Sunteți pe pagina 1din 334

Drd.

Adriana MIRON

Lector univ. drd. Petru HLIPC

Culegere de acte normative privind circulaia rutier pe drumurile publice

2007

PREFA

Circulaia rutier pe drumurile publice constituie un fenomen vast i complex ce a cunoscut transformri profunde n timp i, n consecin, a determinat modificri i completri succesive ale cadrului juridic ce reglementeaz acest domeniu. Aceast carte cuprinde actele normative armonizate i compatibilizate conform standardelor europene. Cu toate lacunele i imperfeciunile existente, credem c nvarea i aplicarea corect a acestor prevederi ne poate feri de un eventual accident rutier.

Drd. MIRON ADRIANA Lector univ. drd. HLIPC PETRU

CUPRINS
Prefata ............................................................................................................................................ 3 ORDONANTA DE URGENTA a Guvernului Romaniei nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, aprobata prin legea 49 din 8 Martie 2006, modificata prin O.U.G. 63/20.09.2006 ..................................................................................................................................9 Capitolul I - Dispozitii generale .................................................................................................... 9 Capitolul II - Vehicule ..... ............................................................................................................13 Sectiunea 1 - Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora .... ................13 Sectiunea 2 - Inmatricularea, inregistrarea si radierea vehiculelor...... .............................14 Capitolul III - Conducatorii de vehicule ....................................................................................... 17 Sectiunea 1 - Dispozitii generale ...................................................................................... 17 Sectiunea 2 - Permisul de conducere ................................................................................ 19 Capitolul IV - Semnalizarea rutiera ............................................................................................. 21 Capitolul V - Reguli de circulatie ................................................................................................. 24 Sectiunea 1 - Obligatiile participantilor la trafic ............................................................... 24 Sectiunea 2 - Reguli pentru circulatia vehiculelor............................................................. 26 Sectiunea 3 - Reguli pentru alti participanti la trafic......................................................... 33 Sectiunea 4 - Circulatia pe autostrazi ................................................................................ 34 Sectiunea 5 - Obligatii n caz de accident.......................................................................... 35 Sectiunea 6 Circulatia autovehiculelor in traficul international ..................................... 37 Capitolul VI - Infractiuni si pedepse ............................................................................................ 38 Capitolul VII - Raspunderea contraventionala ............................................................................. 42 Capitolul VIII - Cai de atac mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei .............. 60 Capitolul IX. - Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice ....... 61 Capitolul X. - Dispozitii finale ..................................................................................................... 65 REGULAMENTUL, din 04.09.2006, de aplicare al Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 (Actualizat cu HG 56/2007), privind circulatia pe drumurile publice ............ 68 Capitolul I - Dispozitii generale.................................................................................................... 68 Capitolul II - Vehiculele .............................................................................................................. 71 Sectiunea 1 - Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia........................................ 71 Sectiunea a 2-a - Inmatricularea si nregistrarea vehiculelor ............................................ 73 Sectiunea a 3-a - Obligatiile proprietarilor sau detinatorilor de vehicule ......................... 75 Capitolul III - Permisul de conducere ........................................................................................... 76 Capitolul IV - Semnalizarea rutiera .............................................................................................. 83 Sectiunea 1 - Semnalele luminoase................................................................................... 83 Sectiunea a 2-a - Indicatoarele ......................................................................................... 86 Sectiunea a 3-a - Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata..................................... 87 Sectiunea a 4-a Marcajele .............................................................................................. 89 Sectiunea a 5-a - Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului si a lucrarilor. 92 Sectiunea a 6-a - Semnalele politistilor si ale altor persoane care dirijeaza circulatia...... 93 Sectiunea a 7-a - Semnalele utilizate de conducatorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara si obligatiile celorlalti participanti la trafic ................................................... 95 Capitolul V - Reguli de circulatie ................................................................................................. 96 Sectiunea 1 - Reguli generale............................................................................................ 96

Sectiunea a 2-a - Utilizarea partii carosabile..................................................................... 97 Sectiunea a 3-a - Reguli pentru circulatia vehiculelor....................................................... 98 Sectiunea a 4-a - Reguli pentru alti participanti la trafic................................................. 114 Sectiunea a 5-a - Circulatia pe autostrazi ........................................................................ 118 Capitolul VI - Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase ....................................................................... 118 Capitolul VII - Sanctiuni contraventionale si masuri tehnico-administrative............................ 120 Sectiunea 1 - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale ..... 120 Sectiunea a 2-a - Masuri tehnico-administrative ............................................................. 124 Sectiunea a 3-a - Sanctiuni contraventionale complementare......................................... 128 Sectiunea a 4-a - Restituirea permisului de conducere si reducerea perioadei de ......... 132 Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale ............................................................................ 134 Anexe ......................................................................................................................................... 136 ORDINUL nr. 1497 din 09.11. 2006 al Ministrului Administratiei si Internelor, privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere..................... 159 Capitolul I Dispozitii generale si comune ................................................................................ 159 Capitolul II - Organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere ........................................................................................................................ 160 Sectiunea 1 - Organizarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere.... 160 Sectiunea 2 - Desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere.. 164 Capitolul III Dispozitii tranzitorii si finale............................................................................... 171 ORDINUL nr. 1480/2006 al Ministrului Administratiei si Internelor (PRESCHIMBAREA PERMISELOR DE CONDUCERE STRAINE)............................... 173 Anexe ......................................................................................................................................... 176 ORDINUL COMUN NR. 57/2075 din 22.02.1983 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule si a persoanelor care doresc sa aiba permis de conducere, precum si masuri pentru organele sanitare si organele de militie n scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale............. 179 Anexa nr. l - Norme privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule si a persoanelor care doresc sa obtina permis de conducere ........................................ 180 Anexa nr. 2 - Baremele medicale cu afectiunile contraindicate conducerii autovehiculelor...... 183 Anexa nr. 3 - Certificat medical Tip A (B) ................................................................................. 192 Anexa nr. 4 - Masuri ce trebuie luate de organele sanitare s1 de militie in scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale........................................... 194 ORDINUL nr. 1454/ 25.09. 2006, al Ministrului Administratiei si Internelor, privind forma, dimensiunile si continutul certificatului de nmatriculare si ale celui de nregistrare................................................................................................................................. 195 Anexa nr. 1 - FORMA, DIMENSIUNILE SI CONTINUTUL certificatului de nmatriculare model 2007 (comunitar) ...................................................................................... 196 Anexa nr. 2 - FORMA, DIMENSIUNILE SI CONTINUTUL certificatului de nregistrare ..... 198

ORDINUL nr. 87 din 03.februarie.2003 pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora) ..................................................................................................................................... 199 Anexa 1 LISTA afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie......................................................................................... 200 Anexa 2 LISTA substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora) ................................................................................................................... 205 ORDINUL nr. 376 din 10.04.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie 208 Anexa - NORME METODOLOGICE privind prelevarea probelor biologice n vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a strii de influent a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conductorilor de autovehicule si tramvaie .................................... 209 Anexa nr. 1 Cerere de analiza .................................................................................................. 214 Anexa nr. 2 - Proces - verbal de prelevare.................................................................................. 215 Anexa nr. 4 - Buletin de analiz toxicologicalcoolemie ......................................................... 216 Anexa nr. 5- COMPONENTA trusei standard de prelevare...................................................... 217 ORDINUL nr. 1856 din 11/10/2006, al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Partii I "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere ...................................................................................... 218 PARTEA I - "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului ....................... 219 Capitolul I - Dispozitii generale.................................................................................................. 219 Capitolul II - Conditiile de autorizare a scolilor de conducatori auto......................................... 220 Capitolul III - Eliberarea autorizatiei pentru scolile de conducatori auto .................................. 221 Capitolul IV - Suspendarea si anularea autorizatiei scolilor de conducatori auto ..................... 223 Capitolul V - Controlul scolilor de conducatori auto ................................................................. 224 Capitolul VI - Dispozitii finale .................................................................................................. 224 Anexa nr. 1a - Conditiile pe care trebuie sa le ndeplineasca vehiculele destinate instruirii practice n conducerea auto n vederea obtinerii permisului de conducere a autovehiculelor .................................................................................................. 226 Anexa nr. 1b - Dotarea minima a autovehiculelor si vehiculelor destinate instruirii practice n conducerea auto ................................................................................................. 228 Anexa nr. 2 - Conditii minime pentru spatiile folosite n procesul de nvatamant .................. 229

ORDINUL nr. 1501 din 13/11/2006 al MINISTRULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.................................... 230 Capitolul I - Dispozitii generale .................................................................................................. 230 Capitolul II - Inmatricularea autovehiculelor si remorcilor ....................................................... 231 Capitolul III - Autorizarea provizorie pentru circulatie a autovehiculelor si remorcilor ............ 235 Capitolul IV - Autorizarea pentru probe a autovehiculelor si remorcilor ................................. 237 Capitolul V - Inregistrarea vehiculelor....................................................................................... 238 Capitolul VI - Radierea din circulatie a vehiculelor ................................................................... 239 Capitolul VII - Numerele de inmatriculare, de inregistrare, provizorii si pentru probe ............ 240 Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale ........................................................................... 240 ORDINUL nr. 1455/ 25 .09.2006, al Ministrul Administratiei si Internelor, privind forma, dimensiunile si continutul permisului de conducere ................................................. 241 Anexa - Forma, dimensiunile si continutul permisului de conducere model 2007 (comunitar). 242 ORDINUL nr. 2132 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea individuala, eliberarea carii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere - RNTR 7.................................................................................................... 244 Anexa - Reglementari privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere - RNTR 7 ................................................ 245 PARTEA 1 - Prescurtari si definirea unor termeni utilizati ........................................................ 245 PARTEA 2 ................................................................................................................................. 248 Capitolul I - Metodologia de omologare individuala si eliberare a CIV..................................... 248 Capitolul II - Metodologia de certificare a autenticitatii............................................................. 251 Capitolul III - Conditii privind efectuarea nlocuirii sasiului/caroseriei, precum si a elementelor de sasiu/caroserie purtatoare de numar de identificare........................................ 252 Capitolul IV - Condittii constructive privind autovehiculele complete sau incomplete, destinate circulatiei pe drumurile publice, avand cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, precum si remorcile acestora ...................... 254 Capitolul V - Conditii constructive privind tractoarele agricole si forestiere pe roti, remorcile acestora, precum si masinile autopropulsate pentru lucrari care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor agricol sau forestier pe roti, avand cel putin doua axe si o viteza maxima constructiva cuprinsa ntre 6 si 40 km/h ...... 266 Capitolul VI - Conditii tehnice privind constructia si echiparea vehiculelor cu doua si trei roti, si a cvadriciclurilor (denumite n continuare motocicluri) ..................................... 270 Capitolul VII - Vehicule exceptate de la anumite cerinte privind omologarea........................... 273 ORDONANTA DE URGENTA nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere nmatriculate .................................................................... 275 ORDONANTA DE URGENTA nr. 110 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ............................................................. 278 Anexa nr. 2 la Dispozitia DRPCIV nr. 7578 din 23.01.2007 - Taxa speciala de inmatriculare (incepand cu 01.01.2007) Autoturisme si < 3,5 tone (in euro) .............................. 281

Anexa nr. 3 la Dispozitia DRPCIV nr. 7578 din 23.01.2007 .................................................... 282 ORDONANTA DE URGENTA nr 109/2005 privind transporturile rutiere ..................... 283 Capitolul I - Dispozitii generale................................................................................................. 283 Capitolul II - Efectuarea transporturilor rutiere ......................................................................... 289 Capitolul III - Accesul la activitatea de transport rutier............................................................. 291 Sectiunea 1 - Transportul rutier public................................................................ 291 Sectiunea 2 - Transportul rutier pe cont propriu ................................................. 292 Capitolul IV - Transportul rutier de marfuri .............................................................................. 293 Capitolul V - Transportul rutier de persoane ............................................................................. 294 Capitolul VI - Activitati conexe transportului rutier.................................................................. 295 Capitolul VII - Regimul vehiculelor rutiere.............................................................................. 297 Capitolul VIII Tarife ................................................................................................................ 297 Capitolul IX - Controlul activitatii de transport rutier si a activitatilor conexe acestora .......... 298 Capitolul X - Raspunderi si sanctiuni ........................................................................................ 298 Capitolul XI - Dispozitii tranzitorii si finale.............................................................................. 300 ORDONANTA DE URGENTA nr. 2 din 12 iulie 200 privind regimul juridic al contraventiilor .......................................................................................................................... 302 Capitolul I - Dispozitii generale.................................................................................................. 302 Capitolul II - Constatarea contraventiei ..................................................................................... 305 Capitolul III - Aplicarea sanctiunilor contraventionale .............................................................. 306 Capitolul IV - Caile de atac ........................................................................................................ 308 Capitolul V - Executarea sanctiunilor contraventionale ............................................................ 309 Capitolul VI - Dispozitii speciale si tranzitorii .......................................................................... 310 Sanciunile contraventionale aplicabile participantilor la circulatie in conformitate cu ordonanta de urgenta nr. 195/2002 si regulamentul de aplicare a acesteia........................ 312 Bibliografie ................................................................................................................................ 329

ORDONANTA DE URGENTA a Guvernului Romaniei Nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice (cu modificarile si completarile aduse de OUG 63 / 2006)

CAPITOLUL. 1 Dispozitii generale.


ART. 1 (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. (2) Dispozitiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cat si a mediului. (3) Autoritatea competenta in domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romane. (4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii in acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Romane si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte. (5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii in domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice si in domeniul protectiei mediului. ART. 2 Indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care are obligatia sa ia masurile legale in cazul in care constata incalcari ale acestora. ART. 3 Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.

ART. 4 Controlul circulatiei vehiculelor apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii. ART. 5 (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce ii revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor in vigoare, si sa le mentina in stare corespunzatoare. (2) Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune in pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de inlaturare a acestuia. (3) Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere. (4) Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, in parcarile amenajate sau pe partea carosabila, in conditiile in care aceste constructii ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor. (5) In perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii: a) de asteptare pentru calatori; b) pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie. (6) In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile legii. (7) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere. (8) Prin exceptie de la alin. (7), in cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice. (9) In scopul asigurarii desfasurarii in conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, politia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dupa caz, desfiintarea de amenajari rutiere. ART. 6 In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul inteles: 1. acordare a prioritatii - obligatia oricarui participant la trafic de a nu isi continua deplasarea sau de a nu efectua orice alta manevra, daca prin acestea ii obliga pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere sa isi modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca; 2. acostament - fasia laterala cuprinsa intre limita partii carosabile si marginea platformei drumului;

10

3. amenajari rutiere - totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricaror mijloace tehnice, altele decat cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public in scopul asigurarii securitatii rutiere; 4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum ca o unitate; 5. autostrada - drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor, cu sau fara remorci, care nu serveste proprietatii riverane, prevazut cu doua cai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, in mod exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, avand cel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amenajate; 6. autovehicul - vehiculul echipat cu motor in scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele si tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite in exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule; 7. banda de circulatie - subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata prin marcaje rutiere sau alte mijloace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia intr-un sens a unui sir de vehicule, altele decat vehiculele care se deplaseaza pe doua roti; 8. banda de urgenta - subdiviziunea longitudinala suplimentara, situata la extremitatea din partea dreapta a autostrazii, in sensul de circulatie, destinata exclusiv stationarii autovehiculelor in cazuri justificate, precum si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau in misiuni cu caracter de urgenta; 9. banda reversibila - banda de circulatie, marcata si semnalizata, situata langa axa drumului, destinata circulatiei autovehiculelor intr-un sens sau in altul, in functie de intensitatea traficului; 10. bicicleta - vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor; 11. coloana oficiala - unul sau mai multe vehicule care circula pe drumul public si sunt insotite de unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere, care au in functiune semnale speciale de avertizare sonore si luminoase de culoare rosie; 12. conducator - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tractiune, animale izolate sau in turma, de povara ori de calarie; 13. conducator de autovehicul sau tramvai, atestat profesional - persoana fizica posesoare a unui permis de conducere si a unui certificat de atestare profesionala, care conduce un autovehicul de o anumita categorie, cu sau fara remorca, pentru transportul de marfuri, persoane sau alte servicii; 131. constatare amiabila de accident - procedura prin care doi conducatori de vehicule incheie o intelegere in forma scrisa prin care convin cu privire la circumstantele producerii unui accident de circulatie in care acestia sunt implicati si din care au rezultat numai pagube materiale, ce se inregistreaza la societatea de asigurari care a emis polita de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, a carui titular este conducatorul de vehicul vinovat de producerea accidentului sau, dupa caz, proprietarul ori detinatorul acestuia;". 14. drum public - orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt inchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;

11

15. unitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate in acest sens - unitatile sanitare cu personal calificat si dotare corespunzatoare pentru examinarea medicala ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvai, autorizate de autoritatile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz;". 16. intersectie - orice incrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile formate de acestea; 17. localitate - catunul, satul, comuna, orasul si municipiul ale caror intrari si iesiri sunt semnalizate in conformitate cu prevederile legale; 18. masa totala maxima autorizata - masa maxima a unui vehicul incarcat, declarata admisibila in urma omologarii de catre autoritatea competenta; 19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezenta in aerul expirat a alcoolului; 20. mijloc tehnic omologat si verificat metrologic - dispozitivul care stabileste concentratia de alcool in aerul expirat ori destinat masurarii vitezei sau prin care se probeaza incalcari ale unor reguli de circulatie; 21. moped - vehiculul cu doua, trei sau patru roti, a carui viteza maxima prin constructie nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm^3 sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala este de cel mult 4 kW; 22. motocicleta - autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm^3 si/sau a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste 45 km/h; 23. parte carosabila - portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel; 24. participant la trafic - persoana fizica ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public; 25. pista pentru biciclete - subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separata de drum, special amenajata, semnalizata si marcata corespunzator, destinata numai circulatiei bicicletelor si mopedelor; 26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece inaintea celorlalti participanti la trafic cu care se intersecteaza, in conformitate cu prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice; 27. remorca - vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor; 28. remorca usoara - remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; 29. semiremorca - remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata in parte de catre un autovehicul sau de catre un tractor; 30. tractor - vehiculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a impinge anumite utilaje sau remorci folosite in exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public; 31. tractor rutier - tractorul pe roti, cu cel putin doua axe, utilizat pentru executarea de lucrari, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplaseaza, de regula, pe drumul public; 32. trecere la nivel - incrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta;

12

33. trotuar - spatiul longitudinal situat in partea laterala a drumului, separat in mod vizibil de partea carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor; 34. detinator - persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul in baza unui contract de leasing sau contract de inchiriere; 35. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat in mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari; 36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite - vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute in reglementarile legale; 37. vehicul in circulatie internationala sau in trafic international - vehiculul care, prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat; 38. zona drumului public cuprinde suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului, zona de protectie si zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc in conformitate cu prevederile legale; 39. zona pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale; 40. zona rezidentiala - perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL 2 Vehiculele. SECTIUNEA 1 Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora.


ART. 7 Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei. ART. 8 Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele si tramvaiele trebuie sa fie dotate cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante si stingatoare de incendiu, omologate. ART. 9 (1) Pentru a fi inmatriculate, inregistrate sau admise in circulatie, autovehiculele, mopedele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie omologate in conditiile legii. (2) Categoriile de vehicule care pot fi admise in circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului

13

(3) (4) (5) (6)

Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Romane, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata in conditiile legii. Pentru a fi mentinute in circulatie, vehiculele inmatriculate se supun inspectiei tehnice periodice. Inspectia tehnica periodica se efectueaza in statii autorizate, conform legislatiei in vigoare. Pentru autovehiculele apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si in statii proprii, autorizate potrivit legii.

ART. 10 (1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, precum si a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie. (2) Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii tehnice a vehiculelor aflate in trafic pe drumurile publice se face de catre politia rutiera, impreuna cu institutiile abilitate de lege.

SECTIUNEA a 2-a Inmatricularea, inregistrarea si radierea vehiculelor.


ART. 11 (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa le inmatriculeze sau sa le inregistreze, dupa caz, inainte de a le pune in circulatie, conform prevederilor legale. (2) Inmatricularea vehiculelor are ca scop admiterea in circulatia pe drumurile publice doar a vehiculelor omologate, potrivit legii, care corespund normelor privind siguranta circulatiei si protectiei mediului. (3) Inmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea in circulatie pana la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, si presupune operatiunea de: a) inscriere in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar; b) transcriere in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul. (4) Operatiunile prevazute la alin. (3) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului si ale proprietarului si se concretizeaza prin atribuirea unui numar de inmatriculare si prin eliberarea de catre autoritatile competente, potrivit legii, a unui certificat de inmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de inmatriculare. (5) In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu in evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar.

14

(6) Solicitantii unei operatiuni de inmatriculare a unui vehicul in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii vehiculului de catre Registrul Auto Roman in cazurile si conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (7) Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul vehiculelor noi, pentru solicitantii operatiunii prevazute la alin. (3) lit. a). (8) Cu ocazia realizarii oricarei operatiuni de inmatriculare a unui vehicul, verificarea efectuarii inspectiei tehnice periodice si a asigurarii obligatorii de raspundere civila, respectiv a valabilitatii acestora, se poate face si pe cale informatica, in conditiile stabilite prin protocol incheiat intre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare si Registrul Auto Roman, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. (9) Autoritatile competente sa realizeze operatiunile de inmatriculare a vehiculelor pot incasa toate taxele si tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor operatiuni, cu exceptia primelor de asigurare, pe care le vor vira ulterior persoanelor juridice in drept in baza unor protocoale incheiate cu acestea. Aceste taxe si tarife pot fi incasate de la solicitanti de catre persoanele juridice in drept, inclusiv prin mijloace electronice de plata in conditiile stabilite prin protocoale incheiate cu acestea de catre autoritatile competente. (10) Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing din Romania pot solicita, pe cale informatica, inmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulatie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicatii informatice puse la dispozitie, in conditiile stabilite prin protocol, de catre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare. (11) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv." ART. 12 (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau impinse cu mana si a bicicletelor, trebuie sa fie inmatriculate ori inregistrate, dupa caz, si sa poarte placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele in vigoare. (2) Vehiculele care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii pot circula pe drumurile publice numai in conditiile prevazute prin regulament. ART. 13 (1) Autovehiculele si remorcile se inmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta in a carei raza teritoriala proprietarii isi au domiciliul, resedinta ori sediul, in conditiile stabilite prin reglementarile in vigoare. (2) Autovehiculele din dotarea Ministerului Apararii, a Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cele ale Serviciului Roman de Informatii se inregistreaza la aceste institutii si pot, dupa caz, sa fie inmatriculate in conditiile prevazute la alin. (1).

15

(3) Pana la inmatriculare, vehiculele prevazute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta. (4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau remorci li se poate elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru proba." (5) Evidenta vehiculelor inmatriculate se tine la autoritatea competenta pe raza careia proprietarul isi are domiciliul, resedinta sau sediul. ART. 14 (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun inmatricularii, precum si vehiculele cu tractiune animala se inregistreaza de catre consiliile locale, care tin si evidenta acestora. (2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii, precum si cele care nu se supun inspectiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. ART. 15 (1) Odata cu realizarea operatiunilor de inmatriculare a vehiculului, autoritatea competenta elibereaza proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de inmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul de inmatriculare." (11) La cererea scrisa a proprietarului unui vehicul, in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare se poate inscrie si o alta persoana decat proprietarul, specificandu-se calitatea in care aceasta poate utiliza vehiculul. In cazul in care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si a datelor de identificare a utilizatorului." (2) Autovehiculele se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb ori in una dintre subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, in categoria Tv, in conditiile stabilite in regulament. (3) Pentru vehiculele prevazute la art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (1), autoritatea care le inregistreaza elibereaza proprietarilor acestora certificate si placute cu numere de inregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective. (4) Forma, dimensiunile si continutul certificatului de inmatriculare si ale certificatului de inregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (5) Este interzisa punerea in circulatie a unui vehicul, inmatriculat sau inregistrat, care nu are montate placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca acestea nu sunt conforme cu standardele in vigoare, precum si in cazul in care certificatul de inmatriculare sau de inregistrare este retinut, iar dovada inlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept de circulatie sau termenul de valabilitate a expirat. ART. 16 Inmatricularea, inregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost incalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni.

16

ART. 17 (1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea doar in cazul scoaterii definitive din circulatie a acestora, la cererea proprietarului, in urmatoarele cazuri: a) proprietarul doreste retragerea definitiva din circulatie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii; b) proprietarul face dovada dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului la unitati specializate in vederea dezmembrarii; c) la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv; d) in cazul furtului vehiculului. (2) Radierea din evidenta a vehiculelor inregistrate, la trecerea acestora in proprietatea altei persoane, se face de catre autoritatea care a efectuat inregistrarea, la cererea proprietarului, in conditiile legii. (3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta. (4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale, fara stapan sau abandonate se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective." ART. 18 In cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui sau deteriorarii certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui nou certificat de inmatriculare sau de inregistrare, in conditiile stabilite de autoritatea competenta. ART. 19 Procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

CAPITULUL 3 Conducatorii de vehicule. SECTIUNEA 1 Dispozitii generale.


ART. 20 (1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere corespunzator si sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti, cu exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani impliniti.

17

(2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevazute in regulament. (3) Conducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori care transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba varsta minima de 21 de ani impliniti. (4) Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament. ART. 21 (1) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical. (2) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare." ART. 22 (1) (2) Examinarea medicala se realizeaza in scopul certificarii starii de sanatate si a calitatilor fizice necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai. Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Examinarea medicala se realizeaza in vederea: a) aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere; b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie; c) verificarii periodice, conform reglementarilor in vigoare. Examinarea medicala se realizeaza in unitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate in acest sens, cu obligatia luarii in evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul sau tramvai de catre medicul de familie. Certificarea starii de sanatate, asa cum rezulta in urma examinarii medicale efectuate in unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate in acest sens, poate fi realizata si de catre medicul de familie. Lista unitatilor de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate in acest sens se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Medicul de familie, atunci cand constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute in ordinul ministrului sanatatii publice emis conform alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar in cazul in care s-a stabilit ca persoana este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe raza careia medicul isi desfasoara activitatea. Verificarea medicala se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobandit numai dupa incetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (8)

18

(9)

Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate."

SECTIUNEA a 2-a Permisul de conducere.


ART. 23 (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice il are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie. (2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, in conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, in vederea obtinerii permisului de conducere, numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat in acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege. (3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul impreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza raspund pentru incalcarea de catre aceasta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie. (31) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de o evaluare obligatorie a capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, ale carei concluzii vor fi incluse in programe de consiliere si educatie rutiera a candidatilor si in perfectionarea modalitatilor de instruire a acestora. Evaluarea psihologica este obligatorie in vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie. 2 (3 ) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi evaluati periodic din punct de vedere al capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare. (33) Evaluarea psihologica se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in conditiile legii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (34) Evaluarea psihologica se realizeaza in laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate sau de catre psihologi cu drept de libera practica, autorizati in conditiile legii. 5 (3 ) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate si a psihologilor cu drept de libera practica, autorizati in conditiile legii, se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I." (4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii."

19

(5) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au incetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea neintrerupt in ultimii 10 ani in structurile politiei rutiere. (7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca indeplinesc conditiile prevazute la alin. (6). (8) Programa de invatamant pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament. (10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. ART. 24 (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta unde solicitantii isi au domiciliul sau resedinta. (2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I." (3) In localitatile in care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si in limba minoritatii nationale respective. (4) In cazul cetatenilor straini care isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, intr-o limba de circulatie internationala. (5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a domiciliului sau a numelui, in cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, in conditiile stabilite prin regulament. (6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau de furt al unui autovehicul, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1).

20

ART. 25 (1) Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie. (2) Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, in conditiile stabilite prin regulament. ART. 26 Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice. ART. 27 (1) Persoanele care isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Romania pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza isi au domiciliul sau resedinta, in conditiile prevazute la art. 24 alin. (1) si (6). (2) Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot solicita in Romania obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza isi au locuinta detinuta in proprietate sau inchiriata. In sensul prezentei ordonante de urgenta, locuinta din Romania a cetateanului roman cu domiciliul in strainatate se considera resedinta. (3) Se abroga; (4) Se interzice detinerea simultana a doua permise de conducere nationale. ART. 28 Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de catre politia rutiera pe a carei raza titularii isi au domiciliul sau resedinta."

CAPITOLUL 4 Semnalizarea rutiera.


ART. 29 (1) Circulatia pe drumurile publice se desfasoara in conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporara si semnalele conducatorilor de vehicule. (2) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii, agentilor cailor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza in

21

imediata apropiere a unitatilor de invatamant, precum si ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament. ART. 30 (1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt: a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora; b) indicatoarele; c) marcajele; d) alte dispozitive speciale. (2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie intr-un sistem unitar, se realizeaza si se instaleaza astfel incat sa fie observate cu usurinta si de la o distanta adecvata, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, de cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie in deplina concordanta intre ele, precum si intr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare. (3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei in intersectii au urmatoarele semnificatii: a) semnalul de culoare verde permite trecerea; b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea; c) semnalul de culoare galbena impreuna cu cel de culoare rosie interzic trecerea. (4) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum si alte dispozitive speciale de acest fel se asigura, se instaleaza si se intretin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al caii ferate, dupa caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutiera si a dispozitivelor speciale se executa numai cu avizul prealabil al politiei rutiere. (5) Mijloacele de semnalizare si presemnalizare a intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se asigura, se instaleaza si se intretin de catre administratorul fiecarui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulatiei stabilit in nodul rutier respectiv. (6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi insotite si de dispozitive speciale de avertizare. (7) Se interzic: a) amplasarea, in zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari sau alte obstacole care sunt de natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sa stanjeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, punand in pericol siguranta circulatiei; b) lipirea de afise, inscriptii sau inscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora. ART. 31 Participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier, precum si semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera, in urmatoarea ordine de prioritate: a) semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier; b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b); c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei; d) semnalele luminoase sau sonore; e) indicatoarele; f) marcajele; g) regulile de circulatie.

22

ART. 32 (1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule si au urmatoarele semnificatii: a) lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca in directia de mers cat mai aproape de marginea drumului; b) lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere; c) lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie. (2) Sunt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase: a) pentru lumina rosie - autovehiculele apartinand politiei si pompierilor; b) pentru lumina albastra - autovehiculele apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii care insotesc coloane militare, unitatilor speciale ale Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public, precum si cele apartinand Directiei Nationale Anticoruptie, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta;". c) pentru lumina galbena - autovehiculele cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite ori care insotesc asemenea vehicule, cele care transporta anumite marfuri sau substante periculoase, cele destinate intretinerii, repararii ori verificarii unor lucrari efectuate in partea carosabila sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii, transportului si depanarii autovehiculelor ramase in pana sau avariate, precum si tractoarele care tracteaza utilajele agricole si tehnologice agabaritice. Inspectoratul General al Politiei Romane poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale luminoase de culoare galbena pentru autovehiculele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta. (3) Autovehiculele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) trebuie sa fie echipate si cu mijloace speciale sonore de avertizare. (4) Pe autovehiculele apartinand politiei si pe cele prevazute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate si dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participantilor la trafic. (5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifica sau se omologheaza de autoritatea competenta, potrivit legii. Conditiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament. ART. 33 (1) Semnalizarea si amenajarile rutiere necesare pe drumurile publice se asigura de catre administratorul drumului respectiv si se efectueaza numai cu avizul politiei rutiere. (2) Semnalizarea lucrarilor care se executa pe drumurile publice este obligatorie si se efectueaza de catre executantul lucrarilor, cu avizul politiei rutiere, astfel incat aceasta sa asigure deplasarea in siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform reglementarilor in vigoare. (3) Semnalizarea si amenajarile rutiere se definesc si se realizeaza in conditiile stabilite prin regulament, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare. ART. 34 Conditiile de circulatie pe viaducte si in tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.

23

CAPITOLUL 5 Reguli de circulatie. SECTIUNEA 1 Obligatiile participantilor la trafic.


ART. 35 (1) Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluenta si siguranta circulatiei, sa nu puna in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii proprietatii publice ori private. (2) Participantii la trafic sunt obligati ca, la cererea politistului rutier, sa inmaneze acestuia documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de inmatriculare ori de inregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevazute de lege. (3) In exercitarea atributiilor care ii revin, politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum si identitatea conducatorului sau a pasagerilor aflati in interiorul acestuia atunci cand exista indicii despre savarsirea unei fapte de natura contraventionala sau penala. (4) In exercitarea atributiilor de dirijare a circulatiei rutiere, politistii rutieri sunt obligati sa poarte uniforma cu inscrisuri si insemne distinctive. (5) Politistii de frontiera, indrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii, agentii cailor ferate, personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice, precum si membrii patrulelor scolare de circulatie sunt obligati ca, pe timpul exercitarii atributiilor, sa poarte echipament de protectie - avertizare fluorescent-reflectorizant. (6) Conducatorii autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sunt obligati sa poarte echipament de protectie - avertizare fluorescent-reflectorizant atunci cand executa interventii la vehiculul care se afla pe partea carosabila a drumului public. (7) Nevazatorii sunt obligati sa poarte in deplasarea pe drumurile publice baston de culoare alba. ART. 36 (1) Conducatorii de autovehicule si persoanele care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau dispozitive de siguranta omologate trebuie sa le poarte in timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevazute in regulament. (2) Pe timpul deplasarii pe drumurile publice, conducatorii motocicletelor, mopedelor si persoanele transportate pe acestea au obligatia sa poarte casca de protectie omologata. (3) Conducatorilor de vehicule le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci cand acestia se afla in timpul mersului, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip <<maini libere>>. ART. 37 (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca imediat, pe acostament sau, in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, in sensul de deplasare, la apropierea si la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au in functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare rosie si sonore.

24

(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa reduca viteza, sa circule cat mai aproape de marginea drumului in sensul de deplasare si sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au in functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra si sonore. (3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2), pietonilor le sunt interzise traversarea si circulatia pe carosabil pana la trecerea vehiculelor respective. ART. 38 Conducatorii vehiculelor, cu exceptia celor trase sau impinse cu mana, instructorii auto atestati sa efectueze instruirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorul autoritatii competente, in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, sunt obligati sa se supuna testarii aerului expirat si/sau recoltarii probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea politistului rutier. ART. 39 Proprietarul sau detinatorul unui vehicul este obligat sa comunice politiei rutiere, la cererea acesteia si in termenul solicitat, identitatea persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. ART. 40 (1) Regulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de marfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, in conformitate cu reglementarile in vigoare. (2) Conducerea vehiculelor destinate transportului de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de marfuri sau produse periculoase, transportului public de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite sunt permise numai conducatorilor de autovehicule sau tramvaie atestati profesional de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii si Serviciului Roman de Informatii." (4) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului. (5) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai insotit de permisul de conducere.

25

SECTIUNEA a 2-a Reguli pentru circulatia vehiculelor. &1. Pozitii in timpul mersului si circulatia pe benzi.
ART. 41 (1) Vehiculele si animalele, atunci cand circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, in sensul de circulatie, cat mai aproape de marginea partii carosabile, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie. (2) Numerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens se efectueaza in ordine crescatoare de la marginea din partea dreapta a drumului catre axa acestuia. In cazul autostrazilor, banda de urgenta nu intra in numerotarea benzilor de circulatie. (3) Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei bicicletelor, acestea, precum si mopedele vor fi conduse numai pe pista respectiva. ART. 42 Cand circulatia se desfasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de catre conducatorii de vehicule in functie de intensitatea traficului si viteza de deplasare, avand obligatia sa revina pe prima banda ori de cate ori acest lucru este posibil, daca aceasta nu este destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane. ART. 43 (1) Daca un drum este prevazut cu o banda destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva. (2) Conducatorul de vehicul care circula pe banda situata langa marginea partii carosabile trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueaza transport public de persoane numai atunci cand conducatorii acestora semnalizeaza intentia de a reintra in trafic din statiile prevazute cu alveole si s-au asigurat ca prin manevra lor nu pun in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.

&2. Mijloacele de avertizare folosite de conducatorii de vehicule.


ART. 44 (1) In circulatia pe drumurile publice conducatorii de vehicule pot folosi, in conditiile prevazute de regulament, mijloacele de avertizare sonora si luminoasa aflate in dotare si omologate. (2) In circulatia pe autostrazi, pe drumurile expres si pe cele nationale europene (E) conducatorii de autovehicule sunt obligati sa foloseasca si in timpul zilei luminile de intalnire. (3) Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa foloseasca luminile de intalnire pe toata durata deplasarii acestora pe drumurile publice.

26

(4) In circulatia pe drumurile publice se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa pe si in alte autovehicule decat cele prevazute la art. 32 alin. (2), precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna functionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului. (5) Conducatorii de autovehicule pot fi avertizati de politia rutiera in legatura cu prezenta in trafic a dispozitivelor de masurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducatorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de masurare a vitezei.

&3. Depasirea.
ART. 45 (1) Depasirea este manevra prin care un vehicul trece inaintea altui vehicul ori pe langa un obstacol, aflat pe acelasi sens de circulatie, prin schimbarea directiei de mers si iesirea de pe banda de circulatie sau din sirul de vehicule in care s-a aflat initial. (2) Conducatorul vehiculului care se angajeaza in depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula in fata sau in spatele lui nu a initiat o asemenea manevra. (3) Atunci cand prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulatie, conducatorii de vehicule trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispun de spatiu suficient pentru a reintra pe banda initiala, unde au obligatia sa revina dupa efectuarea manevrei de depasire. (4) Nu constituie depasire, in sensul alin. (1), situatia in care un vehicul circula mai repede pe una dintre benzi decat vehiculele care circula pe alta banda in acelasi sens de circulatie. (5) Depasirea se efectueaza numai pe partea stanga a vehiculului depasit. Tramvaiul sau vehiculul al carui conducator a semnalizat intentia si s-a incadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre stanga se depaseste prin partea dreapta. (6) Tramvaiul aflat in mers poate fi depasit si pe partea stanga atunci cand drumul este cu sens unic sau cand intre sina din dreapta si marginea trotuarului nu exista spatiu suficient. ART. 46 Obligatiile conducatorilor vehiculelor care efectueaza depasirea si ale conducatorilor vehiculelor care sunt depasite, precum si cazurile in care depasirea este interzisa se stabilesc prin regulament.

&4. Trecerea pe langa vehiculele care circula din sens opus.


ART. 47 Conducatorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa pastreze intre vehicule o distanta laterala suficienta si sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie respective.

27

&5. Viteza si distanta dintre vehicule.


ART. 48 Conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze in functie de conditiile de drum, astfel incat sa poata efectua orice manevra in conditii de siguranta. ART. 49 (1) Limita maxima de viteza in localitati este de 50 km/h. (2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A si B, si limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteza mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul politiei rutiere. (3) Pe anumite sectoare de drum, tinand seama de imprejurari si de intensitatea circulatiei, administratorul drumului, cu avizul politiei rutiere, poate stabili si limite de viteza inferioare, dar nu mai putin de 10 km/h pentru tramvaie si de 30 km/h pentru toate autovehiculele. (4) Limitele maxime de viteza in afara localitatilor sunt: a) pe autostrazi - 130 km/h; b) pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) - 100 km/h; c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h. ART. 50 (1) Vitezele maxime admise in afara localitatilor pentru categoriile si subcategoriile de autovehicule prevazute la art. 15 alin. (2) sunt: a) 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A, B si BE; b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile D1 si D1E; c) 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1, C1 si C1E; d) 45 km/h, pentru tractoare si mopede. (2) Viteza maxima admisa in afara localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru categoria din care face parte autovehiculul tragator. (3) Viteza maxima admisa pentru autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este de 40 km/h in localitati, iar in afara localitatilor de 70 km/h. (4) Viteza maxima admisa in afara localitatilor pentru autovehiculele ai caror conducatori au mai putin de un an practica de conducere sau pentru persoanele care efectueaza pregatirea practica in vederea obtinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.

28

ART. 51 Conducatorul unui vehicul care circula in spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii. ART. 52 (1) Este interzisa desfasurarea de concursuri, antrenamente ori intreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutiera. (2) Organizatorii intrecerilor autorizate sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic. (3) In caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neindeplinirii atributiilor prevazute la alin. (2), organizatorii acestora raspund administrativ, contraventional, civil sau penal, dupa caz. ART. 53 Autoritatile publice locale, cu autorizatia administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, semnalizate corespunzator, in apropierea unitatilor de invatamant, pietelor, targurilor, spitalelor, precum si in zonele cu risc sporit de accidente.

&6. Reguli referitoare la manevre.


ART. 54 (1) Conducatorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un rand de vehicule stationate sau de intrare intr-un asemenea rand, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmeaza sa efectueze o intoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic. (2) Semnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie sa fie mentinuta pe intreaga durata a manevrei.

&7. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea.


ART. 55 Intersectiile sunt: a. cu circulatie nedirijata; b. cu circulatie dirijata. In aceasta categorie sunt incluse si intersectiile in care circulatia se desfasoara in sens giratoriu.

29

ART. 56 La apropierea de o intersectie conducatorul de vehicul trebuie sa circule cu o viteza care sa ii permita oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au acest drept. ART. 57 (1) La intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreapta. (2) La intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare, semafoare sau de catre politistul rutier, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia sau indicatiile acestuia. (3) Patrunderea unui vehicul intr-o intersectie este interzisa daca prin aceasta se produce blocarea intersectiei. (4) In intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circula in interiorul acestora au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda in intersectie. ART. 58 In cazul vehiculelor care patrund intr-o intersectie dintre un drum inchis circulatiei publice si un drum public, au prioritate acele vehicule care circula pe drumul public. ART. 59 (1) In intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere cand efectueaza virajul spre stanga sau cand semnalizarea rutiera din acea zona stabileste o alta regula de circulatie. (2) In intersectii, conducatorii vehiculelor care vireaza spre stanga sunt obligati sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea dreapta. (3) In intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai in cazul in care doua vehicule urmeaza sa se intalneasca, fiecare intrand in intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator avand aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii. (4) Cand un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentara, montata la acelasi nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu varful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de asi continua drumul in directia indicata de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie.

&8. Trecerea la nivel cu calea ferata.


ART. 60 (1) Participantii la trafic trebuie sa dea dovada de prudenta sporita la apropierea si traversarea liniilor de cale ferata curenta sau industriala, dupa caz. (2) La trecerea la nivel cu o cale ferata curenta, prevazuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca in dreptul indicatorului ce obliga la oprire,

30

daca acestea sunt in curs de coborare ori in pozitie orizontala si/sau semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt in functiune. (3) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnalizata corespunzator, conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferata.

&9. Autovehicule cu regim de circulatie prioritara.


ART. 61 (1) Pentru a avea prioritate de trecere, autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b), atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta, trebuie sa aiba in functiune semnalele luminoase si sonore. (2) Conducatorii autovehiculelor aflati in situatiile prevazute la alin. (1) pot incalca regimul legal de viteza sau alte reguli de circulatie, cu exceptia celor care reglementeaza trecerea la nivel cu calea ferata. (3) Cand pe drumul public circulatia este dirijata de un politist rutier, conducatorii autovehiculelor prevazute la alin. (1) trebuie sa respecte semnalele, indicatiile si dispozitiile acestuia. ART. 62 (1) La intrarea in intersectiile unde lumina rosie a semaforului este in functiune ori indicatoarele obliga la acordarea prioritatii de trecere, conducatorii autovehiculelor prevazute la art. 61 alin. (1) trebuie sa reduca viteza si sa circule cu atentie sporita pentru evitarea producerii unor accidente de circulatie, in caz contrar urmand sa raspunda potrivit legii. (2) Cand doua autovehicule cu regim de circulatie prioritara, care se deplaseaza in misiune avand semnalele luminoase si sonore in functiune, se apropie de o intersectie, venind din directii diferite, vehiculul care circula din partea dreapta are prioritate.

&10. Oprirea, stationarea si parcarea.


ART. 63 (1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea se considera stationare. (2) Nu se considera oprire: a) imobilizarea vehiculului atat timp cat este necesara pentru imbarcarea sau debarcarea unor persoane, daca prin aceasta manevra nu a fost perturbata circulatia pe drumul public respectiv; b) imobilizarea autovehiculului avand o masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone, atat timp cat este necesar pentru operatiunea de distribuire a marfurilor alimentare la unitatile comerciale. (3) Pentru autovehiculele care transporta marfuri, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. b), administratorul drumului public impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, cu

31

avizul politiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul noptii, in care oprirea sau stationarea este permisa pentru distribuirea marfurilor. (4) Se considera parcare stationarea vehiculelor in spatii special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator. (5) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat langa si in paralel cu marginea acesteia, pe un singur rand, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si cate doua, una langa alta. ART. 64 (1) Politia rutiera poate dispune ridicarea si depozitarea in locuri special amenajate a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila si care constituie un obstacol pentru circulatia publica. Ridicarea si depozitarea vehiculelor se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz. (2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia. ART. 65 Cazurile si conditiile in care oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisa se stabilesc prin regulament, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.

&11. Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane.
ART. 66 (1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducatorul autovehiculului care efectueaza transport de marfuri periculoase, transport public de persoane, transport in cont propriu de persoane cu microbuze si autobuze, transporturi agabaritice, precum si pentru autovehiculele de transport marfa cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, care circula in trafic intern si international. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica conducatorilor de autovehicule apartinand Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii si Serviciului Roman de Informatii." (3) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. (4) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai insotit de permisul de conducere corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus. ART. 67 Se interzice transportul pe drumurile publice al marfurilor si produselor periculoase in vehicule care nu au dotarile si echipamentele necesare sau care nu indeplinesc conditiile tehnice si de agreere prevazute in Acordul european referitor la transportul rutier

32

international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducatorul vehiculului nu detine certificat A.D.R. corespunzator. ART. 68 (1) Autovehiculul care transporta marfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare. (2) Vehiculele care, prin constructie sau datorita incarcaturii transportate, depasesc masa si/sau gabaritul prevazute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. ART. 69 Autovehiculele cu mase si/sau gabarite depasite, cele care transporta marfuri sau produse periculoase, precum si cele de insotire trebuie sa aiba montate semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar conducatorii acestora trebuie sa le mentina in functiune pe toata perioada deplasarii pe drumul public.

SECTIUNEA a 3-a Reguli pentru alti participanti la trafic.


ART. 70 (1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani. (2) Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel putin 14 ani. (3) Bicicletele si mopedele care circula pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisa circulatia acestora pe timp de noapte fara aceste mijloace si dispozitive in stare de functionare. ART. 71 (1) Sunt interzise accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor de povara, de tractiune sau de calarie, precum si a animalelor izolate sau in turma pe drumurile nationale, in municipii si pe drumurile la inceputul carora exista indicatoare de interzicere a accesului. (2) In cazurile prevazute la alin. (1), autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege. (3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau impinse cu mana, animalele de povara, de tractiune si de calarie vor avea cate un conducator, iar vehiculele cu tractiune animala vor fi echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente, in conformitate cu prevederile regulamentului.

33

ART. 72 (1) Pietonii sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar in lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stanga a drumului, in directia lor de mers. Cand si acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati sa circule cat mai aproape de marginea din partea stanga a partii carosabile, in directia lor de mers. (2) Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci cand sunt angajati in traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. (3) Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar in lipsa acestora, in localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic. (4) Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta intreaga raspundere a accidentarii lor, in conditiile in care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector. (5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau impingerii cu mana, precum si cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role. (6) Se excepteaza de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier si persoanele care se afla pe platforma drumului public si sunt autorizate, in exercitarea atributiilor de serviciu, sa indrume sau sa dirijeze circulatia rutiera, in conditiile stabilite prin regulament. (7) Este interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar cand aceasta este permisa, conform indicatoarelor sau marcajelor, latimea minima a trotuarului lasat la dispozitia pietonilor trebuie sa fie de cel putin un metru. ART. 73 Regulile privind circulatia pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tractiune animala, a conducatorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum si de animale se stabilesc prin regulament.

SECTIUNEA a 4-a Circulatia pe autostrazi.


ART. 74 (1) Pe autostrazi este interzisa circulatia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depasite, fara autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului public, conform reglementarilor in vigoare, a vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau impinse cu mana, a bicicletelor si mopedelor, a tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depasi viteza de 50 km/h.

34

(2) De asemenea, pe autostrazi sunt interzise invatarea conducerii unui vehicul, incercarile prototipurilor de sasiuri si de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele si competitiile sportive de orice fel, precum si cortegiile. (3) Se interzice circulatia, oprirea sau stationarea autovehiculelor pe banda de urgenta, cu exceptia cazurilor justificate, precum si a autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar. (4) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se efectueaza, de regula, numai pe banda marginala din partea dreapta a autostrazii, in sensul de mers.

SECTIUNEA a 5-a Obligatii in caz de accident.


ART. 75 Accidentul de circulatie este evenimentul care intruneste cumulativ urmatoarele conditii: a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea intr-un asemenea loc; b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui vehicul sau alte pagube materiale; c) in eveniment a fost implicat cel putin un vehicul in miscare; d) s-a produs ca urmare a incalcarii unei reguli de circulatie. ART. 76 (1) Vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animala, a remorcilor si a mopedelor, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii. (2) Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de inmatriculare sau inregistrare si retragerea placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate in trafic, eliberand dovada fara drept de circulatie. (3) Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii masurii prevazute la alin. (2), politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului. ART. 77 (1) Conducatorul unui vehicul implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei. (2) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, precum si in situatia in care in eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri periculoase este obligata sa anunte de indata politia si sa apeleze numarul national unic pentru apeluri de urgenta 112, existent in retelele de telefonie din Romania.

35

(3) Este interzis oricarei persoane sa schimbe pozitia vehiculului implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga urmele accidentului fara incuviintarea politiei care cerceteaza accidentul. ART. 78 (1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afla in procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorului autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicati intr-un accident de circulatie, le este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupa producerea evenimentului si pana la testarea concentratiei alcoolului in aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. (2) In situatia in care nu sunt respectate dispozitiile alin. (1), se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv in momentul producerii accidentului. ART. 79 (1) Conducatorul de vehicul implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat sa-l scoata imediat in afara partii carosabile ori, daca nu este posibil, sa-l deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-l corespunzator. (2) In situatia prevazuta la alin. (1), conducatorul de vehicul este obligat sa se prezinte in termen de 24 de ore la unitatea de politie pe raza careia s-a produs accidentul, in vederea intocmirii documentelor de constatare si eliberarii autorizatiei de reparatie." 1 (2 ) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica in cazul in care se incheie o constatare amiabila de accident, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) s-au produs pagube materiale a caror despagubire este asigurata prin polita de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule; b) accidentul nu s-a produs ca urmare a savarsirii faptelor pentru care se retine permisul de conducere sau dovada inlocuitoare a acestuia, in conditiile prevazute la art. 111 alin. (1) lit. b) si c), dupa caz, precum si a faptei prevazute la art. 86 alin. (1); c) cel putin unul dintre conducatorii vehiculelor implicate in accident si-a recunoscut vinovatia in producerea accidentului de circulatie; d) conducatorul de vehicul care si-a recunoscut vinovatia in producerea accidentului de circulatie detine asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule valabila; e) cei doi conducatori de vehicule implicate in accidentul de circulatie au completat si au semnat fara obiectiuni formularul de constatare amiabila de accident. 2 (2 ) Societatea de asigurare verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (21) lit. a)-e), precum si corectitudinea intocmirii formularului de constatare amiabila de accident si atesta, dupa caz, validitatea sau nulitatea constatarii amiabile de accident. 3 (2 ) Societatile de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule sau reprezentantii acestora, sesizati de producerea unui accident

36

de circulatie in baza formularului de constatare amiabila de accident, au obligatia de a anunta imediat unitatea de politie pe raza careia s-a produs evenimentul, precum si de a aduce la cunostinta celui implicat obligatia de a se prezenta la unitatea de politie, daca exista indicii cu privire la neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (21) lit. b). 4 (2 ) In situatia prevazuta la alin. (23), conducatorul de vehicul implicat in accidentul de circulatie are obligatia de a se prezenta la unitatea de politie in termen de 24 de ore de la data primirii invitatiei din partea acesteia, in vederea intocmirii documentelor de constatare a accidentului de circulatie si eliberarii autorizatiei de reparatie. 5 (2 ) Procedura atestarii prevazute la alin. (22), precum si forma, continutul si modul de distribuire a formularului de constatare amiabila de accident, prevazut la alin. (21) lit. e), se stabilesc prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I." (3) Se abroga. ART. 80 Proprietarul sau detinatorul al carui autovehicul, remorca sau tramvai a fost avariat in alte imprejurari decat intr-un accident de circulatie este obligat sa anunte imediat politia pe raza careia s-a produs evenimentul, pentru intocmirea documentelor de constatare. Art. 801 Persoanele fizice sau juridice autorizate sa execute lucrari de reparatii la vehicule avariate au obligatia sa comunice imediat, la solicitarea politiei rutiere, datele inregistrate, conform prevederilor legale, in evidentele proprii. ART. 81 (1) In vederea intocmirii dosarelor pentru despagubire, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau a societatilor de asigurare, autoritatea care are in evidenta vehiculele inmatriculate sau inregistrate comunica acestora datele referitoare la proprietarii sau utilizatorii vehiculelor. (2) La solicitarea Comisiei de Supravegherea Asigurarilor sau a societatilor de asigurare, politia rutiera comunica acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor, in vederea intocmirii dosarelor pentru despagubire. (3) La solicitarea politiei rutiere, societatile de asigurare comunica acesteia date referitoare la constatarile amiabile de accidente inregistrate in evidentele acestora.

SECTIUNEA a 6-a Circulatia autovehiculelor in traficul international.


ART. 82 (1) Autovehiculele si remorcile inmatriculate in Romania pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca indeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise in circulatia internationala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil in conditiile stabilite prin tratatele la care Romania este parte sau care este eliberat de autoritatile competente ale statelor membre

37

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

ale Uniunii Europene ori Spatiului Economic European sau a carui valabilitate este recunoscuta in aceste state pe baza de reciprocitate. Autovehiculele si remorcile inmatriculate in alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc conditiile tehnice prevazute in Conventia asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule. Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul Romaniei, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat intr-un stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la alin. (2), trebuie sa posede si permis de conducere international. Autovehiculele si remorcile inmatriculate in alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul in Romania, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora in tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie. Persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania pot sa isi inmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta din zona de resedinta. Autovehiculele inmatriculate in statele care nu sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la alin. (2), sunt obligate sa poarte in partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat inmatricularea."

ART. 83 (1) Persoanele care domiciliaza in alte state, aflate temporar in Romania, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite in Conventia asupra circulatiei rutiere, prevazuta la art. 82 alin. (2), sau a carui valabilitate este recunoscuta pe baza de reciprocitate." (2) Persoanele cu domiciliul in Romania care poseda permise de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de zile de la intrarea lor in tara. (3) Persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania pot sa isi preschimbe permisul de conducere obtinut in alt stat semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere intr-unul romanesc, la autoritatea competenta din zona de resedinta. (4) Preschimbarea permiselor de conducere nationale emise de autoritatile straine cu documente similare romanesti se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL 6 Infractiuni si pedepse.


ART. 84 Nerespectarea dispozitiilor privind circulatia pe drumurile publice, care intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni, atrage raspunderea penala si se sanctioneaza potrivit prezentei ordonante de urgenta.

38

ART. 85 (1) Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, neinmatriculat sau neinregistrat, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani. (2) Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu numar fals de inmatriculare sau de inregistrare se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. (3) Tractarea unei remorci neinmatriculate sau neinregistrate ori cu numar fals de inmatriculare sau de inregistrare se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. (4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare au fost retrase sau a unui vehicul inmatriculat in alt stat, care nu are drept de circulatie in Romania, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani. ART. 86 (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. (2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau al carei permis i-a fost retras sau anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule in Romania se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. (3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (2) se sanctioneaza si persoana care incredinteaza cu stiinta un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) sau unei persoane care sufera de o boala psihica ori se afla sub influenta alcoolului sau a unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. ART. 87 (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai si care se afla sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. (3) Substantele sau produsele stupefiante, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice, iar lista acestora se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (4) Daca persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) efectueaza transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla in procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este inchisoare de la 2 la 7 ani. (5) Refuzul, impotrivirea ori sustragerea conducatorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune recoltarii probelor biologice sau testarii aerului

39

expirat, in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. ART. 88 (1) Recoltarea probelor biologice se face in unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate in acest sens sau in institutii medico-legale si se efectueaza numai in prezenta unui reprezentant al politiei rutiere. (2) Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei in organism de substante ori produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face in institutiile medicolegale autorizate, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii Publice. (3) Stabilirea prezentei alcoolului in aerul expirat sau testarea preliminara a prezentei in organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate. (4) Stabilirea concentratiei de alcool in aerul expirat se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic. (5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic certificat si depistata ca avand o concentratie de pana la 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, poate solicita acestuia sa i se recolteze probe biologice de catre unitatile sau institutiile medicale prevazute la alin. (1), in vederea stabilirii imbibatiei de alcool in sange." (6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata cu un mijloc tehnic certificat ca avand o concentratie de peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, este obligata sa se supuna recoltarii probelor biologice sau testarii cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic. (7) Conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, testati in trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indica prezenta, in produsele biologice, a unor substante sau produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, li se recolteaza obligatoriu probe biologice. ART. 89 (1) Parasirea locului accidentului de catre conducatorul vehiculului sau de catre instructorul auto, aflat in procesul de instruire, sau de examinatorul autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane ori daca accidentul s-a produs ca urmare a unei infractiuni, fara incuviintarea politiei care efectueaza cercetarea locului faptei, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si fapta oricarei persoane de a modifica starea locului sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, fara acordul echipei de cercetare la fata locului. (3) Nu constituie infractiune fapta conducatorului de vehicul care, in lipsa altor mijloace de transport, el insusi transporta persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara in masura sa acorde asistenta medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si numarul de inmatriculare sau inregistrare a vehiculului condus, consemnate intr-un registru special, daca se inapoiaza imediat la locul accidentului. (4) Nu constituie infractiunea de parasire a locului accidentului fapta conducatorului autovehiculului cu regim de circulatie prioritara, daca acesta anunta de indata politia si dupa

40

terminarea misiunii se prezinta la sediul unitatii de politie pe a carei raza de competenta s-a produs accidentul, in vederea intocmirii documentelor de constatare. (5) Nu constituie infractiune parasirea locului accidentului, daca victima paraseste locul faptei, iar conducatorul de vehicul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie. ART. 90 (1) Fapta conducatorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, ori a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pana la recoltarea probelor biologice ori pana la testarea cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic sau pana la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora in aerul expirat, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. (2) Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie si pana la sosirea politiei la fata locului, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, in cazul in care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatamarea corporala a conducatorului auto. ART. 91 Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (6) de catre medicul de familie, in cazul producerii unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducatorului de vehicul, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. ART. 92 (1) Fapta savarsita cu intentie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce in stare de neintrebuintare indicatoarele, semafoarele, amenajarile rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabila se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda. (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca in eroare participantii la trafic. (3) Organizarea sau participarea, in calitate de conducator de vehicul sau de animale, la intreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. (4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza blocarea cu intentie a drumului public, daca se pune in pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic. (5) Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumurilor publice a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.

41

ART. 93 (1) Indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea atributiilor de verificare tehnica ori inspectie tehnica periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice de catre persoanele care au asemenea atributii, daca din cauza starii tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane, se pedepseste conform legii penale. (2) Repararea autovehiculelor avand urme de accident, fara autorizatia eliberata de politie, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. (3) Nu constituie infractiunea prevazuta la alin. (2) repararea autovehiculelor avand urme de accident, in baza atestarii validitatii constatarii amiabile de accident." ART. 94 (1) Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public si amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare in zona drumului, fara autorizatie de constructie eliberata in conditiile legii, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si persoana care nu respecta conditiile stabilite in autorizatia de constructie, eliberata in conditiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, in cazul constructiilor amplasate in zona acestuia. (3) Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. (4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza si persoana autorizata de catre administratorul unui drum public sau de catre executantul unei lucrari pe partea carosabila, care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat victime omenesti sau pagube materiale.

CAPITOLUL 7 Raspunderea contraventionala.


ART. 95 (1) Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele decat cele care intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca sanctiune principala si, dupa caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la art. 96 alin. (2). (2) Avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale. (3) Avertismentul se aplica in cazul in care prin incalcarea normei rutiere nu se pune in pericol siguranta circulatiei.

42

(4) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se stabilesc si se aplica contravenientilor, persoane fizice ori juridice. ART. 96 (1) Sanctiunile contraventionale complementare au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii altor fapte interzise de lege si se aplica prin acelasi proces-verbal prin care se aplica si sanctiunea principala a amenzii sau avertismentului. (2) Sanctiunile contraventionale complementare sunt urmatoarele: a) aplicarea punctelor de penalizare; b) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pe timp limitat; c) confiscarea bunurilor destinate savarsirii contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta ori folosite in acest scop; d) imobilizarea vehiculului; e) radierea din oficiu a inmatricularii sau inregistrarii vehiculului, in cazurile prevazute la art. 17 alin. (4);". f) ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar. (3) Pentru incalcarea unor norme la regimul circulatiei, pe langa sanctiunea principala sau, dupa caz, una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la alin. (2) lit. c), d) si f), in cazurile prevazute la art. 108 alin. (1) se aplica si un numar de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare. (4) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori de inlocuitorul acestuia, pe raza careia a fost savarsita una dintre faptele prevazute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) si art. 102 alin. (3), sau de catre seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane ori de adjunctul acestuia pentru faptele constatate de politistii rutieri din subordine. In cazul cumulului de 15 puncte de penalizare, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti pe raza careia isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta titularul permisului de conducere. (5) Confiscarea se dispune de catre politia rutiera prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, odata cu aplicarea sanctiunii amenzii. (6) Sunt supuse confiscarii: a) mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore detinute, montate si folosite pe alte autovehicule decat cele prevazute la art. 32 alin. (2) si (3); b) dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului; c) placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare care nu corespund standardelor in vigoare si care sunt montate pe vehicule; d) vehiculele cu tractiune animala, cand circula pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe alte trasee decat cele stabilite de autoritatile publice locale. (7) Imobilizarea unui vehicul consta in scoaterea acestuia in afara partii carosabile, pe acostament sau cat mai aproape de marginea drumului, si punerea lui in imposibilitate de miscare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. (8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier, ca urmare a savarsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre faptele prevazute la art. 117 alin. (1).

43

ART. 97 (1) Pe langa sanctiunile contraventionale, politistul rutier dispune, in cazurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, si una dintre urmatoarele masuri tehnico-administrative: a) retinerea permisului de conducere si/sau a certificatului de inmatriculare ori de inregistrare sau, dupa caz, a dovezii inlocuitoare a acestora; b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau inregistrare ori a placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare; c) anularea permisului de conducere. (2) Retinerea permisului de conducere ori a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare se face de catre politistul rutier, odata cu constatarea faptei, eliberandu-se titularului o dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie. (3) Perioada in care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai se considera suspendare, conform dispozitiilor art. 96 alin. (2) lit. b). (4) Retragerea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera daca titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de catre o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata in acest sens." (5) Anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera pe a carei raza de competenta s-a produs una dintre faptele prevazute la art. 114. (6) Procedura aplicarii masurilor administrative se stabileste prin regulament. ART. 98 (1) Amenzile contraventionale se stabilesc in cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda aplicate. (2) Un punct-amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarare a Guvernului. (3) Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta li se stabilesc clase de sanctiuni carora le corespunde un numar de puncte-amenda, in functie de gravitatea faptelor si de pericolul social pe care acestea il prezinta. (4) Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele: a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amenda; b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amenda; c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amenda; d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amenda; e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amenda. (5) Contraventiile prevazute la clasa a V-a de sanctiuni se aplica persoanelor juridice. ART. 99 (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa I de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de catre persoane fizice: 1. conducerea unui autovehicul in mod nejustificat cu o viteza cu cel putin 10 km/h sub limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv; 2. nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers; 3. nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice; 4. neindeplinirea obligatiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia in alte imprejurari decat in urma unui accident de circulatie;

44

nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate si cortegiilor; 6. nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sageti de culoare galbena ori alba cu varful orientat in jos spre dreapta, care anunta schimbarea semnalului de culoare verde in cazul benzilor cu circulatie reversibila; 7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei; 8. nerespectarea obligatiei conducatorului de autovehicul si a pasagerilor acestuia de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate; 9. nerespectarea obligatiei de catre conducatorul de motocicleta sau moped de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata; 10. nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, cand drumul are o singura banda; 11. nerespectarea regulilor de circulatie de catre conducatorii de animale; 12. nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai putin de un an vechime de la dobandirea permisului de conducere; 13. lasarea libera in timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului; 14. nerespectarea de catre pasageri sau calatori a obligatiilor ce le revin atunci cand se afla in vehicule; 15. nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului; 16. conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a impiedica identificarea numarului de inmatriculare sau de inregistrare; 17. conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de inmatriculare ori placutele nu corespund standardelor in vigoare; 18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele decat cele prevazute la art. 102 alin. (3) lit. b), ori care are lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorata vizibil. (2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a). ART. 100 (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: 1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor

5.

45

2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre conducatorii de vehicule, cu exceptia celor care conduc autovehicule prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b); 3. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare; 4. neindeplinirea obligatiei de a solicita autoritatii competente, in termenul prevazut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de inmatriculare ori de inregistrare, in cazul in care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei si continutului celor in vigoare; 5. lipsa dotarilor specifice la autovehiculele destinate invatarii conducerii auto, prevazute in reglementarile in vigoare; 6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori sunt uzate peste limita admisa; 7. conducerea unui autovehicul care, in mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisa; 8. nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru pregatirea practica sau sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere; 9. nerespectarea obligatiei de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, intr-o intersectie in care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci cand spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri; 10. efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea in siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic; 11. nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea in functiune, in timpul zilei, luminile de intalnire in circulatia pe drumurile publice; 12. neutilizarea echipamentului de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant de catre persoana care executa lucrari in zona drumului public sau de catre agentul de cale ferata care asigura trecerea la nivel; 13. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicala, triunghiuri reflectorizante si stingator pentru incendii, omologate. (2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b). (3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte: a) depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata ; b) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului; c) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept; d) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului; e) nerespectarea regulilor privind depasirea;

46

nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat in exercitarea atributiilor de serviciu; g) nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (2). ART. 101 (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: 1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a carui valabilitate a expirat; 2. conducerea unui autovehicul de catre o persoana care nu a preschimbat permisul de conducere national romanesc la schimbarea domiciliului sau resedintei, in termenul prevazut de lege; 3. conducerea unui autovehicul de catre o persoana cu domiciliul in Romania care nu a preschimbat permisul de conducere obtinut in alt stat, in termenul prevazut de lege; 4. neindeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare a autovehiculului ori remorcii in cazurile prevazute de lege; 5. nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus; 6. nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se incadreaza in alta clasa de sanctiuni; 7. nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas in interiorul acesteia; 8. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor si mopedelor; 9. nereducerea vitezei in cazurile prevazute de regulament; 10. montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate; 11. circulatia cu un autovehicul, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori cand acestea lipsesc; 12. nerespectarea regulilor in cazul imobilizarii involuntare in pasaje subterane si tuneluri; 13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor in sau pe vehicule; 14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu usile deschise, circulatia cu usile deschise ori deschiderea acestora in timpul mersului; deschiderea usilor autovehiculului atunci cand acesta este oprit sau stationat, fara asigurarea ca nu se pune in pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic; 15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane in alte locuri decat in statiile semnalizate ca atare; 16. nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi; 17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul cu partea carosabila pe ambele roti. (2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c). (3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce

f)

47

pentru o perioada de 60 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte: a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; b) nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public; c) nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea intr-o astfel de coloana; d) circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor in care se efectueaza regulamentar manevra de depasire. ART. 102 (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice: 1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat; 2. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori daca placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare nu sunt fixate in locurile special destinate; 3. conducerea unui vehicul cu tractiune animala neinregistrat; 4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, in cazurile si termenele prevazute de lege; 5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri fara a detine atestatul profesional; 6. neefectuarea verificarii medicale periodice; 7. neindeplinirea de catre medicul de familie a obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (6) in cazul implicarii, cu vinovatie, a conducatorului de vehicul aflat in evidenta sa intr-un accident de circulatie in urma caruia au rezultat numai pagube materiale; 8. detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta straina; 9. lipirea de afise, inscriptii sau inscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora; 10. detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept; 11. detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba functionarea normala a dispozitivelor de masurare a vitezei; 12. folosirea nejustificata a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de catre conducatorii autovehiculelor care au regim de circulatie prioritara; 13. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel; 14. necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul spre a fi condus; 15. neindeplinirea obligatiilor ce ii revin conducatorului de vehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri; 16. nerespectarea obligatiilor ce revin conducatorilor de vehicule cu tractiune animala;

48

17. nerespectarea dispozitiilor art. 74 privind circulatia pe autostrazi; 18. neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 79 alin. (2) in cazul implicarii conducatorului de autovehicul intr-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale; 19. efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si remorci care circula in baza autorizatiei pentru probe; 20. conducerea unui autovehicul care circula in baza autorizatiei pentru probe in afara judetului sau a municipiului Bucuresti in raza caruia isi are sediul titularul autorizatiei; 21. nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila; 22. savarsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic; 23. aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz; 24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor; 25. neprezentarea, in mod nejustificat, in termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care au fost invitate pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul; 26. patrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun in pericol siguranta circulatiei; 27. transportul copiilor in varsta de pana la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor; 28. conducerea autovehiculului cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheata, zapada sau polei, fara a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate; 29. neaplicarea, in partea din spate a unui autovehicul inmatriculat intr-un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat inmatricularea; 30. stationarea neregulamentara pe drumurile publice in conditii de vizibilitate redusa; 31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate inaintea trecerii la nivel cu calea ferata; 32. lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzator; 33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevazut de lege; 34. neaplicarea, in partea din spate a vehiculului care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus; 35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate si/sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator; 36. aplicarea de afise, reclame publicitare, inscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrang sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisa ori

49

impiedica sau diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare; 37. incalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit. 38. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 801 sau comunicarea de date inexacte ori incomplete. (2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d). (3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte: a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune; b) conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de franare sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutiera impreuna cu specialistii Registrului Auto Roman; c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune; d) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 35 alin. (3); e) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic. ART. 103 (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se dispune: a) pentru o perioada de 30 de zile, daca titularul permisului de conducere a savarsit contraventii care cumuleaza 15 puncte de penalizare; b) pentru o perioada de 60 de zile, daca titularul permisului de conducere cumuleaza din nou cel putin 15 puncte de penalizare in urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce. (2) In cazul in care conducatorul de autovehicul sau tramvai savarseste, intr-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o noua fapta prevazuta la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) si art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majoreaza cu inca 30 de zile. (3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) hotararea de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se comunica titularului de catre serviciul politiei rutiere, care are in evidenta contravenientul, in termen de 10 zile de la data constatarii ultimei contraventii. (4) Punctele de penalizare se anuleaza la implinirea termenului de 6 luni de la data constatarii contraventiei. (5) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce anuleaza toate punctele de penalizare acumulate pana in acel moment.

50

(6) In cazurile prevazute la alin. (1), contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau, dupa caz, are resedinta, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere. (7) Neprezentarea contravenientului in termenul prevazut la alin. (6), in mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la alin. (1) lit. a) si b). ART. 104 La cererea motivata a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre seful politiei rutiere al judetului sau al municipiului Bucuresti pe raza careia a fost savarsita fapta ori de catre seful politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane, dar nu mai putin de 30 de zile, in conditiile prevazute in regulament. ART. 105 Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a V-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de catre persoane juridice: 1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferata, conform standardelor in vigoare; neinlaturarea obstacolelor care impiedica vizibilitatea conducatorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferata; 2. neindeplinirea obligatiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a dispozitivelor speciale de acest fel; 3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare, conform standardelor in vigoare, a obstacolelor sau lucrarilor aflate in zona drumului public; 4. neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor in vigoare, precum si neluarea masurilor de inlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabila; 5. amplasarea in zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile care servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de constructii sau instalatii ori crearea de alte obstacole de natura sa le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea; 6. instituirea de restrictii de circulatie pe drumurile publice fara autorizatia administratorului drumului si avizul politiei rutiere; 7. nerespectarea termenelor si conditiilor stabilite de administratorul drumului public si de politia rutiera privind amplasarea si executarea de lucrari in zona drumului public; 8. nerespectarea obligatiilor de catre executant sau, dupa caz, beneficiar ca, dupa terminarea lucrarilor in partea carosabila, acostament sau trotuar, sa readuca drumul public cel putin la starea initiala; 9. neindeplinirea obligatiilor ce le revin, potrivit normelor legale, in legatura cu vehiculele si conducatorii acestora; 10. necomunicarea, in termen, la cererea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice; 11. lipsa dotarilor specifice obligatorii pentru admiterea si mentinerea in circulatie a vehiculelor; 12. neasigurarea insotirii deplasarii vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase, precum si a celor cu mase sau gabarite depasite;

51

13. nerespectarea obligatiei de a echipa personalul de executie a lucrarilor in zona drumului public cu echipamente de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant; 14. amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane fara avizul politiei rutiere; 15. nerespectarea obligatiilor de a efectua orele de educatie rutiera in unitatile de invatamant; 16. practicarea actelor de comert pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabila, iar in afara localitatilor, in zona de siguranta a drumului public; 17. refuzul nejustificat de a inmatricula sau de a inregistra un vehicul ori de a elibera placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori de a mentiona in certificatul de inmatriculare datele de identificare a utilizatorului; 18. neindeplinirea, de catre proprietarul sau detinatorul mandatat al vehiculului, a obligatiei de a solicita autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a datelor de identificare a utilizatorului; 19. neindeplinirea obligatiilor ce revin organizatorilor intrecerilor autorizate de a lua toate masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic; 20. neindeplinirea obligatiei, de catre autoritatile publice locale, de a efectua amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, precum si nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a acestora; 21. incredintarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de catre un conducator de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional; 22. dispunerea efectuarii transportului de marfuri si produse periculoase sau a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit fara autorizatie speciala emisa in conditiile legii ori pe alte trasee decat cele stabilite de autoritatea competenta; 23. neindeplinirea obligatiei de instiintare a politiei rutiere de pe a carei raza de competenta pleaca transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit si localitatea de destinatie; 24. neindeplinirea obligatiei de catre autoritatile administratiei publice locale de a amenaja drumuri laterale in conditiile art. 71 alin. (2); 25. nerespectarea obligatiei administratorului drumului public sau autoritatii publice locale de a executa sau, dupa caz, de a desfiinta amenajarile rutiere, in termenul stabilit impreuna cu politia rutiera; 26. punerea in aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fara ca acestea sa fie avizate in prealabil de catre administratorul drumului public si politia rutiera; 27. incalcarea dispozitiilor legale privind efectuarea de modificari si completari in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori in cartea de identitate a vehiculului, precum si verificarea tehnica periodica a acestuia fara solicitarea prezentarii de catre proprietar a dovezii existentei asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule; 28. neindeplinirea obligatiei de intretinere a drumului public pe timp de iarna, potrivit reglementarilor in vigoare. 29. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 801 sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.

52

ART. 106 (1) In cazurile prevazute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) si art. 107 conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie sa se prezinte obligatoriu, conform convocarii, pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie. (2) In cazul nepromovarii testului de cunoastere a regulilor de circulatie, perioada de suspendare se prelungeste pana la promovarea testului. ART. 107 Sanctiunile prevazute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 103 alin. (2) si la art. 106 se aplica si instructorului auto atestat, aflat in procesul de instruire practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat in timpul desfasurarii probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere. ART. 108 (1) Savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe langa sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza: a) 2 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte: 1. folosirea incorecta a luminilor de drum la intalnirea cu un autovehicul care circula din sens opus; 2. folosirea telefoanelor mobile in timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip "maini libere"; 3. nerespectarea obligatiei de a purta, in timpul circulatiei pe drumurile publice, centura de siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz; 4. depasirea cu 10 - 20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; 5. circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis; 6. nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers; 7. nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de intalnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E); 8. stationarea neregulamentara; 9. refuzul inmanarii actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, a celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului; b) 3 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte: 1. oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor ori oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E); 2. depasirea cu 21 - 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus,

53

3.

4.

5. 6. c)

constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care il precede, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; nerespectarea semnificatiei indicatorului "ocolire", instalat pe refugiul statiilor de tramvai; patrunderea intr-o intersectie atunci cand circulatia in interiorul acesteia este blocata;

4 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte: 1. nerespectarea obligatiilor care ii revin in cazul vehiculelor ramase in pana sau avariate; 2. nerespectarea semnificatiei indicatorului "STOP"; 3. depasirea cu 31 - 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; 4. circulatia in timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare; 5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci cand dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a expirat;

d) 6 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte: 1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia; 2. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata; 3. depasirea cu 41 - 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; 4. conducerea unui vehicul inmatriculat sau inregistrat care nu are montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare; 5. circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada; 6. stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada in alte locuri decat cele special amenajate si semnalizate; 7. executarea pe autostrada a manevrei de intoarcere sau de mers inapoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele

54

interzise, respectiv prin zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile; 8. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere; Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata; 9. schimbarea directiei de mers prin viraj spre stanga, daca prin aceasta se incalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie; 10. patrunderea intr-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei in interiorul intersectiei. (2) Procedura de inregistrare a punctelor de penalizare se stabileste prin regulament. ART. 109 (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, de catre politistii de frontiera. (2) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesulverbal de constatare a contraventiei. (3) In cazurile prevazute la alin. (2), procesul-verbal se poate incheia si in lipsa contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mentionandu-se aceasta in procesul-verbal, fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori. (4) Forma si continutul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament. (5) Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege. (6) Pentru amenzile contraventionale in cuantum de pana la 20 puncte-amenda, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de lege. (7) In cazul prevazut la alin. (6), agentul constatator elibereaza contravenientului chitanta reprezentand contravaloarea amenzii, in care se mentioneaza data, numele si prenumele contravenientului, fapta savarsita, actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, numele, prenumele si semnatura agentului constatator, nemaifiind necesara incheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei daca nu se dispune si o sanctiune contraventionala complementara. (8) Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achita la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a carei raza functioneaza acestea, de cetatenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul savarsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei. O copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, in termenul prevazut de lege. (9) Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin prezenta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel.

