Lambru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Miron Costin 49, Bd. Dimitrov 71, str. Prunaru 9. T. 7948. Tiripe Oprea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Tepes Voda 123, 125 7949. Tintea Ioan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Cercelus 42 Braila, str. Unirei 60, str. Regala 26 7950. Tica Constantin, 8 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 133. 795l. Tinchea Maia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Puisor 27, 29, 39. 7952. Tenici Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 49. 7953. Turai I., 4 apartamente, Bucuresti, Intr. Procopie Dumitrescu 4, str. Viitorului 165, 167 7954. Tucrman Natan, 1 apartament, Bucuresti, B-dul N. Balcescu 16 7955. Titeica Radu Gabriela, 15 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 80, B-dul Dacia 38, str. Dr. Radovici 7. Busteni, str. Naltin 7 7956. Teposu Virginia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Vilson 15, Calea Dorobanti 246 7957. Tovane Simion, 11 apartamente, Bucuresti, str. Donici 11 Bis, str. Principatele Unite 45. 7958. Tetu Ion, 9 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 50 7959. Toni Ehalia, 9 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Falcoianu 6 7960. Tone Alex. si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Teohari 12, str. Acvila 42 7961. Turoi Marin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Petofi 7 7962. Tita Anton si Tanasescu Nicu, 4 apartamente, Bucuresti, calea Floreasca 43 7963. Tigler Paris Florica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 47. 7964. Tuchel Gh., 7 apartamente, Iasi, str. Dr. Pacurari 80 Galati, str. Brailei 89 7965. Tuica Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ion Sulea 9 7966. Toni Ioana, 6 apartamente, Bucuresti, str. Niculcea 43 7967. Tara C. Maria, 43 apartamente, Bucuresti, str. Cluceru Udricani 10 7968. Tunescu Constantin, 12 apartamente, Bucuresti, str. Temisana 19 7969. Tantarcu Ilie si Elena, 13 apartamente, Bucuresti, str. Comana 3, str. Masina de Paine 110, str. Grigore Manolescu 22. 7970. Tetu Dionisie si Ecaterina, 14 apartamente, Bucuresti, str. Orientului 11, 111, str. Vasile Lascar 111. 7971. Tepelea G. Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Alecu Russo 11 Bucuresti-Colentina, sos. Fundeni 25. U. 7972. Urzica Meihail, 9 apartamente, Bucuresti, B-dul Gh. Dimitrov 29 7973. Untu Victor 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 163, B-dul Pache. 145 Pietrosita, sos. Targoviste 6 7974. Uica Valeria si C. Ilincuta, 7 apartamente, Bucuresti, Calea Serban Voda 182 7975. Urdareanu Speranta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Domnul Tudor 8, str. Maria Rosetti 55 7976. Ursulescu Florica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Romulus 44 7977. Udria D-tru si Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Salvator 27 7978. Ulmianu C-tin si Lucretia, 10 apartamente, Bucuresti, str. D. Cantemir 84. 7979. Urlatianu Grigore, 4 apartamente, Bucuresti, str. V. Kuibasev 3. 7980. Ureche Raimond, 5 apartamente, Bucuresti, str. Zefirului 5. 7981. Urleanu Sevastica, 9 apartamente, Bucuresti, str. Paris 7, sos. Stefan cel Mare 132. 7982. Ungureanu I. P. Maria, 14 apartamente, Bucuresti, str. Domnitorului 9 7983. Urmuzescu Laurentia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Putul cu apa rece, 3, 4 7984. Urleanu Maria, 16 apartamente, Bucuresti, Sos. Pantelimon 39, 41. 7985. Urban Matei, 4 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 12. 7986. Ulmeni Ion si Maria, 13 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Moruzi 40.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 175 of 196

7987. Urma Leontina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Serei 20. 7988. Ungar Diana, 10 apartamente, Bucuresti, str. Artei 11 7989. Uleia Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Viitorului 21, 21 B, str. Negru Voda 158. 7990. Urloiu Dragomir, 3 apartamente, Bucuresti, str. Arh. I. Mincu 31. 7991. Udristoiu Vasile, 10 apartamente, Bucuresti, str. Turda 158 7992. U. N. I. C. A., 10 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 40 7993. Urnescu Const. 10 apartamente, Bucuresti, str. Roma 21, 25, Cal. Floreasca 116 7994. Urlatianu Ion, 17 apartamente, Bucuresti str. Dumbrava Rosie 10, str. C. A. Rosetti 10 7995. Ungureanu Carolina, 13 apartamente, Bucuresti, str. T. Mazarik 8, str. N. Golescu 5 7996. Urschitz Gheorghe, 14 apartamente, Bucuresti, str. Logofatu Tautu 66, str. Iacob Negruzi 28 Poiana Tapului str. Zamara Noua 16 7997. Urlatianu Sanda, 3 apartamente, Bucuresti, str. Kuibasev 3 7998. Ungar Rubin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Selari 20 7999. Ugolini Anton, 6 apartamente, Bucuresti, str. Buzesti 43 8000. Unio-Chimica, 12 apartamente, Bucuresti, sos. Viitor 85-87, str. Stefan Hepites 24, str. Cutitul de Argint 18, sos. Vitan 13. V. 8001. Vultureanu Constantin, 9 apartamente, Bucuresti, str. Preot Bidoianu 4. 8002. Vladescu Florica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Daniel Barcianu 36 8003. Vladescu Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Daniel Barcianu 36 8004. Vatarescu Paulina, 6 apartamente, Bucuresti, intr. Olteni 3. 8005. Visinoiu Stefan, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 78. 8006. Vaianu Samuel, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Kalinderu 14; str. Povestei 7; str. Stefan Mihaileanu 6. 8007. Vladimirescu C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Preot Bidoianu 2. 8008. Vartic Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lt. Negel 57; Pucioasa, str. Ardealului 12; Focsani str. Ghergheasa 40. 8009. Vasiliu Margareta, 4 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 155, str. Traian 87 8010. Voronca Wilhelmina, 6 apartamente, Bucuresti, Bd. Muncii 5 8011. Vasilescu Petre, 7 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 16; str. Armeneasca 43; Sinaia, P-ta Unirii 8012. Vintici Victor, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 1; str. Popa Soare 51. a. 8013. Vasilescu Viorica Popescu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Donici 35. 8014. Viespescu Vasile, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Conta 5; Sinaia, str. Furnica 53. 8015. Verzea Sofia, 2 apartamente, Bucuresti str. Aurel Vlaicu 67 8016. Vercescu P. Victoria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Capsa 11 8017. Volbrath Gustav, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ionita Cegan 13, 26 8018. Vitu Al. si Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Herastrau 37 8019. Velican C-tin, 3 apartamente, Bucuresti, D-trie Orbescu 16; str. Plevnei 1. 8020. Velea Stefan si Eugenia, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 123. 8021. Vasilescu C-tin si Cecilia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 54 8022. Vera M. mostenitori, 6 apartamente, Bucuresti, str. Italiana 11; Sinaia, str. Caragiale 7. 8023. Victoria S.A.R., 3 apartamente, Sinaia, str. Ritoride 27. 8024. Viasu C-tin, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Viilor 13. 8025. Vasilescu Petre, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasti 25. 8026. Voiculescu Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Lanariei 136; str. Salvator 40. 8027. Viasu Alexandru, 11 apartamente, Bucuresti, str. Viilor 93, 99, 101 8028. Verzea Sofia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 67 8029. Vladeanu Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Leonte 38. 8030. Vasilescu Darie si Ioana, 15 apartamente, Bucuresti, Bd. Alex. I. Cuza 80; str. Elena Cuza 75 8031. Voiculescu I. Venera, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Asachi 11; sos. Cotroceni 11. 8032. Vezeanu Florica si Stefania, 13 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 70; str. Luigi Cazavilian 9 8033. Vasiliu Irina, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. 6 Martie 38; str. Elena

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 176 of 196

Ferechide 11. 8034. Vitzu Noemi si Roza Salter, 10 apartamente, Bucuresti, Piata Amzei 26. 8035. Vuxanovici Alex., 9 apartamente, Bucuresti, str. Traian 212; str. 13 Decembrie 4; str. Mihnea Voda 7. 8036. Vasilescu Grigore, 10 apartamente, Bucuresti, str. Petru Maior 73; str. Cpt. Oct. Cocorascu 54. 8037. Vasilescu Melania, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Oct. Cocorascu 52 8038. Voiculescu Cleopatra, 7 apartamente, Bucuresti, str. Temisana 15; R. Sarat str. Stefan S. Rosescu 17. 8039. Villacrose succ. Jeni Boierescu, Mona B. Hirsch, Agafiu Petrescu, Sismanian Assaluise, 11 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei, 36. 8040. Vasiliu T. C-tin, 8 apartamente, Bucuresti, Cal. Calarasi, 7. 8041. Voinovici Nicu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Crisan, 22. 8042. Voiculescu D-tru, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sebastian 207; str. Drumul Serii, 92. 8043. Vasilescu Haralambie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Severeanu 9. 8044. Vatarescu S., 5 apartamente, Predeal, str. Plevnei 5; Bucuresti, str. Olteni 12. 8045. Vasilescu Mircea si Lidia Potopeanu, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 5. 8046. Voiculescu Teodor si Aneta, 8 apartamente, Bucuresti, Cal. Rahovei 132, 134. 8047. Vasiliu Minerva, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Pasteur 48 8048. Vasilescu N. Alex., 9 apartamente, Bucuresti, Cal. Serban Voda 149; R. Valcea, str. Filimon Sarbu 14. 8049. Vernescu Lucia si Margareta Cristescu, 10 apartamente, Bucuresti, str. Antim 69. 8050. Voicu Tanase, 13 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai 306 B-dul Bucurestii Noi 124. 8051. Vanghele Marcu Naum, 5 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 47. 8052. Vraca Ileana, 2 apartamente, Sinaia, str. Furnica 15 8053. Dr. Vidic Sabina Paraschiva, 2 apartamente, Bucuresti, str. Eremia Grigorescu 5. 8054. Valke Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Julles Michelet, 9. 8055. Vasilescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, str. Polona 105. 8056. Vasilescu Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Serg. N. Pamfil 19. 8057. Vidrighin Stan, 11 apartamente, Bucuresti, b-dul Dacia 7 8058. Voinescu Amelia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Toamnei 59. 8059. Veniamin Lascar si Irina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Pitar Mos 27, str. Transilvaniei 11, Calea Victoriei 101, Sinaia, str. 6 Martie 21. 8060. Vantu Ion si M., 15 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Darvari 16, str. C. A. Rosetti 24. 8061. Dr. Vintila Gh., 2 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Lahovari 7, str. Caragea Voda 22 8062. Dr. Vasilescu Octavian, 8 apartamente, Bucuresti, bul. Dacia 22, calea Dudesti 147, jud. Ilfov, com. Dobroesti 8063. Vasilescu Olimpia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Chitu 17. 8064. Vasiliu Emilia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Paris 36. 8065. Dr. Voina Aurel, 9 apartamente, Bucuresti, intr. Italiana 3, Colentina-Pipera, str. Iancu Niculae 3. 8066. Vintilescu Dan, 10 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Donici 29, str. Dr. Pasteur 59. 8067. Vrabiescu Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, intr. Armasului 11, Craiova str. Mantuleasa 6. 8068. Vasiliu Ileana, 7 apartamente, Bucuresti, str. Muzeul Zambaccian 11. 8069. Vaitoianu Silvia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Arh. Ion Mincu 27. 8070. Vasiliu Manole Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. Kuibasev 7. 8071. Dr. A. Voitinovici, 24 apartamente, Bucuresti, calea Victoriei 206, str. Orlando 3, b-dul Cosbuc 51, str. Baratiei 35, str. G-ral Florescu 8, str. Cameliei 35. 8072. Vasilescu Karpen Nic., 8 apartamente, Bucuresti, str. Herastrau 5, str. Brezoianu 7, b-dul Marasti 31. 8073. Vlachide M. Valeria si Victoria Cantemir, 9 apartamente, Bucuresti, str. Argentina 22, Busteni, sos. Nationala, Otopeni, Catunul Odaile 8074. Vadoviu Cosma, 9 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 47. 8075. Vladoianu Neli Dora, 10 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Praporgescu 29.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 177 of 196

