Sunteți pe pagina 1din 19

ANUL 2017 Fișa tehnologică a culturii GRÂU CONSUM -- 4800 kg/ha

Suprafața 5 ha Producția medie principală 4800 kg/ha Producția totală principală 24.00 t
secundară 5280 kg/ha secundară 26.40 t

Lucrări manuale Lucrări mecanice Consum materiale


Tarif Salarii Consum Consum
Luna/ Total kg Preț Norma Zile agregat
Denumirea lucrării U.M. Vol. Norma Categ. Tarif coef. de mecani mecaniz. motorină motorină total
decada Total z.o. lei / z.o. Salarii (lei) Agregat Ha a.n. Total ( lei) Materiale
consu
(sau lei/kg Total (lei) agregat (z.a.)
z.o./UM salariz. ha/a.n. transform m /ha zator ( lei) pe ha (litri)
u.m). sau u.m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Încărcat, transportat IC (PK) IX/1 t 1.28 0.11 0.14 II 40 5.63 2RM2 200 0.05 0.3 50.00 superfosfat 134 670 1.4 938.00 25 0.05 60 3.07 1.6 2.05
Descărcat, IC (PK) IX/1 t 1.28 0.11 0.14 II 40 5.63 sare potasica 122 610 1.6 976.00
Adm. şi deservit IC (PK) IX/1 ha 5.00 0.06 0.30 III 45 13.50 Amazone 200 0.2 1.00 200.00 14.5 0.09 65 5.74 2.6 13.00
Dezmiristit IX/1 ha 5.00 GD-3,2 200 0.2 1.00 200.00 11.5 0.43 65 28.26 7.5 37.50
Arat 20 cm +grăpat IX/1 ha 5 PR-3-30 200 1 5 1000.00 5 1.00 65 65.00 28 140.00
Discuit si preg. pat germ. IX/2 ha 5 LEMKEN 200 0.23 1.2 230.00 11.5 0.43 65 28.26 7.5 37.50
Incărcat, transportat săm. IX/2 t 1.00 0.11 0.11 II 40 4.400 2RM2 200 0.05 0.3 50.00 FLAMURA 85 200 1000 3.2 3200.00 25 0.04 60 2.40 1.6 1.60
Semănat +deservit IX/2 ha 5 0.08 0.40 III 45 18.00 HORSCH 200 0.3 1.5 300.00 16 0.31 70 21.875 7 35.00
TOTAL PRODUCTIE NETERM 1.09 47.16 2030.00 5114.00 1.57 154.61 266.65
Incărcat, transportat IC (N) IV-1 t 1.10 0.11 0.12 II 40 4.84 2RM2 200 0.05 0.25 50.00 Azotat 220 1100 1.4 1540.00 25 0.04 60 2.64 1.6 1.76
Descărcat, IC (N) IV-1 t 1.10 0.11 0.12 II 40 4.84
Adm. şi deservit IC (N) IV-1 ha 5 0.033 0.17 II 40 6.60 AMAZONE 200 0.1 0.50 100.00 45 0.11 65 7.22 2.6 13
Transportat apa prep. sol. IV-1 mii l 80 0.09 7.20 IV 50 360.0 RCU-4 200 0.05 0.25 50.00 Apă 800 4000 60 1.33 60 80.0 1.6 128
Erbicidat şi deservit IV-1 ha 5 0.04 0.20 I 35 7.00 TECHNOMA 200 0.25 1.25 250.00 GRANSTAR 0.04 0.2 1150 230.00 50 0.10 70 7.00 3.5 17.5
TOTAL TRIMESTRUL II 7.81 383.280 450.00 1770.00 1.59 96.86 160.26
Recoltat grâu IX-3 t 24.00 CLAAS 200 0.22 1.1 220.00 80 0.30 70 21.00 3.5 84
Transportat grâu IX-3 t 24.00 2RM2 200 0.05 1.20 240.00 25 0.96 60 57.6 1.6 38.4
Balotat IX-3 t 26.40 FENDT 200 0.2 4.80 960.00 Ață 2 52.8 5 264.00 25 1.06 60 63.36 1.6 42.24
Încarcat+transport baloți Ix -3 t 26.40 0.01 0.26 III 45 11.88 2RM2 200 0.05 1.3 264.00
TOTAL AN CURENT 0.26 11.880 1684.00 264.00 2.32 141.96 164.64

TOTAL GENERAL 9.16 442.32 20.8 4164.0 7148.0 5.48 393.4 591.5
Total lucrări
(lei)

26
996.70
981.63
219.24
228.26
1065.00
258.26
3256.80
339.88
7345.77
1597.48
4.84
113.82
490.00
494.00
2700.14
241.00
297.60
1287.36
275.88
2101.84

