Sunteți pe pagina 1din 20

www.e-lee.

net

No iuni generale
Tematica: Energii regenerabile Capitol: Filiera eolian Sec iunea: No iuni generale Tip resurs : Expunere Laborator virtual / Exerci iu CVR

n acest curs, v invit m s descoperi i generatoarele eoliene. Pentru aceasta, vom prezenta mai nti principiul de conversie a energiei, pe care se bazeaz func ionarea unui generator eolian. Apoi se vor eviden ia particularit ile dispozitivelor, pentru ca ulterior s se dezvolte componentele unui generator eolian prin intermediul unei scheme interactive. La final, va fi prezentat importan a generatoarelor eoliene i vom ncheia cu emisia sonor a generatoarelor eoliene. cuno tin e anterioare necesare: nu exist nivel: f r restric ii durata estimat : 1h autori: Diane Brizon, Nathalie Schild, Aymeric Anselm, Mehdi Nasser realizare: Diane Brizon, Nathalie Schild traducere: Sergiu Ivanov

Resurs realizat cu sprijin financiar din partea Comunit ii Europene. Documentul de fa nu angajeaz dect responsabilitatea autorului( rilor) lui. Comisia 'i declin orice responsabilitate ce ar putea decurge din utilizarea lui.

Istoricul eolienelor
Moara de vnt este str mo ul generatoarelor eoliene (Fig. 1). Ea a ap rut n Evul Mediu n Europa. Ea a func ionat la nceput cu ax vertical.

Fig.1: Imagine a dou mori de vnt (Sursa: http ://www.sizilien-sicily-sicilia.de/Energie-uk.htm) Mai trziu, morile se orientau dup direc ia vntului i au fost puse pnze pentru a capta mai bine energia vntului. (Fig. 2)

Fig. 2: imagine a unei mori de vnt cu pnze (Sursa: http://www.olympia.nl/home1-5/griekenland/kos/pages-kos/atmz/beziensw-antimachiakos.html) Prima moar de vnt cu pale profilate a ap rut n secolul doisprezece. Chiar dac era foarte simpl , este totu i vorba de prima cercetare aerodinamic a palelor. Acestea au fost utilizate n principal pentru pomparea apei sau pentru m cinarea grului. n perioada Rena terii, inventatori celebrii ca Leonardo da Vinci s-au interesat foarte intens de morile de vnt, ceea ce a condus la numeroase inova ii, uneori inutile. De atunci, morile s-au nmul it n Europa.

Revolu ia industrial a oferit un nou nceput pentru morile de vnt, prin apari ia de noi materiale. n consecin , utilizarea metalului a permis modificare formei turnului i cre terea considerabil a ma inilor pe care le numim pe scurt "eoliene". (Fig. 3)

Fig. 3: Moar de vnt (Germania de Nord) (Sursa: http://www.jbengs.de/galerie/pages/bild279.htm) Evolu ia electricit ii n secolul XX a determinat apari ia primelor eoliene moderne (Fig. 4). Este studiat profilul palelor, iar inginerii se inspir dup profilul aripilor de avion.

Fig. 4: Eolian modern (Sursa: http://gruppen.greenpeace.de/aachen/energie-windrad.jpg copyright: Langrock/Greenpeace) n prezent, eolienele sunt, aproape n totalitate cu ax orizontal, cu excep ia modelelor cu ax vertical ca cele cu rotor Savonius i Darrieus, care sunt nc utilizate, dar sunt pe cale de dispari ie. Ultimele inova ii permit func ionarea eolienelor cu vitez variabil , respectiv reglarea vitezei turbinei eoliene n func ie de viteza vntului.

1. Principiu
Stocare acumulatori Energie cinetic vnt Energie mecanic rotor Energie electric generator Re ea de distribu ie Sarcini izolate (ex: sate izolate)

Energia de origine eolian face parte din energiile regenerabile. Aero-generatorul utilizeaz energia cinetic a vntului pentru a antrena arborele rotorului s u: aceasta este transformat n energie mecanic , care la rndul ei este transformat n energie electric de c tre generatorul cuplat mecanic la turbina eolian . Acest cuplaj mecanic se poate face fie direct, dac turbina i generatorul au viteze de acela i ordin de m rime, fie se poate realiza prin intermediul unui multiplicator de vitez . n sfr it, exist mai multe posibilit i de a utiliza energia electric produs : fie este stocat n acumulatori, fie este distribuit prin intermediul unei re ele electrice, fie sunt alimentate sarcini izolate. Sistemele eoliene de conversie au i pierderi. Astfel, se poate men iona un randament de ordinul a 59 % pentru rotorul eolienei, 96% al multiplicatorului. Trebuie luate n considerare, de asemenea, pierderile generatorului i ale eventualelor sisteme de conversie.