8076. Vami Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 15, 22 8077. Vasilescu Toma Stoian, 9 apartamente, Bucuresti, str. G. D. Palade 45. 8078. Vadescu Parvu, 6 apartamente, Bucuresti, b-dul Nicolae Balcescu 33. 8079. Vincent Raymonde si Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 234. 8080. Veber Teodor, 4 apartamente, Bucuresti, b-dul Dacia 9, Campulung Muscel b-dul Republicii 13. 8081. Vladescu Ada Gabriela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 51 Colt Negru Voda 14. 8082. Vasiliu Henrieta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ciprian Porumbescu 6 8083. Voinea Vasile, 26 apartamente, Bucuresti, str. Momuleanu 20, str. Popa Rusu 11, Breaza de jos, sos. Nationala 35. 8084. Vasiliades Arghira, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Isvoreanu 5. 8085. Vasilescu Victoria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Thomas Masaryk, 36. 8086. Vlasie Ecaterina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 42. 8087. Vamvocas Constantin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lamaitei 34, str. G. G. Assan 3. 8088. Varveri Anton si Gabriela, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ruginoasa 2. 8089. Valcu Irina Seteanu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Maria Rosseti 10. 8090. Vasiliu Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Ardealului 3, str. Elefterie 4. 8091. Vicelli Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Eroului 4, str. Segmentului 4. 8092. Voicu Gh. si El., 4 apartamente, Bucuresti, str. G. D. Palade 12. 8093. Vasilescu Zoe D., 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicopole 10. 8094. Veliciu St. Ion, 3 apartamente, Bucuresti, Cal. Serban Voda 145. 8095. Vermont George, 8 apartamente, Bucuresti, Bd. Schitu Magureanu 30, str. Popa Petre 22, str. Boteanu 3. a., Mamaia, bloc Edilitatea Campulung Muscel, str. Maior Giurascu 18, jud. Ilfov, com. Rosu. 8096. Vintescu Sofia, 5 apartamente, Bucuresti, str. Gl. Candiano Popescu 41. 8097. Vaceanu Niculae si Vaceanu Ion, 10 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmii 72, str. Miracolelor 2, str. Principatele Unite 41, str. Viilor 82. 8098. Valeanu Gh. Aurica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ion Atanasiu 26. 8099. Veechia Ana Del, 33 apartamente, Bucuresti, str. Atelierului 29. 8100. Vasiliu Maria, 7 apartamente, Bucuresti, Bd. N. Balcescu 7 8101. Voiculescu Constanta, 17 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Eminescu 114, 116. 8102. Visinescu Petre, 3 apartamente, Bucuresti, str. Parintele Vasile Lucaci 43. 8103. Vantu Gh. Elena, 17 apartamente, Iasi, str. Cuza Voda 42, Pasaj 8104. Valanschi Eliza, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Angelescu 3, str. Stirbei Voda 16 8105. Viranian Petre, 11 apartamente, Bucuresti, str. Putu lui Zamfir 1. 8106. Vasiliu G. Aurelia, 20 apartamente, Bucuresti, C. A. Rosetti 36. 8107. Visan Constanta si Vasile, 8 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 199, str. Lanariei 123, Brasov, com. Cernatu, Primariei 381. 8108. Vasilescu Petre, 7 apartamente, Bucuresti, str. Donici 25, str. Romulus 4, 25, str. Blanari 14. 8109. Voinea Z. Nastase, 9 apartamente, Bucuresti, B-dul A. I. Cuza 50, com. Colentina, str. Anton Pan 8. 8110. Velculescu I. Aurel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Leonida 7. 8111. Vodisca Ilie si Maria, 23 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 52 8112. Vilau Dumitru, 15 apartamente, Bucuresti, str. Radu Cristian 4. 8113. Vladescu Ion si Elena, 10 apartamente, Bucuresti, str. Bahluiului 21. 8114. Vasilescu V. Mihail, 10 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Magureanu 30, Calea Mosilor 235, Pitesti str. Campineanu 8. 8115. Vidrighin I. Ioan, 8 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 36. 8116. Vidrighin Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Frumoasa 36. 8117. Vladoiu P. Gh., 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihail Cornea 4, str. Hanul cu Tei 12. 8118. Vrancu Th., 4 apartamente, Bucuresti, Calea Plevnei 90, str. Coltei 3. 8119. Volfic Dumitru si Elena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Grigore Manolescu 23. 8120. Veleanu Ana, 13 apartamente, Bucuresti, B-dul 1 Mai 53. 8121. Vulpescu Vasilica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Belizarie Luter 22. 8122. Vladescu I. Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Videle 19.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 178 of 196

8123. Vasilescu N. Stela, 7 apartamente, Bucuresti, str. Dinicu Golescu 59, 63, Ploiesti, str. Gogu Cantacuzino 8-11. 8124. Vatamanu Alexandrina, 5 apartamente, Bucuresti, Calea Grivitei 254. 8125. Vidrighin Adam Sanda, 9 apartamente, Bucuresti, Bd. 1848 nr. 36, Bd. Gh. Dimitrov 31. 8126. Vahan si A. Revorchian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Orizont 5 8127. Vasiliu Bermart Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. Radu Kelev, 27. 8128. Vania Maria D-tru si Constanta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Ioan 27, str. Ioan Ghica 3-5. 8129. Vramu Theodor, 18 apartamente, Bucuresti, str. Maria Rosetti 41, calea Calarasi 191. 8130. Vranceanu Const. si Maria, imobil complet. Borsec 8131. Vasilescu M. Constantin, 11 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Greceanu 8, str. Beldiman 2, str. Virgiliu 16, str. Fainari 56. 8132. Vasiliades Gh., 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Cosbuc 6. 8133. Varodi Jean, 5 apartamente, Bucuresti, str. Delea Noua 21. 8134. Visoianu Petre si Constanta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 13, str. Drobeta 2, Bucuresti-Baneasa, str. Fagului 6. 8135. Vasilescu Ilie, 7 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 250. 8136. Vasile Iuga, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mamuleanu 13. 8137. Voinescu Pompiliu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Paris 17. 8138. Vladoianu Margareta, 3 apartamente, Bucurestii-Noi, Bd. Gh. Cosbuc 3. 8139. Veintraub S. si M., 4 apartamente, Bucuresti, str. Agriselor 3. 8140. Voicescu Doru si Veintraub Isidor, 6 apartamente, Bucuresti, str. Elena Teodorini 3, str. Matei Voevod 2, str. Legislatorului 8141. Vidrascu Lucia, 4 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 79, calea Vacaresti 18. 8142. Valaori H. Teodora, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anul 1821, nr. 8. 8143. Voinea Mihail si Lucretia, 12 apartamente, Bucuresti, str. Mihu Copilu 11, str. Sabinelor 36. a. 8144. Vidrascu Paul, 5 apartamente, Bucuresti, calea Serban Voda 79, str. Sticlari 1. 8145. Vasilescu, mostenitori, 4 apartamente, Bucuresti, str. Fainari 56. 8146. Vladescu Adrian, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ady Endre, 13 8147. Vespemeanu I. Vasile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Panu 16, str. Leon Voda 2. 8148. Visescu Ion, 11 apartamente, Bucuresti, str. Luceafarul 12, str. Petre Liules 32. 8149. Victoria S.A. soc. de constructii, 158 apartamente, Bucuresti, str. Academiei 19, str. Principatele Unite 2, Calea Victoriei 48-50. 8150. Vello Fania, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 213. 8151. Voinescu B. Beatrice, 16 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Constantin 30, str. Scoalei 2. Sinaia, Blok Bucegi, imobil complet. 8152. Voiculescu Niculina, 11 apartamente, Bucuresti, str. Scarlatescu 59, calea Grivitei 210. 8153. Vasiliu Constantin, 9 apartamente, Bucuresti, str. Militiei 1. 8154. Vacarasteanu Mihai, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Mirinescu 21, str. Dionisie Lupu 12-14. 8155. Vasilescu D-tru si Elena, 12 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Pasteur 61, Ploiesti, str. Paris 2, str. Romana 15, str. Col. V. Stamate 59. 8156. Vasilescu I. Alex., 14 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Apostoli 60, str. Alex. Orescu 4. 8157. Vlasceanu Valeria, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Panduri 10. 8158. Vlastaie Ion, 10 apartamente, Bucuresti, calea Colentina 70. 8159. Vasilescu Dumitru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Eufrosin Poteca 36. 8160. Visinescu Margareta, 10 apartamente, Bucuresti, calea 13 Septembrie 35. 8161. Vasilescu Ion si Elena, 9 apartamente, Bucuresti, str. Telita 39. 8162. Viorescu C. Adina, 11 apartamente, Ploiesti, str. Poetul Cosbuc 1, str. Vasile Roaita 31, str. Stefan Greceanu 16. 8163. Velican Dumitru, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dej 78, str. Mendeleef 20, str. Herescu Nasturel 4. 8164. Vasilescu Paul, 13 apartamente, Bucuresti, calea Dudesti 77. 8165. Vrejean Alfred, 6 apartamente, Bucuresti, str. Anton Pan 25. a., str. Ghica Voda 14, 25. 8166. Vlasak Francisk, 18 apartamente, Bucuresti, str. Doctor Lister 50. 8167. Valica Ioan, 12 apartamente, Bucuresti, splaiul Unirii 131, calea Dudesti

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 179 of 196

73. 8168. Vasilescu Mariana, 8 apartamente, Bucuresti, str. Gutemberg 11. 8169. Voinescu Valeriu, 14 apartamente, Bucuresti, str. Schitu Maicilor 14. 8170. Vladoiu Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. General Salmen 19. 8171. Voinea T. Maria, 8 apartamente, Bucuresti, str. Uranus 79, str. I. G. Duca 50 8172. Vasilescu Alexandru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Elefterie 12, str. Boicescu 12, str. Ronda 22, str. Ghenadie Petrescu 203. 8173. Vasilescu Maria, 15 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 413 Campulung Muscel, str. Matei Basarab 47 8174. Vornicu P. Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Deparateanu 22. 8175. Vladescu Petre, 4 apartamente, Brasov, str. Maior Granta 6, Bucuresti, str. Leonida 30. 8176. Veechi Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Abrud 1. 8177. Vasilescu Aurelian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Precupetii Vechi 11. 8178. Vasilescu T. Dumitru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Odobescu 9. 8179. Veroner Herch., 4 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 103, str. Atena 8. 8180. Vartansus Tatighian, 6 apartamente, Bucuresti, str. Grigore Ventura 11. 8181. Valcu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Doctor N. Manolescu 6. 8182. Voilici Gheorghe, 5 apartamente, Bucuresti, str. Petre Ispirescu 15, str. 14 Martie 48. 8183. Voina Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 27. 8184. Vanghele Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Luigi Cazavillan 12. 8185. Vasilescu Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eduard Grand 35. 8186. Vintea Eleonora, 3 apartamente, Bucuresti, str. Brumarel 3. 8187. Veinberg Bention, 6 apartamente, Bucuresti, str. Udricani 7. 8188. Vatarescu T. N., 12 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 29. 8189. Vasilescu Ion si Irina, 6 apartamente, Bucuresti, sos. Basarab 26. 8190. Vasilescu Gh. Lili, 3 apartamente, Bucuresti, str. Brezoianu 6, str. Sft. Ionica 7. 8191. Vilau Dumitru, 8 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 192. 8192. Vasilescu V. Constanta, 24 apartamente, Bucuresti, str. Maior Al. Campeanu 36, str. Pargari 1, bd. Banu Manta 2 8193. Valori Mihail, 7 apartamente, Bucuresti, calea Rahovei 220, 222 8194. Vernescu Jean, 10 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Palade 24. 8195. Vahac Israelian, 5 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Mirea 12, str. Sepcari 9, sos. Giurgiului 117. 8196. Viriveanu Nic. si Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Economu Stoicescu 12. 8197. Valeanu Maria Lory, 42 apartamente, Bucuresti, str. Leonida 9-11 8198. Vasalopol O. Petru, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Kiseleff 61, C-ta, str. Cerealelor 32, Tutova, str. Ghidijeni 8199. Vasilescu Emanoil, 4 apartamente, Bucuresti, str. Radu Popescu 25. 8200. Vasilescu Florian, 10 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 81. 8201. Vasilescu Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Ruica Vasile 26. 8202. Vintila Nicolae, 9 apartamente, Bucuresti, str. Bancii 27. 8203. Vasilescu Haralambie, 4 apartamente, Bucuresti, str. Maica Domnului 13 A 8204. Velicu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Stefan cel Mare 11, str. dr. Istrate 10, Pucioasa, Bd. Garii 4. 8205. Vajoreanu Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Temisana 34. 8206. Velicu G. Maria, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 162 A. 8207. Vasilescu L. Dumitru, 5 apartamente, Bucuresti, sos. N. Titulescu 19. 8208. Voiculescu Viorica, 10 apartamente, Bucuresti, Bd. Marasesti 28, str. Concordiei 8. 8209. Visan Stefan, 10 apartamente, Bucuresti, str. Cap. Marinescu 14. 8210. Vasilescu Al. Marinescu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Fantanica 22. 8211. Vasile Vanescu Elena, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Mosilor 282. 8212. Vogel Marta, 18 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 10, str. 30 Decembrie 52. 8213. Valsanescu Simona M., 3 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Cantili 4. 8214. Voinea Const. si Voinea Maria, 33 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 27, Bd. Republicii 57. 8215. Vasilescu C. Duca, 5 apartamente, Bucuresti, str. N. Filipescu 59, str. Vasile Lascar 33, bd. Republicii 26, sgtr. Teilor colt cu Bd. Republicii 26.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 180 of 196