12147.75
EFICIENȚĂ ECONOMICĂ A CULTURII GRĂU CONSUM producția 4800 kg/ha - preț vânzare 0,55 lei kg- 2017 FERMIER SUB 40 ANI
Introducerea datelor lucrarii Rezultate obtinute
1 Suprafața culturii (ha) 5.00 1 Producția totală principală (tone) 24.00
2 Productia medie principala (kg/ha) 4800.00 2 Producția totală secundară (tone) 26.40
3 Producția medie secundara (kg/ha) 5280.00 3 Cheltuieli cu carburanții (lei) 2898.59
4 Consum total de forța de muncă (z.o.) 9.16 4 Salarii total (lei) 835.75
5 Salarii lucrări manuale (lei)-daca se platesc zilieri 442.32 5 Impozit pe salarii lucrări manuale (lei) 70.77
6 Cheltuieli cu lucrările mecanice (lei) daca se inchiriaza mijloace mec 4164.00 6 Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei) 62.95
7 Cheltuieli cu materialele (lei) 7148.00 7 Impozite totale (lei) 133.72
8 Zile agregat (z.a.) 5.48 8 Fond somaj (lei) 4.18
9 Salariile mecanizatorilor (lei) daca se platesc mecanizatori 393.43 9 Pensii suplimentare (lei) 7.10
10 Consum total de motorină (litri) 591.55 10 C.A.S. (lei) 132.05
11 Prețul combustibilului (lei/l) 4.90 11 Fond de sanatate CASS(lei) 45.97
12 Cota de impozitare a fondului de salarii lucrari manuale (%) 16.00 12 Taxe total (lei) 323.02
13 Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%) 16.00 13 Cheltuieli de aprovizionare (lei) 1072.20
14 Fond de șomaj (CFS) (%) 0.50 14 T.V.A. (lei) 643.32
15 Concedii si Indemnizatii (CCI) (%) 0.85 15 Amortizarea mijloacelor fixe (lei) 2500.00
16 C.A.S. (%) 15.80 16 Total cheltuieli directe (lei) 12920.88
17 Fond de sănătate CASS(%) 5.50 17 Alte cheltuieli directe (lei) 1938.13
18 Cheltuieli de aprovizionare (%) 15.00 18 Cheltuieli comune (lei) 646.04
19 T.V.A. (%) 9.00 19 Cheltuieli generale (lei) 1292.09
20 Irigații ( lei / ha) 0.00 20 Total cheltuieli indirecte (lei) 1938.13
21 Amortizarea mijloacelor fixe ( lei / ha) doar la SC 500.00 21 Total cheltuieli de exploatare (lei) 16797.14
22 Prețul de vânzare a producției principale (lei/kg) 0.55 22 Venituri din producția principala (lei) 13200.00
23 Subventii 5011.75
23 Prețul de vanzare a producției secundare (lei/kg) 0.10 24 Venituri din producția secundară (lei) 2640.00
24 Cota de cheltuieli comune (%) 5.00 25 Venituri totale (lei) 20851.75
25 Cota de cheltuieli generale (%) 10.00 26 Costul de producție (lei/t) 699.88
26 Cota de impozit pe profitul realizat (%) 16.00 27 Profit brut total (lei) 4054.61
27 Cota de alte cheltuieli directe (%) 15.00 28 Impozit pe profit (lei) 648.74
29 Profitul net (lei) 3405.88
28 Fermier 5 ha SUB 40 ani (eligibil schema Tineri fermieri)
29 SAPS plata unica pe supraf la ha = valoare euro/ha an 2016* curs 97.2452 30 Profitul net (lei/t) 141.91
30 Plata redistrib-NIVELUL 1 (1-5ha) - euro /ha 5 31 Profitul la unitatea de suprafață (lei/ha) 681.18
31 Plata redistrib-NIVELUL 2 (5-30ha) - euro /ha 48.3251
32 Plata inverzire( schema pt practici agricole pt clima si mediu) 57.1745 32 Rata profitului net (%) 20.28
33 Schema de plata pt tineri fermieri euro /ha 24.3113
34 TOTAL SUBVENTIE 2017 euro ha 183.731
35 cursul Bancii Centrale Europene la data de 30 sept 2017 4.4993
36 subventie --lei/ ha 826.6608883 33 Productivitatea muncii (lei/z.o.) 2275.75
37 TOTAL SUBVENTIE 2017 lei 4133.304442
38 Subvenții motorina= 1.485lei/ l 878.44878 34 Productivitatea muncii (z.o./kg) 0.000
ANUL 2017 Fișa tehnologică a culturii GRÂU CONSUM -- 4800 kg/ha

Suprafața 10 ha Producția medie principală 4800 kg/ha Producția totală principală 48.00 t
secundară 5280 kg/ha secundară 52.80 t