55

ART. 110 In cazul in care impotriva titularului permisului de conducere s-a luat masura de siguranta prevazuta la art. 112 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune pe intreaga perioada cat dureaza interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicul. ART. 111 (1) Permisul de conducere sau dovada inlocuitoare a acestuia se retine in urmatoarele cazuri: a) la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare; b) cand titularul acestuia a savarsit una dintre infractiunile prevazute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1) si la art. 92 alin. (3) si (5); c) la savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) si la art. 115 alin. (1); d) cand titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie; e) cand prezinta modificari, stersaturi sau adaugari, este deteriorat ori se afla in mod nejustificat asupra altei persoane; f) cand perioada de valabilitate a expirat. (2) La retinerea permisului de conducere, in cazurile prevazute la alin. (1), titularului acestuia i se elibereaza o dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie. (3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si la art. 102 alin. (3), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza fara drept de circulatie. (4) Permisul de conducere al conducatorului de autovehicul sau tramvai, implicat intr-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporala grava a unei persoane, se retine de catre politia rutiera daca autorul accidentului a incalcat o regula de circulatie dintre cele prevazute la art. 102 alin. (3), eliberandu-se dovada inlocuitoare fara drept de circulatie. Daca regula de circulatie incalcata este una dintre cele prevazute la art. 100 alin. (3) si la art. 101 alin. (3), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile. (5) In situatiile prevazute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 90 alin. (1), art. 100 alin. (3) si la art. 101 alin. (3), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile. (6) Pentru cazurile prevazute la alin. (4) teza a II-a si alin. (5), dreptul de circulatie se poate prelungi, din 30 in 30 de zile, pe toata perioada urmaririi penale de catre seful politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectueaza urmarirea penala sau care exercita supravegherea cercetarii penale ori la propunerea instantei de judecata care solutioneaza cauza penala ori plangerea introdusa impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti. (7) Decizia sefului politiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulatie poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta de orice persoana interesata. Procedura prealabila nu este obligatorie. ART. 112 (1) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera in urmatoarele cazuri: a) vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila;

56

b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase; c) vehiculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevazute in normele tehnice in vigoare; d) vehiculul circula cu defectiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decat cele omologate; e) sistemul de franare de serviciu este defect; f) sistemul de franare de ajutor sau de stationare este defect; g) mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise; h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in cartea de identitate a vehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa; i) zgomotul in mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul; j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise; k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului; l) autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise sau reclame publicitare, folii neomologate si/sau nemarcate corespunzator ori accesorii care restrang sau estompeaza vizibilitatea in timpul mersului, atat din interior, cat si din exterior; m) autovehiculul are aplicat pe partea frontala si/sau posterioara a acestuia afise, inscrisuri sau reclame care diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare; n) autovehiculul prezinta scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant; o) placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare nu sunt conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decat cele omologate; p) datele din certificatul de inmatriculare sau de inregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului; r) vehiculul nu a fost radiat din circulatie in cazurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta; s) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii; t) detinatorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de inmatriculare sau de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale; u) vehiculul nu are montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare; v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este intr-o stare avansata de degradare; x) lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule destinate invatarii conducerii autovehiculelor in procesul instruirii persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, prevazute de reglementarile in vigoare. (2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), c), e), g), k), o), p), r) si s), la retinerea certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul o

57

dovada inlocuitoare fara drept de circulatie, iar in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) si x), o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile. (3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), o), p), r) si s), odata cu retinerea certificatului de inmatriculare politistul rutier retrage si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare. (4) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, cu exceptia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de catre politia rutiera, la prezentarea de catre acesta a dovezii incetarii motivului pentru care documentul a fost retinut, in conditiile prevazute in regulament. ART. 113 (1) Permisul de conducere se restituie titularului: a) la expirarea perioadei de suspendare; b) cand, in conditiile art. 96 alin. (4), s-a hotarat ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda; c) la incetarea masurii de siguranta prevazute la art. 112 lit. c) din Codul penal; d) in baza rezolutiei sau, dupa caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau incetarea urmaririi penale; e) in baza hotararii judecatoresti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat; f) la incetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere in conditiile art. 97 alin. (4), certificata printr-un act medico-legal. (2) Permisul de conducere se restituie de catre politia rutiera in conditiile stabilite in regulament. ART. 114 (1) Anularea permisului de conducere se dispune in urmatoarele cazuri: a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, savarsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie; b) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru infractiunile prevazute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 89 alin. (1) si (2), art. 90 alin. (1) si la art. 92 alin. (3); c) Se abroga d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule, prevazuta la art. 64 lit. c) din Codul penal; e) permisul de conducere a fost obtinut cu incalcarea normelor legale, situatie constatata de instanta competenta. (2) Permisul de conducere se anuleaza si in cazul in care titularul acestuia a decedat. (3) Procedura anularii permisului de conducere se stabileste prin regulament. ART. 115 (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si in cazul in care impotriva titularului acestuia s-a hotarat o astfel de masura de catre o autoritate

58

straina competenta pentru o fapta savarsita pe teritoriul altui stat, in conditiile stabilite prin Conventia europeana cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de Romania prin Legea nr. 126/1997. (2) Hotararea asupra suspendarii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul sau anularii permisului de conducere se comunica titularului de catre politia rutiera care a dispus masura. ART. 116 (1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a ramanerii definitive a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 114 alin. (1) si la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dupa caz, daca a intervenit una dintre situatiile urmatoare: a) au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei amenzii sau a pedepsei in regim de privare de libertate ori la locul de munca; b) a trecut un an de la data gratierii pedepsei sau a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere; c) a intervenit amnistia; d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicule, prevazuta la art. 64 lit. c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocata. (2) Persoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a savarsirii, intr-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atragea suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen in vederea obtinerii unui nou permis de conducere, fara a fi necesara trecerea vreunui termen de la data aplicarii masurii administrative. (3) Pentru prezentarea la examen in vederea obtinerii unui nou permis de conducere, persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa faca dovada ca: a) este apta din punct de vedere medical;". b) nu a fost condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 24 alin. (6), cu exceptia cazurilor in care a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. (1). ART. 117 (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier in cazul savarsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre urmatoarele fapte: a) conducerea unui vehicul neinmatriculat sau neinregistrat ori cu numar de inmatriculare sau de inregistrare fals ori fara a avea montate placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare; b) conducerea unui vehicul a carui stare tehnica pune in pericol grav siguranta circulatiei, deterioreaza drumul public sau afecteaza mediul; c) conducerea unui vehicul cu incalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite; d) conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penala; e) refuza sa se legitimeze;

59

se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurata de o alta persoana; g) nu respecta timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege. (2) Imobilizarea unui vehicul se dispune si in cazul in care conducatorul acestuia ori unul dintre pasageri savarseste o fapta de natura penala sau este urmarit pentru savarsirea unei infractiuni. (3) Pentru oprirea fortata sau imobilizarea in cazurile prevazute la alin. (1) si (2), politia rutiera poate utiliza dispozitive speciale omologate. (4) Procedura de imobilizare a vehiculelor in cazurile prevazute la alin. (1) si (2) se stabileste prin regulament.

f)

CAPITOLUL VIII Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei.


ART. 118 (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere in a carui raza de competenta a fost constatata fapta. (2) Plangerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data inregistrarii acesteia pana la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti. (3) Cand dovada inlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fara drept de circulatie, la data depunerii plangerii impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept de circulatie pentru o perioada de 30 de zile. (4) Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori inlocuitorul acestuia sau de catre seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane ori adjunctul acestuia, pe a carei raza de competenta a fost savarsita contraventia, din 30 in 30 de zile, in baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este in curs de solutionare, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. (5) Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit in termen instantei de judecata pe raza careia a fost savarsita fapta. ART. 119 In cazul in care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata investita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate in eveniment si societatea de asigurare.

60

ART. 120 (1) Procesul-verbal neatacat in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia ori, dupa caz, a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a respins plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate. (2) Procesele-verbale ale cetatenilor straini sau ale cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, devenite titlu executoriu, se comunica de catre politia rutiera pe raza careia s-a produs fapta, pentru executare, politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. (3) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane comunica in scris Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, in cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu, numele si prenumele contravenientului, numarul pasaportului si al procesuluiverbal de constatare a contraventiei, precum si suma datorata, pentru a fi luate in evidenta si a fi conditionata intrarea pe teritoriul Romaniei a contravenientului. ART. 121 (1) In cazul in care instanta investita cu solutionarea cauzei a respins plangerea contravenientului impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea complementara, isi produce efectele dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti si expirarea valabilitatii dovezii inlocuitoare a permisului de conducere. (2) Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie in acelasi termen in care se prescrie sanctiunea contraventionala principala.

CAPITOLUL IX Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice.
ART. 122 Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii: a) ia masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza; b) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor in vigoare; c) autorizeaza efectuarea lucrarilor in zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de executare si respectarea termenelor stabilite; d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule; e) autorizeaza infiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;

61

f)

g)

h) i) j) k) l) m)

n) o) p) q)

stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si profesorilor de legislatie in domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, in conditiile legii; stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de verificare tehnica in trafic a vehiculelor; autorizeaza infiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si tramvaie; stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora; elaboreaza reglementari specifice in domeniul transporturilor rutiere; omologheaza vehicule pentru circulatie; certifica si/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate in tara sau importate; autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora; asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, in vederea inmatricularii acestora; asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere; stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si examinarea conducatorilor auto, in vederea obtinerii certificatelor de atestare profesionala. elaboreaza, in conditiile legii, norme privind evaluarea capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor."

ART. 123 Ministerul Apararii are urmatoarele atributii: a) indruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinand acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie; b) coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de insotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu; c) inregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora; d) pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, in vederea obtinerii permisului de conducere; e) organizeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate in subordinea sa; f) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind conditiile in care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu; g) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartinand Ministerului Apararii si insotirea coloanelor militare.

62

ART. 124 Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii: a) asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din invatamantul preuniversitar; b) asigura, in unitatile de invatamant specializate, pregatirea cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere; c) indruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera in unitatile de invatamant, inclusiv de pregatire si de perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de activitati; d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de circulatie. ART. 125 Ministerul Sanatatii Publice are urmatoarele atributii: a) elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule; b) stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, in scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale; c) elaboreaza norme privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule si tramvaie, precum si norme privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor si substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie. d) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor; e) stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor. ART. 126 Comisia pentru Supraveghere a Asigurarilor impreuna cu politia rutiera intocmesc programe de preventie rutiera si indruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor impreuna cu societatile de asigurare autorizate. ART. 127 (1) In scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare in domeniul sigurantei circulatiei rutiere, in subordinea Guvernului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera*). (2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotarare a Guvernului. _____________ *) In prezent, potrivit art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 437/1995 privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera, acesta este organ consultativ al Guvernului, care asigura conceptia de ansamblu si coordonarea pe plan national a activitatilor privind imbunatatirea fluentei circulatiei si sigurantei rutiere.

63

ART. 128. (1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii: a) iau masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii; b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor in vigoare, tinand evidenta acestora; c) intocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun in vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere; d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere; e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere; f) inregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse inmatricularii; g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, in spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public; h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circuland pe drumurile publice pe care le este interzis accesul; i) sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Ministerul Administratiei si Internelor pentru educatia rutiera a elevilor. (2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane. ART. 129 (1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie in randul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si in acest scop vor prevedea in planurile anuale fondurile necesare. (2) In unitatile de invatamant prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de educatie rutiera pe saptamana, pe parcursul anului scolar. (3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si Internelor si ale autoritatilor administratiei publice locale in legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice. (4) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane se va implica in realizarea programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite.

64

ART. 130 Orele de educatie rutiera din institutiile de invatamant prescolar, primar si gimnazial se desfasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL X Dispozitii finale.


ART. 131 In desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii. ART. 132 Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera. ART. 133 (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. (2) Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarare a Guvernului, pe baza modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale in domeniu, la care Romania este parte. ART. 134 (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta. (2) In termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul Administratiei si Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului. ART. 135 In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta*), la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotararea de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a

65

Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament in cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. _____________ *) Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006. ART. 136 (1) In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza: a) Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 15 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24 alin. (2) si ale art. 83 alin. (4); b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (33) si (35) si ale art. 40 alin. (4); c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 14 alin. (2); d) Ministerul Sanatatii Publice, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) si (7), art. 87 alin. (3), art. 88 alin. (2) si ale art. 125 lit. a);". e) Se abroga; f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) si (8); g) Ministerul Apararii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 123 lit. f) si g); h) Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 130. ART. 137 Anexa face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. NOTA: Reproducem mai jos textul art. II din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care nu a fost inclus in forma republicata a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002: Art. II. Termenul prevazut la art. II din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006, se proroga pana la data de 1 decembrie 2006.

66

Art. III. (1) Prevederile art. I intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.246 din 20 martie 2006. (2) Prin exceptie de la alin. (1), urmatoarele prevederi intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana: a) prevederile art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 8 din prezenta ordonanta de urgenta; b) prevederile art. 22 alin. (1), (3), (4) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 9 din prezenta ordonanta de urgenta; c) prevederile art. 23 alin. (31) - (35) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, astfel cum a fost completata prin art. I pct. 10 din prezenta ordonanta de urgenta; d) dispozitiile art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 11 din prezenta ordonanta de urgenta; e) dispozitiile art. 116 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 33 din prezenta ordonanta de urgenta. Art. IV. Vehiculele inmatriculate anterior datei prevazute la art. III alin. (1) sunt considerate inmatriculate continuu, astfel incat orice transmitere ulterioara a dreptului de proprietate asupra unui vehicul se va transcrie in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta. Art. V. La data prevazuta la art. III alin. (2), examinarea psihologica efectuata anterior acestei date este considerata evaluare psihologica. Art. VI. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta.

67

Regulamentul de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 (Actualizat cu HG 56/24.01.2007),

CAPITOLUL I Dispoziii generale.


Art. 1. Participanii la trafic sunt obligai s respecte regulile de circulaie i semnificaia mijloacelor de semnalizare rutier, precum i celelalte dispoziii din prezentul regulament. Art. 2. n sensul prezentului regulament, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarea semnificaie: 1. 2. declivitate - nclinarea unui drum pe o poriune uniform fa de planul orizontal; viabilitatea drumului - starea tehnic corespunztoare a prii carosabile, constnd n practicabilitatea permanent a acesteia potrivit reglementrilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor i existena amenajrilor rutiere i a mijloacelor de semnalizare, care s asigure fluena i sigurana circulaiei; cortegiu - grup de persoane care se deplaseaz pe drumul public nsoind o ceremonie; grup organizat - dou sau mai multe persoane care au un conductor i se deplaseaz sau staioneaz pe drumurile publice n baza unei autorizaii eliberate de administratorul drumului public cu avizul poliiei rutiere; reinerea permisului de conducere, a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare ori a dovezii nlocuitoare a acestora - msur tehnico-administrativ dispus de poliia rutier constnd n ridicarea documentului din posesia unei persoane i pstrarea lui la sediul poliiei rutiere pn la soluionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei msuri; retragerea permisului de conducere - msur tehnico-administrativ dispus de poliia rutier n baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constnd n reinerea documentului i interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie; retragerea certificatului de nmatriculare - msur tehnico-administrativ dispus de poliia rutier constnd n reinerea documentului i interzicerea dreptului de a pune n micare pe drumurile publice vehiculul respectiv; retragerea plcuelor cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare - msur tehnicoadministrativ dispus de poliia rutier constnd n demontarea plcuelor de pe vehicul i pstrarea lor la sediul poliiei rutiere pn la ncetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei msuri; eful serviciului poliiei rutiere - ofierul de poliie rutier care ndeplinete atribuiile funciei de ef al serviciului poliiei rutiere din structura unui inspectorat judeean de poliie sau al Brigzii de Poliie Rutier din cadrul Direciei Generale de Poliie a Municipiului Bucureti;

3. 4. 5.

6.

7. 8.

9.

68

10. urgen - situaia de criz sau de pericol potenial major care necesit deplasarea imediat pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecine negative, pentru salvarea de viei omeneti sau a integritii unor bunuri ori pentru limitarea afectrii mediului nconjurtor. Art. 3. (1) Administratorul drumului public este obligat s asigure viabilitatea acestuia. (2) n scopul desfurrii n condiii de siguran a circulaiei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie s realizeze amenajri rutiere pentru a determina participanii la trafic s respecte semnificaia semnalizrii rutiere. (3) Administratorul drumului public este obligat s instaleze, la intrarea i la ieirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificaii. (4) Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privat, deschis circulaiei publice, este obligat s instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare i panouri adiionale cu intervalul de timp n care este permis accesul vehiculelor i pietonilor. (5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circulaiei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat s instaleze, n loc vizibil, indicator cu semnificaia "Accesul interzis" i panou cu inscripia "Drum nchis circulaiei publice". Art. 4. (1) nchiderea sau crearea de restricii pentru circulaia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensitii traficului, pentru protecia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrri, n condiiile stabilite de lege. (2) n cazul unor evenimente rutiere sau n situaia n care sigurana traficului rutier este periclitat datorit unor fenomene naturale, poliia rutier sau administratorul drumului public, cu avizul poliiei rutiere, poate dispune restricii temporare de circulaie, informnd participanii la trafic cu privire la interdicie, durata acesteia i rutele ocolitoare de deplasare. Art. 5. (1) Administratorul drumului public este obligat s ia msuri de nlturare imediat a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuraiei, strii sau dotrii tehnice necorespunztoare a acestuia. (2) n cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat s l curee, s nlture obstacolele aflate pe partea carosabil i s readuc drumul la starea iniial. Art. 6. (1) Traseele pe care se efectueaz servicii regulate de transport public local de cltori, cu excepia celor care efectueaz transport n regim de taxi, se stabilesc de ctre autoritile administraiei publice locale. (2) Staiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de ateptare a clienilor pentru transportul n regim de taxi, se stabilesc de ctre autoritile administraiei publice locale, cu avizul poliiei rutiere. (3) Pe drumurile din afara localitilor administratorul drumului public este obligat s amenajeze alveole pentru staiile mijloacelor de transport public de persoane.

69

(4) Administratorul drumului public este obligat s delimiteze staiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevzute cu alveole, prin aplicarea marcajului "Staie autobuz, troleibuz". (5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o lime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat s amenajeze n zona de separare a sensurilor de circulaie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru acetia, semnalizate corespunztor. (6) Staiile mijloacelor de transport public de persoane situate n apropierea interseciilor se amenajeaz la cel puin 50 m nainte sau dup acestea. (7) Dac n localiti traseele mijloacelor de transport public de persoane traverseaz calea ferat la acelai nivel, n ambele pri nainte de trecere trebuie s existe staii de oprire la cel puin 50 m de aceasta. Art. 7. (1) La intersecia unei ci ferate cu un drum public administratorul cii ferate este obligat s asigure planeitatea trecerii la nivel, iar mpreun cu administratorul drumului public, s stabileasc, s instaleze, cu acordul poliiei rutiere, i s ntrein mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competenelor. (2) La trecerea la nivel cu calea ferat administratorul acesteia i cel al drumului public, mpreun cu deintorii terenurilor nvecinate, sunt obligai s nlture obstacolele i s interzic amplasarea de panouri, afie, instalaii, precum i construcii care ar diminua vizibilitatea din zona n care conductorul de vehicul este obligat s se asigure. (3) La intersecia unui drum public cu o cale ferat industrial, administratorul i/sau utilizatorul acesteia este obligat s asigure prezena unui agent de cale ferat pentru oprirea traficului de vehicule i pietoni pn la trecerea vehiculului feroviar. (4) Dac la trecerea la nivel cu calea ferat fr bariere nu se pot asigura cerinele prevzute la alin. (2), administratorul drumului public mpreun cu cel al cii ferate, cu acordul poliiei rutiere, iau msuri, dup caz, pentru: a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, n ordinea urgenei stabilite de aceste autoriti; b) desfiinarea trecerii cu devierea circulaiei rutiere pe alt trecere la nivel cu calea ferat nvecinat, cu vizibilitate asigurat sau prevzut cu barier manual; c) separarea fluxurilor de circulaie rutier, respectiv feroviar, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane. Art. 8. (1) (2) (3) (4) Lucrrile n zona drumului public se execut, n condiiile stabilite prin autorizaie, de administratorul drumului ori al cii ferate, cu avizul poliiei rutiere. Executantul de lucrri n zona drumului public este obligat s realizeze amenajrile rutiere aprobate n proiect, pentru a permite circulaia n siguran a participanilor la trafic. Cnd lucrrile se efectueaz pe trotuar i mpiedic circulaia pe acesta, executantul lucrrilor este obligat s construiasc pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabil i protejate corespunztor. Executantul lucrrilor este obligat ca, la terminarea acestora, s aduc drumul la starea iniial sau la cea stabilit prin proiect.

70

(5)

Administratorul drumului public sau al cii ferate este obligat s verifice i s recepioneze lucrrile executate n zona drumului public numai dac acestea corespund normelor de calitate prevzute de lege i avizelor obinute anterior nceperii lucrrilor.

CAPITOLUL II Vehiculele. SECIUNEA 1 Starea tehnic a vehiculelor i controlul acesteia.


Art. 9. (1) Pn la nmatriculare sau nregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fr inspecie tehnic, n baza unei autorizaii provizorii pentru circulaie, eliberat de autoritatea competent, dac ndeplinesc normele tehnice privind sigurana circulaiei rutiere. (2) Se inspecteaz din punct de vedere tehnic, nainte de a fi repuse n circulaie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile crora le-au fost efectuate reparaii n urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de direcie, instalaia de frnare sau la structura de rezisten a caroseriei ori a asiului.

1. Condiiile minime de iluminare, semnalizare luminoas i avertizare sonor pe care trebuie s le ndeplineasc autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite n exploatri agricole i forestiere i vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrri .
Art. 10. Autovehiculele, tractoarele folosite n exploatri agricole i forestiere i vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrri, tramvaiele i remorcile trebuie s fie dotate, prin construcie, cu instalaii de iluminare, semnalizare luminoas i avertizare sonor, omologate, care s corespund condiiilor tehnice stabilite de autoritatea competent. Art. 11. Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie s aib montat pe caroserie, n fa i n spate, indicatorul "Copii!". Art. 12. Autovehiculele care depesc masa i/sau gabaritul trebuie echipate cu urmtoarele dispozitive suplimentare de semnalizare: a) o plcu de identificare fluorescent-reflectorizant, avnd fondul alb i chenarul rou, montat la partea din stnga fa;

71

b) c)

d)

marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau ncrcturii, ct mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe i roii, descendente ctre exterior, dac limea autovehiculului depete 2,5 m; unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoas de culoare galben, montate astfel nct lumina emis de acestea s fie vizibil din fa, din spate i din ambele pri laterale, precum i dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galben montate pe prile laterale la distan de 1,5 m ntre ele; lumini montate pe prile laterale ale ncrcturii ori vehiculului care depete limea de 2,5 m, care trebuie s funcioneze concomitent cu luminile de poziie, precum i un dispozitiv fluorescentreflectorizant.

Art. 13. Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit n exploatri agricole i forestiere i vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrri, tramvai ori remorc a luminilor de alt culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare dect cele omologate.

2. Condiiile tehnice minime pe care trebuie s le ndeplineasc bicicletele, mopedele, vehiculele cu traciune animal i cele trase sau mpinse cu mna.
Art. 14. n circulaia pe drumurile publice bicicleta trebuie s fie: a) prevzut cu dispozitiv de frnare eficace; b) prevzut cu un sistem adecvat, funcional, de direcie; c) dotat cu sistem de avertizare sonor; se interzic echiparea i folosirea sistemelor de avertizare sonor specifice autovehiculelor; d) echipat n fa cu lumin de culoare alb sau galben, iar n spate cu lumin de culoare roie i cu cel puin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeai culoare; e) echipat cu elemente sau dispozitive care, n micare, formeaz un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spiele roilor. Art. 15. Remorca ataat unei biciclete trebuie s fie echipat, n partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roie, iar dac lumina din spate a bicicletei este obturat de remorc, aceasta trebuie s fie echipat i cu o lumin de culoare roie. Art. 16. (1) n circulaia pe drumurile publice mopedul trebuie s fie echipat cu: a) instalaie de frnare eficace; b) sistem de avertizare sonor; c) instalaie de evacuare a gazelor de ardere care s respecte normele de poluare fonic i de protecie a mediului; d) lumin de culoare alb n fa, respectiv lumin i dispozitiv fluorescentreflectorizant de culoare roie n spate;

72

e) lumini de culoare galben pentru semnalizarea schimbrii direciei de mers, n fa i n spate; f) plcua cu numrul de nregistrare, amplasat la partea din spate a mopedului fr a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare i semnalizare. (2) Se interzice montarea la moped a luminilor de alt culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare dect cele omologate. Art. 17. (1) Vehiculul cu traciune animal trebuie s fie dotat n fa cu dou dispozitive fluorescentreflectorizante de culoare alb, iar n spate, cu dou dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare roie, omologate, montate ct mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului. (2) Plcuele cu numrul de nregistrare se amplaseaz n locuri unde se asigur permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stng i una la partea din spate a vehiculului. (3) Atunci cnd plou torenial, ninge abundent sau este cea dens ori n alte condiii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum i pe timpul nopii vehiculul cu traciune animal trebuie s fie dotat n plus, n partea lateral stng, cu cel puin o lumin de culoare alb sau galben, situat mai sus de nivelul roilor. (4) Mijloacele de semnalizare prevzute la alin. (1), precum i dispozitivul care asigur lumina de culoare alb sau galben conform prevederilor alin. (3) trebuie meninute curate i intacte, iar vizibilitatea lor s nu fie obturat de elementele constructive ale vehiculului sau de ncrctura transportat. (5) Conductorul vehiculului cu traciune animal trebuie s aplice pe harnaamentul animalului trgtor materiale reflectorizante pentru ca acesta s fie observat cu uurin de ctre ceilali participani la trafic. Art. 18. Vehiculul tras sau mpins cu mna trebuie s fie prevzut, n fa i n spate, cu cte un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare alb, respectiv roie.

SECIUNEA a 2-a nmatricularea i nregistrarea vehiculelor. 1. nmatricularea i nregistrarea vehiculelor.


Art. 19. Autoritile competente pentru nmatricularea i radierea autovehiculelor i remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Direciei regim permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor. Art. 20. (1) La nmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie plcue cu numrul de nmatriculare i se elibereaz certificatul de nmatriculare.

73

(2) Plcuele cu numrul de nmatriculare trebuie s aib fondul reflectorizant de culoare alb i literele i cifrele, n relief, de culoare neagr, albastr sau roie. (3) n certificatul de nmatriculare se nscriu, obligatoriu, numrul de nmatriculare atribuit, precum i numrul de identificare al autovehiculului sau remorcii. Art. 21. (1) Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alterrii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau tanate de constructor, precum i autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor deintori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate n vederea admiterii n circulaia pe drumurile publice. Se excepteaz autovehiculul i remorca pentru care poliia poate stabili proveniena legal a acestora. (2) Autovehiculele i remorcile reclamate ca fiind furate n Romnia sau n strintate i date n urmrire de Inspectoratul General al Poliiei Romne nu se nmatriculeaz. (3) Fac excepie de la prevederile alin. (2) autovehiculele i remorcile pentru care organul de urmrire penal a emis o dispoziie prin care se permite nmatricularea pn la finalizarea cercetrilor, caz n care n certificatul de nmatriculare i n cartea de identitate a vehiculului se nscrie meniunea "Autovehicul declarat furat din (ar) la data de ....... .". (4) Circulaia vehiculelor prevzute la alin. (3) este permis doar pe teritoriul Romniei. Art. 22. La nregistrare, vehiculelor li se atribuie plcue cu un singur numr de nregistrare, care trebuie s aib: a) fondul reflectorizant de culoare galben, iar literele i cifrele, n relief, de culoare neagr, pentru vehiculele nregistrate la consiliile locale; b) fondul reflectorizant de culoare alb, iar literele i cifrele, n relief, de culoare neagr, pentru autovehiculele care se nregistreaz la Ministerul Aprrii, Ministerul Administraiei i Internelor sau, dup caz, la Serviciul Romn de Informaii. 2. Numerele de nmatriculare sau de nregistrare, cele provizorii i de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor. Art. 23. (1) La nmatriculare, fiecrui autovehicul i fiecrei remorci li se atribuie cte un numr de nmatriculare compus din indicativul judeului sau al municipiului Bucureti, numrul de ordine, format din cifre arabe, i o combinaie de trei litere cu caractere latine majuscule. (2) Numerele de nmatriculare ale autovehiculelor i remorcilor aparinnd misiunilor diplomatice, oficiilor consulare i membrilor acestora, precum i altor organizaii i persoane strine cu statut diplomatic, care i desfoar activitatea n Romnia, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, dup caz, i numrul de ordine. (3) n cazul numrului de nmatriculare temporar, la indicativul judeului sau al municipiului Bucureti i numrul de ordine se adaug luna i anul n care expir valabilitatea nmatriculrii. (4) La autorizarea provizorie a circulaiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un numr compus din indicativul judeului sau al municipiului Bucureti i numrul de ordine.

74

(5) La nmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numr compus din indicativul judeului sau al municipiului Bucureti, numrul de ordine i nscrisul "PROBE". (6) La data nmatriculrii, nregistrrii sau autorizrii pentru circulaie se elibereaz i plcuele cu numrul atribuit. Art. 24. (1) Numerele de nmatriculare se atribuie la rnd, n ordine cresctoare. (2) La nmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor n vigoare, atribuirea unei combinaii prefereniale a numrului de nmatriculare. (3) Nu pot fi atribuite combinaiile de litere care pot avea o semnificaie obscen sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autoriti publice, dac acestea solicit n scris autoritii emitente restricionarea atribuirii unei anumite combinaii a numrului de nmatriculare. Persoanele care dein deja vehicule nmatriculate cu numere restricionate ulterior pot utiliza n continuare numerele n cauz, dar numai pn la nstrinarea vehiculului. (4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numrul de nmatriculare i plcuele aferente se transfer automat fr plat noului proprietar, dac acesta are domiciliul sau sediul n acelai jude cu fostul proprietar i dac fostul proprietar nu a optat pentru pstrarea combinaiei numrului de nmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinaii prefereniale a numrului de nmatriculare, cu plata tarifelor n vigoare. Art. 25. (1) Numrul de nregistrare al vehiculelor nregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localitii i denumirea abreviat a judeului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum i dintr-un numr de ordine, format din cifre arabe. (2) Numrul de nregistrare al autovehiculelor nregistrate la Ministerul Aprrii, Ministerul Administraiei i Internelor i, dup caz, la Serviciul Romn de Informaii se compune din abrevierea denumirii instituiei, scris cu litere cu caractere latine majuscule, precum i dintr-un numr de ordine, format din cifre arabe. Art. 26. (1) Proprietarul sau deintorul legal trebuie s fixeze plcuele cu numrul de nmatriculare ori de nregistrare n locurile special destinate, la partea din fa i din spate a autovehiculului sau tramvaiului, dup caz, iar la motociclet i la remorc, numai la partea din spate. (2) Se interzice circulaia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate plcuele cu numrul de nmatriculare sau, dup caz, de nregistrare, n locurile stabilite.

SECIUNEA a 3-a Obligaiile proprietarilor sau deintorilor de vehicule.


Art. 27. (1) Proprietarul de autovehicul sau remorc, cu domiciliul, sediul ori reedina n Romnia, este obligat:

75

a)

s declare autoritii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de nmatriculare, n cel mult 48 de ore de la constatare; b) s depun imediat la autoritatea emitent originalul certificatului de nmatriculare, dac, dup obinerea duplicatului, a reintrat n posesia acestuia.

(2) Persoanele juridice deintoare de vehicule au, pe lng cele prevzute la alin. (1), i urmtoarele obligaii: a) b) c) d) e) f) g) h) Art. 28. (1) Deintorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt. (2) Durata semnalului emis de sistemul prevzut la alin. (1) nu trebuie s fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie s depeasc pragul fonic prevzut n reglementrile legale n vigoare. (3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declaneaz la trecerea, n imediata apropiere, a altui vehicul. s verifice starea tehnic a vehiculelor, s fac meniuni despre aceasta n foaia de parcurs sau ordinul de serviciu i s nu permit ieirea n circulaie a celor care nu ndeplinesc condiiile tehnice; s elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseaz n curs; s nu permit conducerea vehiculului de ctre persoane care nu posed permis de conducere corespunztor sau atestat profesional; s nu permit conductorilor de vehicule s plece n curs sub influena buturilor alcoolice, a substanelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori ntr-o stare accentuat de oboseal; s in seama de observaiile fcute de poliiti sau de conductorii de vehicule n foaia de parcurs; s anune imediat poliia despre orice accident de circulaie n care sunt implicai conductorii de vehicule proprii care nu posed documente de constatare a acestuia; s verifice respectarea timpilor de repaus i de odihn, precum i a regimului legal de vitez, prin citirea nregistrrilor aparatelor de control al timpilor de odihn i al vitezei de deplasare; s verifice existena autorizaiei speciale de transport i respectarea condiiilor nscrise n aceasta.

CAPITOLUL III Permisul de conducere.


Art. 29. (1) De la data aderrii Romniei la Uniunea European, pentru a fi nscris la o unitate autorizat n vederea pregtirii teoretice i practice pentru obinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie s fac dovada c este apt din punct de vedere psihologic.

76

(2) nainte de a urma cursurile practice de nvare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie s fac dovada pregtirii teoretice, ntr-o unitate autorizat, n vederea obinerii permisului de conducere. (3) Pregtirea practic a persoanei prevzute la alin. (2), n vederea obinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE i subcategoriile A1 i B1, se poate efectua i de ctre un instructor auto autorizat n condiiile legii, care a ncheiat un contract cu unitatea autorizat n care solicitantul a efectuat pregtirea teoretic. (4) Pot efectua cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice si persoanele care nu au inca varsta minima prevazuta de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni inainte de implinirea acesteia sau, daca urmeaza cursurile unei institutii de invatamant preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an inainte de implinirea varstei. Art. 30. Permisul de conducere se elibereaz pentru una sau mai multe dintre urmtoarele categorii i subcategorii de vehicule: a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fr ata; b) CATEGORIA B: 1. autovehiculul a crui mas total maxim autorizat nu depete 3.500 kg i al crui numr de locuri pe scaune, n afara conductorului, nu este mai mare de 8; 2. ansamblul format dintr-un autovehicul trgtor din categoria B i o remorc a crei mas total maxim autorizat nu depete 750 kg; 3. ansamblul de vehicule a crui mas total maxim autorizat nu depete 3.500 kg, format dintr-un autovehicul trgtor din categoria B i o remorc, a crei mas total maxim autorizat nu depete masa proprie a autovehiculului trgtor; c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul trgtor din categoria B i o remorc a crei mas total maxim autorizat depete 750 kg, iar masa total maxim autorizat a ntregului ansamblu depete 3.500 kg; d) CATEGORIA C: 1. autovehiculul, altul dect cel din categoria D, a crui mas total maxim autorizat este mai mare de 3.500 kg; 2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C i o remorc a crei mas total maxim autorizat nu depete 750 kg; e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constnd dintr-un autovehicul trgtor din categoria C i o remorc a crei mas total maxim autorizat este mai mare de 750 kg; f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane avnd mai mult de 8 locuri pe scaune, n afara locului conductorului. Autovehiculului din aceast categorie i se poate ataa o remorc a crei mas total maxim autorizat nu depete 750 kg; g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constnd dintr-un autovehicul trgtor din categoria D i o remorc a crei mas total maxim autorizat este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie s fie destinat transportului de persoane;

77

h) CATEGORIA Tr: tractor, maini i utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrri; i) CATEGORIA Tb: troleibuz; j) CATEGORIA Tv: tramvai; k) SUBCATEGORIA A1: motociclet cu o capacitate care nu depete 125 cm3 i o putere care nu depete 11 kW; l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roi avnd masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, i echipat cu un motor cu ardere intern cu capacitate cilindric mai mare de 45 cm3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalent ori cu viteza prin construcie mai mare de 50 km/h; m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul dect cel din categoria D, a crui mas total maxim autorizat este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din aceast categorie i se poate ataa o remorc a crei mas total maxim autorizat nu depete 750 kg; n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constnd dintr-un autovehicul trgtor din subcategoria C1 i o remorc a crei mas total maxim autorizat este mai mare de 750 kg, cu condiia ca masa total maxim autorizat a ansamblului s nu depeasc 12.000 kg, iar masa total maxim autorizat a remorcii s nu depeasc masa proprie a autovehiculului trgtor; o) SUBCATEGORIA D1: 1. autovehiculul destinat transportului de persoane avnd cel puin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, n afara locului conductorului; 2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trgtor din subcategoria D1 i o remorc a crei mas total maxim autorizat nu depete 750 kg; p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constnd dintr-un autovehicul trgtor din subcategoria D1 i o remorc a crei mas total maxim autorizat este mai mare de 750 kg, cu condiia ca masa total maxim autorizat a ansamblului s nu depeasc 12.000 kg, iar masa total maxim autorizat a remorcii s nu depeasc masa proprie a autovehiculului trgtor. Remorca nu trebuie s fie destinat transportului de persoane. Art. 31. Traseele pe care se poate nva conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, dup caz, se poate susine examenul pentru obinerea permisului de conducere se stabilesc de ctre poliia rutier. Art. 32. (1) Autoritile competente care examineaz persoanele n vederea obinerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor din cadrul instituiei prefectului pe raza creia candidaii i au domiciliul sau reedina. (2) Membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare i ai reprezentanelor internaionale acreditate n Romnia se pot prezenta la examen n vederea obinerii permisului de conducere n condiiile stabilite prin protocol de ctre Ministerul Administraiei i Internelor i Ministerul Afacerilor Externe.

78

(3) Examinarea la probele teoretice i practice pentru obinerea permisului de conducere poate fi efectuat i n alte localiti dect n municipiul reedin de jude n care candidaii i au domiciliul sau reedina, n baza ordinului prefectului unitii administrativ-teritoriale respective. Art. 33. (1) Persoana care solicit examinarea n vederea obinerii permisului de conducere trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: a) s aib vrsta de cel puin 16 ani mplinii, pentru subcategoriile A1 i B1; b) s aib vrsta de cel puin 18 ani mplinii, pentru categoriile A, B, BE, C, C1, CE, C1E i Tr; c) s aib vrsta de cel puin 21 de ani mplinii, pentru categoriile D, DE, Tb i Tv, precum i pentru subcategoriile D1 i D1E; d) s fie apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile i subcategoriile pentru care solicit examinarea; e) s nu fi fost condamnat, prin hotrre judectoreasc rmas definitiv, pentru o infraciune la regimul circulaiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vtmare cauzatoare de moarte, vtmare corporal grav, tlhrie sau de furt al unui autovehicul; f) s fac dovada c ndeplinete condiiile prevzute de art. 116 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2002, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru prezentarea la examen n vederea obinerii unui nou permis de conducere, n cazul n care a fost condamnat printr-o hotrre judectoreasc definitiv, pentru una dintre infraciunile prevzute la lit. e); g) s fie apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice. (2) Condiia prevzut la lit. g) a alin. (1) opereaz pn la data aderrii Romniei la Uniunea European. Art. 34. (1) Pentru programarea la examen n vederea obinerii permisului de conducere, dosarul personal al solicitantului trebuie s conin urmtoarele documente: a) cererea-tip, semnat de solicitant; b) fia de colarizare n care se consemneaz i avizul medicului "apt pentru conducerea vehiculelor" din categoria sau subcategoria pentru care se solicit examinarea. Fia medical se pstreaz la unitatea autorizat care a pregtit candidatul; c) certificatul de cazier judiciar; d) copia actului de identitate; e) chitanele de plat a taxelor aferente obinerii permisului de conducere. (2) Programarea la primul examen a candidailor pentru obinerea permisului de conducere se efectueaz de ctre unitile autorizate la care acetia au urmat cursurile de pregtire teoretic i practic. (3) Titularul unui permis de conducere care solicit obinerea de noi categorii sau subcategorii trebuie s depun la dosarul de examinare, pe lng documentele prevzute la alin. (1), i o copie a permisului de conducere.

79

(4) Ceteanul romn cu domiciliul n strintate care solicit obinerea permisului de conducere trebuie s depun la dosarul de examinare, pe lng documentele prevzute la alin. (1), o declaraie autentificat la notarul public din care s rezulte c nu mai posed un alt permis de conducere eliberat de o autoritate strin, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat, precum i documente din care s rezulte c are o locuin deinut n proprietate sau nchiriat n Romnia. Art. 35. (1) Examenul pentru obinerea permisului de conducere const n: a) proba teoretic, de cunoatere a reglementrii circulaiei rutiere, a noiunilor elementare de mecanic i a noiunilor de prim ajutor. Examinarea la proba teoretic se poate face, n condiiile legii, n limba minoritii naionale sau ntr-o limb de circulaie internaional, potrivit solicitrii celui examinat; b) proba practic de conducere a autovehiculului n traseu, corespunztoare categoriei de permis solicitat, cu excepia categoriei A i subcategoriei A1, pentru care se verific numai ndemnarea n conducere n poligoane special amenajate. (2) Persoana cu handicap fizic poate susine examenul pentru obinerea permisului de conducere pentru categoriile A i/sau B dac autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitii acesteia. (3) Examinarea candidailor care solicit obinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se poate efectua n zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie n parte. Art. 36. (1) Rezultatul examinrii la proba teoretic i la proba practic se consemneaz prin calificativul "admis" sau "respins". (2) Persoana declarat "admis" la proba teoretic, dar care nu se prezint la proba practic de conducere a vehiculului n traseu ntr-un termen de cel mult un an de la data absolvirii cursurilor este declarat "respins", urmnd s efectueze un nou curs de pregtire. (3) Persoana declarat "respins" se poate programa la un nou examen dup cel puin 15 zile de la data la care a fost declarat "respins", dar nu mai trziu de un an de la absolvirea cursurilor, n caz contrar urmnd s efectueze un nou curs de pregtire.

Art. 37. Permisul de conducere se elibereaz de ctre serviciile publice comunitare regim permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor la care candidaii au susinut examinarea, potrivit art. 32. Art. 38. (1) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul s conduc o motociclet cu o putere care depete 25 kW sau un raport putere/greutate care depete 0,16 kW/kg ori o motociclet cu ata cu un raport putere/greutate care depete 0,16 kW/kg, numai dac are o experien de minimum 2 ani pe o motociclet cu specificaii tehnice inferioare

80

sau dac persoana are 21 de ani i promoveaz un test specific de cunotine i comportament. (2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul s conduc i un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor i una sau dou remorci. (3) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul s conduc i vehicule din categoria Tr. (4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul s conduc i vehicule din categoria Tb - troleibuz. Art. 39. (1) Persoana care solicit examinarea n vederea obinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie s fi obinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B sau, dupa caz, sa fi fost declarat admis la examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoria B. (2) Persoana care solicit examinarea n vederea obinerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie s fi obinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1 sau, dup caz, sa fi fost declarat admis la examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1. Art. 40. (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie d dreptul de a conduce i autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include. (2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil i pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, dac titularul acestuia posed i permis pentru categoria B. (3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil i pentru categoria DE, dac titularul acestuia posed i permis pentru categoria D. (4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil i pentru subcategoria D1E, dac titularul are vrsta de cel puin 21 de ani. (5) Permisul de conducere pentru subcategoriile D1 sau D1E este valabil i pentru conducerea vehiculelor din subcategoriile C1 sau, respectiv, C1E. Art. 41. (1) Autovehiculele destinate nvrii conducerii, cu excepia motocicletelor, vor fi dotate cu dubl comand pentru frn i ambreiaj. (2) Autovehiculele prevzute la alin. (1) vor fi echipate cu o caset avnd inscripia "coala", cu dimensiunile i caracteristicile prevzute n actele normative n vigoare. Fac excepie autobuzele, troleibuzele i tramvaiele, care vor avea inscripia "coala" aplicat pe prile laterale, n fa i n spate. Art. 42. Permisul de conducere eliberat de o autoritate strin se preschimb, n condiiile legii, de ctre serviciul public comunitar regim permise de conducere i nmatriculare a vehiculelor din cadrul instituiei prefectului pe raza creia titularul are domiciliul sau, n cazul cetenilor strini i al cetenilor romni cu domiciliul n strintate, reedina.

81

Art. 43. Titularul permisului de conducere trebuie s declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritii emitente, n cel mult 48 de ore de la constatare, i s solicite eliberarea unui nou permis de conducere. Art. 44. (1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectueaz, n condiiile legii, n baza urmtoarelor documente: a) fia deintorului permisului de conducere; b) originalul i copia actului de identitate; c) dovada plii contravalorii permisului de conducere i a taxei de eliberare a acestui document; d) permisul de conducere a crui preschimbare se solicit, n original, dac acesta exist; e) fia medical tip din care s rezulte c este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dac solicitarea preschimbrii s-a fcut dup expirarea valabilitii administrative a permisului de conducere. (2) Pe lng documentele prevzute la alin. (1) solicitantul trebuie s prezinte, n cazul schimbrii numelui, documentul care atest acest lucru, n original i copie. (3) n situaia cetenilor romni care au domiciliul n Romnia i se afl temporar n strintate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe baz de procur special, autentificat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romniei ori, dac a fost dat n faa autoritilor strine, s ndeplineasc condiiile de supralegalizare prevzute de lege sau s aib aplicat apostila "conform Conveniei cu privire la suprimarea cerinei supralegalizrii actelor oficiale strine, adoptat la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romnia a aderat prin Ordonana Guvernului nr. 66/1999, aprobat prin Legea nr. 52/2000, cu modificrile ulterioare". Mandatarul va prezenta documentele prevzute la alin. (1), n urmtoarele condiii: a) fia deintorului permisului de conducere trebuie s fie semnat de titularul permisului de conducere n faa unui funcionar diplomatic; b) actul care atest starea de sntate, precum i dou fotografii de dat recent ale titularului, din care una aplicat pe procura special eliberat mandatarului, iar a doua pe fia deintorului permisului de conducere, trebuie s fie vizate de misiunea diplomatic; c) declaraia pe proprie rspundere a titularului, dat n faa funcionarului diplomatic, din care s rezulte c nu mai deine un alt permis de conducere naional cu excepia celui depus pentru preschimbare. Art. 45. Permisul de conducere al conductorului auto decedat se pred de ctre persoana care l deine, n termen de 30 de zile, autoritii emitente.

82

CAPITOLUL IV Semnalizarea rutier.


Art. 46. (1) Semnificaia, precum i dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutier, forma, simbolul, culoarea i condiiile de execuie, amplasarea, instalarea i aplicarea acestora se stabilesc n conformitate cu standardele n domeniu. (2) Semnalizarea rutier n tunele sau pe viaducte se asigur, se realizeaz i se ntreine de ctre administratorul acestora.

SECIUNEA 1 Semnalele luminoase. 1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaiei vehiculelor.


Art. 47. (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor. (2) Dup numrul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt: a) b) c) d) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitent de avertizare; cu dou corpuri de iluminat, pentru pietoni i bicicliti; cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule; cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.

(3) Semafoarele se monteaz n axul vertical al stlpului sau pe consol, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus n jos, fiind urmtoarea: a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rou, galben, verde; b) la semaforul cu dou culori ordinea semnalelor este: rou, verde; c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontal la partea superioar i unul la partea inferioar, toate cu lumina alb. Art. 48. (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaiei n intersecii se instaleaz obligatoriu nainte de intersecie, astfel nct s fie vizibile de la o distan de cel puin 50 m. Acestea pot fi repetate n mijlocul, deasupra ori de cealalt parte a interseciei. (2) Semnificaia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulaiei vehiculelor este valabil pe ntreaga lime a prii carosabile deschise circulaiei conductorilor crora li se adreseaz. Pe drumurile cu dou sau mai multe benzi pe sens, pentru direcii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz n care semnificaia semnalelor luminoase se limiteaz la banda sau benzile astfel semnalizate.

83

Art. 49. Pe lmpile de culoare roie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate sgei de culoare neagr care indic direciile de deplasare corespunztoare acestora. n acest caz interdicia sau permisiunea de trecere impus de semnalul luminos este limitat la direcia sau direciile indicate prin aceste sgei. Aceeai semnificaie o au i sgeile aplicate pe panourile adiionale ce nsoesc, la partea inferioar, semafoarele. Sgeata pentru mersul nainte are vrful n sus. Art. 50. (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caset cu patru corpuri de iluminat de culoare alb, dintre care trei sunt poziionate orizontal i unul sub cel din mijloc, nsoite de panouri cu semne adiionale. (2) Semnalul de liber trecere pentru tramvaie este dat de combinaia luminoas a lmpii inferioare cu una dintre cele trei lmpi situate la partea superioar pentru indicarea direciei. (3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitent a celor trei lumini din partea superioar a casetei. Art. 51. (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea. (2) Cnd semaforul este nsoit de una sau mai multe lmpi care emit lumina intermitent de culoare verde sub forma uneia sau unor sgei pe fond negru ctre dreapta, acestea permit trecerea numai n direcia indicat, oricare ar fi n acel moment semnalul n funciune al semaforului. Art. 52. (1) Semnalul de culoare roie interzice trecerea. (2) La semnalul de culoare roie vehiculul trebuie oprit naintea marcajului pentru oprire sau, dup caz, pentru trecerea pietonilor, iar n lipsa acestuia, n dreptul semaforului. Dac semaforul este instalat deasupra ori de cealalt parte a interseciei, n lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit nainte de marginea prii carosabile a drumului ce urmeaz a fi intersectat. (3) Atunci cnd semnalul de culoare roie funcioneaz concomitent cu cel de culoare galben, acesta anun apariia semnalului de culoare verde. Art. 53. (1) Cnd semnalul de culoare galben apare dup semnalul de culoare verde, conductorul vehiculului care se apropie de intersecie nu trebuie s treac de locurile prevzute la art. 52 alin. (2), cu excepia situaiei n care, la apariia semnalului, se afl att de aproape de acele locuri nct nu ar mai putea opri vehiculul n condiii de siguran. (2) Semnalul de culoare galben intermitent permite trecerea, conductorul de vehicul fiind obligat s circule cu vitez redus, s respecte semnificaia semnalizrii rutiere i a regulilor de circulaie aplicabile n acel loc. Art. 54. n intersecii dirijarea circulaiei tramvaielor se poate realiza i prin semafoare avnd semnale luminoase de culoare alb, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulaiei celorlalte vehicule.

84

Art. 55. Semnalul luminos destinat numai dirijrii circulaiei bicicletelor are n cmpul su imaginea unei biciclete de culoare roie, respectiv verde pe fond negru. Aceeai destinaie o are i semnalul luminos al unui semafor nsoit de un panou adiional pe care figureaz o biciclet. Art. 56. (1) Cnd deasupra benzilor de circulaie sunt instalate dispozitive care emit semnale roii i verzi, acestea sunt destinate semnalizrii benzilor cu circulaie reversibil. Semnalul rou, avnd forma a dou bare ncruciate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra creia se gsete, iar semnalul verde, de forma unei sgei cu vrful n jos, permite intrarea vehiculelor i circulaia pe acea band. (2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor sgei de culoare galben ori alb cu vrful orientat ctre dreapta sau stnga jos anun schimbarea semnalului verde, n cazul benzilor cu circulaie reversibil, ori faptul c banda deasupra creia se afl este pe punctul de a fi nchis circulaiei conductorilor crora li se adreseaz, acetia fiind obligai s se deplaseze pe banda sau benzile indicate de sgei. Art. 57. Conductorul vehiculului care intr ntr-o intersecie la culoarea verde a semaforului este obligat s respecte i semnificaia indicatoarelor instalate n interiorul acesteia.

2. Semnalele luminoase pentru pietoni.


Art. 58. (1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde i roie. Acestea funcioneaz corelat cu semnalele pentru dirijarea circulaiei vehiculelor. (2) Semnalul de culoare verde poate avea n cmpul su imaginea unui pieton n mers, iar cel rou, imaginea unui pieton oprit. (3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi nsoite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de ctre nevztori. (4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul poliiei, poate amplasa n zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manual a cererii de verde, care se poate face direct de ctre pietoni. Art. 59. (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea. (2) Cnd semnalul de culoare verde ncepe s funcioneze intermitent nseamn c timpul afectat traversrii drumului este n curs de epuizare i urmeaz semnalul rou. n acest caz pietonul surprins n traversarea drumului trebuie s grbeasc trecerea, iar dac drumul este prevzut cu un refugiu sau spaiu interzis circulaiei vehiculelor, s atepte pe acesta apariia semnalului de culoare verde. Art. 60. Semnalul de culoare verde intermitent i semnalul de culoare roie interzic pietonilor s se angajeze n traversare pe partea carosabil.

85

3. Alte semnale luminoase.


Art. 61. n cazul semaforizrii corelate, n lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum i dispozitive luminoase care s arate participanilor la trafic timpii stabilii prin programul de semaforizare, iar pentru conductorii de autovehicule, i viteza de deplasare. Art. 62. Semaforul de avertizare se instaleaz la ieirea din intersecie i este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galben intermitent. Acesta poate avea n cmpul su imaginea unui pieton n micare, de culoare galben pe fond negru. Art. 63. Pentru semnalizarea i dirijarea circulaiei pe sectoarele de drumuri unde se execut lucrri pe partea carosabil, cu excepia autostrzilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligaia presemnalizrii acestora.

SECIUNEA a 2-a Indicatoarele.


Art. 64. Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt: a) de avertizare; b) de reglementare, care pot fi: 1. de prioritate; 2. de interzicere sau restricie; 3. de obligare; c) de orientare i informare, care pot fi: 1. de orientare; 2. de informare; 3. de informare turistic; 4. panouri adiionale; 5. indicatoare kilometrice i hectometrice; d) mijloace de semnalizare a lucrrilor, care cuprind: 1. indicatoare rutiere temporare; 2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrrilor. Art. 65. (1) Indicatoarele se instaleaz, de regul, pe partea dreapt a sensului de mers. n cazul n care condiiile locale mpiedic observarea din timp a indicatoarelor de ctre conductorii crora li se adreseaz, ele se pot instala ori repeta pe partea stng, n zona median a drumului, pe un refugiu ori spaiu interzis circulaiei vehiculelor, deasupra prii carosabile sau de cealalt parte a interseciei, n loc vizibil pentru toi participanii la trafic.

86

(2) Indicatoarele pot fi nsoite de panouri cu semne adiionale coninnd inscripii sau simboluri care le precizeaz, completeaz ori limiteaz semnificaia. (3) Semnele adiionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dac nelegerea semnificaiei acestora nu este afectat. (4) Pentru a fi vizibile i pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie s fie reflectorizante, luminoase ori iluminate. (5) n locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea i a evidenia semnificaia unor indicatoare, acestea pot figura grupat pe un panou cu folie fluorescent-retroreflectorizant cu reflexie ridicat. Aceste indicatoare pot fi nsoite, dup caz, de dispozitive luminoase. Art. 66. (1) Semnificaia unui indicator este valabil pe ntreaga lime a prii carosabile deschise circulaiei conductorilor crora li se adreseaz. (2) Cnd indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificaia lui este valabil numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate. (3) Semnificaia indicatorului de avertizare ncepe din locul unde este amplasat. n cazul indicatoarelor care avertizeaz sectoare periculoase, zona de aciune a indicatoarelor este reglementat prin plcue adiionale. (4) Indicatoarele de avertizare se instaleaz naintea locului periculos, la o distan de maximum 50 m n localiti, ntre 100 m i 250 m n afara localitilor, respectiv ntre 500 m i 1.000 m pe autostrzi i drumuri expres. Cnd condiiile din teren impun amplasarea la o distan mai mare, sub indicator se instaleaz un panou adiional "Distana ntre indicator i nceputul locului periculos". (5) Pe autostrzi i drumuri expres, n toate cazurile, sub indicator este obligatoriu s se instaleze un panou adiional "Distana ntre indicator i nceputul locului periculos". n situaia n care lungimea sectorului periculos depete 1.000 m, sub indicator se monteaz panoul adiional "Lungimea sectorului periculos la care se refer indicatorul". (6) Semnificaia indicatoarelor de interzicere sau de restricie ncepe din dreptul acestora. n lipsa unei semnalizri care s precizeze lungimea sectorului pe care se aplic reglementarea ori a unor indicatoare care s anune sfritul interdiciei sau al restriciei, semnificaia acestor indicatoare nceteaz n intersecia cea mai apropiat. Cnd indicatoarele de interzicere sau restricie sunt instalate mpreun cu indicatorul ce anun intrarea ntr-o localitate, semnificaia lor este valabil pe drumul respectiv pn la ntlnirea indicatorului "Ieire din localitate", cu excepia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel. Art. 67. Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restricie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleai caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea c fondul alb este nlocuit cu fondul galben.

SECIUNEA a 3-a Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferat.


Art. 68. Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferat se semnalizeaz cu indicatoare de avertizare corespunztoare i/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferat.

87

Art. 69. (1) Trecerea la nivel cu calea ferat curent fr bariere sau semibariere se semnalizeaz, dup caz, cu indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferat simpl, fr bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferat dubl, fr bariere", nsoite de indicatorul "Oprire". (2) La trecerea la nivel cu calea ferat curent prevzut cu instalaii de semnalizare automat fr bariere, interzicerea circulaiei rutiere se realizeaz, optic, prin funcionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative roii i stingerea semnalizrii de control reprezentate de lumina intermitent alb i, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente. Art. 70. (1) Trecerile la nivel cu calea ferat curent pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prevzute cu semibariere. (2) Trecerile la nivel cu calea ferat curent pot fi asigurate i cu bariere care sunt acionate manual. (3) Barierele i semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare roie i alb i pot fi prevzute, la mijloc, cu un disc rou. Benzile trebuie s fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, barierele i semibarierele trebuie s fie iluminate ori prevzute cu dispozitive cu lumin roie. (4) La trecerea la nivel cu calea ferat prevzut cu instalaii de semnalizare automat cu bariere, semnalizarea de interzicere a circulaiei rutiere se realizeaz n condiiile prevzute la art. 69 alin. (2), precum i prin coborrea n poziie orizontal a semibarierelor. Art. 71. (1) Semnalizarea de interzicere a circulaiei rutiere se consider realizat chiar i numai n una din urmtoarele situaii: a) prin aprinderea unei singure uniti luminoase a dispozitivului cu lumin intermitentalternativ roie; b) prin funcionarea sistemului sonor; c) prin poziia orizontal a unei singure semibariere. (2) Circulaia rutier se consider de asemenea interzis i n situaia n care barierele sau semibarierele sunt n curs de coborre sau de ridicare. Art. 72. n zona trecerilor la nivel cu calea ferat, funcionarea instalaiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, fr bariere, a instalaiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, cu semibariere, sau a barierelor mecanice, precum i instalarea indicatoarelor "Oprire", "Trecere la nivel cu o cale ferat simpl/dubl, fr bariere", "Trecere la nivel cu o cale ferat simpl/dubl, fr bariere, prevzut cu instalaie de semnalizare luminoas automat", sunt asigurate de administratorul de cale ferat, iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferat este asigurat de ctre administratorul drumului. Art. 73. (1) La trecerea la nivel cu o cale ferat industrial se instaleaz indicatorul "Alte pericole", nsoit de un panou adiional ce conine imaginea unei locomotive.

88

(2) Atunci cnd pe calea ferat industrial se deplaseaz un vehicul feroviar, circulaia trebuie dirijat de un agent de cale ferat. Art. 74. Porile de gabarit instalate naintea unei treceri la nivel cu o cale ferat electrificat, destinate s interzic accesul vehiculelor a cror ncrctur depete n nlime limita de siguran admis, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galben i neagr. Pe stlpii de susinere ai porilor de gabarit se instaleaz indicatoare rutiere prin care se precizeaz nlimea maxim de trecere admis.

SECIUNEA a 4-a Marcajele.


Art. 75. (1) Marcajele servesc la organizarea circulaiei, avertizarea sau ndrumarea participanilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau mpreun cu alte mijloace de semnalizare rutier pe care le completeaz sau le precizeaz semnificaia. (2) Marcajele se aplic pe suprafaa prii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrri de art, pe accesorii ale drumurilor, precum i pe alte elemente i construcii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie s fie reflectorizante sau nsoite de dispozitive reflectorizante care trebuie s-i pstreze proprietile de reflexie i pe timp de ploaie sau cea. (3) Marcajele nu trebuie s incomodeze n nici un fel desfurarea circulaiei, iar suprafaa acestora nu trebuie s fie lunecoas. Marcajele pe partea carosabil se execut cu microbile de sticl i pot fi nsoite de butoni cu elemente retroreflectorizante. Art. 76. Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt: a) longitudinale, care pot fi: 1. de separare a sensurilor de circulaie; 2. de separare a benzilor pe acelai sens; b) de delimitare a prii carosabile; c) transversale, care pot fi: 1. de oprire; 2. de cedare a trecerii; 3. de traversare pentru pietoni; 4. de traversare pentru bicicliti; d) diverse, care pot fi: 1. 2. 3. 4. de ghidare; pentru spaii interzise; pentru interzicerea staionrii; pentru staii de autobuze, troleibuze, taximetre;

89

5. pentru locuri de parcare; 6. sgei sau inscripii; e) laterale aplicate pe: 1. 2. 3. 4. Art. 77. (5) Administratorul drumului public este obligat s aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, dup caz, att pentru separarea sensurilor i benzilor de circulaie, ct i pentru delimitarea prii carosabile. (6) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continu simpl sau dubl interzice nclcarea acestuia. (7) Marcajul format dintr-o linie continu aplicat pe bordura trotuarului sau la marginea prii carosabile interzice staionarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Cnd o asemenea linie nsoete un indicator de interzicere a staionrii, aceasta precizeaz lungimea sectorului de drum pe care este valabil interzicerea. (8) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaz banda pe care este aplicat i un marcaj simboliznd o anumit categorie sau anumite categorii de vehicule semnific faptul c banda este rezervat circulaiei acelei sau acelor categorii de vehicule. Art. 78. Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinu simpl sau dubl permite trecerea peste acesta, dac manevra sau reglementrile instituite impun acest lucru. Art. 79. (1) Marcajul cu linie discontinu poate fi simplu sau dublu i se folosete n urmtoarele situaii: a) marcajul cu linie discontinu simpl: 1. pentru separarea sensurilor de circulaie, pe drumurile cu dou benzi i circulaie n ambele sensuri; 2. pentru separarea benzilor de circulaie pe acelai sens, pe drumurile cu cel puin dou benzi pe sens; 3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinu la una continu. n localiti acest marcaj nu este obligatoriu; 4. pentru a separa, pe autostrzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulaie; 5. pentru marcaje de ghidare n intersecii; b) marcajul cu linie discontinu dubl, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este nsoit de dispozitive luminoase speciale prevzute la art. 56. (2) Linia continu se folosete n urmtoarele situaii: a) linia continu simpl, pentru separarea sensurilor de circulaie, a benzilor de acelai sens la apropierea de intersecii i n zone periculoase; lucrri de art (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin); parapete; stlpi i copaci situai pe platforma drumului; borduri.

90

b) linia continu dubl, pentru separarea sensurilor de circulaie cu minimum dou benzi pe fiecare sens, precum i la drumuri cu o band pe sens sau n alte situaii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul poliiei rutiere. (3) n cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continu i una discontinu alturate, conductorul de vehicul trebuie s respecte semnificaia liniei celei mai apropiate n sensul de mers. (4) Pe drumurile cu circulaie n ambele sensuri prevzute cu o singur band pe sens, pe distana cuprins ntre indicatoarele de avertizare "Copii", aferente celor dou sensuri, marcajul de separare a sensurilor se execut cu linie continu. Art. 80. (1) Marcajele de delimitare a prii carosabile sunt amplasate n lungul drumului, se execut la limita din dreapta a prii carosabile n sensul de mers, cu excepia autostrzilor i a drumurilor expres, unde marcajul se aplic i pe partea stng, lng mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulaie. Aceste marcaje pot fi cu linie continu sau discontinu simpl. (2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie s o urmeze n traversarea unei intersecii ori pentru efectuarea virajului la stnga, fiind obligatoriu a se realiza n cazul n care axul central ori liniile de separare a benzii de circulaie nu sunt coliniare. (3) Marcajele pentru interzicerea staionrii se pot realiza: a) prin linie continu galben aplicat pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublnd marcajul de delimitare a prii carosabile spre exteriorul platformei drumului; b) printr-o linie n zig-zag la marginea prii carosabile. (4) Marcajele prin sgei sunt folosite pentru: a) selectarea pe benzi; b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentar pentru vehicule lente, banda care se suprim prin ngustarea prii carosabile); c) repliere, numai n afara localitilor pe drumuri cu o band pe sens i dublu sens de circulaie. Art. 81. (1) Marcajul transversal constnd dintr-o linie continu, aplicat pe limea uneia sau mai multor benzi, indic linia naintea creia vehiculul trebuie oprit la ntlnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impus printrun semnal luminos, printr-o comand a agentului care dirijeaz circulaia, de prezena unei treceri la nivel cu o cale ferat, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. naintea marcajului ce nsoete indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabil inscripia "Stop". (2) Marcajul transversal constnd dintr-o linie discontinu, aplicat pe limea uneia sau mai multor benzi, indic linia care nu trebuie depit atunci cnd se impune cedarea trecerii. naintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabil un marcaj sub forma de triunghi avnd o latur paralel cu linia discontinu, iar vrful ndreptat spre vehiculul care se apropie.

91

(3) Marcajul transversal constnd din linii paralele cu axul drumului indic locul pe unde pietonii trebuie s traverseze drumul. Aceste linii au limea mai mare dect a oricror alte marcaje. (4) Marcajul transversal constnd din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fa de axul drumului, indic locul destinat traversrii prii carosabile de ctre bicicliti. Art. 82. (1) n scopul sporirii impactului vizual asupra participanilor la trafic, pe partea carosabil se pot executa marcaje sub form de inscripii, simboluri i figuri. (2) Pe autostrzi, pe drumurile expres i pe drumuri naionale deschise traficului internaional (E), la extremitile prii carosabile se aplic marcaje rezonatoare pentru avertizarea conductorilor de autovehicule la ieirea de pe partea carosabil. Art. 83. (1) Marcajele, cum sunt: sgeile, inscripiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificaia indicatoarelor sau pentru a da participanilor la trafic indicaii care nu le pot fi furnizate, n mod adecvat, prin indicatoare. (2) Marcajul sub forma unei sau unor sgei, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, oblig la urmarea direciei sau direciilor astfel indicate. Sgeata de repliere care este oblic fa de axul drumului, aplicat pe o band sau intercalat ntr-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaz obligaia ca vehiculul care nu se afl pe banda indicat de sgeat s fie condus pe acea band. (3) Marcajul format dintr-o linie n zig-zag semnific interzicerea staionrii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completat cu nscrisul "Bus" sau "Taxi" poate fi folosit pentru semnalizarea staiilor de autobuze i troleibuze, respectiv de taximetre. (4) Marcajul aplicat n afara benzilor, format din linii paralele, nconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaz spaiul interzis circulaiei. (5) Marcajele se pot aplica i pe ziduri de sprijin, parapete de protecie sau alte amenajri rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conductorilor de vehicule. (6) Marcajele sunt de regul de culoare alb, cu excepia celor ce se aplic pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare alb, neagr sau galben i neagr, precum i a celor provizorii, folosite la organizarea circulaiei n zona lucrrilor, care sunt de culoare galben. n zonele periculoase sau unde staionarea vehiculelor este limitat n timp, marcajele pot fi i de alte culori.

SECIUNEA a 5-a Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului i a lucrrilor.


Art. 84. (1) n afara localitilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaz cu stlpi de ghidare lamelari, de culoare alb, omologai, instalai la intervale de 50 m ntre ei, sau prin parapete. Pe stlpii de ghidare lamelari i pe parapete se aplic dispozitive reflectorizante de culoare roie i alb sau galben. Dispozitivele reflectorizante de culoare roie trebuie s

92

fie vizibile numai pe partea dreapt a drumului n sensul de mers. Materialele din care sunt confecionai stlpii de ghidare lamelari nu trebuie s fie dure. (2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta i pe parapetele de protecie, pereii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajri rutiere ori instalaii laterale drumului. Art. 85. (1) Semnalizarea lucrrilor executate pe drumurile publice este obligatorie i se realizeaz n scopul asigurrii desfurrii n condiii corespunztoare a circulaiei pe sectorul de drum rmas neafectat sau, dup caz, n scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare i are semnificaia interzicerii circulaiei n zona afectat de lucrri. (2) Sectoarele de drum afectate de lucrri trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare i mijloace auxiliare de semnalizare rutier, precum semafoare, balize direcionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile i crucioare portsemnalizare, prevzute cu elemente fluorescent-reflectorizante. Acestea nu trebuie confecionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie nsoite de lmpi cu lumin galben intermitent. (3) Pentru organizarea circulaiei pe sectoarele de drum public aflate n lucru se instaleaz indicatoare i balize reflectorizante sau, dup caz, amenajri rutiere tip "limitatoare de vitez" i se aplic marcaje, corespunztor situaiei create. Dac este cazul, dirijarea circulaiei se realizeaz prin semnale luminoase ori semnale ale lucrtorului de drumuri desemnat i special instruit. Art. 86. (1) Semnalizarea instituit pe sectoarele de drum pe care se execut lucrri trebuie ntreinut i modificat corespunztor evoluiei acestora. La terminarea lucrrilor executantul trebuie s asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, i refacerea semnalizrii iniiale sau modificarea ei, potrivit noilor condiii de circulaie. (2) Persoanele care execut lucrri de orice natur pe partea carosabil a drumului public sunt obligate s poarte echipament de protecie-avertizare fluorescent i reflectorizant, de culoare galben sau portocalie, pentru a fi observate cu uurin de participanii la trafic. Art. 87. Nici o lucrare care afecteaz drumul public nu poate fi nceput sau, dup caz, continuat dac executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului i acordul poliiei, dac nu a realizat semnalizarea temporar corespunztoare, iar termenul aprobat a fost depit ori lucrarea se execut n alte condiii dect cele stabilite n autorizaie sau acord.

SECIUNEA a 6-a Semnalele poliitilor i ale altor persoane care dirijeaz circulaia.
Art. 88. (1) Semnalele poliistului care dirijeaz circulaia au urmtoarele semnificaii:

93

a) braul ridicat vertical semnific "atenie, oprire" pentru toi participanii la trafic care se apropie, cu excepia conductorilor de vehicule care nu ar mai putea opri n condiii de siguran. Dac semnalul este dat ntr-o intersecie, aceasta nu impune oprirea conductorilor de vehicule care se afl deja angajai n traversare; b) braul sau braele ntinse orizontal semnific "oprire" pentru toi participanii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circul din direcia sau direciile intersectate de braul sau braele ntinse. Dup ce a dat acest semnal, poliistul poate cobor braul sau braele, poziia sa nsemnnd, de asemenea, "oprire" pentru participanii la trafic care vin din fa ori din spate; c) balansarea, pe timp de noapte, n plan vertical, a unui dispozitiv cu lumin roie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnific "oprire" pentru participanii la trafic spre care este ndreptat; d) balansarea pe vertical a braului, avnd palma orientat ctre sol, semnific reducerea vitezei; e) rotirea vioaie a braului semnific mrirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grbirea traversrii drumului de ctre pietoni. (2) Poliistul care dirijeaz circulaia poate efectua semnal cu braul ca vehiculul s avanseze, s depeasc, s treac prin faa ori prin spatele su, s l ocoleasc prin partea sa stng sau dreapt, iar pietonii s traverseze drumul ori s se opreasc. (3) La efectuarea comenzilor prevzute la alin. (1) i (2), poliistul poate folosi i fluierul. Art. 89. (1) Oprirea participanilor la trafic este obligatorie i la semnalele date de: a) poliitii de frontier; b) ndrumtorii de circulaie ai Ministerului Aprrii; c) agenii de cale ferat, la trecerile la nivel; d) personalul autorizat din zona lucrrilor pe drumurile publice; e) membrii patrulelor colare de circulaie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unitilor de nvmnt; f) nevztori, prin ridicarea bastonului alb, atunci cnd acetia traverseaz strada. (2) Persoanele prevzute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua i urmtoarele semnale: a) balansarea braului n plan vertical, cu palma minii orientat ctre sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnific reducerea vitezei; b) rotirea vioaie a braului, care semnific mrirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grbirea traversrii drumului de ctre pietoni. Art. 90. Persoanele prevzute la art. 88 alin. (1) i la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijeaz circulaia trebuie s fie echipate i plasate astfel nct s poat fi observate i recunoscute cu uurin de ctre participanii la trafic.

94

SECIUNEA a 7-a Semnalele utilizate de conductorii autovehiculelor cu regim de circulaie prioritar i obligaiile celorlali participani la trafic.
Art. 91. (1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase i sonore, se folosesc de ctre conductorii autovehiculelor prevzute la art. 32 alin. (2) lit. a) i b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2002, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, numai dac intervenia sau misiunea impune urgen. (2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoas pot fi folosite i fr a fi nsoite de cele sonore, n funcie de natura misiunii ori de condiiile de trafic, situaie n care autovehiculul respectiv nu are regim de circulaie prioritar. (3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonor separat de cele luminoase. Art. 92. (1) Poliistul rutier aflat ntr-un autovehicul al poliiei poate utiliza i dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispoziie sau o indicaie participanilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce. (2) Poliistul rutier aflat ntr-un autovehicul al poliiei poate executa semnale cu braul, cu sau fr baston reflectorizant, scos pe partea lateral dreapt a vehiculului. Acest semnal semnific oprire pentru conductorii vehiculelor care circul n spatele autovehiculului poliiei. Acelai semnal efectuat pe partea stng a autovehiculului semnific oprire pentru conductorii vehiculelor care circul pe banda din partea stng n acelai sens de mers ori n sens opus celui al autovehiculului poliiei. Art. 93. Conductorii de autovehicule care se apropie de o coloan oficial o pot depi dac li se semnalizeaz aceast manevr de ctre poliistul rutier. Se interzice altor participani la trafic intercalarea sau ataarea la o astfel de coloan oficial. Art. 94. (1) Coloanele oficiale se nsoesc de echipaje ale poliiei rutiere, n condiiile stabilite prin instruciuni emise de ministrul administraiei i internelor. (2) Coloanele de vehicule cu specific militar se nsoesc de autovehicule de control al circulaiei aparinnd Ministerului Aprrii, care au n funciune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum i cele luminoase de culoare albastr. Art. 95. Vehiculele care, prin construcie sau datorit ncrcturii transportate, depesc masa i/sau gabaritul prevzute de normele legale, precum i transporturile speciale pot fi nsoite de echipaje ale poliiei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliiei Romne.

95

CAPITOLUL V Reguli de circulaie. SECIUNEA 1 Reguli generale.


Art. 96. (1) Participanii la trafic sunt obligai s anune administratorul drumului public ori cea mai apropiat unitate de poliie atunci cnd au cunotin despre existena pe drum a unui obstacol sau a oricrei alte situaii periculoase pentru fluena i sigurana circulaiei. (2) Se interzice oricrei persoane s arunce, s lase sau s abandoneze obiecte, materiale ori substane sau s creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligat s l nlture i, dac nu este posibil, s i semnalizeze prezena i s anune imediat administratorul drumului public i cea mai apropiat unitate de poliie. Art. 97. (1) Copiii cu vrsta sub 12 ani sau cu nlimea sub 150 cm trebuie s poarte centuri de siguran adaptate greutii i dimensiunilor lor, iar cei cu vrsta sub 3 ani se transport numai n dispozitive de reinere omologate. (2) Conductorilor de autovehicule le este interzis s transporte copii cu vrst de pn la 12 ani pe scaunul din fa, chiar dac sunt inui n brae de persoane majore, n timpul deplasrii pe drumurile publice. (3) Se interzice conductorilor de autovehicule, precum i persoanelor care ocup scaunul din fa s in n brae animale n timpul deplasrii pe drumurile publice. (4) Se excepteaz de la obligaia de a purta centura de siguran: a) b) c) d) e) conductorii de autoturisme pe timpul executrii manevrei de mers napoi sau care staioneaz; femeile n stare vizibil de graviditate; conductorii de autoturisme care execut servicii de transport public de persoane, n regim de taxi, cnd transport pasageri; persoanele care au certificat medical n care s fie menionat afeciunea care contraindic purtarea centurii de siguran; instructorii auto, pe timpul pregtirii practice a persoanelor care nva s conduc un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritii competente n timpul desfurrii probelor practice ale examenului pentru obinerea permisului de conducere.

(5) Persoanele prevzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate s aib asupra lor certificatul medical, n coninutul cruia trebuie s fie menionat durata de valabilitate a acestuia. (6) Afeciunile medicale pentru care se acord scutire de la portul centurii de siguran, precum i modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sntii publice, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

96

Art. 98. (1) Se interzice transportul pe motociclete i pe mopede a mai multe persoane dect locurile stabilite prin construcie, precum i al obiectelor voluminoase. (2) Copiii n vrst de pn la 7 ani, dac sunt inui n brae, precum i cei de pn la 14 ani se transport numai n ataul motocicletelor. Art. 99. (1) Circulaia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse nmatriculrii sau nregistrrii, cu excepia bicicletelor i a celor trase sau mpinse cu mna, este permis numai n timpul zilei. (2) Se interzice conductorilor vehiculelor prevzute la alin. (1) s circule cu acestea cu o vitez mai mare de 30 km/h.

SECIUNEA a 2-a Utilizarea prii carosabile.


Art. 100. Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, prile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. n cazul n care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru mopede, biciclete i celelalte vehicule fr motor, acestea pot fi conduse i pe acostament n sensul de mers, dac circulaia se poate face fr pericol. Art. 101. Cnd drumul are dou sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situat lng acostament sau bordur. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stnga, dac banda de circulaie utilizat este ocupat, cu obligaia de a reveni pe banda din dreapta atunci cnd acest lucru este posibil. Art. 102. Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depite sau cele care se deplaseaz cu vitez redus trebuie conduse numai pe banda de lng acostament sau bordur, dac n sensul de mers nu este amenajat o band destinat acestora. Art. 103. Pe drumul public cu cel mult dou benzi pe sens i cu o a treia band pe care este amplasat linia tramvaiului lng axa drumului, conductorii de vehicule pot folosi aceast band, cu obligaia s lase liber calea tramvaiului, la apropierea acestuia. Art. 104. Vehiculele care efectueaz transport public de persoane se conduc pe banda rezervat acestora, dac o astfel de band exist i este semnalizat ca atare. Pe aceeai band pot circula i autovehiculele cu regim de circulaie prioritar cnd se deplaseaz n aciuni de intervenii sau n misiuni care au caracter de urgen.

97

Art. 105. Se interzice intrarea ntr-o intersecie chiar dac semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dac din cauza aglomerrii circulaiei conductorul de vehicul risc s rmn imobilizat, stnjenind sau mpiedicnd desfurarea traficului.

SECIUNEA a 3-a Reguli pentru circulaia vehiculelor. 1. Poziii n timpul mersului i circulaia pe benzi.
Art. 106. (1) Pe un drum public prevzut cu minimum 3 benzi pe sens, cnd conductorii a dou autovehicule circul n aceeai direcie, dar pe benzi diferite, i intenioneaz s se nscrie pe banda liber dintre ei, cel care circul pe banda din dreapta este obligat s permit celui care vine din stnga s ocupe acea band. (2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conductorii de autovehicule care circul pe o band care se sfrete, pentru a continua deplasarea pe banda din stnga trebuie s permit trecerea vehiculelor care circul pe acea band. Art. 107. (1) La interseciile prevzute cu indicatoare i/sau cu marcaje pentru semnalizarea direciei de mers, conductorii de vehicule trebuie s se ncadreze pe benzile corespunztoare direciei de mers voite cu cel puin 50 m nainte de intersecie i sunt obligai s respecte semnificaia indicatoarelor i marcajelor. (2) La interseciile fr marcaje de delimitare a benzilor, conductorii vehiculelor ocup n mers, cu cel puin 50 m nainte de intersecie, urmtoarele poziii: a) rndul de lng bordur sau acostament, cei care vor s schimbe direcia de mers spre dreapta; b) rndul de lng axa drumului sau de lng marcajul de separare a sensurilor, cei care vor s schimbe direcia de mers spre stnga. Cnd circulaia se desfoar pe drumuri cu sens unic, conductorii de vehicule care intenioneaz s vireze la stnga sunt obligai s ocupe rndul de lng bordura sau acostamentul din partea stng; c) oricare dintre rnduri, cei care vor s mearg nainte. (3) Dac n intersecie circul i tramvaie, iar spaiul dintre ina din dreapta i trotuar nu permite circulaia pe dou sau mai multe rnduri, toi conductorii de vehicule, indiferent de direcia de deplasare, vor circula pe un singur rnd, lsnd liber traseul tramvaiului. (4) n cazul n care tramvaiul este oprit ntr-o staie fr refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie s opreasc n ordinea sosirii, n spatele acestuia, i s i reia deplasarea numai dup ce uile tramvaiului au fost nchise i s-au asigurat c nu pun n pericol sigurana pietonilor angajai n traversarea drumului public.