8216. Marvareanu Constantin, 10 apartamente, Craiova, str. Karl Marx 34, 36, 38; str. Kogalniceanu 18, 22, 14; Corabia jud. Romanati, str. Mercur 8, Craiova, str. Kogalniceanu 11, str. 6 Martie; str. Unirei 115. 8217. Valeanu Max Lebel, 10 apartamente, Bucuresti, str. Vulturilor 4; str. Viitorului 125; str. Dr. Obedeanu 10. 8218. Vlasie Stelian Constanta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bratului 19. 8219. Velicu Radu, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aviat. St. Protopopescu 24. 8220. Voinescu Dumitru si Voinescu, 14 apartamente, Bucuresti, sos. Colentina 15. 8221. Vasiliu A. Matei, 6 apartamente, Bucuresti, str. Roma 5; Vaslui, str. fost Carol I 21. 8222. Vermeulen Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. N. Balcescu 30; str. Dionisie Lupu 74; str. Brezoianu 9. 8223. Velicu St. Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Viitor 70. 8224. Vasilescu Vasile si Dumitra, 4 apartamente, Bucuresti, Intr. Mihai Bravu 5. 8225. Valcovici Basile, 4 apartamente, Bucuresti, str. Boteanu 3. a., Bucuresti Com. 16 Febr., Sos. Giulesti 146. 8226. Vulpescu I., 3 apartamente, Bucuresti, str. Beldiman 2; str. Poet Neculuta 68; Craiova-Dolj str. Vlad Tepes 7. 8227. Vasiliu Eugen si Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mogos Vornicul 6; str. Spatar Miclescu 38; str. Plantelor 61. 8228. Valentina Visan si Aurel, 3 apartamente, Bucuresti, str. Zece Mese, 14. 8229. Vogel David, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Republicii 90; Predeal str. fosta Carmen Sylva 2. 8230. Valica Lucretia, 6 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 75. 8231. Voegeli Elena, 4 apartamente, Bucuresti, str. Austrului 16. 8232. Velicu Sebastian, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sabinelor 121; str. Codrilor 3. 8233. Veiner M. si I. Aronaie, 5 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 26. 8234. Vasilescu Jeana, 11 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 14; str. Ion Maiorescu 15. 8235. Valeanu N. Elena, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 104. 8236. Voicu Niculae A. Liviu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Dr. D. Grecescu 6; str. Bateriilor 31. 8237. Vezure Victor, 19 apartamente, Bucuresti, str. Ronda 45; str. G-ral Stan Poetas 10. 8238. Vasiliu Serban, 10 apartamente, Bucuresti, aleea Izvoreanu 5. a. 8239. Vasiliade Vlada, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dimitrie Onciu 31, str. Orzari 21. 8240. Vanherckhoven Jules Emilia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Eugen Iosif 20. 8241. Valeanu Jean, 13 apartamente, Bucuresti, str. Calomfirescu 2. 8242. Visling Eugen, 3 apartamente, Deva, str. Gh. Cosbuc 6, Cluj, str. Carpatilor 4. 8243. Vladescu Paul, 4 apartamente, Bucuresti, str. Putu cu Plopi 2, Zimnicea, str. Generalisimul Stalin 37, 39, str. 1907 nr. 57. 8244. Veleanovici Alexandru, 6 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 424. 8245. Vendeliu Giurca, 11 apartamente, Bucuresti, str. V. Gherghel 56, str. Virgil Plesoianu 90, str. Popa Savu 21 bis. 8247. Vasilescu Gh. si Niculina Teodosia Ana, 44 apartamente, Bucuresti, calea 13 Septembrie 19, str. Dr. Calinescu 1, str. Dr. Clinciu 1. 8248. Vespemeanu Jana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Leon Voda 2, calea Serban Voda 49. 8249. Vasilescu Adriana Sovinea Iliesi, 5 apartamente, Bucuresti, sos. Iancului 18. 8250. Visoianu Ana Ivona, 2 apartamente, Bucuresti, str. Kogalniceanu 12. 8251. Vortparanian Gabriel si Ana, 3 apartamente, Bucuresti, str. Robert de Fleurs 8, calea Victoriei 214. 8252. Voriparanian George, 11 apartamente, Bucuresti, str. Armeneasca 16, 26 8253. Vanea Elena, imobil complet. Bucuresti, calea Grivitei 142. 8254. Vladescu Vasile, 10 apartamente, Bucuresti, str. Antim 55, sos. Olteniei 20. W. 8255. Weinberg Leon, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Stefan, 13. 8256. Weis Alexandru, 11 apartamente, Bucuresti, str. Herescu Nasturel 9, str.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 181 of 196

Militiei 5. 8257. Wagner Simion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Carlova 9. 8258. Walatia Fablo Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Udricani 19. 8259. Witel Smit, 2 apartamente, Bucuresti, str. G-l Angelescu 2, str. Turbinei 15. 8260. Wolf Erna, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ion Mincu 35. 8261. Weisman R. si Erm. most. E. Weiss, 9 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 429. 8262. Weinstein Linta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Muzelor 22. 8263. Waffer Adela, 5 apartamente, Bucuresti, str. Ecoului 51, 53. 8264. Wlahu C-tin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Selari 3, 20. 8265. Wachner Eduard, 5 apartamente, Bucuresti, str. Prof. Dr. Theohari 30. 8266. Wahman Enertina, 18 apartamente, Bucuresti, Bd. Hristu Botev, 5. 8267. Weiner David si Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dobroteasa 18. 8268. Werker Roza, 6 apartamente, Bucuresti, str. Logofat Nestor 6, str. Traian 111, str. Aurora 50. 8269. Weisman Wilhelm, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cuza Voda 47. 8270. Wechsler Charlote, 2 apartamente, Predeal, Cartierul Forestier. 8271. Weintraub Smil Iosif, 3 apartamente, Bucuresti, str. Anton Pan 27. 8272. Welther Arthur, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eremia Grigorescu 11. 8273. Weigel Carol, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Republicii 38, Busteni str. Eminescu 6. 8274. Wisotschi Teodora, 8 apartamente, Bucuresti, str. M. Rosetti 27, str. Toamnei 1. 8275. Wechsler I. most. Clara Solomonescu si Matilda Halenuan, 9 apartamente, Bucuresti, str. Senatului 6, str. Calarasilor 253, str. 11 Iunie 65. 8276. Wirth Elena Charlote, 11 apartamente, Bucuresti, str. Mitrop. Filaret 85, str. Virgil Plesoianu 25. 8277. Warthiard Dumitru, 10 apartamente, Bucuresti, str. Mendeleef 26 8278. Weiss Ionica, 6 apartamente, Bucuresti, str. Intr. Ovidiu 3, str. Olteni 55. 8279. Wolf Hans si Maria, 6 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 7. 8280. Weithiach Alexandrina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Mendeleef 25. 8281. Walmer Iulia, 17 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste, 28. 8282. Weintraub Pincu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Negoiul 19. 8283. Weinberg Ita, 5 apartamente, Bucuresti, str. Salvator 42. 8284. Wehsler Molca, 11 apartamente, Bucuresti, calea Dorobantilor 56, str. Prof. I. Bogdan 2. 8285. Waldman Diana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Colonel Orero 6. A. 8286. Waiscarcovshi Maria, 3 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 234. 8287. Wolf Raicher, 7 apartamente, Bucuresti, str. Episcop Radu 15. 8288. Wurmraund Sabina, 3 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 20. 8289. Weisman Isac si Wilhelm, 9 apartamente, Bucuresti, Cal. Dudesti 30. 8290. Waserman Silvia, 8 apartamente, Iasi, str. Cuza Voda 74. 8291. Weiss Ovidiu most., 3 apartamente, Bucuresti, str. Ciresoaia 3. 8292. Weinstein Marcu, 10 apartamente, Iasi, str. Vasile Conta 4. 8293. Weiss Roza, 5 apartamente, Bucuresti, cal. Vacaresti 66. 8294. Wagner Matilda, 4 apartamente, Bucuresti, str. Bibliotecii 6, str. Ioan Ghica 3, str. Calarasi 54. 8295. Wechsler J., 16 apartamente, Bucuresti, str. Gabroveni 55. 8296. Waniehk Friedricha, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. G. Petrescu 7. 8297. Wainavraschi Cleopatra, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Pasteur 12, 14. 8298. Wachtil Eizig, 8 apartamente, Iasi, str. Crisan 8. 8299. Wechsler David, 3 apartamente, Bucuresti, str. Octavian 34. 8300. Wechsler Iosif, 5 apartamente, Bucuresti, str. Oituz 9, str. Dionisie Lupu 20, Galati str. Muncii Voluntare 51, Barlad, Piata Regala 96. 8301. Wechsler Emil, 9 apartamente, Bucuresti, str. Olga Bancic 1. 8302. Weiss Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Oborul Nou 29, str. Bitolia 6. 8303. Weisberg Iordantrita, 5 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Radu 15. 8304. Waisman Fani, 3 apartamente, Bucuresti, str. Remus 4. 8305. Wainberg Silvia, 7 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 32. 8306. Weisman Bela, 6 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 57, 64, Baratiei 46, Udricani 18. 8307. Weiner Reni, 9 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Luchian 12. 8308. Weinstein Michel, 9 apartamente, Iasi, str. C. Negrii 57.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 182 of 196

8309. Westfred Alexandru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 18, Galati, Sp. Vranceanu 18. 8310. Walcher Maria, 6 apartamente, Bucuresti, Poet. Alex. Sihleanu 8, Sighisoara, str. Libertatii 42. 8311. Weiss Rebeca, 4 apartamente, Bucuresti, str. Anton Pan 26. 8312. Witman Sara, 3 apartamente, Bucuresti, str. Sapientei 9. 8313. Waldru Margareta, 5 apartamente, Bucuresti, str. Cantemir 13. 8314. Wolf Lazar, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 16. 8315. Weisselberg Filip, 3 apartamente, Bucuresti, str. Uranus, 25 Sos. Stefan cel Mare 115. 8316. Weiss Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Clunet 4. 8317. Winitrof Toma, 2 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 249. 8318. Webb Ervilia, 24 apartamente, Bucuresti, str. Dudesti 8-10. 8319. Wechsler Nadia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Hala Lifschitz 17, Sinaia str. Soimului 4. 8320. Wolfsehn Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Cauzasi 8. 8321. Widrighin Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dobrogei 12. Z. 8322. Zotu Tasula, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dobroteasa 13, 15. 8323. Zamfir Mihai, 3 apartamente, Bucuresti, calea Calarasi 104. 8324. Zaharescu Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 35, str. Vigilenti 7 8325. Zervias Costea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Nic. Milescu 69. 8326. Zotu Eugenia, 4 apartamente, Bucuresti, B-dul Dimitrov 5. a. 8327. Zurganescu Florian, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Baterilor 4. 8328. Zarafu Ecaterina si Stoenescu Constanta, 10 apartamente, Bucuresti, cal. 13 Septembrie 115; 117. 8329. Zamfirescu Ion, 7 apartamente, Bucuresti, Drumul Lacul Tei, 138. 8330. Zamfirescu Ion, 10 apartamente, Bucuresti, Piata C. A. Rosetti 2. 8331. Zurmino Ludovic, 11 apartamente, Bucuresti, cal. Dorobantilor 230, 232. 8332. Zacarian Avram, 3 apartamente, Bucuresti, cal. Calarasi 51, Constanta str. Mihai Viteazu 16. 8333. Zoi Nicolae, 6 apartamente, Bucuresti, str. Selari 6. 8334. Zanergiu Venera, 2 apartamente, Bucuresti, cal. Dorobanti 48. 8335. Zimbilski Teodor, 5 apartamente, Bucuresti, Splaiul Unirii 120. 8336. Zagorionski Victor, 5 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 116. 8337. Zisu Cornelia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 142. 8338. Zamfirescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Oitelor 4. 8339. Zangaride Gh. si Dobra, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu 105 A. 8340. Zamfirescu Petre, 5 apartamente, Bucuresti, str. Trinitatii 28. 8341. Zara Laurentiu, 20 apartamente, Bucuresti, str. Matei Basarab 13, 15, Calea Vacaresti 16, 76. 8342. Zissu Carolina, 6 apartamente, Bucuresti, str. Vitting 3. 8343. Zainea Radu si Voica Antonescu, 9 apartamente, Bucuresti, str. Berzei 72. 8344. Zaganescu Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Vigilentei 8, Buzau, str. Suciu Muresean 1, str. Ovidiu 34, Ploiesti, str. Fundeni 17. 8345. Zamfirescu Olimp, 18 apartamente, Bucuresti, B-dul 6 Martie 34. 8346. Zagar Amalia, 9 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Moruzi 38. 8347. Zamfirescu Eugenia, 5 apartamente, Bucuresti, str. V. A. Ureche 13. 8348. Zissu Maria, 5 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 24. 8349. Zimbal Marius, 3 apartamente, Bucuresti, str. Prosperina 6. 8350. Zackarian Kareic, 5 apartamente, Bucuresti, str. Iernei 3. 8351. Zamfirescu Stere, 9 apartamente, Bucuresti, str. Teiul Doamnei 65, 67, str. Sf. Nicolae Tei 31. 8352. Zisu N. Ecaterina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Curiati 2. 8353. Zissu Dumitru, 2 apartamente, Bucuresti, str. Curiati 2. 8354. Zagrafi Afrodita, 7 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Voda 25, Edgar Quinet 5. 8355. Zaporogescu si Reiner, 8 apartamente, Bucuresti, str. Negustori 28. 8356. Zweifel Hensi, 3 apartamente, Bucuresti, str. Episcopul Chesarie 5. 8357. Zamfirescu Dumitru, 15 apartamente, Bucuresti, str. Emigrantului 2. 8358. Zissu Ioan, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. T. Vladimirescu 1, Calea Rahovei 206, 208. 8359. Zietchi Renier, 27 apartamente, Bucuresti, str. Selari 9, str. Soarelui 4. 8360. Zinimet Abraham, 7 apartamente, Bucuresti, str. Salvator 43. 8361. Zaharia Aneta, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Herescu 13, Sinaia,