Imagine a unei eoliene cu trei pale de 750 kW (Sursa: Departament Gnie Electrique, HEI)

2. Particularit i
n aceast prezentare, v propunem s descoperi i tipurile de instal ri ale eolienelor i diferitele orient ri ale axului eolienelor.

Tipuri de instal ri
O eolian ocup o suprafa mic pe sol. Acesta este un foarte mare avantaj, deoarece perturb pu in loca ia unde este instalat , permi nd men inerea activit ilor industriale sau agricole din apropiere. Se pot ntlni eoliene numite individuale, instalate n loca ii izolate. Eoliana nu este racordat la re ea, nu este conectat cu alte eoliene. n caz contrar, eolienele sunt grupate sub forma unor ferme eoliene. Instal rile se pot face pe sol,

sau, din ce n ce mai mult, n largul m rilor, sub forma unor ferme eoliene offshore, n cazul c rora prezen a vntului este mai regulat . Acest tip de instalare reduce dezavantajul sonor i amelioreaz estetica.

Imagine a unei ferme eoliene (Sursa: http://valromeysolidaire.free.fr/index/main.php3)

Ferma eolian offshore de la Middelgrunden (Danemarca) (Sursa: http://www.apab.org/fr/page.php?id_rubrique=3&id_sous_rubrique=23)

Orientarea axului
Exist mai multe tipuri de eoliene. Se disting ns dou mari familii: eoliene cu ax vertical i eoliene cu ax orizontal. Indiferent de orientarea axului, rolul lor este de a genera un cuplu motor pentru a antrena generatorul. Eoliene cu ax vertical Pilonii eolienelor cu ax vertical sunt de talie mic , avnd n l imea de 0,1 - 0,5 din n l imea rotorului. Aceasta permite amplasarea ntregului echipament de conversie a energiei (multiplicator, generator) la piciorul eolienei, facilitnd astfel opera iunile de ntre inere. n plus, nu este necesar utilizarea unui dispozitiv de orientare a rotorului, ca n cazul eolienelor cu ax orizontal. Totu i, vntul are intensitate redus la nivelul solului, ceea ce determin un randament redus al eolienei, aceasta fiind supus i turbulen elor de vnt. n plus, aceste eoliene trebuiesc antrenate pentru a porni, pilonul este supus unor solicit ri mecanice importante. Din acest motive, n prezent, constructorii de eoliene s-au orientat cu prec dere c tre eolienele cu ax orizontal. Cele mai r spndite dou structuri de eoliene cu ax vertical se bazeaz pe principiul trac iunii diferen iale sau a varia iei periodice a inciden ei:

Rotorul lui Sav onius n cazul c ruia, func ionarea se bazeaz pe principiul trac iunii diferen iale. Eforturile exercitate de vnt asupra fiec reia din fe ele uni corp curbat au intensit i diferite. Rezult un cuplu care determin rotirea ansamblului.

Schema de principiu a rotorului lui Savonius

Schema rotorului lui Savonius (Sursa: http://muextension.missouri.edu/explore/agguides/agengin/g01981.htm) Rotorul lui Darrieus se bazeaz pe principiul varia iei periodice a inciden ei. Un profil plasat ntr-un curent de aer, n func ie de diferitele unghiuri, este supus unor for e ale c ror intensitate i direc ie sunt diferite. Rezultanta acestor for e determin apari ia unui cuplu motor care rote te dispozitivul.

Imaginea unei eoliene Darrieus (Sursa: http://www.jura.ch/lcp/forum/energies/vent.html)

Schema rotorului lui Darrieus (Sursa: http://muextension.missouri.edu/explore/agguides/agengin/g01981.htm) Eoliene cu ax orizontal Func ionarea eolienelor cu ax orizontal se bazeaz pe principiul morilor de vnt. Cel mai adesea, rotorul acestor eoliene are trei pale cu un anumit profil aerodinamic, deoarece astfel se ob ine un bun compromis ntre coeficientul de putere, cost i viteza de rota ie a captorului eolian, ca i o ameliorare a aspectului estetic, fa de rotorul cu dou pale. Eolienele cu ax orizontal sunt cele mai utilizate, deoarece randamentul lor aerodinamic este superior celui al eolienelor cu ax vertical, sunt mai pu in supuse unor solicit ri mecanice importante i au un cost mai sc zut.

