Sunteți pe pagina 1din 508

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

ELIZABETH ADLER NOROCUL ESTE O FEMEIE

Titlul original: FORTUNE IS A WOMAN Traducere de Oana Spirescu

- ELI!A"ET# A$LER -

PROLOG
1937 C%nd &unicul L'sandrei( Mandarinul Lai Tsin( )*i d+du sea,a c+ ,ai a-ea .oarte pu/in ti,p de tr+it pe acest p+,%nt( o duse s+ -i0ite0e #ong 1ong-ul2 A-ea -reo *apte0eci de ani( poate ,ai ,ult( era scund *i .ira-( .oarte de,n( cu pielea ca perga,entul( cu po,e/ii )nal/i *i cu oc3ii ,igdala/i( negri ca s,oala2 L'sandra a-ea *apte ani( *i p+rul auriu i se )n-%rte4ea )ntr-o ,ie de &ucle pline de energie2 A-ea oc3ii rotun0i( de culoarea sa.irelor( *i un ten delicat( al& ca laptele( dar nu i se p+rea deloc ciudat s+-i apar/in+ lui Lai Tsin2 El era &unicul( iar ea era L'sandra( pur *i si,plu2 $ru,ul de la San Francisco le lu+ *ase 0ile cu diri4a&ilul( .+cur+ opriri )n .iecare noapte la ,arile 3oteluri din di.eritele ora*e de pe dru, *i( )n tot acest ti,p( el )i -or&i despre a.acerile lui *i despre C3ina( iar L'sandra ascult+ atent+2 5 Sunt un o, &+tr%n( )i spuse el pe c%nd diri4a&ilul se ridica lene* din gol.ul Manilla( pe ulti,ul seg,ent al c+l+toriei lor2 Nu -oi a-ea onoarea de a te ur,+ri pe lungul t+u dru, prin -ia/+2 6/i dau tot ce /i-ai putea dori pe acest p+,%nt 7 &og+/ii( putere *i succes 7 )n speran/a c+ -ia/a )/i -a .i &inecu-%ntat+ cu .ericire2 8i-a, spus tot( L'sandra( )n a.ar+ de un singur ade-+r2 Acest ade-+r e secretul ,eu2 Acest ade-+r se a.l+ scris *i pus la ad+post )n sei.ul ,eu personal din &iroul din #ong 1ong2 Nu,ai dac+ te cople*e*te disperarea *i dru,ul prin -ia/+ /i se pare )nce/o*at( doar atunci tre&uie s+-l cite*ti2 9i dac+ 0iua
:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

aceea -a -eni( nepoat+( ,+ rog s+ ,+ ier/i( *i ,+ rog ca acel ade-+r s+ te a4ute s+ alegi dru,ul cel &un c+tre .ericire2 L'sandra d+du ,irat+ din cap; uneori Mandarinul era .oarte ciudat( dar )l iu&ea at%t de ,ult( )nc%t <ade-+rurile= nu p+reau nici pe departe la .el de i,portante ca .aptul c+ o alesese pe ea ca to-ar+*+ de dru,2 C%nd a4unser+ )n #ong 1ong( se duser+ i,ediat la conacul al&( )n/esat de co,ori( care se )n+l/a deasupra gol.ului Repulse( unde )i )nt%,pinar+ nenu,+ra/i ser-itori c3ine0i( care se ,inunar+ de e>traordinarul p+r &lond *i de oc3ii al&a*tri ai copilului *i de .ragilitatea &+tr%nului2 $up+ ce s-au r+corit cu c%te o &aie *i au ,%ncat( Mandarinul a c3e,at auto,o&ilul( un Rolls-Royce elegant( de culoarea 4adului( *i a plecat cu L'sandra la cartierul general Lai Tsin, un &loc turn( cu coloane( care se )ntindea pe toat+ supra.a/a dintre &ule-ardele ?ueens *i $es @oeu>2 Lu%nd copilul de ,%n+( Mandarinul )i ar+t+ leii de &ron0 care .lancau intrarea( 3olul super&( cu pere/ii *i podelele de ,ar,ur+ de di.erite culori( coloanele )nalte din ,alac3itul lui pre.erat( sculpturile de 4ad *i ,o0aicurile2 Apoi o duse dintr-un &irou )ntr-altul( pre0ent%nd-o .iec+rui anga4at( de la cel ,ai u,il o, de ser-iciu( p%n+ la cel ,ai )nalt taipan din puternicul i,periu Lai Tsin. L'sandra se plec+ cu respect )n .a/a .iec+ruia( .+r+ s+ spun+ ni,ic *i ascult%nd cu aten/ie( cu, o )n-+/ase &unicul2 La s.%r*itul 0ilei a-ea cearc+ne de o&oseal+ la oc3i( dar nu se ter,inase )nc+ totul2 Ignor%nd *o.erul( Mandarinul c3e,+ o ric*+ *i( ur,at de auto,o&ilul elegant( pornir+ pe str+0ile aglo,erate2 Conduc+torul ric*ei )*i croia dru, cu pricepere prin la&irintul de alei )nguste( c+tre 0ona ,urdar+ a portului( l+s%nd *o.erul *i ,a*ina ),pot,oli/i unde-a )napoi2 6n cele din ur,+( dup+ un ti,p care L'sandrei i se p+ru nes.%r*it( se opri )n .a/a unei coli&e de le,n( cu acoperi* de ta&l+2 L'sandra )*i pri-i )ntre&+tor &unicul( c%nd acesta co&or) din ric*+ *i-i )ntinse ,%na s-o a4ute2
A

- ELI!A"ET# A$LER -

5 @ino( nepoat+( )i spuse el cal,2 Ca s+ -e0i asta( te-a, adus p%n+ aici2 $e aici a )nceput a-erea lui Lai Tsin2 Ea )l prinse str%ns de ,%n+ *i pornir+ c+tre u*a de le,n2 $e*i p+rea o ni,ica toat+( L'sandra o&ser-+ c+ era )nt+rit+ cu drugi gro*i de ,etal *i )nc3is+ cu lac+te puternice2 6ntreaga cl+dire .usese )nt+rit+ cu c+r+,i0i *i reparat+ cu le,n nou( iar .erestrele ,ici *i a*e0ate .oarte sus a-eau gratii de ,etal cu -%r.uri ascu/ite2 5 Nu,ai .ocul ar putea distruge ,aga0ia Lai Tsin, spuse Mandarinul( cu -ocea lui &l%nd+( plin+ de )ncredere( *i asta nu se -a )nt%,pla niciodat+2 L'sandra *tia c+ e con-ins c+ -ec3ea ,aga0ie nu -a arde niciodat+( pentru c+ g3icitoarea( pe care o consulta s+pt+,%nal( )i spusese cu ,ult+ -re,e )n ur,+ c+( de*i a-ea s+ .ie un incendiu( ni,ic din ce era al lui nu a-ea s+ .ie -+t+,at2 Mandarinul &+tu de dou+ ori )n u*a de le,n2 $up+ c%te-a secunde( se au0i 0go,otul 0+-oarelor trase *i u*a se desc3ise )ncet2 Un c3ine0 de -reo patru0eci de ani se plec+ ad%nc *i-i in-it+ s+ intre2 5 @enerate Tat+( -+ rog s+ intra/i cu Nepoata cea Mic+( spuse el )n c3ine0+2 Fa/a Mandarinului se lu,in+ de 0%,&et c%nd )l ),&r+/i*a pe &+r&at( apoi se d+dur+ )napoi *i se pri-ir+ unul pe cel+lalt2 5 M+ &ucur s+ te -+d( spuse Mandarinul( dar( dup+ triste/ea din oc3i( a,%ndoi *tiau c+ era pentru ulti,a par+2 Acesta e .iul ,eu( B3ilip C3en( )i spuse L'sandrei2 6l nu,esc <.iul ,eu= pentru c+ a -enit )n casa noastr+ c%nd era ,ai ,ic dec%t e*ti tu acu,2 Era or.an( ne.or,at( *i a de-enit ca propriul ,eu copil2 Acu, este co,pradorul ,eu2 Are gri4+ de toate a.acerile Lai Tsin de aici( din #ong 1ong( *i este singurul o, de pe lu,e )n care a, )ncredere2 Oc3ii al&a*tri ai L'sandrei se ,+rir+ de ui,ire *i-l pri-i intens pe &+r&at2 Mandarinul o lu+ de ,%n+ *i o duse prin depo0itul lung *i )ngust2 Ra.turile erau pr+.uite *i goale( lu,inate de un singur &ec .+r+ a&a4ur( care se leg+na la
C

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

cap+tul unui .ir lung2 L'sandra pri-i speriat+ )n col/urile )ntunecoase( tres+rind c%nd oc3ii ei )i )nt%lnir+ pe ai altcui-a; dar nu era *o&olanul sau dragonul .ioros la care se a*tepta( ci un &+ie/el c3ine02 B3ilip C3en spuse ,%ndru: 5 $o,nule( a, onoarea s+ -i-l pre0int pe .iul ,eu( Ro&ert2 "+iatul se plec+ ad%nc )n ti,p ce &+tr%nul )l cerceta2 5 C%nd te-a, -+0ut ulti,a oar+( a-eai trei ani( spuse Mandarinul )ncet( iar acu, ai 0ece 7 e*ti aproape un &+r&at2 Ai oc3i cinsti/i *i .runte )nalt+2 Te -ei str+dui s+ ,o*tene*ti )ncrederea pe care i-o acord tat+lui t+u2 L'sandra )l pri-i curioas+: era scund *i &ine legat( cu &ra/ele *i picioarele ,usculoase( *i era ),&r+cat occidental( cu pantaloni scur/i( cre,( o c+,a*+ al&+ *i o 4ac3et+ gri( cu e,&le,a unei *coli pe piept2 C%nd Mandarinul se )ntoarse cu spatele( oc3ii cercet+tori ai copilului( pe 4u,+tate ascun*i de oc3elari cu ra,e ,etalice( )i )nt%lnir+ pe ai ei *i-i /inur+ prin*i pentru o lung+ clip+2 5 Spera, s+ -+ pri,esc )n casa ,ea( spuse B3ilip( trist( dar sunte/i at%t de o&osi/iD Mi-a .ost de a4uns s+ te -+d )n aceste c%te-a clipe( r+spunse Lai Tsin( )n ti,p ce capul lui B3ilip se odi3ni un ,o,ent pe u,+rul lui( )ntr-o ),&r+/i*are de r+,as &un2 At%t c%t s+-/i pot ,ul/u,i pentru c+ ai .ost un .iu &un2 9i s+ te rog s+ ai gri4+ de .a,ilia Lai Tsin *i de a.acerile ei( a*a cu, ai .+cut )ntotdeauna( c3iar dac+ eu nu -oi ,ai .i aici2 5 Ai cu-%ntul ,eu( @enerate Tat+2 B3ilip se d+du un pas )napoi( cu .a/a )ncordat+ de e.ortul de a-*i re/ine lacri,ile2 5 Atunci pot ,uri ),p+cat( spuse Mandarinul( )ncet *i( lu%nd-o pe L'sandra de ,%n+( porni lent c+tre ric*a care a*tepta2 6ndep+rt%ndu-se pe str+du/a )ngust+( )i ceru s+ ,ai pri-easc+ o dat+ la -ec3iul depo0it de le,n2 5 Niciodat+ nu tre&uie s+ uit+, de u,ilele noastre )nceputuri( )i spuse &l%nd2 $ac+ uit+,( pute, crede c+
E

- ELI!A"ET# A$LER -

sunte, prea de*tep/i( sau prea &oga/i( sau prea i,portan/i2 9i asta atrage joss r+u( g3inion asupra .a,iliei noastre2 La conacul din Repulse "a'( pe L'sandra o a*tepta o co,oar+ de daruri din partea nu,ero*ilor asocia/i de a.aceri ai Mandarinului2 Be c%nd desc3idea pac3etele( e>cla,%nd de )nc%ntare la -ederea colierelor de perle per.ecte( a .igurinelor de 4ad ,inunat sculptate( a roc3iilor de ,+tase *i a e-antaielor pictate( el o a-erti0+ din nou: 5 8ine ,inte( darurile nu sunt pentru c+ oa,enii ace*tia )/i sunt prieteni( ci pentru c+ e*ti o Lai Tsin2 Cu ,ul/i ani dup+ aceea( L'sandra a-ea s+ ai&+ de ce s+*i a,inteasc+ de -or&ele lui2 La s.%r*it( c%nd Mandarinul se a.la pe ,oarte( )ntr-o 0i rece de octo,&rie( la San Francisco( nu,ai Francie( .ru,oasa occidental+ cunoscut+ su& nu,ele de concu&ina lui( .usese pri,it+ la c+p+t%iul s+u2 Ea )i r+corea .runtea( ars+ de .e&r+( cu prosoape reci( )l /inea de ,%n+ *i-i *optea -or&e de )ncura4are2 El desc3ise oc3ii *i o pri-i cu tandre/e2 5 9tii ce ai de .+cutD ,ur,ur+2 Ea d+du din cap2 5 9tiu2 O pace ad%nc+ se a*ternu asupra tr+s+turilor lui *i apoi se stinse2 Oasele Mandarinului Lai Tsin nu au .ost tri,ise )napoi )n C3ina( pentru a .i )ngropate al+turi de ale str+,o*ilor s+i( cu, era o&iceiul2 6n loc de asta( Francie )nc3irie un ia3t al&( splendid( )l decora cu g3irlande ro*ii *i( )nso/it+ doar de L'sandra *i purt%nd 3aine al&e de doliu( )i ),pr+*tie cenu*a departe( )n gol.ul San Francisco2 Asta )*i dorise Mandarinul2

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

PARTEA I FRANCIE i ANNIE

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 1
1937 Mari, 3 octombrie Annie A'sgart3 era o .e,eie ,icu/+( rotun4oar+( cu oc3i ,ari( e>presi-i( de culoare ca.enie( cu p+r str+lucitor( *aten( tuns scurt( *i per,anent )ncruntat+2 <$in cau0a anilor de gri4i=( spunea ea )ntotdeauna2 A-ea cinci0eci *i *apte de ani( era prietena lui Francie #arrison de aproape trei0eci de ani( *i *tia despre ea tot ce era de *tiut2 Annie era proprietara *i directoarea lu>osului 3otel Aysgarth Arms din Union SHuare2 Era -ioaie ca un terrier( )nc+p+/%nat+ ca un cat%r *i &un+ la su.let c+ p%inea cald+2 Mai era( de ase,enea( *i pre*edinta co,paniei Aysgarth otels !nternational, o ra,ur+ a Corpora/iei Lai Tsin, cu 3oteluri )n *ase /+ri2 Bentru o .eti*can+ din IorJs3ire( Annie A'sgart3 .+cuse un dru, lung2 Barcurse rapid coridoarele cu ,oc3ete ,oi ale 3otelului ei din San Francisco( pri-ind )n Salonul $ales( ca s+ se asigure c+ )n *e,ineul eli0a&et3an ardea .ocul( ca )n .iecare 0i( .ie -ar+ .ie iarn+( iar c3elnerii( )n 4ac3ete purpurii *i pantaloni de -%n+toare( erau aten/i s+ ia co,en0ile de &rand' sau ca.ea ale oaspe/ilor2 @eri.ic+ &arul din ,alac3it *i cro,( )nclin%ndu-*i capul c+tre cei cinci &ar,ani 0elo*i( ,ul/u,it+ c+ &arul( ca de o&icei( era plin de tinerii &oga/i *i -eseli ai ora*ului2 Tra-ers+ apoi restaurantul opulent( decorat cu oglin0i )n ra,e &ogate( oprindu-se( ici *i colo( ca s+ sc3i,&e o -or&+ cu unul din clien/ii regula/i sau s+ salute o .igur+ .a,iliar+2 !%,&i( au0ind o&i*nuitele *oapte cu, c+( pro&a&il( ea este .ai,oasa Annie A'sgart3( c+ acesta .usese pri,ul ei 3otel *i era pre.eratul ei2 Era o .e,eie teri&il de atr+g+toare *i( pro&a&il( -alora ,ilioane( se spunea2 Antenele ei erau at%t de &ine acordate( dup+ at%/ia ani( )nc%t ar .i o&ser-at un co-or deplasat cu un centi,etru( o
K

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

scru,ier+ negolit+ sau un client care a*tepta prea ,ult ca s+ i se ia co,anda2 6*i iu&ea 3otelul; )l construise( practic( cu ,%inile ei( de c%nd a-ea 0ece ca,ere *i p%n+ a4unsese s+ ai&+ dou+ sute2 Cuno*tea .iecare centi,etru al lui *i *tia e>act cu, .unc/ionea0+( de la Jilo,etrii de ca&luri electrice( p%n+ la co,plica/iile siste,ului de )nc+l0ire cu a&uri2 6/i putea spune e>act c%te cearcea.uri de p%n0+ irlande0+ e>ist+ )n ca,erele de ser-iciu( de pe .iecare eta4( *i c%te li-re de carne de -it+( de pri,+ calitate( co,andase &uc+tarul-*e. s+pt+,%na aceea( c%/i c3elneri erau de ser-iciu )n seara aceea( *i nu,ele oaspe/ilor care soseau sau plecau a doua 0i2 Le spusese sp+l+toreselor( care lucrau la su&sol( e>act c%t apret tre&uia .olosit la .e/ele de ,as+ din da,asc ro0( *i se *tia c+ le ar+tase personal ca,eristelor cu, tre&uia cur+/at+ corect o cad+2 Ea )ns+*i 3ot+r%se sc3e,ele coloristice( sto.ele *i ,o&ilierul din .iecare din cele dou+0eci de aparta,ente( *i supra-eg3ease decorarea )ntregului 3otel( aleg%nd stilul de cas+ de /ar+ engle0easc+ pentru saloanele pu&lice *i decora/ia )n stil art deco( -erde cu argintiu( pentru &ar2 6ntotdeauna supra-eg3ea personal ,eniul *i cu,p+rarea -inurilor( iar ca.eaua era un a,estec .+cut special( dup+ gustul ei2 Ni,ic la Aysgarth Arms nu era l+sat la -oia )nt%,pl+rii( s+u )n gri4a unui si,plu director2 Annie era o pasionat+ a cur+/eniei *i calit+/ii *i )*i conducea 3otelul la .el cu, condusese casa tat+lui ei( )n IorJs3ire( )n to/i anii aceia risipi/i2 Mul/u,it+ c+ totul era a*a cu, tre&uia( se )ntoarse )n 3olul de ,ar,ur+ *i descuie( cu o c3ei/+ de aur( u*a li.tului ei particular( care o ducea direct la ulti,ul eta42 O.t+ )nc%ntat+ c%nd acesta porni )n sus( cu un *uierat u*or( *i se )ntre&+ de ce oare oa,enii spuneau c+ e r+u s+ te &ucuri de lu>2 Li.tul se opri( u*a se desc3ise *i ea intr+ )n lu,ea ei2 Arunc%ndu-*i 3aina de cati.ea pe un scaun( se duse direct la .ereastr+( cu, .+cea )ntotdeauna2 Aparta,entul era la eta4ul L( .erestrele( din ta-an p%n+n podea( se )ntindeau pe toat+ lungi,ea de doispre0ece
ML

- ELI!A"ET# A$LER -

,etri a salonului( *i pri-eli*tea nocturn+ a ora*ului era ,agic+2 Tra.icul de pe str+0ile de dedesu&t era asur0itor( dar acolo( sus( era lini*te( *i ora*ul se des.+*ura su& ea )ntrun ,ilion de lu,ini/e2 O.t+ satis.+cut+( )nc%ntat+ c+ )i d+dea acela*i .ior ca pri,a dat+ c%nd )l -+0use( apoi se )ntoarse *i pri-i 0%,&ind )n 4urul ei2 6*i dorise ca locuin/a ei s+ .ie co,plet di.erit+ de tot ce cunoscuse -reodat+ *i( de aceea( consultase o .ai,oas+ decoratoare de interioare2 $ecoratoarea era -iclean+( talentat+( plin+ de succes( su&/ire *i ur%t+( iar Annie era -iclean+( talentat+( plin+ de succes( dr+gu/+ *i rotun4oar+( *i se pl+cuser+ una pe alta aproape i,ediat2 5 Uit+-te la ,ine( )i ceruse Annie( lu%nd o po0+ dra,atic+ )n ,i4locul ca,erei i,ense *i goale2 Bri-e*ti o .e,eie din IorJs3ire( scund+( gr+su/+( cu p+r *aten( de o anu,it+ -%rst+( dar pe din+untru sunt supl+( &lond+ *i super&+2 9i cu 0ece ani ,ai t%n+r+2 Bentru aceast+ .e,eie -reau s+ decore0i aparta,entul2 $ecoratoarea r%sese *i-i spusese c+ *tie e>act ce -rea Annie( apoi se apucase *i crease un aparta,ent )n al& *i argintiu( ,+tase *i satin( lac *i cristal( e>act ca un decor de #oll'Nood2 Bodelele .useser+ .+cute )n ,ar,ur+ scu,p+ *i acoperite cu co-oare cre,( cati.elate( .erestrele enor,e( drapate cu 0eci de ,etri unduitori de ta.ta de ,+tase cre,( pere/ii( ascun*i su& oglin0i *i lu,ina/i cu candela&re de argint .iligranat; so.alele opulente erau din &rocart al& *i peste tot erau ,+su/e din ala&astru( sticl+ *i cro,( cu l+,pi de cristal cu a&a4ururi din ,+tase2 Batul uria* al lui Annie era ),&r+cat )n satin al& *i a-ea deasupra o coroan+ de argint( ar+t%nd( cu, spunea Annie cu a.ec/iune( ca &udoarul unei t%r.e2 "u.etele *i co,odele erau din lac al& *i pres+rate cu -a0e )nalte( pe care( indi.erent de anoti,p( le /inea pline cu tranda.iri al&i( cu ti4e lungi2 $ecoratoarea )i spusese c+ .olosise cel pu/in cinci0eci de nuan/e de al& ca s+ cree0e acest e.ect( iar aparta,entul )i d+dea lui Annie un senti,ent de &un+stare *i con.ort *i lu>( ,ult di.erit de cel
MM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

dat de ,u*a,alele *i co-oarele turce*ti roase( din tinere/ea ei2 9i *tia c+ nu ar .i a-ut ni,ic dac+ n-ar .i .ost Mandarinul *i Francie2 9i( &ine)n/eles( Oos3 7 cu care )ncepuse totul2 Totul se datora norocului( sau &a.tei( cu, spuneau ei )n IorJs3ire( *i ni,ic nu i se p+rea ,ai )ndep+rtat ca locul care .usese casa ei dou+0eci *i *ase de ani din -ia/+2 $ar )n seara aceea g%ndul nu-i era la trecut( nici la decorul so,ptuos sau la sc%nteietoarea pri-eli*te a nop/ii; era la Francie2 Lu%nd 0iarul "an #rancisco $hronicle, se tr%nti pe so.a *i reciti coloana de &%r.e ,ondene( pe care o ,ai citise de cinci ori )n 0iua aceea2 Burta titlul Moartea Man%arin&l&i Lai Tsin. Man%arin&l Lai Tsin, celebr&l om %e a'aceri misterios, a m&rit ieri la a(ro)imati* +a(te,eci %e ani, %e+i nimeni n&-i c&noa+te c& certit&%ine *-rsta. "e s(&ne c. s-a n.sc&t /ntr&n sat mic %e (e mal&l r-&l&i 0angt,e %in $hina, +i nimeni n& +tie c&m a *enit /n "tatele 1nite, ci %oar c. a aj&ns la "an #rancisco /nainte %e s'-r+it&l secol&l&i +i s-a /mbog.it re(e%e, '.c-n% comer, 'olosin% sistem&l chine,esc %e cre%it rotati*. 2ar ceea ce l-a aj&tat (e Man%arin s. aj&ng. /n ,one inaccesibile &n&i chine, /n acele ,ile, a 'ost leg.t&ra l&i scan%aloas. c& #rancesca arrison, 'iica l&i armon arrison, milionar&l %in 3ob ill, 'on%ator&l &neia %in cele mai im(ortante b.nci ale noastre +i membr& al elitei societ.ii. #rancie arrison a 'ost cea care a /ncheiat toate a'acerile l&i Lai Tsin aici, /n "tatele 1nite, ca +i /n ong 4ong, +i m&lt. l&me s&sine c. ea a 'ost 'ora c.l.&,itoare care l-a trans'ormat (e Man%arin /n miliar%ar. Lai Tsin a 'ost generos c& a*erea sa, cre-n% '&n%aii care s. 'inane,e +coli (entr& co(iii chine,i, cre-n% b&rse la cele mai b&ne +coli +i 'ac&lt.i ale nai&nii, constr&in% s(itale +i or'elinate. "e s(&ne c. a /ncercat s. com(ense,e (ro(ria sa co(il.rie ne'ericit. +i li(sa %e e%&caie. 2ac. este a+a, at&nci n& a re&+it, (entr& c., (-n. ac&m, nici&na %in
M

- ELI!A"ET# A$LER -

'ac&lt.ile (e care le-a /n,estrat n& i-a acor%at *re&n titl& onori'ic, +i n& a 'ost membr& /n nici&n&l %in consiliile +colilor, or'elinatelor sa& s(italelor sale. Man%arin&l a 'ost &n om 'oarte %iscret, *iaa l&i 5 mai (&in 'oarte (&blica sa leg.t&r. c& a+a-n&mita sa conc&bin. 5 a r.mas &n secret. 2ar cel mai mare secret %intre toate este %ac. mere& t-n.ra +i 'r&moasa #rancesca arrison /i *a mo+teni a*erea 5 +i c-t %e mare este aceasta. "an #rancisco a+tea(t., c& r.s&'larea t.iat., s. a'le &ltim&l e(iso% al (o*e+tii cel&i mai misterios, mai celebr& +i mai bogat cet.ean al s.&. Annie se )ntre&+ dac+ Francie citise articolul *i c%t de ,ult o sup+ra )nc+ &%r.a2 Annie nu participase la .uneraliile Mandarinului( de*i )l cuno*tea de tot at%ta -re,e *i )l iu&ise la .el de ,ult ca Francie; )n/elesese c+ aceasta )i )ndeplinea ulti,a dorin/+ lu%ndu-*i un r+,as-&un special( )n inti,itate2 Arunc%nd ner+&d+toare 0iarul pe podea( ridic+ receptorul( sun+ la recep/ie *i ceru s+ i se aduc+ la intrare 6ac7ar%-ul ei ,ic( -erde )nc3is2 6*i arunc+ pe u,eri 3aina de cati.ea( cu guler ,oale de &lan+( )ndes+ )n &u0unar e>e,plarul din $hronicle *i lu+ din nou li.tul spre 3ol2 Se opri s+ sc3i,&e o -or&+ cu directorul de ser-iciu2 5 Au plecat de4a senatorul *i doa,na WingateP )ntre&+ ea dega4at( pun%ndu-*i ,+nu*ile2 5 $a( doa,n+( ca, acu, o 4u,+tate de or+2 Trec%nd ca .urtuna pe u*ile )nalte de sticl+( )l salut+ din cap pe portar( apoi se a*e0+ la -olanul ,icului 6ac7ar%. Un lucru *tia cu siguran/+: nu a-ea s+ ,en/ione0e( .a/+ de prietena ei Francie( c+ "ucJ Wingate se a.la )n ora* cu so/ia sa( Mar'anne( *i c+ cinau cu detestatul .rate al lui Francie( #arr'2 A3 Fong( ser-itorul c3ine0 pe care Francie )l a-ea de peste dou+0eci de ani( )i desc3ise u*a lui Annie *i-i spuse c+ Francie era sus( )n dor,itor( cu L'sandra2
M:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Spune-i s+ nu se gr+&easc+2 O s+ a*tept( spuse Annie( tra-ers%nd 3olul *i intr%nd )n salona*ul lui Francie2 6*i turn+ un coniac ,are( se a*e0+ *i pri-i apreciati- )n 4ur2 6n cas+ ,ai e>istau )nc+ trei saloane ,ari de pri,ire( o &i&liotec+ cu peste dou+0eci de ,ii de c+r/i *i &iroul Mandarinului( care era la .el de gol *i de auster ca o c3ilie de c+lug+r2 $ar salonul lui Francie era .e,inin *i con.orta&il2 Ta&lourile pe care le adunase din toat+ lu,ea acopereau pere/ii( o colec/ie de sculpturi pre/ioase din 4ad al& u,plea un ca&inet S3eraton din le,n de ,agnolia( iar c+r/ile *i re-istele nu ,ai )nc+peau )n ra.turi *i )n/esau scaunele *i ,esele2 Co-oarele( )n culori pale( erau turce*ti( so.alele erau co,ode *i tapisate cu sto.e cu desene (aisley, iar draperiile grele de ,+tase aurie erau trase( ca s+ nu p+trund+ )n cas+ noaptea u,ed+ *i ce/oas+2 Annie ridic+ )ntre&+tor pri-irea c%nd u*a se desc3ise *i intr+ Francie2 5 L'sandra a ador,it( )n .ine( spuse( o.t%nd2 O s+-i .ie dor de el( Annie2 5 N-o s+ ne .ie tuturorP spuse Annie( trist+2 9i ,ai *tiu alte sute de oa,eni care au ,oti-e s+-i .ie recunosc+tori2 A .ost un o, ,are2 6i arunc+ lui Francie 0iarul2 5 Ai citit astaP Este $hronicle 7 dar toate scriu la .el2 5 A, citit2 Annie o pri-i nelini*tit+; p+rea cal,+ *i senin+( dar .ru,oasa ei .a/+ o-al+ )*i pierduse culoarea( iar ,%inile )i tre,urau c%nd ),p+turi cu gri4+ 0iarul *i-l puse pe ,as+2 Annie )*i spuse c+ Francie era la .el de .ru,oas+ ca )n 0iua c%nd o cunoscuse; oc3ii ei al&a*tri erau )ntuneca/i de triste/e( dar pri-irea a-ea aceea*i intensitate de sa.ir pe care o a-usese )n tinere/e2 B+rul lung( &lond *i ,oale( )i era prins )n p+r/i( )n piepteni str+lucitori( *i r+sucit )n coc la spate( iar roc3ia al&+( din crep de l%n+( )i su&linia silueta su&/ire( plin+ de gra/ie2 5 Mai &ine ai &ea un pa3ar de coniac( suger+ Annie( ad+ug%nd dur: Bari &olna-+2
MA

- ELI!A"ET# A$LER -

Francie ridic+ din u,eri2 Re.u0%nd coniacul( se ad%nci )n pernele canapelei2 5 I-a, cerut s+ nu-,i lase ,ie &anii( spuse ea2 A, ,ai ,ult dec%t ),i tre&uie *i a, casa asta *i .er,a2 Au .ost ,ai ,ulte dona/ii( o su,+ su&stan/ial+ 7 0ece ,ii de dolari 7 a .ost dat+ .a,iliei C3en din #ong 1ong( dar cea ,ai ,are parte a &anilor a l+sat-o L'sandrei2 O a-ere personal+ de trei sute de ,ilioane de dolari *i o a.acere care -alorea0+ cel pu/in de trei ori pe at%t2 6ngri4orat+( se 4uca cu *iragul de perle i,ense de la g%t2 Conacul din gol.ul Repulse( cu toate co,orile de art+ *i antic3it+/ile( a .ost donat #ong 1ongului ca ,u0eu de art+( ),preun+ cu un .ond pentru ac3i0i/ii -iitoare2 9i( e-ident( #&n%aia Man%arin e de4a autono,+2 Annie o pri-i( uluit+2 5 N-a, reali0at c%t de ,ul/i &ani a-ea2 @reau s+ spun( *tia, c+ e &ogatQ darQ 5 O( AnnieD e>cla,+ Francie( cu oc3ii plini de triste/e( lucrul cel ,ai s.%*ietor e c+ to/i &anii nu i-au putut cu,p+ra ceea ce-*i dorea cel ,ai ,ult: o educa/ie( cultur+ 7 *i acceptarea )n societate2 A .ost o&ligat s+ )n-e/e pe strad+( iar cultura *i-a do&%ndit-o prin instinctul lui pentru .ru,os2 $ar n-a .ost niciodat+ acceptat2 M+ )n-inuiesc pe ,ine )ns+,i pentru asta2 $ac+ n-a* .i .ost eu( l-ar .i acceptat ,+car c3ine0ii2 5 Asta s-ar .i putut( dar societatea din San Francisco n-ar .i .+cut-o niciodat+2 Iar el asta -oia2 $e dragul t+u2 Francie lu+ de pe &iroua*ul 8m(ire, de l%ng+ .ereastr+( un perga,ent legat cu panglic+ ro*ie *i( c%nd )l des.+cu( Annie -+0u nu,ele lui Lai Tsin( ,arele lui sigiliu de aur2 5 El )nsu*i a scris asta )n c3ine0+( )i spuse Francie2 @reau s+ au0i ce spune2 Mandarinul scrisese .iecare caracter c3ine0esc cu preci0ia elegant+ a unei ,iniaturi2 8ste *oia mea ca nici&n mo+tenitor %e (arte b.rb.teasc. %in 'amilia Lai Tsin s. n& oc&(e *reo%at. (o,iia cea mai /nalt. %in cor(oraie. 9n schimb, *or 'i %es(.g&bii c& bani,
MC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

c& care s. (orneasc. sing&ri /n a'aceri, s.-+i &rm.reasc. (ro(riile lor interese +i s.-+i croiasc. (ro(ri&l %r&m /n *ia., c&m se c&*ine &n&i b.rbat. 2e-a l&ng&l anilor mi s-a %o*e%it, %e nen&m.rate ori, c. 'emeile s&nt mai *re%nice %ec-t b.rbaii. 2e aceea %oresc ca 'emeile s. (oarte /ntot%ea&na (o*ara 'amiliei Lai Tsin. #emeile Lai Tsin *or 'i la 'el %e (&ternice ca marile /m(.r.tese ale $hinei. 2ar *or 'i /ntot%ea&na mo%este, n& *or (ermite 'amiliei Lai Tsin s. se 'ac. %e r&+ine +i n& *or a%&ce nicio%at. %e,onoarea as&(ra 'amiliei, nici /n a'aceri, nici /n *iaa lor (ersonal.. $ele ce o *or 'ace *or 'i i,gonite %in 'amilie, '.r. /nt-r,iere, +i n& *or mai 'i nicio%at. re(rimite. Ast'el c., at&nci c-n% Lysan%ra Lai Tsin *a /m(lini o(ts(re,ece ani, %oresc ca ea s. %e*in. (ro(rietar +i tai(an al $or(oraiei Lai Tsin2 !ar (-n. ce ea *a a*ea *-rsta %e o(ts(re,ece ani, #rancesca arrison *a controla cor(oraia +i *a a*ea (&tere total. +i &ltim&l c&*-nt /n orice %eci,ie major.. 5 Nu e drept s+ ),po-+re0i un copil cu o ase,enea r+spundere( spuse Annie2 L'sandra e )nc+ un copil( *i nu *ti, ,+car dac+ -a .i destul de de*teapt+( sau destul de puternic+ 7 sau dac+ -a dori s+ conduc+ Corpora/ia Lai Tsin. Francie( o s+ se reedite0e trecutul( o s+ .ie o .e,eie )ntr-o lu,e a &+r&a/ilor2 9i tu( ,ai ,ult ca oricine( ar tre&ui s+ *tii c%t de greu este2 Francie )nc3ise oc3ii( re.u0%nd s+-*i a,inteasc+2 5 Crede-,+( Annie( n-a, -rut ca L'sandra s+ .ie ,o*tenitoarea a-erii Lai Tsin2 O s+ -e0i( i,ediat ce a.l+ 0iarele( o s+ .ie etic3etat+ ca <Cea ,ai &ogat+ .eti/+ din lu,e=2 O s+ .ac+ din ea un su&iect de sen0a/ie2 Eu n-a, dorit pentru ea dec%t s+ ai&+ o copil+rie nor,al+( s+ se ,+rite( s+ ai&+ copiiQ s+ .ie .ericit+2 Asta e ceea ce a -rut Mandarinul2 El i-a plani.icat destinul2 C%nd ter,in+ *coala( -a pleca din San Francisco *i se -a duce la #ong 1ong2 O s+ locuiasc+ cu .a,ilia co,pradorului *i o s+ )n-e/e despre corpora/ie *i despre cu, se conduce2 O s+ )n-e/e cu, s+
ME

- ELI!A"ET# A$LER -

.ie Tai Ban al uneia din cele ,ai ,ari co,panii co,erciale ale lu,ii2 "u0ele lui Annie se str%nser+2 5 N-o po/i l+sa s+ se duc+ )n #ong 1ong2 9i( )n plus( c%nd ai de g%nd s+-i spui ade-+rulP Francie nu r+spunse2 Se duse la .ereastr+ *i trase draperia grea( pri-ind )n noapte2 Lu,inile ora*ului sclipeau )n cea/+( dar ea nu le -edea; )n locul lor -edea .a/a Mandarinului( 0+c%nd pe patul de ,oarte *i cer%ndu-i s+ repete pro,isiunea pe care i-o .+cuse2 5 Annie( spuse ea )ncet( nici c3iar tu nu *tii tot ade-+rul2 Annie se ridic+( nete0indu-*i .usta pe *oldurile generoase2 5 Francie #arrison( spuse( .urioas+( sunte, prietene de at%/ia ani *i )n -ia/a ,ea nu e>ist+ niciun secret pe care s+ nu-l *tii2 9i acu, tu ),i spui c+ ,i-ai ascuns ce-a2 Nu c+ ar a-ea i,portan/+ 7 doar dac+ e legat de L'sandra( *i atunci a, dreptul s+ *tiu2 Berga,entul su&/ire .o*ni c%nd Francie )i &+g+ su& nas testa,entul Mandarinului2 5 $espre L'sandra *tii tot ce e de *tiut2 Bo.ti,( cite*te singur+Q 5 9tii c+ nu citesc )n c3ine0+Q *i oricu,( nu asta -oia, s+ spun2 5 Atunci nu ,ai e ni,ic altce-a de spus2 Mandarinul nea c+l+u0it -ie/ile *i *ti, c+ a a-ut dreptate2 Acu, o -a c+l+u0i pe a L'sandrei( *i e de datoria ,ea s+ a, gri4+ ca dorin/a s+-i .ie ),plinit+2 6n3+/%ndu-*i 3aina( Annie )*i aran4a gulerul de &lan+ la g%t2 5 Nu -reau s+ ,+ cert cu tine( Francie #arrison( dar nu sunt de acord( *i nu -oi .i niciodat+2 9i o s+ ,+ asigur c+ L'sandra *tie la cine s+ -in+( c%nd lucrurile n-or s+ ,earg+ &ine 7 la na*a ei( la ,+tu*a Annie( acoloD Se repe0i la u*+( apoi e0it+( cu ,%na pe clan/+2

MF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 O.( Francie( ad+ug+ ea( cuprins+ de re,u*c+ri2 A, -enit( s+ te alin *i nu .ac dec%t s+ te nec+4esc2 Ce .el de .e,eie suntP Francie 0%,&i printre lacri,i )n ti,p ce se ),&r+/i*au2 5 E*ti e>act aceea*i .e,eie care ai .ost )ntotdeauna( Annie A'sgart3( *i nu te-a* iu&i dac+ ai .i alt.el2 5 8ine ,inte c+ trecutul e trecut( Francie2 @iitorul contea0+2 Francie cl+tin+ din cap2 5 Bentru c3ine0i *i trecutul .ace parte din -ia/+2 5 Cu at%t ,ai r+u( ,ur,ur+ Annie A'sgart3( nu,ai pentru ea( pe c%nd se )ndrepta spre u*+2 Francie ur,+ri .arurile 6ac7ar%-ului disp+r%nd )n cea/a nop/ii2 Era doar ora nou+( dar strada Cali.ornia era pustie2 Sus pe deal( -edea lu,inile casei copil+riei sale2 $esigur( nu ,ai era aceea*i cas+( pentru c+ aceea .usese distrus+ )n ti,pul ,arelui cutre,ur din MKLE( dar .ratele el( #arr'( o reconstruise i,ediat2 <Ca s+ arate A,ericii *i ora*ului c+ ni,ic 7 nici ,+car -oin/a $o,nului 7 nu-i putea )n.r%nge pe #arrison-i=( spusese el2 Nu,ai Francie o putuse .ace2 Bri-i )n 4os( spre lu,inile )nce/o*ate ale San Franciscoului( g%ndindu-se la oa,enii .erici/i care se duceau s+ ia ,asa( sau s+ danse0e( sau s+ -ad+ spectacole( *i singur+tatea o )n-+lui ca o cea/+ rece *i cenu*ie( )ng3e/%nd-o p%n+ la oase *i .+c%nd-o s+ tre,ure2 Se gr+&i s+ arunce )nc+ un le,n pe .oc *i se g3e,ui pe so.a( )n-elindu-se )n p+tur+2 Lini*tea se a*ternu peste ea ca o cea/+; &u*tenii trosneau *i ceasul tic+ia( dar nu ,ai e>ista niciun alt sunet2 $e parc+ era singurul o, de pe p+,%nt2 A*a se si,/ise c%nd era copil( singur+ )n ca,era ei din i,ensa re*edin/+ arrison din No& #ill2 Minutele se t%rau unui dup+ altul *i ea )*i pri-i ceasul2 Era ,ic *i si,plu( din aur( *i .usese cu,p+rat pentru ea( cu ani )n ur,+( de "ucJ Wingate; *i acesta era un alt nu,e din trecut( la care nu tre&uia s+ se g%ndeasc+ )n seara aceea2 $ar o .+cea2 6n ,inte )i ap+ru .a/a lui .ru,oas+( )ntunecat+( la .el de clar ca *i c%nd s-ar .i uitat la o .otogra.ie2
MG

- ELI!A"ET# A$LER -

Trecuser+ opt ani *i ea )nc+ se ,ai g%ndea la el 0i *i noapte2 Micul portret de copil( pe care i-l d+ruise el de un Cr+ciun( era tot pe noptiera ei( ceasul de la el se a.la la ,%na ei( iar a,prenta lui e>ista pe trupul ei2 Era nea4utorat+ )n iu&irea pentru el( *i spera s+ nu-l ,ai -ad+ niciodat+2 Nu-i spusese Mandarinul( )nainte de a ,uri( c+ tre&uia s+-*i scoat+ din ,inte tot ce se )nt%,plase *i s+ ,earg+ )nainteP S+ nu se uite niciodat+ )napoiP Cl+tin+ din cap 7 era u*or de spus( dar nu *i de .+cut2 Se ridic+( nete0indu-*i roc3ia ,oale *i )ntin0%ndu-se2 Apoi se )ndrept+ c+tre .ereastr+ *i trase perdelele2 Bu/in ,ai 4os( pe strad+( .iecare .ereastr+ a casei .ratelui ei str+lucea de lu,in+ *i un lung *ir de auto,o&ile elegante a*tepta a.ar+2 #arr' d+dea una din cele&rele lui petreceri2 Francie *tia c+( )n ciuda 0-onurilor despre greut+/ile lui .inanciare( nu se cru/ase nicio c3eltuial+ pentru a se atinge per.ec/iunea pe care o cerea el2 M%ncarea era preg+tit+ de &uc+tarul lui .rance0; -inurile *i *a,pania erau( .+r+ )ndoial+( din cele ,ai .ine( *i cele ,ai &une sere .useser+ pro&a&il 4e.uite de cele ,ai .ru,oase .lori( pentru ca cel pu/in o du0in+ de .lorari la ,od+ s+ le aran4e0e )n &uc3ete( care s+-/i taie r+su.larea2 @ale/ii purtau( pro&a&il( li-reaua &ordo a casei #arrison( iar ,a4ordo,ul engle0( care lucrase c%nd-a pentru un duce *i despre care se spunea c+ e ,ai sno& c3iar *i dec%t #arr'( anun/a oaspe/ii pe ,+sur+ ce soseau2 Francie *tia c+ acolo se a.lau .e,ei din cele ,ai &une .a,ilii( purt%nd roc3ii de satin *i dantel+ de la Mainbocher *i &i4uterii de la $artier, iar &+r&a/ii erau ),&r+ca/i )n .racuri2 9i( &ine)n/eles( #arr' a-ea al+turi cea ,ai proasp+t+ starlet+ de la #oll'Nood2 Care( .+r+ )ndoial+( se str+duia din r+sputeri s+-l ,ul/u,easc+( pentru c+( c3iar dup+ dou+ di-or/uri *i cu reputa/ia de a .i la .el de *o-in ca *i tat+l s+u( .ratele ei( cu po0i/ia lui social+ *i cu ,ilioanele lui( era )nc+ o partid+2 Trase perdelele( g%ndindu-se cu a,+r+ciune c+ sincroni0area lui era per.ect+2 Aproape c+ p+rea s+
MK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

s+r&+toreasc+ .iindc+( )n s.%r*it( Mandarinul Lai Tsin era ,ort *i nu ,ai putea ,%n4i nu,ele #arrison2

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 2
La ora unspre0ece *i 4u,+tate( #arr' le spuse <Noapte &un+= oaspe/ilor s+i2 6i pri-i ,ul/u,it cu, pleac+( cu e>cep/ia lui "ucJ Wingate *i a so/iei acestuia( Mar'anne( pe care )i conduse personal p%n+ la ,a*in+2 Fa,ilia Wingate era o -ec3e .a,ilie cali.ornian+( a c+rei &og+/ie data de 0eci de ani *i se datora gr%nelor *i p+,%nturilor( c+ilor .erate *i &+ncilor2 $ar .a,ilia lui Mar'anne( .a,ilia "rattle( pro-enea din B3iladelp3ia *i a-ea o a-ere at%t de -ec3e( )nc%t ni,eni nu se ,ai )ntre&a de unde -ine2 A-erile -ec3i erau acolo dintotdeauna2 Tat+l lui "ucJ .usese la 6rinceton cu tat+l lui #arr'( &iroul de a-ocatur+ Wingate se ocupa de a.acerile lor de ani de 0ile( iar "ucJ *i #arr' se cuno*teau de-o -ia/+( de*i niciodat+ nu .useser+ ceea ce se nu,e*te prieteni2 O s+rut+ u*or pe Mar'anne( pe o&ra0ul par.u,at( pe c%nd urca )n li,u0ina condus+ de *o.er( iar ea )i arunc+ un 0%,&et ,ic *i rece( care nu -enea nicidecu, din oc3ii ei .ru,o*i *i -er0i2 B+rul ei &lond curgea )n -aluri per.ect sculptate( &u0ele )i erau de un ro*u per.ect( str+lucitor( iar roc3ia de sear+( de un al&astru noptatec( nu a-ea nici cea ,ai ,ic+ cut+2 Ar+ta de parc+ a&ia ar .i )nceput seara( nu ca la s.%r*itul ei2 #arr' *tia c+ Mar'anne "rattle nu se ,+ritase cu "ucJ Wingate pentru c+ acesta era .ru,os( .er,ec+tor *i interesant 7 *i o partid+ &un+( pe deasupra2 Se ,+ritase cu el pentru c+ era un &+r&at cu picioarele &ine )n.ipte pe terenul politic( iar ea adora lu,ea politicii2 Fa,ilia ei .usese )n Congres *i )n gu-erne ti,p de genera/ii( dar ni,eni nu a4unsese p%n+ la pre*edin/ie2 Iar Mar'anne asta spera pentru "ucJ2 El .usese senator de Cali.ornia )n ulti,ii doispre0ece ani *i de/inuse posturi o.iciale su& doi pre*edin/i repu&licani2 Acu, se -or&ea despre el ca .iind -iitorul candidat la Bre*edin/ie2 Era e>act cu, pl+nuise Mar'anne2 6*i .olosise toat+ puterea pe care o a-ea ca
M

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

,e,&ru al unei .a,ilii cu in.luen/+ politic+( ),preun+ cu nu,eroase intrigi *i sc3e,e( pentru a a4unge unde dorea2 A-eau o cas+ pe strada 1 din ReorgetoNn( re*edin/a .a,iliei Wingate( l%ng+ Sacra,ento( un aparta,ent i,ens pe BarJ A-enue( *i o ,o*ie i,po0ant+( :roa%lan%s, )n 0ona de -%n+toare din NeN Oerse'( ,o*tenit+ de la &unicul ei2 A-eau doi copii politico*i *i .ru,o*i( un gra4d plin de cai purs%nge( gara4e pline de ,a*ini scu,pe *i 3ectare de pa4i*ti u,&roase( pe care se putea lua ceaiul *i se putea 4uca croc3et2 Mar'anne "rattle Wingate a-ea totul2 Nu e>ista dec%t un singur o, care putea opri dru,ul lui "ucJ spre Casa Al&+( *i acela era #arr'2 Mar'anne *tia asta *i de aceea )l ura2 6i spuse rece: 5 Noapte &un+( #arr'2 Nu pot s+ spun c+ ,-a, distrat2 M+ te, c+ -edetele de .il, nu se prea pricep la con-ersa/ie2 Bri-ind ,ali/ios la &londa platinat+( cu o roc3ie str%ns+ pe trup( care-l a*tepta )n 3ol( ad+ug+: $e*i &+nuiesc c+ Rretc3en are calit+/i care co,pensea0+ asta2 5 Rreta( o corect+ #arr'( 0%,&ind *i g%ndindu-se ce ,are c+/ea e2 $ar era de*teapt+( asta tre&uia s+ i-o recunoasc+2 Uite nu,ai cu, condusese cariera lui "ucJD Iar .i .ost de .olos *i lui o so/ie ca Mar'anne( )n locul celor dou+ pacoste cu care se alesese2 5 Noapte &un+( #arr'( spuse *i "ucJ( urc%ndu-se )n li,u0in+ *i )ntre&%ndu-se de ce dracuS tre&uise s+ ia cina la #arr' #arrison2 Era un o, ocupat( ti,pul lui nu-i apar/inea( *i Mar'anne a-ea gri4+ de aran4a,entele lor <sociale=( care erau toate legate de politic+( pentru c+ )n -ia/a lor nu e>ista ni,ic altce-a2 La col/ul str+0ii o pri-i .urios pe Mar'anne: 5 Bo/i s+-,i e>plici e>act de ce ne-a, petrecut seara cu #arr'P spuse el2 Nu-l pot su.eri( *i tu *tii asta2 5 8i-a, spus ,ai de-re,e( dragul ,eu( nu,ele lui )nc+ ,ai )nsea,n+ ,ult )n San Francisco( iar )n seara asta a a-ut la el c%/i-a oa,eni cu &ani *i .oarte ,ult+ in.luen/+2 5 Nu dau doi &ani pe #arr' sau pe prietenii lui in.luen/i( spuse el( rece2 S+ nu-,i ,ai .aci asta -reodat+2

- ELI!A"ET# A$LER -

5 6n de.initi-( dragul ,eu( &iroul t+u )nc+ se ,ai ocup+ de a.acerile lui2 M-a, g%ndit c+ nu e &ine s+-l ignor+, pur *i si,plu( spuse ea( conciliant2 $ar dac+-/i displace at%t de tare( n-o s-o ,ai .ace,2 Trec%nd pe l%ng+ casa lui Francie #arrison( Mar'anne o&ser-+ c+ el )ntoarse capul ca s+ se uite la .erestrele lu,inate( dar nu .+cu niciun co,entariu2 #arr' le .+cu cu ,%na( ur,+rind ,a*ina care co&ora pe strada Cali.ornia *i se )ndrepta c+tre Aysgarth Arms, unde )nc3iriaser+ Aparta,entul Regal( pentru c+ Mar'anne considera de prost gust s+ )nc3irie0e( pre,atur( Aparta,entul Bre0iden/ial2 6n 4osul str+0ii nu ,ai str+luceau lu,ini dec%t la #airmont, la Clu&ul 6aci'ic 1nion *i la .erestrele singurei case particulare de pe strada Cali.ornia( cea a surorii sale( Francie2 6*i a,inti de reporta4ul despre ,oartea Mandarinului Lai Tsin( pe care-l citise ,ai de-re,e )n "an #rancisco 8)aminer, *i de specula/iile despre a-erea lui2 <Milionarul Lai Tsin= spunea titlul( *i apoi e-ident c+ ,en/iona -ec3iul scandal legat de Francie *i de c3ine0ul ei2 Nu,ele #arrison era din nou t%r%t prin noroi( *i din nou #arr' )*i dorea s-o o,oare2 6*i spuse cu a,+r+ciune c+( dac+ Lai Tsin ar .i pl+nuit s+-l distrug+( nici c+ ar .i putut alege un ,o,ent ,ai &un( pentru c+ ,oartea lui de0gropa -ec3iul scandal( toc,ai c%nd #arr' a-ea ne-oie s+ stea c%t ,ai .erit de oc3ii pu&licului( cel pu/in p%n+ reu*ea s+ dea lo-itura cu sondele2 Urc+ )ncet sc+rile( arunc%ndu-i o pri-ire scurt+ Rretei( t%n+ra actri/+ care a*tepta )n 3ol2 Ea )i 0%,&i pl+cut( dar el nici ,+car nu se opri2 5 Spune-i lui #u..Jins s+ scoat+ ,a*ina *i s-o duc+ pe do,ni*oara Wol.e )napoi la 3otel( )i spuse ,a4ordo,ului c%nd trecu pe l%ng+ ea2 Ea pri-i .+r+ e>presie )n ur,a lui; .useser+ ),preun+ ti,p de trei s+pt+,%ni pline de pasiune *i a-ea dreptul la un r+,as-&un( ,+car politicos( dar p%n+ c%nd #arr' a4unse
:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

)n &iroul s+u *i )nc3ise u*a )n ur,a sa( el o uitase de4a2 Rreta Wol.e apar/inea trecutului2 #arr' se pr+&u*i )n .otoliul de piele *i-*i puse picioarele pe &iroul de ,a3on2 Fier&ea de .urie ),potri-a surorii sale( Francie( *i a lui Mar'anne Wingate; ),potri-a pri,ei( pentru c+ era o t%r.+ care-i ),pro*case nu,ele cu noroi( ),potri-a celei de-a doua( pentru c+ /inea nasul pe sus *i era inaccesi&il+( *i )n seara aceea )l .+cuse s+ si,t+ c+ tot )i ,ai era superioar+( )n ciuda -ale/ilor lui )n li-rea( dineurilor scu,pe *i .lorilor so,ptuoase2 9i )n ciuda rela/iei lor <co,ple>e=2 #arr' era un &+r&at .ru,os( )nalt( cu u,eri la/i( *i purta &ar&+ ca tat+l s+u2 A-ea oc3i s.redelitori( de culoare al&astru-desc3is( p+r &lond-)nc3is( pe care )ncepuse s+-l piard+( *i un .ar,ec social &ine calculat2 Bre0enta( de ase,enea( o puternic+ atrac/ie pentru se>ul opus2 $ar )n seara aceea( Mar'anne st+tuse )n dreapta lui( la ,as+( pe locul de onoare( ignor%nd -inurile .ine *i a&ia ating%ndu-se de ,%ncarea delicioas+( catadicsind( din c%nd )n c%nd( s+ asculte ce-i spunea cel ,ai i,portant produc+tor *i proprietar de studiouri de la #oll'Nood( !e- A&ra,s2 La un ,o,ent dat( )*i )ntorsese pri-irea rece c+tre #arr' *i-i spusese: 5 "ucJ *i cu ,ine a, )nceput s+ ne restr%nge, )n pri-in/a oaspe/ilor2 Ne-a, sta&ilit la dineuri si,ple *i la petreceri ,ai ,ici( ,ai inti,e2 6n po0i/ia )n care sunte, noi( a-e, i,presia c+ e de prost gust s+-/i .luturi a-erea( c%nd a&ia a trecut depresiunea2 9i 0%,&ise cu 0%,&etul ei superior2 Mar'anne *tia c+ dineul sc%nteietor .usese ,enit s+-i i,presione0e( pe ea *i pe "ucJ( ca *i pe ceilal/i potenta/i .inanciari( pe care #arr' spera s+-i con-ing+ s+ in-esteasc+ )n sondele lui de petrol( *i dorise s+-l anun/e c+ ea una nu se l+sa p+c+lit+2 Mar'anne *tia c+ #arr' se .olosea de ea *i c+( .+r+ ea( nu a-ea nicio *ans+ de a .ace rost de in-estitori2 9i( .ir-ar s+ .ie( a.urisita a-ea dreptate2
A

- ELI!A"ET# A$LER -

#arr' )*i turn+ un coniac( rotind lic3idul c3i3li,&ariu )n pa3arul .in de cristal :accarat. 6*i l+s+ capul pe pielea rece a .otoliului( a,intindu-*i de *ocul pr+&u*irii &ursei( care-i )n4u,+t+/ise( peste noapte( ce-i ,ai r+,+sese din a-ere *i care( doar cu c%te-a 0ile )n ur,+( i-o deci,ase din nou2 Iar dup+ aceea -enise depresiunea econo,ic+( *i &anca lui a&ia dac+ supra-ie/uise2 O( nu .usese o&ligat s+ se arunce de la o .ereastr+ de pe Wall Street sau s+ -%nd+ ,ere pe trotuar( dar a-erea .a,iliei #arrison nu ,ai e>ista2 Mai intrau )nc+ ce-a &ani 7 datorit+ norocului pe care-l a-usese cu c%/i-a ani )n ur,+( *i inteligen/ei de a-l e>ploata 7 dar ie*eau i,ediat din nou( din cau0a a.acerilor lui nerenta&ile2 $e data aceasta erau sondele de petrol; .ora 0i *i noapte de peste un an *i nu g+sise ni,ic2 "anii *i ti,pul )ncepeau s+ se ter,ine( *i a-ea ne-oie *i de una *i de alta2 9i acesta era ,oti-ul dineului costisitor din seara aceea2 6*i )ng3i/i laco, coniacul( a,intindu-*i de po-estea &unicului s+u *i de lingourile de aur care se adunau )n &eciurile "+ncii $ali'ornia, *i-*i spuse sc%r&it c+ &+tr%nul negustor a-usese dreptate2 Aurul era singura in-esti/ie sigur+ )n -re,uri grele2 $ar acu, a-ea ne-oie de pu/in a4utor2 A-ea ne-oie de capital ca s+ .inan/e0e o nou+ co,panie( care s+ caute petrol )n largul /+r,urilor Cali.orniei( *i-l in-itase pe "ucJ Wingate la cin+ ca s+-i )n,oaie pe ceilal/i *i s+ se lase ,ul*i2 $orise s+ le arate c+ nu a-ea( de .apt( ne-oie de &ani( ci doar s+ poat+ conta pe -ec3ii prieteni( c%nd era -or&a de un c%*tig sigur2 $ar Mar'anne nu 4ucase cu, tre&uia )n seara aceea2 Se purtase rece *i superior( de parc+ n-ar .i .ost prea sigur+ ce c+utau ea *i "ucJ acolo( al+turi de indi-i0ii aceia in.eriori2 Mar'anne era o c+/ea *i #arr' )*i dorea s+ .i a-ut *i el una ca ea2 6*i ,ai turn+ un coniac2 Ce-i tre&uia era o alian/+( nu o c+s+torie2 Era -re,ea s+-*i g+seasc+ o .e,eie cu &ani( putere *i a,&i/ie2 6n de.initi-( uite ce ,ult )i .olosise lui "ucJ2 Iar dac+ so/ia lui ar .i .ost la .el de rece ca Mar'anne(
C

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

el( ca *i "ucJ( *i-ar .i c+utat pl+cerea )n alt+ parte2 Era sigur c+ .e,eile ca Mar'anne nu luau sea,a la ast.el de lucruri2 $e .apt( pro&a&il le .+cea c3iar pl+cere( din ,o,ent ce le scutea de discon.ortul de a-*i ,ul/u,i &+r&a/ii( c%nd a-eau at%tea alte lucruri i,portante de .+cut 7 copiii( casele de condus( ser-itorii( operele de caritate( croitoresele( )nt%lnirile *i ac/iunile politice( dineurile de str%ngere de .onduri( *i toate e-eni,entele circuitului social de la Was3ington2 $ar )n seara aceea( c+/eaua )i )ntorsese spatele( c%nd( de .apt( ar .i tre&uit s+ se uite recunosc+toare )n oc3ii lui *i s+ le spun+ tuturor s+ in-esteasc+ )n sondele lui2 Mai &+u un coniac( g%ndindu-se la .e,eile din -ia/a lui( la nes.%r*itul *ir de a,ante *i a-enturi de-o noapte( la cele dou+ so/ii care nu .useser+ &une de ni,ic( *i la Francie2 $oa,ne( )*i a,intea de parc+ ar .i .ost ieri; tat+l lui spun%ndu-i( c%nd era doar un copil( c+ sora lui e ne&un+ *i c+ nu ,erita s+ poarte nu,ele de #arrison2 La )n,or,%ntarea ,a,ei sale( )n/elesese c+ el era cel i,portant2 El era .iul *i ,o*tenitorul2 Ea nu era dec%t o .at+ *i nu a-ea nicio i,portan/+2

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 3
Francie nu putea dor,i2 Au0ea ,a*inile *i -ocile oaspe/ilor lui #arr'( apoi lini*tea a*tern%ndu-se peste ora*2 Mintea i se )ntoarse )napoi( acolo unde nu -oia s+ se )ntoarc+2 Bri,a ei a,intire era din s+pt+,%na c%nd se n+scuse .ratele ei2 Era )n MGKM2 A-ea trei ani *i co&or%se din pat( )n ca,era copiilor de la eta4ul trei( *i -enise pe sc+ri( )n -%r.ul picioarelor( p%n+ la parter( ca s+ -ad+ ce era cu toat+ agita/ia aceea2 Sala cea ,are( cu la,&riurile de ste4ar )ntunecat( cu do,ul de -itralii *i cu pila*trii de ,ar,ur+ italian+( era lu,inat+ ca 0iua2 Ser-itorii( purt%nd li-reaua &ordo a casei #arrison( alergau de colo-colo( su& supra-eg3erea lui Maitland( ,a4ordo,ul engle0( purt%nd platouri cu ,%ncare c+tre su.ragerie2 At%rnat+ de &alustrad+( pri-ea .ascinat+ o lu,e pe care n-o ,ai -+0use niciodat+2 $in su.ragerie au0ea .r%nturi de con-ersa/ie *i r%sete *i -ocea &u&uitoare a tat+lui ei l+tr%nd un ordin c+tre Maitland2 Ma4ordo,ul ie*ise pe 3ol cu o .igur+ i,pasi&il+ *i repetase ordinul unuia dintre ser-itori2 Ea se str%nse )ntr-un col/( iar o,ul trecuse )n gra&+ pe l%ng+ ea( )n sus pe sc+ri2 C%te-a ,inute ,ai t%r0iu( se )ntorsese purt%nd o &occelu/+ &ine ),pac3etat+2 Era .r+/iorul ei( despre care *tia c+ doar,e )ntr-un leag+n l%ng+ patul ,a,ei ei *i pe care a-usese -oie s+-l -ad+ doar o dat+( pentru c%te-a ,inute( c%nd tat+l ei era plecat2 <Bentru a-l .eri de ,icro&i( draga ,ea=( )i spusese ,a,a ei2 Ser-itorul disp+ruse )n direc/ia &uc+t+riei( cu copilul( *i Francie )*i puse ,%na la gur+( )ngro0it+2 A-eau oare s+-l pun+ la cuptor *i s+-l g+teasc+ pentru cin+P Se ag+/+ )nsp+i,%ntat+ de &alustrad+2 C%te-a ,inute ,ai t%r0iu( Maitland tra-ers+ 3olul purt%nd un platou i,ens de argint( acoperit cu un capac2
F

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Frica d+du aripi picioarelor lui Francie *i ea se repe0i )n 4os pe sc+rile ,oc3etate( ),piedic%ndu-se de opritoarele de ara,+; era aproape s+ cad+ pe podeaua )n p+trate al&e *i negre2 Mar,ura era rece su& picioarele ei goale2 Alerg+ spre su.ragerie *i intr+ pe u*ile )ntredesc3ise2 Masa lung+ str+lucea de lu,%n+ri( argint+rie *i cristaluri2 @inul sclipea ru&iniu )n cara.e *i .u,ul al&+strui al tra&ucelor se )ncol+cea )n aer2 Tat+l ei( #ar,on #arrison( era a*e0at )n capul ,esei2 Era )nalt( &+r&os *i &ine legat2 E,ana puterea *i )ncrederea pe care i le d+deau a-erea *i po0i/ia2 Oc3ii )i erau .i>a/i asupra lui Maitland( care aducea platoul c+tre el2 6*i lo-i pa3arul cu un tac%, *i cei dou+0eci *i trei de &+r&a/i din 4urul ,esei t+cur+ ascult+tori2 5 $o,nilor( &u&ui #ar,on( --a, in-itat aici ast+-sear+ nu nu,ai pentru pl+cerea co,paniei du,nea-oastr+ *i nu doar ca s+ discut+, cu, s+ aduce, asupra ora*ului gloria pe care o ,erit+( str%ng%nd leg+turile cu Coasta de Est2 Nu( do,nilorD @-a/i )n.ruptat din tot ce are ,ai &un de o.erit casa #arrison( dar acu, -reau s+ -+ ar+t ce-a2 Ce-a special2 6,ping%ndu-*i )napoi scaunul( se ridic+ )n picioare *i( cu un gest teatral( lu+ capacul de argint de pe platou2 $o,nilor( spuse el ,%ndru( per,ite/i-,i s+ -i-l pre0int pe .iul *i ,o*tenitorul ,eu 7 #ar,on Llo'd #arrison 4unior2 Copila*ul( acoperit doar cu un scutec de &u,&ac( dor,ea pe un pat de .erig+( ignor%nd r%sul *i aplau0ele2 Lu%nd platoul de argint( #ar,on #arrison )l ridic+ *i continu+: Un toast( do,nilor( pentru .iul ,eu( iar to/i &+ur+ sole,n )n s+n+tatea copila*ului2 Francie st+tea neo&ser-at+ l%ng+ u*+ )n ti,p ce platoul de argint( cu ,ica lui po-ar+ u,an+( era trecut din ,%n+-n ,%n+ )n 4urul ,esei2 Copilul era la .el de ne,i*cat *i de t+cut ca p+pu*a ei de c%rp+2 $in g%t )i sc+p+ un /ip+t *i se arunc+ deodat+ spre tat+l ei2 5 Opre*te-i( tata( opre*te-i( strig+ ea( ),&r+/i*%ndu-i piciorul2 Nu-i l+sa s+-l ,+n%nceD 5 FrancescaD
G

- ELI!A"ET# A$LER -

Furia ad%nc+ din -ocea tat+lui ei )i )ng3e/+ /ipetele2 Cu un gest( acesta ar+t+ c+ tre&uia luat+ de acolo *i un ser-itor )i des.+cu ,%inile de pe pantalonii lui i,acula/i2 5 O s+ ,+ ocup de tine di,inea/+( spuse el( pe un ton care-i )ng3e/+ s%ngele )n -ine( )n ti,p ce era dus+ de acolo2 Atunci a )n/eles Francie( pentru pri,a oar+( c+ tat+l ei n-o iu&ea2 Ura era un cu-%nt nepotri-it pentru a descrie atitudinea lui #ar,on #arrison .a/+ de .iica sa; pentru el( ea pur *i si,plu nu e>ista2 Fiul lui era ceea ce dorise ,ai presus de orice( *i toat+ energia( a,&i/ia *i .or/a lui erau )ndreptate spre a-l cre*te pentru a-i lua locul )n .runtea "+ncii arrison *i a altor ,ii de a.aceri arrison, care .inan/au -ia/a lor )ndestulat+ *i a-erea lui )n continu+ cre*tere2 #ar,on pretinsese )ntotdeauna c+ tat+l lui pro-enea dintr-o -ec3e .a,ilie 'anJee din B3iladelp3ia *i c+ str+,o*ii ,a,ei sale -eniser+ pe Ma'.loNer2 Ni,ic nu era ,ai departe de ade-+r2 Tat+l lui( Llo'd #arrison( era )ntr-ade-+r 'anJeu( dar .usese negustor a,&ulant( a c+rui -ia/+ .usese dedicat+ ideii de a .ace &ani rapid( unde se putea( )n ,od legal sau nu( *i de a .ace pl+cere oric+rei .e,ei atr+g+toare care se l+sa cucerit+ de aspectul lui )ntunecat *i aspru2 Llo'd sosise la San Francisco( un ora* de corturi *i coli&e( cu dou+0eci de dolari )n &u0unar( c%*tiga/i din -%n0area de ar,e *i ,uni/ie coloni*tilor din @estul Mi4lociu2 Nu-i tre&ui ,ult ca s+-*i duc+ talentele pe terenurile auri.ere( unde se apuc+ de negustorit( sc3i,&at la troc sau t%rguit orice( de la corturi de p%n0+( la lope/i( lu,%n+ri( ceai( &+utur+( ,o&ile( &i&lii *i paturi de ala,+ pentru &ordeluri2 Uneori era pl+tit cu &ani g3ea/+( alteori )n ac/iuni de terenuri auri.ere( )nc+ lipsite de -aloare2 $ar ac/iunile au .ost cele care( )n .inal( au .+cut din el un o, &ogat2 Cu .irea lui u*uratic+( de pas+re de noapte( Llo'd nu p+str+ ac/iunile; cu, de-enir+ din inutile( -aloroase( *i se ridicar+ la o ,ie de dolari &ucata( le -%ndu( *i cu &anii de pe ele cu,p+r+ terenuri )n San Francisco( &uc+/i nisipoase de p+,%nt ie.tin( care dup+
K

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

un an se -indeau la pre/uri .a&uloase2 $e*i nu puse niciodat+ u,+rul s+ ,unceasc+ )n ,inele de aur( tot ce atingea Llo'd se pre.+cea )n lingouri de aur( care se adunau cu,in/i )n &eciurile "+ncii $ali'ornia. 6n doi ani de-eni ,ilionar( )n cinci( ,ulti,ilionar( dar pre.era )n continuare at,os.era du&ioas+ a satelor de coli&e din 4urul ,inelor de aur( pl+cerilor ur&ane ale unui San Francisco )n plin+ de0-oltare2 6ntr-o 0i( se tre0i cu un transport de roc3ii *i p+l+rii cu pene( sosit direct de la Baris2 6n San Francisco era cri0+ de .e,ei( a*a c+ le duse )n singurul loc unde e>istau *i .e,ei *i &ani: la &ordelurile din ora*ul de l%ng+ ,inele de argint( @irginia Cit'2 @%ndu o 4u,+tate de du0in+ de roc3ii *i ni*te len4erie de ,+tase lui "essie Malone'( proprietara &runet+ *i plinu/+ a sta&ili,entului Maloney, consu,%nd *i personal tran0ac/ia( )n aceea*i sear+2 "essie era o .e,eie dr+gu/+( conducea un local ci-ili0at( iar el .+cuse un pro.it .ru,os de pe ur,a transportului; nu )nse,nase ni,ic ,ai ,ult pentru niciunul din ei2 Nu,ai c+( peste c%te-a luni( atunci c%nd se )ntoarse la @irginia Cit'( "essie )l anun/+ c+ e )ns+rcinat+2 A-ea trei0eci *i patru de ani( nu a-usese niciodat+ un copil *i a-ea inten/ia s+-l p+stre0e pe acesta2 Llo'd ridicase din u,eri( )i aruncase c%te-a ,ii de dolari peste &ar *i-i pro,isese( negli4ent c+ o s+ <ai&+ gri4+ de ea=2 Apoi uitase co,plet de toate2 C%nd( un an ,ai t%r0iu( se )ntorsese la @irginia Cit'( i se spusese c+ "essie ,urise la na*tere *i copilul 7 un &+iat 7 era crescut de t%r.e2 Bri-ise copilul care dor,ea )ntr-un co* de r+c3it+( pe &arul d+ ,a3on( )n ti,p ce )n 4urul lui plutea un .u, ,urdar de tra&uc *i cu-inte )nc+ *i ,ai ,urdare2 Lu%nd co*ul( pornise c+tre u*+2 <Tsta e copilul ,eu=( spusese el .er,2 <Fiul ,eu2 9i -ine cu ,ine acas+2= $ar ,ai )nt%i tre&uia s+ construiasc+ o cas+2 6*i alesese cu gri4+ terenul( )n -%r.ul dealului aproape p+r+sit( *i construi pri,a dintre ,arile re*edin/e care a-eau s+-l .ac+ .ai,os2 Mai t%r0iu( locul a-ea s+ .ie nu,it <No& #ill=( pentru
:L

- ELI!A"ET# A$LER -

c+ cei care locuiau acolo erau ca na&a&ii din estul /+rii( cei ,ai puternici oa,eni din San Francisco( ,ai &oga/i ca )n -ise2 C3eltui ,ai &ine de un ,ilion de dolari pentru a crea( pentru .iul s+u( un palat *i pentru a se asigura c+ totul este de cea ,ai &un+ calitate2 6n ti,p ce se construia casa( )*i )nc3irie un aparta,ent la 3otelul ;riental, unde-*i l+s+ .iul )n gri4a a trei doici( *i se )ntoarse la -ec3ile sale o&iceiuri( locuind )n prea4,a ,inelor de argint2 C%nd( )n cele din ur,+( casa .u gata( ocupa aproape o strad+ )ntreag+2 A-ea *ai0eci de ca,ere( inclusi- un salon cu panouri pictate( aduse dintr-un castel din Fran/a( o sal+ de &al cu oglin0i copiate dup+ cele de la @ersailles( *i podele *i s+li de &aie din ,ar,ur+ i,portat+ din Italia2 6n cas+ ,ai erau trei sute de aplice de argint *i patru0eci de candela&re de cristal de la @ene/ia( p+duri )ntregi de la,&riuri de ste4ar *i o scar+ dintr-o cas+ )n stil iaco&in( adus+ din Anglia2 Ferestrele )nalte erau acoperite cu perdele de satin *i cati.ea( i,portate din L'on( iar pe 4os erau co-oare super&e din Bersia2 Rra4durile din spatele casei ri-ali0au )n lu> cu re*edin/a( a-eau &o>e din le,n de tranda.ir( ),podo&ite cu argint( podele de ,o0aic( co-oare de "ru>elles *i candela&re elegante2 Casa era sen0a/ia ora*ului( ca *i stilul de -ia/+ str+lucitor al lui Llo'd2 Fiul lui( #ar,on( .u crescut de doici *i gu-ernante *i( la *apte ani( conducea de4a casa ca un tiran; cu-%ntul lui era lege2 <Arat+-le( .iule=( spunea tat+l s+u( pri-indu-l pe #ar,on d%nd ordine ca,eristelor2 <Arat+-le cine e st+p%nul casei2= La 0ece ani( Llo'd )l tri,ise la o *coal+ )n est( ca s+ )n-e/e cu, s+ se poarte )n co,pania &+r&a/ilor2 <Ai stat prea ,ult printre .e,ei pl%ng+cioase=( )i spusese el2 #ar,on a-ea o inteligen/+ ,edie( era )nalt( &lond *i .ru,u*el *i a-ea o gr+,ad+ de &ani de aruncat2 I,ediat )*i g+si un grup de ag3iotan/i *i ast.el se &ucur+ de anii de *coal+ *i de co,pania &+r&a/ilor2 La optspre0ece ani se duse la 6rinceton, de unde se )ntoarse c%nd ),plinise
:M

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

dou+0eci *i unu( cu o diplo,+ *i cu senti,entul propriei i,portan/e2 $e-enise aristocrat peste noapte2 $e aceea pentru el .u un *oc )ngro0itor c%nd( )ntr-o noapte( ce-a ,ai &eat ca de o&icei( Llo'd )i spuse ade-+rul despre ,a,a sa( "essie Malone'( de la &ordelul Maloney. $e-astat( #ar,on )nc3ise secretul )n ini,+( *i ura pentru <,a,a= sa de-eni o ur+ aprins+ .a/+ de toate .e,eile2 Bentru un &+r&at t%n+r *i .ru,os( #ar,on nu-*i .+cu prea ,ult de cap2 Bre.era co,pania ,asculin+ *i e-eni,entele sporti-e( iar pe .e,ei le considera o ras+ in.erioar+( ele e>istau nu,ai ca s+ distre0e &+r&a/ii *i nu -alorau c%t &anii pe care-i c3eltuiau ace*tia pe ele2 Llo'd ,uri c%nd #ar,on a-ea dou+0eci *i doi de ani( *i acesta se tre0i singurul ,o*tenitor al unei a-eri calculate la ,ai ,ult de opt0eci *i cinci de ,ilioane de dolari2 6*i )n,or,%nt+ tat+l cu o i,ens+ po,p+( d%nd la re*edin/a #arrison o recep/ie la care participar+ toate nota&ilit+/ile ora*ului San Francisco( care )*i .+cuser+ a-erile la .el ca tat+l lui #ar,on2 $up+ aceasta( se apuc+ s+ re.ac+ i,aginea .a,iliei( acoperind reputa/ia lui Llo'd *i detaliile propriei sale na*teri( *i se ad%nci )n a.aceri2 Toate acestea )i reu*ir+ de ,inune *i( )n trei ani( de-enise unul din st%lpii societ+/ii din San Francisco *i-*i du&lase a-erea2 6n pri-in/a -ie/ii sale particulare *i a predilec/iilor se>uale( era discret( iar -ia/a sa pu&lic+ era un ,odel de corectitudine2 La trei0eci *i doi de ani era )nc+ celi&atar( dar dorea un .iu( un ,o*tenitor care s+ duc+ ,ai departe nu,ele #arrison *i tradi/ia( a*a c+ )ncepu s+ caute o so/ie potri-it+2 Be $olores de Soto o cunoscu la un &al( la un -ecin din No& #ill2 6n ti,p ce o )n-%rtea )ntr-un -als( cu ,%na lui pe talia ei su&/ire( #ar,on se g%ndea ,ai pu/in la .ru,use/ea *i la oc3ii ei de sa.ir *i ,ai ,ult la ar&orele ei genealogic( pentru c+ .a,ilia de Soto descindea din aristocra/ii spanioli *i era .ai,oas+ pentru .aptul c+ a-ea ,ai )ntotdeauna &+ie/i2 Iar el( .iul unui negustor a,&ulant 'anJeu *i al unei t%r.e( )*i dorea rela/ii sociale la .el de ,ult cu, )*i dorea un .iu2 9tia c+ .a,ilia de Soto .usese c%nd-a &ogat+( st+p%nind
:

- ELI!A"ET# A$LER -

,ai ,ulte ,ii de acri de p+,%nt( dar nenu,+ra/i ani de proast+ ad,inistrare .+cuser+ ca a-erea lor s+ se reduc+ la o ,ic+ .er,+ )n -alea Sono,a2 Nu a-eau &ani 7 dar ar&orele lor genealogic ,ergea p%n+ la regina Isa&ela a Spaniei2 Ceruse o )nt%lnire cu tat+l lui $olores; i,ediat se a4unsese la o )n/elegere *i se se,nase contractul de c+s+torie2 Fa,ilia de Soto p+r+sise .er,a ca s+ se ,ute )n Me>ic *i( )n c%te-a s+pt+,%ni( .ata se tre0ise ,erg%nd spre altar )n Catedrala St2 Mar'( su& pri-irile a o sut+ de oaspe/i ale*i pe spr%ncean+( ca so/ie a lui #ar,on #arrison2 6n acel ,o,ent( tat+l ei rede-eni un o, &ogat( iar ea de-eni proprietatea so/ului ei( pentru a .i .olosit+ c%nd a-ea acesta c3e.( pentru a .i ani,al de pr+sil+ *i pentru a participa la acele oca0ii pu&lice( c%nd pre0en/a unei so/ii era considerat+ necesar+2 $olores *tia de ce se )nsurase #ar,on cu ea *i o.t+ u*urat+ c%nd )*i d+du sea,a c+ era )ns+rcinat+2 #ar,on c3e,+ cel ,ai &un doctor din San Francisco pentru a o e>a,ina; )i p+0ea s+n+tatea ca un uliu( dar ea sl+&ea *i se o.ilea2 Oc3ii )i de-eniser+ i,ense lacuri al&astre( pe .a/a palid+( iar p+rul negru )*i pierduse str+lucirea2 #ot+r%nd c+ cea/a *i dealurile din San Francisco nu erau &une pentru o .e,eie )ns+rcinat+( #ar,on o tri,ise )n nord( la -ec3ea .er,+ a .a,iliei( )n -alea Sono,a( unde o l+s+ )n gri4a unei in.ir,iere2 Aduse la .er,+ -aci de Oerse'( ca s+ ai&+ lapte proasp+t *i s,%nt%n+; co,and+ celui ,ai &un ,+celar din San Francisco s+-i preg+teasc+ cea ,ai gustoas+ carne( pe care o ),pac3eta )n g3ea/+ *i o tri,itea 0ilnic la .er,+; anga4a un &uc+tar special care s+ supra-eg3e0e dieta so/iei sale *i s+-i .ac+ de ,%ncare2 $olores nu a-ea dec%t nou+spre0ece ani *i se si,/ea ca o -i/ea care era )ngr+*at+ pentru t+iere2 Era o .at+ &inecrescut+( cu o -oce &l%nd+ *i ti,id+( )i era .ric+ de r+ceala so/ului ei .a/+ de ea *i era )ngro0it+ de .uria lui2 Tot ce .+cea era ca s+-i plac+ lui; .elul )n care-*i purta p+rul negru( prins )ntr-un coc elegant; .elul cu, se ),&r+ca(
::

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

discret dar costisitor( cu, se potri-ea so/iei unui o, &ogat; .elul cu, se purta( 0%,&ind al+turi de el )n pu&lic sau pre0id%nd ,asa la cin+2 $ar( c%nd erau singuri( st+tea )n aparta,entele ei( departe de el2 Bentru c+ a*a -oia el s+ .ie2 9i $olores *tia( cu certitudine( c+ /inea la c%inii lui( dogii ger,ani( 1ing *i Brince( ,ai ,ult dec%t la ea2 C%nd sarcina ei a4unsese )n *apte luni( #ar,on o aduse )napoi la San Francisco( )ngri4orat c+ se putea ca na*terea s+ se produc+ ,ai de-re,e2 $olores( ,ai sla&+ *i cu &urta ,ai ,are( .u instalat+ )ntr-un aparta,ent special redecorat( la parter( ca s+ nu .ie ne-oie s+ se o&oseasc+ urc%nd sc+rile2 Nu a-ea -oie s+ se dea 4os din pat p%n+ la pr%n0 *i era dus+ la o scurt+ pli,&are cu tr+sura( )n .iecare 0i la ora trei2 Murea de plictiseal+ *i era )ngro0it+ c+ ar .i putut s+ nu-i d+ruiasc+ so/ului ei .iul( pe care cu at%ta )ncredere )l a*tepta de la ea2 Nu a-ea pe ni,eni cu care s+ se s.+tuiasc+; ,a,a ei era ,oart+ *i nu a-ea surori2 Tat+l *i .ra/ii ei luaser+ dota pe care o o.erise #ar,on *i )*i cu,p+raser+ o ,o*ie )ntins+( pe ,alul lacului C3apala la Oalisco( )n Me>ic( iar ea nu a-ea nicio prieten+ de -%rsta ei2 $epri,area se a*ternea asupra ei ca o p+tur+ grea; )*i dorea s+ nu se nasc+ niciodat+ copilul2 Nu si,/ea niciun .el de e,o/ie .a/+ de copil; dac+ era &+iat( a-ea s+ .ie copilul lui #ar,on( *i ea n-ar .i a-ut ni,ic de-a .ace cu el; dac+ era .at+( #ar,on a-ea s-o urasc+ pe ea pentru asta2 Oricu, ar .i .ost( ea nu a-ea dec%t de pierdut2 C%nd( )n cele din ur,+( )ncepur+ c3inurile .acerii( )ntr-o noapte cald+ de septe,&rie( #ar,on .u c3e,at de la Clu&ul 6aci'ic, unde cina cu prietenii ,ult ,ai des dec%t cina acas+ cu so/ia2 Cu -ocea tre,ur%nd de e,o/ie( )i pro,ise lui $olores c+ totul a-ea s+ .ie )n ordine( c+ cei ,ai &uni doctori erau acolo 7 trei doctori 7 *i c+( dup+ ce se ter,ina totul( a-ea s+-i cu,pere un ia3t ,ai ,are dec%t 3orth "tar al lui @ander&ilt2 6n pri,+-ara ur,+toare( c%nd ea a-ea s+ se si,t+ ,ai &ine( iar copilul a-ea s+ .ie destul de ,are ca s+ poat+ .i l+sat singur( -or pleca )n -acan/+ )n
:A

- ELI!A"ET# A$LER -

Europa2 6i pro,ise s+-i cu,pere roc3ii *i &l+nuri de la <orth din Baris( o tiar+ de dia,ante de la &i4utierii din Londra( un (ala,,o la @ene/ia( orice ar .i dorit2 $ar oc3ii lui #ar,on erau duri c%nd pri-i )ntr-ai ei2 <C%nd )l -oi a-ea pe .iul ,eu=( ad+ug+ el( cu un 0%,&et2 Apoi o &+tu pe ,%n+ *i o l+s+ )n gri4a celor trei doctori e,inen/i2 Tra-aliul dur+ trei0eci *i *ase de ore )ngro0itoare *i( la s.%r*it( c%nd copilul se n+scu( doctorii se uitar+ unul la altul *i cl+tinar+ din cap cu gra-itate2 #ot+r%r+ c+ cel ,ai &+tr%n dintre ei tre&uia s+-i spun+ tat+lui2 5 M+ te, c+ e .at+( do,nule( spuse doctorul "enson( re,arc%nd )n sinea sa c+( pentru pri,a oar+ )n carier+( se scu0a pentru na*terea unui copil2 #ar,on nu spuse ni,ic2 Se duse la .ereastr+ *i pri-i )n t+cere la casa de peste dru,2 $up+ o -re,e( spuse: 5 C%nd -a puteaQP A,intindu-*i con-ersa/ia despre c+l+toria )n Europa( doctorul r+spunse: 5 C%nd -a putea c+l+toriP B+i( a a-ut o na*tere grea2 S+ 0ice,( patru sau cinci luni2 5 Nu( prostule( se r+sti #ar,on( )ntorc%ndu-se cu spatele la .ereastr+ *i pri-indu-l arogant2 @reau s+ spun( c%nd -a putea concepe din nouP $octorul )l pri-i )n oc3i2 5 $o,nule #arrison( spuse el pe un ton glacial( so/ia du,nea-oastr+ de a&ia a n+scut2 9i( de*i nu a/i )ntre&at de ea( /in s+ preci0e0 c+ este epui0at+ *i are dureri2 Mai poate a-ea copii ,ul/i ani de acu, )nainte *i( .+r+ )ndoial+( -+ -a d+rui .iul2 6ntre ti,p( s-ar potri-i o purtare ,ai cu-iincioas+2 #ar,on ridic+ din u,eri2 5 6,i pare r+u( doctore2 Un .iu )nsea,n+ ,ult pentru ,ine2 5 9i la .el de ,ult( spuse doctorul( sper c+ )nsea,n+ *i o .iic+2 #ar,on nu -eni s-o -ad+ pe $olores( iar ea )*i dorea s+ ,oar+2 6i sec+ laptele *i .u g+sit+ )n gra&+ o doic+2 $e
:C

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

.iecare dat+ c%nd )i era adus copilul( $olores )ntorcea .a/a la perete; copilul era si,&olul -iu al nereu*itei ei2 Trei 0ile ,ai t%r0iu( #ar,on &+tu la u*a dor,itorului ei2 Nu-i aduse niciun dar( nici ,+car .lori( ci se apropie de pat *i o pri-i cu r+ceal+2 5 E*ti palid+( o&ser-+ el2 C%nd te si,/i destul de &ine( cred c+ ar tre&ui s+ te )ntorci la .er,+2 Acolo te po/i )ntre,a2 6n ti,p ce d+dea din cap )n t+cere( degetele i se )ncle*taser+ pe cearcea.2 El continu+: 5 Fa,ilia ta *i a ,ea sunt cunoscute pentru c+ au .ii2 Faptul c+ pri,ul copil e .at+ nu contea0+2 Ur,+torul -a .i &+iat2 Ea )ntre&+ ti,id: 5 N-ai -rea s-o -e0iP #ar,on a&ia dac+ pri-i &occelu/a ro0( adus+ de doic+2 5 M-a, g%ndit c+ ,i-ar pl+cea s-o nu,esc Francesca( spuse $olores( dup+ ,a,a ,ea2 "ine)n/eles( dac+ nu pre.eri nu,ele ,a,ei tale( ad+ug+ ea gr+&it2 5 Francesca e un nu,e potri-it( replic+ el( )ndrept%nduse c+tre u*+2 $ar &ote0ul -a .i )n inti,itate2 $olores accept+2 6n/elegea c+ nu a-ea s+ .ie ,are s+r&+toare pentru na*terea unei .ete *i c+ -ia/a ei( ca so/ie a lui #ar,on #arrison( depindea de na*terea unui .iu2 Iar #ar,on era un &+r&at .oarte ner+&d+tor2 #ar,on le tri,ise pe $olores *i pe .eti/+ )napoi la .er,+( apoi consult+ un nou doctor )n leg+tur+ cu resta&ilirea rela/iilor ,aritale( lu%nd )n considera/ie constitu/ia delicat+ a so/iei *i propria lui dorin/+ ar0+toare de a a-ea un .iu2 Nu se duse niciodat+ s+-*i -ad+ so/ia sau copila )n cele *ase luni c%t )i prescrisese doctorul s+ a*tepte( dar e>act )n 0iua c%nd a&stinen/a .or/at+ lu+ s.%r*it( tri,ise dup+ ele s+ .ie aduse )napoi la San Francisco2 $olores pri-i )napoi cu regret c%nd tr+sura plec+ de la .er,+2 Fer,a era doar o structur+ si,pl+ de le,n( cui&+rit+ )ntr-o -ale( cu padocuri cu iar&+ -erde( garduri de
:E

- ELI!A"ET# A$LER -

&u*teni *i plopi )nal/i *i .o*nitori( dar era ,ai aproape de un c+,in dec%t ,+rea/a re*edin/+ din No& #ill2 Aici g+sise pl+ceri si,ple( )n locul lu>ului( g+sise lini*tea( )n locul per,anentei .rici .a/+ de so/ul s+u( *i a4unsese s+-*i cunoasc+ .iica2 Francesca crescuse .ru,os )n aerul proasp+t de la /ar+ *i( la *ase luni( era un copil ro&ust( cu o&ra4ii ),&u4ora/i( cu p+rul &lond al tat+lui ei *i cu oc3ii de sa.ir ai ,a,ei( sc+p+r%nd de inteligen/+ *i de .ericire2 Be $olores o )ngro0ea )ntoarcerea )n casa i,ens+ *i )nc+rcat+; )*i dorea s+ poat+ r+,%ne pentru totdeauna la .er,+2 9i( )n plus( *tia e>act de ce .usese c3e,at+ )napoi2 I,ediat ce se )ntoarser+( Francie .u instalat+ cu doica( )n ca,era de la eta4ul trei 7 departe de aparta,entele p+rin/ilor2 $olores )*i relu+ locul al+turi de so/( la e-eni,entele sociale 7 *i )n pat2 C%nd #ar,on era la &anc+( la Clu&ul 6aci'ic sau la )nt%lniri de a.aceri( $olores reu*ea s+ petreac+ ce-a ti,p ce Francie2 Micu/a ei .iic+ continua s+ creasc+ *i $olores spera ca dragostea ei s-o desp+gu&easc+ pentru indi.eren/a tat+lui ei2 Ini/ial( ca,era copiilor .usese decorat+ pentru a*teptatul .iu; era str+lucitoare( lu,inoas+ *i -esel+( cu co-oare al&astre *i perdele al&e( apretate( *i un leag+n dr+gu/( plin de dantele2 Francie era dus+ la pli,&are 0ilnic( )ntr-un c+rucior special( adus de la Londra2 $olores *tia c+ #ar,on n-o iu&e*te; o trata cu curtoa0ie( dar distant( nu,ai c+ acu, nu se ,ai si,/ea singur+( pentru c+ o a-ea pe Francie2 $ar trecur+ *ase luni *i( )n ciuda in-a0iilor lui nocturne asupra trupului ei( tot nu r+,+sese gra-id+( *i si,/ea cu, so/ul ei )*i pierde r+&darea2 $up+ un an( o duse la un specialist din NeN IorJ( care declar+ c+ $olores era epui0at+2 5 Te str+duie*ti prea tare( )i spuse doctorul lui #ar,on2 Uit+ de .+cutul copiilor *i las+ natura s+-*i ur,e0e cursul2 Curtea0-o pu/in( acord+-i ,ai ,ult+ aten/ie( .+-o s+ se rela>e0eQ
:F

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

#ar,on re.lect+ la ce-i spusese doctorul( apoi telegra.ie &irourilor sale *i anun/+ pe toat+ lu,ea c+ a-ea s+ lipseasc+ o -re,e2 $up+ ce )nc3ine aparta,entul nup/ial de pe -asul ".". America, o in.or,+ pe $olores c+ o duce )n Europa2 Con-ins c+ un ase,enea -oia4 ro,antic a-ea s-o pun+ pe $olores )n dispo0i/ia potri-it+ pentru a .ace un copil( o duse peste Atlantic( la Baris( Londra( Ro,a *i @ene/ia( dar( dup+ opt luni( tre&ui s+-*i recunoasc+ )n.r%ngerea2 $olores tot nu era )ns+rcinat+( iar a.acerile )i solicitau pre0en/a la San Francisco2 Apoi( pe dru,ul de )ntoarcere c+tre NeN IorJ( se petrecu ,iracolul2 $olores o *tiu i,ediat 7 *tia pur *i si,plu( a*a cu, *tiu )ntotdeauna .e,eile 7 dar nu-i spuse ni,ic lui #ar,on p%n+ peste c%te-a s+pt+,%ni( la ,icul de4un2 El o pri-i .i>( cu .a/+ 3irsut+ str+lucind de surprindere *i pl+cere2 5 E*ti sigur+P o )ntre&+2 Ea d+du cal,+ din cap2 5 A&solut sigur+2 A, .ost de4a la doctorul "enson *i el ,i-a con.ir,at2 5 E*ti &ineP E totul )n regul+P Ea o.t+ c%nd )nt%lni pri-irea nelini*tit+ a oc3ilor lui al&a*tri2 5 Totul este a&solut nor,al( #ar,on2 M+ rog doar ca( de data asta( s+ .ie .iul pe care-l dore*ti2 5 O s+ .ie( spuse el( )ncre0+tor )n .aptul c+ soarta nu -a )ndr+0ni s+-i dea lui #ar,on #arrison( pentru a doua oar+( o carte proast+2 $olores *i Francie .ur+ tri,ise( pentru a doua oar+( la .er,+( pentru *ase luni de ,inunat+ pace *i singur+tate2 $ar ti,pul trecu prea repede *i( gras+ ca un -i/el de dus la t+iere( $olores se -+0u( pentru a doua oar+( instalat+ )n aparta,entul de la parter( iar Francie .u e>ilat+ )n ca,era de la al treilea eta42 6n spatele dr+g+l+*eniei de p+pu*+ a lui Francie( la trei ani( se ascundea o ,inte .oarte ascu/it+2 $olores o )n-+/ase
:G

- ELI!A"ET# A$LER -

al.a&etul c%t st+tuser+ la .er,+ *i de4a putea lega laolalt+ literele *i putea citi c%te-a cu-inte din c+r/ile ei de po-e*ti2 9tia s+ nu,ere p%n+ la 0ece *i-*i putea lega singur+ *ireturile la g3etu/e( de*i nu )ntotdeauna le punea )n piciorul potri-it2 Oc3ii ei erau oc3ii al&a*tri( sc+p+r+tori( ai ,a,ei( .e/i*oara a-ea .or,+ de ini,ioar+; Clara( t%n+ra doic+( )i punea pe ,oa/e( )n .iecare sear+( p+rul lung( &lond-argintiu( iar di,inea/a i-l piept+na )n &ucle &ogate2 $ar tat+l ei n-o -edea dec%t c%nd Clara o aducea )n salon( la ora *ase( )n .iecare 0i( ca s+ spun+ noapte &un+2 Era proasp+t sp+lat+( &uclele )i luceau *i purta roc3i/e de &u,&ac scro&it( cu nes.%r*ite r%nduri de dantel+2 $olores o lua )n &ra/e *i o str%ngea *i o s+ruta( apoi copilul se apropia de scaunul tat+lui2 <Noapte &un+( papa=( )i spunea cu -ocea ei li,pede *i ciripitoare( .+c%ndu-i o ,ic+ re-eren/+2 <Noapte &un+( Francesca=( )i r+spundea el( ridic%nd oc3ii pentru o clip+ din "an #rancisco $hronicle. Apoi doica o lua de ,%n+ *i o scotea din salonul -ast *i opulent( duc%nd-o )napoi )n siguran/a ca,erei copiilor2

:K

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 4
$in 0iua c%nd se n+scu .ratele ei( -ia/a lui Francie se sc3i,&+2 Tat+l ei ordon+ s+ .ie ,utat+ i,ediat )ntr-o ca,er+ ,ic+ de la eta4ul patru( c3iar l%ng+ scara ser-itorilor( )n ti,p ce .ru,oasa ca,er+ pentru copii era redecorat+ cu co-oare noi( perdele noi *i dotat+ cu un leag+n ,inunat( lucrat )n argint ,asi-2 Francie -+0u &e&elu*ul )n leag+n( c%nd .u adus )n salon pentru &ote0( *i oc3ii i se ,+rir+ de uluire uit%ndu-se la ,etrii de dantel+ cre, care drapau argintul str+lucitor( la .unda al&astr+ *i la .e/i*oara ,ic+ *i ro0alie a copila*ului care pl%ngea dup+ &i&eronul lui2 6ntr-un .el sau altul( dup+ ce ca,era copiilor .u ter,inat+( ea nu se ,ai )ntoarse niciodat+ acolo *i &e&elu*ul( #ar,on #arrison 4r2( sau #arr'( cu, )i spunea tat+l ei( do,nea peste ea )n singur+tate 7 dac+ nu pune, la socoteal+ 4u,+tatea de du0in+ de doici *i a4utoare de doici *i ca,eriste anga4ate pentru a-l r+s.+/a *i a se )n-%rti )n 4urul lui( )n ti,p ce Francie )*i p+str+ c+,+ru/a de pe scara de ser-iciu2 Ca,era se a.la la nord *i era ,ic+ *i )ntunecoas+( dar ei nu-i p+sa prea ,ult( pentru c+ .ereastra d+dea spre gra4duri *i putea -edea cu, erau )ngri4i/i caii( *i-i putea asculta pe ser-itori &%r.ind )n curte( )n ti,p ce puneau ru.ele la uscat sau .u,au o /igar+ inter0is+2 C%nd Clara( t%n+ra ei doic+( o g+si at%rn%nd pe 4u,+tate peste .ereastr+( *ocul o .+cu s+ ac/ione0e2 5 Tre&uie s+ proteste0 c+ .eti/a este /inut+ )n c+,+ru/a aceea( do,nule( spuse ea( )n.runt%ndu-*i st+p%nul )n propriul &%rlog2 5 9i de ce( ,+ rogP )ntre&+ el distant( de a&ia pri-ind-o2 5 B+i( e prea ,ic+2 E )ntunecat+ *i ,esc3in+( iar a0i era aproape s+ cad+ peste gea,2 Aia e o ca,er+ de ser-itor( ad+ug+ ea( cu toat+ ,%ndria po0i/iei sale( pentru c+ o
AL

- ELI!A"ET# A$LER -

doic+ era considerat+ deasupra ser-itorilor( *i nu e un loc potri-it pentru .iica st+p%nului casei2 5 Asta o s+ 4udec eu( replic+ #ar,on( cu un ton glacial2 O s+-i spun lui Maitland s+-/i pl+teasc+ salariul p%n+ la s.%r*itul lunii *i o s+ pleci i,ediat2 5 S+ plecP Clara era ),pietrit+2 $ar euQ nu pot s+ plecQ Cine o s+ ai&+ gri4+ de FrancieP 5 Cred c+ ser-itorii sunt per.ect capa&ili s+ se descurce cu un copil de trei ani2 6n ulti,a -re,e a, descoperit c+ a de-enit ,ult prea o&ra0nic+ su& supra-eg3erea ta2 Te rog s+ nu tr%nte*ti u*a c%nd pleci2 Francie )i .+cu trist+ cu ,%na( )n ti,p ce Clara( cu -ali0ele str%nse )n ,%inile )n,+nu*ate( co&ora dealul( )nl+cri,at+2 Iar a doua 0i( un ,uncitor instala &are de .ier la .ereastra ei ,icu/+2 <Bentru siguran/a lui Francesca=( spuse tat+l ei2 Sarcina lui $olores .usese una di.icil+( *i anul care ur,+ nu ie*i din ca,er+( ast.el )nc%t nu *tiu niciodat+ e>act ce se )nt%,pla2 C%nd tat+l ei era plecat( Francie st+tea prin prea4,+( pri-ind cu, intr+ *i ies doctorii *i in.ir,ierele2 Iar c%nd *tia c+ ,a,a ei e singur+( se strecura pe u*+ *i -enea p%n+ la patul ei2 $e cele ,ai ,ulte ori( $olores a-ea oc3ii )nc3i*i *i 0+cea la .el de lini*tit+ ca p+pu*a de c%rp+ a lui Francie2 $ar( alteori( )*i s+lta capul de pe ,ald+rele de perne &rodate *i-i 0%,&ea lui Francie2 <@ino( draga ,ea=( )i spunea &l%nd( &+t%nd cu pal,a pe partea de pat goal+( unde dor,ise c%nd-a #ar,on( care( de c%nd era &olna-+( se ,utase )n propria sa ca,er+( pe acela*i eta42 <Ce ,ai .aci tu( puiul ,euP= o )ntre&a( ciu.ulindu-i lui Francie p+rul &lond( care at%rna lins acu,( c%nd nu ,ai era Clara care s+-l pun+ pe ,oa/e *i s+-l &ucle0e2 Nici curat nu era( pentru c+ ser-itorii erau to/i at%t de ocupa/i; cu to/ii a-eau sarcinile lor( iar d+d+citul lui Francie *i sp+latul p+rului ei nu se nu,+rau printre ele2 Francie )*i spunea( )n 0iua aceea( c+ dor,itorul ,a,ei ei ,iroase a .lori *i a pastile ro*ii *i a par.u,ul ei pre.erat 7
AM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

l+cr+,ioare 7 *i se si,/ea &ine *i )n siguran/+( g3e,uit+ l%ng+ ea( su& plapu,a de ,+tase cre,2 5 Te si,/i ,ai &ine( ,a,aP )ntre&+ ea( te,+toare2 5 Sigur c+ da( draga ,ea2 O s+ ,+ pun pe picioare c%t ai clipi( replic+ ,a,a ei( 0%,&ind( nu,ai c+ lui Francie i se p+rea c+ oc3ii ei nu prea 0%,&eau2 5 Ma,a( ce e o.ticaP )ntre&+ ea( &rusc2 5 Unde ai au0it cu-%ntul +staP @ocea ,a,ei ei se asprise *i Francie se sperie2 5 $octorii au spus a*a( ,a,a2 E un cu-%nt ur%tP $olores 0%,&i trist2 5 Nu( nu e un cu-%nt ur%t2 E nu,ai nu,ele unei &oli2 5 Atunci( asta ai tu( ,a,aP )ntre&+ Francie( apropiinduse *i pri-ind-o atent2 5 B+iQ da( &+nuiesc c+ da2 Un pic( oricu,2 $olores 0%,&i din nou( ca s+ .ac+ totul s+ par+ lipsit de i,portan/+2 $ar nu e a*a de )ngro0itor( s+ *tii( e ca un .el de r+ceal+ ,ai serioas+2 9i *tii *i tu c%t de sl+&it *i de r+u te si,/i c%nd e*ti r+cit2 5 O( &ine2 Francie o.t+ u*urat+2 Atunci o s+ te .aci &ine repede *i pute, s+ ne duce, la .er,+2 5 Sigur c+ da( Francie2 5 C%nd( ,a,aP C%ndP )ntre&+ ea( /op+ind )n pat de )nc%ntare2 5 O( )ntr-o 0iQ replic+ $olores( cu acea pro,isiune -ag+ pe care o .aci unui copil *i care )nsea,n+ <poate niciodat+=2 Trecur+ doi ani p%n+ c%nd Francie se duse din nou la .er,+( *i atunci pentru c+ ,a,a ei era pe ,oarte2 $octorii nu-i spuneau ni,ic( dar $olores -edea ade-+rul )n oc3ii lor( )n ti,p ce puterile )i sl+&eau cu .iecare lun+ care trecea2 9i )n .iecare din nop/ile c%nd st+tea trea0+( sc+ldat+ )n sudoare *i c3inuindu-se s+ respire( g%ndul i se )ntorcea la lunile pe care le petrecuse la .er,+ cu .iica sa( *i-*i spunea c+ acele luni .useser+ cele ,ai .ericite din -ia/a ei de .e,eie ,+ritat+2
A

- ELI!A"ET# A$LER -

6ntr-o dup+-a,ia0+( #ar,on -eni s-o -i0ite0e2 6n ulti,ii ani se )ngr+*ase; aceasta( ),preun+ cu )n+l/i,ea lui i,pun+toare( cu -esta )n dungi( )nc3eiat+ peste a&do,enul proe,inent( cu &ar&a &lond+( cu .a-ori/ii ,ari *i cu cei doi c%ini al+turi( )l .+cea s+ .ie o pre0en/+ inti,idant+2 $olores )l pri-i )ngri4orat+2 6nc+ se ,ai te,ea de .uria lui *i )i tre&ui tot cura4ul ca s+-i spun+ c+ -oia s+ se )ntoarc+ la .er,+2 6l pri-i uluit+ c%nd .u de acord pe loc2 $ar apoi ad+ug+: 5 O s+ .ie ,ai &ine pentru &+iat2 Nu e &ine pentru el s+ ai&+ o .e,eie &olna-+ )n cas+Q 5 $ar #arr' nu are dec%t trei ani( protest+ ea( cu oc3ii plini de lacri,i din cau0a cru0i,ii lui nep+s+toare2 E prea ,ic ca s+-i pese c+ sunt tot ti,pul aici( )n patQ 5 Sigur c+-i pas+2 Niciun &+iat nu -rea s+ stea )n ca,era unui &olna-2 Oricu,( nu e*ti pe ,oarte( $olores2 $octorii spun c+ nu tre&uie dec%t s+ iei )n continuare ,edica,entul cel nou2 $u-te la .er,+( aerul proasp+t o s+-/i .ac+ &ine2 Sora poate -eni cu tine *i o s+-l tri,it pe doctorul "enson s+ te consulte( o dat+ pe s+pt+,%n+2 O s+-i cer lui Maitland s+ aran4e0e ,utarea2 5 A* -rea s+-l iau pe #arr' cu ,ine( spuse ea( )n.runt%ndu-i pri-irea2 9i lui o s+-i .ac+ &ine aerul proasp+t de la .er,+ *i( )n plus( s-ar putea s+ nu .ie pentru ,ult+ -re,eQ 5 S+-,i iei &+iatulP Era uluit c+ ea putuse s+ doreasc+ un ase,enea lucru2 "ine)n/eles c+ nu se poate2 Fata poate s+-/i /in+ co,panie2 #arr' r+,%ne aici cu ,ine2 5 #ar,on( te rog( te i,plor2 6i prinse ,%na )n pal,ele ei reci2 Te rog( o( te rog( las+-,+ s+-,i iau .iul cu ,ine( ,+car pentru pu/in ti,p2 5 O s+ /i-l aduc )n -i0it+( pro,ise el( gr+&it2 Mai t%r0iu( c%nd te aran4e0i2 $a( a*a e( ,ai t%r0iu2 Scoase din &u0unarul de la -est+ ceasul de aur *i se uit+ la el2 A, o )nt%lnire2 Nu o s+ -in acas+ p%n+ t%r0iu( a*a c+ nu ,+ a*tepta2 O s+-i spun lui Maitland s+ dea ordin ca,eristelor s+-/i ),pac3ete0e lucrurile2
A:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Francie se distr+ ,inunat la .er,+2 $eparte de casa )nc+rcat+( ,a,a ei p+ru s+ se si,t+ i,ediat ,ai &ine; )n o&ra4i )i ap+rur+ &u4ori( oc3ii al&a*tri )ncepur+ s+-i sclipeasc+( iar p+rul negru )*i recap+t+ luciul2 Francie pro,isese s+ ai&+ gri4+ de ea2 A-ea acu, *ase ani( era )nalt+ pentru -%rsta ei *i prea su&/ire( pentru c+ niciodat+ nu ,%nca de a4uns2 "uc+tarul .a,iliei #arrison g+tea ,%nc+ruri co,plicate pentru tat+l ei *i oaspe/ii lui( *i .eluri delicate pentru a o tenta pe ,a,a ei; doicile preg+teau ,%ncarea pentru .ratele ei de trei ani( iar ser-itorii a-eau propriul lor &uc+tar2 $ar Francie nu intra )n niciuna din aceste categorii2 Era tot ti,pul la ,i4loc( un copil al ni,+nui( )ntr-o gospod+rie aglo,erat+( care ,ergea ca pe roate .+r+ ea2 "uc+tarul o gonea din &uc+t+ria lui( cre0%nd c+ este 3r+nit+ )n ca,era copiilor( iar d+dacele o i0goneau de la ,as+ pentru c+ tat+l ei spusese c+ tre&uie s+ ,+n%nce la parter2 A*a c+( deseori( dup+ o ,as+ ,i0er+( co,pus+ din p%ine *i lapte( era at%t de .l+,%nd+( )nc%t se strecura )n &uc+t+rie *i .ura ce apuca2 La .er,+ era alt.el2 "uc+t+reasa .+cea ,are ca0 de ea *ii g+tea ,%nc+rurile pre.erate 7 pui *i )ng3e/at+; sora o ),&+ia *i-i sp+la p+rul *i-l l+sa s+ se usuce la soare( a*a c+ str+lucea ca satinul *i a-ea -oie s+-*i scoat+ g3etele str%,te *i s+ alerge descul/+ prin iar&+( *i s+ strige *i s+ c3iuie c%t dorea de tare( )n loc s+ tre&uiasc+ s+ se poarte ca un *oricel t+cut2 Bentru c+ nu era .+cut+ s+ .ie *oricel( oric%t de tare ar .i )ncercat2 O ),pingea pe ,a,a ei prin iar&+ )n scaunul greoi cu rotile( tr+nc+nind .+r+ )ncetare despre iepurii care /%*neau de su& picioarele lor( *i despre p+s+rile din copaci *i despre plopii )nal/i care .o*neau )n -%nt( .+c%nd un 0go,ot ca de i0-or de ,unte2 Iar seara( dup+ cin+( lua de pe co,od+ peria de argint ,asi- *i se a*e0a )n spatele scaunului ,a,ei ei2 6i des.+cea agra.ele din p+rul lung *i negru *i i-l peria )ncet( cu ,i*c+ri lungi *i egale( p%n+ c%nd str+lucea ca o arip+ de cor&( *i )ncruntarea de durere dintre spr%ncenele ei disp+rea2
AA

- ELI!A"ET# A$LER -

!ilele erau lungi( soarele era .ier&inte( iar -ia/a era u*oar+ *i lipsit+ de gri4i( dar cel ,ai &un lucru se )nt%,pl+ )ntr-o di,inea/+( c%nd doctorul "enson sosi cu un pui de dog ger,an2 5 E unul din puii lui Brince( )i spuse el lui $olores2 Fe,ela a .+cut *ase pui2 Aceasta a .ost unica .e,el+( *i do,nul #arrison a spus c+ are un de.ect 7 ce-a legat de o urec3e str%,&+2 S-a g%ndit c+ ar putea sta aici( la .er,+( s+ -+ /in+ co,panie2 Buse c+/elul pe podeaua de sc%ndur+ *i Francie e>cla,+ )nc%ntat+: 5 O( nu are niciun de.ect2 E doar .ru,oas+D Apoi se d+du ti,id+ )napoi( pun%ndu-*i ,%inile la spate2 5 Nu -rei s-o iei )n &ra/eP )ntre&+ doctorul "enson( ui,it2 Ea se uit+ )n 4os( spre podea( tras%nd cu degetul gol de la picior linia dintre dou+ sc%nduri2 5 E c%inele lui ,a,a( e>plic+ ea( lini*tit+2 Bapa a spus c+ e pentru ea2 5 Atunci( /i-o dau /ie( Francie( spuse $olores repede2 Acu, e c%inele t+u2 5 !+uP C3iar pot s-o iau( ,a,aP Fa/a i se lu,in+ de .ericire *i $olores se )ntrist+ dintr-o dat+2 6*i spuse c+ &iata Francie nu a-usese niciodat+ ni,ic *i se )ntre&+ ce a-ea s+ i se )nt%,ple( dup+ ce ea a-ea s+ ,oar+2 5 Sigur c+ e a ta( draga ,ea2 $ar un c%ine tre&uie s+ ai&+ un nu,e2 $eci( cu, o s+-i spuiP 5 Brincess( &ine)n/eles( spuse Francie( cu ,%ndrie2 $e .apt( nu e .iica unui prin/P 9i r%ser+ cu to/ii2 Niciodat+ nu ,ai a-usese ce-a al ei( pe care s+-l iu&easc+( *i Brincess )i ),plini aceast+ ne-oie2 Era un c+/el ,are( ,ototol( de culoarea nisipului; a-ea la&e i,ense( oc3i c3i3li,&arii inteligen/i *i o li,&+ ,are *i ud+( pe care o .olosea cu genero0itate ca s-o ling+ pe Francie )n .iecare di,inea/+ c%nd se tre0ea2 $or,ea )n patul lui Francie( .+cea pipi pe podea *i( uneori( c%nd nu era ni,eni atent(
AC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

,%ncau a,%ndou+ din acela*i castron2 Era o iu&ire ),p+rt+*it+; Francie o adora( Brincess o adora pe Francie( *i erau nedesp+r/ite2 Fer,a a-ea patru0eci de acri de p+,%nt( c%te-a -ite( )ntre care -acile de Oerse'( *i o du0in+ de pui care 0g%r,au nisipul cur/ii2 6n .iecare di,inea/+( Francie )*i lua co*ul *i c+uta cu gri4+ ou+le pe care g+inile le .+ceau )n cele ,ai ciudate locuri( )n spatele &utoiului pentru ap+ de ploaie sau su& gardul -iu( *i( triu,.+toare( le ducea )n cas+ pentru ,icul de4un2 L%ng+ lac erau g%*te care g%g%iau *i-*i .luturau r+0&oinic aripile ori de c%te ori ea *i Brincess se apropiau( *i ,ai erau o 4u,+tate de du0in+ de cai )n padoc( pe care-i pri-ea cu 4ind( re0e,at+ de gardul de /+ru*i( cu &+r&ia )n pal,e( ur,+rindu-i pe !occo *i pe Bepe( arga/ii ,e>icani( care-i )n*euau *i galopau c+tre dealurile din dep+rtare( ca s+ repare gardurile sau s+ adune -itele r+t+cite2 Apoi( )ntr-o 0i( !occo o ridic+ pe spinarea unei iepe ,icu/e( ,aronii( pe nu,e "lai0e2 Francie st+tu acolo( cu picioarele at%rn%nd( cu ,%inile pe coa,a ani,alului2 Si,/i cu, iapa tre,ura de a*teptare( si,/i c+ldura ,oale a pielii acesteia pe picioare *i( c%nd !occo o duse de c+p+stru c%/i-a pa*i( r%se de )nc%ntare2 5 6n-a/+ s+ c+l+re*ti .+r+ *a( )i spuse ,e>icanul2 E ,ai &ine a*a( n-o s+ ca0i niciodat+2 !occo /inea iapa de un c+p+stru de antrena,ent *i( ti,p de un ,inunat s.ert de or+( se )n-%rtir+ lini*ti/i prin padoc( cu c+/elul ),pleticindu-se printre picioarele calului2 Lui Francie i se p+rea c+ era cel ,ai gro0a- lucru care i se )nt%,plase -reodat+( &ine)n/eles cu e>cep/ia lui Brincess2 6l puse pe !occo s+-i pro,it+ c+ o s-o )n-e/e )n .iecare 0i s+ c+l+reasc+( apoi .ugi )napoi )n cas+( ca s+-i spun+ ,a,ei *i s+ aduc+ o &ucat+ de 0a3+r pentru iap+2 6n c%te-a s+pt+,%ni era )n stare s+ o conduc+ singur+ pe "lai0e *i( /in%nd .r%ul ,oale ca s+ nu-i r+neasc+ &otul sensi&il( trop+ia ,%ndr+ )n cercul padocului( ca ,a,a ei so -ad+2
AE

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Minunat( draga ,ea( strig+ $olores din scaunul s+u cu rotile2 A*a a, )n-+/at *i eu c%nd era, copil2 Francie trase de .r%u2 5 C%nd erai copil( ,a,aP )ntre&+ ea( ,irat+ de idee2 Erai ca ,ineP $olores cl+tin+ din cap *i r%se2 5 Era, o .eti/+ &inecrescut+( cu o du0in+ de 4upoane( .uste scro&ite *i g3ete lungi( cu nasturi2 Iar tu e*ti un &+ie/oi ,urdar( care u,&l+ descul/ *i nu are nici ,+car o gu-ernant+2 O.t+ *i ad+ug+: Tre&uie s+ -or&esc cu tat+l t+u despre asta2 5 O( ,a,a( nu2 Te rog2 Francie desc+lec+( se strecur+ prin gard *i o ),&r+/i*+ pe ,a,a ei2 E a*a ,inunat aici( doar noi dou+2 Te rog( te rog( ,a,a( 3ai s+ nu stric+, asta cu gu-ernante carag3ioase2 $olores )i ,%ng%ie g%nditoare p+rul &lond2 5 M+ rog( &+nuiesc c+ o s+ .ie ti,p destul pentru lec/ii ,ai t%r0iu( spuse ea( )ncet2 9i ,+rturisesc c+-,i place s+ te a, nu,ai pentru ,ine( Francie2 6*i 0%,&ir+ una alteia *i Francie se strecur+ )napoi prin gard2 T%r%nd o lad+ de le,n( se c+/+r+ pe ea ca s+ des.ac+ *aua iepei2 Apoi )i scoase 0+&ala *i o lo-i u*or pe crup+( cu, )l -+0use pe !occo .+c%nd( *i r%se c%nd "lai0e s.or+i *i d+du din picioare( galop%nd ne&une*te prin padoc( pentru a se al+tura celorlal/i cai( la u,&ra ste4arilor2 Erau un grup lini*tit( nu,ai trei .e,ei 7 $olores( in.ir,iera ei *i &uc+t+reasa-,ena4er+ 7 copilul *i c%inele2 Lunile treceau *i #ar,on tot nu-i aducea .iul s-o -i0ite0e2 Buterile lui $olores se topeau( renun/ase s+ ,ai ias+ la pli,&are )n scaunul cu rotile( ,ul/u,indu-se s+ stea pe un scaun de r+c3it+ )n prid-or( ur,+rind-o pe Francie cu, o dresa pe "lai0e )n padoc *i nu,+r%nd cu triste/e ulti,ele 0ile )nsorite ale -erii2 Odat+ cu apropierea toa,nei( 0ilele de-eneau ce/oase( iar -%ntul rece aducea ,iros de iarn+2 In.ir,iera o )n.+*ura )n p+turi groase *i o /inea )n prid-or( )n speran/a c+ -re,ea r+coroas+ a-ea s+-i .ac+ &ine2 9i )n tot acest ti,p( $olores
AF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

a*tepta( cu oc3ii a/inti/i ner+&d+tori asupra cotiturii dru,ului pe unde( c%nd-a( )ntr-o 0i( #ar,on a-ea s+ i-l aduc+ pe .iul ei( a*a cu, )i pro,isese2 Toa,na se trans.or,ase repede )n iarn+2 @enir+ ploile( color%nd )n cenu*iu .er,a decolorat+ de soare2 Blopii des.run0i/i nu ,ai .o*neau )n -%ntul t+ios( iar $olores se retrase )n pat2 $octorul "enson -enea )n continuare o dat+ pe s+pt+,%n+( aduc%nd cu el tot .elul de ,%nc+ruri speciale *i sticle de -in de Borto( *i ,esa4e de la so/ul ei( care-i spunea c+ este prea ocupat ca s+ -in+ personal( dar c+ spera s+-i plac+ .ructele cali.orniene de ser+( puii gra*i *i -inul de Borto( care a-eau s+-i )ngroa*e s%ngele *i s-o .ac+ ,ai puternic+2 $octorul *tia ,ai &ine; pacienta lui nu ,urea nu,ai de tu&erculo0+( ci *i de ini,+ rea2 5 L-ai -+0ut pe .iul ,eu #arr'P )ntre&a ea( de .iecare dat+( cu oc3ii sclipind de .e&r+ *i cu o&ra4ii ),&u4ora/i2 Spune-,i( e &ineP Tre&uie s+ .i crescut ,ult2 Are aproape patru ani( *tii2 Boate #ar,on o s+-*i g+seasc+ ti,p s+-l aduc+ s+-l -+d( de 0iua lui2 $octorul "enson r+spundea tuturor )ntre&+rilor ei despre &+iat( cu e>cep/ia celei la care -oia ea cu ade-+rat s+-i r+spund+Q c%nd )l aducea #ar,on pe &+iat s-o -ad+P Bu/in )naintea Cr+ciunului( $olores )i spuse: 5 N-a ,ai r+,as prea ,ult ti,p( doctore2 Te rog( te i,plor( spune-i &+r&atului ,eu s+ ,+ lase s+-,i -+d &+iatul2 $oar o dat+2 Asta-i tot ce cer2 Bun%ndu-*i la loc stetoscopul( doctorul )*i )nc3ise gr+&it trusa2 5 O s+-i spun( draga ,ea( )i pro,ise el( )ncerc%nd s+-*i ascund+ dispre/ul pentru #ar,on #arrison2 Indi-idul era un ,onstru( )*i l+sa so/ia s+ ,oar+ )n pustiu( )ntr-un loc care era a&ia pu/in ,ai &un ca o coli&+ de le,n( )n ti,p ce el tr+ia ca un lord )n palatul lui( d%nd dineuri *i ,erg%nd la teatru *i la petreceri( ca *i c%nd ni,ic nu s-ar .i )nt%,plat2 $ac+ n-ar .i .ost 4ur+,%ntul 3ipocratic( care-l ),piedica s+ discute despre pacien/ii s+i( ar .i a-ut
AG

- ELI!A"ET# A$LER -

gri4+ ca )ntreg ora*ul s+ a.le de purtarea lui #arrison( *i ar .i a-ut gri4+ ca &iata $olores #arrison s+-*i -ad+ &+iatul pentru ulti,a oar+2 Furios pe propria neputin/+( )*i lu+ r+,as-&un de la $olores *i aproape se ),piedic+ de Francie *i de Brincess( care-l a*teptau la u*+2 5 Ma,a se si,te ,ai &ineP )ntre&+ Francie( tr+g%ndu-l speriat+ de ,%n+2 E a*a de dr+gu/+ acu,( oc3ii )i str+lucesc *i e ,ai ro*ie )n o&ra4i dec%t ,ine2 Asta )nsea,n+ c+ e ,ai &ine( nuP $octorul "enson o.t+2 O pri-i g%nditor pe Francie2 Trecuser+ 0ece luni de c%nd -eniser+ s+ stea la .er,+ *i Francie crescuse2 Fusta ei si,pl+ era curat+( dar era ,ult prea ,ic+2 Cu tot .rigul( nu purta ciorapi( iar g3etele grosolane erau pro&a&il cu,p+rate de la ,aga0inul local( *i erau .+cute ,ai ,ult din cuie dec%t din piele2 $ar Francie )n.lorise la .er,+( )n ti,p ce ,a,a ei era pe ,oarte2 Francie a-ea un aer de s+n+tate *i d+dea pe-a.ar+ de -italitate2 9i era tare .ru,u*ic+( cu .e/i*oara ei )n .or,+ de ini,+ *i cu pri-irea plin+ de -ioiciune( cu p+rul &londdesc3is *i cu oc3ii aceia de sa.ir( at%t de ase,+n+tori cu ai &ietei sale ,a,e2 M%ng%ind-o pe cre*tet( )i spuse cu &l%nde/e: 5 Ma,a ta e &ine( ,icu/o2 Cr+ciun .ericit ),preun+D O s+ -in s+ -+ -+d s+pt+,%na ur,+toare2 Ea )l .i>+ cu oc3ii aceia ,ari( rotun0i *i al&a*tri2 5 Bapa n-o s+ -in+ niciodat+( nu-i a*aP N-o s+-l aduc+ niciodat+ pe .ratele ,eu #arr'2 6ntotdeauna ade-+rul este rostit de copii( )*i spuse doctorul2 5 $o,nul #arrison este un o, .oarte ocupat( ,in/i el( *i pentru un &+ie/el ,ic este o c+l+torie lung+2 5 #arr' are aproape patru ani2 Eu a, -enit aici c%nd nu a-ea, dec%t trei ani2 La aceasta( doctorul nu a-u r+spuns2 5 Cr+ciun .ericit( Francie( )i spuse el( )nc+ o dat+( si,/indu-se un ,onstru2 Be ,as+ e un cadou pentru tine2
AK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

$oa,na "enson *i cu ,ine sper+, s+-/i plac+2 A( *i e *i unul pentru Brincess2 S-a .+cut un c%ine ,are2 Francie o /inu pe Brincess de 0gard+ ca s+ nu se ia dup+ doctorul "enson2 Brincess era ,are *i puternic+ *i la .el de )nalt+ ca ea( dar se a*e0+ cu,inte *i pri-i cu, tr+surica se )ndep+rtea0+( poticnindu-se )n gropile de pe dru,ul des.undat de ploaie *i ),pro*c%nd ap+ de su& ro/i2 6n noaptea aceea -re,ea se r+ci .oarte tare( dar so&a p%ntecoas+( )ndesat+ cu &u*teni( duduia de c+ldur+( iar -ec3ea cas+ de le,n era pl+cut+ *i cald+2 6n ca,era lui $olores ardea un .oc -iu *i Francie se )ntinse pe co-orul din .a/a c+,inului( cu Brincess l%ng+ ea2 Spri4init+ )ntr-un cot( cu &+r&ia )n pal,+( pri-ea )n ,ie0ul .l+c+rilor( ascult%nd r+su.larea c3inuit+ a ,a,ei sale2 $olores dor,ea c%te-a ,inute( apoi se tre0ea *i tu*ea2 Atunci( in.ir,iera )*i l+sa )n gra&+ andrelele *i se ridica de pe scaun ca s+ *tearg+ cu &l%nde/e *u-i/a de s%nge care-i i0-ora din col/ul gurii( un s%nge la .el de ro*u ca -inul de Borto pe care-l tri,itea #ar,on2 Francie spuse )ncet: 5 Ma,a nu e ,ai &ine( nu-i a*aP Aud *i eu 0go,otul din pieptul ei( 3%r%ialaQ 5 E &ine( draga ,ea( spuse in.ir,iera( ridic%nd pri-irea de la pacienta sa2 $ar )ntre spr%ncene )i ap+ru o cut+ de )ngri4orare *i str%nse din din/i2 Boate c+ ar .i ,ai &ine ca tu *i Brincess s+ -+ duce/i la culcare acu,( Francie( spuse ea( nete0indu-i pernele lui $olores2 M%ine e Cr+ciunul *i o s+ ne distr+, de ,inune2 "uc+t+reasa preg+te*te o g%sc+ *i a-e, cadouri de des.+cut2 Tu *i ,a,a ta ar tre&ui s+ -+ odi3ni/i2 Francie se aplec+ s-o s+rute pe ,a,a sa( apoi spuse: 5 O s+ ,+ rog copilului Isus s-o a4ute pe ,a,a s+ se .ac+ &ine2 5 A*a s+ .aci( Francie( r+spunse in.ir,iera2 A doua 0i se tre0i de-re,e2 Ca,era ei era rece ca g3ea/a2 6,ping%nd-o pe Brincess care dor,ea pe picioarele ei( arunc+ p+turile de pe ea *i se repe0i la .ereastr+2
CL

- ELI!A"ET# A$LER -

6ntreaga -ale era acoperit+ de un strat su&/ire de 0+pad+( iar -%r.urile )ndep+rtate ale ,un/ilor sclipeau )n soarele lipsit de putere2 Crengile copacilor erau pudrate cu 0+pad+ *i de strea*in+ at%rnau /ur/uri2 5 O( Brincess( strig+ ea( ),&r+/i*%nd c%inele( uite ce a, pri,it de Cr+ciun2 9i( cu un strig+t de )nc%ntare( )*i arunc+ paltonul peste c+,a*a de noapte( )*i trase ci0,ele )n picioare( apuc+ co*ul pentru ou+ *i o lu+ la .ug+ pe coridor( r%0%nd2 Soarele topea de4a 0+pada( trans.or,%nd-o )n &+ltoace( care a-eau s+ )ng3e/e peste noapte2 Francie alerga )n cercuri( l+s%nd ur,e pe 0+pad+( )n ti,p ce Brincess /op+ia )n 4urul ei( l+tr%nd ca ne&un+2 Apoi Francie alerg+( ,ai ,ult alunec%nd( p%n+ la cote/ul p+s+rilor( speriind g+inile &ur0uluite de .rig *i lu%ndu-le ou+le( care pentru pri,a oar+ se a.lau la locul lor( )n cui&2 Apoi se duse p%n+ la lacul )ng3e/at( r%0%nd de g%*tele uluite care )ncercau s+ )noate pe g3ea/+( iar de acolo( plec+ la gra4duri( ca s+-i dea .%n lui "lai0e *i s+-i ure0e Cr+ciun .ericit2 $uc%nd cu gri4+ co*ul cu ou+( se gr+&i s+ se )ntoarc+ )n cas+( *i intr+ )n -%r.ul picioarelor )n ca,era ,a,ei ei2 Berdelele erau )nc+ trase *i( de*i 4arul din c+,in )nc+ ,ai p%lp%ia( era .rig2 In.ir,iera dor,ea )ntr-un col/( pe scaun( cu &+r&ia )n piept *i /in%nd andrelele )nc+ )n ,%n+2 Francie se strecur+ pe l%ng+ ea( p%n+ la pat2 5 Ma,a( *opti ea( uite ce /i-au tri,is g+inile ca dar de Cr+ciun2 Un ou .ru,os( per.ect2 Ridic+ oul ca ,a,a ei s+-l poat+ -edea( un ou ales cu drag din co*( dar nu pri,i niciun r+spuns2 <Sigur=( )*i spuse ea( <e prea )ntuneric( nu poate -edea=2 Se duse repede la .ereastr+ *i trase perdelele2 5 Uite( ,a,a( uite( e special pentru tineQ 9i apoi -+0u pata ,are *i ro*ie care ,urd+rea cearcea.urile2 Murd+rea c+,a*a de noapte din dantel+ al&+ a ,a,ei( )i ,%n4ise .a/a *i-i )ncleiase p+rul negru *i .ru,os2 9i de*i Francie nu *tia ce e ,oartea( )*i d+du sea,a c+ asta tre&uia s+ .ie2
CM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 O( ,a,a( strig+ ea disperat+( lu%nd ,%na de g3ea/+ la lui $olores )ntr-a ei *i lipindu-*i-o de o&ra0( )n ti,p ce lacri,ile i se a,estecau cu s%ngele ,a,ei sale2 O( ,a,a2 Nu asta l-a, rugat pe Isus pentru Cr+ciun2

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 5
1=9> 6n aceea*i 0i de Cr+ciun c%nd Francie )*i g+sea ,a,a ,oart+( la *ase ,ii de ,ile distan/+( )n IorJs3ire( Anglia( Annie A'sgart3( )n -%rst+ de ME ani( punea un &uc3et de cri0ante,e aurii la picioarele )ngerului de granit de pe ,or,%ntul ,a,ei sale2 Cei trei .ra/i ,ai ,ici st+teau l%ng+ ea( )n 3aine groase *i )n.o.oli/i )n .ulare de l%n+( cu nasurile ro*ii de .rig *i cu oc3ii l+cri,%nd din cau0a -%ntului aspru2 Mart3a A'sgart3 era ,oart+ de patru ani( dar FranJ A'sgart3 )nc+ )*i ,ai aducea .a,ilia la ,or,%nt )n .iecare 0i de Cr+ciun( .ie c+ ningea( .ie c+ era soare2 9i de cele ,ai ,ulte ori ningea( )*i spuse Annie( tre,ur%nd *i dorindu-*i ca tat+l ei s+-*i .ac+ pelerina4ul anual )n ti,pul -erii; era sigur+ c+ ,a,a ei nu *i-ar .i dorit ca ei s+ stea )n .rig( ca s+ r+ceasc+2 "+ie/ii trop+iau din picioare ca s+ *i le de0g3e/e( .+c%nd cuiele g3etelor s+ sune pe poteca acoperit+ de g3ea/+( )n ti,p ce tat+l lor st+tea drept( cu p+l+ria neagr+ )n ,%n+( rea,intindu-*i de Mart3a2 Annie se g%ndea )ngri4orat+ la g%sca ce se ru,enea la .oc ,ic acas+( )n cuptor( speriat+ c+ .ocul( pe care-l ali,entase cu c+r&uni )nainte de a pleca( s-ar .i putut stinge2 Nu c+ ar .i .ost lipsit+ de respect .a/+ de ,a,a ei 7 -enea s+pt+,%nal s+ )ngri4easc+ ,or,%ntul 7 dar dac+ )nt%r0ia cu cina( tat+l ei a-ea s+ .ie .urios( *i sup+rarea lui FranJ A'sgart3 ar .i u,&rit toat+ s+r&+toarea Cr+ciunului2 Toc,ai c%nd )*i spunea c+ nu ,ai poate suporta .rigul( tat+l ei .+cu un pas )napoi( )*i puse p+l+ria pe cap *i spuse: 5 "un( atunci s+ plec+, acas+2 Masa e la ora unu2 Ie*i cu pas gr+&it pe poarta ci,itirului( cu .iul cel ,ai ,ic( Oos3( al+turi de el( cu Annie dup+ el *i cu "ertie *i Ted )nc3eind coloana2 Annie aproape c+ se ),piedic+( )n gra&a sa de a se )ntoarce la casa cu eta4 din Leeds( cu ca,era din
C:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

pod( care-i apar/inea( *i cu pi-ni/a rece( unde( )n 0ilele u,ede( se at%rnau la uscat ru.ele .a,iliei( printre &orcanele cu conser-e de cas+ *i sacii de .+in+ *i carto.i2 $ar nu )ndr+0ni s+ o ia la .ug+ )nainte de a a4unge la c%rciu,a orse an% ?room, de la col/ul str+0ii Montgo,er'( unde tat+l ei spuse: 5 M+ opresc s+ &eau ce-a cu &+ie/ii2 @in acas+ la unu .+r+ cinci( Annie: Annie d+du din cap( )ntre&%ndu-se( ca )ntotdeauna( ce g+sise ,a,a ei la el2 FranJ A'sgart3 era un &+r&at solid( cu p+r c+runt( cu o ,usta/+ 0&%rlit+( cu o&ra4i )nro*i/i de -%nt *i cu o .ire posac+2 Era un scla- al o&i*nuin/ei( care se tre0ise )ntotdeauna la aceea*i or+( ,%ncase )ntotdeauna la aceea*i or+ *i se culcase )ntotdeauna la aceea*i or+( de c%nd )*i putea Annie a,inti2 6i pl+cea s+ ai&+ casa curat+( copiii cu,in/i *i ,esele preg+tite cu, se cu-ine *i ser-ite la ti,p2 Nu suporta discu/iile( iar cu-%ntul lui era lege2 Uneori( c%nd era singur+ )n casa de pe terasa Montgo,er'( Annie se uita la .otogra.ia de nunt+ )n ra,+ de &ron0 *i se )ntre&a cu, de ,a,a ei( .ru,oas+ *i -esel+( se putuse ,+rita cu un ase,enea o, anost( c+ci p%n+ *i )n 0iua nun/ii( FranJ A'sgart3 a-ea un aspect lipsit de -eselie( plin de i,portan/a oca0iei *i de noile sale responsa&ilit+/i2 Ma,a ei )i po-estise cu,( c%nd se cunoscuser+( FranJ A'sgart3 a-ea ,ai ,ulte slu4&e2 B+r+sise *coala la -%rsta de doispre0ece ani( ca s+ lucre0e la .a&rica de .r%ng3ii din "ur,anto.ts( apoi la .a&rica de &ere din Eastgate( dar niciuna dintre aceste slu4&e nu-l ,ul/u,ise2 Su& aspectul lui solid( se a.la un su.let de antreprenor( iar unul dintre lucrurile pe care le o&ser-ase( lucr%nd )n .a&rici( era c+ acestea a-eau )ntotdeauna ne-oie de cutii de carton( )n care s+-*i e>pedie0e ,+r.urile2 Cu c%te-a lire )n &u0unar( )*i )nc3iriase propria <.a&ric+=( o c+,+ru/+ ,ic+( )n care tr+gea( )n arcadele de su& podul de cale .erat+ din Leeds2 Apoi cu,p+r+ o cantitate de carton *i )*i puse .ir,a Man&'act&ra %e $&tii %e $arton Aysgarth.
CA

- ELI!A"ET# A$LER -

C%nd o cunoscuse pe Mart3a( )*i c%*tiga e>isten/a cu greu( ast.el c+ )i r+,%neau .oarte pu/ini &ani pentru a .ace curte unei .ete2 Cu toate acestea( nu putuse re0ista oc3ilor ei plini de 0%,&et *i se tre0i -i0it%nd-o de ,ai ,ulte ori pe s+pt+,%n+2 Ma,a lui Annie spusese )ntotdeauna c+( de .apt( el nu )ngenunc3ease niciodat+ ca s+-i cear+ ,%na( ci )ntr-o sear+ -enise la ea( cu un ceas de ,a3on( pe care ea )l ad,irase )n -itrina unui ,aga0in2 6l costase 0ece *ilingi( ,ai ,ul/i &ani dec%t c%*tigase toat+ s+pt+,%n+2 6i spusese: <Uite( .eti/o( e pentru tine2 Te-a, -+0ut pri-indu-l *i o s+ arate &ine pe poli/a c+,inului2= Mart3a spunea c+ atunci &+nuise c+ a-eau s+ se c+s+toreasc+ *i pornise )nainte cu planurile ei( str%ng%nd cearcea.uri de &u,&ac *i prosoape )ntr-unul din sertarele ei( cos%ndu-*i un trusou si,plu *i o roc3ie de ,ireas+ din -oal ,oale( ),podo&it+ cu panglici de satin *i cu dantel+ de ,%n+2 C%nd( )n cele din ur,+( p+*ise spre altar la &ra/ul lui( cu un &uc3et de crini *i 0%,&ind cu 0%,&etul ei uluitor( toat+ lu,ea spusese ce dr+gu/+ era Mart3a *i ce norocos era FranJ A'sgart32 6*i petrecuser+ -oia4ul de nunt+( de dou+ 0ile( )ntr-o pensiune din sudul Scar&oroug3( ceea ce-l costase pe FranJ ulti,ii s+i cincispre0ece *ilingi( apoi se )ntorseser+ la ca,era lor )nc3iriat+ de pe Mars3 Lane2 Iar de a doua 0i( Mart3a )ncepuse lucrul al+turi de so/ul s+u2 Munceau din greu( t+ind *i lipind cutiile de carton2 Apoi FranJ le a*e0a )n ca,ionul s+u i,pro-i0at 7 o cutie de le,n pe ro/i 7 *i-*i t%ra )nc+rc+tura grea prin Leeds( uneori ,ile )ntregi( p%n+ la destina/ie2 C%nd Mart3a r+,ase gra-id+( ,unci p%n+ )n ulti,a s+pt+,%n+ de sarcin+( pentru c+ a-eau at%ta ne-oie de &ani *i o s+pt+,%n+ dup+ ce se n+scu Annie era )napoi la .a&ric+( cu copilul )n.+*urat )ntr-o p+tur+( culcat )ntr-o cutie de carton( al+turi de ea2 A.acerile ,ergeau prost *i &anii se ),pu/inau( iar a,+r%ta de ca,er+ )nc3iriat+ p+rea din ce )n ce ,ai ,ic+2 Uneori( -inerea seara nu -enea niciun salariu *i pe ,as+ nu
CC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

era dec%t p%ine2 FranJ -or&ea din ce )n ce ,ai pu/in( iar copilul p+rea s+ pl%ng+ din ce )n ce ,ai ,ult2 6n cele din ur,+( FranJ spusese c+ nu se ,ai putea( pur *i si,plu nu se puteau descurca2 Tre&uia s+ .ac+ ce-a2 6,pru,ut+ c%te-a lire *i o tri,ise pe Mart3a( ),preun+ cu copilul( )napoi la .a,ilie( iar el se duse s+-*i caute norocul )n A,erica2 Mart3a nu-*i d+du sea,a c+ e )ns+rcinat+ din nou dec%t c%nd el plecase de4a de o lun+ *i din nou ,unci p%n+ )n ulti,a s+pt+,%n+ a sarcinii( dar( de data aceasta( FranJ nu era al+turi ca s+ asiste la na*terea .iului s+u2 Ti,p de cinci ani( Mart3a nu a-u nicio -este de la el2 Nu tri,ise niciun &an acas+ *i toat+ lu,ea r%dea de ea( r+,as+ cu doi copii *i .+r+ so/2 Ea )*i g+si o slu4&+ de .e,eie de ser-iciu )ntr-o cas+ ,are din LaNnsNood *i de ,ulte ori era ne-oit+ s+ ,earg+ pe 4os p%n+ acolo( pentru c+ copiii a-eau ne-oie de g3ete noi( sau de 3aine de iarn+ *i ea nu a-ea &ani de tra,-ai2 6n casa p+rin/ilor ei nu era loc pentru ea *i pentru cei doi copii( a*a c+ acu, se )ng3esuiau )ntr-o ca,er+ ie.tin+( pe o str+du/+ dosnic+ *i ,urdar+2 Apoi( )ntr-o 0i de pri,+-ar+( st+tea pe trepte( cur+/%nd .asole *i respir%nd o gur+ de aer proasp+t( c%nd -+0u un &+r&at )ndrept%ndu-se c+tre ea2 Era elegant ),&r+cat( cu un costu, ,aro( cu g3ete lustruite( cu p+l+rie pe capul )nc+run/it *i a-ea &ar&+ *i ,usta/+2 La )nceput( nu-l recunoscu2 Apoi( c%nd se apropie( se ridic+( pri-indu-l .i>2 Spuse: 5 E*ti FranJ( nu-i a*aP 5 $a( .eti/o( a*a e2 Se uit+ )n 4os( la cei doi copii( care se /ineau de .ustele ei( *i spuse: 9i ace*tia sunt copiii ,ei2 Mart3a )i spuse lui Annie s+-l ridice pe &+ie/el( ca el s+-l -ad+( dar FranJ nici nu-l atinse( pentru c+ nu era o,ul care s+-*i arate senti,entele( de*i se -edea c+ e ,ul/u,it2 La un ceai s+r+c+cios cu p%ine *i &r%n0+( FranJ )i po-esti cu, )ncepuse la NeN IorJ( ,uncind pe un *antier de construc/ii( la un 0g%rie-nori2 Munca era grea *i periculoas+(
CE

- ELI!A"ET# A$LER -

dar salariul era prea &un ca s+ o re.u0e *i luni de 0ile se c+/+rase pe sc3ele( sus( deasupra str+0ilor din Man3attan( p%n+ c%nd iarna grea *i un atac de pneu,onie )l o&ligaser+ s+ )ncete0e2 C%nd s+n+tatea i se ),&un+t+/ise( 3ot+r%se s+ g+seasc+ un cli,at ,ai &l%nd *i( cu c%/i-a dolari )n &u0unar( se )ndreptase spre -est( $a s.-mi g.sesc noroc&l, ca toi ceilali, )i spusese el Mart3ei( cu unul din rarele sale 0%,&ete2 Annie st+tuse l%ng+ scaunul ,a,ei sale( cu oc3ii ei ,ari *i ca.enii( ,ototolindu-*i *or/ul curat )n pal,ele ro*ii *i aspre( )n ti,p ce "ertie se spri4inea de genunc3ii tat+lui s+u( ascult%nd .ascinat po-estirile de la San Francisco2 <Un ora* deluros( )n+l/at deasupra celui ,ai .ru,os gol. din lu,e=( spunea el2 Le po-esti despre cerul al&astru-cenu*iu al iernii( despre ce/urile al&e( care )n-+luiau ora*ul .+r+ -este( *i despre c%t de &oga/i erau oa,enii2 <$e pe ur,a ,inelor de aur *i argint=( le spuse el( )n ti,p ce ei e>cla,au <aa3= *i <oo3= de ,irare( g%ndindu-se la ,un/ii de &ani de aur pe care-i a-eau cei &oga/i2 5 6ntotdeauna se construia( spunea FranJ2 A, )nceput iar+*i de 4os( dar a, urcat repede2 A, )n-+/at cu, s+ construiesc case pentru &og+ta*i *i case pentru ,uncitori2 Acu, *tiu ce -or *i *tiu cu, s+ le dau ce -or( la pre/ul potri-it2 Bri-ind-o pe Mart3a )n oc3i( scoase un teanc de &ani din &u0unar *i-l puse pe ,as+ )n .a/a ei2 5 Tsta e salariul ,eu pe ulti,ii cinci ani( spuse el2 Mai pu/in c3eltuielile cu ,asa( &ine)n/eles( *i dru,ul cu -aporul )napoi2 $estul ca s+ cu,peri copiilor ce au ne-oie *i ce-a .ru,os pentru tine2 Cred c+ ,eri/i( ad+ug+ el( pri-indu-i roc3ia u0at+2 Oc3ii Mart3ei se u,plur+ de lacri,i( iar Annie o lu+ de g%t( ca s-o lini*teasc+2 5 $oar pentru c+ sunt at%t de .ericit+( suspin+ Mart3a( *terg%ndu-*i oc3ii cu col/ul *or/ului )n.lorat2 5 Nu te agita a*a( ,or,+i FranJ( dreg%ndu-*i -ocea( 4enat ca )ntotdeauna de orice ,ani.estare de e,o/ie2 M%ine
CF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

ne ,ut+, de aici )ntr-un loc ,ai &un2 $ar asta-i doar te,porar( a, destui &ani ca s+ )ncep de unul singur )n construc/ii *i pro,it c+ pri,a cas+ o s+ .ie pentru tine( Mart3a2 6*i /inu cu-%ntul2 Se ,utaser+ )ntr-o c+su/+ )nc3iriat+( iar peste un an se n+scu ur,+torul copil( Ted2 La c%te-a luni dup+ aceea( /in%ndu-*i pro,isiunea( FranJ )i ,ut+ pe to/i pe strada Montgo,er'( la nu,+rul unu( pri,a cas+ dintr-un *ir de case pe care le construise *i pri,a din ,ultele pe care a-ea s+ le ,ai construiasc+ de-a lungul anilor2 Mart3a *i FranJ A'sgart3 erau un cuplu destul de .ericit( spunea lu,ea; erau retra*i *i nu )ncercau s+ tr+iasc+ peste ni-elul lor( acu, c%nd FranJ a-ea &ani( de*i se .+ceau ,ulte specula/ii pe te,a su,elor e>acte pe care la c%*tiga de pe ur,a dealurilor care disp+reau su& terasele cu case identice( de c+r+,id+ ro*ie( cu acoperi*uri )nclinate2 FranJ a-usese dreptate; cuno*tea ,eseria( *tia ce doreau oa,enii *i *tia cu, s+ le -%nd+ ceea ce doreau( la pre/ul corect2 Se ),&og+/ea2 Se n+scu un al treilea .iu( Oos3( dar( de data aceasta( Mart3a nu-*i recap+t+ s+n+tatea *i -ioiciunea at%t de repede2 Era sl+&it+ *i o&osit+( a*a c+ Oos3 nu .u crescut la pieptul ,a,ei sale ci cu cel ,ai &un lapte care se putea cu,p+ra cu &ani2 Toat+ lu,ea spunea c+ e cel ,ai .ru,os copil din lu,e( iar Annie( la doispre0ece ani( era )ndr+gostit+ de el2 Ea era cea care-l 3r+nea cu &i&eronul( )i sc3i,&a scutecele *i-i sp+la *i-i c+lca 3+inu/ele *i &one/elele2 Ea era cea care-l pli,&a cu c+ruciorul pe strad+( oprindu-se ca s+-i lase pe -ecini s+-i ad,ire p+rul &lond *i oc3ii cenu*ii2 9i tot ea era cea care .+cea cu,p+r+turile( g+tea *i /inea casa curat+( pentru c+ Mart3a nu ,ai putea s-o .ac+2 Annie se oprea deseori la -ecina de al+turi( doa,na Morris( ca s+ -or&easc+ despre copii( pentru c+ Sall' Morris a-ea un &+iat doar cu c%te-a s+pt+,%ni ,ai ,are ca Oos32 6i a*e0au pe cei doi copii unul l%ng+ altul )n .a/a .ocului( pe
CG

