Sunteți pe pagina 1din 352

SOCIETATEA DE TIINE ISTORICE DIN ROMNIA

STUDII I ARTICOLE DE ISTORIE LXXIX

2012
1

COLEGIUL DE REDACIE:
Prof. univ. dr. Bogdan MURGESCU Prof. univ. dr. Nichita ADNILOAIE Conf. univ. dr. Mihail ANDREESCU Prof. univ. dr. Alexandru BARNEA Prof. drd. Iulia Cristina BULACU Prof. univ. dr. Sorin DAMEAN Prof. dr. Paul DOMINTE Prof. univ. dr. tefan PUN Prof. univ. dr. Ioan SCURTU Prof. dr. Bogdan TEODORESCU Editor general (preedinte) membru membru membru membru membru Redactor ef membru membru Secretar general de redacie

CONSILIUL TIINIFIC:
Acad. Dan BERINDEI Academia Romn Acad. Florin CONSTANTINIU Academia Romn Prof. univ. dr. Vladimir ILIESCU Universitatea din Aachen

Not i rugm pe viitorii notri colaboratori s-i redacteze contribuiile n conformitate cu normele tiinifice n vigoare, atand totodat un rezumat ntr-o limb strin de larg circulaie i o list de 5-7 cuvinte-cheie. Materialele se transmit redaciei n format electronic i printate pe hrtie. Responsabilitatea pentru coninutul fiecruia dintre materiale revine exclusiv autorului sau autorilor acestuia. Colegiul de redacie respinge acele materiale care nu se ncadreaz tematic sau nu respect termenele de predare ori criteriile tiinifice i tehnice de redactare. Redacia

ISSN 0585-749X

CUPRINS
I. BASARABIA 1812-2012
Katja LASCH: Basarabia n secolul al XIX-lea un bilan al evoluiilor administrative, demografice, economice i culturale................. p. 9 Alexandru-Murad MIRONOV: Basarabia interbelic evoluii sociale i culturale .............................................................................. p. 29 Marian CURCULESCU: Aspecte ale mentalitii colective din Basarabia la nceputul perioadei interbelice (1918-1920) ........................ p. 44 Florin CONSTANTINIU: Cristian Racovski i problema Basarabiei n anii 1920 ............................................................................. p. 52 Gheorghe RNCU: Mrturii despre Basarabia n rapoartele diplomatice remise ctre M.A.S. de Grigore Gafencu, ef al legaiei romne de la Moscova (17 aug. 1940 22 iunie 1941) ........................ p. 58 Alesandru DUU: 1941. Eliberarea Basarabiei, a nordului Bucovinei i ofensiva pe rmul nord pontic .................................................... p. 70 Laureniu CONSTANTINIU: Basarabia n relaiile romno-sovietice n anii 1970-1985) .............................................................................. p. 83

II. CHESTIUNEA ORIENTAL


Dinic CIOBOTEA: Aciuni diplomatice ale marilor puteri europene n anii 1853-1854 privind situaia politic a Principatelor Romne....p. 90 Sorin Liviu DAMEAN: Romnii i chestiunea oriental (1856-1859) ....... p. 98 Nicu POHOA: Romnia i politica oriental a Franei n timpul desfurrii primului rzboi balcanic .......................................... p. 104

III. DIDACTIC, METODIC I MANAGEMENT EDUCAIONAL


Neculai DUMITRU: Puncte de vedere privind elaborarea i utilizarea schemei leciei la tabl n procesul predrii-nvriievalurii la istorie ................................................................. p. 118 Melania IONESCU, Nicolae IONESCU: Proiect didactic Deportrile n Brgan ........................................................................... p. 135
3

Emilena Irinela TATU: Poveti de via; bunicii mei - proiect de istorie local ........................................................................ p. 146 Dumitrel TOMA: Evaluarea initial ntre teorie i practic, pe fondul provocrilor modernizrii ..................................................... p. 159 Ana PREDA-TUDOR: Abordri inter i transdisciplinare ale nvrii ...p. 175

IV. 100 DE ANI DE LA MOARTEA LUI SPIRU HARET


Nichita ADNILOAIE: Spiru Haret i nvtorii .............................. p. 182 Gheorghe NICHIFOR: Spiru Haret i legturile sale cu Gorjul ......... p. 197 Bogdan TEODORESCU: Marin Bunescu, un nvtor n timpul lui Spiru Haret ............................................................................. p. 209

V. ISTORIA NVMNTULUI
Dumitru TOMONI: Dascli de elit Sabin Evuianu (1889-1977) .... p. 225 Marian BOLUM: Educaie i cultur n Brladul interbelic ................ p. 245

VI. MISCELLANEA
Marcel PROCA: O scurt incursiune n istoria transportului brldean...p. 259 Paul DOMINTE: Crearea Serviciului Maritim Romn i primele iniiative ale companiei pe Linia oriental ........................ p. 266 Alexandru A. MARE: Iredentismul bulgar i situaia romnilor timoceni ................................................................................ p. 280 Oltea Rcanu GRMTICU: Relaii romno-ungare (1918-1940) ... p. 294

VII. DIN VIAA SOCIETII DE TIINE ISTORICE DIN ROMNIA


Dorina NICHIFOR, Andrei POPETE: Cursurile de var Timioara 2011 ...................................................................................... p. 310 Bogdan TEODORESCU: Jurnal de lectur ........................................ p. 317 Dumitru TOMONI: In memoriam Dan Popescu ...................................... p. 333 Bogdan MURGESCU: In memoriam acad. Florin Constantiniu ............ p. 335 Dare de seam cu privire la activitatea Societii de tiine Istorice din Romnia ntre anii 2007-2011............................................. p. 337 Statutul Societii de tiine Istorice din Romnia.................................. p. 345

CONTENTS
I. BESSARABIA 1812-2012
Katja LASCH: Bessarabia during the 19th century administrative, demographic, economic and cultural evolutions ........................ p. 9 Alexandru-Murad MIRONOV: Bessarabia between the two World Wars Social and Cultural Change ........................................ p. 29 Marian CURCULESCU: Features of collective mentalities in Bessarabia during the first years of the interwar period (1918-1920) ............ p. 44 Florin CONSTANTINIU: Rakovski and the Bessarabian issue in the early 1920s.............................................................................. p. 52 Gheorghe RNCU: Testimonies about Bassarabia in diplomatic reports delivered to the Foreign Affairs Ministry by Gregory Gafencu, chief of the Romanian Legation from Moscow (aug 17,1940 june 22, 1941) ......................................................................... p. 58 Alesandru DUU: 1941. The emancipation of Bessarabia, North Bucovina and the offence on the North Pontic shore ...................p. 70 Laureniu CONSTANTINIU: Bessarabia in Romanian-Soviet relations (1976-1978) ...........................................................................................p. 83

II. THE EASTERN QUESTION


Dinic CIOBOTEA: Diplomatic actions of the European great powers regarding the political situation of the Romanian Principalities in 1853-1854 ........................................................................... p. 90 Sorin Liviu DAMEAN: The Roumanians and the Eastern Question (1856-1859) ...........................................................................................p. 98 Nicu POHOA: Romania and the French oriental politics during the First Balcanic War .............................................................................p. 104

III. DIDACTIC, METHODIC AND EDUCATIONAL MANAGEMENT


Neculai DUMITRU: Points of view regarding the development and usage of the lesson plan on the blackboard during the teaching-learning-evaluation process in the history class ...... p. 118
5

Melania IONESCU, Nicolae IONESCU: Teaching project: Deportations in Baragan ............................................................................ p. 135 Emilena Irinela TATU: Life stories; My Grandparents a project of local history ...................................................................... p. 146 Dumitrel TOMA: The initial assessment between theory and practice, under the modernisation challenge ......................... p. 159 Ana PREDA-TUDOR: Inter- and transdisciplinary teaching approaches ... p. 175

IV. 100 YEARS FROM SPIRU HARETS DEATH


Nichita ADNILOAIE: Spiru Haret and the primary school teachers ...p. 182 Gheorghe NICHIFOR: Spiru Haret and the Gorj county .................... p. 197 Bogdan TEODORESCU: Marin Bunescu, a teacher in the times of Spiru Haret ............................................................................. p. 209

V. EDUCATION HISTORY
Dumitru TOMONI: Top-notch schoolmasters Sabin Evuianu (18891977)..................................................................................... p. 225 Marian BOLUM: Education and culture in Barlad between the two World Wars ........................................................................... p. 245

VI. MISCELLANEA
Marcel PROCA: A short incursion in the history of Brlad city transport .. p. 259 Paul DOMINTE: The foundation of The Romanian Maritime Service and its first company initiatives in Eastern Line ................ p. 266 Alexandru A. MARE: The Bulgarian irredentism and the situation of Timoc Valley Romanians ....................................................... p. 280 Oltea Rcanu GRMTICU: The Romanian-Hungarian relations (1918-1940) .......................................................................... p. 294

VII. FROM THE LIFE OF THE ROMANIAN SOCIETY FOR HISTORICAL SCIENCES
Dorina NICHIFOR, Andrei POPETE: Summer courses Timioara 2011 . p. 310 Bogdan TEODORESCU: Lecture Journal .......................................... p. 317 Dumitru TOMONI: In memoriam Dan Popescu ...................................... p. 333 Bogdan MURGESCU: In memoriam acad. Florin Constantiniu ............ p. 335 Report on the activity of the Society for the Historical Sciences in Romania for the year 2007-2011 ........................................... p. 337 The statues of the Society for the Historical Sciences in Romania ....... p. 345
6

SOMMAIRE
I. LA BESSARABIE 1812-2012
Katja LASCH: La Bessarabie au XIX-e sicle un bilan des volutions administratives, dmographiques, conomiques et culturelles ..... p. 9 Alexandru-Murad MIRONOV: La Bessarabie entre les deux guerres volutions sociales et cuturelles ............................................... p. 29 Marian CURCULESCU: Aspects des mentalits collectives de la Bessarabie au commencement de la priode dentre les deux guerres (1918-1920) ................................................................ p. 44 Florin CONSTANTINIU: Christian Rakovski et le problme de la Bessarabie dans les annes 1920 ............................................. p. 52 Gheorghe RNCU: Tmoignages concernant la Bessarabie dans les rapports diplomatiques remises vers le MAE par Grigore Gafencu, chef de la lgation roumaine de Moscou (17 aot 1940 22 juin 1941) ............................................................... p. 58 Alesandru DUU: 1941. La libration de la Bessarabie, du Nord de la Bucovine et loffensive sur la rive Nord-Pontique ........................p. 70 Laureniu CONSTANTINIU: La Bessarabie dans les rlations roumaines-sovitiques des annes 1970-1985) .............................p. 83

II. LA QUESTION ORIENTALE


Dinic CIOBOTEA: Actions diplomatiques des grands pouvoirs europens dans les annes 1853-1854 concernant la situation politique des Principauts Roumains ....................................... p. 90 Sorin Liviu DAMEAN: Les Roumains et la question orientale (18561859) .......................................................................................................p. 98 Nicu POHOA: La Roumanie et la politique orientale de la France pendant la premire guerre balkanique ........................................p. 104

III. DIDACTIQUE, METHODE ET MANAGEMENT EDUCATIONNEL


Neculai DUMITRU: Points de vue concernant llaboration et lutilisation du schma de la leon dhistoire au tableau crire dans le procs denseigner, dapprendre et valuer ..... p. 118
7

Melania IONESCU, Nicolae IONESCU: Projet didactique les dportations dans la plaine de Brgan ............................... p. 135 Emilena Irinela TATU: Contes de vie; mes grands-parents projet dhistoire locale ................................................................... p. 146 Dumitrel TOMA: Lvaluation initiale entre thorie et pratique, sur le fond des provocations de la modernisation ........................ p. 159 Ana PREDA-TUDOR: Aborder linstruction de manire inter- et transdisciplinaire .................................................................. p. 175

IV. 100 ANNEES DE LA MORT DE SPIRU HARET


Nichita ADNILOAIE: Spiru Haret et les instituteurs........................ p. 182 Gheorghe NICHIFOR: Spiru Haret et ses liaisons avec la rgion de Gorj.... p. 197 Bogdan TEODORESCU: Marin Bunescu, un instituteur au temps de Spiru Haret ........................................................................... p. 209

V. LHISTOIRE DE LENSEIGNEMENT
Dumitru TOMONI: Instituteurs dlite Sabin Evuianu (1889-1977) ...p. 225 Marian BOLUM: Education et culture dans la ville de Brlad entre les deux guerres ................................................................... p. 245

VI. MISCELLANEA
Marcel PROCA: Brve incursion dans lhistoire du transport de la ville de Brlad ....................................................................... p. 259 Paul DOMINTE: La cration du Service Maritime Roumain et ses premires initiatives sur la Ligne Orientale ...................... p. 266 Alexandru A. MARE: Lirrdentisme bulgare et la situation des Roumains de la valle de Timoc ............................................ p. 280 Oltea Rcanu GRMTICU: Relations roumaines-hongroises (19181940) ......................................................................................p. 294

VII. DE LA VIE DE LA SOCIETE DES SCIENCES HISTORIQUES DE ROUMANIE


Dorina NICHIFOR, Andrei POPETE: Les cours dt Timioara 2011 .. p. 310 Bogdan TEODORESCU: Journal de lecture....................................... p. 317 Dumitru TOMONI: In memoriam Dan Popescu ...................................... p. 333 Bogdan MURGESCU: In memoriam acad. Florin Constantiniu ............ p. 335 Compte-rendu concernant lactivit de la Socit des Sciences Historiques de Roumanie entre les annes 2007-2011................................. p. 337 Les Statuts de la SSIR ............................................................................... p. 345
8

I. BASARABIA 1812-2012
BASARABIA N SECOLUL AL XIX-LEA UN BILAN AL EVOLUIILOR ADMINISTRATIVE, DEMOGRAFICE, ECONOMICE I CULTURALE
Katja LASCH

Abstract: Bessarabia during the 19th century administrative,


demographic, economic and cultural evolutions.
The article is dealing with Bessarabia in the 19th century. The author presents a synopsis of the general evolutions between 1812 and 1905 focusing on the fields of demography, administration, economics and culture. The latter embraces developments in church, education and public press. While drawing a general outline the article also analyzes the position of the Romanian speaking population. In the year 1812 the region between Prut and Dnjestr became a part of the Russian empire. This marks a turning point in the history of the region. The article shows that on one hand the time under Russian rule has been marked by modernisation for example in infrastructure, administration and agriculture. Although the demographic and economic data show a positive development at the eve of World War I, the industrial era had not yet begun in Bessarabia. One the other hand in church, education and press there were exerted strong Russification attempts, which meant among other things limiting the use of the Romanian language in the public sphere, in the church and in educational institutions. It can be concluded that the Romanian speaking population experienced a systematic discrimination in education and administration even though this resulted mainly from its social position as peasants. Keywords: Bessarabia, 19th century, demography, economy, culture

Doctorand n Istorie Modern al Universitii Babe-Bolyai din Cluj-Napoca. Prezentul articol are la baz cercetrile efectuate n redactarea tezei de doctorat, cu titlul: Problema identitii naionale a moldovenilor din Basarabia la nceputul secolului al XX-lea, aflat n derulare la instituia mai-sus menionat.

Teritoriul dintre Prut i Nistru a parcurs, n ultimii 200 ani, o istorie foarte schimbtoare. Evoluia Basarabiei ca parte din Principatul Moldovei s-a ncheiat n anul 1812. n timp ce Basarabia devenea teritoriu administrativ rusesc, restul inutului moldovenesc i Principatul Valahiei rmneau sub dominaie otoman, respectiv ajungeau sub Protectorat Rusesc, n perioada 1828-1849. n cea de-a doua jumtate a secolului al XIX-lea (1859), Principatul Moldovei s-a unit cu Principatul Valahiei, ctignd apoi, n 1878, o independen definitiv.1 Abia n anul 1918, Basarabia avea s se alipeasc Regatului Romniei, pentru a ajunge, n urma celui de-al Doilea Rzboi Mondial, n sfera de influen sovietic i a obine, n cele din urm, autonomie statal n 1990, ca Republica Moldova. Despre politica ruseasc i efectele acesteia n Basarabia secolului al XIX-lea exist diverse puncte de vedere. Istoriografia sovietic privete aceast perioad mai curnd ca pe o perioad a modernizrii i a nfloririi culturale n Basarabia.2 Dimpotriv, ali istorici, mai cu seam cei romni, cu excepia celor din perioada stalinist: 1944-1953, accentueaz n mod repetat procesul puternic de rusificare, de infiltrare a populaiei indigene i de discriminare3 a poporului moldovenesc 4. Abia n ultimii ani, datorit anumitor istorici moldoveni i romni, s-a conturat o imagine mai echilibrat, care ine cont deopotriv de ncercrile de modernizare, ct i de msurile represive sub dominaie ruseasc.5 ns cum s-a configurat istoria Basarabiei n secolul al XIX-lea i ce concluzii se ntrevd n starea general de dezvoltare, ct i privind statutul populaiei romnofone din Basarabia? Aceste probleme urmeaz a fi abordate prin intermediul datelor demografice i economice, dar i al realitilor prezente n administraie, Biseric, nvmnt i pres.

Unificarea principatelor danubiene este analizat n: Lothar Maier, Rumnien auf dem Weg zur Unabhngigkeitserklrung 1866-1877. Schein und Wirklichkeit liberaler Verfassung und staatlicher Souvernitt, Mnchen, Oldenbourg, 1989. 2 Vezi: Lev V. Cerepnin (ed.): Istorija RSS Moldovenet. Vol. I. Din timpurile ele maj vek pyn la Marja revolucie soialist din Oktombrie, Kiinu, 19672, pp. 473-542; D. Smirnov, Semen J. Aftenjuk; Jakim S. Grosul .a. (ed.), Moldavskaja SSR. Istorieskij oerk n Bolaja sovetskaja nciklopedija, 28 Mnogonoki-mjatlik, Moskva, Sowjetskaja Enziklopedia, 19542, p. 87. Pentru detalii privind mutaiile treptate survenite n perspectivele asupra istoriei, vezi: Wim P. van Meurs, The Bessarabian Question in Communist Historiography. Nationalist and Communist Politics and History-Writing, New York, Columbia University Press, 1994, pp. 180-204. 3 n prezentul articol, denumirile de moldovean i moldovenesc se refer la populaia romnofon din Basarabia. Ele sunt folosite innd cont de felul n care locuitorii nii i spun, fr a constitui ns expresia unei identiti naionale moldoveneti, de sine stttoare. 4 Vezi: Ion G. Pelivan, Din suferinele Basarabiei sub stpnirea ruseasc n Suferinele Basarabiei, Bucureti, Semne, 1996, pp. 3-14; Marcel Suveic, Basarabia n politica imperial a Rusiei (18121878). Rezumatul tezei de doctorat, Iai, 1999. 5 Ca articol exemplificator, amintim aici: Armand Gou, Basarabia sub ocupaia rist, n Ioan Scurtu Istoria Basarabiei de la nceputuri pn n 2003, Ediia a III-a revzut i adugit, Bucureti, Institutul Cultural Romn, 2003, pp. 36-64.

10

Structura demografic sub aspect etnic i social O privire asupra demografiei istoriografice relev faptul c structura populaiei n Basarabia s-a modificat ntr-un mod fundamental n timpul administraiei ruseti din secolul al XIX-lea. n acest sens, dou procese ies cu precdere n eviden. n primul rnd, perioada 1812-1917 se caracterizeaz printr-o cretere extrem de mare a populaiei. Evoluia demografic a Basarabiei ntre anii 1812-1916, n numere absolute
2400000 2100000 1800000 1500000 1200000 900000 600000 300000 0 1812 1817 1856 1882 1897 1909 1916

Surs: Diagrama autorului6 n decurs de ceva mai mult de 100 ani, populaia a crescut de la 256.000 la 2.521.277 locuitori, corespunznd unei creteri demografice de aproape nou ori. Acest proces este n consonan cu cifrele nregistrate pe ntreg teritoriul Noii Rusii, cruia i aparinea i Basarabia, situndu-se ns, n mod vizibil, deasupra procesului general de cretere demografic din cele 50 gubernii vestice ale Imperiului Rus.7 Ca factori pentru creterea populaiei pot fi citai, printre alii: dezvoltarea economic, colonizarea strategic a rii, dar, pe de alt parte, condiiile de via ameliorate, n ansamblu. O rat a infantilitii sczut i o cretere clar a speranei medii de via de la 31 ani la mijlocul secolului al XIX-lea la 40,5 ani ctre sfritul secolului al XIX-lea 8 sunt semne clare n acest sens. Pe de alt parte, n Basarabia, secolul al XIX-lea este marcat de o puternic difereniere etnic. Dac la nceputul secolului al XIX-lea moldovenii romnofoni mai constituiau nc 86% din totalul populaiei9, la sfritul secolului al XIX-lea, conform datelor de recensmnt din anul 1897, mai erau doar 47,6%10.
6

Diagrama se bazeaz pe date din: L. T. Boga, Populaia n tefan Ciobanu Basarabia. Monografie, Chiinu, Universitas, 1993, pp. 64-72; V. S. Zelenuk, Naselenie Bessarabii i podnestrovja v XIV v. Etnieskie i socialnoe demografieskie processy, Kiinev, tiinca, 1979, pp. 96-105. 7 Ibidem, p. 105. Zelenuk indic o cretere tripl a populaiei n cele 50 gubernii vestice. 8 Ibidem, p. 113. 9 Gou, op. cit., p. 66; Codrin Valentn Chirica, Republica Moldova ntre Rusia i Europa, Iai, Helios, 2004, p. 31. 10 Petre Cazacu, Pagini despre Basarabia. Moldova dintre Prut i Nistru 1812-1918, Chiinu, tiina, 1992, p. 108. Datele se bazeaz pe recensmntul efectuat n Rusia, n anul 1897. Aceast cifr a fost

11

nc din cea de-a doua jumtate a secolului al XVIII-lea, Rusia arist a dus o politic de colonizare coordonat la nivel de stat, pentru a face accesibile noile teritorii. Alturi de cazacii i ranii slav-orientali, ctre sfritul secolului al XVIII-lea au fost atrai, n mod sporit, i coloniti strini. 11 Prin recrutarea i stabilirea colonitilor strini, Ecaterina a II-a i descendenii si, care au dus mai departe politica acesteia pn n prima jumtate a secolului al XIX-lea, sperau s valorifice cunotinele lor agricole progresiste n cultivarea solului rusesc i transmiterea acestora populaiei indigene. 12 Astfel, colonitii strini au fost ncurajai s se stabileasc n Imperiul rus prin acordarea anumitor privilegii. Acestora li s-au asigurat: pmnt, faciliti financiare, scutire de taxe pe o perioad de 5-30 ani, n funcie de teritoriul de colonizare, degrevarea de serviciul militar, precum i exercitarea liber a credinei i autonomia intern.13 Dup 1812, suveranii rui au extins colonizarea la nivel de stat i la Basarabia. Scopul acesteia consta n exploatarea economic a unei regiuni rmase depopulate mai cu seam n urma Rzboiului Crimeii dintre Imperiul Rus i cel Otoman, precum i protejarea acestui inut n faa intereselor teritoriale ale vecinilor. Baza juridic pentru afluxul colonitilor n Basarabia l-a constituit un decret emis de ctre arul Alexandru I n anul 1804. Experienele i problemele legate de primul val de coloniti l-au determinat pe acesta s i schimbe politica de colonizare. Astfel, pentru popularea Basarabiei s-a stabilit o cot anual de 200 familii. Colonitii erau selectai cu grij, acordndu-se prioritate meseriailor i gospodarilor exemplari. n plus, persoanele dispuse s se strmute trebuiau s dispun asupra unei rezerve financiare, care s le asigure baza pentru stabilire i, n cazul unor probleme, s le faciliteze deplasarea din Rusia.14 Alturi de bulgari, greci, gguzi, nc din 1813 au fost recrutai pentru aceast regiune coloniti germani, care s-au stabilit aici n timpul noii guvernri. 15
contestat n mod repetat de ctre istoriografia romneasc. n fapt, un grup de cercettori germani care, n anul 1991, au prezentat primele rezultate ale unei interpretri de amploare a materialului de recensmnt din anul 1897, considerau tocmai aceste date privind mprirea pe naionaliti ca fiind foarte demne de ncredere. A se vedea, n acest sens: Brigitte Roth, Quellenkritische Dokumentation der erfaten Berichtskategorien. Sprache n Henning Bauer Die Nationalitten des Russischen Reiches in der Volkszhlung von 1897. A: Quellenkritische Dokumentation und Datenhandbuch, Stuttgart, Steiner, 1991, p. 149. 11 Andreas Kappeler, Ruland als Vielvlkerreich. Entstehung Geschichte Zerfall, Mnchen, Beck, 2008, p. 51. 12 Delef Brandes, Von den Zaren adoptiert. Die deutschen Kolonisten und die Balkansiedler in Neuruland 1751-1914, Mnchen, Oldenbourg, 1993, p. 149. 13 Decretul din 23 iulie 1763, n baza cruia s-au recrutat colonzatori, conform reproducerii sale n: Klaus A., Nasi Kolonii, Opyty i Materiali po istorii u statistiky innostranoj kolonizacii v Rosii. Vol. I, Sanktpeterburg, 1869 (republicat: Cambridge 1972), pp. 7-9. 14 Brandes, op. cit., p. 69. 15 n problema stabilirii germanilor i a fondrii coloniilor acestora, vezi, de ex.: Ute Schmidt, Die Deutschen aus Bessarabien. Eine Minderheit aus Sdosteuropa (1814 bis heute), Kln, Weimar, Wien, Bhlau, 20042, pp. 46-52. Mariana Hausleitner, Die interethnischen Beziehungen der Deutschen in Bessarabien im 19. und 20. Jahrhundert n Sdostdeutsches Archiv, 46/47, 2003/2004, p. 82.

12

Acestea, precum i un aflux nereglementat de polonezi, rui i evrei (cei din urm bucurndu-se de mai mult libertate doar n provinciile de vest), au condus la reducerea segmentului demografic moldovenesc, transformnd Basarabia ntr-un spaiu extrem de difereniat din punct de vedere etnic. Evoluia populaiei n Basarabia, pe criteriul originii etnice. Cifre indicate n procente. 1817 1864 1897

moldoveni
germani

rui
bulgari

ucrainieni/ruteni evrei
gguzi

altele

Surs: Reprezentarea autorului.16 Integrarea Basarabiei n constructul rusesc s-a tradus printr-o serie de schimbri n structura social a Basarabiei. n cursul reorganizrii administrative, ncepnd din 1818, boierii moldoveni au fost ridicai treptat la rangul aristocratic rusesc (dvorianstvo). Acest proces a fost nsoit de dificulti semnificative deoarece, printre altele, trebuiau verificate toate certificatele nobiliare emise pn la acea dat.17 Mai mult, sistemul social extrem de diversificat din Principatul Moldovei s-a simplificat, prin meninerea drepturilor tradiionale, viznd, printre altele, libertatea ranilor. 18 mprirea populaiei n clase sociale diverse s-a structurat n Basarabia secolului al XIX-lea n felul urmtor:

16

Conform datelor cuprinse n: Meurs, op. cit., p. 395; William Howell Reed, Basarabia 1918 n Florin Rotaru Basarabia Romn. Antologie, Bucureti, Semne, 1995, p. 173. 17 Andrei Cusco, Estate Interest vs. State Service: the (un)easy Integration of the Bessarabian Nobility into the Russian Imperial System n European Review of History Revue europene dhistoire, 16, 2009, nr. 1, p. 25. 18 Pentru o expunere detaliat vezi: George F. Jewsbury, Anexarea Basarabiei la Rusia: 1774-1828, Iai, Polirom, 2003, p. 128.

13

mprirea populaiei din Basarabia pe clase sociale. Cifre indicate n procente


Clas social Aristocraie (dvorjane) Cler Ceteni de onoare i negustori Meane19 rani Coloniti 1835 0,3 1,5 0,5 19,9 68,2 9,3 1862 0,8 1,4 0,71 23,3 60,5 8,7 1897 1,1 0,6 0,08 23,5 72,1 -

Surs: V. S. Zelenuk, Naselenie Bessarabii i podnestrovja v XIV v. Etnieskie i socialnoe demografieskie processy, Kiinev, tiinca, 1979, p. 147. n cursul unei reforme din anul 1871, colonitii i-au pierdut toate drepturile speciale, fiind inclui din acel moment n celelalte categorii sociale. 20 Astfel se poate explica inclusiv creterea din punct de vedere numeric a pturii rneti n anul 1897. Statisticile relev faptul c Basarabia era o zon profund agrar, n care se afla, similar ntregului imperiu, doar o clas burghez foarte precar dezvoltat.21 Aceast structur social era, printre altele, condiionat de faptul c stpnitorii rui se bazau, att n domeniul administrativ ct i n cel economic, pe aristocraie.22 Dominaia boierilor moldoveni n interiorul clasei aristocratice, manifest nc la nceputul secolului al XIX-lea, dispruse n ajunul Primului Rzboi Mondial. Pe de-o parte, vechea boierime a fost afectat de incorporarea ei n clasa ruseasc a aristocraiei i de slbirea sa economic. ncepnd cu anul 1818, boierii au fost constrni s renune la moiile lor din Principatul Moldovei; nc din anii 1830, ei erau pe cale de a fi complet asimilai de structurile de elit ale Imperiului Rus.23 Pturile relativ slab reprezentate ale aristocraiei, respectiv ale burghezimii moldovene, erau obligate s se adapteze culturii ruseti dac doreau s i menin poziia ori s rmn n ascensiune social. Pe de alt parte, multor alte familii li s-a acordat statut nobiliar. Astfel, n Basarabia anului 1911 sunt consemnate, n total, 468 familii aristocratice, structurate n felul urmtor: 136 familii vechi-moldoveneti, 122 familii aristocratice din alte
19

Meane desemneaz ptura urban cea mai de jos. Aceasta cuprindea rani, descendeni ai aristocraiei non-ereditare, meteugari i persoane a cror origine nu era clar la natere etc. Pentru explicaii suplimentare i pentru documentare privind clasele sociale vezi: Henning Bauer Die Nationalitten des Russischen Reiches in der Volkszhlung von 1897. A: Quellenkritische Dokumentation und Datenhandbuch, Stuttgart, Steiner, 1991, p. 407. 20 Mariana Hausleitner, Deutsche und Juden in Bessarabien 1814-1941. Zur Minderheitenpolitik Russlands und Grorumniens, Mnchen, Editura IKGS, 2005, p. 31. 21 Richard Pipes, Russia under the Old Regime, 2nd edition, London, Penguin Books, 1995, p. 191. 22 Edgar Hsch, Geschichte Rulands. Vom Kiever Reich bis zum Verfall des Sowjetimperiums, Stuttgart, Berlin, Kln, Kohlhammer, 1996, p. 214. Pentru explicaii privind clasa nobiliar, vezi: Pipes, op. cit., pp. 87-98. 23 Cusco, op. cit., p. 27.

14

inuturi ale Rusiei, precum i 198 funcionari din sistemul militar sau administrativ.24 Factorii de mai sus au determinat o componen predominant ruseasc, respectiv auto-declarat ruseasc, a clasei nobiliare din Basarabia. Acest lucru devine vizibil n cazul datelor referitoare la Chiinu, colectate n anul 1897:
Clasele sociale n baza recensmntului pentru oraul Chiinu din anul 1897. Cifre n procente. Naionalitate Nobilime Nobilime Cler Ceteni Meane rani ereditar dobndit de onoare / negustori Moldoveni 0,96 1,15 5,34 1,65 70,07 19,78 Rui 8,45 9,70 1,82 3,55 49,38 24,75 Ucrainieni 1,86 2,27 1,86 0,06 41,41 48,25 Evrei 0 0,14 0 2,65 95,22 0,38 Surs: Henning Bauer, Die Nationalitten des Russischen Reiches in der Volkszhlung von 1897/B: Ausgewhlte Daten zur sozio-ethnischen Struktur des Russischen Reiches erste Auswertungen der Klner NFR-Datenbank, Stuttgart, Steiner, 1991, p. 479.

n acelai timp, se poate constata c populaia moldoveneasc provenea, n mare msur, din clasele sociale de jos. Structura social a moldovenilor era foarte compact. Acetia locuiau, n proporie de 95,5% n mediul rural, fiind ndeobte rani. n secolul al XIX-lea, moldovenii nu constituiau populaia majoritar n niciuna din aezrile urbane.25 Structura administrativ Dup ce, n anul 1812, Basarabia a devenit parte integrant a Imperiului arist, a urmat o asimilare etapizat a teritoriului nou dobndit. Anii de pn la 1818 s-au caracterizat iniial prin meninerea provizorie a administraiei existente. n scopul nfiinrii structurilor administrative n Basarabia, arul l-a delegat pe amiralul P.V. Ciceagov, fr ns a da indicaii precise referitoare la acestea; ca atare, Ciceagov a avut o oarecare libertate n demersul su.26 n timpul primilor ani sub stpnire ruseasc nu s-au operat intervenii eseniale n structurile administrative. Noii regiuni dobndite i s-a acordat un statut special, fiind meninute iniial trsturile principale ale organizrii administrative din principatul moldav. 27
24 25

Cazacu, op. cit., pp. 149-151. Reed, op. cit., p. 175. Budak pleac de la premisa de 15% populaie moldoveneasc la orae. U. G. Budak, Obestvenno-politieskoe dvienie v Bessarabii v proreformennyi period, Kiinev, Kartja Moldovenjask, 1959, p. 371. 26 Jewsbury, op. cit., p. 93. 27 Gou, op. cit., p. 57. Referitor la structura administrativ creat n anul 1813, vezi pe larg: G. Fedorov, Gosudarstvenno-administrativnoe ustrojstvo i mestnoe pravo Bessarabii, Kiinev, 1974, pp. 46-52.

15

Statutul juridic al ranilor, acela de persoane libere, desfurarea, n continuare, a procedurilor judiciare n limba romn, absena recrutrilor n armata ruseasc i facilitile legate de impozite au constituit aspecte ale acestei poziionri speciale. 28 Administraia local a fost meninut cu sprijinul boierilor locali. Astfel, boierul Scarlat Sturdza a fost numit n funcia de guvernator n anul 1812, ali membri ai aristocraiei ndeplinind i ei funcii administrative. Acest fapt era ntocmai n spiritul conceptului de stpnire a ruilor, care privea clasa aristocratic drept unica interfa demn de ncredere ntre puterea central i interesele locale. n acest scop, nobilimii i s-a ncredinat administraia local.29 ncepnd cu Ustav obrazovanija Bessarabskoj Oblasti (Aezmntul obrazoviei oblastei Basarabia), n anul 1818 administraia din Basarabia a fost reglementat din nou, statutul special al teritoriului fiind astfel consacrat ntr -o form codificat. n vrful aparatului administrativ se afla un guvernator civil numit de ctre ar. Datorit situaiei la graniele Basarabiei, guvernatorul civil se subordona unui guvernator militar general, staionat n Podolia ori n Basarabia.30 O particularitate a regiunii o reprezint constituirea naltului Sfat (Verhovnyi Sovet), care reglementa, n nume propriu, toate chestiunile administrative ale provinciei, funcionnd totodat ca instan suprem a acesteia. naltul Sfat se compunea din unsprezece membri, dintre care cinci erau numii de ctre ar, iar ase erau alei din rndul boierimii pe o perioad de trei ani. Aveau dreptul la vot brbaii n vrst de peste 22 ani, cu peste 300 desetine de pmnt.31 Prin urmare, boierii locali deineau majoritatea n sfat, fiind n msur s crmuiasc destinele provinciei, astfel nct Basarabia a dobndit un statut de autonomie administrativ de facto. Ca limbi de lucru ale administraiei erau stabilite att rusa, ct i romna.32 Chiinul devenea capitala noului inut administrativ, dobndind, n baza legislaiei ruseti de la acea vreme, propriile sale instituii administrative. 33 Acest statut special al Basarabiei a fost ns desfiinat numai dup 10 ani (n anul 1828). A urmat o perioad de adaptare i de uniformizare a Basarabiei cu celelalte provincii de vest, administraia regiunii fiind aliniat, la acel moment, la structura administrativ pan-ruseasc. Excepie fceau judeele Cahul, Ismail i Bolgrad, care ntre anii 1856 i 1878 au aparinut teritoriului Principatului Moldovei, respectiv, Romniei, fiind subordonate, n acest interval, unui alt regim administrativ. 34 Potrivit cerinelor structurilor pan-ruseti, din anul 1828, n
28 29

Nistor: Istoria Basarabiei, Chiinu, Cartea Moldoveneasc, 1991, p. 181. Cusco, op. cit., p. 117; Pipes, op. cit., pp. 87-98. 30 Jewsbury, op. cit., p. 125, Nistor: op. cit., p. 185. 31 Fedorov, op. cit., p. 54. 32 Boldur: Istoria Basarabiei, Bucureti, Editur Victor Frunz, 1992, pp. 328-329; Fedorov, op. cit., pp. 54-55. 33 Ibidem, p. 128. 34 Basarabia de Sud a fost retrocedat Principatului Moldovei prin Acordul de la Paris. Vezi: Dumitru P. Ionescu, Rzboiul de independen a Romniei i problema Basarabiei, Bucureti, Editura Academiei, 2000, p. 136. Din aceste motive, numeroase reforme instituite de ctre arul Alexandru al II-lea n cea de-a doua jumtate a secolului al XIX-lea au fost transpuse cu ntrziere n Basarabia de Sud.

16

Basarabia, naltul Sfat a fost nlocuit cu Sfatul Oblastei (Oblastnoj Sovet), redus mult n funciile sale. Astfel, acest organ putea dispune n mod direct doar de 10% din bugetul aprobat provinciei.35 ncepnd cu anul 1828, toate procesele administrative ale provinciei au revenit n sarcina unui guvernator general, direct subordonat ministerelor din Petrograd.36 Mai mult, n cadrul Cancelariei de Provincie, limba rus a fost introdus n mod obligatoriu ca limb oficial, romna fiind treptat lsat la urm. Ca i n restul Imperiului arist, noua clas nobiliar (dvorjane) a primit dreptul de a ine adunri i de a alege un comitet permanent (Uprava Dvorianstvo) cu drepturi restrnse, subordonat guvernatorului. Ridicarea statutului special i desfiinarea naltului Sfat au nsemnat, din perspectiva aristocraiei locale, o reducere considerabil a posibilitilor ei de a influena politic provincia, ea nefiind nici mcar n postura de co-decident privind tendinele interne. Abia n cea de-a doua jumtate a secolului al XIX-lea, n timpul reformelor lui Alexandru al II-lea, elitele au ctigat din nou o influen mai mare n domeniul administrativ. n anul 1864, la Petrograd s-a emis o lege care sprijinea o mai just structurare a administraiei. Printre altele, aceasta prevedea ntruniri periodice ale zemstvelor pentru luarea de decizii n privina auto-administraiei locale. La orae s-au nfiinat dumele, instituii corespondente entitilor rurale de auto-administrare, n anul 1870.37 Zemstvele se ntruneau o dat pe an, stabilind un organ executiv permanent, nsrcinat cu problemele oficiale de natur administrativ.38 Acestea s-au constituit att la nivel de jude, ct i la nivel de provincie, organele de jude alegnd i membrii pentru zemstvele de provincie. Membrii zemstvelor de jude erau numii n baza unei legi electorale complexe privind curiile. Marii moieri, populaia urban i rural i alegeau reprezentanii proprii n trei curii distincte, prin sistemul electoral fiind asigurat o prezen supra-proporional a influenei moiereti. 39 Organele locale auto-administrative erau organe executive, obligate s ndeplineasc atribuii specifice. Pe lng aceasta, ele se puteau implica, n mod voluntar, n diverse domenii de activitate. 40 Printre atribuiile obligatorii de stat se numrau: administrarea nchisorilor, a administraiei locale i a sistemului de justiie, precum i plata judectorilor. Asigurarea hranei pentru populaie, dezvoltarea meteugurilor locale, repararea drumurilor, dar i chestiuni privind sistemul educaional general i sntatea locuitorilor aparineau de atribuiile voluntare.41
35 36

Fedorov, op. cit., p. 59; Boldur, op. cit., p. 332; Jewsbury, op. cit., p. 170. Ibidem, p. 171. 37 Fedorov, op. cit., p. 71. 38 Vg. Hsch, op. cit., p. 276; Heiko Haumann, Geschichte Russlands, Zrich, Chronos, 20102, p. 257. Pentru detalii suplimentare privind zemstva, vezi: Friedrich Beyrau, Manfred Hildermeier, Von der Leibeigenschaft zur Frhindustriellen Gesellschaft (1856 bis 1890) n Manfred Hellman Handbuch der Geschichte Russlands. Bd. 3/1. Von den autokratischen Reformen zum Sowjetstaat, Stuttgart, Hiersemann, 1983, p. 75 i urm. 39 Haumann, op. cit., p. 256. Pentru procedurile de votare, vezi i: Ludmila Coad, Zemstva Basarabiei. Aspecte istorico-juridice, Chiinu, Pontos, 2009, p. 50. 40 Istoricul i Activitatea Zemstvelor n Basarabia n curs de 50 de ani (1869-1919), Chiinu, Tip. Glasul rii, 1920, p. 5. 41 Coad, op. cit., 71.

17

Zemstvele se aflau permanent sub controlul statului, funciile acestora fiind puternic limitate n anul 1890. n mod adiional, ctre sfritul secolului al XIX-lea au aprut modificri n procedura de votare, fapt care a condus la o consolidare continu a aristocraiei n detrimentul altor pturi demografice. 42 Fr ndoial, aceste msuri au servit n a extinde controlul statului asupra zemstvelor. Cu o ntrziere de cinci ani, n Basarabia s-a transpus legea privind noua ordine instituional, n anul 1869 constituindu-se zemstvele. Astfel, componena zemstvelor pe plan judeean se structura n modul urmtor: Structura zemstvelor pe plan judeean, n anul 1869 Judeele numrul consilierilor n adunrile de zemstv Nr. Basarabiei judeene
numrul consilierilor de zemstv regional

proprietarilor orenilor trnilor total de pmnt 1 Chiinu 28 19 16 63 10 2 Orhei 20 4 16 40 7 3 Iai 19 4 15 38 6 4 Soroca 19 5 14 38 6 5 Hotin 29 7 22 58 10 6 Bender 20 8 12 40 7 7 Akkermann 17 12 14 43 7 Total 152 59 109 320 53 Surs: Ludmila Coad, Zemstva Basarabiei. Aspecte istorico-juridice, Chiinu, Pontos, 2009, p. 67.

Devine limpede c, la fel ca i n ntregul imperiu, cele trei pturi sociale implicate nu erau reprezentate n mod echilibrat. Cu excepia judeului Akkermann, marii moieri deineau cel puin 50% din voturi, n cadrul zemstvelor de jude. La nivel de provincie, dominaia acestora era i mai pregnant, ea crescnd n timp. Dac, n anul 1878, un total de 78,2% din numrul membrilor la nivel de zemstv de gubernie revenea marilor moieri, procentajul lor se situa la 91,6%43, n anul 1891, ca urmare a procedurii modificate pe ntreg teritoriul imperiului, n anul 1890. Astfel, zemstvele deveneau un instrument al latifundiarilor. Pn la Primul Rzboi Mondial, acestea au ocupat un rol important n dezvoltarea Basarabiei. Zemstvele erau consacrate n special urmtoarelor probleme: domeniului agriculturii i printre altele, organizrii de cursuri n domeniu, domeniului bancar, construciei de drumuri, sistemului de telefonie i de pot, ns i sistemelor sanitar i colar, care jucau un rol important.44 Mai ales ctre sfritul secolului al
42 43

Boldur, op. cit., p. 400; Coad, op. cit., p. 45; Haumann, op. cit., p. 257. Fedorov, op. cit., p. 68. 44 Pentru detalii privind activitatea zemstvei n domenii individuale, vezi: Coad, op. cit., pp. 70-78; Istoricul, op. cit., p. 33.

18

XIX-lea, zemstvele din Basarabia s-au angajat n extinderea sistemului colar primar public. Numrul colilor finanate de acestea a crescut de la 17 (n 1897) la 126 (n 1905). 45 Acest lucru nsemna c, n anul 1906, ele sprijineau 12,9%46 din totalul colilor din Basarabia. n plus, la nivel de provincie, zemstvele au militat n anul 1906 pentru introducerea obligativitii colarizrii.47 n ansamblu ns, att la nivel regional, ct i la nivel judeean, zemstvele au fost, chiar i la nceputul secolului al XX-lea, n primul rnd un organ n cadrul cruia se luau decizii n sfera actelor administrative. Pn n 1905 nu era creat cadrul pentru discuii politice fundamentale i nici pentru dezbaterea unor probleme naionale. 48 Instituirea zemstvelor a facilitat, n primul rnd aristocraiei locale din Basarabia, implicarea din nou n administraie, beneficiind de un cadru instituionalizat. De altfel, pentru prima dat, administraia devenea accesibil i altor grupe ale populaiei. Pe de-o parte, locuitorii oraelor i ai satelor puteau fi prezeni n zemstv prin reprezentanii lor. Pe de alt parte, noile organe administrative angajau personal calificat, cum ar fi profesori, ingineri, dar i agronomi, care duceau la ndeplinire sarcinile aferente zemstvei.49 De acum, administraia local nu se mai baza n mod exclusiv pe nobilime, ci i, mai mult, pe persoane formate profesional, indiferent de statutul acestora. Dei zemstvei i reveneau atribuii exclusiv executive, ea oferea inteligheniei un cadru pentru schimbul de idei, pentru ntruniri periodice i pentru cristalizarea unor cercuri amicale, bazate pe convingeri comune.50 Dincolo de acestea, nu este de ignorat faptul c pe lng procesele administrative, activitatea zemstvelor locale a pregtit terenul pentru dezbaterile structurate, activarea n cadrul unor comisii i elaborarea de proiecte i dispoziii, chiar dac acest lucru implica doar un cerc restrns de persoane. Este adevrat, erau alei reprezentani din toate sferele sociale, rani, delegai ai adunrilor de provincie sau de jude. ns cum majoritatea locurilor erau ocupate de ctre nobilime, latifundiari i funcionari ai guvernului, cum moldovenii nu constituiau majoritatea demografic n orae, prezena reprezentanilor rnimii era foarte restrns. n acest context, partea cea mai mare a populaiei romnofone nu a receptat instituia zemstvei ca pe un instrument al descentralizrii sau al participrii. Pentru nobilii moldoveni, instituirea zemstvei a nsemnat, n primul rnd, posibilitatea de a contribui din nou, ntr-o form instituionalizat, la dezvoltarea provinciei.
45 46

Coad, op. cit., p. 92. Ibidem, p. 90. 47 Istoricul, op. cit., 74. 48 n problema zemstvelor de gubernii vezi, cu titlu exemplificator: Bessarabskoe zemstvo (ed.), rezvyajnoe Gubernskoe zemskoe sobranie 11 maja i 7 sentjabroe 1904. Doklady Bessaraskoj Gubernskoj Zemskoj Upravy Gubernskomu Zemskomu Sobraniju XXXVI oerednoj sessii v 1904 godu i urnaly zasdanij sobranija, Kiinev, 1904, pp. 1-178. Pentru zemstvele de jude vezi, cu titlu exemplificator: Protocoalele Zemstvei de la Akkermann, Sorocca, Orhei i Bli 1909: ANRM, Fond 65, Inventar 1, Dosar 1598, pp. 57-130. 49 Pipes, op. cit., p. 265. Pentru anul 1900, Pipes consemneaz aproximativ 47.000 angajai ai zemstvei pe ntreg cuprinsul regiunii. 50 Ibidem, p. 262.

19

Economia Din structura demografic indicat reiese c Basarabia era o regiune profund marcat agrar. Acest fapt nu s-a schimbat n mod esenial n decursul secolului al XIX-lea. Statisticile economice indic faptul c Basarabia anului 1913 nu ntrase n era industrial. Astfel, la nivelul anului 1913 se nregistrau un numr de 128 manufacturi, respectiv de fabrici, n care activau 3415 muncitori. 51 Sfera principal de activitate a acestora o constituia prelucrarea alimentelor; morritul, vinificaia i producerea berii deineau 79,1% din serviciile n domeniul industrial.52 n schimb, n cadrul agriculturii, n secolul al XIX-lea se consemneaz o cretere constant a productivitii. Astfel, n cea de-a doua jumtate a secolului al XIX-lea, se consemneaz 1.210.000 desetine de teren exploatat economic anual n anul 1850, ajungndu-se la 2.319.700 desetine anual n anul 1909, corespunznd unei creteri de 110%. 53 Creterea suprafeelor exploatate agricol, dar i noile tehnici introduse de ctre colonitii rui, precum i angrenarea n creterea pieii economice imperiale54 s-au reflectat ntr-o cretere clar a exportului de cereale. Pe lng cereale, n Basarabia se mai cultivau struguri, fructe i tutun i se practica creterea vitelor. Legislaia ruseasc viznd eliberarea ranilor i mproprietrirea acestora din anul 1861 a condus la modificarea raporturilor de poses iune i n Basarabia. n Basarabia, reforma s-a produs n anul 1869, crendu-le ranilor, care oricum, nu mai erau iobagi din anul 1749 ns nu aveau, n mod frecvent, proprieti proprii55, posibilitatea de a obine teren de la proprietile statului sau de la cele ale latifundiarilor.56 Pn n anul 1905, ranii din Basarabia achiziionaser deja peste 300.000 desetine de pmnt. 57 Acest lucru a condus la o reconfigurare a raporturilor de proprietate. Dac, naintea Marii Reforme, circa 70% din teren era n minile marilor moieri58, n anul 1905 mprirea terenurilor s-a desfurat dup cum urmeaz: 43,2% din suprafa aparinea latifundiarilor, 48,6% ranilor, iar 8,2% Bisericii. 59 Alte rezultate ale ncercrilor de modernizare sub Imperiul arist
51

D. E. emjakov, Oerki ekonomieskoj istorii Bessarabii epochi imperializma, Kiinev, tiinca, 1980, p. 19. 52 Vezi: Ibidem, S. 21. 53 H. Celibidachi, Agricultura n tefan Ciobanu Basarabia. Monografie, Chiinu, Universitas, 1993, p. 320. 54 Jakim. S. Grosul, Krestjane Bessarabii 1812 -1861 gg., Kiinev, Gosudarstvennoe Izdat. Moldavii, 1956, p. 109. 55 Gou, op. cit., p. 80. 56 Pe subiectul reformei agrare, vezi, printre altele: Nicolae Ciachir, Basarabia sub stpinirea arist (1812-1917), Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1992, p. 36 i urm. 57 Celibidachi, op. cit., p. 324. 58 Jakim. S. Grosul, Oerki narodnogo chozjajstva Bessarabii (1861-1905 gg.), Kiinev, Kartja Moldovenjask, 1972, p. 147. 59 Vezi: Celibidachi, op. cit., p. 324. Grosul i emjakov indic date similare: Grosul, Oerki, p. 147; emjakov, op. cit., p. 52. Vcra pornete de la premisa c , n anul 1905, 56,7% din pmnt se afla n posesia latifundiarilor, n timp ce ranii dispuneau doar de 14,9%. Vezi: Veronica Vcra, Proprietatea nobiliar n Basarabia sub ocupaia arist (a doua jumtate a sec. XIX nceputul sec. XX), n Destin Romnesc, 7, 2001, nr. 2, p. 38.

20

au fost, printre altele, dezvoltarea trgurilor n orae.60 Astfel, n decurs de o sut de ani, populaia oraului Chiinu a crescut de zece ori, de la 11.00061 la 116.500 locuitori. 62 n anul 1860, Basarabia era conectat la reeaua de telegraf; din 1870 dateaz primele ncercri de consolidare a strzilor din ora. Construirea unei legturi feroviare cu Basarabia (n anul 1871) a legat provincia izolat de centrul imperial i de pieele de desfacere ruseti. 63 n ciuda tuturor acestor eforturi de modernizare, Basarabia a rmas o regiune destul de napoiat, descris astfel de ctre Charles Upson Clark la nceputul secolului al XX-lea: Aici Basarabia este exact n starea n care erau statele noastre de cmpie nainte de apariia automobilului. Cltoria mea cu automobilul n Basarabia mi-a amintit de expediiile de vntoare din Dakota de acum 35 de ani.64 Instituia Bisericii Populaia romnofon din Basarabia era, n principal, de confesiune ortodox, astfel nct Biserica Ortodox a constituit un punct de reper important pentru aceast grup demografic. n virtutea organizrii sale n mai mult de 1000 dioceze65, ea a constituit singura instituie care se adresa inclusiv marii mase a populaiei rurale. n acelai timp, Biserica a fost un loc important pentru cristalizarea i consolidarea inteligheniei locale, deoarece, printre altele, oferea locuri de munc unor tineri cu studii. Pn la nglobarea n Imperiul arist, inutul Basarabiei s-a subordonat Mitropoliei Moldovei. La scurt vreme dup aceasta, n anul 1813, s-a creat Arhiepiscopia Chiinului i a Hotinului, subordonat Patriarhului Rus. n funcia de Arhiepiscop a fost instalat Gavril Bnulescu-Bodoni, care fusese activ n structurile ecleziastice i sub Principatul Moldovei, activnd cu srg, din 1813, pentru crearea arhiepiscopiei. n demersul su, el s -a orientat dup structurile bisericesc-administrative deja existente, meninnd toate protopopiatele. 66 n nou creata eparhie, dificultile au aprut imediat. De altfel, n ntregul secol al XIX-lea, starea de pregtire a pstorilor a constituit o preocupare a conducerii Bisericii. n
60

Drept mrturie pentru modernizarea Basarabiei n timpul dominaiei ruseti st capitala de provincie. Asupra dezvoltrii sale vezi: Michael F. Hamm, Kishinev: The Character and Development of a Tsarist Frontier Town n Nationalities Papers, 26, 1998, nr. 1, pp. 19-37. 61 V. I. ukov, Gorada Bessarabii 1812-1861 godov. Oercki socialno-ekonomieskogo razvitija, Kiinev, tiinca, 1975, p. 63. 62 Hamm, op. cit., p. 32. 63 Gou, op. cit., p. 83. 64 Charles Upson Clark, Basarabia. Basarabia, Rusia i Romnia la Marea Negr n Florin Rotaru Basarabia Romn. Antologie, Bucureti, Semne, 1995, p. 71. 65 Nicolae Popovschi, Istoria bisericii din Basarabia n veacul al XIX-lea sub rui. Din negura trecutului crmpeie de aminitiri, Chiinu, Museum, 2000, p. 45. 66 tefan Ciobanu, Cultura romneasc n Basarabia sub stpnirea rus, Iai, Editura Enciclopedic Gheorghe Asachi, 1992, p. 35. Pe tema constituirii arhiepiscopiei, vezi: Potarencu, Dinu: Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, Chiinu, Prut Internaional, 2006, pp. 201-210.

21

anul 1822, din totalul de 1095 de preoi activi, doar zece i ncheiaser studiile la un seminar teologic; majoritatea acestora nu avea nicio educaie colar sau teologic. 67 Astfel, n anul 1858, cu ocazia unei cltorii n Basarabia, arhiereul se plngea: Foarte muli preoi nu pricep cum se cade slujba i ndatoririle lor fa de pstorii. Aceasta provine din faptul c nsii preoii au puine cunotine religioase...68 Cu toate acestea, pn la sfritul secolului al XIX-lea conducerea Bisericii a reuit s creasc treptat nivelul de educaie al preoilor si. n anul 1903, 13 din cei 1008 preoi aveau o formare academic, iar 820 aveau studii ncheiate la un seminar teologic, 69 astfel nct se poate considera c, la nceputul secolului al XX-lea, ntregul cler din Basarabia putea att scrie, ct i citi, beneficiind de o formare elementar teologic. Pentru a ridica nivelul de educaie al clerului ortodox, conducerea Bisericii a recurs la diverse msuri. Pe de-o parte, erau folosii n mod frecvent absolveni ai seminariilor teologice din alte arhiepiscopii ruseti. Acetia ns nu vorbeau, de regul, limba romn i oficiau slujba n limba rus, respectiv, n slava veche. Pe de alt parte, nc din anul 1813 la Chiinu s-a creat un Seminar Teologic, care a format o sumedenie de viitori membri ai Bisericii, cu precdere n cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea. Nu n ultimul rnd, tot atunci au fost nfiinate mai multe biblioteci n regiune, care urmau s serveasc formrii teologice. Pe lng seminarul teologic, Biserica Ortodox avea n grij i o serie de coli elementare, care transmiteau cunotine rudimentare de catehez, de descifrare a slavonei i de matematic. Acest sistem educaional bisericesc a atins perioada de nflorire n anii 1840 i 1850. Astfel, n anul 1844 sunt atestate n total 326 coli avnd un numr de 5.177 elevi. 70 Aceast cifr s-a redus n mod semnificativ n a doua jumtate a secolului al XIX-lea cnd nvturile colilor bisericeti ajungeau doar la un numr mic al populaiei. Pe lng instruirea n coal, un alt aspect important l-a constituit informarea clerului i a enoriailor cultivai n materie de publicaii noi i nu numai. La tipografia Arhiepiscopiei, care a fost fondat n anul 1814, au vzut lumina zilei att cri lumeti, ct i bisericeti, n limba rus i romn. Din publicaiile aprute pn n anul 1830, 193 erau n limba romn, cuprinznd, pe lng biblii i psaltiri, manuale, acte administrative i colecii de reglementri comerciale.71 n limba romn, s-au publicat mai nti traduceri din slavon, iar din
67 68

Popovschi, op. cit., p. 45. Apud ibidem, p. 106. 69 Ibidem, p. 168. 70 Popovschi, op. cit., p. 59. 71 Paul Mihail, Zamfira Mihail, Studiu introductiv n Paul Mihail Acte n limba romn tiprite n Basarabia I (1812-1830) precedate de bibliografia tipriturilor romneti din Basarabia (=BTRB) 1812-1830, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1993, p. LV.

22

anii 1850 sunt reproduse, din ce n ce mai frecvent, opere ecleziastice publicate n Principatele Romne. Sistarea rspndirii de publicaii religioase n limba romn s-a produs n momentul nchiderii tiparniei, n anul 1883. ncepnd cu anul 1867, publicaiile broate sau n format de carte sunt completate prin apariia Buletinului Eparhial, care a fost cel de-al doilea periodic din Basarabia 72 avnd, dincolo de tirile clericale, un coninut eminamente religios. Revista a aprut pn n anul 1871, n limbile romn i rus. n anul 1871, varianta romn a fost oprit de la apariie.73 Devine evident faptul c, cel trziu ctre sfritul anilor 1860, Biserica Ortodox din Basarabia a parcurs un proces intensificat de rusificare. Acest lucru este vizibil, printre altele, n interzicerea, n anul 1867, a limbii romne n instituiile de nvmnt, a opririi publicrii n limba autohton a Buletinului Eparhial n 1871 i a nchiderii tiparniei arhiepiscopale n anul 1883. ncepnd cu anul 1872, din ordinul autoritilor ruseti, toate actele bisericeti aveau s fie ntocmite exclusiv n limba rus. 74 Mai mult, s-a ncercat renunarea la limba romn ca limb de oficiere a slujbei religioase, nereuindu-se integral.75 Aceste msuri riguroase nu au vizat doar Basarabia, ele fcnd parte dintr-o tendin general de naionalizare n cadrul Imperiului arist, precum i de unificare n snul ortodoxiei. 76 Biserica Ortodox din Basarabia se supunea, att teologic ct i lingvistic, principiilor pan-ruseti. Avansarea slavonei i a rusei ca limbi liturgice i erudite au condus la distanarea progresiv ntre populaia rural i preoii ortodoci, care aproape nu mai comunicau cu enoriaii lor. Astfel, Arhiepiscopul Iacov consemneaz, n anul 1900: n multe parohii din Basarabia, populaia ortodox este compus mai cu seam iar, adeseori, chiar exclusiv, din Moldoveni, care tiu numai limba moldoveneasc i nu neleg deloc limba slav bisericeasc i ruseasc, chiar n forma numai vorbit. Literatura ruseasc religioas, sub form de foi i brouri este cu totul inaccesibil pentru aceast populaie.77 Orientarea pan-ruseasc a Bisericii Ortodoxe din Basarabia, interveniile restrictive la adresa limbii romneti i, prin aceasta, a oricrei tendine locale, precum i dificultile evidente n a comunica cu populaia local, au zdrnicit, nc de la nceput, o potenial micare local de sorginte naional.

72

Boris A. Trubeckoj, Iz istorii peridiceskoj peati Bessarabii, 1854-1916 gg., Kiinev, tiinca, 1989, p. 15. 73 Ciobanu, Cultura romneasc, p. 223. 74 Gou, op. cit., p. 84; Cazacu, op. cit., p. 176. 75 Popovschi, op. cit., p. 83; Silvia Scutaru, Biserica ortodox din Basarabia ntre 1882-1918, Tez de doctorat, Chiinu, 2010, p. 77. 76 Kappeler, op. cit., p. 218. 77 Cazacu, op. cit., p. 179.

23

nvmntul Chiar la nceputul secolului al XX-lea, sistemul educaional din Basarabia era, n ansamblu, subdezvoltat. Mai era mult de parcurs pn la alfabetizarea generalizat a populaiei. n anul 1880, numai 8,8% dintre copiii cu vrste cuprinse ntre 7 i 14 ani frecventau o instituie de nvmnt. 78 Aceast stare s-a modificat doar parial pn la nceputul Primului Rzboi Mondial. n pofida unor eforturi considerabile i a extinderii sistemului educaional nc n anul 1906, doar 44% din totalul copiilor erau colarizai.79 Situaia dezastruoas a sistemului educaional din Basarabia este reflectat n gradul de alfabetizare la sfritul secolului al XX-lea. Potrivit recensmntului din Basarabia din anul 1897, 81,8% din populaia de sex masculin i 96% din populaia de sex feminin nu tia s scrie i s citeasc. La orae, rata de alfabetizare la brbai era de 42,8% i doar de 22,3% la femei. 80 n ceea ce privete populaia moldoveneasc, din care 95% 81 era la data respectiv de provenien rural, cifrele reprezint un semnal de alarm. n acest mediu, cota analfabeilor se cifra la 90% n rndul populaiei masculine, respectiv la 98% n rndul populaiei feminine. Chiar i n Chiinu, din 2.828 de brbai moldoveni cu vrste cuprinse ntre 20-39, doar 796 puteau scrie i citi n limba rus i doar 9 n alte limbi. Dintre cele 2.619 femei, doar 212 erau alfabetizate n limba rus, iar 4 n alte limbi. 82 Astfel, moldovenii prezentau rata cea mai mare de analfabetism n rndul popoarelor cretine ale Rusiei.83 n Basarabia, nvmntul primar a fost ncredinat entitilor private, Statului i Bisericii, dezvoltndu-se n mod sistematic doar n cea de-a doua jumtate a secolului a XIX-lea. Dac majoritatea colilor primare fuseser sprijinite pn la mijlocul secolului al XIX-lea prin intermediul eparhiilor84, ncepnd cu anii 1860 s-a forat dezvoltarea nvmntului de stat de sorginte laic; n acest demers, instituia zemstvei i-a adus aportul, finannd o parte din colile basarabene. Pentru anul 1906 este prezentat situaia de mai jos.

78 79

Ibidem, p. 192. Coad, op. cit, p. 94. 80 Cazacu, op. cit, p. 193. 81 n timpul recensmntului din 1897 au fost chestionai 920.819 moldoveni, dintre care 879.370, adic 95,4%, locuiau n mediu rural. Vezi: Ibidem. Aceast cifr este confirmat de rezultatele viznd marea regiune Noua Rusie, creia i aparineau, pe lng Basarabia, guberniile Ecaterinoslav, Tauria, Herson i Oblastul cazacilor de pe Don. n ceea ce-i privete pe moldoveni, autorii consemneaz un procentaj de 94,5% din populaia rural, respectiv, 93,44% persoane active n sectorul agrar. Deoarece n restul guberniilor Noii Rusii existau doar izolat moldoveni, datele de mai sus pot fi considerate puncte de reper credibile n cazul Basarabiei. Vezi: Bauer, Die Nationalitten B, p. 217, 287. 82 Hamm, op. cit., p. 36. 83 Gou, op. cit., p. 62; Kappeler, op. cit., p. 257. 84 Ion Pelivan, La Bessarabie sous le rgime russe (1812-1918), Paris, Imprimerie Generale Lahure, 1919, p. 18.

24

colile n anul 1906, n funcie de instituie Instituii Numr de coli Procentaj Zemstva 130 12,9% De stat/ministeriale - cu o clas 50 40% - cu dou clase 332 Urbane 33 3,3% Instituii eterogene 69 6,9% Private 3 0,2% Bisericeti - cu o clas 10 36,7% - cu dou clase 369 Surs: Ludmila Coad, Zemstva Basarabiei. Aspecte istorico-juridice, Chiinu, Pontos, 2009, p. 90. Se poate prezuma c mai cu seam n colile bisericeti, n prima parte a secolului al XIX-lea se mai preda nc n limba romn. Concomitent cu extinderea sistemului educaional de stat, limba romn a fost alungat treptat din coli, fiind folosite n mod consecvent doar programe pan-ruseti. Micarea de eliberare a polonezilor, n anii 1830 i 1863 i rspndirea crescnd a unui naionalism pan-rusesc pornind de la Sankt Petersburg au condus, n cea de-a doua jumtate a secolului al XIX-lea, la o politic acutizat a naionalitilor, care ajunsese de acum i n provinciile vestice. 85 Acest lucru s-a materializat, printre altele, prin faptul c din anul 1866, n cadrul nvmntului gimnazial cu limba de predare rus (n general), a fost exclus romna ca materie opional.86 i n colile primare s-a ncercat alungarea romnei, acest lucru reuind parial. n acelai timp, trebuie subliniat faptul c limba romn a fost folosit doar ca instrument n nvarea limbii ruse, ea nefiind o materie separat.87 Mult vreme, nvmntul mediu din Basarabia a fost reprezentat de Seminarul Teologic, nfiinat n anul 1813, unica instituie de acest fel din provincie, care a devenit nucleul de formare al viitoarelor elite. n acest sens, este cunoscut c peste 15 deputai ai Sfatului Trii au studiat la Seminarul Teologic, printre ei numrndu-se personaliti marcante precum Ion Pelivan, Daniel Ciugureanu, Pantelimon Erhan i Ion Incule. Seminarul, a fost conceput iniial ca instituie de nvmnt pentru copiii clerului, fiind asimilat Academiei Teologice din Kiev. Instituia a funcionat dup modelul altor coli asemntoare din Rusia. Drept urmare, ncepnd cu 1823, a funcionat dup programa lor general care, printre altele, prevedea studierea istoriei ruseti i a istoriei Bisericii Ruse.88 n plus, ntregul corp didactic era recrutat n faza
85 86

Haumann, op. cit., p. 393; Kappeler, op. cit., pp. 207-215; Hsch, op. cit., pp. 284-285; 296-303. Pentru comparaie vezi: Lidia Colesnic-Codreanca, Limba Romn n Basarabia (1812-1918). Studiu sociolingvistic pe baza materialelor de arhiv, Chiinu, Museum, 2003, p. 64. 87 Ibidem, p. 36. 88 Popovschi op. cit., p. 64.

25

iniial din afara Basarabiei.89 Singurul element local n cadrul acestei educaii era, predarea n limba romn, interzis ns ncepnd cu anul 1866.90 Prin urmare, n cea de-a doua jumtate a secolului al XIX-lea, Seminarul Teologic nu prevedea materii pentru cultivarea limbii romne sau studierea istoricii bisericii locale. Dimpotriv, seminaritii parcurgeau un program de formare marcat de realiti ruseti. n anul 1833, la Chiinu s-a nfiinat la Liceul de Biei cea de-a doua instituie de nvmnt mediu. colile nalte erau rezervate cu precdere copiilor de preoi i de boieri, locuitorii romnofoni fiind ntru totul sub-reprezentai. Astfel, n perioada 1821-1861, absolvenii Seminarului Teologic numrau n total 551 elevi, dintre care 133 erau moldoveni. 91 Dup anul 1861, au luat fiin n Basarabia i alte coli medii n cadrul sistemului de stat n care se preda n limba rus, conform programei ruse. n anul 1917, n Basarabia fiinau n total 50 coli medii92. ntre 1862 i 1912, media elevilor de origine moldoveneasc era de 45,3%, dar la Liceul de Biei Nr. 1 ajungea la circa 18%, n timp ce la alte coli se situa la circa 20%.93 Pn n ajunul Primului Rzboi Mondial, Basarabia nu avea universiti. Pentru studii, tinerii erau nevoii a se deplasa n afara Basarabiei, majoritatea absolvenilor de studii medii ajungnd astfel n Rusia. Pe aceste trasee, absolvenii de origine moldoveneasc se concentrau, n special, n centre precum Sankt Petersburg, Dorpat (Tartu), Moscova, Varovia, Kiev sau Odessa. Aproape niciunul din acetia nu alegea s studieze la o universitate din afara Imperiului arist.94 n consecin, elitele moldoveneti au urmat, pn n anul 1917, o educaie esenialmente ruseasc. n mod similar cu Biserica, colile nu se puteau constitui n vremurile ariste ntr-o curea de transmisie a vreunei micri naionale moldoveneti. Pe de-o parte, ele se aflau, sub multe aspecte, sub controlul autoritii statale, predarea decurgnd n baza programelor prestabilite. Pe de alt parte, din cauza politicii lingvistice specifice celei de-a doua jumti a secolului al XIX-lea, ele nu puteau nici mcar servi la conservarea i dezvoltarea limbii materne a populaiei moldoveneti. Totodat, se poate intui c, n colile impregnate de spiritul rusesc, se propagau cu precdere idei naionale pan-ruseti. Cu toate acestea, n special, Seminarul Teologic din Chiinu a avut un rol deosebit n apariia unei elite locale. Aici s-au ntlnit viitorii intelectuali de frunte care, n anii care au urmat, au fondat iniial cercuri studeneti la Dorpat (Tartu) i Kiev, ei regsindu-se mai apoi, n anii 1917-1918 i n Sfatul rii.

89 90

Cazacu, op. cit., p. 169. Ciobanu, Cultura romneasc, p. 140. 91 A. I. Babij, Formirovanie moldavskoj inteligencii vo vtoroj polovine XIX-naale XX v., Kiinev, tiinca, 1971, p. 8. 92 Ibidem, p. 10. 93 Ibidem, p. 13. 94 Ibidem, pp. 34-99.

26

Publicaii i pres n Basarabia secolului al XIX-lea, pn n anii 1850, editura arhiepiscopal a jucat un rol extrem de important. Aceasta a emis o mare parte a crilor aprute n Basarabia, fie religioase sau nu, att n limba romn, ct i n cea rus. n anul 1883, tiparnia a fost nchis temporar, relundu-i activitatea abia n anul 1906.95 Astfel, n perioada 1854-1899, n Basarabia au aprut n total 28 de periodice, printre care 9 ziare i reviste. n acest numr, oricum relativ redus de publicaii se afla doar o publicaie n limba romn.96 Prima publicaie aprut periodic a fost, ncepnd cu anul 1854, Bessarabskie oblastnye vedomosti. Acest ziar era organul oficial al administraiei locale, fiind redactat n limba rus. El coninea, n principal, anunuri publice i relatri privind evenimentele sociale, economice, precum i cele culturale ale provinciei. n calitatea sa de organ oficial, ziarul era supus cenzurii statului.97 n anul 1867, la Chiinu s-a publicat primul ziar n limba romn. ncercrile anterioare de a nfiina un periodic romnesc, cum ar fi cea din anul 1848, cnd un grup de boieri a dorit s publice revista Romnul, au fost interzise de ctre autoritile ariste.98 Buletinul Eparhial (Kisinevskije eparchalniy vedomosti) a fost cea de-a doua revist din Basarabia, fiind editat bianual din anul 1867, cuaternar din anul 1906 i lunar att n limba rus, ct i n limba romn. nc din anul 1871, ediia romneasc a fost sistat. n Buletinul Eparhial erau predominante teme bisericeti. Abia n anul 1889 avea s fie creat n Basarabia cea dinti revist finanat din fonduri private, Bessarabskij vestnik. 99 La nceputul secolului al XX-lea, piaa presei basarabene a cunoscut o dezvoltare pregnant. n perioada 1899-1916 au aprut, n total, 254 periodice, dintre care 136 ziare, 78 reviste i 14 calendare.100 ncepnd cu anul 1906, s-au editat din nou ziarele romneti, pn la Unire publicndu-se n total 20 de periodice, dintre care 10 ziare i 4 reviste. 101 Printre cele mai importante amintim: Kuvynt Moldovenesk, Glasul Basarabiei, Basarabija, Vjaca Basarabiej. O caracteristic a presei din Basarabia, cu excepia periodicelor oficiale, este efemeritatea multora din acestea.102 Pe lng periodicele concepute i publicate n Basarabia mai existau, desigur, i cele din Imperiul arist, ns i cele din Romnia. Cu toate c autoritile ariste au ncercat, mai ales ncepnd cu anul 1830, s mpiedice afluxul de publicaii provenite din Principatele Moldovei i ale Valahiei i ulterior din Regat, aplicnd msuri din ce n ce mai drastice,103 aceste materiale reueau s ajung n mod frecvent n Basarabia;
95 96

Ciobanu, Cultura romneasc, p. 58. Trubeckoj, op. cit. p. 28. 97 Ibidem, p. 14. 98 Vezi: Ibidem, p. 25; Gheorghe Negru, arismul i micarea naional a romnilor din Basarabia, Chiinu, Prut, Internaional, 2000, p. 9. 99 Trubeckoj, op. cit, p. 15. 100 Ibidem, p. 28. 101 Ibidem. 102 Lista periodicelor din Basarabia: Ibidem, pp. 234-270. 103 Negru, op. cit, p. 45.

27

de altfel, unii intelectuali de limb romn, precum Ion Pelivan, erau abonai la asemenea reviste, cernd ca acestea s li se trimit chiar i n exilul ndeprtat. Ca atare, intelectualilor de expresie romn li s-a acordat un spaiu limitat pentru a-i exprima i a-i propaga ideile ntr-o form publicat. Abia din anul 1906, s-a creat aceast deschidere prin apariia periodic a ziarelor i a revistelor romneti. Avnd n vedere gradul extrem de redus de alfabetizare a populaiei moldoveneti, ne ntrebm n ce msur aceste publicaii i-au croit drum nspre aezrile rurale i dac au fost receptate acolo chiar i ntr-o oarecare msur? De altfel, trebuie consemnat faptul c n contextul politicii ruse privind folosirea limbii romneti n Basarabia, marea majoritate a locuitorilor, cu excepia ctorva intelectuali, era izolat de noile tendine aprute n limba romn literar, cum ar fi introducerea alfabetului latin sau normarea lingvistic din partea Academiei de tiine. Dat fiind regresia gradual a limbii romne din toate domeniile vieii publice, n administraie, nvmnt, dar i n Biserica, romna, ca limb funcional, s-a manifestat doar n viaa cotidian.104 Ca atare, a fost posibil cristalizarea unei limbi populare, standardizate i normate. Limba romn din Basarabia rmne pe palierul inferior al limbii vorbite, intrnd abia din anul 1918, dup Unirea cu Romnia, n contact cu limba elevat.105 Perioada n care Basarabia a funcionat ca provincie ruseasc a fost marcat, printre altele, de modernizarea infrastructurii, de inovaii tehnologice n sectorul agrar i de reforma n administraie. Datele economice i demografice indic faptul c Basarabia se afla ntr-un proces de dezvoltare, ns departe de momentul unei industrializri incipiente. Pe de alt parte, aceast vreme se caracterizeaz printr-o defavorizare sistematic a populaiei moldoveneti n sfera educativ i n administraie, fapt care poate fi neles mai bine n contextul componenei rurale a acestei populaii. Apare ns evident i faptul c, abia n cea de-a doua jumtate a secolului al XIX-lea, s-a forat o nglobare mai pregnant a poporului moldovean n Imperiul arist, precum i n cultura ruseasc. Aceast evoluie agravat privea, totui, nu doar populaia romnofon, ci, mai curnd, toate popoarele ne-ruseti. Premisa pentru transmiterea ideilor privind identitatea naional, precum i mediatizarea unui demers programatic ctre publicul larg erau, n contextul proceselor din secolul al XIX-lea, aproape inexistente n Basarabia. Rata ridicat de analfabetism n rndul populaiei romnofone, care poate fi atribuit n primul rnd unui sistem educaional precar dezvoltat, nstrinarea populaiei de propria ei Biseric, alungarea limbii romne din coli, biserici i administraie, dublate de structura predominant agrar din Basarabia, aciunile restrictive ale autoritilor ruseti n faa oricror intenii naionaliste, au constituit bariere importante, pe care o eventual micare naional moldoveneasc, respectiv romneasc, din secolul al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea trebuia s le nving.

104 105

Colesnic-Codreanca, op. cit, p. 20. Klaus Heitmann, Limb i politic n Republica Moldova, Chiinu, Arc, 1998, p. 78.

28

BASARABIA INTERBELIC EVOLUII SOCIALE I CULTURALE


Alexandru-Murad MIRONOV

Abstract: Bessarabia between the two World Wars Social and


Cultural Change
Between the two world wars, Bessarabia (the Eastern part of the historical Moldavia) has been a part of the Kingdom of Romania. The Greater Romania was a centralized state, which did not allow the local autonomy. The official bureaucracy was often incompetent and corrupt which attracted popular resentment. The Soviet neighborhood made Bessarabia a land of disorder, Communist conspiracies, and espionage. It is no less true that there was a strong social discontent caused primarily by poverty. Such feelings roused violent movements occupation of lands, but also religious extremism and anti-Semitism. The law enforcement institutions responded in a disproportionate and abusive way, by partial suspension of civil rights. The Government in Bucharest was concerned over the development of the school and partially succeeded in doing it. Intellectuals have considered their duty to help. In the 22 years of the existence of Greater Romania, the residents of all provinces were dissatisfied with the situation in their country, regretting the times before, when taxes were lower, without realizing that injustices were far larger. Keywords: interbellum Romania, society, administration, minorities, demography

Este aproape imposibil pentru un cercettor s disting cu claritate istoria Basarabiei n cadrul Regatului Romniei, dac inem cont de acuta politizare a acestei problematici. La peste 90 de ani de la unire, tentativele istoriografice se prezint incomplet i continu s fie cel mai adesea polemice i foarte rar analitice. n ultimii ani ns o nou generaie de istorici, cel mai adesea din mediile academice de la Chiinu, dar educat n universitile Romniei, n special la Iai, a nceput s ofere instrumentele tiinifice necesare studiului perioadei, fr a dispune deocamdat i de o sintez generalizatoare viabil.

Lector dr., Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureti.

29

Istoriografia romneasc a avut un start bun la nceputul anilor 90, dar ulterior pare s fi abandonat tema istoriei Basarabiei. Tratatul Istoria Romnilor, vol. al VIII-lea: Romnia ntregit (1918-1940), publicat de Academia Romn n 2003, nu difereniaz provinciile istorice n cadrul statului naional-unitar, n ciuda prezenei lor att de pregnante n realitatea vremii. Regiunea dintre Prut i Nistru sufer de acelai tratament. Caracterul centralizat al statului romn, cu prile lui bune i rele, face ca distincia istorie general/istorie local s fie dificil de perceput. Aceast situaie ne-a obligat s semnalm, pe ct posibil, momentele cnd Basarabia s-a difereniat de restul rii. Problematizarea a fost construit pornind de la acest principiu. Un vacuum administrativ i social Perioada interbelic marcheaz integrarea Basarabiei n cadrul Romniei Mari. Afirmaia nu este hazardat, acesta era scopul declarat al politicii romneti, att la nivel central, ct i local. Nu a existat o opoziie organizat, politic sau de alt natur, la acest proiect. A existat ns o nemulumire surd a multor categorii social-economice i a unor grupuri etnice i politice. Cetenii Romniei Mari au fost nemulumii de ara n care triau. Sentimentul era general, dar se acutiza n provinciile care se alturaser Vechiului Regat n cursul anului 1918. Guvernul de la Bucureti a rspuns acestor nemulumiri prin propagand naionalist, cu un efect nu numai ndoielnic, dar i cu consecine adeseori negative. Singura politic pe care o aplica, cu cele mai bune intenii de altfel, era aceea a centralismului. Incapacitatea administrativ, corupia i excesele de tot felul au minat parial rezultatele modernizatoare. nc din 1918, sistemul administrativ romnesc a nceput s se extind n Basarabia, prin numirea n cele nou judee ale provinciei a unor prefeci, ale cror atribuii extinse erau cele practicate n Vechiul Regat. n aceste posturi au fost numii exclusiv localnici, dar directori de prefectur au fost recrutai din rndul funcionarilor de carier, nsrcinai cu implementarea regulilor birocratice romneti1. O problem care a marcat opinia public din epoc au constituit-o funcionarii nebasarabeni, trimii n serviciul statului n regiune. Nu exist statistici care s ne lmureasc asupra numrului celor venii n special din Vechiul Regat, comparativ cu localnicii. Este evident ns c erau mai muli dect cei plecai n celelalte provincii noi, fapt care are o explicaie foarte simpl: statul romn a obligat, la nceputul anilor 20, angajaii publici rmai de la statele strine s depun un jurmnt de credin regelui Romniei, iar ulterior i-a epurat prin intermediul unor examene de limba romn. n ceea ce privete Basarabia, cinovnicii erau ntr-o proporie masiv rui care fie au prsit gubernia n 1917, fie au refuzat s depun jurmntul. Exigena examenelor lingvistice a fost destul de ndoielnic, astfel c un cltor strin din epoc, Charles Upson Clark, menioneaz c, n august 1926,
1

Svetlana Suveic, Integrarea administrativ a Basarabiei n Romnia (1918-1925), n Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie A.D. Xenopol din Iai, tom XXXVI, 1999, p. 132.

30

niciunul din angajaii Cilor Ferate Romne din gara Tighina nu cunotea limba romn 2 . n acelai timp, nu este mai puin adevrat c, n unele domenii nvmnt, de exemplu, numrul celor venii era foarte mare, motivul prnd s fie omajul cauzat de dezorganizarea fostelor teritorii ocupate n rzboi, dar i interesul deosebit depus de autoriti n propaganda prin coal3. Pe de alt parte, muli funcionari mai muli dect n alte pri ale Romniei, din cauza unui control disciplinar ineficient s-au dedat la acte reprobabile, comind abuzuri, corupia fiind nfloritoare. n unele cazuri, Basarabia a constituit locul de ispire a unor pedepse disciplinare pronunate n interiorul corpului administrativ, fapt care a dunat att exerciiului autoritii publice, ct i prestigiului reprezentanilor acesteia. Basarabia nu a constituit o excepie ns. n general, putem afirma c birocraia ultracentralizat a Romniei Mari a fost ineficient i corupt. Totui, ntr-o lucrare recent, au fost publicate anchetele administrative a 23 de funcionari superiori din serviciile de ordine public, majoritatea acestora fiind acuzai de abuz n serviciu. Cele mai multe dintre cazuri s-au dovedit neadevrate4. Iuliu Maniu, prim-ministru n 1928-1930 i 1932-1933, spunea, referindu-se exact la aceast problem, c au fost, desigur, i oameni de treab, dar cei ri au compromis i pe cei buni5. Statul naional-unitar a ignorat existena provinciilor istorice. Acestea nu aveau nicio relevan administrativ i nici urm de autonomie. n anii 30, cnd Basarabia era guvernat identic cu restul rii, era divizat administrativ n nou judee, la rndul lor mprite n pli (subprefecturi). ncercnd s adapteze organizarea teritorial la realitatea regional, dup introducerea regimului de autoritate personal, Carol al II-lea a dispus o reform, prin care ns vechile provincii au fost dezmembrate. Judeele Basarabiei s-au regsit n patru inuturi denumirea noilor regiuni diferite, din care doar unul era exclusiv pe teritoriul acesteia (vezi tabelul nr. 1). inutul Nistru era compus din patru judee, totaliznd 22 355 kmp i 1 446 395 locuitori. Reedina acestuia era la Chiinu. Populaia n 1930, Romnia, care avea o suprafa de 295 049 kmp, era locuit de 18 052 896 persoane, din care Basarabia avea 2 863 409, rspndii pe cei 44 422 kmp ai si. Ca populaie, aceasta era a treia regiune ca mrime, dup Muntenia i Transilvania, densitatea ei 64,5 locuitori/kmp, fiind foarte apropiat de media naional 61,26.
2

Charles Upson Clark, Bessarabia. Russia and Romania on the Black Sea, Dodd, Mead & Company, New York, 1927, p. 294. 3 Irina Livezeanu, Cultur i naionalism n Romnia Mare, 1918-1930, Humanitas, Bucureti, 1998, p. 133. 4 Pavel Moraru, La hotarul romnesc al Europei. Din istoria Siguranei Generale n Basarabia, 1918-1940, Institutul Naional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureti, 2008, p. 186-292. 5 Aurel Kareki i Adrian Pricop, Lacrima Basarabiei, tiina, Chiinu, 1993, p. 256. 6 Enciclopedia Romniei, vol. I: Statul, Imprimeria Naional, Bucureti, 1936-1938, p. 134.

31

Proporia de locuitori n mediul rural era de 78,9% din total, la nivelul ntregii Romnii, Basarabia avnd media cea mai ridicat 87,1%, asemntoare cu aceea a unei alte regiuni foarte srace, Oltenia. Provincia din Est cuprindea 17 dintre cele 172 orae ale rii i 1 847 de sate din 15 201. Demografii timpului au explicat lipsa oraelor din Moldova dintre Prut i Nistru astfel: Aceast provincie cunoate ns un fenomen particular i anume prezena frecvent a unor satetrguri, n care se concentreaz, pe regiuni mai mult sau mai puin ntinse, o via economic destul de intens, trguri care suplinesc astfel oraul propriu-zis 7 . Totui, Chiinul, cu 117 016 locuitori, era al doilea ora ca mrime al Romniei, dup Capitala ce depea cu mult jumtate de milion de locuitori. Basarabia era o lume a satelor, ntr-o Romnie interbelic subdezvoltat. ranii beneficiaser de reforma agrar, dar aceasta nu le mbuntise prea mult soarta. Cercettorul moldovean Ion urcanu afirm c dat fiind conjunctura economic i geopolitic a Romniei (i a Basarabiei ca parte integrant a ei) defavorabil evoluiei normale a agriculturii, reforma nu a putut, n ultim instan, s contribuie substanial, ba nici mcar s nsntoeasc palpabil atmosfera social de la sate, necum s contribuie la asanarea economic a inutului i a rii. [...] Alimentndu-se din ruinarea marii proprieti i a lotailor nzestrai de reform, aceast evoluie ducea rapid spre crearea micilor moii sau ferme a cte 50-100 ha ale unui grup restrns de rani nstrii, aa-ziii chiaburi, i a gospodriilor minuscule, cu cte dou-trei ha, proletare, aflate n permanen n pragul ruinrii. Productivitatea sczut a muncii, criza economic mondial i fiscalitatea zdrobitoare a statului au contribuit masiv la creterea tensiunii sociale n mediul rural. Dei era o situaie general n Romnia epocii, lumea rneasc dominnd autoritar Basarabia, aici mizeria se adncea: nou din zece gospodrii rneti triau sub limita srciei. Un procent variind ntre 71 i 93% din totalul cheltuielilor gospodriilor rneti era utilizat exclusiv pentru asigurarea hranei. Munca extenuant i prost pltit, srcia extrem, locuinele insalubre i lipsa aproape complet a asistenei medicale au provocat o rat ridicat a morbiditii, reducnd masiv sperana de via. Basarabia mai deinea i tristul record de a avea i cea mai ridicat mortalitate infantil din Romnia mai mult dect dublul mediei naionale8 . Se murea de boli ale subdezvoltrii: malarie, tuberculoz, pelagr, trahom9. Cele cteva orae (n judeele Soroca i Cetatea-Alb nu exista niciunul, cu excepia reedinei administrative) se dezvoltaser nainte de 1918 din raiuni mai curnd birocratice. n centrul unui ora basarabean tipic se gseau catedrala, prefectura, tribunalul, primria, chestura poliiei, liceul etc. n general, reedinele de jude erau electrificate. Nu exista canalizare sau asfalt dect n Chiinu. Aspectul oraelor era rusesc, chiar i n anii 30. Cel mai adesea, limba vorbit era alta dect
7 8

Ibidem, p. 136. La rndul su, Romnia Mare avea, n 1933, cea mai mare mortalitate infantil din Europa: 17,4 (n realitate, comparaia a fost fcut cu alte 22 ri europene, la care s-a adugat Japonia; U.R.S.S., Albania sau Portugalia, de exemplu, lipsesc din list ibidem, p. 159. 9 Ion urcanu, Relaii agrare din Basarabia n anii 1918-1940. Universitas Chiinu, p. 206-207.

32

romna, n special rusa. Dac n-ar exista armata, jandarmeria i poliia romne, oricine ar crede c se afl n Rusia, scria acas din Chiinu ziaristul elveian Walter Bohrhardt, aflat n vizit n 193910. De altfel, oraele din provinciile alipite n 1918 erau o zon predilect a minoritilor, fapt care a contat mult n definiia identitar a naiunii romne drept un popor de rani. Oraele i locuitorii lor erau prin urmare realiti suspecte i strine11. n 1930, n Basarabia majoritatea locuitorilor o constituiau romnii (romnofoni), acetia reprezentnd 56,2% din totalul localnicilor (vezi tabelul nr. 2). Dup cum se vede, dei este o majoritate absolut, aceasta este departe de a da un caracter monoetnic regiunii, precum n Oltenia, unde romnii erau 97,5%! Utilizarea limbii ruse a rmas larg rspndit n Basarabia, dar ataamentul fa de aceasta a sczut pe msur ce coala romneasc a fcut progrese. Spre deosebire de cealalt cultur minoritar puternic din Romnia Mare maghiara, cultura rus nu a avut nici resursele, nici capacitatea de a se menine, pentru c muli dintre cei care i aparineau nu aveau i legtur etnic direct. Astfel, rusificarea unor grupuri etnice sau sociale a fost nlocuit cu romnizarea. Pentru c n Basarabia triau numeroi minoritari n mediul rural, care erau virtualmente analfabei n 1917, aceast politic exercitat prin intermediul colii a nregistrat succese, mult mai vizibile n cadrul structurii rurale predominant locale, spre deosebire de celelalte provincii12. Ultimele date aproximative, nainte de cedarea Basarabiei n 1940, estimau o populare a provinciei de 3 065 259 locuitori, adic 15,97% din cetenii Romniei13. Minoritile Minoritile formau o parte consistent a populaiei de la rsrit de Prut peste 40%. Dei etnic diferite, le unea dominaia asupra oraelor i rusificarea. Fostele elite rusofone s-au gsit n situaia unei alegeri imposibile. Detestau Romnia, dar se temeau de comunism, pstrnd astfel o stare de opoziie pasiv 14. Un agent britanic, prinul rus Pavel Dolgorukov, poposea pentru scurt timp, n 1926, la familii ale fostei nobilimi din Chiinu, pe care le-a evocat n nsemnrile sale de cltorie n rnduri pline de nostalgie. Dolgorukov descria politica lor [a romnilor] mioap, naionalist, cu [de]rusificarea, ca i n Polonia, prin care statul romn i aliena minoritile, lipsindu-le de sentimentul de patrie i ignornd cu totul posibilitatea atragerii de partea cauzei Romniei a celor care detestau profund regimul sovietic15.
10

Arhivele Naionale Istorice Centrale (mai departe, ANIC), Fondul Inspectoratul General al Jandarmeriei (mai departe, IGJ), dosar nr. 5/1939, f. 429. 11 Irina Livezeanu, op. cit., p. 353. 12 Ibidem. 13 Enciclopedia Romniei, vol. I, p. 160. 14 Charles Upson Clark, op. cit., p. 219-220. 15 ANIC, Fondul Direciunea General a Poliiei (mai departe, DGP), dosarul nr. 67/1927, f. 4-35. Vezi i Alexandru-Murad Mironov, Un prin n ara Sovietelor: misiunea lui Pavel Dolgorukov n U.R.S.S., 1926, n Arhivele Totalitarismului, nr. 54-55 (1-2/2007), p. 144-173.

33

Conflictul din interiorul fostei minoriti imperiale a anulat acesteia relevana n cadrul provinciei. Minoritatea cea mai important, prin modul n care a fost perceput, au constituit-o evreii. Fr a fi n numr exagerat de mare doar ceva mai puin dect ruii i relativ egal cu cea din Moldova de Vest, dar inferioar celei din Bucovina , evreii erau destul de numeroi n mediul urban un pic mai muli dect un sfert din locuitorii oraelor, ei fiind, dup romni, cea mai concentrat populaie urban din ar16. Dominau ns autoritar comerul att n mediul urban, ct i n provincie n general unele cifre indic chiar un procent de 84% din totalul ntreprinderilor comerciale basarabene17, precum i profesiunile libere, de exemplu medicina. De asemenea, majoritatea imobilelor urbane n Basarabia le aparineau. Totui, innd cont de predominana agriculturii n economia regiunii i c n mediul rural israeliii practic lipseau, putem afirma c marile afaceri nu le aparineau. Ca i restul locuitorilor, cei mai muli evrei basarabeni erau sraci18. Prezena acestei minoriti a provocat cel mai grav antisemitism local din Romnia Mare, unde extrema dreapt a fost deosebit de activ i pentru c Basarabia avea o tradiie, antisemiii locali din perioada interbelic revendicndu-se de la organizaia ruseasc a Sutelor Negre19. Totui pogromurile care izbucneau periodic n orae, pe vremea dominaiei ruseti, au disprut n momentul unirii cu Romnia. Intrarea armatei romne n Basarabia a ferit provincia de asasinatele n mas mpotriva evreilor, practicate n timpul rzboiului civil n Ucraina n consecina crora valuri de refugiai evrei au trecut Nistrul, la nceputul anilor 20. Ch. Upson Clark aprecia c, ntre 1918 i 1926, oraul Bli i dublase populaia evreiasc i c aceasta era recunosctoare statului romn20. Dei nedeclarat, administraia romneasc era ns profund antisemit. Teoretic, legile statului aprau toate minoritile de orice fel, ns organele locale de ordine public afirmau categoric n rapoartele ctre autoritile centrale c evreii erau comuniti, iar c minoritile erau nesigure21. Recrudescena extremei drepte, precum i naionalismul profesat de toate partidele politice au imprimat actului de guvernare o toleran ridicat la aciunile antisemite comise de extremiti. Astfel, n perioada interbelic, Basarabia a fost scena a numeroase violene antisemite, uneori ignorate de poliie i jandarmerie, dar aceast situaie nu poate fi ns generalizat. n fapt, autoritile au reuit s apere linitea public. n schema pericolelor la adresa siguranei statului, organele de ordine identificau trei elemente majore: comunismul, iredentismul i extrema
16 17

Enciclopedia Romniei, vol. I, p. 150. Nicolae Enciu, Basarabia n anii 1918-1940: evoluie demografic i economic, Civitas, Chiinu, 1998, p. 77. 18 Irina Livezeanu, op. cit., p. 151. 19 Viorica Nicolenco, Extrema dreapt n Basarabia (1923-1940), Civitas, Chiinu, 1999, p. 44. 20 Ch.U. Clark, op. cit., p. 24. 21 ANIC, IGJ, dosar nr. 5/1939, f. 3

34

dreapt 22 . n Basarabia anilor 30, Sigurana Statului i-a concentrat mai mult atenia pe extrema dreapt23. O tendin mai pronunat spre stnga se poate observa n mediul urban explicat nu neaprat prin simpatiile pentru comuniti, ci mai ales prin susinerea fa de Partidul Naional-rnesc, singurul care pleda pentru autonomia local i refuza segregaia etnic. n mediul rural ns situaia era radical diferit. De aici, extrema dreapt i recruta masiv agenii. n geografia istoric a extremei drepte romneti, Basarabia a fost fieful electoral al Ligii Aprrii Naional-Cretine condus iniial de profesorul universitar ieean A.C. Cuza, iar dup transformarea n Partidul Naional-Cretin de ctre poetul Octavian Goga (vezi tabelul nr. 3). n judeul Bli, de exemplu, rezultatele electorale ale Ligii Aprrii Naional-Cretine au fost printre cele mai ridicate din ar: 1932 37,88%, 1937 38,10%24. i Garda de Fier a fost activ; succesul acestei micri violente s-a datorat ns exclusiv puternicului mesaj antisemit pe care l transmitea. Interesant este c apelul nu era fcut la sentimentele naionale ale ranilor locali, ci la interesul material: extrema dreapt promitea mprirea averilor evreilor25. Mai curnd acest atac la adresa statutului juridic al proprietii a atras reacia sistemului poliienesc, care a calificat activitatea gruprilor politice antisemite din Basarabia drept cel mai grav pericol la adresa siguranei statului n provincie26. nlturarea de la putere a guvernului naional-cretin de scurt durat (decembrie 1937-februarie 1938), foarte popular n Basarabia, de ctre regele Carol al II-lea, a alienat o dat n plus opinia public local. Pe lng rui i evrei, n regiunea dintre Prut i Nistru mai triau i alte minoriti naionale, precum germanii, bulgarii i gguzii. Alturi de evrei, germanii au fost singura minoritate care putea fi gsit n toate noile provincii. Din totalul populaiei Romniei, minoritatea german reprezenta puin peste 4%. Germanii din Sudul Basarabiei locuiau n aezri compacte n judeul Cetatea-Alb, Tarutino fiind cea mai important dintre localitile lor. Ceea ce i deosebea n mod esenial de celelalte comuniti de aceeai limb era caracterul rural al locuirii lor27. Triau ns complet izolai n satele lor. Pentru anii 20 pare s fie valabil afirmaia conform creia simpatizau noul regim naional, cu att mai mult cu ct, la nceputul primului rzboi mondial, deveniser obiectul a numeroase icane din partea guvernului rus28. n anii tulburi ai revoluiei, asistaser activ armata i administraia Romniei n suprimarea comunitilor.
22 23

Ibidem, DGP, dosar nr. 11/1932, vol. I, f. 45-48. Ibidem, 15/1938, f. 224. 24 Viorica Nicolenco, op. cit., p. 55 i 70. 25 ANIC, DGP, dosar nr. 5/1936, f. 5. 26 Ibidem, IGJ, 17/1935, f. 270. 27 Enciclopedia Romniei, vol. I, p. 150. 28 Emmanuel de Martonne, Choses vues en Bessarabie, Imprimerie des Arts et des Sports Paris, 1919, p. 20-23.

35

Problemele au nceput odat cu reforma agrar. Comunitile germane au fost considerate mari proprietari i li s-au luat aproximativ 40 000 ha. Din 1925, n colile lor limba romn a devenit obligatorie, ca i recrutarea n armat, de care fuseser scutii n timpul dominaiei Moscovei. Descoperirea legturilor cu germanii din Transilvania i Bucovina a fost prima bre n exclusivismul lor local unde a ptruns treptat mica industrializare, iar mai trziu nazismul29. La sfritul anilor 30, influena ideologiei naional-socialiste a fost considerat de autoritile romne drept un pericol, iar percepia asupra acestei minoriti vzut ca loial Romniei s-a schimbat radical. ntre pericolele ce ameninau ordinea public n Basarabia anului 1940 se regsesc 1585 hitleriti, alturi de comuniti, legionari, iredentiti, toi inferiori ca numr primilor 30. Bulgarii se gseau tot n sudul provinciei, n Bugeac, fiind mai numeroi dect germanii. Iniial, ca i gguzii, au fost reticeni fa de ideea unirii31, dar, ulterior, nefiind iredentiti, precum cei din Dobrogea, s-au integrat complet32. O minoritate special pentru c era strict local au constituit-o gguzii. Foarte retrai i reticeni la orice schimbare, au fost indifereni la evenimente, ca i la influena romn. n cei 22 de ani de regim romnesc au reuit s trimit doi deputai n parlamentul de la Bucureti33. nvmntul Dintre toate provinciile romneti, Basarabia a fost cea mai napoiat din punctul de vedere al tiinei de carte. Cnd regimul rusesc s-a ncheiat, cel mult un locuitor din cinci tia s scrie, iar aceasta n limba rus. Fruntaul unionist tefan Ciobanu director pentru nvmnt n guvernul local n 1918 avea o opinie extrem: Dac inem seam de faptul c ruii considerau ca tiind s citeasc pe acela care tia s se semneze, se poate spune c coala ruseasc din Basarabia n-a jucat niciun rol n viaa populaiei locale i c autohtonii provinciei erau complet analfabei34. Practic, n ceea ce privea cultura majoritii populaiei, din cauza statutului inferior al limbii romne n fosta gubernie, nu exista, n 1918, mai nimic. Urmnd modelul francez al Republicii a III-a, care a fcut din coal cea mai nsemnat arm de impunere a statului, dar i pentru c era cea mai simpl form de integrare, guvernul de la Bucureti a insistat mai mult dect n oricare alt domeniu pe educaie.
29

Alfred Camman, Vom Volkstum der Deutschen aus Bessarabien, Der Gttinger Arbeitskreis, Schriftenreihe, Heft 66, Holzner-Verlag, Wrzburg/Main, f.a., p. 13-14. 30 ANIC, IGJ, dosar nr. 56/1940, passim. 31 Gheorghe I. Brtianu, Basarabia. Drepturi naionale i istorice, Editura Semne, Bucureti, 1995, p. 56. 32 D.N. Mincev, Bulgarii din Basarabia de Sud, f.e., Constana, 1938, p. 46-47. 33 Anatol Mcri, Gguzii din Basarabia n trecut i n prezent, Editura Agerpress Typo Bucureti, 2003, p. 43. 34 tefan Ciobanu, Basarabia populaia, istoria, cultura, Editura Clio-tiina, Bucureti-Chiinu, 1992, p. 75.

36

Prima msur luat, nc de autonomitii locali, a fost moldovenizarea majoritii colilor. Cum acestea nu erau prea multe, nu a fost dificil. Instalarea administraiei romneti a provocat i sosirea n mare numr a corpului didactic mai ales din Vechiul Regat, fapt explicabil i prin lipsa cunoaterii limbii romne literare de ctre pedagogii locali. Muli dintre noii-venii erau animai de un puternic idealism i erau purttorii unor competene profesionale de excepie. O alt msur a constat n mobilizarea pe loc a nvtorilor concentrai n armat. Acetia erau trimii s satisfac serviciul militar la catedr, mai ales n satele basarabene. De altfel, chiar i ulterior, armata a rmas un puternic vehicul de propagand 35. O problem important a constituit-o adoptarea grafiei latine i acomodarea cu ideea limbii romne unitare. Sub influena ardelenilor, dar i prin hotrrea brusc a liderilor unioniti, elitele intelectuale au acceptat, dei cu mult reticen, s renune la alfabetul chirilic i s i denumeasc limba matern moldoveneasc limba romn. Au fost dintre puinele msuri de succes. La sfritul anilor 30, cele dou erau bine instalate n uzul public. Limba rus a continuat s joace un rol foarte important n comunicarea interpersonal, dar nu n coal, administraie etc. Autoritile romne s-au implicat puternic: au organizat cursuri de perfecionare a corpului didactic, au editat i distribuit gratuit cri. Principiul fondatorului nvmntului public din Vechiul Regat, Spiru Haret, niciun sat fr coal a fost aplicat i aici. Fr a exista statistici relevante n acest caz, putem spune c infrastructura educaional de baz a Basarabiei a fost creat n perioada administraiei romneti. Toate localitile au primit un lca de nvmnt, iar n toate oraele (uneori i n comune, fapt nemaintlnit n restul rii) s-au nfiinat licee. Personalul a fost colit, dar, la mijlocul anilor 20, toi cei care nu cunoteau romna au fost exclui de la catedr. Tot atunci s-a procedat i la romnizarea multor coli aparinnd minoritilor naionale, multe dintre acestea fiind desfiinate sau nefinanate. O caracteristic local a fost dezvoltarea nvmntului particular n limbile minoritilor. Statisticile privind tiina de carte arat foarte clar c Basarabia continua s rmn, n 1930, provincia cu cei mai muli analfabei din Romnia: 38,1% tiutori de carte, fa de media naional de 55,8%. Totui, cifrele indic faptul c aici se fcuse i cel mai mare efort, administraia romneasc reuind s dubleze cifra tiutorilor de carte, lucru unic ntre toate regiunile Romniei. Analfabetismul pe genuri (sexe) apropia din nou regiunea de Oltenia, prin numrul femeilor tiutoare de carte singurele teritorii cu procente sub 30%36. n 1926, la Chiinu a fost nfiinat o facultate de teologie, iar n 1933 o facultate de agronomie, ambele secii ale Universitii din Iai, acestea fiind
35 36

Irina Livezeanu, op. cit., p. 131. Enciclopedia Romniei, vol. I, p. 143.

37

primele spaii ale nvmntului superior create vreodat n Basarabia. Dup cum se vede, ele rspundeau unor cerine locale. n anii de maxim intensitate a extremismului, cele dou coli au devenit focare ale dreptei. La Facultatea de Teologie din Chiinu au predat profesori controversai, precum ideologul legionar Nichifor Crainic i comunistul Petre Constantinescu-Iai, arestat i condamnat pentru spionaj n 1935, dar i scriitorul Gala Galaction. n capitala provinciei mai funciona i un conservator de art i muzic. n general, se poate vorbi despre o nflorire cultural la sfritul anilor 30, la Chiinu s-a fondat Societatea Scriitorilor basarabeni, n acord cu dezvoltarea vieii culturale din Romnia. Cultura, presa i cultele Statul i diferite asociaii au continuat propaganda prin nfiinarea de biblioteci publice i cmine culturale, precum i organizarea de conferine. S-a remarcat activitatea Astrei Basarabene, care a aplicat vechile metode de propagare a ideii naionale, verificate n fostul Ardeal austro-ungar. Organele de siguran, n colaborare cu cele colare, au epurat regiunea de numeroasele biblioteci mai ales n limba rus, dar i n german i idi (circa 100). Cele mai lovite au fost instituiile ruseti i evreieti, care au fost n cea mai mare parte desfiinate, iar crile lor arse, sub pretextul propagandei comuniste37. Primul teatru n limba romn a nceput s funcioneze n 1920 i s-a transformat n Teatrul Naional din Chiinu n 1926, ai crui directori, de-a lungul timpului, au fost personaliti importante ale culturii romne. n timpul crizei economice a trecut prin momente grele, fiind ameninat cu desfiinarea, pentru salvarea lui adoptndu-se o soluie unic n sistemul teatrelor de stat din Romnia concesionarea ctre un particular. Succesul teatrului romnesc a fost unul ndoielnic, publicul prefernd vizibil numeroasele trupe particulare, a cror limb uzual era rusa38. Repertoriul cinematografelor din Basarabia cuprindea numeroase filme ruseti sau cu subiecte ruseti, produse n Occident (mai ales la Berlin), cele de producie sovietic fiind complet interzise de cenzur pe teritoriul provinciei39. n Basarabia existau mai multe categorii de organe de pres la care publicul avea acces. Era presa central din Bucureti, care ns nu rspundea ntru totul interesului localnicilor. O alt categorie o constituia presa local, iar alta cea n limbile minoritilor naionale. Apariia lor era ns strict controlat de Serviciul Cenzurii militare al Comandamentului Corpului III Armat din Chiinu, ntruct provincia se gsea n stare de asediu. Presa n limba romn era reprezentat de foarte influente reviste mai ales culturale, dintre care se detaeaz Viaa Basarabiei, condus de Pantelimon
37 38

ANIC, DGP, dosar nr. 257/1937, f. 2-9. Ibidem, dosarul nr. 204/1929, f. 5. 39 Ibidem, IGJ, dosarul nr. 71/1939, f. 168.

38

Halippa. Existau o multitudine de reviste literare, educativ-pedagogice, istorice etc. Presa religioas una dintre cele mai variate din ar era profund patriotic i puternic misionar40. Domina presa local de informaie n limba rus, fr ca aceasta s reprezinte ns opiniile etniei respective, ci mai curnd obinuina elitelor urbane de a citi n limba cu care fusese obinuit, fapt comun i n celelalte noi provincii. Numrul publicaiilor n limba rus a variat de la 36, n anii 2041, la 14, un deceniu mai trziu 42 . O parte apreau bilingv, n rus i romn. Cel mai important era Bessarabskoje Slovo, care putea ajunge i la 13-14 000 exemplare tiraj zilnic43. Proprietarul su era Daniel Ciugureanu, cunoscutul lider unionist. n schimb cel mai prestigios ziar al ruilor din Romnia, Naa Reci, se edita la Bucureti. n general, ziarele basarabene erau vehement anticomuniste, dar i destul de critice la adresa birocraiei locale. Adeseori reprezentau interesele unor partide romneti, mai ales ale Partidului Naional-rnesc44. Tot n regiunea dintre Prut i Nistru se mai publicau i periodice n limba german (Deutsche Zeitung Bessarabiens din Cetatea-Alb; cu cel mult 4 000 exemplare tiraj) i cteva evreieti, care se strduiau de teama cenzurii militare s se manifeste ca profund loiale guvernului45. n ansamblul presei minoritilor naionale din Romnia, publicaiile basarabene reprezentau un numr infim nici 10%. Motivaia este una material. Comparnd toate judeele rii, constatm c n cele mai multe dintre acestea, aparinnd Basarabiei, Moldovei i Olteniei, nu se publica nici un periodic, n nici o limb, cu excepia celor oficiale46. Aceste trei regiuni erau i cele mai srace. Cercettoarea Silvia Grossu a constatat c fora modelatoare a centrului nu era dominant la Chiinu, publicaiile locale de orice fel tolerau regionalismul sub multiple aspecte; [...] dimensiunea cultural a presei literare, a celei pedagogice, a celei clericale era marcat de accentul etnic i de elogiul tradiiei47. Dac religia ortodox de rit grec era mbriat de 72,6% din locuitorii Romniei, procentul era n Basarabia mult mai ridicat, apropiindu-se de 90%48. n cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, Basarabia era o arhiepiscopie. Ierarhii rui au prsit provincia n 1918, astfel c Mitropolia Moldovei numea, n luna iunie, pe episcopul de Hui, Nicodim Munteanu, viitorul patriarh al Romniei, vicar al
40

Silvia Grossu, Presa din Basarabia n contextul socio-cultural al anilor 1906-1944, Editura Tehnica-InfoGrossu, Chiinu, 2003, p. 78-146. 41 Ibidem, p. 52. 42 ANIC, Fondul Ministerul Propagandei Naionale (mai departe, MPN), dosarul nr. 224, f. 25. 43 Pentru comparaie, tirajul zilnic al celui mai mare cotidian romnesc din epoc, Universul, atingea 200 000 exemplare pe zi, n 1938. 44 ANIC, MPN, dosarul nr. 224, f. 15. 45 Silvia Grossu, op. cit., p. 178-185. 46 ANIC, MPN, dosarul nr. 224, f. 25 verso i 27. 47 Silvia Grossu, op. cit., p. 148. 48 Enciclopedia Romniei, vol. I, p. 154.

