Sunteți pe pagina 1din 1

TEHNOLOGIA CULTURA: PORUMB BOABE CONSUM

Recolta 2012/ 2013


Calculatii pe hectar

Cod: D. 06
Zona geografica: Campie
Potential: Mediu

Denumirea lucrrii

Luna
calendaristica

Nr
crt.

Sistem
Productia Principala
Productia Secundara

LUCRRI MECANIZATE
Volumul
UM
lucrrii Tractor

Maina
agricol

Consum
Ore
motorin
mecaniz.
-litri-

Discuit miriste

ncrcat ngrminte chimice

Transport ngr. chimice la 5 km

Alimentat MA 3,5 cu ingr chimice

Fertilizat cu ngrminte chimice+ jalonat

Arat la 25 cm + grpat

TOTAL PRODUCTIE NETERMINATA

Grpat ogoare

ha

U650

Discuit + grpat

ha

0.3

mii l

0.3

ha

L445

MET1200

0.308

ha

U650

2GCR1.7+GD3.2

ha

U650

CPGC4

0.05

OCTOMBRIE

ha

0.437

t/km

2.185

0.437

ha

ha

10 Transport ap pentru erbicidat


12 Erbicidat+jalonat
13 Discuit pt. ncorporat erbicide
14 Pregtit pat germinativ

APRILIE

11 Pregatit solutie

15 Tratat samanta+incarcat si descarcat samanta

Tarif
lei/UM

ZO
nr.

Tarif
-lei-

Total
retribuii
-lei-

MATERII SI MATERIALE
Denumirea
materialului

UM

Cantitatea
total

Pre
unitar
-lei-

Total
cheltuieli
- lei-

Total
cheltuieli
tehnologice
-lei-

GD-6.4

0.267

123.4

123.40

123.40

TIH445

0.023

0.061

2.6

1.14

1.14

2RM2

0.064

0.284

6.56

6.56

TIH445

0.023

0.061

2.6

1.14

1.14

U650

MA3.5

0.28

1.2

34.9

34.90

U650

PP4-30+GS1.2

375

A-1800

U650

0.1

31.5

3.15

Fosfor

kg sa

70

140.00

178.05
375.00

2.857

28

3.514

35.906

375.00

8GCRI1.7

0.154

1.1

18.9

18.90

18.90

U650

GD3.2+2GCR1.7

0.727

5.6

92

92.00

92.00

U650

RCU8

0.067

0.39

28.1

8.43

0.00

0.03

36.2

1.12

0.9

21

21.00

0.05

36.2

1.88

0.727

5.6

73.1

73.10

0.47

60.5

60.50

0.00

0.006

36.2

0.22

542.13

0.1

3.15

140.00

685.3

8.43
1.12
252.00

274.88

0.00

0.00

73.10

0.00

0.00

60.50
285.22

ERBICIDE*

2.1

120

INSECTICIDE**

1.5

190

285.00
0.00

0.39

Smn

kg

25

6.5

162.50

249.08

t/km

0.125

U650

2RM2

0.004

0.016

3.1

0.39

0.00

17 Semanat+ jalonat

ha

U650

SPC8

0.667

3.6

84.7

84.70

0.05

36.2

1.88

18 Deservit semntoarea

ha

0.00

0.08

36.2

3.04

0.00

3.04

19 Prit mecanic I

ha

U650

CPU8

0.32

2.2

53.2

53.20

0.00

0.00

53.20

0.00

42.81

129.71

0.00

129.71

TIH445

0.016

0.042

2.7

0.81

0.00

0.00

0.81

2RM2

0.044

0.195

3.1

4.65

0.00

0.00

4.65

TIH445

0.016

0.042

2.7

0.81

0.00

0.00

0.81

CPU8+4F

0.421

2.7

55.7

55.70

0.00

190.00

245.70

0.00

42.81

129.71

129.71

C14+CS6

0.435

5.57

77.4

96.75

0.00

96.75

0.00

36.2

36.20

36.20
19.38

20 Prit manual de corecie

MAI

16 Transport samanta la 5 km

LUCRRI MANUALE
Total
cheltuieli
-lei-

Neirigat
4000 kg
2000 kg

0.3

22 Transport ngr. chimice la 5 km

t/km

1.5

0.3

24 Prit mecanic II +fertilizat

ha

25 Prit manual de corecie

ha

1.25

ha

t/km

6.25

U650

2RM2

0.275

1.02

3.1

19.38

0.00

t/km

2.5

U650

2RM2

0.073

0.324

2.7

6.75

0.00

6.75

3.75

0.00

3.75

36.2

135.75

135.75

0.00

0.64

36.2

23.17

23.17

3.1

58.13

0.00

58.13

23 Descarcat ingr chimice

IUNIE

ha

21 ncrcat ngrminte chimice

28 Transport producia la 5 km
29 Transport coceni tocai la 5 km
30 Recoltat manual porumb stiuleti (75%)
31 Incarcat stiuleti
32 Transport producia la 5 km
33 Tiat coceni, legat i fcut glugi
34 ncrc., transp. i desc.snopi i coceni
35 Cldit snopi de coceni ur
36
37

OCTOMBRIE

27 Adunat tiulei n urma rec. mec.

SEPTEMBRIE

26 Recoltat mecanic porumb tiulei(25%)

3.75

t/km

18.75

ha

0.75

t/km

7.5

1.5

TOTAL AN PLAN
TOTAL GENERAL (TOT AN PLAN+PROD NET)
*ERBICIDE: BUCTRIL U; EQUIP; GARDIAN; DIIZOCAB 80 CE;
**INSECTICIDE: CALYPSO 480 S.C.; DECIS 2,5; FURADAN 335T.

U650

U650

U650

U650

2RM2

2RM2

0.825

0.444

5.9
9.50

3.06

1.553

37.91
73.51

2.7

0.00

3.03

3.03

Azot

kg sa

100

1.9

0.00

36.2

108.60

108.60

20.25

0.44

36.2

15.93

36.18

0.42

36.2

15.20

0.00

602.4
605.6

675.4
1217.6

15.54
15.64

15.20
0.00

0.00

0.00

0.00

889.5
1029.5

2167.4
2852.6

S-ar putea să vă placă și