Sunteți pe pagina 1din 246

ELIZABETH ADLER

NOROCUL ESTE O FEMEIE


FORTUNE IS A WOMAN

PROLOG. Cnd bunicul Lysandrei Mandarinul Lai Tsin !"i d#du sea$a c# $ai a%ea &'ar(e )u*in (i$) de (r#i( )e aces( )#$n( ' duse s# %i+i(e+e ,'n- .'n-/ul. A%ea %re' "a)(e+eci de ani )'a(e $ai $ul( era scund "i &ira% &'ar(e de$n cu )ielea ca )er-a$en(ul cu )'$e*ii !nal*i "i cu 'c0ii $i-dala*i ne-ri ca s$'ala. Lysandra a%ea "a)(e ani "i )#rul auriu i se !n%r(e1ea !n(r/' $ie de bucle )line de ener-ie. A%ea 'c0ii r'(un+i de cul'area sa&irel'r "i un (en delica( alb ca la)(ele dar nu i se )#rea del'c ciuda( s#/i a)ar*in# lui Lai Tsin. El era bunicul iar ea era Lysandra )ur "i si$)lu. 2ru$ul de la San Francisc' le lu# "ase +ile cu diri1abilul &#cur# ')riri !n &iecare n'a)(e la $arile 0'(eluri din di&eri(ele 'ra"e de )e dru$ "i !n ('( aces( (i$) el !i %'rbi des)re a&acerile lui "i des)re C0ina iar Lysandra ascul(# a(en(#. 3 Sun( un '$ b#(rn !i s)use el )e cnd diri1abilul se ridica lene" din -'l&ul Manilla )e ul(i$ul se-$en( al c#l#('riei l'r. Nu %'i a%ea 'n'area de a (e ur$#ri )e lun-ul (#u dru$ )rin %ia*#. 4*i dau ('( ce *i/ai )u(ea d'ri )e aces( )#$n( 5 b'-#*ii )u(ere "i succes 5 !n s)eran*a c# %ia*a !*i %a &i binecu%n(a(# cu &ericire. 6i/a$ s)us ('( Lysandra !n a&ar# de un sin-ur ade%#r. Aces( ade%#r e secre(ul $eu. Aces( ade%#r se a&l# scris "i )us la ad#)'s( !n sei&ul $eu )ers'nal din bir'ul din ,'n- .'n-. Nu$ai dac# (e c')le"e"(e dis)erarea "i dru$ul )rin %ia*# *i se )are !nce*'"a( d'ar a(unci (rebuie s#/l ci(e"(i. 7i dac# +iua aceea %a %eni ne)'a(# $# r'- s# $# ier*i "i $# r'- ca acel ade%#r s# (e a1u(e s# ale-i dru$ul cel bun c#(re &ericire. Lysandra d#du $ira(# din ca)8 une'ri Mandarinul era &'ar(e ciuda( dar !l iubea a(( de $ul( !nc( 9ade%#rurile: nu )#reau nici )e de)ar(e la &el de i$)'r(an(e ca &a)(ul c# ' alesese )e ea ca ('%ar#"# de dru$. Cnd a1unser# !n ,'n- .'n- se duser# i$edia( la c'nacul alb !n*esa( de c'$'ri care se !n#l*a deasu)ra -'l&ului Re)ulse unde !i !n($)inar# nenu$#ra*i ser%i('ri c0ine+i care se $inunar# de e;(ra'rdinarul )#r bl'nd "i de 'c0ii alba"(ri ai c')ilului "i de &ra-ili(a(ea b#(rnului. 2u)# ce s/au r#c'ri( cu c(e ' baie "i au $nca( Mandarinul a c0e$a( au('$'bilul un R'lls/R'yce ele-an( de cul'area 1adului "i a )leca( cu Lysandra la car(ierul -eneral Lai Tsin un bl'c (urn cu c'l'ane care se !n(indea )e ('a(# su)ra&a*a din(re bule%ardele <ueens "i 2es ='eu;. Lund c')ilul de $n# Mandarinul !i ar#(# leii de br'n+ care &lancau in(rarea 0'lul su)erb cu )ere*ii "i )'delele de $ar$ur# de di&eri(e cul'ri c'l'anele !nal(e din $alac0i(ul lui )re&era( scul)(urile de 1ad "i $'+aicurile. A)'i ' duse din(r/un bir'u !n(r/al(ul )re+en(nd/' &iec#rui an-a1a( de la cel $ai u$il '$ de ser%iciu )n# la cel $ai !nal( (ai)an din )u(ernicul

i$)eriu Lai Tsin. Lysandra se )lec# cu res)ec( !n &a*a &iec#ruia &#r# s# s)un# ni$ic "i ascul(nd cu a(en*ie cu$ ' !n%#*ase bunicul. La s&r"i(ul +ilei a%ea cearc#ne de 'b'seal# la 'c0i dar nu se (er$inase !nc# ('(ul. I-n'rnd "'&erul Mandarinul c0e$# ' ric"# "i ur$a( de au('$'bilul ele-an( )'rnir# )e s(r#+ile a-l'$era(e. C'nduc#('rul ric"ei !"i cr'ia dru$ cu )rice)ere )rin labirin(ul de alei !n-us(e c#(re +'na $urdar# a )'r(ului l#snd "'&erul "i $a"ina !$)'($'li*i unde%a !na)'i. 4n cele din ur$# du)# un (i$) care Lysandrei i se )#ru nes&r"i( se ')ri !n &a*a unei c'libe de le$n cu ac')eri" de (abl#. Lysandra !"i )ri%i !n(reb#('r bunicul cnd aces(a c'b'r! din ric"# "i/i !n(inse $na s/' a1u(e. 3 =in' ne)'a(# !i s)use el cal$. Ca s# %e+i as(a (e/a$ adus )n# aici. 2e aici a !nce)u( a%erea lui Lai Tsin. Ea !l )rinse s(rns de $n# "i )'rnir# c#(re u"a de le$n. 2e"i )#rea ' ni$ica ('a(# Lysandra 'bser%# c# era !n(#ri(# cu dru-i -r'"i de $e(al "i !nc0is# cu lac#(e )u(ernice. 4n(rea-a cl#dire &usese !n(#ri(# cu c#r#$i+i "i re)ara(# cu le$n n'u iar &eres(rele $ici "i a"e+a(e &'ar(e sus a%eau -ra(ii de $e(al cu %r&uri ascu*i(e. 3 Nu$ai &'cul ar )u(ea dis(ru-e $a-a+ia Lai Tsin s)use Mandarinul cu %'cea lui blnd# )lin# de !ncredere "i as(a nu se %a !n($)la nici'da(#. Lysandra "(ia c# e c'n%ins c# %ec0ea $a-a+ie nu %a arde nici'da(# )en(ru c# -0ici('area )e care ' c'nsul(a s#)(#$nal !i s)usese cu $ul(# %re$e !n ur$# c# de"i a%ea s# &ie un incendiu ni$ic din ce era al lui nu a%ea s# &ie %#(#$a(. Mandarinul b#(u de d'u# 'ri !n u"a de le$n. 2u)# c(e%a secunde se au+i +-'$'(ul +#%'arel'r (rase "i u"a se desc0ise !nce(. Un c0ine+ de %re' )a(ru+eci de ani se )lec# adnc "i/i in%i(# s# in(re. 3 =enera(e Ta(# %# r'- s# in(ra*i cu Ne)'a(a cea Mic# s)use el !n c0ine+#. Fa*a Mandarinului se lu$in# de +$be( cnd !l !$br#*i"a )e b#rba( a)'i se d#dur# !na)'i "i se )ri%ir# unul )e cel#lal(. 3 M# bucur s# (e %#d s)use Mandarinul dar du)# (ris(e*ea din 'c0i a$nd'i "(iau c# era )en(ru ul(i$a )ar#. Aces(a e &iul $eu P0ili) C0en !i s)use Lysandrei. 4l nu$esc 9&iul $eu: )en(ru c# a %eni( !n casa n'as(r# cnd era $ai $ic dec( e"(i (u acu$. Era 'r&an ne&'r$a( "i a de%eni( ca )r')riul $eu c')il. Acu$ es(e c'$)rad'rul $eu. Are -ri1# de ('a(e a&acerile Lai Tsin de aici din ,'n- .'n- "i es(e sin-urul '$ de )e lu$e !n care a$ !ncredere. Oc0ii alba"(ri ai Lysandrei se $#rir# de ui$ire "i/l )ri%i in(ens )e b#rba(. Mandarinul ' lu# de $n# "i ' duse )rin de)'+i(ul lun- "i !n-us(. Ra&(urile erau )r#&ui(e "i -'ale lu$ina(e de un sin-ur bec &#r# aba1ur care se le-#na la ca)#(ul unui &ir lun-. Lysandra )ri%i s)eria(# !n c'l*urile !n(unec'ase (res#rind cnd 'c0ii ei !i !n(lnir# )e ai al(cui%a8 dar nu era "'b'lanul sau dra-'nul &i'r's la care se a"(e)(a ci un b#ie*el c0ine+. P0ili) C0en s)use $ndru> 3 2'$nule a$ 'n'area s# %i/l )re+in( )e &iul $eu R'ber(. ?#ia(ul se )lec# adnc !n (i$) ce b#(rnul !l cerce(a. 3 Cnd (e/a$ %#+u( ul(i$a 'ar# a%eai (rei ani s)use Mandarinul !nce( iar acu$ ai +ece 5 e"(i a)r'a)e un b#rba(. Ai 'c0i cins(i*i "i &run(e !nal(#. Te %ei s(r#dui s# $'"(ene"(i !ncrederea )e care i/' ac'rd (a(#lui (#u. Lysandra !l )ri%i curi'as#> era scund "i bine le-a( cu bra*ele "i )ici'arele $uscul'ase "i era !$br#ca( 'cciden(al cu )an(al'ni scur*i cre$ ' c#$a"# alb# "i ' 1ac0e(# -ri cu e$ble$a unei "c'li )e )ie)(. Cnd Mandarinul se !n('arse cu s)a(ele 'c0ii cerce(#('ri ai c')ilului )e 1u$#(a(e ascun"i de 'c0elari cu ra$e $e(alice !i !n(lnir# )e ai ei "i/i *inur# )rin"i )en(ru ' lun-# cli)#.

3 S)era$ s# %# )ri$esc !n casa $ea s)use P0ili) (ris( dar sun(e*i a(( de 'b'si*i@ 3 Mi/a &'s( de a1uns s# (e %#d !n aces(e c(e%a cli)e r#s)unse Lai Tsin !n (i$) ce ca)ul lui P0ili) se 'di0ni un $'$en( )e u$#rul lui !n(r/' !$br#*i"are de r#$as bun. A(( c( s#/*i )'( $ul*u$i )en(ru c# ai &'s( un &iu bun. 7i s# (e r'- s# ai -ri1# de &a$ilia Lai Tsin "i de a&acerile ei a"a cu$ ai &#cu( !n('(deauna c0iar dac# eu nu %'i $ai &i aici. 3 Ai cu%n(ul $eu =enera(e Ta(#. P0ili) se d#du un )as !na)'i cu &a*a !nc'rda(# de e&'r(ul de a/"i re*ine lacri$ile. 3 A(unci )'( $uri !$)#ca( s)use Mandarinul !nce( "i lund/' )e Lysandra de $n# )'rni len( c#(re ric"a care a"(e)(a. 4nde)#r(ndu/se )e s(r#du*a !n-us(# !i ceru s# $ai )ri%easc# ' da(# la %ec0iul de)'+i( de le$n. 3 Nici'da(# nu (rebuie s# ui(#$ de u$ilele n'as(re !nce)u(uri !i s)use blnd. 2ac# ui(#$ )u(e$ crede c# sun(e$ )rea de"(e)*i sau )rea b'-a*i sau )rea i$)'r(an*i. 7i as(a a(ra-e 1'ss r#u -0ini'n asu)ra &a$iliei n'as(re. La c'nacul din Re)ulse ?ay )e Lysandra ' a"(e)(a ' c'$'ar# de daruri din )ar(ea nu$er'"il'r as'cia*i de a&aceri ai Mandarinului. Pe cnd desc0idea )ac0e(ele e;cla$nd de !ncn(are la %ederea c'lierel'r de )erle )er&ec(e a &i-urinel'r de 1ad $inuna( scul)(a(e a r'c0iil'r de $#(ase "i a e%an(aiel'r )ic(a(e el ' a%er(i+# din n'u> 3 6ine $in(e darurile nu sun( )en(ru c# 'a$enii ace"(ia !*i sun( )rie(eni ci )en(ru c# e"(i ' Lai Tsin. Cu $ul*i ani du)# aceea Lysandra a%ea s# aib# de ce s#/"i a$in(easc# de %'rbele lui. La s&r"i( cnd Mandarinul se a&la )e $'ar(e !n(r/' +i rece de 'c('$brie la San Francisc' nu$ai Francie &ru$'asa 'cciden(al# cun'scu(# sub nu$ele de c'ncubina lui &usese )ri$i(# la c#)#(iul s#u. Ea !i r#c'rea &run(ea ars# de &ebr# cu )r's'a)e reci !l *inea de $n# "i/i "')(ea %'rbe de !ncura1are. El desc0ise 'c0ii "i ' )ri%i cu (andre*e. 3 7(ii ce ai de &#cu(@ $ur$ur#. Ea d#du din ca). 3 7(iu. O )ace adnc# se a"(ernu asu)ra (r#s#(uril'r lui "i a)'i se s(inse. Oasele Mandarinului Lai Tsin nu au &'s( (ri$ise !na)'i !n C0ina )en(ru a &i !n-r')a(e al#(uri de ale s(r#$'"il'r s#i cu$ era 'biceiul. 4n l'c de as(a Francie !nc0irie un ia0( alb s)lendid !l dec'ra cu -0irlande r'"ii "i !ns'*i(# d'ar de Lysandra "i )ur(nd 0aine albe de d'liu !i !$)r#"(ie cenu"a de)ar(e !n -'l&ul San Francisc'. As(a !"i d'rise Mandarinul. PARTEA I. FRANCIE "i ANNIE. CAPITOLUL A Mar*i B 'c('$brie. Annie Ays-ar(0 era ' &e$eie $icu*# r'(un1'ar# cu 'c0i $ari e;)resi%i de cul'are ca&enie cu )#r s(r#luci('r "a(en (uns scur( "i )er$anen( !ncrun(a(#. 92in cau+a anil'r de -ri1i: s)unea ea !n('(deauna. A%ea cinci+eci "i "a)(e de ani era )rie(ena lui Francie ,arris'n de a)r'a)e (rei+eci de ani "i "(ia des)re ea ('( ce era de "(iu(. Annie era )r')rie(ara "i direc('area lu;'sului 0'(el Ays-ar(0 Ar$s din Uni'n SCuare. Era %i'aie ca un (errier !nc#)#*na(# ca un ca(r "i bun# la su&le( c# )inea cald#. Mai era de ase$enea "i )re"edin(a c'$)aniei Ays-ar(0 ,'(els In(erna(i'nal ' ra$ur# a C'r)'ra*iei Lai Tsin cu 0'(eluri !n "ase *#ri. Pen(ru ' &e(i"can# din D'rEs0ire Annie Ays-ar(0 &#cuse un dru$ lun-.

Parcurse ra)id c'rid'arele cu $'c0e(e $'i ale 0'(elului ei din San Francisc' )ri%ind !n Sal'nul 2ales ca s# se asi-ure c# !n "e$ineul eli+abe(0an ardea &'cul ca !n &iecare +i &ie %ar# &ie iarn# iar c0elnerii !n 1ac0e(e )ur)urii "i )an(al'ni de %n#('are erau a(en*i s# ia c'$en+ile de brandy sau ca&ea ale 'as)e*il'r. =eri&ic# barul din $alac0i( "i cr'$ !nclinndu/"i ca)ul c#(re cei cinci bar$ani +el'"i $ul*u$i(# c# barul ca de 'bicei era )lin de (inerii b'-a*i "i %eseli ai 'ra"ului. Tra%ers# a)'i res(auran(ul ')ulen( dec'ra( cu '-lin+i !n ra$e b'-a(e ')rindu/se ici "i c'l' ca s# sc0i$be ' %'rb# cu unul din clien*ii re-ula*i sau s# salu(e ' &i-ur# &a$iliar#. F$bi au+ind 'bi"nui(ele "'a)(e cu$ c# )r'babil ea es(e &ai$'asa Annie Ays-ar(0 c# aces(a &usese )ri$ul ei 0'(el "i era )re&era(ul ei. Era ' &e$eie (eribil de a(r#-#('are "i )r'babil %al'ra $ili'ane se s)unea. An(enele ei erau a(( de bine ac'rda(e du)# a(*ia ani !nc( ar &i 'bser%a( un c'%'r de)lasa( cu un cen(i$e(ru ' scru$ier# ne-'li(# sau un clien( care a"(e)(a )rea $ul( ca s# i se ia c'$anda. 4"i iubea 0'(elul8 !l c'ns(ruise )rac(ic cu $inile ei de cnd a%ea +ece ca$ere "i )n# a1unsese s# aib# d'u# su(e. Cun'"(ea &iecare cen(i$e(ru al lui "i "(ia e;ac( cu$ &unc*i'nea+# de la Eil'$e(rii de cabluri elec(rice )n# la c'$)lica*iile sis(e$ului de !nc#l+ire cu aburi. 4*i )u(ea s)une e;ac( c(e cearcea&uri de )n+# irlande+# e;is(# !n ca$erele de ser%iciu de )e &iecare e(a1 "i c(e li%re de carne de %i(# de )ri$# cali(a(e c'$andase buc#(arul/"e& s#)(#$na aceea c*i c0elneri erau de ser%iciu !n seara aceea "i nu$ele 'as)e*il'r care s'seau sau )lecau a d'ua +i. Le s)usese s)#l#('resel'r care lucrau la subs'l e;ac( c( a)re( (rebuia &'l'si( la &e*ele de $as# din da$asc r'+ "i se "(ia c# le ar#(ase )ers'nal ca$eris(el'r cu$ (rebuia cur#*a(# c'rec( ' cad#. Ea !ns#"i 0'(#rse sc0e$ele c'l'ris(ice s('&ele "i $'bilierul din &iecare din cele d'u#+eci de a)ar(a$en(e "i su)ra%e-0ease dec'rarea !n(re-ului 0'(el ale-nd s(ilul de cas# de *ar# en-le+easc# )en(ru sal'anele )ublice "i dec'ra*ia !n s(il ar( dec' %erde cu ar-in(iu )en(ru bar. 4n('(deauna su)ra%e-0ea )ers'nal $eniul "i cu$)#rarea %inuril'r iar ca&eaua era un a$es(ec &#cu( s)ecial du)# -us(ul ei. Ni$ic la Ays-ar(0 Ar$s nu era l#sa( la %'ia !n($)l#rii s#u !n -ri1a unui si$)lu direc('r. Annie era ' )asi'na(# a cur#*eniei "i cali(#*ii "i !"i c'nducea 0'(elul la &el cu$ c'ndusese casa (a(#lui ei !n D'rEs0ire !n ('*i anii aceia risi)i*i. Mul*u$i(# c# ('(ul era a"a cu$ (rebuia se !n('arse !n 0'lul de $ar$ur# "i descuie cu ' c0ei*# de aur u"a li&(ului ei )ar(icular care ' ducea direc( la ul(i$ul e(a1. O&(# !ncn(a(# cnd aces(a )'rni !n sus cu un "uiera( u"'r "i se !n(reb# de ce 'are 'a$enii s)uneau c# e r#u s# (e bucuri de lu;. Li&(ul se ')ri u"a se desc0ise "i ea in(r# !n lu$ea ei. Aruncndu/"i 0aina de ca(i&ea )e un scaun se duse direc( la &ereas(r# cu$ &#cea !n('(deauna. A)ar(a$en(ul era la e(a1ul GH &eres(rele din (a%an )n#/n )'dea se !n(indeau )e ('a(# lun-i$ea de d'is)re+ece $e(ri a sal'nului "i )ri%eli"(ea n'c(urn# a 'ra"ului era $a-ic#. Tra&icul de )e s(r#+ile de dedesub( era asur+i('r dar ac'l' sus era lini"(e "i 'ra"ul se des&#"ura sub ea !n(r/un $ili'n de lu$ini*e. O&(# sa(is&#cu(# !ncn(a(# c# !i d#dea acela"i &i'r ca )ri$a da(# cnd !l %#+use a)'i se !n('arse "i )ri%i +$bind !n 1urul ei. 4"i d'rise ca l'cuin*a ei s# &ie c'$)le( di&eri(# de ('( ce cun'scuse %re'da(# "i de aceea c'nsul(ase ' &ai$'as# dec'ra('are de in(eri'are. 2ec'ra('area era %iclean# (alen(a(# )lin# de succes sub*ire "i ur(# iar Annie era %iclean# (alen(a(# )lin# de succes dr#-u*# "i r'(un1'ar# "i se )l#cuser# una )e al(a a)r'a)e i$edia(. 3 Ui(#/(e la $ine !i ceruse Annie lund ' )'+# dra$a(ic# !n $i1l'cul ca$erei i$ense "i -'ale. Pri%e"(i ' &e$eie din D'rEs0ire scund# -r#su*# cu )#r "a(en de ' anu$i(# %rs(# dar )e din#un(ru sun( su)l# bl'nd# "i su)erb#. 7i cu +ece ani $ai (n#r#. Pen(ru aceas(# &e$eie %reau s# dec're+i a)ar(a$en(ul. 2ec'ra('area rsese "i/i s)usese c# "(ie e;ac( ce %rea Annie a)'i se a)ucase "i crease un a)ar(a$en( !n alb "i ar-in(iu $#(ase "i sa(in lac "i cris(al e;ac( ca un dec'r de ,'llyI''d.