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 183 of 196

Spit. Cantacuzino 9. 8362. Zaharescu Tudor, 15 apartamente, Bucuresti, str. Vulturi 143, str. Trinitatii 88, intr. Bozilor 1. 8363. Zissu I. Dimitrie si Elena, 5 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Draghiescu 16, str. Domnita Anastasia 8. 8364. Zolia Constantin, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Rahovei 237. 8365. Zarafescu Eftemie si Grigore, 8 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Rahovei 281. 8366. Zosmer Rebeca, 5 apartamente, Focsani, str. Socialismului 9, N. Petrovici 3, 11. 8367. Zagrefi Niculae, 34 apartamente, Bucuresti, str. Academiei 1 A, str. Stufului 2. 8368. Zaharescu Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. Romana 112. 8369. Zlatescu Niculae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Menelas Gherman 4. 8370. Zamfirescu Constantin, 22 apartamente, Bucuresti, str. Stanislas Cikoshy 11, str. I. G. Duca 12. str. Dorobanti 57. 8371. Zanescu Maria, 9 apartamente, Bucuresti, str. Profesor Bogdan 18. 8372. Zamani I. Maria, 7 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Boerescu 21, str. Niculae Filipescu 15, str. 30 Decembrie 19. 8373. Zaharescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Wilson 15. 8374. Zamfirescu Nicolae, 20 apartamente, Bucuresti, str. Icoanei 89, 11, str. General Doda 11, str. Fecioarei 15, Ploiesti, B-dul Independentei 27. 8375. Zichuci Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, str. Hatmanul Arbore 14. 8376. Zlata Grigore, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dr. C. Mora 28. 8377. Zemtilini M. Alberto, 2 apartamente, Bucuresti, str. Andrei Mureseanu 8. a. 8378. Zamfirescu Ion, 9 apartamente, Bucuresti, Sos. Colentina 35. 8379. Zaharescu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Wilson 15. 8380. Zlatescu Stelian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Polona 64. 8381. Zamfirescu P. si Octavia, 10 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Greceanu 9, str. Dr. Lueger 13. 8382. Zigher Zlata, 5 apartamente, Galati, str. Sf. Spiridon 37, 39. 8383. Zattonici Mircea si Laura, 9 apartamente, Bucuresti, str. V. Kuibasev 30. 8384. Zatonici Maria, 19 apartamente, Bucuresti, str. V. Kuibasev 30, str. Nic. Racota 3, str. Nic. Racota 5, str. Filaret 28. 8385. Znov Barbu si Ecaterina, 8 apartamente, Bucuresti, sos. Mihai Bravu 398 8386. Zahan Teofil, 4 apartamente, Blaj, 6 Martie 43, Saftica, Sos. Nationala 20, Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea 8. 8387. Zigura Aurel si Virgil, 13 apartamente, Bucuresti, str. Botez 34, str. Progresului 2, str. Lipscani 81, str. Baratiei 34, Calea Plevnei 9. 8388. Zilberman B., 7 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Vermont 6, str. Alex. Sahia 58. 8389. Zoia Ernest, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 31. 8390. Zamfirescu Haralambie, 10 apartamente, Bucuresti, str. Duca Voda 1, Calea Grivitei 182 A. 8391. Zalman Soloman, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lucaci 56. 8392. Zaharia L. A., 6 apartamente, Bucuresti, str. Morilor 1. 8393. Zintea Florea, 8 apartamente, Bucuresti, str. Plevnei 1. A 8394. Zavalin Andrei, 6 apartamente, Bucuresti, str. Virgiliu 26. 8395. Zalman Grosman, 3 apartamente, Bucuresti, str. Coltei 9, str. Aurora 22. 8396. Zalman Aizic, 8 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Moruzi 37. 8397. Zlotha Stefan, 9 apartamente, Bucuresti, str. Doamnei 23. 8398. Zaharia Luiza, 9 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 1, str. Olanda 1, Intr. Felioara 3, Intr. Slatineanu 3. 8399. Zimbae Gogu, 7 apartamente, Bucuresti, str. 14 Martie 20. 8400. Zagar Herman, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cantemir 74. 8401. Zingirgian Alice, 7 apartamente, Bucuresti, str. 6 Martie 61. 8402. Zingirgian Ervant, 6 apartamente, Bucuresti, str. Martie 61. 8403. Zingirgian Sarchis, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sepcari 9, B-dul 6 Martie 61. 8404. Zaharia M. si Stefan, 4 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 162. 8405. Ziga A. Ion, 2 apartamente, Bucuresti, Spl. Unirii 285. 8406. Zamfirescu Elena si Dan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bitolia 20. 8407. Zentilini Colete, 4 apartamente, Bucuresti, str. Buzoianu 53, Sinaia, str. Cuza Voda 18. 8408. Zaharescu Emilia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 35.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 184 of 196

8409. Zamfiropol Louise si Jeana, 20 apartamente, Bucuresti, Intr. N. Iorga 5. 8410. Zotu Aurelia, 11 apartamente, Bucuresti, str. D. Racovita 8, str. Stirbei Voda 50. 8411. Zaganescu Ada, 7 apartamente, Bucuresti, str. Patriarhiei 19. 8412. Zaharia St. si Maria, 18 apartamente, Bucuresti, Spl. Independentei 270 A, str. Serg. Gheicu C-tin 23 8413. Zlatescu Victor, 6 apartamente, Bucuresti, B-dul Al. Constantinescu 42 8414. Zaharescu C-tin, 11 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 14, Calea Mosilor 304, Sibiu Com. Saliste 8415. Zamfirescu Aurel, 3 apartamente, Bucuresti, str. Venerei 10. 8416. Zaharescu Petre, 25 apartamente, Bucuresti, Calea Mosilor 253, str. Banu Maracine 14. 8417. Zisu Maria, 10 apartamente, Bucuresti, str. Mihai Bravu 10. 8418. Zanoli, 5 apartamente, Sinaia, str. Avram Iancu 20, 22 Medgidia T. Vladimirescu 29. 8419. Zoler Efrain, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sticlari 4. 8420. Zoler Robert, 12 apartamente, Bucuresti, str. Sticlari 4, str. Apolodor 37. 8421. Zaharia Leon, 17 apartamente, Bucuresti, str. Mamulari 5, Calea Vacaresti 25. 8422. Zadic Victoria, 3 apartamente, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 40, str. Raditei 14. 8423. Zascsak Rudolf, 5 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 64. 8424. Zamfirescu Petre si Irina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Luegher 13. 8425. Zamfir Stoica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Cpt. Ilina 12. 8426. Zanea Marcel, 2 apartamente, Bucuresti, str. Hala Lifsitz 18. 8427. Zisu I., Moscovici M., Rovici L., si Lobel I. si L., 20 apartamente, Bucuresti, str. Bradului 27. 8428. Zamfir Alex. si Constanta, 7 apartamente, Bucuresti, str. Zebrului 3. 8429. Zaharescu N-lae, 7 apartamente, Bucuresti, str. Masina de paine 18, Cal. Dudesti 227. 8430. Zoica M., Mihail, 3 apartamente, Bucuresti, str. Delea Veche 27. 8431. Zamf. Cristes, 3 apartamente, Bucuresti, str. Bibescu Voda 8. 8432. Zisu Ana, 8 apartamente, Bucuresti, Cal. Vacaresti 57. 8433. Zlatca P. Margareta, 9 apartamente, Bucuresti, Bul. Ardealului 61. 8434. Zanescu Alex. 3 apartamente, Bucuresti, str. V. Kuibasev 7. 8435. Zernoveanu Tudor, 14 apartamente, Bucuresti, str. Mendeleef 44, str. 13 Decembrie 29. 8436. Zota Tasula, 6 apartamente, Bucuresti, str. Tokio 3. 8437. Zaiafescu E. G., 13 apartamente, Bucuresti, str. Apolodor 21. 8438. Zuckerman M. Lazar, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Vladuta 26. 8439. Zamfirescu Stefania, 4 apartamente, Bucuresti, str. Argentina 7, str. Av. Balcescu 3. 8440. Zaiuva N-lae, Zaiuva Xenia si Bogdan Magdalena, 7 apartamente, Bucuresti, str. Negustori 1. 8441. Zatineanu Stelian, 4 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 72. 8442. Zguriadescu C-tin, 4 apartamente, Bucuresti, str. B. Delavrancea 57. 8443. Zapau M. Cecilia, 4 apartamente, Bucuresti, str. Londra 21, Pipera (Colentina) Sos. Potcoava 17. 8444. Zisman Mihai si Roza, 4 apartamente, Bucuresti, Cal. Calarasi 44. 8445. Zadic Iacob si Rose, 4 apartamente, Bucuresti, str. Aleea Alexandru 8, Roman str. Stefan cel Mare 84. 8446. Zubcova Alexandrina, 4 apartamente, Bucuresti, str. Lunesoara 1. 8447. Zisu Nastase si Anastasia, 8 apartamente, Bucuresti, str. Petru Maior 70. 8448. Zlatcu C. Atena, 6 apartamente, Bucuresti, str. Republicii 9, Braila str. Drumurilor 13. 8449. Zadic Irlanda, 7 apartamente, Bucuresti, str. Roma 13, Constanta str. Tomis 2, Galati str. Puskin 33. 8450. Zisu Alexandrina, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 29. 8451. Zulisa Anasanta Magdalena, 5 apartamente, Bucuresti, Al. Popov 55, str. Popa Tatu 10. 8452. Zummer Carola, 7 apartamente, Bucuresti, Cal. Grivitei 125. 8453. Zaharia N. Ion, 4 apartamente, Bucuresti, sos. Crangasi 12, 137. 8454. Zornea Eliza, 4 apartamente, Bucuresti, str. Principatele Unite 18. 8455. Zisu Andrei, 7 apartamente, Bucuresti, str. Popa Tatu 29, Cal. Vacaresti 178.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 185 of 196