Lucrări manuale Lucrări mecanice Consum materiale


Preț Tarif Salarii Consum Consum
Luna/ Total kg Norma Zile agregat Total lucrări
Denumirea lucrării U.M. Vol. Norma Categ. Tarif coef. de lei/kg mecani mecaniz. motorină motorină
decada Total z.o. lei / z.o. Salarii (lei) Agregat Ha a.n. Total ( lei) Materiale
consu
(sau Total (lei) agregat (z.a.) (lei)
z.o./UM salariz. ha/a.n. transform m /ha sau zator ( lei) pe ha total (litri)
u.m.
u.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Încărcat, transportat IC (PK) IX/1 t 2.56 0.11 0.28 II 40 11.26 2RM2 200 0.05 0.5 100.00 superfosfat 134 1340 1.4 1876.00 25 0.10 60 6.14 1.6 4.10 1993.41
Descărcat IC (PK) IX/1 t 2.56 0.11 0.28 II 40 11.26 sare potasica 122 1220 1.6 1952.00 1963.26
Adm. şi deservit IC (PK) IX/1 ha 10.00 0.06 0.60 III 45 27.00 Amazone 200 0.2 2.00 400.00 14.5 0.18 65 11.48 2.6 26.00 438.48
Dezmiristit IX/1 ha 10.00 GD-3,2 200 0.2 2.00 400.00 11.5 0.87 65 56.52 7.5 75.00 456.52
Arat 20 cm +grăpat IX/1 ha 10 PR-3-30 200 1 10 2000.00 5 2.00 65 130.00 28 280.00 2130.00
Discuit și preg. pat germ. IX/2 ha 10 LEMKEN 200 0.23 2.3 460.00 11.5 0.87 65 56.52 7.5 75.00 516.52
Incărcat, transportat săm. IX/2 t 2.00 0.11 0.22 II 40 8.800 2RM2 200 0.05 0.5 100.00 FLAMURA 85 200 2000 3.2 6400.00 25 0.08 60 4.80 1.6 3.20 6513.60
Semănat +deservit IX/2 ha 10 0.08 0.80 III 45 36.00 HORSCH 200 0.3 3.0 600.00 16 0.63 70 43.75 7 70.00 679.75
TOTAL PRODUCTIE NETERM 2.18 94.33 4060.00 10228.00 3.15 309.21 533.30 14691.54
Incărcat, transportat IC (N) IV-1 t 2.20 0.11 0.24 II 40 9.68 2RM2 200 0.05 0.50 100.00 Azotat 220 2200 1.4 3080.00 25 0.09 60 5.28 1.6 3.52 3194.96
Descărcat, IC (N) IV-1 t 2.20 0.11 0.24 II 40 9.68 9.68
Adm. şi deservit IC (N) IV-1 ha 10 0.033 0.33 II 40 13.20 AMAZONE 200 0.1 1.00 200.00 45 0.22 65 14.44 2.6 26 227.64
Transportat apa prep. sol. IV-1 mii l 80 0.09 7.20 IV 50 360.0 RCU-4 200 0.05 0.50 100.00 Apă 800 8000 60 1.33 60 80.0 1.6 128 540.00
Erbicidat şi deservit IV-1 ha 10 0.04 0.40 I 35 14.00 TECHNOMA 200 0.25 2.50 500.00 GRANSTAR 0.04 0.4 1150 460.00 50 0.20 70 14.00 3.5 35 988.00
TOTAL TRIMESTRUL II 8.41 406.560 900.00 3540.00 1.84 113.72 192.52 4960.28
Recoltat grâu IX-3 t 48.00 CLAAS 200 0.22 2.2 440.00 80 0.60 70 42.00 3.5 168 482.00
Transportat grâu IX-3 t 48.00 2RM2 200 0.05 2.40 480.00 25 1.92 60 115.2 1.6 76.8 595.20
Balotat IX-3 t 52.80 FENDT 200 0.2 9.60 1920.00 Ață 2 105.6 5 528.00 25 2.11 60 126.72 1.6 84.48 2574.72
Încarcat+transport baloți Ix -3 t 52.80 0.01 0.53 III 45 23.76 2RM2 200 0.05 2.6 528.00 551.76
TOTAL AN CURENT 0.53 23.760 3368.00 528.00 4.63 283.92 329.28 4203.68

TOTAL GENERAL 11.13 524.65 41.6 8328.0 14296.0 9.62 706.9 1055.1 23855.51
EFICIENȚĂ ECONOMICĂ A CULTURII GRĂU CONSUM-10 HA producția 4800 kg/ha - preț vânzare 0,55 lei kg- 2017 FERMIER SUB 40 ANI
Introducerea datelor lucrarii Rezultate obtinute
1 Suprafața culturii (ha) 10.00 1 Producția totală principală (tone) 48.00
2 Productia medie principala (kg/ha) 4800.00 2 Producția totală secundară (tone) 52.80
3 Producția medie secundara (kg/ha) 5280.00 3 Cheltuieli cu carburanții (lei) 5169.97
4 Consum total de forța de muncă (z.o.) 11.13 4 Salarii total (lei) 1231.51
5 Salarii lucrări manuale (lei)-daca se platesc zilieri 524.65 5 Impozit pe salarii lucrări manuale (lei) 83.94
6 Cheltuieli cu lucrările mecanice (lei) daca se inchiriaza mijloace mec 8328.00 6 Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei) 113.10
7 Cheltuieli cu materialele (lei) 14296.00 7 Impozite totale (lei) 197.04
8 Zile agregat (z.a.) 9.62 8 Fond somaj (lei) 6.16
9 Salariile mecanizatorilor (lei) daca se platesc mecanizatori 706.86 9 Pensii suplimentare (lei) 10.47
10 Consum total de motorină (litri) 1055.10 10 C.A.S. (lei) 194.58
11 Prețul combustibilului (lei/l) 4.90 11 Fond de sanatate CASS(lei) 67.73
12 Cota de impozitare a fondului de salarii lucrari manuale (%) 16.00 12 Taxe total (lei) 475.98
13 Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%) 16.00 13 Cheltuieli de aprovizionare (lei) 2144.40
14 Fond de șomaj (CFS) (%) 0.50 14 T.V.A. (lei) 1286.64
15 Concedii si Indemnizatii (CCI) (%) 0.85 15 Amortizarea mijloacelor fixe (lei) 5000.00
16 C.A.S. (%) 15.80 16 Total cheltuieli directe (lei) 24604.49
17 Fond de sănătate CASS(%) 5.50 17 Alte cheltuieli directe (lei) 3690.67
18 Cheltuieli de aprovizionare (%) 15.00 18 Cheltuieli comune (lei) 1230.22
19 T.V.A. (%) 9.00 19 Cheltuieli generale (lei) 2460.45
20 Irigații ( lei / ha) 0.00 20 Total cheltuieli indirecte (lei) 3690.67
21 Amortizarea mijloacelor fixe ( lei / ha) doar la SC 500.00 21 Total cheltuieli de exploatare (lei) 31985.84
22 Prețul de vânzare a producției principale (lei/kg) 0.55 22 Venituri din producția principala (lei) 26400.00
23 Subventii 10808.09
23 Prețul de vanzare a producției secundare (lei/kg) 0.10 24 Venituri din producția secundară (lei) 5280.00
24 Cota de cheltuieli comune (%) 5.00 25 Venituri totale (lei) 42488.09
25 Cota de cheltuieli generale (%) 10.00 26 Costul de producție (lei/t) 666.37
26 Cota de impozit pe profitul realizat (%) doar la SC 16.00 27 Profit brut total (lei) 10502.25
27 Cota de alte cheltuieli directe (%) 15.00 28 Impozit pe profit (lei) 1680.36
29 Profitul net (lei) 8821.89
28 Fermier 10 ha SUB 40 ani (eligibil schema Tineri fermieri)
29 SAPS plata unica pe supraf la ha = valoare euro/ha an 2016* curs 97.2452 30 Profitul net (lei/t) 183.79
30 Plata redistrib-NIVELUL 1 (1-5ha) - euro /ha 5 31 Profitul la unitatea de suprafață (lei/ha) 882.19
31 Plata redistrib-NIVELUL 2 (5-30ha) - euro /ha 48.3251
32 Plata inverzire( schema pt practici agricole pt clima si mediu) 57.1745 32 Rata profitului net (%) 27.58
33 Schema de plata pt tineri fermieri euro /ha 24.3113
34 TOTAL SUBVENTIE 2016 euro/ha 5 ha REDISTRIB I 183.731
35 cursul Bancii Centrale Europene la data de 30 sept 2017 4.4993
36 subventie 5 ha REDISTRIB I--lei/ ha 826.6608883 33 Productivitatea muncii (lei/z.o.) 3819.09
Subventie totala pt 5 ha Redistrib I-lei 4133.304442
37 TOTAL SUBVENTIE 2017 euro/ha 5 ha REDISTRIB II 227.0561
subventie 5 ha REDISTRIB II--lei/ ha 1021.593511
Subventie totala pt 5 ha Redistrib II-lei 5107.967554
38 TOTAL SUBVENTIE 2017 REDISTRIB I+REDISTRIB II lei 9241.271995
38 Subvenții motorina= 1.485lei/ l 1566.81756 34 Productivitatea muncii (z.o./kg) 0.000
ANUL 2017 Fișa tehnologică a culturii GRÂU CONSUM -- 4800 kg/ha