39

Arhiepiscopiei Chiinului. n februarie 1920, Gurie Grosu era ales arhiepiscop. n 1928, dioceza devenea a cincea mitropolie a Patriarhiei Romniei, iar arhiepiscopul Gurie era ridicat la rangul de mitropolit. n 1936, Sinodul Bisericii Ortodoxe Romne l-a suspendat din funcie din motive neclare, iar scaunul de la Chiinu a rmas vacant. n 1923 au fost reorganizate episcopiile Ismailului i de Bli. Dei regulile organizrii ortodoxiei impun transferul clerului superior dintr-o eparhie n alta, evitndu-se n general numirile de localnici, n cazul Basarabiei s-au fcut dou excepii: mitropolitul Gurie Grosu, dar i episcopul Dionisie Erhan de Ismail. La Episcopia de la Bli (a Hotinului) s-au perindat ierarhi controversai. Primul a fost Visarion Puiu, devenit ulterior mitropolit al Bucovinei, iar n timpul rzboiului eful Misiunii Ortodoxe Romne din Transnistria. A fost condamnat la moarte pentru crime de rzboi, dar a fugit n Frana. Succesorul su la Bli a fost episcopul Tit Simedrea, viitor mitropolit al Bucovinei. Acesta a apelat la ajutorul jandarmilor pentru a-i restaura autoritatea printre credincioii adepi ai calendarului iulian. n Basarabia existau numeroase mnstiri (Cpriana, Noul-Neam), n care triau circa 2 400 monahi. Situaia material excepional a acestor lcauri a fost serios afectat de reforma agrar din anii 2049. Ca n toate celelalte domenii, problema limbii de cult a fost una complex. Pn la unire, biserica slujea n rus. Ulterior, a fost introdus i serviciul n romn pentru ca n anii 20, s se foloseasc ambele50. n deceniul urmtor, situaia religiei n limba romn a cunoscut unele mbuntiri. n general, clerul ortodox din Basarabia s-a considerat misionar, iar o parte profund patriot. Cea mai grav problem cu care s-a confruntat n anii 30 a fost a refuzului acceptrii calendarului gregorian, reform introdus de Patriarhia Romniei n 1924. Credincioii din provincie au respins categoric inovaia, iar mitropolitul Gurie a cerut amnarea ei. n faa unui Sinod ezitant, guvernul prezidat de generalul Averescu (1926-1927) a acceptat o derogare. Ulterior ns s-a revenit. Micarea stilist (de la adepii stilului vechi) a devenit deosebit de puternic, statul centralizat asumndu-i sarcina de a o combate, dei Biserica Ortodox nu s-a artat la fel de vehement, patriarhul dr. Miron Cristea prefernd mai degrab neimplicarea. Cuprinznd o arie care se ntindea att n Moldova de la dreapta Prutului (judeul Baia), ct i n Basarabia, stilismul respingea nu numai calendarul, dar i ierarhia bisericeasc a ortodoxiei romne, puternic latinizat, pe care o considera prea apropiat de catolicism. Ulterior, comunitile stiliste au refuzat accesul autoritilor civile i militare i au respins plata impozitelor. Toate acestea au degenerat n violene, la mijlocul anilor 30, din cauza duritii tratamentului aplicat de jandarmi. Poliia rural i-a suspectat de comunism i rebeliune pe
49

Mircea Pcurariu, Basarabia. Aspecte din istoria bisericii i a neamului romnesc, Editura Mitropoliei Moldovei i a Bucovinei, Iai, 1993, p. 114. 50 Ch.U. Clark, op. cit., p. 131-132.

40

contestatari i a intervenit militar, cele mai grave incidente petrecndu-se n localitatea Albine, judeul Bli, n august 1935. Aici, autoritatea statului a putut fi restaurat definitiv abia n septembrie 1936, cu preul a 12 mori i a ctorva zeci de rnii. Dei stilitii vorbeau limba romn, serviciul religios se fcea n rus, iar preoii pomeneau n rugciunile lor familia lui Nicolae al II-lea 51. Stilismul a fost un fenomen cu puternice accente de egalitate social, care respingea modernizarea i valoriza autonomismul regional. La sfritul deceniului al patrulea, Jandarmeria inutului Nistru deci numai n patru din cele nou judee ale Basarabiei meniona existena unui numr de 205 256 adepi ai stilului vechi i i califica drept una dintre problemele grave ale ordinii publice52. Concluzii Statul centralizat nu a permis autonomia, desfiinnd instituiile locale. Acestea au fost nlocuite cu o administraie adeseori incompetent i corupt, ce i-a atras nemulumirile autohtonilor. Vecintatea sovietic a fcut ca Basarabia s fie un teren al dezordinii, spionajului i conspiraiilor, adeseori alimentate din exterior. Nu este mai puin adevrat c a existat o stare de puternic nemulumire social cauzat n primul rnd de srcie. Aceasta s-a tradus prin micri violente ocuparea pmnturilor, dar i prin antisemitism sau extremism religios. Tuturor acestora, organele de ordine public le-au rspuns disproporionat i abuziv, pe fondul suspendrii pariale a drepturilor civile prin regulamente militare. Guvernul de la Bucureti s-a preocupat mult de dezvoltarea colii i parial a reuit. Basarabia a beneficiat de tot concursul oamenilor de cultur din restul rii, prin vizite, conferine, publicaii, mai mult dect oricare alt regiune. Intelectualii au considerat de datoria lor s ajute Basarabia. n cei 22 de ani ai existenei Romniei Mari, locuitorii tuturor provinciilor au fost nemulumii de situaia rii lor, regretnd vremurile dinainte, cnd impozitele erau mai mici, fr s realizeze c nedreptile erau mult mai mari. Regimul politic a preferat naionalismul civismului. Romnia interbelic a fost o ar fr mari excese, doar c nu a reuit s-i fac locuitorii s se simt ceteni.

51 52

ANIC, DGP, dosarul nr. 49/1935, passim. Ibidem, IGJ, dosarul nr. 56/1940, passim.

41

Anexe Tabelul nr. 1: Judeele Basarabiei n Romnia interbelic populaie i mprire administrativ
Nr. Judeul Reedina crt. de jude 1. Bli Bli inutul Reedina Nr. de Plile de inut locuitori n jude Prut Iai 429 638 - Bli - Corneti - Fleti - Glodeni - Rcani - Sngerei Dunrea Galai 218 927 - Cantemir - Ion Voevod - Mihai Viteazul - tefan cel Mare - Traian Nistru Chiinu 369 198 - Arciz - Cazaci - Ivnetii-Noi - Liman - Srata - Tarutino - Tuzla - Volintiri Suceava Cernui 425 627 - Chelmeni - Clicui - I.Gh. Duca - Lipcani - Secureni - Sulia Dunrea Galai 244 449 - Bolgrad - Chilia-Nou - FntnaZnelor - Reni Nistru Chiinu 441 694 - Clrai - Chiinu - Hnceti - Nisporeni - Vorniceni Nistru Chiinu 299 132 - Bravicea - Chiperceni - Criuleni - Orhei - Rezina - Teleneti Prut Iai 345 618 - Bdiceni - CotiugeniiMari - Floreti Alte orae Nr. (n afara sate reedinei) - Fleti 288

2.

Cahul

Cahul

- Leova

208

3.

Cetatea- CetateaAlb Alb

213

4.

Hotin

Hotin

- Sulia

215

5.

Ismail

Ismail

6.

Lpuna Chiinu

- Bolgrad - ChiliaNou - Reni - Vlcov - Clrai

76

237

7.

Orhei

Orhei

- RezinaTrg

236

8.

Soroca

Soroca

255

42

9.

Tighina Tighina

Nistru

Chiinu

336 371

- Nduita - Otaci - Soroca - Trnova - Vrtejeni - Bulboca - Cuani - Ceadr-Lunga - Cimilia

- Comrat

109

Surs: Enciclopedia Romniei, vol. I: Statul, Imprimeria Naional, Bucureti, 1936-1938.

Tabelul nr. 2: Repartiia etnic, n procente, n mediile urban i rural n Basarabia, comparativ cu media naional, conform recensmntului din 1930
Etnia Romni Germani Rui Ruteni/ucraineni Bulgari Polonezi Evrei Gguzi Rromi 31 0,8 27,1 5,2 3,4 1 26,8 2,2 0,2 Urban 59,9 3,1 10,1 11,8 6,1 0,2 4,3 3,6 0,5 Rural Total Basarabia 56,2 2,8 12,3 11 5,7 0,3 7,2 3,4 0,5 Total Romnia 71,9 4,1 2,3 3,2 2 0,3 4 0,6 1,5

Surs: Enciclopedia Romniei, vol. I: Statul, Imprimeria Naional, Bucureti, 1936-1938.

Tabelul nr. 3: Rezultatele electorale (exprimate n procente) ale Ligii Aprrii Naional-Cretine/Partidului Naional-Cretin n Romnia, Basarabia i Bucovina, 1926-1937
Scrutinul 1926 1927 1928 1931 1932 1933 1937 Media naional 4,76 1,90 1,14 3,89 5,32 4,47 9,15 Media n Basarabia 1,95 2,26 1,39 4,73 14,82 10,76 22,37 Media n Bucovina 12,88 3,64 3,51 22,32 14,24 -

Surse: Marcel Ivan, Evoluia partidelor noastre politice n cifre i grafice, 1919-1932. Studiu comparativ al rezultatelor oficiale ale alegerilor pentru Camera Deputailor din anii 1919-1932, Editura i tiparul Krafft i Drotleff, Sibiu, 1933, tabloul VII; Monitorul Oficial al Regatului Romniei, nr. 300/29 decembrie 1933, p. 7944, i nr. 301/30 decembrie 1937, p. 9717; Viorica Nicolenco, Extrema dreapt n Basarabia (1923-1940), Civitas, Chiinu, 1999, p. 55 i 70.

43

ASPECTE ALE MENTALITII COLECTIVE DIN BASARABIA LA NCEPUTUL PERIOADEI INTERBELICE (1918-1920)
Marian CURCULESCU*

Abstract: Features of collective mentalities in Bessarabia during the


first years of the interwar period (1918-1920)
Dans les annes 1918-1920, la mentalit collective de la population de Bessarabie a t influence par plusieurs facteurs: les consquences de la guerre, les traces laisses par la domination trangre dans la mentalit, les difficults conomiques, le manque d'une unit administrative, juridique et montaire (cellesci se sont progressivement dveloppes), la crise morale, lattitude des minorits, les abus et les difficults dans l'administration et justice, la disparit entre la hte avec laquelle le peuple exigeait des rformes et de nouvelles lois et la lenteur avec laquelle les gouverneurs les appliquaient (par exemple: la rforme agraire), les diffrences culturelles, les passions politiques, les difficults matriaux, certaines influences extrieures qui se ressentaient surtout parmi les minorits, la politique rvisionniste promue par la Bulgarie, la Hongrie, la Russie Sovitique, les passions politiques, la question de la reconnaissance internationale de la Grande Union etc. Le principal problme tait le manque de l'unit spirituelle entre l'Ancien Royaume et les territoires unis en 1918. Les mesures lgislatives, administratives, culturelles, conomiques, religieuses et diplomatiques prises par les autorits centrales de Bucarest ont contribu l'intgration progressive de la Bessarabie au sein de la Grande Roumanie. Mots-cl: mentalit, unit spirituelle, tension, facteurs dinfluence.

Marea Unire din anul 1918 a nsemnat mplinirea idealului de realizare a Romniei ntregite, fapt care ddea populaiei sperane ctre o via nou. De nfptuirea Romniei Mari se lega ncrederea c noua ar va fi o mam bun pentru toi fiii ei i c odat mplinit, toate se vor schimba rapid n bine. Realitatea arta ns c trebuiau depite numeroase dificulti, ntre care problema esenial
*

Profesor dr. Colegiul Naional Constantin Cantacuzino, Trgovite, judeul Dmbovia.

44

era depirea modului diferit n care se constituise societatea ntre Vechiul Regat i teritoriile unite. n Basarabia, ca de altfel i n celelalte teritorii romneti, mentalitatea colectiv era influenat de mai muli factori: urmrile rzboiului, urmele lsate n planul mentalitii de stpnirea strin, dificultile economice, lipsa unei uniti administrative, legislative i monetare (acestea s-au realizat treptat), criza moral, atitudinea minoritilor, abuzurile i dificultile din administraie i justiie, neconcordana ntre graba cu care oamenii cereau reforme i legi noi i ncetineala cu care guvernanii le aplicau (exemplu: reforma agrar), nivelul diferit de cultur, patimile politice, dificultile materiale, unele influene externe care se resimeau mai ales n rndul minoritilor, politica revizionist promovat de Bulgaria, Ungaria i Rusia Sovietic, pasiunile politice, problema recunoaterii internaionale a Marii Uniri etc. Populaia dintre Prut i Nistru privea, n general, cu sperane ctre Romnia Mare, dar muli se menineau ntr-o anumit expectativ. Urmrile stpnirii ruseti erau evidente att n rndul oamenilor fr prea mult tiin de carte, ct i al intelectualilor.1 Un aspect imediat era acela c basarabenii erau mai subiri cu o foarte aproximativ cunoatere a limbii romne 2 . n acest teritoriu, muli dintre localnici aveau un nivel cultural3 modest. Aici erau cei mai muli analfabei (94%), fa de 60% n Bucovina, 43% n Vechiul Regat i 40% n Ardeal4. Aceast realitate ngreuna accesul la informaia corect, la cunoaterea proiectelor de legi, etc5, ai cror vectori importani erau nvtorii, preoii, notarii, jandarmii i mai ales ofierii romni pe care localnicii i considerau singurii apostoli ai romnismului.6 Procesul de rusificare lsase urme evidente, nct Ion Incule afirma c romnii din Basarabia fuseser pui s asimileze o cultur strin sufletului lor7. Pe fondul nemulumirilor determinate de teama c Basarabia putea fi din nou ocupat de Rusia Sovietic, unii foti ofieri, funcionari sau proprietari manifestau rezerve fa de Romnia8. La sate, unde tria majoritatea populaiei, problema esenial era mproprietrirea cu pmnt i sub influena revoluiei ruse i pentru c 95% dintre rani nu l aveau, s-a trecut la ocuparea moiilor prin for9. Stenii se considerau ndreptii
1 2

Sfatul rii, II, nr. 293 din 27 aprilie 1919, p. 1. Arhivele Naionale Istorice Centrale (ANIC), fond C. Argetoianu, dos. 65, p. 195. 3 I. Incule, O revoluie trit, Chiinu, Editura Univers, 1994, p. 56. 4 M. Muat, Ardeleanu, Romnia dup Marea Unire (1918-1933), vol. II, Bucureti, Editura Enciclopedic, 1986, p. 903. Totui cifrele par exagerate: la 1930 erau 38,1 tiutori de carte i se aprecia c ntr-un deceniu numrul lor se dublase, ceea ce conduce la o proporie de 15-16% nainte de Unirea din 1918 (vezi i Alexandru Murad-Mironov Basarabia interbelic, mai sus, p. 37 (nota redaciei). 5 C. Argetoianu, Memorii, vol. VI, Bucureti, Editura Machiavelli, 1996, p. 112. 6 A.N.I.C., fond Ministerul de Interne, dosar 458/1919, p. 36. 7 I. Incule, op. cit. 8 Doliul Basarabiei, f.a., n ndreptarea, III, nr. 237 din 16 octombrie 1920, p. 1; vezi i Desvrirea unitii naional-statale a poporului romn. Recunoaterea ei internaional, vol. V, Bucureti, Editura Enciclopedic, 1986, doc 832, p. 437. 9 Independena economic, I, nr. 31 din 1 octombrie 1918, p. 3.

45

s-l primeasc i se manifestau acum asemenea unor oameni liberi. Te duci la ar scria ziarul Sfatul ri i gseti ceteni n loc de robi. Oameni care discut, n loc de spinri curbate. ranii cer pmnt n loc de a cdea n genunchi 10 . O astfel de atitudine se ntlnea i n celelalte teritorii, ceea ce arta o evident schimbare de mentalitate. Prin reforma agrar din anii 1918-1921 s-au produs n Basarabia atitudini i aspiraii noi. Marea proprietate a sczut substanial de la 44,1% la 8,5%11, corespunztor a sczut importana dijmei i a nvoielilor agricole, s-a accentuat mpotrivir ea marilor proprietari rui fa de reform, etc. 12 Mentalitatea rnimii a fost influenat i de dificultile materiale specifice anilor 1918-1921, cnd se resimeau distrugerile i pagubele rzboiului 13 , lipsa inventarului agricol14, inflaia ,insuficiena unor produse de strict necesitate (sare, petrol, porumb)15, srcia16, lipsa banilor i a locuinelor, abuzurile administraiei etc. 17 Presa, dezbaterile din parlament, rapoartele autorit ilor locale, artau starea de nelinite a populaiei determinat de greutile materiale, mai ales n zonele srace sau n cele puternic lovite de rzboi (Basarabia, Dobrogea, Vechiul Regat). Astfel, n Basarabia se manifesta o nemulumire care producea tulburri i manifestri violente care amenina ordinea public18, cauza principal fiind specula cu sare i petrol. Din cauza srciei, muli rani se simeau strini n ara lor.19 Orfani, vduve i invalizi resimeau din plin dificultile materiale i cereau20 majorarea pensiilor, reducerea cu 50% a transportului pe C.F.R. etc. 21 Unii dintre nemulumiii de greutile vieii, nu mai aveau rbdare s atepte trecerea timpului pentru redresarea situaiei. Aa de pild ziarul Sfatul rii scria populaia vrea ca n momentul de fa s fie bine. S-a sturat de attea nevoi. Aceast stare de nemulumire, susinut de cei ce n dorul lor arztor pentru cele vechi se folosesc de orice mijloc, ine masa n statornic ncordare de nervi22. Un factor care torpila nfptuirea unirii Basarabiei cu Romniei era rezistena unor minoritari fa de noile realiti romneti. Aceast rezisten se manifesta n modaliti diferite: incitarea populaiei (f cut ndeosebi de ctre rui23
10 11

Sfatul rii, I, nr.1, 18 martie 1918, p. 1. M.Georgescu, Reforme agrare n Europa, Bucureti, Editura ,,Bucovina, 1944, p. 16. 12 E.Giurgea, Din trecutul i prezentul Basarabiei, Bucureti, Tip. ,,Bucovina, 1928, p. 97. 13 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Ministerul de Interne, dos. 458/1919, p. 36. 14 I. Clopoel, Lupta pentru democraie n Romnia de la actul unirii ncoace, Braov, Tip. Gazeta Transilvaniei, 1921, p. 13. 15 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Preedinia Consiliului de Minitri, dos. 30/1920, p. 35. 16 N. Iorga, Memorii, vol. II, Bucureti, Editura S. Ciornei, 1939, p. 209. 17 Dezbaterile Adunrii Deputailor, nr. 9, ed. din 12 decembrie 1919, p. 76. 18 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Preedinia Consiliului de Minitri, dos. 30/1920, p. 35. 19 Ateptrile Romniei, f.a., n Bucovina, I, nr. 47 din 16 mai 1919, p. 1. 20 Arhivele Naionale, filiala Dmbovia, fond Prefectura jud. Dmbovia, dos. 38/1919, p. 248. 21 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Ministerul de Interne, dos. 1/1922, vol. I, p. 120. 22 Sfatul rii, I, nr. 93 din 27 iul/9 august 1918, p. 1. 23 E. Giurgea, Din trecutul i prezentul Basarabiei, Bucureti, Tip. Bucovina, 1928, p. 88.

46

i evreii bogai 24 ) mpotriva unirii i discreditarea romnilor prin orice mijloace25; sprijinirea de ctre ofieri, preoi i foti mari proprietari rui a restaurrii Rusiei ariste, prin trimiterea unor ajutoare generalilor Denikin i Kolceag (care luptau contra regimului bolevic) i prin rspndirea unor publicaii i cri editate la Berlin, Paris, Praga, Varovia; denigrarea romnilor fcut de unii redactori ai ziarelor ruseti basarabene (Viaa Basarabiei, Basarabia liber, Besarobskii Craj etc.); ncercrile unor coli particulare ruseti, ucrainiene i evreieti de a ncuraja rusificarea basarabenilor; atitudinea unor ofieri rui (practicarea jocurilor de noroc, furturi, beii) motivat de suprarea c nu se mai puteau ntoarce n Rusia din cauza revoluiei bolevice etc. Pentru a-i aduce pe aceti minoritari la sentimente mai bune, presa romneasc le cerea s fie ceteni buni i credincioi i s nu umble cu dedesubturi politice n sufletul lor.26 La acestea se adugau dificultile din administraie i justiie. Spre exemplu, existau muli funcionari rui care blocau iniiativele luate la nivel central, iar n birouri i n redactarea actelor oficiale continuau s foloseasc limba rus (chiar i dup 1 aprilie 1919 cnd s-a introdus obligativitatea limbii romne n corespondena zemstvelor).27 Pn la formarea funcionarilor romni basarabeni, au fost adui funcionari din Vechiul Regat. Abuzurile i ilegalitile unora dintre acetia, motivate prin salariile i diurnele modeste28, au fcut cea mai proast propagand ideii de integrare a Basarabiei n statul romn. Astfel, n mentalitatea locuitorilor, regenii apreau ca nite oameni corupi i dornici de mbogire. 29 Analiznd starea de spirit n urma acestei situaii, presa scria: S-au ciocnit dou mentaliti, aceea din Vechiul Regat i aceea de aici i n loc s se pun bunvoina de o parte i de alta pentru a se armoniza aceste mentaliti, fiecare s-a izolat n greeala iniial, cei din localitate spunnd despre cei din Vechiul Regat c sunt insuficieni, cei din Vechiul Regat plngndu-se de cei din localitate c sunt ru primii.30 La acestea se adugau folosirea n mod frecvent de ctre jandarmerie a btii, fapt ce a iritat populaia, i n special pe rani, de aceast purtare neomeneasc31. Ion Pelivan declara n 6 aprilie 1921 c n Basarabia s-a mncat atta btaie n trei ani nct nu s-a mncat n 100 de ani32. Sesiznd nemulumirea populaiei fa de abuzurile administraiei, ziarul ara nou din 23 iunie 1919 atrgea atenia c era nevoie de mult tact i pricepere pentru apropierea sufleteasc de care avem nevoie33.
24 25

Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Preedinia Consiliului de Minitri, dos. 18/1918, p. 12. Ibidem 26 Un cuvnt din inima deschis, n Sfatul rii, I, nr. 24 din 28 aprilie 1918, p. 1. 27 E. Giurgea, op. cit., p. 117. 28 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Ministerul de Interne, dos. 601/1919, p. 6. 29 I. Scurtu (coord.), op. cit., p. 179. 30 Vizita domnului general Averescu n Basarabia, f.a., n Dreptatea, VI, nr. 660 din 9 mai 1926, p. 1; vezi i Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Ministerul de Interne, dos. 486/1919, p. 108. 31 ara nou, I, nr. 3 din 23 iunie 1919, p. 3. 32 Ibidem, II, nr. 310 din 6 aprilie 1921, p. 1. 33 Ibidem.

47

Nu trebuie omis faptul c o stare de tensiune a provocat i refuzul unor funcionari i magistrai (ndeosebi rui), de a depune jurmntul de credin fa de statul romn.34 De aceea, din Vechiul Regat au fost trimii juriti care s contribuie declara Vespian Erbiceanu la despotmolirea vieii juridice basarabene din fgaul copleitor de mentaliti strine35. Toate aceste realiti i fceau pe unii basarabeni s se considere persecutai i nedreptii36, n vreme ce muli priveau cu speran spre statul romn. n contiina populaiei avea loc un proces treptat de limpezire a aspiraiilor i de decantare ntre trecut i prezent. Este sugestiv modul n care ziarul Sfatul rii prezenta starea de spirit din Basarabia: Prin lupt grea cu noi nine, nelegem s ne lmurim asupra unor lucruri i ne l murim cu greu, fiindc mintea noastr, sufletul nostru, nc nu este cu totul al nostru.37 Acelai ziar i ndemna pe oameni la toleran, la nelegere, la eliminarea rului i la unitate sufleteasc: Trebuie s alegem cu nelepciune btrneasc, fr patimi, neghina de gru, [...] i s pstrm numai ce-i bun i mai ales ce se potrivete cu firea noastr.38 Mentalitatea basarabenilor era influenat i de schimbrile n plan politic: adoptarea votului universal (1918), pluripartidismul, ncercarea partidelor din Vechiul Regat de a nfiina organizaii n teritoriile unite39. De asemenea, lupta partidelor politice pentru a ctiga adereni din Basarabia a dus la demagogie i critici care nveninau sufletele. Astfel, au aprut dureroase caracterizri ca bolevici, fcute de regeni la adresa basarabenilor, sau de igani, fcute de basarabeni la adresa regenilor. n teritoriile unite n 1918, rnimea s-a ndreptat n special spre partidele locale care aprau idealul Marii Uniri i care n programele lor abordau realitile acestor teritorii: Partidul Naional n Ardeal, Partidul rnesc n Basarabia, Partidul Democrat al Unirii n Bucovina. Aici exista o rezisten fa de partidele regene, determinat de mai multe cauze: dorina de a avea linite netulburat de valurile patimilor din Regat; o anumit nencredere n complicatele sisteme de intrigi i n bizantinismul ntortocheat specifice regenilor; marea ncredere n politicienii locali etc. Atitudinile i aspiraiile populaiei erau influenate i de contextul extern. Anii 1918-1921 au nsemnat pentru romni nu numai bucuria pentru nfptuirea Romniei Mari, ci i grija i efortul pentru aprarea granielor fa de preteniile
34

Sfatul rii, I, nr. 102 din 9/22 august 1918, p. 1; vezi i Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Preedinia Consiliului de Minitri, dos. 30/1920, p. 302. 35 apud. I. Scurtu (coord.), op. cit., p. 134. 36 Dezbaterile Adunrii Deputailor, nr. 2, ed. din 16 iunie 1931, p. 77. 37 Ce ne-a adus rnismul, f.a., n Sfatul rii, I, nr. 25 din 29 aprilie 1918, p. 1. 38 H. Dsclescu, Unirea material i unirea sufleteasc, n Sfatul rii, II, nr. 267 din 9/22 martie 1919, p. 1. 39 V. Tepordei, Politicianismul i Basarabia n cei 13 ani de la Unire, n Studentul, IV, nr. 6/1931, p. 12.

48

teritoriale ale Ungariei n Ardeal, ale Serbiei n Banat, ale Bulgariei n Dobrogea, ale Ucrainei n Bucovina i ale Rusiei Sovietice n Basarabia40. n acelai timp, populaia susinea efortul politicienilor romni pentru recunoaterea internaiona l a Marii Uniri de ctre Conferina de Pace de la Paris (1919-1920). La grania de est a Basarabiei, starea de tensiune a aprut chiar de la nceputul anului 1918, fiind determinat de ruperea de ctre Rusia a relaiilor diplomatice41 i de nerecunoaterea unirii acestui teritoriu cu Romnia42. Populaia, mai ales din zona de grani, era ngrijorat din cauza incidentelor provocate de Rusia: incursiuni i atacuri ndeosebi pe linia Nistrului43; aciuni ale unor bande narmate care se strecurau n Basarabia i terorizau populaia, provocau atentate, lipeau afie comuniste, introduceau arme i muniii44 ; bombardarea unor sate romneti (exemple: Vitea, Kriuleni n judeul Orhei etc.) 45 ; activitatea de propagand a unor bolevici care aau lumea, ndeosebi pe rani, contra Romniei.46 n ianuarie 1919, n zona Hotin, bande bolevice au atacat violent aruncnd n aer cldiri i teroriznd locuitorii47. Aceste aciuni erau susinute de unele grupri rusofone locale48, care nu se mpcau cu ideea unirii Basarabiei cu Romnia. Pentru a readuce linitea, armata romn i-a alungat pe atacani, adresnd localnicilor apeluri la nelegere i toleran: Fii cretini i buni romni, de orice naionalitate ai fi, cci ar mai dulce, blnd i ocrotitoare ca ara romneasc nu exist pe pmnt.49 Starea de tensiune din Basarabia era provocat i de ali factori: somaiile adresate de Rusia guvernului romn pentru a evacua Basarabia (exemplu: adresa lui Cicerin comisarul afacerilor externe din 1 mai 1919)50, atacuri ntreprinse de resturi ale armatei lui Denikin51, zvonurile rspndite de bolevici c Basarabia va fi luat de Rusia, fapt care agita mult populaia52, propaganda antiromneasc fcut de presa din Rusia 53 etc. ngrijorarea populaiei era evident. Alexandru Marghiloman nota c situaia e foarte rea54, N. Iorga scria c la Nistru se adun
40 41

Nicolas Nagy Talavera, Fascismul n Ungaria i Romnia, Buc., Ed. Hasefer, 1996, p. 467. Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Consiliul de Minitri, dos. 39/1918, p. 15. 42 I. Scurtu (coord.), op. cit., p. 118. 43 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Preedinia Consiliului de Minitri, dos. 19/1918, p. 37. 44 N. Ciachir, Marile Puteri i Romnia (1856-1947), Bucureti, Editura Albatros, 1996, p. 208. 45 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Ministerul de Interne, dos. 458/1919, p. 68. 46 Ibidem, fond Preedinia Consiliului de Minitri, dos. 17/1918, p. 67. 47 Sfatul rii, II, nr. 233 din 25 ian/7 februarie 1919, p. 1; vezi i Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Preedinia Consiliului de Minitri, dos. 17/1918, p. 45. 48 M. C. Stnescu, Hotin, ianuarie 1919, rscoal sau agresiune, n Magazin istoric, XXIX, nr. 7/1995, p. 22. 49 apud. M. C. Stnescu, loc. cit., p. 24. 50 D. Preda (coord.), n aprarea Romniei Mari, Bucureti, Editura Enciclopedic, 1994, p. 245. 51 ara nou, II, nr. 12 din 15 februarie 1920, p. 3. 52 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Consiliul Dirigent, secia Siguran general, poliie i jandarmerie, dos. 3/1920, p. 243. 53 Ibidem, fond Ministerul de Interne, dos. 534/1921, p. 36. 54 Al. Marghiloman, Note politice, vol. IV, Bucureti, 1927, p. 261.

49

ruii (februarie 1920) 55 , iar presa sublinia c noi suntem nconjurai de primejdii56. Aciunile antiromneti ale Rusiei au continuat chiar i dup 28 octombrie 1920 cnd Frana, Marea Britanie, Italia i Japonia au semnat tratatul care recunotea unirea Basarabiei cu Romnia. Aceste aciuni (atacarea unor sate romneti 57, a unor trenuri, jefuirea populaiei58 etc.) urmreau s creeze n Basarabia o stare de nesiguran, de team i de panic, s discrediteze administraia i s cultive n opinia public internaional ideea c Romnia ducea n acest teritoriu cotropit o politic de teroare.59 Populaia a reacionat fa de aceast situaie de tensiune60 i de dezordine61, folosind diferite modaliti. Astfel, ranii din judeul Bli, ntr-o telegram adresat guvernului romn (februarie 1919), artau c vetejesc purtarea mieleasc a bolevicilor nfptuit pe pmntul Basarabiei62. Stenii din inutul Tighinei s-au adresat poliiei, cerndu-i s-i gseasc pe localnicii care colaborau sau simpatizau cu bandele bolevice, pentru a fi judecai de obtea satului. Spre exemplu, o delegaie din satul Chicani (Tighina) venit n februarie 1919 la poliia Tighina, declara: Iat, am venit s ni jiluim la dumneavoastr c toi plugarii au vzut grozviile stranice fcute de bolevici la noi i se leapd de aei ci au fcut uneala cu bolevicii ca s poat s aduc la noi moarte63. Delegaia cerea s fie aflai vinovaii c-n sat la noi s-a hotrt s-i pedepsim64. n unele zone, ranii i-au artat hotrrea de a riposta la atacurile bolevice (Hotin, Soroca, Tighina 65 , Orhei 66 etc.). Astfel, este semnificativ faptul c la Congresul agrar din Soroca (27-28 ianuarie 1919), participanii s-au ridicat n picioare i au declarat c de aici nainte i vor apra ara din toate puterile, cu securile, coasele i topoarele, ca n vremea veche i c dumanii nu vor putea trece brazda dect peste trupurile lor67. n ansamblu, basarabenii au respins provocrile ruseti i i-au dovedit ncrederea n statul romn. n Basarabia, largi categorii sociale cereau recunoaterea internaional a unirii cu Romnia. n pres (exemplu: Sfatul rii) apreau articole care cereau mai mult dreptate68. Minoritile naionale, dovedind o atitudine constructiv,
55 56

N. Iorga, Memorii, vol. II, Bucureti, Editura S. Ciornei, 1939, p. 336. R. Cndea, Romnia i bolevismul rusesc, n Glasul Bucovinei, III, nr. 386 din 26 martie 1920, p. 1. 57 Cultura poporului, I, nr. 22 din 26 septembrie 1921, p. 8. 58 Ibidem, nr. 21 din 19 septembrie 1921, p. 7. 59 I. Scurtu, op. cit., p. 252. 60 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Alexandru Vaida-Voevod, dos. 31, p. 1. 61 Ibidem, fond Preedinia Consiliului de Minitri, dos. 33/1917, p. 20. 62 Sfatul rii, II, nr. 236 din 30 ianuarie/12 februarie 1919, p. 1. 63 Ibidem, nr. 253 din 23 februarie/8 martie 1919, p. 1. 64 Ibidem. 65 Ibidem, nr. 355 din 22 iunie 1919, p. 1. 66 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Ministerul de Interne, dos. 458/1919, p. 48. 67 Glasul ranilor din inutul Sorocii, f.a., n Sfatul rii, II, nr. 247 din 14/27 februarie 1919, p. 1. 68 Sfatul rii, II, nr. 317 din 29 mai 1919, p. 1.

50

declarau n august 1919 c doreau s aib ct mai curnd sigurana c Conferina pcii le va pstra noua lor naionalitate romneasc 69 . Este sugestiv faptul c germanii, dup Congresul de la Tarutino (7 martie 1919) i-au desemnat delegaii care s-i reprezinte la Paris pentru a cere marilor puteri recunoaterea unirii Basarabiei cu Romnia.70 Recunoaterea la 3 martie 1920 de ctre Conferina de pace de la Paris a unirii Basarabiei cu Romnia, a determinat o mare bucurie n ntreaga ar. n orae i sate aveau loc serbri 71 , presa a publicat articole special dedicate 72 , s-au organizat ntruniri i servicii religioase. 73 Aceast bucurie a fost la fel de mare i n toamna anului 1920 cnd, la 28 octombrie, la Paris a fost semnat tratatul dintre Romnia, Marea Britanie, Frana, Italia i Japonia, prin care se recunotea actul de la 27 martie 1918. Aadar, mentalitatea colectiv a populaiei din Basarabia a cunoscut mutaii importante in anii 1918-1920, reflectnd noul context intern i internaional al Romniei Mari.

69 70

Viitorul, 12, nr. 3414 din 1 august 1919, p. 3. Patria, I, nr. 217 din 18 noiembrie 1919, p. 1. 71 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Consiliul Dirigent, secia Siguran general, poliie i jandarmerie, dos. 3/1920, p. 179. 72 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Consiliul Dirigent, secia Administraie general, dos. 1/1920, p. 10. 73 Glasul Bucovinei, III, nr. 373 din 11 martie 1920, p. 1.

51

RAKOVSKI I PROBLEMA BASABIEI LA NCEPUTUL ANILOR 1920


Florin CONSTANTINIU

Abstract: Rakovski and the Bessarabian issue in the early 1920s


The correspondence between Christian Rakovski, the Soviet ambassador to London, and M.M. Litvinov, the Soviet Deputy Peoples Commissar of Foreign Affairs, which contains valuable information regarding the Romanian-Soviet relations between 1918 and 1924, is emphasized and exploited. In the territorial dispute at law between Romania and the Soviet Union, determined by the issue of Bessarabia, the Bolshevik leadership gradually adopted successively the following positions: (1) Romanias communization (1918-1919); (2) the recognition of Romanias right to Bessarabia, in exchange for the Romanian treasure that was sent to Russia by the Romanian government between 1917 and 1919; (3) the refusal of any concession regarding the Bessarabian issue (1924). Keywords: Rakovski, Bessarabia, Romanian-Soviet relations

Unirea Basarabiei cu Romnia, votat de Sfatul rii de la Chiinu (27 martie/9 aprilie 1918), a deschis o nou faz n litigiul teritorial ruso-romn, generat de anexarea teritoriului dintre Prut i Nistru de ctre Rusia, n urma pcii de la Bucureti (1812). Guvernul sovietic (Consiliul Comisarilor Poporului) a refuzat s recunoasc decizia de unire de la Chiinu. Cu puin timp nainte, el decisese arestarea ministrului Romniei la Petrograd, ruperea relaiilor diplomatice cu Romnia i consfiscarea tezaurului, evacuat n Rusia, n anii 1916-19171. n anii 1917-1918, bolevicii au ncercat s instaureze n Basarabia Puterea Sovietic 2 apoi, prin aciuni militare i printr-o ofensiv desfurat n comun cu Republica Sovietic (a Sfaturilor Ungar) s comunizeze Romnia3.
1

Membru al Academiei Romne. Ministerul Afacerilor Externe al Romniei, Ministerul Afacerilor Externe al Federaiei Ruse, Relaiile romno-sovietice. Documente, vol. I, 1917-1934 (citat, mai departe, RRS, vol. I), Bucureti, Ed. Enciclopedic, 1999, p. 10-13 (Comunicatul guvernului sovietic, din 1/14 ianuarie 1918, privind protestul corpului diplomatic de la Petrograd mpotriva arestrii lui Constantin I. Diamandy, ministrul Romniei n Rusia), p. 17 (Hotrrea guvernului sovietic privind ruperea relaiilor cu Romnia i confiscarea tezaurului). 2 Anton Moraru, Istoria romnilor. Basarabia i Transnistria 1812-1992, Chiinu, Tipografia Editurii Universul, 1995, p. 167 i urm.

52

Toate aceste aciuni au euat. Slbit de efortul fcut pentru a obine victoria n rzboiul civil, angajat, apoi, ntr-un conflict militar cu Polonia (1920-1921), prin care ncerca s rspndeasc revoluia n Europa (prin Polonia spre Ger mania), Rusia Sovietic a adoptat o atitudine mai conciliant fa de Romnia. Obiectivul principal urmrit de diplomaia sovietic era de a separa Romnia de Polonia, de a mpiedica o aciune militar a celor dou ri mpotriva Rusiei Sovietice i de a bloca o alian romno-polon. ntre timp, poziia Romniei n problema Basarabiei se consolidase prin tratatul din 28 octombrie 1920, n urma cruia Frana, Marea Britanie, Italia i Japonia recunoteau unirea 4. La 3 martie 1921, se ncheiase Convenia de alian romno-polon, dublat de o convenie militar. Rusia Sovietic i ddea seama c este n propriul interes s se arate dispus la dialog cu partea romn. Vrful concesiilor sovietice s-a nregistrat n discuiile dintre reprezentantul romn, Gheorghe Filality, i cel sovietic, Lev Karahan, ncepute la 22 septembrie 1921, la Varovia. ntr-o discuie ntre cei doi diplomai (la care participa i interpretul sovietic), Karahan a formulat o propunere, rezumat astfel de Filality: Dac am priceput bine, ne propunei o trguial. Dorii s facei din Basarabia o moned de schimb, s renunai la dnsa, dar s scpai i de darea socotelilor (restituirea tezaurului n. n.). Da, aa este, a spus Karahan5. Oferta sovietic a fost respins de ministrul de Externe al Romniei, Take Ionescu, care i-a telegrafiat lui Filality: Pretenia lui Karahan i acest lucru te rog s-l spui n ase ochi (subl. n text) n chipul cel mai categoric , c statul romn ar avea vreun interes ca s capete de la guvernul bolevic recunoaterea unirii Basarabiei cu Romnia, este, cu desvrire, nentemeiat6. eful diplomaiei romne credea c nici Rusia de azi, nici Rusia de mine nu au nici un drept s se amestece n chestiunea unirii Basarabiei cu Romnia7; pentru el, tratatul din 28 octombrie 1920 avea o valoare superioar: Aceast unire a fost recunoscut de Marile Puteri, aa c atunci cnd un nou guvern rusesc, recunoscut de Marile Puteri, ar voi s ridice chestiunea, el se va gsi n drept n faa unui act deplin al dreptului internaional8. Explicabil pn la un punct, n contextul anului 1921, raionamentul lui Take Ionescu apare ca profund eronat, n lumina aa-numitei reguli a epilogului (istoricul tie cum s-au desfurat, ulterior, evenimentele). Romnia a ratat ansa istoric de a avea recunoscut, de ctre guvernul sovietic fie i n schimbul tezaurului , apartenena Basarabiei. E puin probabil c, mai trziu, URSS ar fi respectat
3

Mihail Meltiuhov, Osvoboditelni pohod Stalina. Bessarbaskii vopros v sovetskih-rumnskih otnoeniiah, 1917-1940 gg., Moscova, Ed. Iauza-Eksmo, 2006, p. 73 i urm. 4 Japonia nu a ratificat tratatul pentru a nu-i compromite interesele economice cu URSS. Guvernul RSFS Ruse i al RSS Ucrainene au declarat c nu se consider n nici un fel legate de tratatul ncheiat, RSS, vol. I, p. 89. 5 Ibidem, p. 141. 6 Ibidem, p. 155. 7 Ibidem. 8 Ibidem, p. 156.

53

nelegerea convenit n 1921, dar, pentru Romnia, o astfel de recunoatere, mai exact, o astfel de ofert, a fost un moment istoric; el nu s-a mai repetat niciodat. n politica Moscovei fa de Romnia se manifestau atunci dou orientri fundamental diferite: a) o poziie intransigent, refuznd recunoaterea unirii Basarabiei cu Romnia i restituirea tezaurului i mergnd pn la luarea n consideraie a folosirii forei pentru ocuparea provinciei pruto-nistrene; b) o poziie conciliant, dispus la recunoaterea apartenenei Basarabiei la Romnia, n schimbul renunrii, de ctre Romnia, la tezaur, reluarea relaiilor diplomatice i comerciale, neparticiparea Romniei la aliane mpotriva URSS9. Printre partizanii cei mai fermi ai Basarabiei Sovietice s-a aflat i Christian Rakovski. Bulgar de obrie, dar romn prin cetenie, el a devenit unul din fruntaii Partidului Social-Democrat din Romnia, nainte de primul rzboi mondial10. Un internaionalist n deplinul neles al cuvntului, el s-a refugiat n Rusia dup ce fusese eliberat din detenia de la Iai de o mulime de manifestani, n majoritate soldai rui, cu prilejul mitingului de la 1 mai 1917. n strnse relaii cu Lenin i, mai ales, cu Troki, el a devenit, n 1919, preedintele Consiliului Comisarilor Poporului i comisar pentru Afacerile Strine al Ucrainei Sovietice. n 1919, Rakovski a fost unul din promotorii planului de sovietizare a Romniei, printr-o aciune comun ruso-ucrainean-ungar. Intrat n conflict cu Stalin, aflat n lupt cu Troki pentru succesiunea lui Lenin, Rakovski a fost trimis ntr-un exil aurit, n 1923, n calitate de reprezentant plenipoteniar (polpred) 11 la Londra. Pentru a ndulci pilula, a fost numit i unul din lociitorii comisarului poporului pentru Afacerile Strine, G.V. Cicerin. Corespondena lui Rakovski cu M.M. Litvinov, i el lociitor al lui Cicerin, este deosebit de instructiv pentru cunoaterea vederilor sovietice n problema Basarabiei, la nceputul anilor 20. Scrisorile publicate n Federaia Rus de cercettorii Oleg Ken i Aleksandr Rupasov, aparin intervalului 29 decembrie 1923-11 februarie 192412. Nu vom prezenta aici coninutul acestei valoroase corespondene, pe care o discutm n alt parte 13 . n cuprinsul prezentului articol, ne vom referi la
9

Vezi studiul introductiv a lui Oleg Ken i Alekandr Rupasov la corespondena Rakovski-Litvinov, Nam necego toropitsia vnimati iz rumnskoi noghi bessarbaskuiu zanozu, Istocinik, 2000, nr. 1 (citat, mai departe, Istocinik, l. c.), p. 46-47. 10 Pentru biografia lui Rakovski, vezi Francis Comte, Christian Rakovski (1873-1941). Essai de biographie politique, vol I-II, Lille-Paris, 1975; Pierre Brou, Rakovski ou la rvolution dans tous les pays, Paris, Fayard, 1996; V.Ia. Grosul, H.G. Rakovski revoluioner, diplomat, publiist, Novaia i noveiaia istoriia, 1988, nr. 6, p. 151-175. 11 Polnomocini predstaviteli (polpred) rang diplomatic, echivalent celui de ambasador, deinut de toi diplomaii sovietici care i desfurau activitatea peste hotare; a existat n diplomaia sovietic pn n 1941. 12 Istocinik, l. c., p. 48-61. 13 Am ntocmit o lucrare despre rolul lui Rakovski n relaiile romno-sovietice (prima parte) i critica fcut de el degenerrii birocratice a socialismului (partea a II-a), pe care sperm s o publicm ct mai curnd.

54

informaiile de ordin istoric, privind poziia lui Lenin i a altor lideri bolevici fa de Basarabia. Din acest punct de vedere, scrisoarea lui Rakovski ctre Litvinov, din 11 februarie 1924, este cea mai valoroas. Prima informaie se refer la poziia lui Lenin n menionata problem. Rakovski relateaz c, aflat n biroul lui Lenin, la Kremlin, n ajunul convocrii Adunrii Constituante (evenimentul avea s aib loc la 5/18 ianuarie 1918), liderul sovietic i Rakovski au fost de acord c Basarabia, dac i exprim dorina, poate, desigur, s se alipeasc viitoarei Republici Sovietice Socialiste Romne i, fiind Puterea Sovietic n Romnia, atunci, desigur, rezolvarea acestei probleme nu ar mai prezenta nici un fel de dificulti14. Potrivit mrturiei lui Pantelimon Halippa, care s-a ntlnit cu Lenin n vara anului 1917, aadar, nainte de a lua puterea, liderul rus le-ar fi spus (Halippa era nsoit de Grigore Sinicliu i de bulgarul Ciumacencu), referitor la destinul Basarabiei, urmtoarele: Mergei acas i procedai aa cum v dicteaz interesul i momentul politic potrivit, dar facei totul prin Sfatul rii al vostru. Lenin i-a sftuit chiar s se adreseze Romniei n problema cadrelor didactice i a manualelor colare15. Lenin, nainte de luarea puterii, i Lenin, de dup luarea puterii, erau, cel puin n problema Basarabiei, dou personaliti diferite. Rspunsul dat lui Pantelimon Halippa nu arat dect c, la acea dat, viitorul fondator al statului sovietic nu se opunea, n principiu, unirii Basarabiei cu Romnia, dac ea era hotrt de Sfatul rii. S nu se uite c Lenin era de acord cu principiul autodeterminrii popoarelor pn la desprirea de statul n care triau. Aceasta era perspectiva bolevicilor n problema naional. n acelai timp, din perspectiva luptei de clas, ei doreau ca, n statele nou aprute prin exercitarea dreptului la autodeterminare, puterea s aparin comunitilor, regimul politic fiind unul de tip sovietic. n 1918-1919, Rakovski credea c este posibil comunizarea Romniei ntr-un timp foarte scurt. mputernicit de guvernul sovietic s combat contrarevoluia n Romnia, el a instituit, la Odessa, un regim de teroare mpotriva refugiailor romni, mai ales a parlamentarilor, pe care i-a luat ostateci, storcndu-i de bani i ameninnd s-i execute dac nu-i vor fi satisfcute cererile16. Sub presiunea ameninrilor, generalul Alexandru Averescu, devenit primministru i ministru ad-interim al Afacerilor Strine, a semnat controversatul acord, din 20-24 februarie/5-9 martie 1918, cu Rakovski i ali reprezentani sovietici17. Lsnd, aici, la o parte, interpretrile i justificrile date de partea romn
14 15

Istocinik, l. c., p. 58. Ion Constantin, Pantelimon Halippa. Nenfricat pentru Basarabia, Bucureti, Ed. Biblioteca Bucuretilor, 2009, p. 27. 16 Vezi mrturiile lui Gr. Procopiu, Parlamentul n pribegie, 1916-1918. Amintiri, note i impresii, [ed. a II-a], Bucureti, Ed. Universitaria, 1992; Henri Stahl, Cu Parlamentul n URSS, ed. a II-a, Bucureti, Ed. Dominor, 2003. 17 RRS, vol. I, p. 26-27.

55

(Averescu, n primul rnd18), rmne convingerea lui Rakovski (preluat de partea sovietic, pn la destrmarea URSS i mprtit i astzi de istoricii rui) c Averescu se angajase s evacueze, n decurs de dou luni, Basarabia 19 . Invazia forelor Puterilor Centrale i fuga bolevicilor din Odessa au spulberat toate speranele lor, nscute din Acordul Averescu-Rakovski. La nceputul anului 1921, arat Rakovski, dup ncheierea rzboiului sovieto-polonez (eecul este trecut sub tcere de Rakovski) i nfrngerea forelor alb-gardiste ale generalului Wranghel, Puterea Sovietic a fost confruntat cu o situaie dificil: ce destinaie s dea celor cinci milioane de militari, nrolai n Armata Roie, din care o treime se aflau n Ucraina? Atunci scrie Rakovski la unii tovari ucraineni, n special, la tovarul Frunze, a aprut ideea de a folosi armata noastr, a crei stare de spirit, dup nfrngerea lui Wranghel, devenise combativ, pentru a elibera Basarabia. Acest gnd l seducea foarte mult pe Ilici. El m-a chemat i s-a sftuit cu mine cum trebuie procedat. I-am exprimat deschis temerea c ocuparea Basarabiei ne va antrena n rzboi cu Romnia i c resursele noastre interne nu permiteau s susinem un nou rzboi. Nu tiu dac din cauza acestor considerente sau a altora, dar Ilici nu a struit n aceast idee20. Inteniile lui Mihail V. Frunze (Frunz) sunt de neles, dac se ine seama c el era fiul unui felcer moldovean din fostul jude Tiraspol. Ajuns unul din conductorii Armatei Roii, el a deinut, n anii 1921-1924, funcia de comandant al forelor armate din Ucraina i Crimeea, pentru ca, n 1925, s devin comisar al poporului pentru Armat i Flot i membru supleant al Partidului Comunist (bolevic) al Uniunii Sovietice21. n spiritul ultimului segment al biografiei sale, cnd el se aflase tot timpul n mijlocul trupelor, M.V. Frunze vedea ntr-o aciune de for n Basarabia soluia ideal a problemei. Nu aceeai era ns i percepia factorilor de decizie de la Moscova. Convins c nchiderea dosarului basarabean era n interesul Rusiei Sovietice, conducerea sovietic a fcut oferta menionat mai sus n conversaiile FilalityKarahan: Basarabia n schimbul tezaurului. n scrisoarea ctre Litvinov, din 11 februarie 1924, Rakovski comenteaz foarte sever propunerea lui Karahan: V este cunoscut, de asemenea, c, de aceast imens greeal politic (oferta sovietic n.n.) ne-a salvat arogana prosteasc a lui Take Ionescu, care, executnd voina guvernului francez, a ordonat lui Filality s refuze categoric a purta orice fel de negociere referitoare la Basarabia22.
18

Vezi, de pild, Petru Otu, Marealul Alexandru Averescu, militarul, omul politic, legenda, Bucureti, Ed. Militar, 2005, p. 212 i urm.; Frederic Nanu, Politica extern a Romniei, 1918-1933, Iai, Institutul European, 1993, p. 108-109. 19 Istocinik, l. c., p. 58. 20 Ibidem. 21 Enciclopedia Sovietic Moldoveneasc, vol. VII, Chiinu, 1977, p. 181-182; de reinut c, aflat n Rusia Sovietic, n 1920, liderul socialist Ioan Fluera nota c ofensiva mpotriva lui Wranghel era condus de moldoveanul romn din Basarabia, Frunz, comandantul armatelor ucrainene, Institutul Naional pentru Studiul Totalitarismului, Ideologie i structuri comuniste n Romnia, vol. III, 1 ianuarie 1920-3 februarie 1921, ed. Florian Tnsescu . a., Bucureti, INST, 2001, p. 184. 22 Istocinik, l. c., p. 58.

56

Rakovski continu relatarea cu reacia sa i a liderilor sovietici ucraineni fa de directivele date lui Karahan: mpotriva acestei politici, noi nine ne-am opus din Ucraina n chipul cel mai hotrt, iar eu, din nsrcinarea Biroului Politic Ucrainean (este vorba despre Biroul Politic al Partidului Comunist din Ucraina n. n.) am redactat un memorandum ctre Biroul Politic al CC al PC(b) din ntreaga Rusie. Aceasta se ntmpla n vara lui 1921. Ulterior, cnd am vorbit cu diveri membri ai Biroului Politic, ei erau deja de acord c, ntr-adevr, este inadmisibil s se reduc problema Basarabiei la o chestiune de cumprare i de vnzare i c o astfel de politic poate s submineze autoritatea noastr politic23. Scrisorile lui Rakovski sunt lungi pledoarii pentru o poziie intransigent a Moscovei n problema Basarabiei. Aceste texte cuprind argumentele sale, izvorte nu numai din perspectiva relaiilor bilaterale, ci i a impactului acestei probleme pe plan internaional i, n special, n lumea balcanic, pe care el o cunotea foarte bine. Din toate aceste texte, rzbate ura puternic a lui Rakovski fa de Romnia boierilor, acoperit de invectivele i atacurile sale. Poziia lui Rakovski poate fi rezumat prin formula ntlnit n scrisoarea din 29 decembrie 1923: Nu trebuie s ne grbim, n nici un fel, s scoatem spinul basarabean din piciorul Romniei24. Aa cum s-a vzut, n problema basarabean, la vrful conducerii sovietice se produsese o deplasare de la conciliere la intransigen. Aceast orientare gsea un puternic sprijin i stimulent din partea unor comuniti moldoveni/basarabeni, partizani ai crerii unei Republici Autonome Moldoveneti pe teritoriul Ucrainei. Alturi de M.V. Frunze, devenit personalitatea cea mai important a Armatei Roii, se afla Grigore I. Kotovski, comandantul Corpului 2 Cavalerie, considerat unul din eroii Rzboiului civil25. n memoriul redactat de un grup, condus de Grigore Kotovski, i aprobat de Frunze, prin care se cerea crearea amintitei formaiuni statal-teritoriale, se scria: Republica Moldoveneasc ar putea juca acelai rol, de factor politico-propagandistic (fa de Romnia n.n.), pe care l joac Republica Bielorus fa de Polonia i cea Karel fa de Finlanda. Unirea teritoriilor de ambele pri ale Nistrului (reanexarea Basarabiei n. n.) ar servi drept cuit strategic al URSS fa de Balcani (prin Dobrogea) i fa de Europa Central (prin Bucovina i Galiia), pe care URSS le-ar putea folosi drept cap de pod n scopuri militare i politice26. n ajunul discuiilor romno-sovietice de la Viena (27 martie-2 aprilie 1924), Biroul Politic al Partidului Comunist (bolevic) al Uniunii Sovietice a fixat ca linie de urmat delegaiei sovietice principiul: n nici un caz Basarabia nu poate fi cedat Romniei27. Rakovski putea s fie satisfcut.

23 24

Ibidem. Ibidem, p. 52. 25 Enciclopedia Sovietic Moldoveneasc, vol. III, Chiinu, 1972, p. 465. 26 Gheorghe Negru, Politica etno-lingvistic n RSS Moldoveneasc, Chiinu, Editura Prut Internaional, 2000, p. 14. 27 Istocinik, l. c., p. 49. Pentru campania mpotriva Romniei, susinut de basarabenii aflai n URSS, n acea perioad, vezi Octavian Tcu, Problema Basarabiei n relaiile sovieto-romne, n perioada interbelic, 1919-1939, Chiinu, Editura Prut Internaional, 2004, p. 88-90.

57

MRTURII DESPRE BASARABIA N RAPOARTELE DIPLOMATICE REMISE CTRE M.A.S. DE GRIGORE GAFENCU, EF AL LEGAIEI ROMNE DE LA MOSCOVA (17 AUG. 1940 22 IUNIE 1941)
Gheorghe RNCU

Abstract: Testimonies about Bassarabia in diplomatic reports delivered to the Foreign Affairs Ministry by Gregory Gafencu, chief of the Romanian Legation from Moscow (aug 17,1940 - june 22, 1941)
Journalist, lawyer, politician and a prestigious diplomat, Grigore Gafencu proved his high qualities as a Minister of Foreign affairs (December 22, 1938-May 30, 1940) and as Chief of the Diplomatic Legation of the Kingdom of Romania to Kremlin( August 17, 1940-June 22, 1941). The mission assigned to the Romanian diplomat was to move off USSR from its links with Hungary and Bulgaria directed against Romania; to obtain a reduction of German pressure, in order to resolve the territorial disagreement between Romania, Hungary and Bulgaria (1940), and especially, in particular, to defuse the relations with the Soviet Union, as a result of the border incidents abusively created by the Russian border guards. This assigned mission allowed Grigore Gafencu to have a special knowledge and to decode, on a large scale, the Soviet Foreign policy, Grigore Gafencu being the first Romanian official who during the discussions with the Kremlin said that the Soviet-Romanian war hadnt started on June 22, 1941 but with the Russian aggression carried out in the two notes of final demand from June 26 and 28, 1940. Erudite, calm, lucid, moderated, skillful and having a notable influence in diplomatic circles, Grigore Gafencu detected the right evolution of the international relations, before and at the beginning of World War II, drawing attention that any agreement with the Kremlin, coming from any side, will determine the post-war expansion of the communism. Keywords: Grigore Gafencu, Foreign policy, Romania, Kremlin, territorial disagreement

Prof. dr., director Colegiul Tehnic Forestier Cmpina Prahova.

58

Abordarea problematicii basarabene pentru intervalul de timp august 1940 iunie 1941 coincide cu perioada n care Grigore Gafencu a fost eful Legaiei diplomatice a Romniei la Moscova. Ca susintor al ideii de construcie european prin dialogul genevez, Gafencu a radiografiat corect, nu numai evoluia relaiilor internaionale, ct i culisele cabinetelor marilor puteri. El a neles c Romnia nu se putea sprijini pe cel de-al III-lea Reich mpotriva Rusiei i nici invers, c ameninrile sovietice, maghiare i bulgare nu puteau fi evitate dect prin creterea securitii regionale i colective, c neutralitatea din perioada rzboiului ciudat (3 septembrie 1939 10 mai 1940) bazat pe raionamentul prudenei, evitarea provocrilor de orice fel i ctigarea de timp, nu puteau fi dect cele mai bune soluii pentru evitarea dezmembrrii statului romn. Demisia sa din 30 mai 1940 din funcia de ministru de externe (urmare a presiunii cercurilor germanofile, care doreau prsirea politicii prooccidentale n favoarea orientrii spre Germania) nu a reprezentat i sfritul carierei sale diplomatice. Dei de orientare filoenglez i filofrancez, Grigore Gafencu a neles n iulie august 1940 c trebuie s se pun n slujba rii sale, indiferent de noua orientare politic a cercurilor conductoare de la Bucureti, acceptnd postul de pe lng Kremlin, ca ef al Legaiei diplomatice a Regatului Romniei. Diplomaia sovietic a rspuns afirmativ n 24 de ore la solicitarea oficial a statului romn, fapt ce reliefeaz c, Moscova recunotea calitile diplomatului romn, experiena i mai ales relaiile influente pe care acesta le avea n mediile diplomatice europene. 1 Misiunea ncredinat lui Grigore Gafencu, ca trimis extraordinar pe lng Kremlin, era de a detaa U.R.S.S. de legturile cu Ungaria i Bulgaria ndreptate mpotriva Romniei, de asemenea, de a obine o diminuare a presiunilor germane n vederea rezolvrii diferendului teritorial dintre Romnia, Ungaria i Bulgaria, i n mod special dezamorsarea raporturilor cu Sovietele, ca urmare a incidentelor de frontier create abuziv de U.R.S.S.2.
1

Jurnalist, jurist, om politic i diplomat de talie, Grigore Gafencu (1892-1957) a fost un fin observator al vieii social-politice din Romnia perioadei interbelice i imediat de dup rzboi. Din personalul diplomatic romnesc din preajma i din timpul celui de-al Doilea Rzboi Mondial, Grigore Gafencu a fost omul cel mai n msur a ne reprezenta n tulburtoarele evenimente ale relaiilor diplomatice, fapt ce pentru o ar mic necesita reale cunotine de istorie i de drept internaional, o mare abilitate, calm i suplee n decantarea evenimentelor, n alegerea acelor soluii de salvgardare regional i colectiv pentru statele democratice din Europa de dup sistemul de tratate de pace de la Paris-Versailles (1919-1920). Dup Take Ionescu i Nicolae Titulescu, Grigore Gafencu a dat dovada calitilor sale, prin aciunile i soluiile gsite i ntreprinse ca ministru de externe (22 decembrie 1938 30 mai 1940) n ncercarea de a face din Romnia un factor activ pentru ideea de securitate regional i colectiv, ntr-o Europ ce naviga ntre defetismul anglo-francez, expansionismul statelor totalitare, revizioniste i ofensiva disimulat a Rusiei Sovietice prin comunism. Activitatea sa de jurnalist, om politic i diplomat a reprezentat, de altfel, i subiectul tezei noastre de doctorat, susinut la Univ. Al. I. Cuza din Iai n 1998. 2 Manoilescu, Mihail, Dictatul de la Viena. Memorii iulie-august 1940, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1991, p. 96. Pentru pierderile teritoriale din vara anului 1940 vezi i I. Scurtu i C. Hlihor, Complot mpotriva Romniei 1939-1940, Editura Academiei de nalte Studii Militare, Bucureti,

59

Grigore Gafencu a fost cel de-al treilea diplomat romn numit la Moscova dup Edmond Ciuntu (1934-1937) i Al. Gh. Davidescu (1937-1940), Legaia romn numrnd 17 persoane, n august 1940 n momentul prelurii postului. La 13 august 1940 Gafencu a fost primit de eful Narkomindiel-ului (Comisariatul Poporului pentru Afacerile Strine), Viaceslav Mihailovici Molotov. Cu ocazia acestei prime vizite oficiale diplomatul romn i-a prezentat argumentele misiunii sale la Moscova, ce constau n dorina prii romne privind normalizarea relaiilor cu U.R.S.S., precum i a unui set de msuri concrete referitoare la: raporturile economice, telecomunicaii, frontiera i incidentele de pe Prut, Dunre i mare, problema repatrierii romneti, formarea unei comisii mixte romno-ruse i enumerarea incidentelor create de sovietici. A doua zi, 14 august 1940, Grigore Gafencu a dezbtut cu argumente aceste probleme n ntlnirea avut cu Vladimir Dekanozov, comisar adjunct la Narkomindiel 3. Cu ocazia primului raport i a primelor telegrame remise ctre Bucureti, eful Legaiei romne atrgea atenia c, Moscova a redescoperit propriile sale puteri, vechile sale tradiii panslaviste, c n vreme ce germanii luptau pentru a se ntinde, sovieticii se extindeau n pace4, i c, n baza acordului cu Berlinul, din 23 august 1939, U.R.S.S. a ocupat Estul Poloniei, pri din Finlanda, rile Baltice, Basarabia, Nordul Bucovinei i plasa Hera. Atent ca orice romn fa de puternicul adversar de la Rsrit, Gafencu gndea c cea mai indicat soluie era calea nelegerii, a tratativelor i nu cea a rzboiului, soluie aproape imposibil pe fondul izolrii totale n care se afla Romnia n august-septembrie 1940. Referindu-se la noul statut al provinciilor romneti cedate de statul romn fr rezisten armat, el nota n jurnalul su, ca i n telegramele remise ctre M.A.S. (Ministerul Afacerilor Strine), c Basarabia a fost mprit n dou: 1. Fosta R.S.S. Moldoveneasc, creat n 1924, la care s-au adugat judeele Bli, Bender, Cahul, Chiinu i Orhei (republic unional cu o populaie de 2,2 milioane locuitori, din care 70% erau romni, iar restul ucraineni, rui, gguzi, cerchezi, evrei, igani) i 2. Judeele Hotin, Ismail i Cetatea Alb, care au fost trecute la R.S.S. Ucrainean5. Diplomaia moscovit era diferit de toate celelalte. Aciunile sale erau greu previzibile, chiar i pentru cei care se credeau specialiti n problema rus. Kremlinul a oscilat n politica internaional, cnd ntre colectivismul genevez,
1994; vezi i M. Bruhis, Rusia, Romnia i Basarabia 1812, 1918, 1924, 1940, Universitas, Chiinu, 1992, precum i lucrrile unor istorici ca: Fl. Constantiniu, Gh. Buzatu, V. Fl. Dobrinescu, I. icanu, A. Karetki, A. Pricop, I. Agrigoroaie i Gh. Palade (), lucrri ce vor fi citate n continuare. 3 Grigore, Gafencu, Jurnal, vol.I, 1940-1942, Editura Globus, Bucureti, p. 102-104, 1993 precum i telegrama nr. 1953, 15 august 1940 n idem, Misiune la Moscova, Ed. Univers enciclopedic, Bucureti, 1995, p. 19-20, ediie ngrijit de Ion Calafeteanu, N. Dima i N. Nicolescu. 4 Ibidem, p. 58. 5 Arhivele Naionale Romne, Fond II Grigore Gafencu, inv.2106, Dosar nr. 13, p. 65; vezi i Grigore Gafencu, op. cit., p. 25-40 i I. icanu, Raptul Basarabiei 1940, Ago-Dacia, Chiinu, 1993, precum i N. Ciobanu, Capacitatea de lupt a armatei romne n momentul ciuntirii teritoriale a Romniei n anul 1940, n Destin romnesc, Chiinu, nr. 2, 1994, p. 9-10.

60

democraiile occidentale i Germania, dar i ntre ideea de securitate colectiv i nelegerea direct, bilateral i secret cu Berlinul, prsindu-i fotii parteneri i nclcnd pactele de neagresiune, trecnd n for i eficient de la starea de izolare extern la aceea de mare putere revizionist. Pentru Stalin ideal era de a vedea o confruntare ntre Occident i al III-lea Reich, fapt ce ar fi favorizat U.R.S.S. i ar fi condus la bolevizarea ntregii Europe. Rusia Roie a atras n jurul su un vl de mister, de team, dar i de atracie, seducnd prin promisiuni, dar paralizndu-i adversarii prin aciune. Nu trebuie s ne mire, de loc, faptul c, la Kremlin se dorea totala supunere a Romniei, obiectiv construit n culisele moscovite de la Petru cel Mare i pn la Lenin i Stalin. Nu exist coincidene, nimic nu se face la ntmplare. Astfel n perioada tratativelor romno-maghiare (Turnu-Severin, 16-24 august 1940) i a Dictatului de la Viena, trupele sovietice au creat permanent i abuziv incidente pe Prut i Dunre, care s determine Romnia s accepte noi cedri teritoriale fr rezisten armat 6 . Din ar, Pamfil eicaru nota n Curentul, c la Viena, Romnia a fost judecat ca o ar nvins. nvins fr a se fi luptat? O nfrngere a politicii noastre externe7. n Rapoartele cu nr. 3 i 4 remise ctre Bucureti (9 septembrie i 21 septembrie 1940), diplomatul romn consemna c: Moscova solicit grbirea constituirii Comisiei mixte pentru linia de demarcaie; c n mediul diplomatic moscovit totul e secret, zvonurile sunt necontrolabile; c noul contur a l Transilvaniei aducea Moldova ntr-o real izolare strategic; se cerea guvernului romn s urgenteze trimiterea delegaiei n capitala U.R.S.S.; se argumenta conlucrarea secret dintre Germania i Rusia Sovietic pentru izolarea total a Romniei; de asemenea, despre ngrijorarea Kremlin-ului c arbitrajul de la Viena nltura U.R.S.S. din zona Dunrii i chiar din cea balcanic 8. Referitor la raporturile romno-sovietice legate de linia de demarcaie i de aici i a Dunrii, fa de care Moscova s-a dovedit a fi nu numai interesat, ct mai ales agresiv, Grigore Gafencu arta c dup retragerea trupelor romne pn la 2 iulie n spatele liniei de demarcaie impus de Rusia, aceasta n-a pus capt agresiunii sovietice. Kremlinul a ncercat permanent s mute aceast linie n defavoarea romnilor, cu precdere n nord i la gurile Dunrii. Ameninarea nu venea doar asupra frontierelor, ct i printr-o presiune constant asupra Legaiei romne, metodele ruseti constnd n: invitarea sa, ntotdeauna, la miezul nopii la Narkomindiel, n crearea de incidente la frontiere puse pe seama grnicerilor romni, pe rezolvarea imediat a problemelor economice, a liniei de demarcaie, ca i n problema repatrierilor. Organizarea teritoriului ocupat, rusificarea, soviet izarea i deznaionalizarea populaiei romneti erau coordonatele politicii Sovietelor.
6

Raul, Bossy, Amintiri din viaa diplomatic, vol. II, 1938-1940, Humanitas, Bucureti, 1993, p. 280; vezi i Fond II Grigore Gafencu n Arhivele Naionale Romne, Dosar nr. 13, f. 109 i Grigore Gafencu, op. cit., p. 61-68. 7 Curentul, Bucureti, an XIII, nr. 4512, 2 septembrie 1940, p. 7-8; 3 septembrie 1940, p. 1. 8 Arhivele Naionale Romne, Fond II Grigore Gafencu i Misiune la Moscova 1940-1941, Raport nr. 2206, 9 septembrie 1940, p. 50-57 i Raport nr. 2384, 21 septembrie 1940, p. 69-78.

61

Astfel, n Raportul Preedintelui Consiliului Comisarilor Poporului 9 prezentat n edina sesiunii a VII-a a Sovietului Suprem din 1 august 1940 se arta c odat cu alipirea Basarabiei, teritoriul U.R.S.S. s-a mrit cu o suprafa de 44.500 km ptrai pe care triau 3,2 milioane locuitori, iar prin ncorporarea i a Bucovinei de Nord s-au mai adugat 6000 km. ptrai cu 500.000 de locuitori10. Legea din 2 august 1940 a Sovietului Suprem, referitoare la organizarea noilor teritorii, nu inea cont de realitile etnice din diferitele zone, raioane sau localiti, fapt constatat chiar de conductorii organelor de partid din aceste zone, i, care n rapoartele lor ctre Sovietul Suprem reliefau c, n raioanele ncorporate Ucrainei, populaia era majoritar romneasc, sau chiar c, populaia ucrainean nu era deloc reprezentat procentual n unele localiti din plasa Reni sau din oraul Bolgrad11. Din ordinul Moscovei, dup iunie 1940, populaia romnofon din noile teritorii ncorporate U.R.S.S. a fost declarat naiune moldoveneasc, limba oficial devenind limba rus. S-a declanat revoluia cultural n vederea formrii lui homo sovieticus. Din 11 noiembrie 1940 scrisul romnesc, numit de acum moldovenesc, trecea de la grafia latin la cea rus. n coli, limba romn era prezentat ca una strin, iar cea moldoveneasc drept limb matern. nvarea limbii i a literaturii ruse deveneau obligatorii. n privina istoriei, teza sovietic susinea originea slav a populaiei dintre Prut i Nistru. Deznaionalizarea i sovietizarea se desfurau i pe alte ci: deportarea masiv de familii romneti n Rusia, n locul lor fiind adui rusofoni, colonizai; ideologia marxist-leninist s-a impus la toate vrstele; intelectualii i preoii erau arestai, nchii i deportai; proprietatea particular era desfiinat i nlocuit cu cea a statului; rechiziiile i confiscrile erau impuse n manier agresiv, pentru ca orice ncercare de nesupunere sau de revolt s fie aspru pedepsite. Sugestiv este n acest sens i mai vechea afirmaie a marealului M. Tuhacevski: Orice teritoriu ocupat de noi este deja un teritoriu sovietic12. Elementul esenial n sovietizare era teroarea mpotriva romnilor pn la inducerea spaimei, fricii i angoasei generalizate. Numai n perioada 28 iunie 4 iulie 1940 au fost arestai 1122 de romni din judeele Cernui, Bli, Chiinu i Cetatea Alb 13 , pentru ca n noaptea de 12 13 iunie 1941 s fie ridicai i deportai 28.839 de romni, din care 75% erau femei i copii14. Aciuni similare au continuat chiar i dup rzboi, atunci cnd, n 1949, n noaptea de 5 6 iulie au fost deportate 35.796 de persoane, din care 9.864 brbai, 14.033 femei i 11.899 copii15.
9

*** Pactul Ribbentrop-Molotov i consecinele sale pentru Basarabia, Universitas, Chiinu, 1991, p. 114. 10 Ibidem, p. 114-115. 11 Mihail, Bruhis, op. cit., p. 282; vezi i *** Pactul Ribbentrop Molotov i consecinele sale pentru Basarabia, p. 93-98. 12 Ion, icanu, Sovietizarea Basarabiei, n Revista de istorie militar, Bucureti, nr. 3, 1995, p. 20-23. 13 Ibidem, p. 21. 14 Ibidem. 15 Ibidem, p. 22; referitor la ororile comise de ocupaia sovietic, rmase necunoscute pentru romni ca i pentru opinia public occidental pn chiar la sfritul rzboiului rece i prbuirea U.R.S.S., vezi i Ion icanu, Raptul Basarabiei 1940, Ago-Dacia, Chiinu, 1993, p. 79; vezi i Curentul, nr. 4607, 7 decembrie 1940, Bucureti, p. 1 i Universul, 2 iulie 1941, Bucureti, p. 3.

62

La 15 august 1940 Prezidiul Sovietului Suprem a emis decretul cu privire la naionalizarea bncilor, a ntreprinderilor industriale i comerciale, de transporturi feroviare, fluviale i rutiere, inclusiv naionalizarea proprietilor agricole i trecerea la constituirea colhozurilor. Au fost distruse i dislocate statuile regelui Ferdinand, tefan cel Mare, B. P. Hadeu, Al. Mateevici etc. Guvernul romn a ridicat problema repatrierii i a reintegrrii unor familii de romni de peste Prut. De la 24 sept. 1940, de soarta refugiailor s-a ocupat Comisariatul General pentru asistena refugiailor din Basarabia i Bucovina de Nord. Acest departament consemna c pn la finele lunii octombrie 1940 s-au refugiat din Basarabia peste 100.000 de persoane16. n comisia mixt de litigiu romno-rus au fost desemnai: a) din partea romn generalul Al. Aldea i colonelul n rezerv Hagi Stoica; b) din partea rus generalul locotenent D. Kozlov i generalul maior P. Bodin, delegaia romn sosind la Odessa pe vasul Transilvania, la 29 iunie 194017. Din cele 15.000 de persoane cerute de partea romn, pn la 2 septembrie 1940 au fost repatriate doar 2000, acceptndu-se doar un bagaj care s nu depeasc 50 kilograme de persoan18. La 12 i 17 septembrie 1940 Grigore Gafencu a protestat, venind cu argumente i date concrete referitoare la abuzurile sovietice, inclusiv fa de ocuparea i statutul plasei Hera din judeul Dorohoi 19 , teritoriu ce nu fusese prevzut n notele ultimative sovietice din 26 i 28 iunie 1940. Zona cea mai afectat de nclcrile i incidentele abuziv provocate de partea sovietic a fost cea a Deltei Dunrii. Pentru aceast zon, ca i pentru linia de demarcaie i problema repatrierilor, delegaia romn condus de generalul C. Sntescu cerea, nc de la 25 octombrie 1940, trecerea la redactarea protocolului de deschidere a liniei de demarcaie 20 . Nemulumirea delegaiei romne ca i a legaiei i a guvernului romn era generat nu numai de desele incidente create de grnicerii rui, ct mai ales de cererea inadmisibil a Moscovei de a exclude Romnia de pe braul Chilia, iar ulterior din ntreaga delt. eful delegaiei romne a mai rmas la Moscova nc dou luni fr a se obine nimic concret n problemele discutate, drept urmare C. Sntescu a prsit capitala Uniunii Sovietice21.
16 17

Universul, 2 iulie 1941, Bucureti, p. 2. n problema repatrierilor, a materialului rulant i a altor mijloace de transport, carburani, vase i a schimbului de prizonieri, ca i pentru refugiai vezi Ion icanu, Aspecte din activitatea reprezentanilor guvernului romn n comisia sovieto-romn de la Odessa, n Destin romnesc, Chiinu, nr. 1, 1994, p. 43. 18 Ibidem, p. 47-49. 19 Arhivele M.A.E., Fond 71, U.R.S.S., vol. 136, f. 4; vezi i V. Fl. Dobrinescu i I. Ptroiu, Anglia i Romnia ntre anii 1939-1947, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1992, p. 71. 20 C. Botoran, Relaiile romno-sovietice (iunie 1940 iunie 1941) n Revista de istorie militar, Bucureti, nr. 3, 1995, p. 17. 21 n problema incidentelor de frontier i a lucrrilor comisiei mixte romno-ruse vezi: I. Scurtu i C. Hlihor, Complot mpotriva Romniei 1939-1947, Editura Academiei de nalte Studii Militare, Bucureti, 1994, precum i Arhivele M. Ap. N. Fond 337, Dosar nr. 182, 1939-1941 i Grigore Gafencu, Misiune la Moscova, p. 38-42.

63

Dup ntrevederile Molotov-Gafencu (septembrie-octombrie 1940), diplomatul romn informa M.A.S., c partea rus propunea n problema Dunrii suprimarea C.I.D. (Comisia Internaional a Dunrii) i formarea alteia noi, avnd ca riverani: Germania, Slovacia, Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria, Romnia i U.R.S.S., fr Anglia, Frana i Italia. Competena acestei comisii urma s se ntind din delt i pn la Bratislava22. Tratativele, ntrevederile i not ele ce se schimbau n toamna anului 1940 ntre Germania, U.R.S.S., Romnia, Italia, i nu numai, reliefau c Axa nu inea cont de interesele sateliilor si: Ungaria, Romnia, Bulgaria i Slovacia n problemele Dunrii de Mijloc i de Jos, fapt ce rezult i din Raportul nr. 6, remis de Grigore Gafencu la 22 octombrie 1940 23 . De altfel, la Moscova, diplomatul romn depunea evidente eforturi pentru a convinge ambasadele german i italian, acreditate pe lng Kremlin, de necesitatea de a nu lsa U.R.S.S. s devin prea puternic la Dunrea de Jos. Acest subiect avea s fie discutat i n cadrul Conferinei pe problemele Dunrii, convocat la propunerea Germaniei i desfurat la Bucureti, ntre 24 octombrie-20 decembrie 1940. Diplomaia sovietic venea la Bucureti cu propunerea eliminrii Germaniei i a Italiei de la Dunrea maritim, pentru a rmne singur cu Romnia la gurile fluviului. De fapt Moscova gndea c o administraie romno-rus trebuia s nlocuiasc C.E.D. la Dunrea maritim 24. Diplomaia de la Kremlin urmrea, de fapt, nu numai controlul asupra deltei i a zonei maritime, ct mai ales de a menine sub presiune Romnia, dar i de a avea un posibil control asupra evoluiei internaionale referitoare la peninsula Balcanic. Interesul Sovietelor pentru Bulgaria i Iugoslavia era evident, fapt demonstrat i de succesiunea evenimentelor din primvara anului 1941. ntre 15 noiembrie 5 decembrie 1940 lucrrile conferinei s-au ntrerupt, fiind reluate i desfurate pn la 20 decembrie 1940, cnd Germania a decis suspendarea acesteia, fr satisfacerea cererilor sovietice. Cunosctor al dreptului internaional, Grigore Gafencu consemna pe baza unui raionament corect, c o administraie mixt sovieto-romn ar fi fost o greeal, ce ar fi generat noi suspiciuni, noi presiuni i motive, i de aici, incidente pe care Rusia Sovietic le putea crea n zona Deltei Dunrii25. Concluziile sale pertinente reflectau realitatea existent ntre beligerani: Germania cerea controlul asupra C.E.D., n vreme ce Rusia i rezerva administraia. Punctul de vedere romnesc, n concepia lui Gafencu, trebuia s fie diferit i n consonan cu interesele Romniei. Controlul nota Gafencu era vremelnic, administraia e permanent 26 . Controlul (n. n.)
22 23

Arhivele Naionale Romne, Fond II Grigore Gafencu, Dosar nr. 13, f. 116. Ibidem, f. 191, vezi i G. Gafencu, Misiune la Moscova 1940-1941, Raportul nr. 2714, din 22 octombrie 1940, p. 91-99. 24 A. Hillgruber, Hitler, Regele Carol i Marealul Antonescu, Editura Humanitas, Bucureti, 1993, p. 18; vezi i Arhivele Naionale Romne, Dosar nr. 13, f. 217, precum i Arhivele M.A.E., Fond 71, U.R.S.S. vol. 136, f. 15 i C. Botoran, op. cit., p. 19. 25 Arhivele Naionale Romne, Fond II Grigore Gafencu, Dosar nr. 13, f. 221, 310. 26 Ibidem.

64

nsemna amestec, pentru ca administraia s impun stpnirea, fapt ce aducea n avantaj tot pe sovietici. Era evident c, n contextul punctului mort n care ajunsese rzboiul n toamna anului 1940, divergenele dintre pri nu permiteau s se ajung la o soluie viabil pentru toi. Germania era cea dinti putere european, ca i dunrean n 1940, pentru ca Rusia s fie cea dinti putere la gurile fluviului i Marea Neagr. Pentru Moscova, Delta Dunrii trebuia s devin o zon nchis pentru ceilali riverani. Aceasta reprezenta i un mijloc de presiune i asupra Romniei. Problema Dunrii era, din punct de vedere istoric, i una de prestigiu. Obiectivele naional-socialismului german nu se puteau confunda cu cele sovietice pentru zona rsrit-european. Rzboiul din Apus obliga Marele Reich s nu se rfuiasc nc cu ruii. Moscova dorea s trag ct mai multe foloase din aceast situaie. Cu ct rzboiul din Vest se prelungea, cu att slbeau puterile Germaniei, pentru ca Uniunea Sovietic s se ntreasc i s se extind n pace, exploatnd orice avantaj sau situaie nou -creat. n paralel cu lucrrile comisiei mixte sovieto-romne pentru linia de demarcaie i repatrieri s-au derulat i tratativele pe problemele economice, la 30 noiembrie 1940 sosind la Moscova delegaia romn condus de V. Nemoianu i primit a doua zi de A. Mikoian, Comisarul Poporului pentru Comerul Exterior al U.R.S.S.. Misiunea lui V. Nemoianu i implicit a lui Grigore Gafencu era semnarea unui acord economic cu Moscova, aa cum ncheiaser cu Sovietele i Bulgaria, Ungaria i Iugoslavia. Tratativele pe probleme economice s-au tergiversat pn n vara anului 1941 fr a se ajunge la vreun efect scontat27. n cazul Romniei, Kremlin-ul nu dorea s ajung la acorduri oficiale cu acest stat, pentru c n aceste relaii era mai important meninerea strii de incertitudine, izolare i team, pentru a-l pune n imposibilitatea de a aciona. Rsturnarea politic de la Bucureti din 6 septembrie 1940, instalarea la conducere a generalului Ion Antonescu, orientarea spre Germania (treptat, nc din var) i aderarea la Pactul Tripartit de la 23 noiembrie 1940 i-au pus amprenta asupra raporturilor romno-sovietice, cu precdere asupra activitii legaiei diplomatice romneti i asupra misiunii ce i-a fost ncredinat. Grigore Gafencu a ncercat s conving la Moscova, att n cadrul tratativelor purtate cu oficialii rui, ct i n mediile corpului diplomatic acreditat pe lng Kremlin, c noua conducere de la Bucureti nu este o ameninare pentru evoluia raporturilor romno-ruse, i c misiunea sa rmne n aceleai coordonate ca acelea de la sosirea sa la Moscova. eful Legaiei romne a continuat seria ntlnirilor cu Molotov, Dekanozov, dar i cu Vinski pe problemele repatrierilor, a celor economice i a liniei de demarcaie. Interlocutorii si l informau, nc din 2 decembrie 1940, c n noua conjunctur, comisia mixt a devenit lipsit de obiect 28 . Anticipnd atacurile directe ale partenerilor de discuii, diplomatul romn s-a prezentat ntotdeauna bine
27 28

Arhivele M.A.E., Fond 71, U.R.S.S., Dosar nr. 136, 1941, f. 338. Grigore, Gafencu, op. cit., p. 89; vezi i Misiune la Moscova 1940-1941, p. 115 i Raportul nr. 488 din 11 februarie 1941, p. 139 i 147.

65

pregtit i informat, dnd replici argumentate la nvinuirile pe care partea rus le aducea celei romne. El a devenit prin aceasta un partener deseori incomod pentru interlocutorii si. De fapt, Grigore Gafencu a fost primul care a scris i a afirmat n convorbirile oficiale avute cu diplomaii de la Kremlin, c rzboiul romnosovietic n-a debutat la 22 iunie 1941, ci prin agresiunea sovietic, materializat prin cele dou note ultimative din iunie 1940. Tot el mrturisea, i nu a fost singurul, c ar fi fost de dorit ca romnii s se bat n 1940 sau s fi semnat note oficiale de protest care s fie consemnate de istorie. Dac istoria european a nregistrat rezistena unor naiuni europene mici i mijlocii precum: polonezii, grecii i iugoslavii, nu acelai lucru l putem afirma i pentru romni. Teama unui atac concentrat din partea statelor revizioniste vecine, sprijinite nedisimulat de Germania i Italia a paralizat aciunea militar a Romniei n 1940. Adncirea crizei sovieto-germane din prima parte a anului 1941 a atras dup sine i complicarea raporturilor romno-ruse i de aici a misiunii legaiei romneti de la Moscova. Despre un posibil rzboi sovieto-german ncepea s se vorbeasc tot mai mult n mediile diplomatice acreditate la Moscova. Extinderea Germaniei spre Balcani, n Romnia i Bulgaria fr rzboi, i pe cale militar n Iugoslavia i Grecia au fost judecate de diplomaii vremii ca pai spre deznodmntul raporturilor sovieto-germane. Referindu-se la acestea, n dou rapoarte remise ctre M.A.S. cu nr. 1405 din 25 aprilie 1941 i cel cu nr. 1627 din 15 mai 1941, Grigore Gafencu informa c: relaiile dintre cele dou puteri au intrat n criz, c politica balcanic a Germaniei a nruit interesele sovietice din aceast zon, fapt de neacceptat pentru Stalin i c, o tcere suspect domin activitatea Berlinului i a Moscovei, nervozitatea instalndu-se i n cercurile diplomatice moscovite 29 . Pentru a amna rzboiul nota Gafencu Stalin va jertfi tot ce poate fi jertfit, c liderul sovietic urmrea s ctige timp nu fiindc se dezintereseaz de rzboi, ci fiindc vrea, pn la urm, s-l ctige30. Concluziona c Germania este stpnul Europei, c ea poruncete dar tot ea hrnete31. n raportul su, datat 10 iunie 1941, eful legaiei romneti informa guvernul de la Bucureti despre atmosfera general existent la Moscova n mediile diplomatice, despre vidul de informaii, despre ntreruperea oricror contacte cu oficialii rui, c unele ambasade sau corpuri diplomatice ale unor state precum Iugoslavia i Belgia au fost nevoite s prseasc capitala Uniunii Sovietice, c altele erau pe punctul de a proceda la fel, pentru a concluziona c surpriza va veni din partea Berlinului i nu a Moscovei32. De teama scurgerii de informaii, fapt ce ar fi ratat factorul surpriz, Germania i de aici i ceilali membri ai Axei, inclusiv sateliii acesteia, manifestau o real tcere fa de legaiile diplomatice ce funcionau pe lng Kremlin. Acest fapt era consemnat i de Grigore Gafencu n
29 30

Grigore Gafencu, Misiune la Moscova 1940-1941, p. 200-202. Ibidem, p. 206. 31 Ibidem, p. 205. 32 Grigore, Gafencu, op. cit., p. 124.

66

notele sale zilnice, Legaia romn primind primele veti din ar, abia la 12 iunie 1941 de la Al. Creeanu, din care rezultau concentrrile de trupe romneti realizate ca rspuns fa de cele sovietice33. Rzboiul devenise o certitudine pentru corpul diplomatic din capitala Uniunii Sovietice, subiectul discuiilor era acum legat doar de data atacului. Moscova nota Gafencu triete sub ameninarea lui Hitler, care poate prevesti furtun34. Aflai n prima linie, membrii legaiei romneti erau inui n tcere de Bucureti, pentru c un rzboi mpotriva Sovietelor, chiar alturi de Germania, impunea o total pruden a cercurilor guvernamentale de pe malurile Dmboviei. De aceea, schimbul de note era restrns, lacunar i fr concluzii majore. Despre problema repatrierilor, a incidentelor i a concentrrilor de trupe de pe Prut nu se mai consemna nimic, nc din aprilie 1941. Ateptnd deznodmntul crizei, eful corpului diplomatic romn a trecut la distrugerea dosarelor35. La 19 iunie 1941, ambasada italian hotra prsirea Moscovei. n ziua de 22 iunie, Gafencu a fost sunat de ambasadorul german von Schulenburg, care-l informa despre atacul german asupra U.R.S.S., atac sprijinit i de trupele romne, precum i de decizia guvernului de la Bucureti ca membrii legaiei sale s intre sub oblduirea celei germane36. Prin Radio Bucureti, post prins cu mare greutate, cei 17 membri ai corpului diplomatic romn au aflat despre declaraia lui Ion Antonescu i despre ordinul dat trupelor romne de a trece Prutul pentru eliberarea pmntului strmoesc37. Tierea firelor telefonice de ctre sovietici a fcut ca izolarea legaiei s devin una total. Mari, 24 iunie 1941, Grigore Gafencu a fost invitat la Kremlin de ctre V. Molotov, fiind primit la ora 4 dimineaa, cu tot protocolul diplomatic, ca i cum nu s-ar fi ntmplat nimic. eful diplomaiei moscovite cerea lui Gafencu lmuriri asupra poziiei adoptat de Romnia, criticnd orientarea guvernului de la Bucureti 38 . n replic, diplomatul romn arta c Moscova nu a fcut nimic pentru a mpiedica ntre rile noastre durerosul deznodmnt de azi 39 , i n continuare Uniunea Sovietic a distrus n Romnia orice sentiment de ncredere i de siguran i a trezit ndreptita team, c nsi fiina statului romn era n primejdie. Am cutat atunci sprijin n alt parte 40 . Reprezentantul Romniei a replicat n aceeai ntlnire c smulgerea Basarabiei, a Bucovinei de Nord i a inutului Hera, ameninrile permanente ca i incidentele provocate de sovietici sunt faptele care au determinat atitudinea Romniei din 22 iunie 194141.
33 34

Ibidem, p. 134-135. Ibidem, p. 145. 35 Ibidem, p. 148. 36 Ibidem, p. 149. 37 Ibidem. 38 Constantin, Botoran, op. cit., p. 19. 39 Ibidem. 40 Ibidem; vezi i Grigore, Gafencu, Jurnal, vol. I, 1940-1942, p. 151. 41 Grigore, Gafencu, op. cit., p. 151.

67

La 25 iunie 1941 au fost arse cifrurile i actele legaiei, pentru ca a doua zi, din gara Moscova, cei 17 membri ai corpului diplomatic romn s fie urcai n tren i transportai ctre Miciurinsk, nod de cale ferat la 400 km sud de Moscova. La 5 iulie 1941, Gafencu redacta ultimul su raport ctre M.A.S., n care informa guvernul despre msurile luate n cadrul legaiei nainte de a prsi capitala Uniunii Sovietice42. Revenirea n ar s-a fcut pe ruta: Miciurinsk-Rostov-Grodni-BakuTiflis-Leninakan-Erzerum-Ankara-Istambul-Bucureti, unde sosea la 3 august 1941. Revenit n ar, diplomatul romn nu s-a mai angajat politic n slujba statului, dar a nceput o complex activitate politic i diplomatic n a media ntre forele politice de la putere i cele din opoziie, ca i ntre cercurile guvernamentale romneti i cabinetele marilor puteri, cu precdere cele ale coaliiei antihitleriste. Misiunea sa la Moscova i-a permis cunoaterea, ntr-o mai bun msur, a politicii externe sovietice despre care surprindea cu exactitate c: 1) sovieticii ncercau s-i liniteasc pe romni n 1939-1940 nu prin fapte, ci prin vorbe; 2) Moscova a dorit s mpiedice Romnia s fac jocul Germaniei, izolnd-o i mai mult n plan zonal i strategic. n concepia sa rzboiul a ridicat dou ipoteze: 1)Romnia a mers pe o singur carte, victoria germanilor, fr a ine seama de gravitatea situaiei n care se afla ara; 2) A crede doar ntr-o victorie anglofrancez n 1939-1940, cnd al III-lea Reich devenise jandarmul Europei, era dificil de prevzut, chiar i pentru cel mai experimentat diplomat, i c din cele dou variante lipsete Moscova i politica acesteia, greu de ntrevzut la acea dat43. Dac rzboiul pentru eliberarea Basarabiei i a Bucovinei de Nord a fost considerat drept unul just, numit i sfnt, de rentregire, cel de dincolo de Nistru a fost impus n afara voinei poporului romn, beligerana Romniei n Est nefiind precedat de angajamente, tratate i garanii oficiale, fapt ce a fragmentat dihotomic forele politice romneti pn la sfritul rzboiului. Evenimentele desfurate ntre anii 1941-1944 i ulterior instalarea ocupaiei sovietice i a regimului comunist au purtat amprenta intrrii Romniei n rzboiul antisovietic. Tragedia romneasc a venit din afar, forele politice romneti de atunci nereuind s gseasc o soluie salvatoare. Aceast lips de unitate i-a gsit expresia i n actul de la 23 august 1944, cnd Antonescu, regele Mihai i partidele politice n-au gsit soluia concordiei, dei erau convini de necesitatea stringent a schimbrii politico-militare i a ieirii din Ax. eful Legaiei diplomatice a Romniei a tiut s reprezinte la Moscova interesele statului romn ntr-o perioad att de ncercat i de tulburtoare ca cea din 1940-1941. Erudit, calm, lucid, temperat dar i influent n mediile diplomatice, Grigore Gafencu a surprins atent evoluia relaiilor internaionale din perioada premergtoare i de nceput al celui de-al doilea rzboi mondial, aa cum rezult i din lucrarea sa de referin pentru orice istoric, Preliminaires de la guerre a l'Est.
42 43

Ibidem, p. 171. Al. Boldur, Istoria Basarabiei, Editura Victor Frunz, Bucureti, vol. I, 1992, p. 124.

68

De l'acord du Moscou (23 aout 1939) aux hostilites en Russie (22 juin 1941), completat i de Les derniers jours de l'Europe. Un voyage diplomatique en 1939, Friburg-Paris, Egloff, Ed. P.U.F., 1946. Plecat n Elveia n 1941, diplomatul Gafencu a lucrat n slujba rii sale, dar i n numele naiunilor din Centrul i Rsritul Europei, aruncate dincolo de cortina de fier dup 1945. Prin cele dou memorii adresate Conferinei de pace de la Paris (1946-1947), dar mai ales prin activitatea, expozeurile i conferinele sale susinute la Berna, Paris, Munchen, Madrid, Londra, New-York i Washington, el a tiut cel mai bine s informeze Europa liber i democratic despre nedreptatea fcut Romniei la sfritul rzboiului, despre vina democraiilor occidentale de a fi lsat statele din Rsritul Europei s intre n zona de influen sovietic. Propunea, nc de pe atunci, ca soluie unic pentru salvgardarea Europei, eliberarea popoarelor nregimentate n comunism de fosta Armat Roie, precum i federalizarea n democraie a continentului european. Ca diplomat a fcut proba calitilor sale intelectuale i nu numai, fiind omul faptei i al aciunii eficiente, dar numai dup o bun observare, informare i cunoatere a situaiei internaionale. A fost dominat de ideea securitii regionale i colective, mergnd pn la cea a federalizrii continentale, bazat pe solidaritate, justiie i drept internaional. Prin aciunile, memoriile i lucrrile sale, expozeurile i cuvntrile susinute la post, n ar i n strintate, Grigore Gafencu a atras atenia c, orice nelegere cu Sovietele venit din partea oricrei tabere va atrage dup rzboi expansiunea comunismului n Europa i n lume, fapt ce putea s reprezinte o fatalitate pentru popoarele din vecintatea Imperiului rou. A lsat n urma sa o bogat experien n dreptul internaional, oferind generaiilor care i-au succedat un ntins material documentar. Nu ntmpltor s-a spus despre el c a fost romnul cel mai ascultat de ctre mediile diplomatice occidentale n perioada 1939-1957.

69

1941. ELIBERAREA BASARABIEI, A NORDULUI BUCOVINEI I OFENSIVA PE RMUL NORD PONTIC


Alesandru DUU

Abstract: 1941. The emancipation of Bessarabia, North Bucovina and


the offence on the North Pontic shore
Taking advantage of the favourable international context, general Ion Antonescu decided, alone, without consulting with King Mihai I and the representatives of the political parties, the engagement of Romania in the Second World War (on 22 of June 1941, alongside Germany) with the professed goal of emancipating Bessarabia and North Bucovina, both occupied a year before by the Soviet Union, and afterwards the reintegration (in another historical context) of the other Romanian provinces occupied by Hungary and Bulgaria. After reinstating the boarder on the Nistru River (26 of July 1941), Romania continued the war on the territory of the Soviet Union, the Romanian troops operating on the northern shore of the Black Sea and the Sea of Azov, to the East of Rostov-on-Don. Keywords: Romania, Bessarabia, Bucovina, Soviet Union, Cernui, Chisinau, Ion Antonescu

Mobilurile angajrii Romniei n rzboi. Angajarea Romniei n al doilea rzboi mondial (22 iunie 1941) n baza apartenenei la Pactul Tripartit (23 noiembrie 1940) i a deciziei personale a generalului Ion Antonescu a vizat refacerea integritii teritoriale a rii, grav afectat n vara i toamna anului 1940, cnd Basarabia, partea de nord a Bucovinei i inutul Hera, partea de nord-vest a Transilvaniei i Cadrilaterul (circa 100 000 kmp i 7 000 000 de locuitori, reprezentnd aproximativ 33% din teritoriu i din populaie) au fost ocupate succesiv de ctre Uniunea Sovietic, Ungaria i Bulgaria. Asumndu-i aceast responsabilitate, generalul Ion Antonescu a cerut militarilor romni, la 22 iunie 1941, prin ordinul Ostai, v ordon: trecei Prutul!, s dezrobesc din jugul rou al bolevismului pe fraii notri cotropii i s remplineasc n trupul rii glia strbun a Basarabilor i codrii voievodali ai Bucovinei, ogoarele i plaiurile voastre1. Dei nu fusese consultat n legtur cu declanarea ostilitilor militare,
1

Prof. univ. dr. la Facultatea de Relaii Internaionale, Istorie i Filozofie a Universitii Spiru Haret. Alesandru Duu, Mihai Retegan, Rzboi i societate. Romnia: 1941-1945, De la Prut n Crimeea (22 iunie-8 noiembrie 1941), Editura RAO, Bucureti, 1999, p. 19 (n continuare se va cita Rzboi i societate. Romnia: 1941-1945, vol. 1).

70

regele Mihai I a trimis generalului Ion Antonescu (n prima zi de lupt) o telegram prin care i exprima acordul cu aciunea ntreprins i ura militarilor romni sntate i putere ca s statorniceasc pentru vecie dreptele granie ale neamului2. Vestea intrrii n rzboi a fost primit cu bucurie de ntregul popor, n pofida ngrijorrii fireti privind soarta celor dragi i apropiai chemai s lupte pentru rentregire. Declaraii de adeziune la aciunea ntreprins de conductorul statului au fcut i liderii principalelor partide politice, reprezentanii Patriarhiei i Academiei Romne, precum i ai altor instituii reprezentative ale statului. Declaraii asem ntoare au fcut, nc din prima zi de rzboi, i foarte muli dintre comandanii de mari uniti romne, care i-au exprimat sentimentele patriotice i i-au mobilizat subordonaii prin nflcrate chemri la ndeplinirea datoriei fa de ar3. n pofida grijilor privind soarta celor dragi i apropiai chemai s lupte pentru rentregire, n numeroase orae i sate ale rii aveau loc manifestaii impuntoare. Reliefnd atmosfera din Bucureti i din toat ara, ziarul Universul consemna: Toate instituiile publice, magazinele i instituiile particulare arboreaz drapelul rii. Spre amiaz, muzicile militare execut n pieele publice imnuri naionale, n entuziasmul general al populaiei. Romnimea, din cele mai ndeprtate coclauri, n genunchi, i nchin ndejdea pe calea rentregirii, pe calea dreptii obrocite pn ieri, pe calea idealului naional. n acest context, naiunea romn i armata sa au acionat exemplar pentru eliberarea teritoriilor rpite de sovietici cu un an n urm. Armata romn n planurile de rzboi germane 4 . n lipsa unei convenii politice i militare cu Romnia i a nencrederii manifestat de Hitler n ceea ce privete capacitatea de lupt a armatei romne, germanii i-au impus de la nceput punctele de vedere i n ceea ce privete adoptarea deciziilor de importan strategic. Mai mult, Hitler l-a informat pe Ion Antonescu despre decizia de a declana rzboiul mpotriva Uniunii Sovietice abia la 12 iunie 1941. Prin urmare, misiunile generale ale armatei romne au fost stabilite de ctre germani, dispozitivul de lupt fiind realizat (n faza iniial) pentru varianta aprrii n cazul unui atac sovietic (apreciat ca iminent). naltul comandament german a hotrt foarte trziu (20 iunie 1941) ca viitoarele operaii ofensive s fie pregtite n dou variante: Nachstoss
2 3

Ibidem, p. 22. Generalul Ioan Sion, comandantul Diviziei 1 blindate: Este faza sfnt a recldirii Romniei Mari, zguduit att de puternic de ultimele cataclisme. Mai mult ca oricnd, astzi, ara are nevoie de ntreg sacrificiul nostru pentru a o face s retriasc iari ntre vechile ei hotare. Este idealul nostru, al tuturora, este idealul Patriei. Acest gnd, adnc spat n sufletul nostru, trebuie s constituie singurul crez pentru care toi romnii trebuie s luptm. Generalul Gheorghe Rozin, comandantul Diviziei 13 infanterie: ara ne cheam la lupta sfnt pentru dezrobirea frailor din Basarabia i Bucovina. Generalul Gheorghe Jienescu, ministru Secretat de Stat al Aerului: Tineret zburtor: ara ntreag ateapt de la voi ntreg sacrificiul. A sosit ziua marilor nfptuiri. Dai faptei voastre motiv de legend. Le-ai fcut i n timp de pace. Sunt sigur c le vei face fr ovire i n timp de rzboi, pentru a merita ncrederea pe care Regele, Conductorul i ara au avut-o ntotdeauna n voi. Tineret zburtor: sun buciumele i codrii rsun, urue cerul. n cntec de motoare, cntecul naiunii, la arme, la mane. Cu Dumnezeu nainte!. 4 Alesandru Duu, ntre Wehrmacht i Armata Roie, Editura Enciclopedic, Bucureti, 2000, p. 17-35.

71

(urmrire rapid spre Nistru, n cazul n care inamicul s-ar fi retras de la nceput) sau Mnchen (atacarea i strpungerea poziiilor inamice, n situaia n care trupele sovietice ar fi opus rezisten pe Nistru), n acest ultim caz efortul urmnd a fi fcut la flancul stng, pe direcia general nord Iai-Moghilev, cu Armata 11 german i marile uniti romne din subordine. n aceast ultim variant, Armata 4 romn trebuia s execute atacuri demonstrative pe Prut, ntre sud-est Ungheni i Galai, spre a fi n msur s acioneze ofensiv n partea de sud a Basarabiei. Forele militare romne angajate n rzboi. Din cei 1 139 594 oameni nscrii n planurile de mobilizare la 22 iunie 1941 (39 476 ofieri, 57 002 subofieri i 1 043 116 trup), 325 685 de militari au ncadrat marile uniti, uniti i formaiuni aparinnd armatelor 3 i 4 i Corpului 2 armat (ultimul subordonat Marelui Stat Major), dislocate n zona operativ din estul rii, structura iniial de comandament fiind urmtoarea: Grupul de armate general Antonescu cu Armata 3 romn (comandant: generalul Petre Dumitrescu) n nordul Bucovinei (subordonat din punct de vedere operativ Armatei 11 german), Armata 4 romn (comandant: generalul Nicolae Ciuperc) n Moldova (20 km sud Iai, confluena Siretului cu Dunrea) i Corpul 2 armat (n Dobrogea). Armata 11 german (comandant: generalul Eugen von Schobert), dislocat n nord-estul Moldovei (la nord de Iai) avea n compunere, alturi de cele trei corpuri de armat proprii (ase divizii) i urmtoarele mari uniti romne: Corpul de cavalerie, diviziile 6, 8, 13, 14, 15 infanterie i 1 blindat. n aciunile de lupt au mai fost angajate fore ale Aviaiei i Marinei militare. Eliberarea Basarabiei i a prii de nord a Bucovinei 5 . Iniial, aciunile militare desfurate pe frontul romnesc pn la 2 iulie 1941 (mpotriva armatelor 9, 18 i independent de Litoral) au avut un caracter de acoperire strategic, fiind concretizate prin constituirea unor capete de pod la est de Prut, n Basarabia, i prin mici ptrunderi realizate n partea de nord a Bucovinei. Victoriile obinute de armatele feldmarealului Gerd von Runstedt la nord de mlatinile Pripetului i retragerea forelor sovietice spre Uman au determinat (2 iulie 1941) trecerea la ofensiva propriu-zis (ipoteza Mnchen), n cadrul creia lovitura principal a executat-o Armata 11 german. Armata 3 romn (comandant: generalul Petre Dumitrescu) a acionat, n subordinea Armatei 11 germane, n nordul Bucovinei pe direcia Storojine Cernui Hotin, elibernd la 5 iulie Cernuiul capitala istoric a Bucovinei, strveche cetate a lui tefan cel Mare. Revenirea trupelor romne pe strvechile plaiuri bucovinene a fost primit cu bucurie de romni, care cu ochi nlcrimai de bucurie cum menioneaz jurnalul de operaii al Batalionului 10 vntori de munte strigau din piepturile lor romneti! Triasc armata romn!, Triasc Romnia! i srutau arma ostaului romn care i-a dezrobit. Aceeai bucurie au manifestat romnii bucovineni i n timpul naintrii trupelor noastre spre Hotin, fosta cetate de hotar a lui tefan cel Mare, eliberat la 8 iulie 1941.
5

Eliberarea Basarabiei i a nordului Bucovinei, 22 iunie 26 iulie 1941, Editura Fundaiei Culturale Romne, Bucureti, 1999.

72

Armata 11 german (comandant: generalul Eugen von Schobert), n compunerea creia au acionat i numeroase mari uniti romne, a eliberat partea central a Basarabiei, la nord de masivul Corneti. Cooperarea de lupt romno-german a avut ca rezultat nfrngerea trupelor sovietice din zona Bli i din masivul Corneti. Chiinul capitala Basarabiei (i zona nconjurtoare) a fost eliberat (16 iulie 1941) prin aciunea conjugat a Corpului 54 armat german (n compunerea cruia au acionat i trei divizii romne), care a manevrat dinspre nord i nord-vest, i a Corpului 3 armat romn, care a acionat ofensiv dinspre sud-vest. n acele clipe istorice, ziarul Timpul reda astfel entuziasmul care cuprinsese poporul romn: Hotarele ciuntite acum un an au fost rentregite de ostaul nenfricat al Romniei. Dup Bucovina eliberat de sub jugul strin acum dou sptmni, iat c numai dup alte cteva zile, cealalt provincie rpit Basarabia a revenit la matc. Evenimentul a fost srbtorit n Capital i n toat ara cu bucurie i entuziasm, populaia participnd la manifestrile organizate cu frenetic adeziune. n sudul Basarabiei, Armata 4 romn (comandant: generalul Nicolae Ciuperc) a acionat la sud de masivul Corneti, executnd lovitura principal, cu Corpul 3 armat, pe direcia Albia Chiinu Dubsari i o aciune de fixare cu Corpul 5 armat, la est de Flciu, n capul de pod iganca, Epureni, Cania, unde s-au dus i cele mai grele lupte (nregistrndu-se circa 1 700 militari romni ucii). A urmat, aciunea de urmrire spre Nistru, trupele sovietice fiind respinse, pretutindeni, dincolo de fluviu. Eliberarea oraului Cetatea Alb (26 iulie 1941) a dat prilejul Marelui Cartier General romn s anune ntreaga ar: Lupta pentru dezrobirea brazdei romneti de la rsrit s-a terminat. Din Carpai pn la Mare suntem din nou stpni pe hotarele strbune. Eliberarea Basarabiei i a nordului Bucovinei s-a fcut prin lupta eroic a trei armate (1 i 4 romne i 11 german, cu 10 corpuri de armat apte romne: 2, 3, 4, 5, 11, de munte i de cavalerie i trei germane: 11, 30 i 54 armat), care au avut n compunere 20 de divizii (14 romne i ase germane), trei brigzi de munte, patru brigzi de cavalerie, dou brigzi de fortificaii i numeroase elemente nendivizionate romne. Trupelor terestre li s-au adugat forele Aeronauticii i Marinei militare. n cele 35 de zile de lupte armata romn a angajat 473 103 militari (18 361 ofieri, 17 286 subofieri i 437 456 trup). Pierderile nregistrate (pn la 31 iulie) s-au ridicat la 24 396 militari (5 011 mori, 13 987 rnii i 4 487 disprui). Referindu-se la modul n care i ndeplinise datoria armata romn n campania eliberatoare din Basarabia i Bucovina de nord, Iuliu Maniu, preedintele partidului Naional rnesc, aprecia, la 18 iulie 1941, la scurt timp dup eliberarea Chiinului, c jertfa sngelui scump al armatei noastre glorioase a reparat ruinea pe care crmuitorii incontieni de pe vremuri au adus-o rii noastre. Recunotiina rii pentru generalii, ofierii i soldaii romni i pentru dvs. domnule general /Ion Antonescu n.n./ comandantul de cpetenie al armatei, va fi etern. 73

Bucuria a fost imens n ntreaga ar. Pretutindeni, pe imense pancarte, se putea citi Romni, dreptatea nvinge!, dar i Nici o brazd nu se uit!. Aluzia la Transilvania ocupat de unguri era evident. Aceasta cu att mai mult cu ct, conducnd lupta pentru consolidarea graniei rsritene a rii, Ion Antonescu a avut n permanen privirea ndreptat i spre Ardeal, transmind refugiailor transilvneni (12 septembrie 1941): Nici o brazd romneasc nu se uit. Pn la Nistru sau i dincolo?6. Eliberarea Basarabiei i a prii de nord a Bucovinei a anulat pentru moment consecinele brutalului ultimatum sovietic din iunie 1940 i a fcut ca poporul romn i armata sa s parcurg n numai un an drumul de la agonie la extaz, de la deziluzia provocat de atitudinea capitulard a conducerii statele i politice din perioada final a domniei regelui Carol al II-lea la bucuria realipirii provinciilor estice, cu sperana redobndirii celorlalte pri ale rii, la fel de romneti. Eliberarea Basarabiei i a prii de nord a Bucovinei nu a nsemnat i sfritul participrii armatei romne la rzboi. Motivnd buna desfurare a operaiilor militare la flancul sudic al frontului, Hitler a solicitat (27 iulie 1941) continuarea aciunii militare i dincolo de Nistru. Contient de antajul practicat de Fhrer dat fiind diferendul cu Ungaria, care ocupase n august 1940 partea de nord-vest a Romniei marealul (de la 22 august 1941) Ion Antonescu nu l-a refuzat, declarnd (31 iulie 1941) c va merge pn la capt, c nu pune nici un fel de condiii i nu discut cu nimic aceast cooperare militar pe un nou teritoriu, c are deplin ncredere n justiia pe care Fhrer-ul cancelar Adolf Hitler o va face poporului romn. Acceptnd aceast cerere sosit ntr-un moment n care armatele sovietice nu erau nici pe departe nfrnte i n care armata ungar continua lupta alturi de Wehrmacht Ion Antonescu a declarat c face acest lucru pentru a obine sprijinul Germaniei n vederea rentregirii graniei de vest a rii rluit de Ungaria n 1940. n afara argumentelor strategice el a invocat motive de loialitate fa de aliatul german care contribuise la eliberarea Basarabiei i a prii de nord a Bucovinei. Trecerea Nistrului a fost determinat, deci, n primul rnd de exigene strategice i de obligaiile ce decurgeau din participarea la un rzboi de coaliie, alturi de cea mai mare putere a continentului, pn la nfrngerea inamicului. Politic naional dramatic costisitoare inevitabil, aa cum a fost apreciat de istoricii Florin Constantiniu i Ilie Schipor, decizia lui Ion Antonescu de a continua participarea la rzboi dincolo de Nistru a fost aprobat i contestat n epoc de diferite personaliti politice i militare, rmnnd discutabil i n deceniile urmtoare, chiar i astzi. Forarea Nistrului7. Dup eliberarea prii de nord a Bucovinei, Armata 3 romn a primit misiunea s foreze Nistrul la nord de Moghilev, s strpung linia fortificat Stalin i s continue ofensiva spre Bug. Aciunea s-a dovedit a fi
6

Florin Constantiniu, Ilie Schipor, Trecerea Nistrului (1941). O decizie controversat, Bucureti, 1995, p. 130. 7 Istoria romnilor, vol. IX, Editura Enciclopedic, Bucureti, 2008, p. 244-245.