98

Art. 108. Schimbarea direciei de mers prin virare la dreapta sau la stnga este interzis n locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceast semnificaie. Art. 109. Dac n apropierea unei intersecii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care oblig s se circule ntr-o anumit direcie, vehiculele trebuie s fie conduse numai n direcia sau direciile indicate. Art. 110. (1) n situaiile n care exist benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea direciei de deplasare se face prin stnga centrului imaginar al interseciei, iar dac exist un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificaiei acestuia. (2) Schimbarea direciei de mers spre stnga, n cazul vehiculelor care intr ntr-o intersecie circulnd pe acelai drum n aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueaz prin stnga centrului interseciei, fr intersectarea traiectoriei acestora. (3) Amenajrile rutiere sau obstacolele din zona median a prii carosabile se ocolesc prin partea dreapt. Art. 111. Se interzice circulaia participanilor la trafic pe sectoarele de drum public la nceputul crora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.

2. Semnalele conductorilor de vehicule.


Art. 112. Conductorii de vehicule semnalizeaz cu mijloacele de avertizare luminoas, sonor sau cu braul, dup caz, naintea efecturii oricrei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat. Art. 113. (1) Mijloacele de avertizare sonor trebuie folosite de la o distan de cel puin 25 m fa de cei crora li se adreseaz, pe o durat de timp care s asigure perceperea semnalului i fr s i determine pe acetia la manevre ce pot pune n pericol sigurana circulaiei. (2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonor nu poate fi folosit n zonele de aciune a indicatorului "Claxonarea interzis". (3) Se excepteaz de la prevederile alin. (2): a) conductorii autovehiculelor cu regim de circulaie prioritar cnd se deplaseaz n aciuni de intervenii sau n misiuni care au caracter de urgen; b) conductorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat. Art. 114. (1) Conductorii de autovehicule, tramvaie i mopede sunt obligai s foloseasc instalaiile de iluminare i/sau semnalizare a acestora, dup cum urmeaz:

99

a) uminile de poziie sau de staionare pe timpul imobilizrii vehiculului pe partea carosabil n afara localitilor, de la lsarea serii i pn n zorii zilei, ziua cnd plou torenial, ninge abundent sau este cea dens ori n alte condiii care reduc vizibilitatea pe drumul public; b) luminile de ntlnire sau de drum, n mers, att n localiti, ct i n afara acestora, dup gradul de iluminare a drumului public; c) luminile de ntlnire i cele de cea pe timp de cea dens; d) luminile de ntlnire ale autovehiculelor care nsoesc coloane militare sau cortegii, transport grupuri organizate de persoane i cele care tracteaz alte vehicule sau care transport mrfuri ori produse periculoase, n timpul zilei; e) luminile de ntlnire atunci cnd plou torenial, ninge abundent ori n alte condiii care reduc vizibilitatea pe drum; f) luminile pentru mersul napoi atunci cnd vehiculul este manevrat ctre napoi; g) luminile indicatoare de direcie pentru semnalizarea schimbrii direciei de mers, inclusiv la punerea n micare a vehiculului de pe loc. (2) Pe timpul nopii, la apropierea a dou vehicule care circul din sensuri opuse, conductorii acestora sunt obligai ca de la o distan de cel puin 200 m s foloseasc luminile de ntlnire concomitent cu reducerea vitezei. Cnd conductorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circul n faa sa, acesta este obligat sa foloseasc luminile de ntlnire de la o distan de cel puin 100 m. (3) Pe timpul nopii sau n condiii de vizibilitate redus conductorii de autovehicule i tramvaie care se apropie de o intersecie nedirijat prin semnale luminoase sau de ctre poliiti sunt obligai s semnalizeze prin folosirea alternant a luminilor de ntlnire cu cele de drum dac nu ncalc astfel prevederile alin. (2). (4) Pe timpul nopii sau n condiii de vizibilitate redus autovehiculele sau remorcile cu defeciuni la sistemul de iluminare i semnalizare luminoas nu pot fi conduse sau remorcate fr a avea n funciune pe partea stng, n fa o lumin de ntlnire i n spate una de poziie. (5) Luminile de avarie se folosesc n urmtoarele situaii: a) cnd vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabil; b) cnd vehiculul se deplaseaz foarte lent i/sau constituie el nsui un pericol pentru ceilali participani la trafic; c) cnd autovehiculul sau tramvaiul este remorcat. (6) n situaiile prevzute la alin. (5), conductorii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie s pun n funciune luminile de avarie, n mod succesiv, n ordinea opririi i n cazul n care aceast manevr este impus de blocarea circulaiei pe sensul de mers. (7) Cnd circul prin tunel conductorul de vehicul este obligat s foloseasc luminile de ntlnire. Art. 115. Un vehicul poate fi oprit sau staionat cu toate luminile stinse, n locurile n care aceste manevre sunt permise, atunci cnd se afl: a) pe un drum iluminat, astfel nct vehiculul este vizibil de la o distan de cel puin 50 m; b) n afara prii carosabile, pe un acostament consolidat;

100

c) n localiti, la marginea prii carosabile, n cazul motocicletelor cu dou roi, fr ata i a mopedelor, care nu sunt prevzute cu surs de energie. Art. 116. (1) Conductorii de vehicule sunt obligai s semnalizeze schimbarea direciei de deplasare, depirea, oprirea i punerea n micare. (2) Intenia conductorilor de autovehicule, tramvaie sau mopede de a schimba direcia de mers, de a iei dintr-un rnd de vehicule staionate sau de a intra ntr-un asemenea rnd, de a trece pe o alt band de circulaie sau de a vira spre dreapta ori spre stnga sau care urmeaz s efectueze ntoarcere, depire ori oprire se semnalizeaz prin punerea n funciune a luminilor indicatoare de direcie cu cel puin 50 m n localiti i 100 m n afara localitilor, nainte de nceperea efecturii manevrelor. (3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabil se semnalizeaz cu lumina roie din spate. Art. 117. (1) Conductorii vehiculelor cu dou roi, precum i ai celor cu traciune animal ori ai celor trase sau mpinse cu mna sunt obligai s efectueze urmtoarele semnale: a) braul stng ntins orizontal atunci cnd intenioneaz s schimbe direcia de mers spre stnga sau de a depi; b) braul drept ntins orizontal atunci cnd intenioneaz s schimbe direcia de mers spre dreapta; c) braul drept ntins orizontal balansat n plan vertical atunci cnd intenioneaz s opreasc. (2) Semnalele prevzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel puin 25 m nainte de efectuarea manevrelor.

3. Depirea
Art. 118. Conductorul de vehicul care efectueaz depirea este obligat: a) s se asigure c acela care l urmeaz sau l preced nu a semnalizat intenia nceperii unei manevre similare i c poate depi fr a pune n pericol sau fr a stnjeni circulaia din sens opus; b) s semnalizeze intenia de efectuare a depirii; c) pstreze n timpul depirii o distan lateral suficient fa de vehiculul depit; d) s reintre pe banda sau n irul de circulaie iniial dup ce a semnalizat i s-a asigurat c poate efectua aceast manevr n condiii de siguran pentru vehiculul depit i pentru ceilali participani la trafic. Art. 119. Conductorul de vehicul care urmeaz s fie depit este obligat: a) s nu mreasc viteza de deplasare; b) s circule ct mai aproape de marginea din dreapta a prii carosabile sau a benzii pe care se deplaseaz.

101

Art. 120. (1) Se interzice depirea vehiculelor: a) b) c) d) n intersecii cu circulaia nedirijat; n apropierea vrfurilor de ramp, cnd vizibilitatea este redus sub 50 m; n curbe i n orice alte locuri unde vizibilitatea este redus sub 50 m; pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri i n tuneluri. Prin excepie, pot fi depite n aceste locuri vehiculele cu traciune animal, motocicletele fr ata, mopedele i bicicletele, dac vizibilitatea asupra drumului este asigurat pe o distan mai mare de 20 m, iar limea drumului este de cel puin 7 m; pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare i marcaje; pe trecerile la nivel cu calea ferat curent i la mai puin de 50 m nainte de acestea; n dreptul staiei pentru tramvai, atunci cnd acesta este oprit, iar staia nu este prevzut cu refugiu pentru pietoni; n zona de aciune a indicatorului "Depirea interzis"; cnd pentru efectuarea manevrei se ncalc marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circul, chiar i parial, pe sensul opus, ori se ncalc marcajul care delimiteaz spaiul de interzicere; cnd din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conductorul acestuia este obligat s efectueze manevre de evitare a coliziunii; pe sectorul de drum unde s-a format o coloan de vehicule n ateptare, dac prin aceasta se intr pe sensul opus de circulaie. Se interzice depirea coloanei oficiale.

e) f) g) h) i) j) k) (2)

4. Viteza i distana ntre vehicule.


Art. 121. (1) Conductorii de vehicule sunt obligai s respecte viteza maxim admis pe sectorul de drum pe care circul i pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum i cea impus prin mijloacele de semnalizare. (2) Nerespectarea regimului de vitez stabilit conform legii se constat de ctre poliitii rutieri, cu mijloace tehnice omologate i verificate metrologic. (3) Administratorul drumului public este obligat s instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de vitez. (4) n afara localitilor, naintea staiilor mijloacelor de transport public de persoane i/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distan de 100 m fa de acestea, administratorul drumului este obligat s realizeze amenajri rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor. Art. 122. Se interzice conductorilor de vehicule s reduc brusc viteza ori s efectueze o oprire neateptat, fr motiv ntemeiat. Art. 123. Conductorul de vehicul este obligat s circule cu o vitez care s nu depeasc 30 km/h n localiti sau 50 km/h n afara localitilor, n urmtoarele situaii:

102

a) la trecerea prin interseciile cu circulaie nedirijat; b) n curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau n care vizibilitatea este mai mic de 50 m; c) la trecerea pe lng grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dac acestea se afl n mers sau staioneaz pe partea carosabil a drumurilor cu o singur band de circulaie pe sens; d) la trecerea pe lng animale care sunt conduse pe partea carosabil sau pe acostament; e) cnd partea carosabil este acoperit cu polei, ghea, zpad bttorit, mzg sau piatr cubic umed; f) pe drumuri cu denivelri, semnalizate ca atare; g) n zona de aciune a indicatorului de avertizare "Copii" n intervalul orar 7,00-22,00, precum i a indicatorului "Accident"; h) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare i marcaje, cnd drumul public are cel mult o band pe sens, iar pietonii aflai pe trotuar, n imediata apropiere a prii carosabile, intenioneaz s se angajeze n traversare; i) la schimbarea direciei de mers prin viraje; j) cnd vizibilitatea este sub 100 m n condiii de cea, ploi toreniale, ninsori abundente. Art. 124. Administratorul drumului public este obligat ca n locurile prevzute la art. 123 s instaleze indicatoare de avertizare i s ia msuri pentru realizarea de amenajri rutiere care s determine conductorii de vehicule s reduc viteza de deplasare.

5. Reguli referitoare la manevre.


Art. 125. Pentru a putea ntoarce vehiculul de pe un sens de mers pe cellalt prin manevrare nainte i napoi sau prin viraj, conductorul acestuia este obligat s semnalizeze i s se asigure c din fa, din spate sau din lateral nu circul n acel moment niciun vehicul. Art. 126. Se interzice ntoarcerea vehiculului: a) n locurile n care este interzis oprirea voluntar a vehiculelor, cu excepia cazurilor prevzute la art. 142 lit. f); b) n interseciile n care este interzis virajul la stnga, precum i n cele n care, pentru efectuare, este necesar manevrarea nainte i napoi a vehiculului; c) n locurile unde soliditatea drumului nu permite; d) pe drumurile cu sens unic; e) pe marcajul pietonal; f) n locurile n care este instalat indicatorul "ntoarcerea interzis". Art. 127. (1) Pe drumurile publice nguste i/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circul din sensuri opuse, unele pe lng altele, este imposibil sau periculoas, se procedeaz dup cum urmeaz:

103

a) la ntlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conductorul acestuia din urm trebuie s manevreze cu spatele; b) la ntlnirea unui vehicul greu cu un vehicul uor, conductorul acestuia din urm trebuie s manevreze cu spatele; c) la ntlnirea unui vehicul care efectueaz transport public de persoane cu un vehicul de transport mrfuri conductorul acestuia din urm trebuie s manevreze cu spatele. (2) n cazul vehiculelor de aceeai categorie, obligaia de a efectua o manevr de mers napoi revine conductorului care urc, cu excepia cazului cnd este mai uor i exist condiii pentru conductorul care coboar s execute aceast manevr, mai ales atunci cnd se afl aproape de un refugiu. Art. 128. (1) Se interzice mersul napoi cu vehiculul: a) n cazurile prevzute la art. 126, cu excepia lit. d); b) pe o distan mai mare de 50 m; c) la ieirea de pe proprieti alturate drumurilor publice. (2) n locurile n care mersul napoi este permis, dar vizibilitatea n spate este mpiedicat, vehiculul poate fi manevrat napoi numai atunci cnd conductorul acestuia este dirijat de cel puin o persoan aflat n afara vehiculului. (3) Persoana care dirijeaz manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligat s se asigure c manevra se efectueaz fr a pune n pericol sigurana participanilor la trafic. (4) Mersul napoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomand dotarea autovehiculelor i cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.

6. Intersecii i obligaia de a ceda trecerea.


Art. 129. (1) Vehiculul care circul pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele avnd semnificaia: "Drum cu prioritate", "Intersecie cu un drum fr prioritate" sau "Prioritate fa de circulaia din sens invers" are prioritate de trecere. (2) Cnd dou vehicule urmeaz s se ntlneasc ntr-o intersecie dirijat prin indicatoare, venind de pe dou drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeai semnificaie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate. Art. 130. Conductorul de vehicul care se apropie de intrarea ntr-o intersecie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulaie prioritar care are n funciune semnalele luminoase i sonore, are obligaia s i acorde prioritate de trecere. Art. 131. (1) La apropierea de o staie pentru mijloace de transport public de persoane prevzut cu alveol, din care conductorul unui astfel de vehicul semnalizeaz intenia de a iei, conductorul vehiculului care circul pe banda de lng acostament sau bordur este obligat s reduc viteza i, la nevoie, s opreasc pentru a-i permite reintrarea n trafic.

104

(2) Conductorii de vehicule sunt obligai s acorde prioritate de trecere pietonilor aflai pe partea carosabil pentru a urca n tramvai sau dup ce au cobort din acesta, dac tramvaiul este oprit n staie fr refugiu. Art. 132. Conductorul vehiculului al crui mers nainte este obturat de un obstacol sau de prezena altor participani la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat s reduc viteza i, la nevoie, s opreasc pentru a permite trecerea vehiculelor care circul din sens opus. Art. 133. n cazul prevzut la art. 51 alin. (2), conductorii vehiculelor sunt obligai s acorde prioritate de trecere participanilor la trafic cu care se intersecteaz i care circul conform semnificaiei culorii semaforului care li se adreseaz. Art. 134. La ieirea din zonele rezideniale sau pietonale, conductorii de vehicule sunt obligai s acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteaz. Art. 135. Conductorul de vehicul este obligat s acorde prioritate de trecere i n urmtoarele situaii: a) la intersecia nedirijat atunci cnd ptrunde pe un drum naional venind de pe un drum judeean, comunal sau local; b) la intersecia nedirijat atunci cnd ptrunde pe un drum judeean venind de pe un drum comunal sau local; c) la intersecia nedirijat atunci cnd ptrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local; d) cnd urmeaz s ptrund ntr-o intersecie cu circulaie n sens giratoriu fa de cel care circul n interiorul acesteia; e) cnd circul n pant fa de cel care urc, dac pe sensul de mers al celui care urc se afl un obstacol imobil. n aceast situaie manevra nu este considerat depire n sensul prevederilor art. 120 lit. j); f) cnd se pune n micare sau la ptrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alturat acestuia fa de vehiculul care circul pe drumul public, indiferent de direcia de deplasare; g) cnd efectueaz un viraj spre stnga sau spre dreapta i se intersecteaz cu un biciclist care circul pe o pist pentru biciclete, semnalizat ca atare; h) pietonului care traverseaz drumul public, prin loc special amenajat, marcat i semnalizat corespunztor ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci cnd acesta se afl pe sensul de mers al vehiculului.

7. Trecerea la nivel cu calea ferat.


Art. 136. (1) La trecerea la nivel cu calea ferat curent, conductorul de vehicul este obligat s circule cu viteza redus i s se asigure c din partea stng sau din partea dreapt nu se apropie un vehicul feroviar.

105

(2) La traversarea cii ferate, pietonii sunt obligai s se asigure c din stnga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar. Art. 137. (1) Conductorul de vehicul poate traversa calea ferat curent prevzut cu bariere sau semibariere, dac acestea sunt ridicate i semnalele luminoase i sonore nu funcioneaz, iar semnalul cu lumina alb intermitent cu cadena lent este n funciune. (2) Cnd circulaia la trecerea la nivel cu calea ferat curent este dirijat de ageni de cale ferat, conductorul de vehicul trebuie s respecte semnalele acestora. Art. 138. (1) Conductorul de vehicul este obligat s opreasc atunci cnd: a) barierele sau semibarierele sunt coborte, n curs de coborre sau de ridicare; b) semnalul cu lumini roii i/sau semnalul sonor sunt n funciune; c) ntlnete indicatorul "Trecerea la nivel cu calea ferat simpl, fr bariere", "Trecerea la nivel cu calea ferat dubl, fr bariere" sau "Oprire". (2) Vehiculele trebuie s opreasc, n ordinea sosirii, n locul n care exist vizibilitate maxim asupra cii ferate fr a trece de indicatoarele prevzute la alin. (1) lit. c) sau, dup caz, naintea marcajului pentru oprire ori naintea barierelor sau semibarierelor, cnd acestea sunt nchise, n curs de coborre sau de ridicare. Art. 139. (1) n cazul imobilizrii unui vehicul pe calea ferat, conductorul acestuia este obligat s scoat imediat pasagerii din vehicul i s elibereze platforma cii ferate, iar cnd nu este posibil, s semnalizeze prezena vehiculului cu orice mijloc adecvat. (2) Participanii la trafic, care se gsesc n apropierea locului unde un vehicul a rmas imobilizat pe calea ferat, sunt obligai s acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, cnd nu este posibil, pentru semnalizarea prezenei lui. (3) Conductorului de vehicul i este interzis s treac sau s ocoleasc porile de gabarit instalate naintea cilor ferate electrificate, dac nlimea sau ncrctura vehiculului atinge ori depete partea superioar a porii. Art. 140. (1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferat industrial, accesul vehiculelor feroviare se face numai dup semnalizarea corespunztoare i din timp de ctre cel puin un agent de cale ferat. (2) n cazul prevzut la alin. (1), conductorii de vehicule sunt obligai s se conformeze semnificaiei semnalelor agenilor de cale ferat.

8. Oprirea, staionarea i parcarea.


Art. 141. (1) Conductorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice, care se ndeprteaz de acestea, sunt obligai s acioneze frna de ajutor, s opreasc funcionarea motorului i s cupleze ntr-o treapt de vitez inferioar sau n cea de parcare dac autovehiculul are transmisie automat.

106

(2) n cazul imobilizrii involuntare a autovehiculului n pant sau n ramp, pe lng obligaiile prevzute la alin. (1) conductorul trebuie s bracheze roile directoare. (3) n cazul imobilizrii involuntare a autovehiculului n pasaje subterane sau n tuneluri, conductorul acestuia este obligat s opreasc funcionarea motorului. (4) n localiti, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau staionarea voluntar a vehiculelor este permis i pe partea stng, dac rmne liber cel puin o band de circulaie. (5) n afara localitilor oprirea sau staionarea voluntar a vehiculelor se face n afara prii carosabile, iar atunci cnd nu este posibil, ct mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia. (6) Nu este permis staionarea pe partea carosabil, n timpul nopii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a mainilor i utilajelor autopropulsate utilizate n lucrri de construcii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu traciune animal ori a celor trase sau mpinse cu mna. (7) Nu este permis oprirea sau staionarea n tuneluri. n situaii de urgen sau de pericol conductorului de autovehicul i este permis oprirea sau staionarea numai n locurile special amenajate i semnalizate corespunztor. n caz de imobilizare prelungit a autovehiculului n tunel, conductorul de vehicul este obligat s opreasc motorul. Art. 142. Se interzice oprirea voluntar a vehiculelor: a) n zona de aciune a indicatorului "Oprirea interzis"; b) pe trecerile la nivel cu calea ferat curent i la o distan mai mic de 50 m nainte i dup acestea; c) pe poduri, pe i sub pasaje denivelate, precum i pe viaducte; d) n curbe i n alte locuri cu vizibilitate redus sub 50 m; e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puin de 25 m nainte i nainte de acestea; f) n intersecii, inclusiv cele cu circulaie n sens giratoriu, precum i n zona de preselecie unde sunt aplicate marcaje continue, iar n lipsa acestora, la o distan mai mic de 25 m de colul interseciei; g) n staiile mijloacelor de transport public de persoane, precum i la mai puin de 25 m nainte i dup acestea; h) n dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabil, dac prin aceasta se stnjenete circulaia a dou vehicule venind din sensuri opuse, precum i n dreptul marcajului continuu, n cazul n care conductorii celorlalte vehicule care circul n acelai sens ar fi obligai, din aceast cauz, s treac peste acest marcaj; i) n locul n care se mpiedic vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos; j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificaiile "Drum ngustat", "Prioritate pentru circulaia din sens invers" sau "Prioritate fa de circulaia din sens invers"; k) pe pistele obligatorii pentru pietoni i/sau bicicliti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare; l) pe platforma cii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puin de 50 m de acestea, dac circulaia vehiculelor pe ine ar putea fi stnjenit sau mpiedicat; m) pe partea carosabil a autostrzilor, a drumurilor expres i a celor naionale europene (E); n) pe trotuar, dac nu se asigur spaiu de cel puin 1 m pentru circulaia pietonilor;

107

o) pe pistele pentru biciclete; p) n locurile unde este interzis depirea. Art. 143. Se interzice staionarea voluntar a vehiculelor: a) n toate cazurile n care este interzis oprirea voluntar; b) n zona de aciune a indicatorului cu semnificaia "Staionarea interzis" i a marcajului cu semnificaia de interzicere a staionrii; c) pe drumurile publice cu o lime mai mic de 6 m; d) n dreptul cilor de acces care deservesc proprietile alturate drumurilor publice; e) n pante i n rampe; f) n locul unde este instalat indicatorul cu semnificaia "Staionare alternant", n alt zi sau perioad dect cea permis, ori indicatorul cu semnificaia "Zona de staionare cu durat limitat" peste durata stabilit. Art. 144. (1) Administratorul drumului public este obligat s delimiteze i s semnalizeze corespunztor sectoarele de drum public unde este interzis oprirea sau staionarea vehiculelor. (2) Administratorul drumului public poate permite oprirea sau staionarea, parial ori total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar n lipsa acestuia, numai dac rmne liber cel puin un culoar de minimum 1 m lime nspre marginea opus prii carosabile, destinat circulaiei pietonilor. Art. 145. Se interzice conductorului de autovehicul i pasagerilor ca n timpul opririi sau staionrii s deschid ori s lase deschise uile acestuia sau s coboare fr s se asigure c nu creeaz un pericol pentru circulaie. Art. 146. Circulaia vehiculelor i a pietonilor n spaiile special amenajate sau stabilite i semnalizate corespunztor se desfoar conform normelor rutiere, pe ntreaga perioad ct parcrile sunt deschise circulaiei publice.

9. Alte obligaii i interdicii pentru conductorii de autovehicule i tramvaie.


Art. 147. - Conductorul de autovehicul sau de tramvai este obligat: 1. s aib asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de nmatriculare sau de nregistrare i, dup caz, atestatul profesional, precum i celelalte documente prevzute de legislaia n vigoare; 2. s circule numai pe sectoarele de drum pe care i este permis accesul i s respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate i admise i/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competent pentru autovehiculele conduse; 3. s verifice funcionarea sistemului de lumini i de semnalizare, a instalaiei de climatizare, s menin permanent curate parbrizul, luneta i geamurile laterale ale autovehiculului,

108

4. 5. 6.

precum i plcuele cu numrul de nmatriculare sau nregistrare ale autovehiculului i remorcii; s permit controlul strii tehnice a vehiculului, precum i al bunurilor transportate, n condiiile legii; s se prezinte la verificarea medical periodic, potrivit legii; s aplice pe parbrizul i pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conductorii de autovehicule nceptori, dac are o vechime mai mic de un an de la obinerea permisului de conducere.

Art. 148. 1. 2. 3. 4. Se interzice conductorului de autovehicul sau de tramvai: s conduc un autovehicul sau tramvai cu dovada nlocuitoare a permisului de conducere eliberat fr drept de circulaie sau a crei valabilitate a expirat; s transporte n autovehicul sau tramvai mai multe persoane dect numrul de locuri stabilite n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare; s transporte persoane n stare de ebrietate pe motociclet sau n cabina ori n caroseria autovehiculului destinat transportului de mrfuri; s transporte persoane n caroseria autobasculantei, pe autocistern, pe platform, deasupra ncrcturii, pe prile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau n picioare n caroseria autocamionului, pe scri i n remorc, cu excepia celei special amenajate pentru transportul persoanelor; s transporte copii n vrst de pn la 12 ani pe scaunul din fa al autovehiculului, chiar dac sunt inui n brae de persoane majore; s transporte n i pe autoturism obiecte a cror lungime sau lime depete, mpreun cu ncrctura, dimensiunile acestuia; s deschid uile autovehiculului sau tramvaiului n timpul mersului, s porneasc de pe loc cu uile deschise; s aib n timpul mersului preocupri de natur a-i distrage n mod periculos atenia ori s foloseasc instalaii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea n siguran a lui i a celorlali participani la trafic; s intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabil ori din care cad sau se scurg produse, substane ori materiale ce pot pune n pericol sigurana circulaiei; s aib aplicate pe parbriz, lunet sau pe geamurile laterale afie, reclame publicitare, nscrisuri ori accesorii, care restrng sau estompeaz vizibilitatea conductorului ori a pasagerilor, att din interior, ct i din exterior; s aib aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunet ori pe geamurile laterale, care restrng sau estompeaz vizibilitatea, att din interior, ct i din exterior, cu excepia celor omologate i certificate, prin marcaj corespunztor, de ctre autoritatea competent; s aib aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoas, care diminueaz eficacitatea acestora, precum i pe plcuele cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare, care mpiedic citirea numrului de nmatriculare sau de nregistrare; s lase liber n timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comand, s opreasc motorul ori s decupleze transmisia n timpul mersului; s foloseasc n mod abuziv mijloacele de avertizare sonor;

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14.

109

15. s circule cu autovehiculul cu masa total maxim autorizat mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zpad, ghea sau polei, fr a avea montate pe roi lanuri sau alte echipamente antiderapante omologate, n perioadele i pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construciilor i turismului; 16. s circule avnd montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici dect cele prevzute n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare ori care prezint tieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admis; 17. s conduc un autovehicul care eman noxe peste limita legal admis ori al crui zgomot n mers sau staionare depete pragul fonic prevzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate; 18. s circule cu autovehiculul avnd plcuele cu numerele de nmatriculare sau de nregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul; 19. s svreasc acte sau gesturi obscene, s profereze injurii, s adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlali participani la trafic; 20. s circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei; 21. s arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substane. Art. 149. (1) Conductorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mic de un an de la data obinerii permisului de conducere are obligaia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galben, cu diametrul de 100 mm, care are n centru semnul exclamrii, de culoare neagr, cu lungimea de 60 mm i diametrul punctului de 10 mm, dup cum urmeaz: a) la motociclet, n partea din spate lng numrul de nmatriculare; b) la autovehicul, pe parbriz n partea din dreapta jos i pe lunet, n partea stng jos; c) la autovehiculul care nu este prevzut cu lunet, pe parbriz n partea din dreapta jos i pe caroserie n partea din spate stnga sus; d) la tramvai, pe parbriz n partea din dreapta jos i pe luneta ultimului vagon n partea din spate stnga sus; e) la autovehiculul care tracteaz o remorc, pe parbrizul autovehiculului n partea din dreapta jos i pe caroseria remorcii n partea din spate stnga sus. (2) Conductorului de vehicul prevzut la alin. (1) i este interzis: a) s conduc autovehicule care transport mrfuri sau produse periculoase; b) s conduc vehicule destinate testrii sau cele pentru probe; c) s conduc vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv n regim de taxi.

10. Circulaia vehiculelor destinate transportului de mrfuri sau transportului public de persoane.
Art. 150. (1) ncrctura unui vehicul trebuie s fie aezat i, la nevoie, fixat astfel nct: a) s nu pun n pericol persoane ori s nu cauzeze daune proprietii publice sau private;

110

b) s nu stnjeneasc vizibilitatea conductorului i s nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului; c) s nu fie trt, s nu se scurg i s nu cad pe drum; d) s nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii i plcuele cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare ori provizoriu, iar n cazul vehiculelor fr motor, semnalele fcute cu braele de conductorul acestora; e) s nu provoace zgomot care s jeneze conductorul, participanii la trafic ori s sperie animalele i s nu produc praf sau mirosuri pestileniale. (2) Lanurile, cablurile, prelatele i alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protecia ncrcturii trebuie s o fixeze ct mai bine de vehicul i s nu constituie ele nsele un pericol pentru sigurana circulaiei. (3) ncrctura care const n materiale sau produse ce se pot mprtia n timpul mersului trebuie acoperit cu o prelat. Cnd ncrctura const n obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixat pentru a nu se deplasa n timpul transportului i a nu depi gabaritul vehiculului. Art. 151. Conductorul de autovehicul sau de tramvai care efectueaz transport public de persoane este obligat: a) s opreasc pentru urcarea sau coborrea pasagerilor numai n staiile semnalizate ca atare, cu excepia transportului public de persoane n regim de taxi. Dac staia este prevzut cu alveol, oprirea se va face numai n interiorul acesteia; b) s deschid uile numai dup ce vehiculul a fost oprit n staie; c) s nchid uile numai dup ce pasagerii au cobort ori au urcat; d) s repun n micare autovehiculul sau tramvaiul din staie dup ce a semnalizat intenia i s-a asigurat c poate efectua n siguran aceast manevr. Art. 152. - Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane: a) s urce, s coboare, s in deschise uile ori s le deschid n timpul mersului vehiculului; b) s cltoreasc pe scri sau pe prile exterioare ale caroseriei vehiculului; c) s arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substane.

11. Remorcarea.
Art. 153. (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singur remorc. Se excepteaz tractorul rutier care poate tracta dou remorci, precum i autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane n localitile turistice, cu condiia ca acesta s nu fie mai lung de 25 m i s nu circule cu vitez mai mare de 25 km/h. (2) Motocicleta fr ata, precum i bicicleta pot tracta o remorc uoar avnd o singur ax. Art. 154. Cuplarea unui vehicul cu una sau dou remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dac: a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate i compatibile;

111

b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minim de virare a autovehiculului trgtor; c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depesc limitele prevzute de lege; d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frnare, de iluminare i semnalizare luminoas sunt compatibile; e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelri, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direciei de mers. Art. 155. (1) n cazul rmnerii n pan a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conductorul ansamblului este obligat s l scoat imediat n afara prii carosabile sau, dac nu este posibil, s l deplaseze lng bordur ori acostament, aezndu-l paralel cu axa drumului i lund msuri pentru remedierea defeciunilor sau, dup caz, de remorcare. (2) Pe timpul nopii sau n condiii de vizibilitate redus, autovehiculul sau remorca acestuia care are defeciuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoas nu poate fi tractat/tractat pe drumurile publice fr a avea n funciune, n partea stng, n fa, o lumin de ntlnire i n spate, una de poziie. Art. 156. (1) Dac un autovehicul sau o remorc a rmas n pan pe partea carosabil a drumului i nu poate fi deplasat/deplasat n afara acesteia, conductorul autovehiculului este obligat s pun n funciune luminile de avarie i s instaleze triunghiurile reflectorizante. (2) Triunghiurile reflectorizante se instaleaz n faa i n spatele vehiculului, pe aceeai band de circulaie, la o distan de cel puin 30 m de acesta, astfel nct s poat fi observate din timp de ctre participanii la trafic care se apropie. n localiti, atunci cnd circulaia este intens, triunghiurile reflectorizante pot fi aezate la o distan mai mic sau chiar pe vehicul, astfel nct s poat fi observate din timp de ceilali conductori de vehicule. (3) Dac vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conductorul poate folosi, pe timpul nopii ori n condiii de vizibilitate redus, o lamp portativ cu lumina galben intermitent, care se instaleaz la partea din spate a vehiculului. (4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie n mod nejustificat sau pentru a simula o rmnere n pan n locurile unde oprirea ori staionarea este interzis. (5) n cazul cderii din vehicule, pe partea carosabil, a ncrcturii sau a unei pri din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi nlturat imediat, conductorul este obligat s l semnalizeze cu unul dintre mijloacele prevzute la alin. (1)-(3). Art. 157. (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urmtoarelor reguli: a) conductorii autovehiculelor trgtor i, respectiv, remorcat trebuie s posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule; b) autovehiculul trgtor s nu remorcheze un autovehicul mai greu dect masa lui proprie, cu excepia cazului cnd remorcarea se efectueaz de ctre un autovehicul destinat special depanrii; c) remorcarea trebuie s se realizeze prin intermediul unei bare metalice n lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale crui mecanism de direcie i sistem de frnare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legtur flexibil omologat, n lungime de 3-5 m. Bara

112

sau legtura flexibil trebuie fixat la elementele de remorcare cu care sunt prevzute autovehiculele; d) conductorul autovehiculului remorcat este obligat s semnalizeze corespunztor semnalelor efectuate de conductorul autovehiculului trgtor. Atunci cnd sistemul de iluminare i semnalizare nu funcioneaz, este interzis remorcarea acestuia pe timpul nopii i n condiii de vizibilitate redus, iar ziua poate fi remorcat dac pe partea din spate are aplicate inscripia "Fr semnalizare", precum i indicatorul "Alte pericole". (2) Dac remorcarea se realizeaz prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platform de remorcare a prii din fa a autovehiculului remorcat, atunci n acesta nu trebuie s se afle nicio persoan. (3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu dou roi, cu sau fr ata, a autovehiculului al crui sistem de direcie nu funcioneaz sau care nu este nmatriculat ori nregistrat sau cnd drumul este acoperit cu polei, ghea ori zpad. Se interzice i remorcarea a dou sau mai multe autovehicule, a cruelor, a vehiculelor care n mod normal sunt trase sau mpinse cu mna ori a utilajelor agricole. (4) Prin excepie de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul al crui sistem de direcie nu funcioneaz numai n cazul cnd remorcarea se realizeaz prin suspendarea roilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea roilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platform de remorcare. (5) Conductorul poate mpinge sau tracta, cu propriul autovehicul, n situaii deosebite, pe distane scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul n funciune sau pentru a efectua scurte manevre, fr a pune n pericol sigurana deplasrii celorlali participani la trafic.

12. Zona rezidenial i pietonal.


Art. 158. (1) n zona rezidenial, semnalizat ca atare, pietonii pot folosi toat limea prii carosabile, iar jocul copiilor este permis. (2) Conductorii de vehicule sunt obligai s circule cu o vitez de cel mult 20 km/h, s nu staioneze sau s parcheze vehiculul n afara spaiilor anume destinate i semnalizate ca atare, s nu stnjeneasc sau s mpiedice circulaia pietonilor chiar dac, n acest scop, trebuie s opreasc. Art. 159. n zona pietonal, semnalizat ca atare, conductorul de vehicul poate intra numai dac locuiete n aceast zon sau presteaz servicii publice "din poart n poart" i nu are alt posibilitate de acces. Acesta este obligat s circule cu viteza maxim de 5 km/h, s nu stnjeneasc ori s mpiedice circulaia pietonilor i, dac este necesar, s opreasc pentru a permite circulaia acestora.

113

SECIUNEA a 4-a Reguli pentru ali participani la trafic. 1. Circulaia bicicletelor i a mopedelor.
Art. 160. (1) Bicicletele i mopedele, atunci cnd circul pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rnd. (2) Persoanele care nu posed permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai dac fac dovada c au absolvit un curs de legislaie rutier n cadrul unei uniti autorizate de pregtire a conductorilor de autovehicule. (3) Dac pe direcia de deplasare exist o pist pentru biciclete, semnalizat ca atare, conductorii vehiculelor prevzute la alin. (1) sunt obligai s circule numai pe aceast pist. Se interzice circulaia altor participani la trafic pe pista pentru biciclete. (4) Se recomand ca, n circulaia pe drumurile publice, biciclistul s poarte casca de protecie omologat. Art. 161. (1) Se interzice conductorilor de biciclete sau de mopede: a) s circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul avnd semnificaia "Accesul interzis bicicletelor"; b) s nvee s conduc biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate; c) s circule pe trotuare, cu excepia cazului cnd pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor; d) s circule fr a ine cel puin o mn pe ghidon i ambele picioare pe pedale; e) s circule n paralel, cu excepia situaiilor cnd particip la competiii sportive organizate; f) s circule n timp ce se afl sub influena alcoolului, a produselor ori substanelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora; g) s se in de un vehicul aflat n mers ori s fie remorcat de un alt vehicul sau mpins ori tras de o persoan aflat ntr-un vehicul; h) s transporte o alt persoan, cu excepia copilului pn la 7 ani, numai dac vehiculul are montat n fa un suport special, precum i a situaiei cnd vehiculul este construit i/sau echipat special pentru transportul altor persoane; i) s circule pe partea carosabil n aceeai direcie de mers, dac exist o cale lateral, o potec sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit; j) s transporte sau s trag orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stnjenesc sau pericliteaz conducerea vehiculului ori circulaia celorlali participani la trafic; k) s circule pe aleile din parcuri sau din grdini publice, cu excepia cazurilor cnd nu stnjenesc circulaia pietonilor; l) s circule pe timp de noapte sau cnd vizibilitatea este redus, fr s ndeplineasc condiiile prevzute la art. 14 i 16;

114

m) s circule atunci cnd partea carosabil este acoperit cu polei, ghea sau zpad; n) s circule cu defeciuni tehnice la sistemele de frnare sau cu un vehicul care nu este prevzut cu avertizor sonor; o) s traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, n timp ce se deplaseaz pe biciclet sau pe moped; p) s circule pe alte benzi dect cea de lng bordur sau acostament, cu excepia cazurilor n care, nainte de intersecie, trebuie s se ncadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stnga; r) s circule fr a purta mbrcminte cu elemente fluorescentreflectorizante, de la lsarea serii pn n zorii zilei sau atunci cnd vizibilitatea este redus; s) s conduc vehiculul fr a menine contactul roilor cu solul. (2) Pe timpul circulaiei pe drumurile publice, conductorii de biciclete sunt obligai s aib asupra lor actul de identitate, iar conductorii de mopede sunt obligai s aib, n plus, certificatul de absolvire a cursurilor de legislaie rutier i certificatul de nregistrare a vehiculului.

2. nsoirea animalelor .
Art. 162. (1) Animalele de povar, de traciune ori de clrie, precum i animalele n turm nu pot fi conduse pe autostrzi, pe drumurile naionale, n municipii i orae, precum i pe drumurile la nceputul crora exist indicatoare care le interzic accesul. Animalele de clrie aparinnd poliiei, jandarmeriei ori Ministerului Aprrii pot fi conduse pe drumurile publice din localiti, atunci cnd particip la executarea unor misiuni. (2) Atunci cnd circul pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie mprite n grupuri bine separate ntre ele pentru a nu ngreuna circulaia celorlali participani la trafic, fiecare grup avnd cel puin un conductor. (3) Atunci cnd sunt conduse pe drumul public, animalele i nsoitorii acestora trebuie s circule pe acostamentul din partea stng a drumului, n sensul de mers, iar cnd acesta nu exist, ct mai aproape de marginea din stnga a prii carosabile. Art. 163. (1) Conductorul de animale de clrie este obligat: a) s conduc animalele astfel nct acestea s se deplaseze pe acostament, iar n lipsa acestuia ct mai aproape de marginea din partea dreapt a drumului; b) s nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabil sau n imediata apropiere a acesteia; c) de la lsarea serii pn n zorii zilei s poarte mbrcminte cu elemente fluorescentreflectorizante; d) s traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai dup ce s-a asigurat c o poate face fr pericol; e) s semnalizeze schimbarea direciei de mers spre stnga prin ridicarea n plan orizontal a braului stng, iar oprirea prin balansarea braului drept. (2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povar sunt obligate:

115

a) s se deplaseze pe acostament, iar n lipsa acestuia, ct mai aproape de marginea din partea dreapt a carosabilului; b) s conduc animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legturi care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri; c) s asigure deplasarea animalelor niruite i legate unul n spatele altuia; d) de la lsarea serii pn n zorii zilei s poarte mbrcminte cu elemente fluorescentreflectorizante; e) s traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai dup ce s-a asigurat c o pot face fr pericol. (3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea urmtoarelor reguli: a) turma trebuie s aib n fa i n spate cte un conductor; b) pe timpul nopii sau n orice alte situaii cnd vizibilitatea este redus, conductorul care se afl n faa turmei trebuie s aib un dispozitiv cu lumin de culoare alb, iar cel din spate un dispozitiv cu lumin de culoare roie; c) conductorii turmei trebuie s ia msurile necesare ca, pe timpul deplasrii pe drum, animalele s nu mpiedice circulaia celorlali participani la trafic; d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, n lipsa acestuia, ct mai aproape de marginea prii carosabile, astfel nct s nu ocupe mai mult de jumtate din limea sensului de mers; e) la intersecii, precum i atunci cnd traverseaz drumul, conductorii turmei trebuie s acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaz; f) n deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conductorii turmei sunt obligai s nu lase animalele nesupravegheate.

3. Circulaia vehiculelor cu traciune animal.


Art. 164. Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu traciune animal trebuie s fie conduse pe acostament sau, n lipsa acestuia, ct mai aproape de marginea din dreapta a prii carosabile. Art. 165. (1) Conductorul vehiculului cu traciune animal este obligat: a) s aib asupra lui actul de identitate, certificatul de nregistrare, iar pe vehicul montate plcuele cu numrul de nregistrare; b) s conduc animalele astfel nct acestea s nu constituie un pericol pentru el i ceilali participani la trafic; c) s nu opreasc sau s staioneze pe partea carosabil a drumului public; d) pe timpul opririi sau staionrii pe acostament ori n afara prii carosabile, animalele trebuie s fie legate astfel nct acestea s nu poat intra pe partea carosabil; e) s nu conduc vehiculul cnd se afl sub influena alcoolului, a produselor sau substanelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora; f) s semnalizeze schimbarea direciei de mers cu braul i s se asigure c din fa sau din spate nu circul vehicule crora le poate pune n pericol sigurana deplasrii;

116

g) de la lsarea serii pn n zorii zilei sau atunci cnd vizibilitatea este redus s nu circule pe drumurile publice fr a purta mbrcminte cu elemente fluorescentreflectorizante i fr ca vehiculul s aib n partea din fa un dispozitiv cu lumin alb sau galben, iar n partea din spate un dispozitiv cu lumin roie, amplasate pe partea lateral stng; h) s nu prseasc vehiculul sau animalele ori s doarm n timpul mersului; i) s nu transporte obiecte care depesc n lungime sau n lime vehiculul, dac ncrctura nu este semnalizat ziua cu un stegule de culoare roie, iar noaptea sau n condiii de vizibilitate redus cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat n partea din spate a ncrcturii; j) s nu circule cu animale care nsoesc vehiculul, dac acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, ct mai aproape de partea dreapt. Legtura nu trebuie s fie mai mare de 1,5 m; k) s nu ptrund pe drumurile modernizate sau pietruite cu roile vehiculului murdare de noroi; l) s nu transporte n vehicule persoane care stau n picioare; m) s nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice. (2) Conductorul de trsur care efectueaz transport public de persoane este obligat s circule n condiiile stabilite n licen de autoritatea competent.

4. Circulaia pietonilor.
Art. 166. Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilat acestuia care circul pe partea carosabil a drumului, care nu este prevzut cu trotuar sau acostamente, trebuie s aib aplicate pe mbrcminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau s poarte o surs de lumin, vizibil din ambele sensuri. Art. 167. (1) Se interzice pietonilor i persoanelor asimilate acestora: a) s se angajeze n traversarea drumului public atunci cnd se apropie un autovehicul cu regim de circulaie prioritar care are n funciune semnalele speciale de avertizare luminoase i sonore; b) s traverseze partea carosabil prin faa sau prin spatele vehiculului oprit n staiile mijloacelor de transport public de persoane, cu excepia cazurilor n care exist treceri pentru pietoni, semnalizate corespunztor; c) s prelungeasc timpul de traversare a drumului public, s se opreasc ori s se ntoarc pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevzute cu semafoare; d) s traverseze drumul public prin alte locuri dect cele permise; e) s ocupe partea carosabil n scopul mpiedicrii circulaiei; f) s traverseze calea ferat atunci cnd barierele sau semibarierele sunt coborte ori cnd semnalul luminos sau acustic interzice trecerea; g) s circule pe pistele pentru biciclete, amenajate i semnalizate corespunztor. (2) Se interzice oricrei persoane s efectueze acte de comer pe partea carosabil, pe acostament, pe trotuar, n parcri ori n staiile mijloacelor de transport public de persoane.

117

Art. 168. (1) Persoanele care se deplaseaz pe drumul public formnd un grup organizat, o coloan militar sau un cortegiu trebuie s circule n formaie de cel mult trei iruri, pe partea dreapt a carosabilului, n sensul lor de mers, ocupnd cel mult o band de circulaie. (2) De la lsarea serii i pn n zorii zilei, precum i ziua, n condiii de vizibilitate redus, persoanele care se afl n faa i n spatele irului dinspre axa drumului trebuie s aib o surs de lumin de culoare alb, respectiv roie, care s fie vizibil pentru ceilali participani la trafic. Persoanele care formeaz irul dinspre axa drumului trebuie s aib aplicate pe mbrcminte elemente fluorescent-reflectorizante. (3) Conductorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligai s supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stnjeni circulaia vehiculelor. (4) Se interzice persoanelor care formeaz o coloan militar s mearg n caden la trecerea peste poduri.

SECIUNEA a 5-a Circulaia pe autostrzi.


Art. 169. (1) Conductorii de autovehicule care intr pe autostrzi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie s cedeze trecerea autovehiculelor care circul pe prima band a autostrzilor i s nu stnjeneasc n niciun fel circulaia acestora. (2) Conductorii de autovehicule care urmeaz s prseasc autostrada sunt obligai s semnalizeze din timp i s se angajeze pe banda de ieire (de decelerare). Art. 170. Circulaia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mrfuri se desfoar pe banda din partea dreapt a autostrzii, cu excepia cazului n care se efectueaz depirea sau semnalizarea rutier existent instituie o alt reglementare de utilizare a benzilor.

CAPITOLUL VI Circulaia autovehiculelor cu mase i/sau gabarite depite ori care transport mrfuri sau produse periculoase. 1. Circulaia autovehiculelor cu mase i/sau dimensiuni de gabarit depite.
Art. 171. Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin construcie sau datorit ncrcturii transportate, depete masa total de 80 tone i/sau lungimea de 40 m ori limea de 5 m

118

sau nlimea de 5 m poate circula pe drumul public numai n baza autorizaiei speciale emise de administratorul acestuia i cu avizul poliiei rutiere. Art. 172. (1) n circulaia pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau fr ncrctur, are o lime ntre 3,2 m i 4,5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m trebuie s fie precedat de un autovehicul de nsoire, iar cel cu limea mai mare de 4,5 m sau lungimea mai mare de 30 m trebuie s fie nsoit de dou autovehicule care s circule unul n fa i cellalt n spate. (2) Pe autostrzi autovehiculul care, cu sau fr ncrctur, depete limea de 3,2 m trebuie s fie urmat de un autovehicul de nsoire. (3) Autovehiculul de nsoire trebuie s fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu lumin galben i s aib montat, n funcie de locul ocupat la nsoire, la partea stng din fa sau din spate, plcua de identificare reflectorizant, avnd fondul alb i chenarul rou. (4) Conductorul autovehiculului cu masa i/sau dimensiuni de gabarit depite, precum i conductorii autovehiculelor de nsoire sunt obligai s pun i s menin n funciune semnalele speciale de avertizare cu lumin galben, prevzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2002, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pe toat perioada deplasrii pe drumul public. Art. 173. Este interzis circulaia autovehiculelor cu mase i/sau gabarite depite: a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restricie sau limitare a accesului acestora, dac vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depete limea, nlimea, lungimea sau masele pe axe ori masa total maxim admis; b) cnd vizibilitatea este redus sau partea carosabil este acoperit cu polei, ghea sau zpad.

2. Transportul mrfurilor sau produselor periculoase


Art. 174. (1) Transportul mrfurilor sau produselor periculoase se efectueaz numai dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii: a) vehiculul ndeplinete condiiile tehnice i de agreere, prevzute n Acordul european referitor la transportul rutier internaional al mrfurilor periculoase (A.D.R.), ncheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romnia a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificrile ulterioare; b) vehiculul are dotrile i echipamentele necesare prevzute n reglementrile n vigoare; c) conductorul vehiculului deine certificat ADR corespunztor. (2) Administratorul drumului public stabilete, cu avizul poliiei rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care efectueaz transport de mrfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative i a semnalizrii corespunztoare acestora. Art. 175.

119

(1) Conductorul vehiculului care efectueaz transport de mrfuri sau produse periculoase trebuie s aib asupra sa documentele de transport prevzute de lege, s cunoasc normele referitoare la transportul i la manipularea ncrcturii, putnd fi nsoit de persoane care s cunoasc bine caracteristicile acestora. (2) n cabina autovehiculului care transport mrfuri sau produse periculoase se pot afla numai membrii echipajului. (3) Dac din cauza deteriorrii ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se mprtie pe drum, conductorul este obligat s opreasc imediat, s ia msuri de avertizare a celorlali conductori care circul pe drumul public i a persoanelor din jur, s semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la ndemn i s anune administratorul drumului sau cea mai apropiat unitate de poliie. Art. 176. Se interzice conductorului de autovehicul care transport mrfuri sau produse periculoase: a) s provoace ocuri autovehiculului n mers; b) s fumeze n timpul mersului ori s aprind foc la oprire sau staionare, la o distan mai mic de 50 m de autovehicul; c) s lase autovehiculul i ncrctura fr supravegherea sa, a nsoitorului ori a unei alte persoane calificate; d) s remorcheze un vehicul rmas n pan; e) s urmeze alte trasee sau s staioneze n alte locuri dect cele stabilite, precum i pe partea carosabil a drumului pe timp de noapte; f) s transporte alte ncrcturi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului; g) s permit prezena n autovehicul a altor persoane, cu excepia celuilalt conductor, a nsoitorilor sau a celor care ncarc ori descarc mrfurile sau produsele transportate; h) s intre pe sectoarele de drum pe care i este interzis accesul; i) s pstreze n autovehicul rezerve de combustibil n ambalaje care nu sunt special confecionate n acest scop.

CAPITOLUL VII Sanciuni contravenionale i msuri tehnico-administrative. SECIUNEA 1 Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor contravenionale.
Art. 177. (1) ndrumarea, supravegherea, controlul respectrii normelor privind circulaia pe drumurile publice i luarea msurilor legale n cazul n care se constat nclcri ale acestora se realizeaz de ctre poliitii rutieri din cadrul Poliiei Romne.

120

(2) Poliitii rutieri sunt ofierii i agenii de poliie specializai i anume desemnai prin dispoziie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliiei Romne. Art. 178. (1) n punctele de trecere a frontierei de stat a Romniei, poliitii de frontier au i atribuia de a aplica sanciuni n cazul n care constat contravenii la regimul circulaiei pe drumurile publice. (2) Procesul-verbal de constatare a contraveniei se trimite, n cel mult o zi lucrtoare de la data ntocmirii, serviciului poliiei rutiere pe raza cruia a fost svrit fapta. Art. 179. (1) Poliia rutier sau poliia de frontier din punctele de trecere a frontierei de stat poate aciona, mpreun cu reprezentani ai altor autoriti cu atribuii n domeniu, pentru prevenirea i constatarea unor nclcri ale normelor privind deplasarea n siguran, pe drumurile publice, a tuturor participanilor la trafic. (2) Poliistul rutier sau poliistul de frontier aflat n punctul de trecere a frontierei de stat, care acioneaz n cadrul echipajului mixt, are, ca principale atribuii: a) s opreasc vehiculele pentru control i s verifice documentele pe care conductorii acestora trebuie s le aib asupra lor; b) s constate i s aplice sanciuni n cazul contraveniilor aflate n competena sa. (3) Reprezentanii autoritilor prevzute la alin. (1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atribuii: a) s acioneze, mpreun cu poliitii rutieri sau cu poliitii de frontier, pentru respectarea de ctre conductorii de vehicule sau de ctre operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din Romnia; b) s execute activiti de control privind condiiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum i de verificare a strii tehnice a vehiculelor, conform competenelor; c) s constate i s aplice sanciuni n cazul contraveniilor aflate n competena lor. (4) n cazul depistrii n trafic a unui vehicul care prezint defeciuni tehnice la mecanismul de direcie, la sistemul de frnare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circul avnd lumina farurilor nereglat corespunztor, reprezentanii autoritilor abilitate menioneaz despre acestea ntr-o not tehnic de constatare ce se anexeaz procesului-verbal de constatare a contraveniei ncheiat de ctre poliistul rutier. Art. 180. (1) n cazul n care constat nclcri ale normelor rutiere, agentul constatator ncheie un proces-verbal de constatare a contraveniei, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 1A, care va cuprinde n mod obligatoriu: data, ora i locul unde este ncheiat; gradul profesional, numele i prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reedina contravenientului, numrul i seria actului de identitate ori, n cazul cetenilor strini, al persoanelor fr cetenie sau al cetenilor romni cu domiciliul n strintate, seria i numrul paaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberrii acestuia i statul emitent; descrierea faptei contravenionale, cu indicarea datei, orei i locului n care a fost svrit,

121

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (8) (9)

precum i artarea tuturor mprejurrilor ce pot servi la aprecierea gravitii faptei i la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilete i se sancioneaz contravenia; numrul punctelor-amend aplicate i valoarea acestora, posibilitatea achitrii de ctre persoana fizic, n termen de cel mult dou zile lucrtoare, a jumtate din minimul amenzii prevzute de actul normativ, sanciunea contravenional complementar aplicat i/sau msura tehnico-administrativ dispus; indicarea societii de asigurri, n situaia n care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a cii de atac, semntura agentului constatator i unitatea de poliie la care se depune plngerea. n cazul n care contravenientul refuz sau nu poate s semneze procesul-verbal, agentul constatator va face meniune despre aceste mprejurri, care trebuie s fie confirmate de un martor asistent. n acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal i semntura martorului. Atunci cnd contravenientul a fost sancionat cu amend, odat cu copia procesului-verbal (exemplarul nr. 2), acestuia i se va comunica i ntiinarea de plat, n care se va face meniunea cu privire la obligativitatea achitrii amenzii la instituiile abilitate s o ncaseze, potrivit legislaiei n vigoare, n termen de 15 zile de la comunicare, n caz contrar urmnd s se procedeze la executarea silit. n situaia n care contravenientul este persoan juridic, n procesul-verbal se fac meniuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de nregistrare ale acesteia, precum i numele, prenumele, numrul i seria actului de identitate, codul numeric personal i domiciliul ori reedina persoanei care o reprezint. n momentul ncheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat s aduc la cunotin contravenientului dreptul de a face obieciuni cu privire la coninutul actului de constatare. Obieciunile trebuie consemnate distinct n procesul-verbal la rubrica "Alte meniuni", sub sanciunea nulitii procesului-verbal. n cazul n care pentru fapta svrit se dispune ca msur tehnico-administrativ reinerea permisului de conducere i/sau a certificatului de nmatriculare ori de nregistrare sau a plcuelor cu numrul de nmatriculare ori de nregistrare, odat cu ncheierea procesuluiverbal de constatare a contraveniei agentul constatator elibereaz i o dovad nlocuitoare cu sau fr drept de circulaie, dup caz, al crei model este prevzut n anexa nr. 1B. Atunci cnd permisul de conducere se retrage pentru c titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, se elibereaz dovad nlocuitoare fr drept de circulaie. n situaia n care, prin acelai proces-verbal de constatare a contraveniei, se dispun mai multe msuri tehnico-administrative, agentul constatator elibereaz pentru fiecare document sau set de plcue cte o dovad nlocuitoare. Pentru vehiculele implicate n accidente de circulaie din care au rezultat pagube materiale, poliia rutier elibereaz proprietarilor sau deintorilor acestora autorizaie de reparaii, al crei model este prevzut n anexa nr. 1C, cu excepia situaiei n care s-a ncheiat o constatare amiabil de accident a crei validitate a fost atestat de societatea de asigurri abilitat, n condiiile legii, caz n care reparaiile pot fi efectuate n baza actului de atestare.

Art. 181. (1) n situaia n care fapta a fost constatat cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat i verificat metrologic, poliistul rutier ncheie un proces-verbal de

122

constatare a contraveniei, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 1D, dup prelucrarea nregistrrilor i stabilirea identitii conductorului de vehicul. (2) Datele de identificare a contravenientului care se consemneaz n procesul-verbal de constatare a contraveniei sunt cele comunicate, n scris, sub semntura proprietarului sau deintorului legal al vehiculului. Art. 182. (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaz prin executarea semnalelor regulamentare de ctre poliistul rutier sau, dup caz, de ctre poliistul de frontier, atunci cnd constat nclcri ale normelor rutiere ori n situaia n care exist indicii temeinice despre svrirea unei contravenii ori a unei fapte de natur penal, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte i a bunurilor care fac obiectul urmririi, precum i pentru verificarea deinerii de ctre conductorii vehiculelor a documentelor prevzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaz i n condiiile producerii unor calamiti naturale, dezastre sau a altor situaii care pun n pericol sigurana circulaiei. (2) Oprirea vehiculelor se face, de regul, n afara prii carosabile, iar acolo unde nu exist asemenea condiii, ct mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lng bordur ori n spaiile de parcare, iar noaptea, cu precdere, n locuri iluminate. (3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabil ca urmare a semnalului de oprire efectuat de ctre poliist n locurile n care vizibilitatea este redus sub 50 m. Art. 183. Conductorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al poliistului rutier sau, dup caz, al poliistului de frontier este obligat s rmn n vehicul, cu minile pe volan, iar ceilali pasageri s nu deschid portierele, respectnd indicaiile poliistului. Art. 184. (1) n situaia n care conductorul de autovehicul sau tramvai, oprit n trafic pentru nclcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa niciun act de identitate i nici permisul de conducere, poliistul rutier trebuie s l conduc la cea mai apropiat unitate de poliie pentru stabilirea identitii acestuia i pentru verificarea n eviden a situaiei permisului de conducere, atunci cnd nu exist posibilitatea realizrii acestor verificri pe loc. (2) n cazul n care conductorul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie s verifice n eviden dac domiciliul sau, dup caz, reedina nscris n document corespunde cu cea din Registrul naional de eviden a persoanelor. (3) Agentul constatator este obligat s nscrie, n procesul-verbal de constatare a contraveniei, domiciliul sau, dup caz, reedina contravenientului din actul de identitate, iar n situaia n care acesta nu are documentul asupra sa, domiciliul sau reedina va fi consemnat numai dup verificarea efectuat n Registrul naional de eviden a persoanelor. (4) Procedura prevzut la alin. (2) i (3) se aplic i atunci cnd domiciliul sau, dup caz, reedina ori sediul proprietarului menionat n certificatul de nmatriculare sau de nregistrare nu corespunde cu datele existente n evidena vehiculelor. Art. 185. (1) Constatarea contraveniei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de ctre o persoan care se afl sub influena alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat i verificat metrologic.

123

(2) Conductorilor de autovehicule sau tramvaie li se recolteaz obligatoriu probe biologice n vederea stabilirii alcoolemiei atunci cnd: a) rezultatul testrii arat o concentraie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur n aerul expirat; b) n eveniment este implicat un vehicul care transport mrfuri sau produse periculoase. (3) Conductorilor de vehicule li se recolteaz obligatoriu probe biologice atunci cnd rezultatul testrii preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indic prezena n organism a substanelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare. Art. 186. n cazul accidentelor de circulaie din care au rezultat numai pagube materiale, conductorii vehiculelor sunt obligai s se supun testrii aerului expirat n vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substane stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora. Dac rezultatul testrii arat o concentraie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur n aerul expirat sau indic prezena n organism a substanelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conductorii de vehicule sunt obligai s se supun recoltrii probelor biologice. Art. 187. Conductorii de vehicule sau de animale implicai n accidente de circulaie din care a rezultat moartea sau vtmarea integritii corporale ori a sntii uneia sau mai multor persoane sunt obligai s se supun recoltrii probelor biologice n vederea stabilirii alcoolemiei sau, dup caz, a consumului de substane ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. Art. 188. n toate cazurile n care se recolteaz probe biologice n vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezenei n organism a substanelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este obligatorie i examinarea clinic.

SECIUNEA a 2-a Msuri tehnico-administrative. . 1. Reinerea sau retragerea permisului de conducere.


Art. 189. (1) Poliistul rutier este obligat ca, atunci cnd verific documentele unui conductor de autovehicul sau tramvai, s urmreasc dac exist concordan ntre datele nscrise n actul de identitate i cele din permisul de conducere. n cazul n care constat neconcordane referitoare la nume, prenume, domiciliu sau reedin, precum i n cazul n care termenul de valabilitate a expirat, poliistul rutier este obligat s rein permisul de conducere i s elibereze dovad nlocuitoare a acestuia cu drept de circulaie de 15 zile.

124

(2) n cazul n care conductorul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, poliistul rutier efectueaz verificrile prevzute la art. 184 alin. (2). n cazul n care datele nu corespund, poliistul rutier procedeaz conform alin. (1). (3) Permisul de conducere reinut n condiiile alin. (1) sau (2) se trimite, mpreun cu raportul de reinere, autoritii competente care l-a eliberat. Art. 190. (1) n cazurile prevzute de lege, odat cu constatarea faptei, poliistul rutier sau, dup caz, poliistul de frontier reine permisul de conducere, elibernd dovad nlocuitoare cu sau fr drept de circulaie, dup caz. (2) Permisul de conducere reinut n condiiile alin. (1), mpreun cu un raport de reinere, al crui model este prevzut n anexa nr. 1E, se trimit, cel mai trziu n prima zi lucrtoare care urmeaz celei n care a fost eliberat dovada nlocuitoare, la serviciul poliiei rutiere pe raza cruia a fost svrit fapta, care are obligaia s fac imediat meniunile corespunztoare n evidena conductorilor de autovehicule i tramvaie. (3) Raportul de reinere, precum i documentele sau plcuele cu numrul de nmatriculare reinute unui conductor de autovehicul care posed permis de conducere sau certificat de nmatriculare eliberat de o autoritate strin se trimit poliiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne pentru a fi trimise autoritilor emitente. Art. 191. (1) n situaia n care contravenientul a svrit fapta pe raza de competen a altui jude dect cel care l are n eviden, permisul de conducere se pstreaz la serviciul poliiei rutiere pe teritoriul cruia a fost constatat contravenia, pn cnd eful serviciului hotrte asupra sanciunii contravenionale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data reinerii, dup care l trimite serviciului poliiei rutiere al judeului care l are n eviden. (2) Permisul de conducere se pstreaz la serviciul poliiei rutiere din judeul care are n eviden titularul, pn la restituire sau, dup caz, pn la anularea documentului. Art. 192. (1) Conductorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat i verificat metrologic, i se reine permisul de conducere dac valoarea concentraiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur n aerul expirat, eliberndu-se dovad nlocuitoare fr drept de circulaie, dac nu dorete recoltarea probelor biologice n vederea stabilirii alcoolemiei, n condiiile stabilite la art. 194 alin. (1). (2) Cnd conductorul vehiculului solicit recoltarea probelor biologice n vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi nsoit de poliistul rutier la cea mai apropiat instituie medical autorizat sau instituie medicolegal, iar dup recoltare i se va elibera o dovad nlocuitoare cu drept de circulaie pentru cel mult 15 zile, a crei valabilitate intr n vigoare la 24 de ore de la cea de-a doua recoltare de probe biologice. Art. 193. (1) Conductorul de autovehicul sau tramvai trebuie nsoit de poliistul rutier sau, dup caz, de poliistul de frontier, imediat, la cea mai apropiat instituie medical autorizat sau instituie medico-legal pentru a i se recolta probe biologice n vederea stabilirii alcoolemiei, dac prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic

125

omologat i verificat metrologic s-a constatat c valoarea concentraiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur n aerul expirat. (2) Dup recoltarea probelor biologice, poliistul rutier reine permisul de conducere i elibereaz dovad nlocuitoare fr drept de circulaie. (3) Atunci cnd conductorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate i nici permisul de conducere, poliistul rutier este obligat, nainte de a-l conduce la instituia medical autorizat sau instituia medico-legal, s fac verificri n evidene pentru stabilirea identitii acestuia i a situaiei permisului de conducere. (4) n situaia n care conductorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa permisul de conducere, poliistul rutier i aduce acestuia la cunotin, prin ntiinare scris pe care i-o nmneaz imediat, c nu mai are dreptul s conduc autovehicule sau tramvaie pn la finalizarea dosarului penal, precum i obligaia de a preda permisul de conducere serviciului poliiei rutiere pe raza cruia a fost svrit fapta. Art. 194. (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaz dou probe biologice la interval de o or ntre prelevri. n cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectueaz calculul retroactiv al alcoolemiei. (2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua prob biologic se consemneaz n procesul-verbal de prelevare. Art. 195. Conductorului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezena n organism a substanelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, i se aplic procedura prevzut la art. 192. Art. 196. (1) Conductorului de autovehicul sau tramvai, depistat n trafic nclcnd o norm rutier pentru care se dispune sanciunea contravenional complementar a suspendrii exercitrii dreptului de a conduce i care prezint la control dovada nlocuitoare a permisului de conducere reinut pentru o fapt svrit anterior, aflat n termenul de valabilitate, i se reine dovada prezentat i i se elibereaz o nou dovad, a crei valabilitate nu poate depi termenul de valabilitate al primei dovezi. (2) Dac cea de-a doua fapt este una dintre cele prevzute la art. 102 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2002, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, poliistul rutier elibereaz titularului permisului o dovad nlocuitoare fr drept de circulaie. (3) Dovada nlocuitoare a permisului de conducere, reinut n condiiile prevzute la alin. (1), se trimite la serviciul poliiei rutiere al judeului care l are n eviden pe contravenient, mpreun cu raportul de reinere. Art. 197. (1) Permisul de conducere al unei persoane declarate inapt din punct de vedere medical de ctre o instituie medical autorizat se retrage de ctre serviciul poliiei rutiere pe raza cruia i desfoar activitatea medicul de familie care are n eviden persoana respectiv. (2) eful serviciului poliiei rutiere dispune retragerea permisului de conducere i l pstreaz la sediul unitii pn la ncetarea cauzelor pentru care a fost retras. n situaia n care

126

conductorul de autovehicul sau tramvai are domiciliul ori reedina pe raza altui jude, eful serviciului poliiei rutiere care a dispus msura tehnico-administrativ trimite permisul de conducere la serviciul poliiei rutiere din judeul care l are n eviden, mpreun cu un raport de retragere.

2. Reinerea sau retragerea certificatului de nmatriculare ori de nregistrare i a plcuelor cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare.
Art. 198. (1) n cazurile prevzute de lege, odat cu constatarea faptei, poliistul rutier sau, dup caz, poliistul de frontier reine certificatul de nmatriculare sau de nregistrare ori plcuele cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare, elibernd dovad nlocuitoare cu sau fr drept de circulaie, dup caz. (2) Documentele sau plcuele cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare reinute n condiiile alin. (1), mpreun cu raportul de reinere, se trimit, cel mai trziu n prima zi lucrtoare care urmeaz celei n care a fost eliberat dovada nlocuitoare, la serviciul poliiei rutiere pe raza cruia a fost svrit fapta, care are obligaia s fac imediat meniunile corespunztoare n evidena vehiculelor. (3) Certificatul de nregistrare sau plcuele cu numrul de nregistrare, eliberate de o autoritate a administraiei publice locale, reinute n condiiile legii, se trimit mpreun cu raportul de reinere autoritii care le-a eliberat. (4) Raportul de reinere, precum i documentele sau plcuele cu numrul de nmatriculare, eliberate de o autoritate strin, reinute n condiiile legii, se trimit poliiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne pentru a fi remise autoritilor emitente. Art. 199. (1) Atunci cnd poliistul rutier sau poliistul de frontier constat c autovehiculul este condus de proprietar sau de deintorul mandatat i datele privind numele, prenumele, domiciliul sau reedina nscrise n certificatul de nmatriculare ori de nregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator reine certificatul de nmatriculare sau de nregistrare, elibernd titularului dovad nlocuitoare cu drept de circulaie pentru 15 zile. (2) Certificatul de nmatriculare sau de nregistrare se trimite autoritii competente care l-a eliberat, mpreun cu raportul de reinere. Art. 200. (1) n cazurile n care legea prevede aplicarea msurii tehnico-administrative a retragerii plcuelor cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare, conductorul vehiculului este obligat s demonteze i s predea plcuele agentului constatator care a dispus msura. (2) Cnd conductorul vehiculului refuz s predea plcuele, agentul constatator demonteaz el nsui plcuele cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare, n prezena unui martor asistent, consemnnd despre aceasta n procesul-verbal de constatare a contraveniei. Art. 201. Atunci cnd vehiculul este nmatriculat sau nregistrat ntr-un alt jude dect cel pe teritoriul cruia a fost constatat fapta, certificatul de nmatriculare sau de nregistrare i plcuele cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare se trimit, dup expirarea termenului prevzut

127

de lege pentru introducerea plngerii mpotriva procesului-verbal de constatare a contraveniei, serviciului poliiei rutiere din judeul care are n eviden vehiculul. Art. 202. (1) Certificatul de nmatriculare sau de nregistrare, precum i plcuele cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare se restituie de ctre serviciul poliiei rutiere care le are n pstrare proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de ctre acesta a dovezii ncetrii motivelor pentru care s-a dispus msura tehnico-administrativ. (2) n cazul introducerii plngerii mpotriva procesului-verbal de constatare a contraveniei, n dovada nlocuitoare a certificatului de nmatriculare sau de nregistrare se nscrie meniunea c vehiculul are drept de circulaie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulaie, iar plcuele cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare se restituie de ctre poliia rutier n baza ordonanei preediniale emise de instana nvestit cu soluionarea cauzei sau a hotrrii judectoreti rmase definitiv.

3. Anularea permisului de conducere.


Art. 203. (1) Anularea permisului de conducere, n cazurile prevzute la art. 114 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2002, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se dispune: a) de eful serviciului poliiei rutiere pe raza cruia a fost constatat fapta, n baza hotrrii judectoreti rmase definitiv, dispus de o instan din Romnia; b) de eful poliiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne, n baza unei hotrri judectoreti rmase definitiv, pronunat de ctre o autoritate strin competent, pentru o infraciune svrit de titular pe teritoriul statului respectiv, dac pentru fapta svrit legislaia romn prevede aceast msur. (2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de eful serviciului poliiei rutiere pe raza cruia titularul a domiciliat, n condiiile existenei unei sesizri din partea unei autoriti competente sau a unui certificat de deces. (3) Msura anulrii permisului de conducere se comunic, n termen de cel mult 5 zile lucrtoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situaiile prevzute la alin. (1). (4) n termenul prevzut la alin. (3), permisul de conducere se transmite de serviciul poliiei rutiere care a dispus anularea la autoritatea competent care l-a eliberat, n vederea efecturii meniunii n eviden.

SECIUNEA a 3-a Sanciuni contravenionale complementare. 1. Aplicarea punctelor de penalizare.


Art. 204. (1) Cnd pentru fapta svrit legea prevede i aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obligaia s le nscrie n procesul-verbal de constatare a contraveniei.

128

(2) Procesul-verbal de constatare a contraveniei se trimite, n cel mult dou zile lucrtoare de la data ntocmirii acestuia, la serviciul poliiei rutiere pe raza cruia a fost svrit fapta. Art. 205. Punctele de penalizare se nscriu n evidena conductorilor de autovehicule sau tramvaie de ctre serviciul poliiei rutiere pe raza cruia a fost constatat fapta. Art. 206. Cnd instana competent, prin hotrre judectoreasc rmas irevocabil, a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contraveniei, serviciul poliiei rutiere pe raza cruia a fost svrit fapta radiaz din eviden punctele de penalizare aplicate. Art. 207. Cnd un conductor de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de ctre o autoritate strin, svrete o fapt pentru care legea prevede i aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de constatare a contraveniei se trimite poliiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne, pentru informarea autoritii statului care a emis permisul de conducere. Art. 208. Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul s obin, personal, la sediul poliiei rutiere din judeul care l are n eviden, informaii cu privire la numrul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate.

2. Suspendarea exercitrii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.


Art. 209. (1) La cumulul a cel puin 15 puncte de penalizare, serviciul poliiei rutiere din judeul care are n eviden conductorul de autovehicul comunic acestuia, n scris, n termen de 10 zile de la data nregistrrii n eviden a ultimelor puncte de penalizare, sanciunea contravenional complementar a suspendrii exercitrii dreptului de a conduce, precum i obligaia de a se prezenta la sediul poliiei rutiere, n termen de 5 zile de la primirea ntiinrii scrise, pentru a preda permisul de conducere. (2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumulrii celor 15 puncte de penalizare i pn la data expirrii termenului cnd avea obligaia de a preda permisul de conducere sau, dup caz, pn la data predrii permisului de conducere. (3) Suspendarea exercitrii dreptului de a conduce autovehicule opereaz n ziua urmtoare celei n care a fost predat permisul de conducere sau, dup caz, a expirat termenul de predare a acestuia. (4) n cazul n care titularul permisului de conducere nu se prezint la poliie n termenul prevzut la alin. (1), perioada de suspendare a exercitrii dreptului de a conduce autovehicule se majoreaz, de drept, cu 30 de zile.

129

(5) n situaia n care titularul permisului de conducere face dovada imposibilitii prezentrii la poliie n termenul de 5 zile de la primirea ntiinrii scrise, perioada de suspendare a exercitrii dreptului de a conduce autovehicule dispus potrivit alin. (4) se anuleaz. Art. 210. (1) n situaia n care conductorul de autovehicul svrete o fapt pentru care, potrivit legii, se reine permisul de conducere n vederea suspendrii exercitrii dreptului de a conduce, eliberndu-se dovad nlocuitoare cu drept de circulaie, sanciunea contravenional complementar opereaz ncepnd cu ziua urmtoare celei n care a expirat valabilitatea dovezii. (2) Cnd dovada nlocuitoare a permisului de conducere este eliberat fr drept de circulaie, suspendarea exercitrii dreptului de a conduce opereaz din momentul aplicrii sanciunii contravenionale complementare prin procesul-verbal de constatare a contraveniei. Art. 211. n cazul n care titularului permisului de conducere i s-a interzis s ocupe o funcie sau profesie care are legtur cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, eful serviciului poliiei rutiere care funcioneaz pe teritoriul de competen al autoritii care a luat msura de siguran dispune suspendarea exercitrii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata ct opereaz msura de siguran. Art. 212. (1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate strin, reinut ca urmare a nclcrii de ctre titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitrii dreptului de a conduce i pentru care s-a eliberat dovad nlocuitoare cu drept de circulaie, mpreun cu o copie a procesului-verbal de constatare a contraveniei se trimit poliiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne, n termen de 15 zile de la aplicarea sanciunii contravenionale complementare. (2) Cnd dovada nlocuitoare este eliberat fr drept de circulaie, permisul de conducere i copia procesului-verbal de constatare a contraveniei se trimit unitii de poliie prevzute la alin. (1) n cel mult o zi lucrtoare de la data constatrii faptei. (3) Pn la mplinirea termenului prevzut la alin. (1), titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate strin poate solicita ca, pn la expirarea perioadei de suspendare a exercitrii dreptului de a conduce, documentul s fie pstrat la serviciul poliiei rutiere pe raza cruia a fost svrit fapta, pentru a-i fi restituit. Despre aceast posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odat cu comunicarea suspendrii exercitrii dreptului de a conduce. Art. 213. (1) Suspendarea exercitrii dreptului de a conduce se dispune de ctre poliia rutier din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne i n cazul n care titularul permisului de conducere eliberat de ctre autoritatea competent din Romnia a svrit o fapt pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a dispus, prin hotrre, o astfel de msur. (2) Suspendarea exercitrii dreptului de a conduce se aplic pe teritoriul Romniei numai dac pentru fapta svrit legislaia rutier romneasc prevede o astfel de msur.

130

(3) Perioada de suspendare a exercitrii dreptului de a conduce pe teritoriul Romniei nu poate fi mai mare dect cea prevzut de legislaia rutier romneasc pentru o fapt asemntoare. (4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitrii dreptului de a conduce se ia n considerare, obligatoriu, perioada ct titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulaie pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie. Art. 214. (1) n cazul svririi a dou sau a mai multor contravenii care atrag i suspendarea exercitrii dreptului de a conduce, constatate prin acelai proces-verbal, perioada de suspendare se calculeaz prin nsumarea perioadelor prevzute pentru fiecare fapt, fr ca aceasta s depeasc 90 de zile. (2) Cnd o persoan creia i-a fost reinut permisul de conducere pentru o fapt prevzut cu suspendarea exercitrii dreptului de a conduce svrete, n perioada n care are drept de circulaie, o nou contravenie pentru care se dispune suspendarea exercitrii dreptului de a conduce, se aplic distinct perioade de suspendare pentru fiecare contravenie.

3. Confiscarea bunurilor.
Art. 215. (1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase i sonore, precum i dispozitivele care perturb funcionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, n condiiile legii, se predau la serviciul poliiei rutiere pe raza creia a fost constatat fapta. (2) Plcuele cu numrul de nmatriculare sau de nregistrare confiscate n condiiile legii se predau la serviciul poliiei rutiere pe raza cruia a fost constatat fapta pentru a fi trimise autoritii competente care le-a eliberat. (3) Vehiculele cu traciune animal confiscate n condiiile legii se predau autoritilor administraiei publice locale, pe baz de proces-verbal, n vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului i condiiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 98/1999, republicat.

4. Imobilizarea vehiculului.
Art. 216. (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune i se efectueaz de ctre poliia rutier, n cazurile i n condiiile prevzute de lege. (2) Imobilizarea se face n prezena unui martor asistent, prin folosirea, n interiorul sau n exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemneaz n procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus msura. (3) n lipsa unui martor asistent poliistul rutier precizeaz motivele care au condus la ncheierea procesului-verbal n acest mod. (4) Imobilizarea unui vehicul este interzis n toate locurile unde oprirea sau staionarea este interzis.

131

Art. 217. (1) Atunci cnd se impune imobilizarea, n condiiile legii, a unui vehicul care transport produse sau substane periculoase, poliistul rutier este obligat s anune, de ndat, unitatea de poliie din care face parte pentru a se stabili, mpreun cu unitile Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen, destinaia final pentru parcarea autovehiculului. (2) Imobilizarea unui vehicul care efectueaz transport de mrfuri sau produse periculoase ori cu gabarite i/sau mase depite se dispune de ctre poliia rutier, n condiiile stabilite mpreun cu reprezentanii autoritilor cu atribuii n domeniu. Art. 218. Revocarea imobilizrii se dispune: a) de ctre poliistul rutier care a dispus-o, dac este prezent, iar motivele pentru care a fost dispus au ncetat; b) de ctre eful serviciului poliiei rutiere din care face parte agentul constatator, dac motivele pentru care a fost dispus msura au ncetat; c) de ctre procuror sau de instana de judecat, atunci cnd vehiculul a fcut obiectul unei infraciuni.

