Sunteți pe pagina 1din 20
NAVIGAŢIE ASTRONOMICĂ Cpt. LUPU SERGIU
NAVIGAŢIE
ASTRONOMICĂ
Cpt. LUPU SERGIU
Necesar materiale: - echere de naviga ţ ie; - creion mecanic, gum ă ; -

Necesar materiale:

- echere de navigaţie;

- creion mecanic, gumă;

- Table nautice DH-90;

- Extras Brown’s Nautical Almanac (Efemeridă nautică);

- Harta “Marea Neagră. Coasta de vest”, nr. 1.250.01;

- tablă de deviaţii;

- calculator ştiinţific.

Bibliografie:

Balaban, Gh., Tratat de navigaţie maritimă, Editura Leda, Constanţa, 1996. Chiriţă, M., Astronomie nautică, Editura Forţelor Armate, Bucureşti, 1958. Munteanu, D., Manualul comandantului de navă, Editura Tehnică, Bucureşti, 1977. Cojocaru, S., Astronomie nautică. Teorie, aplicaţii şi programe de calcul, note de curs, ANMB, Constanţa, 1999. Boşneagu, R., Introducere în astronomia nautică şi navigaţia astronomică, Editura ANMB, Constanţa, 1999.

* * * , Table nautice DH-90, Direcţia Hidrografică Maritimă, Constanţa, 1989.

* * * , Extras Brown’s Nautical Almanac.

Tema nr. 1: Sfera cereasc ă . Sisteme de coordonate. Ş edin ţ a nr.

Tema nr. 1: Sfera cerească. Sisteme de coordonate.

Şedinţa nr. 1 : Obiectul disciplinei. Sfera cerească:

elemente, definire, reprezentare.

OBIECTUL ASTRONOMIEI NAUTICE studiul metodelor de determinare a punctului navei cu ajutorul a ş trilor.

OBIECTUL ASTRONOMIEI NAUTICE

studiul metodelor de determinare a punctului navei cu ajutorul aştrilor. calculul orei răsăritului, culminaţiei şi apusului aştrilor, precum şi determinarea corecţiei compasului.

SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI DEFINI Ţ IE Sfera cereasc ă
SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI DEFINI Ţ IE Sfera cereasc ă
SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI DEFINI Ţ IE Sfera cereasc ă

SFERA CEREASCĂ. ELEMENTELE SFEREI CEREŞTI

DEFINIŢIE Sfera cerească - este o sferă de rază infinită cu centrul în ochiul observatorului, sferă pe care vedem proiectaţi aştrii.

Z P Q N W P n q S N q' P s E P
Z
P
Q
N
W
P
n
q
S
N
q'
P
s
E
P
Q’
S
Na
SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI Linia Zenit-Nadir (Z-Na) Orizontul astronomic al

SFERA CEREASCĂ. ELEMENTELE SFEREI CEREŞTI

Linia Zenit-Nadir (Z-Na)

Orizontul astronomic al observatorului

Axa lumii (axa polilor cereşti)

Ecuatorul ceresc

Meridianul ceresc al observatorului

Linia Est-West

Latitudinea locului (ϕ)

Colatitudinea ()

Meridianul astrului (cercul orar)

Verticalul astrului (cercul vertical)

Primul vertical

Paralelul de înălţime (almucantaratul)

Paralelul de declinaţie

SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI Z Linia Zenit-Nadir (Z-Na) este prelungirea

SFERA CEREASCĂ. ELEMENTELE SFEREI CEREŞTI

Z Linia Zenit-Nadir (Z-Na) este prelungirea la infinit a verticalei locului care înţeapă sfera cerească
Z
Linia Zenit-Nadir (Z-Na) este
prelungirea la infinit a verticalei
locului care înţeapă sfera cerească
în două puncte :
P
Q
N
W
- Zenit (Z) deasupra capului
observatorului;
- Nadir (Na) în partea opusă.
Linia Zenit-Nadir se deplasează odată
cu observatorul
P
n
q
S
N
q'
P
s
E
P
Q’
S
Na
SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI Orizontul astronomic al observatorului - este

SFERA CEREASCĂ. ELEMENTELE SFEREI CEREŞTI

Orizontul astronomic al observatorului - este cercul mare obţinut prin intersectarea sferei cereşti cu un plan perpendicular pe linia Zenit- Nadir în centrul sferei cereşti.

orizontul astronomic se confundă cu orizontul adevărat al observatorului.