74

extrem de dificil deoarece sovieticii dispuneau pe malul stng al Nistrului de un sistem de aprare puternic, constituit din cazemate de beton armat, cu numeroase ambrazuri. Forma pe care o avea fluviul n sectorul Armatei 3, ca i terenul de la nord i est, au fcut ca forarea s se fac simultan pe ntregul front (ntre 17 i 19 iulie 1941), efortul fiind fcut la Koslov (cu Corpul de munte, comandat de generalul Gheorghe Avramescu) i la Liasevi (cu Corpul de cavalerie, comandat de generalul Mihail Racovi). n timpul celor trei zile de lupt, forele Armatei 3 au trebuit s fac fa la 10 contraatacuri inamice (unele cu efective de pn la un regiment de infanterie) puter nic sprijinite de care de lupt. Din cele 182 cazemate de beton existente n sectorul Armatei 3 numai 84 au fost ocupate i aprate de inamic (cele din linia ntia). Concomitent, au trecut Nistrul i diviziile 6, 8, 13 i 14 infanterie, care acionau n cadrul Corpului 30 armat german, urmate, n noaptea de 5 spre 6 august de Divizia 1 blindat i apoi de marile uniti ale Armatei 4, care au fost dirijate spre Odessa. ntre Nistru i Nipru 8 . Dup forarea Nistrului, armatele 3 romn i 11 german au acionat ofensiv pe direcia general Moghilev Voznesensk Berislav (pe Nipru) i la nord de Marea de Azov. Ofensiva s-a ncadrat n concepia general a naltului comandament german, care viza, iniial, nfrngerea forelor sovietice din compunerea Frontului sovietic de Sud-Vest (comandant: generalul S.M.Budioni) printr-o manevr dublu nvluitoare executat cu Armata 17 german, dinspre nord-vest, cu efortul la flancul stng, spre Niemirov, i cu armatele 11 german i 3 romn, dinspre sud-vest, pe direcia Moghilev Gubnik, pe Bug. Retragerea forelor sovietice spre Uman a determinat schimbarea misiu nilor i direciilor de naintare pentru cele dou armate, comandamentul german hotrnd efectuarea unei manevre rapide spre sud-est n flancul stng al trupelor sovietice care rezistau la Odessa, n faa Armatei 4 romne. n acest context, Armata 3 a constituit aripa ocolitoare, aa cum aprecia generalul Petre Dumitrescu, a manevrei germane, deplasndu-se zi i noapte cu o vitez care va rmne cu cinste n istorie, alturi de aceea din 1914 a lui von Kluch, ntre frontier i Marna. nceput la 21 iulie 1941, ofensiva s-a caracterizat prin lupte frecvente cu ariergrzile inamicului, cele mai grele desfurndu-se la Karpova, Vierhovka, Konceba, Krivoe Ozero, Vradievka etc. nfrnte i n zona Ananiev de Armata 11 german, forele sovietice au fost obligate s se retrag spre sud-est, ctre Nikolaev i Voznesensk, pe Bug, unde Armata 3 a ajuns la 10 august. Aciunile ulterioare au fost determinate de cererea pe care Hitler a adresat-o lui Ion Antonescu, la 14 august, ca trupele romne s continue ofensiva spre Nipru i n Crimeea. n urma rspunsului afirmativ dat de conductorul statului romn, Armata 3 a reluat (20 august 1941) naintarea spre Nipru, unde a respins, la nord de Berislav (ntre 1 i 15 septembrie 1941) ncercrile forelor sovietice de a trece la est de fluviu n flancul i spatele Armatei 11 germane. Cele mai grele lupte s-au dat la Fisch i
8

Pe rmul nord-pontic, iulie 1941-iulie 1942, Editura Fundaiei Culturale Romne, Bucureti, 2000.

75

Sablukovka (3-5 septembrie 1941), Balka (5 septembrie 1941), Leontievka (7 septembrie 1941) i Gavrilovka (9 septembrie 1941). La nord de Marea de Azov9. n continuare, Armata 3 romn a participat, mpreun cu Armata 11 german, la btlia de la nord de Marea de Azov, care a avut, prin consecinele ei, o importan deosebit, asupra aciunilor militare de la flancul sudic al frontului, n special din Crimeea. Dup ce a forat Niprul (30 august 1941), la Berislav, Armata 11 german a continuat ofensiva cu corpurile 30 i 49 armat spre est, oblignd forele sovietice s se retrag pn pe aliniamentul ntrit dintre Balki i Melitopol, la sud de marele cot al Donului, i cu Corpul 54 armat spre Crimeea. n acest timp, Armata 3 romn, care asigurase pn la 15 septembrie 1941 libertatea de aciune a Armatei 11 germane, a trecut i ea Niprul pe la Berislav, naintnd spre est n spatele trupelor germane. La 22 septembrie 1941, Corpul de munte a primit ordin s nlocuiasc Corpul 49 armat german, aflat n lupte grele cu inamicul la sud de Balki, n vederea deplasrii acestuia spre Perekop. Aciunea a fost executat pn la 25 septembrie 1941 pe un front de circa 40 km, ntre est Balki i Veseloe. Concomitent, la flancul sudic, a sosit Corpul de cavalerie romn, care a fost introdus n lupt la sud de Veseloe, ntre diviziile 170 i 72 infanterie germane. La scurt timp ns, chiar n ziua n care Armata 11 german declanase ofensiva spre istmurile Crimeei (24 septembrie 1941) i nainte ca dispozitivul trupelor romne i germane de la nord de Marea de Azov s fie nchegat, armatele 6 i 18 sovietice au contraatacat puternic cu infanterie i tancuri pe ntregul front dintre Balki i Melitopol, cu intenia de a ptrunde n flancul stng i spatele trupelor germane care naintau spre Perekop. Luptele au atins intensitatea maxim n perioada 27 - 29 septembrie 1941, cnd sovietici au reuit s rup frontul pe mai multe direcii i s se infiltreze adnc n spatele dispozitivului Corpului de munte romn i Corpului 30 armat german. Cu toat presiunea extraordinar de puternic executat de inamic, militarii romni au luptat admirabil reuind s consolideze continuu poziia, innd neclintit pivotul pe anul anticar. Cele mai aprige ncletri le-au dus vntorii de munte la Malaia Belozierka. n aprecierea generalului Gheorghe Avramescu eroismul lor a fost sublim. Pentru a bloca ptrunderea n adncime a forelor sovietice, Armata 11 german a hotrt s ntrerup ofensiva spre Crimeea i s readuc Corpul 49 armat la flancul stng al Corpului de munte romn. ntrit cu Detaamentul SS Adolf Hitler acesta a contraatacat la 29 septembrie 1941 spre Balki, reuind s stabilizeze situaia i s depeasc pn la 3 octombrie situaia de criz. Concomitent, a fost eliminat i pericolul creat la flancul sudic prin ptrunderea inamicului pn la Elisavetovka (circa 10 km) la jonciunea Diviziei 170 infanterie german cu Brigada 8 cavalerie romn. O contribuie important n
9

Veteranii pe drumul onoarei i jertfei. De la Nistru la Marea de Azov, Bucureti, 1997.

76

aceast aciune a avut-o Divizia S.S. Adolf Hitler, adus n zon de la flancul stng al frontului, care a contraatacat n dimineaa zilei de 2 octombrie 1941, mpreun cu uniti romne de cavalerie restabilind situaia. Imediat, armatele 3 romn i 11 german au trecut la ofensiv spre est, concomitent cu ampla manevr de ntoarcere executat de Grupul blindat von Kleist (dou divizii blindate i una motorizat) dinspre nord-vest, n spatele trupelor sovietice, pe direcia Dnepropetrovsk Mariupol. Rezultatul a constat n ncercuirea inamicului, n nfrngerea i capturarea majoritii forelor sale (pn la 11 octombrie 1941). nfrngerea forelor sovietice la nord de Marea de Azov a permis Armatei 11 germane s reia ofensiva spre Crimeea, iar celorlalte fore germane s se ndrepte spre Rostov. n cadrul btliei, Armata 3 romn a participat cu ase brigzi de munte i de cavalerie (circa 75 000 de militari), capturnd, mpreun cu cele trupele germane peste 100 000 de militari sovietici, 200 tancuri, i 600 de tunuri. Btlia de la Odessa10 . n timp ce Armata 3 romn lupta ntre Nistru i Nipru i la Nord de Marea de Azov, Armata 4 romn a desfurat (ntre 8 august i 16 octombrie 1941) la Odessa una din cele mai aprige btlii din istoria participrii romneti la cel de-al doilea rzboi mondial. Ofensiva a nceput la 8 august, cu forele Corpului 5 armat, care a nchis la 11 august 1941, cu Divizia blindat, spaiul dintre limanurile Kujalnik i Adjalik, interzicnd retragerea forelor sovietice spre nord i est. n zona central a frontului, Corpul 3 armat a ntmpinat puternice rezistene, ajungnd (14 august 1941) n faa poziiei exterioare de aprare a Odessei, jalonat de localitile Brilevka, Mihailovskoe, Manheim, Kagarlk, Beleaevka. Pentru strpungerea acesteia, generalul Nicolae Ciuperc a restructurat dispozitivul de lupt, introducnd n linia nti i Corpul 1 armat. Reluat la 18 august 1941, ofensiva trupelor romne a avut ca rezultat naintarea, dup patru zile de lupte grele pn n faa celei de-a doua poziii de rezisten inamic: Maiaky, Freudental, Vakarjani, nord-est Gnileakovo, sud Kubanka, sud Sverdlova, nord Siskova. Dup atacuri repetate, date cu noi fore introduse n dispozitiv, s-a reuit, pn la 6 septembrie 1941, s se ajung n faa poziiei principale de rezisten sovietic: Gnileakovo, Dalnik, Tatarka, Suhoi Liman. Presiunea puternic exercitat de trupele romne, bombardamentele intense ale artileriei grele asupra oraului, interceptarea tuturor comunicaiilor terestre au deter minat comandamentul sovietic s execute (n noaptea de 21 spre 22 septembrie 1941), n zona Cebanka, o ampl aciune de debarcare maritim i de desant aerian, care a obligat Corpul 5 armat s se retrag 10-13 km spre Kubanka, ntre limanurile Kujalnik i Adjalik. La 2 octombrie 1941, inamicul a mai executat un puternic contraatac pe direcia Dalnik-Freudental, naintnd 7 km n dispozitivul Diviziei 1 grniceri. Concomitent, profitnd de stabilizarea frontului, inamicul a continuat fr ntrerupere s evacueze pe mare populaia i importante obiective industriale din ora. n acest context, la 16 octombrie 1941,
10

Alesandru Duu, op. cit., p. 62-71.

77

cnd Armata 4 a reluat ofensiva forele sovietice, rmase cu misiune de ariergard, au opus o slab rezisten. Cucerirea Odessei, dup dou luni de lupte extrem de grele, duse mpotriva unui inamic bine nzestrat i hotrt s reziste cu orice pre, ntr-un teren fortificat, care a favorizat pe aprtori, a avut o importan deosebit pentru desfurarea operaiilor militare la flancul sudic al frontului. Imobilizarea unor importante fore terestre (peste 100 000 de militari), de aviaie, precum i a majoritii flotei de rzboi i comerciale sovietice din Marea Neagr a creat mari posibiliti de aciune forelor germane i romne n adncimea teritoriului sovietic. Succesul a fost obinut cu mari eforturi, prin angajarea n lupt a ase corpuri de armat cu 18 divizii i numeroase alte uniti i mari uniti, totaliznd 340 223 militari (12 049 ofieri, 9 845 subofieri i 318 329 trup), din care a pierdut 90 020 militari mori, rnii i disprui. Btlia a relevat capacitatea de conducere a comandamentelor, virtuile militare ale ostailor, dar i greeli de conducere i execuie, deficiene de ncadrare, organizare i dotare, datorate modului superficial n care fusese pregtit armata n timp de pace, greelilor comise timp de 20 de ani, aa cum aprecia marealul Ion Antonescu la scurt timp dup obinerea acestei victorii importante dar fr strlucire. Alturi de nfruntrile militare propriu-zise, specifice rzboiului clasic, aciunile de la Odessa au relevat prezena n lupt a partizanilor i a unei vaste reele de catacombe pe ntreaga suprafa a oraului (75 kmp) n care s-au refugiat, dup ocuparea localitii, la 16 octombrie partizani, ageni NKVD, comuniti fanatici i alte elemente subversive, care au organizat i executat numeroase aciuni agresive asupra trupelor romne. n acest context, atentatul terorist executat asupra comandamentului Diviziei 10 infanterie, n dup-amiaza zilei de 22 octombrie, nu a fost singular. El a fost, ns, cel mai sngeros, provocnd pierderea a 135 militari (79 ucii, 43 rnii i 13 disprui), dintre care 128 romni i 7 germani. ntre cei ucii s-a aflat i generalul Ioan Glogojanu, comandantul Diviziei 10 infanterie. Impactul emoional a fost extrem de puternic. Considernd c atentatul fusese provocat de comuniti, ntre care se aflau i muli evrei, s-a ordonat punerea n practic a ordinului lui Ion Antonescu (dat anterior) de a fi executai cte 200 comuniti pentru fiecare ofier romn sau german ucis sau rnit i cte 100 pentru fiecare soldat. Ca urmare, n zilele urmtoare la Odessa s-au efectuat (fr judecat) numeroase execuii prin mpucare i spnzurare11. Aflate ntr-o legtur indiscutabil, atentatul terorist executat asupra comandamentului romn i msurile
11

Arhivele romne ofer cifre diferite privind numrul celor ucii la Odessa dup atentatul din 22 octombrie 1941. Cea mai mare cifr rezult dintr-un raport ntocmit de generalul Nicolae Macici la 25 octombrie 1941: ,,Represalii executate la Odessa. Executai peste 13 000, n mare majoritate evrei i comuniti teroriti din Odessa, n zilele de 23 i 24 octombrie, mpucai n mas n localul ghetoului, n anurile anticar din apropiere sau individual. Peste patru sute au fost spnzurai (pe strzi i n piee), conform ordinului telegrafic al Armatei 4 nr. 302 858/1941 (Rzboi i societate. Romnia: 1941-1945, vol. 1, p. 422).

78

represive care au urmat constituie realiti tragice evidente, care nu trebuie ignorate ci analizate cu obiectivitate prin studierea tuturor documentelor epocii12. Operaiile militare din Crimeea 13 . Dup nfrngerea trupelor sovietice la nord de Marea de Azov, Armata 3 romn a fost angajat n aciunile ofensive din Crimeea, care a avut o importan deosebit att pentru Germania ct i pentru Uniunea Sovietic. Pentru Reich cucerirea Crimeei constituia condiia fundamental n vederea continurii ofensivei la est de Nipru i spre Caucaz, unde se aflau zcminte de petrol importante pentru funcionarea mainii de rzboi germane. Stpnirea Crimeei asigura n acelai timp controlul asupra Mrii Negre, a Mrii de Azov i a flancului sudic al frontului est-european, peninsula reprezentnd i o excelent baz pentru dislocarea aviaiei sovietice n vederea executrii de atacuri aeriene asupra porturilor i zonei petrolifere romneti. Pentru sovietici ea reprezenta un permanent pericol n flancul drept i spatele trupelor Wehrmachtului care naintaser deja mult dincolo de Nipru. n vederea cuceririi peninsulei (aprat de Armata 51 i Armata independent de litoral sovietice), generalul Erick von Manstein, comandantul Armatei 11 germane, a hotrt (20 septembrie 1941) s strpung poziiile fortificate din Perekop cu Corpul 54 armat, n timp ce Corpul 30 armat trebuia s asigure flancul stng, iar Corpul 49 alpin s resping trupele sovietice la est de calea ferat care lega cotul Niprului cu oraul Melitopol. n cadrul acestei concepii, Armata 3 romn urma s nlocuiasc cu corpurile de munte i de cavalerie, pn la 25 septembrie 1941, Corpul 49 alpin german, ntre Berislav i confluena rului Buzuluk cu Nipru, asigurnd flancul stng al Armatei 11 germane n perioada n care forele principale ale acesteia erau angajate n aciunea de forare a Niprului, s consolideze capul de pod de la Berislav i s participe la ofensiv spre est, la nord de Marea de Azov. Ofensiva a nceput la 24 septembrie 1941, prin atacul diviziilor Corpului 54 armat german n istmul Perekop. Puternicele rezistene opuse de inamic n poziiile fortificate i contraofensiva sovietic la nord de Marea de Azov a determinat oprirea naintrii la 29 septembrie 1941. Reluat la 11 octombrie 1941, ofensiva a fost desfurat cu Corpul 54 armat prin istmul Perekop (inclusiv Detaamentul motorizat colonel Korne) i cu Corpul 30 armat (de la 21 octombrie) prin istmul Salkovo. Pe ultima direcie a participat i Corpul de munte romn, comandat de generalul Gheorghe Avramescu, cu brigzile 1 munte i 8 cavalerie. Dup 10 zile de lupte grele, diviziile germane au rupt aprarea inamicului din istmuri, trecnd la urmrire spre Simferopol, care a fost cucerit la 1 noiembrie 1941. naintarea a continuat apoi spre Sevastopol, cu Corpul 54 armat
12

Am aduga la cele de mai sus c represaliile de la Odessa sunt condamnate de conveniile internaionale i c statul romn, printr-un raport prezidenial i-a asumat rspunderea pentru crimele svrite n anii dictaturii antonesciene, mpotriva evreilor, inclusiv pentru cele de la Odessa din octombrie 1941 (nota redaciei). 13 Adrian Pandea, Eftimie Ardeleanu, Romnii n Crimeea, 1941-1944, Editura Militar, Bucureti, 1995.

79

i Detaamentul motorizat colonel Korne, spre Feodosia i Ialta cu Corpul 30 armat i spre Kerci cu Corpul 42 armat, care fusese introdus n lupt la sfritul lunii octombrie 1941. n acest timp, Corpul de munte romn (care, profitnd de succesele germane de la sud de Perekop, reuise s strpung poziiile fortificate sovietice din istmurile Genicesk, Salkovo i Ciongar) a nceput deplasarea spre sudul peninsulei cu Brigada 1 mixt munte spre Alusta i Sudak i cu Brigada 8 cavalerie spre Kerci. n pofida zpezii abundente i a gerului aspru, forele germane i romne au reuit s ncercuiasc Sevastopolul, pn la 14 noiembrie, i s cucereasc oraul i portul Kerci (la 17 noiembrie 1941), stpnind, cu puine excepii, ntreaga peninsul Crimeea. n timpul aciunilor militare, trupele romne au dus i aprige lupte mpotriva partizanilor sovietici care controlau zona muntoas Iaila. Luptele mpotriva partizanilor, avantajai de terenul muntos, mpdurit, cu terase suprapuse i perei verticali, nali de 3-5 metri, cu puine ci de acces, bine narmai, care dispuneau i de tabere de 3-4000 de oameni, au continuat i dup ncercuirea i chiar dup cucerirea Sevastopolului. Debarcarea de ctre sovietici a numeroase fore (circa 40 000 de militari) la Kerci i Feodosia, la sfritul anului 1941, urmat de recucerirea peninsulei Kerci a fcut ca luptele din Crimeea s se prelungeasc pn n vara anului 1942. Pentru nfrngerea trupelor inamice din peninsul, comandamentul german a fost obligat s conceap dou mari operaii ofensive (una pentru recucerirea peninsulei Kerci, desfurat ntre 8 i 16 mai 1942, i alta pentru cucerirea Sevastopolului, derulat ntre 7 iunie i 4 iulie 1942), ambele ncununate cu succes. Victoria trupelor germane i romne din Crimeea (cu execepia Sevastopolului) a avut un ecou deosebit i o mare importan pentru desfurarea ulterioar a ofensivei spre Caucaz, dar i spre Stalingrad, fiind eliminat ultimul mare pericol de la flancul sudic al frontului14. Aciunile militare din peninsula Kerci15. n ansamblul operaiilor militare din Crimeea, peninsula Kerci avea o importan deosebit. Ea fcea legtura cu peninsula Taman, cu Kubanul i n continuare cu Caucazul i reprezenta, n acelai timp, pentru sovietici, punctul de pornire pentru o eventual ofensiv spre Sevastopol i apoi spre nord pentru ntoarcerea flancului sudic al ntregului front german. Pentru germani peninsula constituia o excelent zon de ptrundere spre Caucaz. La sfritul anului 1941, pentru a veni n sprijinul trupelor care se aprau ncercuite la Sevastopol, naltul comandament sovietic a executat o ampl operaie de desant n peninsula Kerci. La nord de oraul cu acelai nume au debarcat fore din Armata 51, iar la Feodosia, trupe din Armata 41. n total peste 41 000 de
14

Relevnd contribuia romneasc la acest succes, Erick von Manstein aprecia, ntr-o scrisoare adresat marealului Ion Antonescu, c diviziile romne pe care a avut onoarea s le conduc ,,i-au ndeplinit ntreaga datorie . 15 Alesandru Duu, Constantin Olteanu, Rzboiul de 2 194 de zile (1939-1945), Editura Tritonic, Bucureti, 2011, p. 157-158.

80

militari, 236 tunuri i arunctoare, 43 tancuri etc. Dei fusese informat din timp despre viitoarea aciune ce urma s fie ntreprins de inamic, comandamentul Armatei 11 german, comandat de generalul Erik von Mannstein, nu a luat msurile necesare pentru ntrirea forelor din zon, astfel nct n momentul debarcrii, n peninsul se afla doar comandamentul Corpului 42 armat german cu Divizia 46 infanterie, care nu au putut face fa situaiei. n acest context, generalul von Mannstein a dispus deplasarea rapid n zon a brigzilor 8 cavalerie i 4 mixt munte romne, precum i a Detaamentului colonel Korne, aflate n Crimeea, care au parcurs circa 70-100 km n circa 24 de ore, pe un ger de -30 de grade, pe un viscol puternic i pe ci de comunicaie acoperite cu polei. n urma unor lupte extrem de grele, forele romne i germane au reuit s opreasc naintarea trupelor sovietice i s stabilizeze frontul la circa 100-120 kilometri pn la extremitatea estic a peninsulei Kerci, pe aliniamentul Koktebel, Azimovka, vest Vladislavovka, Kiet. Acest lucru a permis comandamentului german s aduc n zon noi fore (diviziile 10 i 18 infanterie romne i 132 i 170 infanterie germane). Contraofensiva a fost declanat la 15 ianuarie 1942, concomitent cu o nou debarcare efectuat de sovietici la Sudak, circa apte-opt batalioane care au ncercat s nainteze spre nord i est pentru a ntoarce frontul romno-german i a face legtura cu trupele proprii de la Feodosia. Aciunea sovietic avea s fie anihilat pn la 28 ianuarie 1942 prin intervenia ferm a Detaamentului colonel Rukser, constituit din trupe germane i romne. n perioada urmtoare luptele au cptat un caracter local, n pofida ncercrii efectuate de trupele sovietice (la sfritul lunii februarie) de a rupe frontul n zona Tulumceak, Kiet. n final, n vara anului 1942, dup o strlucit operaie ofensiv, conceput i condus de ctre feldmarealul Erick von Mannstein, trupele germane i romne au ocupat din nou peninsula Kerci i oraul-port Sevastopol, care reprezenta cel mai important punct strategic deinut la flancul sudic al frontului. Cucerirea Sevastopolului, dup 250 de zile de asediu, a modificat radical raportul de fore la flancul sudic al frontului germano-sovietic i n bazinul Mrii Negre n favoarea trupelor germane i romne, permind dirijarea efortului militar spre Caucaz i cursul inferior al rului Volga. La sud de Harkov 16 . Concomitent cu aciunile militare desfurate n Crimeea i Kerci, aprige ncletri s-au desfurat i la sud de Harkov, unde naltul comandament sovietic a conceput i executat, n decembrie 1941, o ofensiv de mare amploare reuind s nainteze la vest de Izium pn pe aliniamentul Novo Komo, vest Lozovaia, Samoilovka, Braghimovka (90 km est de Krasnograd), i s realizeze un intrnd cu o lime de 30-40 km i o adncime de 50 km, de unde ameninau serios cele dou centre vitale cucerite de germani la vest de Done: Harkov i Dniepropetrovsk. Situaia era agravat de faptul c germanii nu avea n zon rezerve disponibile pe care s le introduc n lupt pentru a limita ptrunderea inamicului. n
16

Ibidem, p. 240.

81

acest context, Grupul de armate Sud a apelat la diviziile 1 i 2 infanterie romne, aflate n Transnistria, cu misiune de paz i siguran, i la Detaamentul de schiori colonel Rotta, constituit de Divizia 3 munte. Ulterior, n zon, au mai fost aduse diviziile 4 i 20 infanterie, forele romne de la sud de Harkov fiind subordonate Corpului 6 armat (comandant : generalul Corneliu Dragalina). A urmat o ampl btlie de iarn, n lunile februarie-martie 1942, n care forele romne au contribuit la limitarea ptrunderii trupelor sovietice spre Krasnograd i la stabilizarea frontului. Cele mai grele lupte s-au dat n zona Lozovaia. * Concluzionnd, apreciem c n campania anului 1941, armata romn a nregistrat (mpreun cu trupele germane din zon) succese importante, chiar dac unele dintre ele au fost obinute cu mult snge romnesc (n special la Odessa). Cel mai important succes a fost ns eliberarea Basarabiei i a nordului Bucovinei, strvechi teritorii romneti, ocupate de sovietici, cu un an nainte. Din punct de vedere politic ns situaia Romniei s-a agravat, n contextul n care, n decembrie 1941, ara s-a vzut pus n stare de rzboi i cu Marea Britanie i cu Statele Unite ale Americii. Grav a fost i faptul c n decembrie 1941, Ion Antonescu a acceptat cererea lui Hitler de a participa cu fore militare sporite la campania anului 1942, n adncimea teritoriului sovietic. Consider c, n pofida superioritii Reich-ului (din toate punctele de vedere), Ion Antonescu trebuia s valorifice mai mult importana capital a petrolului romnesc pentru maina de rzboi german i s negocieze cu Hitler cuantumul forelor romne care urmau s participe n continuare la rzboi.

82

BASARABIA N RELAIILE ROMNO-SOVIETICE (1976-1978)


Laureniu CONSTANTINIU*

Abstract: Bessarabia in Romanian-Soviet relations (1976-1978)


The Romanian-Soviet differences regarding the history of Bessarabia (the Russian annexation in 1812, the union with Romania in 1918, the second Russian annexation in 1940) and the existence of a so-called Moldavian nation and language different from the Romanian nation and language, point of view encouraged by the Soviet propaganda, are being followed in a historiographical perspective. The available sources show that the positions of Romanian historians, clearly controlled by the Romanian Communist Party, were perceived by Moscow as Romanias territorial demands against the Soviet Union. In June 1976, Nicolae Ceauescu made an official statement, according to which Romania did not have any territorial claims against the Eastern neighbor, but still, the historiographical war continued. Keywords: Bessarabia, Ceauescu, Brezhnev historigraphy, Romanian-Soviet relations,

Moartea lui Stalin, lupta pentru putere ntre succesorii lui, crizele politice din Polonia i Ungaria, survenite n urma noii orientri adoptate de PCUS, dup Congresul al XX-lea, i nceputul conflictului sino-sovietic au creat un nou cadru politic n blocul sovietic i au permis rilor satelit s dobndeasc o mai mare libertate de micare. n acelai timp, elitele din statele est-europene, venite la putere prin mijloace proprii sau instalate de Moscova, au nceput s manifeste tendine de emancipare, fa de marele frate de la Kremlin. Maturizarea lor politic a fost nsoit de dorina de a limita sau chiar scutura tutela moscovit pentru a se pune, astfel, la adpost de interveniile brutale, uneori intempestive, ale sovieticilor, intervenii de care depindea sigurana nomenklaturii din rile satelit i chiar securitatea personal a liderilor. ntruct n perioada stalinist, Moscova urmrise s sudeze sfera sa de hegemonie din Europa de Est prin impunerea modelului sovietic de socialism i prin promovarea internaionalismului proletar, destinat s anuleze identitatea i
*

Lect. univ. dr., Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureti.

83

contiina naional a popoarelor supuse, era firesc, n noile condiii, ca efortul de emancipare s se manifeste prin ncercarea de recuperare a identitii naionale1. Romnia s-a ncadrat i ea n acest proces, cercettorul canadian Jacques Lvesque alegnd-o drept model pentru cazurile reuite (alturi de Iugoslavia i Albania) de emancipare de sub autoritatea Moscovei2. Expresia cea mai categoric a voinei Romniei de fapt, a elitei politice a rii de a beneficia de o poziie stabil politic, adic neameninat de imixtiunile sovietice i difereniat de Moscova, adic n funcie de interesul naional, nu de cel al URSS, a constituit-o Declaraia CC al PMR, din aprilie 1964, intrat n limbajul curent drept Declaraia de independen3. De o independen autentic nu putea fi ns vorba att timp ct Romnia rmnea legat de Uniunea Sovietic prin obligaiile contractuale ale Tratatului de la Varovia; ea putea ns s se diferenieze ntr-un ir de probleme att de centrul moscovit, ct i de sateliii ei est-europeni, mergnd de la atitudini distincte n chestiuni internaionale (recunoaterea Republicii Federale Germania, rolul de mediator al Romniei n criza din Orientul Mijlociu, condamnarea interveniei n Cehoslovacia) pn la prezentarea i interpretarea diferit a unor momente istorice. n ultima categorie a manifestrilor individualitii Romniei n cadrul blocului sovietic s-a aflat i problema Basarabiei. Timp de dou decenii (1944-1964), anexarea Basarabiei de ctre Rusia arist i de ctre Uniunea Sovietic fusese un subiect tabu pentru istoriografia romn sau, n rarele ocazii, cnd era evocat, n prezentarea faptelor era urmat cu strictee poziia sovietic. Dup Declaraia din aprilie 1964, atitudinea regimului comunist din Romnia s-a schimbat substanial. nceputul a fost fcut, n acelai an, prin publicarea nsemnrilor despre romni ale lui Karl Marx, unde se puteau citi urmtoarele rnduri: Tratatul din 28 mai 1812. Poarta renun la Basarabia. Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparinea, pentru c Poarta otoman n-a fost niciodat suveran asupra rilor romne. Poarta nsi recunoscuse acest lucru, cnd, la Carlovitz, presat de poloni s le cedeze Moldo-Valachia, ea rspunsese c nu are dreptul de a face vreo cesiune teritorial, deoarece capitulaiile nu-i confereau dect un drept de suzeranitate (subl. n text)4. Acest pasaj a avut un puternic impact asupra opiniei publice, care a vzut n el contestarea prin printele fondator al comunismului a preteniilor URSS de a stpni Basarabia. Din moment ce Marx scrisese c Poarta otoman nu avea dreptul s cedeze
1

Franois Fejt, Histoire des dmocraties populaires, vol. 2, Aprs Staline, 1953-1971, Paris, Seuil, 1972; Jean- Franois Soulet, Istoria comparat a statelor comuniste, Iai, Polirom, 1998, p. 87 i urm. 2 Vezi, pe larg, Jacques Lvesque, Le conflit sino-sovitique et lEurope de lEst, Montral, Les Presses de lUniversit de Montral, 1970. 3 Vezi documentele publicate de Florian Banu, Liviu ranu, Aprilie 1964 Primvara de la Bucureti. Cum s-a adoptat Declaraia de independen a Romniei?, Bucureti, Ed. Enciclopedic, 2004. 4 K. Marx, nsemnri despre romni (manuscrise inedite), ed. acad. A. Oetea i S. Schwann, Bucureti, Ed. Academiei RPR, 1964, p. 107.

84

Basarabia, n 1812, pe cale de consecin, i apartenena Basarabiei la Uniunea Sovietic era lipsit de legitimitate. n anul urmtor, 1965, cu ocazia primei vizite a noului lider al Romniei, Nicolae Ceauescu, la Moscova, aprecierile lui Marx au fost aduse n discuie. L.I. Brejnev a contestat caracterul tiinific al ediiei nsemnrilor: Cartea lui Marx, nsemnri despre romni, din punct de vedere tiinific nu este fundamentat, consistent. Toate aceste extrase fcute de Marx din lucrrile unor publiciti burghezi i conspecte ale crilor unor autori burghezi, n ceea ce privete istoria Principatelor dunrene Moldova i Valahia se dau, n mod arbitrar, drept concluzii ale lui Marx. Brejnev a mai amintit c revista vest-german Der Spiegel comentase apariia nsemnrilor sub titlul Cu Marx mpotriva Moscovei5. Mai mult sau mai puin fi, att n Romnia, ct i n Uniunea Sovietic rzboiul istoriografic n problema Basarabiei a nceput s fie perceput n cercuri tot mai largi. n curnd, percepia avea s depeasc hotarele rii. Ilustrativ, din acest punct de vedere, este discuia din 5 noiembrie 1965, dintre Brian Crowe, de la Foreign Office, i un diplomat romn. n opinia celui dinti, n relaiile romnosovietice Basarabia apare, uneori, ca o problem de disput. Solicitat s-i explice impresia, el a spus c partea romn nu a ridicat oficial aceast problem ns din unele publicaii, pe care el (Crowe n.n.) le-a citit, i-a dat seama c problema ca atare exist. Sunt mai puine indicii n acest sens n Romnia a spus el ns n Uniunea Sovietic se pune, din cnd n cnd, problema destul de deschis. Brian Crowe a menionat c publicarea nsemnrilor lui Marx nu o considera ntmpltoare6. Pe msura afirmrii tot mai viguroase a noii orientri a regimului de la Bucureti orientare al crei punct de vrf l-a reprezentat condamnarea interveniei n Cehoslovacia (1968) , n relaiile cu Moscova a avut loc i o escaladare a disputelor istoriografice, care nu s-a manifestat ns prin polemici deschise, ci printr-un adevrat dialog al surzilor, n nelesul c fiecare parte a continuat s-i expun punctele de vedere, ignorndu-le suveran pe cele ale partenerului de discuie. Nu era un secret nici la Moscova, nici la Bucureti c disputele pe teme de istorie nu erau controverse ntre specialiti, ci c, dat fiind controlul riguros exercitat de factorul politic asupra cercetrii istorice din cele dou ri, ele reflectau un conflict politic. La Moscova, lucrrile istoricilor romni care aminteau de 1812, de 1918, de discuiile Titulescu-Litvinov n problema Basarabiei i de anul 1940 erau interpretate ca exprimnd, voalat, revendicri teritoriale ale Romniei fa de Uniunea Sovietic. Este de amintit c, nc din timpul lui Hruciov, sovieticii bnuiser c partea romn nu se resemnase cu pierderea Basarabiei i a nordului Bucovinei. n
5

Mioara Anton, Ioan Chiper, Instaurarea regimului Ceauescu. Continuitate i ruptur n relaiile romno-sovietice, Bucureti, INST-IRSI Nicolae Titulescu, 2003, p. 163. 6 Ibidem, p. 259.

85

memoriile sale, N.S. Hruciov relateaz c, n cursul discuiilor purtate la 15-16 martie 1964, cu delegaia romn, condus de premierul Ion Gheorghe Maurer, care vizitase R.P. Chinez ntr-o tentativ de mediere a conflictului sino-sovietic, romnii le-au fcut sovieticilor urmtoarea relatare: Chinezii au spus c voi ne-ai luat Basarabia (...) N-am avut ce face dect s ascultm, dei, desigur, nu ne mai trebuie Basarabia. Astfel, romnii ne-au repetat ce auziser de la chinezi, dar ei nu i-au exprimat vreun dezacord cu cele ce spuseser chinezii despre Basarabia. Aceast conversaie ne-a lsat un gust amar. Am nceput s bnuim c romnii nc au pic pe noi din cauza revenirii, dup rzboi, a Basarabiei la Uniunea Sovietic7. Suspiciunile lui Hruciov erau mprtite i amplificate de succesorii si, n frunte cu L.I. Brejnev. Dei, prin Acordul Final de la Helsinki se proclamase solemn inviolabilitatea frontierelor trasate n Europa, dup al doilea rzboi mondial (inviolabilitate, dar nu intangibilitate!), Moscova continua s fie preocupat de ceea ce, din partea Romniei, i se prea a fi o campanie camuflat de revendicri teritoriale. Faptul c, n acelai timp, comunitii chinezi vorbeau despre tratatele inegale impuse Chinei de Rusia arist, iar la frontier, ca urmare a litigiului teritorial, se ajunsese la incidente armate, soldate cu mori i rnii (1969), sporea nelinitile Kremlinului, care va fi vzut n simultaneitatea atitudinilor de la Beijing i Bucureti mai mult dect o simpl coinciden. Contenciosul istoric i istoriografic a fost din nou abordat cu prilejul vizitei, din mai 1976, a lui Konstantin F. Katuev, secretar al CC al PCUS pentru relaiile cu rile socialiste, care a fost primit de Nicolae Ceauescu la Snagov. Oaspetele sovietic a prezentat potrivit relatrii lui tefan Andrei, secretar al CC al PCR, prezent la discuii o lung list cu nemulumirile prii sovietice n privina modalitilor de tratare i interpretare a unor probleme ale istoriei relaiilor romno-ruse i romno-sovietice. Liderul romn i-a exprimat totalul dezacord cu cele afirmate de Konstantin F. Katuev i, la rndul su, a prezentat n urmtorii termeni, principalele puncte de divergen ntre cele dou pri: n primul rnd, nu putem accepta, aa cum a demonstrat-o i Marx, c anexarea Basarabiei de ctre arism, n 1812, a fost un act de eliberare, ci o subjugare a unei pri a Moldovei. n al doilea rnd, nu putem accepta o tez, c ar exista o naiune moldoveneasc, n afar i diferit de naiunea romn. n al treilea rnd, mai considerm c este fals teoria c exist o limb moldoveneasc, diferit de limba romn8. ntruct Nicolae Ceauescu afirmase c Romnia nu are revendicri teritoriale fa de URSS sau ali vecini Katuev a spus relateaz tefan Andrei c ar avea o mare importan politic dac Romnia ar declara public c nu are
7

Khruschev Remembers. The Last Testament, ed. Strobe Talbott, Little Brown & Co., Bantam edition, New York, 1976, p. 265. 8 Memoriile lui tefan Andrei (419), Flacra lui Adrian Punescu, XI, nr. 41 (511), 7-13 octombrie 2011, p. 15.

86

pretenii teritoriale fa de URSS i de vecinii si9. Ceauescu i-a artat atunci dosarul care cuprindea viitoarea sa expunere de la Congresul educaiei politice i culturii socialiste, care avea s se desfoare curnd, la 2-4 iunie 1976, i l-a informat c, n cuvntarea sa, avea s se refere la problema teritorial n sensul celor discutate10. n lumina documentelor sovietice, reiese c, la Moscova, convorbirile Ceauescu-Katuev au fost percepute ca o nelegere (acordurile de la Snagov) care trebuia s pun capt disputelor istoriografice, considerate pe drept cuvnt ca avnd, n realitate, un caracter politic. La amintitul congres, Nicolae Ceauescu a fcut declaraia public dorit de partea sovietic, dei ea nu rima cu tematica abordat acolo. Declaraia suna astfel: n acest context, doresc s menionez c Republica Socialist Romnia nu are probleme teritoriale sau de alt natur cu Uniunea Sovietic i cu celelalte state socialiste vecine11. Declaraia lui Nicolae Ceauescu a fost bine primit la Moscova, dar ea nu a nsemnat ncetarea rzboiului istoriografic. n 1974, la Chiinu apruse lucrarea lui Artiom M. Lazarev, Statalitatea moldoveneasc sovietic i problema basarabean (n limba rus)12, care a fost tradus integral n limba romn, dar numai pentru uz intern (i nc pentru un cerc restrns de activiti i iniiai). Pe msura cunoaterii ei integrale, ea a realimentat focul controversei. Autorul deinuse nalte demniti de partid i de stat n RSS Moldoveneasc (ministru, secretar al CC al PC Moldovenesc13), astfel c opiniile exprimate de el aveau o mai mare pondere politic. A.M. Lazarev prelua i dezvolta toate tezele istoriografiei sovietice, respinse de Ceauescu n discuia cu Katuev, de la Snagov. Cartea lui Lazarev, precum i alte lucrri axate pe temele controversate, au redeschis contenciosul romno-sovietic, mai ales c nici partea romn nu ezita s rspund chiar dac nu att de brutal ca sovieticii la atacurile venite. n ntlnirea dintre Ceauescu i Brejnev din Crimeea (5 august 1977), liderul sovietic s-a plns c, n Romnia, continu s apar lucrri care conin atitudini antiruseti i antimoldoveneti. Brejnev a mai menionat c Noi am apreciat foarte pozitiv declaraia sa (a lui Ceauescu n n.) just, privind faptul c Romnia nu formuleaz nici un fel de pretenii teritoriale fa de Uniunea Sovietic i fa de alte ri socialiste i, n acelai timp, suntem nemulumii cnd gsim n presa
9

Ibidem. Ibidem. 11 Expunere cu privire la activitatea politico-ideologic i cultural-educativ de formare a omului nou, constructor contient i devotat al societii socialiste multilateral dezvoltate i al comunismului n Romnia. Prezentat la Congresul Educaiei politice i al culturii socialiste, 2 iunie 1976, n vol. Nicolae Ceauescu, Romnia pe drumul construirii societii socialiste multilateral dezvoltate. Rapoarte, cuvntri, interviuri, articole, vol. XIII, Bucureti, Ed. Politic, 1977, p. 101. 12 Artiom M. Lazarev, Moldavskaia sovetskaia gosudarstvennosti i bessarabski vopros, Chiinu, Ed. Cartea Moldoveneasc, 1974. 13 Enciclopedia Sovietic Moldoveneasc, vol. 4, Chiinu, 1974, p. 10.
10

87

romn declaraii care conin revendicri asupra teritoriului sovietic14. Ceauescu a replicat imediat, ntrerupndu-l pe Brejnev, c liderul sovietic nu este corect informat; el a repetat poziiile exprimate i n convorbirea cu Konstantin F. Katuev i a primit replica dur a lui Brejnev, care a spus c afirmaiile acestuia (ale lui Ceauescu n.n.) nu au nici o logic pentru c, anul trecut, el a declarat c Romnia nu are pretenii teritoriale fa de Uniunea Sovietic i, n acelai timp, cere s recunoatem c arismul a ocupat cndva nelegitim teritoriile romne. Avei cumva pretenii teritoriale fa de noi, a ntrebat L.I. Brejnev15. ntruct, n cursul conversaiei, Ceauescu l invocase pe Dimitrie Cantemir, precum i un ir de lucrri ruseti i sovietice pentru a dovedi caracterul romnesc al Basarabiei, Brejnev a respins argumentele, susinnd c poporul moldovenesc, limba, cultura, contiina lui naional exist n mod real (...) i, orict am nega acest lucru, el nu va nceta s existe. Dumneavoastr, tov. Ceauescu, printre altele, ai fost la moldoveni i v-ai putut convinge c ei exist n realitate, a subliniat L.I. Brejnev. Da, a ripostat N. Ceauescu, am fost, dar ei au vorbit cu mine romnete 16. Liderul sovietic a respins argumentul lingvistic, artnd c exist naiuni diferite care vorbesc aceiai limb. El a tras concluzia c Nicolae Ceauescu nu se situa pe poziii marxiste nici n aceast problem. Oaspetele romn a continuat s i susin punctul de vedere, amintind faptul c Mihai Eminescu, asemenea altor clasici romni, fusese furat i inclus n cultura moldoveneasc. De remarcat c, la aceast afirmaie, L.I. Brejnev nu a fcut nici un comentariu pentru c, dup cum a menionat tov. V.I. Potapov, eful sectorului Romnia al Seciei CC al PCUS, noi nu avem suficiente contraargumente17. ntruct dup discuiile Ceauescu-Brejnev nu s-a ajuns, aa cum se stabilise, la o ntlnire de lucru ntre secretarii CC ai PCUS i PCR, K.V. Rusakov i tefan Andrei, care s aplaneze divergenele n domeniul istoric, ba, mai mult, n Romnia, continuaser s apar un ir de lucrri de istorie care nemulumiser partea sovietic, ministrul adjunct al Afacerilor Externe al URSS, N.N. Rodionov, a fcut o declaraie, la 7 februarie 1978, lui Gheorghe Badrus, ambasadorul Romniei la Moscova. n cursul conversaiei, cei doi interlocutori au prezentat fiecare o list de nvinuiri i nemulumiri, apoi ambasadorul a declarat c refuz s accepte declaraia prii sovietice cum c publicaiile romne vizeaz, chipurile, chestiuni teritoriale ale URSS. El a spus c, n RSR, nimeni nu se gndete s nainteze (sic!) problema frontierelor18. La 12 mai 1978, tefan Andrei, ministrul de Externe al Romniei, l-a primit pe V.N. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la Bucureti, i a reluat
14

Gheorghe Negru, Disputa dintre URSS i RSR privind tratarea istoriei relaiilor ruso i sovietoromne, Destin romnesc, an V(XVI), nr. 3-4 (67-68), 2010, p. 183. Autorul public informrile transmise de Moscova Chiinului despre convorbirile romno-sovietice n problemele interesnd RSS Moldoveneasc. 15 Ibidem, p. 184. 16 Ibidem, p. 184-185. 17 Ibidem. 18 Ibidem, p. 189.

88

discuia rzboiului istoriografic. eful diplomaiei romneti a declarat: Eu nu apr tot ce scriu istoricii romni, dar nu pot accepta toate tezele istoricilor sovietici. Nu e vorba de frontiera dintre rile noastre. Dac cineva ar ridica aceast chestiune, ar fi considerat nebun19. Mrturiile citate mai sus arat c partea sovietic a fost profund ngrijorat de modul n care istoriografia romn a tratat momentele dureroase ale relaiilor romno-ruse i romno-sovietice, axate, n principal, pe problema Basarabiei. Partea sovietic le-a perceput ca fiind, n realitate, revendicri teritoriale fa de Uniunea Sovietic, considerate la Moscova, inacceptabile i intolerabile. Partea romn a dezminit constant orice intenie de a formula pretenii teritoriale fa de marele vecin din Est, dar a meninut tezele tradiionale i oficiale privind problema Basarabiei. Abia la Congresul al XIV-lea al PCR (noiembrie 1989), Ceauescu avea s formuleze precaut i voalat cererea ca urmrile nelegerilor secrete dintre marile puteri referire la Pactul Molotov-Ribbentrop, nenumit ns s fie lichidate. Era o ncercare de a obine sprijinul romnilor, aa cum l avusese n august 1968, cnd condamnase intervenia n Cehoslovacia. Tentativ sortit eecului ntruct opinia public era copleit de dificultile economice i nereceptiv la un apel, fie el i naional, dar neexplicit.

19

Ibidem, p. 190.

89

II. CHESTIUNEA ORIENTAL


ACIUNI DIPLOMATICE ALE MARILOR PUTERI EUROPENE N ANII 1853-1854 PRIVIND SITUAIA POLITIC A PRINCIPATELOR ROMNE
Dinic Ciobotea

Rsum: Des actions diplomatiques des grandes puissances


europennes dans les annes 1853-1854 concernant la situation politique des Principauts Roumaines
Les puissances occidentales ont interpret loccupation des Principauts par les russes (1853) pas seulement comme une partie de la Question Orientale, mais aussi comme un renversement des rapports politiques europennes. Le droulement de la guerre a t accompagn par des actions diplomatiques (y compris les deux Confrences de Vienne) qui ont abouti au Congrs de Paris. Les attitudes concernant lavenir des Principauts ont vari, la France, la Russie, la Prusse et la Sardaigne se montrant gnralement favorables aux aspirations des Roumains. Mots cl: Guerre de Crime, Principauts Roumaines, puissances, diplomatie, union.

Intrarea armatelor ariste pe teritoriul Moldovei la 4 iulie 1853 i ocuparea Bucuretilor la 25 iulie 1853 a fost momentul care, pentru domnitorii romni, a nsemnat asumarea unei atitudini pro sau contra Rusiei, iar pentru Poart, Marea Britanie i Frana un casus belii. Rusia nclca tratatul din 1841 prin care se angajase s nu violeze teritoriul Principatelor. Spre deosebire de anul 1848, cnd Rusia i-a motivat intervenia sa, n vara anului 1853 singurul principiu care a stat la invadarea i ocuparea Principatelor a fost c pentru asigurarea executrii de ctre turci a tratatelor vechi cu Rusia, clcate n prezent de ctre sultan, arul este silit s ocupe Principatele de la Dunre Moldova i Valahia. n acest mod, Rusia devenea statul dominator peste zona Dunrii, care, ncepnd cu 1395, devenise hotar geopolitic ntre Europa cretin i Imperiul otoman islamic.

Prof. univ. dr., Universitatea din Craiova.

90

De altfel, intrarea armatelor ariste n Principate era bine reglementat prin tratate bilaterale ruso-turce, dar i prin tratate colective ale puterilor europene. Tratatul de la Adrianopol din 1829 prevedea astfel o singur posibilitate de intervenie ruseasc pe teritoriul rilor Romne doar, n cazul n care privilegiile lor ar fi fost nclcate de Imperiul Otoman. Convenia de la Balta-Liman, ncheiat sub ameninarea anului revoluionar 1848, ddea posibilitatea Turciei i Rusiei, s intervin pentru restatornicirea ordinii n cazul unor tulburri sociale n urmtorii apte ani. Cum n 1853, n Principate nu a existat nici un eveniment social deosebit, care ar fi motivat legitimitatea invadrii teritoriilor lor de puterile suzeran i protectoare, ocuparea acestora nu era dect o declaraie de rzboi a Rusiei contra Imperiului otoman. Ocuparea Principatelor de ctre armatele ariste a fost interpretat de occidentali ca fiind nu numai o parte a Chestiunii orientale, ci o rsturnare a raporturilor dintre forele politice europene. Calea diplomatic pentru retragerea armatelor ariste din Principate, promovat de Austria, nu a fost adecvat. De aceea, singura soluie a rmas rzboiul, care s-a dimensionat de la nceput la nivelul ntregului continent. Principatele Romne intrau n aceast vast conflagraie ca parte integrant i element fundamental n soluionarea ei, de ele depinznd meninerea integritii statului otoman1. Protectoratul rus asupra Principatelor, n noua situaie reducnd suzeranitatea otoman la o stare nominal, i protecia ortodocilor din Turcia cntreau enorm n balana de putere n sud-estul Europei dintre Rusia i Occident. n faa pericolului rusesc, ntre 16-25 iulie 1853, reprezentanii la Constantinopol ai Marii Britanii, Franei, Austriei i Prusiei au semnat un protocol de colaborare. Ei conveneau, mpreun cu Reid-paa, ca prin demersuri colective la Viena , Rusia s fie convins s evacueze rile Romne i s se restaureze asupra acestora suzeranitatea otoman 2 . Acordul Puterilor europene n contra Rusiei deja era un fapt mplinit la sfritul anului 1853. La 20 decembrie, prin ministrul ei de externe Frana i informa agenii diplomatici c la Viena survenise un acord ntre Austria, Frana, Marea Britanie i Prusia care stabilea c diferendul provocat de Rusia prin ocuparea rilor Romne avea un caracter european3. O prim msur luat de puterile atlantice a fost blocada rmurilor ruseti ale Mrii Negre de ctre francezi i englezi (navelor ruseti interzicndu-li-se navigaia n.n.) ca o garanie echivalent cu prile ocupate de rui ale teritoriului turcesc (adic, Principatele Romne n.n.) i care dup expresia lui Napoleon al III-lea s poat uura ncheierea pcii, ntruct ar putea deveni obiect de schimb4. ncercrile de reglementare a retragerii Rusiei din Principate n schimbul
1

Apostol Stan, Protectoratul Rusiei asupra Principatelor Romne. 1774-1856, Bucureti, Editura Saeculum I.O., 1999, p. 265-266: Prin ocuparea celor dou state, Rusia precipita soluionarea definitiv n folosul su a motenirii Imperiului otoman. 2 Ghenadie Petrescu, D.A. Sturdza, D.C. Sturdza, Acte i documente relative la istoria renascerii Romniei, II, Bucureti, 1890, p. 182-184. 3 Ibidem, p. 290. 4 Apud E.V. Tarl, Rzboiul Crimeii, I, Bucureti, ESPLA, 1952, p. 357.

91

unui alt tratament impus flotei ruse n Marea Neagr, printr-o coresponden i vie activitate diplomatic a lui Kiselev pe lng mpratul Napoleon al III-lea sau a lui Brunnov pe lng prim ministrul britanic lordul Aberdeen, nednd rezultate, rzboiul se va extinde cuprinznd n desfurarea lui i Anglia i Frana 5 . La nceputul anului 1854, concomitent cu trecerea armatelor ruseti peste Dunre i numirea lui Paschevici comandant al tuturor trupelor de la grania apusean a Rusiei, inclusiv a celor care se aflau n rile Romne, Austria se va pronuna tot mai mult contra Rusiei. Concomitent, Anglia ndemna pe regele Prusiei, Friedrich Wilhelm al IV-lea s intre n rzboi mpotriva Rusiei. n faa ezitrilor sale i ale lui Franz Iosef, Anglia i Frana s-au hotrt s nu se atepte i s se grbeasc declararea rzboiului6. n paralel cu aciunile diplomaiilor britanic i francez de a solidariza toate marile puteri occidentale n contra Rusiei, aceasta din urm a ncercat n ultimul ceas s prentmpine acest lucru. La 15 ianuarie 1854, Rusia propunea Austriei i Prusiei un fel de alian, un acord de neutralizare n vederea detarii lor de Frana i Marea Britanie. n acest sens oferea o ripost a ei n cazul n care cele dou ri atlantice ar fi atacat Austria i Prusia; n schimb propunea un plan de pace potrivit cruia ar fi trebuit: 1) s fie recunoscute tratatele anterioare ruso-turce privind Moldova, ara Romneasc i Serbia; 2) s se acorde o confirmare special privind aplicarea libertilor religioase i imunitilor ortodoxe cu Imperiul otoman; 3) s fie evacuate Principatele i restaurat administraia acestora potrivit Tratatului de la Adrianopole; 4) s se menine n vigoare tratatul din 1841 privind integritatea Imperiului otoman 7 . Toate aceste propuneri reliefau clar ideea expansionist (anexionist) a Rusiei, temporar nvluit ntr-o recunoatere internaional explicit a protectoratului ei asupra Moldovei, rii Romneti i Serbiei. La 8/20 aprilie 1854, la Berlin, s-a ncheiat o alian militar ofensiv i defensiv ntre Austria i Prusia, n urma creia Austria a trimis trupe la graniele de nord-est i sud-est ale imperiului su. Pe la jumtatea lunii iunie, campania dunrean a Rusiei era aproape lichidat. Austria a ncheiat cu Turcia dou convenii potrivit crora Habsburgii obineau dreptul de a ocupa vremelnic Albania, Muntenegru i Bosnia i, totodat, erau invitai s ocupe Principatele Dunrene8. La nceputul lunii iulie, dup ridicarea asediului Silistrei i retragerea armatei ruse
5

Istoricul E.V. Tarl a comentat astfel situaia creat: Napoleon propunea lui Nicolae (arul Rusiei n.n.) s-i retrag trupele din Moldova i Valahia i promitea c, n acest caz, Frana i Anglia i vor retrage escadrele din Marea Neagr. Apoi, arul ar trebui s nceap tratative, iar tratatul pe care-l vor elabora s fie supus spre examinare i aprobare celor patru puteri: Anglia, Frana, Austria i Prusia. mpratul Franei consider aceast propunere drept o ieire dintr-o situaie foarte primejdioas. El justifica i explica ns i apariia n Marea Neagr a escadrelor aliate, cu o urmare direct a atacului flotei ruse mpotriva celei turceti i a nimicirii acesteia din urm n golful Sinope. Dup prerea lui Napoleon, acest lucru lovea n onoarea Franei (ibidem, p. 356); vezi i Istoria diplomaiei, vol. I, Bucureti, Editura tiinific, 1962, p. 571 i urm. 6 Ibidem, p. 383. 7 Ibidem, p. 402. 8 Leonid Boicu, Austria i Principatele Romne n vremea rzboiului Crimeii (1853-1856), Bucureti, Editura Academiei, 1972, p. 99 i urm.

92

la nord de Dunre, Frana a elaborat condiiile de pace pentru Rusia, acceptate foarte repede i de Austria. ntre cele patru condiii, prima prevedea evacuarea complet a Moldovei i rii Romneti de ctre rui i nlocuirea protectoratului rusesc asupra Principatelor printr-un protectorat comun al tuturor marilor puteri9. La scurt vreme, Austria, dup ce a ntiinat toate puterile despre inteniile sale, a trecut la ocuparea rilor Romne, acolo de unde se retrgeau otirile ariste, nc din iunie. La nceput, Anglia, Frana i Prusia n-au protestat la aciunea Austriei. Dar, dup ce aceasta din urm a trecut la fapte, Prusia pe neateptate, lund n considerare noua situaie creat, s-a considerat dezlegat de obligaiile asumate prin tratatul din 20 aprilie. Austria a acionat formal ca mandatar al Porii (puterii suzerane) n baza conveniei de la Boyadjy Keuy (Boiagi-Kioi) din 2/14 iunie 1854. Ea se angajase s restabileasc starea legal de dinainte de ocupaie pentru ca, la ncheierea pcii, s-i restituie cele dou ri10. Toate aceste lupte diplomatice, politice, ct i cele care se desfurau pe frontul de la Dunre, arat ct de integrate n sfera politicii europene au fost rile Romne n anii 1853-1854, devenind un nod gordian al soluionrii rzboiului i pcii. n formulrile diplomatice de pace fcute de francezi i britanici, concomitent cu presiunile militare de retragere a ruilor din Principate, s-au inclus prevederi tot mai clare pentru impunerea unui nou statut politico-juridic internaional rii Romneti i Moldovei. Se soluionau n acest mod stabilitatea sud-estului european, pacea n zona Dunrii de Jos, stoparea politicii anexioniste a Rusiei, meninerea statu-quo-ului n Chestiunea oriental, corectarea poziiei de singur putere maritim a Rusiei n Marea Neagr, reglementarea navigaiei i comerului european pe Dunre prin reconsiderarea posesiunii exclusive a gurilor Dunrii de ctre aceeai putere. De aceea, lordul Clarendon, la 22 iulie 1854, ntr-o scrisoare ctre reprezentantul Marii Britanii la Viena, Westmorland, aprecia c statu-quo-ul de dinaintea rzboiului va trebui s sufere importante modificri 11 . n ceea ce privete poziia marilor puteri ea a fost nuanat i nu rareori oscilant. Puterile nu au adoptat o poziie constant fa de dorinele romneti, dar nici n-au putut s le ignore, n cele din urm atitudinea lor a variat n funcie de propriile lor interese. Unele dintre ele (Frana, Rusia, Prusia i Sardinia) s-au artat favorabile, n general, nzuinelor romneti, Anglia a trecut succesiv de la o poziie la alta pentru ca Imperiile Otoman i cel Habsburgic s se situeze pe constante poziii ostile. Dar Frana ca i Sardinia au avut n vedere, n mai multe rnduri, eventualitatea schimbului Principatelor pentru a obine din partea Austriei unle compensaii n Italia, iar Rusia a cutat ndeosebi s contracareze Anglia, Austria i Turcia i s-i sporeasc prestigiul n Principate.
9

Celelalte condiii avansate pentru viitorul tratat de pace au fost: libertatea navigaiei pe Dunre, trecerea proteciei supuilor cretini ai sultanului n minile marilor puteri, i revizuirea tratatului din 13 iulie 1841 cu privire la strmtori n.n. 10 Acte i documente relative la istoria renescerei Romniei, II (1844-1856), Bucureti, 1889, p. 459460, 550; I. Nistor, Ocupaia austriac n Principate 1854-1857 dup rapoartele lui Coronini, Bucureti, 1939, p. 6. 11 Acte i documente relative la istoria renascerei Romniei, II, p. 474.

93

La sfritul anului 1854 dup trecerea Austriei de partea Puterilor occidentale, n rzboiul Crimeii discuiile diplomatice s-au purtat n jurul celor patru puncte nscrise n Memorandul englez, din 16/28 decembrie i care urmau s fie impuse drept condiii n tratativele de pace cu Rusia. Conferina care a dezbtut cele patru puncte ca baz a pcii a avut loc la Viena. Ele au fost calificate de diplomaia occidental drept quatre articles de foi du <credo> diplomatique european12. n unanimitatea punctelor de vedere ale marilor puteri, determinate de zdruncinarea situaiei geopolitice europene de ctre Rusia, reprezentanii lor, reunii la 28 decembrie 1854 la Viena, au remis generalului Mihail Gorciakov, care ntre timp evacuase teritoriul rii Romneti i Moldovei, un proiect de pace care lua n considerare mai toate problemele politicii europene. Se prevedeau urmtoarele: 1) abolirea protectoratului exclusiv al Rusiei asupra Principatelor Romne i Serbiei; 2) instituirea garaniei colective a marilor puteri pentru aceste ri; 3) anularea tratatelo ruso-otomane referitoare la privilegiile i imunitile rilor menionate, dndu-le noi reglementri menite a satisface att interesele lor, ct i pe cele ale puterii suzerane i ale Europei; 4) abolirea unei prevederi din Tratatul de la Adrianopol prin care se scotea de sub controlul Rusiei cursul inferior al Dunrii; 5) revizuirea locului Imperiului otoman n conceptul de echilibru european prin revizuirea Tratatului din 13 iulie 1841 de la Londra i lichidarea preponderenei Rusiei; 6) se cerea Rusiei s renune la protectoratul ei asupra cretinilor din Imperiul otoman n favoarea unei legislaii speciale de respectare a identitii acestora13. n contrapondere, Rusia nu a cedat acestor propuneri i a ncercat s salveze situaia n rzboiul cu aliaii n peninsula Crimeea. ntr-adevr, se ncheia astfel o ntreag epoc de expansiune teritorial i de dominaie, care dura de patru decenii. Sub aceste auspicii i n asemenea condiii ale rzboiului s-a ajuns la prima Conferin de la Viena a plenipoteniarilor Austriei, Franei, Marii Britanii, Turciei i Rusiei din 15 martie 4 iunie 1855. Acum, toate marile puteri, cu excepia Rusiei, au propus restituirea suzeranitii Porii n provinciile imperiului ei contestate de ar i instituirea protectoratului colectiv pentru Principatele Romne sub calitatea cruia li se ngduia s aib o administraie independent i naional14, for armat naional i un sistem defensiv elaborat mpreun cu Poarta i cu marile puteri europene. n timpul dezbaterilor Conferinei, la 1 martie 1855, reprezentantul Franei, baronul Bourquency obiectnd la o chestiune de formulare la punctul 1 a introdus la masa tratativelor ideea Unirii Principatelor, artnd c nu voia s exclud, posibilitatea de reunire a teritoriilor ambelor provincii ntr-una
12

Leonid Boicu, Geneza chestiunii romne ca problem internaional, Iai, Editura Junimea, 1975, p. 130. 13 Acte i documente relative la istoria renascerei Romniei, II, p. 560; vezi i Apostol Stan, Protectoratul Rusiei asupra Principatelor Romne. 1774-1856, p. 276-277; Vladimir Osiac, Istoria modern a Romniei, Craiova, Editura Universitaria, 1999, p. 133. 14 Nici strinii din Principate, care ar fi produs dezordini, nu beneficiau de protecia statelor lor (cf. Acte i documente relative la istoria renascerei Romniei, II, p. 624).

94

singur. La 20 martie 1855, tot el a cerut s se depun ca anex la protocol un memorandum francez care propunea unirea Moldovei cu ara Romneasc. n memorandum se arta: unirea se ntemeia pe identitatea de limb, de obiceiuri, de legi i interese, era unanim dorit i preconizat nc de Regulamentul Organic; se mai propunea o domnie ereditar cu un prin indigen sau, mai bine, unul ales dintr-o familie domnitoare european. Oficial, problema Unirii Principatelor era impus ca problem european. Conferina a fost suspendat, n iunie 1855, fr a se ajunge la vreun rezultat, dar lucrrile au fost necesare pentru pregtirea Congresului de pace. Totui, naintea acestuia, a avut loc Conferina ambasadorilor de la Constantinopol, convocat n continuarea celei de la Viena, care i-a ncheiat lucrrile la 30 ianuarie/11 februarie 1856, fr a mai lua n discuie problema Unirii Principatelor. Sfritul rzboiului a dus, ns, la modificarea poziiilor Puterilor, apropiindu-se Frana de Rusia. n cele din urm, Moldova, ara Romneasc i Serbia se consolidau ca entiti autonome i naionale prin faptul c imunitile i privilegiile lor erau transferate n dreptul public european 15 . De aici i pn la contientizarea Europei asupra unitii politico-statale a romnilor din cele dou state Moldova i ara Romneasc nu a mai rmas dect un pas, cci aceast problem deja fusese enunat la 26 martie 1855 n cadrul Conferinei de la Viena. Tot la Viena, ntr-o nou Conferin, desfurat n condiiile victoriilor aliailor n Crimeea, la 1 februarie 1856 s-a ncheiat un protocol semnat de plenipoteniarii Austriei (Buol-Schauenstein), Franei (Bourgueney), Marii Britanii (G.H. Seymour), Turciei (Ihsan) i reprezentantul Rusiei (Gorciakov) prin care se prevedeau msurile discutate n conferina din primvara anului 1855, plus o rectificare a frontierei Rusiei n sudul Basarabiei16. Aadar, n condiiile anilor de confruntare militar, n care se angajaser mai toate puterile mari, la Dunre, n Caucaz, n Kamciatka, n Mediteran i n Marea Baltic, problema romneasc a reprezentat, n anumite momente, o component esenial a politicii europene17. nc din 1853, Blondeel von Cuelbroeck (Belgia) considera cderea Imperiului otoman ca inevitabil i de aceea propunea, pentru evitarea unei catastrofe politice internaionale crearea ntre Rusia i Turcia a unui stat tampon (ca o Belgie), prin eliberarea Moldovei, rii Romneti i Serbiei i transformarea acestora n state neutre i independente. Problema Principatelor, constata Blondeel, aprea, atunci, mereu pe primul plan, reprezentnd marea problem a momentului. Bucuretiul ajunsese unul din teatrele cele mai interesante ale epocii, iar unirea Principatelor, chiar dac ar fi dus la ruperea legturilor de suzeranitate cu Poarta ar fi avut consecine mult mai importante n plan politic european 18 . n 1855, secretarul legaiei Belgiei la Constantinopol, care a succedat lui Blondeel, Joseph Jooris, ct i consulul general al Belgiei la Bucureti, Jaques Poumay, rmneau la
15 16

Apostol Stan, Protectoratul Rusiei asupra Principatelor Romne. 1774-1856, p. 279. Acte i documente relative la istoria renascerei Romniei, II, p. 909. 17 Gheorghe Platon, Personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza n documente diplomatice i n presa european, n Arhivele Olteniei, Serie nou, nr. 7, 1992, p. 56. 18 Ibidem.

95

aceleai concluzii. Ultimul chiar aduga c destinul politic al Principatelor (acest grnar al abundenei) pentru trupele ariste, (cartier al tuturor invaziilor ruse mpotriva Turciei, secretul i scopul tuturor agresiunilor) va trebui s exercite o mare influen asupra relaiilor i a comerului european 19 . Spre un asemenea consens se orientau sau gndeau cele mai multe dintre statele puternice din Europa. n acest sistem de relaii, Rusia, Turcia i Austria, chiar dac nelegeau perfect locul istoric al unui stat romnesc independent, nu puteau s se debaraseze de avantajele pe care le obinuser n secolele anterioare prin dominarea lor a spaiului romnesc i, implicit, a ntreg sud-estului european. Unirea celor dou state romneti extracarpatice devenea pentru statele occidentale un garant, noul stat fiind capabil, n relaii strnse cu Poarta, s bareze expansiunea rus i, totodat, s-i apere propriul teritoriu. Statul naional romn trebuia s constituie dup expresia contelui Walewski, ministrul de externe al Franei bariera care s nchid Rusiei accesul n aceast parte a Orientului20. Formula unionist susinut de Frana, cu toat adversitatea Turciei i Austriei i cu reticena Marii Britanii, a fost transpus ca o soluie virtual n Tratatele de pace de la Paris din 18/30 martie 1856. n aceste mprejurri, s-au deschis lucrrile Congresului de pace de la Paris, de la 13/25 februarie 1856-18/30 martie 1856, sub preedenia contelui Walewski, ministrul de externe al Franei. Participau Frana, Anglia, Sardinia, Turcia, Austria i Rusia. Dintre marile puteri lipsea Prusia, datorit mpotrivirii Angliei. Delegaii marilor puteri participante la Congres s-au pronunat pentru sau mpotriva Unirii Principatelor, conform propriilor lor interese i n funcie de politica de dominaie i influen economic a fiecreia, n aceast parte a Europei21. Problema Unirii celor dou ri romneti a fost abordat de Frana n edina din 8 martie, cnd chestiunea Principatelor s-a aflat pe ordinea de zi. Deschiznd dezbaterile asupra acestei probleme, Walewski, preedintele Congresului, a spus: nainte de a se atinge chestiunea Principatelor, este de cercetat dac ele trebuie a tri sub o organizaie separat i dac nu ar fi n interesul att al acestor ri, ct i al Europei ca ele, s fie ntrunite ntr-un singur stat. Delegatul Angliei, Clarendon se pare sub influena lui Napoleon al III-lea a sprijinit propunerea lui mai afirmnd c: dorinele poporului trebuiesc luate n seam. Pe aceeai poziie s-a situat i Orlov, delegatul Rusiei; reprezentantul Austriei, Buol a rspuns c: nu se poate lua vreo hotrre, fr a se consulta mai nti doleanele poporului, iar reprezentantul Turciei, Ali Paa s-a pronunat categoric mpotriva Unirii. Aa a aprut la Congres ideea convocrii unui plebiscit care s fac tiute dorinele romnilor. Astfel Austria i Turcia, scria istoricul Riker, i frnser armele n propriile lor mini22. Dup lungi dezbateri, la 30 martie 1856, s-a semnat la Paris,
19 20

Ibidem, p. 57. Acte i documente relative la istoria renascerei Romniei, II, p. 1105. 21 Vezi: Gheorghe Platon, Istoria modern a Romniei, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1985, p. 156. 22 T.W. Riker, Cum s-a nfptuit Romnia, Bucureti, 1940, p. 68.

96

Tratatul de pace care n problema Principatelor stabilea urmtoarele: desfiinarea protectoratului Rusiei, instituit n urma pcii de la Adrianopole; de asemenea, Principatele sunt scoase de sub tutela Rusiei i puse sub garania celor apte puteri (dar rmnnd sub suzeranitatea Turciei); se statua nfiinarea (cu sediul la Bucureti) a unei comisii alctuite din reprezentanii statelor semnatare, cu sarcina de a cerceta starea intern a rii i a face propuneri cu privire la reorganizare; s-a hotrt ca sudul Basarabiei, judeele Cahul, Ismail i Bolgrad, s reintre n componena Moldovei; s-a prevzut libertatea navigaiei pe toat ntinderea Dunrii i pentru toate statele riverane; de asemenea, s-a hotrt crearea unei Comisii provizorii, alctuit din cei apte, cu atribuia de a asigura navigaia pe poriunea de fluviu de la Isaccea pn la vrsarea n Marea Neagr; convocarea unor Adunri (Divanuri) ad-hoc investite cu dreptul de a se pronuna n problema unirii. Convocarea lor este lsat n seama Turciei, cu concursul reprezentanilor marilor puteri la Constantinopol; se prevedea evacuarea trupelor austriece; se mai prevedea dreptul la armat naional, libertatea legislaiei i a cultelor .a23. n concluzie, Congresul nu acceptase Unirea, dar prin hotrrile lui permitea micrii unioniste realizarea ei. Lupta pentru Unire intr ntr -o faz nou, antrennd activ largi pturi sociale, masele populare, toate spiritele naintate ale societii romneti, care nelegeau s acioneze energic, att pe plan intern, ct i pe plan extern, pentru fructificarea integral a posibilitilor create de hotrrea adoptat de Congresul de la Paris, n legtur cu consultarea dorinei locuitorilor Moldovei i Munteniei n privina viitorului lor. Personaliti ca Mihail Koglniceanu, Alexandru Ioan Cuza, Costache Negri, Vasile Alecsandri, C.A. Rosetti, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Bolliac se situeaz n primele rnduri ale luptei pentru Unire. Unirea Principatelor devenea scopul imediat i imperios necesar de ndeplinit de ctre toi romnii. Mai mult, arhimandritul Neofit Scriban considera c Unirea Principatelor era chiar n avantajul Turciei, ntruct va avea o pavz spre nord contra invadrii teritoriului su; iar Austria va avea i ea foloase, dat fiind tendina slavilor din nord de a se uni cu cei din sud24.

23 24

Vladimir Osiac, op. cit., p. 134-135. Unitatea naional a Romnilor n epoca modern. 1821-1918, Bucureti, Editura Academiei, 1985, p. 107.

97

ROMNII I CHESTIUNEA ORIENTAL (1856-1859)


Sorin Liviu DAMEAN*

Abstract: The Roumanians and the Eastern Question (1856-1859)


In the second half of the nineteenth century, Roumanian problem which means the Union and modern organization of Principalities Moldavia and Wallachia have become an international issue, and is included formally on the agenda of European diplomacy. In terms of international legal status, the two Principalities under Ottoman suzerainty, were considered as part of the Ottoman Empire, so part of the Eastern Question, and at the same time, under Russian protectorate, the latter established in officially by the Treaty of Adrianople of September 14, 1829. After defeating Russia in the Crimean War (1853-1856), Russian protectorate will be replaced by collective security in Europe and the two Romanian Principalities will unite in one state and one Prince in the person of Alexandru Ioan Cuza. Keywords: Eastern Question, Roumanian Principalities, Great Powers, Ottoman Empire, diplomacy

n cea de a doua jumtate a secolului al XIX-lea, problema romneasc a Unirii i organizrii moderne a Principatelor Moldova i Muntenia (Valahia) avea s devin o problem internaional, fiind inclus, n mod oficial, pe agenda diplomaiei europene. Din punctul de vedere al statutului juridic internaional, cele dou Principate, aflate sub suzeranitate otoman, erau socotite ca fiind parte integrant a Imperiului Otoman, deci parte a chestiunii orientale, i, n acelai timp, sub protectorat rusesc, acesta din urm instituit n mod oficial prin Tratatul de la Adrianopol din 14 septembrie 1829. Confruntrile dintre Puteri n regiunea de sud-est a continentului nu au fost generate doar de interese pur orientale, ci, mai cu seam, europene. Triumful pangermanismului i ndeosebi ascendena panslavismului erau privite de Frana i Anglia ca o punere n cauz a nsi existenei Europei moderne ca civilizaie i ca realitate istoric1.
* Profesor universitar doctor, Universitatea din Craiova, vicepreedinte SSIR. 1 Leonid Boicu, Geneza chestiunii romne ca problem internaional, Iai, Editura Junimea, 1975, p. 57.

98

Piatra unghiular a istoriei diplomaiei moderne a constituit-o meninerea fragilului echilibru european. ncercarea Rusiei de a modifica aceast situaie n favoarea sa prin declanarea rzboiului Crimeii (1853-1856) a suferit un eec lamentabil 2 . n anul 1856 contextul european va fi favorabil aciunii romnilor pentru nfptuirea unui pas important pe calea unitii naionale i a modernizrii. Un sprijin substanial i eficient a sosit din partea Franei, mpratul Napoleon al III-lea fiind susintorul principiului naionalitilor. Ar fi o naivitate s credem ns c acest suport a fost unul total dezinteresat. Imperiul napoleonian viza n principal consolidarea prestigiului su internaional, dobndirea unui statut menit s asigure predominana sa pe continentul european, precum i interese economice n zona Dunrii i a Mrii Negre. Pe de alt parte, Prusia i Sardinia angrenate la rndul lor n procesul complex al realizrii propriei uniti naionale au secondat politica francez n Orient 3. Pentru a minimaliza consecinele nfrngerii militare care a pus capt rzboiului Crimeii i ncercnd s evite izolarea, Rusia arist pretendent la motenirea omului bolnav (Imperiul Otoman) nu va fi ostil ideii Unirii Principatelor, cu att mai mult cu ct arul poza n postura de campion al aprrii intereselor cretine din Balcani. Fidel aprtoare a integritii Imperiului Otoman i, totodat, ostil politicii expansioniste ruseti, Anglia va adopta o poziie ambigu fa de problema unirii Principatelor. O atitudine complet diferit de cea a celorlalte Puteri europene vor adopta Turcia i Austria. Imperiul Otoman aflat deja pe panta inexorabil a decadenei contientiza faptul c Unirea celor dou provincii romneti Moldova i Muntenia ar aduce cu sine, mai devreme sau mai trziu, independena acestora. Se crea astfel un precedent periculos pentru popoarele cretine aflate nc sub dominaie otoman. Nu mai puin alarmat era Austria n ceea ce privete eventualitatea constituirii n viitor a unui stat romn independent, care s cuprind i teritoriile romneti aflate sub dominaie habsburgic: Transilvania, Banatul i Bucovina. Interesele divergente ale Puterilor europene se vor dovedi greu de conciliat, fapt probat de dezbaterile Congresului de pace de la Paris (februarie-martie 1856). Cu acel prilej, contele Walewski, ministrul de Externe francez, avea s propun aa cum o fcuse anterior reprezentantul Franei, baronul Bourqueney, la Conferina de la Viena din martie 1855 unirea celor dou Principate sub un Prin strin4. Ideea avea s fie susinut de reprezentanii Rusiei, Angliei, Sardiniei i Prusiei, dar respins cu vehemen de diplomaii turc i austriac. Acetia din urm
2

Idem, Austria i Principatele Romne n vremea rzboiului Crimeii (1853-1856), Bucureti, Editura Academiei Romne, 1972, passim. 3 Andrina Stiles, Unificarea Italiei, 1815-1870 Bucureti, Editura All, 1996, passim; Idem, Unificarea Germaniei, 1815-1890, Bucureti, Editura All, 1998, passim. 4 Leonid Boicu, Unirea Principatelor Romne n dezbaterea forurilor internaionale (1855-1859), n volumul Unirea Principatelor i puterile europene, Bucureti, Editura Academiei, 1984, p. 59-61.

99

invocau faptul c moldovenii i muntenii nu ar fi dorit unirea ntr-un singur stat. Dup ample i contradictorii dezbateri se va lua hotrrea convocrii unor Adunri (Divanuri) ad-hoc, prin care romnii s fie consultai n privina viitoarei lor organizri. Tratatul de la Paris (30 martie 1856) consemna nlocuirea protectoratului rusesc asupra Principatelor Romne cu un regim de garanie colectiv a statelor semnatare, fiind meninut ns i suzeranitatea otoman. Potrivit uneia din clauze de care romnii vor ti s profite cu nelepciune , nici una din aceste Puteri nu avea dreptul s intervin cu fora armat n Principate, fr acordul tuturor garanilor. Cauza romneasc avea s fie susinut cu perseveren i ncurajat de reprezentantul francez la Constantinopol, Thouvenel. Aa cum o dovedesc rapoartele sale diplomatice, firmanul de convocare a Divanurilor ad-hoc din Moldova i Muntenia a fost smuls cu greutate Sublimei Pori5. Eforturile benefice ale lui Thouvenel vor fi acompaniate de cele ale consulului francez la Iai, Victor Place. El a informat permanent Ministerul de Externe francez despre starea de spirit a opiniei publice din Moldova, dezvluind planurile murdare ale caimacamului (lociitorul Domnului) Vogoride, de falsificare grosolan n complicitate cu diplomaia otoman i austriac a alegerilor pentru Divanurile ad-hoc. Alegerile falsificate din Moldova ce ddeau ctig de cauz anti-unionitilor aveau s strneasc noi divergene ntre Puterile europene. Turcia sprijinit i ncurajat de Austria i Anglia refuza sistematic organizarea de noi alegeri, ceea ce a determinat Frana, Prusia, Sardinia i Rusia s rup relaiile diplomatice. ncercnd s evite izbucnirea unui nou conflict european, mpratul Napoleon al III-lea s-a ntlnit cu Regina Victoria a Angliei la Osborne (6-10 august 1857). Aici se va ajunge la o soluie de compromis: diplomaia britanic accepta anularea alegerilor falsificate din Moldova, iar Frana se declara de acord cu ideea unei uniri pariale6. Perioada care a urmat nelegerii de la Osborne a demonstrat nc odat c nu diplomaia european a dat romnilor unirea, ei fiind aceia care au impus-o. n urma reorganizrii alegerilor, unionitii moldoveni vor obine o majoritate confortabil. Drept consecin, Adunrile ad-hoc de la Bucureti i Iai (deschise n septembrie 1857) n care erau reprezentate toate categoriile sociale au afirmat cu trie dorinele naionale: autonomia, Unirea, Principe strin dintr-o familie domnitoare din Europa apusean, guvernmnt constituional. Comisia european prezent la Bucureti a naintat raportul su i cererile formulate de rom ni reprezentanilor Puterilor garante. Dup dezbateri lungi i aprinse avea s fie elaborat Convenia de la Paris (19 august 1858), care stabilea statutul internaional al Principatelor Romne i principiile de organizare intern.
5

L. Thouvenel, Trois annes de la question dOrient. Daprs les papiers indits de M. Thouvenel, Paris, 1987, p. 335. 6 T. W. Riker, Cum s-a nfptuit Romnia. Studiul unei probleme internaionale, 18561866, Bucureti, 1941, p. 182-183.

100

Convenia consecin a compromisului Puterilor garante accepta denumirea de Principatele Unite ale Moldovei i Valahiei, cu doi domnitori autohtoni, dou guverne i Adunri diferite. S-au fcut concesii doar n ce privea constituirea unei Comisii Centrale la Focani pentru elaborarea legilor de interes comun, pentru nfiinarea unei Curi de justiie i a alteia de casaie, iar armata a fost aezat sub o comand unic7. Convenia a reprezentat o profund dezamgire pentru romni i a strnit proteste la nivelul presei unioniste. Interesant este faptul c problema romneasc a constituit pentru Napoleon al III-lea, n perioada premergtoare rzboiului cu Austria (rzboiul franco-sardoaustriac avea s izbucneasc n aprilie 1859), o mas de manevr n politica sa fa de Rusia i Anglia. Cu toate acestea, romnii vor da dovad de o deosebit maturitate politic, punnd Puterile garante n faa unui fait accompli. La 5 i 24 ianuarie 1859 principiul Unirii s-a nfptuit prin alegerea aceluiai Domnitor, Alexandru Ioan Cuza, n Moldova i, apoi, n Muntenia. Nu att evenimentul ca atare a surprins diplomaii europeni, ct mai ales modalitatea executrii sale. Ideea alegerii aceluiai Domnitor n ambele Principate era susinut de unioniti (de pild, partizanii lui Nicolae Golescu) nc din timpul dezbaterilor i elaborrii Conveniei de la Paris din august 1858 i nu a fost abandonat nici dup aceea, fr a se desemna ns i persoana avut n vedere8. n opinia partidei naionale, dubla alegere a colonelului Al. I. Cuza nu reprezenta o simpl uniune personal, ci un regim tranzitoriu spre nfptuirea unei reale uniti, politico-administrative, iar n perspectiv spre independen i unirea tuturor provinciilor romneti. Contient de misiunea ncredinat, nsui Cuza declara c noua demnitate princiar era doar una provizorie, dorina sa i a naiunii fiind aceea de a ceda, la momentul oportun, tronul Principatelor Unite unui Prin strin, dorin ce fusese formulat clar n programul afiat n timpul dezbaterilor Adunrilor ad-hoc9. Dubla alegere a lui Al. I. Cuza a fost socotit de Puterile garante drept o nclcare grav a Conveniei din august 1858. De fapt, romnii au nclcat acest act internaional doar n spiritul, nu i n litera sa, profitnd de lacunele existente. Aa cum am observat, nicieri n Convenie nu exista o interdicie clar referitoarea la posibilitatea alegerii aceluiai Domnitor n ambele Principate. Reacia Puterilor garante, a diplomaiei europene, a variat n funcie de propriile interese n sudestul Europei. Cea care a susinut cauza romneasc a fost i de aceast dat Frana, dei cercurile diplomatice de la Paris erau mult mai rezervate, pentru a nu strni suspiciunea celorlalte Puteri garante. Oricum, opinia public francez, mai ales presa, a primit cu satisfacie dubla alegere a lui A. I. Cuza10.
7

D. A. Sturdza i colaboratorii, Acte i documente relative la istoria renascerei Romniei, vol. VII, Bucureti, 1898, p. 306 i urm. 8 L. Boicu, Din istoria diplomaiei europene. Anul 1859 la romni, Iai, Institutul European, p. 49, 56. 9 Gh. Platon, Unirea Principatelor i Belgia, n volumul Unirea Principatelor i puterile europene, p. 118. 10 L. Boicu, Din istoria diplomaiei europene, p. 78.

101

Atitudinea binevoitoare a Franei avea s fie mprtit i de Rusia, al crei obiectiv era acela de a submina autoritatea unui act, precum Tratatul de la Paris, ale crui clauze erau umilitoare pentru cercurile diplomatice de la St. Petersburg. Cancelarul rus, Gorceakov, avea si transmit ministrului de Externe francez c Rusia va susine Frana la viitoarea Conferin pentru recunoaterea dublei alegeri, ns numai pe timpul vieii lui Cuza11. Sardinia a privit cu mult simpatie actul nfptuit de romni, iar Prusia, dincolo de anumite ambiguiti, se declara n cele din urm favorabil cursului evenimentelor din Principate. Ct privete cercurile diplomatice londoneze, atitudinea acestora a oscilat de la necesitatea exercitrii de presiuni pentru a anula dubla alegere la compromis i conciliere. Austria, adversara ireconciliabil a Unirii din considerente lesne de neles i precizate de noi mai sus, solicita respectarea Conveniei din august 1858, deci anularea dublei alegeri, poziia sa nscriinduse pe linia politicii pe care o promova: pzirea sfnt a legitimismului monarhic i repudierea principiului naionalitilor12. Guvernul de la Viena inea s sublinieze c va refuza s adere la orice aranjament respins de Curtea suzeran. Cum era de prevzut, Imperiul Otoman a respins cu vehemen dubla alegere i a protestat pe cale diplomatic, insistnd pentru o intervenie armat menit a restabili ordinea n Principate i convocarea unei Conferine n vederea obinerii acordului Puterilor garante n aceast direcie. Manifestnd pruden, Al. I. Cuza nu a trecut la realizarea imediat a unirii depline printrun nou fait accompli, ci a preferat i ca urmare a sugestiilor venite din partea diplomaiei de la Quay dOrsay s consolideze poziia ctigat i s atepte recunoaterea dublei alegeri de ctre Puterile garante13. De aceea, eforturile sale se vor concentra n aceast direcie, fiind trimise, n lipsa ageniilor diplomatice (atribut al statelor suverane), misiuni speciale n capitalele europene. La Constantinopol, Costache Negri va juca un rol deosebit de important, la fel de convingtoare dovedinduse misiunea lui Vasile Alecsandri la Paris, Londra i Torino. n aceste circumstane avea s survin convocarea Conferinei de la Paris, ale crei lucrri au nceput la 7 aprilie 1859. n cea de a doua edin, Frana, Rusia, Anglia, Sardinia i Prusia au solicitat, de comun acord, Turciei s recunoasc dubla alegere a lui Al. I. Cuza ca Domnitor al Principatelor Unite. n condiiile izbucnirii rzboiului francosardoaustriac (26 aprilie 1859), Austria, prin fora mprejurrilor ameninat de perspectiva mobilizrii unei fore armate consistente la grania transilvnean a devenit mult mai conciliant, relund legturile cu autoritile de la Bucureti i Iai. Cert este faptul c la ameninrile Porii cu o intervenie armat la nord de Dunre, Domnitorul romn a
11 12

Ibidem, p. 90. Ibidem, p. 118. 13 Documente privind Unirea Principatelor, vol. VI, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1980, p. 300, 304.

102

rspuns prin mobilizarea armatei Principatelor n tabra de Floreti (n apropiere de Ploieti), mobilizare care a fost perceput la Viena ca un fel de presiune exercitat asupra trupelor imperiale. ntradevr, au existat n aceast perioad i unele ncercri de colaborare ntre Cuza i liderii emigraiei maghiare n vederea declanrii unei aciuni comune n Transilvania. Astfel de tratative, dei sau concretizat prin ncheierea unor proiecte de convenie, nu au mai fost finalizate i puse n practic, pe de o parte, ca urmare a intransigenelor liderului maghiar Lajos Kossuth n privina recunoaterii naionalitii romne n Transilvania, iar pe de alt parte, rzboiul francosardoaustriac sa ncheiat destul de rapid14. Rmas izolat, Poarta a fost la rndul su mpins pe panta concesiilor, acceptnd, n prima faz, si acorde lui Al. I. Cuza dou firmane de nvestitur, formulnd ns i o serie de condiii socotite de cercurile conductoare romne drept inacceptabile. Enumerm cteva din acestea: Principele domnitor trebuia s se prezinte imediat la Constantinopol pentru nvestitur; situaia creat n Principate era recunoscut numai pe timpul domniei lui Cuza, iar n cazul unor noi nclcri ale Conveniei de la Paris, Poarta era ndreptit a recurge la intervenia armat. Opoziia Domnitorului i presiunile exercitate de Puterile garante au determinat Turcia ca, n final, s renune la cea mai mare parte a acestor clauze. n ultima edin a Conferinei de la Paris, Austria i Turcia au recunoscut dubla alegere, fapt consemnat n protocolul din 6 septembrie 1859, iar firmanele de nvestitur au fost remise la 15 i 20 octombrie acelai an. Aceast recunoatere a unei situaii de fapt existente n Principate a constituit o nsemnat victorie, atenia factorilor de conducere de la Bucureti i Iai concentrnduse n direcia realizrii unitii politicoadministrative.

14

L. Boicu, op. cit., p. 152153, 160.

103

ROMNIA I POLITICA ORIENTAL A FRANEI N TIMPUL DESFURRII PRIMULUI RZBOI BALCANIC


Nicu POHOA*

Abstract: Romania and the French oriental politics during


the First Balcanic War
The study examines the Romanian-French relations and Entente policy towards Romania during the First Balkan War. The author highlights the factors that formed the basis of the French-Romanian relations: the French-Russian alliance, the general interests of the Entente in South-Eastern Europe, relations between Romania and Bulgaria, Romania's relations with the Central Powers, public opinion in Romania, which showed sympathy for France, the pro-Entente orientation of Romanian politicians, the events during the "Balkan crisis" and others. Connecting its diplomatic actions with those of Russia, France proved to be a very active factor in influencing the political actions of the Romanian government, in accordance with the general interests of the Entente in SouthEastern Europe. The diplomatic steps taken in the Romanian capital were characterized by realism, but gradually highlighting a differentiated attitude from that of Russia toward the Romanian state. Like the English diplomacy, which turned out to be less active in Bucharest, the French diplomacy understood that Romania's strategy in its Balkan policy was based on its links with the Central Powers, which is why it was deceived by the assurances given by the Romanian authorities regarding the exclusive existence of an independent foreign policy of the Romanian state, in the context of the "Balkan crisis." That is why both France and England expressed skepticism about the possibility of attracting Romanian in the Entente and opposed its participation at the Peace Conference in London. Finally, France and England accepted Russia's attitude towards Romania, its interests being more significant in this geographical area compared to its Western partners. The geo-strategic position of Romania in particular was very important in case of war between Russia and Austria-Hungary, and it forced the Russian government to require perseverance in the policy of separation of Romania from the political orbit of the Central Powers and its attraction on the side of the Entente.

Lector univ. dr., Academia de Poliie Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Arhivistic, Bucureti; preedinte al Filialei Bucureti a Societii de tiine Istorice din Romnia.

104

Keywords: Spheres of influence, alliance, Balkan confederation, neutrality, independent foreign policy, status quo, geo-strategic position

Politica oriental a Franei i relaiile sale cu Romnia n timpul Primului Rzboi Balcanic au fost determinate de aliana franco-rus, dar i de interesele generale ale Antantei n Sud-Estul Europei, favorabile n general luptei de eliberare a popoarelor din aceast zon geografic de sub dominaie otoman. n acest context, evoluia relaiilor romno-bulgare avea s imprime nuane specifice atitudinii Franei fa de Romnia, avnd n vedere faptul c Bulgaria fcea parte din aliana statelor balcanice, realizat sub egida Rusiei, n timp ce Romnia, n pofida unei politici oficiale independente i a mbuntirii relaiilor cu statele din cadrul Triplei nelegeri, gravita nc n sfera de influen a Puterilor Centrale. De aceea, caracterul relaiilor Romniei cu Puterile Centrale reprezenta adevratul barometru politic n funcie de care se elabora politica Franei fa de Romnia. Relaiile franco-romne n timpul Primului Rzboi Balcanic erau influenate totodat, n mod favorabil, de opinia public din Romnia, care manifesta mult simpatie pentru Frana, i de orientarea antantofil a unor oameni politici romni. n funcie de factorii enumerai, la care adugm desfurarea evenimentelor n timpul crizei balcanice, vor evolua relaiile Romniei cu Frana i n perioada urmtoare. Frana a apreciat pozitiv atitudinea de neutralitate fa de rzboiul balcanic adoptat de guvernul de la Bucureti. C. Blondel, ministrul Franei la Bucureti, informa pe R. Poincar, ministrul de Externe al Franei, pe data de 23 octombrie 1912, c politica de neutralitate e susinut de majoritatea oamenilor politici romni. Unii ns, printre care i Take Ionescu, se pronunau pentru mobilizare, n momentul n care Bulgaria a atacat Turcia, pentru a-l determina pe regele Ferdinand s-i ia angajamente formale fa de Romnia. Regele Carol I, a crui voin este preponderent n materie de politic extern, nu pare dispus s asculte sfaturile celor care ar vrea s angajeze direct Romnia n conflict. C. Blondel credea c regele Carol I nu va ntreprinde nimic, dac Marile Puteri reuesc s localizeze rzboiul n Balcani i dac nici una dintre ele nu intervine n lupt1. Pe data de 28 octombrie 1912, M. Guillemin, delegatul Franei la Comisia European a Dunrii, informa pe R. Poincar, n urma unei ntrevederi cu regele Carol I, c suveranul romn i-a dat asigurri c Romnia nu a ncheiat nici o convenie militar cu Turcia, n pofida solicitrilor acesteia, statul romn conservndu-i n ntregime libertatea de aciune. n acelai timp, regele Carol I a afirmat c Romnia nu poate admite o cretere teritorial a Bulgariei, fr ca ea nsi s nu primeasc o compensaie. regele era contient de faptul c o mobilizare a armatei romne, chiar parial, ar avea grave repercursiuni n raporturile cu Marile Puteri, dar, totodat, inea s precizeze c nu poate s pun n ntregime
1

Documents diplomatiques franais (se va cita D. D. F.), Paris, 1932, 3e srie, tome 4, p. 236-238.

105

interesele vitale ale rii n minile lor, ct vreme acetira nu tiu nc dac ele se vor putea pune de acord. n acest context, regele aprecia eforturile personale ale prim-ministrului francez R. Poincar, care a ntreprins aciunea cea mai util, aceea de a menine contactele ntre Marile Puteri2. Pe data de 28 octombrie 1912, C. Blondel, informa pe R. Poincar despre constituirea noului guvern romn. Ministrul francez aprecia c soluia adoptat, prin includerea lui Take Ionescu n guvern, reprezenta garania cea mai sigur asupra politicii externe pacifice pe care o va adopta Romnia n contextul crizei balcanice3. Iar pe data de 31 octombrie 1912, C. Blondel informa c n timpul unei audiene acordat de regele Carol I, acesta i-a declarat c la viitoarea Conferin european Romnia i reclam energic locul su4. Este semnificativ faptul c, la iniiativa Franei, Marile Puteri s-au declarat de acord cu convocarea unei conferine a ambasadorilor lor, mpreun cu ai puterilor beligerante, la Londra, n scopul de a facilita rezolvarea crizei izbucnite n Balcani. n circulara trimis ambasadorilor Franei la 1 noiembrie 1912, Raymond Poincar prim-ministru al Franei a inclus printre participan i i Romnia 5. Aceast propunere era important i a ntrunit adeziunea guvernanilor romni. Ea rspundea dorinei regelui Carol I, care voia s profite de aceast ocazie pentru a se manifesta ca un factor important n politica sud-est european. El va fi cu att mai favorabil avansurilor guvernului francez, cu ct prietenia sa cu Austro-Ungaria se dovedea ineficace chiar i n problemele ce priveau raporturile Romniei cu Bulgaria6. ntr-o convorbire din 2/15 noiembrie 1912 cu ministrul romn la Paris, Al. Em. Lahovary, ministrul de Externe francez, R. Poincar, declara c Marile Puteri n-au abdicat de la dreptul lor de a regla problemele Orientului, dar ele rmn fidele programului lor care consist n mprirea posesiunilor turceti din Europa, rezervnd Peninsula Balcanic popoarelor balcanice7. n acest cadru, care reflecta de fapt, la acea dat, perspectiva de soluionare a crizei balcanice doar din partea Marilor Puteri din cadrul Triplei nelegeri, R. Poincar se declara favorabil revendicrilor romneti i afirma c, dup ct tie, Rusia e favorabil n aceeai msur8. Se pare c diplomaia francez, la fel ca i cea rus, au sesizat, n noile mprejurri, contradicia profund dintre Romnia i Austro-Ungaria n politica lor balcanic i au cutat s exploateze aceast situaie pentru atragerea Romniei de partea Antantei. n condiiile n care meninerea statu-quo-ului balcanic era
2 3

D.D.F., 3e srie, tome 4, p. 263-266. Ibidem, p. 270. 4 Ibidem, p. 314-315. 5 Ibidem, p. 302. 6 V. Vesa, Romnia i Frana la nceputul secolului al XX-lea. 1900-1916, Editura Dacia, ClujNapoca, 1975, p. 35. 7 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (se va cita A.M.A.E.), Fond 21. Rapoarte politice de la Paris. Anii 1908-1913, vol. 74, p. 222. 8 Ibidem, p. 222.

106

imposibil, ca un rezultat al operaiunilor militare, guvernul romn a solicitat Austro-Ungariei sprijinul pentru rectificarea graniei de sud-est. Aa cum se tie, n pofida unui sprijin diplomatic exprimat oficial, atitudinea Austro-Ungariei era ns ambigu fa de Romnia, deoarece n perspectiva victoriei Serbiei ea s-a ataat cu toate puterile sale de ideea meninerii situaiei neschimbate n Balcani. Dimpotriv, Rusia i Frana, convinse de acum c Balcanii trebuie s aparin balcanicilor, sesizeaz aceast fisur n relaiile dintre Romnia i Austro-Ungaria i consimt ca Romnia s primeasc unele concesii teritoriale i s participe la conferin9. La 3 noiembrie 1912, Blondel transmitea la Paris, printr-o telegram, mulumirile exprimate de guvernul romn celui francez, n legtur cu poziia adoptat de Frana fa de revendicrile Romniei10, n aceeai zi fiind primit ntr-o lung audien de ctre regele Carol I, care i-a fcut un expozeu asupra situaiei balcanice. Printre altele, regele Carol I i-a declarat c ambiiile bulgare sunt de altfel un pericol nu numai pentru noi, ci i pentru Rusia, care nu ar vedea fr nelinite o mare putere slav n jurul Constantinopolului, care ar amenina-o ntr-o zi. Suveranul romn aduga c din acest punct de vedere, interesele noastre se apropie de cele ale Imperiului rus; vedei c, asupra acestui punct, noi putem i ne vom putea nelege11. Deoarece n ntrevederea pe care a avut-o cu regele Carol I, suveranul romn fcuse aluzie la solicitrile exterioare formulate n favoarea unei mobilizri a Romniei, C. Blondel, frapat de aceasta, a obinut n aceeai zi o ntrevedere cu Titu Maiorescu, n vederea obinerii unei clarificri. n raportul trimis ministrului de Externe francez, n urma acestei ntrevederi, C. Blondel relateaz c primministrul romn i-a dezvluit c asemenea presiuni au venit i din partea Germaniei, mai exact din partea lui Kiderlen-Wchter, care se mira cum de Romnia nu a luat imediat msuri mpotriva Bulgariei, dup ce aceasta a intrat n rzboi. Titu Maiorescu a cutat s-l liniteasc pe ministrul francez, calificnd acest demers al Germaniei, de altfel neoficial, un incident, fa de care el nsui paraissait quelque peu froiss. De altfel, spunea Maiorescu, nsui regele Carol I s-a artat uimit, scond n eviden repercursiunile pe care o mobilizare, chiar parial, a armatei romne le-ar putea avea din partea Rusiei. Reiternd mulumirile adresate guvernului francez fa de poziia pe care a adoptat-o fa de Romnia, n contextul rzboiului balcanic, Titu Maiorescu i exprima sperana, n mod surprinztor, de altfel, de a putea discuta n curnd chestiuni mai grave care in de schimbri fericite n politica noastr general (s.n.)12. C. Blondel i ncheia
9

N. Iorga, Comment la Roumanie sest dtache de la Triplice, Bucarest, 1933, p. 17-19; I. Gheorghiu, Relaiile dintre Romnia i Austro-Ungaria n anii 1908-1914, Studii i articole de istorie, 1968, nr. 11, p. 142-143; V. Vesa, op. cit., p. 36. 10 D.D.F., 3e srie, tome 4, p. 340. 11 Ibidem, p. 343-347. 12 Ibidem, p. 347-348. Semnificativ este faptul c n colecia de documente franceze citat se face precizarea, la aparatul critic, c este vorba de rennoirea tratatului secret dintre Romnia i Austro-Ungaria, fa de care guvernul romn parait beaucoup hsit.

107

raportul cu observaia c, de fapt, el nu este surprins, deoarece modificri au fost aduse politicii urmate de 30 de ani de Romnia, n sensul unei nelegeri mai strnse cu Rusia (s.n.)13. Pe data de 6/19 noiembrie 1912, ministrul Romniei la Paris, Al.Em. Lahovary, a avut o ntrevedere cu M. Palologue, directorul Afacerilor Politice din cadrul Ministerului de Externe al Franei, care i-a declarat c el consider ca o necesitate absolut ocuparea Silistrei i nu nelege de ce pn acum Romnia nu s-a adresat Marilor Puteri cu un memoriu asupra punctului de vedere romn la care s se asocieze i Frana, ntruct, din lips de informaii exacte, opinia public francez fusese ostil la nceput revendicrilor romneti. M. Palologue a examinat chiar, n acest sens, mpreun cu ministrul romn, pe o hart dintr-un atlas german, frontiera romno-bulgar. El i-a exprimat sperana c Bulgaria va avea bunvoina de a sacrifica ceea ce i se cere i c guvernul francez va face tot ce este posibil pentru a ajuta Romnia 14. De la Sofia, pe data de 7 noiembrie 1912, ministrul Franei n Bulgaria, Panafieu, transmitea prim-ministrului Poincar informaii provenite de la omologul rus Nekliudov, n conformitate cu care Bulgaria era dispus s acorde Romniei anumite satisfacii, preteniile Romniei neprnd s depeasc concesiile pe care Bulgaria este dispus s le fac. Pentru aceasta ar fi de preferat ca S. Danev, la ntoarcerea sa de la Viena, s treac prin Bucureti, pentru a angaja tratative directe cu guvernul romn. Semnificativ ni se pare faptul c diplomatul francez a sesizat c la Bucureti exist o anumit nemulumire fa de Austria, care n-a angajat tratative cu Marile Puteri dect relativ la propriile sale proiecte. Relaiile intime dintre cele dou ri i analogia intereselor lor ar permite Romniei s spere mai mult ncredere. n aceste condiii, conversaiile directe ntre Romnia i Bulgaria ar fi fr ndoial mai bine primite dect prin intermediul guvernului austro-ungar, care ar risca s trezeasc susceptibilitile romnilor15. Pe data de 7/20 noiembrie 1912, n ziua n care se deschideau negocierile n vederea armistiiului pe frontul balcanic, ministrul romn la Paris, Al. Em. Lahovary, a avut o ntrevedere cu R. Poincar, care i-a transmis c Bulgaria se opune foarte energic cedrii Silistrei. Prim-ministrul francez l-a asigurat ns c Marile Puteri sunt cu certitudine favorabile Romniei, n mod particular Frana i Rusia. Poincar reitera promisiunea de sprijin fa de Romnia, adugnd n plus c va conta pe complexitatea chestiunilor care vor fi dezbtute, pentru a gsi posibiliti de presiune i compensaii. De exemplu, considera Poincar, Adrianopolul ar putea fi dat Bulgariei. Singurul mijloc de a proceda la o reglementare echitabil i imparial a chestiunilor multiple puse de dispariia Turciei europene, aduga Poincar, este supunerea tuturor acestora mpreun discuiei conferinei puterilor europene16.
13 14

Ibidem, p. 348. A.M.A.E., Fond 21. Rapoarte politice de la Paris. Anii 1908-1913, vol. 74, p. 227-228. 15 D.D.F., 3e srie, tome 4, p. 390-391. 16 Ibidem, p. 233-234.

108

Dispoziiile foarte favorabile ale prim-ministrului francez, R. Poincar, fa de Romnia au fost reiterate pe data de 9/22 noiembrie 1912. Acesta a adugat n plus c atitudinea de neutralitate binevoitoare a Romniei a permis Bulgariei i aliailor si s ajung la porile Constantinopolului i c acest mare serviciu merit recompensat17. n cursul unei ntrevederi particulare cu Guillemin, delegatul Franei la Comisia European a Dunrii, Take Ionescu a fcut cunoscut, cu titlu strict confidenial, punctul su de vedere asupra politicii Romniei fa de Bulgaria. Coninutul discuiilor a fost ns raportat Ministerului de Externe al Franei, iar R. Poincar, avnd n vedere importana acestui raport, cu precizarea pstrrii confidenialitii, l-a comunicat printr-o circular, pe data de 18 noiembrie 1912, ambasadelor Franei de la Londra, Petersburg, Constantinopol, Berlin, Viena i Roma. Printre altele, Take Ionescu mrturisea diplomatului francez c, dei este n ntregime de acord cu regele Carol I, totui el consider c a venit la putere cu o lun prea trziu. Take Ionescu ar fi vrut o nelegere foarte net cu Bulgaria naintea rzboiului. Fr ndoial, el nu prevzuse mai mult dect alii nfrngerea rapid a Turciei, dar trebuia ntrevzut ca posibil i ipoteza unei victorii a Bulgariei. Cererile Romniei, rezonabile i moderate, ar fi obinut satisfacie fr dificultate nainte. Este adevrat c Bulgaria ar fi contat pe Rusia, dar Rusia ea nsi i-ar fi sftuit pe bulgari s se neleag cu noi, dac noi am fi fcut cunoscut clar i fr ntrziere cererile noastre nc de la nceput. Artnd preocuparea pentru a avea pe viitor relaii bune cu Bulgaria, Take Ionescu fcea cunoscute totodat cererile Romniei, cu care i regele Carol I este n ntregime de acord: poziia strategic a Silistrei, cu un mic teritoriu de 10.000-12.000 km2 n plus. Take Ionescu argumenta c aceast regiune trebuia s ne fie atribuit prin tratatul de la Berlin; ea nu este bulgar, nici geografic, nici etnografic, pentru c este locuit de turci; ea formeaz frontiera natural i complet necesar a Dobrogei. Take Ionescu sublinia, de asemenea, c dac n ultimul timp opinia romnilor se arat mai calm, aceasta se datoreaz promisiunilor care i-au fost fcute la Paris, Viena i mai ales la Petersburg asupra compensaiilor la care Romnia are dreptul. Acestea nu constituie, n fond, o garanie absolut a meninerii pcii, n ceea ce privete Romnia. Noi nu dorim s contestm Bulgariei fructul victoriei sale, dar chiar intrarea aliailor n Constantinopol nu ar modifica dispoziiile noastre. Take Ionescu avertiza c ceea ce noi nu putem face este de a atepta prea mult timp compensaia la care noi credem c avem dreptul i pe care noi suntem decii s-o obinem. Dac Bulgaria ne refuz ceea ce noi n-am tiut s obinem de la ei n momentul intrrii n campanie, dup victorie, continua diplomatul romn, noi nu vom comite din nou greeala de a atepta, pentru a rennoi cererea noastr, astfel nct ei s-i reconstituie armata lor, s-i restabileasc finanele, ntr-un cuvnt, ca ei s se poat pregti lejer pentru un nou rzboi18.
17 18

Ibidem, p. 229. Ibidem, p. 495-496.

109

Pe data de 18 noiembrie 1912, C. Blondel, ntr-un raport ctre R. Poincar, fcea o ampl prezentare a strii de spirit din Romnia, n contextul crizei balcanice. Referindu-se la impresia produs de declaraia lui Sazonov n favoarea Romniei, reprodus i n presa romneasc, C. Blondel remarca c aceasta a determinat o micare de opinie din cele mai favorabile Rusiei. Chiar n snul Consiliului de Minitri se ntrevede eventualitatea unei schimbri radicale n politica extern a Romniei (s.n.). Blondel relata c unul dintre membrii cabinetului a mers pn la a declara c, dac Rusia ar da Romniei un gaj, orict de mic, al dorinei sale sincere de a se uni foarte strns cu ea, el ar provoca o criz ministerial pe aceast chestiune, cu scopul de a obliga pe rege, dac el nu ar consimi de bunvoie, s se pronune asupra oportunitii unei aliane ruso-romne (s.n.). Blondel avertiza c ocazia este dintre cele mai propice pentru a detaa Romnia de o politic fa de care ea ncepe s se simt n pericol (s.n.). Victoria Bulgariei i-a fcut s reflecteze pe romni asupra situaiei n care ei se vor gsi, ntre Rusia i Bulgaria, devenit puternic, atunci cnd la frontiera lor occidental pot s conteze puin pe amiciia Austro-Ungariei. Regretelor de a nu fi ascultat sfaturile celor care ar fi vrut s vad Romnia intrat n Confederaia balcanic se adaug astzi teama de a fi ncercuit prin aceast Confederaie unit cu Rusia. Dei arat c omologul su rus de la Bucureti consider, la fel, momentul ca fiind oportun, Blondel nu tie dac i guvernul rus se va decide s fac acest pas decisiv. Dac guvernul rus nu tie s profite de dispoziiile actuale pe care le ntlnete n Romnia i n guvernul romn, el va lsa din nou cmp liber de aciune Austriei. Blondel era contient de faptul c atitudinea Austro-Ungariei fa de Romnia n timpul crizei balcanice a produs n opinia public romneasc o accentuare a curentului defavorabil alianei Romniei cu Puterile Centrale, afirmndu-se dorina de a se apropia de Tripla nelegere. Fcnd cunoscut guvernului francez starea de spirit din Romnia, Blondel insista asupra ocaziei ce se oferea pentru detaarea Romniei de Tripla Alian, deoarece sublinia el ar fi inutil s repet c poporul romn, n marea sa majoritate, nu este favorabil unei nelegeri cu Austro-Ungaria; el a acceptat aceast politic, explicabil poate acum 30 de ani, dar astzi va fi fericit s-o abandoneze (s.n.). n acest sens aduga: Romnii i ntorc n mod vdit privirile spre fraii latini din Frana; ei s-ar ntoarce ctre aliaii notri, dac ei ar fi puin ncurajai de acetia i de noi. Noi avem cel mai mare interes n aceast parte a Europei, a crei hart va fi n viitor remaniat, de a putea conta pe prietenia i concursul unui popor al crui sprijin nu este de neglijat, care iubete Frana mai mult ca pe orice naiune (s.n.) i care ne reproeaz c rspundem cu indiferen mrturiilor de simpatie pe care nu preget a ni le oferi. Blondel era convins c o aciune comun a Rusiei i Franei, pentru a antrena n orbita lor poporul romn, este nc posibil n circumstanele actuale (s.n.), iar aceast apropiere este dorit de oamenii politici ai actualei puteri; o vom putea realiza cu concursul lor19.
19

Ibidem, p. 497-499.