SECIUNEA a 4-a Restituirea permisului de conducere i reducerea perioadei de suspendare a exercitrii dreptului de a conduce.
Art. 219. (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de ctre eful serviciului poliiei rutiere care l are n eviden, la cererea titularului, n urmtoarele cazuri: a) la expirarea termenului de suspendare, cnd sanciunea a fost aplicat pentru cumul de puncte; b) la expirarea termenului de suspendare, cnd sanciunea a fost aplicat ca urmare a svririi unei contravenii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dup caz, a fost majorat cu 30 de zile, dac titularul a promovat testul de verificare a cunoaterii regulilor de circulaie; c) n baza certificatului medico-legal prin care se confirm c afeciunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inapt medical au ncetat. (2) Restituirea permisului de conducere se dispune de ctre eful serviciului poliiei rutiere pe raza creia a fost svrit fapta, la cererea titularului, n baza rezoluiei sau, dup caz, a ordonanei procurorului prin care s-a dispus nenceperea urmririi penale, scoaterea de sub urmrirea penal ori ncetarea urmririi penale, n baza hotrrii judectoreti rmase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal de constatare a contraveniei a fost anulat ori ca urmare a ncetrii msurii de siguran prevzute la art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. (3) Verificarea cunoaterii regulilor de circulaie de ctre contravenient se efectueaz de ctre serviciul poliiei rutiere care l are n eviden, n cazul n care sanciunea a fost aplicat ca

132

urmare a svririi unei contravenii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dup caz, a fost majorat cu 30 de zile. (4) Verificarea cunoaterii regulilor de circulaie const n completarea unui test-gril, ce conine 15 ntrebri din legislaia rutier. Este declarat "promovat" persoana care a formulat rspunsul corect la cel puin 13 ntrebri. (5) Contravenientul este obligat s susin examenul de verificare a cunoaterii regulilor de circulaie, n perioada executrii sanciunii contravenionale complementare a suspendrii exercitrii dreptului de a conduce, n zilele stabilite, sptmnal, la nivelul serviciului poliiei rutiere. (6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplic i n cazul titularului unui permis de conducere romnesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicat sanciunea contravenional complementar a suspendrii exercitrii dreptului de a conduce de ctre o autoritate competent strin, ca urmare a svririi de ctre acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplic aceast sanciune. Art. 220. (1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate strin, mpotriva cruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita efului poliiei rutiere pe raza creia a fost constatat fapta restituirea documentului, nainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrtoare nainte de data prsirii teritoriului Romniei. (2) n situaia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), eful poliiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne comunic sanciunea aplicat autoritii strine care a eliberat documentul. Art. 221. (1) Perioada de suspendare a exercitrii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dac sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii: a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaterii regulilor de circulaie; b) a obinut permis de conducere cu cel puin un an nainte de svrirea faptei; c) n ultimii 3 ani de la data svririi faptei pentru care se solicit reducerea perioadei de suspendare a exercitrii dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de msur; d) n ultimii 2 ani de la data constatrii contraveniei pentru care se aplic sanciunea contravenional complementar nu a mai avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie. (2) Conductorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiaz de reducerea perioadei de suspendare a exercitrii dreptului de a conduce, dac: a) perioada de suspendare a fost majorat, conform legii; b) a cumulat, din nou, cel puin 15 puncte de penalizare n urmtoarele 12 luni de la data expirrii ultimei suspendri a exercitrii dreptului de a conduce; c) a fost implicat ntr-un accident de circulaie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testrii aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit c a condus vehiculul n timp ce se afla sub influena alcoolului; d) sanciunea contravenional complementar s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferat cnd barierele sau semibarierele sunt coborte ori n curs de coborre sau cnd semnalele cu lumini roii i/sau sonore sunt n funciune.

133

CAPITOLUL VIII Dispoziii tranzitorii i final.


Art. 222. Cu ocazia preschimbrii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile i noile categorii se face dup cum urmeaz: a) categoria G cu categoria A; b) categoria A cu categoria A; c) categoria B cu categoria B; d) categoria C cu categoria C; e) categoria D cu categoria D; f) categoriile C, E i/sau C + E cu categoria CE; g) categoriile B, C, E i/sau B + E i C + E cu categoriile BE i CE; h) categoriile C, D, E i/sau C + E i D + E cu categoriile CE i DE; i) categoriile B, C, D, E i/sau B + E, C + E i D + E cu categoriile BE, CE i DE; j) categoria F cu categoria Tr; k) categoria H cu categoria Tb; l) categoria I cu categoria Tv. Art. 223. (1) Poliia rutier asigur nsoirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competenei. (2) Se nsoesc cu echipaje ale poliiei rutiere demnitari romni sau oficialiti strine cu funcii similare acestora, dup cum urmeaz: a) b) c) d) Preedintele Romniei; preedintele Senatului; preedintele Camerei Deputailor; primul-ministru al Guvernului.

(3) n situaii deosebite, care impun deplasarea n regim de urgen, pot beneficia de nsoirea cu echipaje ale poliiei rutiere i minitrii din Guvernul Romniei sau omologi din strintate aflai n vizit oficial n Romnia, precum i efii misiunilor diplomatice acreditai n Romnia, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare. (4) Beneficiaz de nsoire i candidaii la funcia de Preedinte al Romniei, pe timpul campaniei electorale, dup validarea candidaturii, numai pe raza localitilor unde au loc activitile electorale. (5) Beneficiaz de nsoire cu echipaje ale poliiei rutiere fotii preedini ai Romniei, n condiiile legii. (6) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restricionarea circulaiei pe anumite sectoare, precum i transporturile agabaritice sau speciale vor fi nsoite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliiei Romne, n funcie de disponibiliti, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.

134

Art. 224. (1) La nivelul unitilor de nvmnt, curs primar i gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educaie rutier vor fi sprijinite i ndrumate de ctre poliiti rutieri. (2) Concursurile organizate la nivelul unitilor de nvmnt pe teme rutiere vor fi coordonate de ctre serviciul poliiei rutiere din judeul n care i are sediul unitatea de nvmnt. Art. 225. Anexele nr. 1A-1E fac parte integrant din prezentul regulament.

135

ANEXA nr. 1A ROMANIA


Exemplar nr. 1

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


.............................................................................................................. ............................................. .................................................................... PROCES-VERBAL Seria ......... Nr. .................. Incheiat astazi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| in localitatea ....................... Agent constatator ...................... (grad profesional, nume, prenume) din ........................... (unitatea) constat ca: Dl/Dna ......................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |____| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/resedinta in ............................... , str. ............................. nr. ....... , bl. ....... , sc. ......., ap. ....., sector/judet ........................... Pers. juridica ............................. , cu sediul in .......................... str. ......................... nr. ......., bl. ....... , sc. ...... , ap. ...... , sector/judet ..........................., CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentata de dl/dna ......................................... , CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |____| seria |_|_|nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/resedinta in ............................, str. .................... nr. ...... , bl. ...... , sc. ......., ap. ........, sector/judet .................................... In ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ........................ a savarsit urmatoarele: Fapta savarsita este prevazuta de: - art. ......... din ..................... si sanctionata de art. ........ din .................. - art. ......... din ..................... si sanctionata de art. ........ din .................. - art. ......... din ..................... si sanctionata de art. ........ din .................. - art. ......... din ..................... si sanctionata de art. ........ din .................. Stabilesc: a)|____| AVERTISMENT/ |____| AMENDA, in suma de ...................... lei; b)|____| *) PUNCTE-AMENDA, in valoare de ...................... lei; c)|____| *) PUNCTE DE PENALIZARE; d) CONFISCAREA: ........................................; e)IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ....................... nr. de inmatric./inreg. .................... cf. art. ...... din ......; f)RETINEREA |____| permisului de conducere/ |____| certificatului de inmatriculare (inregistrare)/ |____| placutelor cu numarul de inmatriculare (inregistrare)/ |____| atestatului profesional. Contravenientul achita pe loc, cu chitanta nr. ................, sau poate achita in cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, adica suma de ....................lei. Contravenientul |____| refuza/ |____| nu poate sa semneze procesul-verbal. Martor asistent .............................(nume si prenume), CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte mentiuni .......................................................................... Vehicul nr. ..................... asigurat cu polita nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabila pana la |_|_| |_|_| |_|_|_|_|. Contravenientul poate face plangere impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii, care se depune la Serviciul politiei rutiere ............................... Agent constatator _______________ *) Se trece totalul numarului punctelor-amenda sau, dupa caz, al punctelor de penalizare aplicate. Martor asistent Contravenient Am luat la cunostinta

136

INSTIINTARE DE PLATA Dl/Dna ......................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |____| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/resedinta in ............................... , str. ............................. nr. ....... , bl. ....... , sc. ......., ap. ....., sector/judet ........................... Persoana juridica ....................................... , cu sediul in localitatea ........................, str. ...................... nr. .........., sector/judet ......................., CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Conform Procesului-verbal de constatare a contraventiei seria .......... nr. .........., incheiat la |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, s-a stabilit drept amenda suma de ...................lei, pe care va trebui sa o achitati la ........................., la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale sau la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei. Chitanta si copia procesului-verbal se transmit in termen de 15 zile de la comunicare unitatii din care face parte agentul constatator. Plata se poate efectua si prin instrumente de plata electronice in cadrul Ghiseului virtual de plati, caz in care nu aveti obligatia de a face dovada platii unitatii din care face parte agentul constatator. In caz de neplata a obligatiilor se va trece la executarea silita.

- verso Catre

................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. In temeiul art. ..... din ........................... , trimitem alaturat Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria ......... nr. ................. , incheiat pe numele dlui/dnei/pers. juridice ............................... in vederea executarii silite.
SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE

................................................................................................................................................................. Recomandat nr. .............. din ........................ Loc pentru francare Stampila cu data prezentarii Stampila cu data primirii

__________ ______________________________________________________________________ ______


NOTA
I.Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, contravenientul poate depune plangere impotriva procesului-verbal in termen de 15 zile la sediul serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta. Plangerea, semnata si datata, se depune in 2 exemplare, insotita de: - copia procesului-verbal de constatare a contraventiei; - copia actului de identitate; - copia dovezii de retinere a permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, a placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare a vehiculului ori, dupa caz, a autorizatiei de reparatii; - copii ale oricaror alte acte sau documente in sustinerea plangerii. Conform dispozitiilor art. 118 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, plangerea suspenda executarea. Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulatie trebuie sa va prezentati la seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita contraventia in vederea prelungirii dreptului de circulatie sau, dupa caz, pentru a se face mentiunea, pe dovada, ca aveti dreptul de a conduce autovehicule ori tramvaie pentru o perioada de 30 de zile. Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre sef ui politiei rutiere pe a carei raza de competenta a fost savarsita contraventia, din 30 in 30 de zile, in baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este in curs de solutionare, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. II.Prin urmatoarele abrevieri se intelege: - act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pasaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie); - CNP - codul numeric personal; - CUI - codul unic de inregistrare al persoanei juridice

137

ROMANIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ............................................................................................. ............................................. ................................................ PROCES-VERBAL Seria ......... Nr. ............. Incheiat astazi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| in localitatea .......................

Exemplar nr. 2

Agent constatator ............................ (grad profesional, nume, prenume) din ............................ (unitatea) constat ca: Dl/Dna ......................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/resedinta in ............................... , str. ............................. nr. ....... , bl. ....... , sc. ......., ap. ....., sector/judet ........................... Pers. juridica ............................. , cu sediul in .......................... str. ......................... nr. ......., bl. ....... , sc. ...... , ap. ...... , sector/judet ..........................., CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentata de dl/dna ......................................... , CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_|nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/resedinta in ............................, str. .................... nr. ...... , bl. ...... , sc. ......., ap. ........, sector/judet .................................... In ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ........................ a savarsit urmatoarele: Fapta savarsita este prevazuta de: - art. ......... din ..................... si sanctionata de art. ........ din .................. - art. ......... din ..................... si sanctionata de art. ........ din .................. - art. ......... din ..................... si sanctionata de art. ........ din .................. - art. ......... din ..................... si sanctionata de art. ........ din .................. Stabilesc: a)|____| AVERTISMENT/ |____| AMENDA, in suma de ...................... lei; b)|____| *) PUNCTE-AMENDA, in valoare de ...................... lei; c)|____| *) PUNCTE DE PENALIZARE; d) CONFISCAREA: ........................................; e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ....................... nr. de inmatric./inreg. .................... cf. art. ...... din ......; f)RETINEREA |____| permisului de conducere/ |____| certificatului de inmatriculare (inregistrare)/ |____| placutelor cu numarul de inmatriculare (inregistrare)/ |____| atestatului profesional. Contravenientul achita pe loc, cu chitanta nr. ................, sau poate achita in cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, adica suma de .................. lei. Contravenientul |__| refuza/ |__| nu poate sa semneze procesul-verbal. Martor asistent ............................................ (nume si prenume), CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Alte mentiuni .............................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................ Vehicul nr. .............................. asigurat cu polita nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabila pana la |_|_| |_|_| |_|_|_|_| Contravenientul poate face plangere impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii, care se depune la Serviciul politiei rutiere .............................. Agent constatator Martor asistent Contravenient Am luat la cunostinta

*) Se trece totalul numarului punctelor-amenda sau, dupa caz, al punctelor de penalizare aplicate.

.................................................................................................................................................................

138

DOVADA Subsemnatul(a) .................................................................. am primit Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria ...... nr. ............... si instiintarea de plata**). Agent constatator Contravenient ................................................................................................................................................................................................ Subsemnatul(a) .................................... , agent procedural la .............................., m-am deplasat in ziua de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| la adresa din ........................., str. ..........................., nr. ....., bl. ......, sc. ....., ap. ....., la domiciliul/resedinta/sediul ........................... , pentru a-i inmana Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria. .......... nr. ............ si instiintarea de plata. Cel in cauza |__| a refuzat sa le primeasca/ |__|nu a fost gasit, motiv pentru care comunicarea s-a realizat prin afisare la ...................... (se inscrie: "domiciliu"/"resedinta"/"sediu") Agent procedural Martor ................................................................................................................................................................................................. *) se completeaza cand contravenientul este de fata la incheierea procesului-verbal sau ii poate fi inmanat direct. _____________________________________________________________________________ verso Catre, Dl/dna/pers, juridica ................................ SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE ................................................................. Recomandat nr. ............ din ......................... Loc pentru francare

Stampila cu data prezentarii Stampila cu data primirii _______________________________________________________________________________________ NOTA


I.Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, contravenientul poate depune plangere impotriva procesului-verbal in termen de 15 zile la sediul serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta. Plangerea, semnata si datata, se depune in 2 exemplare, insotita de: - copia procesului-verbal de constatare a contraventiei; - copia actului de identitate; - copia dovezii de retinere a permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, a placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare a vehiculului ori, dupa caz, a autorizatiei de reparatii; - copii ale oricaror alte acte sau documente in sustinerea plangerii. Conform dispozitiilor art. 118 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, plangerea suspenda executarea. Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulatie trebuie sa va prezentati la seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita contraventia in vederea prelungirii dreptului de circulatie sau, dupa caz, pentru a se face mentiunea, pe dovada, ca aveti dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pentru o perioada de 30 de zile. Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere pe a carei raza de competenta a fost savarsita contraventia, din 30 in 30 de zile, in baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este in curs de solutionare, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. II.Prin urmatoarele abrevieri se intelege: - act de ident. - CI. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pasaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie); - CNP - codul numeric personal; - CUI - codul unic de inregistrare al persoanei juridice

_______________________________________________________________________________

139

ANEXA nr. 1B ROMANIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ............................................. ............................................. DOVADA Seria ........ nr. ............. Eliberata la: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| Dlui/Dnei ....................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, i-a(u) fost retinut(e) la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| ora |_|_| urmatoarele: * permisul de conducere (sub)categoriile .............. nr. .......................... * certificatul de inmatriculare (inregistrare) nr. .............. al vehiculului (marca) .... nr...... apartinand.................... * placutele cu numarul de inmatriculare (inregistrare) ........................ * atestat profesional seria .......... nr. ......................... * dovada seria ............ nr. .............. din data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| pentru (motive si locul) ............................................................................................. Prezenta s-a eliberat in baza Procesului-verbal seria ............... nr. .............. din |_|_| |_|_| |_|_|_|_| * cu drept de circulatie ..... zile, incepand cu data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| pana la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| * fara drept de circulatie. Agent constatator ................................... (grad profesional, nume, prenume si stampila unitatii) ________________________________________________________________________________ verso Prezenta dovada se prelungeste in conditiile O.U.G. nr. 195/2002, republicata: 1.de la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| pana la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE .................................................... (grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii) 2.de la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| pana la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE .................................................... (grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii) 3.de la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| pana la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE .................................................... (grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii) 4.de la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| pana la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE .................................................... (grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii) 5.de la data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| pana la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_| SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE .................................................... (grad profesional, nume, prenume, semnatura si stampila unitatii)

140

ANEXA nr. 1C ROMANIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ..............................................................................................

AUTORIZATIE DE REPARATII Seria ........... nr. .............. Se elibereaza prezenta pentru vehiculul marca ..............., culoarea ..............., cu nr. de inmatriculare/inregistrare ..............., detinator ........................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sau CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|. Auto(vehiculul) a fost implicat in accidentul de circulatie din data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| ora |_|_| locul ................................................................................................................................................................................................ Auto(vehiculul) poate intra in reparatii cu urmatoarele avarii ............................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... Prezenta s-a eliberat la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, accidentul fiind inregistrat la ............................. (unitatea de politie).................................................... Agent constatator ..................................... (grad profesional, nume si prenume) ................................................................................................................................................................................................ ROMNIA Nr. _________________ MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR din _______________

_______________________________________ _______________________________________
COMUNICARE Dlui/Dnei/Persoanei juridice ___________________________________ ___________________________________ n conformitate cu art. 39 din O.U.G. nr. 195/2002, republicat, v solicitm ca, n termen de 5 zile de la primirea prezentei, s ne comunicai datele de identificare a persoanei creia i-ai ncredinat vehiculul cu numrul de nmatriculare/nregistrare _____________ pentru a fi condus pe drumurile publice, care a fost nregistrat cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate la data |__|__||__|__||__|__|__|__| ora |__|__| locul _______________________ svrind urmtoarele: ________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ V facem cunoscut c necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronat a acestora constituie

contravenie, fapt prevzut i sancionat: de art. 102 alin. (1) pct. 14 din O.U.G. nr. 195/2002, republicat, cu 9-20 puncte-amend (pentru persoane fizice). de art. 105 alin. (1) pct. 10 din O.U.G. nr. 195/2002, republicat, cu 21-100 puncte-amend (pentru persoane juridice). Agent constatator ___________________________________________________ (grad profesional, nume i pre

141

ANEXA NR. 1D* ROMANIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ............................................................................................... PROCES-VERBAL Seria ______ Nr. _________________ ncheiat astzi: ziua |__|__| luna |__|__| anul |__|__|__|__| ora |__|__| n localitatea _____________ Agent constatator _________________________________ din _________________________________constat c: (grad profesional, nume, prenume) (unitatea) Dl/Dna. ________________________, CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, act de ident. |______| seria |__|__| nr. |__|__|__|__|__|__|, cu domiciliul/reedina n ______________________________________, str. ________________________ nr. ____, bl. ___, sc. ______, ap. ______, sector/jude __________________. n ziua |__|__| luna |__|__| anul |__|__|__|__| ora |__|__| locul _____________________________ a fost depistat conducnd autovehiculul cu nr. nmatriculare (nregistrare): __________________________________. Descrierea faptei: ___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ fiiind nregistrat cu ______________________________________________________________________________ nregistrarea se pstreaz la sediul unitii 6 luni de la data constatrii contraveniei. Fapta svrit este prevzut de: art. ______ din ______ i sancionat de art. _______ din _________ Stabilesc: a) |__| AVERTISMENT/|__|* PUNCTE-AMEND, n valoare de __________________ lei; b) |__|* PUNCTE DE PENALIZARE. Sanciunea contravenional complementar aplicat __________________________________________________ Contravenientul poate achita n cel mult 2 zile lucrtoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraveniei (conf. tampilei potei), jumtate din minimul amenzii prevzute de lege, adic suma de _______________ lei. Contravenientul poate face plngere mpotriva procesului-verbal de constatare a contraveniei n termen de 15 zile de la data nmnrii/comunicrii, care se depune la Serviciul poliiei rutiere _______________. Agent constatator _________________________________. (grad profesional, nume, prenu INTIINARE DE PLAT Amenda se achit _______________, la casieriile autoritilor administraiei publice locale ori ale altor instituii publice abilitate s administreze veniturile bugetelor locale sau la ghieul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Romniei. Chitana i copia procesului-verbal se transmit n termen de 15 zile de la comunicarea unitii din care face parte agentul constatator. Plata se poate efectua i prin instrumente de plat electronice n cadrul Ghieului virtual de plati, caz in care nu aveti obligatia de a face dovada platii unitatii din care face parte agentul constatator. In caz de neplata a obligatiilor se va trece la executarea silita. Agent constatator _________________________________. (grad profesional, nume, prenu ----------------------------------------------------------------------* ANEXA NR. 1D este reprodusa in facsimil

142

ANEXA nr. 1E ROMANIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ........................................................................................... ............................................................................................. APROB eful Serviciului Poliiei Rutiere ____________________________ Localitatea _____________________ _______________________ ziua |__|__| luna |__|__| anul |__|__|__|__| ora |__|__| Art. ______________ din O.U.G. nr. 195/2002, republicat Locul constatrii ______________________________________

Propun suspendarea exercitrii dreptului de a conduce autovehicule/tramvaie pentru o perioad de ___________ zile RAPORT DE REINERE Azi, data de mai sus, am depistat pe ______________________________, avnd domiciliul/reedina/sediul n localitatea _______________________, str. ___________________________ nr. ______, bl. _____, sc. ____, ap. _____, sectorul/judeul _____________________, care la data de |__|__||__|__||__|__|__|__|, conducnd autovehiculul cu numrul de nmatriculare/nregistrare |_|__|__|__|__|__|__|, nu a respectat dispoziiile art. _________ din O.U.G. nr. 195/2002, republicat, prin aceea c: _____________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ Pentru care am stabilit: a) |___| AVERTISMENT/|___| AMENDA n sum de __________________ lei; b) |___| PUNCTE-AMEND, n sum de ____________________________ lei; c) |___| PUNCTE DE PENALIZARE; d) CONFISCAREA: ________________________________________________________________________ e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ____________ nr. de nmatric./nreg. ___________ cf. art. _ din ______________; f) REINEREA |___| permisului de conducere/|___| certificatului de nmatriculare (nregistrare)/|___| plcuelor cu numrul de nmatriculare (nregistrare)/|___| atestatului profesional. Sanciuni aplicate prin Procesul-verbal de constatare a contraveniei seria ______ nr. ______________.

Agent constatator ___________________________________________________ (grad profesional, nume i prenume)

143

A. Indicatoare rutiere de avertizare

Anexa 2 Indicatoare rutiere


Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe prima la stanga Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe prima la dreapta Urcare cu inclinare mare Presemnaliza re trecere de pietoni

Curba la dreapta

Curba la stinga

Drum ingustat

Drum ingustat

Drum ingustat

Coborare periculoasa

Iesire spre chei sau mal abrupt

Drum alunecos

Lucrari

Acostament periculos Trecere la nivel cu o cale ferata fara bariere Improscare cu pietris

Tunel

Pod mobil

Semafoare

Drum aglomerat

Denivelare pentru limitarea vitezei Drum cu denivelari

Intersectie cu un drum fara prioritate Circulatie in ambele sensuri

Caderi de pietre

Copii

Biciclisti

Animale

Animale

Accident

Aeroport

Presemnaliza re intersectie cu sens giratoriu

144

Vant lateral Intersectie cu drumuri fara prioritate decalate Intersectie de drumuri Interzis a vira la dreapta Trecere la nivel cu o cale ferata simpla fara bariere

Trecere la nivel cu linii de tramvai Intersectie cu drumuri fara prioritate decalate Accesul interzis Trecere la nivel cu o cale ferata dubla fara bariere Panouri suplimentare la nodurile rutiere de pe autostrazi Curba deosebit de periculoasa

Alte pericole

Trecere la nivel cu o cale ferata cu bariere sau semibariere Intersectie cu un drum fara prioritate Interzis a vira la stinga Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase

Intersectie cu un drum fara prioritate Circulatia interzisa in ambele sensuri Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata

Balize directionale

Baliza directionala

B1. Indicatoare de prioritate


Cedeaza trecerea Prioritate pentru circulatia din sens invers Drum cu prioritate Sfirsit de drum cu prioritate

Oprire

Prioritate fata de circulatia din sens invers

145

B2. Indicatoare de interzicere sau restrictie


Accesul interzis tractoarelor si masinilor agricole Aceesul interzis autovehiculelor si vehiculelor cu tractiune animala Interzis accesul autovehiculelor cu exceptia motociletelor fara atas Interzis autovehiculelor de a circula fara a mentine intre ele un interval de cel putin...m Accesul interzis vehiculelor cu tractiune animala Accesul interzis pietonilor

Accesul interzis bicicletelor

Accesul interzis vehiculelor

Accesul interzis autobuzel or

Accesul interzis motocicletel or

Accesul interzis vehiculelor impinse sau trase cu bratele Accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de autovecule avind o lunime mai mare de ....m

Accesul interzis autovehic ulelor

Claxonarea interzisa

Accesul interzis vehiculelor destinate transportului de marfuri

Intoarcer ea interzisa

Taxa de trecere

Accesul interzis motoretelor si bicicletelor cu motor

Depasirea autovehiculelor cu exceptia motocicletelor fara atas interzisa

Depasirea interzisa autovehic ulelor destinate transport ului de marfuri

Vama

Limitare de viteza diferentiata pe categorii de autovehicule

Control Politie

Limitare de viteza

146

Accesul interzis vehiculelor avind o latime mai mare de ...m

Accesul interzis vehiculelor avind o inaltime mai mare de ...m

Accesul interzis vehiculelor avind o greutate mai mare de ...t pe osie

Accesul interzis vehiculelo r avand o masa pe osia tripla mai mare de ......t Accesul interzis vehiculelo r avind greutatea pe osie dubla mai mare de ....t

Accesul interzis vehiculelor care trasporta substante de natura sa polueze apele Accesul interzis vehiculelor care trasporta marfuri periculoase

Accesul interzis vehiculelor care trasporta marfuri periculoase

Accesul interzis vehiculelor care trasporta substante explozive sau usor inflamabile

Accesul interzis vehiculelor care trasporta substante de natura sa polueze apele.

Accesul interzis vehiculelor avind o greutate mai mare de ....t

Sfirsitul limitarii de viteza

Sfirsitul interzicerii de a depasi

Sfirsitul tuturor restrictiilor

Stationare alternanta

Sfirsitul zonei de stationare cu durata limitata Zona de stationare cu durata limitata

Stationare alternanta

Stationarea interzisa

Oprirea interzisa

147

B3. Indicatoare de obligare


La dreapta La dreapta

Ocolire

Inainte

Drum obligatoriu pentru categoria de vehicule Viteza minima obligatorie

Ocolire

Intersectie cu sens giratoriu

Inainte si la dreapta

Sfisitul vitezei minime obligatorii

Pista pentru pietoni

Pista pentru biciclisti

148

C. Indicatoare de orientare si informare C1. Indicatoare de orientare


Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei

Terminarea benzii din dreapta partii carosabile

Terminarea benzii din stanga partii carosabile

Presemnalizarea traseului de urmat pentru anumite categorii de autovehicule

Drum fara iesire

Banda rezervata pentru stationare de urgenta

Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei

Banda rezervata circulatiei mijloacelor de transport in comun

Banda destinata circulatiei vehiculelor lente

Presemnalizarea traseului de evitare a localitatii

Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri in afara localitatilor

Presemnalizarea traseului de evitare a localitatii

Presemnalizarea traseului de urmat in cazul unei restrictii de circulatie

Drum inchis sau deschis

149

Presemnalizarea directiilor la o intersectie denivelata de drumuri

Presemnalizarea directiilor indicate

Indicator turistic

Presemnalizarea unui loc periculos o interzicere sau o restrictie pe un drum lateral

Complex de servicii

Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu

Cantar pentru autovehicule

150

C2. Indicatoare de informare (1)


Statie de autobuz Statie de taximetre

Politia

Control radar

Statie de tramvai

Drum pentru autovehicule

Sfirsitul drumului pentru autovehicule

Trecere denivelata pentru pietoni

Statie de alimentare cu combustibil inclusiv benzina fara plumb Limite generale de viteza

Statie de benzina

Imbarcare pe ferry-boat

Inchirieri auto

Parcare subterana sau in cladire

Parcare

Parcare

Post de depanare

Post de primajutor

Informatii rutiere

Toaleta publica

Cabana pentru turisti

Teren pentru camping si caravane Teren pentru camping (tabara turistica)

Hotel sau motel

Restaurant

Teren pentru caravane (tabara turistica)

Bufet sau cofetarie

Telefon

Loc pentru popas

Sfirsit de autostrada

Autostrada

Limite maxime de viteza pe autostrada, functie de conditiile meteorologice

151

Zona rezidentiala

Vulcanizare

Imbarcare pe vagoane platforma de cale ferata

Directia obligatorie pentru vehiculele care trasporta marfuri periculoase Directia obligatorie pentru vehiculele care trasporta marfuri periculoase

Sfirsit de zona rezidentiala

Zona rezidentiala cu viteza recomandata 30 Km/h

Directia obligatorie pentru vehiculele care trasporta marfuri periculoase

Sfirsitul zonei rezidentiale cu viteza recomandata 30 Km/h

Sfarsitul zonei cu viteza limitata

Zona cu viteza limitata la 30 Km/h

152

C2. Indicatoare de informare (2)


Sfarsit de tunel Zona industriala

Port

Apa potabila

Tunel

Zona de pescuit

Muzeu

Stadion

Zona de vanatoare

Centru viticol

Teatru

Supermarket

Cintar pentru autovehicule

Loc de joaca pentru copii

Autogara

Gara

Plaja

Acces internet

Posta

C3. Indicatoare de informare turistica


Castel, cetate

Telecabina

Monument

Biserica

Pensiune agroturistica

Teleschi

Pestera

153

D. Panouri aditionale
Directia si distanta pana la locul la care se refera indicatorul Iesire din localitate

Directia de urmat pentru autovehiculele destinate trasportului de marfuri Directia spre obiective locale Directia de urmat in cazul devierii temporare a circulatiei Directiile spre localitatile indicate Confirmarea directiei de mers spre o localitate Indicator Turistic Curs de apa tunel sau viaduct Drum deschis traficului international Simbolul si numarul autostrazii Denumirea strazii

Intrare in localitate

Directia spre aeroport Directia de urmat in cazul devierii temporare a circulatiei Directiile spre localitatile indicate Directiile spre localitatile indicate Sens Unic Numarul imobilului Traseu de tranzit european Drum deshis traficului international. Denumirea strazii

154

Trecere la nivel cu calea ferata industriala completand semnificatia "Alte Pericole"

Categoria de autovehicule la care se refara indicatorul de presemnalizare sau informare

Drum judetean

Drum national

Drum comunal

Sensul sau sensurile de circulatie pentru care este valabila semnificatia semnalelor luminoare ale indicatorului Sensul sau sensurile de circulatie pentru care este valabila semnificatia semnalelor luminoare ale indicatorului Presemnalizarea traseului de urmat in vederea efectuarii virajului la stinga

Confirmarea directiei de mers spre localitati mai importante si distantele pina la acestea

Viteza recomandata pentru un sector de drum cu semafoare sincronizate Inceputul si lungimea zonei de actiune a indicatorului Sfirsitul zonei de actiune a indicatorului

Inceputul zonei de actiune a indicatorului

Limita de judet

Confirmarea zonei de actiune a indicatorului

155

Bornele kilometrice si hectometrice

Borne kilometrice

Autostrada

Drum national

Drum judetean

Drum comunal

Borna hectometrica

156

Semnalele politistului
Bratul ridicat vertical semnifica "atentie, oprire" pentru toti participantii la trafic care se apropie, cu exceptia conductorilor de vehicule care nu ar mai putea opri in conditii de sigurant. Daca semnalul este dat intr-o intersectie, aceasta nu impune oprirea conductorilor de vehicule care se afl deja angajati in traversare; Se comanda prin ridicarea bratului, vertical. La aceasta comanda toti participantii la trafic care se apropie au obligatia sa opreasca, cu exceptia acelora care nu ar mai putea opri in conditii de siguranta. Bratul sau bratele intinse orizontal semnifica "oprire" pentru toti participantii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circul din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele intinse. Dup ce a dat acest semnal, politistul poate cobori bratul sau bratele, pozitia sa insemnand, de asemenea, "oprire" pentru participantii la trafic care vin din fat ori din spate; Se comanda prin intinderea orizontala a unuia dintre bratele politistului rutier si se refera la conducatorii de vehicule care circula pe sensul de circulatie care intersecteaz bratul intins, obligandu-i sa opreasca (cu exceptia cazului in care oprirea nu s-ar face in conditii de siguranta). Bratele politistului rutier intinse orizontal inseamna "oprire" pentru toti participantii la trafic care, indiferent de de sensul lor de mers, circula din directiile intersectate de bratele intinse. Dupa ce a dat aceasta comanda politistul rutier poate sa coboare bratele, pozitia sa insemnand de asemenea oprire pentru toti conducatorii de vehicule care, circula din fata ori din spate. Balansarea cu bratul, pe vertical, a unui dispozitiv cu lumina rosie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte, semnifica "oprire" pentru participantii la trafic spre care este indreptat; Pe timpul noptii, participantii la traficul rutier vor opri in cazul in care politistul rutier balanseaza pe verticala un dispozitiv cu lumina rosie ori bastonul reflectorizant, spre ei.Vor opri toti cei care se indreapt spre acest semnal luminos.

157

Rotirea vioaie a bratului semnifica mrirea vitezei si grbirea traversrii drumului de ctre pietoni. Politistul care dirijeaz circulatia poate face semn cu bratul ca vehiculul s avanseze, s depseasc, s treac prin fata ori prin spatele su, s-l ocoleasc prin partea sa stang sau dreapt, iar pietonii s traverseze drumul ori s se opreasc. Aceasta comanda se da de catre politistul rutier, prin rotirea vioaie a bratului. Conducatorii de vehicule trebuie sa grabeasca trecerea iar pietonii trebuie sa grabeasca traversarea drumului, in cazul cand aceasta comanda li se adreseaza.

Se comanda prin balansarea pe verticala a bratului intins orizontal, de catre politistul rutier. La observarea acestui semnal, conducatorii de vehicule au obligatia de a reduce viteza.

158

O R D I N U L nr. 1497 din 09.11. 2006 al Ministrului Administratiei si Internelor privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere.
Avand in vedere prevederile art.23 alin.(10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, In temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministrul administratiei si internelor emite urmatorul

ORDIN CAPITOLUL I Dispozitii generale si comune.


Art. 1. (1) Prezentul ordin stabileste procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere. (2) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se realizeaza potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea conditiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Regulamentul pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1391/2006. Art. 2. In sensul prezentului ordin, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul inteles: a) servicii publice comunitare serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor organizate in cadrul institutiei prefectului; b) candidati cetatenii romani si cetatenii straini cu domiciliul sau resedinta in Romania, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere; c) examinatori lucratori ai serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, atestati potrivit art.4; Art. 3. Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se efectueaza la serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii isi au domiciliul sau resedinta. (2) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere poate fi efectuata si in alte localitati decat in municipiul resedinta de judet in care candidatii isi au domiciliul sau resedinta, in baza ordinului prefectului unitatii administrativ-teritoriale respective. (3) Examinarea militarilor profesionisti, a cursantilor, elevilor si studentilor institutiilor de invatamant din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si a candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere pentru categoriile Tv si Tb se poate efectua la serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala isi are sediul unitatea care organizeaza cursurile de pregatire.

159

Art. 4. (1) Examinarea candidatilor se efectueaza de catre o comisie de examinare a carei componenta se stabileste de catre seful serviciului public comunitar, pe programator. (2) Din comisia de examinare fac parte examinatori atestati de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Art. 5. (1) Examinarea candidatilor cuprinde proba teoretica si proba practica. (2) Proba teoretica consta in indicarea variantelor corecte de raspuns la intrebarile cuprinse in chestionarele de examen. Indicarea raspunsurilor corecte se face fie prin completarea unei anexe la chestionar, pe suport hartie, fie prin utilizarea unei aplicatii informatice, avizata de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. (3) Proba practica cuprinde testarea conducerii unui autovehicul in poligon si/sau, dupa caz, in traseu, atat in localitati, cat si in afara acestora, inclusiv dupa lasarea serii. Art. 6. (1) Examinarea candidatilor la proba teoretica se efectueaza, de regula, in limba romana. (2) In cazul candidatilor cetateni romani apartinand minoritatilor nationale, examinarea la proba teoretica se poate efectua, la cerere, in limba materna, in conditiile art.17 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) In cazul candidatilor cetateni straini cu domiciliul sau resedinta in Romania, examinarea la proba teoretica se poate efectua, la cerere, intr-o limba de circulatie internationala.

CAPITOLUL II Organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere. Sectiunea 1 Organizarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere.
Art. 7. (1) La data depunerii dosarului de examinare, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile referitoare la varsta, potrivit categoriei si/sau subcategoriei pentru care se solicita permis de conducere, antecedente penale, examinarea medicala si, dupa caz, examinarea psihologica, prevazute la art.33 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1391/2006. (2) Pentru constituirea dosarului de examinare, candidatii trebuie sa depuna la serviciile publice comunitare competente urmatoarele documente: a) cererea-tip, semnata de candidat, al carei model este prevazut in anexa nr.1; b) fisa de scolarizare, al carei model este prevazut in anexa nr. 2; c) certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate; d) copia actului de identitate; e) chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere; f) copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unor noi categorii si/sau subcategorii; g) avizul psihologic, pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

160

(3) Pentru candidatii cetateni straini care si-au stabilit resedinta sau domiciliul in Romania, certificatul de cazier judiciar prevazut la alin.(2) lit.c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit legii. (4) Candidatii cetateni straini care si-au stabilit resedinta sau domiciliul in Romania, precum si candidatii cetateni romani cu domiciliul in strainatate, pe langa documentele prevazute la alin.(2), depun la dosarul de examinare documente care sa faca dovada stabilirii resedintei sau domiciliului in Romania, in conditiile legii, si, in situatia in care nu prezinta documentul de la alin.(2) lit.f), o declaratie notariala din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat sau anulat. (5) Candidatii al caror permis de conducere a fost anulat, aflati in una din situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa depuna, pe langa documentele prevazute la alin.(2) lit.a)-e) si g), o copie a hotararii judecatoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule, prevazuta Codul penal, dupa caz, ramasa definitiva. Art. 8. (1) Programarea candidatilor la primul examen se stabileste de catre unitatile autorizate in care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica. (2) Programarea candidatilor pentru sustinerea examenului, in alte situatii decat cea prevazuta la alin.(1), se solicita de catre acestia. Art. 9. Examinarea candidatilor la proba teoretica se desfasoara in sali adecvate acestei activitati, stabilite prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului. Art. 10. (1) Examinarea candidatilor, atunci cand se solicita permise de conducere pentru mai multe categorii si/sau subcategorii, se efectueaza in zile diferite, pentru fiecare categorie si/sau subcategorie de permis de conducere solicitata. (2) Perioada de examinare a candidatilor care solicita permise de conducere pentru mai multe categorii si/sau subcategorii trebuie sa nu depaseasca 10 zile lucratoare de la data efectuarii primei examinari. (3) Examinarea candidatilor la fiecare din componentele probei practice se poate efectua de catre examinatori diferiti. Art. 11. Examinarea candidatilor la proba teoretica are care scop verificarea cunostintelor necesare conducatorului de vehicul, potrivit categoriei si subcategoriei de permis de conducere solicitata, si se face dupa cum urmeaza: a) pentru permisele din categoriile A, B, BE, Tr, Tb, Tv si subcategoriile A1, B1, pe baza unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor si conduita preventiva si a notiunilor elementare de mecanica; b) pentru permisele din categoriile C, CE si subcategoriile C1, C1E pe baza unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduita preventiva si a notiunilor elementare de mecanica, precum si a unui chestionar cu reguli specifice pentru categoria C; c) pentru permisele din categoriile D, DE si subcategoriile D1, D1E pe baza unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduita preventiva si a notiunilor elementare de mecanica, precum si a unui chestionar cu reguli specifice pentru categoria D.

161

Art. 12 (1) Chestionarele de examen si grilele de corectare folosite la proba teoretica se elaboreaza de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. (2) In functie de categoria ori de subcategoria pentru care se sustine examinarea, chestionarele contin: a) cate 26 de intrebari referitoare la regulile de circulatie, notiunile de prim ajutor, conduita preventiva si la notiunile elementare de mecanica; b) cate 11 intrebari referitoare la regulile specifice pentru categoria C sau D. (3) Chestionarele de examen trebuie sa cuprinda notiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc: a) dispozitiile legale in materie de circulatie rutiera, in special cele care vizeaza semnalizarea rutiera, regulile de prioritate si restrictiile de viteza; b) conducatorul auto: 1. importanta unui comportament vigilent si a unei atitudini adecvate fata de alti participanti la trafic; 2. functiile de perceptie, de evaluare si de decizie, in special timpul de reactie, si modificarile comportamentului conducatorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri si medicamente cu influente negative asupra conducerii unui autovehicul, a starilor emotionale si a oboselii. c) drumul: 1. normele legale referitoare la respectarea distantelor de siguranta intre vehicule, distantei de franare si tinutei de drum a vehiculului in diferite conditii meteorologice si in functie de starea carosabilului; 2. riscurile de conducere legate de starea diferita a carosabilului si mai ales variatiile acestuia in functie de conditiile atmosferice si de vizibilitate; 3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri si dispozitiile legale conexe. d) ceilalti participanti la trafic: 1. riscurile specifice in raport cu lipsa de experienta a celorlalti participanti la trafic si cu categoriile de participanti la trafic cu vulnerabilitate sporita, cum sunt: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusa. 2. riscurile inerente circulatiei si conducerii diferitelor tipuri de vehicule si conditiilor de vizibilitate pe care le au conducatorii acestora. e) reglementari generale si diverse: 1. reglementari relative la documentele administrative necesare folosirii vehiculului. 2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie sa-l adopte conducatorul auto in cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omenesti (acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anuntarea politiei si a salvarii, etc.) sau doar pagube materiale (aplicarea procedurilor constatului amiabil) si luarea altor masuri pentru indepartarea sau diminuarea efectelor accidentului. 3. masuri de securitate referitoare la incarcatura vehiculului si persoanele transportate. f) precautiile care trebuie luate la parasirea vehiculului; g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defectiunile curente care pot afecta indeosebi eficacitatea sistemul de directie, de suspensie, de franare, rulare, farurile si semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spalatoarele si stergatoarele de parbriz, sistemul de esapament, centurile de siguranta si claxonul.

162

h) echipamentele de siguranta ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranta si a echipamentelor de siguranta pentru copii. i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protectia mediului inconjurator: folosirea corespunzatoare a sistemului de avertizare sonora, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante, etc. (4) Chestionarele de examen trebuie sa cuprinda si notiuni specifice categoriilor si subcategoriilor pentru care se sustine examinarea, dupa cum urmeaza: A. Pentru categoria A si subcategoria A 1: a) folosirea echipamentelor de protectie cum ar fi: manusile, cizmele, imbracamintea si casca; b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic; c) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie, acordandu-se atentie si portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai, etc.; d) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordandu-se atentie si comutatorului pentru intreruperea curentului in cazuri de urgenta, nivelului de ulei si curelei de transmisie. B. Pentru categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E: a) regulile referitoare la timpii de conducere si perioadele de repaus, conform Regulamentului nr.3820/85/CE; utilizarea dispozitivului de inregistrare prevazut de Regulamentul nr. 3821/85/CE; b) regulile referitoare la tipul de transport: de marfuri sau de calatori; c) documentele relative la vehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international de marfuri si calatori; d) comportamentul care trebuie adoptat in caz de accident; cunoasterea masurilor care trebuie luate dupa un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum si cunostintele de baza in materie de prim ajutor; e) masurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si inlocuirea rotilor; f) regulile privitoare la masa si dimensiunea vehiculelor, reguli privitoare la dispozitivele de limitare a vitezei; g) impiedicarea vizibilitatii conducatorului auto si a celorlalti participanti la trafic, din cauza caracteristicilor vehiculului; h) citirea unei harti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie electronice, facultativ; i) factorii de securitate privitori la incarcatura vehiculului: controlul incarcaturii stivuire si fixare , dificultati legate de anumite tipuri de incarcaturi de exemplu, lichide, incarcaturi suspendate, etc., incarcarea si descarcarea marfurilor si folosirea materialului de incarcare , numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E; j) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta calatorilor, transportul copiilor, controalele necesare inaintea plecarii. C. Pentru categoriile C, CE, D si DE: a) principiile de constructie si de functionare ale urmatoarelor elemente: motoare cu combustie interna, circuitul fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), circuitul carburantului, circuitul electric, sistemul de aprindere, sistemul de transmisie (ambreiaj, cutie de viteze, etc.);

163

b) sistemul de ungere si protectia antigel; c) principiile de constructie, montare, utilizare si intretinere a anvelopelor; d) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si intretinerea atenta a garniturilor de frana si dispozitivelor de limitare a vitezei; e) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si intretinerea atenta a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE, DE; f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a penelor; g) intretinerea preventiva a vehiculelor si reparatiile curente necesare; h) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste receptia, transportul si livrarea marfurilor, conform conditiilor convenite, numai pentru categoriile C si CE.

Sectiunea a 2-a Desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere. .1 Sustinerea probei teoretice.
Art. 13. (1) Solutionarea chestionarului de examen se face prin completarea cu litera X a casetei sau casetelor din anexa la chestionar corespunzatoare raspunsului/ raspunsurilor considerat/ considerate corect/ corecte. Celelalte casete, continand raspunsurile considerate gresite, raman necompletate. (2) Completarea anexei la chestionar, al carei model este prevazut in anexa nr.3, se face numai cu pasta sau cerneala de culoare albastra sau neagra. (3) Timpul afectat solutionarii chestionarelor de examen este de 30 de minute, pentru cele prevazute la art.12 alin.(2) lit.a), si de 10 minute, pentru cele prevazute la art.12 alin.(2) lit.b). Art. 14. (1) Inainte de inceperea probei teoretice, candidatii completeaza anexa la chestionar, prin inscrierea datelor personale pe fila fata, respectiv prin inscrierea mentiunilor referitoare la perioada de pregatire teoretica si la scoala de pregatire a conducatorilor de autovehicule absolvita, pe fila verso. Anexa la chestionar se semneaza de catre candidat, pe ambele file. (2) Candidatilor le este interzisa efectuarea oricaror insemnari pe chestionare, folosirea de materiale ajutatoare ori a echipamentelor de comunicare sau inregistrare, precum si consultarea intre acestia. (3) Inainte de inceperea probei teoretice, examinatorii au urmatoarele obligatii: a) sa stabileasca identitatea candidatilor, prin confruntarea fizionomiei acestora cu fotografiile de pe unul dintre urmatoarele documente aflate in termenul de valabilitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul sau permisul de sedere; sa verifice prezenta conform programatorului de examen; b) sa verifice chestionarele si anexele la chestionare pentru depistarea eventualelor insemnari ce ar putea influenta raspunsurile candidatilor; c) sa instruiasca candidatii cu privire la modul de desfasurare a examenului si de completare a anexei la chestionar, precum si cu privire la timpul afectat solutionarii fiecarui chestionar; d) sa verifice anexele la chestionare cu privire la inscrierea datelor si a mentiunilor prevazute la alin.(1); e) sa atentioneze candidatii cu privire la interdictiile prevazute la alin.(2); Art. 15. (1) In timpul probei teoretice, examinatorii au urmatoarele obligatii:

164

a) sa supravegheze cu atentie, pe tot parcursul examenului, modul de desfasurare a activitatii si sa reverifice concordanta dintre datele consemnate pe anexa la chestionar cu cele din documentul de identitate, pentru a elimina orice incercare de substituire a candidatilor; b) sa interzica accesul in sala de examen a altor persoane decat cele prevazute in programator, cu exceptia persoanelor cu atributii de control; c) sa intrerupa examinarea candidatilor care incearca sa promoveze examenul prin frauda, a celor care se consulta intre ei ori care consemneaza raspunsurile la intrebarile din chestionare pe alte materiale decat anexa la chestionar distribuita, declarandu-le Respins; (2) In timpul probei teoretice, examinatorilor le este interzis sa comunice candidatilor raspunsurile la intrebarile din chestionare ori sa desfasoare alte activitati care ar impiedica supravegherea desfasurarii examinarii. Art. 16. La expirarea timpului afectat solutionarii chestionarelor de examen, anexele la chestionare si chestionarele de examen se ridica de catre examinatori, care au obligatia de a le verifica cu privire la indeplinirea obligatiilor si respectarea interdictiilor prevazute la art.14 alin.(1) si (2). Art. 17. (1) Evaluarea raspunsurilor indicate pe anexele la chestionare, respectiv verificarea corectitudinii evaluarii, se efectueaza, pe baza grilelor de verificare corespunzatoare, separat, de catre cel putin 2 membri ai comisiei de examinare, nominalizati in programator. (2) Operatiunile prevazute la alin.(1) se pot efectua si in prezenta candidatilor. (3) Sunt considerate gresite raspunsurile care nu corespund cu grila de verificare a chestionarului de examen, cele care prezinta stersaturi sau corecturi si cele care sunt indicate cu alte caractere decat litera X sau sunt completate cu creionul. (4) Pentru a fi declarat Admis la proba teoretica, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 22 de intrebari, pentru chestionarul prevazut la art.12 alin.(2) lit.a), si la cel putin 8 intrebari, pentru chestionarul prevazut la art.12 alin.(2) lit.b). Art. 18. (1) Dupa efectuarea operatiunilor prevazute la art.17 alin.(1), examinatorii au urmatoarele obligatii: a) sa inscrie in anexa la chestionar calificativul Admis sau Respins obtinut de candidat, gradul profesional, numele si prenumele si sa semneze; b) sa consemneze in programatoare seria anexei atribuita fiecarui candidat, precum si rezultatele obtinute de acesta la proba teoretica sau, dupa caz, mentiunile corespunzatoare referitoare la neprezentarea candidatului; c) sa comunice candidatilor declarati Admis la proba teoretica, data, ora si locul pentru sustinerea probei practice de conducere; d) sa anuleze chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere si sa consemneze in rubrica corespunzatoare din fisa de scolarizare calificativul Respins. Art. 19. (1) Candidatii declarati Respins la proba teoretica pot fi reprogramati pentru sustinerea unui nou examen, din oficiu sau la cerere, ocazie cu care le sunt aduse la cunostinta conditiile si documentele ce trebuie actualizate si li se restituie dosarele de examinare. Dosarele de examinare restituite vor cuprinde documentele prevazute la art.7, cu exceptia chitantelor de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere. (2) Candidatii declarati Respins la proba teoretica se programa la un nou examen pentru sustinerea probei teoretice dupa cel putin 15 zile de la data la care au fost declarati

165

Respins, dar nu mai tarziu de un an de zile de la absolvirea scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule. (3) Candidatii declarati Admis la proba teoretica, care nu se prezinta la proba practica intr-un termen de cel mult un an de zile de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, sunt declarati Respins. (4) In cazul depasirii termenului de un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, in situatiile prevazute la alin.(2) si (3), examinarea pentru obtinerea permisului de conducere este conditionata de efectuarea unui nou curs de pregatire. . 2 Sustinerea probei practice. Art. 20. (1) Autovehiculele folosite la proba practica trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obtinerea permisului de conducere si trebuie sa respecte conditiile stabilite conform anexei nr. 4. (2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie dotate obligatoriu cu: a) dubla comanda la pedalele de ambreiaj si frana, cu exceptia motocicletelor; b) oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator; c) caseta omologata cu inscriptia EXAMEN. (3) Persoanele cu handicap fizic sustin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin.(2), adaptate infirmitatii lor. (4) In timpul examenului autovehiculele si remorcile nu trebuie sa fie incarcate. Art. 21. (1) Traseele folosite la proba practica se stabilesc de politia rutiera si sunt, de regula, altele decat cele folosite in procesul de instruire practica a cursantilor. Traseele trebuie sa fie stabilite astfel incat sa permita examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii in siguranta a unui autovehicul. (2) Modalitatea de sustinere a probei practice se stabileste prin ordin al prefectului, cu avizul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Art. 22. (1) Proba practica de conducere a autovehiculelor din categoria A si subcategoria A1 se realizeaza numai in poligoane special amenajate conform schitei prevazute in anexa nr. 5, si cuprinde urmatoarele manevre: a) coborarea motocicletei de pe cric cu motorul pornit si deplasarea acesteia pe o distanta de 5 m intr-un spatiu cu latimea de 0,5 m, fara ajutorul motorului, mergand alaturi de vehicul pana la locul de plecare. Neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral sau nementinerea in pozitie verticala pe cele doua roti se penalizeaza; b) mersul sinuos printre jaloane, constand in parcurgerea continua cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza; c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constand in efectuarea continua a 6 astfel de manevre, cate 3 manevre intr-un sens si in celalalt, cu inceperea executiei din partea dreapta a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza; d) deplasarea in linie dreapta, constand in parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 50 m intr-un spatiu cu latimea de 0,5 m, cu bratul stang ridicat orizontal. Neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza; e) urcarea motocicletei pe cric. Neefectuarea acestei manevre se penalizeaza.

166

(2) Proba practica de conducere a motocicletei in poligon este promovata de candidatii care intr-un interval de 4 minute nu au cumulat mai mult de 3 greseli. Art. 23. In timpul probei practice examinatorii verifica modul de comportare a candidatilor, in functie de categoria vehiculului, dupa cum urmeaza: A. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile B si BE, respectiv pentru subcategoria B1. a) Pregatirea si controlul vehiculului din punct de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca in siguranta prin respectarea urmatoarelor cerinte: 1. sa regleze scaunul daca este nevoie pentru a obtine o pozitie corecta; 2. sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranta si, daca este cazul, rezematoarele pentru cap; 3. sa se asigure ca usile sunt inchise; 4. sa efectueze un control sumar al starii cauciucurilor, franelor, directiei, fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor si claxonului; 5. sa controleze elementele legate de securitatea incarcarii vehiculului: caroseria, obloanele de incarcare, modul de incarcare, stivuirea incarcaturii, numai pentru categoria BE; 6. sa controleze dispozitivul de tractiune si conexiunile franei si circuitului electric, numai pentru categoria BE. b) Manevre speciale care trebuie testate in legatura cu siguranta circulatiei, pentru categoria B si subcategoria B1. Se asigura testarea modului de executare a cel putin doua manevre, din care o manevra de mers inapoi, dintre urmatoarele: 1. sa efectueze o manevra de mers inapoi mentinand o traiectorie rectilinie sau sa se efectueze o manevra de mers inapoi cu un viraj la dreapta sau la stanga la coltul strazii, fara a parasi banda de circulatie; 2. sa faca o intoarcere printr-o manevra de mers inainte si de mers inapoi; 3. sa parcheze vehiculul si sa se repuna in miscare dintr-un loc de stationare paralel, oblic sau perpendicular, mergand pe directia inainte sau inapoi, pe teren neted, in panta si in rampa; 4. sa franeze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenta este facultativa. c) Manevre speciale care trebuie testate din punct de vedere al sigurantei circulatiei, pentru categoria BE: 1. sa efectueze atasarea si detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator; manevra trebuie sa inceapa cu vehiculul si remorca sau semiremorca in stationare, unul langa celalalt (nu unul in spatele celuilalt); 2. sa mearga pe directia inapoi descriind astfel o curba prestabilita; 3. sa parcheze in siguranta pentru incarcare/descarcare. d) Comportamentul in trafic. Candidatii trebuie sa efectueze obligatoriu toate manevrele in situatii normale de trafic, in conditii de siguranta completa si cu precautiile necesare, astfel: 1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum lateral; 2. sa foloseasca drumuri drepte, sa intalneasca vehicule, inclusiv in pasaje inguste; 3. sa abordeze curbe;

167

4. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni; 5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta sau la stanga, sa schimbe banda de circulatie; 6. sa intre/sa iasa de pe o autostrada sau o alta cale similara, daca este cazul; sa treaca de pe banda de accelerare/iesire pe banda de decelerare; 7. sa depaseasca/sa se intersecteze cu alte vehicule, daca este posibil, sa depaseasca obstacole cum ar fi masini care stationeaza, sa fie depasiti de alte vehicule, daca este cazul; 8. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborare; 9. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din vehicule. B. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile C, CE, D si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E. a) Pregatirea si controlul tehnic al vehiculului din punct de vedere al sigurantei traficului. Candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati pentru conducerea in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte: 1. sa regleze scaunul pentru a obtine o pozitie corecta; 2. sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranta si, eventual, rezematoarele pentru cap; 3. sa efectueze o verificare sumara a franelor, directiei, farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor si claxonului; 4. sa controleze servofrana, servodirectia, starea pneurilor, a piulitelor de fixare a rotilor, a aripilor, a parbrizului, a ferestrelor si a stergatoarelor de parbriz, a fluidelor, in special uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz; sa urmareasca indicatiile tabloului de bord, inclusiv ale dispozitivului de inregistrare a vitezei; 5. sa controleze presiunea aerului, rezervoarele de aer si suspensia; 6. sa controleze elementele de securitate legate de incarcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de incarcare, mecanismul de incarcare, daca este cazul, sistemul de inchidere a cabinei, modul de incarcare, fixarea incarcaturii, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E; 7. sa controleze mecanismul de cuplare si conexiunile sistemului de franare si ale circuitului electric, numai pentru categoriile CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E; 8. sa fie capabili sa ia masurile speciale pentru securitatea vehiculului, sa controleze caroseria remorcii, usile de serviciu, iesirile de urgenta, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele si alte echipamente de siguranta, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E; 9. sa citeasca o harta rutiera, facultativ. b) Manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulatiei: 1. sa efectueze atasarea si detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator, numai pentru categoriile CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E; manevra trebuie sa inceapa cu vehiculul si remorca in stationare unul langa altul (nu in linie dreapta); 2. sa mearga pe directia inapoi astfel incat sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite; 3. sa parcheze in mod sigur pentru a incarca/descarca pe o rampa/pe un chei de descarcare sau o instalatie asemanatoare, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E; 4. sa parcheze pentru a lasa sa urce sau sa coboare in siguranta calatorii unui autobuz, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E.

168

c) Comportamentul in trafic. Candidatii trebuie sa efectueze obligatoriu toate manevrele in situatii normale de trafic, in conditii de deplina siguranta si luand toate precautiile necesare, astfel: 1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum fara prioritate; 2. sa foloseasca drumuri drepte, sa se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv in pasaje inguste; 3. sa abordeze curbe; 4. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni; 5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta si la stanga, sa schimbe banda de circulatie; 6. sa intre/sa iasa de pe autostrada sau de pe drumuri similare, daca este cazul; intrare de pe banda de accelerare si iesire pe banda de decelerare; 7. sa depaseasca/sa se intersecteze cu alte vehicule, daca este posibil; sa depaseasca obstacole, cum ar fi masini care stationeaza, sa fie depasiti de alte vehicule, daca este cazul; 8. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborare; 9. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din vehicule. Art. 24. Evaluarea probei practice se efectueaza dupa urmatoarele criterii: a) Evaluarea tine cont de usurinta candidatului de a manipula diferitele comenzi ale vehiculului si de stapanirea de care acesta va da dovada in incadrarea in trafic in deplina siguranta. De-a lungul probei, examinatorul trebuie sa perceapa faptul ca se afla in siguranta. Greselile de conducere sau comportamentul periculos care ameninta siguranta imediata a vehiculului de examen, a calatorilor sau a altor participanti la trafic, fie ca au necesitat sau nu interventia examinatorului, vor fi sanctionate cu acordarea calificativului Respins, examinatorul avand libertatea de a hotari daca se impune continuarea examinarii pana la expirarea timpului afectat probei practice. b) In timpul evaluarii, examinatorul acorda o atentie deosebita comportamentului preventiv si calm adoptat de candidati la volan, tinand seama de stilul de conducere in ansamblu, de modul de conducere adaptat si ferm, in deplina siguranta, in raport cu starea drumului, a conditiilor meteorologice, a actiunilor celorlalte vehicule si a celorlalti participanti la trafic, in special a celor cu vulnerabilitate sporita, cum ar fi: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusa; de asemenea, se va tine seama de capacitatea de anticipare si, dupa caz, solutionare a situatiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor. c) In plus fata de elementele prevazute la lit.a) si b), examinatorul evalueaza candidatul cu privire la: 1. stapanirea vehiculului, tinand cont de urmatoarele: folosirea corecta a centurii de siguranta, a oglinzilor retrovizoare, a rezematoarei pentru cap, a scaunului; folosirea corecta a farurilor si a oricaror dotari care asigura siguranta deplasarii; folosirea corecta a ambreiajului, a cutiei de viteze, a acceleratiei, a sistemelor de franare (inclusiv al celui de-al treilea sistem de franare, daca este cazul), a directiei, numai pentru categoriile BE, C, CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E si D1E; confortul calatorilor, care implica conducerea calma, fara accelerari brutale sau franari bruste, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E; 2. conducerea judicioasa si cu grija pentru mediul inconjurator, tinand cont de turatia motorului, de treptele de viteza, de frana si de acceleratie, numai pentru categoriile BE, C, CE, D si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E;

169

3. capacitatea de observatie: observatia panoramica, folosirea corecta a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanta mare, medie si mica; 4. prioritate/cedarea trecerii: acordarea prioritatii in intersectii si jonctiuni, cedarea trecerii in celelalte situatii (de exemplu, la schimbarea directiei de mers sau a benzii de circulatie; cand executa manevre particulare); 5. incadrarea corecta pe drum, pe benzile de circulatie, in intersectiile cu sens giratoriu, in curbe, in functie de tipul si caracteristicile vehiculului; preselectarea ; 6. distanta de siguranta: mentinerea unei distante adecvate in fata si in spate, mentinerea unei distante adecvate fata de ceilalti participanti la trafic; 7. viteza: respectarea limitelor maxime de viteza; adaptarea vitezei la conditiile meteorologice si de circulatie si daca este cazul la limitele maxime de viteza, mentinerea unei viteze care sa permita oprirea la distanta vizibila si in siguranta; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeasi categorie; 8. comportamentul corect la semafoare, respectarea indicatiilor agentilor de politie rutiera, luarea in consideratie a indicatoarelor rutiere (interdictii sau obligatii), respectarea semnificatiei marcajelor rutiere; 9. semnalizarea in timp util, prin semnalele necesare si corecte; reactia corecta la toate semnalele date de ceilalti participanti la trafic; 10. franare si oprire; incetinire la timp, franare si oprire in functie de imprejurari; anticipare; folosirea diverselor sisteme de franare sau a celor de reducere a vitezei, altele decat frana, numai pentru categoriile C, CE, D si DE. Art. 25. In cadrul probei practice de conducere a autovehiculului in traseu, examinatorii sunt obligati: a) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidatilor; b) sa verifice identitatea candidatilor, documentele acestora, prezenta conform programatorului de examen, precum si starea tehnica a vehiculelor cu care se efectueaza proba de traseu; c) sa consemneze in anexa la chestionar, sub semnatura, mentiunile referitoare la candidatii declarati Admis la proba teoretica, care nu se prezinta la proba practica. d) sa explice candidatilor modul de desfasurare a probei si sa le comunice clar si din timp, traseul ce urmeaza a fi parcurs; e) sa nu permita accesul in vehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor sau a persoanelor cu atributii de control; f) sa nu permita transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului in timpul examinarii; g) sa urmareasca cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a vehiculului, sa intervina in situatii deosebite cand din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie; h) sa nu angajeze cu candidatii discutii de alta natura decat cele legate de executarea probelor respective; i) sa nu indice candidatilor efectuarea unor manevre care ar incalca regulile de circulatie sau semnalizarea rutiera; j) sa manifeste obiectivitate in aprecierea cunostintelor si acordarea calificativelor, avand o comportare civilizata fata de candidati. Art. 26. (1) Examinarea la proba practica de conducere a autovehiculului in traseu se face separat pentru fiecare categorie sau subcategorie in parte, in zile diferite. (2) Timpul afectat probei practice trebuie sa fie de minim 25 de minute pentru categoriile B, BE si subcategoria B1 si de minim 45 de minute pentru celelalte categorii si subcategorii, iar

170

distanta parcursa trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poata aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor. (3) In cazul in care proba practica se desfasoara prin parcurgerea a doua sau trei componente ale probei, timpii aferenti cumulati trebuie sa respecte conditiile de la alin.(2). Art. 27. (1) Neexecutarea corecta a manevrelor prevazute la art.23 se penalizeaza de catre examinator prin consemnarea, pe fila verso a anexei la chestionar, a literei I in casutele corespunzatoare regulii incalcate, la fiecare greseala repetata. (2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regula incalcata se realizeaza prin inmultirea punctelor de penalizare cu numarul de greseli consemnate de examinator. Art. 28. (1) Candidatul care cumuleaza cel mult 20 puncte penalizare in timpii prevazuti la art.26 alin. (2), este declarat Admis la proba practica. (2) Candidatul care a depasit punctajul maxim de penalizare, inaintea expirarii timpilor prevazuti la art.26 alin. (2), este declarat Respins. (3) Candidatul declarat Respins la proba practica poate fi reprogramat pentru sustinerea unui nou examen in conditiile art.19 alin.(1) si (2).

CAPITOLUL III Dispozitii tranzitorii si finale.


Art. 29. (1) Restrictiile medicale, adaptarile obligatorii ale autovehiculelor si aspectele administrative se inscriu la rubrica restrictii din permisul de conducere, potrivit codurilor prevazute in anexa nr. 6. (2) Restrictiile medicale se inscriu, potrivit reglementarilor legale, in fisa medicala. (3) Adaptarile obligatorii ale autovehiculelor pentru conducerea acestora de catre persoane cu anumite dizabilitati se stabilesc de catre unitatea autorizata sa efectueze pregatirea candidatului, cu viza unitatii de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate care a emis fisa medicala pentru persoana respectiva. (4) Codurile aferente aspectelor administrative se stabilesc si inscriu in permisul de conducere, potrivit prezentului ordin, de catre personalul serviciilor publice comunitare. (5) Cu ocazia preschimbarii unor permise de conducere emise de alte state comunitare, restrictiile inscrise in acestea se preiau in permisele de conducere preschimbate. Art. 30. (1) La data intrarii in vigoare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, examinarea candidatilor la proba teoretica se va efectua pe baza chestionarelor de examen existente, adaptate la noile prevederi legislative. (2) Chestionarele de examen, inclusiv cele formulate in limbi de circulatie internationala si in limbile minoritatilor nationale, precum si grilele de corectare folosite la proba teoretica se elaboreaza de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. (3) Pana la implinirea termenului de 6 luni, documentele prevazute la alin.(2) se asigura, in conditiile legii, potrivit solicitarilor candidatilor, prin grija institutiilor prefectului in cadrul carora sunt organizate serviciile publice comunitare.

171

Art. 31. In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor va reatesta lucratorii din cadrul serviciilor publice comunitare. Art. 32. Anexele nr. 1 6 fac parte integranta din prezentul ordin. Art. 33. (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se abroga Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.574/2005 privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.328 din 19 aprilie 2005.

172

ORDINUL NR. 1480/19 octombrie 2006 Al Ministrului Administraiei i Internelor (PRESCHIMBAREA PERMISELOR DE CONDUCERE STRAINE)
Avand in vedere dispozitiile art. 83 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Permisele de conducere straine pot fi preschimbate cu documente similare romanesti in conditiile prezentului ordin. Art. 2. - Pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, fara sustinerea unui examen sau test, permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980, denumita in continuare Conventie, prevazute in anexa nr. 1, precum si cele eliberate de autoritatile statelor prevazute in anexa nr. 2. Art. 3. - (1) Permisele de conducere straine pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, in conditiile stabilite prin prezentul ordin, cu categoriile/subcategoriile echivalente permiselor de conducere romanesti. (2) Preschimbarea permiselor de conducere emise de statele cu care Romania a incheiat tratate bilaterale sau multilaterale in materie de recunoastere reciproca a permiselor de conducere se face conform conditiilor prevazute in aceste tratate. Art. 4. - Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 persoanele care si-au stabilit domiciliul sau resedinta in Romania. Art. 5. - Nu pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, chiar daca au fost emise in statele prevazute in anexele nr. 1 si 2, urmatoarele categorii de documente: a) permisele de conducere internationale; b) permisele de conducere a caror valabilitate a expirat; c) permisele de conducere de elev conducator; d) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 24 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din actul normativ mentionat. Art. 6. - (1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitantii vor depune personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor

173

din cadrul institutiei prefectului pe a carei raza isi au domiciliul sau resedinta, urmatoarele documente: a) permisul de conducere strain in original si traducerea legalizata in limba romana a acestuia; b) documentul de identitate al solicitantului in original si in copie, respectiv: b1) pasaportul si permisul de sedere temporara sau, dupa caz, permanenta in Romania, in cazul cetatenilor straini; b2) pasaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate in cazul cetatenilor romani; c) fisa detinatorului permisului de conducere, al carei model se stabileste de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, completata prin dactilografiere, care sa aiba atasata in spatiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de data recenta; d) fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, incheiata cu concluzia "APT CONDUCATOR AUTO", cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum si a eventualelor restrictii medicale ce vor fi mentionate in permisul de conducere preschimbat; e) certificatul de cazier judiciar; f) declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, ca titularul acestuia nu mai poseda un alt permis de conducere national romanesc ori strain sau un duplicat al acestuia, ca nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati in vederea eliberarii unui nou document, precum si faptul ca nu i s-a suspendat sau anulat exercitarea dreptului de a conduce; g) dovada achitarii taxelor, prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere. (2) Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei. (3) In cazul existentei unor suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere strain, preschimbarea acestuia poate fi efectuata numai dupa confirmarea autenticitatii si valabilitatii permisului de conducere de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular al statului apartinator. Aceeasi procedura se aplica si in cazul permiselor de conducere straine pierdute sau furate. Art. 7 . - (1) Dupa primirea si verificarea dosarului de preschimbare a permisului de conducere, se restituie solicitantului documentul de identitate si i se elibereaza o dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie, cu valabilitate de cel mult 30 de zile, in care se consemneaza numarul de inregistrare al dosarului si data depunerii, numele si prenumele solicitantului, seria si numarul permisului de conducere, statul emitent si categoria/categoriile pentru care documentul este considerat a fi valabil, precum si mentiunea "permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare". (2) Permisul de conducere romanesc se elibereaza in termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului. Dovada inlocuitoare prevazuta la alin. (1) se anuleaza la eliberarea permisului de conducere romanesc. Art. 8. - (1) Permisele de conducere straine ale membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, ale corespondentilor de presa straini, precum si ale reprezentantilor organizatiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizatii straine, cu statut

174

diplomatic, acreditati in Romania, vor fi preschimbate, cu toate categoriile inscrise in acestea, indiferent de statul emitent. (2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, aceste categorii de persoane vor depune urmatoarele documente: a) permisul de conducere strain in original, insotit de traducerea legalizata in limba romana a acestuia; b) documentul de identitate in original si in copie, respectiv pasaport diplomatic si carte de identitate eliberata de Ministerul Afacerilor Externe sau, dupa caz, pasaport de serviciu si carte de identitate eliberata de Ministerul Afacerilor Externe; c) fisa detinatorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere, care sa aiba atasata in spatiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de data recenta, precum si semnatura; d) fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, cu mentionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule; e) dovada achitarii taxelor prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere. (3) Dupa primirea si verificarea actelor mentionate, se restituie solicitantului documentul de identitate. Art. 9. - Dupa preschimbare, institutia prefectului va remite misiunii diplomatice sau oficiului consular al statului emitent permisul de conducere strain, prin adresa oficiala, in cuprinsul careia informeaza cu privire la efectuarea preschimbarii. Art. 10. - Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor este autorizata sa intreprinda demersurile necesare pe langa autoritatile competente din statele in care este stabilit un numar semnificativ de cetateni romani, in vederea incheierii, in conditiile legii, a unor tratate bilaterale intre Romania si statele respective pentru preschimbarea reciproca a permiselor de conducere. Art. 11. - Permisele de conducere straine aflate in curs de preschimbare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin urmeaza fie procedura legala anterioara, fie prevederile prezentului ordin, daca acest lucru este in favoarea solicitantului. Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin. Art. 13. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Art. 14. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 570/2005 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 7 aprilie 2005, se abroga.

Ministrul aministratiei si internelor, Vasile Blaga

175

ANEXA Nr. 1 LISTA cuprinzand statele semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, pentru care permisele de conducere nationale emise de acestea pot fi preschimbate fara examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise.

1. Republica Africa de Sud 2. Republica Albania 3. Republica Armenia 4. Republica Austria 5. Republica Azerbaidjan 6. Uniunea Bahamas 7. Statul Bahrain 8. Republica Belarus 9. Regatul Belgiei 10. Republica Bosnia si Hertegovina 11. Republica Federativa a Braziliei 12. Republica Bulgaria 13. Republica Cote d'Ivoire 14. Republica Croatia 15. Republica Cuba 16. Regatul Danemarcei 17. Republica Estonia 18. Republica Macedonia 19. Federatia Rusa 20. Republica Finlanda 21. Republica Franceza 22. Georgia 23. Republica Federala Germania 24. Republica Elena 25. Republica Cooperatista Guyana 26. Republica Ungara 27. Republica Islamica Iran 28. Statul Israel 29. Republica Italiana 30. Republica Kazahstan 31. Statul Kuwait 32. Republica Letonia 33. Republica Liberia 34. Republica Lituania 35. Marele Ducat de Luxemburg 36. Regatul Maroc 37. Principatul Monaco 38. Statul Mongoliei 39. Republica Federala Nigeria

176

40. Regatul Norvegiei 41. Republica Uzbekistan 42. Republica Islamica Pakistan 43. Republica Filipinelor 44. Republica Polona 45. Republica Centrafricana 46. Republica Moldova 47. Republica Congo 48. Republica Ceha 49. Serenisima Republica San Marino 50. Republica Senegal 51. Serbia 52. Republica Seychelles 53. Republica Slovaca 54. Republica Slovenia 55. Regatul Suediei 56. Confederatia Elvetiana 57. Republica Tadjikistan 58. Republica Tunisiana 59. Republica Turkmenistan 60. Ucraina 61. Republica Orientala a Uruguayului 62. Republica Zimbabwe

177

ANEXA Nr. 2 LISTA cuprinzand statele care nu au semnat Conventia asupra circulatiei rutiere, pentru care permisele de conducere nationale emise de acestea pot fi preschimbate fara examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise.

1. Canada 2. Republica Cipru 3. Republica Coreea 4. Republica Araba Egipt 5. Regatul Hasemit al Iordaniei 6. Republica Irlanda 7. Republica Islanda 8. Japonia 9. Republica Libaneza 10. Republica Malta 11. Regatul Unit al Marii Britanii 12. Regatul Tarilor de Jos (Olanda) 13. Republica Portugheza 14. Muntenegru 15. Republica Araba Siriana 16. Regatul Spaniei 17. Statele Unite ale Americii 18. Republica Turcia 19. Republica Populara Chineza (Permisele emise de autoritatile competente din Republica Populara Chineza se preschimba cu permise de conducere romanesti valabile doar pentru categoria B, pana la incheierea tratatului bilateral cu acest stat).

178

MINISTERUL SANATATII Nr. 57 din 22.02.1983

MINISTERUL DE INTERNE Nr. 2075 din 22.02.1983

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule si a persoanelor care doresc sa aiba permis de conducere, precum si masuri pentru organele sanitare si organele de militie n scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale. Ministerul Sanatatii si Ministerul de Interne. Avand n vedere dispozitiile art.9 din Decretul nr. 328 din 1966 privind circulatia pe drumurile publice, republicat cu modificarile ulterioare; In temeiul prevederilor Decretului nr. 452/1969, cu modificarile ulterioare, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si ale Decretutui nr. 121/1978 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, emit urmatorul: Art. l. Se aproba Normele privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule si a persoanelor care doresc sa obtina permis de conducere", Baremele medicale cu afectiunile contraindicate conducerii autovehieulelor, Modelul certificatului medical tip A (B) care atesta starea de sanatate a conducatorilor auto" si Masurile pentru organele sanitare si de militie in scopul prevenii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale", cuprinse in anexele nr. l, 2, 3 si 4. Art. 2. Anexele nr. I4 fac parte integranta din prezent ordin. Art.3. - Directia asistentei medicale din Ministeru Sanatatii si Directia circulatiei din Inspectoratul general al militiei,"directiile sanitare judetene si militiile judetene, respectiv ale mumcipiului Bucuresti, precum si ministerele cu retea sanitara proprie, vor aduce la ndeplinire dispozitiile prezentului ordin. Art. 4. - Ordinul ministrului sanatatii nr. 389/1973 pentru aprobarea Normelor privind examenul medical al conducatorilor de autovehicule si al celor care candideaza la obtinerea pernisului de conducere, publicat n Buletinul Ministerului Sanatatii nr. 7/1973, precum si orice alte dispozitii contrare prezentului ordin, se abroga.

