Sunteți pe pagina 1din 93

Judetul Cluj Primaria Ceanu Mare Nr 3078/04.07.

2011

Aprob : Seful Aut.Contracatnte primar: D-l Pacurar Virgil

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
Contract de lucrari:,,BAZA SPORTIVA CU STRAND
din localitatea,,Ceanu Mare

Contine: Descrierea lucrarilor Memoriul tehnic la Faza 1- a ,,PISCINE Plansele si desenele aferente acestei faze Fisa de date a achizitiei Documentele solicitate Ceanu Mare 04 iulie 2011

Descriere si prezenatre
Ideea realizarii unei baze sportive de agrement si recreeere,se integreaza in noul peisaj urbanistic de amenajare a teritoriului,potrivit cu realizarea noului centru civic al comunei: deschidera noului local al Primariei Ceanu Mare; amenajarea unui bazin piscicol pentru pescuitul sportiv si de agrement; deschiderea altor obiective de utilitate publica; Cu siguranta ca,asigurarea mijloacelor de recreere,a noului parc comunal,a terenului de sport modernizat,impun si amenajarea unei Baze sportive cu strand,pentru petrecerea timpului liber,unde se paote realiza un beneficiu in folosul comunitatii locale,prin odihna si divertisment,cat si prin aducerea de venit la bugetul local al comunei Ceanu Mare; Constructia Bazei sportive cu strand,se descrie pe scurt,in modul urmator: A. Investitia se compune din doua faze: In prima faza:-se propune executarea strandului ,compus din doua bazine de inot ,unul pentru adulti de 136 mp,26.31hl apa si al doi-lea pentru copii de 12.6 mp,0.75 hl apa,camera pompelor de recir-culare prin filtre in vederea curatiri si dezinfectari apei si evacuare al apei la sfarsitul perioadei. De asemenea se propune executarea unei trambuline de h=3.00m de la luciul apei si in jurul bazine- lor,se va executa o aleie pavata cu latimea de 1.5m.Se vor executa luc-rari de terasamente (nivelare, taluzare)al pamantului ramas in exces din sapaturi,pentru a crea o platforma cat mai uniforma al te- rasamentului, ce va forma zona verde al strandului.La limita exterioara se pot planta copaci in perspective creari si de zone cu umbra. Al doua faza:- cuprinde cladirea vestiarelor pentru femei si barbate , impreuna cu grupurile sociale aferente,centrala termica cu boiler ,in vederea asigurari apei calde la dusuri,o magazie de lemne si un mic bar ,pentru asigurarea cu racoritoare,inghetata,si bufet rece la nevoie, vizitatorilor strandului.Bazinele de inot cu apa dulce asigurat de la reteaua de alimentare al comunei Ceanu Mare Infrastructura constructiei va fi realizata din fundatii de beton simplu sub pereti C8/10 incas- trat in terenul bun de fundare,argila nisipoasa conf.studiului geo.elabora .Fundatia continua se va executa cu dimensiunile:latimea de 0.40m si inaltimea de 0.70m. - Fundatia bazinelor se va executa dintr-un radier cu inaltimea 0.35m armat cu doua plase din otel beton PC52 fi 12 cu ochiuri de 10 x 10 cm si beton C25/30-XC2-S3-V3-P8/10-IIA-S32.5RDmax=16 mm. - Structura de rezistenta va fi:pereti din beton armat cu o grosime de 25 cm si 30 cm la camera pompelor din beton armat C12/15; - Planseul peste camera pompelor din placa de beton armat mo- nolit C12/15 de 12 cm gros , - Platforma trambulinei se va executa peste camera pompelor si va fi sustinuta de patru stalp din beton armat cu sectiunea de 30x30 cm,se va executa dintr-o placa de beton armata de 12 cm finisaje tencuieli simple driscuite interioare si exterioare cu mortar M-25T si respectiv M50T,camera pompelor se va zugravi cu var. - tamplarie din metal maro, - pardoseli din beton in camera pompelor. - pereti bazinelor vor fi protejate pe exterior cu menbrana pentru fundatii,iar pe interior se aplica sistemul MAPEI pentru piscine de izolara hidrofuga si vopsire de culoare albastra. Componenta cladiri proiectate Parter : bazin piscina adulti Sc= 136,00 mp,Su=123.50mp bazin piscina copi Sc= 12.60 mp,Su= 9.62mp camera pompelor Sc= 5.63 mp,Su= 5.63mp Un total de Sc= 154.23 mp,Su=138.75mp trambulina Sc= 3.25 mp 2

Adica: -suprafata construita parter=154.23 mp; -suprafata construita desfasurata =157.48 mp; - suprafata utila desfasurata : 138.75 mp; Comuna Ceanu Mare asezata in zona de coline joase al campiei Transilvane este situa- ta,la 61 km de Cluj si 20 km de cel mai apropiat oras,municipiul Campia-Turzi.Comuna este dezvoltata pe doua vai,Valea Lata si Valea Larga are o clima temperat-continentala cu accente colinare,bogata in preci-pitatii dar si in zile calde cu mult soare.Comuna are marime medie in rangul comunelor cu o suprafata de 9508 ha si o populatie de 4472 locuitori.Raurile din zona nu au debite mari,drept pentru care nu se pot folosi ca agrement in loc de strand.Drept pentru care sa propus construirea unei Baze sportive cu,,Strand.Investitia va cuprinde o piscina pentru adulti de 136 mp cu 26.31 hl apa,un bazin pentru copii de12.6 mp cu0.75 hl apa in prima faza si vestiare in faza a doua. Piscina va fi alimentata cu apa de la reteaua de apa al comunei Ceanu Mare print-un bransament din teava KPE de fi 32 la sala pompelor. Instalatia de alimentare cu apa al celor doua piscine va functiona in regim de recirculare al apei, dupa umplere.Care va fi formata din :doua pompe de recirculare,doua filter de apa,,doua ventile sase cai,patru schemere,zece diuze de insuflare al apei in bazine,trei sifoane de scurgere .Legarea elementelor enumerate mai sus, pentru buna lor functionare se face cu tevi tip PANON BIPE cu fi 63 si fi 50. Recircularea apei de la sifoanele de pardoseala la filter se face prin teva tip PANON BIPE de fi 63. Golirea totala al piscinelor se face intr-un decantor de unde se va deversa in canalul din apropiere, pana la rezolvarea canalizari comunei ,dupa care se va deversa direct in canalizare. Pentru prevenirea infectari apei piscinelor obligatoriu se va face dus inaintea intrari in apa piscinei.Dusurile se vor monta in grupuri-bateri de cate sase bucati langa scarile de acces in piscine. Inaintea accesului in piscine se prevad bazine pentru spalat picioare ,prevazute cu sifon de golire si diuze de umplere direct din reteaua de ali-mentare al apei. Golirea acestora se face in decantorul de ape menajere. Buna functionare al strandului este data de functionarea optima al ves-tiarelor compusa din : vestiare pe sexe,barbati-femei ,dotate cu noua cabine fiecare,doua grupuri sanitare ,cate unul pentru fiecare,cu acces din vestiare. Grupurile sanitare sunt dotate cu cate doua vase WC , trei lavoare si un apa- rat de uscat mana,iar suplimentar grupul sanitar pentru barbati este utilat cu patru pisoare .Instalatia de alimentare cu apa rece al obiectelor sanitare se face cu tevi multisrat fi 15 cu coturi si teuri aferente. Apa este asigurata din reteaua de alimentare al comunei cu teava KPE fi 32. Apele reziduale menajere se colecteaza intr-un decantor care se goles-te prin vidanjare. Din cladirea vestiarelor mai fac parte o centrala termica ce va func-tiona pe lemne ,pentru prepararea apei calde necesar la dusuri,un depozit de lemne,un bar care da posibilitate vizitatorilor strandului sa-i deserveasca cu racoritoare ,inghetata,gustari reci.Barul va fi dotat cu o chiuveta cu apa rece si apa calda pentru spalarea mainilor angajatului , a paharelor,a cestilor de cafea ,etc.Apa menajera de la chiuveta se va deversa in decantorul de ape menajere. Centrala termica va fi dotata cu un cazan de 50kw,avand agent termic lemne,doua boilere pentru prepararea apei calde de 800 litri fiecare si doua pompe 80 x 160 de recirculare al apei calde de la cazan la boilere. Atat centrala cat si boilerele vor fi dotate cu manometer de masura al presiuni ,termometre si supape de siguranta. Dupa executarea instalatiei ,la predare se va face proba de presiune la rece,cu aier pentru verificarea etanseitatii lucrari la inbinari. In timpul executari lucrarilor se vor respecta normele NTSM si PSI aflate in vigoare. INTOCMIT, Ing.Biro F. 3

MEMORII DE SPECIALITATE
1. MEMORIU DE ,,ARHITECTURA SI URBANISM Obiectiv: BAZA SPORTIVA CU STRAND Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI CEANU MARE Jud.CLUJ Amplasament:Com.CEANU MARE ,FN JUD.MURES Suprafata teren:9100 MP. CF: 1439 al LOCALITATI : CEANU MARE TOP: 818-119 NR.CADASTRU : CU: Nr. din .

Asigurarea compatibilitatii functiunilor


Regimul juridic Conform PUG, terenul este situat in intravilanul Comunei Ceanu Mare,jud.Cluj,avand regim juridic pasune,fara a prezenta denivelari semnificative . Imobilul nu este inclus in lista de monumente istorice si nu este grevat de servituti. Regimul economic Conform PUG nr aprobat prin HCL Com.Ceanu Mare cu nr ,terenul este situat in zona de locuit,intravilan,langa primarie,cu caracter difuz avand echipare edilitara insuficienta. In aceasta zona este permis construirea de cladiri P si P+M,categorie in care se incadreaza prezenta documentatie. Procentul de ocupare a terenului Terenul este lipsit de constructii, avand POT = 0,0 % Se propune :POT = Sc/St x 100% = 154.23/9100x100=1.69% pentru prima faza al investitiei. Orientarea fata de punctele cardinale Parcela are forma unui trapez cu laturi neegale,cu baza mai scurta orientata spre nord,imobilul se va situa pe latura mai lunga,cu fatada principala orientata pe latura lunga-vest . Amplasarea fata de drumuri publice Parcela nu este situata in aliniamentul drumului judetean 161 A,din care are acces auto si pietonal, prin intermediul unui drum de acces comunal.Parcela este delimitata pe doua laturi de un canal ,pe latu-ra scurta de drumul de acces de cca 100m ce se intersecteaza cu DJ 161A drum ce traverseaza comuna facand legatura cu cel mai apropiat oras Campia Turzi la 22 km.,iar pe latura mai lunga de pasune. Amplasarea fata de aliniament si in interiorul parcelei Piscinele vor fi amplasate pe latura mai lunga al terenului de forma unui trapez cu laturi neegale, respectind distantele proiectate fata de vecinatati,conform normelor in vigoare. -fata de limita din fata 47,00 m-domeniu public,drum acces -fata de limita din stanga 10,00 m-domeniu public-pasune -fata de limita din dreapta 50,00 m-domeniu public-canal -fata de limita din spate 71,00 m-domeniu public-canal Accese carosabile si pietonal Parcela si implicit constructia au acces auto si pietonal,direct din DJ 161A prin intermediul unui drum de acces. Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente Imobilul va putea fii racordat la reteaua instalatiei electrice exis-tente si la reteaua de apa al comunei Racordarea la canalizare se va asigura, doar dupa executarea retelei.Evacuarea apelor uzate menajere se vor colecta intr-un decantor care va fii golit prin vidanjare. Cladirea va fii prevazuta cu instalatii:electrice,apa si canal pentru care proiectele vor face parte inte- grala,din prezentul dosar.

Inaltimea constructiilor In zona , este permisa realizarea de cladiri cu regim de inaltime S+P,P+E. Regimul de inaltime al imobilului este P. Imobilul se incadreaza in regimul de inaltime al zonei.

Descrierea pe scurt a structurii obiectivului de investitii


Investitia se compune din doua faze: In prima faza se propune executarea strandului compus din doua bazine de inot ,unul pentru adulti de 136 mp,26.31hl apa si al doi-lea pentru copii de 12.6 mp,0.75 hl apa,camera pompelor de recirculare prin filtre, in vederea curatiri si dezinfectarii apei ,si ptr.evacuare al apei la sfarsitul perioadei.De asemenea se propune executarea unei trambuline de h=3.00m de la luciul apei si in jurul bazinelor se va executa o aleie pavata cu latimea de 1.5m.Se vor executa lucrari de terasamente (nivelare,taluzare)al pamantului ramas in exces din sapaturi,pentru a crea o platforma cat mai unifor- ma al terasamentului, ce va forma zona verde al strandului.La limita exterioara se pot planta copaci in perspective creari si de zone cu umbra. Al doua faza cuprinde cladirea vestiarelor pentru femei si barbati,impreuna cu grupurile sociale aferente,centrala termica cu boiler ,in vederea asigurari apei calde la dusuri,o magazine de lemne si un mic bar, pentru asigurarea cu racoritoare,inghetata,si bufet rece la nevoie, vizitatorilor strandului. Bazinele de inot ,cu apa dulce, asigurata de la reteaua de alimentare al comunei Ceanu Mare se va executa :-Infrastructura constructiei va fi realizata din fundatii de beton simplu sub pereti C8/10 incastrat in terenul bun de fundare,argila nisipoasa conf.studiului geo.elabora . Fundatia continua se va executa cu dimensiunile:latimea de 0.40m si inaltimea de 0.70m. - Fundatia bazinelor se va executa dintr-un radier cu inaltimea 0.35m armat cu doua plase din otel beton PC52 fi 12 cu ochiuri de 10 x 10 cm si beton C25/30-XC2-S3-V3-P8/10-IIA-S32.5RDmax=16 mm. - Structura de rezistenta va fi:pereti din beton armat cu o grosime de 25 cm si 30 cm la camera pompelor din beton armat C12/15; Planseul peste camera pompelor din placa de beton armat monolit C12/15 de 12 cm gros , - Platforma trambulinei se va executa peste camera pompelor si va fi sustinuta de patru stalp din beton armat cu sectiunea de 30x30 cm,se va executa dintr-o placa de beton armat de 12 cm finisaje tencuieli simple driscuite interioare si exterioare cu mortar M-25T si respectiv M50T,camera pompelor se va zugravi cu var. - tamplarie din metal maro, - pardoseli din beton in camera pompelor. - pereti bazinelor vor fi protejate pe exterior cu menbrana pentru fundatii,iar pe interior se aplica sistemul MAPEI pentru piscine de izolara hidrofuga si vopsire de culoare albastra. Componenta cladiri proiectate Parter : bazin piscina adulti Sc= 136,00 mp,Su=123.50mp bazin piscina copi Sc= 12.60 mp,Su= 9.62mp camera pompelor Sc= 5.63 mp,Su= 5.63mp Un total de Sc= 154.23 mp,Su=138.75mp trambulina Sc= 3.25 mp II.Date si indici caracteristici 1.Elemente de suprafata :- Propuse - suprafata construita parter : 154.23 mp; - suprafata construita desfasurata : 157.48 mp; - suprafata utila desfasurata : 138.75 mp; 2.Cote de nivel Terenul este plat fara denivelari semnificative al terenului. Regim de inaltime : propus P+M -cota marginea superioara al piscinelor : bain mare mic +-0,00 m; +-0.00 5

-cota adancimi minime -1.30 m; -0.60 -cota adancimi maxime -2.40 m; -0.60 -cota terenului natural : -0,60 m; -cota la nivelului trambulinei: + 2.50 m; -cota maxima al trambulinei : + 3.30 m; 3.P.O.T si C.U.T. PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI: P.O.T. existent=0.0% P.O.T. proiectat=Sc/S teren=154.23/9100x100= 1.69% COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI: C.U.T.existent=0 C.U.T. proiectat=Scd/S teren 138.75 /9100=0.0152 Verificat, Imtocmit, Arh.Keresztes Geza Sing.Suteu Ghizela Marta 2.MEMORIU DE ,,REZISTENTA FAZA I : PISCINE Regim de inaltime : -Imobilul va avea regim de inaltime subsol si parter S+ P Fundatia:-Fundatia constructiei va fi realizata din beton simplu sub pereti C8/10 ,incastrat in terenul bun de fundare,argila nisipoasa conf.studiului geo.elaborat . Fundatia bazinelor se va executa dintr-un radier cu inaltimea 0.35 m. armat cu doua plase din otel beton PC52 fi 10 cu ochiuri de 10 x 10 cm si beton C25/30.Intre plasa de jos si plasa dinpusa in partea superioara al radierului se monteaza capre pentru sustinere minimum 5 buc/mp. Peretii:-Peretii bazinelor vor fi portanti din beton armat cu grosimea de 0.30 m,ca si pereti camerei pompelor va avea 0.30m grosime din beton armat C25/30, armati cu otel beton PC 52 fi 12/15 cm dis-pusi in doua randuri,cu repartitie OB 38 fi 8/10 cm.La fiecare al treilea rand se vor dispune distantieri sub forma de agrafe intre plasele peretilor 3 buc./ml.Se va avea in vedere montarea agrafelor sa se faca decalat intre doua randuri. Trambulina va fi amplasata pe peretii camerei pompelor si va avea structura de rezistenta din 4stalpi 30x30 cm in sectiune armat cu 4 fi 16 PC52 fiecare,etrieri din otel beton OB 38 fi 8/10 cm . Plansee:- Peste camera pompelor se va turna un planseu din placa de beton armat C12/15 de 0.12 m grosime,armat cu OB 38 10fire fi 8/m pe doua directi. Podina trambulinei va fi o placa de beton monolit cu dimensiunile 2.50x1.30m si 12 cm grosime,rezemata pe 4 grinzi ce lucreaza in sistem cadru cu stalpi de sustinere.Va fi armata cu 10 fi 10/ml OB 38 pe ambele laturi cu repartitie 10 fi 8/ml OB 38. Grinzile cu dimensiunile 20x30 cm vor fi armate cu 4 fi 16PC52,repartitie 2 fi 12 PC52 si etrieri fi 8/10cm OB38. Accese:-Accesul in incinta Bazei Sportive se va face doar pietonal pentru public si auto doar pentru intretinera decantorului apelor menajere. Accesul in bazine se va face pe scarile metalice amplasate si prin-se de pereti piscinei. Accesul pietonal si auto se va face direct din drumul de acces care face legatura cu DJ 161A in curte. Acoperisul:- Nu este cazul. Invelitoarea:- Nu este cazul. Tamplarie -Usa de acces metalica de culoare maro in camera pompelor. 3.Finisaje si instalatii Finisaje:- Peretii exteriori se vor tencui si driscui cu mortar M-50 . Peretii interiori se tencuiesc cu mortar M-10,dupa care se vor gletui si zugravi cu var la camera popmpelor. Piscinele : pereti bazinelor vor fi protejate pe exterior cu menbrana pentru fundatii,iar pe interior se aplica sistemul MAPEI pentru piscine de izolare hidrofuga si vopsire de culoare albastra. 6

Pardoseli: din beton in camera pompelor,iar piscinele se vopsesc . Instalatii:-Investitia va fii dotata cu instalatii de apa-canal si electrice,proiectele aferente fac parte integrala din prezentul dosar.Asigurarea temporara a apei si canalizari se va face :apa se asigura din reteaua comunei,iar apele reziduale menajere se vor deversa intr-un decantor ecologic pana la executarea retelelor de canalizare,care se va goli prin vidanjare. Masuri pentru sanatatea populatiei Bazinul pentru adulti va avea o adancime progresiva de la 1.30m in dreptul accesului in bazin la 2.40m sub trambulina ,partea opusa accesului,ce se va mara pe peretele interior al piscinei prin vopsire. Adancimea bazinului pentru copii nu va depasi 0.60m.Se va monta o balustrada din inox pe marginea bazinului mare tronsonul dintre scarile de acces in dreptul bazinului mic. In faza a doua al investitiei ,Baza sportive va fi dotata cu vesti-are,grupuri sanitare,dusuri cu apa rece si calda,cismea cu apa po-tabila si un mic bar pentru racoritoare, si bufet rece. Verificat, Imtocmit, Ing.Csakany Dezideriu sing.Suteu Ghizela Marta

3. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE,,Faza 1-a PISCINE


Denumirea investitiei:BASA SPORTIVA CU STRAND Beneficiar: PRIMARIA CEANU MARE Amplasament : Com.CEANU MARE ,FNr.jud.CLUJ Nr.Carte Funciara 1439 Localitatea CEANU MARE Nr.cad. Nr.top. 818-119 Suprafata totala al terenului si felul lui: 9100 mp,lipsit de cladiri POT: exist. 0.00% ;POT: propus 1.69 % CUT:exist. 0 ;CUT:propus 0.0152 Proiectant: SC.BIROTHERM SRL REGHIN,jud.MURES Nr.proiect: 1/482 / 2011

CARACTERISTICI TEHNICE
Regim de inaltime : Se propune a se executa doua piscineunul pentru copii cu regim inaltime parter P,al doilea pentru adulti de care se leaga casa pompelor necesare recirculari apei din piscine peste care se va executa o trambulina de 3.00m inaltime ,avand regim subsol si parter S+P Structura - fundatie : tip radier din beton armat ; Propusa - pereti : din beton armat - plansee : peste sala pompelor- subsol beton armat : peste parter placa din beton armat-placa trambulinei,sustinut de Patru stalpi din beton armat - sarpanta : nu este cazul - invelitoare :nu este cazul - pardoseli : la piscine vopsea speciala MAPEI,sala pompelor si trambulina beton - tamplarie : la sala pompelor usa metalica vopsita cu vopsea de ulei bazin adulti bazin copii Inaltimea - marginea superioara al piscinelor : +-0.00 m +-0.00 m - adancimi minime - 1.30 m - 0.60 m - adancimi maxime - 2.40 m - 0.60 m - cota terenului natural - 0.60 m - 0.60 m - cota la nivelul trambulinei + 2.50 m 7

- cota maxima al trambulinei Compus

+ 3.30 m

- subsol sala pompelor - parter - piscine pentru copii,piscine pentru adulti,trambulina . : 154.23 mp . 157.48 mp 138.75 mp

Suprafata - construita construita propusa - construita desfasurata : - utila :

Valoarea estimata C+M: 281968 Ron Finisaje exterioare : propuse tencuieli speciale,hidroizolari ,protecta hidroizolatiei si Vopsiri speciale pentru piscine tip MAPEI.Sala pompelor va fi tencuita cu mortar de var cu adios de ciment si zugravita cu var(spoieli) Investitia va avea nevoie energie electrica,instalatii de apa si canalizare. Apele din bazine se vor deversa in vanalul apropiat direct dupa trecerea prin filter,la schimbul ciclului . Concluzii: documentatia sa intocmit in vederea obtineri CERTIFICATULUI DE URBANISM Verificat, Ing.Csakany Dezideriu
PROIECT: BAZA SPORTIVA CU STRAND BENEFICIAR: PRIMARIA COMUNEI CEAUANU MARE ADRESA: CEAUANU MARE,JUD. CLUJ

Imtocmit, sing.Suteu Ghizela Marta

D E V I Z
PE ARTICOLE DE LUCRARI OBIECTUL : 2 REZISTENTA LA PISCINA NR. CRT. SIMBOL UM. DENUMIRE ARTICOL CANT PU-MAT PU-MAN PU-UTIL. PU-TRANS TOTAL TsC17B1 100 mc Sapatura in spatii largi ptr.decopertarea stratului vegetal 30 cm. cu buldozer pe tractor TsC03A1 100 mc Sapaturi mec.prin excavare a pam.argilos umid nat.descarcare in depozit TsD04A1 mc Compactarea terenului sub talpa radierului cu mai de mana VAL-MAT VAL-MAN VAL-UTIL VALTRANS TOTAL

0,143

0,227

47,5

TsD mc Asternerea unui strat de sort in 4 vederea ruperi capilaritati terenului mp Aplicarea stratului de izolare al fundatiei cu membrana de fundatie 5 CA02I1 mc Preparat si turnat beton de egalizare CB06B1 mp Cofrarea fundatilor radier si a peretilor bazinelor din scandura de rasinoase de tip speciale CC02D1 kg Armarea fundatiilor radier si peretilor bazinelor inclusiv sala pompelor cu confectionare cu placa CA02B1 mc Turnare beton in fundatii radier cu preparare Cz0107B1 mc Preparat beton CA02D1 mc Turnare beton in peretii bazinelor inclusiv sala pompelor cu planseu cu preparare Cz0108A1 Preparare beton 12 CB34B1 mp Cofrare stalpi,grinzi,placa la trambulina CC02D1 kg Armare stalpi,grinzi,placa la trambulina CA02F1 mc Turnat beton in elementele trambulinei Cz0107B1 Preparare beton RPCEXE02C mp Hidroizolatii orizontale la placa de beton armat peste sala pompelor doua straturi CA01C1 mc Turnat sapa de egalizare in vede368 26

17

315

12147

58,55

10

58,55

11

34,65

mc 34,65

13

25

14

1654

15

2,19

16

2,19

14

6,25

15

rea protectiei hidroizolatiei

0,4

16

Cz0203C1 Preparare mortar M100 pentru sapa de egalizare TOTAL 1

0,4

procent% Alte cheltuieli directe CAS SANATATE SOMAJ FOND DE RISC CONCEDIU MED. FOND DE GARANT. CAMERA DE MUNC. Total chelt directe Cheltuieli indirecte Profit TOTAL GENERAL TVA TOTAL GENERAL CU TVA ROTUNJIRI TOTAL GENERAL OBIECTUL : 3 ARHITECTURA LA PISCINA IZC01D1 Montat gresie de exterior ptr circulatie intensa

manopera

total

20,8 5,2 0,5 0,4 0,85 0,25 0,75 10% 5% 24%

6,25

CN09F1 Aplicare adeziv MAPEI 2 265

CN12A1 Aplicare vopsea piscina 3

mp 265

CF01D1 mp Tencuieli interioare driscuite la sala pompelor Cz0205B1 mc Preparare mortar CF06C1 mp Tencuieli exterioare la sala pompelor si trambulina Cz0206B1 mc Preparare mortar CF03C1 Tencuieli la tavane mp

21

39

10

8 Cz0205B1 Preparare mortar 9 CN01A1 Zugraveli cu var 10 CK01B1 Montat usi 11 TOTAL 1 mp mp mc

25

2,1

procent% Alte cheltuieli directe CAS SANATATE SOMAJ FOND DE RISC CONCEDIU MED. FOND DE GARANT. CAMERA DE MUNC. Total chelt directe Cheltuieli indirecte Profit TOTAL GENERAL TVA TOTAL GENERAL CU TVA ROTUNJIRI TOTAL GENERAL OBIECTUL : 1 AMENAJARI EXTERIOEARE LA PISCINA 100mc Dislocarea pamantului depozitat necompactat cu inpingere la 5 m cu buld pe tract.pam cat2 100mc Spor la TsC26 ptr. impin.pam.pe fiecare 5min plus cu buld.pam cat. 2 3 TsD04D1 mc Compactarea cu mai de mana al umplut.execut.pe strat de 20 cm grosime teren coeziv mc Imprastierea pamantului cu lopata in strat uniform de 20 cm gros. ml 5 CO03A1 Montat borduri 80 mp Asternere strat suport din nisip 115

manopera

total

20,8 5,2 0,5 0,4 0,85 0,25 0,75 10% 5% 24%

TsC26B1

148

TsC27A1

100

60

TsD01B1

60

11

mp 7 CO02B1 Montat dale de beton 115 100mp Finisarea manuala a taluzelor,in teren mijlociu mp Imbracarea taluzuluicu pamant vegetal de 10 cm gros 100 mp Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% 100mp Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti TOTAL procent% Alte cheltuieli directe CAS SANATATE SOMAJ FOND DE RISC CONCEDIU MED. FOND DE GARANT. CAMERA DE MUNC. Total chelt directe Cheltuieli indirecte Profit TOTAL GENERAL TVA TOTAL GENERAL CU TVA ROTUNJIRI TOTAL GENERAL INVESTITIA: BAZA SPORTIVA CU STRAND BENEFICIAR: PRIMARIA COM.CEANU MARE AMPLASAMENT: CEANU MARE,FN,jud.CLUJ manopera total

TsE03B1 8

TsH06B1 9

115

10

TsH09B1

1,15

11

TsH12A1

1,15

20,8 5,2 0,5 0,4 0,85 0,25 0,75 10% 5% 24%

DEVIZ PE ARTICOLE DE LUCRARI OBIECTIV :PISCINE INSTALATII- RECIRCULAREA APEI Nr.Crt. 0 Simbolul 1 Capitolul de lucrari 2 ml UM 3 Cantitatea 4 86

12

YC01-asim

Teava tip PANON BIPE fi 63 mm pt instal.de apa montat aparent sau ingropat in perete ml

material manopera utilaj transport 42 material manopera utilaj transport 6 material manopera utilaj transport 41 material manopera utilaj transport 32 material manopera utilaj transport 8 material manopera utilaj transport 12 material manopera utilaj transport 12 material manopera utilaj transport 6 material manopera utilaj transport 4 material manopera utilaj transport 3 material

YC01-asim

Teava tip PANON BIPE FI 50 mm pt. instal.de apa montat aparent sau ingropat in perete buc

SA46A1

Element trecere beton pentru teava fi 63

buc 4 SB17C1 asim Cot fi 50 la 45 grade

buc 5 SB17D1 Cot fi 63 la 45 grade

buc 6 SB22D1 asim Reductii de la fi 63 la fi 50

buc 7 SB21D1 asim Mufe fi 63

buc 8 SB21C1 asim Mufe fi 50

buc 9 SD13A1 asim Robinet fi 63

buc 10 AD13A1 asim Robinet fi 20

buc 11 SB44C2 Sifon de scurgere

13

buc 12 Diuze insuflare

buc 13 Shimere

buc 14 SB49A3 asim Ventil sase cai

buc 15 Filtru

buc 16 Pompa recirculare

buc 17 EE12F1 Lampa pentru iluminat

buc 18 EF02A1 Tablou automatizare

set 19 Dozaj initial

buc 20 Aspirator

sac 21 Nisip

kg 22 Adeziv Grifon

manopera utilaj transport 10 material manopera utilaj transport 4 material manopera utilaj transport 2 material manopera utilaj transport 2 material manopera utilaj transport 2 material manopera utilaj transport 3 material manopera utilaj transport 1 material manopera utilaj transport 1 material manopera utilaj transport 1 material manopera utilaj transport 14 material manopera utilaj transport 4 material manopera

14

utilaj transport buc 23 Tester 1 material manopera utilaj transport 2 material manopera utilaj transport 1 material manopera utilaj transport material manopera utilaj

buc 24 Scari inox

buc 25 Balustrada inox

TOTAL TOTAL CHELTUIELI DIRECTE procent material manopera

TOTAL cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe CAS 20,8 SANATATE 5,2 SOMAJ 0,5 FOND DE RISC 0,4 CONCEDIU MED. 0,85 FOND DE GARANT. 0,25 CAMERA DE MUNC. 0,75 Total chelt directe Cheltuieli indirecte 10 Profit 5 TOTAL GENERAL FARA TVA TVA 24 TOTAL FARA ROTUNJIRI ROTUNJIRI TOTAL GENERAL CU TVA ROTUNJIT

Intocmit,
SC BIOTHERM SRL sbing.Gizella suteu

15

Plansele si desenele aferente acestei faze

16

10

11

Fisa de date a achizitiei


I. AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1. Informatii privind autoritatea contractanta Denumire: COMUNA CEANU MARE Adresa: Str. Principala, Nr. 376 Localitate: Ceanu Mare Cod postal: 407185 Tara: Romnia Persoana de contact: Pintilie Clement Telefon: 0264/327.101 E-mail: pintilie_clement@yahoo.com Fax: 0264/367.715 consilierjuridic@ceanu-mare.ro Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.ceanu-mare.ro I.2. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante autoriti locale Autoritatea contractanta achiziioneaz in numele altei autoritati contractante NU Alte informaii si/sau clarificari pot fi obinute: la adresa mai sus menionat - In baza art.60 alin.2/OUG 34/2006, Autoritatea contractanta solicita: Corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii economici, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului se va face in scris, obligatoriu prin fax sau, optional prin Posta Romana sau curierat. - In baza art.62 alin.2/OUG 34/2006: Confirmarea de primire din partea operatorilor economici este obligatorie si se va face, fara a mai fi necesara precizarea expresa a autoritatii contractante, prin retransmiterea in maximum 24 ore a paginii nr. 1 primite, cu numarul de inregistare de intrare de la operatorul economic. - Operatorii economici care doresc sa participe la procedura vor transmite o Scrisoare de interes cu datele de identificare ale societatii si datele persoanei de contact. - Autoritatea contractanta va transmite prin fax, la numarul indicat de operatorii economici in Scrisoarea de interes a acestora, toate clarificarile, modificarile sau comunicarile. - Solicitare de clarificri n legtur cu Documentaia de Atribuire: Formularul 5 din sectiunea Formulare, transmis prin fax sau pot; - Rspunsul la solicitri: publicat n SEAP (www.e-licitatie.ro) si/sau transmis prin fax - Ofertantii sunt obligati sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua cat mai exact cheltuielile, riscurile, si pentru a strange datele necesare pentru a pregati pe propria raspundere oferta. Vizitarea amplasamentului de catre ofertanti se va face in data de 19.04.2010, orele 12:00, in prezenta unui reprezentant al autoritatii contractante. Pentru comunicrile din timpul evalurii ofertelor: - comisia de evaluare va transmite solicitrile de clarificare n legtura cu oferta depus: Formularul 6 din sectiunea Formulare, transmis prin fax sau pot cu confirmarea primirii; - pentru rspuns, n funcie de solicitrile comisiei, operatorii economici vor depune documentele i clarificrile n original la registratura autoritii contractante sau le vor transmite prin pot n termenul limit solicitat, sau le vor transmite prin fax. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari Data: 04 iulie 2011 Ora limita: 14:00 Adresa: PRIMARIA COMUNEI CEANU MARE, Localitatea CEANU MARE, Jud. Cluj, Str. Principala, Nr. 376, Telefon/Fax: 0264-327.101/0264-367.715. Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 15 iulie 2011 ora 15:00

12

Not: Conf. art. 78 si art. 79 din OUG nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare: 1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificri privind documentaia de atribuire. Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului economic. 2) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite rspunsurile - nsoite de ntrebrile aferente - ctre toi operatorii economici care au obinut, n condiiile prezentei ordonane de urgen, documentaia de atribuire, lund msuri pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat clarificrile respective. 3) Fr a aduce atingere prevederilor pct. 1), n msura n care clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul autoritii contractante la aceste solicitri trebuie s fie transmis nu mai trziu de 6 zile nainte de data limit stabilit pentru depunerea ofertelor. 4) n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n timp util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta termenul prevzut la pct. 3), aceasta din urm are, totui, obligaia de a rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibil primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data limit de depunere a ofertelor. I.3. Cai de atac: Eventualele contestaii se pot depune: - fie la Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor; - fie la autoritatea contractant la adresa mentionata mai sus si apoi la instanta competenta - Persoana vtmat poate sesiza Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau, dup caz, instana judectoreasc competent n vederea anulrii actului i/sau recunoaterii dreptului pretins ori a interesului legitim, n termen de: 5 zile. - Partea nu se poate adresa, pentru soluionarea aceleiai cereri, concomitent Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor i instanei judectoreti competente. n caz contrar, se prezum renunarea la calea administrativ-jurisdicional, partea avnd obligaia de a notifica Consiliului introducerea cererii la instana judectoreasc competent. Denumire: Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor Adresa: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3 Localitatea: BUCURETI Cod postal: 030084 Tara: Romania E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021.310.46.41 Fax: 021.310.46.42 Adresa internet: http://www.cnsc.ro Denumire: PRIMARIA COMUNEI CEANU MARE, la adresa mentionata mai sus. Denumirea instanei competente: Camera de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Cluj Adres: str. Horea, nr. 3 Localitate: Municipiul Cluj-Napoca ara: Romania

Termenul de depunere al contestaiei este de cel mult 5 zile de la data lurii la cunotin de ctre contestator despre actul pe care acesta l consider nelegal. Data lurii la cunotin privind documentatia de atribuire este data publicrii documentaiei de atribuire n SEAP. I.4. Sursa de finantare: Fonduri de la Bugetul local Plata lucrrilor se va face n funcie de alocrile bugetare venite de la bugetul de stat si contributia de la bugetul local. Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA NU

13

Not: Valoarea estimat total a achizitiei este de 281968 Leiadica :67.135 Euro, fara T.V.A. II. OBIECTUL CONTRACTULUI II.1. Descriere II.1.1. Denumire contract:

,,CONSTRUIRE ,,Baza sportiva cu strand, localitatea Ceanu Mare,din jud.Cluj


II.1.2. Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare Lucrri Locul de prestare a lucrarilor: In localitatea Ceanu Mare, comuna Ceanu Mare, jud. Cluj Cod CPV: 45212212-5 Lucrri de construcii de piscine II.1.3. Procedura se finalizeaza prin : Contract de achiziie public: II.1.4. Durata contractului de achizitie publica: - 4 luni Faza 1-1,,PISCINE de la semnarea contractului intre Comuna Ceanu Mare si ofertantul castigator pentru executia lucrarilor Ofertantii vor prezenta un Grafic de timp pentru executia lucrarilor, care sa includa si defalcarea valorica pentru lucrarile executate. II.1.5. Informaii privind acordul cadru (dac este cazul): Nu este cazul II.1.6. Divizare pe loturi da nu X Nu se accepta subcontractarea lucrarilor. II.1.7. Oferte alternative sunt acceptate DA NU X II.2. Cantitatea contractului II.2.1. Total cantitati/prestatii servicii/lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, daca exista) Contractul are ca scop ,,CONSTRUIRE LOCAL PRIMARIE, localitatea Ceanu Mare, in localitatea Ceanu Mare, jud. Cluj. Valoare estimata: 281968 lei Nota:-Depasirea valorilor estimate ,va conduce la eliminarea ofertei ca inacceptabila ! Vizitarea amplasamentului de catre ofertanti se va face in data: 14 iulie 2011 ora 12.00 alaturi de un reprezentant al primariei. In urma vizitei se va incheia un proces verbal, semnat de catre ofertant si reprezentantul primariei, cu privire la vizitarea in teren a amplasamentului. Acest proces verbal se va inregistra la sediul autoritatii contractante si se va introduce copia acestuia in interiorul ofertei (in plicul cu documentele de calificare). II.2.2. Optiuni (daca exista) NU II.3. Condiii specifice contractului II.3.1. Alte condiii particulare referitoare la contract NU Valoarea supusa Cererii de oferte, pentru executia de lucrari,este calculata pe baza Devizului general aprobat si este de : 281.968 lei,fara TVA

II.3.2. Contract rezervat (dac da, scurt descriere) II.3.3. Altele (dac da, descriei) III. PROCEDURA

