Studiu de caz

Comportament violent în cadrul instituţiei şcolare

Student: Floarea Alexandra Oana Facultatea de Litere Craiova Secţia: Engleză-Spaniolă Anul III, Sem I

Comportament violent în cadrul instituţiei şcolare

În ceea ce priveşte societatea din ziua de astăzi, se poate observa cu uşurinţă că în interiorul acesteia anumite fenomene capătă amploare de la un an la altul. Printre acestea se numără şi comportamentul violent în şcoli, fenomen ce se manifestă din ce in ce mai mult. Copilul timpurilor moderne se pare că trăieşte înconjurat de exemple de acest fel, iar puterea sa de reacţie împotriva acestui fenomen este una destul de limitată în condiţiile în care acesta nu are un fundament educaţional şi spiritual solid. De aceea mi-am propus să tratez această problemă de o continuă actualitate. În timpul practicii pedagogice atenţia mi-a fost atrasă de un elev ce prezenta un comportament neadecvat în timpul orelor. La început am considerat că acesta se datorează lipsei atenţiei, un alt fenomen ce se înregistrează din ce în ce mai des în şcolile noastre, dar în timpul pauzelor am observat că acesta este un motiv de îngrijor. La o cercetare mai amănunţita am observat că elevul înregistrează rezultate slabe la învătătură, atinge cu greu standardele minimale de performanţă, dezinteres faţă de activitatea şcolară, nervozitate, agitaţie, tulburări de comportament ce duc la o lipsă de respect şi un comportament violent faţă de propria mama dar şi de colegi. În timpul cercetării am descoperit faptul că înainte ca tatăl să plece la muncă într-o ţară străină, atât el cât şi mama sa sufereau abuzuri fizice dar şi psihice datorită figurii paterne care era dependent de alcool. După plecarea acestui factor nociv copilul a rămas în grija mamei, aceasta ajungând la rândul ei să aibă probleme grave cu alcoolul. După urma acestui fapt şi datorită lipsei de interes din partea mamei cu privire la situaţia sa şcolară, au început să se manifeste tulburări comportamentale. Subiectul este tot timpul deprimat, nu socializează în mod corespunzător cu colegii, are absenţe nemotivate, nu are prieteni şi la cel mai mic lucru supărător îşi face cunoscut comportamentul violent faţă de cel care îl deranjază. Comportamentul său în cadrul instituţiei şcolare reuşeşte cât de cât să se modeleze pe baza cerinţelor-în grupul şcolar în

care încearcă să pară integrat se consideră un lider, un om important, are obiceiul de a da ordine, îi place să râdă de cei calmi şi liniştiţi, toate conversaţiile sale se rezuma la înjurii şi cuvinte cu sens violent, în timpul orelor nu rămâne liniştit şi îşi deranjază colegii, la întrebările profesorilor răspunde evaziv - dar cel mai mic deranj îi stârneşte comportamentul violent. Pe langă violenţa adresată colegilor elevul prezintă şi un caracter violent manifestat faţă de profesori. Pe baza dialogului întreprins cu elevul în cauză, am tras unele concluzii: la prima vedere băiatul este liniştit şi evită să vorbească; el declară că acasă face ce vrea pentru simplul motiv că mama sa se gaseşte într-o continuă stare de ebrietate, iar în cazul în care dumneaei are ceva de zis el se supară, o bruschează şi totul degenerează într-un conflict;  când trebuie să răspundă cu voce tare, în cazul în care greseşte iar cineva râde de el, în pauză, sare la bătaie, devine violent-neţinând cont dacă este o colegă sau un coleg; Pe baza unei discuţii întreprinse cu unul dintre profesori am tras unele concluzii. Profesorul mi-a confirmat faptul că la început mama elevului se prezenta la şedinţele cu părinţii. Pe baza acestei discuţii s-a constatat faptul că subiectul, acasă, se comportă la fel de violent şi agresiv faţă de sora sa. Vorbeşte urât şi chiar sare la bătaie în cazul în care aceasta îi atrage atenţia că vorbeşte urât. Mama a confirmat faptul că de la plecarea tatălui are din ce în ce mai multe conflicte cu ceilalti, refuză să se prezinte la şcoală şi chiar are un grup de prieteni care nu par foarte de încredere. Pe baza datelor strânse am formulat o analiză: Inadaptarea în cadrul unei instituţii şcolare se datorează certitudinii că el nu este Grupul din care face parte în afara activitaţii şcolare are efecte negative asupra lui; Modul de comportare în afara orelor, în special cel de acasă, a fost folosit drept Tratamentul agresiv văzut acasă l-a făcut să creadă că aceasta este cea mai bună

 

capabil să reuşască, cât şi pe baza expresiei “Cine sunt ei să râdă de mine?”  

model în vederea obţinerii obiectivelor propuse;  metodă de a te comporta, şi a considerat-o o metodă ce dă roade;

Ca şi soluţii găsite în vederea încercării de a schimba comportamentul subiectului am propus următoarele: să frecventeze regulat toate orele; activitaţile scrise să fie efectuate; să ia parte la discuţii atăt structurate cât şi nestructurate cu toţi colegii; să fie implicat şi să-şi spună părerea în toate discuţiile întreprinse între elevi, chiar darea unor sarcini precise, implicarea în diverse acţiuni, pe baza cărora să fie

   

dacă aceasta înseamna unele opinii greşite;  responsabilizat; Teama pe care elevul o manifestă de a nu se face de ras în faţa colegilor, dorinţa lui de a folosi comportamentul agresiv atât verbal cât şi fizic se datorează lipsei de comunicare atât cu mama cât şi cu tatăl. Îi este teamă de a se ataşa emoţional de o altă persoană, nedorind să fie abandonat din nou, iar modul său de a fi văzut ca o persoană importantă se datorează fricii de a nu rămâne singur. Comportamentul său agresiv faţă de mama şi de sora sa se datorează lipsei unei persoane de sex masculin în casă, respectiv tatăl. În continuare consilierul şcolar şi doamna învăţatoare vor aplica tehnici experimentale pentru a ameliora comportamentul violent pe care acesta îl manifestă în cadrul instituţiei şcolare.