179

ANEXA Nr. l la Ordinul Nr. 57/2075 din 22.02.1983

NORME PRIVIND EXAMINAREA MEDICALA A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE S1 A PERSOANELOR CARE DORESC SA OBTINA PERMIS DE CONDUCERE. 1. Examenul medical efectuat conducatorilor de autovehicule profesionisti si amatori, precum si al persoanelor care doresc sa se prezinte la examen in vederea obtinerii drep-tului de, a. conduce autovehicule consta din examinari clinice, functionale si de laborator. Examinarea climca si de laborator va fi efectuata la specialitatile interne, oftalmologie, O.R.L., neurologie, psihiatrie, chirurgie-ortopedie si obstetrica-ginecologie, potrivit baremelor A si B, diferentiate dupa conducatorii de autovehicule profesionisti sau amatori, precum si dupa persoanele care vor sa obtina una din aceste calitati. Baremele A si B sunt prevazute in anexa nr. 2. ..Examinarea dupa unul din cele doua bareme se completeaza pentru toate persoanele cu examenul serologic pentru lues, precum si cu alte examene de specialitate considerate ca necesare pentru stabilirea diafgnosticului. 2. BAREMUL A se aplica urmatoarelor categorii de persoane : a) celor care vor sa urmeze o scoala sau un curs de pregatire a conducatorilor de autovehicule profesionisti; b) celor care se pregatesc sa se prezinte la examenul pentru obtinerea dreptului de a conduce autovehicule din categoriile B (taximetre), C, D, E, tractor rutier, tramvai sau troleibuz; c) celor care poseda permis de conducere si vor sa se incadreze, in profesia de conducator de autovehicul. BAREMUL B se aplica urmatoarelor categorii de persoane: a)celor care. vor sa urmeze o scoala pentru pregatirea de conducatori de autovehicule amatori; b) celor care se pregatesc sa se prezinte la examenul pentru obtinerea dreptului de a conduce autovehicule din categoriile A sau B ori motoreta. Examinarea periodica sau la cererea organelor de militie ori a organelor sanitare asupra starii de sanatate a conducatorilor de autovehicule profesionisti sau amatori se efectueaza, dupa.caz, potrivit baremelor A sau B. Medicii examinatori vor putea stabili, de la caz la caz, inaptitudini si pentru alte boli neincluse in aceste bareme, daca boala de care sufera persoana respectiva este intr-o forma evolutiva si daca, determina .deficiente functionale care pot pune in pericol siguranta circulatiei rutiere. Pentru conducatorii de autovehicule care sunt ori urmeaza sa fie incadrati. in munca in aceasta profesie la unitati socialiste detinatoare de autovehicule pentru transporturi speciale de persoane sau bunuri, la cererea unitatilor interesate si cu acordul .Ministerului Sanatatii, se pot stabili si alte criterii medicale de selectionare. 3. Examenul medical, potrivit prevederilor punctelor 1 si 2 se efectueaza la: a) dispensarele policlinici ale spitalului judetean sau dupa caz, ale sectoarelor municipilui Bucuresti ; b) dispensare policlinici stabilite de Directia sanitara judeteana, respectiv a municipiului

180

Bucuresti ; c) dispensarele policlinici din reteaua de asistenta medicala proprie a institutiilor sau intreprinderilor. In cadrul unitatilor sanitare de la lit. a si b, examenul medical se face la: a)-dispensarul .policlinic la care este arondata intreprinderea.sau institutia pentru persoanele incadrate in munca sau care se incadreaza pentru a "profesa meseria de conducator auto"; b) dispensarul policlinic de care se arondeaza persoanele in cauza apartinand teritorial, dupa domiciliu, in cazul celor neinradrate in munca. 4. Verificarea periodica a starii de sanatate a conducatorilor auto se face : a) din 3 in 3 ani, pina la vrsta de 45 ani si anual, dupa aceasta virsta, daca titularii permisului de conducare exercita profesia de conducator auto ; b) din 5 in 5 ani, pina la virsta de , 45 ani si din 3 in 3 ani, dupa virsta de 45 ani, daca titularii permisului de conducere nu exercita profesia de conducator auto. . Conducatorii de autovehicule in virsta de peste 60 ani vor efectua examenul Serologie din 5 in 5 ani. Daca, cu ocazia verificarii periodice a starii de sanatate a conducatorilor auto, medicii constata existenta unor boli sau simptome ce impun un control periodic sau tratamente speciale, se pot stabili, cu aprobarea medicilor sefi de dispensar policlinic, termene la intervale de timp mai mici de verificare me-dicala in raport cu natura sigravitatea bolii. 5. Rezultatul examenelor medicale se consemneaza in certifeatul medical pentru atestarea starii de sanatate a conducatorului de. autovehicul (anexa nr. 3), dupa baremul in care se incadreaza persoana examinata. Concluzia asupra starii de sanatate apt" sau inapt", se stabileste de medicul sef de dispensar policlinic, pe baza examinarilor medicale de specia-litate; efectuate sub semnatura si parafa medicilor principali sau.primari de specialitate, examinari consemnate in fisa de consultatie a celor examinati. Inainte ca medicul sef de dispensar policlinic sa hotarasca asupra starii .de sanatate a persoanei supus examinarii medicale, aceasta va declara in scris in fisa de consultatie sub semnatura toate bolile de care a suferit in trecut sau cele despre care stie ca sufera in momentul examinarii ca nu este in evidenta unei alte unitati sanitare si ca in situatia in care va urma orice tratament medical, se obliga sa anunte ca este posesor al permisului de conducere. Certificatul medical este valabil timp de un an de la data eliberarii. 6. La fiecare examen medical de specialitate, precum si la stabilirea concluziei asupra starii de sanatate medicul_de specialitate si medicul sef al dispensarului policlinic vor ve rifica datele personale din buletinul de identitate al celui supus examinarii medicale. 7. Persoana nemultumita de concluzia inapt'' medical, formulata de medicii de specialitate, se poate adresa in termen de maximum 15 zile, cu contestatie scrisa medicului sef de dispensar policlinic. Aceasta va indruma persoana in cauza, cu bilet de trimitere la clinica de profil din centrul universitar medical de care apartine unitatea din punct de vedere metodologic, in vederea precizarii diagnosticului de specialitate. Rezultatul examinarii se va comunica, in scris, medicului sef de dispensar policlinic, prin conducerea spitalului clinic care a examinat persoana. Medicul sef al dispensarului policlinic va comunica, in scris, persoanei interesate, rezultatul contestatiei, eliberind certificatul medical pentru atestarea starii de sanatate a conducatorului de autovehicul cu concluzia apt" sau, dupa caz, inapt". 8. In cazuri cu totul deosebite, la cererea directorului directiei sanitare, a sefului militiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sau a sefului compartimentului

181

medical din ministerele cu retea sanitara proprie, Institutul de Medicina Legala Prof. dr. Mina Minovici" Bucuresti va organiza, potrivit legii, efectuarea uriei expertize asupra starii de sanatate a persoanei cu privire la care s-a solicitat aceasta expertiza. Expertiza se va efectua in termen de maximum 30 de zile, iar concluziile acesteia se vor comunica organului solicitator 9. Directiile sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si ministerele cu retea sanitara proprie, raspund cu privire la modul in care este organizata il se efectueaza examinarea medicala a persoanelor care au calitatea de conducator de autovehicul sau care doresc sa obtina aceasta ca-litate, luind masurile corespunzatoare pentru ca aceasta activitate sa se desfasoare cu maxima constiinciozitate, exigenta, responsabilitate si probitate profesionala.

182

ANEXA Nr. 2 la Ordinul Nr. 57/2075 din 22.02.1983

BAREMELE MEDICALE CU AFECTIUNILE CONTRAINDICATE CONDUCERII AUTOVEHICULELOR. BAREMELE PENTRU MEDICINA INTERNA. - BAREMUL A 1. Cardiopatie ischemica dureroasa cu, infarct miocardic repetat, sau infart miocardic acut care nu a depasit 6 luni de la iesirea din spital (cupersistenta semnelor EKG). 2. Cardiopatie ischermca dureroa cu sindrom intermediary (in ultimele 6 luni), sau angor pectoris cu crize frecvente, avnd modificari selective EKG. 3. Miocardopatii in stadiul de decompensare 4. Tulburari de ritm severe: fibrilatie ventriculara, flutter ventricular si tahicardie paroxistica ventriculara in antecedente, sau fibriiatie atriala cronica cu ritm rapid si cu decompensari frecvente. Tulburari de conducere cu bloc atrioventricular grad II sau grad III. 5. Valvulopatii complexe mitrale si aortice, mitrale si tricuspidiene etc. cu semne de insuficienta cardiaca. 6. Insuficienta cardiaca grava decompensata. 7. Sindroame vertiginoase de origine cardiovasculara; insuficienta vertebro-baziliara prin ateroscleroza cerebrala. 8. Hipertensiune arteriala esentiala sau secundara cu valori peste 200 mmHg (TA maxima) si peste 110 mmHg (TA minima), sau cu fund de ochi gr. III, la persoanele peste 50 ani, cu valori de peste180 mmHg (TA maxima) si peste 100 mmHg (TAminima),la persoanele intre 35 si 49 ani si cu valori de peste 170 mmHg (TA maxima) si peste 90 mmHg (TA minima) la persoanele pina la 34 ani. 9. Sindroame de ischemie periferica cu claudicatie intermitenta. 10. Anevrism aortic de orice fel. 11. Astm bronsic cu repetate crize subintrante. 12. Bronhopneumopatii cronice obstructive, cu fenomene de insuficienta respiratorie, stari de hipercapnee, cord pulmonar cronic decompensat. 13. Insuficiente respiratorii cu reducere mal mult de 50% a capacitatii respiratorii. 14. Insuficienta renala cronica cu sindrom de azotemie. 15. Hernie de disc operata, cu lombosciatica si recidivata. 16. Spondilartrita anchilopoetica. 17. Poliartrita cronica evolutiva. 18. Sindroame anemice sub 2.500.000 hematii (cu hematocrit sub30) . 19. Leucemiile. 20. Reticulozele. 21. Mielomul multiplu. 22. Cirozele hepatice cu ascita si hepatita cronica agresiva. 23. Spasmofilia si tetania manifesta. 24. Diabetul zaharaf insulinidepedent.

183

- BAREMUL B 1. Cardiopatia ischemic dureroasa, cu infarct miocardic repetat, sau infarct miocardic acut care nu a depasit 6 luni de la ierirea din spital (cu persistenta semnelor EKG). 2. Angor pectoris - crize frecvente. avand modificari obiective EKG. 3. Tulburari de ritm severe : fibrilatie ventriculara, flutter ventricular si tahicardie paroxistica ventriculara in antecedente sau fibrilatie atriala cronica cu ritm rapid si cu decompensari frecvente. Tulburari de conducere cu bloc atrioventricular 4. Insuficienta cardiaca grava decompensata. 5. Hipertensiune arteriala esentiala sau secundara cu valori de peste 200 mmHg (TA maxima) si peste 110 mmHg (TA minima), sau cu fund de ochi gr. III. 6. Sindroame de ischemie periferica cu tulburari trofice. 7. Anevrisme aortice gr. III; 8. Bronhopneumopatie cronica obstructiva, cu fenomene de insuficienta respiratorie, stari de . hipercapnee, cord pulmonar cronic decompensat. 9. Insufidenta respiratorie cu reducerea cu mai mult de 60% a capacitatii respiratorii. 10. Insuficienta renala cronica cu sindrom de azotemie. 11. Spondilartrita anchilopoetica. 12. Sindroame anemice (sub 2.000.000 hematii si hematocrit sub 25). . 13. Leucemiile acute. 14. Reticulozele. 15. Mielomul multiplu. 16. Cirozele hepatice cu ascita si hepatita cronica agresiva. 17. Spasmofilia si tetania manifesta. 18. Diabetul zaharat insulinodependent. II. - BAREMELE PENTRU OFTALMOLOGIE Acuitatea vizuala se va determina subiectiv cu ajutorul optotipilor luminosi. Se va determina refractia prin schiascopie, iar simtul cromatic cu ajutorul tabelelor pseudoizocromatice sau cromatoscop se va determina campul vizual cu perimetru si se va efectua examenul fundului de ochi; de la caz la caz, se va putea indica intensitatea examinarii simtului luminos cu ajutorul adaptometrului. La candidatii peste 50 ani, se va executa tonometria cu greutatea 5,5 g notanduse rezultatui in diviziuni scala/greutatea folosita (5,5g). In fisa medicala, in afara de concluzie se va specifica metoda folosita pentru examinarea simtului. cromatic (Rabkin, Ischiara cromatoscop) precum si daca este indicata purtarea in permanenta a ochelarilor (acuitatea vizuala, cu ce corectie). - BAREMUL A 1. Afectiuni ale globului ocular sau anexelor, care afecteaza acuitatea vizuala sau efortul vizual pana la vindecare. 2. Idem afectiuni contagioase. 3. Leziuni cicatriciale ale polului anterior daca scad acuitatea vizuala sub limitele admise. 4. Leziuni cicatriciale daca scad acuitatea vizuala, altereaza simtul luminos si cimpul vizual sub limitele admise. 8. Atrofia nervilor optici cu modificarea acuitatii vizuale si a cumpulul vizual. 6. Hemeralopia esentiala. 7. Retinopatia pigmentara. 8. Glaucomul.

184

9. Nistagmus. 10. Discromatopsii totale. 11. Corpii straini intraoculari. 12. Afakia. 13. Lipsa unui glob ocular. 14. Deformari cicatridale palpebrale necorectabile operator daca afecteaza mobilitatea globului ocular si protectia corneei. 15. Ptoza palpebrala daca acopera mai mult de 1/2 din cornee sau este necorectabila. 16. Obstructia cailor lacrimale cu epifora. 17. Strabism concomitent. 18. Strabism paralitic. 19. Pterigion intins cu caracter evolutiv. 20. Miopie peste 6 d. st. sau cu leziuni evolutive de F.O. 21. Hipermetropia peste 3 d. sf. Astigmatism cu componenta hipermetrofica peste 2 d sf., in limitele de acuitate vizuala admise. 22. Anizometropia peste 3 d.sf. 23. Reducerea campului vizual sub 80 temporal si sub 50nazal. 24. Scaderea acuitatii vizuale sub 1/2 la un ochi si 2/3 la , celalalt ochi la admitere in scoli, sau cursuri de conducatori de autovehicule si sub 1/2 la un ochi si 1/3 la celalalt, in celelalte situatii, cu corectie eficient tolerabila. - BAREMUL B 1. Afectiunile evolutive ale globului ocular sau anexelor, care afecteaza acuitatea vizuala sau efortul vizual pina la vindecare. 2. Idem afectiunile contagioase. 3. Atrofia nervilor optrci. 4. Hemeralopia. 5. Retmopatia pigmentara. 6. Nistagmus, in raport cu acuitatea vizuala. 7. Discromatopsii (se admit tricromati c "). 8. Corpii straini intraoculari (leziuni bilaterale irecuperabile). 9. Afakia, cand dupa corectia tolerabila nu se ajunge la limita admisa a vederii. 10. Deformari cicatriciale palpebrale insuficient corectate operator. 11. Ptoza palpebrala, daca acopera mai mult de 1/2 din cornee sau este necorectabila chirurgical. 12. 0bstructia cailor lacrimale cu epifora. 13. Strabismul paralitic. 14. Strabism cu acuitate vizuala sub limita admisa, fara vedere binoculara si cu deviere mai mare de 20. 15. Pterigion intins cu caracter evolutiv. 16. Miopie peste 10 d. sf. sau cu leziuni de fund de ochi. 17. Hipermetropia peste 8 d. sf. in limitele de acuitate vizuala admise. . 18. Diferenta de corectie intre ochi peste 5 d. sf. 19. Reducerea cimpului vizual sub 80 temporal si sub 50 nazal. 20. Scaderea acuitatii vizuale sub 1/3 la un ochi si 1/4 la celalalt ochi cu corectie tolerabila. Pentru infirmi, scaderea acuitatii vizuale sub 1/2 la un ochi si 1/4 la celalalt ochi cu corectie. 2l. Conducatorii de autovehicule care au pierdut un glob ocular, organic sau functional, sub limitele baremului, nu au dreptul sa conduca pe drumuri un autovehicul timp de 6 luni.

185

III. - BAREMELE PENTRU OTO-RINO-LARINGOLOGIE Solicitantii vor fi supusi unui examen complet oto-rino-laringologic, conform tehrnicilor clasice de examinare (examen rinologic, examen faringo-laringologic si examen otologic din punct de vedere functional). III. BAREMELE PENTRU ORTO RINO LARINGOLOGIE 1. Boli cronice specifice (lues florid, TBC evolutiv). 2. Tumori maligne inoperabile. 3. Afectiuni, vestibulare centrale sau periferice, necompensate. 4. Proces supurativ oto-mastoidian cu fenomene labirintice, daca scaderea de auz este sub limitele admise. 5. Hipoacuziile de pereeptie sub limitele admise. Limitele necesare de auz - Pentru persanele care urmeaza sa se prezinte la examen in vederea obtinerii dreptului de a conduce autovehicule si care urmeaza sa se incadreze in munca in profesia de conducator de autovehicule, se stabileste ca limita de auz o deficienta de pina la 25%, ceea ce corespunde la vocea soptita realizata la o distanta de 2 m. - Conducatorii de autovehicule cu o vechime de pana la 3 ani, cu pierderi de auz pana la 30%, corespunzand la vocea soptita la 0,75 m, fara a avea alte tulburari patologice, vor fi socotiti, la controlul periodic sau la alte examinari speciale. apti de a conduce autovehicule. - Conducatorii de autovehicule cu vechime de peste 3 ani, cu pierderi de auz pina la 40%, corespunzind la vocea soptita la 0,30 m, fara a avea alte tulburari patologice, vor fi considerati apti de a conduce autovehicule. Se excepteaza conducatorii de autovehicule care lucreaza in transporturi internationale (TIR) cat si alte categorii speciale de conducatori de autovehicule, la care nu se admite ca scaderea auditiei s depaeasca 30 %. Calculul deficientei auditive n cazul examenului audiometric se va face pe frecventele: 500-1 000 2 000 si 4 000 binaural, socotindu-se global auditia conform tebelului de mai jos: Pierderi in dB 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 500 0,2 0,5 1,1 1,8 2,6 3,7 4,9 8,3 7,9 9,6 11,8 12,8 13,8 14,6 14,8 14,9 15,0 15,0 1000 0,3 0,9 2,1 3,6 5,4 7,7 10,2 13,0 15,7 19,0 21,5 23,5 25,5 27,2 28,8 29,8 29,9 30,0 2000 0,4 1,3 2,9 4,9 7,3 9,8 12,9 17,3 22,4 25,7 28,0 30,2 32,2 34,0 35,8 37,5 39,2 40,0 4000 0,1 0,3 0,9 1,7 2,7 3,8 5,0 6,4 8,0 9,7 11,2 12,5 13,5 14,2 14,6 14,8 14,9 15,0

186

se aduna si cifrele care corespund pe fiecare frecventa pierderii in dB si se obtine procentajul de incapacitate pe o ureche; pentru pierdere auditiva globala (corepunzand deficientei celor doua urechi) se face urmatorul calcul:

(urechea cea mai buna 8) + (urechea cea mai rea 1) = pierderea globala in %. 8

- BAREMUL B 1. Boli cronice specifice (lues, florid, TBC evolutiv); 2. Afectiuni vestibulare centrale sau periferice necompensate; In cazul conducatorilor de autovehicule cu surditate totala bilaterala sau surditate accentuata (peste 60 %, corespunzand la vocea de conversatie la 0,02m) dreptul de a conduce va fi conditionat de amenajarea autovehiculului cu oglinzi retrovizoare externe, bilaterale, cu instalatie pentru dezaburizarea geamului din spate. IV. - BAREMELE PENTRU NEUROLOGIE - BAREMUL A 1. Tulburarile mari din seria vestibulara (iristagmus labirintic, deviere in mers, Romberg poztiv; 2. T'ulbularile mari din seria cerebeloasa daca sunt de tip veriman (cu fenomene astezoabazive latero sau retro-pulsiuni) . 3. Tulburarile din seria cerebeloasa de tip emisferic (neo-cerebelos) daca sint bilaterale. De asemenea, staxiile severe prin leziuni de cordoane posterioare. 4. Tulburarile din seria extrapiramidala mari, bilaterale, tulburarile extrapiramidale sechelare unieraterale sau localizate. 5. Afectiunile neurologice evolutive. Sifilisul sistemului nervos. 6. Se vor investiga elementele. neurologice si psihice clinice ale sifilisului nervos, reflexele osteotendinoase, forma, dimensiunea si reflexele pupilare, probe de mers Romberg, probe de atentie, memorie si vorbire etc. 7. Epilepsia. 9. Pierderi de cunostinta repetate, prin insuficienta circulatorie cerebrala BAREMUL B 1. Se vor examina in primul rind functiile motorii si in cazul in care se gasesc deficiente permanente (pareze sau plegii sechelare) se vor specifica indicaiile tehnice pe care le impun. De exemplu : pentru paraplegie se va specifica ca nu va putea conduce decat autovehicule cu toate comenzile manuale. 2. Tulburarile mari din seria vestibulara (nistagmus, labirintic, deviere de mers, Romberg pozitiv). 3. Tulburarile mari din seria cerebeloasa, daca sunt de tip vermian (cu fenomene astezoabazice latero sau retro-pulsiuni). 4. Tulburarile din seria cerebeloasa de tip emisferic (ne-cerebelos); daca sunt bilaterale.

187

Daca sunt unilaterale sau partiale sunt contraindicate pentru conducerea motoretelor sau motocicletelor si se va stabili, de la caz la caz, posibilitatea de a conduce autovehicule cu amenajarile tehnice respective. 5. Tulburarile din seria extrapiramidala mari bilaterale, sindromul parkinsonian manifest bilateral, tulburarile extrapiramidale sechelare sau localizate vor fi apreciate de la caz la caz (ca in cazul deficientelor motorii, specificandu-se amenajarile tehnice necesare). 6. Sifilisul sistemului nervos, daca elementele clinice sint manifeste si multiple. In cazul in care se gasesc elemente fruste oligosimptomatice de sifilis nervos (de exemplu: reflexele achiliene abolite, o inegalitate pupilara) se va face examenul lichidului cefalorahidian. In cazul cand lichidul cefalorahidian nu prezinta reactii pozitive se va aprecia daca persoana respectiva este apta sa conduca autovehicule. 7. Epilepsia. 8. Scleroza in placi (formele pur mielitice fara determinari supramedulare nu sunt contraindicate). 9. Pierderi de cunostinta repetate, prin insuficienta circulatorie cerebrala. V. - BAREMELE PENTBU PSIHIATRIE Pentru ambele bareme. l. Psihozele periodice procesuale sau cronice (psihoza maniaco-depresiva, schizofrenie, deliruri cronice, parafrenice si paranoice) chiar in perioada de remisiune. 2. Psihoze organice cronice (toxice, infectioase, traumatice). 3. Demente de orice etiologie. 4. Oligofreniile (idiofia, imbecilitatea, debilitatea mentala). 5. Nevroze obsesivo-fobice, nevroza mixta, histeria. 6. Alcoolismul cronic. 7. Psihopatii si stari psihopatoide impulsive virulente, paranoiace, psihastenice, instabil afective. 8. Toxicomaniile. 9. Epilepsia (toate formele clinice). 10. Bolnaii psihici remisi, care se afla sub tratament de intretinere cu substante psihotrope (cu excepfia medicamentelor cu spedficafia ca pot fi folosite si de conducatorii de autovehicule". 11. Persoane clasate inapt" serciului militar. VI. - BAREMELE PENTRU CHIRURGIE-ORTOPEDIE In cazul afectiunilor chirurgicale cu deficiente functionale (anchiloze, redori, lipsuri segmentare sau malformatii segmentare congenitale, scurtari de segmente etc.), aprecierea pentru aptitudmea de a conduce autovehicule se va stabili conform limitelor de admisibilitate din tabelul alaturat. Masurarea mobilitatii active a segmentelor de membre se face cu goniometru sauraportor si se exprima in grade. Subiectul sta in ortostatism cu membrele toracice de-a lungul corpului, mana cu degetele intinse si cu policele inainte. In aceasta pozitie toate segmentele de membre sunt la 0. Forta se va masura cu ajutorul dinamometrului sau cantarului si se exprima in Kg.

188

Pentru prehensiune se utilizeaza dinamometru Collin prin strangere. Pentru forta de aparare a antebratului si a mainii se utilizeaza un cantar cu arc sau balanta, avand. greutatea de admisibilitate din tabel in celalalt taler. Aceeasi procedura pentru forta piciorului, care se face insa din pozitie sezanda. Pentru masurarea formei de anteductie si retroductie a bratului si a flexiei antebratului, vor fi fixate de cot sau palma greutatea de admisibilitate din tabel. Notatia se face sub forma de fractie : la numarator se inscriu cifrele care indica amplitudinea miscarii in grade sau forta miscarii in kilograme forta, iar la numitor se inscriu in litere categoria permisului de conducere. Medicul examinator este obligat a controla mobilitatea si forta cu care se misca segmentele de membru. El va nota in grade limitarea miscarilor segmentelor de membru, precizand de la ce grad si pana la ce grad miscarea este posibila activ si cu ce forta. Se contraindica urmatoarele afectiuni chirurgicale : - arterita obliteranta in stadiul III (pregangrena) si stadiul IV (gangrena); - hipertensiunea portala cu hemoragie digestiva in antecedente; - encefalopatia portala. VII. - BAREMURILE PENTBU OBSTETRICA-GINECOLOGIE - BAREMUL A 1. Infertilitatea (boala abortiva). 2. Meno-metroragii functionale repetate. 3. Tumori inoperabile din sfera genitala sau ale sinului. - BAREMUL B l. Tumori inoperabile din sfera genitala sau ale sinului.

189

LIMITELE DE ADMISIBILITATE IN EXAMINAREA CHIRURGICALA ORTOPEDICA BAREMUL A SI B

Deficiente motorii Brat Andeductie

Manifestari Reducerea unghiului 150 C


0

Limite de admisibilitate Categorii de conducatori auto 1300 1000 900 DE B A 15 kg B 150 B 12 kg B 600 B 200 B 100 B

Observatii Pentru baremul B. Bratul poate lipsi partial. Bontul va fi protezat 10 kg 10 kg functional. Se impune o A functionalitate pastrata a membrelor pelviene. 10 kg 10 kg Autovehiculul va fi modificat A pentru ca invalidul sa-l poata 12 kg 12 kg conduce. A 600 00 A 0 20 00 A 0 Pentru baremul B. Poate lipsi 100 Anchiloza intre 0 0 partial antebratul. Bratul va fi 45 -90 protezat functional. Se impune o A functionalitate partiala a 20 kg 5kg membrelor pelviene. A Autovehiculul va fi
corespunzator adaptat.

90 Dr.

30 Stg.

Reducerea fortei Retroductie Reducerea unghiului Reducerea fortei Reducerea unghiului Reducerea unghiului Reducerea unghiului Reducerea fortei

20 kg ACDE 200 ACDE 15 kg ACDE 850 ACDE 400 ACDE 1000 AbCDE 25 kg CDE 00 CDE

Abductia Rotatia interna Flexie

Antebrat

20 kg B Redus cu 200 B

Extensie

Reducerea unghiului

Redus 200

Reducerea fortei Suspinatie Reducerea unghiului

20 kg CDE dr. stg. 700 700 C

15 kg B dr. 700 DE stg. 450 dr. 600 stg. 650 B

15 kg dr. 600

Anchiloza intre 450-900 A 5 kg A stg. 600 A

190

Pronatie Mana Flexie

Reducerea unghiului Reducerea unghiului Reducerea fortei Reducerea unghiului Reducerea fortei Reducerea unghiului Reducerea unghiului Reducerea unghiului Reducerea unghiului Reducerea unghiului Reducerea fortei Reducerea unghiului Reducerea unghiului Reducerea unghiului Reducerea unghiului Reducerea unghiului

Prehensiunee

Coapsa

Flexie Abductie

Gamba

Flexie Extensie

Picior

Flexie

Extensie Gat Flexie Rotatie dr. si stg. Flexie Rotatie dr. si stg.

Triunchi

800 CDE 400 CDE 20 kg CDE 200 CDE 20 kg CDE 1000 CDE 100 ABCDE 1000 CDE 00 ABCDE 300 CDE 10 kg CDE 00 ABCDE 300 ABCDE 450 ABCDE 600 C 150 CDE

600 B 200 B 15 kg b 100 B 15 kg B 900 B 900 B Redusa cu 100 B 200 B 8 kg 4 kg A B

600 200 15 kg 100 15 kg A A A A A

200 00 10 kg 00 10 kg La C lipsa sau impotenta functionala a memebrelor pelviene, insa cu functionalitatea memebrelor toracice pastrate ca la E.

500 C 00 AB

300 BDE

00 A 300 A

00 A 00 A

191

MINISTERUL SANATATII

Anexa nr. 3 Unitatea Sanitara La. Ordinul nr. 57/2075 din 22.02.1983

CERTIFICAT MEDICAL TIP A (B) pentru atestarea starii de sanatate a conducatorului de autovehicul din : ziua... ......luna ... .......................anul .......................................... A. NUMELE SI PRENUMELE Nascut in anul .. luna ..ziua orasul................... (comuna) ..judetul ........... fiul lui ... si al .................. Domidliati in ...nr. ............................................................................................ Judetul posesorul Bletinului de identitate seria ............................................ nr. eliberat de militia cu locul de munca la telefon .......................................................................................................................................... B. ANTECEDENTE PERSONALE (se vor atesta de medicul de circumscriptie pentru cei care nu au fost la dispensarul policlinic). ............................................................................................................................................... .C. REZULTATUL EXAMENELOR MEDICALE. , a) Boli interne (Nr. de consultatii) .................................................................................. Data examinarii ................................................. Constatari ................................................... Concluzii apt/inapt.conducator auto .......................................................... Senmatura si parafa medicului .................................................................. b) Chirurgie ortopedie Nr, fisei (reg. de consultatii) .................................................................... Data examinarii ........................................................................................ Constatari .................................................................................................. Concluzii apt/inapt conducator auto .......................................................... Senmatura si parafa medicului ................................................................. c) Neurologie Nr. fisei (reg. de consultatii) Data examinarii .......................................................................................... Constatari .................................................................................................. Concluzii apt/inapt conducator auto .......................................................... Semnatura si parafa medicului .................................................................. d) Psihiatrie Nr. fisei (reg. de consultatii) ............................ Data examinarii ............................. Constatari .......................... Concluzii apt/inapt conducator auto Semnatura si parafa medicului ........................ e) Oftalmologie nr. fisei (reg. de consultaf) ...................................................................... Data examinarii ........................................................................................... Constatari ......................... Concluzii apt/inapt conducator auto.............................................................

192

f) O.R.L.

Semnatura si parafa medicului ..................................................................... Nr. fisei (reg. de consultatii) ..................................................................... Data examinarii ........... Constatari ............ Concluzii apt/inapt conducator auto ........... Semnatura si parafa medicului .................................................................... Nr. fisei (reg. de consultatii) . ...................................................................... Data examinarii ........................................... Constatari ............................................ Concluzii apt/inapt conducator auto............................................................ Semnatura si parafa medicului.....................................................................

g) Obstetricaginecologie

h) Serologia Buletin nr.. data ............................................................................ singelui Unitatea sanitara ........................................................ Rezultatul ................................................. \Semnatura si parafa medicului......................................................................

D. ALTE MENTIUNI SolicitantuI a declarat in scris in fisa de consultatie taate bolile de care a suferit in trecut si cel despre care stie ca sufera in prezent, ca nu.este in evidenta unei alte unitati sanitare si ca in situatia in care va urma orice tratament medical, se obliga sa anunte ca este posesor al permisului de conducere. E. CONCLUZIA MEDICULUI SEF DE DISPENSAR POLICLINIC. APT/INAPT de a conduce autovehicule Semnatura si parafa medicului .................................................. Nota: Certificatul medical tip A se completeaza potrivit baremului A; Certificatul medical tip B se completeaza potrivit baremului B.

193

Anexa nr. 4 La Ordinul Nr. 57/2075 din 22.02.1983 MASURI CE TREBUIE LUATE DE ORGANELE SANITARE S1 DE MILITIE IN SCOPUL PREVENIRII ACCIDENTELOR DE CIRCULATIE GENERATE DE CAUZE MEDICALE. 1. Medicii sefi ai dispensarelor policlinici sint obligati sa comunice de urgenta, in scris, militiei-judetene, respectiv a municipiului Bucuresti serviciul circulatie situatiile constatate la verificarea periodica a starii de sanatate, precum si in oricare alte situatii de acordare a asistentei medicale cu rente, din care rezulta existenta unor boli sau simptome care, prin natura lor, pot pune in pericol viata sau sanatatea conducatorului de autovehicul sau a altor persoane transportate ori siguranta circulatiei rutiere. Despre aceasta situatie medicii sefi vor face mentiune in permisul de conducere la rubrica vize medicale". Pe baza comunicarii. organelor sanitare, serviciul circulatie ai militiei judetene, respectiv ai municipiului Bucuresti, va retrage titularului permisul de a conduce autovehicule. In cazul in care titularul permisului face dovada ulterior cu un act semnat de medicul sef al dispensarului polidinic, din care rezulta ca a incetat motivul pentru care i s-a retras dreptul de a conduce autovehicule, serviciul circulatie al militiei judetene, respectiv al municipiului Bucuresti va dispune de indata restituirea permisului de conducere. 2. Medicii sefi ai dispensarelor policlinici sint obligati sa ia in evidenta si sa urmareasca evolutia unor afectiuni constatate la conducatorii de autovehicule care, desi potrivit baremului, nu implica retragerea dreptului de a conduce autovehicule, totusi prin agravarea lor pot pune in pericol siguranta circulatiei rutiere. 3. Medicii sefi ai dispensarelor policlinici vor face mentiunea in certificatul medical si in anexa permisului de conducere la rubrica mentiuni " comunicand totodata, in scris, organelor de militie competente, ori de cite ori se constata existenta unor afectiuni medicale la un conducator auto, care desi nu contraindica dreptul de a conduce autovehicule, totusi impune luarea unor masuri speciale: port permanent de ochelari, port proteza auditiva, unele adaptari tehnice la autovehicule si altele asemenea. 4. In aplicarea dispozitiilor art. 9 din Decretul nr. 328/1966, organele de militie pot cere examinarea medicala a acelor conducatori auto care comit, in mod repetat si la intervale mici de timp, abateri grave de la normele de circulatie urmate de evenimente rutiere cu consecinte usoare. 5. Personalul sanitar este obligat sa aduca, in scris, la cunostinta celui mai apropiat dispensar policlinic teritorial faptul ca un conducator de autoviehicul sufera de o boala sau prezinta simptome ale unei boli ori a intervenit o cauza de ordin medical care il face inapt pentru conducerea unui autovehicul. Medicul sef al dispensarului policilnic sesizat va comunica aceasta imprejurare organului de militie local, care va lua masuri de identificare a persoanei in cauza si de sesizare a organului sau superior. Obligatia prevazuta la aliniatul 1 revine unitatilor sanitare in cazul in care constata, in cadrul acordarii asistentei medicale spitalice si / sau ambulatorii, una din situatiile mentionate in acest alineat. 6. Directiile sanitare si militiile judetene, respectiv ale municipiului Bucuresti, vor organiza, periodic, actiuni comune pentru depistarea persoanelor suferinde de unele afectiuni care, prin natura si gravitatea lor, pot pune in pericol siguranta circulatiei rutiere.

194

ORDINUL nr. 1454/ 25.09. 2006 al Mministrului Administratiei si Internelor privind forma, dimensiunile si continutul certificatului de inmatriculare si ale celui de inregistrare

Avand in vedere prevederile art. 15 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministrul Administratiei si Internelor emite urmatorul ordin: Art. 1. - Forma, dimensiunile si continutul noului model al certificatului de inmatriculare sunt cele prevazute in anexa nr. 1. Art. 2. - Forma, dimensiunile si continutul noului model al certificatului de inregistrare sunt cele prevazute in anexa nr. 2. Art. 3. - Punerea in circulatie a noului model al certificatului de inmatriculare se face de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Art. 4. - (1)Certificatele de inmatriculare model 1997 aflate in circulatie la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se elibereaza in continuare, pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. (2)Certificatele de inmatriculare prevazute la alin. (1) raman valabile dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Art. 5. - Certificatele de inregistrare eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin raman valabile. Art. 6. - Institutiile prefectului, Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, Directia management logistic din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv Ministerul Apararii, Serviciul Roman de Informatii si consiliile locale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin. Art. 8. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 49/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

195

ANEXA nr. 1 FORMA, DIMENSIUNILE SI CONTINUTUL certificatului de inmatriculare model 2007 (comunitar)
1. Forma dreptunghiulara, din 3 parti Suportul este din hartie. Elemente de securizare: - reactie la UV (pe cele trei file din interior se observa stema Romaniei); - fibre incorporate in hartie vizibile in UV; - scris pretiparit in relief; - hartie filigran; - microscriere; - seria imprimatului este tiparita pe toate cele trei file; - background rezistent la contrafacere prin scanare, tiparire sau copiere, care sa nu cuprinda culorile primare, cu cel putin doua culori speciale; - elemente vizibile si opace fluorescente. 2. Dimensiunea documentului este de: - neimpaturit: 114 x 210 mm; - impaturit: 114 x 70 mm. 3.Continutul Prima pagina contine urmatoarele inscrisuri: - Romania; - Codul rutier "RO"; - Certificat de inmatriculare; - Ministerul Administratiei si Internelor; - Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor; - Cuvintele "certificat de inmatriculare", precum si traducerea acestora in celelalte limbi ale Comunitatii Europene, cu litere mici; - cuvintele "comunitatea europeana"; - numarul documentului. Paginile 1 si 2 din interior contin urmatoarele rubrici: (A) numarul de inmatriculare; (B) data primei inmatriculari a vehiculului; (C) datele personale: (C1) posesorul certificatului de inmatriculare; (C1^1) numele de familie sau denumirea firmei; (C1^2) prenumele sau initiala (initialele) (acolo unde este cazul); (C1^3) adresa de domiciliu/sediu; (C1^4) proprietarul vehiculului: (C1^5) numele de familie sau denumirea firmei; (C2^2) prenumele sau initiala (initialele) (acolo unde este cazul); (C2^3) adresa de domiciliu/sediu; (C3) persoana fizica sau juridica care poate folosi vehiculul in virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate: (C3^1) numele de familie sau denumirea firmei; (C3^2) prenumele sau initiala (initialele) (acolo unde este cazul);

196

(C3^3) adresa de domiciliu/sediu; (C4)atunci cand se face referire la faptul ca posesorul certificatului de inmatriculare: a)este proprietarul vehiculului; b)nu este proprietarul vehiculului; c)nu este identificat prin certificatul de inmatriculare ca fiind proprietarul vehiculului; (D) vehicul: (D1) marca; (D2 )tipul: - varianta (daca este disponibila); - versiunea (daca este disponibila); (D3) descrierea comerciala; (E) numarul de identificare al vehiculului; (F) masa: (F ) masa incarcata maxim admisa din punct de vedere tehnic, cu exceptia motocicletelor;
1

(G) masa vehiculului in serviciu cu caroseria si cu dispozitiv de cuplare in cazul unui vehicul de tractare in exploatare, din orice alta categorie in afara de M1; (H) perioada de valabilitate, daca nu este nelimitata; (I) data inmatricularii la care se refera acest certificat: (I1)data emiterii certificatului de inmatriculare; (J) categoria vehiculului; (K) numarul omologarii de tip (daca este disponibil); (P) motorul: (P ) capacitatea (in cm3); (P2) puterea neta maxima (in kW) (daca este disponibila); (P3) tipul de combustibil sau de sursa de putere;
1

(Q) raportul putere/greutate (in kW/kg) (numai pentru motociclete); (R) culoarea vehiculului; (S) numarul de locuri: (S ) numar de locuri, inclusiv locul soferului; (S2 )numar de locuri in picioare (acolo unde este cazul);
1

(X)seria cartii de identitate a vehiculului; (Z)autoritatea emitenta. In partea de jos a filelor 2 si 3 se inscrie numarul documentului. Pagina 2 fata contine un text pretiparit cu recomandari din legislatia in domeniu, precum si un cod de bare. Pagina 3, atat fata cat si versoul, este destinata inscrierii inspectiilor tehnice periodice.

197

ANEXA nr. 2

FORMA, DIMENSIUNILE SI CONTINUTUL certificatului de inregistrare.


1. Forma dreptunghiulara Suportul este din hartie, cu elemente grafice anticopiere 2. Dimensiunea documentului nu trebuie sa depaseasca formatul A5 (210 x 149 mm). 3. Continutul: 1. Romania; 2. certificat de inregistrare; 3. autoritatea emitenta; 4. titularul certificatului de inregistrare, impreuna cu adresa de domiciliu/sediu (obligatoriu doar pentru certificatele emise de autoritatile administratiei publice locale); 5. numarul de inregistrare; 6. data inregistrarii; 7. numarul de identificare al vehiculului (de regula seria sasiului); 8. categoria, marca si tipul vehiculului; 9. seria si numarul documentului. Fiecare emitent poate introduce, optional, si alte rubrici, respectiv: 10. masele vehiculului (totala maxim autorizata, proprie, pe axe); 11. numarul de locuri; 12. cilindreea motorului; 13. culoarea; 14. seria cartii de identitate; 15. anul fabricatiei; 16. observatii; 17. restrictii privind traseele si intervalele orare permise/interzise circulatiei vehiculului respectiv.

198

ORDINUL nr. 87/ 03.02.2003 pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie.
(produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)

Avand in vedere prevederile art. 21 alin. (2) si ale art. 79 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si tabeleleanexa nr. I - IV la Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala si programe nr. DB 908 din 3 februarie 2003, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii si familiei emite urmatorul ordin: ART. 1. - Se aproba lista afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie, prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin. ART. 2..-.Se aproba lista substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora), prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin. ART. 3. - Directia generala asistenta medicala si programe si Directia generala farmaceutica din Ministerul Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele cu retea sanitara proprie si unitatile sanitare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

199

ANEXA 1

LISTA
afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie. Grupa A (conducatori amatori) Medicina interna Boli ale aparatului cardiovascular: 1. Cardiopatie ischemica grava cu: a) angor instabil; b) infarct miocardic acut in ultimele 6 luni sau infarct miocardic recidivant 2. Insuficienta cardiaca decompensata 3. Aritmii cardiace severe si tulburari de conducere severe 4. Insuficienta circulatorie vertebrobazilara cu tulburari grave de echilibru si/sau pierderi ale cunostintei 5. Hipertensiune arteriala esentiala cu valori persistente ale TA max. peste 200 mm Hg sau cu modificari ale fundului de ochi - gradul III 6. Stenoza aortica severa 7. Sindroame de ischemie periferica cu claudicatie intermitenta sau tulburari trofice 8. Malformatii vasculare grave: anevrism aortic, malformatii cerebrale Boli ale aparatului respirator: 9. Insuficienta respiratorie cronica restrictiva/obstructiva cu reducerea peste 60% a capacitatii respiratorii. Boli ale aparatului renal: 10. Insuficienta renala cronica stadiul IV - V, care nu beneficiaza de dializa. Pentru pacientii aflati in program de dializa cronica, este necesar avizul suplimentar al medicului nefrolog curant. Boli ale aparatului digestiv: 11. Ciroza hepatica decompensata si alte cauze de encefalopatie portala severa Boli reumatice: 12. Artrite cronice evolutive cu impotenta functionala motorie severa. Boli hematologice: 13. Sindroame anemice severe (Hb < 7 g/dl) 14. Boli cronice si degenerative in stadii avansate, care antreneaza incapacitate motorie sau alterari ale functiei cerebrale 15. Afectiuni maligne depasite terapeutic. Oftalmologie: 1. Afectiuni ale globului ocular sau ale anexelor, care afecteaza acuitatea vizuala sau efortul

200

vizual, pana la vindecare 2. Boli insotite de atrofia nervilor optici, cu scaderea acuitatii vizuale si/sau a campului vizual 3. Orice leziune cicatriceala a polului anterior sau orice retinopatie care conduce la scaderea severa a acuitatii vizuale si a campului vizual 4. Discromatopsii 5. Afachia a carei corectie nu determina o limita admisa a vederii 6. Astigmatism cu componenta hipermetropica peste 2,5 d.sf. in limitele de acuitate vizuala admise, cu exceptia celor corectate 7. Anizometropie peste 3 d.sf. 8. Reducerea campului vizual sub 80 grade temporal si sub 50 grade nazal 9. Scaderea acuitatii vizuale sub 0,5 la ambii ochi cu corectie optica 10. Vicii de refractie care nu se pot corecta 11. Diferenta de corectie aeriana intre ochi peste 5 d.sf. 12. Nistagmus care este asociat cu scaderea acuitatii vizuale 13. Hemeralopie 14. Strabism paralitic, cu acuitate vizuala sub limita admisa, fara vedere binoculara si cu deviere mai mare de 20 grade 15. Ptoza palpebrala sau deformari cicatriceale palpebrale, daca acopera mai mult de jumatate din cornee, necorectabile chirurgical 16. Pterigion intins cu caracter evolutiv 17. Conducatorii de autovehicule care au pierdut un glob ocular, organic sau functional sub limitele baremului, nu au dreptul sa conduca pe drumuri un autovehicul timp de 6 luni, iar dupa acest interval, numai cu conditia ca ochiul restant sa aiba un camp vizual normal si AV de cel putin 0,6 cu corectie optica, daca este cazul. ORL: 1. Afectiuni vestibulare centrale sau periferice necompensate sau necorectabile prin tratament 2. Surditate totala bilaterala 3. Deficienta auditiva peste 50%, necorectabila prin protezare auditiva. Neurologie: 1. Sindroame ataxice cronice sau recurente, necorectate prin tratament, prin leziuni cerebeloase sau prin cordoane posterioare 2. Sindroame extrapiramidale evolutive sau sechelare severe 3. Afectiuni neurologice insotite de pareze, paralizii ale membrelor, evolutive sau sechelare 4. Sindroame epileptice 5. Boli neurodegenerative cerebrale. Psihiatrie: 1. Demente de orice etiologie 2. Tulburari mintale datorate unor disfunctii sau leziuni cerebrale si ale unei afectiuni somatice 3. Tulburari de personalitate 4. Schizofrenie si tulburari delirante persistente 5. Tulburari psihotice acute si tranzitorii pe durata evolutiei 6. Tulburari afective majore cu manifestari psihotice 7. Tulburari disociative de intensitate psihotica

201

8. Retard mintal 9. Alcoolism cronic. Chirurgie Ortopedie: 1. Afectiuni evolutive sau sechelare insotite de impotenta functionala medie-severa a membrelor, de anchiloze sau redori articulare 2. Malformatii segmentare congenitale, scurtari de segmente, lipsuri segmentare care afecteaza in mod semnificativ functionalitatea aparatului locomotor, necorectate prin protezare functionala 3. Fracturi si/sau luxatii, pana la vindecare cu recuperarea integritatii functionale a membrelor. Grupa B (conducatori cu atestat profesional) Medicina interna Boli ale aparatului cardiovascular: 1. Cardiopatie ischemica grava cu: a) angor instabil; b) infarct miocardic acut in primele 6 luni sau infarct miocardic recidivant 2. Cardiopatie ischemica dureroasa cu crize de angor pectoris frecvente, avand modificari obiective EKG 3. Insuficienta cardiaca decompensata 4. Aritmii cardiace severe si tulburari de conducere severe 5. Insuficienta circulatorie vertebrobazilara cu tulburari grave de echilibru si/sau pierderi ale cunostintei 6. Hipertensiune arteriala esentiala cu valori persistente ale TA max. peste 200 mm Hg sau cu modificari ale fundului de ochi - gradul III 7. Stenoza aortica severa 8. Sindroame de ischemie periferica cu claudicatie intermitenta sau tulburari trofice 9. Malformatii vasculare grave: anevrism aortic, malformatii cerebrale Boli ale aparatului respirator: 10. Insuficienta respiratorie cronica restrictiva sau obstructiva, cu reducerea peste 60% a capacitatii respiratorii 11. Astm bronsic sever 12. Bronhopneumopatie cronica obstructiva cu insuficienta respiratorie Boli ale aparatului renal: 13. Insuficienta renala cronica stadiul IV - V Boli ale aparatului digestiv: 14. Ciroza hepatica decompensata si alte cauze de encefalopatie portala severa. Boli reumatice: 15. Artrite cronice evolutive cu impotenta functionala motorie severa 16. Spondilita anchilopoietica 17. Hernie de disc netratata Boli hematologice: 18. Sindroame anemice severe (Hb < 7g/dl)

202

Boli metabolice: 19. Diabet zaharat insulino-dependent Altele: 20. Boli cronice si degenerative in stadii avansate, care antreneaza incapacitate motorie sau alterari ale functiei cerebrale 21. Afectiuni maligne depasite terapeutic Oftalmologie: 1. Afectiuni ale globului ocular sau ale anexelor, care afecteaza acuitatea vizuala sau efortul vizual, pana la vindecare 2. Boli insotite de atrofia nervilor optici, cu scaderea acuitatii vizuale si/sau a campului vizual 3. Orice leziune cicatriceala a polului anterior sau orice retinopatie care conduce la scaderea severa a acuitatii vizuale si a campului vizual 4. Discromatopsii 5. Afachia a carei corectie nu determina o limita admisa a vederii 6. Hipermetropia peste 3 d.sf. in limitele de acuitate vizuale admise, cu exceptia celor corectate 7. Astigmatism cu componenta hipermetropica peste 2,5 d.sf. in limitele de acuitate vizuala admise, cu exceptia celor corectate 8. Anizometropie peste 3 d.sf. 9. Reducerea campului vizual sub 80 grade temporal si sub 50 grade nazal 10. Scaderea acuitatii vizuale sub 0,5 la ambii ochi cu corectie optica 11. Miopie cu -5 d.sf. sau cu leziuni evolutive de FO, cu exceptia celor corectate 12. Diferenta de corectie aeriana intre ochi peste 5 d.sf. 13. Glaucom 14. Lipsa unui glob ocular 15. Obstructia cailor lacrimale cu epifora 16. Nistagmus care este asociat cu scaderea acuitatii vizuale 17. Corpi straini intraoculari (leziuni bilaterale irecuperabile) 18. Hemeralopie 19. Discromatopsii 20. Strabism paralitic, cu acuitate vizuala sub limita admisa, fara vedere binoculara si cu deviere mai mare de 20 grade 21. Ptoza palpebrala sau deformari cicatriceale palpebrale, daca acopera mai mult de jumatate din cornee, necorectabile chirurgical 22. Pterigion intins cu caracter evolutiv ORL: 1. Afectiuni vestibulare centrale sau periferice necompensate sau necorectabile prin tratament 2. Surditate totala bilaterala 3. Deficienta auditiva peste 30%, necorectabila prin protezare auditiva Neurologie: 1. Sindroame ataxice cronice sau recurente, necorectate prin tratament, prin leziuni cerebeloase sau de cordoane posterioare

203

2. Sindroame extrapiramidale evolutive sau sechelare severe 3. Afectiuni neurologice insotite de pareze, paralizii ale membrelor, evolutive sau sechelare 4. Sindroame epileptice 5. Boli neurodegenerative cerebrale Psihiatrie: 1. Demente de orice etiologie 2. Tulburari mintale datorate unor disfunctii sau leziuni cerebrale si ale unei afectiuni somatice 3. Tulburari de personalitate 4. Schizofrenie si tulburari delirante persistente 5. Tulburari psihotice acute si tranzitorii pe durata evolutiei 6. Tulburari afective majore cu manifestari psihotice 7. Tulburari disociative de intensitate psihotica 8. Retard mintal 9. Alcoolism cronic Obstetrica Ginecologie: 1. Menometroragii repetate care conduc la anemie posthemoragica severa 2. Tumori inoperabile din sfera genitala sau a sanului Chirurgie Ortopedie: 1. Afectiuni evolutive sau sechelare insotite de impotenta functionala medie-severa a membrelor, de anchiloze sau redori articulare 2. Malformatii segmentare congenitale, scurtari de segmente, lipsuri segmentare care afecteaza in mod semnificativ functionalitatea aparatului locomotor, necorectate prin protezare functionala. 3. Fracturi si/sau luxatii, pana la vindecare cu recuperarea integritatii functionale a membrelor

204

ANEXA 2

LISTA
substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora) Lista produselor si a substantelor stupefiante 1. Acetorphinum 2. Acetyldihidrocodeinum 3. Acetylmethadolum 4. Aethylmethylthiambutenum 5. Aethylmorphinum 6. Aethonitazenum 7. Aethorphinum 8. Aethoxeridium 9. Allylprodinum 10. Alphacetylmethadonum 11. Alphameprodium 12. Alphametadolum 13. Alphaprodium 14. Anileridium 15. Benzethidinum 16. Benzylmorphinum 17. Bezitramidum 18. Betacetylmethadolum 19. Betameprodinum 20. Betamethadolum 21. Betaprodinum 22. Cannabis (cinepa indiana), Resina Cannabis extractum et tincturae cannabis 23. Cetobemidonum 24. Clonitazenum 25. Cocae folium 26. Cocainum 27. Codeinum 28. Codoximum 29. Desomorphinum 30. Dextromoramidum 31. Diaethylthiambutenum 32. Diampromidum 33. Dihydrocodeinum 34. Dihydromorphinum 35. Dimenoxadolum 36. Dimepheptanolum 37. Dimethylthiambutenum 38. Dioxaphetylum butyricum 39. Diphenoxylatum 40. Dipipanonum 41. Ecgoninum

205

42. Fentanylum 43. Furethidinum 44. Heroinum 45. Hydrocodonum 46. Hydromorphinolum 47. Hydromorphonum 48. Hydroxypethidinum 49. Isomethadonum 50. Levomethorpahnum 51. Levomoramidum 52. Levophenacylmorphanum 53. Levorphanolum 54. Metazocinum 55. Methadonum 56. Methadonum-intermediat 57. Methyldesorphinum 58. Methyldihydromorphinum 59. Metoponum 60. Moramidum-intermediat 61. Morpheridinum 62. Morphinum 63. Morphinum methobromidum 64. Morphinum-N-oxydatum 65. Myrophinum 66. Nicocodinum 67. Nicodicodinum 68. Nicomorphinum 69. Noracymethadolum 70. Norcodeinum 71. Norlevorphanolum 72. Normethadonum 73. Normorphinum 74. Norpipanonum 75. Opium 76. Oxycodonum 77. Oxymorphonum 78. Pethidinum 79. Pethidinum intermediat A 80. Pethidinum intermediat B 81. Pethidinum intermediat C 82. Phenadoxonum 83. Phenampromidum 84. Phenazocinum 85. Phenomorphanum 86. Phenoperidinum 87. Pholcodinum 88. Piminodinum 89. Piritramidum 90. Proheptazinum 91. Properidinum

206

92. Racemethorphanum 93. Racemoramidum 94. Racemorphanum 95. Thebaconum 96. Thebainum 97. Trimeperidinum - Sarurile stupefiantelor inscrise in prezenta lista - Produse conditionate (comprimate, drajeuri, solutii, siropuri, etc) in compozitia carora intra stupefiantele inscrise pe lista, precum si urmatoarele produse si substante: - Amphetaminum - Capita Papaveris - Dexamphetaminum - Lysergidum - Metamphetaminum - Phenmetrazinum - Pipradrolum - Sarurile acestor substante stupefiante - Produse conditionate (comprimate, drajeuri, solutii, siropuri etc) in compozitia carora intra stupefiantele inscrise pe lista Medicamente cu efecte similare (DCI) si combinatiile lor: - Alprazolanum - Amfepramonum - Amobarbitalum - Bromazepanum - Chlordiazepoxidum - Clonazepanum - Clorazepas Dikalii - Cyclobarbitalum - Diazepamum - Fentanylum - Flunitrazepamum - Hydromorphonum - Glutethimidum - Lorazepamum - Medazepamum - Meprobamatum - Methadonum - Midazolanum - Morphynum - Nitrazepamum - Oxazepamum - Pentazocinum - Pethidinum - Phenobarbitalum - Tetrazepamum

207

ORDINUL nr. 376 din 10.04.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie.
Avand in vedere prevederile art. 80 alin. (1) si ale art. 110 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 49/2006 , vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de asistenta medicala, structuri sanitare si salarizare nr. E.N./9.054/2006, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii emite urmatorul ordin: ART. 1. - Se aproba Normele metodologice privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. ART. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplica in cazul conducatorilor de autovehicule cu si fara atestat profesional, precum si conducatorilor de tramvaie. ART. 3. - Directia generala de asistenta medicala, structuri sanitare si salarizare din Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti, institutele de medicina legala din Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Targu Mures si Craiova, serviciile judetene de medicina legala, structurile Ministerului Administratiei si Internelor abilitate potrivit legii, precum si structurile abilitate ale Ministerului Apararii Nationale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 4.- Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.

208

ANEX NORME METODOLOGICE privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie.
Art. 1. (1) Prelevarea sangelui necesar determinarii alcoolemiei ori a probelor biologice in vederea stabilirii starii de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare se face in cadrul oricarei unitati sanitare cu atributii in acordarea asistentei medicale de urgenta sau, acolo unde exista posibilitatea, in institutiile de medicina legala, de la toate persoanele aduse de catre autoritatile abilitate de lege in acest scop. (2) Prelevarea probelor biologice poate fi facuta si la solicitarea persoanelor fizice, numai la nivelul institutiilor medico-legale, valoarea probatorie a rezultatelor urmand a fi stabilita in conformitate cu legea. Art. 2. (1) In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti desemneaza unitatile sanitare care efectueaza prelevari de probe biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie. (2) Lista unitatilor sanitare prevazute la alin. (1), precum si orice modificare ulterioara a acesteia se comunica inspectoratelor judetene de politie, care o distribuie unitatilor de politie subordonate. Art. 3. (1) Prelevarea probelor biologice si efectuarea examenului clinic in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie constituie urgenta medicala si nu poate fi refuzata de nici o unitate sanitara care are aceasta atributie. (2) Personalul medical care asigura prestatia prevazuta la alin. (1) este reprezentat de medicii si asistentii medicali cu aviz de libera practica. Art. 4. Refuzul, precum si neindeplinirea intocmai a procedurilor de prelevare prevazute in prezentele norme atrage, dupa caz, raspunderea contraventionala, administrativa sau civila a personalului medical implicat, cu exceptia situatiilor in care prin prelevare se pune in pericol iminent viata conducatorului auto devenit victima. Art. 5. (1) Prelevarea probelor biologice se face numai pe baza documentelor de identitate: carte de identitate, pasaport sau permis de conducere, in conformitate cu drepturile pacientului. (2) Daca persoana adusa pentru prelevare nu detine nici un act de identitate, politistul va prezenta medicului fisa dactiloscopica intocmita in prealabil, care se anexeaza la buletinul de examinare clinica si la procesul-verbal de prelevare. (3) Amprentarea persoanei se poate face de catre politist si la sediul institutiei medicolegale sau al unitatii sanitare la care urmeaza sa se efectueze prelevarea. Art. 6. Procedurile de prelevare a produselor biologice sunt urmatoarele:

209

a) pentru determinarea alcoolemiei se preleveaza 2 (doua) probe de sange din vena la interval de o ora intre prelevari, fiecare proba continand 10 ml sange; b) in situatia in care nu se pot preleva 10 ml de sange, se mentioneaza la rubrica observatii a buletinului de examinare clinica, prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, cu precizarea motivului; c) prelevarea sangelui se face cu seringi de unica folosinta, pana la inlocuirea acestei metode cu trusa standard de prelevare special destinata acestui scop, a carei componenta este prevazuta in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice; d) prima prelevare se efectueaza de preferinta intr-un interval de timp de pana la 30 de minute de la producerea evenimentului care a determinat solicitarea prelevarii de sange; e) pentru determinarea produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare se preleveaza o singura proba de sange si in mod obligatoriu 50-100 ml urina. Art. 7. (1) In situatiile medicale speciale, in care nu poate fi efectuata cea de-a doua prelevare, precum si in cazul refuzului de prelevare, se mentioneaza acest fapt in mod expres in cadrul rubricii observatii a buletinului de examinare clinica, precizandu-se motivul neprelevarii. (2) In situatiile prevazute la alin. (1), cu exceptia refuzului de prelevare, se preleveaza 10 ml urina, sub supraveghere, in flacon spalat, care ulterior va fi supus procedurii de sigilare prevazute la art. 13, cu exceptia refuzului de prelevare. Art. 8. (1) In cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe, de regula nu se efectueaza calculul retroactiv al alcoolemiei, consemnandu-se in procesul-verbal de prelevare al carui formular este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (2) Medicul si politistul vor instiinta persoana despre consecintele refuzului prelevarii celei de-a doua probe prevazute la alin. (1). (3) Daca persoana examinata refuza prelevarea celei de-a doua prize de sange, se consemneaza refuzul de catre persoana examinata, pe formularul prevazut in anexa nr. 2. Art. 9. Supravegherea persoanei examinate in intervalul dintre prelevari este asigurata de catre organele de politie. Art. 10. Tegumentele se dezinfecteaza cu substante antiseptice care nu contin alcool, eter, benzen sau alte substante volatile, fiind permise numai clorura de benzalconiu sau solutia apoasa de clorura de mercur. Art. 11. Sangele prelevat se transfera intr-un flacon curat, tip penicilina, sau in alt recipient cu volumul de minimum 10 ml si se sigileaza, utilizandu-se dupa posibilitati anticoagulant (fluorura de sodiu sau citrat de sodiu neutru). Art. 12. Flacoanele in care s-au introdus probele prelevate se sigileaza imediat de catre cadrul medical care a efectuat prelevarea, inscriindu-se pe eticheta, cu majuscule, urmatoarele date de identificare: numele si prenumele persoanei de la care s-a facut prelevarea, data si ora prelevarii, codul parafei medicului care a supravegheat prelevarea. Art. 13. (1) Sigilarea flacoanelor se face in fata persoanei examinate, imediat dupa prelevare, numai cu ceara rigida (ceara rosie), aplicandu-se sigiliul medicului legist, al unitatii sanitare sau al politistului in prezenta caruia s-a facut prelevarea. (2) Unitatile sanitare desemnate pentru efectuarea prelevarilor de probe biologice vor fi dotate cu sigilii oficiale special destinate pentru operatiunea de sigilare prevazuta la alin. (1).

210

(3) Sigiliile prevazute la alin. (2) nu se mai utilizeaza dupa inlocuirea procedeului clasic de prelevare cu cel care utilizeaza trusele standard de prelevare. Art. 14. (1) Probele prelevate si sigilate, impreuna cu exemplarul original al procesului-verbal de prelevare a probelor biologice si al buletinului de examinare clinica, prevazute in anexele nr. 2 si 3 la prezentele norme metodologice, vor fi puse, dupa incheierea procedurii de prelevare si examinare, la dispozitie politistului, care le va transporta si le va depune in cel mai scurt timp la institutiile medico-legale teritoriale. (2) Copiile documentelor se pastreaza de catre organele de politie. (3) In situatia in care transportul sau depunerea probelor prelevate nu poate fi efectuat imediat, acestea se pastreaza la frigider, in sediile unitatilor de politie, timp de maximum 3 zile. (4) Se interzice institutiilor medico-legale primirea probelor biologice aduse de alte persoane decat politisti. Art. 15. Trimiterea flacoanelor cu probe la laborator se face numai in baza unei cereri de analiza, al carei model este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, intocmita de autoritatea care solicita prelevarea si analiza probelor. Art. 16. (1) Determinarea alcoolemiei se face numai in laboratoarele de toxicologie medico-legala de pe langa institutiile de medicina legala. (2) Alcoolemia determinata in alte laboratoare clinice nu are valoare probatorie in justitie. Art. 17. (1) Cu ocazia prelevarii primei probe, medicul examineaza clinic persoana adusa pentru prelevare de probe biologice, completand in mod obligatoriu toate rubricile buletinului de examinare clinica, al carui formular este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice in 3 exemplare. (2) In cazurile in care dispozitiile alin. (1) nu se respecta, se mentioneaza motivele care determina situatia respectiva. Art. 18. Datele de identitate ale persoanei si momentul producerii evenimentului care a determinat solicitarea prelevarii de probe biologice se completeaza de catre politist sub semnatura proprie, in formularul prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Art. 19. Exemplarul original al buletinului de examinare clinica va insoti flacoanele cu probele prelevate si va ramane in pastrarea laboratorului medico-legal in al carui departament de toxicologie a fost efectuata determinarea alcoolemiei. Art. 20. (1) Rezultatele analizelor se consemneaza in buletinul de analiza toxicologica, in care se inscrie valoarea concentratiei alcoolului in sange (alcoolemia) sau, dupa caz, si in urina (alcooluria), in cele doua probe analizate. (2) Dozarea alcoolului se efectueaza in mod obligatoriu prin metoda oficiala de chimie analitica si/sau prin metoda gaz-cromatografica, in conformitate cu avizul Consiliului superior de medicina legala. (3) Buletinul de analiza se semneaza de catre specialistul care a efectuat analiza si se contrasemneaza de catre seful de laborator sau seful de serviciu. Art. 21. Utilizarea altor metode de analiza pentru determinarea alcoolemiei sau modificarea metodei oficiale atrage anularea valorii probatorii a rezultatelor.

211

Art. 22. (1) Evidenta alcoolemiilor la nivelul institutiilor medico-legale este mentionata intr-un registru special, cu consemnarea tuturor datelor. (2) Documentatia fiecarui caz trebuie sa cuprinda: adresa politiei, exemplarele originale ale buletinelor de examinare clinica si ale proceselor-verbale de prelevare, copiile buletinelor de analiza emise, eventuala corespondenta privind cazul respectiv. (3) Documentatia prevazuta la alin. (2) va alcatui baza de date stiintifice necesara in cazurile in care justitia solicita precizari suplimentare. Art. 23. Flaconul cu urme de sange neprelucrat se pastreaza timp de 15 zile, dupa care este distrus. Art. 24. Formularele prevazute in anexele nr. 1, 2 si 3 la prezentele norme metodologice vor fi puse la dispozitie unitatilor sanitare de catre organele de politie, pana la intrarea in vigoare a procedurii de prelevare cu trusa standard de prelevare. Art. 25. (1) In situatia producerii accidentelor rutiere, dupa caz, se preleveaza si de la victime cel putin o proba de sange, cu respectarea procedurilor prevazute la art. 6, chiar si in absenta politistului, caruia i se va aduce la cunostinta acest fapt in cel mai scurt timp. (2) Reglementarea aspectelor de competenta in aceste cazuri revine politiei. (3) In cazurile prevazute la alin. (1) etichetarea, sigilarea, trimiterea la laborator si analiza probelor de sange prelevate se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 1316. Art. 26. Pentru a stabili consumul de produse ori substante stupefiante sau de medicamente cu efecte similare acestora, se preleveaza o singura proba de sange si 50100 ml urina, in flacoane separate de cele pentru alcoolemie sau cu trusa standard de prelevare separata. Art. 27. Probele prelevate se supun aceleiasi proceduri de securizare si transport ca si in cazul stabilirii intoxicatiei etilice. Art. 28. Determinarea prezentei in organism a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se efectueaza numai in laboratoarele de toxicologie medico-legala din cadrul institutelor de medicina legala, precum si in oricare alt laborator de toxicologie medico-legala care are avizul expres al Consiliului superior de medicina legala. Art. 29. Rezultatele analizelor de laborator se elibereaza solicitantilor dupa confirmarea achitarii taxei stabilite pentru prestatia respectiva. Art. 30. Utilizarea trusei standard de prelevare, a carei componenta este prevazuta in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, inlocuieste metoda clasica in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice. Art. 31. (1) Evidenta truselor standard de prelevare se pastreaza intr-un registru special, sigiliile truselor deteriorate si nefolosite fiind predate de serviciul de garda, pe baza de procesverbal, compartimentului economico-financiar al unitatii sanitare respective si se pastreaza pentru verificari. (2) Pentru fiecare trusa standard folosita se consemneaza numarul sigiliului in registrul de prelevare sau de evidenta si in procesul-verbal de predare a truselor deteriorate.

212

Art. 32. (1) Trusele standard de prelevare se achizitioneaza de catre institutiile medicolegale si se pun la dispozitie unitatilor desemnate, la solicitarea acestora. (2) Unitatile sanitare desemnate pot achizitiona si ele trusele standard, in conditiile prevazute de art. 30, din bugetele proprii. (3) In situatia unitatilor sanitare care au achizitionat truse standard, contravaloarea acestora este incasata de catre aceste unitati. Art. 33. (1) Achizitionarea truselor standard de prelevare se asigura din bugetul institutiilor de medicina legala, contravaloarea acestora fiind incasata de catre acestea, indiferent de locul in care s-a efectuat prelevarea. (2) Daca prelevarea probelor s-a efectuat in conditiile prevazute de art. 32 alin. (3), se va mentiona pe cutie acest aspect, aplicandu-se stampila unitatii sanitare respective. Art. 34. Achizitionarea formularelor prevazute in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice se asigura din bugetele institutiilor medico-legale. Art. 35. (1) In situatii speciale, la cererea politistului sau a persoanei examinate, se pot preleva contraprobe de sange. (2) In situatiile prevazute la alin. (1) contravaloarea prestatiilor este dubla. Art. 36. (1) La prelevarea contraprobelor se va folosi o alta trusa standard, proba 1 si contraproba 1 prelevandu-se concomitent, de preferinta din aceeasi punctionare a venei, procedeul fiind similar si pentru proba 2 si contraproba 2. (2) Valoare de contraproba poate avea si analiza de laborator efectuata din sangele ramas de la primele determinari, pastrat in conditii optime, mentionata in mod expres in cererea de analiza, situatie in care pentru noua determinare se va achita numai contravaloarea analizei de laborator. (3) Analizele de laborator se vor solicita simultan la laboratoare de toxicologie medicolegala diferite, conform competentei teritoriale a institutiilor de medicina legala prevazute la art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza: a) daca probele se lucreaza la nivelul unui serviciu de medicina legala judetean, analiza contraprobelor se va solicita institutului de medicina legala competent teritorial; b) daca probele se lucreaza la nivelul unui institut de medicina legala, analiza contraprobelor se va solicita Institutului National de Medicina Legala Mina Minovici Bucuresti; c) daca probele se lucreaza la nivelul Institutului National de Medicina Legala Mina Minovici Bucuresti, analiza contraprobelor se va solicita unui alt institut de medicina legala. (4) Termenul de pastrare a contraprobelor pana la predarea lor in laboratoarele de toxicologie medico-legala este de maximum 10 zile, in conditii stricte de conservare la frigider.

213

ANEXA Nr. 1 MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Inspectoratul General al Politiei .......................... Nr. ............................... din ..................................

CERERE DE ANALIZA

Va rugam sa analizati sangele/urina numitului/numitei ............................................................, CNP .............................................................., de profesie ................................................................ Motivul analizei: stabilirea gradului de imbibitie alcoolica. Observatii ......................................................................................................................................... (Se completeaza atunci cand se solicita evidentierea drogurilor, a medicamentelor sau substantelor cu efecte similare) Etilotest: Ora: ....................... Valoarea: ............................................. mg alcool/l aer expirat Anexam probele de sange/urina, procesul-verbal de prelevare si buletinul de examinare clinica.

Semnatura si stampila, ........................................

214

ANEXA Nr. 2

PROCES - VERBAL DE PRELEVARE


anul ............... luna ................. ziua ............ ora ........... minutul ............. prezentarii la institutia medicala

Unitatea sanitara ..................................................................., medic .................................., am procedat la prelevarea probelor de sange/urina de la numitul/numita .............................., fiul/fiica lui ................................ si al/a ..............................., nascut/nascuta la data de .............. in ..............................................., legitimat/legitimata cu ...................., CNP ............................, domiciliat/domiciliata in orasul (comuna) ................................., str. ............................. nr. ....., sectorul/judetul ........................., la orele ................. si ......................................................................, in calitate de conducator de autovehicul /ocupant /pieton, avand profesia de ......................................... Mentionam ca seringa si acul cu care s-au prelevat probele sunt de unica folosinta, iar flaconul a fost curat si nu prezinta urme de alcool sau alte substante volatile. De asemenea, dezinfectarea pielii s-a facut conform prevederilor normelor metodologice de prelevare. Drept care am incheiat prezentul proces-verbal de prelevare a sangelui/urinei spre cele legale.

Sigiliu nr: ............................................

Medic, ............................. Politist, (gradul, numele si prenumele, unitatea) ............................................

Semnatura persoanei examinate .....................................................

215

ANEXA Nr. 4

Judetul ....................................................... Localitatea ................................................. Unitatea medico-legala ............................

Nr. .......................................... Ziua ....... luna ....... anul .....

Catre ....................................................................... La Cererea dumneavoastra nr. ................................ din .......................... va inaintam rezultatul laboratorului de toxicologie.
L.S. Conducatorul unitatii, ..................................

BULETIN DE ANALIZA TOXICOLOGICAALCOOLEMIE Nr.


..................................... ziua ............ luna ............... anul ...............

Materialul trimis: ......................................................... Adus de: De la cine este prelevat:. Data prelevarii: ziua ............................... luna ....................... anul .. Data primirii probei: ziua ........................ luna .................... anul Data prelucrarii de catre laborator: ziua ......................... luna ........................ anul ............ Numele scris pe flacon: ......................................................................................................... Felul ambalajului (nr. kit): .................................................................................................... Descrierea si starea sigiliului/trusei: ....................................................................................
REZULTATUL

Cantitatea de alcool exprimate in g la 1.000 ml sange (g): proba I: ora: ............ alcoolemie: ....................................... proba II: ora: ........... alcoolemie: ....................................... Metoda folosita: ....................................................................... Alte mentiuni: ............................................................................ Lucrat de: ........................ Sef de laborator, ...........................

216

ANEXA Nr. 5

COMPONENTA trusei standard de prelevare


Trusa standard de prelevare este compusa din: 1. holder + doua ace de punctie venoasa; 2. doua manusi latex; 3. tampon de unica folosinta impregnat cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorura de benzalconiu); 4. 4 saculete de 610 ml cu fluorura de Na + oxalat de K sau cu citrat de Na, cu etichete diferit colorate, inscriptionate cu numarul probei, seria sigiliului si caseta libera pentru consemnarea orei; 5. recipient de 50100 ml pentru urina, cu capac etans; 6. container pentru cele 4 saculete si recipientul de urina; 7. sigiliu autocolant pentru container; 8. formularele necesare, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 la normele metodologice, in 3 exemplare, pe hartie autocopiativa; 9. sigiliu inseriat cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic si inel metalic, de unica folosinta; 10. cutie de carton special impachetata si inscriptionata.

217

Ordinul nr. 1856 din 11/10/2006 al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Partii I "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere.
In temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, ale art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin: Art. 1. - Se aproba Partea I "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin transpune prevederile pct. 5 al anexei II din Directiva Consiliului nr. 2.000/56/CE din 14 septembrie 2000 de modificare a Directivei Consiliului 91/439/CE privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 237 din 21 septembrie 2000. Art. 3. - Directia generala infrastructura si transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 4. - Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 146/1999 pentru aprobarea Partii I "Norme de autorizare a scolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 217 din 17 mai 1999. Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

218

ANEXA PARTEA I "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

CAPITOLUL I Dispozitii generale.


Art. 1. - Scolile de conducatori auto fac parte din cadrul institutional national de asigurare a sigurantei circulatiei rutiere, contribuind la ridicarea nivelului de siguranta a traficului. Art. 2. - Scolile de conducatori auto isi desfasoara activitatea in baza unei autorizatii eliberate in conditiile prezentelor norme. Art. 3. - (1) Scoala de conducatori auto reprezinta o institutie de invatamant unde se predau elemente de baza ale disciplinelor necesare obtinerii permisului de conducere a autovehiculelor. Scoala functioneaza intr-o locatie amenajata cu sali de curs, spatii pentru rezolvarea problemelor administrative, spatiu pentru parcarea vehiculelor apartinand scolii, precum si alte dotari necesare bunei desfasurari a procesului de invatamant. (2) Scoala de conducatori auto nu poate functiona in spatii situate in blocuri cu mai multe etaje destinate prin constructie locuirii. Art. 4. - (1) Pregatirea teoretica si instruirea practica in conducerea auto a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere a autovehiculelor se efectueaza numai in scoli de conducatori auto autorizate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. (2) In cadrul scolilor de conducatori auto autorizate procesul de pregatire se va desfasura conform metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere si programelor scolare, aprobate in conformitate cu prevederile legale. Art. 5. - (1) Scolile de conducatori auto sunt: a) scoli de conducatori auto apartinand sistemului invatamantului de stat sau unitati din sistemul de invatamant particular; b) scoli de conducatori auto care functioneaza in cadrul unor societati comerciale sau regii autonome. (2) Nu sunt supuse prevederilor prezentelor norme scolile de conducatori auto care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, precum si in celelalte institutii componente ale sistemului national de aparare numai pentru nevoile proprii.

219

CAPITOLUL II Conditiile de autorizare a scolilor de conducatori auto.


Art. 6. - (1) Autorizarea scolilor de conducatori auto, cu exceptia celor prevazute la art. 5 alin. (2), se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii referitoare la: a) onorabilitate; b) baza materiala; c) competenta profesionala. (2) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. a) daca persoana care conduce si organizeaza activitatea scolii de conducatori auto, reprezentand scoala in relatia cu autoritatile, nu a fost condamnata pentru infractiuni care o fac incompatibila cu aceasta activitate. a) Persoana care conduce si organizeaza activitatea scolii de conducatori auto raspunde de asigurarea conditiilor de pregatire teoretica si instruire practica in conducerea auto a cursantilor si are urmatoarele obligatii: 1. sa respecte prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere; 2. sa imbunatateasca baza materiala de pregatire teoretica si instruire practica in conducerea auto; 3. sa promoveze in activitatea de invatamant metode, procedee si mijloace moderne; 4. sa urmareasca, prin instructorii de conducere auto angajati, comportamentul cursantilor, hotarand, daca este cazul, intreruperea pregatirii celor care prezinta manifestari incompatibile cu calitatea de conducator auto; 5. sa organizeze si sa controleze desfasurarea procesului de pregatire a cursantilor, conform programei scolare avizate, si de instruire practica in conducerea auto; 6. sa mentina in permanenta functionalitatea bazei tehnico-didactice de instruire; 7. sa elibereze certificatul de absolvire numai cursantilor care au dobandit cunostintele teoretice si practice necesare; 8. sa anunte, in termen de cel mult 15 zile, la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. pe a carei raza teritoriala scoala de conducatori auto isi desfasoara activitatea, orice modificare fata de conditiile care au stat la baza acordarii autorizatiei de functionare; 9. sa asigure arhivarea registrelor de evidenta a cursantilor, copiilor de pe fisele de scolarizare, cataloagelor, caietelor cursantilor, contractelor incheiate cu cursantii, precum si a documentelor scolare privind evidenta si verificarea cunostintelor acestora. b) Persoana care conduce si organizeaza activitatea scolii de conducatori auto va fi declarata necorespunzatoare atunci cand a indeplinit aceasta functie la o scoala de conducatori auto careia i-a fost anulata autorizatia din vina acesteia. (3) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. b) daca solicitantul face dovada ca: a) detine cu drept de proprietate sau cu contract de leasing un numar minim de vehicule, necesare pentru instruirea practica in conducerea auto a unei grupe de cursanti, care trebuie sa indeplineasca conditiile si sa aiba dotarea minima necesara prevazute in anexele nr. 1 a) si nr. 1 b) la prezentele norme.

220

Autovehiculele utilizate la instruirea practica trebuie sa fie agreate conform reglementarilor in vigoare, avand inspectia tehnica periodica efectuata in conditiile legii, si sa fie asigurate pentru daune cauzate tertilor, inclusiv persoanelor care se afla in interiorul acestora cu ocazia pregatirii in vederea obtinerii permisului de conducere a autovehiculelor; b) detine in folosinta exclusiva si permanenta, in proprietate sau cu contract de inchiriere, spatii adecvate procesului de invatamant, care indeplinesc conditiile minime prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme, precum si spatiul necesar parcarii vehiculelor detinute; c) are echipamente si dotarea tehnico-didactica proprii, corespunzatoare continutului programelor scolare de pregatire teoretica si instruire practica in conducerea auto, prevazute in raportul de evaluare cuprins in anexa nr. 3 la prezentele norme. (4) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. c) daca scoala face dovada ca: a) are angajati, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, instructori de conducere auto si profesori de legislatie rutiera intr-un numar corespunzator, corelat cu numarul de cursanti pe care scoala ii poate pregati in aceeasi perioada de timp si cu programa scolara aferenta categoriilor/subcategoriilor pentru care acestia sunt pregatiti, dar nu mai putin de un instructor de conducere auto si un profesor de legislatie rutiera, atestati de Autoritatea Rutiera Romana A.R.R., dintre care unul poate fi desemnat sa conduca si sa organizeze activitatea scolii de conducatori auto; b) are incheiat un contract de prestari de servicii cu o unitate medicala, societate de cruce rosie sau cu cabinet medical individual, care va asigura personal didactic specializat, cu studii superioare, pentru disciplina "prim ajutor".

CAPITOLUL III Eliberarea autorizatiei pentru scolile de conducatori auto.


Art. 7. - (1) Solicitantul depune la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane A.R.R. din municipiul Bucuresti sau din judetul in care isi desfasoara activitatea un dosar care trebuie sa contina urmatoarele documente: a) cererea-tip pentru obtinerea autorizatiei de functionare a scolii de conducatori auto; b) certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si actul constitutiv, pentru societatile comerciale sau regiile autonome, ori actul doveditor in cazul scolilor din sistemul invatamantului de stat sau al unitatilor din sistemul de invatamant particular, din care sa reiasa ca au in obiectul de activitate pregatirea persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere a autovehiculelor; c) lista cuprinzand toate autovehiculele utilizate, pe fiecare categorie sau subcategorie, pentru efectuarea instruirii practice in conducerea auto, impreuna cu documentele din care sa rezulte ca acestea indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (3); d) lista intregului personal didactic impreuna cu urmatoarele documente pentru fiecare dintre instructorii de conducere auto si profesorii de legislatie: 1. contractul individual de munca; 2. cazierul judiciar, atestatul profesional si avizele, medical si psihologic, valabile, pentru instructorii de conducere auto si profesorii de legislatie; 3. contractul de prestari de servicii, pentru personalul didactic specializat pentru predarea disciplinei "prim ajutor";

221

e) actele de proprietate sau contractul de inchiriere pentru spatiile care indeplinesc conditiile minime prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme pentru desfasurarea cursurilor, precum si, dupa caz, ale poligonului pentru instruirea practica in conducerea auto pentru categoria A si subcategoria A1. Perioada de valabilitate a contractului de inchiriere trebuie sa fie de minimum un an. Schita cu dimensiunile poligonului pentru instruirea practica in conducerea auto pentru categoria A si subcategoria A1 este prevazuta in anexa nr. 4 la prezentele norme; f) pentru persoana care conduce si organizeaza activitatea scolii de conducatori auto se vor depune: contractul de munca, cazierul judiciar si decizia de numire cuprinzand si obligatiile prevazute la art. 6 alin. (2); g) lista cuprinzand echipamentele si dotarile tehnico-didactice proprii, in conformitate cu programa scolara avizata. (2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b)-f) se vor prezenta in copie, stampilate si semnate de catre administratorul scolii de conducatori auto, fiecare copie avand inscris in mod expres: "Subsemnatul ............ declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul". (3) Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. analizeaza, in termen de 15 zile, dosarul si verifica la sediul unde solicitantul isi desfasoara activitatea daca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezentele norme, intocmind un raport de evaluare, al carui model este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme. In functie de rezultatul raportului de evaluare se propune eliberarea autorizatiei scolii de conducatori auto numai pentru acele categorii sau subcategorii pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute in prezentele norme. (4) Dupa analizarea raportului de evaluare, in termen de 15 zile de la intocmire, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. elibereaza scolii autorizatia pentru categoriile sau subcategoriile solicitate ori comunica in scris refuzul motivat al acesteia, dupa caz. (5) In cazul in care un operator economic organizeaza in mai multe locatii, inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, scoli de conducatori auto, acesta trebuie sa obtina o autorizatie pentru fiecare dintre acestea. Art. 8. - (1) Autorizatia scolii de conducatori auto se acorda pe o perioada de 5 ani de la data eliberarii pentru categoriile si/sau subcategoriile la care se efectueaza pregatirea. In cazul in care solicitantul organizeaza scoli de conducatori auto in mai multe puncte de lucru sau sucursale, inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, pentru fiecare dintre acestea se va elibera cate o autorizatie, in conditiile respectarii prezentelor norme. Eliberarea acesteia se face dupa prezentarea documentului de plata a tarifului aferent. Modelul autorizatiei este prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme. Tarifele pentru eliberarea autorizatiilor pentru scolile de conducatori auto sunt cuprinse in anexa nr. 6 la prezentele norme. (2) Scolile de conducatori auto care au dobandit autorizatia vor fi inscrise in Registrul scolilor de conducatori auto tinut la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., inclusiv pe suport magnetic. (3) In cazul in care, dupa eliberarea autorizatiei, scoala de conducatori auto mai solicita o noua categorie si/sau subcategorie, acesteia, dupa acordarea categoriei si/sau subcategoriei, i se va elibera o noua autorizatie, inclusiv cu categoria sau subcategoria respectiva, dupa plata tarifului aferent. Acordarea categoriei si/sau subcategoriei solicitate se va face cu respectarea prevederilor prezentelor norme. Art. 9. - Pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizatiei se anunta la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in termen de 15 zile. Pierderea sau sustragerea autorizatiei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Dupa publicare, Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. va elibera o noua autorizatie, cu plata tarifelor aferente.