P'delele &useser# &#cu(e !n $ar$ur# scu$)# "i ac')eri(e cu c'%'are cre$ ca(i&ela(e &eres(rele en'r$e dra)a(e cu +eci de $e(ri undui('ri de (a&(a de $#(ase cre$ )ere*ii ascun"i sub '-lin+i "i lu$ina*i cu candelabre de ar-in( &ili-rana(8 s'&alele ')ulen(e erau din br'car( alb "i )es(e ('( erau $#su*e din alabas(ru s(icl# "i cr'$ cu l#$)i de cris(al cu aba1ururi din $#(ase. Pa(ul uria" al lui Annie era !$br#ca( !n sa(in alb "i a%ea deasu)ra ' c'r'an# de ar-in( ar#(nd cu$ s)unea Annie cu a&ec*iune ca bud'arul unei (r&e. ?u&e(ele "i c'$'dele erau din lac alb "i )res#ra(e cu %a+e !nal(e )e care indi&eren( de an'(i$) le *inea )line cu (randa&iri albi cu (i1e lun-i. 2ec'ra('area !i s)usese c# &'l'sise cel )u*in cinci+eci de nuan*e de alb ca s# cree+e aces( e&ec( iar a)ar(a$en(ul !i d#dea lui Annie un sen(i$en( de bun#s(are "i c'n&'r( "i lu; $ul( di&eri( de cel da( de $u"a$alele "i c'%'arele (urce"(i r'ase din (inere*ea ei. 7i "(ia c# nu ar &i a%u( ni$ic dac# n/ar &i &'s( Mandarinul "i Francie. 7i bine!n*eles J's0 5 cu care !nce)use ('(ul. T'(ul se da('ra n'r'cului sau ba&(ei cu$ s)uneau ei !n D'rEs0ire "i ni$ic nu i se )#rea $ai !nde)#r(a( ca l'cul care &usese casa ei d'u#+eci "i "ase de ani din %ia*#. 2ar !n seara aceea -ndul nu/i era la (recu( nici la dec'rul s'$)(u's sau la scn(eie('area )ri%eli"(e a n')*ii8 era la Francie. Lund +iarul San Francisc' C0r'nicle se (rn(i )e s'&a "i reci(i c'l'ana de br&e $'ndene )e care ' $ai ci(ise de cinci 'ri !n +iua aceea. Pur(a (i(lul M'ar(ea Mandarinului Lai Tsin. Mandarinul Lai Tsin celebrul '$ de a&aceri $is(eri's a $uri( ieri la a)r';i$a(i% "a)(e+eci de ani de"i ni$eni nu/i cun'a"(e cu cer(i(udine %rs(a. Se s)une c# s/a n#scu( !n(r/un sa( $ic de )e $alul rului Dan-(+e din C0ina "i ni$eni nu "(ie cu$ a %eni( !n S(a(ele Uni(e ci d'ar c# a a1uns la San Francisc' !nain(e de s&r"i(ul sec'lului "i s/a !$b'-#*i( re)ede &#cnd c'$er* &'l'sind sis(e$ul c0ine+esc de credi( r'(a(i%. 2ar ceea ce l/a a1u(a( )e Mandarin s# a1un-# !n +'ne inaccesibile unui c0ine+ !n acele +ile a &'s( le-#(ura lui scandal'as# cu Francesca ,arris'n &iica lui ,ar$'n ,arris'n $ili'narul din N'b ,ill &'nda('rul uneia din cele $ai i$)'r(an(e b#nci ale n'as(re "i $e$bru al eli(ei s'cie(#*ii. Francie ,arris'n a &'s( cea care a !nc0eia( ('a(e a&acerile lui Lai Tsin aici !n S(a(ele Uni(e ca "i !n ,'n- .'n- "i $ul(# lu$e sus*ine c# ea a &'s( &'r*a c#l#u+i('are care l/a (rans&'r$a( )e Mandarin !n $iliardar. Lai Tsin a &'s( -ener's cu a%erea sa crend &unda*ii care s# &inan*e+e "c'li )en(ru c')iii c0ine+i crend burse la cele $ai bune "c'li "i &acul(#*i ale na*iunii c'ns(ruind s)i(ale "i 'r&elina(e. Se s)une c# a !ncerca( s# c'$)ense+e )r')ria sa c')il#rie ne&erici(# "i li)sa de educa*ie. 2ac# es(e a"a a(unci nu a reu"i( )en(ru c# )n# acu$ niciuna din &acul(#*ile )e care le/a !n+es(ra( nu i/a ac'rda( %reun (i(lu 'n'ri&ic "i nu a &'s( $e$bru !n niciunul din c'nsiliile "c'lil'r 'r&elina(el'r sau s)i(alel'r sale. Mandarinul a &'s( un '$ &'ar(e discre( %ia*a lui 5 $ai )u*in &'ar(e )ublica sa le-#(ur# cu a"a/nu$i(a sa c'ncubin# 5 a r#$as un secre(. 2ar cel $ai $are secre( din(re ('a(e es(e dac# $ereu (n#ra "i &ru$'asa Francesca ,arris'n !i %a $'"(eni a%erea 5 "i c( de $are es(e aceas(a. San Francisc' a"(ea)(# cu r#su&larea (#ia(# s# a&le ul(i$ul e)is'd al )'%e"(ii celui $ai $is(eri's $ai celebru "i $ai b'-a( ce(#*ean al s#u. Annie se !n(reb# dac# Francie ci(ise ar(ic'lul "i c( de $ul( ' su)#ra !nc# br&a. Annie nu )ar(ici)ase la &uneraliile Mandarinului de"i !l cun'"(ea de ('( a((a %re$e "i !l iubise la &el de $ul( ca Francie8 !n*elesese c# aceas(a !i !nde)linea ul(i$a d'rin*# lundu/"i un r#$as/bun s)ecial !n in(i$i(a(e. Aruncnd ner#bd#('are +iarul )e )'dea ridic# rece)('rul sun# la rece)*ie "i ceru s# i se aduc# la in(rare PacEard/ul ei $ic %erde !nc0is. 4"i arunc# )e u$eri 0aina de ca(i&ea cu -uler $'ale de blan# !ndes# !n bu+unar e;e$)larul din C0r'nicle "i lu# din n'u li&(ul s)re 0'l.

Se ')ri s# sc0i$be ' %'rb# cu direc('rul de ser%iciu. 3 Au )leca( de1a sena('rul "i d'a$na Win-a(eK !n(reb# ea de-a1a( )unndu/"i $#nu"ile. 3 2a d'a$n# ca$ acu$ ' 1u$#(a(e de 'r#. Trecnd ca &ur(una )e u"ile !nal(e de s(icl# !l salu(# din ca) )e )'r(ar a)'i se a"e+# la %'lanul $icului PacEard. Un lucru "(ia cu si-uran*#> nu a%ea s# $en*i'ne+e &a*# de )rie(ena ei Francie c# ?ucE Win-a(e se a&la !n 'ra" cu s'*ia sa Maryanne "i c# cinau cu de(es(a(ul &ra(e al lui Francie ,arry. A0 F'n- ser%i('rul c0ine+ )e care Francie !l a%ea de )es(e d'u#+eci de ani !i desc0ise u"a lui Annie "i/i s)use c# Francie era sus !n d'r$i('r cu Lysandra. 3 S)une/i s# nu se -r#beasc#. O s# a"(e)( s)use Annie (ra%ersnd 0'lul "i in(rnd !n sal'na"ul lui Francie. 4"i (urn# un c'niac $are se a"e+# "i )ri%i a)recia(i% !n 1ur. 4n cas# $ai e;is(au !nc# (rei sal'ane $ari de )ri$ire ' bibli'(ec# cu )es(e d'u#+eci de $ii de c#r*i "i bir'ul Mandarinului care era la &el de -'l "i de aus(er ca ' c0ilie de c#lu-#r. 2ar sal'nul lui Francie era &e$inin "i c'n&'r(abil. Tabl'urile )e care le adunase din ('a(# lu$ea ac')ereau )ere*ii ' c'lec*ie de scul)(uri )re*i'ase din 1ad alb u$)lea un cabine( S0era('n din le$n de $a-n'lia iar c#r*ile "i re%is(ele nu $ai !nc#)eau !n ra&(uri "i !n*esau scaunele "i $esele. C'%'arele !n cul'ri )ale erau (urce"(i s'&alele erau c'$'de "i (a)isa(e cu s('&e cu desene )aisley iar dra)eriile -rele de $#(ase aurie erau (rase ca s# nu )#(rund# !n cas# n'a)(ea u$ed# "i ce*'as#. Annie ridic# !n(reb#('r )ri%irea cnd u"a se desc0ise "i in(r# Francie. 3 Lysandra a ad'r$i( !n &ine s)use '&(nd. O s#/i &ie d'r de el Annie. 3 N/' s# ne &ie (u(ur'rK s)use Annie (ris(#. 7i $ai "(iu al(e su(e de 'a$eni care au $'(i%e s#/i &ie recun'sc#('ri. A &'s( un '$ $are. 4i arunc# lui Francie +iarul. 3 Ai ci(i( as(aK Es(e C0r'nicle 5 dar ('a(e scriu la &el. 3 A$ ci(i(. Annie ' )ri%i nelini"(i(#8 )#rea cal$# "i senin# dar &ru$'asa ei &a*# '%al# !"i )ierduse cul'area iar $inile !i (re$urau cnd !$)#(uri cu -ri1# +iarul "i/l )use )e $as#. Annie !"i s)use c# Francie era la &el de &ru$'as# ca !n +iua cnd ' cun'scuse8 'c0ii ei alba"(ri erau !n(uneca*i de (ris(e*e dar )ri%irea a%ea aceea"i in(ensi(a(e de sa&ir )e care ' a%usese !n (inere*e. P#rul lunbl'nd "i $'ale !i era )rins !n )#r*i !n )ie)(eni s(r#luci('ri "i r#suci( !n c'c la s)a(e iar r'c0ia alb# din cre) de ln# !i sublinia silue(a sub*ire )lin# de -ra*ie. 3 Mai bine ai bea un )a0ar de c'niac su-er# Annie ad#u-nd dur> Pari b'lna%#. Francie ridic# din u$eri. Re&u+nd c'niacul se adnci !n )ernele cana)elei. 3 I/a$ ceru( s# nu/$i lase $ie banii s)use ea. A$ $ai $ul( dec( !$i (rebuie "i a$ casa as(a "i &er$a. Au &'s( $ai $ul(e d'na*ii ' su$# subs(an*ial# 5 +ece $ii de d'lari 5 a &'s( da(# &a$iliei C0en din ,'n- .'n- dar cea $ai $are )ar(e a banil'r a l#sa(/' Lysandrei. O a%ere )ers'nal# de (rei su(e de $ili'ane de d'lari "i ' a&acere care %al'rea+# cel )u*in de (rei 'ri )e a((. 4n-ri1'ra(# se 1uca cu "ira-ul de )erle i$ense de la -(. C'nacul din -'l&ul Re)ulse cu ('a(e c'$'rile de ar(# "i an(ic0i(#*ile a &'s( d'na( ,'n- .'n-/ului ca $u+eu de ar(# !$)reun# cu un &'nd )en(ru ac0i+i*ii %ii('are. 7i e%iden( Funda*ia Mandarin e de1a au('n'$#. Annie ' )ri%i ului(#. 3 N/a$ reali+a( c( de $ul*i bani a%ea. =reau s# s)un "(ia$ c# e b'-a(L darL 3 O Annie@ e;cla$# Francie cu 'c0ii )lini de (ris(e*e lucrul cel $ai s&"ie('r e c# ('*i banii nu i/au )u(u( cu$)#ra ceea ce/"i d'rea cel $ai $ul(> ' educa*ie cul(ur# 5 "i acce)(area !n s'cie(a(e. A &'s( 'bli-a( s# !n%e*e )e s(rad# iar cul(ura "i/a d'bndi(/' )rin ins(inc(ul lui )en(ru

&ru$'s. 2ar n/a &'s( nici'da(# acce)(a(. M# !n%inuiesc )e $ine !ns#$i )en(ru as(a. 2ac# n/a" &i &'s( eu l/ar &i acce)(a( $#car c0ine+ii. 3 As(a s/ar &i )u(u( dar s'cie(a(ea din San Francisc' n/ar &i &#cu(/' nici'da(#. Iar el as(a %'ia. 2e dra-ul (#u. Francie lu# de )e bir'ua"ul E$)ire de ln-# &ereas(r# un )er-a$en( le-a( cu )an-lic# r'"ie "i cnd !l des&#cu Annie %#+u nu$ele lui Lai Tsin $arele lui si-iliu de aur. 3 El !nsu"i a scris as(a !n c0ine+# !i s)use Francie. =reau s# au+i ce s)une. Mandarinul scrisese &iecare carac(er c0ine+esc cu )reci+ia ele-an(# a unei $inia(uri. Es(e %'ia $ea ca nici un $'"(eni('r de )ar(e b#rb#(easc# din &a$ilia Lai Tsin s# nu 'cu)e %re'da(# )'+i*ia cea $ai !nal(# din c'r)'ra*ie. 4n sc0i$b %'r &i des)#-ubi*i cu bani cu care s# )'rneasc# sin-uri !n a&aceri s#/"i ur$#reasc# )r')riile l'r in(erese "i s#/"i cr'iasc# )r')riul dru$ !n %ia*# cu$ se cu%ine unui b#rba(. 2e/a lun-ul anil'r $i s/a d'%edi( de nenu$#ra(e 'ri c# &e$eile sun( $ai %rednice dec( b#rba*ii. 2e aceea d'resc ca &e$eile s# )'ar(e !n('(deauna )'%ara &a$iliei Lai Tsin. Fe$eile Lai Tsin %'r &i la &el de )u(ernice ca $arile !$)#r#(ese ale C0inei. 2ar %'r &i !n('(deauna $'des(e nu %'r )er$i(e &a$iliei Lai Tsin s# se &ac# de ru"ine "i nu %'r aduce nici'da(# de+'n'area asu)ra &a$iliei nici !n a&aceri nici !n %ia*a l'r )ers'nal#. Cele ce ' %'r &ace %'r &i i+-'ni(e din &a$ilie &#r# !n(r+iere "i nu %'r $ai &i nici'da(# re)ri$i(e. As(&el c# a(unci cnd Lysandra Lai Tsin %a !$)lini ')(s)re+ece ani d'resc ca ea s# de%in# )r')rie(ar "i (ai)an al C'r)'ra*iei Lai Tsin. Iar )n# ce ea %a a%ea %rs(a de ')(s)re+ece ani Francesca ,arris'n %a c'n(r'la c'r)'ra*ia "i %a a%ea )u(ere ('(al# "i ul(i$ul cu%n( !n 'rice deci+ie $a1'r#. 3 Nu e dre)( s# !$)'%#re+i un c')il cu ' ase$enea r#s)undere s)use Annie. Lysandra e !nc# un c')il "i nu "(i$ $#car dac# %a &i des(ul de de"(ea)(# sau des(ul de )u(ernic# 5 sau dac# %a d'ri s# c'nduc# C'r)'ra*ia Lai Tsin. Francie ' s# se reedi(e+e (recu(ul ' s# &ie ' &e$eie !n(r/' lu$e a b#rba*il'r. 7i (u $ai $ul( ca 'ricine ar (rebui s# "(ii c( de -reu es(e. Francie !nc0ise 'c0ii re&u+nd s#/"i a$in(easc#. 3 Crede/$# Annie n/a$ %ru( ca Lysandra s# &ie $'"(eni('area a%erii Lai Tsin. O s# %e+i i$edia( ce a&l# +iarele ' s# &ie e(ic0e(a(# ca 9Cea $ai b'-a(# &e(i*# din lu$e:. O s# &ac# din ea un subiec( de sen+a*ie. Eu n/a$ d'ri( )en(ru ea dec( s# aib# ' c')il#rie n'r$al# s# se $#ri(e s# aib# c')iiL s# &ie &erici(#. As(a e ceea ce a %ru( Mandarinul. El i/a )lani&ica( des(inul. Cnd (er$in# "c'ala %a )leca din San Francisc' "i se %a duce la ,'n- .'n-. O s# l'cuiasc# cu &a$ilia c'$)rad'rului "i ' s# !n%e*e des)re c'r)'ra*ie "i des)re cu$ se c'nduce. O s# !n%e*e cu$ s# &ie Tai Pan al uneia din cele $ai $ari c'$)anii c'$erciale ale lu$ii. ?u+ele lui Annie se s(rnser#. 3 N/' )'*i l#sa s# se duc# !n ,'n- .'n-. 7i !n )lus cnd ai de -nd s#/i s)ui ade%#rulK Francie nu r#s)unse. Se duse la &ereas(r# "i (rase dra)eria -rea )ri%ind !n n'a)(e. Lu$inile 'ra"ului scli)eau !n cea*# dar ea nu le %edea8 !n l'cul l'r %edea &a*a Mandarinului +#cnd )e )a(ul de $'ar(e "i cerndu/i s# re)e(e )r'$isiunea )e care i/' &#cuse. 3 Annie s)use ea !nce( nici c0iar (u nu "(ii ('( ade%#rul. Annie se ridic# ne(e+indu/"i &us(a )e "'ldurile -ener'ase. 3 Francie ,arris'n s)use &uri'as# sun(e$ )rie(ene de a(*ia ani "i !n %ia*a $ea nu e;is(# nici un secre( )e care s# nu/l "(ii. 7i acu$ (u !$i s)ui c# $i/ai ascuns ce%a. Nu c# ar a%ea i$)'r(an*# 5 d'ar dac# e le-a( de Lysandra "i a(unci a$ dre)(ul s# "(iu. Per-a$en(ul sub*ire &'"ni cnd Francie !i b#-# sub nas (es(a$en(ul Mandarinului. 3 2es)re Lysandra "(ii ('( ce e de "(iu(. P'&(i$ ci(e"(e sin-ur#L 3 7(ii c# nu ci(esc !n c0ine+#L "i 'ricu$ nu as(a %'ia$ s# s)un.