Imaginea unei eoliene cu ax orizontal i a unei mori de vnt (Sursa: http://www.diebrennstoffzelle.de/alternativen/wind/index.shtml) Exist dou categorii de eoliene cu ax orizontal: Amonte: vntul sufl pe fa a palelor, fa de direc ia nacelei. Palele sunt rigide, iar rotorul este orientat, cu ajutorul unui dispozitiv, dup direc ia vntului.

Schema unei eoliene cu ax orizontal amonte Aval: vntul sufl pe spatele palelor, fa de nacel . Rotorul este flexibil i se auto-orienteaz .

Schema unei eoliene cu ax orizontal aval Dispunerea amonte a turbinei este cea mai utilizat , deoarece este mai simpl i d cele mai bune rezultate la puteri mari: nu are suprafe e de direc ionare, eforturile de manevrare sunt mai reduse i are o stabilitate mai bun . Palele eolienelor cu ax orizontal trebuiesc totdeauna, orientate n func ie de direc ia i for a vntului. Pentru aceasta, exist dispozitive de orientare a nacelei pe direc ia vntului i de orientare a palelor, n func ie de intensitatea acestuia. n prezent, eolienele cu ax orizontal cu rotorul de tip elice, prezint cel mai ridicat interes pentru producerea de energie electric la scar industrial .

3. Componentele clasice ale unei eoliene


Parcurgnd cu cursorul mouse-ului schi a de mai jos, elementele componente se vor colora n roz. Cu un click pe element, ve i ob ine informa ii suplimentare.

Palele sau captorul de energie sunt realizate dintr-un amestec de fibr de sticl i materiale compozite. Ele u rolul de a capta energia vntului i de a transfera rotorului turbinei. profilul lor este rodul unor studii aerodinamice complexe, de el depinznd randamentul turbinei. Astfel: Diametrul palelor (sau suprafa"a acoperit de acestea) este n func"ie de puterea dorit :

L "imea palelor determin cuplul de pornire, care va fi cu att mai mare cu ct palele sunt mai late; Profilul depinde de cuplul dorit n func"ionare;

Exemplu de profil al extremit "ii unei pale a unei eoliene (Sursa: Societatea Laborelec- Belgia) Num rul de pale depinde de eolian . n prezent, sistemul cu trei pale este cel mai utilizat, deoarece asigur limitarea vibra"iilor, a z gomotului i a oboselii rotorului, fa" de sistemele mono-pal sau bi-pal . Coeficientul de putere este cu 10 % mai mare pentru sistemul bi-pal fa" de cel mono-pal , iar cre terea este de 3% ntre sistemul cu trei pale fa" de dou pale. n plus, este un compromis bun ntre cost i viteza de rota"ie a captorului eolian i avantaje din punct de vedere estetic pentru sistemul cu trei pale, fa" de cel cu dou pale.

Schema eolienelor mono-pal , bi-pal i cu trei pale (Sursa: Societatea Laborelec- Belgia)

Butucul este prev zut cu un sistem pasiv (aerodinamic), activ (hidraulic) sau mixt (active stall) care permite orientarea palelor pentru controlul vitezei de rota"ie a turbinei eoliene (priza de vnt).

Controlul activ, prin motoare hidraulice, numit i "pitch control". Acest sistem asigur modificarea unghiului de inciden" a palelor pentru a valorifica la maximum vntul instantaneu i pentru a limita puterea n cazul n care vntul dep e te viteza nominal . n general, sistemul rote te palele n jurul propriilor axe (mi care de pivotare), cu cteva grade, n func"ie de viteza vntului, astfel nct palele s fie pozi"ionate n permanen" sub un unghi optim n raport cu viteza vntului, astfel nct s se ob"in n orice moment puterea maxim . Sistemul permite limitarea puterii n cazul unui vnt puternic (la limit , n caz de furtun , trecerea palelor n "drapel"). Controlul aerodinamic pasiv, numit i "stall control". Palele eolienei sunt fixe n raport cu butucul turbinei. Ele sunt concepute special pentru a permite deblocarea n cazul unui vnt puternic. Deblocarea este progresiv , pn cnd vntul atinge viteza critic . Acest tip de control este utilizat de cea mai mare parte a eolienelor, deoarece are avantajul c nu necesit piese mobile i sisteme de comand n rotorul turbinei. Ultimul tip de control, vizeaz utilizarea avantajelor controlului pasiv i al celui activ, pentru a controla mai precis conversia n energie electric . Acest sistem este numit control activ cu deblocare aerodinamic , sau "active stall". El este utilizat pentru eolienele de foarte mare putere.