NU X NU X

III.1. Procedura selectata: CERERE DE OFERTA III.2. Etapa finala de licitatie electronica : DA III.3. In caz de neadjudecare autoritatea contractanta va organiza o noua procedura in baza art. 110 alin. 1 lit a)

14

si alin. 2/OUG 34 /2006, daca sunt indeplinite conditiile legale. III.4. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public Nediscriminarea; Tratamentul egal; Recunoaterea reciproc; Transparena; Proporionalitatea; Eficiena utilizrii fondurilor publice; Asumarea rspunderii. III.5. Legislatia aplicata O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii consolidata in baza Legii de aprobare nr. 337/2006, a Legii 128/2007, a O.U.G. nr. 94/2007, a O.U.G. nr. 143/2008, a O.U.G. nr. 228/2008, a O.U.G. nr. 19/2009 si a O.U.G. nr. 72/2009 ; H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii modificata si completata prin H.G. nr 1056/09.08.2006 (privind modificarea art. 102 di H.G. nr. 925/19.07.2006); Hotrre nr. 1337/27.09.2006; HG 834/2009 H.G. nr. 1660/2006 cu completarile si modificarile ulterioare pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica H.G. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor;

LEGEA nr. 215/2001 Legea administraiei publice cu modificrile ulteriore; Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; LEGEA 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntrprinderilor mici i mijlocii; Alte acte normative care reglementeaz achiziiile publice (www.anrmap.ro) Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; HGR nr. 656/1997 privind privind aprobarea Clasificrii activitilor din economia naional CAEN; Ordinul preedintelui Institutului Naional de Statistic nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional CAEN; Ordinul preedintelui Institutului Naional de Statistic nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional - CAEN; Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare; OUG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscal pentru persoane juridice i fizice, a certificatului de obligaii bugetare, precum i a modelului i coninutului acestora; Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul ministrului transporturilor, construciei i turismului nr. 1430 din 13 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii; Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulterioare; Hotrrea Guvernului Romniei nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general i a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de

15

intervenii, cu modificrile i completrile ulterioare; Hotrrea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu completrile i modificrile ulterioare; Ordonana Guvernului nr. 63/2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n Construcii I.S.C., aprobat cu modificri prin Legea nr. 707/2001; Ordinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementrii tehnice "ndrumtor pentru atestarea tehnico-profesional a specialitilor cu activitate n construcii"; Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii (regulamente privind: activitatea de metrologie n construcii; conducerea i asigurarea calitii n construcii; stabilirea categoriei de importan a construciilor; urmrirea comportrii n exploatare, interveniile n timp i postutilizarea construciilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee i echipamente noi n construcii; autorizarea i acreditarea laboratoarelor de analize i ncercri n construcii; certificarea de conformitate a calitii produselor folosite n construcii); Hotrrea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora; Hotrrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i construciilor; Hotrrea Guvernului nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcii i amenajri care se supun avizrii/autorizrii de prevenire i stingere a incendiilor; Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat cu modificri prin Legea nr. 265/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecia Muncii; Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale; Legea nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul MDLPL nr.863/02.07.2008 pentru aprobarea ,,Instructiunilor de aplicarea unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea -cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrride intervenii.

IV. PARTICIPANTII LA PROCEDURA IV.1. Participanti la procedura : Pot participa la procedura, operatori economici, persoane fizice sau juridice in calitate de ofertant unic, asociati sau sustinatori ai ofertantului, care nu se afla in situatiile de excludere din procedura prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34 /2006. IV.2. Documente de participare la procedura: Persoana mputernicit de ofertant de a participa la deschidere va prezenta ntr-un dosar separat de oferta urmtoarele documente: Scrisoare de naintare - original - Formularul 1. mputernicire - original - Formularul 2; B.I./C.I./paaport - copie; Garania de participare in cuantumul stabilit de 2820 lei cf.OG 34/2006(R) Ea se poate depune prin : Scrisoare de garanie bancar emis de o banc din Romnia, in original (Formularul 3) sau copie legalizata; Chitan emis de caseria autoritii contractante in original sau copie; Ordin de plat n contul Autoritii Contractante RO16TREZ2205002XXX000007, TREZORERIA CAMPIA TURZII cu confirmarea intrrii n cont a sumei la deschiderea ofertelor in original sau copie; Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurri, care se prezint in original.

16

NOTA 1: - Daca se depun copii ale documentelor, originalele se vor prezenta comisiei de evaluare in deschidere; Declaratie pe propria raspundere ca ofertantul are calitatea de IMM sau documente emise de institutii abilitate prin care sa se faca dovada ca S.C. este IMM - Formular 4. NOTA 2: a) Ofertantii straini vor prezenta documentele traduse in limba romana de un traducator autorizat. b) ATENTIE !! Operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare in parte indeplinesc conditiile de IMM. Lipsa acestei dovezi face ca asocierea sa nu beneficieze de facilitatile legii IMM-urilor. Ca urmare, in cazul in care se asociaza doua sau mai multe IMM-uri ofertantii vor prezenta si un centralizator cu datele (parametrii de identificare ca IMM) necesare. c) Daca in urma asocierii, ofertantii depasesc parametrii de IMM, iar garantia este depusa in cuantum de 50%, oferta va fi returnata nedeschisa. V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE V.1. Situatia personala a candidatului/ofertantului Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34 / 2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in Documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. a) Declaraie privind calitatea de Cerinta obligatorie participant la procedur Declaraie privind calitatea de participant la procedura completat n conformitate cu Formularul 7 din Seciunea Formulare - n Solicitat original; b) Declaratii privind eligibilitatea Cerinta obligatorie Declaraie privind eligibilitatea completat n conformitate cu Solicitat Formularul 8 din Seciunea Formulare - n original; c) Declaratie privind indeplinirea Cerinta obligatorie obligatiilor Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din OUG 34/2006 completat n conformitate cu Formularul 9 Solicitat din Seciunea Formulare - n original; Ofertantul trebuie s fac dovada c nu se ncadreaz n situaiile prevzute la art. 180 i art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare. Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de lucrri orice ofertant care se afl ntr-una din situaiile prevzute la art.180 i art.181 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. d) Certificate constatatoare privind Cerinte obligatorii ndeplinirea obligaiilor exigibile de plat Certificat de atestare fiscal pentru persoane juridice eliberat ctre bugetul de stat i ctre bugetul local de Ministerul Finanelor Publice sau documente echivalente emise de autoritatea competent din care rezult ndeplinirea Solicitat obligaiilor fiscale ctre Bugetul de Stat. Certificat fiscal privind impozitele i taxele locale n cazul persoanelor juridice eliberat de Autoritatea Public Local privind obligaiile de plat ctre Bugetul Local pentru toate punctele de lucru, sediile principale si secundare. Documentele vor fi prezentate - n original sau in copie legalizata. Nota: se accepta doar formulare aflate n perioada de valabilitate la data depunerii candidaturilor, cu platile la zi. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse. e) Persoane juridice/fizice strine Prezentare::-Documente edificatoare pentru dovedirea eligibilittii eliberate de autoritti ale trii de origine

17

Solicitat

(certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care s dovedeasc c si-a ndeplinit obligatiile de plat a impozitelor, taxelor si contributiilor ctre bugetul de stat si bugetul local n conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractant. Documentele vor fi prezentate n original sau copie legalizat, valabile la data deschiderii ofertelor, la care se va altura traducerea legalizat a acestora n limba romn. V.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) a) Persoane juridice romane Cerinte obligatorii: Certificat de inregistrare la Registrul Comertului - copie Solicitat marcata conform cu originalul (semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului (n termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor), in original sau copie legalizat Documentele vor fi valabile la data deschiderii ofertelor i trebuie s ateste faptul c: - domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul procedurii de achiziie public; - nu sunt nscrise meniuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenei sau c societatea se afl n incapacitate de plat. b) Persoane fizice romne Autorizaie de funcionare/altele echivalente - copie Solicitat valabil, cu viza la zi. c) Persoane juridice/fizice straine Vor prezenta documente care dovedesc o form de nregistrare/atestare ori apartenent din punct de vedere Solicitat profesional, n conformitate cu prevederile legale din ara n care ofertantul este rezident prezentate n original sau copie, nsoite de traducerea autorizat n limba romn i legalizate. Deasemenea ofertanii vor prezenta Certificat de Reziden Fiscal (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic n curs. Documentele trebuie s fie valabile la data deschiderii ofertelor i s ateste faptul c ofertantul aparine categoriei profesionale impuse de ndeplinirea contractului iar domeniile de activitate ale ofertantului cuprind activiti necesare ndeplinirii contractului. V.3. Situatia economico-financiara a) Informaii privind situaia economico- Cerine obligatorii: financiar Autoritatea contractant solicit, din partea candidatului/ ofertantului, ndeplinirea urmtoarelor cerine obligatorii: Solicitat 1. Prezentarea bilanurilor contabile pe anii 2008, 2009, si iunie 2010, vizate i nregistrate de organele competente, n copie. Cerinta minima,autoritatea contractanta solicita: - Ofertantul, prin prezentarea bilanului contabil pe anul 2010iunie, trebuie s ateste faptul c: Profitul net conform bilant la 30.06.2010 este pozitiv; 2. Prezentarea fiei de informaii generale, conform Formular 10; Cerina minima: Cifra medie anual de afaceri ,pe ultimii ani, a ofertantului trebuie s fie de cel puin din valoarea acestui obiectiv de investitii,propus de realizat n cazul unei asocieri cerina minim se va considera ndeplinit n mod cumulativ.

18

NOTA:1.Daca operatorul economic nu are 3 ani de la infiintare, cifra de afaceri va fi raportata la 1 an (cifra de afaceri realizata de la infiintare, impartita la numarul de luni de la infiintare, inmultit cu 12). 3.Scrisoare de bonitate care sa demonstreze faptul ca ofertantul are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banca pentru executarea lucrarilor/serviciilor ce fac obiectul contractului de achizitie publica Nu a fost inregistrat cu incidente de plata C.I.P. 4. Identificarea financiara Formular 26. Daca ofertantul are conturi la mai multe banci va prezenta documentatie pentru fiecare, inclusiv Trezorerie. Ofertanii nerezideni vor prezenta traducerea autorizat i legalizat a documentelor solicitate mai sus. Not: Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta comun, situaia economic, financiar se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. V.4. Capacitatea tehnica si sau profesionala a) Lista principalelor lucrri executate n Cerin obligatorie:-Ofertantul va completa principalele lucrri ultimii 5 ani executate n ultimii 3 ani - Formular 11 cuprinznd valori, perioada i locul execuiei lucrrilor. Solicitat Cerinta minima: Se va prezenta Formular 12 - Experienta Similara - din care sa b) Experien similar rezulte incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani a cel puin 1 (unu) contract de lucrari de constructii de cladiri publice, de Solicitat natura si complexitatea similara cu a celui pentru care se oferteaza in prezenta procedura n cazul unei asocieri condiia se va ndeplini n mod cumulativ din maxim 2 contracte. Se va prezenta cel putin 1 (una) recomandare pentru lucrarea prezentata la experienta similara din Formularul 12. Recomandarile trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte: denumirea beneficiarului, denumirea lucrarii, obiectul contractului, modul de indeplinire a obligatiilor, valoarea contractului finalizat. In cazul n care ofertantul are calificativul nesatisfctor acesta va fi exclus din procedura. Se va prezenta proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor pentru contractul depus ca experienta similara. Orice fisa referitoare la un contract cu un beneficiar/client din Romania trebuie sa fie insotita de copia contractului, de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau de procesul verbal de receptie finala si de recomandarea din partea beneficiarului/clientului respectiv. n cazul unei asocieri condiia se va ndeplini n mod cumulativ. Not: Ofertantul va prezenta documente din care s rezulte valoarea lucrrilor executate, respectiv a serviciilor prestate; n cazul n care contractul conine clauze de confidenialitate, ofertantul va prezenta paginile din contract din care s rezulte prile contractuale, obiectul contractului, cantiti fizice, preul contractului precum i pagina final cu semnturi; De asemenea, executarea de lucrri sau servicii similare se poate confirma i prin prezentarea unor certificate-

19

b) Informaii privind dotarea tehnic Solicitat

c) Informaii privind personalul tehnic de specialitate i de asigurarea calitii Solicitat

documente emise sau contrasemnate de o autoritate coninnd toate informaiile eseniale ale contractului. Documentele solicitate, contract, certificate, recomandari, etc se vor prezenta in original sau copie. Cerinte obligatorii Declaraie privind utilajele, instalaii si echipamente tehnice de care dispune opertatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari Formularul 13. Ofertantul va asigura (n dotare proprie, prin contracte sau convenii de nchiriere, etc) acele echipamente, utilaje, mijloace fixe i alte dotri care sunt considerate strict necesare pentru ndeplinirea contractului de lucrari; Este permis susinerea capacitii tehnice a ofertantului prin nchirierea de utilaje, maini, echipamente pentru prestarea serviciilor pe baz de contracte de nchiriere ce se vor include n ofert. Cerinte obligatorii 1) Completarea i prezentarea Formular 14 Declaraie privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de conducere; 2) Completarea i prezentarea Formular 15 Informaii privind personalul desemnat pentru contract Formularul 15 va fi nsoit de: - C.V.-uri (completate conform Formular 16 n original; - copii dup contractele individuale de munc; - copii dup atestate pentru RTE i responsabilul CQ, pentru domeniul lucrrii ce urmeaz a se realiza. Cerinta minima: 3) Persoanele implicate n execuia contractului, trebuie s ndeplineasc minim urmtoarele condiii: - persoana responsabila de contract - angajat permanent al societatii - responsabil tehnic cu execuia, atestat n domeniul constructii civile, angajat cu contract de munc, minim 3 ani experienta (se va ataa copie dup extras carte de munc sau contract de munc); - responsabil cu calitatea, n domeniul constructii civile, angajat cu contract de munc sau contract de colaborare, minim 3 ani experienta (se va ataa copie dup extras carte de munc sau contract de munc/colaborare); - coordonator SSM - atestat nivel superior - cu contract de munca Ofertantul nu va putea nlocui nici un membru din echipa prezentat dect cu acordul Autoritii Contractante. Ofertantul care nu face dovada cerinelor minime impuse la acest criteriu, va fi descalificat.

V. 5. Standarde de asigurare a calitii Standarde de asigurare a calitii

Cerin obligatorie: Se va prezenta certificatul care atesta implementarea sistemului Solicitat de management al calitii n conformitate cu ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000), sau echivalent, pentru domeniul de activitate care face obiectul achizitiei ( pentru lucrari), n termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor - copie. Nu se admit documente prin care ofertantul face dovada c este n curs de certificare pentru standardele mai sus menionate. V. 6. Standarde de asigurare a proteciei mediului Standarde de asigurare a proteciei Cerin obligatorie:

20

mediului

-Se va prezenta certificatul care atesta implementarea sistemului Solicitat de management de mediu n conformitate cu ISO 14001:2005, sau echivalent, pentru domeniul de activitate care face obiectul achizitiei (pentru lucrari), n termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor - copie Nu se admit documente prin care ofertantul face dovada c este n curs de certificare pentru standardele mai sus menionate. V. 7. Standarde privind managementul sanatatii si securitatii ocupationale Standarde privind managementul sanatatii Cerin obligatorie: si securitatii ocupationale Solicitat - Se va prezenta certificatul care atesta implementarea si meninerea unui Sistem de Management al Sntii i Securitii Ocupaionale, n conformitate cu cerinele specificaiei OHSAS 18001:2004, sau echivalent, pentru domeniul de activitate care face obiectul achizitiei (pentru lucrari), n termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor - copie. Nu se admit documente prin care ofertantul face dovada c este n curs de certificare pentru standardele mai sus menionate. V. 8. Certificate si atestate Certificate si atestate Cerine obligatorii: Solicitat Certificat de calificare profesionala ARACO pentru firma ofertanta pentru lucrari. V. 9. Informaii privind asocierea Informaii privind asocierea Cerin obligatorie: Completarea i prezentarea Formular 18 - Acord de asociere n Solicitat vederea participrii la procedura de atribuire a contractului de achiziie public; Operatorii economici se pot asocia n vederea participrii la procedura de achiziie prezentnd o ofert comun. Partenerii asociai nu pot participa la aceeai procedur i ca ofertani asociai i ca ofertani individuali sau ca asociai n mai multe asociaii ori ca subcontr4actani ai unui alt ofertant. V. 10. Informaii privind subcontractanii Informaii privind subcontractanii Nu se accepta subcontractarea. Solicitat V.11. Vizitarea amplasamentului Declaratie privind vizitarea Cerin obligatorie:- Ofertantul va prezenta o Declaratie amplasamentului referitoare la vizitarea amplasamentului, conform Formular 27. Ofertantii sunt obligati sa viziteze amplasamentul si in scopul Solicitat evaluarii cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din teren In urma vizitei in teren se incheie un Proces verbal al vizitei in teren, inregistrat, in care sunt stipulate observatii ale ofertantilor, pentru care acestia vor prezenta solicitari de clarificari in termen legal. Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in termen legal. Procesul verbal inregistrat si declaratia privind vizitarea amplasamentului vor fi obligatoriu introduse in oferta. V.12. Protecia muncii Proteci muncii Cerin obligatorie: Declaratie pe proprie rspundere privind respectarea condiiilor Solicitat de munc i protecia muncii - n original - Formular 17 Se va specifica de ctre ofertant faptul c la elaborarea ofertei a inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii, care sunt n vigoare la nivel naional i care trebuie respectate pe parcursul contractului. n acest sens se va prezenta o declaraie pe propria rspundere.

21

Pentru mai multe detalii se va putea accesa: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html In caz de neprezentare a oricarui document mentionat ca Cerinta obligatorie nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca efect descalificarea ofertantului. VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1. Limba de redactare a ofertei Oferta i documentele care o nsoesc trebuie s fie redactate n limba romn. Documentaia tehnic i documentele emise de instituii/organisme oficiale din ara n care operatorii strini sunt rezideni, pot fi prezentate n alt limb, cu condiia ca acestea s fie nsoite de o traducere autorizat i legalizat n limba romn. VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei Perioada de valabilitate: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor. Orice ofert valabil pentru o perioad mai mic dect cea prevzut n documentaia de atribuire, va fi respins de ctre comisia de evaluare a ofertelor. VI.3. Garantie de participare Cuantumul garaniei de participare: este de 2820 lei Perioada de valabilitate a garaniei pentru participare: Solicitat Nesolicitat 30 zile calendaristice de la data deschiderii ofertelor. n cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garaniei de participare va fi prelungit n mod corespunztor, n caz contrar se consider c ofertantul i-a retras oferta; Modul de constituire a garaniei de participare: - virament n contul Comunei Ceanu Mare, deschis la Trezoreria Campia Turzii avand la indemana contul : RO94TREZ22024510220XXXXX, prin ordin de plata vizat de catre banca pana la deschiderea ofertelor; - scrisoare de garanie bancar conform Formular 3, care va fi prezentat n original, avnd perioada de valabilitate egal cu perioada de valabilitate a ofertei; - chitanta emisa de casieria autoritatii contractante; - Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurri - in original. Pentru persoanele fizice/juridice strine se solicita scrisoare de garanie bancar. Chitana, ordinul de plat sau scrisoarea de garanie bancar prin care s-a achitat garania de participare se ataeaz la exteriorul plicului cu oferta (plicul mare n care se introduc toate documentele ofertei); Dovada constituirii garaniei de participare se va prezenta n limba romn, iar pentru persoanele juridice strine garania de participare poate fi prezentat n alt limb, cu condiia ca acesta s fie nsoit de traducere autorizat i legalizat n limba romn. n cazul n care operatorul economic prezint declaraie de ncadrare n categoria IMM-urilor conform Legii 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, garania de participare va fi de 50% din suma solicitat. In acest caz se va atasa si declaratia de IMM la exteriorul coletului alaturi de garantia de participare Formular 4. n cazul unei asocieri scrisoarea de garanie bancar va fi emis de societatea bancar a liderului asociaiei. Restituirea garaniei de participare.