8456. Zamfirescu Henric, 3 apartamente, Bucuresti, str. Teodor Aman 2. 8457. Zanescu Marin, 9 apartamente, Bucuresti, Calea Calarasi 30. 8458. Zambaccian Krikov Onic si Anita, 55 apartamente, Bucuresti, b-dul Republicii 63, str. N. Balcescu 3-5, str. Sofia 9, Calea Mosilor 96, 26, str. Aristide Briand 10 Constanta, str. I. V. Stalin 13. 8459. Zandan Mates, 4 apartamente, Piatra Neamt, str. Cuza Voda 31, str. I. C. Frimu 1. 8460. Zuvieg C. si Gherondaclu, 26 apartamente, Bucuresti, str. Halelor 41-21. 8461. Zervantion Andis mandatar ptr. Eduard Seferian, 2 apartamente, Bucuresti, str. Herastrau 15. 8462. Zaifost Matei, 12 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 184. 8463. Zaharia Harutin, 10 apartamente, Bucuresti, calea Grivitei 60. 8464. Servantian Avedis, 6 apartamente, Bucuresti, str. Oituz 14. 8465. Zisu Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Biserica Amzei 27. 8466. Zukerman Jacques, 36 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine, 55, spl. Unirii 97, str. Cantemir 76, str. Negru Voda 18, Cauzasi 26. 8467. Zosima C. Zoie, 53 apartamente, Bucuresti, calea Vacaresti 12. 8468. Zamfir Gheorghe, 6 apartamente, Bucuresti, str. Salvator 25, calea Rahovei 137, str. Lamaitei 30. 8469. Zervantian Avedis, 6 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 100, str. Traian 181. X. 8470. Xantopol Cristofor, 17 apartamente, Bucuresti, str. Episcopu Radu 38, str. Lipscani 57, str. Despot Voda 5. 8471. Xenopol Radu si Dimitrie, 2 apartamente, Bucuresti, str. Poenaru Bordea 6. 8472. Xantopol I. Sever, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ilie 10. 8473. Dinu Aurel, 5 apartamente, Bucuresti, str. Elena Matei Voevod 13. 8474. Dumitrescu Neofita, 4 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 104 B. 8475. Florescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Calarasi 278. 8476. Gruia V. I. Elena, 3 apartamente, Bucuresti, str. T. Masaryk 1. 8477. Grigorescu I. George, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Nan 15, Naum Muscel 8. 8478. Niculescu Constantin, 5 apartamente, Bucuresti, str. Parintele V. Lucaci 25, str. Viespari 50. 8479. Pantelimon Radu, 8 apartamente, Bucuresti, str. I. Miciurin 12. 8480. Pistrui Ion, 4 apartamente, Bucuresti, str. 11 Iunie 40. 8481. Paraschivescu Constantin, 3 apartamente, Bucuresti, Intr. Fabulistului 2. 8482. Papadopol N. Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Antim 65. 8483. Radulescu Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Aviator Petre Cretu 68. 8484. Staicu Velicu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Sebastian 91. 8485. Stanescu Radu, 6 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 158. 8486. Stamate Radu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Cazarmei 45. 8487. Speteanu D-tru si Maria, 4 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 133. 8488. Saidel Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Finlanda 21. 8489. Siligman H., 2 apartamente, Bucuresti, str. Urali 10. 8490. Teodorescu Paul, 4 apartamente, Bucuresti, str. Pop de Basesti 34, str. G-ral Salmen 13. 8491. Teodorescu Pandele, 4 apartamente, Bucuresti, str. Agricultori 108. 8492. Valausehy D. Ana, 2 apartamente, Bucuresti, B-dul Ana Ipatescu 48. 8493. Alexandrescu Gh., 3 apartamente, Bucuresti, str. D-na Oltea 74. 8495. Banca Negotului, 2 apartamente, Bucuresti, str. G. G. Assan 3 8496. Bacal Iosif si Tivia, 3 apartamente, Botosani, Calea Nationala 184. 8496. Banca de Comert din Bucuresti S.A., 2 apartamente, Bucuresti, str. Eugen Carada 5, Braila str. Dianei 2. 8497. Bratasanu Virginia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Luterana 21, str. Batistei 1. 8498. Boicescu Al. O. Nic. 5 apartamente, Bucuresti, str. Polona 88, str. Mircea Voda 5, str. Sagetii 11, str. Parfumului 44. 8499. Buzincu Viorica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Capsa 21. 8500. Barozi Paula, 2 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 58. 8501. Branzoi M. C-tin, 5 apartamente, Bucuresti, Bd. Ion Sulea 220, 215, 150, 45, 285. 8502. Belcot Emil si Amalia, 3 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Dimitrov 59. 8503. Bolintineanu Silvia, 3 apartamente, Bucuresti, str. Carol Davila 77.

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 186 of 196

8504. Banca "Vultur" S.A.R. Deva, str. Unirii 16, imobil complet. 8505. Bazilescu Aristide, 2 apartamente, Bucuresti, str. 9 Mai (Grivita). 8506. Crutescu Niculae, 4 apartamente, Bucuresti, Bd. Gh. Dimitrov 164. 8507. Chicu Giuseppe, Bucuresti, str. Romania Muncitoare 10, imobil 8508. Catoiu Maria, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Tomescu 2. 8509. Clein Ida, 5 apartamente, Bucuresti, str. Andrei Barsan 7. 8510. Cotroni V. si Constanta, 2 apartamente, Bucuresti, str. N. Balcescu 25, Jdanov 37. 8511. Dobrovici Marioara, 3 apartamente, Iasi, str. Puskin 16. a. 8512. Dutu Eliza si Nic., 3 apartamente, Bucuresti, str. C. C. Arion 6, Poiana Tapului, str. Piatra Arsa 8513. Dan Alexandru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Vaselor 39, 38. 8514. Dobrescu Stefan, 6 apartamente, Bucuresti, str. Latina 20, str. Italiana 18, Constanta, Piata Mamaia, Ploiesti, N. Filipescu 8515. Dragomir Alexandrina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Labirint 57. 8516. Doxshall Elize, 7 apartamente, Bucuresti, str. A. Muresanu 1. 8517. Dumitrescu Dumitru, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. Republicii 45, str. Wilson 15. 8518. Diaconescu Maria, 2 apartamente, Bucuresti, Piata Rosetti 3, str. Atena 1. 8519. Etingher Herman, 4 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 219. 8520. Florea Manole, 31 apartamente, Bucuresti, str. Sebastian 155, 161. 8521. Grigorescu V. Maria, 2 apartamente, Ploiesti, str. Friderich Engels 18, Predeal, str. Iulie 7. 8522. Gheorghiu Ana si Rudolf, 2 apartamente, Bucuresti, str. Sperantei 24. 8523. Gherasi Domnica, 2 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Marasescu 38 8524. Generala S.A. Constructii, Bucuresti, Calea Victoriei 68-70, imobil complet. 8525. Georgescu Batola Laetitia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bd. 6 Martie 44. 8526. Hasenfratz Solomon si Renee, 2 apartamente, Bucuresti, str. Bateriilor 2. b., str. Mitrop. Gh. Petrescu 2. 8527. Hoffan Iancu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Blanari 11, str. Lipscani 57. 8528. Iacobini Ioan, Tulcea, str. Concordiei 1 imobil complet. 8529. Lungu M. Nic., 4 apartamente, Bucuresti, calea Mosilor 195, str. C. A. Rosetti 22, str. Popovici 3 si 30. 8530. Mataru Jean, 2 apartamente, Bucuresti, str. Titus 4. 8531. Manolescu Sanda, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. Ana Ipatescu 28, str. Petru Rares 13. 8532. Mayer Mina, 3 apartamente, Bucuresti, Sos. Viilor 11, Aleea Viilor 17. 8533. Mironescu Margareta, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. Ana Ipatescu 62. 8534. Mares Ion, 2 apartamente, Bucuresti, Intr. N. Iorga 3, 16 Februarie 1933, Drumul la Rosu 1. 8535. Neuman Avram si Iozefina, Vaslui, Stefan cel Mare 8, imobil complet. 8536. Niculescu D., 3 apartamente, Bucuresti, 30 Decembrie 73, 75. 8537. Nicolae Sofia si Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gen. Salmen 7. 8538. Namian Georgeta, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Lister 7. a. 8539. Prager R. si Dora, 2 apartamente, Bucuresti, str. Eliza Moroni 5, str. Finlanda 3. 8540. Paraschivescu Eugen, 2 apartamente, Bucuresti, str. Lisabona 1. 8541. Onofrei Gheorghe, 7 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Bradescu 20, str. Mihail Spataru 5. 8542. Puscariu Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Blanduziei 1. 8543. Profiriu Ana, 4 apartamente, Bucuresti, str. Valeriu Braniste 58, str. Daniil Berceanu 2. 8544. Pappia C. Ion, 2 apartamente, Bucuresti, str. Av. Drossu 4. b., str. V. Lascar 21. 8545. Prager Heinrich, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. 1 Mai, 40. 8546. Razus Gheorghe, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 93. 8547. Rosianu Ralita, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dim. Racovita 29 b. 8548. Stoenescu Aretia, 2 apartamente, Bucuresti, str. Putu cu Plopi 11, str. Edgar Quinet 7. 8549. Starostescu Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Putu cu Piatra 5, Brasov, str. I. G. Duca 224. 8550. Strat George si Luzane, 2 apartamente, Bucuresti, str. Voda Cuza 23, Predeal, Closca 42. 8551. Simper S.A.R., 2 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 4. 8552. Stanescu Maria si Ion, 3 apartamente, Campu Lung str. Negru Voda 126,

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 187 of 196

Constanta, str. N. Balcescu 11, str. Episcopul Ilarie 4. 8553. Tomescu Alexandru, 2 apartamente, Bucuresti, Bd. Dacia 53, str. Precupetii Vechi 29. 8554. Tacit Ileana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Atena 3, str. N. Golescu 5. 8555. Trancu I. Ana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Haia Lifschitz, 14 b. 8556. Vizanti Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti, str. Aristide Briand 21 8557. Vlasceanu Mihail, 2 apartamente, Bucuresti, str. Oslo 2. 8558. Voinescu Georgeta, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Gheorghiu 5. 8559. Weber Paulina, 2 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 20. 8560. Zamfirescu N. Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Brosteanu 18. 8561. Zobrab Eufrosina, apartamente, Bucuresti, str. Aleea Alexandru 37 imobil complet. *ST* IMOBILE AVARIATE 1. Damaschin Gheorghe, str. Antrenorilor 2 2. Nicolae Marin, str. Arch. Ion Mincu 3 3. Necunoscut, str. Arh. Ion Mincu 10 4. Popa Anghel, str. Argentina 39 5. Torontu Ilie, str. Av. Oculeanu 3 6. Ludovica Toma, str. Av. Oculeanu 5 7. Necunoscut, str. Bratului 23 8. Dabija Gheorghe, str. Bratocei 2 9. Vladescu Florica, str. Clucerului 29 10. Savulescu Ion, str. Clucerului 14 11. Stanescu Tatiana, str. Clucerului 14 12. Nedeanu Gheorghe str. Clucerului 18 13. Necunoscut, str. Capt Octav Cocarascu 91 14. Necunoscut, str. Capt Octav Cocarascu 102 15. Necunoscut, str. Cluj 38 16. Niculescu Florica, str. Cotofeni 41 17. Mateescu Constantin, str. Cotofeni 56 18. Necunoscut Calea Grivitei 263 19. Necunoscut, str. Iordache Golescu 15 20. Elefterescu Sofia, str. Londra 3 21. Stefan Mantea, str. Londra 5 22. Gheorghe Rata, str. Londra 9 23. Necunoscut, str. Londra 27 24. Necunoscut, str. Luntrei 12 25. Popescu Niculina str. Legumelor 2 26. Niculescu Ilie, str. Lizeanu 42 27. Stefanescu Gheorghe str. Maior Sanatescu 21 28. Luca Elisabeta str. Maior Zorileanu 78 29. Popescu Elena, str. Maior Sontu 8 30. Tanasescu Stefan, str. Maior Sontu 12 31. Necunoscut, str. Maior Al. Campeanu 54 32. Dumitrescu Maaria, str. Masina de Paine 21 33. Necunoscut, str. Maica Domnului 13 34. Necunoscut, str. Mierlei 26 35. Necunoscut, str. Paris 26 36. Necunoscut str. Paris 51 37. Col. Samoilescu Gheorghe, str. Paharnicului 5 38. Nanu Gheorghe, str. Porf. dr. Cantacuzino 8 39. Necunoscut, str. Raspantiilor 37 40. Necunoscut, str. Radu Popescu 27 41. Necunoscut, str. Roma 4 42. Elena Enanovici, str. Roma 37 43. Anghelescu Gheorghe, str. Sandu Aldea 49 44. Cusuta Horia, str. Sandu Aldea 32 45. Iliescu Petre, str. Sandu Aldea 96 46. Necunoscut str. Tunari 28 47. Sboris C. Siderachis, str. Avram Iancu 7 48. Uzerson Amalia, str. Avram Iancu 14 a 49. Maria Gheorghe, str. Alexandru Moruzi V 27 50. Necunoscut, str. Antilopei 24 51. Inst. Istoric Universal, str. Banu Maracine 1 52. Pasamenterea Melic, str. Col. Orero 18