Imagine a butucului unei eoliene, dotat cu sistem de orientare a palelor (Sursa: Societatea Laborelec- Belgia)

Arborele primar: este arborele rotorului turbinei eoliene. Se mai nume te arborele lent, deoarece el se rote te cu viteze de ordinul a 20 - 40 rot/min. Prin intermediul multiplicatorului, el transmite mi carea, arborelui secundar.

Multiplicatorul mecanic de vitez permite transformarea puterii mecanice, caracterizat de cuplu mare i vitez mic specific turbinei eoliene, n putere de vitez mai ridicat , dar cuplu mai mic. Aceasta deoarece viteza turbinei eoliene este prea mic , iar cuplul prea mare, pentru a fi aplicate direct generatorului. M ultiplicatorul asigur conexiunea ntre arborele primar (al turbinei eoliene) i arborele secundar (al generatorului). Exist mai multe tipuri de multiplicatoare, cum ar fi: M ultiplicatorul cu una sau mai multe trepte de ro"i din"ate, care permite transformarea mi c rii mecanice de la 19-30 rot/min la 1500 rot/min. A xele de rota"ie ale ro"ilor din"ate sunt fixe n raport cu carcasa. M ultiplicatorul cu sistem planetar, care permite ob"inerea unor rapoarte de transmisie mari, ntr-un volum mic. n cazul acestora, axele ro"ilor numite sateli"i nu sunt fixe fa" de carcas , ci se rotesc fa" de celelalte ro"i. Exist i posibilitatea antren rii directe a generatorului, f r utilizarea unui multiplicator.

Imagine din interiorul unei nacele: n prim-plan multiplicatorul, n planul secund generatorul. (Sursa: Societatea Laborelec-Belgia)

Arborele generatorului sau arborele secundar antreneaz generatorul electric, sincron sau asincron, ce are una sau dou perechi de poli. El este echipat cu o frn mecanic cu disc (dispozitiv de securitate), care limiteaz viteza de rota"ie n cazul unui vnt violent. Pot exista i alte dispozitive de securitate.

Generatorul electric asigur producerea energiei electrice. Puterea sa atinge 4,5 M W pentru cele mai mari eoliene. n prezent se desf oar cercet ri pentru realizarea unor eoliene de putere mai mare (5 M W). Generatorul poate fi de curent continuu sau de curent alternativ. Datorit pre"ului i randamentului, se utilizeaz , aproape n totalitate, generatoare de curent alternativ. Generatoarele de curent alternativ pot fi sincrone sau asincrone, func"ionnd la vitez fix sau variabil . Generatorul sincron: Generatorul sincron sau ma ina sincron (M S) se poate utiliza n cazul antren rii directe, respectiv leg tura mecanic dintre arborele turbinei eoliene i cel al generatorului se realizeaz direct, f r utilizarea unui multiplicator. n consecin" , generatorul este conectat la re"ea prin intermediul unui convertor static. Dac generatorul este cu magne"i permanen"i, el poate func"iona n mod autonom, neavnd nevoie de excita"ie.
o

Excita"ie electric . Bobinele circuitului de excita"ie (situate pe rotor) sunt alimentate n curent continuu, prin intermediul unui sistem de perii i inele colectoare fixate pe arborele generatorului. Alimentarea se poate face prin intermediul unui redresor, ce transform energia de curent alternativ a re"elei, n curent continuu. Exist ns mai multe metode de realizare a excita"iei. Generatoarele sincrone cu excita"ie electric sunt cele mai utilizate n prezent. Cu magne"i permanen"i (MSMP). Sursa cmpului de excita"ie o constituie magne"ii permanen"i situa"i pe rotor, fiind astfel independent de re"ea. Acest tip de ma in are tendin"a de a fi din ce n ce mai utilizat de c tre constructorii de eoliene, deoarece ea func"ioneaz autonom, iar construc"ia n ansamblu, este mai simpl .