Suprafața 32 ha Producția medie principală 4800 kg/ha Producția totală principală 153.60 t
secundară 5280 kg/ha secundară 168.96 t

Lucrări manuale Lucrări mecanice Consum materiale


Tarif Salarii Consum Consum
Luna/ Norma Zile agregat
Denumirea lucrării U.M. Vol. Norma Categ. Tarif coef. de Total kg Preț lei/kg mecani mecaniz. motorină motorină total
decada Total z.o. lei / z.o. Salarii (lei) Agregat Ha a.n. Total ( lei) Materiale
consu
Total (lei) agregat (z.a.)
z.o./UM salariz ha/a.n. transform m /ha (sau u.m.) sau u.m. zator ( lei) pe ha (litri)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Încărcat, transportat IC (PK) IX/1 t 8.192 0.11 0.90 II 40 36.04 2RM2 200 0.05 1.6 320.00 superfosfat 134 4288 1.4 6003.20 25 0.33 60 19.66 1.6 13.11
Descărcat, IC (PK) IX/1 t 8.192 0.11 0.90 II 40 36.04 sare potasica 122 3904 1.6 6246.40
Adm. şi deservit IC (PK) IX/1 ha 32.00 0.06 1.92 III 45 86.40 Amazone 200 0.2 6.40 1280.00 14.5 0.56 65 36.72 2.6 83.20
Dezmiristit IX/1 ha 32.00 GD-3,2 200 0.2 6.40 1280.00 11.5 2.78 65 180.87 7.5 240.00
Arat 20 cm +grăpat IX/1 ha 32 PR-3-30 200 1 32 6400.00 5 6.40 65 416.00 28 896.00
Discuit si preg. pat germ. IX/2 ha 32 LEMKEN 200 0.23 7.4 1472.00 11.5 2.78 65 180.87 7.5 240.00
Incărcat, transportat săm. IX/2 t 6.40 0.11 0.70 II 40 28.160 2RM2 200 0.05 1.6 320.00 FLAMURA 85 200 6400 3.2 20480.00 25 0.26 60 15.36 1.6 10.24
Semănat +deservit IX/2 ha 32 0.08 2.56 III 45 115.20 HORSCH 200 0.3 9.6 1920.00 16 2.00 70 140 7 224.00
TOTAL PRODUCTIE NETERM 6.99 301.85 12992.00 32729.60 10.08 989.48 1706.55
Incărcat, transportat IC (N) IV-1 t 7.04 0.11 0.77 II 40 30.98 2RM2 200 0.05 1.60 320.00 Azotat 220 7040 1.4 9856.00 25 0.28 60 16.90 1.6 11.26
Descărcat, IC (N) IV-1 t 7.04 0.11 0.77 II 40 30.98
Adm. şi deservit IC (N) IV-1 ha 32 0.033 1.06 II 40 42.24 AMAZONE 200 0.1 3.20 640.00 45 0.71 65 46.22 2.6 83.2
Transportat apa prep. sol. IV-1 mii l 80 0.09 7.20 IV 50 360.0 RCU-4 200 0.05 1.60 320.00 Apă 800 25600 60 1.33 60 80.0 1.6 128
Erbicidat şi deservit IV-1 ha 32 0.04 1.28 I 35 44.80 TECHNOMA 200 0.25 8.00 1600.00 GRANSTAR 0.04 1.28 1150 1472.00 50 0.64 70 44.80 3.5 112
TOTAL TRIMESTRUL II 11.08 508.992 2880.00 11328.00 2.97 187.92 334.46
Recoltat grâu IX-3 t 153.60 CLAAS 200 0.22 7.0 1408.00 80 1.92 70 134.40 3.5 537.6
Transportat grâu IX-3 t 153.60 2RM2 200 0.05 7.68 1536.00 25 6.14 60 368.64 1.6 245.76
Balotat IX-3 t 168.96 FENDT 200 0.2 30.72 6144.00 Ață 2 337.92 5 1689.60 25 6.76 60 405.504 1.6 270.336
Încarcat+transport baloți Ix -3 t 168.96 0.01 1.69 III 45 76.03 2RM2 200 0.05 8.4 1689.60
TOTAL AN CURENT 1.69 76.032 10777.60 1689.60 14.82 908.54 1053.696