- ELI!A"ET# A$LER -

co-orul /esut de doa,na Morris din 0dren/ele 3ainelor -ec3i *i din p+turi( *i-i pri-eau cu, se 4oac+2 5 Uit+-te la ,icu/ul Sa,,'( spunea doa,na Morris( pri-indu-l ad,irati- pe &+ie/elul -oinic( cu p+r &runet2 E ne&un dup+ Oos32 Apoi r%dea: Au0i cu, -or&escD e>cla,a ea( parc+ ai .i ,a,a lui( Annie( nu sora2 Trei luni ,ai t%r0iu( c%nd Mart3a A'sgart3 se stinse din -ia/+( Annie de-eni <,a,+= pentru )ntreaga .a,ilie2 Tat+l ei )i spuse c+ ter,inase de.initi- cu *coala *i c+ tre&uia s+ ia locul ,a,ei2 5 Ma,a ta te-a )n-+/at destul de ,ulte( spuse el ,oroc+nos( *i n-o s+ las alt+ .e,eie s+ -in+ )n casa ,ea *i s+-,i spun+ ce s+ .ac2 $oa,nei Morris )i p+rea r+u de Annie( care era )nc+ un copil *i a-ea at%tea responsa&ilit+/i2 A-ea deseori gri4+ de Oos3( )n ti,p ce Annie se str+duia s+ .ac+ .a/+ ,uncii )n cas+( sp+latului( cu,p+r+turilor *i g+titului( pentru c+ FranJ A'sgart3( se a*tepta ca totul s+ .ie e>act la .el cu, .usese c%nd so/ia sa era )n -ia/+2 Iar FranJ de-eni din ce )n ce ,ai taciturn; niciodat+ nu-*i ),&r+/i*a copiii *i nu le ar+ta -reun .el de a.ec/iune( dar nici nu-i &+tea -reodat+2 Anii trecur+ )ncet( Annie a&ia a-%nd ti,p s+ r+su.le( dar,ite s+ se g%ndeasc+ la ea )ns+*i2 Oos3 *i Sa,,' Morris erau acu, prieteni .oarte apropia/i *i tr+iau practic unul prin cel+lalt2 6ncepuser+ *coala )n aceea*i 0i *i trecur+ ),preun+ prin *coal+( .iind tot ti,pul unul )n casa celuilalt2 Cer*eau de la Annie c%te o &ucat+ de p%ine( proasp+t scoas+ din cuptor( uns+ cu untur+ delicioas+ de la .riptura de -ac+( *i se a*e0au pe prag s-o ,+n%nce( pri-ind lu,ea care trecea pe strada Montgo,er'2 Furau de la doa,na Morris tarte cu ge, .ier&in/i sau c%te o &ucat+ de &udinc+ de IorJs3ire( direct din ta-a din cuptor2 9i erau )ntotdeauna ),preun+ la cinele de du,inic+ ale lui Annie( i,ense( delicioase( co,puse din .riptur+ de porc *i carto.i crocan/i *i aurii pe deasupra *i ,oi pe din+untru( *i din &udinc+ de ,elas+ cu gla0ur+2 Annie era cea ,ai &un+ &uc+t+reas+ de
CK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

pe strada Montgo,er'( dar FranJ A'sgart3 o &o,&+nea tot ti,pul2 5 Se poart+ cu ea la .el cu, se purta cu ne-ast+-sa 7 cu, te por/i cu o scla-+( spunea ,a,a lui Sa,,'( pu.nind dispre/uitoare2 Nu-i pl+cea FranJ( iar FranJ n-o pl+cea pe ea; ea )l considera un tiran &+tr%n *i egoist( iar el o considera o .e,eie *lea,p+t+ *i lene*+( care /inea o cas+ de ,%ntuial+( *i care era prea des la Red Lion( &%nd porto cu l+,%ie( )n loc s+ .ie acas+ *i s+ ai&+ gri4+ de copii2 5 FranJ A'sgart3 a .ost )ntotdeauna un &+r&at aspru( co,enta so/ul ei2 Nu are ti,p pentru .e,ei2 5 $a( nici c3iar pentru .iica lui( replica ea( a,ar2 $oa,na Morris )l au0ise pe FranJ A'sgart3( prin peretele co,un( cert%nd-o pe &iata .at+ *i nu,ai $u,ne0eu *tia c+ Annie .+cea tot ce-i st+tea )n puteri2 6ntotdeauna ,uncea2 Era pri,a care ie*ea di,inea/a( sp+la treptele de la intrare( .rec%nd piatra gal&en-str+lucitoare( *i cl+tea sc+rile cu g+le/i pline cu ap+( ast.el )nc%t( atunci c%nd FranJ co&ora treptele( a.ar+ era la .el de curat ca )n cas+2 Freca gr+tarul c+,inului p%n+ c%nd sclipea *i te puteai -edea )n el ca-n oglind+2 6ntotdeauna era ce-a apetisant de ,%ncare c%nd -eneau &+ie/ii acas+ de la *coal+( la pr%n0( *i c%nd )i tri,itea )napoi la cursuri dup+-a,ia0a( erau cura/i *i a-eau &ur/ile pline2 Ru.ele lui Annie erau )ntinse la uscat )nainte ca oricine altcine-a s+ .i )nceput( iar la ora *ase seara( c%nd FranJ A'sgart3 -enea acas+( ,asa era )ntins+( cu o .a/+ de ,as+ curat+ *i apretat+( iar cina era gata *i a&urea )n .ar.urie2 I,ediat ce el se a*e0a la ,as+( Annie lua o cara.+ *i alerga la Red Lion ca s+-i aduc+ o pint+ din cea ,ai &un+ &ere de IorJs3ire( apoi se a*e0a t+cut+ )ntr-un col/( p%n+ ce ter,ina el de ,%ncat2 C%nd era gata( FranJ se ridica de la ,as+( .+r+ ,+car un ,ul/u,esc2 9i se a*e0a pe .otoliul de plu* ro*u din .a/a c+,inului2 6*i lua( 0or7shire 8*ening 6ost, pe care i-l cu,p+ra ea( *i spunea: 5 Unde sunt &+ie/iiP 5 A.ar+( replica ea( cur+/ind ,asa( se 4oac+ pe strad+2
EL

- ELI!A"ET# A$LER -

Sau( dac+ ploua: 5 Al+turi( cu al/i copii2 Apoi se ducea t+cut+ )n &uc+t+rie *i sp+la -asele( )nainte de a-i c3e,a pe copii )n+untru( ca s+-i preg+teasc+ de culcare2 5 Munc+ silnic+( asta-i ce .ace Annie A'sgart3( ,or,+ia doa,na Morris2 9i nu are dec%t *aispre0ece ani2 E o ,a,+ ,ai &un+ pentru copiii +ia dec%t oricine altcine-a de pe strada asta 7 *i o so/ie &un+ pentru tat+l ei2 5 6n toate pri-in/ele( ,ai pu/in una( replica so/ul ei( tr+g%nd din pip+ *i u,pl%nd ca,era s+r+c+cioas+ cu .u, dulceag de tutun2 $oa,na Morris se )ncrunta la el( .+c%nd se,n c+tre &+ie/ii care ascultau2 5 T*tia ,ici au urec3i ,ari( )i a,intea ea( aspru2 $ar( dac+ ,+ )ntre&i pe ,ine( nu e dec%t o scla-+ pentru el2 Ar tre&ui s+ pl+teasc+ dou+ ser-itoare cu c%te 0ece lire pe lun+ ca s+ .ac+ ce .ace ea 7 *i tot n-ar .ace-o la .el de &ineD Annie *tia c+ tat+l ei e un o, preten/ios( dar se supunea( pentru c+ nu cunoscuse niciodat+ alt .el de -ia/+ *i pentru c+-*i iu&ea .ra/ii2 Era ade-+rat( de c%nd "ertie *i Ted crescuser+( se )ndep+rtaser+ de ea( e>clu0%nd-o din -ie/ile lor de &+r&a/i *i a*tept%ndu-se s+ g+seasc+ ,%ncare )n .ar.urii( de )ndat+ ce intrau pe u*+( apa de &aie -ineri seara )n copaia de le,n( pe care o /inea )n &uc+t+rie( *i c+,+*ile per.ect apretate *i cu to/i nasturii cusu/i pentru slu4&a de du,inic+ la &iseric+2 $ar ,icul Oos3 era ca *i .iul ei2

EM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 6
1=9> La )n,or,%ntarea ,a,ei sale( Francie purt+ o roc3ie nou+ *i scu,p+( din ,+tase neagr+( cu un guler de dantel+ al&+( cu,p+rat+ de la elegantul ,aga0in 6aris o&se de pe strada MarJet2 A-ea g3ete noi( .+cute din piele de -i/el( o pelerin+ de cati.ea neagr+( ti-it+ cu 3er,in+( iar p+rul lung *i &lond era piept+nat cu gri4+ *i ascuns su& o &onet+ de ,+tase neagr+2 F+cu dru,ul spre ci,itir ),preun+ cu tat+l *i cu .ratele ei( #arr'( )ntr-o tr+sur+ tapisat+ cu satin negru( tras+ de *ase cai g+ti/i cu pene negre( )n .runtea unei procesiuni de *ai0eci de tr+suri( *i r+,ase( palid+ *i tre,ur%nd( l%ng+ groapa )n care era co&or%t sicriul lui $olores2 Fratele ei ,ai ,ic( #arr'( )n pantaloni negri( de cati.ea( *i 4ac3et+( cu p+l+ria /inut+ respectuos la piept( suspina tare( iar tat+l ei( .ru,os *i c%t se poate de elegant )n pantaloni cu dungi *i 4ac3et+ neagr+( )*i *tergea din c%nd )n c%nd oc3ii cu o &atist+ al&+( i,peca&il+2 $ar Francie nu -+rs+ nicio lacri,+2 Bri-ea drept )n .a/+( str%ng%nd din din/i *i .or/%ndu-se s+ nu pl%ng+2 Ar .i -rut s+ strige c%t era de nedrept ca ,a,a ei s+ ,oar+( c+ era at%t de t%n+r+( de .ru,oas+( at%t de dulce *i de &l%nd+ *i de &un+2 @oia s+ le spun+ tuturor celor trei sute de in-ita/i la )n,or,%ntare( care .useser+ in-ita/i *i la nunta lui $olores( c+ o iu&ea pe ,a,a ei( c+ )i era )ngro0itor de dor de ea *i c+ a-ea s+ ,oar+ .+r+ ea2 $ar *tia c+ ei nu puteau s+ )n/eleag+( a*a c+-*i ascunse e,o/iile ad%nc )n+untrul s+u( re.u0%nd s+ lase -reo lacri,+ s+ cad+2 Era o 0i rece de ianuarie *i deasupra ,or,intelor se a*ternuse o cea/+ rece2 $in copacii gola*i picura u,e0eal+( trans.or,%nd iar&a )ntr-o ,are de noroi cenu*iu2 Coroanele de .lori( legate cu panglici purpurii *i )ngr+,+dite deasupra ,or,%ntului( p+reau /ip+toare )n lu,ina s+rac+2 Cea ,ai
E

- ELI!A"ET# A$LER -

,are era din partea .a,iliei lui $olores2 6*i e>pri,aser+ regretele( dar spuseser+ c+ era o c+l+torie prea lung+ de la Oalisco *i c+ regretau( dar nu puteau participa2 6i tri,iseser+ condolean/e lui #ar,on *i o super&+ coroan+ de tranda.iri purpurii2 I,ediat ce deasupra gropii se spuse ulti,a rug+ciune( participan/ii se gr+&ir+ )napoi( spre c+ldura tr+surilor care a*teptau2 Cei doi gropari st+teau spri4ini/i de lope/i ca ni*te sta.ii cenu*ii )n cea/+( trop+ind din picioare( ca s+-*i pun+ s%ngele )n ,i*care( tu*ind )n ti,p ce se preg+teau s+ u,ple groapa( iar Francie se )ndep+rt+ repede( pentru c+ nu ,ai putea suporta2 A4uns+ acas+( se a*e0+ pe o canapea )n sala de &al plin+ de oglin0i( pri-ind oaspe/ii cu, de-orau preparatele de pe &u.et2 Fe,eile 0%,&eau *i p+l+-r+geau( pe ton sc+0ut( despre un &al care ur,a s+ se /in+ s+pt+,%na ur,+toare( despre cine .usese in-itat *i despre ce a-eau s+ poarte2 "+r&a/ii se adunaser+ )n grupuri( cu pa3arele cu &+utur+ )n ,%n+( discut%nd despre a.aceri2 Iar .ratele ei( #arr'( st+tea cu,inte al+turi de tat+l lui( )n ti,p ce oaspe/ii st+teau la r%nd s+-i str%ng+ ,%na *i s+-i pre0inte condolean/e2 5 Ce ciudat+ e .ata asta( le au0i pe .e,ei ,ur,ur%nd( st+ acolo( singur+( c%nd ar tre&ui s+ .ie al+turi de tat+l ei( cu, e .ratele ei 7 la nu,ai patru ani *tie de4a s+ se poarte ca un &+r&atQ *i ea n-a -+rsat nicio lacri,+ la ,or,%ntQ $e ce nu arat+ copilul +sta nicio durere pentru ,a,a eiP Nu e nor,alQ #ar,on ar tre&ui s+ .ie atent la ea( eu a* spune c+ o s+ ai&+ neca0uriQ O&ra4ii lui Francie ardeau *i se uita .i> la ,odelul al&astru din co-orul care acoperea parc3etul &ine lustruit( rug%nduse s+ nu pl%ng+2 Ce *tiau ele despre ,a,a eiP O( pro&a&il c+-i 0%,&iser+ *i -or&iser+ cu ea( c%nd .useser+ in-itate )n casa ei( *i-i tri,iseser+ .lori *i .ructe( c%nd a.laser+ c+ e &olna-+2 $ar niciuna dintre ele nu -enise s-o -ad+ *i era sigur+ c+ nici ,+car nu *tiuser+ c+ .usese la .er,+ )n anul care trecuse2 Ini,a i se str%nse de durere2 Ar .i -rut s+ le
E:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

strige c+ nici nu le p+sase de ,a,a ei( c+ nici nu a-ea s+ le .ie dor de ea( c+ ni,eni n-o iu&ise ca eaQ Brinse pri-irea tat+lui ei( din cealalt+ parte a ca,erei( *i el )i .+cu se,n( .urios( s+ -in+ s+ i se al+ture2 Co&or) .+r+ c3e. de pe canapeaua de cati.ea *i-*i t%r) picioarele prin ,ul/i,e( p%n+ la el2 5 $e ce nu ai .ost aiciP )ntre&+ el( cu -oce 4oas+( dar ea )i si,/i .uria *i se .+cu ,ic+2 Oa,enii -or&esc( *opti el2 Stai l%ng+ .ratele t+u *i ai gri4+ cu, te por/i2 St%nd /eap+n+ ca un &+/ l%ng+ #arr'( lui Francie i se p+rea c+ 0iua nu se ,ai ter,in+2 Lungul *ir de oaspe/i trecea pe l%ng+ ei( iar ea )*i a,inti s+ .ac+ re-eren/e *i s+ r+spund+ c%nd i se adresa cu-%ntul2 Era con*tient+ de pri-irile .e,eilor c%nd se uitau la tat+l ei2 <Ce &+r&at &ine= le au0i ,ur,ur%nd speculati-( g%ndindu-se la .iicele lor ne,+ritate *i la ,ilioanele .a,iliei #arrison2 Apoi( )n s.%r*it( gu-ernanta -eni s+-l ia pe #arr' s+-*i &ea ceaiul( ast.el c+ sc+p+ *i ea2 Se )ntoarse )n -ec3ea ei ca,er+( care cu,-a p+rea c3iar ,ai sordid+ *i ,ai nepri,itoare ca oric%nd2 @opseaua al&+ se co4ise de pe patul de .ier( iar salteaua de paie a-ea cocoloa*e2 Berdelele( su&/iri *i )n.lorate( nu opreau .rigul s+ intre prin .erestre *i de*i casa a-ea cel ,ai &un siste, de )nc+l0ire cu a&uri( p%n+ c%nd acesta a4ungea la ca,erele ser-itorilor( de-enea doar o &ru,+ de c+ldur+2 Se g3e,ui pe patul )ngust( tre,ur%nd *i str%ng%nd )n 4urul s+u p+tura( )n ti,p ce lacri,ile i0-orau li&ere2 Bl%ngea pentru ,a,a ei pierdut+ *i pentru Brincess( care .usese i0gonit+ la gra4duri( *i pentru propria ei singur+tate( p%n+ c%nd( )n cele din ur,+( ador,i epui0at+( )nc+ ),&r+cat+ cu roc3ia ei elegant+ de doliu *i g3etele din piele de -i/el2 A doua 0i dup+ )n,or,%ntare( #ar,on telegra.ie o.erta .inal+ pentru un ia3t cu a&uri( a c+rui cu,p+rare o negociase la Londra2 O.erta )i .u acceptat+( iar s+pt+,%na ur,+toare plec+ cu .iul s+u la NeN IorJ( )n so,ptuosul -agon pri-at pe care-l a-ea la "o&thern 6aci'ic Line, al c+rei
EA

- ELI!A"ET# A$LER -

director era2 $e acolo se ),&arcar+ pe -asul .rance0 "."2 A@&itaine spre C3er&ourg( lu%nd apoi trenul spre $eau-ille( unde tre&uia s+ .ac+ recep/ia noului ia3t2 Bl+nuiser+ s+ lipseasc+ ,ai ,ulte luni( a*a c+ ,o&ilele de la re*edin/a #arrison .ur+ acoperite cu cearcea.uri( de parc+ niciunul dintre ,e,&rii .a,iliei n-ar .i .ost acas+2 Singura persoan+ cu care Francie ),p+r/ea locuin/a era o gu-ernant+ ne,/oaic+ ce .usese anga4at+ pentru a o )n-+/a &unele ,aniere *i pu/in+ carte2 C%nd o -+0u( lui Francie i se str%nse ini,a2 Freulein #assler era o -+du-+ -%rstnic+ *i )nc+p+/%nat+( cu p+r c+runt( pe care-l purta cu c+rare pe ,i4loc( apoi ),pletit *i r+sucit )n ,elci deasupra urec3ilor2 Era )nalt+ *i .+r+ .or,e( cu piele g+l&uie *i cu o e>presie aspr+2 A-ea din/i ,ari *i gal&eni *i purta oc3elari cu ra,+ de o/el care re.lecta lu,ina( ast.el c+ Francie nu-i putea -edea oc3ii2 $ar Freulein *tia s+ recunoasc+ o cas+ &ogat+ *i *tia cu, s+ ia co,anda )ntr-o ase,enea situa/ie2 5 Nu sunt ser-itoare( #err #arrison( )i spusese cu .er,itate de la pri,a )nt%lnire2 Nat lic3( nu ,+ a*tept s+ locuiesc pe acela*i eta4 cu .a,ilia( dar ca,erele ,ele tre&uie s+ .ie ia eta4ul trei( la strad+2 5 Nat lic3( .usese #ar,on de acord( .ericit s+ scape de pro&le,a .iicei sale2 Ast.el )nc%t Freulein c+p+tase propriul ei dor,itor *i propriul ei salon la eta4ul trei( spre strad+( cu ca,era de studiu pe acela*i coridor( iar Francie )*i p+str+ ca,era ei ,ic+ *i .riguroas+2 9i ,%nca la ,asa de &rad din &uc+t+rie( )n ti,p ce lui Freulein i se aducea ,asa )n propriul aparta,ent2 6n pri,a di,inea/+( Freulein #assler tri,ise o ca,erist+ s-o aduc+ pe Francie la ora opt punct2 5 6n .iecare 0i( la ora aceasta( o s+ te pre0in/i la ,ine( )i spuse ea( pri-ind-o critic de sus p%n+ 4os2 Ur,+ o lung+ t+cere( )n ti,p ce Francie se ,uta agitat+ de pe un picior pe altul( dorindu-*i cu disperare s+ poat+ -edea oc3ii lui Freulein( )n spatele oc3elarilor2
EC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 E*ti ne)ngri4it+( spuse Freulein )n cele din ur,+2 R3etele tale sunt ,urdare( ai o pat+ pe roc3ie *i p+rul )/i este nepiept+nat2 Te duci )napoi la tine )n ca,er+ *i te aran4e0i2 Eu nu tolere0 lenea *i ,urd+ria2 Speriat+( Francie se repe0i s+ .ac+ cu, i se spusese( apoi se )ntoarse )n ca,era de studiu2 Freulein #assler o pri-i din nou atent+ *i apoi spuse: 5 6n .iecare di,inea/+ -ei -eni )n ca,era de studiu la ora opt .i>2 Te -ei pre0enta curat+ *i )ngri4it+2 @ei &ate la u*+ *i -ei a*tepta s+ te po.tesc s+ intri2 6,i -ei spune <"un+ di,inea/a( Freulein #assler=( )n a.ar+ de 0ilele de ,iercuri( c%nd -or&i, doar )n ger,an+ *i atunci -ei spune: <Ruten Morgen( Freulein #assler=( *i de 0ilele de s%,&+t+( c%nd -o, -or&i doar )n .rance0+ *i c%nd -ei spune: <"on4our( Made,oiselle #assler=2 $e la opt la nou+ -ei )n-+/a arit,etic+( de la nou+ la 0ece( engle0+2 Apoi eu ,+ -oi odi3ni o 4u,+tate de or+( )n ti,p ce tu -ei )n-+/a o poe0ie( pe care ,i-o -ei recita dup+ pau0+2 $e la unspre0ece la dou+spre0ece -ei )n-+/a istorie *i geogra.ie2 Apoi eu -oi lua pr%n0ul *i ,+ -oi odi3ni( apoi la dou+ -o, ie*i o or+ la pli,&are2 $up+-a,ie0ile -ei )n-+/a s+ co*i( iar la ora patru( c%nd eu iau ceaiul( tu -ei ter,ina te,ele pe care /i le dau de .+cut2 $up+ aceea te po/i duce la &uc+t+rie ca s+ ,+n%nci *i apoi po/i s+ te culci2 Ai )n/eles( FrancescaP Francie )ncu-iin/+( si,/ind c+ i se )n-%rte capul( g%ndindu-se la Brincess( care o a*tepta la gra4duri2 Nu-i pl+cea Freulein #assler *i nu-i pl+ceau planurile ei2 5 Ce se )nt%,pl+ du,inicaP )ntre&+ deodat+2 5 @rei s+ spui: <@+ rog( ce se )nt%,pl+ du,inica( Freulein #asslerP= o corect+ .e,eia( aspru2 Tre&uie s+ .ace, ce-a cu ,anierele tale( copile2 $ar( pentru c+ ai )ntre&at( o s+-/i r+spund2 $u,inica e 0iua ,ea li&er+2 F+r+ )ndoial+( ser-itorii -or a-ea gri4+ de tine *i &+nuiesc c+ di,inea/a te -ei duce la &iseric+ *i te -ei duce din nou dup+-a,ia0a2 Tat+l t+u n-a l+sat instruc/iuni )n aceast+ pri-in/+2 Francie d+du din cap2
EE

- ELI!A"ET# A$LER -

5 "+nuiesc c+ da( spuse ea( trec%ndu-i prin ,inte o -i0iune rapid+ despre ce a-ea s+ .ie -ia/a ei )n -iitor2 $ar c3iar *i cu Freulein #assler era ,ai &ine dec%t s+ .ie )n prea4,a tat+lui s+u( a*a c+ pro&a&il tre&uia s+ se descurce cu, putea2 9i poate c+ )ntr-o 0i tata a-ea s-o tri,it+ )napoi la .er,+2 Acu,( c+ tat+l era plecat( ,ai era o co,pensa/ie; Freulein nu ie*ea niciodat+ din ca,er+ dup+ cin+( iar Francie o putea strecura pe Brincess )n ca,era ei2 B+stra c%te ce-a de la cin+ pentru c%ine *i( la ora *apte( c%nd *tia c+ ser-itorii sunt )n ca,erele lor( o lua pe Brincess la o pli,&are )n -ale2 Serile de iarn+ erau reci *i )ntunecoase( dar ea( )n.+*urat+ )n pelerina ei de cati.ea *i 3er,in+( nu si,/ea .rigul( iar cu c%inele uria* al+turi nu se te,ea de )ntuneric2 La )nceput( nu se )ndep+rta dec%t pu/in( dar pe ,+sur+ ce 0ilele ei cu Freulein #assler de-enir+ din ce )n ce ,ai o&ositoare( pli,&+rile de sear+ se .+cur+ *i ele ,ai lungi *i ,ai a-enturoase2 Ea *i Brincess se pli,&au pe str+0ile ora*ului pri-ind curioase pe .erestrele lu,inate ale caselor( adul,ec%nd ,irosurile de &ere( care -eneau din c%rciu,ile 0go,otoase( *i pri-ind oa,enii( ascult%ndu-i in-idioas+ cu, r%deau2 Tr+gea cu oc3iul la o lu,e di.erit+ de a ei( o lu,e )n care oa,enii c%ntau( dansau( r%deau ),preun+ *i erau .erici/i2 T%r0iu( ea *i Brincess se strecurau )napoi pe u*a din dos( pe care )ntotdeauna o l+sa descuiat+( *tiind c+ ni,eni n-o controlea0+( pentru c+ ni,eni nu se a*tepta s+ .ie descuiat+2 Urca )n .ug+ pe scara din dos( duc%nd-o pe Brincess pe partea ,oc3etat+( ast.el ca g3earele ei s+ nu .ac+ 0go,ot pe parc3et2 6ncuia cu gri4+ u*a( turna )n castronul lui Brincess laptele pe care-l luase ,ai de-re,e din &uc+t+rie *i o pri-ea cu, )l linge cu po.t+2 Apoi se urca )n pat *i se g3e,uia su& cearcea.urile reci( cu Brincess la picioare( *i ador,ea cur%nd( pentru a -isa la -ia/a li&er+ de la .er,+( la "lai0e( iapa ei ro*cat+( la puii .rip/i *i la .ocul -esel de le,ne( la ,a,a ei( ),&u4orat+ *i 0%,&itoare( a*e0at+ al+turi de ea )n .a/a .ocului2
EF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

6ncepu s+ stea plecat+ din ce )n ce ,ai ,ult( st%nd )n .a/a c%rciu,ii de pe strada Oones( e0it%nd s+ p+r+seasc+ lu,inile str+lucitoare( ,u0ica *i r%setele -esele pentru a se )ntoarce )n c+,+ru/a ei rece *i )ntunecoas+2 Oa,enii care intrau *i ie*eau( o pri-eau( r%0%nd de .eti/a cu 3ain+ neagr+( de cati.ea( cu c%inele ,ai ,are ca ea( dar pri-irile lor de-enir+ din ce )n ce ,ai curioase( -+0%nd-o acolo sear+ de sear+2 5 Ce e( draga ,eaP o )ntre&+ )ntr-o sear+ un &+r&at ro*co-an2 L-ai pierdut pe t+ticuS )ntr-o sticl+ cu &+utur+( nuP Francie ro*i *i cl+tin+ din cap2 O apuc+ pe Brincess *i ,ai tare de les+( *i se gr+&i s+ urce dealul2 5 Ar tre&ui s+ .aci ce-a cu .ata de a.ar+( )i spuse ro*co-anul patronului c%rciu,ii2 Nu-i &ine pentru a.aceri s+ ai a.ar+ copii care-*i a*teapt+ ta/ii &e/i2 Arunc+-l pe nenorocit a.ar+ *i spune-i s+-*i duc+ copilul acas+2 5 Nu-i copilul clien/ilor ,ei( r+spunse patronul indignat2 $ata -iitoare c%nd o -e0i( spune-,i ca s+ c3e, poli/ia2 $ar Francie se speriase *i e-it+ c%rciu,a( a-entur%nduse din ce )n ce ,ai ad%nc pe str+0ile )ntunecate ale ora*ului( in-ent%nd scenarii despre .a,iliile pe care le -edea )n spatele .erestrelor lu,inate *i )n ca.enele2 Trecur+ ,ai ,ulte s+pt+,%ni p%n+ c%nd trecu din nou pe la c%rciu,+2 Era o noapte senin+ *i rece *i tre,ura c%nd se opri s+ adul,ece ,irosurile iu/i ale ,%nc+rurilor *i aro,a &erii( a,estecat+ cu par.u,ul )n/ep+tor de N3isJ'2 Ro*co-anul o pri-i atent )n ti,p ce se )ndrepta spre &ar2 5 Ai .ace &ine s+-/i tri,i/i &+iatul dup+ poli/ie( )i spuse proprietarului2 Feti/a aia e iar a.ar+ *i strada nu e un loc potri-it pentru un copil ca ea; nu poaS s+ ai&+ ,ai ,ult de *apte( opt ani2 O .i .ugit de-acas+( sau a*a ce-a2 5 $e data asta o prind eu( replic+ patronul( strig%ndu-*i &+iatul2 Francie )l pri-i curioas+ pe poli/istul )n uni.or,+ care se apropia de c%rciu,+2 Tres+ri c%nd acesta o strig+( at%t se si,/ea de in-i0i&il+ )n lu,ea ei nocturn+2 5 #ei( .eti/oP Te-ai r+t+cit( nuP
EG

- ELI!A"ET# A$LER -

5 NuP O( nuD Trase gr+&it+ de lesa lui Brincess( )n ti,p ce o.i/erul se apropia( dar Brincess r+,ase pe po0i/ie( cu p+rul 0&%rlit( cu din/ii de0goli/i( ,%r%ind )ncet2 Boli/istul .+cu un pas )napoi( atent2 5 A* -rea s+ -or&esc cu tine( do,ni*oar+2 Mi se pare c+ ai a-ea ne-oie de o ,%n+ de a4utorQ tu *i c+/elul t+u .ru,os2 Francie trase ,ai tare de lesa lui Brincess *i aceasta ,%r%i din nou( a,enin/+tor2 5 O( nu( ,ul/u,esc( do,nule2 N-a, ne-oie de a4utor2 Ne ducea, acas+( asta-i tot2 Cu o ulti,+ s,ucitur+ disperat+( reu*i s-o urneasc+ pe Brincess *i o lu+ la .ug+ )n sus( pe deal2 Boli/istul o ur,+ la o oarecare distan/+( dorind s+ -ad+ unde se duce2 I se t+iase r+su.larea c%nd( )n cele din ur,+( a4unse )n cap+tul de sus al str+0ii Oones *i .u .oarte surprins c%nd Francie intr+ )n curtea celei ,ai ,ari re*edin/e de pe No& #ill *i intr+ )n cas+ pe o u*+ lateral+2 Se )ntre&+ dac+ era -reunul dintre copiii ser-itorilor lui #arrison( dar apoi se g%ndi la pelerina de cati.ea cu gulerul scu,p de 3er,in+2 Sigur( ar .i tre&uit s+-*i dea sea,a; era .iica proprietarului2 Se )ndep+rt+ g%nditor; era o pro&le,+ cu care tre&uiau s+ se descurce superiorii lui2 C+pitanul OSConnor &+tu la u*a re*edin/ei #arrison( a doua 0i la opt .i>( *i Maitland( ,a4ordo,ul( )i spuse c+ do,nul #arrison era plecat )ntr-o c+l+torie lung+ prin Europa2 5 Atunci ar tre&ui s+ stau de -or&+ cu du,nea-oastr+( do,nule Maitland( replic+ OSConnor2 O 4u,+tate de or+ ,ai t%r0iu( )nt+rit de un pa3ar din cel ,ai &un N3isJ' al lui #arrison( ie*i din nou )n soarele rece de iarn+2 5 Las asta pe ,%inile du,nea-oastr+( spuse el( 0%,&indu-i lui Maitland2

EK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Maitland se )ntoarse )n ca,era sa( redact+ o telegra,+ lung+ c+tre patronul s+u( a.lat la &ordul ia3tului din ,i4locul Atlanticului( *i se duse la po*t+ s-o tri,it+ personal2 R+spunsul sosi c3iar a doua 0i *i )n c%te-a ore Freulein #assler era ),pac3etat+ *i dat+ a.ar+ din cas+( Brincess era surg3iunit+ la gra4duri( iar Francie era )ncuiat+ )n ca,era sa2 R+,ase acolo ,ai &ine de dou+ s+pt+,%ni( a*tept%nd )ntoarcerea tat+lui ei2 O au0ea pe Brincess url%nd patetic *i*i lipea nasul de gea,uri( sper%nd s-o poat+ -edea2 Masa i se aducea pe o ta-+ de c+tre o ca,erist+ ,e>ican+ care nu -or&ea engle0+; nu a-ea c+r/i( nu a-ea 3%rtie de scris sau creioane( nu a-ea nici ,+car detestatul lucru de ,%n+2 Era singur+ cu g%ndurile sale( iar ti,pul p+rea s+ se t%rasc+ insuporta&il de )ncet2 La )nceput( se )n-%rtise )n ca,era ,icu/+ ca un ani,al )nc3is )n cu*c+( suspin%nd de disperare( d%nd din ,%ini *i &+t%nd din picioare de .urie( dar( odat+ cu trecerea ti,pului( nu ,ai .+cu dec%t s+ se g3e,uiasc+ )n pat( tre,ur%nd de tea,+ la g%ndul )ntoarcerii tat+lui ei2 T+-ile cu ,%ncare erau luate )napoi neatinse *i )n cele din ur,+ Maitland )nsu*i -eni s-o -ad+2 O pri-i cu ,il+; nu a-ea dec%t opt ani *i era at%t de sla&+; era descul/+( p+rul lung *i nepiept+nat )i at%rna )n *u-i/e )nc%lcite pe u,eri( iar oc3ii al&a*tri i se ,+riser+ de tea,+2 Niciunul dintre ser-itori nu a-ea prea ,ult ti,p pentru Miss Francie( )n pri,ul r%nd pentru c+ erau prea ocupa/i( ca s+ ai&+ ti,p s+ se g%ndeasc+ la ea( *i oricu, n-o considerau r+spunderea lor 7 ea era trea&a unei in.ir,iere sau a unei gu-ernante2 $ar de*i .usese neascult+toare( nici unuia dintre ei nu-i pl+cea ideea de a )nc3ide un copil *i de a-l l+sa acolo 0ile )n *ir2 <Nu e u,an= )*i spuseser+ unul altuia( sup+ra/i( la cina din &uc+t+ria ser-itorilor2 <E &ar&ar *i crud2= Era trea&a lui Maitland s+ controle0e personalul *i s+ pun+ punct oric+rei &%r.e despre .a,ilie( ast.el c+ .usese o&ligat s+ le spun+ c+ nu era trea&a lor *i c+ st+p%nul a-ea s+ se ocupe de .iica sa( c%nd se )ntorcea acas+2 Lucra
FL

- ELI!A"ET# A$LER -

pentru #ar,on #arrison de 0ece ani *i-i cuno*tea prea &ine r+ceala *i .uria2 Francie ridic+ pri-irea c%nd el &+tu la u*a ei *i intr+2 5 S-a )ntors tataP )ntre&+ ea2 Maitland )ncu-iin/+ din cap2 5 @rea s+ -+ -ad+ i,ediat( Miss Francie2 $e ce nu -+ sp+la/i pe .a/+ *i nu -+ piept+na/i repedeP O s+ -+ conduc c3iar eu )n &irou2 O pri-i cu triste/e cu, )*i cu.und+ ,%inile )n lig3ean( d+du cu ap+ rece pe .a/+( apoi )*i descurc+ gr+&it+ &uclele )nc%lcite2 6i desc3ise u*a *i pornir+ )n t+cere pe scara de ser-iciu *i intrar+ )n corpul principal al casei2 La u*a &iroului tat+lui ei( pri-irile li se )nt%lnir+2 5 Cura4( do,ni*oar+( )i *opti el )n ti,p ce &+tea la u*+2 5 Intr+2 Sunetul -ocii &u&uitoare a tat+lui ei .+cu s+ i se )n,oaie genunc3ii2 Maitland desc3ise u*a *i o ),pinse u*urel )n+untru( spun%nd: 5 Miss Francesca( do,nule2 5 Mul/u,esc( Maitland2 St+tea )n spatele &iroului s+u i,ens2 O pri-i pe .iica sa( care st+tea )n pragul u*ii2 Spuse: 5 @ino aici( Francesca2 Inspir%nd ad%nc( porni spre el cu ini,a )ndoit+2 5 Mai aproape( co,and+ el2 @reau s+ au0i li,pede ce a, s+-/i spun2 9i -reau s+ /ii ,inte( pentru c+ a doua oar+ n-o s+ ,ai ai oca0ia2 Francesca era l%ng+ &iroul lui acu,( /in%ndu-*i ,%inile str%nse la spate( cu oc3ii )ngro0i/i .i>a/i asupra lui ca ai unui iepure )n lu,ina unui .elinar2 El o pri-i de sus p%n+ 4os sc%r&it( o&ser-%ndu-i oc3ii )nro*i/i de lacri,i *i .a/a ,urdar+( roc3ia 0dren/uit+2 9i picioarele goale2 5 E*ti de0gust+toare( spuse el cu dispre/2 Nu ,eri/i s+ por/i nu,ele de #arrison2 "ine c+ ,a,a ta nu e aici s+ te
FM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

-ad+ *i s+ a.le despre escapadele tale2 Ei &ine( do,ni*oar+( ce ai de spusP Ea cl+tin+ din cap( lupt%ndu-se s+ nu pl%ng+2 5 Ma,a nu ,-ar .i l+sat niciodat+ singur+( i0&ucni ea2 Nu ,-ar .i )ncuiat niciodat+Q 5 Ma,a ta( spuse el pe un ton glacial( ar .i .+cut cu, a* .i spus eu2 9i la .el o s+ .aci *i tu2 Se l+s+ pe spate( )n .otoliul s+u con.orta&il de piele( cu ,%inile ),preunate pe &urt+( pri-ind-o2 Ur,+ o t+cere lung+( )n ti,pul c+reia Francie se ,ut+ ner-oas+ de pe un picior pe altul( e-it%ndu-i pri-irea2 6n cele din ur,+( el spuse: 5 A*tept s+-/i ceri scu0e( Francesca2 Sau poate c+ nu-/i pare r+u pentru scandalul pe care l-ai pro-ocat2 Ea )*i plec+ capul2 5 6,i pare r+u( tat+( *opti2 El d+du din cap2 Se ridic+( )*i scoase 3aina *i o at%rn+ atent pe sp+tarul scaunului2 Lu+ de pe &irou o les+ solid+ din piele *i .+cu se,n c+tre un scaun 4os2 5 Apleac+-te( )i ceru2 5 $ar aceea e lesa lui Brincess( e>cla,+ Francie( ui,it+2 El )ncu-iin/+ din cap2 5 A*a e2 9i dac+ te por/i ca o c+/ea -aga&oand+( tre&uie s+ te a*tep/i s+ .ii tratat+ ca atare2 Apleac+-te pe scaun *i ridic+-/i .ustele2 5 $ar( tat+Q protest+ ea( c%nd o apuc+ &rutal de &ra/2 5 Apleac+-te( ,%r%i el( *i ea se l+s+ pe scaun( ridic%ndu*i ascult+toare .ustele2 Cureaua )i plesni pielea *i /ip+ *i ,ai tare c%nd lo-iturile continuar+ s+ curg+2 Fundul )i ardea ca .ocul *i s%ngele curgea( p+t%ndu-i len4eria2 A.ar+( )n 3ol( #arr' #arrison( )n -%rst+ de cinci ani( )*i astup+ urec3ile cu ,%inile( str%ng%nd din pleoape c%nd )*i i,agina ce se )nt%,pla )n spatele u*ii &iroului2 $ar *tia c+ sora lui )*i ,erit+ pedeapsa; a*a-i spusese tata2 6i ,ai spusese c+ era rea( c+ nu era &un+ de ni,ic *i c+ .+cuse de ru*ine nu,ele lor( a*a c+ tre&uia s+ .ie pedepsit+ pentru
F

- ELI!A"ET# A$LER -

asta( .iindc+ ni,ic nu conta ,ai ,ult dec%t nu,ele *i .a,ilia lor2 $up+ c%te-a ,inute( )*i scoase degetele din urec3i2 8ipetele )ncetaser+ *i o au0i pe Francie suspin%nd *i pe tat+l s+u spun%ndu-i s+ se ridice2 Au0i sunetul unui sertar desc3i0%ndu-se *i )nc3i0%ndu-se *i apoi Francie /ip+ din nou( dar de data aceasta alt.el2 Era un /ip+t de groa0+2 Apoi u*a &iroului se desc3ise *i )l -+0u pe tat+l s+u( cu un pistol )n ,%n+2 5 9i acu, o s+ a, gri4+ de cealalt+ c+/ea( spuse el( tra-ers%nd 3olul2 Francie )*i trase r+su.larea( cre0use c+ a-ea s-o ),pu*te pe ea( dar acu, *tia ce are de g%nd s+ .ac+2 5 Nu( nu( /ipa ea( n+pustindu-se pe 3ol dup+ el( nu Brincess( te rog( tat+( nuQ #arr' .ugi dup+ Francie pe coridorul lung de ,ar,ur+2 Tat+l lui desc3isese de4a u*a *i tra-ersa curtea( )ndrept%ndu-se c+tre gra4duri2 @ale/ii ridicau capetele( se d+deau )n l+turi *i-*i scoteau respectuo*i p+l+riile( .+r+ s+ )ncerce s+ opreasc+ copilul care /ipa2 Francie au0i l+tratul -esel al lui Brincess c%nd se desc3ise u*a( apoi c%inele s+ri pe ea2 O prinse protector )n &ra/e; si,/ea li,&a cald+ a lui Brincess pe o&ra4i( ling%ndu-i lacri,ile s+rate2 5 N-o s+ te las s-o o,ori pe Brincess( niciodat+( niciodat+( /ip+ la tat+l ei2 O,oar+-,+ pe ,ine )nt%i2 El .+cu se,n unui gr+4dar s-o ia de acolo( *i-l pri-i pe acesta cu, )i des.+cea &ra/ele din 4urul g%tului c%inelui2 Apoi se duse cal, c+tre c%ine( o prinse pe Brincess de 0gard+ *i-i puse pistolul la cap2 5 Nu( tat+( nu2 NuD strig+ Francie2 6,i pare r+u( o s+ .ac tot ce spui( n-o s+ ,ai .iu niciodat+ rea( pro,itQ nu,ai te rog( te rog( te rog( n-o o,or)Q #arr' #arrison )*i acoperi urec3ile c%nd sunetul ),pu*c+turii r+sun+ )ntre 0idurile de piatr+ ale cur/ii2 Bri-i cu, i,ensul c%ine se pr+&u*i )ncet la p+,%nt( cu o e>presie de ui,ire )n oc3ii de c3i3li,&ar2 Nu era dec%t
F:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

.oarte pu/in s%nge( dar si,/i c+ i se .ace r+u2 Totu*i( *tia c+ tat+l lui are dreptate 7 )i e>plicase totul la &ordul na-ei c%nd se pli,&au pe punte( la )ntoarcerea din Europa2 Se uit+ la sora sa 7 pr+&u*it+ la p+,%nt( suspin%nd( /in%nd )n &ra/e c%inele ,ort 7 *i nu si,/i niciun .el de ,il+ pentru ea2 Tat+l lui )i spusese c+ ,erita( *i el )l credea2 Ser-itorii .a,iliei #arrison &%r.eau *i cur%nd de-eni un .apt &inecunoscut )n lu,ea &un+ din San Francisco c+ ,ilionarul #ar,on #arrison )*i /inea .iica )ntr-o ca,er+ de ser-itoare( cu gratii la .erestre; c+ )i ),pu*case c%inele ca s-o pedepseasc+; c+ o &+tea c%nd era neascult+toare( ceea ce se )nt%,pla des; *i c+ anga4ase o gu-ernant+ .oarte se-er+ ca s-o )n-e/e .rance0+( cusutul *i :iblia, *i s+-i inculce ce-a principii ,orale2 5 Fiecare .a,ilie are o cruce de purtat( *u*oteau ei la o cea*c+ cu ceai2 $ar t%n+rul #arr' #arrison e cu totul alt.el( a*a de .ru,os ca tat+l lui( cu o /inut+ aristocratic+ *i cu ,aniere at%t de .ru,oase2 O s+ a4ung+ departe 7 *i )ntr-o 0i o s+ ,o*teneasc+ ,ilioanele tat+lui s+u2 Francie #arrison .u cur%nd dat+ uit+rii *i )n ur,+torii 0ece ani tr+i )ntr-o lu,e crepuscular+( la eta4ul patru( studiind .rance0a( &rod%nd .lori pe *er-ete .ru,oase( care nu erau niciodat+ .olosite( *i .+c%nd pli,&+ri 0ilnice cu te,nicera sa2 6n .iecare s+pt+,%n+( gu-ernanta )i d+dea tat+lui ei raportul despre purtarea sa *i dac+ a&aterile erau prea ,ulte( era c3e,at+ )n &iroul lui *i &+tut+ cu -ec3ea les+ a lui Brincess2 #arr' .u )nscris la *coala din Est( pe care o ur,ase *i tat+l s+u( *i Francie )l -edea uneori c%nd -enea )n -acan/e2 Se purta grosolan *i o e-ita pe c%t putea2 Se purta arogant cu ser-itorii *i era ,inunat de politicos )n societate2 #arr'( 3ot+r) ea( era un -ier,e *i nu ,erita niciun .el de aten/ie2 Era e>act ca tat+l lui2 Bri0onier+ )n propria cas+( Francie ducea dorul ,a,ei ei *i al lui Brincess( -is%nd la 0ilele de de,ult( la .er,+( c%nd .usese .ericit+2
FA

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 7
Oos3 A'sgart3 era un &+ie/el -is+tor( cu p+r &lond-)nc3is *i( oc3i ,ari( li,pe0i *i serio*i( de culoare cenu*ie2 A-ea un 0%,&et care ar .i topit ini,a oricui2 El *i Sa,,' Morris erau di.eri/i precu, cerul de p+,%nt; pe c%t era Oos3 de &lond *i de suplu( pe at%t era Sa,,' de &runet *i de -oinic2 Sa,,' era iute( ,o.turos *i plin de toane( iar Oos3 se sup+ra greu *i nu -edea niciodat+ partea rea a cui-a2 Oos3 tr+ia )n propria lui lu,e i,aginar+2 $ar doa,na Morris pretindea ,ereu c+ Oos3 era cel care-l &+ga pe Sa,,' )n )ncurc+turi la *coal+( pe c%nd Annie spunea c+ Sa,,' era cel r+u2 Cu toate acestea( )l trata pe Sa,,' ca pe .ratele lui Oos3 *i-i d+ruia )n ini,a sa locul pe care nu-l ocupa Oos32 $e aceea .u o lo-itur+ cu,plit+ c%nd FranJ A'sgart3 3ot+r) s+ urce pe scara social+ *i-*i construi o cas+ ,are( din c+r+,id+ ro*ie( )n -%r.ul unui deal )n-er0it2 6i construi un prid-or de le,n( o )ncon4ur+ cu tu.i*uri de laur *i o nu,i I-' CottageM( de*i nu a-ea nici ,+car o .run0+ de ieder+ )n apropiere2 6n casa cea nou+ ,ut+( odat+ cu toat+ .a,ilia( toat+ ,o&ila cea -ec3e( plus o garnitur+ de 3ol nou+( tapisat+ cu cati.ea -erde-)nc3is( un &u.et de ste4ar sculptat( cu o oglind+ deasupra( *i o ,as+ asortat+ cu *ase scaune solide de ste4ar2 C%nd Oos3 )i spusese despre ,utare( Sa,,' .usese disperat2 5 A, locuit unul l%ng+ altul toat+ -ia/a *i acu, te ,u/i la o ,il+ dep+rtareQ Ar putea la .el de &ine s+ .ie cinci0eci de ,ileD e>cla,+ el .urios( cu .a/a )nro*it+ de e.ortul de a-*i re/ine lacri,ile2 N-o s+ ,ai a4unge, niciodat+ s+ ne ,ai -ede,2 5 "a sigur c-o s+ ne -ede,( spuse Oos3( ),&r+/i*%ndu-l pe Sa,,'2 Sunte, cei ,ai &uni prieteni( nuP Ni,ic n-o s+ ne despart+2
1

I-'-ieder+2

FC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

9i )ntr-ade-+r ni,ic nu-i desp+r/i( pentru c+ Oos3 petrecea cea ,ai ,are parte a s+pt+,%nii acas+ la Sa,,'( sc+p%nd de dru,ul lung pe 4os p%n+ la *coal+( pentru c+ nu e>istau tra,-aie pe $ealul A'sgart3( cu, a4unsese s+ i se spun+2 Iar( la s.%r*itul s+pt+,%nii( Sa,,' era )ntotdeauna la Oos3 acas+2 5 Acu, ,-a, l+,urit c+ e ne&un dup+ el( )i spuse doa,na Morris lui Annie( r%0%nd2 Uneori( cred c+ dac+ Oos3 i-ar spune s+ sar+ )n pr+pastie( Sa,,' ar s+ri2 Annie 0%,&i( dar doa,na Morris )*i d+du sea,a c+ era o&osit+2 Annie a-ea acu, dou+0eci de ani( era ,icu/+ *i cu .or,e rotunde( cu oc3i c+prui( ,inuna/i *i cu o &og+/ie de p+r castaniu( str+lucitor( dar toat+ lu,ea spunea c+ nu are parte de o -ia/+ a ei2 Uneori( )n c%te-o s%,&+t+ c+lduroas+( reu*ea s+ e-ade0e pentru o or+ sau dou+( dar )ntotdeauna singur+( pentru c+ nu a-ea prieteni( p+r+sind *coala *i de-enind o <,a,+= c%nd era at%t de t%n+r+2 Lua tra,-aiul p%n+ la cap+tul liniei *i se ducea s+ se pli,&e )n p+dure sau( dac+ era )ntr-o dispo0i/ie ,ai a-enturoas+ *i a-ea ce-a ,ai ,ult ti,p( lua un tren p%n+ la IlJle' sau 1nares&oroug3 *i se pli,&a prin sat( lu%nd ceaiul la una dintre ceain+riile ,icu/e2 $ar cel ,ai ,ult )i pl+cea lui Annie c%nd )i lua pe Oos3 *i pe Sa,,' cu ea *i se duceau la ,la*tini( unde-i l+sa s+ alerge( s+ se ca/+re *i s+ /ipe( .+r+ ca ni,eni s+-i poat+ au0i( ca s+ se pl%ng+ de ei2 5 Nici nu *tiu ce-,i place ,ai ,ult( doa,n+ Morris( spunea ea c%nd )l aducea pe Sa,,' acas+( ),&u4orat+ de aerul proasp+t( cu p+rul ciu.ulit de -%nt *i cu oc3ii str+lucind2 @+ile pri,+-ara( c%nd se u,.l+ r%urile *i copacii au .run0e tinere( ca acu,2 9i to/i ,ieii nou-n+scu/i( care alearg+ )n ra0ele soarelui( *i -i/eii( care se ascund su& &urta ,a,ei c%nd plou+( *i p+str+-ii care sar din ap+ la $urnellSs Fell2 A3( ce pri-eli*te ,inunat+D doa,n+ Morris2 $ar apoi ),i a,intesc de ,la*tini( toa,na( c%nd stai pe dealuri *i ,ile )ntregi nu -e0i dec%t iar&+ *i &+l+rii *i cerurile al&astrecenu*ii( &+tute de -%nt( grele de nori al&i( ca ni*te p%n0e de cora&ie2 Se opri *i 0%,&i c+tre doa,na Morris( pe deasupra
FE

- ELI!A"ET# A$LER -

ce*tii cu ceai: Ei( a4unge cu -isarea( spuse &rusc2 Tre&uie s+ -+d de ceaiul tatei2 Ar .i tre&uit s+ .ie )n regul+( cu cina rece pe care i-a, l+sat-o( dar *tii ce preten/ios eQ 5 $a( sigur c+ *tiu( replic+ Sall' Morris aspru2 $ac+ ,-ai )ntre&a pe ,ine( Annie A'sgart3( ar tre&ui s+ petreci ,ai ,ult ti,p g%ndindu-te la tine( *i nu la tat+l t+u2 E -re,ea s+-/i g+se*ti un &+r&at cu,secade2 La ur,a ur,ei( .eti/o( e*ti o <partid+= &un+( cu &anii de la tat+l t+u *i cu talentul de gospodin+2 9i dr+gu/+( peste toate astea( ad+ug+ ea( de parc+ atunci i-ar .i -enit )n ,inte2 Annie 0%,&i( 4enat+( pun%ndu-*i pelerina pe u,eri *i adun%ndu-*i lucrurile2 5 Boate( )ntr-o 0i2 C%nd Oos3 o .i ,are *i *i-o lua 0&orul2 5 C%nd Oos3 o .i ,are *i gata s+-*i ia 0&orul( o s+ .ie prea t%r0iu( spuse doa,na Morris .+r+ ocoli*uri2 O s+ .ii .at+ &+tr%n+( Annie2 Ne,+ritat+2 La na.talin+2 Annie ro*i2 5 Boate c+ a*a e ,enit s+ .ie( doa,n+ Morris( spuse ea( gr+&indu-se spre u*+2 E -oia $o,nului( asta-i tot2 Sall' Morris o pri-i plec%nd2 Era dru, lung p%n+ )n -%r.ul dealului( la I-' Cottage( *i FranJ A'sgart3 nici nu -isa s+ c3eltuiasc+ ni*te &ani ca s+-i ia .iicei sale o tr+suric+2 <Are picioare tinere *i -oinice( *i ar .ace &ine s+ le .oloseasc+=( spunea el )ntotdeauna2 Era destul de ade-+rat( dar la .el de ade-+rat era c+ tinere/ea lui Annie se topea -+0%nd cu oc3ii( su& po-erile pe care i le punea )n spate2 Era singur+( *i putea paria c+ *i FranJ se si,/ea la .el2 6ntotdeauna .usese de p+rere c+ *i el regretase ,utarea la I-' Cottage *i dac+ n-ar .i .ost prosteasca lui ,%ndrie ,asculin+ ar .i -%ndut de ,ult casa *i s-ar .i ,utat cu to/ii )napoi )n strada Montgo,er'( unde le era locul2 Iar acolo( Annie ar .i a-ut oca0ia s+ )nt%lneasc+ pe cine-a *i s+ ai&+ o -ia/+ a ei2 $ar nu a-ea niciun rost( toat+ lu,ea *tia c+ Annie nu a-ea s+ se ,+rite niciodat+( pentru c+ asta ar .i )nse,nat ca FranJ A'sgart3 s+ piard+ o ,ena4er+ &un+ *i era prea egoist ca s+ suporte a*a ce-a2
FF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

C%nd Annie a4unse acas+( )n seara aceea( tat+l ei st+tea la ,asa de ste4ar( .u,%ndu-*i pipa *i a*tept%nd-o2 5 6,i pare r+u c+ a, )nt%r0iat( tat+( spuse ea( arunc%ndu-*i pelerina )n cuiul de ara,+ de pe u*a &uc+t+riei( gr+&indu-se s+ a/%/e .ocul *i s+ pun+ ceainicul la .iert2 $ar o s+-/i .ac ceaiul )ntr-o clip+2 A, l+sat o tocan+ de ,iel la .oc ,ic )n cuptor( pentru c+ ai tot ,%ncat carne rece la cin+ )n ulti,a -re,e2 5 Ter,in+ cu tr+nc+neala *i stai 4os( Annie( spuse el &rusc2 Ea ridic+ oc3ii( surprins+2 Se uit+ speriat+ la el( )ntre&%ndu-se ce gre*ise2 E ade-+rat( )nt%r0iase pu/in( dar el *tia c+ .usese la pli,&are( a*a c+ nu putea .i asta( c+,+*ile lui erau toate sp+late *i c+lcate( )n sertar( ciorapii erau /esu/i( iar casa era i,aculat+Q doar dac+ nu i se )nt%,plase ce-a unuia dintre copii2 5 E ce-a cu Oos3 al nostruP )ntre&+ ea( *terg%ndu-*i )ngri4orat+ ,%inile pe *or/ *i a*e0%ndu-se )n .a/a lui la ,as+2 5 Nu( nu e ni,ic cu copiii2 E -or&a de ,+tu*a Oessie2 @ara ,a,ei tale( ai cunoscut-o la )n,or,%ntare2 S-a ,utat de ,ult )n Nort3u,&erland( iar acu, a ,urit *i /i-a l+sat o ,ic+ a-ere2 $e*i nu-,i pot da sea,a de ce /i-a l+sat-o /ie *i nu &+ie/ilor( ad+ug+ el( )ndes%ndu-*i tutunul )n pip+ *i sco/%nd colaci de .u, cu ,iros greu2 5 O a-ereP repet+ ea( uluit+2 5 $a( .eti/o2 O sut+ de lire /i-a l+sat2 6n a,intirea ,a,ei tale2 Asta a spus )n testa,ent( oricu,2 9i asta-i ,ult ,ai ,ult dec%t c%*tig+ un ,uncitor )ntr-un an( a*a c+ n-o s+ te apuci s+-i arunci pe roc3ii *i &l+nuri *i &i4uterii2 Nu( o s+ se duc+ la &anc+ cu to/i ceilal/i2 Oc3ii rotun0i ai lui Annie se rotun4ir+ *i ,ai tare *i spuse )ncet: 5 $ar sunt &anii ,ei2 M+tu*a Oessie ,i i-a l+sat ,ie2 FranJ pu.+i g%nditor din pip+; nu era o&i*nuit ca .iica lui s+-l )n.runte2
FG

- ELI!A"ET# A$LER -

5 $a( a*a e( .u el de acord( dar .etele nu au conturi separate )n &anc+2 A*a c+ o s+ intre la un loc cu ai ,ei( p%n+ o s+ ai ne-oie de ei( -reau s+ spun2 Annie )i )nt%lni .urioas+ pri-irea2 O sut+ de lire erau &ani ,ai ,ul/i dec%t -isase -reodat+ s+ ai&+ *i acu, erau ai ei *i -oia cu disperare s+-i -ad+2 5 M+tu*a Oessie ,i i-a l+sat ,ie( tat+( repet+ ea2 A, dreptul s+ .ac ce -reau cu ei2 FranJ )*i ),pinse scaunul )napoi( )*i puse cu gri4+ pipa )n scru,iera de sticl+ *i spuse cu r+ceal+: 5 Tu nu ai niciun drept( Annie A'sgart3( s+ nu ui/i asta2 O s+ .aci cu, /i se spune *i cu asta &asta2 Annie plec+ capul2 Bri-i ne.ericit+ la propriile ,%ini( )nro*ite de ,unca )n cas+( cu ung3ii rupte *i ,%ncate2 5 "iata ,+tu*+ Oessie( spuse ea( )ncerc%nd s+-*i )ng3it+ lacri,ile de .urie *i neputin/+2 Nici nu s-a r+cit )n ,or,%nt *i noi ne cert+, pentru &anii ei2 Ridic+ pri-irea *i o )nt%lni pe a tat+lui ei: Te rog( tat+P )l i,plor+ ea2 Nu /i-a, cerut niciodat+ ni,ic2 I se .r%nse ini,a c%nd )i pri-i .a/a aspr+( i,placa&il+; &anii de-eniser+( &rusc( un si,&ol al li&ert+/ii pe care ar .i putut -reodat+ s+ -rea s+ *i-o cu,pereQ C%nd Oos3 a-ea s+ creasc+ *i s+ se )ndr+gosteasc+ de -reo .at+ .ru,oas+ *i s-o p+r+seasc+ pentru a se )nsura2 6*i /inu r+su.larea c%nd -+0u u,&ra de ne3ot+r%re pe .a/a tat+lui ei2 O.t+ din nou c%nd el tu*i *i )*i lu+ iar pipa2 Se a*e0+ la ,as+ *i )ncepu s+-*i u,ple pipa din nou( )ncet2 5 B+i( ,or,+i el( este )n a,intirea ,a,ei tale2 M+tu*a Oessie a*a a spusQ dar ai .ace &ine s+-i /ii la loc sigur( Annie2 N-o s+ r+spund pentru ei dac+ dispar2 Annie s+ri )n picioare( cu oc3ii str+lucind de recuno*tin/+2 Ar .i -rut s+-l ),&r+/i*e0e( dar n-o .+cuse niciodat+( a*a c+ spuse: 5 Mul/u,esc( tat+( *i ,%ine la &iseric+ o s+-i ,ul/u,esc *i ,+tu*ii Oessie( pentru c+ *i-a a,intit de ,ine2 9i nu-/i .ace gri4i( o s+ /in sut+ de lire su& saltea( unde n-o s-o g+seasc+ ni,eni2
FK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

6ncepu s+ se agite .ericit+( a*tern%nd ,asa2 "+ie/ii tre&uiau s+ -in+ acas+ )n orice clip+( la *ase .i>( cu, )i pl+cea tat+lui lor s%,&+ta( a*a c+ tre&uia s+ se gr+&easc+2 $ar de data aceasta .redona un c%ntecel )n ti,p ce-*i .+cea tre&urile( spun%ndu-*i ca a-ea s+ p+stre0e ,ica ei a-ere pentru 0ile negre2 Anul de0astruos care le sc3i,&+ -ie/ile .u MKLE2 Oos3 a-ea MK ani *i nu era doar dr+gu/ 7 era .ru,os2 A-ea oc3i cenu*ii cu gene lungi( p+r des( &lond-)nc3is *i tr+s+turi per.ecte2 Era )nalt( suplu *i puternic2 Ar+ta ca o statuie antic+ greceasc+( dar ceea ce-i .+cea pe oa,eni s+-l nu,easc+ <.ru,os= erau pri-irea dreapt+( 0%,&etul &l%nd *i &l%nde/ea e>presiei2 5 Oos3 A'sgart3 e neast%,p+rat( erau cu to/ii de acord( dar ar a4uta orice c%ine *c3iop *i n-a .+cut ni,+nui -reun r+u -reodat+2 6l nu,eau pe Oos3 <unul din ne-ino-a/ii -ie/ii=2 Sa,,' Morris )*i a,intea per.ect 0iua c%nd reali0ase c+ Oos3 era .ru,os *i el era ur%t2 Era aceea*i 0i )n care )*i d+duse sea,a c+-l iu&e*te2 Se duseser+ la pli,&are cu al/i &+ie/i2 Oos3( )nalt *i atletic( ,ergea )n .runtea grupului( cu capul sus *i cu un 0%,&et pe .a/+( pri-ind la ,inunile naturii( care i se a*terneau )n .a/+2 Nu a-ea ne-oie de &+/ul din le,n de ,+r( pe care-l leg+na )n ,%n+( ca s+ urce dealurile *i s+ treac+ peste &olo-ani( s+rea peste ei ca un cer&2 Sa,,'( )nc3eind coloana( pri-ea cu gelo0ie cu, ceilal/i &+ie/i se )ngr+,+deau cu ad,ira/ie )n 4urul lui( r%0%nd de glu,ele celorlal/i *i &+t%ndu-se cu a.ec/iune pe u,eri2 Nu era o&i*nuit s+-l ),part+ pe Oos3 cu altcine-a2 6ntotdeauna .useser+ doar ei doi2 C%nd a4unser+ la r%u( se cu.undase de4a )ntr-o stare de nep+sare ,oroc+noas+ *i o&osit+( r+,%n%nd ,ult )n ur,a celorlal/i2 C%nd )i a4unse din ur,+( ace*tia erau de4a de0&r+ca/i *i se &+l+ceau )ntr-un lac de l%ng+ r%ul iute2 Oos3 st+tea sus pe st%nc+( gol ca atunci c%nd se n+scuse( pri-ind
GL

- ELI!A"ET# A$LER -

cu un 0%,&et lacul cu ape lini*tite *i )ntunecoase2 Rrupul -esel t+cu cu ad,ira/ie c%nd )*i )ntinse &ra/ele deasupra capului( gata s+ plon4e0e( *i lui Sa,,' i se opri r+su.larea la -ederea trupului cu *olduri )nguste *i ,u*c3i puternici *i a &+r&+/iei ar+tate cu at%ta nep+sare2 $%ndu-*i capul pe spate( Oos3 r+,ase o clip+ )n total+ ne,i*care2 Apoi( )ntr-un arc per.ect( plon4+ aproape .+r+ s+ .ac+ un -al )n apa rece *i )ntunecat+2 Aproape i,ediat se ridic+ la supra.a/+ *i se ca/+r+ r%0%nd pe st%nci( )*i scutur+ capul &lond( ),pr+*tiind pic+turi cristaline de ap+( *i-l lu+ de u,eri pe Murp3'( un irlande0 -oinic( ce locuia pe strada de al+turi2 Relo0ia )l i0&i pe Sa,,' ca un pu,n( )i arse ,+runtaiele *i-i )nnod+ sto,acul2 Oos3 era prietenul lui2 6i apar/inea lui2 $ar Oos3 era nestatornic( )i pl+cea co,pania altor &+ie/i la .el de ,ult cu, )i pl+cea a lui Sa,,'( iar acu, Murp3' era cel ,ai &un prieten al lui2 Sa,,' se de0&r+c+ *i-*i )n.+*ur+ &ra/ele )n 4urul trupului( tre,ur%nd )n -%ntul rece de nord-est( care p+rea s+ &at+ c3iar *i )n cele ,ai calde 0ile de -ar+2 Se uit+ )n 4os la propriul trup( co,par%nd torsul s+u puternic *i )ndesat( cu picioare scurte *i ,usculoase( cu gra/ia lui Oos3 *i propria lui &+r&+/ie greoaie cu a lui Oos3 *i se si,/i ,ai ur%t dec%t coco*atul de la Notre $a,e2 Oos3 *i Murp3' se &+gau unul pe altul cu capul su& ap+( s+rind c%nd unul c%nd cel+lalt( )n ti,p ce restul &+ie/ilor )notau prin 4ur( iar dup+ o -re,e li se al+tur+ *i Sa,,'( cu gri4+( dar )ntotdeauna )n a.ara grupului( )ntotdeauna o&ser-ator2 $e aceea( ,ai t%r0iu( .u at%t de ciudat c%nd spuse c+ nu *tia ce se petrecuse )n dup+-a,ia0a aceea2 Sa,,' )i spuse ,a,ei sale c+ se 4ucaser+ cu to/ii )n ap+ *i c+ Oos3 *i Murp3' se )nde,nau unul pe altul s+ sar+ ,ai de sus *i ,ai &ine( &+t%ndu-se unul pe cel+lalt pe u,eri *i r%0%nd tot ti,pul2 $up+ o -re,e( ceilal/i o&osiser+ *i ie*iser+ pe ,al s+ se usuce2 6i spuse c+ Murp3' tre&uie s+ .i trecut din lac )n apa r%ului( poate ca s+ se dea ,are .a/+ de ceilal/i2 Apoi )*i d+duser+ sea,a c+ lipsea2 A&ia dup+ dou+ 0ile )i g+siser+ trupul( )ncurcat )n ier&urile de pe ,alul
GM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

cel+lalt2 A-ea capul 0dro&it( ast.el c+ traser+ conclu0ia c+ se lo-ise de o piatr+ c%nd s+rise2 C%nd Annie )l )ntre&+ pe Oos3 ce se )nt%,plase( el ridicase din u,eri( .+r+ s+ r+spund+( dar oc3ii lui cenu*ii pri-eau peste ea *i nu le putea citi e>presia2 6*i spuse c+ pro&a&il era )ndurerat *i-l &+tuse alin+tor pe u,+r2 5 E )n regul+( Oos3( )i spuse ea2 Nu a-eai ce s+ .aci ca s+l a4u/i( pentru c+ alt.el ai .i .+cut2 9tiu sigur2 Sa,,' *i Oos3 lucraser+ pentru FranJ A'sgart3 de la paispre0ece ani( de c%nd ter,inaser+ *coala2 6ncepuser+ de 4os( ca *i FranJ( urc%nd pe sc3ele cu c+r+,i0i )n spate( a,estec%nd ci,ent *i )n-+/%nd cu, s+ pun+ c+r+,i0i2 6n-+/aser+ cu, s+ ,+soare( cu, s+ pun+ o .ereastr+( s+ .ac+ un acoperi* *i s+ .inise0e un perete2 Lui Sa,,' )i pl+cea ,unca &rut+( dar Oos3 o detesta( de*i nu )ndr+0nise niciodat+ s+ se pl%ng+ tat+lui s+u2 $ar )i spusese lui Annie2 6n a.ara lui Sa,,'( doar ei i se con.esa2 Fra/ii lui erau c+s+tori/i( la casele lor( *i acas+ nu ,ai erau dec%t Annie( FranJ *i Oos32 Oc3ii lui Annie erau )ngri4ora/i c%nd )l )ntre&+: 5 B+i( ce ai -rea s+ .aci( Oos3P El ridic+ din u,eri2 5 Boate c+ ,i-ar pl+cea s+ .iu ,aestru de -%n+toare( spuse el lene*( pe o ,o*ie ,are2 Sau .er,ier( s+ a, gri4+ de -aci *i s+ adun recolta2 5 Ei( &+iete( e*ti un -is+tor( replic+ ea( r%0%nd2 Ce *tii tu despre -%n+toare sau despre recolt+P Sa,,' *tia c+ Annie era )ngri4orat+ din cau0a lui Oos32 5 Uneori nu *tiu unde se a.l+( )i ,+rturisise ea( sau ce .ace2 $ispare pur *i si,plu2 5 Nu-/i .ace gri4i( o lini*tise Sa,,'2 6ntotdeauna a, gri4+ de el2 6*i a,inti cu, 4uraser+( c%nd a-eau *apte ani( s+ .ie )ntotdeauna cei ,ai &uni prieteni( s+ ai&+ )ntotdeauna gri4+ unul de altul( indi.erent ce s-ar .i )nt%,plat2 9i )*i se,naser+ 4ur+,%ntul cu s%nge( t+indu-*i degetul ,are *i a,estec%ndu-*i s%ngele( 4ur%nd sole,n2 El )*i /inuse
G

- ELI!A"ET# A$LER -

pro,isiunea( de*i Oos3 )l pusese la )ncercare de c%te-a ori( al+tur%ndu-se altora *i l+s%ndu-l singur2 $ar *i el )l pusese la )ncercare pe Oos3( de ,ulte ori( )nde,n%ndu-l s+ .ac+ lucruri pe care nu ar .i )ndr+0nit s+ le .ac+ singur( cu, ar .i s+ se urce pe parapetul podului de cale .erat+ sau s+ .ug+ peste *ine )n .a/a loco,oti-ei( l+s%nd doar c%te-a secunde )ntre ei *i o ,oarte sigur+ su& ro/ile i,ense de o/el2 $ar ceea ce Sa,,' nu putu suporta era interesul lui Oos3 pentru .ete2 5 Las+ .etele )n pace( spunea el de0gustat c%nd Oos3 le 0%,&ea .etelor dr+gu/e care treceau pe l%ng+ ei2 Sau: 5 $e ce o -rei pe eaP c%nd Oos3 ag+/+ o .at+( .oarte dispus+( din .a/a &+c+niei May(ole, din 1irJgate2 Si,/i din nou aceea*i gelo0ie ar0+toare 0g%riindu-i ,+runtaiele p%n+ c%nd cre0u c+ o s+ ,oar+ de durere( *i-*i spuse iar c+ .usese doar el cu Oos3( *i c+ a*a a-ea s+ .ie )ntotdeauna( orice s-ar .i )nt%,plat2 Annie nu putea )n/elege de ce Oos3 de-enise dintr-o dat+ at%t de plin de toane2 6n .iecare sear+ -enea de la ,unc+( se sp+la *i se a*e0a s+-*i &ea ceaiul( e>act ca tat+l s+u2 Nu,ai c+ acesta nu era Oos32 9i ti,p de o s+pt+,%n+ )ntreag+ nu ie*i *i nici Sa,,' nu -eni s+-l -ad+2 "+nui c+ se certaser+( dar orice ar .i .ost( el nu-i spunea *i ea se a*e0a cu lucrul ei de ,%n+( -+0%nd cu, Oos3 tres+rea de .iecare dat+ c%nd &+tea cine-a la u*+( sau cu, pri-ea t+cut .ocul( .+r+ ,+car s+ citeasc+ 0iarul pe care i-l punea )n .a/+2 $up+ toat+ po-estea cri,ei aceleia )ngro0itoare( nici n-o ,ira2 Era a doua; de .iecare dat+ o .at+ t%n+r+ *i de .iecare dat+ pe lun+ plin+2 Nicio .e,eie din Leeds nu se ,ai si,/ea )n siguran/+2 Ceasul de pe c+,in 7 acela*i ceas de ,a3on pe care tat+l ei )l cu,p+rase pentru ,a,a ei )nainte de a se c+s+tori 7 )*i c%nta acordurile ,elodioase *i apoi &+tu nou+2 Cu un suspin( Annie )*i l+s+ lucrul *i )ncepu s+ str%ng+2 5 @rei un ceai )nainte de a ,+ duce la culcareP )ntre&+ ea( oprindu-se l%ng+ scaunul lui Oos3 )n dru, spre
G:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

&uc+t+rie( dar el cl+tin+ din cap2 Se )nt%,pl+ ce-a( spuse ea )ncet2 $e ce nu-,i spuiP La ur,a ur,ei( nu poate .i at%t de r+u2 Bun pariu c+ e*ti )ndr+gostit( sau a*a ce-a2 !%,&i: #aide( spune-ne despre ea2 Boate pot s+ te a4ut2 $ar el cl+tin+ din nou din cap( l+s%ndu-se pe spate )n scaunul de plu*( cu oc3ii )nc3i*i2 5 Ni,eni nu ,+ poate a4uta( spuse el( a,ar2 Las+-,+ doar )n pace( te rog( Annie2 Noaptea era aspr+( gerul .+cuse stele de g3ea/+ pe .erestre *i ra.ale de -%nt )ng3e/at r+0&+teau prin perdelele grele de cati.ea2 Annie se de0&r+c+ repede( gr+&indu-se s+*i pun+ c+,a*a de noapte( de .lanel ro0( *i pun%ndu-*i deasupra o 4ac3et+ tricotat+ de ea )ns+*i2 Se sp+l+ pe .a/+ *i-*i perie de o sut+ de ori p+rul castaniu( cu o perie aspr+( ca s+-l p+stre0e str+lucitor( apoi se pri-i )n oglind+2 Nu-i pl+cu ce -+0u2 Sall' Morris )i spusese ce -or&ea lu,ea despre ea2 Spuneau c+ ar+ta ,ai pu/in -esel+ *i -ioaie dec%t .usese( c+ a-ea riduri pe .a/+ *i c+ ,ersul ei a-ea o greutate care do-edea -ecinilor c+ FranJ A'sgart3 o ,uncea prea ,ult2 Spuneau c+ a-ea acu, dou+0eci *i *ase de ani *i c+ nu .usese niciodat+ curtat+2 C+( atunci c%nd Oos3 a-ea s+ se )nsoare( acesta a-ea s+ .ie s.%r*itul lui Annie A'sgart3( pentru c+ atunci nu ,ai a-ea cu, s+ scape de &+tr%nul FranJ( petrec%ndu-*i serile de iarn+ tricot%nd( p%n+ c%nd el a-ea s+ ,oar+ *i ea a-ea s+ .ie )n s.%r*it singur+2 A-ea s+ .ie .ata &+tr%n+( ,+tu*a plicticoas+ uitat+ de .ra/ii ei( .+r+ niciun copil al ei( care s+-i )nsenine0e anii &+tr%ne/ii2 A-ea s+ .ie o .at+ &+tr%n+ *i singur+2 Se pr+&u*i pe pat( cu capul )n ,%ini( cu lacri,ile curg%ndu-i printre degete2 Nu a-ea dec%t dou+0eci *i *ase de ani *i -ia/a ei era s.%r*it+2 $up+ o -re,e se l+s+ s+ alunece pe podea( )*i ),preun+ ,%inile *i )nc3ise oc3ii2 Se rug+ pentru ,a,a ei ,oart+ *i pentru .ra/ii ei( "ertie *i Ted( pentru Oos3( a c+rui triste/e nu .+cuse dec%t s+-i scoat+ la lu,in+ propria ne.ericire2 Apoi
GA

- ELI!A"ET# A$LER -

se rug+ pentru ea )ns+*i2 <O( $oa,ne=( se rug+ ea( <te rog .+-,+ s+ cunosc -ia/a2 F+-,+ s+ *tiu ce )nsea,n+ s+ .ii iu&it2 F+-,+ s+ gust a-entura *i .ericirea2 $+-,i copii ai ,ei( ca s+-l pot l+sa pe Oos3 s+ plece c%nd -a -eni ti,pulQ= Biatra .ier&inte( )n-elit+ )n .lanel+( )nc+l0ise o &uc+/ic+ de pat *i ea )*i lipi recunosc+toare picioarele de ea2 $ar c%nd( )n cele din ur,+( ador,i( )nc+ ,ai era )ngri4orat+ pentru Oos3 *i )nc+ se ,ai )ntre&a dac+ -ia/a a-ea s-o ,ai a4ung+ -reodat+ din ur,+2 Se )nt%,pl+ peste c%te-a s+pt+,%ni2 Lucrurile se re)ntorseser+ )ncet la nor,al( Oos3 era din nou cu Sa,,' *i )ntotdeauna ie*eau ),preun+2 FranJ tu*ea cu pipa )n gur+ *i ,or,+ia din cau0a ,esei( ca de o&icei( iar Annie nu *tia c%t a-ea s+ ,ai suporte2 6*i sacri.icase tinere/ea pentru egois,ul tat+lui ei( iar acu, )l pierdea pe Oos32 Resenti,entele o )necau2 Serile de iarn+ de-enir+ lungi *i t+cute( ore disperate petrecute )n .a/a .ocului( cu tat+l ei )n scaunul al+turat2 $egetele ei se )ncurcau )n lucrul pe care )ntotdeauna .usese )n stare s+-l .ac+ auto,at( dup+ ani de pulo-ere *i ,+nu*i( )n ti,p ce -isa la o lu,e di.erit+( ca aceea despre care citea )n 0iare( o lu,e )n care doa,nele purtau roc3ii de &al( din satin( *i dansau cu &+r&a/i )nal/i *i distin*i( sau plecau spre /+ri )ndep+rtate pe ia3turi ,inunate *i se ,+ritau cu con/i *i prin/i care le cople*eau cu dragoste *i cu &i4uterii2 <Tr+iesc=( )*i spunea ea cu in-idie( <asta .ac=2 Oos3 nu -enise )nc+ acas+( c%nd ea se duse o&osit+ la culcare( *i l+s+ u*a descuiat+( ca el s+ poat+ intra2 A doua 0i( se scul+ din nou la ora cinci( ca de o&icei( )*i )n.+*ur+ 3alatul de l%n+ pe ea *i co&or)( )n t+cere( la parter ca s+ .ac+ .ocul2 U,plea ceainicul de la ro&inetul din &uc+t+rie c%nd au0i un 0go,ot la .ereastr+2 5 Sa,,'( strig+ ea( desc3i0%nd u*a( ce te aduce aici la ora astaP 5 9***t( *opti el( cu un deget pe &u0e( nu a*a de tare( Annie2
GC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Ea )l pri-i cu gura c+scat+( o&ser-%ndu-i /inuta de0ordonat+( 3aina rupt+ *i g3etele )nnoroite2 Fa/a lui a-ea o culoare cenu*ie( iar oc3ii )i erau s+l&atici de panic+2 5 E Oos3( spuse ea( cu ini,a( &rusc( str%ns+ de .ric+2 I s-a )nt%,plat ce-aP El d+du din cap *i ea )l apuc+ de &ra/2 5 E r+nitP Sa,,' cl+tin+ din cap2 5 Oos3 nu e r+nit( spuse el gr+&it2 Nu ,+ )ntre&a ce s-a )nt%,plat( Annie2 $ar e )ntr-o )ncurc+tur+ ,are2 C%t se poate de ,are2 M-a tri,is la tine2 Mi-a spus c+ dac+-l iu&e*ti o s+-l a4u/i2 9tii c+ Oos3 nu are ni,ic r+u )n el( de .aptQ 5 Ce -rei s+ spuiP )ntre&+ ea2 Ce neca0( ce r+utateQ despre ce -or&e*ti( Sa,,'P El trase aer ad%nc )n piept *i spuse: 5 Oos3 are neca0uri cu poli/ia( Annie( de data asta or s+ -in+ dup+ el2 Mi-a spus c+ su& saltea ai &anii de la ,+tu*a Oessie2 Mi-a spus s+-/i spun c+ are ne-oie de ei ca s+ scape2 O apuc+ de u,eri( &rusc disperat: Tre&uie s+ plece( Annie( s+ plece departe2 A.ar+ din /ar+2 A spus c+ poate o s+ se duc+ la San Francisco( unde s-a dus tat+l t+u( o s+ ne g+si, norocul acoloQ nu,ai dac+ pute, s+ sc+p+, de porc+ria asta2 Nu ,ai pune )ntre&+ri( Annie( d+-,i doar &anii2 O s+ ,+ duc cu el2 6/i pro,it s+ )l ap+r cu -ia/a ,ea2 Nu,ai( te i,plor( nu ,+ )ntre&a de ce2 Oc3ii lui negri *i s+l&atici )i )nt%lnir+ pe ai ei( iar ea )*i d+du sea,a c+ -or&ea despre ce-a prea cu,plit pentru a .i e>pri,at )n cu-inte( dar tot nu )n/elegea cu, putea .i legat de Oos32 Era un &+iat at%t de &un( )ntotdeauna .usese a*aQ ce ar .i putut el s+ .ac+( de a-ea neca0uri cu poli/ia( ase,enea neca0uri )nc%t s+ .ug+( s+ plece la San FranciscoP 5 Annie( pentru nu,ele lui $u,ne0eu( nu e ti,p de pierdut2 Adun%ndu-se( .ugi )n sus pe sc+ri *i trase salteaua grea( c+ut%nd pe su& ea teancul su&/ire de &ancnote de 0ece lire2
GE

- ELI!A"ET# A$LER -

Fugi )napoi pe sc+ri *i i le )ndes+ )n ,%inile tre,ur%nde( prea *ocat+ ca s+-l ,ai )ntre&e ce-a2 5 Mul/u,esc( Annie( e*ti o .at+ gro0a-+( spuse el( &+g%nd &anii )n &u0unar( *i .+r+ alte -or&e se repe0i )n .ug+ pe potec+2 Ea strig+ dup+ el: 5 A ,ai spus Oos3 ce-a( -reun ,esa4 pentru ,ine sau ce-aQP Sa,,' cl+tin+ din cap2 5 Tre&uie s+ .ug( .eti/o( spuse el( pri-ind speriat )n sus *i-n 4os pe strad+2 Ea d+du din cap( cu lacri,ile curg%ndu-i din oc3i2 5 Spune-i c+-l iu&esc( orice-ar .i( strig+2 9i n-o s+ cred niciodat+ c+ a .+cut ce-a r+u2 Oc3ii negri( indesci.ra&ili( ai lui Sa,,' )i )nt%lnir+ pe ai ei pentru o clip+( apoi disp+ru2 Cartierul )ncepu s+ -uiasc+( atunci c%nd poli/ia anun/+ c+ -oiau s+-l areste0e pe Oos3 A'sgart3 pentru uciderea a trei .e,ei2 5 Oos3 A'sgart3P e>cla,au ei( .+r+ s+ le -in+ s+ cread+2 N-ar .i o,or%t nicio ,usc+2 E un inocent( &+iatul +sta( ,ereu )ntr-o lu,e a lui2 9i nici nu a-ea ti,p pentru .ete( era ,ereu cu Sa,,' Morris2 $ar doa,na Morris le spunea tuturor cu, Sa,,' al ei )l g+sise pe Oos3 peste trupul unei .ete )n -ale( la $urrentSs "ecJ( pe 4u,+tate )n ap+2 Spunea c+ Oos3 )i spusese lui Sa,,' c+ n-o .+cuse el( iar Sa,,'( care .usese )ntotdeauna prost c%nd era -or&a de prietenul lui( )l cre0use2 Se dusese la I-' Cottage( s+-i cear+ a4utor lui Annie A'sgart32 Cu, putea ea s+ re.u0eP Fusese ca o ,a,+ pentru Oos3( )nc+ de c%nd ,urise ,a,a lor ade-+rat+( pe -re,ea c%nd ea )ns+*i era un copil2 Annie spusese c+ *tie c+ Oos3 al ei n-ar .i .+cut niciodat+ a*a ce-a( *i-i d+duse suta de lire pe care i-o l+sase ,+tu*a Oessie( &ani pe care-i /inea pentru 0ile negre2 Apoi Sa,,' .ugise acas+ ca s+-i spun+ ,a,ei sale ce se )nt%,plase *i c+
GF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

.ugea cu Oos3( iar acu, doa,na Morris nu *tia unde se duseser+2 5 N-o s+-l iert niciodat+ pe Oos3 A'sgart3( pentru c+ ,i-a luat .iul( le spunea ea -ecinilor ului/i( *terg%ndu-*i oc3ii cu col/ul *or/ului curat2 Sa,,' al ,eu s-a dus *i nu cred c-o s+-l ,ai -+d -reodat+2 Iar dac+ Annie A'sgart3 *tia unde se duseser+( nu spunea2 $ar toat+ lu,ea care-o -edea( .+c%nd cu,p+r+turi la Ma'pole sau gr+&indu-se s+ prind+ tra,-aiul sau cu,p+r%nd &ere pentru tat+l ei ca de o&icei( spunea c+ ),&+tr%nise peste noapte( de-enind dintr-o .at+ de dou+0eci *i *ase de ani( o .e,eie de patru0eci2 "iata Annie A'sgart3( spuneau ei( )l iu&ise pe &+iatul acela ca pe copilul ei *i nu l-ar .i tr+dat niciodat+( nici )ntr-o ,ie de ani2 C%t despre FranJ A'sgart3( dup+ ce ap+rur+ pri,ele titluri )n 0iare( nu ,ai ie*i niciodat+ din I-' Cottage2 B+rul )i al&i *i se retrase )n singur+tate total+ *i )n t+cere( )ngri4it de .iica sa credincioas+( Annie2

GG

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 8
19A> Copil+ria di.icil+ a lui Francie trecu )ncet *i )ntr-o di,inea/+ se tre0i *i-*i a,inti c+ era cea de-a optspre0ecea ei ani-ersare2 S+ri din pat( acela*i pat de .ier( -ec3i *i plin de noduri )n care dor,ea de paispre0ece ani( *i se repe0i la oglind+( dorind s+ -ad+ dac+ se sc3i,&ase cu,-a2 $ar .a/a( care o pri-ea din oglind+( nu era c%tu*i de pu/in sc3i,&at+( c%tu*i de pu/in ,ai ,atur+2 6n dup+-a,ia0a aceea( tat+l ei o c3e,+ )n &irou2 R+,ase )n picioare )n .a/a lui( cu ,%inile str%nse( cu oc3ii pleca/i( ur%ndu-l cu .iecare .i&r+ a trupului ei2 El se )ncrunt+ pri-ind-o2 A-ea optspre0ece ani( nu ,ai era un copil *i era( )n principiu( de ne,+ritat2 Sigur( dac+ iar .i dat o dot+ &un+ ar .i g+sit pe cine-a s+ i-o ia de pe cap( dar nu-*i putea per,ite s-o lase s+ se ,+rite cu oricine( pentru c+ a-ea s+ ai&+ copii 7 nepo/ii lui( care tre&uiau s+ .ac+ cinste nu,elui #arrison2 Se )ncrunt+( )ntre&%ndu-se cu, o putea .ace ,ai pre0enta&il+2 Tre&uia )n-+/at+ cu, s+ se poarte( ca s+ se rea&ilite0e )n oc3ii societ+/ii *i s+ .ac+ o partid+ decent+2 $ac+ planul lui nu reu*ea( a-ea s+ spun+( pur *i si,plu( c+ s+n+tatea ei( ca a ,a,ei sale( era *u&red+ *i a-ea s-o tri,it+ la .er,+2 Francie st+tea t+cut+( cu oc3ii )n 4os *i( &rusc( el )*i d+du sea,a c%t era de )nalt+2 A-ea spatele drept( un ten curat *i neted( p+r &lond( str+lucitor2 Su& roc3ia de l%n+ aspr+( s%nii )i erau ,ici dar .ru,os rotun4i/i *i )*i d+du sea,a c+( dac+ o aran4a pu/in( putea .i trans.or,at+ )ntr-o partid+ atr+g+toare2 Iar( )n sc3i,&( a-ea s+ cear+ un titlu aristocratic2 Ni,ic ,ai pre4os de at%t2 5 $eci2 A0i ),pline*ti optspre0ece ani( Francesca2 Ea )*i )n+l/+ capul *i-l pri-i surprins+2 Niciodat+ )nainte nu ,ai ,en/ionase 0iua ei de na*tere *i cre0use c+ a uitat-o2 El continu+:
GK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Te rog s+-i spui do,ni*oarei Oa,es s+ -in+ )n &iroul ,eu la ora trei2 Spune-i c+ a, ce-a .oarte i,portant de discutat cu ea2 5 $a( tat+2 A*tept+( din nou cu capul plecat( p%n+ c%nd el )i d+du -oie s+ plece2 Oc3ii lui #ar,on se )ngustar+ speculati- c%nd ea se )ndrept+ spre u*+2 Era ,ul/u,it de planul s+u( putea sc+pa de ea )ntr-un ,od c%t se poate de satis.+c+tor *i putea ad+uga nu,elui #arrison str+lucirea unui titlu( dar *tia c+ are ne-oie de pu/in a4utor2 Lu+ tele.onul *i o sun+ pe doa,na "rice Leland( una dintre cele ,ai i,portante .e,ei din San Francisco( c+reia )i spuse c+ a-ea ne-oie de a4utorul ei( ast.el c+ .u in-itat s+ ia ceaiul cu ea )n dup+a,ia0a aceea2 6i e>plic+ pro&le,a sa: o .iic+ di.icil+ *i nesocia&il+2 6*i d+duse toat+ silin/a s-o creasc+ cu, tre&uie( dar .+r+ ,a,+ *tia *i ea c%t era de greu2 Francesca era o .at+ ti,id+( iar acu,( c+ a-ea optspre0ece ani( tre&uia scoas+ )n lu,eQ $oa,na "rice Leland 0%,&i( )nc%ntat+ s+ poat+ .i de a4utor( g%ndindu-se ce oca0ie per.ect+ ar .i .ost s+ i le pre0inte pe propriile sale nepoate ne,+ritate &ogatului #ar,on #arrison( tot -+du- dup+ 0ece ani( dar nu pentru c+ tinerele doa,ne din San Francisco nu )ncercaser+2 Mai t%r0iu( )n cursul aceleia*i 0ile( do,ni*oara Oa,es )i spuse lui Francie c+ ur,a s+-*i .ac+ de&utul )n societate2 5 $ar de ceP )ntre&+ ea( ui,it+2 Nu cunosc niciun ,e,&ru al societ+/ii din San Francisco2 Ce le pas+ lor de ,ineP 5 E dorin/a tat+lui t+u( replic+ gu-ernanta( r+s.oind lista de croitorese( coa.e0e( ci0,ari *i ,aroc3ineri( de acade,ii de dans *i de cursuri pentru tinere do,ni*oare( pe care i-o d+duse doa,na "rice Leland2 Tat+l t+u are de g%nd s+ dea un &al pentru tine( peste dou+ luni2 Tre&uie s+ )ncepe, i,ediat2 A doua 0i( Francie .u dus+ pe sus la ultraelegantul ,aga0in $ity o' 6aris, pentru a .i ),&r+cat+ din cap p%n+-n
KL

- ELI!A"ET# A$LER -

picioare pentru orice oca0ie posi&il+2 Con.or, instruc/iunilor doa,nei "rice Leland( cu,p+r+ .uste de di,inea/+( din l%n+ su&/ire( cu 4ac3ete asortate( &lu0e de dantel+ *i .uste de ,+tase pentru dup+-a,ia0+( roc3ii de *i.on pentru ceaiuri *i o super&+ roc3ie de &al( din dantel+( cu o cap+ de cati.ea2 Fiecare /inut+ a-ea panto.i( ciorapi *i ,+nu*i asortate *i accesoriile cu-enite: o u,&rel+ )n.oiat+( o p+l+rie de pai cu .lori( pene de pus )n p+r2 Toat+ -ia/a purtase &u,&acuri &anale *i l%n+ aspr+ *i era ),&+t+tor s+ si,t+ )n.oierea 4upoanelor de ta.ta *i panto.ii de sear+( din satin2 $ar i se str%nse ini,a c%nd se -+0u )n oglind+( ),&r+cat+ )n noua ei splendoare2 9tia c+( al+turi de celelalte .ete de la &al( a-ea s+ .ie ca un cal de trac/iune( ),podo&it cu .unde( )ntr-un gra4d cu cai purs%nge supli( pricepu/i( &ine )ngri4i/i2 $ar nu a-ea ti,p s+-*i .ac+ gri4i; 0ilele ei erau prea ocupate2 Alerga disperat+ )ntre pro&e *i cursuri de &un+ purtare( unde era )n-+/at+ s+ stea ca o doa,n+( cu gle0nele )ncruci*ate *i cu picioarele su& scaun( cu, s+ .oloseasc+ un e-antai *i cu, s+ u,&le )ntr-o roc3ie cu tren+2 6n-+/+ ritualul corect al ceaiului luat )ntre doa,ne( cu, s+ con-erse0e politicos la cin+( iar la orele de dans )n-+/+ s+ -alse0e *i s+ danse0e polca2 $up+ *ase luni era considerat+ preg+tit+ *i .u c3e,at+ la ceai( ca s+ se )nt%lneasc+ cu doa,nele din societate care-l s.+tuiser+ pe tat+l ei2 Burt%nd o roc3ie al&astr+( de ,+tase( care se potri-ea per.ect cu culoarea oc3ilor ei( co&or)( .+r+ tragere de ini,+( i,ensa scar+ de ste4ar care ducea la &iroul tat+lui ei( )ntre&%ndu-se pentru a o suta oar+ de ce( dup+ to/i acei ani c%nd o ignorase( #ar,on p+rea( &rusc( 3ot+r%t s-o trans.or,e )ntr-o stea a societ+/ii din San Francisco2 E0it+ )n .a/a u*ii( cuprins+ de -ec3iul *i .a,iliarul senti,ent de tea,+2 Apoi( o.t%nd( )*i )ndrept+ spatele( ridic+ &+r&ia *i cioc+ni2 5 Intr+( spuse el( iar ,oralul lui Francie c+0u la ni-elul t+lpilor noilor ei panto.i de antilop+2
KM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Bri-irea lui critic+ o ,+sur+ din cap p%n+-n picioare2 5 6ntoarce-te( )i co,and+ el( *i ea se r+suci ascult+toare2 O dat+ ar+/i *i tu pre0enta&il( spuse el )n cele din ur,+2 O s+-i ,ul/u,e*ti doa,nei "rice Leland pentru a4utor *i o s+ te por/i ca o doa,n+2 A*tept de la tine s+ .aci cinste nu,elui #arrison2 Ai )n/elesP Ea d+du din cap2 5 $a( papa2 5 Atunci po/i pleca2 6i si,/i pri-irea critic+( ur,+rind-o )n ti,p ce se )ndrepta c+tre u*+( *i-i au0i o.tatul e>asperat c%nd se ),piedic+( ner-oas+2 5 Bentru $u,ne0eu( Francesca( nu te-au )n-+/at s+ ,ergi ca o doa,n+P e>cla,+ el .urios2 5 "a da( papa( ,ur,ur+ ea din nou( ,u*c%ndu-*i &u0ele( ,ai con-ins+ ca oric%nd c+ o s+ se .ac+ de r%s la ceai2 Casa doa,nei "rice Leland era un palat de piatr+( )n stil italian( a.lat la c%te-a &locuri distan/+( pe strada Cali.ornia( )ntre Mason *i Ta'lor2 6n+untru era )ntunecat( la,&risat cu ste4ar *i plin de ,o&il+ Louis UI@ *i de pal,ieri )n g3i-ece2 Ou,+tate de du0in+ de doa,ne se a.lau c+/+rate de scaune tari de &rocart( )n 4urul ga0dei lor( care pre0ida ca o regin+ asupra ceainicului de argint2 $oa,na "rice Leland era o doa,n+ plin+( ),popo/onat+ )n dantel+ purpurie *i purt%nd dia,antele sale ro0 <de dup+-a,ia0+=2 Bentru sear+ a-ea dia,ante ,ult ,ai ,ari *i ,ai i,po0ante( pe care pretindea c+ le ,o*tenise de la str+,o*i( de*i toat+ lu,ea &+nuia c+( la .el ca *i so/ul ei( nu a-usese nici ,+car &oa&e de .asole 7 cu at%t ,ai pu/in dia,ante 7 p%n+ c%nd el nu d+duse lo-itura la &ursa aurului2 $ar erau o&i*nui/i s+ -or&easc+ despre pedigree-uri 7 at%ta ti,p c%t a-eau destui &ani )n &anc+ pentru a acoperi ,inciuna2 $oa,nele purtau roc3ii a,ple( din ,+tase( acoperite cu &i4uterii sclipitoare( *i ca,era 0u,0+ia de r%sete studiate *i de con-ersa/ii( )n ti,p ce-*i sor&eau ceaiul c3ine0esc din ce*ti .ragile de por/elan <e%gBoo% *i ciuguleau delicatese
K

- ELI!A"ET# A$LER -

preparate de &uc+tarul .rance02 C%nd -aletul o anun/+ pe Francie( se )ntoarser+ cu toatele( 3ol&%ndu-se la ea( cu penele de la p+l+rii tre,ur%nd ca ale unui stol de p+s+ri2 $oa,na "rice Leland 0%,&i *i spuse )ntr-o *oapt+ sonor+: 5 M+i( ,+i( uite *i sc3eletul din dulapul .a,iliei #arrison2 Bun%ndu-*i lornionul la oc3i( o pri-i pe Francie de sus p%n+ 4os2 Un sc3elet destul de .ru,os( a* putea spune2 @ino aici( .eti/o( strig+ ea( .lutur%nd i,perios din ,%n+ *i )ncrunt%ndu-se c%nd Francie se ),piedic+ de co-orul turcesc2 Stai l%ng+ ,ine( Francesca( a, -rea s+ te cunoa*te, ,ai &ine2 6n de.initi-( tat+l t+u ne-a rugat s+ te a4ut+, *i noi ne-a, dat toat+ silin/a2 Tre&uie s+ spun c+ .aci cinste nu,elui #arrison( *i a, s+-i spun asta tat+lui t+u2 5 @+ ,ul/u,esc( doa,n+( ro*i Francie( str%ng%ndu-*i cea*ca *i .ar.urioara *i re.u0%nd un sandNic3 su&/ire ca .oaia de 3%rtie( pentru c+ se te,ea s+ nu-l scape *i( )n plus( era at%t de agitat+( )nc%t era sigur+ c+ a-ea s+ se )nece cu el2 Nu *tiu cu, trecu prin ur,+toarele patru0eci *i cinci de ,inute de )ntre&+ri *i r+spunsuri politicoase( dar pro&a&il c+ reu*ise cu &ine( pentru c+ toate )i 0%,&ir+ c%nd plec+( iar una dintre doa,ne )i spuse: 5 $raga ,ea( ,%ine dau un ceai pentru .ata ,ea2 $e ce n-ai -eni *i tu( s+ cuno*ti ni*te .ete de -%rsta taP Fusese spus cu &un+-oin/+( dar ideea de a cunoa*te .ete de -%rsta ei u,plea ini,a lui Francie de groa0+ *i *tia c+ a-ea s+ .ie )ngro0itor2 Fu ,ai r+u de at%t2 O( ar+ta ca *i ele( )n roc3ia ro0 cu ,%neci &u.ante *i cu .unde pe u,eri; ca *i ele( st+tea cu gle0nele elegant )ncruci*ate; ca *i ele( -or&ea lini*tit *i politicos2 $ar ea nu *tia ce *tiau ele( nu a-ea idee despre ce sau despre cine -or&eau ele at%t de -esele2 Nu *tia ni,ic despre *colile( sta/iunile( casele( prietenii *i petrecerile lor2 Se si,/ea ca un -i0itator de pe o alt+ planet+( .iind con*tient+ c+ *i ele credeau la .el; -edea asta
K:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

)n pri-irile lor .uri*e *i )n 0%,&etele lor pe 4u,+tate ascunse; o ardea u,ilin/a *oaptelor secrete ori de c%te ori capetele tinere( str+lucitoare( &ine coa.ate( se aplecau unul c+tre altul2 Cu toate acestea( nu se pri,i niciun re.u0 la supeul *i &alul date de #ar,on #arrison pentru .iica sa( Francesca( s+pt+,%na ur,+toare( pentru c+ p%n+ atunci )ntreg San Francisco( cu e>cep/ia lui Francie( a.lase c+ ,ilionarul era )n c+utarea unui so/ pentru .iica sa r+t+cit+2 Casa era )ntr-o ne&unie de preg+tiri de 0ile )n *ir; parc3etul s+lii de &al .usese lustruit de 0eci de ori *i dat cu cret+ .ran/u0easc+( i,ensele candela&re de cristal .useser+ cur+/ate *i li se aprinseser+ lu,%n+rile( )n 4urul pila*trilor de ,ar,ur+ .useser+ at%rnate g3irlande de tranda.iri ro0( aceia*i tranda.iri care acopereau .iecare pal,+ de loc li&er2 Mesele pentru &u.et ge,eau su& greutatea le&edelor de g3ea/+( sculptate *i acoperite cu ca-iar( *i gigantice cornuri ale a&unden/ei( t+iate )n g3ea/+( ad+posteau 3o,ari proaspe/i2 Mai erau du0ini de .ar.urii de argint str+lucitor cu c+rnuri .ripte( ,un/i de sparang3el proasp+t( turnuri de struguri( piersici *i s,oc3ine de ser+( platou dup+ platou de g%teau>( torturi( patiserie( su.leuri delicate *i 4eleuri colorate2 Se .+cuse o .%nt%n+ arte0ian+ din care curgea *a,panie( *i du0ini de c3elneri supli,entau personalul o&i*nuit al casei2 #arr'( )n -%rst+ de cincispre0ece ani( .usese c3e,at acas+ de la *coal+ *i st+tea al+turi de tat+l s+u *i de Francie( a*tept%nd s+-*i )nt%,pine oaspe/ii )n 3olul de ,ar,ur+2 Era de4a la .el de )nalt ca Francie( a-ea u,eri largi *i era o -ersiune ,ai t%n+r+ a tat+lui s+u2 9i( la .el ca tat+l s+u( nu-i -or&ea lui Francie2 Roc3ia ei era .+cut+ din nenu,+ra/i ,etri de dantel+ al&+( delicat+( pus+ peste o du0in+ de 4upoane de ta.ta ro0( ti-ite cu panglici su&/iri( de cati.ea ro02 Ciorapii erau din ,+tase al&+( iar ,+nu*ile din piele al&+ de -i/el( )nc3eiate cu 0eci de nasturi din satin2 B+rul &lond )i era str%ns )n
KA

- ELI!A"ET# A$LER -

-%r.ul capului *i prins cu o tiar+ de dia,ante *i purta la corsa4 un &uc3e/el de tranda.iri ro02 Oos3 A'sgart3 )*i spuse c+ ar+ta ca o prin/es+ din po-e*ti2 Oos3 era unul dintre c3elnerii anga4a/i special pentru seara &alului( iar trea&a lui era s+ le o.ere oaspe/ilor *a,panie( dar nu-*i putea lua oc3ii de la ,iss Francesca #arrison2 Era un -is de neatins pentru un &+iat ca el( de-a&ia co&or%t de pe -aporul -enit din Anglia *i .+r+ un &an )n &u0unar2 El *i Sa,,' .useser+ noroco*i c%nd g+siser+ slu4&a aceea( pentru c+ alt.el ar .i .+cut .oa,ea *i nici unuia din ei nu-i pl+cea asta2 $ar nu-*i putea lua oc3ii de la .at+ *i era uluit( pentru c+ ar .i putut 4ura c+ e )nsp+i,%ntat+; .a/a ei era .oarte palid+( iar oc3ii al&a*tri erau i,en*i2 Se )ntre&+ ce o putea speria 7 a-ea tot ce *i-ar .i putut cine-a dori: .ru,use/e( &og+/ie( o cas+ ,inunat+ *i o .a,ilie de-otat+2 5 Ai .ace &ine s+-/i iei oc3ii de la ea( )i *opti Sa,,' Morris cu gelo0ie( c%nd trecu pe l%ng+ el( &alans%nd o ta-+ de argint cu pa3are2 E prea &ogat+ pentru tine2 5 9i o pisic+ se poate uita la o regin+( nuP replic+ Oos3( *tiind c+( de .apt( Sa,,' a-ea dreptate2 Cei care participar+ la &alul #arrison a-eau s+ *i-l a,inteasc+ p%n+ la s.%r*itul 0ilelor2 Mai t%r0iu( a-eau s+ -or&easc+ despre el )n *oapte *ocate( spun%ndu-*i unul altuia c+ de atunci era e-ident c+ Francie #arrison c+lca pe sc%ndur+ putred+2 St+tu acolo( )ntre puternicul s+u tat+ *i .ru,osul s+u .rate( ar+t%nd ,inunat )n dantel+ al&+( cu tranda.iri *i cu tiara de dia,ante a ,a,ei sale2 6*i salut+ oaspe/ii .+r+ niciun 0%,&et pe .a/a palid+2 Se a*e0+( )ng3e/at+ de spai,+( )n capul ,esei *i nicio )ng3i/itur+ de ,%ncare sau un strop de -in nu )i trecu de &u0e2 B+ru )ngro0it+ c%nd desc3ise &alul la &ra/ul tat+lui s+u( *i apoi &+tr%nul conte -on Wurt3ei, dans+ cu ea2 $e .apt( contele o ,onopoli0a 7 doa,na "rice Leland a-u gri4+ de asta2 $esigur( acesta era destul de &+tr%n ca s+-i poat+ .i &unic *i toat+ lu,ea *tia c+ nu are niciun &an( dar a-ea un titlu *i ,o*ii i,ense )n "a-aria2 Toat+ lu,ea r%dea cinic *i ,ulte spr%ncene se
KC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

ridicaser+ 7 era e-ident c+ doa,na "rice Leland .+cea pe pe/itoarea2 Toat+ lu,ea -or&ea despre asta2 Apoi( cine-a co,ent+ pe aceast+ te,+ pu/in ca, tare2 5 Toat+ lu,ea *tie c+ #arrison )ncearc+ s+-*i ,+rite .ata ne&un+ *i c+ d+ un ,ilion de dolari doar ca s+ scape de ea2 Culoarea pieri de pe .a/a lui Francie; de-eni al&+ ca -arul( apoi cenu*ie( *i cu un strig+t de spai,+ )*i adun+ .ustele *i .ugi din sala de &al2 Oa,enii se d+deau )napoi din .a/a ei ca apele M+rii Ro*ii( pri-ind-o ui,i/i cu, .uge2 Tat+l ei se duse dup+ ea( iar doa,na "rice Leland )l ur,+( dar se )ntoarser+ i,ediat )napoi2 Se p+rea c+ nu reu*iser+ s-o g+seasc+2 "alul continu+ nor,al( cu toat+ lu,ea pre.+c%ndu-se c+ nu s-a )nt%,plat ni,ic( dar to/i erau aten/i *i a*teptau s+ -ad+ ce a-ea s+ ur,e0e2 Apoi .ratele ei -eni )n gra&+ *i toat+ lu,ea )l -+0u spun%ndu-i ce-a tat+lui s+u2 Fu r%ndul lui #ar,on #arrison s+ p+leasc+( nu,ai c+ de data aceasta to/i *tiau c+ de .urie2 Ie*i din sal+( )ncerc%nd s+-*i p+stre0e de,nitatea( dar ar+ta ca *i cu, s-ar .i preg+tit s+ ucid+ pe cine-a2 9i aproape c+ o *i .+cu c%nd o g+si pe &alcon( pl%ng%nd )n 3o3ote )n &ra/ele unui .oarte .ru,os *i t%n+r c3elner2 9i( )n ti,p ce la parter continua &alul prin care i se s+r&+torea de&utul( Francie .u din nou )ncuiat+ )n ca,era ei2 Se tr%nti pe pat( cu o&ra4ii ar0%nd de u,ilin/+( lo-ind pernele cu pu,nii2 $up+ o -re,e( se ridic+ *i se a*e0+ )n .a/a oglin0ii pri-indu-se( <.iica cea ne&un+=( ),&r+cat+ )n tot acel lu> inutil *i cu o etic3et+ in-i0i&il+ prins+ pe u,+r( pe care scria <Un ,ilion de dolari=2 Tat+l ei o u,ilise )n .a/a lu,ii )ntregi2 Toat+ lu,ea( )n a.ar+ de ea( *tiuse c+ -oia s+ scape de ea( toat+ lu,ea *tiuse c+ el o considera ne&un+( rea *i nede,n+ s+ apar+ )n societate2 Iar ea toc,ai do-edise c+ tat+l ei a-ea dreptate2 Cu un strig+t de disperare )*i s,ulse din p+r super&a tiar+ de dia,ante *i o arunc+ de perete2 S.%*ie ,inunata roc3ie de dantel+ *i rupse 4upoanele de ,+tase( c+lc%ndule )n picioare2 Arunc+ ,+nu*ile de piele( panto.ii de satin &rodat( corsetul str%,t *i( 3o3otind *i &leste,%ndu-*i tat+l(
KE

- ELI!A"ET# A$LER -

se pri-i din nou )n oglind+( pe 4u,+tate goal+( cu p+rul lung *i &lond )n de0ordine( cu .a/a palid+ de .urie *i cu oc3ii u,.la/i de pl%ns2 <Asta sunt eu( )*i spuse( nu o p+pu*+ g+tit+ pentru a .i dat+ unui &+r&at &+tr%n *i cu titlu( care nu ,+ -rea pe ,ine 7 -rea nu,ai &anii tatei2= Apoi se arunc+ din nou pe pat *i i0&ucni )n pl%ns2 C%nd nu ,ai a-u lacri,i *i pri,a .urie *i pri,a durere )i trecur+( )*i a,inti de &ietul c3elner care-o a4utase2 El o apucase de &ra/ c%nd alerga or&e*te prin 3ol *i o dusese pe teras+2 Tre,ura at%t de tare( )nc%t )i cl+n/+neau din/ii( *i el )*i scosese 4ac3eta *i i-o pusese pe u,eri2 Apoi o ),&r+/i*ase *i o /inuse str%ns2 5 E )n regul+( )i spusese el &l%nd2 E )n regul+( do,ni*oar+2 Ni,ic nu poate .i c3iar at%t de r+u2 9tiu( pentru c+ *i eu a, trecut prin asta2 $oare doar o -re,e( dar apoi trece2 #aide/i( do,ni*oar+( nu ,ai pl%nge/i *i spune/i-,i ce s-a )nt%,plat2 Boate -+ pot a4uta2 $ar ea se ,ul/u,ise s+ dea din cap( prea )necat+ de lacri,i *i de u,ilin/+( ca s+ poat+ -or&i2 El o /inuse )n continuare )n &ra/e( ,%ng%indu-i p+rul *i -or&indu-i lini*titor( p%n+ c%nd lacri,ile )ncetar+ *i ea ridic+ oc3ii spre el *i-l -+0u cu ade-+rat pentru pri,a oar+2 A-ea p+rul la .el de &lond ca ea( iar oc3ii )i erau )nc3i*i la culoare *i a-eau gene lungi2 A-ea un nas .in *i drept ca al unei statui antice *i spr%ncene &ine desenate2 Era at%t de .ru,os( iar 0%,&etul *i e>presia lui erau at%t de &l%nde( )nc%t i se p+rea c+ se uit+ la un )nger2 5 Cine e*tiP ,ur,urase ea( dep+rt%ndu-se pu/in2 5 Ni,eni( replicase el2 $oar un c3elner2 $in oc3i )i i0-or%ser+ lacri,i de si,patie *i spusese cu a,+r+ciune: 5 9i eu tot un ni,eni sunt2 5 FrancescaD Se )ntorsese *i -+0use .a/a *ocat+ a doa,nei "rice Leland *i a tat+lui ei( apoi .usese s,uls+ din &ra/ele sal-atorului ei( pe care tat+l ei )l lo-ea2 Era )ntins pe 4os( iar
KF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

tat+l ei )l lo-ea *i-l )n4ura *i apoi se )ntorsese c+tre ea2 O apucase de &ra/ *i o t%r%se pe scara de ser-iciu( )napoi )n ca,era ei2 Cu un &r%nci o aruncase la podea( *optindu-i cu un ton de g3ea/+: 5 Nu e*ti de,n+ de societatea ci-ili0at+2 E*ti o ne&un+( o t%r.+( o stricat+Q O s+ a, gri4+ s+ .ii )nc3is+ pentru totdeauna2 Apoi tr%ntise u*a *i r+sucise c3eia )n &roasc+( iar ea )n/elesese ce -oia s+ .ac+2 O( nu( n-ar .i )nc3is-o acolo( s+ .ie ,ereu pata ascuns+ de pe nu,ele #arrison2 Nu( a-ea so duc+ la a0ilul de stat de l%ng+ San Oose( unde erau )nc3i*i oa,enii cu ade-+rat ne&uni2 Iar dup+ aceea( el *i #arr' nu a-eau s-o ,ai -ad+ niciodat+2 Ni,eni nu a-ea s-o ,ai -ad+ -reodat+2 Ar .i .ost ca *i ,oart+2 6ngro0it+( se repe0ise la .ereastra cu gratii *i pri-ise a.ar+ )n noapte2 Luna r+s+rea din cea/+( iar din sala de &al r+0&+teau .rag,ente de ,elodii2 6n curte( c%/i-a ser-itori pierdeau -re,ea la o /igar+( iar un cal nec3e0a )n gra4duri2 6*i a,inti oc3ii tri*ti *i ui,i/i ai lui Brincess c%nd tat+l ei )i pusese pistolul la t%,pl+( *i )*i dori s-o ),pu*te *i pe ea2 $ar *tia c+ n-o s-o .ac+2 A-ea s-o &at+2 9i de asta nu a-ea cu, s+ scape2 Fu c3e,at+ )n &iroul tat+lui ei la ora *apte di,inea/a2 #ar,on era ca de o&icei i,aculat ),&r+cat( proasp+t &+r&ierit *i ,irosea -ag a colonie2 St+tea l%ng+ &irou( a*tept%nd( cu -ec3ea les+ )n ,%n+2 Oc3ii lui erau ca ni*te &uc+/i de g3ea/+ c%nd )i spuse: 5 9tii ce tre&uie s+ .aci2 Francie st+tea dreapt+ *i lini*tit+ l%ng+ u*+2 6*i sp+lase oc3ii pl%n*i( )*i piept+nase p+rul *i *i-l legase cu o panglic+ *i purta -ec3ea ei roc3ie de culoare )nc3is+2 Breg+tise cu gri4+ ce a-ea de spus( dar acu,( c%nd -enise ti,pul s+ spun+( era )ngro0it+2 Trase aer ad%nc )n piept: acu, ori niciodat+2 5 Nu( tat+( spuse cal,2 Nu ,ai sunt copil2 N-ai s+ ,+ ,ai &a/i2 E>presia lui i,placa&il+ nu se sc3i,&+2
KG

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Apleac+-te peste scaun( Francesca( spuse el2 Ea )l pri-i cu, )*i lo-ea pal,a cu cureaua de piele; era ca *i cu, ea n-ar .i spus ni,ic2 5 Nu( spuse ea tare2 8i-a, spus( n-ai s+ ,+ ,ai &a/i niciodat+2 El )nc3ise oc3ii ca *i cu, ar .i )ncercat s+ se controle0e( apoi .a/a i se di0ol-+ )ntr-o ,asc+ de .urie *i ur+ *i apuc%nd-o de p+r o t%r) prin ca,er+2 O tr%nti pe scaun( ridic+ cureaua *i o lo-i cu toat+ puterea2 Ea url+( dar el o lo-i iar *i iar( .iecare lo-itur+ ,ai tare dec%t cea dinainte( )ntr-o .rene0ie de .urie( p%n+ c%nd /ipetele ei )ncetar+ *i se pr+&u*i( )n stare de *oc( la podea2 El r+,ase )n picioare l%ng+ ea( r+su.l%nd greoi( /in%nd cureaua )ns%ngerat+ )n ,%n+( cu o e>presie de dispre/2 Apoi se )ndrept+ din nou c+tre &iroul s+u( puse cureaua )n sertar( )*i )ndrept+ cra-ata( )*i nete0i p+rul *i se )ndrept+ spre u*+2 Maitland a*tepta )n 3ol2 A-ea o .a/+ lipsit+ de e>presie2 St+p%nul s+u )i spuse s-o c3e,e pe do,ni*oara Oa,es *i s-o duc+ pe ,iss Francesca )n ca,era ei; el pleca la &irou2 Ru-ernanta p+li c%nd o -+0u pe Francie 0+c%nd incon*tient+ pe co-or( cu roc3ia )n 0dren/e *i cu spatele gol *i plin de s%nge2 Oc3ii ei )ngro0i/i )i )nt%lnir+ pe ai lui Maitland *i spuse: 5 N-a, ,ai -+0ut a*a ce-a2 Fata are ne-oie de un doctor2 Maitland spuse: 5 E ne&un de .urie2 $ata -iitoare o -a ucide2 S-o duce, la ,%n+stire2 "&rorile Milei o -or )ngri4i *i acolo o s+ .ie la ad+post de el2 O s+ po-estesc despre asta )n ca,era ser-itorilor *i apoi plec( *i cine -rea poate s+ -in+ cu ,ine2 Nu ,ai -reau s+ lucre0 pentru cine-a at%t de crud ca #ar,on #arrison( oric%t de i,portant ar .i el *i oric%t de &un ar .i salariul2 $o,ni*oara Oa,es )ncu-iin/+ din cap2

KK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Aduc o p+tur+ pentru ea( do,nule Maitland( *i dup+ ce o duce, la ,%n+stire plec *i eu2 Nu stau aici s+-i )n.runt ,%nia2

MLL

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 9
C%te-a s+pt+,%ni dup+ &alul #arrison( Maitland se opri la :arbary "aloon de pe strada Baci.ic( unde lucra Oos32 Burta o 4ac3et+ *i pantaloni de tNeed *i la )nceput Oos3 nu-l recunoscu( .+r+ costu,ul de ,a4ordo,2 $ar Maitland )l recunoscu pe Oos3 dup+ .a/a plin+ de -%n+t+i2 5 Se pare c+ #ar,on #arrison a .+cut o trea&+ destul de co,plet+ cu tine( spuse el( uit%ndu-se la &anda4ul de la cap( la oc3iul -%n+t *i la gura u,.lat+2 Oos3 puse o 3al&+ de &ere )n .a/a lui pe te4g3eaua de le,n *i ridic+ indi.erent din u,eri2 5 Aproape c+ a o,or%t-o *i pe .iica lui( ad+ug+ Maitland( lu%nd un g%t de &ere2 5 Be .iica luiP $ar e doar un copil *i n-a .+cut ni,ic r+uQ doar a pl%ns( asta-i totQ 5 9tiu c+ n-ai .+cut dec%t s-o a4u/i( &+iete( dar ea l-a .+cut de r%s )n .a/a cre,ei societ+/ii din San Francisco2 #arrison ur+*te toate .e,eile( iar pe ea ,ai ,ult ca pe oricare alta2 E )nc3is+ de ani de 0ile *i s-a r+sp%ndit 0-onul c+ din cau0+ c+ e di.icil+( e pu/in ne&un+2 $ar el a anga4at oa,eni care s-o )n-e/e s+ se poarte )n lu,e( a ),&r+cat-o *i a anun/at c+ )i d+ o 0estre de un ,ilion de dolari oric+rui purt+tor de titlu aristocratic care -rea s-o la2 Ea a au0it -or&indu-se despre asta *i &ine)n/eles c+ s-a sup+rat *i a .ugit2 Iar acu, toat+ lu,ea *tie c+ a .ost g+sit+ )n &ra/ele unui c3elner2 9i se ,ai *tie c+ #arrison s-a )n.uriat at%t de tare( )nc%t a &+tut-o cr%ncen *i c3iar acu, este pe ,oarte2 Oos3 )l pri-i( *ocat2 5 Nu poate .i ade-+rat( niciun tat+ nu poate .ace a*a ce-a2 Maitland )ncu-iin/+ din cap2 5 "a e ade-+rat2 C3iar eu a, dus-o la M.n.stirea Milei. Surorile au gri4+ de ea( dar nu sunt prea ,ulte speran/e2 #arrison le-a donat ni*te &ani( dar nu s-a dus niciodat+ s-o -ad+2 9i l-a, au0it spun%ndu-i .iului lui c+ n-o s-o ,ai lase
MLM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

niciodat+ s+ ,ai pun+ piciorul )n casa lui2 Asta( dac+ tr+ie*te2 5 $ac+ ,oare( ne,ernicul ar tre&ui sp%n0urat( e>plod+ Oos3( i0&ind cu pu,nul )n te4g3ea2 Maitland )l pri-i cu cinis, )n ti,p ce-*i golea pa3arul2 Cl+tin+ din cap2 5 Nu )n ora*ul +sta( tinere2 #ar,on #arrison e &ogat *i puternic *i conduce San Francisco2 Oa,enii ca el .ac legea2 T*tia ca noi tre&uie s-o respecte2 5 E nu,ai -ina ,ea( spuse Oos3( pun%ndu-*i 3aina2 M+ duc c3iar acu, s-o -+dQ la M.n.stirea Milei, ai spusQ 5 N-or s+ te lase s+ intri( &+iete( )l a-erti0+ Maitland( dar el ie*ise de4a pe u*ile &atante ale c%rciu,ii2 "&rorile Milei era un ordin dedicat )ngri4irii celor s+raci *i &olna-i( iar ,+n+stirea era o cl+dire de stuc( ,ic+ *i al&+( pe strada $olores2 !idurile care o )ncon4urau erau )nalte( iar por/ile grele( de le,n( t+iau orice leg+tur+ cu lu,ea din 4ur( dar asta nu-l opri pe Oos32 Trase cu insisten/+ de clopotul de la intrare( trop+ind de .rig( a*tept%nd ner+&d+tor s+ r+spund+ cine-a2 Trase din nou *i au0i clopotul sun%nd unde-a departe2 Ur,+ sunetul de pa*i pe pa-a4ul de piatr+ *i apoi se desc3ise o .erestruic+ )n poart+ *i o c+lug+ri/+( pe 4u,+tate ascuns+ su& -+lul al& apretat( se uit+ atent la el2 5 A, -enit s-o -+d pe Francesca #arrison( )i spuse el2 Tre&uie s-o -+d2 5 $o,ni*oara #arrison nu pri,e*te -i0ite( spuse c+lug+ri/a( aproape )n *oapt+2 5 $ar pe ,ine o s+ -rea s+ ,+ -ad+( strig+ el2 5 Sunte/i o rud+P 5 Rud+P $a( sigur( ,in/i el( disperat2 5 Nicio rud+ nu este pri,it+ s-o -ad+( spuse ea cu .er,itate( d%nd s+ )nc3id+ .erestruica2 5 Nu( nu( -+ rog( a*tepta/i2 Oos3 ),pinse .erestruica2 Nu )n/elege/i2 Sunt 7 sunt logodnicul ei2 @ede/i( o iu&esc *i ,+ iu&e*te *i ea2 Nu poate s+ ,oar+( n-o s-o las s+ ,oar+2 Nu( .+r+ s+ ,+ -ad+( -+ rog( sor+( -+ i,plorQ @+0u ne3ot+r%rea pe .a/a ei *i ad+ug+ repede:
ML

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Fata tre&uia s+ .ie so/ia ,ea2 Cu, ),i pute/i inter0ice s-o -+dP 5 @+ rog s+ a*tepta/i un ,inut( spuse ea( )ntorc%ndu-se s+ plece2 Oos3 ascult+ sunetul pa*ilor ei pe podelele de piatr+( apoi )ncepu s+ se pli,&e )n sus *i-n 4os( leg+n%ndu-*i &ra/ele2 Noaptea de .e&ruarie era rece( iar el nu a-ea palton2 #aina lui de tNeed era roas+ p%n+ aproape de ur0eal+( )n panto.i )ndesase 0iare ca s+ nu-i )ng3e/e picioarele( iar )n &u0unare a-ea e>act cinci dolari2 $ar ni,ic din toate acestea nu conta; .ru,oasa Francie era pe ,oarte *i el *tia c+ tre&uie s-o sal-e0e2 O au0i pe c+lug+ri/+ )ntorc%ndu-se *i pri-i ner+&d+tor prin .erestruic+2 5 Maica Superioar+ spune c+ pute/i intra( spuse ea( descuind por/ile ,asi-e2 @rea s+ -+ -or&easc+2 Sco/%ndu-*i p+l+ria( o ur,+ prin curtea pa-at+ cu piatr+ *i intrar+ )ntr-o antica,er+2 5 Maica Superioar+ -+ roag+ s+ a*tepta/i aici2 @ine i,ediat2 C+lug+ri/a disp+ru pe o alt+ u*+ *i Oos3 )ncepu s+ se pli,&e ner+&d+tor prin ca,er+2 Aceasta era ,ic+( a-ea pere/i -+rui/i *i o podea acoperit+ cu pl+ci inegale de teracot+; ,o&ila se co,punea dintr-o ,as+ si,pl+ de ste4ar *i dou+ scaune cu sp+tar de le,n2 Be unul din pere/i at%rna o sculptur+ super&+ a Cruci.ic+rii2 Unica .ereastr+ era at%t de sus( )nc%t ni,eni nu putea pri-i prin ea( iar ca,era era la .el de rece ca noaptea de a.ar+2 Re,u( g%ndindu-se la Francie #arrison care st+tea )n acest loc rece; o .at+ ca ea a-ea ne-oie s+ se a.le unde-a unde era c+ldur+( lu,in+( -ia/+2 9i era nu,ai -ina lui2 Se g%ndi la sora sa( acas+ )n IorJs3ire( *i-*i dori ca ea s+ .i .ost acolo2 $a( Annie ar .i *tiut s-o )ngri4easc+ cu, tre&uie( i-ar .i dat supe 3r+nitoare( ar .i .+cut .ocul *i i-ar .i )n.oiat pernele2 Annie ar .i pus-o pe picioare c%t ai clipi din oc3i2 5 "un+ seara2
ML:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Se )ntoarse ui,it; n-o au0ise pe Maica Superioar+ intr%nd2 Ca *i cealalt+ c+lug+ri/+( purta o sutan+ lung+( cenu*ie( *i un -+l al& apretat care-i acoperea .a/a2 $e cordonul de s.oar+ at%rnau un ro0ariu de os *i un ,+nunc3i de c3ei de argint( iar la g%t purta o cruce si,pl+ de aur2 5 @re/i s-o -ede/i pe do,ni*oara #arrisonP spuse ea( cu o -oce at%t de 4oas+( )nc%t se c3inuia s-o aud+2 5 $a( doa,n+ 7 ++( Maic+ Superioar+2 @ede/i( eu *tiu ce s-a )nt%,plat( *tiu prin ce a trecut2 O iu&esc( Maic+ Superioar+( *i cred c+ o pot a4uta2 5 6,i pare r+u s+ -+ spun( dar do,ni*oara #arrison e pe ,oarte2 Noi crede, c+ tre&uie l+sat+ s+ ,oar+ )n pace2 Nici c3iar tat+lui ei nu i se per,ite s+ intre2 5 Tat+l eiD e>plod+ Oos3( str%,&%ndu-se de dispre/2 B+i el e cel care aproape a o,or%t-o2 Ea )l pri-i )n t+cere pe su& -+lul al&( apoi spuse: 5 Cu, crede/i c+ o pute/i a4uta( do,nuleQP 5 A'sgart32 Oos3 A'sgart32 Apoi co,plet+ gr+&it: Cu dragoste2 Cu dragoste curat+2 Cu, ne-a d+ruit *i nou+ $o,nul2 Se l+s+ din nou t+cerea2 Oos3 )*i pri-i ,%inile -inete de .rig2 Apoi ea spuse: 5 Foarte &ine( do,nule A'sgart32 $o,nul ne-a d+ruit dragoste2 Sunt de acord c+ tre&uie s+ )ncerc+,2 @+ rog s+ ,+ ur,a/i2 El o ur,+ ner+&d+tor pe coridoarele )ntunecoase( p%n+ )ntr-o ca,er+ plin+ de paturi cenu*ii de spital( a*ternute cu p+turi -iu colorate2 Nu,ai dou+ paturi erau ocupate; )ntrunul era o .e,eie &+tr%n+ care dor,ea( iar )n cel+lalt un &+ie/el de -reo doispre0ece ani( cu .a/a ro*ie de .e&r+ *i cu oc3ii ,ari )ntuneca/i de durere2 Un para-an desp+r/ea o parte a ca,erei de rest( iar Maica Superioar+ )l in-it+ s+ o ur,e0e dincolo de el2 Iar acolo( palid+ *i ne,i*cat+ ca ,oartea( pe patul ,ic de .ier( 0+cea Francesca #arrison2 O c+lug+ri/+ t%n+r+( cu capul aplecat asupra ro0ariului( st+tea de -eg3e l%ng+ ea( iar singurul sunet din ca,er+ era r+su.larea c3inuit+ a lui Francie2 Instincti-( Oos3 c+0u )n
MLA

- ELI!A"ET# A$LER -

genunc3i *i-*i ),preun+ ,%inile )ntr-o rug+ciune t+cut+( ne)ndr+0nind s+ se uite la Francie2 C%nd o .+cu( -+0u c+ ,oartea o )n-+luise de4a )n 3aina ei2 6i tunseser+ p+rul &lond *i lung( ca s+ nu-i ,+reasc+ .e&ra( su& oc3i a-ea u,&re al&astre-cenu*ii( o&ra4ii )i erau sup/i( iar &u0ele .+r+ -ia/+ tre,urau de e.ortul de a respira2 M%inile osoase *i ne,i*cate )i erau a*e0ate pe piept ca *i cu, ar .i .ost de4a )n sicriu2 I,pulsi-( Oos3 )ntinse ,%na *i-i lu+ pal,a )ntr-a lui; era rece ca g3ea/a( dar putea si,/i &+taia )nceat+ *i nesigur+ a pulsului *i-*i d+du sea,a c+ )nc+ se ,ai ag+/a de -ia/+2 5 Francie( *opti el( de parc+ s-ar .i te,ut s+ nu-i tul&ure so,nul2 Francie( a, -enit s+ te a4ut2 6,i pare r+u c+ te-au r+nit( Francie( dar )/i pro,it( pe cinstea ,ea( ni,eni n-o s+/i ,ai .ac+ -reodat+ r+u2 O s+ a, gri4+ de tine( pe cu-%ntul ,eu de onoare2 R+,ase ,ult+ -re,e -or&indu-i( dar nu pri,i niciun r+spuns *i dup+ -reo or+ o l+s+ s+ doar,+ lini*tit+2 Se duse s-o -ad+ )n .iecare 0i( de dou+ ori pe 0i c%nd putea( di,inea/a de-re,e( )nainte de a se desc3ide &arul( )ntorc%ndu-se din nou )nainte de sc3i,&ul de noapte2 $ar era ,ereu la .el2 Ea 0+cea ne,i*cat+( ca ,oart+( cu oc3ii )nc3i*i )n .a/a unei lu,i care o ura( cu &u0ele pecetluite ),potri-a unei lu,i care n-o )n/elegea( cu trupul c3inuinduse s+ scape dintr-un loc unde nu era dorit+2 Oos3 *tia c+ Francie -oia s+ ,oar+( o si,/ea dorindu-*i eli&erarea *i nu *tia ce s+ .ac+( a*a c+-i -or&ea( o /inea de ,%n+( )i ,%ng%ia cu &l%nde/e .a/a )n ti,p ce-i ,ur,ura la urec3e( po-estindu-i despre el )nsu*i2 5 C%nd o s+ te .aci &ine( Francie( o s+ te duc la ,ine acas+2 N-ai -+0ut niciodat+ ce-a at%t de .ru,os ca ,la*tinile din IorJs3ire( .eti/a ,ea( *i oile prin -+i; cea ,ai &un+ l%n+ din lu,e( toat+ /esut+ )n .a&ricile noastre din IorJs3ireQ Se opri( a,intindu-*i &rusc ,oti-ul pentru care tre&uise s+ -in+ la San Francisco( apoi o.t+ ad%nc *i ad+ug+:
MLC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 $a( poate )ntr-o 0i( Francie( o s+ te pot duce acolo2 C%nd o s+ ,+ pot )ntoarce acas+2 6n .iecare sear+( Sa,,' )i spunea c+ e un prost2 5 A&ia dac+ o cuno*ti( )i spunea el( &%ndu-*i &erea *i aplec%ndu-se peste te4g3ea( ca Oos3 s+-l poat+ au0i ,ai &ine2 E i0-or de neca0uri( .ata aia2 $e4a te-a costat slu4&a *i o &+taie2 Nu-/i a4ungeP $ac+ ,oare( tat+l ei o s+ -in+ s+ cear+ trupul( iar dac+ tr+ie*te 7 ceea ce e pu/in pro&a&il 7 o s+ -in+ s-o ia acas+ *i o s+ se asigure c+ nu-i ,ai .ace neca0uri2 Tu cau/i neca0ul cu lu,%narea( Oos3 A'sgart3( cu, ai .+cut )ntotdeauna2 Sa,,' tr%nti a,enin/+tor pa3arul gol pe te4g3ea( pri-ind la Oos3( )n ti,p ce-*i )nc3eia 3aina( preg+tindu-se pentru noaptea rece *i ploioas+2 5 Ai .ace &ine s+ ascul/i de ,ine de data asta( Oos3 A'sgart3( pentru c+ *tii ce se )nt%,pl+ alt.el2 6/i a,inte*ti ulti,a oar+P Oos3 )l pri-i )ndep+rt%ndu-se .urios( )ntre&%ndu-se cu, se .+cea c+ ei( care erau at%t de di.eri/i( .useser+ cei ,ai &uni prieteni toat+ -ia/a2 6l iu&ea pe Sa,,'( dar( oric%t de &uni prieteni ar .i .ost( erau .apte legate de el( pe care Sa,,' nu a-ea s+ le )n/eleag+ niciodat+2 Cu toate acestea( Sa,,' a-ea dreptate( se g%ndea el( *terg%nd petele de &ere de pe te4g3ea; do,nul #arrison nu a-ea s-o lase pe .iica sa )n pace( c3iar dac+ ea tr+ia2 5 Iar -ise0i cu oc3ii desc3i*i( Oos3P strig+ sup+rat patronul( din cel+lalt cap+t de ca,er+2 B+i( /i-o spun eu( asta-i ulti,a oar+2 $+-i dru,uS *i ser-e*te clien/ii( sau 0&ori )napoi pe strad+( de unde-ai -enit2 6nde,nat de a,enin/are( Oos3 )*i relu+ ,unca( dar -or&ele lui Sa,,' )l ur,+reau *i-*i a,inti ce se )nt%,plase ulti,a oar+ c%nd )i ignorase s.atul *i .+cuse cu, )l t+iase capul2 6l trecu un .ior a,intindu-*i de e-adarea lor( de groa0a .ugii prin noaptea )ntunecat+ *i ploioas+2 Cu Sa,,'( pro,i/%nd s+-l a4ute2 $ac+ n-ar .i .ost Sa,,'( n-ar .i .ost acu, aici( n-ar .i .ost nici ,+car )n -ia/+2 9i n-ar .i
MLE

- ELI!A"ET# A$LER -

)nt%lnit-o niciodat+ pe Francie2 6i datora totul celui ,ai &un prieten al s+u( Sa,,' Morris2 Francie *tia c+ este i,posi&il s+ desc3id+ oc3ii2 B+rea s+ pluteasc+ )ntr-o cea/+ al&+( lu,inoas+( populat+ de .o*nete &l%nde *i de ,ur,urul alin+tor al unor -oci( ca -%ntul prin plopii de la .er,+2 6*i spuse c+ poate era acolo( )napoi la .er,+( cu ,a,a ei( cu iapa ro*cat+ *i cu Brincess2 Era at%ta pace( p%n+ c%nd se ,i*c+ *i durerea e>plod+ )n ea( c3inuitoare ca un cu/it ascu/it2 Apoi au0i pe cine-a /ip%nd *i-*i d+du sea,a c+ era ea )ns+*i2 C%nd durerea se potoli( r+,ase suspendat+ )n ti,p( cu oc3ii str%ns )nc3i*i( )n siguran/+ )n propria sa lu,e lini*tit+ *i al&+2 Au0i -oci &l%nde c3e,%nd-o pe nu,e2 5 Francie( draga ,ea( spuneau -ocile( desc3ide oc3ii2 E o 0i at%t de .ru,oas+( Francie2 Bri-e*te ce soare e2 9i deseori au0ea -oci care se rugau pentru ea( cer%ndu-i &unului $u,ne0eu s+-i dea puterea *i cura4ul de a )n.runta din nou -ia/a2 $ar ea nu -oia s+ )n.runte din nou -ec3ea ei -ia/+; )i pl+cea aceasta2 6n propria ei lu,e nu erau -oci aspre( nu e>ista cru0i,e( ur+ sau durere2 Era un -is plin de pace( unde ar .i -rut s+ r+,%n+ pentru totdeauna2 Apoi( )ntr-o 0i( )n loc s+ aud+ *oaptele .e,eilor( recunoscu o -oce de &+r&at2 5 Francie( spunea -ocea( sunt Oos32 Sunt c3elnerul care te-a a4utat2 A, -enit s+ te -+d2 $esc3ide oc3ii( Francie( *i uit+-te la ,ine2 Oos3( Oos3( Oos3Q r+suna nu,ele )n ,intea ei2 Apoi nu se ,ai g%ndi( pentru c+ nu -oia s+-*i a,inteasc+ ce se )nt%,plase2 6*i si,/ea pleoapele at%t de grele( de parc+ cine-a i le-ar .i /inut )nc3ise( pun%nd &+nu/i pe ele 7 cu, se .ace cu oa,enii ,or/i2 Boate c+ era ,oart+ *i nu -a ,ai putea desc3ide oc3ii niciodat+Q dar atunci nu l-ar putea -edea pe Oos32 Rreutatea se ridic+ &rusc de pe oc3ii ei *i ea )i desc3ise )ncet2 Fu ca ridicarea unei cortine la teatru2 Lu,ina 0ilei o
MLF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

duru ca o lo-itur+; nu erau dec%t .or,e -agi( -oci .+r+ leg+tur+2 Apoi -ederea i se li,pe0i *i )n .a/a oc3ilor )i ap+ru o .igur+2 Fa/a .ru,oas+ a )ngerului cel &un2 5 Oos3P ,ur,ur+ ea2 5 Lat+-te( .eti/o( spuse el( 0%,&indu-i u*urat2 Credea, c+ te-a, pierdut2 Apoi )i lu+ ,%na )ntr-a lui *i i-o s+rut+2

MLG

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 1
Francie )ncepu s+ se )ns+n+to*easc+; culoarea )i re-eni )n o&ra4i( )ncepu s+ se )ngra*e *i de-enea )n .iecare 0i ,ai puternic+2 C+lug+ri/ele 0%,&eau c%nd )i -edeau pri-irea ner+&d+toare cu care-l a*tepta pe Oos3 *i .elul )n care )ntindea ,%na dup+ a lui 7 ,%na care .usese sal-area ei( care o adusese )napoi de acolo de unde ni,eni( nici c3iar doctorii( n-o puteau )ntoarce2 5 T%n+rul a a-ut dreptate( *opteau c+lug+ri/ele2 $ragostea( pe care ne-a d+ruit-o $o,nul( a .+cut ,inunea2 Oos3 -enea )n .iecare 0i2 C%nd lua lea.a )i aducea cadouri( un &uc3e/el de -iolete( o piersic+ per.ect+ de ser+( ciocolat+2 5 Nu tre&uie s+ c3eltuie*ti &ani pentru ,ine( )l certa Francie( ai ne-oie de ei pentru tine2 $ar el 0%,&ea cu 0%,&etul lui dulce( )i lua ,%na *i i-o s+ruta &l%nd2 S+rutul inocent o .+cea s+ se )n.ioare; )n to/i anii de c%nd ,urise ,a,a ei n-o s+rutase ni,eni *i uitase ce )nse,na c+ldura dragostei2 Ar .i -rut s+-l ia )n &ra/e cu, .+cea cu Brincess( s+-l ,%ng%ie cu, o ,%ng%ia pe "lai0e( iapa ro*cat+; acestea erau singurele ei e>perien/e a.ectuoase( pe care le a-usese )n -ia/a ei )nsetat+ de dragoste( *i nu cuno*tea altele2 $ar c%nd el pleca( pe .runte )i ap+rea o )ncruntare de )ngri4orare; c+lug+ri/ele )i spuseser+ c+ )ntr-o s+pt+,%n+ a-ea s+ .ie destul de s+n+toas+ ca s+ poat+ pleca2 $ar unde s+ se duc+P Ce s+ .ac+P Nu a-ea cas+ *i nu a-ea &ani2 Singurul ei prieten pe lu,e era Oos3 *i *tia c%t de tare se str+duia el s+ tr+iasc+ de pe o 0i pe alta2 A doua 0i( pe c%nd se pli,&au prin curtea ,%n+stirii( Francie )i spuse 3ot+r%t+: 5 6n cur%nd o s+ plec de aici2 Tre&uie s+-,i g+sesc o slu4&+2 El cl+tin+ din cap2
MLK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Fe,eile ca tine nu ,uncesc( Francie2 N-ai .ost crescut+ pentru asta2 !%,&i g%ndului: Bun pariu c+ )n -ia/a ta n-ai .iert un ou2 5 $ar pot s+ )n-+/( nuP replic+ ea2 A* putea s+ lucre0 la &uc+t+rie( s+ )n-+/ s+ g+tesc( s+ ser-esc la ,as+Q oriceQ 5 Nu( nu aici )n San Francisco2 Ni,eni nu i-ar da .iicei lui #ar,on #arrison o slu4&+2 5 Atunci a* putea )n-+/a s+ .iu in.ir,ier+( ca surorileQ 5 $ar atunci nu te-a* ,ai -edea niciodat+( Francie2 5 Bot ,+car s+ cos *i s+ &rode0( asta-i tot ce a, .+cut )n -ia/+Q 5 So/ia ,ea n-o s+ ,unceasc+ )ntr-un atelier( spuse el( cu o tres+rire de ,%nie2 Ini,a lui Francie se opri o secund+; r+,ase pe loc *i se uit+ la el2 5 So/ia taP 5 $a( .eti/o( asta a, spus2 Francie se de0,etici *i spuse cu de,nitate &l%nd+: 5 Nu tre&uie s+ te si,/i r+spun0+tor pentru ,ine( Oos32 Bot s+ ,+ descurc singur+2 El o lu+ de u,eri( pri-ind-o ad%nc )n oc3i2 5 $ar n-a, ,ai iu&it pe ni,eni altcine-a )nainte( Francie2 @reau s+ a, gri4+ de tine *i s+ te .ac .ericit+2 $eodat+( ini,a ei se u,plu de .ericire; se si,/ea ca atunci c%nd era copil *i era la .er,+( li&er+ s+ alerge( s+ strige *i s+ se 4oace2 Nu iu&ise pe ni,eni de c%nd ,urise ,a,a ei( dar de data aceasta era alt.el( o l+sa cu r+su.larea t+iat+ *i )n.iorat+2 Iar c%nd Oos3 se aplec+ *i o s+rut+ &l%nd pe &u0e( nu-*i dorea dec%t ca s+rutul s+ nu se ter,ine niciodat+2 C%nd Oos3 -eni s-o ia pe Francie acas+( s+pt+,%na ur,+toare( ea purta o roc3ie ca.enie( de l%n+( donat+ de o societate de &ine.acere( *i o &occelu/+ cu c%te-a alte ni,icuri2 Singurul lucru care era al ei erau g3etele pe care le purtase c%nd a4unsese acolo2 6*i acoperise capul cu un *al de l%n+ *i Oos3 )i spuse c+ arat+ ca o .at+ din IorJs3ire( care se ducea la lucru2
MML

- ELI!A"ET# A$LER -

Maica Superioar+ )i &inecu-%nt+ *i apoi strecur+ )n ,%na lui Francie o pungu/+ din piele cu c%/i-a dolari2 5 Te rog s+ pri,e*ti asta( ),preun+ cu &inecu-%ntarea noastr+( *i $u,ne0eu s+-/i lu,ine0e dru,ul *i s+ te a4ute( ,ur,ur+ ea2 C%nd por/ile grele( de le,n( ale ,+n+stirii se )nc3iser+ )n ur,a ei( Francie pri-i pungu/a( si,/ind c%t de total+ )i era u,ilirea2 Nu a-ea ni,ic al el( nici ,+car 3ainele2 O cuprinse o .urie ad%nc+( ar0+toare *i-*i 4ur+ ca )ntr-o 0i s+ -ad+ .a,ilia #arrison u,ilit+ cu, era ea acu,2 9tia c+ a-ea s+-*i urasc+ tat+l p%n+-n 0iua ,or/ii lui *i dincolo de ,or,%nt( )n eternitate2 C%rciu,a *i pensiunea :arbary era o cl+dire de piatr+( cu patru eta4e( pe "ule-ardul Baci.ic( la poalele dealului Telegrap32 Era a*e0at+ )ntre salonul de dans Cen&s *i cele&rul &ordel ?ol%r&sh, a*a c+ a.acerea ,ergea &ine( ag+/%nd clien/i .ie )n dru, spre sala de dans( .ie la ie*irea de la &ordel2 Oricu,( &+r&a/ii erau .l+,%n0i *i )nseta/i *i /in%nd cont *i de ,uncitorii de la pia/a a.lat+ la c%te-a str+0i dep+rtare( &arul era )ntotdeauna aglo,erat2 Francie 0%,&i a*tept%nd pe trotuar ca Oos3 s+ pl+teasc+ ta>iul( a,intindu-*i pli,&+rile ei nocturne( c%nd st+tea in-idioas+ )n .a/a c%te unei c%rciu,i; acu, a-ea s+ a.le ce era acolo cu ade-+rat2 Oos3 )i luase o ca,er+ al+turi de a lui *i pl+tise pentru ea2 Francie a-ea de g%nd s+-i dea )napoi &anii din ceea ce a-ea de la Maica Superioar+ *i apoi( indi.erent ce spunea el( a-ea s+ caute o slu4&+( pentru c+ nu putea tr+i la in.init din ,ila oa,enilor2 5 Tu tre&uie s+ .ii Francie #arrison2 Surprins+( se uit+ la &+r&atul t%n+r( &runet *i -oinic care se re0e,a de u*+2 Burta o 3ain+ su&/iat+( cu un .ular ca.eniu legat la g%t *i o *apc+ plat+( )n p+tr+/ele( pe care nu se o&osi s+ *i-o scoat+2 Francie 0%,&i ti,id *i spuse: 5 Iar tu tre&uie s+ .ii cel ,ai &un prieten al lui Oos3( Sa,,' Morris2 Mi-a spus totul despre tine2 5 Boate c+ da( poate c+ nu( replic+ el( .+r+ s+ 0%,&easc+2
MMM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Francie )*i spuse c+ nu p+rea prea prietenos( dar Oos3 o lu+ de u,eri *i spuse: 5 @+d c+ l-ai cunoscut pe Sa,,'2 $up+ .elul cu, )i str+luceau oc3ii( Francie )*i d+du sea,a c+ era ,ul/u,it( a*a c+ 0%,&i politicos *i spuse: 5 M+ &ucur s+ te cunosc )n s.%r*it( Sa,,'2 El str%,&+ din nas dispre/uitor( i,it%ndu-i accentul educat: 5 O( ce ,+rea/+ sunte,( nu-i a*aP Ei &ine( o s+ tre&uiasc+ s+ co&or) cu picioarele pe p+,%nt( do,ni*oar+ Francesca #arrison2 Aici nu-i toc,ai No& #ill2 5 Francie *tie asta *i nu -rea s+ .ie pe No& #ill( spuse Oos3( ),ping%ndu-l pe Sa,,' )n cas+2 #olul ,irosea a ,%ncare st+tut+ *i a ,i0erie( iar Francie str%,&+ din nas c%nd urcar+ sc+rile .+r+ co-oare2 C%nd a4unser+ la eta4ul patru i se t+iase de4a r+su.larea *i Oos3 tre&ui s-o sus/in+ ca s+ poat+ urca ulti,ele trepte2 $esc3ise cu ,%ndrie u*a2 Francie pri-i ca,era ,icu/+( )ng3esuit+ su& corni*+( cu ta-anul ,ansardat p%n+ aproape de podea; era totu*i ,ai ,are ca aceea de acas+( iar la .ereastra ,are( care u,plea ca,era cu lu,ina 0g%rcit+ de ,artie( nu e>istau gratii2 Se uit+ la patul du&lu de .ier( ad%ncit la ,i4loc *i acoperit cu o cu-ertur+ al&+( de &u,&ac( la ,asa de toalet+ cu un sertar lips+( la linoleu,ul ca.eniu *i la co-orul -ec3i de pe podea( la .otoliul de plu*( ro*u cu tapi/eria rupt+ *i la ,asa pr+p+dit+( cu un -as cu ane,one a*e0at cu gri4+ )n ,i4loc2 9i )*i spuse c+ era per.ect2 Era lu,inos *i aerisit( iar .lorile de la Oos3 o .+ceau s+ se si,t+ acas+2 Era a,e/it+ de dragoste *i .ericire *i de lungul *ir de trepte pe care le urcase2 Oos3 o pri-ea nelini*tit2 5 E &ineP 9tiu c+ e*ti o&i*nuit+ cu o cas+ ,are( dar e tot ce a, putut .ace2 Cel pu/in e departe de 0go,otul c%rciu,ii2 Iar eu sunt doar la c%te-a trepte distan/+( a*a c+ nu tre&uie s+-/i .aci gri4i2 Francie r%se *i-l lu+ de ,%n+2
MM