22

VI.4. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Garania de participare se restituie in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Reinerea garaniei de participare. Ofertantul pierde garania de participare dac: - i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia; - Oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei i oricum, nu mai trziu de 15 zile de la semnarea contractului; - Oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei. Lucrarile executate trebuie sa respecte cerintele exprimate in Caietul de sarcini. Ofertantul va elabora propunerea tenic astfel nct aceasta s respecte n totalitate cerinele prevzute n fia de date a achiziiei i n caietul de sarcini si in alte acte normative in vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor: - Descrierea tehnologiilor de execuie a principalelor categorii de lucrri; Perioada de garanie acordat pentru materiale i manoper (NU mai putin de 2 ani); Posibilitatea asigurrii, n perioada de garanie, a asistenei tehnice la notificarea de ctre achizitor, a remedierii defeciunilor ce pot s apar n perioada de garanie; Descrierea sistemului calitii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinznd procedurile aferente sistemului calitii. Oferta tehnic va conine: Descrierea sistemului calitii aplicabil lucrrii. Lista cuprinznd principalele proceduri tehnice de execuie a principalelor categorii de lucrri privind realizarea obiectivului.Garantia tehnnica de exploatare. P.C.C.V.I plan control calitate, verificri, ncercri. Laboratoarele utilizate i autorizate, cu grad corespunztor lucrrilor. Grafic fizic i valoric de execuie a lucrrii. Oferta are caracter ferm i obligatoriu din punctul de vedere al coninutului pe toat perioada de valabilitate. Oferta trebuie s fie semnat, pe propria rspundere, de ctre ofertant sau de ctre o persoan mputernicit legal de ctre acesta. Propunerea financiar pentru lucrarile solicitate va cuprinde: preul exprimat in lei si Euro la care se adaug valoarea TVA-ului. Echivalentul n euro al valorii exprimate n lei se va determina corespunztor cursului mediu al pieei valutare, calculat de Banca Naional a Romniei pentru data de .... Se vor completa i depune urmtoarele : Formular de ofert Formularul 19 Anexa la Formularul de ofert - Formularul 20 Centralizator Financiar al Obiectelor Formularul 21 Centralizatorul Financiar al Categoriilor de Lucrari - Formularul 22

VI.5. Modul de prezentare a propunerii financiare Ofertantul si va pregati propunerea financiara tinnd cont de urmatoarele: a) Ofertantul are obligatia de a vizita amplasamentul; b) Nu se admite depasirea pretului total estimat; c) Ofertantul va include, n cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de la cheie a categoriilor de lucrari, ntocmirea Instructiunilor de ntretinere si exploatare, precum si Cartea tehnica a constructiei; d) Ofertantul va include, n cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de protejarea mediului, conform Normelor Legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor;

23

f) Ofertantul va include, n propunerea financiara, toate si orice costuri legate de procurarea, transportul, depozitarea si punerea n opera a materialelor si echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin Caietul de sarcini.

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari Formularul 23 Grafic de execuie a lucrrilor fizic si valoric Formularul 24 Ofertanii vor prezenta deviz/calculaie de cheltuieli nsoit() de desfurtoarele pentru materiale, manoper, utilaje, transport, colaborri, cazare etc. ntocmite amnunit cu evidenierea: cantitilor, preurilor/tarifelor unitare si a oricror elemente justificative. Devizul/calculaia va prezenta toate cotele procentuale utilizate pentru: C.A.S., omaj, F.U.A.S.S., fond de risc si accidente, regie i profit, precum i formulele de calcul aferente.Calculele aritmetice se vor face cu dou zecimale, cu aproximri.Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare i stampilare. Autoritatea contractanta i rezerv dreptul, conform legii, de a solicita orice alte clarificri cu privire la oferta depus, astfel nct adjudecarea ofertei ctigtoare s se fac pe baza tuturor justificrilor prezentate de ofertant. Not: In cazul in care operatorul economic executa contractul in asociere, anexa la oferta financiara va fi prezentata astfel incat sa rezulte care sunt partile de contract pe care le executa fiecare dintre contractanti. Not:1) Se precizeaz c, n conformitate cu legislaia n vigoare (OUG nr. 146/2002, cu modificrile ulterioare, privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului), operaiunile de ncasri i pli ntre instituiile publice i agenii economici se vor derula numai prin conturi deschise la Trezoreria Statului, fiind obligatoriu pentru furnizorul contractant s aiba deschis un astfel de cont la trezoreria n a crei raz teritorial are sediul. VI.6. Modul de prezentare a ofertei a) Depunerea ofertei Oferta i documentele care nsoesc oferta se vor depune la sediul Primariei Comunei Ceanu Mare, Str Principala, Nr. 376, Comuna Ceanu Mare, Jud. Cluj direct sau prin pot. Data limit pentru depunerea ofertei: 18 iulie 2011 ora 15:00. b) Modul de prezentare, sigilare i marcare Ofertantul trebuie s prezinte un exemplar al ofertei a ofertelor i a documentelor care nsoesc (documente de calificare, oferta tehnica i oferta financiare) oferta n original i 1 (una) copie. Pe fiecare plic se va scrie: ORIGINAL, respectiv COPIE. n eventualitatea unei discrepane ntre original i copii va prevala originalul. Originalul i copia trebuie s fie tiprite sau scrise cu cerneal neradiabil i vor fi semnate pe fiecare pagin de reprezentantul/reprezentanii autorizat/autorizai corespunztor s angajeze ofertantul n contract. Orice terstur, adugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dac sunt vizate de ctre persoana/persoanele autorizat/autorizate s semneze oferta. Oferta n original i copia vor conine fiecare cte 3 plicuri care vor fi etichetate astfel: Documente de calificare Propunere tehnic Propunere financiar n fiecare plic se vor introduce documentele solicitate. Att setul de plicuri al originalului ct i setul de plicuri al copiei se vor introduce ntr-un pachet exterior, nchis corespunzator si netransparent care va fi marcat cu adresa

24

autoritatii contractante si cu inscriptia: Oferta pentru Construire Local Primarie, localitatea Ceanu Mare si va avea mentiunea: A nu se deschide inainte de data:19.07.2011 la ora 10:00. Documentele care nsoesc coletul: Scrisoare de inaintare se va prezenta i nregistra separat de ofert, Formular nr. 1; mputernicire, copie Carte de Identitate a reprezentatntului; Garania de participare;

Declaratie de IMM, Formularul 4 (daca este cazul).


VI.7. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei a) Retragerea sau modificarea ofertei Orice ofertant are dreptul de a-i modifica sau de a-i retrage oferta numai nainte de data limit stabilit pentru depunerea ofertei i numai printr-o solicitare scris n acest sens. n cazul n care ofertantul dorete s opereze modificri n oferta deja depus, acesta are obligaia de a asigura primirea i nregistrarea modificrilor respective de ctre autoritatea contractant pn la data limit pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificrile trebuie prezentate n conformitate cu prevederile de la VI.6. a-b, cu amendamentul c pe plicul exterior se va marca n mod obligatoriu i inscripia "MODIFICRI". Ofertantul nu are dreptul de a-i retrage sau de a-i modifica oferta dup expirarea datei limit stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanciunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public . b) Oferte intarziate Oferta care este depus/transmis la o alt adres a autoritii contractante dect cea stabilit n anunul de participare, sau care este primit de ctre autoritatea contractant dup expirarea datei/orei limit pentru depunere (pct.VI.6 lit.a) vor fi respinse ca inadmisibile. VI.8. Deschiderea ofertelor 1. Data, ora i locul deschiderii ofertelor: Ofertele vor fi deschise la data:19.07.2011 la ora 10:00 , la sediul autoritii contractante, n prezena membrilor comisiei de evaluare i a reprezentanilor mputernicii ai ofertanilor care doresc s participe. 2. Condiii pentru participanii la edina de deschidere: Participanii la edina de deschidere trebuie s prezinte o mputernicire scris din partea ofertantului prin care acesta din urm l angajeaz s-l reprezinte. Condiii pentru participanii la edina de deschidere: - Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial n faa comisiei de evaluare de o singur persoan, care va putea avea un singur nsoitor. - Preedintele comisiei are dreptul, s dispun evacuarea din sal a participanilor, a nsoitorilor acestora, care prin comportamentul lor mpiedic buna desfurare a procedurii. edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, i de reprezentanii operatorilor economici, n care se consemneaz modul de desfurare a edinei, verificrile formale executate la deschidere astfel: existena documentelor de participare la procedur;

25

existena nr. de exemplare n original i copie; se deschide OFERTA IN ORIGINAL i se verific: - Plic cu Documente de calificare - original; - Plic cu Propunere tehnic - original; - Plic cu Propunere financiar - original; comisia de evaluare nu verifica in sedinta de deschidere documentele de calificare , documentele propunerii tehnice, constata doar depunerea plicurilor care contin aceste documente; se deschide Propunere financiari se anun elementele principale ale propunerii financiare din Formularul 19 si anexa acestuia. Comisia de evaluare va inmana (transmite) un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participani la procedura de atribuire, indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la edina de deschidere. 3.Orice decizie cu privire la calificarea/selecia ofertanilor/candidailor sau, dup caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de ctre comisia de evaluare n cadrul unor edine ulterioare edinei de deschidere a ofertelor. PRECIZRI: (1) Comisia va stabili care sunt clarificrile i completrile formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecrei oferte, precum i perioada de timp acordat pentru transmiterea clarificrilor. (2) n cazul n care ofertanii, nu transmit n perioada precizat de Comisia de evaluare,toate clarificrile/rspunsurile solicitate, sau n cazul n care ,explicaiile prezentate de ofertant nu sunt concludente,oferta se va considera neconform. (3) n cazul n care ofertantul modific prin rspunsurile pe care le prezint coninutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerat neconform. (4) n cazul n care ofertantul modific prin rspunsurile pe care le prezint coninutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerat neconform. VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VII.1. Cea mai avantajoas ofert economic Factor de evaluare 1. Factor financiar 1.1. Oferta financiar (preul ofertei) : 2. Factor tehnic 2.1. Termen de executie ( luni) 2.2. Termen de garantie al lucrarilor ( luni) 2.3. Programul de asigurare a calitatii Punctaj total= Punctaj Factor financiar+Punctaj Factor tehnic Pondere 50 puncte 15 puncte 15 puncte 20 puncte

Observatie: Autoritatea contractanta a hotart ca ofertele cu valori mai mici cu 15% fata de valoarea estimata vor fi descalificate in procesul de evaluare, conform art. 361 din HG 925/2006 cu modificrile i completrile ulterioare. VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI VIII.1 Ajustarea pretului contractului DA Preul contractului este ferm pe toat perioada de derulare dar: O ajustare poate fi cu caracter Excepional doar pentru motive care nu depind de voina Achizitorului sau Contractorului, iar acest lucru se poate realiza n sensul prevzut de HGR nr. 925/2006, art.97, doar pentru restul

26

anual de executat i n baza unor documente relevante aprute dup semnarea contractului: 1. Hotrri de Guvern, 2. Hotrri ale Consiliului Local, 3. Oferte de pre de la cel puin 3 furnizori de materiale similare fr depirea indicilor de pre relevani la resursele respective, indici publicai de Institutul Naional de Statistic, n cazul falimentrii furnizorilor importani declarai n ofert. VII.2. Garantia de buna executie a Cuantumul garaniei de bun execuie a contractului va fi contractului de 10% din valoarea contractului, exclusiv TVA Modul de constituire a garaniei de bun execuie: DA Scrisoare de garanie bancar Formular 25 sau reineri succesive din facturi, operatorul economic avnd obligaia s deschid un cont cu aceast destinaie la o banc agreat de pri Restituirea garantiei de buna executie se face astfel: - 70% din valoarea Garaniei de Bun Execuie n termen de 14 zile de la data ntocmirii Procesului-Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, dac Beneficiarul nu a formulat pn la acea dat nicio reclamaie de executare a Garaniei de Bun Execuie i cu condiia emiterii Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor; - 30% din valoarea Garaniei de Bun Execuie la emiterea Certificatului de Recepie Final, dac Beneficiarul nu a formulat pn la acea dat nicio reclamaie de executare a Garaniei de Bun Execuie. n cazul ofertanilor din categoria ntreprinderilor Mici i Mijlocii, conform Legii nr.346/2004, garania de bun execuie se constituie n procent de 50% din cuantumul precizat n documentaia de atribuire. Autoritatea contractant va comunica tuturor ofertanilor rezultatul aplicrii procedurii n cel mult 3 (trei) zile lucrtoare de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta ctigtoare. Autoritatea contractant, prin comisia de evaluare, are obligaia de a evalua ofertele n maxim 20 de zile de la data deschiderii acestora i s ncheie contractul de achiziie public cu ofertantul a crei ofert a fost declarat ctigtoare de ctre comisia de evaluare, n perioada de valabilitate a ofertei dar, nu mai devreme dect termenul limit prevzut de O.U.G. 34/2006 de la data comunicrii rezultatului procedurii de atribuire. IX . PRECIZRI FINALE Prezumia de legalitate i autenticitate a documentelor prezentate Ofertantul i asum rspunderea exclusiv pentru legalitatea i autenticitatea tuturor documentelor prezentate n original i/sau copie n vederea participrii la procedur. Analizarea documentelor prezentate de ofertani de ctre comisia de evaluare nu angajeaz din partea acesteia nici o rspundere sau obligaie fa de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale i nu nltur rspunderea exclusiv a ofertantului sub acest aspect. OPERATORII ECONOMICI CARE PARTICIP LA PROCEDURA DE CERERE DE OFERTA, TREBUIE S CITEASC I S-I NSUEASC REGULILE I TERMENII PREZENTEI DOCUMENTAII DE ATRIBUIRE. ORICE PARTICIPANT LA CEREREA DE OFERTE POATE FORMULA NTREBRI N TERMENUL DECLARAT, IAR APOI, RSPUNSURILE VOR FI TRANSMISE TUTUROR PARTICIPANILOR. TOATE CONDIIILE DIN DOCUMENTAIE, CARE NU AU FOST CONTESTATE SAU PENTRU CARE NU S-AU SOLICITAT LMURIRI SUPLIMENTARE N PERIOADA

27

DE SOLICITARE A CLARIFICRILOR, SE CONSIDER ACCEPTATE DE CTRE OFERTANI.

Intocmit: Dep. Intern de Achiz Pb. cu sprijinul consultant sp. SC,,BIROTHERM SRL-Reghin; cs. jr. Pintilie Clement

Formularele solicitate
Seciunea Formulare conine formularele destinate, pe de o parte, s faciliteze elaborarea i prezentarea ofertei i a documentelor care o nsoesc i, pe de alt parte, s permit comisiei de evaluare examinarea i evaluarea rapid i corect a tuturor ofertelor depuse. Fiecare ofertant care particip, n mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public are obligaia de a prezenta formularele prevzute n cadrul acestei seciuni, completate n mod corespunztor i semnate de persoanele autorizate.

Modelele cuprinse n aceast seciune se refer la:


1. Documente de participare: Formular nr. 1 - Scrisoare de naintare Formular nr. 2 - mputernicire Formular nr. 3 - Scrisoare de garanie bancar pentru participare la procedura Formular nr. 4 - Declaratie de IMM 2. Documente de calificare: Formular nr. 7 - Declaraie privind calitatea de participant la procedur Formular nr. 8 - Declaratii privind eligibilitatea Formular nr. 9 - Declaratie privind indeplinirea obligatiilor Formular nr. 10 - Informatii generale - cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani Formular nr. 11 - Lista lucrarilor din ultimii 5 ani Formular nr. 12 - Experien similar Formular nr. 13 - Informaii privind dotarea tehnic Formular nr. 14 - Declaraie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat i al cadrelor de conducere Formular nr. 15 - Informaii privind personalul desemnat pentru contract Anexa la Formularul nr. 15 - Declaratie de disponibilitate Formular nr. 16 - Curriculum vitae Formular nr. 17 - Declaratie pe proprie rspundere privind respectarea condiiilor de munc i protecia muncii Formular nr. 18 - Acord de asociere 3. Propunere financiar: Formular nr. 19 - Formular de ofert Formular nr. 20 - Anexa la Formularul de ofert Formular nr. 21 - Centralizator Financiar al Obiectelor Formular nr. 22 - Centralizatorul Financiar al Categoriilor de Lucrar Formular nr. 23 - Lista cuprinzand cantitatile de lucrari Formular nr. 24 - Grafic de execuie a lucrrilor fizic si valoric 4. Alte documente: Formular nr. 5 - Solicitari de clarificari n legtur cu Documentaia de atribuire Formular nr. 6 - Solicitari de clarificari n legtura cu oferta depus Formular nr. 25 - Scrisoare de garanie bancar de buna executie Formular nr. 26 - Identificare financiara Formular nr. 27 - Declaratie privind vizitarea amplasamentului 28

1. DOCUMENTE DE PARTICIPARE
FORMULAR 1 OFERTANTUL ............................ (denumirea/numele) SCRISOARE DE INAINTARE Catre ....................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Ca urmare a anuntului de participare aparut in SEAP nr._____ din _________ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ......................................................................................../ (denumirea contractului de achizitie publica)/ ........................................ noi ............................................................ /(denumirea/numele ofertantului)/ ................ va transmitem alaturat urmatoarele: 1. Documentul ........................................./(tipul, seria/numarul, emitentul)/......................................... privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; 2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ..... copii: a) oferta; b) documentele care insotesc oferta. Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. Data completarii ................................ Cu stima, Ofertant, ........................
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. ................... / ......................

29

FORMULAR 2
MPUTERNICIRE Subscrisa ....................., cu sediul n ..., nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. , CUI , atribut fiscal , reprezentat legal prin .................................. , n calitate ........, mputernicim prin prezenta pe .......................,domiciliat in...... .................., identificat cu B.I./C.I. seria , nr. , CNP ........., eliberat de ......, la data de ......, avnd funcia de ........., s ne reprezinte la procedura de licitatie deschisa n scopul atribuirii contractului de ............................................... - autoritate contractant . n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii: 1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la procedur; 2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul i/sau n urma desfurrii procedurii. 3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii procedurii. 4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur. Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur. Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport). Data Denumirea mandantului S.C. reprezentat legal prin ___________________________ (Nume, prenume) ___________________________ (Funcie) _____________________________ (Semntura autorizat i tampila)

30

FORMULAR 3
BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Catre ______________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului __________________________________________,(denumirea contractului de achizitie publica) noi _________________________, avand sediul inregistrat la _______________________________________, (denumirea bancii) (adresa bancii) ne obligam fata de ______________________________________________________________ sa platim suma de (denumirea autoritatii contractante) ____________________________________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba (in litere si in cifre) obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a) ofertantul ______________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; (denumirea/numele) b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ____________________________________________________ (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ____________________________________________________ (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________. Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ .................................... (Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila )

31

FORMULAR 4 DECLARAIE privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii

I.Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ...................... Adresa sediului social ........................... Cod unic de nregistrare ....................... Numele i funcia ................................ (preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent) II.Tipul ntreprinderii Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii: |_| ntreprindere autonom - n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr datele de la cap. II. |_| ntreprindere partener - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform cap. II, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie. |_| ntreprindere legat - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform cap. II, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie. III.Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii1 Exerciiul financiarele referin2 Numrul mediu anual de salariai

Cifra de afaceri anual net (mii lei/mii euro)

Active totale (mii lei/mii euro)

Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat modificri care determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv microntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare). |_| Nu |_| Da (n acest caz se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar anterior) Semntura ........................ (numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea) Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea. Data ntocmirii .......................... Semntura ................................

Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare. 2 Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou-nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.

32

2. DOCUMENTE DE CALIFICARE
FORMULAR 7
Operator economic _____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR 1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ............................................ (denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public (se menioneaz procedura), avnd ca obiect ................................................... (denumirea produsului, seviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de .............. (zi/lun/an), organizat de ................................................ (denumirea autoritii contractante), particip i depun ofert n nume propriu; ca asociat n cadrul asociaiei ......................................................... ca subcontractant al ............. (se bifeaz opiunea corespunztoare) 2. Subsemnatul declar c: nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n anex. (se bifeaz opiunea corespunztoare) 3. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie public. 4. De asemenea, declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legatur cu activitatea noastr. Operator economic, ............................ (semntur autorizat)

33

FORMULAR 8
OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant mputernicit al ........................................................................................................................................................... ...., (denumirea/numele si sediul/adres operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani. De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun ofert individual i o alta ofert comun, nu depun ofert individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant i/sau consultantul organizator al procedurii au dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaraie este valabil pn la data de ......................................................................
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completrii ...................... __________________________ (Nume, prenume) ___________________________ (Funcie) ___________________________ (Semntura autorizat i tampila)

34

FORMULAR 9
OPERATOR ECONOMIC
_____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE privind neincadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura.............................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect .................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizat de .................................................................................... (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere ca: a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pn la data solicitat .................; c1) n ultimii 2 ani nu am fost n situaia de a nu ndeplini sau ndeplini n mod defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar produce sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor mei. d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. e) nu prezint informaii false i prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n legtur cu situaia proprie aferent cazurilor prevzute la lit. a) d). Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcrea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Operator economic, ........................ (semnatura autorizat)

FORMULAR 10
OPERATOR ECONOMIC
(denumire) INFORMAII GENERALE 35

1. Denumire: 2. Cod fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificat de nmatriculare/nregistrare: (numr, dat, loc de nmatriculare/nregistrare) 6. Obiect de activitate, pe domenii: (n conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: (adrese complete, telefon/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare) 8. Principala pia a afacerilor: 9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: Anul Cifra de afaceri anual SAU Cifra de afaceri anual rezultnd din producerea / comercializarea (la 31.12) - lei 1. 2. 3. Medie anual: Data completrii: ___________________________ (Nume, prenume) ________________________ (Funcie) ___________________________ (Semntura autorizat i tampila)

Cifra de afaceri anual SAU Cifra de afaceri anual rezultnd din producerea / comercializarea (la 31.12) - echivalent euro -

FORMULAR 11
OPERATORUL ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

36

DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRRI EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al..........................................................., (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsotesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ..... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de . (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic, . (semnatura autorizat )

37

. t.

Denumirea si obiectul contractului + Numarul si data contractului 1

Codul Denumirea/numele Calitatea in CPV beneficiarului/clientului contract*) + Adresa

Pretul total al contractului (lei)

Pretul total al contractului (valuta**)

Perioada si locul de executie

Observa

Ofertant, (semnatura autorizata) ________ *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv

38

FORMULAR 12
CANDIDATUL/OFERTANTUL _____________________ (denumirea/numele) EXPERIENTA SIMILARA*1)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. Numarul si data contractului: ____________________________________. 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. Tara: ____________________. 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) - contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) -contractant asociat - subcontractant 4. Valoarea contractului: exprimata in exprimata moneda in care in echivalent s-a incheiat euro*2) contractul a) initiala (la data semnarii contractului): _________ ___________ b) finala (la data finalizarii contractului): _________ ___________ 5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________. 6. Durata de executie a lucrarii(luni) a) contractanta termen PIF: _______ b) efectiv realizata PIF: __________ c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: _____________________________. 7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _________. 8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ______ 9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: _____________________________ Candidat/ofertant, _______________ (semnatura autorizata) -----------1*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 2*)Pentru contractele incheiate inainte de anul 1999 valoarea contractului se exprima in echivalent dolari S.U.A.

39

FORMULAR 13
CANDIDATUL/OFERTANTUL _____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI 1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al declar pe propria raspundere, ___________________________________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _________________________________________________ cu privire (denumirea si adresa autoritatii contractante) la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 4. Prezenta declaratie este valabila pana la ___________________________________________________ . (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) Ofertant, . (semnatura autorizata ) data de

40

LISTA cuprinznd cantittile de utilaje, instalaii i echipamente tehnice

Nr.crt. Denumire utilaj/echipament/instalaie 1. 2. 3. 4. 5.

U.M.

Cantitate

Forma de deinere Proprietate n chirie

Operator economic, .......... (semnatura autorizat )

41

FORMULAR 14
CANDIDATUL/OFERTANTUL _____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT I AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul ..., reprezentant mputernicit al............................................................................................................. (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .................................................(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Anul 2006 Personal angajat Personal de conducere (Daca se solicita -Anexez la declaraie CV-urile personalului de conducere, precum i ale personalului responsabil pentru ndeplinirea contractului de achiziie public, personalului responsabil pentru ndeplinirea contractului de achiziie public, personalului responsabil cu asigarea calitii.) Data completrii Operator economic, (semntur autorizat) Anul 2007 Anul 2008

42

Operator economic
___________________ (denumirea/numele)

FORMULAR 15

INFORMATII PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE DESEMNAT PENTRU NDEPLINIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC Subsemnatul , director general al societii comerciale, declar pe propria rspundere c pentru achiziia public ______________________________________, societatea comercial dispune de urmtoarea asigurare cu personal de specialitate: Vechimea Numrul de lucrri similare, executate n Studii de n Numele i prenumele specialitate specialitate poziii similare (ani) 2 3 4 5

Nr. crt. 0

Funcia 1

1. Responsabil contract 2. RTE 3. CQ 4. . Data Ofertant, . (semntur autorizat) (n cazul solicitrii) Anexez la declaraie CV-urile personalului de conducere, precum i ale personalului responsabil pentru ndeplinirea contractului de achiziie public. Data completrii ......... Operator economic, ...................... (semntur autorizat)

43

Anexa la Formularul 15

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE
Eu,....................................... prin prezenta, declar ca acest curriculum vitae este adevrat i mi declar disponibilitatea si dorina de a ndeplinii activitatea pentru care sunt propus in contractul ,, Extindere retele apa in intravilan, localitatea Ilva Mica Semntura i data.

CANDIDATUL/OFERTANTUL 44

_____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR 16
CURRICULUM VITAE 1. Functia propusa pentru contract: 2. Nume: 3. Prenume: 4. Nationalitate: 5. Data nasterii ( ziua/luna/anul): 6. Studii: 7. Abilitati lingvistice 8. Membru al asociatiilor profesionale: 9. Alte abilitati: 10. Pozitia actuala: 11. Numarul de ani in firma: 12. Calificari relevante pentru contract: 13. Experienta profesionala: 14. Limbi cunoscute : ( descrise prin calificativele excelent, bine , satisfacator, slab) Vorbit , Citit, Scris,

Subsemnatul declar pe propria raspundere ca datele biografice descrise mai sus sunt corecte si ca ele descriu calificarea si experienta mea profesionala. Confirm ca, daca [insereaza numele firmei] va fi castigatorul acestui contract, sunt disponibil sa preiau sarcinile tehnice descrise in oferta Nume prenume si semnatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnatura autorizata a reprezentantului firmei ofertante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data ( ziua/luna/anul) . . . . . . . . . . . . . . . .

45

FORMULAR 17
OFERTANTUL ............................................................ (denumirea/numele)

SANATATE SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa execut lucrarile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania. De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii ....................... Ofertant, .................................. (semnatura autorizata)

46

FORMULAR 18
ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform ____________________________________________________________. (incadrarea legala) Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ S.C. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica ___________ __________________________________________________________________. (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 1. ___________________________________ 2.____________________________________ ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: - liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: - conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord. Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: - incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere; - modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ Liderul asociatiei: S.C. ______________________ Alte clauze: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Data completarii:___________ LIDERUL ASOCIATIEI, ASOCIAT, 47

3. PROPUNERE FINANCIAR
FORMULAR 19
OFERTANT ______________________ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, ne oferim ca, n conformitate cu prevederile si (denumirea/numele ofertantului) cerintele cuprinse n documentatia mai sus mentionata, sa executam _________________ (denumirea lucrarii) pentru suma de _____________________ lei, reprezentand _________________ euro, (suma n litere si n cifre) (suma n litere si n cifre) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata n valoare de ______________________ lei. (suma n litere si n cifre) 2. Ne angajam ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa ncepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de ncepere si sa terminam lucrarile n conformitate cu graficul de executie anexat n __________________ (perioada n litere si n cifre) luni calendaristice. 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ____________ zile, respectiv pana la data de ______________________________________________ (durata n litere si n cifre) (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la ncheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, mpreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 5. Alaturi de oferta de baza: _ |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de oferta separat, marcat n mod clar "alternativa"; _ |_| nu depunem oferta alternativa. 48

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 6. Am nteles si consimtim ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie n conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 7. ntelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. Data _____/_____/_____ _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez (semnatura) oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR 20
OFERTANT 49

______________________ (denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULARUL 19 DE OFERT


1. Valoarea maxima a lucrarilor _________ executate de subcontractanti 2. Garantia de buna executie va fi constituita sub forma: in cuantum de: 3. Perioada de garantie de buna executie (% din pretul total ofertat)

_________ _________ _________

(% din pretul total ofertat) luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor pana la data inceperii executiei) _________ 5. Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a lucrarilor (de la data semnarii contractului) 6. Penalizari pentru intarzieri trebuia la termene intermediare i la termenul final de executie 7. Limita maxima a penalizarilor 8. Limita minima a asigurarilor 9. Perioada medie de remediere a defectelor

zile calendaristice

_________ _________

zile calendaristice (% din valoarea care

sa fie realizata) _________ _________ _________ (% din pretul total ofertat) (% din pretul total ofertat) zile calendaristice

10. Limita maxima a retinerilor din situatiile de plata lunare (garantii, avansuri etc.)_____ (% din situatiile de plata lunare) OFERTANT, ..........................

50

FORMULAR 21
OFERTANT ______________________ (denumirea/numele) CENTRALIZATOR FINANCIAR AL OBIECTELOR
Nr crt Grupa de obiecte/denumirea obiectului Valoarea (exclusiv T.V.A) RON 2 din care: C+M

din care (dupa caz)


Contractantul/ conducatorul(lideru l asociatiei) total 4 C+M 5 asociatul 1 total 6 C+M 7 asociatul total 8 C+M 9 total 10 C+M 11 Total 12 C+M 13

0 1

1 _________________

2 _________________ 3 ________________ 4 ________________

. . .

Total valoare (exclusiv TVA)

RON euro Procentul 1) Lucrarea se incadreaza in grupa:_________________________________________________ (ofertantul precizeaza grupa II A, grupa II B, dupa caz)

Taxa pe valoare adaugata RON Total(inclusiv TVA) RON

Ofertant, . (semnatura autorizata )

51

FORMULAR 22
OFERTANT ______________________ (denumirea/numele) CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI Devizul-oferta al obiectului ______________
Nr.crt. Categorie de lucrari Valoarea (exclusiv T.V.A) RON

din care (dupa caz)


Contractantul/ conducatorul(liderul asociatiei) 3 asociatul 1 asociatul

0 I.

1. 2.

II. 1. 2.

Total valoare (exclusiv TVA)

RON euro

Taxa pe valoare adaugata RON Total(inclusiv TVA) RON

Ofertant, . (semnatura autorizata )

52

OFERTANT ______________________ (denumirea/numele)

FORMULAR 23
LISTA
cuprinzand cantitatile de lucrari *) Obiectul ___________________ Categoria de lucrari __________ Nr. crt.

Capitolul de lucrari SECTIUNEA TEHNICA

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar

Total (3X4)

SECTIUNEA FINANCIARA

0
1.

1
Capitol de lucrare 1.1 Subcapitol 1.2 Subcapitol .. 2. Capitol de lucrare 2.1. Subcapitol 2.2 Subcapitol .. .. .

TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRARI:

Ofertant, . (semnatura autorizata )


*) Articolele de lucrari vor fi comasate in cadrul listelor de cantitati, avandu-se in vedere respectarea simultana, pe cat posibil a urmatoarelor conditii: - articolul comasat trebuie sa reprezinte o activitate pentru realizarea careia resursele principale trebuie sa fie omogene ca natura; - articolul comasat trebuie sa reprezinte o activitate a carei desfasurare in timp are continuitate (nu este intrerupta de necesitatea realizarii unei activitati distincte). Prin natura omogena a principalelor resurse se intelege acelas material preponderant, acceasi meserie pentru forta de munca si natura utilajului conducator, aferente procesului tehnologic (excavatii, compactare, turnare, forare, ridicare, montaj etc.).

53

Descrierea continutului articolelor comasate se poate realize fie prin trimiteri la articole de deviz, fie prin descrierea detaliata a conditiilor tehnice, tehnologice, de masurare si de calitat

OFERTANTUL, ____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR 24

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A LUCRARII

Nr.crt.

Grupa de obiecte/denumirea obiectului 1

Anul I Luna 2 3

... ...

Anul n n

1. 2.

Organizare de santier Obiect 01 Categoria de lucrari: __________________ __________________

3.

Obiect 02 Categoria de lucrari: __________________ __________________

....

Obiect .... Categoria de lucrari: __________________ __________________

Ofertant, ________________
(semnatura autorizata)

54

4. ALTE DOCUMENTE

55

FORMULAR 5
Adresa: . Tel/Fax: . E-mail: .. Nr. ________ / _____

SOLICITRI DE CLARIFICRI Ctre,


_________________________________ (denumire autoritate contractant)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de achiziie public (tip procedur) ________________________________________________________________________ COD CPV ________________, v adresm urmtoarea solicitare de clarificri cu privire la: 1. ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. 2.____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. 3.____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. Fa de cele de mai sus, v rugm s ne prezentai punctul dumneavoastr de vedere cu privire la aspectele menionate mai sus. Cu consideraie, S.C.____________________ (semntura autorizat)

56

FORMULAR 6
Nr. ________ / _____

SOLICITRI DE CLARIFICRI
Ctre,

S.C. ___________________________________
(denumire ofertant) Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de achiziie public (tip procedura) _______________________________________________________________________ COD CPV _______________, v adresm urmtoarea solicitare de clarificri cu privire la: 1. ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. 2.____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. 3.____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. Fa de cele de mai sus, v rugm s ne prezentai rspunsul dumneavoastr pn la data de ________________ ora _________. Cu consideraie, PREEDINTE COMISIE DE EVALUARE . (nume si semntura )

57

FORMULAR 25
BANCA ___________________ (denumirea) FORMULAR DE GARANIE DE BUN EXECUIE Scurt descriere a Contractului:______________________________________________ Numele i adresa Beneficiarului: ____________________________________________ adresa: __________________________________ (pe care Contractul l definete drept Beneficiar). Am fost informai c ____________________________ (numit n continuare Principal) este Antreprenorul dumneavoastr pentru acest Contract, pentru care este prevzut s obin o garanie de bun execuie. La cererea Principalului, noi (numele bncii)_________________________ ne angajm prin prezenta n mod irevocabil s v pltim dumneavoastr, Beneficiarul, orice sum sau sume care nu depesc n total valoarea de _______________( Valoarea garantat, adic: _____________________) la primirea de ctre noi a cererii dumneavoastr scrise i a declaraiei dumneavoastr scrise care s menioneze urmtoarele: (a) Principalul a nclcat obligaia (obligaiile) sa (sale) cu privire la Contract , i (b) felul n care Principalul este n culp. Ca urmare a primirii de ctre noi a unei copii autentificate a Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru ntreaga Lucrare, emis potrivit prevederilor Clauzei ............. a Condiiilor de Contract, aceast valoare garantat va fi redus cu 70%, iar noi v vom transmite cu promptitudine o ntiinare care s ateste c am primit Certificatul menionat i c am redus, n consecin, valoarea garantat.1 Orice cerere de plat trebuie s conin semntura directorului dumneavoastr general, care trebuie s fie autentificat de ctre bancherii dumneavoastr sau de ctre un notar public. Cererea i declaraia autentificate trebuie s fie primite de ctre noi, la adresa noastr, la data sau naintea datei de (70 de zile dup data estimat de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrri)________________________ (data de expirare), moment n care aceast garanie va expira i ne va fi restituit. Am fost informai c Beneficiarul poate cere Principalului s prelungeasc valabilitatea acestei garanii dac Certificatul de Recepie Final nu a fost emis, potrivit prevederilor Contractului, cu 28 de zile naintea acestei date de expirare. Ne angajm s v pltim Valoarea garantat la primirea de ctre noi, n termenul de 28 de zile, a cererii sau a declaraiei dumneavoastr scrise menionnd faptul c Certificatul de Recepie Final nu a fost emis din motive imputabile Principalului, i c valabilitatea acestei garanii nu a fost prelungit. [Aceast garanie este transferabil n ntregime n favoarea (instituia finanatoare), succesorilor si i mputerniciilor] Aceast garanie este supus legilor din Romnia i se va conforma Regulilor Uniforme privind Garaniile la Cerere, publicate cu numrul 458 de ctre Camera Internaional de Comer, cu excepia celor menionate mai sus.

58

Data ______________________ Semntura (semnturi) _________________________ [tampila organismului care furnizeaz garania]
1

La elaborarea documentelor de licitaie, autorul trebuie s stabileasc dac va include textul opional, artat ntre paranteze [ ]

CANDIDAT/OFERTANT ......................................... (denumire/nume)

FORMULAR 26

IDENTIFICARE FINANCIARA

Detinatorul contului
Nume .............................................................................................. Adresa ...........................................................................................

Cod postal .......................................................................................


Persoana de contact......................................................................... Telefon............................................................................................ Fax................................................................................................. Cont TVA ..................................................................................... Banca detinatorului contului Nume .............................................................................................. Adresa ...........................................................................................

Cod postal .......................................................................................


Numar de cont................................................................................

Observatii :
Semnatura si stampila bancii Data + semnatura detinatorului contului

59

Numele/prenumele reprezentantului bancii: Semnatura :


Stampila Data : Nota: Acest document trebuie semnat in mod obligatoriu de reprezentantul bancii si reprezentantul detinatorului de cont. Daca ofertantul are deschise conturi la mai multe banci se va prezenta identificarea financiara pentru fiecare din aceste conturi.

FORMULAR 27 OFERTANTUL ............................................................ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND VIZITAREA AMPLASAMENTULUI


Declaram prin prezenta ca am vizitat amplasamentul lucrarilor ,, Extindere retele apa in intravilan, localitatea Ilva Mica in scopul de a evalua pe propria raspundere, cheltuiala si risc, elementele necesare pentru pregatirea ofertei, semnarea contractului si executarea lucrarilor.