TOTAL GENERAL 19.76 886.87 133.2 26649.6 45747.2 27.86 2085.9 3094.7
Total lucrări
(lei)

26
6378.91
6282.44
1403.12
1460.87
6816.00
1652.87
20843.52
2175.20
47012.93
10223.87
30.98
728.46
760.00
3161.60
14904.91
1542.40
1904.64
8239.10
1765.63
13451.78

75369.62
EFICIENTA ECONOMICA A CULTURII GRAU CONSUM productia 4500 kg/ha - pret vanzare 0,83 lei kg + plata arendei 2015
Introducerea datelor lucrarii Rezultate obtinute
1 Suprafata culturii (ha) 5.00 1 Productia totala principala (tone) 24.00
2 Productia medie principala (kg/ha) 4800.00 2 Productia totala secundara (tone) 26.40
3 Productia medie secundara (kg/ha) 5280.00 3 Cheltuieli cu carburantii (lei) 2957.74
4 Consum total de forta de munca (z.o.) 9.16 4 Salarii total (lei) 835.75
5 Salarii lucrari manuale (lei) 442.32 5 Impozit pe salarii lucrari manuale (lei) 70.77
Impozit pe arenda se vireaza catre ANAF 645.00
6 Cheltuieli cu lucrarile mecanice (lei) 4164.00 6 Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei) 62.95
7 Cheltuieli cu materialele (lei) 7148.00 7 Impozite totale (lei) 133.72
8 Zile agregat (z.a.) 5.48 8 Fond somaj (lei) 4.18
9 Salariile mecanizatorilor (lei) 393.43 9 Pensii suplimentare (lei) 12.54
10 Consum total de motorina (litri) 591.55 10 C.A.S. (lei) 173.84
11 Pretul combustibilului (lei/l) 5.00 11 Fond de sanatate CASS(lei) 43.46
12 Cota de impozitare a fondului de salarii lucrari manuale (%) 16.00 12 Taxe total (lei) 367.73
13 Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%) 16.00 13 Cheltuieli de aprovizionare (lei) 1072.20
14 Fond de somaj (%) 0.50 14 T.V.A. (lei) 1358.12
15 Pensii suplimentare (%) 1.50 15 Amortizarea mijloacelor fixe (lei) 5000.00
16 C.A.S. (%) 20.80 16 Total cheltuieli directe (lei) 22903.54
17 Fond de sanatate CASS(%) 5.20 17 Alte cheltuieli directe (lei) 3435.53
18 Cheltuieli de aprovizionare (%) 15.00 18 Cheltuieli comune (lei) 1145.18
19 T.V.A. (%) 19.00 19 Cheltuieli generale (lei) 2290.35
20 Irigatii ( lei / ha) 0.00 20 Total cheltuieli indirecte (lei) 3435.53
21 ARENDA lei /ha 600.00 21 Cheltuieli cu ARENDA 3000.00
22 Amortizarea mijloacelor fixe ( lei / ha) 1000.00 22 Total cheltuieli de exploatare (lei) 32774.61
23 Pretul de vanzare a productiei principale (lei/kg) 0.83 23 Venituri din productia principala (lei) 19920.00
24 Pretul de vanzare a productiei secundare (lei/kg) 0.10 24 Subventii 4144.12
25 Cota de cheltuieli comune (%) 5.00 25 Venituri din productia secundara (lei) 2640.00
26 Cota de cheltuieli generale (%) 10.00 26 Venituri totale (lei) 26704.12
27 Cota de impozit pe profitul realizat (%) 16.00 27 Costul de productie (lei/t) 1365.61
28 Cota de alte cheltuieli directe (%) 15.00 28 Profit brut total (lei) -6070.48
29 impozit arenda (16% impozit venit +5,5 % CASS) 21.50 29 Impozit pe profit (lei) -971.28
30 Subvenția la ha 160.75 30 Profitul net (lei) -5099.21
Plati la ha = valoare euro/ha an 2015* curs schimb 77.08 31 Profitul net (lei/t) -212.47
Plata redistrib-5-30 ha max 46,75 euro/ha 0 32 Profitul la unitatea de suprafata (lei/ha) -1019.84
Plata inverzire 53.9 33 Rata profitului net (%) -15.56
tineri fermieri 29.77 34 Productivitatea muncii (lei/z.o.) 2914.47
Subventii motorina= 1leu/ l 591.548 35 Productivitatea muncii (z.o./kg) 0.000
Fisa tehnologica a culturii PORUMB BOABE 2015
Suprafata 100 ha Productia medie principala 8500 kg/ha Productia totala principala 850 t RECOLTAT MECANIC
secundara 9500 kg/ha secundara 950 t