110

Semnificativ este faptul c reprezentanii diplomatici ai Puterilor Centrale la Bucureti au sesizat posibilitatea unei schimbri fundamentale n orientarea politicii externe romneti i cutau s contracareze aceast alternativ. Rapoartele contelui Frstenberg din luna noiembrie a anului 1912 sunt alarmante, ministrul Austro-Ungariei la Bucureti subliniind c situaia creat favoriza ncercrile Rusiei i Franei de a ndeprta Romnia de Tripla Alian. n raportul din 14 noiembrie 1912 ctre Berchtold, Frstenberg scria: Astzi nu este prea trziu i multe s-ar mai putea ndrepta. Pe lealitatea factorilor care au de spus un cuvnt n ar se poate conta fr rezerv, dar nu trebuie s se cear ceea ce nu este posibil s se obin [] Dac astzi Rusia [] ar asigura Romniei perspectivele unei mriri teritoriale dincolo de Carpai sau mcar una n Dobrogea [], unei astfel de tentaii nu ar putea s reziste nici un politician din ar (s.n.). Pentru moment, libertatea de micare este ngrdit prin tratatul nostru, dar acesta se va dovedi rezistent la orice ncercare numai dac ambii contractani vor trage foloase materiale de pe urma lui, altfel el nu va rmne dect o liter moart. [] Situaia a devenit de aa natur, nct Romnia pare s fie la o cotitur a politicii sale externe (s.n.) i ar fi bine dac monarhia ar arta aliatului su n acest moment critic calea de urmat20. n consecin, prinul Frstenberg a cerut cu insisten superiorilor si de la Viena de a declara public c nu-i vor da consimmntul asupra unei reglementri definitive a chestiunii balcanice dac nu este satisfcut i punctul de vedere al guvernului de la Bucureti21. Ofensiva diplomatic francez a continuat, n ritm susinut, ca i cea rus de altfel, n a doua jumtate a lunii noiembrie, n pofida aciunilor austro-germane care vizau contracararea acesteia, obiectivul clar al diplomaiilor francez i rus fiind ndeprtarea Romniei din sfera de influen a Puterilor Centrale i atragerea acesteia de partea Triplei nelegeri. Noul ataat militar francez la Bucureti, n raportul su din 27 noiembrie 1912, arta c nu ar fi deloc inutil s se gseasc un teren de nelegere amical ntre slavi i romni, pentru a-i detaa pe acetia din urm din clientela austriac, ceea ce ar avea o importan considerabil ca punct de sprijin n cazul unui conflict european22. C. Blondel, ministrul Franei la Bucureti, a realizat n acest scop o serie de contacte cu personaliti politice influente, precum I.I.C. Brtianu i Take Ionescu, cunoscute pentru poziiile lor antantofile 23 . Din discuiile avute se degaj scepticismul acestora cu privire la avantajele politicii de alian a Romniei cu Austro-Ungaria, subliniindu-se n schimb sprijinul pe care l-ar putea primi de la Rusia24. Deoarece poziia lui Take Ionescu, exprimat cu alt ocazie, a fost expus
20

Osterreich-Ungarns Aussenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914, Viena i Leipzig, 1930, vol. IV, doc. 4418, p. 871. 21 Vezi i Gh.N. Czan, . Rdulescu-Zoner, Romnia i Tripla Alian (1878-1914), Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1979, p. 329. 22 Apud V. Vesa, op. cit., p. 36. 23 Vezi D.D.F., 3e srie, tome IV, nr. 599 i 608. 24 V. Vesa, op. cit., p. 37.

111

mai sus, se cuvine s insistm n cele ce urmeaz asupra poziiei exprimate de I.I.C. Brtianu n cadrul ntrevederii pe care acesta a avut-o cu C. Blondel pe data de 30 noiembrie 1912. Coninutul discuiilor a fcut obiectul unui amplu raport trimis lui R. Poincar, ministru al Afacerilor Externe al Franei 25 , fiind deosebit de edificator asupra faptului c preedintele Partidului Liberal, n opoziie, dorea o schimbare a orientrii politicii externe a Romniei. tii, spunea Brtianu, c n timpul ultimului meu minister am depus eforturi pentru a ameliora relaiile noastre cu Rusia i c nu am neglijat nici o ocazie de a crea ntre cele dou ri o atmosfer de ncredere reciproc. Domnul Giers, de altfel, mi-a facilitat aceast sarcin i am ntlnit la el ntreaga bunvoina pus n serviciul inteniilor mele26. Noi simim foarte bine spunea Brtianu, referindu-se la criza balcanic c noi nu vom mai putea rmne neutri, cu grija de a fi neglijai, i c noi trebuie s lum poziie n timp ce, n urma rzboiului, harta Europei orientale va fi modificat27. Artnd c interesul nostru a fost de a nu rmne complet n afara Uniunii balcanice, Brtianu nu ascundea lui Blondel pericolul panslavismului care decurgea din politica balcanic a Rusiei: Dac Rusia ne-ar da, sub o form acceptabil, gajurile bunei sale voine, dac mai ales noi vom putea s fim siguri c activitatea sa actual nu este preludiul unei aciuni panslaviste, periculoase pentru oricine nu ar fi slav n jurul ei, noi vom fi mai dispui s primim avansurile sale 28. Nu trebuie s pierdem din vedere, afirma Brtianu, c exist n Rusia dou curente de opinie animate de dispoziii diferite: Rusia oficial este net pacific, mi spunei; ea ine astzi n fru elementele turbulente pentru care slavismul este o dogm; dar suntei sigur c aceste elemente nu vor antrena ntr-o zi guvernul s ia msuri care i repugn n prezent?29. n acelai timp, Brtianu inea s adauge: eu neleg foarte bine avantajele pe care din punct de vedere economic i chiar teritorial noi le vom avea prin apropierea de Rusia i de statele balcanice, de voi [Frana n.n.] i de Tripla nelegere (s.n.). Noi nu vom conta pe prietenia maghiarilor []; va veni ziua n care edificiul austro-ungar se va prbui i n care elementele disparate din care se compune i vor mplini aspiraiile lor; pentru aceast zi, noi va trebui s fim gata s primim, fr ca cineva s se poat opune, pe fraii notri din Transilvania, iar sprijinul Rusiei poate s serveasc proiectelor noastre (s.n.)30. Brtianu era contient de faptul c acestea sunt proiecte a cror realizare este nc foarte ndeprtat i, pentru moment, noi trebuie s ne gndim la eventualiti mai apropiate. O nelegere cordial cu Bulgaria este una din primele care se ntrevd, iar, n aceast privin, ajutorul pe care consimte s ni-l dea Rusia i pe care este favorabil s-l conserve este preios, evident31.
25 26

D.D.F., 3e srie, tome IV, p. 618-621. Ibidem, p. 619. 27 Ibidem, p. 619. 28 Ibidem, p. 619. 29 Ibidem, p. 620. 30 Ibidem, p. 620. 31 Ibidem, p. 620.

112

I.I.C. Brtianu, realist, releva n acelai timp lui Blondel importana pe care o are regele Carol I n schimbarea radical a orientrii politicii externe a Romniei: [] repet, fiind date dispoziiile regelui, care va ezita mult timp nainte de a schimba radical linia politicii externe pe care el a urmat-o de aproape 35 de ani, este necesar, este indispensabil ca Rusia s ne ofere mijlocul de a influena, la timp, ntr-o manier decisiv, spiritul Suveranului (s.n.)32. La rndul su, Blondel arta c o strngere a relaiilor Romniei cu Rusia va avea drept consecin o apropiere mai strns a relaiilor Romniei cu Frana. n acest sens, Blondel ddea asigurri c guvernul Republicii nu are dect simpatii pentru guvernul i poporul romn, c el a furnizat deja aceast prob n cursul evenimentelor actuale i c nimic din ceea ce ar putea duce la o apropiere de Rusia nu ne-ar lsa indifereni (s.n.)33. Interesant de remarcat este faptul c Blondel miza pe importana pe care opinia public din Romnia o poate exercita asupra deciziei reorientrii politicii externe a rii: Oamenii politici, scria Blondel, care au fcut parte din diverse ministere n aceti ultimi ani i care au lsat n mod voit regelui grija dirijrii politicii externe, se preocup astzi, mai mult dect o fcuser pn acum, de situaia pe care evenimentele balcanice o pregtesc Romniei i, prin ziarele lor, prin reuniunile pe care le organizeaz, las s se neleag c naiunea trebuie s fie de acum nainte consultat atunci cnd este vorba s se decid asupra orientrii politice internaionale (s.n.). Cele dou curente care se manifest, unul n favoarea unei aliane cu Austro-Ungaria, altul n favoarea unei apropieri de Rusia, se contureaz din ce n ce mai net i nu va ntrzia momentul n care aceast chestiune, public pus, va trebui s fie abordat franc i tranat definitiv34. Dincolo ns de poziiile exprimate de unii lideri politici i de curentele de idei care se manifestau n cadrul opiniei publice, esenial era pentru statele care formau Tripla nelegere poziia regelui Carol I i a guvernului. Dac la nivelul guvernului existau, aa cum am vzut, unele deosebiri de poziii privind orientarea politicii externe, regele Carol I i prim-ministrul Titu Maiorescu continuau s se sprijine n domeniul politicii balcanice cu precdere pe Austro-Ungaria i Germania. Aceast orientare, care implica i afirmarea oficial a unor puncte de vedere favorabile Puterilor Centrale n problemele balcanice, n contradicie cu cele ale statelor din cadrul Triplei nelegeri, determina o anumit nencredere a acestora din urm n posibilitatea atragerii Romniei i, prin urmare, o diminuare a sprijinului pe care fuseser dispuse s-l acorde n problema diferendului cu Bulgaria. n aceste condiii, att Anglia, ct i Frana s-au opus admiterii Romniei la conferina ambasadorilor, pe motivul c nici statele beligerante nu particip, n urma opoziiei Germaniei i Austro-Ungariei. Dei politica moderat a Romniei, dorina sa de a contribui la localizarea rzboiului au fost apreciate de guvernul
32 33

Ibidem, p. 620. Ibidem, p. 621. 34 Ibidem, p. 618.

113

englez, care era i el interesat de protejarea Strmtorilor i de a evita o catastrof militar a Turciei35, ntr-o convorbire cu ambasadorul austriac Mensdorff, n care a fost dezbtut i propunerea participrii Romniei la Conferin, Ed. Grey, eful diplomaiei britanice, a afirmat c, dac va fi nevoie, ar fi mai bine ca Romnia s fie consultat ntr-o alt etap a negocierilor. Ar fi mai bine aprecia Grey s se nceap numai cu ambasadorii statelor semnatare ale tratatului de la Berlin. Albania va fi probabil una din primele chestiuni ce va fi discutat i ar fi mai bine s se depeasc aceast problem nainte ca reprezentantul romn s fie prezent36. De reinut este i declaraia lui Mensdorff c guvernul austriac nu face din admiterea Romniei o condiie absolut37. La Paris, R. Poincar se opunea i el participrii Romniei, deoarece presupunea c aceasta va susine punctul de vedere austriac n ceea ce privete Albania38. ntr-o telegram adresat, pe data de 7 decembrie 1912, ambasadorului Franei la Londra, Paul Cambon, R. Poincar afirma: n ceea ce privete Romnia, noi ne-am gndit totdeauna c ea va trebui s fie reprezentat ntr-o conferin general, dar ntr-o reuniune la care statele balcanice nu vor participa, prezena sa ar fi dificil explicabil39. n continuare, Poincar inea s adauge, pentru infor marea personal a ambasadorului francez: A vrea s tii c Romnia are intenia de a sprijini punctul de vedere al Austriei asupra frontierelor Albaniei i de a cere ca kuo-vlahii s fie pe ct posibil inclui n Albania i nu n Serbia, Grecia sau Bulgaria. Ea ar lua deci partea Austriei contra statelor balcanice i contra Rusiei. Cred c ar fi bine s-i spunem, fr a o leza, c ea nu poate s participe la o reuniune care nu ar cuprinde dect ambasadorii i din care ar fi excluse statele balcanice40. Nemulumit de politica extern a Romniei, care era strns legat de cea a Puterilor Centrale, Poincar nega faptul c Frana duce o politic care vizeaz atragerea Romniei de partea Triplei nelegeri, atitudine clar exprimat n urma lecturrii unui raport trimis de C. Blondel, ambasadorul Franei la Bucureti, pe data de 10 decembrie 1912. Respectivul raport 41 informa pe R. Poincar despre campania de pres lansat de Bukarester Tagblatt n favoarea Puterilor Centrale, cu scopul de a combate intrigile franceze pentru atragerea Romniei n snul Triplei nelegeri. C. Blondel exemplifica aceast campanie printr-un extras dintr-un articol n care se arta c nu numai presa oficial francez sprijin demersurile
35

Arhivele Naionale Istorice Centrale (se va cita A.N.I.C.), Microfilme Anglia, rola 253, F.O. 371/1742, f. 106V; Barclay, Raportul anual pe 1912. 36 British Documents on the Origines of the War. 1898-1914, vol. IX, London, 1929, p. 270. Grey ctre Cartwright, 9 decembrie 1912. 37 Ibidem, p. 270. 38 R. Poincar, Au service de France, Neuf annes de souvenirs, tome II. Les Balkans en feu 1912, Paris, 1928, p. 380. 39 D.D.F., 3e srie, tome V, p. 24. 40 Ibidem, p. 24. 41 A.N.I.C., Microfilme Frana, rola 25, vol. VI, c. 566; vezi i D.D.F., 3e srie, tome V, p. 54.

114

oamenilor de stat romni care caut s ndeprteze Romnia de Tripla Alian, ci chiar R. Poincar nsui a artat, n plenul Consiliului de Minitri al Franei, inconvenientele grave care ar rezulta pentru Romnia dintr-o politic prea exclusiv german. Ce-i drept, aceste demersuri ale unor oameni politici romni erau reale i Bukarester Tagblatt exemplifica printr-un articol publicat n Matin de un vechi senator romn, Boldur-Epureanu, care desfura n Frana o activ campanie n vederea unei apropieri strnse a Romniei de Rusia i Frana, singura politic capabil de a reuni Transilvania i Bucovina cu Regatul Romniei (s.n.). R. Poincar inea ns s dezmint c ar fi avut o asemenea iniiativ n cadrul Consiliului de Minitri. De aceea a adnotat pe raportul primit de la Blondel urmtorul text: Aceast afirmaie este absurd i niciodat n-a fost spus. Va trebui s i se spun domnului Blondel c, dac el crede c este necesar, s declare c niciodat noi nu ne-am preocupat n Consiliu de avantajele i inconvenientele pe care le poate avea Romnia urmnd o politic sau alta (s.n.). Dac aceast problem nu a fost discutat ntr-o edin a Consiliului de Minitri, nu nseamn ns c diplomaia francez era indiferent fa de politica Romniei. Pe baza informaiilor primite de la ataaii militari francezi de la Viena i Bucureti, Hallier i, respectiv, Pichon, ambasadorul Franei la Petersburg, Georges Louis, informa pe prim-ministrul Franei, la data de 12 decembrie 1912, asupra faptului c Austro-Ungaria i Romnia au n vedere o politic de intimidare contra Serbiei i eventual contra Rusiei42. Diplomaia francez a urmrit cu mare atenie implicaiile pe care le-ar putea avea vizita Marelui Duce Nicolae Mihailovici n Romnia. C. Blondel, ministrul Franei la Bucureti, chiar a doua zi dup plecarea oaspetelui rus din Bucureti, pe data de 13 decembrie 1912, expedia la Paris un raport n care prezenta toate detaliile vizitei 43 , iar pe data de 14 decembrie 1912 un nou raport 44 n care i propunea s analizeze semnificaiile politice ale acesteia. n pofida atmosferei cordiale n care s-a desfurat vizita Marelui Duce, diplomatul francez se arta sceptic n privina unei posibile reorientri a politicii externe a Romniei. Astfel, Blondel, referindu-se la textul alocuiunii rostite de regele Carol I cu prilejul primirii bastonului de mareal al armatei ruse, text care fusese de altfel trimis la Paris pe data de 13 decembrie 1912, alturi de raportul mai sus amintit, releva faptul c el nu mprtete sentimentul celor care vor s vad n cuvintele regelui mai mult dect conin ele n realitate. Diplomatul francez arta c regele Carol I nu se putea sustrage obligaiei de a mulumi clduros arului pentru nalta distincie acordat i de a rosti un toast n cinstea armatei ruse. Dar, dei regele Carol I a evocat colaborarea armatelor rus i romn n 1877, nu a fcut nici cea mai mic aluzie la o apropiere ntre cele dou ri, cu toate c arul n scrisoarea autograf
42

A.N.I.C., Microfilme Frana, rola 25, vol. VI, c. 567-568. Aceste informaii au fost transmise, datorit importanei lor, de ctre R. Poincar tuturor ambasadelor Franei din capitalele Marilor Puteri i din rile balcanice. Vezi D.D.F., 3e srie, tome V, p. 79-80. 43 A.N.I.C., Microfilme Frana, rola 25, c. 865-866; vezi i D.D.F., 3e srie, tome V, p. 71-72. 44 A.N.I.C., Microfilme Frana, rola 25, c. 874-876; vezi i D.D.F., 3e srie, tome V, p. 79-80.

115

pe care i-a adus-o Marele Duce amintea amiciia care i unea pe cei doi suverani i care trebuia s serveasc la ntrirea legturilor de fraternitate ntre cele dou naiuni (s.n.). Blondel inea s precizeze: Preocuparea constant a Regelui a fost de a evita orice declaraie public care ar putea s fie interpretat ca o concesie fcut partidului care dorete o apropiere de Rusia (s.n.). n ceea ce privete problema atitudinii pe care ar urma s o adopte Romnia n cazul generalizrii conflictului balcanic, Marele Duce a primit un rspuns nesatisfctor, din punctul de vedere al diplomaiei ruse. Blondel meniona, n acest sens, c Marele Duce a gsit pe Rege animat de dorina meninerii pcii, dar el n-a putut obine o declaraie formal asupra atitudinii Romniei n cazul unui conflict general (s.n.). Blondel menioneaz c deoarece, n cursul discuiilor cu Marele Duce, Regele prefera s se in de generaliti, oaspetele rus a inut s abordeze tranant dou probleme eseniale n respectivul context internaional: atitudinea Romniei fa de Rusia i caracterul relaiilor dintre Romnia i Austro-Ungaria. Coninutul discuiilor, relatat de Blondel, este relevant pentru identificarea orientrii politicii externe promovate de ctre regele Carol I, n pofida tactului diplomatic de netgduit manifestat de suveranul romn: Ce trebuie s raportez Suveranului meu, a ntrebat (Marele Duce n.n.), dup ce eu voi ndeplini misiunea care mi-a ncredinat-o? Pot s-l asigur complet asupra dispoziiilor amicale ale Romniei? Fr ndoial, a rspuns Regele. n acelai timp, a reluat Marele Duce, vizita recent a generalului Conrad de Hoetzendorf a determinat n Rusia o aa de vie emoie; nu este exclus ca ea s fie indiciul unei tentative a Austriei pentru a v antrena alturi de ea ntr-o aciune militar? La aceast ntrebare precis Regele a rspuns: Nimic nou n-a rezultat n urma demersului generalului, v dau cuvntul meu de onoare. Blondel vedea n acest rspuns, mai mult evaziv, proba c Regele continu s rmn fidel angajamentelor personale pe care le-a putut contracta vis--vis de mpratul Franz-Joseph (s.n.), dar c el ezit s ia ncepnd de astzi poziie (n favoarea unei politici alturi de Austro-Ungaria n.n.), n pofida eforturilor pe care guvernul austriac le-a fcut prin intermediul generalului Hoetzendorf i care urmau celor ntreprinse de colegul meu austriac. Blondel gsea atitudinea Regelui ca fiind ezitant i, conform unor surse foarte confideniale, explica acest fapt prin opoziia pe care o ntmpina suveranul romn n chiar snul Consiliului de Minitri n ceea ce privete continuarea politicii externe romneti alturi de Austro-Ungaria. n acest sens, Blondel relateaz coninutul unor discuii care au avut loc n cadrul Consiliului de Minitri, la care a participat i regele Carol I. Blondel las s se neleag c respectivele discuii au fost determinate de insistenele cu care prinul Frstenberg l-a ntrebat pe Rege asupra atitudinii Romniei n cazul generalizrii conflictului balcanic. Diplomatul francez relateaz c, n acest context, mai muli minitrii s-au pronunat n favoarea unei declaraii de neutralitate absolut. Regele, susinut de prinul 116

motenitor, care asista n mod excepional la edin, afirma, n mod contrar, c Romnia nu trebuie s rmn neutr i nclina ctre o cooperare militar cu Austro-Ungaria contra Serbiei (s.n.), dei suveranul romn era contient c aceasta ar putea antrena Romnia ntr-un rzboi contra Rusiei. Blondel relateaz c discuia a fost una dintre cele mai animate i nu s-a terminat dect sub ameninarea pe care a fcut-o unul din minitri, dac nu mai muli, de a-i da demisiile lor, dac opinia Regelui ar prevala. De aceea, nici o hotrre definitiv nu a fost luat i s-a convenit de a se evita orice rspuns decisiv, dac ministrul austriac ar fi reluat demersul su. Blondel concluziona: Regele, aa cum de attea ori mi-am exprimat prerea, rmne nc fidel politicii sale personale (s.n.). Sintetiznd eforturile pe care le-a fcut diplomaia franco-rus pentru desprinderea Romniei de Puterile Centrale i atragerea acesteia de partea Triplei nelegeri, Blondel compara situaia Romniei cu aceea a unei fortree asediate care se menine nc, dei oamenii care o apr sunt n minile asediatorilor (s.n.). Blondel era convins c n Romnia cauza neutralitii, dac nu cea a unei aliane cu Rusia, face progrese, ctig teren pn n mediile cele mai influente, dar nu a repurtat nc o victorie asupra spiritului Regelui (s.n.). Astfel c n preajma convocrii Conferinei de la Londra s-a ajuns la o schimbare semnificativ de atitudine a statelor din cadrul Triplei nelegeri fa de Romnia, n sens negativ, care se va prelungi, de altfel, pe ntreaga perioad de desfurare a acesteia. n concluzie, apreciem c Frana, concertndu-i aciunile diplomatice cu cele ale Rusiei, s-a dovedit a fi un factor deosebit de activ n a influena aciunile politice ale guvernului romn, n concordan cu interesele generale ale Antantei n Sud-Estul Europei. Demersurile sale diplomatice ntreprinse n capitala Romniei s-au caracterizat prin realism, punnd n eviden ns treptat o atitudine difereniat de cea a Rusiei fa de statul romn. Ca i diplomaia englez, care s-a dovedit ns a fi mai puin activ la Bucureti, diplomaia francez a neles c strategia Romniei n politica sa balcanic este bazat pe legturile sale cu Puterile Centrale, motiv pentru care nu s-a lsat nelat de asigurrile date de autoritile romneti privind existena n exclusivitate a unei politici externe independente a statului romn, n contextul crizei balcanice. Este motivul pentru care, att Frana, ct i Anglia au manifestat scepticism privind posibilitatea atragerii Romniei de partea Antantei i s-au opus participrii sale la Conferina de pace de la Londra. n cele din urm, Frana i Anglia au acceptat atitudinea Rusiei fa de Romnia, interesele acesteia fiind mai pregnante n aceast zon geografic, comparativ cu ale partenerelor sale occidentale. n mod deosebit, poziia geo-strategic a Romniei, foarte important n cazul unui rzboi dintre Rusia i Austro-Ungaria, obliga guvernul rus la perseveren n politica sa de desprindere a Romniei din orbita politic a Puterilor Centrale i de apropiere a sa de Antanta.

117

III. DIDACTIC, METODIC I MANAGEMENT EDUCAIONAL


PUNCTE DE VEDERE PRIVIND ELABORAREA I UTILIZAREA SCHEMEI LECIEI LA TABL N PROCESUL PREDRII-NVRII-EVALURII LA ISTORIE
Neculai DUMITRU*

Abstract: Points of view regarding the development and usage


of the lesson plan on the blackboard during the teaching-learning-evaluation process in the history class
The Romanian-Soviet differences regarding the history of Bessarabia (the Russian annexation in 1812, the union with Romania in 1918, the second Russian annexation in 1940) and the existence of a so-called Moldavian nation and language different from the Romanian nation and language, point of view encouraged by the Soviet propaganda, are being followed in a historiographical perspective. The available sources show that the positions of Romanian historians, clearly controlled by the Romanian Communist Party, were perceived by Moscow as Romanias territorial demands against the Soviet Union. In June 1976, Nicolae Ceauescu made an official statement, according to which Romania did not have any territorial claims against the Eastern neighbor, but still, the historiographical war continued. Keywords: learning throughout ones life, intellectual abilities, methods, procedures, modeling the lesson, modernizing aspects.

1. Premisele abordrii problemei. Direciile actuale pe care le urmeaz reforma curricular i utilizarea pe scar tot mai larg a tehnologiilor informatice i comunicaionale ar putea sugera ideea c re/aducerea n discuie a schemei leciei la tabl n activitatea profesorului de istorie este o problem desuet. Totui, mai
*

Profesor de istorie, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Clrai.

118

exist nc motive care s susin faptul c acest subiect reprezint o coordonat metodic important pe cale de a nu fi contestat1. Re/aducerea n discuie a utilizrii tablei i elaborrii schemei leciei la tabl (sau pe tabl) este o necesitate ntruct la multe cadre didactice nceptoare, indiferent de specialitate, exist o anumit reinere (chiar team) n ceea ce privete folosirea tablei n acest scop2. n opinia noastr explicaia acestei vechi realiti din practica colii se afl n lipsa preocuprilor pentru formarea unor competene didactice n acest sens, dimensiune a valorii didactico-metodice a profesorului de istorie3 care scap deseori preocuprilor specialitilor n formarea iniial i continu a personalului didactic. Chiar i astzi pentru muli studeni din unele faculti de istorie n care acetia opteaz pentru o viitoare carier didactic, problema realizrii schemei la tabl nu pare a fi foarte important, practica pedagogic rezumnd, se pare, formarea competenelor n folosirea tablei ca mijloc didactic doar la scrierea noiunilor mai dificil de neles pe tabl4. 2. Delimitarea conceptelor. Majoritatea definiiilor date schemei leciei la tabl se refer la aspectul grafic i ncadrarea ei n categoria mijloacele de nvmnt scrise. Astfel, Ioan Cerghit clasificnd mijloacele de nvmnt considera c n categoria celor logico-raionale (simboluri i concepte de simboluri) prin extensiune, conceptul de mijloace de nvmnt include i reprezentri simbolice, de tipul [] schemelor pe tabl, al simbolurilor verbale (comunicri verbale: cuvinte scrise i orale); [] Cele mai multe dintre aceste semne exprim date reale, raporturi, propoziii, cantiti, caracteristici, tendine etc. i contribuie la realizarea a ceea ce se cheam nvarea mediat prin simboluri 5 . n aceast accepiune, la care fac trimitere i ali autori6, schema leciei la tabl ar reprezenta o form concentrat, esenializat a unei mari cantiti de informaii, un adevrat complex de simboluri vizuale, de cuvinte scrise, formule, scheme, grafice etc., aa cum sunt manualele colare i crile, n general 7 . Diferit, totui, de manuale i cri, schema leciei la tabl reprezint, dup prerea noastr, un plan de idei, ncadrat de ctre Ioan Neacu n categoria metode, tehnici, scheme i produse logice rezultate din prelucrarea, condensarea i organizarea
1

v. Constaniu Dinulescu, Didactica istoriei, Craiova, Editura Universitaria, 2007, p. 104, 124; Aurel Iordnescu, Planul de lecie, n Studii i articole de istorie, LX-LXI (Serie nou), 1993, p. 130-136. 2 Petru Brgoanu, Octavian Mndru, Metodica predrii geografiei la clasele V-VIII, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1975, p. 35. 3 Gheorghe Smarandache, Profesorul i dimensiunea valorii sale didactico-metodice, n Studii i articole de istorie, LXII (Serie nou), 1995, p. 90-93. 4 Constaniu Dinulescu, Florian Olteanu, Practica pedagogic la istorie premis a formrii viitoarelor cadre didactice, n Studii i articole de istorie, LXXIII, 2008, p. 207 i urm. 5 Ioan Cerghit, Mijloacele de nvmnt i strategiile didactice, n Curs de pedagogie (coord. Ioan Cerghit, Lazr Vlsceanu), Universitatea din Bucureti, 1988, p. 205. 6 V. Sorin Cristea, Pedagogie, Vol. II, Piteti, Editura HARDISCOM, 1997, p. 115. 7 Ioan Cerghit, loc. cit.

119

informaiilor8. Simplificnd lucrurile, unii autori includ schema leciei la tabl n categoria mijloacelor de nvmnt folosite pentru comunicarea informaiei istorice pe cale vizual 9 , n vreme ce Gheorghe Tanas afirma c unul dintre modelele logice utilizate n predarea-nvarea istoriei este schema logic a unei lecii de istorie10. n teoria i practica predrii-nvrii-evalurii la istorie merit a fi menionate i ncercrile de a asocia i/sau a delimita schema leciei la tabl ntre metode, procedee i mijloace/instrumente didactice. n acest sens, schema la tabl alturi de alte metode i procedee specifice istoriei a fost considerat i ca un procedeu important care faciliteaz reinerea, nelegerea i organizarea cunotinelor de istorie n structuri complexe, contribuind n felul acesta la dezvoltarea capacitilor intelectuale ale elevilor 11 . Diversitatea posibilitilor de abordare ale schemei leciei la tabl deriv din acele raporturi de convertire potenial ntre metod i procedee existente n diferite variante la nivelul sistemului de metode didactice evideniate n literatura pedagogic12, situaie care nu exclude i concluzia c ntre metodele i procedeele folosite alctuirea schemei leciei la tabl reprezint un instrument important n procesul de predare-nvare-evaluare la istorie13, definiie echivalent opiunilor de a ncadra schema la tabl n categoria didactic de mijloace didactice de nvmnt. Avnd n vedere cele prezentate pn aici, propunem ca punct de plecare n delimitrile conceptuale legate de schema la tabl principiul abordrii problemei din dubla perspectiv: a profesorului, respectiv a elevului, ca principali factori implicai n procesul didactic. a) Schema leciei la tabl din perspectiva profesorului. Deoarece n desfurarea managementului predrii-nvrii-evalurii istoriei ca disciplin de nvmnt apar i alte aspecte grafice, nc de la nceput este necesar o delimitare a schemei leciei la tabl n raport cu alte concepte legate de planificarea/proiectarea didactic14. Astfel, planul de lecie, cu caracter schematic i grafic, nu trebuie confundat cu schema leciei la tabl. Planul leciei de istorie reprezint expresia grafic, anticipat a activitii metodice de organizare i sistematizare a faptelor i datelor istorice care alctuiesc coninutul tematic al unei lecii, potrivit cu logica lor istoric (proiectul schemei leciei la tabl n.n.), precum i precizarea strategiilor didactice (metode, procedee, mijloace didactice)
8 9

Ioan Neacu, Metode i tehnici de nvare eficient, Bucureti, Editura Militar, 1990, p. 177 i urm. Constaniu Dinulescu, loc. cit. 10 Gheorghe Tanas, Metodica predrii-nvrii istoriei n coal, Iai, Editura Spiru Haret, 1996, p. 106. 11 Constantin Dinu, Rea Silvia Brbulescu, Formarea sistemului de noiuni la istorie. Clasele V-VIII. Cercetri experimentale, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1979, p. 100-101. 12 Sorin Cristea, op. cit., p. 113-115. 13 Rea Silvia Brbulescu, Victoria Radu, Metodica predrii istoriei patriei. Manual pentru clasa a XI-a, licee pedagogice-nvtori, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1988, p. 63. 14 Aurel Iordnescu, op. cit., p. 132-133.

120

necesare atingerii obiectivelor specifice (i operaionale) leciei. Altfel spus, n cadrul unui proiect de activitate didactic/lecie proiectul schemei leciei la tabl nu se confund cu scenariul didactic15. Definiia dat planului de lecie16, denumit i proiect de lecie17 reprezint un concept dat din perspectiva activitii profesorului. Conceptul de plan/proiect de lecie i subsumeaz conceptul de schem a leciei deoarece schema leciei pe care profesorul o scrie pe tabl are n vedere utilitatea pentru elevi 18 . Aadar, schema de coninut a leciei i scenariul didactic reprezint concepte distincte ale planului de lecie anticipat/proiectat de ctre profesor n activitatea de pregtire a leciei. Delimitnd ntre planul/proiectul de lecie i schema leciei la tabl, perspectiva necesitii precizrii n form schematic a strategiilor didactice n planul/proiectul de lecie explic de ce, deseori, planul/proiectul de lecie a fost denumit i proiect de tehnologie didactic, concept care ncerca s surprind importana metodelor, procedeelor i mai ales a mijloacelor tehnice utilizate n atingerea obiectivelor leciei, din perspectiva activitii profesorului la clas 19. Indiferent de denumirea dat planului/proiectului de lecie20, evident rmne faptul c n etapa pregtitoare unei lecii, de obicei a unei ore de curs, schema leciei la tabl are i ea un caracter anticipativ (proiectul schemei leciei la tabl n.n.). Acest punct de vedere determin, dup cum au artat i alte cadre didactice, care au abordat problema schemei la tabl, o serie de discuii cu privire la utilizarea, respectiv realizarea schemei leciei la tabl de ctre profesor. Astfel, n opinia unora, scrierea anticipat a schemei leciei la tabl (a nu se nelege planul/proiectul leciei) ar putea s-l ajute pe profesor n desfurarea leciei, reamintindu-i etapele ei succesive, situaie contraindicat deoarece concentreaz atenia elevilor asupra ei i le distrage atenia de la sarcinile de nvare21 . Majoritatea prerilor, ns, delimiteaz ntre utilizarea schemei leciei la tabl ca model anticipat pentru elevi n luarea notielor n caiet i realizarea/scrierea schemei leciei la tabl concomitent cu desfurarea leciei. n primul caz, schema leciei la tabl, scris anticipat, joac rolul de instrument/model/mijloc de nvmnt, aceasta ndeplinind un rol demonstrativ, cci folosirea unui model
15 16

Sorin Cristea, op. cit., p. 200. Aurel Iordnescu, op. cit., p. 131. 17 Gheorghe Iuti, Elena Cozma, Iuliana Asvoaie, Elemente de didactica istoriei, Iai, Editura Graphys, 2008, p. 115. 18 Aurel Iordnescu, op. cit., p. 132. 19 Gheorghe Iuti, Elena Cozma, Iuliana Asvoaie, op. cit., p. 216; v. i Minodora Petrovici, Cucerirea independenei de stat a Romniei (Proiect de tehnologie didactic), n nvmntul liceal i tehnic profesional, nr. 10, 1980, p. 37, apud. Gheorghe Smarandache, Petru Demetru Popescu, Louis Roman, Planul leciei. Importana i actualitatea sa, n Studii i articole de istorie, LI-LII, 1985, p. 129. 20 Planul de lecie, respectiv proiectul de lecie a fost denumit i proiect pedagogic al leciei: v. Lazr Vlsceanu, Proiectarea pedagogic, n Curs de pedagogie, Universitatea din Bucureti, 1988, p. 264. 21 Aurel Iordnescu, op. cit., p. 133.

121

deja realizat conduce la predare-nvare prin metoda demonstraiei 22 . n cel de-al doilea caz, din perspectiva profesorului, realizarea/scrierea schemei leciei la tabl concomitent cu desfurarea leciei nseamn realizarea mijloacelor de nvmnt n procesul de predare-nvare, situaie echivalent cu predareanvarea prin metoda modelrii prin analogie23; Practic, prin alctuirea schemei leciei la tabl de ctre profesor, ntocmit n colaborare cu elevii sau numai de ctre elevi, s-a utilizat metoda modelrii prin analogie, schema leciei la tabl ca rezultat al modelrii fiind un model ideal (abstract), figurativ (conine reprezentri simbolice verbale i concepte de simboluri verbale: cuvinte scrise) 24 . n baza acestor realiti, avnd n vedere observaiile noastre de-a lungul experienei la catedr am putea conchide c, dat fiind faptul c orice lecie se finalizeaz cu schema leciei la tabl, n esena ei orice lecie (sau aproape orice lecie) se bazeaz pe metoda modelrii schemei leciei la tabl. Dac n sistemul de nvmnt tradiional acest lucru a fost deja demonstrat25, este de remarcat faptul c modernizarea procesului de predare-nvare-evaluare la istorie nu poate contesta acest fapt. Dar, aa cum au constatat i alii, dei folosirea metodei modelrii n predarea-nvarea istoriei are o valoare deosebit ... ntruct modelul ofer explicaii simplificate, incomplete asupra realitii istorice se impune ca metoda modelrii s fie folosit mpreun cu alte metode didactice ale cror valene sa-i limiteze unele neajunsuri26. n condiiile actuale de trecere de la sistemul tradiional de predare-nvareevaluare pe lecii la actualul sistem de predare-nvare-evaluare n uniti de nvare o problem deosebit ar fi aceea dac elaborarea schemei leciei la tabl este sau nu mai este necesar. Prefigurat nc din deceniul 9 al secolului trecut, cnd modernizarea procesului de predare-nvare aducea n discuie predarea pe teme n uniti de timp variabile 27 , actualul sistem de proiectare i predarenvare-evaluare n proiecte secveniale (uniti de nvare) 28 nu exclude planul/proiectul de lecie/proiectul didactic sau proiectul de tehnologie didactic 29 i, prin urmare, n opinia noastr, nici structurarea coninutului leciei, pe parcursul desfurrii ei n schema leciei la tabl (schema analitic de coninut) nu poate fi
22

Gheorghe Iuti, Elena Cozma, Iuliana Asvoaie, op. cit., p. 67; v. i Teodor Mucic, Minodora Petrovici, Metode active i mijloace de nvmnt moderne utilizate n predarea istoriei, n Studii i articole de istorie, XXV, 1974, p. 61. 23 Florea Stnculescu, Op. cit., p. 85; Elena Ene, Georgeta Smeu, Rea Silvia Brbulescu, Gloria Ceacalopol, Metodica predrii istoriei Romniei, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1981, p. 108. 24 Gheorghe Iuti, Elena Cozma, Iuliana Asvoaie, op. cit., p. 66-67; Florea Stnculescu, op. cit., p. 85; 25 Constantin Dinu, Rea Silvia Brbulescu, Formarea sistemului de noiuni la istorie. Clasele V-VIII. Cercetri experimentale, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1979, 204 p. i Plana 1. 26 Gheorghe Alexandru, Vasile Voinescu, Ion R. Popa, Maria Napruiu, Claudia Gheorghe-Crum Metodica predrii istoriei n nvmntul preuniversitar, Craiova, Editura Gheorghe Alexandru, 1999, p. 175. 27 Dumitru Stoica, Marin Stoica, Psihologie colar, Bucureti, Editura Scrisul romnesc, p. 148-151. 28 Gheorghe Iute, Elena Cozma, Iuliana Asvoaie, op. cit., p. 197-198, 215-224. 29 Ibidem.

122

negat n necesitatea i rolul ei didactic. n principiu, nu este vorba de renunarea la experiena didactic clasic ci la reconsiderarea metodelor i mijloacelor didactice clasice n direcia eficientizrii/optimizrii lor prin antrenarea elevilor la lecie. Elaborarea schemei leciei la tabl pe parcursul desfurrii leciei rspunde principiului modern al nvrii active, interactiv-creative centrate pe elev. Dac, acest tip de nvare nu se opune nvrii colare clasice, ci este o nou calitate a acesteia prin obiectivele pe care le urmrete privind formarea personalitii umane30, elaborarea leciei la tabl prin cooperarea profesor-elev implic activizarea gndirii i imaginaiei creatoare a elevului. Mai mult dect att, elaborarea schemei leciei la tabl prin cooperarea profesor-elev rspunde i sarcinii studiului istoriei n coal alturi de alte discipline de a-l nva pe elev cum s nvee, respectiv de a-i crea elevului competenele intelectuale satisfacerii nevoii de a nva pe tot parcursul vieii. n acest sens, elaborarea schemei leciei la tabl, reflectat n caietul de notie al elevului, reprezint o premis a formrii priceperilor i deprinderilor elevului, ceteanul de mine al societii informaionale n devenire, de a folosi i alte metode, tehnici, scheme i produse logice rezultate din prelucrarea, condensarea i organizarea informaiilor pe tot parcursul vieii31. Dar, aa cum subliniaz i lucrrile de specialitate 32 , spre deosebire de sistemul de predare-nvare tradiional pe lecii i sisteme de lecii, care se ntemeia pe o program analitic n care coninuturile tiinifice aveau rol central, sistemul de predare-nvare-evaluare n uniti de nvare se ntemeiaz pe programe colare centrate primordial pe formarea de competene fr a pierde din vedere rolul strategiilor didactice i importana coninuturilor tiinifice. Sistemul de predare-nvare tradiional pe lecii i sisteme de lecii impunea ca nainte de a trece la stabilirea corespondenelor dintre obiective i coninuturile informaionale s se procedeze la analiza pedagogic a coninutului integral al disciplinei de nvmnt. Aceast analiz consta n identificarea structurii logice a disciplinei, adic a unitilor informaionale reprezentative i a relaiilor logice dintre acestea 33. ncadrat de I. T. Radu termenului de algoritmul procesului didactic, analiza structurii logice a coninutului integral al disciplinei de nvmnt, denumit de ctre acelai autor i analiza logico-funcional a coninutului dat, consta n: a) sistematizarea materiei din program prin delimitarea unitilor informaionale (capitole, subiecte etc.);
30

Crengua-Lcrmioara Oprea, Strategii didactice interactive, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, R.A., 2007, p. 152 i urm. 31 Dintre cele mai uzuale metode, tehnici, scheme i produse logice rezultate din prelucrarea, condensarea i organizarea informaiilor pe tot parcursul vieii, aplicabile i n educaie, Ioan Neacu descrie: titlul, fia de lectur, planul de idei, teza, rezumatul, conspectul, fia de studiu, notele de lectur, recenzia, referatul i sinteza; v. Ioan Neacu, op. cit., p. 177 i urm. 32 Gheorghe Iute, Elena Cozma, Iuliana Asvoaie, op. cit., p. 197-198. 33 Lazr Vlsceanu, Proiectarea pedagogic, n Curs de pedagogie (coord. Ioan Cerghit, Lazr Vlsceanu), Universitatea din Bucureti, 1988, p. 205.

123

b) Stabilirea ritmului de parcurgere a materiei n concordan cu structura anului colar i cu capacitatea de nvare a elevilor; c) Organizarea coninuturilor pe sisteme de lecii; d) Ordonarea logic a coninutului conceptual, stabilirea succesiunii i pailor nvrii 34 . n concordan cu analiza structurii logice a coninutului integral al disciplinei de nvmnt, tratarea pedagogic a cunotinelor era operaia care cuprindea esenializarea cunotinelor i nsemna stabilirea cunotinelor fundamentale, a noiunilor cheie, a cror nsuire ofer (oferea n.n.) elevilor posibilitatea nelegerii problemelor mai complexe ale domeniului35; n cazul istoriei a noiunilor fundamentale precum: via economic, via politic, revoluie, regim politic etc. Astfel, cu ajutorul noiunilor corect asimilate elevii puteau s dobndeasc un modelraional pentru nelegerea dezvoltrii istoriei n ansamblul ei36. Sistemul tradiional, prin analiza structurii logice a coninutului integral al disciplinei de nvmnt, impunea cu necesitate modelarea coninuturilor tiinifice la nivelul ntregii discipline, pe sisteme de lecii i lecii, modelarea schemei leciei la tabl impunndu-se ca o necesitate aproape inevitabil aa cum s-a reflectat n lucrri de referin legate de problema formrii noiunilor fundamentale de istorie37. Adoptarea modelului curricular, care impune o proiectare i o desfurare a leciilor n uniti de nvare centrate pe competene i nu pe coninuturi, nu exclude posibilitatea finalizrii leciilor cu elaborarea/modelarea schemei leciei la tabl. Proiectarea unitilor de nvare nu exclude viziunea sistemic a coninuturilor disciplinei, a analizei logico-funcionale a coninuturilor la diferite nivele: disciplin, domenii de referin, uniti de nvare, lecie38. Proiectarea unitilor de nvare contrazice profesorului, ns, s aib o viziune mai larg asupra unor coninuturi legate logic ntre ele, competena profesorului constnd n gruparea coninuturilor pe tema unitii de nvare i apoi a leciei, ca or de curs. Altfel, lipsa unei legturi logice ntre fiecare lecie i tema unitii de nvare este vizibil. Dar, dac profesorul reuete s grupeze coninuturi subsumate logic fiecrei teme/probleme, alctuind un tot unitar 39 , nu se poate susine ideea c actualul sistem de predare-nvare-evaluare pe uniti de nvare ar fi inferior sistemului tradiional n atingerea scopului privind formarea noiunilor fundamentale de istorie la elevi i dobndirii unui model-raional pentru nelegerea dezvoltrii istoriei n ansamblul ei. Deoarece afirmaia trebuie i demonstrat, aa cum n anii
34

Ion T. Radu, Profesorul n faa programelor colare, n Tribuna colii, februarie-martie 1986, apud. Eugen Blideanu, Nicolae Oprescu, Coninutul procesului de nvmnt, n Curs de pedagogie (coord. Ioan Cerghit, Lazr Vlsceanu), Universitatea din Bucureti, 1988, p. 175-176. 35 Ibidem. 36 v. i Capitolul III. Noiuni fundamentale de istoria Romniei i procesul formrii lor, n Elena Ene, Georgeta Smeu, Rea Silvia Brbulescu, Gloria Ceacalopol, Metodica predrii istoriei Romniei, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1981, p. 31-44. 37 Constantin Dinu, Rea Silvia Brbulescu, op. cit., 202 p. i Plana I. 38 Sorin Cristea, op. cit., p. 176-180. 39 Gheorghe Iute, Elena Cozma, Iuliana Asvoaie, op. cit., p. 197-198.

124

trecui au existat lucrri de referin legate de problema formrii noiunilor fundamentale de istorie, n contextul sistemului predrii-nvrii-evalurii n uniti de nvare la istorie se simte nevoia unei noi abordri metodico-tiinifice referitoare la procesul formrii noiunilor fundamentale la leciile de istorie, cadrul normativ-legislativ subsecvent Legii Educaiei Naionale nr. 1/2011 stimulnd cercetarea i inovaia n nvmnt 40. Revenind asupra modelrii schemei la tabl i consideraiei c n esena ei orice lecie (sau aproape orice lecie) se bazeaz pe metoda modelrii schemei leciei la tabl, se impune ca metoda modelrii s fie folosit mpreun cu alte metode didactice ale cror valene s-i limiteze unele neajunsuri 41 . Avnd n vedere i acele raporturi de convertire potenial ntre metod i procedee existente n diferite variante la nivelul sistemului de metode didactice, subliniate de autori precum Sorin Cristea 42 , practic modelarea schemei leciei la tabl i subordoneaz toate metodele i procedeele didactice utilizate pe parcursul derulrii scenariului didactic ca succesiune de activiti de predare-nvare-evaluare. Important este de a delimita ntre schema analitic a leciei, rezultat al modelrii schemei leciei la tabl i alte scheme din categoria modelelor didactice valorificate n timpul implementrii diferitelor metode didactice din timpul desfurrii leciei. n pofida direciei centrrii activitii de nvare pe elev, expunerea sistematic a cunotinelor (sau evocarea faptelor istorice de ctre profesor), rmne una dintre metodele specifice istoriei deoarece conversaia euristic nu poate scoate din creierul copilului ceea ce nu este43. Neajunsurile ei, ca metod expozitiv, pot fi depite prin construcia logic a expunerii, argumentarea ideilor cu diferite materiale audio-vizuale intuitive, concomitent cu modelarea informaiilor expuse n schema leciei la tabl. Astfel, modelarea schemei leciei la tabl este o cale de optimizare a predrii, n vreme ce elevul nva s ia notie n caiet. n acest caz schema leciei la tabl constituie un procedeu important care faciliteaz reinerea, nelegerea (expunerea sistematic a cunotinelor mbrac forma explicaiei44) i organizarea cunotinelor de istorie n structuri complexe, contribuind n felul acesta la dezvoltarea capacitilor intelectuale ale elevilor45. Prin ascultare atent i luarea notielor de pe tabl gndirea elevului intr ntr-o form de activizare complex.
40

Foaia de parcurs pentru anul colar 2011-2012, emis de ctre M.E.C.T.S. cu nr. 213/130/ 05.09.2011 i proiectul Meodologiei acordrii gradaiei de merit n nvmntul preuniversitar se refer la acest lucru: realizarea proiectelor specifice de cercetare i inovaie n nvmnt. 41 Gheorghe Alexandru, Vasile Voinescu, Ion R. Popa, Maria Napruiu, Claudia Gheorghe-Cru, op. cit., p. 175. 42 Sorin Cristea, op. cit., p. 113-115. 43 Elena Ene, Georgeta Smeu, Rea Silvia Brbulescu, Gloria Ceacalopol, Op. cit., p. 64. 44 Ibidem, p. 65. 45 Constantin Dinu, Rea Silvia Brbulescu, op. cit., p. 101.

125

Lucrul/munca cu manualul de istorie este acceptat ca metod de predarenvare nc din clasele mici, context n care manualul reprezint instrumentul de nvare iar tehnicile de lectur sunt procedee didactice specifice atingerii unor obiective precum: iniierea elevilor n folosirea unor tehnici de lectur, formarea deprinderilor de folosire a manualului, dobndirea de ctre elevi a unor cunotine de istorie. n paralel cu utilizarea lecturii, elevul este obinuit i cu notarea ideilor principale n caiete. Altfel spus, analiza leciei de istorie pe fragmente se va finaliza prin ntocmirea schemei grafice-analitice a leciei, redactat concomitent pe tabl i n caietele de notie ale elevilor46. La elevii mai mari i studeni lucrul/munca cu manualul de istorie poate mbrca forme mai complexe datorit surselor infor maionale care nlocuiesc manualul colar47. Alctuirea fiei de lectur, a planului de idei, a tezei, rezumatului, conspectului, fiei de studiu, a referatului, extrasului, recenziei, sintezei, proiectului (mijloace tehnico-metodologice 48 care nlocuiesc schema leciei la tabl din coal) au la baz formarea din timpul anilor de coal a competenelor de lectur i de a lua notie, nceputul pornind de la metoda lucrului cu manualul i metoda modelrii leciei la tabl. n predarea-nvarea-evaluarea istoriei demonstraia este metoda cu ajutorul creia profesorul prezint elevului, n mod nemijlocit sau mijlocit diferite realiti istorice cu scopul de a asigura activitii de nvare baza perceptiv (concretsenzorial) a cunoaterii. n vederea accenturii funciei formative a metodei demonstraiei este necesar ca profesorul s depeasc simpla ilustrare a faptelor i proceselor istorice i s conduc pe elevi de la perceperea realitilor istorice la efectuarea operaiilor de analiz, comparare, sintez, respectiv la nelegerea esenelor i trecerea de la reprezentare la idee, noiune, concept. Demonstraia cu ajutorul schemelor, altele dect schema leciei la tabl, este o form specific a demonstraiei. Dac specificul oricrei demonstraii este acela de a asigura o baz perceptiv i de a face posibil conlucrarea celor dou sisteme de semnalizare (imagini i cuvinte), utilizarea schemelor n demonstraie particularizeaz prin faptul c ordoneaz i ierarhizeaz categorii de date, fapte, evenimente i procese esenializate, evideniaz cadrul cronologiei, legtura logic dintre ele i demonstreaz cauzalitatea desfurrii fenomenelor istorice. Demonstraia cu ajutorul schemei contribuie la fixarea cunotinelor n memoria elevilor, ct i la folosirea lor n sisteme noi49. Mai mult, ne aliniem ideii c schemele elibereaz gndirea de eforturile inutile ale memorrii mecanice i c schemele contribuie la formarea reprezentrilor i noiunilor istorice50. Literatura de specialitate identific o diversitate de scheme ca pri subsecvente modelrii schemei analitice a leciei la tabl. Acestea pot fi scheme
46 47

Reasilvia Brbulescu, Victoria Radu, op. cit., p. 49-51. Petru Demetru Popescu, Metodologia folosirii textului n leciile de istorie, n Revista de pedagogie, Anul XXXIII, Nr. 3, 1984, p. 48-51. 48 Ioan Neacu, Metode i tehnici de nvare eficient ... , p. 177-191. 49 Constaniu Dinulescu, op. cit., p. 104. 50 Ibidem., p. 63.

126

cronologice (analitice, comparative), scheme comparative (concomitent 51 sau sincronic 52 , succesiv 53 ), complexe (pe vertical, pe orizontal) 54 , sinoptice (tabele, grafice, hri), grafice (diagrama, organigrama, schiele grafice, planul)55, algoritmice. n general, folosit n contextul utilizrii metodelor expunerii, conversaiei sau demonstraiei, folosirea schemelor comparative cunoate dou tipuri importante: comparaia concomitent sau sincronic i comparaia succesiv sau cronologic (diacronic)56. Schemele de acest fel au rolul s formeze memoria i gndirea elevilor iar cele comparative mai ales permit realizarea unor multiple corelaii interdisciplinare57. Schemele pot reprezenta suport important i n realizarea metodei descoperirii (inductive, deductive, prin analogie) sau a problematizrii la istorie. Descoperirea prin analogie i modelarea prin analogie joac rolul cel mai important n formarea la nivel mental a unor scheme/modele logice precum sunt noiunile, conceptele, categoriile, cu care opereaz n mod specific istoria. Litera tura de specialitate evideniaz, ns, ca un model logic specific predrii-nvriievalurii la istorie i algoritmul58. C. Cuco, descriind mai multe forme de realizare a metodei algoritmizrii, o definea ca un grupaj de scheme procedurale, o suit de operaii standard prin parcurgerea crora se rezolv o serie mai larg de probleme asemntoare 59. Practic, algoritmul nseamn prezentarea/abordarea unor evenimente, procese istorice ntr-o succesiune de etape logico-analitice, utilizarea sa contribuind n mod hotrtor la formarea/nelegerea unor noiuni specifice fundamentale pentru nelegerea istoriei (viaa economic, viaa politic, revoluie, rscoal .a.), precum i la operarea corect cu acestea. Utilizarea strategiilor didactice interactive (de predare-nvare-evaluare), cu un pronunat caracter activ-participativ din partea elevilor i largi posibiliti de cooperare i comunicare eficiente, oferind beneficii de organizare pentru o nvare temeinic, uoar i plcut au creat premisa marginalizrii metodelor tradiionale. Chiar dac le sunt recunoscute aproape n unanimitate valoarea formativ-educativ, strategiile didactice interactive sunt folosite ocazional din diferite motive60, unul fiind acela c nu toate coninuturile se pot preda folosind strategiile didactice
51 52

Constantin Dinu, Rea Silvia Brbulescu, op. cit., p. 99-100. Ibidem., p. 117, Florea Stnculescu, op. cit., p. 85-86. 53 Constantin Dinu, Rea Silvia Brbulescu, op. cit., Plana I. 54 Florea Stnculescu, op. cit., p. 86-88. 55 Ibidem. 56 Elena Ene, Georgeta Smeu, Rea Silvia Brbulescu, Gloria Ceacalopol, op. cit., p. 77. 57 Ibidem., p. 187. Florea Stnculescu, op. cit., p. 86-88. 58 Ibidem, p. 85 i Elena Ene, Georgeta Smeu, Rea Silvia Brbulescu, Gloria Ceacalopol, op. cit., p. 103. 59 Constantin Cuco, Pedagogie pentru examenul de definitivat i gradele didactice, Iai, Editura Polirom, 1998, p. 157, apud. Gheorghe Iute, Elena Cozma, Iuliana Asvoaie, op. cit., p. 68-69. 60 Crengua-Lcrmioara Oprea, op. cit., p. 14.

127

interactive 61 . Dac aa stau lucrurile i dac lecia rmne i n viitor form principal de organizare a procesului de nvmnt [], cadrul predilect n care pot fi valorificate una sau mai multe strategii62, sigur este c modelarea schemei leciei la tabl reprezint o problem didactic de actualitate. Integrate modelrii schemei leciei la tabl, o serie de metode i tehnici interactive al cror aspect grafic i caracteristici le-ar situa n aceste categorii i indiferent de scop (nvarea, fixarea i sistematizarea, rezolvarea de probleme sau evaluarea) ar putea asigura, optimizarea procesului didactic la istorie. Avem n vedere doar cteva argumente care susin implementarea metodelor i tehnicilor de nvare activ: contribuie la dezvoltarea gndirii critice, un proces complex, care ncepe cu asimilarea de cunotine, cu dobndirea de operaii i procedee mintale de procesare a informaiilor, continu cu formarea unor credine i convingeri care fundamenteaz adoptarea unor decizii i se finalizeaz prin manifestarea unor comportamente adaptative adecvate i eficiente63; pot fi utilizate n sprijinul organizrii activitilor bazate pe stimularea inteligenelor multiple a cror teorie a fost propus de Howard Gardner64; contribuie la dezvoltarea metacogniiei (gndirii reflexive sau inteligenei reflexive) ca nivel superior cogniiei (nvarea n sine: nelegere, organizare, abiliti de nvare) ct i a dimensiunii afective (motivaia). Altfel spus, metodele i tehnicile de nvare activ contribuie la dezvoltarea metacogniiei ca proces de gndire asupra gndirii, respectiv dezvoltarea capacitii de contientizare a propriului proces de gndire65. Dintre metodele i tehnicile nvrii active/interactive al cror aspect grafic i caracteristici le-ar situa n categoria schemelor i care ar putea fi integrate modelrii schemei leciei la tabl prin delimitarea esenei lor, amintim: diagrama Venn, tabelul conceptelor, metoda hrilor conceptuale, metoda ciorchinelui, metoda cubului .a. Ca i n cazurile tradiionale menionate mai sus i n cazul acestor exemplificri ne vom opri numai asupra esenelor i semnificaiilor, aspectele didactice propriu-zise, exemple ale utilizrii putnd fi regsite la trimiterile bibliografice aferente. Diagrama Venn reprezint un silogism vizual, o metod grafic pentru a compara procese, evenimente, personaliti. Diagrama Venn a fost aezat alturi de schemele comparative clasice de subliniere a similaritilor i diferenelor n
61 62

Ibdem. Dan Potolea, Profesorul i strategiile conducerii nvrii, n Structuri, strategii i performane, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1989, p. 144, apud. Crengua-Lcrmioara Oprea, op. cit., p. 35. 63 Ion Al. Dumitru, Dezvoltarea gndirii critice i nvarea eficient, Timioara, Editura de vest, 2000, p. 37, apud. Cristina-Iulia Gl, Metode i tehnici modern de nvare. Organizarea informaiei prin diagrama Venn i tabelul conceptelor, n Studii i articole de istorie, LXXIV, 2009, p. 116. 64 Crengua-Lcrmioara Oprea, op. cit., p. 14. 65 Ibidem., p. 60-63.

128

studierea istoriei66. Elevii pot lucra individual, n perechi, n echip (nvarea prin colaborare), chiar i n activitate frontal, folosirea diagramelor Venn fiind grozav pentru notiele elevilor67 (n cazul nostru: realizarea schemei leciei la tabl). Tabelul conceptelor este o alt metod grafic util operaiilor prin care se compar mai multe procese sau evenimente istorice i i gsete asemnarea n vechile scheme grafice sinoptice. Aceast metod contribuie la exersarea competenelor de selectare a informaiei, analiz, comparai, sintez, concluzionare 68 . Metoda grafic numit tabelul conceptelor nu poate fi confundat cu harta conceptual. Harta conceptual este o alt schem grafic care include concepte centrale sau secundare, ierarhizri i conexiuni stabile ntre concepte i interpretri ce relev relaiile dintre ele. Dei a fost recunoscut ca metod de evaluare a sistemului conceptual al elevului, harta conceptual este utilizat i ca procedeu de instruire/ nvare. Literatura de specialitate le clasific dup forma schemelor grafice (hri conceptuale sub form pnzei de pianjen) sau dup scopul i poziionarea figurilor grafice (harta conceptual ierarhic, harta conceptual liniar), evideniind avantaje, dezavantaje i modaliti de completare/ ntocmire a lor 69 . Hrile conceptuale, de obicei, ajut la clasificarea faptelor i proceselor istorice. Asemntoare hrilor conceptuale, prin forma grafic ct i scop, mai pot fi utilizate i metoda ciorchinelui, diagrama cauzelor i efectului 70 (comparabil, dup prerea noastr, cu metoda osului de pete (Diagrama Ishikava), Tehnica Lotus (sau Floarea de nufr)71. Metoda cubului reprezint o metod oarecum diferit de cele prezentate, ca form i ca mod de utilizare, dar asemntoare ca scop (sistematizarea i evaluarea cunotinelor) i finalitate: forma final a activitii elevilor este notat de toi elevii n caiete72. b) Schema leciei la tabl din perspectiva elevului. Din perspectiva elevului schema leciei pe tabl reprezint desfurarea leciei, oglindit n caietul su de notie. n opinia unora, caietul de notie reprezint un mijloc didactic mai puin discutat n practica colar 73 , i unde lecia reprezint o succesiune de informaii oferite de profesor prin diferite metode, cu informaii dobndite de elev, prin efort propriu, n cadrul unor momente
66

Ion Negre-Dobridor, Ion Ovidiu Pnioar, tiina nvrii. De la teorie la practic, Iai, Editura Polirom, 2005, p. 197, apud. Cristina-Iulia Gl, op. cit., p. 118. 67 Cristina-Iulia Gl, op. cit., p. 119. 68 Ibidem, p. 119-121. 69 Crengua-Lcrmioara Oprea, op. cit., p. 255-266. 70 Ibidem, p.193-194. 71 Ibidem, p.195-202. 72 Gheorghe Iute, Elena Cozma, Iuliana Asvoaie, op. cit., p. 83-84. 73 Elena Szappanyos, Eficiena leciei n viziunea unui mijloc didactic mai puin discutat: caietul de notie, n Revista de pedagogie, Anul XXXI, Nr. 7, 1982, p. 31.

129

de activitate independent74, chiar i activitate comun profesor-elev sau grupuri de elevi. Din definiiile date aici rezult c modelarea schemei leciei pe tabl reprezint un prim pas n formarea competenelor elevului de a-i lua singur notie n caiet. Tehnica lurii notielor de ctre elev n mod independent reprezint o deprindere de munc intelectual, categorie de automatisme n care sunt implicate activiti intelectuale de la cele mai elementare (scrisul, cititul, calculul) pn la cele de nalt nivel (operaii i funcii ale intelectului sub forma unor algoritmi mintali). Procesele de formare a deprinderilor de munc intelectual, n cazul nostru a deprinderii de a lua notie, urmeaz drumul de formare a deprinderilor n general: de la familiarizarea elevului cu modelul extern (schema leciei de pe tabl, cu explicaia i demonstraia profesorului), la executarea independent n vederea formrii la nivelul scoarei a stereotipului dinamic interior75. n baza celor spuse, nevoia reconsiderrii n coala romneasc a rolului caietului de notie n formarea priceperilor i deprinderilor de a nva de a lua notie, ca o necesitate pentru autoinstruire i educaie permanent, a fost deja semnalat nc din anii 198076. De atunci i pn astzi motivaia pentru aceast activitate a rmas aceeai: formarea competenelor pentru nvarea permanent sau nvarea pe tot parcursul vieii (exist i motivul compensativ al caietului de notie n perspectiva examenelor colare, n contextul transmisibilitii manualelor colare la clasele I-X i renunrii la principiul gratuitii manualelor pentru clasele XI-XII, nivel de studiu exclus principiului obligativitii nvmntului). A nva s nvei este una din competenele cheie n societatea de astzi. Modelul tradiional al educaiei, bazat pe transmiterea cunotinelor de la vechea generaie la cea nou nu mai este actual, dar schema leciei pe tabl i caietul de notie al elevului pot fi reactualizate. Astfel, ntr-un Ghid al activitilor pentru a nva s nvei n coli, Versiunea Prepilot, editat de Institutul de tiine ale Educaiei n ianuarie 2009, apar frecvent expresii precum: luarea notielor, modaliti de luare a notielor, un model de luare a notielor, modul n care sunt luate notiele are un efect important asupra eficienei nvrii77. n 2006, Consiliul i Parlamentul Europei (Education Council, 2006) a adoptat un set de recomandri privind competenele cheie pentru nvarea de-a lungul ntregii viei. ntre cele opt competene cheie, a cincea competen din cadrul de referin este A nva s nvei. Definiia oferit pentru a nva s nvei este: A nva s nvei este abilitatea de a persevera, de a-i organiza propria nvare, inclusiv prin managementul eficient al timpului i al informaiilor, att individual, ct i n grup. Aceast competen include contientizarea procesului i nevoilor proprii de nvare, identificarea oportunitilor disponibile i abilitatea de a depi obstacolele pentru a nva cu succes. Aceast competen nseamn
74 75

Ibidem. Ion Drgan, Partenie Ancua, Aspecte psihopedagogice i praxiologice ale formrii la elevi a deprinderilor de munc intelectual, n Revista de pedagogie, Anul XXIX, Nr. 7, 1980, p. 26. 76 Elena Szappanyos, op. cit., p. 31. 77 v. http://prestoproiect.eu/mat/doc/Learning i/sau http://www.prestoproiect.eu/content_r.php.

130

acumularea, procesarea i asimilarea noilor cunotine i abiliti, precum i cutarea i utilizarea consilierii i a orientrii. A nva s nvei i implic pe cei care nva s porneasc de la cunotine i experiene de via anterioare, pentru ca astfel s poat utiliza i aplica cunotinele i abilitile ntr-o varietate de contexte: acas, la munc, n educaie i formare. Motivaia i ncrederea sunt cruciale pentru aceast competen78. Aadar, schema leciei pe tabl, caietul de notie al elevului i a nva s lum notie, sunt ntr-o relaie de determinare n cadrul tipului de nvare pentru tot parcursul vieii. Important este ca elevul s fie obinuit a-i completa singur caietul de notie. Dar, valenele formative i eficiena schemei leciei pe tabl i a schemei leciei n caietele de notie ale elevului, ar fi diminuate n condiiile lipsei evalurii unei asemenea activiti. Foaia de parcurs pentru anul colar 2011-2012, urmrind printre alte direcii de aciune i mbuntirea competenelor de lectur are n vedere monitorizarea momentului dezvoltrii acestora pe parcursul leciei n baza schiei secvenei din lecie i a caietelor elevilor79. Corectarea i evaluarea caietului elevului reprezint o aciune de prestan didactic, de valorificare a acestui mijloc de nvmnt n favoarea actului nvrii. Dac n anii trecui au aprut idei pro i contra sa 80 , astzi am putea accepta evaluarea i notarea caietelor de notie ale elevilor ca metod de evaluare alternativ/complementar, asemntor portofoliului. Din aceast perspectiv, important este ca aprecierea pe criterii clare, holistice de evaluare s fie comunicat din timp elevilor81. Un alt punct de vedere ar fi acela c n efortul de formare a deprinderilor de nvare, de a lua notie, este necesar conjugarea eforturilor tuturor cadrelor didactice. 3. Alte aspecte importante ale modernizrii schemei pe tabl. Schema leciei la tabl revine n actualitate n forme noi datorit mijloacelor tehnice moderne care nlocuiesc tabla i creta: flip-chart-ul i tabla magnetic (asociate cu utilizarea de markere de diferite culori fluorescente), tabla electronic interactiv82, epiproiectorul, retroproiectorul (care folosete folii transparente), calculatorul (Personal computer PC). Cu ajutorul acestor mijloace tehnice moderne schema leciei la tabl capt noi configuraii i caracteristici, esena ei de mijloc informaional grafic logicoraional rmnnd aceeai. Acum cteva decenii, retroproiectorul era un aparat modern, care permitea afiarea pe un ecran a unor scheme, unor informaii necesare pentru buna desfurare
78 79

Ibidem. v. Foaia de parcurs pentru anul colar 2011-2012, emis de ctre MECTS cu nr. 213/130/ 05.09.2011. 80 v. Revista de pedagogie, Anul XXIX, Nr. 5, 1980, p. 487, apud. Elena Szappanyos, op. cit., p. 31. 81 cf. Nicoleta Lioiu, Capitolul al III-lea: Metode complementare de evaluare. Portofoliul, n Adrian Stoica (coord.), op. cit., p. 63-66. 82 v. http://www.nextclass.ro/_images/sections/top_menu/Servicii/Tabla%20interactiva.pdf

131

a leciilor. Retroproiectorul este foarte util i astzi 83 . Cu ajutorul retroproiectorului, ns, schema logico-analitic a leciei joac numai rolul de model didactic utilizat n metoda demonstraiei. Cu ajutorul su nu se poate elabora schema logico-analitic a leciei concomitent cu predarea-nvarea. Programul Power Point, inclus pachetului Microsoft Office, permite prezentarea unor informaii structurate n forme diferite, cu ajutorul unor aa numite slides (diapozitive) realizate pe calculator i care sunt proiectate pe un ecran cu ajutorul unui videoproiector sau pe ecranul unui televizor conectat la placa video a calculatorului. n marile companii cu ajutorul programului PowerPoint sunt prezentate strategii, planuri de afaceri etc 84 . Prezentrile PowerPoint, prin oportunitile pe care le ofer, pot nlocui complet schema leciei la tabl, acestea fiind clasificate mai degrab n categoria mijloacelor didactice audiovizuale 85 . Prezentrile PowerPoint nu cantoneaz schema leciei la tabl n categoria modelelor utilizate n metoda demonstraiei, i nu scoate schema leciei la tabl din contextul specific metodei modelrii, deoarece permite utilizarea de efecte de animaie, de culoare, de sunet etc., precum i comenzi de pornire i derulare a animaiilor care mimeaz realizarea schemei leciei, elaborarea ei n timpul procesului de nvare i de luare a notielor n caiete de ctre elevi. Astfel, conceptul de lecie electronic (electronic lecture)86 nu transform nici lecia, nici schema leciei la tabl, ntr-o problem desuet. n realizarea schemei leciei la tabl sau pe alte suporturi moderne se recomand a avea n vedere i folosirea efectului psihologic al culorilor: roul stimuleaz, apropie i mobilizeaz; verdele produce concentrare, albastrul calmeaz. Copiii i tinerii prefer culorile mai vii (rou, galben, portocaliu). S-a mai constatat c materialul didactic colorat n mod armonios sporete receptivitatea elevilor i randamentul intelectual, diminund oboseala87. 4. Calitatea schemei leciei la tabl, problem comun pentru profesor i elev. Considerm c modelarea schemei leciei la tabl sau pe alte suporturi moderne trebuie s ndeplineasc anumite condiii eseniale pentru a fi de calitate: Coninutul s fie prezentat succint, ntr-o succesiune logico-tiinific/ algoritmic, care s permit ulterior dezvoltarea schemei pe probleme coerente i atotcuprinztoare ntr-o lectur sau comunicare oral/scris. Ioan Neacu, vorbind despre lizibilitatea schemelor (notielor schematice), rezum aceast calitate la expresia: s poat fi citite dintr-o singur privire88.
83

Valentin Bluoiu, Un exemplu de utilizare a calculatorului la orele de istorie, n Studii i articole de istorie, LXVI, Bucureti, Editura Curtea veche, 2001, p. 68. 84 Ibidem. 85 Gheorghe Iute, Elena Cozma, Iuliana Asvoaie, op. cit., p. 250. 86 Valentin Bluoiu, op. cit., p. 67. 87 Marin Stoica, Pedagogie colar pentru cadrele didactice nscrise la definitivat, gradul al II-lea, gradul I i la perfecionare, Craiova, Editura Gheorghe Cru-Alexandru, 1995, p. 110. 88 Ioan Neacu, op. cit., p. 191, 193 i 222.

132

Stilul limbajului s fie sobru, fr digresiuni; Densitatea informaiilor/problemelor s respecte regula de aur: o idee pentru fiecare paragraf; nscrierea paragrafelor (informaii/probleme) n schem s fie realizat n pai mai mari sau mai mici, liniari sau ramificai, care s asigure retenia i accesibilitatea. Succesiunea pailor s respecte algoritmi/modele de cronologie, de ierarhie etc. S respecte regula c orice problem trebuie dovedit prin asigurarea unei corespondene ntre problemele/reperele principale (trecute n partea stng a schemei) i argumente, caracteristici, tipologii (trecute n partea dreapt a schemei). n raport cu cele prezentate, dac unii specialiti sunt de prere c cele mai eficiente sunt notiele schematice, cuprinznd ideile de baz nsoite de reflecii personale89, atunci o alt condiie a calitii schemei leciei la tabl ar fi aezarea notielor n pagin n condiii eficiente nvrii: mprirea tablei/paginii n caietul elevului n trei pri: n stnga, pe un spaiu mai mic, se scriu: titlul, subtitlurile i alte subdiviziuni; la mijloc, pe un spaiu mai mare sunt notate ideile de baz (adic ceea ce am numit mai sus argumente, caracteristici, tipologii); n dreapta, n cel de-al treilea spaiu rmas, mai mic ca mrime, vor putea fi trecute observaii i explicaii90. S utilizeze un sistem propriu, dar constant, de prescurtri, cu recomandarea lui Ioan Neacu de a utiliza frecvent prescurtrile standardizate pentru expresii curente utilizate practic la toate disciplinele, cum ar fi: mai mare dect (>), mai mic dect (<); la fel, egal cu (=); inegal, diferit de (#); reine ca important (N.B.) .a.91. n opinia noastr schema leciei la tabl, reflectat n caietul de notie al elevului joac un rol important din perspectiva a ceea ce unii numesc nvarea/ reinerea cu ajutorul memoriei vizuale. Respectarea regulei de aur c orice idee reprezint un reper/paragraf, precum i a regulei c orice problem trebuie dovedit sunt fundamentale n asigurarea citirii schemei dintr-o privire. Dar, important este i cum dovedim reperele/problemele din punct de vedere al prescurtrilor grafice. Astfel, dac de la problemele/reper vom redacta schema cu sgei divergente, atunci n memoria vizual a elevului va fi reinut mai uor ideea c este vorba de o clasificare, de tipologii care urmeaz a fi memorate prin repetare; dac de la o problem/reper vom redacta schema cu acolad mare ({), atunci n memoria elevului urmeaz a fi reinute coninuturi, caracteristici, descrieri ale faptelor i/sau proceselor istorice. n mod specific istoriei mai pot fi utilizare i alte tipuri de sgei n ideea de a marca relaii/realiti istorice de tipul cauz -efect (), sau de determinare reciproc ()92.
89 90

Marin Stoica, op. cit., p. 107-108. Ibidem., p. 108. 91 Ioan Neacu, op. cit., p. 194 i urm. 92 Ibidem.

133

Deseori, manualele colare cu caracter unic din anii trecui au venit n sprijinul real al profesorilor i elevilor prin scheme grafice (notie schematice 93) de genul schemei leciei la tabl94. Manualele alternative aprute n anii din urm (1996-2007) au preluat parial aceast tradiie, nu n sensul de a oferi scheme de lecii (notie schematice) ca reete ideale, ci ca surse utile profesorului creativ cruia s-i faciliteze accesul spre optimizarea activitii la clas. Astfel, lecia este i va rmne un unicat, o activitate de fiecare dat inedit95

93 94

Ioan Neacu, op. cit., p. 192. V. tefan Pascu (coord.), Probleme fundamentale ale istoriei lumii antice i medievale. Manual pentru clasa a XI-a, licee de filologie-istorie, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1979; Georgian Lucia, Neagu Vasilica, Nuu Constantin, Istoria Evului mediu. Manual pentru clasa a VI-a, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1990; Bichman Eliza, Neagu Vasilica, Georgian Lucia, Nuu Constantin, Istoria Universal Antic i Medieval. Manual pentru clasa a V-a, Bucureti, Editura didactic i pedagogic, 1991; tefan Pascu, Andrs Bodor, Victoriana Bocneanu, Istoria Universal Antic i Medieval. Manual pentru clasa a IX-a, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1991; ultimele trei cu versiuni revizuite dup 1989. 95 I. Cerghit (coord.), Perfecionarea leciei n coala modern, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1983, p. 53, apud. Laura Cpi, Monica Plesciuc, Pregtirea leciei de istorie, n Studii i articole de istorie, LX-LXI (Serie nou), Bucureti, Imprimeria Coresi, 1993, p. 138.

134

PROIECT DIDACTIC-DEPORTRILE N BRGAN


Melania IONESCU Nicolae IONESCU

Abstract: Teaching project: deportations in Baragan


Why a teaching project on the theme DEPORTATIONS IN BARAGAN in highschool classes? In support of this option, the first argument is that the elements of local and national history, skillfully integrated into the teaching of history, have a great educational value. Curiosity, interest that local historical record awakes and unpublished information from archives, museums, libraries, interviews with dissidents or those who have been deported and the emotions that are aroused ,all these constitute a favorable condition for the successful study of this sad memory event that happened 60 years ago. Besides, exposing a rich factual material, developed throughout the years analyzing moments and aspects of communism and repression characteristic of that age, these tragic times do act strongly, directly upon students' thinking and feelings. Keywords: depportation, gulag, dissident, displacement, martyrdom, house arrest, repression, deployed elements, Pentecost repression,

ARGUMENT De ce un proiect didactic pe tema DEPORTRILE N BRGAN la clasele de liceu? n sprijinul acestei opiuni, un prim argument l constituie faptul c elementele de istorie local i naional, integrate cu pricepere n cadrul predrii istoriei, au o deosebit valoare educativ. Curiozitatea pentru informaiile inedite din arhive, muzee, biblioteci, ct i cele aflate din interviuri cu disideni sau cu cei ce au fost deportai, arestai precum i emoia pe care toate acestea o provoac sunt o condiie favorabil pentru studierea cu succes a acestui eveniment de trist amintire de la care s-au mplinit 60 de ani. De asemenea, expunnd un material faptic foarte bogat, desfurat n timp, analiznd aspecte caracteristice att de legate de comunism precum i de represiunea din aceast epoc, tragedia aceasta acioneaz direct i puternic asupra gndirii i sentimentelor elevilor. Desigur, acest proiect didactic poate fi extins chiar printr-un opional interdisciplinar ntr-o or pe sptmn n cadrul ariei curriculare Om i societate, la clasele de tiine sociale i

Institutor coala Alexandra Nechita Vaslui. Profesor dr., Liceul Teoretic Mihail Koglniceanu Vaslui.

135

filologie sau n cadrul cercului de istorie, care la noi poart numele patronului spiritual al liceului, marele om politic, M. Koglniceanu, i care ar urma s cerceteze n manier interdisciplinar dezrdcinarea unor comuniti din punct de vedere social-economic, spiritual i cultural. Data: 28 aprilie 2011 Clasa: a XI-a D (tiine sociale) Obiectul: ISTORIE Tema: Deportrile n Brgan Timp 2 ore Tipul leciei: mixt, predare-nvare-evaluare Locul de desfurare: cabinetul de istorie Materiale didactice: atlase colare, fie de lucru, computer, flip-chart, manuale colare, mape de lucru (izvoare i documente istorice), albume istorice, articole de pres etc. Bibliografie selectiv: Presa perioadei (1951-1956). Lucrri speciale: Vasile Calestru, Martiraj n Brgan-Lteti, Casa Editorial Demiurg, Iai, 2006; Nicoleta Ionescu-GurDimensiunea represiunii din Romnia n regimul comunist: dislocri de persoane i fixri de domiciliu obligatoriu, Editura Corint, Bucureti, 2010; Dennis Deletant, Romnia sub regimul comunist, Bucureti, Editura Fundaiei Academia Civic, 1997; Ionescu Ghi, Comunismul n Romnia, Bucureti, Editura Litera, 1994; Oprea Marius, Banalitatea rului. O istorie a securitii n documente (1949-1989), Iai, Editura Polirom, 2002; Rdulescu, Zoner, erban, Beatrice Marinescu, Bue Daniela, Istoria totalitarismului comunist n Romnia, Bucureti, 1995; Romulus Rusan, Cronologia i geografia represiunii comuniste n Romnia. Recensmntul populaiei concentraionare (19451989), Fundaia Academia Civic, Bucureti, 2007, Revista Arhivele Totalitarismului din anii 1993-1996, Laureniu Ungureanu, Cumplita noapte de Rusalii (18/19 iunie 1951) n Historia, aprilie 2011, pp. 36-40, Luzian Geier, Referitor la dedesupturile, cauzele i contextul deportrilor din 1951 din stepa Brganului, n Analele Sighet, nr. 6, pp. 430-434, Editura Fundaia Civic, Bucureti, 1998, Ioan Gh. Jurchescu, Deportrile n Brgan, un act de terorism de stat, n Analele Sighet, nr. 2, pp. 460-464; Marcel Gh. Cazacu Eliberarea prin deportare, Analele Sighet, nr. 2, pp. 464-468, Smaranda Vultur, Dislocri, deportri, instituia domiciliului obligatoriu, n coala Memoriei, 2008, Fundaia Academia Civic; Vladimir Tismneanu (coord.), Raport Final asupra dictaturii comuniste, Bucureti, 2006, Smaranda Vultur, Istorie trit-istorie povestit. Deportarea n Brgan, 1951-1956, Editura Amarcord, 1997; Idem, Deportri n Brgan. Limbaj, moral i moravuri, n 22, nr. 814, anul, XVI, 11-17 octombrie 2005, pp. 16-18, i n Deportri n Brgan, (II). Limbaj, 136

moral i moravuri, n 22, nr. 817, anul XVI, 1-7 noiembrie 2005, p. 15, Viorel Marineasa, Daniel Vighi, Rusalii-51., Fragmente din deportarea n Brgan, Timioara, Editura Marineasa, 1994, pp. 199-209, Valentin Smn, Deportarea n Brgan. Destine-Documente-Reportaje, Editura Mirton, Timioara, 1996, pp. 49-80 etc. Metode de nvmnt: explicaia, expunerea, conversaia euristic, nvarea prin descoperire, demonstraia, lucrul pe grupe, dezbaterea etc. Obiectivul general: s cunoasc i s neleag evoluia Romniei postbelice n perioada comunist, represiunea politic i universul concentraionar al regimului totalitar. Competene specifice: 1 Plasarea n timp i spaiu a evenimentelor legate de deportrile din Brgan; 2 Cunoaterea mijloacelor de represiune politic ale regimului comunist; 3 Sesizarea importanei nopii de Rusalii n vremea regimului comunist, 4 Observarea etapelor deportrii i represiunii politice n Romnia; 6 Cunoaterea modalitilor de preluare a modelului sovietic n privina deportrilor; 7 Prezentarea principalelor msuri adoptate de regimul politic comunist n timpul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej i Nicolae Ceauescu cu privire la deportri i dislocri de populaii; 8 Analizarea i sintetizarea surselor istorice din manuale i a fielor de lucru; 9 Cunoaterea i folosirea corect n context a termenilor-cheie: deportare, gulag, disiden, dislocare, represiune, martiraj, domiciliu obligatoriu, reprimare, elemente dislocate, elemente cu D.O. (domiciliu obligatoriu), Rusalii etc. 10 Integrarea unui fapt istoric folosind surse locale din informaii diferite. 11 Deprinderea elevilor n a elabora eseuri i s-i exprime judeci de valoare pe aceast tem.
Scenariul leciei Secvenele Succesiunea nvrii momentelor leciei 1. Organizarea clasei i captarea ateniei 2. Reactua- Gulagul lizarea romnesc i cunotinelor deportrile n dobndite regimul anterior comunist. Activitatea profesorului - Noteaz absenele - Pregtirea climatului socio-afectiv pentru lecie - Profesorul relev contextul afirmrii comunismului i adreseaz cteva ntrebri frontale: 1. Care au fost momentele importante Activitatea elevilor Strategii Forme de didactice evaluare

Deschiderea atlaselor istorice i a mapelor cu materiale - Se vor evidenia Conversa- Evaluare trsturile regimului ia iniial comunist i mecaeuristic nismele prelurii puterii de PCR Elevii - Elevii prezint dovedesc momentele eseniale coeren

137

ale instaurrii regimului comunist; - Fac exerciii de localizare i orientare pe harta Romniei, a Banatului i Brganului; - Realizeaz expoziii cu obiecte, documente, mrturii aparinnd deinuilor politici din localitatea / judeul; - identific disideni, deportai i metodele represive; - susin interviuri cu deportai din jude i prezint extrase din memoriile publicate 3. Dobndirea Anunarea - Astzi, vom urmri - observarea i noilor leciei noi i deportrile n Brgan, comentarea unor cunotine. a obiecticonsecin a procesului imagini, texte, velor de comunizare a rii obiecte; care a nceput imediat - activiti de Deportrile dup 23 August 1944, observare a momentelor n Brgan prin instaurarea guvernului Groza i a deportrii i din continuat n anii serialul televizat urmtori. Au loc mari Memorialul nemulumiri n Durerii; rndurile populaiei - completarea unor prin creterea fie de observare a obligaiilor ctre stat, materialelor; fa de URSS i - colecionarea de datorit raionalizrii documente i mralimentelor. turii ale represiunii comuniste; - cunoaterea legendelor i tradiiilor locale despre deportri i despre rezistena anticomunist; - consemnarea n fie i clasificarea materialul adunat; - realizarea unor portofolii pe o tem dat cu colaborarea organelor AFDPR din jude;

n procesul deportrilor n Romnia? 2. Ce rol au jucat deportrile n mecanismul represiunii comuniste n URSS? Dar n Romnia?

n gndire i aciune

nvarea prin descoperire

Elevii iau atitudine fa de istoria trit a deportailor

Dezvoltarea capacitilor proprii de investigare

138

Profesorul stabilete coordonate eseniale ale discuiei Dup Al Doilea Rzboi Mondial, comunitii au deportat o parte a locuitorilor de la grania cu Iugoslavia, date fiind relaiile ncordate cu Tito, conductorul rii nvecinate, care avusese curajul s se opun lui Stalin n problema colectivizrii1 - sublinierea c desfiinarea proprietii particulare s-a realizat pe etape, cum au fost cele ale cotelor i ntovririlor, iar regimul Dej s-a folosit n acest scop de deportri i dislocri de populaii din trei judee ale Romniei de la grania iugoslav i de colectri forate i impozitri excesive. Astfel 40.000 de persoane au fost deportate n cmpia stearp a Brganului.. - Profesorul subliniaz c represiunea s-a folosit de prevederile Codului Penal, art.209, pct.2, lit.a, pentru a se lichida eventualele rezistene. Se va aborda att latura politic ct i cea economic, precum i nfiinarea de Tribunale Militare i Populare. Arestai sub nvinuirea c purtau discuii dumnoase privind
1

- vizitarea unor foti deportai i deinui politici; - consemnarea n interviuri a dialogului purtat cu acetia; - alctuirea de schie, portofolii, grafice; - realizarea de fie, istorice, eseuri, de monografii; - dezbateri pe baza unor izvoare istorice care prezint formele represiunii, cu scopul dezumanizrii i splrii creierelor; - descrierea domiciliilor obligatorii, a vieii n Brgan, a lipsurilor de tot felul (ap, hran etc.), a copilriei mutilate, a muncii forate n Brgan i pemtru construia edificiilor socialiste - colaborarea cu Asociaia Fotilor Deinui Politici din Romnia din jude - realizarea unui film/reportaj al deportrii, disidenei i represiunii comuniste; - formulrarea unei scheme la tabl; - Stabilirea de sarcini difereniate pe grupe de lucru: Grupa I - fia nr1 Codul Penal Grupa II - fia nr.2 dislocrile Grupa III - fia nr.3despre confiscarea

nvarea prin descoperire

Conversa- Evaluarea ia euristic formativ

Comparaia

Observaia

Interviuri cu deinui din jude i extrase din memoriile publicate Problematizarea Expunerea Explicaia Demonstraia

Vladimir Tismneanu (coord.) Raportul Final asupra comunismului, Bucureti, Editura Humanitas 2006, p. 293.

139

regimul comunist, disidenii erau ncadrai la uneltire contra ordinii sociale cu pedepse ce variau ntre 3 i 10 ani de nchisoare, fiind etichetai ca legionari sau rniti .Se urmrea marginalizarea elementelor ostile, deportarea i confiscarea averii acestora. Duritatea represiunii nu a mpiedicat manifestarea unor forme de ostilitate la adresa regimului mai cu seam n rndul celor care nu se lsau pclii de lozincile propagandistice ale comunitilor. - Profesorul relev c pe baza modelului sovietic, dup o perioad de provizorat, s-au ntemeiat 18 comune speciale. Elevii vor afla lista localitilor unde au fost deportai n Cmpia Brganului: Dropia, Pelican, Ezerul, Olaru, Mzreni, Zagna, Rubla unde a avut domiciliu temporar i Cornelu Coposu, Schei, Bumbcari, Brate, Fundata, Viiioara, Dlga, Salcmi, Valea Viilor, Rchitoasa, Movila Gldului i Lteti - Profesorul prezint caracteristicile sistemului concentraionar i aspecte inedite din relatrile deportailor.

averii deportailor - Elevii iau cunotin c 40.230 de persoane din 12.791 de familii au fost trimise cu 2.656 de vagoane n cmpia arid a BrganuluiSiberia Romniei, n noaptea de Rusalii a anului 1951. - cercetarea unor texte i conduce pe elevi la observarea limbajului de lemn al vremii; - nsuirea principalelor noiuni i repere cronologice - Elevii mpreun cu profesorul realizeaz o hart a aezrilor pentru deportaii din Brgan, pentru care n prealabil au consultat un dicionar geografic. - Elevii vor analiza documente din mape i emit judeci asupra regimului deportrilor: - Ei vor fi solicitai s-i argumenteze rspunsurile - s exprime poziii i atitudini urmrind diferitele etape ale deportrilor din regimurile comuniste, fcnd apel i la cartea lui Al. Soljenin, Arhipelagul Gulag. - Ei fac referiri concrete la situaia de atunci, folosind i memoriile deportailor din diferite judee din ar.

Modelarea

Comparaia

Dezbaterea

Expunerea

140

Se pun urmtoarele ntrebri elevilor: Ce impact a avut modelul sovietic asupra sistemului deportrilor? - Se prezint cartea profesorului de istorie din Hui, Vasile Calestru, Martiraj n Brgan-Lteti, o radiografie a terorii din perioada Holocaustului rou, insistnd pe arhitectura deportrii, pe martirajul Brganului i pe destinele nefericite ale victimelor. ranii au luptat n istorie cu secetele i inundaiile, cu activitii, cu impozitele i cu cotele. Au fost nvini i nvingtori, sacrificiul lor hrnind continuitatea istoriei Lupta cu comunitii le-a distrus familiile, locuinele i le-a afectat grav destinele. Aceste efecte dezatruoase asupra deportailor sunt vizibile i azi. n 1956, dup eliberarea deportailor, comunele speciale din Brgan au devenit domicilii obligatorii pentru deinuii politici recalcitrani care i executaser anii de condamnare i erau trimii aici pentru supliment de pedeaps. n 1964, dup graierea general, casele au fost demolate, pmntul a fost arat i asfel, urmele au fost terse.

- Descriu, analizeaz, compar, i argumenteaz problemele n discuie. Ei observ faptul c fiii de chiaburi, i de disideni aveau restricii n a urma unele faculti i a fi promovai n societate. - Comentarea imaginilor propagandistice din epoc despre modelul sovietic din societatea comunist n pres, filme, pliante, brouri etc. - Elevii neleg proporiile represiunii prin interpretarea fielor de lucru i descoper c PCR (PMR) a lsat autoritilor locale, organelor de Miliie i Securitate toate prerogativele pentru realizarea deportrilor, iar opozanii erau redui la tcere prin dislocri,arestri sau execuii. Aplicaii: - Urmrii modul n care literatura a reflectat regimul deportrilor. Cutai texte, comparai-le i comentai-le mpreun. - Elevii sesizeaz c unii scriitori din perioada regimului comunist au avut curajul s formuleze accente critice la adresa regimului

Explicaia Lecii dezbatere, tip seminar

141

4. Fixarea noilor cunotine i evaluarea elevilor

Tema pentru acas

Profesorul menioneaz cteva personaliti politice i culturale deportate n sate-lagr: Maria Antonescu, Corneliu Coposu, Al. Zub, Nicolae Balot, Paul Goma, Ioan Lissievici, Ghi Popp, Constantin Ticu Dumitrescu etc. Dup 1980 datorit politicii de sistematizare a satelor s-a trecut la comasarea unor localiti, nlesnit de dispariia unor sate i n consecina industrializrii forate care a organizat marele exod spre ora. S-a trecut la ridicarea n vechiul centru de comun a unor blocuri fr infrastructura aferent. Distrugerea satelor sau dislocarea unor comuniti a fost criticat n Occident unde s-a constituit Asociaia Village Roumaine. - Realizai un eseu cu titlul: Regimul comunist i deportrile n care s prezentai formele rezistenei, represiunea regimului comunist, figuri marcante ale rezistenei, consecine etc. - Eseu liber: De la Arhipelagul Gulag la Siberia romneasc Brganul. Proiect: Realizeaz o anchet despre deportrile i disidenii politici anticomuniti

totalitar ca: Marin Preda, Ana Blandiana, Vasile Voiculescu, V. Militaru, Ion Lncrnjan, Mircea Dinescu, Radu Gyr etc.

- redactarea unor compuneri, eseuri; - realizarea unor afie, scrisori, reclame, filme, reportaje; - consultarea dicionarului; - exerciii de completare a unor enunuri lacunare i rebusuri pe teme istorice;

Evaluare sumativ Teste de evaluare orale i scrise Aprecierea prestaiei elevilor

- Prezentarea refera- Notarea telor, a portofoliilor stimulativ i discuii pe a elevilor marginea lor

142

din localitatea ta. Poi folosi informaii oferite de familie, imagini, articole de ziar. - Realizai o analiz comparativ despre deportrile n spaiul sovietic n raport cu cele din Romnia.

Fi de munc independent nr.1 Accente n strategia regimului concentraionar: Articolul 209 Cod Penal Art.209. Constituie delict de uneltire a statului [sic] contra ordinei sociale i se pedepsete cu nchisoare corecional: I. De la 6 luni la 3 ani, amend de la 2000 la 20.000 lei i interdicie corecional de la 1 la 3 ani faptul de a propvdui prin viu grai schimbarea formei democratice de guvernmnt a Statului. II. De la 3 la 7 ani, amend de la 2000 la 20.000 lei i interdicie corecional de la 3 la 5 ani: a) faptul de a face propagand pentru rsturnarea n mod violent a ordinei sociale existent n Stat; b) faptul de a constitui sau organiza asociaii secrete n scopul artat la aliniatul precedent, fie c au ori nu caracter internaional; c) faptul de a lucra, prin mijloace violente, pentru a produce teroare i a schimba ordinea economic i social din Romnia......................(Codul Penal al RPR, Bucureti, 1948) Fi de munc independent nr. 2 Directiva H Strict Secret Confidenial-Personal III. Cei dislocai au dreptul s vnd toate bunurile ce nu le pot lua cu ei (n afar de case). Vnzarea se face numai colectivelor organizate de Comisiune. Cumprarea se va face la preul de Stat, inndu-se cont de uzur. ranilor sraci i mijlocai, precum i funcionarilor, li se va achita n ntregime suma ce li se cuvine drept pre al bunurilor vndute. Evaluarea bunurilor vndute de chiaburi se va face socotindu-se 50% din preul de Stat...
(Viorel Marineasa, Daniel Vighi, Rusalii-1951, pp. 210-216 ).

143

Fi de munc independent nr. 3 Unul dintre deportai, Stoinel Ilie din comuna Dalboet (jud. Cara-Severin), nr. 366, nscut la 28 octombrie 1919, etichetat chiabur de autoritile comuniste, menioneaz n amintirile sale urmtoarele lucruri lsate acas, fr a mai fi recuperate ulterior: una batoz de treierat gru, locomobila, circularul cu toate accesoriile, 20 m.c. de cherestea, 2.800 litri de uic de prune, 8.000 kg. gru, 10.000 kg de porumb, dou vaci, trei porci.... Toate au fost furate afirm Stoinel Ilie de conducerea din comun i de activitii de partid
(Vasile Calestru-Martiraj n Brgan-Lteti, Editura Demiurg, Iai, 2006, p. 67)

COMENTARIU METODIC Proiectul didactic Deportrile n Brgan, avnd un caracter preliminar, extinde i completeaz competenele specifice pe care le formuleaz programele colare de istorie integrat pentru liceu. Ca orice lecie i se pot aduce mbuntiri, fiind un act de creaie al profesorului i care poart amprenta acestuia. De aceea, sugerm ca n parcurgerea coninuturilor, activitatea didactic s urmreasc ndeosebi nsuirea de ctre elevi a competenelor int i nu neaprat, de exemplu, memorarea mecanic a evenimentelor istorice. Problemele abordate n acest proiect sunt cu precdere de istorie local sau naional ale regimului comunist. Se recomand pentru nsuirea corect a cunotinelor n care s se insiste pe noiuni, personaliti i repere cronologice prezentate n micarea lor n spaiu i timp. Leciile propuse trebuie s fie de dezbatere, tip seminar, interactive, centrate pe activitatea elevilor. S-a acreditat, pe nedrept dup 1989 teza, c nimeni i nimic nu a scpat Securitii i c nu se poate vorbi de o rezisten real mpotriva deportrilor. n realitate, rnimea i alte categorii sociale, au ncercat s se opun aciunilor de dislocare. Cumplita noapte de Rusalii din iunie 1951 a fost un act terorist de stat, pentru c a fost o aciune de o amploare neobinuit, unic n lagrul sovietic, cu peste 40.000 de victime din judeele Mehedini, Cara-Severin i Timi, realizat cu o for armat de cca 20.000 de ostai i ofieri comandani, la care se adaug un numr apreciabil de activiti de partid. Pregtirea aciunii a fost fcut n tain, confidenial, n secret pe baza hotrrilor luate la cel mai nalt nivel politic. Este necesar ca elevii s tie c procesul deportrilor a fost impus, iar abuzurile acestuia au dus la crime inimaginabile i la ngrdirea drepturilor omului. De aceea, prin cunoaterea istoriei, n general, i a comunismului, n special, elevii trebuie s afle Adevrul sine ira et studio, ntruct cine uit nu merit, mai ales n zilele noastre. Unele probleme pot fi tratate diacronic, n manier interdisciplinar i la alte activiti extracolare, cum ar fi sesiunile de referate ale elevilor sau cercul de istorie. Se impune ca noile informaii s fie integrate n sistemul de achiziii, 144

priceperi i deprinderi dobndite anterior, iar acestea s fie nsuite n cea mai mare parte din clas sau din cercetrile de arhiv/teren. Concluzii Bilanul Deportrii n Brgan a fost tragic: 1731 de mori, din care 175 de copii... Aceast cumplit noapte din 18/19 iunie 1951, de Rusalii, a fcut ca mii de locuitori din Banat s fie adui n cmpia stearp a Brganului, s fie dezrdcinai i timorai. Lupta cu comunitii a distrus viei i destine. Analiza acestui subiect este o bun oportunitate pentru a cultiva spiritul civic, moralitatea, credina n valorile pozitive ale istoriei. n acest sens, considerm, c acest proiect didactic/opional se preteaz foarte bine la clasele terminale ale liceului. Alimentnd constant informaiile primite pe parcursul colii, eroii rezistenei comuniste pot constitui modele pentru elevi. Desigur, demersul nostru este perfectibil, fiind o constant a preocuprilor de viitor.

145

POVETI DE VIA; BUNICII MEI PROIECT DE ISTORIE LOCAL


Emilena Irinela TATU*

Abstract: Life stories; My Grandparents a project of local history


The oral history has long been regarded and it is considered even today as being too subjective, as a sort of a pariah of history. The official history of the state, i.e. the political history, has long been the only one accepted and the only one imposed. The grand history was the history of the officials, the leaders and not of the ordinary people or of the others. It stood for, if you want, a clear-cut delimitation between THEM and US. Oral history brings an interdisciplinary and a multidisciplinary approach, puts forward new hotly debated themes, each of them equally interesting and highly original. This project of oral history Life Stories; My Grandparents is a pursuit of uncovering the past around us, which should be regarded as an essential component of any pedagogical endeavour during the history classes. The events around us, as well as our homes should constitute a starting point in preparing students and in stimulating their interest in history. Students will be able to identify themselves with the community in which they live, they will acquire the ability to appreciate the contribution of the previous generations to the development of the village, they will show gratitude and respect for their grandparents and the elders of the community. Such a project is required in order to achieve a return towards the family values, towards authentic moral values, towards discovering some authentic role models and not fabricated by nowadays media. Keywords: oral history, the past around us, grandparents, heritage, respect, recognition

Nu nelegi un lucru pe deplin, dect dac poi s i-l explici bunicii Albert Einstein

Argument: Proiectul de istorie oral Poveti de via; Bunicii mei este o continuare a participrii mele la cursul postuniversitar Trecutul de lng noi. Istoria oral a comunitilor locale, curs POSDRU/87/1.3/S/48695, organizat de Universitatea
*

Profesoar la Colegiul Naional Alexandru Vlahu, Rm-Srat, jud. Buzu.

146

Babe-Bolyai, din Cluj Napoca n anul 2011, director de proiect fiind prof. univ. dr. Doru Radosav, iar manager executiv, CPIII, dr. Lavinia Snejana Stan. Acest proiect de istorie oral Poveti de via; Bunicii mei urmrete cunoaterea trecutului din jurul nostru, o component important a oricrui demers didactic n cadrul orelor de istorie. Evenimentele petrecute n familie constituie un punct de plecare n pregtirea elevilor i stimularea interesului pentru istorie. Astfel elevii se vor putea identifica cu comunitatea n care triesc, vor putea aprecia contribuia generaiilor anterioare la dezvoltarea localitii, vor manifesta recunotin i respect fa de bunicii lor. Calendarul propus: Semestrul II, al anului colar 2010-2011. Anul colar 2011-2012 Activiti de nvare: definirea noiunii de strmo redactarea ghidului de interviu; transcrierea interviului; realizarea unui Jurnal al cercetrii Obiective: s defineasc noiunea de strmo; s-i identifice bunicii; s integreze elementele de istorie local n marea istorie; s realizeze interviuri cu bunicii identificai; s valorifice interviurile la leciile de istorie, la diferite concursuri, simpozioane i n publicaii. Grup int: 20 elevi din clasele IX-XII, de la Colegiul Naional Alexandru Vlahu, oraul Rmnicu-Srat, judeul Buzu Rezultate ateptate n urma realizrii de interviuri cu bunicii elevilor: ntrirea sentimentului de toleran, respect, recunotin i acceptare ntre generaii; dezvoltarea abilitilor de comunicare i de lucru n echip; mbuntirea colaborrii cu diferite instituii locale; valorificarea rezultatelor cercetrii prin publicarea unui volum. Riscuri: refuzul din partea unor prini sau bunici de a participa la proiect informaii incomplete i/sau greite; efectele emoionale excesive provocate de mrturiile celor intervievai. ntrebri considerate indiscrete conflicte n familie Particularitile proiectului: ineditul temei de cercetare pentru zona noastr situaia elevilor care nu au mai fost implicai n asemenea proiecte; numrul mare de bunici; modaliti diverse de prezentare i popularizare a proiectului. 147

Posibiliti de promovare a proiectului: Prezentarea rezultatelor proiectului pe facebook.com/ interviuribunici unde au fost postate interviuri, poze cu bunici intervievai, cu nepoii lor. invitarea n cadrul aciunii de susinere a lucrrii de disertaie a bunicilor, elevilor, conducerii colegiului, a reprezentailor ISJ Buzu diseminarea proiectului pe site-ul liceului funcional n viitor prezentri pe calculator brouri, pliante distribuite participanilor la proiect, diriginilor, elevilor, direciunii, ISJ Buzu prezentarea rezultatelor n cadrul edinelor cu prinii la clasele la care au fost elevii care au luat interviuri prezentarea rezultatelor proiectului n cadrul orelor de dirigenie pentru atragerea altor elevi folosirea interviurilor n cadrul orelor de istorie de la clasele XI-XII, la teme cum ar fi Familia n secolul XX, coala n epoca comunist, Regimuri politice n secolul XX, Democraie i totalitarism folosirea interviurilor n cadrul orelor de istorie opional Istoria comunismului n Romnia, pentru a realizare o comparaie ntre regimul comunist i cel democratic, actual diseminarea proiectului n cadrul cercurilor metodice diseminarea proiectului n cadrul Societii de tiine Istorice din Romnia, filiala Buzu; redactarea unui articol cu rezultatele cercetrii pentru revista Tezaur a filialei chestionare aplicate elevilor despre rolul bunicilor n familie realizarea unei pagini WEB Descrierea proiectului i rezultatele lui: Grupul int a fost alctuit din 20 elevi de la Colegiul Naional Alexandru Vlahu, Rmnicu-Srat, judeul Buzu, cu vrste cuprinse ntre 16-18 ani, de la clasele a X-XI a.
Nr. Crt Numele i prenumele elevului care a realizat interviul Clasa Vrsta Numr de interviuri luate

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 16.

Pltinu Anina Istudor Alexandra Miric Nicoleta Mu Marina Mrgrit Denisa Iosef Andreea tefan Roxana Leaua Alexandra Smbotin Ana Maria Popescu Lavinia Ciurumelea Dana Nicoveanu Alice Noapte Violeta Enic Radu Dogaru Simona

a XI a A a XII a F a XI a F a XI a F a XI a F a XI a F a XI a F a XI a F a XI a F a XI a F a XI a A a XII a B aXaE a XII a B a XI a A

17 ani 17 ani si 10 luni 16 ani si 6 luni 17 ani si 1 luna 16 ani si 11 luni 17 ani si 3 luni 17 ani si 1 luna 16 ani si 1 luna 17 ani 17 ani si 6 luni 17 ani 18 ani si 2 luni 15 ani si 8 luni 18 ani 17 ani

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

148

Nr. crt.

Numele i prenumele intervievatului

Interviu realizat de

Data realizrii interviului i locul

Tipul de nregistrare

1.

Jalb Niculina Zugravu Georgeta

Pltinu Anina

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16.