în centrul sferei cere ş ti. orizontul astronomic se confund ă cu orizontul adev ă rat
SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI Z EMISFERA VIZIBILA Orizontul adevărat al

SFERA CEREASCĂ. ELEMENTELE SFEREI CEREŞTI

Z EMISFERA VIZIBILA Orizontul adevărat al observatorului (locului) împarte sfera cerească în două emisfere :
Z
EMISFERA
VIZIBILA
Orizontul adevărat al
observatorului (locului) împarte
sfera cerească în două
emisfere :
P
Q
N
W
-
emisfera vizibilă (care conţine
Zenitul);
P
n
q
S
N
q'
P
s
-
emisfera invizibilă (care conţine
Nadirul).
E
EMISFERA
P
INVIZIBILA
Q’
S
Na
SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI Axa lumii (axa polilor cere ş

SFERA CEREASCĂ. ELEMENTELE SFEREI CEREŞTI

Axa lumii (axa polilor cereşti) este prelungirea la infinit a axei polilor tereştri şi înţeapă sfera cerească în două puncte :

- polul nord ceresc PN;

- polul sud ceresc PS.

Z P Q N W P n q S N q' P s E P
Z
P
Q
N
W
P
n
q
S
N
q'
P
s
E
P
Q’
S
Na
SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI Polul ceresc aflat în emisfera vizibil

SFERA CEREASCĂ. ELEMENTELE SFEREI CEREŞTI

Polul ceresc aflat în emisfera vizibilă se numeşte pol ridicat, vizibil sau superior, iar polul ceresc aflat în emisfera invizibilă se numeşte pol coborât, invizibil sau inferior. Proiecţia polilor cereşti pe orizont reprezintă punctele cardinale nord (N) şi sud (S). Linia din planul orizontului care uneşte punctele cardinale N şi S se numeşte linia Nord-Sud.

ş i sud ( S ). Linia din planul orizontului care une ş te punctele cardinale
SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI Ecuatorul ceresc este cercul mare rezultat

SFERA CEREASCĂ. ELEMENTELE SFEREI CEREŞTI

Ecuatorul ceresc este cercul mare rezultat din intersecţia planului ecuatorului terestru (qq’) cu sfera cerească (pe axa lumii).

Ecuatorul ceresc împarte sfera cerească în două emisfere :

- emisfera nordică (care conţine PN);

- emisfera sudică (care conţine PS).

Z EMISFERA NORDICA P Q N W P n q S N q' P s
Z
EMISFERA
NORDICA
P
Q
N
W
P
n
q
S
N
q'
P
s
E
EMISFERA
SUDICA
P
Q’
S
Na
SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI Z Q P N W S

SFERA CEREASCĂ. ELEMENTELE SFEREI CEREŞTI

Z Q P N W S N E P S Q’ Na
Z
Q
P N
W
S
N
E
P S
Q’
Na

Intersecţia orizontului adevărat al observatorului cu ecuatorul ceresc se realizează în punctele cardinale est (E) şi vest (W).

SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI Meridianul ceresc al observatorului este cercul
SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI Meridianul ceresc al observatorului este cercul
SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI Meridianul ceresc al observatorului este cercul

SFERA CEREASCĂ. ELEMENTELE SFEREI CEREŞTI

Meridianul ceresc al observatorului este cercul mare rezultat din intersecţia planului meridianului geografic al observatorului cu sfera cerească. Planul meridianului ceresc al observatorului împarte sfera cerească în douã emisfere :

cu sfera cereasc ă . Planul meridianului ceresc al observatorului împarte sfera cereasc ă în douã

emisfera estică (care conţine punctul cardinal E);

-

emisfera vestică (care conţine punctul cardinal W).