222

CAPITOLUL IV Suspendarea si anularea autorizatiei scolilor de conducatori auto


Art. 10. - (1) Suspendarea autorizatiei scolilor de conducatori auto se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in urmatoarele cazuri: a) cand scoala de conducatori auto nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 6, care au stat la baza acordarii autorizatiei; b) cand se constata ca se efectueaza pregatirea si pentru alte categorii de autovehicule decat pentru cele care este autorizata scoala de conducatori auto; c) la a treia incalcare a metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere consemnata in urma unor controale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. sau ale altor institutii abilitate; d) la a treia incalcare a obligatiilor ce ii revin persoanei care conduce si organizeaza activitatea scolii de conducatori auto, conform art. 6 alin. (2); e) nerespectarea prevederilor privind evidenta cursantilor si arhivarea documentelor scolare prevazute de legislatia in vigoare. (2) Autorizatia suspendata se poate reacorda, la cererea detinatorului, astfel: a) in cazul primei suspendari, dupa o luna; b) in cazul celei de-a doua suspendari, dupa 3 luni. (3) Reacordarea autorizatiei se face, la cerere, dupa ce detinatorul face dovada ca au fost remediate cauzele care au stat la baza suspendarii acesteia. Pentru reacordarea autorizatiei se va percepe tariful initial. Art. 11. - Anularea autorizatiei scolilor de conducatori auto se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. la a treia suspendare, precum si in urmatoarele cazuri: a) cand s-au falsificat documentele scolare sau cand au fost eliberate certificate de absolvire ori adeverinte de instruire practica in conducerea auto unor persoane care nu au finalizat sau nu au urmat cursurile scolii de conducatori auto; b) cand se constata ca scoala de conducatori auto a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii eliberarii autorizatiei; c) cand se constata ca titularul autorizatiei si-a incetat activitatea sau la cererea acestuia. Art. 12. - Suspendarea sau anularea autorizatiei scolilor de conducatori auto va opera efectiv dupa terminarea perioadei de pregatire (seriei) cu durata cea mai lunga, in curs de desfasurare. Intre data comunicarii deciziei de suspendare sau anulare a autorizatiei si data la care aceasta devine efectiva scoala de conducatori auto nu mai are dreptul de a incepe alte serii de pregatire a cursantilor. Art. 13. - In cazul luarii masurii de anulare a autorizatiei scolilor de conducatori auto, se va proceda la radierea pozitiei respective din Registrul scolilor de conducatori auto.

223

CAPITOLUL V Controlul scolilor de conducatori auto.


Art. 14. - (1) Efectuarea controlului respectarii reglementarilor specifice privind activitatea scolilor de conducatori auto se face de catre personalul Autoritatii Rutiere Romane A.R.R., imputernicit in acest scop. (2) Tematica minima de control va viza verificarea urmatoarelor aspecte: a) mentinerea conditiilor initiale care au stat la baza acordarii autorizatiei; b) respectarea metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere; c) respectarea programelor scolare aprobate; d) modul de desfasurare a procesului de pregatire a cursantilor; e) respectarea obligatiilor ce ii revin persoanei care conduce si organizeaza activitatea; f) respectarea prevederilor privind evidenta cursantilor si arhivarea documentelor scolare; g) modul in care s-au eliberat certificate de absolvire sau adeverinte de instruire; h) existenta si conformitatea documentelor scolare; i) modul de rezolvare a reclamatiilor, adresate in scris scolii, din partea cursantilor sau a institutiilor publice abilitate. (3) Controlul desfasurarii procesului de instruire practica in conducerea auto, al respectarii metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere si a programelor scolare, in trafic, este efectuat de inspectorii Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. Art. 15. - (1) In vederea stabilirii masurilor si solutiilor pentru ridicarea nivelului de pregatire si educatie rutiera a persoanelor care urmeaza cursurile scolilor de conducatori auto, agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. impreuna cu alte institutii avand responsabilitati in domeniu vor analiza semestrial activitatea scolilor de conducatori auto autorizate din raza lor de competenta, pe baza rezultatelor inregistrate la examenele din perioada de referinta. (2) Scolile de conducatori auto au obligatia ca semestrial, pentru semestrul anterior, sa faca publica, prin afisare la sediul acestora, situatia promovabilitatii cursantilor la primul examen pentru obtinerea carnetului de conducere auto, pe categorii si subcategorii, precum si pentru fiecare instructor de conducere auto.

CAPITOLUL VI Dispozitii finale


Art. 16. - Evidenta cursantilor se va tine de catre scolile de conducatori auto in Registrul de evidenta al cursantilor, numerotat, sigilat si inregistrat la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. Numarul de ordine din registru va fi inscris pe toate celelalte documente scolare. Art. 17. - Scolile de conducatori auto autorizate au obligatia de a arhiva si de a pastra cel putin 3 ani registrele, copiile fiselor de scolarizare, cataloagele, foile de parcurs, contractele incheiate cu cursantii, precum si celelalte documente scolare privind evidenta si verificarea cunostintelor cursantilor.

224

Art. 18. - In sediul scolii de conducatori auto trebuie sa fie afisate urmatoarele: 1. orarul dupa care se desfasoara pregatirea teoretica si instruirea practica in conducerea auto; 2. planul de invatamant; 3. programele scolare; 4. tarifele pentru serviciile prestate; 5. situatia promovabilitatii cursantilor la primul examen pentru obtinerea permisului de conducere a autovehiculelor, pe categorii si subcategorii, precum si pentru fiecare instructor de conducere auto. Art. 19. - Scolile de conducatori auto autorizate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de acestea pana cel tarziu la prima viza anuala ulterioara datei aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Art. 20. - In functie de capacitatea salii de clasa in care se desfasoara pregatirea teoretica si in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 2 la prezentele norme, pe autorizatia eliberata scolii de conducatori auto se va inscrie numarul maxim de cursanti care pot fi scolarizati in acelasi timp (serie). Art. 21. - (1) Autorizatiile emise scolilor de conducatori auto pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme raman valabile pana la viza anuala ulterioara. (2) Scolile de conducatori auto prevazute la alin. (1) vor putea obtine o noua autorizatie in conditiile prezentelor norme. Art. 22. - Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va transmite anual Directiei generale infrastructura si transport rutier situatia scolilor de conducatori auto autorizate.

225

ANEXA Nr. 1a) CONDITIILE pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele destinate instruirii practice in conducerea auto in vederea obtinerii permisului de conducere a autovehiculelor.
Categoria A - accesul progresiv: motocicleta fara atas, cu o capacitate cilindrica mai mare de 120 cm3 si care atinge o viteza de cel putin 100 km/h; - accesul direct: motocicleta fara atas cu o putere de cel putin 35 kW. Subcategoria A1 - motocicleta fara atas cu o capacitate cilindrica de cel putin 75 cm3. Categoria B - vehicul cu 4 roti si care trebuie sa atinga o viteza minima de 100 km/h. Subcategoria B1 - autovehicul cu 3 sau 4 roti, care poate atinge o viteza de cel putin 60 km/h. Categoria B+E - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria B si dintr-o remorca cu masa maxima autorizata de cel putin 1.000 kg, care atinge o viteza de cel putin 100 km/h si care nu intra in categoria B; compartimentul pentru marfuri al remorcii consta intr-o caroserie de tip inchis, cel putin la fel de lata si de inalta ca si vehiculul; caroseria inchisa poate fi si putin mai ingusta decat vehiculul, cu conditia ca vizibilitatea spre spate sa nu fie posibila decat cu ajutorul oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie sa aiba o masa reala totala*) de minimum 800 kg. ___________ *) Prin masa reala totala se intelege masa proprie a vehiculului la care se adauga, pe timpul instruirii practice, incarcatura. Categoria C - vehicul a carui masa maxima autorizata este de cel putin 12.000 kg, lungimea de cel putin 8 m, latimea de cel putin 2,40 m si care atinge o viteza de cel putin 80 km/h, este echipat cu ABS si cu o cutie de viteze cu cel putin 8 rapoarte de mers inainte, precum si cu un dispozitiv de inregistrare a vitezei; compartimentul pentru marfuri consta intr-o caroserie de tip inchis, cel putin la fel de larga si de inalta ca si cabina; vehiculul trebuie sa aiba o masa reala totala de minimum 10.000 kg. Subcategoria C1 - vehicul a carui masa maxima este de cel putin 4.000 kg, care are o lungime de cel putin 5 m, care atinge o viteza de cel putin 80 km/h si care este echipat cu ABS si cu un dispozitiv de inregistrare a vitezei; compartimentul pentru marfuri consta intr-o caroserie de tip inchis, cel putin la fel de lata si de inalta ca si cabina. Categoria C+E - vehicul articulat sau un ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria C si o remorca cu lungimea de cel putin 7,5 m; vehiculul articulat si ansamblul trebuie sa aiba impreuna o masa maxima totala autorizata de cel putin 20.000 kg, o lungime de cel putin 14 m si o latime de cel putin 2,4 m, sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h, sa fie echipate cu ABS si sa aiba o cutie de viteze cu cel putin 8 rapoarte pentru mers inainte si un dispozitiv de inregistrare a vitezei; compartimentul pentru marfuri trebuie sa fie o caroserie inchisa, cel putin la fel de lata si de inalta ca si cabina; atat vehiculul, cat si ansamblul trebuie sa aiba o masa reala totala de minimum 15.000 kg. Subcategoria C1+E - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 si dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel putin 1.250 kg; acest ansamblu

226

trebuie sa aiba o lungime de cel putin 8 m si sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul de marfuri al remorcii consta intr-o caroserie de tip inchis, cel putin la fel de lata si de inalta ca si cabina; caroseria de tip inchis poate sa fie si putin mai ingusta decat autovehiculul, cu conditia ca vizibilitatea in spate sa nu fie posibila decat prin folosirea retrovizoarelor exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie sa aiba o masa reala totala de cel putin 800 kg. Categoria D - vehicul care are o lungime de cel putin 10 m, o latime de cel putin 2,40 m si care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h, echipat cu ABS si cu un dispozitiv de inregistrare a vitezei. Subcategoria D1 - vehicul a carei masa maxima autorizata este de cel putin 4.000 kg, care are o lungime de cel putin 5 m si care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h, echipat cu ABS si cu un dispozitiv de inregistrare a vitezei. Categoria D+E - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria D si dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel putin 1.250 kg, latimea de cel putin 2,40 m si care este capabil sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul pentru marfuri al remorcii consta intr-o caroserie de tip inchis, de o latime si de o inaltime de cel putin 2 m; remorca trebuie sa aiba o masa reala totala de cel putin 800 kg. Subcategoria D1+E - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 si dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel putin 1.250 kg si care atinge o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul pentru marfuri al remorcii consta intr-o caroserie de tip inchis, de o latime si de o inaltime de cel putin 2 m; remorca trebuie sa aiba o masa reala totala minima de 800 kg.

NOTA: Autovehiculele corespunzatoare categoriilor/subcategoriilor permisului de conducere C, C1, D, D1 vor fi dotate cu echipament de inregistrare conform Regulamentului 3.821/85/CE privind aparatele de inregistrare in transportul rutier (tahograf).

227

ANEXA Nr. 1b) DOTAREA MINIMA a autovehiculelor si vehiculelor destinate instruirii practice in conducerea auto.

a) Autoturisme: - dispozitiv cu dubla comanda pentru ambreiaj si frana de serviciu; - doua oglinzi retrovizoare interioare si doua oglinzi retrovizoare exterioare; - centuri de siguranta; - o caseta cu inscriptia SCOALA, de culoare portocalie, cu posibilitati de iluminare din interior, fixata transversal pe acoperis, al carei model este prezentat mai jos, avand dimensiunile (L x l x h = 420 mm x 380 mm x 120 mm). b) Autocamioane si tractoare: - dispozitiv cu dubla comanda pentru ambreiaj si frana de serviciu; - doua oglinzi retrovizoare exterioare; - centuri de siguranta, in cazul autocamioanelor; - o caseta cu inscriptia SCOALA, de culoare portocalie, cu posibilitati de iluminare din interior, fixata transversal pe acoperis, al carei model este prezentat mai jos, avand dimensiunile duble (L x l x h = 840 mm x 760 mm x 240 mm); - o placa cu inscriptia SCOALA, cu aceleasi dimensiuni ca ale casetei, aplicata pe partea din spate. c) Autobuze, troleibuze si tramvaie: - dispozitiv cu dubla comanda pentru frana de serviciu si, dupa caz, ambreiaj; - doua oglinzi retrovizoare exterioare; - o placa cu inscriptia SCOALA, avand dimensiunile duble (L x l x h = 840 mm x 760 mm x 240 mm), al carei model este prezentat mai jos, aplicata pe partile laterale, in fata si in spate. d) Remorci si semiremorci: - o placa de culoare portocalie, montata pe oblonul din spate, perpendicular pe planul longitudinal al autovehiculului, avand dimensiunile duble (L x l x h = 840 mm x 760 mm x 240 mm), al carei model este prezentat mai jos.

228

ANEXA Nr. 2 CONDITII MINIME pentru spatiile folosite in procesul de invatamant.

Scoala de conducatori auto trebuie sa dispuna de cel putin o sala de clasa dotata cu mijloace de invatamant si cu materiale didactice pentru predarea disciplinelor teoretice cuprinse in planul de invatamant, prevazute in anexa nr. 3 la norme. Sala de clasa trebuie sa fie astfel dimensionata, in functie de numarul maxim de cursanti inscrisi intr-o grupa de pregatire, astfel incat sa se asigure un volum de 5 m3 pentru fiecare cursant. Sala de clasa trebuie sa beneficieze pe parcursul zilei de lumina naturala. In functie de numarul maxim de cursanti inscrisi intr-o grupa de pregatire, sala de clasa va avea dotari suficiente pentru desfasurarea in bune conditii a pregatirii teoretice si prezentarea tuturor subiectelor prevazute in programa de invatamant. In cazul scolilor care efectueaza pregatirea pentru categoriile sau subcategoriile C1 C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E, Tr, Tb, Tv, acestea vor dispune suplimentar de o alta sala de clasa in care va fi predata disciplina Cunoasterea autovehiculelor, avand dotarea minima necesara corespunzatoare prevazuta in anexa nr. 3 la norme

229

ORDINUL nr. 1501 din 13/11/2006 al MINISTRULUI ADMINISTRAIEI I INTERNELOR privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

CAPITOLUL I Dispozitii generale.


Art. 1. - (1) Autoritatea competenta pentru coordonarea inmatricularii si radierii autovehiculelor si remorcilor, autorizarea provizorie sau pentru probe este Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. (2) Inmatricularea, radierea, autorizarea provizorie sau pentru probe se efectueaza de serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in a caror raza de competenta proprietarii isi au domiciliul sau sediul ori resedinta, in cazul persoanelor fizice cu domiciliul in strainatate. (3) La cererea persoanei juridice, autovehiculul sau remorca se poate inmatricula la autoritatea competenta in raza careia persoana juridica are reprezentante, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unitati subordonate. Art. 2. - (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa solicite inmatricularea ori inregistrarea, dupa caz, inainte de a le pune in circulatie si sa solicite radierea lor din evidenta, in cazurile prevazute de lege, potrivit prevederilor prezentului ordin. (2) In cazul schimbarii oricaror date inscrise in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare, titularul acestuia este obligat sa solicite autoritatii emitente eliberarea unui nou astfel de document, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit modificarea. (3) Titularii inmatricularii sau inregistrarii unui vehicul sunt obligati sa solicite eliberarea unui nou document in locul celui furat, pierdut sau distrus. Art. 3. - (1) Inmatricularea, inregistrarea si autorizarea provizorie sau pentru probe se efectueaza pe numele proprietarului de vehicul. (2) La cererea scrisa a proprietarului unui vehicul, in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare se poate inscrie si o alta persoana decat proprietarul, specificandu-se calitatea in care aceasta poate utiliza vehiculul. In cazul in care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare se mentioneaza si datele de identificare a utilizatorului. Art. 4. - (1) Inmatricularea, inregistrarea si autorizarea provizorie sau pentru probe a vehiculelor se considera efectuate de la data inscrierii acestora in registrul national de evidenta a

230

vehiculelor inmatriculate, respectiv in evidentele Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii, Serviciului Roman de Informatii si ale consiliilor locale, in cazul inregistrarii. (2) Odata cu inmatricularea, inregistrarea, autorizarea provizorie sau pentru probe, autoritatea competenta elibereaza solicitantului certificatul de inmatriculare sau de inregistrare, autorizatia de circulatie provizorie ori pentru probe, dupa caz, impreuna cu placutele cu numarul de inmatriculare, de inregistrare, provizoriu ori pentru probe aferent, dupa caz. Art. 5. - Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii, Serviciul Roman de Informatii si consiliile locale isi stabilesc reguli proprii de procedura privind inregistrarea si radierea vehiculelor.

CAPITOLUL II Inmatricularea autovehiculelor si remorcilor.


Art. 6. - (1) Inmatricularea se face numai pentru autovehiculele si remorcile omologate, potrivit legii, de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman". (2) Inmatricularea poate fi permanenta sau, prin exceptie, temporara. (3) Inmatricularea permanenta este continua, in sensul ca de la admiterea in circulatie in Romania si pana la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul, acesta este inscris permanent in registrul national al vehiculelor inmatriculate, pe numele proprietarului sau, dupa caz, al proprietarilor succesivi. (4) Inmatricularea temporara se realizeaza in cazul vehiculelor de provenienta straina care beneficiaza de regimul vamal de admitere temporara sau pentru vehiculele destinate exportului. Art. 7. - (1) Inmatricularea permanenta sau inmatricularea temporara se efectueaza pe baza urmatoarelor documente: a) cererea solicitantului. In cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul in virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita in cerere; b) fisa de inmatriculare a vehiculului, al carei model este stabilit conform reglementarilor legale, completata cu datele proprietarului si avand viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. In cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de inmatriculare completata cu datele acesteia. In cazul inmatricularii temporare pentru export nu este necesara viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale; c) cartea de identitate a vehiculului, in original si in copie; d) documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, in original si in copie; e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie. In situatia in care in certificatul de inmatriculare urmeaza a fi inscrisa si o alta persoana, se vor prezenta actul de identitate sau, dupa caz, documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie; f) dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate a acesteia, cu exceptia autovehiculelor si remorcilor noi; g) copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, in termenul de valabilitate a acesteia;

231

h) dovada efectuarii formalitatilor vamale de import definitiv sau temporar pentru inmatricularea temporara, in cazul autovehiculelor si al remorcilor dobandite din strainatate, in cazurile prevazute de lege, in original sau copie legalizata a acesteia; i) dovada platii taxei de inmatriculare, stabilita potrivit legii; j) incepand cu data de 1 ianuarie 2007, dovada platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, stabilita potrivit legii; k) dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare; l) dovada platii contravalorii placutelor cu numarul de inmatriculare; m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu exceptia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competitiilor sportive si a vehiculelor istorice; n) procura speciala, dupa caz. (2) Documentele originale prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea certificatului de inmatriculare a vehiculului si a placutelor cu numarul de inmatriculare. (3) In cazul vehiculului de provenienta straina care a mai fost inmatriculat in alt stat si care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, solicitantul trebuie sa prezinte, pe langa documentele prevazute la alin. (1), si documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, in original, precum si placutele cu numarul de inmatriculare. (4) In cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea documentelor prevazute la alin. (1) sau (3) ori in absenta celor prevazute la alin. (3), se vor efectua verificari prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor cu competente in domeniu, la solicitarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in conditii stabilite prin dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. (5) In cazul absentei documentelor prevazute la alin. (3), serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent va inmatricula un vehicul care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene numai dupa obtinerea confirmarii de la acest stat a faptului ca solicitantul este indreptatit sa reinmatriculeze vehiculul in Romania. Procedura de solicitare a confirmarii statului membru al Uniunii Europene din care provine vehiculul care urmeaza a fi inmatriculat in Romania se stabileste prin dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. (6) Pana la clarificarea situatiilor prevazute la alin. (4) si (5), solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizatii de circulatie provizorii. (7) Persoana juridica solicitanta a inmatricularii trebuie sa depuna la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent, pe langa documentele prevazute la alin. (1) si (3), si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, in copie. Art. 8. - (1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectueaza in baza urmatoarelor documente: a) cererea noului proprietar. In cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul in virtutea unui drept legal, altul decat cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita in cerere;

232

b) fisa de inmatriculare a vehiculului, al carei model este stabilit conform reglementarilor legale, semnata de fostul si noul proprietar, vizata de organele fiscale competente ale autoritatilor administratiei publice locale. In cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale, situatie in care nu mai este necesara depunerea fisei de inmatriculare. In cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de inmatriculare completata cu datele acesteia; c) cartea de identitate a vehiculului, in original si in copie; d) documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, in original si in copie; e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie. In situatia in care in certificatul de inmatriculare urmeaza a fi inscrisa si o alta persoana, se va prezenta actul de identitate sau, dupa caz, documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie; f) dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate a acesteia; g) copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, in termenul de valabilitate a acesteia; h) dovada platii taxei de inmatriculare; i) certificatul de inmatriculare al fostului proprietar, in care acesta a inscris transmiterea dreptului de proprietate; j) placutele cu numarul de inmatriculare, daca noul proprietar are domiciliul, resedinta sau sediul pe raza altui judet decat al fostului proprietar; k) dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare; l) dovada platii contravalorii placutelor cu numarul de inmatriculare, cu exceptia cazului in care acestea se pastreaza de catre noul proprietar; m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu exceptia autovehiculelor destinate competitiilor sportive si a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementarile in vigoare; n) procura speciala, dupa caz. (2) Documentele originale prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea certificatului de inmatriculare al vehiculului si a placutelor cu numarul de inmatriculare. (3) Persoana juridica solicitanta a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie sa depuna la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent, pe langa documentele prevazute la alin. (1), si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, in copie. (4) Transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului se comunica in termen de 30 de zile, de catre autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. Art. 9. - (1) Verificarea existentei si a valabilitatii inspectiei tehnice periodice si a incheierii asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule se poate face si pe cale informatica, in conditii stabilite prin protocol incheiat intre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, caz in care documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. f) si g), precum si la art. 8 alin. (1) lit. f) si g) nu mai sunt necesare.

233

(2) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pot incasa toate taxele si tarifele stabilite potrivit legii, aferente operatiunilor de inmatriculare, cu exceptia primelor de asigurare, dar numai dupa incheierea protocoalelor prevazute de lege. (3) Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing care au incheiat protocoale, conform legii, cu Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pot solicita, pe cale informatica, inmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulatie a vehiculelor si depun documentele necesare eliberarii certificatelor de inmatriculare sau a autorizatiilor provizorii pentru circulatie a vehiculelor si a placutelor aferente simultan cu primirea acestora, verificarea actelor fiind efectuata ulterior. (4) In cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pentru vehiculul al carui certificat de inmatriculare este model 1997 sau mai vechi, noul certificat de inmatriculare se elibereaza doar dupa efectuarea de verificari in evidentele manuale in care vehiculul a fost inmatriculat. Art. 10. - (1) Inmatricularea temporara pentru export se realizeaza pentru o perioada de maximum 30 de zile, dar care nu poate depasi termenul de valabilitate a asigurarii internationale carte verde. (2) Pentru vehiculele aflate in regim vamal de admitere temporara, perioada de inmatriculare temporara nu poate depasi sfarsitul anului in curs, daca solicitarea a fost facuta in primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfarsitul anului urmator, daca solicitarea a fost facuta in ultimele 3 luni ale anului in curs. Perioada de inmatriculare temporara nu poate depasi termenul limita acordat de autoritatea vamala sau durata dreptului de sedere de care beneficiaza cetatenii straini. (3) Pentru autovehiculele si remorcile care se introduc in Romania printr-o operatiune de leasing extern sau care sunt de provenienta straina si comercializate in Romania in sistem leasing, durata de inmatriculare temporara nu poate depasi valabilitatea contractului de leasing si termenul limita stabilit pentru importul temporar. Art. 11. - (1) Autovehiculele si remorcile apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic sau consular, care isi desfasoara activitatea in Romania, se inmatriculeaza, la cererea celor interesati, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza documentelor prevazute la art. 7, cu exceptia taxei de inmatriculare si a dovezii platii taxei asupra mijloacelor de transport/impozitului pe mijloacele de transport, stabilita potrivit legii, daca, pe baza de reciprocitate, se acorda scutiri pentru acestea. (2) In cazurile prevazute la alin. (1), inmatricularea se poate realiza si la solicitarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat". Art. 12. - Termenul in care se solutioneaza cererile pentru eliberarea certificatelor de inmatriculare nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare. Art. 13. - (1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de inmatriculare se efectueaza in baza urmatoarelor documente: a) cererea solicitantului; b) cartea de identitate a vehiculului; c) certificatul de inmatriculare deteriorat, dupa caz;

234

d) dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare; e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie. (2) Documentul original prevazut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea duplicatului certificatului de inmatriculare al vehiculului. Art. 14. - (1) Eliberarea unui nou certificat de inmatriculare ca urmare a modificarii unor date inscrise in acesta se efectueaza in baza urmatoarelor documente: a) cererea solicitantului; b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificarile tehnice operate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman"; c) fisa de inmatriculare a vehiculului, vizata de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, numai in cazul modificarilor care se refera la schimbarea domiciliului sau, dupa caz, a resedintei, pentru cetatenii straini, ori a sediului in cadrul aceluiasi judet sau la schimbarea motorului cu un altul de o capacitate cilindrica diferita; d) vechiul certificat de inmatriculare; e) dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare; f) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie. (2) Documentul original prevazut la alin. (1) lit. f) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea noului certificat de inmatriculare a vehiculului. (3) In cazul solicitarii atribuirii unui alt numar de inmatriculare, se vor depune in plus fata de documentele prevazute la alin. (1) placutele cu numarul de inmatriculare, dovada de plata a contravalorii celor noi si, dupa caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinatii preferentiale a numarului de inmatriculare. (4) In cazul in care proprietarul vehiculului intentioneaza transferarea dreptului de proprietate asupra acestuia si opteaza pentru pastrarea combinatiei numarului de inmatriculare, poate solicita atribuirea unui alt numar de inmatriculare, cu depunerea documentelor prevazute de alin. (1) si (3), daca cererea pentru pastrarea acesteia si cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse concomitent la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent sa inmatriculeze vehiculul. Placutele cu numarul de inmatriculare se pastreaza de catre proprietar, daca acesta a optat in acest sens.

CAPITOLUL III Autorizarea provizorie pentru circulatie a autovehiculelor si remorcilor.


Art. 15. - (1) Pana la inmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competente potrivit art. 1 alin. (2) autorizeaza provizoriu circulatia autovehiculelor si a remorcilor neinmatriculate, pentru o perioada ce nu va putea depasi 30 de zile, dar nu mai mult de data la care expira asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

235

(2) Vehiculului caruia i s-a acordat autorizatie de circulatie provizorie in conditiile prevazute la alin. (1) i se pot atribui succesiv, in aceleasi conditii, mai multe autorizatii provizorii care nu pot cumula mai mult de 90 de zile, cu conditia achitarii tuturor taxelor si tarifelor legale necesare inmatricularii, inainte de eliberarea urmatoarei autorizatii. (3) Perioada de 90 de zile prevazuta la alin. (2) nu se aplica in cazul vehiculelor aflate in situatia prevazuta la art. 7 alin. (4) si (5). (4) Autorizatia de circulatie provizorie da dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul Romaniei. Art. 16. - (1) Autorizatia de circulatie provizorie se elibereaza in baza urmatoarelor documente: a) cererea solicitantului; b) dovada asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, in termenul de valabilitate a acesteia; c) dovada platii taxei de autorizare provizorie a circulatiei; d) copii ale documentelor care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului; e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie, sau, in cazul persoanei juridice, documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie; f) dovada platii contravalorii placutelor cu numar provizoriu si a garantiei de returnare a acestora; g) dovada platii contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie; h) copia declaratiei vamale pentru vehiculele de provenienta straina pentru care se solicita inmatricularea in Romania, cu exceptia primei autorizari. (2) Documentul original prevazut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiei cu acesta. Art. 17. - (1) Autorizatiile de circulatie provizorie pot fi eliberate in alb societatilor abilitate sa comercializeze vehicule noi sau societatilor de leasing care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor si au un volum mediu de vanzari de cel putin 5 vehicule intr-un interval de o luna. (2) Eliberarea autorizatiilor de circulatie provizorie prevazute la alin. (1) se efectueaza in baza urmatoarelor documente: a) cererea solicitantului; b) copii de pe facturile fiscale de vanzare si jurnalul de vanzari al societatii din care sa rezulte ca aceasta a comercializat un numar de vehicule care sa justifice acordarea autorizatiilor de circulatie provizorie; c) dovada platii taxei de autorizare provizorie a circulatiei; d) documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, in copie; e) dovada platii contravalorii placutelor cu numar provizoriu si a garantiei de returnare a acestora; f) dovada platii contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie.

236

(3) Documentele prevazute la alin. (2) lit. b) se prezinta anual, cu ocazia primei solicitari de eliberare a autorizatiilor de circulatie provizorie. (4) Persoanele juridice vor completa ulterior autorizatiile pe numele propriu sau al clientilor, numai pentru vehiculele noi comercializate de acestea. Fiecare autorizatie va fi insotita de asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule. (5) Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing vor asigura permanent, la cererea politiei, identificarea operativa a titularilor autorizatiilor de circulatie provizorie pe care le-au completat in conditiile alin. (4). (6) In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (4) si (5), societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing pierd dreptul de a primi autorizatii de circulatie provizorie in alb pentru o perioada de 3 luni de la data constatarii. Art. 18. - Termenul in care se solutioneaza cererile pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie provizorie nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare.

CAPITOLUL IV Autorizarea pentru probe a autovehiculelor si remorcilor.


Art. 19. - (1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent potrivit art. 1 alin. (2) autorizeaza pentru probe autovehiculele si remorcile care: a) efectueaza probe in vederea omologarii, precum si autosasiuri care efectueaza deplasari de la unitatile constructoare la cele care le caroseaza, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea ori incercarea autovehiculelor sau a remorcilor; b) se comercializeaza, in vederea efectuarii probelor solicitate de clienti, la cererea persoanelor juridice care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor si au un volum mediu de vanzari de cel putin 10 vehicule pe luna in ultimele 6 luni. (2) Autorizatia de circulatie pentru probe este valabila un an de la data eliberarii. (3) Autorizatia de circulatie pentru probe este valabila doar pe teritoriul Romaniei, pentru cazul prevazut la alin. (1) lit. a), si doar pe teritoriul judetului sau al municipiului Bucuresti, in raza caruia societatea isi are sediul, pentru cazul prevazut la alin. (1) lit. b). (4) Formularul autorizatiei de circulatie pentru probe este identic cu cel al certificatului de inmatriculare, fiind insotit de o anexa completata de titularul autorizarii, care cuprinde elementele de identificare a vehiculului. Art. 20. - Autorizatia de circulatie pentru probe se elibereaza in baza urmatoarelor documente: a) cererea solicitantului; b) documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, in copie; c) copii de pe actul constitutiv al societatii din care sa rezulte ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau incercarea vehiculelor rutiere, precum si o adeverinta de la

237

Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" din care sa rezulte ca societatea are vehicule in curs de omologare pentru circulatie, in cazul vehiculelor supuse incercarii in vederea omologarii; d) copii de pe actul constitutiv al societatii din care sa rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere si copii de pe facturile fiscale de vanzare si jurnalul de vanzari al societatii, care sa ateste un volum mediu de vanzari de cel putin 10 vehicule pe luna, in ultimele 6 luni, precum si copii de pe actele care atesta detinerea unui spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vanzarii, in cazul comerciantilor; e) dovada asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, in termenul de valabilitate a acesteia, pentru fiecare autorizatie solicitata; f) dovada platii taxei de autorizare a circulatiei pentru probe; g) dovada platii contravalorii placutelor cu numar pentru probe; h) dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare. Art. 21. - (1) Titularii autorizatiilor de circulatie pentru probe vor completa la momentul punerii in circulatie a unui vehicul cu placute cu numar pentru proba o anexa care trebuie sa cuprinda datele de identificare a vehiculului pe care se monteaza placutele cu numar pentru probe, astfel: categoria, marca, tipul, masa totala maxim autorizata, numarul de identificare si culoarea. Datele din anexe se inscriu si intr-un registru aflat la sediul societatii. (2) Titularii autorizatiilor de circulatie pentru probe vor asigura permanent, la cererea politiei, identificarea operativa a vehiculelor care circula cu numar de proba. (3) Autovehiculele si remorcile care circula in baza autorizatiei de circulatie pentru probe nu pot efectua transport comercial de bunuri si persoane. (4) Autorizatia de circulatie pentru probe nu poate fi folosita pentru autovehicule si remorci de provenienta straina pentru care nu au fost efectuate formalitatile vamale in Romania si nici pentru vehicule care nu apartin titularului autorizatiei de probe. (5) In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1)-(4), precum si la art. 19 alin. (3), persoanele juridice autorizate in conditiile art. 19 pierd dreptul de a primi autorizatii de circulatie pentru probe pentru o perioada de 6 luni de la data constatarii. Art. 22. - Termenul in care se solutioneaza cererile pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie pentru probe nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare.

CAPITOLUL V Inregistrarea vehiculelor.


Art. 23. - (1) Se inregistreaza de catre consiliile locale numai mopedele, tractoarele care nu se supun inmatricularii, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor, si troleibuzele omologate, potrivit legii, de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", precum si tramvaiele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, care nu pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor, si vehiculele cu tractiune animala. (2) Inregistrarea vehiculelor in conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre consiliile locale pe a caror raza teritoriala isi au domiciliul, resedinta ori sediul proprietarii vehiculelor respective.

238

(3) Procedura de inregistrare si radiere a vehiculelor de catre consiliile locale se stabileste prin hotarare a consiliului local, cu avizul consultativ al Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. (4) Autovehiculele, remorcile, mopedele, tractoarele care nu se supun inmatricularii, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor, din dotarea Ministerului Apararii, Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a Serviciului Roman de Informatii se inregistreaza la aceste institutii numai daca au fost omologate, potrivit legii, de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" si pot, dupa caz, sa fie inmatriculate, in conditiile legii. (5) Procedura de inregistrare si radiere a vehiculelor din dotarea institutiilor prevazute la alin. (4) se stabileste prin ordin al conducatorului institutiei respective, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente: a) structura din cadrul institutiei care efectueaza inregistrarea; b) documentele pe baza carora se efectueaza inregistrarea, respectiv radierea; c) situatiile si conditiile in care se elibereaza, pentru un vehicul inregistrat, un nou certificat de inregistrare, respectiv un nou set de placute cu numar de inregistrare. (6) Odata cu inregistrarea vehiculelor, autoritatile competente trebuie sa elibereze un certificat de inregistrare, precum si placutele cu numar de inregistrare.

CAPITOLUL VI Radierea din circulatie a vehiculelor.


Art. 24. - (1) Proprietarii de vehicule inmatriculate sau inregistrate pot solicita radierea din circulatie, daca fac dovada depozitarii acestora intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii. (2) Proprietarii de vehicule inmatriculate sau inregistrate sunt obligati sa solicite radierea din circulatie in termen de 30 de zile de la data: a) cand vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii; b) scoaterii definitive din Romania a vehiculului; c) declararii furtului vehiculului; d) trecerii vehiculului inregistrat in proprietatea altei persoane. (3) Vehiculul declarat, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale, fara stapan ori abandonat se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective. (4) Vehiculul pentru care politia rutiera a dispus radierea din circulatie, potrivit legii, se radiaza de la data comunicarii masurii. (5) Radierea se comunica in termen de 30 de zile, de catre autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. Art. 25. - (1) Radierea se face pe baza depunerii certificatului de inmatriculare sau de inregistrare si a placutelor cu numar de inmatriculare ori de inregistrare, dupa caz, a cartii de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele inmatriculate dupa 1 iulie 1993), a fisei de inmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, stabilita

239

potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscala, precum si a documentelor care atesta faptul ca a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 24 alin. (1)-(4). (2) In cazul vehiculelor inmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care detin certificate de inmatriculare si numere de inmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricatie mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua in baza unei declaratii pe propria raspundere a titularului inmatricularii ori a mostenitorilor legali ai acestuia, care sa ateste ca vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulatie si nu mai circula pe drumurile publice.

CAPITOLUL VII Numerele de inmatriculare, de inregistrare, provizorii si pentru probe.


Art. 26. - (1) Indicativele judetelor si al municipiului Bucuresti, alcatuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului placutelor si ale inscrisurilor aplicate, precum si conditiile de calitate pentru placutele cu numar de inmatriculare, provizoriu sau pentru probe, dupa caz, sunt stabilite prin standard de stat, potrivit legii. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), alcatuirea numerelor de ordine poate fi modificata cu aprobarea ministrului administratiei si internelor. Art. 27. - (1) In cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate, placutele cu numarul de inmatriculare trec automat pe numele noului proprietar, daca acesta are domiciliul, resedinta sau sediul in acelasi judet ori municipiu, in cazul municipiului Bucuresti, cu fostul proprietar si daca fostul proprietar nu a optat pentru pastrarea combinatiei numarului de inmatriculare respectiv, iar combinatia numarului de inmatriculare nu este restrictionata, potrivit prevederilor legale. (2) Solicitantul inmatricularii permanente sau persoana care solicita transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul in Romania poate opta pentru o combinatie preferentiala a numarului de inmatriculare, daca aceasta este disponibila, cu plata contravalorii tarifului legal. (3) In cazul in care noul proprietar are domiciliul, resedinta ori sediul in alt judet decat fostul proprietar, acesta poate primi o combinatie la rand a numarului de inmatriculare sau poate opta pentru o combinatie preferentiala, daca aceasta este disponibila, cu plata contravalorii tarifului legal.

CAPITOLUL VIII Dispozitii tranzitorii si finale.


Art. 28. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, nu se mai efectueaza serviciile de rezervare a unei combinatii a numarului de inmatriculare. Persoanele care au achitat anterior contravaloarea tarifului de rezervare a unui numar de inmatriculare beneficiaza in continuare de serviciile achitate, dar nu mai mult de un an de la achitarea acestora. Art. 29. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

240

ORDINUL nr. 1455/ 25 .09.2006 al Ministrului Administraiei i Internelor privind forma, dimensiunile i coninutul permisului de conducere.

Avnd n vedere dispoziiile art. 24 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile publice, republicat, n temeiul dispoziiilor art. 9 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea i funcionarea Ministerului Administraiei i Internelor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 604/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Ministrul Administraiei i Internelor emite urmtorul ordin: Art. 1. - Forma, dimensiunile i coninutul noului permis de conducere sunt prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. - Punerea n circulaie a noului model al permisului de conducere se face de la data aderrii Romniei la Uniunea European. Art. 3. - (1)Permisele de conducere model 1995, aflate n circulaie la data intrrii n vigoare a prezentului ordin, se elibereaz n continuare, pn la data aderrii Romniei la Uniunea European. (2)Permisele de conducere prevzute la alin. (1) rmn valabile dup data aderrii Romniei la Uniunea European, pn la expirarea acestora. Art. 4. - Prezentul ordin intr n vigoare la data intrrii n vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile publice.

241

ANEX FORMA, DIMENSIUNILE I CONINUTUL permisului de conducere model 2007 (comunitar).


1. Forma este dreptunghiular, avnd aspectul unei cri de credit. Suportul este din policarbonat, iar personalizarea, prin gravare cu laser. Permisul de conducere prezint urmtoarele elemente pentru prevenirea falsificrii: - suport inert UV; - background rezistent la contrafacere prin scanare, tiprire sau copiere, care s nu cuprind culorile primare, cu cel puin dou culori speciale; - microscriere; - printare curcubeu; - pozitiv i negativ guilloche; - elemente optice variabile; - n zona fotografiei, acesta se va suprapune la margine cu un pattern mai slab din background; - tiprire parial tactil; - elemente vizibile i opace fluorescente; - elemente opace i transparente IR; - caracteristici swoosh; - hologram; - fereastr transparent; - tiprire prismatic; - tiprire cu grosime variabil. 2.Dimensiunea documentului este conform cu ISO 7810: - lime - 85,60 mm; - nlime - 53,98 mm; - grosime - 0,76 mm; - raza de racordare a colurilor - 3,18 mm. 3.Coninutul Faa I conine urmtoarele: - denumirea documentului - permis de conducere; - nscrisul "romnia" i indicativul statului n circulaia internaional, "RO", ncadrat ntr-un dreptunghi albastru i nconjurat de 12 stelue galbene; - rubrici care cuprind urmtoarele date: 1.numele; 2.prenumele; 3.data i locul naterii; 4. a) data emiterii permisului de conducere; b) data expirrii permisului de conducere; c) autoritatea emitent; d) codul numeric personal; 5. numrul permisului de conducere;

242

6. fotografia titularului; 7. semntura titularului; 9. (sub)categoriile de vehicule pe care titularul are dreptul s le conduc; - cuvintele "Model al Uniunii Europene", precum i denumirea "Permis de conducere" tradus n toate limbile oficiale ale Uniunii Europene se nscriu cu litere roz, pe fundal. Faa II (verso) conine urmtoarele: - un tabel cu rubricile 9 - 12 avnd urmtoarele semnificaii: 9.(sub)categoriile de vehicule pe care titularul are dreptul s le conduc; 10. data obinerii fiecrei (sub)categorii; 11. data expirrii fiecrei (sub)categorii; 12. informaii suplimentare/restricii, sub forma codurilor armonizate, pentru fiecare (sub)categorie, dup caz. Dac restricia se refer la toate (sub)categoriile, aceasta se nscrie n rubrica din subsolul tabelului; - rubricile 13 i 14, pentru nscrieri administrative; - denumirea explicativ a rubricilor 1-12; - cod de bare.

243

ORDINUL nr. 2132/ 8.02.2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere - RNTR 7.

In temeiul prevederilor art. II din Ordonanta Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania, ale art. 5 alin. (2) lit. i) si alin. (3) lit. p) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministrul Transporturilor, Constructiilor si Turismului emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Reglementarile privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere RNTR 7, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. - Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3. - Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor s turismului nr. 36/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor si a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticitatii si identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 11 august 2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

244

ANEXA

Reglementari privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere - RNTR 7. PARTEA 1: Prescurtari si definirea unor termeni utilizati.
ABS Ansamblu de vehicule Autotren rutier Autovehicul Autovehicul articulat CE CEE CIV Conditii constructive Conditii constructive Directiva de baza(specifica) Directiva cadru Elemente de identificare ELR - sistem de prevenire a blocarii rotilor la franare. - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor si unul sau doua vehicule tractate. - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor si o remorca. - vehicul care se deplaseazaprin propulsie proprie, cu exceptia celui care circula pe sine. - ansamblu format dintr-un autotractor si o semiremorca. - Comunitatea Europeana. - Comunitatea Economica Europeana. - carte de identitate a vehiculului. - cerinte privind fabricatia vehiculelor, care se verifica la omologare. - directiva care se refera la omologarea unui vehicul, a unui sistem al acestuia (de exemplu sistemul de franare), a unei componente (de exemplu farul) sau a unei entitati tehnice (de exemplu bara antiimpanare) care poate fi omologata separat de vehicul. - directiva care se refera la omologarea de tip a intregului vehicul. - informatii cu privire la identitatea unui vehicul care se regasesc pe acesta (numar de identificare, serie de motor, placuta constructor, etichete etc.). - ciclu de incercare privind emisiile poluante ale unui mac constand dintr-o secventa de incarcari dinamice la regimuri (turatii) stabilizate ale motorului si care este precizat prin directiva 88/77/CEE modificata de directiva 1999/96/CE. - ciclu de incercare privind emisiile poluante ale unui mac constand din 13 puncte de regim stabilizat al motorului si care. este precizat prin directiva 88/77/CEE modificata de directiva 1999/96/CE. - ciclu tranzitoriu de incercare precizat prin directiva 88/77/CEE modificata de directiva 1999/96/CE. - Federatia Internationala a Vehiculelor Istorice. - imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui document de omologare sau inmatriculare. - gaz natural comprimat - gaz petrolier lichefiat - procedura prin care RAR verifica daca numarul de identificare al unui vehicul este original si/sau nu a fost supus unor modificari neautorizate. - incarcatura care, in vederea transportarii cu mijloace rutiere, nu poate sa fie

ESC ETC FIVA Formular-tip GNC GPL Identificarea vehiculului Incarcatura

245

indivizibila

mac mas Masa maxima tehnic admisibila (Masa totala maxima autorizata) Masa maxima tehnic admisibila a ansamblului Masa maxima tehnic admisibila pe axa/grup de axe (Masa maxima Autorizata pe axa/grup de axe) Masa maxima tehnic admisibila pe punctul de cuplare al autovehiculului Masa maxima tehnic admisibila pe punctul de cuplare al unei semiremorci sau remorci cu axa centrala Masa proprie a vehiculului (masa vehiculului gata de drum)

divizata in doua sau mai multe parti decat cu cheltuieli exagerate si care nu se justifica ori cu riscuri de deteriorare si care nu poate, din motive privind masa si dimensiunile sale, sa fie transportata de catre un autovehicul, o remorca, un autotren rutier sau un autovehicul articulat care corespund cerintelor prezentelor reglementari. - motor cu aprindere prin comprimare. - motor cu aprindere prin scanteie (comandata). - masa maxima a unui vehicul, in functie de constructia si performantele sale, care este declarata de constructorul acestuia si mentionata in documentele de omologare. - masa maxima a ansamblului care cuprinde autovehiculul si remorca / remorcile sale si care este declarata de catre constructor. In cazul unui ansamblu care include o semiremorca sau o remorcacu axa centrala, se utilizeaza masa maxima tehnic admisibila pe axele remorcii si nu masa maxima tehnic admisibila a semiremorcii/remorcii cu axa centrala. - masa corespunzatoare sarcinii verticale statice maxim admisibila transmisa solului de axa/grupul de axe respectiv in functie de constructia vehiculului si a axei/grupului de axe si care este declarata de constructor si mentionata in documentele de omologare. - masa corespunza toare sarcinii verticale statice maxim admisibila pe punctul de cuplare in functie de constructia autovehiculului si/sau a dispozitivului de cuplare si care este declarata de constructorul autovehiculului si mentionata in documentele de omologare. Prin definitie, aceasta masa nu include masa dispozitivului de cuplare al autovehiculului. - masa corespunzatoare sarcinii statice verticale maxime transferate de remorca pe dispozitivul de cuplare al autovehiculului, declarata de constructorul remorcii cu axa centrala sau al semiremorcii si mentionata in documentele de omologare. - masa vehiculului carosat, gata de drum si, in cazul unui autovehicul tractor (cu exceptia celor din categoria M1) cu dispozitivul de remorcare daca el este montat de constructor, sau masa a sasiului ori a sasiului cu cabina, fara caroserie si/sau dispozitivul de remorcare, daca fabricantul nu monteaza caroseria si/sau dispozitivul de remorcare (include masa corespunzatoare lichidelor, sculelor, rotii de rezerva daca este cazul, conducatorului si, pentru autobuze si autocare a insotitorului, daca in vehicul este prevazut un scaun pentru acesta). Masa conducatorului si, daca este cazul, a insotitorului, este considerata a fi 75 kg. Rezervorul de carburant este considerat a fi umplut la 90% din capacitate, iar celelalte sisteme care contin lichide (cu exceptia celor pentru ape uzate) sunt considerate a fi umplute la 100% din capacitatea

246

Masa remorcabila Numar de omologare (numar de registru) Numarul de identificare a unui vehicul (VIN) OBD

OBM Omologare individuala Placuta constructor

RAR Regulament CEE (CE) Regulament CEE ONU RNTR-1

declarata de catre constructor. In cazul autovehiculelor cu 2 sau 3 roti masa proprie nu include masa conducatorului (75 kg). - masa corespunzatoare sarcinii verticale statice totale transmise la sol de axa sau grupul de axe a/ale vehiculului remorcat/vehiculelor remorcate - cod alcatuit dintr-o succesiune de 15 caractere (cifre si litere), acordat de catre RAR unui anumit vehicul, pe baza caracteristicilor constructive si de performanta ale acestuia. - combinatie structurala de caractere atribuite unui vehicul de catre constructorul sau sau de catre o autoritate competenta, in vederea identificarii respectivului vehicul (SR ISO 3779:1996). - sistem de diagnosticare privind emisiile poluante cu care este echipat un autovehicul (dispozitiv de control al emisiilor poluante capabil de a detecta cauza probabila a unei defectiuni prin intermediul unor coduri de eroare stocate in memoria calculatorului autovehiculului). - sistem de masurare privind emisiile poluante cu care este echipat un autovehicul. - procedura prin care RAR certifica faptul ca un vehicul, evaluat individual, indeplineste cerintele prevazute in prezentele reglementari. - element din tabla sau material plastic fixat pe caroseria vehiculului si inscriptionat de catre constructor cu urmatoarele caracteristici ale respectivului vehicul, dupa caz: nume constructor, nr. omologare CE, nr. identificare vehicul, masa maxima tehnic admisibila, masa maxima tehnic admisibila a ansamblului, masa maxima tehnic admisibila pe axa/grup de axe - Registrul Auto Roman. - Regulament al Uniunii Europene. - Regulament anexa la Acordul de la Geneva din 1958. - Reglementari privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere, inmatriculate, in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica. - Reglementari privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea. - un ansamblu de dispozitive combinate pentru a permite efectuarea unei functii specifice intr-un vehicul si care trebuie sa indeplineasca prevederile cuprinse in prezentele reglementari. - persoana care prezinta vehiculul si cere in scris reprezentantului RAR efectuarea unei prestatii. - vehiculele dintr-o anumita categorie, identice cel putin in ceea ce priveste aspectele esentiale indicate in RNTR-2. Un tip de vehicul poate avea variante si versiuni diferite. - vehiculele dintr-un anumit tip, identice cel putin in ceea ce priveste aspectele esentiale indicate in RNTR-2. - un vehicul echipat cu un echipament specific care permite utilizarea GPL

RNTR-2 Sistem Solicitant Tip de vehicul Varianta Vehicul alimentat

247

cu GPL sau GNC Vehicul de baza Vehicul complet Vehicul completat Vehicul incomplet Vehicul (rutier) Vehicul cu temperatura controlata Versiune

sau GNC in sistemul sau de propulsie. Vehiculele care functioneaza cu GPL sau GNC pot fi fabricate ca vehicul monocarburant sau bicarburant. - vehicul incomplet, al carui numar de identificare ca vehicul se pastreaza in timpul urmatoarelor etape ale procesului de constructie si omologare in mai multe etape. - vehicul care a fost supus unui proces de omologare intr-o sigura etapa si care indeplineate toate prescriptiile relevante ale prezentelor reglementari. - vehicul care a fost supus unui proces de omologare in mai multe etape si care indeplineste toate prescriptiile relevante ale prezentelor reglementari. - vehicul care necesita completarea in cel putin o etapa de fabricatie pentru a indeplini toate prescriptiile relevante ale prezentelor reglementari. - un sistem mecanic care circula pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, si care se utilizeaza in mod normal pentru transportul de persoane si/sau marfuri ori efectuarea de servicii sau lucrari. - vehicul a carui suprastructura fixa sau mobila este echipata in mod special pentru transportul de marfuri la temperaturi controlate si ai carei pereti laterali au o grosime (inclusiv izolatia) de cel putin 45 m. - vehiculele dintr-o anumita varianta, identice cel putin in ceea ce priveste aspectele esentiale indicate in RNTR-2.

PARTEA 2 CAPITOLUL I Metodologia de omologare individuala si eliberare a CIV.


1. Prin omologare individuala (denumita in continuare omologare) RAR atesta ca un vehicul indeplineste individual cerintele constructive si pe cele privind starea tehnica, in conformitate cu prezentele reglementari. 2. Prezenta reglementare contine conditiile de omologare pentru urmatoarele categorii de vehicule: 2.1. autovehiculele complete sau incomplete, destinate circulatiei pe drumurile publice, avand cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, precum si remorcile acestora. Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca aceste vehicule sunt mentionate in cap. IV al prezentelor reglementari. 2.2. tractoarele agricole si forestiere pe roti, remorcile acestora, precum si masinile autopropulsate pentru lucrari care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor agricol sau forestier pe roti, avand cel putin doua axe si o viteza maxima constructiva cuprinsa intre 6 si 40 km/h. Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca aceste vehicule sunt mentionate in cap. V al prezentelor reglementari. 2.3. autovehiculele cu 2 sau 3 roti, avand roti jumelate sau nejumelate, destinate circulatiei pe drumurile publice, precum si cvadriciclurile. Conditiile constructive pe care trebuie sa le indeplineasca aceste vehicule sunt mentionate in cap. VI al prezentelor reglementari. Sunt exceptate:

248

2.3.1. autovehiculele avand o viteza maxima constructiva care nu depaseste 6 km/h; 2.3.2. autovehiculele destinate sa fie conduse de catre un pieton; 2.3.3. autovehiculele destinate sa fie utilizate de catre persoane cu handicap fizic - scaune rulante; 2.3.4. autovehiculele destinate competitiilor sportive organizate pe drumurile publice sau in afara acestora; 2.3.5. autovehiculele concepute in special pentru utilizarea in afara drumurilor publice si pentru activitati recreative, avand 3 roti simetrice plasate una in fata si celelalte doua in spate; 2.3.6. bicicletele cu pedalare asistata/echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominala continua maxima de 0,25 kW, a carui alimentare este redusa progresiv si in final intrerupta atunci cand vehiculul atinge o viteza maxima de 25 km/h sau mai devreme in cazul in care ciclistul se opreate din pedalat. 3. Omologarea se acorda pentru: 3.1. vehiculele noi, fabricate, importate sau introduse in Romania, in numar de cel mult 10 bucati de acelasi tip, de catre aceeasi persoana juridica sau fizica. De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile acestui aliniat privind omologarea vehiculele noi pentru care se poate prezenta originalul certificatului de conformitate CE, eliberat in baza unei omologari comunitare CE de tip a intregului vehicul valabila; 3.2. vehiculele utilizate, care nu au mai fost inmatriculate in Romania. De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile acestui aliniat privind omologarea vehiculele care au fost inmatriculate ultima data intr-un Stat membru al Uniunii Europene. 3.3. vehiculele inmatriculate in Romania, la care s-au modificat caracteristicile tehnice menaionate in CIV ; 4. Omologarea se efectueaza de catre RAR in reprezentantele sale si consta in: 4.1. stabilirea caracteristicilor constructive ale vehiculului; 4.2. efectuarea verificarilor si, dupa caz, a incercarilor necesare pentru evaluarea indeplinirii conditiilor constructive din prezentele reglementari; 4.3. efectuarea verificarilor prevazute in RNTR-1 privind starea tehnica, precum si, dupa caz, a celor din reglementarile corespunzatoare unor categorii specifice de vehicule (ADR, ATP, GPL etc.). 5. Pentru vehiculele menaionate la subcap. 3.2, omologarea include si certificarea autenticitatii vehiculelor, activitate care se efectueaza conform capitolului II. 6. Omologarea se acorda daca rezultatele verificarilor precizate la pct. 4 si, dupa caz, pct. 5, demonstreaza indeplinirea cerintelor din prezentele reglementari. Conditiile constructive impuse pentru omologarea unui vehicul se considera indeplinite daca acesta este insotit de un certificat de conformitate CE valabil (eliberat de catre constructor in urma unei omologari obtinute in conformitate cu prevederile unei directive-cadru) si daca pe placuta constructorului aplicata pe vehicul se regaseste numarul de omologare CE. Documentul care atesta acordarea omologarii este CIV. 7. CIV contine date despre vehicul si proprietarii pe numele carora acesta a fost inmatriculat succesiv. Datele despre vehicul se inscriu de catre RAR, iar datele despre proprietari se inscriu de

249

catre autoritatea competenta care efectueaza inmatricularea, potrivit legii. La instrainarea vehiculului, ultimul proprietar al acestuia are obligatia de a transmite dobanditorului CIV. 8. Tinand seama de prevederile pct. 4, CIV se elibereaza si in urmatoarele situatii: 8.1. pentru vehiculele deja inmatriculate in Romania si care nu detin CIV. In acest caz se efectueaza verificarile si/sau incercarile mentionate la subpct. 4.1, 4.2, si 4.3, cu precizarea ca in cazul subpct. 4.2 se vor avea in vedere conditiile constructive valabile la data inmatricularii vehiculelor respective; 8.2. de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru vehiculele noi, in cazul existentei unei omologari comunitare CE de tip a intregului vehicul valabila, in baza originalului certificatului de conformitate CE. In acest caz, CIV se va elibera numai pe baza efectuarii verificarilor mentionate la subpct. 4.1. 8.3. de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in cazul vehiculelor exceptate de la omologare conform 3.2. In acest caz, CIV se va elibera pe baza efectuarii verificarilor mentionate la subpct. 4.1 si 4.3. In plus, pentru aceste vehicule eliberarea CIV presupune si certificarea autenticitatii vehiculului, activitate care se efectueaza conform capitolului II. 9. RAR modifica datele despre vehicul inscrise in CIV, in urma omologarii vehiculelor precizate la subpct. 3.3, daca acestea respecta prevederile legislatiei si reglementarilor tehnice aplicabile. Prin exceptie, RAR elibereaza o noua CIV daca omologarea unui astfel de vehicul a fost determinata de inlocuirea caroseriei/sasiului. 10. In cazul pierderii, furtului sau distrugerii CIV, RAR poate emite un duplicat la CIV, cu avizul autoritatii competente care a efectuat inmatricularea. De asemenea, RAR poate emite un duplicat la CIV si in cazul refuzului de predare a CIV constatat de executorul judecatoresc, cu ocazia executarii silite. Duplicatul unei CIV se emite numai pe baza inregistrarilor din sistemul informatic al RAR, fara prezentarea vehiculului. 11. La epuizarea spaaiului destinat inscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate a detinatorilor, RAR elibereaza o noua CIV. 12. RAR poate elibera CIV cu valabilitate limitata de 30 de zile pentru vehiculele care nu corespund integral cerintelor de omologare, pentru scoaterea lor din tara. 13. Pentru alte situatii sau in cazul in care se solicita eliberarea CIV cu valabilitate limitata mai mare de 30 de zile, este necesara aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. 14. In cazurile prevazute la pct. 12 si 13, valabilitatea CIV se socoteste de la data inmatricularii vehiculului respectiv. 15. Omologarea si eliberarea/modificarea CIV sunt conditionate de completarea de catre solicitant a formularului Cerere activitate RAR (Anexa nr. 1) cu date privind identitatea sa, a vehiculului si a detinatorului acestuia. Cererea se va completa de catre solicitant pe propria sa raspundere, va fi semnata in prezenta angajatului RAR care efectueaza prestatia si va ramane in arhiva RAR, conform prevederilor legale.

250

16.CIV completata numai cu datele despre vehicul se elibereaza de RAR: 16.1. solicitantului activitatii de omologare, pentru vehiculele menaionate la subpct. 3.1 si 3.2; 16.2. solicitantului activitatii de eliberare a CIV, pentru vehiculele mentionate la subpct. 8.1, 8.2 sau 8.3, precum si in cadrul activitatii de eliberare a duplicatului unei CIV care nu a intrat in evidenta autoritatii competente de inmatriculare; 16.3. detinatorului vehiculului sau imputernicitului legal al acestuia, in cadrul activitatii de eliberare a duplicatului unei CIV sau la eliberarea unei alte CIV, daca cea initiala a fost luata in evidenta de catre autoritatea competenta de inmatriculare. 17. Pentru vehiculele precizate la subpct. 3.3, RAR modifica CIV/elibereaza o noua CIV numai la solicitarea detinatorului inscris in CIV. 18. Definirea categoriilor de folosinta ale vehiculelor, clasificarea vehiculelor pe categorii de omologare, precum si definirea tipurilor de caroserie si a claselor pentru autovehiculele pentru transportul de pasageri sunt cele precizate in RNTR-2. 19. Modificarile vehiculelor precizate la subpct. 3.3 si care determina omologarea acestora se pot efectua numai in ateliere specializate, autorizate conform legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL II Metodologia de certificare a autenticitatii.


1. Certificarea autenticitatii se efectueaza de catre RAR: 1.1. Pentru vehiculele utilizate care nu au mai fost inmatriculate in Romania si care se supun omologarii; 1.2. De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru vehiculele care au fost inmatriculate ultima data intr-un stat membru al Uniunii Europene si care sunt importate sau introduse in Romania; 1.3. Pentru vehiculele care sunt sau au mai fost inmatriculate in Romania si care isi schimba detinatorul. 2. Sunt exceptate de la certificarea autenticitatii autovehiculele destinate competitiilor sportive si vehiculele istorice. 3. Certificarea autenticitatii se efectueaza prin metode nedistructive. 4. Certificarea autenticitatii este conditionata de completarea de catre solicitant a formularului Cerere activitate RAR cu date privind identitatea sa, a vehiculului si a detinatorului acestuia. Cererea se va completa de catre solicitant pe propria sa raspundere, va fi semnata in prezenta angajatului RAR care efectueaza prestatia si va ramane in arhiva RAR, conform prevederilor legale.

251

5. Pentru vehiculele precizate la subpct. 1.1 si 1.2, la certificarea autenticitatii se verifica daca: 5.1. principalele elemente de identificare ale vehiculului sunt originale si/sau nu au fost supuse unor modificari neautorizate; 5.2. formularul-tip al documentului care confirma inmatricularea anterioara a vehiculului, eliberat de autoritatile competente din tara de provenienta, este autentic. Verificarea formularului-tip se face numai pentru documentele al caror model etalon se regasette in baza de date a RAR. 5.3. vehiculul nu figureaza ca dat in urmarire pe plan intern si internaaional conform bazelor de date la care RAR are acces pe baza de protocoale incheiate cu autoritatile care administreaza aceste baze. 6. Operatiunile aferente activitatilor mentionate la pct. 5 se efectueaza in spatii dotate cu echipamente specifice, separate fata de cele destinate altor activitati si inaccesibile persoanelor neautorizate. 7. Pentru vehiculele precizate la subpct. 1.3, la certificarea autenticitatii se verifica daca: 7.1. se mentin principalele elemente de identificare si caracteristicile constructive ale vehiculului in aceeasi configuratie ca la momentul omologarii; 7.2. vehiculul nu figureaza ca dat in urmarire pe plan intern si international conform bazelor de date la care RAR are acces pe baza de protocoale incheiate cu autoritatile care administreaza aceste baze. 8. Pentru vehiculele precizate la subpct. 1.1, 1.2 si 1.3, care corespund din punct de vedere al certificarii autenticitatii, RAR emite Certificatul de autenticitate. Acest document este valabil pentru o singura inmatriculare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberarii sale. 9. Pentru vehiculele care nu corespund certificarii autenticitatii, RAR elibereaza o nota de constatare care contine neconformitatile identificate.

CAPITOLUL III Conditii privind efectuarea inlocuirii sasiului/caroseriei, precum si a elementelor de sasiu/caroserie purtatoare de numar de identificare.
1. RAR nu elibereaza/modifica CIV pentru un vehicul la care s-a inlocuit sasiul/caroseria sau la care s-a inlocuit numai elementul purtator al numarului de identificare, daca vehiculul initial este blocat in sistemul informatic al RAR. 2. Inlocuirea sasiului/caroseriei 2.1. Prin inlocuirea sasiului/caroseriei unui vehicul se intelege totalitatea operatiunilor determinate de schimbarea sasiului/caroseriei cu un alt sasiu/o alta caroserie compatibil(a), in condiaiile mentionate in prezentele reglementari. Conform prevederilor cap. 1, subpct. 3.3 din prezentele reglementari, noua configuratie a vehiculului se supune omologarii. Conditiile constructive aplicabile la omologarea determinata de inlocuirea de sasiu/caroserie sunt cele din

252

prezentele reglementari. Totusi, vehiculele carora li s-a inlocuit sasiul/caroseria sunt exceptate de la prevederile privind indeplinirea normelor de poluare si pe cele privind echiparea cu ABS a sistemului de franare precizate in prezentele reglementari numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele cerinte: 2.1.1.Vehiculul initial detine CIV sau cel putin este inmatriculat in Romania; 2.1.2. Noul element de rezistenta (aasiul/caroseria) este compatibil cu cel initial; 2.1.3. In cazul autovehiculelor, s-a pastrat motorul inscris in CIV sau cel putin in certificatul de inmatriculare. 2.2. In cazurile mentionate la pct. 2.1, daca cel putin una dintre cerintele de la subpct. 2.1.1, 2.1.2 si 2.1.3 nu este indeplinita, omologarea vehiculului astfel obtinut se face prin raportare in totalitate la conditiile tehnice precizate in prezentele reglementari. 2.3. Se considera ca doua caroserii/sasiuri sunt compatibile in sensul subpct. 2.1.2 daca ele sunt destinate unor vehicule identice cel putin in ceea ce priveate urmatoarele caracteristici: 2.3.1. Marca, admiatndu-se ca exceptie vehiculele fabricate sub licenta; 2.3.2.Tipul desemnat de catre constructor in conformitate cu definitia din directiva-cadru specifica (pentru toate categoriile de vehicule); 2.3.3.Tipul caroseriei (numai pentru vehiculele din categoria M); 2.3.4. Numarul de axe (pentru toate categoriile de vehicule). 2.4. Se va proceda la inlocuirea efectiva de sasiu/caroserie numai dupa obtinerea de catre solicitant a acceptului de efectuare a acestei operatiuni, eliberat de catre RAR inclusiv pe baza identificarii vehiculului initial. Inlocuirea de sasiu/caroserie se efectueaza numai in ateliere de reparatii autorizate conform legislatiei in vigoare pentru aceasta activitate. 2.5. Daca prevederile pct. 2.4 sunt indeplinite, iar rezultatele verificarilor efectuate in cadrul omologarii demonstreaza indeplinirea cerintelor din prezentele reglementari, se elibereaza o noua CIV. 2.6.Omologarea pe baza conditiilor valabile la data precedentei omologari sau, dupa caz, a celor de la data inmatricularii vehiculului in Romania se acorda si pentru vehiculele in cazul carora operatiunea de inlocuire a sasiului/caroseriei s-a derulat anterior datei de intrare in vigoare a prezentelor reglementari, fara respectarea prevederilor de la pct. 2.4, numai daca: 2.6.1. sunt indeplinite cerintele prevazute la pct. 2.1.1-2.1.3; 2.6.2. se atesta prin documente data achizitiei sasiului/caroseriei si data efectuarii operatiunii de inlocuire (factura/deviz/adeverinta atelier privind lucrarile efectuate sau declaratie pe propria raspundere autentificata notarial, daca lucrarea a fost efectuata in regie proprie). 2.7. In cazurile mentionate la pct. 2.6, daca cel putin una dintre conditiile prevazute la subpct. 2.6.1-2.6.2 nu este indeplinita, omologarea vehiculului astfel obtinut se face prin raportare in totalitate la conditiile tehnice in vigoare pe care trebuie sa indeplineasca un vehicul in vederea primei lui inmatriculari in Romania. 2.8. Caroseriile/sasiurile initiale ale vehiculelor carora li s-a inlocuit principalul element al structurii lor de rezistenta nu se mai pot folosi pentru echiparea altor vehicule. 2.9. Sasiurile/caroseriile provenite de la vehicule radiate in vederea casarii nu se pot folosi pentru echiparea altor vehicule. 3. Inlocuirea elementului de caroserie/aasiu purtator al numarului de identificare

253

3.1. Prin element de caroserie/aasiu purtator al numarului de identificare se intelege partea componenta a structurii de rezistenTa a unui vehicul care constituie suportul numarului de identificare poansonat si pe care constructorul o livreaza ca piesa de schimb. 3.2. Pentru un vehicul, RAR accepta inlocuirea elementului precizat la pct. 3.1 si modifica in consecinaa CIV numai daca: 3.2.1. Elementul montat pe vehicul constituie o piesa de schimb noua; 3.2.2. Reparatia s-a efectuat intr-un atelier de reparatii autorizat conform legislatiei in vigoare pentru activitatea de interventie la structura de rezistenta; 3.3. Modificarea CIV se poate face si pentru vehiculele la care elementul de sasiu/caroserie purtator al numarului de identificare a fost inlocuit anterior datei de intrare in vigoare a prezentelor reglementari, fara respectarea prevederilor subpct. 3.2.2, numai daca: 3.3.1. Elementul montat pe vehicul constituie o piesa de schimb noua; 3.3.2. In absenta numarului de identificare poansonat, celelalte indicii regasite pe vehicul confirma identitatea acestuia (an fabricatie, cod si serie motor, succesiune culori, elemente specifice perioadei de fabricatie etc.); 3.3.3. Se atesta prin documente data achizitiei piesei de schimb si data efectuarii operatiunii de inlocuire (factura/deviz/adeverinaa atelier privind lucrarile efectuate sau declaratie pe propria raspundere autentificata notarial, daca lucrarea a fost efectuata in regie proprie). 3.4. In cazul in care vehiculul nu se incadreaza in prevederile subcap. 3.2 sau 3.3, acesta nu va putea beneficia de eliberarea/modificarea CIV.

CAPITOLUL IV Conditii constructive privind autovehiculele complete sau incomplete, destinate circulatiei pe drumurile publice, avand cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, precum si remorcile acestora.
1. Conditii privind elementele de identificare. 1.1. Numarul de identificare trebuie sa fie poansonat (dupa caz, inscriptionat), in general pe o componenta nedemontabila a principalului element de rezistenta al vehiculului, in forma si folosind caracterele prevazute de catre constructor sau o autoritate competenta din tara de provenienta 1.2. Placuta constructor trebuie sa fie inscriptionata cel putin cu numarul de identificare al vehiculului si cu masele maxime tehnic admisibile, conform prezentei reglementari. Dupa caz, se mai pot regasi informatii referitoare la constructorul vehiculului, motorizare, tipul vehiculului respectiv, numarul de omologare CE, iar la semiremorci, masa maxima admisibila pe pivotul seii de cuplare. Daca masele maxime tehnic admisibile se situeaza peste masele maxime autorizate dintr-o anumita tara, pe placuta constructor pot fi inscrise si masele maxime autorizate. In acest caz, masele maxime se vor indica in doua rubrici, dupa cum urmeaza: in cea stanga, masele maxime autorizate, si in cea dreapta, masele maxime tehnic admisibile. Constructorul poate da si informatii suplimentare, sub inscriptiile obligatorii sau lateral fata de acestea, dar in afara dreptunghiului marcat cu claritate, in care pot fi plasate exclusiv datele mentionate mai sus.