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Niciodat+ n-o s+-,i .ac gri4i c%nd e*ti tu )n prea4,+( Oos32 Sa,,' Morris )i pri-ea aspru din capul sc+rilor2 5 Eu ,+ duc la lucru( Oos3( spuse el( str%ng%ndu-*i .ularul )n 4urul g%tului *i )nc3eindu-*i 3aina2 Ne -ede, ,ai t%r0iu2 9i .+r+ o pri-ire c+tre Francie co&or) &oc+nind sc+rile2 Francie )l ur,+ri plec%nd *i-*i spuse c+ )n ,od sigur n-o pl+cea( dar Oos3 )i spuse s+ nu-*i .ac+ pro&le,e( pentru c+ a*a era Sa,,'2 5 E o&i*nuit s+ .i, doar noi doi aici( )n/elegiP A*a a .ost ,ereu( de c%nd era, copii2 N-a )nt%lnit pe ni,eni ca tine p%n+ acu,( dar dup+ ce o s+ te cunoasc+( o s+ te iu&easc+ *i el2 Francie nu era deloc sigur+ c+ a-ea s+ .ie a*a( dar 0%,&i )n-%rtindu-se prin noua ei cas+2 5 O s+ lu+, ceaiul aici( spuse ea( ,%ng%ind ,asa grosolan+2 9i uit+-te ce pri-eli*te2 B+i po/i s+ -e0i tot ora*ul de aici2 Bri-ir+ ),preun+ p+s+rile )n-%rtindu-se pe cerul ,etalic de ,artie( str+0ile aglo,erate( iar Francie spuse: 5 Nu ,i-ai spus niciodat+ de ce ai -enit la San Francisco2 Oos3 se )ntoarse cu spatele( .+r+ s+ r+spund+( *i ea ad+ug+ gr+&it+: Nu -reau s+ .iu indiscret+( nu,ai c+ pare .oarte departe de cas+( asta-i tot2 $up+ c%te-a ,o,ente( el r+spunse: 5 A, -enit aici s+-,i caut norocul( ca *i tat+l ,eu )naintea ,ea2 5 Tat+l t+uP 5 $a( FranJ A'sgart32 A -enit aici acu, trei0eci de ani( pentru acela*i lucru2 Ma,a *i tata erau s+raci2 Niciodat+ nau e>istat prea ,ul/i &ani )n .a,ilia A'sgart3( nu,ai ,+tu*a Oessie a a-ut( *i doar prin c+s+torie2 Ea i-a l+sat o sut+ de lire surorii ,ele( Annie( iar Annie ,i i-a dat ,ie *i lui Sa,,' ca s+ -eni, aici2

MM:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Oos3 )i spuse po-estea ,a,ei *i a tat+lui lui( c%t de s+raci .useser+ *i cu, tat+l lui -enise la San Francisco *i .+cuse a-ere2 5 Oricu,( )nc3eie el( asta-i po-estea pe care ,i-a spus-o Annie2 E o .at+ tare &un+( ad+ug+ cu c+ldur+2 A .ost ,ai &un+ ca o ,a,+2 Francie se ridic+ de pe pat( unde se a*e0ase ca s+ asculte istoria lui2 6l ),&r+/i*a *i spuse: 5 Mi-ai spus totul despre tine( a*a c+ acu, te cunosc cu ade-+rat *i ,+ cuno*ti *i tu2 R%se: O s+ .i, e>act ca ,a,a *i tat+l t+u( o s+ ,unci, din greu( ca )ntr-o 0i s+ a-e, propriii no*tri copii( *i o cas+ ca I-' Cottage2 !ilele lui Francie c+p+tar+ cur%nd un rit, al lor: Oos3 .ugea sus s-o tre0easc+ la ora 0ece cu un s+rut( o can+ cu ca.ea *i p%ine cald+ de la &rut+ria de peste dru,2 Insista ca ea s+ stea )n ca,er+ *i s+ se odi3neasc+ p%n+ c%nd )*i ter,ina cor-oada de pr%n0 la &ar( dar )ntotdeauna ap+rea la u*a ei la ora ,esei( cu o .ar.urie cu tocan+ irlande0+ sau alt+ ,%ncare( )n .unc/ie de ce ,%ncare pri,ea de la c%rciu,+ )n 0iua aceea2 Iar la ora trei c%nd i se ter,ina sc3i,&ul ea )l a*tepta2 Oos3 )i cu,p+rase o e*ar.+ de ,+tase de un al&astru .ru,os( ca s+-*i acopere p+rul tuns; se )n.+*ura )n *alul gros ca s+ se apere de -%ntul aspru de pri,+-ar+ *i e>plorau ora*ul( )ntotdeauna aten/i s+ nu se duc+ prin locuri unde Francie ar .i putut .i recunoscut+2 6i ar+t+ un ora* )n care ea locuise toat+ -ia/a( .+r+ s+-l -ad+; urcau pe Telegra(h ill *i pri-eau cu, se ridic+ cea/a de deasupra oceanului( rostogolindu-se c+tre ei( )n-+luindui ca )ntr-un giulgiu lipicios *i al&; r%0%nd( )*i acopereau urec3ile c%nd -asele de pe ocean tr+geau se,nalele de alar,+2 Se pli,&au cu tra,-aiul sau cu .eri&otul *i r%deau de .ocile care se 4ucau pe st%ncile de l%ng+ Cli.. #ouse( sau pri-eau -alurile sp+rg%ndu-se pe pla4+2 Ad,irau ,agni.icul 6alace otel, cel ,ai ,are din A,erica( cu 3olul lui )nalt de *apte eta4e( cu cele *apte ,ii de .erestre care d+deau spre ora* *i cu &arul lung de trei0eci de picioare2
MMA

- ELI!A"ET# A$LER -

Uneori( Oos3 0%,&ea ascult%nd-o pe Francie sporo-+ind despre descoperirile lor( dar alteori ,ergea t+cut al+turi de ea( cu oc3ii )n p+,%nt( pierdut )ntr-o lu,e doar a lui2 5 S-a )nt%,plat ce-aP )ntre&a ea te,+toare( dar el se ,ul/u,ea s+ ridice din u,eri *i s+ spun+: 5 Ni,ic( .eti/o( de parc+ ar .i .ost un ,are e.ort *i nu,ai s+ -or&easc+2 Alteori erau )n ca,era ei *i el pri-ea ,o,ente lungi pe .ereastr+( cu oc3ii la .el de lipsi/i de e>presie ca *i cerul plu,&uriu de a.ar+2 $ar erau alte ,o,ente c%nd o /inea )n &ra/e *i o s+ruta *i toat+ .iin/a ei se u,plea de &ucurie2 Cu toate acestea( .+r+ nicio u,&r+ de )ndoial+( Sa,,' Morris n-o pl+cea2 Sa,,' lucra pe un *antier( c+r%nd c+r+,i0i )n sus *i-n 4os pe sc3ele toat+ 0iua( *i-*i petrecea serile la &arul de 4os( ),preun+ cu Oos32 Nu se ,ai apropiase de ea de c%nd se )nt%lniser+( )n pri,a 0i( dar )ntro sear+ -eni la u*a ei2 Ea st+tea la .ereastr+ pri-ind lu,inile sclipitoare ale ora*ului *i luna plin+( c%nd au0i un cioc+nit2 Se repe0i -esel+ la u*+( dar se d+du un pas )napoi( surprins+ s+-l -ad+ pe Sa,,'2 Oc3ii lui )ntuneca/i *i s+l&atici )i )nt%lnir+ pe ai ei2 6*i scoase *apca *i spuse: 5 A, -enit direct de la lucru2 Tre&uie s+ -+ -or&esc( do,ni*oar+ #arrison2 Ea 0%,&i ti,id2 5 Te rog( intr+2 Nu -rei s+-,i spui FrancieP 5 N-a, -enit s+ .ace, con-ersa/ie( spuse el a&rupt2 A, -enit s+ -+ spun despre Oos32 5 Cred c+ )n/eleg( *tiu ce i,portant+ e prietenia ta cu Oos32 5 Mai i,portant+ ca tine( spuse el cu o pri-ire &rusc+ *i -eninoas+2 9i c3iar ,ai i,portant+ dec%t o s+ *tii -reodat+( do,ni*oar+ Francie #arrison2 Oc3ii lui )ntuneca/i se u,pluser+ de ur+2 Se apropie; Francie si,/ea ,irosul de transpira/ie al 3ainelor lui de lucru *i-i -edea pielea acoperit+ de pra.ul de ci,ent *i se lipi de u*+( c%t ,ai departe de el2 6*i dori s+ .i .ost Oos3
MMC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

acolo( dar Sa,,' )*i alesese &ine ,o,entul 7 Oos3 nu -enea acas+ dec%t peste o or+2 5 Oos3 *i cu ,ine ne iu&i,( o s+ ne c+s+tori,( spuse ea agitat+2 $ar pute, r+,%ne cu to/ii prieteniQ Sa,,' )*i str%nse *apca at%t de tare( )nc%t i se al&ir+ )nc3eieturile degetelor2 Ar .i -rut s+-i lo-easc+ .a/a 0%,&itoare2 5 Ce-ai .+cut tu ca s+ te consideri prietena luiP r%n4i el2 Nici ,+car nu-l cuno*ti2 Nu-l cuno*ti cu ade-+rat( ca ,ine2 El nu are ne-oie de tine2 Nu are ne-oie de nicio .e,eie care s+-l sug+ ca o lipitoare2 Are ne-oie de un prieten care s+ ai&+ gri4+ de el( care s+-l a4ute( care s+ .ie acolo pentru el( orice s-ar )nt%,pla2 Oos3 nu are ni,ic s+-/i dea2 5 $ar ,i-a sal-at -ia/aQ 5 9i aproape c+ *i-a pierdut-o pe a lui( .+c%nd asta2 Nu /i-a spus ce i-a .+cut tat+l t+u( nuP Nu( sigur c+ nu /i-a spus2 Bro&a&il c+ a *i uitat de4a2 Oos3 )ntotdeauna uit+ orice lucru nepl+cut2 6ntrea&+-l *i o s+ -e0i cu, i se tul&ur+ pri-irea2 <Nu=( o s+-/i spun+( <n-a, .+cut eu asta( Sa,,'=( iar tu *tii al dracului de &ine c+ da2 5 Nu *tiu despre ce -or&e*ti( *opti ea( )nsp+i,%ntat+2 6l iu&esc pe Oos3 *i ,+ iu&e*te *i el( *i o s+ ne c+s+tori,( asta-i tot2 El se ,ai apropie un pas *i -ocea lui de-eni o *oapt+ a,enin/+toare: 5 "ine( tu ai -rut-o2 $e ce cre0i c+ a .ugit Oos3 de acas+P $e ce cre0i c+ e aici( la San FranciscoP Cre0i c+ *tii totul despre el( dar pun pariu c+ nu /i-a spus niciodat+ asta2 Ei &ine( o s+-/i spun eu2 Se ascunde de poli/ie2 Ci0,ele lui grele &oc+neau pe podeaua de sc%nduri2 A-ea pu,nii str%n*i *i spr%ncenele )i erau )ncruntate2 Lui Francie i se )n,uiar+ genunc3ii de .ric+ pri-indu-l *i se pr+&u*i pe un scaun2 5 $ar de ce se ascunde Oos3 de poli/ieP )ntre&+ ea2 Sa,,' )*i d+du capul pe spate2 6nc3ise oc3ii *i spuse )ncet: 5 Bentru c+ Oos3 A'sgart3 e un uciga*2
MME

- ELI!A"ET# A$LER -

Teri.iat+( Francie se 3ol&+ la el2 6*i spunea c+ -rea doar so )nsp+i,%nte *i c+ reu*ise2 Spuse cu -oce tre,ur%nd+: 5 E*ti doar gelos( asta-i tot2 El o c%nt+ri din pri-iri2 5 A, -enit s+ te a-erti0e02 A ucis de4a trei .e,ei( toate tinere *i dr+gu/e ca tine2 Le-a )n4ung3iat2 6ntinse ,%na *i-i atinse g%tul: 6n g%tQ unde palpit+ -ia/a2 A*a ,i-a spus( c+ e cel ,ai &un loc2 Bri-i pe .ereastr+ luna ,are *i rotund+: 9i )ntotdeauna se )nt%,pl+ c%nd e lun+ plin+2 Ai .ace ,ai &ine s+ ,+ cre0i( do,ni*oar+2 #arrison2 Ai .ace ,ai &ine s+ pleci( s+ dispari din calea lui2 N-ai ti,p de pierdut2 Francie )*i d+du sea,a c+ tre&uia s+ .ie ne&un *i spuse: 5 Ce prieten ar spune ce-a at%t de )ngro0itorP 5 Un prieten ade-+rat( spuse el cu a,+r+ciune2 Asta-i ceea ce n-o s+ )n/elegi niciodat+2 Francie era at%t de speriat+ de el( )nc%t si,/ea c+ o s+ le*ine( dar replic+: 5 N-o s+ te cred niciodat+2 9i n-o s+-l p+r+sesc niciodat+ pe Oos32 Niciodat+D Se pr+&u*i )napoi pe scaun( cutre,ur%ndu-se c%nd el .+cu un pas spre ea; Sa,,' a-ea pu,nii str%n*i *i .ier&ea de .urie2 Apoi p+ru s+-*i -in+ )n .ire2 Trecu pe l%ng+ ea *i ie*i2 5 S+ nu spui c+ nu te-a, a-erti0at( strig+ peste u,+r2 Francie )ncuie repede u*a( re0e,%ndu-se de ea( cu ini,a &+t%ndu-i ne&un+( apoi se repe0i la .ereastr+ *i pri-i luna i,ens+ *i palid+ care lu,ina ora*ul( g%ndindu-se la ce-i spusese Sa,,'2 6*i trecu degetele peste linia delicat+ a g%tului( l+s%ndu-le s+ se odi3neasc+ )n locul unde se si,/ea pulsul2 Acolo le )n4ung3ia( spusese Sa,,'( acolo era cel ,ai &un loc2 Se a*e0+ pe pat( )n.+*ur%ndu-se )n p+tur+( )ng3e/at+ de .ric+( a*tept%ndu-l pe Oos32 Minutele se scurser+ )ncet p%n+ la ora unspre0ece *i c%nd( )n cele din ur,+( )i au0i pa*ii pe sc+ri( se repe0i la u*+( o desc3ise *i i se arunc+ )n &ra/e2
MMF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Ce s-a )nt%,plat( .eti/oP o )ntre&+ el( str%ng%nd-o la piept2 Tre,uri ca o .run0+ )n -%nt2 Francie pri-i )n oc3ii lui &l%n0i( la .a/a lui .a,iliar+ *i )*i d+du sea,a c+ ceea ce spusese Sa,,' era i,posi&il( dar nu se putu opri din pl%ns2 Oos3 o ridic+ *i o duse )n pat; se )ntinse l%ng+ ea *i o /inu str%ns2 6i ,%ng%ie p+rul scurt *i ,+t+sos( )i s+rut+ lacri,ile din oc3i( apoi gura( /in%nd-o din ce )n ce ,ai str%ns( p%n+ c%nd )l uit+ pe Sa,,' Morris2 Nu -oia dec%t s+ r+,%n+ ,ereu )n &ra/ele lui2 M%na lui )i g+si s%nul *i ini,a lui Francie se opri2 Tre,ur+ c%t el )i des.+cu )ncet nasturii *i-i s+rut+ trupul gol2 Oos3 o /inea at%t de aproape( )nc%t erau aproape un singur trup; a.la( )n s.%r*it( ce )nse,na s+ .ie iu&it+2 B+rea un lucru at%t de .iresc s+ .ie )n &ra/ele lui( s+-*i ),part+ trupurile a*a cu, )*i ),p+r/eau g%ndurile2 Francie era t%n+r+ *i inocent+ *i ,ai .ericit+ dec%t .usese -reodat+ o .e,eie( )n &ra/ele unui &+r&at care o iu&ea2 A doua 0i( Oos3 urc+ .ericit sc+rile c+tre ca,era lui Francie( cu &ra/ele pline de narcise2 "+tu ner+&d+tor la u*+2 5 Rr+&e*te-te( Francie( eu sunt( strig+ el( 0%,&ind c%nd )i au0i pa*ii repe0i2 Ea desc3ise u*a *i pentru o clip+ nu .+cur+ dec%t s+ se uite unul la altul2 Oos3 )*i spuse c+ nu ,ai -+0use o .e,eie at%t de )nc%nt+toare 7 &og+/ia de p+r &lond str+lucea( oc3ii de sa.ir str+luceau( iar ea )i 0%,&ea( pe 4u,+tate e0itant( pe 4u,+tate ti,id2 Iar Francie )*i spuse c+ nu ,ai -+0use niciodat+ ase,enea dragoste )n oc3ii cui-a( at%ta c+ldur+ *i &l%nde/e *i .ru,use/e2 5 Surpri0+D e>cla,+ el( pun%ndu-i &uc3etul )n &ra/e2 5 NarciseP Francie )*i cu.und+ )nc%ntat+ nasul )n ele( inspir%ndu-le par.u,ul delicat2 Florile pri,+-erii2 6l ),&r+/i*+2 6/i ,ul/u,esc( )/i ,ul/u,esc at%t de ,ult c+ ,+ iu&e*tiD "u0ele li se )nt%lnir+ )ntr-un s+rut lung *i c%nd el se desprinse( Francie )l pri-i ti,id+2
MMG

- ELI!A"ET# A$LER -

5 N-o s+ uit niciodat+ noaptea trecut+2 Ridic%ndu-i &+r&ia cu degetul( Oos3 o s+rut+ din nou2 5 $a2 Nici eu2 $ar nu pot sta( ,+ duc la lucru( a, )nt%r0iat de4a2 Ea se re0e,+ de &alustrad+( ur,+rindu-l cu, co&ora sc+rile2 Se opri pe palier ca s+-i .ac+ cu ,%na *i soarele( care trecea prin .ereastra ,urdar+ a sc+rilor( )i trans.or,+ p+rul &lond )ntr-un 3alou( iar Francie se g%ndi c%t era de .ru,os *i de &un( *i-*i spuse c+ Sa,,' Morris era cel r+u2 !%,&i( )ntorc%ndu-se )n ca,era sa *i -+0%nd narcisele( *i 3ot+r) c+ -ia/a ei era .oarte &ogat+( de*i erau at%t de s+raci2 Brin .ereastra desc3is+ au0ea trop+itul copitelor cailor( 3odorogeala tra,-aielor *i strig+tele -%n0+torilor de 0iare( anun/%ndu-*i edi/iile de sear+2 @%n0+torii a,&ulan/i )*i l+udau co-rigii *i alunele pr+4ite( iar de al+turi( de la sala de dans( se au0ea ,u0ic+ -esel+2 Cusu nasturii la c+,+*ile lui Oos3( a*tept%nd s+ treac+ orele p%n+ c%nd a-ea s+-l -ad+ din nou( g%ndindu-se la copil+ria ei lung+ *i c3inuit+ *i la tat+l ei cel &rutal2 Spusese c+ -rea s+-l -ad+ ,ort *i nu-*i regreta c%tu*i de pu/in cu-intele2 O )nc3isese departe de -ia/+( )i .urase copil+ria *i tinere/ea( *i-l ura cu tot at%ta intensitate( pe c%t de intens )l iu&ea pe Oos3 A'sgart32 Oos3 )nt%r0ia2 Ceasul ar+t+ ora patru( apoi cinci( *i el tot nu -enise2 Francie ur,+ri ,inutele trec%nd p%n+ se .+cu ora *ase( apoi nu ,ai putu suporta2 6n.+*ur%ndu-*i *alul )n 4urul capului( co&or) )n gra&+ sc+rile c+tre c%rciu,+2 "arul era aglo,erat; &+r&a/i )n costu,e negre *i p+l+rii )nalte &eau N3isJ' cu &ere *i citeau 0iarele de sear+ la lu,ina l+,pii cu ga02 Fu,ul de /igar+ se )n-%rte4ea spre ta-anul )nalt *i ,irosea a sudoare &+r&+teasc+( a ru,egu* *i a &ere2 Un grup de .e,ei( de la &ordelul de al+turi( st+tea la una din ,esele placate cu ,ar,ur+( str+lucitoare )n roc3iile lor colorate *i cu p+l+riile cu pene2 C%nd Francie trecu pe l%ng+ ele( ,ai cerur+ gin( r%0%nd grosolan( *i o
MMK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

.e,eie solid+( cu un p+r e>agerat de ro*u( o pri-i de sus p%n+ 4os *i apoi strig+ &at4ocoritor: 5 M+i-,+i( ce a-e, noi aiciP Or.ana .urtuniiP "+r&a/ii de la &ar se )ntoarser+ s+ se uite la ea( r%0%nd( *i Francie )*i str%nse *alul ,ai tare )n 4urul s+u( pri-ind dup+ Oos32 Un &+r&at -oinic( )n c+,a*+ *i cu *or/( strig+ la ea de dup+ te4g3ea: 5 MdaP spuse el2 Ce -reiP 5 Scu0a/i-,+( r+spunse ea cu -oce ,ic+( dar )l c+uta, pe Oos32 5 @or&e*te ,ai tare( strig+ el( nu te aud )n 3+r,+laia asta2 Ea repet+ ,+i tare2 5 6l caut pe Oos3 A'sgart32 Clien/ii se 0g%iau interesa/i la ea( iar &ar,anul 0%,&i co,plice: 5 Oos3 A'sgart3( daP B+i( l-ai pierdut2 A ter,inat acu, c%te-a ore2 5 A ter,inatP )ntre&+ ea uluit+2 5 E>act2 Brietenul lui( Sa,,'( a -enit s+-l ia *i au plecat ),preun+2 Se )ntoarse spre clien/i( iar Francie plec+ nesigur+2 5 Te-a l+sat( nu-i a*aP /ip+ dup+ ea .e,eia cu p+r ro*u2 Nu pot s+-l conda,n( dup+ cu, ar+/i2 Ia-/i o roc3ie nou+( scu,po( *i ni*teQ )*i puse ,%na la gur+ *i le spuse ce-a celorlalte .e,ei( care i0&ucnir+ )n 3o3ote ascu/ite de r%s2 "+r&atul cu .a/a ro*ie( care se spri4inea de &ar( )ntoarse capul( pri-ind-o g%nditor pe Francie care se gr+&ea spre u*+2 Apoi )*i lu+ 0iarul( )i arunc+ &ar,anului c%te-a ,onede *i o ur,+2 Francie .ugi )napoi sus( spre ca,era pe care Oos3 o ),p+r/ea cu Sa,,'( *i &+tu la u*+2 Niciun r+spuns2 Cioc+ni din( nou( a*tept+ )ngri4orat+( )ntre&%ndu-se dac+ Oos3 dor,ea cu,-a( sau dac+ nu era &olna-2 Era sigur+ c+ n-ar .i plecat .+r+ s+-i spun+2 Nu acu,2 U*a era descuiat+( iar ea o desc3ise *i se uit+ )n+untru2 Cele dou+ paturi erau .+cute( iar .ularul ca.eniu al lui Sa,,' at%rna pe un scaun2 Francie
M L

- ELI!A"ET# A$LER -

se )n.ior+2 Ca,era goal+ p+rea rece *i i,personal+; nu )i se,+na deloc lui Oos32 Se )ntoarse )ncet )n ca,era ei2 Nu a-ea nicio idee unde era Oos3 sau dac+ se ,ai )ntorcea2 Orele trecur+ )ncet( seara se presc3i,&+ )n noapte( dar Oos3 tot nu se )ntoarse2 Au0i strig+tele &e/i-ilor pe strad+ *i ,u0ica de la salonul de dans de al+turi( *i-*i a,inti c%t de .ericit+ o .+cuser+ de di,inea/+2 Luna str+lucea ca un .elinar prin .ereastr+( iar la lu,ina ei -+0u c+ ceasul ar+ta ora trei di,inea/a2 Noaptea .+r+ s.%r*it era ,ai rea dec%t cele petrecute )n singur+tate )n -ec3ea ei ca,er+ de pe No& #ill( pentru c+ pe -re,ea aceea nu era )ndr+gostit+2 6n lu,ina lunii( narcisele .ru,oase( pe care i le d+ruise Oos3( p+reau recu0ita unei piese 4ucate cu ani )n ur,+( nu doar )n di,inea/a aceea2 6nc3ise oc3ii *i r+,ase ne,i*cat+; -ia/a ei era suspendat+ p%n+ la )ntoarcerea lui Oos3( iar dac+ el nu se )ntorcea( *tia c+ a-ea s+ ,oar+2 Luna p+li( soarele )i lu+ locul *i din nou strada se u,plu &rusc de 0go,ot *i de -ia/+2 Iar Oos3 tot nu -enise2 Francie st+tea ne,i*cat+( ca ,oart+( pe pat( at%t de golit+ de e,o/ii( )nc%t nu putea nici s+ pl%ng+2 Era ora dou+ dup+-a,ia0a *i a.ar+ -%n0+torii de 0iare strigau <Edi/ie special+( edi/ie special+=2 Au0i un alt 0go,ot( un .o*net u*or )n spatele u*ii2 S+ri din pat *i desc3ise u*a( dar nu g+si pe ni,eni2 $oar un e>e,plar al edi/iei speciale despre care strigau copiii pe strad+2 Man*eta uria*+ anun/a *tirile: <Fe,eie ucis+ 7 )n4ung3iat+ pe Aleea "ar&ar' Coast2= Francie )nc3ise oc3ii( prea speriat+ ca s+ ,ai citeasc+2 L+s+ 0iarul s+-i cad+ din ,%n+ *i se pr+&u*i pe pat( dar pri-irea )i .u atras+ de )ngro0itorul titlu2 Iar pe &anda al&+ de deasupra lui era ,%0g+lit cu creionul: <S+ nu spui c+ nu /i-a, spus2= Citind despre .at+( cu-intele )i dansau )n .a/a oc3ilor: <nu,ai de aniQ )n4ung3iat+ &rutal( cu g%tul t+iatQ= M%na )i .ugi la propriul g%t *i ge,u( a,intindu-*i .a/a &l%nd+ *i 0%,&itoare a lui Oos3 c%nd )*i luase r+,as-&un de la ea cu nu,ai o 0i )n ur,+2 $ar Oos3 nu .usese acas+
M M

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

noaptea trecut+2 9i se )nt%,plase e>act cu, spusese Sa,,'2

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 11
19AD O cea/+ su&/ire *i 4ila-+ urca din gol.( )ng3i/ind cl+dirile din port *i ating%nd cu degete reci .erestrele caselor din No& #ill2 Atingea o&ra4ii delica/i ai .e,eilor( care se gr+&eau c+tre case( pe str+0ile singuratice( .+c%ndu-le s+ tre,ure *i s+ pri-easc+ ner-oase peste u,+r( de parc+ ar .i si,/it de4a atingerea uciga*ului2 $ar Francie dor,ea so,nul epui0+rii2 Nu au0i u*a desc3i0%ndu-se( nu-*i d+du nici ,+car sea,a c+ Oos3 era acolo( p%n+ c%nd nu-i si,/i ,%na pe a ei *i r+su.larea pe o&ra02 5 At%t de rece( ,ur,ur+ el( e*ti at%t de rece( .eti/o2 Brea )ngro0it+ ca s+ se ,i*te( )l ur,+ri tra-ers%nd ca,era *i ,+rind .lac+ra l+,pii cu ga02 Se duse apoi la .ereastr+ *i pri-i cea/a( )ncruntat( apoi se )ntoarse s+ se uite la ea2 Ridic+ 0iarul *i citi titlul ,are( negru *i )nsp+i,%nt+tor2 5 Sa,,' ,i-a spus despre tine( suspin+ ea2 I-a, spus c+ e doar gelos( c+ e o ,inciun+( c+ nu-l cred2 $ar s-a )nt%,plat e>act cu, ,i-a spus el2 Oos3 se a*e0+ l%ng+ ea pe pat *i-i ridic+ &+r&ia cu degetul2 5 6l cre0i( FrancieP Ea pri-i .a/a &+r&atului pe care-l iu&ea( &+r&atul care-i sal-ase -ia/a2 Radia &un+tate( c3iar *i c+lug+ri/ele spuseser+ asta2 Cu toate acestea( Sa,,' *tiuse c+ .ata a-ea s+ .ie ucis+( iar Oos3 lipsise toat+ noapteaQ 5 Ce-ar .i dac+ /i-a* spune c+ n-a* ucide nicio creatur+ -ie( nici ,+car o ,usc+P 5 $ar spusele lui Sa,,' sunau at%t de plau0i&il2 5 $a( a*a e Sa,,' )ntotdeauna2 9i de ,ulte ori a, regretat2 C%nd era, copii( a, 4urat s+ nu ne p+r+si,
M :

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

niciodat+ la ne-oie2 <La &ine *i la r+u=( a*a a, spus2 9i nea, /inut a,%ndoi de cu-%nt2 O pri-i cu triste/e( apoi ad+ug+: 5 8i-a spus cu, a, .ugit de poli/ieP N-a, -rut s+ cred c+ era Sa,,'( prietenul ,eu( cel care .+cuse acele cri,e( dar acu, *tiu c+ e ade-+rat2 A -enit la &ar ieri dup+a,ia0+( -or&ind prostii( ,i-a spus ce )/i spusese /ie *i ,-a, te,ut pentru tine2 L-a, ur,+rit din &ar )n &ar( din salon de dans )n salon de dans2 L-a, -+0ut cu o .at+( apoi l-a, pierdut( a disp+rut pur *i si,plu2 Apoi asta2 E ne&un( spuse el( cu oc3ii cenu*ii plini de o de0a,+gire a,ar+2 6i lu+ ,%na lui Francie *i spuse: Te rog crede-,+( Francie2 Sa,,' e cri,inalul( nu eu2 5 O( sigur c+ te cred( Oos32 6ntotdeauna te credD e>cla,+ ea( cu oc3ii str+lucind de dragoste2 El o ),&r+/i*+( s+rut%ndu-i p+rul( oc3ii( &u0ele2 5 E*ti epui0at+( spuse cu tandre/e( *i sunt sigur c+ n-ai ,%ncat2 #ai s+ ,erge, la o ca.enea2 Co&or%nd sc+rile la &ra/ul lui Oos3( toate g%ndurile despre Sa,,' *i cri,e se retraser+ )n ad%ncul ,in/ii ei( ca un -is ur%t2 Era at%t de u*urat+ *i de .ericit+( )nc%t nici ,+car nu-l o&ser-+ pe &+r&atul solid *i cu .a/+ ro*ie care se desprinse din ,ul/i,ea din .a/a salonului de dans Cen&s *i-i ur,+ri de la distan/+ de-a lungul str+0ii Baci.ic2 9i nu *tiu nici c+ Sa,,' Morris )i au0ise plec%nd2 Sa,,' a*tept+( cu urec3ea lipit+ de u*a ca,erei sale( p%n+ c%nd nu li se ,ai au0ir+ pa*ii2 Apoi urc+ )n .ug+ cele *ase trepte p%n+ la ca,era lui Francie2 Be .a/+ i se a*ternu o e>presie de a,+r+ciune *i disperare *i-*i puse ,%inile la oc3i ca s+ nu ,ai -ad+ patul r+-+*it( unde st+tuser+ ),preun+; 0iarul( cu titlul acu0ator( era aruncat )n de0ordine pe 4os( ca *i cu, nici n-ar .i contat2 Bip+i cu/itul din &u0unar( g%ndindu-se la cei doi )ntin*i )n pat( cu ,intea lui &olna-+ cuprins+ de gelo0ie *i de .urie( apoi se )ntoarse *i ie*i din ca,er+2 #ar,on #arrison *i .ru,osul s+u .iu( #arr'( urcau treptele Operei Mari de pe strada Mission2 Se0onul )ncepuse
M A

- ELI!A"ET# A$LER -

r+u( dar )n seara aceea Metro(olitan se r+scu,p+ra cu un spectacol cu Car,en( cu legendarul tenor Enrico Caruso )n rolul lui $on Oose2 Toat+ lu,ea care era cine-a )n San Francisco era acolo2 #ar,on )*i saluta prietenii )n ti,p ce el *i #arr' )*i ocupau locurile )n lo4a lor particular+2 Orc3estra atac+ u-ertura( candela&rul i,ens de cristal se stinse( iar cortina se ridic+ )ncet2 Cu un .o*net de anticipare( sclipitorul pu&lic se a*e0+( ca s+ asculte -ocea secolului )ntr-unul dintre cele ,ai cele&re roluri ale sale2 $ar( de*i spectacolul era ,agic( #ar,on nu se putea concentra2 Nu *i-o putea scoate din ,inte pe .iica sa2 6*i spunea c+ toate .e,eile sunt la .el( c+ Francie era e>act ca propria sa t%r.+ de ,a,+( .e,eia de la Malone' Cat #ouse din @irginia Cit'2 A,intirea ei )l ardea ca un c+r&une aprins; doctorii )i spuseser+ c+ are ulcer *i c+ a-ea tensiune prea ,are *i )l s.+tuiser+ c+ tre&uia s+ se rela>e0e *i s+-*i uite gri4ile( dar nu putea2 $egetele lui &+teau to&a pe &ra/ul de cati.ea al scaunului( )n ti,p ce oc3ii /%*neau de colo-colo( ca s+ -ad+ dac+ oa,enii )l pri-eau( dac+ &%r.eau despre el *i despre stricata lui de .iic+2 Se uit+ la .iul s+u2 #arr' era aplecat )nainte( cu &+r&ia )n pal,+( ascult%ndu-l pe ,arele tenor( iar #ar,on )*i 4ur+ c+ -a lupta ca ni,ic s+ nu strice reputa/ia &+iatului2 Nu a-ea s+ ai&+ lini*te( p%n+ c%nd nu o )nc3idea pe Francesca )n spatele gratiilor unui a0il de ne&uni( de unde s+ nu ,ai poat+ ,urd+ri -reodat+ nu,ele #arrison2 $up+ spectacol( )l duse pe #arr' la recep/ia )n onoarea lui Signor Caruso( la 6alace otel, apoi la un supeu *i se )ntoarser+ acas+ a&ia la ora patru di,inea/a2 @ale/ii desc3iseser+ u*a c3iar )nainte ca auto,o&ilul( nou *i lu>os( "tanley "teamer, s+ se opreasc+2 Ma4ordo,ul )i spuse c+ )l a*tepta un do,n2 5 I-a, spus c+ o s+ -eni/i .oarte t%r0iu( do,nule( dar a insistat s+ -+ a*tepte2 A spus c+ a*tepta/i -i0ita lui2 "+r&atul cu .a/a ro*ie se -edea unde-a )n spatele lui( cu p+l+ria /inut+ str%ns la piept *i #ar,on spuse: 5 $u-l )n &iroul ,eu( -in *i eu )n c%te-a clipe2
M C

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Cine e( tat+P #arr' se uita surprins la -i0itatorul ciudat2 5 $u-te )n ca,era ta( .iule2 Ce are s+-,i spun+( nu e pentru urec3ile tale2 C%nd tat+l lui se duse )n &irou *i ,a4ordo,ul disp+ru )n ca,erele ser-itorilor( #arr' se )ntoarse )n 3ol )n -%r.ul picioarelor *i puse urec3ea la u*+2 5 A, o&ser-at-o pe .at+ c%nd a intrat la :arbary "aloon, spunea o,ul2 A, -+0ut din pri,a c+ se potri-ea cu descrierea( do,nule2 B+rea palid+ *i speriat+ *i( cu toate c+ purta un *al pe cap( a, -+0ut c+ era &lond+2 L-a )ntre&at pe &ar,an despre un &+r&at pe nu,e Oos3 A'sgart32 El i-a spus c+ nu e acolo( dar a, )n/eles c+ A'sgart3 lucrea0+ la c%rciu,+2 "ine)n/eles( a, ur,+rit-o *i a, -+0ut c+ a urcat la pensiunea :arbary 7 deasupra c%rciu,ii( )n/elege/iP 5 $a( da( da( i0&ucni #ar,on ner+&d+tor2 5 Mai t%r0iu( &ar,anul ,i-a spus c+ *i A'sgart3 are o ca,er+ acolo *i c+ pl+te*te *i c3iria pentru ca,era .e,eii2 #arr' au0i *uieratul r+su.l+rii tat+lui s+u *i sunetul pu,nului lo-it )n ,as+ c%nd o )n4ur+2 5 Ast+-sear+( do,nule( )n s.%r*it i-a, -+0ut ),preun+2 Mergeau &ra/ la &ra/ pe Baci.ic A-enue c+tre o ca.enea2 Iar dup+ aceea s-au )ntors la aceea*i pensiune2 "+r&atul o /inea de ,i4loc( do,nule( *i s-au dus a,%ndoi )n ca,era ei2 A, a*teptat o -re,e( dar &+r&atul n-a ie*it2 Sunt acolo acu,( do,nule2 5 O o,or( url+ #ar,on2 $e data asta o o,orQ #arr' .ugi de la u*+2 Tra-ers+ 3olul *i a*tept+ la piciorul sc+rii2 C%te-a clipe ,ai t%r0iu )l -+0u pe &+r&at ie*ind din &irou( cu un teanc de &ancnote )n ,%n+ *i cu un r%n4et satis.+cut pe .igur+( iar -aletul )l scoase )n gra&+ pe u*a de ser-iciu2 Tat+l lui ie*i )n 3ol2 Fa/a lui a-ea o culoare staco4ie *i era contorsionat+ de .urie2 6n ,%n+ a-ea un pistol *i #arr' )*i d+du sea,a ce a-ea de g%nd s+ .ac+( dar nici c3iar #ar,on #arrison nu putea s+ .ac+ a*a ce-a *i s+ scape2 6l prinse de &ra/2
M E

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Tat+( nuQ Nu2 5 O o,or( url+ #ar,on2 Nu *tii ce a .+cutQ 5 "a da( *tiu( strig+ #arr'2 A, au0it totul2 $ar n-o po/i ucide( tat+2 Nu .aci dec%t s+ pro-oci ,ai ,ult scandal2 "iciuie*te-i2 6nc3ide-o )ntr-un a0il( cu, a-eai de g%nd2 Asta ,erit+ *i ni,eni n-o s+ te )n-ino-+/easc+ pentru asta2 #arr' )i lu+ pistolul din ,%n+2 Fugi )n &irou *i )l puse cu gri4+ )napoi )n sertar( )ncuindu-l *i lu%nd c3eia2 Apoi lu+ -ec3ea 0gard+ *i se )ntoarse )n 3ol( d%ndu-i-o tat+lui lui2 5 Folose*te-o pentru a,%ndoi( spuse el s+l&atic( *i apoi o s+ ne asigur+, c+ nu ,ai sup+r+ niciodat+ .a,ilia #arrison2 #ar,on se )ndrept+ c+tre u*+2 Se )ntoarse s+-l pri-easc+ cu ,%ndrie pe .iul )nalt( .ru,os *i cu ,inte li,pede2 Spuse: 5 #arr'( toc,ai ,-ai oprit de la a .ace ce-a prostesc( )/i p+stre0i ,intea li,pede2 6/i ,ul/u,esc( .iule2 Se cr+pa de 0iu+2 Aerul di,ine/ii era li,pede *i clar( pro,i/%nd o 0i .ru,oas+ de aprilie( iar ceasul &isericii St2 Mar' &+tea cinci c%nd #ar,on trecu cu ,a*ina pe l%ng+ ea2 Mintea )i 0u,0+ia de g%nduri despre Francie *i iu&itul ei *i a&ia dac+ o&ser-+ c+ru/a care ie*i dintr-un dru, lateral pe Baci.ic A-enue( aproape )n .a/a sa2 C+lc+ .r%na( ap+s%nd pe cla>on( *i caii de po-ar+ d+dur+ )napoi )nsp+i,%nta/i( r+sturn%nd c+ru/a *i arunc%ndu-l pe c+ru/a* )n dru,2 O,ul 0+cea ne,i*cat )n ,i4locul )nc+rc+turii r+sturnate( iar #ar,on )l )n4ur+2 Acu, dru,ul era co,plet &locat2 $in pia/a al+turat+ sosir+ )n .ug+ ,uncitori( ce prinser+ .r%iele *i )ncercar+ s+ lini*teasc+ ani,alele speriate2 Se aplecar+ deasupra c+ru/a*ului( cl+tin%nd din capete( *i cine-a strig+ dup+ un doctor2 5 Brost a.urisit( spuse #ar,on .urios( aproape c+ a dat peste ,ine2 Ar tre&ui s+ .ie ,ai atent c%nd conduce o c+ru/+ grea ca asta( ar .i putut s+ ,+ o,oare2 5 Se pare c+ s-a o,or%t pe el( do,nule( spuse cu a,+r+ciune un ,uncitor2
M F

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 S-a o,or%tP ridic+ #ar,on din u,eri2 S+ .i/i ,ul/u,i/i c+ e nu,ai un ,ort2 Se adunase ,ul/i,e *i #ar,on le si,/ea oc3ii s.redelindu-l( o&ser-%nd auto,o&ilul elegant( cra-ata al&+ *i &og+/ia2 Lu+ 0garda de piele *i spuse scurt: 5 O s+ tri,it *o.erul s+ ia ,a*ina2 $ac+ -+ atinge/i de ea( o s+ a-e/i de-a .ace cu #ar,on #arrison2 Se )ndep+rt+( lo-indu-*i *oldul cu 0garda( ar0%nd de dorin/a de a se r+0&una pe toate .e,eile2 Strada era plin+ de c+ru/e *i )n4ur+ to/i -i0itii; i se p+rea c+ niciunul dintre ei nu-*i putea controla caii( pentru c+ ani,alele nec3e0au *i lo-eau din picioare( n+pustindu-se )n toate p+r/ile( ca *i c%nd ar .i )nne&unit2 Se au0i un &u&uit &rusc *i #ar,on ridic+ pri-irea( a*tept%ndu-se s+ -ad+ nori de .urtun+( dar cerul era al&astru *i senin2 !go,otul se au0i ,ai tare( ca tunetul unui tren e>pres( *i pri-i )n 4ur( ui,it2 Apoi( deodat+( sunetul se ondul+ spre el )ntr-un -al uria*( se ridic+ su& el *i-l tr%nti la p+,%nt2 Se str+dui s+ se ridice *i se )ndrept+ c+tre u*a unei cl+diri din apropiere; dar tunetul se au0i *i ,ai tare( iar p+,%ntul se 0gudui at%t de -iolent( )nc%t c+0u din nou2 Rrin0ile de ,etal scr%*nir+( rup%ndu-se; c+r+,i0ile *i 0id+ria se pr+&u*ir+ )n strad+( )n .a/a oc3ilor lui )ngro0i/i2 Apoi( cu o &u&uitur+ .inal+( cl+direa se pr+&u*i *i( url%nd de .ric+ precu, un ani,al s+l&atic( #ar,on .u )ngropat su& o ton+ de c+r+,i0i *i 0id+rie2 Francie se tre0i speriat+( cu un senti,ent de nelini*te2 Oos3 dor,ea lini*tit( cu un &ra/ protector )n 4urul ei2 Au0i tunetul uria* *i-*i acoperi urec3ile cu ,%inile( ridic%ndu-se2 $ar 0go,otul era din ce )n ce ,ai puternic *i ca,era )ncepu s+ se 0guduie2 @asul cu narcise c+0u la podea *i Oos3 o ),&r+/i*+( str%ng%nd-o ,ai aproape de el2 Tot p+,%ntul p+rea s+ se clatine( ca,era tre,ura *i se 0g%l/%ia( iar .ereastra e>plod+ )ntr-o ,ie de &uc+/i str+lucitoare2 Cu un /ip+t de o/el( cl+direa se pr+&u*i *i( cu patul )n care a&ia .+cuser+ dragoste( Francie *i Oos3 c+0ur+ de la eta4ul patru al pensiunii :arbary p%n+ )n su&sol2
M G

- ELI!A"ET# A$LER -

M K

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

PARTEA A II!A MANDARINUL

M:L

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 12
19AD Lai Tsin era )nalt pentru un c3ine0( a-ea piele palid+( era proasp+t ras( a-ea oc3i )ntuneca/i( p+trun0+tori *i p+r negru( str+lucitor2 Burta o ro&+ al&astr+( cu guler )nalt( pantaloni *i panto.i negri( de &u,&ac2 6*i purta &unurile lu,e*ti )ntr-un co*ule/ de pai at%rnat )n spinare( iar de ,%n+ /inea un &+ie/el de -reo patru ani2 Urcau )ncet strada StocJton( ),preun+ cu al/i re.ugia/i c3ine0i( sute *i sute( care .ugeau de cutre,ur *i de .l+c+ri2 Fa,ilii )ntregi ,ergeau ),preun+( cu tat+l )n .runte( so/ia cu doi pa*i )n ur,+ *i un alai de copii( )n 3aine -esele( )n *ir indian( .iecare /in%ndu-se de codi/a copilului dinainte ca s+ nu se piard+2 Fiecare c+ra( tr+gea sau ),pingea c%te ce-a: c+rucioare sau cu.ere )n/esate cu perga,ente sau desene str+&une( -ase *i cr+ti/i( a*ternuturi *i coli-ii de p+s+ri( scaune sau l+0i; se cl+tinau su& po-erile grele( gr+&indu-se s+ sal-e0e din .l+c+ri ce ,ai puteau sal-a2 Lai Tsin se opri )n -%r.ul dealului( )n col/ul str+0ii Cali.ornia( *i se uit+ )n ur,+ la ce ,ai r+,+sese din San Francisco2 Un giulgiu de .u, cenu*iu acoperea ora*ul( lu,inat de dedesu&t de o sinistr+ str+lucire portocalie2 Incendiile de-oraser+ de4a ,ulte dintre cl+dirile i,portante( consu,%nd 0id+ria *i ,ar,ura( ca *i c%nd ar .i .ost si,plu le,n( *i trans.or,%nd instantaneu le,nul )n cenu*+2 !one )ntregi din ora* erau de4a disp+rute( iar po,pierii dina,itau cl+dirile din calea .l+c+rilor( )ntr-un e.ort disperat de a sal-a ce ,ai r+,+sese2 $ar de acu,( in.ernul a-ea o -ia/+ a lui proprie( iar .ocul s+rea de pe un acoperi* pe altul( de-a lungul str+0ilor2 Cartierul co,ercial .usese de-orat; ,onu,entalul otel 6alace era o ruin+ .u,eg%nd+( ca de alt.el *i cea ,ai ,are parte a str+0ii MarJet *i a 0onelor din 4urul lui R&ssian ill *i Telegra(h ill, iar acu, incendiul trecuse de strada 1earn'( )n
M:M

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

C3inatoNn2 Replicile cutre,urului 0g%l/%iau ora*ul( )ntin0%nd la ,a>i,u, ner-ii *i a*a c3inui/i( dar oa,enii se purtau )ntr-un .el ordonat( st%nd stupe.ia/i pe coa,ele dealurilor( pri-ind cu rese,nare cu, le ard casele2 $up+ pri,a or+ de 3aos( cet+/enii se apucaser+ de )ngro0itoarea sarcin+ de a de0gropa r+ni/ii *i ,or/ii( dar Spitalul Municipal .usese distrus( iar celelalte spitale erau gra- a-ariate *i ni,eni nu putea potoli .l+c+rile2 Lui Lai Tsin i se p+rea c+ cerul )nsu*i era )n .l+c+ri *i *tia c+ p%n+ la ,ie0ul nop/ii *i C3inatoNn a-ea s+ .ie un ,or,an de cenu*+2 Fa/a lui era lipsit+ de e>presie )n ti,p ce-*i croia dru, pe strada Cali.ornia( ),preun+ cu &+iatul2 Muncitorii c+rau gr+&i/i co,orile *i ta&lourile din re*edin/a MarJ #opJins( care .usese donat+ de -+du-a ,ilionarului pentru a .i .olosit+ ca galerie *i *coal+ de art+2 Aceasta *i alte re*edin/e de pe No& #ill erau )nc+ intacte( dar .l+c+rile se )ntindeau a,enin/+tor( )n ti,p ce po,pierii se luptau cu ele( .olosind o re0er-+ insu.icient+ de ap+2 Ne*tiind )ncotro s+ se duc+( Lai Tsin se a*e0+ pe treptele casei MarJ #opJins *i-l lu+ pe genunc3i pe &+iatul o&osit2 Copilul era s+r+c+cios ),&r+cat( 3aina de &u,&ac( al&astr+( era rupt+( iar oc3ii )i alergau terori0a/i )n toate p+r/ile2 Lai Tsin )i d+du s+ ,+n%nce o pr+4itur+ de ore0( dar nu era ni,ic de &+ut *i copilul )ncepu s+ pl%ng+ t+cut( de parc+ era prea speriat ca s+ .ac+ -reun 0go,ot2 $e su& pleoapele str%nse i0-orau lacri,i *i Lai Tsin )l str%nse la piept( ,%ng%indu-l lini*titor pe spate2 5 E )n regul+( Micu/ule Fiu( )i spuse el2 Nu pl%nge pentru ,a,a sau tat+l t+u2 O s+ a, gri4+ de tine2 $up+ un ti,p copilul ador,i( cu degetul )n gur+ *i cu p+l+riu/a ,ulticolor+ at%rn%ndu-i pe o urec3e2 Atunci o o&ser-+ Lai Tsin pe .at+2 Fa/a ei a-ea culoarea cenu*ii( iar de su& *alul pe care-l purta )n.+*urat )n 4urul capului se -edea un &anda42 Era ur%t ),&r+cat+( cu o &lu0+ *i o .ust+ -ec3i( iar oc3ii a-eau o
M:

- ELI!A"ET# A$LER -

pri-ire tul&urat+2 Bri-ea .i> la u*a re*edin/ei &ogate de peste dru,2 Francie nu era con*tient+ de pri-irea lui Lai Tsin2 Se d+du )napoi c%nd o c+ru/+ trecu )n -ite0+ )n sus pe strada Cali.ornia *i se opri )n .a/a casei( pri-ind cu, oa,enii co&or%r+ )n gra&+ *i scoaser+ o targ+ din spatele c+ru/ei( a*e0%nd ,ai &ine p+tura ro*ie )n 4urul corpului de pe ea( )nainte de a o ridica *i a o duce )n+untru2 Oc3ii ei se ,+rir+ c%nd u*a se desc3ise *i-l -+0u pe #arr' st%nd )n prag2 Acesta era al& la .a/+( tensionat( *i oc3ii lui de un al&astru palid erau aspri de .urie2 Francie se trase repede )n u,&r+ c%nd )l au0i spun%nd: 5 Aduce/i-l pe tat+l ,eu )n+untru( -+ rog2 Oa,enii se supuser+2 A*e0ar+ targa pe ,asa ,are( de ste4ar( din 3ol *i c%te-a ,inute ,ai t%r0iu ie*ir+ din cas+( cu 0%,&ete )nc%ntate pe .e/e( &+g%ndu-*i )n &u0unare ,onedele de aur2 U*ile erau larg desc3ise *i Francie putea -edea personalul adunat )n 3ol *i pe #arr' ridic%nd p+tura *i pri-ind la tat+l lui( 0dro&it *i )ns%ngerat( cu oc3ii ,or/i( )nc+ .i>%nd .urio*i ,arele do, cu -itralii( care str+lucea ca o &i4uterie )n lu,ina .l+c+rilor2 5 Tu ai .+cut asta( Francesca( strig+ el s+l&atic2 $ac+ nu s-ar .i dus dup+ tine( ar .i .ost acas+( )n siguran/+2 L-ai ucis( la .el de sigur ca *i c%nd l-ai .i )n4ung3iat2 9i( 4ur pe $u,ne0eu( o s+ te -+d ,oart+( c3iar dac+ e ulti,ul lucru pe care-l .ac pe lu,e2 St%nd )n u,&r+( pe Francie o scutur+ un .ior2 9tia c+ #arr' -or&ea serios( *i c+ ura lui era *i ,ai puternic+ dec%t a tat+lui ei2 $ac+ #arr' o g+sea -reodat+( a-ea s+ se /in+ de cu-%nt2 Lai Tsin -+0u sosind carul ,ortuar elegant( *i un sicriu de ,a3on( cu ,%nere de argint( dus )n cas+ *i se uit+ ui,it la .ata t%n+r+ g3e,uit+ )n u,&r+( ur,+rind scena2 Nu p+rea con*tient+ de .l+c+rile care se apropiau rapid( de*i de pe str+0ile de 4os urca o c+ldur+ puternic+ *i trosniturile .l+c+rilor pre-esteau pieirea2 C3iar c%nd se uita la ea( -+0u
M::

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

o *u-i/+ de .u, negru ie*ind din casa MarJ #opJins( apoi li,&ile sinistre de .oc ling%nd le,n+ria de su& acoperi*2 Lu%ndu-l )n &ra/e pe &+iatul ador,it( se ridic+ )n picioare( pri-ind *i a*tept%nd2 Bo,pierii alergau gr+&i/i pe strad+( cer%ndu-le tuturor s+ plece2 9tiau c+ nu e>istau speran/e s+ sal-e0e casele celor &oga/i *i a-erile lor2 Francie si,/ea dogoarea .ocului pe piele( oc3ii )i ardeau de .u,( dar nu putea pleca2 Bri-ea *i a*tepta( ,es,eri0at+2 C%te-a clipe ,ai t%r0iu( #arr' desc3ise u*a2 Roni un *ir de ser-itori speria/i( c+r%ndu-*i &aga4ele( *i pri-i gr+4darii alung%nd caii )nsp+i,%nta/i2 6n cele din ur,+( ,a4ordo,ul urc+ din nou treptele( ),preun+ cu o 4u,+tate de du0in+ de ser-itori( *i Francie se apropie( r+,%n%nd tot )n u,&r+( ca s+ poat+ -edea )n+untrul casei care .usese c+,inul ei2 5 S+ scoate, sicriul a.ar+( do,nuleP )ntre&+ ,a4ordo,ul( )n ti,p ce oa,enii st+teau respectuo*i( cu p+l+riile )n ,%ini2 #arr' )i pri-i din capul sc+rilor2 6ntoarse capul *i pri-i la sicriul cu ,%nere de argint a*e0at pe ,asa de ste4ar din 3ol( apoi cl+tin+ din cap2 Spuse cu a,+r+ciune: 5 Casa aceasta a .ost construit+ ca un c+,in pentru tat+l ,eu2 Este un ,onu,ent )n onoarea unui o, ,are2 Iar acu, )i -a .i ,or,%nt2 Francie se )n.ior+ c%nd -%ntul .ier&inte ,+tur+ strada2 Fereastra 3otelului #airmont e>plod+ &rusc *i .l+c+rile se n+pustir+ prin or&itele goale2 Cu o ulti,+ pri-ire c+tre co*ciugul tat+lui s+u( #arr' )nc3ise u*a *i r+suci c3eia )n &roasc+2 Oc3ii lui Francie )l ur,+rir+ cu, co&or) treptele *i o lu+ )n 4os pe strada Cali.ornia( ur,at de ser-itori2 Lai Tsin )l pri-i )ndep+rt%ndu-se( apoi se )ndrept+ spre ea2 Francie pri-ea casa( de parc+ ar .i a*teptat s+ se )nt%,ple ce-a2 5 @ino cu ,ine( spuse el )n engle0+( dar Francie nici ,+car nu )ntoarse capul2 Uluit( Lai Tsin pri-i spre cas+2 6ntreaga strad+ era )n .l+c+ri *i nu ,ai r+,+sese prea ,ult ti,p2 Francie o.t+
M:A

- ELI!A"ET# A$LER -

ad%nc c%nd acoperi*ul )ncepu s+ .u,ege2 Ur,+ un *uierat *i un 4et de .l+c+ri *i deodat+ casa .u cuprins+ de .oc2 Francie se )ntoarse )ncet *i-l pri-i pe c3ine02 5 Uite( spuse cu o -oce ca un suspin2 Arde2 Casa aceea )ngro0itoare ,oare2 A, 4urat s+-l -+d )n ,or,%nt2 9i acu, e acolo2 Apoi( .+r+ un alt cu-%nt( i se al+tur+ *i pornir+ ),preun+ )n 4osul str+0ii( )ndep+rt%ndu-se de .l+c+ri *i de dogoare( cu.und%ndu-se )n necunoscutul nop/ii2

M:C

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 13
Era o di,inea/+ )ntunecat+ de aprilie *i norii cenu*ii erau at%t de grei de ploaie( )nc%t aproape c+ se odi3neau pe acoperi*uri2 Annie se uit+ a.ar+ *i-i ,ul/u,i $o,nului c+ nu era luni( 0i de sp+lat2 A&andon%ndu-*i planurile de a .reca treptele de la intrare( tr%nti u*a *i se )ntre&+ ce s+ .ac+ )n 0iua aceea2 #olul ,oc3etat cu co-or ro*u era i,aculat; ca,era din .a/+( unde nu st+tea ni,eni dec%t de s+r&+tori( nu a-ea .ir de pra.; &uc+t+ria( unde-*i petreceau cea ,ai ,are parte a ti,pului( str+lucea dup+ ore nes.%r*ite de .recat *i lustruit2 Eta4ul era cur+/at centi,etru cu centi,etru2 6n toat+ casa nu se g+sea nicio pat+( c%t de ,ic+( *i nicio c+,a*+ nescro&it+2 9i era 4oi( deci )n seara aceea se ,%nca &udinc+ de carto.i cu carne2 Tat+l ei ,%ncase acela*i .el de ,%ncare )n aceea*i 0i a .iec+rei s+pt+,%ni( iar 4oia era )ntotdeauna &udinc+ de carto.i cu carne2 Focul ardea de4a -ioi )n -atra &uc+t+riei *i ea lu+ ceainicul din c%rlig( pres+r+ pu/in ceai negru *i turn+ apa clocotit+2 Apoi se cu.und+ pe scaunul ei o&i*nuit( a*tept%nd s+ se .ac+ ceaiul2 Era de-re,e *i tat+l ei era )nc+ )n pat2 Ca,era cald+ *i str+lucitoare( care .usese lu,ea ei )n ulti,ii 0ece ani( se )nc3idea )n 4urul ei ca o capcan+2 Ar+ta la .el cu, ar+tase ,ereu( cu gr+tarul de so&+( din ara,+ lustruit+( )ncon4ur%nd -atra cu c+r+,i0i -er0i( .otogra.iile sepia( cu ra,+ de argint( de pe c+,in( -asul de ara,+( cu &e/i*oarele cu care tat+l ei )*i aprindea pipa( *i pas+rea ),p+iat+ su& clopotul de sticl+2 Bri-i de 4ur ),pre4ur( la l+,pile cu ga0( cu a&a4ururile lor de sticl+( la .otoliul pre.erat al tat+lui ei( des.undat de ani de .olosin/+( la tetiera de linou &rodat de pe sp+tar( pe care o pri,enea )n .iecare di,inea/+2 Se uit+ la linoleu,ul ca.eniu *i la co-orul ,are( cu .ran4uri( sp+l+cit *i ros de-a lungul anilor p%n+ la un ,aroniu palid *i la ,asa de pin( acoperit+ cu ,u*a,aua
M:E

- ELI!A"ET# A$LER -

)n carouri( unde preg+tea ,%ncarea2 9i la scaunele <in%sor pe care se a*e0au s+ ,+n%nce; la c3iu-eta de ta&l+( cu ro&inetele de ara,+ sclipitoare; la storc+torul de le,n pentru ru.e( cu .r%ng3ia *i scripetele lui( unde )n .iecare 0i a -ie/ii ei 3aine sp+late sau c+lcate at%rnau la c+ldura .ocului2 Fereastra ,are d+dea )ntr-o curte pa-at+( )ncon4urat+ de rododendroni *i lauri( iar -ara Annie planta )n cutia de la .ereastr+ petunii colorate *i p+r+lu/e2 Annie )nc3ise oc3ii *i o.t+2 Nu a-ea ne-oie s+ se uite( totul era i,pri,at )n creierul ei( la .el ca *i tic+itul ceasului de ,a3on *i dulcile lui clinc3ete( *uierul sla& al i&ricului care .ier&ea per,anent( gata s+ .ac+ un ceai pentru ,usa.irii care acu, nu ,ai -eneau niciodat+( .%*%itul l+,pilor cu ga0 *i trosnetul .ocului de c+r&une care era aprins )n .iecare 0i a anului( oric%t ar .i .ost de cald( ca s+ )ncing+ so&a din &uc+t+rie2 6n ,inte putea au0i /+c+nitul propriilor andrele *i-l putea -edea pe tat+l ei pu.+ind din eterna sa pip+( )n ti,p ce st+teau( sear+ de sear+( cu draperiile de cati.ea trase *i cu orele lungi p%n+ la ora de culcare( p%n+ )n 0ori( p%n+ la )nceputul unei 0ile a&solut identice2 O.t+2 Trecuse un an de c%nd plecase Oos3( dar nu trecuse niciun ,inut .+r+ ca ea s+ se g%ndeasc+ la el2 Singura -este pe care o pri,ise de la el .usese o ilustrat+ a unei c%rciu,i de pe "ar&ar' Coast( din San Francisco2 @enise cu cinci luni )n ur,+( ascuns+ cu gri4+ )ntr-un plic( )n care scria doar: "&nt /n reg&l., n&-i 'ace griji (entr& mine. 3& am '.c&t e& acele l&cr&ri /ngro,itoare. Te rog, cre%e-m.. #ratele t.& i&bitor2 O citise *i recitise de ,ii de ori2 Oos3 .usese cel care adusese -ia/a )n casa aceea( iar ea tr+ise nu,ai prin el2 C%nd plecase( ea su.erise ca o ,a,+ pentru .iul pierdut *i niciodat+( niciodat+ nu cre0use ce se spusese despre el2 $e*i aproape to/i ceilal/i credeau2 Fra/ii lui erau at%t de ru*ina/i( )nc%t rareori ,ai -eneau s+-l -ad+ pe tat+l lor( iar so/iile lor )*i /ineau copiii departe( pentru a nu .i atin*i de p+catele lui Oos32 $e*i nu se te,eau s+ .ie atin*i
M:F

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

de &anii lui FranJ A'sgart32 $e .apt( de .iecare dat+ c%nd )i -edea pe "ertie sau pe Ted -enind( *tia dup+ ce -eneau2 5 "+tr%nul s-a scr%ntit( )i spusese "ertie2 Cel ,ai &ine pentru noi ar .i s+-i lu+, a.acerea din ,%n+( sau o s+ se duc+ de r%p+2 Nu -rea s+ ia nicio deci0ie; cu, pute, s+ construi, case( dac+ el nu spune da sau nuP Annie *tia c+ "ertie a-ea dreptate( dar ,ai *tia *i c+ ei preluaser+ .inan/ele lui FranJ2 Cu toate acestea( nu putea .ace ni,ic( iar tat+lui ei( pur *i si,plu( nu-i p+sa( ast.el )nc%t ea continua s+ tricote0e nes.%r*ite 4ac3ete *i c+ciuli/e din cea ,ai .in+ angora pentru continua procesiune de copii care u,plea casele .ra/ilor ei2 9i ni,eni nu ,en/iona nu,ele lui Oos32 S+ri( au0ind pa*ii tat+lui ei pe sc+ri( turn+ repede lapte proasp+t )n crati/a cu .ulgi de o-+0 *i ad+ug%nd un pra. de sare( cu, )i pl+cea lui2 O puse pe plit+ s+ se )nc+l0easc+ )n ti,p ce t+ia p%inea( pe care o copsese cu o 0i )nainte( puse &orcanul cu dulcea/+ *i 0iarul l%ng+ .ar.uria lui( cu, .+cea )ntotdeauna( de*i el nu se ,ai uitase la un 0iar din 0iua c%nd ap+ruser+ acele titluri )ngro0itoare despre .iul s+u2 $ar ea continua s+ cu,pere 0or7shire 6ost *i )l citea ,ai t%r0iu( dup+ ce-*i ter,ina tre&urile2 5 "un+ di,inea/a( tat+( strig+ -esel( tr+g%ndu-i scaunul *i turn%ndu-i ceaiul2 Borridge-ul t+u o s+ .ie gata )n c%te-a ,inute2 N-ai -rea o .eliu/+ de p%ine *i poate ni*te ou+ pr+4iteP El cl+tin+ din capul )nc+run/it( cu.und%ndu-se )n scaun cu un o.tat2 5 Borridge-ul e de-a4uns( spuse2 Se uit+ )n t+cere la .ar.urie *i Annie suspin+ e>asperat+2 $e c%te ori nu-i spusese c+ ,ai a-ea doi .ii( c+ a-ea nepo/i( c+ a-ea o .ir,+ *i &ani )n &anc+2 C+ Oos3 era ne-ino-at2 $ar .+r+ .olos2 5 C%nd ai un .iu care a .+cut ce a .+cut Oos3 al nostru( asta e ce-a ce $u,ne0eu n-o s+ ierte niciodat+2 9i nici eu( )i spusese el2
M:G

- ELI!A"ET# A$LER -

9i asta era tot ce co,entase -reodat+ pe ,arginea acestui su&iect2 $ar )n di,inea/a aceea era alt.el2 FranJ ),pinse 0iarul deoparte( cu, .+cea ,ereu( nu,ai c+ de data aceasta ce-a )i atrase aten/ia2 $&trem&r masi* %emolea,. "an #rancisco, spunea titlul2 "&te %e mori /n in'ern&l %e,l.n&it. Bun pariu c+ s-au d+r%,at c%te-a dintre casele pe care le-a, construit( co,ent+ el( a,estec%nd dulcea/a de c+p*uni )n porridge-ul .ier&inte2 5 $espre ce e -or&a( tat+P )ntre&+ ea( uluit+ c+ .+cuse un co,entariu despre altce-a dec%t ,%ncare sau casa2 5 Cutre,urul +sta( spuse el( d%nd la o parte porridge-ul neatins *i pun%ndu-*i( )n sc3i,&( 0a3+r )n ceai2 Annie era )n genunc3i pe co-orul din .a/a c+,inului( pr+4ind p%ine deasupra c+r&unilor aprin*i2 $ou+ .elii erau de4a gata( pe o c+r+,id+ .ier&inte( )n.+*urat+ )ntr-o c%rp+( *i o&ra4ii )i erau ),&u4ora/i de dogoare2 Se uit+ e>asperat+ peste u,+r2 5 Ce cutre,ur( tat+P 5 Cutre,urul din San Francisco( cu, 0ice aici )n 0iar2 Cite*te singur+2 5 San FranciscoP Un cutre,urP Arunc%nd .urculi/a de pr+4it p%inea( se repe0i la ,as+ *i apuc+ 0iarul( citind rapid po-estea2 Oc3ii i se ,+rir+ de oroare( p+li( *i-*i duse ,%na la ini,+2 5 O( tat+( *opti( nu poate .i ade-+rat2 5 "a e ade-+rat( replic+ el( sor&indu-*i ceaiul2 Mereu a .ost un tre,urat su& ora*ul +la( de c%nd era, eu acolo2 5 Nu )n/elegi2 Se cu.und+ )n scaun( acoperindu-*i .a/a cu *or/ul( ca el s+ nu-i -ad+ lacri,ile2 Se g%ndi la Oos3 )n San Francisco( poate ,ort( poate )ngropat su& o cl+dire d+r%,at+( poate ars )n incendiu2 Ce putea ea s+ .ac+P O( ce putea s+ .ac+P Iu&itul( .ru,osul( ne-ino-atul ei Oos3Q $up+ o -re,e( )*i usc+ lacri,ile *i lu+ din nou 0iarul2 Tat+l ei )*i &ea lini*tit ceaiul( ,icul de4un era neatins( *i
M:K

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

pu.+ia din -ec3ea lui pip+( u,pl%nd ca,era de .u,( cu, .+cea )n .iecare di,inea/+2 Annie ar .i -rut s+ /ipe la el s+ )ncete0e( s+-i strige c+ .iul lui putea s+ .ie unde-a( ,utilat( su& o ton+ de d+r%,+turi( sau .+cut scru,2 $ar )n loc de asta reciti po-estea2 !iarul spunea c+ -e*tile erau )nc+ su,are( pentru c+ toate co,unica/iile .useser+ )ntrerupte de cutre,ur2 Statul Cali.ornia tri,isese de4a a4utor( iar principalele ora*e a,ericane donau ,%ncare( p+turi( ),&r+c+,inte *i &ani pentru a a4uta supra-ie/uitorii2 Co,andantul po,pierilor .usese ucis )n pri,ele clipe( c%nd #oi+or&l %e 'oc se pr+&u*ise( iar conductele principale de ap+ .useser+ rupte( a*a c+ nu era ap+ pentru a se stinge incendiile2 6ntregul ora* era )n .l+c+ri( ni,ic nu-l putea sal-a2 Cl+direa Bri,+riei( nou-nou/+( care costase opt ,ilioane de dolari( .usese trans.or,at+ )ntr-un ,or,an de d+r%,+turi( .antasticul otel 6alace, cel ,ai ,are din lu,e( era nu,ai cenu*+( iar casele de pe No& #ill erau distruse de .l+c+ri2 Cele&rul tenor Enrico Caruso reu*ise s+ scape cu )nso/itorii s+i( )ntr-un tren special( )nainte ca .l+c+rile s+ cuprind+ ora*ul2 Spusese c+ San Francisco era <un iad= *i 4urase s+ nu se ,ai )ntoarc+ niciodat+ acolo2 $up+ pri,ul *oc( cet+/enii ie*iser+ pe str+0i( )ntre&%ndu-se ce s+ .ac+2 C%nd lucrurile se ,ai cal,aser+( cei ,ai ,ul/i 3ot+r%ser+ s+-*i preg+teasc+ ,icul de4un( dar cu conductele de ga0 ale ora*ului sparte( cur%nd i0&ucniser+ o du0in+ de incendii2 Nu e>ista un siste, de alar,+ potri-it *i nici ap+( a*a c+ .ocul se )ntinsese rapid( p%n+ c%nd( )n aceea*i 0i la a,ia0+ cinci0eci de incendii separate ardeau )n ora*( cuprin0%nd o cl+dire dup+ alta( prin0%nd puteri p%n+ c%nd totul de-enise un in.ern( pro-oc%nd un -%nt .ier&inte care topea totul )n calea sa2 "an #rancisco e sortit (ieirii, conclu0iona articolul( laolalt. c& cei mai m&li %intre loc&itorii s.i. Annie nu-*i aducea a,inte cu, trecuse 0iua2 La ora patru .ugise )n -ale( ca s+ cu,pere edi/ia de sear+ a 0iarului 8*ening 6ost, sper%nd s+ a.le -e*ti ,ai &une( dar citi c+ lucrurile se )nr+ut+/eau *i c+ tot ora*ul era )n .l+c+ri2
MAL

- ELI!A"ET# A$LER -

Ta&ere de re.ugia/i se a*terneau )n parcurile din San Francisco *i dincolo de gol.( )n OaJland( unde ,ul/i se sal-aser+( tra-ers%nd cu .eri&otul2 !iarul po-estea cu, cet+/enii .ugeau din calea incendiilor( cu, c3ine0oaice cu picioare &anda4ate( incapa&ile s+ ,earg+( erau duse )n &ra/e pe str+0i( cu, copii )ngro0i/i alergau pe l%ng+ p+rin/ii lor( str%ng%ndu-*i 4uc+riile la piept( )n ti,p ce &+tr%nii se c3inuiau cu c%ini *i pisici *i coli-ii cu p+s+ri( cu ta&louri *i piane( lu%nd cu ei tot ce iu&eau ,ai ,ult2 2e+i nimeni n& +tie ce se *a alege %e ei +i %e b&n&rile lor. Annie urc+ )ncet dealul2 Se g%ndi la toate nop/ile c%nd )ngenunc3ease l%ng+ patul s+u *i se rugase pentru o do-ad+ a ne-ino-+/iei lui Oos3( ca el s+ se poat+ )ntoarce la ea( *i pentru .ericirea *i s+n+tatea lui( acolo( la San Francisco( *i )*i d+du sea,a( .+r+ nicio u,&r+ de )ndoial+( ce a-ea de .+cut2 6*i t%r) picioarele pe dru,ul c+tre cas+( cu oc3ii la -%r.urile panto.ilor ei str+lucitori( /es%ndu-*i planul2 6n seara aceea( dup+ cin+( c%nd FranJ A'sgart3 se cu.undase )n .otoliu( )*i aprinsese pipa *i pri-ea t+cut )n .oc( ca de o&icei( Annie spuse: 5 Tat+( tre&uie s+ -or&esc cu tine2 A, ce-a de .+cut2 5 #,,p3( ,or,+i el( .+r+ ,+car s-o pri-easc+2 5 Tre&uie s+ plec( tat+( spuse ea tare2 El tres+ri *i-*i scoase pipa din gur+( stupe.iat2 5 S+ pleciP Te-ai scr%ntit la cap( sau ceP Nu ,ai -or&i prostii( Annie2 Odat+ l+,urit+ c3estiunea( pu.+i din nou din pip+ *i-*i a/inti pri-irea )n .oc2 5 @or&esc serios( tat+( insist+ ea2 Tre&uie s+ ,+ duc s+-l g+sesc pe Oos32 @e0i tu( tat+( s-a dus la San Francisco *i tre&uie s+ *tiu dac+ e -iu sau ,ort2 9i dac+ este ,ort( atunciQ atunci a, s+ a, gri4+ s+ .ie )ngropat cu, se cu-ine( )n p+,%nt s.in/it2 5 N-or s+ )ngroape niciodat+ un uciga* )n p+,%nt s.in/itD strig+ FranJ2 Se )nro*ise la .a/+ *i pu.+ia .urios din pip+( u,pl%nd &uc+t+ria cu aro,a aspr+ a tutunului lui2
MAM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Oos3 e ne-ino-at( replic+ ea2 Sa,,' Morris l-a luat at%t de repede( )nc%t n-a a-ut nici ,+car oca0ia s+ se apere2 9i tot ce *tie poli/ia e po-estea doa,nei Morris( cu, c+ Sa,,' l-a g+sit l%ng+ trupul .e,eii2 Se uit+ la tat+l ei( dar el nu .+cea dec%t s+ .u,e0e( pri-ind ca )ntotdeauna )n .l+c+rile din c+,in2 $eodat+( -+0u o lacri,+ alunec%ndu-i pe o&ra0 *i pier0%ndu-se )n ,usta/a aspr+ *i c+runt+2 Apoi )nc+ una *i )nc+ unaQ 5 O( tat+( spuse ea( nea4utorat+( ne*tiind cu, s+-l aline( pentru c+ nu putea s+ se duc+ *i s+-l ),&r+/i*e0e( cu, ar .i .+cut cu Oos32 Nu te consu,a a*a2 Fiul t+u cel ,ic nu-i un cri,inal( )/i garante0 asta2 Orice ar spune sau n-ar spune Sall' Morris2 5 M-a ter,inat( Annie( spuse el( ignor%nd lacri,ile care-i curgeau pe .a/+2 Oos3 al nostru ,-a ter,inat2 Un &+r&at are dreptul s+ pri-easc+ )n -iitor prin copiii lui2 Iar el era pre.eratul ,eu( *tii &ine( c3iar dac+ a, )ncercat s+ n-o ar+t( ,ereu i-a, tratat pe to/i la .el2 Niciodat+ nu ,-a* .i a*teptat la a*a ce-a )n .a,ilia ,ea2 Niciodat+2 Annie )*i )ntoarse pri-irea de la el( pentru c+ nu putea suporta s+-i -ad+ .a/a c3inuit+( ,%inile tre,ur+toare2 9i lacri,ile nes.%r*ite care pro&a&il se adunase )n el de c%nd plecase Oos32 FranJ A'sgart3 )*i per,itea lu>ul unei e,o/ii pentru pri,a oar+ )n -ia/+ *i Annie *tia c+ era cel ,ai &un lucru care i se putea )nt%,pla2 $up+ un ti,p )i spuse: 5 Tat+( ,+ duc la San Francisco s+-l g+sesc2 @reau s+ )i sp+l onoarea 7 onoarea noastr+2 Nu -reau s+ intri )n ,or,%nt( cre0%nd despre .iul t+u c+ e un uciga*2 6/i cer dou+ lucruri( tat+2 Unul( &anii cu care s+ plec2 Iar cel+lalt( e secretul2 Ni,eni nu tre&uie s+ *tie unde ,-a, dus *i de ce2 El se uit+ la ea( cu .a/a tre,ur%nd( *i pentru pri,a oar+ )n -ia/+( lui Annie )i .u ,il+ de el2 5 Faci tu astaP *opti el2 Ea d+du din cap2 5 Bro,it2 5 Atunci o s+ ai &anii ,%ine2 9i o s+ r+,%n+ nu,ai )ntre noi doi( Annie2 Ni,eni altcine-a n-o s+ *tie2
MA

- ELI!A"ET# A$LER -

Ea )i 0%,&i recunosc+toare2 5 Iar eu )/i pro,it s+-/i dau )napoi onoarea 7 .ie c+ .iul t+u e -iu( .ie c+ e ,ort2 A doua 0i de di,inea/+( FranJ A'sgart3 .u -+0ut co&or%nd dealul pentru pri,a oar+ de ,ai &ine de un an2 @ecinii se repe0ir+ la u*i ca s+-l ur,+reasc+ trec%nd( o&ser-%ndu-i p+rul al& *i pasul e0itant( )ntre&%ndu-se cu -oce tare ce .+cuse at%ta -re,e( singur cu Annie( )n -%r.ul dealului A'sgart32 5 Cu to/i &anii *i cu tot succesul lui( acu, nu-i ni,ic altce-a dec%t un o, &+tr%n( spuneau ei( de0a,+gi/i2 Iar Sall' Morris( ,ai &+tr%n+ *i ,ai )n+crit+( /ip+ la el din pragul u*ii: 5 M+ ,ir c+ )ndr+0ne*ti s+-/i ar+/i .a/a p-aici dup+ ce a .+cut Oos32 9i l-a .+cut *i pe Sa,,' s+ plece cu el2 Tu *i &anii t+i l-a/i stricat pe &+iatul ,eu( FranJ A'sgart3( *i $u,ne0eu n-o s+ /i-o ierte niciodat+2 @ecinii )*i /inur+ r+su.larea speria/i c%nd el se ),piedic+ *i aproape c+0u( dar apoi se )ndrept+ *i p+*i repede de-a lungul str+0ii( pri-ind drept )n .a/a lui( de parc+ n-ar .i au0it nicio -or&+2 $ou+ ore ,ai t%r0iu )l -+0ur+ urc%nd din nou strada *i disp+r%nd pe dealul A'sgart32 Bu/in dup+ aceea( Annie A'sgart3 trecu pe l%ng+ ei *i de data aceasta toate capetele se )ntoarser+( )ntre&%ndu-se )ncotro se gr+&ea a*a2 9i .ur+ cu at%t ,ai surprin*i c%nd( s+pt+,%na ur,+toare( sosi un ta>i care o lu+ pe Annie *i toate cutiile *i &aga4ele ei *i o duse la gar+( iar "ertie A'sgart3 cu ne-asta *i copiii se ,utar+ la I-' Cottage ca s+ ai&+ gri4+ de &+tr%n2

MA:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 14
Lai Tsin era uluit2 6n cele *ase 0ile de c%nd o g+sise( .ata nu scosese nicio -or&+2 A-ea )ncredere )n el ca un copil; c%nd )i aducea de ,%ncare *i-i spunea <,+n%nc+=( ,%nca; dac+-i spunea <-ino dup+ ,ine=( )l ur,a; c%nd )i spunea <a*teapt+-,+=( )l a*tepta2 Iar el *tia c+( dac+ nu s-ar ,ai )i )ntors( ea l-ar .i a*teptat la nes.%r*it2 Nu ar+ta niciun .el de curio0itate )n pri-in/a situa/iei ei *i nici )n leg+tur+ cu ceilal/i dou+ sute cinci0eci de ,ii de oa,eni .+r+ ad+post( care dor,eau )n parcurile ora*ului2 Se ,ul/u,ea s+ stea cu copilul )n poal+( pri-ind )n gol( suspendat+ )n ti,p2 Lai Tsin o.t+ )ndurerat2 Era )ntr-o dile,+2 6*i asu,ase responsa&ilitatea pentru ea cu, ar .i .+cut-o pentru cine-a r+nit )ntr-o &+t+lie( de tea,a c+ )nne&unise din cau0a *ocului *i a r+nilor2 $ar nu putea continua s+ ai&+ gri4+ de ea2 Era doar un &iet c3ine0( cu propriile sale neca0uri2 Iar ea era o doa,n+ a,erican+2 5 $oa,n+P spuse el( aplec%ndu-se c+tre ea( atent s+ nu o ating+( pentru c+ ar .i .ost o i,pertinen/+ *i nu s-ar .i cu-enit2 $oa,n+P repet+ el2 Oc3ii ei de sa.ir se )ntoarser+ nedu,eri/i c+tre el2 Se -edea c+ a*teapt+ s+-i spun+ ce tre&uie s+ .ac+ *i el o.t+ din nou2 5 Tre&uie s+ r+,%ne/i aici( cu celelalte doa,ne a,ericane re.ugiate( spuse Lai Tsin( sco/%nd cinci dolari din &u0unarul secret al 3ainei *i pun%ndu-i )n poala ei2 La re-edere( doa,n+( ad+ug+( ridic%nd pe u,+r co*ul de pai; ea nu r+spunse2 El *i copilul .+cur+ c%/i-a pa*i( apoi se )ntoarse s+ se uite la ea2 Be o&ra0 )i luneca o lacri,+ i,ens+2 O pri-i cu )ndoial+2 Lacri,ile care-i curgeau din oc3i erau ,ari *i str+lucitoare ca ,+rg+ritarele *i a-ea un aer de cu,plit+ singur+tate care .+cu s+ -i&re0e )n el o coard+ dureroas+ a ,e,oriei2 Se )napoie *i spuse:
MAA

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Tot ti,pul +sta tu nu pl%ns( *i acu, tu pl%ngi2 $e ceP Ea cl+tin+ din cap2 Lacri,ile )i curgeau ,ai repede( ca un r%u secat dup+ ce a )nceput ploaia2 5 Credea, c+-,i e*ti prieten( *opti ea disperat+( dar acu, ,+ p+r+se*ti2 5 Nu posi&il noi prieteni2 Eu sunt un c3ine0 s+rac *i tu 7 se uit+ ia roc3ia ei ie.tin+( la *al *i la g3etele grosolane 7 tu e*ti o doa,n+2 Ea )*i .rec+ oc3ii cu pu,nii( )ncerc%nd s+ opreasc+ lacri,ile( *i Lai Tsin )i -+0u cearc+nele ad%nci de su& oc3i( paloarea pielii *i .ragilitatea )nc3eieturilor ,ici2 Ini,a i se str%nse de ,ila ei( dar *tia c+ tre&uie s+ o lase printre ai ei2 "+ie/elul( care a*tepta l%ng+ el( )l trase de pantaloni *i )ncepu *i el s+ pl%ng+2 6l ,%ng%ie pe cre*tet( continu%nd so pri-easc+ pe .at+2 5 A* pre.era s+ .iu prietena ta( o.t+ ea2 El re.lect+( si,/indu-i pri-irea a/intit+ asupra lui2 5 O s+ .ie .oarte greu( spuse )n cele din ur,+2 5 Ni,ic nu poate .i ,ai greu dec%t ce a, su.erit p%n+ acu,2 @ocea ei era plin+ de a,+r+ciune *i Lai Tsin d+du din cap2 5 Atunci 3ai s+ ,erge,( spuse el( pun%ndu-*i co*ul pe u,+r *i lu%nd &+iatul de ,%n+2 Ea se ridic+ )n picioare *i )l ur,+; Lai Tsin *tia c+ dac+ ar .i spus <Merge, ),preun+ p%n+ la cap+tul p+,%ntului=( ea ar .i -enit cu el2 Asta le era soarta2 $up+ -reo ,il+ se opri s+ cu,pere de ,%ncare de la o pia/+ i,pro-i0at+ pe ,arginea dru,ului *i pl+ti cu &ani sco*i din &u0unarul secret al 3ainei2 $+du cincispre0ece cen/i( puse cu gri4+ la loc pu/inii &ani r+,a*i( apoi duse supa .ier&inte *i .eliile de p%ine cu unt c+tre locul unde st+tea ea( pe un ,or,an de pietre2 "+iatul era )n &ra/ele ei *i o /inea de g%t2 !eii .+cuser+ o ,inune2 Ea 0%,&ea2 5 M+n%nc+( spuse Lai Tsin( )ntin0%ndu-i cana a&urind+2 Tre&uie s+ te .aci puternic+2
MAC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

O ur,+ri sor&ind supa( )nc3i0%nd oc3ii *i sa-ur%nd-o( *i se g%ndi )ngri4orat la cei cinci dolari care-i ,ai r+,+seser+ )n &u0unar2 Bre/ioasa lui c+rticic+ de la creditul c3ine0esc ar+ta o sut+ trei dolari *i dou+0eci de cen/i pe nu,ele lui( dar &anii ,ai ,ult ca sigur arseser+ laolalt+ cu restul ora*ului2 O.t+2 C%*tigase &anii aceia 4uc%nd ,a3-4ongg; era tot ce a-ea *i repre0entaser+ asigurarea lui pentru -iitor2 Era 4oss .oarte r+u( dar ,+car era -iu *i ne-+t+,at2 C%nd pornir+ din nou( )n o&ra4ii ei ap+ruse o ),&u4orare nou+( pasul )i era ,ai sigur *i )l lu+ pe copil de ,%n+( 0%,&ind c+tre el( )n ti,p ce &+ie/elul se str+duia s+ /in+ pasul2 Oa,enii se )ntorceau s+ )i pri-easc+ cu .urie *i Lai Tsin *tia c+ nu erau de acord ca o .e,eie al&+ s+ u,&le cu un c3ine02 6n/elegea c+ nu a-eau s+-i accepte ),preun+ )n ta&+ra de re.ugia/i din parc *i c+uta din pri-iri un ad+post potri-it2 Trecur+ pe l%ng+ o alt+ tara&+( a*e0at+ la ,arginea dru,ului( unde se -indeau corturi de p%n0+2 5 C%t cost+P )ntre&+ el2 O,ul )l pri-i g%nditor2 5 Bentru c3ine0i 0ece dolari( spuse dispre/uitor( *i )nc+ e ie.tin2 Lai Tsin )ntoarse spatele( si,/ind cu, oc3ii .urio*i *i speculati-i ai o,ului )i ur,+reau2 Se )ntuneca *i *tia c+ tre&uie s+ g+seasc+ repede un ad+post2 Bri-ea )ntruna )n st%nga *i-n dreapta2 "+iatul o&osi *i tre&ui s+-l ia )n &ra/e2 Toc,ai c%nd c+dea )ntunericul( -+0u un loc2 Era ce ,ai r+,+sese dintr-un *ir de case care .useser+ t+iate )n dou+( e>act )n ,i4loc2 Bere/ii eta4ului se pr+&u*iser+( dar parterul p+rea intact2 U*a disp+ruse( iar el intr+ *i pri-i )n 4ur2 La .erestrele .+r+ gea,uri .luturau perdele )n carouri( iar o ,as+ de le,n( cu picioare groase( 0+cea pe 4u,+tate )ngropat+ )ntr-un ,or,an de d+r%,+turi2 6n .a/a *e,ineului se a.la o so.a neagr+( iar l%ng+ un perete se g+sea un dulap greu( de ste4ar( cu un *ir de .ar.urii pr+.uite( care supra-ie/uiser+ ca prin ,inune2 Inspect+ atent acoperi*ul;
2

Ooss 7 soart+2

MAE

- ELI!A"ET# A$LER -

erau c%te-a cr+p+turi ,ari( dar p+rea destul de sigur2 Mergea pentru noaptea aceea( )ndrept+ so.aua( o scutur+ de pra. *i spuse: 5 Te rog stai( doa,n+2 Francie se a*e0+ recunosc+toare( )n ti,p ce el a*e0a &+iatul ador,it al+turi de ea2 O pri-i *i-i spuse te,+tor: 5 $oa,n+( eu sunt c3ine02 @enit )n A,erica .+r+ 3%rtii2 Eu tr+it din 4ocuri de noroc2 Nu a, trecut( doa,n+( *i nu a, -iitor2 A, doar 0iua de a0i2 A*a tre&uit ,ereu s+ tr+iesc( *i .a,ilia ,ea la .el2 Eu nu pot s+ o.er /ie ni,ic2 Francie re.lect+ la ceea ce-i spusese *i reali0+ c+ se ase,+nau2 $+du din cap2 5 Atunci sunte, noroco*i( tu *i cu ,ine2 Cutre,urul ,ia )ngropat trecutul *i ,i-a .urat -iitorul2 9i eu a, nu,ai 0iua de a0i2 5 Boate c+ e 4oss &un( p%n+ la ur,+( spuse el2 6n ti,p ce copilul dor,ea( )l a4ut+ s+ caute printre ruine a*ternuturi sau p+turi( orice cu care s+ se )n-eleasc+( pentru c+ noaptea era rece *i nu a-eau -oie s+ aprind+ .ocul2 Apoi( epui0at+( se g3e,ui l%ng+ copil *i ador,i2 Lai Tsin )i )n-eli cu &l%nde/e )ntr-o p+tur+ 0dren/uit+ *i( )n.+*urat )ntr-o draperie -ec3e( .+cu de pa0+ p%n+ la i-irea 0orilor2 O pri-ea dor,ind *i se g%ndea la ea2 6*i a,inti ura din oc3ii ei( c%nd pri-ea casa ar0%nd( *i-*i d+du sea,a c+ tre&uie s+ .i su.erit( pentru c+ nici lui nu-i era str+in+ acea e,o/ie2 Toat+ -ia/a tr+ise )n singur+tate( tea,+ *i ur+2 Cu toate acestea( c%nd Francie se tre0i( n-o )ntre&+ ni,ic2 9tia c+ a-ea s+ -in+ un ,o,ent c%nd ea o s+ doreasc+ s+-*i lepede po-ara *i a-ea s+-i spun+ singur+ ade-+rul2 A doua 0i pornir+ ,ai departe( p+r+sindu-*i ad+postul te,porar( .+r+ ,+car s+ pri-easc+ )napoi2 5 Unde ,erge,P )ntre&+ copilul )n cantone0+( tr+g%nd-o pe Francie de .ust+2 5 6nainte( r+spunse Lai Tsin cal,2 Nu a-ea idee ce )nse,na asta( dar era de-a4uns pentru copil( care porni al+turi de ei .+r+ s+ se pl%ng+2
MAF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

$up+ o -re,e a4unser+ )ntr-un parc plin de corturi al&e( ,ici2 Oa,enii st+teau pe iar&+( su& soarele di,ine/ii( -or&ind sau citind 0iarele( )n ti,p ce al/ii st+teau la coad+ ca s+ apuce ,icul de4un( care se distri&uia gratuit din ni*te c+ru/e2 Mirosea a ca.ea cald+ *i a p%ine *i &+ie/elul o trase din nou de .ust+ pe Francie2 Ea se a*e0+ la coad+ pentru ,%ncare *i pentru ni*te p+turi( apoi ,%ncar+ repede( departe de ,ul/i,e2 Cu p+turile pe u,eri( Francie *i &+iatul )l ur,ar+ pe Lai Tsin( oriunde ar .i -rut acesta s+-i duc+2 6n ur,+toarele c%te-a 0ile( Lai Tsin a-u gri4+ de ea ca de o sor+ ,ai ,ic+; )i c+ut+ de ,%ncare( ad+post pentru noapte *i-*i c3eltui to/i &anii2 Nu puse nicio )ntre&are( iar ea de-a&ia dac+ -or&i2 B%n+ )ntr-o noapte( c%nd st+teau l%ng+ .ocul pe care-l .+cuse printre d+r%,+turi2 "+ie/elul dor,ea( iar ruinele .u,eg%nde ale ora*ului se desenau pe cerul negru ca cerneala2 Francie spuse: 5 Tre&uie s+-/i spun ce-a2 6*i ascunse .a/a )n ,%ini( iar el a*tept+ r+&d+tor; *tia c+ a-ea s+ continue2 A-ea ne-oie s+-*i u*ure0e su.letul2 Lai Tsin a-usese dreptate2 Cu-intele i se rostogoleau de pe &u0e c%nd )i spuse nu,ele ei *i nu,ele tat+lui ei 7 #ar,on #arrison2 5 @+d c+ p%n+ *i tu ai au0it de el( spuse ea cu a,+r+ciune c%nd )i -+0u reac/ia2 5 Toat+ lu,ea )n San Francisco au0it de el( replic+ Lai Tsin( iar oc3ii lui negri de-enir+ &rusc i,penetra&ili2 Francie )i po-esti cu, o ura tat+l ei *i-i po-esti despre .ratele ei( #arr'2 5 $ac+ a.l+ -reodat+ c+ sunt )n -ia/+( o s+ ,+ )nc3id+ )ntr-un a0il( apoi o s+ ,+ o,oare( )i spuse( )ngro0it+2 6i spuse cu, )l )nt%lnise pe Oos3 *i cu, se )ndr+gostise de el *i cu, Oos3 o sal-ase2 6i po-esti c%t era de &un2 5 9i .ru,os ca un )nger( o.t+ ea2 B%n+ *i c+lug+ri/ele au spus asta2 6i spuse despre Oos3 *i Sa,,' *i despre cri,e( cu, Oos3 nu -oise s+ cread+ c+ Sa,,' era de -in+( de*i *tia c+ el
MAG

- ELI!A"ET# A$LER -

era cri,inalul2 Apoi )*i )ngrop+ .a/a )n pal,e( disperat+( retr+ind ,o,entul c%nd )ncepuse cutre,urul2 5 $eodat+ ne ad%ncea, )ntr-un a&is *i totul c+dea peste noi( spuse ea2 A, cre0ut c+ -ise0( c+ e un co*,ar2 Be piept a-ea, o greutate ,are *i gura ),i era plin+ de pra.2 Tu*ea, *i ,+ )neca, *i a, cre0ut c+ or s+-,i e>plode0e pl+,%nii2 A, desc3is oc3ii *i a, -+0ut .a/a lui Oos32 Era, )nc+ )n pat( ),&r+/i*a/i( *i greutatea pe care o si,/ea, pe piept era trupul lui2 $intr-o gaur+ de deasupra noastr+ -enea o ra0+ de lu,in+2 A, au0it un 0go,ot cu,plit *i o grind+ i,ens+ a c+0ut peste Oos32 6l au0ea, respir%nd greu( 3%r%it( cu un sunet ca de ,etal .recat cu o pil+2 A, )ncercat s+ ies de su& el( dar era prea greu *i era tot prins su& grind+2 Si,/ea, s%ngele curg%nd *i nu *tia, dac+ e al lui sau al ,eu( dar *tia, c+ tre&uie s+ caut a4utor2 M-a, t%r%t de su& el( centi,etru cu centi,etru2 Nu *tiu c%t a durat( poate ,inute( poate ore( dar )n cele din ur,+ ,-a, eli&erat *i ,-a, ridicat )n picioare2 6i au0ea, )nc+ r+su.larea c3inuit+ *i ,i-a, a,intit c+ acela*i sunet )l au0ise, c%nd ,a,a era pe ,oarte2 Re,ea *i ,i-a, acoperit urec3ile cu ,%inile2 Nu-l putea, l+sa acolo s+ ,oar+2 A, )ncercat s+ ridic grinda care-i c+0use pe spate( dar n-o putea, ,i*ca *i atunci a, )ngenunc3eat l%ng+ el *i l-a, apucat de u,eri( )ncerc%nd s+-l scot de su& ea2 O clip+ a, cre0ut c+ o s+ pot( apoi dintr-o dat+ p+,%ntul s-a cutre,urat din nou *i grinda a alunecat2 S-a au0it un &u&uit *i cu coada oc3iului a, -+0ut &ucata de 0id c+0%nd2 F+r+ s+ ,+ g%ndesc( a, s+rit )napoi *i ,i-a, acoperit capul cu ,%inile ca s+ ,+ sal-e0 *i a c+0ut peste Oos32 A, )ngenunc3eat l%ng+ el2 Nu *tia, ce s+ .ac2 Era ne,i*cat ca un ,ort2 Apoi( &rusc( a ridicat capul *i ,-a pri-it2 Francie se uita la Lai Tsin( tre,ur%nd( te,%ndu-se s+-*i a,inteasc+( apoi spuse )ncet: 5 Fa/a )ngerului acela .ru,os era doar o ,as+ de s%nge *i oase2 Lai Tsin t+cea2 Nu .+cu niciun e.ort s-o aline2 9tia c+ erau lucruri care nu puteau .i isp+*ite doar prin -or&e( e>istau
MAK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

po-eri prea )ngro0itoare( ca s+ po/i -reodat+ sc+pa de ele( iar o,ul era conda,nat s+ le poarte cu sine p%n+-n ,or,%nt2 5 Nu ,+ putea, ,i*ca( continu+ ea cu o -oce ca un suspin2 A, stat l%ng+ el *i r+su.larea c3inuit+ )i de-enea din ce )n ce ,ai stins+( ,ai sla&+Q *i )n cele din ur,+ n-a ,ai .ost dec%t t+cerea *i a, *tiut c+ ,urise2 A, luat p+tura de pe pat *i l-a, acoperit cu ea2 Apoi a, plecat *i la, l+sat singur )n ,or,%ntul lui2 Nu-,i a,intesc cu,( dar ,-a, tre0it pe strad+2 Nu,ai c+ nu ,ai e>ista nicio strad+( nu,ai d+r%,+turi2 Se -edea lu,ina unor .ocuri( oa,enii alergau( dar nu *tia, )ncotro( l-a, ur,atQ cine-a ,-a a4utatQ ,-au &anda4at la cap *i ,i-au dat 3aine2 M-au dus la spital cu o c+ru/+( dar nu ,ai e>ista spital2 Erau at%/ia oa,eni pe strad+( pacien/i( doctori( in.ir,iere( at%/ia oa,eni r+ni/i *i &olna-i2 A, plecat2 9tia, c+ tre&uie s+ ,+ duc acas+2 9i )n ad%ncul ini,ii( spera, s+ .i ,urit *i tat+l ,eu2 Bri-i al& c+tre Lai Tsin2 5 M-a, dus acas+( spuse ea2 Tu erai acolo2 Ai -+0ut ce s-a )nt%,plat2 Mi s-a )ndeplinit dorin/a2 El spuse cu gra-itate: 5 Sor+ ,ai ,ic+( ini,a ,ea se .r%nge de ,ila ta2 $ar nu dorin/a ta l-a o,or%t pe tat+l t+u *i a distrus casa ta2 Tat+l t+u /i-a .urat tinere/ea *i i-a dat totul .iului lui2 Nu l-ai o,or%t tu *i nu /i-ai o,or%t nici iu&itul2 A .ost soarta2 Iar acu, e -re,ea( Sor+ ,ai ,ic+( s+ de-ii tu )ns+/i2 Tre&uie s+ ui/i tinere/ea *i pati,a *i s+-/i iei soarta )n ,%ini( ca -ia/a s+ nu te ,ai r+neasc+2 E -re,ea s+ iei .r%iele )n ,%ini *i s+ ,ergi )nainte2 Francie )*i *terse lacri,ile din oc3i2 6*i prinse genunc3ii cu &ra/ele( se aplec+ )nainte pri-indu-l *i a&ia atunci )l -+0u cu ade-+rat pentru pri,a oar+2 Sal-atorul ei nu era un o, t%n+r( de*i n-ar .i putut spune ce -%rst+ a-ea2 A-ea o .a/+ o-al+( delicat+( cu oc3i ,igdala/i( po,e/i )nal/i *i o gur+ ,are *i .er,+2 Era sla&( a-ea aspectul acela pe care )l dau lipsurile( *i un aer nede.init care nu a-ea ni,ic de-a .ace cu
MCL

- ELI!A"ET# A$LER -

3ainele s+r+c+cioase sau cu c%t de pu/ini &ani a-ea )n &u0unar2 Era ce-a pe .a/a lui; era ,o*tenirea ,ultor genera/ii( ce -or&ea de greut+/i .+r+ nu,+r( triste/i .+r+ ,argini *i un a&is al s+r+ciei( pe care nici ,+car nu *i-l putea i,agina2 5 E*ti .oarte )n/elept( Lai Tsin( spuse ea )ncet2 La .el de )n/elept ca Mandarinii2 El se )nclin+2 5 Acu, tre&uie s+ dor,i( )i spuse2 Tre&uie s+ ui/i a,intirile rele( s+ ui/i durerile2 $or,i ca un copil( Sor+ ,ai ,ic+( *i ,%ine o s+ )ncepi -ia/a din nou2 N-o s+ ui/i( dar o s+-/i por/i po-ara .+r+ s+ pri-e*ti )napoi2 Ea se )ntinse ascult+toare al+turi de copil( iar Lai Tsin )i )n-eli cu o p+tur+2 Apoi se a*e0+ l%ng+ .oc( g%ndindu-se la ce *tia despre #ar,on #arrison2 $up+ aceea alung+ g%ndurile grele *i se )ntoarse s+-i pri-easc+ dor,ind2 Erau ni*te copii( )*i spuse cuprins de ,il+2 Soarta le r+pise copil+ria( cu, .+cuse *i cu el2 Acu, )i adunase la un loc *i a-eau s+-*i )nt%,pine ),preun+ -iitorul2 A doua 0i2

MCM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 15
Bloua( o r+p+ial+ scurt+ *i rapid+( cu nori negri *i grei alerg%nd pe cer2 Francie urca )n .ug+ dealul( c+tre Cali.ornia Street( *i se opri aproape de -%r.ul dealului ca s+*i trag+ r+su.larea2 O&ra4ii )i erau ),&u4ora/i de -%nt *i )n p+r a-ea pic+turi sclipitoare de ploaie2 Trecuser+ trei s+pt+,%ni de la cutre,ur2 Trei s+pt+,%ni de c%nd ,urise Oos32 9i trei s+pt+,%ni de c%nd .ratele ei )ncredin/ase .l+c+rilor cada-rul tat+lui ei2 Acu, tre&uia s+ scape de .anto,a lui2 6n di,inea/a aceea citise )n $hronicle c+ se /inea o slu4&+ )n ,e,oria lui #ar,on #arrison2 Se spunea c+ .iul lui( &ra- )n .a/a tragediei cu care era con.runtat( declarase c+ a-ea s+ reconstruiasc+ re*edin/a .a,iliei( pe No& #ill( ca s+ arate lu,ii c+ <ni,ic( nici c3iar -oin/a lui $u,ne0eu( nu putea distruge .a,ilia #arrison=2 Articolul ,ai spunea *i c+ #ar,on #arrison .usese cel ,ai &ogat o, din San Francisco *i-i l+sase .iului s+u )ntreaga a-ere2 Nu era dec%t o ,ic+ e>cep/ie: o .er,+ )n @alea Sono,a( care apar/inuse de.unctei sale so/ii( *i care .usese l+sat+ de ea .iicei( Francesca( dar .ata nu ,ai .usese -+0ut+ de la cutre,ur *i se presupunea c+ ,urise2 Francie p+*ea )ncet pe Cali.ornia Street( ocolind ruinele arse ale 3otelului #airmont, pri-ind de0astrul2 Muncitorii se ,i*cau ,etodic printre d+r%,+turi( )nc+rc%nd c+ru/e cu ,olo0 *i pun%nd deoparte orice r+,+sese )ntreg 7 o &ucat+ de ,o0aic( un &ust de ,ar,ur+( un panto. de satin2 $in re*edin/a #arrison nu ,ai r+,+sese dec%t .a/ada2 Francie trecu printre car&oni0atele coloane dorice( urc+ .a,iliarele trepte de ,ar,ur+ al&+ *i intr+ )n 3ol2 Bri-i )n sus2 I,ensul do, cu -itralii nu ,ai e>ista( iar casa era desc3is+ su& ploaia toren/ial+2 Cur+/+ cu piciorul pra.ul de pe pardoseala de ,ar,ur+( al& cu negru( *i -+0u c+ se cr+pase )n ,ilioane de &uc+/ele2 Se cutre,ur+ pri-ind )n 4ur2 Unde-a( )n tot acel pra. *i ,olo0( se g+sea cenu*a
MC

- ELI!A"ET# A$LER -

tat+lui ei( *i ea si,/ea c+ e acolo( de parc+ ar .i .ost )nc+ )n -ia/+2 Fugi din cas+( tre,ur%nd( *i co&or) dealul c%t putu de repede2 Se &ucura c+ nu ,o*tenise ni,ic de la tat+l ei2 Bre.era s+ .ie s+rac+ *i li&er+2 $e acu, se o&i*nuise cu pri-eli*tea ruinelor *i a de0ol+rii; )n 4osul dealului )ns+( str+0ile a-eau un aer ciudat de .esti-2 Oa,enii st+teau de -or&+ ca )ntre -ecini )n .a/a ad+posturilor lor i,pro-i0ate( pe trotuare se a.lau scaune *i canapele( .e,eile g+teau la so&e )n aer li&er( iar &+r&a/ii .+ceau ,ese din l+0i2 Copiii alergau printre ruine( dans%nd dup+ ,u0ica unui .la*netar( r%0%nd de giu,&u*lucurile ,ai,u/ei acestuia( )n ti,p ce negustori a,&ulan/i )*i l+udau ,ar.a oricui ar .i a-ut &ani de c3eltuit pe ea2 Ora*ul lo-it de nenorocire a-ea un aer de ca,araderie *i -eselie( pentru c+ oa,enii )ncercau s+-*i uite neca0urile2 <6n de.initi-=( )*i spuneau unii altora( <toat+ lu,ea e )n aceea*i g+leat+=2 Ca *i ceilal/i dou+ sute cinci0eci de ,ii de re.ugia/i( Francie( Lai Tsin *i &+iatul acceptau orice po,an+ le o.erea ora*ul( ,%nc%nd pentru cincispre0ece cen/i la &uc+t+riile de ca,panie( sau gratis( cu tic3ete de Cruce Ro*ie; c%nd &anii se ter,inaser+2 La ,icul de4un era p+sat( &iscui/i cal0i *i ca.ea; la pr%n0 pri,eau sup+ *i o .ar.urie de carne cu legu,e; iar la cin+( tocan+ irlande0+( p%ine *i ceai2 Tr+iau )n coli&a lor( la ,arginea C3inatoNn-ului( *i se descurcau cu, puteau ,ai &ine( ca *i ceilal/i2 Lai Tsin st+tea pe o lad+ )n ,icul lor ad+post *i-i ar+ta &+iatului cu, s+ nu,ere pe un -ec3i a&ac de le,n2 6i 0%,&i lui Francie2 Sco/%nd ni*te &ani din &u0unarul secret al 3ainei( i-i )ntinse *i-i spuse ,%ndru: 5 Uite c%/i &ani a,2 Ea )i nu,+r+ repede( apoi se uit+ uluit+ la el *i spuse: 5 Lai Tsin( aici sunt ,ai ,ult de o sut+ de dolari2 5 O sut+ trei dolari *i dou+0eci de cen/i( )nt+ri el( .ericit2 6i )ntinse un carne/el negru *i spuse: Creditul c3ine0esc s-a
MC:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

desc3is din nou 0i2 "anii ,ei n-au ars( cu, a, cre0ut2 A0i pl+tit2 El 0%,&i din nou *i Francie r%se: 5 Lai Tsin( e*ti &ogat p%n+ la ur,+2 5 A0i 4oc pai-goN( )i spuse plin de )ncredere( pun%nd &anii la loc( *i ,+ .ac *i ,ai &ogat2 Ea )l pri-i( *ocat+: 5 @rei s+ spui c+ o s+ 4oci to/i &anii ace*tiaP "rusc( .a/a lui )*i pierdu orice e>presie2 5 Asta .ac( )i r+spunse( )ntorc%ndu-se cu spatele2 Se uit+ cu triste/e dup+ el( )n ti,p ce-*i croia dru, pe strada aglo,erat+( printre ,a*inile de cusut( c+0ile de &aie *i s.orile cu ru.e )ntinse la uscat( pe l%ng+ *i.oniere *i ,ese( para-ane pictate *i so&e i,pro-i0ate din &uc+/i de ,etal *i c+r+,i0i2 Francie se g%ndea la ce s-ar .i putut cu,p+ra cu cei o sut+ trei dolari: panto.i pentru &+iat( a*ternuturi( lu,%n+ri( s+pun( ,%ncare pe care ar .i putut s-o pl+teasc+( )n loc s-o pri,easc+ de po,an+2 Cl+tin+ din cap2 "anii nu erau ai ei( erau ai lui Lai Tsin *i putea s+ .ac+ ce -oia cu ei2 Iar ea tre&uia s+ se g%ndeasc+ s+-*i ia o slu4&+2 Se )ntoarse )n coli&+ *i )ncepu s+-i preg+teasc+ copilului ,asa2 Ridic+ pri-irea( surprins+( c%nd Lai Tsin d+du perdeaua la o parte2 6i puse cinci0eci de dolari )n ,%n+ *i spuse repede: 5 6nainte era, singur2 Acu, a, o r+spundere2 Nu ,ai sunt li&er s+ 4oc to/i &anii .a,iliei2 Tre&uie s+-i cu,p+r+, Fiului cel ,ic ni*te panto.i *i alte lucruri de care are ne-oie Sora cea ,ic+2 Se )nclin+ rapid *i plec+2 Francie r+,ase uluit+( a*e0at+ pe lada de le,n( cu cei cinci0eci de dolari )n ,%n+2 "+iatul ridic+ pri-irea de la a&ac *i-i 0%,&i2 <Fiul cel ,ic=( )l nu,ise Lai Tsin2 Iar ea era <Sora cea ,ic+=2 Ini,a lui Francie .u cuprins+ de c+ldur+2 Lai Tsin *i &+iatul erau pentru ea o .a,ilie ,ai ade-+rat+ dec%t )i .useser+ -reodat+ cei de-o carne *i de-un s%nge2

MCA

- ELI!A"ET# A$LER -

El se )ntoarse .oarte t%r0iu )n seara aceea( iar la lu,ina palid+ a lu,%n+rii se -edea c+ a-ea o .a/+ lung+2 O.t+ *i se pr+&u*i pe o lad+( cu .a/a )n ,%ini2 5 Norocul ,-a ocolit ast+-sear+( Sor+ ,ai ,ic+( spuse trist2 Aiee( aiee( cu, ,-a p+r+sit2 Lui Francie i se str%nse ini,a( g%ndindu-se la econo,iile lui2 5 O( Lai Tsin( /i-ai pierdut to/i &anii( *opti ea2 El cl+tin+ din cap2 5 Sunt un 4uc+tor .oarte &un2 A, c%*tigat( dar o,ul cu care a, 4ucat nu a-ea &ani s+ ,+ pl+teasc+2 Mi-a dat 3%rtia asta )n loc2 Mi-a spus c+ .ace opt0eci de dolari( poate ,ai ,ultQ Francie lu+ 3%rtia din ,%na lui2 Era un perga,ent .oarte .in( )n cap+tul de sus a-ea litere c3ine0e*ti *i un sigiliu de cear+ ro*ie2 Mai 4os scria )n engle0+: <6nc3iriere pe un ter,en de nou+ sute nou+0eci *i nou+ de ani a unei &uc+/i de teren din Cartierul Central din #ong 1ong( )ntre $es @oeu> Road *i ?ueens Road( a c+rui arie *i di,ensiuni se g+sesc pe 3arta de ,ai 4os2= Se uit+ la el( surprins+: 5 $ar( Lai Tsin( asta e o concesiune a unui teren din #ong 1ong2 Spune c+ terenul a .ost -%ndut de $om(ania !mobiliar. Mon <& unui do,n #uang Wu2 El d+du din cap2 5 #uang Wu a .ost &unicul lui C3ung Wu2 B+,%ntul a de-enit al lui C3ung Wu *i acu, este al ,eu2 Aici e scrisoarea care spune c+ e al ,eu2 6i )ntinse o &ucat+ de 3%rtie pe care scria )n c3ine0+( iar ea i-o )napoie2 5 Tre&uie s+-,i traduci( spuse ea2 El /inu 3%rtia la distan/+ de un &ra/( dreg%ndu-*i -ocea *i ,ut%ndu-se de pe un picior pe altul2 6n cele din ur,+( cl+tin+ din cap2
MCC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Sor+ ,ai ,ic+( e durerea ,ea cea ,ai ,are c+ nu a, )n-+/at niciodat+ s+ scriu sau s+ citesc2 Francie ro*i; )l .+cuse s+-*i piard+ cinstea o&ra0ului *i *tia de4a c%t de i,portant+ era pentru un c3ine0 .a/ada de polite/e *i respect2 5 6,i pare r+u( spuse ea2 El ridic+ din u,eri( .+r+ nicio e>presie pe .a/a o-al+2 5 Fa,ilia ,ea a .ost s+rac+ *i n-au .ost c+rturari printre noi2 Nu era ti,p *i nu erau &ani pentru )n-+/+tur+2 Nu *tiu dec%t nu,erele2 $e la patru ani a, lucrat )n li-e0ile de du0i( la cules de .run0e *i la ),pac3etat2 A, lucrat )n ore0arii( la plantat ore0( sau a, a-ut gri4+ de ra/e( la .er,a st+p%nului satului2 6ntotdeauna a, dorit s+-,i culti,intea( )n loc s+ culti- c%,pul( dar n-a .ost soarta ,ea2 A, .ost *apte .ii *i o .iic+ *i to/i tre&uia s+ ,unci,( pentru c+ .+r+ ,unc+ nu era de ,%ncare pentru ni,eni2 O.t+: Iar acu, a, ,ai ,ult de trei0eci de ani *i sunt la .el de s+rac ca la patru ani2 Soarta e st+p%na ,ea( Sor+ ,ai ,ic+2 Norocul nu l-a sortit pe Lai Tsin )n-+/+turii *i ,+re/iei2 5 Nu e ade-+rat( spuse Francie cu sinceritate2 Bo/i s+ .ii un o, ,are( Lai Tsin( ,ai ,are ca st+p%nul satului t+u2 Bo/i s+ .ii un )n-+/at2 O s+ te )n-+/ eu s+ scrii *i s+ cite*ti2 El )i 0%,&i trist pe deasupra lu,%n+rii p%lp%itoare2 5 Era, *i eu ca tine c%nd era, t%n+r( spuse cu &l%nde/e( plin de speran/e de*arte2 Acu, sunt ,ai &+tr%n *i ,ai )n/elept *i ),i spun c+ sunt Lai Tsin( 4uc+torul .+r+ *tiin/+ de carte2 E destinul ,eu2 Se a*e0+ pe podea )n .a/a ei *i-i spuse: 5 Nu sunt ca al/i c3ine0i din San Francisco( care -in din Tois3an2 Satul ,eu e )n pro-incia An3Nei( pe ,alurile lui Iangt0e( pe care-l nu,i, <Ta C3iang( R%ul cel Mare=( pentru c+ tra-ersea0+ C3ina2 I0-or+*te din Ti&et *i se )ncol+ce*te printre ,un/i )nal/i *i prin -+i ad%nci( curg%nd spre r+s+rit peste c%,pii( c+tre S3ang3ai *i spre Marea C3inei2 6n .iecare an( dup+ ploile ,usonului( Ta C3iang se u,.l+ *i iese din ,atc+2 Uneori intra p%n+-n satul nostru *i
MCE

- ELI!A"ET# A$LER -

ne distrugea recoltele *i acei ani erau r+i pentru toat+ lu,ea( pentru c+ nu era ni,ic de ,%ncare *i nu erau &ani2 Satul ,eu era .oarte s+rac2 B+,%ntul era al st+p%nului *i /+ranii )l ,unceau2 Casele noastre erau .+cute din c+r+,i0i( nearse( de lut gal&en2 Era o curte cu coridoare de le,n( care uneau ca,erele( *i o &uc+t+rie unde se adunau .e,eile ca s+ preg+teasc+ ,%ncarea *i un pu/ ad%nc din care scoteau ap+2 La .iecare cap+t al acoperi*ului era c%te un liliac de le,n( -opsit cu lac ro*u2 Se spunea c+ )ndep+rtea0+ nenorocul( dar nu )n/eleg cu, ,ai credeau )n asta dup+ at%/ia ani de nenorociri2 Lai Tsin se opri2 6*i lu+ luleaua *i o aprinse cu un &e/i*or( in3al%nd cu po.t+ .u,ul( )n ti,p ce Francie a*tepta cu r+&dare s+ continue2 5 Ferestrele erau acoperite cu 3%rtie groas+ de ore0( spuse el )n cele din ur,+( *i-,i a,intesc cu, tre,urau su& -%ntul rece al iernii( )n ti,p ce noi ne g3e,uia, su& a*ternuturi )n 4urul so&ei ,ici cu c+r&uni2 Iar -ara a&ia putea, respira )n c+ldura u,ed+2 Fa,ilia ,ea era ,are: era tat+l ,eu *i so/ia sa( nu,+rul doi( *i concu&ina lui *i 0ece copii( din care trei au ,urit de ,ici2 $oi dintre ei ,uriser+ de prunci( a&ia dac+ apucaser+ s+ respire( dar Micul C3en( .ratele ,eu ,ai ,ic( a ,urit la trei ani *i .usese pre.eratul ,eu2 A-ea o .e/i*oar+ rotund+( cu oc3i negri( sc%nteietori( *i )ntotdeauna ,+ .+cea s+ r%d2 Eu a, a-ut gri4+ de el; )l lua, cu ,ine la ore0+rie( ),p+r/ea, ,%ncarea cu el( pentru c+ era ,ereu .l+,%nd( *i )l /inea, )n &ra/e noaptea ca s+-l )nc+l0esc2 Apoi( deodat+( s-a ),&oln+-it de .e&ra ,la*tinilor *i )ntr-o singur+ 0i a ,urit2 Tat+l ,eu le-a spus &+tr%nilor satului( iar )n noaptea ur,+toare au -enit cu un co* *i l-au luat2 Nu a-ea, -oie( dar i-a, ur,+rit2 Lacri,ile pentru .ratele ,eu iu&it ),i curgeau pe o&ra4i( dar nu )ndr+0nea, s+-,i pl%ng cu -oce tare durerea2 Bentru c+ Micul C3en era at%t de ,ic( au spus c+ spiritul lui nu era destul de .or,at pentru o )n,or,%ntare *i nu a-ea, -oie s+-l 4eli,2 L-au l+sat( )n
MCF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

co*ule/ul lui( la poalele unui copac din du,&ra-a sacr+ .ung-s3ui( ca s+-l ,+n%nce c%inii *i p+s+rile2 9tia, c+ &+tr%nii satului tre&uiau s+ .ie acas+ )nainte de r+s+rit *i a, a*teptat p%n+ au plecat2 Apoi ,-a, apropiat de co*( l-a, desc3is( i-a, s+rutat .e/i*oara *i ,i-a, luat r+,as-&un de la el2 Au0ea, .%l.%itul aripilor p+s+rilor deasupra capului ,eu *i .o*netul tu.elor din care c%inii .l+,%n0i p%ndeau *i a, .ugit )ngro0it )napoi )n sat2 $up+ o&icei( .a,ilia ,ea n-a ,ai -or&it niciodat+ despre el2 Lai Tsin t+cu2 6*i scutur+ pipa *i pri-i la Francie2 5 N-a, po-estit asta ni,+nui( )i spuse ui,it2 Toat+ -ia/a ,ea este )nc3is+ )n+untrul ,eu( cu-intele sunt s+pate pe t+&li/e de piatr+ l%ng+ ini,a ,ea *i a,intirile sunt ca o sa&ie t+ioas+2 Cl+tin+ din cap: E ,ai &ine s+ nu -or&e*ti despre ast.el de lucruri( s+ nu-/i a,inte*ti de ele2 6n lu,ina lu,%n+rii -+0u sclipirea lacri,ilor )n oc3ii ei al&a*tri *i o prinse de ,%n+2 5 Ai o ini,+ &un+( Sor+ ,ai ,ic+( )i spuse &l%nd2 9i )ncre0+toare2 A, .ost c%nd-a ca tine *i r+nile ,ele au .ost ad%nci( iar durerile ,ele poate c3iar ,ai ,ari2 6/i pro,it( -ia/a ,erge )nainte *i )ntr-o 0i toate .anto,ele tale -or .i )ngropate2 5 A, )ncercat s+ )ngrop .anto,a tat+lui ,eu a0i de di,inea/+( *opti ea( str%ng%ndu-*i p+tura ,ai tare )n 4urul s+u( )n.iorat+ de a,intire2 $ar .+r+ .olos( Lai Tsin( spiritul lui era .ot acolo( c+ut%ndu-,+Q El )*i l+s+ 4os pipa *i o c3e,+ ,ai aproape2 Francie se aplec+ spre el *i el )i prinse .a/a )n ,%inile su&/iri *i )nguste( trec%ndu-*i degetele ,ai )nt%i peste t%,ple( apoi peste lo&ii urec3ilor2 Apoi )i lu+ ,%inile *i i le )ntoarse cu pal,a )n sus( cercet%ndu-i degetele ,ari *i pri-ind liniile pal,elor2 5 Norocul t+u e scris aici( spuse )n cele din ur,+2 Aici e linia care spune c+ ai .ost tare )n copil+ria ta( iar linia de aici -or&e*te despre &oli *i sup+r+ri2 9i ,ai -+d pe .a/a ta inteligen/+ *i putere( puterea de a co,anda oa,enilor ast.el ca ei s+ /i se supun+2 Buterea aceasta e aici( )n capul *i )n ,%inile tale2 O s+ ai ,ul/i &ani2 "anii ace*tia se -or
MCG

- ELI!A"ET# A$LER -

)ntinde peste ,ulte /+ri( o s+ c+l+tore*ti ,ult *i o s+ .ii .oarte respectat+2 Sunt *i greut+/i( da( dar o s+ treci peste ele dac+ ai -oin/+ *i dac+ o s+ .ii ,ai puternic+ dec%t cei care -or )ncerca s+ te ),piedice2 9i -+d copii( poate doiQ Se opri *i o pri-i ciudat2 5 O( dar n-o s+ ,+ c+s+toresc niciodat+D e>cla,+ Francie( niciodat+2 Oc3ii lui ca.enii( ,igdala/i( str+luceau ,agic )n lu,ina lu,%n+rii; Francie nu-*i putea lua pri-irea de la ei2 5 @or .i &+r&a/i )n -ia/a ta( spuse el2 E*ti o .at+ .ru,oas+ *i )n cur%nd -ei de-eni .e,eie2 "+r&a/ii nu te -or ignora *i te -or iu&i2 9i asta e soarta ta2 Ea )*i plec+ oc3ii( pri-indu-*i ,%inile care se a.lau )nc+ )ntr-ale lui( iar el spuse &l%nd: 5 6n soarta ta e scris+ -iolen/a2 Mult+ -iolen/+2 @or -eni -re,uri c%nd n-o -ei putea ocoli *i o s+-/i aduc+ ,ult+ durere2 5 Atunci soarta ,ea e de4a 3ot+r%t+( *opti Francie( pri-indu-l speriat+2 El d+du din nou din cap2 5 Soarta *i-a .+cut planurile2 Noi nu pute, dec%t s+ )ncerc+, s-o p+c+li,2 A* putea s+-/i spun ,ulte lucruri despre ,ine *i despre cu, po/i p+c+li soarta2 Ea )l pri-i( aprin0%ndu-*i din nou pipa2 5 Te rog( nu -rei s+-,i spui acu,P El cl+tin+ din cap *i spuse: 5 Boate( )ntr-o 0i( Sor+ ,ai ,ic+2 Francie se )ntinse pe pat( al+turi de copil2 Bri-i .e/i*oara lui ne-ino-at+( ,inun%ndu-se de c%t puteau )ndura copiii2 "+iatul )*i pierduse .a,ilia *i c+,inul( trecuse printr-un cutre,ur *i printr-un incendiu( dar cu toate acestea dor,ea so,nul )ngerilor2 Se )n-eli cu p+tura *i se a*e0+ l%ng+ el( alinat+ de r+su.larea lui u*oar+ *i egal+ *i( )n c%te-a ,inute( ador,i ca *i &+iatul2 Lai Tsin r+,ase p%n+ )n 0ori cu pipa *i cu a,intirile sale2 6n lu,ina di,ine/ii( .a/a lui p+rea cenu*ie *i ,+cinat+ de gri4i( iar oc3ii )i erau )ntuneca/i de tragedii .+r+ nu,e2 L+s+
MCK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

4os pipa *i se )ntinse )n a*ternutul s+u de l%ng+ u*+( )ntorc%ndu-*i .a/a de la ceilal/i( ca *i c%nd a,intirile lui le-ar .i putut tul&ura -isele2 Se g%ndi la Francie *i la ce a-ea s+ ur,e0e *i o.t+2 Trecu ,ult+ -re,e p%n+ c%nd oc3ii i se )nc3iser+ *i ador,i( so,nul u*or al unei pisici care -eg3ea de tea,a du*,anilor s+i2

MEL

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 16
Annie recunoscu locul din ilustrata pe care i-o tri,isese Oos32 R+,ase pe trotuar pri-ind la ,ald+rul de c+r+,i0i *i ,olo0 care .useser+ c%nd-a c%rciu,a *i pensiunea :arbary $oast, dorindu-*i s+ nu .i -enit niciodat+ la San Francisco2 @+0use lista ,or/ilor *i a disp+ru/ilor *i citise nu,ele lui Oos3 pe ea2 Aici .usese casa lui *i aici ,urise2 Lacri,ile )i curgeau pe o&ra4i *i oa,enii se )ntorceau curio*i s-o pri-easc+( dar nu-i lua )n sea,+2 $urerea )i ap+sa ini,a ca plu,&ul a,intindu-*i de copilul .ru,os( de &+iatul -esel( de t%n+rul )nalt *i plin de gra/ie2 6*i a,intea de &un+tatea lui *i *tia .+r+ nicio u,&r+ de )ndoial+ c+ n-ar .i putut niciodat+ s+ le ucid+ pe .e,eile acelea( orice ar .i spus Sa,,' Morris2 Iar dac+ n-ar .i .ost Sa,,'( Oos3 n-ar .i .ugit niciodat+( n-ar .i -enit niciodat+ la San Francisco( n-ar .i ,urit singur *i )n.rico*at )ntr-o pensiune nenorocit+2 6ncerca s+-*i i,agine0e ce si,/ise el c%nd p+,%ntul se cutre,urase *i 0idurile se pr+&u*iser+ peste el( )ngrop%ndu-l su& d+r%,+turi2 9i-l )nc3ipui prins )n capcan+( c3inuindu-se s+ respire( a*tept%nd( sper%nd s+ .ie sal-at( apoi prins )n incendiu2 Se cutre,ur+( *i-*i acoperi .a/a cu ,%inile2 Era prea )ngro0itor s+ se g%ndeasc+ la asta2 Francie nu dorise s+ se duc+ la :arbary $oast )n 0iua aceea( dar picioarele o duseser+ )ntr-acolo2 Mergea )ncet( /in%nd copilul de ,%n+( pri-ind )n 4os( g%ndindu-se la Oos32 Lai Tsin )i spusese c+ dac+ -oia s+-*i continue -ia/a tre&uia s+ lase *i .anto,a lui s+ se odi3neasc+ )n pace2 O o&ser-+ pe .e,eie de la distan/+2 Burta un costu, de c+l+torie( de l%n+ al&astr+( *i o p+l+rie ,are( cu pene staco4ii( *i Francie )*i spuse c+ ar+ta di.erit( a-ea un aer str+in2 O -+0u acoperindu-*i .a/a cu ,%inile( )i -+0u u,erii 0guduindu-se de pl%ns( *i i se str%nse ini,a2 Se gr+&i c+tre ea *i puse un &ra/ )n 4urul u,erilor ei2 5 Crede/i-,+( *tiu cu, -+ si,/i/i( )i spuse( plin+ de co,pasiune2 Mi-a, pierdut logodnicul2 Era gra- r+nit( apoi
MEM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

p+,%ntul s-a cutre,urat din nou *i o &ucat+ de 0id a c+0ut pe el2 6nc3ise oc3ii *i ad+ug+: Mai au0ise, pe cine-a pe ,oarte *i cuno*tea, sunetul acela2 A, *tiut c+ ,urea2 Annie )i pri-i .a/a trist+ *i spuse: 5 6,i pare r+u( .eti/o2 9tiu c+ ,ai sunt ,ii de oa,eni care 4elesc ca ,ine2 $ar .ratele ,eu era un &+iat at%t de deose&it *i -in de at%t de departeQ spera, s+-l g+sesc )n -ia/+2 Francie se uit+ la ea( ui,it+2 @or&ea )ntr-un .el ciudat de .a,iliarQ *i )i spusese <.eti/o=( cu, spunea Oos3( *i )i po-estise c+ -enea de departe2 F+cu oc3ii ,ari pri-ind-o2 Era ,ic+ *i plinu/+( a-ea oc3i ,ari( ca.enii( cu gene dese( *i 0%,&ea )ntr-un .el cunoscut "rusc( )*i d+du sea,a2 Spuse: 5 Sunte/i sora lui Oos32 Annie c+sc+ gura *i o prinse de &ra/( uluit+: 5 6l cuno*ti pe Oos3P 5 $espre Oos3 -or&ea,( cu Oos3 era, la cutre,urQ Annie i0&ucni din nou )n lacri,i( )n/eleg%nd c+ Oos3 era cu ade-+rat ,ort2 O ),&r+/i*a pe Francie *i o str%nse tare2 5 M+ &ucur c+ te-a )nt%lnit pe tine( spuse printre suspine( ,+car era cu cine-a drag c%nd a ,urit2 A, a-ut co*,aruri( g%ndindu-,+ la el( singur-singurel( 0+c%nd acolo( *i a*tept%nd s+ a4ung+ .l+c+rile la el2 Acu, *tiu ce sa )nt%,plat *i( oric%t ar .i de cu,plit( e ,ai &ine dec%t necunoscutul2 F+cu un pas )napoi( /in%nd-o pe Francie la distan/+ de un &ra/( c+ut%nd ceea ce -+0use Oos3 )n ea2 O .at+ su&/ire( ca o p+rere( cu p+r &lond-desc3is tuns )ngro0itor( o .a/+ dulce )n .or,+ de ini,+( cu o cicatrice pe .runte( *i oc3i i,en*i( de culoarea sa.irului2 6*i *terse lacri,ile *i spuse: 5 $eci ai .ost logodnica lui Oos32 Asta te .ace aproape o A'sgart3( nu-i a*aP @reau s+ spun( dac+ Oos3 ar .i tr+it( ai .i .ost cu,nata ,ea2 9i nici ,+car nu *tiu cu, te c3ea,+2 5 Francie2 Francie #arrison2 "+ie/elul( care se ascundea )n spatele ei( o trase de .uste *i Annie se uit+ cu surprindere la c3ine0ul ,icu/( cu 3+inu/a lui al&astr+ *i cu p+l+riu/a ciudat+( cu panglici colorate la
ME

- ELI!A"ET# A$LER -

urec3i2 A-ea o .a/+ rotund+ *i oc3i ,igdala/i *i p+rea s+ .ie de -reo patru ani*ori2 6l ridic+ )n &ra/e2 5 9i cine e*ti tu( puiuleP )ntre&+( )ndrept%ndu-i p+l+riu/a *i 0%,&indu-i2 5 "+iatul e or.an( )i e>plic+ Francie2 Lai Tsin l-a g+sit r+t+cind pe str+0i( *i acu, a-e, noi gri4+ de el2 5 9i cu, )l c3ea,+P Francie p+ru ,irat+; nu se g%ndise niciodat+ la nu,ele lui2 5 Lai Tsin )l nu,e*te Fiul cel ,ic2 5 Toat+ lu,ea are dreptul la un nu,e( e>cla,+ Annie indignat+2 Ce-ai 0ice de B3ilipP E un nu,e cre*tinesc( potri-it pentru un ,ic p+g%n ca acesta2 9i Lai Tsin cine eP 5 Lai Tsin e prietenul ,eu c3ine0( spuse Francie ,%ndr+( *i s+ *tii c+ nu sunt p+g%ni( do,ni*oar+ A'sgart32 6n plus( Lai Tsin e un gentle,an2 M-a a4utat dup+ cutre,ur2 Annie d+du din cap2 5 Ei &ine( acu, sunt eu aici s+ te a4ut( ai .ost iu&ita lui Oos3( *i el a*a ar .i -rut2 6*i )ng3i/i lacri,ile care st+teau s+ i0&ucneasc+2 A* .ace ,ai &ine s+-,i p+stre0 lacri,ile pentru la noapte( )n pern+2 Iar acu, pot cel pu/in s+-i scriu tatei c+ Oos3 a .ost )n,or,%ntat al+turi de al/i locuitori ai ora*ului2 6n de.initi-( nu e o ,inciun+( nu-i a*aP 9tiu c+ nu e )n p+,%nt s.in/it( dar ,+car ne-a sal-at onoarea2 Apoi ad+ug+ repede: Oos3 /i-a spus( nu-i a*aP $e ce a .ugitP Sigur( nu-i ade-+rat( *i dac+ n-ar .i .ost Sa,,' Morris ar .i .ost acas+( unde era locul lui *i sunt sigur+ c+ s-ar .i do-edit c+ era ne-ino-at2 Francie nu se ,ai g%ndise la Sa,,' dup+ ,oartea lui Oos3; )i ie*ise din ,inte ca *i cu, nici n-ar .i e>istat -reodat+2 Acu, )i pronun/+ nu,ele cu un .ior de tea,+2 5 A3( Sa,,' Morris( repet+ Annie cu a,+r+ciune2 Brietenul lui Oos3( dac+ po/i s+ nu,e*ti prieten pe a*a un o,2 O s+ ,ai citesc lista disp+ru/ilor )nc+ o dat+( ,%ine( spuse ea( *i ad+ug+: Nu ,+ )ndoiesc c+ o s+ apar+( ca un -is r+u2
ME:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

6*i )ndrept+ p+l+ria cu pene( pri-ind la 3ainele lui Francie( .usta -ec3e( *alul cenu*iu *i g3etele grosolane( apoi spuse i,pulsi-: 5 Nu po/i s+ u,&li a*a2 6/i tre&uie ni*te 3aine noi2 $ar ,ai )nt%i s+-l duce, pe B3ilip )napoi la c3ine0ul t+u2 O lu+ a.ectuos pe Francie de u,eri *i pornir+ )ncet )n 4osul str+0ii2 5 Se spune c+ $u,ne0eu )/i tri,ite )ntotdeauna ce-a ca s+-/i aline durerea( spuse ea cu c+ldur+2 Mie ,i te-a tri,is pe tine2 Aleasa lui Oos32 Lai Tsin era aplecat deasupra so&ei cu c+r&uni( g+tind ni*te legu,e )ntr-o tigaie rotund+2 Se aplec+ respectuos )n .a/a .e,eii dr+gu/e cu care era Francie( iar aceasta spuse apro&ator: 5 "un+ di,inea/a( do,nule Lai Tsin2 Francie ,i-a spus cu, a/i a4utat-o2 Mi-a spus c+ sunte/i un gentle,an *i -+d c+ are dreptate2 Se a*e0+ pe o lad+ de le,n( )*i trase su.letul *i ad+ug+: I-a, dat ,icului or.an un nu,e &un( engle0esc( B3ilip( dar &+nuiesc c+ al doilea nu,e -a tre&ui s+ .ie c3ine0esc( nuP 6*i scoase 4ac3eta *i-*i ridic+ ,%necile &lu0ei al&e( de &u,&ac( spun%nd: 5 E ca, cald pentru l%nurile de IorJs3ire2 Ce g+ti/i( do,nule Lai TsinP Miroase &ine( dar nu a, ,ai -+0ut a*a ce-a niciodat+2 El se ,ai g%ndea )nc+ la nu,ele &+iatului; a,intindu-*i de .ratele lui ,ai ,ic( spuse: 5 C3en2 5 C3enP 5 Cel+lalt nu,e al Fiului cel ,ic este acu, C3en2 A .ost nu,ele .ratelui ,eu2 5 A( )n/eleg2 B3ilip C3en2 M,,( da( e un nu,e &un( ),i place2 E o alegere .oarte &un+( do,nule Lai Tsin2 $eci: Francie ,i-a spus c+ a/i a4utat-o *i -+ sunt .oarte recunosc+toare pentru asta2 @ede/i( ea a .ost logodnica .ratelui ,eu( Oos32 Ne-a, )nt%lnit din )nt%,plare pe strad+( unde 7 )*i ,u*c+ &u0ele( apoi continu+ gr+&it 7 la
MEA

- ELI!A"ET# A$LER -

pensiunea :arbary. Francie ,i-a spus c+ nu a-ea de g%nd s+ se duc+ a0i acolo( dar s-a dus totu*i( .+r+ s+ *tie de ce2 Cred c+ a .ost soarta( nu-i a*aP 9i pentru c+ Francie ar .i .ost so/ia .ratelui ,eu( acu, -reau s-o a4ut2 $esc3i0%nd po*eta scoase un teanc de &ancnote *i spuse: "+nuiesc c+ *i du,nea-oastr+ a/i pierdut totul( do,nule Lai Tsin( *i cred c+ ni*te &ani nu --ar strica2 Lai Tsin pri-i .+r+ e>presie &anii2 Francie recunoscu pri-irea aceea al&+ *i-*i d+du sea,a c+ era o.ensat2 Spuse repede: 5 Nu )n/elege/i2 Lai Tsin *i cu ,ine a, trecut prin toate ),preun+2 Acu, el *i Fiul cel ,ic sunt .a,ilia ,ea2 @+ ,ul/u,esc pentru c+ --a/i o.erit s+ ,+ a4uta/i( do,ni*oar+ A'sgart3( dar r+,%n aici cu ei2 Annie r+,ase cu gura c+scat+ de ,irare2 Nu *i-ar .i i,aginat niciodat+ c+ .ata -oia s+ r+,%n+ cu c3ine0ul( dar o ad,ira pentru asta2 6*i dori s+ .i a-ut *i ea la .el de ,ult cura4 la optspre0ece ani *i )ncerc+ s+ se g%ndeasc+ ce di.erit+ ar .i .ost -ia/a ei2 Se g%ndi la rutina )ngro0itoare a -ie/ii la I-' Cottage( scla-+ a tat+lui ei( *i se 3ot+r) pe loc s+ nu se ,ai )ntoarc+ niciodat+2 Nu se spunea oare c+ nu era niciodat+ prea t%r0iu s-o iei de la )nceputP Spuse repede: 5 Ei( dac+ a*a stau lucrurile( cred c+ cel ,ai &ine ar .i s+ r+,%n cu -oi2 Bentru c+ *i eu sunt singur+( acu, c+ Oos3 sa dus2 O( da( tata *i .ra/ii no*tri sunt )n IorJs3ire( dar ei nu ,ai au de ,ult ne-oie de ,ine2 N-a, .ost pentru ei dec%t un cal de po-ar+( ,+tu*a ne,+ritat+( .+r+ copii de care s+ ai&+ gri4+2 Mi-a, petrecut -ia/a )ngri4indu-l pe tata *i acu, e r%ndul altcui-a s-o .ac+2 Se )ntoarse rug+toare c+tre Francie: Oos3 a .ost ca *i copilul ,eu2 F+r+ el nu ,ai a, pe ni,eni2 M+car aici( cu tine( cu c3ine0ul *i cu Fiul cel ,ic( lucrurile au un sens2 Mul/u,it+ &ietului Oos3 sunt aici2 9i aici -reau s+ r+,%n2 Cu tine2 Fiul cel ,ic se repe0i deodat+ c+tre ea2 I se urc+ )n poal+ *i ea )l ),&r+/i*a( 0%,&indu-le speriat2
MEC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Str+0ile sunt c+,inul nostru( o a-erti0+ Francie2 Nu a-e, &ani( ,%nc+, ce ni se d+ de po,an+2 Nu *tii nici 4u,+tate dintre neca0urile ,ele *i nu *tii ni,ic de ale lui Lai Tsin2 E c3ine0( nu are acte( e )n a.ara legii2 Tre&uie s+ stau cu el *i s+-l a4ut( cu, ,-a a4utat el pe ,ine2 6,preun+ tre&uie s+ ne p+c+li, destinul2 Annie d+du din cap2 Ei se a-eau unul pe cel+lalt( nu a-eau ne-oie de ea2 Se ridic+ )n picioare *i-*i scutur+ a&sent+ pra.ul de pe .ust+2 5 Boate c+ asta a, -rut )ntotdeauna s+ .ac( spuse( pun%ndu-*i p+l+ria pe cap2 S+-,i p+c+lesc destinul2 Oc3ii ei )i )nt%lnir+ pe ai lui Francie *i( ce-a( o leg+tur+ se sta&ili )ntre ele( de parc+ ar .i si,/it .iecare lupta cr%ncen+ a celeilalte de a se eli&era de trecut2 Francie 0%,&i: 5 Atunci de ce nu r+,%iP spuse ea2

MEE

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 17
Lai Tsin st+tea )n col/ul unei )nc+peri ,ici de pe o alee )ngust+ din C3inatoNn( pri-ind 4ocul2 Biesele de ,a3-4ongg pocneau ca gloan/ele( 4uc+torii /ipau *i urlau agita/i( iar din ca,era din spate( desp+r/it+ printr-o perdea( p+trundea ,irosul dulceag *i gre/os de opiu,2 Locul era o ruin+( pere/ii( care st+teau s+ se pr+&u*easc+( erau propti/i cu &%rne( iar ta-anul era un p+ien4eni* periculos de cr+p+turi( dar de ani de 0ile acolo se des.+*urau 4ocurile de noroc *i nici c3iar un cutre,ur nu-i putea opri pe c3ine0i s+ 4oace2 Bip+i &anii din &u0unar( nu,+r%ndu-i )n g%nd: erau cei L de dolari pe care-i c%*tigase de la C3ung Wu ),preun+ cu 3%rtia aceea pentru terenul din #ong 1ong( plus 0ece dolari r+,a*i din &anii cu care )ncepuse( pentru c+ regula lui era s+ nu 4oace niciodat+ p%n+ la ulti,ul &+nu/( *i ,ai erau aproape cinci dolari )n ,+run/i*( pu*i deoparte )n co*ul de paie <pentru o 0i ploioas+= 7 care pro&a&il ar .i tre&uit s+ .ie o 0i de ,uson( pentru c+ .iecare 0i era <o 0i ploioas+=2 Bri-i la cei de la ,ese( dispre/uindu-i2 Oucau( pentru c+ erau ),p+ti,i/i( nu pentru c+ erau inteligen/i( ca el2 Mintea lui 0&ura ca -%ntul( 4uc%ndu-se cu ci.rele *i ,ut+rile at%t de rapid( )nc%t aproape c+ putea pre0ice re0ultatele2 Singura pro&le,+ era c+ cei cu care 4uca erau la .el de s+raci ca *i el( a*a c+ niciodat+ nu putea aduna destul de ,ul/i &ani ca s+ intre )n 4ocurile cu ade-+rat ,ari2 Era( )*i spuse el cu triste/e( ca )n po-estea cu oul *i g+ina2 $ar )n seara aceea( din cau0+ c+ locurile de 4oc .useser+ )n ,are parte distruse de cutre,ur( se a.lau acolo oa,eni despre care doar au0ise( 4uc+tori legendari( al c+ror talent era egal cu al lui2 Se g%ndi la cei :C de dolari *i la noile sale r+spunderi2 $e drept( ar .i tre&uit s+ se )ntoarc+ la ,unca pe c%,p( dar cu asta a&ia dac+ reu*ise s+ se )ntre/in+ pe sine( *i )n ,od sigur n-ar .i putut s+ 3r+neasc+ )ntreaga .a,ilie2 9i ,ai *tia c+ tre&uia s+ .ac+ &ani pentru ei( alt.el *i-ar .i pierdut
MEF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

onoarea2 Tre&uia s+-*i )ncerce norocul cu 4uc+torii ,ai s+raci2 A*tept+ r+&d+tor( p%n+ c%nd( )n cele din ur,+( un &+r&at &+tr%n *i cu &ar&+ )*i ),pinse )napoi scaunul( )n4ur%nd 4ossul potri-nic( a*a c+ Lai Tsin )i lu+ locul )n t+cere2 Biesele de os( u0ate( desenate cu dragoni ro*ii( -er0i *i al&a*tri( cu cele patru puncte cardinale( cu .lori *i anoti,puri( &a,&u*i( cercuri( caractere *i nu,ere( erau de4a a*e0ate; arunc+ 0arurile *i 0%,&i satis.+cut( pentru c+ de4a construise <0idul=2 6n cinci ,inute( cei 0ece dolari ai s+i de-eniser+ *ai0eci( 4u,+tate de or+ ,ai t%r0iu a-ea trei sute *i( cu ,ulte strig+te .urioase( ceilal/i 4uc+tori a&andonar+ ,asa2 "+g%ndu-*i c%*tigul )n &u0unar( Lai Tsin se )ndrept+ c+tre ,asa de l%ng+ .ereastra .+r+ gea,2 Aceasta era acoperit+ cu un *al purpuriu( ap+r%ndu-i de pri-irile trec+torilor2 La lu,ina unei lu,%n+ri( *ase &+r&a/i 4ucau un 4oc de c+r/i c3ine0esc( .oarte co,plicat( *i .u,ul pipelor lor se a,esteca cu .u,ul de opiu,( u,pl%nd ca,era cu o cea/+ al&astr+2 Se re0e,+ de perete( pri-indu-i cu oc3i lipsi/i de e>presie2 Cuno*tea 4ocul: a-eai ne-oie de o ,inte ascu/it+( de pricepere *i de reac/ii rapide( dar rareori a-usese oca0ia s+-l 4oace( pentru c+ partenerii lui de 4oc erau de o&icei )nce/i la ,inte *i ignoran/i2 Se uit+ pe .uri* la .e/ele 4uc+torilor 7 erau sole,ne *i dure( iar cantitatea de &ani de pe ,as+ )i t+ie r+su.larea2 "+r&a/ii erau 4uc+tori ,ari *i .ai,o*i din Tois3an( dar )*i spuse )n sinea sa c+ augurii .useser+ &uni )n 0iua aceea2 Se g%ndi la &anii din &u0unarul secret *i-*i spuse c+ era *ansa -ie/ii lui( iar c%nd ur,+torul 4uc+tor a&andon+( )i lu+ locul2 Ini,a )i s+ri din piept c%nd )*i lu+ c+r/ile( doi de *ase *i doi de opt( a,&ele nu,ere norocoase( dar )*i p+str+ pri-irea la .el de goal+ ca .ereastra spart+ din spatele s+u *i .a/a la .el de lipsit+ de e>presie ca a unei statui2 Nu-i tre,ur+ ,%na c%nd puse cei dou+ sute de dolari pe ,as+( de*i sto,acul i se str%nsese de tensiune *i agita/ie2 Brin ,inte )i treceau nu,ere( )n ti,p ce se puneau c+r/ile pe
MEG