3 A(unci nu $ai e ni$ic al(ce%a de s)us. Mandarinul ne/a c#l#u+i( %ie*ile "i "(i$ c# a a%u( dre)(a(e. Acu$ ' %a c#l#u+i )e a Lysandrei "i e de da('ria $ea s# a$ -ri1# ca d'rin*a s#/i &ie !$)lini(#. 4n0#*ndu/"i 0aina Annie !"i aran1a -ulerul de blan# la -(. 3 Nu %reau s# $# cer( cu (ine Francie ,arris'n dar nu sun( de ac'rd "i nu %'i &i nici'da(#. 7i ' s# $# asi-ur c# Lysandra "(ie la cine s# %in# cnd lucrurile n/'r s# $ear-# bine 5 la na"a ei la $#(u"a Annie ac'l'@ Se re)e+i la u"# a)'i e+i(# cu $na )e clan*#. 3 O& Francie ad#u-# ea cu)rins# de re$u"c#ri. A$ %eni( s# (e alin "i nu &ac dec( s# (e nec#1esc. Ce &el de &e$eie sun(K Francie +$bi )rin(re lacri$i !n (i$) ce se !$br#*i"au. 3 E"(i e;ac( aceea"i &e$eie care ai &'s( !n('(deauna Annie Ays-ar(0 "i nu (e/a" iubi dac# ai &i al(&el. 3 6ine $in(e c# (recu(ul e (recu( Francie. =ii('rul c'n(ea+#. Francie cl#(in# din ca). 3 Pen(ru c0ine+i "i (recu(ul &ace )ar(e din %ia*#. 3 Cu a(( $ai r#u $ur$ur# Annie Ays-ar(0 nu$ai )en(ru ea )e cnd se !ndre)(a s)re u"#. Francie ur$#ri &arurile PacEard/ului dis)#rnd !n cea*a n')*ii. Era d'ar 'ra n'u# dar s(rada Cali&'rnia era )us(ie. Sus )e deal %edea lu$inile casei c')il#riei sale. 2esi-ur nu $ai era aceea"i cas# )en(ru c# aceea &usese dis(rus# !n (i$)ul $arelui cu(re$ur din AMHN dar &ra(ele el ,arry ' rec'ns(ruise i$edia(. 9Ca s# ara(e A$ericii "i 'ra"ului c# ni$ic 5 nici $#car %'in*a 2'$nului 5 nu/i )u(ea !n&rn-e )e ,arris'n/i: s)usese el. Nu$ai Francie ' )u(use &ace. Pri%i !n 1's s)re lu$inile !nce*'"a(e ale San Francisc'/ului -ndindu/se la 'a$enii &erici*i care se duceau s# ia $asa sau s# danse+e sau s# %ad# s)ec(ac'le "i sin-ur#(a(ea ' !n%#lui ca ' cea*# rece "i cenu"ie !n-0e*nd/' )n# la 'ase "i &#cnd/' s# (re$ure. Se -r#bi s# arunce !nc# un le$n )e &'c "i se -0e$ui )e s'&a !n%elindu/se !n )#(ur#. Lini"(ea se a"(ernu )es(e ea ca ' cea*#8 bu"(enii (r'sneau "i ceasul (ic#ia dar nu $ai e;is(a nici un al( sune(. 2e )arc# era sin-urul '$ de )e )#$n(. A"a se si$*ise cnd era c')il sin-ur# !n ca$era ei din i$ensa re"edin*# ,arris'n din N'b ,ill. Minu(ele se (rau unui du)# al(ul "i ea !"i )ri%i ceasul. Era $ic "i si$)lu din aur "i &usese cu$)#ra( )en(ru ea cu ani !n ur$# de ?ucE Win-a(e8 "i aces(a era un al( nu$e din (recu( la care nu (rebuia s# se -ndeasc# !n seara aceea. 2ar ' &#cea. 4n $in(e !i a)#ru &a*a lui &ru$'as# !n(uneca(# la &el de clar ca "i cnd s/ar &i ui(a( la ' &'('-ra&ie. Trecuser# ')( ani "i ea !nc# se $ai -ndea la el +i "i n'a)(e. Micul )'r(re( de c')il )e care i/l d#ruise el de un Cr#ciun era ('( )e n')(iera ei ceasul de la el se a&la la $na ei iar a$)ren(a lui e;is(a )e (ru)ul ei. Era nea1u('ra(# !n iubirea )en(ru el "i s)era s# nu/l $ai %ad# nici'da(#. Nu/i s)usese Mandarinul !nain(e de a $uri c# (rebuia s#/"i sc'a(# din $in(e ('( ce se !n($)lase "i s# $ear-# !nain(eK S# nu se ui(e nici'da(# !na)'iK Cl#(in# din ca) 5 era u"'r de s)us dar nu "i de &#cu(. Se ridic# ne(e+indu/"i r'c0ia $'ale "i !n(in+ndu/se. A)'i se !ndre)(# c#(re &ereas(r# "i (rase )erdelele. Pu*in $ai 1's )e s(rad# &iecare &ereas(r# a casei &ra(elui ei s(r#lucea de lu$in# "i un lun"ir de au('$'bile ele-an(e a"(e)(a a&ar#. ,arry d#dea una din celebrele lui )e(receri. Francie "(ia c# !n ciuda +%'nuril'r des)re -reu(#*ile lui &inanciare nu se cru*ase nici ' c0el(uial# )en(ru a se a(in-e )er&ec*iunea )e care ' cerea el. Mncarea era )re-#(i(# de buc#(arul lui &rance+8 %inurile "i

"a$)ania erau &#r# !nd'ial# din cele $ai &ine "i cele $ai bune sere &useser# )r'babil 1e&ui(e de cele $ai &ru$'ase &l'ri )en(ru ca cel )u*in ' du+in# de &l'rari la $'d# s# le aran1e+e !n buc0e(e care s#/*i (aie r#su&larea. =ale*ii )ur(au )r'babil li%reaua b'rd' a casei ,arris'n iar $a1'rd'$ul en-le+ care lucrase cnd%a )en(ru un duce "i des)re care se s)unea c# e $ai sn'b c0iar "i dec( ,arry anun*a 'as)e*ii )e $#sur# ce s'seau. Francie "(ia c# ac'l' se a&lau &e$ei din cele $ai bune &a$ilii )ur(nd r'c0ii de sa(in "i dan(el# de la Mainb'c0er "i bi1u(erii de la Car(ier iar b#rba*ii erau !$br#ca*i !n &racuri. 7i bine!n*eles ,arry a%ea al#(uri cea $ai )r'as)#(# s(arle(# de la ,'llyI''d. Care &#r# !nd'ial# se s(r#duia din r#s)u(eri s#/l $ul*u$easc# )en(ru c# c0iar du)# d'u# di%'r*uri "i cu re)u(a*ia de a &i la &el de "'%in ca "i (a(#l s#u &ra(ele ei cu )'+i*ia lui s'cial# "i cu $ili'anele lui era !nc# ' )ar(id#. Trase )erdelele -ndindu/se cu a$#r#ciune c# sincr'ni+area lui era )er&ec(#. A)r'a)e c# )#rea s# s#rb#('reasc# &iindc# !n s&r"i( Mandarinul Lai Tsin era $'r( "i nu $ai )u(ea $n1i nu$ele ,arris'n. CAPITOLUL G La 'ra uns)re+ece "i 1u$#(a(e ,arry le s)use 9N'a)(e bun#: 'as)e*il'r s#i. 4i )ri%i $ul*u$i( cu$ )leac# cu e;ce)*ia lui ?ucE Win-a(e "i a s'*iei aces(uia Maryanne )e care !i c'nduse )ers'nal )n# la $a"in#. Fa$ilia Win-a(e era ' %ec0e &a$ilie cali&'rnian# a c#rei b'-#*ie da(a de +eci de ani "i se da('ra -rnel'r "i )#$n(uril'r c#il'r &era(e "i b#ncil'r. 2ar &a$ilia lui Maryanne &a$ilia ?ra((le )r'%enea din P0iladel)0ia "i a%ea ' a%ere a(( de %ec0e !nc( ni$eni nu se $ai !n(reba de unde %ine. A%erile %ec0i erau ac'l' din('(deauna. Ta(#l lui ?ucE &usese la Prince('n cu (a(#l lui ,arry bir'ul de a%'ca(ur# Win-a(e se 'cu)a de a&acerile l'r de ani de +ile iar ?ucE "i ,arry se cun'"(eau de/' %ia*# de"i nici'da(# nu &useser# ceea ce se nu$e"(e )rie(eni. O s#ru(# u"'r )e Maryanne )e 'bra+ul )ar&u$a( )e cnd urca !n li$u+ina c'ndus# de "'&er iar ea !i arunc# un +$be( $ic "i rece care nu %enea nicidecu$ din 'c0ii ei &ru$'"i "i %er+i. P#rul ei bl'nd cur-ea !n %aluri )er&ec( scul)(a(e bu+ele !i erau de un r'"u )er&ec( s(r#luci('r iar r'c0ia de sear# de un albas(ru n')(a(ec nu a%ea nici cea $ai $ic# cu(#. Ar#(a de )arc# abia ar &i !nce)u( seara nu ca la s&r"i(ul ei. ,arry "(ia c# Maryanne ?ra((le nu se $#ri(ase cu ?ucE Win-a(e )en(ru c# aces(a era &ru$'s &er$ec#('r "i in(eresan( 5 "i ' )ar(id# bun# )e deasu)ra. Se $#ri(ase cu el )en(ru c# era un b#rba( cu )ici'arele bine !n&i)(e )e (erenul )'li(ic iar ea ad'ra lu$ea )'li(icii. Fa$ilia ei &usese !n C'n-res "i !n -u%erne (i$) de -enera*ii dar ni$eni nu a1unsese )n# la )re"edin*ie. Iar Maryanne as(a s)era )en(ru ?ucE. El &usese sena('r de Cali&'rnia !n ul(i$ii d'is)re+ece ani "i de*inuse )'s(uri '&iciale sub d'i )re"edin*i re)ublicani. Acu$ se %'rbea des)re el ca &iind %ii('rul candida( la Pre"edin*ie. Era e;ac( cu$ )l#nuise Maryanne. 4"i &'l'sise ('a(# )u(erea )e care ' a%ea ca $e$bru al unei &a$ilii cu in&luen*# )'li(ic# !$)reun# cu nu$er'ase in(ri-i "i sc0e$e )en(ru a a1un-e unde d'rea. A%eau ' cas# )e s(rada . din Ge'r-e('In re"edin*a &a$iliei Win-a(e ln-# Sacra$en(' un a)ar(a$en( i$ens )e ParE A%enue "i ' $'"ie i$)'+an(# ?r'adlands !n +'na de %n#('are din NeI Jersey $'"(eni(# de la bunicul ei. A%eau d'i c')ii )'li(ic'"i "i &ru$'"i un -ra1d )lin de cai )ursn-e -ara1e )line de $a"ini scu$)e "i 0ec(are de )a1i"(i u$br'ase )e care se )u(ea lua ceaiul "i se )u(ea 1uca cr'c0e(. Maryanne ?ra((le Win-a(e a%ea ('(ul. Nu e;is(a dec( un sin-ur '$ care )u(ea ')ri dru$ul lui ?ucE s)re Casa Alb# "i acela era ,arry. Maryanne "(ia as(a "i de aceea !l ura. 4i s)use rece> 3 N'a)(e bun# ,arry. Nu )'( s# s)un c# $/a$ dis(ra(. M# (e$ c# %ede(ele de &il$ nu se )rea )rice) la c'n%ersa*ie. Pri%ind $ali*i's la bl'nda )la(ina(# cu ' r'c0ie s(rns# )e (ru) care/l a"(e)(a !n 0'l ad#u-#> 2e"i b#nuiesc c# Gre(c0en are cali(#*i care c'$)ensea+# as(a.

3 Gre(a ' c'rec(# ,arry +$bind "i -ndindu/se ce $are c#*ea e. 2ar era de"(ea)(# as(a (rebuia s# i/' recun'asc#. Ui(e nu$ai cu$ c'ndusese cariera lui ?ucE@ I/ar &i &'s( de &'l's "i lui ' s'*ie ca Maryanne !n l'cul cel'r d'u# )ac's(e cu care se alesese. 3 N'a)(e bun# ,arry s)use "i ?ucE urcndu/se !n li$u+in# "i !n(rebndu/se de ce dracuO (rebuise s# ia cina la ,arry ,arris'n. Era un '$ 'cu)a( (i$)ul lui nu/i a)ar*inea "i Maryanne a%ea -ri1# de aran1a$en(ele l'r 9s'ciale: care erau ('a(e le-a(e de )'li(ic# )en(ru c# !n %ia*a l'r nu e;is(a ni$ic al(ce%a. La c'l*ul s(r#+ii ' )ri%i &uri's )e Maryanne> 3 P'*i s#/$i e;)lici e;ac( de ce ne/a$ )e(recu( seara cu ,arryK s)use el. Nu/l )'( su&eri "i (u "(ii as(a. 3 6i/a$ s)us $ai de%re$e dra-ul $eu nu$ele lui !nc# $ai !nsea$n# $ul( !n San Francisc' iar !n seara as(a a a%u( la el c*i%a 'a$eni cu bani "i &'ar(e $ul(# in&luen*#. 3 Nu dau d'i bani )e ,arry sau )e )rie(enii lui in&luen*i s)use el rece. S# nu/$i $ai &aci as(a %re'da(#. 3 4n de&ini(i% dra-ul $eu bir'ul (#u !nc# se $ai 'cu)# de a&acerile lui. M/a$ -ndi( c# nu e bine s#/l i-n'r#$ )ur "i si$)lu s)use ea c'ncilian(. 2ar dac#/*i dis)lace a(( de (are n/' s/' $ai &ace$. Trecnd )e ln-# casa lui Francie ,arris'n Maryanne 'bser%# c# el !n('arse ca)ul ca s# se ui(e la &eres(rele lu$ina(e dar nu &#cu nici un c'$en(ariu. ,arry le &#cu cu $na ur$#rind $a"ina care c'b'ra )e s(rada Cali&'rnia "i se !ndre)(a c#(re Ays-ar(0 Ar$s unde !nc0iriaser# A)ar(a$en(ul Re-al )en(ru c# Maryanne c'nsidera de )r's( -us( s# !nc0irie+e )re$a(ur A)ar(a$en(ul Pre+iden*ial. 4n 1'sul s(r#+ii nu $ai s(r#luceau lu$ini dec( la Fair$'n( la Clubul Paci&ic Uni'n "i la &eres(rele sin-urei case )ar(iculare de )e s(rada Cali&'rnia cea a sur'rii sale Francie. 4"i a$in(i de re)'r(a1ul des)re $'ar(ea Mandarinului Lai Tsin )e care/l ci(ise $ai de%re$e !n San Francisc' E;a$iner "i de s)ecula*iile des)re a%erea lui. 9Mili'narul Lai Tsin: s)unea (i(lul "i a)'i e%iden( c# $en*i'na %ec0iul scandal le-a( de Francie "i de c0ine+ul ei. Nu$ele ,arris'n era din n'u (r( )rin n'r'i "i din n'u ,arry !"i d'rea s/' '$'are. 4"i s)use cu a$#r#ciune c# dac# Lai Tsin ar &i )l#nui( s#/l dis(ru-# nici c# ar &i )u(u( ale-e un $'$en( $ai bun )en(ru c# $'ar(ea lui de+-r')a %ec0iul scandal ('c$ai cnd ,arry a%ea ne%'ie s# s(ea c( $ai &eri( de 'c0ii )ublicului cel )u*in )n# reu"ea s# dea l'%i(ura cu s'ndele. Urc# !nce( sc#rile aruncndu/i ' )ri%ire scur(# Gre(ei (n#ra ac(ri*# care a"(e)(a !n 0'l. Ea !i +$bi )l#cu( dar el nici $#car nu se ')ri. 3 S)une/i lui ,u&&Eins s# sc'a(# $a"ina "i s/' duc# )e d'$ni"'ara W'l&e !na)'i la 0'(el !i s)use $a1'rd'$ului cnd (recu )e ln-# ea. Ea )ri%i &#r# e;)resie !n ur$a lui8 &useser# !$)reun# (i$) de (rei s#)(#$ni )line de )asiune "i a%ea dre)(ul la un r#$as/bun $#car )'li(ic's dar )n# cnd ,arry a1unse !n bir'ul s#u "i !nc0ise u"a !n ur$a sa el ' ui(ase de1a. Gre(a W'l&e a)ar*inea (recu(ului. ,arry se )r#bu"i !n &'('liul de )iele "i/"i )use )ici'arele )e bir'ul de $a0'n. Fierbea de &urie !$)'(ri%a sur'rii sale Francie "i a lui Maryanne Win-a(e8 !$)'(ri%a )ri$ei )en(ru c# era ' (r&# care/i !$)r'"case nu$ele cu n'r'i !$)'(ri%a celei de/a d'ua )en(ru c# *inea nasul )e sus "i era inaccesibil# "i !n seara aceea !l &#cuse s# si$(# c# ('( !i $ai era su)eri'ar# !n ciuda %ale*il'r lui !n li%rea dineuril'r scu$)e "i &l'ril'r s'$)(u'ase. 7i !n ciuda rela*iei l'r 9c'$)le;e:. ,arry era un b#rba( &ru$'s !nal( cu u$eri la*i "i )ur(a barb# ca (a(#l s#u. A%ea 'c0i s&redeli('ri de cul'are albas(ru/desc0is )#r bl'nd/!nc0is )e care !nce)use s#/l )iard# "i un &ar$ec s'cial bine calcula(. Pre+en(a de ase$enea ' )u(ernic# a(rac*ie )en(ru se;ul ')us. 2ar !n seara aceea Maryanne s(#(use !n drea)(a lui la $as# )e l'cul de 'n'are i-n'rnd %inurile &ine "i