254

2.Conditii privind masele 2.1. Masele maxime tehnic admisibile (totala, pe axe, remorcabile, in autotren, pe carligul de remorcare, pe plafon, dupa caz), sunt cele stabilite de catre constructorul vehiculului si mentionate in documentele de omologare. Masa proprie a vehiculului se stabileste prin cantarire. 2.2. Suma maselor tehnic admisibile pe axe nu poate fi mai mica decat masa maxima tehnic admisibila a vehiculului, cu exceptia semiremorcilor si a remorcilor cu axa centrala, la care o parte a masei maxime tehnic admisibile se repartizeaza vehiculului tractor. 2.3. Conditii specifice privind masele autovehiculelor M1 si ale remorcilor acestora: 2.3.1. Masa maxima tehnic admisibila a autovehiculului nu poate fi mai mica decat masa proprie a autovehiculului plus masa de incarcare conventionala ( nr. de locuri x 75 kg). 2.3.2. Masa maxima tehnic admisibila a remorcii cu dispozitiv de franare nu poate depasi 3500 kg. Masa remorcabila cu dispozitiv de franare a unui autovehicul nu poate depasi masa maxima tehnic admisibila a acestuia (in cazul autovehiculelor de teren, de 1,5 ori aceasta masa). 2.3.3. Masa maxima tehnic admisibila a remorcii fara dispozitiv de franare nu poate depasi 750 kg. Masa remorcabila fara dispozitiv de franare a unui autovehicul, nu poate depasi jumatate din masa proprie a acestuia. 2.3.4. Masa maxima tehnic admisibila pe axa fata a autovehiculului nu poate fi mai mica de 30% din masa maxima tehnic admisibila a acestuia. 2.4. Conditii specifice privind masele unui vehicul M, N si O, altele decat M1: 2.4.1. Masa maxima admisibila corespunzatoare axei (axelor) motoare trebuie sa reprezinte cel putin 25% din masa maxima tehnic admisibila a autovehiculului; 2.4.2. Masa maxima admisibila corespunzatoare axei (axelor) directoare nu poate fi mai mica decat 20% din masa maxima tehnic admisibila a vehiculului; 2.4.3. Autovehiculele trebuie sa poata dezvolta o putere de cel putin 5 kW pe fiecare tona din masa maxima tehnic admisibila + masa remorcabila cu dispozitiv de franare a acestora. 2.5. In cazul autobuzelor si microbuzelor, masa pasagerilor (masa unui pasager stabilita conform tabelului de mai jos inmultita cu numarul pasagerilor) + masa proprie a vehiculului + masa corespunzatoare bagajelor (100 kg pentru fiecare m3 din volumul compartimentelor de bagaje + 75 kg pentru fiecare m2 din suprafata acoperisului prevazut pentru transportul bagajelor) + masa maxima tehnic admisibila pe cupla de remorcare (daca este montat dispozitivul pe vehicul) nu trebuie sa fie mai mare decat masa maxima tehnic admisibila. 2.6. In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile rezervate masei unui pasager, precum si spatiul destinat acestuia in picioare: Clasa vehiculului Clasa 1 si A**) Clasa II Clasa III si B *) Inclusiv 3 kg bagaj de mana Masa pasagerului (kg) 68 71*) 71*) Spatiul conventional pentru un pasager in picioare (m2/pasager) 0,125 0,15 Fara pasageri in picioare

255

**) Daca un vehicul din clasele II, III sau B trebuie sa fie omologat si ca vehicul din clasele I sau A, la omologarea pentru aceste clase nu trebuie sa se tina seama de masele bagajelor transportate in spatiile de bagaje, care nu sunt accesibile din exteriorul vehiculului. 2.7. Pentru vehiculele din categoriile L6e si L7e destinate transportului de marfuri si concepute pentru a fi echipate cu suprastructuri interschimbabile, masa totala a acestor suprastructuri nu va intra in calculul masei la gol si este considerata ca facand parte din sarcina utila. O suprastructura este considerata ca interschimbabila daca ea poate fi usor demontata de pe sasiucabina fara utilizarea unor scule. 2.8. Modificarea masei maxime tehnic admisibila a unui vehicul se accepta daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele cerinte: 2.8.1. respectivul tip de vehicul este omologat si la valorile modificate ale maselor, fapt dovedit prin prezentarea certificatului de omologare in conformitate cu directiva 97/27/CEE; 2.8.2. producatorul vehiculului sau reprezentantul acestuia in Romania procedeaza la inlocuirea placutei constructor initiale cu o alta care contine valorile modificate ale maselor; 2.8.3. analiza tehnica si verificarile efectuate demonstreaza faptul ca eventualele modificari aduse vehiculului mentin gradul de siguranta rutiera si protectie a mediului impus de prezentele reglementari pentru categoria respectiva de vehicul. 2.9. In cazul modificarilor vehiculelor care afecteaza masa proprie a acestora (schimbarea motorului cu unui cu un alt cod, modificarea numarului de locuri, modificarea/inlocuirea suprastructurii etc.), noua repartitie de mase sau pozitia actuala a centrului de masa trebuie sa respecte conditiile prezentei reglementari. In cazul in care pozitia centrului de masa s-a modificat semnificativ, omologarea individuala se poate acorda numai daca rezultatele incercarilor de stabilitate sunt favorabile. 3. Conditii privind dimensiunile 3.1. Dimensiunile maxime ale vehiculelor sunt prezentate in tabelul de mai jos DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (m) Autovehicul Remorca Vehicul articulat (autotractor + semiremorca) Tren rutier Autobuz cu 2 axe Autobuz cu 3 axe Autobuz articulat Lungime 12,00 12,00 16,50 18,75 13,50 15,00 18,75 Latime 2,50 2,55

Autovehicule M1 Toate vehiculele, cu exceptia autovehiculelor M1, a vehiculelor izoterme si frigorifice Vehicule izoterme si frigorifice 2,60 Inaltime - toate vehiculele 4,00 Distanta maxima intre axa pivotului de cuplare al semiremorcii si partea din spate 12,00 a semiremorcii

256

Distanta maxima masurata orizontal intre axa pivotului si un punct oarecare din fata al semiremorcii Distanta maxima masurata paralel cu axa longitudinala a trenului rutier din punctul extrem aflat cel mai in fata al zonei de incarcare din spatele cabinei pana la punctul cel mai din spate al remorcii, minus distanta dintre partea din spate a autovehiculului si partea din fata a remorcii Distanta maxima masurata paralel cu axa longitudinala a trenului rutier din punctul extrem aflat cel mai in faaa al zonei de incarcare din spatele cabinei pana la punctul cel mai din spate al remorcii

2,04 15,65

16,40

3.2. La omologare, vehiculele trebuie sa respecte conditiile tehnice precizate la subpct. 3.1, dupa caz. 3.3. Prin derogare de la prevederile pct. 3.1 si 3.2, se poate acorda omologarea pentru vehiculele care depasesc dimensiunile maxime impuse, in cazul vehiculelor speciale cu adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale care nu permit incadrarea in aceste dimensiuni sau in cazul vehiculelor destinate efectuarii de transporturi pentru incarcaturi indivizibile. 3.4. Definitiile dimensiunilor de gabarit si elementele de care se tine cont la masurare sunt urmatoarele: 3.4.1. lungimea vehiculului cuprinde toate elementele acestuia, inclusiv pe cele proeminente aflate in fata si in spate (bare de protectie, roata de rezerva etc.), cu exceptia urmatoarelor componente: - stergatoare si elemente ale instalatiei de spalat; - placi de inmatriculare fata/spate; - sigilii vamale, inclusiv dispozitive de fixare si de protectie ale acestora; - elemente de cauciuc sau plastic in afara gabaritului; - echipament de iluminare/semnalizare; - oglinzi si alte dispozitive ajutatoare pentru vizibilitate indirecta; - prize de aer; - trepte de acces si dispozitive de agatare; - platforme si rampe de acces, daca in pozitia lor pliata (care corespunde starii vehiculului pregatit de mers) ies din gabarit cu cel mult 300 mm; - elemente de cuplare la autovehicule; - dispozitive pentru fixarea prelatei, ca si protectiilor lor; - parasolare exterioare; - tevile de troleu de la vehiculele cu propulsie electrica. 3.4.2. latimea vehiculului cuprinde toate elementele acestuia, inclusiv pe cele fixe care ies in relief la partea laterala (butucul roailor, manerele usilor, barele de protectie etc.), cu exceptia urmatoarelor componente: - sigilii vamale, inclusiv dispozitive de fixare si de protectie ale acestora; - dispozitive de fixare a prelatei si de protectie a acestora; - indicatoare pentru presiune critica in pneuri; - aparatori de noroi flexibile; - echipamentele de iluminat si semnalizare; - oglinzi laterale retrovizoare si alte dispozitive ajutatoare pentru vizibilitate indirecta; - scari retractabite;

257

- pentru vehiculele de categoria M2 si M3, rampele de acces, platformele de ridicat si echipamentele similare in ordine de mers, care nu depasesc cu mai mult de 10 mm laterala vehiculului; - deformarile pneurilor la nivelul punctului de contact cu solul; 3.4.3. inalaimea vehiculului cuprinde toate elementele acestuia, inclusiv deflectorul si pantografele (in pozitia coborata), cu exceptia antenelor. 3.4.4. ampatamentul autovehiculului sau remorcii - distanta intre planele perpendiculare pe pianul longitudinal median al vehiculului si care trec prin centrele a doua axe consecutive. Pentru vehiculele cu trei axe sau mai multe, se indica ampatamentele intre rotile consecutive incepand cu roata cea mai din fata spre roata cea mai din spate; ampatamentul total este suma acestor distante. Ampatamentul semiremorcii reprezinta distanta de la axa pivotului de remorcare, in pozitie verticala, la planul vertical continand axa primei osii a semiremorcii. In cazul semiremorcilor cu doua sau mai multe axe, se aplica aceeasi regula ca la un vehicul cu trei sau mai multe axe. 3.4.5. ecartamentul unei axe - distanta dintre dreptele de intersectie ale planelor mediane ale rotilor cu planul de sprijin. Pentru doua roti jumelate, pianul median este planul echidistant faaa de flancul interior al unei roti si flancul exterior al celeilalte roti. 3.4.6. consola spate - distanta intre planul vertical ce trece prin centrele rotilor din spate si un punct extrem din spate de pe vehicul, tinand cont de toate elementele fixate rigid pe vehicul. 3.5. Modificarile dimensiunilor unui vehicul sunt acceptate numai in limitele stabilite de catre constructor. In cazul in care aceste limite au fost depatite, omologarea individuala se poate acorda numai daca rezultatele incercarilor de stabilitate si de manevrabilitate, efectuate conform prevederilor din RNTR-2, sunt favorabile. 4. Conditii privind sistemul de franare 4.1. Ansamblul sistemelor de franare cu care este echipat un vehicul trebuie sa fie compus din frana de serviciu, frana de securitate si frana de stationare. 4.1.1. Franare de serviciu - trebuie sa permita reducerea progresiva a vitezei si oprirea automobilului ai, dupa caz, a combinatiei de vehicule; echipamentul pentru franarea de serviciu trebuie sa aiba doua circuite independente, fiecare circuit actionand cel putin doua roti amplasate pe parti diferite. Conducatorul trebuie sa poata obtine aceasta franare de pe locul sau de conducere, fara sa ridice mainile de pe comanda directiei. 4.1.2. Franare de securitate - franarea de securitate, care sa permita reducerea progresiva a vitezei si oprirea automobilului ai, dupa caz, a combinatiei de vehicule, in cazul defectarii echipamentului pentru franarea de serviciu. Conducatorul trebuie sa poata obtine aceasta franare de pe locul sau de conducere, pastrand cel putin o mana pe comanda directiei. 4.1.3. Franare de stationare - trebuie sa permita mentinerea vehiculului imobilizat pe o panta ascendenta sau descendenta de cel putin 18% (12% atunci cand autovehiculul tracteaza o remorca incarcata), chiar si in absenta conducatorului, elementele active ramanand mentinute in pozitia de strangere prin intermediul unui dispozitiv cu actionare pur mecanica. Conducatorul trebuie sa poata obtine franarea de pe locul sau de conducere, cu exceptia remorcilor unde sistemul de actionare al franei de staaionare poate fi activat de catre o persoana aflata langa vehicul, pe sol. 4.2. Sistemele care asigura franarea de serviciu, franarea de securitate si franarea de stationare pot avea parti comune, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: 4.2.1. trebuie sa existe cel putin doua comenzi independente una de alta si usor accesibile conducatorului de pe locul sau;

258

4.2.2. comanda sistemului de franare de serviciu trebuie sa fie independenta de cea a sistemului de franare de stationare; 4.2.3. daca functia sistemului de franare de securitate este preluata de sistemul de franare de serviciu, acesta trebuie sa aiba doua circuite independente. 4.3. Vehiculele care fac parte din categoriile M2, M3, N2 si N3 (cu exceptia celor cu mai mult de 4 axe), precum si O3 si O4 trebuie sa fie prevazute cu ABS. Sunt exceptate de la aceasta prevedere vehiculele precizate la cap. I, subcap. 3.3. Totuai, daca un autovehicul inmatriculat in Romania si care apartine categoriei N este transformat in categoria M2 sau M3, acesta trebuie prevazut cu ABS. 4.4. Remorcile apartinand categoriei O1 nu trebuie echipate in mod obligatoriu cu un sistem de franare de serviciu; totuti, daca o remorca din aceasta categorie este echipata cu un sistem de franare de serviciu, acesta trebuie sa corespunda acelorasi conditii ca si cele impuse pentru categoria O2. 4.5. Toate remorcile apartinand categoriei O2 trebuie sa fie echipate cu un sistem de franare de serviciu actionat prin intermediul sistemului de franare al vehiculului tractor sau de tipul prin inertie. Acest ultim tip nu va fi admis decat pentru remorci, nu si pentru semiremorci. Sistemul de franare prin inertie trebuie sa permita deplasarea spre inapoi a remorcii cu vehiculul tractor. Pentru remorcile noi, dispozitivele utilizate in acest scop trebuie sa funcaioneze automat si sa se decupleze automat atunci cand remorca se deplaseaza spre inainte. Pentru remorcile de categoria O2 este autorizata si folosirea franei de serviciu electrica. 4.6. Toate remorcile apartinand categoriilor O3 si O4 trebuie sa fie echipate cu un sistem de franare de serviciu acaionat prin intermediul sistemului de franare al vehiculului tractor. 4.7. Sistemul de franare de serviciu trebuie sa actioneze pe toate roaile remorcii. 4.8. In cazul unui autovehicul autorizat sa tracteze o remorca din categoria O3 sau O4, sistemul de franare de serviciu al remorcii nu trebuie sa poata fi actionat decat concomitent cu sistemul de franare de serviciu, sistemul de franare de securitate sau cel de stationare al vehiculului tractor. 4.9. Autovehiculele care apartin categoriei M3 din clasele B, II sau III, precum si cele din categoria N3 care pot sa tracteze o remorca de categoria O4, trebuie dotate cu frana de incetinire (sistem de franare auxiliar, capabil sa genereze si sa mentina o forta de franare pe o durata lunga de timp, fara o scadere semnificativa a eficacitatii). 4.10. Vehiculele trebuie prevazute cu semnal de avertizare de culoare rotie vizibil chiar si la lumina zilei, care sa indice defectarea sistemului de franare al vehiculului care impiedica frana de serviciu sa asigure eficacitatea prescrisa si/sau scoaterea din functiune cel putin a unui circuit independent al franei de serviciu. 5. Conditii privind instalatia de iluminare si semnalizare luminoasa 5.1. Instalatia de iluminare si semnalizare luminoasa trebuie sa cuprinda toate elementele menaionate in Anexa nr. 2 a prezentelor reglementari. Toate elementele instalatiei de iluminare si semnalizare luminoasa trebuie sa poarte marca de omologare conform regulamentelor CEE-ONU sau directivelor CE/CEE specifice. 5.2. Autovehiculele trebuie dotate cu dispozitiv de reglaj automat sau manual de la bord al farurilor cu lumini de intalnire in functie de sarcina. Sunt exceptate de la indeplinirea acestei conditii autovehiculele cu suspensie integral pneumatica, precum si cele cu prevazute cu sistem electronic de reglaj al suspensiei.

259

5.3. Autovehiculele la care postul de conducere este amplasat in partea dreapta in raport cu planul longitudinal median al acestora, trebuie echipate cu faruri care emit un fascicul luminos asimetric, orientat spre partea dreapta a drumului. 6. Conditii privind semnalizarea sonora 6.1. Autovehiculele trebuie sa fie echipate cu avertizor sonor omologat. 7. Conditii privind motorul si protectia mediului 7.1. La omologarea in vederea primei inmatriculari in Romania a autovehiculelor noi si utilizate, valorile emisiilor poluante provenite din gazele de evacuare ale autovehiculelor echipate cu mas din categoriile M si N, precum si ale celor echipate cu mac din categoriile M1 si N1 nu trebuie sa depaseasca valorile limita privind incercarea de tip I precizate la linia A din tabelul de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificata de directiva 98/69/CE (EURO 3). Verificarea acestei cerinte se realizeaza pe baza de documente sau prin efectuarea incercarii de tip I. 7.2. Incepand cu 1 ianuarie 2008, autovehiculele noi echipate cu mas din categoriile M si N, precum si ale celor echipate cu mac din categoriile M1 si N1 trebuie sa respecte prevederile directivei 70/220/CEE, modificata de directiva 2002/80/CE si de directiva 2003/76/CE cu aplicarea valorilor limita precizate la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 70/220/CEE modificata de directiva 98/69/CE in ceea ce priveste incercarea de tip I (EURO 4). 7.3. La omologarea in vederea primei inmatriculari in Romania a autovehiculelor noi si utilizate, valorile emisiilor poluante provenite din gazele de evacuare ale autovehiculelor din categoriile M2, M3 si N echipate cu mac sau cu mas care functioneaza cu GPL sau GNC nu trebuie sa depaseasca valorile limita privind ciclurile ESC si ELR precizate la linia A a tabelului de la pct. 5.3.1.4 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificata de directiva 1999/96/CE (EURO 3). Verificarea acestei cerinae se realizeaza pe baza de documente sau prin efectuarea incercarilor conform ciclurilor ESC si ELR sau ETC. 7.4. Incepand cu 1 ianuarie 2008, autovehiculele noi din categoriile M2, M3 si N echipate cu mac sau cu mas care functioneaza cu GPL sau GNC trebuie sa respecte prevederile directivei 88/77/CEE modificata de directiva 2001/27/CE cu aplicarea valorilor limita precizate la linia B1 a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE modificata de directiva 1999/96/CE in ceea ce priveate emisiile de gaze poluante, de particule si opacitatea gazelor (EURO 4). 7.5. Incepand cu 1 octombrie 2009, autovehiculele noi din categoriile M2, M3 si N echipate cu mac sau cu mas care functioneaza cu GPL sau GNC trebuie sa respecte prevederile directivei 88/77/CEE modificata de directiva 2001/27/CE cu aplicarea valorilor limita precizate la linia B2 a tabelului de la pct. 6.2.1 al anexei I a directivei 88/77/CEE, modificata de directiva 1999/96/CE in ceea ce priveste emisiile de gaze poluante, de particule si opacitatea gazelor (EURO 5). 7.6. Prevederile prezentului pct. 7.3, 7.4, si 7.5 nu se aplica autovehiculelor echipate cu mac sau mas care functioneaza cu GPL sau GN, din categoriile N1, N2 si M2 care au fost omologate conform prevederilor directivei 70/220/CEE. 7.7. Omologarea autovehiculelor din categoriile M si N inmatriculate in Romania la care s-a efectuat inlocuirea motorului acestora este admisa numai daca se mentine cel putin acelasi nivel al emisiilor poluante. Aceeasi conditie se impune si in cazul autovehiculelor la care s-a modificat categoria de omologare. 7.8. In Anexa nr. 3 sunt prezentate valorile emisiilor poluante limita admise la omologarea autovehiculelor conform directivelor Uniunii Europene. 8. Conditii privind caroseria

260

8.1. Proeminentele suprafetei exterioare a unui vehicul trebuie sa aiba raze de curbura mai mari de 2,5 mm. Aceasta prescriptie nu se aplica partilor suprafetei exterioare cu o proeminenta mai mica de 5 mm, dar marginile indreptate in afara ale unor asemenea parti trebuie totusi tesite. 8.2. Vehiculele noi din categoriile N2 si N3 trebuie sa fie echipate cu dispozitive de protectie antiimpanare faaa, cu exceptia celor din categoria N2 a caror masa maxima nu depaseste 7,5 tone si care au o garda la sol de maximum 400 mm. De asemenea, aceste prevederi nu se aplica autovehiculelor de teren din categoriile N2 si N3 sau celor care, prin functia lor, nu pot indeplini aceste cerinte. 8.2.1. Conditiile referitoare la dispozitivul de protectie antiimpanare fata se considera indeplinite daca forma si caracteristicile vehiculului tin locul acestuia. 8.2.2. Inaltimea sectiunii transversale a dispozitivului va fi de cel putin 100 mm la vehiculele din categoria N2, respectiv de cel putin 120 mm la vehiculele din categoria N3. 8.2.3. Dispozitivul de protectie antiimpanare faaa trebuie montat pe vehicul astfel incat marginea sa inferioara sa se gaseasca la cel mult 400 mm de sol, atunci cand vehiculul nu este incarcat. 8.3. Vehiculele trebuie sa fie echipate cu dispozitive de protectie antiimpanare spate. 8.3.1. Dispozitivele de protectie antiimpanare spate sunt alcatuite dintr-o traversa si elemente de legatura la lonjeroane sau la componentele care le inlocuiesc si trebuie sa respecte urmatoarele cerinte: 8.3.1.1. Dispozitivul trebuie montat cat mai aproape de partea din spate a vehiculului; 8.3.1.2. Cand vehiculul este neincarcat, partea inferioara a dispozitivului trebuie sa se afle la cel mult de 550 mm de sol; 8.3.1.3. Latimea dispozitivului nu va depasi laaimea axei spate cea mai lata si nu va fi mai scurta cu mai mult de 100 mm in fiecare parte; 8.3.1.4. Inaltimea sectiunii transversale a dispozitivului va fi de cei putin 100 mm. 8.3.1.5. Extremitatile laterale ale dispozitivului nu trebuie sa fie curbate spre inapoi si nu vor prezenta muchii ascuaite spre exterior; 8.3.1.6. Dispozitivul poate fi astfel conceput incat pozitia sa sa poata fi modificata, dar acesta trebuie sa poata fi blocat in pozitia de lucru; 8.3.2. Un vehicul din categoriile M, N si O se considera ca indeplineste conditiile legate de dispozitivul de protectie antiimpanare spate daca: 8.3.2.1. Este echipat cu un dispozitiv conform cu prevederile de mai sus; 8.3.2.2. Este conceput si/sau echipat in partea din spate astfel incat forma caroseriei si partile componente ale acesteia pot fi considerate ca inlocuitoare ale dispozitivului. 8.3.3. In cazul unui vehicul care apartine uneia dintre categoriile M1, M2, M3, N1, O1 sau O2, conditiile cu privire la protectia antiimpanare spate se considera indeplinite daca garda la sol in partea din spate a vehiculului neincarcat nu depaseste 550 mm pe o latime care nu este mai mica decat cea a axei spate cea mai lata cu mai mult de 100 mm in ambele parti. Conditia trebuie indeplinita cel putin pe o linie situata la cel mult 450 mm fata de extremitatea spate a vehiculului. 8.4. Vehiculele din categoriile N2, N3, O3, O4 trebuie sa fie echipate cu dispozitiv de protectie laterala. Fac exceptie autotractoarele, remorcile destinate transportului materialelor lungi indivizibile, precum si vehiculele speciale carora, din ratiuni practice, nu li se poate monta o astfel de protectie laterala.

261

8.4.1. Dispozitivul de protectie laterala nu trebuie sa determine cresterea latimii vehiculului. Marginea sa exterioara nu trebuie sa fie retrasa cu mai mult de 120 mm fata de limitele laterale ale vehiculului, iar pe ultimii 250 mm inaintea rotilor din spate adancimea trebuie sa fie de cel mult 30 mm. Dispozitivul de protectie laterala consta in suprafete plane continue sau una sau mai multe tine orizontale. 8.4.2. Distanta intre tine trebuie sa fie de cel mult de 300 mm, iar tina trebuie sa aiba o inaltime a profilului de minim 50 mm pentru vehiculele din categoriile N2 si O3 si de minim 100 mm pentru vehiculele din categoriile N3 si O4. 8.4.3. Suprafata exterioara trebuie sa fie neteda sau ondulata orizontal si, pe cat posibil, continua. Pot exista suprapuneri, dar partea suprapusa trebuie sa fie indreptata spre spate sau in jos. De asemenea, pot exista spatii libere pe directia longitudinala de maxim 25 mm. 8.4.4. Marginea din fata trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 8.4.4.1. La autovehicule: la maxim 300 mm in spatele planului transversal tangent la pneul ultimei roti din fata; 8.4.4.2. La remorci: la maxim 500 mm in spatele planului transversal tangent la pneul ultimei roti din fata; 8.4.4.3. La semiremorci: la maxim 250 mm in spatele pianului transversal al picioarelor de sprijin si la maxim 2700 mm in spatele planului transversal al pivotului de cuplare. 8.4.4.4. Atunci cand marginea din fata se afla intr-un spatiu liber, aceasta trebuie sa fie constituita dintr-un element vertical continuu care sa acopere toata inalaimea protectiei laterale; partile exterioare si din fata ale acestui element trebuie sa masoare, spre inapoi, cel putin: - 50 mm pentru categoriile de vehicule N2 si O3; - 100 mm pentru categoriile de vehicule N3 si O4; si sa fie curbate cu 100 mm spre interior. 8.4.5. In cazul in care cota de 300 mm "cade" in interiorul cabinei, protectia laterala trebuie construita astfel incat aceasta sa atinga panourile cabinei. Se admite maxim 100 mm spatiu liber daca vehiculul are o cabina suspendata sau rabatabila, caz in care dispozitivul de protectie trebuie sa fie curbat spre interior urmand un unghi care sa nu depaseasca 45. In acest caz nu se mai aplica prevederile subpct. Marginea din spate trebuie sa fie montata la maxim 300 mm faaa de planul tangent la pneul primei roti din spate. 8.4.6. Cand vehiculul este neincarcat, partea inferioara a dispozitivului trebuie sa nu se afle la mai mult de 550 mm de sol. 8.4.7. Marginea superioara a dispozitivului trebuie sa se gaseasca la maxim 350 mm fata de suprafata caroseriei "taiata" sau atinsa de planul vertical tangent la partea exterioara a pneurilor. Daca planul tangent nu "taie" sau atinge caroseria, marginea superioara a protectiei laterale trebuie sa fie la nivelul platformei de incarcare sau la cel putin 950 mm de sol. Daca planul tangent "taie" sau atinge caroseria la mai mult de 1300 mm de sol, marginea superioara a dispozitivului trebuie sa fie la cel putin 950 mm de sol. 8.4.8. Protectia laterala trebuie sa fie rigida si montata ferm pe vehicul. 8.5. Autovehiculele trebuie sa fie echipate cu rezervoare de combustibil care sa respecte urmatoarele conditii: 8.5.1. Orificiile de aerisire trebuie sa fie concepute astfel incat sa se evite orice risc de incendiu; 8.5.2. Scurgerile de combustibil in cazul umplerii rezervorului trebuie sa nu ajunga pe sistemul de evacuare; scurgerile trebuie directionate

262

catre sol; 8.5.3. Rezervorul de combustibil nu trebuie instalat in habitaclu sau in alt compartiment care face parte din habitaclu; 8.5.4. Rezervorul de combustibil nu trebuie sa constituie o suprafata (podea, perete sau panou); 8.5.5. Trebuie separat de habitaclu de un perete desparaitor cu orificii doar pentru cabluri; 8.5.6. Eventualele scurgeri din rezervor nu trebuie sa se prelinga in habitaclu; 8.5.7. Orificiul de umplere al rezervorului nu trebuie sa se gaseasca in habitaclu, in compartimentul de bagaje sau in compartimentul motor; 8.5.8. Amplasarea rezervorului trebuie astfel realizata incat acesta sa fie protejat la un impact din fata sau din spatele autovehiculului; in apropierea rezervorului nu trebuie sa existe parai proeminente sau muchii ascutite. 8.5.9. Nu se accepta inlocuirea rezervorului sau montarea unui rezervor suplimentar daca noile rezervoare sunt fabricate artizanal. 8.6. In Anexa nr. 4 sunt precizate prevederile privind montarea de catre carosieri individuali a suprastructurii si a platformei pentru incarcare lavehiculele utilitare. 8.7. In Anexa nr. 5 sunt precizate prevederile privind protectia ocupantilor autovehiculelor impotriva deplasarii marfurilor (incarcaturii). 9. Conditii privind amenajarea interioara. 9.1. Autovehiculele noi precum si cele utilizate carora li s-a schimbat categoria de omologare trebuie dotate cu centuri de siguranta conform Anexei nr. 6. 9.2. Autovehiculele, altele decat cele menaionate la subpct. 9.1, trebuie dotate cu centuri de siguranta in trei puncte pentru locurile din fata si in doua puncte pentru restul locurilor sezand. 9.3. Centurile de siguranta trebuie sa fie inscriptionate lizibil, cu claritate si de nesters cu marca de omologare in conformitate cu Regulamentul nr. 16 CEE-ONU sau cu Directiva 77/541/CEE cu modificarile ulterioare conform RNTR-2. 9.4. Scaunele pentru autovehiculele din categoria M provenite din N trebuie sa fie omologate si sa poarte marca de omologare conform directivei 74/408/CEE, modificata de directiva 96/37/C.E. 9.5. Autovehiculele din categoriile M2 si M3 trebuie sa respecte prevederile care afecteaza direct siguranta activa si pasiva, precum si pe cele privind amenajarea interioara din Regulamentul CEE-ONU nr. 36 sau Regulamentul CEE - ONU nr. 52, dupa caz, sau Directiva 2001/85/CE. 9.6. Autovehiculele din categoria M1 se pot transforma in autospeciale (autolaborator, ambulanae etc.) numai in urmatoarele conditii: 9.6.1. Au caroseria AB berlina cu hayon, AC break sau AF vehicul cu utilizare multipla; 9.6.2. Amenajarea interioara specifica noii categorii de utilizare presupune utilizarea unui spatiu suplimentar faaa de cel initial destinat bagajelor, astfel incat numarul de locuri va fi diminuat in mod obligatoriu; 9.6.3. Echipamentele montate trebuie sa fie fixate ferm, astfel incat pe durata transportului sa nu fie afectata siguranta pasiva si sa se asigure protectia pasagerilor si a conducatorului auto. 10. Conditii privind vizibilitatea 10.1. Geamurile vehiculelor trebuie sa fie omologate si sa poarte marca de omologare in conformitate cu Directiva 92/22/CEE cu modificarile ulterioare sau cu Regulamentul 43 CEE-ONU. Conditia se considera indeplinita si de catre geamurile care sunt omologate conform normelor SAE sau DOT.

263

10.2. Geamurile aflate in campul de vizibilitate principat al conducatorului auto trebuie sa asigure o transparenta de cel putin 75% pentru parbriz, respectiv 70 % pentru restul geamurilor. 10.3. Campul de vizibilitate principal al vehiculului este format din parbriz, geamurile laterale fata si luneta. In cazul in care vehiculul este dotat si cu oglinda laterala dreapta, luneta nu mai face parte din campul principal de vizibilitate. 10.4. In cazul in care geamurile care nu se afla in campul de vizibilitate principal al conducatorului auto au o transparenaa modificata fata de cea stabilita prin marcajul de omologare, se urmareste ca stratul aplicat ulterior sa fie uniform si sa nu creeze distorsiuni. De asemenea, foliile de protectie aplicate pe geamuri trebuie sa fie certificate si marcate corespunzator, iar aplicarea acestora este permisa numai in ateliere autorizate. 10.5. Vehiculele din categoriile M si N trebuie echipate cu cel putin un stergator de parbriz automat, adica un dispozitiv care, atunci cand motorul vehiculului este pornit, poate functiona fara alta interventie din partea conducatorului decat cea de pornire sau de oprire. 10.6. Vehiculele din categoriile M si N trebuie echipate cu cel putin un spalator de parbriz, adica un dispozitiv ce serveate la inmagazinarea cel putin a unui litru de lichid si aplicarea acestuia pe suprafaaa exterioara a parbrizului, impreuna cu comenzile necesare pentru pornirea sau oprirea dispozitivului. 10.7. Vehiculele din categoriile M si N trebuie echipate cu oglinzi retrovizoare in conformitate cu tabelul din Anexa nr. 7. 10.7.1. Oglinzile destinate montarii in interiorul vehiculului si in exteriorul acestuia se impart in urmatoarele grupe, indicate si prin marcarea lor pe oglinzi: - grupa I: oglinzi retrovizoare interioare; - grupele II si III: oglinzi exterioare numite "principale"; - grupa IV: oglinzi exterioare numite "cu unghi mare"; - grupa V: oglinzi retrovizoare numite "de parcare". 10.7.2. Oglinda retrovizoare interioara trebuie sa poata fi reglata de conducatorul autovehiculului, asezat in pozitia normala de conducere. 10.8.Oglinda retrovizoare exterioara situata pe partea conducatorului autovehiculului trebuie sa poata fi reglata din interiorul vehiculului cu usa inchisa, fiind acceptata pentru acest lucru si deschiderea ferestrei. Fixarea in pozitia dorita poate fi facuta din afara. 11. Conditii privind sistemul de rulare 11.1. Anvelopele utilizate pe vehicule trebuie sa respecte conditiile privind portanta lor si categoria de viteza pentru care acestea pot fi utilizate. 11.2. Autovehiculele trebuie sa fie echipate cu dispozitive de protectie impotriva stropirii, cu exceptia cazurilor in care forma caroseriei preia aceasta functie. 12. Conditii privind dispozitivele de cuplare 12.1. Dispozitivele de cuplare mecanica intre autovehicule si remorcile lor inglobeaza toate piesele si dispozitivele prin care se realizeaza legatura dintre vehiculele tractoare si vehiculele tractate. De asemenea, includ si partile fixe sau detasabile destinate montarii, reglarii sau actionarii dispozitivelor de cuplare. Dispozitivele de cuplare trebuie sa poarte marca de omologare in conformitate cu Directiva 94/20/CE sau cu Regulamentul 55 CEE-ONU.

264

12.2. Dispozitivele de cuplare trebuie sa fie montate in mod corespunzator, iar sistemele lor de inchidere si zavorare trebuie sa lucreze corect. Nu sunt admise crapaturi sau deformaaii ale pieselor din componenta dispozitivelor de cuplare. 12.3. Dispozitivele de cuplare pot fi: 12.3.1. Sferele de cuplare cu suport sunt dispozitive mecanice de cuplare care cuprind, pe vehiculul tractor, o piesa sferica si suporti pentru legare la remorca prin intermediul unui cuplaj cu articulatie sferica. 12.3.2. Cuplajele cu articulatie sferica sunt dispozitive mecanice de cuplare montate pe protapul remorcilor pentru legare la vehiculele tractoare prin sfere de cuplare. 12.3.3. Dispozitivele de cuplare cu bola sunt dispozitive mecanice de cuplare care cuprind, pe vehiculul tractor, o furca de cuplare si un bola de inchidere si blocare automata pentru cuplarea remorcii printr-un ochet de cuplare. 12.3.4. Ochetii de cuplare sunt dispozitive mecanice de cuplare montate pe protapul remorcilor, care cuprind un orificiu paralel destinat cuplarii dispozitivelor de cuplare automata cu bola. 12.3.5. Seile de cuplare sunt dispozitive de cuplare in forma de placa pentru utilizarea pe autotractoare cu sa, cu inchidere si blocare automata la cuplare, care sunt legate la pivotii de cuplare. 12.3.6. Pivotii de cuplare sunt dispozitive de cuplare montate pe semiremorci si care efectueaza legarea la vehiculul tractor printr-o sa de cuplare. 13. Conditii privind amplasarea placilor de inmatriculare ale vehiculelor 13.1 Vehiculele trebuie sa fie dotate in fata si in spate cu cate un loc de amplasare a placilor de inmatriculare, constand intr-o suprafata dreptunghiulara plana sau aproape plana, cu urmatoarele dimensiuni: Lungime 520 mm Inaltime 120 mm sau Lungime 340 mm Inaltime 240 mm

13.2. Centrul placutei de inmatriculare nu trebuie sa fie plasat la dreapta planului longitudinal de simetrie al vehiculului. 13.3. Pe inaltime, locul de amplasare a placilor de inmatriculare trebuie sa fie la minim 300 mm si maxim 1200 mm (2000 mm in cazul in care constructia vehiculului nu permite altfel) de sol. 14. Viteza maxima constructiva a vehiculelor care se inscrie in Cartea de identitate a vehiculului este cea indicata de constructor in documentele prezentate in vederea omologarii. Pentru autovehiculele prevazute cu limitator de viteza sau sisteme integrate de limitare a vitezei, in Cartea de identitate a vehiculului se va inscrie viteza maxima care nu poate fi depasita constructiv, datorita limitatorului sau sistemului. 15. Limitatorul de viteza sau sistemul integrat de limitare a vitezei este obligatoriu pentru toate autovehiculele noi din categoriile M2, M3, N2 si N3, precum si pentru autovehiculele care au devenit M2 sau M3 prin transformare din alte categorii. Valorile maxime de limitare a vitezei trebuie sa fie 100 km/h pentru autovehiculele din categoriile M2 si M3, respectiv 90 km/h pentru autovehiculele din categoriile N2 si N3.

265

16. Daca autovehiculele noi din categoriile M2, M3, N2 si N3 sunt dotate cu tahograf, acesta trebuie sa poarta marca de omologare si sa fie prezenta placuta de instalare a tahografului aplicata de catre constructor. 17. Pentru vehiculele noi din categoriile M2 si M3, precum si pentru cele care au devenit M2 sau M3 prin transformare din alte categorii, este obligatorie echiparea cu un sistem de incalzire independent, care trebuie sa fie omologat si sa poarte marca de omologare in conformitate cu Directiva 2001/56/CE.

CAPITOLUL V Conditii constructive privind tractoarele agricole si forestiere pe roti, remorcile acestora, precum si masinile autopropulsate pentru lucrari care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor agricol sau forestier pe roti, avand cel putin doua axe si o viteza maxima constructiva cuprinsa intre 6 si 40 km/h.
1. Conditii privind elementele de identificare 1.1. Numarul de identificare trebuie sa fie poansonat (dupa caz, inscripaionat), in general pe o componenta nedemontabila a principalului element de rezistenta al vehiculului, in forma si folosind caracterele prevazute de catre constructor sau o autoritate competenta din tara de provenienta. 1.2. Placuta constructor trebuie sa fie inscriptionata cel putin cu numarul de identificare al vehiculului si cu masele maxime tehnic admisibile, in functie de tipurile de pneuri posibile de utilizat. Dupa caz, se mai pot regasi informatii referitoare la constructorul vehiculului, motorizare, tipul vehiculului respectiv, numarul de omologare CE. 2. Conditii privind masele 2.1. Masele maxime tehnice constructive (totala, pe axe, remorcabile, in autotren, pe dispozitivul de cuplare, dupa caz), sunt preluate din indicatiile constructorului. Masa proprie a vehiculului se stabileste prin cantarire in conditiile prezentei reglementari. 2.2. Independent de starea de incarcare a tractorului sarcina transmisa drumului prin rotile axei din fata ale acestuia nu trebuie sa fie mai mica de 20 % din masa la gol a tractorului. 2.3. Masa maxima tehnic admisibila nu trebuie sa depaseasca 14 tone, iar masa maxima tehnic admisibila pe fiecare axa sa nu depaseasca 10 tone. 3. Conditii privind dimensiunile 3.1. Dimensiunile maxime admise pentru aceste tipuri de vehicule sunt: - Lungime: 12 m - Latime: 2,55 m - Inaltime: 4 m 4. Conditii privind sistemul de franare 4.1. Ansamblul sistemelor de franare cu care este echipat un tractor trebuie sa fie compus din frana de serviciu si frana de stationare. 4.1.1. Franarea de serviciu trebuie sa permita controlul mitcarii tractorului, cat si oprirea sigura, rapida si eficienta a tractorului la toate vitezele admise prin constructie si starile admise de

266

incarcare, in panta ascendenta si descendenta. Efectul ei trebuie sa fie gradat. Conducatorul trebuie sa poata obtine efectul franarii de la scaunul sau, si sa poata conduce in continuare tractorul cu cei putin o mana. Sistemul de franare de serviciu trebuie sa actioneze cel putin asupra rotilor unei axe. Frana de serviciu a tractorului poate sa fie compusa dintr-un mecanism de franare dreapta si unul stanga. Trebuie sa fie posibila atat cuplarea tor in scopul unei actionari comune, cat si decuplarea. Fiecare din cele doua mecanisme, dreapta si stanga, trebuie sa fie echipate cu un sistem de reglare manual sau automat astfel incat sa fie posibila o intrare in functiune simetric egala a franelor cuplate. 4.1.2. Franarea de stationare trebuie sa permita retinerea in stare de repaus a tractorului si in lipsa conducatorului, in panta ascendenta si descendenta, partile franate ramanand mentinute franate cu ajutorul unui mecanism cu actiune pur mecanica. Aceasta poate fi obtinuta printr-o frana care sa actioneze asupra transmisiei. Conducatorul trebuie sa poata obtine efectul franarii de la scaunul sau, fiind admisa o actionare repetata pentru atingerea efectului prescris al franarii. 4.2. Conditii minimale pentru sistemul de franare ale remorcilor tractoarelor 4.2.1. Echiparea remorcilor tractoarelor cu un anumit tip de sistem de franare se judeca atat in functie de masa totala maxim admisibila a acestora, cat si in functie de masa totala maxim admisibila a tractorului la care se cupleaza remorca respectiva. In aceasta situatie evaluarea trebuie sa tina cont de raportul intre masa totala maxim admisibila a remorcii si masa totala maxim admisibila a tractorului (kM). Valorile impuse pentru raportul maxim (kM) sunt cele din tabelul de mai jos: Masa totala maxim admisibila a remorcii 3000 kg 6000 kg Tip sistem franare Fara sistem de franare Cu comanda prin inertie - Cu comanda pneumatica Tip remorca Cu protap articulat Cu protap rigid Cu protap articulat Cu protap rigid Cu protap articulat Cu protap rigid KM 1,0 KM 1,5 KM 2,5 KM 3,0 KM 3,0 KM 3,5 kM

5. Conditii privind instalatia de iluminare si semnalizare luminoasa 5.1. Instalatia de iluminare si semnalizare luminoasa trebuie sa cuprinda toate elementele mentionate in Anexa nr. 2. 5.2. Toate elementele instalatiei de iluminare si semnalizare luminoasa trebuie sa poarte marca de omologare conform regulamentelor CEE-ONU sau directivelor CE/CEE specifice. 6. Conditii privind semnalizarea sonora 6.1.Tractoarele trebuie sa fie echipate cu avertizor sonor omologat. 7. Conditii privind motorul si protectia mediului 7.1. La omologarea in vederea primei inmatriculari in Romania, tractoarele noi trebuie sa respecte conditiile tehnice privind emisiile poluante (gaze poluante si particule) prevazute in directiva 2000/25/CEE.

267

7.2. Omologarea individuala a tractoarelor inmatriculate in Romania si la care s-a efectuat inlocuirea motorului acestora este admisa numai daca se mentine cel putin acelasi nivel al emisiilor poluante. 8. Conditii privind caroseria. 8.1. Proeminentele suprafetei exterioare a unui tractor trebuie sa aiba raze de curbura mai mari de 2,5 mm. Aceasta prescriptie nu se aplica partilor suprafetei exterioare cu o proeminenta mai mica de 5 mm, dar marginile indreptate in afara ale unor asemenea parai trebuie totusi tesite. 8.2. Tractoarele trebuie echipate cu dispozitive de protectie in caz de rasturnare omologate, dupa cum urmeaza: 8.2.1. Tractoarele cu ecartament ingust (ecartament minim reglabil mai mic de 1150 mm) pot avea cabina, cadru (cu 4 stalpi) sau rama in forma de "U" rasturnat montata fie in fata fie in spatele postului de conducere; 8.2.2. Restul tractoarelor pot avea cabina sau cadru (cu 4 stalpi). 8.3. Rezervoarele de combustibil trebuie sa fie astfel montate incat sa fie protejate de consecintele unui soc din fata sau din spate; in apropierea rezervorului de combustibil nu trebuie sa existe nici un element proeminent, margini ascutite etc. Conductele de alimentare cu carburant si orificiul de umplere trebuie sa fie instalate in exteriorul cabinei. 8.4. Tractorul poate fi prevazut cu o platforma de incarcare, ce trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 8.4.1. Centrul de greutate al platformei de incarcare trebuie sa se situeze intre axe; 8.4.2. Dimensiunile platformei, trebuie sa fie astfel: 8.4.2.1. lungimea platformei sa nu depaseasca de 1,4 ori ecartamentul cel mai mare faaa sau spate al tractorului; 8.4.2.2. latimea nu trebuie sa depaseasca laaimea maxima de gabarit a tractorului neechipat; 8.4.3. Platforma trebuie sa fie dispusa simetric fata de planul median longitudinal al tractorului; 8.4.4. Suprafata de incarcare nu trebuie sa fie situata la mai mult de 1,50 m deasupra solului; 8.4.5. Montajul si tipul platformei trebuie sa fie astfel incat, cu o incarcare normala " campul de vizibilitate al conducatorului sa ramana suficient si ca diferitele dispozitive regulamentare de iluminare si semnalizare luminoasa sa poata sa-si indeplineasca in continuare functia lor; 8.4.6. Platforma de incarcare trebuie sa fie demontabila; ea trebuie sa fie astfel fixata la tractor incat sa fie inlaturat orice pericol de desprindere accidentala. 8.5. Tractoarele sunt echipate cu "prize de foraa" (capatul arborelui de transmisie al tractorului, destinat sa transmita miscarea la o matina). Priza de foraa trebuie sa fie protejata printrun scut (aparatoare) de protectie fixat pe tractor astfel incat priza sa fie acoperita cel putin sus si de ambele parti. 9. Conditii privind amenajarea interioara 9.1. Tractoarele trebuie sa fie echipate cu un scaun pentru conducatorul auto si, optional, cu scaun sau scaune pentru insotitori. Scaunele insotitorilor trebuie sa fie fixate solid si, in functie de tipul tractorului, sa fie legate convenabil de elemente al structurii (sasiu, dispozitiv impotriva rasturnarii, platforma etc.). Aceste elemente de

268

structura trebuie sa fie suficient de rezistente pentru a putea sustine scaunele insotitorilor, incarcate. Echiparea scaunelor tractorului cu centuri de siguranta este facultativa. 10. Conditii privind vizibilitatea 10.1. Tractoarele echipate cu cabina trebuie prevazute cu geamuri si stergatoare de parbriz care sa asigure o vizibilitate corespunzatoare. Geamurile tractoarelor trebuie sa asigure o transparenta minima de 75% pentru parbriz, respectiv 70 % pentru restul geamurilor. 10.2. Tractoarele trebuie sa fie echipate cel putin cu o oglinda retrovizoare exterioara montata in partea stanga a tractorului. Facultativ, tractoarele pot fi echipate cu oglinda retrovizoare interioara si cu oglinda retrovizoare exterioara montata pe partea dreapta. 10.2.1. Oglinda retrovizoare exterioara trebuie sa fie vizibila prin portiunea din suprafata parbrizului curatata de stergatorul de parbriz, sau prin geamurile laterale daca tractorul este echipat cu acestea. 10.2.2. Oglinda retrovizoare interioara trebuie sa poata fi reglata de catre conducator din pozitia sa de conducere. 11. Conditii privind sistemul de rulare 11.1. Anvelopele utilizate pe vehicule trebuie sa respecte conditiile privind portanta lor si categoria de viteza pentru care acestea pot fi utilizate. 12. Conditii privind dispozitivele de cuplare si remorcare 12.1. Tractoarele pot fi dotate cu unul sau mai multe tipuri de dispozitive de cuplare mecanice neautomate sau automate, la care sa nu fie posibila decuplarea accidentala. 12.2. La dispozitivele de cuplare automate, pozitia blocat trebuie sa fie asigurata prin doua elemente de asigurare independente unul de celalalt. 12.3. Sarcina statica verticala maxima admisa pe dispozitivul de cuplare nu poate depasi 3000 kg. 12.4. Tipurile de dispozitivele de cuplare care pot fi montate pe tractor sunt de urmatoarele tipuri: - dispozitivul de cuplare tip cap de furca (cu bola); - carlig de cuplare; - bara oscilanta (bara de cuplare). 12.5. Dispozitivele de cuplare trebuie sa fie montate in mod corespunzator, iar sistemele lor de inchidere si zavorare trebuie sa lucreze corect. Nu sunt admise crapaturi sau deformatii ale pieselor din componenta dispozitivelor de cuplare. 13. Conditii privind amplasarea placilor de inmatriculare ale tractoarelor 13.1. Tractoarele trebuie sa fie dotate in partea din spate cu loc de amplasare a placilor de inmatriculare. 13.2. Acest loc de amplasare consta intr-o suprafata dreptunghiulara plana sau aproape plana, avand cel putin urmatoarele dimensiuni: - lungime 255 sau 520 mm, - latime 165 sau 120 mm. Viteza maxima constructiva a vehiculelor care se inscrie in Cartea de identitate a vehiculului este cea indicata de constructor in documentele prezentate in vederea omologarii.

269

CAPITOLUL VI Conditii tehnice privind constructia si echiparea vehiculelor cu doua si trei roti, si a cvadriciclurilor (denumite in continuare motocicluri).
1. Conditii privind elementele de identificare 1.1. Numarul de identificare trebuie sa fie poansonat (dupa caz, inscriptionat), in general pe o componenta nedemontabila a principalului element de rezistenta al vehiculului, in forma si folosind caracterele prevazute de catre constructor sau o autoritate competenta din tara de provenienta. 1.2. Placuta constructor trebuie sa fie inscriptionata cel putin cu numarul de identificare al vehiculului. Dupa caz, se mai pot regasi informatii referitoare de constructorul vehiculului, nivelul zgomotului in stationare, masele tehnic admisibile, motorizare, tipul vehiculului respectiv sau numarul de omologare CE. In cazul cvadriciclurilor, placuta constructorului trebuie sa contina in mod obligatoriu numarul de omologare CE. 2. Conditii privind masele 2.1. Masa maxima tehnic admisibila a motociclurilor este cea declarata de constructor. 2.2. Masele maxime proprii ale motociclurilor cu trei sau patru roti sunt urmatoarele: 2.2.1. Motociclurile cu trei roti: 270 kilograme pentru mopede, 1000 kilograme pentru tricicluri (masele bateriilor pentru propulsie ale vehiculelor electrice nu sunt luate in calcul); 2.2.2. Motociclurile cu patru roti: 350 kilograme pentru cvadricicluri usoare; 400 kilograme pentru cvadricicluri, altele decat cele usoare, destinate transportului de persoane; 550 kilograme pentru cvadricicluri, altele decat cele usoare, destinate transportului de marfuri (masele bateriilor pentru propulsia vehiculelor electrice nu sunt luate in calcul). In cazul cvadriciclurilor destinate transportului de marfa si care sunt echipate cu suprastructuri amovibile, masa acestor suprastructuri nu se ia in calcul la masa proprie, aceasta considerandu-se ca face parte din masa utila. 2.3. Sarcina utila declarata de constructor pentru autovehicule cu trei sau patru roti nu trebuie sa depaseasca: 2.3.1. pentru mopede cu trei roti: 300 kilograme 2.3.2. pentru cvadriciclurile usoare: 200 kilograme 2.3.3. pentru tricicluri: 2.3.3.1. destinate transportului de marfuri: 1500 kilograme; 2.3.3.2. destinate transportului de persoane: 300 kilograme; 2.3.4. pentru cvadricicluri altele decat usoare: 2.3.4.1. destinate transportului de marfuri: 1000 kilograme; 2.3.4.2. destinate transportului de persoane: 200 kilograme. 2.4. Masa maxima remorcabila a motociclurilor nu trebuie sa depaseasca 50% din masa lor proprie. 3. Conditii privind dimensiunile 3.1. Dimensiunile maxime autorizate ale motociclurilor sunt: - lungime: 4,00 metri - latime: 1,00 metri pentru mopede cu doua roai, 2,00 metri pentru restul vehiculelor

270

- inaltime: 2,50 metri 4. Conditii privind sistemul de franare 4.1. Motociclurile cu doua roti: 4.1.1. Trebuie sa fie echipate cu doua dispozitive de franare de serviciu, cu comenzi si transmisii independente, unul actionand cel putin pe roata din fata, celalalt actionand cel putin pe roata spate. 4.1.2. Cele doua dispozitive de franare de serviciu pot avea o frana comuna in masura in care o defectiune a uneia dintre ele nu are incidenta asupra eficientei celeilalte. 4.1.3. Frana de stationare nu este obligatorie. 4.2. Motocicleta cu atas trebuie sa fie echipata cu dispozitivele de franare care sunt cerute si pentru cazul cand nu ar exista atas; daca acestea permit obtinerea eficientei cerute in timpul incercarilor vehiculului cu atas, nu este necesara frana pe roata atasului; frana de stationare nu este obligatorie. 4.3. Mopedul cu trei roti trebuie sa fie echipat: 4.3.1. fie cu doua dispozitive independente de franare de serviciu, care impreuna actioneaza simultan franele tuturor rotilor; 4.3.2. fie cu un sistem de franare de serviciu care actioneaza singur franele tuturor rotilor si cu un dispozitiv de franare auxiliar, care poate fi frana de stationare. 4.3.3. De asemenea, orice moped cu trei roti trebuie sa fie echipat cu un dispozitiv de franare de staaionare care acaioneaza cel putin pe roata (rotile) unei axe. Dispozitivul de franare de stationare, care poate fi unul dintre cele prevazute la punctul 4.3.1, trebuie sa fie independent de dispozitivul care actioneaza asupra celeilalte axe. 4.4. Motociclul cu trei sau patru roti trebuie sa fie echipat cu: 4.4.1. Un dispozitiv de franare de serviciu, comandat cu piciorul, care actioneaza franele tuturor rotilor si cu un dispozitiv de franare auxiliar, care poate fi frana de stationare; 4.4.2. Un dispozitiv de franare de stationare care actioneaza cel putin asupra rotilor unei axe. Comanda dispozitivului de franare de stationare trebuie sa fie independenta de comanda franei de serviciu. 5. Conditii privind instalatia de iluminare si semnalizare luminoasa 5.1. Instalatia de iluminare si semnalizare luminoasa trebuie sa cuprinda toate elementele mentionate in Anexa nr. 2. 6. Conditii privind semnalizarea sonora 6.1. Motociclurile trebuie sa fie echipate cu avertizor sonor omologat. 7. Conditii privind motorul si protectia mediului 7.1. La omologarea in vederea primei inmatriculari in Romania, motociclurile noi trebuie sa respecte conditiile tehnice privind emisiile poluante prevazute in directiva 97/24/CE modificata prin directivele 2002/51/CE si 2003/77/CE. 7.2. Omologarea motociclurilor inmatriculate in Romania si la care s-a efectuat inlocuirea motorului acestora este admisa numai daca se mentine cel putin acelasi nivel al emisiilor poluante. 8. Conditii privind caroseria

271

8.1.Vehiculele cu doua roti trebuie sa fie prevazute cu cel putin un suport pentru asigurarea stabilitatii lor in stationare, atunci cand nu sunt mentinute intr-o pozitie statica de o persoana sau prin mijloace externe. Vehiculele care au roti jumelate, nu trebuie sa fie echipate cu suporturi de sprijin. 8.2. Suportul de sprijin trebuie sa fie un suport lateral sau un suport central. De asemenea se accepta si montarea simultana a ambelor tipuri de suport. 8.3. Atunci cand suportul este articulat la partea inferioara a vehiculului sau sub acesta, extremitatea exterioara a suportului de sprijin trebuie sa se deplaseze spre partea din spate a vehiculului pentru a fi fixat in pozitia inchisa sau de mers. 9.Conditii privind vizibilitatea 9.1. Motociclurile trebuie sa fie echipate cu un numar minim de oglinzi retrovizoare conform tabelului de mai jos: Categoria vehiculului Moped Motocicleta Triciclu si cvadriciclu Numar oglinzi retrovizoare 1 2 2

9.2. Motociclurile carosate trebuie, prevazute si cu oglinda retrovizoare interioara, in cazul in care caroseria nu permite montarea unei astfel de oglinzi sau nu este asigurata vizibilitatea in partea din spate, echiparea trebuie sa cuprinda doua oglinzi laterale, in partea stanga si in partea dreapta. 9.3. Geamurile motociclurilor carosate asigure o transparenta de minim 75% pentru parbriz, respectiv 70% pentru restul geamurilor. 10. Conditii privind sistemul de rulare 10.1. Anvelopele motociclurilor trebuie sa respecte conditiile privind portanta lor si categoria de viteza pentru care acestea pot fi utilizate. 11. Conditii privind amplasarea placilor de inmatriculare ale vehiculelor 11.1. Motociclurile trebuie sa fie astfel construite incat sa existe spatiul necesar pentru montarea unei placi de inmatriculare in spate. De asemenea, acest loc trebuie prevazut cu cel putin un dispozitiv de iluminare a placii de inmatriculare. 11.2. Dimensiunile spatiului pentru montarea placii de inmatriculare spate a autovehiculelor cu doua sau trei roti sunt urmatoarele: 11.2.1. Mopede si cvadricicluri usoare fara caroserie: latime: 100 mm inaltime: 175 mm sau latime: 145 mm inaltime: 125 mm

11.2.2. Motociclete, tricicluri pana la o putere maxima de 15 kW si cvadricicluri altele decat cele usoare, fara caroserie: latime: 280 mm, inaltime: 210 mm.

272

11.2.3. Tricicluri cu o putere maxima mai mare de 15 kW, cvadricicluri usoare, cu caroseria montata si cvadricicluri altele decat cele usoare, cu caroseria montata: lungime 520 mm inaltime 120 mm sau lungime 340 mm inaltime 240 mm

12. Viteza maxima constructiva a motociclurilor care se inscrie in Cartea de identitate a vehiculului este cea indicata de constructor in documentele prezentate in vederea omologarii.

CAPITOLUL VII Vehicule exceptate de la anumite cerinte privind omologarea.


Omologarea vehiculelor istorice, autovehiculelor destinate competitiilor sportive si a vehiculelor apartinand misiunilor diplomatice si reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate la Bucuresti, precum si membrilor acestora, se efectueaza in urmatoarele conditii: 1. Vehiculele istorice sunt cele pentru care perioada trecuta de la incetarea fabricatiei tipului respectiv de vehicul (care a utilizat acelaai tip de caroserie si acelasi tip de motor) este de cel putin 30 de ani. Vehiculele istorice pot fi originale, restaurate sau reconstruite, sens in care detinatorii lor vor obtine un Atestat de vehicul istoric, emis de catre autoritatea nationala a FIVA in Romania, Retromobil Club Romania. Pentru vehiculele istorice, RAR elibereaza CIV daca vehiculul detine un Atestat de vehicul istoric si daca el corespunde in ceea ce priveste verificarea starii tehnice, avand in vedere caracteristicile tehnice de la data fabricatiei. RAR mentioneaza in CIV eliberate vehiculelor istorice textul "Vehicul istoric". Totusi, daca RAR constata ca un vehicul cu Atestat de vehicul istoric nu indeplineste conditiile necesare pentru incadrarea in aceasta categorie, nu elibereaza CIV. De asemenea, tot pe baza Atestatului de vehicul istoric se va inscrie textul "Vehicul istoric" si in CIV deja eliberate pentru vehiculele istorice inmatriculate in Romania. 2. Pentru autovehiculele destinate competitiilor sportive, RAR elibereaza CIV in baza Fisei de omologare emise de Federatia Internationala a Automobilului (FIA), in conformitate cu Anexa J a Codului Sportiv International si daca vehiculul corespunde in ceea ce priveste verificarea starii tehnice efectuate de catre RAR, avand in vedere caracteristicile tehnice specifice. 3. Autovehiculele apartinand misiunilor diplomatice si reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate la Bucureati, precum si membrilor acestora, sunt exceptate de la respectarea prevederilor privind emisiile poluante impuse prin prezenta reglementare. 4. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate acorda exceptii de la aplicarea prevederilor din prezentele reglementari, dupa cum urmeaza: 4.1. pot fi exceptate de la prevederile privind emisiile poluante autovehiculele sau utilajele speciale care efectueaza lucrari in afara centrelor populate, cum sunt cele utilizate in industria petrolului, a caror deplasare pe drumurile publice este in general limitata numai la si de la locul de munca, motoarele acestora trebuind sa respecte normele de mediu care se aplica la tractoare agricole; 4.2. pot fi exceptate de la unele prevederi ale prezentelor reglementari, inclusiv cele referitoare la transportul de persoane, vehiculele a caror destinatie nu permite respectarea

273

prevederilor respective, cum sunt cele destinate fortelor armate, protectiei civile, pompierilor, fortelor responsabile pentru mentinerea ordinii publice; 4.3. pot fi exceptate de la unele prevederi ale prezentelor reglementari vehiculele a caror constructie si echipare le confera o importanta sociala deosebita; 4.4. pot fi acordate si alte excepaii individuale de la unele prevederi ale prezentelor reglementari, daca admiterea in circulatie a vehiculelor respective nu afecteaza in mod semnificativ siguranta rutiera si poluarea mediului. 5. Pentru indeplinirea prevederilor art. 4 din prezentul capitol, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate solicita punctul de vedere al RAR cu privire la caracteristicile constructive ale vehiculului. - Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentele reglementari.

274

ORDONANTA DE URGENTA nr. 189/ 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate.
Avand in vedere angajamentele asumate de Romania in procesul de integrare in Uniunea Europeana, in cadrul capitolului 3 "Libera circulatie a serviciilor", referitoare la modificarea si completarea unor prevederi din cadrul legislatiei privind asigurarile, in concordanta cu directivele europene din acest domeniu, tinand seama de prevederile Raportului comprehensiv de monitorizare 2005 pentru Romania, prin care sunt semnalate unele probleme legate de gradul scazut de asigurare pentru raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie (RCA) a autovehiculelor inmatriculate, respectiv 75%, precum si necesitatea imbunatatirii de urgenta a starii tehnice a parcului de vehicule rutiere, intelegand ca amanarea adoptarii reglementarilor convenite cu Uniunea Europeana pune in pericol semnarea de catre Romania a Acordului multilateral de garantare (MGA), intrucat timpul ramas pana la elaborarea urmatorului raport de monitorizare este insuficient pentru recurgerea la calea procedurii legislative parlamentare ordinare sau extraordinare, in considerarea situatiei extraordinare create prin insuficienta reglementare a problematicii asigurarii vehiculelor supuse inmatricularii, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Art. 1 - (1) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor constituie si administreaza baza de date nationala integrata a vehiculelor rutiere inmatriculate, care se actualizeaza pe baza datelor furnizate in sistem informatizat de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Registrul Auto Roman si Oficiul National al Registrului Comertului cu datele specifice acestora, referitoare la vehiculele asigurate pentru raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, vehiculele care au efectuata inspectia tehnica periodica, respectiv la radierea persoanelor juridice. (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Registrul Auto Roman si Oficiul National al Registrului Comertului au obligatia de a transmite Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor datele prevazute la alin. (1) in maximum 20 de zile de la incheierea asigurarii sau, dupa caz, de la efectuarea inspectiei tehnice periodice respective. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit. (3) In vederea realizarii obligatiilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si ale Registrului Auto Roman, prevazute la alin. (2), societatile de asigurari si societatile autorizate sa efectueze inspectii tehnice periodice ale vehiculelor sunt obligate sa comunice acestor institutii datele prevazute la alin. (1), in termen de 5 zile de ia incheierea asigurarii, respectiv a efectuarii inspectiei tehnice a vehiculului, precum si listele cu vehiculele pentru care aceste conditii au fost indeplinite anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si nu au expirat pana la data respectiva. (4) Modalitatile concrete de interconectare intre bazele de date proprii ale institutiilor prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza de protocoale incheiate intre acestea in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, iar informatiile se transmit cu titlu gratuit. (5) Conditiile si modalitatile de comunicare a datelor prevazute la alin. (1), precumsi termenele si forma in care trebuie transmise aceste date se stabilesc prin norme emise de catre

275

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, respectiv de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Art. 2 - (1) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor efectueaza periodic, dar cel mult trimestrial, compararea parcului de vehicule inmatriculate cu cel pentru care au fost indeplinite obligatiile referitoare la incheierea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie auto, denumita in continuare asigurare, respectiv la efectuarea inspectiei tehnice periodice, denumita in continuare inspectie tehnica, precum si cu cel de vehicule apartinand persoanelor juridice, pe baza datelor primite in conditiile prevazute la art. 1 alin. (2). (2) Prima comparare prevazuta la alin. (1) se efectueaza cel mai tarziu la data de 1 februarie 2006. Pe baza datelor rezultate cu aceasta ocazie, Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor trimite de indata informari tuturor persoanelor ale caror vehicule inmatriculate nu sunt asigurate sau nu au efectuata inspectia tehnica, cu privire la consecintele juridice ale neindeplinirii, pana la data de 31 martie 2006, a obligatiilor legale corespunzatoare. (3) Informarile prevazute la alin. (2) se transmit la adresele de domiciliu si, dupa caz, de resedinta ori la sediile proprietarilor de vehicule inmatriculate. Art. 3 - (1) Incepand cu data de 1 aprilie 2006, la implinirea unui termen de 90 de zile de la data expirarii inspectiei tehnice sau a asigurarii, se suspenda de drept inmatricularea vehiculelor rutiere aflate in aceasta situatie. Suspendarea se aduce la cunostinta proprietarului vehiculului de indata, in scris, de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor sau, dupa caz, de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor la care s-a efectuat inmatricularea. (2) Prevederile alin. (1) referitoare la suspendare se aplica si vehiculelor inmatriculate ale caror inspectii tehnice sau asigurari au expirat inainte de data de 1 aprilie 2006. (3) In cazul autovehiculelor pentru care, la data de 1 aprilie 2006, inspectia tehnica sau asigurarea a expirat de o perioada mai mare de 90 de zile, inmatricularea se suspenda incepand cu aceasta data. (4) Beneficiaza de neaplicarea suspendarii in conditiile prevazute la alin. (2) sau, dupa caz, alin. (3) persoanele care au primit informarile prevazute la art. 2 alin. (2) si care pana la data de 31 martie 2006 prezinta la Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor dovada incheierii, in conditiile legii, a asigurarii sau/si, dupa caz, a efectuarii inspectiei tehnice. Art. 4 - (1) Suspendarea inmatricularii instituita in conditiile art. 3 inceteaza la data la care proprietarul vehiculului prezinta la Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor dovada incheierii, in conditiile legii, a asigurarii sau/si, dupa caz, a efectuarii inspectiei tehnice. (2) Suspendarea inmatricularii se revoca de drept in cazul in care proprietarul vehiculului face dovada ca, la data instituirii suspendarii, indeplinea toate conditiile prevazute de lege cu privire la asigurare si inspectia tehnica. Art. 5 - (1) In termen de 30 de zile de la desfiintarea unei persoane juridice care detine vehicule inscrise in circulatie, inmatricularea acestora se suspenda din oficiu, pana la data reinmatricularii sau, dupa caz, a radierii in conditiile legii.

276

(2) Vehiculul fara stapan sau abandonat, care a trecut de drept in proprietatea unei unitati administrativ-teritoriale in conditiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public ori privat al unitatilor administrativteritoriale, se radiaza de drept din evidentele Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, pe baza dispozitiei primarului prin care se constata schimbarea titularului dreptului de proprietate. Primarii au obligatia de a comunica dispozitiile respective la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in termen de 3 zile de la emiterea acestora. Art. 6 - In cazul vehiculelor ale caror certificate de inmatriculare, eliberate in conformitate cu Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector, nu au fost preschimbate pana la data de 31 octombrie 2001, inmatricularea se suspenda din oficiu, daca proprietarul nu solicita preschimbarea certificatului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Art. 7 - (1) Conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor a caror inmatriculare a fost suspendata in conditiile prezentei ordonante de urgenta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). (2) Neindeplinirea de catre societatile de asigurari si societatile autorizate sa efectueze inspectii tehnice periodice ale vehiculelor a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (3) atrage atentionarea in scris a persoanelor juridice vinovate. Incalcarea de catre acestea in mod repetat a obligatiilor mentionate se sanctioneaza cu suspendarea, pe perioade de i la 6 luni, a autorizarii de a practica asigurarile obligatorii RCA sau de a efectua inspectia tehnica periodica. (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se efectueaza de politisti anume desemnati, iar sanctiunile prevazute la alin. (2)se aplica de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau, dupa caz, de catre Registrul Auto Roman. Art. 8 - Cheltuielile necesare aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, referitoare la transmiterea comunicarilor prevazute la art. 2 alin. (2) si la art. 3 alin. (1), se suporta din bugetul alocat Ministerului Administratiei si Internelor pentru Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. Art. 9 - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica in cazul autovehiculelor cu valoare istorica si al celor destinate doar participarii la competitii sportive oficiale. (2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

277

ORDONANTA DE URGENTA nr. 110 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

In vederea efectuarii unor corelatii legislative imperios necesare pentru aplicarea, incepand cu 1 ianuarie 2007, a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, taxa pe valoarea adaugata si taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, se impune adoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ. Avand in vedere urgenta adoptarii prezentului act normativ sub forma unei ordonante de urgenta, determinata de faptul ca, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice modificare sau completare adusa acestuia dupa data de 1 ianuarie 2007 intra in vigoare cu incepere din prima zi a anului urmator, tinand seama si de necesitatea crearii cadrului normativ care sa permita aplicarea prevederilor Legii nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu 1 ianuarie 2007, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Art. I - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Dupa alineatul (13) al articolului 34 se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu urmatorul cuprins: "(131) Prin exceptie de la prevederile alin. (13), impozitul pe profit, dobanzile/majorarile de intarziere si amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si cele datorate de societatile comerciale in care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari, care realizeaza proiecte cu asistenta financiara din partea Uniunii Europene sau a altor organisme internationale, in baza unor acorduri/contracte de imprumut ratificate, respectiv aprobate prin acte normative, sunt venituri ale bugetelor locale respective pana la sfarsitul anului fiscal in care se incheie proiectul care face obiectul acordului/contractului de imprumut." 2. La articolul 771, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins: "(6) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se va calcula si se va incasa de notarul public inainte de autentificarea actului sau, dupa caz, intocmirea incheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat si incasat se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. In cazul in care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (3), se va realiza prin hotarare judecatoreasca, impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se va calcula si se va incasa de catre organul fiscal competent. Instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti definitive si irevocabile comunica organului fiscal competent hotararea si documentatia aferenta in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii. Pentru inscrierea drepturilor dobandite in

278

baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotararilor judecatoresti, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica indeplinirea obligatiei de plata a impozitului prevazut la alin. (1) si (3) si, in cazul in care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de inscriere pana la plata impozitului." 3. La articolul 771, litera a) a alineatului (7) va avea urmatorul cuprins: "a) cota de 40% se face venit la bugetul de stat;" 4. Articolul 1071 va avea urmatorul cuprins: "Art. 1071 - Prin exceptie de la prevederile art. 109 alin. (2) si (3), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in acest articol, fara a se datora majorari de intarziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal." 5. Alineatul (18) al articolului 161 va avea urmatorul cuprins: "(18) Certificatele de scutire de taxa eliberate pana la data aderarii pentru livrari de bunuri si prestari de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara sau de persoane fizice isi pastreaza valabilitatea pe perioada derularii obiectivelor. Nu sunt admise suplimentari ale certificatelor de scutire dupa data de 1 ianuarie 2007." 6. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 2141 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 2141 - (1) Intra sub incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone inclusiv, cu exceptia celor special echipate pentru persoanele cu handicap si a celor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea in Romania. Nivelul taxei speciale este prevazut in anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul titlu. Pentru autoturismele si autoturismele de teren a caror prima inmatriculare in Romania se realizeaza dupa data de 1 ianuarie 2007 si pentru care accizele au fost platite cu ocazia importului sau a achizitionarii de pe piata interna in cursul anului 2006, taxa speciala nu se mai datoreaza. (2) Intra sub incidenta taxei speciale si autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone, inclusiv cele destinate transportului de persoane cu un numar de peste 8 locuri pe scaune in afara conducatorului auto, cu exceptia autovehiculelor speciale destinate lucrarilor de drumuri, de salubrizare, pentru industria petrolului, a macaralelor, precum si a autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, politie, jandarmerie, politie de frontiera, de serviciile de ambulanta si medicina. Nivelul taxei speciale este prevazut in anexa nr. 4.1 care face parte integranta din prezentul titlu. (3) Sumele datorate bugetului de stat drept taxe speciale se calculeaza in lei, dupa cum urmeaza: Taxa speciala = A x B x C x (100-D)/100,

279

unde: A = capacitatea cilindrica; B = taxa prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 4 sau, dupa caz, in coloana 2 din anexa nr. 4.1; C = coeficientul de corelare a taxei prevazut in coloana 2 din anexa nr. 5; D = coeficientul de reducere a taxei in functie de deprecierea autoturismului/autovehiculului, prevazut in coloana 3 din anexa nr. 5." 7. Dupa anexa nr. 4 de la titlul VII "Accize si alte taxe speciale" se introduce o noua anexa, anexa nr. 4.1, cu urmatorul cuprins: ANEXA Nr. 4.1 NIVELUL taxei speciale pentru autovehiculele din categoriile*) N2, N3, M2 si M3

Norma de poluare a autovhiculului Euro 4 Euro 3 Euro 2 Euro 1 Non - euro

Euro/1 cm3 0 0 0,2 0,9 1,2

*) Categoriile sunt definite in Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR2." 8. La anexa nr. 5 de la titlul VII "Accize si alte taxe speciale", pozitiile 1 si 2 aferente coloanei 1 "Varsta autoturismului/autovehiculului" se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "pana la 1 an inclusiv" si, respectiv, "1 an - 2 ani inclusiv". Art. II Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

280

ANEXA Nr. 2 la Dispozitia DRPCIV nr. 7578 din 23.01.2007 TAXA SPECIALA DE INMATRICULARE (Incepand cu 01.01.2007) Autoturisme si < 3,5 tone (in euro) HIBRIDE = 0 EURO 4 VECHIME Capacitate cilindrica <= 1 an <= 1600 184 1601 - 2000 429-536 200l - 2500 765-956 2501 - 3000 > = 3001 EURO 3 Capacitate cilindrica <=1600 1601-2000 2001-2500 2501-3000 >=3001 1339-1607 2296+

> 1 an 2 ani 324 756 - 945 1351 - 1688 2363 - 2835 4051+ > 1 an 2 ani 1080 1297-1620 2431-3038 3714-4455 5267+ > 1 an 2 ani 2808 3026 - 3780 4052 - 5063 5402 - 6480 6887+ > 1 an 2 ani 3888 3890-4860 4862-6075 6077-7290 7292+ > 1 an 2 ani 4320 4323-5400 5403+

> 2 ani 4 ani 375 876-1095 1565-1955 2738 - 3284 4694+ > 2 ani 4 ani 1251 1502-1877 2817-3519 4303-5161 6102+ > 2 ani 4 ani 3253 3506 - 4379 4694 - 5865 6259 - 7507 7979+ > 2 ani 4 ani 4504 4507-5630 5633-7038 7041-8446 8448+ > 2 ani 4 ani 5005 5008-6256 6259+

> 4 - 6ani 342 799 - 998 1426-1781 2495-2993 4276+ > 4 - 6ani 1140 1369-1710 2566-3206 3920-4703 5559+ > 4 - 6ani 2964 3194-3990 4277 - 5344 5702 - 6840 7270+ > 4 - 6ani 4104 4107-5130 5133-6413 6415-7695 7698+ > 4 - 6ani 4560 4563-5700 5703+

> 6ani 343 802-1002 1432-1789 2505 - 3005 4294+ > 6ani 1145 1375-1717 2577-3220 3937-4722 5583+ > 6ani 2976 3207 - 4007 4295 - 5366 5726 - 6869 7301+ > 6ani 4121 4124-5152 5154-6440 6442-7727 7730+ > 6ani 4579 4582-5724 5727+

1 an

612 735-918 1378-1721 2105-2525 2985+

EURO 2 VECHIME Capacitate cilindrica <= 1 an <=1600 1591 1601-2000 2001-2500 2501-3000 >=3001 1715-2142 2296 - 2869 3061 - 3672 3903+

EURO 1 VECHIME Capacitate cilindrica <= 1 an <= 1600 2203 1601-2000 2205-2754 2001 - 2500 2755-3443 2501 - 3000 3444-4131 >= 3001 4132+ NON EUR0 Capacitate cilindrica <= 1600 1601 -2000 >= 3001 <= 1 an 2248 2450-3060 3062+

Taxa speciala pentru autovehiculele din categoriile * N2, N3, M2 si M3 (MICROBUZE, AUTOBUZE, TRANSPORT MARFA > 3,5 TONE) (in euro) EURO 4 SI EURO 3 0 (ZERO) EURO 2 VECHIME Capacitate cilindric <=1 an > 1 an - 2 ani >2 - 4ani > 4 - 6ani > 6ani <= 1600 245 432 500 456 458 1601-2000 245-306 432-540 501-626 456-570 458-572 2001 - 2500 306-383 540-675 626-782 570-713 573-716 2501 - 3000 >= 3001 EURO 1 Capacitate cilindric <= 1600 1601-2000 2001 - 2500 2501 - 3000 >= 3001 NON EURO Capacitate cilindric < 1600 1601-2000 > = 2001 383-459 459+ VECHIME <=1 an 1102 1102-1377 1378-1721 1722-2066 2066+ VECHIME <=1 an 1469 1470-1936 1837+ 675-810 810+ > 1 an - 2 ani 1944 1945 - 2430 2431 - 3038 3039 - 3645 3646+ > 1 an - 2 ani 2592 2594-3240 3242+ 782-938 939+ >2 - 4ani 2252 2254-2815 2817-3519 3520 - 4223 4224+ >2 - 4ani 3003 3005-3754 3755+ 713-855 855+ > 4 - 6ani 2052 2053 - 2565 2566 - 3206 3208 - 3848 3849+ > 4 - 6ani 2736 2738-3420 3422+ 716-859 859+ > 6ani 2061 2062 - 2576 2577 - 3220 3221 - 3864 3868+ > 6ani 2748 2749-3434 3436+

281

ANEXA nr. 3 la Dispoziia DRPCIV nr. 7578 din 23.01.2007

Clasa de emisii poluante NON EURO EURO 1 (EURO I)

Ultimele dou caractere ale numrului de omologare E0 R0 E1 R1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 Y3 E2 R2 D3 E3 R3 E4 R4 E5 R5 K0 K1 K2 H0 H1 H2 T0 T1 T2 00 CE CA CH CN

EURO 2 (EURO II)

EURO 3 EURO 4 EURO 5

Motocicluri Motoare masini non road

Motoare tractor Vehicule tractate Auto istoric Auto competiii sportive

282

ORDONANTA DE URGENTA nr 109/2005 privind transporturile rutiere. CAPITOLUL I Dispozitii generale.


Art. 1 - (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea si asigurarea desfasurarii fluente a transporturilor rutiere de marfuri si de persoane pe teritoriul Romaniei, in conditii de siguranta si calitate, cu respectarea principiilor liberei concurente si a masurilor de protectie a mediului inconjurator, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice si pentru satisfacerea necesitatilor economiei nationale si nevoilor de aparare a tarii. (2) Activitatile de transport rutier, precum si activitatile conexe acestora se desfasoara astfel incat sa fie respectate reglementarile in vigoare privind conditiile de lucru, de exploatare a vehiculelor rutiere si de utilizare a infrastructurii rutiere, precum si conditiile privind siguranta circulatiei. (3) In toate raporturile generate de activitatea de transport rutier si de activitatile conexe acesteia, protectia vietii umane si a mediului este prioritara Art. 2 - Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica transporturilor rutiere efectuate cu: a) vehicule rutiere destinate transportului de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depaseste 3,5 tone; b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane, care, prin constructie si echipare, sunt destinate sa transporte maximum 9 persoane, nclusiv conducatorul auto; c) vehicule rutiere apartinand sau aflate sub controlul institutiilor din sistemul national de aparare; d) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii de apa, canalizare, pentru servicii de gaze naturale si electricitate, pentru servicii telefonice si telegrafice, pentru transmisiuni de radio si televiziune; e) vehicule rutiere utilizate in actiuni de salvare sau in situatii de urgenta; f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale; g) vehicule rutiere care transporta echipamente pentru circuri sau parcuri de distractie; h) vehicule rutiere speciale pentru depanarea auto; i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere in vederea perfectionarii tehnice; j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare; k) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrari agricole si forestiere; l) vehicule istorice. Art. 3 - (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. activitate conexa transportului rutier - activitate care se desfasoara in legatura cu transportul rutier;

283

2. autoturism - autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto; 3. autobuz - autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane pe scaune si in picioare si care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto; 4. autocar - autobuz destinat si echipat numai pentru transportul de persoane asezate pe scaune, pe distante mari, amenajat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, neavand posibilitatea transportului de persoane in picioare; 5. autorizatie de transport international - document care da dreptul unui operator de transport rutier sa efectueze in anumite conditii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unui stat (tranzit sau destinatie), pe perioada sa de valabilitate; 6. autogara - spatiu special amenajat si dotat pentru a permite stationarea autovehiculelor la peroane, urcarea sau coborarea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public, precum si pentru a oferi conditii/servicii pentru persoanele aflate in incinta; 7. cap de traseu - punct de plecare sau punct de destinatie, aferent unui traseu, utilizat pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public; 8. cabotaj - operatiune de transport rutier efectuata de catre un operator de transport rutier strain intre cel putin doua puncte de incarcare/descarcare aflate pe teritoriul Romaniei; deplasarea fara incarcatura a unui vehicul rutier intre doua operatiuni consecutive de transport international nu este considerata cabotaj; 9. certificat de transport in cont propriu - document prin care se atesta ca intreprinderea indeplineste conditia de competenta profesionala, aceasta avand dreptul sa efectueze numai transport rutier in cont propriu; 10. copia conforma a certificatului de transport in cont propriu - documentul eliberat de autoritatea competenta pentru fiecare dintre vehiculele rutiere detinute de intreprindere si utilizate la operatiuni de transport rutier in cont propriu; 11. copia conforma a licentei de transport - documentul eliberat de autoritatea competenta pentru fiecare dintre vehiculele rutiere detinute de operatorul de transport rutier si utilizate la operatiuni de transport rutier; 12. document de transport - document care se afla la bordul vehiculului rutier pe toata durata derularii transportului, acesta avand inscrise date privind expeditorul, intreprinderea care efectueaza transportul, beneficiarul transportului, marfurile sau persoanele transportate, dupa caz, si care trebuie sa faca posibila stabilirea categoriei si a tipului de transport rutier efectuat; 13. inspectie tehnica periodica - operatiune de control periodic al vehiculelor aflate in exploatare, care priveste in principal sistemele si componentele acestora, ce contribuie la siguranta circulatiei, protectia mediului si incadrarea in categoria de folosinta; 14. intermediere in transporturile rutiere - activitatea unei intreprinderi care consta in preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier in trafic national si/sau international, acestea urmand a fi executate de intermediar, in numele sau, prin intermediul unui operator de transport rutier; 15. intreprindere - operator economic, persoana fizica sau persoana juridica, cu ori fara scop patrimonial, orice asociatie sau grup de persoane fara personalitate juridica, cu ori fara scop patrimonial, sau orice organism oficial care are personalitate juridica ori care depinde de o autoritate care are aceasta personalitate; 16. licenta pentru activitati conexe transportului rutier - document care da dreptul unei intreprinderi sa desfasoare activitati conexe transportului rutier;

284

17. licenta de transport - document prin care se atesta ca operatorul de transport rutier indeplineste conditiile de onorabilitate, capacitate financiara si competenta profesionala, acesta avand dreptul sa efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementarilor nationale si internationale din domeniul transporturilor rutiere; 18. licenta de traseu - document care da dreptul operatorului de transport rutier sa efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale in trafic national pe un anumit traseu, conform graficului de circulatie continut in caietul de sarcini al acesteia; 19. masa totala maxima autorizata - masa totala maxima a unui vehicul rutier, in functie de constructia si de performantele sale, care este declarata de constructorul acestuia; 20. microbuz - autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane, in afara locului conducatorului auto; 21. omologare - procedura administrativa prin care autoritatea competenta certifica, conform legislatiei in vigoare, ca un tip de vehicul, un sistem sau o componenta ori o entitate tehnica independenta satisface cerintele tehnice prevazute de reglementarile in vigoare; 22. operator de transport rutier - orice intreprindere care efectueaza transport rutier, contra plata, cu autovehicule rutiere detinute in proprietate sau cu orice alt titlu si care in prealabil a obtinut licenta de transport; 23. operator de transport rutier de marfuri - operatorul de transport rutier care efectueaza transport rutier de marfuri; 24. operator de transport rutier de persoane - operatorul de transport rutier care efectueaza transport rutier de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, platit de catre persoana/persoanele ransportata/transportate sau de catre organizatorul transportului, cu ajutorul autovehiculelor destinate acestui scop, adecvate sa transporte mai mult de 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, in virtutea dotarilor si a tipului lor constructiv; 25. operator de transport rutier roman - operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul in Romania; 26. operator de transport rutier strain - operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul in strainatate, autorizat sa efectueze transporturi rutiere internationale; 27. operator pentru activitati conexe transportului rutier - orice intreprindere care desfasoara activitati conexe transportului rutier si care a obtinut in prealabil licenta pentru activitati conexe transportului rutier; 28. program de transport - program intocmit de catre autoritatea competenta, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulatie, capetele de traseu si statiile de oprire in tranzit, capacitatea si numarul de autovehicule necesare; 29. serviciu regulat de transport de persoane - serviciu de transport rutier public de persoane care asigura transportul persoanelor, pe baza de legitimatii de calatorie individuale, potrivit graficelor de circulatie, pe trasee specificate, in care urcarea/coborarea persoanelor transportate in/din autovehicul se face in puncte de oprire dinainte stabilite; serviciul regulat de transport de persoane presupune obligatia respectarii graficelor de circulatie, acesta fiind accesibil oricarei persoane, putand fi conditionat cel mult de o rezervare prealabila; 30. serviciu regulat special de transport de persoane - serviciu de transport public de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigura doar transportul anumitor categorii determinate de persoane intre localitati, in masura in care acest serviciu se desfasoara in conditiile prevazute la pct. 29. Serviciul regulat special de transport de persoane include:

285

a) transportul muncitorilor intre domiciliu si locul de munca; b) transportul elevilor si al studentilor spre si dinspre institutiile de invatamant; c) transportul militarilor si al familiilor acestora intre domiciliu si unitatea militara; 31. statie - punct de pe traseul unui serviciu regulat de persoane, amenajat si semnalizat corespunzator, in care opresc autovehiculele pentru urcarea si coborarea persoanelor transportate; 32. serviciu ocazional de transport de persoane - serviciu distinct fata de serviciul regulat sau serviciul regulat special de transport de persoane, caracterizat in principal prin faptul ca asigura transportul grupurilor de persoane formate la initiativa clientului sau a operatorului de transport rutier; 33. traseu - parcurs care asigura legatura intre mai multe localitati, cuprinse intre doua capete, pe care se efectueaza transport rutier public de persoane prin servicii regulate; 34. transport rutier - orice operatiune de transport care se realizeaza cu vehicule rutiere pentru deplasarea marfurilor sau a persoanelor, chiar daca vehiculul rutier este, pe o anumita portiune a drumului, transportat la randul sau pe/de un alt mijloc de transport; 35. transport rutier agabaritic - transport rutier cu mase si/sau dimensiuni depasite; 36. transport rutier in trafic national - operatiune de transport rutier care se efectueaza intre doua localitati situate pe teritoriul Romaniei, fara a depasi teritoriul statului; 37. transport rutier in trafic international - operatiune de transport rutier care se efectueaza intre localitatea de plecare si localitatea de destinatie, situate pe teritoriul a doua state diferite, cu sau fara tranzitarea unuia ori mai multor state; 38. transport rutier in zona de mic trafic de frontiera - operatiune de transport rutier care implica deplasarea unui vehicul rutier de pe teritoriul unui stat pe teritoriul statului invecinat, pe o distanta de cel mult 30 km fata de frontiera, daca acordurile bilaterale incheiate intre statele respective nu prevad altfel; 39. transport rutier judetean - operatiune de transport rutier care se efectueaza intre doua localitati situate pe teritoriul aceluiasi judet; 40. transport rutier interjudetean - operatiune de transport rutier care se efectueaza intre localitatea de plecare si localitatea de destinatie, situate pe teritoriul a doua judete diferite, cu sau fara tranzitarea unuia ori mai multor judete; in sensul prezentei ordonante de urgenta, transportul rutier intre municipiul Bucuresti si alte judete este considerat transport rutier interjudetean; 41. transport rutier specializat - operatiune de transport rutier efectuata cu vehicule rutiere prevazute cu amenajari speciale; 42. vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulatiei pe drumurile publice, cu sau fara mijloace de autopropulsare si care se utilizeaza in mod normal pentru transportul de persoane si/sau de marfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari. In sensul prezentei ordonante de urgenta, sunt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile si tractoarele, definite astfel: a) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplaseaza prin propulsie proprie, cu exceptia vehiculelor care circula pe sine si a autovehiculelor cu 2 sau 3 roti; b) remorca - vehicul rutier fara motor, conceput si construit pentru a fi tractat de un autovehicul; c) semiremorca - vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axa de tractare, astfel incat asupra tractorului sau axei de tractare se exercita o forta verticala semnificativa; d) tractor - vehicul rutier care, prin conceptie si constructie, este destinat exclusiv sau in principal tractarii de remorci/semiremorci.