Denumirea lucrarii Luna/ U.M. Vol. Lucrari manuale Lucrari mecanice Consum materiale Zile Salarii Consum
decada Norma zo/UM Total Categ lei/ Salarii Agregat Tarif coef. de Ha Total Materiale consum/ Total Pret Total Norma agregat tarif m mecaniz. C.m. motorina
z.o. salariz z.o. (lei) ha/a.n. transform a.n ( lei) /ha kg lei/kg (lei) agregat mecan ( lei) litri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Incărcat, transportat IC (PK) IX/1 t 20 0.11 2.20 II 40 88.00 2RM2 370 0.05 5.0 1850.00 superfosfat 100 10000 2.1 21000.00 25 0.80 60 48.00 1.6 32
Descărcat, IC (PK) IX/1 t 20 0.11 2.20 II 40 88.00 sare potasica 100 10000 2 20000.00
Adm. şi deservit IC (PK) IX/1 ha 100.0 0.06 6.00 III 45 270.00 Amazone 370 0.2 20.00 7400.00 14.5 1.38 65 89.66 2.6 260
Arat 25 cm +grăpat IX/1 ha 100 PR-3-30 370 1.1 110 40700.00 3.9 25.64 65 1666.67 28 2800
TOTAL PRODUCTIE NETERM 10.40 446.00 49950.00 41000.00 27.82 1804.32 3092.00
Incărcat, transportat IC (N) IV-1 t 10.00 0.11 1.10 II 40 44.00 2RM2 370 0.05 5.00 1850.00 uree 100 10000 2.2 22000.00 25 0.40 60 24.00 1.6 16.00
Descărcat, IC (N) IV-1 t 10.00 0.11 1.10 II 40 44.00
Adm. şi deservit IC (N) IV-1 ha 100 0.033 3.30 II 40 132.00 Amazone 370 0.1 10.00 3700.00 14.5 6.90 65 448.28 2.6 260
Transportat apa prep. sol. IV-1 mii l 1 0.09 0.09 IV 50 4.5 RCU-4 370 0.05 5.00 1850.00 APA 1000 100000 60 0.02 60 1.0 1.6 1.6
Erbicidat şi deservit IV-1 ha 100 0.04 4.00 I 35 140.00 Technoma 370 0.25 25.00 9250.00 MISTRAL 1 100 165 16500.00 50 2.00 70 140.00 3.5 350
Discuit si preg. pat germ. IV-1 ha 100 LEMKEN 370 0.23 23.0 8510.00 0.00 11.5 8.70 65 565.22 7.5 750
Incărcat, transportat săm. IV-2 t 2.00 0.11 0.22 II 40 8.800 2RM2 370 0.05 5.0 1850.00 STIRA 20 2000 15 30000.00 25 0.08 60 4.80 1.6 3.200
Semănat +deservit IV-2 ha 100 0.08 8.00 III 45 360.000 SPC-8 370 0.3 30.0 11100.00 16 6.25 70 437.5 7 700
Prăşit mecanic I si manual I V-1 ha 100 2.78 278.00 III 45 12510.000 CPU 370 0.2 20.0 7400.00 6.5 15.38 70 1076.92 4 400
Prăit mecanic II si manual II VI-1 ha 100 3.03 303.00 III 45 13635.000 CPU 370 0.2 20.0 7400.00 12 8.33 70 583.33 3.5 350
TOTAL TRIMESTRUL II 598.81 26878.300 0.0 52910.00 68500.00 48.06 3281.05 2830.80
Recoltat porumb IX-3 t 850 0.00 III 45 0.000 CLAAS 370 0.32 272.0 100640.00 100 8.50 70 595.00 3.5 2975
transportat boabe IX-3 t 850 2RM2 370 0.05 42.50 15725.00 25 34.00 60 2040 1.6 1360
TOTAL AN CURENT 0.00 0.000 116365.00 42.50 2635.00 4335

TOTAL GENERAL 609.21 27324.300 592.5 219225.00 109500.00 118.38 7720.37 10258
Total
lucrari
( lei)
22
22986.00
20088.00
7759.66
42366.67
93200.32
23918.00
44.00
4280.28
1855.50
26030.00
9075.22
31863.60
11897.50
20986.92
21618.33
151569.35
101235.00
17765.00
119000.00
0.00

363769.67
EFICIENTA ECONOMICA A CULTURII PORUMB BOABE , VARIANTA RECOLTAT MECANIC -2015
Introducerea datelor lucrarii Rezultate obtinute
1 Suprafata culturii (ha) 100.00 1 Productia totala principala (tone) 850.00
2 Productia medie principala (kg/ha) 8500.00 2 Productia totala secundara (tone) 950.00
3 Productia medie secundara (kg/ha) 9500.00 3 Cheltuieli cu carburantii (lei) 51289.00
4 Consum total de forta de munca (z.o.) 609.21 4 Salarii total (lei) 35044.67
5 Salarii lucrari manuale (lei) 27324.30 5 Impozit pe salarii lucrari manuale (lei) 4371.89
6 Cheltuieli cu lucrarile mecanice (lei) 219225.00 6 Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei) 1235.26
7 Cheltuieli cu materialele (lei) 109500.00 7 Impozite totale (lei) 5607.15
8 Zile agregat (z.a.) 118.38 8 Fond somaj (lei) 175.22
9 Salariile mecanizatorilor (lei) 7720.37 9 Pensii suplimentare (lei) 525.67
10 Consum total de motorina (litri) 10257.80 10 C.A.S. (lei) 7289.29
11 Pretul combustibilului (lei/l) 5.00 11 Fond de sanatate CASS(lei) 1822.32
12 Cota de impozitare a fondului de salarii lucrari manuale (%) 16.00 12 Taxe total (lei) 15419.66
13 Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%) 16.00 13 Cheltuieli de aprovizionare (lei) 16425.00
14 Fond de somaj (%) 0.50 14 T.V.A. (lei) 20805.00
15 Pensii suplimentare (%) 1.50 15 Amortizarea mijloacelor fixe (lei) 100000.00
16 C.A.S. (%) 20.80 16 Total cheltuieli directe (lei) 567708.33
17 Fond de sanatate CASS(%) 5.20 17 Alte cheltuieli directe (lei) 85156.25
18 Cheltuieli de aprovizionare (%) 15.00 18 Cheltuieli comune (lei) 28385.42
19 T.V.A. (%) 19.00 19 Cheltuieli generale (lei) 56770.83
20 Irigatii ( lei / ha) 0.00 20 Total cheltuieli indirecte (lei) 85156.25
21 ARENDA lei /ha 600.00 21 Cheltuieli cu ARENDA 60000.00
22 Amortizarea mijloacelor fixe ( lei / ha) 1000.00 22 Total cheltuieli de exploatare (lei) 798020.83
23 Pretul de vanzare a productiei principale (lei/kg) 0.80 23 Venituri din productia principala (lei) 680000.00
24 Pretul de vanzare a productiei secundare (lei/kg) 0.10 24 Subventii 101972.80
25 Cota de cheltuieli comune (%) 5.00 25 Venituri din productia secundara (lei) 95000.00
26 Cota de cheltuieli generale (%) 10.00 26 Venituri totale (lei) 876972.80
27 Cota de impozit pe profitul realizat (%) 16.00 27 Costul de productie (lei/t) 938.85
28 Cota de alte cheltuieli directe (%) 15.00 28 Profit brut total (lei) 78951.97
29 29 Impozit pe profit (lei) 12632.32
30 Subvenția la ha 207.5 30 Profitul net (lei) 66319.66
Plati la ha = valoare euro/ha an 2015* curs schimb 77.08 31 Profitul net (lei/t) 78.02
Plata redistrib-5-30 ha 46.75 32 Profitul la unitatea de suprafata (lei/ha) 663.20
Plata inverzire 53.9 33 Rata profitului net (%) 8.31
tineri fermieri 29.77 34 Productivitatea muncii (lei/z.o.) 1439.52
Subventii motorina= 1leu/ l 10257.8 35 Productivitatea muncii (z.o./kg) 0.001
Fisa tehnologica a culturii PORUMB BOABE 2015
Suprafata 100 ha Productia medie principala 10000 kg/ha Productia totala principala 1000 t RECOLTAT MECANIC
secundara 11000 kg/ha secundara 1100 t