abia a(in-ndu/se de $ncarea delici'as# ca(adicsind din cnd !n cnd s# ascul(e ce/i s)unea cel $ai i$)'r(an( )r'duc#('r "i )r')rie(ar de s(udi'uri de la ,'llyI''d Fe% Abra$s. La un $'$en( da( !"i !n('rsese )ri%irea rece c#(re ,arry "i/i s)usese> 3 ?ucE "i cu $ine a$ !nce)u( s# ne res(rn-e$ !n )ri%in*a 'as)e*il'r. Ne/a$ s(abili( la dineuri si$)le "i la )e(receri $ai $ici $ai in(i$e. 4n )'+i*ia !n care sun(e$ n'i a%e$ i$)resia c# e de )r's( -us( s#/*i &lu(uri a%erea cnd abia a (recu( de)resiunea. 7i +$bise cu +$be(ul ei su)eri'r. Maryanne "(ia c# dineul scn(eie('r &usese $eni( s#/i i$)resi'ne+e )e ea "i )e ?ucE ca "i )e ceilal*i )'(en(a*i &inanciari )e care ,arry s)era s#/i c'n%in-# s# in%es(easc# !n s'ndele lui de )e(r'l "i d'rise s#/l anun*e c# ea una nu se l#sa )#c#li(#. Maryanne "(ia c# ,arry se &'l'sea de ea "i c# &#r# ea nu a%ea nici ' "ans# de a &ace r's( de in%es(i('ri. 7i &ir/ar s# &ie a&urisi(a a%ea dre)(a(e. ,arry !"i (urn# un c'niac r'(ind lic0idul c0i0li$bariu !n )a0arul &in de cris(al ?accara(. 4"i l#s# ca)ul )e )ielea rece a &'('liului a$in(indu/"i de "'cul )r#bu"irii bursei care/i !n1u$#(#*ise )es(e n'a)(e ce/i $ai r#$#sese din a%ere "i care d'ar cu c(e%a +ile !n ur$# i/' deci$ase din n'u. Iar du)# aceea %enise de)resiunea ec'n'$ic# "i banca lui abia dac# su)ra%ie*uise. O nu &usese 'bli-a( s# se arunce de la ' &ereas(r# de )e Wall S(ree( sau s# %nd# $ere )e (r'(uar dar a%erea &a$iliei ,arris'n nu $ai e;is(a. Mai in(rau !nc# ce%a bani 5 da('ri(# n'r'cului )e care/l a%usese cu c*i%a ani !n ur$# "i in(eli-en*ei de a/l e;)l'a(a 5 dar ie"eau i$edia( din n'u din cau+a a&aceril'r lui neren(abile. 2e da(a aceas(a erau s'ndele de )e(r'l8 &'ra +i "i n'a)(e de )es(e un an "i nu -#sise ni$ic. ?anii "i (i$)ul !nce)eau s# se (er$ine "i a%ea ne%'ie "i de una "i de al(a. 7i aces(a era $'(i%ul dineului c's(isi('r din seara aceea. 4"i !n-0i*i lac'$ c'niacul a$in(indu/"i de )'%es(ea bunicului s#u "i de lin-'urile de aur care se adunau !n beciurile ?#ncii Cali&'rnia "i/"i s)use scrbi( c# b#(rnul ne-us('r a%usese dre)(a(e. Aurul era sin-ura in%es(i*ie si-ur# !n %re$uri -rele. 2ar acu$ a%ea ne%'ie de )u*in a1u('r. A%ea ne%'ie de ca)i(al ca s# &inan*e+e ' n'u# c'$)anie care s# cau(e )e(r'l !n lar-ul *#r$uril'r Cali&'rniei "i/l in%i(ase )e ?ucE Win-a(e la cin# ca s#/i !n$'aie )e ceilal*i "i s# se lase $ul"i. 2'rise s# le ara(e c# nu a%ea de &a)( ne%'ie de bani ci d'ar s# )'a(# c'n(a )e %ec0ii )rie(eni cnd era %'rba de un c"(i- si-ur. 2ar Maryanne nu 1ucase cu$ (rebuia !n seara aceea. Se )ur(ase rece "i su)eri'r de )arc# n/ar &i &'s( )rea si-ur# ce c#u(au ea "i ?ucE ac'l' al#(uri de indi%i+ii aceia in&eri'ri. Maryanne era ' c#*ea "i ,arry !"i d'rea s# &i a%u( "i el una ca ea. 4"i $ai (urn# un c'niac. Ce/i (rebuia era ' alian*# nu ' c#s#('rie. Era %re$ea s#/"i -#seasc# ' &e$eie cu bani )u(ere "i a$bi*ie. 4n de&ini(i% ui(e ce $ul( !i &'l'sise lui ?ucE. Iar dac# s'*ia lui ar &i &'s( la &el de rece ca Maryanne el ca "i ?ucE "i/ar &i c#u(a( )l#cerea !n al(# )ar(e. Era si-ur c# &e$eile ca Maryanne nu luau sea$a la as(&el de lucruri. 2e &a)( )r'babil le &#cea c0iar )l#cere din $'$en( ce le scu(ea de disc'n&'r(ul de a/"i $ul*u$i b#rba*ii cnd a%eau a((ea al(e lucruri i$)'r(an(e de &#cu( 5 c')iii casele de c'ndus ser%i('rii ')erele de cari(a(e cr'i('resele !n(lnirile "i ac*iunile )'li(ice dineurile de s(rn-ere de &'nduri "i ('a(e e%eni$en(ele circui(ului s'cial de la Was0in-('n. 2ar !n seara aceea c#*eaua !i !n('rsese s)a(ele cnd de &a)( ar &i (rebui( s# se ui(e recun'sc#('are !n 'c0ii lui "i s# le s)un# (u(ur'r s# in%es(easc# !n s'ndele lui. Mai b#u un c'niac -ndindu/se la &e$eile din %ia*a lui la nes&r"i(ul "ir de a$an(e "i a%en(uri de/' n'a)(e la cele d'u# s'*ii care nu &useser# bune de ni$ic "i la Francie. 2'a$ne !"i a$in(ea de )arc# ar &i &'s( ieri8 (a(#l lui s)unndu/i cnd era d'ar un c')il c# s'ra lui e nebun# "i c# nu $eri(a s# )'ar(e nu$ele de ,arris'n. La !n$'r$n(area $a$ei sale !n*elesese c# el era cel i$)'r(an(. El era &iul "i $'"(eni('rul. Ea nu era dec( ' &a(# "i nu a%ea nici ' i$)'r(an*#. CAPITOLUL B

Francie nu )u(ea d'r$i. Au+ea $a"inile "i %'cile 'as)e*il'r lui ,arry a)'i lini"(ea a"(ernndu/se )es(e 'ra". Min(ea i se !n('arse !na)'i ac'l' unde nu %'ia s# se !n('arc#. Pri$a ei a$in(ire era din s#)(#$na cnd se n#scuse &ra(ele ei. Era !n APMA. A%ea (rei ani "i c'b'rse din )a( !n ca$era c')iil'r de la e(a1ul (rei "i %enise )e sc#ri !n %r&ul )ici'arel'r )n# la )ar(er ca s# %ad# ce era cu ('a(# a-i(a*ia aceea. Sala cea $are cu la$briurile de s(e1ar !n(uneca( cu d'$ul de %i(ralii "i cu )ila"(rii de $ar$ur# i(alian# era lu$ina(# ca +iua. Ser%i('rii )ur(nd li%reaua b'rd' a casei ,arris'n aler-au de c'l'/c'l' sub su)ra%e-0erea lui Mai(land $a1'rd'$ul en-le+ )ur(nd )la('uri cu $ncare c#(re su&ra-erie. A(rna(# de balus(rad# )ri%ea &ascina(# ' lu$e )e care n/' $ai %#+use nici'da(#. 2in su&ra-erie au+ea &rn(uri de c'n%ersa*ie "i rse(e "i %'cea bubui('are a (a(#lui ei l#(rnd un 'rdin c#(re Mai(land. Ma1'rd'$ul ie"ise )e 0'l cu ' &i-ur# i$)asibil# "i re)e(ase 'rdinul unuia din(re ser%i('ri. Ea se s(rnse !n(r/un c'l* iar '$ul (recuse !n -rab# )e ln-# ea !n sus )e sc#ri. C(e%a $inu(e $ai (r+iu se !n('rsese )ur(nd ' b'ccelu*# bine !$)ac0e(a(#. Era &r#*i'rul ei des)re care "(ia c# d'ar$e !n(r/un lea-#n ln-# )a(ul $a$ei ei "i )e care a%usese %'ie s#/l %ad# d'ar ' da(# )en(ru c(e%a $inu(e cnd (a(#l ei era )leca(. 9Pen(ru a/l &eri de $icr'bi dra-a $ea: !i s)usese $a$a ei. Ser%i('rul dis)#ruse !n direc*ia buc#(#riei cu c')ilul "i Francie !"i )use $na la -ur# !n-r'+i(#. A%eau 'are s#/l )un# la cu)('r "i s#/l -#(easc# )en(ru cin#K Se a-#*# !ns)#i$n(a(# de balus(rad#. C(e%a $inu(e $ai (r+iu Mai(land (ra%ers# 0'lul )ur(nd un )la('u i$ens de ar-in( ac')eri( cu un ca)ac. Frica d#du ari)i )ici'arel'r lui Francie "i ea se re)e+i !n 1's )e sc#rile $'c0e(a(e !$)iedicndu/se de ')ri('arele de ara$#8 era a)r'a)e s# cad# )e )'deaua !n )#(ra(e albe "i ne-re. Mar$ura era rece sub )ici'arele ei -'ale. Aler-# s)re su&ra-erie "i in(r# )e u"ile !n(redesc0ise. Masa lun-# s(r#lucea de lu$n#ri ar-in(#rie "i cris(aluri. =inul scli)ea rubiniu !n cara&e "i &u$ul alb#s(rui al (rabucel'r se !nc'l#cea !n aer. Ta(#l ei ,ar$'n ,arris'n era a"e+a( !n ca)ul $esei. Era !nal( b#rb's "i bine le-a(. E$ana )u(erea "i !ncrederea )e care i le d#deau a%erea "i )'+i*ia. Oc0ii !i erau &i;a*i asu)ra lui Mai(land care aducea )la('ul c#(re el. 4"i l'%i )a0arul cu un (ac$ "i cei d'u#+eci "i (rei de b#rba*i din 1urul $esei (#cur# ascul(#('ri. 3 2'$nil'r bubui ,ar$'n %/a$ in%i(a( aici as(#/sear# nu nu$ai )en(ru )l#cerea c'$)aniei du$nea%'as(r# "i nu d'ar ca s# discu(#$ cu$ s# aduce$ asu)ra 'ra"ului -l'ria )e care ' $eri(# s(rn-nd le-#(urile cu C'as(a de Es(. Nu d'$nil'r@ =/a*i !n&ru)(a( din ('( ce are $ai bun de '&eri( casa ,arris'n dar acu$ %reau s# %# ar#( ce%a. Ce%a s)ecial. 4$)in-ndu/"i !na)'i scaunul se ridic# !n )ici'are "i cu un -es( (ea(ral lu# ca)acul de ar-in( de )e )la('u. 2'$nil'r s)use el $ndru )er$i(e*i/$i s# %i/l )re+in( )e &iul "i $'"(eni('rul $eu 5 ,ar$'n Ll'yd ,arris'n 1uni'r. C')ila"ul ac')eri( d'ar cu un scu(ec de bu$bac d'r$ea )e un )a( de &eri-# i-n'rnd rsul "i a)lau+ele. Lund )la('ul de ar-in( ,ar$'n ,arris'n !l ridic# "i c'n(inu#> Un ('as( d'$nil'r )en(ru &iul $eu iar ('*i b#ur# s'le$n !n s#n#(a(ea c')ila"ului. Francie s(#(ea ne'bser%a(# ln-# u"# !n (i$) ce )la('ul de ar-in( cu $ica lui )'%ar# u$an# era (recu( din $n#/n $n# !n 1urul $esei. C')ilul era la &el de ne$i"ca( "i de (#cu( ca )#)u"a ei de cr)#. 2in -( !i sc#)# un *i)#( "i se arunc# de'da(# s)re (a(#l ei. 3 O)re"(e/i (a(a ')re"(e/i s(ri-# ea !$br#*i"ndu/i )ici'rul. Nu/i l#sa s#/l $#nnce@ 3 Francesca@ Furia adnc# din %'cea (a(#lui ei !i !n-0e*# *i)e(ele. Cu un -es( aces(a ar#(# c# (rebuia lua(# de ac'l' "i un ser%i('r !i des&#cu $inile de )e )an(al'nii lui i$acula*i. 3 O s# $# 'cu) de (ine di$inea*# s)use el )e un ('n care/i !n-0e*# sn-ele !n %ine !n (i$) ce era dus# de ac'l'. A(unci a !n*eles Francie )en(ru )ri$a 'ar# c# (a(#l ei n/' iubea.

Ura era un cu%n( ne)'(ri%i( )en(ru a descrie a(i(udinea lui ,ar$'n ,arris'n &a*# de &iica sa8 )en(ru el ea )ur "i si$)lu nu e;is(a. Fiul lui era ceea ce d'rise $ai )resus de 'rice "i ('a(# ener-ia a$bi*ia "i &'r*a lui erau !ndre)(a(e s)re a/l cre"(e )en(ru a/i lua l'cul !n &run(ea ?#ncii ,arris'n "i a al('r $ii de a&aceri ,arris'n care &inan*au %ia*a l'r !ndes(ula(# "i a%erea lui !n c'n(inu# cre"(ere. ,ar$'n )re(insese !n('(deauna c# (a(#l lui )r'%enea din(r/' %ec0e &a$ilie yanEee din P0iladel)0ia "i c# s(r#$'"ii $a$ei sale %eniser# )e May&l'Ier. Ni$ic nu era $ai de)ar(e de ade%#r. Ta(#l lui Ll'yd ,arris'n era !n(r/ade%#r yanEeu dar &usese ne-us('r a$bulan( a c#rui %ia*# &usese dedica(# ideii de a &ace bani ra)id unde se )u(ea !n $'d le-al sau nu "i de a &ace )l#cere 'ric#rei &e$ei a(r#-#('are care se l#sa cuceri(# de as)ec(ul lui !n(uneca( "i as)ru. Ll'yd s'sise la San Francisc' un 'ra" de c'r(uri "i c'libe cu d'u#+eci de d'lari !n bu+unar c"(i-a*i din %n+area de ar$e "i $uni*ie c'l'ni"(il'r din =es(ul Mi1l'ciu. Nu/i (rebui $ul( ca s#/"i duc# (alen(ele )e (erenurile auri&ere unde se a)uc# de ne-us('ri( sc0i$ba( la (r'c sau (r-ui( 'rice de la c'r(uri de )n+# la l')e*i lu$n#ri ceai b#u(ur# $'bile biblii "i )a(uri de ala$# )en(ru b'rdeluri. Une'ri era )l#(i( cu bani -0ea*# al(e'ri !n ac*iuni de (erenuri auri&ere !nc# li)si(e de %al'are. 2ar ac*iunile au &'s( cele care !n &inal au &#cu( din el un '$ b'-a(. Cu &irea lui u"ura(ic# de )as#re de n'a)(e Ll'yd nu )#s(r# ac*iunile8 cu$ de%enir# din inu(ile %al'r'ase "i se ridicar# la ' $ie de d'lari buca(a le %ndu "i cu banii de )e ele cu$)#r# (erenuri !n San Francisc' buc#*i nisi)'ase de )#$n( ie&(in care du)# un an se %indeau la )re*uri &abul'ase. 2e"i nu )use nici'da(# u$#rul s# $unceasc# !n $inele de aur ('( ce a(in-ea Ll'yd se )re&#cea !n lin-'uri de aur care se adunau cu$in*i !n beciurile ?#ncii Cali&'rnia. 4n d'i ani de%eni $ili'nar !n cinci $ul(i$ili'nar dar )re&era !n c'n(inuare a($'s&era dubi'as# a sa(el'r de c'libe din 1urul $inel'r de aur )l#ceril'r urbane ale unui San Francisc' !n )lin# de+%'l(are. 4n(r/' +i se (re+i cu un (rans)'r( de r'c0ii "i )#l#rii cu )ene s'si( direc( de la Paris. 4n San Francisc' era cri+# de &e$ei a"a c# le duse !n sin-urul l'c unde e;is(au "i &e$ei "i bani> la b'rdelurile din 'ra"ul de ln-# $inele de ar-in( =ir-inia Ci(y. =ndu ' 1u$#(a(e de du+in# de r'c0ii "i ni"(e len1erie de $#(ase lui ?essie Mal'ney )r')rie(ara brune(# "i )linu*# a s(abili$en(ului Mal'ney c'nsu$nd "i )ers'nal (ran+ac*ia !n aceea"i sear#. ?essie era ' &e$eie dr#-u*# c'nducea un l'cal ci%ili+a( iar el &#cuse un )r'&i( &ru$'s de )e ur$a (rans)'r(ului8 nu !nse$nase ni$ic $ai $ul( )en(ru niciunul din ei. Nu$ai c# )es(e c(e%a luni a(unci cnd se !n('arse la =ir-inia Ci(y ?essie !l anun*# c# e !ns#rcina(#. A%ea (rei+eci "i )a(ru de ani nu a%usese nici'da(# un c')il "i a%ea in(en*ia s#/l )#s(re+e )e aces(a. Ll'yd ridicase din u$eri !i aruncase c(e%a $ii de d'lari )es(e bar "i/i )r'$isese ne-li1en( c# ' s# 9aib# -ri1# de ea:. A)'i ui(ase c'$)le( de ('a(e. Cnd un an $ai (r+iu se !n('rsese la =ir-inia Ci(y i se s)usese c# ?essie $urise la na"(ere "i c')ilul 5 un b#ia( 5 era crescu( de (r&e. Pri%ise c')ilul care d'r$ea !n(r/un c'" de r#c0i(# )e barul d# $a0'n !n (i$) ce !n 1urul lui )lu(ea un &u$ $urdar de (rabuc "i cu%in(e !nc# "i $ai $urdare. Lund c'"ul )'rnise c#(re u"#. 9Qs(a e c')ilul $eu: s)usese el &er$. 9Fiul $eu. 7i %ine cu $ine acas#.: 2ar $ai !n(i (rebuia s# c'ns(ruiasc# ' cas#. 4"i alesese cu -ri1# (erenul !n %r&ul dealului a)r'a)e )#r#si( "i c'ns(rui )ri$a din(re $arile re"edin*e care a%eau s#/l &ac# &ai$'s. Mai (r+iu l'cul a%ea s# &ie nu$i( 9N'b ,ill: )en(ru c# cei care l'cuiau ac'l' erau ca nababii din es(ul *#rii cei $ai )u(ernici 'a$eni din San Francisc' $ai b'-a*i ca !n %ise. C0el(ui $ai bine de un $ili'n de d'lari )en(ru a crea )en(ru &iul s#u un )ala( "i )en(ru a se asi-ura c# ('(ul es(e de cea $ai bun# cali(a(e. 4n (i$) ce se c'ns(ruia casa !"i !nc0irie un a)ar(a$en( la 0'(elul Orien(al unde/"i