-

Z P Q N W P n q S N q' P s E P
Z
P
Q
N
W
P
n
q
S
N
q'
P
s
E
P
Q’
S
Na
SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI Linia Zenit-Nadir împarte meridianul ceresc al

SFERA CEREASCĂ. ELEMENTELE SFEREI CEREŞTI

Linia Zenit-Nadir împarte meridianul ceresc al observatorului în două semimeridiane : - meridianul nordic (care
Linia Zenit-Nadir împarte
meridianul ceresc al
observatorului în două
semimeridiane :
-
meridianul nordic
(care conţine PN);
-
meridianul sudic
(care conţine PS).
SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI Axa lumii împarte meridianul ceresc al

SFERA CEREASCĂ. ELEMENTELE SFEREI CEREŞTI

Axa lumii împarte meridianul ceresc al observatorului în două semimeridiane :

Z Q P N MERIDIANUL SUPERIOR W S N E P S Q’ Na
Z
Q
P N
MERIDIANUL
SUPERIOR
W
S
N
E
P S
Q’
Na

- meridianul superior (care conţine Zenitul);

- meridianul inferior (care conţine Nadirul).

MERIDIANUL

INFERIOR

SFERA CEREASC Ă . ELEMENTELE SFEREI CERE Ş TI Latitudinea locului ( ϕ ) este

SFERA CEREASCĂ. ELEMENTELE SFEREI CEREŞTI

Latitudinea locului (ϕ) este arcul de meridian geografic măsurat de la ecuator la paralela de latitudine a locului. Pe sfera cerească reprezintă unghiul format între planul orizontului (linia N-S) şi axa lumii. Colatitudinea () este arcul de meridian măsurat de la Zenit până la polul ridicat. = 90° - ϕ

Colatitudinea ( ℓ ) este arcul de meridian m ă surat de la Zenit pân ă
Colatitudinea ( ℓ ) este arcul de meridian m ă surat de la Zenit pân ă
ϕ l ϕ
ϕ
l
ϕ
Meridianul astrului (cercul orar) este semicercul mare pe sfer ă care trece prin polii cere

Meridianul astrului (cercul orar) este semicercul mare pe sferă care trece prin polii cereşti şi prin astru. Paralelul de declinaţie este cercul mic pe sferă al cărui plan este paralel cu planul ecuatorului ceresc.

Paralelul de declina ţ ie este cercul mic pe sfer ă al c ă rui plan
Paralelul de declina ţ ie este cercul mic pe sfer ă al c ă rui plan
∗
Paralelul de declina ţ ie este cercul mic pe sfer ă al c ă rui plan
Verticalul astrului (cercul vertical) este cercul mare rezultat la intersec ţ ia planului vertical care

Verticalul astrului (cercul vertical) este cercul mare rezultat la intersecţia planului vertical care trece prin astru şi sfera cerească. Paralelul de înălţime (almucantaratul) este cercul mic pe sferă al cărui plan este paralel cu planul orizontului adevărat al observatorului.

este cercul mic pe sfer ă al c ă rui plan este paralel cu planul orizontului
Z PARALELUL DE ÎNĂLŢIME (ALMUCANTARATUL ASTRULUI) P N ∗ VERTICALUL ASTRULUI W S N E
Z
PARALELUL DE ÎNĂLŢIME
(ALMUCANTARATUL
ASTRULUI)
P N
VERTICALUL
ASTRULUI
W
S
N
E
P S
Na
Linia Zenit-Nadir împarte primul vertical în dou ă semicercuri mari : - primul vertical estic

Linia Zenit-Nadir împarte primul vertical în dou ă semicercuri mari : - primul vertical estic

Linia Zenit-Nadir împarte primul vertical în două semicercuri mari :

- primul vertical estic (care conţine punctul cardinal E); - primul vertical vestic (care conţine punctul cardinal W).

PRIMUL

Z VERTICAL PRIMUL VESTIC VERTICAL ESTIC Q P N W S N E P S
Z VERTICAL
PRIMUL
VESTIC
VERTICAL
ESTIC
Q
P N
W
S
N
E
P S
Q’
Na