Data completarii ....................... Ofertant, .................................. (semnatura autorizata)

60

= ACORD CONTRACTUAL = Acord Contractual nr. _____


incheiat azi, data de________________ ACHIZITOR: Primria Ceanu Mare., cu sediul n Ceanu Mare, str. Principal nr. 38, telefon/fax: 0264367715, cod unic de identificare fiscal 5227935, cont nr. ........................................deschis la Trezoreria Romniei - Sucursala Cmpia Turzi, Cluj, reprezentat prin Primar Pcurar Virgil, Viceprimar Popa Adelina Arabela, Secretar Balcu Nelia i Contabil ef Pop Viorica, n calitate de Achizitor, i ANTREPRENOR: Societatea comercial..................... S.R.L./S.A., cu sediul n ..............., str. .................., nr..........., jud. .............., telefon/fax: ...................., nmatriculat n Registrul Comerului de pe lnga Tribunalul ................ sub nr. J .../......../......., cod unic de identificare fiscal ..............., cont nr. ........................., deschis la ...................., reprezentat prin Director General .................., n calitate de Antreprenor, au convenit incheierea prezentului Acord Contractual, cu respectarea Condiiilor Generale. 1.OFERTA 1.1 Antreprenorul a examinat documentele specificate n Anex care sunt parte a acestui Contract i se ofer s execute Lucrrile, pe riscul sau si cu utilajele sale, conform prevederilor Contractului, potrivit celor de mai jos: 1.2 Antreprenorul se oblig s realizeze lucrri de execuie la obiectivul de investiii: ................................, n conformitate cu Documentul de Avizare .................., anex la Avizul MDRL ............... i cu Ordinul MDRL ........................ 1.3 Achizitorul va plati Antreprenorului preul de .................. lei (exclusiv TVA), respectiv ........................ lei (inclusiv TVA), echivalentul a ...................... Euro (exclusiv TVA), respectiv ........................ Euro (inclusiv TVA), la cursul de .................... lei /Euro din data de .................., conform devizului oferta, nsuit de C.N.I. S.A., care face parte integrant din prezentul contract. 1.4 La valoarea prevzut la art. 1.3 se adaug suma de ...................... lei (exclusiv TVA), respectiv ...................... lei (inclusiv TVA), echivalentul a ................... Euro (exclusiv TVA), respectiv ....................... Euro (inclusiv TVA), la cursul de ............... lei/Euro din data de ....................., reprezentnd cheltuieli forfetare n cuantum de 5% din valoarea devizului (lucrarilor de constructii montaj), sume care constituie venituri ale C.N.I. S.A. i se ncaseaz pe msura decontrii lucrrilor executate, conform O.G. nr. 25/2001 privind nfiinarea C.N.I.-S.A., aprobat cu modificari si completari prin Legea nr. 117/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru realizarea lucrrilor de execuie la obiectivul de investiii: .......................................................... 1.5 Preul pentru ndeplinirea contractului, FERM n LEI, pltibil Antreprenorului de ctre Achizitor conform graficului de pli, n limita situaiilor de lucrri prezentate si acceptate, este de ............................ lei (inclusiv TVA), reprezentnd .................. Euro, la cursul de .............. lei/Euro din data de .............. 1.6 Taxele datorate de achizitor, n temeiul legii, n cuantum de .... lei, reprezentnd taxele ISC 0,1% i 0,7%, respectiv .... lei, reprezentnd taxa 0,5% pentru Casa Social a Constructorilor, vor fi achitate de ctre achizitor direct beneficiarilor acestor sume. 2. ACCEPTAREA 2.1 Achizitorul, prin Hotararea Comisiei de evaluare nr.. din data de .., a declarat castigatoare oferta Antreprenorului, in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari, imprejurare cu valoare juridica de acceptare a ofertei. 2.2 Achizitorul, prin semntura de mai jos, este de acord cu faptul c, pentru execuia Lucrrilor de ctre Antreprenor, va plti Antreprenorului pretul lucrarilor, n conformitate cu prevederile Contractului. Acest Acord Contractual intr n vigoare la data la care Achizitorul il semneaza. Prezentul Acord Contractual reprezinta vointa libera a partilor si se semneaza de catre acestea dupa ce au fost stabilite de comun acord - prin Conditiile Generale, Anexele si documentele contractului, parte integranta a acestuia - clauzele, natura juridica si intinderea obligatiilor asumate, orice alte intelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica. Drept pentru care s-a incheiat prezentul Acord Contractual, la sediul Achizitorului, in ( .. ) exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte si ..

61

ACHIZITOR Reprezentanti legali ANEX Aceast Anex este parte a Contractului. Articolul Documente, parte a contractului, specificate in ordinea importantei: Acordul Contractual Conditiile generale Propunerea tehnica Propunerea financiara Graficul de indeplinire a contractului fizic si valoric (anexa nr.1) f) Grafic de execuie a fazelor determinante (anexa 2) g) Raportul procedurii h) Documentatia de atribuire i) Garania bancar de bun execuie (dac este constituit prin scrisoare de garanie bancar) Durata de executie Legea contractului Limba contractului Predarea amplasamentului Persoana autorizata Numele reprezentantului Achizitorului Garantia de buna executie Valoare: Forma: Clauza penala pentru nerespectarea duratei de executie Termenul de notificare a defectiunilor ( Termen de garantie ) Procedura de modificare Decontare Pli interimare Moneda de plata Clauza penala pentru nerespectarea termenului de plata Asigurarari TIPUL VALOARE EXCLUDERI ASIGURARII ASIGURATA Lucrari, materiale, echipamente si onorarii Utilajele Antreprenorului Suma specificata in Acord + 15% Cost total de inlocuire a) b) c) d) e) Sub-clauza 1.1.1

ANTREPRENOR

Identificarea documentului

1.1.9 1.4 1.5 2.1 3.1 4.4 4.4 7.4 9.1 si 11.5 10.2 11.2 11.3 11.7 11.8 14.1

. zile Legislatia romana Romana

Potrivit Conditiilor Generale luni, de la data Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Leu ( RON ) Potrivit Conditiilor Generale

62

Vatamarea corporala si prejudicii aduse proprietatii tertilor Muncitorii Alte asigurari Litigii/ Clauze compromisorii

15.3

Instantele de judecata de drept comun, competente teritorial functie de sediul Achizitorului

Condiii Generale Prevederi Generale 1.1. Definiii n Contractul definit n cele ce urmeaz, cuvintele i expresiile definite vor avea urmtoarele semnificaii: Contractul 1.1.1. "Contract" -Acordul Contractual i celelalte documente enumerate n Anex, constituind actul juridic prin intermediul caruia s-a realizat si se probeaza acordul de vointa al partilor.. 1.1.2 Standarde- standardele, reglementrile tehnice sau altele asemenea prevzute n Caietul de sarcini i n propunerea tehnic. 1.1.3. "Plane" - planele Achizitorului, referitoare la Lucrri, aa cum sunt enumerate n Anex, precum i orice Modificare adus acestor Plane. Persoane 1.1.4. "Achizitor" nseamn persoana numit n Acordul Contractual i succesorii legali ai acesteia, precum i orice mputernicit , in limitele mandatului primit. 1.1.5. "Antreprenor" nseamn persoana numit n Acordul Contractual i succesorii legali ai acesteia, precum i orice mputernicit (cu condiia s existe acordul Achizitorului). 1.1.6. "Parte" nseamn Achizitorul sau Antreprenorul. Datele, Termenele i Perioadele 1.1.7. "Data de ncepere a Lucrrilor" nseamn data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor, emis de Achizitor. 1.1.8. "Zi" nseamn zi calendaristic. 1.1.9. "Durata de Execuie" nseamn durata de realizare a Lucrrilor menionat n Anex (sau prelungit conform Sub-Clauzei 7.3), calculat de la Data de ncepere a Lucrrilor. Moned i Pli 1.1.10. "Cost" nseamn toate cheltuielile fcute (sau care urmeaz s fie fcute) de ctre Antreprenor, in legatura cu executarea contractului, indiferent dac sunt fcute pe sau n afara antierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul. Alte Definiii 1.1.11. "Utilajele Antreprenorului" nseamn toate aparatele, mainile, vehiculele, facilitile i alte lucruri necesare execuiei Lucrrilor, dar care nu includ Materialele sau Echipamentele. 1.1.12. "ar" nseamn ara n care este amplasat antierul. 1.1.13. "Riscurile Achizitorului" nseamn acele responsabiliti enumerate n Sub-Clauza 6.1. 1.1.14. "Fora Major" nseamn un eveniment sau o circumstan excepionala, externa, absolut imprevizibila si absolut invincibila, care nu poate fi controlat de ctre una din Pri si nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor de care aceasta este tinuta a raspunde, pe care Partea nu ar fi putut s o prevad nainte de semnarea Contractului, care, odat aprut, nu a putut fi evitat sau depit de ctre acea Parte, i care nu poate fi atribuit celeilalte Pri. Sunt asimilate fortei majore evenimentele precizate in continuare, cu titlu exemplificativ, fara insa a se limita la acestea: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargo, etc. Nu este considerat for major si nu produce efectele juridice ale fortei majore evenimentul care, fr a crea o imposibilitate obiectiva si absoluta de executare, face extrem de oneroasa executarea obligaiilor uneia dintre pri.

63

1.1.15. "Materiale" nseamn produse de orice tip (altele dect Echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrrile permanente. 1.1.16. "Echipamente" nseamn mainile i aparatele care vor face sau fac parte din lucrrile permanente. 1.1.17. "antier" nseamn locurile puse la dispoziie de ctre Achizitor, amplasamentul lucrarii, unde urmeaz a fi executate Lucrrile precum i oricare alte locuri prevzute n Contract ca fiind pri componente ale antierului. 1.1.18. "Modificare" nseamn o schimbare adus Planelor (dac exist) dispus de ctre Achizitor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1. 1.1.19. "Lucrri" nseamn toate lucrrile care urmeaz s fie realizate de ctre Antreprenor, incluznd lucrrile temporare, precum i orice Modificare a acestora. 1.1.20. Instructiunea achizitorului documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor, cu caracter obligatoriu pentru Antreprenor, cu privire la indeplinirea obligatiilor din contract. Instructiunile Achizitorului pot avea caracter de procedura, de metodologie sau de comunicare care clarifica sau organizeaza derularea contractului. 1.1.21. Perioada de garantie perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia Antreprenorul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble e.t.c. necorespunzatoare. 1.1.22. Preul contractului suma de bani datorata de Achizitor Antreprenorului, cu titlu de obligatie corelativa a acestuia fata de executarea intocmai de catre Antreprenor a obligatiilor contractual asumate. 1.2. Interpretri Cuvintele referitoare la persoane sau pri vor include firme i organizaii. Cuvintele care indic singularul sau un gen, vor include pluralul sau cellalt gen, dup cum cere contextul. 1.3. Prioritatea Documentelor Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaz reciproc. Dac ntre documente apar ambiguiti sau neconcordane, Achizitorul va emite ctre Antreprenor toate instruciunile necesare, iar prioritatea documentelor va fi cea nscris n Anex. In situatia in care, in cursul executarii obligatiilor contractuale, intervin conflicte intre prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. 1.4. Legea Legea Contractului este menionat n Anex. 1.5. Comunicarea n orice situaie n care este necesar emiterea de ntiinri, instruciuni sau alte forme de comunicare de ctre o persoan, dac nu este specificat altfel, aceste comunicri vor fi redactate n limba specificat n Anex i nu vor fi reinute sau ntrziate n mod nejustificat. Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii. Comunicrile dintre pri se pot face i prin telegram, telex, fax, in masura in care aparatura utilizata are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor. 1.6. Obligaii Legale Antreprenorul va respecta legile rii n care se realizeaz lucrrile. Antreprenorul va emite toate ntiinrile i va plti toate taxele i alte obligaii referitoare la Lucrri. Achizitorul 2.1. Dreptul de Acces pe antier Achizitorul va pune la dispoziie antierul, la termenul stabilit n Anex,cel mai tarziu la data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor. 2.2. Autorizaii i Acorduri Achizitorul are obligaia de a furniza Antreprenorului toate autorizaiile i avizele necesare execuiei lucrrilor, emise sau obinute de ctre Autoritile publice locale. 2.3. Instruciuni emise de ctre Achizitor Antreprenorul va respecta si executa toate instruciunile emise de ctre Achizitor cu privire la execuia Lucrrilor, inclusiv suspendarea execuiei tuturor Lucrrilor sau a unei pri a acestora. In ipoteza in care Antreprenorul considera instructiunile Achizitorului nejustificate, inoportune sau de natura a-i produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la comunicarea instructiunii.

64

Exercitarea dreptului de protest este lipsita de efecte juridice in ce priveste caracterul executoriu al instructiunilor Achizitorului, sub rezerva ipotezei nesocotirii vadite a normelor legale imperative si in masura in care executarea instructiunii ar avea aptitudinea de a genera angajarea raspunderii contractuale, delictuale sau penale a Antreprenorului. 2.4. Aprobri Nicio aprobare, consimmnt sau absena unor observaii ale Achizitorului sau ale reprezentantului Achizitorului nu vor exonera Antreprenorul de obligaiile sale. In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in nicio imprejurare, tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului. 2.5 Alte Obligatii ale Achizitorului: a) Achizitorul, prin reprezentantul sau, are obligaia de a se prezenta in cel mult 5 zile de la notificarea primita din partea Antreprenorului, in vederea ncheierii actelor legale pentru lucrrile ce devin ascunse. b) Achizitorul are obligaia de a pune Antreprenorului la dispoziie ntreaga documentaie tehnico economic necesar pentru execuia lucrrilor, ntr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de indeplinire a contractului. c) In fazele determinante, controlul se efectueaz de ctre organele Inspectoratului de Stat in Construcii, mpreun cu reprezentanii Achizitorului i ai Antreprenorului, in baza Programului de faze determinante, stabilit de ctre proiectant. Reprezentanii Achizitorului 3.1. Persoana Autorizat Achizitorul va numi o persoan din personalul propriu care va avea autoritatea s acioneze n numele acestuia. Aceast persoan autorizat va fi cea menionat n Anex sau cea notificat n alt mod Antreprenorului de ctre Achizitor. 3.2. Reprezentantul Achizitorului Achizitorul va putea, de asemenea, s angajeze o persoan juridic sau fizic pentru asigurarea verificarii executiei corecte a Lucrarilor. Achizitorul poate numi de asemenea o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini anumite indatoriri. Aceste persoane pot fi nominalizate in Anexa sau desemnate de Achizitor si comunicate Antreprenorului. Achizitorul va instiinta Antreprenorul cu privire la autoritatea si indatoririle delegate Reprezentantului sau Reprezentantilor Achizitorului. Achizitorul va notifica n scris Antreprenorul cu privire la identitatea reprezentanilor sai atestai profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor, i anume a inspectorului de antier sau, dac este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele. Antreprenorul 4.1. Obligaii Generale 4.1.1 Antreprenorul va executa Lucrrile corespunztor i n conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va asigura n totalitate supravegherea, fora de munc, Materialele, Echipamentele i Utilajele Antreprenorului necesare execuiei Lucrrilor, fie provizorii, fie definitive. Se consider c toate Materialele i Echipamentele de pe antier sunt proprietatea Achizitorului. Antreprenorul garanteaz c la data recepiei lucrarea executat va avea calitile tehnice declarate de ctre acesta n contract, va corespunde reglementrilor tehnice n vigoare i nu va fi afectat de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiiilor normale de folosire sau celor specificate n contract. 4.1.2 La semnarea prezentului contract, Antreprenorul are obligaia de a prezenta Achizitorului, spre aprobare, graficul de indeplinire a contractului, fizic i valoric (Anexa 1). 4.1.3 Antreprenorul are obligaia de a respecta termenele fazelor determinante stabilite prin graficul de execuie a fazelor determinante (Anexa 2 ). 4.1.4 Programul de faze determinante se ntocmete de proiectant i se accept de ctre ISC, Antreprenorul avnd obligaia de a-l respecta conform Legii 10/1995 privind calitatea n construcii. 4.1.5 Antreprenorul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i sigurana tuturor operaiunilor executate pe antier, precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i reglementrilor legii privind calitatea n construcii. Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului sau ale reprezentantului Achizitorului nu vor exonera Antreprenorul de

65

obligatiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensaii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor. 4.1.6 Antreprenorul are obligaia de a pune la dispoziie Achizitorului, la termenele precizate n anexele la contract, caietele de msurtori (ataamentele) i, dup caz, orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie s le ntocmeasc sau care sunt cerute de Achizitor. 4.1.7 Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Antreprenor, nu pot fi atacate sau executate fr acordul prealabil scris al Achizitorului. Executarea de lucrari suplimentare in lipsa acordului scris al Achizitorului impiedica Antreprenorul sa solicite plata valorii respectivelor lucrari ( costuri insumate cu cote de profit, etc. ). Achizitorul, in masura in care apreciaza, functie de destinatia functionala a lucrarilor si de interesele sale comerciale, ca lucrarile suplimentare executate in lipsa acordului sau prealabil, ii profita, poate emite o aprobare ulterioara, cu consecinta nasterii in sarcina sa a obligatiei de plata a pretului respectivelor lucrari suplimentare. 4.1.8 Antreprenorul este responsabil de corecta realizare a lucrrilor fa de reperele predate de Achizitor prin proces-verbal, precum i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesare n vederea ndeplinirii responsabilitii respective. 4.1.9 n cazul n care pe parcursul execuiei lucrrilor survine o eroare n poziia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricrei pri a lucrrilor, Antreprenorul are obligaia s rectifice eroarea constatat, pe cheltuiala sa, cu excepia situaiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte, furnizate in scris de ctre proiectant. Pentru verificarea trasrii de ctre proiectant, Antreprenorul are obligaia de a proteja i de a pstra cu grij toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrrilor. 4.1.10. Pe parcursul execuiei lucrrilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in cadrul perioadei de garantie, Antreprenorul are obligaia: a) de a asigura securitatea persoanelor a cror prezen pe antier este autorizat; b) de a procura i de a ntreine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecie, ngrdire, alarm i paz, n cazul n care sunt necesare sau au fost solicitate de ctre Achizitor sau de ctre alte autoriti competente, n scopul protejrii lucrrilor sau al asigurrii confortului riveranilor; c) de a lua toate msurile pentru protecia mediului n conformitate cu acordul de mediu emis, pe i n afara antierului i pentru a evita orice pagub sau neajuns provocat persoanelor, proprietilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau ali factori generai de metodele sale de lucru; d) de a asigura calitatea corespunztoare a tuturor materialelor puse n oper, n conformitate cu Proiectul tehnic si detaliile de execuie aprobate de Achizitor i de a nu modifica soluiile tehnice sau tehnologice, ori de a nlocui materiale i echipamente cu altele de o calitate diferita fa de prevederile proiectului. n orice situaie, Antreprenorul nu va putea proceda la eventuale nlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale dect cu aprobarea prealabil a Achizitorului; e) de a nu stnjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona utilizarea cilor de acces prin folosirea i ocuparea drumurilor i a trecerilor publice sau private care deservesc proprietile aflate n posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricrei alte persoane, cu excepia zonei prevzute pentru organizare de antier; f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe antier; g) de a depozita sau, dup caz, de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaii i materiale aflate n surplus; Antreprenorul are dreptul de a reine pe antier pn la semnarea procesului verbal de recepie la terminarea lucrrilor numai acele materiale, echipamente, instalaii sau lucrri provizorii, care i sunt necesare n scopul ndeplinirii obligaiilor sale; h) de a aduna i de a ndeprta de pe antier drmturile, molozul sau lucrrile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare; i) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in antier, conform modelelor primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de antier, aprobat de Achizitor; j) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munc, n ateliere, depozite i oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea obligaiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrrilor ascunse; k) de a monta, la finalizarea lucrrilor, panoul de personalizare conform indicaiilor pe care le va primi de la Achizitor;