l#s# &iul !n -ri1a a (rei d'ici "i se !n('arse la %ec0ile sale 'biceiuri l'cuind !n )rea1$a $inel'r de ar-in(. Cnd !n cele din ur$# casa &u -a(a 'cu)a a)r'a)e ' s(rad# !n(rea-#. A%ea "ai+eci de ca$ere inclusi% un sal'n cu )an'uri )ic(a(e aduse din(r/un cas(el din Fran*a ' sal# de bal cu '-lin+i c')ia(e du)# cele de la =ersailles "i )'dele "i s#li de baie din $ar$ur# i$)'r(a(# din I(alia. 4n cas# $ai erau (rei su(e de a)lice de ar-in( "i )a(ru+eci de candelabre de cris(al de la =ene*ia )#duri !n(re-i de la$briuri de s(e1ar "i ' scar# din(r/' cas# !n s(il iac'bin adus# din An-lia. Feres(rele !nal(e erau ac')eri(e cu )erdele de sa(in "i ca(i&ea i$)'r(a(e din Ly'n iar )e 1's erau c'%'are su)erbe din Persia. Gra1durile din s)a(ele casei ri%ali+au !n lu; cu re"edin*a a%eau b';e din le$n de (randa&ir !$)'d'bi(e cu ar-in( )'dele de $'+aic c'%'are de ?ru;elles "i candelabre ele-an(e. Casa era sen+a*ia 'ra"ului ca "i s(ilul de %ia*# s(r#luci('r al lui Ll'yd. Fiul lui ,ar$'n &u crescu( de d'ici "i -u%ernan(e "i la "a)(e ani c'nducea de1a casa ca un (iran8 cu%n(ul lui era le-e. 9Ara(#/le &iule: s)unea (a(#l s#u )ri%indu/l )e ,ar$'n dnd 'rdine ca$eris(el'r. 9Ara(#/le cine e s(#)nul casei.: La +ece ani Ll'yd !l (ri$ise la ' "c'al# !n es( ca s# !n%e*e cu$ s# se )'ar(e !n c'$)ania b#rba*il'r. 9Ai s(a( )rea $ul( )rin(re &e$ei )ln-#ci'ase: !i s)usese el. ,ar$'n a%ea ' in(eli-en*# $edie era !nal( bl'nd "i &ru$u"el "i a%ea ' -r#$ad# de bani de arunca(. I$edia( !"i -#si un -ru) de a-0i'(an*i "i as(&el se bucur# de anii de "c'al# "i de c'$)ania b#rba*il'r. La ')(s)re+ece ani se duse la Prince('n de unde se !n('arse cnd !$)linise d'u#+eci "i unu cu ' di)l'$# "i cu sen(i$en(ul )r')riei i$)'r(an*e. 2e%enise aris('cra( )es(e n'a)(e. 2e aceea )en(ru el &u un "'c !n-r'+i('r cnd !n(r/' n'a)(e ce%a $ai bea( ca de 'bicei Ll'yd !i s)use ade%#rul des)re $a$a sa ?essie Mal'ney de la b'rdelul Mal'ney. 2e%as(a( ,ar$'n !nc0ise secre(ul !n ini$# "i ura )en(ru 9$a$a: sa de%eni ' ur# a)rins# &a*# de ('a(e &e$eile. Pen(ru un b#rba( (n#r "i &ru$'s ,ar$'n nu/"i &#cu )rea $ul( de ca). Pre&era c'$)ania $asculin# "i e%eni$en(ele s)'r(i%e iar )e &e$ei le c'nsidera ' ras# in&eri'ar# ele e;is(au nu$ai ca s# dis(re+e b#rba*ii "i nu %al'rau c( banii )e care/i c0el(uiau ace"(ia )e ele. Ll'yd $uri cnd ,ar$'n a%ea d'u#+eci "i d'i de ani "i aces(a se (re+i sin-urul $'"(eni('r al unei a%eri calcula(e la $ai $ul( de ')(+eci "i cinci de $ili'ane de d'lari. 4"i !n$'r$n(# (a(#l cu ' i$ens# )'$)# dnd la re"edin*a ,arris'n ' rece)*ie la care )ar(ici)ar# ('a(e n'(abili(#*ile 'ra"ului San Francisc' care !"i &#cuser# a%erile la &el ca (a(#l lui ,ar$'n. 2u)# aceas(a se a)uc# s# re&ac# i$a-inea &a$iliei ac')erind re)u(a*ia lui Ll'yd "i de(aliile )r')riei sale na"(eri "i se adnci !n a&aceri. T'a(e aces(ea !i reu"ir# de $inune "i !n (rei ani de%enise unul din s(l)ii s'cie(#*ii din San Francisc' "i/"i dublase a%erea. 4n )ri%in*a %ie*ii sale )ar(iculare "i a )redilec*iil'r se;uale era discre( iar %ia*a sa )ublic# era un $'del de c'rec(i(udine. La (rei+eci "i d'i de ani era !nc# celiba(ar dar d'rea un &iu un $'"(eni('r care s# duc# $ai de)ar(e nu$ele ,arris'n "i (radi*ia a"a c# !nce)u s# cau(e ' s'*ie )'(ri%i(#. Pe 2'l'res de S'(' ' cun'scu la un bal la un %ecin din N'b ,ill. 4n (i$) ce ' !n%r(ea !n(r/un %als cu $na lui )e (alia ei sub*ire ,ar$'n se -ndea $ai )u*in la &ru$use*ea "i la 'c0ii ei de sa&ir "i $ai $ul( la arb'rele ei -eneal'-ic )en(ru c# &a$ilia de S'(' descindea din aris('cra*ii s)ani'li "i era &ai$'as# )en(ru &a)(ul c# a%ea $ai !n('(deauna b#ie*i. Iar el &iul unui ne-us('r a$bulan( yanEeu "i al unei (r&e !"i d'rea rela*ii s'ciale la &el de $ul( cu$ !"i d'rea un &iu. 7(ia c# &a$ilia de S'(' &usese cnd%a b'-a(# s(#)nind $ai $ul(e $ii de acri de )#$n( dar nenu$#ra*i ani de )r'as(# ad$inis(rare &#cuser# ca a%erea l'r s# se reduc# la ' $ic# &er$# !n %alea S'n'$a. Nu a%eau bani 5 dar arb'rele l'r -eneal'-ic $er-ea )n# la re-ina Isabela a S)aniei.

Ceruse ' !n(lnire cu (a(#l lui 2'l'res8 i$edia( se a1unsese la ' !n*ele-ere "i se se$nase c'n(rac(ul de c#s#('rie. Fa$ilia de S'(' )#r#sise &er$a ca s# se $u(e !n Me;ic "i !n c(e%a s#)(#$ni &a(a se (re+ise $er-nd s)re al(ar !n Ca(edrala S(. Mary sub )ri%irile a ' su(# de 'as)e*i ale"i )e s)rncean# ca s'*ie a lui ,ar$'n ,arris'n. 4n acel $'$en( (a(#l ei rede%eni un '$ b'-a( iar ea de%eni )r')rie(a(ea s'*ului ei )en(ru a &i &'l'si(# cnd a%ea aces(a c0e& )en(ru a &i ani$al de )r#sil# "i )en(ru a )ar(ici)a la acele 'ca+ii )ublice cnd )re+en*a unei s'*ii era c'nsidera(# necesar#. 2'l'res "(ia de ce se !nsurase ,ar$'n cu ea "i '&(# u"ura(# cnd !"i d#du sea$a c# era !ns#rcina(#. ,ar$'n c0e$# cel $ai bun d'c('r din San Francisc' )en(ru a ' e;a$ina8 !i )#+ea s#n#(a(ea ca un uliu dar ea sl#bea "i se '&ilea. Oc0ii !i de%eniser# i$ense lacuri albas(re )e &a*a )alid# iar )#rul ne-ru !"i )ierduse s(r#lucirea. ,'(#rnd c# cea*a "i dealurile din San Francisc' nu erau bune )en(ru ' &e$eie !ns#rcina(# ,ar$'n ' (ri$ise !n n'rd la %ec0ea &er$# a &a$iliei !n %alea S'n'$a unde ' l#s# !n -ri1a unei in&ir$iere. Aduse la &er$# %aci de Jersey ca s# aib# la)(e )r'as)#( "i s$n(n#8 c'$and# celui $ai bun $#celar din San Francisc' s#/i )re-#(easc# cea $ai -us('as# carne )e care ' !$)ac0e(a !n -0ea*# "i ' (ri$i(ea +ilnic la &er$#8 an-a1a un buc#(ar s)ecial care s# su)ra%e-0e+e die(a s'*iei sale "i s#/i &ac# de $ncare. 2'l'res nu a%ea dec( n'u#s)re+ece ani "i se si$*ea ca ' %i*ea care era !n-r#"a(# )en(ru (#iere. Era ' &a(# binecrescu(# cu ' %'ce blnd# "i (i$id# !i era &ric# de r#ceala s'*ului ei &a*# de ea "i era !n-r'+i(# de &uria lui. T'( ce &#cea era ca s#/i )lac# lui8 &elul !n care/"i )ur(a )#rul ne-ru )rins !n(r/un c'c ele-an(8 &elul cu$ se !$br#ca discre( dar c's(isi('r cu$ se )'(ri%ea s'*iei unui '$ b'-a(8 &elul cu$ se )ur(a +$bind al#(uri de el !n )ublic sau )re+idnd $asa la cin#. 2ar cnd erau sin-uri s(#(ea !n a)ar(a$en(ele ei de)ar(e de el. Pen(ru c# a"a %'ia el s# &ie. 7i 2'l'res "(ia cu cer(i(udine c# *inea la cinii lui d'-ii -er$ani .in- "i Prince $ai $ul( dec( la ea. Cnd sarcina ei a1unsese !n "a)(e luni ,ar$'n ' aduse !na)'i la San Francisc' !n-ri1'ra( c# se )u(ea ca na"(erea s# se )r'duc# $ai de%re$e. 2'l'res $ai slab# "i cu bur(a $ai $are &u ins(ala(# !n(r/un a)ar(a$en( s)ecial redec'ra( la )ar(er ca s# nu &ie ne%'ie s# se 'b'seasc# urcnd sc#rile. Nu a%ea %'ie s# se dea 1's din )a( )n# la )rn+ "i era dus# la ' scur(# )li$bare cu (r#sura !n &iecare +i la 'ra (rei. Murea de )lic(iseal# "i era !n-r'+i(# c# ar &i )u(u( s# nu/i d#ruiasc# s'*ului ei &iul )e care cu a((a !ncredere !l a"(e)(a de la ea. Nu a%ea )e ni$eni cu care s# se s&#(uiasc#8 $a$a ei era $'ar(# "i nu a%ea sur'ri. Ta(#l "i &ra*ii ei luaser# d'(a )e care ' '&erise ,ar$'n "i !"i cu$)#raser# ' $'"ie !n(ins# )e $alul lacului C0a)ala la Jalisc' !n Me;ic iar ea nu a%ea nici ' )rie(en# de %rs(a ei. 2e)ri$area se a"(ernea asu)ra ei ca ' )#(ur# -rea8 !"i d'rea s# nu se nasc# nici'da(# c')ilul. Nu si$*ea nici un &el de e$'*ie &a*# de c')il8 dac# era b#ia( a%ea s# &ie c')ilul lui ,ar$'n "i ea n/ar &i a%u( ni$ic de/a &ace cu el8 dac# era &a(# ,ar$'n a%ea s/' urasc# )e ea )en(ru as(a. Oricu$ ar &i &'s( ea nu a%ea dec( de )ierdu(. Cnd !n cele din ur$# !nce)ur# c0inurile &acerii !n(r/' n'a)(e cald# de se)(e$brie ,ar$'n &u c0e$a( de la Clubul Paci&ic unde cina cu )rie(enii $ul( $ai des dec( cina acas# cu s'*ia. Cu %'cea (re$urnd de e$'*ie !i )r'$ise lui 2'l'res c# ('(ul a%ea s# &ie !n 'rdine c# cei $ai buni d'c('ri erau ac'l' 5 (rei d'c('ri 5 "i c# du)# ce se (er$ina ('(ul a%ea s#/i cu$)ere un ia0( $ai $are dec( N'r(0 S(ar al lui =anderbil(. 4n )ri$#%ara ur$#('are cnd ea a%ea s# se si$(# $ai bine iar c')ilul a%ea s# &ie des(ul de $are ca s# )'a(# &i l#sa( sin-ur %'r )leca !n %acan*# !n Eur')a. 4i )r'$ise s#/i cu$)ere r'c0ii "i bl#nuri de la W'r(0 din Paris ' (iar# de dia$an(e de la bi1u(ierii din L'ndra un )ala++' la =ene*ia 'rice ar &i d'ri(. 2ar 'c0ii lui ,ar$'n erau duri cnd )ri%i !n(r/ai ei. 9Cnd !l %'i a%ea )e &iul $eu: ad#u-# el cu un +$be(. A)'i ' b#(u )e $n# "i ' l#s# !n -ri1a cel'r (rei d'c('ri e$inen*i.

Tra%aliul dur# (rei+eci "i "ase de 're !n-r'+i('are "i la s&r"i( cnd c')ilul se n#scu d'c('rii se ui(ar# unul la al(ul "i cl#(inar# din ca) cu -ra%i(a(e. ,'(#rr# c# cel $ai b#(rn din(re ei (rebuia s#/i s)un# (a(#lui. 3 M# (e$ c# e &a(# d'$nule s)use d'c('rul ?ens'n re$arcnd !n sinea sa c# )en(ru )ri$a 'ar# !n carier# se scu+a )en(ru na"(erea unui c')il. ,ar$'n nu s)use ni$ic. Se duse la &ereas(r# "i )ri%i !n (#cere la casa de )es(e dru$. 2u)# ' %re$e s)use> 3 Cnd %a )u(eaLK A$in(indu/"i c'n%ersa*ia des)re c#l#('ria !n Eur')a d'c('rul r#s)unse> 3 Cnd %a )u(ea c#l#('riK P#i a a%u( ' na"(ere -rea. S# +ice$ )a(ru sau cinci luni. 3 Nu )r's(ule se r#s(i ,ar$'n !n('rcndu/se cu s)a(ele la &ereas(r# "i )ri%indu/l ar'-an(. =reau s# s)un cnd %a )u(ea c'nce)e din n'uK 2'c('rul !l )ri%i !n 'c0i. 3 2'$nule ,arris'n s)use el )e un ('n -lacial s'*ia du$nea%'as(r# de abia a n#scu(. 7i de"i nu a*i !n(reba( de ea *in s# )reci+e+ c# es(e e)ui+a(# "i are dureri. Mai )'a(e a%ea c')ii $ul*i ani de acu$ !nain(e "i &#r# !nd'ial# %# %a d#rui &iul. 4n(re (i$) s/ar )'(ri%i ' )ur(are $ai cu%iinci'as#. ,ar$'n ridic# din u$eri. 3 4$i )are r#u d'c('re. Un &iu !nsea$n# $ul( )en(ru $ine. 3 7i la &el de $ul( s)use d'c('rul s)er c# !nsea$n# "i ' &iic#. ,ar$'n nu %eni s/' %ad# )e 2'l'res iar ea !"i d'rea s# $'ar#. 4i sec# la)(ele "i &u -#si(# !n -rab# ' d'ic#. 2e &iecare da(# cnd !i era adus c')ilul 2'l'res !n('rcea &a*a la )ere(e8 c')ilul era si$b'lul %iu al nereu"i(ei ei. Trei +ile $ai (r+iu ,ar$'n b#(u la u"a d'r$i('rului ei. Nu/i aduse nici un dar nici $#car &l'ri ci se a)r')ie de )a( "i ' )ri%i cu r#ceal#. 3 E"(i )alid# 'bser%# el. Cnd (e si$*i des(ul de bine cred c# ar (rebui s# (e !n('rci la &er$#. Ac'l' (e )'*i !n(re$a. 4n (i$) ce d#dea din ca) !n (#cere de-e(ele i se !ncle"(aser# )e cearcea&. El c'n(inu#> 3 Fa$ilia (a "i a $ea sun( cun'scu(e )en(ru c# au &ii. Fa)(ul c# )ri$ul c')il e &a(# nu c'n(ea+#. Ur$#('rul %a &i b#ia(. Ea !n(reb# (i$id> 3 N/ai %rea s/' %e+iK ,ar$'n abia dac# )ri%i b'ccelu*a r'+ adus# de d'ic#. 3 M/a$ -ndi( c# $i/ar )l#cea s/' nu$esc Francesca s)use 2'l'res du)# $a$a $ea. ?ine!n*eles dac# nu )re&eri nu$ele $a$ei (ale ad#u-# ea -r#bi(. 3 Francesca e un nu$e )'(ri%i( re)lic# el !ndre)(ndu/se c#(re u"#. 2ar b'(e+ul %a &i !n in(i$i(a(e. 2'l'res acce)(#. 4n*ele-ea c# nu a%ea s# &ie $are s#rb#('are )en(ru na"(erea unei &e(e "i c# %ia*a ei ca s'*ie a lui ,ar$'n ,arris'n de)indea de na"(erea unui &iu. Iar ,ar$'n era un b#rba( &'ar(e ner#bd#('r. ,ar$'n le (ri$ise )e 2'l'res "i )e &e(i*# !na)'i la &er$# a)'i c'nsul(# un n'u d'c('r !n le-#(ur# cu res(abilirea rela*iil'r $ari(ale lund !n c'nsidera*ie c'ns(i(u*ia delica(# a s'*iei "i )r')ria lui d'rin*# ar+#('are de a a%ea un &iu. Nu se duse nici'da(# s#/"i %ad# s'*ia sau c')ila !n cele "ase luni c( !i )rescrisese d'c('rul s# a"(e)(e dar e;ac( !n +iua cnd abs(inen*a &'r*a(# lu# s&r"i( (ri$ise du)# ele s# &ie aduse !na)'i la San Francisc'. 2'l'res )ri%i !na)'i cu re-re( cnd (r#sura )lec# de la &er$#. Fer$a era d'ar ' s(ruc(ur# si$)l# de le$n cuib#ri(# !n(r/' %ale cu )ad'curi cu iarb# %erde -arduri de bu"(eni "i )l')i !nal*i