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 188 of 196

53. Petrescu Nae, str. Foisorului 74 54. Tanase Cristescu, str. Fundeni 10 55. Stanciu Stefan, str. Fantanica 12 56. Borcan Stefan, str. Fundeni 22 57. Tudor Otelia str. Girafei 29 58. Nisim Arona, str. Iuliu Barasch 17 59. Maria Popovici, str. Gabroveni 22 60. Petrescu Constantin, str. Pictor Andreescu 12 61. Serafim Gigian, str. Pop de Basesti 50 62. Necunoscut, str. Petricica 1 63. Tudor Stefan, str. Pelicanului 4 64. Dumitrescu Constantin. Sos. Pantelimon 193 65. Margaritescu Constantin sos. Pantelimon 293 66. Gheorghe Petrescu, str. Popa Nicolae 32 67. Elinescu M., str. Radulescu Eliade 33 68. Danescu Soare, sos. Pantelimon 125 69. Costache Serban Sos. Pantelimon 128 70. Vasile Enache sos. Pantelimon 151 71. Atanian Tacnor, str. Stupinei 13 72. Tomescu Constantin, Calea Vacaresti 15 73. I.C. Pilide, Calea Vacaresti 133 74. Dinulescu Ivan, str. Vlaicu Voda 62 75. Lingu Floarea, str. Vulpeni 14 76. Ocland Ferno Jaquelin, str. Cuza Voda 53 77. Voiculescu Ilie, str. Cuza Voda 84 78. Aricescu Elizei, str. Concordiei 21 79. Marin Ion, str. Fat Frumos 80. D. Stoian, sos. Ferentari 34 81. Sandu Matei, Intr. Docuri 82. Toma Iordache Ion, str. Muzelor 19 83. Bugher Victor, str. Petre Ispirescu 6 84. Coraci Carol, str. Petre Ispirescu 114 85. Alexe Stefan, str. Petre Stanciu 5 86. Ion Maria, str. Platosei 4 87. Tudor Nicolae, Sos. Magurele 187 88. Iancu Petra, str. Serg. Turturica 93 89. Necunoscut, str. Ser. Musat 56 90. Necunoscut, str. Telita 4 91. Necunoscut, str. T. Vladimirescu 6 92. Gozokos Ion, str. Tane Nicolae 46 93. Constantinescu Gheorghe, str. Arion 23 94. Popescu Maria, str. 30 August 18 95. Chiliban Ion, str. Constantin David Tica 35 96. Ducu Maria, str. Col. Gh. Iacobini 4 97. Radu Dumitru, str. Cpt Margarit 17 98. Mihalache Udrea, str. Carpenului 38 99. Stanciulescu C-tin, str. Castanului 19 100. Ionescu Zoe, str. Cosmeti 6 101. Dulgheru Florea, str. Const. David Tica 45 102. Tarneviceanu Nicolae, str. 13 Decembrie 6 103. Maria Ileana Gherase, str. Eroului 12 104. Nedelcu Valeriu, str. Episcop Ambrozi 4 105. Marin Gh. Nicolae, str. Edului 3 106. Albert Covaci, str. Edului 12 107. Denes Ana, str. Edului 5 108. Draghici Maria, str. Func. Gulesteanu II 8 109. Tuica Petre, str. Fagului 13 110. Fexler Isac Leon, str. G-ral Angelescu 34 111. Popescu Stelian, cal. Grivitei 329 112. Popescu Stelian, cal. Grivitei 331 113. Ionescu Maria, cal. Grivitei 308 114. Damian si Maria Gh., cal Grivitei 362 115. Sebea Anghel, sos. Giulesti 113 116. Sandu Constantin, str. Galileia 130 117. Droslav Mihai, sos. Giulesti, 121 118. Donea Gheorghe, sos. Giulesti 327

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 189 of 196

119. Paunescu Constantin, str. Gorunului 40 120. Gheres Ivan, str. Galileia 3 121. Petrescu Maria, str. Iordan Dumitru 20 122. Dinel Dumitru, str. Intr Pap. Cernaianu 6 123. Saulescu Maria, str. Luterana 31-33 124. Elena Oprescu, str. Luterana 8 125. Petrescu GH., str. Karol Knapp 61 a 126. Cavaropol Marin, str. Karol Knapp 69 127. Cavaropol Marin, str. Karol Knap 13 128. Necunoscut, str. Nisail Gheorghe 85 129. Petra Elisabeta, str. Manastirea Neamt 4 130. Gulea Grigore, Prel. Crangasi 78 131. Fraitici Gheorghe, str. Predeal 1 132. Niculescu Virginia, str. Romania Muncitoare 50 133. Rachita Constantin, str. Suraia 19 134. Velicu Florea, str. Salciei 6 135. Constantinescu Alex., str. Stefan cel Mare 13 136. Negoita Nicolae, str. Stefan cel Mare 25 137. Hodoran Ion, str. Stefan cel Mare 34 138. Petrescu Constanta, str. Topraizari 18 139. Aglaita Aurica, str. Vasile Roaita 18 140. Puica Rata, str. Vataselului 4 141. Fratila Ion, str. Vidra 17 142. Suceleanta Elena, str. Vidra 37 143. Iliescu Emilia, str. Vasile Ghergbel 59 144. Marin Florea, str. Anton Pan Buc. Noi 44 145. Buzdughina E., str. Agapiei 10 146. Ecaterina Muradian, Sos. Buc. - Ploiesti 101 147. Rizea Radu, sos. Buc.-Ploiesti 127 148. Stanicica Bolboc, sos. Buc.- Ploiesti 48 149. Luculescu Vasile, sos. Buc.-Tunari 3 150. Ion Taragea, sos. Buc-Tunari 5 151. Ispas Gheorghe, str. Corbului 63 152. Niculescu Constantin, str. Corbului 14 153. Dumbrava Elena, str. Constantin Brancoveanu 57 154. Oprea Marin, str. Dobrogeanu Gherea 89 155. Gheorghe Stan, str. Dobrogeanu Gherea 124 156. Plugaru Petre, str. 30 Decembrie 27 157. Toma Butescu, str. Donca Sima 31 158. Stuvar Nicolae, str. Doaga 158 159. Niculescu Caliopi, str. Forturilor 5 160. Stancu Petre, str. Garlei 38 161. Matei Gheorghe, str. Infratirei 48 162. Stefan Elena, str. Maria Diaconescu 36 163. Arsene Ion, str. 1 Mai 58 164. Parma Ana, str. Neagara 35 165. Dragulescu Mihail, str. Neatarnarii 32 166. Costache Ion, str. Occident 42 167. Vasiu Gheorghe, str. Renasterii Costeasca 53 168. Ionescu Iulia str. Volga 55 169. Rafail Jacques Etty, Slanic Moldova, jud. Bacau 170. Dumitrescu N., str. Vizantin Nr. 23 Bucuresti 171. Badarau Mircea, str. Pacurari nr. 36, Iasi 172. Teodorescu Elena, str. Puskin nr. 9 Iasi 173. Ksasian Julia, Aleea Alexandru nr. 18 Bucuresti 174. Maria Ion, Grigore Alexandrescu nr. 75 Bucuresti 175. Rasvan Olga, str. D. A. Sturza nr. 17 Constanta 176. Niculescu Perieteanu, str. Lipscani 6 si Generalisimul Stalin nr. 23 Ploiesti IMOBILE AVARIATE DE PE URMA CUTREMURULUI 177. Necunoscut, str. Aurel Vlaicu 98 178. Tausanu Lucia, str. Maior Sanatescu 54 179. Costis Gheorghe, str. Monetariei 4 180. Necunoscut, str. Monetariei 12 181. V. Luda, str. Marasescu 9 182. Olga Leontescu, str. Marasescu 15

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 190 of 196

183. Necunoscut, str. Crisan 34 184. Cristea Stroe, str. Dafinului 18 185. Constantinescu Maria, str. F. C. Robescu 1 186. Stanciulescu Anton, Foisorului 47 187. Constantinescu Anghel, str. Laborator 38 188. Tudor Cosman, str. Lt. Col. Papazoglu 68 189. Popescu Silvia, str. Laborator 48 190. Necunoscut, str. Laborator 132 191. Necunoscut, str. Maestru Manole 11 192. Serbanescu Aglaia, str. Miraslau 14 193. Radu Nicolae, str. Malaesti 3 194. Stoiana Stelian, str. Nita Eminescu 40 195. Tache Serban, str. Oborul Rosu 5 196. Ghers Richard, str. Oborul Rosu 27 197. Nichifor Ion, str. Pictor Andreescu 10 198. Izvoreanu Sali, Sft. Vineri 1 199. Lilinfeld Lizica, str. Stelea Spataru 200. Necunoscut, Stan Judetul 4 201. Tendler Iosif, str. Vasile Carlova 19 202. Gheorghe Petre, str. Vlaicu Voda 56 IMOBILE IN CONSTRUCTII 1. Plecat din tara, str. Aristide Briand 13 2. Plecat din tara, str. Aristide Briand 14 3. Necunoscut numele, str. Aurel Vlaicu 30 4. Recolta Petre, str. Amiral Negulescu 8 5. Mihai Gabriel, str. Bratului 1 6. Scarlat Negrea, str. Gh. Buzdugan 43 7. Scarlat Negrea, str. Barbu Vacarescu 143 8. Scarlat Negrea, str. Barbu Vacarescu 133 9. Scarlat Negrea, str. Bartok Bella 4 10. Lungu Nicolae, str. C. A. Rosetti 22 11. Necunoscut numele, str. Clucerului 17 12. Necunoscut numele, str. C-tinescu Caracas 61 13. Necunoscut numele, str. Costache Marinescu 9-11 14. Necunoscut numele, str. Cerchez 23 15. Tanasescu Maria, str. Cerchez 25 16. Tanasescu Maria, str. Cerchez 25 17. Enache Steliana, str. Calafat 66 18. Savulescu str., Chopin 5 19. Martuleac Petre, str. Chopin 15 20. Gheorghiu Traian, str. Chopin 64 21. Necunoscut numele, str. Cap. Bulgea Gh. 1 22. Vasile Raileanu, str. Cap. Bulgea GH. 10 23. Vasile Raileanu, str. Dionisie Lupu 4 24. Ionescu Octav, str. Dumbrava Rosie 23 25. Laurentiu Frederik, str. Dr. Felix 109 26. Apachiti Ion, calea Dorobanti 208 27. Necunoscut numele, str. Dionisie Fotino 628. V 28. V. Cornea, calea Dorobanti 99-101 29. Isaia Niculescu Donizeti 16 30. Necunoscut numele, Donizeti 30 31. Ionescu Lazar, Donizeti 19 32. Tutulescu Nicolae, str. Filimon Sarbu 18 33. Nica Ana Maria, str. Finari 58 34. Dumitrescu Dumitru, str. G-ral Vladoianu 44 35. Costea Ion, str. Gh. Baritiu 22 36. Preotul Rodica, str. Gh. Baritiu 34 37. Vasile Predescu, str. Gh. Baritiu 40 38. Mihailescu Vasile, str. Gh. Baritiu 44 39. Petrescu Constantin, calea Grivitei 266 40. Necunoscut numele, calea Floreasca 124 41. Camenita Petre, str. Glinca 6 42. Bubi Clemens, str. I. Gh. Duca 68 43. Profir Moruzi, str. I. Gh. Duca 41 44. Ing. Corani, str. I. Gh. Duca 55 45. Nicolau Ion, str. Ing. Zablovschi 82

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 191 of 196

46. Virgil Gavrilescu, str. Jdanov 58 47. Bordeianu Atena, str. Jdanov 62 48. Necunoscut numele, str. Jdanov 65 49. Barbu Gheorghe, str. Keppler 67 50. Mateiasi Stefan, str. Londra 5 51. Ghercea Nicolae, str. Londra 19 52. Petrescu Nicolae, str. Londra 29 53. Tupor Ioana, str. Laptari 16 54. Petrescu Constantin, str. Lizeanu 22-24 55. Golgan Natalia, str. Marasoiu 12 56. Grigore Maritiu, str. Marasoiu 25 57. Dobrescu Gheorghe, str. Mierlei 11 58. Ionel Iacob, str. Mozart 35 59. Anghel Teodosiu, str. Mozart 70 60. Danescu Petre, str. Mozart 72 61. Codrescu Ana, str. Octav Cocarascu 6 62. Necunoscut numele, str. Popa Savu 23 63. Necunoscut numele, Popovici 20 64. Popovici Gheorghe, str. Pharnicului 2 65. Necunoscut numele, str. Petre Cretu 17 66. Mandrea Stefan, str. Pictor Negulici 8 67. Necunoscut numele, str. Pictor Negulici 22 68. I. Nenciu, str. Pictor Negulici 24 69. Ionescu Aurel, str. Pictor Rosenthal 117 70. Badita Elena, str. Pitarul Cristache 14 71. Dobrescu Iancu, str. Primaverii 91 72. Demetrescu Victoria, str. Puccini 13 73. Necunoscut, str. Puccini 15 74. Maria si C-tin Sroianovici, str. Robert de Fleurs 13 75. Necunoscut, str. Robert de Fleurs 5 76. Branisteanu Lucretia, str. Romana 140 77. Osiac Petre, str. Rahmaninov 19 78. Mixa Ecaterina, str. Slatineanu 5 79. Carnaru Gheorghe, Stefan cel Mare 238 80. Calinescu Dumitru, Stefan cel Mare 76 81. Banea Stefan, sos. Stefan cel Mare 92 82. Constantinescu Elena, str. Sert. Mil. Gheorghe 6 83. Eufrosina Marasescu, str. Stalpoianu 26 84. Niculescu Alex., str. Soldat Negru Florea 11 85. Grigore Gheorghe, Sf. Petru Tei 39 86. Zacanian Osin, Soldat Stefanescu Tei 12 87. Melinte Ranila, str. Teodosie Rudeanu 26, 28 88. Badea Gheorghe, str. Teiul Doamnei 128 89. Zanfirescu Grigore, str. Barbu Vacarescu 143 90. Ana si Nic. Chiparis, str. Barbu Vacarescu 133 91. Necunoscut, str. Victor Hugo 4 92. Andela Nicolae, str. Varful cu Dor 2 93. Necunoscut, Calea Victoriei 136 94. Constantin Nistor, Calea Victoriei 220 95. Luca Niculescu, str. Washington 16 96. Emanoil Mihail, str. Agricultori 74 97. Emanoil Mihail, str. Agricultori 51 A 98. Clutu Valerizarie, str. Baba Novac 80 99. Necunoscut, str. Boziorul 4 100. Agastini Tulio, str. Caporal Sevastopol 39 101. Lupu Cristache, str. Corabia 74 102. Crocos Nicanor, str. Caminului nr. 11 103. Constantin Papamanjaris, sos. Colentina 103 104. Tudor Maria Moise, str. Caprioarei 9 105. Tudor Maria Moise, str. Dristorului 111 106. Stancu Alexandru, str. Deva 12 107. Dumitru Gheorghe, str. Foisor 37 bis 108. Dumitru Anghel, str. Fantanica 37 109. Necunoscut, str. G-ral Florescu 1 110. Guta Stan, Intr. Brates 9 111. Necunsocut, Calea Mosilor 61