Denumirea lucrarii Luna/ U.M. Vol. Lucrari manuale Lucrari mecanice Consum materiale Zile Salarii Consum
decada Norma zo/UM Total Categ lei/ Salarii Agregat Tarif coef. de Ha Total Materiale consum/ Total Pret Total Norma agregat tarif m mecaniz. C.m. motorina
z.o. salariz z.o. (lei) ha/a.n. transform a.n ( lei) /ha kg lei/kg (lei) agregat mecan ( lei) litri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Incărcat, transportat IC (PK) IX/1 t 20 0.11 2.20 II 40 88.00 2RM2 370 0.05 5.0 1850.00 superfosfat 100 10000 2.1 21000.00 25 0.80 60 48.00 1.6 32
Descărcat, IC (PK) IX/1 t 20 0.11 2.20 II 40 88.00 sare potasica 100 10000 2 20000.00
Adm. şi deservit IC (PK) IX/1 ha 100.0 0.06 6.00 III 45 270.00 Amazone 370 0.2 20.00 7400.00 14.5 1.38 65 89.66 2.6 260
Arat 25 cm +grăpat IX/1 ha 100 PR-3-30 370 1.1 110 40700.00 3.9 25.64 65 1666.67 28 2800
TOTAL PRODUCTIE NETERM 10.40 446.00 49950.00 41000.00 27.82 1804.32 3092.00
Incărcat, transportat IC (N) IV-1 t 10.00 0.11 1.10 II 40 44.00 2RM2 370 0.05 5.00 1850.00 uree 100 10000 2.2 22000.00 25 0.40 60 24.00 1.6 16.00
Descărcat, IC (N) IV-1 t 10.00 0.11 1.10 II 40 44.00
Adm. şi deservit IC (N) IV-1 ha 100 0.033 3.30 II 40 132.00 Amazone 370 0.1 10.00 3700.00 14.5 6.90 65 448.28 2.6 260
Transportat apa prep. sol. IV-1 mii l 1 0.09 0.09 IV 50 4.5 RCU-4 370 0.05 5.00 1850.00 APA 1000 100000 60 0.02 60 1.0 1.6 1.6
Erbicidat şi deservit IV-1 ha 100 0.04 4.00 I 35 140.00 Technoma 370 0.25 25.00 9250.00 MISTRAL 1 100 165 16500.00 50 2.00 70 140.00 3.5 350
Discuit si preg. pat germ. IV-1 ha 100 LEMKEN 370 0.23 23.0 8510.00 0.00 11.5 8.70 65 565.22 7.5 750
Incărcat, transportat săm. IV-2 t 2.00 0.11 0.22 II 40 8.800 2RM2 370 0.05 5.0 1850.00 STIRA 20 2000 15 30000.00 25 0.08 60 4.80 1.6 3.200
Semănat +deservit IV-2 ha 100 0.08 8.00 III 45 360.000 SPC-8 370 0.3 30.0 11100.00 16 6.25 70 437.5 7 700
Prăşit mecanic I si manual I V-1 ha 100 2.78 278.00 III 45 12510.000 CPU 370 0.2 20.0 7400.00 6.5 15.38 70 1076.92 4 400
Prăit mecanic II si manual II VI-1 ha 100 3.03 303.00 III 45 13635.000 CPU 370 0.2 20.0 7400.00 12 8.33 70 583.33 3.5 350
TOTAL TRIMESTRUL II 598.81 26878.300 0.0 52910.00 68500.00 48.06 3281.05 2830.80
Recoltat porumb IX-3 t 1000 0.00 III 45 0.000 CLAAS 370 0.32 320.0 118400.00 100 10.00 70 700.00 3.5 3500
transportat boabe IX-3 t 1000 2RM2 370 0.05 50.00 18500.00 25 40.00 60 2400 1.6 1600
TOTAL AN CURENT 0.00 0.000 136900.00 50.00 3100.00 5100