- ELI!A"ET# A$LER -

,as+ *i )n c%te-a secunde e-alua c+r/ile partenerilor( iar dup+ un ,inut )*i aduna c%*tigul2 Fa/a )i r+,ase la .el de i,pasi&il+ c%nd( la 4ocul ur,+tor( 4uc+ tot ce c%*tigase( de*i pe din+untru .ier&ea de ner+&dare2 6i str+lucir+ oc3ii c%nd )*i -+0u c+r/ile: trei de nou+ *i doi a*i2 Erau cele ,ai norocoase c+r/i( pentru c+ nou+ era cea ,ai ,are ci.r+ *i si,&oli0a ),plinire( iar unu )nse,na )nceputul2 Toate se,nele .useser+ &une )n 0iua aceea2 Ni,ic nu putea s+-i ,earg+ ),potri-+2 Ouc+torii( care-i e>a,inaser+ cu oc3i *ire/i 3ainele s+r+c+cioase c%nd se a*e0ase pentru pri,a oar+ la ,as+( )l pri-eau acu, cu un respect nou2 Mai c%*tig+ o ,%n+2 Apoi alta2 9i de .iecare dat+ 4uca tot ce c%*tigase ,ai )nainte2 !eii erau cu el( *i cine era el ca s+ se ),potri-easc+ dorin/elor lorP Ceilal/i se adunar+ )n 4urul lor( e>cla,%nd la -ederea su,elor a.late )n 4oc( sco/%nd sunete ui,ite de .iecare dat+ c%nd Lai Tsin )*i )ncerca soarta *i c%*tiga( l+s%nd to/i &anii pe ,as+( )n,ul/indu-i p%n+ la ,ii2 <Soarta o s+ se )ntoarc+ desigur ),potri-a lui=( ,ur,urau ei2 <Lai Tsin ispite*te *ansa cu at%/ia &ani2= $up+ o or+( ceilal/i 4uc+tori se pri-ir+ unul pe altul *i-*i ),pinser+ scaunele )napoi2 Lai Tsin se ridic+ *i se )nclin+ respectuos )n .a/a lor c%nd )l .elicitar+ pentru norocul lui( dar oc3ii lor erau ca de o/el *i se -edea c+ erau .urio*i2 6*i adun+ c%*tigul( )i c+ut+ pe &ie/ii oa,eni de la care c%*tigase la )nceput cei trei sute de dolari *i le )napoie &anii2 5 Mi-a/i adus 4oss &un( le e>plic+ el2 F+r+ -oi n-a* .i putut 4uca2 Era un alt o, c%nd ie*i din )nc+pere; pentru pri,a oar+ )n -ia/+ -+0u respect )n pri-irile celor din 4ur2 St+tea ,ai drept( a-ea o /inut+ ,ai de,n+( *i-*i spuse c+( atunci c%nd norocul )/i 0%,&ea( puteai s+ .ii sigur c+ 0eii te-au &inecu-%ntat2 6ncepuse 0iua s+rac( iar acu, era &ogat2 Era aproape di,inea/+ c%nd se )ntoarse la coli&+( iar Francie *i Fiul cel ,ic dor,eau2 C%nd pri,a ra0+ de lu,in+
MEK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

se strecur+ prin perdeaua care le ser-ea de u*+( Lai Tsin )*i nu,+r+ c%*tigurile *i )*i )n+&u*i un strig+t c%nd reali0+ care era su,a2 Aproape dou+spre0ece ,ii de dolari2 Atinse teancul de &ani( aproape cu -enera/ie( apoi )*i )ncruci*a &ra/ele *i se re0e,+ de peretele de sc%ndur+( re.lect%nd2 Se g%ndi la -ia/a lui( la greut+/i( la &+t+i( la .ric+ *i la s+r+cie( la lipsa de educa/ie care-l sortise -ie/ii de /+ran( de*i pe din+untru era alt.el2 Muncise din greu toat+ -ia/a( )n copil+rie u,&lase )n ur,a &i-olului( t%r%ndu-*i picioarele prin noroiul rece al ore0+riilor( *tiind )ns+ c+ tre&uia s+ e>iste ce-a ,ai ,ult de at%t pe lu,e2 Bri-ise &ietele ra/e al&e )n-%rtindu-se la nes.%r*it pe lacul din sat( )n/eleg%nd c+ *i soarta lor( ca *i a lui( era pecetluit+ de la na*tere2 Se si,/ise ca un copil sc3i,&at( ca un prin/ printre cer*etori( ca un )n-+/at printre ignoran/i2 Nu a-ea cu-inte ca s+ descrie ce si,/ea( dar *tia c+ totul se a.l+ )n+untrul s+u2 Iar acu,( cu to/i dolarii aceia a,ericani c%*tiga/i de la 4uc+torii din Tois3an( a-ea )n s.%r*it oca0ia s+ de-in+ cine-a2 9i nu a-ea s+ ,ai 4oace niciodat+2 A*tept+ ner+&d+tor s+ se tre0easc+ Francie( dorindu-*i s+ *tie -reo -ra4+ prin care s+ )ndep+rte0e )ncruntarea dintre spr%ncenele ei *i s-o scape de suspinele care-i c3inuiau so,nul2 9tia c+ neca0urile ei erau grele( dar )n ini,a lui era .ericit( pentru c+ *tia c+ acu, o putea a4uta2 C%nd( )n cele din ur,+( Francie d+du se,ne c+ )ncepea s+ se tre0easc+( Lai Tsin intr+ )n+untru *i a/%/+ c+r&unii din so&+2 Aduse ap+ din conducta de la cap+tul str+0ii *i o puse la .iert2 Lu+ ceainicul al& cu al&astru( puse )n el c%te-a linguri/e de .run0e de iaso,ie *i ad+ug+ apa .ier&inte2 C%nd ter,in+ *i se )ntoarse )n coli&+( ea st+tea )n capul oaselor( .rec%ndu-se la oc3i de ui,ire la -ederea gr+,e0ii de &ani2 5 Lai Tsin( e>cla,+ ea( ce-ai .+cutP Ai 4e.uit o &anc+P El turn+ ceaiul *i i-l o.eri2 5 A, a-ut noroc asear+( spuse2 I-a, &+tut pe 4uc+torii din Tois3an2 A, tot 4ucat ce-a, c%*tigat( p%n+ c%nd s-au s+turat *i c%nd a, nu,+rat &anii( a-ea, dou+spre0ece ,ii de dolari a,ericani2 E o a-ere( Francie2 Sunte, &oga/i2
MFL

- ELI!A"ET# A$LER -

Francie )l pri-i .i>( uluit+2 $e*i nu dor,ise( oc3ii lui erau li,pe0i *i -ioi *i a-ea o e>presie nou+( de )ncredere2 Lai Tsin p+rea o alt+ persoan+2 $ar dou+spre0ece ,ii de dolari erau &ani ,ul/i( )nse,nau ,ai ,ult dec%t o perec3e de panto.i noi pentru Fiul cel Mic( a*ternuturi *i lu,%n+ri2 Era o &a0+ pe care se putea construi o a-ere( iar ea nu putea sta cu ,%inile )n s%n( l+s%ndu-l s+-i 4oace din nou2 5 Cu &anii +*tia tre&uie s+ intri )n a.aceri( )i spuse2 R%nde*te-te la oca0iile pe care le-a creat cutre,urulD E ca pe -re,ea goanei dup+ aur( pe -re,ea c%nd era &unicul ,eu negustor2 Cu,p+ra *i -indea tot ce se cerea *i a .+cut a-ere2 R%nde*te-te nu,ai de c%te e ne-oie aici( )n C3inatoNn( Lai Tsin2 Mirodenii c3ine0e*ti( ,%ncare( 3aine orientale( )nc+l/+,inte( tutun2 Lu,ea o s+ cu,pere orice-/i trece prin cap( pentru c+ acu, nu au ni,ic2 Lai Tsin )*i aprinse pipa( iar Francie -+0u c+ se g%ndea la ce-i spusese ea2 $up+ un ti,p( l+s+ deoparte pipa( lu+ o .%*ie de ,+tase purpurie din co*ul de nuiele *i ),p+turi cu gri4+ &anii )n ea2 Ie*i pe u*+ cu leg+tura cu &ani su& &ra/( dar nu pri-i )napoi2 Francie o.t+2 Bierduse( *i Lai Tsin se ducea iar s+ 4oace2 Lai Tsin )*i croi dru, printre ruine *i &+tu agitat la u*a uneia dintre pu/inele cl+diri r+,ase )ntregi )n C3inatoNn2 "+tr%nul care locuia acolo era unul dintre cei ,ai puternici c3ine0i din San Francisco2 Controla cea ,ai ,are parte a &anilor care circulau con.or, -ec3iului siste, c3ine0esc de credit rotati-( )n care ,e,&rii puneau &anii la un loc *i .iecare dintre ei )i putea .olosi pe r%nd2 Lai Tsin *tia c+ creditul .unc/iona pe &a0a cu-%ntului de onoare *i c+ .iecare de&itor se anga4a personal s+ restituie &anii( iar si,/ul onoarei la c3ine0i .iind at%t de de0-oltat( cei care nu se /ineau de cu-%nt erau rari2 $ac+ a.acerile lor nu ,ergeau( .a,iliile )i a4utau s+ restituie ),pru,utul2 $ar Lai Tsin nu a-ea .a,ilie care s+-l a4ute2 Nu a-ea dec%t o idee( o *ans+( onoarea sa( *i dou+spre0ece ,ii de dolari2 O .e,eie desc3ise u*a *i el )l spuse c+ a -enit s+-l -ad+ pe Breacinstitul B+rinte2
MFM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Cine dore*te s+-l -ad+P )ntre&+ ea( precaut+( )nc3i0%nd u*a pe 4u,+tate2 5 Spune/i-i Breacinstitului Tat+ c+ Lai Tsin din pro-incia An3Nei dore*te s+-i -or&easc+ )ntr-o pro&le,+ de a.aceri2 Fe,eia )i )nc3ise u*a )n .a/+2 Nou-c%*tigatul respect .a/+ de sine )nsu*i( se topea cu .iecare clip+ de a*teptare2 6*i a,inti totu*i c+ a-ea dou+spre0ece ,ii de dolari )n &ucata de ,+tase purpurie de su& &ra/( c+ acu, era un o, &ogat *i cu r+spundere( a*a c+-*i )ndrept+ spatele *i-*i ridic+ &+r&ia2 6n .ine( u*a se desc3ise din nou *i( .+r+ c3e.( &+tr%na )l po.ti )n+untru( )ntr-o ca,er+ spa/ioas+2 Bri-i )n 4ur( ,inun%ndu-se de nenu,+ratele co,ori pe care le -edea( de -asele de por/elan( de ani,alele de 4ad( de co-oarele ,+t+soase *i de para-anele )ncrustate cu side.2 Ca,era era plin+ de perga,ente caligra.iate *i de sta,pe( de lanterne cu .ran4uri *i de .igurine de .ilde*2 Be o ,as+ sculptat+( din dinastia Ming( era e>pus+ o colec/ie de oglin0i de &ron0 #an( &oluri de 4ad *i sculpturi Tang2 Brintre l+0ile *i ,esele e,ailate erau )ng3esuite scaune elegante( din le,n negru( *i o du0in+ de ceasuri c3ine0e*ti tic+iau trecerea ti,pului2 6nc+perea )ntunecat+ era plin+ de &og+/iile p+,%nte*ti ale &+tr%nului( iar lui Lai Tsin )i era tea,+ s+ se ,i*te( ca nu cu,-a s+ se lo-easc+ de ce-a *i s+ sparg+ -reuna dintre acele ,inun+/ii2 6n ca,er+ intr+ un &+tr%n( str%ng%ndu-*i )n 4urul s+u 4ac3eta de ,+tase -+tuit+( )n )ncercarea de a /ine cald oaselor sale &+tr%ne2 8easta c3eal+ )i str+lucea )n lu,ina l+,pii( spr%ncenele i se arcuiau .eroce spre .runte( iar ,usta/a lung+ i se pierdea )n &ar&a al&+2 Lai Tsin se plec+ respectuos de trei ori( adun%ndu-*i cura4ul ca s+-i -or&easc+ unui persona4 at%t de &ogat *i de i,portant2 5 Breacinstit "unic 7 spuse el speriat( adres%ndu-i-se cu <"unic= )n se,n de respect pentru -enera&ila sa -%rst+ 7 -in aici )ntr-o pro&le,+ de a.aceri2 $in cau0a cutre,urului( )n C3inatoNn sunt ,ulte lipsuri2 Oa,enii no*tri nu au lucrurile de care au ne-oie( iar negustorii care au pierdut
MF

- ELI!A"ET# A$LER -

totul se )ntorc cu greu la nego/ul lor2 $orin/a ,ea este s+,i p+r+sesc po0i/ia u,il+ *i s+ de-in negustor( ca s+ i,port lucruri direct din C3ina2 Oc3ii &+tr%nului )l s.redeleau( c%nt+rindu-i 3ainele s+r+c+cioase( trupul sla& *i )n.+/i*area pr+p+dit+2 5 9i cu, cre0i c+ o s+ po/i )ncepe aceast+ a.acere( 1e Lai TsinP )ntre&+ el2 Lai Tsin des.+cu e*ar.a de ,+tase2 5 Cu cele dou+spre0ece ,ii de dolari ai ,ei( Breacinstit "unic2 9i( dac+ norocul -a .i cu ,ine( *i cu al/i &ani( ),pru,uta/i de la creditul rotati- *i de la do,nia -oastr+( ca Breacinstit "anc3er2 E>presia &+tr%nului nu se sc3i,&+ c%nd pri-i la teancul de &ani( )ns+ c%nd )*i )ntoarse pri-irea la Lai Tsin( oc3ii )i erau aspri2 5 9i de unde are un coolie s+rac at%/ia &aniP Lai Tsin se )ndrept+ de spate *i spuse cu ,%ndrie: 5 Ieri nu,ai( Breacinstit B+rinte( o,ul pe care-l -e0i )naintea oc3ilor t+i era un 4uc+tor2 Ieri a c%*tigat ace*ti &ani *i a do&%ndit onoare *i &og+/ie2 Iar a0i( /+ranul Lai Tsin -a de-eni negustor *i un o, respectat2 "+tr%nul )ncu-iin/+ din cap( ,ul/u,it c+ Lai Tsin nu .urase &anii2 5 @or&e*te-,i despre ideile tale despre noua a.acere( ceru el( c3e,%nd-o pe &+tr%n+ s+-i aduc+ ceai de iaso,ie( )n ti,p ce asculta po-estea lui Lai Tsin2 5 Breacinstit "unic( )i -oi )ntre&a c3iar pe c3ine0i ce le tre&uie ,ai )nt%i *i ,ai )nt%i2 O s+ u,&lu pe str+0i ca s+ -+d ce lipse*te2 Nu a, destui &ani ca s+ le reconstruiesc casele( dar cu a4utorul generos al Breacinsti/ilor B+rin/i le pot o.eri &unurile de care au ne-oie )n noile lor locuin/e2 M%ncare *i ,irodenii( g3i,&ir *i ginseng( -ase *i ceainice( a*ternuturi *i p+turi( lanterne( scaune( 3%rtie de ore0 pentru .erestre( )nc+l/+,inte *i 3aine2 O s+ a.lu i,ediat ce -ase se )ndreapt+ )ncoace din Orient *i o s+ telegra.ie0 o co,and+ pentru tot transportul( .ie c+ acostea0+ la NeN IorJ( Seattle( Los Angeles sau San Francisco2 O s+ cu,p+r
MF:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

toate transporturile ur,+toare c+tre A,erica2 O s+ )nc3irie0 un depo0it *i o s+-l u,plu cu toate ,+r.urile ,ele2 O s+ desc3id un ,aga0in )ntr-un loc propice( cu .ung-s3ui &un( la o )ntret+iere de dru,uri( pe unde trece ,ult+ lu,e2 O s+,i trate0 clien/ii cu respect *i o s+ le o.er pre/uri &une( ast.el ca atunci c%nd ceilal/i negustori )*i reiau a.acerile( oa,enii s+-*i a,inteasc+ de Lai Tsin *i s+ se )ntoarc+ la el2 Ridic+ e*ar.a cu cele dou+spre0ece ,ii de dolari *i o )ntinse respectuos &+tr%nului2 5 Toate acestea le pot .ace dac+ Breacinstitul "unic ),i acord+ a4utorul lui2 9i dac+ 0eii se )n-oiesc2 5 9i ce te .ace s+ cre0i c+ 0eii )/i sunt .a-ora&iliP Lai Tsin se g%ndi atent la )ntre&area &+tr%nului( *tiind c+ r+spunsul nu poate .i dec%t unul singur2 5 Norocul ,eu s-a sc3i,&at de c%nd a, )nt%lnit-o pe .e,eia gNailo( spuse el cu sinceritate2 6l poate )n-+/a ,ulte lucruri pe un /+ran ignorant ca ,ine2 Ea ,i-a spus c+ nu tre&uie s+ ,ai 4oc2 9i tot ea ,i-a ar+tat calea2 "+tr%nul )ntre&+ .urios: 5 O .e,eie gNailo( Lai TsinP Un <dia-ol str+in=P 5 Breacinstit "unic( protest+ Lai Tsin( este or.an+ dup+ cutre,ur2 Are o ini,+ &un+ *i o -ia/+ c3inuit+ *i ne-a, a4utat unul pe cel+lalt2 9i c3iar dac+ este .iica unor dia-oli str+ini( a .ost &un+ cu acest &iet /+ran c3ine02 "+tr%nul se g%ndi o -re,e( sor&indu-*i ceaiul *i pri-indu-l pe Lai Tsin2 6n cele din ur,+ )ncu-iin/+ din cap2 5 Cred po-estea ta2 9i )n/eleg c+ reu*ita planului t+u depinde de reali0area lui rapid+2 Sunt gata s+-/i ),pru,ut o su,+ egal+ cu ce ai tu2 Ce garan/ie ne dai c+-/i -ei pl+ti ),pru,utulP Lai Tsin o.t+2 5 Nu a, nicio garan/ie( Breacinstit "unic2 Nu,ai con-ingerea c+ o s+ reu*esc2 "+tr%nul d+du din nou din cap( apro&ator2 5 Mul/i -in la ,ine pentru &ani *i nu sunt at%t de cinsti/i ca tine( 1e Lai Tsin( spuse el2 9i pentru aceasta o s+-/i dau o *ans+2 $ar( )n sc3i,&ul riscului( pe l%ng+ plata
MFA

- ELI!A"ET# A$LER -

),pru,utului *i pe l%ng+ c+ -a tre&ui s+ ),pru,u/i creditului o su,+ egal+( pentru ca *i al/ii s+ poat+ &ene.icia de siste,( o s+ ,ai pl+te*ti asocia/iei *i cinci procente din pro.it( p%n+ la su,a de dou+0eci *i patru de ,ii de dolariQ Lai Tsin se plec+ din nou( plin de respect2 5 Breacinstit "unic( spuse el sole,n( 0iua c%nd -oi pl+ti cele cinci procente -a .i cea ,ai .ericit+ din -ia/a ,ea2 Annie g+sise o c+,+ru/+ *i o in-itase pe Francie s+ stea cu ea( dar Francie pre.era noua ei -ia/+ pe str+0i2 Fiul cel ,ic se 4uca cu prietenii( iar Francie era singur+2 F+cu curat )n coli&+( ,+tur+ podeaua *i se duse s+ aduc+ ap+2 Apoi se )ntinse )n culcu*ul ei( &rusc o&osit+2 $ar pro&le,a pe care re.u0a s-o pri-easc+ )n .a/+ nu -oia s+ dispar+( a*a c+ se ridic+ din nou2 Se uit+ la co*ul de pai al lui Lai Tsin( r+,as )ntr-un col/2 9tia c+ acolo se a.l+ toate &unurile lui lu,e*ti *i( &rusc aprins+ de curio0itate( se duse la paner *i-l desc3ise2 Co,orile lui erau pu/ine: o perec3e de &e/i*oare de .ilde*( titlul de proprietate al terenului din #ong 1ong( o cutie lung+ de le,n *i o .otogra.ie sepia( .oarte u0at+( a unei .ete .ru,oase )n 3aine c3ine0e*ti2 Fata st+tea pe un scaun( cu un e-antai )n ,%n+ *i Francie o pri-i ,ult+ -re,e2 A-ea aceia*i oc3i ,igdala/i( de culoare )nc3is+( ca *i Lai Tsin( *i aceea*i .a/+ o-al+( *i Francie )*i d+du sea,a c+ tre&uia s+ .ie sora lui2 Lu+ apoi cutia de le,n2 A-ea -reo AC de centi,etri lungi,e *i un capac cur&at2 E0it+; *tia c+ n-ar .i tre&uit( dar nu putea re0ista2 $esc3ise cutia *i pri-i )n+untru2 Be .undul ei se a.la o coad+ ),pletit+( ,+t+soas+ *i neagr+( prins+ cu un .ir purpuriu2 5 Coada a .ost a surorii ,ele( spuse Lai Tsin din u*+( *i Francie tres+ri( -ino-at+2 Spuse( ro*ind: 5 N-a, -rut s+ .iu indiscret+2 Nu *tiu ce ,i-a -enit2 El ridic+ din u,eri2 5 Uneori curio0itatea e ,ai puternic+ dec%t &unul-si,/ *i polite/ea2 Cutia e o <pern+ cu co,ori=2 Noi( c3ine0ii s+raci(
MFC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

ne /ine, &unurile de -aloare *i &anii )n ea2 O pune, su& cap noaptea( ca pe o pern+( ca ni,eni s+ n-o poat+ .ura2 Cu triste/e( ad+ug+: A, p+strat coada surorii ,ele ca s+-,i a,inteasc+ de ea2 Era t%n+r+ *i .ru,oas+ *i prea plin+ de -ia/+2 Ma,a o certa( spun%nd c+ o .at+ at%t de 0go,otoas+ o s+ atrag+ ,%nia 0eilor2 9i a a-ut dreptate( pentru c+ 0eii au 3ot+r%t s-o ia de la noi2 Buse cu gri4+ cutia la loc )n paner( iar Francie o&ser-+ c+ nu ,ai a-ea leg+tura cu &ani2 5 Nu-/i .ace gri4i( )i spuse el( de parc+ i-ar .i citit g%ndurile2 M-a, dus la cel ,ai cinstit B+rinte c3ine0( i-a, ar+tat cele dou+spre0ece ,ii de dolari *i i-a, spus c+ -reau s+ de-in negustor( s+ i,port lucruri din C3ina2 A )n/eles c+ oca0ia e &un+ *i a .ost de acord s+-,i ),pru,ute )nc+ dou+spre0ece ,ii de dolari din credit2 Nu,erele sunt de &un augur( dou+ perec3i a c%te doi de *ase2 Ea )i 0%,&i( )nc%ntat+( *i Lai Tsin ad+ug+: 5 6nc+ nu sunt un o, &ogat( pentru c+ &anii sunt ),pru,uta/i2 9i nu sunt )nc+ un o, de succes( pentru c+ &anii n-au .ost c%*tiga/i prin ,unc+( ci -in dintr-un 4oc de noroc2 $ar( datorit+ )n/elepciunii tale( Francie( a0i a, de-enit un o, respectat2 Oc3ii lui ,igdala/i erau plini de &l%nde/e c%nd se a/intir+ asupra ei2 Spuse: 5 C%nd te-a, -+0ut( te-a, recunoscut2 Erai ca un su.let pierdut( cu, a, .ost *i eu2 Acu, ne trans.or,+, soarta )n noroc2 $e a0i nu ,ai sunt Lai Tsin( /+ranul *i 4uc+torul2 Sunt Lai Tsin( negustorul2 Lai Tsin se apuc+ i,ediat de ,unc+2 A.l+ ce -ase -eneau din Orient( *i-*i telegra.ie co,en0ile c+tre acestea la NeN IorJ( Seattle *i Los Angeles2 6nc3irie un ,ic depo0it )n port( care nu .usese atins de cutre,ur( pentru a-*i depo0ita &unurile c%nd a-eau s+ soseasc+ *i at%rn+ o oglind+ deasupra intr+rii( pentru a alunga spiritele rele *i a-*i ap+ra .ung-s3ui-ul cel &un( spiritul .a-ora&il al locului2 6nc3irie o parcel+ de teren )n C3inatoNn( doar un col/i*or ,ic la
MFE

- ELI!A"ET# A$LER -

)ntret+ierea a dou+ alei( dar cele dou+ dru,uri se do-edir+ .a-ora&ile a.acerii lui( pentru c+ ,ult+ lu,e trecea pe acolo2 6n c%te-a s+pt+,%ni construi un ,aga0in din le,n *i deasupra u*ii picta cu litere c3ine0e*ti nu,ele( #a*o&rable Tra%ing $om(any. La .erestre at%rn+ perga,ente lungi( ro*ii( cu cu-inte c3ine0e*ti: <@ia/+ Lung+=( <Succes=( <Fericire= *i <Bietate Filial+=( iar deasupra u*ii puse un se,n care in-ita <Cele Cinci "ucurii= s+ &inecu-%nte0e locul2 Cele Cinci "ucurii erau: o -ia/+ lung+( &og+/ii( un su.let ),p+cat( un trup s+n+tos *i dragostea pentru -irtute2 R+si un t%n+r care s+ ser-easc+ clien/ii( iar popula/ia c3ine0easc+ se gr+&i s+ -in+ s+ cu,pere de la Lai Tsin ,irodenii( ciuperci uscate( ra/+ conser-at+( g3i,&ir *i ulei de susan2 Cu,p+rau c+r&uni pentru so&e *i so&e noi )n care s+ ard+ c+r&unii( cu,p+rau -ase pentru g+tit( pe care s+ le pun+ pe so&e( *i &oluri )n care s+ pun+ ,%ncarea2 6n c%te-a s+pt+,%ni( tre&ui s+-*i ,+reasc+ ,aga0inul *i( pe ,+sur+ ce -ia/a re-enea la nor,al( clien/ii se )ntorceau la el ca s+ cu,pere a*ternuturi( para-ane din 3%rtie de ore0( ceainice( p+turi *i panto.i2 6n dou+ luni ,ai desc3ise )nc+ un ,aga0in *i )nc3irie )nc+ o ,aga0ie( de unde oa,enii puteau cu,p+ra lucruri ,ai -olu,inoase: ,ese( dulapuri( ,a*ini de cusut *i scaune2 A-ea ,ald+re de 4ac3ete de ,+tase &rodat+ *i de 3aine *i pantaloni negri de coolie 7 totul *i orice se putea cu,p+ra de la co,pania lui Lai Tsin( #a*o&rable Tra%ing. Annie *i Francie se ,utar+ )ntr-un aparta,ent ,ic( re,o&ilat )n gra&+( pe 1earn' Street( *i Lai Tsin )*i lu+ o ca,er+ al+turi de ele2 Francie )ncepu s+-l )n-e/e pe Fiul cel ,ic s+ -or&easc+ engle0e*te *i-l a4uta *i pe Lai Tsin cu scrisul *i cititul2 Era sla&+ *i palid+( iar Lai Tsin *tia c+ e disperat+( dar n-o putea .ace de r%s -or&ind el pri,ul despre pro&le,a ei2 Tre&uia s+ a*tepte ca ea s-o po,eneasc+ )nt%i2 A.lar+ c+ toate registrele ora*ului .useser+ arse( ast.el c+ ,ii de c3ine0i se repe0ir+ s+ spun+ c+ erau a,ericani prin na*tere2 Lai Tsin se duse cu ceilal/i ca s+-*i pri,easc+
MFF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

actele2 Norocul )i 0%,&ea: datorit+ cutre,urului de-eni cet+/ean a,erican2 Ti,pul trecea *i Annie tre&uia s+ .ac+ ce-a2 Era o&i*nuit+ s+ .ie ocupat+( a-ea &anii pe care i-i d+duse tat+l ei *i-i spuse lui Francie: 5 Nu ,+ pricep dec%t s+ g+tesc *i s+ a, gri4+ de cine-a2 O s+ desc3id o pensiune2 Mai sunt )nc+ ,ul/i oa,eni .+r+ cas+ *i ar .i .erici/i s+ ai&+ un loc curat *i &un( unde s+ locuiasc+( *i o ,as+ ci-ili0at+ seara2 A, &ani *i o s+-l rog pe Lai Tsin s+-,i g+seasc+ un loc2 Beste c%te-a 0ile( Lai Tsin se )ntoarse *i-i spuse c+ au0ise de un teren &un l%ng+ Union SHuare( pe care se ,ai a.lau )nc+ ruinele unei cl+diri2 Funda/ia era &un+( iar el )i putea .ace rost de credit( de ,aterialele *i .or/a de ,unc+ necesare2 Francie le ur,+rea .+r+ -lag+ -ie/ile ocupate2 Se p+rea c+ *ansa le 0%,&ea tuturor( )n a.ar+ de ea *i de secretul ei )ngro0itor2

MFG

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 18
Oos32 Nu,ele .+cea s+-i -i&re0e tot trupul *i-*i ap+s+ ,%inile pe p%ntecele care se rotun4ea )ntruna2 Se duse s+ se pri-easc+ )n oglinda )nalt+( pe care Annie o instalase )n dor,itorul pe care-l ocupau ),preun+( )ntorc%ndu-se )ngri4orat+ pe toate p+r/ile2 Nu era nicio )ndoial+ c+ talia i se )ngro*a( dar nu era )nc+ at%t de ,are( )nc%t s+ nu se poat+ ascunde su& 3aina ei lung+( c3ine0easc+2 Secretul ei era )n siguran/+2 Se uit+ ne.ericit+ la i,aginea sa2 B+rul &lond era prins la spate )ntr-un coc( .a/a )n .or,+ de ini,+ p+rea cenu*ie *i tras+( iar )n 4urul gurii *i oc3ilor a-ea riduri ad%nci2 Se g%ndi la .ata care .usese )n ur,+ cu c%te-a luni( )n roc3ia str+lucitor de al&+( cu tiara de dia,ante *i se uit+ din nou la aceea*i .at+ de MG ani( acu, o &iat+ .+ptur+ cenu*ie( )ntr-o tunic+ c3ine0easc+ *i pantaloni negri2 Apar/inea unei alte lu,i2 Se )ntoarse o&osit+ la .ereastr+( pri-ind a.ar+( la acti-itatea .e&ril+2 @ec3iul C3inatoNn .usese un g3etto )ntunecat *i plin de secrete( un in.ern de cocioa&e pline de *o&olani( in.estat de toate cri,ele posi&ile: .ete dec+0ute( .ete-scla-e( tripouri *i ateliere unde se ,uncea la negru( localuri unde se .u,a opiu, *i( peste toate acestea( -iolen/a s%ngeroas+ a &andelor ri-ale care-l conduceau2 Edilii ora*ului -oiser+ s+ construiasc+ un nou C3inatoNn l%ng+ #unters Boint( dar c3ine0ii )i ignoraser+ *i )l reconstruiau .e&ril e>act unde .usese )ntotdeauna2 Nu,ai c+ de data aceasta cl+dirile erau )n stil tradi/ional c3ine0esc( cu c+priori sculpta/i *i cu para-ane dantelate la .erestre( pictate )n purpuriu( -erde *i auriu2 Casele a-eau acoperi*uri cu olane -er0i( corni*e arcuite *i lei-gardieni deo parte *i de alta a u*ilor l+cuite )n ro*u2 Str+0ile ,iroseau a t+,%ie *i ,irodenii *i r+sunau de 0go,otul .er+straielor *i al ciocanelor2 Cl+dirile noi se )n+l/au aproape peste
MFK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

noapte( pentru c+ ,uncitorii lucrau .+r+ )ncetare ca s+-*i repare casele distruse de cutre,ur2 Francie se g%ndi la Annie( )n Union SHuare( supra-eg3ind construc/ia noii ei pensiuni *i( .+r+ )ndoial+( sco/%ndu-i din ,in/i pe ,uncitori2 Annie tr+ise )n ,i4locul unei co,panii de construc/ii toat+ -ia/a ei( *tia ce )nsea,n+ *i le-o spusese *i constructorilor2 Francie .usese cu ea odat+ c%nd )i g+sise pe ,uncitori tr+g%nd c3iulul( &%nd &ere *i .u,%nd2 Se uitaser+ ca pro*tii la &uc+/ica aceea de .e,eie care le spunea p+rerea ei sincer+ despre ei( a,intindu-le c+ &anii *i ti,pul ei le risipeau ei acolo( cer%ndu-le s+ treac+ la trea&+( c+ alt.el -edeau ei2 Cu pri-iri uciga*e *i cu ,or,+ieli se )ntorseser+ la lucru( dar *tiau c+ Annie era pe c%t de ascu/it+ la li,&+( pe at%t de dreapt+ *i c+ un ,uncitor 3arnic g+sea )ntotdeauna o pri,+ .ru,u*ic+ )n plicul cu salariu( la s.%r*it de s+pt+,%n+2 Cu c%te-a 0ile )n ur,+( dup+ ce se pusese acoperi*ul( Annie d+duse o petrecere2 Busese ,ese lungi( pe c+priori( acoperite cu .e/e de ,as+ al&e *i apretate( pentru c+ *i )n ,i4locul pra.ului *i ci,entului( lui Annie )i pl+cea ca lucrurile s+ arate dr+gu/2 In-itase ,uncitorii cu .a,iliile lor *i le d+duse &ere *i ,%ncare din &el*ug( iar ei ridicaser+ pa3arele )n cinstea ei( r%0%nd c%nd recunoscuser+ c+ e un patron &un( c3iar dac+ e .e,eie2 La r%ndul lui( Lai Tsin ,uncea ,ai ,ulte ore dec%t cre0use Francie c+ e>ist+ )ntr-o 0i( dar( cu toate acestea( tot )*i ,ai g+sea ti,p s+-*i .ac+ lec/iile pe care i le d+dea ea2 Se cu.unda cu a-iditate )n c+r/ile cu po-e*ti pentru copii( citind cu -oce tare .iecare cu-%nt nou( ur,+rind atent cu degetul liter+ cu liter+2 6*i copia con*tiincios lec/iile )n caietul pe care-l purta peste tot cu el2 A&sor&ea ca un &urete tot ce-l )n-+/a ea *i era at%t de doritor s+ )n-e/e( )nc%t Francie aproape c+ a-ea di.icult+/i s+ /in+ pasul2 Lai Tsin 3ot+r%se c+ se cu-enea ca Fiul cel ,ic( B3ilip C3en( s+ .ie crescut )ntr-o .a,ilie de c3ine0i2 <Tre&uie s+ .ie precu, ceilal/i copii c3ine0i( *i s+ )n-e/e o&iceiurile lor2 C%nd -a .i ,ai ,are *i ,ai )n/elept( o s+ )n-e/e *i
MGL

- ELI!A"ET# A$LER -

o&iceiurile occidentale( dar acu, tre&uie s+-*i )n/eleag+ ,o*tenirea=( spusese el2 6n .elul acesta( lui Francie nu-i ,ai r+,+seser+ dec%t a,intirile triste din trecut *i tea,a de -iitor2 9i era at%t de ru*inat+( )nc%t nu )ndr+0nea s+ le spun+ nici ,+car lui Lai Tsin sau lui Annie despre copil2 Cine-a &+tu la u*+ *i ea se repe0i s+ desc3id+2 Un &+ie/el o pri-i scurt( )i )ndes+ o &ucat+ de 3%rtie )n ,%n+ *i o lu+ la goan+ )n 4os pe sc+ri2 Se uit+ dup+ el( uluit+( apoi )nc3ise u*a *i pri-i peticul ,ototolit de 3%rtie2 Citi: 2ac. m. mai i&be+ti, *ino (e aleea ?ai 6ao, %esear. la ora no&.. Era se,nat Oos32 Francie p+li *i ini,a )ncepu s+ i se 0&at+ )n piept2 6*i spuse c+ nu putea .i ade-+rat( c+ era o glu,+ crud+2 $ar ni,eni nu *tia de Oos3( doar Lai Tsin *i Annie( iar ei nu s-ar .i 4ucat ast.el cu ea2 Si,/i o greutate )n &urt+ *i )*i ap+s+ pal,ele pe p%ntec( si,/ind copilul pentru pri,a oar+2 Boate c+ era un se,n *i Oos3 era totu*i )n -ia/+2 2ac. m. mai i&be+ti, spunea &iletul2 Speriat+( se uit+ la 3%rtie( dorindu-*i s+ .i .ost *i ceilal/i acolo( dar Lai Tsin era la ,unc+ *i Annie a-ea o )nt%lnire cu ar3itec/ii *i nu se )ntorcea dec%t t%r0iu2 Se )n-%rtea prin ca,er+( spun%ndu-*i c+ n-o s+ se duc+( apoi se g%ndi la Oos3( 0+c%nd printre ruine( *i-*i spuse c+ poate totu*i nu era ,ort2 9i-*i d+du sea,a c+ tre&uia s+ se duc+2 L+s+ un &ilet( spun%ndu-i lui Annie unde plecase( apoi )*i croi dru, pe str+du/ele l+turalnice( c+ut%nd aleea Rai Bao2 O g+si 7 o .und+tur+ )ntunecoas+ *i p+r+sit+2 Era &e0n+( cu e>cep/ia unei ra0e palide de lu,in+( aproape de cap+t( *i Francie e0it+( speriat+2 Ar .i -rut s+ se )ntoarc+ *i s+ .ug+( dar &iletul era ca o ,o,eal+( c3e,%nd-o )nainte2 Borni agitat+ pe alee( /in%ndu-se de 0idurile pr+&u*ite *i pri-ind tot ti,pul )n ur,+2 $easupra unei u*i acoperite cu o perdea ardea o lu,in+ palid+ *i e0it+ din nou2 9tia c+ ar .i tre&uit s+ se )ntoarc+ *i s+ .ug+( dar nu putea2 2ac. m. i&be+ti,
MGM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

spunea &iletul( iar dragostea o .+cu s+ trag+ perdeaua *i s+ se uite )n+untru2 Ca,era )ng3esuit+ era lu,inat+ de o la,p+ cu ga02 R+suna de clinc3etul pieselor de ,a3-4ongg *i de strig+tele 4uc+torilor; tr+snea a tutun( para.in+( opiu, *i sudoare2 C3ine0ii de la ,esele de 4oc se )ntoarser+ s+ se uite la ea( ,or,+ind .urio*i( iar ea se lipi ti,id+ de un perete2 La o te4g3ea din st%nga )nc+perii( un &+r&at ser-ea -in de ore0 )n pa3are )n .or,+ de tig-+2 6i .+cu se,n *i spuse repede: 5 @ino cu ,ine( ,issee2 Repede2 Be aici2 6l ur,+ printr-o alt+ u*+ acoperit+ cu perdea( ),pleticindu-se )n ur,a lui printr-un la&irint de coridoare )n ruin+( p%n+ a4unser+ )ntr-o c+,+ru/+ p+trat+2 Nu,ai 4u,+tate din 0iduri ,ai erau )n picioare( acoperi* nu ,ai e>ista *i luna str+lucea din spatele norilor( decup%nd siluetele u*ii *i .erestrelor2 Francie )*i d+du sea,a c+ g3idul ei disp+ruse *i era singur+2 O trecu un .ior de tea,+ *i se uit+ )n 4ur2 Butea distinge doar o .or,+ )n ,i4locul )nc+perii 7 un scaun2 Iar pe el st+tea cine-a2 S%ngele )i pulsa )n urec3i( iar ini,a )i &+tea s+-l sparg+ pieptul2 5 Oos3P *opti ea2 5 M-a, g%ndit eu c+ n-o s+ po/i sta departe de el( spuse o -oce .a,iliar+2 O la,p+ i se aprinse )n oc3i( or&ind-o( *i )n/epeni2 Nu era -ocea lui Oos3( ci a lui Sa,,' Morris2 5 Ai( eu sunt( spuse Sa,,' Morris( ridic%nd lanterna( ca ea s+-i poat+ -edea .a/a2 Francie se 3ol&+ )ngro0it+ la el2 C+0use )n capcana lui2 5 $eci tu ai scris &iletul( *opti ea2 5 Ei( sigur c+ eu2 Oos3 nu ,ai poaS s+ scrie( -e0i tu2 A*a c+ ,i-a, 0is s+-/i spun io c+ tot te ,ai iu&e*te2 Oc3ii lui )ntuneca/i o s.redeleau ca )ntotdeauna *i-i 0%,&i triu,.+tor2 Ridic+ la,pa ca s+ lu,ine0e scaunul2 Be acesta st+tea un &+r&at &lond2 Francie si,/i c+ le*in+; *tia c+ nu putea .i ade-+rat2 6l -+0use pe Oos3 ,urind2 Se )ntorsese din ,or,%nt s-o cauteP
MG

- ELI!A"ET# A$LER -

Sa,,' o prinse de &ra/e2 I le r+suci la spate *i o t%r) p%n+ la scaun2 5 Uit+-te la el( Francie( )i spuse s+l&atic2 Uit+-te la iu&itul t+u2 @e0i ce .ru,os e acu,P Apoi ridic+ lanterna ast.el )nc%t lu,ina s+ cad+ pe .a/a &+r&atului2 Nu,ai c+ nu ,ai a-ea o .a/+ 7 era doar o &ucat+ in.or,+ de carne ro*u-al&+struie2 Bl+gi supur%nde se )ntindeau )n 4urul r+nilor( gura era o gri,as+ grotesc+( iar oc3ii .+r+ e>presie erau )ndrepta/i )n sus2 Francie /ip+ de groa0+( iar Sa,,' )i r+suci *i ,ai tare &ra/ele2 O trase ,ai aproape de ,onstrul de pe scaun2 5 #aide( Francie( s+rut+-l( de ce nu-l s+ru/iP 6n de.initi-( tu i-ai .+cut toate astea2 Ea /ip+ din nou( un /ip+t ascu/it( )n.ior+tor2 Teroarea )i d+du puteri *i se r+suci din str%nsoarea lui Sa,,'2 Cu o )n4ur+tur+( el l+s+ s+-i cad+ lanterna( iar lu,ina p%lp%i *i se stinse( l+s%ndu-i )n )ntuneric2 6n4ur+ din nou c%nd Francie se repe0i c+tre cadrul pu/in ,ai lu,inos al u*ii2 Apoi ie*i pe alee( alerg%nd disperat+2 6l au0ea -enind )n ur,a ei; apropiindu-se din ce )n ce ,ai ,ult2 @edea o lu,in+ acolo unde aleea d+dea )n strad+ *i iu/i pasul2 Apoi( &rusc( se ),piedic+2 El puse ,%na pe ea2 Si,/ea cu, ,irosea a sudoare( )i au0ea r+su.larea 3%r%it+ *i-i si,/ea ,%inile pe g%t2 Ca prin cea/+( au0i 0go,ot de pa*i( pe cine-a /ip%nd( apoi nu-*i ,ai a,inti de ni,ic2 Lai Tsin )i lu+ pulsul lui Francie; )i .rec+ ,%inile )ng3e/ate( )i d+du p+rul la o parte din oc3i2 @oia s-o -ad+ desc3i0%nd oc3ii2 Se ruga )n t+cere tuturor 0eilor s-o a4ute; era prietena lui( spri4inul lui( .iica lui( iu&irea lui( *i toat+ a-erea lui cea nou+ nu )nse,na ni,ic .+r+ ea2 Iar c%nd )n cele din ur,+ Francie desc3ise oc3ii( o purt+ )n &ra/e p%n+ la o tr+sur+ *i o duse acas+2 Annie aproape c+ le*in+ c%nd )i -+0u2 6i ,ul/u,i lui $u,ne0eu c+ Francie a-usese ,+car at%ta ,inte( )nc%t s+-i lase &iletul( ca Lai Tsin s+ *tie unde s-o g+seasc+2 $ar c%nd
MG:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

o -+0u( cenu*ie la .a/+( tre,ur%nd ca .run0a *i incapa&il+ s+ -or&easc+( *tiu c+ se )nt%,plase ce-a cu,plit2 5 N-au ,urit( *opti Francie2 I-a, -+0ut pe a,%ndoi( pe Sa,,' *i pe Oos32 O( Annie( e prea )ngro0itor s+-,i a,intesc( .a/a lui era at%t de 3idoas+( pierise toat+ .ru,use/ea *i &un+tatea2 Sa,,' ,-a .or/at s+ ,+ uitQ a-ea un cu/itQ Annie )*i duse ,%na la ini,+( )n ti,p ce tea,a .+cea loc speran/ei2 5 $oar nu -rei s+ spui c+ Oos3 tr+ie*teD 5 Unde i-ai -+0utP )ntre&+ Lai Tsin lini*tit2 5 La localul unde se .u,ea0+ opiu,( pe aleea Rai Bao2 "iletul ),i cerea s+ ,+ duc acoloQ dac+-l ,ai iu&esc pe Oos3( a*a spunea2 $es.+cu pal,a *i Annie lu+ &iletul ,ototolit( citind ,esa4ul2 5 Tsta nu-i scrisul lui Oos3( spuse Annie2 Bot s+ 4ur asta2 Tre&uie s+ .ie al lui Sa,,' Morris( cu, spune Francie2 Lai Tsin se g%ndi la &iletul *i ,esa4ul care p+reau s+ -in+ de dincolo de ,or,%nt( *i-*i d+du sea,a c+ Francie era )nc+ )n pri,e4die2 C%nd( ,ai t%r0iu( Lai Tsin se )ntoarse pe alee( str+0ile( pe 4u,+tate d+r%,ate din C3inatoNn erau pustii *i lini*tite2 Cuno*tea locul( era un ad+post notoriu al tong-urilor( -ec3ile societ+/i secrete c3ine0e*ti care conduceau lu,ea prostitu/iei( a 4ocurilor de noroc( a opiu,ului *i a -iolen/ei2 6*i ),p+r/iser+ ora*ul )n teritorii( iar r+0&oaiele lor erau po-e*ti s%ngeroase( )n ur,a c+rora r+,%neau ,ul/i ,or/i2 Se strecur+ )n t+cere c+tre d%ra de lu,in+ din cap+tul aleii( d+du la o parte perdeaua *i intr+2 Ni,eni nu-l lu+ )n sea,+( )n ,i4locul 0go,otului *i )ntunericului2 Brintr-o perdea de .u, *i de opiu,( la,pa lu,ina piesele de ,a34ongg( sticlele cu -in de ore0 *i pipele pentru opiu,2 "+r&atul de la &ar era t%n+r *i a-ea o .a/+ aspr+( iar oc3ii )i 4ucau )n cap c%nd Lai Tsin )l )ntre&+ despre gNailo( cei doi al&i care .useser+ acolo ,ai de-re,e2 5 Nu *tiu despre ce -or&e*ti2
MGA

- ELI!A"ET# A$LER -

Ridic+ din u,eri( dar Lai Tsin )*i d+du sea,a dup+ purtarea agitat+ c+ *tia per.ect2 5 C%t /i-au datP )ntre&+( sco/%nd c%/i-a dolari din &u0unar *i l+s%ndu-i la -edere2 "+r&atul e0it+ *i Lai Tsin ),pinse o &ancnot+ de 0ece dolari peste te4g3eaua de le,n2 5 Mi-au dat L( spuse o,ul( )ntin0%nd o ,%n+ laco,+ dup+ &ani2 Lai Tsin ,ai .lutur+ o &ancnot+ )n .a/a lui( spun%ndu-i: 5 C%nd ),i spui tot ce *tii2 "+r&atul ridic+ din u,eri2 5 A -enit un &+r&at2 Era t%n+r( cu oc3i *i p+r negru( scund *i lat )n u,eri2 Mi-a spus c+ -rea un loc secret unde s+ se )nt%lneasc+ cu o .e,eie gNailo( ne-asta altcui-a2 R%n4i( ar+t%ndu-*i din/ii p+ta/i2 Ridic%ndu-*i c+,a*a( )i ar+t+ lui Lai Tsin cu/itul de la &r%u: 5 $ac+ ar .i .ost o c3ine0oaic+( *tii ce i s-ar .i )nt%,plat( se l+ud+ el( ,%ng%ind la,a str+lucitoare2 5 $eciP )l )nde,n+ Lai Tsin2 5 A*a c+ i-a, ar+tat un loc )ntre ruine *i el ,i-a spus c+ .e,eia -enea la ora nou+ *i c+ tre&uia s-o duc acolo *i s-o las singur+2 Ni,ic ,ai ,ult( ni,ic ,ai pu/in2 6ntinse ,%na dup+ ceilal/i 0ece dolari( dar Lai Tsin spuse: 5 6nt%i ),i ar+/i locul2 Oc3ii &+r&atului sclipir+ periculos( dar se )ntoarse( lu+ lanterna *i( ,or,+ind( )l conduse c+tre u*a dosnic+( prin coridoarele )n ruin+( p%n+ la locul cu pricina2 Acu, nu ,ai era ne-oie de lantern+( luna plin+ urcase pe cer *i( la lu,ina ei( Lai Tsin -+0u c+ )nc+perea era goal+2 "+r&atul &+g+ )n &u0unar &anii *i disp+ru pe unde -enise2 6n ,i4locul ca,erei st+tea un scaun r+sturnat2 Lai Tsin se duse *i-l ridic+2 Su& el era ce-a *i el ridic+ o&iectul2 Era o peruc+ &lond+( iar l%ng+ ea era o <,asc+ a dia-olului= c3ine0easc+( de .elul celor care se .oloseau la procesiuni *i .esti-aluri( nu,ai c+ aceasta .usese ,odi.icat+ ca s+ par+ *i ,ai 3idoas+2 Lu,ina lunii scotea )n e-iden/+ r+nile ro*ii( purulente( gura sc3i,onosit+ *i oc3ii goi( care erau doar
MGC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

-opsi/i( dar )*i putea da u*or sea,a cu, )n se,i)ntuneric *i su& i,periul spai,ei ar .i putut p+rea reali *i )nsp+i,%nt+tori2 Re.lect+ ad%nc tot dru,ul la )ntoarcere2 Un o, ca Sa,,'( 3ot+r%t s+-*i ur,+reasc+ prada( nu putea .i prea departe2 St+tea pro&a&il prin apropiere( de unde o putea ur,+ri( a*tept%nd un ,o,ent prielnic2 Iar o gNailo )n C3inatoNn nu era prea greu de g+sit2 Croindu-*i dru, prin la&irintul de alei( ie*i )ntr-o strad+ ,ai larg+( l%ng+ casa Breacinstitului B+rinte2 "+tu la u*+ *i a*tept+2 Niciun r+spuns2 Lu+ o ,%n+ de pietri* *i o arunc+ )n .ereastr+2 Aceasta se desc3ise i,ediat *i o -oce )n.uriat+ e>cla,+: 5 Cine tul&ur+ so,nul celor &inecu-%nta/iP Se d+du un pas )napoi *i )n.runt+ pri-irea .urioas+ a &+tr%nului2 8easta lui c3eal+ str+lucea )n lu,ina lunii2 6i spuse: 5 Breacinstite B+rinte( este 1e Lai Tsin2 Tre&uie s+-/i -or&esc2 6l au0i pe &+tr%n ,or,+ind sup+rat( apoi capul disp+ru de la .ereastr+ *i c%te-a ,o,ente ,ai t%r0iu u*a se desc3ise doar c%t s+ se poat+ strecura )n+untru2 "+tr%nul )*i )n.+*ur+ c3i,onoul pe trup ca s+ se apere de .rig *i spuse: 5 Ai dat .ali,ent( 1e Lai TsinP Bentru asta ,+ tre0e*ti ia o ase,enea or+P Lai Tsin cl+tin+ din cap2 5 Nu( Breacinstite "unic2 A.acerile ,ele ,erg &ine2 Este ce-a ,ai co,plicat dec%t a.acerile2 "+tr%nul )l ascult+ cu aten/ie( apoi spuse: 5 Nu e &ine s+ te a,esteci cu gNailo2 Mai ales s+ ai o concu&in+ gNailo2 Nu ai a-ut do-adaP Las+ .ata cu ai ei *i g+se*te-/i o c3ine0oaic+2 C3iar eu a, o -eri*oar+ de -%rst+ potri-it+( cu care s-ar putea aran4a o c+s+torie2 $e*i e pu/in ,ai -%rstnic+( p+rin/ii ei ar .i .oarte genero*i cu un -iitor so/( *i ar putea s+-/i .ie de ,are .olos )n a.aceri2 Lai Tsin e>plic+ r+&d+tor:
MGE

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Nu ,+ )n/elegi2 Fata nu e concu&ina ,ea2 E t%n+r+( un copil2 $e*i a a-ut neca0uri *i dureri ,ari( ,-a a4utat2 Mi-a adus noroc( *i e datoria ,ea s-o a4ut2 5 Nu e niciodat+ datoria unui c3ine0 s+ a4ute o .e,eie gNailo2 "+tr%nul -or&i sup+rat( iar Lai Tsin o.t+2 Nu a-ea s+ .ie u*or s+-l con-ing+ s+ .ac+ ce-i cerea2 $+du din cap2 5 E ade-+rat( Breacinstite "unic2 $ar nu e la .el de ade-+rat c+ tre&uie s+-i r+spl+ti, pe cei care au re-+rsat asupra noastr+ &inecu-%nt+riP Iar ceea ce cer e .oarte pu/in2 Nu,ai a4utorul t+u )n a g+si un &+r&at2 Cu -oce 4oas+ *i cu ton cal,( pleda o 4u,+tate de or+( p%n+ c%nd &+tr%nul( &o,&+nind( .u de acord2 5 E*ti un o, &un( Lai Tsin( spuse )n cele din ur,+2 Beste tot se -or&e*te despre p+c+toasa ta to-+r+*ie cu .ata( dar dup+ cu, spui tu( ea e ne-ino-at+2 O s+ .ac ce-,i ceri2 @ino ,%ine sear+ aici( la ora *apte( *i o s+ ai r+spunsul2 "+tr%nul cuno*tea pe toat+ lu,ea *i era a,estecat )n tot ce se petrecea )n C3inatoNn( iar Lai Tsin *tia c+ a-ea s+ se /in+ de cu-%nt2 Se )ntoarse )n gra&+ acas+( ,ul/u,it2 $e*i ,i4iser+ 0orii *i el nu dor,ise deloc( se si,/ea plin de energie( iar pasul )i era u*or c%nd urc+ sc+rile )n .ug+2 Annie )l a*tepta2 5 St+ )ntins+ acolo( pri-ind )n gol( )i spuse ea( )ngri4orat+2 9i e rece ca g3ea/a( de*i a, )n-elit-o )n toate p+turile2 Lai Tsin se duse s+ se uite la ea2 O c3e,+ pe nu,e( o lu+ de ,%n+( dar ea nu r+spunse( iar el se )ngri4or+( pentru c+ *tia c+ e )n stare de *oc2 5 O s+ aduc doctorul( spuse el( plec%nd )n gra&+2 Se )ntoarse peste un s.ert de or+( )nso/it de un c3ine0 cu u,eri la/i care ducea o geant+ neagr+2 6n ti,p ce Annie pri-ea uluit+( )n loc s+-i asculte ini,a *i s+-i ia te,peratura( doctorul c3ine0 )i lu+ pulsul )n toate cele A de puncte( dup+ care puse diagnosticul2 5 E )n stare de *oc( con.ir,+ el( scriind o re/et+ pe care Lai Tsin tre&uia s-o duc+ la .ar,acie2 Tre&uie s+ &ea po/iunea asta de trei ori pe 0i2 Tre&uie s+ stea la c+ldur+ *i
MGF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

s+ .ie 3r+nit+ nu,ai cu 0ea,+ de ore0 dou+ 0ile )ntregi2 Nu pot s+ .ac ni,ic ),potri-a .ricii din ,intea ei( dar asta o s+i -indece trupul2 Se uit+ .urios la Lai Tsin( )i spuse ce-a )n c3ine0+( iar acesta ridic+ din u,eri2 5 $e ce era a*a .uriosP )ntre&+ Annie dup+ ce acesta plec+2 Lai Tsin )i )nt%lni pri-irea( *tiind c+ tre&uia s+-i spun+( pentru c+ acu, se te,ea ca Francie s+ nu .ac+ -reo prostie2 5 Mi-a spus ceea ce *tia, de4a2 C+ Francie o s+ ai&+ un copil2 Era .urios( pentru c+ a cre0ut c+ eu sunt tat+l( *i nu era de acord2 Annie )l pri-i cu oc3i goi *i cu ini,a plin+ de ,il+ la g%ndul c+ Francie purtase de una singur+ un ase,enea secret2 6ncetul cu )ncetul )n/elese: 5 Copilul e al lui Oos32 5 A*a este2 A, -+0ut cu, )ncerca s+ se ascund+2 A, a*teptat s+ -or&easc+ ea pri,a( pentru c+ nu -oia, s-o .ac s+ se ru*ine0e2 $ar acu, ,+ te, pentru ea2 Boate .ace ce-a prostesc2 O s+ ai&+ ne-oie de a4utorul t+u( Annie2 Tre&uie s-o iei de aici( s-o duci din C3inatoNn( s-o sco/i din San Francisco( s-o )ndep+rte0i de tot ce *tie *i de cei care o cunosc *i-i -or r+ul2 Annie se uit+ stupe.iat+ la el 7 -e*tile despre copil o .+cuser+ s+ uite de tot( dar acu, )*i aduse a,inte de Sa,,'2 Se 3ol&+ *ocat+ la ,asca pe care i-o ar+ta Lai Tsin *i d+du din cap c%nd el repet+ descrierea pe care i-o .+cuse &ar,anul2 5 $a( Sa,,' tre&uie s+ .ie( spuse cu a,+r+ciune2 Cu, a putut .ace a*a ce-aP Tre&uie s+ .ie ne&un2 5 E ne&un de gelo0ie2 $ragostea lui pentru .ratele t+u e a,estecat+ cu ura .a/+ de .e,ei2 Nu e neo&i*nuit ca un &+r&at s+ iu&easc+ un alt &+r&at( dar de o&icei nu duce la ase,enea -iolen/+2 Annie ro*i( pentru c+ )i -or&ea despre lucruri de care nu au0ise niciodat+( dec%t poate doar )n :iblie.
MGG

- ELI!A"ET# A$LER -

$ar Oos3 nu era a*a2 5 Asta a .ost tragedia lui Sa,,'2 Boate c+ dac+ Oos3 l-ar .i iu&it *i el( asta nu s-ar .i )nt%,plat2 Acu, tre&uie s-o duci pe Francie de aici( repet+ el o&osit2 Nu e &ine pentru ea s+ locuiasc+ aici2 C3ine0ilor nu le place2 O cred concu&ina ,ea2 C%nd o s+ nasc+( or s+ cread+ c+ e copilul ,eu2 Nu pot s+-i las s+ spun+ a*a ce-a despre ea2 O s+ .ie tratat+ cu dispre/ *i indi.eren/+ *i de ai ,ei *i de ai ei2 O s+ tr+iasc+ )ntr-un t+r%, al ni,+nui( n-o s+ .ie niciuna( nici alta2 Iar copilul ei -a a-ea aceea*i soart+2 $u-o de aici( )ncepe/i o -ia/+ nou+2 @oi sunte/i .a,ilia ,ea( o s+ a, gri4+ de -oi *i o s+ -+ tri,it &ani2 A*a e drept2 Annie si,/i triste/ea din -ocea lui *i )i .u ,il+ de el pentru singur+tatea )n care tr+ia( pentru c+ *tia c%t de ,ult o iu&ea pe Francie2 Cu toate acestea( si,/ea cu, o inund+ &ucuria( g%ndindu-se la copilul lui Oos32 A-ea s-o duc+ pe Francie departe2 Mai a-ea )nc+ &ani( puteau cu,p+ra o alt+ pensiune unde-a *i putea c%*tiga destul ca s+ creasc+ copilul cu, se cu-ine2 $e-a&ia a*tepta s+-i spun+ lui Francie c+( )n ciuda disper+rii ei( copilul a-ea s+ le aduc+ ,ult+ &ucurie2 Lai Tsin o l+s+ *i se duse )n ca,era lui2 Era pri,a ca,er+ a lui pe care o a-usese -reodat+ *i acu,( pentru pri,a oar+( )nc3idea u*a )n ur,a sa( .+r+ s+ se si,t+ .ericit2 Aprinse c+pe/elul de t+,%ie din s.e*nic( )*i des.+cu a*ternutul *i se )ntinse2 6*i puse ,%inile su& cap *i re,e,or+ e-eni,entele nop/ii2 A doua 0i a-ea s+-l g+seasc+ pe Sa,,' Morris *i *tia ce a-ea de .+cut2 Iar peste c%te-a 0ile( c%nd a-ea s+ se si,t+ ,ai &ine( Francie a-ea s+-l p+r+seasc+2 6l cuprinse un senti,ent a,ar de singur+tate2 Se si,/ise a*a de ,ulte ori )nainte( nu,ai c+ acu, era ,ai r+u2 6*i spunea c+( atunci c%nd e*ti singur( nu ai ni,ic *i ni,ic de pierdut2 $ar dup+ ce ai gustat &ucuria to-+r+*iei *i a dragostei( nu era ni,ic ,ai cu,plit dec%t s+ le pier0i2 !eii .useser+ at%t de &uni cu el o -re,e( iar acu, )*i retr+geau .a-orurile2 Fac+-se -oia lorD
MGK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 19
A doua 0i( la ora *apte( Lai Tsin se duse s+-l -ad+ pe Breacinstitul B+rinte *i s+ a.le r+spunsul2 "+tr%nul )l po.ti )n+untru *i se a*e0+ )n .a/a lui( ,%ng%indu-*i &ar&a al&+ *i pri-indu-l sole,n2 Lai Tsin a*tept+2 Ar .i .ost lipsit de respect s+-l gr+&easc+ pe &+tr%n; a-ea s+ -or&easc+ atunci c%nd )i -a .i -oia2 5 6nainte de a-/i spune ce -rei s+ *tii( tre&uie s+ te )ntre& care-/i sunt inten/iile( spuse el )n s.%r*it2 5 E ,ai &ine s+ le /in pentru ,ine( Breacinstite "unic( replic+ Lai Tsin atent( dar &+tr%nul re.u0+ s+ se lase )n*elat2 5 Nu s-ar cu-eni s+ aduci -iolen/a *i ru*inea )n s%nul co,unit+/ii c3ine0e*ti2 5 Breacinstite "unic( -or&i, despre cine-a care este ,ai -iolent dec%t uciga*ii pl+ti/i ai tong-urilor( un &+r&at care a ucis ,ulte .e,ei *i acu, u,&l+ s+ ucid+ )nc+ unaQ 5 Be concu&ina ta2 Oc3ii &+tr%nului erau plini de dispre/ *i Lai Tsin l+s+ capul )n 4os2 $up+ o lung+ c3i&0uin/+( &+tr%nul )i spuse ce 3ot+r%se: 5 8i-a, cercetat po-estea( spuse el cal,2 Ce ai spus despre concu&ina ta e ade-+rat2 $ar ,ai *tiu *i c+ e dintr-o .a,ilie ,are2 Basiunea ta tre&uie s+ .ie ,are dac+ -rei s+ 4oci un 4oc at%t de periculos( cu persona4e at%t de i,portante2 Ar .i ,ai &ine pentru noi to/i dac+ ai l+sa-o printre ai ei2 5 Atunci ,ai &ine a* ucide-o euD Oc3ii lui Lai Tsin erau .urio*i *i &+tr%nul )*i d+du sea,a c+ spunea ade-+rul2 Ridic+ din spr%ncene( surprins( dar d+du din cap( g%ndindu-se ad%nc )nainte de a r+spunde: 5 $ac+ uciga*ul ar .i c3ine0( ne-a, ocupa de el )n .elul nostru2 $ar dac+ 3ot+r%rea ta e luat+( atunci o s+-/i pri,e*ti r+spunsul2 $ar cu o condi/ie: orice s-ar )nt%,pla cu acest o, nu tre&uie s+ se *tie niciodat+( nu-,i -ei spune
MKL

- ELI!A"ET# A$LER -

nici ,ie( nici altcui-a2 Nu tre&uie s+ e>iste nicio *oapt+ care s+ su&,ine0e onoarea co,unit+/ii c3ine0e*ti2 Lai Tsin se aplec+ )nainte )n scaunul alunecos2 Spuse: 5 Breacinstite "unic( sunt de acord2 Apoi ascult+ ui,it ce a.lase &+tr%nul2 C%nd plec+( se )nclin+ ,ul/u,indu-i( dar &+tr%nul )i )ntoarse spatele( spun%nd: 5 @or&ele ,i-au ie*it de4a din ,inte2 Nu-,i a,intesc ni,ic din aceast+ con-ersa/ie2 Lai Tsin se )ndrept+ )ncet c+tre cas+2 Bentru pri,a oar+( ,intea nu-i era la a.aceri( ci la ce a-ea de .+cut2 Annie )l )nt%,pin+ )n u*+2 A-ea ,%necile su.lecate *i ca,era str+lucea de cur+/enie( dar oc3ii ei c+prui erau nelini*ti/i2 5 E trea0+( spuse ea( agitat+2 A luat po/iunea *i a &+ut pu/in+ 0ea,+ de ore02 Apoi a, -or&it cu ea despre copil2 A pl%ns pe u,+rul ,eu( a .ost .oarte u*urat+2 Apoi i-a, spus c+ tre&uie s+ plec+,( dar a cl+tinat din cap *i a spus c+ nu te -a p+r+si2 5 O s+ -or&esc eu cu ea2 Francie 0+cea )n pat( cu pu,nii str%n*i2 A-ea oc3ii )nc3i*i( dar .a/a nu-i era lini*tit+; p+rea s+ radie0e )ngri4orare2 5 Sa,,' Morris nu-/i -a ,ai .ace niciodat+ r+u2 8i-o pro,ite Lai Tsin2 M+ cre0i( FrancieP Ea d+du )ncet din cap( dar oc3ii )i r+,aser+ )nc3i*i2 El se a*e0+ l%ng+ ea *i o lu+ de ,%n+2 5 E -re,ea s+ pleci( Sor+ ,ai ,ic+( spuse el2 $ru,ul -ie/ii tale tre&uie s+ continue .+r+ Lai Tsin2 Ca *i Fiul cel ,ic( B3ilip C3en( copilul t+u tre&uie s+ creasc+ printre ai lui( )n o&iceiurile lor *i cunosc%ndu-*i ,o*tenirea2 Ea r+,ase rigid+ *i t+cut+( dar el continu+ s+ -or&easc+ pe ton &l%nd *i con-ing+tor( e>plic%ndu-i c+ tre&uie s+ se g%ndeasc+ ,ai )nt%i la copil( c+ Annie a-ea s-o a4ute( c+ el a-ea s+ ai&+ )n continuare gri4+ de ele( pentru c+ -or .i )ntotdeauna .a,ilia lui2 $ar ea tre&uia s+ plece2 Ea )*i puse ,%na lui pe o&ra02 5 E*ti prietenul ,eu( *opti2 N-o s+ te p+r+sesc niciodat+2 Oc3ii li se )nt%lnir+ pentru o clip+ lung+( apoi el spuse:
MKM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Atunci tre&uie s+-/i spun o po-este( ca s+-/i )n/elegi ,ai &ine r+spunderile2 Ascult+-,+( *i o s+ -e0i c+ nu ai de ales2 Ea se ag+/+ de ,%na lui( pri-indu-l cu )ncredere( )ncepu po-estea care-i era )ntip+rit+ )n su.let2 5 Sora ,ea( Ma'ling( *i cu ,ine( ne-a, n+scut )ntr-o lu,e a s+r+ciei( copii ai unei concu&ine( Lilin2 Tat+l nostru( 1e C3ung.en( a-ea de4a *ai0eci de ani( era c+runt *i crud2 So/ia lui( nu,+rul unu( ,urise dup+ ce-i d+ruise cinci .ii( iar el se c+s+torise din nou( repede( pentru c+ ,ai ,ul/i .ii )nse,nau alinare la &+tr%ne/e2 So/ia nu,+rul doi era t%n+r+ *i dr+gu/+( dar ,ai era *i stearp+ *i lene*+( a*a c+ el &leste,a 0iua c%nd se )nsurase cu ea2 Casa era ,urdar+ *i se spunea despre ea c+ .u,a toat+ 0iua opiu, *i-*i lua a,an/i tineri ca s+-*i &at+ 4oc de el( de*i o &+tea )n .iecare sear+ ca s-o )n-e/e ,inte2 A*a c+ a )ntre&at prin satele din prea4,+ de o ,ui-tsai( o .at+ t%n+r+( a c+rei .a,ilie s+ -rea s-o -%nd+ ca ser-itoare2 Lilin a-ea M: ani( iar .a,ilia ei era at%t de s+rac+( )nc%t au .ost .erici/i s-o dea pe su,a ,i0er+ de AL de 'uan( nu,ai ca s+ nu ,ai tre&uiasc+ s-o 3r+neasc+ )n .iecare sear+2 A-ea o .a/+ .ru,oas+( o-al+( p+r lung( negru *i str+lucitor( *i oc3i ,ari *i negri2 Nu trecu ,ult p%n+ c%nd &+tr%nul ceru ,ai ,ult dec%t cu,p+rase cu cei AL de 'uan *i t%n+ra Lilin de-eni concu&ina lui2 Se purta crud cu ea( o &+tea( de*i se str+duia din greu s+-i .ac+ pe plac2 Tre&uia s+ .ac+ cur+/enie )n ca,erele lor s+r+c+cioase( s+ le spele 3ainele( s+ le .ac+ de ,%ncare( s+ o ser-easc+ pe so/ie *i pe cei cinci .ii arogan/i( care )l i,itau pe tat+l lor( u,ilind-o )ntruna2 Iar ea )*i l+sa cu u,ilin/+ capul )n 4os *i pro,itea s+ se str+duiasc+ ,ai ,ult( pentru c+ era nu,ai o ,ui-tsai cu,p+rat+ *i nu a-ea niciun drept2 Lai Tsin )nt%lni pri-irea lui Francie *i continu+: 5 C%nd Lilin )*i d+du sea,a c+ a-ea s+ ai&+ un copil( se rug+ 0eilor s+ .ie un &+iat( ca s+ ai&+ ,ai ,ulte *anse )n -ia/+ dec%t a-usese ea( pentru c+( de*i .iul unei ,ui-tsai era considerat cel ,ai u,il dintre u,ili( nu era totu*i at%t
MK

- ELI!A"ET# A$LER -

de u,il ca o .at+2 Muncea *i ,ai ,ult( st+tea trea0+ 4u,+tate din noapte( cos%nd panto.ii de &u,&ac pe care .iul cel ,are( un &+iat de treispre0ece ani( )i -indea 0iua la pia/+2 Tat+l a-ea gri4+ de ra/ele al&e ale st+p%nului satului( iar ceilal/i .ii ,unceau )n ore0arii sau culegeau .run0e de dud( dup+ anoti,p2 C%nd o apucar+ durerile( Lilin le punea ore0ul )n cutiile de le,n cu care plecau la c%,p2 C%nd durerile de-enir+ prea ,ari ca s+-*i ,ai continue ,unca( se duse s+ se )ntind+ )n a*ternutul ei2 Ni,eni nu se apropie de ea( de*i so/ia nu,+rul doi o au0ise /ip%nd; Lilin n+scu o .at+2 Lilin pl%nse( dar copilul )i se,+na *i era o .iin/+ pe care o putea iu&i( un copil care )ntr-o 0i a-ea s+-i )ntoarc+ dragostea2 6i d+du un nu,e .ru,os( Ma'ling( *i nu,ele .a,iliei( 1e2 Acu, tre&uia s+ ,unceasc+ *i ,ai ,ult( s+ .ac+ *i tre&urile casei *i s+ ai&+ gri4+ *i de copil( pentru c+ ni,eni nu -oia s+ .ie deran4at de pl%nsul lui2 6ntr-o noapte )l au0i pe 1e C3ung.en cert%ndu-se cu so/ia lui nu,+rul doi2 @ocile lor erau ridicate *i ,%nioase2 Ea r%dea de el *i-l &at4ocorea2 Mirosul pipei( din care .u,a opiu,( se strecura prin para-anele de 3%rtie( -ocile de-eneau din ce )n ce ,ai ridicate( p%n+ c%nd( &rusc( se .+cu lini*te2 A doua 0i de di,inea/+ &+tr%nul spuse c+ so/ia lui ,urise( pentru c+ .u,ase prea ,ult opiu,2 Lilin tre&ui s+ a4ute la )n,or,%ntare( dar nu putu s+ nu o&ser-e -%n+t+ile de pe g%tul .e,eii( de*i &+tr%nul le acoperi repede2 Lilin era sigur+ c+ el o o,or%se pe .e,eie2 $up+ aceasta( Lilin( speriat+( )ncerca s+ se .ereasc+ din calea lui pe c%t putea( dar el de-enise *i ,ai tiranic2 B%n+ *i .iii lui )i si,/eau ascu/i,ea li,&ii *i *.ic3iul &iciului2 $ar el tot )*i ,ai cerea drepturile asupra ei( dar din ,ila 0eilor nu ,ai r+,ase )ns+rcinat+ dec%t peste c%/i-a ani2 Fiica ei a-ea de4a trei ani c%nd n+scu ur,+torul copil( un .iu pe care-l nu,i 1e Lai Tsin2 <A, destui .ii=( )i spuse aspru &+tr%nul c%nd ea( ,%ndr+( )i )n.+/i*+ copilul2 Lai Tsin se opri2 Bri-ea )n 4os( la podea( )ndurerat de a,intirea ,a,ei sale2
MK:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Nu a-ea dec%t *aptespre0ece ani( continu+ el2 Nu-l iu&ea pe acest o,2 O luase ),potri-a -oin/ei ei( *i nu dorise copiii lui2 $ar acu, )i iu&ea2 6nc+ ,ai /inea casa curat+( le sp+la 3ainele *i le .+cea de ,%ncare( dar dragostea le-o d+ruia lui Ma'ling *i lui Lai Tsin2 $e*i ea )ns+*i nu tr+ia dec%t cu ore0 *i cu c%te-a legu,e( )ncerca s+ pun+ pu/in pe*te sau carne )n &olul cu ore0 al copiilor ei( seara2 6i )n-+/a 4ocuri( )i /inea aproape *i le spunea c+-i iu&e*te2 Noaptea dor,eau l%ng+ ea *i o pri-eau periindu-*i p+rul negru )n ti,p ce le c%nta ca s+-i adoar,+2 A-ea, aproape patru ani c%nd s-a n+scut C3en *i-,i a,intesc c+ a, r%s de .a/a lui carag3ioas+( ca o cl+tit+2 Ma'ling *i cu ,ine )l iu&ea, *i a-ea, gri4+ de el( de*i ,uncea, de4a din greu pe c%,p2 $ar 0eii nu au -rut ca ,icul C3en s+ a4ung+ la -%rsta &+r&+/iei( iar 0iua c%nd a ,urit a .ost cea ,ai trist+ din -ia/a ,ea2 Un an ,ai t%r0iu a ,urit ,a,a2 A-ea, *apte ani( iar Ma'ling 0ece2 Lai Tsin scutur+ trist din cap: Nici acu, nu *tiu ce s-a )nt%,plat( doar c+( )ntr-o di,inea/+( ,a,a nu s-a ,ai tre0it2 6,i a,intesc c+ o pri-ea,( )ntre&%ndu-,+ de ce nu-,i r+spunde c%nd )i spunea, c+ ,i-e .oa,e2 C3iar *i )n so,nul ,or/ii p+rea o&osit+2 1e C3ung.en o ,uncise p%n+ o o,or%se2 Ma,ei noastre nu i s-a .+cut o )n,or,%ntare cu, se cu-enea2 6n de.initi-( era doar o ,ui-tsai2 1e C3ung.en a pretins c+ e prea s+rac pentru a cu,p+ra un sicriu( a*a c+ a .ost )n.+*urat+ )n rogo4ina pe care dor,ea *i )ngropat+ )n gra&+2 U,ilin/a unei ase,enea )n,or,%nt+ri este cu,plit+ *i a, .ost )ngro0itor de ru*ina/i2 Fa,ilia nu a /inut doliu *i ne-a, )ntors i,ediat la ,unc+2 Ma'ling *i cu ,ine a, r+,as singuri ca s+ )n.runt+, .uria *i indi.eren/a tat+lui nostru2 Ur,+ o lung+ t+cere; .a/a lui Lai Tsin nu ar+ta nici o e>presie sau e,o/ie *i Francie )*i uit+ propriile te,eri2 6l str%nse de ,%n+2 5 "ietul Lai Tsin2 6n ce lu,e aspr+ ai tr+it2
MKA

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Lu,ile noastre au .ost la .el( nu,ai c+ tu ai .ost )ncon4urat+ de &og+/ie( iar eu de s+r+cie2 $ar indi.eren/a *i cru0i,ea ta/ilor no*tri au .ost la .el2 @e0i tu( Francie( nu,ai dragostea ,a,elor noastre( pu/in c%t a, a-ut parte de ea( ne-a ar+tat c+ -ia/a poate .i di.erit+2 9i de aceea tre&uie s+ te g%nde*ti la copilul t+u2 Tre&uie s+-i dai dragoste( ca s+ poat+ .i puternic2 8ine ,inte c+ nu are tat+( c+ nu te are dec%t pe tine ca s+-l )n-e/i ce )nsea,n+ dragostea2 Iar dac+ tu n-o .aci( -a .i ,arcat cu, ai .ost tu2 Annie asculta( g%ndindu-se la propria ei -ia/+( )nc3inat+ gri4ii pentru un tat+ egoist2 El nu-i d+ruise niciodat+ ni,ic( niciun cu-%nt sau gest de a.ec/iune2 6n/elegea ce -oia Lai Tsin s+ spun+ *i )i d+dea dreptate2 Francie )ncu-iin/+ din cap( pentru c+ ini,a )i era prea plin+ ca s+ -or&easc+2 6n )n/elepciunea lui( Lai Tsin )i ar+tase cu, s+ ias+ din disperarea ei2 Nu ,ai a-ea -oie s+ se g%ndeasc+ doar la ea( a-ea s+ ai&+ un copil de iu&it *i de ap+rat2 9i a-ea s+-i .ie etern recunosc+toare( pentru c+ *tia c%t )l costase s+ -or&easc+ de trecutul lui2 $ar ,ai *tia *i c+ nu-i spusese totul( c+ restul po-e*tii sale tragice era )nc+ pecetluit )n su.letul lui2

MKC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 2
Ini,a lui Annie se str%nse c%nd *areta )nc3iriat+ d+du ulti,ul col/ al dru,ului lung *i .er,a %e "oto de-eni )n .ine -i0i&il+2 Era c3iar ,ai r+u dec%t se a*teptase2 $ar Francie se lu,inase la .a/+ c%nd )i po-estise despre ea2 Spusese c+ e un loc deose&it *i singurele ei a,intiri .ru,oase erau -re,urile petrecute aici cu ,a,a ei2 5 Ma,a ,i-a l+sat-o ,ie( spusese ea cu )nc+p+/%nare2 A, citit )n 0iare c%nd s-a pu&licat testa,entul tat+lui ,eu2 Nu ,-a, dus niciodat+ la a-oca/i ca s-o re-endic( pentru c+ ,i-a .ost tea,+ s+ nu a.le #arr'2 $ar el nu se duce niciodat+ acolo( ni,eni nu se duceD E .ru,oas+ *i e a ,ea( *i acolo -reau s+-,i nasc copilul2 Iar dou+ 0ile ,ai t%r0iu erau acolo2 Mile )ntregi nu trecuser+ pe l%ng+ nicio cas+( iar locul ar+ta ca *i c%nd ar .i stat s+ se d+r%,e2 5 O( Annie( spuse Francie cu un suspin ,ul/u,it( nu-i a*a c+ e cea ,ai .ru,oas+ cas+ pe care ai -+0ut-o -reodat+P Annie se uit+ cu triste/e la casa d+r+p+nat+( cu .erestre sparte *i cu prid-orul d+r%,at2 5 "+nuiesc c+ o pute, repara( spuse ea( ,oroc+noas+2 Francie s+ri din *aret+ *i urc+ )n .ug+ treptele2 Se )ntoarse s+ pri-easc+ -alea( padocurile -er0i *i dealurile uscate2 6n dep+rtare se putea au0i g%g%itul g%*telor *i nec3e0atul unui cal( iar pe piele si,/ea &ri0a &l%nd+2 5 E e>act la .el( spuse .ericit+2 6ntotdeauna ,-a, si,/it li&er+ aici2 9i e singurul loc pe care l-a, considerat -reodat+ un c+,in ade-+rat( toate acele 0ile lungi de -ar+ cu ,a,a *i serile reci de iarn+( ),preun+ l%ng+ .oc2 U*a era descuiat+ *i intr+ )n cas+( pli,&%ndu-se )ncet prin ca,erele pr+.uite( 0%,&indu-le a,intirilor2 @edea )n salon str+lucirea cald+ a so&ei ,ari( pe ,a,a ei )ntins+ )n &alansoar *i pe ea )ns+*i a*e0at+ la picioarele ei( cu Brincess s.or+ind pe co-orul de l%ng+ .oc2 6n a,intirea ei(
MKE

- ELI!A"ET# A$LER -

&uc+t+ria ,are( cu ,asa de ste4ar *i cu -asele -ec3i de .ont+( era plin+ de aro,ele p%inii coapte *i ale puiului .ript( ale ,erelor ro*ii( ale nucilor -er0i *i ale strugurilor negri2 6n ca,era ,a,ei ei nu se si,/ea nicio triste/e: soarele cald al a,ie0ii str+&+tea prin 4alu0elele sparte( iar Francie aproape c+ o -edea( ),&u4orat+ *i cu oc3i str+lucitori( )ntins+ pe pernele al&e &rodate( )n patul sculptat( d+ruindui dragoste *i &ucurie2 5 E e>act la .el2 O.t+( ,ul/u,it+: E la .el de per.ect cu, a .ost )ntotdeauna2 Annie ridic+ sceptic+ din spr%ncene2 Tot ce putea ea s+ -ad+ era o cas+ d+r+p+nat+( al c+rei acoperi* era pro&a&il spart2 Era greu de spus cu, a-ea s+ arate dup+ ce se )ndep+rta ,i0eria *i pra.ul acu,ulate )n doispre0ece ani2 $ar cel pu/in Francie era .ericit+2 5 O s-o repar+, c%t ai 0ice pe*te( spuse ea( cu pre.+cut+ -eselie( dar i se str%nse ini,a( g%ndindu-se de unde s+ )nceap+2 Ridic+ pri-irea( ,irat+ de 0go,otul copitelor de cai a.ar+( pe dru,2 5 9tiu cine este( strig+ Francie( repe0indu-se la u*+2 "+r&atul scund *i ,+sliniu( care lega calul de st%lp( se )ntoarse *i o pri-i ui,it2 5 !occo( strig+ ea( s+rind treptele dou+ c%te dou+( nu-/i a,inte*ti de ,ineP 5 FrancieP )ntre&+ el( ne)ncre0+tor2 Ea )ncepu s+ r%d+ *i-l ),&r+/i*a2 5 O( !occo( da( eu sunt( dup+ at%/ia ani2 M-a, )ntors acas+2 6l pri-i2 !occo nu ,ai era t%n+rul din a,intirile ei2 Era trecut de patru0eci de ani acu,( a-ea ce-a ,ai ,ulte riduri pe .a/+( iar pielea )i era ,ai aspr+2 $ar engle0a lui era la .el de stricat+2 5 Eu spun lui Es,eralda( spuse repede( ea a4ut+ cur+/at casa2 Ni,eni nu .ost aici de ,ul/i ani( noi nu .+cut ni,ic2 $ar acu, eu repar2 I,ediat( do,ni*oar+ Francie2 M+ &ucur ,ult c+ tu -enit )napoi( do,ni*oar+ Francie( &ucuros ,ult c+ .er,a %e "oto )n-ie iar2
MKF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Annie )l pri-i de0leg%nd calul( s+rind agil )n *a *i )ndep+rt%ndu-se )ntr-un nor de pra.2 5 Cine a .ostP )ntre&+2 5 El e !occo2 E aici dintotdeauna2 C%nd a-ea, *ase ani ,-a )n-+/at s+ c+l+resc .+r+ *a( ca s+ nu cad2 E prietenul ,eu( ad+ug+ ea si,plu2 6ntr-o 4u,+tate de or+( !occo se )ntorcea cu Es,eralda( so/ia lui( *i cu un ponei )nc+rcat cu ,+turi *i g+le/i( sc%nduri( cuie( un .er+str+u *i ciocane2 Iar Es,eralda a-ea )n poal+ un co* cu ,%ncare2 5 M+ &ucur s+ te -+d( Es,eralda( spuse Annie( despac3et%nd .ericit+ ,%ncarea din co*2 Es,eralda( la .el de ,+slinie *i de 0%,&itoare ca *i so/ul ei( nu -or&ea deloc engle0a( dar d+du din cap( )n/eleg%nd c+ lui Annie )i pl+cea ce adusese2 Apoi Annie o tri,ise pe Francie la pli,&are( )n ti,p ce ea *i Es,eralda )*i puneau *or/urile *i )ncepeau s+ .ac+ cur+/enie2 Nea-%nd -oie s+ a4ute( Francie 3oin+ri lene*+ p%n+ la lac( r%0%nd c%nd g%*tele 0&ur+t+cir+ a,enin/+tor din aripi c+tre ea( a,intindu-*i cu, patinau pe lacul )ng3e/at )n ulti,a iarn+ din -ia/a ,a,ei ei2 R+si cui&arul gol( unde c+utase oul per.ect ca dar de Cr+ciun pentru ,a,a ei( *i-*i spuse c+ a doua 0i a-ea s+ cu,pere g+ini( ca s+ ai&+ ou+ proaspete la ,icul de4un2 Se pli,&+ prin gra4durile goale( in3al%nd ,irosul dulce al .%nului( *i co&or) potecile cu iar&+( a,intindu-*i cu, ),pingea scaunul greu al ,a,ei sale2 O.t%nd( )*i pro,ise ca acea cas+ s+ nu apar/in+ trecutului( ci -iitorului( o cas+ pentru ea *i copilul ei2 Nu lipsea dec%t un singur lucru2 Nu a-ea niciun c%ine care s+ se /in+ dup+ ea2 9i-*i pro,ise ca a doua 0i s+ g+seasc+ un alt c%ine care s+-i ia locul lui Brincess2 $up+ o s+pt+,%n+( -ec3ea cas+ str+lucea de cur+/enie2 Bodelele de sc%nduri erau .recate *i ceruite( .erestrele a-eau gea,uri noi( prid-orul .usese reparat *i .iecare ,o&il+ .usese lustruit+ p%n+ sclipea )n soare2 Co-oarele .useser+ sp+late *i puse la uscat a.ar+( la soare( ,asa din &uc+t+rie era *i ea .recat+ *i -opsit+( -ec3iul c+,in cur+/at
MKG

- ELI!A"ET# A$LER -

*i aprins2 $in nou se si,/ea )n aer ,irosul de le,n ars *i p%ine coapt+2 Fer,a %e "oto era din nou un c+,in2 Sa,,' Morris a&ia dac+ o&ser-a cl+dirile )nnegrite de .oc )n ti,p ce alerga( cu capul )n piept( pe str+du/ele )nguste de la ,arginea C3inatoNn-ului2 @%ntul( care &+tea dinspre ocean( era u,ed *i rece2 6i u,plea oc3ii de lacri,i *i-l .+cea s+ tre,ure( )ndes%ndu-*i ,ai tare &+r&ia )n .ularul de l%n+2 O lu+ la st%nga( apoi la dreapta( printr-un la&irint de str+du/e( p%n+ c%nd )n cele din ur,+ se opri )n .a/a unei cl+diri aproape d+r%,ate2 L+s+ 4os co*ul pe care-l purta )n ,%n+ *i se )ntoarse s+ pri-easc+ )n 4ur2 A*tept+ c%te-a ,inute( ascult%nd *i pri-ind( p%n+ se con-inse c+ nu-l ur,+rise ni,eni( apoi )*i lu+ co*ul *i se gr+&i s+ intre2 Trecu de sc+rile calcinate care duceau la un acu, ine>istent eta4 doi( tra-ers+ 3olul plin de ,olo0 *i a4unse )ntr-o ca,er+ din spatele casei2 Intrarea .+r+ u*+ era acoperit+ cu o &ucat+ de sac2 6nainte de a intra( Sa,,' pri-i din nou )n 4urul s+u2 Ca,era era )ng3e/at+; nu era nu,ai .rigul u,ed al -%ntului care su.la a.ar+( ci )ng3e/ul p+trun0+tor dintr-un loc p+r+sit2 Buse 4os co*ul *i se repe0i c+tre so&+( ca s-o aprind+2 Lipsise ,ai ,ult dec%t a-usese de g%nd( pentru c+ i se p+ruse c+ e ur,+rit2 Era doar un senti,ent; si,/ise oc3i a/inti/i asupra lui( au0ise pa*i )n ur,a sa( cu toate acestea( de .iecare dat+ c%nd se )ntorsese s+-*i )n.runte ur,+ritorii( nu -+0use pe ni,eni2 Asudat de spai,+( )ncercase s+-*i )n*ele i,aginarii ina,ici( intr%nd pe alei )nguste; *i .ugind pe str+du/e )ntunecoase( dorind s+-*i piard+ ur,a2 6n cele din ur,+ se )ntorsese la &uc+t+ria de ca,panie2 M%ncase acolo( purt%ndu-se ca *i cu, totul ar .i .ost )n ordine( )ns+ atent tot ti,pul2 Ni,eni nu p+ruse interesat de el2 Blec%nd( se ,ai )ntorsese o dat+ din u*+( ca s+ -eri.ice2 Oa,enii ,%ncau( &eau( -or&eau( ni,eni nu se uita la el; cu toate acestea .u .oarte atent pe dru,ul de )ntoarcere acas+2
MKK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

$in c+r&unii aprin*i ie*ir+ .iricele de .u, *i el su.l+ )n so&+ p%n+ c%nd c+r&unii se )nro*ir+2 Apoi se )ntoarse s+ se uite la Oos32 Acesta 0+cea pe un pat i,pro-i0at( e>act a*a cu, )l l+sase2 6*i spuse cu a,+r+ciune c+ nu era de ,irare( din ,o,ent ce Oos3 era parali0at2 Oc3ii lui goi pri-eau .+r+ e>presie )n sus( iar dac+ )l au0ise pe Sa,,' intr%nd n-o ar+t+ )n niciun .el2 Oos3 nu ,ai scosese niciun cu-%nt din noaptea c%nd Sa,,' )l scosese din .l+c+rile care cuprinseser+ "ule-ardul Baci.ic *i-l dusese pe &ra/e la spital2 Acu,( Sa,,' )l lu+ pe Oos3 )n &ra/e *i-l ridic+ )n capul oaselor( .rec/ion%ndu-i ,%inile2 5 A, ce-a care s+ te )nc+l0easc+( spuse el -esel( sco/%nd cu,p+r+turile din co*2 $escoperi castronul cu tocan+ de -it+ *i i-l puse lui Oos3 la nas: E>act cu, .+cea Annie a ta( spuse el( 3r+nindu-l2 5 Ce &+iat &un( continu+( 3r+nindu-l cu lingura( ca pe un copil2 A*a( &ra-o( Oos32 Nu po/i s+ spui c+ prietenul t+u( Sa,,'( n-a a-ut gri4+ de tine cu, tre&uie2 9i o s+ a, gri4+ de tine p%n+-,i dau ulti,a su.lare( cu, ne-a, pro,is unul altuia2 A*a e( Oos3P Capul lui Oos3 c+0u pe-o parte( iar Sa,,' l+s+ 4os castronul *i-l lu+ )n &ra/e ca s+-l a*e0e ,ai con.orta&il2 5 O s+-,i g+sesc cur%nd o slu4&+( pro,ise( aprin0%ndu*i o /igar+2 Sunt cu gr+,ada( cu c%t se construie*te acu,2 $up+ aia o s+ ne g+si, o ca,er+ .ru,oas+ 7 la parter( ca s+ po/i s+ ie*i *i s+ intri u*or2 9i c%nd o s+ a, ce-a &ani( pute, s+ cu,p+r+, un scaun cu rotile( ca s+ te duc la pli,&are2 Boate p%n+ la oceanP 8i-ar pl+cea( nu-i a*a( &+ieteP Oc3ii )i ardeau de durere c%nd se uit+ la Oos3( a,intindu*i ce &+iat .ru,os *i plin de -ia/+ .usese c%nd-a2 Iar acu, )i po-estea cu, o s+-l pli,&e cu un scaun cu rotile( cu, o s+i arate locuri pe care nu le ,ai putea -edea niciodat+ *i cu, o s+-l duc+ la un ocean )n care nu a-ea cu, s+ )noate2
LL

- ELI!A"ET# A$LER -

Scoase din &u0unar o sticl+ cu N3isJ' ie.tin( o destup+ *i &+u cu po.t+( )n.ior%ndu-se c%nd lic3idul de .oc )i a4unse )n sto,ac2 Apoi se aplec+ *i puse sticla la gura lui Oos3( d%nd din cap ,ul/u,it c%nd acesta )ng3i/i2 5 A*a-i ,ai &ine( &+iete( ,ur,ur+ el2 O s+-/i ia durerile pentru o -re,e2 R+,ase a*e0at( &%ndu-*i N3isJ'-ul( pri-indu-*i prietenul *i dorindu-*i s+ poat+ )ntoarce ti,pul )napoi2 5 A* lua-o drept de la )nceput( Oos3( spuse el dup+ o -re,e( cu li,&a )ncleiat+2 $e c%nd era, copii la *coal+2 Alea au .ost +le ,ai &une -re,uri( Oos3( nu-i a*aP $oar tu *i cu ,ine( petrec%nd2 Sor&i din &+utur+( g%nditor: Ai( a* )ntoarce ti,pul p%n+ )n 0iua dinainte de sc+ldatuS )n r%u( c%nd s-a )necat Murp3'2 O.t+ din r+runc3i: N-a, -rut s-o .ac( Oos3( daS parc+ ,-a cuprins a*a( o .urie2 Se lo-i cu pu,nul )n piept( cu oc3ii )n/epa/i de lacri,i: M+ uita, la tine( cu, st+teai acolo( pe st%nca aia( *i-,i 0icea, c+ te iu&esc2 9i tu at%ta petreceai cu Murp3' *i de ,ine nici nu ,ai *tiai2 M-a, si,/it ca ni,ica toat+2 Nu *tia ni,eni nici dac+ era, acolo *i nici nu -+ p+sa2 9i /ie ,ai pu/in ca la to/i2 Nu se putea a*a( Oos3( nu dup+ cu, .useser+, noi to/i anii +ia( c%nd ne-a, 4urat prietenie *i credin/+ *i a, se,nat cu s%nge( *i tot restul2 N-a .ost greu s+ .ac ce-a, .+cut2 A .ost u*or2 N-a, *tiut niciodat+ dac+ /i-ai dat sea,a2 Ni,eni nu *i-a dat2 Se uit+ la Oos3( ca *i cu, ar .i a*teptat un r+spuns( dar .a/a lui Oos3 nu a-ea nicio e>presie2 6i ,ai turn+ ni*te N3isJ' pe g%t( )l *terse la gur+ cu ,%na( apoi se a*e0+ din nou2 5 8i-e ,ai cald acu,( &+ieteP )ntre&+ el( a/%/%nd .ocul2 9tiu c+ niciodat+ n-o s+ .ie de-ade-+ratelea cald aici( daS ni*te N3isJ' ,+car poaS s-a4ute2 M+car de /i-ar alina /ie durerile( Oos3( c+ pe-ale ,ele sigur n-o s+ le aline2 $up+ tot ce-a, .+cut pentru tine( uit+-te2 Oc3ii i se u,plur+ din nou de lacri,i *i cl+tin+ )ncet din cap2
LM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 @e0i tu( Oos3( dac+ nu te-ai .i uitat la .etele alea( n-ar .i tre&uit s+ le o,or2 $aS nu putea, s+ su.+r s+ ,+ g%ndesc c+ tu le atingi( c+ le s+ru/i( c+ le ,%ng%iQ ,i se .+cea r+u( pricepiP 9i iar ,i s-aprindea su.letuS2 $aS dup+ Murp3' *tia, ce s+ .ac2 A, gre*it-o ulti,a oar+2 9tia, c+ ,+ &+nuie*ti( daS c3iar *i a*a( ,-ai a4utat c%nd te-a, rugat2 <O s+ ,+ sp%n0ure( Oos3=( /i-a, spus2 <Oudec+toruS o s+-*i pun+ tic3ia neagr+ pe cap *i o s+ ,+ sp%n0ure2 N-a, .+cuto eu=( /i-a, spus2 <Nu po/i s+-i la*i s+ ,+ sp%n0ure( nu-i a*aP= 8i-aduci a,inte cu, /i-a, spus c+ nu treS s+-,i dai dec%t o *ans+P 9i tu ai 0is c+ da *i ,-ai tri,is la Annie s+,i dea &anii *i ai )ncercat s+ a&a/i poli/ia2 $aS eu a, a-ut gri4+ s+ las .ularuS t+u l%ng+ cada-ru *i a, a-ut gri4+ s+-i spun ,a,ei c+ tu ai .+cut cri,ele alea( Oos3( *i c+ eu( prietenuS t+u( te a4uta,2 A*a *tia, c+ tre&uia s+ .ugi cu ,ine( pentru c+ pe tine te-ar .i sp%n0urat2 A*a te a-ea, nu,ai pentru ,ine2 O( da( te a-ea,2 @reau s+ 0ic( p%n+ ai cunoscut-o pe ,iss Francesca #arrison2 Se ridic+ *i se )ndrept+ cl+tin%ndu-se c+tre Oos32 6ngenunc3e *i pri-i )n oc3ii lui or&i2 5 Au0i ce-/i spun( Oos3P 6/i spun ade-+ruS( prietene2 Tot ade-+ruS *i nu,ai ade-+ruS2 9i Francie #arrison ar .i .ost la r%nd( dac+ n-a* .i pierdut-o2 @oia, s-o .ac s+ su.ere )nt%i( -e0i tu( Oos32 S+ su.ere cu, ai su.erit tu2 A*a era drept2 Se uit+ la sticla goal+ pe care-o /inea )n ,%n+ *i o arunc+ cu .urie de perete( str%,&%ndu-se c%nd ea se sparse cu 0go,ot )n ,ii de &uc+/i2 5 $ac+ n-ar .i .ost ea( n-ai 0+cea aici a*a( Oos3 A'sgart3( strig+ el( pri-indu-l cu disperare2 Francie te-a ologit2 Francie te-a or&it2 Francie /i-a luat ,in/ile2 Ea te-a .+cut s+ treci prin iad s+pt+,%nile astea2 Se pr+&u*i la podea( cu capul )n ,%ini2 Lacri,ile )i curgeau *iroaie pe o&ra4i2 5 N-o s+ uit niciodat+ c%nd a, -enit dup+ tine2 Ardea totul *i eu *tia, c+ e*ti acolo2 Te-a, g+sit *i te-a, dus )n &ra/e la spital( plin de s%nge *i rupt )n &uc+/i2 Te-a, -eg3eat c%t au .+cut tot ce-au putut2 A, stat cu tine tot
L

- ELI!A"ET# A$LER -

ti,puS( *i c%nd a, *tiut c+ o s+ tr+ie*ti *i c+ nu ,ai a-eau ce s+-/i .ac+( te-a, adus acas+2 Unde /i-e locul( &+iete2 Cu ,ine2 C+ut+ a doua sticl+ cu N3isJ' *i o destup+ cu ,%ini tre,ur+toare2 5 AcuS e*ti al ,eu( Oos3( spuse el( cu triu,. )n -oce( *i nu te ,ai las niciodat+ s+ pleci2 L+s+ capul pe spate *i &+u cu sete( tu*ind c%nd alcoolul )i a4unse )n g%t2 5 Ai( spuse el( *terg%ndu-*i gura cu pal,a( *i c%nd o s+ -in+ -re,ea( .e,eia care /i-a .+cut asta o s+ se duc+ l%ng+ alelalte2 6n groap+2 "arul lui Oi,,'( de pe strada Was3ington( .usese repede c%rpit2 Era din nou desc3is *i .+cea &ani din plin( iar c%nd Sa,,' nu ,ai putea suporta t+cerea lui Oos3 se ducea acolo( s+-*i )nece durerile )n N3isJ'-ul lui pre.erat( a*e0at la &arul p+tat( pri-ind )n .undul pa3arului( g%ndindu-se la Oos32 T+cerea lui Oos3 u,plea de a,enin/+ri ca,era ,ic+ *i distrus+2 Era ca *i cu, -or&ele ar .i .ost pecetluite )n+untrul lui( lucruri pe care se c3inuia din toate puterile s+ le spun+2 6ns+ de .iecare dat+ c%nd Sa,,' )l pri-ea )n oc3i( a-ea aceea*i e>presie goal+2 $e ,ulte ori( Sa,,' st+tuse .urios l%ng+ el( dup+ c%te-a pa3are( strig%nd: 5 Bentru nu,ele lui $u,ne0eu( Oos3( -or&e*te2 #aide( dac+ ai ce-a de spus( spune2 6n seara aceea( .uria lui a4unsese la apogeu2 6l luase de guler *i-l 0g%l/%ise ca pe o p+pu*+( url%nd la el s+ -or&easc+( s+ ,earg+( s+ se poarte cu, o&i*nuia s+ se poarte2 5 C3iar dac+ -rei s+-,i spui c+ ,+ ur+*ti( spune-o( pentru $u,ne0eu2 $ar capul lui Oos3 alunecase )ntr-o parte *i oc3ii lui )ngro0itori( pentru totdeauna desc3i*i( )l pri-iser+ .+r+ s+-l -ad+( ca o -i0iune de co*,ar2 Sa,,' )l l+sase s+ cad+ )napoi pe rogo4ina lui *i-l acoperise cu p+turile2 Ca,era era rece( dar el era sc+ldat
L:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

)n sudoare2 6l cuprinsese .rica *i .ugise din cl+direa d+r%,at+( )napoi la &ar2 $ar nu putea sta ,ult departe 7 pre0en/a t+cut+( sinistr+ a lui Oos3 )l atr+gea )napoi ca un ,agnet2 6*i goli pa3arul *i ,ai ceru unul2 Oos3 nu era nici -iu( nici ,ort2 Lui Sa,,' )ncepuse s+ i se .ac+ .ric+ s+ se ,ai )ntoarc+( se te,ea s+-l -ad+ 0+c%nd acolo( pe rogo4ina ,urdar+( era )ngro0it de propria .urie inutil+( pentru c+ Oos3 nici nu -or&ea( nici nu se ,i*ca2 9tia c+ nu ,ai putea dura prea ,ult2 Tre&uia s+ .ac+ ce-a cu el( de*i asta )i .r%ngea ini,a2 "+g+ ,%na )n &u0unar *i pip+i o/elul rece al cu/itului2 A*tepta acolo pentru Oos32 6ntr-o 0i( cur%nd2 Era t%r0iu c%nd se )ntoarse )n s.%r*it de la &ar2 Cerul nop/ii era negru( iar norii erau at%t de 4os( )nc%t p+reau s+ stea spri4ini/i de acoperi*uri( dar Sa,,' nu a-ea ne-oie de lun+ ca s+-*i g+seasc+ dru,ul; )l cuno*tea ca un poru,&el c+l+tor2 La .iecare pas( cu/itul se lo-ea de sticla de N3isJ' din &u0unar( dar era prea cu.undat )n g%nduri ca s+-l aud+2 Nu putea .i )n seara aceea( )*i spunea2 A-ea s+-l ,ai cru/e pe Oos3 ,+car o noapte( s+-i ,ai dea o ulti,+ *ans+2 O s+-i toarne ni*te N3isJ' pe g%t ca s+-i ia durerile( de*i nu a-ea cu, s+ *tie dac+ Oos3 si,/ea -reo durere2 Se opri )n .a/a intr+rii( pri-ind din o&i*nuin/+ )n 4ur( dar era prea )ntuneric ca s+ poat+ -edea ce-a( apoi intr+ *i se )ndrept+ ),pleticit c+tre spatele casei2 Focul )n so&+ se stinsese *i ca,era era )n &e0n+2 Mor,+ind( se duse spre so&+ s+ pun+ le,ne2 Apoi aprinse lu,%narea de pe podea *i se )ntoarse s+ se uite la Oos32 $ar Oos3 nu era acolo2 Sa,,' clipi din oc3i( apoi se uit+ din nou2 Ni,ic2 Ridic+ lu,%narea( .+r+ s+-i -in+ s+ cread+( dar p+tura era aruncat+ pe 4os *i a*ternutul era gol2 6l trecu un .ior de groa0+ *i )ncerc+ cu disperare s+-*i li,pe0easc+ ,intea )necat+ )n &+utur+2 6l p+r+sise2 L+s+ s+-i cad+ lu,%narea *i se )ntoarse pe c+lc%ie( ,%r%ind ca un ani,al )n.uriat( dar ,%r%itul i se trans.or,+ )ntr-un strig+t de groa0+ c%nd doi &+r&a/i se repe0ir+ la el din u,&r+2 6l aruncar+ la p+,%nt(
LA

- ELI!A"ET# A$LER -

)ntorc%ndu-i &ra/ele la spate( r+sucindu-i-le p%n+ c%nd cre0u c+ o s+ e>plode0e de durere2 5 $a/i-i dru,ul( spuse o -oce cal,+2 "ra/ele )i .ur+ eli&erate( cei care-l prinseser+ .+cur+ un pas )napoi *i Sa,,' se uit+ la ei( r+su.l%nd cu greutate *i ge,%nd de durere2 Erau c3ine0i *i a-eau securi ,ici( ascu/ite *i ,ortale( prinse )n cing+torile ro*ii de la &r%u2 Toc,ai )*i do-ediser+ .or/a *i Sa,,' *tia c+ nu le poate /ine piept2 5 Stai 4os( ordon+ -ocea cal,+( *i Sa,,' se supuse repede( pri-ind cu spai,+ )n )ntunericul din spatele lor2 5 Cine e*tiP )ntre&+ el2 Ce -or c3ine0ii de la ,ineP Lai Tsin .+cu un pas )nainte( cu o lantern+ )n ,%n+2 @or&i aspru: 5 O ,+rturisire( do,nule Morris2 Sa,,' se 3ol&+ la el( speriat2 B+rea cunoscut( dar putea .i oricare din ,iile de .e/e pe care le -edea 0ilnic )n C3inatoNn2 5 Ce a/i .+cut cu Oos3P ge,u el2 5 N-o s+-l ,ai -e0i niciodat+( )i r+spunse &+r&atul( cu -ocea lui c%ntat+2 Be creierul lui Sa,,' se a*ternu -+lul ro*u al .uriei2 Era .elul de .urie care-l .+cea s+-*i piard+ controlulQ i-l luaser+ pe Oos3( )i .+cuser+ r+uQ )l uciseser+2 S,ucind cu/itul din &u0unar se repe0i la c3ine02 Lai Tsin -+0u sclipirea o/elului )n lu,ina lanternei( )i si,/i ascu/i*ul t+indu-i o&ra0ul( apoi si,/i s%ngele cald2 R+,ase ne,i*cat( )n ti,p ce uciga*ii pl+ti/i )l tr%ntir+ pe Sa,,' la p+,%nt2 Spuse cal,: 5 Iar acu, o s+ .aci ce-/i spun2 Sa,,' era )n genunc3i2 Unul din c3ine0i )l /inea de &ra/e( cel+lalt de g%t( cu securea preg+tit+2 Lai Tsin )i puse )n .a/+ 3%rtie( pan+ *i cerneal+2 Spuse: 5 Ia pana *i scrie ce-/i spun2 Sa,,' se uit+ ne)ncre0+tor la el( apoi la pan+2 Cel care-l /inea de g%t )*i )n.ipse necru/+tor genunc3iul )n spatele lui( a*a c+ lu+ repede pana( a*tept%nd c+ -ad+ ce ur,a2
LC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 $a/i-i dru,ul( ordon+ Lai Tsin( *i &+r&a/ii )l l+sar+2 Unul din asasini st+tea )n spatele lui( cel+lalt )n .a/+( *i Sa,,' )i pri-i te,+tor2 Cl+tin+ din cap2 Ce-a nu era )n regul+( era un co*,ar2 Ce -oiau de la elP O ,+rturisire( spusese c3ine0ul2 Ridic+ oc3ii2 Lai Tsin )i )nt%lni pri-irea *i spuse: 5 O s+ scrii: 8&, "ammy Morris, m.rt&risesc &ci%erea a cinci oameni ne*ino*ai. Nu( url+ Sa,,'( arunc%nd pana2 N-o s+ ,+ .aci niciodat+ s+ scriu asta2 Lai Tsin )ncu-iin/+ din cap c+tre cei doi *i ace*tia )l prinser+ din nou2 Iar de data aceasta Sa,,' si,/i ascu/i*ul cu/itului pe propriul g%t( apoi c+ldura propriului s%nge2 5 Acu, *tii ce au si,/it -icti,ele tale( spuse Lai Tsin2 Le cuno*ti groa0a *i neputin/a2 Ia pana *i scrie2 Tre,ur%nd( Sa,,' .+cu ce i se cerea2 5 M.rt&risesc &ci%erea coleg&l&i me& %e +coal., M&r(hy, continu+ Lai Tsin2 Sa,,' se uit+ )n 4ur( disperat2 Ni,eni nu *tia de asta( ni,eni( )n a.ar+ de Oos32 6i ,+rturisise totul or&ului( t+cutului Oos3Q el era singurul care *tia de Murp3'2 5 ScrieD co,and+ Lai Tsin2 La,a )i atinse din nou g%tul( iar Sa,,' scri4eli repede cu-intele: M.rt&risesc &ci%erea celor trei 'emei (entr& care a 'ost /n*ino*.it (rieten&l me&, Eosh Aysgarth. R+su.la scurt *i repede( )nsp+i,%ntat2 Oos3 pro&a&il c+ se pre.+cuse( au0ise totul( )l tr+daseQ 6ngro0it( se uit+ la Lai Tsin2 C+sc+ gura *i ge,u su.ocat2 Acu, *tia cine era o,ul2 Era c3ine0ul care se ),prietenise cu Francie #arrison2 Ea )i spusese toate astea( ea )i tri,isese s+-l .ac+ s+ ,+rturiseasc+( ea i-l luase din nou pe Oos32 5 Scrie( ceru Lai Tsin2 A-ea o -oce ca de g3ea/+2 6nne&unit( Sa,,' se aplec+ asupra 3%rtiei *i scrise ce i se ceruse2 5 Se,nea0+( ordon+ Lai Tsin2
LE

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Unde e Oos3P Ce a/i .+cut cu elP url+ Sa,,'2 Nu-l pute/i lua de l%ng+ ,ine( sunte, .ra/i( ne iu&i,Q l-a, sal-at( a, a-ut gri4+ de el( )ntotdeauna a,Q 5 Se,nea0+( repet+ Lai Tsin2 M%na lui Sa,,' tre,ura at%t de tare( )nc%t a&ia putea /ine pana( iar se,n+tura lui era o ,%0g+leal+ pe 4u,+tate de pagin+2 5 Se,nea0+ din nou( a*a ca s+ se poat+ citi( ceru Lai Tsin2 Sa,,' si,/i la,a a,enin/+toare pe g%t *i-*i scrise din nou nu,ele2 Lai Tsin le .+cu celor doi un se,n din cap *i ei )l apucar+ iar pe Sa,,' de &ra/e( r+sucindu-i-le p%n+ strig+ de durere2 Lai Tsin ridic+ lini*tit 3%rtia *i o citi2 $+du din cap satis.+cut2 Se apropie de Sa,,' *i pri-i o clip+ )n oc3ii lui ar0+tori2 Erau oc3ii unui cri,inal( ai unui o, care ucidea .+r+ re,u*c+ri2 Un o, care ar .i ucis-o pe Francie( dac+ ar .i putut2 5 9ti/i ce s+ .ace/i cu el( le spuse celor doi( )ntorc%nduse2 5 NuD url+ Sa,,'( repe0indu-se dup+ el2 NuD $ar Lai Tsin disp+ruse de4a2 Apoi Sa,,' si,/i o lo-itur+ )n cea.+ *i nu ,ai *tiu ni,ic2 Mai t%r0iu( )n aceea*i noapte( c%nd )ntunericul era cel ,ai pro.und( cei doi )l c+rar+ pe Sa,,' Morris( )ntr-o cotig+ acoperit+( p%n+ la de&arcader *i-l urcar+ )ntr-un -apor care pleca spre C3ina2 C+pitanul )*i lu+ &anii( iar ec3ipa4ul pri-i )n alt+ parte )n ti,p ce ei )l aruncau pe scar+ )n ca&ina ec3ipa4ului2 Era )n -ia/+( cu, ceruse Lai Tsin2 $ar )nainte de a pleca( )i t+iaser+ &+r&+/ia2

LF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 21
Fase l&ni mai t-r,i& Era ,ie0ul nop/ii *i Lai Tsin era )n ,aga0ie( -eri.ic%nd stocurile *i lu%nd noti/e pentru ce ,ai tre&uia s+ co,ande2 Francie )l )n-+/ase nu,ele ,+r.urilor pe care le -indea *i el le scria )ncet *i cu preci0ie2 Cl+tin+ din cap c%nd )*i )nc3ise carnetul2 Fusese singur toat+ -ia/a; a*a era o&i*nuit *i nu se a*tepta la ,ai ,ult2 $ar .+r+ Francie -ia/a )i era goal+2 Totul se sc3i,&ase de c%nd o )nt%lnise pe ea2 $e-enise un o, de,n de respect )n oc3ii s+i *i )n ai celorlal/i2 Iar )n sc3i,&( dorea s+ ia pe u,erii lui toate greut+/ile ei; -oia s+-i )napoie0e tinere/ea *i .ru,use/ea; -oia s+-i d+ruiasc+ lu,ea2 $ar ,ai )nt%i tre&uia s-o c%*tige2 6ncuie u*a depo0itului *i porni )ncet spre cas+( pe str+0ile )ntunecate *i t+cute ale ora*ului( g%ndindu-se la -ia/a sa2 Niciodat+ nu se a*teptase s+ ai&+ un -iitor( nu a-ea dec%t pre0ent( *i acela nu tre&uia plani.icat2 Acu, )ns+ *tia c+( dac+ -oia s+-*i ating+ /elurile( tre&uie s+ pri-easc+ ,ai departe de ,aga0ine *i depo0it2 Tre&uia s+ .ie ,ai ,ult dec%t un si,plu negustor2 Tre&uia s+ de-in+ antreprenor2 Tre&uia s+ a-anse0e dincolo de San Francisco( p%n+-n #ong 1ong *i C3ina( )n #aNaii( India( Rusia *i Orient2 6*i pri-i i,aginea re.lectat+ )ntr-o -itrin+ *i -+0u un /+ran c3ine0 o&i*nuit2 C3ine0ii prosperi *i educa/i r+,+seser+ cu to/ii )n C3ina *i doar s+racii .ugiser+ )n A,erica pentru a lucra la c+ile .erate sau pe c%,p( )n sp+l+torii sau )n restaurante2 Cei cu ,in/i ,ai ascu/ite *i cu ce-a &ani de-eniser+ negustori( ca el( dar *i -ie/ile acestora erau pres+rate cu greut+/i *i pri,e4dii *i nu doar din partea dia-olilor str+ini( gNailo2 E>ista ,ult+ in-idie *i )n*el+ciune( iar tong-urile erau rele( perpetu%nd o a,enin/are continu+2 Ceilal/i negustori c3ine0i erau puternici( pentru c+ erau capii propriilor lor .a,ilii nu,eroase( care-i a4utau( dar el
LG

- ELI!A"ET# A$LER -

nu a-ea .a,ilie2 N-o a-ea dec%t pe Francie2 Se g%ndi la ea ,ult+ -re,e )n ti,p ce ,ergea c+tre cas+ *i deodat+ )n/elese c+ a-%nd-o pe Francie ca partener era ,ai puternic dec%t to/i2 Cu Francie )n .runtea co,paniei sale putea cu,p+ra teren *i putea intra )n a.aceri inter0ise c3ine0ilor( nu nu,ai )n C3inatoNn( ci oriunde )n A,erica( oriunde )n lu,e2 Cu Francie al+turi de el( putea .i ,ai tare dec%t to/i negustorii c3ine0i2 Mai t%r0iu( )n noaptea aceea( )n ti,p ce se r+sucea .+r+ so,n )n a*ternut( )*i spuse c+ ceea ce dorea cel ,ai ,ult era s+ de-in+ un o, )n-+/at2 Bentru c+ nu,ai a*a( )nar,at cu puterea succesului( a &anilor *i a )n-+/+turii( se putea )ntoarce )n satul s+u de pe ,alurile .lu-iului Ta C3iang *i le putea ar+ta tuturor ce copil ,inunat era .iul lui ,ui-tsai( Lilin2 @oia s+ ridice un te,plu )n ,e,oria ei *i a copiilor ei ,or/i( ast.el ca spiritele lor s+ poat+ a-ea o cas+2 9i ,ai -oia s+ le d+ruiasc+ toate &og+/iile lui Francie *i copilului ei nen+scut2 6ntre ti,p( tot ce-i putea o.eri era c%inele pe care *i-l dorea2 R+sise doi c+/ei ,ari( t+.+logi( de culoarea nisipului( cu oc3i c3i3li,&arii( *i acu, tre&uia s+ i-i duc+2 6*i spusese c+ a,%n+ -i0ita la ea( pentru c+ nu -oia s-o tul&ure( dar ,ai era un ,oti-: ,ai .usese )n satul acela cu ani )n ur,+ *i se te,ea de a,intirile pe care i le-ar .i tre0it re)ntoarcerea2 6*i cu,p+r+ 3aine noi pentru c+l+torie( ca ea s+ poat+ .i ,%ndr+ de el: o ro&+ lung+( de ,+tase al&astr+( o 4ac3et+ neagr+( ,atlasat+( *i o p+l+rie rotund+( cu un &uton de ,+tase )n ,i4loc2 B+rul )i crescuse *i-l purta ),pletit )ntr-o coad+; /inea co*ul de pai pe u,+r *i ducea cei doi c+/ei de les+2 Se duse p%n+ )n ora*ul de 4os( la cl+direa .eri&otului *i( agitat( se ),&arc+ la cursa Contra-Costa( ignor%nd 0%,&etele superioare ale to-ar+*ilor lui de c+l+torie2 Mintea )i era plin+ de -ec3ile te,eri c%nd !occo )l duse c+tre nord( la .er,+2 6*i spuse c+ acu, era un negustor respectat *i c+ )n cur%nd a-ea s+ ai&+ destui &ani ca s+ le pl+teasc+ "+tr%nilor cele cinci procente2 6*i spuse c+
LK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

tre&uia s+ uite trecutul( dar ini,a )i era grea( ar0%nd de durerea -ec3e( rede*teptat+2 Francie ie*i )n .ug+ )n prid-or ca s+-l )nt%,pine2 Era )n ulti,ele s+pt+,%ni de sarcin+ *i lui i se u,e0ir+ oc3ii de tandre/e2 B+rea ea )ns+*i un copil( cu o&ra4ii ),&u4ora/i *i cu p+rul &lond despletit pe u,eri2 R%dea de c+/ei( )ncurca/i cu lesele )n 4urul picioarelor lui2 5 $oi c+/ei( Lai TsinD e>cla,+ ea2 5 O .e,el+ *i un ,ascul2 Cu ti,pul o s+ ai ,ai ,ul/i dogi2 Spera, s+-/i plac+2 Ea r%se din nou2 5 O s+ le spun $uJe *i $uc3ess 7 )n a,intirea lui Brincess2 Iar acu, a, *i eu ce-a s+-/i dau( spuse ea ,%ndr+2 Casa ,ea )/i apar/ine( Lai Tsin2 Este c+,inul nostru2 C%nd ea )l conduse prin ca,erele si,ple( Lai Tsin -+0u c+ nu e>istau lucruri de -aloare( nici co-oare pre/ioase de ,+tase( nici orna,ente de ne.rit sau 4ad( nici picturi sau scaune sculptate cu, -+0use )n casa "+tr%nului2 $ar c+su/a de la .er,+ str+lucea de cur+/enie *i era pri,itoare cu, nu ,ai -+0use -reodat+ o cas+2 Annie se n+pusti 0%,&itoare s+-l )nt%,pine2 Breg+tise pentru el un .estin: sup+ de ro*ii din propriile lor ro*ii( pe*te din r%u( legu,e din gr+dina lor( o pl+cint+ cu ,ere din po,ii lor *i s,%nt%n+ de la -acile lor2 9i( de*i nu ,ai ,%ncase niciodat+ )n -ia/+ o ase,enea ,%ncare( 0%,&i *i spuse c+ era un osp+/ gNailo ,inunat2 $up+ cin+ se a*e0ar+ l%ng+ .oc *i Annie )l pri-i curioas+2 #ainele cele noi at%rnau pe trupul lui sla&( iar .a/a lui( cu po,e/i proe,inen/i( era tras+( dar Lai Tsin a-ea t+ria o/elului *i Annie &+nuia c+ o c+p+tase trec%nd prin greut+/i2 Francie )i spusese c+ se te,use s+-l )ntre&e despre trecutul lui( dar curio0itatea lui Annie nu cuno*tea ase,enea opreli*ti2 Sco/%ndu-*i panto.ii( )ntinse picioarele c+tre .oc2 Mi*c%nd cu pl+cere din degete( spuse .+r+ ocoli*uri: 5 Spune-ne ce te-a adus )n A,erica( Lai Tsin2
ML

- ELI!A"ET# A$LER -

Lai Tsin t+cu( )ntre&%ndu-se cu, le putea spune2 A.ar+ era )ntuneric *i -%ntul rece al nop/ii &+tea .urios )n .erestre2 Bri-i )n 4ur( la ca,era con.orta&il+( lu,inat+ de .l+c+rile care dansau )n c+,in2 Nu se ,ai si,/ise niciodat+ a*a( la ad+post )ntre patru pere/i( )n co,pania prietenilor( a oa,enilor pe care-i iu&ea *i care /ineau la el2 Ini,a )i era .oarte plin+( a*a c+ r+spunse: 5 $ragele ,ele prietene2 A/i .ost sincere *i cinstite )n ce pri-e*te -ie/ile -oastre2 Eu sunt str+inul( necunoscutul( *i a-e/i tot dreptul s+ .i/i curioase2 O s+ -+ spun de ce a, -enit )n A,erica2 Oc3ii lor erau a/inti/i asupra lui( a*tept%nd s+ )nceap+2 Un &u*tean se r+suci )n -atr+ *i c+0u )n ,i4locul unei 4er&e de sc%ntei( iar c+/eii ,%r%ir+ )n so,n2 $up+ o -re,e( el spuse: 5 Unde tr+ia, eu( pe ,alurile .lu-iului Iangt0e( )n pro-incia An3Nei( st+p%nul satului era proprietar peste tot: st+p%nea p+,%ntul *i casele de pe el( lacul cu ra/ele( ore0+riile *i c%,purile cu du0i2 Era st+p%nul nostru( al tuturor2 Tat+l ,eu a-ea gri4+ de ra/e( care erau .oarte pre/uite pentru carnea lor2 $in c%nd )n c%nd( st+p%nul satului tri,itea ra/ele la NanJing s+ .ie t+iate *i -%ndute2 Sora ,ea *i cu ,ine tre&uia s+ le ,%n+, din sat p%n+ la r%u( )nde,n%ndu-le cu ni*te &e/e lungi( dar aten/i s+ nu le r+ni,2 Ma'ling *i cu ,ine era, tri*ti( pentru c+ ne )ntre&a, dac+ ra/ele )*i cuno*teau soarta( pentru c+ ,+c+neau *i se pl%ngeau *i )ncercau s+ 0&oare2 $ar aripile lor ciuntite .%l.%iau )n 0adar *i ele porneau o&osite pe dru,ul lung c+tre .lu-iul cel ,are( ca s+-*i )nt%lneasc+ soarta2 Ma'ling( ,iloas+( pl%ngea cu lacri,i a,are c%nd a4ungea, la ap+2 6ntotdeauna era c%te o ra/+ care p+rea ,ai deose&it+2 Ea lua pas+rea )n &ra/e( )i ,%ng%ia penele *i-i *optea -or&e &l%nde )nainte de a o l+sa( al+turi de celelalte( pe apa gal&en+ a .lu-iului Iangt0e2 Tat+l ,eu se ducea )ntotdeauna singur la NanJing2 6n to/i acei ani nu ceruse ni,+nui s+ -in+ cu el( dar de data aceea i-a spus surorii ,ele c+ noi doi tre&uia s+ ,erge, cu el2 Eu
MM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

a-ea, nou+ ani( iar Ma'ling M:2 Era .ru,oas+ ca ,a,a( cu p+r negru *i lung( pe care-l purta precu, copiii( )ntr-o coad+2 B%n+ nu de-enea .e,eie nu-l putea .ace coc2 Era )nc+ o copil+ *i( )n ciuda -ie/ii grele( era plin+ de -ia/+2 R+sea prile4 de &ucurie )n cele ,ai ,+runte lucruri; era &un+ *i &l%nd+( )ntotdeauna r%dea *i glu,ea2 R%dea de c%inii care )ncercau s+-*i prind+ coada( )n curte; punea o .loare la urec3ea &i-olului *i-l ,%ng%ia( dup+ o 0i de ,unc+ grea( *i era cuprins+ de )nc%ntare dac+ o .e,eie din sat )i d+ruia o panglic+ ro*ie s+-*i prind+ p+rul2 #ainele noastre erau din cel ,ai prost &u,&ac( al& cu al&astru( cu, poart+ coolie( *i ca s+ ne ap+r+, de .rigul iernii ne acoperea, cu 4ac3etele ,atlasate care le r+,+seser+ ,ici .ra/ilor no*tri2 C%nd a, ,ers s+ duce, ra/ele la NanJing( n-a, c+l+torit )n 4onca lui 1e C3ung.en( ci )ntr-un sa,pan ,ic( -%slind pe r%nd ca s+ pute, /ine ra/ele la un loc( alt.el tata se sup+ra *i ne &+tea2 Be .lu-iu era ,ult+ ,i*care( iar eu era, )nc%ntat s+ -+d -asele ,ari *i al&e( cu a&uri( ale str+inilor( con-oaiele de 4onci cu sare *i plutele pe care tr+iau .a,ilii )ntregi2 $ar oc3ii lui Ma'ling erau ro*ii de pl%ns( de ,ila ra/elor2 Nu cuno*tea, dec%t s+tucul nostru2 Nu ,ai -+0user+, niciodat+ un ora* *i era, ului/i de sutele de -ase de pe l%ng+ ,aluri *i speria/i de tra.icul de pe str+du/ele )nguste *i de ,ul/i,ile de oa,eni gr+&i/i *i agita/i2 Be l%ng+ noi treceau care trase de ,+gari( )nc+rcate peste ,+sur+( )n ti,p ce noi( )ngro0i/i( ne ,%na, c%rdul de ra/e c+tre destina/ie2 Coolie cu &occele ,ari( at%rnate pe pr+4ini( ne ),&r%nceau de colo-colo( pe l%ng+ noi lunecau negustori &oga/i )n lectici( ai c+ror purt+tori strigau la noi s+ ne d+, la o parte2 Ma'ling se opri s+ se uite la o doa,n+2 Fa/a ei era .ardat+ *i p+rul negru )i era ),podo&it cu orna,ente de 4ad2 Burta o roc3ie de &rocart gal&en *i o 4ac3et+ de satin *i nea, dat sea,a c+ tre&uia s+ .ac+ parte din .a,ilia ),p+ratului( pentru c+ nu,ai ei a-eau -oie s+ poarte gal&enul i,perial2 Nu ne -enea s+ crede, c%t de ,ici )i
M

- ELI!A"ET# A$LER -

erau picioarele &anda4ate( c%nd a co&or%t din lectic+ *i a intrat )ntr-un ,aga0in care -indea ,+t+suri scu,pe( colorate )n -erde( indigo( purpuriu *i auriu2 A, tres+rit de spai,+ c%nd( de dup+ un col/( a ap+rut un &+r&at care lo-ea )ntr-un gong uria*2 6n spatele lui -enea un alt &+r&at2 Era un 3o/: a-ea ,%inile legate *i la .iecare &+taie de gong( un o, )i lo-ea spatele gol cu o leg+tur+ de nuiele de &a,&us2 Ne ui,eau ,aga0inele care d+deau pe dina.ar+ de &og+/ie: ,%nc+ruri cu, nu ,ai -+0user+,( sticle cu -in de ore0( -ase cu ulei *i aro,e *i past+ de se,in/e de lotus2 Ne 0g%ia, la te,plele pictate )n purpuriu *i -erde( ),podo&ite cu lei de aur *i lanterne colorate( *i la ,ul/i,ea de oa,eni care se rugau2 Era, cople*i/i de par.u,ul ,iilor de &e/i*oare aro,ate *i a,u/iser+, -+0%nd at%tea &og+/ii *i a,intindu-ne de propria noastr+ s+r+cie2 Min/ile noastre de &ie/i copii de la /ar+ erau pline de pri-eli*tea( 0go,otele *i ,irosurile ora*ului( dar era, tot tri*ti din cau0a &ietelor r+/u*te2 Le-a, ,%nat )ntr-un /arc de le,n *i le-a, l+sat sor/ii lor2 1e C3ung.en a luat &anii( apoi s-a )ntors c+tre noi *i ne-a spus scurt s+ ne )ntoarce, la sa,panul nostru *i s+ a*tept+, acolo p%n+ tri,ite pe cine-a dup+ noi2 Ma'ling )nc+ ,ai suspina( iar eu i-a, a,intit tatei c+ nu ,%ncaser+, ni,ic din 0ori *i c+ era cinci dup+-a,ia0a2 Mor,+ind( a scos c%te-a ,onede din &u0unar *i ne-a spus s+ ne duce, la o ceain+rie *i s+ lu+, cel ,ai ,ic *i ,ai ie.tin &ol de ore02 Eu era, )nc%ntat c%nd a, pornit-o la .ug+ pe str+0i( c+ut%nd un loc su.icient de ie.tin2 Nu ,ai .useser+, niciodat+ )ntr-o ceain+rie2 Era o ,are a-entur+ *i( pentru pri,a oar+( ini,ile noastre si,/eau si,patie pentru tat+l nostru care ne o.erea o ase,enea &ucurie2 $ar( )n cele din ur,+( cu cele c%te-a ,onede nu ne-a, putut cu,p+ra dec%t un &ol de .iertur+ s+rat+ de o-+02 Cu toate acestea( era de a4uns ca s+ ne potoleasc+ .oa,ea pentru ,o,ent *i ne-a, croit dru, )napoi( pe str+du/ele aglo,erate( /in%ndu-ne de ,%n+2 $ar era, prea
M:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

)nsp+i,%nta/i de or+*enii gr+&i/i *i aspri2 Era prea ,ult pentru ni*te copii de /+ran *i p%n+ c%nd a, a4uns la r%u era, de4a epui0a/i2 Ne-a, g3e,uit )n ,icul nostru sa,pan *i a, ador,it i,ediat2 M-a, tre0it c%te-a ore ,ai t%r0iu( c%nd un coolie ,+ 0g%l/%ia *i striga la ,ine2 <Tat+l t+u )/i cere s+ -ii cu ,ine acu,=( spuse el( tre0ind-o *i pe Ma'ling2 Mi s-a p+rut c+ ne pri-e*te ciudat c%nd a, co&or%t din sa,pan( dar l-a, ur,at oricu,2 Se )ntunecase *i dru,ul nostru nu era lu,inat dec%t de c%te o la,p+ cu ulei( ici *i colo2 Ne /inea, de ,%n+ *i pri-ea, tot ti,pul peste u,+r2 6n .a/a .iec+rei u*i ardeau &e/i*oare de t+,%ie( spre sla-a 0eului casei( *i par.u,ul lor puternic acoperea ,ias,ele care urcau din canale2 "+r&atul cu aspect sinistru ne-a condus printr-un la&irint de alei )ntunecate( p%n+ c%nd a, a4uns )ntr-o pia/+2 6ntr-un col/( su& o lantern+ p%lp%itoare( era adunat un grup de &+r&a/i *i printre ei era *i tat+l nostru( st%nd de -or&+ cu un &+r&at &ondoc *i oac3e*( ),&r+cat )ntr-un c3eong-sa, negru2 A-ea o ,usta/+ lung+ *i oc3i )ngu*ti( .oarte o&lici( *i din instinct ,-a, te,ut de el2 Tat+l nostru i-a spus ce-a *i el s-a )ntors s+ ne pri-easc+2 Oc3ii i-au 0+&o-it ,ult ti,p asupra lui Ma'ling( studiind-o din cre*tetul capului p%n+-n -%r.ul panto.ilor u0a/i( iar ea s-a )n.iorat( ro*ind su& pri-irea lui2 "+r&atul a ridicat din u,eri *i i-a spus tatei ce-a; acesta a ridicat &ra/ele *i a )nceput s+ se certe cu el( )n ti,p ce noi )i pri-ea, ui,i/i2 A, -+0ut c+ )ntr-un col/ .usese ridicat+ o plat.or,+ *i )n spatele ei se ascundea un grup de .ete speriate2 "+r&a/ii )ncepuser+ s+ se adune )n pia/+( pri-indu-le cu )ndr+0neal+( r%0%nd( pip+indu-le s%nii *i ating%ndu-le2 A, luat-o de ,%n+ pe Ma'ling( )ngro0it2 Era doar o .eti/+( a-ea a&ia treispre0ece ani( nu era )nc+ .e,eie2 $e*i ,uncea din greu pentru tat+l nostru( el *tia c+ )ntr-o 0i( dac+ -oia s+ scape de ea( a-ea s+ .ie o&ligat s+-i dea o 0estre2 Fiii ,ai ,ari ur,au s+ se c+s+toreasc+ )n cur%nd *i el a-ea ne-oie de &ani ca s+ le pl+teasc+ nun/ile2 $ac+ o
MA

- ELI!A"ET# A$LER -

-indea pe Ma'ling acu,( sc+pa de po-ara de a o 3r+ni )n .iecare 0i p%n+ se ,+rita( nu ,ai tre&uia s+-i dea 0estre *i putea pl+ti *i pentru nun/i2 A, )nt%lnit pri-irea lui Ma'ling *i ,i-a, dat sea,a c+ *i ea )n/elesese2 B+lise *i oc3ii i se ,+riser+ de .ric+2 I-a, aruncat o pri-ire tat+lui nostru( care continua s+ se certe cu negustorul de carne -ie pentru pre/ul lui Ma'ling2 A, apucat-o de ,%n+ *i i-a, spus: <Fugi( Ma'ling2 #ai s+ .ugi,2 C%t po/i de repede2= Ne-a, strecurat din pia/+ neo&ser-a/i( alunec%nd pe noroiul puturos *i ),piedic%ndu-ne de pietre( r+t+cind pe alei( .ugind p%n+ c%nd ini,ile ne &u&uiau )n piept *i pl+,%nii ne ardeau2 Ne-a, oprit *i ne-a, spri4init de un 0id( ascult%nd cu aten/ie( dar singurul sunet pe care-l putea, au0i era r+su.larea noastr+2 <@ino=( i-a, spus2 A, prins-o de ,%n+ *i a, luat-o din nou la .ug+( .+r+ s+ *ti, )ncotro2 Nu,ai s+ sc+p+, de tat+l nostru cel r+u *i de o,ul )ngro0itor care -oia s-o -%nd+ pe sora ,ea( ca s+ .ac+ din ea o scla-+ *i o prostituat+2 6n cele din ur,+ a, ie*it )ntr-o strad+ ,ai larg+( pe care a, recunoscut-o *i )n cur%nd a, a4uns din nou la r%u2 Ca ni*te ga0ele a, s+rit )n sa,panul nostru *i a, )nceput s+ -%sli, )n 4osul apei2 Nu *tia, )ncotro ne ducea,2 Nu cuno*tea, dec%t casa noastr+ din sat2 Nu a-ea, &ani *i nu *tia, ni,ic despre -ia/+2 A, -%slit toat+ noaptea *i )n 0ori( .r%n/i de o&oseal+( a, urcat pe ,al *i a, ador,it2 C%nd ne-a, tre0it( c%te-a ore ,ai t%r0iu( era, la .el de o&osi/i *i ne era .oa,e2 A, ascuns sa,panul )n p+puri* *i au urcat pe o potec+ pr+.uit+( p%n+ a, dat de un sat( dar /+ranii de acolo )ntorceau capetele de la noi c%nd le cerea, ce-a de ,%ncare2 A, ,ers ,ai departe( ne*tiind ce altce-a s+ .ace, *i a, a4uns pe ,alul unui r%u li,pede( l%ng+ o ,ic+ ,%n+stire taoist+2 Un c+lug+r t%n+r( )ntr-o ro&+ de culoarea *o.ranului( a )nclinat din cap c+tre noi )n se,n de salut2 Noi l-a, salutat la .el *i i-a, e>plicat ce se )nt%,plase cu noi2 A-ea oc3ii
MC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

plini de ,il+ c%nd ne-a po.tit )n+untru ca s+ ),part+ cu noi pu/ina ,%ncare pe care o a-eau2 Nu era prea ,ult( pentru c+ nu a-eau &ani *i tr+iau doar din ce le d+deau /+ranii( dar .iertura su&/ire de ore0 ni se p+rea ,inunat+ *i ne )nc+l0ea sto,acurile goale2 Iar )n noaptea aceea a, dor,it )ntr-o c3ilie ,ic+ *i ne,o&ilat+ *i ne-a, si,/it )n siguran/+ al+turi de noii no*tri prieteni2 A-ea s+ .ie ulti,a noastr+ noapte lini*tit+ pentru ,ai ,ul/i ani2 A doua 0i de di,inea/+( )nso/i/i de rug+ciunile lor( a, pornit iar la dru,2 $iscutaser+, *i 3ot+r%ser+, s+ ne )ntoarce, la r%u *i s+ -%sli, p%n+ la ur,+torul ora*( unde a, .i putut g+si de lucru2 $e4a se )nnoptase c%nd a, a4uns la ap+ *i a, r+su.lat u*ura/i -+0%nd c+ sa,panul nostru era tot acolo unde-l ascunseser+,2 Ce n-a, -+0ut a .ost 4onca ce a*tepta )n )ntunericul nop/ii *i oa,enii care s-au repe0it la noi cu cu/itele )n din/i( astup%ndu-ne gurile cu pal,ele ca s+ nu pute, /ipa2 9tiuser+ c+ nu putea, a4unge departe *i c%nd ne g+siser+ sa,panul se a*e0aser+ s+ ne a*tepte2 6n c%te-a ,inute ne-a, tre0it la &ordul 4oncii( .a/+-n .a/+ cu tat+l nostru( 1e C3ung.en( *i cu negustorul de carne -ie2 Acesta a r%s c%nd ne-a -+0ut2 <Are cura4=( a spus el cu ad,ira/ie c+tre tat+l nostru( ciupind-o pe Ma'ling de .und( pip+indu-i carnea )nainte de a 3ot+r) c%/i &ani .ace2 <Be de alt+ parte=( ad+ug+ g%nditor( <)nc+ n-are s%ni2 Asta( desigur( o s+-i scad+ pre/ul2= Ma'ling *i cu ,ine st+tea, unul l%ng+ altul *i ,-a, uitat la ea2 L+sase capul )n piept *i ro*ise de ru*ine( )n ti,p ce ei discutau detaliile inti,e ale trupului ei2 <C%tP= a )ntre&at ner+&d+tor 1e C3ung.en2 <"+iatul ar .i un ser-itor &un2 6/i dau trei sute de 'uani pe a,%ndoi=( a anun/at o,ul( )ncruci*%ndu-*i &ra/ele pe piept *i pli,&%ndu-se )n 4urul nostru( pre/+luindu-ne ca pe -ite la t%rg2 M-a, uitat )n oc3ii tat+lui nostru *i a, -+0ut )n ei l+co,ia2 <Nu )ncape loc de t%rguial+=( a spus negustorul( )ntorc%ndu-se cu indi.eren/+2 1e C3ung.en a o.tat ad%nc; eu *tia, c+ se g%ndea la cei AL de 'uani pe care-i pl+tise pentru ,a,a *i regreta c+ lua at%t de pu/in dup+ to/i anii aceia c%nd ne 3r+nise( dar )n
ME

- ELI!A"ET# A$LER -

cele din ur,+ a acceptat pre/ul *i au .+cut t%rgul2 Iar acu, 1e Ma'ling *i 1e Lai Tsin apar/ineau negustorului de carne -ie2 Ne-au pus lan/uri la picioare ca s+ nu pute, .ugi *i 4onca ne-a dus )napoi la NanJing( unde tre&uia s+ ne ,ut+, pe &arca negustorului2 C%nd urca, pe punte a, pri-it )napoi( dar nu l-a, ,ai -+0ut pe tat+l nostru2 A, .ost arunca/i )n cala ur%t ,irositoare a 4oncii negustorului *i ne-a, ),&r+/i*at )n )ntuneric( a*tept%nd ce a-ea s+ ur,e0e2 $up+ un ti,p )ndelungat( c3epengul s-a desc3is *i a, -+0ut c+ era de4a 0iu+2 Cu o s.oar+( un coolie a co&or%t c+tre noi un co* )n care se a.la un &ol de ore0( o &ucat+ de p%ine *i o plosc+ cu ap+2 6n po.ida .ricii( a, ,%ncat ca ni*te iepuri )n.o,eta/i( )ndes%ndu-ne ore0ul )n gur+ c%t putea, de repede( de tea,+ s+ nu ni-l ia2 A, respirat cu l+co,ie aerul curat al di,ine/ii( p%n+ c%nd o,ul s-a )ntors( a )nc3is c3epengul *i ne-a l+sat din nou )n )ntuneric2 $up+ c%te-a 0ile( cine-a a co&or%t p%n+ la noi o scar+ *i ni s-a co,andat s+ ie*i, pe punte2 Lan/urile ne t+iau gle0nele )n ti,p ce ne c+/+ra, pe scara )ngust+ *i( pentru c+ st+tuse, at%ta )n )ntuneric( lu,ina soarelui ne-a or&it2 Spre ,irarea noastr+( ni s-au scos lan/urile *i ni s-a spus s+ intr+, )n ca&in+ *i s+ ne sp+l+,2 Ne-a, supus( pri-indu-ne unul pe cel+lalt cu )ndoial+( )ntre&%ndu-ne ce a-ea s+ ur,e0e2 $ar n-a -enit ni,eni s+ ne -ad+ *i ne-a, g3e,uit pe podeaua ca&inei( a*tept%nd2 A trecut ,ult+ -re,e2 La as.in/it( 4onca s-a alipit de ,al2 A -enit noaptea( a r+s+rit luna *i noi a*tepta, )n continuare2 $eodat+ a ap+rut negustorul2 A r%s c%nd ne-a -+0ut( a*e0a/i pe podea )n lu,ina lunii2 Apoi a apucat-o pe Ma'ling de p+r *i a ridicat-o )n picioare2 A, s+rit s-o ap+r( dar ,-a ),&r%ncit( iar un alt &+r&at ,-a /inut( )n ti,p ce el o t%ra( /ip%nd( c+tre ca&ina lui2 Ser-itorul lui ,+ a,enin/a cu cu/itul( a*a c+ ,-a, a*e0at la loc pe podea( nea4utorat( au0ind )nc+ ecoul strig+telor lui Ma'ling2 $ar nu erau doar un ecou( o a,intire2 Sora ,ea /ipa )nc+( )ncuiat+ )n ca&in+ cu
MF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

negustorul2 A, a*teptat *i a, a*teptat( dar Ma'ling nu s-a )ntors2 6n cele din ur,+( a, .ost dus )napoi )n cal+2 A )nc3is din nou c3epengul *i eu a, r+,as singur cu g%ndurile ,ele2 Au trecut 0ile; uneori ,i se d+dea ore0 *i ap+( dar )n cea ,ai ,are parte a ti,pului era, singur( )n.o,etat *i speriat( )n )ntuneric2 Mi s-a p+rut c+ a trecut o -e*nicie p%n+ c%nd a, au0it 0go,ot a.ar+ *i a, )n/eles c+ 4onca intra )ntr-un port ,are; ,i-a, dat sea,a c+ tre&uia s+ .ie S3ang3ai2 Acu, cel pu/in a-ea, s-o re-+d pe Ma'ling2 S-a desc3is c3epengul *i a ap+rut un coolie2 A co&or%t scara *i a, urcat pe ea( u,pl%ndu-,i pl+,%nii cu aerul rece *i s+rat( ,i4indu-,i oc3ii din cau0a lu,inii( pri-ind )n 4ur dup+ sora ,ea2 $ar puntea era plin+ de ,arinari care co&orau gr+&i/i p%n0ele *i legau par%,ele2 "+r&atul ,i-a legat iar gle0nele cu lan/uri( dar i-a, )nt%lnit oc3ii *i tre&uie s+ .i ar+tat at%t de disperat( )nc%t a e0itat 7 )n de.initi-( era, doar un copil de nou+ ani( la .el de a,+r%t ca *i el2 Ce r+u putuse, s+ .acP A ridicat din u,eri( a luat lan/urile *i le-a ascuns su& un colac de .r%ng3ie( .+c%ndu-,i se,n s+ r+,%n unde era,2 Apoi a plecat2 C%te-a clipe ,ai t%r0iu l-a, -+0ut pe negustor co&or%nd de pe -as *i urc%ndu-se )ntr-o ric*+ care-l a*tepta2 A, stat p%n+ a disp+rut( apoi( atent s+ nu ,+ -ad+ ec3ipa4ul( ,-a, strecurat )n ca&ina lui( c+ut%nd-o pe Ma'ling2 $ar nu era nici acolo( nici )n ca,&u0+ sau )n salon2 A, c+utat pe toat+ 4onca( din ce )n ce ,ai disperat2 9tia, c+ dup+ ce pl+tise at%/ia &ani pentru Ma'ling n-ar .i ucis-o( pentru c+ *i-ar .i pierdut pro.itul2 A, )n/eles c+ o de&arcase i,ediat ce acostaser+,( poate ca s+ se al+ture celorlalte .ete pe care le a-ea de -%n0are2 A, .ugit )napoi pe punte( a*tept%nd p%n+ ce ec3ipa4ul a plecat )n ora*2 Apoi i-a, ur,+rit( sper%nd c+ a-eau s+ ,+ conduc+ la negustor *i la Ma'ling2 $ar ei s-au dus drept la tripourile 0go,otoase *i la casele unde se .u,a opiu,( iar acolo nu era nici ur,+ de sora ,ea2
MG