Constantin Ilinca Mihai Ioana Pescaru Ileana Mrgrit Maria Iosef Jana Dinu Blaa Leaua Ecaterina Enrich Rdia Stanciu Mihai Leu Ioana Tnase Nicolae Roman Ilinca Enic Elena Matache Alexandrina

21.05.2011, sat Costomiru, comuna Pardoi, jud.Buzu Pltinu Anina 25.05.2011, sat Topliceni, jud.Buzu Istudor Alexandra 25.05.2011, comuna Rmnicelu, jud.Buzu Miric Nicoleta 20. 05. 2011, Rmnicu -Srat Mu Marina 28.05.2011, Rmnicu-Srat Mrgrit Denisa Rmnicu-Srat Iosef Andreea 29.05.2011, sat Colibai, jud.Buzu tefan Roxana 4.06.2011 Leaua Alexandra 28.05.2011 Smbotin 29.05.2011 Ana-Maria Popescu Lavinia 07.06. 2011, sat Lanurile, comuna Ziduri, jud.Buzu Ciurumelea Dana 29.05.2011, satul Voetin, jud.Buzu Nicoveanu Alice sat Buda, jud.Buzu Noapte Violeta 5.05.2011, sat Vintileasca, jud.Vrancea Enic Radu 4.06.2011, Rmnicu-Srat Dogaru Simona 09.06.2011, Valea Rmnicului, jud.Buzu

video video audio video video video video video video video video video Video audio Mp3 audio

Elevii au manifestat la nceput reticen, fiind primul proiect de istorie oral desfurat n zona noastr i n colegiul nostru. Dup ce le-am explicat n ce const mai amnunit proiectul, motivaia i interesul lor a sporit. Numrul interviurilor a fost mai mare dect cele selecionate aici, dar nu toate s-au ncadrat n standardele necesare au existat i interviuri telegrafice, subiective sau care au schimbat structura ghidului convenit, interviuri n care fundalul sonor a fost mult prea zgomotos pentru a se putea folosi ceva. Impactul cercetrii noastre asupra comunitii locale este deosebit de util, n condiiile n care oraul i colegiul nostru se confrunt n ultimii ani cu plecarea n strintate a prinilor, n vreme ce copiii sunt lsai n grija bunicilor. n prezent familia tnr este extrem de vulnerabil datorit n special dificultii de a gsi un loc de munc, a creterii ratei omajului, veniturilor foarte mici i mai ales lipsei unui suport material necesar vieii de familie locuine, acces financiar la bunuri de absolut necesitate. ndeosebi dup 2000, se constat creterea fenomenului de separare, prin plecarea unui membru al familiei sau a mai multor, la munc n strintate. Aceast ruptur a familiilor afecteaz n special funcia de socializare i solidaritate familial. Muli copii rmn acas n grija bunicilor lipsii de 149

controlul i afeciunea prinilor, ceea ce poate conduce la probleme precum deviana juvenil, probleme de adaptare colar, fragilitate emoional etc. Este o necesitate un astfel de proiect pentru a realiza o rentoarcere ctre familie, ctre valorile morale autentice, ctre descoperirea unor modele de via autentice i nu prefabricate de mass-media din zilele noastre. Ghidul de interviu a fost construit n funcie de tem i a avut n vedere urmtoarele pri prezentarea biografic anii copilriei i de coal descrierea oraului/ satului din perioada copilriei/ tinereii strategii matrimoniale urmaii evenimente importante din via Cercetarea propriu zisa Problematizare/ evenimente Realizarea acestui proiect de istorie oral a avut n vedere formarea unor valori autentice ale elevilor-recunotin, respect, apreciere, solidaritate, toleran, nelegere, dar i formarea unor competene-literare, lingvistice, de comunicare, tehnice etc. Problemele cu care ne-am confruntat au fost att de natur emoional, spiritual, dar i de natur tehnic. La finalul semestrului I le-am cerut elevilor s fac o evaluare a activitii lor,pe baza unui chestionar, menionnd avantajele, dar i problemele cu care s-au confruntat n realizarea interviurilor. Miric Nicoleta 16 ani i jumtate n realizarea interviului cu bunicii, eu m-am confruntat cu urmtoarele probleme: Bunica a fost foarte emoionat la nceput. Lundu-i interviul afar n grdina, nimeni nu a putut sta lng noi, deoarece nu suporta prezena altcuiva. n unele momente amintirile urte au fcut-o s se ntristeze, pe chipul ei vzndu-se trecutul. Bunica a fost oarecum timid i surprins de interviul luat, pentru c nu m-a lsat s l art nimnui, chiar i vocea pe care o auzea din calculator intimidnd-o, propria ei voce. Dup aceea, interviul a fost floare la ureche n comparaie cu aranjarea lui. Deoarece bunica a rspuns separat la ntrebri, la sfrit, n calculator aveam vreo 30 de filmulee pe care a trebuit s le asamblez, s tai momentele care erau n plus, deci o munc de cteva zile. La fel de greu mi-a fost i cnd a trebuit s transcriu interviul. Astfel la sfrit aproape c scriam odat cu filmul, att de repede tastam. O alt problem a fost urnirea bunicii din loc. Pn am convins-o s vorbeasc a trebuit de multe ori s o rog. La fel a trebuit s o atept pn se aranja, ea ncercnd s apar respectabil. ....Niciodat nu am crezut c bunica ascunde o via att de tumultoas . Odat cu acest interviu am aflat multe lucruri chiar despre trecutul familiei mele: strbunicul meu a fost obligat s devin informator, unchiul meu de-al doilea era un fel de inventator al satului i mai ales c bunica a avut o copilrie cum numai n 150

Amintirile lui Creang se mai gsete. Am fost la fel de emoionat ca i ea, atunci cnd am filmat. tefan Roxana 17 ani i o lun Bunica nu a vrut s nceap interviul, pn nu a terminat de aezat covoarele n buctrie. Dup ce a terminat, nu a vrut s nregistrez pn nu s-a pieptnat, nu i-a aezat hainele cu care s-a schimbat i nu a nchis televizorul i ua de afar. n timp ce fceam interviul s-au terminat bateriile i a trebuit s cumpr unele noi. La jumtatea interviului s-a terminat i memoria aparatului i a trebuit s m duc acas pentru a descrca ce filmasem pn atunci. n timpul nregistrrii psrile din curtea din faa casei au nceput s fac glgie. Mrgrit Denisa 16 ani i 11 luni n realizarea interviului cu bunicii, eu m-am confruntat cu urmtoarele probleme: iniial bunica nu a dorit s fac acest interviu, pentru c a considerat c nu este destul de priceput i a trebuit s m duc de doua ori la ea acas pentru a ncerca s o conving. De asemenea, n timpul interviului, nu mi-am dat seama c televizorul este deschis, iar pe fundal se aud sunete, muzic. n timpul zilei, bunica a fost plecat de acas, aa c am fost nevoit s fac filmarea seara, iar lumina nu a fost foarte bun. O alt problema a fost faptul c n timp ce i puneam anumite ntrebri, bunica era foarte emoionat i i era greu s rspund, avnd lacrimi n ochi. Mu Denisa 17 ani Nu am avut aparat foto i a trebuit s fac rost, dar cei pe care i-am ntrebat nu erau dispui s mi-l mprumute, astfel a trebuit s o aduc pe bunica n ora i o coleg a venit la mine s o filmez. Avnd n vedere c am o sor de 7 ani a fost greu s o conving s nu asiste la interviu, fiind foarte curioas, ns pe parcursul interviului sora mea a nceput s ipe i nu tiam cum s o opresc. Nu lucrez prea des n Word aa c mi-a luat foarte mult timp transcrierea; de asemeni, nu am mai pus diacritice niciodat, mi-a luat n jur de 3 ore s pun diacriticele, apoi cnd am ncercat s copiez pe CD nu mi-a mers, se bloca Nero mereu. A fost greu cu bunica la nceput i am remarcat c nu i este foarte uor s vorbeasc despre viaa ei, ns s-a descurcat destul de bine i s-a deschis treptat. Pltinu Anina 17 ani Pentru mine copilria este cea mai fericit perioad din viaa unui om, o etap n care sufletul este pur i neatins de greuti majore i nu puteam crede c un om nu avut o copilrie la fel. n schimb bunicii mele i-a fost foarte greu nscnduse n perioada celui de-al doilea rzboi mondial. Cu tatl pe front i mama bolnav, mamaia trebuia s lupte pentru viaa dumneaei i trebuia de asemeni s i protejeze fratele. Aceast perioad a lsat urme adnci n sufletul dumneaei, astfel c acum realizez de ce este att de protectoare i grijulie cu noi nepoii. Iosef Andrea 17 ani i 3 luni Bunica era foarte emoionat din cauza amintirilor dureroase pentru ea, a trebuit ca mai nti s mi rspund la unele ntrebri nainte de a filma, ns emoiile ei au fost constructive astfel nct a povestit frumos, dar problema a fost c atunci cnd am nceput s filmez omitea lucruri pe care le spusese nainte de a 151

filma.... A fost dificil pentru ea s-i povesteasc viaa, deoarece nu a avut o via uoar i fiind mai emotiv, de cteva ori i-a venit s plng, iar un sfert din interviu a avut ochii nlcrimai..... Mi-am dat seama ct de incontieni suntem noi tinerii din ziua de azi de ceea ce avem i am nvat s apreciez mai mult att faptul c triesc n epoca actual ct i ceea ce am. Elementele de noutate aduse de cercetare: abordarea metodologic i diversitatea coninuturilor tematice. Am ntmpinat reticen, am fost nevoii s schimbm tema ghidului de interviu sau ne-am confruntat cu probleme de aprobare din partea celor pe care am fi dorit s-i intervievm. Tematica interviurilor a fost considerat de unii dintre subieci ca ptrunznd prea mult n intimitatea persoanei, n condiiile n care i ntrebam cnd s-au ndrgostit prima dat. E greu pentru o persoan nscut i crescut n comunism s rspund la astfel de ntrebri n faa nepoilor. Am urmrit s integrm istoria local n marea istorie, iar ntrebrile i rspunsurile din interviuri arat acest fapt. La ntrebarea Ce se ntmpla n comunitate i n lume n momentul n care v-ai nscut? M.M. considera c familia ei era o familie de ... sraci, erau amri, pe mine cnd m-a nscut mama, tocmai atunci au intrat ruii n ar i m-a crescut bunica m ducea mama, dac a dat-o socrul afar din cas, i bunicii mei au vrut s-i fac i ei o csu acolo cu dou camere i o tind c aa era, o sal la mijloc i venea bunica cu mine nfat, m nfa i m aducea la mama s-mi dea piept i mama i zicea fugi de aici cu ea c nu-i dau piept c asta, din cauza ei a murit tasu, asta a fost coabie, i m-a crescut bunica cu ap,cu crpa cu zahr, punea zahr n crpa nmuiat n ap n can i mi ddea s sug i cu asta m-am fcut mare. C.I. rspunde Pi eu dac eram nscut atunci sigur c nu tiu da' mama spunea c era rzboi i veneau ruiinemi ce erau, nu mai in i eu minte i nou la atia mici nu ne fceau nimic, cum eram eu, m mngiau acolo n leagn ntr-o covat unde eram eu, da cu fetele mari cic era jale, le alerga, le aia.....luau vitele la oameni, le ddea drumu la butoiu cu vin, carnea...nu puteau s taie porci c o luau ei, o ascundeau i ei, o puneau pe perei i puneau carpete peste ea pe perete ca s nu le-o ia i s aib i ei s mnnce, vai de lume....n timpul foametei, cei care erau de etnie roma i care nu aveau nimic, mureau cu duiumu, noi cum necum mai aveam cte o leac, ne certam pe mmlig, ne certam pe oriice da...am trecut cu brio. i ce spun, c mncare dac eram muli, aveam noi cte ceva de porc da mama trebuia s fac n aa fel ct s aib fraii c plecau la arat i eu ca cea mai mica, sigur c-mi ddea ultima porie c ce zicea, s mnnce mai mult ia i bucaea unca cu degetele i cresta cte-un degeel, doua i le ddea s mnnce lor c plecau la plug i la pdure da am trit i aa.... Se fcuse colectivizarea, prinii nu mai aveau pmnt ca atunci cnd eram copil, fceau zi de norm la colectiv. Chiar eu cnd am terminat 7 clase a trebuit s m duc n locul mamei mele pentru c era bolnav. Evenimente speciale, nu au 152

fost. Dect c, mi aduc aminte c n 1970 au fost inundaiile, c nici nu am fcut banchet la sfritul liceului pentru c am donat banii oamenilor care aveau nevoie(L.E ). Tot ea continua referitor la colectivizare Da, a fost o perioad foarte fioroas pentru noi. Mi-aduc aminte cum venea echipa, un grup format din 3-4 persoane, cum se ascundeau prinii, cum fugeau de acas. La nceput s-au trecut la colectiv cei mai sraci din sat. Era primar preedintele C.A.P., cel mai srccios om din sat i prinii mei fiind din clasa mijlocie, trebuiau s se treac mai nti la o asociaie tovreasc, nu mai tiu exact cum se numea. Trebuia s intre n asociaie doar cu o parte din pmnt, dar ntr-un final au ajuns i ei la C.A.P. Erau multe probleme, dar dup aceea mi se prea ceva bun. Ni se ddea miere de albine, pepeni, ce nu erau la noi pn atunci. Se mpreau toate produsele...asta era doar la nceput c apoi s-au schimbat lucrurile. La ntrebarea Care era situaia financiar i material, aveai proprieti? D.B. rspunde ntr-un fel ei au fost de o familie bun, au avut i aur, li se spuneau cocoei de aur, au avut atunci dar pe urm cnd a venit timpul foametei n 1946, a fost o secet i n 1947 a fost foamete, i atunci s-a dus de i-a schimbat. Se ducea tatl meu, c venise din concentrare de la Odessa i se ducea n 1947 n Oltenia i atunci a schimbat banii de aur i i-a dus la Bucureti mamei mele, c ea era bolnav cu plmnii, c nu era ca acum cu tratamente, medicamente, nu existau. i a dus-o tatl meu la Bucureti, la un frate de al mamei mele i a dus-o din primvar i a stat pn n toamn, iar eu am rmas acas n locul mamei. Eu aveam grij de gospodrie i de copii c tata pleca la cmp, i eu i trezeam pe atia mici c eram programai, sta cu crlanii ia mai mari, cellalt cu ia mai mici i eu acas, trebuia s fac mncare. La vrsta mea de 13 ani, m nvasem s fac treab, mlai nu aveam c tatl meu nu aducea c nu avea de unde i fceam turte pe plit, eu trebuia s tiu s frmnt la vrsta mea, aa am fost de chinuit, dar m-am descurcat. i nspre toamn a venit i mama acas de la Bucureti, tatl meu trebuia s plece n Oltenia ca s aduc porumb c de acolo aducea, se nfiinase un tren Trenul foamei pe timpul acela i trebuia s ne aduc porumb c nu aveam ce manca. i numai bine c atunci n 1946 tata a plecat n Oltenia, mama nc nu venise, eu cu surioarele, dar una era mic avea 3 ani, cealalt era mai mare avea vreo 5 ani i trebuia s am grij de ele c nu avea cine. i ncepuse lumea s culeag fasolea. Ce s fac eu, tata nu-i acas, mama nu-i acas i lumea culegea fasolea. i m apuc ntro diminea, njug boii la cru i mi iau fetioarele cu mine i am plecat ntr-un loc unde era un pic mai bine. Era locul cu captul la drum i acolo mi era mie mai bine, s culeg i eu fasolea c se scutura pe acolo, m gndeam eu. i m-am dus, m-am suit n cru dup ce am ieit pe poart c boii erau foarte bine nvai la jug i ce le comandam eu aia fceau. i am fost la vrsta mea de am cules fasole, m-am dus ce s fac. Aveam 13 ani. A venit tatl meu acas. Am pus-o acolo unde tiam c o pun ei, la cas era o galerie i am pus-o acolo. i a doua zi a venit tata i m-a ntrebat: Ce ai fcut tat?i i-am spus Ce 153

s fac tat, am cules i eu fasolea c lumea o culegea, iar el spunea c nu trebuia. i dup spune c am trecut pe la Bucureti i o aduc i pe mama ta acas, ooce bine, i spun eu, bine c o aduci. i a adus-o i pe mama acas i n toamna aia a lui 1947 am fcut treab pn n luna lui decembrie aproape. Cnd a venit mama, vai de capul nostru, a fcut o leie tare de ne-a splat c era n sat rie, scabie i se spune acum, c se umpluse lumea de rie. Parc o vad c s-a dus n gradin c aveam curtea mare, s-a splat i dup ne-a splat i pe noi c aveam parul lung, c atunci nu se tia prul la fete i tiu c ne-a uns cu ceva, dar nu-mi mai aduc aminte cu ce. i la cap ne-a splat cu leia aia tare i noi fiind copii am fcut i pduchi i ne-a pieptnat mama i ne-a scpat i de rie i de pduchi. i n sfrit, aproape de decembrie pe mine m-a trimis la Bucureti c a inut-o Petric acolo, frate care era cstorit cu o ardeleanc din Fgra i aveau copii i i-a spus Petric s te las s stai la ei s ai grij de copilaii lor i o s te dea i la croitorie. Iar eu i-am spus: Bine mmic, ce s fac, fceam ce comandau prinii. mi prea ru c nu m-am mai dus la coal, dar ce era s mai fac, mi prea ru c nvam bine, pe a VI-a dac n-am terminat-o mi-a dat certificat numai de 5 clase. mi plcea coala foarte mult. Mai ales la matematic. Ieise la matematic nite probleme pe care le fceam la tabl cu nite liniue, se numea regula de trei simpl i din toi copiii care eram, eu o prinsesem foarte bine. mi spunea nvtorul regula de trei simpl. Erau nite biei i le spunea nvtorul Nu v e ruine mi biei, a nvat Blaa regula de trei simpl i voi nu m, regula de trei simpl ia vin-o i le arat aici. Aa mi spunea i mi prea ru, nu c nu m-a dat mai departe dar nu m-a lsat s termin mcar 7 clase. Aa erau timpurile. i m-am dus la Bucureti, ntradevr acolo era bine, m-am dus n 1947, la nceputul lui decembrie. La Bucureti era o alt via eu trebuia s m obinuiesc. ncet, ncet m-am obinuit, unchiul meu avea aparat de radio, care eu radio auzisem la Valea lui Lalu doar la coal c avea nvtorul i era pe baterii i mereu se uzau. i acolo la aparat am auzit cntece i aveam o voce i cntam i eu dup aparat. Pe urm dup ce m-am obinuit au venit srbtorile. La ntrebarea Care sunt marile evenimente politice pe care vi le amintii i ce spuneau prinii despre aceste lucruri? C. I. Rspunde Pi cnd s-a fcut colectivizarea. i munceam la colectiv, ne-au luat pmntul, ne-au luat vitele, ne-au luat tot i munceam acolo cu 15 lei la zi, ne ddeau i nou 15 are de teren i restu la ei. Prinii...cum s reacioneze mama care era de anii de pensionare n-a vrut s mai munceasc deloc pentru c spunea c sunt hoi i nu suferea comunitii sub nici o form i parc ei i-a dat pensie dar dup vreo 2-3 ani de colectiv, da eu trebuia s muncesc i aveam de munc la Podgoria i ne luau cu maina i mai fceau pan mainile i mai dormeam prin main, vai de capu meu. Mi-aduc aminte c atunci cnd s-a fcut colectivizarea, ne-am trecut n colectiv i cu boii i a venit ia care ne nregistrau s ntrebe ct pmnt ai, ci porci, cte vaci i fratele meu Nelu a trecut numai un bou, eh gata numai un bou dai Nelule cu cellalt faci tu ce vrei c la vreo dou sptmni i cheam s le pun cercei n urechi i el n-a putut s se duc numai cu 154

unu dac ei erau ncontinuu mperecheai amndoi la cru, s-a dus cu amndoi, cnd ia i spune c s i pun cercel i lu cellalt. Da a fost vorba c numai unu dau n colectiv i zice numa unu da las-l i pe sta s-i punem cercel i fratele meu i-a dat seama c vor s i-l ia i pe cellalt i n noaptea aia a plecat cu el pe valea Budei la a Odobescului, c nici n ziua de azi nu tiu cui l-a dat, cu dinii i-a rupt cercelu din ureche n faa lor i l-a aruncat stora i tuleo cu boul. Pe urm a venit poliia, a cutat, s-au dus pe la Oraca s caute bou unde tiau ei acolo, da nu l-au gsit nici n ziua de azi. Pe urm Nelu a plecat la Bucureti, n-a vrut s mai stea la colectiv i a fost bun dus i am rmas doar eu cu baba Rada, ea acas i eu la munc, mai la colectiv, m trezeam de noapte ca s fac i munca mea acas c m punea mama i pe urm i la alii ca s fac bani s mi mai iau i eu rochii i mai multe c mi-era drag s fiu la mod, da puterea era... i nu era puterea ct era baba care nu vroia s fac mod, vroia s ai ce mnca i ce purta, aveam gini, aveam oi, aveam ca, aveam de toate da n-aveam prea multe haine. Asta a fost boala babii mele s nu fii fodul i s ai burta stula da, chiar aa ne zicea. Nu-i plcea de aia care sunt fodui, numa de ia care sunt stui. Pentru I. A. un alt mare eveniment are cea mai mare semnificaie Moartea lui Ceauescu, Revoluia. A fost greu de tot... noi nu nelegeam ce se ntmpla, credeam c se sfrete lumea. Unii s-au mbogit n urma revoluiei care tiau i aveau curaj, dar noi am dus fric mult pentru c aveam copiii... de exemplu tatl tu lucra la abator i acolo, de fapt peste tot, se trgea cu gloane, era foc de voie, iar biatul trebuia s plece la munc, treceau gloanele pe lng el la Buzu. Trebuia neaprat s se duc la munc s le dea de mncare revoluionarilor, era nenorocire ce era atunci. A fost nfricotor...am zis c mor de frica atunci, de fric pentru copii s nu peasc vreunul ceva s fie mpucat sau omort cu btele. tiu c prin Decembrie, n ajunul Crciunului, biatul cel mare nu a putut s ajung la staie la Buzu la lucru, din cauz c tribunalul din Buzu era n flcri...se dduse foc tribunalului i nu a putut s ajung i s-a ntors acas i cnd a ajuns acas Mam murim! aa mi-a spus, tremura tot Ce-am vzut eu mam e de nedescris... am venit ascuni pe sub scaunele de la tren pentru c se trgea nici nu tii cine i de unde. Att de speriat am fost nct am uitat c e Crciunul a doua zi i nu am fcut sarmale. Iar n noaptea aia cnd s-a ntors biatul cel mare, biatul cel mic, copilul mijlociu, tatl tu era la servici ni se luase lumina i eu ateptam biatul acas i nu mai tiam ce s mai fac c nu-mi venise biatul acas i era noapte, era trziu i aproape c turbasem nu mai puteam de grij. i pn la urm mi-a venit biatul acas, dar a doua zi de diminea a plecat iar, astfel nct i ziceam Nu te mai duce mam, c te omoar, iar el, tatl tu, zicea M duc mam c nu are cine s dea mncare la revoluionari i trebuie s tiem carne s le facem s mnnce. Acea noapte a fost cea mai groaznic noapte pe care am trit-o. Groaz mam, groaz, am trit clipe de groaz. Pentru E.A. evenimentele sunt trecute prin ochii copilului de atunci Copil fiind.. mi aduc aminte data de 30 decembrie 1947 cnd regele a abdicat, se ardeau crile i calendarele toate care pstrau portretul regelui, dup aceea a venit 155

naionalizarea pe 11 iunie 1948, dup care a urmat colectivizarea i apoi revoluia din 1989. La ntrebarea Ce presiuni sociale ai simit ca adult? L.E. rspunde Cnd eram la serviciu, eram contabil ef n ultima perioad, n fiecare luni eram obligate s ducem situaiile cu realizrile la Buzu i de fiecare dat cnd te duceai mereu spunea preedintele mai ducei-v afar s mai ascuii creionul c nu e de ajuns. Niciodat nu era real situaia care o acceptau ei ca fiind bun. O alt poveste, cnd eram mai la nceput angajat, toat lumea era membru de partid. i a venit secretarul de partid de la comun i i-a zis soului meu c trebuie s m fac i eu membru de partid c lucrez n administraie.. la SMA, mai nti la Asociaie, dar s-au desfiinat. n 1989, eram la Cooperativa de consum. M-a chemat secretarul de partid s-mi spun c este necesar s devin membru pentru c aveam o funcie de conducere. Am depus cererea i confirmarea trebuia s mi-o fac organizaia de baz a CAP. Ca s mi-o confirme a trebuit s m duc pe cmp, unde a avut loc discuia. La un moment dat, unul m-a ntrebat Bredoamn spunemi de ce nu te-ai fcut pn acum membru de partid? c deja aveam 15-20 de ani de munc. Eu i-am rspuns pi nea Andronache, au vrut s m fac cei de la Asociaie s-a desfiinat, au vrut s m fac cei de la SMA, s-a desfiinat i de aceea nu m-am fcut pn acum. S-a terminat edina, asta se ntmpla prin noiembrie 1989 i nu am apucat s primesc carnetul de partid pentru c se desfiinase partidul comunist. Nu dup mult timp m ntlnesc cu neaAndronache dup evenimentele din decembrie 1989 i mi-a spus bredoamn c-ai desfiinat asociaia, am n eles, i SMA la fel, dar s desfiinezi i Partidul comunist?! Erau presiuni mari care se fceau. Lucrai n stres tot timpul...asta era situaia. Familia are si ea rolul ei n marea istorie, iar legtura dintre istoria familiei i marea istorie e tot mai vizibil. La ntrebarea Ce credei c ai motenit de la bunici/ prini? C. I. rspunde de la prini am motenit s muncesc...s dumnesc M. M. rspunde Buntatea i respectul i educaia pe care mi-au dat-o. Tot ea e cea care consider c a motenit poate buntatea, vrednicia, cuminenia . E. R considera c bunicii erau Nite oameni simpli cu credin n Dumnezeu, ne ddeau o educaie, ne nvau Tatl Nostru, s respectm oamenii dup strad, dup drum, s dm bun-ziua, s nu furm, s fim nite copii exemplu... nite oameni nelegtori, i-am respectat, Dumnezeu s-i odihneasc! Tot ea vede n prini cei care i-au dat ... educaia pe care ne-a dat`o la toi fraii, s nvm, s respectm oamenii, s nvm o coal c s putem s mergem mai departe, c s avem un servici s ne descurcm n via. Pentru M. I. motenirea de la prini, bunici e foarte important n primul rnd cinstea, omenia. Ce s spunam motenit tot ce a fost frumos, s fii un om onest, s nu Tata ne-a nvat ntotdeauna s nu lcomim, s nu ne uitm la ce are cel de alturi de noi, s nu dumnim, s nu invidiem, s ne mulumim cu ce ne d Dumnezeu, s muncim i s fim oameni credincioi i cu dragoste de cas, de familie. Asta e 156

Bunicii, n special sunt cei de la care avem ntmplrile cele mai multe i mai frumoase Din spusele bunicii mele i a mamei, dar mai mult ale bunicii Ea ne povestea, avea ea un umor aamai fin. i ne povestea cnd au intrat ruii in ar n 44. Noi cum locuiamvenea pe valea satului, dar era n margine, n partea dinspre nord a satului, chiar ultima cas era. Acolo, nainte s vin ruii, la familia noastr, la tata, locuia o familie de nemi. Adic era i cu soia, ofierul i cu copiii. Au locuit ct au fost nemii n ar la noi. Erau nemii foarte civilizai, buni, nici nu se simea c erau n cas. i ajuta...era atuncinu existau bomboane, ciocolat ca acum, ca n timpul rzboiului. i le aducea conserve, aducea biscuii, le ddea la copii pentru ca eu aveam fraii mai mari care erau nscui. Eu m-am nscut dup rzboi. i cnd au intrat ruii n ar, nemii au plecat. Au trebuit s plece. i-au luat la revedere foarte frumos i au plecat i au venit ruii. Cnd au venit ruii ruii porci. Scuz expresia, da aa am auzit. Cum au intrat n sat, direct n casele lor au dat i cereau mncare. Le-au prins toate ginile, le-au tiat, le-au jumulit, le-au mncat crude. Le-au tiat vielul, le-au tiat i porcul i ca s tac din gur, mamaia fcea pine zi i noapte. Veneau i treceau. Veneau i treceau. i veneau, le ddea pinea, ei luau ce gseau n curte i plecau. i pe urm au vzut copiii mici. i au ntrebat ai cui sunt copiii? pe mamaia o vedeau c era btrn, dar unde era mama. C tatl era pe front. Dar unde e mama copiilor? i ea de fric sraca, a bgat-o pe mama sub cadcada n care se fcea vinul era cu gura n jos, pentru c era n var. i era pus jos. i a bgat-o acolo sub cad i acolo a stat trei zile cat au trecut ruii ntr-una. Pe ea nu a scos-o de acolo. Dup ce a trecut valul de rui, au scos-o, dar o inea pe mama mbrcat n brbat i mzglit pe ochi cu negreal, o tunseser ca s zic c este brbat. Ca nu cumva s vin iar ruii i s o ia, c cereau femei. Ruii cereau femei i unde le gseau nu le iertau. i aa a scpat mama de furia ruilor pentru c era singur, tata era concentrat pe front i mamaia toat noaptea, vreo trei zile i toat ziua fcea pine i le ddea. Veneau cereau mncare, mncare. i luau i ce gseau prin curte i femei. Aa ne povestea c a trecut prin cea mai mare tragedie, au zis ei care au fost atunci. Cnd multe femei au fost violate i btute i chiar mpucate care au opus rezisten. Iar mamaia fiind mai hoa a tiut cum s o ascund i a scpat de furia lor. E. E. crede ca Bunicii dinspre tat: bunicul fusese moier numit, avea un chip blnd, avea camera lui n care avea o lmpi de lumin cu gaz, jumtate sticla era alb pentru sear, iar jumtate era roie pentru noapte, bunica era o femeie blnd i supus, aveam 2 ani cnd a murit. Bunicii dinspre mam: bunicul era cu o figur de bunic, musta mare alb, un om blnd i bun, iar bunica era o fire mai iute... i iubeau copiii, nepoii, lucruri urte despre ei n amintirea mea nu sunt. De la prini a motenit dragoste de familie, blndeea, hrnicia cinste i onoare n societate. Pentru L.I. cea mai importanta motenire din partea bunicilor este munca, cred c dragostea de munc, de animale.

157

Concluzii Poveti de via; bunicii mei proiectul de istorie locala a urmrit adaptarea temei la situaia comunitii noastre care se confrunt cu problema migraiei prinilor i cu creterea rolului bunicilor, care de multe ori sunt suprancrcai cu sarcini, cu responsabiliti. E nevoie de cunoaterea trecutului familiei? Eu sper i cred c da. Elevii mei de azi vor scrie istoria de MINE i m voi mndri c am fcut parte din marea lor familie. Poate c marea istorie i va da seama c nu poate exista fr copii, prunci, colari, mame, ttici, divoruri, fr noi toi, fr BUNICI .... A ncheia cu un citat din Jean Braudillard care spunea Istoria Americii se reduce la albumul de familie. Parafraznd a putea aduga Istoria Romniei se reduce la albumele de familie, ale celor care mine vor fi viitorul rii. A dori s nchei cu impresiile unei eleve despre acest proiect.... Cel mai mare ctig personal dup acest interviu este c simt c m-am apropiat mai mult de bunica, simt c o cunosc puin mai bine i acum o respect poate mai mult pentru cte a ndurat. Toi bunicii sunt nite eroi pentru mine pentru c au trecut prin att de multe lucruri, majoritatea i-au pierdut prinii n rzboi i au trecut singuri prin via fr ajutor material, au muncit de mici copii, i-au ntemeiat o familie, i-au crescut copiii cu demnitate i acum ne nva i pe noi nepoii ce este respectul i dragostea. Am nvat c data viitoare cnd mai ridic tonul la bunici sau le mai rspund s tac din gura i s apreciez faptul c nc i am pe toi alturi de mine. Mu Denisa 16 ani

158

EVALUAREA INITIAL NTRE TEORIE I PRACTIC, PE FONDUL PROVOCRILOR MODERNIZRII


Dumitrel TOMA*

Abstract: The initial assessment between theory and practice,


under the modernisation challenge
This article contains four sections: the first refers to the new paradigm of assessment, influenced by the postmodern society, the second is focused on issues of methodology of the initial assessment, the third presents the conclusions of a case study: the initial evaluation organized by the Ministry of Education in Romania and the fourth consists in disseminating an example of good practice in terms of filling the school documents. Modernisation is a concern of evaluation theorists and teachers over the past two decades. Focusing on the formative aspect of assessment is contrary to the traditional perspective, based on appearance summative, quantitative, quantifiable evaluation. The article presents the best recommendations for adapting and customizing the evaluation for meeting the new educational requirements. The initial assessment is a fundamental step of any learning program. Realizing its educational value, the Romanian Ministry of Education has developed an uniform process of school practices aimed at initial assessment. Amid efforts to modernize the school assessment, pertinent analysis may reveal strengths and weaknesses of the educational authorities of Romania's strategy. Noting the large number of school documents, reports, which must be filled by teachers at the end of the evaluative process, I suggest an electronic template to record the findings. This tool can be used both in recording student progress and explaining the grades awarded in school evaluation. Keywords: initial assessment, learner centred initial assessment process, learning needs, individual learning plan, performance evaluation tests, electronic teacher gradebook

1. Schimbare de paradigm n evaluarea colar Alturi de predare i nvare, evaluarea reprezint o funcie esenial i o component a procesului de nvmnt. Nu poate exista act educaional care s nu implice direct sau indirect, sistematic sau nesistematic, procese evaluative i autoevaluative.
*

Profesor de filosofie, Grupul colar Danubius, Clrai.

159

Evaluarea a fost definit diferit de-a lungul timpului, conceptul evolund pn n zilele noastre: Elementele comune ale celor mai multe definiii recente pot conduce la nelegerea evalurii ca pe un proces de emitere a unor judeci de valoare n legtur cu nvarea, prin raportare la un binom (ob iective + criterii de apreciere adecvate obiectivelor), n vederea adoptrii unor decizii. n viziunea lui Ioan Cerghit 1 , modernizarea perspectivei asupra evalurii colare s-a realizat att prin considerarea acesteia ca parte component a procesului de nvare, ct i prin renunarea la caracterul apreciativ, rezultat din echivalarea acesteia cu simplul proces de verificare a cunotinelor. n ultimul deceniu al secolului trecut, s-a remarcat un proces de schimbare de paradigm n privina nelegerii rolului evalurii, aceasta devenind o parte integrant a procesului de nvare i avnd rolul de jalon al acestuia 2. Avnd n vedere relaia evalurii cu celelalte activiti prin care se realizeaz procesul de nvmnt, cu predarea i nvarea, devine necesar ca n locul termenului consacrat de evaluare s se utilizeze conceptul de activitate evaluativ, surprinznd astfel caracterul dinamic, acional, al acesteia. n lucrarea Teoria i practica evalurii educaionale3, autorii Dan Potolea i Marin Manolescu consider c n domeniul evalurii colare se poate evidenia existena unui proces de mbogire a acesteia i tranziia de la manifestarea ei ca instrument de msur i control la un demers centrat pe nvarea de ctre elev, pe procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea i pe autoreglarea cunoaterii. Astfel, evaluarea trebuie s evolueze de la a fi static, bazat pe control, examinare, verificare i sancionare, ctre o forma dinamic, centrat pe procesele mentale ale elevului, favoriz nd autoreflecia i autoreglarea. Aceast evoluie este determinat de schimbarea rolurilor n procesul nvrii. Dac pn de curnd, elevul era un participant pasiv la procesul de educaie, acceptnd toate influenele conceptualizate i reglementate de ctre structuri superioare (de regul autoriti educaionale), evaluarea rezumndu-se la msurarea gradului de conformizare a acestuia la exigenele sistemului educaional, mai nou elevul este coresponsabilizat n privina propriului traseu educaional, fiind implicat n procesul deciziei privitoare la ceea ce se dorete a fi cunoscut. Activizarea unor mecanisme metacognitive, viznd cunoaterea n scopul autocunoaterii se realizeaz prin dezvoltarea capacitii de autoreflecie asupra propriei nvri. Evaluarea, n cadrul nvmntului modern, este circumscris unui nou sistem referenial, care vizeaz formarea competenelor elevilor, fie de ordin general, fie de ordin specific, competene solicitate de societatea actual. Se constat o diversificare a dispozitivelor de evaluare. Metodele de evaluare tradiionale (evaluri orale, scrise, probe practice etc.) devin insuficiente i reclam utilizarea unor
1 2

Ioan Cerghit, Sisteme alternative i complementare de instruire, Editura Aramis, Bucureti, 2002. Yvan Abernot, Les mthodes dvaluation scolaire, Nouvelle edition, DUNOD, Paris, 1996. 3 Dan Potolea, Marin Manolescu, Teoria i practica evalurii educaionale, Ministerul Educaiei i Cercetrii, Proiectul pentru nvmnt Rural, 2005.

160

metode noi, moderne (precum portofoliul, proiectul, investigaia, autoevaluarea etc.). Toate acestea deoarece, n contextul actual, produsele nvrii nu mai reprezint un scop al evalurii, mai importante fiind procesele cognitive ale elevului n timpul activitii de nvare.
In tabelul 1 sunt prezentate sintetic cteva elemente de distincie ntre viziunea tradiional asupra evalurii i cea modern. Evaluarea tradiional A evalua era echivalent cu a examina, a verifica, a controla Verificarea i aprecierea rezultatelor reprezint un moment distinct de nvare/evaluare Are caracter periodic, manifestndu-se sumativ Este centrat pe cunotine Evaluarea modern Implic msuri ameliorative

Este un proces continuu, integrat procesului de nvare Este n special formativ Solicit diversificarea tehnicilor de evaluare Culpabilizeaz doar elevul, nu i criteriile Furnizeaz feed-back real elevului, dar i evalurii profesorului, asupra eficienei activitii didactice Scopul evalurii este notarea i asum un rol activ, de transformare a proceselor de predare i nvare, de intervenie formativ Nota sancioneaz nvarea Centreaz evaluarea pe rezultate pozitive, fr a le sanciona constant pe cele negative Presupune clasificarea elevilor Nu i propune clasificarea elevilor Nu este unitar, presupunnd comparaia cu Nu se realizeaz independent de criterii, diverse scri de valori (poziia elevului n standarde, descriptori de performan colectiv, raportul cunotine predate/cunotine cunoscui de toi actorii procesului nvate), necomunicate n mod transparent didactic Elevul este subordonat profesorului Elevul este partener cu drepturi egale, coparticipant la un contract pedagogic Tabel 1: Caracteristici cheie (evaluare tradiional/evaluare modern)

Creterea importanei evalurii cu rol formativ a modificat fundamental i modul n care sunt nelese funciile actului evaluativ. Cele trei funcii ale evalurii: descriptiv, diagnostic i prognostic, devin premise pentru optimizarea modului de raportare a elevului la propriile activiti de nvare. Mai jos sunt realizate corespondene ntre cele trei funcii i exprimarea lor n termeni nespecializai: Funcia descriptiv: Te afli n situaia aceasta: Funcia diagnostic: Din cauza c ii lipsesc ... Funcia prognostic: Ai putea obine succes dac... n baza unei clasificri multicriteriale (aspecte cantitative sau calitative, care necesit fie o evaluare parial, fie global; referenialitatea temporal a instruirii, care solicita evaluarea de nceput, continu, de final; referenialitatea axiologic, 161

care impune evaluarea criterial, comparativ, normativ sau clasificatorie), rezult cele trei strategii evaluative, considerate de Ion T. Radu4 ca fiind obligatorii pentru orice cadru didactic:evaluarea iniial, formativ, sumativ. Anna Bonboir5 susine c formele sau strategiile evalurii: iniial, formativ i sumativ, sunt n relaie de complementaritate, determinat de funciile ndeplinite n demersul evaluativ. Evaluarea iniial capt relevan pentru elev prin puterea de a mobiliza, de a stimula, de a motiva spre un program educativ ce va trebui urmat. Ea i pierde funcia de verificare i control. Din punctul de vedere al lui Michael Scriven 6 , printele conceptului de evaluare formativ, aceasta reprezint o stare de spir it, mai degrab dect o tehnic, trebuind adoptat de profesori i elevi. Evaluarea formativ se realizeaz n mod dinamic, devenind parte din eforturile de formare a elevului, component a procesului de nvare. Evaluarea sumativ opereaz cu elemente de permanen, rezultate din aplicarea cunotinelor de baz, ale demonstrrii competenelor asimilate de elevi ntr-o perioad mai extins de instruire. Caracterul ameliorativ al evalurii sumative este redus, schimbrile n strategiile de predare/nvare viznd n special seriile de elevi ulterioare7. 2. Evaluarea iniial aspecte metodologice n continuare, vom analiza aspectele metodologice care vizeaz evaluarea iniial, precum i iniiativa Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului din Rom nia (M.E.C.T.S.) de a reglementa i uniformiza practica colar n privina aplicrii evalurii iniiale. Un instrument foarte util n nelegerea complexitii problematicii referitoare la evaluarea iniial i rolul ei n procesul educaional, este reprezentat de ghidul Initial Assessent of Learning and Supoort Needs and Planning Learning to Meet Needs 8 . Conform sursei citate, toi beneficiarii unui program de instruire trebuie s parcurg o perioad de evaluare iniial. Evaluarea iniial reprezint procesul prin care sunt identificate nevoile de nvare, dar i nevoile de sprijin, pe baza acestora putnd fi definit un plan de nvare individual, care va reprezenta structura procesului didactic. Cu alte cuvinte, va determina punctul de nceput al programului de nvare. Nevoile de nvare se exprim n abiliti, cunotine i competene ce urmeaz a fi asimilate/dovedite de ctre un elev de-a lungul programului de nvare.
4 5

Ion T. Radu, Evaluarea n procesul didactic, Editura Didactica i Pedagogic R.A., Bucureti, 2000. Anna Bonboir, Une pdagogie pour demain, Presses Universitaires de France, Paris, 1974. 6 Michael Scriven, The methodology of evaluation, n Perspectives of curriculum evaluation, Chicago, 1967. 7 Adriana Nicu, Curs de pedagogie, n site-ul DPPD al Universitatii Lucian Blaga din Sibiu (http://dppd.ulbsibiu.ro/ro/cadre_didactice/cadre_didactice.php) 8 Learning and support needs and planning learning to meet needs, n Good Practice Guides, Department for Education and Employment, QPID Dissemination and Marketing Team, 2001.

162

Nevoile de susinere reprezint acel ajutor suplimentar de care elevul are nevoie pentru a depi barierele i pentru a preveni eecul procesului de nvare. Evaluarea iniial este un proces critic deoarece reprezint primul pas n ciclul nvrii (a se vedea figura 1).

EDUCABILUL

Figura 1: Ciclul nvrii Eecul n identificarea cu acuratee a nevoilor de nvare individuale poate determina crearea unui plan de nvare sau a unui program educaional neadecvat nevoilor reale ale educabilului, ineficient att n procesul nvrii ct i n practicile evaluative subsecvente. Evaluarea iniial reprezint un proces complex care debuteaz de la primul contact cu educabilul i continu pn cnd planul individual de nvare este complet. Nevoile de nvare i de sprijin identificate ulterior vor conduce la actualizarea continu a planului de nvare. Din aceast perspectiv, se recomand ca evaluarea iniial s dureze mai multe zile sau sptmni, reducerea la o singur sesiune nefiind suficient pentru identificarea cu acuratee a nevoilor reale de nvare. 163

Nevoile de nvare i suport sunt identificate pe baza colectrii i analizrii unor informaii foarte diverse, diferite tipuri de informaii care vor trebui luate n considerare n procesul evalurii iniiale fiind reprezentate n figura 2. Dup cum se poate constata, reprezentarea sub form de puzzle demonstreaz c procesul evalurii iniiale trebuie s vizeze informaii diverse, dar care totui formeaz o imagine coerent asupra individului.

Figura 2: Informaii privitoare la educabil, utile n evaluarea iniial Rezultatele testrii iniiale sunt utile deopotriv furnizorului de educaie, dar i beneficiarului direct. Dac pentru furnizorul de educaie, informaiile obinute n urma testrii iniiale ajut la nelegerea nevoilor de nvare i de suport ale educabilului, acestea permit de asemenea realizarea unui plan i oferirea unui program de nvare care rspund nevoilor beneficiarului, cuantific progresul i succesul de la un punct de pornire iniial (nceput de ciclu colar, nceput de an colar, nceputul studiului unei discipline), iar pentru beneficiarul programului de nvare, aceste informaii reprezint ancore utile n procesul nelegerii opiunilor privitoare la carier, datorit lor reuind s i identifice n mod fidel ceea ce deja a nvat, dar i ceea ce va trebui nvat. Din aceleai motive elevul se simte motivat i valorizat prin suportul oferit n identificarea nevoilor personale de nvare, joac un rol activ n procesul dezvoltrii planului de nvare, nelegndu-i nevoile de nvare i de susinere, devine responsabil pentru propriul proces de formare/instruire. Evaluarea iniial nu se poate realiza exclusiv printr-o singur metod, cci astfel riscul consist n irelevana informaiilor obinute pentru definirea cu acuratee a nevoilor de nvare. Metodele evalurii iniiale se pot mpri n ase grupe: analiza informaiilor oficiale referitoare la elev: formularele de nscriere, foile matricole, fiele de progres, referinele publice etc.; 164

intervievarea individual; testarea formal; chestionarea; observarea activitilor de grup; practicarea activitilor pentru care manifest vocaie. Furnizorul de educaie nu folosete, de regul, toate aceste metode, ci le alege doar pe acelea care corespund nevoilor i circumstanelor beneficiarilor. n mod obinuit, profesorul poate alege o combinaie de metode cu care poate evalua un elev, n vederea identificrii fidele a ntregului tablou al nevoilor sale. n tabelul de mai jos se poate constata care metode pot fi utilizate n colectarea diverselor tipuri de informaii referitoare la elev.
Practicarea activitilor vocaionale

Preferine legate de cariera Calificri i achiziii anterioare Aptitudini i potenial nvarea timpurie i experiena Deprinderi de baz Competene cheie Dificulti n nvare Interese Stilul propriu de nvare Rolurile asumate Implicarea personal Circumstane personale

x x x x x x x

x x x

x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

Observarea activitilor de grup

Foi matricole/Fie de progres

Formulare de nscriere

Teste formale

Chestionare

Interviuri

Referine

Tabel 2: Domeniile de interes n evaluarea iniial i metodele asociate O alt resurs valoroas care se refer la metodologia administrrii evalurilor iniiale, este reprezentat de lucrarea Guidance for assessment and learning/ Initial and diagnostic assessment: a learnercentred process9.
9

Guidance for assessment and learning/Initial and diagnostic assessment: a learnercentred process, SFLIP/GAL-3, The Quality Improvement Agency for Lifelong Learning (QIA), 2008.

165

Reinem din aceasta cteva elemente care pot contribui la optimizarea procesului de evaluare iniial. Astfel, cadrul didactic sau furnizorul de educaie trebuie s dein cteva competene care s permit nelegerea ntregului proces evaluativ, prezentarea lui ctre beneficiari ntr-o form pozitiv i constructiv, valorizarea i implicarea educabililor, utilizarea unei varieti de abordri adecvate beneficiarului individual i contextului su de nvare, interpretarea rezultatelor n mod adecvat i formularea de feedback competent, recomandarea celor mai potrivite programe de nvare. De asemenea, exist cteva recomandri privitoare la feedback-ul oferit n timpul i n urma evalurii, acesta putnd determina creterea impactului pozitiv al evalurii iniiale: este indicat s fie evideniate reuitele, ntotdeauna trebuie srbtorite momentele n care elevul realizeaz bine o sarcin de lucru. Aceste reacii vor contribui la creterea ncrederii n forele proprii i vor cataliza energii noi n direcia realizrii planului individualizat de nvare. ntrebrile trebuie formulate cu atenie, iar rspunsurile s fie urmate de ntrebri prompte, precum Ai dori s vorbeti suplimentar despre acest aspect?. Se recomand introducerea de pauze de cteva secunde dup adresarea ntrebrii, astfel nct elevii s fie ncurajai s formuleze corect i s dezvolte subiectul asupra cruia se vor exprima. Feedback-ul trebuie adresat specific, cu evitarea generalizrilor de forma Exist prea multe greeli i cu concentrarea pe puncte concrete asupra crora se poate discuta cu elevii. Trebuie ca atenia s fie concentrat ntotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimbrii, cu evitarea suprancrcrii elevilor cu excesiv de mult feedback transmis ntr-o singur sesiune. Este recomandat s se urmreasc cile de mers mpreun nainte, mai curnd prin mprtirea ideilor i explorarea soluiilor posibile, dect prin formularea excesiv de sugestii. Feedback-ul nu reprezint un proces unidirecional, elevii trebuie invitai s comenteze i participarea/demersurile educatorului. Pentru a rspunde la ntrebarea Ct de centrat pe elev este procesul evalurii iniiale?, vom valorifica concluziile lui Muriel Green 10 . Acesta constat c de foarte multe ori evaluarea iniial este realizat mai curnd ca un exerciiu birocratic, parte dintr-o obligaie contractual, dect ca o preocupare natural de a afla ceva consistent despre educabili i procesul nvrii lor. O evaluare centrat pe elev, presupune: implicarea elevilor, evaluarea fiind n beneficiul acestora i al nvrii lor; facilitarea unui sentiment pozitiv asupra propriei lor persoane i asupra propriului potenial de nvare; Elevii care se nscriu ntr-un proces de nvare cu realizri i achiziii modeste au nevoie s nvee la un nivel care ofer deopotriv provocri personale dar i ansa la progres i chiar succes. Acetia vor necesita susinere n privina unor aspecte specifice propriei nvri. Este deosebit de important ca procesul s
10

Muriel Green, Improving initial assessment n work-based learning, Learning and Skills Development Agency, 2003.

166

nu fie perceput ca parte a unui model deficitar, care servete doar la subminarea ncrederii elevilor, prin concentrarea pe elementele de eec i pe aspectele care nu sunt accesibile elevilor. Educabilii au nevoie: s neleag motivele pentru care cineva i dorete s realizeze o imagine ct mai timpurie i fidel a potenialului lor; s dein accesul la toate informaiile legate de evaluarea iniial; s fie ncreztori n maniera de utilizare a informaiilor dobndite n urma evalurii iniiale, n scopul definirii optime a unui program de nvare adaptat nevoilor lor; 3. Evaluarea iniial coordonat de MECTS, n anul colar 2011-2012 Dup cum se tie, n consens cu prevederile art. 71 i 72 din Legea Educaiei Naionale, nr. 1/2011, care vizeaz schimbarea filosofiei evalurii, n data de 5 septembrie 2011, Ministerul, Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului din Romnia transmitea ctre toate inspectoratele colare i ctre coli documentul numit Foaia de parcurs pentru anul colar 2011-2012 11, ntre cele trei aciuni prioritare, care erau menionate ca mijloace pentru sporirea accesului tuturor copiilor la o educaie de calitate i la creterea ratei de succes colar, fiind enumerat i evaluarea cu scop de orientare i optimizare a nvrii. Astfel, se propunea ca evalurile iniiale s devin un reper pentru adaptarea procesului de nvare la particularitile beneficiarului direct al procesului educaional. Totodat, se propunea uniformizarea i standardizarea structurii testelor iniiale, ns se permitea adaptarea lor n funcie de condiiile locale. n acest context, Nota M.E.C.T.S. cu nr. 1691 din 12.09.2011, emis de ctre Centrul Naional de Evaluare i Examinare (C.N.E.E.) din cadrul M.E.C.T.S., cunoscut i cu numele de Not privind evaluarea iniial - organizare i sugestii metodologice pentru anul colar 2011-2012, coninea sugestii metodologice referitoare la rolul evalurii iniiale i preciza n termeni foarte exaci procedura n baza creia se va realiza evaluarea iniial ca baz de proiectare a activitii didactice i iniiere, dac este cazul, a programelor de nvare remedial i de evaluare difereniat. Altfel spus, rezultatele obinute la evaluarea iniial reprezint un reper pentru msurarea progresului colar realizat i nu vor fi consemnate n catalog. Instrumentul didactic operaional care a contribuit la proiectarea testului iniial a fost matricea de specificaii, aa cum apare n tabelul 312.

11 12

http://www.isj.cl.edu.ro/upload/FoaiaDeParcursInAnulScolar2011-2012.pdf Pentru clarificri v. Adrian Stoica (coordonator), Evaluarea curent i examenele. Ghid pentru profesori, C.N.E.E. i Editura ProGnosis, Bucureti, 2001, p. 82-85.

167

Competene corespunztoare nivelurilor taxonomice

Uniti de nvare/ Conceptecheie/ Coninuturi / Teme


Identificarea/Recunoaterea unor date, concepte, relaii, categorii, specifice disciplinei de studiu Ilustrarea/Exemplificarea/Descrierea unor fenomene, procese, situaii concrete, proprieti specifice disciplinei de studiu Compararea/Clasificarea unor fapte, date, proprieti, fenomene, caracteristice disciplinei de studiu Utilizarea/aplicarea cunotinelor specifice disciplinei de studiu n rezolvarea unor situaii problem Analizarea/generalizarea/Transferul faptelor, proceselor, fenomenelor, situaiilor specifice disciplinei de studiu Aprecierea/Evaluarea/Interpretarea aptelor, proceselor, fenomenelor, situaiilor n contexte variate

Tabel 3: Matricea de specificaii

Supunnd demersul M.E.C.T.S., de uniformizare i standardizare a modului de realizare a evalurii iniiale, unei analize de tip SWOT, se pot trage urmtoarele concluzii:

Figura 3: Analiza SWOT a demersului MECTS

168

n evaluarea punctelor slabe au fost luate n considerare cteva elemente foarte concrete: realizarea tuturor comunicrilor publice pe acest subiect dup nceperea anului colar; publicarea precizrilor metodologice C.N.E.E.i M.E.C.T.S., dar i a bazei de date cu modelele testelor de evaluare iniial, dup ce avuseser loc la nivel judeean toate consftuirile cadrelor didactice; insuficienta centrare pe elev a demersului evaluativ; utilizarea unei singure metode de evaluare: testul, aceasta nefiind suficient pentru conturarea cu fidelitate a nevoilor reale de nvare ale elevului, precum i a nevoilor lui de sprijin; publicarea, anterior acestui demers (la 1 septembrie 2011) a planificrilor calendaristice pentru toate disciplinele de studiu 13 , fr o corelare a celor doua aciuni (n planificrile la mai multe discipline, inclusiv socio-umane, nu exista precizat evaluarea iniial); birocratizarea demersului prin centrarea pe rapoarte/sinteze/comunicri/validri, n detrimentul timpului acordat identificrii cu fidelitate a nevoilor reale de nvare, pentru aplicarea testului fiind alocate doar 15-45 minute, ct vreme pentru aciunile de natura birocratic fiind necesar un timp mult mai consistent. 4. Bune practici: Gestionarea rezultatelor evalurilor la nivel de elev i clas Convergent cu eforturile de instrumentalizare didactic, dar i de integrare n procesul educaional a sistemelor informatice i comunicaionale moderne, am adaptat un set de 3 fie electronice dedicate gestionrii i raportrii rezultatelor evalurilor, acestea permind: analiza progresului colar individual i la nivel de clas; analiza notelor acordate, prin prisma itemilor probei de evaluare/competenelor formate; analiza notelor acordate, n urma utilizrii mai multor instrumente de evaluare; Aceste trei fie electronice au fost publicate, ncepnd cu 24 noiembrie 2011, n site-ul www.didactic.ro14, n site-ul dedicat profesorilor care predau tiine socioumane i discipline psiho-pedagogice din judeul Calarai15, dar au fost prezentate i colegilor profesori din jude, n cadrul Cercului pedagogic pentru disciplinele socio-umane, desfurat n cadrul Grupului colar Alexandru Odobescu din Lehliu Gara, n data de 24 noiembrie 2011. Pn in 24 ianuarie 2012, acestea au fost descrcate din site-ul www.didactic.ro de peste 565 de ori. Pentru realizarea acestor fie am utilizat programu l Microsoft Excel, sursa de inspiraie aflndu-se n numeroasele exemple de documente cu rol asemntor create de ctre colegii din alte ari occidentale, mai practici i totodat mai creativi n direcia valorificrii maximale a instrumentelor informatice moderne. n continuare, voi prezenta coninutul celor trei fie, punnd n eviden elementele care le difereniazi utilitatea lor pentru activitatea oricrui cadru didactic.
13 14

http://www.edu.ro/index.php/articles/c975 http://www.didactic.ro/materiale-didactice/fise-de-progres-scolar-i-analiza-a-notelor 15 http://danubius.us/aurore/

169

A. Fia pentru analiza progresului colar individual i la nivel de clas16 Fia pentru analiza progresului colar individual i la nivel de clas a fost conceput pentru a permite stocarea tuturor notelor acordate la o clas, de-a lungul unui semestru sau an colar, n vederea evidenierii evoluiei nvrii att la nivel de clas, ct i la nivel individual. Fia pentru analiza progresului colar cuprinde trei pagini: Coperta (vezi figura 4), n care pot fi introduse informaii referitoare la instituia de nvmnt, cadrul didactic, anul colar, clasa, disciplina de nvmnt.

Figura 4: Coperta (Fia pentru analiza progresului) Pagina referitoare la clasa de elevi (vezi figura 5), care cuprinde numele i prenumele elevilor, tipurile evalurilor aplicate de-a lungul unei perioade de timp, datele evalurilor, notele/punctajele maximale ale fiecrei probe de evaluare, notele/ punctajele obinute de fiecare elev la toate probele de evaluare susinute, nivelul de performan individual (reprezentat procentual, dar i grafic) media clasei.

Figura 5: Pagina referitoare la clasa (Fia pentru analiza progresului)


16

http://www.dumitreltoma.com/Fisa_4_analiza_progresului_scolar.xlsx

170

Pagina referitoare la elev (vezi figura 6), care cuprinde numele i prenumele acestuia, clasa, disciplina, anul colar, rezultatele evalurilor (prezentate numeric i grafic), analiza trendului de progres/regres, poziia n ierarhia clasei, procentajul mediu individual, procentajul mediu al clasei, concluziile profesorului, semntura printelui (pentru feedback), data imprimrii.

Figura 6: Pagina referitoare la elev (Fis pentru analiza progresului) B. Fia pentru analiza notelor acordate, prin prisma itemilor probei de evaluare a competenelor formate17 Aceast Fi a fost conceput pentru a permite stocarea notelor acordate elevilor unei clase, n urma aplicrii unei probe de evaluare, mpreun cu informaii referitoare la itemii probei, competenele vizate, putndu-se utiliza pentru a contura zonele de lacuna, care ar putea face obiectul unui program remedial, sau cele de succes, care ar putea favoriza performana; Fia pentru analiza notelor acordare, prin prisma itemilor probei de evaluare/competenelor formate cuprinde trei pagini: Coperta (vezi figura 7), n care pot fi introduse informaii referitoare la instituia de nvmnt, cadrul didactic, anul colar, clasa, disciplina de nvmnt, data evalurii, media clasei;
17

http://www.dumitreltoma.com/Fisa_4_analiza_notei_itemi_competente.xlsx

171

Figura 7: Coperta (Fia pentru analiza notei) Pagina referitoare la clas (figura 8), care cuprinde numele i prenumele elevilor, anul colar, data evalurii, punctajul total al probei de evaluare, punctajul defalcat pe itemii probei, corelaia itemi de evaluare competene specifice, nivelul de performana individual (exprimat prin punctaj i elemente grafice), media individual, media clasei.

Figura 8: Pagina referitoare la clasa (Fia pentru analiza notei) Pagina referitoare la elev (figura 9), care cuprinde numele i prenumele acestuia, clasa, disciplina, anul colar, rezultatul evalurii defalcat pe itemii probei, punctajul maxim, punctajul obinut, poziia elevului n ierarhia clasei. 172

Figura 9: Pagina referitoare la elev (Fia pentru analiza notei)


C. Fia pentru analiza notelor acordate, n urma utilizrii mai multor instrumente de evaluare18 Aceast Fi a fost conceput pentru a permite stocarea notelor acordate elevilor unei clase n urma utilizrii mai instrumente de evaluare; Fia pentru analiza notelor acordate, n urma utilizrii mai multor instrumente de evaluare cuprinde trei pagini: Coperta (figura 10), n care pot fi introduse informaii referitoare la instituia de nvmnt, cadrul didactic, anul colar, clasa, disciplina de nvmnt, data evalurii, media clasei;

Figura 10: Coperta (Fia pentru instrumente de evaluare multiple)


18

http://www.dumitreltoma.com/Fisa_4_instrumente_multiple.xlsx

173

- Pagina referitoare la clas (figura 11), care cuprinde numele i prenumele elevilor, anul colar, data evalurii, punctajul total al probei de evaluare, punctajul defalcat pe instrumentele de evaluare utilizate, nivelul de performan individual (exprimat prin note i elemente grafice), media clasei.

Figura 11: Pagina referitoare la clasa (Fia pentru instrumente de evaluare multiple)
- Pagina referitoare la elev (figura 12), care cuprinde numele i prenumele acestuia, clasa, disciplina, anul colar, rezultatul evalurii defalcat pe instrumentele de evaluare utilizate, punctajul maxim, punctajul obinut, poziia elevului n ierarhia clasei.

Figura 12: Pagina referitoare la elev (Fia pentru instrumente de evaluare multiple)
Sperm ca, i prin utilizarea acestor instrumente didactice, calitatea procesului educativ sa aib de ctigat, iar volumul de efort consumat de cadrele didactice n procesul de elaborare a fielor individuale de progres colar, s fie optimizat.

174

EVALUAREA INIIAL NTRE TEORIE I PRACTIC, PE FONDUL PROVOCRILOR MODERNIZRII


Ana PREDA-TUDOR*

Rsum: Aborder linstruction de manire inter- et transdisciplinaire


L'auteur definit les concepts de pluri, trans, inter et multi disciplinarit et leur etablies la fonction dans l'ducation, en utilisant l'exemple du curriculum integr. La conclusion est que dans le XXI-sicle, les hommes ont besoin d'un enseiqnement de l'autre cot des disciplines scolaires et des rgles acadmiques traditionnelles. Mots clef: pluridisciplinarit, le curriculum, holisme, synergie, l'education.

Realitatea concret a practicii la catedr mi apare ca o continu explorare att printre conceptele tiinifice, ct i printre cele pedagogice. Confruntat cu mai multe cursuri de formare sau de reconversie profesional, am fost nevoit sa-mi reactualizez conceptele de pluridisciplinaritate, interdisciplinaritate i transdisciplinaritate, s le asociez n cadrul unor lecii, s le dezbat cu colegii n diferite contexte pedagogice. Am descoperit la rndu-mi c termenii de pluridisciplinaritate, interdisciplinaritate i transdisciplinaritate au aprut mai trziu n limbajul curent, dovad c nu-i ntlnim n Dicionarul limbii romne moderne din 1958 i nici n Micul dicionar enciclopedic, ed. a II-a, Bucureti, 1978. Termenul interdisciplinaritate se regsete abia n Dicionarul de neologisme de FL. Marcu i C. Maneca, ed. a III-a din 1978 i n Le petit Larousse en couleurs, ed. 1995, definit ca fiind stabilirea unor relaii ntre mai multe tiine sau discipline; n dicionarul Le petit Larousse en couleurs gsim i termenii sinonimi pluridisciplinar i multidisciplinar, definii ca presupunnd simultaneitatea mai multor discipline; nu gsim ns termenul transdisciplinaritate. Principiul interdisciplinaritii a fost impus n urma proiectelor de cercetare iniiate de UNESCO la nceputul deceniului al aptelea n diverse ri1. Dac n 1964 National Science Teachers Association din SUA a elaborat n anul 1964 o
* 1

Profesoar, Colegiul National B.P. Hasdeu, Buzu. G. Videanu, Educaia la frontiera ntre milenii, n colecia Idei Contemporane, Editura Politic, Bucureti, 1972, p. 38.

175

list de concepte fundamentale comune tiinelor, pentru mbuntirea curriculei, n anul 1983 italianul G.Gozzer public un articol cu titlul Un concept nc neclar definit interdisciplinaritatea2. Acest concept a fost privit fie ca un panaceu de ordin pedagogic sau epistemologic, fie ca o formul susceptibil de a ncuraja superficialitatea i dezordinea spiritual, dar i amestecul sau suprimarea disciplinelor, precum i aducerea n discuie a formrii monodisciplinare a profesorilor3. B. Nicolescu reliefeaz n Manifestul su nevoia stringent de a crea puni ntre diferitele discipline,4 nevoie care s-a concretizat prin apariia, ctre mijlocul secolului al XX-lea, a pluridisciplinaritii i a interdisciplinaritii. Disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea i transdisciplinaritatea sunt cele patru sgei ale unuia i aceluiai arc: cel al cunoaterii5. Pluridisciplinaritatea se refer la studierea unui obiect dintr-una i aceeai disciplin prin intermediul mai multor discipline deodat; ea antreneaz o ampl agregare a diferitelor discipline6, o combinaie nonintegrativ de discipline tiinifice7 care pstreaz neschimbate propriile metodologii i punctele de vedere specifice, dar care pot lucra mpreun pentru a crea o imagine mai complex a realitii. Astfel, cunoaterea obiectului, obinut n cadrul propriei discipline de studiu, poate dezvlui mai bine diferitele sale caracteristici atunci cnd este examinat din perspective diferite, folosind metodele i cunotinele furnizate de ctre mai multe discipline. Multidisciplinaritatea difer de interdisciplinaritate prin modul n care relaia dintre disciplinele tiinifice se manifest prin preluri sau mprumuturi reciproce de teorii, metode sau ipoteze, cooperarea dintre disciplinele tiinifice putnd fi reciproc i cumulativ, dar nu interactiv 8 . Interdisciplinaritatea rezult din procesul de combinare i integrare a diferitelor discipline, mpreun cu metodologiile i ipotezele lor de lucru. Aceasta implic trecerea frontierelor tradiionale dintre tiine i combinarea tehnicilor lor n efortul de a atinge un obiectiv comun. Interdisciplinaritatea este considerat i ca o soluie la efectele negative pe care le poate genera specializarea excesiv, ea oferind posibilitatea cooperrii, consultrii i potenrii reciproce ntre specialiti din diferite domenii, capacitate de eluri, obiective i probleme comune care transcend disciplinele tiinifice printr-o serie de provocri generale 9 . Rezultatul colaborrii interdisciplinare const n
2 3

Interdisciplinaritatea n tiina contemporan, Editura Politic, Bucureti, 1980. Victor Isac, Structura axiologic a interdisciplinaritii, Forum nr. 3, 1989. 4 Nicolescu, Basarab, La Transdisciplinarite. Manifeste, Ed. Du Rocher, Paris, 1996/ Transdisciplinaritatea. Manifest, Editura Poliom, Iasi, 1999. 5 Ibidem, p. 24. 6 Ibidem. 7 Gheorghe Zaman, Zizi Goschin, Multidisciplinaritate, interdisciplinaritate i transdisciplinaritate: abordri teoretice i implicaii pentru strategia dezvoltrii durabile postcriz in Economie teoretic i aplicat Volumul XVII (2010), No. 12(553), pp. 3-20. 8 Augsburg, T., Becoming Interdisciplinary: An Introduction to Interdisciplinary Studies, 2005, p. 56. 9 Gheorghe Zaman, Zizi Goschin, op. cit., p. 5-6.

176

identificarea de noi soluii, metode, mecanisme i instrumente de cercetare pentru una sau mai multe dintre disciplinele tiinifice, ca urmare a complementaritii induse dintre acestea. Ideea de baz a transdisciplinaritii decurge din teza dup care cunotinele tiinifice nu pot fi considerate ca aparinnd sau provenind numai dintr-un singur domeniu sau subdomeniu al tiinei. 10 Transdisciplinaritatea se bazeaz pe utilizarea metodelor i teoriilor independente ale mai multor discipline i aplicarea lor pentru conturarea, structurarea i nelegerea diferitelor fenomene i procese din societate i natur. Transdisciplinaritatea este specific proiectelor de cercetare care abordeaz probleme care traverseaz graniele a dou sau mai multe discipline, intind spre o abordare holistic. 11 Aceasta implic, de asemenea, concepte sau metode care au fost iniial dezvoltate de ctre o disciplin, dar n prezent sunt utilizate pe scar larg de ctre alte discipline tiinifice. Conceptele de multi-, inter- i transdisciplinaritate n cercetarea tiinific nu sunt antagoniste, ci complementare, deoarece ele au obiectivul comun de nelegere mai bun a realitii. Principala distincie ntre pluri i interdisciplinaritate const n tipul relaiei care se stabilete ntre disciplinele combinate: multidisciplinaritatea reunete pur i simplu o serie de discipline independente, care contribuie mpreun la realizarea demersului tiinific, n timp ce interdisciplinaritatea contopete i transform metodele, genernd instrumente noi i mbuntite, mai bine adaptate la subiectul cercetrii. Transdisciplinaritatea merge i mai departe, viznd o unitate a cunoaterii dincolo de disciplinele izolate, n timp ce cercetrile pluri i interdisciplinare rmn ntotdeauna n graniele disciplinelor tradiionale12. Problema comunismului romnesc poate constitui un bun exemplu de raportare a acestor concepte la cercetarea istoric. Aceasta perioad istoric poate fi studiat interdisciplinar i transdisciplinar din perspectiv economic, politic, demografic, cultural, religioas, a vieii cotidiene i a relaiilor internaionale, raportate la evoluia istoric intern si internaional. Aplicnd conceptele analizate activitii la clas constatm c interdisciplinaritatea reprezint o modalitate de organizare a coninuturilor nvrii, cu implicaii asupra ntregii strategii de proiectare a curriculumului, care ofer o imagine unitar asupra fenomenelor i proceselor studiate n cadrul diferitelor discipline de nvmnt i care faciliteaz contextualizarea i aplicarea cunotinelor dobndite. Prin interdisciplinaritate se favorizeaz transferul orizontal al cunotinelor dintr-o disciplin n alta. G. Videanu arat c interdisciplinaritatea implic un anumit grad de integrare ntre diferitele domenii ale cunoaterii i diferite abordri, ca i utilizarea unui limbaj comun, permind schimburi de ordin conceptual i metodologic 13 . Interdisciplinaritatea depete compartimentarea
10 11

Ibidem. Ibidem. 12 Ibidem. 13 Videanu, G., Expos de quelque, concepts fondamentaux, UNESCO, 1985.

177

disciplinelor, finalitatea sa rmnnd la nivelul cercetrii disciplinare i contribuind la aa-numitul Big Bang disciplinar14. Abordarea transdisciplinar presupune, att din punct de vedere epistemologic, ct i curricular, fuziunea disciplinelor n perspectiva reprezentrii i rezolvrii problemelor complexe ale lumii. Transdisciplinaritatea se refer la ceea ce se afl n acelai timp i ntre discipline, i nluntrul diverselor discipline i dincolo de orice disciplin. Finalitatea sa este nelegerea lumii prezente, unul din imperativele sale fiind unitatea cunoaterii15. n plan curricular, Louis DHainaut 16 realizeaz o delimitare a transdisciplinaritii, identificnd: transdisciplinaritatea instrumental care permite elevului s dobndeasc metode i tehnici de munc intelectual ce pot fi utilizate n situaii noi. Acest caracter transferabil al achiziiilor direcioneaz accentul didactic pe rezolvarea de probleme i nu pe cunoatere de dragul cunoaterii. transdisciplinaritatea comportamental permite elevului s-i organizeze demersurile de cunoatere n situaii diverse, oferind o perspectiv metacognitiv. Demersul didactic vizeaz n acest caz activitatea subiectului care nva. Centrarea activitii profesorului pe formarea de competene, atitudini i valori este completat, din perspectiva noii paradigme educaionale, de nevoia de a depi graniele propriei discipline. Dac pn nu demult, caracteristica pregnant a nvmntului tradiional romnesc era monodisciplinaritatea, obiectivele fundamentale ale noii abordri curriculare se circumscriu nevoii de a echipa absolventul cu acele competene care s-i permit inseria social rapid, capacitatea de a comunica ntr-o lume a diversitii i nvarea de-a lungul ntregii viei pentru a se putea adapta schimbrilor de pe piaa muncii. Pentru a forma aceste competene profesorul trebuie s depeasc sigurana pe care i-o confer propria disciplin i s ptrund n teritoriile necunoscute ale altor discipline abordnd concepte transdisciplinare. Dimensiunea transdisciplinar nu elimin aspectele intradisciplinare, caci o bun parte a elementelor de coninut sunt relevante i pentru curriculum-ul transdisciplinar. Elevii vor putea utiliza cunotine i deprinderi anterioare, dobndite la nivel intradisciplinar, n contexte de formare care simuleaz cel mai bine situaii concrete de rezolvare de probleme sau elaborare de produse. Compartimentarea instruirii, produs de modelul pe discipline, se transfer n plan cognitiv prin operarea cu structuri foarte clar delimitate, situate n interiorul teritoriilor disciplinare. Problemele concrete pe care trebuie s le rezolvm n fiecare zi, au un caracter integrat; buna lor soluionare, indiferent dac e vorba de probleme
14 15

Nicolescu, B., Transdisciplinaritatea. Manifest, p. 51-52. Nicolescu, B., op.cit., p. 51-52. 16 Louis DHainaut Comment dfinir un curriculum ax sur la formation fondamentale in Pdagogie collgiale Fvrier 1990, Vol. 3, n 3, p. 35-38, 40 la adresa de internet http://www.cvm.qc.ca/aqpc/ Auteurs/D%27Hainaut,%20Louis/D%27Hainaut,%20Louis%20%2803,3%29.pdf

178

foarte simple sau foarte complicate, implic apelul la cunotine, deprinderi, competene care nu pot fi ncadrate n contextul strict al unui obiect de studiu sau altul17. ncercnd s gsim motivarea abordrii nvrii din perspectiva conceptelor explicate mai sus identificm: la nivelul interdisciplinaritii, putem vorbi de sinergia cmpurilor disciplinare, att la nivelul cercetrii tiinifice, ct i la nivelul curriculumului (scop praxiologic i pedagogic), de construirea, prin educaie, a unor structuri mentale dinamice, flexibile, capabile s sprijine deciziile cele mai potrivite (scop psihopedagogic) i de rezolvarea de probleme practice, utile n viaa profesional, social sau personal. Aceste probleme au un caracter integrat, iar rezolvarea lor impune corelaii rapide i semnificative, sinergie i aciune contextualizat (scop social i pedagogic). Realizarea interdisciplinaritii presupune aportul creator al profesorului. Aceasta se poate manifesta att la nivelul autorilor de planuri, programe i manuale colare, teste sau fie de evaluare a performanelor elevilor, care pot imprima un caracter trans sau interdisciplinar, ct i la nivelul profesorilor obinuii, n activitile lor specifice. Legtura dintre discipline se poate realiza i la nivelul coninuturilor, obiectivelor, dar se creeaz i un mediu propice pentru ca fiecare elev s se exprime liber, s-i dea fru liber sentimentelor, s lucreze n echip sau individual. Exemplul cel mai bun vine din ncercrile recente de aplicare a curriculumului integrat. Obiectivele elaborrii curriculum-ului integrat au fost coroborate cu nevoile concrete i cu situaia existent n liceele din Romnia i n special cu orientrile strategice privind modernizarea sistemului i a instituiilor din educaie, flexibilizarea curriculum-ului, centrarea pe competenele-cheie sau digitalizarea coninuturilor curriculare.18 Organizarea inter i transdisciplinar a coninuturilor readuce n discuie competenele transversale care faciliteaz transferul cunotinelor i al competenelor de la o disciplin la alta, de la un an colar la altul, din cadrul activitii colare n viaa de zi cu zi, n activitile non-formale i informale19. Competenele pe care le dezvolt un curriculum integrat contribuie la formarea unor persoane autonome, capabile de a formula rspunsuri la o mare diversitate de situaii i sarcini de lucru i de a asuma roluri fundamentale ntr -o societate a cunoaterii i ntr-o lume a schimbrilor rapide. n proiectarea activitilor didactice unui astfel de demers transcurricular trebuie avute in vedere particularitile clasei de elevi, valorificarea diferitelor medii de nvare formal, nonformal, informal, colar/extracolar, atribuirea unor roluri noi att pentru profesor, ct i pentru elevi, utilizarea metodelor interactive de nvare i a tehnologiei moderne; acestea valorific nvarea prin colaborare,
17

Ciolan, Lucian, Dincolo de discipline. Ghid pentru nvarea integrate/crosscurriculara, Centrul Educatia 2000+, Ediura Humanitas Educational, Bucureti, 2003, p. 19. 18 Streinu-Cercel, G. i alii, Curriculum integrat pentru domeniile tiinific i umanist, p. 10. 19 Ibidem, p. 10.

179

schimbul de informaii i de experien ntre elevi, explorarea de posibiliti, evaluarea implicaiilor i conduc la crearea unui climat de nvare plcut, bazat pe respect reciproc, pe valori democratice, facilitnd nu doar dezvoltarea cognitiv, ci i pe cea socio-moral20. Curriculumul integrat, care i propune ca scop principal dezvoltarea de competene i formarea de atitudini, presupune o evaluare autentic, care implic deplasarea accentului de la evaluarea rezultatelor finale ale nvrii la procesul de nvare, facilitarea dezvoltrii capacitii de autoevaluare i, implicit, a competenei de a nva s nvei. Astfel, evaluarea elevilor ar trebui s cuprind formulri de probleme, evaluri de alternative, explorri de soluii posibile, experimente, adic sarcini contextualizate i complexe, care s presupun metacogniie i s ofere elevilor posibilitatea exprimrii stilului de nvare, dar i a deprinderii autoevalurii. O astfel de abordare a evalurii centrate nu doar pe rezultat, ci i pe procesul de nvare are avantajul de a transmite elevilor ideea c munca lor este important, i nu doar rezultatele finale. 21 Analiznd abordrile prezentate mai sus, putem evidenia avantajele interdisciplinaritii: acumularea de informaii despre obiecte, procese, fenomene care vor putea fi aprofundate n anii urmtori ai colaritii; clarificarea unei teme fcnd apel la mai multe discipline; corelarea limbajelor diferitelor disciplinelor colare; aplicarea cunotinelor n diferite domenii. Interdisciplinaritatea asigur formarea sistematic i progresiv a unei culturi comunicative necesar elevului n nvare; dac el contientizeaz importana nvrii prin cercetare, prin descoperire, a realizrii conexiunilor ntre diferitele discipline, va deveni un explorator22 care va interrelaiona corect cu semenii, va parcurge cu succes treptele urmtoare n nvare i va nva permanent. n ceea ce privete transdisciplinaritatea constatm formarea competenelor integratoare, durabile i transferabile prin intermediul unor coninuturi proiectate, transmise i evaluate transdisciplinar, axate pe demersurile intelectuale, afective i psihomotorii ale elevului. Temele transdisciplinare asigur elevului un ritm propriu de nvare, o evaluare n funcie de ceea ce tie, stimularea cooperrii, minimalizarea competiiei, abordarea diverselor situaii prin strategii proprii, practic, ceea ce numim o nvare activ bazata pe imaginaie, investigaie i creativitate. Metodele active de predare n abordarea transdisciplinar transform elevul din obiect n subiect al nvrii, l fac coparticipant la propria sa educaie i i asigur posibilitatea de a se manifesta ca individ, dar i ca membru n echip. Abordarea integrat, specific transdisciplinaritii, este centrat pe lumea real, pe aspectele relevante ale vieii cotidiene, prezentate aa cum afecteaz i influeneaz ele viaa noastr. Chiar i depirea clieelor, paii fcui dincolo de ele reprezint o
20 21

Ibidem, p. 27-29. Ibidem. 22 Marshall Mc Luhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of Toronto Press in 1962).

180

atitudine transdisciplinar, care-si propune o cunoatere de calitate, iniial temeinic disciplinar, iar apoi deschis spre realitatea cognitiv interconectat. n domeniul educaiei, transdisciplinaritatea urmrete punerea n funciune a unei inteligene lrgite, care reflect triada: inteligena analitic, inteligena emotiv, inteligena corpului.23 Avantajele vin din faptul c: ofer elevilor cadrul formal optim pentru organizarea cunotinelor, este adecvat pentru toate nivelurile de abilitate intelectual ori stil de nvare, este n totalitate participativ, centrat pe elev, bazat pe experiene anterioare, necesit utilizarea oricrui stil activ de predare, prezint un nalt grad de complexitate, att n ce privete coninutul, ct i metodologia de abordare, asigur o permanent actualizare, ca urmare a feed back-ului utilizatorului de educaie. Concluzia este c proiectarea inter i transdisciplinar nu va conduce la desfiinarea disciplinelor; acestea vor continua s existe n planurile de nvmnt dar, permeabilizate i interconectate. Curriculumul colar va fi centrat pe activiti integrate de tipul proiectelor, va urmri relaionrile ntre concepte, fenomene, procese din domenii diferite, dar i corelarea rezultatelor nvrii cu situaiile din viaa cotidian, iar unitile tematice, conceptele sau problemele vor deveni principii organizatoare ale curriculum-ului24. Organizarea nvrii pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficient ntr-o lume dinamic i complex, caracterizat de explozia informaional i de dezvoltarea fr precedent a tehnologiilor. O nvare dincolo de discipline, de rigiditatea canoanelor academice tradiionale poate fi mai profitabil din perspectiva nevoilor omului contemporan.

23 24

Nicolescu, Basarab, Transdisciplinaritatea, o noua viziune asupra lumii, Interviu, 2006. Streinu-Cercel, G. i alii, op. cit., p. 9.

181

IV. 100 DE ANI DE LA MOARTEA LUI SPIRU HARET


SPIRU HARET I NVTORII
Nichita ADNILOAIE*

Rsum: Spiru Haret et les instituteurs


Spiru Haret a t le ministre de l'ducation le plus brillant de l'histoire de la Roumanie. La priode haretiste (annes 1897-1910) durant laquelle il a t ministre trois fois, a t la plus riche en ralisations, car ces annes-l ont offert les meilleures conditions de dveloppement lenseignement, et en particulier lenseignement primaire. Pendant ces annes, par l'application des lois Haret, ont t construites environ 2000 nouvelles coles et ont t crs plus de 4000 nouveaux emplois pour les instituteurs; les rglements scolaires, les programmes denseignement, les manuels et les mthodes d'enseignement ont t amliors; les activits pdagogiques et parascolaires ont t stimules. Toutes ces mesures ont abouti accrotre les qualifications, le prestige et le rle des instituteurs dans la vie sociale et politique du pays, ainsi qu doubler le nombre d'enfants scolariss. L'article dmontre que les instituteurs, encourags par Haret, ont assur des activits parascolaires intenses, en mettant en place: les banques populaires, les communauts villageoises de location et achat de terrains, les potagers modles, les cercles et les rencontres culturelles, les bibliothques populaires, les chorales de lcole et de l'glise, les cantines scolaires, des cours pour adultes etc., visant amliorer la situation matrielle et le niveau culturel des paysans et augmenter le nombre de lettrs, et participant donc de manire implicite au dveloppement du village roumain. Mots-clf: priode Haret, cercles culturels, banques populaires, soires sociales de village, le grand ministre, bibliothques populaires, des cours pour adultes.

Prof. univ. dr., preedinte de onoare al Societii de tiine Istorice din Romnia.

182

Printre personalitile celebre care au ilustrat nvmntul i tiina n ara noastr i au contribuit eficient la dezvoltarea cultural a Romniei, Spiru Haret se situeaz n primele rnduri. Trimis de Titu Maiorescu la studii la Paris, ca bursier al statului (prin concurs), Haret i-a susinut la 30 ianuarie 1878 cu deosebit succes doctoratul n tiine matematice, uimindu-i pe profesorii examinatori, care i-au propus s rmn n Frana pentru a-i continua studiile tiinifice. Reviste tiinifice franceze i romneti au publicat recenzii elogioase asupra tezei sale de doctorat. De altfel, era primul romn care obinea acest titlu la una din cele mai prestigioase universiti din lume. Iubindu-i patria, Haret a refuzat oferta profesorilor francezi i a refuzat s rmn la Paris, unde ar fi putut s ajung, n scurt timp, la o catedr universitar, considernd c este de datoria lui s lupte pentru tiin a i nvmntul din ara sa. Este de subliniat c n aprilie 1877 Spiru Haret, mpreun cu ali bursieri, ceruser s vin n ar pentru a participa la rzboiul de independen. Ministrul instruciunii de atunci, Gh. Chiu, i-a obligat ns pe bursieri s rmn la Paris pn la terminarea studiilor. Revenind la Bucureti, n martie 1878, Spiru Haret a ocupat diferite funcii didactice, inclusiv o catedr universitar (prin concurs), iar din 1882 pn n 1911 a fost profesor de algebr superioar i geometrie analitic la coala de poduri i osele (actuala Universitate Politehnic din Bucureti). Paralel cu funcia sa de profesor a fost, un timp, membru n Consiliul Permanent al instruciunii, inspectorul general al nvmntului, apoi din 1883 pn n 1888, secretar general al Ministerului de Culte i Instruciune Public. n martie 1897 a nceput primul su ministeriat, ntre anii 1901-1904 cel de-al doilea i ntre 1907-1910 al treilea. Felul cum a condus i organizat nvmntul, modul cum i-a impulsionat pe nvtori prin puternicul su patriotism i prin intermediul lor a reuit s ridice nivelul cultural i material al populaiei rurale, i-a impresionat profund pe contemporani. Pentru N. Iorga, Haret este marele ministru i om de bine, iar pentru Dimitrie Gusti e marele Haret. Alte calificative inspirate de personalitatea sa au fost cel mai popular ministru, omul coalei, marele reformator al nvmntului, marele patriot, printele rnimii .a. Aceste calificative sugereaz activitatea sa multilateral i dimensiunea operei sale. mi menin mereu afirmaia, fcut cu muli ani n urm, c Spiru Haret a fost cel mai strlucit ministru al nvmntului din toat istoria Romniei. n articolul de fa m voi referi numai la ndrumarea nvtorilor de ctre Spiru Haret. Despre opera tiinific a lui Haret i despre modul n care a condus nvmntul secundar i superior s-au scris monografii competente1 i numeroase articole n reviste.
1

Vezi Gh. Adamescu, Viaa i activitatea lui Spiru C. Haret, Bucureti, 1936. C. Dinu, Spiru Haret, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1970. Emil Bldescu, Spiru Haret, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1972.

183

Odat cu venirea lui Haret la conducerea Ministerului Instruciunii Publice, prin aplicarea noii legislaii i organizri colare i prin adoptarea unor decrete, regulamente i circulare ministeriale, menite s faciliteze procesul didactic, i s ridice prestigiul dasclilor, nvmntului primar i s-au creat condiii mai bune de dezvoltare. Ataamentul lui Haret fa de nvmntul primar, modernizarea legislaiei i regulamentelor colare, lupta lui pentru ntrirea sentimentului solidaritii naionale la toi cetenii, pentru ridicarea rnimii prin intermediul dasclilor steti i prestigiul de care s-a bucurat, mai ales n rndurile nvtorilor, au fcut ca ntreaga perioad dintre 1897-1910 s poarte pecetea personalitii lui. Iar personalitatea i autoritatea-i necontestat au insuflat puteri noi de munc, nvtorilor, att n cadrul colilor ct i n afara acestora, pe trmul social i cultural.
* * *

ndat dup instalarea sa ca ministru, Haret a cutat mai nti s sdeasc i s ntreasc n sufletul elevilor iubirea de ar i sentimentul solidaritii naionale. De aceea a instituit ziua de 10 mai ca zi de serbare pentru toate colile. Aceasta s-a fcut prin circulara din 22 aprilie 1897, unde Haret sublinia de la nceput c cea dinti datorie a coalei, care trece naintea oricrei alteia, este de a forma buni ceteni, i cea dinti condiiune pentru a fi cineva bun cetean este de a-i iubi ara, fr rezerv i de a avea o ncredere nemrginit ntr-nsa i n viitorul ei. Toat activitatea, toat ngrijirea, celor nsrcinai cu educaia tinerimii, acolo trebuie s tind. Se poate ajunge la aceasta continu ministrul prin stabilirea unor serbri colare cu caracter patriotic i cea dinti ca importan este ziua de 10 mai pentru ntreita ei semnificaie. Aceast zi amintete de fapte de nsemntate capital n istoria noastr i justific alegerea ei ca zi de serbare naional, fiind legat de realizarea unor aspiraiuni ale neamului romnesc, urmrite de veacuri i ndeplinite cu atta fericire i n mod aa de complet. Haret cerea cadrelor didactice ca la aceste serbri s caute a face pe elevi s preuiasc evenimentele mari ale istoriei noastre, s-i conving c ei sunt urmaii eroilor care au luptat i i-au vrsat sngele ca s conserve ara care i adpostete i astzi. Conferinele, cntecele patriotice, pelerinagiile la locurile istorice, toate acestea sublinia ministrul trebuie folosite pentru deteptarea i ntrirea n inima tinerimii a patriotismului celui mai nermurit.2 Haret considera c pentru educaia naional mijlocul cel mai puternic este cultul eroilor care nal simmintele tinerilor i care va pstra, n mintea vitejilor de mine, netears, amintirea eroilor de ieri. n acest scop, la 19 decembrie 1897, Haret a trimis revizorilor colari din judee o circular nsoit de liste cu numele eroilor din fiecare comun czui n rzboiul de neatrnare, spre a le nmna
2

Vezi Coleciunea legilor, regulamentelor, programelor, sub ngrijirea lui C. Lascr i I. Bibiri, Bucureti, 1901, p. 1390.

184

nvtorilor pentru a le verifica, corecta i completa, unde va fi nevoie, iar apoi a le returna ministerului n vederea tipririi. Au rezultat astfel tablouri, ornate cu frunze de stejar, n mai multe exemplare, pentru fiecare comun, cu numele vitejilor mori din acea localitate, i distribuite nvtorilor de ctre revizorii colari cu ocazia conferinelor pedagogice din vara anului urmtor. ntr-o alt circular ctre revizori, din august 1898, ministrul preciza: vei da ordin diriginilor (directorilor) de a dispune s se aeze cte un tablou n coalele i bisericile din toate ctunele comunei i a lua msuri s se fac tot posibilul ca ele s fie puse n rame cu geamuri, pentru a fi mai bine pstrate. nvtorilor li se cerea s nu scape nicio ocazie ca s ntipreasc n mintea colarilor lor aceste nume sfinte pentru ar, nlndu-le sentimentele patriotice. S le fie scumpe aceste nume i s fie mndria comunei lor aceti eroi, care i-au dat viaa pentru patrie.3 Aceste circulare haretiste au gsit ecou pn n cele mai ndeprtate judee ale rii, revizorii colari distribuind tablourile comemorative i ndemnurile ministrului, iar nvtorii punndu-le n practic.4 Dorind ridicarea poporului din punct de vedere material i cultural, Haret i-a pus sperane mari n schimbrile pe care trebuia s le produc educaia i nvtura mai ales n lumea satelor. El sublinia c coala este unul dintre instrumentele de aciune social cele mai puternice, prin faptul c efectele ei se simt n toate straturile societii.5 De aceea el s-a ngrijit ca aciunea colii s nu fie mrginit numai n cuprinsul ei, ci s se ntind i afar, i rezultatele nu s-au lsat ateptate. Rolul de prim ordin n dezvoltarea societii, pe care ministrul instruciunii urma s-l imprime colii, era izvort din crudele realiti istorice din lumea satelor, din condiiile grele de via ale unei rnimi analfabete n proporie de 80%. Prin aciunea nvtorilor, aceast rnime trebuia s fie ridicat prin luminare i asociere la o via material mai bun. n acest sens, Haret a ncurajat iniiativa nvtorilor n nfiinarea bibliotecilor i a bncilor populare, a impulsionat cantinele i cursurile de aduli i a iniiat lupta mpotriva alcoolismului. Pentru reuita acestor aciuni el a luat msuri concrete. Pentru ndeplinirea acestui program ministrul a nfiinat o revist popular destinat mai cu seam satelor. Astfel a aprut la 5 octombrie 1897 publicaia Albina pentru a rspndi cunotine folositoare i sfaturi asupra organizrii bncilor populare i a altor societi economice i culturale. A doua msur a fost instituionalizarea conferinelor populare. n acest sens, n noiembrie 1897, Haret a emis o circular ctre revizorii colari n care le-a cerut s organizeze conferine populare prin sate n care nvtorii s vorbeasc locuitorilor despre: creterea i ngrijirea vitelor, lucrarea raional a pmntului, cultivarea cartofilor, cultivarea inului i a cnepei, nfiinarea grdinilor de zarzavaturi, sericicultura i apicultura.
3

Vezi circulara comentat la N. Stnescu, Comemorarea vitejilor mori n rzboiul pentru neatrnare, n vol. Lui Spiru Haret, Ale tale dintr-ale tale, Bucureti, 1911, p. 949-951. 4 Arhivele Naionale Suceava, fond Prefectura Baia, Dosar 25-/1899, f. 17-18 i 48. 5 Spiru Haret, Raport adresat M.S. Regelui asupra Ministerului Instruciunii Publice i al Cultelor, Bucureti, 1903, p. 10.

185

De asemenea, s li se vorbeasc stenilor despre relele ce aduc omului diferite vicii: beia, furtul, concubinajul, i cum poate scpa de aceste vicii. S li se dea sfaturi igienice: necesitatea cureniei n gospodrii, ngrijirea copiilor, vindecarea de boli. Totodat, nvtorii trebuiau s le vorbeasc despre datoriile ceteanului ctre ar, respectul fa de legi, foloasele omului harnic, cinstit i luminat. 6 O alt msur concret a fost decizia lui Haret din toamna anului 1898 de a nfiina 320 de biblioteci populare n coli, cte 10 n fiecare jude, cu cri folositoare ranilor, procurate de stat, jude sau comun.7 n anii urmtori se vor mai nfiina nc 320 de astfel de biblioteci. Pentru a impulsiona munca didactic i extracolar a nvtorilor, Haret a adoptat i msuri stimulative, adic recompense morale pentru cei mai activi dascli. Astfel, la 3 octombrie 1898, ntr-un referat ctre rege, el arat c este just s se recompenseze zelul i bunvoina corpului didactic primar care lupt cu greuti deosebite pentru a-i ndeplini datoria cu exactitate. i este cu att mai necesar de a da un semn de mulumire acelora dintre dnii care-i fac n mod exemplar datoria cu ct n izolarea n care triesc trebuie s li se poat dovedi c nu le lipsete solicitudinea din partea autoritilor centrale. Aceasta-i va ntri n ndeplinirea datoriei lor, prin faptul c se vor simi supravegheai i sprijinii. Din aceste motive, Haret supune aprobrii proiectul de decret pentru nfiinarea unei medalii speciale, care s fie acordat celor care aduc servicii nvmntului primar i educaiei populare. Drept urmare, regele Carol I semneaz decr etul prin care se instituie medalia Rsplata muncii pentru nvmntul primar. n urma propunerii lui Haret, la 26 noiembrie 1898, regele acorda aceast medalie la 62 de nvtori, selectai de revizori, din toate judeele rii. n anii urmtori, cteva sute de nvtori vor primi aceast medalie. S-a mai acordat aceast medalie i la 5 revizori i 3 minitri ai instruciunii: V. A. Urechia, Titu Maiorescu i P. Poni. 8 Tot n toamna anului 1898, aflnd c la Bezdead nvtorul Gh. Rdulescu nfiinase o banc popular care mergea foarte bine, Spiru Haret a trimis pe revizorul judeului Dmbovia s cerceteze i s raporteze cum stau lucrurile. Raportul fiind favorabil i elogios, ministrul a decis ca respectivul nvtor s fie decorat cu medalia Rsplata muncii clasa I, pentru aceast frumoas iniiativ. Totodat, ntr-o adres de mulumire ctre acel nvtor, Haret spunea: Dumneavoastr ai neles adevratul caracter al misiunii ce avei. nvtorul ntr-un sat nu trebuie s fie numai nvtor al copiilor, el trebuie s fie n acelai timp i sftuitorul bun i luminat al stenilor, pilduitorul lor la cele bune i folositoare pentru dnii.9 Revista Albina relata c decorarea lui Gh. Rdulescu a ncurajat
6

Vezi N. Adniloaie, nvtorii lumintori ai satelor, Editura Fundaiei Culturale Dimitrie Bolintineanu, Bucureti, 2002, p. 169. 7 Coleciunea legilor, regulamentelor i programelor, p. 740. 8 Arhivele Naionale Bucureti, fond M. C. I. P., dosar 31/1898, f. 2-3, 19-21; dosar 66/1899, f. 1-12, 31-44, 87 i 125. 9 Arhivele Naionale Bucureti, fond M. C. I. P., dosar 171/1901, f. 37.

186

i determinat i pe ali nvtori din Dmbovia i din alte judee s-i urmeze exemplul, fapt recunoscut mai trziu i de ctre ministru.10 Iniiativele nvtorilor n privina nfiinrii de biblioteci i bnci populare, coli de aduli, cercuri culturale, cantine, grdini colare i reviste, erau ns de multe ori spontane i oarecum izolate pn la sfritul secolului al XIX-lea, cnd au primit ncurajri din partea ministerului. Meritul lui Haret este acela de a fi reuit s strng ntr-un tot unitar toate aceste iniiative particulare, care, n majoritatea cazurilor aveau un caracter spontan i empiric, de a le fi popularizat i sprijinit, i de a fi preconizat un plan de aciune general pe ar, adic planul activitii extracolare a nvtorimii. 11 Oficializarea i generalizarea acestei activiti extracolare s-a realizat mai ales n al doilea ministeriat al lui Haret.
* * *

La nceputul lui 1900 a avut loc un congres al cadrelor didactice din nvmntul primar urban i rural din Romnia, la care s-a hotrt ca Societatea institutorilor bucureteni care iniiase congresul s se transforme n Societatea corpului didactic primar. Spiru Haret, dei nu mai era ministru, a participat la congres fiind ales membru de onoare. n aceast calitate, el a prezidat efectiv cteva edine ale congresului, implicndu-se n dezbateri i luarea hotrrilor.12 Cuvntrile i discuiile de la acest congres l-au determinat pe Haret s-i expun, mai pe larg, prerile ntr-un amplu articol publicat n august 1900, n revista Convorbiri didactice. Dup ce a revenit la conducerea ministerului, n februarie 1901, a retiprit articolul sub forma unei brouri i l-a trimis membrilor corpului didactic primar, cu rugmintea de a-l citi i a vedea fiecare, ntruct poate rspunde la dorinele exprimate de el. Acest articol reprezint temeiul teoretic al ntregii activiti extracolare a nvtorilor. Vom reda cteva pasaje semnificative pentru a se vedea importana i rolul atribuit de Haret nvtorimii. De la nceput, Haret analizeaz binefacerile progresului realizat n ar i arat c aceste binefaceri ranul le-a simit mai puin, pentru c n-a avut nici un sftuitor. El nu cunoate pe cei ce pretind c-i vor binele: subprefect, primar sau vtjel, toi acetia narmai cu legi represive i cu puterea de a-l pedepsi, de multe ori pentru lucruri de care nici nu-i d seama. Care dintre acetia vine ns s se aeze la vatr mpreun cu el, s stea cu el de vorb, ca om cu om, pentru a-l nva prietenete ce e bine pentru el? Ceea ce nu pot face organele statului trebuie s fac altcineva, i cel mai indicat pentru rolul de ndrumtor i sftuitor al rnimii este corpul didactic, rspndit pe toat ntinderea rii. Corpului didactic i revine de drept aceast datorie, pentru c ntrunete toate condiiunile ce se cer pentru mplinirea acestei sarcini de onoare. nvtorii de orice grad pot fi cei mai
10 11

Spiru Haret, Raport adresat M.S. Regelui, p. 142-143. C. Dinu, op.cit., p. 99. 12 Spiru Haret, Opere, vol. VII, Bucureti, 1936, p. 313-315.

187

buni lumintori ai poporului, pentru c ei pstreaz contactul cu mediul din care s-au ridicat i pot stabili relaii de cordialitate cu constenii, cptnd repede ncrederea lor i fiind considerai ca prieteni i nu ca slujbai trimii de stpnire. nvtorii de orice grad au o cultur care lipsete n mare parte organelor obinuite ale puterii centrale. Ei sunt contieni de nsemntatea scopului ce sunt chemai s realizeze. Statutul lor e ndulcit de contactul zilnic cu copiii. nvtorul n coala lui are o chemare de pace i de iubire i aceasta l prepar pentru misiunea de pace i de iubire pe care trebuie s o aib i n afar de coal. Cci misiunea la care chem prin aceste rnduri scrie Haret pe nvtorii de toate gradele este un adevrat apostolat n sensul cel mai nalt al cuvntului. ntocmai ca modetii tovari ai lui Hristos, care au schimbat faa lumii, ei trebuie s-i ia sarcina de a semna vorba cea bun printre cei sraci i ignorani, s duc sfat i ndemn celor mici i slabi.13 n continuare, Haret d prioritate mbuntirii strii materiale a stenilor ajutai de nvtori. Declar mai nti ca principala mea preocupare n cele ce urmeaz afirm el va fi mai cu seam clasa rneasc. n adevr, aceast clas este cea care a fost mai puin atins de micarea noastr de regenerare naional. Perspectiva de a introduce n masa rneasc idei noi nu trebuie s ngrijoreze pe nvtori. Ei trebuie s-i proporioneze silinele cu greutile ce vor avea s nving, dar s intre negreit n lupt, cu curaj i hotrre, i s fie siguri de succes, orict de grea ar fi aceast munc, ea trebuie dus la bun sfrit ct mai nentrziat i va fi pentru dnii i o mare datorie patriotic de mplinit. nvtorii trebuie s-i povuiasc pe steni cum s-i cultive mai bine pmntul spre a scoate roade mai bogate, s dezvolte cultura cartofilor pentru consum i vnzare s-i fac grdini de legume, s creasc vite i psri spre a-i asigura o alimentaie mai consistent s poate practica mai des iarna diferite meteuguri casnice spre a evita pierderea vremii i a banilor n crciumi. Aadar, cele dinti i cele mai energice struine trebuie puse pentru mbuntirea soartei materiale a ranului, a putea chiar zice scria Haret c aceast grij trebuie s primeze pe aceea a mbuntirii strii lui culturale, dei n realitate una nu merge fr cealalt.14 nvtorii au datoria s lumineze pe steni, s nfiineze asociaii sau societi economice care ar putea s nchirieze sau s cumpere maini agricole, s ia n arend moii; sau s cumpere pe cele puse n vnzare; ori s nfiineze prvlii cooperative prin comune unde s-i vnd produsele i de unde s poat procura articolele necesare gospodriei, fr a se mai deplasa la ora. i Haret d exemple de societi de credit i ajutor mutual din judeele: Prahova, Dolj, Mehedini i Vlcea, prin care stenii pot s fructifice micile lor economii i totodat s se mprumute de la ele la vreme de nevoie cu o dobnd modest i n condiii uoare de plat. Haret cere nvtorilor s se pun cu hotrre i energie n capul micrii
13 14

Ibidem, p. 318-321. Ibidem, p. 323-326.

188

pentru nfiinarea de societi economice n fiecare sat i vor binemerita recunotina stenilor i a rii. (Observm c Haret evit adesea s foloseasc termenul de bnci populare, pn la apariia legii din 1903 prefernd pe cel de societi economice ori societi de credit i ajutor mutual.)15 Haret a cerut nvtorilor s insiste pentru nfiinarea societilor filantropice, care s subvenioneze cantinele colare i s ajute elevii sraci s poat frecventa coala; de asemenea s insiste pentru nmulirea cursurilor de aduli, a conferinelor culturale, i a ncercrilor de nfiinare a bibliotecilor populare necesare stenilor. nvtorii trebuie s fie accentua n ncheiere Haret propagatorii cei mai aprigi ai ideilor naionale, nclzitorii patriotismului i lumintorii poporului. Totodat rolul lor de educatori s se exercite i n afara colii pentru ridicarea nivelului cultural al rnimii i o mbuntire a strii ei materiale.16 i astfel, Haret, conchiznd c nvtorul este factorul principal ce trebuie pus n serviciul luminrii i ridicrii satului, dup revenirea sa la minister n februarie 1901 s-a preocupat i mai intens de sprijinirea i extinderea activitii extracolare a dasclilor din mediul rural. Ca i Pestalozzi, Haret preconiza ridicarea cultural a poporului, alturi de cea economic, atrgnd atenia c o mbuntire a strii materiale a ranilor ar fi iluzorie fr o ridicare a nivelului lor cultural. De aceea ca i ali fruntai ai curentului poporanist Haret nvedera: S dm n acelai timp steanului cultur pentru a se putea nstri i bunstare pentru a se putea cultiva. El credea sincer c soluionarea problemei agrare poate fi gsit n bun msur prin activitatea extracolar a nvtorilor.17 Pe de alt parte, drept motivare a activitii extracolare a nvtorilor, Haret sublinia urmtoarele: Dac nvtorul ar considera rolul su ca terminat, ndat ce a dat strict cantitatea i felul de munc pentru care este pltit, el ar fi un bun funcionar, dar nu ar merita numele de apostol cu care se glorific i nu ar fi bun patriot. nvtorul trebuie s nvee i s fac mai buni nu numai pe copii, ci pe toi cei care au trebuin s fie instruii i luminai. Condui de aceste vederi preciza el n raportul ctre rege i convini c aducem trii un serviciu de prim ordin, noi ne-am silit s utilizm activitatea corpului didactic i n afar de coal, punnd-o n serviciul luminrii poporului i a deteptrii lui la o via intelectual, moral i economic mai bun. 18 Prin msurile luate, Haret a reuit s trezeasc n inima nvtorilor contiina demnitii omeneti; le-a insuflat mreia naltei misiuni sociale i naionale, chemndu-i la munca comun pentru cultura i propirea neamului. ncurajat de faptul c nvtorii au rspuns cu entuziasm la chemarea lui, Haret, n al doilea i al treilea ministeriat al su, a sprijinit, oficializat i generalizat diverse forme de activitate extracolar a corpului didactic rural: bnci populare,
15 16

Ibidem, p. 334-337. Ibidem, p. 339-347. 17 Lui Spiru Haret, p. 1052. 18 Spiru Haret, Raport adresat M.S. Regelui, p. 139.

189

obtii de arendare i cumprare de pmnt, asociaii pentru vnzarea n comun a produselor gospodreti, cercuri culturale, coli de aduli, eztori steti, coruri vocale colare i bisericeti, cantine i grdini colare de legume, biblioteci populare, case de sfat i citire, conferine populare, serbri naionale, jurii de mpciuire, reviste culturale etc.
* * *

Pentru ncurajarea i stimularea nvtorilor, Haret a luat, de asemenea, msuri speciale. Astfel, ntruct n aprilie 1900 conservatorii (fiind la putere) au modificat n defavoarea nvtorilor unele articole din legea lui P. Poni, Spiru Haret, prin legea din iulie 1901, a reuit s elimine aceste restricii. n acest sens, a reintrodus recompensa stimulatoare anual de 180 lei pentru nvtorii din colile n care frecventau minimum 60 de elevi, din care 7 n ultima clas. De asemenea, a reintrodus gradaia de 15% care se acorda nvtorilor din 5 n 5 ani, i pe care conservatorii o reduseser la 10%. Totodat, a statuat ca nvtorii care practic cu elevii lucru manual s primeasc un surplus de 10 lei la salariul lunar (care era de 90 de lei). La fel, cei care fceau cursuri cu adulii din comun. La 12 aprilie 1901 Haret a dat o circular prin care stabilea c se vor da cte cinci premii de fiecare jude a cte 50 de lei unul acelor nvtori care vor avea grdina de legume cea mai bine ntreinut i care i vor da silina ca exemplul lor s fie imitat de ct mai muli steni din acea comun.19 Banii se vor da din bugetul Casei coalelor. Tot pentru stimularea material i moral a dasclilor bine pregtii, prin legea din 1901 Haret a introdus aa-zisa naintare pe loc. Conform art. 57 al legii, s-a statuat c la fiecare 3 ani se vor ine examene pentru naintarea pe loc a nvtorilor. Numrul de locuri, pentru care se vor ine asemenea examene se va fixa prin buget. La examene vor fi admii nvtorii care vor avea un serviciu de trei ani cu titlul definitiv recomandai de inspectorul de circumscripie, pe baza unei inspecii speciale i avndu-se n vedere ntreaga lor activitate n coal i afar din coal. nvtorii reuii la examen vor cpta titlul de institutori i vor fi pltii cu salariul de 130 lei pe lun plus gradaiile. Ei vor continua ns a servi tot n nvmntul rural. Dac dup ase ani se vor ivi locuri vacante de institutori la colile primare urbane aceti dascli vor putea fi recomandai (de inspectori) s le ocupe prin transfer.20 Aceast naintare pe loc reprezenta un mijloc de ncurajare pentru nvtori, i, n decurs de 10 ani, peste 25% din dasclii rurali erau avansai institutori. Cu timpul, toi institutorii de la colile primare oreneti vor fi recrutai prin sistemul acestui examen de naintare pe loc numai dintre nvtori. Pentru perfecionarea nvtorilor i ridicarea strii morale i materiale a stenilor, Haret a reorganizat i generalizat cercurile culturale ale nvtorilor. Prin decizia din 21 februarie 1902 el a hotrt ca colile rurale din judee s se mpart
19 20

Arh. Naionale Craiova, fond Inspectoratul colar, dosar 1/1901, f. 63. Coleciunea legilor, regulamentelor i programelor, vol. 2, p. 42-43.

190

de revizori n grupe de 8-12 coli, iar nvtorii unei grupe s formeze un cerc cultural, condus de un preedinte numit de revizor. Scopul urmrit era dublu: 1. perfecionarea membrilor corpului didactic rural, prin lrgirea sferei lor de cunotine; 2. ridicarea strii morale a stenilor, prin cultivarea n ei a sentimentelor frumoase i a celei materiale prin mbogirea minilor cu cunotine practice. Pentru atingerea acestui scop, membrii cercului cultural urmau s in lunar ntr-una din duminici din septembrie pn n mai i pe rnd la toate colile care alctuiesc cercul cte dou edine: una intim i alta public.21 edina public se inea de obicei dup-amiaz, cu stenii, iar edina intim dimineaa, la ea participnd numai nvtorii care compun cercul. La edina intim se vor dezbate chestiuni pur didactice, inclusiv despre greutile ntmpinate de nvtori n aplicarea obligativitii colare i mijloacele folosite pentru asigurarea frecvenei regulate a elevilor. Subiectele ce se vor trata la edinele publice sunt cele referitoare la traiul, ocupaiile i nevoile ranului. De asemenea, se va vorbi n aceste conferine publice despre foloasele colii, ale asocierii n bnci populare, ale industriei casnice, ale agriculturii raionale, sericiculturii etc. Cuvntrile nvtorilor vor fi urmate de serbri colare cu recitri, cntece ori reprezentri teatrale. Un mijloc puternic de atracie al stenilor la conferinelor publice ale cercurilor culturale a fost i introducerea n timpul expunerilor a unor aparate de proiecii luminoase (lantern magic). Haret a recomandat i revizorilor colari i prefecilor s procure fiecrui cerc cultural cte o lantern magic i o colecie de plane colorate pentru proiecii, fotografii cu subiecte istorice naionale, imagini pitoreti din ar. Revizorii raportau c introducerea aparatelor de proiecii luminoase a mrit considerabil numrul stenilor la cercuri.22 De pild, revizorul judeului Rmnicu-Srat relata Cnd ranii aud c vine la coal maina (aa i ziceau ei aparatului de proiecie) vin n mare numr, se golesc crciumile i toi vin la conferina popular.23 Pentru a mri importana cercurilor culturale n ochii stenilor, Haret a nsrcinat pe G. Cobuc i Al. Vlahu (primul ef de birou, i al doilea referendar la Casa coalelor) s participe la unele edine publice, s ndrume pe nvtori, i chiar s in conferine populare i s viziteze cel puin patru cercuri pe lun. n anii urmtori vor fi atrai n aceast oper de luminare a satelor scriitori importani precum: M. Sadoveanu, t. O. Iosif .a., n vreme ce G. Cobuc, Al. Vlahu i M. Sadoveanu, participnd la multe edine publice, au raportat lui Haret c activitatea nvtorilor la aceste cercuri culturale a adus stenilor i rii ntregi foloase mari. Ultimul dintre ei relata c n aceste cercuri culturale s-au plmdit bncile populare, obtiile steti, colile de aduli i toate acele instituii benefice pentru rnime. 24
21 22

Arh. Naionale Bucureti, fond M.C.I.P., dosar 103/1902, f. 26-33. Ibidem, dosar 121/1904, f. 16-21. 23 Ibidem, dosar 92 II/1902, f. 50 i 119. 24 Lui Spiru Haret, p. 973-984.

191

* * *

ntrunirile cercurilor culturale au fost suspendate de guvernul conservator dup izbucnirea rscoalei din 1907, fiind considerate periculoase. Muli nvtori, fcndu-i contiincios datoria de ndrumtori i sftuitori ai ranilor, au fost considerai instigatori la rscoal i arestai. Documentele vremii atest c unii dascli au fost acuzai c ar fi lucrat cu prea mult zel pentru cauza rneasc i c prin felul cum au vorbit la cercurile culturale ar fi mrit la auditori ura mpotriva arendailor i proprietarilor, c nvtorii i preoii sunt pricina de s-au rsculat stenii.25 ncercarea de a pune pe seama nvtorilor i preoilor rscoala scrie revizorul de Mucel este n contrazicere cu concepia despre menirea acestor apostoli i cu realitatea lucrurilor. Ei au fost apostoli ai progresului i ai pcii i n multe locuri au reuit s prentmpine rscoala sau s-o potoleasc nainte de a interveni armata. 26 i un locotenent trimis s reprime rscoala din judeul Iai mrturisete c n satul ignai nvtorul s-a pus cheza pentru rani tiindu-i nevinovai i a izbutit s scape de la moarte 50-60 sau poate mai muli consteni.27 Mai muli revizori au luat aprarea nvtorilor nvinuii de arendai i autoriti c au instigat pe steni la rscoal. Cel mai vajnic aprtor al nvtorimii la 1907 a fost Spiru Haret. Revenit pentru a treia oar la conducerea Ministerului Instruciunii Publice, n martie 1907, cnd rscoala era n plin desfurare, Haret a fost nvinuit de conservatori pentru faptul c a impulsionat activitatea extracolar a nv torilor prin care s-ar fi instigat ranii la revolt. De aceea, l-au etichetat de la nceput drept omul revoltei, considerndu-l principalul vinovat de rzvrtirea stenilor. Ziarul Epoca din 5 aprilie 1907 scria c locul lui Haret era mai potrivit la Vcreti, n prevenie, dect la minister. Un alt ziar conservator, Evenimentul din 8 mai 1907, ntr-un articol intitulat Majestatea Sa Haret, rzvrtitorul Romniei, se arta scandalizat de coninutul unui imn nchinat lui Haret care se cnta la unele coli primare. Iat o strof din acest imn: E fericit ziua-n care ptruni de-o sfnt datorie Ai rii dascli onoreaz pe cel de ar onorat, Haret, ministru-al crui geniu, n scumpa noastr Romnie Organizat-a nvmntul, lucrnd cum nimeni n-a lucrat. Acestor versuri, autorul articolului menionat opune o replic defimtoare la adresa ministrului:
25

Arh. Naionale Bucureti, fond M.C.I.P, dosar 824/1907, f. 24, 59-61, 88, 110-112, 216-220, 240242; dosar 677/1907, f. 32-37. 26 Ibicem, dosar 825/1907, f. 32-38. 27 Vezi nvtorii i rscoala din 1907, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1958, p. 83.

192

Nefericit ziua-n care, uitnd de sfnta datorie Unii din dascli onoreaz, pe cel de ar nfierat Haret, ministru-al crui geniu, n scumpa noastr Romnie Organizat-a mari rscoale, lucrnd cum nimeni n-a lucrat.28 Peste dou luni, ziarul Evenimentul a publicat un alt articol incriminator la adresa ministrului instruciunii, dup cum se observ chiar din titlul ce i se d: Complicitatea n rscoale a domnului Haret.29 Haret n-a rmas indiferent n faa acestor atacuri. Era n joc prestigiul lui i situaia nvtorilor acuzai pe nedrept de instigare la rscoal. El a fcut cercetri serioase prin revizorii colari, protoerei i dascli din nvmnt. Pe baza materialelor cercetate, a ntocmit la 13 august 1907 un amplu raport ctre rege, n care a artat c iniial au fost nvinuii, urmrii, arestai i dai n judecat relativ muli nvtori i preoi, denunai din ur, rea-voin i rzbunare de ctre cmtari i alte elemente dumnoase. Dar pn la urm, cel mult, dac au fost n toat ara 9 preoi i 18 nvtori a cror vinovie s fie nc n discuieEste oare raional, este drept ca pentru 27 de vinovai s se condamne un corp ntreg de 11.000 membrii? Se ntreab ministrul. Tot atunci, la propunerea lui Haret, regele Carol I a acordat prin decret medalia Rsplata muncii la 73 de nvtori i 58 de preoi care, n martie trecut, au lucrat la prentmpinarea sau potolirea rscoalelor.30 De reinut este i faptul c printre nvtorii medaliai n august 1907, la propunerea revizorilor, figurau i unii care n primvar fuseser denunai ca instigatori la rscoal i torturai de militari.31 Era o dovad peremptorie a nevinoviei lor. Anul 1908 nu l-a scutit pe Haret de noi critici, fiind nvinuit n Parlament din nou de fotii minitri conservatori ai instruciunii C. Dissescu i Titu Maiorescu, c a ncurajat activitatea extracolar a nvtorilor, i astfel, prin instigarea acestora, s-a generat rscoala ranilor. Haret a respins aceste critici severe i tendenioase prin discursuri temeinic argumentate, aprnd prestigiul colii i al nvtorilor. El a dat exemple concrete cum o serie de nvtori acuzai c au instigat pe steni la rscoal au fost n realitate pacificatori ai micrii i chiar salvatori ai vieii unor arendai n judeele: Vlaca, Teleorman, Romanai, Dolj, Vlcea, R. Srat, Covurlui, Iai, Dorohoi, Vaslui .a. La ibneti jud. Vaslui arat Haret nvtorii au aprat de devastare proprietatea fruntaului conservator P.P. Carp de ctre o ceat de rsculai venit de la Negreti. 32 Haret citeaz i un raport al unui judector de instrucie din Iai care precizeaz urmtoarele: n cercetrile noastre am cutat s ne interesm de aproape dac nu cumva nvtorii sau
28 29

Cf. nvtorii i rscoala din 1907, p. 173-174. Evenimentul, Iai, 7 iunie 1907. 30 Arh. Naionale Bucureti, fond M.C.I.P., dosar 824/1907, f. 2-20; vezi i Spiru Haret, Raport adresat M.S. Regelui asupra aciunii nvtorilor i a preoilor rurali n rscoalele rneti din 1907, Bucureti, 1907, p. 1-11. 31 Arh. Naionale Bucureti, fond M.C.I.P., dosar 824/1907, f. 172-173, 219. 32 Spiru Haret, Opere, vol. VI, Bucureti, 1935, p. 7-18.