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 192 of 196

112. Radulescu Petre, str. Matei Voievod 53 113. Ionescu Ion, str. Matei Voevod 102A 114. Alex. Savulescu, Sos. Mihai Bravu 137 115. Marinescu Ovidiu, sos. Mihai Bravu 158 116. Tenculescu Ion, str. Mihai Spataru 38 117. Tenculescu Ion, str. Negru Voda 23 118. Bercovici Moritz, str. Oradea Marea 14 119. Elena Elcenco, str. Pop de Basesti 28 120. Marinescu Petre, sos. Pantelimon 81 121. Camenita Ion, sos. Pantelimon 93 122. Antonescu Ion, Sos. Pantelimon 116 123. Dumitru Teodor, str. Sf. Mina 6 124. Dumitrescu Ion, str. Trei Scaune 1 125. Branzoi Constantin, str. Sulea Ion 285 126. Stanculescu Dumitru, str. Alexandru Bascu 3 127. Vasilichia Nicolau, Alex. Balasanu 10 128. Roza Mihailovici, str. Albinelor 44 129. Demicov Radiani, Aleea Zanelor 1 130. Goldenberg Aneta, str. Bateriilor 6 131. Micu Maria, Buzoieni 57 132. Dukland Fermo Jaquelin, str. Cuza Voda 58 133. Gheorghe Radu, str. Cap. Usurelu Ion 7 134. Ivanovici Antonio Iosif, B-dul Marasesti 28 135. Mitoi I., Sos. Magurele 295 136. Voinescu Romulus, str. Margeanului 41 137. Nica Constanta, str. Margeanului 71 138. Nica Constanta, Sos. Oltenitei 134 139. Ilie Gheorghe, str. Piscului 29 140. Niculescu Teodoru, str. Puisor 31 141. Zanfirescu Ioan, str. Petre Ispirescu 96 142. Calinescu Gheorghe, calea Rahovei 329 143. Morlova Ilie, str. Secerei 12, 14 144. Rebeca Ilie, str. Smardan 14 145. Nica Gheorghe, str. Serg. Scarlat 19 146. Teodosescu Haralambie, slt. Popa 62 147. Pitesteanu Elena, str. Soldat Candea 3 148. Stoica Alexandru, str. Soldat Croitoru 27 149. Tancu Ion, str. Soldat Croitoru 27 150. Anghelescu Constantin, str. Slt. Popa 64 151. Niculescu Gheorghe, str. Tismana 4 152. Ion Martan, Calea Vacaresti 215 153. Ion Martan, Calea Vacaresti 288 154. Stroe Dumitru, Calea Vacaresti 354 155. Gh. Petrescu, Calea Vacaresti 273 156. Gh. Petrescu, str. Brezoianu 62 157. Dumitru Teodor, sos. Berceni 3 158. Dumitru Teodor, str. Banat 16 159. Dumitru Teodor, str. Bihor 28 160. Paulina Altman, str. Barbu Moleanu 2 161. Vintila Dumitru, str. Cretescu Ion 2 162. Biter Alexa, Calea Grivitei 430 163. Valentin Robert, str. Ciru Iliescu 7 164. Buse Gheorghe, str. Cornului 52 165. Mastacan Dumitru, str. Corvinilor 5 166. Elena Zaharnic, str. Elizeu 24 167. Dobrin Costica, str. Finta 1 168. Popescu Stelian, Calea Grivitei 331 169. Marinescu Dumitru, Calea Giulesci 371 170. Dumitru Demian, ing. Sosima 25 171. Dumitru Demian, str. Falcoianu 18 172. Toma S. Costea, Intr. Tescani 1 173. Dascalescu Irina, str. Lainici 21, 23 174. Ion Ghinea Marin, str. Lotrului 59 175. Zurbaceanu Elena, str. Manastirea Putina 10 176. Zurbaceanu Elena, str. Macedonia 1 177. Mateescu Atanase, str. Marinescu 12

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 193 of 196

178. Mateescu Atanase, Calea Plevnei 100 179. Frunzescu Gheorghe, str. Racovita Grand 31 180. Topala I., str. Rahovei 12 181. Ionescu Mircea, str. Radu Greceanu 15 182. Gheorghiu Constantin, Spl. Independentei 297 183. Velecescu Lucretia, str. Scarlat Varnavu 28 184. Safirescu Teodor, B-dul Schitu Magureanu 53 185. Stelian Dragoi, calea 13 Septembrie 291 186. Sprache Ion, str. Tabla cu Buti 64 187. Filoti Gheorghe, str. Tabla cu Buti 84 188. Constantinescu T., str. Timisoara 20 189. Marian Victoria, str. Toma Ionescu 6 190. Teodorescu Cristache, str. Toma Ionescu 10 191. Cojanu Elena, str. Vespasian 54 192. Ionescu, str. Virgiliu 31 193. Stan I. Stan, str. Belizarie 40 194. Burea Constantin, str. Vitilei 255 195. Stanciu Gh., str. Constantin David 83 196. Alexandru Preotu, str. Diaconu Coresi 20 197. Mihaila Constantin, str. Ecaterina Todoroiu 2 198. Mihai Gheoprghe, str. Dobrogeanu Gherea 60 199. Cristescu Virgil, str. Lacului 16 200. Velicu Gheorghe, str. Stefan cel Mare 75 201. Stanciulescu Istrate, Scoala Herastrau 42 202. Iliescu David, str. Timisului 23 203. Tanu N. Rozetta, str. Eclesiarhului 8 204. Apostoleanu Alexandru, str. Dr. Marcovici 9 205. Gaef Olga, str. Roma 39 206. Popescu Ioan preot si Maria, str. Amiral Murgescu 10 ANEXA 1 1. Atanase Atanasiu 2 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Ion Nou 22 2. Anton Raler, 2 apartamente, Bucuresti, str. 30 Decembrie 40. 3. Alexandru Pals, Bucuresti str. Stirbei Voda 76 imobil complet 4. Aurel Verdescu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Turnul Eiffel 68 5. Atanasiu Anton, 4 apartamente, Bucuresti, str Silivestru 59 6. Atanasiu Anton, 4 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 20 7. Atoniu Atanase, 4 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 194 8. Anastasescu Puiu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Matasari 14 9. Alexandru Visan, 2 apartamente, Bucuresti, str. Stefan Mihailescu 26a 10. Atanasiu Atanasie, 13 apartamente, Bucuresti, str. Smardan 41 11. Atanasie Antoniu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Florilor 1 12. Atanasie Atanase, 4 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 194 13. Anton Puiu si Imosina, 72 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei 16, 18, 20 14. Boldur Cristea Mircea, 6 apartamente, Bucuresti, str. Wilson 15, str. Stirbei Voda 29 a, str. N. Balcescu 24 15. Bogulescu Gh. indiviziune cu Alexandrescu Adelina, 4 apartamente, Bucuresti, str. G. G. Asan 3 16. Barbulescu M., 2 apartamente, Bucuresti, str. Besdusi Cornel 9 17. Brekner Margareta, 4 apartamente, Bucuresti, str. Rozelor 11 18. Apsenteist in diviziune cu Brilescu Virgil, 2 apartamente, Bucuresti, str. I.G. Duca 5 19. Bruhess Marica Bucuresti, str. M. Eminescu 17, imobil complet 20. Barbu Zevedei Bucuresti, B-dul 6 Martie 44 imobil complet 21. Bilig Onas, 2 apartamente, Bucuresti, str. Olteni 16 22. Bercovici Jean, 2 apartamente, Bucuresti, str. Cal. Dudesti 66 23. Baxchel Eliza, 7 apartamente, Bucuresti, str. S. Mureseanu 1 24. Badescu Marian, 5 apartamente, Bucuresti, str. Sirenelor 44 25. Bratu Iosif, 5 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 29 26. Irkle Rodica in diviziune Bronder Gustin, 4 apartamente, Bucuresti, str. I.G. Duca 76 27. Bujoiu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. M. Eminescu 13 28. Bals Alexandru, 5 apartamente, Bucuresti, str. G. Cantilli 12 29. Bratianu Vintila, 2 apartamente, Bucuresti, str. Aurel Vlaicu 16 30. Burducea Alexandru, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mitropolit Grigore 21 31. Blumenfeld David, 17 apartamente, Bucuresti, str. Viilor 47 32. Baumzweig Jolande, 3 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 4 33. Bercovici Jean, 3 apartamente, Bucuresti, str. Turturele 21 34. Columb Viorica, 4 apartamente, Bucuresti, str. Mircea Voda 63 35. Cardas Niculae, 13 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 227 36. Casacescu Ion., Bucuresti str. General Grigorescu 16, imobil complet

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 194 of 196

37. Cusman Zigu, Bucuresti, Intr. Iuliu Valahory nr. 5, imobil complet 38. Carpolioglu Iany, Bucuresti str. Brezoianu 29c, imobil complet 39. Constantinescu Gh. si Ana, 18 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 65 40. Cantacuzino Alexandru, 2 apartamente, Bucuresti, str. Popa Savu 8 41. Constantinescu Teodor, 13 apartamente, Bucuresti, str. Costantinache Caracas 8, str. Meteorului 20 42. Charles Maria, 2 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 5 43. Cosacescu Iancu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Baicului 55 44. Dumitrescu Mihail Bucuresti str. Episcopiei 5, imobil complet 45. Droth Marius, 3 apartamente, Bucuresti, str. Aleea Suter 1 46. Davidoglu Anton, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bucuresti 90 47. Dumitrescu Al. Filip, str. Brezoianu 25 c, imobil complet 48. Dumitru Strungaru, 2 apartamente, Bucuresti, str. intr. Antelopei 27 49. Dumitrescu Mihail, str. Toma Masarik 1, imobil complet 50. Dobrovici Anton, 4 apartamente, Bucuresti, str. Gral Angelescu 41 Gral Magheru 43 51. Dragos Florica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia 59 52. Dumitrescu F. Procopiu, 3 apartamente, Sinaia str. Bratianu 1, Campulung Muscel str. Dragalina 1 Bucuresti, Calea Victoriei 16, 18, 20 53. Dumitrescu Magale, 9 apartamente, Bucuresti, str. Sert. Alexandrescu 70 54. Dumitrescu Viorica si Gheorghiu Epure, 6 apartamente, Bucuresti, str. Soarelui 46 55. Eduard Stefan, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pictor Rosenthal 23 56. Elian Encika, 2 apartamente, Bucuresti, str. Arhivelor 3 57. Erlich D., 4 apartamente, Bucuresti, str. Traian 42 58. Evolceanu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Eremia Grigorescu 10 59. Filderman si Tonea Sorica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea 2 60. Findea Eleonora, 4 apartamente, Bucuresti, str. Pitagora 3 61. Frederich G., 4 apartamente, Bucuresti, str. Dragos Voda 25 62. Fediteanu Corneliu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gral Angelescu 111 63. Fotache Gheorghe, str. Radulescu Asan 3, imobil complet 64. Goda Emil, 3 apartamente, Bucuresti, str. Robert de Feluers 6 65. Gogos Gheorghe, 2 apartamente, Bucuresti, str. Crangasi 129 66. Hulica Dumitru, 2 apartamente, Bucuresti, str. Vlad Judetul 85 67. Georgescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Vacarescu 114 68. Gheorghiu Dumitru, 3 apartamente, Bucuresti, str. Jules Michelet 20 69. Gutman Otto, 4 apartamente, Bucuresti, str. Victoriei 101 70. Ganzembac Arnold, 2 apartamente, Bucuresti, str. Barbu Vacarescu 49 71. Grinold Lazar, 4 apartamente, Bucuresti, str. Rahovei 3l1 72. Gringold C., 4 apartamente, Bucuresti, str. DR, Eaureanu 5 73. Georgescu si Marin, imobil complet Bucuresti, str. Bateriilor 16 74. Ghingold, 4 apartamente, Bucuresti, str. Calarasi 79 75. Gh. Asan, 7 apartamente, Bucuresti, str. Gl. Magheru 34 76. Gottlieb Iosif, 29 apartamente, Bucuresti, str. Luterana 20 77. Gh. Assan, 11 apartamente, Bucuresti, str. 6 Martie 19 78. Ghingold, 10 apartamente, Bucuresti, str. Raureanu 7 89. Gluk Jean, Kluk Silvia, 16 apartamente, Bucuresti, str. Oituz 3, str. Danielopol 1 80. Glibb Jean, imobil complet Bucuresti, str. Lipscani 63 81. Ghiulamite D-tru, 17 apartamente, bd. Magheru 27 82. Eugenie Gheorghiu si Viorica Dumitrescu, 22 apartamente, Bucuresti, str. Calarasi 28, str. Selari 11 83. Ghica, imobil complet, Bucuresti, str. Crucea de Piatra 84. Henriette Neta, 34 apartamente, Bucuresti, str. Franklin 7 85. Hilat D. C-tin, 4 apartamente, Bucuresti, str. Paris 44 86. Hasenferatz S., 2 apartamente, Bucuresti, intr. Bateriilor 8 bis 87. Henej Beher, Belig Jananig, Hartman Vinci, M. Stanescu, Vinci Iosif, 4 apartamente, Bucuresti, str. N. Balcescu 3, 5 88. Hurtiij Stela, 24 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Cosbuc 4 89. Iuga Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Jules Mihcelet 15, 17 90. Iliescu El., 4 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Balcescu 30 91. Ionescu Virgil, 2 apartamente, Bucuresti, str. I. V. Stalin 5, str. Sandu Aldea 10 92. Krammer, str. Alex. Balasanu 5 93. Krammer, 2 apartamente, Bucuresti, str. Vlad Dracul 3 94. Kelter Alter, imobil complet, Bucuresti, str. Maria Rosetti 10 95. Klar Lazar, 6 apartamente, Bucuresti, str. Hristo Botev 27, str. Mitr. Andrei Saguna 27 96. Kramar Kaiani, 5 apartamente, Bucuresti, str. Popa Soare 55 97. Livenbach Alfred, 6 apartamente, Bucuresti, str. Oborul Nou 27, str. Frumoasa 39 98. Luculescu Constantin, 2 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 27 99. Lazar St. si Eliza, 2 apartamente, Bucuresti, str. Hagi Stoica 12 100. Lazar Ety, 2 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 13 101. Levensohn David, 5 apartamente, Bucuresti, str. Frigului 9