"i &'"ni('ri dar era $ai a)r'a)e de un c#$in dec( $#rea*a re"edin*# din N'b ,ill. Aici -#sise )l#ceri si$)le !n l'cul lu;ului -#sise lini"(ea !n l'cul )er$anen(ei &rici &a*# de s'*ul s#u "i a1unsese s#/"i cun'asc# &iica. Francesca crescuse &ru$'s !n aerul )r'as)#( de la *ar# "i la "ase luni era un c')il r'bus( cu 'bra1ii !$bu1'ra*i cu )#rul bl'nd al (a(#lui ei "i cu 'c0ii de sa&ir ai $a$ei sc#)#rnd de in(eli-en*# "i de &ericire. Pe 2'l'res ' !n-r'+ea !n('arcerea !n casa i$ens# "i !nc#rca(#8 !"i d'rea s# )'a(# r#$ne )en(ru ('(deauna la &er$#. 7i !n )lus "(ia e;ac( de ce &usese c0e$a(# !na)'i. I$edia( ce se !n('arser# Francie &u ins(ala(# cu d'ica !n ca$era de la e(a1ul (rei 5 de)ar(e de a)ar(a$en(ele )#rin*il'r. 2'l'res !"i relu# l'cul al#(uri de s'* la e%eni$en(ele s'ciale 5 "i !n )a(. Cnd ,ar$'n era la banc# la Clubul Paci&ic sau la !n(lniri de a&aceri 2'l'res reu"ea s# )e(reac# ce%a (i$) ce Francie. Micu*a ei &iic# c'n(inua s# creasc# "i 2'l'res s)era ca dra-'s(ea ei s/' des)#-ubeasc# )en(ru indi&eren*a (a(#lui ei. Ini*ial ca$era c')iil'r &usese dec'ra(# )en(ru a"(e)(a(ul &iu8 era s(r#luci('are lu$in'as# "i %esel# cu c'%'are albas(re "i )erdele albe a)re(a(e "i un lea-#n dr#-u* )lin de dan(ele. Francie era dus# la )li$bare +ilnic !n(r/un c#ruci'r s)ecial adus de la L'ndra. 2'l'res "(ia c# ,ar$'n n/' iube"(e8 ' (ra(a cu cur('a+ie dar dis(an( nu$ai c# acu$ nu se $ai si$*ea sin-ur# )en(ru c# ' a%ea )e Francie. 2ar (recur# "ase luni "i !n ciuda in%a+iil'r lui n'c(urne asu)ra (ru)ului ei ('( nu r#$#sese -ra%id# "i si$*ea cu$ s'*ul ei !"i )ierde r#bdarea. 2u)# un an ' duse la un s)ecialis( din NeI D'rE care declar# c# 2'l'res era e)ui+a(#. 3 Te s(r#duie"(i )rea (are !i s)use d'c('rul lui ,ar$'n. Ui(# de &#cu(ul c')iil'r "i las# na(ura s#/"i ur$e+e cursul. Cur(ea+/' )u*in ac'rd#/i $ai $ul(# a(en*ie &#/' s# se rela;e+eL ,ar$'n re&lec(# la ce/i s)usese d'c('rul a)'i (ele-ra&ie bir'uril'r sale "i anun*# )e ('a(# lu$ea c# a%ea s# li)seasc# ' %re$e. 2u)# ce !nc0ine a)ar(a$en(ul nu)*ial de )e %asul S. S. A$erica ' in&'r$# )e 2'l'res c# ' duce !n Eur')a. C'n%ins c# un ase$enea %'ia1 r'$an(ic a%ea s/' )un# )e 2'l'res !n dis)'+i*ia )'(ri%i(# )en(ru a &ace un c')il ' duse )es(e A(lan(ic la Paris L'ndra R'$a "i =ene*ia dar du)# ')( luni (rebui s#/"i recun'asc# !n&rn-erea. 2'l'res ('( nu era !ns#rcina(# iar a&acerile !i s'lici(au )re+en*a la San Francisc'. A)'i )e dru$ul de !n('arcere c#(re NeI D'rE se )e(recu $irac'lul. 2'l'res ' "(iu i$edia( 5 "(ia )ur "i si$)lu a"a cu$ "(iu !n('(deauna &e$eile 5 dar nu/i s)use ni$ic lui ,ar$'n )n# )es(e c(e%a s#)(#$ni la $icul de1un. El ' )ri%i &i; cu &a*# 0irsu(# s(r#lucind de sur)rindere "i )l#cere. 3 E"(i si-ur#K ' !n(reb#. Ea d#du cal$# din ca). 3 Abs'lu( si-ur#. A$ &'s( de1a la d'c('rul ?ens'n "i el $i/a c'n&ir$a(. 3 E"(i bineK E ('(ul !n re-ul#K Ea '&(# cnd !n(lni )ri%irea nelini"(i(# a 'c0il'r lui alba"(ri. 3 T'(ul es(e abs'lu( n'r$al ,ar$'n. M# r'- d'ar ca de da(a as(a s# &ie &iul )e care/l d're"(i. 3 O s# &ie s)use el !ncre+#('r !n &a)(ul c# s'ar(a nu %a !ndr#+ni s#/i dea lui ,ar$'n ,arris'n )en(ru a d'ua 'ar# ' car(e )r'as(#. 2'l'res "i Francie &ur# (ri$ise )en(ru a d'ua 'ar# la &er$# )en(ru "ase luni de $inuna(# )ace "i sin-ur#(a(e. 2ar (i$)ul (recu )rea re)ede "i -ras# ca un %i*el de dus la (#iere 2'l'res se %#+u )en(ru a d'ua 'ar# ins(ala(# !n a)ar(a$en(ul de la )ar(er iar Francie &u e;ila(# !n ca$era de la al (reilea e(a1. 4n s)a(ele dr#-#l#"eniei de )#)u"# a lui Francie la (rei ani se ascundea ' $in(e &'ar(e ascu*i(#. 2'l'res ' !n%#*ase al&abe(ul c( s(#(user# la &er$# "i de1a )u(ea le-a la'lal(# li(erele "i

)u(ea ci(i c(e%a cu%in(e din c#r*ile ei de )'%e"(i. 7(ia s# nu$ere )n# la +ece "i/"i )u(ea le-a sin-ur# "ire(urile la -0e(u*e de"i nu !n('(deauna le )unea !n )ici'rul )'(ri%i(. Oc0ii ei erau 'c0ii alba"(ri sc#)#r#('ri ai $a$ei &e*i"'ara a%ea &'r$# de ini$i'ar#8 Clara (n#ra d'ic# !i )unea )e $'a*e !n &iecare sear# )#rul lun- bl'nd/ar-in(iu iar di$inea*a i/l )ie)(#na !n bucle b'-a(e. 2ar (a(#l ei n/' %edea dec( cnd Clara ' aducea !n sal'n la 'ra "ase !n &iecare +i ca s# s)un# n'a)(e bun#. Era )r'as)#( s)#la(# buclele !i luceau "i )ur(a r'c0i*e de bu$bac scr'bi( cu nes&r"i(e rnduri de dan(el#. 2'l'res ' lua !n bra*e "i ' s(rn-ea "i ' s#ru(a a)'i c')ilul se a)r')ia de scaunul (a(#lui. 9N'a)(e bun# )a)a: !i s)unea cu %'cea ei li$)ede "i ciri)i('are &#cndu/i ' $ic# re%eren*#. 9N'a)(e bun# Francesca: !i r#s)undea el ridicnd 'c0ii )en(ru ' cli)# din San Francisc' C0r'nicle. A)'i d'ica ' lua de $n# "i ' sc'(ea din sal'nul %as( "i ')ulen( ducnd/' !na)'i !n si-uran*a ca$erei c')iil'r. CAPITOLUL R 2in +iua cnd se n#scu &ra(ele ei %ia*a lui Francie se sc0i$b#. Ta(#l ei 'rd'n# s# &ie $u(a(# i$edia( !n(r/' ca$er# $ic# de la e(a1ul )a(ru c0iar ln-# scara ser%i('ril'r !n (i$) ce &ru$'asa ca$er# )en(ru c')ii era redec'ra(# cu c'%'are n'i )erdele n'i "i d'(a(# cu un lea-#n $inuna( lucra( !n ar-in( $asi%. Francie %#+u bebelu"ul !n lea-#n cnd &u adus !n sal'n )en(ru b'(e+ "i 'c0ii i se $#rir# de uluire ui(ndu/se la $e(rii de dan(el# cre$ care dra)au ar-in(ul s(r#luci('r la &unda albas(r# "i la &e*i"'ara $ic# "i r'+alie a c')ila"ului care )ln-ea du)# biber'nul lui. 4n(r/un &el sau al(ul du)# ce ca$era c')iil'r &u (er$ina(# ea nu se $ai !n('arse nici'da(# ac'l' "i bebelu"ul ,ar$'n ,arris'n 1r. sau ,arry cu$ !i s)unea (a(#l ei d'$nea )es(e ea !n sin-ur#(a(e 5 dac# nu )une$ la s'c'(eal# 1u$#(a(ea de du+in# de d'ici "i a1u('are de d'ici "i ca$eris(e an-a1a(e )en(ru a/l r#s&#*a "i a se !n%r(i !n 1urul lui !n (i$) ce Francie !"i )#s(r# c#$#ru*a de )e scara de ser%iciu. Ca$era se a&la la n'rd "i era $ic# "i !n(unec'as# dar ei nu/i )#sa )rea $ul( )en(ru c# &ereas(ra d#dea s)re -ra1duri "i )u(ea %edea cu$ erau !n-ri1i*i caii "i/i )u(ea ascul(a )e ser%i('ri br&ind !n cur(e !n (i$) ce )uneau ru&ele la usca( sau &u$au ' *i-ar# in(er+is#. Cnd Clara (n#ra ei d'ic# ' -#si a(rnnd )e 1u$#(a(e )es(e &ereas(r# "'cul ' &#cu s# ac*i'ne+e. 3 Trebuie s# )r'(es(e+ c# &e(i*a es(e *inu(# !n c#$#ru*a aceea d'$nule s)use ea !n&run(ndu/"i s(#)nul !n )r')riul brl'-. 3 7i de ce $# r'-K !n(reb# el dis(an( de abia )ri%ind/'. 3 P#i e )rea $ic#. E !n(uneca(# "i $esc0in# iar a+i era a)r'a)e s# cad# )es(e -ea$. Aia e ' ca$er# de ser%i('r ad#u-# ea cu ('a(# $ndria )'+i*iei sale )en(ru c# ' d'ic# era c'nsidera(# deasu)ra ser%i('ril'r "i nu e un l'c )'(ri%i( )en(ru &iica s(#)nului casei. 3 As(a ' s# 1udec eu re)lic# ,ar$'n cu un ('n -lacial. O s#/i s)un lui Mai(land s#/*i )l#(easc# salariul )n# la s&r"i(ul lunii "i ' s# )leci i$edia(. 3 S# )lecK Clara era !$)ie(ri(#. 2ar euL nu )'( s# )lecL Cine ' s# aib# -ri1# de FrancieK 3 Cred c# ser%i('rii sun( )er&ec( ca)abili s# se descurce cu un c')il de (rei ani. 4n ul(i$a %re$e a$ desc')eri( c# a de%eni( $ul( )rea 'bra+nic# sub su)ra%e-0erea (a. Te r'- s# nu (rn(e"(i u"a cnd )leci. Francie !i &#cu (ris(# cu $na !n (i$) ce Clara cu %ali+ele s(rnse !n $inile !n$#nu"a(e c'b'ra dealul !nl#cri$a(#. Iar a d'ua +i un $unci('r ins(ala bare de &ier la &ereas(ra ei $icu*#. 9Pen(ru si-uran*a lui Francesca: s)use (a(#l ei.

Sarcina lui 2'l'res &usese una di&icil# "i anul care ur$# nu ie"i din ca$er# as(&el !nc( nu "(iu nici'da(# e;ac( ce se !n($)la. Cnd (a(#l ei era )leca( Francie s(#(ea )rin )rea1$# )ri%ind cu$ in(r# "i ies d'c('rii "i in&ir$ierele. Iar cnd "(ia c# $a$a ei e sin-ur# se s(recura )e u"# "i %enea )n# la )a(ul ei. 2e cele $ai $ul(e 'ri 2'l'res a%ea 'c0ii !nc0i"i "i +#cea la &el de lini"(i(# ca )#)u"a de cr)# a lui Francie. 2ar al(e'ri !"i s#l(a ca)ul de )e $ald#rele de )erne br'da(e "i/i +$bea lui Francie. 9=in' dra-a $ea: !i s)unea blnd b#(nd cu )al$a )e )ar(ea de )a( -'al# unde d'r$ise cnd%a ,ar$'n care de cnd era b'lna%# se $u(ase !n )r')ria sa ca$er# )e acela"i e(a1. 9Ce $ai &aci (u )uiul $euK: ' !n(reba ciu&ulindu/i lui Francie )#rul bl'nd care a(rna lins acu$ cnd nu $ai era Clara care s#/l )un# )e $'a*e "i s#/l bucle+e. Nici cura( nu era )en(ru c# ser%i('rii erau ('*i a(( de 'cu)a*i8 cu ('*ii a%eau sarcinile l'r iar d#d#ci(ul lui Francie "i s)#la(ul )#rului ei nu se nu$#rau )rin(re ele. Francie !"i s)unea !n +iua aceea c# d'r$i('rul $a$ei ei $ir'ase a &l'ri "i a )as(ile r'"ii "i a )ar&u$ul ei )re&era( 5 l#cr#$i'are 5 "i se si$*ea bine "i !n si-uran*# -0e$ui(# ln-# ea sub )la)u$a de $#(ase cre$. 3 Te si$*i $ai bine $a$aK !n(reb# ea (e$#('are. 3 Si-ur c# da dra-a $ea. O s# $# )un )e )ici'are c( ai cli)i re)lic# $a$a ei +$bind nu$ai c# lui Francie i se )#rea c# 'c0ii ei nu )rea +$beau. 3 Ma$a ce e '&(icaK !n(reb# ea brusc. 3 Unde ai au+i( cu%n(ul #s(aK ='cea $a$ei ei se as)rise "i Francie se s)erie. 3 2'c('rii au s)us a"a $a$a. E un cu%n( ur(K 2'l'res +$bi (ris(. 3 Nu nu e un cu%n( ur(. E nu$ai nu$ele unei b'li. 3 A(unci as(a ai (u $a$aK !n(reb# Francie a)r')iindu/se "i )ri%ind/' a(en(. 3 P#iL da b#nuiesc c# da. Un )ic 'ricu$. 2'l'res +$bi din n'u ca s# &ac# ('(ul s# )ar# li)si( de i$)'r(an*#. 2ar nu e a"a de !n-r'+i('r s# "(ii e ca un &el de r#ceal# $ai seri'as#. 7i "(ii "i (u c( de sl#bi( "i de r#u (e si$*i cnd e"(i r#ci(. 3 O bine. Francie '&(# u"ura(#. A(unci ' s# (e &aci bine re)ede "i )u(e$ s# ne duce$ la &er$#. 3 Si-ur c# da Francie. 3 Cnd $a$aK CndK !n(reb# ea *')#ind !n )a( de !ncn(are. 3 O !n(r/' +iL re)lic# 2'l'res cu acea )r'$isiune %a-# )e care ' &aci unui c')il "i care !nsea$n# 9)'a(e nici'da(#:. Trecur# d'i ani )n# cnd Francie se duse din n'u la &er$# "i a(unci )en(ru c# $a$a ei era )e $'ar(e. 2'c('rii nu/i s)uneau ni$ic dar 2'l'res %edea ade%#rul !n 'c0ii l'r !n (i$) ce )u(erile !i sl#beau cu &iecare lun# care (recea. 7i !n &iecare din n')*ile cnd s(#(ea (rea+# sc#lda(# !n sud'are "i c0inuindu/se s# res)ire -ndul i se !n('rcea la lunile )e care le )e(recuse la &er$# cu &iica sa "i/"i s)unea c# acele luni &useser# cele $ai &erici(e din %ia*a ei de &e$eie $#ri(a(#. 4n(r/' du)#/a$ia+# ,ar$'n %eni s/' %i+i(e+e. 4n ul(i$ii ani se !n-r#"ase8 aceas(a !$)reun# cu !n#l*i$ea lui i$)un#('are cu %es(a !n dun-i !nc0eia(# )es(e abd'$enul )r'e$inen( cu barba bl'nd# cu &a%'ri*ii $ari "i cu cei d'i cini al#(uri !l &#cea s# &ie ' )re+en*# in(i$idan(#. 2'l'res !l )ri%i !n-ri1'ra(#. 4nc# se $ai (e$ea de &uria lui "i !i (rebui ('( cura1ul ca s#/i s)un# c# %'ia s# se !n('arc# la &er$#. 4l )ri%i ului(# cnd &u de ac'rd )e l'c. 2ar a)'i ad#u-#> 3 O s# &ie $ai bine )en(ru b#ia(. Nu e bine )en(ru el s# aib# ' &e$eie b'lna%# !n cas#L