Generatorul asincron: M a ina asincron (M AS) este frecvent utilizat , deoarece ea poate suporta u oare varia"ii de vitez , ceea ce constituie un avantaj major pentru aplica"iile eoliene, n cazul c rora viteza vntului poate evolua rapid, mai ales pe durata rafalelor. Acestea determin solicit ri mecanice importante, care sunt mai reduse n cazul utiliz rii unui generator asincron, dect n cazul generatorului sincron, care func"ioneaz n mod normal, la vitez fix . M a ina asincron este ns pu"in utilizat pentru eoliene izolate, deoarece necesit baterii de condensatoare care s asigure energia reactiv necesar magnetiz rii.
o

Cu rotor bobinat. nf ur rile rotorice, conectate n stea, sunt legate la un sistem de inele i perii ce asigur accesul la nf ur ri, pentru conectarea unui convertor static n cazul comenzii prin rotor (ma ina asincron dublu alimentat - MADA).

n scurt-circuit. Rotorul este construit din bare ce sunt scurtcircuitate la capete prin intermediul unor inele. nf ur rile rotorice nu sunt accesibile.

Imagine din interiorul unei nacele (Sursa: Societatea Laborelec-Belgia)

Sistemul electronic de control a func"ion rii generale a eolienei i a mecanismului de orientare. El asigur pornirea eolienei, reglarea nclin rii palelor, frnarea, ca i orientarea nacelei n raport cu vntul.

Sistemul de r cire. Sunt prev zute sisteme de r cire, att pentru multiplicatorul de vitez ce transmite eforturile mecanice ntre cei doi arbori, ct i pentru generator. Ele sunt constituite din radiatoare de ap sau ulei i ventilatoare. R cirea cu ulei este utilizat pentru multiplicatoare.

Dispozitivele de m surare a vntului sunt de dou tipuri: o giruet pentru evaluarea direc"iei i un anemometru pentru m surare vitezei. Informa"iile sunt transmise sistemului numeric de comand , care realizeaz reglajele n mod automat.

Imagine a dispozitivelor de m surare a vntului (Sursa: Societatea Laborelec-Belgia)

Sistemul de orientare a nacelei este constituit dintr-o coroan din"at (cremalier ) echipat cu un motor. El asigur orientare eolienei i "blocarea" acesteia pe axa vntului, cu ajutorul unei frne.

Pilonul Pilonul este, n general, un tub de o"el i un turn metalic. El sus"ine turbina eolian i nacela. Alegerea n l"imii este important , deoarece trebuie realizat un bun compromis ntre pre"ul de construc"ie i expunerea dorit la vnt. n consecin" , odat cu cre terea n l"imii, cre te viteza vntului, dar i pre"ul. n general, n l"imea pilonului este pu"in mai mare dect diametrul palelor. n l"imea eolienelor este cuprins ntre 40 i 80 de metri. Prin interiorul pilonului trec cablurile care asigur conectarea la re"eaua electric .

Imaginea pilonului unei eoliene (Sursa: Societatea Laborelec-Belgia)

4. Importan a eolienelor
Situa ia actual
Noile cerin e n domeniul dezvolt rii durabile au determinat statele lumii s i pun problema metodelor de producere a energiei i s creasc cota de energie produs pe baza energiilor regenerabile. Protocolul de la Kyoto angajeaz statele semnatare s reduc emisiile de gaze cu efect de ser . Acest acord a determinat adoptarea unor politici na ionale de dezvoltare a eolienelor i a altor surse ce nu degaj bioxid ce carbon. Trei factori au determinat ca solu ia eolienelor s devin mai competitiv : noile cuno tin e i dezvoltarea electronicii de putere; ameliorarea performan elor aerodinamice n conceperea turbinelor eoliene; finan area na ional pentru implantarea de noi eoliene.

(Sursa: Wind energy barometer-EuroObserv'ER 2004) n prezent, pe plan mondial, ponderea energiilor regenerabile n producerea energiei electrice, este sc zut . S poate spune c poten ialul diferitelor filiere de energii regenerabile, este sub-exploatat. Totu i, amelior rile tehnologice au favorizat instalarea de generatoare eoliene , ntr-un ritm permanent cresc tor n ultimii ani, cu o evolu ie exponen ial , avnd o rat de cre tere de 25% n 2003.