66

l) de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care au facut obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari decat ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu dirigintele de santier, atestand remedierea satisfacatoare a respectivelor lucrari ; m) de a conserva lucrarile executate in ipoteza sistarii lucrarilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment; n) de a instiinta imediat beneficiarul asupra depasirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivei intarzieri. 4.1.11. Antreprenorul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor executate, materialelor, echipamentelor i instalaiilor care urmeaz s fie puse n oper, de la data primirii ordinului de ncepere a lucrrilor si pn la data semnrii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrarilor si predarea primirea obiectivului realizat. 4.1.12. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru pstrarea cureniei carosabilului si cailor de acces. 4.1.13 Antreprenorul va despgubi Achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor, aciunilor n justiie, daunelor-interese, costurilor, taxelor i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultnd din sau n legtur cu nerespectarea obligaiilor prevzute de articolele precedente, pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului. 4.1.14 Antreprenorul are obligaia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunic cu sau sunt pe traseul antierului potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricruia dintre subcontractaii si. 4.1.15. Antreprenorul va selecta traseele, va alege i va folosi vehiculele, va limita i va repartiza ncrcturile, n aa fel nct traficul suplimentar ce va rezulta n mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau a altora asemenea, de pe i pe antier, s fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, n msura n care este posibil, astfel nct s nu produc deteriorri sau distrugeri ale drumurilor i podurilor respective. 4.1.16. n cazul care, natura lucrrilor impune utilizarea de ctre Antreprenor a transportului pe ap, atunci prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate n maniera n care prin drum se nelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alt structur aferent cii navigabile i prin vehicul se nelege orice ambarcaiune, iar prevederile respective se vor aplica n consecin. 4.1.17. n cazul n care se produc deteriorri sau distrugeri ale oricrui pod sau drum care comunic cu sau care se afl pe traseul antierului, datorit transportului materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligaia de a despgubi Achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 4.1.18. In situatia prevazuta la alineatul anterior, Antreprenorul este responsabil i va plti consolidarea, modificarea sau mbuntirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate. 4.1.19 Costurile pentru racordarea si consumul de utiliti, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de msurat se suport de ctre Antreprenor pe durata existenei antierului. 4.1.20. Antreprenorul rspunde pentru viciile ascunse ale construciei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si potrivit prezentului contract. 4.1.21. La finalizarea lucrrilor de construcie Antreprenorul are obligaia de a preda Achizitorului documentaia de funcionare a echipamentelor autorizate de ISCIR si Cartea tehnica a constructiei, intocmita potrivit legislatiei in vigoare, prin colaborare cu Achizitorul si proiectantul. 4.1.22 Antreprenorul garanteaz c a realizat instructajul personalului ce urmeaz s execute lucrri pe viitorul Amplasament, necesar desfurrii n bune condiii a activitii sale i a luat toate msurile impuse de legislaia n vigoare privind respectarea normelor privind condiiile i protecia muncii. Antreprenorul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind condiiile i protecia muncii. 4.1.23 Perioada de garantie acordata lucrarilor Antreprenorul are obligaia legal de garantare a calitii materialelor, echipamentelor si lucrrilor de construcii executate, conform Legii nr. 10/1995 (Legea calitii n construcii), coroborate cu prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea actiunii in daune. Obligatia de garantie a antreprenorului se transmite in temeiul legii subdobanditorilor dreptului de proprietate asupra constructiilor. Perioada de garanie curge de la data recepiei la terminarea lucrrilor, pn la recepia final si este de 24 de luni.

67

n perioada de garanie Antreprenorul are obligaia, n urma dispoziiei date de Achizitor, de a executa toate lucrrile de modificare, reconstrucie i remediere a viciilor, contraciilor i altor defecte a cror cauz este nerespectarea clauzelor contractuale. Obligatia legala de garantie a Antreprenorului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda. Defeciunile i lipsurile constatate de Achizitor, n perioada de garanie, trebuie aduse la cunotina Antreprenorului, iar acesta, n termen de 48 de ore este obligat s trimit reprezentantul su la faa locului i sa remedieze defeciunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii, luand ca etalon de eficienta si profesionalism un comerciant diligent; remedierea defeciunilor, urmata obligatoriu de o verificare in ansamblu a utilajului sau echipamentului, va fi consemnat ntr-un proces-verbal ncheiat ntre pri. Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Antreprenorului, se realizeaza pe cheltuiala acestuia, n cazul n care ele sunt necesare ca urmare a: i) utilizrii de materiale, instalaii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; ii) unui viciu de concepie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei pri din lucrare, proiect nsuit de Antreprenor; iii) neglijenei sau nendeplinirii de ctre Antreprenor a oricreia dintre obligaiile explicite sau implicite care i revin n baza contractului. In cazul in care defeciunile nu s-au produs din vina Antreprenorului, lucrrile fiind executate de ctre acesta conform prevederilor contractului si normativelor in vigoare, costul remedierilor va fi evaluat i pltit ca lucrri suplimentare, cu ncheierea unor acte adiionale la contract, sub rezerva ndeplinirii prevederilor legale privind achiziiile publice, n vigoare la acea dat. n cazul n care Antreprenorul nu execut lucrrile prevzute in aceasta sub-clauza, Achizitorul este liber s contracteze cu terti antreprenori executia acestor lucrari, urmand ca pretul acestor lucrri sa fie recuperat de ctre Achizitor de la Antreprenor sau reinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie. 4.1.24 Antreprenorul are obligaia de a despgubi Achizitorul mpotriva oricror: a) reclamaii i aciuni n justiie ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru ori n legtur cu execuia lucrrilor sau ncorporate n acestea; i b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, cu excepia situaiei n care o astfel de dauna rezult din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini ntocmit de ctre Achizitor. 4.2. Reprezentantul Antreprenorului Antreprenorul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele i referinele persoanei autorizate s primeasc instruciuni n numele Antreprenorului. Antreprenorul va notifica n scris Achizitorului identitatea reprezentanilor sai atestai profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor, i anume a responsabilului tehnic cu execuia sau, dac este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele. 4.3. Subcontractarea/ Cesiunea 4.3.1 Este interzis subcontractarea integrala a Lucrrilor de ctre Antreprenor. Subcontractarea unor pri ale Lucrrilor este posibil numai cu acordul prealabil al Achizitorului. 4.3.2 In cazul in care parti din Lucrari urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual Antreprenorul va furniza Achizitorului contractele incheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizati in oferta. Aceste contracte vor fi in concordanta cu termenii ofertei si vor constitui anexe la Contract. Antreprenorul va ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu Achizitorul. Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui pe niciunul din Subantreprenorii nominalizati in oferta fara acceptul prealabil al Achizitorului. 4.3.3 Cesiunea contractului este permisa, sub rezerva acordului prealabil scris al Achizitorului. 4.3.4 Subcontractantul se substituie, in limita lucrarilor de fac obiectul acordului de subcontractare, in drepturile si obligatiile Antreprenorului, dobandite de acesta prin semnarea Acordului Contractual, in sensul ca raspunde solidar cu Antreprenorul pentru modul de executare a obligatiilor contractuale.

68

Raspunderea Antreprenorului si a subcontractantului pentru modul de executare a obligatiilor contractual asumate, operanta pe toata durata de executare a contractului si in limita subcontractarii, este solidara, in sensul ca incheierea acordului de subcontractare este lipsita de consecinte juridice in ceea ce priveste obligatiile contractual asumate de Antreprenor fata de Achizitor, cu urmarea ca orice neexecutare, executare necorespunzatoare sau cu intarziere a prezentului Acord Contractual atrage raspunderea solidara a Antreprenorului si a subcontractantului fata de Achizitor. 4.3.5 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, sub rezerva notificarii prealabile a Antreprenorului, fara efectuarea vreunei alte formalitati si fara interventia instantei de judecata, in situatia in care Antreprenorul subcontracteaza/ cesioneaza drepturile si obligatiile sale, izvorate din semnarea prezentului contract, in lipsa unui acord scris prealabil al Achizitorului. 4.4. Garania de Bun Execuie 4.4.1 Antreprenorul va furniza Achizitorului, n termen de 5 zile de la ncheierea contractului, o Garanie de Bun Execuie. 4.4.2 Cuantumul Garantiei de Buna Executie a contractului reprezint 10% din valoarea ofertat, ce se regsete n propunerea financiar, anex la contract, exclusiv TVA i se va constitui astfel: a) un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a1) conditionat, respectiv dupa constatarea culpe persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, sau b1) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau b) partile pot conveni ca Garantia de Buna Executei sa se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz antreprenorul are obligatiade a dschide un cont la dispozitia achizitoeului, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se va depune de catre Antreprenor in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din Pretul contractului. 4.4.3 Achizitorul va elibera garania de participare la procedura de atribuire a contractului de lucrri i va emite Ordinul de ncepere a lucrrilor numai dup prezentarea de ctre Antreprenor a dovezii constituirii garaniei de bu execuie constituit conform art. 4.4.2. 4.4.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniilor constituite, n limita prejudiciului creat, dac Antreprenorul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie a contractului, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru antreprenorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. Proiectarea 5.1. Proiectarea este in sarcina Achizitorului. 5.2. Responsabilitatea pentru Proiect Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului PT si DDE. Riscurile Achizitorului 6.1. Riscurile Achizitorului n acest Contract, Riscurile Achizitorului sunt: (a) rzboi, ostiliti (indiferent dac rzboiul a fost declarat sau nu), invazii, aciuni ale dumanilor strini, pe teritoriul rii (b) rebeliune, terorism, revoluie, insurecie, lovitur militar sau de stat, rzboi civil, pe teritoriul rii (c) revolte, tulburri sau dezordine public provocate de alte persoane dect personalul Antreprenorul i ali angajai ai acestuia, i care afecteaz antierul i/sau Lucrrile (d) radiaii ionizante, contaminri radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la deeuri nucleare rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte proprieti periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un component nuclear al unui astfel de ansamblu, cu excepia cazului n care Antreprenorul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material radioactiv;

69

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaz cu viteze sonice i supersonice; (f) utilizarea sau ocuparea de ctre Achizitor a oricrei pri a Lucrrilor, cu excepia celor specificate n Contract; (g) proiectarea oricrei pri a Lucrrilor de ctre personalul Achizitorului sau de ctre alte persoane pentru care Achizitorul este responsabil; (h) orice desfurare de fore ale naturii, care afecteaz antierul i/sau Lucrrile, care a fost imprevizibil sau mpotriva creia unui antreprenor cu suficient experien nu i se poate cere s fi luat msuri de prevenire corespunztoare; (i) Fora Major; (j) suspendarea execuiei lucrrilor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3, cu excepia cazului n care se datoreaz Antreprenorului; (k) orice nendeplinire a obligaiilor de ctre Achizitor; (l) obstacole sau condiii fizice, altele dect condiiile climatice ntmpinate pe antier n timpul execuiei Lucrrilor, care nu puteau fi prevzute de ctre un antreprenor cu suficient experien i pe care Antreprenorul le-a notificat imediat Achizitorului; (m) orice ntrziere sau ntrerupere cauzat de o Modificare; (n) orice schimbare adus legii aplicabile Contractului dup data depunerii ofertei Antreprenorului aa cum este specificat n Acordul Contractual; (o) pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrri permanente pe, deasupra, sub, n sau prin orice teren i de a-l ocupa n vederea execuiei lucrrilor permanente (p) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligaiilor Antreprenorului de a executa Lucrrile i de a remedia defeciunile. Durata de Execuie 7.1. Execuia Lucrrilor Antreprenorul va ncepe Lucrrile la Data de ncepere a Lucrrilor, va aciona cu promptitudine i fr ntrziere i va termina Lucrrile n timpul afectat Duratei de Execuie. Antreprenorul se oblig s execute lucrrile contractate in concordanta cu graficul de indeplinire a contractului, n decurs de ............ luni de la data precizata in Ordinul de Incepere a lucrrilor, sub rezerva predarii amplasamentului, liber de orice sarcini. 7.2 Graficul fizic si valoric . 7.2.1 Executarea lucrarilor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul de indeplinire a contractului fizic i valoric alctuit n ordinea tehnologic de execuie, anexa la contract, parte integranta a acestuia. 7.2.2 Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Antreprenor, sub aspectul incadrarii in termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a lucrarilor la continutul Graficului fizic si valoric. 7.2.3 n cazul n care, dup opinia Achizitorului, pe parcurs, desfurarea lucrrilor nu concord cu graficul de indeplinire a contractului fizic i valoric, la cererea Achizitorului, Antreprenorul va prezenta un grafic revizuit, n vederea terminrii lucrrilor la data prevzut n contract. Graficul revizuit nu l va scuti pe Antreprenor de nici una dintre ndatoririle asumate prin contract. 7.3. Prelungirea Duratei de Execuie 7.3.1 Cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 10.3, Antreprenorul va avea dreptul la prelungirea Duratei de Execuie dac se nregistreaz sau se vor nregistra ntrzieri cauzate de un Risc al Achizitorului sau de situatiile stipulate in sub-clauza 7.4.4, sub conditia informarii Achizitorului, in termen de 5 zile, asupra imprejurarilor ce pot determina prelungirea duratei de executie. 7.3.2 La primirea solicitrii motivate din partea Antreprenorului, Achizitorul va lua n considerare toate detaliile justificative furnizate de ctre Antreprenor i, dac este cazul, va prelungi Durata de Execuie. 7.4. ntrzierea Execuiei Lucrrilor 7.4.1 Toate lucrarile contractate vor fi finalizate si receptionate de Achizitor in cadrul termenului convenit de parti potrivit clauzei 7.1 si Anexei, sub sanctiunea unor penalitati de intarziere al caror cuantum urmeaza a fi precizat in cele ce urmeaza. Clauza penala va fi aplicata la : a) valoarea etapei constructive intermediare nerealizate in termen, potrivit Graficului fizic anexat, sau

70

b) intregului pret al lucrarilor contractate, independent de gradul in care lucrarea este partial realizata, in situatia epuizarii Duratei de executie. Cuantumul penalitatilor poate depasi valoarea Contractului si poate fi incasat de Achizitor si prin retinerea sumelor datorate Antreprenorului, ulterior emiterii unei facturi ficale avand acest obiect. Lipsa finalizarii lucrarilor contractate in cadrul termenului intermediar cuprins in Graficul fizic sau in cadrul Duratei de Executie, obliga Antreprenorul la suportarea unor penalitati de intarziere in cuantumul mai jos precizat: a) Pentru primele 30 ( treizecizeci ) de zile de intarziere, 0,4 % / zi pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligatiei antreprenorului, acesta fiind considerat pus in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati; b) Urmatoarele 15 ( cincisprezece ) zile de intarziere: incepand cu a 31-a zi de intarziere si pana la data indeplinirii obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate sau pana la epuizarea celei de-a 46-a zi de la scadenta, pentru ipoteza in care nici in acest interval antreprenorul nu-si indeplineste obligatia contractual asumata, Antreprenorul va suporta penalitati de intarziere in cuantum de 0,8 %/ zi pentru fiecare zi de intarziere c) Incepand cu cea de-a 46-a zi de la scadenta, lipsa finalizarii lucrarilor de construire are consecinta suportarii de catre antreprenor a unor penalitati de intarziere in cuantum de 1,5 %/ zi pentru fiecare zi de intarziere, pana la data indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate. In raport de imprejurarea ca lipsa finalizarii lucrarilor de construire are pentru Achizitor aceleasi consecinte, respectiv imposibilitatea predarii si exploatarii constructiilor vizate, independent de stadiul intermediar in care aceste constructii se afla prin executarea partiala a lucrarilor, clauzele penale mai sus stipulate urmeaza a fi aplicate intregului pret al lucrarilor contractate prin semnarea prezentului contract, oricare ar fi masura in care lucrarile la care Antreprenorul s-a obligat sunt executate la data scadentei obligatiei sale de finalizare a lucrarilor. Antreprenorul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmarea lipsei de documentatie tehnica sau a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. In toate aceste ipoteze termenul de executie ce curge impotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestor impedimente, constatate in scris de catre parti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, potrivit clauzelor prezentelor Conditii Generale, prin incheierea unui Act Aditional la Contract. 7.4.2 Obligatia notificrii Inspectoratului de Stat n Construcii si Primariei/Consiliului Local cu privire la data nceperii efective a lucrrilor este in sarcina Achizitorului. 7.4.3 Lucrrile trebuie s se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic i valoric si graficului de execuie a fazelor determinante i s fie terminate la data stabilit. Datele intermediare prevzute n grafice se consider date contractuale. 7.4.4 ntrzierea lucrrilor va fi acceptat n urmtoarele cazuri: a) condiiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor, normativelor i agrementelor tehnice, nu permit punerea in execuie a unor materiale sau procedee tehnice. b) oricare alt motiv de ntrziere care nu se datoreaz Antreprenorului i nu a survenit prin nclcarea contractului de ctre acesta; Antreprenorul este ndreptit s solicite n scris prelungirea termenului de execuie a oricrei pri din lucrare. c) n cazul n care Achizitorul nu beneficiaz de finanare din motive neimputabile lui; Achizitorul va aduce la cunostinta Antreprenorului aceasta situaie in termen de 15 zile de la data la care a luat cunotina despre aceasta, cu consecinta dreptului Antreprenorului, conditionat de notificarea prealabila a Achizitorului, de a sista lucrrile sau de a diminua ritmul execuiei. Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Antreprenorului de executare a obligatiilor contractuale obliga Antreprenorul la informarea prompta, in termen de 5 zile, a Achizitorului. Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia dirigintelui de santier sau a Antreprenorului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate. Recepia Lucrrilor 8.1. Terminarea Lucrrilor Ansamblul lucrrilor sau, dac este cazul, oricare parte din acestea, prevzut a fi finalizat ntr-un termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat n termenul convenit de pri, termen care curge impotriva Antreprenorului de la data precizata in Ordinul de Incepere a lucrrilor.