TOTAL GENERAL 609.21 27324.300 648.0 239760.00 109500.00 125.88 8185.37 11023
Total
lucrari
( lei)
22
22986.00
20088.00
7759.66
42366.67
93200.32
23918.00
44.00
4280.28
1855.50
26030.00
9075.22
31863.60
11897.50
20986.92
21618.33
151569.35
119100.00
20900.00
140000.00
0.00
384769.67
EFICIENȚĂ ECONOMICĂ A CULTURII GRĂU CONSUM 32 ha producția 4800 kg/ha - preț vânzare 0,55 lei kg- 2017 FERMIER PESTE 40 ANI
Datele lucrarii 32 ha din care: 5 ha-redistrib I+5ha redistrib II +2 ha fără plata redistrib Rezultate obtinute
1 Suprafața culturii (ha) 32.00 1 Producția totală principală (tone) 153.60
2 Productia medie principala (kg/ha) 4800.00 2 Producția totală secundară (tone) 168.96
3 Producția medie secundara (kg/ha) 5280.00 3 Cheltuieli cu carburanții (lei) 15164.07
4 Consum total de forța de muncă (z.o.) 19.76 4 Salarii total (lei) 2972.82
5 Salarii lucrări manuale (lei)-daca se platesc zilieri 886.87 5 Impozit pe salarii lucrări manuale (lei) 141.90
6 Cheltuieli cu lucrările mecanice (lei) daca se inchiriaza mijloace mec 26649.60 6 Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei) 333.75
7 Cheltuieli cu materialele (lei) 45747.20 7 Impozite totale (lei) 475.65
8 Zile agregat (z.a.) 27.86 8 Fond somaj (lei) 14.86
9 Salariile mecanizatorilor (lei) daca se platesc mecanizatori 2085.94 9 Pensii suplimentare (lei) 25.27
10 Consum total de motorină (litri) 3094.71 10 C.A.S. (lei) 469.71
11 Prețul combustibilului (lei/l) 4.90 11 Fond de sanatate CASS(lei) 163.51
12 Cota de impozitare a fondului de salarii lucrari manuale (%) 16.00 12 Taxe total (lei) 1148.99
13 Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%) 16.00 13 Cheltuieli de aprovizionare (lei) 6862.08
14 Fond de șomaj (CFS) (%) 0.50 14 T.V.A. (lei) 4117.25
15 Concedii si Indemnizatii (CCI) (%) 0.85 15 Amortizarea mijloacelor fixe (lei) 16000.00
16 C.A.S. (%) 15.80 16 Total cheltuieli directe (lei) 76012.41
17 Fond de sănătate CASS(%) 5.50 17 Alte cheltuieli directe (lei) 11401.86
18 Cheltuieli de aprovizionare (%) 15.00 18 Cheltuieli comune (lei) 3800.62
19 T.V.A. (%) 9.00 19 Cheltuieli generale (lei) 7601.24
20 Irigații ( lei / ha) 0.00 20 Total cheltuieli indirecte (lei) 11401.86
21 Amortizarea mijloacelor fixe ( lei / ha) doar la SC 500.00 21 Total cheltuieli de exploatare (lei) 98816.13
22 Prețul de vânzare a producției principale (lei/kg) 0.55 22 Venituri din producția principala (lei) 84480.00
23 Subventii 32376.83
23 Prețul de vanzare a producției secundare (lei/kg) 0.10 24 Venituri din producția secundară (lei) 16896.00
24 Cota de cheltuieli comune (%) 5.00 25 Venituri totale (lei) 133752.83
25 Cota de cheltuieli generale (%) 10.00 26 Costul de producție (lei/t) 643.33
26 Cota de impozit pe profitul realizat (%) 16.00 27 Profit brut total (lei) 34936.70
27 Cota de alte cheltuieli directe (%) 15.00 28 Impozit pe profit (lei) 5589.87
29 Profitul net (lei) 29346.83
28 Fermier 5 ha peste 40 ani (neeligibil schema Tineri fermieri)
29 SAPS plata unica pe supraf la ha = valoare euro/ha an 2016* curs 97.2452 30 Profitul net (lei/t) 191.06
30 Plata redistrib-NIVELUL 1 (1-5ha) - euro /ha 5 31 Profitul la unitatea de suprafață (lei/ha) 917.09
31 Plata redistrib-NIVELUL 2 (5-30ha) - euro /ha 48.3251
32 Plata inverzire( schema pt practici agricole pt clima si mediu) 57.1745 32 Rata profitului net (%) 29.70
33 TOTAL SUBVENTIE 2016 euro/ha pt 5 ha REDISTRIB I 159.4197
34 cursul Bancii Centrale Europene la data de 30 sept 2017 4.4993
35 subventie - 5 HA REDISTRIB I -lei/ ha 717.27705621 33 Productivitatea muncii (lei/z.o.) 6768.65
36 subventie totala pt 5 ha redistrib I- LEI 3586.38528105
37 TOTAL SUBVENTIE 2017 euro/ha pt. următ 25 ha REDISTRIB II 202.7448
38 subventie - 25 HA REDISTRIB I -lei/ ha 912.20967864
subventie totala pt 25 ha REDISTRIB II-LEI 22805.241966
PTR ULTIMELE 2 HA -FARA PLATA REDISTRIBUTIVA 154.4197
subventie - 2 HA FARA REDISTRIB -lei/ ha 694.78055621
subventie totala pt 2 ha fara REDISTRIB -LEI 1389.56111242
36 TOTAL SUBVENTIE 2017 -lei 27781.18835947
37 Subvenții motorina= 1.485lei/ l 4595.640192 34 Productivitatea muncii (z.o./kg) 0.000