193

preoii de prin sate s-au dedat la instigaii i agitaii rsvrtitoare printre rani, mai ales c ei erau chemai prin eztori i conferine, a explica rnimii rolul adevrat al noilor instituii de propire economic: bnci populare, obti steti, cooperative de desfacere n comun a productelor. Nicieri nu am observat vreo urm de asemenea agitaii din partea lor.33 Rspunzndu-i lui Titu Maiorescu, care susinea c dasclii rurali nu trebuiau s se amestece n viaa satului, deoarece dac nvtorul va fi scos din aritmetic i geografie nu are s mai fie smerit, Haret sublinia c dasclul smerit nu este idealul meu de nvtor, pentru c el trebuie s-i nvee pe copii nu numai aritmetic i geografie, ci i simmntul de demnitate omeneasc. El relateaz c nvtorii au fost acuzai ca instigatori nu numai la 1907, ci n toate tulburrile sociale, ncepnd cu rscoala din 1888, i vor fi mereu, ct timp numai ei i preoii sunt oameni de cultur n sat i primarul se simte eclipsat i ameninat de ei. Fiind nvinuit de Maiorescu c a impulsionat activitatea extracolar a dasclilor rurali cauzatoare de revolt Haret rspunde c a fcut-o cu bun-tiin n folosul rii i al colii, a fost un fel de tovrie ntre el i nvtori, lucrnd mpreun cu mare tragere de inim i n cea mai bun nelegere. Cnd a nceput activitatea extracolar se atepta s aib 400-500 de adepi; a avut ns de 10 ori pe-atia, i numai foarte puini nvtori au rmas n afara acestei activiti. Rezultatul acesta eu l consider admirabil i pe mine m bucur tot atta ct v supra pe d-voastr. Activitatea extracolar a nvtorilor, prin care s-a nceput deteptarea intelectual a stenilor, este un lucru bun i necesar accentua n ncheiere Haret i dac nu se potrivete cu pedagogia, att mai ru pentru pedagogie!34
* * *

Membrii corpului didactic primar, ntrunii n aprilie 1908 la conferinele generale pe judee i-au exprimat devotamentul i adnca recunotin fa de Haret pentru c i-a aprat de nvinuirile aduse de organele de represiune n 1907. Astfel, la 21 aprilie 1908, un numr de 155 de nvtori vlceni, semneaz o adres ctre Haret, zicnd: Scump i neadormit santinel a coalei i a neamului Faptul c ne-ai luat aprarea cu atta cldur i convingere n parlamentul rii, contra nvinuirilor nedrepte ce ni s-au adresat, scond n relief munca dasclului i astfel fcnd ca prestigiul nostru s nu fie tirbit, ne dovedesc nc odat c coala i conductorii ei sunt adnc ntrupai n inima i sufletul Domniei Voastre. Pentru aceasta i pentru faptul c ne-ai dat ocaziunea de a reveni la vechea noastr activitate extracolar, adugm cldurosul nostru tribut de adnc i venic recunotin.35 nvtorii din judeul Olt i exprim devotamentul i recunotina c a aprat pe apostolii colii; cei din Mehedini pentru c este printele lor bun;
33 34

Ibidem, p. 25-27. Ibidem, p. 51-54, 65-72. 35 Arh. Naionale Bucureti, fond Spiru Haret, dosar 1, f. 15-16.

194

cei din Botoani pentru ridicarea neamului prin lumin; cei din Neam pentru propirea colii, a nvtorilor ei i a stenilor etc.36 Spiru Haret n-a aprat pe nvtori numai de nvinuirile nedrepte aduse de organele de represiune la 1907, ci i n anii urmtori cnd acetia, voind s nfiineze bnci populare sau obti steti erau persecutai de autoritile locale, influenate de arendai ori cmtari, care uneori nu se ddeau n lturi nici de la crime pentru a salva afacerile lor veroase. Un caz tipic n acest sens, care a avut ecou n opinia public, s-a petrecut n comuna Vdstria, jud. Romanai, unde nvtorul Toma Ruc organizase o obte s ia o moie n arend pentru steni. Exploatatorii de pn atunci ai moiei care i nsuiser 7500 lei ncasai de la rani au pus la cale suprimarea nvtorului pentru c nu voia s treac cu vederea aceast delapidare.37 Toma Ruc scrie revizorul colar era un nvtor destoinic, inteligent, voinic, plin de via, blnd, cinstit i muncitor.38 Era cstorit cu fiica unui preot i avea trei copii. Stenii, avnd ncredere n el, l-au ales mandatar al obtei, s le apere interesele. 39 n seara de 25 decembrie 1909, acest cinstit i contiincios nvtor a fost njunghiat mortal de asasini pltii de cei doi afaceriti.40 Haret, profund afectat de aceast crim, a trimis avocai, prieteni ai si la Craiova, s apere naintea jurailor cauza acestui nvtor martir. Procesul s-a tergiversat aproape un an, dar Haret nu s-a lsat pn cnd Curtea cu Jurai a dat n sfrit verdictul de condamnare la munca silnic a vinovailor materiali i morali ai crimei, i la despgubiri civile, dei acetia avuseser avocai celebri de la Bucureti. 41 La 20 februarie 1911, un numr de 42 nvtori din Romanai au trimis o scrisoare de mulumire lui Spiru Haret, n care printre alte afirm: Ne-ai luminat timp de cteva decenii calea spre ridicarea strii morale, culturale i economice a stenilor, dndu-ne cea mai frumoas pild de lupt prin munc necurmat pentru adevr i dreptate. n felul acesta ne-ai fcut s nelegem pe deplin marea noastr misiune de apostoli ai satelor i ne-ai ridicat prestigiul. Acum ne-ai dat cea mai mare dovad de dragoste sprijinind cu atta cldur cauza urmailor nenorocitului nostru coleg Toma Ruc de la Vdstria, care a fost asasinat mielete. V exprimm adnca noastr recunotin.42 Haret, aflndu-se la Cannes n Frana, le-a trimis, la 15 martie 1911, o scrisoare nvtorilor romneni n care arat c a condus ministerul 10 ani, timp n care a avut multe momente de amrciune, de oboseal sau descumpnire, dar a avut i marea satisfacie, pe care puini minitri o au de regul, de a se vedea neles i urmat de marea majoritate a nvtorilor, pe care i-a chemat la munc
36 37

Ibidem, f. 18-30. Ibidem, dosar 15, f. 33-35. 38 Ibidem, f. 44. 39 Ibidem, f. 36-38. 40 Ibidem, f. 33. 41 Ibidem, f. 49-53. 42 Ibidem, dosar 1, f. 101-102.

195

dezinteresat n interesul cel mare naional al ridicrii pe toate cile a pturii rneti. Amintirea acestui lucru scrie el cu modestie va fi pentru restul vieii mele cea mai nobil rsplat pentru ceea ce voi fi lucrat i eu n interesul rii. De aceea, nu Dvs nvtorii mi suntei datori recunotin, ci eu v mulumesc.43 La 16 aprilie 1911 un numr de 61 nvtori din jud. Romanai au trimis o alt scrisoare lui Haret, n care printre altele subliniaz: suntem ferm convini c, n afar de Dvoastr, nimeni altul n-a muncit n aceast ar att de mult i rodnic pentru aceia ce attea veacuri au fost att de asuprii. Domnia voastr suntei singurul om care ai tiut s aruncai smna entuziasmului n inimile noastre i s aprindei acolo focul sacru al muncii dezinteresate pentru binele tuturor. Nimeni altul, n aceast ar, nu s-a sacrificat att de mult pentru luminarea i trezirea noastr la o nou via, ridicndu-ne inimile i entuziasmul. V asigurm c nicio clip nu vom nceta de a ne face datoria, muncind pentru mbuntirea soartei frailor notri steni.44 La finalul acestui studiu este cazul s mai amintim c perioada haretist (1897-1910), prin grija ilustrului ministru, a fost cea mai bogat n realizri mai ales n domeniul nvmntului primar din toat istoria modern. n acei ani s-au cldit cca 2000 localuri de coal, s-au creat peste 4000 posturi noi de nvtori, s-a ridicat calitatea manualelor colare, s-au adoptat metode pedagogice avansate de predare la clas, iar prin sistemul de perfecionare a cadrelor didactice, un numr de peste 700 de nvtori au fost naintai institutori. De asemenea, s-a dublat numrul copiilor instituionalizai i a crescut n mod simitor numrul tiutor ilor de carte n lumea satelor. Trecerea n eternitate la 17 decembrie 1912 a lui Spiru Haret a fost regretat de ara ntreag i de nvtorime n mod deosebit. La funeraliile lui au vorbit Ionel Brtianu, C. I. Istrate, I. Gh. Duca, i apoi I. Mihalache, reprezentantul nvtorilor. Dm, n ncheiere, un scurt fragment din alocuiunea nvtorului I. Mihalache: Doamne al triilor, d putere glasului meu s poat plnge durerea ce neac sufletul a 6000 de nvtori ai rii, acum cnd printele lor i prsete, i s poat plnge durerea a milioane de rani, acum cnd cel mai mare iubitor al lor, de la Cuza i Koglniceanu ncoace i las. A murit, frailor, Spiru Haret! i moartea lui nseamn cea mai mare lovitur pentru nvtorimea i rnimea romn cu care s-a identificat n simminte i aspiraii.45

43 44

Ibidem, f. 108-109. Ibidem, f. 113-115. 45 I. Mihalache n faa istoriei, Editura Gndirea Romneasc, Bucureti, 1993, p. 120-121.

196

SPIRU HARET I LEGTURILE SALE CU GORJUL


Gheorghe NICHIFOR*

Abstract: Spiru Haret and the Gorj county


Significant personality of Romanian scientific and political life from the turn of the 20th century, Spiru Haret distinguished himself by introducing modern elements in education and cooperation. His connections with the Gorj county ran deep, materialising in supporting local initiatives from the two fields. Important local figures benefited from his high protection, such as Alexandru tefulescu,Vitold Rolla Piekarski, Iuliu Moisil, Dinc Schileru and many others. In return, he also embraced valuable ideas from them and applied them in legislative projects for the Parliament of his time. The illustrous reforming Minister's prodigious activity has not been forgotten by the people of the Gorj county after his premature passing. Keywords: Spiru Haret, education reform, Liberal national Party, cooperation, Gorj.

La cumpna veacurilor XIX-XX, Gorjul cunotea, ca de altfel toate judeele rii, un evident proces de modernizare manifestat pe toate planurile. Pentru mplinirea sa au acionat un numr important de intelectuali provenind din partea locului, de peste muni, din Transilvania i Banat, sau chiar din zone mai ndeprtate precum: Polonia, Cehia, Austria sau Italia.1 Aceste idei nnoitoare purtau, ntre altele i amprenta geniului politic al lui Spiru Haret, personalitate remarcabil a tiinei i culturii romneti, puternic implicat n modernizarea nvmntului din ara noastr, n dezvoltarea i creterea nivelului material i spiritual al celor muli, cu deosebire din lumea satului. Legturile sale cu Gorjul s-au manifestat constant att prin cunoaterea nemijlocit a realitii, ct i prin puternica influena indirect a modelului su politic i intelectual. Pentru nceput, valorificnd calitatea sa de ministru al Cultelor, reinem o informaie inedit provenind din arhivele centrale, necuprins de noi nici mcar n ediia a doua a crii pe care i-am dedicat-o unui personaj de legend al Gorjului. Vajnicul parlamentar, Dinc Schileru despre el este vorba aprtor decenii n ir al intereselor lumii rurale, se implicase cu toate forele n reconstruirea lcaului
* 1

Prof. dr., vicepreedinte Societatea de tiine Istorice din Romnia. Gh. Nichifor, Intelectualitatea Gorjului i Marea Unire, Trgu-Jiu, Editura Alexandru tefulescu, 1995, p. 16-76.

197

religios de la Locurele, aparintor de Mnstirea Lainici. 2 ntr-o scrisoare, descoperit de noi recent, se relateaz despre dificultile n care se zbtea bisericua, slujit (ca de altfel pn n zilele noastre) de un singur clugr. n chiliile acelei biserici scria el acel clugr slujete i ngrijete de biseric [sic], care biseric a czut n ruin, punndu-se n lucru cu din ajutoarele adunate de acel clugr care nu sunt de ajuns. Se solicita doar pentru refacerea lcaului un ajutor financiar n valoare de 500 lei.3 Spiru Haret a reacionat prompt i a rspuns, la 11 iunie 1897, ieremonahului Dionisie, vieuitorul acestui aezmnt izolat, c i s-au aprobat pentru nceput 350 lei, restul vi se va trimite imediat ce vei nainta Ministerului cuvenitele acte justificative, ntocmite conform alturatelor instruciuni.4 La solicitarea verbal venit de la aceeai fa bisericeasc, primarul comunei Cartiu, plasa Vulcan, pe teritoriul creia se afla schitul, s-a deplasat la faa locului confirmnd realizarea lucrrilor printr-un proces-verbal naintat Ministerului Cultelor i Instruciunii Publice. Concomitent clugrul Dionisie se adresa i Ministerului Agriculturii, Comerului, Industriei i Domeniilor pentru a i se permite tierea unei anumite cantiti de lemn din pdurile statului n vederea reparrii bisericii. Solicitarea fiind acceptat, Spiru Haret era rugat s dispun cele de cuviin.5 Firesc ns, cea mai puternic impresie a lsat-o Spiru Haret gorjenilor n domeniile nvmnt i cooperaie. nc din 1884 fcea una dintre cele mai fine observaii ale sale: Starea nvmntului nostru nu este dezastruoas! Cauza nu st att n lipsa de msuri, ct n lipsa de sistem i perspectiv. Dintr-o asemenea idee s-a conturat i a luat natere Legea nvmntului secundar i superior, din 1898, conceput n virtutea a cinci principii durabile care pot fi valabile i n zilele noastre: educaia n spiritul unitii naionale a neamului, educaia patriotic, educaia practic-realist, diversificarea seleciei i orientrii profesionale i, n fine, educaia extracolar. A preconizat nvmntul primar unitar, secundar obligatoriu, pn la 14 ani, prin ciclul inferior de liceu i prin diferite variante de coli profesionale.6 Printr-o adres din 2 septembrie 1898, Prefectura Gorj aducea la cunotina lui Spiru Haret c direciunea Gimnaziului din Trgu-Jiu refuzase nscrierea a 138 elevi din 173 solicitani, pentru clasa a I-a, motivnd c legislaia era prea restrictiv. Prefectul I. Carabatescu, susinut de o petiie semnat de peste 100 ceteni, invoca faptul c exista spaiu pentru cel puin o clas paralel. Ministrul accepta, printr-o rezoluie, aceast suplimentare de locuri.7
2

Vezi Gh. Nichifor, Dorina Nichifor, Andrei Popete-Ptracu, Dinc Schileru o legend vie a Gorjului, Craiova, Editura Sitech, 2012. 3 Direcia General a Arhivelor Naionale (n continuare DGAN), fond Ministerul Cultelor i Instruciunii Publice (MCIP), dos. 286/1897, f. 1. 4 Ibidem, f. 2. 5 Ibidem, f. 4-7, 7 verso. 6 Gh. Nichifor, Spiru Haret o mare personalitate a nvmntului romnesc, n Gorjeanul, an VI, nr. 1494, din 30 noiembrie 1994, p. 4. 7 DGAN, fond MCIP, dos. 402/1898, f. 13-15.

198

n acelai an, 1898, n ziua de 4 octombrie, Spiru Haret este prezent la TrguJiu pentru inaugurarea noii cldiri a gimnaziului. Au luat parte oficialiti locale, civile i militare i un numeros public, printre care muli preoi i nvtori din ora i jude. 8 Cu acest prilej i-au spus cuvntul mai multe personaliti, directorul instituiei, eminentul profesor nsudean Iuliu Moisil, artndu-se satisfcut c se inaugureaz acest palat al culturii tinerelor generaii din aceste locuri istorice de la poalele falnicilor Carpai, unde s-a zmislit neamul romnesc i de unde au pornit cele mai mree idei pentru regenerarea naiunii noastre.9 n continuare primarul liberal al oraului, Titu Frumuanu, a fcut o retrospectiv a nvmntului din localitate i a anunat nfiinarea Fundaiei Th. Dobrescu, n valoare de 300 lei, pentru elevii sraci. Tot acum tipograful N.D. Miloescu, aflat n relaii excelente cu Spiru Haret, proprietarul Th. Clinescu i deputatul Dinc Schileru au donat cte 100 lei n acelai scop. 10 Lund cuvntul, ministrul Spiru Haret a subliniat importana solemnitii, amintind c de-a lungul veacurilor ara s-a ntrit cu redute i ceti ca s se apere de primejdiile externe, pe cnd dup 1860, de la Al.I. Cuza s-a lucrat cu struin pe cale scolastic. Atrgea atenia c datoria profesorilor nu era numai de a-i nva carte pe copii, ci de a face din ei buni ceteni ai Romniei, precum i tineri capabili s ia viaa n piept. Mai cu seam, aici n Trgu-Jiu, unde n faa colii s-a pus temelia statuii lui Tudor Vladimirescu, datoria profesorilor era cu att mai mare, n sensul de a inspira copiilor sentimente i triri profunde, astfel ca Gorjul s continue i de aici nainte s fie exemplul patriotismului.11 La 3 noiembrie 1898, Spiru Haret primea o adres din partea Institutului Meteorologic Romn prin care se comunicau localitile unde funcionau staiuni meteorologice deservite de cadre didactice. Se recunotea calitatea incontestabil a profesorilor i nvtorilor care aveau n atenie aceast ndeletnicire i se cerea sprijin pentru ca revizorii colari s inspecteze cu sim de rspundere i aceste locuri. La Gorj funcionau staiuni meteorologice la: Tismana, Topeti, Vlari, Rugi, Turbai, Moi, Polovragi, Roia i Suleti. 12 Susinerea pe care Spiru Haret o acorda nvmntului gorjean este demonstrat i de o adres prin care prefectul era informat c Ministerul a acordat o subvenie de 4.000 lei colii de ceramic din Trgu-Jiu, suplimentar fa de cei 2.000 lei obinui de la buget. Invocndu-se Legea nvmntului profesional din 1899, care ddea o nou orientare colii publice, se aprecia c coala de ceramic avea toate ansele s se dezvolte, dar numai n condiiile transformrii Gimnaziului Tudor Vladimirescu, pentru c statul nu putea ntreine ambele uniti. Pentru aceasta se propunea consultarea de urgen a factorilor locali.13
8

Raport anual al Gimnaziului Real Tudor Vladimirescu din Trgu-Jiu pe anul colar 1898-1899, Trgu-Jiu, 1899, p. 29-35. 9 Apud, N. Mischie, Gorjul cultural. 1890-1910, Trgu-Jiu, Editura Rhabon, 2003, p. 117. 10 eztoarea steanului, Bumbeti-Jiu, an I, nr. VII, din octombrie 1898, p. 229. 11 Ibidem, p. 230. 12 DGAN, fond MCIP, dos. 402/1898, f. 47, 47 v., 48. 13 Ibidem, dos. 713/1901, f. 1.

199

n rspunsul su, prefectul insista pentru meninerea structurii respective deoarece gimnaziul de aici este o binefacere de nepreuit pentru aceast clas mijlocie a populaiei gorjene. n el fruntaii satelor, comercianii i micii funcionari gseau sprijin pentru a-i pregti copiii n profesii din serviciile publice. Se pronuna pentru meninerea ambelor coli, angajndu-se s contribuie din partea comunitii locale cu jumtate din suma necesar ntreinerii lor pentru c localitatea are elemente ndestultoare pentru a popula cu prisos ambele instituii.14 n rezoluia sa, Spiru Haret nota: Chiar argumentele dezvoltate ne dovedesc cu prisos inutilitatea gimnaziului. Pentru viitorii comerciani ar trebui o coal comercial, iar nu un gimnaziu; Pentru viitorii meseriai, coala primar i nvmntul din colile de meserii este cu prisos suficient. Ct pentru viitorii primari i notari steti nu gimnaziul este pepiniera cea potrivit pentru ei, din contr. Cu toate acestea vom lsa gimnaziul s funcioneze, nu pentru c ar corespunde unei necesiti, ci pentru c nu voim ca prin desfiinarea lui s lsm gorjenilor impresia c statul ar avea dorina de a le micora mijloacele de cultur. Pe de alt parte avem convingerea c prin dezvoltarea nvmntului profesional, gimnaziul va deveni n curnd inutil i va disprea de la sine. Este nevoie ca, conform legii, judeul i comunitatea s contribuie cu partea ei care privete susinerea colii de meserii.15 La 4 septembrie 1901, prefectul judeului Gorj, I. Carabatescu, se adreseaz lui Spiru Haret n numele a 102 locuitori din Plasa Novaci-Amaradia, pentru nfiinarea unei coli elementare de meserii. Se justifica solicitarea cu argumentul existenei din abunden a materiilor prime, ndeosebi lemn, i se invoca disponibilitatea Schitului Crasna de a oferi spaii viitoarei instituii de nvmnt. 16 La 24 octombrie 1901 Spiru Haret i ddea acordul pentru nfiinarea unei asemenea coli la Novaci, pentru nceput n domeniile lemnriei i rotriei. Ministrul recomanda n baza constatrilor inspectorului de resort ca localul s fie pe proprietatea domnului Nichita Vinereanu, ocupat actualmente de Compania teritorial de jandarmi.17 Dispunem i de un raport al specialistului din minister, care vizitase Novaciul i analizase mai multe posibile locaii. Chiria, iluminatul, cldura i alte mici furnituri urmau s fie pltite de jude. Aceasta pentru c Nichita Vinreanu nu accepta schimbarea destinaiei spaiilor, unde construise din fonduri proprii cteva anexe (grajd, depozite), iar n apropiere se afla un poligon de exerciii militare. 18 n final, printr-un document din 15 noiembrie 1901, ministerul i comunica acordul ca coala de meserii Novaci s nchirieze un spaiu aparinnd lui I.N. Rduescu, pe o perioad de trei ani, cu obligaia proprietarului de a construi urgent o magazie pentru depozitarea materialelor i a obiectelor confecionate n coal.19
14 15

Ibidem, f. 3 i 18. Ibidem, f. 3. 16 Ibidem, f. 4-5. 17 Ibidem, f. 7. 18 Ibidem, f. 9, 11. 19 Ibidem, f. 10.

200

La Novaci, ministrul i-a aprobat lui Vitold Rolla Piekarski, om de cultur polonez stabilit la Trgu-Jiu, foarte apreciat de acesta, nfiinarea pe lng coal a unei secii de jucrii din lemn. Pcat susine mai trziu un articol c nu s-au pstrat specimene de astfel de lucrri, care puteau sta alturi cu cele din industria german, cehoslovac etc.20 Spiru Haret este informat la un moment dat despre existena unui proces de calomnie iniiat de un anume I. Blnescu mpotriva profesorului Iuliu Moisil. Cu acest prilej lum cunotin de Regulamentul Gimnaziului Tudor Vladimirescu, examinat minuios de un director din minister, care apreciaz c nu i poate da acordul pentru a fi aprobat ntruct era prea militros. Se ddeau ca exemple articolele 48 i 49, calificate ca inadmisibile ntruct elevii fceau de gard n timpul orelor. Aceeai situaie pentru articolul 51, ce se referea la operaiunea degradrii, executat n mod solemn n curtea colii cu evidenierea motivelor i rostirea obligatorie a unui discurs din partea dirigintelui clasei. 21 Spiru Haret s-a implicat n aceast disput, exprimnd la 10 decembrie 1901, n scris, refuzul de a aproba regulamentul pentru c: este redactat cu cea mai mare nengrijire, voii s introducei n gimnaziu un fel de organizare militar, cu efi de coal, efi i subefi de clas, distragerea unui mare numr de elevi de la studiile lor etc. Este bine spune el a se introduce n coal, printre elevi, sentimentul disciplinei i al ascultrii, dar socotim nefolositor i chiar vtmtor de a se impune un fel de organizare militreasc care s distrag pe elevi de la carte i i ocup cu tot felul de corvezi i rapoarte fr folos.22 Se ncheia cu recomandarea expres de a nu se mai trimite la minister documente aa de nengrijit redactate, iar pe de alt parte s nu distragei cumva pe elevi de la cursuri prin msurile de ordine ce luai n coal.23 Tot din aceti ani dateaz relaia special dintre marele ministru reformator i Alexandru tefulescu, dascl i istoric de prestigiu al Gorjului. Cu susinere att de nalt el i-a aprofundat cunotinele n domeniul slavisticii la Praga i Viena. 24 La rndul su l-a sprijinit cu toate forele i cunotinele n modernizarea sistemului educaional romnesc. Poate cea mai important realizare a istoricului gorjean, pe lng opera sa impresionant, este constituirea n 1894, alturi de Iuliu Moisil, Aurel Diaconovici i Vitold Rolla Piekarski a Muzeului Gorjului, iniiativ la care au contribuit din start personaliti ale vieii tiinifice i culturale romneti precum: Spiru Haret, Gr. Manu, Ludovic Mrazec, Gh. Munteanu-Murgoci i alii.25 Scopul l preciza n
20 21

Arhivele Olteniei, Craiova, an XVI, nr. 86-88, din iulie-decembrie 1936, p. 36. DGAN, fond MCIP, dos. 313/1901, f. 43-48, 51. 22 Ibidem, f. 56. 23 Ibidem. 24 B.P. Hadeu i contemporanii si romni i strini, vol. II, Bucureti, Editura Minerva, 1993, p. 238; Cosmin Vilu, Studiile de slavistic ale lui Alexandru tefulescu, n Romano-slavica, Bucureti, an XLI, 2006, p. 162. 25 Iuliu Moisil, Muzeul Gorjului. Jalnica lui istorie, n Arhivele Olteniei, an V, nr. 23, din ianuariefebruarie 1926, p. 11.

201

Istoria Trgu-Jiului: Pentru a cunoate de aproape mreele urme strmoeti, pentru a tri n mai strns legtur cu ele, pentru a arta c suntem vrednici urmai ai unor aa vestii strbuni i iari pentru ca aceste urme s nu rmn rspndite i uitate pe toat faa i n unghiurile judeului nostru, cuibul prin excelen al romnismului care nu i-a dezvelit tainicele sale bogii naturale, istorice i arheologice.26 De-a lungul timpului inedita instituie de cultur a fost vizitat de nume prestigioase ale vremii, inclusiv Spiru Haret, la 5 aprilie 1902.27 Alexandru tefulescu a fost revizor colar ntre anii 1900-1905. Din documentele de inspecie consultate de noi se desprinde interesul constant pentru bunul mers al colii, aplicarea unor strategii didactice moderne, ct i pentru activitatea gospodreasc i extracolar. Recunoatem n toate acestea spiritul haretismului, exprimat magistral de un alt important reformator al nvmntului romnesc. Fiind convins c numai prin cultur se poate merge nainte spunea despre el dr. C. Angelescu i simind curentele democratice ale timpului a pus bazele unei micri, ajutat de nvtori i de preoi, care avea menirea pe lng susinerea colii i o masiv oper extracolar.28 Mijlocul considerat de Spiru Haret, ca avnd eficien maxim n pregtirea i perfecionarea activitii didactice i extracolare au fost cercurile culturale nvtoreti, legalizate la 21 februarie 1902. Anter ior acestei date, n martie 1900, cu spiritul su anticipativ, Al. tefulescu, prin ordin al Revizoratului colar Gorj, anuna c n jude se vor forma cercuri culturale de 10-15 nvtori, care se vor ntruni n fiecare prim duminic a lunii pe localitile stabilite, iar n a doua duminic fiecare cerc cultural i derula activitatea n reedina judeului sub preedinia revizorului colar sau a unui institutor delegat. Scopul acestor cercuri, n viziunea iniiatorului, era ntreit: lrgirea sferei de cunotine a nvtorilor, dobndirea de cunotine practice i discuii asupra crilor introduse n coal, cci muli nvtori nu cunosc ce cri colare exist n ar.29 Nu tim n ce proporii s-a dezvoltat aceast iniiativ, dar putem presupune c exist o legtur direct ntre construcia metodic de la Trgu-Jiu i msura adoptat de Spiru Haret. De la Iuliu Moisil aflm c n celebrele sale caiete, ministrul reformator avea multe elemente preluate din experiena institutorului gorjean i a grupului din jurul su.30 La sfritul anului 1901, Alexandru tefulescu l informa pe Spiru Haret despre rezultatele Conferinei generale a nvtorilor i institutorilor desfurat
26

Alexandru tefulescu, Istoria Trgu-Jiului, Ediia a II-a, Trgu-Jiu, Tipografia Nicu D. Miloescu, 1906, p. 328. 27 Gh. Nichifor, Alexandru tefulescu un destin n slujba istoriei, Craiova, Editura Scrisul Romnesc, 2007, p. 65. 28 Dr. C. Angelescu, Evoluia nvmntului primar i secundar n ultimii 20 de ani, Bucureti, Imprimeria Curentul SA, 1940, p. 4. 29 Gh. Nichifor, op. cit., p. 112-113. 30 Ibidem, p. 114.

202

ntre 5-12 aprilie la Trgu-Jiu. Au luat parte 161 de persoane, ase fiind din alte judee, cinci abseni, pentru fiecare enumerndu-se motivele. Documentul este un autentic raport, alctuit ntr-o desvrit manier profesionist. Conferina spunea revizorul care a cuprins i nvturi practice, fiind inut de un om experimentat n ale agriculturii, viticulturii, apiculturii i lptriei, a produs o vie micare n auditor care a rmas att de convins nct a luat hotrrea s pun n aplicare cele ce a auzit.31 n text este relevat exemplul localitii Topeti, unde asociaia economic susinut de nvtor a dat aa de frumoase rezultate nct procur chiar medicamente stenilor asociai. Se ofereau detalii despre iniiative locale n ceea ce privete grdinritul brutria, maini de stropit viile etc., menionndu-se c la conferin participanii au vorbit i despre modul cum se poate combate la sate alcoolismul i luxul la orae. Aciunile au cuprins demonstraii de lucru manual. n final s-au stabilit opt nvtori merituoi pentru a li se acorda sporul de 10%. Nu au fost ignorate problemele de conducere a colilor, organizarea bibliotecilor, arhivelor i cantinelor, cercurile culturale etc.32 Remarcm minuiozitatea documentaiei naintate de Alexandru tefulescu ctre Spiru Haret: tabel nominal cu date personale, acte justificative pentru abseni, subiectele abordate de fiecare participant i aprecierea acestora prin calificative (foarte bine, bine, prea bine, binior). De asemenea, a fost redactat un proces verbal al fiecrei zile de lucru cu detalierea dezbaterilor.33 Un interes aparte se acorda i contribuiei participanilor din alte judee. De exemplu, Elena Harnagea, institutor la coala de Biei nr. 3 din Hui a prezentat comunicarea Importana secolului al XVI-lea sau a Renaterii din punct de vedere pedagogic.34 Printr-o alt adres a Revizoratului colar Gorj, ctre MCIP, Alexandru tefulescu propunea acordarea medaliei Rsplata Muncii, clasa a II-a, unor nvtori din jude. Regele Carol I a aprobat n final, cu rezoluia lui Spiru Haret, patru din cele ase nominalizri, dup cum urmeaz: George Constantinescu (Ioneti), Gheorghe Brbulescu (Turcenii de Sus), Iacob Prvulescu (Urdarii de Sus) i Dumitru Popescu (Valea cu Ap).35 Un episod aparte, care ar putea face deliciul presei actuale, l reprezint cazul elevului Titi Blnescu, nimeni altul dect viitorul longeviv primar al Trgu-Jiului i parlamentar de Gorj. Acesta s-a fcut vinovat de mai multe abateri pentru care a fost mutat disciplinar n clasa a III-a a colii Comerciale din Bucureti. n august 1901, Spiru Haret aproba eliminarea din toate colile romneti pentru c n calitate de corespondent din Trgu-Jiu la revistele umoristice din Capital, i-a
31 32

DGAN, fond MCIP, dos. 202/1901, f. 1-2. Ibidem. 33 Ibidem, f. 10-11. 34 Ibidem, f. 144. 35 Ibidem, dos. 223/1901, f. 9, 16.

203

permis n numrul 212, an V, din Mo Teac de la 4 aprilie 1899, s i bat joc de religie, coal i sentimentul naional.36 Detalii cu privire la comportamentul personajului incriminat avem dintr-un document semnat de directorul Iuliu Moisil, prin care Consiliul Profesoral al colii analiza abaterile disciplinare ale elevilor Blnescu Matei, Cmrescu Alexandru i Dumitrescu P. Constantin, crora li s-a acordat nota 3 la purtare. Ei erau acuzai de comportament huliganic (rupere de mobilier, injurii pe strad etc.), la care se adaug i Titi Blnescu care ar fi scris articole ironice la reviste umoristice. Totodat, ntr-un tabel era transmis i situaia colar sub orice critic a fiecruia dintre ei. 37 Nu putem neglija rugmintea scris a lui I. Blnescu, din 31 august 1901, prin care i se cerea lui Spiru Haret s fie ngduitor cu fiul su, considernd c nu el este autorul celor relatate de directorul Gimnaziului Tudor Vladimirescu. n viza de pe solicitare, ministrul i pretinde lui Moisil detalii, la care se primea rspuns pe 21 septembrie 1901. Se preciza c elevul Titi Blnescu avea o comportare reprobabil, foarte cunoscut n ora.38 Alexandru tefulescu a fost printre primii care a iniiat cltoriile de vacan, pentru ca slujitorii colii s cunoasc direct realitatea i s le vorbeasc despre ea elevilor. Mai trziu, Spiru Haret a legiferat aceast form de perfecionare extinznd-o i la cltorii peste hotare. S notm prezena ministrului la congresele nvtorilor, la unul dintre acestea, fcnd referire la gorjeni, accentund asupra prezenei dasclilor n bncile populare i cooperativele de consum. Micarea mai consistent i mai sistematic spunea el a nceput din acea parte binecuvntat care a dat n acest secol pe Tudor Vladimirescu. Acolo, n Gorj, o mn de oameni cu inim i pricepere s-au pus n fruntea nu numai a micrii culturale, dar i n fruntea micrii economice. Ei muncesc cu srg. Fac toi astfel!39 Una din ideile lui Spiru Haret, la care revizorul tefulescu era chemat s acioneze, viza stabilitatea cadrelor didactice. Prin ordinul 1037/1901, Ministerul solicita o situaie cu nvtorii care aveau mai mult de opt kilometri pn la coala unde funcionau. Ei urmau s-i nchirieze locuin pentru familie, articolul 65 din Legea nvmntului pretinznd ca dasclul s fie statornicit n comuna cu coala, pentru a-i dezvolta tot aici activitatea sa didactic i n afar de coal, fiind exemplu viu prin gospodria sa n mijlocul stenilor unde i are coala.40 Pentru nceput, ministrul era nedumerit de situaia celor 71 nvtori rurali de la Gorj, notnd la un moment dat c i se pare incredibil ca unii nvtori s locuiasc la distane de 10-20 sau chiar 80 kilometri departe de coal.41
36 37

Ibidem, dos. 313/1901, f. 18. Ibidem, f. 19. 38 Ibidem, f. 24-25. 39 Apud V. Zmeu, Gheorghe Dumitrescu-Bumbeti, n Litua. Studii i cercetri, vol. VIII, Cluj Napoca, Editura Clusium, 2000, p. 319. 40 DGAN, fond MCIP, dos. 25/1901, f. 212. 41 Ibidem, f. 213-214, 224.

204

C Spiru Haret dorea s imprime un climat de seriozitate n nvmntul romnesc ne-o demonstreaz i faptul c pe raportul revizorului Alexandru tefulescu, ntocmit cu acest prilej, la 10 ianuarie 1902, se precizau sanciuni nominale pentru cei care nu respectau restriciile domiciliului. Astfel, 20 de nvtori primeau reineri din salarii pentru cinci sau zece zile, dac nu aveau abateri anterioare, i mai mult, mergnd pn la o lun, pentru cei cu avertismente. n aceast ultim situaie se gseau I. Stnescu, care preda la Rugi, dar locuia n Stneti i Ilarie Penescu, nvtor la Vlari, cu domiciliul n Schela. I se cerea revizorului s observe foarte aproape pe I. Stnescu deoarece toate pedepsele i s-au aplicat pentru lipsuri de la coal.42 Personalitatea lui Spiru Haret este puternic i adnc ancorat n sufletul miilor de dascli de pe ntreg cuprinsul rii, fiind solicitat sau pur i simplu informat despre situaia din nvmnt i dup plecarea sa temporar din fruntea ministerului. Consemnm scrisoarea din 14 ianuarie 1906, pe care profesorul C.I. tefnescu de la Gimnaziul Trgu-Jiu i-o trimitea. Incidentul relatat i de Revista General a nvtorimii, din 1 ianuarie 1906, n articolul Un caz unic, vorbea despre conflictul dintre profesori i directorul Institutului Anastasie Baot din Pomrla. Erau semnalate tot felul de nereguli privind starea disciplinar a profesorilor i elevilor, note, plata salariilor etc. Directorul respectiv lua msuri abuzive mpotriva celor care erau n dezacord cu el, influennd-i pn i pe cmtarii care i mprumutau cu bani pe dascli, cnd nu i luau salariile la timp. Profesorul, transferat acum la Trgu-Jiu, povestete cum un asemenea personaj, din Dorohoi, l-a refuzat spunndu-i: Nu mai dau bani la profesorii din Pomrla!... Nu tiu cnd o s te dea afar domnul director!43 Documentul ne dovedete ncrederea de care s-a bucurat Spiru Haret n timpul ct a fost ministru, spiritul justiiar de care era animat. Demonstraia acestui comportament ne este ilustrat i de o scrisoare nesemnat, dar care presupunem c i aparinea, din moment ce face parte din fondul arhivistic ce-i poart numele. El atrgea atenia nvtorilor convocai de ministerul conservator pentru o consftuire la Galai, n vacana de Crciun a anului 1905, c adevratul scop este de a face din dascli instrumente politice i de a se ridica civa dintre iniiatori, cunoscui prin amestecul lor n politica de partid. Fidel reprezentant al intereselor generale ale colii romneti, le mai spunea printre altele, c nu pe calea politicii s-au ridicat nvtorii, ci numai printr-o munc inteligent i patriotic.44 Prin 1910, Spiru Haret era solicitat de un anume Petre T. Rdulescu din Mueteti s nfiineze o coal de meserii care s-i pregteasc pe lucrtorii lptriilor, uncriilor i strngtorilor de ou i de psri. Respectivele domenii ntmpinau mari dificulti ntruct nu existau maetri pricepui i anume
42 43

Ibidem, f. 219. Ibidem, fond Spiru Haret, dos. 6, f. 138-141. 44 Ibidem, f. 84.

205

pregtii. Ataat scrisorii i trimitea un exemplar din ziarul Epoca, ce aducea critici nentemeiate micrii cooperatiste. 45 Ultimul mandat al lui Spiru Haret s-a ncheiat la 28 decembrie 1910, dar ecourile activitii sale cu greu puteau fi estompate. n ziua de 21 mai 1911, la Blteni, a fost inaugurat coala Primar Dinc i Maria Schileru, construit i utilat pe cheltuial total a lui Dinc Schileru. n urm cu mai muli ani am intrat n posesia actului de donaie pe care l-am publicat integral, cu remarcile de rigoare, ntr-o revist local. ntre altele, documentul sublinia i susinerea pe care a avut-o de la ministrul reformator care a semnat actul de nfiinare n 1910.46 Legat de acelai Dinc Schileru, un simbol al acestor meleaguri, vom aminti c Spiru Haret i deputatul stenilor s-au ntlnit i n arena parlamentar, primul aflndu-se pe banca ministerial. n edina din 2 februarie 1904, Comitetul delegailor de seciuni a prezentat un proiect viznd modificarea unor articole din Legea nvmntului primar. Dinc Schileru se asociaz deputailor M. Moisescu i I. Hristescu n lansarea iniiativei cu privire la salarizarea maestrelor de lucru manual de la bugetul de stat. Este o propunere susin ei pe care o facem n dorina de a vedea pe fetele stenilor notri ndrumate ct mai curnd posibil pe calea cea bun, pe calea practic i folositoare a nvturii lucrului manual. Ministrul i ndeamn pe cei trei (de altfel amendamentul trebuia susinut conform regulamentului de minim apte deputai) s renune la idee ntruct bugetul nu ar putea suporta asemenea cheltuieli. Astzi declara el nu ne putem angaja la asemenea cheltuieli, cu att mai mult c la noi nvmntul primar i normal primar e aproape cu totul n sarcina statului, lucru care nu se ntmpl nicieri aiurea i ar trebui s nu se ntmple nici la noi. Pentru c dac este un serviciu eminamente local este desigur acesta.47 De multe ori, cum ne demonstreaz presa vremii, cu deosebire n anii de dup rzboi, ecourile guvernrilor lui Spiru Haret, ale reformelor sale, nu au fost uitate. Institutorul gorjean Em. Popescu l invoca n 1920, spunnd: Nemuritorul Haret, gndindu-se la necesitatea acestui lucru pentru colarul devenit adult (deprinderea cititului n.n.) scrie nsui un regulament pentru nfiinarea i funcionarea bibliotecilor steti, cte zece la jude i nsrcineaz pe prof. Anghel Dumitrescu s alctuiasc o list de cele mai potrivite cri. Ideea nu a prins, cci nu s-a putut alege o list potrivit. S-a schimbat mereu lista, dar, la drept vorbind, nici pn acum nu s-a ajuns la noi, la nfiinarea unei biblioteci anume creat pentru popor, pe nelesul lui.48 I. Mateiescu, nvtor n Stroieti i promotor al micrii cooperatiste nota i el un an mai trziu: Graie muncii dezinteresate a celor doi factori importani de
45 46

Ibidem, dos. 8, f. 158-159. Gh. Nichifor, Dinc Schileru ctitor de coal gorjean, n Terra Litua, Trgu-Jiu, an I, nr. 1, din 1997. 47 Monitorul Oficial, Dezbaterile Adunrii Deputailor, nr. 33, din 11 martie 1904, p. 46. 48 Em. Popescu, Contribuiuni la luminarea poporului, n Revista Jiului, Trgu-Jiu, an I, nr. 6, din 15 decembrie 1920, p. 7.

206

la sate preotul i nvtorul i cu sprijinul i ocrotirea marelui Haret, omul coalei, printele rnimii i cel mai naintat democrat sincer al vremurilor n care a trit, micarea cooperatist s-a ntins i a atras atenia conductorilor rii care, prin legea bncilor populare din 1903, le organizeaz, asigurnd prin controlul i sprijinul statului bunul mers i nflorirea lor.49 Este de reinut c n ziua de 12 decembrie 1932 s-a organizat la Trgu-Jiu, din iniiativa dr. N. Hasna, frunta al Partidului Naional Liberal, aciuni de comemorare prilejuite de mplinirea a 20 de ani de la trecerea n nefiin a marelui ministru reformator. Pentru nceput a avut loc o ntrunire la Clubul Liberal din Trgu-Jiu, unde vorbitorii au evideniat ntreaga activitate a lui Spiru Haret, n cadrul Partidului Liberal, pe care l-a onorat i ntrit. Apoi, festivitile au continuat n amfiteatrul Liceului Tudor Vladimirescu, seria cuvntrilor fiind deschis de Nicolae Hasna, care a creionat cadrul economic, social i moral ce domina epoca n care a trit i a lucrat cel omagiat. El se refer la starea de robie a rnimii i exploatarea ce o exercitau asupra ei trusturile arendeti, elogiind iniiativele lui Spiru Haret n ceea ce privete asociaiile rneti i bncile populare. nelegnd c ara nu-i poate pstra locul printre popoare spunea medicul gorjean i nici ndeplini menirea sa istoric, cu o rnime srac i neluminat, i-a pus toat puterea de munc n slujba acestor idealuri prin coal, s dea poporului lumin, iar prin organizaiile capitaliste s-i mbunteasc starea material.50 Cunoscndu-i bine viaa i opera, Nicolae Hasna arta c n acest efort uria, Spiru Haret i-a luat alturi preoii i nvtorii considerndu-i singurii factori reali de propire a satelor. Abia dup 20 de ani, crede el, romnii i dau seama ct de mult a cunoscut fostul demnitar realitile i ct de mare e partea lui de contribuie la redresarea i punerea zgazurilor, care au permis mcar n parte dezvoltarea normal a rii.51 n acelai sens au luat cuvntul i alte personaliti locale precum: prof. C. Mihilescu, pr. Gr. Prejbeanu, nv. Victor Ptrcoiu, V. Voiculescu (subinspector la Cooperaie), prof. Th. Glcescu, Leonida Georgescu (Camera Agricol) i alii. Diaconul C. Dnu, directorul colii Normale, a fcut propunerea ca aceast instituie s primeasc numele lui Spiru Haret.52 * * *

49

I. Mateiescu, O scurt privire asupra cooperaiei gorjene, n Revista Jiului, Trgu-Jiu, an I, nr. 11-12, din 9 iunie 1921, p. 11. 50 Gorjanul, Trgu-Jiu, an IX, nr. 46-47, din 25 decembrie 1932, p. 4. 51 Ibidem. 52 Ibidem.

207

Personalitate reprezentativ a vieii politice romneti de la cumpna secolelor XIX-XX, Spiru Haret s-a remarcat prin introducerea unor elemente moderne n nvmnt i cooperaie. Legturile sale cu Gorjul au fost profunde, manifestndu-se n susinerea iniiativelor locale din cele dou domenii, dar i n sprijinirea Muzeului Judeean i a Bisericii. Au beneficiat de nalta sa protecie personaliti precum Alexandru tefulescu, Vitold Rolla Piekarski, Iuliu Moisil, Dinc Schileru i alii. La rndul su a preluat, cu discernmnt, de la acetia, idei valoroase pe care le-a pus n aplicare n proiectele legislative avansate Parlamentului din vremea sa. Activitatea prodigioas a ilustrului ministru reformator nu a fost uitat de gorjeni nici dup dispariia sa prematur.

208

MARIN BUNESCU, UN NVTOR N TIMPUL LUI SPIRU HARET


Bogdan TEODORESCU*

Rsume: Marin Bunescu, un instituteur au temps de Spiru Haret


N Suhaia dans le dpartement de Teleorman, Marin Bunescu a t presque quarante annes (1872-1911) instituteur dans son village natal. Grandit par le pouvoir de ltude et des livres, un nouveau pouvoir il se senti oblig le partager avec le monde do vient. Llvation du village par la culture ctait la condition essentielle pour lui assurer la prosprit et la participation la vie publique, croyait Marin Bunescu. Proccup permanent par lamlioration de lacte didactique, il a crit des manuels scolaires, il a publi des revues pdagogiques, il a dvelopp des activits spciales avec un contenu patriotique et se distinguait dans la gestion et ladministration de lcole. Mots-clef: le village, la rforme, lenseignement, lalphabtisation, labcdaire.

Viaa public romneasc a fost puternic marcat n anii primului interbelic (1878-1916) de dou probleme care i vor gsi soluia abia dup Primul Rzboi Mondial: chestiunea agrar, care comporta o nou reform a proprietii rurale n favoarea rnimii lipsite de pmnt sau cu pmnt puin i care ar fi dat un nou coninut dreptului la instrucie deja obinut i reprezentrii politice a lumii satului i chestiunea naional a crei rezolvare era doar unirea ntr-un singur stat i n marginile aceleiai ri a tuturor romnilor. Refuzul vehement al clasei conductoare de a accepta un nou transfer de proprietate, dup cel efectuat n vremea lui AI.I. Cuza a deplasat accentele de la cauz la efecte i a dezvoltat n acei ani o larg dezbatere, centrat n general pe rolul colii, cu deosebire al celei rurale n modernizarea societii. Rezultatul a peste 20 de ani de nfruntare politic (1881-1901) a fost o nou reform a nvmntului, avnd drept obiectiv ridicarea sa la standarde calitativ superioare, att n planul organizrii, ct i al structurii i coninuturilor. Era pasul obligatoriu necesar, dup ce la 1864 fusese legiferat, ntre primele ri din Europa, obligativitatea, egalitatea i gratuitatea colii primare. Nu a fost deci deloc ntmpltor c acestui domeniu, fundamental pentru devenirea Romniei, i-au consacrat energia i competena lor cteva dintre cele mai mari personaliti ale acestei epoci.
*

Profesor dr., Secretar General al Societii de tiine Istorice din Romnia.

209

n fruntea celor douzeci de ministere ale Instruciunii care s-au succedat de la 1880 pn la Primul Rzboi Mondial, s-au aflat astfel politicieni de vrf, de mare autoritate n epoc, ulterior lideri de partid, precum liberalii P.S. Aurelian (18821885), Dimitrie A. Sturdza (1885-1888), ntre altele promotorul lui Spiru Haret n structurile de conducere ale colii i conservatorii Titu Maiorescu (1888-1889, 1890-1891), Theodor Rosetti (1889-1890) i Take Ionescu (1891-1895, 1899-1900), dar i importani oameni de cultur precum filosoful Vasile Conta (1880-1881) care a propus un prim proiect de reform a scolii, istoricul V. AlexandrescuUrechia (1881-1882) sau chimistul Petru Poni (1891, 1896-1896), i, n fine Spiru Haret, matematician cu o tez de doctorat la Paris n 1878, sociolog, profesor universitar la Bucureti i membru al Academiei Romne, cea mai important figur a colii noastre din toate timpurile, care a parcurs n aceti ani un lung cursus honorum ilustrat cu funcii precum acelea de membru al Consiliului Permanent al Instruciunii ntre 1881-1882, inspector general al colilor (1884), secretar general ntre 1884-1888, nainte de a ajunge ministru, opt ani n trei mandate discontinue (1897-1899, 1901-1904 i 1908-1910).1 Cele mai importante momente ale noii reforme s-au concretizat mai nti n Legea asupra nvmntului primar i primar-normal, numit dup iniiatorul ei Legea Take Ionescu, dezbtut, promulgat i intrat n vigoare n cursul anului 1893. Devenind ministru al Instruciunii, Petru Poni, unul dintre cei mai viguroi critici ai predecesorului su, a iniiat un nou proiect legislativ, destinat aceluiai subiect, acceptat n 1896. ntoarcerea la putere a conservatorilor i implicit a lui Take Ionescu, n aprilie 1899, a readus n atenie legea votat n urm cu ase ani. n fine, aflat pentru a doua oar n guvern, Spiru Haret a impus unele amendamente vechiului proiect liberal, promulgat de suveran la 9 iulie 1901. Se punea astfel capt unei lupte parlamentare de aproape dou decenii, declanat de Vasile Conta i ncheiat acum, parte a marii reforme a lui Spiru Haret. Astfel, deci, n primii ani ai celui de-al XX-lea secol, coala romneasc de toate gradele (primar, secundar, superior) ctiga nfiarea sa clasic, toate modificrile ulterioare ne mai putnd-o schimba.2 Dac n mod firesc, marile sinteze de istorie naional se opresc asupra generalilor luptei pentru modernizarea societii, implicit i a colii, e momentul s ne aplecm, dup atta vreme i asupra celor care i-au servit timpurile i ara ca simpli soldai ntr-o mare armat. Valorile n care au crezut, modul n care i-au nsuit o misiune i felul n care au dus-o la capt nu fr mari sacrificii, i fac la fel de importani ca i cei care i-au condus. Despre unul dintre ei va fi vorba i n rndurile care urmeaz.
1

I. Scurtu, I. Alexandrescu, I. Bulei, I. Mamina, Enciclopedia de istorie a Romniei, Bucureti, Editura Meronia, 2001, p. 126-128. 2 Istoria Parlamentului i a vieii parlamentare din Romnia pn la 1918, Bucureti, Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia, vol. I, 1984; pentru Legea Tache Ionescu, p. 321-324; pentru Dezbaterile unei noi legi a nvmntului, p. 369-371.

210

Marin Bunescu (1852-1930) nvtor pensionar, n toamna 1920

211

La vrsta la care ncepi s nelegi cine eti i care i-au fost antecesorii, am descoperit n biblioteca familiei o fotografie i o statuet de bronz. Erau dou chipuri asemntoare, prin expresia energic i hotrt care le domina nfiarea, i implicit personalitatea. Brbatul cu musti mari, ntoarse la capete, nas acvilin i ochii mari, purta redingot i era mbrcat cu o cma cu gulerul rsfrnt la gt, i papion. Pe soclul bustului am descoperit numele lui Spiru Haret, iar pe dou laturi pe autorul sculpturii, nimeni altul dect Fritz Storck, din marea familie de artiti romni de origine german, care realizase lucrarea la Bucureti, n anul 1904. Din fotografie m privea un brbat cu fruntea nalt, pe ale crei margini abia se zreau uvie de pr crunt, cu ochii adncii n orbite, dar vii i ptrunztori, cu musti ample care aproape atingeau baza maxilarului, cu un barbion bogat, mbrcat n haine de ceremonie, cu o cma alb, guler nalt i cu nelipsitul papion. E ntr-un moment de repaus, de linite interioar, dar se simte sub nfiarea sa calm i blnd pulsiunea unui temperament puternic i a unei voine nenfrnte. Omul se afla n amurgul vieii, dar sursul abia mijit n colul gurii arat un drum dus cu bine la capt, msurat de multe dificulti, dar i de satisfacia succesului. Data de pe verso, noiembrie 1920, ni-l arat la 68 de ani (se nscuse probabil n 1852), pe care i poart cu distincie i for. Este un nvtor pensionar, pe atunci membru marcant al Partidului rnesc, pe numele su Marin Bunescu, cu totul ntmpltor strbunicul matern al celui care scrie. 3 Ce legtur s-a statornicit ntre cele dou obiecte? Astfel spus, cum a ajuns bustul de birou al lui Spiru Haret n posesia lui Marin Bunescu este o poveste lung i ntortocheat din care vom prezenta acum doar esenialul. n vremea rscoalei din 1907, cnd a fost pus ntr-o situaie complicat n satul n care era institutor, la Suhaia, acesta din urm a cerut protecia ministrului care l-a chemat la Bucureti, i-a ncredinat temporar un post n capitala de jude, la Turnu Mgurele (Teleorman) i la plecare i-a druit n semn de mare preuire statueta sculptat n bronz care l reprezenta i pe care nu o atribuia dect unor oameni excepionali, n situaii pe msur. Spiru Haret aflase de el cu mai muli ani n urm, cnd atacat din toate prile pentru convingerile sale social-democrate, ministrul ordonase o inspecie i trimisese la coala unde era nvtor pe cel mai exigent dintre slujbaii si, cu dispoziia ferm de a-l ndeprta din nvmnt. Dup o sptmn ntreag, urmrindu-l atent pretutindeni, la catedr, dar i n comunitate i familie, inspectorul a redactat un proces verbal de constatare absolut elogios, pe care eful
3

Marin Bunescu a lsat la moarte o arhiv din ale crei acte i documente s-a alctuit i lucrarea de fa. Fotografia sa a fost mult vreme nrmat i expus, apoi aezat ntr-un dosar printre hrtiile sale. Din nefericire, o parte important a acestui tezaur de familie s-a risipit, iar ceea ce s-a pstrat nu a fost niciodat inventariat, clasificat i numerotat. Bustul lui Spiru Haret a trecut de la strbunicul meu la bunicii mei, care l-au pstrat pe biroul de lucru al familiei, i de acolo, la autorul acestor rnduri, care l-a considerat ntotdeauna cea mai preioas motenire de la antecesorii si. n fine, orice referire la aceast arhiv va fi nsoit doar de numele autorului i al documentului; n situaia n care va fi vorba de un text cu mai multe pagini vom marca i numrul.

212

su i l-a nsuit cu toate concluziile sale. Actul, aflat n posesia familiei, i vzut de autor n urm cu mai muli ani, nu a mai putut fi gsit la data redactrii acestui text. Atunci cnd l-a ntlnit pe marele om al colii, deci n 1907, Marin Bunescu mplinise 54 de ani i se afla aproape de sfritul carierei didactice, iar viaa sa de pn atunci cunoscuse multe mpliniri, dar i destule momente de rscruce.4 Pentru a o lua de la nceput, vom spune c se nscuse la o dat greu de precizat, dar n tradiia familiei plasat pe la 1852, ntr-o familie de rani sraci, dintr-un sat din sudul rii. Suhaia, cci despre aceast aezare teleormnean este vorba (unit cu Fntnele n mai multe rnduri dup 1870), se gsea pe atunci, ca i astzi, la o distan de 12 kilometri de Zimnicea i la 41 kilometri de TurnuMgurele, capitala judeului Teleorman. Aezat pe coasta i culmea unui deal, pe rmul de nord-est al lacului cu acelai nume, ofer prin apropierea de Dunre i implicit de rmul bulgresc al fluviului, o privire larg att asupra istovului vecin, ct i asupra Nicopolei mai deprtate.5 Fia pe care se gsea satul fusese clugreasc i se inea de mnstirea Clocociov din Olt. La 1864, dup reforma agrar a lui Al. I. Cuza, dei pmntul nu a fost ndestultor, au rezultat totui 107 fruntai, 181 mijlocai i 56 plmai, la care s-au adugat doi preoi i 7 meseriai cu 363 de locuri de cas i 1508 pogoane loc de munc.6 coala n care a fcut cursurile primare i Marin Bunescu funciona de la 7 decembrie 1841, pe atunci cu
4

n tumultul evenimentelor din 1907, Marin Bunescu a inut un jurnal ntr-un carnet de mici dimensiuni. Credea c va putea urmri evenimentele de acas, de la Suhaia, i n 10 martie 1907 ncepea prin a povesti ce s-a ntmplat n sat cu o sear nainte. ngrijorat, dar stpn pe sine, el a caligrafiat cu grij patru-cinci pagini cu cerneal neagr, la biroul su. De a doua zi, cnd se precipit evenimentele, nsemnrile sale sunt scurte, asemenea unui reportaj de front, scrise probabil pe genunchi, cu un creion nu ntotdeauna bine ascuit. Foarte probabil i prsise locuina mpreun cu soia i copiii, stnd ascuns undeva. Dup toate cte le fcuse i nc mai avea s le fac pentru constenii si, primise i marea dovad a recunotinei lor. nvtorul satului, care trise printre ei de o viaa ntreag, dintr-un salariu de bugetar, era considerat acum un om care se chivernisise, deci i avutul su trebuia distrus cu cine tie ce consecine pentru el i familia sa. La 14 martie 1907 primea ziarul Dimineaa, de unde a aflat de cderea guvernului conservator i venirea la putere a liberalilor. ntre noii venii se afla i prietenul su V.G. Morun, care probabil a fost ntiinat de situaia n care se afla aproape imediat. Suntem de acum n 15 martie 1907 cnd la Suhaia sosea o telegram de la noul ministru al Instruciunii, care i cerea s se prezinte la Bucureti n 24 de ore. ntlnirea cu Spiru Haret a avut loc la orele 16:30, a doua zi, deci pe 16 martie Marin Bunescu primind nsrcinarea de subrevizor colar n judeul Teleorman. Pe 18 martie 1907 era la post la Turnu Mgurele, unde va rmne doar o sptmn, opoziia autoritilor locale sfrind prin a-l ndeprta. Pe 25 martie 1907 se ntorcea la Suhaia i se ocupa, ca i cum nimic nu s-ar fi ntmplat, de problemele urgente ale colii. n partea a doua a acestui articol ne vom ocupa pe larg de aceste nsemnri redactate sub presiunea evenimentelor, la captul crora, ameninat acum, la sfritul lui martie i nceputul lui aprilie 1907, de oficialitile care organizaser represiunea, Marin Bunescu se gndea serios c va mprti soarta suhienilor si aflai n detenie. Arhiva M. Bunescu, Jurnalul din 1907, (10 martie-10 aprilie 1907), p. 24-30. 5 n ultimii ani ai vieii, Marin Bunescu a elaborat o monografie a satului Suhaia, care cuprinde un scurt istoric, date despre populaie, habitat, coal, biseric, marea proprietate, mijloacele de munc i puterea economic a locuitorilor etc. Vom cita n continuare Arhiva M. Bunescu, Monografia Suhaia, p. 1-2. 6 Ibidem.

213

25 de copii, primul nvtor fiind un anume Stan Chiril, n slujb vreme de cinci ani. 7 Nu s-au pstrat acte de studii, aa c tot ce tim despre anii de formare ai viitorului dascl din Suhaia, este c a absolvit n 1872,8 coala Normal Carol I, la Bucureti, unde din lipsa mijloacelor materiale se nscrisese dup un lung drum parcurs pe jos din comuna natal pn n capitala rii, i obligatoriul examen de admitere. Este de bnuit, pentru c durata cursurilor era de trei ani, dintre care doi studii teoretice i al treilea practic pedagogic, iar candidaii trebuiau s aib cel puin 16 ani, c Marin Bunescu a ajuns aici n 1869, probabil la 17 ani. tim c toi elevii provenind mai cu seam din judeele limitrofe capitalei erau interni, primeau burse din partea statului i gratuit haine i rechizite. La sfrit erau ns obligai s rmn pe locurile unde fuseser repartizai vreme de 6 ani.9 Cnd a sosit la Suhaia ca nvtor, Marin Bunescu a gsit aici o coal care beneficia de un local propriu, ridicat din pmnt btut i acoperit cu fier, a crui construcie se ncheiase chiar cu un an nainte. 10 La acea dat, n anul 1872, cursurile erau urmate de 75 din cei 171 de copii de vrst colar ai satului, (cu un procent de alfabetizare de 55%), toi fiind n grija unui singur dascl, evident, proasptul absolvent al colii Normale bucuretene. 11 La venirea sa la post,12 elevii nvau dup un orar n care intrau scrisul cititul, 13 instrucia cretin, noiuni de calcul cu numere ntregi i fracii i reguli memorate pe de rost. n 1905, cnd a scris monografia colii, nu i-a mai adus aminte ns de titlul niciunui manual folosit n anii 70, nainte ca el s ajung n comuna natal.14 Pentru a nelege mai bine ce s-a ntmplat n nvmntul primar romnesc pe durata celor aproape 40 de ani, ct Marin Bunescu a fcut parte din sistem, i vom mpri n dou mari perioade: cea dinti, din 1872 pn n 1893 (la Legea Take Ionescu), pe care o vom numi generic pre-haretian, iar cea de-a doua, din 1893 pn n 1911, cum altfel dect haretian, aceti ani coinciznd n termeni generali cu cele trei mandate ministeriale ale marelui om al colii. De altfel, n acest rstimp, cei doi s-au ntlnit n 1907 i ultima oar n 1912, la inaugurarea
7

M. Bunescu, Monografia (istoricul) coalei din comuna Suhaia, Alexandria, Tipografia A. N. Vasilescu., 1906, p. 1. 8 Arhiva M. Bunescu, Fi biografic, redactat probabil dup pensionarea sa n 1911. 9 N. Adniloaie, Istoria nvmntului primar (1859-1918), Bucureti, Editura CrisBook Universal, p. 107-108. 10 M. Bunescu, , Monografia coalei, p. 7. 11 Tabel statistic cu copiii de vrst colar, elevii i absolvenii nregistrai ntre 1867-1880, Ibidem, p. 6. 12 Instalarea lui Marin Bunescu la coala primar din Suhaia este controversat cronologic. ntr-un tablou cu toi nvtorii care au funcionat aici de la nfiinare pn la 1 septembrie 1905, el apare la poziia a opta, ncadrat la 1 septembrie 1872, ibidem,p. 12. Din alt surs, nalta Curte de Conturi, atest ns prezena sa la Suhaia de la 1 aprilie 1873, de la aceast dat urmnd a fi retribuit lunar, Arhiva M. Bunescu, Certificat al naltei Curi de Conturi, emis n urma unei cereri din 22 iulie 1910. Actul este adugat unui material publicistic, intitulat Valoarea muncii intelectuale, datat 9 februarie 1911. 13 Ibidem, p. 8-9. 14 Ibidem, p. 9.

214

unei coli din comuna Ulmeni (judeul Teleorman), cnd Marin Bunescu a citit un discurs foarte elogios la adresa fostului ministru al Instruciunii, prezent i el la manifestare. Este de remarcat c la acea dat Marin Bunescu era pensionar de un an de zile, iar Spiru Haret nu mai avea de trit dect cteva luni (a decedat n luna decembrie a aceluiai an). 15 Referindu-ne deci la primii 20 de ani, s remarcm pentru nceput c modul n care a fost reglementat activitatea colii n perioada care separ prima Lege a Instruciunii Publice (1864) de Legea Take Ionescu, cel puin n ce privete numrul de clase al colii primare era dominat de o anumit indecizie. Astfel, pn n 1863, coala rural a avut patru clase, apoi ase, surplusul fiind destinat pregtirii elevilor pentru viaa cmpeneasc. n 1891 s-a renunat la ultima clas i au rmas astfel doar cinci. 16 O program de la 1878 se ntemeia la clasa I-a pe limba romn, religie, aritmetic, i caligrafie, discipline care compuneau orarul i n clasa a II-a. n clasa a III-a, pstrndu-se cele mai sus numite, se adugau istoria naional, cu cteva biografii de personaliti i geografia judeului, completat n clasa a IV-a cu geografia Romniei i alte biografii de la tefan cel Mare la Tudor Vladimirescu. Desenul linear era o alt nou materie de studiu. n clasa a V-a i a VI-a, programa la limba romn le solicita elevilor s alctuiasc petiii, contracte, nvoieli sau epistole, iar celorlalte obiecte mai sus studiate li se adugau noiunile de agricultur i horticultur, noiuni de economie i creterea vitelor, igien i medicin, unelte, construcii i activiti practice. La ambele ultime clase se fceau exerciii militare i aa cum se va vedea i n aceast privin, Marin Bunescu era un antemergtor. n fine, dup 1891, prima materie era considerat citirea, urmat de scriere, aritmetic, exerciii corporale, ct i jocuri; istoria i geografia, precum i desenul se adugau ntr-a doua, micile compoziii i caligrafia n clasa a III-a, gramatica n clasa a IV-a, geometria i geografia general n clasa a V-a.17 Un regulament de ordine i disciplin pentru colile rurale de ambele sexe a fost introdus n 1880, stabilind durata cursurilor de la 15 septembrie la 30 iunie. Regulile de conduit pentru elevi erau foarte stricte: s se ridice n picioare la intrarea nvtorului sau a altor persoane de consideraie, s asculte pe nvtor, s nu-l vorbeasc de ru, s nu mint, s nu scrie pe mese sau pe perei, s nu njure, s nu se certe niciodat cu colegii, s nu fure, s restituie pgubailor obiectele pierdute. Pedepsele degradante erau cu desvrire interzise. 18 nvtorilor li se cerea n schimb punctualitate i corectitudine exemplar. Clasele se mpart de regul n diviziuni, ordinea fiind invers interesului pentru nvtur, cei slabi i nceptorii n fa, ceilali n spate.19 Doamnele i domnioarele nvtoare erau
15

Arhiva M. Bunescu, Cuvntare ce avea a se rosti cu ocazia inaugurrii localului colii din Ulmeni, judeul Teleorman, august 1912, n prezena lui Spiru Haret. 16 N. Adniloaie, Istoria nvmntului primar (1859-1918), p. 150-153. 17 Ibidem. 18 Ibidem, p. 153-155. 19 Ibidem, p. 156-158.

215

obligate s se mbrace cu mare sobrietate, cu fuste foarte lungi i plrie pe cap. Dup 1880, portul costumului popular la catedr a devenit obligatoriu.20 Este clar deci c nu oricine putea exercita aceast profesie, fiind necesar un nivel nalt de competen i de integritate moral, greu de atins n acele vremuri, n care o mare parte a nvtorilor nu era calificat. n primii si ani de nvmnt, Marin Bunescu a folosit n coal crile lui Ion Creang, clduros recomandate de Titu Maiorescu pe cnd era ministru.21 De asemenea nvtorul din Suhaia i mai amintete i de manualele lui Petre Dulfu i Simion Mehedini, dar acestea nu puteau fi printre cele utilizate atunci, avnd n vedere datele de natere ale autorilor.22 nc din aceast vreme Marin Bunescu va da curs ctorva oportuniti imediate. Introducerea disciplinei Geografia judeului Teleorman, l-a determinat s alctuiasc un prim manual cu acest subiect, mpreun cu doi colegi i spre 1879 s redacteze chiar un abecedar, din care s-au pstrat dou exemplare i despre care putem afirma fr exagerare c este cea mai de pre realizare a sa din epoca nceputurilor didactice. Repartizat n 58 de segmente, lucrarea este desvrit redactat ntr-o caligrafie de mare frumusee i noblee. Literele uor aplecate spre dreapta sunt construite cu o mare ndemnare i trdeaz un caracter puternic i-o neobosit dorin de perfeciune. Am putea spune fr s exagerm c aici Marin Bunescu i d ntreaga msur de pedagog i de om dedicat mai binelui obtesc. ntr-o precuvntare, autorul i explic metoda a ajuta... pe copii n descoperirea elementelor limbii (vorbite), dup un nceput cu totul elementar i a forma un semn convenional i propriu pentru fiecare sunet (pentru limba scris), mi se pare cu mult mai natural ca a-i da vorbe ntregi i a-i pretinde s le analizeze sau a-i da semnul unui sunet de-a gata i a-l obliga s l recunoasc. Altfel spus, nvtorul socotete c sunetele vorbite i semnele lor grafice trebuiesc nsuite concomitent, abia ulterior ar urma a compune cu ele cuvinte, apoi propoziii i fraze. Deloc ntmpltor un capitol pregtitor este consacrat formelor geometrice recognoscibile n nfiarea literelor, dreapta culcat, n picioare, aplecat la dreapta sau stnga, crucea fcut din mai multe drepte, liniile, cercurile, cercurile turtite la dreapta, la stnga, sau culcate etc. Partea nti este intitulat Descoperirea sunetelor i acolo vocalele i, o i u sunt marcate cu semnele grafice corespunztoare, asociate cu consoanele n i c, cu care se construiesc i primele cuvinte: nuc, cui, cuc, apoi i primele asocieri: un nuc, un cui un cuc. Pe msur ce literele se adun, se diversific i posibilitatea de a le nelege, pasul urmtor fiind propoziiile simple. Astfel cnd se ajunge la i se trec n revist cteva cuvinte precum es, soim, na, or, mo, dedesubt apar Sus pe deal vd un oim; Pe es vd un ir de cai; Un mo cu or etc.
20 21

Ibidem, p. 158-159. Ibidem, p. 128. 22 Petre Dulfu, profesor la coala Normal, era nscut n 1856, iar Simion Mehedini n 1869 i nu puteau scrie i publica manuale dect dup 1880, respectiv 1890, M. Bunescu, Monografia coalei, p. 9.

216

Pagin din abecedarul redactat de Marin Bunescu n 1879, la vrsta de 27 ani.

217

Dup secvena 21 consacrat literei v", este rndul lui i , al diftongilor i al asocierilor de consoane cu vocale repetitive, n diverse cuvinte precum ce, ci, ge, gi. Interpunctuaia (virgula, punctul, punctul i virgula, dou puncte, semnele citrii i apostroful) alctuiesc coninutul secvenelor 34 i 35 care se ncheie cu un dialog amuzant, dar scrnit ntre dou patrupede aflate ntr-o rivalitate perpetu: M-a mucat de picior", zice pisica. M-a zgriat", spune cinele. Mica poveste are i o moral, cele dou animale care se prsc reciproc sunt mustrate de stpn, care le cere s triasc n pace, altfel le va msura spinarea cu bastonul. Nu sunt uitate ntrebtoarea (semnul ntrebrii), semnul chemrii (al exclamrii) i punctele gndirii" (punctele de suspensie). Cu secvena 37 ne aflm pe teritoriul literelor mari, I cu Ion, Iulia, Iancu i Ialomia, i T cu Tudor, Tiberiu i Targilio (ultimele dou cu nume din repertoriul istoriei romane, un mprat i un rege). De acum pn la capt, elevilor nu li se mai prezint cuvinte sau propoziii, ci mici texte care furnizeaz informaii i care de regul ndeamn la reflecie. Iat ce se poate citi la litera V: Viespile neap cnd sunt suprate. Vierul (paznicul unei vii) este un om btrn. Vedei ce ploaie vine? Venii s mergem la un adpost! Vinul mbat. n patru rnduri cteva sfaturi bune o via: Nu zgndrii viespile, ferii-v de ploaie atunci cnd ea vine, nu v mbtai i fii paznici de vie doar la btrnee. Marin Bunescu trece foarte repede i examenul mai dificil al literelor w, x, i, respectiv y, unde alege cuvintele. Wied, Xenofonte, Yucatan i New York. Din text aflm c Weimar este numele unui ora (german), dar de care nvtorul avea cunotin, Wied" este numele unui principat (tot german) de care sigur tia, pentru c de acolo venise Elisabeta, soia domnitorului Carol I. Xenofonte a fost un nvat din vechime (scriitor i om politic grec din secolele V-IV .Hr.), Yucatan este un spaiu unde a nflorit civilizaia Maya, iar New York numele unui ora. La 1879, Marin Bunescu nu avea de unde s tie c cel dinti nscut al su Aurelian-Aurel, avea s triasc acolo aproape toat viaa. Orice manual care se respect se ncheie cu o recapitulaie i aici apar acum mpreun i n totalitatea lor literele mici i mari, de mn i de tipar, semnele de punctuaie i cifrele de la 1 la 9. S mai spunem c pentru a face atractiv lectura (n arhiva noastr s-au pstrat doar dou exemplare ale abecedarului, posibil ns s fi fost mai multe), destule secvene sunt nsoite de vignete lmuritoare. Valoarea excepional a acestui manual se datoreaz unui nvtor nc tnr, (n 1879 avea 27 de ani) i oricum aflat la nceputul carierei. Aceasta nu l mpiedic s se comporte ca un profesionist matur, care stpnete bine o metod, pe baza creia elaboreaz pas cu pas un proiect reuit. Gndul su ntreg despre cum ar fi trebuit s arate abecedarul nu ne este cunoscut, dar tim c inteniona s-i adauge i o carte de citire. Pasiunea sa neobosit nu este egalat dect de contiina c este pe drumul cel bun, singurul pe care poate merge. Am descoperit n paginile abecedarului caliti rar ntlnite astzi, dup 130 de ani de reforme i experimente: simplitatea i accesibilitatea discursului, plcerea de a instrui fr arogana 218

atottiutorului, finalitatea bine gndit lipsit de ostentaie, dirijat spre temeiuri de nalt reflecie etic, iar totul ca un ndemn perpetuu la joac, o instrucie din care subiecii se descoper pe sine i lumea n care triesc aparent fr niciun efort, contaminai de vraja unui magician nentrecut. 23 Dac acestea erau disciplinele de studiu i manualele timpului, crora Marin Bunescu le aduga pe ale sale, s cercetm puin i baza material a colii. Numrnd bncile din instituia de nvmnt, acolo unde era director n primii ani ai secolului XX, Marin Bunescu gsea doar 41, din care numai 18 pupitre pentru elevi. E lesne de neles c n urm cu 30 de ani aceast zestre fusese cu mult mai srac, cei 70 de elevi colarizai anual, nghesuindu-se ntr-o singur clas, n condiii destul de inconfortabile, 24 dasclul se ajuta doar cu o cutie de lemn cu nisip, lung de 2-3 metri i ngust de 20 centimetri, unde se nva scrierea, i cu mai multe table cu litere, tiprite, combinate n silabe, precum ba, b sau bi, care reprezentau ntreg materialul didactic oferit de stat de 18 ani.25 Marin Bunescu fusese singurul nvtor al colii de biei, dup care odat cu mrirea numrului de copii i s-a adugat un coleg, tefan Cernianu, venit dintr-o comun vecin, absolvent al colii Normale din Trgu-Jiu.26 Pn la 1879, coala a fost mixt, dup care fetele s-au separat,27 avnd o nvtoare Cleopatra Bunescu, 28 nimeni alta dect soia lui Marin, absolvent a colii Regale de la Berlin, n 1881, an n care cei doi s-au cstorit.29 Cum se vor fi
23

S-au pstrat dou manuscrise, unul cu foaie de titlu i numele autorului, cellalt, probabil ciorna, doar cu anul redactrii pe copert, 1879, Arhiva M. Bunescu, Manuscrisele Abecedar i 1879. 24 M. Bunescu, Monografia coalei..., p. 8. 25 Ibidem, p. 6. 26 Ibidem, p. 5. 27 Ibidem, p. 4. 28 Potrivit tabelului nr. 1 din Monografia coalei..., p. 12, Cleopatra Bunescu a funcionat la coala Primar Mixt din Suhaia, din octombrie 1893 pn la pensionare. Este ns cert c venise n Suhaia n chiar anul ncheierii cursurilor pentru nvtori de la Berlin (1881) i c pentru 12 ani i se ncredinase coala primar de fete. 29 Mai tnr cu civa ani dect M. Bunescu, se nscuse la 1860, i era sora lui Anghel Demetriescu, un intelectual de vrf de la sfritul secolului al XIX-lea, astzi pstrat n memoria public doar pentru c a fost unul dintre cei care au contestat n epoc marea valoare a operei eminesciene. Proveneau amndoi dintr-o familie de mijloc din Alexandria, judeul Teleorman, tatl fiind boiangiu (vopsitor de textile), mama era ns sora unui medic renumit, ulterior profesor la Facultatea de Medicin din Bucureti. Dorina de studiu venea deci de la antecesori, fratele mai mare Anghel absolvise Facultatea de Litere din Bucureti i beneficiase ulterior de o burs de studii la Berlin (1877-1881), unde l nsoise i Cleopatra. Aceasta a urmat aici, cursurile colii Regale pentru nvtoare. Din acel timp s-a pstrat o fotografie-portret, de relativ mari dimensiuni, care o nfia la 18 ani. Pentru eternitate ne privete dintre ramele aurite o tnr fermectoare, cu o desvrit armonie ntre chip i suflet, gata s accepte toate provocrile vieii, dar s se i bucure de ntreaga ei frumusee. Cleopatra Bunescu avea s se sting la numai 59 de ani, n 1919, i moartea ei urmat de sfritul neateptat al celor doi biei mai mici ai familiei, August i Horia, secerai de flagelul necrutor al gripei spaniole, avea s l duc pe Marin Bunescu, altfel att de puternic, la un pas de sinucidere. Cariera tiinific a lui Anghel Demetriescu a continuat n ar unde dei nu a ajuns niciodat n mediul universitar (a fost muli ani profesor la Colegiul Sf. Sava din Bucureti), a devenit membru corespondent al Academiei Romne n 1902. n politic s-a remarcat n Partidul Conservator. A murit n 1903 la Karlsbad (Karlovy Vary). (Vezi i Dicionarul literaturii romane de

219

cunoscut i mai cu seam cum s-a acomodat proaspta absolvent cu viaa dintr-o modest aezare teleormnean, este nc o tain, dar ceea ce este cert e c ntre cei doi a existat o puternic legtur afectiv, consolidat prin practicarea aceleiai profesii, prin dragostea pentru copii, dar nu n ultimul rnd i prin multele privaiuni pe care le-au depit mpreun, datorit convingerilor politice i naltei exigene a lui Marin Bunescu. Marea problem a sa n cei 42 de ani de dsclie fost s instruiasc i s educe un numr ct mai mare de copii ai satului. Dup o statistic din 1878, n judeul Teleorman, 2/3 din copiii de vrst colar erau lipsii de lumina crii, iar totalul elevilor din ciclul primar rural nu depea 496,30 ntre care 97 la Suhaia.31 Un deceniu mai trziu, cu toate progresele nregistrate, procentul naional de copii la cursuri nu era mai mare de 24,38% provenind din 40,22% biei i 8,54% fete, ceea ce conduce la un total de peste 75% analfabei. Cifra necolarizailor era foarte mare, dar trebuie fcut observaia c coala nu intrase n tradiie, c nu trecuser dect cincisprezece-douzeci de ani de la reforma lui Cuza i c mai cu seam la sat motive economice i sociale foarte puternice i ndemnau pe prini mai degrab s-i rein copiii acas dect s-i trimit la cursuri. Rentorcndu-ne la Suhaia, prezentm mai jos un tabel alctuit, cu scrupulozitatea care l caracteriza, de Marin Bunescu n care sunt nfiai zece din cei douzeci de ani care separ 1873 de 1893, semnificativi n perspectiva principalelor variabile ale absorbiei colare. 32 Anul 1872 1873 1878 1879 1882 1883 1886 1889 1891 1892 1893 Populaia colar 171 174 193 192 241 240 237 266 280 280 287 Elevi 73 82 97 101 111 103 94 104 128 129 162

la origini pn la 1900, Bucureti Editura Academiei R.S.R., 1979, p. 271-272). Casa lui Anghel Demetriescu, construit n anii 1899-1900, pe Bulevardul Carol la nr. 55, spre intersecia cu Calea Moilor, n Bucureti, este nc n picioare i a fost declarat monument istoric. Locuit mai mult de fiica sa Cordelia, care a fost soia lui Gheorghe Tac (1875-1951), profesor de economie la Academia Comercial, a aparinut ulterior soului celei mai mari dintre fetele lor, Eugen Filotti, care a fcut o mare carier n diplomaie, fiind ntre 1936-1947 ministru n mai multe capitule europene (vezi i Andrei Pippidi, Casa lui Anghel Demetriescu, n Dilema Veche, Bucureti, anul V, nr. 249, din 20-26 noiembrie 2008, p. 8). 30 N. Adniloaie, Istoria..., p. 189. 31 M. Bunescu, Monografia coalei, p. 5. 32 Ibidem.

220

Remarcm de la nceput c avem de-a face cu cifrele totale ale elevilor i c nu tim exact ci dintre acetia erau n clasele de la nceput ale ciclului primar i ci n clasele finale, cnd este tiut c de regul un numr relativ mic dintre cei de la cursuri le absolveau integral. De asemenea nu tim pn n 1879, cnd nvmntul rural a fost demixtat, ci dintre acetia erau biei i cte fete. Totui cteva constatri se impun nc de la prima vedere. 1. n primii ani ai boom-ului demografic din lumea satului de la sfritul secolului al XIX-lea i nceputul celui de-al XX-lea, numrul copiilor, potenial elevi, a crescut de 1,6 ori, n vreme ce capacitatea colii de a-i cuprinde a sporit de 2,4 ori. 2. n acest context constatm totui c la Suhaia, rata absorbiei este aproximativ egal n 1872, 55%, cu 1893, 56%, ntre aceti ani existnd ns variaii importante. Dup 1879, procentele scad la 46% n 1882, la 42% n 1883 i 1886, n 1889 la 39%, pentru ca dup 1890 s creasc din nou spre 45%, n 1891, i 56% n anii 1892 i 1893. 3. Susinerea statului pentru alfabetizarea copiilor a fost corespunztoare posibilitilor existente n acea perioad i s-a reflectat n sporirea localurilor de coal nou nfiinate, finanarea mpreun cu comunele rurale a unui numr mai mare de nvtori, precum i prin asigurarea dotrii minimale a colilor.33 Pn la 1893, ministerul a rspuns adecvat provocrilor produse de sporul demografic, constant, adugnd celor dou posturi deja existente, unul la coala de biei, cellalt la coala de fete, nc unul, cei trei dascli ai colii din Suhaia mprindu-i dup 1890 clasele i elevii. Strdania lui Marin Bunescu care s-a descurcat singur vreme de 7 ani, din 1872 pn n 1879, cu cel puin 73 de elevi n anii de nceput, dar i cu aproape 100 naintea demixtrii, este absolut remarcabil. n aceste condiii, aducerea i pstrarea fiecrui copil n coal era un succes i un ndemn la perseveren ntr-o direcie bun, cci singurul mijloc de a determina mrirea numrului de copii n bnci era ca cei deja instruii care puteau strni admiraia celorlali i dorina de a le clca pe urm, s reprezinte un exemplu. Marin Bunescu a povestit emoionat istoria mai multor copii care ar fi lsat de izbelite vitele la cmp i au venit s nvee. Impresionai de dorina lor de mai bine, prinii au constatat c strdaniile lor nu au fost zadarnice, atunci cnd la sfritul anului i-au gsit odraslele printre premiani.34 Tot pentru a spori numrul tiutorilor de carte, el a constituit la Suhaia nc din 1878 coala pentru aduli. Cursurile neremunerate de stat sau comun erau
33

De la 1878 la 1888, numrul colilor primare crescuse n Romnia cu 1155 de noi uniti dintr-un total pe atunci de 2912 (447 coli de biei, 252 coli de fete i 2213 coli mixte), 949 de coli aveau localuri bune de zid, 1113 localuri medii, iar 350 era nchiriate. n acel moment funcionau n nvmntul primar 2952 de cadre didactice, ntre care 2498 nvtori i 454 nvtoare (de remarcat preponderenta elementului masculin, invers de cum este n zilele noastre). Peste 70% din personalul didactic era calificat. (N. Adniloaie, Istoria, p. 179-180, 191-193.) 34 Arhiva M. Bunescu, Amintiri din dsclie.

221

benevole i se adresau acelor steni care vroiau s nvee citirea i scrierea. n primii ani (1878-1882) se adunau n bnci de regul iarna, 10-20, parte civili, parte soldai n termen, acetia din urm obligai s frecventeze regulat, n caz contrar fiind pedepsii. 35 n aceeai ordine de preocupri, n 1882, Marin Bunescu ncerca, mpreun cu un prieten, D. Constantinescu, s tipreasc o revist pentru lumea satului, cum altfel numit dect Lumina. Din pcate nu s-au pstrat informaii nici despre coninutul i nici despre numrul de apariii al acestei publicaii. 36 Autoritile locale, m refer n primul rnd la cele judeene, s-au artat mai degrab indiferente, remarcndu-i munca, dar fcnd prea puin pentru a-l ajuta. Cu primarii comunei ns Marin Bunescu s-a aflat aproape tot timpul ntr-un conflict pe fa. n fia postului acestora se afla stabilirea i ncasarea amenzilor colare, pentru prinii ai cror copii nu frecventau coala, ceea ce nu se ntmpla aproape niciodat, plata servitorului (colii) i a combustibilului n vreme de iarn, dar i controlul periodic al activitii dasclilor (n situaia n care se tie c 85% dintre ei erau analfabei) i acordarea de eventuale concedii. Ferm ataat crezului su social, susinnd rnimea i avnd permanent un ideal de echitate, de dreptate i de respect pentru lege, Marin Bunescu constata abtut la sfritul vieii c primarii: sunt persoane fr nicio cultur, fr vreo idee asupra sarcinilor calitii lor oficiale (se presupune!), fr ptrunderea intereselor comunei i care privesc coala i pe nvtori ca pe o povar asupra bugetelor locale, ca pe o pacoste asupra lui i ca pe o nglobire asupra stenilor. Condiia ca raporturile ntre nvtor i primar s fie bune, era una singur: ca amndoi s fac parte din acelai partid politic. Ori, cum Marin Bunescu avea alte opiuni, cele social-democrate, e limpede c nregimentarea sa ntr-unul din cele dou partide potente ale timpului era imposibil, de unde consecinele de rigoare.37 Aflm cum i era rspltit munca tot de la el. Un act de constatare din anul pensionrii trece n revist toate veniturile sale pe durata a aproape 40 de ani de slujb, din 1872 pn n 1911.38 Intrase n nvmnt cu un salariu de 30 de lei, apreciat drept complet nesatisfctor, din moment ce din leul zilnic trebuia s scad un impozit de 10 bani. Lipsurile de tot felul obligaser de altfel pe Marin Bunescu s locuiasc ani de zile n cancelaria colii, unde toat averea sa era un pat de scnduri, o mas de brad cu dou scaune i un dulpior, e drept plin cu cri i reviste. Dup ce c era mic,
35 36

M. Bunescu, Monografia coalei, p. 10. Ibidem, p. 10-11. 37 Arhiva M. Bunescu, Amintiri din dsclie. La 1887, inspectorul general n Ministerul Instruciunii, Alexandru Vitzu, constata c n majoritatea comunelor noastre rurale... administraiunea n mod general este cu desvrire necorespunztoare, toate ordinile i circularele ministrului privitoare la coal sunt nesocotite. Orict de mare ar fi zelul nvtorilor, el se anihileaz fa de obstacolele pe care le ntmpin din partea notarilor, primarilor, subprefecilor i n unele cazuri chiar a prefecilor. N. Adniloaie, Istoria..., p. 179. 38 Arhiva M. Bunescu, Articolul Valoarea muncii intelectuale.

222

leafa se pltea trimestrial i se ridica de ctre beneficiar de la administraia financiar.39 Totui, pn spre 1890, salariul ajunsese spre 90 de lei lunar, la care se adugau gradaiile (40-50 lei), ceea ce conducea la o suma de 130,50 lei, practic de mai bine de patru ori mai mare dect n primii ani.40 Am ntrebat n dreapta i n stnga ce se putea face cu banii acetia la sfritul secolului ai XIX-lea. Rspunsurile au mers n aceeai direcie: nu era mult, dar nici puin, ntruct leul avea nainte de rzboi acoperire n aur. La sfritul anilor preharetieni, Marin Bunescu, care se nsurase i avea deja o familie numeroas (i se nscuser primii zece copii, ntre care Aurelian n 1882, Constantin n 1883 i Rodica - bunica autorului, n 1891) reuise s i ridice o cas confortabil la nivelul acelor vremuri i s i creasc urmaii, din pcate doar pe cei care supravieuiser bolilor vrstelor mici. Dei din motive politice fusese transferat n coli ndeprtate de satul natal, prestigiul su a fost n cretere dup 1885, ceea ce a determinat ntre altele renovarea vechiului local i constituirea acolo a trei sli de clas pentru cei trei nvtori care lucrau mpreun.41 Avea i un dulap cu materiale didactice i patru mese, una n cancelarie, celelalte n clase,42 iar n 1894 primise Medalia Serviciul Credincios", Clasa I de Aur. Trecute erau i vremurile evocate aici n dou amintiri pilduitoare. ntr-una din ele, suntem n mai 1875, nvtorul este surprins de autoritile judeene fcnd instrucie cu circa 40 de elevi pe dealul comunei. Copiii-soldai erau mbrcai n uniforme de cciulari, cusute n sat i aveau n mini puti de lemn. Tnrul care i nsoea le era dascl la clas i i nva s manipuleze armele, s ocheasc i s se desfoare n formaii de lupt. Pregtirea premilitar a elevilor evideniat ca un fapt singular n colile judeului, de subprefectul aflat n inspecie, nu fcea dovada unui exces de zel sau consecina unui caracter autoritar, cruia nui ajungeau zidurile clasei. Mult mai aproape de adevr era c nvtorul nelegea foarte bine, n mai 1875, contextul politic al momentului. Era ntru-totul de acord c independena naional nu va putea fi obinut dect pe cale armat i c datoria sa patriotic era s-i pregteasc i pe elevi pentru ncercrile care vor urma. O alt ntmplare ni-l arat n dubl ipostaz. Zugrav de nevoie n incinta unde urma s deschid cursurile, a fost confundat de un arenda al moiei satului cu un meseria oarecare, dar s-a prezentat cteva minute mai trziu n alte haine, vizitatorul ncunotinat de performanele sale didactice, ncredinndu-i spre instruire copiii, o feti de nou ani i fratele ei mai mic. Devotamentul pentru scoal i satul n care se nscuse, dar i prestigiul ctigat la catedr se dovedeau i de data aceasta mai puternice.43
39 40

Ibidem. Ibidem. 41 M. Bunescu, Monografia coalei, p. 8. 42 n ultimii ani, preuirea colii se exprimase i n materialul didactic oferit de minister n valoare de 600 lei. 43 M. Bunescu, Ani de dsclie.

223

Dup 25 de ani de slujire devotat a satului i a colii, Marin Bunescu se convinsese c o real ameliorare a vieii ranilor i un progres semnificativ al nvmntului rural nu se pot obine dect prin nregimentare politic. Cum n epoc ranii nu beneficiau de dreptul la vot (toate ncercrile de a constitui un partid care s-i reprezinte euaser), nvtorului din Suhaia, ferm ataat stngii, nu i-a rmas dect adeziunea la Partidul Social-Democrat care funciona din anul 1893. Dar despre militantismul politic al lui Marin Bunescu i istoria ultimilor si ani de coal va fi vorba ntr-un articol care va urma.

224

V. ISTORIA NVMNTULUI
DASCLI DE ELIT SABIN EVUIANU (1889-1977)
Dumitru TOMONI*

Abstract: Top-notch schoolmasters Sabin Evuianu (1889-1977)


Top-notch schoolmaster, man of culture, trainer, chief of the teaching in the area of Banat for more than two decades, as well as president of the provincial branch of The Art of Banat, Sabin Evuianu played an exceptional part in the school and cultural life of Banat. After he has finished primary school in Pecica (the county of Arad) he attended the secondary school in Brad, he went to high school in Oradea and Braov and later he attended the university in Budapest. After graduating from university he worked as a teacher in Caransebe and Arad and on the 1st of May 1923 he moved to Timioara where he was appointed inspector (1923-1929) and School Inspector General (1929-1946). Being aware of the changes the Great Union brought about, Evuianu had an important contribution in reorganizing the Romanian teaching as well as in setting the first curricula, made for the Romanian schools in Ardeal and Banat. He also worked as a publisher of the following: The Romanian from Arad, The yearbook of the Traian Doda High School in Caransebe and the Torch gazette in Caransebe. At the same time he published several teaching works and tens of studies and articles. Being interesed in the unity and prosperity of the Romanians he took a great part in setting up and organizing The Provincial Branch of The Art of Banat. In September 25th 1977 Sabin Evuianu died. He was a great schoolmaster, a man of culture, an exceptional character and a good Christian. For many years he was a synodic deputy in Caransebe and a member in the diocesian congregation in Timioara. Keywords: schoolmaster, School Inspector general, The Regional Branch of The Art of Banat, publisher, synodic deputy

Prof. dr., directorul Liceului Teoretic Traian Vuia, Fget.

225

I. Copilria i studiile Dascl de elit, om de cultur, formator de opinie, ef al nvmntului bnean timp de peste dou decenii i preedinte al Regionalei Astra Bnean, Sabin Evuianu s-a nscut la 23 iulie 1889 n comuna Pecica, judeul Arad, ntr-o familie de preoi din ara Moilor. Mama sa era bnean din comuna Vinga. Prin prinii si Evuianu sintetiza perseverena ardeleanului cu supleea i orizontul larg al bneanului1. Din pcate, a rmas orfan de ambii prini nc de la vrsta de zece ani fiind susinut de familia profesorului Opria de la Brad i de unchiul su, Aurel Sadici. Dup ce a terminat coala primar la Pecica, a urmat gimnaziul la Brad i liceul la Oradea i Braov, fiind bursier al Fundaiei Elena Ghiba Birta. La liceul Andrei aguna din Braov, n ultima clas, a fost desemnat prefect al liceului, ca o recunoatere a rezultatelor obinute la nvtur. nc de pe bncile liceului i-a nceput activitatea publicistic, n 1906, colabornd cu reportaje la ziarele Poporul romn din Budapesta i Romnul din Arad sub pseudonimul Narcis. Beneficiind de o burs acordat de Fundaia Emanuil Gojdu2, a urmat n perioada 1906-1910, Facultatea de Filosofie de la Universitatea din Budapesta, obinnd licena n anul 1911. n 1912 trece examenul pedagogic i devine profesor de tiine ale naturii i geografie. n timpul anilor de studenie a fost ales secretar i n anul IV, preedinte al Societii Petru Maior din Budapesta, la activitile organizate de el participnd printre alii i scriitorul Ion Luca Caragiale i fruntaul micrii naionale din Ardeal, Vasile Lucaciu 3. Aici s-a inspirat din ideile naionale ale timpului i a cunoscut spiritul militant n care s-au format tinerii romni nregimentai sub drapelul romnesc al Societii academice Petru Maior, adevrat cetuie de rezisten romneasc, de lumin spiritual i de contiin naional. Mediul spiritual ntlnit n cadrul acestei societi, a avut un rol decisiv n formarea personalitii viitorului dascl i n ntreaga sa evoluie intelectual, dup propria-i mrturisire: La Budapesta, unde studiau cei mai muli studeni romni, am gsit atmosfera generaiei Luceafrului lui Octavian Goga, consacrat deja poet al ptimirii noastre i atmosfera ziarului Lupta redactat pe atunci, de inimosul romn tipograf D. Biruiu. Badea Cran, care n drumul su spre i de la Roma a poposit la societatea noastr studeneasc Petru Maior, venea adesea cu nouti literare i cu veti de mari ndejdi aduse din Regat prin Vama Cucului4.
1

C.N. Mihalache, Un participant la Unirea de la 1 Decembrie 1918: Sabin Evuian n Orizont, Timioara, an. XXVIII, nr. 48/1977, p. 3. 2 Cornel Sigmirean, Istoria formrii intelectualitii romneti din Transilvania i Banat n epoca modern, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitar Clujean, 2000, p. 438. 3 Ed. I. Gvnescu, Un lupttor pentru unirea de la 1918: profesorul Sabin Evuianu n Revista de pedagogie, nr. 7/1978, p. 49; vezi i Gheorghe Luchescu, Un om al colii Sabin Evuianu n Renaterea bnean, an. XI, nr. 3473 din iulie 2001. 4 Petru Clin, Tiparul romnesc diecezan din Caransebe, 1885-1918, vol. I, Reia, Editura Banatica, 1996, p. 586.

226

II. Profesor la Caransebe i Arad Dup obinerea licenei, a funcionat ca profesor de tiine naturale i geografie la coala Normal din Caransebe n perioada 1911-1913. Optnd pentru nobila meserie de dascl ntr-o perioad cnd muli dintre slujitorii colii romneti erau adevrai apostoli ai neamului, Evuianu era contient c mbrieaz o carier de jertfelnicie. Aceast convingere o va mrturisi i viitoarei soii n ziua de 14 septembrie 1911 cnd i-a luat n primire catedra: S m vezi cu ct plcere merg la ore, cu ct rbdare, buntate i dragoste m ocup de elevii mei. Le explic, le citesc pri utile i frumoase din lectur, i duc n mijlocul naturii, i pun la treab n micul nostru laborator, desenm mpreun, le art toate i i nv la toate. Simt cum mi fac loc n sufletul lor i c le sunt drag...5. Cu aceeai pasiune a organizat numeroase drumeii i excursii cu elevi, laboratorul de chimie i muzeul de tiine naturale mpreun cu referentul colar, tefan Jianu. Preocupat permanent de a folosi cele mai adecvate strategii didactice a introdus n predarea tiinelor naturale metoda experimental folosind experimentul cu caracter de investigare, de demonstraie i aplicare att n laborator ct i pe terenul agricol, astfel c la sfritul anului colar elevii tiau s efectueze disecii, s realizeze colecii i s fac toate experienele de fiziologie vegetal i fizico-chimic necesare nvmntului primar. ncerca prin metodele folosite n procesul de predare-nvare s strneasc interesul elevilor, s-i fac curioi i dornici de a afla noi lucruri folositoare, s se mprieteneasc cu ei6. Preocuprile pedagogice ale tnrului profesor se reflect i n colaborarea acestuia cu una dintre cele mai importante reviste de specialitate din Banat, Educatorul. Un model de profesionalism, rigoare pedagogic i intuiie educaional l reprezint studiul su intitulat tiinele naturale n coala poporal7. Aici Evuianu se pronun pentru reconsiderarea rolului tiinelor naturale n coal pentru c omul se nate, triete i moare n natura vie, ce-l nconjoar, e nedezlipit de ea, nsi viaa fiind n viaa ei, iar natura l nva pe om, c un Dumnezeu stpnete lumea, cruia el trebuie s i se nchine, i s i se apropie pe calea desvririi8. n ciuda rolului important pe care-l au tiinele naturale, de multe ori programa colar este defectuos structurat referindu-se la plante i animale din alte ri i ignorndu-se cele pe care copilul le vede zilnic. Nici miestria pedagogic nu este totdeauna la nlimea misiunii dasclului dac toate animalele se descriu dup acelai mers, cu aceleai ntrebri monotone... elevii se bucur i au interes numai la nceputul prelegerii, cnd intuindu-li-se animalul respectiv au ceva nou ori frumos nainte; dup aceea s-a isprvit cu interesul i urmeaz apatia, rspunsurile de mntuial. Elevii tiu [din]nainte ntrebrile
5

Apud Victor Dobrescu, Un lupttor pentru Unirea de la 1918 prof. Sabin Evuian (1889-1977) n Banatica, Reia, nr. 7/1983, p. 376 (n continuare: Victor Dobrescu, Un lupttor pentru Unire...). 6 Ibidem. 7 Educatorul, Caransebe, an. V, nr. 6, iunie 1913, p. 89-100. 8 Ibidem, p. 89.

227

dasclului, aceleai ntotdeauna9. Pe cale de consecin, scopul tiinelor naturale n coal nu numai c nu e atins dar nici chiar apropiat. n ceea ce privete educaia moral, Evuianu constat deficiene majore pentru c elevul este torturat cu aceleai cunotine de spoial, pe care le aduce cu copilria sa plictisindu-l, nelsndu-l s cugete, s neleag rostul mai adnc i ordinea moral a lucrurilor i rpindu-i prin asta i dragostea nsetoat ce-o aduce cu sine10. Nici educaia intelectual nu rspunde exigenelor unui nvmnt formativ ct vreme n loc de intuiii directe, unde elevii nii s contempleze lucrurile i schimbrile, n loc de excursii dup planuri bine ntocmite, unde elevii s vad desfurndu-se ntreag viaa urgisitelor de buruieni i urgisiilor de gndaci, n loc de o mpreun lucrare a nvtorului i elevului n aflarea adevrului pierzndu-i copilul n aceeai vreme i dragostea nscut i se d mult i sec pe deasupra mai mult teoretic, fr nsufleirea din natur, ba lipsind fiinele ori lucrurile chiar i de mediul cu care formeaz o unitate vie, nedespribil11. n aceast situaie, elevul va percepe realitatea nconjurtoare fr legtur, fr ordine, fr cauze i legi finale; nu va nelege nicicnd adevrul, singurul care ar putea s-i strpeasc credinele false, superstiiile, singurul care i-ar putea da mai trziu ndrumare pentru un trai uor i plcut. Departe de importana cuvenit se afl i educaia estetic, potrivit analizei fcute de Evuianu. El i argumenteaz aceste convingeri printr-un exemplu semnificativ: Copilaul acela care tovar nedezlipit al celuului su Burcu, adoarme mbrindu-l, iar cnd se trezete se las lins de el; copilaul acela, care se oprete n mijlocul lanului cu inima palpitnd de frumuseea florilor, cu strigt de admirare la cntecul psrilor; copilaul acela, care vioi i plin de dragoste alearg dup fluture, s-l aib, pentru c e frumos i-i place, copilaul acela dup civa ani de coal nu se mai uit cu drag la flori, nu mai admir cntecul psrilor, nici zglobia fluturilor, ci le rupe, le stric, i omoar, iar pe Burcu l-a uitat i arunc cu pietre n el12. n sfrit, educaia practic la noi nu exist conchide autorul O simte prea bine poporul nostru. Prea puine sunt faptele n coala poporal dei tiinele naturale nu sunt teoretice. De aceea, elevii trebuie nvai s observe, s gndeasc, s stabileasc, s conlucreze cu nvtorul ca apoi s simt atragere i s depun trud i munc n direcia ocupaiei sale de econom [ran n.n.], meseria ori negustor.13 Evuianu identific mai multe cauze ale deficienelor constatate n sistemul de nvmnt: planul de nvmnt, lipsa de laboratoare, grdini colare etc., manualele, nvtorul i metodele folosite i controlul.
9

Ibidem, p. 91. Ibidem. 11 Ibidem, p. 92. 12 Ibidem. 13 Ibidem.


10

228

Numrul orelor de tiine ale naturii prevzute n planul de nvmnt sunt insuficiente i nu sunt corelate cu programele colare. De aceea, Evuianu se ntreab cu ndreptire: Cnd vor veni i pentru noi vremi mai bune s nzuim a umple noi lacunele ce le simim? Ar fi firesc, consider Evuianu, ca nvtorul s studieze mprejurrile locale din punct de vedere psihologic i practic i s-i aleag materia conform acestor mprejurri. E de preferat ca nvtorul s predea mai puin, mai bine, dar unitar... mai puine cunotine, dar mai adnci, dect multe i atinse numai la suprafa14. A doua cauz identificat se refer la lipsa total a laboratoarelor, a grdinilor colare i a altor mijloace de nvmnt. Dincolo de programe i manuale rolul esenial n procesul de nvmnt revine dasclului pentru c el e centrul care poate da directiv bun ori rea. Un nvtor care nsui nu e stpn pe material, n-a ptruns adevrul i frumuseea naturii, nedndu-i seama de nsemntatea lor ca mijloc de educaie, n-are nici cldur sufleteasc... pe care o poate da numai o convingere ctigat prin ptrunderea naturii15. Pe bun dreptate Evuianu consider c n jurul nvtorului se nvrte totul, el singur poate strpi celelalte rele. n locul metodelor de spoial, fr pic de vlag, care duc la dezinteres i nu la dragoste fa de natur folosite de unii nvtori, Evuianu propune observaia, experimentul i aplicaia practic. Potrivit concepiei lui despre un sistem de nvmnt performant, un rol important i revine i modului n care se realizeaz controlul: Pn cnd controlul n colile noastre poporale se va face de oameni nespecialiti n ale pedagogiei; pn cnd controlul din alt parte se va face cu alte gnduri i nu cu gndul pentru desvrirea nvtorului i pentru prosperarea colii; pn cnd nvtorul nu va ajunge s aib n inspectorul su un ndrumtor nelept i binevoitor, un aprtor i mustrtor din cea mai curat cut a sufletului su... zadarnic ar fi s vorbim i s strpim i acest ru16. Evuianu i ncheie studiul cu o concluzie amar: tiinele naturale att de nsemnate n educaia colii poporale sunt neglijate. Biatul care aduce cu sine dispoziii nnscute, pleac din coal cu ele sufocate ori terse. Fire pozitiv i optimist, Evuianu identific soluii pertinente, valide i astzi, poate mai mult dect acum un secol: ndrt la natur! Asta s fie lozinca noastr. i datoria e n primul rnd a noastr, a dasclilor de orice soi, s strpim piedicile ce ne stau n cale prin dragoste fa de natur, prin munc cu chibzuial i cu un dor crescnd de desvrire a nvmntului nostru i a mijloacelor lui.17 La 1 septembrie 1913, dup moartea renumitului pedagog dr. Petru Pipo de la Preparandia din Arad, Evuianu a fost transferat la aceast prestigioas coal pe catedra de tiine pedagogice. Era o recunoatere a preocuprilor sale pedagogice
14 15

Ibidem, p. 94. Ibidem, p. 97. 16 Ibidem, p. 100. 17 Ibidem.

229

ma nifestate constant nc de la debutul n nvmnt i a vocaiei de dascl. La Arad manifest acelai interes pentru modernizarea nvmntului: organizeaz cursuri n aer liber i numeroase excursii, susine conferine cu caracter pedagogic, reorganizeaz coala de aplicaie, ntocmete un Normativ pentru organizarea nvmntului practic n coala normal i experimenteaz cu elevii noi metode de predare n cadrul pedagogiei aplicate, organizeaz cu elevii colilor secundare din Arad primele uniti de cercetai etc18. Preocuprile pedagogice se manifest prin publicarea mai multor articole n revista Biserica i coala, cel mai important fiind o recenzie a abecedarului lui Iosif Moldovan Cetit-scrisul i ABC-ul fonomimic al d-lui I. Moldovan n care arat c cititul i scrisul reprezint temelia culturii omeneti, mijlocul prin care individul asimileaz motenirea spiritual a naintailor i o transmite urmailor19. La Arad, Sabin Evuianu continund o mai veche tradiie a familiei a absolvit i studii teologice, fiind hirotonit diacon la 31 decembrie 1914 i protodiacon la 25 decembrie 1918 20 . n acelai timp, fiind format la coala militantismului naional, rezoneaz cu frmntrile social-politice determinate de prbuirea Imperiului austro-ungar, implicndu-se activ n micarea pentru finalizarea marelui deziderat naional. III. Participant la Marea Adunarea de la Alba Iulia Format la coala militantismului naional, la fel ca majoritatea intelectualilor romni din generaia sa, Evuianu va desfura i o constant activitate de susinere a unitii culturale i naionale a tuturor romnilor. i mai intens va fi aceast activitate n cursul anului 1918 cnd se altur fruntailor micrii naionale romne din Arad, ora devenit centrul celor mai importante decizii i aciuni premergtoare Marii Adunri Naionale de la Alba Iulia. Pstreaz legtura cu intelectualii din Caransebe, susintori ai idealului naional, fiind convins c pentru realizarea sa era nevoie de efortul conjugat a tuturor celor care atunci simeau romnete. De aceea va fi unul din colaboratorii gazetei Lumina tiprit la Caransebe din iniiativa episcopului Miron Cristea i a secretarului eparhial dr. Cornel Corneanu n cursul anului 1918 cu scopul de a promova i populariza activitile i iniiativele romnilor din aceast zon. n paginile acestui sptmnal va publica mai multe articole sub genericul Fapte i nvturi: n ce st trinicia popoarelor?, De ce slbete puterea de via i de ce descrete poporaia?, Puterea noastr de via n asemnare cu celelalte neamuri din ar i Rzboiul i cei de acas i Rzboiul i cei dui21.
18

A.P. Codru, Inspector general Sabin Evuianu n Primvara Banatului, Lugoj, an V, nr. 1, 15 octombrie 1943, p. 5. 19 Biserica i coala, Arad, nr. 9/1917, p. 3. 20 Arhiva Episcopiei Caransebeului, Fond Bisericesc, dosar 286/1922, nenumerotat, vezi i Horia Musta, Neamul Mustonilor n Banat, Timioara, Editura Marineasa, 2009, p. 658. 21 Petru Clin, Tiparul romnesc diecezan din Caransebe, 1885-1918, vol. I, Reia, Editura Banatica, 1996, p. 273-274.

230

Spre sfritul anului 1918 Evuianu a neles contextul internaional favorabil destrmrii marilor imperii multinaionale i formrii de state naionale: Lumea veche troznete din ncheieturi. Dinspre sud, revoluia tinerilor turci declaneaz rzboiul balcanic care duce la destrmarea imperiului otoman, preludiu al descompunerii unui alt imperiu, cel habsburgic, n chiar clipa izbucnirii primului rzboi mondial. Efortul celor ce n-au voit s neleag veacuri de-a rndul, i erau orbi i n toamna anului 1918, de a-i mai salva privilegiile prin restricii absurde i prin teroare sau prin promisiuni i concesii, s-au izbit de contiina matur i hotrt a neamurilor stpne de acum pe propria lor soart, cci aceast contiin era una cu mersul implacabil al istoriei22. De aceea, nu va fi surprins de desfurarea rapid a evenimentelor n toamna anului 1918. Mai mult, va fi un participant activ i entuziast la pregtirea celui mai nltor moment din istoria modern a romnilor. Convins fiind c n acel moment istoric, pentru comunicarea mesajelor, manifestelor i declaraiilor fruntailor micrii naionale, n vederea contientizrii importanei momentului trit, dar i pentru contracararea zvonurilor i insinurilor tendenioase, menite a zdruncina ncrederea romnilor transilvneni n rosturile Romniei i n poporul ei, era nevoie de un organ de publicitate, Evuianu se altur grupului de intelectuali ardeni care au decis reapariia ziarului Romnul. Astfel, n dup-amiaza zilei de 7 noiembrie 1918, el particip, alturi de Vasile Goldi, Teodor Boti, Lazr Iacob i ali intelectuali, la o consftuire organizat n casa lui tefan Cicio-Pop unde s-a luat hotrrea de retiprire a ziarului 23 . Directorul publicaiei era Vasile Goldi, redactor responsabil, avocatul Sever Miclea, iar redactori, profesorii Teodor Boti, Sabin Evuianu i Lazr Iacob. Lipsa mijloacelor moderne de informare va fi suplinit de entuziasmul i druirea redactorilor i colaboratorilor ziarului. A doua zi dimineaa, n 8 noiembrie, apare primul numr al ziarului, avnd n frunte apelul Ctre naiunea romn lansat de Consiliul Naional Romn, prin care se cerea constituirea de grzi locale i meninerea ordinii. n acelai numr se motiva necesitatea reapariiei ziarului i se ddeau detalii privind organizarea, funcionarea i atribuiile Grzii Naionale Romne. n perioada activitii desfurate la ziarul Romnul (7 noiembrie 1918 28 februarie 1919) s-a ocupat cu precdere de problemele social-culturale, unele comportnd un caracter acut polemic, dat fiind propaganda n strintate a fotilor asupritori n care se strduiau s demonstreze inferioritatea noastr cultural i s arate imposibilitatea noastr de a putea lua n primire i a menine imperiul asupra teritoriilor locuite de romni 24 . Elocvente sunt articolele de fond: Cain 25 ,
22 23

Sabin Evuianu, Alba Iulia..., p. 587. 1918-1998. Aradul i Marea Unire, coordonator Alexandru Roz, Arad, Editura Universitii Vasile Goldi, 1999, p. 179; vezi i Vasile Popeang, Aradul, centru politic al luptei naionale din perioada dualismului (1867-1918), Timioara, Editura Facla, 1978, p. 248. 24 Sabin Evuianu, Alba Iulia..., p. 589. 25 Romnul, Arad, an. VII, nr. 40 din 15/28 decembrie 1918.