3 2ar ,arry nu are dec( (rei ani )r'(es(# ea cu 'c0ii )lini de lacri$i din cau+a cru+i$ii lui ne)#s#('are. E )rea $ic ca s#/i )ese c# sun( ('( (i$)ul aici !n )a(L 3 Si-ur c#/i )as#. Nici un b#ia( nu %rea s# s(ea !n ca$era unui b'lna%. Oricu$ nu e"(i )e $'ar(e 2'l'res. 2'c('rii s)un c# nu (rebuie dec( s# iei !n c'n(inuare $edica$en(ul cel n'u. 2u/ (e la &er$# aerul )r'as)#( ' s#/*i &ac# bine. S'ra )'a(e %eni cu (ine "i ' s#/l (ri$i( )e d'c('rul ?ens'n s# (e c'nsul(e ' da(# )e s#)(#$n#. O s#/i cer lui Mai(land s# aran1e+e $u(area. 3 A" %rea s#/l iau )e ,arry cu $ine s)use ea !n&run(ndu/i )ri%irea. 7i lui ' s#/i &ac# bine aerul )r'as)#( de la &er$# "i !n )lus s/ar )u(ea s# nu &ie )en(ru $ul(# %re$eL 3 S#/$i iei b#ia(ulK Era ului( c# ea )u(use s# d'reasc# un ase$enea lucru. ?ine!n*eles c# nu se )'a(e. Fa(a )'a(e s#/*i *in# c'$)anie. ,arry r#$ne aici cu $ine. 3 ,ar$'n (e r'- (e i$)l'r. 4i )rinse $na !n )al$ele ei reci. Te r'- ' (e r'- las#/$# s#/$i iau &iul cu $ine $#car )en(ru )u*in (i$). 3 O s# *i/l aduc !n %i+i(# )r'$ise el -r#bi(. Mai (r+iu cnd (e aran1e+i. 2a a"a e $ai (r+iu. Sc'ase din bu+unarul de la %es(# ceasul de aur "i se ui(# la el. A$ ' !n(lnire. Nu ' s# %in acas# )n# (r+iu a"a c# nu $# a"(e)(a. O s#/i s)un lui Mai(land s# dea 'rdin ca$eris(el'r s#/*i !$)ac0e(e+e lucrurile. Francie se dis(r# $inuna( la &er$#. 2e)ar(e de casa !nc#rca(# $a$a ei )#ru s# se si$(# i$edia( $ai bine8 !n 'bra1i !i a)#rur# bu1'ri 'c0ii alba"(ri !nce)ur# s#/i scli)easc# iar )#rul ne-ru !"i reca)#(# luciul. Francie )r'$isese s# aib# -ri1# de ea. A%ea acu$ "ase ani era !nal(# )en(ru %rs(a ei "i )rea sub*ire )en(ru c# nici'da(# nu $nca de a1uns. ?uc#(arul &a$iliei ,arris'n -#(ea $nc#ruri c'$)lica(e )en(ru (a(#l ei "i 'as)e*ii lui "i &eluri delica(e )en(ru a ' (en(a )e $a$a ei8 d'icile )re-#(eau $ncarea )en(ru &ra(ele ei de (rei ani iar ser%i('rii a%eau )r')riul l'r buc#(ar. 2ar Francie nu in(ra !n niciuna din aces(e ca(e-'rii. Era ('( (i$)ul la $i1l'c un c')il al ni$#nui !n(r/ ' -'s)'d#rie a-l'$era(# care $er-ea ca )e r'a(e &#r# ea. ?uc#(arul ' -'nea din buc#(#ria lui cre+nd c# es(e 0r#ni(# !n ca$era c')iil'r iar d#dacele ' i+-'neau de la $as# )en(ru c# (a(#l ei s)usese c# (rebuie s# $#nnce la )ar(er. A"a c# dese'ri du)# ' $as# $i+er# c'$)us# din )ine "i la)(e era a(( de &l#$nd# !nc( se s(recura !n buc#(#rie "i &ura ce a)uca. La &er$# era al(&el. ?uc#(#reasa &#cea $are ca+ de ea "i/i -#(ea $nc#rurile )re&era(e 5 )ui "i !n-0e*a(#8 s'ra ' !$b#ia "i/i s)#la )#rul "i/l l#sa s# se usuce la s'are a"a c# s(r#lucea ca sa(inul "i a%ea %'ie s#/"i sc'a(# -0e(ele s(r$(e "i s# aler-e descul*# )rin iarb# "i s# s(ri-e "i s# c0iuie c( d'rea de (are !n l'c s# (rebuiasc# s# se )'ar(e ca un "'ricel (#cu(. Pen(ru c# nu era &#cu(# s# &ie "'ricel 'ric( de (are ar &i !ncerca(. O !$)in-ea )e $a$a ei )rin iarb# !n scaunul -re'i cu r'(ile (r#nc#nind &#r# !nce(are des)re ie)urii care *"neau de sub )ici'arele l'r "i des)re )#s#rile din c')aci "i des)re )l')ii !nal*i care &'"neau !n %n( &#cnd un +-'$'( ca de i+%'r de $un(e. Iar seara du)# cin# lua de )e c'$'d# )eria de ar-in( $asi% "i se a"e+a !n s)a(ele scaunului $a$ei ei. 4i des&#cea a-ra&ele din )#rul lun- "i ne-ru "i i/l )eria !nce( cu $i"c#ri lun-i "i e-ale )n# cnd s(r#lucea ca ' ari)# de c'rb "i !ncrun(area de durere din(re s)rncenele ei dis)#rea. Filele erau lun-i s'arele era &ierbin(e iar %ia*a era u"'ar# "i li)si(# de -ri1i dar cel $ai bun lucru se !n($)l# !n(r/' di$inea*# cnd d'c('rul ?ens'n s'si cu un )ui de d'- -er$an. 3 E unul din )uii lui Prince !i s)use el lui 2'l'res. Fe$ela a &#cu( "ase )ui. Aceas(a a &'s( unica &e$el# "i d'$nul ,arris'n a s)us c# are un de&ec( 5 ce%a le-a( de ' urec0e s(r$b#. S/ a -ndi( c# ar )u(ea s(a aici la &er$# s# %# *in# c'$)anie. Puse c#*elul )e )'deaua de scndur# "i Francie e;cla$# !ncn(a(#> 3 O nu are nici un de&ec(. E d'ar &ru$'as#@ A)'i se d#du (i$id# !na)'i )unndu/"i $inile la s)a(e.

3 Nu %rei s/' iei !n bra*eK !n(reb# d'c('rul ?ens'n ui$i(. Ea se ui(# !n 1's s)re )'dea (rasnd cu de-e(ul -'l de la )ici'r linia din(re d'u# scnduri. 3 E cinele lui $a$a e;)lic# ea lini"(i(#. Pa)a a s)us c# e )en(ru ea. 3 A(unci *i/' dau *ie Francie s)use 2'l'res re)ede. Acu$ e cinele (#u. 3 F#uK C0iar )'( s/' iau $a$aK Fa*a i se lu$in# de &ericire "i 2'l'res se !n(ris(# din(r/' da(#. 4"i s)use c# bia(a Francie nu a%usese nici'da(# ni$ic "i se !n(reb# ce a%ea s# i se !n($)le du)# ce ea a%ea s# $'ar#. 3 Si-ur c# e a (a dra-a $ea. 2ar un cine (rebuie s# aib# un nu$e. 2eci cu$ ' s#/i s)uiK 3 Princess bine!n*eles s)use Francie cu $ndrie. 2e &a)( nu e &iica unui )rin*K 7i rser# cu ('*ii. Nici'da(# nu $ai a%usese ce%a al ei )e care s#/l iubeasc# "i Princess !i !$)lini aceas(# ne%'ie. Era un c#*el $are $'('('l de cul'area nisi)ului8 a%ea labe i$ense 'c0i c0i0li$barii in(eli-en*i "i ' li$b# $are "i ud# )e care ' &'l'sea cu -ener'+i(a(e ca s/' lin-# )e Francie !n &iecare di$inea*# cnd se (re+ea. 2'r$ea !n )a(ul lui Francie &#cea )i)i )e )'dea "i une'ri cnd nu era ni$eni a(en( $ncau a$nd'u# din acela"i cas(r'n. Era ' iubire !$)#r(#"i(#8 Francie ' ad'ra Princess ' ad'ra )e Francie "i erau nedes)#r*i(e. Fer$a a%ea )a(ru+eci de acri de )#$n( c(e%a %i(e !n(re care %acile de Jersey "i ' du+in# de )ui care +-r$au nisi)ul cur*ii. 4n &iecare di$inea*# Francie !"i lua c'"ul "i c#u(a cu -ri1# 'u#le )e care -#inile le &#ceau !n cele $ai ciuda(e l'curi !n s)a(ele bu('iului )en(ru a)# de )l'aie sau sub -ardul %iu "i (riu$&#('are le ducea !n cas# )en(ru $icul de1un. Ln-# lac erau -"(e care --iau "i/"i &lu(urau r#+b'inic ari)ile 'ri de c(e 'ri ea "i Princess se a)r')iau "i $ai erau ' 1u$#(a(e de du+in# de cai !n )ad'c )e care/i )ri%ea cu 1ind re+e$a(# de -ardul de *#ru"i cu b#rbia !n )al$e ur$#rindu/i )e F'cc' "i )e Pe)e ar-a*ii $e;icani care/i !n"euau "i -al')au c#(re dealurile din de)#r(are ca s# re)are -ardurile sau s# adune %i(ele r#(#ci(e. A)'i !n(r/' +i F'cc' ' ridic# )e s)inarea unei ie)e $icu*e $ar'nii )e nu$e ?lai+e. Francie s(#(u ac'l' cu )ici'arele a(rnnd cu $inile )e c'a$a ani$alului. Si$*i cu$ ia)a (re$ura de a"(e)(are si$*i c#ldura $'ale a )ielii aces(eia )e )ici'are "i cnd F'cc' ' duse de c#)#s(ru c*i%a )a"i rse de !ncn(are. 3 4n%a*# s# c#l#re"(i &#r# "a !i s)use $e;icanul. E $ai bine a"a n/' s# ca+i nici'da(#. F'cc' *inea ia)a de un c#)#s(ru de an(rena$en( "i (i$) de un $inuna( s&er( de 'r# se !n%r(ir# lini"(i*i )rin )ad'c cu c#*elul !$)le(icindu/se )rin(re )ici'arele calului. Lui Francie i se )#rea c# era cel $ai -r'+a% lucru care i se !n($)lase %re'da(# bine!n*eles cu e;ce)*ia lui Princess. 4l )use )e F'cc' s#/i )r'$i(# c# ' s/' !n%e*e !n &iecare +i s# c#l#reasc# a)'i &u-i !na)'i !n cas# ca s#/i s)un# $a$ei "i s# aduc# ' buca(# de +a0#r )en(ru ia)#. 4n c(e%a s#)(#$ni era !n s(are s# ' c'nduc# sin-ur# )e ?lai+e "i *innd &rul $'ale ca s# nu/i r#neasc# b'(ul sensibil (r')#ia $ndr# !n cercul )ad'cului ca $a$a ei s/' %ad#. 3 Minuna( dra-a $ea s(ri-# 2'l'res din scaunul s#u cu r'(ile. A"a a$ !n%#*a( "i eu cnd era$ c')il. Francie (rase de &ru. 3 Cnd erai c')il $a$aK !n(reb# ea $ira(# de idee. Erai ca $ineK 2'l'res cl#(in# din ca) "i rse. 3 Era$ ' &e(i*# binecrescu(# cu ' du+in# de 1u)'ane &us(e scr'bi(e "i -0e(e lun-i cu nas(uri. Iar (u e"(i un b#ie*'i $urdar care u$bl# descul* "i nu are nici $#car ' -u%ernan(#. O&(# "i ad#u-#> Trebuie s# %'rbesc cu (a(#l (#u des)re as(a.

3 O $a$a nu. Te r'-. Francie desc#lec# se s(recur# )rin -ard "i ' !$br#*i"# )e $a$a ei. E a"a $inuna( aici d'ar n'i d'u#. Te r'- (e r'- $a$a 0ai s# nu s(ric#$ as(a cu -u%ernan(e cara-0i'ase. 2'l'res !i $n-ie -ndi('are )#rul bl'nd. 3 M# r'- b#nuiesc c# ' s# &ie (i$) des(ul )en(ru lec*ii $ai (r+iu s)use ea !nce(. 7i $#r(urisesc c#/$i )lace s# (e a$ nu$ai )en(ru $ine Francie. 4"i +$bir# una al(eia "i Francie se s(recur# !na)'i )rin -ard. Trnd ' lad# de le$n se c#*#r# )e ea ca s# des&ac# "aua ie)ei. A)'i !i sc'ase +#bala "i ' l'%i u"'r )e cru)# cu$ !l %#+use )e F'cc' &#cnd "i rse cnd ?lai+e s&'r#i "i d#du din )ici'are -al')nd nebune"(e )rin )ad'c )en(ru a se al#(ura cel'rlal*i cai la u$bra s(e1aril'r. Erau un -ru) lini"(i( nu$ai (rei &e$ei 5 2'l'res in&ir$iera ei "i buc#(#reasa/$ena1er# 5 c')ilul "i cinele. Lunile (receau "i ,ar$'n ('( nu/i aducea &iul s/' %i+i(e+e. Pu(erile lui 2'l'res se (')eau renun*ase s# $ai ias# la )li$bare !n scaunul cu r'(ile $ul*u$indu/se s# s(ea )e un scaun de r#c0i(# !n )rid%'r ur$#rind/' )e Francie cu$ ' dresa )e ?lai+e !n )ad'c "i nu$#rnd cu (ris(e*e ul(i$ele +ile !ns'ri(e ale %erii. Oda(# cu a)r')ierea ('a$nei +ilele de%eneau ce*'ase iar %n(ul rece aducea $ir's de iarn#. In&ir$iera ' !n&#"ura !n )#(uri -r'ase "i ' *inea !n )rid%'r !n s)eran*a c# %re$ea r#c'r'as# a%ea s#/i &ac# bine. 7i !n ('( aces( (i$) 2'l'res a"(e)(a cu 'c0ii a*in(i*i ner#bd#('ri asu)ra c'(i(urii dru$ului )e unde cnd%a !n(r/' +i ,ar$'n a%ea s# i/l aduc# )e &iul ei a"a cu$ !i )r'$isese. T'a$na se (rans&'r$ase re)ede !n iarn#. =enir# )l'ile c'l'rnd !n cenu"iu &er$a dec'l'ra(# de s'are. Pl')ii des&run+i*i nu $ai &'"neau !n %n(ul (#i's iar 2'l'res se re(rase !n )a(. 2'c('rul ?ens'n %enea !n c'n(inuare ' da(# )e s#)(#$n# aducnd cu el ('( &elul de $nc#ruri s)eciale "i s(icle de %in de P'r(' "i $esa1e de la s'*ul ei care/i s)unea c# es(e )rea 'cu)a( ca s# %in# )ers'nal dar c# s)era s#/i )lac# &ruc(ele cali&'rniene de ser# )uii -ra"i "i %inul de P'r(' care a%eau s#/i !n-r'a"e sn-ele "i s/' &ac# $ai )u(ernic#. 2'c('rul "(ia $ai bine8 )acien(a lui nu $urea nu$ai de (ubercul'+# ci "i de ini$# rea. 3 L/ai %#+u( )e &iul $eu ,arryK !n(reba ea de &iecare da(# cu 'c0ii scli)ind de &ebr# "i cu 'bra1ii !$bu1'ra*i. S)une/$i e bineK Trebuie s# &i crescu( $ul(. Are a)r'a)e )a(ru ani "(ii. P'a(e ,ar$'n ' s#/"i -#seasc# (i$) s#/l aduc# s#/l %#d de +iua lui. 2'c('rul ?ens'n r#s)undea (u(ur'r !n(reb#ril'r ei des)re b#ia( cu e;ce)*ia celei la care %'ia ea cu ade%#ra( s#/i r#s)und#L cnd !l aducea ,ar$'n )e b#ia( s/' %ad#K Pu*in !nain(ea Cr#ciunului 2'l'res !i s)use> 3 N/a $ai r#$as )rea $ul( (i$) d'c('re. Te r'- (e i$)l'r s)une/i b#rba(ului $eu s# $# lase s#/$i %#d b#ia(ul. 2'ar ' da(#. As(a/i ('( ce cer. Punndu/"i la l'c s(e('sc')ul d'c('rul !"i !nc0ise -r#bi( (rusa. 3 O s#/i s)un dra-a $ea !i )r'$ise el !ncercnd s#/"i ascund# dis)re*ul )en(ru ,ar$'n ,arris'n. Indi%idul era un $'ns(ru !"i l#sa s'*ia s# $'ar# !n )us(iu !n(r/un l'c care era abia )u*in $ai bun ca ' c'lib# de le$n !n (i$) ce el (r#ia ca un l'rd !n )ala(ul lui dnd dineuri "i $er-nd la (ea(ru "i la )e(receri ca "i cnd ni$ic nu s/ar &i !n($)la(. 2ac# n/ar &i &'s( 1ur#$n(ul 0i)'cra(ic care/l !$)iedica s# discu(e des)re )acien*ii s#i ar &i a%u( -ri1# ca !n(re- 'ra"ul s# a&le de )ur(area lui ,arris'n "i ar &i a%u( -ri1# ca bia(a 2'l'res ,arris'n s#/"i %ad# b#ia(ul )en(ru ul(i$a 'ar#. Furi's )e )r')ria ne)u(in*# !"i lu# r#$as/bun de la 2'l'res "i a)r'a)e se !$)iedic# de Francie "i de Princess care/l a"(e)(au la u"#.

3 Ma$a se si$(e $ai bineK !n(reb# Francie (r#-ndu/l s)eria(# de $n#. E a"a de dr#-u*# acu$ 'c0ii !i s(r#lucesc "i e $ai r'"ie !n 'bra1i dec( $ine. As(a !nsea$n# c# e $ai bine nuK 2'c('rul ?ens'n '&(#. O )ri%i -ndi('r )e Francie. Trecuser# +ece luni de cnd %eniser# s# s(ea la &er$# "i Francie crescuse. Fus(a ei si$)l# era cura(# dar era $ul( )rea $ic#. Cu ('( &ri-ul nu )ur(a ci'ra)i iar -0e(ele -r's'lane erau )r'babil cu$)#ra(e de la $a-a+inul l'cal "i erau &#cu(e $ai $ul( din cuie dec( din )iele. 2ar Francie !n&l'rise la &er$# !n (i$) ce $a$a ei era )e $'ar(e. Francie a%ea un aer de s#n#(a(e "i d#dea )e/a&ar# de %i(ali(a(e. 7i era (are &ru$u"ic# cu &e*i"'ara ei !n &'r$# de ini$# "i cu )ri%irea )lin# de %i'iciune cu )#rul bl'nd/ desc0is "i cu 'c0ii aceia de sa&ir a(( de ase$#n#('ri cu ai bie(ei sale $a$e. Mn-ind/' )e cre"(e( !i s)use cu blnde*e> 3 Ma$a (a e bine $icu*'. Cr#ciun &erici( !$)reun#@ O s# %in s# %# %#d s#)(#$na ur$#('are. Ea !l &i;# cu 'c0ii aceia $ari r'(un+i "i alba"(ri. 3 Pa)a n/' s# %in# nici'da(# nu/i a"aK N/' s#/l aduc# nici'da(# )e &ra(ele $eu ,arry. 4n('(deauna ade%#rul es(e r's(i( de c')ii !"i s)use d'c('rul. 3 2'$nul ,arris'n es(e un '$ &'ar(e 'cu)a( $in*i el "i )en(ru un b#ie*el $ic es(e ' c#l#('rie lun-#. 3 ,arry are a)r'a)e )a(ru ani. Eu a$ %eni( aici cnd nu a%ea$ dec( (rei ani. La aceas(a d'c('rul nu a%u r#s)uns. 3 Cr#ciun &erici( Francie !i s)use el !nc# ' da(# si$*indu/se un $'ns(ru. Pe $as# e un cad'u )en(ru (ine. 2'a$na ?ens'n "i cu $ine s)er#$ s#/*i )lac#. A "i e "i unul )en(ru Princess. S/a &#cu( un cine $are. Francie ' *inu )e Princess de +-ard# ca s# nu se ia du)# d'c('rul ?ens'n. Princess era $are "i )u(ernic# "i la &el de !nal(# ca ea dar se a"e+# cu$in(e "i )ri%i cu$ (r#surica se !nde)#r(ea+# )'(icnindu/se !n -r')ile de )e dru$ul des&unda( de )l'aie "i !$)r'"cnd a)# de sub r'*i. 4n n'a)(ea aceea %re$ea se r#ci &'ar(e (are dar s'ba )n(ec'as# !ndesa(# cu bu"(eni duduia de c#ldur# iar %ec0ea cas# de le$n era )l#cu(# "i cald#. 4n ca$era lui 2'l'res ardea un &'c %iu "i Francie se !n(inse )e c'%'rul din &a*a c#$inului cu Princess ln-# ea. S)ri1ini(# !n(r/un c'( cu b#rbia !n )al$# )ri%ea !n $ie+ul &l#c#ril'r ascul(nd r#su&larea c0inui(# a $a$ei sale. 2'l'res d'r$ea c(e%a $inu(e a)'i se (re+ea "i (u"ea. A(unci in&ir$iera !"i l#sa !n -rab# andrelele "i se ridica de )e scaun ca s# "(ear-# cu blnde*e "u%i*a de sn-e care/i i+%'ra din c'l*ul -urii un sn-e la &el de r'"u ca %inul de P'r(' )e care/l (ri$i(ea ,ar$'n. Francie s)use !nce(> 3 Ma$a nu e $ai bine nu/i a"aK Aud "i eu +-'$'(ul din )ie)(ul ei 0rialaL 3 E bine dra-a $ea s)use in&ir$iera ridicnd )ri%irea de la )acien(a sa. 2ar !n(re s)rncene !i a)#ru ' cu(# de !n-ri1'rare "i s(rnse din din*i. P'a(e c# ar &i $ai bine ca (u "i Princess s# %# duce*i la culcare acu$ Francie s)use ea ne(e+indu/i )ernele lui 2'l'res. Mine e Cr#ciunul "i ' s# ne dis(r#$ de $inune. ?uc#(#reasa )re-#(e"(e ' -sc# "i a%e$ cad'uri de des&#cu(. Tu "i $a$a (a ar (rebui s# %# 'di0ni*i. Francie se a)lec# s/' s#ru(e )e $a$a sa a)'i s)use> 3 O s# $# r'- c')ilului Isus s/' a1u(e )e $a$a s# se &ac# bine. 3 A"a s# &aci Francie r#s)unse in&ir$iera. A d'ua +i se (re+i de%re$e. Ca$era ei era rece ca -0ea*a. 4$)in-nd/' )e Princess care d'r$ea )e )ici'arele ei arunc# )#(urile de )e ea "i se re)e+i la &ereas(r#. 4n(rea-a %ale era