- ELI!A"ET# A$LER -

A, r+t+cit pe acolo( u,&l%nd toat+ 0iua pe str+0ile alunecoase( pa-ate cu pietre( p%n+ c%nd picioarele au )nceput s+ ,+ doar+2 $in c%nd )n c%nd oprea, pe c%te cine-a *i )ntre&a, unde se -indeau .ete( dar ei se ,ul/u,eau s+ ,+ pri-easc+ ciudat *i apoi plecau gr+&i/i2 Sa l+sat noaptea( iar eu era, singur )n ora*ul ,are *i )nsp+i,%nt+tor *i era, )n.o,etat( .+r+ &ani *i disperat2 Fr%nt de o&oseal+( ,-a, g3e,uit )ntr-un col/ )ntunecat( cu lacri,ile curg%ndu-,i din oc3ii )nc3i*i2 9tia, c+ n-o s-o ,ai -+d niciodat+ pe Ma'ling2 Au trecut ,ai ,ulte 0ile2 A, -aga&ondat prin ora*( cer*ind ,%ncare( recunosc+tor pentru .iecare &uc+/ic+ ce ,i se arunca2 A, &%ntuit ca o .anto,+ pe l%ng+ -ia/a real+( ascult%nd -or&e despre c%t de grea era -ia/a )n C3ina *i c%t de &oga/i erau oa,enii care se duseser+ s+ ,unceasc+ la Muntele de Aur din A,erica2 Se spunea c+ )n A,erica oa,enii s+pau dup+ aur *i argint( construiau c+i .erate *i-*i puneau pe picioare propriile lor a.aceri( c+ tr+iau ca regii *i c+ le ,ai r+,%nea de-a4uns ca s+ tri,it+ acas+ &ani s+-*i a4ute p+rin/ii &+tr%ni( so/iile *i copiii2 <"+r&a/ii din Tois3an se ),&og+/esc=( ,ur,urau cu in-idie2 Bentru ,ine &og+/iile )nse,nau ,%ncare )n &urt+ *i un a*ternut( dar ,+ g%ndea, la ce au0ea,2 O pierduse, pe Ma'ling( nu a-ea, .a,ilie2 $e ce nu ,-a* .i dus )n A,erica( cu &+r&a/ii din Tois3anP M-a, )ntors la docuri *i( )ntre&%nd cu precau/ie( a, a.lat c+ a doua 0i pleca un -apor c+tre Seattle2 Era un -apor cu a&uri( ,ic *i pr+p+dit( iar ec3ipa4ul( care st+tea re0e,at de parapete( p+rea ,urdar *i ne)ngri4it2 $ar era singurul -as care pleca i,ediat c+tre Muntele de Aur *i era, 3ot+r%t s+ ,+ ),&arc2 A, urcat cu )ndr+0neal+ la &ord *i a, cerut s+ .iu luat ca &+iat la toate2 Au r%s de ,ine *i ,-au tri,is la c+pitan( un a,erican gras *i &+r&os( cu o uni.or,+ al&+( ,urdar+( plin+ de 0or0oane aurii2 A-ea o *apc+ al&+( cu *i ,ai ,ult auriu( *i )n ,%n+ /inea o sticl+ cu N3isJ' din care &ea )ntruna2 A r%s cu ,ult+ po.t+ precu, ceilal/i c%nd i-a, spus c+ -oia, s+ ,+ ),&arc2
MK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

<Sigur( .iule=( a spus el( cu &urta 0guduindu-se de r%s2 <6nc+ unul nu ,ai contea0+2 $ar o s+ ,unce*ti din greu ca s+-/i c%*tigi traiul2= N-a spus ni,ic de salariu( dar eu nu -oia, dec%t s+ nu ,or de .oa,e( iar c%nd a4ungea, )n A,erica a-ea, s+ ,uncesc *i s+ c%*tig &ani ca &+r&a/ii din Tois3an( la Muntele de Aur2 @aporul a plecat )n 0ori *i( )n ti,p ce ,+ c3inuia, s+ adun par%,ele( a, pri-it )napoi la p+,%ntul C3inei( care disp+rea la ori0ont2 A, )ngenunc3eat pe punte *i a, lo-it le,nul cu .runtea de trei ori( )n a,intirea ,a,ei ,ele ,oarte( Lilin( *i a surorii ,ele( Ma'ling2 Apoi ,-a, )ntors cu .a/a c+tre ,are *i c+tre A,erica2 Focul )ncepuse s+ se sting+( lu,in%nd .e/ele *ocate ale lui Francie *i Annie( iar Lai Tsin spuse cu un o.tat: 5 Ce s-a )nt%,plat ,ai apoi este o alt+ po-este2 Se ridic+ )n picioare *i se )nclin+ respectuos2 5 Iar acu,( Lai Tsin -+ cere iertare( dar e o&osit *i tre&uie s+ doar,+2 $ar )nainte de a pleca( -reau s+ -+ ,ul/u,esc pentru darul prieteniei -oastre2 Niciodat+ n-a, petrecut o noapte ca aceasta( )n c+ldura unui c+,in ade-+rat2 9i nici n-a, si,/it dragoste *i )n/elegere din partea cui-a2 6n seara aceasta -ia/a ,ea s-a ),&og+/it cu aceste senti,ente *i -+ sunt recunosc+tor pentru &un+tate2 Oc3ii lor )l ur,+rir+( )n ti,p ce se )nclin+ din nou *i ie*i din ca,er+( apoi r+,aser+ t+cute ,ult ti,p( pierdute .iecare )n g%ndurile ei2 5 Eu ),i i,agina, c+ -ia/a a .ost nedreapt+ cu ,ine( spuse Annie )ncet( )n cele din ur,+2 Acu, ,i-e ru*ine( pentru c+( pe l%ng+ a lui Lai Tsin( a ,ea a .ost un rai2 A, a-ut )ntotdeauna un acoperi* deasupra capului( ,%ncare( lucruri ,ateriale2 Francie apro&+ din cap2 5 $ar( ca *i el( singurul lucru pe care nu l-a, a-ut a .ost cel ce nu se putea cu,p+ra cu &ani2 $ragoste *i prietenie2 Mai t%r0iu( )n aceea*i noapte( r+sucindu-se )n pat( ocolit+ de so,n( g%ndindu-se la Lai Tsin *i la po-estea lui( Francie
L

- ELI!A"ET# A$LER -

)*i puse ,%inile pe p%ntecul )n care ,i*ca copilul *i 4ur+ c+ singurul lucru de care copilul ei nu a-ea s+ duc+ lips+ a-ea s+ .ie dragostea2

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 22
C3iar a doua 0i de di,inea/+( Lai Tsin )i -or&i lui Francie de ideea lui2 5 Al/i negustori -%nd de4a acelea*i lucruri( )i spuse el2 Tre&uie s+ o.er pre/uri ,ai &une *i lucruri ,ai noi( alt.el ),i pierd a-anta4ele2 $e aceea tre&uie s+ )nl+tur agen/ii *i inter,ediarii *i s+ cu,p+r direct de la S3ang3ai *i #ong 1ong *i s+ transport eu )nsu,i lucrurile2 9i nu nu,ai la San Francisco( ci *i la NeN IorJ( C3icago( Was3ington( )n toat+ A,erica2 9i nu -oi cu,p+ra nu,ai lucruri pentru c3ine0ii i,igran/i( ci *i lucruri ,ai i,portante( care plac la gNailo: ,+t+suri de la #unan( co-oare din Bersia( argint -ec3i( oglin0i de &ron0 *i scrinuri de a&anos( ta&louri *i para-ane *i por/elanuri2 @iitorul ,eu ca negustor nu depinde nu,ai de concet+/enii ,ei c3ine0i( ci de restul lu,ii2 $ar gNailo nu .ac a.aceri cu un c3ine02 O co,panie pe nu,ele lui Lai Tsin nu -alorea0+ ni,ic2 $ar cu tine( ca partenerul ,eu( orice se poate2 Francie )l pri-i uluit+2 Era un o, ,isterios 7 )l cuno*tea( *i totu*i nu-l cuno*tea2 Boate c+ nu a-ea s+-l )n/eleag+ niciodat+ pe ade-+ratul Lai Tsin2 Cu toate acestea( de-enise c+l+u0a ei )n -ia/+ *i a-ea deplin+ )ncredere )n el2 Era at%t de )nc%ntat+ c+ )i ceruse s+ .ie partenerul lui( )nc%t )i -enea s+ se arunce de g%tul lui *i s+-l ),&r+/i*e0e( dar Lai Tsin p+stra )ntotdeauna o distan/+ respectuoas+ )ntre ei *i ea *tia c+ nu poate -iola acel cod2 5 Sunt onorat+ s+-/i .iu partener( Lai Tsin( )i r+spunse si,plu2 Iar )n seara aceea( dup+ cin+( )n ti,p ce -%ntul urla a.ar+ *i pri,ii .ulgi de 0+pad+ se lipeau de .erestre( iar c+/eii s.or+iau )n .a/a .ocului( Lai Tsin )*i continu+ po-estea2 Le spuse cu, a&ia dup+ c%te-a 0ile de dru, pe ,are )*i d+duse sea,a c+ )nc+rc+tura -aporului nu o repre0enta ceaiul( ci oa,enii2

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Cala era plin+ de coolie care se )ndreptau( ca *i ,ine( spre Muntele de Aur2 Niciunul dintre ei nu a-ea acte de intrare )n /ar+ *i to/i )i pl+tiser+ c+pitanului su,e ,ari( ca s+-i duc+ ilegal )n A,erica2 $up+ un ti,p li s-a dat -oie s+ ias+ pe punte( iar ei( .erici/i s+ poat+ p+r+si cala ,urdar+ *i )ng3esuit+( *i-au )ntins pe punte &unurile p+,%nte*ti: a*ternuturile( p+turile ,atlasate( pernele cu co,ori *i i,ediat au scos c+r/ile *i pietrele de ,a3-4ongg2 Au aprins t+,%ie *i s-au )nc3inat 0eilor( apoi au )nceput s+ 4oace( oprindu-se nu,ai ca s+ ia &e/i*oarele *i-*i )ndese )n gur+ ore0ul c%t puteau de repede( ca s+ .u,e0e o pip+ de opiu, sau( uneori( ca s+ doar,+2 Brintre o&liga/iile ,ele .a/+ de c+pitan 7 o alerg+tur+ continu+ de la &uc+t+rie pe punte( ca s+ car ,%ncarea( golitul oalei lui de noapte( cur+/atul ca&inei lui 7 )l a4uta, pe &uc+tar( sp+la, -asele( u,plea, so&ele cu c+r&une( .reca, puntea *i )ncerca, s+ ,+ /in departe de ec3ipa4ul &eat2 9i ur,+rea, 4ocul2 9tia, de4a s+ 4oc ,a3-4ongg( dar acu, )l studia, cu aten/ie2 M+ uita, la .an-tan( un 4oc care se 4oac+ cu &oa&e de .asole( *i pai-goN( care este ec3i-alentul c3ine0 al do,inoului( *i ,ulte 4ocuri co,plicate cu c+r/i; )n cur%nd era, sigur c+ a* .i putut c%*tiga2 $ar nu a-ea, &ani ca s+ 4oc2 @aporul a .ost prins de un tai.un *i atunci .iecare a )ncercat s+-*i scape pielea2 To/i c3ine0ii au .ost arunca/i )n cal+( cu c3epengurile )nc3ise2 C+pitanul a r+,as la c%r,+( &leste,%nd *i turn%nd )n el N3isJ'( )n ti,p ce -asul se cl+tina printre -aluri )nalte c%t ,un/ii( aruncat ca o coa4+ de nuc+ pe creasta )nspu,at+( lunec%nd )ngro0itor pe o cascad+ de ap+( nu,ai pentru a .i ridicat din nou de ur,+torul -al i,ens2 Ec3ipa4ul )ngro0it se ascunsese( a*tept%ndu-*i pieirea2 Strig+tele lor erau la .el de speriate ca ale c3ine0ilor din cal+( iar &leste,ele c+pitanului de-eniser+ *i ,ai cu,plite2 M-a, g3e,uit )n spatele lui( )n ca&ina de co,and+( *i-i )ntindea, o sticl+ nou+ de N3isJ' i,ediat ce o ter,ina pe cea din ,%n+2 Ec3ipa4ul disp+ruse *i el )i &leste,+ s+ a4ung+ )n iad2 C%nd -asul s-a aplecat *i
:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

a, sc+pat din ,%n+ sticla( -+rs%ndu-i 4u,+tate din pre/iosul N3isJ'( ,-a lo-it )n cap2 Era, at%t de speriat( )nc%t de-a&ia a, si,/it lo-itura; tot ce *tia, era c+ )ntre ,ine *i ,oarte nu se a.la dec%t c+pitanul2 $ar el era de alt+ p+rere2 9tia c+ nu a-ea niciun cu-%nt de spus *i c+ nu,ai 0eii st+teau )ntre noi *i ,oarte2 Odat+ cu -enirea serii( tai.unul a trecut *i din nou na-iga, pe ape lini*tite2 Ec3ipa4ul a ie*it din ascun0+tori( iar cala a .ost din nou desc3is+( ca s+-i lase pe coolie s+ ias+ din )nc3isoarea lor2 Li s-a cerut s+-*i spele propria -o,+2 C+pitanul s-a uitat la ,ine( iar eu ,-a, uitat la el 7 era de4a ,ort de &eat2 A scos un dolar de argint din &u0unar *i ,i l-a dat2 <Toc,ai /i-ai c%*tigat pri,ul dolar a,erican=( ,i-a spus el2 <9i asta e ,ai ,ult dec%t pot s+ spun despre restul de la*i nenoroci/i de la &ord2= A tra-ersat puntea( )n4ur%nd *i lo-ind pe oricine )i ie*ea )n cale( )n ti,p ce ec3ipa4ul se uita ur%t la ,ine *i ,+ )n4ura )n surdin+2 $up+ aceasta( ,-a, /inut c%t a, putut de aproape de c+pitan( pentru c+ ei d+deau -ina pe ,ine pentru .uria lui *i *tia, c+ le-ar .i .ost .oarte u*or s+ ,+ o,oare *i apoi s+ spun+ c+ a, c+0ut peste &ord2 $e-a&ia a-ea, ti,p s+ dor,: toate tre&urile ,urdare de la &ord erau ale ,ele2 Brintre c3ine0i a i0&ucnit di0enteria( -asul ,irosea )ngro0itor( iar eu era, cel care tre&uia s+ spele puntea( cala *i s+ a4ut s+ .ie arunca/i peste &ord cei care ,ureau2 Ca0anele ne .+ceau neca0uri *i ne-a, t%r%t din port )n port( unii dintre ,e,&rii ec3ipa4ului .ugeau *i tre&uiau g+si/i )nlocuitori( dar c3ine0ii continuau s+ 4oace2 Ne-a luat trei luni )ngro0itoare ca s+ a4unge, )n Cali.ornia *i( )n ti,p ce na-iga, )n lungul coastei( c+pitanul de-eni t+cut2 Ne /inea, aproape de st%ncile de la nord de San Francisco( )ndrept%ndu-ne c+tre Seattle2 Era o noapte .urtunoas+( rea( nu ca tai.unul( dar destul ca s+ arunce de colo-colo -aporul *i a*a destul de -ec3i2 Bloaia ,+tura pun/ile; cu toate acestea ne apropia, din ce )n ce ,ai ,ult de /+r,( at%t de ,ult( )nc%t putea, au0i cu, -alurile se
A

- ELI!A"ET# A$LER -

sp+rgeau de st%nci2 "rusc( c+pitanul a urlat ordinul s+ se desc3id+ cala *i a, pri-it( )ngro0it( cu, c3ine0ii erau ,%na/i pe punte2 Se str%ngeau unul )ntr-altul( tre,ur%nd su& ploaia rece( pri-ind )ntre&+tor la c+pitanul care /inea o pu*c+ a/intit+ asupra lor2 Batru ,arinari st+teau l%ng+ el( tot )nar,a/i( iar c3ine0ii se uitau t%,p la ei2 <Asta e A,erica=( a urlat c+pitanul )n c3ine0+2 <Muntele de Aur2 Aici co&or%/i2= A .luturat a,enin/+tor ar,a c+tre ei( dar niciunul n-a ,i*cat( prea prosti/i de tea,+2 <Alege/i=( a urlat iar2 <S+ri/i *i )ncerca/i--+ norocul )n ,are 7 nu sunt dec%t c%te-a sute de ,etri p%n+ la /+r,2 Sau -+ ),pu*c *i -+ arunc )n ap+( gata ,or/i2= Marinarii au tras o sal-+( c%/i-a oa,eni au c+0ut( iar ei i-au dat la o parte cu dispre/2 M-a, uitat la c+pitan( la .el de stupe.iat precu, ceilal/i2 "ie/ii oa,eni )*i luaser+ de la gur+( econo,isiser+ *i ),pru,utaser+ &ani ca s+ se poat+ duce )n A,erica pentru a .ace a-ere *i a se )ntoarce s+-*i a4ute rudele s+race2 C+pitanul le luase to/i &anii2 Fusese sal-atorul lor( iar acu, )i arunca peste &ord )n ,area )ntunecat+ *i .urtunoas+( .+r+ s+-i pese dac+ ,+car *tiau s+ )noate( pentru c+ cei care nu *tiau a-eau s+ .ie ),pu*ca/i2 Era un pirat *i un uciga* *i )l ura, la .el de ,ult cu, )l ura, pe negustorul de carne -ie2 A, pri-it )ngro0it cu,( unul c%te unul( )i ),pingeau pe &ie/ii coolie peste &ord( r%0%nd c%nd )i -edeau lupt%ndu-se cu apele )ng3e/ate2 A, scos dolarul c+pitanului din &u0unar( a, scuipat pe el *i l-a, aruncat cu sc%r&+ la o parte2 $ac+ asta era A,erica( nu -oia, s+ a, de-a .ace cu ea( pentru c+ era un loc la .el de &leste,at ca *i cel pe care-l l+sase, )n ur,+2 C+pitanul ,i-a -+0ut gestul *i( cu o )n4ur+tur+( ,-a apucat de p+r *i ,-a tras p%n+ la parapet2 <$up+ ei( c3ine0 ,ic *i nenorocit=( a 0&ierat el( ),ping%ndu-,+ peste &ord2 M-a, a.undat ad%nc )n -aluri( lupt%ndu-,+ ca un ani,al speriat2 "rusc( a, ie*it la supra.a/+2 6n-+/ase, s+ )not )n .lu-iu *i a, )nceput s+ dau din ,%ini cu putere )n direc/ia de unde se au0eau -alurile sparte de /+r,2 6n 4urul ,eu -edea, capete ie*ind la supra.a/+ *i locul era plin de
C

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

strig+tele celor sorti/i pieirii *i de ),pu*c+turi2 A, )nc3is oc3ii( pentru c+ era, prea ,ic *i prea sla& ca s+-i pot a4uta; nu putea, )ndura s+ le -+d pri-irile2 @alurile erau uria*e( dar dup+ 0go,ot ),i d+dea, sea,a c+ )n .a/+ erau st%nci2 A, continuat s+ )not2 Al/i c%/i-a )notau al+turi de ,ine2 9tia, c+ era, aproape de /+r,2 $ar atunci un -al enor, ne-a )ng3i/it( )n-+luindu-ne )ntr-un )ntuneric de g3ea/+( arunc%ndu-ne c+tre pla4a st%ncoas+2 M-a, apucat cu disperare de o st%nc+( )n ti,p ce -alul se retr+gea( duc%ndu-i pe ceilal/i )napoi c+tre larg( apoi ,-a, c+/+rat pe pietre( p%n+ la prundi*ul unde nu ,ai a4ungea apa2 A, r+,as )ntins acolo( r+stignit pe pla4+( respir%nd cu greu2 A4unsese, )n A,erica2 Lai Tsin le -+0u pri-indu-l cu oc3i )ngro0i/i2 5 Furtuna se )nte/ise( continu+ el2 @alurile erau i,ense( stropind .%*ia de prundi* unde ,+ a.la,2 C%nd se retr+geau( ,ai putea, -edea c%te un cap ie*ind deasupra torentului( un &ra/ )ntins( apoi ni,ic2 Tre,ur%nd de .rig *i de .ric+( i-a, a*teptat pe ceilal/i s+ a4ung+ la /+r,( dar singurii coolie de pe -asul acela( care au a4uns )n A,erica( au .ost cei ,or/i2 Era a treia 0i a -i0itei lui Lai Tsin *i )nc+ nu le spusese ni,ic despre Sa,,'2 C3iar dac+ le-ar .i &ucurat ini,ile( se te,ea c+ a,intirea lui Oos3 ar .i )ndurerat-o pe Francie *i c+ rostind nu,ele celui &leste,at ar .i adus 4oss r+u asupra .er,ei at%t de pa*nice2 C%nd )l g+siser+ pe Oos3( )n d+r%,+tura unde-l /inea Sa,,'( )l puseser+ pe o targ+ *i-l duseser+ la un renu,it doctor c3ine02 Acesta )l /inuse su& o&ser-a/ie c%te-a 0ile *ii .+cuse nenu,+rate e>a,ene2 6l cercetase )n )ntregi,e *i d+duse un -erdict aspru2 Oos3 A'sgart3 nu a-ea s+ ,ai ,earg+( s+ ,ai -or&easc+ sau s+ ,ai -ad+ -reodat+2 Lo-itura )i distrusese ,intea( nu ,ai *tia ni,ic *i nu ,ai cuno*tea pe ni,eni2 Era ,ai ,ult ,ort dec%t -iu *i doctorul )i ,ai d+duse o s+pt+,%n+( ,a>i,u, dou+2
E

- ELI!A"ET# A$LER -

Be Lai Tsin )l c3inuise )ntre&area dac+ s+ le spun+ lui Annie *i lui Francie( dar )n cele din ur,+ )*i d+duse sea,a c+ luase o deci0ie corect+2 Ele )l credeau de4a ,ort( durerea lor .usese de4a i,ens+( iar acu, Francie era )ns+rcinat+ *i era -re,ea s+ pri-easc+ )n -iitor2 C3iar dac+ l-ar .i -+0ut( Oos3 nu le-ar .i cunoscut *i n-ar .i .+cut dec%t s+ le )ndurere0e peste .ire2 6l dusese la un spital( la sud de San Francisco2 Era un loc .ru,os( cu cl+diri )n culori desc3ise( a*e0ate printre pini *i tu.e )n.lorite *i se au0ea 0go,otul -alurilor sparte de st%ncile de pe /+r,2 Soarele str+lucea *i &ri0a )i )n.oia lui Oos3 p+rul &lond2 Trecuse o s+pt+,%n+( apoi )nc+ una *i )nc+ una2 Lai Tsin se ducea s+-l -i0ite0e c%t putea de des2 6ntr-o 0i( Oos3 0+cea )n pat ca de o&icei( cu capul )ntors spre .ereastr+2 Inspirase ad%nc( cu oc3ii goi )ntor*i c+tre sunetul -alurilor *i c+tre oceanul pe care nu a-ea s+-l ,ai -ad+ niciodat+2 Apoi( cu un suspin u*or( se stinsese2 Fusese o ,oarte &inecu-%ntat+( )i spuseser+ in.ir,ierele c%nd( dup+ o scurt+ slu4&+( )l )ngropaser+ )n ,icul ci,itir din apropiere2 Mor,%ntul )n-er0it era ,arcat doar cu o cruce si,pl+( pe care era scris nu,ele lui( iar Lai Tsin se rugase pentru el *i )ntr-un te,plu c3ine0esc2 Se g%ndise cu gri4+ la ce anu,e s+ le spun+ lui Francie *i lui Annie *i *tia c+ luase o 3ot+r%re )n/eleapt+2 $ar ,+rturisirea scris+ a lui Sa,,'( /inut+ )n &u0unarul s+u secret( era ca un e>plo0i- care a*tepta s+ .ie aprins2 6n seara aceea( Francie spuse c+ nu -oia s+ ,+n%nce( pentru c+ era o&osit+ *i o durea spatele2 Annie o pri-i cu )ngri4orare2 Copilul nu tre&uia s+ se nasc+ dec%t peste c%te-a s+pt+,%ni( dar durerea de spate sugera c+ ar putea -eni ,ai de-re,e2 O a*e0ase pe Francie pe .otoliul de l%ng+ .oc( cu ,ulte perne la spate( )i pusese picioarele pe un sc+unel( apoi se gr+&ise la &uc+t+rie ca s+-i .ac+ un ceai2 Francie st+tea lini*tit+( cu ,%inile pe p%ntecul u,.lat( dar )n seara aceea copilul era lini*tit2
F

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Uneori ),i doresc s+ nu se nasc+( )i spuse cu triste/e lui Lai Tsin2 6n de.initi-( ce *anse areP @a .i )n.ierat ca &astard2 9i( de*i e ne-ino-at *i n-a .+cut ni,ic ca s+ ,erite asta( )ntotdeauna -a .i un proscris2 Se uit+ o&osit+ la Lai Tsin: @a su.eri toat+ -ia/a pentru p+catul ,eu2 9i pentru p+catele tat+lui lui2 Lai Tsin spuse aspru: 5 Singurul p+cat al tat+lui lui a .ost c+ te-a iu&it2 Scoase ,+rturisirea din &u0unar *i i-o )ntinse2 5 Cite*te asta2 9i n-o pune la )ndoial+( pentru c+ e ade-+rul2 Francie )l pri-i ui,it+2 Apoi citi 3%rtia *i oc3ii i se ,+rir+( *ocat+2 Era ,+rturisirea unui ne&un( a unui cri,inal2 5 Nu tre&uie s+ ,+ )ntre&i cu, a, o&/inut-o( o a-erti0+ Lai Tsin( ci doar s-o accep/i ca ade-+r2 5 $ar *tii unde e Sa,,'P Oc3ii lui Lai Tsin se u,&rir+ &rusc *i de-enir+ i,penetra&ili( )i r+spunse: 5 Nu tre&uie s+ te ,ai te,i niciodat+ de Sa,,' Morris2 Nu ,+ ,ai )ntre&a ni,ic2 M+rturisirea( pe care o /ii )n ,%n+( e i,portant+ 7 pentru tine *i pentru copilul t+u2 Nu /i-l pot da )napoi pe &+r&atul pe care l-ai iu&it( Francie( dar /i-a, dat )napoi onoarea lui2 $eodat+( Francie se si,/i ca *i cu, o ,are greutate i sar .i ridicat de pe u,eri2 O.t+( re0e,%ndu-*i capul &lond pe perne( si,/ind copilul ,i*c%nd su& pal,ele ei2 Nu,ele lui Oos3 era din nou curat *i cel pu/in copilul nu a-ea s+ .ie ne-oit s+ poarte po-ara aceea teri&il+2 Copilul ,i*c+ din nou )n p%ntecele ei *i se lini*ti( o ,inunat+ ,ole*eal+ o cuprinse( )n ti,p ce gri4ile *i neca0urile p+reau s+ p+leasc+2 Lai Tsin 0%,&i c%nd oc3ii i se )nc3iser+ *i ador,i2 5 Copilul se -a na*te ,ai de-re,e dec%t credea,( )i spuse lui Annie c%nd aceasta se )ntoarse2 Tre&uie s+-l tri,ite, pe !occo la Santa Rosa dup+ doctor2

- ELI!A"ET# A$LER -

5 E dru, lung( ,ai &ine de :L de ,ile( spuse Annie cu )ndoial+2 Boate c+ ar tre&ui s+ a*tept+,2 6n de.initi-( copilul nu tre&uie s+ se nasc+ dec%t peste trei s+pt+,%ni2 5 Se -a na*te )n ur,+toarele AG de ore( spuse Lai Tsin lini*tit2 Ar .i &ine s+-l anun/+,2 Annie )l pri-i curioas+2 5 Bari s+ *tii totul( Lai Tsin2 5 Mai *tiu *i altce-a( spuse el lini*tit2 A, adus un dar pentru tine *i Francie2 $arul lini*tii su.lete*ti2 6i )ntinse 3%rtia; )n ti,p ce citea( oc3ii lui Annie se u,plur+ de lacri,i2 5 9tia,( spuse ea si,plu2 9tia, c+ Oos3 nu le-a ucis pe .etele acelea2 $ar de ceP $e ce a .+cut Sa,,' ce-a at%t de )ngro0itorP 5 Nu g%ndea ca un o, nor,al2 Nu a-ea dec%t trei senti,ente: gelo0ie( .urie *i pl+cere2 A-ea )n el un .el de ne&unie care-l .+cea s+-i distrug+ pe cei ce-i st+teau )n cale2 5 9i unde e acu,P Cu o pri-ire inscruta&il+( Lai Tsin )i spuse: 5 N-o s+-l ,ai -e0i niciodat+2 Annie )i pri-i .a/a enig,atic+ *i se cutre,ur+; nu )n/elegea ce -rea s+ spun+ *i-i era tea,+ s+ )ntre&e2 Be o&ra4i )i curgeau lacri,i a,are( g%ndindu-se la Oos3( dar Lai Tsin nu-i spuse nicio -or&+ de alinare( pentru c+ nu *tia niciuna2 C%nd lacri,ile i se oprir+( continu+: 5 Onoarea .a,iliei tale a .ost r+0&unat+2 Acu, tre&uie s+ pri-i, spre -iitor( pentru copilul care -a intra )n cur%nd )n -ie/ile noastre2 6n ti,p ce-*i *tergea nasul *i-*i usca lacri,ile( Annie )*i spunea c+ are dreptate *i c+( datorit+ lui Lai Tsin( tat+l ei putea s+ ridice din nou cu ,%ndrie .runtea2 Buse ,+rturisirea la loc sigur( pentru a .i tri,is+ prin po*t+ Boli/iei &ritanice( apoi se duse s+-i spun+ lui !occo s+ plece la Santa Rosa dup+ doctor2

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

O durere st+ruitoare o tre0i pe Francie c%te-a ,inute ,ai t%r0iu2 Se ridic+ )n capul oaselor( cu oc3ii ,+ri/i de spai,+2 5 O( Annie( spuse ea( pe 4u,+tate speriat+( pe 4u,+tate )nc%ntat+( cred c+ o s+ nasc2 Oc3ii )ngri4ora/i ai lui Annie )i )nt%lnir+ pe ai lui Lai Tsin2 5 E>act a*a cu, a pre0is Lai Tsin( spuse ea2 L-a tri,is de4a pe !occo dup+ doctor2 Se duse la .ereastr+ *i pri-i cu )ndoial+ a.ar+2 @%ntul( care le c3inuise de trei 0ile( de-enise .urtun+( ploaia c+dea )n ra.ale( iar Annie se rug+ s+ nu se trans.or,e din nou )n 0+pad+2 Francie 0+cea )n patul ,a,ei sale2 Fa/a )i era palid+ *i oc3ii al&a*tri sclipeau de .ric+2 5 Stai cu ,ine( se rug+ ea2 9i roag+-l pe Lai Tsin s+ -in+ *i el2 Re,u c%nd o s+get+ o nou+ durere2 Annie o pri-i cu )ngri4orare( apoi plec+ s+-l aduc+ pe Lai Tsin2 La,pa ,ic+ le lu,ina &l%nd .e/ele( a*a cu, st+teau )n 4urul ei( *i Francie se g%ndi la Cr+ciunul acela de de,ult( c%nd st+tuse -is+toare pe co-orul din .a/a c+,inului( )n ti,p ce ,a,a ei )*i dor,ea ulti,ul so,n )n acela*i pat )n care se a.la ea acu,2 9i-*i dori din tot su.letul ca ,a,a ei s+ .i .ost acolo ca s-o a4ute2 Annie pri-i din nou pe .ereastr+2 Ningea( *i i se str%nse ini,a2 6nt%lni pri-irea lui Lai Tsin *i *tiu c+ el )i )n/elege g%ndul: doctorul nu putea r+0&ate printr-o ase,enea .urtun+2 6ndrept%ndu-*i u,erii( )*i spuse c+ )n .iecare 0i se n+*teau copii *i nu era ni,ic neo&i*nuit2 Se putea ea descurca2 Francie se )ncrunt+ de durere2 5 @or&e*te-,i( ceru ea2 Spune-,i restul po-e*tii tale( Lai Tsin2 Te rog2 El o pri-i )ngri4orat2 5 Nu e ,o,entul s+ au0i po-estea ,ea trist+2 5 "a da( te rog( o s+-,i a&at+ g%ndurile2
:L

- ELI!A"ET# A$LER -

El cl+tin+ din cap( )ntre&%ndu-se ce s+-i spun+Q cu, anu,e s+-i spun+2 Nu e>ista dec%t o cale2 5 Nu *tia, pe atunci( dar ,+ a.la, )ntr-un loc nu,it Little Ri-er( notoriu pentru .uria ,+rii *i pentru -asele pirat care aduceau acolo i,igran/i c3ine0i2 Flu>ul urca rapid pe pla4+ *i *tia, c+ sunt )n pericol2 M-a, uitat )n 4ur *i a, plecat c+tre locul unde st%ncile creau un gol.ule/( c+ut%nd o sc+pare de apele )n cre*tere2 6n cele din ur,+( ,ult deasupra capului ,eu( a, -+0ut c%te-a tu.i*uri( iar ,ai sus de ele c%/i-a copaci2 M-a, c+/+rat pe panta a&rupt+( ag+/%ndu-,+ de pietre( c3inuindu-,+ s+ urc centi,etru cu centi,etru2 6,i s%ngerau ,%inile *i ,+ durea g%tul de str+dania de a pri-i ,ereu )n sus( pentru c+ de .iecare dat+ c%nd pri-ea, )n 4os( c+tre ,area care urca ,ereu( sp+rg%ndu-se de pietre( ),i pierea cura4ul2 6n .ine( a, a4uns la tu.e2 M-a, at%rnat de ra,uri( urc%ndu-,+( cu a4utorul lor( p%n+ a, a4uns la copaci; panta era ,ai pu/in a&rupt+ *i su& picioare si,/ea, iar&a2 M-a, pr+&u*it( suspin%nd de tea,+ *i epui0are *i tre,ur%nd de .rig2 $up+ o -re,e( ,i-a, adunat cura4ul *i a, pornit prin p+dure( dar copacii erau at%t de de*i( )nc%t nu se -edea cerul printre ra,urile lor2 Era, )n )ntuneric total2 Nu putea, ,erge ,ai departe2 M-a, g3e,uit cu, a, putut ,ai &ine( rug%ndu-,+ s+ nu .ie pe acolo tigri sau dragoni .ioro*i sau *erpi -enino*i *i a, ador,it( .r%nt de o&oseal+2 M-a tre0it o lu,in+ palid+ care se .iltra printre &ra0ii )nal/i2 #ainele ude se lipeau de ,ine; si,/ea, o gaur+ )n sto,ac de .oa,e2 A, pornit din nou( )n susul pantei2 B+durea se sc3i,&a: pe l%ng+ &ra0i ,ai erau *i seHuoia ,+re/i( cu trunc3iuri ,ai ,ari dec%t puteau cuprinde cu &ra/ele doi &+r&a/i2 Unde-a( departe( a, au0it 0go,otul unui .er+str+u *i ,i-a, dat sea,a c+ tre&uia s+ .iu )n apropierea unui gater2 6nsp+i,%ntat( ,-a, a*e0at su& un copac( )ncerc%nd s+ ,+ g%ndesc ce s+ .ac2 Era, un copil c3ine0( ,ic *i )ngro0it2 Nu -or&ea, engle0a2 Nu a-ea, acte( care s+-,i per,it+ s+ ,+ a.lu )n A,erica( *i nici &ani cu care s+ pl+tesc ,%ncarea( c3iar dac+ a* .i *tiut cu, s+
:M

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

cer de ,%ncare2 M+ g%ndea, c+( dac+ ,+ g+sesc a,ericanii( ,+ ucid( *i c+ tre&uie s+ a*tept p%n+ la c+derea nop/ii *i s+ )ncerc s+ .ur ce-a de ,%ncare2 A-ea, de g%nd s+ ,erg noaptea p%n+ a4ungea, la ora*ul cu Muntele de Aur *i acolo s+ g+sesc de lucru al+turi de concet+/enii ,ei din Tois3an2 M-a, .uri*at ,ai aproape de 0go,otele care -eneau de la gater *i a, reu*it s+ -+d printre copaci2 Era o cl+dire )nalt+( de le,n( construit+ pe o .ale0+( deasupra unui r%u n+-alnic2 6n aer se si,/ea un ,iros puternic de r+*in+ *i peste tot( )n 4ur( erau copaci t+ia/i *i sti-e )nalte de sc%nduri2 Oa,eni cu topoare t+iau crengile copacilor( )n ti,p ce al/ii s+reau cu agilitate pe &u*tenii care pluteau pe r%u2 Mi-a, dat sea,a c+ oa,enii cu topoare erau gNailo( dia-olii str+ini( *i ,-a, .+cut ,ic de .ric+2 A, ocolit gaterul *i a, -+0ut o coli&+ ,ic+( de le,n2 Be 3orn ie*ea .u,( iar o .e,eie cu roc3ie neagr+ *i *or/ )n.lorat arunca .iri,ituri de p%ine celor c%te-a g+ini sla&e care u,&lau prin ograd+2 Mi-a -enit ini,a la loc( pentru c+ unde erau g+ini tre&uiau s+ .ie *i ou+2 $ac+ era, iste/ *i destul de atent putea, ,%nca c3iar )n seara aceea2 Apoi speran/a ,i s-a n+ruit c%nd a, -+0ut c%inele ,are *i negru care a,u*ina tu.i*urile2 F+r+ )ndoial+ a-ea s+ latre *i s+-*i a-erti0e0e st+p%na2 La apusul soarelui( scr%*netul .er+str+ului a )ncetat *i gNailo s-au )ndreptat spre cas+( -or&ind *i r%0%nd2 A, a*teptat p%n+ ce .e,eia *i-a adunat g+inile *i le-a )nc3is )n cote/( pentru noapte2 A c3e,at c%inele( a intrat )n cas+ *i a )nc3is u*a2 Brintre perdele a, -+0ut lu,ina l+,pii *i ,i s-a .+cut dor de siguran/a satului ,eu s+rac de pe ,alul .lu-iului Iangt0e 7 p%n+ ,i-a, a,intit de tat+l ,eu *i de ceea ce ne .+cuse 7 *i ,i-a, spus c+ nu a, niciun c+,in2 Mi-a, o/elit ini,a *i a, 4urat s+ ,erg )nainte2 Tre&uia s+ supra-ie/uiesc cu,-a *i )ntr-o 0i a-ea, s+ ,+ )ntorc &ogat )n satul ,eu2 9i a-ea, s+-l distrug pe tat+l ,eu( a*a cu, le distrusese el pe ,a,a *i pe Ma'ling2
:

- ELI!A"ET# A$LER -

La c+derea nop/ii ,-a, .uri*at ,ai aproape *i a, stat )n spatele unui copac( a*tept%nd )ntunericul2 B+s+rile se )ntorceau la cui&uri( iar 0go,otele p+durii )ncetar+2 6n -%r.ul picioarelor ,-a, apropiat de cote/2 R+inile cotcod+ceau tare *i eu a, r+,as acolo( tre,ur%nd( a*tept%nd s+ se o&i*nuiasc+ cu ,ine2 Apoi( repede( le-a, cercetat cui&urile *i a, g+sit dou+ ou+ calde2 Nu putea, a*tepta2 Le-a, spart *i le-a, turnat pe g%t2 A, adunat resturile pe care .e,eia le l+sase pentru g+ini *i le-a, ,%ncat2 A, g+sit strac3ina c%inelui *i a, adunat resturile ,esei lui( ling%nd castronul2 Apoi( tot .l+,%nd( a, pornit din nou la dru, prin p+dure2 Nu *tiu c%te 0ile a, u,&lat( sau c%t de ,ult2 Tr+ia, cu .ructe de p+dure *i r+d+cini2 A, prins un iepure *i l-a, o,or%t( 4upuindu-l cu o piatr+2 Apoi l-a, rupt )n &uc+/i *i la, ,%ncat )nc+ cald2 B+durea se r+rea *i a, a4uns )ntr-o li-ad+( unde a, ,%ncat ,ere *i a, &+ut ap+ dintr-un p%r%u2 Soarele .ier&inte al 0ilei ),i uscase 3ainele( dar nop/ile erau reci *i di,inea/a r+su.larea ,ea a&urea )n aerul )ng3e/at2 6n noaptea ur,+toare s-a l+sat .rig *i ,ai r+u( *i de*i a, ,ers ,ai repede n-a, reu*it s+ ,+ )nc+l0esc2 Nu a-ea, dec%t pantalonii de &u,&ac iar 3aina *i panto.ii ,ei su&/iri( de p%n0+( erau acu, plini de g+uri2 A, -+0ut o potec+ *i a, ur,at-o p%n+ a, a4uns la o cl+dire lung+( de le,n( cu un clopot )ntr-un turn2 U*a era desc3is+ *i ,-a, strecurat )n+untru2 La lu,ina lunii a, -+0ut *iruri de &+nci de le,n *i un altar cu o cruce( cu, -+0use, la NanJing2 A, )n/eles c+ tre&uia s+ .ie te,plul s.%nt al oa,enilor gNailo( a*a c+ a, )ngenunc3eat *i ,-a, )nc3inat 0eului str+inilor( plec%ndu-,i cu respect capul p%n+ la podea( ca el s+ nu se supere de )ndr+0neala ,ea2 Era un loc rece( dar cel pu/in era, ap+rat de -%ntul )ng3e/at2 M-a, )ntins pe una din &+ncile de le,n *i a, )nc3is oc3ii2 Era pri,a oar+( de c%nd plecase, din C3ina( c%nd a-ea, patru pere/i )n 4urul ,eu2 M+ si,/ea, ciudat de )n siguran/+ *i de ),p+cat *i a, ador,it2
::

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

M-a, tre0it &rusc2 Soarele &+tea printr-o .ereastr+ )nalt+ *i cine-a ,+ 0g%l/%ia de u,+r2 Era un &+r&at( ),&r+cat )n negru( ro*u la .a/+( cu oc3i aspri( de un al&astru cu, nu -+0use, niciodat+ )n C3ina2 Lai Tsin se opri2 Bri-i )n 4os( la podea( nedorind s+ continue( dar Francie )l lini*ti: 5 E )n regul+( nu e ne-oie s+ ne spui2 El ridic+ din u,eri2 5 Nu e ni,ic2 O,ul era predicator2 Nu )n/elegea, ce-,i spunea( dar *tia, c+ era, pri0onierul lui2 A, pri-it disperat )n 4ur dup+ o sc+pare( dar o,ul a r%s2 8in%ndu-,+ de u,+r ,-a scos a.ar+ din capel+ *i ,-a dus pe o potec+ p%n+-ntr-un s+tuc2 Be un dru, pr+.os erau )n*irate o du0in+ de cl+diri cu eta42 Era di,inea/a de-re,e *i oa,enii ie*iser+ la tre&uri; .e,ei precu, cea pe care o -+0use, la .er,+( ),&r+cate cu roc3ii lungi *i cu *or/uri )n.lorate2 Unele purtau &onete *i cape *i i-a, in-idiat pe &+r&a/i pentru 3ainele lor c+lduroase de l%n+2 Ca *i pastorul( erau &+r&a/i aspri( t+cu/i( cu oc3i duri( *i cu to/ii se 0g%iau cu gura c+scat+ la pastor *i la ciudatul lui pri0onier2 Nu le )n/elegea, li,&a( dar *tia, ce spunea: <L-a, g+sit )n capel+2 Un t%n+r c3ine0( un p+g%n2 $o,nul ni l-a tri,is ca s+ ne )ncerce *i eu a, s+ pri,esc )ncercarea2 Eu o s+-l )n-+/ pe ,icul p+g%n cu-%ntul $o,nului2= Casa pastorului era )ntunecoas+ *i u,ed+2 Nu ,ai .usese, niciodat+ )ntr-o cas+ de gNailo *i ,i-era tea,+2 Era at%t de di.erit+ de ceea ce *tia, eu( plin+ de ceasuri( care tic+iau( *i de ta&louri( cu al/i &+r&a/i cu oc3i aspri( )n/esat+ de ,o&il+ grea *i )nc3is+ la culoare( cu draperii de cati.ea la gea,urile cu ,ulte desp+r/ituri2 $ar )n c+,in ardea .ocul *i c%nd pastorul ,i-a dat dru,ul( ,-a, repe0it spre el *i a, )ntins ,%inile2 A, r+,as acolo( cu o&ra4ii dogorind de c+ldur+( si,/ind tot ti,pul pri-irea lui asupra ,ea2 Apoi a spus ce-a *i ,-a luat iar de u,+r2 A, ie*it a.ar+( )ntr-un *opron unde se a.la o cad+ ,ic+ de 0inc2 Mi-a .+cut se,n s+ ,+ de0&rac2 Mi-era .ric+ *i a, re.u0at2 A, )ncercat s+ .ug dar era prea puternic2 Striga la ,ine( ro*u la
:A

- ELI!A"ET# A$LER -

.a/+ de ,%nie( apoi ,i-a rupt 3ainele *i ,-a ),pins c+tre cad+2 St+tea, acolo( gol *i ru*inat( .+r+ s+ )ndr+0nesc s+ ,+ uit la el2 A u,plut o g+leat+ cu ap+ de la un ro&inet din apropiere *i a turnat-o pe ,ine2 Era rece ca g3ea/a *i eu a, )nceput s+ strig *i s+ ,+ 0&at( dar ,+ /inea str%ns( cu degetele )n.ipte )n u,+rul ,eu2 Mi-a dat o &ucat+ de s+pun prost *i aspru *i ,-a pus s+ ,+ sp+l( apoi a turnat iar ap+ rece pe ,ine2 $up+ ce c3inul s-a )nc3eiat( ,i-a dat o &ucat+ de p%n0+ s+ ,+ usuc( dar eu ,-a, )n.+*urat )n ea( cl+n/+nind de .rig *i de .ric+2 Apoi( u*a s-a desc3is *i a intrat o .e,eie2 A r+,as cu gura c+scat+ c%nd ,-a -+0ut( dar el i-a e>plicat repede *i ea s-a dus s+-,i aduc+ ni*te 3aine2 Mia, pus pe ,ine 3ainele gNailo2 Totul era cenu*iu: ,aioul( c+,a*a de .lanel( pantalonii( pulo-erul de l%n+2 $oar ci0,ele erau negre2 9i ,ari( cu cuie i,ense2 Eu nu purtase, niciodat+ altce-a dec%t panto.ii de p%n0+ c3ine0e*ti( iar acestea erau grele( /epene *i-,i r+neau picioarele2 Fe,eia ,i-a )nc+l0it ni*te sup+ *i ,i-a pus .ar.uria a&urind+ )n .a/+2 A, cre0ut c+ o s+ le*in din cau0a aro,ei2 A, luat &olul *i a, )nceput s+ &eau( dar ea a /ipat la ,ine2 $e*i nu )n/elegea, cu-intele( *tia, ce spune: <Nu( copil p+g%n2 Tre&uie s+ ,+n%nci cu lingura=( *i ,i-a )ntins o lingur+ cu coad+ lung+( cu, nu ,ai -+0use,2 "+r&atul se a*e0ase la cel+lalt cap+t al ,esei2 Oc3ii lui nu se de0lipeau deloc de ,ine *i 0%,&ea straniu2 M+ 3r+nise *i ,+ ),&r+case( dar nu a-ea, )ncredere )n el2 9i nu-,i pl+cea2 C%nd a, ter,inat supa( .e,eia s-a apropiat de ,ine2 Mia ),preunat pal,ele *i ,-a pus s+ plec capul( apoi ea *i pastorul au .+cut la .el *i el a recitat rug+ciunile gNailo2 Apoi ,-a luat din nou de u,+r *i a, urcat sc+rile )nguste2 A desc3is o u*+ *i ,-a ),pins )n+untru2 A, au0it c3eia r+sucindu-se )n &roasc+ *i a, r+,as singur2 A, pri-it )n 4ur2 Ca,era era ,ic+( pere/ii erau )ntuneca/i *i era plin de dulapuri *i &u.ete greoaie( din le,n ur%t2 Ma, uitat cu 4ind la patul ,ic( acoperit cu o p+tur+ al&+2
:C

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Toat+ -ia/a dor,ise, pe podea( pe a*ternut de iar&+2 Nu -+0use, niciodat+ un ast.el de pat2 Era, o&osit *i ,+ ispitea2 $ar si,/ea, c+ sunt )n pri,e4die2 Nu putea, r+,%ne2 M-a, dus la .ereastr+ *i ,-a, uitat a.ar+2 C3iar l%ng+ ea( pe 0id( era un &urlan de ,etal( iar pentru un copil agil era u*or s+ se strecoare pe .ereastr+ *i s+ co&oare pe el2 M-a, tre0it pe p+,%nt2 M-a, .uri*at pe l%ng+ cas+ ca o u,&r+ *i ,-a, pierdut printre copaci2 6n c%te-a ,inute era, din nou pe dru,( )ncurcat de ci0,ele ,ele grele *i de 3ainele cu care nu era, o&i*nuit2 $ar ,i-era cald( a-ea, &urta plin+ *i ,+ si,/ea, puternic2 9i *tia, c+ sc+pase, de un r+u pe care nu-l )n/elegea,2 A, u,&lat toat+ 0iua *i toat+ noaptea ur,+toare( oprindu-,+ doar ca s+ caut de ,%ncare: .ructe de p+dure( r+d+cini( ,ere *i ciuperci2 A* .i ,urit .ericit dac+ a* .i putut c+p+ta un &ol de ore0 .ier&inte2 Ceea ce ,%nca, putea .oarte &ine s+ .ie otr+-itor( dar era, at%t de .l+,%nd c+ nu,i ,ai p+sa2 $ac+ a*a ,i-era soarta( tr+ia,; dac+ nu( ,urea,2 Copacii au )nceput s+ se r+reasc+2 Locul p+durii era luat de dealuri -er0i( line( de pa4i*ti *i li-e0i2 !iua ,+ ascundea, )n tu.i*uri *i u,&la, nu,ai noaptea2 6ntr-o di,inea/+( la i-irea soarelui( ,-a, tre0it la ,arginea unui sat ase,+n+tor cu cel pe care-l -+0use, )nainte2 Nu,ai c+ acesta era ,ai ,are( a-ea gr+dini( cu .lori( ,aga0ine *i pe toate dealurile din 4ur erau tu.e ciudate( plantate ordonat( )n *iruri2 Iar pe c%,puri ,unceau c3ine0i2 A, .+cut oc3ii ,ari de ,irare2 Mi-a, spus c+ acesta tre&uia s+ .ie Muntele de Aur( unde .+ceau a-ere oa,enii din Tois3an2 A, pri-it )n 4ur( c+ut%nd gr+,e0ile de aur *i argint( dar n-a, -+0ut dec%t tu.ele ciudate *i &+r&a/ii care le tundeau2 A, luat-o la .ug+ c+tre ei( .ericit( strig%nd *i d%nd din ,%ini( iar ei au ridicat pri-irea( e>cla,%nd de ui,ire la -ederea ,icului c3ine0 cu ci0,ele ,ari( negre2 Erau 0eci *i s-au adunat )n 4urul ,eu2 Le-a, spus po-estea ,ea( iar ei au r+,as ,u/i de groa0+( apoi l-au &leste,at pe c+pitanul gNailo2 Mi-au spus c+ acesta nu era Muntele de
:E

- ELI!A"ET# A$LER -

Aur( ci un loc unde culti-au struguri ca s+ .ac+ -in pentru gNailo2 Cei ,ai ,ul/i dintre ei ,unceau la s+patul grotelor de su& p+,%nt( dar din cau0a .rigului .useser+ tri,i*i s+ ai&+ gri4+ de -ie2 M-a, uitat la ei2 Nu erau ),&r+ca/i )n ,+t+surile celor &oga/i; purtau 3ainele aspre de &u,&ac ale /+ranilor2 Lucrau la c%,p ca *i acas+ *i s+pau grote ad%nc su& p+,%nt2 Unde era atunci Muntele de AurP i-a, )ntre&at( dar au cl+tinat din cap2 Nu-l g+siser+ niciodat+2 6n seara aceea ,-au luat cu ei s+-l -+d pe st+p%nul lor2 Iau spus c+( de*i era, t%n+r( era, puternic *i putea, s+pa la .el de &ine ca oricare din ei2 St+p%nul era )nalt( ca to/i dia-olii str+ini2 A-ea u,eri largi ca ai &i-olului de ap+ *i ,ia, spus c+ ar .i putut s+pa ,ai &ine ca oricare din noi2 $ar purta pantaloni elegan/i *i o 4ac3et+ de piele *i c+l+rea ca un 0eu pe ar,+sarul negru( .ru,os( care dansa ner+&d+tor2 St+p%nea tot p+,%ntul( c%t -edeai cu oc3ii( *i ne st+p%nea *i pe noi2 <Bune/i-l la ,unc+ *i o s+ -ede,=( a spus el rece2 M-a, dus cu ceilal/i c3ine0i c+tre casa lung+ unde ,%ncau *i dor,eau2 Un &uc+tar c3ine0 ),p+r/ea &oluri cu ore0 *i legu,e *i ),i l+sa gura ap+ la ,iros2 A, de-orat dou+ &oluri *i si,/ea, c+ o s+-,i plesneasc+ sto,acul2 Apoi( pentru c+ nu a-ea, a*ternut( ,-a, g3e,uit )ntr-un col/ *i a, dor,it ca un copil2 A, .ost tre0it )nainte de r+s+ritul soarelui *i( cu ni*te .iertur+ de o-+0 )n &urt+( i-a, ur,at pe ceilal/i c+tre grote2 9e.ul de ec3ip+ ,i-a dat un t%rn+cop *i o lopat+ *i a, )nceput s+ co&or%, pe o potec+ ce ,ergea spre ,+runtaiele p+,%ntului2 La cap+tul ca-ernei( oa,enii au )nceput s+ cioc+neasc+ piatra2 $up+ o or+( ,u*c3ii u,erilor ),i ardeau *i ini,a st+tea s+-,i pocneasc+2 Era, sc+ldat )n sudoare *i noroi( dar nu )ndr+0nea, s+ ,+ opresc2 A, ,uncit al+turi de ceilal/i( /in%nd pasul cu ei2 $up+ c%te-a ore ne-a, oprit( iar ei *i-au scos &olurile de le,n cu ore0 *i au ,%ncat2 Eu nu a-ea, ni,ic de ,%ncare *i ,-a, )ndep+rtat( ca s+ nu se si,t+ 4ena/i *i s+ .ie o&liga/i s+-*i ),part+ pr%n0ul s+rac cu ,ine2 M-a, pr+&u*it )ntr-un col/ *i
:F

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

,i-a, ,asat u,erii )ndurera/i2 Era, epui0at *i-,i -enea s+ pl%ng( dar *tia, c+ tre&uie s+ ,uncesc al+turi de ei ca s+ cap+t slu4&a2 A trecut o s+pt+,%n+( 0i dup+ 0i scurg%ndu-se )n uitarea nop/ii2 $ar era, t%n+r( iar )n .iecare di,inea/+ durerea p+rea ce-a ,ai &l%nd+2 Iar la s.%r*itul s+pt+,%nii ,i-a, pri,it salariul2 Bri-ea, la cele c%te-a ,onede din pal,+ *i,i spunea, c+ era pri,a oar+ c%nd a-ea, ni*te &ani ai ,ei( pentru c+ nu punea, la socoteal+ dolarul c+pitanului( pe care-l aruncase, )n ,are2 9i &rusc ,i-a, dat sea,a c+ *tia, ce a-ea, s+ .ac cu ei2 6n seara aceea( dup+ cin+( &+r&a/ii s-au str%ns( cu, .+ceau )n .iecare sear+( *i au scos c+r/ile *i piesele de ,a34ongg2 Mi-a, luat locul )n cerc( pe podea( *i ,i-a, pus &anii l%ng+ ai celorlal/i2 A-ea, de g%nd s+ -eri.ic lec/iile pe care le )n-+/ase, pe -apor( pri-indu-i pe coolie care 4ucau noapte de noapte2 6n c%te-a ,inute ),i pierduse, to/i &anii2 A, )ncercat iar *i iar s+pt+,%nile ur,+toare( p%n+ a, )n-+/at2 Apoi a, )nceput s+ c%*tig2 9tia, c+ sunt destul de de*tept ca s+ pot c%*tiga tot ti,pul( dar oa,enii .useser+ &uni cu ,ine *i nu ,eritau s+ le iau &anii2 A*a c+ n-a, ,ai 4ucat *i ,i-a, pus deoparte salariul2 C%nd s-a ter,inat lucrul la grote( i-a, ur,at pe ceilal/i( ,uncind cu ei pe c%,puri sau )n li-e0i( p%n+ c%nd( )n cele din ur,+( a, a4uns la San Francisco2 Acolo a, a.lat c+ "iserica "aptist+ /ine o *coal+ de du,inic+( unde-i )n-a/+ pe c3ine0ii p+g%ni despre $u,ne0eul lor( dar )i )n-a/+ *i engle0+( a*a c+ a, )n-+/at2 9i a, ,uncit peste tot unde a, putut2 Se opri *i pri-i grala .e,ei: A*a ,i-a, petrecut -ia/a p%n+ acu,( spuse )n cele din ur,+2 5 Acu, )l cunoa*te, pe ade-+ratul Lai Tsin( spuse Francie( plin+ de co,pasiune2 Sper nu,ai s+ a, la .el de ,ult cura4 ca tine2 5 Nu te te,e( ,icu/o( spuse el )n .elul lui &l%nd( cu -oce c%ntat+2 Tu ai c3iar ,ai ,ult cura4 dec%t ,ine2
:G

- ELI!A"ET# A$LER -

Totul )n 4ur se )ntunec+ deodat+( c%nd Francie intr+ )ntrun in.ern de durere2 O atac+ &rusc( iar ea lupt+ ),potri-a durerii( tre,ur%nd c%nd se potolea( *tiind c+ era doar ascuns+( ca un ani,al s+l&atic( a*tept%nd s+ atace din nou2 Orele treceau( cu Annie r+corindu-i .runtea *i )nc+l0indu-i picioarele )ng3e/ate2 A/%/a .ocul *i pl%ngea neputincioas+ c%nd Francie /ipa2 Se lu,in+ de 0iu+( dar doctorul tot nu -enise2 !iua se scurgea spre a,urg( apoi spre noapte2 Transpira/ia )i perla .runtea lui Francie )n ti,p ce se lupta cu durerea2 Lai Tsin st+tea l%ng+ ea *i o /inea de ,%n+2 Francie se uit+ la el( )i -+0u puterea *i o si,/i scurg%nduse )n propria ei .iin/+2 Si,/i o )nsu.le/ire stranie *i &rusc p+ru s+-*i .i ie*it din trup2 Ma,a ei era al+turi de ea( 0%,&indu-i cu dragoste )n oc3i( *i o strig+2 Bri-i )n 4os( la ea )ns+*i( 0+c%nd )n patul ,a,ei ei( cu Lai Tsin /in%nd-o de ,%n+ *i cu Annie pl%ng%nd( *i apoi )*i -+0u copilul2 9i o cuprinse .ericirea2 Apoi se tre0i )n pat( epui0at+( cu .iul ei la s%n2 !%,&i o&osit+ *i ,ul/u,it+2 For/a lui Lai Tsin o sal-ase( *tia asta cu siguran/+2 La .el cu, .+cuse dup+ cutre,ur( c%nd dorea s+ ,oar+2 $ar acu, nu ,ai era o .at+ nea4utorat+ 7 acu, era ,a,+( era .e,eie( *i era puternic+2 Annie uit+ de pensiunea ei de la San Francisco( care era aproape ter,inat+2 9i-o scoase co,plet din ,inte *i se cu.und+ )n .ericirea de a a-ea din nou un copil2 Fusese &ote0at Olli-er2 Se,+na at%t de &ine cu Oos3( )nc%t o .+cea s+ se )ntoarc+ )napoi )n ti,p( pe -re,ea c%nd a-ea doar treispre0ece ani *i )*i )ngri4ea .r+/iorul2 Iar acu, a-ea s+ )l -ad+ pe .iul lui cresc%nd2 Ea *i Francie nu se g%ndeau dec%t la copil2 Se ,inunau de progresele lui 0ilnice( ad,ir%ndu-i orice 0%,&et( p+rul &lond *i .ru,use/ea oc3ilor ,ari( cenu*ii2 6l ),&+iau( )l 3r+neau( )l sc3i,&au( iar Annie )i tricota &onete *i 4ac3etele ca s+-l .ereasc+ de .rig2 La Cr+ciun ),podo&ir+ un &r+du/ cu conuri *i panglici *i aprinser+ lu,%n+rele2 6i in-itar+ pe
:K

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

!occo *i pe Es,eralda s+ &ea -in .iert cu scor/i*oar+ *i s+ ),part+ cu ele g%sca .ript+( g+tit+ de Annie2 F+cuse sos( garnitur+ de ,ere coapte *i o &udinc+ de prune( u,plut+ cu o du0in+ de .ructe di.erite( )necat+ )n coniac( )n care ascunsese o ,oned+ de *ase penn' adus+ din Anglia2 Copilul g%ngurea .ericit )n leag+n( de parc+ ar .i *tiut c+ era Cr+ciun( )n ti,p ce c+/eii( $uJe *i $uc3ess( li se )ncurcau printre picioare2 Lai Tsin nu era acolo *i le lipsea( dar spusese c+ tre&uia s+ ,unceasc+ din greu ca s+ le pl+teasc+ "+tr%nilor do&%nda de cinci procente2 Anul Nou -eni *i trecu( dar Annie tot nu -oia s+ plece2 <O s+ plec cur%nd=( spunea )ntruna( dar se g%ndea c+ Francie *i copilul au ne-oie de ea2 6n .e&ruarie( Lai Tsin le scrise c+ *i-a pl+tit do&%nda2 "+tr%nii )i ascultaser+ propunerile *i )i acordaser+ un nou ),pru,ut de la creditul rotati-2 Ur,a s+ plece la S3ang3ai *i a-eau s+ treac+ ,ulte luni p%n+ s+-l -ad+ din nou2 Francie citi cu ,%ndrie scrisoarea( *tiind c%t de ,ult ti,p tre&uie s+-i .i luat ca s+ scrie at%t de .ru,os *i de clar )n engle0+2 6l lu+ pe Olli-er( )l ),&r+c+ gros *i-l )n.+*ur+ )ntr-un *al2 Apoi )l puse )n c+ruciorul pe care Lai Tsin i-l cu,p+rase de la San Francisco *i-l duse la pli,&are pe potecile pe unde se pli,&ase cu ,a,a ei2 Bri-i .ericit+ la norii al&i care &r+0dau cerul al&astru( spun%ndu-*i c+ nu cerea de la -ia/+ ,ai ,ult dec%t s+ .ie ,a,a lui Olli-er2 Annie se )ntoarse la San Francisco odat+ cu -enirea pri,+-erii2 5 Nu-,i place s+ te las singur+( )i spuse ea( )n ti,p ce !occo )i )nc+rca &aga4ele )n *aret+2 $ar ,i-a, &+gat to/i &anii )n pensiune *i tre&uie s+ .ac din ea un succes( de dragul lui Olli-er2 Francie )i .+cu se,ne cu ,%na p%n+ ce *areta disp+ru printre copaci( apoi se )ntoarse )n cas+( si,/indu-se &rusc pierdut+2 Mut+ copilul pe cel+lalt &ra/ 7 se .+cuse greu 7 *i 0%,&i( ,%ndr+ c+ de-enea un &+iat at%t de .ru,os *i de puternic2
AL

- ELI!A"ET# A$LER -

Se pli,&+ prin casa ,ic+( cu c%inii dup+ ea( pri-ind ca,erele goale *i 0+&o-ind )n &uc+t+ria cald+ *i -esel+2 Bl+cintele( pe care le .+cuse Annie )nainte de a pleca( se r+ceau l%ng+ .ereastr+( )nc+perea ,irosea a -anilie *i aro,e( *i aproape c+-*i putea i,agina c+ Annie e )nc+ acolo2 Mai t%r0iu( seara( se a*e0+ )n .a/a .ocului2 Copilul dor,ea )n leag+n( la ea )n ca,er+( iar c%inii erau la picioarele ei( ca de o&icei2 Casa era t+cut+( nu se au0ea dec%t tic+itul ceasului *i ,ur,urul .ocului( *i era at%t de lini*te( )nc%t aproape c+-*i au0ea &+t+ile ini,ii2 $ar nu se te,ea *i nu se si,/ea singur+2 Sa-ura ,o,entul de pace *i .ericire la ,ica ei .er,+( e>act cu, a-ea s+ .ac+ )n .iecare 0i din ur,+torii patru ani( c%nd nu-*i dorea altce-a dec%t s+ .ie ceea ce era( Francie #arrison( ,a,a lui Olli-er *i prietena lui Annie A'sgart3 *i a lui 1e Lai Tsin2

AM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

PARTEA A III!A HARR" 1911 !1918

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 23
1911 #arr' #arrison p+*ea )ncet pe Strada Cali.ornia( pe l%ng+ 3otelul #airmont, reno-at proasp+t( sa-ur%nd ,o,entul2 Se opri *i pri-i peste dru,( la casa lui reconstruit+( si,/indu-se ca *i cu, s-ar .i )ntors cu cinci ani )n ur,+2 Ar+ta e>act ca )nainte de cutre,ur: .a/ada din piatr+( treptele de ,ar,ur+ al&+( coloanele dorice *i do,ul cu -itralii2 6l costase de dou+ ori ,ai ,ult dec%t ,ilionul cu care o construise &unicul lui( dar ,erita .iecare cent2 $esigur( c%te-a lucruri erau di.erite: gra4durile erau acu, gara4e( )n 3ol se a.la un li.t( &ogat orna,entat( iar &alustrada sc+rii era de oni>( nu de ste4ar2 $ar era re*edin/a #arrison2 6*i /inuse 4ur+,%ntul *i o ridicase din nou ca pe un ,onu,ent pentru .a,ilie *i pentru re0isten/a ei2 La .iecare .ereastr+ sclipeau lu,ini( iar un co-or lung( ro*u( se )ntindea pe trepte p%n+ pe trotuar( str+4uit pe de l+turi de -ale/i )n li-rele( a*tept%nd sosirea oaspe/ilor2 Era cea de-a dou+0ecea ani-ersare a lui #arr' *i toat+ lu,ea( care era cine-a )n San Francisco( -enea acolo )n seara aceea2 To/i a-eau s+ a.le c+ t%n+rul #arr' #arrison prelua a.acerile de unde le l+sase tat+l s+u2 Tra-ers+ strada *i urc+ treptele c+tre ,agni.ica sa cas+2 Un -alet se repe0i s+-i desc3id+ u*a; noul ,a4ordo,( FredericJs( st+tea )n 3ol( a*tept%ndu-i ordinele2 #arr' ridic+ pri-irea la do,ul( )n culori str+lucitoare( pe care-l co,andase unui artist din @ene/ia( cer%ndu-i s+ includ+ portretele celor trei #arrison 7 &unicul( tat+l s+u *i el )nsu*i 7 l+s%nd un spa/iu unde s+ pun+ )ntr-o 0i portretul .iului s+u2 Iar )n litere orna,entale( aurii( )n 4urul &a0ei( se putea citi noul ,oto al .a,iliei( pe care )l in-entase el )nsu*i: 6rin c&raj +i (&tere s&(ra*ie&iesc.
A:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

!%,&i( ,ul/u,it de sine( ,%ng%ind &alustrada neted+ de oni> )n ti,p ce urca dou+ c%te dou+ treptele ,oc3etate cu co-oare al&astre ca noaptea2 6n aparta,entul s+u( -aletul )i preg+tise &aia *i 3ainele de sear+2 O sticl+ cu *a,pania lui pre.erat+( 6errier G Eo&et, se r+cea )ntr-o .rapier+ de argint *i el )*i turn+ un pa3ar2 La nu,ai dou+0eci de ani a-ea de4a de0-oltat gustul pentru -inurile &une *i ,%ncarea .in+( ca *i pentru .e,ei2 !%,&i din nou( arunc%ndu-*i 3ainele de pe el *i cu.und%ndu-se )n apa par.u,at+ cu santal2 Era un t%n+r care *tia e>act ce-i pl+cea *i )ncotro se )ndreapt+2 Era ,ilionar( lu,ea era casa lui *i inten/iona s+ se &ucure din plin de tot ce-i putea o.eri2 Un singur lucru )l tul&ura2 Nu putuse niciodat+ s+ o&/in+ do-ada c+ sora lui ,urise2 $e o sut+ de ori scotocise prin registrele de stare ci-il+ ale ora*ului( dup+ cutre,ur( dar nu g+sise nicio ,en/iune a nu,elui ei *i se presupunea c+ pierise )n incendiu( ),preun+ cu iu&itul ei( A'sgart3( dar )n ad%ncul ,in/ii lui ,ai e>ista o tea,+ s%c%itoare c+ )ntr-o 0i a-ea s+ apar+ *i s+-i u,ple din nou nu,ele de ru*ine2 Se )ncrunt+( ie*ind din cad+2 @aletul )i )ntinse prosopul2 Seara aceea ar .i .ost decorul per.ect pentru ca sora lui disp+rut+ s+-*i regi0e0e apari/ia2 Ridic+ din u,eri( spun%ndu-*i c+ era o ne&unie( dar tri,ise oricu, dup+ FredericJs *i-i spuse s+ pun+ pa0nici la .iecare u*+ *i s+ nu pri,easc+ pe ni,eni .+r+ in-ita/ie2 6*i a,inti c+ tat+l lui ar .i .ost acolo( ca s+ -ad+ re*edin/a #arrison )n noua ei splendoare( dac+ n-ar .i .ost Francie2 6*i a,inti de 4ur+,%ntul pe care-l .+cuse c%nd )l aduseser+ pe tat+l lui acas+( )n locul odi3nei sale -e*nice 7 c+ a-ea s-o -ad+ pe sora lui ,oart+( c3iar dac+ ar .i .ost ulti,ul lucru pe care s+-l .ac+ pe lu,e2 Iar dac+ Francie a-ea s+ se )ntoarc+( o s+-*i /in+ 4ur+,%ntul2 Cele ,ai .ru,oase .ete de ,+ritat din San Francisco a*teptau de luni de 0ile petrecerea de inaugurare a casei *i ani-ersarea lui #arr'2 Nu .ur+ de0a,+gite2 Noua *i ,inunata cas+ era singura re*edin/+ particular+ r+,as+ pe No& #ill *i str+lucea ca un e>tra-agant po, de Cr+ciun2
AA

- ELI!A"ET# A$LER -

Rardenii )n &oluri purpurii ti-eau co-orul ro*u( iar 3olul era o gr+din+ de tranda.iri cati.ela/i de culoarea granatei2 Trotuarele erau pline de curio*i care -oiau s+-i -ad+ pe oaspe/i sosind( *i .las3-urile sclipeau( )n ti,p ce reporteri de la toate 0iarele din San Francisco )l i,ortali0au pe #arr' )nt%,pin%ndu-*i in-ita/ii2 Francie se si,/ea ciudat de cal,+ pri-ind la casa cea ,are( r+s+rit+ ca pas+rea B3oeni> din cenu*a tat+lui ei2 !iarele .useser+ pline de po-e*ti despre petrecerea lui #arr' *i despre splendorile noii sale case *i( de*i *tia c+ nar .i tre&uit( nu se putuse /ine deoparte2 Aproape c+ se a*teptase s+-l -ad+ pe tat+l ei )n capul sc+rilor( salut%ndu-*i oaspe/ii( cu, .+cuse ia ulti,a petrecere 7 &alul pentru de&utul ei )n societate 7 *i o.t+ u*urat+ c%nd nu d+du cu oc3ii de el2 Nici c3iar #ar,on #arrison nu se putuse )ntoarce din ,or/i; nu,ai casa lui putuse2 Iar )n locul lui era #arr'2 #arr' ar+ta cu, ar+tase pro&a&il tat+l lor )n tinere/e: )nalt( cu u,eri largi( &ine cl+dit2 Cu un 0%,&et sen0ual pe &u0e( cerceta ,ul/i,ea cu oc3ii lui al&a*tri2 B+rea t%n+r *i .ru,os( *i arogant de sigur pe sine2 Francie )*i trase p+l+ria ,ai tare pe oc3i( apropiindu-se ,ai ,ult de co-orul ro*u2 Ur,+toarea li,u0in+ lung+( neagr+ *i str+lucitoare( trase la scar+ *i din ea co&or) o .e,eie cu p+r argintiu( cu dia,antele sclipind )n lu,ina .las3-urilor2 Era &+tr%na doa,n+ "rice Leland( iar al+turi de ea plutea o .at+ t%n+r+ )ntr-o roc3ie din dantel+( cu o tiara de dia,ante pe cap2 Lui Francie i se t+ie r+su.larea2 Barc+ ar .i .ost ea( cu cinci ani )n ur,+2 #arr' le s+rut+ ,%inile )n,+nu*ate( le .+cu se,n cu &ra/ul( in-it%ndu-le )n cas+( *i se )ntoarse la locul lui de la u*+( ca s+ salute ur,+torii in-ita/i2 Ar .i tre&uit s+-*i )nt%,pine oaspe/ii )n 3olul cel ,are( dar )i .+cea pl+cere rolul de -edet+2 6i pl+ceau pri-irile ad,irati-e( in-idioase ale ,ul/i,ii( *i-i pl+ceau .otogra.ii2 @oia ca )ntregul San Francisco s+-l -ad+ *i s+ *tie c+ #arrison-ii )l )n-inseser+ pe
AC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

$u,ne0eu2 Casa era un te,plu pentru tat+l lui *i pentru el )nsu*i *i -oia s+ se asigure c+ toat+ lu,ea *tie asta2 Li,u0inele se )ntindeau p%n+-n strad+( a*tept%nd s+ urce c+tre intrarea cu co-or ro*u *i s+-*i descarce pasagerii 7 .ete .ru,oase( )n satinuri *i ,+t+suri( *i elegan/ii lor )nso/itori( )n .racuri *i cu papioane al&e2 Fu ne-oie de aproape o or+ ca s+-i salute pe to/i( iar c%nd ulti,a ,a*in+ se )ndep+rt+( #arr' o.t+ u*urat2 Acu, putea )ncepe petrecerea2 Se )ntoarse pentru ulti,a oar+ ca s+ 0%,&easc+ ,ul/i,ii *i( &rusc( oc3ii lui )i )nt%lnir+ pe ai lui Francie2 Ea )*i trase p+l+ria ,ai ,ult pe oc3i *i se )ntoarse repede cu spatele( dar #arr' *tia c+ ea .usese2 O clip+ r+,ase ),pietrit de *oc2 Apoi co&or) )n .ug+ treptele dup+ ea( dar disp+ruse )n ,ul/i,e ca o sta.ie2 R+,ase pri-ind ,ul/i,ea( care la r%ndul ei )l pri-ea( )ntre&%ndu-se ce se )nt%,pl+2 Se de0,etici( ridic%nd din u,eri2 Bro&a&il c+ se )n*elase( nu era dec%t )nc3ipuirea lui( nu,ai pentru c+ ,ai de-re,e se g%ndise c+ ar .i .ost decorul ideal pentru )ntoarcerea din ,or/i a lui Francie2 Era un carag3ios( .ata pe care o -+0use era pro&a&il cine-a care a&ia dac+ se,+na cu ea( doar acela*i p+r &lond *i aceia*i oc3i al&a*triQ aceia*i oc3i ad%nci( de culoarea sa.irului2 Se cutre,ur+ )n ti,p ce urca sc+rile2 Francie era ,oart+ *i spera c+ oasele *i cenu*a ei .useser+ ),pr+*tiate ast.el )nc%t s+ nu ,ai .i r+,as ni,ic2 6n seara aceea era petrecerea lui( triu,.ul lui *i a-ea de g%nd s+ se &ucure de .iecare clip+2 Francie se ascunse dup+ coloanele de la 3otelul #airmont, a*tept%ndu-se s+ si,t+ ,%na lui #arr' pe u,+r2 Aproape c+-i putea au0i -ocea triu,.+toare: <Iat+-te )n s.%r*it( Francesca2= Aproape c+ si,/ea p%n0a aspr+ *i curelele de piele ale c+,+*ii de .or/+ t+indu-i carnea *i )*i i,agina .ereastra 0+&relit+ care a-ea s-o despart+ din nou de -ia/+( cu, se )nt%,plase de-a lungul copil+riei sale2 Ini,a )i &+tea s+-i sparg+ pieptul( tre,ura *i nu-*i putea controla r+su.larea2
AE

- ELI!A"ET# A$LER -

5 @+ si,/i/i &ine( do,ni*oar+P )ntre&+ o -oce )ngri4orat+2 Ridic+ oc3ii( )ngro0it+( *i aproape c+ le*in+ de u*urare2 Nu era #arr'( era doar portarul 3otelului #airmont. A, a,e/it pentru o clip+( r+spunse ea( cu -oce nesigur+2 Mul/u,esc( dar cred c+ acu, sunt &ine2 Bortarul o pri-i curios2 Nu i se p+rea c+ s-ar .i si,/it &ine( era palid+ *i oc3ii ei al&a*tri a-eau o e>presie de panic+2 6n ,od nor,al n-ar .i per,is unei .e,ei s+ stea )n u*a 3otelului( dar era .ru,oas+ *i &ine ),&r+cat+( *i ,ai ,ult ca sigur era o doa,n+2 5 A/i -rea s+ -+ c3e, un ta>i( doa,n+P )ntre&+ el( iar Francie d+du din cap recunosc+toare( l+s%ndu-i un &ac*i* su&stan/ial c%nd o a4ut+ s+ se urce )n ,a*in+2 Se g3e,ui )n )ntunericul din ,a*in+ c%nd trecur+ pe l%ng+ re*edin/a #arrison2 U*ile ,asi-e de &ron0( potri-ite unei catedrale( erau acu, )nc3ise( dar ,ul/i,ea )nc+ ,ai a*tepta( tr+g%nd cu oc3iul la .erestrele lu,inate *i ascult%nd sunetul ,u0icii2 Francie se cutre,ur+( str%ng%ndu-*i 3aina )n 4urul ei( cople*it+ de un .rig teri&il2 #arr' o -+0use( o recunoscuse *i acu, *tia c+ nu -a ,ai a-ea lini*te p%n+ n-o g+se*te2 6napoi acas+( la 6ensi&nea Aysgarth, se n+pusti pe sc+ri )n ca,era lui Ollie2 Fiul ei( de patru ani( dor,ea lini*tit( cu un &ra/ c+0ut din pat *i cu unul )n 4urul unui tigru 4uc+rie2 La,pa de -eg3e .+cea s+-i str+luceasc+ p+rul &lond( iar genele lungi aruncau u,&re dulci pe o&ra4i2 Francie r+,ase ,ult+ -re,e pri-indu-l( cu ,%na pe ini,+2 6*i spunea )ntruna c+ nu ,ai era o .eti/+ nea4utorat+( c+ a-ea dou+0eci *i trei de ani( era o .e,eie )n toat+ .irea( c+ a-ea prieteni care-o iu&eau *i un copil pe care tre&uia s+-l spri4ine *i s+-l iu&easc+2 6*i spunea c+ #arr' n-o putea acu0a de ne&unie *i n-o putea )nc3ide )n ospiciu2 Era propria ei st+p%n+( a-ea &ani *i prieteni *i ei nu-i putea .ace a&solut ni,ic2 $ar c%nd se )ndep+rt+( )n ,intea ei 0+&o-ea aceea*i )ndoial+( iar c%nd )nc3ise u*a ca,erei .iului ei( )nc+ se ,ai te,ea2

AF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 E ca )n -re,urile &une( #arr'( )i spuse doa,na "rice Leland( )n ti,p ce se )n-%rteau )n rit,ul pri,ului -als2 Ce ,%ndru ar .i .ost scu,pul t+u tat+ de tine2 Ce triu,. s+ reconstruie*ti casa asta ,inunat+2 9i .+r+ )ndoial+ c+( dup+ ce-/i ter,ini studiile la Brinceton( o s+-i iei locul )n consiliul de ad,inistra/ie al &+ncii2 5 $e4a i-a, luat locul tat+lui ,eu( doa,n+ Leland( replic+ el( 0%,&ind( ca director al tuturor co,paniilor lui2 Mi s-a p+rut c+ e de datoria ,ea s+ .ac asta i,ediat2 Ea d+du cu )n/elepciune din cap2 Mu0ica se opri *i el o )nso/i )napoi la locul ei2 5 Un cap inteligent pe u,eri tineri( )i spuse ea( 0%,&ind apro&ator2 #arr' dans+ cu toate ,atroanele din societate( .er,ec%ndu-le cu u*urin/+2 Apoi dans+ cu .iecare dintre .ete2 Unele erau .ru,oase( altele dr+gu/e( altele doar atr+g+toare2 Niciuna nu era ur%t+2 Nu putea suporta .e,eile ur%te2 $ar oricu,( .etele erau prea tinere pentru el( lui )i pl+ceau .e,eile ,ai )n -%rst+( cu p+rul ro*u( pri-iri e>peri,entate *i trupuri coapte( .e,ei care *tiau ce-i tre&uie *i cu, s+-i o.ere2 Fetele acelea .lirtau *i 0%,&eau( dar oc3ii lor erau li,pe0i *i ne-ino-a/i( ,iroseau a par.u,( nu a se>( *i c+utau un so/( nu un a,ant2 Lui #arr' )i pl+cea petrecerea2 6i pl+ceau ,%ncarea *i *a,pania de soi( aran4a,entele cople*itoare de .lori( ,iile de lu,%n+ri( care p%lp%iau )n candela&rele gigantice( -ioloni*tii /igani *i -alsurile( &i4uteriile *i nu,ele aristocratice2 Sta&ilea un standard pentru -iitoarele lui petreceri2 $ar dup+ plecarea ulti,ului in-itat( nu e0it+ )ncotro s-o porneasc+2 In-itase la petrecere -reo *ase dintre prietenii lui din Est2 6l a*teptau )n &i&liotec+( &%nd N3isJ' *i r%0%nd )n ti,p ce &%r.eau seara *i .etele care participaser+2 #arr' intr+ )n ca,er+ *i &+tu din pal,e( cer%nd lini*te2 5 A, o surpri0+ pentru -oi( spuse el2 Ur,a/i-,+( do,nilor2
AG

- ELI!A"ET# A$LER -

"+ie/ii erau de -%rsta lui( aristocra/i tineri *i .ru,o*i( cu &ani din &el*ug( *i-l ur,ar+ curio*i( dornici de a-entur+2 #arr' se a*e0+ la -olanul i,ensei ,a*ini( ,arca de $o&rmont. Co&or) )n -ite0+ Strada Cali.ornia *i intr+ )n C3inatoNn2 6n -ene )i curgeau N3isJ' *i *a,panie )n ti,p ce conducea prin la&irintul de str+du/e( r%0%nd cu po.t+ ori de c%te ori pro*tii de c3ine0i se .ereau de su& ro/ile lui2 Intr+ pe o alee ,ic+( sla& lu,inat+( *i opri )n .a/a unei u*i l+cuite )n ro*u( cu o ,ic+ gril+ de o/el )n centru2 $easupra ei se leg+na o lantern+( lu,in%nd .e/ele &+ie/ilor2 6n spatele grilei se des.+cu o perdelu/+( iar o perec3e de oc3i orientali )i cercet+ atent2 Apoi u*a se desc3ise larg *i intrar+ )ntr-o alt+ lu,e2 R+,aser+ str%n*i unul )n cel+lalt( pri-ind te,+tor )n 4ur2 C%/i-a orientali erau )ntin*i pe di-ane 4oase *i ro*ii( .u,%nd dintr-un .el de narg3ilele( iar ,irosul tutunului se a,esteca cu par.u,ul t+,%iei *i cu dulcea/a opiu,ului2 #arr' )*i pri-i prietenii cu oc3ii str+lucind de pl+cere2 5 @-a, spus c+ e o surpri0+( spuse el( )n ti,p ce orientalul &+tea din pal,e ca s+ c3e,e .etele2 Este cadoul ,eu de ani-ersare pentru -oi( prieteni2 A, au0it ,ulte despre c3ine0oaice *i acu, o s+ a.l+, dac+ sunt ade-+rateD R%ser+ cu po.t+ de neru*inarea lui( )ngr+,+dindu-se s+ -ad+ *irul de .ete2 Erau toate tinere( .ru,oase *i e>otice )n c3eong-sa,-urile str%,te( de satin( despicate p%n+-n talie2 A-eau p+r lung( negru *i ,+t+sos( oc3i ,igdala/i( *ire/i *i ade,enitori( *i &u0e -opsite )ntr-un purpuriu seduc+tor2 6*i ),preunar+ pal,ele( plec%ndu-*i gra/ios capetele c%nd .ur+ pre0entate2 #arr' *tia pe care o -rea; era ,ai )nalt+ dec%t celelalte( a-ea un .und pro-ocator *i o str+lucire )nne&unitoare )n oc3i c%nd pri-irile li se )nt%lnir+2 O apuc+ de &ra/2 5 Asta e a ,ea( spuse el( plec%nd cu ea( l+s%ndu-*i prietenii s+ )*i .ac+ propriile alegeri2 Ca,era ei era ,ic+( nu a-ea dec%t un di-an acoperit cu &rocart( o ,as+ 4oas+ cu o sticl+ cu -in de ore0 *i un scaun
AK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

de le,n sculptat2 Lanterna de sticl+ ro*ie arunca o lu,in+ )n.l+c+rat+( iar -inul de ore0 )i )n.l+c+ra lui #arr' s%ngele( a,estec%ndu-se cu *a,pania *i N3isJ'-ul care-i curgeau de4a )n -ene2 Fata )i lu+ 3aina *i i-o at%rn+ atent pe scaun2 6i des.+cu cra-ata *i-i scoase panto.ii2 #arr' ,ai lu+ o gur+ de -in de ore0( iar ea ridic+ oc3ii *i-l pri-i co,plice2 Apoi se ridic+ *i-*i des.+cu )ncet c3eong-sa,-ul2 Acesta )i alunec+ la picioare( cu un .o*net de ,+tase( *i r+,ase goal+ )n .a/a lui2 Era t%n+r+( gra/ioas+ *i cunosc+toare )ntr-ale dragostei; *tia cu, s+ ,ul/u,easc+ un &+r&at( iar #arr' *tia ce -rea2 @oia s+-l a/%/e( s+-l s%c%ie( s+-i )ntind+ ner-ii *i re0isten/a p%n+ la li,it+2 @oia s+ )ncerce totul *i s+ )nt%r0ie c%t ,ai ,ult posi&il ,o,entul .inal( iar c3ine0oaica aceea ,ic+ *tia toate 4ocurile acestea2 C%nd ter,inar+ *i st+teau )ntin*i( epui0a/i( pe di-an( ea aduse un &ol cu ap+ cald+ *i par.u,at+ *i-i sp+l+ trupul2 Apoi aduse o pip+ *i o la,p+ ,ic+ cu spirt2 #arr' o pri-i lene* cu, sparse o &o&i/+ de opiu,( o )nc+l0i deasupra l+,pii *i o puse )n pip+2 Apoi i-o o.eri( spun%nd: 5 Acesta este cel ,ai &un *i ,ai scu,p opiu, c3ine0esc( st+p%ne2 Macii au .ost cule*i la r+s+ritul soarelui( c%nd energiile sunt .a-ora&ile( *i aro,a *i puterea lui )/i -or aduce ,ult+ pl+cere2 Se )ntinse al+turi de el *i-i ar+t+ cu, s+ .u,e0e( in3al%nd ad%nc *i /in%nd .u,ul )n pl+,%ni2 5 6ncearc+( ,ur,ur+ ea( 0%,&ind ade,enitor( nu,ai )ncearc+( st+p%ne2 6,p+r/ir+ o pip+( apoi alta( apoi )nc+ ni*te -in de ore0( *i )n cele din ur,+ #arr' se )ntinse pe spate pe di-an( )n ti,p ce ea )l satis.+cea din nou( *i-*i spuse c+ -oia ca noaptea s+ nu se ter,ine niciodat+2 Apoi( a doua 0i( )napoi )n ,inunata lui cas+( dac+-*i a,inti din )nt%,plare c+ o -+0use pe Francie( .u con-ins c+ .usese doar un -is2 Brietenii lui #arr' dor,ir+ p%n+ t%r0iu *i el lu+ ,icul de4un singur( )n su.rageria i,ens+2 Nicio ur,+ a petrecerii
CL

- ELI!A"ET# A$LER -

din noaptea trecut+ nu se ,ai -edea( cu e>cep/ia unui &uc3et de tranda.iri ro*ii )n centrul ,esei2 9i nicio ur,+ a de0,+/ului din noaptea trecut+ nu se -edea pe .a/a lui #arr' p+rea proasp+t *i a-ea oc3ii li,pe0i ca ai unui copil2 6*i lu+ ,icul de4un )n ti,p ce arunca o pri-ire prin 0iarele de di,inea/+2 !%,&i( -+0%ndu-*i c3ipul )n .otogra.ii( -+0%ndu-*i casa ,inunat+ *i oaspe/ii super&i( )n paginile sociale ale tuturor 0iarelor2 arrison-ii s-a& /ntors, -esteau titlurile de deasupra unei .otogra.ii a lui( st%nd )n capul sc+rilor( cu li,u0inele str+lucitoare )n*irate la strad+2 Articolul continua cu po-estea tat+lui s+u *i a ,or/ii lui tragice2 2ar ac&m, arry arrison este hot.r-t s. re(ete (er'ormana &l&itoare a tat.l&i s.&, at-t %in (&nct %e *e%ere social, c-t +i /n a'aceri, continua 0iarul2 $-n% t-n.r&l arry arrison termin. 6rinceton, (este &n an, /i *a l&a loc&l tat.l&i s.& /n 'r&ntea im(eri&l&i m&ltimilionar al a'acerilor acest&ia. 6ri*ii imaginea &n&i t-n.r /n 'loarea *ieii. Are tot ce (oate o'eri *iaaH tineree, 'r&m&see, bani, &n s&cces asig&rat. $e-+i mai (oate %ori &n omI #arr' 0%,&i satis.+cut( sor&indu-*i ca.eaua2 Apoi -+0u po0a din San #rancisco 8)aminer. Fotogra.ia era u*or de.ocali0at+ *i ,i*cat+( dar acolo( )n ,ul/i,e( era Francie2 A-ea p+l+ria tras+ ,ult pe oc3i( dar putea 4ura c+ e ea2 6,pinse scaunul *i porni c+tre &iroul s+u2 Buse ,%na pe tele.on *i sun+ la redac/ia 8)aminer, cer%ndu-le s+-i tri,it+ i,ediat o copie a .otogra.iei2 Apoi se l+s+ pe spate )n .otoliul s+u de piele( cu ,%inile ap+sate pe ,as+( )n .a/a sa( g%ndindu-se la ce a-ea de .+cut2 6*i a,inti de noaptea c%nd se )ntorsese de la oper+ cu tat+l lui *i de detecti-ul care-l a*tepta cu -e*tile despre Francie *i iu&itul ei2 6i luase tat+lui lui pistolul din ,%n+ ca s+-l opreasc+ de la cri,+2 Acu, *tia ce si,/ise tat+l lui( pentru c+( dac+ .e,eia din .otogra.ie era Francie( atunci *i el -oia s-o -ad+ ,oart+2 Se ridic+ *i )ncepu s+ se pli,&e nelini*tit prin &irou2 Oricu,( toat+ lu,ea o credea ,oart+ 7 era o persoan+
CM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

disp+rut+( ni,eni nu a-ea s-o caute -reodat+2 $ar cu, s+ .ac+P Se g%ndi la &ordelul c3ine0esc2 Era condus de unul dintre tong-uri *i *tia c+ ,e,&rii lui au reputa/ia de uciga*i pl+ti/i2 Ei ar .i putut s+-i g+seasc+ o,ul de care a-ea ne-oie2 Se au0i un cioc+nit la u*+ *i ap+ru FredericJs( cu un plic pe o ta-+ de argint2 5 $e la 8)aminer, do,nule( spuse el( *i #arr' )n3a/+ laco, plicul2 Se uit+ )ndelung la .a/a a&ia -i0i&il+ su& &orul p+l+riei2 Cuno*tea .a/a lui Francie ca pe a lui )nsu*i2 Era gura ei( p+rul ei( putea s+ 4ure2 Iar oc3ii aceia de sa.ir( care-i )nt%lniser+ pe ai lui pentru o clip+( erau ai lui Francie2 Buse ,%na pe tele.on( )l c3e,+ pe *e.ul poli/iei( )i spuse cine e( *i ceru nu,ele unei agen/ii de detecti-i pricepu/i2 5 E nu,ai o trea&+ nei,portant+( ,in/i el( cu -oce -esel+( o ,ic+ pro&le,+ de securitate la &anc+2 6n c%te-a ,inute a-ea nu,ele *i nu,+rul de care a-ea ne-oie( iar 4u,+tate de or+ ,ai t%r0iu anga4ase de4a un irlande0 )nalt( c+runt( ca s+ i-o g+seasc+ pe .e,eia din .otogra.ie2 5 I,ediat( )i spuse #arr' ner+&d+tor2 Ai patru0eci *i opt de ore2

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 24
6ensi&nea Aysgarth era o cl+dire )nalt+ *i )ngust+( care d+dea spre sudul Bie/ii Union2 Ou,+tatea de 4os a cl+dirii era din c+r+,id+ ro*ie( iar acoperi*ul din *indril+ al&+2 La .erestrele )nalte a-ea o&loane -er0i( o u*+ -erde cu un cioc+nel de ara,+ sclipitoare( iar )n .ereastra cu perdea de dantel+ se -edea un anun/: 3& a*em camere libere. E>istau patru ,oti-e serioase pentru acest se,n2 Mai )nt%i( casa era i,aculat de curat+( )n cel ,ai pl+cut .el cu putin/+: ,irosea a la-and+ *i a cear+ de al&ine( nu a le*ie *i de0in.ectant2 6n al doilea r%nd( era ,inunat de con.orta&il+ *i a-ea un aer <de .a,ilie=( cu co-oare colorate pe podelele de ul,2 6n salon erau .otolii ad%nci )n care te puteai a.unda s+-/i cite*ti 0iarul( iar paturile erau tari( cu a*ternuturi si,ple( de &u,&ac al&( .+r+ ,o.turi2 6n al treilea r%nd( casa a-ea un siste, de instala/ii ci-ili0at( ap+ cald+ din &el*ug *i )n serile reci )n c+,in ardea )ntotdeauna un .oc &un2 Iar )n al patrulea r%nd 7 *i cel ,ai i,portant 7 Annie A'sgart3 era cele&r+ pentru cu, g+tea2 <Ca la ,a,a acas+ 7 dar ,ult ,ai &un=( se spunea despre stu.atul ei de ,iel( cu &uc+/i suculente de carne plutind )n sosul aro,at( garnisit cu un strat de carto.i aurii( pr+4i/i la cuptor2 Buiul ei .ript( cu carto.i pai *i ,a0+re .iart+ )n+&u*it( cu salat+ -erde *i ceap+( era e>act cu, l-ar .i g+tit &unicile noastre( iar .riptura de -ac+( pe care o ser-ea du,inica( era al+turi &udinca de IorJs3ire ade-+rat+( .+cut+ din cel ,ai .in *i ,ai u*or aluat2 <$ou+ ou+ )n loc de unul=( spunea ea ,ereu( <.+in+ &un+( lapte( un pra. de sare( gr+si,ea )ncins+ &ine *i aluatul turnat repede *i copt la cuptor p%n+ se u,.l+ *i se .ace u*or ca o plapu,+ de pu.=2 Era ser-it+ ca un .el de ,%ncare )n sine( cu sos ,+t+sos( aro,at cu ceap+2 "udinca de p%ine *i unt a lui Annie era o ne&unie( .+cut+ din p%ine de cas+( uns+ cu unt *i )necat+ )ntr-un a,estec de ou+ &+tute cu lapte( par.u,at cu -anilie; pe p%ine punea straturi de 0a3+r *i sta.ide aurii(
C:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

)n,uiate )n coniac( peste care pres+ra -anilie; .ier&ea totul )n &ain-Marie patru0eci *i cinci de ,inute( p%n+ se .+cea u*oar+ ca un su.leu *i ,oale ca o cre,+2 <Ar tre&ui s+ desc3i0i un restaurant=( )i spuneau cu ad,ira/ie clien/ii ei( &+t%ndu-se .erici/i pe &urt+2 $ar Annie nu -oia doar un restaurant2 $up+ patru ani( dep+*ise .a0a pensiunii 7 )n-+/ase cu, s+ conduc+ un local pentru L de persoane *i era acu, gata s+ se ocupe de dou+ sute2 @oia s+-*i desc3id+ propriul 3otel2 5 Cu acelea*i standarde *i cu aceea*i &uc+t+rie( de*i e-ident c+ n-a* g+ti eu totul( )i spuse lui Francie )ntr-o di,inea/+( la ca.ea2 $ar sunt gata s+ accept pro-ocarea2 Capul &lond al lui Francie era aplecat peste 0iarul 8)aminer *i Annie o pri-i cu a.ec/iune2 C%nd o cunoscuse( )*i spusese c+ e o .at+ .ru,oas+( dar acu, era o .e,eie .ru,oas+2 B+rul lung *i &lond i se ondula )n 4urul o&ra4ilor( oc3ii candi0i erau ui,itor de al&a*tri *i de ad%nci( iar pielea )i era al&+ *i neted+2 9i nu ,ai era creatura .ragil+( cu aspect de spiridu* pe care o cunoscuse Annie; acu, trupul ei a-ea rotun4i,i noi( se /inea dreapt+ *i u,&la cu o gra/ie ,%ndr+( natural+2 Annie )*i spuse cu o )n/ep+tur+ )n ini,+ c+ Francie a-ea doar dou+0eci *i trei de ani( c+ era at%t de t%n+r+ *i de .ru,oas+2 "+r&a/ii o pri-eau cu ad,ira/ie( ar .i putut s+-l aleag+ pe oricare dintre ei( dar nu o interesa2 Toat+ dragostea i-o d+ruia .iului ei( Ollie2 U*a &uc+t+riei se desc3ise ca la co,and+ *i &+ie/elul &lond( de patru ani( se repe0i )n+untru *i se ca/+r+ la Annie )n &ra/e2 5 Annie( spuse el( 0%,&indu-i .er,ec+tor *i ),&r+/i*%ndo( pot s+ iau o pr+4itur+P Oc3ii lui dulci )i 0%,&eau *i se,+na at%t de tare cu Oos3( )nc%t i se str%nse ini,a( dar nu ced+2 5 Nu( nu po/i2 $ar po/i s+ iei un ,+r2 El o.t+ *i se str%nse ,ai tare la ea )n &ra/e2 5 $e ce e*ti at%t de di.icil+( AnnieP se pl%nse el2 Nu cer dec%t o pr+4itur+2
CA

- ELI!A"ET# A$LER -

5 O s+ pri,e*ti una la ceai( pro,ise ea( 0%,&indu-i cu drag2 9i )ntr-o 0i( c%nd o s+ .ii ,are( o s+ te ui/i )n oglind+( o s+ -e0i ce din/i .ru,o*i ai *i o s+-i ,ul/u,e*ti ,+tu*ii tale( Annie( c+ nu te-a )ndopat cu pr+4ituri de .iecare dat+ c%nd iai cerut2 Ollie o.t+; *tia c+ pierduse2 Annie pri-i la Francie( era tot aplecat+ deasupra 0iarului( *i nu era atent+ la copil2 Annie ridic+ din spr%ncene( surprins+2 $e o&icei( Francie )*i concentra toat+ aten/ia asupra lui Ollie( dar )n di,inea/a aceea era la ,ii de ,ile dep+rtare2 5 Bun pariu c+ n-ai au0it o -or&+ din ce-a, spusD e>cla,+ ea2 E*ti cu.undat+ )n 0iarul +la de o -e*nicie2 Ce ai g+sit at%t de .ascinantP Francie p+rea speriat+ c%nd )i )ntinse lui Annie 0iarul( .+r+ o -or&+2 Fotogra.iile de la petrecerea lui #arr' acopereau dou+ pagini *i )nc+ o pagin+ d+dea detalii despre sclipitoarea list+ de in-ita/i( despre .a&uloasele decora/iuni .lorale( despre *a,pania scu,p+( ,%ncarea delicioas+ ser-it+ pe .ar.urii de aur de c+tre -ale/i )n li-rele ro*ii( *i despre spectaculoasa rena*tere a re*edin/ei #arrison2 6hoeni) o&se, spunea titlul deasupra unei .otogra.ii de o pagin+ a casei2 Bor/ile erau larg desc3ise *i #arr'( )n .rac cu cra-at+ al&+( )*i )nt%,pina oaspe/ii2 $ea mai magni'ic. (etrecere a an&l&i re(&ne o (iatr. %e hotar a *ieii /n "an #ranciscoJ Annie se uit+ scurt la Francie2 O prinse de ,%n+ peste ,as+2 5 Acolo te-ai dus asear+( nu-i a*aP spuse cu co,pasiune2 Nu te-ai putut /ine deoparte2 Francie )ncu-iin/+ din cap2 5 E ,ai r+u de-at%t( spuse ea2 L-a, -+0ut pe #arr'2 5 B+i( #arr' s-a )ntors )n ora* *i( c3iar dac+ nu .rec-enta/i acelea*i cercuri( e totu*i o lu,e ,ic+2 Mai de-re,e sau ,ai t%r0iu --a/i .i )nt%lnit oricu,( pe strad+( la un stand de 0iare sau )ntr-un ,aga0in2 5 Annie( nu )n/elegi2 M-a -+0ut2 Ni s-au )nt%lnit pri-irile2
CC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Boate c+ nu te-a recunoscut2 6n de.initi-( au trecut ani de 0ileQ 5 O( ,-a recunoscut2 9i dac+ n-a .+cut-o( asta o s+ i-o con.ir,e( ar+t+ Francie c+tre propria i,agine( )n .otogra.ia .+cut+ ,ul/i,ii din .a/a casei lui #arr'2 5 Nu e nicio )ndoial+( tu e*ti( recunoscu Annie( ,ai pu/in )ncre0+toare2 $ar tot nu )n/eleg de ce e*ti at%t de speriat+( Francie2 Lucrurile s-au sc3i,&at2 E*ti o .e,eie ,atur+( nu o .eti/+ ,inor+2 #arr' nu-/i ,ai poate .ace ni,ic acu,2 Francie cl+tin+ din cap( disperat+2 Toat+ noaptea )*i spusese acela*i lucru( dar tot nu credea2 5 6l cunosc pe #arr'2 Niciodat+ nu ,i-a luat partea )n .a/a tat+lui ,eu( )ntotdeauna s-a si,/it superior( ,arele .iu *i ,o*tenitor al ,arelui #ar,on #arrison2 #arr' n-a -rut dec%t s+ .ie replica e>act+ a tat+lui s+u *i( crede-,+( a reu*it 7 p%n+ la ulti,ul strop de ur+2 #arr' are &ani *i are putere *i le -a .olosi ),potri-a ,ea )n toate .elurile posi&ile2 Annie o pri-i cu oc3i c+sca/i2 5 Atunci ce-o s+ .aciP )ntre&+( &rusc te,%ndu-se pentru ea2 Ollie se d+du 4os din &ra/ele lui Annie *i .ugi la Francie( care se ridicase( tr+g%nd-o ner+&d+tor de .uste2 5 Unde te duciP )ntre&+ el2 Ea )i ,%ng%ie p+rul( reu*ind s+ 0%,&easc+2 5 M+ duc s+-l -+d pe Lai Tsin( )i spuse2 "iroul lui Lai Tsin era )n spatele i,ensei ,aga0ii de l%ng+ docuri *i era la .el de so&ru *i de ordonat ca Lai Tsin )nsu*i2 Bere/ii erau ),&r+ca/i )n ra.turi cu c+r/i *i cataloage; pe ta&ela de pe perete erau lipite 3%rtii cu detalii despre ,aree *i transporturi *i o 3art+ a lu,ii pe care erau ,arcate rutele cargourilor lui2 Un sei. i,ens( de .ier( a c+rui c3eie nu,ai el o a-ea( ad+postea dosare cu detalii ale .iec+rei tran0ac/ii pe care o .+cuse( acte conta&ile *i o su,+ lic3id+ considera&il+( ca *i perna cu co,ori )n care se a.la coada de p+r ,+t+sos *i .otogra.ia p+lit+ a unei .ete tinere cu e-antai2
CE

- ELI!A"ET# A$LER -

Lai Tsin st+tea la &iroul lui de le,n( iar degetele )i 0&urau pe a&acul -ec3i )n ti,p ce aduna coloane lungi de ci.re2 Be l%ng+ scaunul de le,n cu sp+tar drept( pe care st+tea el( )n ca,er+ se ,ai a.la )nc+ un scaun( o so&+ ,ic+( pe care o aprindea rareori( pentru c+ nu si,/ea niciodat+ .rigul( *i un altar )ngust de ,a3on cu dou+ statuete super&e de ne.rit( una repre0ent%nd-o pe 1-an Iin( 0ei/a ,ilei( *i una pe 0ei/a norocului2 6n ad%ncurile ca-ernoase ale ,aga0iei erau depo0itate &unuri de tot .elul( )n -aloare de sute de ,ii de dolari: ,+t+suri( o&iecte de lac( picturi( co-oare( antic3it+/i din toat+ Asia( precu, *i o&iecte ,ai &anale2 O alt+ ,aga0ie con/inea nu,ai i,ense cu.ere de le,n cu ceai de toate .elurile *i aro,ele2 Lai Tsin luase &anii pe care "+tr%nii i-i ),pru,utaser+ *i )i )n,ul/ise de ,ii de ori( de*i ni,eni nu a-ea s-o a.le niciodat+( c+ci co,pania nu .unc/iona su& nu,ele lui2 Francie era proprietara lui L.T. #rancis $om(any, dar Lai Tsin era cel care .+cea totul2 El .usese cel care( oprindu-se )n #aNaii la )napoierea din Orient( cu,p+rase pe ni,ica toat+ o planta/ie de ananas ruinat+ *i( construind propria sa .a&ric+ de conser-e( o trans.or,ase )ntr-un concern pro.ita&il2 El .usese cel care cu,p+rase depo0itul de la care se apro-i0ionau na-ele *i-l .+cuse cel ,ai ,are *i ,ai &un din port2 El in-estise )ntr-o .a&ric+ de .r%ng3ii din S3ang3ai *i )ntr-un atelier de co-oare din #ong 1ong( )n .er,e de -ier,i de ,+tase )n C3ina *i )ntr-una de oi )n Australia2 Lai Tsin )i contactase pe negustorii din San Francisco( Los Angeles *i Seattle *i-i con-insese s+-l accepte ca agent; el organi0a cele ,ai ,ari transporturi ca s+ scad+ costurile( el .olosea agen/i care s+ caute antic3it+/ile *i co,orile dorite de occidentali2 Lai Tsin cucerise pia/a ceaiului( i,port%nd sorti,ente delicate( create special pentru gustul a,ericanilor2 6n oc3ii conte,poranilor s+i c3ine0i( Lai Tsin era un o, de succes( a.acerile )i crescuser+ ,iraculos( era &ogat2 $ar pentru el nu era de a4uns; a4unsese pe un podi* *i *tia c+ era ti,pul s+ porneasc+ )n sus( spre cul,i2
CF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Au0i un cioc+nit la u*+ *i ridic+ pri-irea toc,ai c%nd intra Francie2 6i 0%,&i *i-i spuse: 5 E*ti toc,ai persoana pe care -oia, s-o -+d2 $ar apoi )l -+0u oc3ii *i )*i d+du sea,a c+ se )nt%,plase ce-a2 Se apropie de ea *i-i o.eri un scaun2 5 8i-e .rigP Aprind so&a2 Francie cl+tin+ din cap2 $e-a&ia a*tepta s+ se despo-+re0e *i )i spuse )ntreaga po-este despre #arr'( despre cu, se dusese la el acas+ *i )l -+0use *i cu, acu, el *tia c+ e )n -ia/+ *i c%t de tare se te,ea c+ o s-o caute2 Lai Tsin r+,ase t+cut ,ult+ -re,e( dup+ ce ea ter,in+ de po-estit2 $ac+ e>ista cine-a care s+ ai&+ un r+spuns la pro&le,a ei( Francie *tia c+ nu,ai el putea .i acela *i a*tept+ s+-l aud+ -or&ind2 5 #arr' -a -edea .otogra.ia *i te -a c+uta( spuse el )n cele din ur,+2 Nu e*ti )nc+ destul de puternic+ pentru a te con.runta cu el2 Tre&uie s+ pleci din San Francisco pentru o -re,e( p%n+ o&ose*te s+ te ,ai caute *i uit+ iar de tine2 5 M+ )ntorc la .er,+( spuse Francie2 Lui Ollie )i place acoloQ El cl+tin+ din cap2 5 E>ist+ *ansa s+-*i aduc+ a,inte de .er,+ *i s+ se duc+ acolo2 Nu( Francie2 Tre&uie s+ pleci departe de aici( departe de Cali.ornia2 Tre&uie s+ te duci )n C3ina2

CG

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 25
#arr' arunc+ pe &irou raportul dactilogra.iat al detecti-ului2 Se )ndrept+ c+tre .ereastr+ *i pri-i .urios de-a lungul str+0ii Cali.ornia2 Brostul nu .usese )n stare s-o g+seasc+ pe Francie( dar #arr' *tia c+ e pe unde-a pe acolo( si,/ea asta )n .iecare .i&r+2 Se )ntoarse ner+&d+tor )napoi la ,as+2 Era iritat *i sup+rat; ar .i tre&uit s+ se )ntoarc+ la Brinceton pentru se,estrul de pri,+-ar+( dar nu a-ea niciun c3e.2 Se s+turase de colegiu( de San Francisco( de g%ndurile la a.urisita de sor+-sa2 A-ea ne-oie de o sc3i,&are2 A-ea ne-oie de -in( c%nt *i .e,ei2 R%ndindu-se la asta( dispo0i/ia i se )nsenin+ *i( &rusc 3ot+r%t( o lu+ la .ug+ pe sc+ri *i-i ordon+ -aletului s+ ),pac3ete0e2 Blecau la Baris2 6l sun+ pe "ucJ Wingate *i-l in-it+ s+-l )nso/easc+( apoi re0er-+ cele ,ai &une aparta,ente pe ur,+torul transatlantic ce pleca spre Fran/a *i co,and+ ca -agonul s+u particular s+ .ie ata*at trenului Sout3ern Baci.ic p%n+ la NeN IorJ2 "ucJ Wingate era cu trei ani ,ai ,are ca #arr'2 Ter,inase Brinceton *i lucra )n &iroul de a-ocatur+ al tat+lui s+u( la Sacra,ento( acu,ul%nd e>perien/+ )nainte de a-*i continua studiile uni-ersitare de drept la #ar-ard( dup+ care inten/iona s+ intre i,ediat )n politic+2 A-ea dou+0eci *i trei de ani *i .usese ales cel ,ai .ru,os &+iat de la colegiu2 Era )nalt( a-ea p+r negru( ondulat( oc3i p+trun0+tori *i un trup atletic2 6nota( -%slea( 4uca polo *i gol.2 $ar pasiunea lui era ia3tul lui( :etsy :ee, cu care ie*ea )n larg ori de c%te ori putea2 Nu era sigur c+ e>cursia la Baris( cu #arr' #arrison( era e>act stilul lui( dar tat+l lui insistase s+ se duc+( pentru <a-l /ine su& o&ser-a/ie=2 Oason Wingate se ocupase )ntotdeauna de a.acerile lui #ar,on #arrison *i( dup+ tragica ,oarte a acestuia( continuase s+ ai&+ gri4+ de &+iat2 Nu .+r+ o oarecare e>asperare din partea lui "ucJ2
CK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Tre&uise s+-l sal-e0e pe #arr' de autorit+/i de ,ai ,ulte ori2 Ulti,a lui prostie .usese s+ .ie prins de poli/ie )ntr-un &ordel cele&ru din NeN IorJ2 <6*i .ace *i el pu/in de cap=( le spusese "ucJ poli/i*tilor( dar Oason era )ngri4orat( pentru c+ #arr' nu prea )*i -edea de studii *i a-ea note din ce )n ce ,ai ,ici2 5 Ar tre&ui s+ .ac o pau0+ de un an de la Brinceton( do,nule Wingate( )i spusese #arr'2 A, ne-oie de ti,p ca s+-,i re-in dup+ ,oartea tatei *i s+ ,+ adun2 "ucJ ridicase din spr%ncene 7 #ar,on ,urise de cinci ani *i nu i se p+ruse c+ #arr' ar ,ai .i .ost )nc+ )ndurerat2 $ar nu co,ent+2 Iar acu, )*i .+cu &aga4ele *i i se al+tur+ lui #arr' la &ordul transatlanticului 3orman%ie. C%nd )*i a,intea de c+l+torie( dup+ aceea( )*i spunea c+ instinctul lui .usese corect( e>cursia aceea nu era stilul lui2 #arr' #arrison era un pu*tan arogant( cu un o&icei ener-ant de a trata ser-itorii ca pe scla-i *i de a arunca &anii ca *i c%nd ar .i .ost 3aine de,odate2 "ucJ .usese )n Europa de c%te-a ori )nainte *i erau locuri *i lucruri pe care ar .i -rut s+ le re-ad+: -ilele lui Balladio )n Italia; @ene/ia la lu,ina lunii( c%nd pie/ele erau goale *i t+cute *i te si,/eai transportat cu secole )n ur,+; castelele de pe Rin *i ,un/ii din "a-aria; .ru,use/ea .+r+ -%rst+ a Barisului( cu Sena *i podurile ei ro,antice *i Lu-rul plin de capodopere; ne,uritoarea Londr+( cu pie/ele *i arcadele ei2 Erau at%t de ,ulte de -+0ut *i de ad,irat )n Europa2 $ar #arr' nu -oia dec%t s+ petreac+2 #arr' insistase s+ stea la cele ,ai ,ari 3oteluri2 $or,ea toat+ 0iua *i re.u0a s+ -ad+ .ru,use/ile Europei( e>cep/ie .+c%nd .e,eile2 M%nca la cele ,ai la ,od+ restaurante( &ea cele ,ai -ec3i -inuri *i cea ,ai &un+ *a,panie *i .rec-enta cele ,ai ,ari &ordeluri2 Cu,p+r+ o 4u,+tate de du0in+ de auto,o&ile( un RollsRoyce, un :&gatti, un is(ano "&i,a, un :en,, un 2ion :o&ton *i un $o&rmont. Co,and+ s+ .ie re-opsite toate )n culoarea casei #arrison( culoarea -inului de "urgundia( *i s+ .ie decorate cu le,n de a&anos *i argint2 Cu,p+r+ un
EL

- ELI!A"ET# A$LER -

ia3t de dou+ sute de picioare de la un ,agnat engle0 al ceaiului( ceru s+ .ie redecorat de la un cap+t la altul *i dotat per,anent cu un ec3ipa4 .or,at din patru0eci de persoane2 Tri,itea &r+/+ri de dia,ante .e,eilor care )i pl+ceau *i 3aine de nurc+( cu nasturi de s,arald( celor ale c+ror .a-oruri )l satis.+ceau2 "ucJ nu era un puritan( dar pri-ea la toate acestea cu &u0ele str%nse2 Ne&uniile lui #arr' erau la scar+ princiar+( dar de .iecare dat+ c%nd "ucJ protesta( se ,ul/u,ea s+ r%d+ *i s+ spun+ c+-*i putea per,ite2 Cu e>cep/ia lui "ucJ( .oarte pu/ini *tiau despre &e/iile *i aplecarea c+tre opiu, a lui #arr'2 Era destul de de*tept ca s+ /in+ asta pentru el2 $isp+rea uneori pentru c%te o noapte( dar )ntotdeauna reap+rea a doua 0i dup+-a,ia0+( proasp+t &+r&ierit *i sp+lat( i,peca&il ),&r+cat *i cu oc3ii li,pe0i2 Indi.erent ce ar .i .+cut( nu se -edea pe .a/a lui2 Fa,ilia Wingate a-ea o a-ere de trei genera/ii( la .el ca .a,ilia #arrison2 $e/ineau o cas+ .ru,oas+ )n San Francisco( un aparta,ent )n NeN IorJ *i o <ca&an+= de -ar+ la NeNport( pentru ie*irile pe ,are2 Tr+iau &ine( dar "ucJ nu ,ai -+0use pe ni,eni care s+ c3eltuiasc+ &ani sau s+ alerge dup+ .e,ei cu, .+cea #arr'2 $up+ c%te-a s+pt+,%ni se s+turase2 6i telegra.ie tat+lui s+u c+ se )ntorcea *i-l l+sa pe #arr' cu distrac/iile lui costisitoare2 R+,as singur( #arr' intr+ .urios )n &arul de la Rit, *i se lipi i,ediat de un grup de tineri engle0i( -eni/i la Baris pentru un NeeJend de po,in+2 Era plictisit .+r+ co,pania lui "ucJ *i s+tul s+ -ad+ ,ereu acelea*i .e/e( iar c%nd onora&ilul Morgan Til,ars3 )l in-it+ )n -i0it+ accept+ cu pl+cere2 Tilmarsh all din Rloucesters3ire era o cl+dire i,pun+toare( )ncon4urat+ de sute de acri de teren de -%n+toare de pri,+ calitate2 $up+ ce parcurse cu ,icul s+u :&gatti cele trei ,ile ale aleii care ducea la intrare( pe #arr' )l )nt%,pin+ un -alet )n li-rea al&astru-)nc3is( care se repe0i s+-i desc3id+ u*a *i s+-i ia &aga4ele2
EM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 $o,nul Morgan ia ceaiul cu Miss Louisa )n salonul cel ,ic( )i spuse -aletul c+runt2 $ac+ dori/i s+ ,+ ur,a/i( do,nule( -+ a*teapt+2 #arr' pri-i )n 4ur i,presionat )n ti,p ce-l ur,a pe -alet prin 3olul -ec3i( de patru ori ,ai ,are ca al s+u2 6n *e,ineul i,ens ardea un .oc &un( dar .rigul secolelor intrase pe -ecie )n 0idurile ),podo&ite cu tro.ee de -%n+toare2 <Salonul cel ,ic= a-ea patru0eci de picioare lungi,e( era plin de so.ale tapi/ate cu cin/ *i de ,+su/e acoperite de .otogra.ii )nr+,ate2 Ou,+tate de du0in+ de c%ini p+ta/i se t+-+leau )n .a/a .ocului *i pe so.ale( iar c%nd -aletul )l po.ti )n+untru se repe0ir+ la el( aproape s+-l d+r%,e2 5 Oos( Ace( 4os( OacJD S,art'( d+-te 4osD M+car o dat+ purta/i--+ cu, se cade2 Un picior )nc+l/at )ntr-o ci0,+ elegant+ lo-i u*or c%inii( d%ndu-i la o parte din dru,( *i o .er,ec+toare -oce engle0easc+ spuse: 5 6,i pare at%t de r+u( sunt e>agerat de agita/i2 Au .ost la -%n+toare ast+0i( )n/elege/i2 #arr' ridic+ pri-irea de la c%ini *i d+du cu oc3ii de cea ,ai .ru,oas+ .at+ din lu,e2 5 Eu sunt Louisa Til,ars3( spuse ea( 0%,&ind *i )ntin0%ndu-i ,%na2 #arr' i-o lu+( dorindu-*i s-o poat+ p+stra pe -ecie; ar .i -rut s-o /in+ aproape de el ca s+ poat+ pri-i )ntruna .a/a aceea .+r+ cusur( s+ se scalde )n 0%,&etul ei perlat *i )n pri-irea cald+ a oc3ilor cenu*ii2 Spuse: 5 Eu sunt #arr' #arrison2 L-a, cunoscut pe .ratele du,nea-oastr+( Morgan( la Baris2 Ea r%se *i se str%,&+ c%nd Morgan se ridic+ de pe so.a ca s+-i str%ng+ ,%na lui #arr'2 5 M+ &ucur c+ ai putut -eni( spuse el cu c+ldur+2 Ai a4uns toc,ai la ti,p pentru ceai2 5 $e-a&ia ne-a, )ntors de la -%n+toare( co,plet+ Louisa( )ntin0%ndu-i o cea*c+ *i un platou cu p%ine cu unt2 @%na/i( do,nule #arrisonP
E

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Nu )nc+( dar sunt dispus s+ )n-+/2 Ea )*i d+du capul pe spate *i r%se din ini,+2 5 Atunci a/i .ace &ine s+ e>ersa/i2 M%ine -+ g+si, un cal *i o s+ -+ scot c3iar eu la pli,&are( ca s+ -ede/i terenul2 Mu*c+ dintr-o .elie de p%ine cu unt( *terg%ndu-*i cu gra/ie .iri,iturile de pe &u0e( cu degete lungi *i .ine2 #arr' nu-*i putea lua oc3ii de la ea2 B+rul lung( de culoarea ara,ei( )i c+dea pe u,eri *i se &ucla delicat )n 4urul o&ra4ilor *i ea toat+ a-ea acel aspect de engle0oaic+ de la /ar+( cu tenul curat *i neted *i cu oc3i li,pe0i2 Mai purta )nc+ pantalonii de c+l+rie( iar #arr' )*i spuse c+ se ,ulau pe ea de parc+ ar .i .ost o a doua piele( iar ci0,ele lungi *i negre *i c+,a*a al&+ de ,+tase erau uluitor se>'2 La cin+( )n aceea*i sear+( Louisa se trans.or,ase: purta o roc3ie lung+( de cati.ea -erde( *i o gardenie )n p+r2 <$in serele noastre=( e>plic+ ea c%nd #arr' )i ad,ir+ ,irosul2 Lordul *i Lad' Til,ars3 erau aristocra/i s+r+ci/i( .oarte &ritanici( dar )l .+cur+ pe #arr' s+ se si,t+ &ine-enit *i-i )ncura4ar+ interesul pentru Louisa2 Iar c%nd( dup+ o s+pt+,%n+( )*i d+du sea,a c+ tre&uia s+ .ie politicos *i s+ plece sau risca s+ stea ,ai ,ult dec%t ar .i .ost &ine--enit( a&ia suport+ desp+r/irea2 5 E incredi&il( )i spuse lui "ucJ( la )ntoarcerea la NeN IorJ2 Nici ,+car n-a, s+rutat-o *i e cea ,ai se>' .e,eie pe care a, cunoscut-o2 Nu putea sta la distan/+2 Uit+ de Brinceton *i )ncepu s+ tra-erse0e Atlanticul at%t de des( )nc%t )ncepur+ s+-l cunoasc+ to/i steNar0ii de pe transatlantice2 Louisa era e-a0i-+( )l /inea la distan/+( lucru cu care nu era o&i*nuit2 C%nd se )nt%lnir+ cu oca0ia celei de-a dou+0eci *i una ani-ers+ri a lui( ea era at%t de ,inunat de atr+g+toare( )n pantalonii de c+l+rie( cu ci0,e *i cu p+l+rie( cu p+rul ar+,iu str%ns )ntr-o plas+( )nc%t el o lu+ )n cele din ur,+ )n &ra/e *i o s+rut+2 Mirosea delicios a MitsuJo( *i #arr' era cople*it de pasiune( dar *tia c+ nu are nicio *ans+ s+ ai&+ o a-entur+( a*a c+ o ceru )n c+s+torie2
E:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Nunta Til,ars3-#arrison .u e-eni,entul se0onului londone0 MKM 2 Cere,onia a-u loc la St2 Margaret( *i la ea particip+ o prin/es+( doi duci( du0ini de lor0i( pe l%ng+ alte trei sute de in-ita/i2 Louisa ar+ta ,agni.ic )n roc3ia si,pl+( de satin de la <orthK garda de onoare din .a/a &isericii( to/i ),&r+ca/i )n ro0 de -%n+toare( .or,ar+ un arc triu,.al pentru perec3ea de tineri c+s+tori/i( care trecur+ pe su& o &olt+ .+cut+ din cra-a*ele lor de -%n+toare2 Ur,+ o recep/ie la Rit,, cu o orc3estr+ .or,at+ din trei0eci de instru,enti*ti( un tort de nunt+ cu cinci eta4e *i destul+ *a,panie ca s+ goleasc+ pi-ni/ele 1rug pentru ,ul/i ani dup+ aceea 7 totul pl+tit de #arr'( pentru c+ .a,ilia Til,ars3 p+rea s+ .i .ost ca, str%,torat+ )n cursul ulti,elor genera/ii2 5 Ca, tot ce a-e, &+g+, )n cai( )i spuse Louisa cu ,%ndrie2 A-e, cei ,ai &uni cai de ras+ irlande0+2 Betrecur+ noaptea nun/ii la Rit,, *i Louisa .+cu &aie *i se sc3i,&+ )ntr-o c+,a*+ de noapte al&+( de &u,&ac2 Se tr%nti )n pat( l%ng+ #arr'2 5 Sunt o&osit+ ca un c%ine dup+ -%n+toare2 C+sc+( )*i )ndes+ capul )n pern+ *i ador,i instantaneu2 #arr' o pri-i .urios2 Cu, putea dor,i( toc,ai )n seara aceea( c%nd el de a&ia a*tepta s+ pun+ ,%na pe eaP Se scul+ *i se ),&r+c+ ner-os2 6i ,ai arunc+ o ulti,+ pri-ire plin+ de speran/+ )nainte de a ie*i( dar Louisa dor,ea( iar el se n+pusti a.ar+ din ca,er+( lu+ li.tul *i plec+ spre So3o *i spre pri,a .e,eie dispus+ s+-i potoleasc+ dorin/ele2 La pr%n0( a doua 0i( co&or%r+ pe Ta,isa cu ia3tul lui *i( )nainte de cin+( el )i o.eri un cadou2 O 3ain+ de sa,ur cu nasturi de s,aralde2 5 E ,inunat+( dragul ,eu( spuse ea( pun%ndu-*i-o pe u,eri *i .rec%nd &lana de o&ra02 $i-in+2 $e o&icei( #arr' nu d+ruia 3aine de &lan+ )nainte de a-*i .i satis.+cut pl+cerile( dar )n seara aceea reu*i2 Se pli,&+ pe puntea )ng3e/at+( l+s%ndu-i ti,p ca s+ se de0&race *i s+ se preg+teasc+( apoi se gr+&i s+ se )ntoarc+ )n aparta,ent( cu o sticl+ cu *a,panie )n ,%n+2
EA

- ELI!A"ET# A$LER -

Ea st+tea )n pat( ),&r+cat+ )ntr-un capot de satin al&( &ordat cu 3er,in+( *i-l pri-ea )ntre&+toare cu oc3ii ei ,inuna/i( cenu*ii2 5 Sunt gata( dragule( spuse )ncet2 5 Nu -oia, s+ te gr+&esc( spuse #arr'( o.erindu-i un pa3ar cu *a,panie2 Ea cl+tin+ din cap2 5 Nu( ,ul/u,esc( spuse( pre.er s+ a, ,intea li,pede( ca s+ *tiu ce .ac2 #arr' o pri-i( ui,it2 $esigur c+ era -irgin+( dar n-ar .i tre&uit s+ -rea s+-*i piard+ pu/in capulP 5 "+nuiesc c+ e ca la -%n+toare( )i e>plic+ ea -esel+( c%nd sari peste tu.e2 #arr' )*i )ng3i/i *a,pania *i se urc+ )n pat2 O ),&r+/i*+( *i ea r+,ase ne,i*cat+2 O s+rut+( *i ea )l l+s+2 6i ,%ng%ie trupul gol( *i ea se crisp+2 R+,ase /eap+n+ *i t+cut+( )n ti,p ce &u0ele lui )i ur,+reau )ncet conturul s%nilor( *i e>cla,+ oripilat+ c%nd )i atinse .e,initatea2 #arr' )*i consu,+ c+s+toria )n noaptea aceea( dar )n ur,+toarele c%te-a s+pt+,%ni )n/elese c+ pentru Louisa se>ul era o )ndatorire plictisitoare( pe care o )ndeplinea nu,ai de dragul unui posi&il copil( *i c3iar *i acela ar .i ocupat nu,ai locul doi( dup+ calul ei pre.erat2 F+cuse gre*eala s+ cread+ c+ .ata se>' )n pantaloni de -%n+toare era ade-+rata Louisa2 $ar ea nu -or&ea( nu se g%ndea *i nu tr+ia dec%t pentru cai( iar )n cele din ur,+ #arr' a4unse s+ se )ntre&e de ce nu ,irosea a gra4duri )n loc de MitsuJo2 $up+ c%te-a luni )ngro0itoare )i spuse )n cele din ur,+ c+( dac+ ar )n-+/a s+ c+l+reasc+ un &+r&at la .el de &ine cu, c+l+rea un cal( ar .i poate )n stare s+ ai&+ un so/2 $ar nu pe el2 Aran4+ lucrurile )n stil engle0esc *i pl+ti o noapte de dragoste )ntr-un 3otel din "rig3ton2 Louisa pre0ent+ do-e0ile necesare unui 4udec+tor plin de si,patie *i o&/inu di-or/ul2 Iar #arr' se )ntoarse la San Francisco( ,ai &+tr%n cu un an( c+s+torit( di-or/at( *i ,ai s+rac cu c%te-a ,ilioane de dolari2
EC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 26
Francie nu se a*tepta s+ se )ndr+gosteasc+ la &ordul lui ".". ;rient, )n dru, spre #ong 1ong2 $e .apt( nici ,+car nu era sigur+ c+ era )ndr+gostit+2 6*i tot spunea c+ nu e dec%t o a-entur+ de c+l+torie; ,ai pu/in c3iar de at%t2 Nici ,+car asta; era doar .aptul c+ EdNard Stratton era un &+r&at dr+gu/( care .usese deose&it de a,a&il cu o .e,eie ce c+l+torea singur+2 St+tea aplecat+ peste parapet( pri-ind cu, San Francisco disp+rea la ori0ont2 A-ea lacri,i )n oc3i g%ndindu-se la Ollie( r+,as singur cu Annie2 Era pri,a oar+ c%nd se desp+r/eau *i )i era de4a dor de el( *i *tia c+ a-ea s+-i .ie *i ,ai dor2 "+r&atul se apropiase de ea( plin de si,patie2 5 E prea t%r0iu pentru )ntoarcere acu,2 Ea se )ntorsese s+-l pri-easc+( *terg%ndu-*i lacri,ile cu degetele2 El scosese o &atist+ i,aculat+ din &u0unar *i i-o o.erise2 5 R%ndi/i--+ ast.el( )i spuse 0%,&ind2 6n .a/a noastr+ sunt insulele #aNaii( *i dincolo de ele( C3ina2 A-e/i ,ulte la care s+ -+ g%ndi/i2 Ea d+du din cap( cercet%ndu-l cu curio0itate )n ti,p ce-*i usca lacri,ile2 Era un &+r&at ar+tos( de -%rst+ ,i4locie( potri-it de )nalt( cu p+r )ntunecat2 A-ea spr%ncene &ogate( oc3i al&astru-)nc3is( era proasp+t ras *i -or&ea cu accent &ritanic2 5 EdNard Stratton( spuse el( )ntin0%ndu-i ,%na2 5 Francesca #arrison( replic+ ea( reu*ind s+ 0%,&easc+2 6,i pare r+u2 $e o&icei nu pl%ng )n pu&lic2 El ridic+ din u,eri2 5 $esp+r/irile sunt )ntotdeauna di.icile2 5 @+ ,ul/u,esc pentru a4utor( r+spunse ea ti,id( )ntorc%ndu-se *i pornind c+tre puntea acoperit+2 6nainte de a intra )l pri-i; st+tea spri4init de &alustrad+( ur,+rind-o din pri-iri( *i ridic+ ,%na )n se,n de salut2
EE

- ELI!A"ET# A$LER -

Na-a ".". ;rient era un -apor de lu>( iar pasagerii s+i erau un a,estec de oa,eni de a.aceri *i diplo,a/i care se )ntorceau la S3ang3ai( plantatori de ceai( )n dru, spre Colo,&o( *i .unc/ionari care ,ergeau la Manila sau Benang2 Ca&ina lui Francie era la,&risat+ cu ste4ar( a-ea co-oare ,oi *i un pat i,ens( plin de perne pu.oase( acoperit cu o cu-ertur+ de ,+tase piersicie2 Beste tot erau .lori( inclusiun &uc3et de crini de la Ollie; cu.+rul ei .usese de4a despac3etat *i &rusc locul )ncepu s+-i dea senti,entul de <acas+=2 6nainte de plecare( Annie o t%r%se( cu toate protestele ei( la elegantul ,aga0in <Baris #ouse= din San Francisco2 5 Nu po/i c+l+tori 4u,+tate de lu,e( .+r+ un costu, decent *i .+r+ o 4u,+tate de du0in+ de roc3ii de sear+( o a-erti0ase ea2 Iar )n seara aceea( ),&r+cat+ pentru cin+ )n roc3ia si,pl+( din cati.ea -erde( )i era recunosc+toare2 6*i str%nse p+rul )ntr-un coc le4er( ad+ug+ o perec3e de piepteni &+tu/i cu pietre pre/ioase( un strop de ap+ de iaso,ie pe g%t *i )nc3eieturi2 6*i r+sucea agitat+ -erig3eta pe deget; de dragul lui Ollie( 3ot+r%se s+ .ie cunoscut+ ca doa,na #arrison( -+du-+( *i( )n de.initi-( spusese Annie )ncura4ator( nici nu era c3iar o ,inciun+( pentru c+ ea *i Oos3 ar .i .ost c+s+tori/i dac+ el ar .i tr+it2 $ar nu la Oos3 se g%ndea )n ti,p ce se )ndrepta c+tre su.rageria de pe ".". ;rient. 9e.ul de sal+ o )nso/i la ,asa tre0orierului( iar ea 0%,&i )n se,n de salut c+tre co,eseni( )n ti,p ce-*i ocupa locul2 Se uit+ dup+ EdNard Stratton *i-l -+0u la ,asa c+pitanului( ar+t%nd .oarte &ine( )n costu, de sear+( din cati.ea neagr+; ro*i c%nd oc3ii li se )nt%lnir+( iar el 0%,&i *i )nclin+ din cap2 $up+ cin+ se duse direct )n ca&ina ei( /in%ndu-se str%ns de &alustrad+( )n ti,p ce -aporul se leg+na pe -alurile Baci.icului2 Bar.u,ul crinilor de la Ollie u,plea )nc+perea2 6ntins+ )n pat( ,ai t%r0iu( se g%ndea la EdNard Stratton *i la lunga c+l+torie pe care o a-ea )nainte( uit%nd aproape
EF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

co,plet de #ong 1ong *i de Lai Tsin( care o a*tepta acolo( *i de toate a.acerile de care tre&uia s+ se ocupe2 A doua 0i de di,inea/+( dup+ ,icul de4un( ie*i la pli,&are pe punte2 @asul se leg+na pe -alurile cenu*ii care se )ntindeau p%n+ la ori0ont( iar -%ntul )i .lutura p+l+ria *i-i t+ia r+su.larea2 EdNard Stratton o pri-ea( cu un 0%,&et a,u0at2 Francie r%dea( c3inuindu-se s+ a-anse0e ),potri-a -%ntului( *i p+rul &lond )i sc+pase de su& p+l+rie( ondul%ndu-se ca ni*te panglici de ,+tase2 5 M+ te, c+ o s+ a-e, -re,e rea( doa,n+ #arrison( o interpel+ el2 5 Mai rea de at%t( -re/i s+ spune/iP )ntre&+ ea( cu oc3ii ,+ri/i de spai,+2 El pri-i cerul plin de nori grei2 5 "aro,etrul scade rapid( o s+ a-e, parte de ploaie *i de -%nturi puternice2 M+ te, c+ n-o s+-i -ede, pe ,ul/i dintre to-ar+*ii no*tri de c+l+torie disear+( la cin+2 Francie r%se( )n-eselit+ de .urtun+2 5 E palpitant( nu,ai -%ntul( ,area *i cerul2 M+ .ace s+ ,+ si,t din nou )n -ia/+2 Cerul se )ntunec+ rapid( -%ntul urla( iar ,area de-eni de un cenu*iu de plu,&2 Intrar+ )n+untru2 5 "+nuiesc c+ nu 4uca/i poJer( doa,n+ #arrisonP o )ntre&+ cu un 0%,&et2 Ea scutur+ din cap *i el ad+ug+: 5 Nu( pro&a&il c+ nu2 Nu e toc,ai genul de lucru pe care o t%n+r+ &inecrescut+ )l )n-a/+ la *coal+2 Francie se g%ndi c%t de departe de realitate era ideea lui( dar c%nd )*i a,inti de nes.%r*itul ,+rii( de cerul .urtunii *i de -alurile .r+,%ntate de -%nt( se si,/i la ,ii de ,ile dep+rtare de realitate( -esel+ *i cu ini,a u*oar+2 5 A* putea )n-+/a( dar nu garante0 c+ a* .i &un+ de ce-a2 5 O( asta nu *tiu( spuse el( arunc%ndu-i o pri-ire pro-ocatoare )n ti,p ce se )ndreptau c+tre sala de 4oc2 A, o presi,/ire despre du,nea-oastr+2
EG

- ELI!A"ET# A$LER -

Mesele -er0i erau pustii *i el cl+tin+ din cap2 5 Ce -+ spunea,( de4a ne pierde, to-ar+*ii de c+l+torie2 5 Nu *i pe ,ine( spuse ea )ncre0+toare( )n ti,p ce el a,estec+ pac3etul de c+r/i *i )ncepu s+ le ),part+2 A-ea ,%ini puternice( cu degete su&/iri( iar ea )*i spuse c+ e>pri,au per.ect personalitatea lui: puternic *i )ncre0+tor( a*a era EdNard Stratton2 Nu au 4ucat ,ult poJer( )n sc3i,& el )i spuse totul despre sine )nsu*i; )i spuse c+ era Lord Stratton( c+ ,o*tenise titlul la cincispre0ece ani( c%nd era )nc+ la *coal+ la Eton2 Era -+du-( so/ia lui( Mar'( ,urise cu cinci ani )n ur,+( a-ea patru0eci *i doi de ani( a-ea trei copii( cu -%rste )ntre *apte *i paispre0ece ani2 A-ea o cas+ ,are la Londra( )n C3ester SHuare din "elgra-ia( *i conacul .a,iliei( Strattons( l%ng+ In-erness( )n nordul Sco/iei( al c+rui do,eniu cuprindea o &ucat+ de r%u cu cel ,ai &un p+str+- *i c%te-a dintre cele ,ai .ru,oase pri-eli*ti din Europa2 $ar Francie nu-i spuse ni,ic despre ea )ns+*i( pentru c+ nu *tia ce anu,e2 5 Ne -ede, la cin+P o )ntre&+ el( pri-ind-o ner+&d+tor( iar ea d+du din cap( dorindu-*i s+ nu .i ro*it2 A4uns+ )n ca&in+ )ncepu s+-*i .ac+ gri4i )n leg+tur+ cu ceea ce a-ea s+-i spun+2 Era o i,postoare( c+l+torea su& nu,ele de doa,na #arrison( -+du-+( *i era sigur+ c+ dac+ ar .i *tiut ade-+rul n-ar ,ai .i -rut niciodat+ s+ stea de -or&+ cu ea2 $e o sut+ de ori )*i spuse c+ tre&uie s+ ia cina )n ca&in+2 Str+&+tu agitat+ ca&ina( pri-ind ceasul care tic+ia c+tre ora opt2 La *apte patru0eci *i cinci ced+2 6,&r+c+ o roc3ie de ,+tase al&astr+( cu un decolteu ad%nc )n @ *i cu ,%neci lungi( str%,te2 6*i prinse pe u,+r un tranda.ir i,ens( cre,( )*i par.u,+ g%tul cu iaso,ie( )*i str%nse p+rul &lond )ntr-un nod la cea.+ *i se pri-i )n oglind+2 6*i spuse cu ner-o0itate c+ ni,eni n-ar putea-o acu0a c+ se g+tise ca s+-i plac+ lui; se aran4ase )n e>act 0ece ,inute *i ar+ta .oarte serioas+( )n ,+sura )n care o .e,eie de a.aceri putea ar+ta serioas+ )n ,+tase al&astr+2
EK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Arunc+ pe u,eri un *al de culoarea aHua,arinului *i porni c+tre su.ragerie2 Nu )nt%lni nici ,+car o singur+ persoan+ pe dru,; )n salon erau doar o 4u,+tate de du0in+ de pasageri( to/i &+r&a/i2 C+pitanul Laird o salut+ personal: 5 @+ rog s+ sta/i la ,asa ,ea( doa,n+ #arrison( )i spuse el -esel2 Sunte, at%t de pu/ini ast+-sear+ *i ne-a, &ucura de )nc%nt+toarea du,nea-oastr+ co,panie2 Su.rageria p+rea stranie( cu ,esele ei pustii( golite de pa3are *i argint+rie( ca s+ se e-ite pagu&ele( dar ,asa c+pitanului era( ca )ntotdeauna( .ru,os aran4at+2 C+pitanul Laird o instala la dreapta lui *i EdNard Stratton se a*e0+ l%ng+ ea2 5 Credea, c+ n-o s+ a4unge/i( )i *opti el2 F+r+ s+ -rea( r%se: 5 A, .ost aproape( ,+rturisi( .+r+ )ns+ s+-i spun+ c+ nu din cau0a .urtunii( ci din cau0a lui2 C+pitanul Laird )i pri-i cu oc3i a-i0a/i; era un &+tr%n lup de ,are( .usese c+pitanul acelui -as ,ai &ine de dou+0eci de ani *i -+0use de toate2 Recuno*tea )nceputurile unei po-e*ti de dragoste c%nd -edea a*a ce-a *i spera( ca un p+rinte( c+ t%n+ra doa,n+ #arrison *tia ce .ace2 Totu*i( EdNard Stratton era un gentle,an( a*a c+ spera ca totul s+ .ie &ine2 Francie se si,/ea per.ect; sor&i pu/in+ *a,panie *i gust+ din ca-iar( ascult%nd atent+ po-e*tile c+pitanului despre .urtuni pe ,are( istoriile diplo,atului .rance0 despre intrigile politice din S3ang3ai *i relat+rile despre a.aceri -eroase la #ong 1ong *i Singapore( spuse de oa,enii de a.aceri2 Cu to/ii erau at%t de siguri de i,portan/a lor de ,asculi( *i *tia c+ to/i o consider+ un si,plu accesoriu decorati-( la .el de -aloroas+ pentru a.acerile lor ca tranda.irii din ,i4locul ,esei2 Apoi EdNard se )ntoarse c+tre ea *i spuse: 5 9i ,oti-ul -i0itei du,nea-oastr+ )n #ong 1ong( doa,n+ #arrisonP 5 O( replic+ ea cu inocen/+( ,+ duc s+ cu,p+r un -as2
FL

- ELI!A"ET# A$LER -

6n 4urul ,esei se l+s+ t+cerea( iar oc3ii &+r&a/ilor se )ntoarser+ spre ea2 5 Un -as( doa,n+ #arrisonP )ntre&+ c+pitanul Laird( politicos2 5 Ei &ine( da( )i arunc+ Francie un 0%,&et uluitor2 Un cargou2 A, ne-oie de el pentru a.aceri( )n/elege/i2 5 A* putea s+ -+ )ntre& ce .el de a.aceri e>act( doa,n+ #arrisonP )ntre&+ diplo,atul .rance0 care st+tea )n .a/a ei la ,as+( pri-ind-o ad,irati-2 $up+ p+rerea lui( .e,eile care ar+tau ca ea nu a-eau ne-oie s+ .ac+ a.aceri( orice &+r&at ar .i .ost .ericit s+-i dea c%t de ,ul/i &ani -oia( nu,ai ca s+ poat+ spune c+ e a lui2 5 Sunt negustor( do,nule $elorges2 L.T. #rancis $om(any. I,port *i e>port( din *i c+tre Orient2 "+r&a/ii din 4urul ,esei o pri-ir+ cu respect re)nnoit 7 au0iser+ de L.T. #rancis $om(any *i *tiau c+ e serioas+2 5 Felicit+ri( ,ada,e( spuse .rance0ul( sunte/i o .e,eie inteligent+ dac+ a/i reu*it s+ a-e/i succes )n .a/a at%tor co,petitori2 5 Tre&uie s+ ,+rturisesc c+ a, parte de s.aturi &une2 Bri-i )n 4urul ,esei cu un 0%,&et palid *i ad+ug+: $e la un &+r&at2 Cu to/ii r%ser+( )n ti,p ce ea )*i ),pinse scaunul *i se ridic+( ur%ndu-le noapte &un+2 5 A .ost o cin+ )nc%nt+toare( do,nilor2 Mi-a .+cut pl+cere co,pania do,niilor -oastre2 Apoi( lu%ndu-*i po*eta ,ic+( din ,+tase al&astr+( le ,ai arunc+ un 0%,&et .er,ec+tor *i disp+ru din )nc+pere( l+s%nd )n ur,+ o d%r+ de par.u, de iaso,ie2 EdNard Stratton o pri-i plec%nd2 $ac+ ar .i .ost .rance0( ar .i spus c+ este un <coup de .oudre=( dar pe li,&a lui era dat peste cap2 Era )ndr+gostit ne&une*te de doa,na Francesca #arrison2 EdNard Stratton .usese un so/ de-otat2 $up+ ,oartea so/iei sale( o pl%nsese ,ai &ine de doi ani( claustr%ndu-se )n castelul din Sco/ia( printre a,intirile iu&irii lor din
FM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

tinere/e *i ale anilor de )nceput ai .a,iliei2 @ia/a lor .usese lini*tit+( cu anoti,p dup+ anoti,p( .iecare cu pre-i0i&ilele sale e-eni,ente sociale( cu acelea*i .e/e pe care le cuno*tea din copil+rie2 6*i )nc3ipuise c+ -ie/ile lor a-eau s+*i p+stre0e acela*i rit, .ericit *i egal( )n ti,p ce el *i Mar' a-eau s+ ),&+tr%neasc+ *i s+-*i pri,easc+ nepo/ii la Strattons( tot a*a cu, &unicii lui )l pri,iser+ pe el2 Ni,ic nu se sc3i,&ase )n .a,ilia Stratton de secole; -ia/a .usese ,ereu la .el: sigur+( pre-i0i&il+( lipsit+ de e-eni,ente2 $e aceea Francesca #arrison reu*ise s+-l dea peste cap co,plet2 St%nd la &ar de unul singur( dup+ cin+( la o lun+ de la )nceperea -oia4ului( se )ntre&a <de ceP=2 $esigur( era .ru,oas+( cu .ru,use/ea aceea &lond+( dia.an+( aproape clasic+( ce-l cople*ea de .iecare dat+ c%nd se uita la ea2 9i era i,pre-i0i&il+( acu, ti,id+ *i nesigur+( acu, o .e,eie de a.aceri( plin+ de )ncredere )n ea )ns+*i2 Era o doa,n+( -+du-+( ,a,+( dar a-ea inocen/a unei .ete tinere2 9i era un ,ister; p+rea s+-i spun+ totul( dar apoi( c%nd anali0a ce a.lase( )*i d+dea sea,a c+ nu *tia ,ai ni,ic2 Era .ru,oas+( alunecoas+ *i independent+2 Iar toate acestea .+ceau ca Francesca s+ .ie alt.el2 EdNard era un c+l+tor cu e>perien/+2 F+cuse de ,ai ,ulte ori ocolul lu,ii( na-igase pe transatlantice *i pe ia3turi particulare( *i *tia totul despre pri,e4diile iu&irilor n+scute )n largul ,+rii2 Se g%ndi la cei trei copii ai s+i; era un tat+ de-otat *i iu&itor( *i &un+starea lor .usese )ntotdeauna cea ,ai i,portant+ preocupare a sa2 Oric%t de ,ult ar .i iu&it pe cine-a( nu s-ar .i rec+s+torit niciodat+ .+r+ apro&area lor2 Ei erau pe pri,ul loc *i a*a .usese )ntotdeauna )n .a,ilia Stratton2 !%,&i( golindu-*i pa3arul de N3isJ'( pri-ind la stelele sclipitoare *i la luna nou+( i,agin%ndu-*i str+lucirea ei deasupra castelului Stratton( la peste *apte ,ii de ,ile dep+rtare2 Cu, ar .i putut copiii s+ n-o iu&easc+ pe FrancieP
F