231

Congresul profesorilor romni 26 Orbii 27 , Datorie, nu merit 28 , Inferioritate cultural29 i ...Ci ne mntuiete de cel ru30. Evuianu a participat la consftuirile unde s-au discutat probleme organizatorice legate de Marea Adunare Naional de la Alba Iulia, inclusiv cele privind transportul participanilor la adunare. Pentru c numrul trenurilor era mic i multe vagoane erau degradate dup patru ani de rzboi, s-a fcut apel la delegaii din localitile mai apropiate s nu foloseasc transportul feroviar i s plece cu doutrei zile mai devreme. Consftuirile mai mrunte se ineau n casa lui tefan CicioPop, iar cele mai ample, n sala de gimnastic i n sala festiv a fostei coli civile ortodoxe romne de fete. Evuianu pleac mpreun cu ali delegai spre Alba Iulia n 30 noiembrie, ntr-o zi posomort, avnd ns n suflet numai soare. Pe drum afl de la prietenii din Banat, care povesteau, cu indignare, dar nu fr umor de peripeiile i mizeriile prin care au trecut pn au reuit s se strecoare peste linia demarcaional31. n gara Radna au fost surprini de primii fulgi, pe care i-au considerat de bun augur i s-au ntlnit cu cete, cete de rani n straie de srbtoare ce se ntreceau n albea cu aceti fulgi tot mai dei i mai jucui. La 1 Decembrie 1918, Evuianu s-a aflat printre cei 1228 de delegai cu drept de vot, n calitate de reprezentant al colii Normale din Arad i delegat al ziarului Romnul. Mreia adunrii l va impresiona profund: Nu cred c zorii vreunei zile s mai fi vzut atta lume n Alba Iulia ca cea din 1 decembrie 1918, dar hotrt, niciodat nu a vzut pn atunci atta flfire de tricolor romnesc, niciodat n-a auzit atta cnt i veselie, nici n-a fost martor la atta ordine i demnitate n scurgerea fluviilor de oameni de toate vrstele spre Cmpia lui Horia. Fluvii fr zgazuri, suflete libere, pai siguri, fruni descreite, senine, ochi strlucitori ndreptai spre culmile unui viitor mai fericit.32 Grandioasa manifestare a nceput dimineaa prin oficierea slujbei nvierii cnd s-au cntat, n loc de priceazn, cntece naionale romneti, iar Rugciunea de ngenunchiere prin care se mulumea Lui Dumnezeu pentru marele dar al unirii tuturor romnilor a fost citit n genunchi, n faa altarului, ntre uile mprteti, de episcopul Miron Cristea, la sfritul liturghiei, provocnd o cutremurare sufleteasc general33. Conceput de asesorul consistorial din Arad, dr. Gheorghe Ciuhandu, unul dintre cei mai bine pregtii teologi din Ardeal 34 ,
26 27

Ibidem, an. VIII, nr. 5 din 6/19 ianuarie 1919. Ibidem, nr. 17 din 22 ianuarie/4 februarie 1919. 28 Ibidem, nr. 25 din 1/14 februarie 1919. 29 Ibidem, nr. 27 din 5/18 februarie 1919. 30 Ibidem, nr. 28 din 6/18 februarie 1919. 31 Ibidem, p. 590. 32 Ibidem, p. 591. 33 Prot. Dr. Gheorghe Ciuhandu, Memorii (1907-1925). Din viaa mea. Fcute i pite, spuse ca s nvee i alii, Ediie ngrijit de Constantin Jinga, Timioara, Editura Marineasa, 1999, p. 172. 34 Gheorghe Liiu, Rugciunea de la Alba Iulia n Mitropolia Banatului, an XVIII, nr. 10-12, Timioara, Editura Mitropolia Banatului, p. 683-688.

232

rugciunea va fi citit n toate bisericile ortodoxe din Ardeal, pn n primvara anului 1919, cnd Sinodul episcopesc ardelean a emis alt Pastoral pentru pomenirea regelui Ferdinand I. Dup slujb delegaii au intrat n sala Cazinoului Militar decorat cu un falnic tricolor romnesc ncadrat n cetini, avnd alturi steagurile aliailor. edina Marii Adunri Naionale, deschis de tefan Cicio-Pop, a fost urmat de validarea mandatelor, alegerea biroului n frunte cu octogenarul George Pop de Bseti, discursurile nltoare ale unor oratori de excepie, proclamarea Unirii i votul unanim al celor 1228 de delegai ce reprezentau toate cele 130 de cercuri electorale din cele 27 de comitate romneti, instituii culturale, profesionale, colare i religioase. Peste decenii, Evuianu va rememora cu bucurie i emoie momentele astrale trite la Alba Iulia: Am fost nvrednicit s triesc aievea aceast mrea rscruce din istoria neamului. Eram tnr, mbriasem o carier de jertfelnicie (a fi profesor la o coal romneasc n acele vremi, nsemna a face apostolat) i m gseam i n redacia ziarului Romnul, organul Consiliului Naional Romn din Transilvania care netezea multe dificulti ce ncercau a se pune de-a curmeziul drumului mntuitor spre Alba Iulia. Eram plin de entuziasm.35 Vedea Unirea ca un act istoric firesc rezultat al unui ndelungat proces istoric, care s-a precipitat impetuos i s-a impus imanent n iureul evenimentelor din toamna anului 1918 i n ntmpinarea cruia atepta pregtit contiina de unitate politic a unui neam ntreg. Actul de o ampl mreie de la Alba Iulia a fost o necesitate istoric depnat de caerul unei vremi de aproape dou milenii36. IV. Director la Liceul Traian Doda din Caransebe Dup furirea Romniei Mari, societatea romneasc a cunoscut o perioad de rapide i profunde prefaceri, inclusiv n domeniul nvmntului. n acest context general, n Banat era nevoie mai mult ca oricnd de dascli pasionai i bine pregtii profesional, mai ales c o parte din profesorii de etnie maghiar au refuzat s depun jurmntul de fidelitate ctre regele Ferdinand i ctre Consiliul Dirigent de la Sibiu. Prin activitatea didactic desfurat n perioada 1911-1918, Evuianu dovedise c era unul dintre dasclii cu vocaie i dorina de ascensiune. De aceea va fi desemnat s participe la primul Congres al profesorilor secundari inut la Sibiu n zilele de 19-31 ianuarie 1919, s colaboreze la elaborarea primelor planuri analitice i s conduc cursurile cu nvtorii, inute la Slite (jud. Sibiu), n vara anului 1919 n calitate de profesor de pedagogie37. Vznd implicarea total a tnrului dascl n programul de reformare a nvmntului romnesc, la 5 iulie 1919 Consiliul Dirigent l va numi director la Liceul Traian Doda din Caransebe. eful Resortului cultelor i al instruciunii publice, Valeriu Branite l va ntiina pe George Dobrin, prefectul cultelor judeului Cara-Severin de aceast numire,
35 36

Sabin Evuianu, Alba Iulia..., p. 585. Ibidem, p. 586. 37 Victor Dobrescu, Un lupttor pentru Unire..., p. 379.

233

solicitndu-i, n acelai timp, s-i acorde tot concursul necesar la nfptuirea marei opere a nvmntului romnesc38. Sabin Evuianu va prelua funcia de director la 31 iulie 1919 n prezena directorului de la coala Normal din Caransebe, Ilie Orzescu i a profesorului de teologie dr. Vasile Loichi, dar pn la 29 august 1919 liceul Traian Doda va fi condus de directorul interimar George Noaghea, deoarece Evuianu se afla la Slite39. La Caransebe, Evuianu se va implica total n reoganizarea noului liceu, care n scurt timp va ajunge o coal de renume din Banat. Pentru a a veni n sprijinul elevilor sraci a nfiinat o bibliotec de manuale colare la liceu, de care s-au folosit 25-30% din efectivul de elevi. n acelai timp va nfiina un atelier de lucru manual, un muzeu de etnografie, cohorta de cercetai Eftimie Murgu, observatorul meteorologic, o baie cu duuri pentru toate colile din localitate i va organiza o echip de dansuri populare i de teatru. Fiind apropiat de elevi va organiza numeroase excursii i va dota coala cu o colecie de diapozitive40. Evuianu a avut un rol important n organizarea Cercului Didactic din Caransebe n toamna anului 1919, care i propunea. nchegarea tuturor elementelor dornice de munc, pentru a inaugura i alimenta o puternic via romneasc cultural-social n acest ora i n jur i ocrotirea intereselor i prestigiului moral al celor mai umili muncitori cu sufletul 41 . Sub egida cercului s-au organizat cursuri de alfabetizare, excursii colare n mediul rural, cursuri de limba romn i ortografie pentru funcionarii publici, srbtorirea zilei de 1 Decembrie, cicluri de conferine pentru perioada de iarn, etc. Condus iniial de prof. dr. Iosif Olariu, cercul cuprindea profesori de la cele trei coli secundare, gimnaziul de fete i coala primar, personaliti recunoscute ale vieii culturale locale: Petru Barbu, Ilie Orzescu, Sabin Evuianu, Iuliu Vuia, Ioan Penia, Matei Arma, Vasile Loichia etc. Manifestrile se organizau n sala mare a liceului sau n sala de gimnastic a colii normale. La conferine se percepea, n primii ani, o tax de intrare de 1-2 lei pentru participani, excepie fcnd elevii care plteau doar 50 de bani i ostaii, 20 de bani. n primul an de activitate, cercul a distribuit, n mod gratuit, un numr de 20 000 de manuale, cri, tablouri i hri romneti, celor 12 coli secundare din Banat i unitilor militare din Caransebe, constituindu-se astfel biblioteci cu 600800 de volume donate de Asociaia Cultural din Banat 42. Nu s-a organizat, n acea perioad, n Caransebe, o activitate social-cultural important fr participarea Cercului Didactic i fr implicarea direct a lui Sabin Evuianu. Dup moartea primului preedinte al cercului, prof. Iosif Olariu, la 6 decembrie 1920, a fost ales n aceast funcie Sabin Evuianu. n aceast calitate
38 39

Direcia Judeean Timi a Arhivelor Naionale, Fond Prefectura Severin, dosar 38/1919, f. 149. Angela Rotaru-Dumitrescu, Istoria nvmntului romnesc din Banat 1900-1918, Timioara, Editura Eurostampa, 2010, p. 394. 40 Victor Dobrescu, Un lupttor pentru Unire..., p. 380. 41 S. Evuianu, Anuarul I al Liceului Traian Doda din Caransebe pe anul colar 1919/1920, Lugoj, 1920, p. 45. 42 Ibidem, p. 62.

234

s-a implicat n reorganizarea ntregii activiti a cercului i a susinut mai multe conferine despre Avram Iancu, t. Jianu, Virgil Oniiu, sau despre Psihologia sentimentelor etc. 43 Din nsrcinarea ministrului de resort a fost delegat s inspecteze Liceul General Dragalina Oravia, coala Medie Romano-Catolic din Oravia i Liceul Ortodox Romn i coala Medie din Brad. n calitate de comisar ministerial a monitorizat examenele de capacitate organizate la coala Normal din Caransebe44. n perioada activitii desfurate n fruntea liceului Traian Doda din Caransebe, Evuianu a redactat cu profesionalism i contiinciozitate Anuarul Liceului Gen. Traian Doda din Caransebe pe anii colari 1919-1920, 1920/1921 i 1921/1922, lucrri utile ce constituiau o fresc a activitii desfurate n aceast coal de renume. Ca o recunoatere a meritelor sale, n 1921 a fost ales membru al seciei colare a Astrei din Sibiu. Fiind una din personalitile recunoscute ale oraului Caransebe, Sabin Evuianu se va implica i n aciunile de nfiinare a Asociaiei Culturale din Banat. Particip n august 1919, alturi de episcopul Miron Cristea, la o consftuire organizat la Caransebe cu scopul de a pregti crearea acestei asociaii. n acest sens constituie un comitet care s pregteasc nfiinarea Asociaiei Culturale din Basnat din care fcea parte alturi de Miron Cristea, Cornel Corneanu, Iosif Olariu, George Dobrin prefectul judeului Cara-Severin, Aurel Cosma prefectul judeului Timi-Torontal, George Popovici protopopul Lugojului, Ioan Petrovici director regional pentru colile secundare din Banat, Traian Lalescu profesor universitar la Bucureti i ali prestigioi intelectuali bneni45. Comitetul a desfurat, ncepnd cu luna septembrie, o susinut activitate n plan cultural i organizatoric, a atras intelectuali de marc i fonduri bneti din partea guvernului Romniei. n acest sens, Sabin Evuianu a mers n fruntea unei delegaii de caransebeeni la Bucureti, demers ncununat de succes pentru c la scurt timp Comitetul de iniiativ a primit 500 000 lei din partea guvernului i dou vagoane cu cri ce vor fi mprite colilor din Banat 46. n 15 aprilie 1920 s-a inut, n sala cea mare a hotelului Ferdinand din Timioara, adunarea general de constituire a Asociaiei Culturale din Banat sub preedinia Mitropolitului Primat Miron Cristea. Asociaia i propunea s nfiineze biblioteci colare i steti, s premieze aciunile culturale de succes, s reediteze crile importante scrise de bneni, s susin prelegeri i conferine i
43

Victor Dobrescu, Cercul didactic din Caransebe tribun de culturalizare a maselor n perioada interbelic (1919-1931) n Banatica, Reia, nr. 12 (II), 1993, p. 287-295. 44 Anuarul II al Liceului de Stat Modern-Real Traian Doda din Caransebe pentru anul colar 1920/1921, Caransebe, 1921, p. 12. 45 Ionel Popescu, Constantin Brtescu, Patriarhul Miron Cristea, ierarh providenial al naiunii romne. Cuvntri, Timioara, Editura nvierea, 2009, p. 57-58. 46 Traian Lalescu, Ce este i ce trebuie s fie Asociaia Cultural din Banat n Banatul, Timioara, an. II, nr. 4, 1927, p. 6-9.

235

s nfiineze un Institut Politehnic la Timioara47. Asociaia urma s fie condus de preedintele Miron Cristea, vicepreedinii Traian Lalescu i Cornel Corneanu i secretarul Sabin Evuianu. Pn n anul 1923, Evuianu a fost un factor activ n viaa asociaiei participant la toate aciunile organizate de Asociaia Cultural din Banat i a redactat mpreun cu Vasile Loichia gazeta Faclia (1922-1923) ce populariza activitatea asociaiei 48 . Fclia a publicat poezii, proz, povestiri i informaii despre evenimentele culturale din Caransebe49. Cu siguran, decizia ministerului Instruciunii Publice de a-l numi inspector colar la Timioara l-a bucurat pe Evuianu pentru c era o recunoatere a profesionalismului i a eforturilor depuse pentru organizarea i modernizarea nvmntului romnesc din Banat dup Marea Unire, dar n acelai timp, i-a produs i justificate nostalgii. O va spune chiar Evuianu ntr-un scurt mesaj intitulat La desprire...: M pate o amintire... despre un fost director al meu. Se apropia clipa despririi. Pea rar, tcut, contrar obiceiului... Ajuns naintea seminarului o sear melancolic sbuciumul sufletesc i se descarc n lacrmi... Priviam seminarul su, de la seminar mi aruncam privirea asupra directorului su... i atunci am simit, c acest om, directorul... trebuie s-i fi lsat pentru totdeauna o parte din sufletul su acelor ziduri... I-am respectat durerea, am tcut... i l-am admirat. Azi l neleg... M opresc n pragul acestui liceu i... simt c s-a smuls ceva din sufletul meu.50 n ciuda acestor simminte, Evuianu pleca cu contiina mpcat pentru c a fost la nlimea speranelor puse n el i i-a fcut datoria: Am pstrat curia zidurilor, aa cum le primisem n 1919, dar am nnoit duhul care strjuia nluntrul lor. ncrederea obtei, alipirea, dragostea i unitatea de aciune a colegilor, bunul sim i nelegerea elevilor, au dat strlucire acestui duh nou, romnesc, ntre zidurile curate i dincolo de ele, departe... Plec nduioat, dar mngiat n contiin...51 Chiar dac se desprea de liceul pe care-l conduse timp de aproape cinci ani, nu-i era indiferent evoluia lui i de aceea dorea s transmit mesaje de ncurajare conducerii, fotilor colegi, dar i fotilor elevi i ruga astfel ndeosebi pe membrii plini de suflet ai Comitetului colar, s-i poarte i pe mai departe tot avntul, toat grija i solicitudinea de care au dat real dovad i s nfiineze un internat colar. Colegilor le solicita s aib venic treze acele sentimente de datorie i cinste, care au desvrit munca comun i grea de reorganizare i de nnoire, iar fotilor elevi s aeze fil cu fil nvturile din carte, sfaturile i experienele deoarece numai aa se formeaz adevratele caractere52.
47 48

Banatul, Timioara, an. III, nr. 39 din 21 aprilie 1920. Arhiva Mitropoliei Banatului, Fond Aurel Cosma junior, f. 9. 49 Gheorghe Jurma, Presa i viaa literar n Cara-Severin, Reia, 1978, p. 32-33. 50 Sabin Evuianu, La desprire... n Anuarul IV al Liceului de Stat Modern-Real Traian Doda din Caransebe pentru anul colar 1922/1923, Caransebe, 1923, p. 3. 51 Ibidem. 52 Ibidem.

236

V. n fruntea nvmntului bnean La 1 mai 1923 se mut n capitala Banatului i preia funcia de inspector al colilor secundare din Regiunea I colar Timioara, secondndu-l pe inspectorul ef Ioan Petrovici, iar din 1929 va conduce nvmntul preuniversitar din Banat, fiind numit inspector ef. nelegnd noile imperative ale vremurilor, Sabin Evuianu i-a adus o important contribuie la reorganizarea nvmntului romnesc n noul cadru al Romniei Mari i la ntocmirea primelor programe analitice, fcute pentru colile romneti din Ardeal i Banat. A nzestrat, cu mult pricepere i struin, Inspectoratul colar din Timioara, a promovat i accelerat romnizarea i consolidarea nvmntului la grania de vest, a publicat lucrri i articole culturale i colare scrise cu probitate moral i profesional i a redactat Gazeta Oficial. Buletin colar al inspectoratului Regional Timioara (1924-1946). O realizare remarcabil a fost nfiinarea primului muzeu colar al Regiunii Timioara n anul 1924, instituie ce avea personalitate juridic i un rol important n promovarea tradiiei i contribuiei nvmntului bnean n realizarea unui nivel cultural superior altor zone ale rii. Mai mult, n anii dificili ai crizei economice, cnd funcionarii inspectoratului colar nu i-au primit salariile timp de trei luni, Evuianu, cu acordul Consiliului de administraie al muzeului a acceptat s mprumute, fr dobnd, inspectoratul colar din fondul muzeului, cu suma necesar pentru plata salariilor53. Din pcate, generozitatea i omenia inspectorului ef nu a fost neleas de ctre unii din subordonai care, dup depirea crizei economice, au refuzat s restituie banii chiar dac plata urma s se fac n rate ealonate pe o perioad de 40 de luni. Mai mult, unii funcionari l-au reclamat la Minister pentru simplul motiv c a dispus reinerea unui procent de 5 % din salariu pentru acoperirea ratei lunare. Reacia nelegtorului inspector a fost ferm: sancionarea celor vinovai. Apreciind activitatea desfurat de Evuianu n conducerea nvmntului bnean, n iunie 1935, ministerul de resort l numete n funcia de inspector general onorific al nvmntului secundar din Romnia54. Referindu-se la aceast decizie, gazeta coala Bnean, organ al Asociaiei nvtorilor Bneni, consemna n articolul de fond, sugestiv intitulat Un omagiu bine meritat: n aceste momente de nviorare srbtoreasc, sufletul dsclimii bnene, este n ntregimea lui alturi de cel mai iubit ef al ei, care prin nlarea sa la cel mai nalt rang, nal pe nsi adoratorii si55. Potrivit cotidianului Vestul, promovarea lui Evuianu n funcia de inspector general onorific a fost ntmpinat cu o deosebit satisfacie nu numai de corpul didactic din regiunea colar, aflat sub printeasca-i oblduire, ci de ntreaga intelectualitate timiorean, care-l cunoate i-i apreciaz eforturile depuse
53 54

Arhiva Inspectoratului colar Judeean Timi, dosar 5/1923-1944, f. 85. Fruncea, Timioara, an. II, nr. 23 din 8 iunie 1935, p. 7. 55 coala Banatului, Timioara, an. XV, nr. 10, iunie 1935, p. 3.

237

pentru a promova nvmntul romnesc56. Nu ntmpltor la banchetul organizat de corpul didactic din Timioara n cinstea promovrii lui Evuianu au participat peste 500 de intelectuali din Timioara, Lugoj, Caransebe, Oravia, Arad, Oradea, i din toate centrele n care exista o ct de modest instituie colar de grad superior. De aceea, iniiativa corpului didactic de a srbtori pe cel ce timp de peste dou decenii a lucrat n mod sistematic la nlarea i organizarea nvmntului, fcnd din misiunea sa un adevrat apostolat era considerat de gazeta coala Banatului frumoas i demn de toat lauda, pentru c prin aceast promovare Evuianu avnd un teren mai vast de activitate, va putea desfura o oper ale crei roade s se reverse asupra unei pri mai mari din nvmntul nostru57. Evuianu s-a bucurat de preuirea contemporanilor, chiar dac, au fost i momente cnd la schimbarea guvernelor, n urma alegerilor parlamentare, aspirani la funcii ocupate doar pe criterii politice, au ncercat s-l nlture de la conducerea nvmntului bnean. Astfel, cotidianul Vestul i informa cititorii, n nr. din 24 noiembrie 1933, c circul un zvon prin ora c d-l Evuianu ar fi destituit din acest post i numit profesor la Liceul C.D. Loga, dar zvonul nu se confirm pentru c lundu-se n considerare vechimea prea mare i o activitate prea frumoas pe trmul cultural, Evuianu va fi meninut n funcie, n ciuda intrigilor locale. Eforturile depuse pentru reformarea nvmntului au fost rspltite nu numai cu aprecierile dasclilor, dar i a oficialitilor. n 1926, regele Ferdinand l decoreaz cu Ordinul Steaua Romniei n gradul de ofier58, iar n 19 ianuarie 1936, Leo Gans, consulul Cehoslovaciei din Timioara i-a nmnat Ordinul Leul Alb acordat de ctre preedintele Cehoslovaciei, Edvard Bene, pentru colaborarea avut cu studenii cehi i slovaci n perioada cnd a fost preedintele Societii Petru Maior i pentru modul n care a rezolvat problemele nvmntului bnean, inclusiv al colilor din localitile populate cu cehi i slovaci59. n 1939, cnd Serviciul Social se contopete cu Astra, Evuianu va fi numit i n funcia de director al Serviciului Social n judeul Timi-Torontal60. Problemele specifice nvmntului romnesc din vestul Romniei l-au preocupat pe Evuianu i n deceniul al patrulea aa cum se vede i din conferinele susinute de acesta. Astfel, n 1934, Evuianu a realizat un complex i documentat studiu intitulat Aspecte de politic colar n Banat i Criana publicat n cotidianul Vestul61 i n Revista Institutului Social Banat-Criana62 i prezentat n dou conferine susinute la Timioara i Oradea.
56 57

Vestul, Timioara, an VI, nr. 1398 din 20 iunie 1935. coala Banatului, an. XV, nr. 10, iunie 1935, p. 4-6. 58 Rsunetul, Lugoj, an V, nr. 17 din 25 aprilie 1926. 59 Fruncea, an. III, nr. 4 din 26 ianuarie 1936, p. 2; vezi i Voina Banatului, Timioara, an. XVI, nr. 4 din 26 ianuarie 1936. 60 Col de ar, Timioara, an. IV, nr. 80 din 15 februarie 1939. 61 Vestul, an V, nr. 1049 din 21 martie 1934; 1050 din 22 martie 1934; 1051 din 23 martie 1934; 1052 din 24 martie 1934 i 1053 din 25 martie 1934. 62 Sabin Evuianu, Aspecte de politic colar n Banat i Criana n Revista Institutului Social Banat-Criana, Timioara, an I, nr. 2, 1933, p. 8-20.

238

n 1944 Evuianu realizeaz, la solicitarea lui Cornel Groforean, studiul Dou concepii de politic colar ca document pentru viitoarea Conferin de pace pentru ca problema acestei regiuni revendicat mereu de diferite popoare s nu rmn fr studii probatorii i s nu se repete situaia ruinoas din 1919, cnd toi vecinii notri erau mai bine pregtii ca noi nine 63. La sugestia subsecretarului de stat de la Ministerul Culturii Naionale i Cultelor, prof. Ion C. Petrescu, Evuianu a publicat acest studiu n revista coala Romneasc64. Studiul prezint dou concepii total diferite de politic colar: una a statului maghiar n perioada dualismului, de maghiarizare prin coal a elevilor nemaghiari, ceea ce i i reuete, n mare msur, cnd e vorba de evrei i germani (vabi) n Banat; cealalt, a statului romn n primul deceniu interbelic, care urmrea extinderea nvmntului n limba minoritilor naionale, n aa fel nct s se realizeze, pe de o parte, meninerea prin coal, a specificului naional al fiecrei minoriti, iar, pe de alt parte, s se realizeze o dreptate social, nelegndu-se prin aceasta ca fiecare etnie s beneficieze, pe ct e posibil, de nvmnt n limba matern, apropiat de ponderea pe care etnia respectiv o are n structura populaiei rii ori a regiunii analizate 65 . Din aceast perspectiv demersul i reuete pe deplin lui Sabin Evuianu. Autorul utilizeaz statistica oficial, singura ce poate fi luat n considerare ntr-o confruntare de opinii diferite i apoi aduce argumente, pe ct posibil, tot oficiale n sprijinul propriilor afirmaii. n felul acesta el devine convingtor: statisticile maghiare dovedesc raportul inechitabil dintre ponderea unei naionaliti n totalul populaiei i ponderea colilor n limba matern n totalul colilor de un anumit nivel. Astfel, dac conform recensmntului din 1910 maghiarii mpreun cu evreii reprezentau 54,5% din populaia Ungariei, iar romnii, 16,1%, n anul colar 1913-1914 ponderea colilor primare cu limba de predare maghiar era de 84,5%, n timp ce a colilor primare cu limba de predare romn era de doar 12,4%. n acelai an colar colile secundare cu limba de predare maghiar reprezentau 95,5% din totalul colilor secundare din Ungaria66. De aceea, concluzia lui Evuianu se justific pe deplin: Regimul colar dinainte de Unire, sub stpnirea maghiar, n teritoriul actual Banat ca i n Transilvania, s-a caracterizat prin intoleran, ovinism i printr-o tendin tot mai vdit de maghiarizare67. Evuianu explic n acest studiu i de ce politica statului romn de ncurajare a nvmntului n limba naional, dup Marea Unire nu a reuit la nivelul dorit
63

Carmen Albert, Documentele Institutului Social Banat-Criana II. Coresponden, Timioara, Editura Mirton, 2009, p. 220. 64 Ibidem, p. 327. 65 Sabin Evuianu, Dou concepii de politic colar n coala romneasc. Buletin oficial al ministerului, Bucureti, nr. 5-6, mai-iunie 1944, p. 325-342. 66 Ibidem, p. 326. 67 Ibidem, p. 329.

239

n cazul evreilor i germanilor, folosind argumentele maghiare, evreieti sau germane, care coincid cu propriile convingeri68. Urmrind permanent reliefarea opoziiei dintre cele dou concepii de politic colar i a superioritii concepiei romneti, obieciile unor analiti maghiari care interpretau reducerea numrului colilor maghiare n Transilvania ca una de persecuie naional i nu de reechilibrare a nvmntului conform ponderii pe care o are fiecare etnie n structura naional a regiunii respective, rmn fr argumente. VI. Preedinte al Regionalei Astra Bnean Prestigiul dasclului i inspectorului Evuianu, precum i activitatea desfurat n cadrul desprmntului Timioara al Astrei, l-au recomandat drept unul dintre cei mai ndr eptii candidai la conducerea Regionalei Astra Bnean. La 28 februarie 1937 reprezentanii conducerii Astrei i ai deprmintelor bnene, ai Ministerului Educaiei Naionale i ai Societilor culturale din Banat au hotrt nfiinarea Regionalei Astra Bnean, cu sediul la Timioara. Regionala se ntindea n judeele Cara, Severin i Timi-Torontal, avea o conducere proprie i i desfura activitatea n 10 seciuni tiinifice i literare 69 . Preedintele de onoare al Regionalei bnene a fost ales cunoscutul frunta bnean Anton Mocioni, iar preedinte activ Sabin Evuianu care, potrivit Regulamentului intern, deinea i funcia de vicepreedinte al Astrei. Mulumind pentru ncrederea acordat, Sabin Evuianu i exprima sperana ntr-o colaborare sincer i curat, o solidarizare a tuturor celor ce locuiesc acest Banat i vor s activeze cu dragoste, cu pricepere i cu srg, pentru a -l cerceta i cunoate n toat realitatea lui, cu toate defectele i neajunsurile i cu toate calitile.70 Era convins c drumul nu va fi deloc uor i fr greuti, dar nu peste puterile solidare ale bnenilor, pentru c Banatul avea att o tradiie cultural, ct i o generaie de intelectuali muncitori pentru acest Banat zbuciumat, frmntat, contaminat, decimat i, totui att de bogat n toat privina, nct a fost numit de o parte grnar, de alt parte pmnt clasic al talentului. 71 n acelai timp, Regionala bnean dei va avea individualitate i autonomie, nu va rmne o organizaie cultural izolat, ci va colabora cu organele centrale de la Sibiu i cu toate societile culturale romneti interesate de promovarea culturii naionale. Numai pe aceast cale, aprecia Evuianu, se poate realiza integrarea patrimoniului bnean n patrimoniul naional, pstrarea i potenarea sufletului bnean ca o mndr i puternic contribuie la unitatea sufleteasc a neamului romnesc. 72
68 69

Ibidem, p. 334. Dumitru Tomoni, Regionala Astra Bnean. Monografie istoric, Timioara, Editura Eurostampa, 2006, p. 83-85 (n continuare: Dumitru Tomoni, Regionala Astra Bnean...). 70 Constituirea Regionalei Astra Bnean, Transilvania, Sibiu, an. 68, nr. 2, martie-aprilie 1937, p. 84. 71 Ibidem. 72 Ibidem, p. 85.

240

Preedintele Regionalei atrgea atenia asupra rolului pozitiv jucat de regionalismul cultural, admis i n educaie, fr a fi atins ctui de puin unitatea naional. Dimpotriv, continua Evuianu, regionalismul cultural contribuie la solidaritatea naional pentru c: Uniformitate nu exist nicieri, nici n macrocosmos, nici n microcosmos. Uniformizarea e combtut i n tiina educaiei, cci ea duce la completa anchilozare. Regiunea e o realitate. Banatul e una din regiunile distincte ale rii Romneti, o unitate geografic, istoric, etnic, cultural i economic, ce are ns o valoare i un rost de trire numai alturi de celelalte regiuni surori ale ei, n hotarele etnice i naturale... ale Romniei Mari, una i indivizibil.73 n Biroul Regionalei au fost alei, alturi de preedintele Sabin Evuianu, i vicepreedinii Nicolae Buteanu i Aurel Cosma, Traian Topliceanu (secretar), tefan German (casier), Ioan Vinan (contabil), Pavel Gherman Bosic (bibliotecar), Vichentie Ardeleanu (confereniar).74 Membrii de drept n Comitetul Regionalei erau episcopii ortodoci ai Aradului i Lugojului, Andreiu Mager i Vasile Lzrescu, episcopul greco-catolic din Lugoj, Ioan Blan, Tiberiu Brediceanu, Sever Bocu i preedinii desprmintelor Astrei din Timioara (Patrichie iucra), Caransebe (Cornel Corneanu), Lugoj (Tiberiu Mitr) i Oravia (Ilie Rusmir). 75 Au fost cooptai n Comitetul Regionalei i generalul Alexandru Bunescu, comandantul Diviziei I Timioara, Dimitrie Nistor, prefectul judeului Timi-Torontal, Victor Curuiu, prefectul judeului Severin, Ioan Bleanu, prefectul judeului Cara i primarul municipiului Timioara, Augustin Coman. n acelai timp, au fost alei n Comitetul Regionalei 25 de membri, intelectuali remarcai prin activitatea depus n slujba Banatului: Sabin Drgoi, Coriolan Bran, Iuliu Coste, Avram Imbroane, Constantin Teodorescu, Aurel Peteanu, Ludovic Ciobanu, Patrichie Rmneanu, Gheorghe Munteanu, Nicolae Brnzeu, Romulus Boldea, Nicolae Domneanu etc.76 Adunarea a ales i preedinii a nou secii: Al. Marta (secia juridic), Nicolae Jucu (literar), Cornel Groforeanu (social-economic), Iosif Velceanu (artistic), Patrichie Rmneanu (demografic), Alexandru Miletici (medical), Ioachim Miloia (istorico-muzeal), Vasile Mioc (educaie-naional) i Aurelia Cioban (feminin). Comentnd semnificaia nfiinrii Regionalei bnene n revista Luceafrul care, alturi de cotidianul Dacia i gazeta Lumintorul, va sluji interesele Regionalei, Sabin Evuianu considera pe bun dreptate, c nfiinarea Astrei Bnene nu a fost o aciune conjunctural, ci rezultatul a tot ce s-a ncercat i s-a realizat pn la generaia de azi, n cuvnt, n scris i n fapt, pentru a forma o contiin bnean romneasc. Prin constituirea regionalei s-au regsit
73 74

Ibidem, p. 86; vezi i Luceafrul, Timioara, an. III, nr. 3-4, martie-aprilie 1937, p. 116-117. Ibidem, p. 122. 75 Transilvania, an. LXVIII, nr. 2, martie-aprilie 1937, p. 128; vezi i Vestul, an. III, nr. 1877 din 2 martie 1937. 76 Ibidem, vezi i Transilvania, an. LXVIII, nr. 2, martie-aprilie 1937, p. 128; Luceafrul, an. III, nr. 3-4, martie-aprilie 1937, p. 115.

241

ntr-un gnd curat i solidar toi cei ce-i propun s trudeasc la refacerea patrimoniului specific bnenesc, mrgritar fr pre n patrimoniul naional 77. Presa bnean a manifestat un interes deosebit i fa de persoana preedintelui Regionalei bnene. La unison, presa bnean considera c s-a ales persoana cea mai potrivit pentru un asemenea for cultural. Dascl de prestigiu, ef de necontestat al nvmntului preuniversitar din Banat, apreciat i respectat deopotriv, om echilibrat i prietenos, Sabin Evuianu era un factor de colaborare i solidarizare cultural a bnenilor. Ce a contat ns cel mai mult n alegerea lui n fruntea Regionalei Astra Bnean a fost neimplicarea politic. Aceast neimplicare i-a asigurat i conducerea nvmntului bnean indiferent de schimbrile de guverne, pentru c i n Banat politicul va influena negativ ntreaga via social-economic i cultural. i s-a pornit cu dreptul, consemna ziarul Cuvntul satelor nu numai prin faptul c s-a pus la baz culturalul, spiritualul, ci i prin fericita alegere a preedintelui n persoana unui eminent om de cultur.78 Aceleai aprecieri pozitive la adresa lui Evuianu le face i publicaia Asociaiei nvtorilor din judeul Severin: De rndul acesta Banatul a neles s dezbrace haina politic i s pun n fruntea acestei asociaii pe omul colii i al activitilor culturale. 79 Alegerea lui Evuianu n fruntea Regionalei i a altor nvtori i profesori n organele de conducere era apreciat pozitiv i de preedintele seciei literare Nicolae Jucu: E un semn de nelepciune nalt i adnc ptrundere c s-a dat aceast micare de refacere a neamului n mna corpului didactic, o mas puternic, ferit n msura cea mai mare de molima politic, rspndit n ntreaga ar, un element docil, nelegtor i idealist prin propria sa structur sufleteasc i mediul profesional, elemente de permanent contact cu sufletul entuziast al tineretului i cu rezervele mari ale unui neam de rani...80 Persoana preedintelui Astrei Bnene Dl. Insp[ector] General Sabin Evuianu este foarte bine aleas, considera i gazeta sptmnal Reia. 81 S-a ncercat impunerea lui Sever Bocu n fruntea Regionalei bnene, dar cei mai muli intelectuali bneni au neles c un om politic nu avea mari anse s realizeze o colaborare cultural n Banat. A neles acest lucru chiar Sever Bocu, care ntr-o scrisoare trimis lui Sabin Evuianu l informa c se pune, cu tot entuziasmul, la dispoziia preedintelui Regionalei. 82 Mai mult, cotidianul Vestul, fondat de Sever Bocu i aflat sub influena sa aprecia alegerea lui Evuianu drept cea mai fericit soluie aleas de adunarea din 28 februarie 1937: Soarta a destinat ca prim preedinte al Astrei bnene pe un om al colii, nepolitic i absorbit de gndul promovrii romnismului din acest col de ar... Iar faptul c preedintele Astrei bnene, d.[omnul] inspector general Sabin Evuianu, a fost ales drept comandant al marei
77 78

Ibidem, p. 116-117. Cuvntul satelor, an. XI, nr. 10 din 7 martie 1937. 79 nvtorul bnean, Lugoj, an. I, nr. 4 din 10 martie 1937. 80 Luceafrul, an. III, seria II, nr. 1-2, iulie-august 1937, p. 25. 81 Reia, an. III, nr. 10 din 7 martie 1937. 82 Cuvntul satelor, an. XI, nr. 12 din 21 martie 1937 .

242

ofensive culturale i economice ce trebuie pornit de toi romnii fr deosebire de culoare politic ne ntrete convingerea c suntem aproape de a atinge mbrbtarea de pe timpurile lui aguna, Partenie Cosma, Emanuil Ungurianu etc.83 n cadrul primei adunri a Astrei Bnene, din 11-13 septembrie 1937, Sabin Evuianu a prezentat o ampl expunere programatic analiznd declinul etnic i importana promovrii unitii culturale84. i n anii urmtori, toate adunrile generale inute n mod regulat pn la nceperea rzboiului , erau prezidate de Sabin Evuianu, care prezenta cu aceste ocazii i ample rapoarte privind realizrile Regionalei, chiar i n anii grei ai rzboiului prin susinerea unor conferine, prin rspndirea n popor a unui numr mare de cri i reviste, prin contribuia adus la alinarea durerilor rniilor i refugiailor, prin organizarea unui numr fr precedent de coli rneti. Astra Bnean i-a fcut datoria, rmnnd cea mai puternic societate cultural din Banat, far dttor de lumin i speran85. Mult mai dificil a fost activitatea Regionalei bnene n anii instaurrii regimului comunist, datorit greutilor materiale i presiunilor ideologice cu care se confrunt asociaia. Printr-o scrisoare trimis la 24 aprilie 1947 conducerii de la Sibiu, Sabin Evuianu arat c cele cinci milioane lei primii de Astra Bnean de la Banca Albina din Timioara, erau insuficiente pentru realizarea obiectivelor propuse, iar progresele culturale nu se mai pot face dect mpreunnd sufletul cu mijloacele financiare, astfel ele sunt sortite amnrii sau pieirii 86. Din nefericire, sprijinul solicitat nu a venit datorit crizei financiare cu care se confrunta n acea perioad Astra i de fapt ntreaga ar. Spiritul Astrei s-a manifestat pentru ultima dat n cadrul adunrii generale inute n ziua de 22 iunie 1947 la Timioara. Ea ncheia un deceniu de activitate a Regionalei bnene i a preedintelui ei, fiind de fapt ultima adunare general la care au participat conductorii tuturor desprmintelor bnene. Adunarea a fost deschis de preedintele Sabin Evuianu care, dup ce a fcut un bilan al celor zece ani de activitate, aprecia c un popor, pentru a nu fi ngenunchiat, este dator s-i respecte i s-i pstreze bunurile spirituale permanente, iar Astra Bnean aparine astzi acestor bunuri spirituale87. Recunoscndu-i meritele deosebite n organizarea i conducerea Regionalei, adunarea general l-a declarat pe Sabin Evuianu preedintele de onoare a Regionalei Astra Bnean. Nu i-a fost dat merituosului dascl s se bucure de aceast demnitate, pentru c, nc din vara anului 1947, Regionala bnean ncepea s fie tot mai contestat de noii activiti culturali ce considerau c Astra Bnean nu fcea dect spoial cultural i diletantism din cauz c elemente din conducerea ei nu aveau nimic
83 84

Vestul, an. VIII, nr. 2028 din 12 septembrie 1937. Dumitru Tomoni, Regionala Astra Bnean..., p. 83-85. 85 Idem, Sabin Evuianu, preedintele Astrei Bnene n Almanahul tuturor romnilor, Timioara, Editura Augusta, 1998, p 168-171. 86 Direcia Judeean Sibiu a Arhivelor Naionale, Fond Astra, doc. 774/1947, f. 1. 87 Ibidem, doc. 1944/1947, f. 9.

243

comun cu cultura... (sic!). n anul urmtor, noua conducere a hotrt desfiinarea Astrei Bnene considernd c trebuie promovat o cultur de tip nou, opus celei tradiionale88. Format n cultul luptei pentru unitatea i propirea neamului, Sabin Evuianu i-a adus o contribuie decisiv la constituirea i organizarea Regionalei Astra Bnean, destinul su identificndu-se, n mare msur cu cel al prestigioasei societi culturale. Pensionat din nvmnt n 1946 (la 57 de ani), ndeprtat din viaa socialcultural a Banatului, izolat de noile autoriti, va tri timp de peste trei decenii discret i modest, la Timioara ntr-un apartament situat ntr-un imobil de pe strada Pescarilor, nr. 15. Ieea din aceast izolare doar atunci cnd se ntlnea cu puinii prieteni ce i-au mai rmas pentru a depna amintiri i acestea nu erau puine pentru c Evuianu a fost un om activ ce s-a bucurat de recunotina contemporanilor primind numeroase aprecieri, premii i distincii. La 25 septembrie 1977 va trece la cele venice un mare dascl, un om de cultur, un caracter de excepie i un bun credincios care a fost muli ani deputat sinodal la Caransebe i membru n Adunarea Eparhial la Timioara.

88

Dumitru Tomoni, Societate, cultur i politic. Astra n Banat (1896-1948), Timioara, Editura Arhiepiscopiei Timioarei, 2009, p. 435-437.

244

EDUCAIE I CULTUR N BRLADUL INTERBELIC


Marian BOLUM*

Abstract: Education and culture in Barlad


between the two World Wars
After the accomplishment of the Big Union,the culture in Tutova enters a new period of development. The education develops and brcomes various in the period between the two Wars.The High School Gh.Rosca Codreanu remains the main institution of the education in Tutova .It is made with special efforts and it starts its activity again after the First World War. Every year great personalities have graduated and become national values. The culturalscientific societes have had a great role in turning Barlad into a cultural town,being a great moment in Barlads culture. The Academy in Barlad has been the most important place of cultural manifestations. Keywords: education, cultural-scientific societies, cultural institutions, library, museum.

Dup realizarea Marii Uniri, cultura tutovean cunoate o nou perioad de dezvoltare i afirmare. nvmntul de toate gradele nregistreaz progrese deosebite, numrul colilor al cadrelor didactice i al elevilor nregistrnd creteri importante. n acelai timp sunt adoptate noi reglementri care asigurau o dezvoltare unitar. nvmntul precolar cunoate n perioada interbelic un curs ascendent. De la o singur grdini nainte de primul rzboi mondial, (Zinca Criescu), se ajunge ca n decurs de dou decenii numrul unitilor de educaie precolar s creasc la 6, al educatoarelor de la 8 la 12, iar al precolarilor de la 88 la 3911. n Brlad funcionau urmtoarele instituii precolare : Grdinia de copii Cotu Negru (1924), Grdinia de copii Marele Voievod Mihai (1931), Azilul de copii Principele Mircea (1933), Grdinia de copii Mihai Viteazul, Grdinia de copii Alexandru Vlahu i Grdinia de copii israelit Leinter i Ghizele Kaufman2.
* Profesor, coala George Tutoveanu, Brlad , jud. Vaslui. 1 Arhivele Statului Vaslui, fond Inspectorat colar jud. Tutova, dosar 18/1938. 2 O. Rcanu Gramaticu, Istoria Brladului, II, Brlad, 1998, p. 85.

245

Rolul cel mai important n cadrul nvmntului precolar brldean l deinea Grdinia de copii Zinca Criescu ca urmare a vechimii, dar ia gradului ridicat de specializare a personalului i a dotrilor: patru sli, cantin colar, bibliotec, farmacie i muzeu3. Pn la 1 septembrie 1935 aceast unitate colar a fost subvenionat de Societatea Femeilor Ortodoxe Romne dup care va trece sub auspiciile statului. nvmntul primar era segmentul cel mai consistent din nvmntul romnesc, i implicit din cel tutovean. La Brlad funcionau 6 coli primare de biei i 6 de fete: coala primar de biei nr. 1 (str. Popa apc), coala primar de fete Maria t. Glc (str. Ana Iptescu), coala primar de fete Podeni (str. Dimitrie Cantemir), coala primar de biei i fete nr. 2 C. Robu (str. Al.I.Cuza), coala primar de biei i fete nr. 3 (str. Petru Rare), coala primar de biei nr.4 Catinca Dobranici (str. C.Hamangiu), coala primar urban nr. 5 fete i nr. 5 biei (str. Republicii), coala primar mixt nr. 6 Cotu Negru, la care se adugau coala de aplicaie i coala primar israelit romn-mixt Leizer i Ghizele Kaufmann4. Dintre acestea aveau localuri proprii 8 coli i funcionau n localuri nchiriate 4 condiii corespunztoare avnd coala primar de biei nr. 1, coala primar de fete Maria t. Glc5, colile primare de biei i fete nr. 3 i 5. n urma insistenelor pe lng Consiliul comunal s-au construit noi localuri pentru coala primar mixt nr. 4 care i va ncepe activitatea n ianuarie 1927 (la parter i desfura activitatea coala de biei, iar la etaj cea de fete ) i pentru coala primar mixt nr. 6 Cotu Negru6 . n anul colar 1936 frecventau cursurile un numr de 1651 de elevi n clasele I-VII, din care au promovat 1450, netiutorii de carte reprezentnd 24% din populaie7. Frecvena nu era constant, urmare a condiiilor grele n care triau n special copiii din cartierele mrginae. Unii elevi abandonau cursurile dup primele clase primare din aceleai cauze (lips de mbrcminte, nclminte i cele necesare colii) . Conform planurilor de nvmnt n colile primare se studia scrierea i exerciiile gramaticale, memorizarea, compunerea, aritmetica, religia, istoria, geografia, caligrafia, desenul, cntul, gimnastica i lucrul manual, n coli circulnd manuale alese la decizia nvtorului8. nvmntul complementar i sporete ponderea n condiiile dezvoltrii activitilor economice.
3 4

Arh. St.Vaslui, fond Grdina de copii Zinca Criescu, Brlad, dosar nr.1/1926-1944. O. Rcanu Gramaticu, op. cit., p. 85. 5 Arh. St.Vaslui, fond coala de fete nr. 2 Maria St.Glc, Brlad, dosar 1/1940, f. 1. 6 Idem, fond coala primar nr. 6 Cotu Negru, Brlad, dosar 6/1944, f. 192. 7 Arhivele Statului Iai, fond IRI, dosar 317/1936, f. 11. 8 Gh.Clapa nvmntul din Brlad n perioada 1918-1944, Brladul odinioar i astzi (n continuare B. O. A.), I, Bucureti, 1980, p. 186.

246

La Brlad funcionau: coala de Industrie Casnic de fete, coala de Gospodrie Urban, coala Profesional de fete Clotilda general Averescu i coala Industrial de Ucenici. coala de Industrie Casnic de fete a fost deschis la 1 aprilie 1921 n localul cminului Dr.Filibiliu din strada Transilvaniei i dispunea de urmtoarele secii: estorie covoare, sericicultur, tricotaje i croitorie. Spaiul afectat era ns insuficient desfurrii procesului instructiv-educativ iar randamentul era sczut datorit uneltelor vechi 9. coala de Gospodrie Urban i-a nceput activitatea la 1 septembrie 1929 i a funcionat n mai multe localuri, cu 4 clase10. Numrul elevilor sporete treptat, ajungnd n 1942 la 117. Programa punea accent pe activitile practice necesare viitoarelor absolvente. coala profesional de fete Clotilda general Averescu s-a deschis n urma circularei emise de Ministerul Muncii din 2 aprilie 1921 ctre corporaiile locale11. Cursurile erau frecventate de 15 eleve din cele 25 nscrise. coala Industrial de Ucenici a fost organizat n noiembrie 1939 n localul colii primare nr. 112. Cursurile se ineau dup-amiaza, patronii fiind obligai s-i trimit ucenicii. nvmntul liceal se dezvolt i se diversific n perioada interbelic. Alturi de liceele cu vechi tradiii: Liceul Gh. Roca Codreanu i coala Normal de biei Principele Ferdinand se afirm Liceul de fete Iorgu Radu, liceul industrial de biei, liceul industrial de fete i liceul comercial. Liceul Gh. Roca Codreanu rmne principala instituie a nvmntului tutovean. Este refcut cu eforturi materiale deosebite i i reia activitatea dup primul rzboi mondial, n fiecare an absolvind promoii bine pregtite din rndul crora s-au afirmat personaliti de valoare naional. Pentru elevii cu o situaie material precar se acordau burse provenite att de la stat ct i din donaii particulare: bursa profesor Toader Anghelu, bursa Aristia Prvan, bursa profesor Dumitriu I. Ghimu, bursa profesor I. Galin, bursa Vladimir Karminski, bursa academician Constantin Hamangiu 13, pentru ca n perioada rzboiului s se menin doar cele provenite de la Casa coalelor, Comitetul colar i Academia Romn 14. O activitate deosebit au desfurat societile elevilor: Societatea literartiinific Stroe Belloescu i Societatea Matematica brldean. n 1923 s-a constituit Asociaia Absolvenilor Liceului Gh. Roca Codreanu, iar n 1926 Asociaia fotilor elevi ai Liceului Gh. Roca Codreanu15.
9

Arh. St. Vaslui, fond coala de industrie casnic de fete, Brlad, dosar 4/1924, f. 70-71. Ibidem, fond coala Primar de Gospodrie Urban, Brlad, dosar 42/1942, f. 14-17. 11 Ibidem, fond coala Profesional de Ucenici, Brlad, dosar 33/1922, f. 8. 12 Ibidem, fond coala Industrial de Ucenici, Brlad, dosar 37/1939, f. 16. 13 Tr.Nicola Liceul Gh.Roca Codreanu. Monografie, Iai, 1971, p. 140-141. 14 Ibidem, p. 143. 15 Ibidem, p. 133.
10

247

Cutremurul din noiembrie 1940 a provocat mari distrugeri liceului ns i mai grav a fost rechiziionarea cldirii de ctre armat, n consecin refacerea de dup rzboi a necesitat intervenii masive din partea statului i a municipalitii16. Pentru rezultatele deosebite nregistrate de-a lungul timpului, Ministerul Educaiei a ridicat liceul la rang de Colegiu Naional n anul 1946 cu ocazia aniversrii Centenarului acestei instituii colare 17. Liceul de fete Iorgu Radu i va deschide cursurile la 11 octombrie 1921 18, n condiii deosebit de grele deoarece instituia nu avea un local propriu. Noul edificiu va fi construit cu mari eforturi din partea statului i a unor persoane particulare, deschizndu-i porile la 11 octombrie 1936. Liceul a gzduit n perioada interbelic 838 de eleve din care unele vor urma i cursurile nvmntului superior 19. coala normal de biei Principele Ferdinand a constituit un alt important centru de cultur. Pn n 1945 i-au absolvit cursurile 61 de serii ce au totalizat 1700 de nvtori. Dup ce primeau Diploma de capacitate, nvtorii erau repartizai de Ministerul Educaiei n satele judeului unde efectuau un stagiu obligatoriu de 5 ani. Aici au activat formaii de cor, muzic instrumental, dansuri precum i societatea sportiv Avntul; prestigiul acestora fiind bine cunoscut n ora ct i n alte loca liti din ar. Localul colii era spaios, rspunznd celor mai ridicate exigene ale procesului de nvmnt20, ns a avut de suferit n urma cutremurelor din 1934 i 1940, necesitnd costisitoare reparaii. n martie 1944 cldirea a fost pus la dispoziia trupelor germane care au transformat-o n spital. Dup retragerea acestora, n noaptea de 23/24 august 1944, coala a fost incendiat, distrugndu-se laboratoarele de fizic, chimie, tiinele naturii, materialul didactic, din cldirea principal rmnnd doar fundaia i o parte din ziduri21. Aceast situaie a ngreunat mult desfurarea n condiii normale a cursurilor care au fost reluate dup-amiaza n localul Liceului Gh. Roca Codreanu i apoi n localul colii primare nr. 1. Internatul a funcionat o parte n cminul Dr. Filibiliu aflat sub patronajul Societii femeilor ortodoxe, iar o parte n fosta locuin a directorului i n infirmerie 22. n 1945, n urma dispoziiilor Ministerului Educaiei (Ordinul 153384/1945) s-a suspendat examenul de admitere la clasa I a colii Normale aceasta devenind clasa I a gimnaziului. Liceul industrial de fete ncepe s funcioneze din 1940 dup ce coala secundar profesional Nicolae Roca Codreanu nfiinat n 1901 se transfor16 17

Arh. St. Vaslui, fond Liceul Gh. Roca Codreanu, Brlad, dosar 1/1944, f. 23. Tr. Nicola, op. cit., p. 134. 18 N. Ioachim Contribuii la Monografia colii Generale de 10 ani din Brlad, Iai, 1971, p. 18. 19 Gh. Clapa, op. cit., p. 200. 20 Arh. St. Vaslui, fond coala Normal de biei, dosar 16/1944, f. 184 21 Ibidem, p. 30-32. 22 Ibidem.

248

mase n 1925 n coala Normal de fete. coala dispunea de un local adecvat situat n B-dul Epureanu cu sli de clas, spltorie, ateliere, bibliotec i un muzeu etnografic23. Planul de nvmnt prevedea urmtoarele obiecte de studiu : limba romn, matematica, limba francez, caligrafia, desenul, religia, muzica, lucru, gospodria, asistena, teoria, contabilitatea, psihologia, pedagogia i tehnologia24. Dup absolvirea liceului elevele puteau deveni profesoare-maestre. Liceul industrial de biei cu 8 clase a avut la baz coala Inferioar de Meserii (1901) care a transformat n gimnaziul Industrial de biei n 1936 (coala de arte i meserii) i coala Tehnic Industrial de 6 ani25. Liceul dispunea de un local corespunztor, n fostele case Ftu, dotat cu sli de clas i ateliere unde i desfurau practica elevii. Buna pregtire teoretic i practic permitea absolvenilor s se angajeze ca meseriai n ora sau n localitile limitrofe. n anul colar 1926-1927 erau nscrii 217 elevi: 56 la tmplrie, 11 la tinichigerie, 11 la tapierie, 8 la uzin, 25 la lemnrie, 9 la pielrie, 97 la fierrie-lctuerie, din care au promovat 156 i 16 au rmas repeteni26. Liceul comercial de biei a aprut datorit dezvoltrii activitilor comerciale. n 1920 este nfiinat coala comercial cu o durat de 3 ani, devenit apoi gimnaziu comercial, iar n 1926 coala superioar de comer cu o durat de 4 ani. Prin unificarea celor 2 coli s-au pus bazele Liceului comercial cu 8 clase, instituie aflat sub tutela Camerei de Industrie i Comer a judeului Tutova 27. Conform planului de nvmnt se predau: noiuni despre comer, mrfuri, materiale comerciale, precum i tiine juridice, economice, geografie, economie i limbi strine. Practica comercial se efectua n fiecare dup-amiaz. n 1941 din 263 nscrii au promovat 204 elevi28. Absolvenii puteau ocupa funcii n aparatul de stat ca mici slujbai ct i n sectorul particular sau puteau s se prezinte la admiterea n Academia Comercial. Liceul a funcionat n localul propriu, pn la desfiinarea sa n anul 1947, cnd a transformat n coala Tehnic de administraie economic29. Societile cultural-tiinifice au avut un rol important n afirmarea Brladului ca ora cultural. Liga Cultural, filiala Brlad, i continu activitatea i n perioada interbelic. Astfel, revista Brazd nou din aprilie 1923 ne informeaz c Liga Cultural, secia Brlad ine eztori n casa rposatului Belloescu30 . Informaii despre activitatea Ligii gsim i n revista Brazd nou nr. 2 din 24 februarie 1924, unde ni se spune c n anul 1923 au confereniat sub auspiciile Ligii:
23 24

Arh. St. Iai, fond cit., dosar 725/1932. Ibidem, dosar 38/1935, f. 97. 25 V.Crcot, V. Pallady Monografia municipiului Brlad, Brlad, 1974, p. 85. 26 Statistica nvmntului din Romnia, p. 358. 27 Arh. St. Vaslui, fond Liceul comercial de biei, Brlad, dosar 5/1938, f. 8. 28 Ibidem, 226/1942, f. 258. 29 V. Circot, V. Pallady, op. cit., p. 85. 30 Brazd nou, Brlad, nr. 3, 8 aprilie 1923.

249

N.Iorga, Gh. Tac, Al. Cusin, Radu Rosetti sau c unii au criticat Liga datorit apropierii fa de Partidul Naionalist-Democrat. Revista Rzeul prezint n mai multe rnduri activitatea Ligii. Astfel, din nr. 1 din februarie 1926, aflm conducerea Ligii culturale secia Brlad: preedinte G. Tac prof. universitar, vicepreedini C. Dornescu avocat i Paul Constantinescu profesor, secretar Sterian Dumbrav avocat , membri Natalia Paa profesor i G. Pallady literat. Din revista ara de Jos, nr. 2-3 din 1927, aflm c Smbt 5 februarie a.c. la teatrul Carol a avut loc un festival artistico-literar, organizat de Liga Cultural din Brlad. n prima parte a activitii a avut loc conferina profesorului universitar G. Tac cu Problema speculei apoi a urmat un concert de violin susinut de Ionel Ghica (absolvent al Academiei de muzic din Paris) cu concursul lui Antonin Ciolan (profesor la Conservator n Iai)31 . Academia Brldean a fost principalul focar al manifestrilor culturale. Comitetul de conducere era format din: George Tutoveanu preedinte, George Pallady vicepreedinte, Virgil Dinculescu secretar, Ion Paloda casier, Natalia Posa, George Vanetti i Nicolae Bogescu membri. Revista ara de Jos din decembrie 1924 prezenta activitatea Academiei Brldene care face i propagand cultural la sate, a inut eztori la Casa Naional, coala normal i coala profesional, a ridicat bustul lui Vlahu, l-a comemorat pe poetul tefan Petic i a fost la Bli n Basarabia.32. n revista Graiul Nostru nr. 2 din 1925 citim: Toat micarea literar i cultural a oraului nostru se nvrte acum n jurul societii literare Academia Brldean, ntemeiat la 1 mai 1915 de G. Tutoveanu i prietenii si Tudor Pamfile i Toma Chiricu. Academia Brldean fr s primeasc nici un sprijin material, de la vreo instituie de cultur, a izbutit prin proprii sforri s imprime o puternic propagand cultural pentru ntrirea contiinei naionale. n vremea rzboiului Academia Brldean a editat cteva scrieri de propagand i a scos revista literar Florile Dalbe. n afar de cele 16 eztori publice pe care le-a inut n sala Casei Naionale din oraul nostru, Academia Brldean a dat dou mari festivaluri literare la Bli i la Tecuci. n cinstea poetului brldean Alexandru Vlahu, societatea a luat iniiativa ridicrii unui monument n Grdina public a oraului, a inut 12 conferine despre opera poetului i a publicat un volum selectiv 33 . G. Tutoveanu n articolul Academia Brldean publicat n Graiul Nostru nr. 9-11 din 1925 i nominalizeaz pe ntemeietorii i colaboratorii societii: Tudor Pamfile, Toma Chiricu, Nechifor Crainic, Pamfil eicaru, G. Tac, V. Voiculescu, V. I. Popa, I. Buzduga n, I. Valerian .a. Dup 1925 asistm la o intensificare a manifestrilor culturale organizate de Academia Brldean. La nivelul oraului au fost atrai noi membri din rndul tinerilor. V. Damaschin, M. Pavelescu, G.G. Ursu, G. Nedelea .a.. eztorile
31 32

ara de Jos, Bucureti, nr. 2-3, 1927. Ibidem, nr. 11-12, decembrie 1924. 33 Graiul nostru, Brlad, nr. 2, 1925.

250

publice erau nsoite de conferine, recitri, manifestri teatrale sau excursii la care participau i membri din alte orae. edinele se ineau duminica dup-amiaza, fie ntr-un cerc intim la reedina poetului George Tutoveanu, fie ntr-un cadru mai larg la Casa Naional Stroe Belloescu 34 . Printre colaboratorii Academiei Brldene s-au aflat i personaliti ale vieii culturale naionale: N. Iorga, M. Sadoveanu, T. Arghezi, V. Eftimiu, C. Petrescu, I. Minulescu, D. Zamfirescu, T. Vianu .a. Prin revista Graiul Nostru nr. 1-3 din 1926 suntem informai c: Academia Brldean a inut duminic 7 februarie, 9 seara, n sala Casei Naionale a 18-a eztoare public la care a vorbit G. Tutoveanu despre introducerea culturii n masa poporului n conferina Pentru cei muli. Cu aceast ocazie au citit: Natalia Paa, Duiculescu, V. Damaschin, G. Ponetti, G. Pallady, I. Palod i G. Tutoveanu. Cvartetul Academiei a ncheiat eztoarea cu Haydn, Schubert i Rubinstein. Din aceiai publicaie aflm c G. Tutoveanu, a hotrt mpreun cu d-l colonel Ilie Dumitrescu s aeze n sala mare a regimentului Cantemir din Brlad, bustul scriitorului Em. Grleanu care ntre 1901-1906 a fcut parte ca sublocotenent dintre ofierii regimentului.35 . Academia Brldean a sprijinit nfiinarea Seciei Publice a bibliotecii Stroe Belloescu din cadrul Casei Naionale. Referitor la acest subiect Graiul Nostru din 1927 scria: ntruct statutul Bibliotecii publice de la Casa Naional prevede c nu se poate da spre consultare cri, reviste, ziare dect n localul su, Academia Brldean a luat iniiativa nfiinrii unei noi biblioteci, n scop de a mprumuta cri de citit acas. Pentru aceasta Primria oraului a pus la dispoziie una din slile Casei Naionale36. Dintr-o alt revist local Scrisul nostru din 1930 aflm c: Societatea literar Academia Brldean de sub conducerea lui G. Tutoveanu a deschis n toamna aceasta la Casa Naional, a 6-a expoziie de pictur la care-au luat parte tinerii pictori brldeni: G. Portase, F. Wolfinger i I. Peiu. Acelai numr al revistei populariza o eztoare a Academiei Brldene dat n folosul asistenei sociale i care s-a ncheiat cu un concert de vioar i violoncel37. Activitatea editorial a Academiei Brldene s-a concretizat prin tiprirea unor publicaii proprii: revistele Graiul Nostru, 1925-1927, Scrisul Nostru 1929-1931 i ziarul Moldova 1932. Sub egida sa a fost tiprit Istoria literar a Brladului n 1936 i Antologia scriitorilor brldeni n 1937. n perioada de dup 1933 Academia Brldean a avut mai mult o orientare tiinific ndreptat spre trecutul literar al regiunii deoarece o parte din membrii si au prsit Brladul stabilindu-se n alte localiti de unde veneau mai rar. Pe 12 februarie 1944 n sala teatrului Al. Vlahu din Brlad are loc o mare
34 35

D. Smntnescu G. Tutoveanu poet al senintilor i ctitor cultural n BOA, II, p. 36. Graiul nostru, Brlad, nr. 5, mai 1926. 36 Graiul nostru, Brlad, nr. 1-2, 1927. 37 Scrisul nostru, Brlad, nr. 9-10, 1930.

251

eztoare literar, n program fiind: Conferina lui Radu Cosmin despre Poezia i poeii, apoi lecturi din lucrri proprii ale domnilor Ion Minulescu, Al. Cazaban, D. Iov, Mircea Damian, G. Tutoveanu, George Lesnea, G. Costandache, G. Nedelea, G. Ursu 38 . Un moment emoionant din activitatea Academiei Brldene l-a constituit aniversarea a 75 de ani de la naterea poetului George Tutoveanu, la 21 noiembrie 1947, cu acest prilej Tudor Arghezi dedicndu-i poetului o plachet comemorativ n care i sublinia profilul fizic i moral39. Academia Brldean a coagulat micarea literar brldean i a lansat tineri scriitori ca V. Voiculescu, V. I. Popa, G. Ursu, G. Nedelea .a. eztorile sale au avut i caracter artistic deoarece au patronat expoziii de pictur i au nfiinat un cvartet i orchestra societii. Societatea de Educaie Naional din judeul Tutova s-a constituit la 4 iulie 1920 avnd 7 seciuni 40 . Ea i propunea s coordoneze mijloacele educaiei locale, particulare i oficiale, s creeze un puternic curent moral i educativ naional, s combat organizaiile anarhice, s creeze secii de educaie fizic, s desfoare prin conferine o puternic propagand de educare a poporului, s refac industria casnic, s nfiereze specula i abuzurile41. La 25 iulie 1920 cu ocazia unei ntruniri din sala teatrului s-a ales Comitetul de Direcie i seciile societii. La 5 august 1920 n edina inut la Cercul Militar s-au ales preedinii, vicepreedinii i secretarii pentru fiecare secie iar la 25 septembrie 1920 a fost elaborat statutul 42 . Seciile Societii i desfurau activitatea n mod inegal, de aceea scopurile propuse nu au putut fi ntotdeauna realizate. Secia de ndrumare spre meserii a organizat o coal de ucenici, cursuri de specializare pentru fete i biei43 i conferine patriotice. Secia sport a urmrit nfiinarea unui stadion la nordul Grdinii Publice. Secia de muzic prezenta de dou ori pe sptmn concerte n localul Cercului Militar44. Ateneul brldean i ncepe activitatea la 20 noiembrie 1920 n urma ntrunirii comitetului n localul Centrului Militar, cu aceast ocazie fiind aprobat programul de activitate. n cadrul Ateneului, personaliti ale Brladului, au susinut numeroase conferine n vederea popularizrii unor cunotine culturale i tiinifice. Ateneul i-a continuat activitatea pn n 1949. Ateneul Popular CFR a nregistrat aprecieri elogioase n presa vremii, eztorile acestuia fiind considerate ca adevrate srbtori45.
38 39

Afi eztoare cultural, n B.O.A., II, Bucureti, 1982, p. 247. O. Rcanu Gramaticu, Istoria Brladului, op. cit., 1998, p. 115. 40 T. Nicola, Societatea de Educaie Naional din judeul Tutova, n BOA, III, 1984, p. 525. 41 O. Rcanu Gramaticu, op. cit., p. 110. 42 T. Nicola, op. cit., p. 526. 43 Ibidem. 44 Ibidem. 45 Ibidem, p. 534.

252

Asociaia Studenilor Tutovei Al.Vlahu se nfiineaz n 1924 ca urmare a iniiativei unui grup de studeni din zon. n 1925 n cadrul adunrii generale prezidat de studentul V. Grigore Mastacan a fost prezentat Darea de seam n care erau evideniate aciunile desfurate la nivelul judeului n vederea promovrii culturii naionale46. Din iniiativa studenilor a fost nfiinat n Brlad biblioteca Avntul cultural i biblioteci i cmine culturale n comunele judeului, pn n 1928 fiind nfiinate 17 astfel de uniti47. n acelai timp Asociaia organiza serbri culturale, cursuri pregtitoare gratuite pentru admiterea elevilor sraci la liceu, liste de subscripii pentru ajutorarea studenilor sraci sau omagierea unor personaliti culturale 48. Asociaia Casa Naional de Citire s-a nfiinat n ianuarie 1928 din iniiativa unor intelectuali n frunte cu poetul George Tutoveanu n vederea revitalizrii activitii Bibliotecii i a extinderii accesului publicului la cunoaterea literaturii romne i universale. Asociaia va fi confirmat de Ministerul nvmntului care va acorda o subvenie de 200.000 de lei pentru cumprarea de cri49. Societatea tiinific literar Stroe Belloescu a fost principala societate cu caracter tiinifico-literar a elevilor brldeni din cadrul Liceului Codreanu. Unii din preedinii activi din rndul elevilor au ajuns personaliti importante ale culturii romneti50. n cele 25 de edine care au avut loc n perioada interbelic s-au citit lucrri cu caracter literar, sociologic, istoric i psihologic, de regul edinele ncheindu-se cu scurte programe artistice51. Societatea Matematica Brldean s-a nfiinat la 26 februarie 1926 la Liceul Codreanu i a funcionat pn n 1930. Societatea i propunea ca elevii s-i adnceasc cunotinele predate la orele de curs i s colaboreze la Gazeta Matematic i Revista Matematic din Timioara. edinele se desfurau n prezena unui profesor de specialitate, la sfritul fiecrui an tiprindu-se Anuarul societii care era difuzat n cadrul nvmntului liceal brldean ct i n alte orae. ntre 1927-1930 a fost editat revista Matematica Brldean, muli dintre colaboratori devenind specialit i de renume n domeniul matematicii. Revista a fost apreciat i de Gh.Tieica, fost elev al liceului52. Dup 1930 activitatea va continua in cadrul Societii tiinifice literare Stroe Belloescu. Asociaia Absolvenilor Liceului Codreanu a fost nfiinat n 1926. Scopul era stabilirea i ntreinerea legturilor dintre membrii ei oriunde s-ar afla i instituirea unui fond din veniturile fiecruia pentru nfiinarea de burse pentru
46 47

O. Rcanu Gramaticu, op. cit., p. 112. Graiul nostru, I, 7-8 septembrie, 1925. 48 Ibidem. 49 E. Profir, 75 de ani (1906-1981), Biblioteca Stroe Belloescu, Brlad, 1981, p. 6. 50 Tr. Nicola, op. cit., p. 95. 51 Ibidem. 52 C.Giurcanu Contribuie la istoria nvmntului matematic la Brlad. Societatea Matematica brldean n coala Brldean, 9-10, 1981-1984, p. 87.

253

elevii sraci i meritorii53. Dup rzboi societile cultural-tiinifice, ce activaser n perioada interbelic au intrat, datorit condiiilor socio-politice de atunci, ntr-un con de umbr, pentru ca ulterior s-i nceteze activitatea. Instituiile culturale i-au adus o contribuie important la popularizarea valorilor noastre naionale i locale. Biblioteca Casei Naionale Stroe Belloescu. La 15 noiembrie 1906 s-a creeat un Comitet de iniiativ n frunte cu G. Tutoveanu care a redactat Actul de constituire a Bibliotecii publice din Brlad: Astzi, 15 noiembrie 1906, legndu-ne ntre noi prin cuvnt de cinste, am hotrt s lucrm cu tot entuziasmul curat al tinereii, pentru ntemeierea Bibliotecii publice din Brlad. Aa s-ne-ajute Dumnezeu!54. Semnau: G. Tutoveanu, A. Balaban, F. Chiriac, Hristodur Dimopol, N. Dorin, N. Petrescu, A. Simionov, V. Georgescu, T. Rtescu, P. Nichifor . n primvara lui 1908, cu banii lui Stroe Belloescu i cu sprijinul Primriei care a cumprat terenul necesar n strada Regal, ncepea s se construiasc imobilul care va primi numele de Casa Naional. La 28 noiembrie 1909 profesorul Belloescu a donat cldirea ctre Primrie n urmtoarele condiii: Cluzit de acest adevr ridicat-am n Parcul oraului Brlad cldirea numit Casa Naional, pe care o druiesc acestei comune, n condiiile urmtoare: Comuna Brlad s ntrein i s ngrijeasc de acest aezmnt.55. n localul Casei Naionale deschis n ianuarie 1911 56 au funcionat biblioteca, muzeul i pinacoteca, corul Armonia i Liga Cultural dar i societatea literar Academia brldean. Primul bibliotecar a fost Dimitrie Dragomir care la 2 mai 1912 va primi de la G. Tutoveanu 800 de volume tiinifice i literare, alese cu grij pentru funcionarea unei biblioteci poporane 58 de reviste de tot felul, din care se vor face colecii pe ani 57 . n timpul rzboiului de ntregire Biblioteca Casei Naionale a fost rechiziionat, crile ajungnd n podul cldirii sau fiind evacuate. ntre martie 1916 i aprilie 1920 biblioteca va avea un nou bibliotecar n persoana scriitorului Constantin Nicolau care va urmri organizarea fondurilor i refacerea evidenelor. Biblioteca i reia activitatea, dup primul rzboi mondial, n urma insistenelor membrilor Academiei Brldene i a implicrii conducerii oraului. n revista Graiul Nostru din mai 1925 se preciza: Biblioteca de la Casa Naional i-a redeschis porile mulumit d-l avocat I. Bonta, primarul oraului i mai ales datorit ndemnurilor insistente ale Societii literare Academia Brldean care a delegat pe un vrednic membru al su, N. Bogescu cu aranjarea i sistematizarea ei. Dei i lipsesc foarte multe cri, precum i din inventarul mobil (din cauza
53 54

Graiul nostru, II, 4/1926. ,,Scrisul Nostru, Brlad, nr. 8-9, 1929. 55 Arh. Bibliotecii ,,Stroe Belloescu Brlad, dosar Acte de proprietate. 56 ,,Liga Cultural, Brlad, An II, nr. 1, ianuarie-martie 1911. 57 Arh. Bibliotecii ,,Stroe Belloescu Brlad, Dosar acte de proprietate.

254

devastrii ei de ctre armata rus n timpul rzboiului) a fost dat n folos public luna trecut spre bucuria attor suflete nsetate, ce zilnic inund fericita sal de lectur58. Treptat patrimoniul bibliotecii s-a mbogit prin achiziii de cri, ziare, reviste din ar i strintate, prin donaii fcute de Casa coalelor, Academia Romn, Ministerul Instruciunii Publice, Cancelaria Monumentelor Istorice sau de diferite personaliti culturale Al. Brtescu Voineti, G.Tutoveanu, C.Hamangiu, G.Pallady59 .a.. n 1929 biblioteca dispunea de 5000 de volume pentru ca n 1942 s se ajung la 13456 cri i 14837 reviste i ziare60. n ceea ce privete cititorii, n 1929 au fost 3720 iar n 1936 344861. n ianuarie 1931 revist Scrisul nostru preciza: Biblioteca Public din Brlad instalat la Casa Naional a oraului nostru, avnd 2 sli mari de lectur, cu tot mobilierul necesar i peste 5000 de volume, i condus cu-o pricepere deosebit de tnrul scriitor G. Nedelea, ajutat de studentul N. Costchescu, este deschis n toate zilele i de lucru i de srbtori, de la orele 3-7 dup ameaz62. Situaia bibliotecii din 1937 o aflm din revista Duh Nou: De la 1928 ns, dup nfiinarea asociaiei, Casa Naional de Citire din Brlad-Stroe Belloescu, localul intr n patrimoniul acestei asociaii, care a instalat o Bibliotec public ce numr peste 10000 de volume n afar de vreo 200 colecii de publicaii periodice. Sala cea mare de conferine este transformat n sal de lectur foarte cercetat de tineretul colar. Aceast asociaie pus sub preedinia primarului oraului Brlad este alctuit din intelectuali i oameni de bine ai oraului nostru, iar n comitetul de conducere figureaz profesorii: Paul Constantinescu, Cezar Ursu, Ioan Ursoiu, C. Moroanu apoi literaii: G. Tutoveanu, Virgil Caraivan, dr. I. Weinfeld 63. n timpul rzboiului biblioteca i reduce activitatea, relundu-i-o abia dup 20 septembrie 1944 cnd s-a constatat pierderea sau deteriorarea unor cri. Din aceast cauz la 8 decembrie 1944 n sala Pinacotecii Casei Naionale s-a creat Comitetul de iniiativ pentru reorganizarea activitii bibliotecii care a ales un comitet provizoriu format din primarul I. Bonta, directorul liceului industrial A.Rcanu, bibliotecarul George Nedelea, dr. I. Weinfeld i avocat N.Simionescu 64 . G. Nedelea, eful bibliotecii ntre 1928 i 1951, a inventariat fondul rmas i a semnalat crile scoase din uz sau pierdute datorit rzboiului. Biblioteca Avntul cultural a fost organizat n 1923 n cartierul Munteni. De dou ori pe sptmn erau organizate eztori la care luau parte n special
58 59

,,Graiul Nostru, Brlad, nr. 2, mai 1925. E. Profir, op. cit., p. 11. 60 Ibidem, p. 7. 61 Oltea Rcanu-Gramaticu, op. cit., II, p. 144. 62 ,,Scrisul Nostru, Brlad, nr. 1-2, ianuarie-februarie, 1931. 63 ,,Duh Nou, Brlad, nr.5, mai 1937 64 Oltea Rcanu-Gramaticu, op. cit., II, p. 121.

255

cadre didactice65. Activitatea bibliotecii a fost sprijinit de profesorii colii primare nr.3 din Munteni i de membrii Academiei Brldene, ceea ce a permis, dup 1926, extinderea aciunilor culturale i n satele judeului Tutova. Biblioteca Liceului Gh.Roca Codreanu era mprit pe cele dou secii ce existau n cadrul liceului: umanist i tiinific. Din 1928, odat cu desfiinarea seciei reale, conform instruciunilor primite din partea Ministerului cele dou secii se reunific. n 1931 biblioteca numra 5120 de volume pentru ca n 1940 s se ajung la 758166. Multe cri au provenit din donaiile profesorilor, ale fotilor elevi, ct i din donaiile unor instituii centrale sau locale67. Biblioteca Liceului Iorgu Radu dispunea n 1923 de 2.000 volume, pentru ca ulterior n urma donaiilor publice i particulare, fondul bibliotecii s ajung la 7413 volume68, sursele fondului fiind donaiile publice, particulare sau cotizaiile elevilor. n 1933 era a doua bibliotec colar ca importan din ora. Muzeul brldean este legat de nfiinarea Casei Naionale Stroe Belloescu. La 10 aprilie 1914 s-a constituit la Brlad un comitet cu scopul de a nfiina un muzeu al judeului Tutova care s fie pus la dispoziia publicului i s funcioneze n Casa Naional acolo unde dorise Stroe Belloescu69. Comitetul era format din: I. Antonovici custode, C. Rmniceanu preedinte, colonel Tocineanu vicepreedinte, Em. Pallady casier i pe G. Alexandrescu- secretar70. n perioada interbelic muzeul dispunea de un patrimoniu cultural format din colecii de: arheologie, istorie, numismatic i art provenit din cercetrile arheologice ntreprinse n zone din apropierea oraului, din donaii i din achiziii. De asemenea, avea i o bibliotec de specialitate. Dup 1925 vor fi organizate expoziii71 pentru marele public, la sediul de la Casa Naional, expoziii elogiate de presa vremii. Profesorul Cezar Ursu, noul custode al muzeului ncerca astfel s atrag colecionarii particulari, s obin achiziii i donaii pentru muzeu i nu n ultimul rnd s pun n valoare pictorii locali brldeni. n ianuarie 1928 este nfiinat societatea Asociaiunea Casa Naional Stroe Belloescu n statutul creia se prevedea ca principal scop conducerea i coordonarea muzeului a pinacotecii i a bibliotecii. Dup ce va primi personalitate juridic societatea va intra sub controlul Ministerului Cultelor i a Ministerului Educaiei Naionale, muzeul fiind reprezentat, conform statutului de un consiliu de conducere ce gestiona bunurile muzeului i bibliotecii i a cror activiti erau hotrte de Adunarea general. Printre membrii fondatori gsim pe profesorul Cezar Ursu i pe pictorul Stavru Tarasov iar printre membrii de onoare pe pictorii
65 66

ara de Jos, III, 1 / ianuarie 1926. T. Nicola, op. cit., p. 128. 67 Ibidem. 68 Arh. St. Iai, fond IRI, dosar 36/1935. 69 Oltea Rcanu-Gramaticu, op. cit., I, p. 399. 70 Ibidem. 71 Arhiva Muzeului Vasile Prvan, fond Liceul Codreanu, dosar 7 / 1926, f. 261.

256

N. Tonitza, Petre Bulgra i pe sculptorul Ioan Dimitriu-Brlad 72 . Statutul societii prevedea c 90% din bugetul anual s fie folosit pentru cumprarea de cri, tablouri, obiecte de muzeu i mobilier. Ca urmare a acestui demers a avut loc deschiderea expoziiilor permanente pentru public n toamna anului 1928, eveniment ce a avut un ecou deosebit n viaa oraului. n 1950 muzeul este declarat instituie de stat cu numele de Muzeul mixt Brlad i trece sub coordonarea Primriei. Din 1957, cu ocazia deschiderii sediului actual, va primi numele de Vasile Prvan, ca un omagiu adus de brldenii marelui istoric. Pinacoteca i va desfura activitatea n incinta Casei Naionale Stroe Belloescu. Primele achiziii de tablouri au avut loc n anul 1917 cnd Primria cumpr dou tablouri iar bncile locale Moldova de Jos i Take Protopopescu nc unul, cele trei tablouri fiind donate Pinacotecii73. Tot n 1917, Al. Vlahu aflat n refugiu va dona i el un tablou pictat de Nicolae Grigorescu, reprezentndu-l pe tatl poetului74. Dup 1925, Cezar Ursu, director al Muzeului, a organizat mai multe expoziii la Casa Naional.Astfel, din revista Graiul Nostru, aflm la rubrica nsemnri c n Brlad s-a deschis, ntr-una din slile Casei Naionale prima expoziie de pictur de la rzboi ncoace, n care a expus picturi, caricaturi i desene profesorul Eugen Juriteanu.75. n 1926 i 1927 conducerea Muzeului a organizat la Casa Naional dou expoziii ale pictorului Stavru Tarasov, profesor codrenist (absolvent al liceului Gh. Roca Codreanu), expoziii elogiate de presa local. Coordonate de profesorul Cezar Ursu, au contribuit la educaia estetic a publicului, au ncurajat colecionarii particulari i au stimulat dezvoltarea Pinacotecii prin donaii sau achiziii. Prima expoziie de pictur Tarasov era anunat n revista ara de Jos din noiembrie 1926. Revista ne informeaz c n sala Casei Naionale din Brlad expune fiul Deltei, talentatul peisagist de marine i portretist, dndu-ni-se ca exemple tablourile: Btrna, Ardeleanca sau La izvor76. Tot din aceeai revist aflm c expoziia a avut 80 de tablouri, nuduri, portrete, flori, peisaje i c D-l Tarasov e un realist stpn pe culori i tehnic, i ntrevedem un succes eclatant de fin portretist77. Cu aceast ocazie Primria va cumpra patru tablouri Tarasov pentru pinacoteca de la Casa Naional78. La cea de-a doua expoziie din iunie 1927, Primria a cumprat dou peisaje inspirate din zona Cerbul de Aur pe care le-a donat tot pinacotecii Casei Naionale79.
72 73

Oltea Rcanu-Gramaticu, op. cit., II, p. 120. Idem, Istoria Brladului, I, Brlad, 1996, p. 401-402. 74 Ibideam. 75 ,,Graiul Nostru, Brlad, nr. 3, 1925. 76 ,,ara de Jos, Bucureti, nr. 11-12, 1926. 77 Ibidem. 78 Nicoleta Arnutu, Pictorul Stavru Tarasov, n B.O.A, I, Bucureti, 1980, p. 292. 79 Ibidem, p. 295.

257

Dup nfiinarea asociaiei Casa Naional de Cetire a oraului Brlad-Stroe Belloescu se va ajunge la deschiderea primei pinacoteci publice n 14 noiembrie 1928, cnd n incinta Casei Naionale vor fi expuse tablouri semnate de mari maetri romni, n frunte cu N. Grigorescu, N. Tonitza, Gh. Petracu sau Ion Th. Sion80. Asociaia mpreun cu Primria a ncurajat expoziiile temporare la Casa Naional pentru c ele erau prilejuri de achiziii pentru pinacotec sau colecionari. n 1929 Cristea Ionescu expunea 15 lucrri la Casa Naional, mpreun cu soii Poplcenel, cu Ionel Peiu, Gh. Portase i Fredy Wolfinger 81. Din revista Scrisul Nostru nr. 9-10 din 1930 aflm i de alte expoziii brldene: Societatea literar Academia Brldean de sub conducerea lui G. Tutoveanu a deschis n toamna aceasta la Casa Naional, a asea expoziie de pictur la care-au luat parte tineri pictori brldeni: G. Portase, F. Wolfinger i I. Peiu. O alt expoziie brldean e semnalat n 1934 cnd Cristea Ionescu (va picta mai trziu cldiri i aspecte din Brladul de odinioar) expune 20 de lucrri mpreun cu I. Peiu i Gh. Portase82 . Pinacoteca va deveni o expoziie de art cu caracter permanent i va ajunge s adposteasc pn n anul 1942 un numr de 100 de tablouri. Referitor la tablourile deinute de pinacotec, revista Duh nou din mai 1937 preciza: Asociaia (din 1928) a mai organizat n sala din stnga (a Casei Naionale) o pinacotec cu pnze de necontestat valoare artistic ale marilor maetri: Grigorescu, Loghi, Bulgra, Petracu, Tonitza, Stoica, Bncil, Tarasov, Hrlescu, Severin apoi mai tinerii Condoiu, Schelety, H. Dimitriu, t. Dimitrescu, Jichidi, eptilici, G. Nicolescu, E. Voinescu, Meria Rmniceanu, Paul Verona, Viorescu, Portase etc.83. Personalitile culturale brldene i-au adus o contribuie important la nfiinarea i afirmarea pe plan local i naional a acestor instituii ceea ce a fcut ca Brladul s fie recunoscut, n perioada interbelic, ca un ora cultural, marile valori nscute aici fcnd cinste culturii romneti.

80 81

Nicoleta Arnutu, Ctitori ai spiritualitii brldene, n B.O.A., III, Bucureti, 1984, p. 375. Romulus Boteanu, Cristea Ionescu, n B.O.A., I, Bucureti, 1980, p. 525. 82 Ibidem. 83 Duh Nou, Brlad, nr. 5, mai 1937.

258

VI. MISCELLANEA
O SCURT INCURSIUNE N ISTORIA TRANSPORTULUI BRLDEAN
Marcel PROCA*

Abstract: A short incursion in the history of Brlad city transport


Transport represented even for a less developed urban society as the romanian society was and especialy the one in Brlad at the end of the 19th century and first half of the 20th century, a subsidiary element, but not less important, of the every day life. Before expanding the railways, transport be done by different means of transport having different names: carriages, craches, carts. Mots-cl: urban transport, carriage, craches, car, 19th century.

Mn birjar... la bulivard! Obrazul subire cu cheltuial se ine ... Locomoia a reprezentat chiar i pentru o societate mai puin dezvoltat, cum era cea romn i n spe cea brldean, de la sfritul secolului al XIX-lea i din prima jumtate a celui urmtor, un element subsidiar, dar nu mai puin important al vieii citadine. nainte de apariia cilor ferate i a automobilelor, transportul se realiza cu potalioane, crue, bihunce, trsuri, i birje. Denumiri arhaice i care pot strni oricnd mirarea i nedumerirea unui cititor contemporan. Termenul de birj a fost adus n Principatele Romne de ctre ofierii rui n 1828, iar mai trziu sub influena eternului Paris, s-a fcut translaia semantic de la birjar la cel de vizitiu, avnd ca surs de provenien franuzescul visiter, a vizita. Primele mijloace de transport publice individuale au aprut sub influen ruseasc la Bucureti probabil n 1828, iar la Brlad n anii 1870, sub forma trsurilor denumite generic de pia (deoarece n aceast zon staionau cel mai adesea), ca urmare a faptului c la 13 septembrie 1872 a avut loc racordarea oraului la reeaua feroviar prin construirea cii ferate Tecuci Brlad i a staiei C.F.R. S-a simit atunci nevoia asigurrii transportului cltorilor care mergeau sau se ntorceau de la gar. Importana acestora a crescut simitor i cuantificabil n 259

timp, mai ales c dup 1878, Brladul devine i nod de cale ferat, prin construirea liniilor Brlad-Galai i Brlad-Flciu. Acest fapt ca i construirea oselei Naionale Iai-Bucureti care strbtea localitatea de la Nord la Sud, a adus modificri n structura intern a oraului i a contribuit la sporirea tranzitului de persoane i mrfuri. La nceputul secolului al XX-lea durata programului pentru angajaii C.F.R. era uneori de 24 de ore i chiar mai mult, dac distana ori mijloacele precare nu puteau asigura munca n schimburi. Aceasta mai ales n timpul iernii, datorit zpezilor abundente i a tehnologiei vremii: cnd i era lumea mai drag, atunci rmneai n cmp s faci presiune la locomotiv, sau te opreai la vre-un canton s completezi apa la tenderul locomotivei, cnd fr concursul benevol al cltorilor nu mai puteai ajunge la destinaie. Combustibilul ntrebuinat era lemnul de foc, nici mcar crbunele cu o valoare sczut caloric, aa se explic de ce presiunea de la cazanul locomotivei nu era constant i de lung durat. n timpul cltoriei pe linia Brlad-Flciu sau Crasna-Hui (cu linie ngust) transportul pe timp de var era o adevrat plcere, dac fceai abstracie de viteza de mers, fiindc aveai posibilitatea s admiri pe ndelete peisajul ba chiar mai mult puteai s cobori, culegeai flori din pdurile de la Dobrina i Horga i ajungeai naintea trenului la pasaj, de unde te urcai napoi, pentru c atunci viteza vehiculului la urcarea n ramp nu depeau un om mergnd la pas normal. Mrfarele, ce tranzitau sau se formau din Brlad tractau doar 30-40 de vagoane, n general cu un tonaj mic (10-15 tone) sub capacitatea de ncrcare a garniturii. Lungimea liniei de serviciu era de 400 de metri, fiind strangulat cu o diagonal, astfel insuficient pentru cele 20 de vagoane ce se ncrcau sau descrcau pe zi1. Birjele sau trsurile se foloseau la transportul orenesc sau pentru agrementul persoanelor cu o anumit stare social. Pn la apariia lor, deplasarea celor ce nu aparineau protipendadei se fcea aplicnd dictonul ncet dar sigur, adic pedestru. Domnii care doreau s satisfac dorinele cucoanelor, le ofereau o plimbare. Ieirile n aer liber constituiau o modalitate de evadare din cotidian, dar i una de ctig pentru proprietari, n plus, cei ce aveau moii n apropierea oraului i fceau destul de des drumul, mai ales vara, cnd erau obligai s dein astfel de echipaje.
*

Profesor coala Nr. 1 Iorgu Radu, Brlad, vicepreedintele filialei Brlad a Societii de tiine Istorice din Romnia. 1 Din ziarul brldean Paloda, Anul XIII, nr. 18, 11 august 1894, p. 5, putem afla spre exemplu i reperele orare ale venirilor i plecrilor din gara local: Mersul trenurilor: Tecuci-Brlad, accelerat sosete la orele 4.31 diminea i pleac spre Iai la orele 4.39; Tecuci-Brlad, de persoane sosete la orele 10.31 pleac spre Iai la orele 10.41; Iai-Brlad, de persoane sosete la orele 11.39 pleac spre Tecuci orele 11.49; Tecuci-Brlad, de persoane sosete la orele 5.14 pleac spre Iai la orele 5.24; Iai-Brlad, mixt, sosete la orele 5.50 pleac spre Tecuci orele 6.50- seara; Iai-Brlad, accelerat sosete la orele 12.28 pleac spre Tecuci orele 12.35- noaptea.

260

Trsurile nu erau doar un moft, ori etalon social ci i o necesitate, determinat de gloderia aproape omniprezent i de starea pavajului plin de gropi, pe care i sclcia ghetele trectorul obinuit. Un acid articol din ziarul Progresul, din 17 aprilie 1885, intitulat Soarta mahalalei Munteni confirma o crud realitate: De ci-va ani oraul nostru a cptat reale mbuntiri n privina regulrii i pavrii strazilor. n orice parte i arunci ochii vezi cu oarecare satisfacie strzi bine pavate, cum nu se gsesc n multe alte orae, i aceasta nu numai pe la centru, dar i prin mahalale precum: Podenii, Cotul-Negru, Mahalua Potei. Singurul pcat ce l au este c nu sunt bine ntreinute adic curite i reparate la timp nct pe unele locuri avnd pretenia a merge de parc eti expus cnd eti n trsur s te ii cu mna de stomac ca s nu-i ias maile pe buric. Nu face nimic, i aceasta se poate socoti o distracie, hodorogeala avnd avantajul de a detepta mcar pe acei puini detepi, adic pe cei proti. O singur mahala ns n-a avut norocul s se bucure i ea de favorurile prinilor notri de la Primrie, aceasta este mahalaua Munteni i cu toate acestea locuitorii acestei mahalale nu sunt nici turci nici ttari, sunt i ei romni, contribuiesc la toate sarcinile rii ca toi ceilali, pltesc de se spetesc biruri la Primrie pentru drumuri i osele, dar cnd vine vremea s se mpresc buntile vedem c numai unele mahalale se plimb pe uscat, iar bieii Munteni noat prin glod i prin spurcciuni ca dobitoacele, trebuie s fac trg cu birjarii ca s-i decid i s-i duc n Munteni2. La nceput de secol XX, cnd ieeai din gar i o porneai spre ora aflai drept n fa o mic piaet n care cltorii gseau ziua i noaptea cteva trsuri, dar numai la orele de sosire a trenurilor. Zona era nepavat, iar gropile erau astupate, inerent dat fiind destinaia locului, cu mult baleg de cal i bli de urin. La trsuri, n dreapta i n stnga caprei, pe care se afla vizitiul, clipeau felinare adormite ca i birjarul, iluminate cu petrol i geam de sticl ori de cristal lefuit, pe care era scris numrul de ordine. Studiind mrturiile contemporanilor gsim i alte informaii privind mijloacele de transport ce tresltau pe caldarmul plin de gropi al Brladului i care la prima avers se transforma ntr-o mare de bli noroiose: Copil, priveam de multe ori irul nesfrit de care cu boi scriind pe strad cutnd ieirea Tutovei, a Dealului Mare sau a Beretilor, ocolind trsurile cu cte unul sau doi cai care purtau spre gar tot felul de pasageri n dorina de a nu pierde trenul. i astzi mi se pare o poveste nespus de frumoas cnd meditez la acele clipe ale copilriei mele, cnd urmream mersul agale al boilor sub greutatea ncrcturii din saci pe care-l pot compara cu un fluviu de imagini de care mi-aduc pe val ntreaga barc a copilriei plin de farmecul ei ndeprtat3. n general, trsurile se prezentau bine, erau prevzute cu poclit pentru ploaie i strapontin (scaun pentru a treia persoan) unele dintre ele erau capitonate cu plu rou sau albastru, cu o pern la spate, eventual n funcie de condiiile climatice cu o nvelitoare care se punea pe picioare, brodat cu monograma proprie2 3

Progresul, anul III, nr.10, 17 aprilie 1885, p. 8. Mielu Moldoveanu, Pagin vie, n Brladul Odinioar i Astzi. Miscelaneum, (n continuare vom utiliza prescurtarea B. O. A.), vol. I , 1980, p. 629- 632.

261

tarului. Roile cu spie, vopsite cel mai obinuit n alb, atrgeau atenia, iar birjarul era mbrcat ntr-un fel de caftan avnd la oitea de la trsuri doi cai nhmai. Fiecare proprietar se ngrijea ca trsura sa s fie ct mai elegant i mai atrgtoare, pentru a lua faa concurenei. Cnd se pleca n curs, era obligatoriu ca birjele s arate ct mai bine, pentru a face cltoria ct mai agreabil. Cu timpul cercurile de fier de la roi au fost nlocuite cu altele de cauciuc veritabil, care fceau drumul ct mai lin, i erau puin zgomotoase; cu timpul, au fost adugate aripi care protejau clienii de stropii de ap murdar sau noroi, iar birjarii au ajuns s poarte giubele cu nasturi metalici i ceaprazuri. Trsurile aveau, ca peste tot, couri sau burdufuri de piele, care graie unui mecanism se puteau ridica ori cobor dup necesitate, n funcie de vnt, ploaie sau soare. Pe atunci brldenii se mndreau cu aceste echipaje deoarece erau mai mari dect birjele Iaului, care erau trase de un singur cal. Pe timpul iernii, cnd zpada acoperea strzile, acestea erau substituite de snii, trase de cai cu zurgli, care le anunau prezena de la deprtare, i care se nchiriau n aceleai condiii ca i birjele. Sniile aveau un aspect asemntor cu cel al unor cutii puse pe patine lungi i subiri i se acopereau cu covoare de ln sau cu blan. Un alt loc de parcare era n apropier ea Podului Rou sau a Pieei Sfntul Ilie (unde ceainriile adposteau birjarii de noapte ntrziai, care i plimbau ntre dnii ceainicele aburinde4), iar seara lng cafenelele mai frecventate, cum erau cele ale lui Manzavinatos ori Bursa, pentru a veni n ajutorul chefliilor. Distracia copiilor era de a se atrna de ele i de a ajunge, spre suprarea birjarilor, pe nepus mas n diferite coluri ale oraului, sau de a lovi caii n locuri sensibile spre disperarea vizitiului nevoit s fac pe nepus-mas curse neplanificate. Pentru amortizarea ocurilor de la gropile de pe strzi, trsurile erau prevzute cu arcuri elastice din oel, ce erau reparate n atelierul lui Ludovic Teodorescu de pe Strada Principal. Totodat n ora existau mai multe ateliere de curelrie i hamuri. Aceste produse erau extrem de cutate, avnd n vedere c orenii deineau un numr considerabil de cai folosii la o mare varietate de vehicule cu denumiri din cele mai bizare pentru brldeanul contemporan: birje, trsuri, tramcare, ghiociuri, gabriolete, bihunce, arete, crue de ar, etc. Din ziarul Brladul, datat 6 decembrie 1909 cu un articol intitulat Take Ionescu la Brlad avem indicii despre cum trebuie s fi artat o desfurare n for a acestor numeroase i diverse mijloace de transport: La plecarea de la gar T. Ionescu a fost luat n echipajul lui T. G. Emandi, iar ceilali fruntai precum i o parte din ceteni n echipajele i trsurile de pia, prea puine de altfel pentru numeroasa mulime adunat5. Relatarea ne indic dincolo de evenimentul politic n sine o posibil aproximare a numrului de trsuri, de peste 50 ce existau n acel moment n ora. Desigur numrul era mult mai ridicat deoarece se refer la cele aparinnd simpatizanilor Partidului Conservator Democrat, plus birjele de pia,
4 5

Romulus Boteanu, Iarn grea la Brlad, n B. O. A., p. 842. Brladul, anul XXIX, nr. 24, 6 decembrie 1909, p. 4.

262

dar nu avem suficiente informaii pentru a lua n calcul i celelalte trsuri existente, aparinnd protipendadei brldene. Dup anul 1930, tarifele s-au modificat, raportndu-se la distan, dar i la greutatea bagajului i a persoanei transportate. Nostime vremuri, bizari oameni... precum un fost primar rmas n analele oraului: Pe conu Vasile Manta 1 njurau toi birjarii din centru i nici unul nu mai voia s-l aduc acas deoarece pe vremea cnd fusese primar sub averescani nu pltea nici-o dat birja. Acum era n opoziie i de... i pltea lcomia. Ieea de la primrie, hop n birj! venea de acas la primrie, hop n birj! De!! acuma pltete-i boieria 6 . Curios este faptul c apela la acestea cu toate c Primria dispunea de propriile trsuri i vizitii; n aprilie 1920 erau doi: Cosma Constantin i Amrici Vasile. Dac primul era pltit cu suma de 76 de lei, cellalt nu primea dect 66,50 lei. Dup o vreme n luna mai a aceluiai an lista este mult mai consistent: Gh. Ionescu (ce purta titlul pompos de prim-vtaf i era remunerat cu importanta sum de 126 de lei), Constantin Cosma (vizitiu la trsura 1 remunerat cu 92,5 lei), Vasile Amrici (vizitiu la trsura 2 cu un salariu de 76 lei), Th. Jidvoriu (vizitiu la trsura 3 cu un salariu de 66,50 lei)7. Dintr-o ordonan a primriei aflm i care erau taxele pentru drumuri, ce se plteau n 1934 la intrarea n ora: 3 lei pentru o cru cu un cal, 6 lei pentru o cru cu dou vite i tot aa i pentru una cu trei vite. Proprietarii de camioane cu un tonaj de pn n 3000 de kilograme plteau 38 de lei i suplimentar cte 5 lei la fiecare 1000 de kilograme ce depea aceast limit8. i Brladul de pe vremea trsurii i avea poezia lui Dar timpurile, moda i, mai ales... gusturile se schimb. La nceputl secolului XX i-a fcut apariia n urbe i automobilul. La nceput timid, la dispoziia oficialitilor, cum l ntlnim la o parad, din mai 1912, prilejuit de venirea regelui Carol I n ora: Convoiul oficial s-a format apoi din faa colii Normale cu Regele, un ministru i prefectul judeului ntr-o main care mergea ncet ctre Palatul Administrativ (astzi Teatrul) urmat de alte maini oficiale i trsuri cu cai frumoi; iar n frunte mo Stroe S. Belloescu, monegu alturi de btrnica lui ntr-o trsuric de dou persoane tras de un cal mic (ponei) nu tocmai gras i mnat de el care mergea la pas, parc n mreia simplitii, mai mndru dect toi cei ce compuneau solemnitatea9. Ulterior automobilul a devenit apanajul protipendadei i al celor civa taximetriti ce i-au fcut din posesia lor, o mic afacere spre suprarea proprietarilor de trsuri indispui de noul tip de concuren, dar trind cu sperana unei coexistene.

6 7

Romulus Boteanu, Iarn grea la Brlad, n B. O. A., vol. II, p.856. Arhivele Statului Vaslui, Fond Primria Brlad, dosar 7/1920, f. 21. 8 Ibidem, dosar 6/1934, f. 34. 9 Gh. Silion, Amintiri, n manuscris.

263

O fost brldeanc (Helen Sheinfeld anii `30 n. n.) i amintete i ea de aceste nceputuri: ... pe vremea mea singura main din Brlad era a familiei Spiratos, i ca din entuziasm, intrau pe nepus mas cu ea n curte i speriau pe Maria, femeia lor de cas. Cu trsura se plimbau ntr-o msur egal persoane de ambele genuri. Ghiocerul, era n mod unanim, de gen masculin. Apariia noilor mijloace de transport a fost semnalat, cum de altfel era i firesc, i n pres: Monitorul judeului Tutova, datat 1 august 1926, meniona c instituia Prefecturii achiziionase n luna mai un automobil marca Fiat. Consilierii locali intervin i solicit ca un altul, dobndit anterior, s fie reparat i utilizat i pentru serviciile sanitare. Ziarul Brazda Nou (Nr. 4, din 15 iunie 1928), fcea i el o serie de comentarii: Chestiunea automobilelor ce merg cu vitez mare n oraul nostru a ajuns o adevrat batjocur. Mitocani mbogii peste noapte se lfiesc n limuzine ce mproac praf i noroi. Poliia i autoritile stau i casc gura n loc s intervin. Propunem nfiinarea Ligii Pietonilor care s pun ordine n circulaia acestor vehicule. Acelai cotidian, din 20 mai 1929, solicita Primriei ntocmirea unui regulament de circulaie avnd n vedere c: Mersul automobilelor, pe strzile nemturate ale trgului, determin bieii pietoni s nghit praful azvrlit cu putere de roatele a peste 150 de automobile, cte numra oraul nostru. Dar culmea ridicolului a fost atins de primarul Grimberg care cu ordonane sale a interzis circulaia motocicletelor pentru o disput personal cu un proprietar de asemenea vehicul sub pretextul hilar de a nu speria caii10. n 1935 apar taximetrele, model Ford 1929, ce variaz ca numr, dar cu aproximaie putem ntlni n Brladul interbelic 6-7, asemenea automobile. n Bucureti erau vopsite n verde i rou, dar pentru Brlad nu avem informaii n acest sens, dei este foarte probabil s fi purtat semne distinctive. Printre cei mai cunoscui proprietari i putem enumera pe: Ion Perianu, Scarlat Paiu, Iordache Berbeci, Costic Parfene, Gh. Berechet i alii. Locul de parcare era lng Cinematograful Victoria unde se afla i staia de alimentare cu benzin i uleiuri. Acestea erau solicitate pentru deplasri n afara oraului, pe ruta Puieti de ctre angrositii de cereale. O statistic a anilor 1934-1936, dei incomplet, ne ofer informaii preioase, indicndu-ne c n Brladul acelor vremi existau cca. 14 autoturisme aparinnd familiilor cu stare, 11 motociclete, 9 camioane i un numr neprecizat de biciclete. Pentru cei care nu aveau suficiente posibiliti financiare, dar erau dornici de plimbri mai mult ori mai puin romantice, cu acest ultim mijloc de transport, se puteau gsi soluii, nchirierea lor cu ora de la atelierul lui Leizer Manole, situat pe Strada Regal nr. 91. Dup schimbrile politice i economice din 1948 vor mai fi ntlnite doar civa ani, dup care dispar, fiind nlocuite cu Zilluri i mai ales Moskviciuri model 203 de stat. Surprinztor peisajul citadin va fi populat n continuare de

10

Brladul, Anul XII, nr. 2, 3 februarie1911, p. 7.

264

eternele birje ale bunicilor, ce vor fermeca, prin aducere aminte i utilitate brldenii nc un deceniu. n 1949 se nfiineaz ntreprinderea Comunal Brlad, care pe lng alte activiti se ocupa ncepnd cu luna mai a anului 1952, i cu transportul n comun, sub denumirea generic de E.T.A.C.S. S-a nceput cu dou autobuze model Chevrolet. Datnd din perioada interbelic, recuperate probabil dintr-un parc de vechituri, i-au fcut cu stoicism datoria pe traseul de la cazarma militar i pn la noua F.R.B. (Fabrica de Rulmeni Brlad). n anul 1953 parcul auto sufer transformri radicale. Din pcate mentalitile mai greu. Noii citadini, denumii acum generic tovari, se uitau nedumerii i au nceput s se urce n ele abia dup cteva zile.

265

CREAREA SERVICIULUI MARITIM ROMN I PRIMELE INIIATIVE ALE COMPANIEI PE LINIA ORIENTAL
Paul DOMINTE

Abstract: The foundation of The Romanian Maritime Service and


its first company initiatives in Eastern Line
The foundation of The Romanian Maritime Service in 1887 has established a turning point for the economical independence of the modern Romania. The Romanian Maritime Service has been created for two reasons: the first one was to develop the commercial relationship between Romania and the countries from Europe and the Middle Est, and the second one was to attract the international trading and travellers traffic from Western Europe and East Mediterranean towards the Romanian Black Sea harbours. In that circumstances Constantza Black Sea port has become a keypoint in the journeys to Constantinopole and the Straits (Bosphorus and the Dardanelles), then towards the turkish and greek harbours and the Aegean Sea with terminus station Egyptian Alexandria. Fortunately, for nowadays historians, a lot of written evidence about travels on this maritime route and equipements have been preserved, especially about those regarding the Romanian Maritime Service. The information transmitted by travellers play an important role in recreating the image of life on the sea at the beggining of XX-th century. In the same time the civil ships which brows on the Eastern Line have represented a national pride source. Keywords: The Romanian Maritime Service, Eastern Line, maritime fleet, Black Sea, ship

Perioada de la sfritul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea reprezint epoca unei remarcabile evoluii a transporturilor maritime, att din perspectiva tehnicii, ct i a pescajului. Este o epoc de mari realizri n domeniu, n care se trece definitiv de la vasele de lemn cu pnze, la cele de oel, de mare tonaj i de la propulsia motoarelor cu aburi, avnd drept surs de energie crbunele, la cele cu elice care folosesc mai ales combustibili lichizi, avnd un randament

Profesor dr., Liceul Teoretic Decebal, Constana.

266

superior i capacitatea de a dezvolta viteze de croazier mari 1 . Romnia a fost prins i ea n vrtejul transformrilor ncercnd s in ct mai mult pasul cu noul prin crearea unui serviciu de navigaie propriu. n anul 1887 Parlamentul Romniei a votat actul normativ prin care se nfiina un serviciu naional de navigaie pe Dunre i Mare, Serviciul Maritim Romn, sau, pe scurt, S.M.R., lege promulgat la 9 ianuarie 1888 n Monitorul Oficial. Odat cu votarea acestei legi s-a acordat i un credit iniial de 6 milioane lei pentru cumprarea de vase. Se poate ridica ntrebarea: ce a determinat autoritile romneti s creeze un serviciu de navigaie civil de stat? n primul rnd faptul c Romnia dispunea de un numr infim de nave sub pavilion propriu, situaie ce reiese chiar din raportul de edin parlamentar. n 1885, de pild, din 1.427 de bastimente ce au ieit din porturile romneti, marina comercial a Romniei era reprezentat numai prin trei corbii cu pnze ce puteau s transporte pn la 500 de tone marf. Dei a fost votat cu mare entuziasm de Camer, legea de creare a S.M.R. nu s-a aplicat, dar o putem considera, cel puin de jure, actul de natere a flotei maritime civile moderne pe plan naional. Odat cu nceperea lucrrilor la podurile peste Dunre ce conectau Dobrogea la C.F.R. statul romn a obinut ca trenul internaional ParisConstantinopol, Orient-Express s fie prelungit pn la Constana, ndat ce podul va fi terminat. Concurena Bulgariei i Serbiei punea ns Romnia n situaia riscant de a fi ocolit de traficul de cltori prin construirea unei ci ferate sud-dunrene, caz n care s-ar fi pierdut i beneficiile de pe urma nchirierii celor aproximativ 600 de km, ct msura drumul de fier pe sectorul romnesc. Pentru a evita aceasta, statul romn a apelat la Societatea de navigaie austriac Lloyd, creia i-a solicitat s asigure cu navele sale linia Constana-Constantinopol, dar Viena nu a rspuns ofertei romneti. Drept urmare, prin decretul regal de la 28 Aprilie 1895, Direcia General a Monopolurilor Statului a fost autorizat s realizeze un serviciu maritim, pentru care avea la dispoziie 2 milioane lei2.
1

John BELCHEM, Richard PRICE (ed.), A Dictionary of Ninteenth-Century History, Penguin Books, London (G.B.), 2001, p. 412. Orient-Express-ul a fost simbolul epocii de aur al transportului pe cale ferat. Trenul, care lega Parisul prin Munchen, Viena i Budapesta cu Bucuretiul, fcea pn n capitala Romniei 67-68 de ore, o adevrat performan pentru acele vremuri. Conceptul nou pe care-l introducea, avnd drept iniiator pe Georges Lambert Casimir Nagelmackers, acredita un nou model n afacerile de transport pe cale ferat; acela al trenului de cltori rapid, de mare distan (express-ul), format numai din vagoane de dormit, cu toalete i alte faciliti, precum i scaune cu arcuri ce eliminau trepidaiile trenului. Aceasta a determinat ca Orient-Express-ul s devin o adevrat legend pentru confortul i elegana sa aristocratic vezi Cronica ilustrat a omenirii, vol. 10. Perioada imperialismelor (18711914), Editura Litera, Bucureti, 2011, p. 132. n ceea ce privete traseul Orient-express-ului pe teritoriul romnesc, menionm faptul c de la Bucureti se creea legtura spre capitala otoman prin portul Constana. 2 Alexandru V. CASIMIR, Drumul nostru ctre ara lui Soare-Rsare, Institutul Grafic SchenkBurbea, Galai, 1912, p. 15-19.