71

8.2. ntiinarea de Recepie 8.2.1 Antreprenorul are obligaia de a notifica n scris achizitorul, atunci cand considera lucrarile finalizate, cu privire la ndeplinirea condiiilor de recepie, solicitnd acestuia convocarea comisiei de recepie conform H.G. 273/1994. 8.2.2 Pe baza stadiilor fizice a lucrrilor executate confirmate i a constatrilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia dac sunt ntrunite condiiile pentru a convoca comisia de recepie. n cazul n care se constat c sunt lipsuri sau deficiene, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal i notificate Antreprenorului, stabilindu-se i termenele pentru remediere i finalizare. In cazul in care nu sunt respectate termenele prevazute pentru remedieri, Achizitorul poate contracta aceste lucrari cu un tert Antreprenor, plata acestora urmand a se efectua din garantia de buna executie constituita de Antreprenor. Dup constatarea remedierii tuturor lipsurilor i deficienelor, la o nou solicitare a Antreprenorului, Achizitorul va convoca comisia de recepie. 8.2.3 Comisia de recepie are obligaia de a constata executarea completa a tuturor lucrrilor prevzute n prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaia de execuie i cu reglementrile specifice, cu respectarea exigenelor prevazute de lege. n funcie de constatrile fcute Achizitorul are dreptul de a aproba, a amna sau de a respinge recepia. 8.2.4 Achizitorul va proceda la recepia Lucrrilor potrivit legilor n vigoare i va ntiina Antreprenorul de decizia sa de a recepiona Lucrrile transmind acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepie a Lucrrilor. 8.2.5 Dupa comunicarea Procesului Verbal de Recepie a Lucrrilor Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrrile neterminate sau necalitative indicate de Comisia de receptie i va elibera antierul, cu respectarea prevederilor Clauzei 9. 8.2.6 Recepia final va fi efectuat conform prevederilor legale, dup expirarea perioadei de garanie. Remedierea Defeciunilor 9.1. Remedierea Defeciunilor n orice moment nainte de expirarea perioadei stabilite n Anex, Achizitorul poate s ntiineze Antreprenorul cu privire la orice defeciuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrri nefinalizate. Antreprenorul va remedia, fr costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defeciuni datorate faptului c Materialele, Echipamentele sau calitatea execuiei nu sunt n conformitate cu prevederile Contractului. Costul remedierii defeciunilor datorate oricrei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. Neremedierea defeciunilor sau nefinalizarea lucrrilor neterminate in cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului va ndrepti Achizitorul s efectueze toate lucrrile necesare, pe cheltuiala Antreprenorului. 9.2. Desfacerea i Testarea 9.2.1 Achizitorul poate emite instruciuni referitoare la desfacerea i/sau testarea oricrei lucrri. Probele neprevzute i comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrri sau materiale puse n oper vor fi suportate de Achizitor, cu excepia cazului n care se stabilete c, n urma unei desfaceri i/sau testri, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunztoare calitativ. Antreprenorul va fi pltit pentru asemenea desfaceri i/sau testri ca pentru o Modificare conform prevederilor Sub-Clauzei 10.2. 9.2.2 Materialele trebuie s fie de calitatea prevzut n documentaia de execuie; verificrile i testrile materialelor folosite la execuia lucrrilor, precum i condiiile de semnare a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la contract. 9.2.3 Antreprenorul are obligaia s asigure instrumentele, utilajele i materialele necesare pentru verificarea, msurarea i testarea lucrrilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor i ncercrilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Antreprenorului. 9.2.4 Antreprenorul are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin ascunse, fr notificarea si aprobarea Achizitorului. 9.2.5 Antreprenorul are obligaia de a notifica Achizitorul, ori de cte ori astfel de lucrri sunt finalizate, pentru a fi examinate i msurate. In caz contrar, Antreprenorul are obligaia de a dezveli orice parte sau pri din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispoziia achizitorului, i de a reface aceast parte sau aceste pri din lucrare, dac este cazul. Modificri i Revendicri

72

10.1. Dreptul de a Modifica Achizitorul poate da instruciuni de Modificare. 10.2. Evaluarea Modificrilor Modificrile vor fi evaluate dup cum urmeaz: a) la preurile din Contract, sau b) n lipsa preurilor corespunztoare, preurile din Contract se vor folosi ca baz de evaluare, sau c) la preuri noi corespunztoare, care pot fi convenite de ctre pri, sau pe care Achizitorul le consider adecvate; 10.3. Notificarea Prompt Fiecare Parte are obligaia de a notifica cealalt Parte de ndat ce are cunotin de existena unor circumstane care pot ntrzia sau mpiedica execuia Lucrrilor sau care pot genera o revendicare pentru plat suplimentar. Antreprenorul va lua toate msurile , cu diligenta specifica bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte. Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Execuie sau la plata costurilor suplimentare va fi limitat la timpul i plata care i-ar fi revenit dac ar fi ntiinat cu promptitudine i ar fi luat toate msurile necesare. 10.4. Dreptul la Revendicare Dac Antreprenorul nregistreaz Costuri ca rezultat al oricruia dintre Riscurile Achizitorului, Antreprenorul va fi ndreptit la plata acestor Costuri. Dac, urmare a Riscurilor Achizitorului, este necesar o schimbare a Lucrrilor, acesta va fi considerat o Modificare. 10.5. Procedura de Modificare i Revendicare n termen de 5 zile de la emiterea instruciunii sau de la evenimentul care a generat revendicarea, Antreprenorul va transmite Achizitorului un borderou detaliat al valorii Modificrilor i revendicrilor. Achizitorul va verifica i, dac va fi posibil, va accepta valoarea propus de ctre Antreprenor. n situaia n care nu va accepta valoarea Antreprenorului, Achizitorul va stabili valoarea. Preul Contractului i Plata 11.1. Evaluarea Lucrrilor Lucrrile vor fi evaluate aa cum este prevzut n Propunerea financiar, iar modificrile vor fi evaluate n condiiile respectrii prevederilor Clauzei 10. 11.2. Situaii Lunare de Lucrri 11.2.1 La intervale lunare, Antreprenorul va fi ndreptit la plata urmtoarelor: a) valoarea Lucrrilor real executate, in conditiile prevederilor subclauzei 11.2.3; b) valoarea Materialelor i Echipamentelor livrate pe antier la o dat in prealabil convenita cu Achizitorul si numai in masura in care Antreprenorul face dovada dobandirii calitatii de proprietar asupra respectivelor Materiale si Echipamente. 11.2.2 Plile pariale pot s fie fcute, la cererea Antreprenorului, la valoarea lucrrilor real executate, cu respectarea termenelor intermediare de execuie. Lucrrile executate trebuie s fie dovedite prin ataamente nsuite i confirmate de ctre inspectorul de antier i prin situaii de lucrri provizorii, verificate, nsuite i confirmate de ctre prepusii Achizitorului, cu atributii si competente in acest sens. 11.2.3 Situaiile de plat se confirm de ctre achizitor n termen de 10 zile de la prezentarea acestora la sediul Achizitorului. 11.2.4 Plile pariale se efectueaz, de regul, la intervale lunare, in temeiul comunicarii de catre Antreprenor a facturii fiscale, emisa in temeiul situatiilor de plata acceptate de Achizitor si nu influeneaz responsabilitatea i garania de bun execuie a Antreprenorului; ele nu au valoarea juridica a recepiei lucrrilor executate, de catre Achizitor. 11.2.5 In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de lucrari fac obiectul unui diferend intre partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinta, una dintre parti a dedus litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente, Achizitorul are obligatia de a achita, in termenul mai sus stipulat, sumele ce exced obiectului litigiului. In ipoteza in care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul are obligatia de a efectua plata acestor sume in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre Antreprenor a facturii fiscale, emisa in temeiul incheierii acordului amiabil sau a procesului verbal de conciliere directa. 11.2.6 Antreprenorul poate primi un avans de maxim 15% din valoarea contractului, prevazut in art. 1.3 din Acordul Contractual. Avansul se va acorda n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

73

11.2.7 Ajustarea Pretului Contractului 11.2.7.1 Pretul contractului este FERM, in lei. 11.2.7.2 Preul contractului poate fi ajustat, pentru restul ramas de executat, numai in cazul aparitiei unor modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de ctre autoritile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunarea la anumite taxe / impozite locale a cror efect se reflect n creterea / diminuarea costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului. 11.2.7.3 n cazul n care durata de ndeplinire a contractului se prelungete peste termenele stabilite iniial n respectivul contract, din motive care se datoreaz culpei achizitprului, preul contractului poate fi ajustat, n funcie de rata inflaiei stabilit de INS. Rata inflaiei se va aplica valorii aferente restului de executat i va fi admisibil exclusiv n situaia n care antreprenorul i executat toate obligaiile contractuale. n acest caz devin inaplicabile orice alte clauze penale. 11.3. Pli Interimare Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor lunare de lucrari obliga Antreprenorul la emiterea si comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor. Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii lucrarilor si materialelor cuprinse in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina Achizitorului sau sa creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia. Termenul de plata curge impotriva Achizitorului de la data comunicarii formale a facturii fiscale, sub rezerva emiterii acesteia ca urmare a indeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea formala a situatiilor lunare de lucrari contrasemnate de dirigintele de santier, urmata de acceptarea expresa a Achizitorului, in urma verificarilor efectuate ), urmand ca niciun fel de alte facturi emise in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligatie in sarcina Achizitorului. Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre Antreprenor n termen de 30 de zile de la data primirii facturii, emise pe baza situaiei de lucrri confirmata de ctre reprezentantul Achizitorului. 11.4. Eliberarea primei transe a garantiei de buna executie Achizitorul va elibera/restitui Antreprenorului, in temeiul unei solicitari scrise a acestuia, n termen de 14 zile de la data incheierii fara obiectiuni a Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, 70% din valoarea Garaniei de Buna Execuie, dac Achizitorul nu a formulat pn la acea dat nicio reclamaie de executare a Garaniei de Bun Execuie, iar riscul pentru vicii este minim. 11.5. Eliberarea celei de-a doua transe a garantiei de buna executie Achizitorul va elibera/restitui Antreprenorului, in temeiul unei solicitari scrise a acestuia, n termen de 14 zile de la data incheierii fara obiectiuni a Procesului Verbal de Recepie Finala, 30% din valoarea Garaniei de Buna Execuie, dac Achizitorul nu a formulat pn la acea dat nicio reclamaie de executare a Garaniei de Bun Execuie, iar riscul pentru vicii este minim. 11.6. Plata Final 11.6.1 Situaiile finale de lucrri dup finalizarea investiiei se vor depune n maxim 30 de zile de la ncheierea procesului verbal de recepie la terminarea lucrrilor. La data epuizarii acestui termen, Antreprenorul este decazut din dreptul de a depune Situatii de Lucrari, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza primirea altor situaii de lucrri. 11.6.2 Plata facturii finale se va face dup verificarea i acceptarea situaiei de plat definitive de ctre Achizitor, in termen de 30 de zile de la emiterea si comunicarea facturii fiscale, intocmita in temeiul Situatiei de plata acceptata. 11.7. Moneda de Plat Moneda de plata si de referinta a contractului este leul. Referirile la moneda euro, din oferta, Contract sau alte inscrisuri ce privesc atribuirea, incheierea sau executarea contractului, se fac exclusiv in scopuri statistice si de monitorizare. 11.8. ntrzieri n Efectuarea Plii

74

n cazul n care Achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevzute in Sub- clauzele 11.3 si 11.6.2, Antreprenorul este in drept a reclama plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 0,4% / zi, aplicate debitului restant, pentru fiecare zi de intarziere, pana la stingerea efectiva a debitului prin executare, silita sau voluntara. n situatia n care Achizitorul dovedete c nu a primit n bugetul propriu sumele necesare executrii Contractului, dei a promovat toate formalitile i aciunile prevzute de lege, ori au intervenit mprejurri n legtur cu Contractul care determin ntrzierea plilor care nu se datoreaz Achizitorului i dovedete cu documente legale lipsa sa de culp, prevederile prezentului articol nu se aplic. Achizitorul va plati aceste penalitati pe baza unei facturi emise de catre Antreprenor. Nendeplinirea Obligaiilor 12.1. Nendeplinirea Obligaiilor de ctre Antreprenor Dac Antreprenorul abandoneaz Lucrrile, refuz sau nu reuete s respecte instruciunile Achizitorului sau nu reuete s duc la ndeplinireobligatiile asumate, Achizitorul poate emite o notificare cu referire la aceast Sub-Clauz, prin care s specifice obligaiile nendeplinite. Dac, n termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de ctre Achizitor, Antreprenorul nu ia toate msurile de remediere a nendeplinirii obligaiilor, Achizitorul poate, printr-o a doua ntiinare emis n termen de 21 de zile de la data expedierii primei notificari, s rezilieze unilateral Contractul, fara nicio alta formalitate si fara interventia instantei de judecata, in conditiile pactului comisoriu de gradul IV. Dup reziliere Antreprenorul trebuie s predea amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea comunicarii de reziliere si sa prseasc antierul, lsnd pe antier Materialele, Echipamentele i toate Utilajele Antreprenorului specificate de Achizitor n a doua notificare, acestea urmnd a fi utilizate pn la terminarea lucrrilor. 12.2. Nendeplinirea Obligaiilor de ctre Achizitor Dac Achizitorul nu face plata conform prevederilor Contractului Antreprenorul poate emite o notificare cu referire la aceast Sub-Clauz prin care s specifice nendeplinirea obligaiilor. Dac nendeplinirea obligaiilor nu este remediat n termen de 14 zile de la data la care Achizitorul a primit notificarea, Antreprenorul poate suspenda execuia tuturor Lucrrilor sau a unor pri ale acestora sau de a diminua ritmul executiei, dar numai cu conditia notificarii prealabile a Achizitorului. Efectele acestor masuri inceteaza odata cu indeplinirea obligatiilor de catre Achizitor, cu consecinta obligatiei Antreprenorului de a relua lucrarile in termen de 2 ( doua ) zile de la data platii. Dac nendeplinirea obligaiilor nu este remediat n termen de 56 de zile de la data la care Achizitorul primete notificarea Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua notificare, s ceara rezilierea Contractului. Dup reziliere Antreprenorul trebuie s prseasc antierul in conditiile stipulate prin sub-clauza 12.1. 12.3. Insolvabilitatea Dac una dintre Pri este declarat insolvabil sub incidena oricrei legi aplicabile, face obiectul unei proceduri de dizolvare, faliment sau ii sunt retrase autorizatiile de functionare cealalt Parte poate, printr-o notificare, s rezilieze Contractul imediat, fara vreo alta formalitate. Dup reziliere Antreprenorul va preda amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea comunicarii de reziliere si va parasi antierul, lsnd pe antier, n cazul insolvabilitii sale, toate Utilajele Antreprenorului specificate de ctre Achizitor n notificare, acestea urmnd a fi utilizate pn la terminarea lucrrilor. 12.4. Plata la Rezilierea Contractului Dup reziliere, Antreprenorul va fi ndreptit la restul de plat din valoarea Lucrrilor executate, a Materialelor i Echipamentelor livrate pe antier, cu urmtoarele corecii: a) orice sume la care Antreprenorul este ndreptit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4; b) orice sume la care Achizitorul este ndreptit conform contractului; c) o sum echivalent cu 20% din valoarea acelor pri ale Lucrrii care au rmas neexecutate la data rezilierii Contractului, la care Achizitorul este ndreptit cu titlu de clauza penala, dac Achizitorul a reziliat Contractul conform prevederilor Sub-Clauzelor 12.1 sau 12.3;

75

d) Costul suspendrii i demobilizrii mpreun cu o sum echivalent cu 10% din valoarea acelor pri ale Lucrrii care au rmas neexecutate la data rezilierii Contractului, la care Antreprenorul este ndreptit dac Antreprenorul a reziliat Contractul conform Sub-Clauzelor 12.2 sau 12.3; Suma net de plat cuvenit va fi pltit sau rambursat n termen de 45 de zile de la data rezilierii Contractului. 13.1. Responsabilitatea Antreprenorului fa de Lucrri Antreprenorul i va asuma ntreaga responsabilitate pentru grija fa de Lucrri de la Data nceperii pn la data admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Dup aceast dat responsabilitatea va fi transferat Achizitorului. Dac se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrrilor n perioada menionat mai sus, Antreprenorul va remedia aceste pierderi sau daune astfel nct Lucrrile s fie conforme cu prevederile Contractului. Cu excepia cazurilor n care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Achizitorului, Antreprenorul va despgubi Achizitorul, agenii i angajaii acestuia i pe ceilali Antreprenori ai Achizitorului pe antier pentru toate pierderile sau daunele produse Lucrrilor i pentru toate revendicrile sau cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor Contractului din neglijena sau din vina Antreprenorului, agenilor sau angajailor si. 13.2. Fora Major Dac o Parte este sau va fi mpiedicat prin Fora Major s i ndeplineasc oricare din obligaiile sale, Partea afectat va notifica cealalt Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor imprejurari si va lua toate masurile care se impun in vederea inlaturarii sau limitarii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Dac este necesar, Antreprenorul va suspenda execuia Lucrrilor i, n msura n care, in prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Antreprenorului de pe antier. Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor contractual asumate, pe toat perioada n care acioneaz, sub rezerva constatarii ei potrivit legii. Forta majora nu aduce atingere drepturilor castigate de partile contractante anterior interventiei imprejurarilor ce justifica suspendarea executarii contractului. Dac aceast situaie continu timp de 180 de zile, oricare dintre Pri va putea s transmit o notificare de reziliere a Contractului care va intra n vigoare n termen de 28 de zile de la data receptarii notificarii. Dup rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi ndreptit la plata sumei rmase neachitate din valoarea Lucrrilor executate, a Materialelor i Echipamentelor livrate pe antier, cu urmtoarele corecii: a) orice sume la care Antreprenorul este ndreptit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4 b) Costul suspendrii i demobilizrii c) Orice sume la care Achizitorul este ndreptit. Suma net de plat cuvenit va fi pltit sau rambursat n termen de 28 de zile de la data notificarii de reziliere a Contractului. Asigurri 14.1. Obiectul Asigurrii 14.1.1 nainte de nceperea Lucrrilor, Antreprenorul va face i va menine n vigoare asigurri n numele ambelor Pri pentru: a) pierderi i daune produse Lucrrilor, Materialelor, Echipamentelor i Utilajelor Antreprenorului, b) responsabilitatea ambelor Pri n ceea ce privete pierderile, daunele, decesul sau vtmrile produse unor tere pri sau proprietilor acestora, rezultate din execuia Contractului de ctre Antreprenor, incluznd responsabilitile Antreprenorului pentru daune aduse proprietii Achizitorului, alta dect Lucrrile, c) responsabilitatea ambelor Pri i a oricrui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau vtmarea corporal a personalului Antreprenorului cu excepia cazului n care responsabilitatea rezult din neglijena Achizitorului, a oricrui reprezentant al Achizitorului sau a angajailor acestora. 14.1.2 Antreprenorul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Antreprenorului sau a Achizitorului obligatii de dezdaunare. 14.1.3 Asigurarea se va ncheia cu un asigurator ce opereaza in Romnia, autorizat potrivit legii romane. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportat de ctre Antreprenor din capitolul "Cheltuieli indirecte".

76

14.1.4 Antreprenorul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca tert beneficiar al indemnizatiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la indemnizare in ipoteza producerii riscului asigurat, cu notificarea formala a asiguratorului. 14.2. Reglementri Toate asigurrile vor respecta cerinele detaliate n Anex. Poliele vor fi emise de ctre societi de asigurare i n condiiile aprobate de ctre Achizitor. Antreprenorul va furniza Achizitorului dovada c toate poliele necesare sunt n vigoare i c primele de asigurare au fost pltite. 14.3. Omisiunea Asigurrii Dac Antreprenorul omite s fac sau s menin n vigoare oricare dintre asigurrile menionate n SubClauzele anterioare, sau dac nu reuete s aduc dovezi satisfctoare, polie sau chitane, Achizitorul poate, fr a-i fi prejudiciat alt drept sau msur corectiv, s fac asigurrile necesare, s plteasc primele de asigurare cuvenite i s recupereze valoarea sumelor pltite prin deducere din orice alte sume datorate Antreprenorului. Soluionarea Disputelor 15.1.Concilierea Interpretarea clauzelor contractuale, disputele, divergentele, evaluarile, precum si orice alte diferende privind executarea prezentului contract vor fi transate pe cale amiabila, prin conciliere directa, potrivit prevederilor art. 720 din Codul de procedura civila. 15.2. ntiinarea de Nemulumire In situatia in care concilierea nu duce la armonizarea pozitiilor partilor, inainte de sesizarea jurisdictiei competente, partea nemultumita va notifica celeilalte parti intentia ca, ulterior epuizarii unui termen de 10 zile de la data comunicarii notificarii, sa formuleze si depuna o cerere introductiva de instanta. 15.3.Litigii O disput care a fcut obiectul unei ntiinri de nemulumire va fi dedusa spre solutionare instantelor de drept comun a caror competenta teritoriala va fi stabilita prin raportare la sediul Achizitorului. Prezentele Conditiile Generale, reprezinta vointa libera a partilor si se semneaza de catre acestea dupa ce au fost stabilite de comun acord clauzele, natura juridica si intinderea obligatiilor asumate, orice fel de alte intelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica. Drept pentru care s-a convenit asupra acestor Conditii Generale si s-au semnat, la sediul Achizitorului, in ( .. ) exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte si ..

ACHIZITOR Reprezentanti legali

ANTREPRENOR

77