- ELI!A"ET# A$LER -

Mai r+,+sese doar o s+pt+,%n+ din -oia4 *i dorea s+ petreac+ cu ea c%t ,ai ,ult ti,p cu putin/+2 $e4a se o.erise s+-i arate #ong 1ong-ul( dar ea .usese )ntr-una din dispo0i/iile ei e-a0i-e *i-l re.u0ase2 Se g%ndise la asta( ui,it( pentru c+ putea s+ 4ure c+ era *i ea atras+ de el2 R+,ase trea0 ,ult+ -re,e )n noaptea aceea( )ntre&%ndu-se ce nu ,ergea2 6n cele din ur,+ decise c+ pro&a&il se co,porta a*a( deoarece era prea prins+ de ideea de a .i .e,eie de a.aceri2 Bro&a&il c+ partenerii so/ului ei .+ceau de .apt a.acerile *i dac+ s-ar c+s+tori( a-ea s+ .ie )nlocuit+ cu un director co,petent care s+ ai&+ gri4+ de tot( iar ea s+ .ie li&er+ s+-*i dedice ti,pul copiilor *i do,eniului2 9i Francie era trea0+( g%ndindu-se la EdNard2 Ca&ina era )n )ntuneric( iar par.u,ul .lorilor proaspete( aduse de steNart de di,inea/+( o cople*ea2 A,e/it+( se ridic+ *i aprinse la,pa2 6*i spuse pentru a ,ia oar+ c+ nu era dec%t un .lirt de c+l+torie din partea lui( *i c+( oricu,( nu putea ie*i ni,ic din asta2 Nu putea dec%t s+ se pre.ac+ a .i -+du-a doa,n+ #arrison pe durata -oia4ului( apoi tre&uia s+ se )ntoarc+ la realitate2 O realitate care nu-i putea pl+cea lui EdNard Stratton2 Se g%ndi cu triste/e c%t de u*or ar .i s+-*i lase -ia/a )n ,%inile lui( s+-l lase s+ ai&+ gri4+ de ea2 Apoi )*i spuse c+ Lai Tsin o .+cuse puternic+( dar cu toate acestea se purta din nou ca o .e,eie proast+( sla&+( gata s+ renun/e la tot( pentru c+ se )ndr+gostise2 Clopotul -asului &+tu patru *i ea o.t+2 6n .a/a ei se )ntindeau nes.%r*ite ore de inso,nie( pentru c+ pro&le,a nu a-ea re0ol-are2 6ntre ti,p( era con*tient+ c+ toat+ lu,ea de pe -as -or&ea despre ei2 Le si,/ea pri-irile asupra lor la cin+( )i si,/ea ur,+rindu-i c%nd se pli,&au ),preun+ pe punte *i *tia c+ nu-*i poate per,ite un al doilea scandal )n -ia/+2 Bro&le,a ei nu a-ea r+spuns2 Se 3ot+r) ca )n cele c%te-a 0ile r+,ase din c+l+torie s+ .ie ,ai discret+2 6n -iitor( a-ea s+ se /in+ la distan/+ de EdNard Stratton2
F:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

6n seara dinaintea acost+rii la #ong 1ong( c+pitanul d+du o recep/ie *i o cin+ de r+,as-&un2 6n ulti,a s+pt+,%n+( Francie a&ia dac+-*i p+r+sise ca&ina( cu e>cep/ia unor pli,&+ri oca0ionale pe punte( c%nd era sigur+ c+ EdNard era prins )n alt+ parte2 Luase toate ,esele )n ca&in+ *i-*i petrecuse ti,pul cu nasul )ntr-un -olu, de $icJens ),pru,utat de la &i&lioteca -asului( citind *i recitind la nes.%r*it .iecare paragra.( pentru c+ ,intea nu-i era la $a-id Copper.ield2 EdNard )i tri,isese o du0in+ de ,esa4e *i )n cele din ur,+ ea )l r+spunsese c+ era o&osit+ *i se odi3nea )nainte de a a4unge la #ong 1ong2 $ar nu putea re.u0a in-ita/ia special+ a c+pitanului Laird( care o rugase s+ stea la ,asa lui *i se ),&r+c+ cu cea ,ai .ru,oas+ roc3ie pe care o a-ea2 9i.onul cre, era ca o p%n0+ de p+ian4en( iar tunica de dantel+ aurie( cu decolteul ad%nc *i cu ,%necile ei str%,te( )i a4ungea p%n+ la genunc3i( ast.el c+ .usta se )n-%rte4ea )n 4urul picioarelor la .iecare pas2 Nu purta &i4uterii( nu,ai un tranda.ir cre, prins pe u,+r *i un altul )n p+r2 6*i )ndrept+ u,erii c%nd ie*i din ca&in+( 3ot+r%t+ s+ .ie cal,+ *i lini*tit+ c%nd )*i lua adio de la EdNard2 Su.rageria era decorat+ .esti-( cu panglici al&e( ro*ii *i al&astre )ntinse de la o coloan+ la alta *i cu c3elneri )n 4ac3ete al&e ser-ind *a,panie2 5 $oa,n+ #arrison( &u&ui -ocea c+pitanului din cel+lalt cap+t al s+lii( .+c%nd toate capetele s+ se )ntoarc+ spre ea2 M+ &ucur s+ -+ -+d din nou2 Sper c+ -+ si,/i/i ,ai &ine2 6i s+rut+ ,%na galant *i ea 0%,&i( cercet%nd rapid )nc+perea( )n c+utarea lui EdNard( dar el nu se a.la acolo2 "+u *a,panie *i con-ers+ politicos cu diplo,atul .rance0( care r+,%nea pe -as p%n+ la S3ang3ai2 5 $ar ast+-sear+ e ade-+ratul r+,as-&un( spuse el( c%nd cea ,ai .er,ec+toare .e,eie de a.aceri p+r+se*te na-a noastr+2 M+ te, c+ .+r+ ad,ira&ila du,nea-oastr+ pre0en/+ ne -o, cu.unda )ntr-un -al de plictiseal+2
FA

- ELI!A"ET# A$LER -

Francie r%se2 Era .er,ec+tor *i agrea&il( *i era sigur+ c+ .lirta cu orice .e,eie )i ie*ea )n cale2 $ar EdNard tot nu -enise2 Ou,+tate de or+ ,ai t%r0iu( c%nd se a*e0ar+ la cin+ *i el tot nu ap+ruse( )*i spuse pe 4u,+tate .urioas+ c+ n-ar .i tre&uit s+-*i &at+ capul s+ se ),&race pentru el( apoi )l au0i scu0%ndu-se pentru )nt%r0iere *i se tre0i cu el al+turi2 5 Francesca( )i spuse cu -oce 4oas+( a, .ost )ngri4orat pentru tine2 5 Nu era ne-oie( r+spunse ea rece( )ntorc%ndu-se s+ -or&easc+ cu c+pitanul2 I se p+rea c+ cina nu se ,ai ter,in+2 I,ediat ce .u posi&il( )*i lu+ un r+,as-&un gr+&it *i( .+r+ o pri-ire c+tre EdNard( se gr+&i )napoi )n ca&in+2 Se )n-%rti prin )nc+pere( g%ndindu-se la el( apoi( ne,aisuport%nd singur+tatea( ie*i pe punte2 C%nd intrar+ )n Marea C3inei( toate .urtunile r+,+seser+ )n ur,+; noaptea era cal,+ *i cald+2 $inspre /+r, &+tea o &ri0+ languroas+( aduc%nd cu ea un par.u, greu( de ,osc( )n locul aerului s+rat cu care a4unsese s+ se o&i*nuiasc+2 Cerul str+lucea de un ,ilion de stele ca ni*te &i4uterii( iar sunetele c-artetului de coarde( care c%nta Mo0art )n salonul principal( pluteau peste ap+2 Se re0e,+ de &alustrad+( cercet%nd )ntunericul( )n speran/a de a -edea /+r,ul C3inei( spun%ndu-*i c+ era s.%r*itul ,icii ei .ante0ii2 $eodat+( )l si,/i al+turi de ea *i )ntoarse capul s+-l pri-easc+2 5 M-ai e-itat( spuse el )ncet2 Ea ridic+ delicat din u,eri2 5 E cap+tul c+l+toriei2 Nu e de o&icei ,o,entul c%nd ,icile .lirturi de la &ord se ter,in+P 5 FlirturiP 6i -+0u durerea )n oc3i2 Bentru ,ine a .ost ,ai ,ult de at%t( spuse el( pun%ndu-i ,%na pe u,+r2 Te iu&esc2 @reau s+ -ii cu ,ine *i s+-,i cuno*ti .a,ilia2 @reau s+-/i ar+t Strattons2 Sunt sigur c+ o s+ te )ndr+goste*ti de el *i no s+ ,ai po/i spune nu2 O s+rut+( iar ea )nc3ise oc3ii( si,/indu-i pielea aspr+ a o&ra0ului( inspir%nd aro,a de l+,%ie a coloniei lui2 Trupul
FC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

ei se topea )ntr-al lui; ar .i -rut s+-*i treac+ degetele prin p+rul lui( s+-l str%ng+ la piept2 6l -oia pe EdNard Stratton *i nu-l putea a-ea2 Asta era tot2 5 Tre&uie s+ plec( spuse ea( s,ulg%ndu-se din ),&r+/i*are2 5 Spune c+ o s+ ne ,ai -ede,( o i,plor+ el2 O s+ stau la S3ang3ai dou+ s+pt+,%ni( apoi ,+ )ntorc la #ong 1ong2 Te rog( las+-,+ s+ te ,ai -+d( FrancescaD Ea ridic+ din nou din u,eri( )ndep+rt%ndu-se2 5 Boate( r+spunse peste u,+r2 ".". ;rient ancor+ )n gol.ul #ong 1ong a doua 0i de di,inea/+( iar &arca ,ic+ *i elegant+ a 3otelului ong 4ong -eni )n -ite0+ s+-i preia pe pasageri *i s+-i transporte la BedderSs W3ar.2 Francie si,/i oc3ii lui EdNard ur,+rind-o c%nd co&or) )n &arc+ *i ridic+ pri-irea2 El era spri4init de &alustrad+( elegant )n costu,ul al&( tropical( *i cu p+l+ria pana,a( at%t de .ru,os *i de serios( )nc%t i se str%nse ini,a2 Ridicase &ra/ul )n se,n de r+,as-&un( iar ea )i r+spunse la .el2 Apoi se )ntoarse din nou cu .a/a c+tre #ong 1ong( spre -ia/a real+2

FE

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 27
#otelul ong 4ong se a.la pe unul din col/urile str+0ii Bedder( strad+ ,+rginit+ de copaci( )n+l/%ndu-se deasupra gol.ului2 La dreapta era Bra'a( o esplanad+ lung+( g+0duind &irourile i,pun+toare ale 3ong-urilor( ,arile co,panii co,erciale2 Steagurile caselor lor .luturau pline de i,portan/+ )n -%nt( iar &+rcile lor elegante erau ancorate )n .a/+( gata s+-i transporte pe i,portan/ii Tai-Ban-i la *i de la -asele lor2 Un turn cu ceas( )nalt de o sut+ cinci0eci de picioare( do,ina strada Bedder( de*i despre orologiu se spunea c+ su.er+ de <indispo0i/ii= din cau0a cli,ei( ast.el c+ ni,eni nu-*i potri-ea ceasul dup+ el2 $ealurile -er0i( a&rupte( se -edeau )n spatele .ale0ei ca o pictur+( pres+rate cu &ra0i *i eucalip/i *i -ile i,ense de ,ar,ur+ al&+2 Rol.ul al&astru era )n/esat de -ase de toate .elurile: -ec3i 4onci *i i,ense -ase cu a&uri se luptau pentru spa/iu cu sa,panuri pr+p+dite *i cu -edete elegante( iar pe c3ei a*tepta un *ir de coolie( gata s+ preia &aga4ele pasagerilor *i s+ le duc+ la 3otel2 Iar )n spatele lor( a*tept%nd-o pe Francie( se a.la Lai Tsin2 6*i purta o&i*nuita ro&+ al&astr+ *i p+l+ria de ,+tase( iar Francie )*i spuse c+( pentru pri,a oar+( )l -edea )ntr-un loc unde nu distona2 El )i str%nse ,%na( )nclin%ndu-se( 0%,&ind a &un -enit( *i se -edea li,pede c+ se &ucur+ s-o -ad+( la .el de ,ult cu, se &ucura ea2 O conduse peste dru, la 3otel( apoi o l+s+ acolo( spun%ndu-i c+ se -or )nt%lni peste o or+2 #otelul ong 4ong se do-edea a .i cel ,ai co,od *i ,ai &ine dotat 3otel din Orientul 6ndep+rtat: era con.orta&il )n stilul solid( &ritanic( a-ea ca,ere lu,inate cu ga0 *i &+i )n aparta,ente( ascensoare 3idraulice( un restaurant care ser-ea ,%ncare european+ la orice or+2 Francie )l inspect+ cu un oc3i critic( g%ndindu-se la planurile lui Annie pentru un nou 3otel( *i )*i spuse c+ Annie ar .i reu*it ,ai &ine2 Totu*i( ser-iciul era re,arca&il( &aga4ele a4unseser+ )n
FF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

ca,er+ )naintea ei *i g+si )n aparta,ent o a&unden/+ de .lori( .ructe *i ap+ ,ineral+2 Singura pro&le,+ era c+ nu se pri,eau c3ine0i dec%t )n calitate de ser-itori2 Lai Tsin o a-erti0ase )n leg+tur+ cu asta *i ea re.u0ase pe loc s+ stea acolo( dar el insistase2 5 Nu se cu-ine pentru o .e,eie occidental+ s+ stea )ntrun 3otel pentru c3ine0i( )i spusese cu .er,itate2 Lai Tsin o a*tepta )ntr-o ric*+ cu acoperi* negru *i )n cur%nd l+sar+ )n ur,+ str+0ile elegante( pa-ate( *i )ncepur+ s+ se 0druncine pe alei aglo,erate( pe pantele dealurilor( p%n+ la un c3ei ,urdar *i s+r+c+cios2 Cel care c+ra ric*a lor )*i croi dru, printr-un la&irint de alei din spatele docurilor *i se opri )n .a/a unei ,aga0ii pr+p+dite din le,n cenu*iu2 Lai Tsin co&or) *i )i )ntinse ,%na s-o a4ute2 5 Asta a, -rut s+ -e0i( spuse el( desc3i0%nd plin de ,%ndrie u*ile2 Bropria noastr+ ,aga0ie )n #ong 1ong2 A, .ost norocos s-o g+sesc at%t de aproape de ,alul apei( pentru c+ ,arile co,panii st+p%nesc aproape tot terenul2 A, cu,p+rat-o pe nu,ele t+u( Francie2 Uite( aici sunt 3%rtiile pe care tre&uie s+ le se,ne0i2 Ea se uit+ la 3%rtiile scrise )n c3ine0+2 5 9i acesta e doar )nceputul( continu+ el )nc%ntat2 TaiBan-ii ,arilor co,panii ne-ar eli,ina i,ediat dac+ a, )ncerca s+ intr+, )n co,peti/ie cu ei; a-e, o *ans+ nu,ai pentru c+ sunte, ,ici2 9i toc,ai aceast+ ,ici,e -a .i cel ,ai pre/ios atu al nostru 7 o s+ ne per,it+ s+ adun+, .iri,iturile pe care ei nu se o&osesc s+ le ridice2 Iar dac+ aceast+ ,ic+ ,aga0ie nu /i se pare de,n+ de L.T. #rancie $om(any, atunci a,inte*te-/i de asta: din ,ici,e *i discre/ie se na*te ,+re/ia2 Lipsa noastr+ de ostenta/ie ne per,ite s+ ac/ion+, )n tain+( dar pe .uri* ne -o, arunca asupra co,petitorilor no*tri( p%n+ c%nd( )ntr-o 0i( )i -o, ului cu puterea noastr+2 Francie )l pri-i i,presionat+2 B+rea ,ic *i .ragil( pielea )i era )ntins+ ca perga,entul pe po,e/ii proe,inen/i( dar oc3ii lui( negri *i ,igdala/i( sclipeau de inteligen/+ *i
FG

- ELI!A"ET# A$LER -

)n/elepciune2 Era ,entorul ei( c+l+u0a ei prin -ia/+( *tiind totul2 Lai Tsin o lu+ de ,%n+ *i o conduse )n+untru2 Ra.turile de le,n erau acoperite de pra.ul anilor( iar o ra0+ de lu,in+ p+trundea printr-o cr+p+tur+ din .ereastra ,icu/+2 B+rea d+r+p+nat *i de0olant( dar el )i pro,ise )ncre0+tor: 5 $ata -iitoare c%nd -ei -edea acest loc( -a .i plin p%n+ la re.u0 de propriile noastre ,+r.uri2 C3eiul -ier,uia de acti-itate2 Beste tot coolie a77a, de0&r+ca/i p%n+ la &r%u( c+rau( ridicau *i se cl+tinau su& po-eri de dou+ ori ,ai ,ari ca ei )n*i*i2 For,%nd lan/uri u,ane( )nc+rcau &+rcu/e care .+ceau na-eta c+tre -asele ancorate )n apa ad%nc+ a gol.ului2 Sudoarea le curgea pe spin+ri( le picura )n oc3i( dar nu a-eau ti,p s+ o *tearg+2 Francie )i pri-i curioas+( dar nu o&ser-+ c+ unul dintre coolie se oprise din trea&+ *i )i pri-ea curios pe ea *i pe Lai Tsin2 Nu-l o&ser-+ nici c%nd se .uri*+ ,ai aproape( ur,+rindu-i de dup+ ,untele de l+0i2 O,ul a-ea oase ,ari *i era )ngro0itor de sla&( spatele i se )nco-oiase( iar spr%ncenele )i erau per,anent )ncruntate de .urie pe .a/a ,urdar+( &r+0dat+ de sudoare2 Era scund *i -%nos( )*i /inea capul plecat *i .a/a ascuns+ su& p+l+ria ,are de pai2 6*i purta p+rul negru *i aspru( ras pe .runte *i ),pletit la spate )ntr-o coad+ *i era ),&r+cat )n pantaloni ie.tini( de &u,&ac negru( pe care-i purtau to/ii2 Bielea lui era &ron0at+ )n ar+,iu g+l&ui *i nu,ai oc3ii )l d+deau de gol; erau oc3ii unui occidental( ar0%nd de .urie( durere *i ur+2 Erau oc3ii lui Sa,,' Morris( care o .i>au ui,i/i pe Francie2 $ac+ se rugase -reodat+ pentru ce-a )n -ia/+( .usese s-o re-ad+ pe Francie2 C%nd )l aruncaser+( e,asculat *i aproape ,ort( )n cala ),pu/it+ a in.ectului clipper c3ine0esc( cre0use c-o s+ ,oar+2 $orise s+ ,oar+ 7 pentru ce s+ ,ai tr+iasc+P Ca s+ su.ere durerea )n.ior+toare care-i c3inuia trupul )ns%ngeratP Ca s+ *tie c+ Oos3 e ,ortP Ca s+ si,t+ *o&olanii adul,ec%ndu-i s%ngele( tr+g%nd de trupul lui( a*tept%ndu-*i ner+&d+tori r%ndul s+-l ,utile0e *i ,ai
FK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

tareP C%nd )i aduseser+ ap+ *i ore0( )i )ntre&ase( aproape incon*tient <$e ceP=2 <Nu tre&uie s+ ,ori=( )i r+spunseser+2 <A*a sun+ instruc/iunile noastre2= 9i ast.el( )n ciuda r+nilor ori&ile *i a dorin/ei lui de a p+r+si acea lu,e a durerii( )l .or/aser+ s+ tr+iasc+( pentru a su.eri u,ilin/a s+r+ciei *i a disper+rii( c%nd e>isten/a )nse,na o -ia/+ de coolie( .r%ng%ndu-*i spinarea pentru c%/i-a 'uani care-i aduceau nu,ai o por/ie ,i0era&il+ de ore0 c3ine0esc( seara *i di,inea/a( *i o c+,+ru/+ in.ect+( desp+r/it+ de o du0in+ de altele( unde s+ doar,+ noaptea( *i care 0iua era )nc3iriat+ unui alt coolie2 $e ,ulte ori se g%ndise la sinucidere2 Ar .i .ost at%t de u*or s+ lase durerea )n ur,+( s+ .u,e0e o pip+ de opiu, *i apoi s+ sar+ )n ap+ *i s+ lase .lu>ul s+-l poarte( sau s+ se urce pe sc3elele de &a,&us care )ncon4urau cl+dirile )n construc/ie *i s+ se arunce de acolo( sau s+ cu,pere o do0+ letal+ de la una dintre .ar,aciile c3ine0e*ti unde se g+seau tot .elul de ase,enea droguri2 $ar )n cele din ur,+ nu putu s-o .ac+2 Bentru c+ o singur+ a,&i/ie ,ai ardea )n )n-eli*ul c3inuit al trupului s+u2 @oia s+ se r+0&une pe Francesca #arrison2 @oia s-o .ac+ s+ su.ere cu, su.erise Oos3( cu, su.erea el acu,2 6l .+cuse s+ treac+ prin *ase ani de iad2 Marea ei gre*eal+ .usese c+ nu-l o,or%se( ci-l tri,isese )n C3ina2 6i tre&uiser+ ani ca s+ a4ung+ )n #ong 1ong2 Iar acu, soarta i-o tri,isese din nou2 B+rea at%t de cal,+ *i de elegant+ *i de superioar+( ca o regin+ care )*i supra-eg3ea0+ supu*ii( )*i spuse el cu a,+r+ciune( cu ini,a tres+rind de -ec3ea e,o/ie2 Ignor%nd strig+tele .urioase ale supra-eg3etorului( se apropie pe .uri* de ei2 6i pri-i urc%nd )n ric*a care a*tepta( iar c%nd pornir+ )n 4osul str+0ii se lu+ dup+ ei( trop+ind )n rit,ul purt+torului ric*ei( tot ti,pul la o distan/+ sigur+ de ei2 6n ciuda spin+rii c3inuite *i a r+nilor teri&ile( anii de ,unc+ )l o/eliser+ *i nu-*i pierduse deloc r+su.larea c%nd a4unser+ pe strada Bedder2 R+,ase )n ,ul/i,e( ur,+rindu-i cu, co&oar+ din ric*+ *i intr+ )n 3otel2
GL

- ELI!A"ET# A$LER -

Era g%nditor c%nd )*i croi dru, )napoi c+tre c+,+ru/a lui in.ect+( plin+ de *o&olani2 Cu,p+r+ un &ol de ore0 cu legu,e de la un -%n0+tor a,&ulant *i-l ,%nc+ re0e,at de un 0id( g%ndindu-se2 Iar c%nd se )ntoarse acas+ *i )*i aprinse o pip+ de opiu,( ,ul/u,i pro-iden/ei care i-o adusese din nou )n cale2 #ot+r) c+ de data aceasta( orice sar .i )nt%,plat( a-ea s-o ai&+ pe ,iss Francesca #arrison2 A-ea s-o torture0e cu, .usese el torturat( apoi a-ea s+ se do-edeasc+ ,ilosti-2 A-ea s-o ucid+2 Francie era de o lun+ )n #ong 1ong *i la )nceput totul p+ruse s+ ,earg+ &ine2 R+siser+ un cargou de -%n0are; era ruginit *i pr+p+dit *i nu prea rapid( dar era sigur2 @%n0area se aran4ase )n c%te-a 0ile( nu,iser+ un c+pitan a,erican *i recrutaser+ un ec3ipa4 c3ine0esc2 Acu, st+tea la ancor+( gol( *i a*tept%ndu-*i pri,a )nc+rc+tur+2 $ar toc,ai asta era pro&le,a2 Firi,iturile de a.aceri pe care Lai Tsin se a*teptase s+ le s,ulg+ de la ,asa ,arilor 3ong-uri nu ap+ruser+2 Marii negustori nu .+ceau a.aceri cu un c3ine0( )i spuseser+ arogan/i2 Iar c%nd Francie se dusese s+-i -ad+ pe Tai-Ban-i( ace*tia )i )nc3iseser+ u*ile )n nas( instruindu-*i co,pradorii( directorii( s+-i o.ere cu pa3ar de s3err' *i un &iscuit *i s-o in.or,e0e c+ nu .ac a.aceri cu .e,ei2 Oignit+( le replicase c+ pierderea era a lor *i ie*ise( dar ade-+rul era c+ acu, nu ,ai *tia ce s+ .ac+2 B+rea i,posi&il s+ intre )n cartelul lor e>clusi-ist( totul era )nc3is *i ),p+r/it )ntre ,arile 3ong-uri( Ear%ine, "Bire *i celelalte2 Maga0ia .usese ,+turat+ *i cur+/at+( )n a*teptarea -alurilor de ,+tase *i &u,&ac( a l+0ilor cu ceai *i ,irodenii( a co-oarelor( por/elanului *i 4adului pe care doreau s+ le e>porte( dar era tot goal+2 Iar din oc3ii lui Lai Tsin )*i d+dea sea,a c+ nu reu*ise s+ asigure ,ar.+ de la 3ong-uri2 6ncerc%nd s-o lini*teasc+( )i spuse c+ -asul a-ea s+ .ie plin de propriile lor ,+r.uri( dar ea *tia c+ asta aducea prea
GM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

pu/in pro.it2 Ini,a lui Francie era str%ns+; )n loc s+-i .ie de a4utor lui Lai Tsin( )l de0a,+gise2 C%nd se )ntoarse la 3otel( g+si un ,esa4 de la EdNard Stratton: M-am /ntors, sta& la ?o*ernment o&se. Ai *rea s. 'ii at-t %e b&n. c& &n biet c.l.tor +i s. iei cina c& mine %isear.I Francie se )n-eseli deodat+( de*i *tia c+ n-ar .i tre&uit s+ se ,ai -ad+ cu el2 Era o situa/ie i,posi&il+( -ia/a ei era prea plin+ de co,plica/ii( )n -re,e ce a lui era si,pl+ ca &un+ 0iua2 Si,plul g%nd la el .+cu s+-i creasc+ pulsul *i*i d+du sea,a c+ nu -a putea re0ista2 A*e0at+ la &iroul de ste4ar( &ogat orna,entat( )i scrise un &ilet prin care accepta2 Scurt ti,p dup+ aceea sosi un &uc3et i,ens de tranda.iri cre,2 Te in cel mai bine minte c& aceste 'lori min&nate /n (.r, spunea &iletul lui EdNard( n&mai c. n& s&nt nici (e %e(arte at-t %e 'r&moase ca tine. Cin s. te ia& %e la hotel la +a(te +i j&m.tate. Francie era at%t de agitat+( )nc%t .u gata la *ase *i 4u,+tate2 Burta roc3ia lung+ de ,+tase al&astr+ *i-*i prinsese un tranda.ir )n p+r2 Str+&+tu ner-oas+ ca,era de colo-colo p%n+ la *apte *i 4u,+tate( apoi( cu o ulti,+ pri-ire )n oglind+( )*i lu+ *alul -erde-al&+strui de dantel+ *i po*eta *i se )ndrept+ )ncet c+tre ascensor2 Inspir+ ad%nc )n ti,p ce co&or)( spun%ndu*i c+ era ulti,a oar+ c%nd )l -edea2 Apoi grila de ,etal se desc3ise *i-l -+0u )ndrept%ndu-se spre ea( cu &ra/ele )ntinse *i cu un 0%,&et tandru pe .a/a .ru,oas+2 Ini,a )i tres+ri din nou *i-*i uit+ toate deci0iile2 5 Ar+/i e>act cu, erai pri,a oar+ c%nd te-a, -+0ut( spuse el s+rut%ndu-i ,%inile2 Ea )*i retrase gr+&it ,%inile *i atinse tranda.irul din p+r2 5 $in cau0a .lorilor tale super&e( ,ur,ur+2 8i-ai a,intit tranda.irii2 Nu-*i d+duse niciodat+ sea,a ce -e3icul inti, era o ric*+( p%n+ nu se g+si cu EdNard al+turi )ntr-una din ele2 Co-iltirul negru )i i0ola de restul lu,ii *i )i si,/ea &ra/ul ating%ndu-se de al ei2
G

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Unde ,erge,P )ntre&+ agitat+2 5 Te duc la restaurantul ,eu pre.erat( )i spuse el( 0%,&ind2 Ric*a )i duse de-a lungul /+r,ului p%n+ la un doc ,icu/( unde-i a*tepta un sa,pan2 6l pri-i )ntre&+tor( urc%ndu-se )n &arc+( dar el nu .+cu dec%t s+ dea din cap *i s+ spun+ ,isterios: 5 A*teapt+ *i ai s+ -e0i2 Soarele apunea *i ro*ul lui .ier&inte relie.a siluetele 4oncilor care punctau gol.ul2 "+tr%na care -%slea )ntoarse sa,panul( ,ane-r%ndu-l cu pricepere p%n+ la o plat.or,+ ,icu/+ de l%ng+ o 4onc+( de unde un *ir de trepte ducea c+tre punte2 Fa/a ei( .+r+ din/i( se lu,in+ )ntr-un 0%,&et c+tre Francie *i spuse ce-a )n cantone0+( ating%ndu-*i o&ra0ul ridat *i p+rul rar2 EdNard r%se *i-i d+du un &ac*i* generos( apoi urcar+ )n sa,pan2 5 Ce a spusP )ntre&+ Francie( pun%ndu-*i ,%na strea*in+ la oc3i ca s+ o ur,+reasc+ pe &+tr%n+ )ndep+rt%ndu-se2 5 A spus c+ .e,eia st+p%nului &ar&ar e .oarte .ru,oas+( dar e prea puternic+ pentru el2 Francie r%se 4enat2 5 M+ te, c+ a g3icit gre*it2 5 O( nu a g3icit2 O lu+ de ,%n+ *i o conduse )n sus pe sc+ri( )n ti,p ce o du0in+ de coolie )n tunici al&e *i pantaloni negri ap+rur+ s+i salute2 5 Oa,enii ace*tia citesc pe .e/e cu, citi, noi )n c+r/i2 Oonca c3ine0easc+ ,irosea a s,oal+( .r%ng3ie *i aer s+rat2 Se )ndreptar+ c+tre pupa( unde co-oare orientale( ,oi( acopereau sc%ndurile( iar )n 4urul ,esei 4oase( de lac ro*u( erau )ngr+,+dite perne pu.oase2 6n .a/a statuetelor 0ei/ei ,+rii ardeau &e/i*oare de t+,%ie( un polog ro*u cu ciucuri )i ap+ra de ulti,ele ra0e ale soarelui( iar )n 4ur erau perdele grele( de ,+tase( care puteau .i trase ca s+-i prote4e0e de -%nt sau de pri-iri indiscrete2
G:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

6ntr-o &rusc+ i0&ucnire de acti-itate( to/i coolie se urcar+ pe catarge( ridic%nd p%n0ele; se ridic+ ancora( iar Francie se l+s+ pe pernele de ,+tase( ,ut+ de pl+cere c%nd pornir+ )n t+cere de-a cur,e0i*ul gol.ului( trec%nd de nenu,+rate insuli/e -er0i( punctate de acoperi*urile ro*ii ale te,plelor2 Soarele disp+ru rapid )n apele indigo( l+s%nd doar o ur,+ ro0acee pe cerul al&astru-ro'al; un &+ie/el se gr+&i s+ aprind+ lanternele care at%rnau de st%lpii )nal/i( de .ier( )n ti,p ce altul aduse sole,n .rapiera cu g3ea/+ )n care se a.la sticla cu *a,panie tri,is+ de EdNard2 Le u,plur+ pa3arele de cristal( iar EdNard )i )ntinse unul lui Francie *i spuse: 5 Nu ,+ pot g%ndi la cine-a cu care s+-,i .ac+ ,ai ,ult+ pl+cere s+ ),part acest ,o,ent2 Marea .o*nea )n ur,a lor( iar -%ntul c%nta printre par%,e( u,.l%ndu-le p%n0ele; pri-eau cerul cu, )*i ),&rac+ culorile noptatice( de cerneal+2 Stelele erau str+lucitoare ca lanternele lor *i el )i 0%,&i .ericit2 Apoi ap+rur+ o 4u,+tate de du0in+ de c3ine0i( purt%nd platouri a&urinde2 6*i ,%ncar+ osp+/ul( r%0%nd )n ti,p ce -asul )*i croia dru, pe ,area nop/ii2 5 Boate c+ ne e scris s+ ne petrece, toat+ -ia/a pe -ase( spuse Francie -is+toare( re0e,%ndu-se de i,ensele perne de ,+tase *i pri-ind cerul )nstelat2 Transatlantice *i .regate *i 4onciQ neo&osi/i c+l+tori prin lu,e2 5 Asta /i-ai doriP o )ntre&+( apropiindu-se de ea2 Ea cl+tin+ din cap2 Fa/a lui era at%t de aproape de a ei( )nc%t )i putea -edea sclipirile )ntunecate din oc3ii al&a*tri2 Cu discre/ie( c3ine0ii str%nser+ .ar.uriile de pe ,as+ *i traser+ perdelele( l+s%ndu-i singuri )n lu,ea lor lu,inat+ de lanterne2 Apoi &u0ele lui EdNard le g+sir+ pe ale ei( iar ea se tre0i dorindu-l )ntr-un .el )n care nu-l dorise niciodat+ pe Oos32 Nu c+uta alinare *i &l%nde/e )n &ra/ele lui EdNard Stratton( )l dorea cu dorin/+ de .e,eie2

GA

- ELI!A"ET# A$LER -

Se desprinse de el *i se ridic+( d%ndu-*i pe spate p+rul r+-+*it *i str%ng%ndu-l )ntr-un nod2 Cu p+rul prins la locul lui( se si,/ea ,ai st+p%n+ pe ea )ns+*i2 EdNard era un o, al tradi/iei2 6ngenunc3e )n .a/a ei *i-i lu+ ,%na( spun%nd: 5 @rei s+ te ,+ri/i cu ,ine( FrancescaP Ea sc+p+ o e>cla,a/ie de ui,ire2 Era speriat+( .latat+( tentat+2 5 $ar nu pot( spuse2 Ne cunoa*te, de at%t de pu/in ti,pQ 9tii at%t de pu/ine despre ,ine2 5 Asta e u*or de re0ol-at2 @ino cu ,ine )n Sco/ia( stai la Strattons( cunoa*te-i pe copiii ,ei2 Adu-/i .iul *i s+ ne cunoa*te, unii pe al/ii2 Nu,ai spune da( Francie2 Niciodat+ n-a, si,/it at%ta iu&ire pentru o .e,eie( nici c3iar pentru Mar'2 Ea ,i-era prieten+ din copil+rie( ne cuno*tea, dintotdeauna; tu e*ti alt.el2 6i s+rut+ ,%na: Te iu&esc cu pasiune( Francesca2 Te rog( spune c+ te ,+ri/i cu ,ine2 Era at%t de tentat+( )nc%t a&ia dac+ ,ai putea g%ndi li,pede2 5 Nu pot spune da( r+spunse ,oale2 $ar poate c+ )ntr-o 0i te -oi -i0ita la Strattons2 EdNard o.t+2 M+car reu*ise pe 4u,+tate2 5 Te a-erti0e0( o s+ te )ntre& din nou( ,ereu *i ,ereu( p%n+ spui da2

GC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 28
Lai Tsin re-enise de ,ai ,ulte ori la NanJing )n ulti,ii ani *i de .iecare dat+ re.+cuse dru,ul de la ,alul apei pe aleile ora*ului( c+ut%nd pia/a unde negustorii de carne -ie )*i -indeau ,ar.a( dar n-o putuse niciodat+ reg+si2 6*i spunea c+ e o c+utare inutil+( c+ nu a-ea s+-l g+seasc+ niciodat+ pe o, *i c+ +sta era un noroc( pentru c+ )nse,na c+ su.letul lui nu a-ea s+ se p+te0e cu o cri,+2 C+ci dac+ l-ar .i g+sit( desigur l-ar .i ucis2 $ar )n toate aceste c+l+torii prin C3ina( c+ut%nd cele ,ai &une surse *i cei ,ai potri-i/i .urni0ori( nu se )ntorsese niciodat+ )n satul s+u natal( de pe ,alurile r%ului Ta C3iang2 Acu, *tia c+ nu ,ai poate a,%na -i0ita2 Tre&uia s+ se duc+ acolo *i s+-*i e>orci0e0e de,onii( sau era conda,nat s+ tr+iasc+ pe -ecie cu po-ara aceea pe su.let2 Lunga c+l+torie )n susul r%ului )n ,icul -as cu a&uri se do-edi plin+ de a,intiri *i r+,ase pe punte( pri-ind peisa4ul care-i de.ila prin .a/a oc3ilor( retr+ind cealalt+ c+l+torie )ngro0itoare2 La Wu3u( punctul .inal al traseului -asului( co&or) *i )nc3irie o 4onc+ ,ic+( ce a-ea s+-l duc+ ,ai departe spre sat2 C%nd se apropie( intr+ )n ca&in+ *i se ),&r+c+ )n ro&a lung+( de ,+tase &rodat+( care ar+ta c+ e un o, &ogat( nu un ,uncitor la c%,p2 6*i puse p+l+ria tare( de ,+tase( dar de data aceasta &utonul din ,i4loc nu ,ai era de ,+tase( ci de 4ad al&( pre/ios2 6nc+l/+ panto.ii de piele neagr+ *i apoi ie*i pe punte( )n ti,p ce 4onca se apropia de pontonul ,ic *i d+r+p+nat2 C%nd -+0ur+ c+ 4onca acosta )n u,ilul lor s+tuc( oa,enii -enir+ )n .ug+ s+ -ad+ cine e( pri-ind cu respect la &+r&atul cu )n.+/i*are i,portant+ )n 3ainele de ,+tase al&astr+2 C%/i-a se plecar+ )n .a/a lui c%nd co&or) de pe ponton *i puse piciorul pe p+,%ntul natal2 Lai Tsin nu se uit+ la .e/ele lor c%nd arunc+ un pu,n de ,onede c+tre ei *i trecu ,ai departe( dar )i au0i lupt%ndu-se pentru do-e0ile d+rniciei lui2 Borni pe .a,iliara potec+ spre sat( aceea*i potec+ pe
GE

- ELI!A"ET# A$LER -

care ,%nau &ietele ra/e al&e c+tre r%u *i c+tre ,oarte( la NanJing2 $ru,ul era pr+.uit *i aspru( o panglic+ gal&en+ de argil+ care se pierdea )n peisa4ul -erde-cenu*iu al c%,purilor de ore02 @+0u copiii )n-%rtind ro/ile ,ari ale ,orii de ap+( poticnindu-se prin noroi cu co*urile lor grele( pe ur,a &i-olului( plant%nd ore0 *i rug%ndu-se pentru o recolt+ &un+2 $esi*ul .ung-s3ui era la ,arginea dinspre -est a satului *i acolo se duse )nt%i2 Mergea )ncet( c+ut%nd locul unde trupul .ratelui iu&it( C3en( .usese l+sat prad+ c%inilor *i p+s+rilor2 C3iar dup+ to/i acei ani( noaptea )ngro0itoare era )ntip+rit+ ad%nc )n ,intea lui( *i recunoscu copacul( )ngenunc3e )n .a/a lui *i-*i plec+ capul( o.erindu-le 0eilor o rug+ciune pentru su.letul .r+/iorului s+u( care .usese considerat prea t%n+r pentru a a-ea un su.let 7 de*i Lai Tsin *tia ,ai &ine2 $up+ o -re,e( p+r+si desi*ul .ung-s3ui *i porni c+tre sat2 Ni,ic nu se sc3i,&ase2 La st%nga era lacul plin de &+l+rii al st+p%nului satului( cu acelea*i ra/e al&e *i cu )ngri4itorul lor2 Lai Tsin )l pri-i )n trecere( dar nu era tat+l s+u2 Nu-l recunoscu *i trecu ,ai departe( a,intindu-*i c+ tat+l lui era un o, &+tr%n( trecut de *ai0eci de ani( c%nd plecase el( *i c+ era pro&a&il ,ort de ,ult2 Satul cu case de argil+ gal&en+( ars+ de soare( care r+s+rea din peisa4ul neted( era la .el cu alte ,ii de sate dea lungul .lu-iului( dar el cuno*tea .iecare pal,+ de loc2 Oc3ii )i .ugeau )ntr-o parte *i-ntr-alta( c+ut%nd locurile .a,iliare( ciudata salcie r+sucit+ care cre*tea )ntr-un loc .+r+ ap+( te,plul de le,n cu corni*ele sculptate *i cu 4g3ea&uri cur&ate( cu -opseaua lui purpurie decolorat+ p%n+ la un ,aroniu -ag2 Aceea*i 3ait+ de c%ini costeli-i d+dea t%rcoale caselor( c+ut%nd de ,%ncare( aceia*i copii s+raci( ),&r+ca/i )n lucrurile r+,ase de la .ra/ii ,ai ,ari( acelea*i .%*ii de 3%rtie ro*ie( decolorat+ de soare( lipite deasupra intr+rilor caselor; *i acelea*i tara&e de0olante care -indeau por/ii ,iniaturale de carne *i ,irodenii(
GF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

t+,%ie *i c+r&une2 !idurile de argil+( care )ncon4uraser+ c%nd-a satul( se pr+&u*eau( disp+r%nd )n p+,%ntul din care ie*iser+( *i ,ulte dintre case erau p+r+site2 Bu/inii oa,eni r+,a*i se opreau s+ se uite la el( pri-ind cu ne)ncredere la i,portantul str+in din ,i4locul lor( iar el )nclin+ politicos din cap *i le ur+ &un+ 0iua2 Casa tat+lui s+u( 1e C3ung.en( era la cap+tul satului *i )ncetini pasul c%nd se apropie de ea2 Un copil( de -reo trei ani( se 4uca )n /+r%n+ l%ng+ u*+ *i din cas+ se au0eau -oci ridicate a ceart+2 Se opri *i ascult+2 Nu era tat+l s+u( dar ar .i putut .oarte &ine s+ .ie; acela*i ton ar/+gos( acelea*i cu-inte -iolente( aspre( acelea*i a,enin/+ri2 Se apropie de u*+ *i strig+ <1e C3ung.en=2 Ur,+ o t+cere &rusc+ *i ui,it+2 Apoi o -oce r+spunse: 5 1e C3ung.en s-a dus s+-*i )nt%lneasc+ str+,o*ii cu ,ul/i ani )n ur,+2 Cine )l c3ea,+P 5 Fiul lui ,ui-tsai( Lilin( r+spunse cal,2 Lai Tsin2 6n+untru se au0i o &u.nitur+ *i u*a se i0&i de perete2 Fiul lui 1e C3ung.en de la so/ia sa nu,+rul unu st+tea )n prag( 0g%indu-se la el2 Era scund *i -oinic( ca *i tat+l s+u( *i pe .a/a lui de &rut+ se -edea acela*i r%n4et ne,ul/u,it; a-ea 3aine s+r+c+cioase *i peticite( iar ,%inile )i erau &+tucite de ,unca la c%,p2 E>presia .urioas+ i se sc3i,&+ c%nd -+0u )n.+/i*area prosper+ a lui Lai Tsin2 5 Ei( ei( .iul ,+tu*ii nu,+rul unu( e>cla,+ el( c+ci )n ,od tradi/ional concu&inele pri,eau titlul onori.ic de ,+tu*i2 Ce te aduce acas+ dup+ at%/ia aniP Se d+du )napoi cu un 0%,&et uleios( .+c%ndu-i se,n s+ intre2 "un--enit( &un--enit( Lai Tsin2 Strig%ndu-*i so/ia( )i ordon+ aspru s+ preg+teasc+ ceaiul pentru ilustrul lor -i0itator2 5 @+d c+ ai urcat ,ult )n lu,e( Lai Tsin( ad+ug+ el2 $esigur( ai .+cut r+u s+ .ugi *i s+-/i la*i .ra/ii s+ preia po-ara ,uncii )n plus *i s+ ai&+ gri4+ de 1e C3ung.e3 )n ulti,ii lui ani2 $ar acu, te-ai )ntors ca s+ repari r+ul .+cut2 5 Nu o s+ iau ceaiul cu tine( .rate ,ai ,are( )i spuse Lai Tsin lini*tit2 9i nici nu o s+ discut cu tine a.acerile ,ele2
GG

- ELI!A"ET# A$LER -

Sunt aici ca s+ cer o .a-oare( pentru care o s+ te pl+tesc &ine2 Ma,ei ,ele( ,ui-tsai Lilin( nu i s-a .+cut )n,or,%ntarea la care s-ar .i a*teptat str+,o*ii ei2 Ace*tia sunt .urio*i *i sup+ra/i c+ su.letul ei )nc+ ,ai r+t+ce*te departe de ei2 Mi-au cerut s+-i ridic un te,plu( unde su.letul ei s+ se al+ture celui al .iului ei( Micul C3en( ca s+ i se p+stre0e a,intirea pe -ecie pe acest p+,%nt *i ca spiritele lor s+ se &ucure al+turi de str+,o*i2 "+g+ ,%na )n &u0unar *i scoase o pung+ de piele2 5 Ai aici destui &ani ca s+ cu,peri cele ,ai &une ,ateriale *i s+ pl+te*ti constructori2 M+ pricep la ase,enea lucruri( .rate ,ai ,are( *i nu ,+ po/i )n*ela2 A, cu,p+rat de4a o &ucat+ de teren pe deal( iar peste *ase luni o s+ ,+ )ntorc s+-/i inspecte0 ,unca2 $ac+ e &un+( o s+ te pl+tesc .ru,os *i o s+-/i dau o su,+ )n .iecare an ca s+ )ngri4e*ti te,plul2 $ac+ )ncerci s+ ,+ )n*eli( o s+ te alung din acest sat *i o s+ te dau la c%ini( ca pe .ratele ,eu cel ,ic2 Fratele ,ai ,are d+du din cap( laco,( ne-enindu-i s+ cread+ ce noroc a dat peste el2 5 Cu c%t o s+ ,+ pl+te*ti( 1e Lai TsinP )ntre&+( ad+ug%nd nu,ele 1e( nu,ele de .a,ilie al tat+lui s+u( la nu,ele .iului concu&inei2 Lai Tsin se uit+ .i> la el( a,intindu-*i de to/i anii c%t dor,ise pe a*ternutul de iar&+( l%ng+ ,a,a sa( )n ca,era )ng3e/at+( cu sto,acul str%ns de .oa,e( dup+ ,unca la c%,p( )n ti,p ce tat+l *i .ra/ii lui dor,eau con.orta&il )n ca,era cu so&+( acoperi/i cu p+turi ,atlasate( ),&ui&a/i de carne *i ore02 Arunc+ un pu,n de ,onede pe 4os( pri-indu-l dispre/uitor pe .ratele ,ai ,are care se aruncase pe podea ca s+ le adune( ,i*c%ndu-*i &u0ele )n ti,p ce le nu,+ra laco,2 5 E*ti .oarte generos( .rate ,ai ,ic( e>cla,+ el( )nc%ntat2 Lai Tsin cl+tin+ trist din cap *i se )ndrept+ spre ie*ire2 9tia prea &ine ce )nsea,n+ s+r+cia; )n/elegea c+-i putea trans.or,a pe oa,eni )n de,oni care s+-*i -%nd+ su.letul ca s+ g+seasc+ ad+post *i ,%ncare pentru .a,iliile lor( sau
GK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

ca s+-*i cu,pere opiu,ul uit+rii2 $ar o,ul din .a/a lui )*i -%nduse su.letul pentru lucruri ,ult ,ai ,+runte *i )l dispre/uia2 5 Nu uita( ,+ )ntorc la te,plu )n *ase luni( )i strig+ peste u,+r2 Fratele ,ai ,are )nclin+ din cap( agit%ndu-se .+r+ rost )n prag( cu &anii )nc+ str%n*i )n pal,+2 T%n+ra *i )n.o,etata lui so/ie scoase capul de dup+ u,+rul lui *i strig+: 5 Se -a .ace( Onora&ile Frate( a*a cu, ai cerut2 Lai Tsin se duse la ci,itirul din sat( dar de*i cercet+ .iecare centi,etru( nu e>ista nic+ieri un loc cu nu,ele lui Lilin pe el *i nu-*i putea a,inti po0i/ia e>act+2 Cu toate acestea( )ngenunc3e *i se plec+( ating%nd cu capul p+,%ntul de nou+ ori( iar )n rug+ciunea sa )i spuse c+ )n cur%nd spiritul ei nu a-ea s+ ,ai r+t+ceasc+ prin lu,e2 6n .ine( a-ea s+ ai&+ o cas+ unde str+,o*ii s-o poat+ g+si *i s+ li se poat+ al+tura2 Fratele ,ai ,are )*i tr%,&i/ase norocul prin tot satul *i c%nd Lai Tsin se )ntoarse( oa,enii ie*ir+ din casele lor )n ruin+ ca s+ se uite la &og+ta*ul )n 3aine de ,+tase &rodat+( cu &uton de 4ad la p+l+rie2 5 E un Mandarin( *opteau ei( un o, )n-+/at *i puternic2 A reu*it ,ulte pentru un .iu de concu&in+2 $ar Lai Tsin )i ignor+ *i porni c+tre .lu-iu( )ntorc%ndu-se )nc+ o dat+ s+ se uite la sat2 5 Cur%nd( pro,ise el( toate acestea nu -or ,ai .i2 @%ntul -a s.+r%,a 0idurile de argil+( soarele -a usca lacul *i seceta -a sec+tui c%,purile de ore02 Apoi argila se -a trans.or,a )n pra. *i -%ntul o -a duce departe( strat dup+ strat( p%n+ c%nd ,arele Ta C3iang se -a ridica *i o -a acoperi2 Ca *i c%nd ar .i )nceput s+-i ),plineasc+ pro.e/ia( -%ntul se )n-%rte4i pe dru,ul pr+.os( )ndoind copacii usca/i( iar el ridic+ oc3ii c+tre dealul unde a-ea s+ se ridice te,plul ,a,ei sale2 5 9i nu -a ,ai r+,%ne ni,ic( )n a.ara te,plului )n a,intirea .e,eii Lilin *i a copilului ei2 9i a*a tre&uie s+ .ie2
KL

- ELI!A"ET# A$LER -

6ntorc%ndu-se( se )ndep+rt+ 3ot+r%t2 Oonca )l a*tepta la ,al2 Urc+ *i( .+r+ nicio pri-ire )napoi( porni c+tre Wu3u( *i ,ai departe c+tre S3ang3ai2 Iar apoi la #ong 1ong *i la Francie2 Francie era singur+ cu EdNard Stratton2 6i spuse despre pro&le,a ei( cu, nu reu*ea s+ g+seasc+ destul+ ,ar.+ pentru a u,ple noul lor -as2 5 Nu -re, s+ .ur+, a.acerile 3ong-urilor 7 *i oricu, asta-i i,posi&il( spuse ea2 Nu -re, dec%t .iri,iturile de la ,asa lor( transporturile care sunt prea ,ici sau cu prea ,ulte pro&le,e2 Bute, u,ple 4u,+tate de -as cu propriile noastre ,+r.uri( dar tre&uie s+ plece cu )nc+rc+tur+ co,plet+( alt.el pierde, &ani2 5 O s+ te a4ut( pro,ise EdNard( dar cu o condi/ie2 S+ -ii cu ,ine la recep/ia gu-ernatorului ast+-sear+2 Ea r%se2 9tia c+ n-ar .i tre&uit( dar spuse da2 Casa gu-ernatorului era o cl+dire i,presionant+ de granit al&( cu o gr+din+ i,ens+2 6n copaci p%lp%iau lanterne( un c-artet de coarde c%nta ,u0ic+ clasic+( iar gu-ernatorul &ritanic( Sir #enr' Ma'( )i spuse lui Francie( r%0%nd( c+ EdNard era un &+iat tare &un *i c+ ar .ace &ine s+ se gr+&easc+ s+ spun+ <da= *i s+-l scape de c3inuri2 5 Toat+ lu,ea e aici ast+-sear+( )i spuse EdNard( cercet%nd ,ul/i,ea2 To/i Tai-Ban-ii care te-au re.u0at se -or r+0g%ndi ast+-sear+2 Nu tre&uie dec%t s+-i .ar,eci2 Era ade-+rat2 To/i &+r&a/ii care-*i tri,iseser+ su&alternii s+-i o.ere s3err' *i &iscui/i se do-edir+ ,ai ,ult dec%t )nc%nta/i s+-i .ie pre0enta/i la re*edin/a lui Sir #enr' Ma'2 Fe,eile .ru,oase erau o raritate )n #ong 1ong 7 sau cel pu/in doa,nele .ru,oase( )i e>plicar+ cu to/ii2 Iar c%nd EdNard ,en/ion+ ,ica ei pro&le,+ legat+ de a.acerile .a,iliei *i ne-oia de a u,ple cargoul( i,ediat )i pro,iser+ a4utorul2 $e*i nu a-eau niciun .el de ,ar.+ ei )n*i*i( erau nenu,+ra/i negustori c3ine0i ,ai ,+run/i care puteau a-ea ne-oie de spa/iu pe un -as care se )ndrepta spre San Francisco2
KM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Iar c%nd Lai Tsin se )ntoarse( o s+pt+,%n+ ,ai t%r0iu( Francie )l duse la ,aga0ie2 $escuie lac+tul nou-nou/ *i scoase lan/ul( )n ti,p ce el pri-ea ui,it( *i-i ar+t+ ra.turile pline de &aloturi *i l+0i2 6i spuse po-estea *i el o .elicit+ pentru pri,ul ei ,are succes2 Lai Tsin ,ai a-ea de .+cut dou+ lucruri )nainte de a se )ntoarce la San Francisco2 A doua 0i se )nt%lni cu Francie *i pornir+ ),preun+ pe &ule-ardul $es @oeu>( pe l%ng+ cl+dirile )nalte *i i,portante( p%n+ a4unser+ la un teren n+p+dit de &+l+rii( coli&e d+r+p+nate *i tara&e2 Mirosul de g3i,&er *i ,irodenii se ridica din t+-ile ,ari a*e0ate pe pirostrii de ,etal( iar -ocile c3ine0e*ti ascu/ite concurau 0go,otul tra.icului *i &u&uiturile de ciocan care -eneau de la *antierul de peste dru,2 Copii ,ici li se ),pleticeau printre picioare( 0%,&indu-le c%nd le aruncar+ c%te-a ,onede( *i .e/e curioase se )ntoarser+ s+ se uite dup+ .ru,oasa .e,eie str+in+ *i dup+ Mandarinul )n ro&a lui al&astru-)nc3is( )n ti,p ce ace*tia se pli,&au pe terenul pe care Lai Tsin )l c%*tigase de la C3ung Wu cu ,ul/i ani )n ur,+2 Se uitar+ la actul care spunea c+ terenul era al lui( .+r+ s+ le -in+ s+ cread+ c+ e ade-+rat2 Era )n apropiere de C3ater Road *i de Statue SHuare( cu c%te-a str+0i ,ai )ncolo se )n+l/a -%r.ul @ictoria( cu casa gu-ernatorului( *i deasupra lui )ntinderile -er0i ale gr+dinii &otanice *i -ilele Tai-Ban-ilor( unde-a )ntre toate acestea2 9i peste tot )n 4ur se ridicau cl+diri solide *i i,pun+toare2 Se pri-ir+ unul pe altul( g%ndindu-se c+ ceea ce .usese un teren si,plu *i ie.tin( )ncon4urat de ,aga0ii de le,n *i coli&e pe -re,ea c%nd &unicul lui C3ung Wu )l cu,p+rase cu opt0eci de dolari( era acu, un teren de pri,+( calitate( de o -aloare inesti,a&il+2 5 St+, pe o a-ere( e>cla,+ Francie2 $ac+ ai -inde ,%ine terenul +sta( Lai Tsin( te-ai putea retrage ca un o, .oarte &ogat2
K

- ELI!A"ET# A$LER -

El cl+tin+ din cap( cu oc3ii plini de o -i0iune: o cl+dire )nalt+( al&+( cu ,ulte .erestre( cu nu,ele corpora/iei Lai Tsin scris cu litere ,ari de ,etal2 @edea un geo,ant care )i ar+ta cu, s+ a*e0e cl+direa ast.el )nc%t s+ pri,easc+ cel ,ai &un .ung-s3ui( *i -edea leii de &ron0 de la poart+( care -eg3eau s+ ai&+ 4oss &un2 Spuse: 5 N-o s+ .ace, a-ere -%n0%nd2 Acesta este locul pe care ne -o, cl+di a-erea2 Se urcar+ )ntr-o ric*+ *i pornir+ c+tre docuri( apoi c+tre gol.( unde -asul .usese de4a )nc+rcat *i a*tepta .lu>ul ca s+ ridice ancora2 Lai Tsin ar+t+ cu ,%ndrie c+tre prora( unde .usese scris nu,ele #rancie !. 5 @a .i pri,ul din .lota noastr+( spuse el( pli,&%ndu-se pe punte *i inspect%ndu-l cu ,%ndrie2 9i totul nu,ai datorit+ /ie2 6i )ntinse un plic *i-i spuse: 5 Mai a, un dar pentru tine( un lucru pe care l-a, cu,p+rat cu pri,ii &ani pe care i-a, c%*tigat( acu, cinci ani( *i l-a, p+strat p%n+ a, cre0ut c+ e*ti preg+tit+2 Acu, e al t+u2 Francie desc3ise plicul( e>cla,%nd surprins+ c%nd -+0u ce era: titlul de proprietate asupra unui teren pe No& #ill( la doar o strad+ distan/+ de .osta ei cas+( pe cealalt+ parte a str+0ii Cali.ornia2 Lai Tsin spuse: 5 Cur%nd te -ei )ntoarce la San Francisco2 Nu te po/i ascunde ,ereu de .ratele t+u2 Nu te po/i considera ,ereu o .iic+ *i o sor+ ne-rednic+( ,ereu )n u,&r+2 Nu ,ai e*ti la ,%na ni,+nui2 6ntr-o 0i( cur%nd( )/i -ei construi propria ta cas+ pe No& #ill *i te -ei ar+ta din nou lu,ii2 Iar #arr' #arrison nu -a putea .ace ni,ic2 Lai Tsin porni spre San Francisco cu .lu>ul de a,ia0+2 Francie tre&uia s+ plece a doua 0i de di,inea/+2 6*i petrecu ulti,a 0i cu EdNard2 El o duse la pia/a de p+s+ri( unde ,ii de canari *i stur0i c%nt+tori 0&ur+t+ceau )n coli-ii de &a,&us( a*tept%nd s+ .ie -%ndu/i2 Iar Sa,,' Morris se /inu
K:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

dup+ ei( neo&ser-at; )i ur,+ri pe aleile 0go,otoase din 1oNloon( pe l%ng+ ,aga0inele ,ici( a&ia pu/in ,ai ,ari dec%t ni*te ni*e )n pere/i( unde se -indeau sepii ce pluteau )n propria lor cerneal+( sti-e de cre-e/i *i pe*ti argintii ce )notau )n g+le/i( c+ut%nd o li&ertate ce nu a-ea s+ -in+ dec%t odat+ cu ,oartea2 R+,ase )n ur,a lor( )n ti,p ce ei cercetau tara&ele sculptorilor( sigiliile ce ap+reau pe .iece docu,ent c3ine0esc *i atelierele caligra.ilor care pictau pe 3%rtie su&/ire de ore02 Oc3ii lui ar0+tori nu-i pierdur+ nicio clip+ c%nd se oprir+ la panto.ar *i la lu,%n+rar sau la len4ereasa care &roda pe ,+tase2 A*tept+ r+&d+tor c%t cinar+ )ntr-o ceain+rie ,ic+( ,%nc%nd %im s&m par.u,ate *i &+ur+ ceai -erde( spun%ndu-*i c+( dac+ era ne-oie( a-ea s+ a*tepte la nes.%r*it ca s+ se r+0&une2 Luar+ tra,-aiul p%n+ pe deal ca s+ -ad+ panora,a #ong 1ong-ului *i a insulelor( pri-ind cu, le cuprinde cea/a( la .el ca la San Francisco2 R%deau( si,/indu-se ca *i cu, ar .i stat )n cap )n ti,p ce tra,-aiul )i ducea )napoi )n 4osul pantei a&rupte2 EdNard arunc+ o pri-ire c+tre s+r,anul coolie care st+tea )n sta/ia tra,-aiului *i-i arunc+ o ,oned+ )n ti,p ce c3e,a o ric*+ ca s+-i duc+ )napoi la 3otel( apoi se )ntoarse s+-l pri-easc+ din nou( surprins; ar .i putut s+ 4ure c+ o,ul nu era c3ine02 Era ulti,a lor noapte ),preun+ *i cinar+ )n restaurantul i,ens al 3otelului ong 4ong, care d+dea c+tre portul sclipind de lu,ini2 Francie *tia c+ era s.%r*itul2 Biesa se ter,inase *i actorii tre&uiau s+ se )ntoarc+ la realitate2 Se l+s+ )ntunericul( iar portul era o ,are de lu,ini tre,ur+toare2 A,%ndoi t+ceau( .iecare cu g%ndurile sale( p%n+ c%nd ea nu ,ai putu suporta *i spuse c+ tre&uie s+ plece2 El )i prinse ,%na peste ,as+( cercet%ndu-i cu triste/e -erig3eta( *i-i spuse: 5 Francie( de ce nu ,+ la*i s+ )nlocuiesc astaP @in cu tine la San FranciscoQ
KA

- ELI!A"ET# A$LER -

Ea scutur+ gr+&it din cap( speriat+ la ideea -enirii lui la San Francisco2 Tre&uia s+-l .ac+ s+ se r+0g%ndeasc+2 Ridic+ din u,eri *i spuse cu r+ceal+: 5 Boate c+( )n de.initi-( n-a .ost dec%t o a-entur+ de c+l+torie2 6n c%te-a s+pt+,%ni ,+ -ei uita cu totul2 O s+ .iu doar .e,eia pe care ai )nt%lnit-o la &ordul lui ".". ;rient, pornit din San Francisco spre M+rile C3inei2 5 N-a .ost o a-entur+ de c+l+torie( spuse el cu -e3e,en/+2 9tii ce si,t pentru tine2 Se )ndreptar+ tri*ti c+tre 3olul 3otelului *i el )i s+rut+ ,%na( )nt%r0iind asupra ei( apoi ea )l p+r+si2 Urc+ )ncet scara de ,ar,ur+( )ntorc%ndu-se( cu ,%na pe &alustrad+( ca s+ se uite la el2 EdNard o pri-ea *i oc3ii li se )nt%lnir+ pentru o ulti,+ dat+( apoi ea se duse spre ca,era ei2 EdNard a*tept+ p%n+ c%nd ea disp+ru2 Cu u,erii l+sa/i )n 4os( )*i )ndes+ ,%inile )n &u0unare *i ie*i pe strada Bedder2 O ,i*care )n u,&rele din .a/a 3otelului )i atrase aten/ia *i -+0u un coolie 0dren/+ros pri-indu-l .i>( apoi topindu-se )n u,&r+ *i disp+r%nd2 Era ciudat( dar ar .i putut 4ura c+ era acela*i din sta/ia de tra,-ai2 Ridic%nd din u,eri( se )ntoarse( prea cu.undat )n propriile e,o/ii ca s+ se ,ai g%ndeasc+ la asta2 Totu*i( unde-a )n ad%ncul ,in/ii lui st+ruia g%ndul c+ .a/a pe care o -+0use nu era a unui c3ine0( ci a unui occidental2 A doua 0i )n 0ori( Francie urc+ )n &arca al&+ a 3otelului( care tre&uia s-o duc+ la &ordul -aporului ".". A(hro%ite, ancorat )n apa ad%nc+ a gol.ului2 C3eiurile Bedder *i Bra'a -ier,uiau de coolie *i nu l-ar .i putut o&ser-a pe cel care-o pri-ea atent )n ti,p ce &arca t+ia gol.ul c+tre -aporul ce a*tepta2 $ar Sa,,' o -+0u *i )n oc3ii lui se oglindea disperarea; ea se )ntorcea la San Francisco *i el *tia c+( dac+ -oia s+-*i duc+ p%n+ la cap+t r+0&unarea( tre&uia s+ o ur,e0e2 Se )ntoarse *i-*i croi dru, pe str+0ile care duceau la docurile unde ,uncise la )nc+rcatul l+0ilor pe c+rucioarele care le transportau la cargourile din gol.2 Era i,posi&il(
KC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

pentru un coolie ca el( s+ se al+ture unui ec3ipa4 al unui cargou( dar a-ea s+ se ),&arce pe una din 4oncile puturoase care .+ceau co,er/( indi.erent )n ce port o s+-l duc+( iar de acolo a-ea s+-*i continue dru,ul din port )n port( de pe un -as pe altul( )napoi la San Francisco *i la Francesca #arrison2

KE

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 29
#arr' se )ntoarse la conacul din No& #ill( pe care Louisa nu-l -+0use niciodat+( pentru c+ re.u0ase s+-*i p+r+seasc+ iu&i/ii cai2 Era o&osit de nes.%r*itele padocuri -er0i ale Angliei( a.late per,anent )ntr-o perdea de ploaie2 Spera s+ nu ,ai -ad+ niciodat+ un cal 7 cu e>cep/ia celor de la curse 7 *i-*i 4ur+ s+ nu se ,ai uite niciodat+ la o .e,eie )n pantaloni de c+l+rie2 $orea s+ si,t+ din nou su& t+lpi as.altul str+0ilor *i s+ se )ntoarc+ la pl+ceri ,ai ur&ane2 Se 3ot+r) s+ )nceap+ o pagin+ nou+2 S+ se apuce de ,unc+2 A doua 0i se tre0i la *apte *i 4u,+tate( .+cu &aie( se ),&r+c+( lu+ un ,ic de4un copios( ca s+ prind+ puteri *i a4unse la noua cl+dire arrison de pe MarJet Street( la nou+ .i>2 Bortarul )n uni.or,+ purpurie s+ri s+-i desc3id+ u*a c%nd Rolls-ul opri )n .a/+2 6*i scoase *apca *i spuse: 5 "un+ di,inea/a( do,nule #arrison2 Ne &ucur+, s+ -+ -ede, din nou2 #arr' d+du distant din cap2 Rareori pusese piciorul )n propria sa cl+dire de &irouri( dar )n 0iua aceea a-ea de g%nd s+-*i .ac+ si,/it+ pre0en/a2 Barterul )nalt era ocupat de &iroul principal al "+ncii arrison, )nc+ o du0in+ de alte &irouri .iind ),pr+*tiate prin toat+ Cali.ornia2 A-ea .erestre )nalte( cu -itralii( *i podeaua de ,ar,ur+ ro02 "irourile de ,a3on lustruit erau desp+r/ite de 3ol prin grila4e de ,etal( ca s+ /in+ clien/ii la distan/+ de .unc/ionari( iar at,os.era era t+cut+( o at,os.er+ caracteristic+ unui loc unde se .+ceau tran0ac/ii .a&uloase *i a.aceri serioase2 Lui #arr' )i .+cea pl+cere s+ intre )n &anc+ *i s+-i -ad+ pe .unc/ionari tres+rind respectuo*i2 6i pl+cea cu, se )ntorceau capetele dup+ el( )i pl+ceau co,entariile *optite *i ad,irati-e: <T%n+rul do,n #arrison s-a )ntors2= 6i pl+cu cu, po,posul director( cu p+r c+runt( s+ri )n picioare c%nd intr+ )n &iroul lui )ntunecos( la,&risat cu ,a3on *i ,oc3etat cu co-oare groase2 6i pl+cu cu, oa,enii de la
KF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

telei,pri,atoarele de la eta4ul doi( cei care ur,+reau .luctua/iile de pe Wall Street *i de pe pie/ele europene *i alte pie/e str+ine( s+rir+ )n picioare( sting%ndu-*i agita/i /ig+rile( a*tept%ndu-i speria/i ordinele( )n ti,p ce trecu printre ei2 Str+&+t%nd eta4 dup+ eta4( )l )nc%nt+ .elul )n care toat+ lu,ea( de la cel ,ai ,+runt &+iat de ser-iciu( p%n+ la directori( tre,ura su& pri-irea lui( gata s+-i asculte cu s.in/enie orice cu-%nt2 Apoi( c%nd a4unse la ulti,ul eta4( unde se a.lau &irourile directorilor generali( sala de consiliu *i propriul s+u ca&inet( )l )nc%nt+ &iroul i,ens( scaunul rotati- *i pere/ii tapeta/i cu c+r/i( cu aspect i,pun+tor( legate )n piele( *i pri-eli*tea; era eta4ul MC2 $ar( st%nd )n .otoliul s+u de piele *i conte,pl%nd pri-eli*tea( ceea ce-i pl+cu cel ,ai ,ult .u senti,entul puterii2 6n antica,era sa nu era nicio secretar+( ni,eni nu-l a*teptase( dar -estea se r+sp%ndi prin cl+dire ca .ulgerul( a4ung%nd )n &irourile celor trei directori generali( )nainte c3iar ca #arr' s+ .i intrat )n &iroul s+u2 FranJ @anderplas( ad,inistratorul de )ncredere al tat+lui s+u( .u pri,ul care &+tu la u*+2 Toc,ai a-usese o *edin/+ cu ceilal/i doi directori *i adoptaser+ o strategie de urgen/+2 Intr+ cu ,%na )ntins+ *i cu un 0%,&et larg pe .a/a ),&u4orat+2 5 #arr'( &+iatul ,eu( spuse el( str%ng%ndu-i cordial ,%na2 Nici nu-/i pot spune ce tare ,+ &ucur s+ te -+d2 6l pri-i plin de si,patie *i continu+: 9i c%t de r+u ,i-a p+rut c%nd a, au0it de di-or/ul t+u2 Cu toate acestea( la -%rsta ta e o gre*eal+ ,inor+ *i e u*or de trecut peste ea2 Iar acu, ai -enit s+ ni te al+turiP $up+ aceast+ )ntre&are se a*e0+( pri-indu-l pe #arr'( a*tept%nd un r+spuns2 Spera ca r+spunsul s+ .ie <Nu=( pentru c+ pu*tiul nu putea dec%t s+ le .ac+ neca0uri( dar dac+ era <$a=( atunci a-ea s+-i dea de lucru pentru ,ilioanele lui2 5 9i eu ,+ &ucur s+ te -+d( FranJ( replic+ #arr'( lipsit de sinceritate2 9i da( ,i-a, 0is c+ e -re,ea s+ iau .r%iele )n
KG

- ELI!A"ET# A$LER -

,%ini *i s+-,i conduc propria co,panie( a*a cu, a -rut tata2 FranJ 0%,&i din nou2 5 Nici c+ ,i-ai .i putut da -e*ti ,ai &une( &+iete2 $eci( de unde ai -rea s+ )ncepiP #arr' se )ncrunt+2 5 $in ,o,ent ce a, s+ preiau conducerea( ar .i ,ai &ine dac+ nu ,i-ai ,ai spune <&+iete=2 #arr' ar .i ,ai potri-it2 Ar .i -rut s+-i 0ic+ prostului &+tr%n s+-i spun+ <do,nul #arrison=( dar era un -ec3i coleg al tat+lui lui *i( )n plus( pentru ,o,ent a-ea ne-oie de el2 $ar a-ea s+-i )n-e/e pe ,o*ii +*tia s+ asculte de el2 Cur%nd( a-ea s+ le arate cine era *e.ul2 Brin ur,are( i se adres+: 5 A* -rea s+ *tiu e>act care e situa/ia .inanciar+ a .iec+rei co,panii2 @reau s+ *tiu care e -enitul anual( pro.itul *i rit,ul de cre*tere2 Cred c+ e un punct de pornire la .el de &un ca oricare altul( nu-i a*a( FranJP FranJ d+du din cap2 5 Corect( #arr'( spuse el( ,oale2 O s+-i pun pe conta&ili s+-*i adune e-iden/ele *i s+ -in+ aici )ntr-o 4u,+tate de or+2 6ntre ti,p( o s-o tri,it pe secretara ,ea s+ ai&+ gri4+ de tine( p%n+ apuci s+-/i g+se*ti pe cine-a2 9i ceilal/i directori or s+ -in+ s+ te salute2 Or s+ .ie la .el de )nc%nta/i ca *i ,ine s+ *tie c+ a-e, din nou un #arrison la c%r,+2 #arr' se )ncrunt+2 FranJ *i ceilal/i doi directori erau conte,poranii tat+lui s+u2 Erau )n co,panie de patru0eci *i cinci de ani *i *tia e>act cu, erau: oa,eni de a.aceri de ,od+ -ec3e( precau/i *i 0g%rci/i2 FranJ era un ,o* a.urisit *i )nc+p+/%nat *i #arr' era sigur c+ a-ea s+-i sa&ote0e ideile )nc+ )nainte da a de,ara2 Tre&uia s+ scape de ei2 A-ea s+-*i nu,easc+ propriii su&alterni( care s+ lucre0e pentru el *i s+-i )ndeplineasc+ instruc/iunile p%n+ la ulti,a liter+2 6ntre ti,p( -oia s+ a.le e>act cu, st+teau )ntreprinderile arrison. 6n e>act 4u,+tate de or+ directorul &+ncii )i &+tu la u*+( ur,at de o 4u,+tate de du0in+ de .unc/ion+ra*i( cu &ra/ele
KK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

pline de dosare *i cutii( rapoarte *i &ilan/uri2 FranJ )i instruise &ine: <Spune/i-i totul=( le 0isese el( <.iecare a.urisit de detaliu( p%n+ )ncepe s+ i se )n-%rt+ capul *i nu ,ai *tie de el=2 $up+ cinci ore( #arr' le ceru s+ se opreasc+: 5 "ine( ,%r%i el( ridic%ndu-se( cu capul -%4%indu-i de nu,ere *i &ilan/uri2 M-a, s+turat de tot ra3atul +sta2 $a/i,i e-aluarea .inal+2 Care au succes *i care nuP 5 M+ &ucur s+ -+ pot spune c+ toate )ntreprinderile arrison ,erg .oarte &ine( do,nule( spuse directorul( ,ai ales c+ile .erate *i o/el+riile( de*i a-e, ,ari speran/e pentru petrol( dup+ noile prospec/iuni din teritoriile de nord2 5 @aloarea net+( ,%r%i #arr'( ner+&d+tor( care-i -aloarea net+ a i,periului arrison, .ir-ar s+ .ieD 5 Trei sute de ,ilioane de dolari( do,nule2 5 9i a-erea ,ea personal+P #arr' &+tea cu degetele to&a pe &irou2 5 Aproape o sut+ cinci0eci de ,ilioane( do,nule2 El d+du din cap2 5 "ine2 Acu, pute/i pleca2 A*tept+ p%n+ c%nd ei )*i adunar+ 3%rtiile *i ie*ir+ din &iroul lui( apoi se pr+&u*i( epui0at( )n .otoliu2 Fir-ar s+ .ie( tot ce ceruse era s+ a.le c%t -alorau co,paniile( nu a-ea ne-oie de un raport detaliat2 $ar( sla-+ $o,nului( era ,ai &ogat c3iar dec%t cre0use2 Nu-i era )ns+ de a4uns s+ preia pur *i si,plu a.acerea pe care o )ncepuse &unicul *i pe care o e>tinsese tat+l s+u2 Tre&uia s+ .ac+ *i el ce-a2 Ce-a ce tat+l lui nu crease2 Tre&uia s+-*i lase propria a,prent+ asupra ora*ului2 R+,ase pri-ind pe .ereastr+ la -%n0+torii de 0iare care anun/au edi/ia special+2 !iarul de di,inea/+ al lui #earst( 8)aminer, era )n co,peti/ie cu $hronicle *i cu edi/iile de dup+-a,ia0+ ale lui 2aily 3eBs, $all *i :&lletin. #arr' )l ad,ira pe #earst *i i,periul s+u de pres+( era i,presionat de re/eaua "cri((s- oBar% *i se g%ndea serios la puterea *i prestigiul pe care le i,plica po0i/ia de gigant al presei2 Se
:LL

- ELI!A"ET# A$LER -

)ntre&+ cu, s+ .ac+2 "anii -or&eau 7 putea oric%nd s+ cu,pere editorii *i 0iari*tii unui alt 0iar( ,ituindu-i cu salarii uria*e( le putea .ura .otoreporterii( putea instala cele ,ai ,oderne utila4e( ca s+-*i scoat+ 0iarul )naintea oricui altcui-a( *i putea o.eri pu&licului ceea ce acesta )*i dorea2 9i ce dorea pu&liculP O ga0et+ de scandal( 3ot+r) el( )nc%ntat( la un pre/ c%t ,ai ,ic2 O ga0et+ de un cent2 Fir-ar s+ .ie( o s+ .ie un al doilea #earst2 O s-o nu,easc+ arrison eral%, *i o s+ se ocupe de .iecare scandal( de .iecare incendiu( de .iecare star( de .iecare cri,+( *i o s+ le arate *i .otogra.ii2 La .el o s+ .ac+ *i la Los Angeles2 $e .apt( o s+ )n.iin/e0e c%te un nou eral% )ntr-un nou ora*( )n .iecare an( *i( )n 0ece ani( )l -a des.iin/a pe #earst2 A-ea s+ de-in+ <#arrison( Regele Bresei=( *i nu,ele lui a-ea s+ .ie cele&ru( la .el ca al lui #earst2 A-ea destui &ani ca s-o .ac+ *i ni,ic nu-l putea opri2 6i c3e,+ )napoi pe directorul &+ncii *i pe conta&ili( dar nu-i ,ai con-oc+ pe FranJ *i pe ceilal/i directori2 Era <copilul= lui *i ei nu a-eau ni,ic de-a .ace cu acesta2 Le d+du ordinele: s+ g+seasc+ spa/iul( s+ g+seasc+ cele ,ai ,oderne utila4e( s+ e-alue0e costurile( s+-i .ac+ liste cu nu,ele celor ,ai &uni editori *i reporteri( nu nu,ai de pe Coasta de @est( ci *i de la NeN IorJ( B3iladelp3ia( C3icago *i Was3ington2 Indi.erent ce ,i4loace necurate era ne-oie s+ .oloseasc+( s+-i a.le situa/ia .inanciar+ a 0iarelor ri-ale2 Boate putea prelua unul dintre ele2 9i )nc+ ce-a2 Totul tre&uia .+cut p%n+ la s.%r*itul s+pt+,%nii2 !%,&ind( se uit+ la .igurile lor uluite( )n ti,p ce-*i )nc3eia nasturii la 3ain+ *i-*i nete0ea p+rul &lond2 5 La re-edere( do,nilor( le spuse( el( p+r+sind )nc+perea *i l+s%ndu-i cu gurile c+scate2 "ucJ Wingate ascult+ cu )ndoial+ c%nd #arr' )l sun+ s+-i e>plice noile sale planuri2 <"+nuiesc c+ ar tre&ui s+ ne &ucur+, c+ ,ai .ace *i altce-a dec%t s+ alerge dup+ .e,ei *i s+ c3eltuiasc+ &ani=( )i spuse ei tat+lui s+u2
:LM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

$ar dac+ )nainte i se p+ruse c+ #arr' c3eltuia .+r+ li,ite( era ni,ic .a/+ de su,ele pe care )ncepu s+ le arunce pentru arrison eral%. Cu,p+r+ o ,ic+ tipogra.ie pe strada Mission( se e>tinse )n cl+direa de al+turi *i instal+ cinci tiparni/e noi *i cele ,ai ,oderne ec3ipa,ente de culegere *i ca,ere o&scure2 Eli&er+ cele trei eta4e ,i4locii ale cl+dirii arrison pentru &irourile 0iarului *i-i ordon+ lui FranJ s+ le g+seasc+ anga4a/ilor ,uta/i &irouri la celelalte eta4e2 6*i instal+ un ascensor particular direct( p%n+ )n &iroul s+u( pe care-l redecor+2 Anga4+ un redactor de la NeN IorJ( un altul de la B3iladelp3ia *i .ur+ reporteri *i .otogra.i de la celelalte 0iare din San Francisco2 $esen+ el )nsu*i e,&le,a 0iarului( un soare r+s+rind din spatele unui p3oeni>( care ap+rea )n capul pri,ei pagini a ga0etei( *i desc3ise .iliale )n .iecare or+*el cali.ornian2 C3eltui ,ilioane *i o&/inu ceea ce dorise: tot ce era ,ai &un2 Acu, nu ,ai tre&uia dec%t s+ .ie *i -anda&il2 6n 0iua c%nd se preg+tea pri,a edi/ie( #arr' r+,ase )n i,ensul s+u &irou( )n c+,a*+( cu picioarele pe ,as+( cu o /igar+ )ntre din/i *i cu un co0oroc -erde pe .runte( citind .iecare articol i,ediat ce ie*ea din ,a*ina de scris2 6nainte de a-*i da apro&area( e>a,ina .iecare .otogra.ie( )n ti,p ce ade-+ratul redactor al 0iarului .u,ega )n &iroul s+u( )ncerc%nd s+ &age 0iarul su& tipar( )nainte de ora li,it+2 6n noaptea aceea #arr' d+du o petrecere uria*+ la tipogra.ie2 U,plu locul cu de&utantele din societate( cu staruri de cine,a *i pla'&o' *i ap+s+ el )nsu*i pe &utonul care pornea rotati-a2 $opurile sticlelor cu *a,panie pocnir+ *i el pri-i( satis.+cut( cu, pri,ul nu,+r din arrison eral% ie*ea de su& tipar2 "ucJ Wingate cl+tin+ din cap2 Totul ar+ta ca o petrecere tur&at+( nu ca redac/ia unui 0iar care -oia s+ respecte ter,enele( s+ 0dro&easc+ co,peti/ia *i s+-*i ,en/in+ .ir,a2 Spera c+ #arr' *tie ce .ace( dar p+rea inutil s+-i dea -reun s.at2 L-ar .i ignorat2 $e data aceasta p+rea s+ se .i )n*elat2 #arr' ,uncea serios2 F+cu -i0ite pro,o/ionale la toate &irourile eral%,
:L

- ELI!A"ET# A$LER -

/inu cu-%nt+ri la col/ de strad+ )n .iecare or+*el( l+ud%nd -irtu/ile noii ga0ete( *i .igura lui )ncepu s+ apar+ 0ilnic pe pri,a pagin+ a 0iarului2 @%n0+rile )ncepur+ s+ ia a-%nt2 <O sut+ de ,ii de a&ona/i dup+ nu,ai o lun+=( anun/au titlurile2 O sut+ dou+0eci *i cinci de ,ii dup+ dou+ luni( o sut+ cinci0eci de ,iiQ C3iar dac+ nu era ade-+rat( #arr' considera c+ d+ &ine *i( )n plus( oa,enii credeau )ntotdeauna ce citeau )n 0iare2 $ar( c3iar dac+ articolele *i .otogra.iile din eral% erau la .el de &une ca ale altor 0iare( nu erau totu*i ,ai &une2 Locuitorii ora*ului erau loiali -ec3ilor lor 0iare *i -%n0+rile )ncepur+ s+ scad+2 Lui #arr' )i pl+cea s+ treac+ pe la &irou noaptea( s+-*i scoat+ 3aina de pe el *i s+ &ea N3isJ'( )n ti,p ce citea *tiri luate de pe rasteluri *i le d+dea reporterilor s+ le scrie( )n ti,p ce redactorul de noapte se )ncrunta .urios la el2 !iari*tii ,ai -ec3i( cinici( )l nu,eau )n &+taie de 4oc <T%n+rul #arrison #earst=( *i prin tot San Francisco circulau po-e*ti despre cu, nu-*i putea /ine ,%inile departe de anga4atele 0iarului *i cu, nu accepta ca &+r&a/ii s+-i r+spund+ )n r+sp+r2 <S+ regule0e *i s+ concedie0e( asta-i tot ce *tie #arr' s+ .ac+=( se spunea2 I0&ucni r+0&oiul distri&uitorilor2 @%n0+torii de 0iare ai lui #arr' )ncepur+ s+ o )ncase0e de la &+t+u*i pl+ti/i( *i e>e,plare din arrison eral% )ncepur+ s+ .ie rupte *i ),pr+*tiate2 #arr' 4ur+ s+-i prind+ pe .+pta*i dar( )n ,od ciudat( nici c3iar *e.ul poli/iei nu reu*i s+ a.le cine erau ace*tia2 #arr' porni din nou )n turnee pu&licitare2 Bu&lic+ anun/uri )n propriul 0iar( spun%nd pu&licului c+ eral% se e>tindea de4a *i c+ era doar pri,ul dintr-un lan/ de 0iare arrison eral% care a-ea s+ ),p%n0easc+ /ara2 Ceea ce-i atrase aten/ia .u un ,ic anun/ din sec/iunea .inanciar+ a propriului 0iar2 Acesta spunea c+ L.T. #rancis era pe cale s+ de-in+ una din cele ,ai &ogate co,panii din San Francisco( )nc+ ,ic+( dar care ,erita s+ .ie ur,+rit+2 Bro.e/ea c+( dac+ &ene.icia de o conducere &un+( co,pania co,ercial+ 7 care toc,ai cu,p+rase pri,ul -as din ceea ce
:L:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

pro,itea a .i o .lot+ de cargouri 7 a-ea toate *ansele de a de-eni una din cele ,ai pline de succes din San Francisco2 #arr' se )ntre&+ de ce nu au0ise niciodat+ de ea2 6l c3e,+ pe FranJ *i-l )ntre&+( dar acesta )i spuse c+ nici el nu au0ise de ea; ros de curio0itate( )l c3e,+ pe 0iaristul care scrisese articolul *i-l )ntre&+ de unde a-ea in.or,a/ia2 L.T. #rancis este o co,panie c3ine0easc+( )i e>plic+ o,ul( cu &irouri *i ,aga0ii pe c3eiuri2 E ca, ,isterioas+ 7 dar succesul lor e un .apt do-edit .inanciar2 Se 0-one*te c+ e a unui c3ine0( care are ca partener o .e,eie occidental+2 Au propriet+/i *i se ocup+ de transporturi( *i ea )nc3eie toate a.acerile pentru el2 Ni,eni nu *tie dac+ e ade-+rat( dar dac+ este( e o idee .oarte &un+ ca s+ ocoleasc+ pro&le,ele2 5 O .e,eie occidental+ ca partenerP repet+ #arr'( g%nditor2 Ce )nsea,n+ asta( e>actP O,ul r%n4i2 5 Nu *tiu ,are lucru( dar a, au0it c+ i se spune <concu&ina=( a lui( desigur2 #arr' r%se2 5 Sun+ ca o po-este potri-it+ pentru eral%. 9tii ce-aP $e ce nu .aci ni*te <s+p+turi=( s+ a.li despre c3ine0ul +sta ,isterios *i concu&ina lui2 6ncearc+ s+ o&/ii ni*te .otogra.ii *i o s+ scoate, un scandal suculent pentru cititorii no*tri2 R%se din nou *i ad+ug+: Asta o s+-i aran4e0e pe +*tia cu L.T. #rancis $om(any. 8ine ,inte ce-/i spun( o s+ -e0i cu, le scad pro.iturile la 0ero )n clipa c%nd un scandal legat de se> scoate capul la i-eal+2 #arr' nu se ,ai g%ndi la asta p%n+ peste c%te-a s+pt+,%ni( c%nd 0iaristul se )ntoarse la el cu ,ai ,ulte in.or,a/ii *i cu .otogra.ii2 I se p+ru c+ reporterul )l pri-e*te ciudat( dar .u ,ai interesat de .otogra.iile pe care acesta i le o.eri2 Le pri-i )n t+cere2 Trecur+ ,ai ,ulte ,inute *i reporterul )ncepu s+ se .oiasc+ nelini*tit pe scaun( dar #arr' tot nu ridica pri-irea2 6n cele din ur,+ -or&i: 5 Ce alte in.or,a/ii ,ai ai )n a.ar+ de aceste .otogra.iiP
:LA

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Nu ,are lucru( do,nule2 9e.ul e c3ine0( dar are acte a,ericane( pro&a&il c+ *i le-a o&/inut dup+ cutre,ur( ca to/i ceilal/i2 E cunoscut su& nu,ele de <Mandarinul=( din cau0a 3ainelor pe care le poart+2 Nu e a,estecat )n a.acerile *i politica c3ine0easc+ *i nu are niciun .el de contacte cu tong-urile2 Munce*te din greu *i se spune c+ este .oarte inteligent2 A.acerea lui e .oarte legiti,+ *i e )n cre*tere2 5 9i .e,eiaP Bri-irea lui #arr' era de g3ea/+ *i reporterul )ncepu s+ .o*neasc+ ner-os 3%rtiile2 5 E t%n+r+( are un copil de cinci ani( locuie*te la pensiunea Aysgarth, pe Union2 9i( apropo( c3ine0ul e *i el i,plicat .inanciar )n pensiunea aceea( *i )n/eleg c+ )n cur%nd o s+ .ie *i un 3otel Aysgarth. 5 Ai a.lat nu,ele .e,eiiP O,ul )*i drese glasul2 5 T++( a, )n/eles c+ se nu,e*te doa,na #arrison( do,nule2 Iar nu,ele copilului e Olli-er2 Bri-irea lui #arr' era i,placa&il+2 5 Un copil c3ine0P 5 Nu *tiu( do,nule2 N-a, -+0ut copilul2 5 9i *tii cine e .e,eiaP 5 Nu( do,nule( doar c+ e doa,na #arrison2 $ar( pri-indu-l )n oc3i( #arr' )*i d+du sea,a c+ *tia e>act cine era doa,na #arrison( *i c+ to/i anga4a/ii lui *tiau c+ sora lui ne&un+( de ,ult disp+rut+( era concu&ina c3ine0ului2 5 Bo/i pleca( spuse el( glacial2 O( *i apropo 7 o,ul se )ntoarse din u*+ *i-l pri-i )ntre&+tor 7 ia-/i *i salariul2 E*ti concediat2 !iaristul )l pri-i stupe.iat2 #arr' se l+sase pe spate )n .otoliu( pri-ind .otogra.iile surorii sale2 5 Nenorocitule( i0&ucni reporterul2 Meri/i tot ce /i se )nt%,pl+2 #arr' )l ignor+( clipind din oc3i c%nd u*a se tr%nti -iolent2 6,pr+*tie po0ele pe &irou *i se aplec+ asupra lor2 Nu era
:LC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

nicio )ndoial+2 Sora lui tr+ia )n p+cat cu un c3ine0 *i cu &astardul lor( la doar c%te-a str+0i distan/+2 M%inile )i tre,urau c%nd str%nse la loc po0ele( si,/ind cu, .uria i se u,.l+ ca a&urii dintr-un ceainic pus pe .oc( p%n+ d+du pe dina.ar+2 Nu ,ai putea suportaQ tre&uia s+ se duc+ s+ -ad+ cu oc3ii lui2 Arunc+ .otogra.iile )n sertarul &iroului *i )l )ncuie2 Apoi sun+ la la&oratorul .oto *i ceru s+ .ie distruse toate negati-ele( i,ediat2 Intr%nd )n li.tul s+u personal( )n4ur+ )ncetineala cu care acesta co&ora la parter2 Bortarul )l salut+( dar #arr' nici ,+car nu-l -+0u2 Tra-ers+ strada c+tre Union SHuare2 Era o sear+ )ntunecat+ *i rece( iar .elinarele erau de4a aprinse2 6n *e,ineul din su.rageria lui Francie ardea .ocul( iar Ollie era )ntins pe co-or )n .a/a acestuia( cu c%inii )n &ra/e( ascult%nd cu aten/ie po-estirile lui Francie despre #ong 1ong2 Se )ntorsese de peste un an( dar Ollie nu se s+tura s+ tot aud+2 5 $ata -iitoare -in cu tine( )i spuse el( 3ot+r%t2 Mi-ai pro,is2 6n plus( -reau s+ -+d cu oc3ii ,ei2 5 Sigur c+ da2 Nu,ai c+ acu, e ti,pul s+ .aci &aie( a*a c+ 3ai s+ ,erge,2 Ad+ug+: 9i din )nt%,plare *tiu c+ Annie a .+cut negres. )n dup+-a,ia0a asta2 Br+4itura ta pre.erat+2 El )i 0%,&i *,ec3ere*te( *i lui Francie i se str%nse ini,a2 A-ea acu, aproape *ase ani( era )nalt pentru -%rsta lui( *i era at%t de su&/irel( )nc%t n-ai .i 0is c+ de-ora toate pr+4iturile .+cute de Annie2 Oc3ii lui cenu*ii erau la .el de candi0i ca ai tat+lui s+u( *i a-ea o -eselie care-i .er,eca pe to/i cei care-l cuno*teau2 Cu toate acestea( se .or/+ Francie s+-*i a,inteasc+( nu era un ,odel de cu,in/enie( ci doar un &+iat o&i*nuit c+ruia nu-i pl+cea s+ .ac+ &aie *i )ncerca s+ scape de tre&urile pe care le a-ea de .+cut2 $eseori -enea de la *coal+ cu genunc3ii 4uli/i *i uneori cu 0g%rieturi la ,%ini( iar cei c%/i-a &+nu/i pe care-i pri,ea s+pt+,%nal )i c3eltuia pe &ile *i solda/i de plu,& *i pe dulciuri2 $ar era iu&irea celor care locuiau la pensiune( *i ,ai ales a ei2
:LE

- ELI!A"ET# A$LER -

Breg+tindu-i &aia( g%ndul lui Francie se )ntoarse la #ong 1ong *i la scrisoarea de la EdNard Stratton( ascuns+ cu gri4+ )n &u0unar2 Trecuser+ e>act cincispre0ece luni de c%nd se cunoscuser+2 El o &o,&ardase cu scrisori *i telegra,e( *i c3iar cu tele.oane de la Londra( dar ea re.u0ase siste,atic s+-l -ad+2 Acu, el se s+turase s+ ,ai .ie a,%nat2 Era la &ordul unul -apor c+tre NeN IorJ *i( )n c%te-a s+pt+,%ni( a-ea s+ .ie la San Francisco2 !nsist s. te *.%, #rancesca, scria el2 $hiar %ac. s(&i n&, o s. te (-n%esc. 2e ce e+ti at-t %e /nc.(.-nat.I Ftii la 'el %e bine ca mine c. n-a 'ost %oar o a*ent&r. %e *acan., +i am %e g-n% s. te cer %in no& /n c.s.torie +i, %e %ata asta, n& mai acce(t &n re'&,. 5 Sun+ .oarte 3ot+r%t( co,ent+ Annie c%nd )i ar+t+ scrisoarea2 Bare un &+r&at care *tie ce -rea *i are de g%nd s+ *i o&/in+2 Se uit+ c+tre Francie *i ad+ug+: 9i dac+ a* .i )n locul t+u( scu,po( ,-a* repe0i s+ ,+ ,+rit cu el2 Tu *i cu Ollie a/i a-ea o -ia/+ ,inunat+( *i de ce nuP N-a/i .+cut ni,ic r+u2 Nici nu tre&uie s+ a.le -reodat+ ce s-a )nt%,plat cu ade-+rat2 O s+-i spun c+ ai .ost ,+ritat+ cu .ratele ,eu( *i cine poate s+ do-edeasc+ contrariulP Certi.icatul t+u de c+s+torie a .ost distrus la cutre,ur( la .el *i toate celelalte acte2 Annie cl+tin+ din cap( cu regret2 E*ti o proast+( Francesca #arrison( dac+ spui nu2 Francie se g%ndea cu dor la EdNard2 $orea at%t de tare s+-l -ad+ .a/a( s+-i aud+ -ocea( s+-i ating+ ,%na2 Mai ,ult ca orice pe lu,e )*i dorea s+ se ,+rite cu el( dar nu-l putea )n*ela2 5 O s+ ,+ -+d cu el( accept+ ea( )n cele din ur,+( dar tre&uie s+-i spun ade-+rul *i s+-l las pe el s+ decid+2 Nu po/i s+ )nte,eie0i o c+snicie pe o gr+,ad+ de ,inciuni2 Annie o.t+ e>asperat+2 5 E*ti o proast+( )i spuse ea( sincer2 6nt%i ,+rit+-te *i apoi spune-i2 Odat+ ce s-a )nsurat cu tine( n-o s+-/i ,ai dea dru,ul2

:LF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Ollie era ),&+iat *i )n pi4a,a c%nd sun+ clopo/elul de la u*+ *i Annie se duse s+ desc3id+2 "+r&atul din prag spuse arogant: 5 A, -enit s-o -+d pe Francesca #arrison2 Annie se 0g%ia la el( ui,it+; cuno*tea .igura( dar nu-i putea pune un nu,e2 5 Rr+&e*te-te( .e,eie( se r+sti el( *i deodat+ Annie )*i a,inti2 5 Nu-i nicio Francesca #arrison aici( spuse ea( .er,( )ncerc%nd s+ )nc3id+ u*a2 El o propti cu piciorul *i o desc3ise din nou2 5 $oa,na #arrison( atunci( dac+ a*a )*i spune( replic+ el( intr%nd )n cas+2 Spune-i c+ .ratele ei( #arr'( -rea s-o -ad+2 Annie )*i )ndrept+ u,erii( ,ul/u,it+ c+ nu purta *or/ul de &uc+t+rie *i c+ a-ea roc3ia &un+ de l%n+ pe ea2 Nu ca ar .i a-ut -reo i,portan/+ pentru #arr' #arrison( dar ,+car nu ar+ta ca o ser-itoare( *i asta )i d+du cura4ul de care a-ea at%ta ne-oie2 5 M+ duc s+ -+d dac+ e acas+( spuse( cu o -oce .er,+( de*i genunc3ii )i tre,urau2 @+ rog s+ a*tepta/i aici )n 3ol2 #arr' o pri-i urc%nd sc+rile2 Era ,icu/+ *i rotun4oar+ *i atr+g+toare( *i )n orice alte ),pre4ur+ri ar .i pl+cut-o( pentru c+ )ntotdeauna )i pl+cuser+ .e,eile ,ai )n -%rst+2 $ar acu, ,intea )i st+tea la lucruri ,ai urgente2 Furia i se aprinse din nou g%ndindu-se la sora sa( acolo( )n casa aceea 7 etal%ndu-*i rela/ia ilicit+ cu c3ine0ul *i copilul &astard( c3iar su& nasul lui2 Bro&a&il c+ *tia tot ora*ul( cu e>cep/ia lui2 Annie intr+ )n ca,era de 0i a lui Francie *i )nc3ise u*a )n ur,a ei2 Se re0e,+ de ea( )nc+ tre,ur%nd( *i Francie ridic+ pri-irea( surprins+2 5 E #arr'( spuse Annie( .+r+ alt+ introducere2 E 4os2 9tie c+ e*ti aici2 Bri-irea lui Francie se )ntunec+2 Se uit+ la Annie( apoi )n 4ur( c+ut%nd o sc+pare2 5 Nu po/i( spuse Annie( citindu-i g%ndurile2 Tre&uie s+-l -e0i2 Tre&uie s+-l )n.run/i( odat+ pentru totdeauna2 O lu+ de
:LG

- ELI!A"ET# A$LER -

u,eri2 Nu-/i poate .ace ni,ic( Francie2 Ni,ic2 6/i aduci a,inte ce /i-a spus Lai TsinP Acu, e*ti propria ta st+p%n+2 Fratele t+u nu are putere asupra ta2 Ai dou+0eci *i cinci de ani2 Tu e*ti tu( Francie2 6n.runt+-l2 9i apoi o s+ po/i( )n .ine( s+-/i -e0i de -ia/a ta2 Oc3ii ei rotun0i o rugau( *i-i str%nse ,%inile( dorindu-*i nespus ca Francie s-o .ac+2 5 Nu pot( spuse Francie( cu o -oce )ngro0it+( *i Ollie -eni )n .ug+ l%ng+ ea2 Francie )l ),&r+/i*a str%ns2 5 "a da( po/i( insist+ Annie2 9i tre&uie2 Adu-/i a,inte de Lai Tsin2 $e toate lucrurile pe care /i le-a spus2 9i g%nde*tete la Ollie( g%nde*te-te ce ar )nse,na pentru el s+ se eli&ere0e de toate .anto,ele .a,iliei #arrison2 5 Ce .anto,e( ,a,iP strig+ Ollie( speriat2 Francie se uit+ la .iul ei *i )*i d+du sea,a c+ tre&uia s+-*i )n.runte trecutul( de dragul lui2 5 Nu e ni,ic( spuse( ea( lini*titor2 $oar -or&e de oa,eni ,ari( nu au ni,ic de-a .ace cu tine2 Co&oar+ )n &uc+t+rie pe scara din dos *i ,+n%nc+ ni*te pr+4ituri de-ale lui Annie2 Tre&uie s+ ,+ )nt%lnesc cu cine-a2 Annie desc3ise u*a *i Ollie o lu+ la .ug+2 Francie se uit+ )n 4os( la &lu0a de dantel+ al&+ *i la .usta de l%n+ gri cu care era ),&r+cat+( *i Annie o lini*ti: 5 Ar+/i &ine2 Nu e ne-oie s+ te ),&raci pentru el2 B+strea0+-te pentru EdNard Stratton2 5 Condu-l la tine )n &irou( Annie( 3ot+r) Francie2 @in *i eu )ntr-o clip+2 6*i nete0i p+rul( dorindu-*i s+-*i poat+ opri tre,uratul ,%inilor( dar toate te,erile )i re-eniser+2 6*i a,inti singur+tatea *i durerea( &+t+ile *i gratiile de la .erestre( ura tat+lui ei *i indi.eren/a lui #arr'2 Apoi )*i spuse c+ e o proast+( iar Annie *i Lai Tsin au dreptate2 Era propria ei st+p%n+ *i la dracuS cu #arr'2 Nu-i putea .ace ni,ic2 Cu toate acestea( era tot speriat+ c%nd co&or) )ncet sc+rile *i tra-ers+ coridorul c+tre &iroul lui Annie2 Annie o a*tepta la u*+ *i o pri-i )n t+cere( )ncura4%nd-o din oc3i2
:LK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

#arr' st+tea )n picioare( l%ng+ &irou2 Ar+ta e>act ca )n seara c%nd )l -+0use la petrecere( )nalt( .ru,os *i arogant( *i nu tre&uia s+ .ii un geniu ca s+-/i dai sea,a c+ .ier&ea de o .urie )n+&u*it+2 O pri-i cu dispre/ *i ea ridic+ &+r&ia( )ncerc%nd s+ .ie la .el de arogant+2 5 Ce cau/i aici( #arr'P )ntre&+ cu o -oce cal,+( iar Annie( care asculta la u*+( d+du din cap apro&ator2 5 Ce )ntre&areD replic+ el( apropiindu-se2 6n .ine( /i-ai .+cut si,/it+ pre0en/a )n San Francisco2 Ce s-a )nt%,plat cu p+c+leala cu ,oartea( surioar+P Francie se cutre,ur+( a,intindu-*i c+ a*a )i spunea Lai Tsin2 5 Cred c+ ar .i ,ai &ine s+ uit+, c+ sunte, .rate *i sor+2 A, reu*it s+ ne e-it+, at%/ia ani( *i nu doresc s+ te ,ai -+d2 5 Nici eu2 "rusc o apuc+ de u,eri( pri-ind-o .eroce )n oc3i2 Cu, )ndr+0ne*ti s+ stai aici( cal,+( *i s+ spui c+ nu -rei s+ ,+ -e0iP Be ,ine 7 #arr' #arrison2 C%nd n-ai .+cut dec%t s+ t%r+*ti )n noroi nu,ele .a,iliei2 6nt%i .ugi cu un c3elner( iar acu, e*ti concu&ina unui c3ine0 nenorocit 7 *i cu un copil &astard( din c%te aud2 Ce drept ai tu s+ por/i nu,ele #arrison( te )ntre&P 5 6/i a,intesc c+ a, dreptul legal s+-l .olosesc2 E nu,ele ,eu2 $egetele lui se )n.ipser+ ,ai ad%nc )n u,erii ei *i o pri-i a,enin/+tor2 5 9i )/i ,ai a,intesc( #arr'( c+ actele de -iolen/+ 7 c3iar co,ise de un #arrison 7 nu ,ai sunt at%t de u*or uitate )n 0ilele noastre2 $ac+ ridici ,%na asupra ,ea( c3e, poli/ia2 El )i d+du dru,ul &rusc *i .+cu un pas )napoi2 Francie ar .i -rut s+-*i ,ase0e u,erii )ndurera/i( dar nu -oia s+-i dea satis.ac/ia de a *ti c+ o durea( a*a c+ )l pri-i cal,( )ncerc%nd s+-*i do,oleasc+ &+t+ile ini,ii2 5 Bentru un lucru n-o s+ te iert niciodat+( spuse #arr'( )n .ine2 L-ai ucis pe tata( a .ost ca *i c%nd ai .i .+cut-o cu ,%na ta2 @enea dup+ tine( dup+ tine *i dup+ iu&itul t+u2 Ar .i tre&uit s+ .ie acas+( )n patul lui( nu alerg%nd pe &ule-ardul
:ML

- ELI!A"ET# A$LER -

Baci.ic dup+ o t%r.+ *i dup+ a,antul ei2 Iar acu, i-ai dat un nepot nelegiti,Q $u,ne0eule( pro&a&il c+ se r+suce*te )n ,or,%nt2 5 Sper c+ da2 $ac+ a e>istat -reodat+ un o, care s+ ,erite s+ a4ung+ )n iad( atunci el este2 5 "+nuiesc c+ &+iatul e al c3ine0ului( spuse #arr'( .urios2 Ea nu r+spunse *i pe el )l cuprinse din nou ne&unia2 5 EsteP )ntre&+ el( prin0%nd-o din nou de &ra/e2 5 $ac+ asta -rei s+ cre0i( r+spunse ea( lini*tit+2 El l+s+ s+-i cad+ &ra/ele( pri-ind-o cu oc3ii ,i4i/i2 5 C%nd a ,urit tata( a, 4urat c+ o s+ te -+d ,oart+( c3iar dac+ e ulti,ul lucru pe care-l .ac pe lu,e2 Borni c+tre u*+( apoi se )ntoarse din nou c+tre ea2 6ntre noi doi nu s-a )nc3eiat totul( o a-erti0+2 S+ nu cre0i asta2 @or&esc serios( Francesca2 Annie se .eri din u*+ c%nd el ie*i *i se repe0i )n strad+2 Ea alerg+ la Francie *i o ),&r+/i*+2 5 Ai .ost ,inunat+D e>cla,+ ea2 At%t de puternic+ *i de cura4oas+2 9i( )n plus( ai a-ut dreptate2 Francie se pr+&u*i tre,ur%nd pe un scaun2 6i -enea s+ pl%ng+( dar( cu ani )n ur,+( se 3ot+r%se s+ nu ,ai -erse nicio lacri,+( pentru c+ -+rsase destule )n -ia/+2 5 M+car s-a ter,inat( spuse Annie( )ncura4ator2 Francie ridic+ oc3ii plini de lacri,i ne-+rsate2 5 O( nu cred( Annie2 Nu cred c+ s-a ter,inat2 Tsta e doar )nceputul2 Lai Tsin ascult+ cu aten/ie c%nd Francie )i po-esti )nt%lnirea ei cu #arr'( d%ndu-*i sea,a c+ a-ea dreptate2 Nu se ter,inase2 5 N-o s+ se ter,ine niciodat+( spuse el2 $ar o s+ la*i asta s+-/i distrug+ toat+ -ia/aP Ai de g%nd s+ stai s+ a*tep/i ce o .i -r%nd #arr' s+-/i .ac+P Sau ai de g%nd s+-/i la*i pro&le,ele deoparte *i s+-/i -e0i de -ia/+P 8ine ,inte( Francie( nu,ai cei .oarte tineri cred c+ -ia/a e .oarte lung+2 Be ,+sur+ ce ),&+tr%ni,( ne g%ndi, cu regret la acele
:MM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

clipe de care ne-a, .i putut &ucura *i pe care le-a, risipit2 Ase,enea clipe se adun+ )n ,inute( oreQ *i( )n cele din ur,+( )n ani2 Ai at%tea de a*teptat de la -ia/+( Francie2 A, )ncercat s+ te )n-+/ ceea ce *tiu( pu/in c%t )nsea,n+ asta( ca s+ te a4ut s+ de-ii puternic+2 Acu, a -enit ,o,entul s+ te .olose*ti de ceea ce te-a, )n-+/at2 E*ti propria ta st+p%n+2 Folose*te-/i -ia/a pentru propria .ericire2 Francie se g%ndi la cu-intele lui Lai Tsin peste c%te-a s+pt+,%ni( c%nd EdNard )i tele.on+ de la NeN IorJ2 Linia era proast+ *i p+rea la ,ii de ,ile dep+rtare( dar era totu*i -ocea lui2 5 C3iar acu, iau trenul spre C3icago2 6n -reo dou+ 0ile a4ung la tine2 5 $ou+ 0ileD e>cla,+ ea2 5 Ca s+ .iu ,ai e>act( ,ar/i la ora opt( spuse el( r%0%nd2 A* -rea s+ se poat+ ,ai de-re,e2 Francie( )/i dai sea,a c%t de dor ,i-a .ost de tineP Ea ro*i( str%ng%nd receptorul ca *i cu, asta ar .i apropiat-o de el2 5 C3iar /i-a .ostP *opti2 5 9tii prin ce ,-ai .+cut s+ trec )n toate lunile asteaP C%nd nu ,-ai l+sat s+ te -+dP Ei &ine( acu, nu ,ai ai de ales2 M+ opresc la #airmont *i a4ung la Aysgarth la ora opt2 Bro,i/i s+ .ii acoloP 5 O s+ te a*tept( pro,ise ea2 5 9tii ce o s+ te )ntre&P Ea d+du din cap( ca *i cu, ar .i putut s-o -ad+2 5 Te rog( r+spunde-,i <$a=( Francie2 Trenul e gata de plecare2 Ne -ede, ,ar/i( draga ,ea2 Ea )nc3ise tele.onul( a,e/it+ de .ericire2 #arr' )i ie*ise din ,inte ca *i c%nd nici n-ar .i e>istat2 EdNard -enea s-o cear+ de so/ie *i ea a-ea de g%nd s+ spun+ da2 Era <draga lui=( *i a-eau o -ia/+ )ntreag+ )nainte( *i nu -oia s+ iroseasc+ niciun ,o,ent din ea2 EdNard se instal+ )n aparta,entul s+u din elegantul 3otel #airmont, apoi tra-ers+ strada Cali.ornia c+tre 6aci'ic
:M

- ELI!A"ET# A$LER -

1nion $l&b, unde a-ea o )nt%lnire cu un partener de a.aceri2 Clu&ul( ad+postit de -ec3ea cas+ a lui Oa,es Flood( era cel ,ai elitist loc din San Francisco( iar )n seara aceea era ticsit2 6*i ter,in+ repede a.acerile *i pri-i ner+&d+tor la ceas; ,ai a-ea o or+ p%n+ s+ se duc+ la Francie2 Se g%ndi s+ plece i,ediat la Aysgarth, dar apoi 0%,&i )n sinea sa *i )*i spuse c+ n-ar .i cinstit2 $in e>perien/+ *tia c+ .e,eilor nu le pl+cea s+ .ie surprinse; .+r+ )ndoial+ c+ se preg+tea pentru el *i tre&uia s+-*i )n.r%ne0e ner+&darea )n nu,ele polite/ii2 $ar suporta cu greu a*teptarea2 Se cu.und+ )ntr-un .otoliu ad%nc de piele( ceru un scotc3 *i-*i aprinse un tra&uc2 Bri-ind )n gol( se g%ndea cu pl+cere la ceea ce-l a*tepta2 A*teptase at%ta2 Ce ,ai conta )nc+ o or+P $ar de data aceasta nu a-ea s-o lase pe Francie s+ spun+ <Nu=2 $e c%nd o cunoscuse( nu-i ie*ise niciodat+ din ,inte: era .e,eia per.ect+( .ru,oas+( pasionat+( era o ade-+rat+ doa,n+ 7 tot ce-*i putea dori un &+r&at de la o so/ie2 "+r&atul din .a/a lui .o*ni paginile 0iarului *i apoi )l arunc+ de0gustat pe ,as+( )ncrunt%ndu-se )n ti,p ce-*i golea pa3arul2 5 Sper c+ nu sunt -e*ti proaste( i se adres+ EdNard( cu un 0%,&et politicos2 5 @e*ti proasteP 0ise #arr'( ridic%nd din u,eri2 Sunt proprietarul a.urisitului +sta de 0iar *i pierd &ani cu ne,iluita2 Nu ,+ )ntre&a de ce2 $u,ne0eu *tie c+ a, c3eltuit destul ti,p *i destui &ani cu el( at%/ia c%t s+ .i a4uns pentru o du0in+ de alte co,panii2 Se uit+ .+r+ c3e. la interlocutorul s+u( dar nu-l recunoscu2 E*ti nou pe aiciP 5 $oar )n -i0it+2 M+ nu,esc Stratton2 EdNard Stratton2 5 #arr' #arrison2 6ntinse ,%na *i cel+lalt i-o str%nse puternic2 5 Bot s+-/i o.er ce-a de &+utP )ntre&+ #arr'( c3e,%nd un c3elner( dar EdNard cl+tin+ din cap2 :o&rbon *i ap+( co,and+ #arr'( cercet%nd din pri-iri )nc+perea )ntunecoas+2 A-ea ner-ii )ntin*i la ,a>i,u,; )ncepuse s+
:M:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

se plictiseasc+ de 0iar( de San Francisco *i de acelea*i .e/e cunoscute2 6ncepuse s+ i se par+ c+ toate cuno*tin/ele )l pri-eau ciudat2 6i suspecta c+ )l &%r.esc( de4a circulau 0-onuri despre a.urisita de sor+-sa *i nenorocitul ei de a,ant c3ine02 A-ea ne-oie s+ plece o -re,e de acolo( a-ea ne-oie de lu,inile str+lucitoare *i de agita/ia *i de pl+cerile ur&ane din Man3attan ca s+ se re.ac+2 5 Nu e*ti din NeN IorJP )l )ntre&+ el pe str+in( iar EdNard r%se2 5 Londra *i Sco/ia( de*i toc,ai a, .ost la NeN IorJ cu a.aceri2 5 Tot cu a.aceri *i la San Francisco( pro&a&il2 #arr' .+cea con-ersa/ie politicoas+ )n ti,p ce-*i &ea :o&rbon-ul( a&ia ascult%nd r+spunsurile o,ului2 5 Nu toc,ai2 $e .apt( a, -enit aici ca s+ ,+ )nsor2 Asta dac+ ,+ accept+ ea2 M-a re.u0at de4a de at%tea ori( c+ nu ,ai pot .i sigur2 #arr' r%se2 5 E*ti norocos2 Fe,eia pe care a, cerut-o eu a acceptat *i ,-a costat o a-ere2 9i era engle0oaic+2 6l pri-i interesat pe EdNard2 $oa,na cu care te )nsori e din San FranciscoP EdNard 0%,&i e>tatic2 5 $estul de ciudat( are acela*i nu,e ca *i tine2 Boate o cuno*ti: Francesca #arrison2 #arr' )l pri-i )n t+cere2 Buse cu gri4+ pa3arul gol pe ,as+2 !%,&i cu 0%,&etul larg *i satis.+cut al pisicii de C3es3ire( din cele&ra po-este( *i spuse: 5 Nu e deloc surprin0+tor( Stratton( din ,o,ent ce .e,eia )n c3estiune se )nt%,pl+ s+ .ie sora ,ea2 E>presia lui EdNard se sc3i,&+ )ntr-una de surpri0+( )n ti,p ce #arr' continu+: Cred c+ ar .i ,ai &ine s+-,i spui ce *tii despre ea( apoi s+-,i dai -oie s+-/i spun ade-+rul2 5 Ade-+rulP #arr' ridic+ ,%na( )n se,n de a-ertis,ent2 5 Crede-,+( Stratton( sunt lucruri )n leg+tur+ cu Francesca pe care nu le-ai &+nui niciodat+2 $+-,i -oie s+-/i spun c%te-a .apte2
:MA

- ELI!A"ET# A$LER -

EdNard )l pri-i )n t+cere c%t ti,p #arr' -or&i; la )nceput cre0u c+ a )nt%lnit un ne&un( dar( uit%ndu-se la el 7 un &+r&at .ru,os( &ine ),&r+cat( prosper 7 )*i d+du sea,a c+ nu era ca0ul2 Ce spunea #arrison suna plau0i&il( cu toate acestea nu putea crede c+ -or&ea despre Francesca2 #arr' )nc3eie triu,.+tor: 5 E ade-+rul-ade-+rat( Stratton2 6ntrea&+ pe oricine din acest clu& ce *tie despre sora ,ea *i to/i n-or s+ .ac+ dec%t s+-/i con.ir,e ce spun eu2 Tata o /inea )ncuiat+ c%nd era copil( pentru c+( de pe -re,ea aceea( .+cea lucruri ne&une*ti2 Era de necontrolat( dar n-o putea tri,ite la a0il2 Iar ea l-a r+spl+tit lu%ndu-*i un iu&it c3iar su& nasul lui 7 *i acu,( &astardul +sta2 Se apropie de EdNard( pri-indu-l )n oc3i2 Crede-,+( ,ai &ine .+r+ ea2 O s+ te distrug+ pe tine *i .a,ilia ta( Stratton( /ine ,inte ce-/i spun2 Brin ,intea lui EdNard trecu o -i0iune a oc3ilor al&a*tri *i inocen/i ai lui Francie( *i se )ntre&+ disperat dac+ erau doar o ,asc+ pentru toat+ r+utatea care toc,ai )i .usese descris+2 Se g%ndi la copiii lui ne-ino-a/i( acas+ la Strattons2 Era un o, conser-ator *i *tia c+ nu putea risca .ericirea *i siguran/a lor pentru propriile sale dorin/e2 $e0ilu0ionat( )*i ),pinse scaunul *i se ridic+2 6l pri-i trist pe #arr' *i spuse: 5 @+ ,ul/u,esc( do,nule( pentru in.or,a/ii2 Apoi se )ntoarse *i porni c+tre u*+2 #arr' )l pri-i plec%nd( cu acela*i 0%,&et r+ut+cios( sa-ur%nd gustul dulce al r+0&un+rii2 A-ea )n .a/+ un o, distrus2 Francie *tia c+ arat+ per.ect2 Nu era nu,ai ,inunata roc3ie lung+ de cati.ea al&astr+( nici tranda.irul din p+r( era str+lucirea interioar+ a .ericirii care-i lu,ina c3ipul2 I se p+rea c+ o s+ e>plode0e de .ericire )n ti,p ce -eri.ica *i r+s-eri.ica ,asa( elegant a*ternut+( pentru dou+ persoane( nete0ind iar *i iar .a/a de ,as+ de da,asc( )ndrept%nd argint+ria *i tranda.irii din -a0a de cristal din ,i4loc2 6n *e,ineu ardea .ocul( lu,%n+rile )nalte erau aprinse )n
:MC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

s.e*nice su&/iri de argint( ad+ug%ndu-*i str+lucirea &l%nd+ culorii oc3ilor ei( .+c%ndu-i s+ a4ung+ aproape de nuan/a roc3iei2 Totul ,ergea con.or, planului; Ollie era )n pat( Annie era plecat+( iar Lai Tsin era la &irou2 Era opt .+r+ cinci ,inute *i EdNard tre&uia s+ soseasc+ )n c%te-a clipe2 Fugi la .ereastr+( i/indu-se printre perdele *i r%0%nd de propria ner+&dare2 $up+ toate lunile c%nd )l re.u0ase( era ridicol s+ nu ,ai poat+ a*tepta c%te-a ,inute ca s+-l -ad+2 Se )ntoarse l%ng+ .oc *i se opri cu spatele la el( pentru c+ nu -oia s+ se a*e0e *i s+-*i *i.one0e roc3ia2 @oia s+ arate per.ect( pentru el2 Ceasul &+tu opt *i ea-*i /inu r+su.larea( a*tept%nd s+ aud+ soneria2 EdNard era )ntotdeauna punctual2 $ar soneria nu sun+ *i( dup+ o -re,e( se duse la .ereastr+ *i trase din nou perdeaua( c+ut%nd silueta .a,iliar+ printre trec+tori( spun%ndu-*i c+ pro&a&il .usese re/inut2 Cercet+ din nou ,asa( r+sucind sticla de *a,panie )n .rapier+ *i re-i0uind )n ,inte ,eniul: ca-iarul &eluga( care-i pl+cea lui at%t de ,ult( st+tea )n &olul de cristal cu g3ea/+( pe &u.et; .ai,osul so,on al lui Annie a*tepta )n &uc+t+rie s+ .ie adus de ,ena4er+( c%nd a-ea s+ o c3e,e( iar dup+ aceea ur,a ca.eaua *iQ Francie o.t+2 @oia ca totul s+ .ie per.ect( pentru c+ el era un &+r&at at%t de per.ect2 Se uit+ la ceas2 Opt *i un s.ert2 Se duse la .ereastr+ *i pri-i a.ar+( apoi se )ntoarse )n ca,er+( nedu,erit+2 Nu era )n .irea lui EdNard s+ )nt%r0ie( ar .i dat ,+car un tele.on2 Totu*i( se putea )nt%,pla orice( poate c+ nu a-ea de unde s+ sune2 Spun%ndu-*i s+ nu se )ngri4ore0e( c+ ,%ncarea nu se strica *i c+ nu era nicio gra&+( )ncepu s+ se pli,&e )ncoace *i )ncolo prin ca,era con.orta&il+( a*tept%nd2 La ora nou+ e>presia ei .ericit+ de-enise spai,+ *i pri-ea )ngri4orat+ pe .ereastr+2 La 0ece era g3e,uit+ pe .otoliu )n .a/a .ocului care se stingea( rug%ndu-se s+ sune soneria2 S+ri din nou )n picioare la unspre0ece c%nd au0i pa*i a.ar+( dar u*a se desc3ise *i se )nc3ise *i recunoscu pasul u*or al
:ME

- ELI!A"ET# A$LER -

lui Annie( care se strecura discret c+tre ca,era ei2 Se g%ndi s+ tele.one0e la 3otel( dar ,%ndria o ),piedic+2 $ac+ ar .i .ost cu,-a re/inut at%ta ti,p( ar .i g+sit un ,i4loc s+-i tri,it+ un ,esa42 $up+ aceea nu ,ai nu,+r+ orele *i ,inutele2 Nu ,ai a-ea rost2 Cu capul )n ,%ini( se )ntre&+ disperat+: <$e ceP= 6*i puse de ,ii de ori aceea*i )ntre&are2 Nu sunase el cu dou+ 0ile )n ur,+( ca s+-i spun+ c+ se )nsoar+ cu ea( orice ar .iP Cu lacri,ile secate( )ncepu s+ se pli,&e din nou prin ca,er+2 Trase perdelele *i pri-i )n noaptea )ntunecat+( re.lect%nd2 Iar c%nd 0orii )*i croir+ dru, prin cea/a gri( se cu.und+ epui0at+ )n .otoliu2 9tia c+ pentru a doua oar+ )n -ia/+ )l pierduse pe &+r&atul pe care-l iu&ea2 Annie o g+si acolo la ora *apte( c%nd -eni s+ -ad+ dac+ se str%nsese ,asa2 O -+0u g3e,uit+ )n .otoliu( pri-i ,asa elegant+ *i neatins+ *i lu,%n+rile arse2 5 N-a -enit( spuse ea( plat2 Oc3ii lui Francie erau la .el de lipsi/i de -ia/+ ca *i cenu*a din -atr+2 5 E -ina ,ea( Annie( spuse ea( o&osit+2 N-ar .i tre&uit s+-l las s+ -in+ aici( n-ar .i tre&uit niciodat+ s+ ,+ g%ndesc la c+s+torie2 9tia, c+ .ac o gre*eal+2 Nu po/i s+-/i cl+de*ti .ericirea pe te,elia unor ,inciuni2 Ridic+ din u,eri *i ad+ug+: Nu *tiu ce s-a )nt%,plat( dar *tiu c+ n-o s+-l ,ai -+d niciodat+2 Se ridic+ *i se )ndrept+ o&osit+ c+tre u*+2 Roc3ia scu,p+ de sear+ ar+ta u*or /ip+toare )n lu,ina str+lucitoare a di,ine/ii *i Francie a-ea u,erii c+0u/i2 Annie spuse: 5 Francie( de ce nu-l suni( ca s+ a.li ce s-a )nt%,platP Sigur tre&uie s+ e>iste o e>plica/ieQ 5 N-o -o, *ti niciodat+2 $ar ,ai t%r0iu( )n cursul di,ine/ii( sosir+ dou+ &ilete( dintre care unul cu antetul 3otelului #airmont. Acesta spunea: #rancesca. Am a*&t la %is(o,iie o noa(te l&ng. /n care s. re'lecte, +i am aj&ns la concl&,ia c. ai a*&t %re(tate +i c. e mai bine s. n& ne mai *e%em nicio%at.. Te rog s. m. ieri. Era se,nat si,plu: 8.
:MF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Cel+lalt &ilet era pe 3%rtie cu antetul arrison eral%, *i-i spunea scurt c+ #arr' considerase c+ a tre&uit s+-l in.or,e0e pe pretendentul ei despre trecutul pe care-l a-ea( *i c+ a-ea s+ .ac+ tot ce-i st+tea )n puteri ca s+ ),piedice o ase,enea c+s+torie2 Era se,nat . arrison. #arr' *i Lord Stratton s-au )nt%lnit )n trenul 6aci'ic 6&llman care ,ergea spre NeN IorJ( )n acea dup+-a,ia0+2 Se salutar+ din cap *i #arr' 0%,&i( dar Stratton nu-i -or&i *i #arr' nu-l ,ai -+0u deloc tot restul c+l+toriei2

:MG

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 3
191L-1917 C%nd era la NeN IorJ( #arr' st+tea )ntotdeauna la 3otelul Astor, la intersec/ia "roadNa' cu Strada AA2 6i pl+cea locul *i lu>ul( la .el de ,ult ca aerul aristocratic( *i al+turi de "herryMs, RectorMs *i 2elmonicoMs, Astor Roo' ?ar%en era locul lui pre.erat pentru o )nt%lnire cu o .e,eie2 Rr+dina de pe acoperi* a-ea 3a-u0uri *i .%nt%ni sc%nteietoare( cascade *i grote cu -erdea/+( c3io*curi cu .lori *i copaci n+p+di/i de ieder+2 #arr' era singur acolo( &%ndu-*i coniacul( c%nd o -+0u pe ro*cat+2 6nso/itorul ei era cu spatele la el *i ea )l pri-i( iar oc3ii li se )nt%lnir+2 Ea )*i co&or) pri-irea( pe 4u,+tate 0%,&ind( apoi o ridic+ iar *i-l pri-i pe su& gene2 #arr' ridic+ pa3arul( toast%nd ,ut2 C3e,+ c3elnerul *i )l )ntre&+ cine era2 5 E &aroana Magda Munt0i( i se r+spunse2 #arr' )i tri,ise un &ilet( pri-ind-o ner+&d+tor )n ti,p ce-l citea2 Ea )i 0%,&i( un 0%,&et discret( ast.el )nc%t )nso/itorul ei s+ nu o&ser-e( dar lui #arr' i se p+ru pro,i/+tor2 A.l+ unde locuia *i-i tri,ise .lori *i un alt &ilet( cer%ndu-i s+ ia cina cu el2 Ea accept+ *i( c%nd se )nt%lnir+ )n cele din ur,+( #arr' se )ndr+gosti pe loc2 Magda era unguroaic+2 Era sclipitoare( cu &ucle ar+,ii( oc3i -er0i ca s,araldele *i cu un te,pera,ent i,pre-i0i&il2 Era cu c%/i-a ani ,ai ,are ca el( dar a-ea genul de trup care-i pl+cea( nu,ai unduiri( spre deose&ire de stilul piele*i-os( care era la ,od+2 A-ea s%ni de ala&astru( *olduri care se ondulau c%nd ,ergea( picioare lungi *i .ru,oase *i un apetit se>ual s+n+tos2 Mai a-ea *i un aparta,ent elegant( l+sat ,o*tenire 7 sau cel pu/in a*a pretindea 7 de .ostul so/( *i cu,p+ra &l+nuri *i ni,icuri scu,pe( a*a cu, al/i oa,eni cu,p+rau produse de &+c+nie2 Adic+ 0ilnic2 #arr' uit+ de Francie *i EdNard Stratton2 Era at%t de )ndr+gostit de Magda( )nc%t pl+ti pre/ul pe care-l cerea( .+r+
:MK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

s+ su.le( .inan/%ndu-i incursiunile la L&cille, Mainbocher, $artier *i Ti''any. Cu,p+r+ o cas+ cu trei0eci de ca,ere )n Sutton Blace( apoi o ceru )n c+s+torie *i )i d+du ,%n+ li&er+ s-o decore0e2 Iar c%nd ea accept+( uit+ de 0iar *i de a.acerile din San Francisco2 Se c+s+tori cu Magda *i( ti,p de doi ani( se 4uc+ de-a a,antul pe l%ng+ <st+p%na= sa( la toate e-eni,entele sociale *i la clu&urile din Man3attan2 $oi ani ,ai t%r0iu( se tre0i de-re,e )ntr-o di,inea/+( plin de ,%ndrie ,asculin+( *i .+cu dragoste cu ea2 Ea r+,ase ca de piatr+ p%n+ c%nd ter,in+( apoi spuse rece: 5 M-a, plictisit( #arr'2 @reau s+ di-or/+,2 El o pri-i( )i -+0u indi.eren/a din oc3i( apoi enor,itatea a ceea ce au0ise )l i0&i cu toat+ puterea2 Se uit+ )n 4os la propriul trup( str+lucind de sudoarea orgas,ului triu,.al( la ea( care st+tea ca o e.igie de ,ar,ur+( cu &u0ele u*or r+s.r%nte a dispre/2 Apoi o lo-i2 Tare2 Magda nu pl%nse2 6*i puse o ,%n+ la gura )ns%ngerat+( )*i .rec+ oc3iul u,.lat *i spuse .+r+ intona/ie: 5 Asta o s+ te coste( #arr'2 9i a*a se )nt%,pl+2 6i tre&uir+ aproape doi ani *i 4u,+tate din a-ere ca s+-i cu,pere t+cerea *i s+-*i sal-e0e reputa/ia2 Ea o&/inu di-or/ul *i( dup+ r+0&oi( se duse s+ tr+iasc+ la Monte Carlo( pe &anii lui( cu un .als conte rus( unul dintr-un lung *ir de a,an/i( )n ti,p ce a-erea lui se ),pu/ina2 Cei trei ani cu Magda( ca a,ant+ *i so/ie( .useser+ costisitori2 Nu,ai casa din Sutton Blace costase aproape 0ece ,ilioane( pentru c+ ea dorise decoratori la ,od+( antic3it+/i .ran/u0e*ti *i picturi de ,ae*tri italieni2 9i c3iar *i a*a( ar+ta ca o cas+ de t%r.+ unguroaic+ scu,p+2 Ceea ce *i era( )*i spuse el( cu de0gust2 C%nd( )n cele din ur,+( se )ntoarse la San Francisco( ar+t%nd cu 0ece ani ,ai &+tr%n dec%t cei dou+0eci *i opt de ani pe care-i a-ea( cu .a/a &u3+it+ a unui &+utor )nr+it *i cu e>presia o&osit+ a unui o, care -+0use de toate( )l a*tepta o alt+ surpri0+2 6n ti,p ce *o.erul conducea auto,o&ilul pe strada Cali.ornia( #arr' se )ntoarse s+ se uite la casa nou+
: L

- ELI!A"ET# A$LER -

care ocupa terenul de ,ult ti,p p+r+sit( a.lat la o strad+ distan/+ de casa lui2 5 Asta a r+s+rit peste noapte( co,ent+ el2 A cui este( *tii cu,-aP 9o.erul se a&/inu s+-i spun+ c+ lipsea de aproape cinci ani2 6n sc3i,&( cl+tin+ din cap *i r+spunse: 5 Nu a, au0it a cui cas+ este( do,nule2 Min/ea 7 pur *i si,plu nu -oia s+ .ie el cel care s+-i spun+ do,nului #arrison c+ cele&ra sa sor+ )*i construise casa c3iar peste dru, de el *i tr+ia )n ea cu .iul ei 7 un copil &lond *i .ru,os 7 cu un &+ie/el c3ine0 ca, de aceea*i -%rst+ *i cu ,ilionarul c3ine0( nu,it Mandarinul2 Nu c+ i-ar .i -i0itat cine-a acolo( pentru c+ p+reau s+ tr+iasc+ )ntr-o super&+ i0olare( *i to/i ser-itorii erau c3ine0i( ast.el c+ nu e>istau &%r.e2 $ar .e,eia era .oarte elegant+ *i )ntotdeauna 0%,&ea .ru,os c%nd treceai pe l%ng+ ea2 R%n4i desc3i0%ndu-i u*a lui #arr' *i -aletul co&or) sc+rile ca s+-l )nt%,pine2 Tot ora*ul -or&ea despre cas+( despre Mandarin *i despre concu&ina lui( *i *o.erul )*i spuse: <$o,nuS #arr' o s+ .ie .urios ca dracuS c%nd o a.la2= Ca,era de 0i a lui Francie era la parter( .erestrele ei ,ari d+deau spre strada Cali.ornia2 Era o ca,er+ su.icient de ,ic+ pentru a .i con.orta&il+( dar destul de ,are pentru a a-ea loc )n ea tot ce-i tre&uia: c+r/ile( &iroul( scaunele *i so.alele tapisate cu &rocart c3i3li,&ariu; )ns+ tot ,ai a-ea acel aer -ag *i singuratic al lucrurilor noi2 Casa era -oit lipsit+ de ostenta/ie2 Era construit+ din piatr+ de culoarea untului( )n stil Reorgian engle0esc( cu o .a/ad+ &anal+ *i o u*+ de le,n negru( iar singurele locuri unde se .olosise ce-a ,ar,ur+ erau treptele de la intrare *i ,asa din &uc+t+ria al&+2 Bodelele erau din le,n de ul,( lustruite p%n+ c+p+taser+ o str+lucire ro*iatic+( iar singurele la,&riuri se a.lau )n &i&liotec+( unde se potri-eau2 O scar+ super&+( suspendat+( p+rea s+ se )nal/e( .+r+ niciun spri4in( p%n+ la galeria se,icircular+ de la eta4ul )nt%i( iar .erestrele )nalte u,pleau casa de lu,in+2 Ar3itectul engle0 )l spusese
: M

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

lui Francie c+ se inspirase dup+ o cas+ din Ma'.air( din Londra( *i si,plitatea ei elegant+ era cu totul di.erit+ de grandoarea ),popo/onat+ a c+,inului copil+riei ei *i de replica ,onstruoas+ pe care #arr' o construise la o arunc+tur+ de &+/2 C%nd EdNard Stratton o p+r+sise( Francie nu pl%nsese *i nici nu se cu.undase )n autoco,p+ti,ire2 Acceptase c+ EdNard a-ea dreptul s+ se r+0g%ndeasc+ )n pri-in/a c+s+toriei cu ea2 $ac+ ar .i a-ut oca0ia( i-ar .i spus c3iar ea ade-+rul( dar #arr' i-o luase )nainte2 #arr' )i 3ot+r%se soarta( *i triste/ea ei se trans.or,ase )n .urie *i o 3ot+r%re o/elit+2 6*i construise( )n .ine( casa *i( pe ,+sur+ ce aceasta se )n+l/ase( )ncrederea ei crescuse2 L.T. #rancis $om(any de-enise Corpora/ia Lai Tsin, .lota lor crescuse la *aptespre0ece na-e *i transporta ,+r.uri pentru negustori *i produc+tori p%n+ la Li-erpool *i Los Angeles( "o,&a' *i Singapore( Istan&ul *i #a,&urg( iar nu,ele lor se g+sea )n gra.icele de transport pu&licate de orice 0iar din lu,e2 Lai Tsin a-ea talentul ,isterios de a se a.la )n locul potri-it( la ,o,entul potri-it *i( de*i nu a-ea niciun prieten printre oa,enii de a.aceri din San Francisco sau printre TaiBan-ii din #ong 1ong( nu ,ai era tratat cu dispre/ul ar+tat unui coolie2 Nu purta niciodat+ 3aine europene( dar )n ro&a lui al&astr+ *i lung+ a-ea o de,nitate discret+( care-i o&liga la respect pe cei cu care .+cea a.aceri; oricine ar .i a-ut di.icult+/i( dac+ i s-ar .i cerut s+-*i a,inteasc+ de o singur+ a.acere proast+ pe care ar .i )nc3eiat-o cu el( sau de o singur+ nedreptate .+cut+ de el2 $e la .ereastr+( Francie -+0u auto,o&ilul de culoarea -inului de "urgundia( trec%nd pe l%ng+ cas+ *i 0+ri .a/a curioas+ a .ratelui ei( dar nu 0%,&i satis.+cut+2 Trecuser+ cinci ani din noaptea .atidic+ )n care #arr' )i distrusese -ia/a( dar( spre surpri0a ei( nu si,/ea pentru el dec%t indi.eren/+2 Ur,+ri cu, *o.erul )i desc3ise portiera( cu, -aletul co&or) treptele )n .ug+ *i cu, un alt ser-itor se repe0i s+-i ia &aga4ele2 #arr' nu .+cuse )n -ia/a lui un pas(
:

- ELI!A"ET# A$LER -

.+r+ ca o du0in+ de ser-itori s+-i stea la )nde,%n+( *i Francie se )ntre&+( dispre/uitoare( dac+ ,ai *tia cu, s+-*i pun+ past+ pe periu/a de din/i sau cu, s+ se &+r&iereasc+2 Iar #arr'( cu oc3ii lui )ncerc+na/i *i cu gr+si,ea pe care o pusese pe el( p+rea cu 0ece ani ,ai &+tr%n2 Francie ridic+ din u,eri *i plec+ de la .ereastr+( )ntre&%ndu-se ce a-ea s+ spun+ el( c%nd a-ea s+ a.le c+ ea era noua lui -ecin+( dar de .apt nu-i prea p+sa2 #arr' nu-i ,ai putea .ace ni,ic acu,2 Boate c+ a-erea ei nu era )nc+ la .el de ,are ca a lui( dar( dac+ erau ade-+rate 0-onurile despre dec+derea lui .inanciar+( atunci a lui era )n co&or%re( pe c%nd a ei era )n urcare2 6n paginile 0iarelor de scandal .useser+ articole despre cu, tre&uise s+-*i -%nd+ ac/iunile de la c+ile .erate( ca s+ pl+teasc+ di-or/ul de a doua so/ie( *i toat+ lu,ea *tia c+ 0iarul lui pierdea &ani ,ai repede dec%t era tip+rit2 Iar de c%nd )i concediase de la conducere pe .o*tii colegi ai tat+lui s+u( se au0eau 0-onuri despre pro&le,e *i ,ai ,ari )n )ntreprinderile arrison. $in 3ol se au0i un strig+t *i Francie *i-l scoase din ,inte pe #arr' *i norocul lui apus( )n ti,p ce Ollie se repe0i pe u*+ cu e>u&eran/a lui o&i*nuit+ la )ntoarcerea de la *coal+2 5 Ma,i( pot s+ ,+ duc cu B3ilip la depo0iteP o )ntre&+( ner+&d+tor2 Francie o.t+2 5 9i te,eleP 5 O.( ,a,i( le .ac ,ai t%r0iu2 6i 0%,&i .er,ec+tor *i( ca )ntotdeauna( Francie )*i a,inti de tat+l lui2 Bro,it( ad+ug+ el( ),&r+/i*%nd-o2 Acu,( c+ ),plinise treispre0ece ani( ),&r+/i*+rile de-eniser+ o raritate( *i ea )ntre&+( ridic%nd din spr%ncene: 5 C+rui .apt )i datore0 onoarea( do,ni*orule Olli-erP El d+du din u,eri: 5 O( nu *tiu( p+reai ca, trist+( cred2 Ne -ede, ,ai t%r0iu( ,a,i2 B3ilip C3en a*tepta )n 3ol2 5 6l aduc )napoi la *ase( Sor+ ,ai ,are( spuse el( cu o plec+ciune politicoas+2
: :

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Se duse la u*+( ca s+-i ur,+reasc+ )ndep+rt%ndu-se2 Ollie era )nalt pentru -%rsta lui( suplu ca un ,%n0 t%n+r( cu p+rul &lond *i des( care-i .lutura de0ordonat pe .runte2 A-ea oc3ii cenu*ii( ca ai lui Oos3( *i a-ea 0%,&etul tat+lui s+u 7 acela*i 0%,&et cu care toc,ai o .er,ecase ca s+-l lase s+-*i a,%ne te,ele 7 *i aceea*i inocent+ po.t+ de -ia/+ a lui Oos32 Ollie aproape c+ alerga pe strad+( plin de ner+&dare *i gra&+( )n ti,p ce pasul lui B3ilip C3en era controlat *i 3ot+r%t2 B3ilip( la cei optspre0ece ani ai s+i( era un c3ine0 a,erican( o&i*nuit cu stilul de -ia/+ occidental2 6*i purta p+rul scurt *i se ),&r+ca occidental( c3iar *i la .esti-alurile c3ine0e*ti2 Iar Mandarinul *tia c+ a*a *i tre&uie s+ .ie2 Lai Tsin dorise ca el s+-*i p+stre0e ,o*tenirea c3ine0easc+( *i cea ,ai ,are parte a -ie/ii B3ilip tr+ise )ntr-o .a,ilie c3ine0+ *i se dusese la *coli c3ine0e*ti( dar )n .iecare dup+a,ia0+ un pro.esor )l )n-+/ase istoria A,ericii *i Europei *i-l introduse )n cultura occidental+2 B+r+sise *coala la *aispre0ece ani *i )ncepuse s+ lucre0e al+turi de Lai Tsin( pe care( cu respect( )l nu,ea <Cinstitul Tat+=( pentru a )n-+/a toate aspectele a.acerilor lor2 $eseori )l )nso/ea )n c+l+toriile )n Orient( *i Mandarinul )l trata ca pe propriul s+u .iu( iar )ntre ei e>ista o leg+tur+ puternic+ de dragoste *i )ncredere2 Ollie ridic+ pri-irea la .a/a serioas+ a lui B3ilip )n ti,p ce co&orau dealul ca s+ ia un tra,-ai c+tre MarJet Street2 B3ilip C3en era idolul lui2 Era un &+iat scund *i serios( cu pielea palid+ *i p+rul negru *i des2 Oc3ii lui coda/i a-eau o culoare neo&i*nuit+( ca.enie( *i o e>presie enig,atic+2 6l nu,ea pe Ollie <Frate ,ai ,ic=( era t+cut *i ,isterios( *i Ollie nu *tia niciodat+ la ce se g%ndea( dar &+nuia c+ tre&uie s+ .ie ce-a i,portant( pentru c+ B3ilip nu-*i &+tea niciodat+ capul cu scoruri la &ase&all sau cu colec/ii de pac3ete de /ig+ri sau cu caii de la .er,+2 B3ilip p+rea s+ se g%ndeasc+ )ntotdeauna la lucruri ,ai )nalte( ,ai interesante( cu, ar .i -aloarea ,onedei din #ong 1ong( .a/+ de dolarul a,erican( sau tona4ul ulti,ei na-e ad+ugate
: A

- ELI!A"ET# A$LER -

.lotei Lai Tsin. Iar acesta era unul din ,oti-ele pentru care Ollie -oia s+-l )nso/easc+ pe B3ilip la &irouri( pentru c+ dorea s+ )n-e/e totul despre a.aceri2 @oia s+ c+l+toreasc+ spre #ong 1ong cu Mandarinul *i cu B3ilip( -oia s+ -ad+ cu, se )ncarc+ cargourile lor ca s+ plece pe Marea C3inei( *i s+ -i0ite0e toate ,inunatele porturi ale lu,ii2 Cel+lalt ,oti- era c+ B3ilip era singurul lui prieten2 "anii a-eau putere( a*a c+ Ollie ,ergea la cea ,ai &un+ *coal+ pentru &+ie/i din San Francisco( dar nu si,/ea c+ locul lui e acolo2 O( ceilal/i &+ie/i erau )n regul+( 4uca .ot&al cu ei *i -or&ea cu ei( dar nu era niciodat+ in-itat la ei acas+2 Sigur( )l durea pu/in( dar *tia c+ .a,ilia lui era deose&it+ *i( de*i era ,%ndru de ea( uneori )i era ca, greu2 9i era )ntotdeauna singur( )ncerca s+ se console0e( .iloso.ic( spun%ndu-*i c+ anul ur,+tor ,a,a lui )l tri,itea la colegiu )n Est( dar su.erea oricu,2 Iar c%nd( )n cele din ur,+( B3ilip C3en -enise s+ locuiasc+ cu ei( pentru pri,a oar+ )n -ia/+ c+p+tase un prieten2 Be /+r,ul oceanului se ridicase cea/a c%nd a4unser+ ei la docuri( *i Ollie o ,irosi -esel( ca un ,arinar care adul,ec+ -%ntul2 5 9tii ce-a( B3ilip( )i spuse el( desc3i0%nd u*a -ec3e de le,n( )ntr-o 0i o s+ co,and propria ,ea na-+2 O s+ .ie na-a a,iral a .lotei noastre *i o s-o nu,i, Man%arin&l. B3ilip d+du din cap2 5 $ac+ asta dore*ti( Frate ,ai ,ic( o s-o .aci2 Eu unul o s+ r+,%n la #ong 1ong *i o s+ u,plu -asele noastre cu ,ar.+2 5 C%nd era, copil( continu+ Ollie( -oia, s+ ,+ .ac pirat( dar Mandarinul ,i-a spus c+ nu e o pro.esie respecta&il+2 !%,&i *i ad+ug+: Bro&a&il c+ nu e( dar tre&uie s+ .ie a,u0ant2 $in coli&a ,icu/+ de le,n pe care Lai Tsin o cu,p+rase cu ani )n ur,+( depo0itul de-enise un i,ens co,ple> de &irouri *i ,aga0ii( dar era tot un grup de cl+diri lipsite de preten/ii( construite din le,n( cu acoperi*uri de ta&l+( a*e0ate pe /+r,ul oceanului( *i ni,eni n-ar .i &+nuit c+
: C

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

acolo se a.l+ sediul unei co,panii de ,ulte ,ilioane de dolari( care se lupt+ cu succes pentru c+ile co,erciale ale lu,ii2 Ca de o&icei( Lai Tsin se a.la )n &irou2 Burta 3aina de ,+tase al&astru-)nc3is( lung+( ca )ntotdeauna( iar ca,era ,o&ilat+ si,plu era un ,odel de cur+/enie2 Be ,asa si,pl+ de le,n se a.lau a&acul -ec3i( o tu*ier+ c3ine0easc+ *i pensule( ca *i o c+li,ar+ *i tocuri occidentale2 6n .a/+ /inea un teanc ordonat de 3%rtii *i un i,ens dosar ro*u2 C%nd &+ie/ii cioc+nir+( ridic+ pri-irea *i )i in-it+ s+ intre2 B3ilip se )nclin+ *i Ollie )l i,it+2 Nu-*i putea a,inti ca Mandarinul s+-l .i ),&r+/i*at -reodat+( nici c3iar c%nd era ,ic2 Lucrurile se petreceau )ntotdeauna )n stil c3ine0esc( cu ritualuri .or,ale *i plec+ciuni( dar oc3ii Mandarinului se lu,inau c%nd )l -edea( *i *tia c+ se &ucur+2 5 "ine ai -enit( Ollie( )i spuse el( )n c3ine0+2 Sper c+ pl+cerea pe care o a,( -+0%ndu-te( nu )nsea,n+ c+-/i negli4e0i te,ele2 Ollie 0%,&i2 Scutur%ndu-*i p+rul din oc3i( r+spunse )n aceea*i li,&+: 5 Nu( do,nule( i-a, pro,is ,a,ei s+ le .ac ,ai t%r0iu2 Mandarinul )ncu-iin/+ din cap2 5 Atunci( dac+ tot e*ti aici( o s+-/i dau o sarcin+2 6i )ntinse a&acul( ar+t%ndu-i cu, s+ -eri.ice *irurile de ci.re de pe ulti,a pagin+ a dosarului2 Ollie 0%,&i -esel2 Coloanele erau )n c3ine0+ *i *tia c+ Mandarinul -oia s+ -eri.ice c%t de &ine st+p%ne*te li,&a scris+2 6n-+/ase c3ine0a de la cinci ani *i se descurca )n ,andarin+ *i )n cantone0+( aproape la .el de &ine ca )n engle0+( dar ,ai a-ea pro&le,e cu caracterele scrise2 Lu+ dosarul *i-l ur,+ pe B3ilip )n ,icul s+u &irou de al+turi( ca s+-*i )nceap+ trea&a2 O 4u,+tate de or+ ,ai t%r0iu( sirena unei na-e r+sun+ unde-a )n gol.ul cu.undat )n cea/+ *i el pri-i pe .ereastr+( ui,it s+ -ad+ .a/a cui-a care se uita )n+untru2 L+s%nd creionul din ,%n+( se ridic+ *i ie*i s+ cercete0e( dar nu era ni,eni2
: E