267

Alte dou motive ce stau la baza implicrii statului n investiiile maritime ne apar chiar la unele mrturii din epoc. 1. necesitatea atragerii ctre ara noastr a unei pri a traficului internaional; 2. nevoia de a servi utilitei publice, chiar sub pedeapsa ca statul s piard dup urma ntreprinderilor sale. n acest context s-a preconizat crearea unei flote maritime de mare vitez, care s foloseasc i la transportul de cltori precum i a unei flote comerciale, cu vitez economic, alctuit din aa numitele cargoboate[s.n.] destinate a acoperi prin veniturile ce vor produce, deficitele rezultnd din exploatarea serviciilor de mare 3 i unde iniiativa particular trebuia s fie consistent. Aceast gndire s-a impus n epoc sub influena doctrinei liberale Prin noi nine i putem face observaia c ea a fost generat mai degrab de raiuni ce ineau de orgoliu naional, dect de cele de ordin economic. Ca atare statul romn a investit destul energie i bani n S.M.R., dar rezultatele nu au fost pe msura ateptrilor. Una dintre cauze pare s fie legat de frecventele mutri administrative. S.M.R. a fost atribuit pn n 1912 rnd pe rnd cnd la Regie cnd la Cile ferate cnd la Ministerul Lucrrilor Publice, cnd la direcia cilor de comunicaie pe ap, cnd fcndu-l instituie aparte. n acelai timp sumele investite de statul romn pentru dotarea S.M.R., dei par mari, erau relativ modeste n raport cu necesitile4 i chiar dac au nregistrat progrese reale n timp, utilitile s-au dovedit pn la urm insuficiente cantitativ, dac este s ne raportm la situaia global. Astfel, n 1912 Romnia dispunea de zece vapoare: 5 de pasageri-potale i 5 de mrfuri, sau cargoboate (sic!), ceea ce o plasa pe unul dintre ultimele locuri n lume n ceea ce privete parcul de nave, mai precis n poziia 26, dup Uruguay5. Iat pe scurt istoricul lor. La nceput S.M.R. a lucrat cu vase cumprate sau nchiriate. Ministerul a pus la dispoziie 2 milioane lei, fonduri care au fost utilizate pentru cumprarea n 1895 a primelor 2 vapoare: Meteor i Medeea. n 1896 S.M.R. a fost alipit C.F.R. i a primit un credit de 10 milioane pentru construciuni de noi vapoare, sum din care s-au cumprat: vasul de pasageri Principesa Maria, fostul yacht Ignatio Florio care a costat 1.526.252 lei; vaporul Regele Carol, care a costat 2.447.480 lei i cargoboatele: Bucureti, Turnu-Severin, Iai, Dobrogea i Constana pentru suma de 4.156.688 lei. Astfel s-au creat cele 2 linii de mrfuri: linia Arhipelagului i linia Occidental; precum i linia Constana-Constantinopol-Egipt, mixt, de mrfuri i cltori 6 . Aadar n 1897 navele care asigurau cursele la Constantinopol erau: Medeea, Meteor, Cobra, Ignaio Florio, ultimul nlocuindu-l pe Cobra n 18967.
3

Articolul este citat n Universul, Bucureti, 1897, an XV, nr. 236, 10(22) Octombre1897, p. 1. Radu D. Rosetti mprtea opinia c orice sacrificiu pentru patrie nu este n van i c obrazul subire cu cheltuial se ine vezi Radu D. ROSETTI, Din Egipt. Note de cltorie, Ediia a III-a, Editura Librriei Universale Alcalay & Co., Bucureti, [s.a.], p. 16. 4 A. V. Casimir, op. cit., p. 20. 5 Ibidem, p. 23-24. 6 Anuarul General al Dobrogei. Cluza Administrativ, Comercial, Industrial, Bucureti 1925, p. 107 7 Universul, Bucureti, an XV, nr. 174, 29 Iulie(10 August) 1897, p. 2.

268

Cteva date tehnice sunt utile pentru a nelege anvergura acestor nave 8 . Vasul Cobra a funcionat puin, era pe crbuni, avea traciune cu zbaturi i a navigat un an i jumtatea pn la Constantinopol. El a fost nchiriat de S.M.R. din cauza unei avarii la o cldare a navei Meteor9 de la Dl. Balin, directorul societii de navigaie Hamburger-americanische Linie (cu sediul n Hamburg, n.n.), n noiembrie 1895. Statul romn pltea proprietarului 32.500 lei pe an, iar acesta era obligat s suporte toate cheltuielile de ntreinere, personalul, cu excepia combustibilului. Vasul avea o lungime de 81 metri, 10,5 metri lime i 4,5 metri adncime i folosea un motor pe crbuni. Capacitatea de nmagazinare era de 78 tone crbuni, dar pentru a face o cltorie dus-ntors la Constantinopol i erau necesare 90 tone, deci trebuia s alimenteze. Viteza era de 16,5-17 mile noduri/or i parcurgea pe vreme favorabil traseul Constana-Constantinopol n 12-13 ore. Vasul a fost dotat cu tot confortul necesar pentru acea vreme: 40 cabine de clasa I, i alte 5 pe punte pentru familii i un salon de dormit pentru 20 de doamne; la clasa a II-a 20 de paturi pentru brbai i 20 pentru doamne. La fiecare clas exista salon pentru servit masa. Vasul era ntrebuinat exclusiv pentru transportul de pasageri i doar incidental transporta i 5-7 tone de mrfuri, n general legume i fructe din capitala otoman. Meteor a fost cumprat de Regia Monopolurilor Statului cu suma de 800.000 lei i avea traciune pe elice, spre deosebire de Cobra care folosea zbaturi. Transporta i mrfuri, pn la 650 de tone. Avea 79 de metri lungime, 9 metri lime i 5 metri adncime, rezervoare pentru 150 de tone crbune, n condiiile n care la o curs consuma 57 de tone i cu o vitez mai mic dect Cobra, 15-16 noduri strbtea distana pn la Constantinopol n 13 ore i jumtate 14 ore. Era dotat cu 31 de cabine pentru brbai i 10 pentru femei, plus un mare salon pentru doamne i un fumoar, la clasa I, iar la cl. a II-a 30 de cabine pentru brbai i 16 pentru doamne. La fiecare clas era cte un salon pentru servit masa. Medeea era tot un vas mixt, pentru mrfuri i cltori. Nava circula i pe ruta Brila Galai Tulcea Sulina Constana Constantinopol. A fost cumprat de regie cu 200 mii lei, avea un tonaj de 519 la marf i o vitez de 10 noduri; lungimea 66,5 metri; limea 9,25 metri; adncimea 4,5 metri i consuma dus-ntors 48 de tone crbuni. n ceea ce privete cltorii, numrul de cabine este suficient, ne reveleaz laconic un izvor de epoc. Romnia mai dispunea n 1896 de dou vaporae care fceau serviciul de remorcare n Bosfor: Viitorul i Constana, moment n care se preconiza c vor mai fi achiziionate trei noi vapoare de cltori i alte 2 mixte n contul creditului de 10 milioane lei de care am vorbit deja, n ideea ca unul dintre cele 3 vapoare noi s ajung pn la Alexandria, iar dintre cele trei mixte n Arhipelag, atingnd Mitileni, Smirna, Chios, Samos, Canea i Creta. Cum S.M.R. a putut s
8

Pentru aceste date vezi i Marian MONEAGU, O istorie tragic a Marinei Comerciale Romne, Editura Ex Ponto, Constana, 2006, p. 342-349. 9 Ibidem, p. 343.

269

nlesneasc drumul ca timp mai cu seam ntre Englitera i Constantinopol, cile ferate a[u] nceput s atace serviciul n ziare precum: Le Stamboul, The Levant and Eastern Express, Le Moniteur Oriental etc. care apreau n capitala turc, n ncercarea de a demonstra c linia de fier Belgrad-Sofia-Constantinopol era mai scurt dect serviciul fcut de romni10. Dup toate aceste eforturi, n 1900 S.M.R. a intrat ntr-un moment de cumpn din cauza situaiei generale a Romniei, aflat n plin criz economic. De fapt criza a fost financiar, dar provocat de recoltele slabe ce au urmat secetei din 1899. Urmarea? Finanele publice au fost date peste cap, iar datoriile acumulate pe seama marilor construcii necesare modernizrii rii i infrastructurii au condus noul guvern conservator n frunte cu nemilosul Petre P. Carp spre adoptarea unor soluii extreme, n scopul micorrii deficitelor bugetare. Guvernul avea de ales ntre: vnzarea unor ntreprinderi ale statului pentru a acoperi gurile din buget, stoparea modernizrii, creterea impozitelor sau scderea salariilor i bineneles c a ntreprins ceva n stil romnesc, adic o amestectur. n ceea ce privete prima soluie, primul ministru a propus la 11/24 iulie n parlament, printre altele, vnzarea flotei de Dunre i a celei maritime, iar S.M.R. a fost la un pas de nstrinare. Cum marile puteri abia ateptau o oportunitate pentru vnzarea S.M.R., la Bucureti a venit Kothe, director la Deutsche Levant Linie. Acesta s-a oferit s cumpere contra sumei de 6.700.000 lei tot materialul serviciului i se angaja s exploateze cele 2 linii existente: Constana-Constantinopol, sub pavilion german i Constana-Rotterdam sub pavilion romnesc, dar cu condiia unui sprijin guvernamental 11 . S.M.R. a scpat de nstrinare ca prin minune. De fapt una dintre cauzele pierderilor nregistrate de Serviciu Maritim a fost, dup cum arta Radu D. Rosetti, scutirile acordate unor persoane importante, fenomen care s-a extins pn acolo nct Anghel Saligny chiar i-a cerut scriitorului s nu fac prea mult reclam S.M.R., pentru c serviciul risca s rmn fr venituri. n aceste condiii s-a luat msura ca celor ce li se acordau gratuiti la biletul de cltorie s -i plteasc mcar fraiul, adic masa i cabina. Soluia nu a condus la acoperirea datoriilor S.M.R., astfel nct acestea au ajuns la 2 milioane de lei pe an12. Dac adugm i cltorii clandestini, numeroi, cum mrturisea Panait Istrati pe la 1905, ne putem forma o imagine asupra cauzelor ce au generat pierderi serviciului. n luna mai 1902 Ministerul Lucrrilor Publice a aprobat concluziile raportului prezentat de ctre directorul S.M.R. cu privire la construirea a dou noi vapoare, n vederea prelungirii liniei orientale Constana-Constantinopol pn la Alexandria Egiptului. Prima curs a unui vas S.M.R. pe mare este cea a vaporului potal Meteor ntre Constana i Constantinopol13. Vasul Meteor nu a circulat prea mult, pentru
10 11

Epoca, Bucureti, seria II, anul II, nr. 250, 11 Septembrie 1896, p. 1. Ion BULEI, Lumea romneasc la 1900, vol. I, Editura Fundaiei PRO, Bucureti, 2004, p. 264. 12 R. D. Rosetti, op. cit. p. 15. 13 Articolul intitulat Marina Naional face referire la conferina inut de inginerul Cr. Cristescu asupra marinei noastre vezi Timpul, Bucureti, an XXI, nr. 39, 20 Februarie (4 Martie) 1899, p. 1.

270

c a euat n 1898. Mai toi pasagerii sosii n portul Constana au acuzat neglijena conductorilor vasului i nepriceperea lor, precum i faptul c mergea cu vitez mare, dei nainte cu 20 de minute de impactul cu stncile s-a vzut farul din localitate i dar se tia c sunt n apropiere de mal14. Tragedia nu a mpiedicat dezvoltarea traficului maritim, iar efectul direct a fost c, pe msur ce portul Constana i-a dezvoltat infrastructura, buletinele meteo tiprite n ziarele din Capital au nceput s transmit starea vremii i cea a mrii, att la Sulina ct i la Constana15. La 1 iulie 1898 au fost botezate n portul Constana navele Regele Carol I i Principesa Maria. Vasul Regele Carol I a fcut curse nc de la intrarea n serviciu pe traseul Constana-Constantinopol-Alexandria, dei Linia Oriental nu fusese prelungit n acel moment pn la acest port. Principesa Maria era ceva mai mic, dar a fost considerat tot att de luxos i de elegant ca cel dinti. Inaugurarea celor 2 vase s-a fcut ntr-un cadru festiv, aa cum avea s se obinuiasc oraul cu ocazia celor mai diverse evenimente: Mulimea de lmpi electrice, nirate ntrun mod artistic, ntre catargurile nalte ale pachebotului, ntre cel de la pror i cel de la pup, prezint o privelite din cele mai splendide, care se observ de la o distan destul de mare. Mai muli cpitani ai vaselor strine cari se afla n port, vizitnd aceste vase, a rmas ncntai de ceea ce au vzut16, scria cu mndrie patriotic vestitul cotidian Bucuretean Universul, cu ocazia lansrii la ap. n ceea ce privete caracteristicile tehnice: vasul Carol I a fost construit n antierele de la Fairfield Gowan Glasgow la un pre de 2.500.000 lei i pus n serviciu la 13 Iulie 1898. Vaporul era lung de 106,70 metri i avea o lime de 12,80 metri. Avea 18 cabine cu 48 de paturi la clasa I i 20 de cabine cu 60 de paturi la clasa a II-a. Pentru mrfuri avea 3 cale n care ncpea o cantitate de 650 tone. Era propulsat de 2 motoare, 2 elice i dezvolta o vitez de lucru de 18 noduri pe or i o for de 6.500 C.P.17. Ca confort Carol I nu las nimic de dorit. Are trei clase pentru pasageri; clasa III, cum nu se vede la nici un alt vapor, are locuri separate pentru brbai i femei, Cabine speciale pentru M.M. L.L: regele i Regina, un salon de muzic, unul de lectur, fumoare pentru fiecare clas, sli de mncare de-asemenea etc. etc.. Echipajul vasului era numeros, 90 de persoane, iar primul comandant, Iulius Mler, un marinar cu experien (fusese cpitanul vasului Meteor i nsrcinat cu recepia tuturor navelor care deserveau linia BrilaRoterdam). nc din epoc nava Carol I a cptat statutul de unul dintre cele mai confortabile i rapide vase din Marea Neagr, Archipelag i Mediteran18. Principesa Maria, fosta nav Ignaio Florio, a fost cumprat n 1897 de ctre statul romn pentru o sum de 1.526.253 lei i rebotezat dup numele soiei
14 15

Drapelul, Bucureti, an I, nr. 235, 26 Februarie 1898, p. 2. Constituionalul, Bucureti, an III, nr. 730, 21 Decembre (2 Ianuarie) 1891, p. 3. 16 Vezi articolul semnat: Urzic n Universul, Bucureti, an XVI, nr. 172, 4(16) Iulie 1898, p. 1. 17 G. Christodorescu, op. cit., p.160. Dup alte surse vasul era lung de 104 metri, cu un diametru de 22 de metri i era dotat cu dou motoare i 2 elice Universul, an XVI, nr. 173, 5/17 Iulie1898, p. 1. 18 Ibidem.

271

viitorului motenitor al tronului19. Nava a fost construit n antierele italiene de la Orlando, Livorno. Vaporul a fost pus n serviciu la 6 Decembrie 1896, avea 86,1 metri lungime i o lime de 10,6 metri, cu 16 cabine i 48 de paturi la cl. I, 12 cabine i 48 de paturi la cl. a II-a, era dotat tot cu dou motoare i dou elice ce dezvoltau 4.113 C.P., cu o vitez de 16, maxim 18 noduri pe or i o capacitate de ncrcare de 250 tone20. Dei interiorul era la fel de confortabil ca al Regelui Carol I, s-a considerat c ntrecea toate vapoarele existente ca art i lux21. Din 1897 Principesa Maria i Cobra au asigurat cursele la Constantinopol de trei ori pe sptmn, dup care Cobra a fost nlocuit de Carol I. n 1899 s-a ncercat realizarea unei legturi pe relaia: Constana-Pireu cu nava Carol I, care a efectuat 18 curse i Constana-Salonic cu Principesa Maria, 8 curse. n sfrit, fiind prea uzat, n 1902 Medeea a fost vndut de statul romn pentru 9.759 lei22. Nici nu a demarat bine construcia vaporului Regele Carol I, c s-au i ivit primele critici. Conservatorii n special au fost foarte pornii i au considerat pretenia statului romn de a construi vase de dimensiuni mari lipsit de sens i o cheltuial inutil ce apsa asupra bugetului. Dup prerea lor, Romnia ar fi trebuit s rmn pentru linia Constana-Constantinopol la vase de genul Meteorului, de dimensiuni i vitez medie pentru acele vremuri i s nu se hazardeze la punerea n serviciu a unor nave de dimensiuni de peste 100 de metri i viteze mai mari de 15 noduri, ale cror maini puternice consumau 150 de tone crbune pentru un voiagiu dus-ntors, ceea ce n bani nsemna 3.750 lei. n sfrit, dei vasele romneti erau construite s transporte i mrfuri, conservatorii au preconizat eecul acestora de a acoperi toate cheltuielile de exploatare. n ceea ce privete ideea c acest vas ar fi putut s deserveasc Linia Oriental pn la Alexandria, ipoteza trebuia cu desvrire nlturat, deoarece pe lng alte defecte, Regele Carol mai are i pe acela de a avea cabinele de cl. I i de lux aezate n jurul cldrilor, ceea ce face ca ederea n ele s fie insuportabil pentru clima noastr, cu att mai mult a Egiptului23. Trebuie totui s recunoatem c pentru acea vreme vasul Regele Carol I, cu cei 106 metri ai si, a intrat n rndul navelor europene mari de transport de persoane, atta vreme ct transatlanticul german Kaiser Wilhelm der grosse al companiei North German Lloyd, cu cei 198 metri ai si era considerat cel mai mare vapor din lume la acea dat i le aprea contemporanilor ca fiind curat fenomenal. 24. Pn n 1905, cnd a fost achiziionat vasul Romnia, traficul de cltori a fost fluctuant, dup cum se poate observa din tabloul de mai jos 25:
19 20

Avea 19 cabine la clasa I, 2 de lux i 12 de clasa II-a vezi M. Moneagu, O istorie tragic p. 343. G. Christodorescu, op. cit., p. 160-161. 21 Universul, Bucureti, an XVI, nr. 173, 5(17) Iulie 1898, p.1. 22 M. Moneagu, O istorie tragic, p. 344. Autorul nu indic numele cumprtorului. 23 Timpul, Bucureti, an XXI, nr. 11, 16 (28) Ianuarie 1899, p. 1. 24 Vasul german se deplasa cu o vitez de 22 noduri pe or i avea o capacitatea de transport de 600 pasageri de clasa I, peste 300 de clasa II, peste 800 de a III[-a]. vezi ibidem, nr. 39, 20 Februarie (4 Martie) 1899, p. 1. 25 G. Christodorescu, op. cit., p. 183.

272

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6

An financiar 1898 1899 1900-1901 1901-1902 1902-1903 1903-1904

Numr cltori 22.812 22.786 16.111 14.625 20.251 19.100

Tot privitor la cltori, 76% din cei 19.100 au circulat n anii 1903/1904 cu bilete de trafic maritim local, 10% cu bilete de trafic combinat cu C.F.R. i 14% cu bilete n trafic internaional. n traficul local majoritatea au fost muncitori portuari sau agricoli ce cltoreau la clasa a III-a i fceau acest drum de dou ori pe an. n ceea ce privete pasagerii: 14% au circulat la clasa I, 17% la clasa a II-a i 69% la clasa a III-a, ceea ce arat c majoritatea cltorilor mergeau cu bilete ieftine, aanumiii cltori de punte, fapt de natur s produc pierderi la ncasri26. n anul 1905 numai 2 vapoare mai deserveau Linia Oriental: Regele Carol I i Principesa Maria. Numrul mare de ore pentru exerciiul 1903-1904 timp n care Regele Carol I s-a aflat n mar 1.631 de ore i a efectuat 64 de cltorii, pentru care a parcurs 25.088 mile pe linia Constana-Constantinopol, n timp ce Principesa Maria 1.186 de ore, cu 42 de cltorii i jumtate, pentru care a strbtut 16.567 mile, deci mai puin a determinat statul romn s achiziioneze noi nave. n 1906 S.M.R. a trecut sub autoritatea i administraia direct a Ministerului Lucrrilor Publice. n acelai an i s-a acordat un credit de 1.500.000 lei, n 1907 altul, de 1.383.392, la care se aduga un mprumut de nc 1.000.000 lei, bani cu care s-au construit alte 3 pacheboturi mari, comandate n atelierele de la Saint Nazaire: Romnia pentru o sum de 2.221.400 lei; Dacia pentru 2.385.130 lei; mpratul Traian pentru 2.460.701 lei. n 1912 s-a acordat un nou credit de 3.000.000 lei i s-au cumprat vapoarele: Bucegi i Carpai a cte 7.200 tone i Dorostor de 1.395 tone27, care ns au circulat pe Linia Occidental, din portul Brila. Vasul Romnia, achiziionat de S.M.R. n 1905, era construit de Socit des ateliers et chantiers de la Loire, n antierul de la Saint Nazare, iar lucrrile au durat un an i 5 luni, fiind realizate dup planurile Direciei Generale a C.F.R. Cu o lungime de 108,6 metri, lime 12,75 i adncime 6,47 metri dou maini cu tripl expansiune de 7.200 cai putere i o vitez ce putea s depeasc 19 noduri, Romnia a devenit cel mai mare i puternic vas de cltori de care dispunea S.M.R. pn n acel moment. Putea s transporte 102 cltori la clasa I, 36 la clasa a II-a i 300 la clasa a treia i era dotat cu instalaii speciale, de ultim or pentru
26 27

Ibidem, p. 183-184. Anuarul General al Dobrogei. Cluza Administrativ, Comercial, Industrial, Bucureti 1925, p. 107

273

acele vremuri: ventilatoare electrice la toate nivelurile pentru navigaie n zonele toride cu aparate de fabricat ghea (sic!) i bi la toate etajele, un adevrat lux n epoc, la care se adugau instalaiile de descrcare 28 . Vasul care avea un deplasament de 3.500 tone, din care 1.800 tone marf, rolul su fiind acela de a prelungi linia Constana-Cospoli pn la Smirna i Pireu a sosit la 3 aprilie 1905 n portul Constana, fcnd parte din aceeai clas cu nava Regele Carol I29. mpratul Traian avea 3.000 de tone, o vitez de 18 noduri i dezvolta o putere de 6.000 C.P. n sala de mese a navei se afla un tablou al cuceritorului Daciei, pictat n ulei de Costin Petrescu, plus alte patru cu subiecte din ar. Vasul era alimentat cu pcur, numra 72 de angajai: fochiti; mecanici; chelneri, iar buctarul politicos, contiincios. Personalul era aproape n totalitate romnesc, cu excepia unui elveian, un ef intendent, pltit cu 300 de lei lunar30. Pentru clasa I, la etaj, exista un salon special pentru coresponden i citire dotat cu gazete, un pian i iluminat electric, plus nclzire la calorifer, ceea ce a creat un confort excepional pentru vremea rea 31 . n ciuda criticilor conservatorilor, dr. Istrati remarca n 1907 c toi cltorii ce au circulat cu vasul mpratul Traian erau foarte mulumii de serviciile personalului navigant S.M.R., cu excepia grecilor, din motive de concuren lesne de neles32. Dacia a fost construit n 190733 tot la Saint Nazare, 18 mile vitez, 70 de oameni personal, 108 cltori la cabinele de cl. I, inclusiv de lux, 50 la a II-a, i la nevoie pn la 600 la a III-a, dotat i el cu bi, calorifere, ventilatoare, lumin electric34. Dup achiziionarea noilor vapoare traficul a crescut simitor pe vasele S.M.R., de aproape dou ori i jumtate, astfel nct a atins 55.223 persoane n 1912, din care 6.857 la cl. I; 2.489 la cl. a II-a i 38.877 la clasa a III-a. Se poate observa c preponderent a rmas transportul de lucrtori sezonieri, la clasa a III-a. n schimb, noile nave, pe pcur, aveau tancuri ce le permitea s navigheze pn la 2.500 mile, deci ceva mai mult dect drumul dus-ntors Constana-Alexandria, ceea ce le-a conferit o mai mare autonomie pe mare 35 . n 1907 dr. Istrati remarca progresele rapide fcute de romni n privina instruirii marinarilor, fa de situaia anterioar, cnd cei ce deserveau liniile S.M.R. erau n majoritate strini36.
28 29

G. Christodorescu, op. cit., p.160. Ziarul Dobrogea jun ne mai transmite i alte informaii tehnice, asemntoare cu cele date de Christodolescu, cu mici diferene: vaporul avea 107 m lungime i 14 nlime, dou motoare i dou elice care dezvoltau o vitez medie de 18 noduri pe or vezi Dobrogea jun, Constana, an I, nr.19-20, 17 Aprilie 1905, p. 1-2. 30 C. I. ISTRATI (doctor), Bucureti-Cairo. Note de cltorie, Editura Librriei Leon Alcalay, Bucureti, 1907, p. 28. 31 Ibidem, p. 32. 32 Ibidem, p. 30. 33 Th. GLC (inginer), Expansiunea economic a Romniei n Orientul Apropiat prin Serviciul Maritim Romn, Regia Autonom a Porturilor i Cilor de Comunicaie pe Ap, Bucureti, 1932, p. 57. 34 C. I. Istrati, op. cit., p. 28. 35 Th. Glc, op. cit, p. 51. 36 C. I. Istrati, op. cit., p. 29.

274

Navele de pot ale S.M.R., cum se numeau cele mixte de cltori i mrfuri, au fost preferate celor ale altor companii chiar i de ctre strini din mai multe motive: majoritatea vaselor erau noi i se alimentau cu pcur, ceea ce le fcea s fie mai curate i s nu murdreasc hainele; serviciul se realiza mai uor i cu mult promptitudine; personalul era mai puin obosit, pentru c, n cazul motoarelor pe crbuni, 8 fochiti trebuiau s arunce 5.000 kg. de crbuni pe or n cuptor, ceea ce nu era cazul la cele pe pcur; motoarele consumau o cantitate de combustibil mai mic i aceasta ofereau o mai mare autonomie pe mare; vasele aveau motoare silenioase, aproape c nu se auzeau37. O alt facilitate deosebit a vaselor de la S.M.R. a fost dotarea lor cu telegrafie fr fir, descoperire de ultim or care a trezit admiraia contemporanilor 38 . Radu D. Rosetti scria c vasele S.M.R. datorit facilitilor pe care le ofereau, erau preferate celor ale altor companii chiar de ctre persoane importante, precum: Directorul vmilor turceti, un englez, care nu pleca n ara lui dect pe vasele S.M.R.; de asemenea amiralii care veneau s-i inspecteze incognito trupele, chiar kedivul (prinul regent) Egiptului, toi cltoreau cu navele serviciului nostru maritim39. n sprijinul celor de mai sus vin i informaiile despre persoane strine de rang ce preferau s cltoreasc cu vasele S.M.R.: n 1900 de pild locotenentul-colonel M. Rachid, eful de stat major turc i consulul Fuad Bei au cltorit la Constantinopol cu vasul Regele Carol I40, nu cu unul al marinei imperiale. Constituirea S.M.R. a nemulumit companiile de navigaie strine i a provocat replica dur a presei din rile care s-au vzut concurate de marina civil romn. n fond era vorba de afaceri! S-a ajuns la reflecii jignitoare, de pild c personalul nostru navigant era att de slab pregtit nct ziarul Servet din Constantinopol fcea afirmaia c marinarii serviciului romn au gsit mijlocul s se ilustreze prin scufundri istorice [pe] care le-ar fi evitat cel mai mic patron de barc i a cerut ca amiralitatea imperial [turc] s supuie (sic) la un examen de capacitate pe aceti cpitani care sunt lipsii de ori-ce brevet serios41. Statul romn a ncurajat voiajarea pe Linia Oriental i a introdus tot felul de faciliti. n 1899 se organizau cltorii la Constantinopol i Pireu (Atena) n condiiuni de confort i de preuri ct se poate de avatagioase. Astfel, cu ocazia srbtorilor de Pati s-au eliberat pentru Constantinopol, de ctre direcia general a C.F.R., bilete la jumtate de pre, la clasa I i a II-a, de la principalele staii din ar, att pentru trenuri ct i pentru vapoare. n schimb pentru Pireu biletele de cl. I, II, se eliberau numai de la Bucureti, fie de la Gara de Nord, fie de la biroul S.N.R. din Piaa Teatrului. Pentru cl. a III-a bilete se puteau obine i de la Brila, Galai i
37 38

Ibidem, p. 31-32. Ibidem, p. 196. 39 Radu D. ROSETTI, Din Egipt. Note din cltorie, Editura Librriei Universale, Alcaly & Co., Bucureti, p. 17. 40 Universul, Bucureti, an XVIII, nr. 184, 7 Iulie 1900, p. 2 . 41 Publicaia otoman este citat n Timpul, Bucureti, an XXI, nr. 45, 27 Februarie (11 Martie) 1899, p. 1.

275

Constana. Cei care se hotrau ulterior s viziteze i Pireul puteau s-i procure bilete cu o reducere de 25% fa de preul obinuit direct de la Constantinopol. Plecarea era Joi (15/27 aprilie Joia Mare n acel an), la ora 10 seara, pe vasul Carol I, deja considerat cel mai frumos i rapid vas din Marea Neagr. Preurile variau ntre 135,5 i 54 lei, n funcie de clas i distan42. Se poate lesne observa ct era de avantajoas cltoria pe mare din Constana. n 1903 funcionau noi reduceri: 50% pentru cltorii la Constantinopol, via Constana, n zilele de Pate i Rusalii, n rest 25%, pentru biletele dus-ntors, pe aceeai rut, valabile pn la 30 de zile, cu bilete ce puteau fi procurate la staiile mai mari din ar43. Apoi, cu ncepere de Joi, 7/20 aprilie 1905, linia Constana-Constantinopol a fost prelungit pn la Pireu, Duminic, 10/23 aprilie, pn la Smirna i, n final, pn la Alexandria Egiptului. Pentru exemplificare dm n tabelul de mai jos itinerariul cu orele de plecare/sosire a vapoarelor S.M.R. n anul 190644.
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ruta Constana- Constantinopoli Constana-Pireu Pireu Constantinopoli Constantinopoli - Constana Constana Smirna (via Constantinopoli Mitileni ) Smirna Constana Constana Alexandria Alexandria Constana Plecare Joi 11 p.m. (noaptea) Smbt 10 a.m. Duminc 5 p.m. Mari 10 a.m. Duminic 11 p.m. Joi 6 p.m. Joi 11.30 p.m. Vineri 6.30 p.m. Sosire Vineri 11 a.m. (ziua) Duminic 8 a.m. Luni 3 p.m. Mari 10 p.m. Miercuri 7 a.m. Smbt 10 p.m. Luni 4.30 a.m. Mari 10.30 p.m.

Preul biletelor pe cele 2 trasee variau de la 50 la 140 lei, Constana-Pireu, i de la 50 la 260 lei, Constana-Alexandria, n 1906, evident tot n funcie de confort, dup cum urmeaz: 45
Nr. crt 1 De la pn la Clasa Bilete ntregi lei Constana Constantinopol I II III I II III I II III 55 35 8 90 60 10 100 70 12 b. Bilete de copil lei b. 32 50 22 4 20 57 50 37 50 5 25 62 50 42 50 6 30 Bilete dus-ntors lei b. 78 50 51 80 134 50 88 50 147 50 101 50 -

Constana

Dardanele

50

Constana

Mitileni

60

42 43

Preurile au fost publicate n Timpul, Bucureti, an XVII, nr. 93, 5 aprilie 1899, p. 3. G. Christodorescu, op. cit., p. 178. 44 I. Mendonide (doctor), Bile de Mare de la Constana-Mamaia, Tipografia Sperana, Bucureti, 1906, p. 118. 45 Ibidem, p. 119.

276

Constana

Smirna

Constana

Pireu

Constana

Alexandria

I II III I II III I II III

115 75 14 140 95 18 260 160 30

80

72 47 7 87 60 157 100 15

50 50 40 50

50

170 11 206 141 420 260 -

50 50 50

Tarifele aveau meniuni speciale: Biletele de clasa a II-a nu dau dreptul la hran pe vapor. Preurile sunt exprimate n lei aur. Biletele de ducere i ntoarcere erau valabile 90 zile. n 1914 navele Principesa Maria, mpratul Traian i Romnia fceau curse la Constantinopol, 5-6 zile dus-ntors (drumul popriu-zis dura o zi) cam de dou ori pe sptmn, dar i curse locale ocazional, de o zi, Constana-Balcic46. S.M.R. a mai avut o linie, cea Occidental, sau Linia Dunre-Rotterdam, cum era cunoscut n epoc, care a ajuns s fie deservit n 1903 de 5 nave de marf: Bucureti; Iai; Turnu-Severin; Dobrogea i Constana, vase dotate i cu un numr redus de cabine pentru cltori. Ea avea ca puncte terminus Brila pe Dunre i Rotterdam n Belgia, dar deservea i porturile romneti Constana, Sulina i Galai. Pe timp de iarn, cnd Dunrea era ngheat, capul de linie se afla la Constana. Distana era de 3.522 de mile ntre Brila i Rotterdam, via Constana i 3.498 de mile, direct prin Constantinopol. Rostul acestei linii a fost de a stimula comerul cu statele occidentale, dar i de a acoperi prin beneficiile aduse pagubele ce rezultau din exploatarea liniei potale orientale, linie pe care vapoarele aveau vitez mare i multe foloseau pcur, astfel nct costurile de combustibil erau simitor mai mari pe ruta oriental. Principalele articole de export au fost grnele iar de import crbunii. Punerea n circulaie a Liniei Occidentale a trezit, dup cum era de ateptat, reacia advers a Angliei i Belgiei47. Vasele S.M.R. au fost folosite i de refugiai politici din Imperiul otoman, sau, invers, de clandestini ce vroiau s ajung la Alexandria, aa cum a fost cazul lui Panait Istrati. Din rndul celor dinti cel mai celebru poate c a fost dr. Ibraim Temo, cunoscut patriot ce a militat pentru dezrobirea Albaniei, refugiat la Constana pe bordul vasului Meteor cu ajutorul unor studeni macedo-romni, din cauza represaliilor sultanului Abdul Hamid mpotriva Junilor Turci48.
46

Lista de preuri era urmat de apecificaia: Biletele locale cu hran pe vapor. Biletele de clasa a II-a nu dau dreptul la hran pe vapor. Preurile sunt exprimate n lei i bani aur. Biletele de ducere i ntoarcere valabil 90 zile trecut la rubrica Observaii vezi Curierul Constanei, an. I, nr. 1, 23 Martie 1914, p. 2. 47 G. Christodorescu, op. cit., p. 173. 48 Gelcu Sefedin MAKSUTOVICI, Dr. Ibraim Temo (1865.1945) animator al vieii spirituale turco-ttare din Dobrogea, n Tahsim GEMIL (coordonator), Lucrrile simpozionului internaional Originea ttarilor. Locul lor n Romnia i n lumea turc. Constana, (17-20 noiembrie 1994), Editura Kriterion, Bucureti, 1997, p. 334.

277

Navele S.M.R. nu au scpat ochiului atent al monarhului romn. n 1913 acesta a inspectat vaporul Carol I, unde a fost primit de ntreg echipajul, aliniat pe 2 rnduri. Aici el s-a interesat de progresul vaselor noastre de comer 49, dovad c suveranul urmrea cu atenie dezvoltarea navigaiei maritime. Activitatea S.M.R. a fost afectat mult de izbucnirea Rzboiului Mondial. Din cauza nchiderii strmtorilor, la 5 august 1914, linia Constana-PireuAlexandria a fost sistat. De aceea navigaia a fost redus la curse regionale. n iunie 1914 Romnia a cumprat de la rui nava mixt, de mrfuri i pasageri: Petersburg, rebotezat Durostor i care a activat pe linia Constana-Balcik, pn la 14 noiembrie 1915, cnd i aceast linie a fost sistat50. Astfel Rzboiul Mondial aducea dup sine colapsul activitii portuare i navigante. n timpul rzboiului vasele S.M.R. au fost retrase la Odessa i Sevastopol, unde au suferit unele stricciuni. Cum flota dunrean a fost confiscat de bulgari, la nceputul anului 1919 ruta occidental de pasageri pn la Marsillia i pentru porturile engleze a fost asigurat de vasele S.M.R. mpratul Traian i Bucureti, care nainte de rzboi funcionau pe Linia Oriental, iar Principesa Maria pe ruta Constana-Constantinopol, nu i mai departe, pe vechea rut, aceasta fiind suprimat probabil din cauza situaiei complicate din Orient ce a dus la dezintegrarea Imperiului Otoman. Vaselor care mergeau spre Occident li s-a atribuit importantul rol de a aproviziona Dobrogea i restul rii cu alimentele oferite de aliai51. Apoi a fost repus n serviciu nava Romnia52. Traseul spre Occident era prin Constantinopol Pireu i Mesina spre Marsillia. n 1919 portul Constana a fost tranzitat de contratorpilorul englez Heliotrope, iar Scandier, tot britanic, aducea 6.000 de tone de crbuni pentru francezi, n timp ce vasul mpratul Traian trebuia s duc n patrie 20 de ofieri i trupe franceze 53 . Astfel, n ciuda distrugerilor, S.M.R. a fost una dintre instituiile romneti care i-a reluat cel mai rapid activitatea dup rzboi. n martie 1919, vasele potale Dacia, mpratul Traian, Romnia i Regele Carol de pe fosta Linie Oriental deja au nceput s fac drumuri pn n Frana54. Constituirea S.M.R. prima companie de navigaie maritim civil de stat de la noi din ar a fost unul dintre cele mai semnificative evenimente n procesul de afirmare a statului romn dup obinerea independenei. Cheltuielile, de multe ori nejustificate, generate de o proast administrare i, mai ales, de lipsa capacitii de a lupta cu evaziunea i clandestinii, nu au descurajat statul n politica sa naval i, n egal msur, a conectat romnii la cltoriile pe mare, element de oarecare noutate pentru un popor mai degrab sedentar. Mrturiile despre aceste cltorii, care ncep s fie redescoperite n timpul din urm, dup izolarea impus de regimul
49 50

Universul, Bucureti, an XXXI, nr. 143, 27 Mai 1913, p. 1. M. Moneagu, O istorie tragic., p. 346. 51 Dacia, Bucureti, nr 31? (ilizibil la Biblioteca Central Universitar), 9/22 Ianuarie 1919, p. 3 52 Dimineaa, an XVI, nr. 4608, 8 Februarie 1919, p. 1. 53 Ibidem, nr. 4622, 22 Februarie 1919, p. 2. 54 Gazeta Dobrogei, Constana, an III, nr. 1, 9 Martie 1919, p. 1.

278

comunist, reprezint o oglind veridic a entuziasmului de care erau cuprini vilegiaturitii ce navigau cu navele S.M.R. la nceputul secolului al XX-lea. n acelai timp, apetena statului romn de a achiziiona pentru cetenii si nave maritime moderne, chiar de ultim or, ce dezvoltau viteze i condiii de transport performante, ni se pare ludabil dac este s lum n consideraie numeroasele prioriti pe care le avea un stat tnr n ciuda eforturilor financiare i a piedicilor puse n calea afirmrii sale pe plan internaional. Dac este s privim numai din perspectiva unor calcule economice reci, de moment, unele critici din epoc ne pot conduce la ideea c efortul statului romn pentru a avea propriul su serviciu de navigaie maritim a fost un eec. Dac ns este s lum n considerare beneficiile obinute de pe urma conectrii la Orient-Express, deschiderea spre toate zrile pe care a creat-o aceast oportunitate, precum i cele ale formrii unui personal navigant care, iat, i astzi este foarte apreciat pe Mapamond, dei acum nu mai avem flot, putem concluziona c S.M.R. i-a atins scopurile pentru care a fost creat. De aceea am considerat acest moment aniversar important pentru una dintre laturile mai puin obinuite ale activitii i mentalului colectiv romnesc, cltoriile i comerul pe mare.

279

IREDENTISMUL BULGAR I SITUAIA ROMNILOR TIMOCENI


Alexandru A. MARE

Abstract: The Bulgarian irredentism and the situation of


Timoc Valley Romanians
The interwar Romanian-Bulgarian diplomatic relations particularly worked hard because of the Bulgarian irredentist societies activity and of Timoc Valleys Romanian ethnic group treatment. The Romanian and international media presented concrete cases of revisionist actions, some of them with a tacit agreement of Sophia governors such as: the propaganda among the Bulgarian communities from Cadrilater (South of Dobrudja) and the breach of the economic, educational and religious rights of the Romanian minority in the neighboring state. The Society Aurelian Dacia of the Timoc Valley Romanians acted to get the biggest support from the Romanian state authorities in order to preserve the national identity and the stop abusing those who were subordinated to the ethnic Romanian leaders in Bulgaria. The Bulgarian state policy particularly oriented to the alliance with the revisionist countries did not encourage a favorable solving of litigious issues, despite the attempts to improve the bilateral relationships undertaken by the Romanian rulers. Keywords: interwar Bulgarian revisionism, the Romanian anti-revisionist League, Aurelian Dacia society, Romanian-Bulgarian interwar relations, Revolutionary Organization Dobrudja, Timoc Valley Romanians, Cadrilater.

Prin Pacea de la Bucureti (1913) se punea capt celui de-al Doilea Rzboi Balcanic, iar zona de sud a Dobrogei cuprinznd judeele Durostor i Caliacra intra n componena Romniei. n timpul Primului Rzboi Mondial Bulgaria, aliat Puterilor Centrale, a ocupat Cadrilaterul (1916-1918), dar victoria final a aparinut rilor Antantei. nfrnt, Bulgaria a pierdut i accesul la Marea Egee, iar regele Ferdinand I de Saxa Cobourg Gotha a abdicat n favoarea fiului su Boris al III-lea, care a permis n anii ce au urmat apropierea de Germania. Tratatul de pace de la Neuilly a restabilit grania sudic antebelic romnobulgar, ns relaiile bilaterale au fost reci, uneori dificile. La 16 ani de la

Profesor dr., Colegiul Naional Ion Creang i coala nr. 79 Academician Nicolae Teodorescu, Bucureti.

280

ncheierea Rzboiului Mondial ziarul bulgar Mir (Pace) nr. 10606 din 29 noiembrie 1934 ce aprea la Sofia publica articolul Neuilly semnat de Antoniu M. Nicoloff cu referire indirect la revizuirea tratatelor de pace. Erau aduse n discuie nedreptile mari care s-au fcut Bulgariei prin Tratatul de la Neuilly1 i se punea sperana n Liga Naiunilor pentru ceea ce autorul numea repararea greelilor din trecut2. Romnia a acionat de-a lungul ntregii perioade interbelice pentru aprarea tratatelor versailleze, drept garanie a pcii i securitii europene. Vecinul suddunrean, ca ar nvins, se va plasa n tabra statelor revizioniste, reprezentnd un factor de instabilitate n Balcani. Diversele guverne bulgare au susinut, sub o form sau alta, micarea naionalist de revendicri teritoriale fa de vecinii si. n timpul regimului de dictatur al premierului Alexandar Stamboliiski (1919-1923) s-a urmrit scoaterea rii din izolarea diplomatic prin efectuarea unor vizite la Londra i Paris n anul 1920, cu scopul de a facilita admiterea Bulgariei n Societatea Naiunilor. Istoriografia bulgar consider problema dobrogean3 ca una de prim rang n politica extern bulgar, iar abordarea acesteia de pe poziii iredentiste a fcut apel la utilizarea termenilor ocupaie romneasc, reanexare, cu trimitere direct asupra Cadrilaterului. Atenia cu care era urmrit i abordat problematica Dobrogei de Sud, pe de o parte, precum i statutul i situaia minoritii romneti din Valea Timoculu i bulgresc, pe de alt parte, au reprezentat cele dou probleme spinoase ale relaiilor romno-bulgare interbelice. Presa vremii a avut, fr indoial, un rol major n popularizarea derapajelor i n fidelizarea opiniei publice fa de punctul de vedere dorit. Fr a avea subtilitatea metodelor utilizate de iredentismul maghiar i cel bulgresc a urmrit s sensibilizeze cercurile politice din rile democrate occidentale. Una dintre ci era cea care fcea apel la autovictimizare i comparaii forate pentru a crea raionamente luate sub impulsul emotivitii. De exemplu ziarul turcesc Cumhuriet din 5 septembrie 1934 aprut la Istanbul n articolul Bulgarii nu se astmpr relata faptul c propaganditii bulgari au publicat o carte potal cu harta Bulgariei actuale n alb i teritoriile revendicate n negru. Paralel aprea i harta Franei actuale n negru, iar cu alb ct ar rmne dac ar pierde proporional teritorii, cum a fost cazul Bulgariei dup Rzboiul Mondial. Prin aceasta bulgarii spuneau francezilor: Dac statul dumneavoastr s-ar micora atta, ai primi?. Deasupra hrii Franei se afla scris: Francezi, ai putea suporta o astfel de pace?, iar lng harta Bulgariei: Bulgarii nu vor mai putea suporta Tratatul de la Neuilly 4 . Ziarul turcesc concluziona c ei pretind teritorii de la Iugoslavia, Romnia, Grecia i
1

Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Liga Antirevizionist Romn, dosar nr. 21, f. 24 i 24 bis. n continuare se va cita A.N.I.C., fond L.A.R. 2 Ibidem, f. 25. 3 A. Kuzmanova, Ot naoj do Kraiova, (1919-1940), Sofia, 1989, p. 90. 4 A.N.I.C., fond L.A.R., dosar nr. 57/1934. f. 1.

281

Turcia, iar pn ce acest tratat nu se va rupe nu va exista pace n Balcani i Europa5. Elocvent pentru eludarea unor fapte din trecutul istoric este articolul Politica Bulgariei i interesele Romniei publicat de ziarul Universul nr. 354 din 29 decembrie 1934. Cu prilejul serbrilor organizate la Plevna n 19 decembrie 1934 de oficialiti ale statului vecin nu s-a amintit nici de eroismul i sacrificiile romnilor, nici de contribuia lor la eliberarea bulgarilor de sub jugul turcesc. Zleteff, ministrul armatei bulgare elogia marele sacrificiu al poporului rus. Doar oficiosul guvernului de la Sofia, La Bulgarie amintea de cteva detaamente romneti, ataate pe lng armatele ruseti. Universul concluziona: Recunotina e o floare rar6. Ca instrumente ale activitii iredentiste au funcionat organizaii naionaliste revoluionare, precum Cerna Raka (Mna Neagr) i Dobrodja din a cror reunire s-a format Organizaia Revoluionar Dobrogean (D.R.O.). Reunind inclusiv refugiai bulgari din Cadrilater, D.R.O. i-a creat sedii n diverse orae din N.E.-ul Bulgariei i publica ziarul Glasul dobrogean, ce aprea la Ruse.7 Pe seama sa au fost puse i unele aciuni turbulente la grania de sud a Dobrogei. Guvernul condus de Kimon Gheorghiev era la curent cu mijloacele ilegale i violente ce ntreineau o pemanent stare de anarhie n zona frontierelor anunnd intenia de a dizolva asociaiile iredentiste ce recurgeau la asemenea practici. Ca urmare, au fost interzise reuniunile i congresele societilor macedonene i traciene, excepie fcnd societatea Dobrogea. n zilele de 25-27 noiembrie 1934 la umla s-a inut un congres al societii iredentiste Dobrogea, autorizat de guvernul bulgar i la care au participat n mod ostentativ reprezentani ai autoritilor civile i militare (primarul, prefectul i comandani militari). Atitudinea guvernanilor bulgari era una de circumstan, dac nu chiar duplicitar i trezea suspiciuni autoritilor romne i n special Ligii Antirevizioniste Romne, care atrgea atenia asupra pericolelor la adresa siguranei naionale. Organizaiei Dobrogea i se imputa ura ntreinut mpotriva romnilor i propaganda prin orice mijloace pentru eliberarea Dobrogei. n aciune au fost angrenai scriitori i profesori bulgari care intenionau s obin permisiunea guvernului romn pentru a ine un ir de conferine n oraele Bazargic, Balcic, Silistra i Cavarna.8 Reprezentanii L.A.R. se opuneau acestu demers i semnalau atitudinea ostil a autoritilor bulgare fa de minoritatea romneasc, precum i poziia Bulgariei pe plan internaional. Refuznd s fac parte din nelegerea Balcanic, Bulgaria era susceptibil de urmrirea unor scopuri opuse intereselor pcii europene. n articolul n unire st puterea slavilor aprut n 15 februarie 1934 n ziarul Mir din
5 6

Ibidem. Ibidem, dosar nr. 77, f. 60. 7 Kristina Popova, Za Dobroudja gotovi me. Dobmdjnanskite Mladejki Organizatii v Bulgaria (19191934), Scria, 1993, p.57. 8 A.N.I.C., fond L.A.R., dosar nr. 77, f. 60.

282

Sofia, Antanta Balcanic era perceput ca o reacie a diplomaiei Romniei, Turciei i Greciei fa de teama unei ntriri a slavismului n Balcani prin apropierea dintre Serbia i Bulgaria.9 Guvernul bulgar a nscris n buget sume importante pentru susinerea luptei naionaliste a bulgarilor din Romnia. Se urmrea intensificarea activitii Uniunii comunitilor bulgreti din Romnia i aducerea ei sub o conducere unitar. n general, toate reuniunile Uniunii s-au remarcat prin tonul violent al revizionismului camuflat sau expres, prin ndemnul ca fraii din Cadrilater s fie dezrobii.10 Printre aciunile considerate periculoase se numrau: circulaia n rndul etnicilor bulgari din Cadrilater a unor nscrisuri cu textul Jos tratatele de pace i Jos Tratatul de la Neuilly, prezentarea romnilor ca asupritori i propaganda pentru rentregirea Bulgariei, interpretarea la 11 iunie 1934 la coala bulgar din Bucureti a unor cntece revizioniste i revoluionare. Imnul Dobrogeanski Crai i poezii prin care se ndemnau bulgarii aflai sub stpnire strin la deteptare i ruperea lanurilor11 puteau fi auzite la 24 mai 1934 cu prilejul Sfinilor Chiril i Metodiu. n consecin, Liga Antirevizionist Romn considera c rmne a se aviza asupra oportunitii acordrii personalitii juridice a Uniunii comunitilor bulga rilor din Romnia.12 n februarie 1935 n Dobrogeanski Delo, organul central al D.R.O. organizaiile Armata Roie i Frontul Unic Revoluionaraduceau grave critici la adresa clasei politice romneti. Ignornd realitatea istoric i utiliznd un limbaj stngist erau menionate 400 (patru sute) de victime la greva ceferitilor de la Grivia din 1933 i se vorbea de imperialismul romn, oligarhia boiereasc romn, tiranul Carol al II-lea, cel mai mare ciocoi din Romnia.13 n ceea ce privea situaia judeului Caliacra din anul 1934 se afirma c se mrete teroarea colonist i poliieneasc la sate i orae.14 Din graficul organizaiei revoluionare bulgare D.R.O. aflm c n judeul Caliacra n anul 1935 existau 16 raioane iredentiste. La Varna funciona comitetul central al D.R.O., 3 raioane le formau oraele Bazargic, Balcic i Cavarna, iar celelalte 13 se aflau n jude n localiti rurale. Raionul era format din satele unei comune, iar n fiecare sat se afla cte o iatca (nucleu). Numrul nucleelor la sate nu era cunoscut. Liga Antirevizionist Romn semnala faptul c dac Sigurana general a statului ar ntreine aici o aciune viguroas pentru strpirea acestor cuibare de iredentism, trimind 8-10 detectivi n plus, s-ar descoperi lucruri mari. Cu cei 5-6 detectivi pe care i are poliia Bazargic, e destul c s-au descoperit i cele cinci nuclee.15
9

A.N.I.C., fond L.A.R., dosar nr. 57, f. 44. Ibidem, dosar nr. 77, f. 66. 11 Ibidem. 12 Ibidem. 13 Ibidem, dosar nr. 21, f.5. 14 Ibidem, f. 6. 15 Ibidem, dosar nr. 27, f. 252.
10

283

Dac n zona Transilvaniei, L.A.R. avea o puternic reprezentare i organizaii bine structurate, 16 n Dobrogea de sud prezena era mai estompat. I. Jereghie, unul din corespondenii Ligii, interesat n nfiinarea unei secii i a unui sediu de funcionare a L.A.R. la Balcic n 1934, semnala amnarea aciunii pentru aproximativ o lun din cauza chiriilor ridicate. Principalul sprijin al Ligii erau locuitorii romni din Cadrilater, unii avnd statutul de coloniti, 40 000 (n judeul Caliacra), fa de cca 80 000 ct reprezentau etnicii bulgari. 17 Situaia economic a romnilor era mai proast ntruct muli dintre cei colonizai n anii anteriori au fost afectai de criza anilor 1929-1933, n timp ce etnicii bulgari deineau o situaie mai bun, gospodrii mai vechi i mai solide economic. ntr-un memoriu adresat de 28 de coloniti i nvtori romni din satul Durgut-Calfa Ministerului Agriculturii i Domeniilor la 1 august 1930 se arta c 10 bulgari originari din judeul Tulcea care au dezertat din armata romn i s-au stabilit n susnumita localitate nc din anul 1908 cnd Cadrilaterul era n componena Bulgariei, au beneficiat de mproprietrirea cu 100 ha pmnt cumprat cu 85 lei/ha ca orice colonist. tiind c prioritate au cei ce erau de origine, naionalitate i cetenie romn, unii din cei 10 i-au schimbat numele i-au procurat acte false prin care s probeze ... c sunt de naionalitate romn, numai s fie colonizai.18 Acuznd tolerana agronomului-ef al regiunii Sf. Dumitru, Ion Anton, un funcionar cu prea puin contiin i fr suflet romnesc, semnatarii memoriului i exprimau astfel punctul de vedere: Noi, romnii din Durgut-Calfa suntem jignii de faptul c n mijlocul nostru se pot aeza prin drepturi egale, dumanii notri de ieri ... Ar fi cea mai mare greeal ca tocmai n acest inut la civa km de grania bulgar, s fie aprobai ca coloniti i bulgarii. Interesul neamului romnesc este ca s <se> aeze aici ci mai muli coloniti romni pentru a forma majoritatea numeric a acestui inut ... Dac statul romn ar inteniona s fac prin colonizare o oper mai mult social dect romneasc, atunci ar fi mai bine s mproprietreasc turcii sraci, cei mai loiali ceteni ai Cadrilaterului, ns n nici un caz pe bulgari. mproprietrirea celor din urm ar da natere unui pericol permanent pentru sigurana statului romn. Cerem ca s fie exclui de la colonizare i deposedai imediat de cele 100 ha, ct stpnesc cu toii, iar n locul lor s fie adui romnii care au sngerat pe cmpul de btlie pentru aprarea acestui pmnt.19 Totodat se cerea i efectuarea unei anchete prin care s fie pedepsii i acei funcionari care au tolerat sau au contribuit ca complici la obinerea unor aprobri contrare legii i intereselor neamului romnesc.20
16

Vezi pe larg Alexandru A. Mare, Liga Antirevizionist Romn i iredentisnul maghiar, n Studii i articole de istorie, LXXVI, 2010, p.60-76. 17 A.N.I.C., fond L.A.R., dosar nr. 57, f. 9. 18 Ibidem, dosar nr. 27, f. 261. 19 Ibidem. 20 Ibidem, dosar nr. 27, f. 262.

284

Existena unui raport defavorabil etnicilor romni, cu posibiliti de echilibrare pe termen relativ lung ridica o serie de probleme, cu att mai mult cu ct unii coloniti romni i considerau ceteni neloiali pe unii etnici bulgari. Ce etnie deinea majoritatea terenurilor agricole, aceea i putea impune i puterea economic n zon, iar etnicii turci erau vzui ca un element de stabilitate i siguran. Intenia lor de a emigra n Turcia din motive economice i scoaterea la vnzare a terenurilor deinute a ascuit competiia pentru stpnirea pmntului n zon. Emigrarea turcilor nu a fost provocat de cauze locale, de eventuale nemulumiri contra administraiei, sau de regimul general al minoritilor, ci de dorina acestora de a se instala pe teritoriul statului lor naional. Cu toate insistenele autoritilor romne aceast emigrare nu a putut fi oprit, turcii dobrogeni vnzndu-i averile pe preuri de nimic, 1500 2000 lei/ha. Profitnd de ineria autoritilor, bulgarii s-au grbit s rscumpere o parte din proprieti la preuri subevaluate. Numai n 1933 n judeul Caliacra turcii emigrani au vndut bulgarilor peste 60 000 ha, cumprtorii beneficiind de ajutorul autoritilor i a bncilor sofiote.21 Acest fenomen a fost reliefat i de raportul confidenial din 24 aprilie 1934 al prefectului judeului Caliacra, E. Voinescu privind proprietatea funciar. Se atrgea atenia asupra faptului c fostele proprieti rurale turceti treceau n cea mai mare la cetenii romni de origine bulgar, ceea ce este deosebit de ngrijortor. Se cerea exercitarea dreptului de preemiune al statului n termen de 60 de zile de la notificarea tranzaciilor i se solicitau fonduri de cca 8 milioane lei anual pentru un numr de 3-4 ani. Ca <Dobrogea Nou> s poat avea o populaie romneasc superioar numericete celei bulgare, - se arta n raport trebuie ca pmntul musulmanilor s revin, n loturi mici, la ct mai muli plugari romni.22 n ar existau destui steni care ar fi dorit s cumpere suprafee mici, dar nu dispuneau de informaii privind satul, ntinderea i preul terenului. De aceea s-a naintat propunerea ca, prin intermediul autoritilor locale, ziarele s publice situaia terenurilor pe care turcii doreau s le vnd. O statistic privind problema vnzri-cumprri de terenuri n judeul Caliacra n perioada 1 noiembrie 1928-193423 red urmtoarea situaie: Tabelul nr. 1: Vnzri
Originea etnic Numr Supraf.terenului Media supraf.*

romni turci bulgari Total


21 22

217 1454 2116 3787

876 ha 8272 ha 9181 ha 18329 ha

4,03 ha 5,68 ha 4,33 ha media 4,83 ha

Ibidem, dosar nr. 57, f. 6. Ibidem, f. 4. 23 Ibidem, dosar nr. 27, f. 262. * valori calculate pe baza datelor din statistic.

285

Tabelul nr. 2: Cumprri


Originea etnic numr Supraf. terenului Media supraf.*

romni turci bulgari alii Total

870 315 2533 3 3721

6946 ha 1385 ha 9565 ha 433 ha 18 329 ha

7.98 ha 4,39 ha 3,77 ha 144,30 ha media 4,92 ha

n cazul vnzrilor de terenuri media pe etnii se plasa ntre 4 i aproape 6 ha, cele mai mici fiind cele deinute de romni. Numrul celor care vindeau era ns mic comparativ cu cel al bulgarilor i al turcilor. n cazul achiziiilor de terenuri situaia s-a schimbat, etnicii romni cumprnd proprieti cu suprafee n medie de dou ori mai mari dect cele ale bulgarilor i turcilor. Se remarc dezinteresul etnicilor turci pentru achiziia de noi terenuri i creterea ponderii tranzaciilor efectuate de bulgari la 2/3 din totalul lor. Cu doar trei tranzacii, dar n suprafee mari, statul romn prin dreptul de preemiune intervine pentru echilibrarea raportului de fond funciar, defavorabil etnicilor romni. Valoarea celor 18329 ha era de 10782000 lei, iar trendul aachiziiilor dominate de romni s-a accentuat n primele luni ale anului 1935. Dup aplicarea art. 18 din legea Dobrogei Noi publicat n Monitorul Oficial din 18 decembrie 1934, n intervalul 1 ianuarie 12 martie 1935 statul romn a intervenit pe piaa funciar efectnd cinci achiziii n suprafa de 282 ha, pe lng 57 de cumprri a 934 ha efectuate de romni, fa de doar 6 a 12 ha efectuate de etnicii bulgari.24 La sfritul lunii august fostul premier bulgar Muanoff a vizitat Bazargicul i Balcicul, aciune ce a ridicat moralul populaiei bulgreti din zon. La 26 august 1934 D.R.O. a mprtiat noaptea pe strzile Bazargicului manifeste ce ncurajau la rezisten, fiind arborate i cteva drapele bulgreti. n scurt timp proprietarii locuinelor respective le-au retras pentru a nu prinde de tire poliia. Unul din motivele vizitei era lmurirea situaiei unor instituii bancare din Cadrilater finanate de guvernul bulgar cu 60 milioane leva, destinate cumprrii terenurilor turcilor emigrani. n urma vizitei au mai fost acordate nc 10 milioane leva inclusiv pentru cumprarea de semine pentru proprietarii de origine bulgar afectai de secet. Pentru romnii din zon aciunea propagandist nu a trecut neobservat, ziarul local din Bazargic Legionarii acuzndu-l pe Muanoff c este delegatul guvernului ca s inspecteze i s avizeze la noile msuri de susinere a ideilor bulgarismului n Romnia. 25 Autorul articolului fcea trimitere la localuri de coli bulgare la Bazargic i Silistra n valoare de zeci de milioane. 26
24 25

Ibidem, dosar nr. 27, f. 262. Ibidem, dosar nr. 57, f. 8. 26 Ibidem.

286

n schimb, atitudinea autoritilor statului romn fa de conaionalii suddunreni lsa de dorit. Dezinteresul manifestat era acuzat de Ion M. Timoc, fost preedinte al asociaiei romnilor timoceni, ntr-o scrisoare adresat la 20 august 1932 lui Stelian Popescu, directorul ziarului Universul: Bulgarii sunt detepi cci profit ... a ntreine spiritul iredentist n Dobrogea prin excursiunile dobrogenilor n Bulgaria i vizitele care se fac de oficialitile bulgare n Dobrogea. n ultimul timp ... d-l Ghiceff, ministrul agriculturii din Sofia, a fcut o mic excursiune n Dobrogea, pe ct vreme consulul romn din Vidin n-a putut s viziteze timp de 5-6 ani nici o comun din Timoc.27 Printre cei implicai n susinerea i coordonarea iredentismului bulgar se aflau Nicola Drumeff i Ivan Penacoff. Primul era om de afaceri, mare comerciant i multimilionar din Bazargic. n calitate de membru al cosiliului de administraie al Bncii de Investiie i Comer Dobrogean a avut acces direct la mprumuturile statului bulgar, fiind vzut ca un om de ncredere n slujba cauzei. Ivan Penacoff era nscut la Constana i era doctor n drept. Fost ofier n armata romn din care a dezertat la bulgari n timpul Rzboiului Mondial, scria n ziarul Slovo sub pseudonimul Kinstendgealieff. Bnuit de spionaj n favoarea Bulgariei a fost condamnat la moarte n contumacie de Curtea Marial. Penacoff avea strnse legturi cu Teodor Cojocaroff membru marcant al gruprii Tzancoff. Considerat cel mai fanatic profesionist al iredentismului n Dobrogea, Ivan Penacoff era reprezentantul oficial al Bulgariei n Liga Naiunilor i, totodat, exponentul bulgarilor dobrogeni ale cror doleane le sprijinea cu energie. n ncercarea de mbuntire a relaiilor bilaterale romno-bulgare, Grigore Gafencu, pe atunci subsecretar de stat la Ministerul de Externe a intervenit pentru amnistierea lui de la pedeapsa capital, iar atunci cnd Nicolae Titulescu a fost n vizit la Sofia, Penacoff i-a cerut o audien. Att L.A.R., ct i ziarul Universul vedeau n acesta un adversar de temut i primejdios prin cunoaterea deplin a strilor de la noi i a spiritului romnesc.28 Un motiv de nemulumire prin consecinele sale pe plan local l crea nivelul de pregtire colar al unor elevi de etnie bulgar din sudul Dobrogei. Severitatea exemenelor de limba romn la liceele bulgare de biei i de fete din Bazargic a determinat plecarea n Bulgaria a unui numr mare de elevi din clasele a VI-a i a VII-a pentru a-i completa studiile. Situaia era favorizat de faptul c n statul vecin aceti elevi erau scutii de taxele de colarizare avnd statutul de dobrogeni. Ulterior se ntorceau n ar, obineau echivalarea studiilor i ocupau posturi i locuri de munc ca orice cetean romn. Presa reprezenta un veritabil instrument de popularizare a informaiei i de promovare a atitudinilor dorite de autoriti. Se pare ns c n anumite zone ale Cadrilaterului i n special n cele unde majoritatea populaiei era de origine bulgar s-a fcut prea puin pentru ca ziarele romneti cu apariie zilnic s poat
27 28

Ibidem, dosar nr. 57, f. 40-41. Ibidem, f. 18.

287

ajunge. Situaia a fost imediat valorificat de presa bulgar, cu largul sprijin al autoritilor din statul vecin. Pe lng ziarul Edinstvo care aprea zilnic la sfritul anilor 20 i nceputul anilor 30 n Bazargic, Uniunea comunitilor bulgare din Romnia a lansat n 1934 o nou publicaie, Novini, cu o apariie zilnic de dou pagini n tiraj de 7000 de exemplare, la preul de un leu, pre de sacrificiu pentru tirajul su. Cu ocazia vizitei lui Muanoff n zon acesta a fost informat de nevoia de susinere a noului ziar, el fiind de prere s se fac abonamente la bulgarii din jude. n mod discret s-au efectuat foarte multe abonamente de bulgarii din Bazargic plecai n teritoriu n acest scop, astfel nct dorina a devenit ordin dup plecarea lui.29 Situaia era cu att mai trist cu ct de o pres local romneasc nu se putea vorbi. Legionarii apare o dat pe sptmn i dac are i atunci bani.30 Paii spre o mbuntire a relaiilor diplomatice bilaterale n anii 30 au fost timizi i fa de deschiderea oferit de partea romn oficialii bulgari au rspuns cu o atitudine schimbtoare, dac nu chiar duplicitar. n vizita efectuat la Sofia n 1934 Nicolae Titulescu s-a bucurat de o primire grandioas, semn al prestigiului de care se bucura marele diplomat. Primul ministru bulgar Muanoff lsa s se neleag c n sfrit chestiunile romneti vor fi fost rezolvate, fgduind c minoritatea romneasc din Bulgaria se va bucura de toate drepturile i n primul rnd coal i biseric. n realitate guvernul de la Sofia subvenioneaz societile cu caracter ovinist bulgar Rodna Zatia, Cubrat i altele, care sub conducerea locotenent colonelului Kisoff din Vidin cutreier toate satele teroriznd romnii din Valea Timocului, uznd de toate mijloacele posibile pentru a-i determina pe acetia s renune la coli<le> i biserici<le> romneti, forndu-i s dea declaraii n acest sens.31 De asemenea, n timpul vizitei suveranilor bulgari Boris al III-lea i a reginei Ioana n Romnia, vizit de la care se atepta o apropiere desvrit pentru binele celor dou popoare, la Coburg, fostul rege, Ferdinand, care conducea de fapt politica extern a statului vecin, nsoit de generalul Ganceff i de ministrul Italiei la Berlin, l asigura pe cancelarul Hitler c prezena familiei regale n ara vecin nu-i va schimba politica extern ... Bulgaria a fost i va rmne ntotdeauna alturi de Germania.32 Modul n care erau tratai romnii timoceni era principalul motiv de nemulumire al statului romn n relaiile cu cel bulgar. Dup percepia conaionalilor sud-dunreni nc de la independena Bulgariei, cucerit cu preul ostailor romni, romnii din Timoc au fcut obiectul inteniei de deznaionalizare a conductorilor bulgari. Dintr-un gest au fost nchise toate colile rudimentare romneti,
29 30

Ibidem, f. 9. Ibidem. 31 Ibidem, dosar nr. 57, f. 25. 32 Ibidem, f. 24.

288

nvtorii romni destituii i nlocuii cu <cei> bulgari33 se arta n memoriul Societii studenilor timoceni Dacia Aurelian. Pentru ca acuzaiile ce se puteau aduce statului vecin n chestiunea minoritilor s fie parate, dac nu anihilate, au fost finanai ziariti strini inclusiv din ri neutre. Aa a fost cazul lui Oton Barbar autor al articolului Tolerana bulgarilor aprut n ziarul Expres Porani din 23 martie 1934 la Varovia, n care afirma c poporul bulgar a tolerat prea mult pe minoritarii lui, din care cauz interesele statului bulgar au fost ameninate.34 El fcea apel la poporul polonez s priveasc cu nencredere tirile ce apreau n unele ziare strine privind anumite persecuii ce le-ar exercita poporul bulgar mpotriva minoritarilor si. Totui, i n Bulgaria se gseau oameni de bun credin precum fotii minitri T. G. Vlaicoff i O. Mareevski care au avut demnitatea de a spune lucrurilor pe nume denunnd situaia trist a romnilor de pe Valea Timocului. Primul a publicat n ziarul Mir articolul intitulat Romnii nu se bucur de drepturile pe care le au minoritile ..., iar cel de-al doilea, n plin Sobranie n ziua de 12 aprilie 1930 a declarat c Romnii din Valea Timocului sunt persecutai de jandarmi i de ntreaga oficialitate.35 n aprarea drepturilor conaionalilor sud-dunreni s-au ridicat unii patrioi romni, de la oameni de litere la politicieni, cu sperana aducerii la cunotina opiniei publice a abuzurilor nfptuite i pentru stoparea lor. Secretarul Ligii Antirevizioniste Romne, Gheorghe Lungulescu a sintetizat evoluia fenomenului n articolul Drepturile romnilor timoceni trebuiesc respectate36 pe care l redm pentru relevana lui: De aproape cincisprezece ani chestiunea romnilor timoceni constituie una din cele mai nevralgice probleme ale politicii extrene romneti. n diferite rnduri reprezentanii Bulgariei, inclusiv profesorul Tzancov, ca preedinte al Consiliului de Minitri bulgar, cu prilejul venirii n Romnia n 1924, a fcut declaraii n sensul acordrii legitimelor drepturi culturale i ceteneti romnilor timoceni. Cu prilejul acelei vizite, profesorul Tzancov a declarat ca scop al vizitei sale n Romnia nu numai lichidarea chestiunilor de ordin politic i economic, dar i chestiunea colilor minoritare romne<ti> din Bulgaria n virtutea principiului de reciprocitate. Romnii numr n Timocul bulgresc o mas compact de 100 000 de suflete de o perfect omogenitate, rspndit n 36 de comune n care nu exist infiltraiuni sau vreo comun bulgreasc izolat, dar nici chiar elemente izolate. Toat aceast populaiune are contiina naionalitii i a drepturilor sale. Ea dorete coal i biseric romneasc. Sub regimul lui Stamboliiski i n timpul guvernului Tzancov, populaiunea romneasc din Timoc a naintat guvernelor bulgare numeroase cereri i memorii
33 34

Ibidem, dosar nr. 77. f. 29. Ibidem, f. 26. 35 Ibidem. 36 Ibidem, dosar nr. 77, f. 85.

289

pretinznd libertatea de a-i creea i ntreine prin propriile mijloace colile i bisericile n limba matern. Un curent puternic s-a format atunci n opinia public romneasc n favoarea frailor timoceni. Preteniunile noastre erau minimale. Se cerea statului vecin prin intermediul primului ministru Tzancov: 1. nfiinarea colilor primare n fiecare comun romneasc, precum i a dou licee, unul la Vidin i altul la Bregova. 2. Guvernul bulgar s nu se opun la rspndirea crilor i a publicaiunilor romneti printre populaiunea romneasc din Bulgaria. 3. Ca Sfnta Liturghie s fie oficiat n bisericile comunelor romneti numai n limba romn. 4. Ca guvernul bulgar s pun capt oricrei persecuiuni dus mpotriva romnilor intelectuali care nu vor s renune la naionalitatea lor. Acestea erau revendicrile juste i moderate ale frailor notri din Valea Timocului bulgresc. Ele erau sprijinite cu toat cldura de unanimitatea opiniei noastre publice i tratativele decurgeau favorabil, nct a fost o uimire general c, ajuns la Sofia, primul ministru Tzancov i-a schimbat imediat atitudinea i n locul drepturilor promise a dezlnuit o necrutoare persecuie mpotriva romnilor timoceni. n loc s satisfac dorinele legitime ale romnilor, ndreptite prin clauza minoritilor etnice, prim ministrul Tzancov a declarat etatizate toate coalele afltoare n acele comune, nlocuind n acelai timp pe institutorii romni cu bulgari dintre cei mai oviniti adui n acest scop chiar din inima Bulgariei i a Macedoniei. Chiar n biserici unde se mai pstra graiul strmoesc, guvernul Tzancov a nceput nlocuirea preoilor romni prin cei bulgari, desvrind astfel opera de teroare i deznaionalizare. Se d astfel cea mai brutal lovitur aspiraiunilor i curentului de rezisten naional a romnilor timoceni.37 Presa romneasc a relatat destul de amnunit despre abuzurile autoritilor bulgare ndrepatate asupra minoritii etnice romneti i n special asupra liderilor de opinie. Astfel, din articolul Teroarea autoritilor bulgare mpotriva romnilor din Valea Timocului aprut n ziarul Universul nr. 14 din 15 ianuarie 1935, aflm c la struinele organizaiilor naionaliste bulgare din Vidin i n urma dispoziiilor inspectoratului colar din district, n colile primare din comunele romneti din Valea Timocului i dintre Timoc i Dunre, la nceputul cursurilor, n loc de rugciunea obinuit Tatl nostru, elevii erau obligai s rosteasc urmtorul jurmnt: Sunt bulgar. Iubesc Bulgaria i jur c voi lupta ct voi tri pentru libertatea i unitatea naiunii mele.38 Mai mult, nvtorii au ordonat elevilor romni ca i acas s vorbeasc numai bulgrete cu prinii lor.
37 38

Ibidem, f. 85-86. Ibidem, dosar nr. 77, f. 62.

290

Persecuiile mpotriva conaionalilor au fost corect surprinse de ziarul Dimineaa din 6 februarie 1935 n articolul intitulat Prigonirea minoritii romneti din Bulgaria. Intimidrile i violenele ce sunt aplicate romnilor ce locuiau pe malul drept al Dunrii ntre Lom i Nicopole erau n continu sporire.Astfel, cetenii bulgari de origine romn din comunele Belii, Mgura, Cercelari, Gureni, Ghigheni i Crioveni erau icanai fr ntrerupere pentru a vorbi numai limba oficial a statului. Surprini de jandarmi, grniceri sau de ctre demnitarii bulgari c vorbeau n romnete, locuitorii din zon, precum Petre Dga, Crciun Brezoi, Florea Ivnu, Grigore Di, Barbu Marin s.a. au fost arestai, insultai i chiar btui.39 Cpitanul Ganceff i-a njurat, i-a plmuit i i-a ameninat c are s le rup oasele dac vor ndrzni s mai vorbeasc aceast limb care nu este mcar limba unei naii civilizate, ci este o limb ordinar igneasc.40 Aa nelegeau autoritile locale bulgare s transpun n practic Ordinul nr. 257/4 decembrie 1934 care stipula la punctul 6 c trebuie s se impun locuitorilor comunelor stima fa de reprezentanii statului.41 La rndul su, ziarul Universul nr. 27 din 28 ianuarie 1935, n articolul Cum sunt tratai romnii din Bulgaria relata despre amenzile aplicate de autoritile bulgare n comunele romneti acelor prini care i-au nscris copiii la coli din Romnia sau la Institutul romn din Sofia. Era dat exemplul steanului Florea Colea din Stanotrn amendat de cinci ori de inspectoratul colar din Vidin pentru faptul c fiul su Ghenadie, elev la Institutul romn din Sofia, nu urma un gimnaziu bulgar eludnd legea nvmntului ce prevedea obligativitatea frecventrii colii pn la vrsta de 14 ani. n ciuda certificatelor colare emise de institut, inspectoratul colar nu le recunotea valabilitatea. Mai mult, constatndu-se faptul c n comunele romneti din regiunea Vidinului femeile erau acelea care pstrau cu cea mai mare ndrtnicie limba romneasc42, autoritile de comun acord cu Ministerul Instruciunii, au hotrt nfiinarea unor cursuri de limb bulgar. Cursurile erau obligatorii pentru fetele i femeile minoritarilor, neefectuarea lor atrgnd amenzi aspre. Alteori se recurgea la simple pretexte pentru icanarea liderilor de opinie romni. n articolul Cum sunt terorizai romnii din Vidin 43 aprut n Universul nr. 24 din 25 ianuarie 1935 era prezentat situaia frailor Gogonea din Stanotrn care au fost amendai sub acuzaia c nu-i ineau cinii legai. Adevratul motiv era c sunt romni vrednici, iar fratele lor era funcionar la Consulatul romn din Vidin. Un caz mai grav a fost relatat n articolul Vandalism bulgresc ntr-o comun romneasc din Bulgaria aprut n Universul nr. 46 din 16 februarie 1935, pe baza
39 40 41 42 43

Ibidem, f. 61. Ibidem. Ibidem. Ibidem, dosar nr. 77, f. 63. Ibidem, f. 64.

291

unor informaii culese de la civa bulgari ajuni la Turnu Mgurele. Astfel, cu ocazia unei percheziii efectuat la biserica din comuna Gureni s-a constatat c arhiva bisericii era redactat n limba romn, localitatea neavnd nici un locuitor de alt origine. Autoritile au ridicat imediat arhiva i au aruncat-o n Dunre. La protestele fruntaului romn Cristo Moea, cpitanul Mustakoff a dispus imediat arestarea i aducerea acestuia la Samovit. mpreun cu soldaii l-au btut ru sub motiv c-i trdtor fa de patria bulgar i l-a ameninat c are s-l interneze dac nu se astmpr i mai apr crile i vorbirea romneasc.44 n faa unei abordri discreionare a raporturilor cu cetenii de alt etnie, de pe poziii evident neprincipiale, de natur s lezeze i relaiile statale bilaterale, n ziarul Universul din 29 decembrie 1934 se ridica pe bun dreptate ntrebarea: Ce fel de raporturi amicale pot fi ntre aceste dou popoare dac politica ce o practic guvernul Gheorghiev este manifest ostil Romniei, dac ncurajeaz i patroneaz demonstraiile iredentiste i continu terorismul mpotriva minoritii romne din Valea Timocului i din regiunea dunrean?45 Criticat vehement de presa romneasc regimul de aspr prigoan exercitat de autoritile bulgare a fost nfierat de la Tribuna Parlamentului de unii politicieni. Deputaii Virgil Solomon, Nicolae Batzaria i Macovescu au demonstrat prin documente tragica situaie a romnilor din statul vecin, supui celui mai barbar regim ... ce s-a putut nregistra pn acum.46 Autoritile romne s-au implicat destul de timid n sprijinirea conaionalilor din Bulgaria, mai important fiind componenta cultural-educativ prin care au fost subvenionate studiile i ntreinerea unor tineri n centre universitare din Romnia. Fr coli romneti, fr sprijin moral i material din partea frailor de neam din Regat, doar prin cuvntul preotului romn n bisericuele lor srccioase, contiina naional a etnicilor romni din Bulgaria era n mare pericol. Acuznd c sunt supui unui regim excepional de odios i, totodat, obiectul inteniei de deznaionalizare a conductorilor bulgari, romnii timoceni orgnizai n Societatea Dacia Aurelian condus de preedintele Cristian Popa au solicitat sprijin statului romn n virtutea principiului minoritilor etnice pentru dezvoltarea sa spiritual i naional deplin n conformitate cu legea fundamental 47 a statului n care triau. Romnii din Valea Timocului cereau reciprocitate cu bulgarii din Cadrilater <care> au coli, biserici, tipografii, ziare, reviste i literatur bulgar, noi nimic.48 Dup vizita efectuat n toamna anului 1923 de un numr nsemnat de studeni ai Universitii Bucureti n zona Vii Timocului, a urmat sosirea la studii n Romnia a numeroi elevi i studeni timoceni pentru a nva carte n acea
44 45 46 47 48

Ibidem. A.N.I.C., fond L.A.R., dosar nr. 77, f. 60. Ibidem, dosar nr. 21, f. 19 Ibidem, dosar nr. 77, f. 29. Ibidem, dosar nr. 57, f. 42.

292

limb pe care o vorbesc n familiile lor i pentru care au jurat cu toii c vor lupta s se introduc ca limb oficial n colile din Timoc.49 n decurs de trei ani, n condiii materiale precare, studiau n Romnia un total de 180 de conaionali suddunreni, din care 36 erau studeni i 144 elevi. Ei erau considerai bursieri ai Ministerului Instruciunii Publice, iar ntrzierile de finanare ctre instituiile care i gzduiau i educau pe tinerii timoceni le-au cauzat nu puine privaiuni. Pentru a ne rezuma doar la un singur exemplu, la orfelinatul din Focani unde se aflau aproape 30 de biei din cursul primar situaia lor era descris ca pur i simplu deplorabil. n anul universitar 1926-1927 studenii timoceni din Bucureti erau distribuii astfel: 19 la Medicin, 3 la Drept, 4 la Farmacie, 2 la Academia comercial, 3 la coala de agricultur, 2 la Medicin veterinar, unul la coala Politehnic, unul la Institutul de electrotehnic i unul doctorand la Drept.50 Elevii liceeni erau repartizai n diverse orae din ar: 13 la Turnu Severin, 4 la Trgovite, 6 la Braov, 10 la Piatra Neam, 26 la Focani (din care 4 n liceu, 26 n orfelinat), 5 la Botoani.51 Conform memoriului Societii Dacia Aurelian guvernul i ntreaga opinie public bulgar vedea n aceti timoceni un obstacol n calea alipirii Dobrogei la statul bulgar. n schimb, statul romn, fie din interes superior naionalpolitic, fie din raiuni de ordin moral, se angajase n sprijinirea acestor tineri, apostolii de mine ai romnismului n Balcani:52 Atitudinea societilor iredentiste i tratamentul aplicat celui mai important grup de romni, sub toate raporturile, de peste grani53, au reprezentat dou probleme ce au contribuit la funcionarea dificil a raporturilor bilaterale interbelice romno-bulgare.

49 50 51 52 53

Ibidem, dosar nr. 77, f. 29. Ibidem, f. 31. Ibidem. Ibidem, dosar nr. 77, f.30. Ibidem, dosar nr. 21, f. 21.

293

RELAII ROMNO-UNGARE (1918-1940)


Oltea RCANU GRAMATICU*

Abstract: The Romanian-Hungarian relations (1918-1940)


Through the Peace Treaty of Trianon (the 4th of June 1920), Hungary recognized the union of Transylvania with Romania. The alliance system created by the Romanian diplomats (The Little Entente- 1921, The Balkan Alliance- 1934), the adherence to several international pacts of condemning the war as a way of solving the disagreements between the states (Locarno- 1925, Briand-Kellog 1928), the regulation of the relations with the neighboring states (USSR -1934), form an expression of Romanias pacifist policy. After the instauration of the totalitarian regimes in Italy (1922) and Germany (1933), the issue of reviewing of the Paris Treaties became an important point for the instauration of the new international order. The aggressive policy of the fascist states, the reconciliatory attitude of the great western powers (the Treaty of Mnich- September 1938), the Ribbentrop-Molotov Pact (August 23rd 1939) were steps in the preparation for the start of the second World War (September the 1st 1939). The Hungarian revisionism took advantage of this international context, getting closer to the Axis powers (Germany, Italy), looking to reclaim Transylvania from Romania. The new German-Italian offensive in the spring of 1940 ended in the occupation of an important part of Central and Western Europe. This was the context in which Romanias tragedy occurred. Romania was forced to give way to a part of the territories that were obtained with great sacrifices in 1918, and to set its external policy towards the Axis powers. Through the Soviet ultimatum of 27-28th of June 1940, Romania will hand over to USSR several territories such as Basarabia, Bukovina. The negotiations with Hungary didnt have the desired results. Hungary claimed 60% of Transylvanias territory, with more than 3,5 million inhabitants. Hitler and Mussolinis intervention at the arbitration of Vienna (29-30th of August 1940) regarding the concession of 43.000 square kilometers, with a population of more than 2,5 million inhabitants to Hungary, proved to be a real diktat. The public opinion in both Romania and abroad condemned the hideous diktat. Greater Romania was no more. Keywords: Treaty of Trianon, New International Order, The RibbentropMolotov Pact, The Second World War, The arbitration of Viena.
*

Profesoar la Liceul Pedagogic Al.Vlahu Brlad, preedinta Filialei Brlad a Societii de tiine Istorice din Romnia.

294

I.I.C.Brtianu, prim-ministrul Romniei, la 13 ianuarie 1919, a prezentat, n numele delegaiei romne, marilor puteri ntrunite n Conferina de Pace de la Paris, un amplu i strlucit memoriu n care se argumenta necesitatea recunoaterii unirii Basarabiei, Bucovinei, Banatului i Transilvaniei cu patria mam. La 19 februarie 1919, eful guvernului romn a fost invitat, mpreun cu Al.Vaida-Voevod, la Comisia teritorial n legtur cu Banatul. Fr argumentele sale, Banatul a fost mprit ntre Romnia i Regatul Srbo-Croato-Sloven. Mai mult se sugera, chiar, organizarea unor plebiscite n teritoriile disputate (Bucovina, Transilvania i Basarabia) care, dup prerea Puterilor Aliate, ar oferi o evaluare mai corect a opiniei publice dect adunrile populare din toamna anului trecut. Fa de aceste manevre, Brtianu s-a opus cu indignare1. La 29 mai 1919 a fost prezentat un rezumat al proiectului Tratatului de Pace cu Austria, ocazie n care primul ministru i-a exprimat dezacordul cu art.61 prin care Romnia era obligat s semneze un tratat special privind protecia minoritilor, precum i o convenie asupra liberului tranzit al mrfurilor aparinnd Puterilor Aliate i Asociate, toate acestea constituind, n opinia sa, un amestec al marilor puteri n treburile interne ale statului romn2. La 31 mai 1919, Ion I.C.Brtianu declara la Conferina de Pace de la Paris c n interesul libertii i al justiiei pentru toi, Romnia este hotrt s asigure dreptul minoritilor3. Dup semnarea Tratatului de Pace de la Versailles cu Germania4, problema cea mai spinoas rmnea Tratatul cu Ungaria. Brtianu solicita, n numele statului romn, fixarea frontierei pe Tisa, n timp ce Consiliul Militar Interaliat de la Paris fixase o zon neutr ntre Romnia i Ungaria pn la stabilirea graniei definitive ntre cele dou ri. ntruct guvernul maghiar refuza s recunoasc unirea Transilvaniei cu Romnia, recurgnd la acte de ostilitate fa de statul romn, s-a ordonat o contraofensiv energic, soldat cu ocuparea Budapestei la 4 august 1919 i cu nlturarea guvernului comunist al lui Bella Kun5. Dezamgit de atitudinea marilor puteri la Conferina de Pace de la Paris, Brtianu se rentoarce n ar, continund s se opun Tratatului cu Austria. Dup semnarea sa de ctre Puterile Aliate la 10 septembrie 1919, la 12 septembrie 1919 guvernul su demisioneaz.
1 2

Keith Hitchins, Romnia 1866-1947, Editura Humanitas, Bucureti, 1996, p.305. *** 1918 la romni, IV, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1986, p.1-7. 3 M. Muat, I.Ardeleanu, Viaa politic n Romnia (1918-1921), ediia a II-a, Editura Politic, Bucureti, 1976, p. 42. 4 La 28 iunie 1919, Brtianu a semnat Tratatul de Pace de la Versailles cu Germania, al crui text l-a primit cu numai cinci minute naintea deschiderii edinei plenare, cnd eram pui n alternativa dureroas i plin de griji: sau s semnm un act de asemenea importan ca reprezentani ai unui stat independent fr s-i cunoatem cu preciziune coninutul, sau n faa inamicului s m desolidarizez de la o aciune care trebuia s asigure i revendicrile i situaiunea noastr n lume i s aud acuznd Romnia c n faa Germaniei pare nesupus, a fcut act de dezbinare, Romnia care, pentru a rmne unit, trecuse prin marea de snge i de dureri(I.Scurtu, Ion I.C.Brtianu, Editura Museion, Bucureti, 1992, p.55). 5 Keith Hitchins, op.cit, p.309.

295

Ca urmare a presiunilor Consiliului Suprem de la Paris, la 10 decembrie 1919, noul executiv condus de Al.Vaida-Voevod a semnat tratatul de pace cu Austria care confirma unirea Bucovinei cu Romnia, dar meninea clauzele privind minoritile i liberul tranzit. n aceeai zi a fost semnat i tratatul cu Bulgaria, care recunoatea frontierele din 1913, iar Al.Vaida-Voevod a obinut i recunoaterea de ctre marile puteri Aliate a unirii Basarabiei cu Romnia, n martie 1920. Noul prim-ministru, generalul Al.Averescu, numit de regele Ferdinand, la 13 martie 1920, s-a consacrat n politica extern luptei diplomatice pentru recunoaterea unirii Transilvaniei cu Romnia i a combaterii propagandei maghiare care milita pentru reconstituirea Ungariei Mari6. n martie 1920 se ncheie ultima etap a retragerii trupelor romne din Ungaria; n aprilie s-a constituit Comisia romn pentru lichidare, iar la 4 iunie 1920, guvernul Averescu a semnat Tratatul de la Trianon7, dup care n august 1920 se restabileau relaiile diplomatice ntre Romnia i Ungaria. Normalizarea relaiilor dintre cele dou ri nu a oprit propaganda deosebit de activ a cercurilor revizioniste de la Budapesta, n frunte cu Mikls Horthy (regentul Ungariei de la 1 martie 1920), manifestri care s-au bucurat direct sau indirect de complicitatea sau indiferena binevoitoare a Marilor Puteri, nu n ultimul rnd i a cabinetului francez condus de Al.Millerand. Tentativa lui Carol al V-lea de Habsburg de a reveni pe tronul Ungariei (martie-aprilie 1921) a contribuit la consolidarea noii orientri a Romniei spre democraiile occidentale8. Dup cea de-a doua ncercare a sa (octombrie 1921) a fost votat actul de detronare a celui mai sus numit, n consecin tronul Ungariei rmnnd vacant. Comentarii privind posibilitatea unei aliane sau chiar a unei uniuni personale ntre Ungaria i Romnia au circulat n mediile politice de la Budapesta, la sfritul anului 19219. Perioadele lipsite de tensiune n relaiile romno-ungare, au fost de scurt durat. n mai 1922, guvernul ungar nainta o not de protest Conferinei Ambasadorilor n legtur cu aplicarea reformei agrare n Transilvania, ceea ce ulterior va declana procesul optanilor. Se prevalau de aa zisa problem a aprrii minoritilor, pentru a cere suprimarea Comisiei Militare Interaliate de Control, deoarece ar fi reprezentat o grea povar pentru bugetul Ungariei. n faa preocuprilor cabinetului de la Bucureti, Frana i exprima, nc o dat angajamentele legate de respectarea statu-quo-ului.
6 7

I.Mamina, I.Scurtu, Guverne i guvernani (1916-1938), Editura Silex, Bucureti, 1996, p.39. Ibidem. 8 Noul guvern francez n frunte cu Aristide Briand a demonstrat o atitudine mai ferm n aprarea sistemului de securitate versaillez (Arhivele Naionale Centrale, Frana, R 184:T, circular, Paris, 2 aprilie 1921). 9 Se vorbea chiar despre o posibil cstorie a uneia din fiicele regelui Ferdinand cu fiul arhiducelui Iosif, regent al Ungariei pentru un timp scurt, ntre 7-24 august 1919; apoi de o posibil candidatur a Ducelui dAosta la coroana Sfntului tefan, sau a prinului Nicolae, fiul reginei Maria principala artizan a proiectului, n urma unei cstorii cu o principes italian. Desigur c guvernul de la Bucureti a dezminit aceste zvonuri care implicau Romnia (ibidem, filele 441-442).

296

S-au mai adugat i alte incidente care pstrau o atmosfer de ncordare ntre cele dou ri vecine: atentatul la viaa regelui Ferdinand, n septembrie 1922, nfptuit de Tharocsay Istvn, funcionar la Cile Ferate ungare, membru al Societii Ungurii care se deteapt; incidentul paapoartelor care, pentru scurt timp, a generat interdicia vizelor reciproce; confruntri de grani implicnd uniti regulate maghiare; politica Londrei i a Romei de protejare a intereselor maghiare; confruntarea, n mai 1923 n cadrul Comisiei Reparaiilor i n legtur cu acordarea unui mprumut de reconstrucie economic Ungariei. Dei s-a nregistrat o oarecare ameliorare a relaiilor acestei ri cu statele Micii nelegeri, pe ansamblu, ele rmn tensionate, mai ales dup ce la 5 septembrie 1924 se semna la Berlin cu URSS un acord privind stabilirea relaiilor diplomatice i consulare, tratat secret, rmas neratificat de Parlamentul de la Budapesta, datorit opiniei publice nefavorabile. Legislaia romneasc adoptat dup rzboi a recunoscut tuturor cetenilor din teritoriile unite, fr deosebire de naionalitate, deplintatea drepturilor lor politice i civile10. La 9 decembrie 1919 Romnia a semnat Tratatul minoritilor pe care apoi l-a ratificat la 30 august 1920. Dei Constituia din 1923 asigura largi drepturi, n decada brtienist, aceste tendine s-au mai estompat, dar fr a dispare11. Conform recensmntului din 1930, minoritile reprezentau 29,1% din totalul populaiei Romniei, ponderea cea mai ridicat avnd-o maghiarii, de 7,9%, urmai de germani 4,1%, evrei 4%, ruteni i ucraineni 3,3%, rui 2,3%, bulgari 2%, igani 1,5%, turci 0,9%, gguzi 0,6%, srbi, croai i sloveni 0,3%, polonezi 0,3%, ttari 0,1%, greci 0,1%, alte minoriti 0,3%12. Cu prilejul sfinirii Catedralei ortodoxe din Cluj, la 5 noiembrie 1933, regele Carol al II-lea declara: Sunt cel dinti gata a respecta credina oricui, atta timp ct aceast credin se unete cu a noastr, n acest scop de mrire i de ntrire a patriei13. Nici prim-ministrul, Alexandru Vaida-Voevod nu manifesta o alt opinie: Facem apel s vie alturi de noi toi acei fii buni ai minoritilor care s fie cu adevrat credincioi patriei i regelui14.
10

Decretul-lege din 30 decembrie 1918/2 ianuarie 1919, decretul-lege din 28 mai 1919, modificat n august 1919 etc. (M.Muat, I.Ardeleanu, op. cit., p. 43). 11 Art.7 din noua Constituie prevedea drepturi egale ntre romni i minoriti: Deosebirea de credine religioase i confesiune, de origine etnic i de limb, nu constituie n Romnia o piedic spre a dobndi drepturile civile i politice i a le exercita. Art.8 preciza: Toi romnii, fr deosebire etnic, de limb sau religie, sunt egali n faa legii i datori a contribui fr deosebire la drile i sarcinile publice. Populaia romneasc a manifestat, n general, o politic de toleran fa de minoriti, statul implicndu-se direct n construirea de coli, apariia unor publicaii, instituii de cultur, partide politice, acordarea libertii religioase, o parte a minoritarilor s-au artat rezervai sau chiar reticeni, de aceea problema nu poate fi etichetat n bloc, ci cu nuanrile de rigoare (I.Scurtu, coord., Istoria Romniei ntre anii 1918-1944. Culegere de documente, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1982, p. 59). 12 Enciclopedia Romniei, I, Bucureti, 1938, p. 148. 13 Adevrul, nr. 47 (15289), din 7 noiembrie 1933, p. 5. 14 Dreptatea,VII, nr. 1841, din 8 noiembrie 1933, p. 3.

297

Nemulumirile privind problema Transilvaniei, nerezolvat echitabil prin Tratatul de la Trianon, i adoptarea unei politici revizioniste de ctre conducerea Partidului Maghiar15, nfiinat n 1922, au dus la ndeprtarea unora dintre ei de acest partid, care mai realiti, privind situaia social-istoric a Transilvaniei dup rzboi, vor adera la partide democratice romneti sau la Partidul Popular Maghiar, constituit n 1927, care critica izolaionismul i ndemna la colaborare cu romnii16. n contextul creterii curentului revizionist n Germania hitlerist i Italia fascist, i n Transilvania influena Partidului Maghiar cunoate o cretere sensibil. Se practica o varietate de forme: organizarea de serbri populare, critica autoritilor romneti, refuzul de a vorbi limba romn, intonarea n toate mprejurrile a imnului Ungariei, rspndirea unor cri i ziare aduse de la Budapesta 17 . Politica de revizuire promovat de aceast ar 18 , se ntlnea cu susinerea revizionismului maghiar de ctre unele personaliti politice occidentale n frunte cu lordul Rothermere 19 care n articolul Locul Ungariei sub soare, publicat n Daily Mail, n 21 iunie 1927, i solicita sporirea teritoriului 20 . Asistm la o cretere a iredentismului maghiar21 i o statistic din 4 februarie 1936 preciza c la sate erau 14.425 de unguri iredentiti22.
15

Aderena la acest partid se exprima prin numrul de mandate obinute n parlament n urma scrutinurilor electorale: 3 n 1922, 15 n 1926, 8 n 1927, 16 n 1928, 10 n 1931, 14 n 1932, 9 n 1933, 19 n 1937 (A. Petric coord., Istoria Romniei ntre anii 1918-1981, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1981, p. 81). 16 Partidul Maghiar al Micilor Agricultori (1929), Madosz (1934), Partidul rnesc Maghiar (1936) .a. Presa maghiar din Romnia juca un rol important n definirea acestor orientri: Falvak Npe (Cluj, 1932-1933), Npakarat (Cluj, 1933), Ellenzki Kozlony, criticnd poziia ovinismului maghiar16. Poziia antirevizionist se exprima n diferite articole n ziare precum: Fggtlen Ujsg i Korunk (Cluj), Brasi Lapok i Npujsg (Braov), Sz (Tg. Mure), Kimondom (Arad) .a. ( M. Muat, I.Ardeleanu, Romnia dup Marea Unire,1918-1933, II, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1986, p. 720). 17 Arhivele Naionale Centrale (ANC), fond Inspectoratul general al jandarmeriei, dos. 9/1932, f. 5; dos.9/1936, f. 42; dos. 9/1937, filele 34-37; vezi i Neamul romnesc, XXVI, nr. 77 din 5 aprilie 1931, p. 1. 18 E. Toth, narmarea clandestin a revizionismului maghiar, Cluj, 1935, p. 6; vezi i ANC, fond Inspectoratul general al jandarmeriei, dos. 6/1934, f. 9; vezi i Viitorul XXIV, nr.7294 din 24 mai 1932, p. 2. 19 I. Nasta, Revizionismul ctig teren, n Adevrul, nr. 47, (15306) din 26 noiembrie 1933, p. 1. 20 O. Matichescu, Istoria nu face pai napoi, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1985, p. 100. 21 Astfel, ziarul Viitorul consemna la 5 ianuarie 1927: Contactul cu Budapesta nu face dect s hrneasc i s picure stropi de sev deasupra ndejdilor care ncolesc romantic n capul celor muli. i acest fapt le tulbur viaa, le tulbur mersul neted spre o normal i statornic victorie n noua ornduire (T.Vornic, Politica de stat fa de minoriti, n Viitorul, XX, nr.5781 din 5 iulie 1927, p. 3); Rapoartele jandarmeriei stipuleaz, tot mai des, n 1936 c se propag ura contra statului romn i n mod ascuns, sub diferite pretexte se caut a se ine treaz atitudinea ostil a ungurilor contra elementului romnesc (ANC, fond Ministerul de Justiie Direcia judiciar, dos. 19/1937, vol. I, f. 74). 22 Idem, fond Legiunea de Jandarmi, dos. 133/1937, f. 8.

298

n iulie 1930, la Bucureti are loc o conferin la care particip reprezentanii Romniei, Iugoslaviei i Ungariei n scopul formulrii unui rspuns comun la chestionarul adresat statelor participante la Conferina pentru eliminarea restriciilor la import i export (1929) i care va constitui primul pas ctre constituirea Blocului statelor agrare din Europa rsritean 23 . Problema revizionismului maghiar i bulgar era n atenia regelui Carol al II-lea24, a liderilor politici25 i a diplomaiei romneti26. Sistemul de aliane creat de Romnia (Mica nelegere 1921, nelegerea Balcanic 1934 ), tratatele bilaterale (tratatul de neagresiune romno-polon din 1921, rennoit apoi n 1926, precum i cele cu Frana i Italia din 1926), aderarea la unele pacte internaionale de incriminare a rzboiului ca mijloc de soluionare a diferendelor dintre state (Locarno 1925, Briand-Kellogg 1928), participarea la Conferina dezarmrii de la Geneva (1932-1934), .a., reglementarea relaiilor cu statele vecine (Uniunea Sovietic 1934), constituiau o expresie clar a politicii sale pacifiste i antirevizioniste27. n edina Parlamentului din 4 aprilie 1934, principalii lideri politici i-au exprimat poziia antirevizionist fa de statele vecine, care puneau n pericol interesele naionale ale Romniei28. Anul 1936 a reprezintat semnalul de alarm c politica de securitate colectiv pe coordonatele creia Romnia evoluase dup primul rzboi mondial i epuizase toate demersurile i manifestrile, trecndu-se de ctre unele mari puteri la o politic fi expansionist, revizionist. De aceast conjunctur internaional, a
23

Gh.Zaharia, C.Botoran, Politica de aprare naional a Romniei n contextul european interbelic (1919-1939), Editura Militar, Bucureti, 1981, p. 59. 24 n privina revizuirii tratatelor de pace, regele Carol al II-lea preciza cu claritate, presei strine n vara anului1930: Am scris acum cteva zile c sforrile melodramatice ale Ungariei pentru revizuirea tratatelor i fac acestei ri mai mult ru dect bine. Opinia public de la noi a urmrit spectacolul nfurat n draperii de doliu n ziua aniversrii Tratatului de la Trianon. Budapesta vroia s opreasc asupra-i ateniile lumii i eventual s zmulg nduioeli. Domnul Bethlen poate s scrie cte memorii ar dori, poate s trimit ci emisari i vrea inima s rspndeasc n Europa nedreptatea suferit de Ungaria. n faa neamurilor liberale, a cror veghe neadormit e o garanie a pcii europene, toate ncercrile se vor nrui cum se risipete inutil o nluc naintea realitii lucide (Dreptatea, anul IV, nr. 805, 19 iunie 1930, p. 1). 25 in s v spun c despre o revizuire a hotarelor nu poate fi vorba i c pacea nu poate fi servit dect prin ele. n materia aceasta nici o discuie nu poate fi admis. Nzuim s ajungem la raporturi panice i de prietenie cu Ungaria i cu alte state, s ntrim i s controlm aceste raporturi, dar nu cu preul unor abdicaii teritoriale care nu se mpac cu demnitatea naional, nici cu interesul meninerii pcii (ibidem, p. 3). 26 Frontierele actuale ale Europei Centrale declara Nicolae Titulescu sunt rezultatul evoluiei de secole a unei ri de justiie. Chestiunea frontierelor Europei Centrale constituie un proces sfrit, iar nu un proces care trebuie s nceap. La orice tentatativ de actualizare vom rspunde: lucru judecat (N.Titulescu, Discursuri, Editura tiinific, Bucureti, 1967, p. 407). 27 I. Calafeteanu, Revizionismul ungar i Romnia, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1995, p. 122. 28 Iuliu Maniu liderul Partidului Naional rnesc declara c naiunea romn... nu poate admite nici un moment c aceast unitate s fie pus sub discuie (Monitorul oficial, Dezbaterile Adunrii Deputailor, edina din 4 aprilie 1934, p. 1610); n aceeai edin, Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor Externe sublinia cu fermitate c politica noastr extern, izvornd din poruncile unitii naionale, are ca scop principal pstrarea ei (N. Titulescu, op. cit., p. 407).

299

profitat Ungaria care i va orienta politica extern spre o apropiere de cel de-al treilea Reich, ateptnd din partea acestuia mil i ajutor pentru realizarea propriilor sale scopuri, chiar dac acest lucru nsemna transformarea ei ntr -un satelit al Germaniei naziste29. Urmrind reconstituirea Ungariei Mari a lui tefan, parlamentarii maghiari i-au legat mai nti soarta de conservatorii englezi 30 , dispui la unele concesii fa de revendicrile puterilor revanarde, i apoi de Germania i Italia. Dup Tratatul de la Mnchen (29-30 septembrie 1938), propaganda revizionist desfurat de Ungaria horthyst a devenit un mijloc principal de presiune folosit de Germania asupra Romniei i Iugoslaviei31. Prima victim a revizionismului maghiar a fost Cehoslovacia 32 , creia i se rpea un teritoriu de 12.000 km2, cu o populaie de circa 1.000.000 de locuitori, inclusiv oraele Ujgorod, Mukacevo i Kosice 33 . Nemulumit de rezultatele obinute la primul Dictat de la Viena, din 2 noiembrie 1938, guvernul maghiar s-a lansat ntr-o nou campanie revizionist de ample proporii, inta fiind Ucraina Subcarpatic, unde preteniile ei erau susinute de Polonia34. Dar aceste pretenii s-au lovit de opoziia Germaniei care plnuia ca aceast zon s constituie un pion n realizarea unui stat ucrainean independent, aflat sub influena celui de-al treilea Reich. Dup Tratatul de la Mnchen, grupuri tot mai largi de politicieni romni, din jurul regelui Carol al II-lea credeau c o apropiere de Germania devenise imperativ necesar pentru a apra graniele rii de regionalismul ungar i de cel sovietic35. Cu ocazia ntrevederii lui Gheorghe Brtianu, trimis la Berlin, la nceputul lunii noiembrie 1938, pentru a sonda opinia cercurilor diplomatice i politice germane fa de revizionismul ungar i pentru a pregti o vizit a regelui, Herman Gring l-a ncredinat c Germania nu i-a schimbat poziia fa de preteniile revizioniste ale Ungariei36. A urmat un turneu al regelui Carol al II-lea prin statele occidentale: Londra (15-18 noiembrie 1938), Bruxelles (19 noiembrie 1938), Paris (20-21 noiembrie 1938), cu scopul de a primi sprijin economic i politic pentru a respinge
29

Politica expansionist a Germaniei hitleriste, privind spaiul vital n zonele centrale i vestice ale Europei (zona renan 1936, Anschllus-ul februarie 1938, compromisul de la Mnchen i acordarea regiunii sudete a Cehoslovaciei, septembrie 1938, anexarea ntregului teritoriu cehoslovac martie 1939), secondat, ndeaproape de Italia fascist a lui Benito Mussolini (Etiopia 1936, Albania 1939), crea o stare de vdit ngrijorare pentru statele mici i mijlocii, care se strduiau s-i ntreasc puterea de aprare i se pregteau s reziste (I. Calafeteanu, op. cit., p. 102). 30 A. Simion, Dictatul de la Viena, Editura Albatros, Bucureti, 1996, p. 14. 31 Un document al Marelui Stat Major al Armatei Romne preciza n acest sens: Ungaria a organizat ... una dintre cele mai formidabile campanii revizioniste ce a cunoscut vreodat istoria politic n toate statele din Apusul Europei, devenind astfel un factor tulburtor al situaiei politice actuale (Arhivele Militare Romne, Marele Stat Major, dos.23/1938, f. 61). 32 I.Calafeteanu, op. cit., p. 183. 33 Ibidem, p. 188. 34 Ibidem, p. 191. 35 Vezi V.Moisuc, Diplomaia Romniei i problema aprrii suveranitii i independenei naionale n perioada martie 1938-mai 1940, Editura Academiei, Bucureti, 1971, p. 45-105. 36 Akten zur deutschen auswrtigen Politik (1918-1945), seria D, Bd. V/2, Baden-Baden, 1950 (ADAP), p. 262-264, doc. 231. Vezi i V. Moisuc, op. cit., p. 83, 108, 116.

300

presiunile germane, unde a primit doar promisiuni evazive37. n aceste condiii, el renun la orice rezerve i la 24 noiembrie 1938 se ntnete cu Hitler la Berghof. ntrebat direct ce poziie va adopta Germania n eventualitatea unui rzboi ntre Romnia i Ungaria, rspunsul Fhrer-ului nu a fost deloc linititor, spunnd c un astfel de conflict nu privete n mod direct Germania i n consecin ea nu are de ce s ia poziie ntr-un asemenea caz38. Aflnd de uciderea efului Grzii de Fier, Corneliu Zelea Codreanu din ordinul lui Armand Clinescu, primul-ministru, cu acceptul regelui, Hitler a ordonat restituirea imediat a decoraiilor pe care Carol le acordase lui Herman Gring i altor demnitari germani cu ocazia vizitei sale, iar Wilhelm Fabricius, ambasadorul german la Bucureti a fost rechemat. La 30 ianuarie 1939, cu ocazia convorbirii dintre ministrul plenipoteniar al Germaniei, W. Fabricius, rentors la Bucureti i Grigore Gafencu, ministru Afacerilor Externe, s-a afirmat hotrrea guvernului romn de a sprijini intrarea Germaniei n Comisia European a Dunrii39. Criza a fost depit, i din nou Gheorghe Brtianu era trimis la Berlin, pentru continuarea i adncirea colaborrii cu Romnia40. La ntrevederea de la Berlin, din 16-19 ianuarie 1939, ntre Hitler i Csky, n prezena lui von Ribbentrop i a ambasadorilor Erdmannsdorf i Sztojay, urmat de o lung convorbire CskyRibbentrop, reprezentantul maghiar a pus din nou problema crerii unui nou stat transilvan independent n care germanii, maghiarii i romnii s-ar bucura de drepturi egale, gndit ca o etap preliminar n alipirea mai uor la Ungaria 41. Cotropirea Cehoslovaciei, tergiversarea semnrii de ctre delegaia romn a tratatului economic cu Germania, manifestrile de simpatie artate de poporul romn poporului cehoslovac, au dus la ncordarea relaiilor romno-germane, uniti ale armatei ungare fiind mobilizate, ncepnd cu 14 martie 1939 spre frontiera romnocehoslovac42. La 16 martie 1939, Ardorka Rudolf nota n jurnalul su: Suntem ferm hotri s pornim la rzboi mpotriva Romniei; considerm situaia de acum mult prea prielnic pentru aceasta43. La 21 martie 1939 guvernul romn a decretat mobilizarea general, numrul rezervitilor fiind de trei ori mai mare dect al celor chemai44.
37

Aa cum nota mai trziu suveranul romn, plin de amrciune, politica de mpciuire care era s culmineze prin ruinea de la Mnchen ne asvrlea, vrnd nevrnd n orbita german (Carol al II-lea, n Zodia Satanei. Reflexiuni asupra politicii internaionale, Editura Universitaria, Bucureti, 1994, p. 95). 38 I.Scurtu, Istoria romnilor n timpul celor patru regi (1866-1947), III, Carol al II-lea, Editura Enciclopedic, Bucureti, 2001, p. 255. 39 Andreas Hillgruber, Staastmnner und Diplomaten bei Hitler (OSH), Frankfurt am Main, 1967, p. 64. 40 V. Moisuc, op. cit., p. 129; Gheorghe Buzatu, Dosare ale rzboiului mondial (1939-1945), Iai, 1978, p. 18-19, precum i Gheoghe Buzatu, Ghe. Brtianu Evoluii politice. Documente n Confluene istoriografice romneti i europene Ghe. Brtianu, Iai, Universitatea Al.I.Cuza, 1988, p. 462. 41 M. Muat, I.Ardeleanu, Romnia dup Marea Unire (noiembrie 1933 septembrie 1940), v