(Sursa: Wind energy barometer-EuroObserv'ER 2004)

Filiera eolian este destul de dezvoltat n Europa, de innd pozi ia de lider n topul energiilor regenerabile. Acest tip de energie regenerabil asigur necesarul de energie electric pentru 10 milioane de locuitori. Dealtfel, 90 % din produc torii de eoliene de medie i mare putere, se afl n Europa.

(Sursa: Wind energy barometer-EuroObserv'ER 2004)

(Sursa: Wind energy barometer-EuroObserv'ER 2004) Reparti ia n Europa a energiei electrice produse pe baza eolienelor, arat diferen e ntre state. Germania este liderul pe pia a european , n ciuda unei ncetiniri n 2003 a instal rilor. Spania, pe

pozi ia a doua, continu s instaleze intensiv parcuri eoliene. Danemarca este pe a treia pozi ie, avnd dezvoltate eoliene offshore i trecnd la modernizarea eolienelor mai vechi de 10 ani.

(Sursa: Wind energy barometer-EuroObserv'ER 2004) Costurile i eficien a unui proiect eolian trebuie s in seama att de pre ul eolienei, ct de cele ale instal rii i ntre inerii acesteia, precum i de cel al vnz rii energiei. O eolian este scump . Trebuiesc realizate nc progrese economice pentru a se putea asigura resursele dezvolt rii eolienelor. Se estimeaz c instalarea unui kW eolian, cost aproximativ 1000 Euro. Progresele tehnologice i produc ia n cre tere de eoliene din ultimii ani permit reducerea constant a pre ului estimat. Pre ul unui kWh depinde de pre ul instal rii eolienei, ca i de cantitatea de energie produs anual. Acest pre variaz n func ie de loca ie i scade pe m sura dezvolt rii tehnologie. n Germania i Danemarca, investitorii sunt fie mari grupuri industriale, fie particulari sau agricultori. Aceast particularitate tinde s implice popula ia n dezvoltarea eolienelor. Energia eolian este perceput ca o cale de diversificare a produc iei agricole. n Danemarca, 100 000 de familii de in ac iuni n energia eolian . Filiera eolian a permis, de asemenea, crearea de locuri de munc n diverse sectoare, ca cele de producere a eolienelor i a componentelor acestora, instal rii eolienelor, exploat rii i ntre inerii, precum i n domeniul cercet rii i dezvolt rii. Se nregistreaz peste 15 000 de angaja i n Danemarca i 30 000 n Germania, direct sau indirect implica i n filiera eolian .

Perspective
Energia eolian este considerat ca una din op iunile cele mai durabile dintre variantele viitorului, resursele vntului fiind imense. Se estimeaz c energia eolian recuperabil la nivel mondial se situeaz la aproximativ 53 000 TWh (TerraWattor ), ceea ce reprezint de 4 ori mai mult dect consumul mondial actual de electricitate. n Europa, poten ialul este suficient pentru asigurarea a cel pu in 20% din necesarul de energie electric pn n 2020, mai ales dac se ia n considerare noul poten ial offshore.

5. Dar zgomotul?

Scara zgomotelor (Sursa: Revue Sciences et Avenir, iulie 2004) Chiar dac eolienele de prim genera ie erau deranjante din punct de vedere sonor, se pare c n prezent, dezvolt rile tehnologice au permis reducerea considerabil a zgomotului produs de astfel de instala ii. Astfel, pe scara surselor de zgomot, eolienele se situeaz undeva ntre zgomotul produs de un vnt slab i zgomotul din interiorul unei locuin e, respectiv la aproximativ 45 dB. Evolu ia nivelului sonor n func ie de num rul de eoliene este logaritmic , respectiv instalarea unei a doua eoliene determin cre terea nivelului sonor cu 3 dB i nu dublarea acestuia. Pentru diminuarea polu rii sonore exist mai multe c i: - multiplicatoarele sunt special concepute pentru eoliene. n plus, se ncearc favorizarea ac ion rilor directe, f r utilizarea multiplicatoarelor. - profilul palelor face obiectul unor cercet ri intense pentru reducerea polu rii sonore determinat de scurgerea vntului n jurul palelor sau a emisiilor datorate nacelei sau pilonului. Arborii de transmisie sunt prev zu i cu amortizoare pentru limitarea vibra iilor. - antifonarea nacelei permite, de asemenea, reducerea zgomotelor.