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Ce esteP )ntre&+ B3ilip( ur,+rindu-i pri-irea2 5 A( ni,ic( r+spunse Ollie nesigur( a*e0%ndu-se la loc2 Mi s-a p+rut c+ -+d pe cine-a la .ereastr+( dar cred c+ ,-a, )n*elat2 B3ilip se )ntoarse la trea&+ .+r+ niciun co,entariu( iar Ollie )*i ter,in+ socotelile *i-i duse Mandarinului dosarul )napoi2 Acesta pri-i cu oc3i de e>pert coloanele de ci.re( apoi )i ar+t+ o ,ic+ gre*eal+2 5 C3ine0a ta .ace progrese( Ollie( )i spuse( 0%,&ind2 $ar ,a,a ta te a*teapt+ *i tre&uie s+ te /ii de cu-%nt2 Ollie ie*i din &irou prin ,aga0ia )nalt+( plin+ de ra.turi( str+&+tu coridoarele )nguste( adul,ec%nd aro,ele ca.elei proaspete puse )n saci de iut+ *i ceaiul al c+rui ,iros trecea p%n+ *i prin l+0ile de le,n )n care era /inut2 Mirosi piperul *i scor/i*oara( g3i,&erul *i cui*oarele( -is%nd la /+rile )ndep+rtate de unde -eneau *i spre care( )ntr-o 0i( a-ea s+ conduc+ -asul a,iral al .lotei Lai Tsin. Maga0ia era locul lui pre.erat( pentru c+ putea )nc3ide oc3ii *i aproape credea c+ na-ig3ea0+ pe Oceanul Indian sau pe Marea Anda,an( )ndrept%ndu-se c+tre o insul+ e>otic+( unde )n.loreau lotusul *i ta,arinul *i unde-l a*tepta a-entura2 A.ar+ era rece *i u,ed( iar cea/a rece *i lipicioas+ )i alung+ -isele despre insulele )nsorite ale Sudului2 Rr+&i pasul( ca s+ se )nc+l0easc+2 Cuno*tea dru,ul c+tre sta/ia de tra,-ai ca pe propriile &u0unare( iar cea/a nu-l sup+ra( de*i .+cea ca pa*ii s+-i sune ciudat *i )n.undat( *i &rusc i se p+ru c+ aude 0go,ot de pa*i )n ur,a sa2 A,intindu-*i de c3ipul de la .ereastr+( pri-i te,+tor peste u,+r( dar strada era pustie *i nu se -edea dec%t cea/a cenu*ie2 Speriat( o rupse la .ug+( o.t%nd u*urat c%nd tra,-aiul( lu,inat puternic( se apropie de el; se urc+( pornind spre cas+2

: F

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 31
Fe/ele din 4urul ,esei de consiliu de la arrison 8nter(rises !ncor(orate% erau toate serioase c%nd #arr' )*i ocup+ locul2 6i pri-i cu dispre/( pe ei *i rapoartele lor conta&ile *i .inanciare( &+t%nd cu degetele to&a )n ,asa de ,a3on *i cer%ndu-i secretarei s+-i aduc+ i,ediat o ca.ea2 5 Ei &ine( do,nilor( spuse el( acord%ndu-le &ene.iciul te,porar al aten/iei sale2 #ai s+ ter,in+, cu asta2 5 Sunt ,ulte de discutat( do,nule #arrison( spuse repro&ator conta&ilul *e.2 Tre&uie s+ pro.it+, de oca0ie( at%t c%t -+ a-e, )n San Francisco( *i s+ trece, )n re-ist+ a.acerile .iec+reia dintre co,panii *i s+ 3ot+r%, ce e de .+cut2 $up+ cu, *ti/i( do,nule( unele dintre ele( inclusieral%, sunt )n stare proast+2 5 C%t de proast+P )ntre&+ #arr'( l+s%ndu-se pe spate )n scaunul s+u de piele *i sor&ind din ca.ea2 5 eral% pierde &ani )n ,od constant( )nc+ de la )nceput( do,nule #arrison2 Bierderile lui sunt( la ora actual+( de ordinul a trei0eci de ,ilioane de dolari2 #arr' )l pri-i uluit2 5 Trei0eci de ,ilioaneP Cu, se poate a*a ce-aP 5 A/i lipsit cinci ani( do,nule2 9i a/i l+sat ordinul s+ continue cu )ntregul personal *i cu tira4 ,a>i,( indi.erent ce s-ar )nt%,pla2 $e ase,enea( )i a,inti el( la instruc/iunile du,nea-oastr+( toate ac/iunile pe care le a-ea/i la 1nion 6aci'ic Railroa% au .ost -%ndute *i &anii au .ost da/i &aronesei( )n contul co,pensa/iei pentru di-or/2 #arr' o.t+2 5 A.urisit+ de t%r.+( nes+tul+ de &ani( spuse( scurt2 Turn%ndu-*i ca.ea( ascult+ cu 4u,+tate de urec3e po-estea de0astrelor care se a&+tuser+ asupra )ntreprinderilor arrisonH noile terenuri petroliere( )n care turnase tone de &ani( r+,+seser+ cu )nc+p+/%nare seci; produc/ia o/el+riilor .usese deci,at+ de gre-e; planta/iile de 0a3+r din #aNaii .useser+ incendiate de ,uncitorii s+tui
: G

- ELI!A"ET# A$LER -

s+ ,ai lucre0e pentru salariile de ,i0erie *i .urio*i c+ cererile lor .useser+ ignorate2 Lista continu+ p%n+ c%nd el ridic+ ,%na *i ceru s+ a.le de ce nu se .+cuse ni,ic pentru a se pune cap+t .ora4elor petroliere( gre-elor *i celorlalte nenorociri2 5 @-a, /inut la curent cu toate aceste pro&le,e( do,nule( &o,&+ni conta&ilul *e.( dar a/i lipsit at%t de ,ult( *i( dup+ ce au plecat do,nul FranJ *i do,nul Wallis( ei &ine( do,nule( n-a ,ai e>istat o conducere cu, tre&uie2 @+ rog s+ ,+ ierta/i c+ spun asta( do,nule #arrison( o co,panie cu at%tea interese di-erse are ne-oie de o ,%n+ .er,+ la c%r,+2 Alt.elQ Ridic+ sugesti- din u,eri( )ntin0%ndu-i teancul de rapoarte( cu lungile lor coloane )n cerneal+ ro*ie2 #arr' t+cea2 6ntoarse capul de la 3%rtiile care de,onstrau pierderile co,paniilor sale *i spuse: 5 $ar &ancaP 5 M+ &ucur s+ -+ pot spune c+ &anca ,erge &ine( do,nule( r+spunse conta&ilul( cu un 0%,&et2 Bu&licul *i-a p+strat )ncrederea )n sta&ilitatea &+ncii arrison Mercantile. #arr' d+du din cap( u*urat2 5 "ine( spuse( )ncruci*%ndu-*i &ra/ele( deci care e starea actual+P 5 Una peste alta( spuse conta&ilul( pri-indu-l peste oc3elarii cu ra,+ de aur( arrison 8nter(rises au pierdut o sut+ opt0eci de ,ilioane( )n patru ani2 Asta ne las+ cu o -aloare net+ de o sut+ dou+0eci de ,ilioane2 5 B+i( .ir-ar s+ .ie( asta nu e c3iar a*a de r+u( nuP Credea, c+ -rei s+-,i spui c+ ne scu.und+,D #arr' o.t+ de u*urare )n ti,p ce se ridica s+ plece2 5 $up+ cu, --a, spus( do,nule #arrison( 0ise conta&ilul( agitat( ,ai ,ulte dintre co,panii au neca0uri serioase2 $e*i ta&loul general )nc+ ,ai arat+ un oarecare pro.it( -aloarea net+ a co,paniilor du,nea-oastr+ e ,ai pu/in de 4u,+tate din c%t era la ,oartea tat+lui du,nea-oastr+2
: K

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 !+u( a*a eP #arr' se opri nesigur la u*+( apoi se )ntoarse la ,as+2 $ar a-erea ,ea personal+P 5 Rlo&al( in-esti/iile s-au do-edit )n/elepte2 $e*i( e-ident( cu c+s+toriile( ia3tul( casele *i ,a*inile *i cu c3eltuielile )n general ,ari( ei &ine( ,+ te, c+ *i aceasta a sc+0ut considera&il2 Blec+ .runtea su& pri-irea lui #arr'2 5 C%t de ,ultP @ocea lui aspr+ )l .+cu pe o, s+ tresar+( *i-i r+spunse repede: 5 9ai0eci de ,ilioane( do,nule2 Mai pu/in de 4u,+tate din c%t era2 Surprins( #arr' )l pri-i .i>( )ntre&%ndu-se dac+ era ade-+rat2 Butuse s+ c3eltuiasc+ at%t de ,ult )n doar c%/i-a aniP B+i( da( dac+ se g%ndea &ine( dup+ cu, spusese o,ul( cu casele( ia3tul( c+s+toriile *i di-or/urile( pro&a&il c+ da2 6n .ine( )ngri4orat( se g%ndi la co,paniile sale a.late )n su.erin/+ *i 3ot+r) c+ ar .i ,ai &ine s+ preia din nou controlul2 5 "ine( do,nilor( spuse el( a*e0%ndu-se din nou pe scaunul rotati- *i .run0+rind rapoartele .inanciare care st+teau )n .a/a lui pe ,as+2 Uite ce .ace,2 6nt%i )nc3ide, eral% 7 c3iar de ,%ine2 5 A* putea sugera s+ .ie de -ineri( do,nuleP )ntre&+ conta&ilul2 "anii sunt de4a a-ansa/i pentru s+pt+,%na asta *i n-ar .i &ine pentru i,aginea .inanciar+( dac+ a, )nc3ide pe loc2 !-onurile( *ti/i du,nea-oastr+( ad+ug+ -ag( dar #arr' )i )n/elesese ,esa4ul2 5 "ine atunci( -ineri2 Lu+ ur,+torul raport2 @inde, planta/ia de 0a3+r( 3ot+r) &rusc2 A.urisi/ii +*tia de ,uncitori c3ine0i .ac ,ai ,ulte neca0uri dec%t &ani2 5 Nu e un ,o,ent &un ca s+ -inde,( do,nule( o&iect+ conta&ilul2 $ac+ a4unge, la o )n/elegere cu ,uncitoriiQ 5 @inde( repet+ #arr'( cu r+ceal+2 Lu+ )n ,%n+ raport dup+ raport( 3ot+r%nd ce s+ se -%nd+( apoi le spuse c+ to/i &anii -or .i .olosi/i pentru a se
::L

- ELI!A"ET# A$LER -

intra pe pia/a de ,+r.uri( c+ )n -iitor( se -or ocupa de ,etale( ca.ea( cacao *i cauciuc2 5 Broduc/ia nu are niciun -iitor( le spuse( gr+&it2 Inten/ione0 s+ )n.iin/e0 un &irou pe Wall Street *i s+ ,ut acolo &a0a noastr+ de opera/ii2 Mul/i,ea de .e/e uluite din 4urul ,esei pri-i lung dup+ el c%nd plec+( dar #arr' de/inea nou+0eci *i cinci la sut+ din arrison 8nter(rises, *i nu era ni,ic de .+cut2 Cu-%ntul lui era lege2 6n -inerea c%nd se tip+ri ulti,a edi/ie din arrison eral%, lui #arr' i se li-r+ personal un e>e,plar( acas+2 $esc3ise 0iarul )n ti,p ce-*i lua ,icul de4un( de-or%nd ou+le cu *unc+ *i c%rna/ii( cu apetitul lui o&i*nuit( p%n+ c%nd -+0u articolul de .ond de pe pri,a pagin+2 B+li *i po.ta de ,%ncare )i disp+ru c%nd )l citi2 $or(oraia Lai Tsin c&m(.r. /n tri&m' cel mai no& +i mai ra(i% cargo& %in l&me, spunea titlul( deasupra unei .otogra.ii cu Francesca *i .iul ei la &ordul -asului2 Continua( descriind succesele co,paniei( *i se )nc3eia ast.el: 6ro(rietarii $or(oraiei Lai Tsin s&nt chine,&l 4e Lai Tsin, c&nosc&t (este tot ca Man%arin&l, +i miss #rancesca arrison, sora (ro(rietar&l&i l&i #arrison #erald( arry arrison, +i 'iic. a r.(osat&l&i armon arrison. "e s(&ne c. miss arrison +i Man%arin&l tr.iesc /m(re&n. /n min&nata lor re+e%in. %in *-r'&l l&i 3ob ill, la nicio stra%. %istan. %e 'ratele ei, %e+i se +tie c. ea +i 'ratele s.& n&-+i *orbesc %e m&li ani. 2omn&l arrison n-a comentat as&(ra s&cceselor /n a'aceri ale s&rorii sale, %ar ,*on&rile %es(re (ro(ri&l l&i %eclin 'inanciar s-a& r.s(-n%it /n l&mea a'acerilor +i s&nt %o*e%ite %e /nchi%erea acest&i ,iar. #arr' arunc+ 0iarul )n4ur%nd2 Se repe0i la tele.on *i .or,+ nu,+rul de la redac/ie2 5 Concedia0+-l pe nenorocitul +la( oricine ar .i( url+ )n receptor2 La cel+lalt cap+t al .irului cine-a c3icoti *i -ocea r+spunse:
::M

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 A/i uitat( do,nule #arrison( ne-a/i concediat de4a pe to/i2 #arr' tr%nti tele.onul( &leste,%nd .urios2 Era pic+tura care u,plea pa3arul2 O s+ g+seasc+ o cale s-o prind+ pe Francesca 7 *i pe a.urisitul ei de iu&it c3ine02 O s+-i tri,it+ pe a,%ndoi )n iad2 Sa,,' citi articolul( re0e,at de te4g3eaua unui &ar 0go,otos din "ar&ar' Coast2 Burta o 4ac3et+ 0dren/uit+ de l%n+ *i o c+,a*+ u0at+( pe care le pri,ise de po,an+ la Li-erpool( )n Anglia( cu un an )n ur,+( )ntr-una din nu,eroasele sale opriri din c+l+toria lung+ *i e>tenuant+ c+tre San Francisco2 Nu-*i putuse per,ite )nc+ *ase penn'( ca s+ cu,pere un palton -ec3i *i u0at( *i )n iarna aceea( )n ti,p ce a*tepta o na-+ care s+-l ia ca o, de cor-oad+ 7 sau ca orice altce-a care s+-l duc+ un pas ,ai aproape de Cali.ornia *i de Francie 7 cre0use c+ o s+ ,oar+ de .rig2 $ar re.u0ase s+ cede0e2 Nu putea2 Nu )nc+2 6n iarna aceea lung+( )n Anglia( se g%ndise de ,ulte ori s+ se )ntoarc+ )n IorJs3ire( s-o -ad+ pe ,a,a lui( dar nu ,ai *tia nici ,+car dac+ ,ai tr+ia( *i oricu, nu era sigur dac+ poli/ia nu l-ar .i arestat( )ntr-o clipit+2 $ar principalul ,oti-( pentru care nu se )ntorsese( era c+ nu -oia ca ,a,a lui s+ -ad+ ce de-enise: un ni,ic( cel ,ai 4osnic dintre 4osnici2 Nici ,+car &+r&at2 6*i nu,+r+ ,onedele din &u0unar( ceru )nc+ un pa3ar de &+utur+ *i )ncepu s+ se g%ndeasc+ la ur,+toarea ,i*care2 Nu-i .usese greu s+ a.le totul despre Francie #arrison; era cea ,ai cele&r+ .e,eie din San Francisco( tr+ia pe .a/+ cu c3ine0ul ei( pe No& #ill2 Se spunea c+ are un .iu 7 Sa,,' )l -+0use cu oc3ii lui( de*i doar de la dep+rtare 7 *i a*a )*i .+cuse planul2 O ur,+rise pe Francie s+pt+,%ni )n *ir( )i cuno*tea toate ,i*c+rile *i *tia c+ 4oia ie*ea c%te-a ore )n cursul dup+-a,ie0ii2 Atunci a-ea s+ lo-easc+2 "ar,anul )l pri-i atent c%nd )i )ntinse &+utura; c3iar *i )n 0ona aceea dur+( o,ul ar+ta s+l&atic( cu pielea lui g+l&e4it+ *i cu oc3ii .l+,%n0i2 Spinarea )i era )ndoit+ *i ar+ta ca *i
::

- ELI!A"ET# A$LER -

cu, te-ar .i o,or%t pentru dou+ centi,e2 Intr%nd discret )n ca,era din spatele &arului( tele.on+ la sec/ia local+ de poli/ie *i le spuse agen/ilor c+( )n &arul lui( se a.la un tip cu )n.+/i*are du&ioas+2 C%nd se )ntoarse( )nt%lni oc3ii lui Sa,,'2 6*i .eri iute pri-irea( .luier%nd speriat o ,elodie )n .alset2 Cu intui/ia pe care i-o d+deau anii de o&i*nuin/+( Sa,,' )*i goli pa3arul( )i ,ai arunc+ &ar,anului o ulti,+ pri-ire a,enin/+toare *i se gr+&i s+ plece2 Boli/ia )n/elegea raritatea unui apel de la orice proprietar de c%rciu,+ de pe "ar&ar' Coast( a*a c+ se gr+&iser+ s+ -in+( dar p%n+ atunci Sa,,' Morris plecase de ,ult( )napoi la gaura din 0id sau la pragul de u*+ care a-ea s+-l ad+posteasc+ pentru )nc+ o noapte .riguroas+2

:::

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 32
Toat+ -ia/a lui Lai Tsin era de-otat+ ,uncii2 C+l+torea des c+tre #ong 1ong *i de .iecare dat+( c%nd se )ntorcea )n patria sa( urca pe .lu-iul Iangt0e ca s+ -i0ite0e te,plul str+,o*esc( pe care .ratele lui ,ai ,are )l construise dup+ instruc/iunile sale2 Fratele ,ai ,are se )ngr+*a din &anii pe care-i pri,ea lunar de la el( dar cel pu/in( acu,( Lai Tsin a-ea satis.ac/ia de a -edea c+ so/ia lui ar+ta ,ai pu/in c3inuit+( iar copilul nu ,ai u,&la )n 0dren/e2 Te,plul ,icu/( din le,n ,inunat sculptat( .usese construit pe deal( )n cea ,ai prielnic+ po0i/ie '&ng-sh&i, ad+postit de alte dou+ dealuri al+turate( cu .a/a c+tre .lu-iu *i c%,pie( ast.el )nc%t s+ pri,easc+ cel ,ai &un chMi 7 respira/ie cos,ic+2 Era i,peca&il )ngri4it( de*i Lai Tsin se )ndoia c+ asta era opera .ratelui s+u( *i )ntotdeauna reu*ea s+ lase c%/i-a &+nu/i )n ,%na ,ic+ a so/iei sale( c%*tig%ndu-*i ast.el ne/+r,urita el recuno*tin/+2 Te,plul str+,o*esc era ,ic( cu corni*e *i c+priori sculpta/i co,plicat( *i era -opsit )ntr-un ro*u aprins( care str+lucea ca o .lac+r+ pe .undalul peisa4ului -erde-cenu*iu2 C%nd soarele apunea deasupra acoperi*ului -erde( trans.or,%nd ro*ul corni*elor ),podo&ite )n auriu curat( s+tenii *i c+l+torii de pe .lu-iu se opreau ca s+-i pri-easc+ .ru,use/ea *i s+ .ac+ o rug+ciune pentru .ericirea su.letelor ,a,ei lui Lai Tsin *i ale copiilor el2 C%nd se )ntoarse la San Francisco( )l c3e,+ la el pe B3ilip C3en( acu, )n -%rst+ de nou+spre0ece ani( *i( )n c3ine0a ,andarin pe care o .oloseau )ntotdeauna c%nd -or&eau )ntre ei( )i spuse: 5 6n doi ani te-a, )n-+/at tot ce a, putut despre a.acerile noastre2 A, 3ot+r%t c+ a -enit -re,ea s+ te duci )n #ong 1ong2 Acu, sunte, gata s+ le ar+t+, ,arilor hong-uri puterea noastr+( s+ le ar+t+, c+ a, -enit aici ca s+ r+,%ne, *i c+ nu ,ai a-e, ne-oie de .iri,iturile de la ,esele lor2
::A

- ELI!A"ET# A$LER -

Buse pe ,as+( )n .a/a lui B3ilip( actul de proprietate al terenului din cartierul central( *i continu+( doar cu o u,&r+ de triu,. )n -oce: 5 Acu, o s+ ne construi, sediul din granit al&( la .el ca ale lor( cu nu,ele nostru )n litere de aur( ar+t%ndu-se ,%ndru )ntregului #ong 1ong2 O s+ pleci pe na-a cu nu,ele t+u( 6hili( $hen, s+pt+,%na -iitoare( *i o s+ iei cu tine toate r+spunderile *i onorurile noii tale po0i/ii de co,prador al co,paniei2 Se uit+ cu a.ec/iune la .iul s+u *i 0%,&i2 O s+ .ii cel ,ai t%n+r co,prador din #ong 1ong2 Mul/i -or )ncerca s+-*i &at+ 4oc de tine *i s+ te )n*ele( dar *tiu c+ nu gre*esc )ncre0%ndu-,+ )n capacitatea *i )n loialitatea ta2 @ocea lui B3ilip tre,ura de e,o/ie c%nd reali0+ c+ a-ea s+ .ie director al i,ensei co,panii2 6i ,ul/u,i lui Lai Tsin *i spuse: 5 Breacinstit Tat+( onoarea pe care i-o .aci u,ilului t+u .iu este cople*itoare2 @oi .ace tot ce-,i st+ )n puteri ca s+ ap+r interesele co,paniei *i s+-i p+stre0 cinstea o&ra0ului )n .a/a -icle*ugurilor ,arilor hong-uri *i a in-idiei lor2 @oi .ace tot ce pot ca s+ p+stre0 al+turi de noi joss-ul &un( *i-,i -oi .olosi ,intea *i ,%inile( c%te ore -a .i ne-oie( 0iua sau noaptea( ca s+ ,erit onoarea pe care ,i-ai .+cut-o cu at%ta genero0itate2 Lai Tsin d+du din cap( satis.+cut2 5 Atunci( 3ai s+ ,erge, s-o -i0it+, pe Breacinstita ta Ma,+ nu,+rul doi( spuse el( nu,ind-o pe &una c3ine0oaic+ al+turi de care B3ilip tr+ise )n anii care ur,aser+ cutre,urului2 6i -o, po-esti despre succesul t+u2 Auto,o&ilul lui Lai Tsin( negru *i discret( cu *o.er c3ine0( a*tepta a.ar+ ca s+-i duc+ )n C3inatoNn2 Sa,,' Morris ur,+ri lu,inile ro*ii ale ,a*inii disp+r%nd )n noapte( apoi *c3iop+t+ p%n+ la cel ,ai apropiat &ar *i d+du un tele.on la re*edin/a Mandarinului( pe No& #ill2 Ser-itorul c3ine0 r+spunse la tele.on( lu+ ,esa4ul *i i-l trans,ise lui Ollie2 Mandarinul cerea ca Ollie s+-l
::C

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

)nt%lneasc+ la &irouri c%t putea de repede; a-ea s+-i arate ce-a i,portant2 6nc%ntat( Ollie l+s+ te,ele2 9tia c+ ar .i tre&uit s+-i spun+ ,a,ei sale( dar aceasta nu se )ntorsese )nc+ de la Annie( *i nu a-ea ti,p de pierdut 7 Mandarinul spusese <c%t se poate de repede=2 6n3+/%ndu-*i 3aina( ie*i2 Era ora *ase( o dup+-a,ia0+ rece de .e&ruarie2 6ntunericul se l+sase de-re,e( r+s+rea de4a luna *i -%ntul ,+turase norii de pe cer( l+s%ndu-l senin *i pres+rat cu stele2 Ollie co&or) )n gra&+ dealul ca s+ ia tra,-aiul( iar de unde-l l+s+ acesta ,erse pe 4os ulti,ele c%te-a str+0i p%n+ la docuri2 Se opri c%te-a clipe ca s+ ad,ire -asele co,erciale care se decupau pe cer( )nainte de a intra pe strada )ngust+ care ducea la &irouri2 Se uit+ la cl+dire( ui,it; nu se -edea nicio lu,in+( nici ,+car la .ereastra Mandarinului2 6ncerc+ u*a( dar era )ncuiat+( *i se d+du )napoi( )ntre&%ndu-se dac+ )nt%r0iase prea ,ult2 Ba*ii lui Sa,,' erau la .el de silen/io*i ca ai unui coolie descul/2 Ollie nu-l au0i c%nd s+ri din spatele lui( pun%ndu-i un ta,pon cu eter pe nas *i pe gur+( ador,indu-l )n doar c%te-a secunde2 Noul 3otel al lui Annie era ,ic( dar .oarte *ic( cu *apte0eci de ca,ere i,ense *i o du0in+ de aparta,ente &ogat decorate2 A-ea aerul de,odat de con.orta&il al unei case engle0e*ti de /ar+( )ns+ totul )n el era de ulti,+ or+( de la du*uri( p%n+ la siste,ul de )nc+l0ire( de la li.turi( la l+,pi2 "ine)n/eles( ,%ncarea era e>traordinar+( o -ersiune ,ai cos,opolit+ a ,eselor ei de la pensiune( .olosind cele ,ai &une ingrediente( per.ect g+tite *i pre0entate2 Bentru Annie( conducerea 3otelului era o 4oac+ de copii2 Era ceea ce .+cuse toat+ -ia/a( dar la o scar+ ,ai ,are2 !iua era ocupat+( iar seara )i .+cea pl+cere s+ se ),&race cu ce a-ea ,ai &un *i s+ se duc+ la parter ca s+-*i salute personal oaspe/ii( .+c%nd pu/in+ con-ersa/ie *i( e-entual( &%nd cu ei un pa3ar de *a,panie( )nainte de a se asigura
::E

- ELI!A"ET# A$LER -

c+ s-au a*e0at la ,as+( c%nd )i l+sa( dup+ ce le .+cuse c%te-a reco,and+ri din ,eniul pe care c3iar ea )l alc+tuise2 Aysgarth otel era ocupat per,anent )n propor/ie de nou+0eci *i cinci la sut+( iar restaurantul era unul dintre cele ,ai .ai,oase *i ,ai populare din ora*2 "anii curgeau )n &u0unarele lui Annie( *i a-ea toate ,oti-ele s+ .ie ,ul/u,it+ de sine2 Muncea din greu; ne-oile clien/ilor ei a-eau )nt%ietate; personalul ei( ales cu gri4+( era &ine pl+tit *i ,ul/u,it; *i discuta de4a cu Mandarinul despre un nou 3otel la NeN IorJ *i )nc+ unul la #ong 1ong2 Bri-i cu a.ec/iune la Francie( care st+tea de cealalt+ parte a ,+su/ei de ca.ea2 Bentru o .e,eie pu/in peste trei0eci de ani( care trecuse prin c%te trecuse ea( era re,arca&il c+ nu a-ea un singur rid pe .a/+2 6nc+-*i ,ai purta p+rul lung *i &lond )ntr-un coc pe cea.+ *i de-enise una din cele ,ai elegante .e,ei din San Francisco( )ntotdeauna i,aculat+( )n 3aine co,andate special la Baris( cu toate c+ nu .usese acolo )n -ia/a ei2 9i de*i nu a-ea dec%t pu/ine &i4uterii( ceea ce a-ea era i,presionant( cu, ar .i colierul gros de perle cre,( i,ense( pe care-l purta )ntotdeauna( *i i,ensul inel cu ru&in &ir,ane0 care se asorta cu roc3ia de l%n+ ,oale2 <Calitate= era cu-%ntul prin care Annie ar .i descris-o pe prietena ei( *i prin asta nu -oia s+ e>pri,e doar ec3i-alentul din IorJs3ire al no/iunii de <aristocratic=( ci calitatea ,ai pro.und+ a lui Francie2 Annie *tia c+ 0ilele ei sunt ocupate de )nt%lniri de a.aceri *i de pu/inul *i pre/iosul ti,p petrecut cu Ollie2 Francie era o prieten+ .idel+ *i o ,a,+ iu&itoare; tot ce a-ea d+ruia celorlal/i *i p+stra .oarte pu/in pentru ea )ns+*i2 $ar EdNard Stratton era de ,ult istorie *i era ti,pul ca Francie s+ ,ai cunoasc+ lu,e2 5 Al/i &+r&a/i( -rei s+ spuiP )i replic+ Francie c%nd Annie ,en/ion+ su&iectul2 Cred c+ -ise0i( Annie2 Ui/i cine sunt2 Cine cre0i c+ ar -rea s+ .ie -+0ut cu notoria Francie #arrisonP Annie o.t+ e>asperat+2 5 Tot nu sunt sigur+ c+ e o idee &un+ s+ locuie*ti cu Mandarinul 7 ali,entea0+ &%r.ele2
::F

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Ei &ine( ,+car le d+ ce-a concret despre care s+ -or&easc+( r+spunse Francie( cu indi.eren/+2 Ce cre0i c+ le displace ,ai tare 7 c+ e c3ine0P Sau c+ e &+r&atP Annie cl+tin+ din cap *i )i ,ai turn+ ceai2 5 Le-ai dat su&iect de scandal2 Francie ridic+ din u,eri2 5 Oricu,( ar tre&ui s+ ,+ )ntorc *i s+ -+d ce .ace Ollie cu te,ele2 R%se *i pri-irea i se ),&l%n0i de a.ec/iune2 6l *tii( ar .ace orice s+ scape de ele2 S+rut%nd-o pe Annie( ad+ug+:2 @ii la .er,+ )n NeeJendP 9i nu( nu -reau s+ aud iar c+ e*ti prea ocupat+2 #otelul +sta )/i ocup+ toat+ -ia/a2 5 A*a-,i *i place( replic+ Annie( cu 3ot+r%re2 C%t despre .er,+( o s+ ,+ ,ai g%ndesc2 A, 3otelul plin )n NeeJendul +sta( e )ntrunirea Bartidului Repu&lican *i *tii ce preten/io*i pot .i politicienii +*tia2 5 M+ rog( nu-i conda,n c+ -or s+ stea la Aysgarth. Cred c+ e cel ,ai .ru,os 3otel din lu,e2 Annie 0%,&i cu ,odestie2 5 O( nu *tiu( poate c+ la Baris o ,ai .i -reunul2 R%se *i ad+ug+: $ar ,%ncare ,ai &un+ ca a ,ea tot n-au( nici c3iar la Baris2 Francie plec+ pe 4os de la Aysgarth. Nu-i pl+cea s+ ia ,a*ina pentru distan/e at%t de scurte *i( oricu,( ,i*carea )i .+cea &ine2 Era *apte *i un s.ert c%nd a4unse acas+ *i ser-itorul o )nt%,pin+ )n 3ol cu -estea c+ pe do,ni*orul Ollie )l c3e,ase de Mandarinul2 Surprins+( tele.on+ la &irou *i( c%nd ni,eni nu-i r+spunse( )*i spuse c+ pro&a&il porniser+ spre cas+( a*a c+ urc+ s+ se sc3i,&e pentru cin+2 Un s.ert de or+ ,ai t%r0iu co&or) din nou( 0%,&ind c%nd si,/i aro,a delicioas+ de g3i,&er *i c3ili care -enea din &uc+t+rie; &uc+tarul c3ine0 )l adora pe Ollie *i )n .iecare sear+ )i preg+tea ce-a special2 C%te-a ,inute ,ai t%r0iu( sun+ tele.onul2 Francie era )n dor,itor2 R+spunse gr+&it+: 5 OllieP "+r&atul de la cel+lalt cap+t al .irului r%se( un r%s scurt *i ur%t( .+r+ -eselie2
::G

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Ollie e cu ,ine aici( Francie( spuse el2 La depo0it2 5 Cine e acoloP )ntre&+( &rusc speriat+2 5 Nu *tiiP Nu-/i a,inte*tiP B+i nu( &+nuiesc c+ nu( nu-i a*aP 6n de.initi-( credeai c+ ,-ai ter,inat acu, ,ul/i ani2 $ar iat+-,+( ,-a, )ntors din ,or,%nt( Francie( *i te &%ntui cu, ,+ &%ntuie Oos3 pe ,ine2 Francie p+li2 Str%nse receptorul at%t de tare( )nc%t i se al&ir+ )nc3eieturile2 5 Sa,,' Morris( *opti ea2 5 Ollie te a*teapt+ aici( Francie2 $e ce nu -ii s+-l ieiP $ar de data asta nu aduce nenoroci/ii de asasini c3ine0i cu tine2 9i nici poli/ia2 Alt.el( *tii la ce s+ te a*tep/i2 Linia se )ntrerupse *i ea r+,ase ),pietrit+ pentru o clip+( uit%ndu-se la receptor( apoi )l tr%nti *i .ugi c+tre u*+( arunc%ndu-*i 3aina pe u,eri2 Ollie era )n pri,e4die de ,oarte 7 era singur la depo0it( cu Sa,,' Morris2 Se )ntoarse *i lu+ pistolul ,icu/ din sertarul noptierei2 Mandarinul i-l d+duse cu ani )n ur,+ ca s+ se apere( pe -re,ea c%nd tong-urile se luptau )ntre ele *i ea ar .i putut .i )n pericol2 Acu, -oia s+-l .oloseasc+ ),potri-a lui Sa,,' Morris2 Strada )ngust+ din .a/a depo0itului era )n )ntuneric( iar Sa,,' )l l+sase pe &+iat acolo unde c+0use( sp+rsese repede o .ereastr+ *i-*i croise dru, prin &irouri2 Tr+sese o&loanele *i c+utase tele.onul( aprinsese lu,ina *i o sunase pe Francie( at%t de )necat de o ner+&dare a,ar+ la au0ul -ocii ei( )nc%t a&ia putu -or&i2 $ar triu,.ul lui real .usese s+ si,t+ c%t era de )ngro0it+2 Nu se spunea oare c+ la ini,a unei .e,ei a4ungi prin copiii eiP Ei &ine( de data asta a4unsese la ini,a lui Francie *i a-ea de g%nd s-o .ac+ &uc+/i2 $oar a*a )i putea ar+ta ce si,/ise el pentru Oos32 R+si o u*+ lateral+( trase 0+-oarele *i ie*i s+-l ia pe &+iat( )n4ur%nd )n ti,p ce se ),pleticea prin &e0n+2 Ridic+ &+iatul incon*tient *i-l arunc+ pe un u,+r( duc%ndu-l )n &irou2 6l arunc+ pe un scaun *i se d+du )napoi s+-l pri-easc+2 $o0a de eter .usese puternic+ *i copilul era )nc+ ador,it2 Capul )i c+0use pe spate *i oc3ii cenu*ii )i erau pe 4u,+tate
::K

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

desc3i*i2 Bri-indu-l( Sa,,' p+li2 Se uita la Oos3( t%n+r2 Se apuc+ cu ,%inile de cap; o parte din el urla c+ acela era .iul lui Oos3( cealalt+ re.u0a s+ accepte2 Se g+sea aruncat )napoi )n ti,p( )napoi la terasa Montgommery, cu prietenul s+u Oos3( care ar .i .+cut orice pentru el( *i pentru care ar .i .+cut orice2 Brin creier )l s+getau dureri )nsp+i,%nt+toare( s%ngele )i pulsa at%t de tare( )nc%t capul st+tea s+-i plesneasc+( *i c+0u )n nesi,/ire al+turi de &+iat2 Mirosul de &en0in+ )l tre0i( )n/ep%ndu-i n+rile *i )n+&u*indu-l( *i se ridic+ tu*ind2 Ca,era era din nou )n &e0n+ *i )ntinse ,%na s+-l ating+ pe Oos3( &ucuros c+ era tot acolo2 Brietenul lui cel ,ai &un nu-l p+r+sise2 Ridic+ .runtea( adul,ec%nd aerul( si,/ind pri,e4dia2 Ur,+ o .ulgerare de lu,in+ al&+ *i ,aga0ia e>plod+ &rusc2 C%te-a clipe se 0g%i ,ut la .l+c+ri( apoi se ridic+ )n picioare2 6ntreaga cl+dire ardea( .l+c+rile se n+pusteau c+tre el( arunc%nd u,&re ciudate pe .a/a lui Oos3( *i-*i d+du sea,a c+ tre&uia s+-l sal-e0e2 6l ridic+ pe u,+r *i porni pe coridor( printr-un 0id de c+ldur+2 O pal+ de .u, negru se a&+tu peste el( *i l+s+ capul )n 4os( lupt%ndu-se cu ea ca s+ nu-i u,ple pl+,%nii2 Nu ,ai erau dec%t c%/i-a ,etri de ,ers( c%/i-a pa*i *i erau )n siguran/+2 "+iatul de-enea din ce )n ce ,ai greu( *i genunc3ii )l l+sar+2 Nu ,ai putea respira( dar *tia c+ tre&uie s+ ,earg+ )nainte( de data asta tre&uia s+-l sal-e0e pe Oos32 Apoi .u,ul negru )i u,plu pl+,%nii( *i nu ,ai *tiu ni,ic2 #arr' se preg+tea s+ plece2 @aletul )i .+cuse &aga4ele ca pentru o )ndelungat+ c+l+torie )n str+in+tate( iar *o.erul )l a*tepta cu auto,o&ilul de Cour,ont( gata s+-l duc+ la gara Union2 Ti,pul trecea2 Trenul pleca )ntr-o or+( dar #arr' str+&+tea )ncoace *i-ncolo 3olul i,ens( arunc%nd pri-iri scurte c+tre ceasul s+u de aur2 Acesta era )nc+ un dar scu,p pe care *i-l .+cuse singur( dar nu a-ea dispo0i/ia necesar+ pentru a-l ad,ira2 Se uit+ lung la tele.onul din cap+tul 3olului( )ncerc%nd s+-l .ac+ s+ sune prin si,pla sa
:AL

- ELI!A"ET# A$LER -

dorin/+2 6nc+ ,ai .ier&ea de .urie din cau0a articolului din 0iar( cel despre Francie *i el )nsu*i( iar acu, a*tepta s+ i se spun+ c+ pri,ul s+u act de r+0&unare se ),plinise2 Se g%ndi la planul s+u( spun%ndu-*i c%t .usese de inteligent s+-i .oloseasc+ pe c3iar oa,enii Mandarinului ),potri-a acestuia2 Oa,enii din tong pro&a&il c+-*i .+cuser+ de4a trea&a( dar )nt%r0iau s+-l sune *i se )ntre&+ dac+ nu cu,-a inter-enise ce-a2 $oar n-ar .i )ndr+0nit s+-i ia &anii *i s+ nu .ac+ trea&aP 6*i relu+ ,ersul agitat prin 3ol( *i ,ai trecur+ 0ece ,inute2 @aletul( care a*tepta la u*+( )i rea,inti c+ trenul pleca )n 4u,+tate de or+2 5 9tiu( .ir-ar s+ .ie( ,%r%i el2 Apoi sun+ tele.onul2 Se repe0i *i apuc+ receptorul2 Be .a/+ i se desen+ un 0%,&et *ters( ascult%nd raportul2 6nc+ 0%,&ind( )nc3ise tele.onul .+r+ un cu-%nt *i se )ndrept+ c+tre u*+2 R+0&unarea a-ea gust tare dulce2 $in ta>iul care o ducea c+tre port( Francie -+0u re.le>ele ro*ietice pe cer( la 0ece str+0i distan/+2 Apoi au0i t%nguirea sirenelor de po,pieri *i -+0u .arurile ,a*inilor de poli/ie care-i dep+*eau2 5 Se pare c+ sunt neca0uri( doa,n+( spuse *o.erul2 Francie si,/i str%nsoarea .ricii2 5 Te rog( gr+&e*te-te( )l i,plor+2 Un poli/ist opri ,a*ina la dou+ str+0i de ,aga0ie2 Ignor%nd poli/i*tii( Francie s+ri din ta>i *i .ugi c+tre -%l-+taie2 Un al doilea poli/ist o prinse de ,%n+ *i ea se )ntoarse( url%nd la el s+-i dea dru,ul2 5 Fiul ,eu e acolo( strig+2 Tre&uie s+-l g+sescQ a4uta/i,+( o3( -+ rog( a4uta/i-,+2 Lupt%ndu-se s+ scape din str%nsoare( o lu+ la .ug+ pe strada care ducea la &irouri2 B+l+laia arunca spre ea -aluri grele de c+ldur+2 Se opri( uluit+ de in.ernul de0l+n/uit2 6ntreaga cl+dire era )n .l+c+ri2 Be .erestre ie*eau -+l+tuci de .oc2 Acoperi*urile de ta&l+ de4a cedaser+ *i se topiser+2
:AM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Lai Tsin( c3e,at de poli/ie( o -+0u pe Francie din cap+tul str+0ii *i .ugi c+tre ea2 Lu%nd-o de u,eri( o duse de acolo2 Tre,ur%nd de groa0+ *i de *oc( Francie )i spuse despre tele.onul lui Sa,,' *i despre tea,a ei c+ Ollie ar .i putut .i )n+untru2 El cl+tin+ din cap( ne)ncre0+tor2 C%nd Lai Tsin )ncerc+ s-o duc+ spre ,a*in+( ea insist+ c+ tre&uia s+ r+,%n+ cu Ollie2 $ar )n cele din ur,+ ced+ *i urc+ )n auto,o&il( cu,inte *i ascult+toare ca un copil2 6n starea ei de *oc( )i a,intea lui Lai Tsin de noaptea c%nd o cunoscuse2 Acu, o conducea c+tre propria ei cas+ de pe No& #ill *i( dac+ ceea ce spunea era ade-+rat( soarta o lo-ise a doua oar+2 O cuprinse &l%nd de talie( a4ut%nd-o s+ urce sc+rile c+tre ca,era ei2 C3e,+ ser-itorii s-o a*e0e )n pat *i un doctor care s+-i ad,inistre0e un cal,ant2 5 Ce-o s+ ,+ .acP )ntre&+ ea( pl%ng%nd( )n ti,p ce Mandarinul st+tea pe ,arginea patului( a*tept%nd ca sedati-ul s+-*i .ac+ e.ectul2 Oc3ii )i erau )nne&uni/i de groa0+ *i .a/a )i era p+,%ntie2 El cl+tin+ )ncet din cap( ne*tiind ce s+ spun+2 5 Las+-,+ pe ,ine s+ a, gri4+( Francie( spuse( &l%nd2 O s+-l g+sesc pe .iul t+u2 $ar( c%nd oc3ii ei se )nc3iser+ su& e.ectul drogului( pentru pri,a oar+ de ani de 0ile Lai Tsin si,/i ,u*c+tura .ricii )n ini,+2 Focul era at%t de teri&il( )nc%t distruse )ntregul co,ple>( de*i po,pierii reu*ir+ s+-l ),piedice s+ se e>tind+ la cl+dirile di,pre4ur2 B%n+ la ,ie0ul nop/ii totul se ter,inase2 $in ,aga0ie( cu toate &og+/iile ei( nu ,ai r+,+sese ni,ic2 Mai t%r0iu( c%nd cenu*a se r+corise )ndea4uns( po,pierii descoperir+ do-e0i c+ .ocul .usese pus )nadins *i c+ locul .usese udat dintr-un cap )ntr-altul cu at%t de ,ult+ &en0in+( )nc%t e>plodase *i .usese distrus )n c%te-a ,inute2 Mai t%r0iu( )n cursul di,ine/ii( se con.ir,+ c+ se g+siser+ )n ruine r+,+*i/ele a dou+ persoane( un &+r&at *i un adolescent2
:A

- ELI!A"ET# A$LER -

C%nd urc+ sc+rile ca s+ dea oc3ii cu Francie( .a/a lui Lai Tsin era plin+ de a,+r+ciune2 Ea nu tre&ui dec%t s+ se uite )n oc3ii lui ca s+ a.le ade-+rul( *i r+,ase pri-indu-l )n t+cere2 El )ntinse ,%na c+tre ea( dar .u respins2 Francie se arunc+ pe pat( /ip%nd *i .r%ng%ndu-*i ,%inile de disperare2 5 #arr' a .+cut asta( strig+ cu o -oce )necat+ de lacri,i2 9tiu c+ el a .ost2 El l-a ucis pe Ollie 7 nu Sa,,' Morris2 N-a .ost dec%t o )n*el+ciune ca s+-l aduc+ acolo2 6l pri-i rug+tor pe Lai Tsin( care se a*e0+ al+turi de ea *i( pentru pri,a oar+ de c%nd se cuno*teau( o ),&r+/i*+2 B+rea ,ic+ *i .ragil+( a*a cu, suspina pe u,+rul lui2 Nu putea g+si cu-inte ca s-o aline *i propriile lui lacri,i curgeau necontrolate pe o&ra4i( ),p+rt+*indu-i durerea2 Lai Tsin *tia c+ o de0a,+gise pe Francie2 F+cuse o gre*eal+ )ngro0itoare c%nd nu-i l+sase pe asasini s+-l ucid+ pe Sa,,' Morris( cu ani )n ur,+2 Bentru c+( dac+ Sa,,' nu lar .i r+pit pe Ollie( acesta ar .i .ost )nc+ )n -ia/+2 6n tren spre C3icago( #arr' citea titlurile din 0iarul de di,inea/+ *i 0%,&etul satis.+cut i se sc3i,&+ )ntr-o gri,as+2 6*i spuse speriat c+ nu -oise s+-l ucid+ pe &+iat2 $e unde dracuS s+ .i *tiut c+ era acoloP I se spusese c+ Mandarinul plecase *i locul era )ncuiat peste noapte2 Reciti nelini*tit raportul2 Apoi( )ndrept%ndu-*i cra-ata( porni c+tre -agonul restaurant2 $ar( cu,-a( ,icul de4un nu a-ea gust prea &un )n di,inea/a aceea2 A*a c+ se gr+&i s+ se )ntoarc+ )n co,parti,entul s+u particular *i co,and+ o sticl+ de :&rbon *i ap+ ,ineral+2 C%te-a ore ,ai t%r0iu( )*i c3e,+ -aletul *i-i spuse s+ anule0e *ederea de o s+pt+,%n+ la NeN IorJ *i s+ .ac+ o re0er-are pe pri,ul -apor care pleca spre Europa 7 oriunde )n Europa2 B%n+ c%nd 0-onurile se stingeau( -oia s+ .ie c%t ,ai departe posi&il de San Francisco2

:A:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

PARTEA A I#!A BUC$

:AA

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 33
19L7 "ucJ Wingate se a.la )n &iroul s+u de a-ocatur+ de pe Wall Street( a*tept%ndu-l pe #arr'2 Trecuser+ nou+ ani de c%nd nu-l ,ai -+0use2 Asta se )nt%,plase c%nd re.u0ase s+ .ie a-ocatul lui )ntr-un proces de calo,nie( pe care dorea s+-l intente0e dup+ incendiul de0astruos care-l ucisese pe .iul lui Francie #arrison2 !iarele .useser+ pline de 0-onuri legate de un tele.on ,isterios care-l ade,enise pe &+iat la &irouri( iar poli/ia con.ir,ase c+ .ocul .usese pus inten/ionat2 $ar ceea ce atr+gea aten/ia asupra lui #arr' erau a&ia -oalatele re.eriri la ani,o0itatea dintre el *i sora sa2 Se ,ai pu&licase *i un 0-on cu, c+ Francesca #arrison )l acu0ase pe #arr' de ,oartea .iului ei2 $e la distan/+( din noua sa -il+ de la Monte Carlo( #arr' )*i e>pri,ase ad%ncul *oc )n .a/a tragediei *i ar+tase c+( )n noaptea c%nd se )nt%,plase( el se a.la )n tren c+tre NeN IorJ( *i nu a.lase ni,ic p%n+ nu se scrisese )n 0iare2 Bo-e*tile u,pluser+ toate 0iarele din /ar+ ti,p de s+pt+,%ni2 Bu&licaser+ .otogra.ii ale do,ni*oarei #arrison *i ale <prietenului *i partenerului s+u de a.aceri=( Mandarinul( la )n,or,%ntare2 Francesca a-ea .a/a acoperit+ cu un -+l negru *i era ag+/at+ de Mandarin *i de prietena ei( Annie A'sgart3( *i p+rea gata s+ se pr+&u*easc+2 La ,o,entul respecti-( "ucJ n-ar .i respins cu totul ideea ca #arr' s+ .i a-ut -reun a,estec )n toat+ po-estea2 C%nd -enise s+-l consulte )n leg+tur+ cu procesul de calo,nie( "ucJ )i spusese li,pede: 5 $ac+ a4ungi la tri&unal cu asta( or s+ scoat+ la i-eal+ orice .iri,itur+ de scandal pe care-o g+sesc( *i despre tine( *i despre sora ta2 9i pentru c+ propriul t+u trecut nu e toc,ai curat ca apa de i0-or( s.atul ,eu e s+ la*i lucrurile cu, sunt2
:AC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Ce -rei s+ spui 7 trecutul ,euP r+cnise #arr'2 Nu a, de ce s+-,i .ie ru*ine2 Bri-irea dreapt+ a lui "ucJ o )nt%lnise pe a lui( *i ad+ugase nesigur: 5 N-a, ni,ic de-a .ace cu incendiul +la( a&solut ni,icQ 5 Las-o &alt+( #arr'( spusese "ucJ2 5 Fir-ar s+ .ie( credea, c+-,i e*ti prieten2 #arr' r+sturnase scaunul *i se ridicase )n picioare2 $ac+ a*a e un prieten( atunci ,ai &ine ),i caut un alt a-ocat2 5 Cred c+ da( #arr'( replicase "ucJ( rece( pentru c+ eu unul nu ,+ ating de asta2 Ur,+toarea -este de la #arr' .usese tele.onul din di,inea/a aceea( prin care-i cerea s+ se )nt%lneasc+2 6i spusese c+ a-ea )ntre&+ri despre a-erea tat+lui s+u2 "iroul de a-ocatur+ <ingate G <ingate era o .ir,+ -ec3e *i respecta&il+; )ntreprin0+torul &unic al lui "ucJ( un &iet i,igrant din Irlanda( adunase o ,ic+ a-ere la -%rsta de dou+0eci de ani( aduc%nd &l+nuri din AlasJa2 Apoi( plictisit de )ng3e/atul Nord( se apucase de construc/ii de c+i .erate( apoi de co,er/ul cu gr%ne2 6n cele din ur,+ a4unse destul de &ogat *i )ncepu din nou s+ se plictiseasc+2 Or.an( cu prea pu/in+ educa/ie( )n0estr+ un ,ic colegiu cu o nou+ &i&liotec+2 6n sc3i,&( ace*tia )i per,iser+ s+ se )nscrie ca student la -%rsta de trei0eci *i doi de ani2 Adun+ cur%nd note &une( la .el de repede cu, adunase &anii( *i a&sol-i cu onoruri( s&mma c&m la&%e, doar doi ani ,ai t%r0iu2 Apoi se )nscrise la Facultatea de $rept de la ar*ar%. C%nd pri,i diplo,a de doctor )n drept( l+s+ )n ur,+ lu,ea nego/ului *i se dedic+ )n )ntregi,e noii sale pro.esii2 Se c+s+tori cu .iica unui alt negustor &ogat( )n speran/a c+ aceasta a-ea s+-i nasc+ destui .ii ca s+ ai&+ gri4+ de nou)n.iin/ata .ir,+ de a-ocatur+2 $ar nu,ai dup+ ce-i .+cu trei .ete( n+scu *i un &+iat 7 .iul s+u( Oason2 Oason p+*i pe ur,ele tat+lui s+u( e>tin0%nd .ir,a de a-ocatur+ de la Sacra,ento( la San Francisco *i NeN IorJ2 Acu,( unicul .iu al lui Oason( "ucJland Aldric3 Wingate( ,o*tenise .ir,a2 $ar pasiunea lui "ucJ era politica( nu a-ocatura2 L+s+ aproape
:AE

- ELI!A"ET# A$LER -

toate a.acerile )n ,%inile partenerilor s+i( )n ti,p ce el de-eni senator de Cali.ornia2 Func/iona )n ,ai ,ulte co,itete i,portante din Senat( ,ai ales )n sectorul co,ercial( )n care era e>pert2 Oason Wingate ,urise cu c%/i-a ani )n ur,+( dar pre0en/a lui se ,ai .+cea si,/it+ prin inter,ediul portretului )n ,+ri,e natural+ din &iroul de la NeN IorJ al lui "ucJ2 Bri-indu-l acu,( "ucJ )*i a,intea c%t de tare )l dispre/uise tat+l s+u pe #arr' #arrison 7 pe &un+ dreptate2 Cu toate acestea( .a,ilia Wingate se ocupase de a.acerile legale ale lui #arrison de c%nd )ncepuser+( *i el tre&uia s+-*i .ac+ datoria2 #arr' era )n )nt%r0iere( ca de o&icei2 C%nd( )n cele din ur,+( intr+ )n &irou( "ucJ )*i spuse c+ ar+ta greoi( dar .a/a )i era &ron0at+ *i )nc+ .ru,oas+( *i purta un costu, de pe Sa-ille RoN( i,peca&il croit( *i o cra-at+ de ,+tase .ran/u0easc+( cu un ,odel -ec3i2 Era proasp+t &+r&ierit( iar p+rul( care )ncepuse s+ i se r+reasc+( )l purta lins spre spate2 Ar+ta i,aculat( ie*it din ,%inile unul -alet e>celent2 C3iar *i tocurile panto.ilor )i str+luceau de la lustrul dat )n .iecare sear+2 "ucJ 0%,&i cu cinis,; el )l cuno*tea pe ade-+ratul #arr' #arrison( cel din spatele .a/adei de gentle,an &ritanic2 5 "un+ di,inea/a( "ucJ( spuse #arr'( )ntin0%ndu-i ,%na *i 0%,&ind ca *i cu, ni,ic nu s-ar .i )nt%,plat *i s-ar .i -+0ut doar cu o 0i )nainte2 6,i pare r+u c+ n-a, -enit la nunta ta( dar era, la Monte Carlo atunci2 Sau poate la LondraP Ridic+ din u,eri2 A, uitat2 Ce .ace so/ia taP 5 Mar'anne e &ine( ,ul/u,esc( #arr'2 6l pri-i pe #arr' cu, .ace oc3ii ,ari -+0%nd .otogra.ia )n ra,+ de argint de pe &irou2 Acesta ridic+ din spr%ncene2 5 Au0ise, c+ e uluitoare( "ucJ( dar c3iar c+ ai de ce s+ te ,%ndre*ti2 "ani *i .ru,use/e 7 *i dintr-o -ec3e .a,ilie aristocratic+2 O co,&ina/ie i,&ata&il+( a* spune2 5 !+u( #arr'P replic+ "ucJ( sec2 $ar propriile tale perspecti-e de c+s+torieP
:AF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

9tia totul despre escapadele lui #arr' cu staruri de cine,a *i -edete de ca&aret2 Sper+ c+ nu se preg+tea s+ se arunce )ntr-o nou+ ,e0alian/+( pentru c+ era clar c+ nu *i-o putea per,ite2 5 O( duc+-se dracului de .e,ei( replic+ #arr'( a,ar2 Sunt aici pentru c+ a, ne-oie de a4utorul t+u2 M-a, tre0it( &rusc( )ntr-o ,ic+ )ncurc+tur+ .inanciar+ *i ),i tre&uie &ani lic3i0i2 $esigur( e doar te,porar( ad+ug+ repede2 9tii cu, a .ost )n ulti,a -re,e pia/a de &unuri de larg consu,2 A, dat gre* )n a.acerile cu cacao *i ,-a, g%ndit c+ poate e ti,pul s+ ,+ .olosesc de restul depo0itului2 !%,&i cuceritor2 A, o ,ic+ urgen/+( "ucJ2 9tii cu, e2 5 $in c%te-,i a,intesc( a doua 4u,+tate a depo0itului nu de-ine disponi&il+ dec%t c%nd ),pline*ti patru0eci de ani2 9i ,ai ai c%/i-a ani p%n+ atunci2 #arr' o.t+ teatral2 6*i aprinse o /igar+ *i se l+s+ pe sp+tarul scaunului2 5 $esigur c+ n-o s+ la*i patru ani s+ se stea )ntre ,ine *i &anii ,ei2 Tat+l ,eu ar .i dorit s+-i a, dac+ a, ne-oie de ei2 9i a, ne-oie( "ucJ2 Acu,2 5 $epo0itul +la e intangi&il p%n+ ),pline*ti patru0eci de ani2 A*a a -rut tat+l t+u2 M+ te, c+ nu pot .ace a&solut ni,ic2 #arr' o.t+ din nou( conte,pl%nd -%r.ul incandescent al /ig+rii sale egiptene2 5 "+nuia, eu c+ asta o s+ spui *i ,-a, g%ndit la ce a, de .+cut2 6l pri-i pe "ucJ( 0%,&ind2 Bot s+ ),pru,ut )n contul lui( nuP 5 Cu do&%n0i e>or&itante2 #arr' trase din /igar+ *i su.l+ un inel de .u, )n aer2 5 Sunt sigur c+ arrison Mercantile -a .i )nc%ntat+ s+-,i o.ere un ),pru,ut de c%te-a ,ilioane( cu cea ,ai .a-ora&il+ do&%nd+2 "ucJ se aplec+ )nainte( cu ,%inile pe &irou2 5 Uite ce e( #arr'( &+ncile au *i ele regulile lor( s+ *tii2 Cu, e*ti proprietarul &+ncii( nu sunt sigur de legalitatea a ceea ce sugere0i2 Te s.+tuiesc s+ .ii atent2
:AG

- ELI!A"ET# A$LER -

#arr' r%se( dar nu era a,u0at2 5 Ei &ine( ,ul/u,esc ,ult( a,ice2 6n to/i anii +*tia( nu,ai s.atul +sta l-a, pri,it de la a-oca/ii .a,iliei2 $ar n-o s+ l+s+, a*a ce-a s+ se pun+ )n calea prieteniei noastre( nuP Ne cunoa*te, de c%nd era, copii( "ucJ2 8i-aduci a,inte de c+l+toria la Baris( acu, ,ul/i aniP $oa,ne( ce distrac/ie( nuP Toate .ran/u0oaicele alea se>'( )n &ordelurile alea .a&uloaseP Eu n-a, uitat niciodat+( tuP 5 N-a, uitat niciodat+ escapadele tale la Baris2 #arr' r%se )n ti,p ce se ridica s+ plece2 5 Ce-i cu 0-onurile astea pe care le aud( c+ e*ti un poten/ial candidat din partea repu&licanilorP )ntre&+ ca din )nt%,plare( de la u*+2 Bare o idee gro0a-+2 Cu Mar'anne "rattle l%ng+ tine( cu, po/i s+ dai gre*P $hoate, 6rinceton, ar*ar% 7 so/ia per.ect+ *i per.ectul tat+ de .a,ilie2 O s+ .iu pri,ul care s+ te .elicite2 !%,&i din nou2 6,i pare r+u c+ nu ne-a, )n/eles a0i2 Boate alt+ dat+( nu( "ucJP $e .apt( ce-ar .i s+ ,+ in-i/i pentru un NeeJend( c%t de cur%ndP Mi-ar .ace pl+cere s-o cunosc pe Mar'anne *i copiii2 F+cu un se,n -ag cu ,%na c%nd plec+( l+s%nd u*a desc3is+2 "ucJ o.t+2 #arr' #arrison nu se sc3i,&a niciodat+2 Mar'anne Wingate )*i .olosea casa din Was3ington nu,ai pentru reuniuni politice; de locuit( locuia la NeN IorJ2 Acolo erau prietenii ei( copiii se duceau la *coal+ acolo *i acolo se retr+gea c%nd <pro-incialis,ul= de la Was3ington )ncepea s-o calce pe ner-i 7 ceea ce se )nt%,pla ti,p de patru 0ile pe s+pt+,%n+2 Aparta,entul .a,iliei Wingate de pe BarJ A-enue se )ntindea pe trei eta4e( de*i Mar'anne de,olase par/ial unul din eta4e pentru a crea o i,ens+ sal+( cu o scar+ ce co&ora( )n dou+ cur&e elegante( dintr-o galerie central+2 Acoperise pere/ii cu calcar .ran/u0esc( at%rnase pe ei portrete ale str+,o*ilor *i aplice ,asi-e de argint( *i-i pl+cea s+ ai&+ .oc )n i,ensul *e,ineu de piatr+ din salon( din pri,a 0i r+coroas+ de toa,n+ p%n+ )n pri,a 0i cald+ de pri,+-ar+2
:AK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

6n .a/a *e,ineului se puteau( de o&icei( g+si c%inii ei de rasa 4ing $harles. @i0itatorilor le spunea r%0%nd c+( )n ad%ncul su.letului( era o .a/+ de la /ar+ *i c+( dac+ tot tre&uia s+ pl+teasc+ pre/ul pentru a4utorul pe care i-l d+dea lui "ucJ )n carier+( adic+ s+ locuiasc+ la ora*( atunci ,+car s+-*i .ac+ aparta,entul s+ se,ene c%t ,ai ,ult cu iu&itul ei c+,in din tinere/e2 Singurul ei regret era c+ nu-*i putea aduce *i caii2 Cei trei c%ini )*i ridicar+ &oturile )n aer( ,i*c%nd lene* din co0i c%nd "ucJ trecu pe l%ng+ ei( dar nu .ugir+ s+-l )nt%,pine( cu, .+ceau cu Mar'anne; erau c%inii ei *i ai ni,+nui altcui-a( *i *tiau asta .oarte &ine2 Mar'anne re.u0a s+ /in+ un -alet( spun%nd c+ era .ie prea de,odat( .ie prea no&*ea& riche. O ca,erist+ )n uni.or,+ )i lu+ lui "ucJ paltonul *i-i spuse c+ doa,na era a*teptat+ s+ se )ntoarc+ cur%nd2 $incolo de sala cea ,are se a.lau un salon de propor/ii regale *i &i&lioteca( cu colec/ia ei de c+r/i rare *i 3+r/i -ec3i( iar dincolo de ea( &uc+t+ria2 La pri,ul eta4 erau aparta,entele lui *i ale lui Mar'anne( .iecare cu propria sa ca,er+ de toalet+ *i &aie( salonul ei personal *i &iroul lui2 "ucJ o lu+ pe scara din st%nga( urc%nd treptele dou+ c%te dou+( apoi( la .el de -ioi( urc+ *i scara care ducea )n ca,era copiilor2 Rrace Ouliet Margaret "rattle Wingate( )n -%rst+ de *ase ani( cunoscut+ su& nu,ele de Mi..'( ridic+ pri-irea cu un 0%,&et ne,ul/u,it c%nd "ucJ intr+ )n ca,er+2 5 O( &un+( tati( spuse ea2 6n tonul ei se si,/ea o ),&u.nare pe care "ucJ o cuno*tea prea &ine2 6i 0%,&i str%,&2 5 "un+( Mi..'2 Asta-i tot ce-i po/i o.eri &+tr%nului t+u tat+ )n c3ip de salutP Se )ndrept+ c+tre ea( cu &ra/ele )ntinse( iar ea 0%,&i .+r+ c3e. c%nd o ),&r+/i*+2 5 O.( tat+( e*ti a*a de e>u&erant( spuse ea( copiind -or&ele ,a,ei sale( iar el r%se2
:CL

- ELI!A"ET# A$LER -

5 9i tu -or&e*ti e>act ca ,a,a ta2 Ei *iP Ce-i cu .ata ,eaP Ea )l pri-i re/inut *i "ucJ se g%ndi c%t era de .ru,oas+2 A-ea p+rul drept *i &lond al ,a,ei ei( prins )ntr-o parte cu o agra.+ de aur( gura ca, ,are a lui Mar'anne *i oc3ii ei -er0i( cu gene dese; era )nalt+ pentru -%rsta ei( a-ea picioare lungi( *i putea desc3ide( )ntr-o clipit+( ro&inetul .ar,ecului( dac+ -oia ce-a2 $ar pro&a&il c+ nu -oia ni,ic( pentru c+ a-ea o -oce pl%ng+rea/+ )n ti,p ce se -+ita c+ ,a,a ei )i ceruse s+ se ),&race *i s+ co&oare pentru a-i saluta pe oaspe/i2 5 9i eu nu -reau( spuse ea( ar/+goas+( pentru c+ sunt at%t de a.urisit de plictico*i2 5 M+ &ucur s+ constat c+ -+ )n-a/+ cea ,ai pur+ engle0+( la .oarte costisitoarea *coal+ a do,ni*oarei "eale( r+spunse "ucJ( sarcastic2 5 Nu -reau( repet+ ea( cu )nc+p+/%nare2 "ucJ se )ncrunt+2 9tia c+ Mar'anne -oia s+ le-o arate -i0itatorilor pe .ru,oasa lor .iic+; ar .i -rut s+ .ie acolo *i Oa,ie( dar ,icul Oa,ieson Ale>ander "ucJland Wingate( )n -%rst+ de cinci ani( .+cuse oreion *i .usese dus la casa de la /ar+ din NeN Oerse'( ),preun+ cu d+daca lui2 A-eau ca in-ita/i ,ai ,ul/i politicieni *i oa,eni de a.aceri( care( dup+ cin+( tre&uiau s+-*i declare ade0iunea .a/+ de "ucJ( personal( *i .a/+ de Bartidul Repu&lican2 "ucJ ,uncise din greu pentru partid( .+c%nd o ca,panie neo&osit+ )n ti,pul ulti,elor alegeri( iar Mar'anne ,uncise c3iar ,ai ,ult( d%nd petreceri .astuoase( )ntotdeauna )n rolul de so/ie per.ect+( atent+ la po0i/ia lor pu&lic+2 Mar'anne era nep+tat+; -ie/ile tuturor celor din .a,ilia "rattle erau ca ni*te c+r/i desc3ise2 Se a.lau )n Senat de genera/ii( iar acu, spri4ineau din toate puterile cariera lui "ucJ2 La -%rsta de patru0eci de ani( acesta era preg+tit s+ .ac+ trecerea de la senator( la candidat la Bre*edin/ie2 #ot+r) rapid c+ n-ar .i r+u dac+ ,ica lui .iic+ r+s.+/at+ *iar pune pe ea roc3ia .ru,oas+ V*i( .+r+ )ndoial+( scu,p+W(
:CM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

pe care ,a,a ei i-o cu,p+rase pentru aceast+ oca0ie( *i sar purta dr+gu/ cu ,usa.irii2 5 Ce-,i dai dac+ -inP )ntre&+ Mi..'( ),&u.nat+2 5 Ce-/i dauP 6/i dau luna( steleleQ 5 !+u( tat+( a* pre.era ,ai degra&+ o &arc+ nou+2 "ucJ o.t+2 5 N-ai niciun pic de ro,antis, )n su.let( spuse el plec%nd( g%ndindu-se din nou c+ Mi..' era e>act ca ,a,a ei2 Tra-ers%nd 3olul( arunc+ o pri-ire )n ca,era lui Mar'anne2 A-eau ca,ere separate de c%nd li se n+scuse pri,ul copil( pentru c+ a*a dorise ea2 <6n de.initi-( ne pute, oric%nd -i0ita( nuP=( spusese( cu un 0%,&et cuceritor( acela*i 0%,&et pe care-l -edea pe .a/a .iicei sale c%nd dorea ce-a2 L+,pile erau aprinse *i ca,erista lui Mar'anne se a.era de colo-colo( str%ng%nd lucrurile pe care st+p%na le de0&r+case *i le aruncase pe podea )n dru, spre &aie2 $in &aia decorat+ )n ,ar,ur+ ro0( italian+( -eneau -aluri de a&ur par.u,at2 "ucJ se apropie de u*+ *i )ntre&+: 5 Bot s+ intruP 5 O( c3iar e ne-oie( "ucJP N-ar tre&ui s+ te sc3i,&i pentru cin+P Oaspe/ii -in )n patru0eci de ,inute2 El intr+ *i o pri-i( )ntins+ )n i,ensa cad+ cu ap+ par.u,at+2 Mar'anne n-ar .i .olosit niciodat+ ce-a at%t de -ulgar( ca spu,a de &aie( oric%t de scu,p+ ar .i .ost aceasta; .olosea uleiuri aro,ate( preparate special pentru ea de speciali*ti .rance0i de la Rrasse( care creaser+ un a,estec su&til de liliac *i tranda.iri s+l&atici( care de-enise par.u,ul ei personal2 5 Ce este( "ucJP )ntre&+ ea( iritat+2 Sunt )n )nt%r0iere *i ,ai a, o ,ul/i,e de lucruri de .+cut2 Ie*ind din cad+( )ntinse un &ra/ ud *i ceru: $+-,i te rog prosopul( daP El i-l )ntinse )n t+cere( g%ndindu-se c+ Mar'anne( cu trupul gol( era cea ,ai ,are de0a,+gire a -ie/ii lui2 Era genul acela de .e,eie care arat+ uluitor ),&r+cat+( dar goal+ p+rea s+ ai&+ s%nii prea ,ici *i trupul prea ,usculos2
:C

- ELI!A"ET# A$LER -

6n societate era )ntotdeauna .er,ec+toare( )ntotdeauna &ine ),&r+cat+( *i n-o au0ise nici ,+car o dat+ ridic%nd -ocea2 Era o ,a,+ &un+ pentru copii( c3iar dac+ pu/in ca, distant+2 6nc+ ,ai .+cea uneori dragoste cu ea( dar n-o iu&ea c%tu*i de pu/in2 O( o iu&ise la )nceput; )i ad,irase .ru,use/ea i0&itoare *i personalitatea puternic+( pe care unii o nu,eau <do,inatoare=( *i )i pl+cuse .elul( plin de )ncredere *i lipsit de e.ort( )n care c+l+rea( *i .elul )n care intra )ntr-o ca,er+( de parc+ ar .i .ost proprietatea ei2 Mar'anne a-ea genera/ii educate aristocratic )n ur,a ei( *i asta se -edea2 Bri-ind-o cu, )*i *tergea picioarele lungi( se g%ndi c+ pro&a&il .usese doar o ad,ira/ie reciproc+ 7 pe care el o con.undase cu dragostea2 6n cei *apte ani de c+snicie( rela/ia lor nu alunecase niciodat+ )n a-enturi )nt%,pl+toare( a*a cu, se )nt%,pla cu at%t de ,ulte cupluri pe care le cuno*teau; )n loc de asta( )*i canali0aser+ energiile c+tre politic+2 Mar'anne nu dorea s+ se culce cu un str+in( nici c3iar cu &+r&atul ei; tot ce -oia era s+-l -ad+ )naint%nd )n carier+ *i( )n cele din ur,+( poate( intr%nd la Casa Al&+2 5 Mai &ine te-ai ),&r+ca( )i spuse ea( strecur%ndu-se )ntr-un 3alat al& de ,+tase2 M-a, g%ndit s+ ser-esc ,%ncare si,pl+ ast+-sear+ 7 )i *tii pe politicieni( tot ce -or sunt .ripturi( .ripturi( .ripturi2 Ar .i de a4uns ca s+ ,en/in+ )n.loritoare a.acerile la C3icago2 9i ,-a, 3ot+r%t pentru $hatea& Leyo*ille Las $ases, le place -inul ro*u2 A, li,pe0it 6orto-ul din MGFL( *i 7 o( $oa,ne( uit+-te c%t e ceasul2 "ucJ( te rog( du-te s+ .aci &aieQ El spuse: 5 L-a, -+0ut a0i pe #arr' #arrison2 Ea ridic+ repede pri-irea c+tre el2 5 Neca0uriP 5 Nu,ai neca0uri a .+cut de c%nd a ,urit tat+l lui 7 *i pro&a&il *i )nainte de asta2 A -rut s+ retrag+ .ondul con.iden/ial *i a tre&uit s+ spun: <Nu=2 5 Foarte &ine( spuse ea2 $in c%te a, citit despre el( ar c3eltui oricu, &anii pe .e,ei stricate2
:C:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

"ucJ o.t+ c%nd o l+s+ )n .a/a oglin0ii( )ncerc%nd un colier de dia,ante *i )ntre&%ndu-se dac+ n-ar .i ,ai &ine s+ poarte perlele2 Tra-ers%nd 3olul c+tre ca,era sa( se )ntre&+( la r%ndul lui( dac+ toate astea c3iar ,eritau e.ortul2 Era preg+tit *i a*tepta( la *apte *i 4u,+tate .i> .ocul trosnea )n *e,ineu( c%inii s.or+iau pitoresc )n .a/a lui( iar Mar'anne ar+ta ca o regin+ )n roc3ia de ,+tase ro*ie( cu ,%neci lungi *i cu decolteu )n @( pe care str+luceau ,agni.icele dia,ante :rattle. 5 M-a, g%ndit c+ e &ine s+ le rea,inti, cu cine au de-a .ace( *opti ea( )ndrept%ndu-i cra-ata neagr+2 M+i( ce perec3e .ru,oas+ .ace,( ad+ug+ cu satis.ac/ie2 La cin+ .useser+ in-ita/i o du0in+ de &+r&a/i in.luen/i( ),preun+ cu so/iile lor( *i ulti,ii care sosir+ .ur+ repre0entantul Casei Al&e *i ne-ast+-sa2 5 Aduc salut+ri de la Casa Al&+( )i spuse el lui Mar'anne( s+rut%ndu-i o&ra0ul ,oale2 Bre*edintele Coolidge spune c+ &unicul lui l-a cunoscut pe &unicul t+u2 5 A*a este2 Mi se pare c+ au .ost colegi de *coal+2 A-u gri4+ ca &+r&a/ilor s+ li se ser-easc+ N3isJ'-ul lor pre.erat( de*i nu era de acord cu asta )nainte de cin+2 $oa,nelor li se o.eri *a,panie2 Apoi )*i .+cu intrarea Mi..'( care se )nclin+ ti,id c%nd .u pre0entat+2 F+r+ gre*( alese unul din cei ,ai i,portan/i sus/in+tori ai partidului *i i se ca/+r+ pe genunc3i( pri-indu-l cu 0%,&etul .er,ec+tor al ,a,ei ei2 Bentru o clip+( "ucJ se )ntre&+ dac+ Mar'anne o )n-+/ase( apoi )*i spuse c+ e r+ut+cios2 Cina repre0enta ideea lui Mar'anne despre o ,as+ si,pl+: sup+( pe*te( carne de -ac+( desert de ciocolat+ *i &r%n0+( per.ect alese( per.ect g+tite *i per.ect ser-ite( *i )nso/ite de unul din cele ,ai &une -inuri ale Fran/ei2 I,ediat dup+ aceea( ea le lu+ pe doa,ne )n salon( unde )ncepur+ s+ discute despre copii( &+rcile so/ilor *i casele de la /ar+( )n ti,p ce "ucJ )i conduse pe &+r&a/i )n &i&liotec+( unde se a*e0ar+ pe so.ale 4oase de piele )n .a/a .ocului( sor&ind 6orto *i discut%nd despre -iitor2 B%n+ la ora
:CA

- ELI!A"ET# A$LER -

unspre0ece( ,ai ,ul/i dintre ,agna/i declaraser+ c+ -or .ace contri&u/ii generoase pentru partid( iar )n sc3i,& senatorul "ucJland Aldric3 Wingate III a-ea s+ ai&+ gri4+ de interesele lor2 Iar c%nd a-ea s+ -in+ ,o,entul( a-eau s+-l spri4ine( dac+ se 3ot+ra s+ candide0e pentru Bre*edin/ie2 A-ea s+ ,ai .ie ne-oie de ,ul/i ani *i de ,ult e.ort( dar Mar'anne pri,ise ceea ce dorea2 Bentru ,o,ent2

:CC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 34
Annie conducea ,icul ei 6ac7ar% Roa%ster pe *oselele u,&roase din @alea Sono,a c+tre .er,a %e "oto. $e-a lungul anilor( Francie cu,p+rase ,ereu terenuri )n 4urul celor patru0eci de acri pe care-i a-usese la )nceput( a*a c+ acu, .er,a se )ntindea ,ai ,ult dec%t puteai -edea cu oc3ii: patru sute trei0eci de acri( pres+ra/i cu ste4ari u,&ro*i *i cu plopi argintii2 6ngri4ite de -+cari ,e>icani( -acile Eersey p+*teau .ericite pe pa4i*ti2 Be a,&ele p+r/i ale casei se -edeau *iruri de -i/+-de--ie( printre care cre*teau tranda.iri care( la -re,ea aceea a anului( se a.lau la a doua )n.lorire2 Francie plantase tranda.irii pentru c+ d+un+torii )i atacau )nainte de a-i ataca pre/io*ii struguri( *i-i inspecta )n .iecare di,inea/+( ca s+ poat+ lua ,+suri din prip+( dar Annie o &+nuia c+ iu&ea .lorile at%t de ,ult( )nc%t le-ar .i plantat oricu,2 Se ridicaser+ *i cl+diri noi: c+su/e pentru !occo *i ,ena4er+( &ar+ci pentru ,uncitori *i o ,ic+ cra,+2 Anii de la ,oartea lui Ollie .useser+ ani de t+cut+ reclu0iune pentru Francie( dar .useser+ .ructuo*i2 Annie nu suporta s+ se g%ndeasc+ la lunile cu,plite de dup+ tragedie; Francie p+ruse s+ se )ngroape )n t+cere ca un ani,al ,ic *i r+nit( care caut+ un loc lini*tit )n care s+ ,oar+2 6n so,n sau trea0+( retr+ise la nes.%r*it )n sinea ei noaptea incendiului( p%n+ c%nd to/i )ncepuser+ s+ se tea,+ c+-*i -a pierde ,in/ile2 Se retr+sese la .er,+( locul unde se ducea )ntotdeauna ca s+-*i l%ng+ r+nile( *i ti,p de doi ani n-o p+r+sise niciodat+2 !occo *i so/ia lui a-useser+ gri4+ de ea( de*i Francie a&ia dac+ le -or&ea2 Nu se ducea nic+ieri *i nu -or&ea cu ni,eni2 $e*i *i lui Annie i se .r%nsese ini,a la ,oartea lui Ollie( )n cele din ur,+ nu ,ai putuse suporta2 Blecase la .er,+( &%ntuit+ de disperare( *i se repe0ise pe u*+; o g+sise pe Francie )ntr-un &alansoar( l%ng+ so&a din
:CE

- ELI!A"ET# A$LER -

&uc+t+rie( cu c%inii lui Ollie la picioare; ridicase indi.erent+ capul ca s+ -ad+ cine intrase2 5 Bo.ti,( spusese Annie( apuc%nd o pu*c+ din rastel *i arunc%nd-o pe ,as+2 $e ce nu ter,ini pur *i si,plu( )n loc s+ ne c3inui pe to/i cu agonia unei ,or/i lenteP M-a, s+turat( Francie #arrison2 9i ,-a, s+turat s+-/i -+d .a/a c3inuit+2 L-a, iu&it cu to/ii pe Ollie ,ai ,ult dec%t o s+ ,ai iu&i, -reodat+ pe cine-a( dar el s-a dus( iar tu e*ti t%n+r+ *i s+n+toas+( *i acu, e*ti &ogat+( pro&a&il ,ai &ogat+ dec%t *tii sau dec%t )/i pas+2 Sunt 0eci 7 nu( sute( poate ,ii de copii s+raci( &olna-i( ne-oia*i( la San Francisco( *i au ne-oie de oa,eni ca tine2 $ar dac+ pre.eri s+ ,ori dec%t s+-i a4u/i( atunci .+-o acu, *i scap+-ne pe to/i de c3inuri( odat+ pentru totdeauna2 "+t%nd din picior( i0&ucnise )n lacri,i2 5 O( $oa,ne( ce a, spusQ cu, a, putut s+ .iu at%t de crud+D N-a, -rut s+ spun asta( Francie( crede-,+ c+ n-a, -rut2 Nu -reau s+ ,ori( Francie 7 dar te rog( te i,plor( )ntoarce-te )n lu,ea -iilor2 Francie se ridicase *i se apropiase de ,as+2 Oc3ii lui Annie se ,+riser+ de groa0+ *i-*i pusese ,%na la gur+( -+0%nd-o pe Francie apuc%nd pu*ca pe care !occo o .olosea ca s+ alunge ,ierlele laco,e2 6ng3e/at+ de spai,+( o pri-ea pe Francie desc3i0%nd ,aga0ia *i cercet%nd-o2 Oc3ii lui Francie )i )nt%lnir+ pe ai ei; )nc3ise ,aga0ia *i )ndrept+ ar,a c+tre ea; trecur+ c%te-a secunde2 Apoi Francie aruncase pu*ca la loc pe ,as+ *i spusese cal,: 5 Asta arat+ c%t de ,ulte *tii despre -ia/a la .er,+( Annie A'sgart3 7 ar,a nu e )nc+rcat+2 Annie se repe0ise la Francie2 5 O( ,ul/u,esc lui $u,ne0eu( ,ul/u,esc lui $u,ne0eu( &ol&orosise ea2 N-a, -rut s+ spun asta( crede,+ c+ n-a, -rut2 Nu,ai c+ nu *tiu ce s+ ,ai .ac2 Francie pri-ise pe .ereastr+ la soarele care apunea deasupra gra4durilor( apoi( lu%nd-o pe Annie de &ra/( spusese lini*tit+:
:CF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 #ai s+ .ace, o pli,&are p%n+ la gra4duri( s+ -ede, ce .ace calul lui Ollie2 "ietul ani,al a .ost negli4at prea ,ult+ -re,e2 Annie o pri-ise cu ad,ira/ie ,%ng%ind ani,alul care .usese pre.eratul .iului ei2 Ac/iunea ei i,petuoas+ .+cuse pri,a sp+rtur+ )n g3e/arul disper+rii lui Francie2 O adusese din nou pe dru,ul lung *i lent c+tre -ia/+2 6n anul acela( Francie *i Mandarinul creaser+ #&n%aia Memorial. ;li*er arrison, prin care a4utau copiii &olna-i *i ne-oia*i( dar Francie era cea care o conducea2 Tot Francie era cea care -i0ita s+pt+,%nal noua ane>+ pe care o construiser+ pentru Spitalul de copii; aducea 4ocuri *i 4uc+rii *i c+r/i pe care le citea ,icilor pacien/i2 St+tea ore )n *ir la c+p+t%iul pacien/ilor cu ca0uri disperate *i-i alina pe p+rin/ii )ngro0i/i2 Tot Francie a4utase cele ,ai s+race .a,ilii c3ine0e s+-*i g+seasc+ ad+posturi *i le sal-ase copiii cei ,ai ,ici de la scla-ia atelierelor cu ,unc+ la negru2 Le o.erea *colilor ,anuale *i &urse pentru a a4uta copiii i,igran/ilor s+ studie0e2 Muncise .+r+ odi3n+ luni )n *ir( a-%nd )ns+ gri4+ s+ e-ite pu&licitatea( *i nu,ele ei ap+ruse doar arareori )n 0iare2 Iar c%nd o )n-ingea o&oseala( se )ntorcea )ntotdeauna la iu&ita ei .er,+2 @ia era noua ei pasiune( *i Annie 0%,&ea trec%nd printre &utucii )ngri4i/i2 @ia lui Francie era dic3isit+ p%n+ la per.ec/iune *i( de*i produc/ia era ,ic+( doar trei ,ii de sticle( -inul ro*u *i cati.elat era .oarte &un2 5 "un( dar nu su.icient de &un( )i spuse Francie ,ai t%r0iu( pli,&%ndu-se prin -ie2 Se opri *i lu+ un pu,n de p+,%nt negru *i .ertil2 Uit+-te la +sta( )i ceru( indignat+2 Cu, poate .i ,ai &un )n Fran/aP A-e, acela*i soare( aceea*i ploaie( acelea*i pante &l%nde2 Atunci de ce nu pot s+ produc un -in la .el de &un ca al lorP Oc3ii ei al&a*tri sc+p+rau de -ec3ea lor )nsu.le/ire( *i Annie r%se2 5 6ntrea&+-i pe .rance0i( nu pe ,ine2 5 S-ar putea s-o .ac2 6ntr-o 0i2
:CG

- ELI!A"ET# A$LER -

Annie *tia c+ glu,e*te( pentru c+ nu se ,ai ducea nic+ieri( apoi spuse: 5 Atunci( )nainte de a te a-entura at%t de departe( nu -rei s+ -ii la petrecerea ,ea( s+pt+,%na -iitoareP Francie .i>+ un punct de la ori0ont *i Annie ad+ug+ gr+&it: E -re,ea s+ .aci ce-a pentru tine 7 *i pentru ,ine( de alt.el2 Operele de caritate sunt .oarte &une( Francie #arrison( dar e ti,pul s+ ,ai ie*i pu/in *i s+ -e0i lu,e2 Francie o pri-i g%nditoare2 Annie era )ntotdeauna ocupat+( a-ea 0eci de prieteni *i sute de cuno*tin/e; era regina unei lu,i elegante a 3otelurilor *i toat+ lu,ea -oia s-o cunoasc+2 Cu o &rusc+ tres+rire de singur+tate( o in-idie2 Spuse repede( ca s+ nu ai&+ ti,p s+ se r+0g%ndeasc+: 5 "ine( -in2 Annie p+ru at%t de uluit+( c+ o .+cu pe Francie s+ r%d+2 $ar( ,ai t%r0iu( .+c%ndu-*i &aga4ele pentru c+l+torie( )*i d+du sea,a c+ era speriat+2 @ia/a ei era la .el de retras+ ca a unei c+lug+ri/e2 San Francisco de-enise( din or+*elul tinere/ii ei( un ora* ,are *i trepidant( *i( uneori( -enind acas+ de la cina cu Annie( se uita cu in-idie la ,ul/i,ea de oa,eni 0go,oto*i care aglo,erau trotuarele din .a/a ca.enelelor *i teatrelor( *i se si,/ea din noi ca .eti/a cu nasul lipit de .ereastr+( )n ti,p ce -ia/a trecea pe l%ng+ ea2 S+pt+,%na aceea( Bre*edintele d+dea un &al pentru a le ,ul/u,i cali.ornienilor care sus/inuser+ ca,pania partidului2 Ora*ul era plin de str+ini *i ca,erele de 3otel de-eniser+ o raritate2 $e-a lungul anilor( Annie .usese ga0da ,ultor politicieni de la Was3ington *i acu,( )nainte de &al( d+dea o ,ic+ recep/ie pentru clien/ii ei pre.era/i2 5 Recep/ia ,ea inaugural+( )i spuse lui Francie )n ti,p ce a*teptau( )n salonul ei particular( sosirea in-ita/ilor2 6*i ,%ng%ie roc3ia din dantel+ de culoarea &ron0ului2 Ar+t ca Bri,a $oa,n+ a lu,ii 3otelurilorP 5 Ar+/i per.ect( o asigur+ Francie2 9i a*a *i era2 B+rul ei castaniu era coa.at )n &ucle ,oi *i oc3ii )i str+luceau de )nc%ntare2 $antela de culoarea
:CK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

&ron0ului se potri-ea cu tenul al&( iar decolteul ad%nc *i p+trat )i scotea )n e-iden/+ s%nii plini2 Burta un colier din cinci *iruri de s,aralde ,+runte( cu cercei asorta/i( *i un i,ens inel cu topa02 5 Nu -reau s+ intru )n co,peti/ie( cu dia,antele lor( draga ,ea( )i ,+rturisi lui Francie2 6n de.initi-( sunt tot <clasa ,uncitoare=( nuP Apoi r%se copios( g%ndindu-se la pre/ul pe care le cerea s+-l pl+teasc+ pentru pri-ilegiul de a sta la Aysgarth. $ar Annie nu era niciodat+ rea; pentru oaspe/ii ei o.erea tot ce era ,ai &un: *a,panie Roe%erer 7 aceea*i pe care o &ea *i 8arul Rusiei; ca-iar din Bersia; cel ,ai &un so,on s+l&atic din Sco/ia; *i 3o,ar delicios din Maine2 5 Nici la Casa Al&+ nu ,%nc+, ce-a ,ai &un( doa,n+ A'sgart3( )i spuse Bre*edintele( 0%,&ind2 Ca,era era plin+ de .e,ei .ru,oase( dar Annie era centrul aten/iei( iar accentul ei din IorJs3ire *i r%sul tu,ultuos se au0eau peste &%0%iala ca de stup( care caracteri0ea0+ o petrecere reu*it+2 Francie st+tea l%ng+ u*+( str%ng%nd )n ,%n+ pa3arul de *a,panie( r+spun0%nd politicos c%nd era pre0entat+ cui-a *i dorindu-*i s+ nu-i .i pro,is lui Annie c+ -ine2 Niciodat+ )n -ia/a ei nu .usese la o ase,enea petrecere *i se si,/ea ca un pe*te pe uscat2 Oc3ii de e>pert ai lui Mar'anne Wingate se oprir+ o clip+ asupra ei( )nregistr%nd .aptul c+ era o necunoscut+( apoi plecase )n c+utarea unei pr+0i ,ai i,portante2 $ar oc3ii lui "ucJ nu trecur+ at%t de iute pe deasupra ei2 6*i spuse c+ e o .e,eie super&+ dar ina&orda&il+( de parc+ ar .i )n+l/at )n 4urul s+u un 0id in-i0i&il2 Roc3ia de *i.on ca un nor cenu*iu era e>tre, de discret+( iar perlele -alorau o a-ere2 Se apropie de ea *i-i spuse: 5 Ar+ta/i ca *i cu, a/i -rea s+ .ugi/i2 E c3iar a*a de rea petrecereaP Ea )l pri-i( ui,it+2 5 O( nu( deloc2 E o petrecere ,inunat+2
:EL

- ELI!A"ET# A$LER -

El )ntinse ,%na: 5 Sunt "ucJ Wingate2 Francie )i str%nse ,%na at%t de repede( )nc%t a&ia si,/i presiunea degetelor ei2 5 Francesca #arrison( ,ur,ur+ ea( ),&u4or%ndu-se2 Fu r%ndul lui s+ par+ ui,it2 5 $ar )l cunosc pe .ratele du,nea-oastr+D e>cla,+ el2 Francie )n/epeni( oc3ii i se r+cir+( &u0ele i se crispar+ *i nu r+spunse2 5 Tat+l ,eu a .ost a-ocatul tat+lui du,nea-oastr+( spuse el( reali0%nd c+ se )ncurca din ce )n ce ,ai tare2 @reau s+ spun( e singurul ,oti- pentru care )l cunosc( din cau0a ad,inistr+rii a-erii2 Fir,a ,ea se ocup+ de asta2 Ea d+du din cap *i r+spunse glacial: 5 6n/eleg2 5 $o,ni*oar+ #arrison( spuse el( de*i nu-*i e>plica de ce .ace at%tea e.orturi s+ o l+,ureasc+( pentru c+ nici ea( nici .ratele ei nu )nse,nau ni,ic pentru el2 Nu l-a, ales pe .ratele du,nea-oastr+ de client( l-a, ,o*tenit2 9ti/i( p+catele p+rin/ilorQ "ucJ 0%,&i .er,ec+tor( o.t%nd u*urat c%nd ea )i r+spunse la 0%,&et *i spuse: 5 @+ rog s+ nu -+ scu0a/i pentru c+-l cunoa*te/i pe #arr'( do,nule Wingate2 E g3inionul du,nea-oastr+( nu al ,eu2 El )ncu-iin/+ din cap( )ncerc%nd s+ sc3i,&e su&iectul( dar )n ,inte i se derula tot ce *tia despre ea2 Nu e>ista oare un a,ant c3ine0 *i o corpora/ie ,ulti,ilionar+P 9i( desigur( tragica ,oarte a t%n+rului ei .iu )n incendiu2 Trecutul nu i se oglindea deloc pe .a/a .+r+ cusur( *i se g%ndi din nou c%t era de .ru,oas+2 5 Ce -+ aduce la o petrecere politic+( do,ni*oar+ #arrisonP 5 Annie A'sgart3 e o -ec3e prieten+2 A -rut s+ ,i se laude cu oaspe/ii ei2 5 Tipic pentru Annie( )i place s+ .ie pu/in l+udat+ 7 ,ai ales pentru &udincile ei din IorJs3ire2
:EM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Francie r%se2 5 Sunt cele ,ai &une 7 *i pro&a&il cele ,ai scu,pe din lu,e2 $ar Annie nu )nsea,n+ nu,ai at%t2 5 9i eu cred la .el2 O cunosc de 0ece ani2 Cu, se .ace c+ nu --a, ,ai )nt%lnit p%n+ acu,P 5 O( nu *ti/iP A-ea un ton u*or &at4ocoritor *i el ridic+ )ntre&+tor din spr%ncene: 5 Eu sunt cel ,ai prost p+strat secret din San Francisco2 In.a,a sor+ a lui #arrison( cea care tr+ie*te )n p+cat cu c3ine0ul ei( pe No& #ill( c3iar su& nasul ilustrului ei .rate( #arr'2 Ni,eni nu -or&e*te cu ,ine( do,nule Wingate( dar -or&esc despre ,ine( pe la spate2 5 "ucJP Mar'anne )l lu+ de &ra/ *i el se )ntoarse2 5 Mar'anne( aceasta este do,ni*oara #arrison2 Mar'anne )nclin+ din cap2 5 6ntr-ade-+rP spuse ea( t+ios( .+r+ s+-i )ntind+ ,%na2 Ce ,ai .ace/i( do,ni*oar+ #arrisonP F+r+ s+ a*tepte un r+spuns( continu+: "ucJ( ,+ te, c+ tre&uie s+ plec+,( alt.el )nt%r0ie, la &al2 Apoi ie*i( .+r+ s+-i arunce lui Francie ,+car o pri-ire2 "ucJ pri-i .urios )n ur,a ei2 5 Scu0a/i-o pe so/ia ,ea( spuse( cu a,+r+ciune2 Uneori( e ,ai prost crescut+ dec%t .iica noastr+ de *ase ani2 Francie ridic+ din u,eri( cu .a/a lipsit+ de e>presie2 5 Nu -+ .ace/i pro&le,e( do,nule Wingate2 El o pri-i )ndrept%ndu-se c+tre Annie; roc3ia i se ondula ca un nor )n 4urul trupului suplu *i lu,ina l+,pii i se re.lecta )n p+r *i )n perle2 Atunci( "ucJ )*i spuse c+ p+rea cea ,ai singur+ .e,eie de pe lu,e2 Francie *tia c+ nu ,ai poate re0ista; a*tept+ ca recep/ia s+ se ter,ine( apoi )i spuse lui Annie c+ o doare capul *i tre&uie s+ se duc+ acas+2 Annie o pri-i sceptic+2 5 M+ rog( ,+car ai ap+rut2 E un )nceput2 #ai s+ -ede, ce se ,ai )nt%,pl+( nuP
:E

- ELI!A"ET# A$LER -

Be Annie o surprinse c%nd "ucJ Wingate o sun+ a doua 0i de di,inea/+ *i ,ai ales c%nd o )ntre&+ despre Francie2 6l cuno*tea pe "ucJ de ,ult+ -re,e2 Locuin/a lui era la Sacra,ento( dar st+tea la Aysgarth de c%te ori -enea la San Francisco( adic+ de ,ai ,ulte ori pe an2 La )nceput .usese suspicioas+ )n pri-in/a lui( pentru c+ nu era de &ine cu un &+r&at at%t de .ru,os *i de .er,ec+tor( dar "ucJ Wingate nu c+uta a-enturi; era un so/ &un( de*i so/ia lui era ,ai rece ca un &loc de g3ea/+2 Era i,plicat )n politic+ de ani de 0ile( era unul din cei ,ai tineri senatori din /ar+ *i de4a i se pre-edea un ,are -iitor2 Atunci( de ce o suna s-o )ntre&e despre Francie #arrisonP 5 Mar'anne s-a )ntors acas+( e>plic+ el( ca din )nt%,plare( dar eu a tre&uit s+ r+,%n aici pentru o )ntrunire2 O s+ .iu singur( *i pentru c+ e*ti singura .e,eie din San Francisco care ar putea a-ea pu/in+ co,pasiune pentru ,ine( te-a, sunat s+ te rog s+ cine0i cu ,ine ast+sear+2 9i pe do,ni*oara #arrison o in-it( desigur( ad+ug+ el( pu/in ca, pripit2 5 Sunt o .e,eie ocupat+( )i spuse ea( dar o s+ -+d ce pot .ace2 L+s%nd tele.onul din ,%n+( )*i arunc+ 3aina pe u,eri *i o lu+ la .ug+ c+tre casa lui Francie2 Se re0e,+ de tocul u*ii( cu &ra/ele )ncruci*ate pe piept *i cu un 0%,&et pe .a/+2 5 $eci( Francesca #arrison( ce i-ai spus lui "ucJ Wingate de l-ai .+cut pra.P 5 Bra.P Francie ro*i( cu, .+cea c%nd se ,en/iona nu,ele lui EdNard Stratton2 Te )n*eli2 Mi-a spus c+-l cunoa*te pe #arr' *i a, .ost .oarte nepoliticoas+ cu el2 Apoi ,i-a pre0entat-o pe so/ia lui( care a .ost .oarte nepoliticoas+ cu ,ine2 5 Mar'anne Wingate e .oarte nepoliticoas+ cu oricine nu-i poate .i de .olos( spuse Annie2 9i( nepoliticoas+ sau nu( "ucJ Wingate solicit+ onoarea co,paniei tale la cin+( disear+ 7 .+r+ so/ia lui2 9i pro&a&il c+ i-ar pl+cea *i ,ai ,ult dac+ n-a* .i nici eu acolo2
:E:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Atunci ai .ace &ine s+-i spui do,nului Wingate c+ nu-i pot accepta in-ita/ia2 Se uit+ e>asperat+ la Annie2 O( Annie( nu a, destule neca0uri *i .+r+ so/ul lui Mar'anne WingateP 5 "a da( .u Annie de acord2 M-a, g%ndit doar c+ /i-ar .ace &ine s+ *tii c+ lu,ea nu te-a *ters din catasti.2 $ac+ "ucJ Wingate e interesat( -or .i *i al/ii 7 dac+ le-ai da o *ans+2 $ar Francie se ,ul/u,i s+ clatine din cap2 Nu era un o, o&i*nuit *i o *tia2 C+s+toria *i .ericirea nu erau scrise )n destinul ei2 Cu toate acestea( la "ucJ se g%ndi tot dru,ul p%n+ la .er,+2 I,aginea .e,eii singuratice( )n roc3ia ei ca un nor( r+,ase ,ult+ -re,e )n ,intea lui "ucJ2 Era un &+r&at ocupat( care nu .+cea niciodat+ ni,ic pe 4u,+tate2 Se de-otase ,uncii sale *i responsa&ilit+/ilor de senator( *i )ncerca s+ e-ite *irul nes.%r*it de petreceri despre care Mar'anne spunea c+ <sunt pentru &inele carierei tale( iu&itule=2 Intrase )n politic+ pe -re,ea c%nd era un t%n+r idealist *i( de*i idealurile respecti-e .useser+ te,perate de ra/iune *i de circu,stan/e( era )nc+ *i a-ea s+ .ie ,ereu <un o, pentru oa,eni=2 Ura petrecerile *i c+/+ratul Mar'annei pe scara social+( de*i uneori 7 tre&uia s+ recunoasc+ 7 erau necesare2 Casa lor de pe Strada 1( din )n-er0itul ReorgetoNn( era )ntotdeauna plin+ de doa,ne din di-erse co,itete( care luau pr%n0ul( sau de -i0itatori i,portan/i( care luau ceaiul( sau de politicieni in.luen/i la una din cinele <inti,e=( la lu,ina lu,%n+rilor( pentru care Mar'anne era cele&r+2 <6/i -ine s+ cre0i( iu&itule=( )i spusese ea( r%0%nd( <oa,enii )ncearc+ s+-,i ,ituiasc+ prietenii ca s+-,i .ie pre0enta/i( sper%nd c+ or s+ pri,easc+ o in-ita/ie2 Nu e ui,itorP= "ucJ o pri-ea pre0id%nd cina( la ,asa )n stil georgian( cu candela&re de argint 6a&l "torr, de secol MG( cu .ar.urii de por/elan *i pa3are de cristal gra-at( cu aran4a,entele .lorale &ogate( dar nu ostentati-e( spun%ndu-*i c+ Mar'anne era )n ele,entul ei2 $ar la ,asa aceea nu era
:EA

- ELI!A"ET# A$LER -

nici ,+car un singur &+r&at( pe care s+-l poat+ nu,i prietenul lui( *i( &rusc( se si,/i la .el de singur ca .e,eia cea .ru,oas+ )n roc3ie cenu*ie2 5 #ai s+ in-it+, prieteni la "roadlands pentru Cr+ciun( )i spuse i,pulsi- lui Mar'anne( dup+ ce oaspe/ii plecaser+2 Se a.lau )n dor,itorul ei( iar ca,erista punea la loc roc3ia pe care o purtase2 Mar'anne se strecur+ )n 3alatul ro0 *i se a*e0+ la ,asa de toalet+( 0%,&indu-i )n oglind+ )n ti,p ce-*i )ntindea cre,a pe .a/+2 $ac+ e>ista un loc pe care s+-l iu&easc+ cu ade-+rat( atunci acela era casa copil+riei el( care-i .usese l+sat+ ,o*tenire de &unicul ei2 5 Sigur( iu&itule( ce idee ,inunat+D Cr+ciunul la /ar+( cu copiii *i cu prietenii( ce poate .i ,ai .ru,osP O s+ .ac ,%ine o list+ de in-ita/i *i o s+ instruiesc personalul s+ preg+teasc+ totul2 5 O s+ .ie &ine s+ .i, cu copiii( spuse el( serios2 6i -ede, ,ult prea pu/in )n ulti,a -re,e2 Ea o.t+2 5 A*a e( dragule( dar )n casa asta ,ic+( pur *i si,plu nu e loc *i( oricu,( le e ,ult ,ai &ine cu doica *i cu gu-ernanta *i s+ .ie la aceea*i *coal+2 Iar noi sunte, ,ereu at%t de ocupa/iQ O.t+ din nou( )ntin0%ndu-*i &ra/ele *i c+sc%nd2 Iar eu sunt )ntotdeauna at%t de o&osit+ la s.%r*itul 0ilei( c+ nu *tiu de unde o s+ g+sesc energie pentru a doua 0i2 Oc3ii li se )nt%lnir+ )n oglind+ *i "ucJ -+0u golul din ei *i se )ntre&+ ce se )nt%,plase cu c+snicia lor2 @ie/ile lor erau aran4ate )n 4urul ,uncii lui *i al a,&i/iilor ei pentru el2 $ac+ n-ar .i .ost copiii *i cariera lui politic+( ar .i .ost tentat s+-i cear+ pe loc di-or/ul2 6n loc de asta( )i spuse lini*tit: 5 Noapte &un+( Mar'anne2 9i )nc3ise )ncet u*a )n ur,a sa2 NeN IorJ-ul( cu c%te-a s+pt+,%ni )naintea Cr+ciunului( era locul pre.erat al lui "ucJ2 6i pl+ceau persoanele )n.+/i*%ndu-l pe Mo* Cr+ciun( care sunau din clopo/el )n .a/a ,aga0inelor( *i ,irosul castanelor pe care -%n0+torii
:EC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

a,&ulan/i le -indeau la col/urile str+0ilor2 6i pl+cea aerul cu ,iros de ger( care-l .+cea s+-*i str%ng+ ,ai &ine )n 4urul g%tului .ularul de ca*,ir *i care-i a,intea de iernile copil+riei( c%nd patina pe lacul )ng3e/at *i se d+dea cu s+niu/a pe pantele a&rupte de la StraN&err' #ill( casa &unicilor din partea ,a,ei( )n NeN England( unde .a,ilia )*i petrecea toate Cr+ciunurile2 Bri-i cu 4ind la trenule/ele( 4uc+riile *i ani,alele de &lan+ din -itrinele ,aga0inului de 4uc+rii( a,intindu-*i de di,ine/ile de Cr+ciun de de,ult( cu .ocul trosnind )n c+,in( cu 0+pada c+0%nd a.ar+( cu cadourile ,isterioase( )nc+ nedes.+cute2 6*i a,inti de r%setele .a,iliei( prietenilor *i copiilor( de ,irosul &un+t+/ilor care se g+teau )n &uc+t+ria cea ,are( *i-*i dori s+ se poat+ )ntoarce )n ti,p( s+ poat+ lua totul de la )nceput2 "ucJ Wingate era ulti,a persoan+ pe care Francie s-ar .i a*teptat s-o -ad+2 Se opri o clip+ s+ se uite la el( cu un 0%,&et pe .a/+( )ntre&%ndu-se dac+ s+-l salute2 Toc,ai 3ot+r%se c+ ,ai &ine s+ nu-l salute( c%nd el se )ntoarse *i o -+0u2 5 @+ a,inti/i de ,ineP spuse ea( ti,id2 Francesca #arrison 7 ne-a, )nt%lnit la petrecerea lui Annie A'sgart3( la San Francisco2 6i )ntinse ,%na *i ad+ug+( 0%,&ind: B+rea/i un &+ie/el cu nasul lipit de -itrin+2 El o pri-i( surprins2 Burta o 3ain+ de ca*,ir ca.eniu( str%,t+( cu un guler i,ens de -ulpe( *i o p+l+rie cloche, a-ea o&ra4ii ),&u4ora/i de .rig( iar oc3ii ei erau de un al&astru incredi&il( de pansea2 6*i spuse c+ ar+ta incredi&il2 !%,&i 4enat2 5 E c3iar a*a de -i0i&ilP 6,i a,intea, de Cr+ciunurile de de,ult2 6i lu+ ,%na( si,/indu-i c+ldura prin ,+nu*a de antilop+ ,oale2 Sigur c+-,i a,intesc de du,nea-oastr+2 Nu spuse: <Cu, a* .i putut uitaP= dar oc3ii lui o spuser+( *i ea )*i .eri pri-irea( ro*ind2 5 Ce .ace/i la NeN IorJ( do,ni*oar+ #arrisonP )ntre&+ el( d%ndu-i dru,ul la ,%n+2
:EE

- ELI!A"ET# A$LER -

Ea )i spuse c+ se a.la )n ora* ca s+ -ad+ o proprietate pentru Corpora/ia Lai Tsin *i ca s+ .ac+ cu,p+r+turi de Cr+ciun2 "ucJ se uit+ la cadourile ),pac3etate )n culori -esele( pe care Francie le a-ea )n ,%n+( *i spuse cu a,+r+ciune: 5 Se pare c+ a-e/i ,ai ,ult succes dec%t a, a-ut eu2 6nc+ n-a, g+sit ce-a pentru Mar'anne 7 so/ia ,ea2 Francie se g%ndi la Mar'anne( at%t de rece *i sigur+ de ea2 5 "i4uteriiP suger+ ea2 El cl+tin+ din cap *i spuse: 5 6nc+ o perec3e de cercei2 9i o s+ .ie con.undat+ cu un orna,ent pentru po,ul de Cr+ciun2 Francie r%se *i el se g%ndi( surprins( ce di.erit ar+ta c%nd era .ericit+2 5 Eu *tiu ce ,i-ar pl+cea pentru Cr+ciun( dac+ a* .i so/ia du,nea-oastr+( spuse Francie( 0%,&ind )n continuare2 Toc,ai a, -+0ut ce-a )ntr-o galerie( *i ,-a, )ndr+gostit2 5 $e ce nu-,i ar+ta/iP )i ceru "ucJ( dorindu-*i to-+r+*ia ei2 Bornir+ pe Fi.t3 A-enue *i( dup+ col/( g+sir+ ,ica galerie2 6n -itrin+ era un ,ic portret de Morisot( o copil+ &lond+( cu o .a/+ serioas+ *i cu oc3ii ui,i/i2 Francie suspin+2 5 Nu -i se pare c+ artistul a surprins esen/a copil+rieiP "ucJ se g%ndi )nc+ o dat+ la toate Cr+ciunurile ,inunate ale copil+riei *i-i d+du dreptate2 5 M+ te, c+ nu-i toc,ai stilul lui Mar'anne( spuse( cu regret2 Boate c+( totu*i( o s+-i iau perlele cenu*ii2 Ridic+ oc3ii *i -+0u c+ )ncepuser+ s+ cad+ pri,ii .ulgi de 0+pad+2 Era ora patru( *i cerul era de4a )ntunecat2 5 M+car l+sa/i-,+ s+ -+ in-it la ceai( spuse el( ca s+ -+ ,ul/u,esc pentru a4utor2 Ea )nclin+ din cap( g%ndindu-se2 5 N-ar tre&ui( a, at%tea de .+cut2 "ucJ ar .i pariat c+ nu a-ea ni,ic de .+cut la ora patru( )n 4oia dinaintea Cr+ciunului2 6i spuse( autoritar:
:EF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Nu accept un re.u0( *i o lu+ de &ra/( gr+&ind-o )napoi( c+tre Fi.t3 A-enue *i c+tre 3otelul "herry-3etherlan%. Ca.eneaua era aglo,erat+( plin+ de cei care .+ceau cu,p+r+turi de Cr+ciun *i care se rela>au dup+ alerg+tura dup+-a,ie0ii2 @ocile lor se a,estecau cu -iorile c-artetului( cu 0go,otul linguri/elor lo-ite de por/elan *i cu r%setele copiilor care erau d+rui/i cu )ng3e/ate *i pr+4ituri cu ciocolat+2 Francie se g%ndi la Ollie; Cr+ciunul era )ntotdeauna ,o,entul cel ,ai greu *i acesta era unul din ,oti-ele pentru care se a.la la NeN IorJ( ca s+ scape de a,intiri( dar nu reu*ea )ntotdeauna2 6*i spuse cu triste/e c+ Ollie n-ar ,ai .i .ost copil 7 ar .i .ost de4a un t%n+r( *i poate c+ el ar .i .ost cel care s-o duc+ s+ ia ceaiul( nu "ucJ Wingate2 "ucJ spuse )ncet: 5 @+d c+ *i du,nea-oastr+ Cr+ciunul -i se pare un ,o,ent al singur+t+/ii2 Francie )l pri-i( cu oc3i )ntuneca/i de triste/e( *i el )*i dori s-o poat+ ),&r+/i*a *i s+-i spun+ c+( )ntr-o 0i( -a .i din nou &ine( dar e-ident nu putea 7 *i nici nu a-ea s+ .ie &ine2 Ni,ic n-o putea alina pentru pierderea .iului ei2 5 Copiii se distrea0+ at%t de &ine( spuse ea( cu un 0%,&et sla&2 Uite cu, se &ucur+ de toate &un+t+/ile inter0iseD 5 9i noi cu ce o s+ ne r+s.+/+,P )ntre&+ "ucJ( -esel2 Br+4itura aceea ,inunat+ de ciocolat+P Sau ,untele de )ng3e/at+ de .ructeP Bl+cint+ cu cire*eP Mille'e&illeI Sau sunte/i tipul de .e,eie care pre.er+ sand-i*uri cu castra-eteP Francie r%se( scutur%ndu-*i triste/ea2 5 $ac+ -re/i s+ *ti/i ade-+rul( sunt tipul de .e,eie care pre.er+ &rio*ele( ,+rturisi2 5 Atunci( &rio*e s+ .ie2 $+du co,anda( apoi continu+: @ede/i ce ,ulte a, )n-+/at despre du,nea-oastr+ doar )n c%te-a oreP 9tiu c+ -re/i s+ cu,p+ra/i teren )n Man3attan( *tiu ce -+ dori/i de Cr+ciun *i ce -+ place la ceai 7 .i/i atent+( alt.el o s+ -+ a.lu cur%nd toate secretele2
:EG

- ELI!A"ET# A$LER -

Ea r%se din nou2 5 $ar eu n-a, secrete 7 nu ,ai a,2 @ia/a ,ea e o carte desc3is+( toat+ lu,ea *tie totul despre ,ine2 El cl+tin+ din cap2 5 Nu( o( nuD Bun pariu c+ sunt .oarte pu/ini cei care o cunosc pe ade-+rata Francesca #arrison2 Francie )l pri-i speriat+; era prea perspicace2 Uit%ndu-se )n oc3ii lui ca.enii( se g%ndi c+ a4ung )n ape ,ult ,ai ad%nci dec%t ar tre&ui( ca si,ple cuno*tin/e( dar nu se putu ),piedica s+ o&ser-e ridurile .ine din 4urul oc3ilor cu pri-irea direct+ *i .elul )n care p+rul lui negru se ondula *i c+ la t%,ple a-ea de4a .ire al&e2 Annie )i spusese c+ "ucJ Wingate( era prea .ru,os pentru propriul lui &ine( *i era ade-+rat2 Apoi c3elnerul le aduse ceaiul )ntr-un ceainic de argint *i &rio*ele .ier&in/i( ,ustind de unt( *i el sc3i,&+ su&iectul( trec%nd la ,unca sa2 6i spuse c+ iu&ea politica de c%nd era copil *i c+ Senatul )i acaparase -ia/a( a*a c+ nu ,ai a-ea ti,p s+ se g%ndeasc+ la ni,ic altce-a2 6i spuse c+ a&ia dac+-*i -edea copiii *i c+ a-ea s+ petreac+ Cr+ciunul cu ei la /ar+( *i c+ se te,ea s+ nu-l trate0e ca pe un str+in2 5 Unde petrece/i Cr+ciunulP o )ntre&+( dup+ ce ter,inaser+ &rio*ele *i ceaiul2 5 O( -oi .i la .er,a ,ea( cu Annie *i cu Lai Tsin( )i spuse ea2 Apoi )i )nt%lni pri-irea2 Nu si,/ise niciodat+ ne-oia s+-*i de.ineasc+ rela/ia cu Mandarinul .a/+ de cine-a( dar acu, spuse: 5 Lai Tsin e prietenul ,eu2 "ucJ )ncu-iin/+ din cap2 5 @+ in-idie0 prietenia( spuse( )ncet2 Nu-l l+s+ s-o conduc+ )napoi la Rit, ToBer, unde locuia( *i el o pri-i )nc+ o dat+ )ndep+rt%ndu-se( croindu-*i dru, prin ,ul/i,e2 O ur,+ri p%n+ disp+ru *i se g%ndi c+ poate 4udecase gre*it( el .iind cel singur2

:EK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Cu c%te-a 0ile )nainte de Cr+ciun( la casa de pe No& #ill .u adus un pac3et ,inunat ),pac3etat( adresat do,ni*oarei Francesca #arrison2 6l des.+cu gr+&it+( rup%nd panglicile purpurii( ca un copil )nc%ntat2 6n+untru se a.lau ,icul ta&lou pe care-l ad,irase la NeN IorJ *i un &ilet de la "ucJ Wingate( care spunea: Treb&ia s.-i a(arin.. M. *oi g-n%i la tine %e $r.ci&n. Francie ,%ng%ie cu dragoste ra,a sculptat+2 8inu pictura la distan/+ de un &ra/ *i o pri-i; era la .el de .ru,oas+ ca atunci c%nd o -+0use pri,a oar+2 Se g%ndi la "ucJ( cu, se dusese la galerie *i o cu,p+rase pentru ea( cu, )i scrisese &iletul 7 m. *oi g-n%i la tine %e $r.ci&n, spunea el2 Apoi cl+tin+ din cap *i-*i spuse c+ era un cadou prea scu,p( c+ n-ar .i tre&uit s+ i-l cu,pere *i c+( desigur( n-o s+ se g%ndeasc+ la ea de Cr+ciun2 A-ea s+ .ie cu .a,ilia *i cu prietenii( )n ,inunata lui cas+ de la /ar+( la distan/+ de trei ,ii de ,ile( care ar .i putut .oarte &ine s+ .ie *i un ,ilion2 Se duse la &irou *i-i scrise un &ilet( )n care-i ,ul/u,i pentru darul plin de aten/ie *i e>tra-agant( *i-i spuse c+( )n sc3i,&ul genero0it+/ii lui( ea -a dona saci de 4uc+rii *i surpri0e de Cr+ciun unei du0ini de or.elinate din /ar+( )n nu,ele lui( *i c+ e sigur+ c+ se -a g%ndi cu &ucurie la pl+cerea pe care le-o .+cea copiilor )n di,inea/a de Cr+ciun2 Apoi lu+ ta&loul *i-l puse pe noptiera ei( ca s+ .ie ulti,ul lucru pe care-l -edea( )n .iecare sear+( *i pri,ul de care s+ dea cu oc3ii( di,inea/a2 Cr+ciunul la "roadiands( casa de /ar+ a .a,iliei Wingate( era un e-eni,ent de tradi/ie( dar elegant2 A-eau un po, de Cr+ciun i,ens( ornat de c+tre personal cu conuri poleite( plin de lu,%n+rele ,ici( ro*ii( ,un/i de cadouri( )n a,&ala4e costisitoare( *i c%te un .oc de le,ne )n .iecare ca,er+2 Mar'anne )l in-itase pe .ratele ei( cu so/ia *i copiii( *i o du0in+ de repu&licani i,portan/i( cu so/iile2
:FL

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Nici nu-/i pot spune c%t au .ost de )nc%nta/i c+ i-a, in-itat( )i 0ise .ericit+( lui "ucJ2 Ce idee &un+ ai a-ut( dragule2 Cr+ciunul cu politicieni( nu era deloc ideea lui "ucJ despre <s+r&+tori cu prietenii=2 6n di,inea/a de Cr+ciun( cl+tin+ trist din cap c%nd Mar'anne )n,%n+ ni,icurile scu,pe *i pline de gust pe care le cu,p+rase( iar copiii se aruncar+ asupra 4uc+riilor2 $egetele )i atingeau( )n &u0unar( &iletul de la Francie #arrison; nu a-ea ne-oie s+-l reciteasc+( )l citise de at%tea ori( )nc%t )l *tia pe de rost2 Se g%ndi la copiii or.ani c+rora ea le tri,isese daruri *i 0%,&i( apoi se g%ndi la ea( petrec%nd Cr+ciunul la .er,+( )ntre prieteni( a*a cu, )i spusese c+ o s+ .ac+2

:FM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 35
Cartierul general al Corpora/iei Lai Tsin din #ong 1ong era un turn i,pun+tor de MC eta4e2 Cei ,ai &uni speciali*ti studiaser+ cu aten/ie locul *i-*i .+cuser+ reco,and+rile( iar cl+direa de granit al&( cu ,ulte coloane( st+tea pu/in str%,& .a/+ de strad+( *i a-ea intrarea principal+ plasat+ u*or e>centric( pentru a ),piedica spiritul cel &un( chMi, s+ .ug+2 Trepte largi de ,ar,ur+( opt la nu,+r pentru a aduce noroc( duceau c+tre u*ile ,asi-e( cu lac ro*u( p+0ite de o perec3e de lei .ioro*i de &ron02 #olul de la intrare era pa-at cu ,ar,ur+ de di-erse culori *i decorat cu coloane de ,ala3it( ,o0aicuri super&e( statui *i sculpturi2 "iroul lui Lai Tsin nu era ascuns la ulti,ul eta4( ci se a.la la parter( i,ediat l%ng+ 3olul principal( unde putea a4unge u*or oricine dorea s+-l -ad+( de la cei ,ai ,ari Taipan-i p%n+ la cel ,ai u,il ,uncitor( *i era un &irou la .el de si,plu ca *i pri,ul lui &irou din ,aga0ia din San Francisco2 E drept( pere/ii nu ,ai erau din sc%nduri de le,n( ci din 0iduri l+cuite )n culoarea lui pre.erat+( culoarea prunei coapte2 Masa de lucru nu era din le,n de teJ( ci din a&anos( iar )n col/ nu se ,ai -edea sei.ul ur%t de o/el( pentru c+ nu ,ai a-ea ne-oie de el( din ,o,ent ce )n su&sol a-ea o ca,er+ securi0at+2 $ar )nc+perea era la .el de curat+ ca cea -ec3e( cu pensulele *i perga,entele c3ine0e*ti( c+li,+rile *i tocurile occidentale .ru,os aliniate pe ,as+2 Trecuser+ ,ai ,ult de 0ece ani de c%nd Francie .usese( ulti,a oar+( )n #ong 1ong( *i de data aceasta locuia )n -ila al&+ a Mandarinului( pe .ale0a de deasupra gol.ului Repulse2 E>teriorul -ilei era )n stil neoclasic( dar interiorul era c3ine0esc( cu .erestre de 3%rtie( ,o&il+ super&+ din le,n negru *i o colec/ie aleas+ de perga,ente( por/elanuri *i ta&louri -ec3i2 Francie crease casa de pe No& #ill( dar aceasta era ,o*tenirea lui Lai Tsin2
:F

- ELI!A"ET# A$LER -

Lai Tsin o studie cu aten/ie pe Francie tot ti,pul cinei2 Era )n #ong 1ong de o s+pt+,%n+ *i )i ar+tase cl+direa ,inunat+( .lota de -ase 7 care nu ,ai erau -apoare -ec3i( cu,p+rate de oca0ie pe &ani pu/ini( ci -ase noi-nou/e( cele ,ai rapide din lu,e( cu,p+rate direct de pe *antierele 4apone0e2 6i ar+tase re*edin/a *i toate co,orile lui( iar acu, )i spuse u,il: 5 Tot ce -e0i e al t+u( Francie2 F+r+ tine( n-a* .i ni,ic2 Ea )l pri-i *ocat+2 5 E e>act pe dos2 El t+cu c%t ti,p ser-itorii trecur+( cu pa*i neau0i/i( s+ le ia de pe ,as+ .ar.uriile *i s+ le aduc+ ce*tile cu ceai par.u,at2 5 M%ine( -o, ,erge la S3ang3ai( spuse el( *i de acolo -o, urca pe r%u p%n+ )n satul ,eu natal2 Ea )l pri-i uluit+( pentru c+ niciodat+ nu sugerase o ase,enea c+l+torie( Iar Lai Tsin ad+ug+: 5 A* -rea s+-/i ar+t satul ,eu *i te,plul str+,o*esc a lui Lilin( ca s+ po/i )n/elege ,ai &ine ceea ce a, s+-/i spun2 M+ duc acolo de dou+ ori pe an ca s+-,i a,intesc de originea ,ea u,il+ *i ca s+ nu uit c+ &og+/iile care ,+ )ncon4oar+ sunt trec+toare2 M+ duc s+-,i cur+/ su.letul de setea de c%*tig *i s+ ,i-l ),prosp+te02 F+cu o pau0+( apoi continu+: E i,portant s+ -ii cu ,ine2 Blec+ oc3ii asupra ce*tii de ceai din .a/a sa( iar ea )l ur,+ri( ,irat+2 Nu-l -+0use niciodat+ a*a( agitat *i nesigur de sine2 5 Sigur c+ -oi -eni cu tine( )i r+spunse2 Sunt onorat+ c+ -rei s+-,i ar+/i toate acestea2 A doua 0i plecar+ c+tre S3ang3ai( iar c%nd a4unser+ acolo se ),&arcar+ pe ,icul -as cu a&uri al lui Lai Tsin( MC Man%arin. C%t dur+ c+l+toria )n susul .lu-iului( Francie r+,ase pe punte( ad,ir%nd .ru,use/ea pri-eli*tii( dar Lai Tsin r+,ase ciudat de t+cut2 C%nd a4unser+ la NanJing( o duse pe /+r, *i se pli,&ar+ ),preun+ pe str+0ile pe care alergase c%nd-a cu sora lui( .ugind de negustorul de scla-i2 Francie si,/i durerea
:F:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

ad%nc+ din -ocea lui c%nd )i -or&i de Ma'ling( *i g3ici c+( de .iecare dat+ c%nd .+cea c+l+toria aceea( Lai Tsin spera s+ o g+seasc+( de*i )n ad%ncul su.letului *tia c+ e i,posi&il2 Flu-iul curgea lini*tit( uneori printre ,aluri de 0ece ori ,ai )nalte dec%t -apora*ul lor( alteori at%t de 4oase( )nc%t doar stu.ul ar+ta unde se ter,in+ apa *i unde )ncepe uscatul2 C%nd se apropiar+ de pontonul de l%ng+ satul lui natal( Lai Tsin se ),&r+c+ )n ro&a al&astr+ cu &roderii *i-*i puse p+l+ria cu orna,entul de 4ad al&2 Fru,osul -as acost+ *i ,arinarii s+rir+ s+-l ancore0e2 C%nd se l+s+ scara *i Lai Tsin *i Francie co&or%r+ la /+r,( ,ul/i,ea de4a se adunase2 Ului/i( se 0g%iau la ciudata .e,eie &ar&ar+( cu p+r auriu *i cu oc3ii al&a*tri p+trun0+tori( )ntorc%nd capetele de tea,+( pentru c+ nu ,ai -+0user+ niciodat+ o .e,eie gBailo. Mul/i se )nclinar+ )n .a/a unor persona4e at%t de i,portante( iar Lai Tsin le ),p+r/i &+nu/i2 Apoi( cu Francie al+turi( porni pe lungul *i cunoscutul dru, c+tre sat2 Be dru,( )i ar+t+ lui Francie toate lucrurile despre care-i -or&ise c%nd )i po-estise -ia/a lui( )n noaptea c%nd se n+scuse Ollie: lacul str+lucind ca o .oaie de o/el su& cerul cenu*iu( r+/u*tele al&e *i so,noroase( nes.%r*itele c%,puri de ore0 *i copiii care le lucrau( p+duricea pustie unde trupul lui C3en .usese l+sat prad+ p+s+rilor *i c%inilor *i( )n dep+rtare( str+lucind pe deal( te,plul str+,o*esc al lui Lilin2 !idurile de p+,%nt gal&en( care )ncon4uraser+ satul( nu ,ai erau dec%t ni*te gr+,e0i de pietre *i ,ulte dintre casele d+r+p+nate erau goale2 Nu,ai casa Fratelui cel ,are a-ea 3%rtie nou+ de ore0 )n .erestre *i o so&+ de .ier care tri,itea .u, c+tre cerul rece2 T%n+ra so/ie a Fratelui ,ai ,are ,+turase )n gra&+ )n .a/a intr+rii c%nd )i 0+rise )n dep+rtare( iar acu, se ascundea ti,id+ )n spatele so/ului ei( )n u*+( pentru c+ Mandarinul nu le trecea niciodat+ pragul2 Oc3ii ei se ,+rir+ de ui,ire c%nd o -+0u pe .e,eia gBailo care p+*ea al+turi de Mandarin( *i Fratele ,ai ,are
:FA

- ELI!A"ET# A$LER -

,or,+i un &leste,2 <Fiul lui ,ui-tsai nu -a )nceta oare niciodat+ s+ aduc+ ru*inea asupra nu,elui lui 1e C3ung.en( aduc%nd o .e,eie gBailo )n casa .a,iliei saleP= $ar o spuse su.icient de )ncet ca Lai Tsin s+ nu aud+( te,%ndu-se s+ nu )ncete0e a le ,ai pl+ti &anii care le u,pleau( )n .iecare sear+( &olul cu ore0 *i )i ),prosp+tau -inul din sticl+( ,ai des dec%t ar .i tre&uit2 T%n+ra lui so/ie ie*i din spatele lui *i )ngenunc3e )n .a/a lui Lai Tsin *i a .e,eii &ar&are2 Atinse p+,%ntul cu .runtea *i spuse: 5 "un--enit( &un--enit cinstitului Frate ,ai ,ic( 1e Lai Tsin( *i &un--enit cinstitului s+u oaspete2 Lai Tsin )i 0%,&i &l%nd( o lu+ de ,%n+ *i o ridic+( ,ul/u,indu-i pentru urare2 Fratele ,ai ,are se )nclin+ /eap+n( )ncerc%nd din r+sputeri s+ nu se uite la .e,eia &ar&ar+( de*i oc3ii )i erau atra*i de ea2 6n -ia/a lui nu ,ai -+0use o .e,eie gBailo, *i-*i spuse c+ era cea ,ai ur%t+ creatur+ de pe .a/a p+,%ntului( cu oc3ii de un al&astru at%t de )ngro0itor( )nc%t pro&a&il c+ erau ai unui de,on( *i cu p+rul at%t de desc3is( )nc%t pro&a&il c+ a-ea peste o sut+ de ani2 5 "un--enit( Frate ,ai ,ic( spuse el( 0%,&indu-i lui Lai Tsin *i ignor%nd-o pe Francie2 A*tepta, -i0ita ta *i -ei -edea c+ te,plul lui Lilin este ,+turat *i /inut curat2 @%nturile cele ,ari de peste iarn+ au su.lat aurul de pe coloane *i a tre&uit s+ c3eltuiesc &ani ca s+-l )nlocuiesc2 6n .iecare s+pt+,%n+( so/ia ,ea principal+ se duce s+-*i arate respectul .a/+ de str+,o*ii t+i( *i -ei g+si totul dup+ -oia ta2 5 Mul/u,esc pentru raport( Frate ,ai ,are( r+spunse Lai Tsin2 Se )ntoarse c+tre Francie *i-i spuse )n engle0+: Acesta e al doilea .iu al lui 1e C3ung.en( de la so/ia lui nu,+rul unu2 Ceilal/i au plecat de ,ult s+ caute de lucru )n ora*e( dar el e lene* *i &ea prea ,ult2 So/ia lui are ini,+ &un+ *i i-ar .i ,ult ,ai &ine .+r+ el( dar e c3ine0oaic+( a*a c+ se -a supune tradi/iei *i -a r+,%ne cu el( de*i o &ate *i o tratea0+ ,ai r+u dec%t pe o ser-itoare2 A*a stau )nc+ lucrurile )n C3ina2
:FC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Francie )i 0%,&i .etei( iar aceasta se ascunse ti,id+ )n spatele &+r&atului ei2 Lai Tsin )i )ntinse o pungu/+ de piele Fratelui ,ai ,are( care se )nclin+ *i-i ,ul/u,i( e>presia aspr+ sc3i,&%ndu-i-se )ntr-un 0%,&et slugarnic2 S+tenii se adunaser+ *i )i pri-eau de la o distan/+ respectuoas+( dar se retraser+ c%nd trecur+ pe l%ng+ el2 Unii )*i ascunser+ .e/ele de pri-irea lui Francie( te,%ndu-se c+ to-ar+*a Mandarinului poate .i un de,on2 Lai Tsin *i Francie pornir+ pe poteca dintre c%,purile de ore0 *i copiii( cu oc3i -eseli( se )ngr+,+dir+ )n 4urul lor( .+r+ tea,+ de .e,eia gBailo, pentru c+ era cu Mandarinul *i el )ntotdeauna le d+dea &+nu/i *i daruri2 6,preun+( urcar+ pe dru,ul pietros care ducea la te,plul str+,o*esc al lui Lilin( iar c%nd a4unser+ acolo Francie r+,ase ,ut+ de ad,ira/ie2 Bere/ii ro*ii str+luceau ca satinul din cau0a 0ecilor de straturi de -opsea aplicat+ cu gri4+ 7 straturi de lac( .iecare .recat cu glaspapir )nainte de a se da ur,+torul( p%n+ c%nd lucea ca cel ,ai .in satin2 Sculptura era o -erita&il+ oper+ de art+( iar arde0ia( lucrat+ ,anual( de pe acoperi*ul cur&at( a-ea o culoare -erde( opalescent+2 6n interior( pere/ii erau )ncrusta/i cu side.( )n ,odele dantelate( *i pe o plac+ de ,ar,ur+ erau scrise cu aur nu,ele lui Lilin *i ale celor doi copii ,or/i ai ei2 Lai Tsin aprinse &e/i*oare de t+,%ie )n ,icile suporturi de &ron0 *i se )nclin+ de ,ai ,ulte ori2 Apoi )i spuse lui Francie: 5 Te-a, adus aici pentru c+ nu ,ai pot tr+i cu p+catele pe care le a, pe con*tiin/+2 Tot ce-/i cer e r+&darea de a,i asculta po-estea2 6/i -oi spune cele dou+ ade-+ruri( apoi ,+ po/i 4udeca a*a cu, cre0i2 Inspir+ ad%nc *i ad+ug+: #ai s+ ne a*e0+, ),preun+ )n casa ,a,ei ,ele *i )/i -oi spune cele ,ai ad%nci secrete din su.letul ,eu2 Francie se uit+ din nou la placa de pe 0id( care era tot ce ,ai r+,+sese din Lilin *i din copiii ei( apoi la .a/a &l%nd+ *i la oc3ii tri*ti ai lui Lai Tsin( *i spuse: 5 Brietenul ,eu drag( orice ai a-ea pe su.let( po/i ),p+rt+*i cu ,ine2 Nu te te,e de 4udecata ,ea( pentru c+
:FE

- ELI!A"ET# A$LER -

cine sunt eu s+-i 4udec pe al/iiP 9i ni,ic din ce ,i-ai putea spune nu -a strica prietenia noastr+ *i dragostea ,ea pentru tine2 5 @o, -edea( spuse el( lini*tit2 Bo-estea .u lung+ *i c%nd se ter,in+( Francie a-ea lacri,i )n oc3i2 O durea ini,a pentru el( *i )l ),&r+/i*+ cu dragoste2 5 6/i ,ul/u,esc( )i spuse ea2 Tot ce ai .+cut a .ost cu un scop &un2 Sunt onorat+ de prietenia unei persoane ca tine2 B+r+sir+ te,plul *i co&or%r+ ),preun+ poteca pietroas+( Mandarinul( &runet *i delicat( )n ro&ele sale so,ptuoase( *i &londa .e,eie &ar&ar+( )n roc3ia ei si,pl+( )ndrept%ndu-se spre -asul al& *i .ru,os( care a-ea s+-i duc+ pe acela*i dru, pe care Lai Tsin )l .+cuse cu Ma'ling( cu ,ul/i ani )n ur,+( *i pe care nu a-ea s+-l ,ai .ac+ niciodat+2

:FF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 36
Francie plec+ din #ong 1ong c+tre Europa s+pt+,%na ur,+toare2 Se )nt%lnea cu Annie la Baris *i de acolo pleca )n c+utarea -i/ei-de--ie pentru .er,+2 @aporul engle0esc era plin de .a,ilii care se )ntorceau acas+ )n concediu( de &+r&a/i pali0i de pe planta/iile de cauciuc din 4unglele Mala'e0iei( care se ),&arcaser+ la Singapore( de &ron0a/ii plantatori de ceai( lua/i de la Colo,&o( *i de o&i*nuitul a,estec de diplo,a/i *i oa,eni de a.aceri str+ini2 Ca Tai-Ban al unuia dintre cele ,ai &ogate hong-uri( Francie .usese a*e0at+ la ,asa c+pitanului( al+turi de cei ,ai i,portan/i pasageri( *i-*i 4uc+ per.ect rolul2 6n .iecare sear+ se ),&r+ca discret( dar .ru,os( )ntr-una din roc3iile ei de la Baris2 6*i punea &i4uterii de 4ad )n cocul &lond( purta splendidele perle *i se par.u,a cu iaso,ie2 Le 0%,&ea to-ar+*ilor de c+l+torie *i le r+spundea .er,ec+tor c%nd i se adresau( dar nu le )ncura4a niciodat+ pri-irile ad,irati-e *i nu )nt%r0ia niciodat+ )n salon dup+ cin+2 C%nd pleca din su.ragerie( )napoi c+tre singur+tatea ca&inei ei( &+r&a/ii .+ceau specula/ii despre ea( cu -oce 4oas+( dar ni,eni nu-i .+cu niciun a-ans( pentru c+ to/i *tiau c+ e concu&ina ,arelui Tai-Ban( Mandarinul Lai Tsin2 Francie *tia ce g%ndeau( dar nu-i p+sa; nu -oia dec%t s+ .ie singur+2 @aporul tra-ers+ Oceanul Indian( cu escale la "o,&a' *i la Bort Said( )n dru, spre Mediterana2 Francie )ncepu s+ se )n-eseleasc+ a&ia c%nd -+0u /+r,urile ti-ite cu pini ale sudului Fran/ei( *i se g%ndi cu in-idie ce ,ult i-ar .i pl+cut s+ ai&+ ti,p s+ lene-easc+ la Nisa( unde de&arc+2 $ar a-ea o re0er-are la Rit,, la Baris( *i Barisul era ora*ul pe care-*i dorise )ntotdeauna s+-l -i0ite0e( )nc+ de c%nd era copil *i )n-+/a .rance0a cu gu-ernanta2 $irectorul o conduse el )nsu*i )n aparta,entul ei( care d+dea spre strada Ca,&on; *tia ce persoan+ i,portant+ *i &ogat+ e( a*a c+( )n aparta,ent( g+si -ase cu i,en*i tranda.iri ro*ii( &oluri cu .ructe proaspete *i o sticl+ de
:FG

- ELI!A"ET# A$LER -

*a,panie2 Francie )*i cercet+ ca,erele( cu g%ndul la Annie( )n ti,p ce )ncerca arcurile per.ecte ale patului *i inspecta a*ternuturile .ine *i &+ile i,peca&ile2 Annie se g%ndea s+ desc3id+ un 3otel aici *i tre&uia s+ soseasc+ )n patru 0ile2 6ntre ti,p( era de capul el *i a-ea tot Barisul la dispo0i/ie( a*a c+( .+r+ s+ ,ai piard+ nicio clip+( plec+ cu g3idul de c+l+torie )n ,%n+( ca s+-i cercete0e ,inunile2 Ma*ina )l ducea pe "ucJ spre a,&asada a,erican+( )napoi de la Balatul El'sXe unde( ca *e. al unei delega/ii co,erciale( a-usese o )ntre-edere cu Bre*edintele Fran/ei2 Se g+sea )n ora*ul lui pre.erat( era acolo de trei 0ile( dar nu a-usese nicio clip+ li&er+ ca s+ se &ucure de asta2 Iar &aga4ele lui erau de4a .+cute *i( )ntr-o or+( a-ea s+ .ie )n tren( )n dru, spre C3er&ourg *i spre transatlanticul 3orman%ie, care pleca )n seara aceea spre NeN IorJ2 Bri-i cu 4ind pe gea,ul li,u0inei2 Ulti,a oar+ c%nd -enise la Baris .usese cu Mar'anne( iar ea nu dorise s+ -ad+ dec%t oa,eni i,portan/i2 El ar .i -rut s+ se pli,&e )n -oie pe podurile ora*ului( nu s+ treac+ )n gra&+ cu ,a*ina peste ele( s+ se opreasc+ s+ ad,ire pri-eli*tile( )n loc s+ le -ad+ )n .ug+ pe gea,ul li,u0inei; ar .i -rut s+ 3oin+reasc+ pe &ule-ardele cu castani *i s+ -i0ite0e .a&uloasele ,u0ee2 I-ar .i pl+cut s+ &ea -in *i s+-*i ia ,esele )n ti3n+( ad,ir%nd .e,eile .ru,oase ale ora*ului2 9i( pentru nu,ele lui $u,ne0eu( asta a-ea s+ .ac+2 A4uns la a,&asad+( )*i anul+ rapid c+l+toria( )*i lu+ r+,as &un de la a,&asador( )*i tri,ise &aga4ele la $rillon *i porni la pas prin Blace de la Concorde2 Se a*e0+ pe un scaun( la o ca.enea de pe trotuar *i co,and+ un 6erno%, sa-ur%ndu-*i li&ertatea2 Era singur la Baris *i( pentru pri,a oar+( era st+p%n pe ti,pul lui2 Se uit+ la .e,eia din dreapta lui( cu.undat+ )n lectura g3idului turistic *i ini,a )i s+ri din piept2 Era cu spatele la el( dar ar .i recunoscut-o oricu,2 Trecuse aproape un an de c%nd luase ceaiul cu ea la NeN IorJ *i )nc+ ,ai p+stra )n porto.el &iletul pe care i-l
:FK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

tri,isese( ,ul/u,indu-i pentru ta&lou2 $e atunci( .usese de ,ai ,ulte ori la San Francisco 7 de ,ai ,ulte ori dec%t ar .i .ost necesar pentru a.aceri( )ntotdeauna )n speran/a de a o re-edea( dar Annie A'sgart3 .usese ,ai t+cut+ dec%t un s.in>; )ntotdeauna )i r+spunsese -ag c+ Francie era )ntr-o c+l+torie sau la .er,+2 Iar acu,( la *ase ,ii de ,ile distan/+( soarta i-o scotea )n cale2 Era la .el de .ru,oas+ ca de o&icei( )ntr-o 4ac3et+ de l%n+ de culoarea a,etistului; .usta scurt+ )i de0-+luia picioarele( )n ciorapi negri( iar p+rul )i era legat la spate cu o .und+ ,are de ,+tase neagr+2 Si,/indu-i pri-irea( Francie )ntoarse capul *i-l -+0u2 Ini,a )i s+ri din piept *i sc+p+ cartea din ,%n+2 5 O3D "ucJ Wingate2 Ce surpri0+D 6*i ,u*c+ &u0ele( ro*ind ca o .eti/+ c%nd el )i ridic+ g3idul( )i lu+ ,%na *i i-o duse la &u0e( )n stil .ran/u0esc2 5 Nici c+ se putea una ,ai pl+cut+( r+spunse el( 0%,&indu-i2 Ar+/i de nou+spre0ece ani cu .unda aia )n p+r( ,ai .ru,oas+ ca oric%nd2 Ea r%se2 5 Ora*ul +sta are ce-a care .ace .e,eile s+ se si,t+ de nou+spre0ece ani2 Tre&uie s+ .ie ce-a )n aer 7 sau poate c+ e doar Bernod-ul2 $ar ce .aci aiciP 5 O( a.aceri2 !%,&i2 $e .apt( ,+ distre02 Ar .i tre&uit s+ .iu pe 3orman%ie, )n dru, spre NeN IorJ( dar( &rusc( n-a, putut s+ ,ai suport ideea2 Sunt la Baris de trei 0ile *i n-a, .ost )n niciunul din locurile ,ele pre.erate( n-a, ,%ncat )n niciunul din &istrourile pe care le *tiu2 A*a c+ a, anulat c+l+toria( ,i-a, luat o ca,er+ la $rillon, *i te-a, )nt%lnit pe tine2 A*a c+( Francie #arrison( dac+ nici asta nu e soart+( atunci nu ,ai *tiu ce e2 Ea nu se putu ),piedica s+ se g%ndeasc+ c%t era de dr+gu/ *i de .ru,os; )i o&ser-+ din nou ridurile .ine din 4urul oc3ilor( c%nd r%dea( *i .aptul c+ p+rul )i )nc+run/ea pe la t%,ple( c+ era )nalt *i suplu *i )ngro0itor de atr+g+tor2 Spuse( precaut+:
:GL

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Sunt de acord( se pare c+ sunte, ,eni/i s+ ne )nt%lni, la col/uri de strad+2 5 A( dar asta pentru c+ este i,posi&il s+ te )nt%lnesc oriunde altunde-a2 A, )ncercat( dar Annie A'sgart3 nu ,-a l+sat s+ ,+ apropii de tine2 Ini,a lui Francie ,ai rat+ o &+taie; nu putea ignora sc%nteile electrice dintre ei2 9tia c+ ar .i tre&uit s+-i spun+ pe loc <adio=( dar nu se ,ai si,/ise a*a de c%nd cu EdNard2 6n plus( era singur+ la Baris( cel ,ai .ru,os *i ,ai ro,antic ora* din lu,e2 6i )nt%lni pri-irea *i-i spuse conspirati-: 5 Annie nu -ine dec%t peste patru 0ile2 R%ser+ a,%ndoi2 5 Ma%ame ar dori un g3idP )ntre&+ el2 La dispo0i/ia du,nea-oastr+2 6ncepe, pe loc2 6i )ntinse ,%na *i ea o lu+( si,/indu-se ca .eti/a pe care o -+0use el( )n loc de .e,eia care era2 Se l+s+ urcat+ )ntr-un ta>i( ca s+ -ad+ c%te-a din ,inunile Lu-rului( apoi ,ai departe( c+tre Notre $a,e( unde ascultar+ corul c%nt%nd un i,n( )n lu,ina ce c+dea din cele&rul ro0ariu( apoi c+tre c3eiuri( ca s+ scotoceasc+ printre ,or,anele de c+r/i -ec3i de la bo&@&ineries, care &ordau ,alurile Senei( oprindu-se uneori ca s+ &ea c%te o ca.ea neagr+2 Iar c%nd o )ntre&+ unde ar -rea s+ ,earg+ la cin+( ea r+spunse .+r+ e0itare: 5 La Ma)im. Ma)im s+ .ie2 Francie e0it+ )n .a/a dulapului )ntr-o lung+ ne3ot+r%re( sco/%nd roc3ie dup+ roc3ie( pro&%ndu-le ner+&d+toare( pri-indu-se )n oglind+( apoi arunc%ndu-le pe pat2 6n cele din ur,+( se 3ot+r) la roc3ia lung+ din cre(e %e $hine de culoarea ,+rii( t+iat+ ast.el ca s+ se )n-%rte4easc+ )n 4urul trupului2 M%necile lungi *i str%,te erau t+iate )n col/uri la )nc3eieturi( iar la col/urile decolteului p+trat )*i prinse clipsuri de dia,ante )n .or,+ de .run0e2 6*i prinse p+rul cu pieptenii de 4ad( apoi )l des.+cu din nou *i-l str%nse la spate cu o .und+( a*a cu, .usese )n dup+-a,ia0a aceea( c%nd i-l
:GM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

ad,irase el2 C%nd ter,in+( se pri-i )n oglind+ *i-*i d+du sea,a c+ se ),&r+case ca s+-i .ac+ lui pl+cere2 6l .+cu s+ a*tepte 0ece ,inute( ti,p )n care ea se perpeli )n ca,era ei( ca s+ n-o cread+ prea ner+&d+toare( apoi co&or) s+-l )nt%lneasc+2 O a*tepta )n 3ol *i Francie )*i spuse( cu r+su.larea t+iat+( c+ era pro&a&il cel ,ai .ru,os &+r&at din Baris( iar el o pri-i cu adora/ie( .+c%nd-o s+ se si,t+ cea ,ai .ru,oas+ .e,eie din lu,e2 Ma/tre %Mhotel de la Ma)im *tia s+ recunoasc+ o perec3e de )ndr+gosti/i( *i-i a*e0+ )ntrun separeu discret( o.erindu-le i,ediat *a,panie2 Francie pri-i -esel+ prin restaurantul cele&ru( la clien/ii lui super&i( *i-*i spuse c+( dac+ nu l-ar .i )nt%lnit pe "ucJ( ar .i cinat singur+ la 3otel2 5 Nu-,i -ine s+ cred ce noroc a, a-ut s+ te )nt%lnesc( spuse ea( i,petuos2 El o pri-i drept )n oc3i *i r+spunse: 5 Nici ,ie2 Electricitatea dorin/ei .ulger+ printre ei *i Francie )*i .eri pri-irea2 "+ur+ )n cinstea Barisului( ,%ncar+ scoici ,icu/e :elon de pe un a*ternut argintiu de g3ea/+ *i gustar+ .iecare din .ar.uria celuilalt2 El )i po-esti despre ,isiunea lui( ea despre c+l+toria la #ong 1ong( dar nu-i spuse secretul Mandarinului 7 *i nici pe ale ei2 Rust+ din cre,a lui de ciocolat+ al&+ *i oc3ii i se ,+rir+ de pl+cere( .+c%ndu-l s+ r%d+2 Francie se g%ndi c+ pro&a&il *a,pania era -ino-at+ de spu,egarea din -enele ei( care o .+cea at%t de .ri-ol+ *i de -esel+2 Nu-*i a,intea s+ ,ai .i r%s a*a cu un &+r&at( nici c3iar cu EdNard2 Bri-i )n 4ur( prin restaurantul aglo,erat2 Nu era nici un cunoscut *i se )ntoarse c+tre el( cu spr%ncenele ridicate: 5 M+ )ntre& ce-ar spune lu,ea dac+ l-ar -edea pe senatorul de Cali.ornia lu%nd cina cu ,iss #arrisonP El o prinse de ,%n+ peste ,as+ *i-i spuse &l%nd: 5 Ar spune c+ e un &+r&at norocos2 5 $ar Mar'anne ce-ar spuneP "ucJ se g%ndi o clip+( apoi r+spunse cu serio0itate:
:G