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 195 of 196

102. Leibovici Alfred, apartamente, Bucuresti, str. Polona 21 103. Ltvenbach Alfred, 22 apartamente, Bucuresti, str. Pantelimon 157, Calea Victoriei 128, Sos. Basarab 37-37a 104. Lazar Iosif, 7 apartamente, Bucuresti, str. Enachita Vacarescu 6 105. Lovinescu Monica, 5 apartamente, Bucuresti, str. Bdul. 6 Martie 95 106. Lazar Iosif, 5 apartamente, Bucuresti, str. Mitropoliei 3 107. Lahovari El. Janin, 8 apartamente, Bucuresti, str. Sf. Stefan 19 108. Marinescu Eugenie, imobil complet, Bucuresti, str. Eremia Grigorescu 26 109. Magaha V., 3 apartamente, Bucuresti, str. Gl. Cantilli 16 110. Mahovay I., 3 apartamente, Bucuresti, str. Frosa Sarandi 5 111. Maier Jean, imobil complet, str. Frumoasa 33 112. Mihaescu Ana, 2 apartamente, Bucuresti, str. Zefirului 34 113. Matos Elena, 8 apartamente, Bucuresti, str. Banat 8 114. Moscovici Olga, imobil complet, Bucuresti, str. Vasile Lascar 94 115. Mowat Victoria, imobil complet, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 38 116. Mircea Stoica si Marica, 2 apartamente, Bucuresti, str. Pallade 18 117. Motresianu Rozalica, imobil complet, Bucuresti, str. Alex. Sahia 39 118. Movila, 16 apartamente, Bucuresti, str. Latina 3, Constanta str. Vasile Roaita 119. Marguerite si Achilli Libel, 2 apartamente, Bucuresti str. Pictor Romano 6 120. Milinec Petre, str. Profetului 3 121. Moisesu Eugenia, 12 apartamente, Bucuresti, str. Calea Mosilor 126 122. Matos Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Dianei 1 123. Marius Julius si Viorica 8 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Dimitrof 20 124. Mironescu Dumitru, 7 apartamente, Bucuresti, str. Serban Voda 94 125. Moscovici Sinner, 5 apartamente, Bucuresti, str. C. Nacu 8 126. Propriet. absentist in diviziune cu Marinescu Eugenica, 3 apartamente, Bucuresti, str. Nicolae Filipescu 14 127. Manciu Cornel, 3 apartamente, Bucuresti, str. Londra 24 128. Niculescu Medeia, 13 apartamente, Bucuresti, str. 13 Decembrie 60, Jules Michelet 7, str. Luterana 22 129. Negropontes, 4 apartamente, Bucuresti, str. Copoiului 1 130. Nacht Iosif, 38 apartamente, Bucuresti, str. Calea Victoriei 3335 str. Plantelor 37 131. Oftalion S., 1 apartament, Bucuresti str. Olga Bancic 7 132. Onofrei Ion, 1 apartament, Paunescu Eugenia, 1 apartament, Bucuresti, str. Stirbei Voda 17 133. Portenie Stancu, 14 apartamente, Bucuresti, str. Calea Floreasca 2 134. Pandele Const., 3 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Cristescu 8 135. Perdici Adolf, 1 apartament, Bucuresti, str. Alba Iulia 20 136. Pella V. Margareta, 1 apartament, Bucuresti, str. Mihai Voda 38 137. Pom Corneliu, 7 apartamente, Bucuresti, str. 11 iunie 61 138. Puzenti Marco, 5 apartamente, Bucuresti, str. Plantelor 17 139. Perdif, 6 apartamente, Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea 8 140. Penescu Nicole, 2 apartamente, Bucuresti, str. A. Mureseanu 15 141. Prodanov N. si Stelian Chiriochita, Pologni George si Baciu A 142. Perla Ion Frati si Momblant, Bucuresti str. Toma Stelian 4, str. N. Conta 79 143. Prunescu Gh. P., 17 apartamente, Bucuresti, str. Mitita Constantinescu 1-3 144. Propriet. absentist in diviziune cu Pana Eufrusina, 8 apartamente, Bucuresti, str. Jules Michelet 8 145. Rizescu Nicolae, 5 apartamente, Bucuresti, str. Timisoara 20. Gutenberg 3 bis, Popa Savu 65 146. Ruos Alexandra, 1 apartament, Bucuresti, str. Frumoasa 7 147. Rautu Mihail, 1 apartament, Bucuresti, str. Alex. Sahia 59 148. Botemberg Frida, 1 apartament, Bucuresti, str. Boteanu 3 149. Raspopov Nicolae, 3 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 12 150. Reiner Iosif, 2 apartamente, Bucuresti, str. Latina 10 151. Radulescu Agapie, 3 apartamente, Bucuresti, str. Progresului 9 152. Richter David si David Leonvente, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gabroveni 2 153. Romniceanu Carol, Boernie Eugen, Romanceanu Hugro si Iresteanu R., 5 apartamente, Bucuresti, str. Batistei 11 154. Rene Brein, 7 apartamente, Bucuresti, Splaiul Unirii 17 155. Raivbach Sylto, 3 apartamente, Bucuresti, str. Popa Rusu 7 156. Solomon si Rene, 1 apartament Bucuresti, str. Ghenade Petrescu 2 157. Sandu Marcu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 5 158. Spitzer Roza, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gh Judetul 23 159. Schimberg A., 1 apartament Bucuresti, b-dul Dacia 52 160. Staticescu Pail, 7 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 1 161. Savu Partenia, 10 apartamente, Bucuresti, str. calea Floreasca 4 162. Socfrez Moag si Vera Florescu, 7 apartamente, Bucuresti, str. calea Victoriei 155 163. Stanescu C-tin si Vili, 3 apartamente, Bucuresti, str. Stirbei Voda 123 164. Schmidt Raul, 1 apartament, Bucuresti, b-dul Ardealului 37 165. Solomon si Francisca Stain, 14 apartamente, Bucuresti, str. Vacaresti 160, 162 166. Smukler Aron, 5 apartamente, Bucuresti calea Rahovei 8 167. Savinescu Eugen, 6 apartamente, Bucuresti, str. Horei 19

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile :: juris.ro

Page 196 of 196

168. Stoian Eugen, 2 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 6 169. Al. Alexandrini, Bucuresti, str. Paris 47, imobil complet 170. Ciulei Al., Ludovic Bender si altii, cladirea bloc din b-dul G-ral Magheru 20 171. Barbulescu Al, 2 apartamente, Bucuresti, str. Herastrau 13 172. Ion Lazeanu, 3 apartamente, Bucuresti, str. Porumbaru 50 173. Scheld Isidor, 9 apartamente, Bucuresti, Vacaresti 20, calea Mosilor 103, strada Berzei 2, Aleea Socec 2-4, 4A str. Romei 31, str. Batistei 35, str. Herastrau 41, str. Sft. Gheorghe 20, strada. N. Ionescu 17. 174. Simionica Aurel, 1 apartament, Bucuresti, str. I.G. Duca 45 175. Seicaru G., 1 apartamente, Bucuresti, str. G-ral Angelescu 93 176. Tautu Vasile, 1 apartament, Bucuresti, str. Popa Chitu 7a 177. Topor Elena, 2 apartamente, Bucuresti, str. Olimpului 31 178. Teodorescu Paul, 1 apartament, Bucuresti, str. Serg. Militaru Gh. 8 179. Tutus Sandu, 1 apartamente, Bucuresti, str. Vasile Lascar 100 180. Teodoru Aurel, 4 apartamente, Bucuresti, str. Alex. Sahia 1-3 181. Tomescu Ion, 3 apartamente, Bucuresti, str. Pasteur 69 182. Tomescu Elena si Florica, 7 apartamente, Bucuresti, str. Bucovinei 16 183. Tiganus Ecat., 3 apartamente, Bucuresti, str. Dr. Branza 12 184. Tacui, 17 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani 43 185. Taciu, 4 apartamente, Bucuresti, str. Dionisie Lupu 21 186. Vasile Leo, 3 apartamente, Bucuresti, str. Gramont 9a 187. Voinea Oprea, 1 apartament, Bucuresti, str. Bis. Amzei 27 188. Vazaru Ion, 15 apartamente, Bucuresti, str. Cobalcescu 27 189. Visan Alexandru, 4 apartamente, Bucuresti, str. Marasesti 145 190. Viener Iosif, 2 apartamente, Bucuresti, str. Orizontului 1 191. Vespasian Pella, 2 apartamente, Bucuresti, str. Xenopol 3 192. Vijan Jan 5 apartamente, Bucuresti, str. Banu Maracine 45 193. Wurmbrandi Sabin, 3 apartamente, Bucuresti, str. Negru Voda 20 194. Wesler Dora, 4 apartamente, Bucuresti, str. 13 Septembrie 114 195. Wesler Dora, 5 apartamente, Bucuresti, str. Lipscani colt cu Selari 381 196. Wpochiler Roabrebe, 4 apartamente, Bucuresti, str. Republicii 45 197. Zamfirescu Marin, Bucuresti, str. Stanislav Cihosi, 1 imobil complet 198. Zamfirescu Alex., Bucuresti cal. Dorobanti 228, 4 imobile complete 199. Zamfirescu, 2 apartamente, Bucuresti, str. Gh. Duca 12 200. Zerva Gheorghe, Bucuresti, str. Gr. Grigorescu, imobil complet 201. Xenie Const., 4 apartamente, Bucuresti, str. Atena 27 BAILE PARTICULARE 202. Baia Centrala, Bucuresti, str. Biserica Enei, imobil complet 203. Baia Mirea, Bucuresti, str. Italiana 4, imobil complet 204. Baia Grivitii, Bucuresti str. Sfintii Voevozi, 1 imobil complet 205. Baia Marenco, Bucuresti, str. Oitelor 32, imobil complet 206. Baia Meltzer, Bucuresti, str. Cauzasi 12, imobil complet HOTELURI 207. Hotel Ambasador, Bd-ul G-ral Magheru 10 208. Hotel Athenee Palace, str. Episcopiei 1 209. Hotel Barania, Calea Grivitei 94 210. Hotel Avram, str. Bibescu Voda 10 211. Hotel Brasov, Piata Dr. Botescu 18 212. Hotel Bratu, calea Grivitei 130 213. Hotel Brutus, str. Brutus 10 214. Hotel Elite, str. Lipscani 12 215. Hotel Carpati, str. Atena 2 216. Hotel Concordia, str. Smardan 39 217. Hotel Continental, Calea Victoriei 56 218. Hotel Coroana, Cal. Grivitei 141 219. Hotel Dacia, str. 30 Decembrie, 62 220. Hotel Dinu, Cal. Grivitei 140 221. Hotel Dorobantu, str. G-ral Papadat nr. 2 222. Hotel Egipt, str. Udricani 10 Thank you for visiting juris.ro

http://www.juris.ro/legislatie-detaliu/DECRET-nr-92-din-19-aprilie-1950-pentru-nationali...

9/24/2010