286

(2) De asemenea, in sensul prezentei ordonante de urgenta, ansamblul format din autovehicul si remorca/semiremorca si ansamblul format din tractor si remorca/semiremorca sunt considerate vehicule rutiere. Art. 4 - In sensul prezentei ordonante de urgenta, transporturile rutiere se clasifica pe categorii si tipuri dupa cum urmeaza: a. categorii de transport rutier: a) clasificarea din punct de vedere al ariei de desfasurare: 1. transport rutier in trafic national; 2. transport rutier in trafic international; b) clasificarea din punct de vedere al caracterului activitatii: 1. transport rutier public; 2. transport rutier in cont propriu; b. tipuri de transport rutier: a) transport rutier de marfuri: 1. transport rutier de marfuri generale; 2. transport rutier de marfuri perisabile; 3. transport rutier de marfuri si deseuri periculoase; 4. transport rutier de deseuri; 5. transport rutier de animale vii; 6. transport rutier agabaritic; b) transport rutier de persoane: 1. transport rutier prin servicii regulate; 2. transport rutier prin servicii regulate speciale; 3. transport rutier prin servicii ocazionale. Art. 5 - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea de stat in domeniul transporturilor rutiere si reprezinta, in sensul prezentei ordonante de urgenta, autoritatea competenta. (2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, are urmatoarele atributii: a) elaboreaza strategiile nationale de dezvoltare a activitatilor de transport rutier; b) elaboreaza reglementari specifice in domeniul transporturilor rutiere si al activitatilor conexe acestora; c) elaboreaza programe de dezvoltare durabila si de modernizare a sistemului national de transport rutier, de siguranta si securitate a transporturilor rutiere si de protectie a mediului; d) asigura conditiile unui mediu concurential normal in activitatea de transport rutier, in corelatie cu celelalte moduri de transport si intre operatorii de transport rutier; e) stabileste norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier, precum si pentru operatorii de activitati conexe transportului rutier;

287

f) asigura controlul respectarii reglementarilor specifice domeniului transporturilor rutiere de catre operatorii de transport rutier, precum si de catre ceilalti utilizatori ai infrastructurii rutiere; g) asigura dezvoltarea cercetarii si elaborarea de studii de specialitate in domeniul transporturilor rutiere; h) monitorizeaza piata transporturilor rutiere in scopul constatarii aparitiei situatiilor de criza si adopta masurile necesare acestor situatii; i) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare a vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora; j) stabileste conditiile tehnice si metodologia pentru efectuarea inspectiilor tehnice periodice, precum si a controlului tehnic in trafic al vehiculelor rutiere; k) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, in vederea introducerii acestora pe piata. (3) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de autoritate de stat in domeniul transporturilor rutiere, are urmatoarele atributii: a) exercita autoritatea de registru si inspectie de stat in transporturile rutiere; b) organizeaza si tine evidenta tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate, cu exceptia celor care apartin institutiilor din sistemul national de aparare si siguranta publica; c) elaboreaza programe privind echiparea retelei de transport rutier cu infrastructuri si sisteme telematice de culegere a datelor, precum si cu centre de control si/sau informare a traficului rutier si de monitorizare a operatiunilor de transport rutier pentru constatarea respectarii prevederilor in vigoare si a sigurantei traficului rutier; d) elaboreaza norme privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora si controleaza respectarea lor; e) exercita controlul de stat privind respectarea reglementarilor nationale si internationale in activitatile specifice domeniului transporturilor rutiere; f) autorizeaza activitatile de transport rutier public si in cont propriu, in trafic national si/sau international si elibereaza in acest sens licente, certificate de transport in cont propriu si autorizatii de transport international pentru operatorii de transport, intreprinderi si operatorii de activitati conexe transportului rutier, precum si atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor in vigoare, acordurilor si conventiilor la care Romania este parte; g) autorizeaza centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere si scolile de conducatori auto; h) elaboreaza norme obligatorii pentru pregatirea si atestarea profesionala a conducatorilor auto, a persoanelor desemnate sa conduca permanent si efectiv activitati de transport rutier, a consilierilor de siguranta, precum si a instructorilor de conducere auto si a profesorilor de legislatie rutiera; i) asigura cadrul privind conditiile in care se executa transportul combinat de marfuri si promovarea acestuia in conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte; j) asigura realizarea unui sistem de supraveghere si monitorizare a transporturilor rutiere de marfuri si de persoane; k) elaboreaza, cu avizul Ministerului Sanatatii, norme privind examinarea medicala a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si pentru verificarile periodice ale posesorilor de permis de conducere auto;

288

l) certifica incadrarea vehiculelor rutiere in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta, conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, in conformitate cu reglementarile in vigoare; m) certifica sau omologheaza, potrivit reglementarilor in vigoare, produsele si materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate in tara sau importate si dispune, in caz de neconcordanta, suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare; n) evalueaza laboratoarele de incercare aferente domeniului rutier; o) certifica incadrarea in normele de poluare si siguranta rutiera a vehiculelor rutiere destinate transportului international de marfuri sau cu alte caracteristici speciale; p) omologheaza vehiculele rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora, controleaza, la producator si la vanzator, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat si dispune, in caz de neconcordanta, suspendarea sau anularea certificatului de omologare; q) autorizeaza operatorii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz; r) autorizeaza infiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica; s) asigura efectuarea inspectiei tehnice a vehiculelor rutiere, in vederea primei inmatriculari in Romania si certificarii autenticitatii acestora, in vederea inmatricularii/reinmatricularii sau la cerere; t) clasifica vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane pe categorii de confort si vehiculele destinate transportului rutier de marfuri; u) acorda operatorilor de transport rutier straini autorizatii de transport international valabile pe teritoriul Romaniei. Art. 6 - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate sa desemneze unitati care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea sa sa elaboreze si sa puna in aplicare norme tehnice si reglementari specifice vehiculelor rutiere si transportului rutier si care sa asigure inspectia si controlul tehnic de specialitate. Art.7 - Institutiile publice, regiile autonome, precum si societatile comerciale prevazute la art. 6, care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, se autofinanteaza din tarife si comisioane, obtinute din prestatii specifice, precum si din alte surse, constituite potrivit legii. Art. 8 - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este autoritatea competenta pentru aplicarea acordurilor si conventiilor internationale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere si constructiei vehiculelor rutiere, la care Romania este parte.

CAPITOLUL II Efectuarea transporturilor rutiere.


Art. 9 - (1) Operatiunile de transport rutier se pot efectua numai in conditiile respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, a reglementarilor in vigoare din domeniul

289

transporturilor rutiere, precum si a acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte. (2) Transportul rutier de marfuri periculoase se poate efectua numai in conditiile respectarii prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, si a reglementarilor specifice in vigoare. (3) Transportul rutier al deseurilor periculoase se poate efectua numai in conditiile respectarii reglementarilor specifice in vigoare. (4) Operatiunile de transport rutier de marfuri sau de persoane in trafic national se pot efectua numai in conditiile respectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 466/2003, cu modificarile ulterioare. (5) Operatiunile de transport rutier de marfuri sau de persoane in trafic international se pot efectua numai in conditiile respectarii prevederilor Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (A.E.T.R.), incheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care Romania a aderat prin Legea nr. 101/1994. Art. 10 - (1) Orice conducator auto care efectueaza operatiuni de transport rutier, ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta, are obligatia de a urma cursurile de pregatire profesionala ale caror tematica si mod de organizare sunt stabilite de autoritatea competenta. (2) Cursurile de pregatire profesionala prevazute la alin. (1) se finalizeaza cu un examen. In urma promovarii examenului se elibereaza un certificat de competenta profesionala. Art. 11 - Transportul rutier public este transportul rutier efectuat pe baza de contract, contra plata, de catre operatorii de transport rutier care detin in proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere. Art. 12 - Transportul rutier in cont propriu se efectueaza fara incasarea unui tarif sau a echivalentului in natura ori in servicii al acestuia si se realizeaza in urmatoarele conditii: a) este o activitate secundara sau suplimentara celorlalte activitati ale intreprinderii; b) marfurile transportate sunt proprietatea intreprinderii ori au fost vandute, cumparate sau inchiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta; c) scopul deplasarii este transportul marfurilor sau al persoanelor spre sau de la intreprindere ori intre punctele de lucru ale acesteia; d) persoanele transportate sunt angajatii intreprinderii, scopul transportului fiind in interesul activitatilor proprii; e) intreprinderea foloseste vehicule rutiere detinute in proprietate sau obtinute de aceasta printr-un contract de vanzare-cumparare cu plata ulterioara ori in baza unui contract de leasing pe termen lung sau, in cazul transportului de marfuri, vehiculele putand fi inchiriate fara sofer; f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de catre conducatori auto angajati ai intreprinderii sau de persoana fizica insasi. Art. 13 - Operatorii de transport rutier romani pot efectua transport rutier public in trafic national si/sau international numai cu autovehicule rutiere inmatriculate in Romania, conduse de persoane cu cetatenie romana sau de catre cetateni straini cu drept de munca in Romania.

290

Art. 14 - (1) Pentru a putea efectua operatiuni de transport rutier, conducatorii auto cetateni straini trebuie sa detina un atestat de calificare profesionala recunoscut pe teritoriul Romaniei. (2) Atestatul de calificare profesionala se elibereaza de catre autoritatea competenta, la cererea operatorului de transport rutier. (3) Conditiile de eliberare a atestatului de calificare profesionala a conducatorului auto se stabilesc de autoritatea competenta. Art. 15 -Operatorii de transport rutier straini pot efectua transport rutier in trafic international avand ca tara de destinatie Romania, transport rutier cu tranzitarea teritoriului Romaniei sau transport rutier in zona de mic trafic de frontiera pe teritoriul Romaniei numai in conditiile respectarii legislatiei romane, a acordurilor si conventiilor bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere, la care Romania este parte. Art. 16 - Transporturile rutiere in regim de cabotaj pe teritoriul Romaniei sunt interzise daca acordurile si conventiile bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere, la care Romania este parte, nu prevad altfel.

CAPITOLUL III Accesul la activitatea de transport rutier. Sectiunea 1 Transportul rutier public.
Art. 17 - (1) Pot desfasura operatiuni de transport rutier public numai operatorii de transport rutier inregistrati in Registrul operatorilor de transport rutier, tinut de autoritatea competenta. (2) Modul de intocmire, completare si gestionare privind Registrul operatorilor de transport rutier se stabileste de catre autoritatea competenta. Art. 18 - (1) Pentru dobandirea calitatii de operator de transport rutier, o intreprindere trebuie sa obtina licenta de transport care se acorda in urma indeplinirii conditiilor de onorabilitate, capacitate financiara si competenta profesionala. (2) Conditia de onorabilitate se considera ca fiind indeplinita numai daca persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier: a) nu a fost condamnata pentru infractiuni de natura comerciala; b) nu a fost declarata inapta pentru a conduce permanent si efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale in vigoare; c) nu a fost sanctionata pentru incalcari repetate ale prevederilor in vigoare privind: conditiile de plata si de angajare; transportul rutier de marfuri sau de persoane si, in special, prevederile privind perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, greutatile si dimensiunile vehiculelor rutiere,

291

siguranta rutiera si siguranta vehiculului rutier, protectia mediului si alte reguli privind raspunderea profesionala. (3) Conditia de capacitate financiara consta in dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea in bune conditii a activitatii intreprinderii si buna administrare a acesteia. Conditia de capacitate financiara se considera ca fiind indeplinita numai daca operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de 9.000 euro pentru primul autovehicul rutier si 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere. Modul de evaluare a capacitatii financiare a unei intreprinderi se stabileste de autoritatea competenta. (4) Conditia de competenta profesionala se considera ca fiind indeplinita daca persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier este titulara a unui certificat de pregatire profesionala eliberat de catre autoritatea competenta. (5) Certificatul de pregatire profesionala atesta detinerea nivelului necesar de cunostinte stabilit de autoritatea competenta si se acorda in urma unei examinari scrise obligatorii, care poate fi completata cu o examinare orala in forma stabilita de autoritatea competenta. Art. 19 - (1) Exemplarul original al licentei de transport se elibereaza operatorului de transport rutier de catre autoritatea competenta, cu valabilitate de 5 ani, si se pastreaza la sediul acestuia. (2) Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere detinute de operatorul de transport rutier si utilizate la operatiuni de transport rutier, autoritatea competenta elibereaza cate o copie conforma cu exemplarul original al licentei de transport. (3) Copiile conforme cu exemplarul original al licentei de transport se elibereaza de catre autoritatea competenta, pentru perioade succesive de un an, pana la expirarea licentei de transport. (4) In cazul in care operatorul de transport detine vehicule rutiere pe baza de contract cu orice alt titlu decat cel de proprietate, licenta de transport se acorda pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani. Art. 20 - (1) Efectuarea transportului rutier public este permisa numai pe baza copiei conforme a licentei de transport valabile, emisa de autoritatea competenta. (2) Copia conforma a licentei de transport se suspenda in cazul savarsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului. Art. 21 - Licenta de transport se retrage in cazul in care operatorul de transport rutier nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acesteia sau in cazul in care operatorul de transport a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii acordarii acesteia. Art. 22 - Intreprinderea care a dobandit calitatea de operator de transport rutier poate efectua operatiuni de transport rutier in cont propriu pe baza licentei de transport si a copiilor conforme ale acesteia eliberate de autoritatea competenta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Sectiunea 2 Transportul rutier pe cont propriu.


Art. 23 - (1) Pot desfasura operatiuni de transport rutier in cont propriu numai intreprinderile inregistrate in Registrul intreprinderilor.

292

(2) Registrul intreprinderilor se intocmeste de catre autoritatea competenta, modul de completare si gestionare fiind stabilit de aceasta. Art. 24 - (1) Pentru a efectua transport rutier in cont propriu, o intreprindere trebuie sa obtina un certificat de transport in cont propriu care se acorda in urma indeplinirii conditiei de competenta profesionala si a cerintelor de siguranta rutiera cu privire la standardele pentru conducatorii auto si vehiculele rutiere. (2) Criteriile de indeplinire a conditiei de competenta profesionala, prevazuta la alin. (1), se stabilesc de catre autoritatea competenta, prin reglementari specifice. Art. 25 - (1) Exemplarul original al certificatului de transport in cont propriu se elibereaza intreprinderii de catre autoritatea competenta, cu valabilitate de 5 ani, si se pastreaza la sediul acesteia. (2) Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere detinute de intreprindere si utilizate la operatiuni de transport rutier, autoritatea competenta elibereaza cate o copie conforma cu exemplarul original al certificatului de transport in cont propriu, cu valabilitate de un an. (3) In cazul in care intreprinderea detine numai vehicule rutiere pe baza de contract de inchiriere, certificatul de transport in cont propriu se acorda pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani. Art. 26 - Efectuarea transportului rutier in cont propriu este permisa numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport in cont propriu, emisa de autoritatea competenta, pentru fiecare vehicul rutier. Art. 27 - (1) Certificatul de transport in cont propriu se retrage in cazul in care intreprinderea nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acestuia sau in cazul in care intreprinderea a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii acordarii acestuia. (2) Copia conforma a certificatului de transport in cont propriu se suspenda in cazul savarsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului.

CAPITOLUL IV Transportul rutier de marfuri.


Art. 28 - (1) Transportul rutier public de marfuri poate fi efectuat de catre operatorii de transport numai cu vehicule rutiere la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei de transport, acordata de autoritatea competenta. (2) Transportul rutier de marfuri in cont propriu poate fi efectuat de catre intreprinderi numai cu vehicule rutiere la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, precum si documente care sa dovedeasca faptul ca transportul efectuat este in cont propriu. Art. 29 - In vederea efectuarii transportului rutier public de marfuri in trafic international, suplimentar fata de copia conforma a licentei de transport corespunzatoare acestei categorii de

293

transport rutier, la bordul vehiculului rutier trebuie sa se afle documentul de transport, precum si certificatul privind incadrarea vehiculului rutier in normele de poluare si siguranta rutiera. Art. 30 - Operatorii de transport rutier romani pot efectua transport rutier public de marfuri in trafic international numai pe baza autorizatiilor de transport international eliberate de catre autoritatea competenta, daca acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte nu prevad altfel. Art. 31 - Operatorii de transport straini pot efectua operatiuni de transport rutier public de marfuri in trafic international pe teritoriul Romaniei numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta.

CAPITOLUL V Transportul rutier de persoane.


Art. 32 - (1) Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de catre operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei de transport, acordata de autoritatea competenta. (2) Transportul rutier in cont propriu de persoane poate fi efectuat de catre intreprinderi numai cu autovehicule la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, precum si documente care sa dovedeasca faptul ca transportul efectuat este in cont propriu. Art. 33 - Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin: a) servicii regulate; b) servicii regulate speciale; c) servicii ocazionale. Art. 34 - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu national se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza licentei de traseu eliberate de catre autoritatea competenta, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 3 ani. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean se efectueaza pe baza programelor de transport, perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani. (3) In vederea intocmirii programului de transport judetean, consiliul judetean are obligatia sa transmita autoritatii competente, pana la data comunicata de aceasta, propuneri care sa contina traseele judetene care urmeaza a fi incluse in program. Art. 35 - La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate, operatorii de transport rutier au obligatia respectarii prevederilor caietului de sarcini al licentei de traseu si a graficului de circulatie continut in acesta. Art. 36 - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu international se poate efectua de catre operatorii de transport rutier romani numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta a statului unde este situat

294

celalalt capat de traseu si a autorizatiilor de transport international eliberate de catre autoritatile competente ale statelor tranzitate. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu international se poate efectua si de catre mai multi operatori de transport rutier, in comun. Art. 37 - Operatorii de transport straini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic international pe teritoriul Romaniei (tranzit sau destinatie) numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta. Art. 38 - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale in trafic national se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza licentei de traseu eliberate de autoritatea competenta, cu valabilitate egala cu perioada contractului incheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mare de un an, serviciul respectiv utilizand ca statii pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate alte statii decat statiile publice, asigurandu-se existenta la bordul autovehiculului a legitimatiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale in trafic international se poate efectua de catre operatorii de transport rutier romani numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta a statului unde este situat celalalt capat de traseu si a autorizatiilor de transport international eliberate de autoritatile competente ale statelor tranzitate, serviciul respectiv utilizand ca statii pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate alte statii decat statiile publice, asigurandu-se existenta la bordul autovehiculului a legitimatiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. Art. 39 - (1) Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale in trafic national se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competenta. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international se poate efectua numai in conditiile respectarii prevederilor Acordului privind transportul international ocazional de persoane cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002, pe baza documentelor prevazute in respectivul acord, eliberate de autoritatea competenta. (3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit intre autoritatea competenta si autoritatile competente din statele pe teritoriul carora se deruleaza transportul. (4) Transportul rutier ocazional de persoane in cont propriu in trafic international se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat si convenit de autoritatea competenta cu autoritatile competente din statele pe teritoriul carora se deruleaza transportul.

CAPITOLUL VI Activitati conexe transportului rutier.


Art. 40 - (1) Activitatile conexe transportului rutier se pot efectua de catre intreprinderi numai pe baza licentei pentru activitati conexe transportului rutier, eliberata de autoritatea competenta.

295

(2) Licenta pentru activitati conexe transportului rutier se elibereaza pentru fiecare activitate efectuata, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani. (3) In situatia in care o activitate conexa transportului rutier se efectueaza de catre intreprindere in mai multe puncte, autoritatea competenta elibereaza cate o copie conforma cu exemplarul original al licentei de activitati conexe transportului rutier pentru fiecare dintre acestea. (4) Copia conforma a licentei pentru activitati conexe transportului rutier se suspenda in cazul savarsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile in vigoare. conexa Art. 41 - Activitatile conexe transporturilor rutiere sunt urmatoarele: a) activitati desfasurate de autogari; b) activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public. Art. 42 - Autogarile si statiile publice pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate in cadrul serviciilor regulate de transport rutier sunt bunuri de utilitate publica si pot fi in proprietate privata sau publica. Art. 43 - (1) Infiintarea unei autogari destinate transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national si/sau international se poate face numai cu avizul autoritatii competente. (2) Infiintarea autogarilor, schimbarea distantei sau desfiintarea acestora se poate realiza numai cu acordul consiliilor locale si cu avizul autoritatii competente, in cazul in care spatiile in care isi desfasoara activitatea sunt proprietatea statului sau a unitatii administrativ-teritoriale. Art. 44 - Amenajarea, semnalizarea rutiera si intretinerea statiilor publice pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate se asigura de catre administratia publica locala, administratorul drumului sau detinator, dupa caz. Art. 45 - (1) In cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate plecarile, opririle in tranzit si sosirile se realizeaza din/in autogari sau din/in punctele stabilite de administratia publica locala, cu avizul autoritatii competente. (2) In localitatile in care nu exista autogari, administratia publica locala stabileste puncte pentru plecare, oprire in tranzit sau sosire, cu avizul autoritatii competente. Art. 46 - Oprirea in autogara in vederea urcarii/coborarii persoanelor transportate este permisa numai in situatia in care graficul de circulatie al licentei de traseu are prevazuta statia respectiva. Art. 47 - Activitatile de intermediere a operatiunilor de transport rutier public se realizeaza prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmand a fi executate de intermediar, in numele sau, prin intermediul unui operator de transport rutier. Art. 48 - Licenta pentru activitati conexe se retrage in cazul in care intreprinderea care efectueaza activitati conexe transportului rutier nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acesteia sau in cazul in care aceasta a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii acordarii acesteia.

296

CAPITOLUL VII Regimul vehiculelor rutiere.


Art. 49 - (1) Transportul rutier poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde reglementarilor specifice in vigoare, avand inspectia tehnica periodica valabila, acestea fiind clasificate/incadrate corespunzator, conform prevederilor legale in vigoare. (2) Pentru accesul pe infrastructura rutiera vehiculele rutiere fabricate in tara sau in strainatate, inmatriculate sau care urmeaza sa fie inmatriculate in Romania, sunt supuse omologarii in vederea inmatricularii sau inregistrarii si/sau inspectiei tehnice periodice, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. (3) Transportul rutier de marfuri si/sau de persoane se efectueaza numai cu vehicule rutiere destinate prin constructie tipului respectiv de transport. Art. 50 - (1) Omologarea in vederea inmatricularii sau inregistrarii vehiculelor rutiere se acorda de catre autoritatea competenta, care elibereaza si cartea de identitate a vehiculului rutier. (2) Conditiile de certificare a autenticitatii si de omologare a vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora se stabilesc de catre autoritatea competenta. (3) Producatorii de vehicule rutiere, reprezentantii autorizati ai acestora sau persoanele fizice ori juridice care importa vehicule rutiere, dupa caz, au obligatia sa solicite omologarea vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Art. 51 - (1) Operatorii economici care efectueaza servicii de reparatii, reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz, precum si de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere pot desfasura aceste activitati numai pe baza autorizatiei tehnice eliberate de autoritatea competenta. (2) Conditiile de desfasurare a activitatilor de reparatii, reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sau de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere, precum si conditiile de acordare a autorizatiilor tehnice a operatorilor economici care efectueaza asemenea servicii se stabilesc de catre autoritatea competenta. Art. 52 - Produsele si materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate in tara sau importate trebuie sa fie certificate si/sau omologate din punct de vedere tehnic, potrivit reglementarilor in vigoare, de catre autoritatea competenta. Art. 53 - Lista produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere pentru care se impune certificarea sau omologarea se stabileste de catre autoritatea competenta.

CAPITOLUL VIII Tarife


Art. 54 - Eliberarea licentelor de transport si a copiilor conforme ale acestora, a certificatelor de transport in cont propriu si a copiilor conforme ale acestora, a licentelor de traseu, a licentelor

297

pentru activitati conexe si a autorizatiilor de transport international, precum si altele asemenea se face de catre autoritatea competenta, contra cost, pe baza tarifelor stabilite de catre aceasta. Art. 55 - La derularea operatiunilor de transport rutier, tarifele se stabilesc liber, pe baza cererii si ofertei.

CAPITOLUL IX Controlul activitatii de transport rutier si a activitatilor conexe acestora.


Art. 56 - (1) Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a prevederilor in vigoare care reglementeaza domeniul transporturilor rutiere se efectueaza in trafic si la sediul intreprinderilor. (2) Controlul la sediul intreprinderilor se efectueaza de catre personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop. (3) Controlul in trafic se efectueaza de catre personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop, impreuna cu ofiteri/subofiteri ai politiei rutiere sau ai politiei de frontiera, dupa caz. Art. 57 - La efectuarea controlului la sediul intreprinderilor, acestea au obligatia prezentarii tuturor documentelor solicitate de catre personalul autoritatii competente, imputernicit in acest scop.

CAPITOLUL X Raspunderi si sanctiuni.


Art.58 - Constituie contraventie urmatoarele fapte: a) efectuarea de catre un operator de transport strain a transportului rutier public, avand ca tara de tranzit sau destinatie Romania, fara autorizatie de transport international valabila pe teritoriul Romaniei; b) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate fara legitimatii de calatorie; c) efectuarea transportului rutier in regim de cabotaj; d) efectuarea transportului rutier de marfuri fara existenta la bordul vehiculului rutier a documentului de transport si a copiei conforme, a licentei de transport sau certificatului de transport in cont propriu, dupa caz; e) efectuarea transportului rutier de persoane fara existenta la bordul autovehiculului a documentului de transport corespunzator tipului de serviciu efectuat si a copiei conforme, a licentei de transport sau certificatului de transport in cont propriu, dupa caz; f) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international cu autovehicule care nu se incadreaza in prevederile Acordului privind transportul international ocazional de persoane cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002; g) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international fara respectarea tipului de serviciu ocazional inscris in documentul de transport

298

prevazut in Acordul privind transportul international ocazional de persoane cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002; h) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale ale unor persoane care nu sunt mentionate in documentul de transport; i) refuzul nejustificat al accesului la serviciile autogarii, aplicarea tarifelor discriminatorii pentru accesul la serviciile autogarii, precum si conditionarea accesului la serviciile autogarii de obligativitatea serviciului de vanzare a legitimatiilor de calatorie; j) nerespectarea graficului de circulatie continut in caietul de sarcini al licentei de traseu; k) comercializarea de vehicule rutiere ale caror caracteristici de omologare si/sau de identificare nu mai corespund datelor mentionate in cartea de identitate a vehiculului; l) utilizarea de vehicule rutiere care nu au fost supuse omologarii pentru circulatie conform reglementarilor in vigoare; m) instrainarea documentului de transport, precum si utilizarea acestuia de catre o persoana fizica sau juridica, alta decat titularul, sau utilizarea documentului de transport completat necorespunzator; n) calatoria fara legitimatie de calatorie valabila in cadrul serviciilor de transport rutier public de persoane prin servicii regulate; o) efectuarea de operatiuni de transport rutier de catre conducatori auto care nu detin certificat de competenta profesionala. Art. 59 - (1) Se sanctioneaza cu amenda aplicata intreprinderilor sau operatorilor de transport rutier romani sau straini, dupa caz: a) de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), faptele prevazute la art. 58 lit. d), e) si j); b) de la 1.500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), faptele prevazute la art. 58 lit. i); c) de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevazute la art. 58 lit. g), h), k), l) si m); d) de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), faptele prevazute la art. 58 lit. a). (2) Se sanctioneaza cu amenda aplicata conducatorului auto: a) de la 300 lei (RON) la 500 lei (RON), fapta prevazuta la art. 58 lit. b) si o); b) de a 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), fapta prevazuta la art. 58 lit. c). (3) Se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), aplicata persoanei care calatoreste fara legitimatie de calatorie, fapta prevazuta la art. 58 lit. n). Art. 60 - Contraventiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se constata si se sanctioneaza de catre: a) personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop; b) ofiteri/subofiteri ai politiei rutiere sau politiei de frontiera; c) personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice, conform competentelor acordate; d) personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor; e) personalul cu atributii de control al operatorului de transport rutier, numai pentru vehiculele detinute de acesta. Art. 61 - (1) Controlul operatorilor de transport rutier straini sau al vehiculelor rutiere

299

inmatriculate in alte state, cu care se efectueaza operatiuni de transport rutier pe teritoriul Romaniei, se realizeaza de catre personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop. (2) In situatia in care la efectuarea controlului prevazut la alin. (1) s-au constatat incalcari ale prevederilor legale in vigoare care reglementeaza domeniul transporturilor rutiere, se imobilizeaza vehiculul rutier in conditii de siguranta si securitate a transportului, procedandu-se totodata la ridicarea placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, pana la indeplinirea conditiilor legale pentru continuarea efectuarii transportului, si se aplica sanctiunea corespunzatoare celor constatate. (3) Permisiunea privind reluarea efectuarii transportului se acorda cu conditia achitarii amenzii aplicate in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare sau cu conditia platii unei sume egale cu aceasta direct catre organismul al carui agent constatator a aplicat sanctiunea contraventionala, urmand ca in conformitate cu prevederile legale aceasta suma sa fie restituita sau varsata la contul de amenzi al Trezoreriei Statului, conform cu hotararea definitiva a instantei judecatoresti in cazul formularii unei contestatii. Art. 62 - Pentru abateri de la prevederile prezentei ordonante de urgenta, sunt exceptate de la imobilizarea prevazuta la art. 61 vehiculele care transporta animale vii, marfuri perisabile sau sub temperatura controlata. Art. 63 - Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 64 - Impotriva masurii de retragere sau suspendare a unuia dintre documentele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta sau de respingere a cererii de eliberare a unuia dintre documentele respective operatorul de transport rutier sau intreprinderea, dupa caz, se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

CAPITOLUL XI Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 65 - (1) Incepand cu data de 10 septembrie 2008 conducatorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile D1, D1E, D sau DE, care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta, au obligatia de a detine si un certificat de calificare profesionala initiala (CPI) si un certificat de calificare profesionala continua (CPC). (2) Incepand cu data de 10 septembrie 2009 conducatorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile C1, C1E, C sau CE, care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta, au obligatia de a detine si un certificat de calificare profesionala initiala (CPI) si un certificat de calificare profesionala continua (CPC). (3) Autoritatea competenta va stabili conditiile privind pregatirea initiala si continua a conducatorilor auto prevazuti la alin. (1). Art. 66 - (1) Transportului rutier de marfuri in regim de cabotaj i se aplica o perioada de

300

tranzitie in conformitate cu prevederile pct. 5 "Politica in domeniul transporturilor" alin. (1) din anexa VI la Protocolul la Tratatul de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, semnat la 25 aprilie 2005, ratificat de Romania prin Legea nr. 157/2005. (2) Transportul rutier de persoane in regim de cabotaj se liberalizeaza de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Art. 67 - De la data aderarii, transportul rutier de persoane in cont propriu, efectuat intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, se efectueaza numai pe baza certificatului de transport in cont propriu. Art. 68 - Monitorizarea pietei transporturilor rutiere se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pietei transporturilor rutiere si masurile ce trebuie luate in situatii de criza in domeniul transportului rutier de marfuri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 47/2003. Art. 69 - In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora norme privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora. Art. 70 - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare. Art. 71 - (1) Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) si (3), art. 3 alin. (1) si alin. (2) lit. a), b) si c) si ale art. 4 lit. a) si d) din Directiva 96/26/CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupatia de transportator rutier de marfa si transportator rutier de calatori si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operatiuni de transport national si international, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 124 din 23 mai 1996, asa cum a fost modificata de Directiva 98/76/CE din 1 octombrie 1998, precum si prevederile art. 14 alin. (2) din Directiva 2003/59/CE privind pregatirea initiala si periodica a conducatorilor auto care efectueaza transport de marfa si calatori, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003, ce amendeaza Regulamentul nr. 3.820/85/CEE si Directiva 91/439/CEE si abroga Directiva 76/914/CEE. (2) Prezenta ordonanta de urgenta creeaza cadrul general pentru aplicarea de la data aderarii a Regulamentului nr. 684/92/CEE din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul international de calatori cu autocarul si autobuzul, publicat in Jurnalul Oficial nr. L 074 din 20 martie 1992, ale Regulamentului nr. 11/98/CE din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului nr. 684/92/CEE privind regulile comune pentru transportul international de calatori cu autocarul si autobuzul si a Regulamentului nr. 881/92/CEE din 26 martie 1992 privind accesul la piata in transportul rutier de marfuri in cadrul Comunitatii catre sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traverseaza teritoriul unuia sau mai multor state membre, publicat in Jurnalul Oficial nr. L 095 din 9 aprilie 1992, precum si ale Regulamentului nr. 484/2002/CE din 1 martie 2002 de modificare a Regulamentului nr. 881/92/CEE si Regulamentului nr. 3.118/93/CEE in vederea instituirii unui atestat de conducator auto.

301

ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. CAPITOLUL I Dispozitii generale. Art. 1. - Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata ca atare prin lege, prin hotarare a Guvernului ori prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Art. 2. - (1) Prin legi sau prin hotarari ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii in toate domeniile de activitate. (2) Prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene prevazute la art. 1 se stabilesc si se sanctioneaza contraventii in toate domeniile de activitate in care acestora li s-au stabilit atributii prin lege, in masura in care in domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin legi sau prin hotarari ale Guvernului. (3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot stabili si sanctiona contraventii in urmatoarele domenii: salubritate; activitatea din piete, curatenia si igienizarea acestora; intretinerea parcurilor si spatiilor verzi, a spatiilor si locurilor de joaca pentru copii; amenajarea si curatenia spatiilor din jurul blocurilor de locuinte; intretinerea bazelor si obiectivelor sportive aflate in administrarea lor; intretinerea strazilor si trotuarelor, a scolilor si a altor institutii de educatie si cultura; intretinerea cladirilor, imprejmuirilor si a altor constructii; depozitarea si colectarea gunoaielor si a resturilor menajere. (4) Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate stabili si alte domenii de activitate din competenta consiliilor locale ale sectoarelor, in care acestea pot stabili si sanctiona contraventii. Art. 3. - (1) Actele normative prin care se stabilesc contraventii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunea ce urmeaza sa se aplice pentru fiecare dintre acestea; in cazul sanctiunii cu amenda se vor stabili limita minima si maxima a acesteia sau, dupa caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili si tarife de determinare a despagubirilor pentru pagubele pricinuite prin savarsirea contraventiilor. (2) Persoana juridica raspunde contraventional in cazurile si in conditiile prevazute de actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii. Art. 4. - (1) Actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii sau, dupa caz, de la data aducerii lor la cunostinta publica, potrivit legii, in afara de cazul in care in cuprinsul acestora se prevede un termen mai lung. (2) In cazuri urgente se poate prevedea intrarea in vigoare intr-un termen mai scurt, dar nu mai putin de 10 zile. (3) Hotararile autoritatilor administratiei publice locale sau judetene prevazute la art. 1, prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii, pot fi aduse la cunostinta publica prin afisare sau prin orice alta forma de publicitate prevazuta de lege, numai pe baza avizului de legalitate emis de prefect.

302

Art. 5. - (1) Sanctiunile contraventionale sunt principale si complementare. (2) Sanctiunile contraventionale principale sunt: a. b. c. d. avertismentul; amenda contraventionala; obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii; inchisoarea contraventionala, daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la lit. c). (3) Sanctiunile contraventionale complementare sunt: a. confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii; b. suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati; c. inchiderea unitatii; d. blocarea contului bancar; e. suspendarea activitatii agentului economic; f. retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, temporar sau definitiv; g. desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala. (4) Prin legi speciale se pot stabili si alte sanctiuni principale sau complementare. (5) Sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite. Sanctiunile complementare se aplica in functie de natura si de gravitatea faptei si pot fi cumulate. Art. 6. - (1) Avertismentul, amenda contraventionala si obligarea la prestarea unei activitati in folosul comunitatii se pot aplica oricarui contravenient persoana fizica ori juridica. (2) Sanctiunea inchisorii contraventionale se poate aplica numai persoanelor fizice. Art. 7. - (1) Avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra pericolului social al faptei savarsite, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale. (2) Avertismentul se aplica in cazul in care fapta este de gravitate redusa. (3) Avertismentul se poate aplica si in cazul in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune. Art. 8. - (1) Amenda contraventionala are caracter administrativ. (2) Pentru contraventiile stabilite prin hotarari ale Guvernului se pot prevedea amenzi intre 500.000 lei si 100.000.000 lei. (3) Pentru contraventiile stabilite prin hotarari ale consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale consiliilor judetene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti se pot prevedea amenzi intre 250.000 lei si 25.000.000 lei. (4) Limitele amenzilor prevazute in actele normative care contin reglementari cu privire la stabilirea si sanctionarea unor fapte ce constituie contraventii, precum si limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (2) si (3) pot fi reduse sau majorate periodic prin hotarari ale Guvernului. (5) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, cu exceptia celor provenite din amenzile aplicate in temeiul hotararilor autoritatilor administratiei publice locale sau judetene prevazute la alin. (3), care se fac venit la bugetul local respectiv, precum si a celor

303

pentru care legea prevede altfel. Amenzile aplicate in temeiul unei legi sau al unei hotarari a Guvernului se fac venit la bugetul de stat in cota de 75%, diferenta revenind unitatii din care face parte agentul constatator. Aceasta suma se retine integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, si va fi repartizata pentru dotarea cu mijloace specifice activitatilor din domeniu. Art. 9. - (1) Inchisoarea contraventionala si obligarea la prestarea unei activitati in folosul comunitatii pot fi stabilite numai prin lege si numai pe o durata ce nu poate depasi 6 luni, respectiv 300 de ore. (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se stabilesc iotdeauna alternativ cu amenda. Art. 10. - (1) Daca aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie. (2) Cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal sanctiunile contraventionale se cumuleaza fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava sau, dupa caz, maximul general stabilit in prezenta ordonanta pentru inchisoarea contraventionala ori obligarea la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. (3) In cazul in care la savarsirea unei contraventii au participat mai multe persoane, sanctiunea se va aplica fiecareia separat. Art. 11. - (1) Caracterul contraventional al faptei este inlaturat in cazul legitimei aparari, starii de necesitate, constrangerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilitatii, betiei involuntare complete, erorii de fapt, precum si infirmitatii, daca are legatura cu fapta savarsita. (2) Minorul sub 14 ani nu raspunde contraventional. (3) Pentru contraventiile savarsite de minorii care au implinit 14 ani minimul si maximul amenzii stabilite in actul normativ pentru fapta savarsita se reduc la jumatate. (4) Minorul care nu a implinit varsta de 16 ani nu poate fi sanctionat cu inchisoare contraventionala sau cu obligarea la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. (5) Cauzele care inlatura caracterul contraventional al faptei se constata numai de instanta de judecata. Art. 12. - (1) Daca printr-un act normativ fapta nu mai este considerata contraventie, ea nu se mai sanctioneaza, chiar daca a fost savarsita inainte de data intrarii in vigoare a noului act normativ. (2) Daca sanctiunea prevazuta in noul act normativ este mai usoara se va aplica aceasta. In cazul in care noul act normativ prevede o sanctiune mai grava, contraventia savarsita anterior va fi sanctionata conform dispozitiilor actului normativ in vigoare la data savarsirii acesteia. Art. 13. - (1) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei. (2) In cazul contraventiilor continue termenul prevazut la alin. (1) curge de la data constatarii faptei. Contraventia este continua in situatia in care incalcarea obligatiei legale dureaza in timp. (3) Cand fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit ca ea constituie contraventie, prescriptia aplicarii sanctiunii nu curge pe tot timpul in care cauza s-a aflat in fata organelor de cercetare sau de urmarire penala ori in fata instantei de judecata, daca sesizarea s-a facut inauntrul termenului prevazut la alin. (1) sau (2). Prescriptia opereaza totusi daca sanctiunea nu a fost aplicata in termen de un an de la data savarsirii, respectiv constatarii faptei, daca prin lege nu se dispune altfel. (4) Prin legi speciale pot fi prevazute si alte termene de prescriptie pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale.

304

Art. 14. - (1) Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesulverbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii. (2) Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 2 ani de la data aplicarii. (3) Executarea sanctiunii inchisorii contraventionale se prescrie in termen de un an de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti, daca contravenientul nu a optat pentru prestarea unei activitati in folosul comunitatii. CAPITOLUL II Constatarea contraventiei. Art. 15. - (1) Contraventia se constata printr-un proces-verbal incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite in mod generic agenti constatatori. (2) Pot fi agenti constatatori: primarii, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitati, persoanele imputernicite in acest scop de ministri si de alti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, de prefecti, presedinti ai consiliilor judetene, primari, de primarul general al municipiului Bucuresti, precum si de alte persoane prevazute in legi speciale. (3) Ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne constata contraventii privind: apararea ordinii publice; circulatia pe drumurile publice; regulile generale de comert; vanzarea, circulatia si transportul produselor alimentare si nealimentare, tigarilor si bauturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotarare a Guvernului. Art. 16. - (1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea. (2) La intrarea in Romania a cetatenilor straini sau a cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate organele politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei vor elibera acestora tichete de inscriere a contraventiilor. (3) In cazul contravenientilor cetateni straini sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate in procesul-verbal vor fi cuprinse urmatoarele date de identificare a acestora: numele, prenumele, seria si numarul pasaportului, statul emitent si data eliberarii documentului, precum si seria si numarul tichetului de inscriere a contraventiilor. (4) La iesirea din tara organele politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei, o data cu controlul documentelor vor solicita cetatenilor straini si cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate tichetul de inscriere a contraventiilor si, dupa caz, dovada platii amenzii contraventionale. (5) In cazul in care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul parintilor sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia.

305

(6) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta. (7) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea ulitatii procesului-verbal. Art. 17. - Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu. Art. 18. - Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele in baza carora se fac mentiunile prevazute la art. 16 alin. (3). In caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici. Art. 19. - (1) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia. (2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. (3) In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod. Art. 20. - (1) Daca o persoana savarseste mai multe contraventii constatate in acelasi timp de acelasi agent constatator, se incheie un singur proces-verbal. (2) Pentru aceeasi fapta nu se pot aplica doua sau mai multe sanctiuni principale, repetate. CAPITOLUL III Aplicarea sanctiunilor contraventionale Art. 21. - (1) In cazul in care prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica si sanctiunea. (2) Daca, potrivit actului normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei, agentul constatator nu are dreptul sa aplice si sanctiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de indata organului sau persoanei competente sa aplice sanctiunea. In acest caz sanctiunea se aplica prin rezolutie scrisa pe procesul-verbal. (3) Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal. Art. 22. - (1) In cazul contraventiilor pentru care legea prevede sanctiunea inchisorii contraventionale alternativ cu amenda, daca agentul constatator apreciaza ca sanctiunea amenzii

306

nu este indestulatoare, incheie procesul-verbal de constatare si il inainteaza in cel mult 48 de ore judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia, pentru aplicarea sanctiunii corespunzatoare. (2) In cazul in care se apreciaza ca se impune aplicarea inchisorii contraventionale, instanta va dispune inlocuirea inchisorii cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, daca persoana care a savarsit contraventia este de acord. (3) Aplicarea sanctiunii inchisorii contraventionale sau, dupa caz, obligarea la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, exercitarea cailor de atac, precum si locul si modalitatea de executare a sanctiunilor se fac potrivit dispozitiilor cuprinse in legile speciale. Art. 23. - (1) In cazul in care prin savarsirea contraventiei s-a cauzat o paguba si exista tarife de evaluare a acesteia, persoana imputernicita sa aplice sanctiunea stabileste si despagubirea, cu acordul expres al persoanei vatamate, facand mentiunea corespunzatoare in procesul-verbal. (2) Daca nu exista tarif de evaluare a pagubei persoana vatamata isi va putea valorifica pretentiile potrivit dreptului comun. Art. 24. - (1) Persoana imputernicita sa aplice sanctiunea dispune si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii. In toate situatiile agentul constatator va descrie in procesul-verbal bunurile supuse confiscarii si va lua in privinta lor masurile de conservare sau de valorificare prevazute de lege, facand mentiunile corespunzatoare in procesul-verbal. (2) In cazul in care bunurile nu se gasesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor in lei. (3) Agentul constatator are obligatia sa stabileasca cine este proprietarul bunurilor confiscate si, daca acestea apartin unei alte persoane decat contravenientul, in procesul-verbal se vor mentiona, daca este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibila. Art. 25. - (1) Procesul-verbal se va inmana sau, dupa caz, se va comunica, in copie, contravenientului si, daca este cazul, partii vatamate si proprietarului bunurilor confiscate. (2) Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, in termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia. (3) In situatia in care contravenientul a fost sanctionat cu amenda, precum si daca a fost obligat la despagubiri, o data cu procesul-verbal acestuia i se va comunica si instiintarea de plata. In instiintarea de plata se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii si, dupa caz, a despagubirii, in termen de 15 zile de la comunicare, in caz contrar urmand sa se procedeze la executarea silita. Art. 26. - (1) Daca agentul constatator aplica si sanctiunea, iar contravenientul este prezent la incheierea procesului-verbal acestuia copia de pe acesta si instiintarea de plata se inmaneaza contravenientului, facandu-se mentiune in acest sens in procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si fata de celelalte persoane carora trebuie sa li se comunice copia de pe procesul-verbal, daca sunt prezente la incheierea acestuia. (3) In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, sesi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a instiintarii de plata se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii.

307

Art. 27. - Comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata de face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor. Art. 28. - (1) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. In actul normativ de stabilire a contraventiilor aceasta posibilitate trebuie mentionata in mod expres. (2) Plata amenzii se face la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la trezoreria finantelor publice, iar o copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, in termenul prevazut la alin. (1). (3) In cazul in care contravenientul a achitat jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ pentru fapta savarsita orice urmarire inceteaza. Art. 29. - Dispozitiile art. 28 se aplica si in cazurile prevazute la art. 10 alin. (2), daca contravenientul achita jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ pentru fiecare dintre contraventiile constatate, fara ca prin totalizare sa se depaseasca maximul prevazut pentru contraventia cea mai grava. Art. 30. - (1) Daca persoana imputernicita sa aplice sanctiunea apreciaza ca fapta a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, constituie infractiune, sesizeaza organul de urmarire penala competent. (2) In cazul in care fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit de catre procuror sau de catre instanta ca ea ar putea constitui contraventie, actul de sesizare sau de constatare a faptei, impreuna cu o copie de pe rezolutia, ordonanta sau, dupa caz, de pe hotararea judecatoreasca, se trimite de indata organului in drept sa constate contraventia, pentru a lua masurile ce se impun conform legii. (3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sanctiunii in cazul prevazut la alin. (2) curge de la data sesizarii organului in drept sa aplice sanctiunea. CAPITOLUL IV Caile de atac. Art. 31. - (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. (2) Partea vatamata poate face plangere numai in ceea ce priveste despagubirea, iar cel caruia ii apartin bunurile confiscate, altul decat contravenientul, numai in ceea ce priveste masura confiscarii. Art. 32. - (1) Plangerea insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat sa o primeasca si sa inmaneze depunatorului odovada in acest sens. (2) Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit de indata judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia. (3) Plangerea suspenda executarea. Plangerea persoanelor prevazute la art. 31 alin. (2) suspenda executarea numai in ceea ce priveste despagubirea sau, dupa caz, masura confiscarii. Art. 33. - (1) Judecatoria va fixa termen de judecata, care nu va depasi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, dupa caz, a persoanei care a facut plangerea, a organului

308

care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati in procesul-verbal sau in plangere, precum si a oricaror alte persoane in masura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei. (2) In cazul in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, judecatoria va cita si societatea de asigurari mentionata in procesul-verbal de constatare a contraventiei. Art. 34. - (1) Instanta competenta sa solutioneze plangerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa in termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, si hotaraste asupra sanctiunii, despagubirii stabilite, precum si asupra masurii confiscarii. (2) Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat plangerea poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral in fata instantei. Recursul suspenda executarea hotararii. Art. 35. - Plangerile impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se solutioneaza cu precadere. Art. 36. - Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, recursul formulat impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea, precum si orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciara de timbru. CAPITOLUL V Executarea sanctiunilor contraventionale Art. 37. - Procesul-verbal neatacat in termenul prevazut la art. 31, precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate. Art. 38. - (1) Avertismentul se adreseaza oral atunci cand contravenientul este prezent la constatarea contraventiei si sanctiunea este aplicata de agentul constatator. (2) In celelalte cazuri avertismentul se socoteste executat prin comunicarea procesuluiverbal de constatare a contraventiei, cu rezolutia corespunzatoare. (3) Daca sanctiunea a fost aplicata de instanta prin inlocuirea amenzii contraventionale cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin incunostintare scrisa. Art. 39. - (1) Punerea in executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face astfel: a. de catre organul din care face parte agentul constatator, ori de cate ori nu se exercita calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termenul prevazut de lege; b. de catre instanta judecatoreasca, in celelalte cazuri. (2) In vederea executarii amenzii organele prevazute la alin. (1) vor comunica din oficiu organelor de specialitate ale directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitatilor subordonante acestora, in a caror raza teritoriala domiciliaza sau isi are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei sau, dupa caz, dispozitivul hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea. (3) Executarea se face in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor bugetare.

309

(4) Impotriva actelor de executare se poate face contestatie la executare, in conditiile legii. Art. 40. - Executarea sanctiunilor contraventionale complementare se face potrivit dispozitiilor legale. Art. 41. - (1) Confiscarea se aduce la indeplinire de organul care a dispus aceasta masura, in conditiile legii. (2) In caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului-verbal bunurile confiscate, cu exceptia celor a caror detinere sau circulatie este interzisa prin lege, se restituie de indata celui in drept. (3) Daca bunurile prevazute la alin. (2) au fost valorificate, instanta va dispune sa se achite celui in drept o despagubire care se stabileste in raport cu valoarea de circulatie a bunurilor. Art. 42. - In scopul executarii despagubirii stabilite pe baza de tarif actele prevazute la art. 39 alin. (2) se comunica si partii vatamate, care va proceda potrivit dispozitiilor legale referitoare la executarea silita a creantelor. Art. 43. - Executarea sanctiunii inchisorii contraventionale se face in locurile si in modalitatile prevazute de legea speciala. CAPITOLUL VI Dispozitii speciale si tranzitorii Art. 44. - (1) Sanctiunile prevazute in prezenta ordonanta nu se aplica in cazul contraventiilor savarsite de militarii in termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unitatii din care face parte contravenientul, pentru a i se aplica masuri disciplinare, daca se constata ca acesta este intemeiat. (2) Daca prin contraventia savarsita de un militar in termen s-a produs o paguba sau daca sunt bunuri supuse confiscarii, organul competent potrivit legii va stabili despagubirea pe baza de tarif si va dispune asupra confiscarii. Cate o copie de pe procesul-verbal se comunica contravenientului, partii vatamate si celui caruia ii apartin bunurile confiscate. Art. 45. - In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor Publice vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice privind regimul tichetelor de inscriere a contraventiilor, prevazute la art. 16 alin. (2) si (4). Art. 46. - Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, precum si celelalte autoritati ale administratiei publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele interne organele competente sa constate si sa aplice sanctiunile in cazul contraventiilor savarsite de cadrele militare si de angajatii civili in legatura cu serviciul. Art. 47. - Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila. Art. 48. - Ori de cate ori intr-o lege speciala sau in alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, trimiterea se va socoti facuta la dispozitiile corespunzatoare din prezenta ordonanta.

310

Art. 49. - Cauzele aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor continua sa se judece potrivit legii aplicabile in momentul constatarii contraventiei. Art. 50. - Actele normative prin care se stabilesc contraventii, in vigoare la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor fi modificate sau completate, daca este cazul, in termen de 3 luni, potrivit prevederilor acesteia. Art. 51. - (1) Prezenta ordonanta va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) Pe aceeasi data se abroga Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

311

SANCIUNILE CONTRAVENTIONALE APLICABILE PARTICIPANTILOR LA CIRCULATIE IN CONFORMITATE CU ORDONANTA DE URGENTA NR. 195/2002 SI REGULAMENTUL DE APLICARE A ACESTEIA.
1. Amenzile contraventionale se stabilesc in cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amend aplicate. 2. Un punct amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim pe economie, stabilit prin hotarare a Guvemului. 3. Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta stabilesc clase de sanctiuni carora le corespunde un numar de puncte amenda, in functie de gravitatea faptelor si de pericolul social pe care acestea il prezinta. 4. Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele: a) clasa 1-2 sau 3 puncte-amenda; b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amenda; c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte amenda; d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amenda; e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amenda. 5. Contraventiile prevazute la clasa a V-a de sanctiuni se aplica persoanelor juridice. SANCTIUNILE CONTRAVENTIONALE APLICABILE CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE SI TRAMVAIE.

a) Clasa 1 - 2 sau 3 puncte amenda.


l. Conducerea unui autovehicul in mod nejustificat cu o viteza cu cel putin 10 km/h sub limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv; 2. Nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers; 3. Neindeplinirea obligatiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia in alte imprejurari decat in unna unui accident de circulatie; 4. Nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sageti de culoare galbena ori alba cu varful orientat in jos spre dreapta, care anunta schimbarea semnalului de culoare verde in cazul benzilor cu circulatie reversibila; 5. Conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei; 6. Nerespectarea obligatiei de catre conducatorul de motocicleta de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata; 7. Nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, cand drumul are o singura banda;

312

8. Nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai putin de un an vechime de la dobandirea permisului de conducere; 9. Lasarea libera in timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului; 10. Nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului; 11. Cnducerea;unui vehicul ale carui.placute cu numarul de inmatriculare sau inregistrare sunt deteriorate, murdare ,ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a impiedica identificarea numarului de inmatriculare sau de inregistrare; 12. Conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare sunt aplicate folii.sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de inmatriculare ori placutele nu corespund standardelor in vigoare; 13. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele decat cele prevazute la art.102 alin. (3) lit. b) ori care are lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorata vizibil.

Aplicarea a 2 sau 3 puncte amenda si 2 puncte de penalizare.


l. Folosirea incorecta a luminilor de drum la intalnirea cu un autovehicul care circula din sens opus; 2. Folosirea telefoanelor mobile in timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip maini libere"; 3. Nerespectarea obligatiei de a purta, in timpul circulatiei pe drumurile publice, centura de siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz; 4. Depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parteautovehiculul condus, constata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; 5. Circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis; 6. Nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers; 7. Nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de intalnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E); 8. Stationarea neregulamentara; 9. Refuzul inmanarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, al celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier.

b) Clasa a II-a - 4 sau 5 puncte amenda.


l. Nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor; 2. Nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre conducatorii de vehicule, cu exceptia celor care conduc autovehicule prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b); 3. Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare; 4. Neindeplinirea obligatiei de a solicita autoritatii competente, in termenul prevazut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de inmatriculare ori de inregistrare, in cazul in care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu

313

mai corespund din punct de vedere al formei si continutului celor in vigoare; 5. Lipsa dotarilor specifice la autovehiculele destinate invatarii conducerii auto, prevazute in reglementarile in vigoare; 6. Conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in certificatul de inmatriculare sau inregistrare ori sunt uzate peste limita admisa; 7. Conducerea unui autovehicul care, in mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisa; 8. Nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru pregatirea practica sau sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere; 9. Nerespectarea obligatiei de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, intr-o intersectie in care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci cand spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri; 10. Efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea in siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic; 11. Nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de motocicieta de a avea in functiune, in timpul zilei, luminile de intalnire in circulatia pe drumurile publice;( Atentie- altele decit autostrazi, drumuri expres sau drumuri nationale europene(E) 12. Conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicala, triunghiuri reflectorizante si stingator pentru incendii, omologate.

Aplicarea a 4 sau 5 puncte amenda si a 3 puncte de penalizare.


l. Oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor sau oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E); 2. Depasirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; 3. Nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 4 - Nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care il precede, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 5. Nerespectarea semnificatiei indicatorului ocolire", instalat pe refugiul statiilor de tramvai; 6. Patrunderea intr-o intersectie atunci cand circulatia in interiorul acesteia este blocata.

Aplicarea a 4 sau 5 puncte amenda si a masurii de retinere a permisului de conducere in vederea suspendarii pe o perioada de 30 de zile. 1. Depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata; 2. Neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului -sau tramvaiului; 3. Neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept; 4. Nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului; 314

5. Nerespectarea regulilor privind depasirea; 6. Nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat m exercitarea atributiilor de serviciu; 7. Neprezentarea in termen de 24 de ore a conducatorului de vehicul implicat intr-un accident de circulatie, in urma caruia a rezultat numai avarierea vehiculului, la unitatea de politie pe raza careia s-a produs accidentul, in vederea intocmirii documentelor de constatare.

c) Clasa a III -a - de la 6 la 8 puncte amenda.


l. Conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a carui valabilitate a expirat; 2. Conducerea unui autovehicul de catre o persoana care nu a preschimbat permisul de conducere national romanesc la schimbarea domiciliului sau resedintei, in termenul prevazut de lege; 3. Conducerea unui autovehicul de catre o persoana cu domiciliul in Romania care nu a preschimbat permisul de conducere obtinut in alt stat, in termenul prevazut de lege; 4. Neindeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare a autovehiculului ori remorcii in cazurile prevazute de lege; 5. Nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus; 6. Nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se incadreaza in alta clasa de sanctiuni; 7. Nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas in interiorul acesteia; 8. Nereducerea vitezei in cazurile prevazute de regulament; 9. Montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate; 10. Circulatia cu un autovehicul, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori cand acestea lipsesc; 11. Nnerespectarea regulilor in cazul imobilizarii involuntare in pasaje subterane si tuneluri; 12. Nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor in sau pe vehicule; 13. Pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu usile deschise ori deschiderea acestora in timpul mersului; deschiderea usilor autovehiculului atunci,cand acesta este oprit sau stationat, fara asigurarea ca nu se pune m pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic; 14. Oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane in alte locuri decat in statiile semnalizate ca atare; 15. Nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi; 17. Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul cu partea carosabila pe ambele roti.

Aplicarea de la 6 la 8 puncte amenda si a 4 puncte de penalizare.


l. Nerespectarea obligatiilor care ii revin in cazul vehiculelor ramase in pana sau avariate; 2. Nerespectarea semnificatiei indicatorului STOP"; 3. Depasirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace

315

tehnice omologate si verificate metrologic; 4. Circulatia in timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare; 5. Conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci cand dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a expirat.

Aplicarea de la 6 la 8 puncte amenda si a masurii de retinere a permisului de conducere in vederea suspendarii pe o perioada de 60 de zile.
1. Nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 2. Nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public; 3. Nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea intr-o astfel de coloana; 4. Circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor in care se efectueaza regulamentar manevra de depasire.

d) Clasa a IV- a - de la 9 la 20 puncte amenda.


l. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat; 2. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori daca placutele cu numarul de inmatriculare ori de inregistrare nu sunt fixate in locurile special destinate; 4. Neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, in cazurile si termenele prevazute de lege; 5. Conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri fara a detine atestatul profesional; 6. Neefectuarea verificarii medicale periodice; 7. Detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta straina; 8. Detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept; 9. Detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba functionarea normala a dispozitivelor de masurare a vitezei; 10. Folosirea nejustificata a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de catre conducatorii autovehiculelor care au regim de circulatie prioritara; 11. Nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel; 12. Necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul spre a fi condus; 13. Neindeplinirea obligatiilor ce ii revin conducatorului de vehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri; 14. Nnerespectarea dispozitiilor art. 74 privind circulatia pe autostrazi; 15. Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 79 alin. (2) in cazul implicarii conducatorului de autovehicul intr-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube

316

materiale; 16. Efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si remorci care circula in baza autorizatiei pentru proba; 17. Conducerea unui autovehicul care circula in baza autorizatiei pentru probe in afara judetului sau a municipiului Bucuresti in raza caruia isi are sediul titularul autorizatiei; 18. Nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila; 19. Savarsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic; 20. Aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz; 21. Nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor; 22. Neprezentarea, m mod nejustificat, in termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul; 23. Patrunderea pe drumurile publice modemizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun in pericol siguranta circulatiei; 24. Transportul copiilor in varsta de pana la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor; 25. Conducerea autovehiculului cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheata, zapada sau polei, fara a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate; 26. Neaplicarea, in partea din spate a unui autovehicul inmatriculat intr-un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat inmatricularea; 27. Stationarea neregulamentara pe drumurile publice in conditii de vizibilitate redusa; 28. Lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate inaintea trecerii la nivel cu calea ferata; 29. Lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzator; 30. Montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevazut de lege; 31. Neaplicarea in partea din spate a vehiculului care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus; 32. Aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor, pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate si/sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator; 33. Aplicarea de afise, reclame publicitare, inscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrang sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisa ori impiedica sau diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare; 34. Incalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu rnasa si/sau gabaritui depasit.

317

Aplicarea de la 9 la 20 de puncte amenda si a 6 puncte de penalizare.


l. Refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia; 2. Nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata; 3. Depasirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; 4. Conducerea unui vehicul inmatriculat sau inregistrat care nu are montata una din placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare; 5. Circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada; 6. Stationarea ori parcarea' autovehiculelor pe autostrada in alte locuri decat cele special amenajate si semnalizate; 7. Executarea pe autostrada a manevrei de intoarcere sau de mers mapoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile; 8. Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere", Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere " sau Oprire " , instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata; 9. Schimbarea directiei de mers prin viraj spre stanga, daca prin aceasta se incalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie; 10. Patrunderea intr-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei in interiorul intersectiei.

Aplicarea de la 9 la 20 de puncte amenda si a masurii de retinere a permisului de conducere in vederea suspendarii pe o perioada de 90 de zile.
1. Conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune; 2. Conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de franare sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutiera impreuna cu specialistii Registrului Auto Roman; 3. Neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune; 4. Nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 35 alin.(3); 5. Depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic. SANCTIUNILE CONTRAVENTIONALE APLICABILE CONDUCATORILOR DE MOPEDE SI BICICLISTILOR, DUPA CAZ.

a) Clasa 1-2 sau 3 puncte amenda.


1. Nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers; 2. Nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor

318

sageti de culoare galbena ori alba cu varful orientat in jos spre dreapta, care anunta schimbarea semnalului de culoare verde in cazul benzilor cu circulatie reversibila; 3. Conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei; 4. Nerespectarea obligatiei de catre conducatorul de moped de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata; 5. Nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, cand drumul are o singura banda; 6. Lasarea libera in timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului; 7. Nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului; 8. Conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau inregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a impiedica identificarea numarului de inmatriculare sau de inregistrare; 9. Conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare sunt apiicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de inmatriculare ori placutele nu corespund standardelor m vigoare; 10. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele decat cele prevazute la art.102 alin. (3) lit. b) ori care are lipsa unui sau mai multe elemente de caroserie sau acesta este deteriorat vizibil.

b) Clasa a II-a - 4 sau 5 puncte amenda.


l. Nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de dmm pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor; 2. Nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre conducatorii de vehicule, cu exceptia celor care conduc autovehicule prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b); 3. Nerespectarea semmficatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare; 4. Nerespectarea obligatiei de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, intr-o intersectie in care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci cand spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri; 5. Efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea in siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic; 6. Nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de moped de a avea in functiune, in timpul zilei, luminile de intalnire in circulatia pe drumurile publice.

c) Clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte amenda.


1. Nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus; 2. Nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se incadreaza in alta clasa de sanctiuni; 3. Nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas in interiorul acesteia; 4. Nerespectarea normelor privind circulatia bicicietelor si mopedelor; 5. Nerespectarea regulilor m cazul imobilizarii involuntare in pasaje subterane si

319

tuneluri; 6. Nerespectarea regulilor privind transportui persoanelor si al obiectelor in sau pe vehicule; 7. Nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi. 8. Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactui cu partea carosabila pe ambele roti.

d) Clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte amenda.


1.Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic; 2. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori daca placutele cu numarul de inmatriculare ori de inregistrare nu sunt fixate in locurile special destinate; 3. Neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, in cazurile si termenele prevazute de lege; 4. Detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept; 5. Nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel; 6. Necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul spre a fi condus; 7. Nerespectarea dispozitulor art.74 privind circulatia pe autostrazi; 8. Nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila; 9. Savarsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafrc; 10. Aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz; 11. Nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor; 12. Neprezentarea, in mod nejustificat, in termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul; 13. Patrunderea pe drumurile publice modemizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun in pericol siguranta circulatiei; 14. Stationarea neregulamentara pe drumurile publice in conditii de vizibilitate redusa; SANCTIUNILE CONTRAVENTIONALE APLICABILE CARUTASILOR.

a) Clasa 1-2 sau 3 puncte amenda.


1. Nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers; 2. Nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului; 3. Cconducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau inregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a impiedica identificarea numarului de inmatriculare sau de inregistrare; 4. Conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de inmatriculare ori placutele nu corespund standardelor in vigoare; 5. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele decat cele

320

prevazute la art. 102 alin. (3) lit. b)

b) Clasa a II-a - 4 sau 5 puncte amenda. 1. Nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministemlui Apararii Nationale, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor; 2. Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare; 3. Neindeplinirea obligatiei de a solicita autoritatii competente, in termenul prevazut de lege, eliberarea unui duplicat al certificatului de inregistrare, in cazul in care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punct de vedere; al formei si continutului celor in vigoare; 4. Efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea in siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic; c) Clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte amenda.
1. Nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus; 2. Nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnifica^iei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se incadreaza in alta clasa de sanctiuni; 3. Nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas in interiorul acesteia; 4. Nerespectarea regulilor in cazul imobilizaru invo luntare in pasaje subterane si tuneluri; 5. Nerespectarea regulilor privind transportui persoanelor si al obiectelor in sau pe vehicule; 6. Nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi;

d) Clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte amenda.


1. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori daca placutele cu numarul de inmatriculare ori de inregistrare nu sunt fixate in locurile special destinate; 2. Neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, in cazurile si termenele prevazute de lege; 3. Detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept; 4. Nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel; 5. Neindeplinirea obligatiilor ce ii revin conducatorului de vehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri; 6. Necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul spre a fi condus; 7. Nerespectarea dispozitiilor art. 74 privind circulatia pe autostrazi; 8. Savarsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic; 9. Aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante

321

sau vehicule, dupa caz; 10. Nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor; 11. Neprezentarea, in mod nejustificat, in termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul; 12. Patrunderea pe drumurile publice modemizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun in pericol siguranta circulatiei; 13. Stationarea neregulamentara pe drumurile publice in conditii de vizibilitate redusa; 14. Incalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit. SANCTIUNILE CONTRAVENTIONALE APLICABILE PIETONILOR.

a) Clasa 1-2 sau 3 puncte amenda.


1. Nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice.

b) Clasa a II-a - 4 sau 5 puncte amenda.


1. Nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor; 2. Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare.

d) Clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte amenda.


1. Nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel; 2. Nerespectarea dispozitiilor art.74 privind circulatia pe autostrazi; 3. Aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz; 4. Neprezentarea, in mod nejustificat, in termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic. SANCTIUNILE CONTRAVENTIONALE APLICABILE CONDUCATORILOR DE COLOANE UMANE ( MILITARE, GRUPURI ORGANIZATE, CORTEGII).

a) Clasa 1-2 sau 3 puncte amenda.


1. Nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate si cortegiilor.

b) Clasa a II-a - 4 sau 5 puncte amenda.


1. Nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera in punctele de trecere a frontierei de

322

stat a Romaniei, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor; 2. Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare.

d) Clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte amenda.


1. Nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel; 2. Nerespectarea dispozitiilor art. 74 privind circulatia pe autostrazi; 3. Aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz; 4. Neprezentarea, in mod nejustificat, in termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei Probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul; SANCTIUNILE CONTRAVENTIONALE APLICABILE PENTRU ORICE PERSOANA.

d) Clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte amenda.


1. Lipirea de afise, inscriptii sau mscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora; 2. Nnecomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul sprea fi condus; 3. Aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz; 4. Neprezentarea, in mod nejustificat, in termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul. SANCTIUNILE CONTRA VENTIONALE APLICABILE PERSOANELOR JURIDICE.

e) Clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte amenda


1. Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferata, conform standardelor in vigoare; neinlaturarea obstacolelor care impiedica vizibilitatea conducatorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferata; 2. Neindeplinirea obligatiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a dispozitivelor speciale de acest fel; 3. Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare, conform standardelor in vigoare, a obstacolelor sau lucrarilor aflate in zona drumului public; 4. Neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor in vigoare, precum si neluarea masurilor de inlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabila; 5. Amplasarea in zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile care servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de constructii sau instalatii ori crearea de alte obstacole de natura sa le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea; 6. Instituirea de restrictii de circulatie pe drumurile publice fara autorizatia administratorului drumului si avizul politiei rutiere;

323

7. Nerespectarea termenelor si conditiilor stabilite de administratorul drumului public si politia rutiera privind amplasarea si executarea de lucrari in zona drumului public; 8. Nerespectarea obligatiilor de catre executant sau, dupa caz, beneficiar ca, dupa terminarea lucrarilor in partea carosabila, acostament sau trotuar, sa readuca drumul public cel putin la starea initiala; 9. Neindeplinirea de catre persoana.juridica a obligatiilor ce ii revin, potrivit normelor legale, jn legatura cu vehiculele si conducatorii acestora; 10. Necomunicarea, in termen, la cererea politiei mtiere, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice; 11. Lipsa dotarilor specifice obligatorii pentru admiterea si mentinerea in circulatie a vehiculelor; 12. Neasigurarea insotirii deplasarii vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase, precum si a celor cu mase sau gabarite depasite; 13. Nerespectarea obligatiei de a echipa personalulde executie a lucrarilor in zona drumului public cu echipamente de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant; 14. Amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane fara avizul politiei rutiere; 15. Nerespectarea obligatiilor de a efect orele de educatie rutiera in unitatile de invatamant ; 16. Practicarea actelor de comert pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabila, iar in afara localitatilor, in zona de siguranta a drumului public; 17. Refuzul nejustificat de a inmatricula sau de a inregistra un vehicul sau de a elibera placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori de a mentiona in certificatul de inmatriculare datele de identificare a utilizatorului; 18. Neindeplinirea, de catre proprietarul sau detinatorul mandatat al vehiculului, a obligatiei de a solicita autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a datelor de identificare a utilizatorului; 19. Neindeplinirea obligatiilor ce revin organizatorilor intrecerilor autorizate de a lua toate masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic; 20. Neindeplinirea obligatiei, de catre autoritatile publice localende a efectua amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, precum si nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a acestora; 21. Incredintarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri pentni a fi condus pe dmmurile publice.de catre un conducator de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional; 22. Dispunerea efectuarii transportului de marfuri si produse periculoase sau a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit fara autorizatie speciala emisa in conditiile legii ori pe alte trasee decat cele stabilite de autoritatea competenta; 23. Neindeplinirea obligatiei de instiintare a politiei rutiere de pe a carei raza de competenta pleaca transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit si localitatea de destinatie; 24. Neindeplinirea obligatiei de catre autoritatile administratiei publice locale de a amenaja drumuri laterale in conditiile art. 71 alin. (2); 25. Nerespectarea obligatiei administratorului drumului public sau autoritatii publice locale de a executa sau, dupa caz, de a desfiinta amenajarile rutiere, in termenul stabilit impreuna cu politia rutiera; 26. Punerea in aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fara ca acestea sa fie avizate, in prealabil, de catre administratorul drumului public si politia rutiera; 27. Incalcarea dispozitiilor legale privind efectuarea de modificari si completari in

324

certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori m cartea de identitate a vehiculului, precum si verificarea tehnica periodica a acestuia fara solicitarea prezentarii de catre proprietar a dovezii existentei asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule; 28. Neindeplinirea obligatiei de intretinere a drumului public, pe timp de iama, potrivit reglementarilor in vigoare. 29. Nerespectarea obligatiei de comunicare prevazuta de art. 80' sau comunicarea de date inexacte sau incomplete CAZURI DE RETINERE A CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE SAU DE INREGISTRARE Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera in urmatoarele cazuri: a) vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila; Se elibereaza dovada Inlocuitoare cu o valabilitate pentru 15 zile. b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase; - Se elibereaza dovada inlocuitoare fara valabilitate; - Se retin placutele cu numere de inmatriculare sau de inregistrare. c) vehiculul circula noaptea fara sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent - reflectorizate, prevazute in normele tehnice in vigoare; Se elibereaza dovada inlocuitoare fara valabilitate. d) vehiculul circula cu defectiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decat cele omologate; Se elibereaza dovada inlocuitoare cu o valabilitate pentru 15 zile. e) sistemul de franare de servicu este defect; Se elibereaza dovada inlocuitoare fara valabilitate. f) sistemul de franare de ajutor sau de stationare este defect; Se elibereaza dovada inlocuitoare cu o valabilitate pentru 15 zile. g) mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise; Se elibereaza dovada inlocuitoare fara valabilitate. h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in cartea de identitate a vehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori uzate peste limita legal admisa Se elibereaza dovada inlocuitoare cu o valabilitate pentru 15 zile. i) zgomotul in mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul; Se elibereaza dovada inlocuitoare cu o valabilitate pentru 15 zile. j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;

325

Se elibereaza dovada inlocuitoare cu o valabilitate pentru 15 zile. k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu simt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului; Se elibereaza dovada inlocuitoare fra valabilitate. l) autovehiculul sau tramvaiul au aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise sau reclame publicitare, folii neomologate si/sau nemarcate corespunzator ori accesorii care restrang sau estompeaza vizibilitatea in timpul mersului, atat in interior, cat si din exterior Se elibereaza dovada inlocuitoare cu o valabilitate pentru 15 zile. m) autovehiculul are aplicat pe partea frontala si/sau posterioara a acestuia afise, inscrisuri sau reclame care diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare sau de inregistrare; Se elibereaza dovada inlocuitoare cu o valabilitate pentru 15 zile. n) autovehiculul prezinta scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant; Se elibereaza dovada inlocuitoare cu o valabilitate pentru 15 zile. o) placutele cu numerele de inmatriculare sau de inregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decat cele omologate; - Se elibereaza dovada inlocuitoare fara valabilitate; - Se refin placufele cu numere de inmatriculare sau de inregistrare. p) datele din certificatul de inmatriculare sau de inregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului; - Se elibereaza dovada inlocuitoare fara valabilitate; - Se retin placutele cu numere de inmatriculare sau de inregistrare. r) vehiculul nu a fost radiat din circulatie in cazurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta; - Se elibereaza dovada inlocuitoare fara valabilitate; - Se retin placutele cu numere de inmatriculare sau de inregistrare. s) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii; - Se elibereaza dovada inlocuitoare fara valabilitate; - Se refin placufele cu numere de inmatriculare sau de inregistrare. t) detinatorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de inmatriculare sau de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale; Se elibereaza dovada inlocuitoare cu o valabilitate pentru 15 zile. u) vehiculul nu are montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare; Se elibereaza dovada inlocuitoare cu o valabilitate pentru 15 zile. v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este intr-o stare avansata de

326

degradare; Se elibereaza dovada inlocuitoare cu o valabilitate pentru 15 zile. x) lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule destinate invatarii conducerii autovehiculelor in procesul instruirii persoanelor m vederea obtinerii permisului de conducere, prevazute de reglementarile in vigoare Se elibereaza dovada inlocuitoare cu o valabilitate pentru 15 zile.

327

BIBLIOGRAFIE
1. ORDONANTA DE URGENTA a Guvernului Romaniei nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, aprobata prin legea 49 din 8 Martie 2006, modificata prin O.U.G. 63/20.09.2006. 2. REGULAMENTUL, din 04.09.2006, de aplicare al Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 (Actualizat cu HG 56/2007), privind circulatia pe drumurile publice. 3. ORDINUL nr. 1497 din 09.11. 2006 al Ministrului Administratiei si Internelor, privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere. 4. ORDINUL nr. 1480/2006 al Ministrului Administratiei si Internelor (Preschimbarea permiselor de conducere straine). 5. ORDINUL COMUN NR. 57/2075 din 22.02.1983 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule si a persoanelor care doresc sa aiba permis de conducere, precum si masuri pentru organele sanitare si organele de militie n scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale. 6. ORDINUL nr. 1454/ 25.09. 2006, al Ministrului Administratiei si Internelor, privind forma, dimensiunile si continutul certificatului de nmatriculare si ale celui de nregistrare. 7. ORDINUL nr. 87 din 03.februarie.2003 pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora). 8. ORDINUL nr. 376 din 10.04.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie. 9. ORDINUL nr. 1856 din 11/10/2006, al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Partii I "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere. 10. ORDINUL nr. 1501 din 13/11/2006 al MINISTRULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor. 11. ORDINUL nr. 1455/ 25 .09.2006, al Ministrul Administratiei si Internelor, privind forma, dimensiunile si continutul permisului de conducere. 12. ORDINUL nr. 2132 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea individuala, eliberarea carii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere - RNTR 7.

329

13. ORDONANTA DE URGENTA nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere nmatriculate. 14. ORDONANTA DE URGENTA nr. 110 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 15. ORDONANTA DE URGENTA nr 109/2005 privind transporturile rutiere. 16. ORDONANTA DE URGENTA nr.2 din 12 iulie 200 privind regimul juridic al contraventiilor. 17. Sanciunile contraventionale aplicabile participantilor la circulatie in conformitate cu ordonanta de urgenta nr. 195/2002 si regulamentul de aplicare a acesteia. 18. Noul cod rutier. Ediia a II-a. 1 februarie 2007. Regulamentul de aplicare aa cum a fost modificat i completat prin H.G. nr. 56/2007, publicat n M.Of. nr. 64 din 26 ianuarie 2007. Editura Best Publishing, 2007. 19. Circulaia pe drumurile publice. Legislaie rutier. reglementri privind circulaia rutier pe drumurile publice i regimul juridic al contraveniilor. Editura Ecran Magazin, 2003. 20. Dan, I., Crcea, N. Legislaia circulaiei rutiere. Ediia a II-a. Editura Cuvntul Info. 2006.

330

Circulaia rutier pe drumurile publice constituie un fenomen vast i complex ce a cunoscut transformri profunde n timp i, n consecin, a determinat modificri i completri succesive ale cadrului juridic ce reglementeaz acest domeniu. Aceast carte cuprinde actele normative armonizate i compatibilizate conform standardelor europene. Respectarea de ctre participanii la traficul rutier a acestor prevederi i aplicarea corect a acestora, ne va feri, far ndoial, de necazurile de a fi implicai n accidente de circulaie rutier.