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Mar'anne *i cu ,ine nu ne iu&i,( *i ,+ )ndoiesc c+ ne-a, iu&it -reodat+2 $e ,ai ,ulte ori ,-a, g%ndit s+-i cer s+ di-or/+,2 $e .apt( ulti,a oar+ a .ost )n di,inea/+ de Cr+ciun2 6/i a,inte*tiP 8i-a, spus c+ o s+ ,+ g%ndesc la tine2 Ea )ncu-iin/+ din cap *i el continu+: 5 Ei &ine( ,-a, g%ndit2 O( )n teorie a-ea, toate ele,entele unui Cr+ciun ca la carte( po,ul( .ocul de &u*teni( darurile( copiii .erici/i *i a*a-0i*ii prieteni( dar era ca *i cu, -ia/a noastr+ ),preun+ n-ar .i .ost dec%t o .a/ad+ costisitoare2 Totul era at%t de .als( )nc%t ,i-a, dorit s+ ,+ a.lu oriunde altunde-a2 Bri-ind drept )n oc3ii ei al&a*tri( *opti: Mi-a, dorit s+ .i .ost cu tine2 Francie t+cea( a*a c+ el scoase din &u0unar &iletul ei2 Era ,ototolit *i u0at; i-l )ntinse *i spuse: 5 8i-a,inte*ti de elP 6l port cu ,ine de atunci2 9i( crede,+( de ,ulte ori ,-a, )ntre&at de ce2 $ar de-a&ia acu, cred c+ a, g+sit r+spunsul2 Buse &iletul pe ,as+( )ntre ei( apoi ad+ug+ cal,: Francie #arrison( poate c+ sun+ ne&une*te( dar cred c+ ,-a, )ndr+gostit de tine2 Bri-irile li se )nt%lnir+; ea se si,/ea cal,+ *i( )n acela*i ti,p( transportat+ de .ericire2 C%nd se )nt%lnise cu el la NeN IorJ( re.u0ase s+ accepte posi&ilitatea ca sc%nteia dintre ei s+ .ie ce-a at%t de ,inunat( de ire-oca&il( ca iu&irea( *i cl+tin+ din cap2 5 Cu, s-ar putea( de-a&ia dac+ ne cunoa*te,PQ 5 Ti,pul nu are nicio leg+tur+ cu asta2 5 Atunci poate c+ e .ar,ecul BarisuluiQ El )i lu+ ,%na *i i-o s+rut+2 5 Butea la .el de &ine s+ .ie $etroitQ 5 Atunci cu, *ti, dac+ e ade-+ratP El )i s+rut+( din nou degetele *i Francie si,/i .iori )n tot trupul2 5 Nu pui la )ndoial+ soarta( iei ce-/i o.er+ *i e*ti .ericit2 Ea )l pri-i )nsp+i,%ntat+ *i spuse: 5 Tre&uie s+ plec2
:G:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

"ucJ c3e,+ c3elnerul *i pl+ti nota2 Apoi ie*ir+ din restaurant( .+r+ s+ &age )n sea,+ oa,enii care )ntorceau capul ca s+ pri-easc+ perec3ea elegant+( )ntre&%ndu-se cine ar putea .i2 Francie t+cu tot dru,ul( )n ta>i( con*tient+ de pri-irea lui asupra ei2 Se te,ea; nu cunoscuse )n -ia/a ei dec%t doi &+r&a/i *i nu *tia dac+ ce si,/ea era dragoste sau nu2 Se g%ndi la ce-i spusese el( despre cu, nu tre&uie s+ pui la )ndoial+ soarta( *i( c%nd el o conduse c+tre li.t( )n 3olul de la Rit,, spuse: 5 Cre0i c+ oa,enii ar &%r.i dac+ l-a* in-ita pe senator )n ca,era ,ea( pentru o ca.eaP El ridic+ din u,eri *i o lu+ de ,%n+2 5 9i ce dac+P 6n aparta,entul ei .useser+ aprinse l+,pile *i *a,pania a*tepta )n .rapiera cu g3ea/+2 El desc3ise sticla *i-i turn+ un pa3ar( apoi )l u,plu pe al lui( )l ridic+ *i spuse: 5 Mai a, de .+cut un toast( Francie2 Bentru iu&ire2 Ea &+u( apoi l+s+ 4os pa3arul( )l lu+ de ,%n+ *i-l conduse spre dor,itor2 $raperiile grele de &rocart erau trase peste .erestrele )nalte *i la,pa )i arunca o lu,in+ aurie pe .a/+2 6l pri-i2 5 Nu *tiu ce s+ .ac( spuse( nea4utorat+2 5 Nu-i ne-oie s+ *tii( draga ,ea( r+spunse el( cuprin0%nd-o )n &ra/e2 Bentru "ucJ( s-o de0&race pe Francie era ca *i cu, ar .i des.+cut petalele unei .lori( .iecare strat de ,+tase ,oale alunec%ndu-i de pe trup( p%n+ r+,ase goal+2 S.iala ei )i )n,uie ini,a( iar .ru,use/ea )i aprinse si,/urile2 O lu+ )n &ra/e *i o str%nse( ,%ng%indu-i pielea de cati.ea( )n ti,p ce ea se ag+/a de el2 O ),&+ta s+-i si,t+ trupul al+turi de al ei( &u0ele pe oc3i( pe g%t( )n p+r2 Se at%rn+ cu pasiune de el c%nd o p+trunse( *i-l si,/i tre,ur%ndu-i )n &ra/e2 5 Nu pot s+ suport s+ te p+r+sesc( acu, c%nd te-a, g+sit( )i spuse el ,ai t%r0iu( )n ti,p ce st+teau ),&r+/i*a/i2 Cred c+ toat+ -ia/a te-a, c+utat2 6i ridic+ &+r&ia *i-i preci0+: S+ nu pleci niciodat+2
:GA

- ELI!A"ET# A$LER -

5 9***( .+cu ea( pun%ndu-i un deget pe &u0e( nu tre&uie s+ spui asta2 Francie se desprinse din &ra/ele lui *i se ridic+( )ndep+rt%ndu-*i p+rul de pe .runte *i a/intindu-l cu pri-irea2 5 #ai s+ ne &ucur+, de pu/inul ti,p pe care-l a-e, ),preun+ *i s+ .i, .erici/i2 St+tea cu &ra/ele )ncercuindu-i genunc3ii( p+rul lung *i &lond )i c+dea pe u,eri( acoperindu-i s%nii cu o str+lucire de aur( iar oc3ii al&a*tri( tul&ura/i( )l .i>au cu serio0itate2 "ucJ se g%ndi c%t de lipsit+ de a.ectare era *i c%t de pu/in con*tient+ de propria .ru,use/e( *i o co,par+ cu arti.icialitatea lui Mar'anne( cu 0%,&etele el .alse *i cu r+ceala ei( *i )n/elese c+ nu putea renun/a la ea2 5 Nu-,i pas+( spuse el( tr+g%nd-o )napoi c+tre el( nu te -reau dec%t pe tine2 O str%ngea )n &ra/e *i Francie se si,/ea iu&it+ *i ap+rat+( de*i *tia c+ totul e o i,posi&ilitate( c+ n-ar .i tre&uit s+ se )nt%,ple niciodat+2 $ar nu -oia s+ se desprind+ din &ra/ele lui( din patul acela( din BarisQ 6*i scoase din ,inte realitatea rece a ceea ce era ea *i ce era el2 A-ea s+-*i tr+iasc+ .ericirea at%ta ti,p c%t putea( oric%t de trec+toare ar .i .ost aceast+ .ericire2 5 Nu,ai acu,( "ucJ( spuse ea( .ericit+2 Nu,ai aceste c%te-a 0ile2 5 Bentru totdeauna( pro,ise el( acoperindu-i .a/a cu s+rut+ri pasionate2 N-o s+ te las niciodat+ s+ pleci2 Iar c%nd .+cur+ din nou dragoste( Francie )*i per,ise s+ spere( doar pu/in( )n ad%ncul su.letului( c+ ar putea .i ade-+rat2 Nu puteau suporta s+ se despart+2 El tri,ise dup+ &aga4e la $rillon *i se ,ut+ )ntr-un aparta,ent al+turi de al ei( la Rit,, *i patul ei so,ptuos de-eni centrul ,icului lor uni-ers2 $in c%nd )n c%nd se a-enturau a.ar+( s+ &ea c%te un 6erno% )ntr-una din ca.enelele de pe Ri-e Rauc3e( e>plor%nd str+du/ele )nguste din Saint-Louis-en-Ille( -or&ind despre ta&lourile din -itrinele galeriilor *i cin%nd )n restaurante lu,inate cu lu,%n+ri( unde monsie&r le (atron
:GC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

era &uc+tar( iar ma%ame, so/ia sa( c3elneri/+( *i unde nu era ni,eni care s+-i ia )n sea,+ c%nd )nt%r0iau la un pa3ar de -in ro*u( /in%ndu-se de ,%n+ *i pri-indu-se )n oc3i( .+r+ niciun g%nd c+tre -iitor2 6ntr-una din serile acelea lungi( ea )i po-esti -ia/a ei( .+r+ s+-i ascund+ ni,ic( a*tept%ndu-i -erdictul2 El o pri-i cu dragoste *i spuse: 5 "iata ,ea Francie( a tre&uit s+ .ii at%t de puternic+2 Sper c+ -ia/a nu -a ,ai .i niciodat+ at%t de aspr+ cu tine2 6n ulti,a lor noapte ),preun+( "ucJ o pri-ea periindu-*i p+rul2 Str+lucea ca satinul *i el )*i trecu ,%na prin el( )nc%ntat( spun%ndu-i: 5 Bro,ite-,i s+ nu-l tun0i niciodat+2 E ca o co,oar+ de aur2 Oc3ii de sa.ir ai lui Francie )i )nt%lnir+ pe ai lui )n oglind+2 5 6/i pro,it( r+spunse( cu triste/e2 El pleca la ora *ase ca s+ prind+ trenul *i apoi -aporul c+tre A,erica( dar a,%ndoi *tiau c+ era ,ai ,ult de at%t: la ora *ase se )ntorceau la realitate2 R+,aser+ ),&r+/i*a/i( .+r+ so,n( sa-ur%nd .iecare ,inut pre/ios *i trec+tor( dar desp+r/irea )i p%ndea( *i Francie )*i spuse disperat+ c+ era pentru totdeauna2 5 Nu te pot p+r+si( )i *opti el( c%nd se apropie ,o,entul2 Nu )n/elegi( FrancieP @ia/a ,ea cu Mar'anne e .als+( nu ,+ iu&e*te *i n-o iu&esc2 B%n+ acu, n-a, si,/it a*a pentru nicio .e,eie2 Nu *tia, c+ e>ist+ o ase,enea .ericire2 Te rog( spune c+ r+,%i cu ,ine2 O s+ di-or/e0 *i ne c+s+tori,; spune <$a=2 O s+ cu,p+r+, o c+su/+ )n Was3ington *i o s+ a, gri4+ de tine *i o s+ ne iu&i, -e*nic2 6ntreaga ei .iin/+ t%n4ea dup+ el( aproape c+ putea si,/i gustul -ie/ii al+turi de el2 6*i spuse c+( datorit+ lipsei de sens a -ie/ii lui cu Mar'anne( poate c+ totul era totu*i posi&il2 $ar apoi )*i a,inti c+ "ucJ era o persoan+ pu&lic+ 7 era pe calea c+tre -%r.ul pira,idei( *i un di-or/ scandalos iar .i distrus cariera2 Iar ea era o .e,eie cu un trecut scandalos2
:GE

- ELI!A"ET# A$LER -

6i acoperi gura cu s+rut+ri( )n+&u*indu-i -or&ele( nu,+r%nd ulti,ele clipe de stat ),preun+( apoi( c%nd -eni ti,pul ca el s+ plece( r+,ase goal+ )n pat( )n ti,p ce el )*i str%ngea &aga4ele( spun%ndu-*i c+ nu tre&uie s+ pl%ng+( ci s+ .ie recunosc+toare pentru .ericirea pe care i-o d+ruise2 @ali0ele lui "ucJ erau )n 3ol *i-l au0i d%nd instruc/iuni 3a,alului( apoi )i au0i pa*ii c%nd intr+ )napoi )n dor,itorul ei2 Ar+ta ca pri,a oar+ c%nd )l -+0use: .ru,os( &ine ),&r+cat( puternic 7 un &+r&at de -iitor2 Francie )ngenunc3e pe patul r+-+*it( cu cearcea.ul acoperindu-i goliciunea( a*tept%nd ca el s+-*i ia r+,as-&un2 "ucJ se apropie de ea *i-*i )ncol+ci *u-i/ele p+rului ei ,+t+sos )n 4urul )nc3eieturilor ,%inilor( ca pe ni*te lan/uri de aur2 5 Tsta nu e s.%r*itul( Francie( )i pro,ise( s.redelind-o cu pri-irea2 Apoi ie*i )n gra&+2 Annie o pri-ea suspicioas+ pe Francie2 O&ra4ii ei( de o&icei pali0i( erau ),&u4ora/i( *i a-ea un aer de agita/ie( ie*it din co,un2 O t%r%se de la un croitor la altul( .+c%nd cu,p+r+turi nec3i&0uite la 6ato& *i Lelong, Molyne&) *i $hanel, iar acu, se a.lau )n salonul cenu*iu al lui ma%ame @ionnet( )n ti,p ce ,odelele se pli,&au prin .a/a lor2 Nu era acolo ni,ic care s+ se potri-easc+ siluetei rotunde a lui Annie2 @ionnet .+cea 3aine suple( u*oare( ,+t+soase *i pline de gra/ie( din cre(e %e $hine *i satin suplu( per.ecte pentru trupul su&/ire( cu picioare lungi( al lui Francie2 Annie cl+tin+ din cap( ,inun%ndu-se de Francie( care co,and+ o du0in+ de roc3ii de di-erse culori2 5 Unde $u,ne0eu o s+ por/i toate asteaP o )ntre&+2 Te duci la #ong 1ong o dat+ la c%/i-a ani( iar c%nd e*ti )n San Francisco ,unce*ti pentru operele tale de caritate( iar restul ti,pului )l petreci la .er,+2 Nu prea-,i -ine s+ cred c+ o s+ por/i roc3ii de la ma%ame @ionnet c%nd )/i )ngri4e*ti -ia2 Francie ridic+ din u,eri *i-i arunc+ un 0%,&et sclipitor2
:GF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 O( nu *tiu( dar prea sunt .ru,oase( r+spunse -ag( dar *tia c+ le cu,p+r+ pentru c+ lui "ucJ i-ar .i pl+cut s-o -ad+ )n ele2 6i era i,posi&il s+ *i-l scoat+ din ,inte *i-i era i,posi&il s+ nu se g%ndeasc+ la ea )ns+*i( ca parte din -ia/a lui2 Bri,ea c%te o ca&logra,+ de la el )n .iecare 0i *i toate spuneau acela*i lucru: Te i&besc. 9tia c+ se 4oac+ cu .ocul( dar dac+ "ucJ s-ar .i )ntors -reodat+ la ea n-ar .i putut s+-l alunge din nou2 Annie spuse( suspicioas+: 5 Nu cu,-a ai )nt%lnit un &+r&atP 9i c%nd Francie ro*i ad+ug+: )n/eleg2 Atunci de ce nu ,i-ai spus despre elP Francie )*i ,u*c+ &u0ele( pri-indu-*i 4enat+ ,%inile2 5 Nu pot2 5 Asta )nsea,n+ c+ e )nsurat( 0ise Annie2 O( $oa,ne( Francie( )n ce te-ai ,ai -%r%t acu,P 5 Annie( e "ucJ Wingate2 @or&ele o )necau2 E ca un ,iracol2 @reau s+ spun( dragostea poate .i un ,iracol( nuP Nu e ca atunci( cu EdNard( c%nd ,-a, )ndr+gostit )ncetul cu )ncetul2 Asta e 2ragoste, Annie2 Aproape c+ strig+ cu-%ntul( *i -%n0+toarele *i ,odelele se )ntoarser+( 0%,&ind 7 dragostea era dragoste )n orice li,&+2 Francie )*i co&or) -ocea p%n+ la o *oapt+ conspirati-+ *i-i po-esti lui Annie despre .urtunoasa ei po-este de dragoste2 5 9i l-ai gonitP )ntre&+ Annie( ui,it+2 5 L-a, gonit( 0ise ea( c+ut%nd apro&area )n pri-irea lui Annie2 5 Atunci pentru ce toate 3ainele noiP Te por/i de parc+ te-ai a*tepta s+ se )ntoarc+2 5 $aQ nuQ o( Annie( nu *tiu2 $ac+ s-ar )ntoarceQ o( ce s+ ,+ .acP O -%n0+toare le )ntrerupse( cer%ndu-i lui ma%ame #arrison s+ se,ne0e nota( apoi plecar+ pe 4os( )ncet2 5 "ucJ s-a )ndr+gostit de tine )n clipa c%nd te-a -+0ut( la petrecerea ,ea( spuse Annie2 A, *tiut-o( c3iar dac+ tu n-ai *tiut2 $ar totul e ),potri-a -oastr+( Francie( nu nu,ai
:GG

- ELI!A"ET# A$LER -

Mar'anne( e -or&a de cariera lui2 6/i dai sea,a la ce tre&uie s+ renun/e dac+ se )nsoar+ cu tineP Francie sperase( ),potri-a e-iden/ei( c+ Annie o s+ scoat+ un r+spuns din sacul ei cu 4udec+/i practice( dar nu e>ista niciun r+spuns2 Munca era )ns+*i -ia/a unui &+r&at2 5 9tiu( spuse ea( trist( de asta l-a, gonit2 Nu-l pot l+sa s+ dea cu piciorul unui -iitor str+lucit2 O( Annie( dar dac+ se )ntoarceP Annie o pri-i cu co,pasiune2 5 #ai s+ a*tept+, *i s+ -ede,( draga ,ea( nuP Betrecur+ ur,+toarele 0ile c+ut%nd 3oteluri pentru Annie( *i ea 3ot+r) c+ .rance0ii a-eau stilul lor( *i re.u0+ s+ intre )n co,peti/ie( apoi luar+ trenul c+tre "ordeau>2 @i0itar+ o du0in+ de castele( degustar+ o sut+ de soiuri de -inuri( cu,p+rar+ -i/+-de--ie pentru .er,a lui Francie( dar tot nu *i-l putu scoate din ,inte( a*a c+ o gr+&i pe Annie c+tre C3er&ourg2 Se ),&arcar+ pe un transatlantic spre NeN IorJ( cu o s+pt+,%n+ )nainte de data sta&ilit+2 La San Francisco at%rn+ )n dulap toate .ru,oasele ei roc3ii de la Baris( *i a*tept+ ca el s-o sune2 Trecu o s+pt+,%n+( trecur+ dou+2 6*i spuse c+ n-o s+-l sune ea( c+ nu tre&uie s+-l sune2 $up+ trei s+pt+,%ni se o/eli( )*i spuse c+ totul s-a ter,inat *i plec+( cu ini,a .r%nt+( la .er,+2 @re,ea era rece *i &+tea -%ntul( dar cerul era senin2 6*i puse pantalonii de c+l+rie *i o c+,a*+ cadrilat+ *i )*i arunc+ pe u,eri un pulo-er gros de .lanel2 6n*eu+ calul ei pre.erat *i porni pe dealuri( cu -%ntul despletindu-i p+rul *i )n/ep%ndu-i o&ra4ii( dar i se p+rea o &inecu-%ntare 7 orice( nu,ai s+-i sting+ durerea singur+t+/ii2 $up+ ,ulte ore( se )ntoarse( ,%n%nd la pas iapa o&osit+( dorindu-*i s+ nu-l .i )nt%lnit niciodat+ pe "ucJ Wingate2 Iar c%nd intr+ )n curte( el o a*tepta2 $esc+lec+ *i( )ntr-o clip+( .u )n &ra/ele lui2 5 N-ar tre&ui s+ .ii aici( spuse ea( cu -ocea )n+&u*it+ de u,+rul lui2 5 Rre*e*ti( spuse el2 Aici e locul ,eu2 O /inu la distan/+ de un &ra/( pri-ind-o2
:GK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 N-o s+ ,+ ,ai gone*ti din nouP Ea cl+tin+ din cap2 5 Nu pot2 $ar n-o s+ te despart niciodat+ de so/ia ta( "ucJ2 Sau de cariera ta2 O s+ .iu .ericit+ s+ te -+d( oric%nd se -a putea2 Iar c%nd el o ),&r+/i*+( )*i spuse c+( )n ciuda s.aturilor Mandarinului( era doar o .e,eie sla&+ *i nea4utorat+( atunci c%nd era -or&a de dragoste2

:KL

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 37
193A Mar'anne Wingate era o .e,eie ocupat+( era &ogat+ *i r+s.+/at+ *i o&i*nuit+ ca lucrurile s+ se .ac+ a*a cu, -rea ea( dar nu era proast+2 "+nuia c+ "ucJ are o a-entur+ *i( la )nceput( nu spuse ni,ic( &+nuind c+ a-ea s+ treac+( a*a cu, se )nt%,pl+ de o&icei cu ast.el de tre&uri2 Nu c+ *i-ar .i .+cut gri4i; )*i spunea c+ &+r&a/ii au ne-oie de ase,enea .e,ei cu care s+ ai&+ a-enturi( .e,ei pe care s+ le pl+teasc+ cu ,ici ni,icuri sau cu &ani g3ea/+( nu tipul ei de .e,eie2 9i ,ai *tia c+ &+r&a/ii ca "ucJ nu se )nsurau niciodat+ cu acele .e,ei2 Bo0i/ia ei ca so/ie era in-iola&il+( dar c%nd lunile trecur+ *i NeeJendurile departe de cas+ de-enir+ din ce )n ce ,ai .rec-ente( iar u*a dintre dor,itoarele lor r+,ase ,ereu )nc3is+( )ncepu s+ se )ngri4ore0e2 O a-entur+ )nt%,pl+toare era una( dar o indiscre/ie ,a4or+ ar .i .ost un de0astru2 Se g%ndi .urioas+ la ti,pul *i e.ortul c3eltuite pentru a ),pinge )nainte cariera lui "ucJ *i se 3ot+r) s+ ,earg+ p%n+ la r+d+cina r+ului2 Lu+ leg+tura cu o agen/ie de detecti-i .oarte discret+ *i ceru ca so/ul ei s+ .ie ur,+rit2 O *oc+ -ite0a cu care pri,i r+spunsul 7 se p+rea c+ "ucJ nici nu se sinc3isea s+-*i acopere ur,ele2 Fu *i ,ai *ocat+ c%nd a.l+ nu,ele ri-alei ei2 Spu,eg+ )n t+cere 0ile )n *ir( pli,&%ndu-se prin ca,era ei ca o panter+ )n.uriat+2 "ucJ era din nou plecat 7 cu ea la .er,+2 Se ducea acolo de un an( *i Mar'anne )i ,ul/u,i lui $u,ne0eu c+ .er,a era la cap+tul p+,%ntului *i cel pu/in nu-*i .luturau a-entura )n .a/a )ntregului San Francisco2 6*i a,inti c+ o -+0use pe Francie #arrison la o petrecere *i-*i spuse( .urioas+( c+ e o .e,eie .ru,oas+ *i( cu o reputa/ie ca a ei( nici nu se ,ir+ c+ "ucJ se )ndr+gostise2 $ar acu,( dac+ nu a-ea de g%nd s+ piard+ tot ce se str+duise s+ reali0e0e( tre&uia s+ .ac+ ce-a2
:KM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Francie tr+ia pentru NeeJendurile lor de la .er,+2 Era casa lor 7 a ei *i a lui "ucJ; ca,era ei era acu, ca,era lor( 3ainele lui st+teau )n dulapul ei( iar ci0,ele lui de c+l+rie se g+seau )n 3ol( l%ng+ ale ei2 Bur-s%ngele lui( negru( ner-os( ),p+r/ea gra4dul cu iapa ei( Appaloosa( c+r/ile lui )i u,pleau ra.turile( 3%rtiile lui )i u,pleau &iroul( o&iectele lui de &+r&ierit )i u,pleau &aia2 Se .+ceau e>act doi ani de c%nd se )nt%lniser+ la Baris( *i era ,ai )ndr+gostit+ de el ca oric%nd( )ntreaga ei lu,e se )n-%rtea )n 4urul orelor .urate pe care "ucJ le petrecea cu ea2 6*i /inuse pro,isiunea de a nu cere niciodat+ ,ai ,ult( nu,ai c+ acu, lucrurile erau di.erite2 A-ea ne-oie de el2 Era -ineri seara *i "ucJ era pe dru,( de la San Francisco2 Francie se )n-%rtea )n prid-orul u,&rit( pri-ind plin+ de speran/+ )n lungul dru,ului( o.t%nd .ericit+ )n ti,p ce-*i nu,+ra noroacele: a-ea .er,a aceea .ru,oas+( cu -acile de lapte *i celelalte -ite *i cu -i/a ei de -ie; a-ea casa ,inunat+ din San Francisco( *i operele de caritate; a-ea a-ere *i doi prieteni &uni( Annie *i Mandarinul; a-ea un &+r&at care o iu&ea( iar acu, a-ea *i copilul lui2 Se )nnegur+ g%ndindu-se la .ru,osul ei Ollie; ar .i renun/at( cu &ucurie( la tot ce a-ea dac+ l-ar .i putut aduce )napoi2 Circu,stan/ele ,or/ii lui erau insuporta&il de dureroase( *i le )ncuiase unde-a )n str+.undurile ,e,oriei( dar Ollie era tot ti,pul )n ,intea ei( *i -or&ea deseori cu Annie despre el2 6*i a,intea noaptea c%nd )l n+scuse( acolo la .er,+( a4utat+ nu,ai de Annie *i Lai Tsin2 Iar acu, a-ea s+ ai&+ )nc+ un copil .+r+ tat+2 Fericirea i se stinse rapid g%ndindu-se la realitate2 Niciodat+ nu i-ar .i cerut lui "ucJ s+ di-or/e0e de Mar'anne pentru ea( dar acu, tre&uia s+ se g%ndeasc+ la copil2 Se pr+&u*i )n leag+nul din prid-or *i )nc3ise oc3ii( si,/ind cu, o cuprinde -ec3ea *i .a,iliara singur+tate( *i se )ntre&+ ce era de .+cut2 "ucJ o -+0u c%nd lu+ cur&a )n ,icu/ul lui #or%, *i cla>on+( alung%nd p+s+rile din copaci *i .+c%nd c%inii de la
:K

- ELI!A"ET# A$LER -

gra4duri s+ latre2 Opri )n curte cu scr%*net de .r%ne( s+ri din ,a*in+ *i urc+ )n .ug+ treptele -erandei( ,inun%ndu-se c+ ini,a )nc+ )i ,ai tresalt+ la -ederea ei2 Francie i se arunc+ de g%t *i se ),&r+/i*ar+ str%ns2 5 A trecut prea ,ult( ,ur,ur+ el( cu &u0ele )n p+rul ei ,oale( a trecut o lun+ de c%nd nu te-a, -+0ut2 Intrar+ )n cas+ /in%ndu-se de ,%n+ *i "ucJ pri-i apreciati- )n 4ur; .er,a era unul din locurile care nu se sc3i,&au niciodat+2 O( desigur( se ,ai ad+uga( ici *i colo( c%te o ca,er+( se ,ai punea c%te un ta&lou pe perete( poate perdele noi la .erestre( dar su.letul locului nu se sc3i,&a niciodat+2 Bodelele din le,n de ul, str+luceau( gea,urile sclipeau )n lu,ina soarelui( &uc3ete ,ari de .lori de c%,p u,pleau nu,eroasele -a0e *i toat+ casa ,irosea a capri.oi *i la-and+ *i a pl+cinte cu cire*e( de la &uc+t+rie2 5 $u,ne0eule( c%t iu&esc locul +staD spuse el( cu o -oce plin+ de )nc%ntare2 $e .iecare dat+ ,+ )ntre& de ce plec2 "+g+ capul pe u*a &uc+t+riei *i strig+: 5 "un+( #attie2 Ce a-e, la cin+P 5 "un+( do,nuS "ucJ2 B+i( ni,ic dec%t pui .ript *i &anane coapte( nu,ai pre.eratele du,itale( asta-i tot2 Fa/a ei se lu,in+ de un 0%,&et larg *i el )i r+spunse la .el2 5 $e asta te iu&esc eu( #attie( pentru c+ *tii dru,ul spre ini,a unui &+r&at2 5 Ini,ile unor &+r&a/i( pu.ni ea( )ntorc%ndu-se la so&a ei( dar 0%,&ea2 #attie era ,ena4era lui Francie( *i era )nc%ntat+ de "ucJ2 <M+rit+-te cu el( ,iss Francie=( spunea ea( deseori2 <E cel ,ai &un lucru care /i se poate )nt%,pla2= <$ar e de4a )nsurat( #attie=( protesta Francie( iar #attie pu.+ia de0apro&ator *i r+spundea: <$a= un &+r&at poaS s+ *i di-or/e0e( nuP 9i sunte/i ca *i lua/i *i acuS 7 nu,a-n oc3ii $o,nului( nu2= <Ai dreptate( #attie=( spunea Francie( ne3ot+r%t+( <sunte, ca *i c+s+tori/i=2 9i cu asta se consola deseori )n 0ilele *i nop/ile lungi c%nd "ucJ era la Was3ington 7 cu Mar'anne2
:K:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

"ucJ se de0&r+c+ *i se )ndrept+ c+tre du*( c%nt%nd .als( dar din ad%ncul pl+,%nilor( *i Francie i0&ucni )n r%s2 5 9tii ceP strig+ el2 5 CeP 5 A, ce-a pentru tine2 6n geanta ,ea2 5 Un cadouP 5 E deose&it( .oarte deose&it2 "ucJ intr+ )n dor,itor( cu un prosop )n.+*urat )n 4urul *oldurilor2 Sper s+-/i plac+2 Ea desc3ise geanta( pri-ind la o cutiu/+ de aur( apoi la el2 5 #aide( desc3ide-o( o )nde,n+( &l%nd2 Oc3ii 0%,&itori ai lui "ucJ o ur,+rir+ des.+c%nd .unda *i desc3i0%nd capacul cutiei2 Era o ,iniatur+( un portret per.ect al lui Ollie2 Era e>act cu, *i-l a,intea ea( *i i0&ucni )n pl%ns2 5 O( $oa,ne( Francie( ),i pare r+u2 Se a*e0+ l%ng+ ea pe pat( pri-ind-o speriat2 L-a, dat s+-l .ac+ dup+ .otogra.ia pe care o /ii )n dor,itor2 Annie are aceea*i .otogra.ie *i ,ia ),pru,utat-o2 Mi s-a p+rut c+ artistul a prins at%t de &ine e>presia( c+ ,i-a, 0is c-o s+-/i plac+2 O( Francie( n-a, -rut s+ te sup+r2 Ea cl+tin+ din cap( cu oc3ii tot plini de lacri,i2 5 E c3iar Ollie( *i de asta pl%ng2 E cel ,ai ,inunat dar( cel ,ai ,inunat2 Nu p+rea ,o,entul potri-it ca s+ -or&easc+ despre copilul pe care )l a*tepta s+ se nasc+( iar a doua 0i de di,inea/+ )l pri-i cu triste/e pe "ucJ pornind )napoi c+tre San Francisco2 9tia c+ st+ la Aysgarth, ca de o&icei( *i-i .+cu din nou se,n cu ,%na( in-idiind-o pe Annie care era li&er+ s+ stea de -or&+ cu el( c3iar s+ ia cina cu el( )n pu&lic( .+r+ s+ pro-oace un scandal2 Fer,a p+rea pustie *i( &rusc( se 3ot+r) s+ se )ntoarc+ la San Francisco2 Mai t%r0iu( )n aceea*i 0i( #arr' #arrison )i -+0u ,a*ina oprind )n .a/a casei2 Se preg+tea de plecare *i r+,ase la piciorul sc+rii( ur,+rind-o cu, intr+ repede )n cas+( .+r+ s+ pri-easc+ spre el2 Burta o 4ac3et+ *i o .ust+ si,ple *i conducea un #or% lipsit de preten/ii( dar a-ea aerul plin de
:KA

- ELI!A"ET# A$LER -

)ncredere al unei .e,ei &ogate( ceea ce( .ir-ar s+ .ie( c3iar era2 Se g%ndi la ea .urios( tot dru,ul p%n+ la Clu&ul 6aci'ic 1nion, a,intindu-*i de Corpora/ia Lai Tsin *i g%ndindu-se la .elul )n care aceasta( datorit+ ,in/ii ascu/ite a Mandarinului( .usese doar -ag a.ectat+ de pr+&u*irea &ursei( )n ti,p ce el .usese aproape ruinat2 Bro&a&il c+ putea .i )nc+ nu,it un o, <&ogat= dup+ toate standardele( dar nu *i dup+ ale lui2 $atorit+ unei conduceri &une 7 dar nu a lui 7 "anca arrison Mercantile supra-ie/uise( dar nu ,ai era pre*edintele consiliului de conducere( nu a-ea niciun cu-%nt de spus )n des.+*urarea a.acerilor &+ncii *i( categoric( nu se putea atinge de acti-ele ei; dar a.acerile lui cu &unuri de larg consu, pri,iser+ o lo-itur+ puternic+ *i in-esti/iile )i disp+ruser+ ca 0+pada care se tope*te2 Mai a-ea ce-i r+,+sese din .ondul a.lat )n custodie *i resturile de ac/iuni industriale( dar in-esti/ia lui ,a4or+ 7 ,inele de .os.a/i din A,erica de Sud 7 nu d+dea re0ultatele pro,ise2 Era )nc+ .oarte con-ins c+ a-eau s+ aduc+ pro.it )n cur%nd( dac+ reu*ea s+ le p+stre0e; )ntr-o &un+ 0i( a-ea s+ recupere0e a-erea .a,iliei #arrison( a-ea s+ .ie ca &unicul lui( acu,ul%nd &anii )n lingouri de aur( )n su&solul unei &+nci( unde ni,eni nu se putea atinge de ele2 6ntre ti,p( pro&a&il c+ tat+l lui se r+sucea )n ,or,%nt -+0%nd-o pe Francie cu, )*i .lutur+ a-erea o&/inut+ pe c+i du&ioase *i rela/ia ei ilicit+ cu a.urisitul de c3ine02 Clu&ul era aglo,erat( dar oc3ii lui neo&osi/i )l g+sir+ i,ediat pe "ucJ Wingate( anga4at )n con-ersa/ie cu ni*te i,portan/i oa,eni de a.aceri din San Francisco; se )ndrept+ c+tre el *i-l &+tu pe u,+r2 5 "un+( "ucJ( spuse el( a,ical( )nclin%nd din cap c+tre ceilal/i &+r&a/i2 @+d c+ e*ti ocupat acu,( dar a* -rea s+ sc3i,& o -or&+ cu tine ,ai t%r0iu( dac+ se poate2 #arr' era ulti,a persoan+ pe care "ucJ ar .i -rut s-o -ad+( dar .ir,a lui se ,ai ocupa )nc+ de &anii lui( a*a c+ nu a-ea )ncotro2
:KC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 M+ )ntorc la Aysgarth pe la cinci( spuse( glacial2 Sun+,+ atunci2 #arr' )ncu-iin/+ din cap2 Si,/ise r+ceala din -ocea lui "ucJ *i-l ener-ase2 Co,and+ un :&rbon, )ntre&%ndu-se ce drept a-ea "ucJ Wingate s+ .ie at%t de a.urisit de superior( c%nd el era clientul( .ir-ar s+ .ie2 Fa,ilia Wingate .+cuse a-ere ocup%ndu-se de a.acerile .a,iliei #arrison de-a lungul anilor2 "ucJ ar .ace &ine s+ /in+ ,inte asta2 Se a*e0+ s+-*i &ea coniacul( g%ndindu-se c+( )nt%i( Francie a-usese aerul acela superior( apoi "ucJ( *i )ntre&%ndu-se cine dracuS se credeau2 "ucJ era singur la San Francisco *i Annie .u surprins+ c%nd( dup+-a,ia0+( o -+0u pe Mar'anne Wingate intr%nd )n 3ol *i adres%ndu-se recep/ionerului2 9tia c+ nu este a*teptat+( pentru c+( de .iecare dat+ c%nd doa,na Wingate )*i )nso/ea so/ul( cereau aparta,entul regal2 Re,arc+ .aptul c+( *i dup+ o c+l+torie lung+( Mar'anne ar+ta i,peca&il( de o .ru,use/e rece( )n 3aina ro*ie cu guler de -ulpe argintie *i c+ciul+ asortat+2 5 $oa,n+ Wingate( ce surpri0+ pl+cut+( spuse Annie2 Nu -+ a*tepta, de data aceasta2 Mar'anne o pri-i rece2 9tia c+ Annie A'sgart3 e prietena lui Francie #arrison *i pro&a&il *tia de ea *i "ucJ2 5 M-a, 3ot+r%t s+-i .ac o surpri0+ so/ului ,eu( r+spunse( cu un 0%,&et inocent2 "ietul o, c+l+tore*te at%t de ,ult( *i *tiu c+-i lipsesc2 Un &+r&at care tr+ie*te )n tensiunea )n care tr+ie*te el are ne-oie de spri4inul so/iei( nu crede/iP Annie d+du din cap( politicoas+( dar ce-a din 0%,&etul lui Mar'anne declan*+ un se,nal de alar,+ )n ,intea ei2 5 Sunt con-ins+ c+ a-e/i dreptate( doa,n+ Wingate( spuse ea( dar a* .i -rut s+ *tiu( ca s+ -+ .i p+strat aparta,entul du,nea-oastr+ pre.erat2 M+ te, c+ e de4a )nc3iriat2 Boate 1nares&oroug3 ar .i &unP Nu e la .el de ,are( dar are aceea*i -edere c+tre pia/+ *i gr+dini2
:KE

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Orice( apro&+ Mar'anne( cu o &un+-oin/+ neo&i*nuit+2 Muta/i lucrurile do,nului Wingate acolo( cu ale ,ele2 Conduc%nd-o la li.t( Annie a-ea senti,entul c+ ce-a necurat ur,a s+ se petreac+; )n ,od nor,al( Mar'anne ar .i re.u0at s+ accepte ce-a ,ai ,ic2 Era prea &ine-oitoare( toat+ nu,ai dulcea/+ *i &un+tate2 Mar'anne o trat+ cu )nc+ unul din 0%,&etele ei reci( inocente2 5 Cred c+ o s+ ,+ odi3nesc pu/in( do,ni*oar+ A'sgart32 Bute/i s+ anun/a/i s+ nu .iu deran4at+P Ca,erista poate s+,i despac3ete0e lucrurile ,ai t%r0iu2 $ac+ a/i putea s+ cere/i s+ ,i se aduc+ repede ni*te ceai( --a* .i recunosc+toare2 I,ediat ce Annie )nc3ise u*a )n ur,a ei( Mar'anne )*i scoase 3aina ro*ie *i c+ciula de &lan+2 Lu+ c3eile din po*eta din piele de crocodil *i descuie -ali0a cea ,are; din ea scoase o 3ain+ neagr+ si,pl+( des.+c%nd-o din -alurile de .oi/+ )n care o )n.+*urase ca,erista ei; din una din cutiile de p+l+rii scoase o p+l+rie neagr+( cu &oruri largi2 Se repe0i )n &aie *i-*i pudr+ repede .a/a( se ru4+( )*i perie p+rul &lond *i scurt *i-l )ndes+ su& p+l+ria neagr+2 Cine-a &+tu la u*+ *i ea tres+ri( -ino-at+( dar nu era dec%t .ata care-i aducea ceaiul( *i-i strig+ s+-l lase pe ,+su/+2 A*tept+ p%n+ au0i u*a )nc3i0%ndu-se din nou( apoi ),&r+c+ 3aina cea neagr+( se pri-i din nou )n oglind+( )*i lu+ po*eta *i se )ndrept+ c+tre u*+2 Cercet+ rapid coridorul pustiu( apoi se repe0i la ie*irea de urgen/+( desc3ise u*a de ser-iciu *i se repe0i )n 4os( pe sc+rile &anale de &eton( nu,+r%nd eta4ele p%n+ a,e/i2 C%nd a4unse la parter( pri-i din nou rapid )n 4ur *i ie*i gr+&it+ pe u*a din dos2 Era pri,a oar+ )n -ia/a ei c%nd ie*ea pe u*a ser-itorilor( *i-*i trase p+l+ria ,ai tare pe oc3i( rug%ndu-se s+ n-o -ad+ ni,eni2 Borni pe strada Ta'lor c+tre No& #ill2 Urcu*ul era greu *i ini,a )i &+tea puternic )n piept c%nd a4unse pe strada Cali.ornia( c+ut%nd casa lui Francie2 C%nd o -+0u( se opri o clip+ s+ se adune( apoi urc+ treptele cu pas .er, *i sun+2
:KF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

6ntorc%ndu-se de la clu&( #arr' se uit+ surprins la .e,eia care suna la u*a surorii sale2 La re*edin/a Lai Tsin nu -eneau ,ul/i -i0itatori( dar .e,eia )n negru a-ea un aer -ag cunoscut2 Ascun0%ndu-se )n u,&r+( ur,+ri cu, ser-itorul c3ine0 desc3ise u*a *i .e,eia )i -or&i2 Ser-itorul desc3ise ,ai larg u*a( iar ea se )ntoarse *i arunc+ o pri-ire rapid+ )n 4ur( )nainte de a intra2 #arr' .luier+( surprins2 Ce dracuS .+cea Mar'anne Wingate la sora luiP Orice ar .i .ost( nu era de &ine2 Nu era stilul lui Mar'anne s+ se .uri*e0e la u*a cui-a( plus c+ era ),&r+cat+ )n ce-a ce aducea a deg3i0are( cu gulerul ridicat *i p+l+ria tras+ pe oc3i2 Intrigat( se )ndrept+ c+tre propria sa cas+2 R+,ase la .ereastra de la parter( ur,+rind( spun%ndu-*i c+ a -+0ut gre*it( c+ nu poate .i Mar'anne2 $ar a*tept+ p%n+ ie*i( ca s+ se asigure2 Francie era )n ca,era ei c%nd ser-itorul )i spuse c+ doa,na Wingate era 4os *i o a*tepta2 6l pri-i( ,ut+; ini,a )i tres+ri de *oc *i sto,acul i se str%nse( dureros2 5 $oa,na WingateP )ntre&+( sper%nd c+ &+iatul .+cuse o gre*eal+2 El d+du sole,n din cap2 5 $oa,na Wingate( ,iss Francie2 A*teapt+ )n 3ol2 Francie se ridic+ )ncet; *tia c+ Mar'anne nu se putea a.la )n casa ei dec%t dintr-un singur ,oti-2 Se uit+ )n 4os( la .usta de l%n+( scurt+ *i plisat+( *i la &lu0a al&+( si,pl+( )ntre&%ndu-se dac+ n-ar tre&ui s+ se sc3i,&e )n ce-a ,ai i,pun+tor ca s+-*i pri,easc+ ri-ala2 Apoi ridic+ din u,eri *i spuse: 5 Condu-o pe doa,na Wingate )n salon( ia-i 3aina *i spune-i c+ -in )ntr-un ,inut2 Tre,ur%nd( se a*e0+ la ,asa de toalet+( pri-indu-*i .a/a speriat+2 Apoi )*i perie p+rul lung *i &lond *i-l prinse la spate cu o panglic+ de cati.ea2 Se par.u,+ cu un strop de iaso,ie( inspir+ ad%nc *i porni c+tre u*+2 E0it+( cu ,%inile
:KG

- ELI!A"ET# A$LER -

pe p%ntece( pe rotun4i,ea )nc+ in-i0i&il+ care era copilul lui "ucJ( apoi desc3ise u*a *i co&or) )ncet sc+rile spiralate2 A3 Fong( &+iatul de ser-iciu( )i desc3ise u*ile salonului2 Mar'anne st+tea la .ereastra care d+dea spre strada Cali.ornia2 Ridic+ pri-irea *i cele dou+ .e,ei se uitar+ una la alta( e-alu%ndu-se2 5 $oa,na WingateP 0ise Francie( politicos( dar nu-i )ntinse ,%na( *i nici Mar'anne n-o .+cu2 5 O s+ intru direct )n su&iect( do,ni*oar+ #arrison( spuse ea2 $esigur( *ti/i de ce ,+ a.lu aici2 Francie nu spuse ni,ic *i Mar'anne se )ndrept+ c+tre *e,ineu; pri-irea i se pli,&+ )ncet prin ca,era lu>oas+( cu co-oarele ei orientale *i operele ei de art+2 5 A-e/i o cas+ .ru,oas+( do,ni*oar+ #arrison( o&ser-+ ea( rece( *i( pentru c+ sunte/i o .e,eie &ogat+( n-o s+ -+ insult )ntre&%ndu--+ dac+ &anii so/ului ,eu au pl+tit pentru tot acest lu>2 "+r&ia lui Francie se ridic+ a,enin/+tor( dar nu spuse ni,ic( iar Mar'anne continu+: 5 E &ine cunoscut( -or&i ea( cu o -oce rece *i cal,+( .aptul c+ &+r&a/ii de -%rsta so/ului ,eu cad deseori prad+ unei 7 e0it+( c+ut%nd cu-intele potri-ite 7 unei crise %e coe&r. @ie/ile lor sunt at%t de pline de ,unc+( presiuni *i o&liga/ii .a,iliale( )nc%t &rusc au ne-oie de o sc3i,&are2 O a-entur+ a,oroas+ este .oarte lini*titoare pentru ego-ul unui &+r&at( do,ni*oar+ #arrison2 Uneori ,i se pare c+ &+r&a/ii sunt c3iar ,ai .ri-oli dec%t .e,eile2 O pri-i pe Francie cu un 0%,&et aproape conspirati-2 $ar &+nuiesc c+ *ti/i c+( )n realitate( sunt doar ni*te copii r+i2 Bri-irea i se aspri cercet%nd-o pe Francie( )n 3ainele ei si,ple( .+r+ ,ac3ia4( *i cu p+rul str%ns )n panglica de cati.ea2 5 Tre&uie s+ recunosc( nu sunte/i cu, ,-a, a*teptat( continu+ ea2 M+ g%ndise, la cine-a ,ai e>otic( o .e,eie cu renu,e prost( c+reia s+-i .ac+ pl+cere intriga *i suspansul unei a-enturi ilicite2 Se )ntoarse din nou c+tre .ereastr+2
:KK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Francie se uit+ la so/ia lui "ucJ: era .ru,oas+( nu se putea nega asta; *i rece( *i nici asta nu se putea nega; iar )n roc3ia ei i,peca&il+( din l%n+ gri( era o doa,n+ per.ect+2 5 Ce dorea/i s+-,i spune/i( doa,n+ WingateP )ntre&+( ,irat+ de c%t de cal, )i suna -ocea( )n ti,p ce pe din+untru .ier&ea de spai,+2 Mar'anne se r+suci cu .a/a c+tre ea2 5 A, -enit aici ca s+ .ac apel la inteligen/a du,nea-oastr+( do,ni*oar+ #arrison2 Nu -reau s+ cunosc detaliile sordide ale a-enturii cu so/ul ,eu( dar sunt lucruri pe care ar tre&ui s+ le *ti/i despre el2 Be care tre&uie neap+rat s+ le *ti/i2 Bentru &inele lui2 Spune/i-,i( --a/i g%ndit -reodat+ la copiii luiP Francie tres+ri( Mar'anne nu a-ea cu, s+ *tie c+ e )ns+rcinat+( nici c3iar "ucJ nu *tia )nc+Q 5 Sunt )nc+ ,ici( do,ni*oar+ #arrison( *i au dreptul la pre0en/a tat+lui lor p%n+ cresc2 Au ne-oie de a4utorul *i s.atul lui( ca s+ nu ,ai -or&i, de spri4inul lui2 Cu, crede/i c+-i -a a.ecta po-estea asta scandaloas+P F+cu o pau0+( l+s%ndu-le -or&elor ti,p s+-*i .ac+ e.ectul( apoi continu+: 5 $esigur( n-o s+ -or&esc despre r+ul pe care ,i l-a/i .+cut ,ie( dar o s+ -+ spun ce-a ,ai i,portant 7 nu nu,ai pentru ,ine( ci *i pentru "ucJ2 9i pentru /ara noastr+2 Se a*e0+ pe ,arginea unui scaun din .a/a lui Francie( cu ,%inile )n 4urul genunc3ilor ei .ru,o*i( cu spr%ncenele ridicate )ntre&+tor2 5 @+ -or&e*te despre ,unca luiP Nu a*tept+ r+spunsul( ridic+ din u,eri *i continu+: 5 Nu( &ine)n/eles c+ nu( sunt sigur+ c+ a-e/i alte lucruri despre care s+ -or&i/i2 Atunci tre&uie s+ -+ spun c+ ,unca )nsea,n+ totul pentru "ucJ2 E un o, de-otat( un o, politic din cap p%n+-n picioare2 Tr+ie*te pentru politic+2 6l cunoa*te/i de at%t de pu/in ti,p( cu, a/i putea )n/elegeP $ar( -ede/i( eu )l cunosc de o -ia/+( tat+l lui )l aducea la noi acas+ c%nd era copil2 Noi era, o .a,ilie de politicieni( *i "ucJ rareori se 4uca cu noi( copiii2 O( nu( )ntotdeauna st+tea
ALL

- ELI!A"ET# A$LER -

)n &i&liotec+( ascult%nd discu/iile2 Cred c+ a&sor&ea politica prin piele *i tre&uie s+ spun c+ .a,ilia ,ea )l )ncura4a2 Iar c%nd a crescut( cu to/ii au spus c+ )l a*teapt+ un -iitor ,are2 Lua/i-i lui "ucJ politica *i -a .i ca *i cu, i-a/i )n.ige un cu/it )n spate2 F+cu o nou+ pau0+( ca s+ lase -or&ele s+ p+trund+ )n ,intea lui Francie; aceasta o pri-ea( .ascinat+2 5 Un scandal ca acesta 7 ridic+ din u,eri( ridic%ndu-*i &ra/ele e>presi- 7 un scandal ca aceast+ a-entur+ i-ar ter,ina cariera politic+2 Francie )*i .eri pri-irea( ur,+rind ,odelul din co-or2 5 6n/eleg( spuse ea( )ncet2 Mar'anne o.t+2 5 Sper( do,ni*oar+ #arrison2 Sper sincer2 $e dragul lui "ucJ( nu pentru ,ine2 Se opri( cu o str+lucire triu,.+toare )n oc3i( apoi continu+: "ucJ are un -iitor str+lucit )n politic+2 Lu,ea politicii e uni-ersul lui "ucJ2 N-ar .i drept 7 pentru niciuna din noi 7 s+ pri,e4dui, asta2 Lui Francie i se str%nse ini,a( se g%ndi la copilul pe carel purta *i reali0+ c%t de ,are era pr+pastia dintre lu,ea lui "ucJ *i a ei2 Ti,pul petrecut ),preun+ la .er,+( care i se p+ruse at%t de real( .usese nu,ai pentru un rol pe care-l 4uca( iar realitatea era &+r&atul cu un -iitor str+lucit )n .a/+( )nsurat cu .e,eia per.ect+( ce-i d+duse copii per.ec/i care s+-i poarte nu,ele2 Se uit+ la Mar'anne "rattle Wingate( at%t de )ncre0+toare )n <dreptatea= ei( )n -ia/a ei( )n preten/iile ei asupra so/ului ei( *i-*i d+du sea,a c+ nu-i putea niciodat+ cere lui "ucJ s+ renun/e la toate acestea2 N-ar .i putut niciodat+ s+ .ie cea care s+-i )n.ig+ cu/itul )n spate *i s+-i .ure toate lucrurile pe care se str+duise at%t s+ le reali0e0e2 Oc3ii )i erau tri*ti( dar -ocea cal,+ *i lini*tit+ c%nd spuse: 5 @+ ,ul/u,esc pentru c+ a/i -enit s+ ,+ -ede/i( doa,n+ Wingate2 6,i dau sea,a c%t de greu tre&uie s+ -+ .i .ost2 $esigur( o s+-i spun lui "ucJ c+ nu -reau s+-l ,ai -+d2
ALM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Mar'anne nu-*i putu ascunde triu,.ul din -oce c%nd se ridic+ *i r+spunse: 5 9i( desigur( ,+ pot &a0a pe discre/ia du,nea-oastr+2 9ti/i c%t de i,portant este pentru el2 5 E-ident2 Francie ie*i cu ea )n 3ol2 O ur,+ri ),&r+c%ndu-*i 3aina( apoi spuse )ncet: 5 A3 Fong; o s+ -+ conduc+2 O p+r+si pe Mar'anne *i urc+ scara; intr+ )n ca,era ei *i se )ntinse pe pat( .+r+ o lacri,+2 Au0i u*a de la intrare )nc3i0%ndu-se *i pri-i )n ta-an( i,agin%ndu-*i-o pe doa,na Wingate co&or%nd treptele *i strada( gr+&indu-se )napoi la so/ul ei *i la ,inunatul lor -iitor2 Iar c%nd lacri,ile )ncepur+ s+ curg+( a,are( se )ntre&+ de ce soarta se purta at%t de aspru cu ea2 Se si,/i din nou cu, se si,/ea )n copil+rie( c%nd )ngro0itorul ei tat+ st+tea )n .a/a ei( cu cureaua )n ,%n+2 6n clipa aceea )n/elese c+ lu,ea aceea era o lu,e a &+r&a/ilor( iar ea era nu,ai o .e,eie2

AL

- ELI!A"ET# A$LER -

CAPITOLUL 38
Annie o ur,+ri ui,it+ pe Mar'anne Wingate tra-ers%nd )n gra&+ 3olul( p%n+ la li.t( *i &+t%nd ner+&d+toare din picior )n a*teptarea acestuia2 O pri-i urc%nd )n li.t( uit%nduse agitat+ )n 4ur p%n+ c%nd u*ile se )nc3iser+ *i ascensorul porni )n sus2 Mar'anne st+tuse la Aysgarth de ,ulte ori )n decursul anilor *i( )n tot acest ti,p( nu o -+0use niciodat+ ca acu,( )n 3ainele acelea &anale( strecur%ndu-se prin 3olul 3otelului ei elegant ca o so/ie adulterin+2 Annie cl+tin+ din cap2 Ce-a nu era )n regul+ *i ar .i -rut s+ *tie ce anu,e( pentru c+ senti,entul acela nepl+cut( care o cuprinsese( se a,pli.ica2 Un s.ert de or+ ,ai t%r0iu( )n 3otel Intr+ #arr' #arrison2 Se duse drept la recep/ie( anun/+ c+ doa,na Wingate )l a*tepta *i ceru nu,ele aparta,entului ei2 Annie r+,ase pri-ind suspicioas+ )n ur,a lui2 6ntre&+ recep/ionerul unde se ducea *i .u ui,it+ s+ a.le c+ se )ndrepta c+tre aparta,entul .a,iliei Wingate2 Intr+ )n salonul elegant al 3otelului *i se a*e0+ pe un .otoliu de l%ng+ u*+( ca s+ poat+ -edea cine -ine *i cine pleac+( apoi ceru un ceai *i r+,ase )n a*teptare2 Mar'anne toc,ai ie*ea de la du* c%nd au0i soneria de la intrare2 9tia c+ tre&uie s+ .ie cine-a cu ca.eaua pe care o co,andase( *i strig+ <Intr+=2 Ca.eaua era singurul ei -iciu( iar acu, c3iar a-ea ne-oie de o cea*c+2 $up+-a,ia0a .usese c3inuitoare( de*i era con*tient+ c+ se descurcase ,inunat de &ine2 5 Las+ ta-+ pe ,as+( ceru ea( usc%ndu-se cu un prosop gros *i ,oale( de culoarea piersicii2 Tre&uia s+ recunoasc+ 7 Annie A'sgart3( indi.erent de ,ediul din care pro-enea( *tia ce )nsea,n+ <de cea ,ai &un+ calitate=( *i o.erea nu,ai <cea ,ai &un+ calitate=( c3iar *i )n ceea ce pri-e*te prosoapele2 Fredona o ,elodie )n ti,p ce ),&r+ca roc3ia de cas+ de cati.ea al&astr+ *i-*i
AL:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

)nc+l/a picioarele )nguste *i aristocratice( )n papucii &roda/i cu e,&le,a .a,iliei( co,anda/i special la un ,aga0in e>clusi-ist de pe Oer,'n Street din Londra2 6nc+ ,ai .redona -esel+ c%nd ie*i din &aie *i d+du nas )n nas cu #arr' #arrison2 5 $u,ne0eule( e>cla,+( ui,it+( cu, ai intrat aiciP 5 A, sunat la u*+( tu ai strigat <intr+=( a*a c+ a, intrat2 6,i pare r+u c+ te-a, speriat( Mar'anne( dar "ucJ ,i-a spus c+ ne )nt%lni, aici pe la cinci2 Cred c+ a, -enit pu/in ca, de-re,e2 Mar'anne o.t+2 Nu se osteni s+ se pre.ac+ )nc%ntat+ c+-l -ede; #arr' nu era una dintre persoanele ei pre.erate2 $e .apt( #arr' nu aducea dec%t neca0uri( *i )i era peste putin/+ s+ )n/eleag+ de ce "ucJ )*i &+tea capul cu el2 Se au0i din nou soneria *i( de data aceasta( era c3elnerul cu ca.eaua; o l+s+ pe ,as+ *i plec+2 Mar'anne )i arunc+ lui #arr' o pri-ire ener-at+2 @oia s+ .ie singur+ c%nd -enea "ucJ( -oia s+-l surprind+ cu aspectul nou( se>'( al .e,eii care era pe cale s+ de-in+ 7 de dragul lui( nu pentru ea )ns+*i2 Turn%nd ca.eaua( se g%ndi( 0%,&ind( ce &ine.+c+tor era pentru ego-ul unei persoane s+ )n-ing+ o ri-al+ *i s+ rec%*tige un so/; aproape c+ ,erita osteneala( at%t o .+cea s+ se si,t+ de &ine2 5 Ca.eaP )ntre&+ ea( )ntin0%ndu-i lui #arr' o cea*c+2 5 Mul/u,esc( Mar'anne2 #arr' st+tea pe canapea )n .a/a ei( ad,ir%nd-o( )n ti,p ce ea )l a/intea cu o pri-ire dispre/uitoare2 5 $e ce -rei s+-l -e0i pe "ucJP )l )ntre&+2 El sor&i din ca.eaua .ier&inte( uit%ndu-se la ea g%nditor( apoi r+spunse: 5 6/i spun de ce( dac+-,i spui ce ai .+cut la sora ,ea a0i dup+-a,ia0+2 Mar'anne si,/i cu, s%ngele )i dispare din o&ra4i; o prinsese co,plet nepreg+tit+ *i l+s+ cea*ca din ,%n+( tre,ur%nd2 5 Cred c+ e o gre*eal+( -or&i ea( )ncerc%nd cu disperare s+-*i adune ,in/ile2 N-o cunosc pe sora ta2 A( o clip+( ,int2
ALA

- ELI!A"ET# A$LER -

Ridic+ ,%na *i l+s+ capul pe spate( g%ndindu-se2 $a( a, )nt%lnit-o o dat+( la o petrecere dat+ de Annie A'sgart32 A, .ost pre0entate( cred2 Ridic+ delicat din u,eri( de parc+ ar .i .ost prea pu/in i,portant ca s+-*i aduc+ a,inte2 #arr' se distra; 0%,&i2 5 @aletul ,eu te-a -+0ut( *i portarul la .el( ,in/i el2 9i c3iar su& p+l+ria aia 7 ar+t+ c+tre 3aina *i p+l+ria negre care 0+ceau pe un scaun( al+turi de po*et+( unde le aruncase 7 c3iar *i su& ea( nu era nicio )ndoial+ c+ tu erai2 M+ )ntre&( ad+ug+ el( la .el de delicat cu, -or&ise ea cu Francie ,ai de-re,e( ,+ )ntre& dac+ dragul( de-otatul( corectul "ucJ nu a intrat cu,-a )ntr-o rela/ie inti,+ cu .ai,oasa ,ea sor+2 R%se -+0%ndu-i .igura *ocat+: 5 $rept la /int+( a* 0ice( c3icoti( pun%nd cea*ca pe ,as+2 5 @or&e*ti prostii( #arr'( ca )ntotdeauna( spuse ea glacial( dar -ocea )i tre,ura u*or( iar el era genul de &+r&at care o&ser-a ase,enea detalii2 5 O( cred c+ nu( replic+( 0%,&ind )n continuare2 Nu *i dac+ ne lu+, dup+ raportul detecti-ului2 Ea se 0g%i stupe.iat+ la el( cu .a/a al&+ ca -arul2 5 Raportul detecti-uluiP El &+tu cu pal,a peste &u0unar( tot 0%,&ind2 5 Ar tre&ui s+-/i a,inte*ti s+ /ii u*a )ncuiat+( Mar'anne( *i s+ nu in-i/i pe ni,eni )n+untru( .+r+ s+ )ntre&i )nt%i cine este2 Nu po/i *ti niciodat+( poate .i un 3o/2 Iar po*eta ta st+tea acolo( desc3is+ at%t de tentantQ Mar'anne arunc+ o pri-ire po*etei( apoi lui; )nc3ise oc3ii( si,/ind c+ i se .ace r+u2 5 Nenorocitule( *opti2 5 O( nu sunt sigur( r+spunse el( -esel2 Nu -reau s+ .ac ni,ic r+u2 Nu -reau dec%t pu/in a4utor 7 de la tine *i "ucJ2 O -or&+-dou+ )n locul potri-it( poate la tat+l t+u *i la &anc3erul potri-it 7 *tii tu2 @e0i tu( a, ,inele astea de .os.at( )n A,erica de Sud( *i a, ne-oie de pu/in a4utor .inanciar2 Bri-e*te-l ca pe o in-esti/ie( Mar'anne2 Asta-i tot
ALC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

ce e 7 o in-esti/ie2 Bentru c+( )ntr-o 0i( cur%nd( ,%na asta -a apro-i0iona lu,ea cu .os.a/i *i tu o s+ c%*tigi o a-ere2 5 A, de4a o a-ere( r+spunse ea( rece2 El ridic+ din u,eri *i se ridic+ s+ plece2 5 S+-/i spun ce .ace,( te las pe tine s+ -or&e*ti cu "ucJ )n nu,ele ,eu( spuse( )ndrept%ndu-se c+tre u*+2 Sunt sigur c+ *tii ce s+ spui( ,ai &ine dec%t ,ine2 Las lucrurile )n ,%inile tale pricepute( Mar'anne2 Ea se uit+ uciga* la 0%,&etul lui( iar #arr' se &+tu din nou cu pal,a( plin de su&)n/eles( peste &u0unarul )n care a-ea raportul detecti-ului2 6i au0i r%sul pe 3ol( ca *i cu, -ia/a ar .i .ost o glu,+2 9tia c+ de data asta su&iectul glu,ei era ea2 "ucJ era )n 3ol( a*tept%nd li.tul( c%nd #arr' ie*i din el2 5 #arr'D e>cla,+ el( surprins2 5 6,i pare r+u c+ nu te-a, g+sit( "ucJ( )i arunc+ #arr' )n dru, spre ie*ire2 M+ ca, gr+&esc2 $ar a, -or&it cu Mar'anne( o s+-/i spun+ ea totul2 "ucJ se )ntoarse dup+ el( cu o e>presie uluit+2 5 Mar'anneP Annie se gr+&i s+-i ias+ )n )nt%,pinare2 5 O( "ucJ( ,+ te, c+ do,nul #arrison /i-a stricat surpri0a2 $oa,na Wingate ,i-a spus c+ s-a g%ndit ce dr+gu/ ar .i s+ -in+ s+ te )nt%lneasc+ aici2 @-a, trans.erat )n aparta,entul 1nares&oroug3( la acela*i eta42 Se pri-ir+ o clip+2 Annie )l )nt%lnise deseori pe "ucJ la .er,+2 6n/elegea rela/ia lui cu Francie *i niciodat+ nu l+sase acest .apt s+-i strice p+rerea pe care o a-ea despre "ucJ( ca o,2 $ar nu au discutat niciodat+ despre asta2 "ucJ d+du din cap *i urc+ )n li.t2 Fusese o 0i lung+ *i era prea o&osit ca s+ specule0e pe ,arginea ,oti-elor lui Mar'anne de a -eni la San Francisco( sau s+ se )ntre&e ce -oia #arr' #arrison2 $ar Annie )ncepu s+ &+nuiasc+ de ce -enise Mar'anne *i nu .u deloc surprins+ c%nd ser-itorul lui Francie( A3 Fong( sosi( pu/in ,ai t%r0iu( cu un &ilet notat 6ersonal, care s+-i .ie )n,%nat senatorului Wingate c%nd -a .i g+sit singur2
ALE

- ELI!A"ET# A$LER -

Annie A'sgart3 lu+ &iletul *i-l sun+ pe "ucJ( cer%ndu-i s+ -in+ p%n+ 4os s-o -ad+2 "ucJ se )ntre&+ ce-o .i -r%nd( dar Mar'anne era sigur+ c+ *tie de4a2 "ucJ nu se )ntoarse dec%t dup+ ,ulte ore( cu pri-irea unui o, ne&un2 Mar'anne )l pri-i )ngri4orat+ cu, se pli,&a dintr-o ca,er+ )ntr-alta; a-ea oc3ii tul&uri de su.erin/+ *i ea )*i spuse c+ a4unsese acolo la ti,p2 Nu,ai dac+ n-ar .i -+0ut-o porcul de #arr'( atunci totul ar .i .ost per.ect2 Totu*i( nu cerea dec%t &ani( *i tat+l ei putea s+-i o.ere oric%nd una sau dou+ oca0ii &une( iar "ucJ nu a-ea ne-oie s+ a.le -reodat+2 $ar e>presia de triu,. de pe .a/a de0gust+toare a lui #arr' o .+cea s+ se si,t+ nepl+cut( iar cu "ucJ( care se purta ca un ne&un( tre&uia s+ ai&+ gri4+ s+ nu .ac+ -reo prostie2 Cu, ar .i s+ se )ntoarc+ la Francesca #arrison2 "ucJ pri-ea pe .ereastr+; San Francisco era )n-+luit )n cea/+ al&+( dar el nici ,+car nu o&ser-a2 Se si,/ea s.%*iat pe din+untru2 C%nd citise scrisoarea pe care i-o d+duse Annie( spusese ne)ncre0+tor: 5 Nu( nu poate .i ade-+rat2 Apoi se uitase la e>presia gra-+ a lui Annie *i-*i d+duse sea,a c+ e ade-+rat2 Recitise scrisoarea lui Francie de ,ai ,ulte ori2 3& mai (ot tr.i *iaa asta, spunea ea( care e %oar o j&m.tate %e *ia. 5 chiar mai (&in /n &ltima *reme. 9neleg c. n& e bine s. te %es(art %e l&mea ta, %e co(iii +i %e m&nca ta. Am %re(t&l s. ia& aceast. hot.r-re, :&c7, +i e %e'initi*.. 3& *rea& s-o conte+ti sa& s. /ncerci s. m. *e,i. 3& *rea& %ec-t s. 'i& l.sat. /n (ace, ca s.-mi reconstr&iesc *iaa. Te-am i&bit +i am 'ost 'ericit., %ar ac&m s-a terminatJ Ie*ise din 3otel *i pornise )n sus( c+tre No& #ill2 "+tuse la u*a lui Francie p%n+ c%nd r+spunsese A3 Fong2 Nu ,ai .usese niciodat+ la ea acas+( *i intrase )n 3ol( pri-ind peste tot( c+ut%nd-o22 5 Unde eP )ntre&ase2 Tre&uie s-o -+d2 Iar c%nd &+iatul )i spusese c+ nu e acolo( nu-l cre0use *i pornise din ca,er+ )n ca,er+( strig%nd-o2
ALF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Miss Francie nu aici( repet+ &+iatul( speriat2 A plecat( nu la .er,+Q unde-a( pentru ,ult ti,pQ Ridicase ,%inile( cu un gest -ag( )n ti,p ce "ucJ )l pri-ea nea4utorat2 Apoi )n/elese c+ era ade-+rat2 Francie )l scosese din -ia/a ei pentru totdeauna2 Se )ntoarse de la .ereastr+ *i pri-i &+nuitor la so/ia sa2 5 $e ce ai -enit a0i aici( Mar'anneP 5 Ca s+-/i .ac o surpri0+( dragule2 El .+cu un pas c+tre ea( cu oc3ii )ntuneca/i de durere( *i ea spuse speriat+: 5 S-a )nt%,plat ce-aP Se opri aproape de ea( cu pu,nii str%n*i( *i Mar'anne -+0u ce e.orturi .+cea s+ se controle0e2 Tre,ura din tot trupul c%nd o )ntre&+: 5 Tu ai .+cut asta( nu-i a*a( Mar'anneP Tu te-ai dus s-o -e0i2 Ea )ntoarse capul( e-it%ndu-i pri-irea2 5 Nu *tiu despre ce -or&e*ti2 5 "a da( *tiiD 5 Tre&uie s+ te g%nde*ti la copii( replic+ ea( )n de.ensi-+2 9i la tot ce te-ai str+duit s+ .aci( la -iitorul t+uQ 5 C3iar e -iitorul ,eu( Mar'anneP Sau e -iitorul t+uP O prinse de &+r&ie( ridic%ndu-i capul( .or/%nd-o s+ se uite la el2 5 N-o s+ uit( )i spuse el( cal,2 Mar'anne -+0u )n.r%ngerea )n oc3ii lui *i-*i d+du sea,a c+ )n-insese2 6i spuse( cu solicitudine: 5 E nu,ai spre &inele t+u( "ucJ dragule2 Nu ,-a, g%ndit dec%t la tine2 6n de.initi-( sunt so/ia ta2 "ucJ )i d+du dru,ul2 C+snicia lui era ca o scoic+ goal+2 Francie )l p+r+sise2 6n .a/a lui se )ntindea un -iitor str+lucit( dar lui nu-l ,ai p+sa2 Se uit+ la Mar'anne( .ru,oas+ *i elegant+ )n cati.eaua al&astr+2 Era so/ia lui( ,a,a copiilor lui( *i ap+ra ceea ce era al ei2 $ar distan/a care e>istase )ntotdeauna )ntre el *i Mar'anne de-enise acu, un *arpe rece *i -eninos( care st+tea )ntre ei2
ALG

- ELI!A"ET# A$LER -

5 "ucJQ strig+ ea c%nd acesta trecu pe l%ng+ ea( intr+ )n ca,era lui *i )nc3ise u*a2 Mar'anne se pr+&u*i pe o so.a( o.t%nd u*urat+2 Se ter,inase2 Se g%ndi la e>presia de durere din oc3ii lui *i-*i spuse c+ nu putea .i c3iar at%t de r+u2 A doua 0i( durerea a-ea s+-i treac+ *i se -a si,/i ,ai &ine2 9i a-eau s+ str%ng+ cio&urile *i -ia/a a-ea s+ continue ca *i cu, ni,ic nu s-ar .i )nt%,plat2 L'sandra se n+scu )n 0orii unei .ru,oase di,ine/i de pri,+-ar+( )n super&ul pat din le,n sculptat al lui $olores de Soto #arrison2 Al+turi de Francie( se a.la Annie( iar Mandarinul era *i el acolo( ca s+-i ),p+rt+*easc+ &ucuria2 Lai Tsin ridic+ .eti/a )n.+*at+ )n *alul al& *i oc3ii )i str+lucir+ de &ucurie( pentru c+ Francie a-ea un copil c+ruia s+-i d+ruiasc+ dragostea2 5 Ce .eti/+ .ru,oas+D e>cla,+ Annie( .ericit+2 O( Francie( .er,a asta &+tr%n+ -a .i din nou un loc .ericit2 5 Sigur( ,iss Francie( spuse #attie( pri-ind .e/i*oara copilului2 E ca un &o&oc de tranda.ir( di,inea/a( )nainte ca soarele s+-i des.ac+ petalele2 Francie 0%,&i2 5 M+ te, c+ n-o s+ a, niciodat+ un &uc3et )ntreg( #attie( spuse ea2 Apoi pri-i trist+ c+tre Mandarin2 A* -rea so poat+ -edea "ucJ2 A* -rea s+ poat+ purta nu,ele tat+lui ei2 El )i puse cu gri4+ copilul )n &ra/e2 Se )nclin+ *i spuse: 5 Sunt un o, &+tr%n2 Nu pot lua locul tat+lui ei( dar -oi a-ea gri4+ de ea ca de propria ,ea nepoat+2 O -oi )n-+/a tot ce a, )n-+/at *i ,+ -oi &ucura al+turi de tine s-o -+d cresc%nd2 Francie se uit+ la -ec3iul ei prieten; era ade-+rat c+ era &+tr%n( de*i nu-i *tia -%rsta ade-+rat+2 B+rea ,ai ,ic( u,erii i se )nco-oiaser+( dar e>presia lui era puternic+( oc3ii )i sc+p+rau de aceea*i energie *i a-ea o ,inunat+ de,nitate2 Se g%ndi la toate c%te le .+cuse pentru ea de-a lungul -ie/ii; tot ceea ce )nse,na ea( toate reali0+rile( ,ari
ALK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

*i ,ici( i le datora lui2 Lai Tsin .usese singurul ei noroc( *i acu, a-ea s+ .ie *i al copilului ei2 Francie spuse: 5 Ai -rea s+-i dai L'sandrei nu,ele t+uP Este un nu,e respecta&il *i ar .i o ,are ,%ndrie pentru ,ine2 Oc3ii Mandarinului se ,+rir+( ,ai )nt%i de ui,ire( apoi de pl+cere2 Brinse ,%nu/a ,ic+ *i per.ect+ a copilului )ntr-a lui *i o s+rut+2 5 $raga ,ea Francie( spuse el( cu -ocea )nc+rcat+ de e,o/ie( i-ai t+cut &+tr%nului t+u prieten cea ,ai ,are onoare a -ie/ii lui2 Era, un /+ran ne-rednic( nu a-ea, ni,ic( nici a-ere( nici .a,ilie( nici dragoste2 Acu, le a, pe toate trei2 A, un nu,e de care s+ .iu ,%ndru *i o nepoat+ care s+-l poarte2 Sunt cel ,ai .ericit o, din lu,e2 Mandarinul .u &unicul iu&it al L'sandrei ti,p de *apte ani *i( )n tot acest ti,p( Francie )*i /inu pro,isiunea de a nu-l -edea pe "ucJ( de*i se g%ndea la el )n .iecare noapte *i-i ur,+rea cariera )n 0iare2 Nu-l re-+0u dec%t dup+ ,oartea Mandarinului( )n MK:F( )n s+pt+,%na .atidicei petreceri a lui #arr'2

AML

- ELI!A"ET# A$LER -

PARTEA A #!A FRANCIE

AMM

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 39
1937 Mierc&ri, N octombrie L'sandra Lai Tsin s+ri din pat la *ase *i 4u,+tate( )n di,inea/a de dup+ ce .usese ),pr+*tiat+ )n ,are cenu*a Mandarinului( pentru c+( de*i era trist+( nu putea suporta s+ piard+ nicio clip+ din 0i2 6ntotdeauna se tre0ea cu aceea*i dispo0i/ie -esel+( cu speran/a c+ poate i se -a )nt%,pla ce-a ,inunat *i( de o&icei( i se *i )nt%,pla( .ie c+ era un 0ece la ,ate,atic+( .ie c+ r+,%nea peste noapte la prietena ei $orot3'( .ie c+ era nu,ai pr+4itura ei pre.erat+ la desert2 L'sandra iu&ea -ia/a *i o )nt%,pina )n .iecare 0i cu .runtea sus( *i niciodat+( dar niciodat+( nu se a*tepta s+ i se )nt%,ple ce-a r+u2 $e aceea .usese o ase,enea lo-itur+ c%nd ,urise &unicul ei( pentru c+ ei doi .useser+ .oarte apropia/i( *i L'sandra nu s-ar .i a*teptat ca o persoan+ pe care-o iu&ea( s+ dispar+ -reodat+2 $ar aceasta era o 0i nou+2 Soarele str+lucea *i ea era plin+ de -ec3iul ei opti,is, *i de -oio*ie2 Fugi la &aie( )*i sp+l+ iute .a/a *i-*i piept+n+ p+rul &lond *i )ncurcat( ),pletindu-l str%,& *i leg%ndu-l cu o panglic+ ro*ie( )n stil c3ine0esc2 Apoi se inspect+ )n oglind+ ca s+ -ad+ dac+ ar+ta alt.el *i )*i 0ise c+ a-ea aceea*i .a/+ *i aceia*i oc3i rotun0i *i al&a*tri *i c+ nu se trans.or,ase( peste noapte( )ntr-o .ru,use/e ,atur+ *i uluitoare2 Tr%ntind u*a )n ur,a ei *i .luier%nd -esel+( o lu+ la .ug+ pe galeria se,icircular+ de deasupra 3olului de la intrare( c+tre ca,era lui Francie2 "+tu la u*+( a*tept%nd o&i*nuitul <Intr+( scu,po=2 6nc+ de c%nd era ,ic+( i,ediat ce se tre0ea( .ugea din &ra/ele doicii )n ca,era lui Francie( ca s+ se urce )n patul ei *i s+ ),part+ cu ea ,icul de4un2 Lui Francie )i pl+cea p%inea pr+4it+ doar cu unt( dar L'sandra )ntotdeauna o ,%n4ea pe a ei cu dulcea/+ de piersici( .+cut+ -ara de #attie2 Apoi ea
AM

- ELI!A"ET# A$LER -

*i Francie porneau )n 4os pe strad+( ca s+-*i .ac+ ora 0ilnic+ de )not la piscina 3otelului #airmont. Francie spunea c+ e singurul lucru pe care #airmont )l are )n plus .a/+ de AysgarthMs Arms, dar L'sandra pre.era &arul de la Aysgarth, decorat )n -erde *i argintiu( stil art deco( piscinei orna,entate de Ia #airmont. $ar( )n 0iua aceea( nu au0i niciun r+spuns din ca,era lui Francie( a*a c+ desc3ise u*a *i pri-i )n+untru2 Cu un <O3= alar,at constat+ c+( )n patul i,ens cu patru st%lpi( nu se dor,ise2 $raperiile de &rocart al&astru erau )nc+ trase( la,pa ardea( iar portretul de .eti/+ de Morisot( a.lat )n ra,a ,ic+ de pe noptier+( str+lucea ca o icoan+( )n lu,ina &l%nd+2 L'sandra pri-i )n 4ur( strig%nd-o pe Francie )n ti,p ce cerceta ca,era de toalet+( cu dulapurile ei pline( *i &aia cu oglin0i *i ra.turi( cu pudre par.u,ate *i lo/iuni2 $ar Francie nu era acolo *i L'sandra se )nsp+i,%nt+2 6*i pierduse &unicul iu&it *i acu, o pierduse *i pe Francie2 Fugi p%n+ la cap+tul galeriei lungi( p%n+-n ca,era Mandarinului( e0it%nd )nainte de a desc3ide u*a *i a intra2 Aparta,entul lui Lai Tsin era singurul aparta,ent c3ine0esc din )ntreaga cas+( iar Francie( care )n/elegea aceste lucruri( supra-eg3ease ea )ns+*i decorarea lui2 Bri,a )nc+pere era &iroul lui2 Bere/ii *i ta-anul erau l+cui/i )ntr-un ro*u lucios2 Be doi pere/i erau c+r/i grele( legate )n piele( iar pe peretele dinspre u*+ se a.la un altar din le,n negru( .ru,os sculptat2 A0aleele al&e( care .useser+ .lorile lui pre.erate( )n.loreau )ntr-un -as l%ng+ .ereastr+( iar deasupra ,esei at%rna o lantern+ din .ier .iligranat( decorat+ cu ciucuri2 6n 4urul ,esei erau adunate scaunele ,ari de le,n lustruit( de care L'sandra se pl%nsese )ntotdeauna c+ sunt inco,ode2 Fugi )n dor,itorul lui *i arunc+ o pri-ire )n+untru( dar ca,era al&+ *i auster+ ar+ta e>act cu, ar+tase )ntotdeauna2 Nu con/inea dec%t un pat c3ine0esc( .oarte 4os( cu o plapu,+ ,atlasat+( o so&+ ,ic+ de ,etal *i
AM:

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

.erestrele )nalte cu o&loane c3ine0e*ti dantelate2 $or,itorul Mandarinului nu era decorat *i era gol2 L'sandra .ugi )napoi( de-a lungul galeriei( co&or) sc+rile( tra-ers+ 3olul( alunec%nd pe podelele lustruite( *i desc3ise u*a salonului lui Francie2 O.t+ ad%nc( u*urat+2 Francie era g3e,uit+ pe so.a( dor,ind ad%nc2 5 OD e>cla,+ ea( aici erai2 Francie desc3ise oc3ii *i o pri-i a,e/it+2 Se uit+ )n 4urul ca,erei( la t+ciunii stin*i din c+,in( la la,pa aprins+ *i la draperiile trase( de parc+ le-ar .i re-+0ut dup+ o c+l+torie lung+( *i cl+tin+ o&osit+ din cap2 Bro&a&il c+ ador,ise( dar -isele despre trecut o tul&uraser+ at%t de tare( )nc%t se si,/ea )nc+ epui0at+2 5 E trecut de *ase( spuse L'sandra( ner+&d+toare2 9i )nc+ ,ai por/i 3ainele de ieri2 Nu te-ai culcat delocP Francie )*i )ntinse &ra/ele deasupra capului( 0%,&ind2 L'sandra ar+ta )nc+ at%t de copil+roas+( cu p+rul ),pletit str%,& *i cu pulo-erul ),&r+cat pe dos2 6ntotdeauna era at%t de gr+&it+( c+ nu a-ea ti,p de pierdut cu lucruri cu, ar .i .ost ),&r+catul ca lu,ea2 5 Te-ai sp+lat pe din/iP o )ntre&+ din auto,atis,( cu, .+cea )n .iecare di,inea/+( *i L'sandra cl+tin+ -ino-at+ din cap2 5 A, uitat2 M+ sp+l dup+ ,icul de4un2 Fugi c+tre Francie *i o ),&r+/i*+2 Nu te g+sea,2 M-a, speriat( ,ur,ur+ ea2 A, cre0ut c+ poate ai plecat *i tu2 Francie o ),&r+/i*+ la r%ndul el2 5 N-a* pleca niciodat+ .+r+ s+-/i spun2 Apoi 0%,&i *i continu+: A, o idee gro0a-+2 $e ce nu ne-a, duce la .er,+P A, -isat despre asta a0i-noapte( a, -isat c+ noi dou+ culegea, struguri( *i c+l+rea, ,ile )n *ir( *i .+cea, cl+tite2 Cred c+ a-e, ne-oie de o -acan/+( *i &+nuiesc c+ Mousie *i CooJie or s+ .ie .ericite s+ te -ad+2 $ac+ plec+, c3iar acu,( sunte, acolo )n -reo dou+ ore2 L'sandra se lu,in+ la .a/+ g%ndindu-se la .er,+( la c%ine *i la pisic+ 7 *i la poneiul ei2 "+tu din pal,e( )n-%rtindu-se )nc%ntat+ )n 4urul ca,erei2
AMA

- ELI!A"ET# A$LER -

5 9tia, eu c+ o s+ ,i se )nt%,ple ce-a ,inunat a0i( strig+ ea2 Bri-ind-o( Francie 0%,&i2 Era doar un copil *i era u*or s-o .aci .ericit+2 $ar se )ntre&+( )ngri4orat+( ce a-ea s+ se )nt%,ple c%nd a-ea s+ creasc+ *i s+ )n/eleag+ c+ ea era .ru,oasa L'sandra Lai Tsin( poate cea ,ai &ogat+ .at+ din lu,e( cu puteri neli,itate asupra unui i,periu de a.aceri cu ,ii de anga4a/i( care-i aducea ,ilioane de dolari2 O.t+; nu a-ea s+ .ie u*or2 L'sandra rareori st+tea lini*tit+( iu&ea -ia/a *i ac/iunea( *i ideea de a pre0ida un consiliu de ad,inistra/ie )i era co,plet str+in+2 $ar Mandarinul o alesese pe ea( *i el nu gre*ise niciodat+2 Fer,a %e "oto era .oarte di.erit+ de grupul de cl+diri d+r+p+nate( ),pr+*tiate pe c%/i-a acri de p+,%nt( cu, o g+sise Francie pri,a oar+ c%nd a4unsese acolo cu ,a,a ei2 $e-a lungul anilor( cu,p+rase tot p+,%ntul din 4ur *i acu, .er,a se )ntindea pe patru sute de acri2 @ec3ea cas+ de le,n era )nc+ ini,a .er,ei( dar .usese ,+rit+( *i dou+ aripi noi .or,au o curte interioar+( )ncon4urat+ de o galerie lung+ de le,n2 L%ng+ cl+dirile cra,ei se )n+l/au trei 3a,&are ,ari( iar dincolo de ele se a.lau dor,itoarele ,uncitorilor *i &uc+t+ria2 6n dreapta casei erau noile gra4duri *i al+turi de ele( casa unde tr+iau !occo *i so/ia lui2 !occo a-ea acu, ,ai &ine de *apte0eci de ani( *i era ar+,iu *i noduros ca un ste4ar &+tr%n2 Copiii lui crescuser+ *i a-eau( la r%ndul lor( copii( dar el )nc+ ,ai lucra toat+ 0iua( supra-eg3ind gra4durile *i cert%nd ,uncitorii dac+ nu se con.or,au regulilor lui de cur+/enie sclipitoare2 6nc+ ,ai )ncon4ura c+lare .er,a( repar%nd gardurile *i dor,ind su& cerul li&er( cu, .+cea c%nd era t%n+r( iar ,%inile lui artritice tot ca .ulgul de u*or /ineau .r%iele( ca pe -re,ea c%nd o )n-+/ase pe Francie s+ c+l+reasc+( )n copil+ria ei2 So/ia lui( Es,eralda( g+tea pentru ,uncitorii care )ngri4eau -ia( ca *i pentru 0ecile de ,uncitori se0onieri ,e>icani care -eneau( )n .iecare octo,&rie( s+ culeag+ strugurii2
AMC

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

#attie Oere,ia3 era o .e,eie ,asi-+ *i .ru,oas+( cu pielea ca strugurii negri( cu &oa&e str+lucitoare2 Un pac3et de energie( conducea casa ,are cu o e>presie care spunea c+ nu suport+ prostiile *i cu un 0%,&et 4enat( care spunea c+ <3,=( poate c+ le suport+2 #attie a*tepta )n prid-or( ur,+rindu-le cu, se apropie pe dru,ul *erpuitor( ,+rginit de plopii aurii pe care-i iu&ea Francie2 5 Iat+--+( )n s.%r*it( &o,&+ni ea( cu &ra/ele )ncruci*ate pe pieptul i,pun+tor2 Credea, c+ nu ,ai -eni/i2 L'sandra s+ri din ,a*in+ aproape )nainte de a opri( /op+i )n sus pe trepte( direct )n &ra/ele lui #attie( s+rut%nd-o2 5 9tii ceP g%nguri ea( r+sucindu-i-se din ),&r+/i*are ca un /ipar2 Nu tre&uie s+ ,+ duc la *coal+ trei s+pt+,%ni de acu, )nainte2 5 SeriosP strig+ #attie )n ur,a ei( )n ti,p ce L'sandra co&ora )napoi treptele *i se )ndrepta )n -ite0+ c+tre gra4duri2 Atunci( do,ni*oar+( ai -enit toc,ai la -re,e ca s+ a4u/i la culesul -iei *i s+ ,unce*ti ni/el ca s+-/i c%*tigi p%inea2 Bri-irea lui #attie o )nt%lni pe a lui Francie( plin+ de )n/elegere *i a.ec/iune2 5 6,i pare r+u( ,iss Francie( spuse ea( cu lacri,ile curg%ndu-i pe o&ra4i2 9tiu c+ era de a*teptat( daS dac+ *tii c+ cine-a o s+ ,oar+ nu .ace s+-/i .ie ,ai u*or de )ndurat2 B%n+ la el n-a, cunoscut niciun c3ine0( daS pentru Mandarin n-a, a-ut dec%t respect *i ad,ira/ie2 6*i *terse lacri,ile *i ad+ug+: 9i dragoste( pentru c+ a .ost cel ,ai &un *i ,ai cinstit &+r&at pe care l-a, cunoscut2 O ),&r+/i*+ pe Francie *i continu+: Nu c+ a* .i cunoscut -reun &+r&at cinstit( )n a.ar+ de Mandarin( oricu,2 To/i +ilal/i sunt o adun+tur+ de ne,ernici( dup+ ,ine2 Francie r%se2 5 Uneori *i eu cred la .el( spuse ea( a,intindu-*i cu, #attie( la c%/i-a ani dup+ ce -enise la .er,+( disp+ruse &rusc *i se )ntorsese( peste un an( cu un &e&elu* )n &ra/e *i cu o e>presie de de0a,+gire )n oc3i2
AME

- ELI!A"ET# A$LER -

5 A, gre*it( ,iss Francie( spusese ea si,plu2 Acu, sunt ca tine( cu un copil )n &ra/e *i .+r+ un &+r&at s+-i .ie tat+2 Mi-a* -rea slu4&a )napoi( dac+ se ,ai poate( *i pro,it c+ +sta ,ic n-o s+ supere pe ni,eni2 O s+ .ie lini*tit ca un *oricel2 Lai Tsin o ascultase *i-i spusese c+ un copil e o &inecu-%ntare( nu o sup+rare( *i-i construise o cas+ unde s+-*i creasc+ &+iatul2 Copilul se dusese la *coala ele,entar+ din sat( apoi la liceu( *i acu, &+iatul lui #attie( Oe..erson 7 &ote0at dup+ cele&rul pre*edinte T3o,as Oe..erson 7 era )n ulti,ul an la Uni-ersitatea $ali'ornia, "erJele'2 Ter,ina Facultatea de Medicin+( *i #attie spunea cu ,%ndrie c+ era pri,ul din .a,ilia ei care a&sol-ise un liceu( ca s+ nu ,ai -or&i, de .acultate2 Spunea c+ cei ,ai ,ul/i dintre ai ei nici nu *tiau s+ scrie *i s+ citeasc+ cu, tre&uie( iar acu, a-ea un .iu care o s+ de-in+ doctor2 9i c+ ea ar .i .+cut orice pentru Francie #arrison *i pentru Mandarin2 Orice i-ar .i cerut2 5 Miss Annie a sunat acu, -reo 4u,ate de or+( )i spuse lui Francie( intr%nd )n cas+2 Fong Ooe( &+iatul de ser-iciu( -enea )n ur,a lor aduc%nd &aga4ele( iar doica L'sandrei( A3 Sing( )*i c+ra a*ternutul( p+tura ,atlasat+( ceainicul *i &e/i*oarele de t+,%ie2 Be acestea din ur,+ le .olosea ca s+ aprind+ ,icul altar al 0eului &uc+t+riei( pe care-l a*e0a )ntotdeauna l%ng+ so&+( cu toate &o,&+nelile lui #attie2 5 A 0is c+ nu i-ai spus c+ -ii aci( daS a g3icit ea( *i a 0is so suni i,ediat2 Bisica ro*cat+( Mousie( st+tea )ntins+ )n 3ol( )ntr-o pat+ de lu,in+( *i d+du lene* din coad+ c%nd Francie trecu pe l%ng+ ea2 $in &uc+t+rie -enea un ,iros apetisant2 5 Ce-i place L'sandrei( e>plic+ #attie( .asole pr+4it+ )n ,iere( pui la cuptor *i pl+cint+ cu ciocolat+2 Francie r%se( tra-ers%nd 3olul2 @enise acas+ *i de4a se si,/ea ,ai &ine2 U*a ca,erei ei era dat+ de perete( .erestrele erau *i ele desc3ise( ca s+ lase s+ intre c+ldura soarelui( *i ,irosea a aer curat *i a le,n lustruit2 @ec3iul
AMF

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

*i.onier din col/ con/inea cele c%te-a 3aine de care a-ea ne-oie: pantalonii de c+l+rie *i c+,+*ile( c%te-a pulo-ere groase( 4ac3eta de coN&o'( din piele de c+prioar+( *i roc3iile c3ine0e*ti de ,+tase pe care-i pl+cea s+ le poarte seara2 6n ca,er+ ,ai erau o ,as+ de toalet+( un scaun -ec3i *i co,od *i un co-or -ec3i( de un al&astru sp+l+cit2 Batul -ec3i de ste4ar( care .usese al ,a,ei ei( era acoperit cu o p+tur+ cusut+ de so/ia lui !occo( cu dou+0eci *i cinci de ani )n ur,+2 Fusese ca,era ,a,ei ei( acolo se n+scuser+ .iul *i .iica ei( *i de .iecare dat+ c%nd intra acolo i se tre0eau a,intirile2 Unele dintre ele .ru,oase( altele )ngro0itoare2 $ar a*a .usese -ia/a ei )ntotdeauna2 "ucJ se tre0i t%r0iu )n di,inea/a de dup+ petrecerea lui #arr'2 Se uit+ ener-at la ceas2 Era 0ece *i 4u,+tate *i a&ia dac+ apucase s+ doar,+( se r+sucise )n pat( uit%ndu-se la ceas din or+ )n or+( p%n+ la cinci( c%nd( )n s.%r*it( oc3ii lui osteni/i se )nc3iseser+ *i a/ipise2 Se g%ndise la Francie; n-o ,ai -+0use de *apte ani( dar cu o sear+ )nainte -+0use lu,in+ la .erestrele casei ei( *i citise )n 0iare *tirile despre ,oartea( Mandarinului2 9tia c%t de ,ult /inea Francie la el *i nu-*i putea lua g%ndul de la ea( era singur+ )n casa cea ,are2 Se g%ndi la anii care trecuser+( cu Francie duc%ndu-*i -ia/a at%t de discret+( *i el tr+ind-o pe a lui( at%t de pu&lic+2 Ade-+rul era c+ el nu ,ai a-ea o -ia/+ particular+2 El *i Mar'anne continuau s+ se pre.ac+( <de dragul copiilor=( )i spusese ea( cu sinceritate( dar copiii erau ni*te ade-+ra/i "rattle( la .el de reci ca ,a,a lor2 Se duceau la *colile <potri-ite=( )*i .+ceau prieteni <potri-i/i=( participau la toate petrecerile <potri-ite=( *i-*i respectau tat+l de la distan/+2 Se )ntre&+ din nou de ce Mar'anne insistase s+ ,earg+ la petrecerea lui #arr'2 5 Nu,ele lui )nc+ ,ai )nsea,n+ ce-a )n San Francisco( replicase ea( i,pertur&a&il+( c%nd o )ntre&ase2 6nc+ )/i ,ai poate .i de a4utor( "ucJ2
AMG

- ELI!A"ET# A$LER -

5 Nu )n/eleg de ce a, ne-oie de a4utorul lui #arr' #arrison( replicase el( sec2 5 Ai )ncredere )n ,ine( "ucJ2 Nu *tiu eu )ntotdeauna cel ,ai &ineP 9i-i 0%,&ise cu acel 0%,&et superior al .a,iliei "rattle( care-l ener-a at%t de tare2 Se d+du 4os din pat( )ngro0itor de o&osit2 Sun+ s+ i se tri,it+ ca.eaua *i 0iarele de di,inea/+( apoi intr+ la du* *i d+du dru,ul la apa rece2 Oetul )ng3e/at )l tre0i instantaneu; se .rec+ -iguros ca s+ se usuce( )*i arunc+ pe el 3alatul *i se )ntoarse )n ca,era de 0i( toc,ai c%nd sosea ca.eaua2 6*i turn+ o cea*c+ *i arunc+ o pri-ire peste 8)aminer. $ea mai bogat. 'eti. %in l&me, spunea titlul de deasupra unei .otogra.ii a unui copil )ntr-o roc3ie )n.lorat+ de -ar+2 Lysan%ra Lai Tsin, /n *-rst. %e +a(te ani, mo+tene+te &n im(eri& %e m&lte milioane %e %olari %e la b.rbat&l (e care-l n&mea b&nic&l ei, Man%arin&l Lai Tsin. $elebra ei mam. este, bine/neles, #rancesca arrison, c& care seam.n. i,bitor. Mai erau ,ulte alte in.or,a/ii despre Francie *i Mandarin *i trecutul ei( dar "ucJ nu ,ai citi2 Se uita la .otogra.ia L'sandrei *i se g%ndea la Francie *i la cei *apte ani care trecuser+ de c%nd )l gonise( *i-*i d+du sea,a c+ se uita la .iica sa2 Cea*ca de ca.ea r+,ase uitat+ pe ,as+; )*i lu+ capul )n ,%ini *i ge,u2 5 O( Francie( de ce nu ,i-ai spusP $e ceP Se g%ndi la c%te a-usese de )ndurat( cresc%nd copilul singur+( *i la scandalul c+ruia )i .+cuse .a/+( apoi se g%ndi la Mar'anne( care dor,ea so,nul drep/ilor )n ca,era de al+turi2 Se uit+ la ceas; era )nc+ de-re,e( dar nu ,ai putea a*tepta2 O sun+ pe Annie A'sgart32 Ea r+spunse pro,pt: 5 "ucJ( spuse ea( surprins+2 S-a )nt%,plat ce-aP Ai -reo ne,ul/u,ireP 5 A, -+0ut 0iarele de di,inea/+( spuse el2 5 Atunci( ,i-ai luat-o )nainte( dragule2 Eu n-a, a-ut ti,p2 Ce-i at%t de i,portant )n eleP
AMK

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 O .otogra.ie a L'sandrei Lai Tsin( )n -%rst+ de *apte ani2 Ur,+ o scurt+ t+cere( apoi Annie rosti( cu o -oce cal,+: 5 6n/eleg2 Aproape o au0ea g%ndind2 Ea continu+: 5 Las+-,+ 0ece ,inute; apoi -ino s+ lu+, ,icul de4un ),preun+( la ,ine )n aparta,ent2 Annie era trea0+ de la *ase( .+cuse &aie( se ),&r+case *i se ocupa de coresponden/a de di,inea/+( de ,eniurile 0ilei( de &uc+tar( de pl%ngerile personalului *i de inspec/ia general+2 Acu, )*i pudr+ nasul )n oglinda de argint din secolul MG( care apar/inuse so/iei unui no&il *i( pentru pri,a oar+ de c%nd o cu,p+rase( nu se ,inun+ de .aptul c+ ea( Annie A'sgart3( din strada Montgo,,er'( de/inea un o&iect at%t de .ru,os *i de scu,p( pentru c+ de data aceasta se )ntre&a ce a-ea s+-i spun+ lui "ucJ despre Francie2 Au0i soneria *i( inspir%nd ad%nc( se duse s+ desc3id+2 L+s%ndu-l pe "ucJ s+ intre( )*i spuse c+( la .el ca pe -inul &un( pe "ucJ anii )l )nno&ilau2 Mai o&ser-+ *i c+ era prea sla&( c+ p+rul negru *i des era )nspicat cu al&( c+ pe .a/a lui erau riduri ad%nci *i c+ oc3ii c+prui a-eau o pri-ire o&osit+2 El o s+rut+ pe o&ra0 *i ea )i spuse aspru: 5 Ar+/i de parc+ ai a-ea ne-oie de un ,ic de4un &un( "ucJ Wingate2 Ne-asta aia a ta nu te ,ai 3r+ne*teP El ridic+ din u,eri *i se a*e0+ )n .a/a ei( la ,asa cu &lat de sticl+ groas+( pri-ind-o cu, toarn+ suc de portocale dintr-o cara.+ ,are de cristal2 5 L'sandra Lai Tsin e .iica ,ea( nuP o )ntre&+2 Annie se uit+ la el2 5 M+ pui )ntr-o situa/ie .oarte di.icil+( "ucJ2 5 E )n regul+( nu e ne-oie s+-,i r+spun0i2 9tiu c+ e ade-+rat2 Spune-,i nu,ai de ce Francie n-a -rut ca eu s+ *tiu2 A* .i a-ut gri4+ de ele( le-a* .i iu&it2 Francie era totul pentru ,ine2 Bri-irea lui o c+ut+ pe a ei( apoi ad+ug+( &l%nd: 6nc+ ,ai este2
A L

- ELI!A"ET# A$LER -

Annie )l pri-i *i -+0u un &+r&at ne.ericit; se g%ndi la Francie *i la L'sandra( apoi se g%ndi la Mar'anne "rattle Wingate *i c%nt+ri cele dou+ p+r/i2 6ntotdeauna .usese o .e,eie care spunea ce g%ndea( *i nu e0it+ nici acu,2 6i spuse lui "ucJ po-estea -i0itei lui Mar'anne la Francie( cu, Francie nu -oise ca el s+ renun/e la carier+ pentru ea *i c+ niciodat+ n-ar .i .olosit .aptul c+-i purta copilul( ca ,oti- de *anta4 senti,ental2 5 Francie nu e a*a( spuse ea( aproape .ioroas+( e o .e,eie cinstit+2 Nu ad+ug+ <spre deose&ire de Mar'anne=( dar "ucJ *tia c+ asta g%nde*te2 5 Te-a eli&erat( spuse Annie( si,plu( .+r+ leg+turi *i .+r+ o&liga/ii2 Li&er s+ .aci ce ai .i dorit2 S+-/i ),pline*ti destinul politic2 U,plu ce*tile de ca.ea( pri-indu-l cu ,il+; aproape c+-i putea citi g%ndurile care se succedau cu repe0iciune prin ,intea lui *i nu .u deloc surprins+ c%nd( )n cele din ur,+( el spuse: 5 Tre&uie s-o -+d( Annie2 Ea d+du din cap2 5 S-a dus la .er,+ cu L'sandra2 Au plecat de-re,e( tre&uie s+ .ie acolo acu,2 6*i &+u ca.eaua *i se ridic+2 Be &irou e un tele.on2 Tre&uie s+ ,+ duc s+ -+d ce .ac anga4a/ii ,ei2 6i 0%,&i *i ad+ug+: $ac+ are -reo i,portan/+( eu i-a, spus c+ e o proast+ c+ te alung+2 Apoi ie*i )n gra&+ din )nc+pere( l+s%ndu-l singur2 Nu,+rul lui Francie de la .er,+ era gra-at )n ,e,oria lui( *i-l .or,+( au0ind cu, sun+ tele.onul( i,agin%ndu-*i-o cu, alearg+ s+ r+spund+( cu, .+cea ,ereu2 5 AloD @ocea de la cel+lalt cap+t al .irului aproape c%nta( dar nu era a lui Francie2 5 Alo( replic+ el( precaut2 $o,ni*oara #arrison e acoloP 5 Sigur( o c3e,Q Bercepu un tronc+nit c%nd L'sandra puse receptorul pe ,as+( *i o au0i strig%nd:
A M

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Ma,a( e pentru tineD O -oce )ndep+rtat+ )ntre&+: 5 Cine eP 5 Un &+r&at( r+spunse L'sandra( *i el 0%,&i g%ndindu-se la ironia sor/ii; era tat+l ei( *i cu toate acestea era doar <un &+r&at= la tele.on pentru ,a,a ei2 5 AloP Ini,a )i s+ri din piept *i pulsul i-o lu+ ra0na ca )nainte( *i spuse: 5 Francie( sunt "ucJ2 Francie se re0e,+ de 0id( )nc3i0%nd oc3ii2 Se tre0i transportat+ )napoi )n ti,p( )n clipa aceea nu ,ai e>ista dec%t -ocea lui "ucJ la cel+lalt cap+t al .irului2 Spuse: 5 Nu tre&uia s+-/i spui nu,ele( *tia,2 5 A trecut at%t de ,ult( spuse el( )ncet2 Francie se pr+&u*i pe .otoliul de l%ng+ ,as+2 5 $e ce ,+ suni( "ucJP E ),potri-a regulilor noastre2 5 Regulile tale( Francie2 Nu ale ,ele2 Ea nu r+spunse *i el continu+: A, -or&it cu Annie( ea ,i-a spus s+ te sun2 Sunt la ea )n aparta,ent acu,2 A, -+0ut .otogra.ia L'sandrei )n 8)aminer. Fotogra.ia .iicei ,ele2 Francie o.t+2 5 Annie /i-a spusP 5 N-a .ost ne-oie2 Mi-a, dat sea,a2 5 E o .at+ .ru,oas+( spuse Francie( ap+s%ndu-*i pieptul cu ,%na( )ncerc%nd s+-*i potoleasc+ &+t+ile ini,ii2 Nu *tie ni,ic despreQ despre noi( *i nici nu -reau s+ a.le2 El sesi0+ a-ertis,entul din -ocea ei *i spuse gr+&it: 5 Francie( tre&uie s+ st+, de -or&+2 Te rog( sunt lucruri care tre&uie discutate2 Tre&uie s+ te -+d2 Ea se g%ndi la to/i anii care trecuser+( la c%t de ,ult o iu&ea pe L'sandra( la c%t de ,ult )l ,ai iu&ea )nc+ pe "ucJ( *i-*i spuse c+ nu putea suporta s+-l re-ad+( de*i el a-ea dreptul la asta2 Acu,( c%nd *tia de .iica lui2 5 Francie( tre&uie s+ plec ,%ine di,inea/+2 A, *edin/e aici toat+ 0iua( o s+ le anule0 *i o s+ -in la .er,+Q 5 Nu2
A

- ELI!A"ET# A$LER -

Nu -oia ca el s+ se )nt%lneasc+ cu L'sandra( ar .i .ost prea dureros pentru ea s+-i -ad+ ),preun+2 5 Nu -reau s+ anule0i ni,ic pentru ,ine2 @in eu la San Francisco2 O s+ .iu acolo disear+2 Unde ne )nt%lni,P El 3ot+r) rapid: 5 @ino la Aysgarth, )n aparta,entul lui Annie( la ora opt 9i( FrancieQ )/i ,ul/u,esc2 6nc3ise tele.onul cu ,%ini tre,ur+toare2 L'sandra o pri-ea curioas+2 5 Cine a .ost( ,a,iP Cine-a r+uP Bari sup+rat+2 Francie se uit+ ui,it+ la ea( cl+tin+ din cap *i 0%,&i2 5 O( nu( n-a .ost cine-a r+u2 EQ e un -ec3i prieten( astai tot2 5 Un -ec3i prietenP Atunci eu de ce nu-l cunoscP L'sandra )*i l+s+ capul pe un u,+r( )ntre&+tor( la .el cu, .+cea Francie c%nd punea o )ntre&are( *i ,a,a ei r%se2 5 Bentru c+ tu ai nu,ai *apte ani *i prietenii -ec3i sunt ,ult ,ai -ec3i de at%t2 "rusc( se si,/i cuprins+ de .ericire g%ndindu-se la "ucJ( *i o ),&r+/i*+ i,pulsi- pe L'sandra2 Apoi )*i lu+ co*ul cu .lori *i-l duse )n &uc+t+rie; )ncepu s+ pun+ .lorile )n -a0e( ca *i cu, ni,ic nu s-ar .i )nt%,plat( dar pe din+untru tre,ura toat+ la g%ndul de a-l re-edea2 #arr' se tre0i( .urios pe Mar'anne2 A*e0%ndu-se la ,as+( se )ntre&+ cine dracuS se credea de se purtase at%t de arogant( cu o sear+ )nainte( c%nd .+r+ el n-ar .i .ost dec%t o so/ie de .ost o, politic2 9i .usese at%t de a.urisit de e-a0i-+ c%nd o )ntre&ase despre ,+rirea in-esti/iei pentru .ora4ele petroliere din NeN Me>ico; o.tase *i-*i d+duse oc3ii peste cap *i )ntre&ase c%nd anu,e a-eau de g%nd sondele s+ scoat+ aurul negru( care ar .i tre&uit s+ le aduc+ pro.itul2 R+suci )n ,inte pro&le,ele )n ti,p ce se arunca asupra ,%nc+rii sale .a-orite( rinic3i sote *i ou+ pr+4ite( *i 3ot+r) c+ gre*eala era )n ec3ili&rul rela/iei lor2 Mar'anne se purta ca *i c%nd ea ar .i .ost cea superioar+( de parc+ ea ar .i .ost *e.ul *i el su&alternul( de parc+ ea ar .i .ost 0ei/a "rattle( iar
A :

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

el doar pra.ul de su& ro/ile carului ei triu,.al2 Era ti,pul s+i dea o lec/ie )n.u,uratei Mar'anne2 O sun+ dup+ ,icul de4un2 Era unspre0ece *i 4u,+tate( ea c+sc+ *i spuse ener-at+: 5 $e ce suni( #arr'P Ne-a, -+0ut doar acu, c%te-a ore( la petrecerea ta )ngro0itoare2 Cine erau oa,enii aceia din cine,atogra.ieP Mi-a .ost .oarte greu s+-i e>plic lui "ucJ de ce a, -enit2 #arr' nu se o&osi s+-i e>plice c+ ,oti-ul pentru care ea *i "ucJ se a.laser+ acolo .usese s+-i creasc+ lui credi&ilitatea )n .a/a lui !e- A&ra,s *i a celorlal/i( c%nd a-ea s+ se duc+ la ei s+ le cear+ s+ in-esteasc+ )n sondele lui2 <E-ident( "ucJ e de4a i,plicat=( a-ea s+ le spun+( plin de )ncredere( *i *tia c+ acu, a-eau s+-l cread+; )n de.initi-( nu luaser+ de cur%nd ,asa cu el( la #arr' acas+P 5 Noi doi tre&uie s+ st+, de -or&+( Mar'anne( )i spuse el( ,oale2 Ea se re0e,+ de perne( ge,%nd2 5 $u,ne0eule( acu, ce ,ai e( #arr'P Sunt o .e,eie ocupat+2 5 $ar niciodat+ prea ocupat+ ca s+ ,+ -e0i pe ,ine2 Ea )ndep+rt+ receptorul de urec3e( surprins+( de parc+ lar .i -+0ut pe #arr'2 Se g%ndi )ngri4orat+ c+ de-enea prea insistent( c3iar s%c%itor2 5 Nu-,i po/i spune la tele.onP )ntre&+( pl%ng+re/2 5 Nu2 Tre&uie s+ te -+d2 Ast+-sear+( la ora opt2 La ,ine( spuse el( scurt2 5 Nu pot s+ .ac asta2 Ce s+-i spun lui "ucJP 5 Spune-i c+ iei cina cu o -ec3e coleg+ de *coal+2 $in e>perien/a ,ea cu .e,eile( scu0a asta .unc/ionea0+ )ntotdeauna2 5 Serios( spuse ea( glacial2 5 Ora opt( repet+ el *i )nc3ise tele.onul2 Mar'anne puse receptorul 4os *i se l+s+ pe spate )ntre perne( )ntre&%ndu-se ce s+ .ac+2 #arr' de-enea o pro&le,+( iar pro&le,ele tre&uiau re0ol-ate( de*i nu prea *tia cu,2 O.t+ ad%nc; )n clipa aceea nu era ni,ic de .+cut2
A A

- ELI!A"ET# A$LER -

#arr' o adusese e>act acolo unde dorise( *i era con*tient de asta2

A C

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 4
Mar'anne o.t+ u*urat+ c%nd "ucJ )i spuse c+ era ocupat )n seara aceea( pentru c+( cel pu/in( o scutea de 4ena de a c+uta o scu0+ ca s+ plece o 4u,+tate de or+( pentru a se )nt%lni cu #arr'2 5 Nu-/i .ace gri4i pentru ,ine( dragule( spuse ea( )nc+ )n.uriat+ la g%ndul c+ #arr' )i ceruse 7 nu( )i ordonase 7 s+ se duc+ s+-l -ad+2 O s+ cer s+ ,i se tri,it+ ce-a de ,%ncare )n ca,er+2 C+sc+ delicat2 Oricu,( sunt o&osit+2 "ucJ se uit+ la ea( surprins c+ nu-l )ntre&ase unde se duce( dar co,unicarea )ntre el *i Mar'anne se reducea la ,ini,u,( *i acela legat de a.aceri2 O pri-i pudr%ndu-*i nasul .ru,os( e>a,in%ndu-se )n oglin4oara ,icii pudriere $artier, dungat+ cu aur *i platin+ *i a-%nd ini/ialele ei &+tute )n ru&ine 7 un dar de la el de un Cr+ciun( cu ,ul/i ani )n ur,+2 Se )nsurase cu o .e,ele rece( a,&i/ioas+( care ar .i renun/at &ucuroas+ la )ntreaga ei .a,ilie ca s+ de-in+ Bri,a $oa,n+2 Ridic+ din u,eri; nu-i ,ai p+sa2 Ini,a i se )nc+l0i g%ndindu-se la L'sandra( nou-descoperita sa .iic+( *i la Francie( pe care a-ea s-o re-ad+ )n c%te-a ,inute2 Mar'anne lene-ea pe so.a )n capotul ei de culoarea piersicii( ur,+rindu-l cu, )*i pune pardesiul *i se )ndreapt+ c+tre u*+2 5 Ba( dragule( strig+ ea( arunc%ndu-i un s+rut2 E>presia din oc3ii ei se trans.or,+ )n .urie c%nd el )i spuse un <la re-edere= peste u,+r( )n ti,p ce )nc3idea u*a2 Mar'anne se uit+ la ceas; nu a-ea ti,p de pierdut( tre&uia s+ se ),&race *i s+ se duc+ p%n+ la #arr' *i s+ se )ntoarc+( )nainte de re-enirea lui "ucJ2 6*i d+du sea,a c+ nu *tia c%t a-ea s+ lipseasc+ "ucJ( nici ,+car unde se ducea( dar nu a-ea acu, ti,p s+ se g%ndeasc+ la asta2 Se ),&r+c+ rapid )ntr-o roc3ie de l%n+ neagr+( cu panto.i negri de antilop+( iar pe deasupra arunc+ o cap+ de ca*,ir -erde( c+ptu*it+ cu nurc+2 #ot+r%se c+ du&lurile de &lan+
A E

- ELI!A"ET# A$LER -

erau o idee &un+( pentru c+ nu era &ine s+ par+ prea ostentati- &ogat+ )n oc3ii pu&licului( c%nd "ucJ era pre0entat ca <un o, pentru oa,eni=2 6*i lu+ po*eta ,ic+( )ndes+ )n ea c3eia( pudriera $artier, ru4ul( agenda din piele de *arpe *i o &atist+( apoi se gr+&i c+tre li.t2 #olul principal era aglo,erat *i Mar'anne arunc+ oc3eade rapide )n 4ur( apoi se strecur+ neo&ser-at+ pe u*ile &atante2 Annie se a.la )n Salonul $ales( )nt%,pin%ndu-*i oaspe/ii( ca de o&icei( )nainte de a se duce )n restaurant ca s+ se asigure c+ totul e )n ordine2 $ar )n seara aceasta oaspe/ii ei nu &ene.iciau dec%t de 4u,+tate din aten/ia ei2 6l l+sase pe "ucJ )n aparta,entul ei( iar acu, se uita dup+ Francie2 6n cele din ur,+( c%te-a ,inute dup+ opt( o -+0u tra-ers%nd gr+&it+ 3olul plin de lu,e2 $e la distan/+( Annie o -+0u c+ut%nd )n po*et+ c3eia *i urc%nd )n li.tul ei particular2 6n ti,p ce u*ile din .iligran de ,etal se )nc3ideau )n ur,a ei( lui Annie )i sc+p+ un suspin de )ngri4orare2 Spera din ini,+ c+ .+cuse &ine2 Francie )nc3ise oc3ii )n ti,p ce li.tul urca silen/ios c+tre eta4ul L2 U*ile se desc3iser+( ea desc3ise oc3ii( *i-l -+0u pe "ucJ )n .a/a ei( pri-ind-o2 5 Francie( spuse el( cu oc3ii plini de dragoste2 5 "ucJ2 Co&or) din li.t *i )i )ntinse politicos ,%na( cercet%ndu-i .a/a2 5 Ar+/i e>act la .el( doar pu/in ,ai &+tr%n2 5 Cu *apte ani ,ai &+tr%n( )i a,inti el2 N-ar .i putut descrie cu ce era ),&r+cat+( dar era ce-a al&astru care-i scotea )n e-iden/+ culoarea oc3ilor( *i( )ntr-o epoc+ )n care toate .e,eile )*i tunseser+ p+rul( ea )l purta )nc+ lung( prins )ntr-un coc so,ptuos la cea.+2 5 Nu l-ai tuns( spuse el( a,intindu-*i de pro,isiunea ei( *i Francie cl+tin+ din cap2 Te-a* .i ur%t dac+ ai .i .+cut-o( continu+ el2 6ntotdeauna c%nd ,+ g%ndesc la tine( a*a te -+d2
A F

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

Bri-irile li se )nt%lnir+ *i pe Francie o cuprinse acela*i -ec3i senti,ent2 $ac+ se )ndoise -reodat+ c+-l -a iu&i pe "ucJ Wingate p%n+-n 0iua ,or/ii( acu, nu ,ai a-ea niciun du&iu2 $ar el era so/ul altei .e,ei *i un o, i,portant2 5 N-ar .i tre&uit s+ -in( spuse ea( agitat+2 Nu a-e, ni,ic s+ ne spune,( "ucJ2 5 "a da( a-e,2 6i lu+ ,%na( o lipi de o&ra0ul lui( apoi )i s+rut+ delicat degetele2 M+ si,t ca *i cu, ti,pul s-ar .i oprit )n loc( ca *i c%nd a, .i )napoi( unde ne-a, )ntrerupt2 Ca *i cu, -ia/a ar .i o si,pl+ c3estiune de <te iu&esc= *i <,+ iu&e*ti=2 Ea )*i trase ,%na2 5 $ar asta nu e ade-+rat 7 nu-i a*aP Ti,pul nu s-a oprit )n loc *i -ia/a nu e niciodat+ at%t de si,pl+2 Mi-a, aran4at -ia/a )n .elul ,eu2 A, ,unca ,ea( operele ,ele de &ine.acere( o a, pe .iica ,ea2 Nu ,ai a, ne-oie de secrete *i ,inciuni2 Nu -reau dec%t lini*te2 Se )ndrept+ c+tre so.aua de l%ng+ .ereastr+ *i se a*e0+ )nainte de a i se )n,uia genunc3ii2 Ini,a )i &+tea ne&un+ *i nu -oia dec%t s+ se arunce )n &ra/ele lui( dar nu putea2 Tre&uia s+ se g%ndeasc+ la L'sandra2 6*i prinse genunc3ii cu &ra/ele *i se aplec+ )nainte( ur,+rindu-l2 5 Mar'anne a -enit la tine( nu-i a*aP )ntre&+ el2 Ea ridic+ din u,eri2 5 9i ce dac+P A-ea dreptate2 5 $e ce nu ,-ai sunat ,+car( s+ .i -or&it cu ,ineQ B+rea disperat *i Francie ar .i -rut s+-l ia de ,%n+ *i s+-i spun+ c+ totul e )n regul+( c+ nu s-a sc3i,&at ni,ic2 5 Era, )ns+rcinat+2 Tu erai )nsurat( a-eai copiii la care s+ te g%nde*ti2 9i cariera ta2 Eu tre&uia s+ iau deci0ia2 5 $eci0ia ta( Francie2 Nu a ,ea2 Era, doi )n po-estea asta2 Nu a-ea, cu,-a *i eu dreptul s+ -ote0P Oc3ii lui erau rug+tori *i Francie o.t+2 5 N-a, -enit s+ -or&esc despre tine sau despre ,ine( "ucJ2 A, -enit din cau0a L'sandrei2 Ea nu *tie c+ tu e*ti tat+l ei( *i nici nu -reau s+ a.le2 I-a, spus c+ tat+l ei ne-a p+r+sit )nainte ca ea s+ se nasc+( iar ea a acceptat asta2
A G

- ELI!A"ET# A$LER -

Are nu,ai *apte ani( dar pune )ntre&+ri( *i i-a, po-estit cu, erai *i c%t de ,ult ai .i iu&it-o2 Nu ,+ pot a*tepta s+ )n/eleag+ acu,( dar poate c%nd -a ,ai cre*te( c%nd -a .i ea )ns+*i .e,eie( atunci -a )n/elege2 "ucJ se g%ndi la cel doi copii( at%t de ad%nc cu.unda/i )n propriile lor -ie/i( )nc%t rareori )i -edea( *i la aceast+ .iic+ pe care-i era inter0is s-o -ad+( *i strig+( ridic%nd &ra/ele spre cer: 5 Cu ce a, gre*itP @ia/a ,ea nu )nsea,n+ ni,ic( nu a, ni,icQ 5 O( "ucJ( nu spune asta2 Te rog( nu spune asta2 Francie )l pri-ea *ocat+2 5 E ade-+rat( spuse el( cu a,+r+ciune2 C%nd te-a, )nt%lnit la Baris( /i-a, spus c+ -ia/a ,ea e o .a/ad+( o pre.+c+torie2 Nu s-a sc3i,&at ni,ic2 5 Ai ,unca ta( spuse ea2 Un -iitor str+lucit( toat+ lu,ea spune astaQ "ucJ ridic+ din u,eri *i ea se ridic+ *i se apropie de el2 El )ntinse &ra/ele *i Francie i le prinse; se ),&r+/i*ar+( .runte l%ng+ .runte2 Trupurile lor se al+turar+ cu .a,iliaritatea a,an/ilor( Francie )i si,/ea ini,a &+t%nd( r+su.larea )n p+r( &ra/ele puternice )n 4urul el2 Era ca *i cu, s-ar .i redesc3is por/ile paradisului *i i s-ar .i per,is s+ intre din nou( doar pentru c%te-a clipe2 5 6ntoarce-te la ,ine( Francie( ,ur,ur+ el2 #ai s+ )ncepe, din nou2 Te iu&esc( )ntotdeauna te-a, iu&it2 Francie ar .i -rut din toat+ ini,a s+ spun+ <$a=2 Se trase un pas )napoi *i-l pri-i )n oc3i2 5 Spune-,i un lucru( "ucJ2 $ac+ /i-a* .i cerut s+ iei deci0ia asta acu, *apte ani( dac+ /i-a* .i cerut s+ renun/i la tot( la so/ie( la copii( la carier+( la -iitorul t+u str+lucit( *i s+ te )nsori cu ,ine( ce-ai .i spusP "ucJ e0it+( cu oc3ii )n oc3ii ei2 5 Nu pot s+ te ,int( spuse el( )ncet2 Bur *i si,plu nu *tiu2 Francie d+du trist din cap; era r+spunsul la care se a*teptase2 6*i lu+ 3aina *i o puse pe u,eri2
A K

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 Te rog( nu )ncerca s-o -e0i pe L'sandra( )i spuse( cal,2 N-ar .i cinstit .a/+ de ea2 Sau .a/+ de ,ine2 Nici c3iar 7 reu*i s+ 0%,&easc+ 7 .a/+ de tine2 5 Francie( spuse "ucJ apuc%nd-o de u,+r( disperat( te rog nu pleca2 Nu *tiu ce s+ .ac .+r+ tine2 5 Totul o s+ .ie &ine( "ucJ( spuse ea2 O s+ continu+, s+ .ace, ce-a, .+cut to/i anii +*tia2 Apoi se s,ulse din )ncle*tarea lui *i urc+ )n li.t2 U*ile aurii se )nc3iser+( )ndep+rt%ndu-l din nou din -ia/a ei2 Oc3ii li se )nt%lnir+( plini de dor( )n ti,p ce li.tul )*i )ncepu co&or%rea lent+ *i disp+ru din ra0a -i0ual+2 #arr' le d+duse sear+ li&er+ ser-itorilor; -oia s+ .ie singur cu Mar'anne2 6n &i&lioteca la,&risat+ cu le,n de ste4ar ardea .ocul *i pe ,asa din spatele so.alei $hester'iel% a*tepta o cara.+ cu coniac .in( .ran/u0esc( al+turi de dou+ pa3are de cristal( su&/iri ca .oaia de 3%rtie2 C%nd au0i soneria( desc3ise c3iar el u*a( *i Mar'anne )l pri-i surprins+2 5 Unde e ,a4ordo,ul t+uP )ntre&+ ea( p+*ind )n 3ol2 5 "ietul o, a tre&uit s+-*i -i0ite0e un coleg )n spital( ,in/i #arr'( a*a c+ i-a, dat o sear+ li&er+2 6i lu+ capa c+ptu*it+ cu &lan+ *i o arunc+ negli4ent pe un scaun de le,n sculptat( *i Mar'anne )l pri-i suspicioas+2 5 9i ,inuna/ii t+i -ale/i( #arr'P Sau ,+car o ca,erist+P 5 B+i( desigur( )n -re,urile astea )ngro0itoare( <cu a,intirea $epresiunii econo,ice at%t de proasp+t+ )n ,inte=( spuse el( cit%nd-o( ,-a, g%ndit s+ nu ,ai /in deloc -ale/i2 6i anga4e0 cu 0iua( de c%te ori a, ne-oie2 Iar ca,eristele -in 0ilnic2 Au ,uncit din greu s+ cure/e dup+ petrecerea de asear+2 Le-a, spus c+ r+spund eu la u*+ *i,i in-it ,usa.irii )n+untru( a*a c+ pot pleca de-re,e2 Oc3ii lui Mar'anne se )ngustar+2 5 9i de c%nd al de-enit at%t de generosP #arr' purta o 4ac3et+ elegant+ de cati.ea *i 0%,&ea cu 0%,&etul acela satis.+cut( ceea ce o .+cea s+ nu ai&+ deloc
A:L

- ELI!A"ET# A$LER -

)ncredere )n el2 6l ur,+ )n &i&liotec+( o&ser-%nd( dintr-o oc3ire( .ocul aprins( lu,inile discrete *i cele dou+ pa3are2 5 Stai aici( l%ng+ ,ine( Mar'anne( spuse #arr'( &+t%nd cu pal,a pe so.a2 Ignor%ndu-l( ea se )ndrept+ c+tre .otoliul de l%ng+ .oc *i se a*e0+2 5 ConiacP )ntre&+ el( .+c%ndu-*i de lucru cu cara.a *i pa3arele2 Mar'anne e0it+; &ea rareori( dar acu, a-ea ne-oie de ce-a s+-i cal,e0e ner-ii2 #arr' cocea ce-a *i nu-*i putea da sea,a ce2 5 Mul/u,esc( spuse( cu o -oce cal,+2 El )i )ntinse pa3arul( )l lu+ pe al s+u *i se post+ )n .a/a .ocului( pri-ind-o2 5 M+ &ucur s+ te re-+d( Mar'anne2 Ne -ede, at%t de rar )ntre patru oc3i2 Ea )l pri-i( )n gard+( pentru c+ ce-a din tonul lui o .+cea s+ se )n.ioare2 5 Ca s+ .i, e>ac/i( #arr'( replic+ repede( nu ne -ede, niciodat+ )ntre patru oc3i2 9i ca s+ .iu sincer+( nu *tiu ce caut acu, aici singur+ cu tine2 Se uit+ la ceasul cu dia,ante de la ,%n+ *i ad+ug+ scurt: Boate-,i po/i e>plica repede( pentru c+ "ucJ ,+ a*teapt+2 El 0%,&i *i lu+ o )ng3i/itur+ de coniac( sa-ur%ndu-l )ncet2 5 Rela>ea0+-te( )i spuse 4o-ial( *ti, a,%ndoi c+ nu e nicio gra&+2 6n de.initi-( "ucJ n-o s+-/i si,t+ lipsa( nuP 5 Ce -rei s+ spui cu astaP Mar'anne )*i puse 4os pa3arul( pri-indu-l atent2 5 Mar'anne( sunte, at%t de &uni prieteni( )ntre noi nu e>ist+ secrete( nu-i a*aP Tre&uie s+ recunosc( nu-l )n/eleg pe "ucJ( s+ negli4e0e o .e,eie at%t de .ru,oas+ ca tine2 $ar )ntotdeauna a .ost de-otat carierei lui 7 cu e>cep/ia ,icului <episod= cu scu,pa ,ea sor+( e-ident2 A,%ndoi ne a,inti, de asta( nu-i a*a( Mar'anneP 9i( desigur( /i-a, .ost .oarte recunosc+tor pentru a4utor2 5 Mai -rei &ani( spuse Mar'anne( .+r+ intona/ie2 El d+du din cap2
A:M

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 9i asta2 Buse 4os pa3arul *i -eni s+ se a*e0e )n .a/a ei( iar Mar'anne ridic+ agitat+ pri-irea c+tre el2 5 9tii c+ te-a, ad,irat )ntotdeauna( Mar'anne( spuse el( apuc%nd-o de ,%n+2 E*ti o .e,eie .ru,oas+; te risipe*ti pentru un &+r&at ca "ucJ( ai ne-oie de cine-a care s+ te )n-e/e ce e -ia/a( cine-a care s+ topeasc+ g3ea/a din 4urul ini,ii tale *i s+ desc+tu*e0e energiile tale secreteQ 5 Nu .i prost( #arr'( spuse ea( aspru2 Fa/a )i ardea de de0gust2 Se ridic+ *i )ncerc+ s+ treac+ de el( dar #arr' o apuc+ de &ra/ *i o trase &rutal c+tre el2 Oc3ii ei se ,+rir+ de groa0+ c%nd el )*i lipi &u0ele de ale ei( cu o ,%n+ ,%ng%ind-o pe spate( )n ti,p ce cu cealalt+ o /inea str%ns ca )ntr-o ,eng3in+2 Bentru pri,a oar+ )n -ia/a ei( lucrurile )i sc+pau de su& control( *i Mar'anne era )nsp+i,%ntat+2 C%nd( )n .ine( el )*i desprinse gura de a ei( ea /ip+: 5 $+-,i dru,ul( nenorocitule( sau pun s+ te areste0e( te &ag )n pu*c+rie pentru asta2 5 E-ident nu( spuse el( cal,2 R%nde*te-te la scandal2 Nici nu tre&uie s+-/i descriu ce-ar spune 0iarele2 O lu+ )n &ra/e *i o c+r+ c+tre so.a( )n ti,p ce ea se 0&+tea2 5 S+ nu )ndr+0ne*ti s+ ,+ atingi( #arr' #arrison( )l a-erti0+ )n ti,p ce el o punea pe canapea *i )ngenunc3ea l%ng+ ea2 $ac+ ,+ atingi( /ip2 5 $+-i dru,ul( replic+ el2 Nu e ni,eni s+ te aud+2 9i( )n plus( ,+ sti,ulea0+2 Boate c+ asta te e>cit+( Mar'anneP Un pic de s,otoceal+P O lo-i &rusc peste .a/+ *i ea /ip+( pri-indu-l )ngro0it+2 El )*i trecu ,%na peste tot trupul ei( *i ea )l pri-i cu .ascina/ie oripilat+( ca pe o insect+ care se t%ra pe ea2 Se )n.iora c%nd )ncepu s+-i des.ac+ *irul de nasturi ,icu/i( ),&r+ca/i )n satin( de la g%tul roc3iei2 5 Nu ,+ atinge( )l a-erti0+2 6/i dau &ani c%/i -reiQ 5 Sigur c-o s+-,i dai( ,or,+i el( des.+c%ndu-i roc3ia *i de0-elindu-i s%nii ,ici( ),&r+ca/i )n ,+tase2
A:

- ELI!A"ET# A$LER -

Mar'anne *tia c+ e ne&un( c3iar ,ai ne&un dec%t sora sa2 Se uit+ disperat+ )n 4ur( dup+ o ar,+; cara.a ,asi-+ de cristal era pe ,as+( c3iar deasupra capului ei2 6ntinse &ra/ul( )ncerc%nd s-o prind+2 Reu*i *i( c%nd #arr' ridic+ capul dintre s%nii el( )l lo-i cu cara.a c%t putu de tare( )n cea.+2 Cara.a era ,ai solid+ dec%t craniul lui; nu se sparse2 Coniacul se scurse peste ran+( *i #arr' ge,u *i se ridic+ )n picioare( ),pleticindu-se2 6*i duse ,%na la cap2 $in ran+ curgeau -aluri de s%nge( *i se uit+ ucig+tor la ea2 Mar'anne )*i )ntoarse pri-irea( prea speriat+ ca s+ se ,i*te2 El se ),pletici p%n+ la *e,ineu( apuc%ndu-se de poli/a de deasupra lui( continu%nd s-o pri-easc+ ,ut( apoi genunc3ii i se )n,uiar+ *i c+0u gr+,ad+ pe -atra de piatr+2 Mar'anne )l pri-ea stupe.iat+2 Bendula din col/ tic+ia )ncet( &u*tenii din -atr+ trosneau *i aruncau sc%ntei( dar #arr' nu scotea un sunet2 Ea )*i trase roc3ia peste s%nii goi( str%,&%nd din nas la ,irosul de coniac( apoi se ridic+ *i se )ndrept+ precaut+ c+tre el2 #arr' 0+cea pe o parte( cea.a )i era o ,as+ de s%nge *i oase sparte( *i Mar'anne se str%,&+ sc%r&it+2 F+c%ndu-*i cura4( )i lu+ pulsul2 O.t+ u*urat+( #arr' era )nc+ )n -ia/+2 5 O( $oa,ne( spuse ea( )nc3eindu-*i cu .e&rilitate roc3ia2 O( $oa,ne( ar tre&ui s+ c3e, o a,&ulan/+2 Apoi se g%ndi la "ucJ *i la scandal( *i-*i -+0u toat+ -ia/a distrus+2 Cl+tin+ -iolent din cap 7 nu putea s+ lase s+ se )nt%,ple asta( pur *i si,plu nu puteaD Bri-i din nou disperat+ )n 4ur( )n ti,p ce ceasul &+tea ora nou+2 $e4a nou+D Nu a-ea dec%t cu-%ntul lui #arr' c+ ser-itorii erau pleca/i( puteau s+ se )ntoarc+ )n orice clip+2 Se )ntre&+ )nne&unit+ ce s+ .ac+2 "u*tenii trosnir+ )n .oc *i( )n ,i4locul unei 4er&e de sc%ntei( unul dintre ei se rostogoli p%n+ la ,argine2 R+,ase .u,eg%nd periculos *i Mar'anne )l pri-i( 3ipnoti0at+( p%n+ c+0u2 $e unde-a din la&irintul de spai,+ din ,intea ei r+s+ri un g%nd li,pede2 6ntreaga ca,er+
A::

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

tr+snea a coniac( #arr' &+use( c+0use *i se lo-ise la capQ Nu a-u ne-oie dec%t s+ ),ping+( delicat( cu -%r.ul panto.ului ei de antilop+ neagr+ *i &u*teanul atinse co-orul scu,p A&b&sson, la niciun ,etru de #arr'2 Fu,eg+ o clip+( apoi sclipi ro*u *i i0&ucni o li,&+ gal&en+ de .oc2 Cu un /ip+t speriat( Mar'anne .ugi din ca,er+( tr%ntind u*a )n ur,a ei2 Fugi prin 3olul de ,ar,ur+ p%n+ la u*+( apoi )*i a,inti de cap+ *i se )ntoarse2 9i-o arunc+ pe u,eri( cu &lana )ntunecat+ )n a.ar+( )n speran/a c+ -a .i ,ai pu/in -i0i&il+2 Apoi desc3ise u*a *i ie*i2 Bri-i )n sus *i-n 4os pe strad+( dar era o noapte rece *i )ntunecoas+( *i era pustiu2 Co&or) )n .ug+ treptele( gr+&indu-se c%t o l+sau panto.ii cu tocuri )nalte2 C%nd intr+ )n Union SHuare( )ncetini pasul( nete0indu-*i p+rul *i dorindu-*i s+-*i poat+ pudra nasul *i s+-*i ru4e0e &u0ele( ca s+ ai&+ un aspect ,ai nor,al2 Apoi )*i d+du sea,a c+-*i l+sase po*eta la #arr'2 Se g%ndi la &u*teanul de pe co-or *i la po*eta ei( care se a.la pe .otoliul de l%ng+ *e,ineu( *i-*i spuse c+ pro&a&il arsese de4a2 Str%ng%ndu-*i ,ai tare &lana )n 4urul ei( intr+ )n 3otel *i tra-ers+ )n gra&+ 3olul p%n+ la li.t( rug%ndu-se s+ .ie la parter *i s+ .ie gol2 A-ea noroc( *i urc+ )n el( ignor%nd li.tierul care o salut+ -esel( *i ap+s+ pe &uton( re0e,%nduse de perete( a*tept%nd s+ a4ung+ )n siguran/a ca,erei sale2 Mar'anne )*i ascunse .a/a )n gulerul 3ainei *i aproape .ugi pe coridor( p%n+ la aparta,entul ei( *i nu,ai c%nd a4unse la u*+ reali0+ c+ nu a-ea c3eile( pentru c+ erau )n po*et+2 Iar po*eta era la #arr' acas+2 I se str%nse ini,a; asta )nse,na c+ tre&uia s+ co&oare din nou *i s+-i e>plice recep/ionerului c+ ie*ise *i-*i pierduse c3eile2 Li.tul de ser-iciu se opri la eta4ul ei *i din el co&or) un c3elner cu o ta-+2 O.t+ u*urat+ *i se )ndrept+ c+tre el; el tre&uia s+ ai&+ c3ei *i s+-i poat+ desc3ide aparta,entul( *i era sal-at+2 6n c%te-a ,inute( era )n ca,er+( preg+tindu-*i o &aie .ier&inte( c%t de .ier&inte putea s+ suporte( turn%nd )n ap+ cantit+/i i,ense din uleiul ei de &aie scu,p( .ran/u0esc2 6*i
A:A

- ELI!A"ET# A$LER -

scoase roc3ia distrus+( str%,&%nd din nou din nas la ,irosul de coniac( o .+cu g3e, *i o arunc+ )n co*ul de gunoi2 Rupse toat+ len4eria de ,+tase pe care o purta( o .+cu &uc+/ele ,ici *i o arunc+ dup+ roc3ie2 Apoi intr+ )n cad+ *i se l+s+ pe spate( cu oc3ii )nc3i*i( l+s%nd apa par.u,at+ s+ spele ur,ele ,%inilor lui #arr'2 Era tot acolo o 4u,+tate de or+ ,ai t%r0iu( c%nd -eni "ucJ2 5 Tu e*ti( draguleP )ntre&+( pe tonul el cal,( o&i*nuit2 5 $a2 "ucJ st+tea )n u*+ pri-ind-o *i Mar'anne se uit+ recunosc+toare la el2 Era puternic *i .ru,os( ca )n .otogra.iile din 0iare2 Era so/ul ei( acu, ni,ic nu le putea .ace r+u2 Busese lucrurile la loc( )n ordine2 $e unde-a( -ag( de pe strad+( se au0i sunetul sirenelor2 5 C%t e ceasul( draguleP )ntre&+ ea2 5 Nou+ *i un s.ert2 5 E -reun incendiu pe unde-a( spuse ea( cu un 0%,&et lene*( )ntin0%ndu-se la loc *i )nc3i0%nd oc3ii2 Casa a-usese destul ti,p s+ la .oc *i( dac+ din de0gust+torul #arr' ,ai r+,+sese ce-a( p%n+ acu, tre&uie s+ .i .ost de nerecunoscut2

A:C

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

CAPITOLUL 41
Francie st+tea )n pat( trea0+( c%nd au0i -aietul sirenelor de la ,a*inile care urcau dealul2 Mintea )i era )nc+ plin+ de "ucJ( de .elul cu, ar+ta( de ridurile ap+rute pe .a/a lui( de oc3ii rug+tori2 Se g%ndea cu, o n+p+dise din nou dragostea pentru el( c%t de ,ult *i-ar .i dorit s+ stea cu el( s+ i-o arate pe .ata lor cea .ru,oas+( s+-l ai&+ din nou )n -ia/a ei2 $ar o sunase pe Annie *i-i spusese ce se )nt%,plase( *i c+ nu ,ai -oia s+ -or&easc+ cu el niciodat+2 Ca s+ nu se poat+ r+0g%ndi2 Ma*inile de po,pieri trecur+ cu 0go,ot pe su& .erestrele ei( apoi se oprir+ cu scr%*nete de .r%ne( iar ea se ridic+ )n capul oaselor( speriat+2 Fugi la .ereastr+ *i se uit+ la casa lui #arr'2 Fl+c+rile ie*eau pe .erestre *i Francie )nc3ise oc3ii( cre0%nd c+ -isea0+( dar( c%nd )l desc3ise din nou( -+0u c+ era ade-+rat2 Casa( ,arele ,onu,ent ridicat )n cinstea nu,elui #arrison( era )n .l+c+ri2 $in nou2 Bentru a doua oar+ )n noaptea aceea( se tre0i proiectat+ )n trecut; de data aceasta( cu ,ai &ine de trei0eci de ani )n ur,+( i,ediat dup+ cutre,ur( c%nd pri-ise casa tat+lui ei ar0%nd( laolalt+ cu restul str+0ii Cali.ornia2 L+s%nd perdeaua s+ cad+ la loc( se )ntre&+ ce a-ea s+ spun+ #arr' acu,2 Cu o str%ngere de ini,+( )*i a,inti de noaptea c%nd ,urise Ollie2 6ntotdeauna *tiuse c+ #arr' a-ea ce-a de-a .ace cu ,oartea &+iatului( *i aceasta era o palid+ r+0&unare2 Nu,ai c+ ea nu -oia r+0&unare( nu -oia dec%t s+ nu se ,ai g%ndeasc+ niciodat+ la #arr'2 6*i )ngrop+ .a/a )n pern+( )ncerc%nd s+ nu ,ai aud+ 0go,otele de a.ar+( dar nu putea( a*a c+ se ridic+ o&osit+ *i co&or) )n &uc+t+rie s+-*i .ac+ un ceai2 A3 Fong era )n 3ol( cu u*a de la intrare desc3is+( pri-ind incendiul2 5 Casa do,nului #arrison( ,iss Francie( spuse el( gesticul%nd agitat2
A:E

- ELI!A"ET# A$LER -

Francie ie*i al+turi de el2 Strada era plin+ de ,a*ini de po,pieri( *i 0eci de oa,eni turnau ap+ peste .l+c+rile din .erestre( )n ti,p ce al/ii( pe sc+ri( )ncercau s+ sting+ acoperi*ul2 5 Au scos pe toat+ lu,ea din cas+P )ntre&+ ea( g%ndindu-se la ser-itori2 A3 Fong ridic+ din u,eri2 5 Au spus c+ nu e ni,eni )n+untru2 Francie )*i .+cu ceaiul *i-l lu+ cu ea sus( dar nu-l &+u2 R+,ase )ntins+ )n pat( g%ndindu-se la noaptea cutre,urului *i la ,arele incendiu2 9i la Oos32 9i la unul din secretele pe care i le spusese Mandarinul )n te,plul lui Lilin2 9i-*i d+du sea,a c+ acu, tre&uia s+-i spun+ lui Annie2 C%nd se cr+p+ de 0iu+( trase perdelele *i se uit+ la ruine2 Re*edin/a #arrison era o carcas+ car&oni0at+2 Se uit+ la ea )ndelung( a*tept%nd o reac/ie( dar nu si,/i ni,ic( nici pl+cere( nici triu,.2 Bur *i si,plu( pentru ea nu ,ai conta2 Annie .u pri,a care o sun+2 5 A, au0it c+ a ars casa lui #arr'2 E ade-+ratP )ntre&+ ea2 5 E ade-+rat2 Arat+ e>act a*a cu, ar+ta dup+ cutre,ur2 5 A .ost ne-oie de trei0eci de ani ca soarta s+ se r+0&une( spuse Annie( cu a,+r+ciune( *i ni,eni nu ,erit+ ,ai ,ult ca #arr' s+ piard+ tot ce are2 5 E*ti ocupat+ a0iP )ntre&+ Francie( &rusc2 Annie se g%ndi la ,ilionul de tre&uri pe care le a-ea *i spuse cal,: 5 Nu neap+rat2 5 Tre&uie s+ te -+d2 Ur,+ o t+cere( apoi Annie spuse: 5 @in )ntr-o or+2 Francie o a*tepta )n 3ol2 5 Nu te o&osi s+-/i sco/i 3aina( spuse ea2 Merge, unde-a2
A:F

- NOROCUL ESTE O FEMEIE -

5 S+ ne )nt%lni, cu "ucJP )ntre&+ Annie( urc%ndu-se )n Ford-ul negru al lui Francie2 5 8i-a, spus c+ nu -reau s+ -or&esc despre el( 0ise Francie aspru2 N-a .ost s+ .ie( Annie2 @ia/a lui are un alt curs dec%t a ,ea2 Sunt singur+( Annie( *i a*a a .ost )ntotdeauna2 Noaptea trecut+( c%nd a, -+0ut casa ar0%nd( ,i-a, a,intit de Oos32 6/i aduci a,inte noaptea c%nd a ,urit MandarinulP )ntre&+ ea( )n ti,p ce urcau dealul2 C%nd /i-a, spus c+ nu *tii tot ade-+rulP Ei &ine( acu, a, s+-/i spun2 Na, putut )nainte( Annie( pentru c+ era secretul lui( dar -reau s+ /ii ,inte c+ tot ce a .+cut( a .+cut din dragoste2 Te duc s+ -e0i ce-a( apoi o s+-/i spun ce s-a )nt%,plat2 O duse )n sudul ora*ului( p%n+ la ,icul ci,itir de pe .ale0+( *i-i ar+t+ lui Annie ,or,%ntul .ru,os )ngri4it( cu nu,ele lui Oos3 pe piatra .unerar+( )n ti,p ce-i spuse po-estea despre cu, Mandarinul )l luase de la Sa,,' *i )ncercase s+-l a4ute( dar .usese prea t%r0iu2 9i de ce nu le l+sase s+-l -ad+ pe Oos3 )nainte de a ,uri2 Annie era trist+( dar nu -+rs+ nicio lacri,+2 5 M+ &ucur( spuse ea( si,plu2 N-a* .i putut suporta s+-l -+d a*a2 A a-ut dreptate( )l 4elise, *i era ti,pul s+ ne )ntoarce, )napoi la -ia/+2 R+,aser+ una l%ng+ alta( )nc+l0ite de soarele la apus( pri-ind ,area *i a,intindu-*i de Oos3( iar la plecare Annie spuse: 5 E un loc ,inunat( Francie2 Lui Oos3 i-ar .i pl+cut2 To/i -%n0+torii de 0iare de pe strad+ anun/au edi/ia special+ c%nd a4unser+ )napoi la San Francisco( )n dup+a,ia0a aceea2 5 Ce spunP )ntre&+ Annie( co&or%nd gea,ul ca s+ aud+ ,ai &ine2 Francie cl+tin+ din cap; era ora de ,a>i,+ aglo,era/ie( str+0ile erau pline( *i ea era concentrat+ asupra -olanului2 5 #arr' #arrison ,ort )n incendiu( url+ -%n0+torul de 0iare( alerg%nd printre ,a*ini *i )ntin0%ndu-le un e>e,plar din $hronicle, )n ti,p ce Annie )i )ntindea o ,oned+2
A:G

- ELI!A"ET# A$LER -

Francie .r%n+ &rusc2 Oc3ii ei ui,i/i )i )nt%lnir+ pe ai lui Annie *i )ntre&+: 5 Boate .i ade-+ratP 5 E c%t se poate de ade-+rat2 Annie des.+cu 0iarul *i se aplecar+ a,%ndou+ asupra lui( citind cu, #arr' #arrison ,urise )n .l+c+rile care )i ,istuiser+ casa( cu o sear+ )nainte2 Francie scutur+ din cap: 5 Nu-,i -ine s+ cred( spuse ea( ,irat+2 La .el cu, a ,urit O