ac')eri(# de un s(ra( sub*ire de +#)ad# iar %r&urile !nde)#r(a(e ale $un*il'r scli)eau !n s'arele li)si( de )u(ere. Cren-ile c')acil'r erau )udra(e cu +#)ad# "i de s(rea"in# a(rnau *ur*uri. 3 O Princess s(ri-# ea !$br#*i"nd cinele ui(e ce a$ )ri$i( de Cr#ciun. 7i cu un s(ri-#( de !ncn(are !"i arunc# )al('nul )es(e c#$a"a de n'a)(e !"i (rase ci+$ele !n )ici'are a)uc# c'"ul )en(ru 'u# "i ' lu# la &u-# )e c'rid'r r+nd. S'arele (')ea de1a +#)ada (rans&'r$nd/' !n b#l('ace care a%eau s# !n-0e*e )es(e n'a)(e. Francie aler-a !n cercuri l#snd ur$e )e +#)ad# !n (i$) ce Princess *')#ia !n 1urul ei l#(rnd ca nebun#. A)'i Francie aler-# $ai $ul( alunecnd )n# la c'(e*ul )#s#ril'r s)eriind -#inile bur+ului(e de &ri- "i lundu/le 'u#le care )en(ru )ri$a 'ar# se a&lau la l'cul l'r !n cuib. A)'i se duse )n# la lacul !n-0e*a( r+nd de -"(ele ului(e care !ncercau s# !n'a(e )e -0ea*# iar de ac'l' )lec# la -ra1duri ca s#/i dea &n lui ?lai+e "i s#/i ure+e Cr#ciun &erici(. 2ucnd cu -ri1# c'"ul cu 'u# se -r#bi s# se !n('arc# !n cas# "i in(r# !n %r&ul )ici'arel'r !n ca$era $a$ei ei. Perdelele erau !nc# (rase "i de"i 1arul din c#$in !nc# $ai )l)ia era &ri-. In&ir$iera d'r$ea !n(r/un c'l* )e scaun cu b#rbia !n )ie)( "i *innd andrelele !nc# !n $n#. Francie se s(recur# )e ln-# ea )n# la )a(. 3 Ma$a "')(i ea ui(e ce *i/au (ri$is -#inile ca dar de Cr#ciun. Un 'u &ru$'s )er&ec(. Ridic# 'ul ca $a$a ei s#/l )'a(# %edea un 'u ales cu dra- din c'" dar nu )ri$i nici un r#s)uns. 9Si-ur: !"i s)use ea 9e )rea !n(uneric nu )'a(e %edea:. Se duse re)ede la &ereas(r# "i (rase )erdelele. 3 Ui(e $a$a ui(e e s)ecial )en(ru (ineL 7i a)'i %#+u )a(a $are "i r'"ie care $urd#rea cearcea&urile. Murd#rea c#$a"a de n'a)(e din dan(el# alb# a $a$ei !i $n1ise &a*a "i/i !ncleiase )#rul ne-ru "i &ru$'s. 7i de"i Francie nu "(ia ce e $'ar(ea !"i d#du sea$a c# as(a (rebuia s# &ie. 3 O $a$a s(ri-# ea dis)era(# lund $na de -0ea*# la lui 2'l'res !n(r/a ei "i li)indu/ "i/' de 'bra+ !n (i$) ce lacri$ile i se a$es(ecau cu sn-ele $a$ei sale. O $a$a. Nu as(a l/a$ ru-a( )e Isus )en(ru Cr#ciun. CAPITOLUL S 4n aceea"i +i de Cr#ciun cnd Francie !"i -#sea $a$a $'ar(# la "ase $ii de $ile dis(an*# !n D'rEs0ire An-lia Annie Ays-ar(0 !n %rs(# de AN ani )unea un buc0e( de cri+an(e$e aurii la )ici'arele !n-erului de -rani( de )e $'r$n(ul $a$ei sale. Cei (rei &ra*i $ai $ici s(#(eau ln-# ea !n 0aine -r'ase "i !n&'&'li*i !n &ulare de ln# cu nasurile r'"ii de &ri- "i cu 'c0ii l#cri$nd din cau+a %n(ului as)ru. Mar(0a Ays-ar(0 era $'ar(# de )a(ru ani dar FranE Ays-ar(0 !nc# !"i $ai aducea &a$ilia la $'r$n( !n &iecare +i de Cr#ciun &ie c# nin-ea &ie c# era s'are. 7i de cele $ai $ul(e 'ri nin-ea !"i s)use Annie (re$urnd "i d'rindu/"i ca (a(#l ei s#/"i &ac# )elerina1ul anual !n (i$)ul %erii8 era si-ur# c# $a$a ei nu "i/ar &i d'ri( ca ei s# s(ea !n &ri- ca s# r#ceasc#. ?#ie*ii (r')#iau din )ici'are ca s# "i le de+-0e*e &#cnd cuiele -0e(el'r s# sune )e )'(eca ac')eri(# de -0ea*# !n (i$) ce (a(#l l'r s(#(ea dre)( cu )#l#ria nea-r# !n $n# rea$in(indu/"i de Mar(0a. Annie se -ndea !n-ri1'ra(# la -sca ce se ru$enea la &'c $ic acas# !n cu)('r s)eria(# c# &'cul )e care/l ali$en(ase cu c#rbuni !nain(e de a )leca s/ar &i )u(u( s(in-e. Nu c# ar &i &'s( li)si(# de res)ec( &a*# de $a$a ei 5 %enea s#)(#$nal s# !n-ri1easc# $'r$n(ul 5 dar dac# !n(r+ia cu cina (a(#l ei a%ea s# &ie &uri's "i su)#rarea lui FranE Ays-ar(0 ar &i u$bri( ('a(# s#rb#('area Cr#ciunului. T'c$ai cnd !"i s)unea c# nu $ai )'a(e su)'r(a &ri-ul (a(#l ei &#cu un )as !na)'i !"i )use )#l#ria )e ca) "i s)use> 3 ?un a(unci s# )lec#$ acas#. Masa e la 'ra unu.

Ie"i cu )as -r#bi( )e )'ar(a ci$i(irului cu &iul cel $ai $ic J's0 al#(uri de el cu Annie du)# el "i cu ?er(ie "i Ted !nc0eind c'l'ana. Annie a)r'a)e c# se !$)iedic# !n -raba sa de a se !n('arce la casa cu e(a1 din Leeds cu ca$era din )'d care/i a)ar*inea "i cu )i%ni*a rece unde !n +ilele u$ede se a(rnau la usca( ru&ele &a$iliei )rin(re b'rcanele cu c'nser%e de cas# "i sacii de &#in# "i car('&i. 2ar nu !ndr#+ni s# ' ia la &u-# !nain(e de a a1un-e la crciu$a ,'rse and Gr''$ de la c'l*ul s(r#+ii M'n(-'$ery unde (a(#l ei s)use> 3 M# ')resc s# beau ce%a cu b#ie*ii. =in acas# la unu &#r# cinci Annie> Annie d#du din ca) !n(rebndu/se ca !n('(deauna ce -#sise $a$a ei la el. FranE Ays-ar(0 era un b#rba( s'lid cu )#r c#run( cu ' $us(a*# +brli(# cu 'bra1i !nr'"i*i de %n( "i cu ' &ire )'sac#. Era un scla% al 'bi"nuin*ei care se (re+ise !n('(deauna la aceea"i 'r# $ncase !n('(deauna la aceea"i 'r# "i se culcase !n('(deauna la aceea"i 'r# de cnd !"i )u(ea Annie a$in(i. 4i )l#cea s# aib# casa cura(# c')iii cu$in*i "i $esele )re-#(i(e cu$ se cu%ine "i ser%i(e la (i$). Nu su)'r(a discu*iile iar cu%n(ul lui era le-e. Une'ri cnd era sin-ur# !n casa de )e (erasa M'n(-'$ery Annie se ui(a la &'('-ra&ia de nun(# !n ra$# de br'n+ "i se !n(reba cu$ de $a$a ei &ru$'as# "i %esel# se )u(use $#ri(a cu un ase$enea '$ an's( c#ci )n# "i !n +iua nun*ii FranE Ays-ar(0 a%ea un as)ec( li)si( de %eselie )lin de i$)'r(an*a 'ca+iei "i de n'ile sale res)'nsabili(#*i. Ma$a ei !i )'%es(ise cu$ cnd se cun'scuser# FranE Ays-ar(0 a%ea $ai $ul(e slu1be. P#r#sise "c'ala la %rs(a de d'is)re+ece ani ca s# lucre+e la &abrica de &rn-0ii din ?ur$an('&(s a)'i la &abrica de bere din Eas(-a(e dar niciuna din(re aces(e slu1be nu/l $ul*u$ise. Sub as)ec(ul lui s'lid se a&la un su&le( de an(re)ren'r iar unul din(re lucrurile )e care le 'bser%ase lucrnd !n &abrici era c# aces(ea a%eau !n('(deauna ne%'ie de cu(ii de car('n !n care s#/"i e;)edie+e $#r&urile. Cu c(e%a lire !n bu+unar !"i !nc0iriase )r')ria 9&abric#: ' c#$#ru*# $ic# !n care (r#-ea !n arcadele de sub )'dul de cale &era(# din Leeds. A)'i cu$)#r# ' can(i(a(e de car('n "i !"i )use &ir$a Manu&ac(ura de Cu(ii de Car('n Ays-ar(0. Cnd ' cun'scuse )e Mar(0a !"i c"(i-a e;is(en*a cu -reu as(&el c# !i r#$neau &'ar(e )u*ini bani )en(ru a &ace cur(e unei &e(e. Cu ('a(e aces(ea nu )u(use re+is(a 'c0il'r ei )lini de +$be( "i se (re+i %i+i(nd/' de $ai $ul(e 'ri )e s#)(#$n#. Ma$a lui Annie s)usese !n('(deauna c# de &a)( el nu !n-enunc0ease nici'da(# ca s#/i cear# $na ci !n(r/' sear# %enise la ea cu un ceas de $a0'n )e care ea !l ad$irase !n %i(rina unui $a-a+in. 4l c's(ase +ece "ilin-i $ai $ul*i bani dec( c"(i-ase ('a(# s#)(#$n#. 4i s)usese> 9Ui(e &e(i*' e )en(ru (ine. Te/a$ %#+u( )ri%indu/l "i ' s# ara(e bine )e )'li*a c#$inului.: Mar(0a s)unea c# a(unci b#nuise c# a%eau s# se c#s#('reasc# "i )'rnise !nain(e cu )lanurile ei s(rn-nd cearcea&uri de bu$bac "i )r's'a)e !n(r/unul din ser(arele ei c'sndu/"i un (rus'u si$)lu "i ' r'c0ie de $ireas# din %'al $'ale !$)'d'bi(# cu )an-lici de sa(in "i cu dan(el# de $n#. Cnd !n cele din ur$# )#"ise s)re al(ar la bra*ul lui cu un buc0e( de crini "i +$bind cu +$be(ul ei ului('r ('a(# lu$ea s)usese ce dr#-u*# era Mar(0a "i ce n'r'c's era FranE Ays-ar(0. 4"i )e(recuser# %'ia1ul de nun(# de d'u# +ile !n(r/' )ensiune din sudul Scarb'r'u-0 ceea ce/l c's(ase )e FranE ul(i$ii s#i cincis)re+ece "ilin-i a)'i se !n('rseser# la ca$era l'r !nc0iria(# de )e Mars0 Lane. Iar de a d'ua +i Mar(0a !nce)use lucrul al#(uri de s'*ul s#u. Munceau din -reu (#ind "i li)ind cu(iile de car('n. A)'i FranE le a"e+a !n ca$i'nul s#u i$)r'%i+a( 5 ' cu(ie de le$n )e r'*i 5 "i/"i (ra !nc#rc#(ura -rea )rin Leeds une'ri $ile !n(re-i )n# la des(ina*ie. Cnd Mar(0a r#$ase -ra%id# $unci )n# !n ul(i$a s#)(#$n# de sarcin# )en(ru c# a%eau a((a ne%'ie de bani "i ' s#)(#$n# du)# ce se n#scu Annie era !na)'i la &abric# cu c')ilul !n&#"ura( !n(r/' )#(ur# culca( !n(r/' cu(ie de car('n al#(uri de ea.

A&acerile $er-eau )r's( "i banii se !$)u*inau iar a$#r(a de ca$er# !nc0iria(# )#rea din ce !n ce $ai $ic#. Une'ri %inerea seara nu %enea nici un salariu "i )e $as# nu era dec( )ine. FranE %'rbea din ce !n ce $ai )u*in iar c')ilul )#rea s# )ln-# din ce !n ce $ai $ul(. 4n cele din ur$# FranE s)usese c# nu se $ai )u(ea )ur "i si$)lu nu se )u(eau descurca. Trebuia s# &ac# ce%a. 4$)ru$u(# c(e%a lire "i ' (ri$ise )e Mar(0a !$)reun# cu c')ilul !na)'i la &a$ilie iar el se duse s#/"i cau(e n'r'cul !n A$erica. Mar(0a nu/"i d#du sea$a c# e !ns#rcina(# din n'u dec( cnd el )lecase de1a de ' lun# "i din n'u $unci )n# !n ul(i$a s#)(#$n# a sarcinii dar de da(a aceas(a FranE nu era al#(uri ca s# asis(e la na"(erea &iului s#u. Ti$) de cinci ani Mar(0a nu a%u nici ' %es(e de la el. Nu (ri$ise nici un ban acas# "i ('a(# lu$ea rdea de ea r#$as# cu d'i c')ii "i &#r# s'*. Ea !"i -#si ' slu1b# de &e$eie de ser%iciu !n(r/' cas# $are din LaInsI''d "i de $ul(e 'ri era ne%'i(# s# $ear-# )e 1's )n# ac'l' )en(ru c# c')iii a%eau ne%'ie de -0e(e n'i sau de 0aine de iarn# "i ea nu a%ea bani de (ra$%ai. 4n casa )#rin*il'r ei nu era l'c )en(ru ea "i )en(ru cei d'i c')ii a"a c# acu$ se !n-0esuiau !n(r/' ca$er# ie&(in# )e ' s(r#du*# d'snic# "i $urdar#. A)'i !n(r/' +i de )ri$#%ar# s(#(ea )e (re)(e cur#*nd &as'le "i res)irnd ' -ur# de aer )r'as)#( cnd %#+u un b#rba( !ndre)(ndu/se c#(re ea. Era ele-an( !$br#ca( cu un c's(u$ $ar' cu -0e(e lus(rui(e cu )#l#rie )e ca)ul !nc#run*i( "i a%ea barb# "i $us(a*#. La !nce)u( nu/l recun'scu. A)'i cnd se a)r')ie se ridic# )ri%indu/l &i;. S)use> 3 E"(i FranE nu/i a"aK 3 2a &e(i*' a"a e. Se ui(# !n 1's la cei d'i c')ii care se *ineau de &us(ele ei "i s)use> 7i ace"(ia sun( c')iii $ei. Mar(0a !i s)use lui Annie s#/l ridice )e b#ie*el ca el s#/l %ad# dar FranE nici nu/l a(inse )en(ru c# nu era '$ul care s#/"i ara(e sen(i$en(ele de"i se %edea c# e $ul*u$i(. La un ceai s#r#c#ci's cu )ine "i brn+# FranE !i )'%es(i cu$ !nce)use la NeI D'rE $uncind )e un "an(ier de c'ns(ruc*ii la un +-rie/n'ri. Munca era -rea "i )ericul'as# dar salariul era )rea bun ca s# ' re&u+e "i luni de +ile se c#*#rase )e sc0ele sus deasu)ra s(r#+il'r din Man0a((an )n# cnd iarna -rea "i un a(ac de )neu$'nie !l 'bli-aser# s# !nce(e+e. Cnd s#n#(a(ea i se !$bun#(#*ise 0'(#rse s# -#seasc# un cli$a( $ai blnd "i cu c*i%a d'lari !n bu+unar se !ndre)(ase s)re %es( Ca s#/$i -#sesc n'r'cul ca ('*i ceilal*i !i s)usese el Mar(0ei cu unul din rarele sale +$be(e. Annie s(#(use ln-# scaunul $a$ei sale cu 'c0ii ei $ari "i ca&enii $'('('lindu/"i "'r*ul cura( !n )al$ele r'"ii "i as)re !n (i$) ce ?er(ie se s)ri1inea de -enunc0ii (a(#lui s#u ascul(nd &ascina( )'%es(irile de la San Francisc'. 9Un 'ra" delur's !n#l*a( deasu)ra celui $ai &ru$'s -'l& din lu$e: s)unea el. Le )'%es(i des)re cerul albas(ru/cenu"iu al iernii des)re ce*urile albe care !n%#luiau 'ra"ul &#r# %es(e "i des)re c( de b'-a*i erau 'a$enii. 92e )e ur$a $inel'r de aur "i ar-in(: le s)use el !n (i$) ce ei e;cla$au 9aa0: "i 9''0: de $irare -ndindu/se la $un*ii de bani de aur )e care/i a%eau cei b'-a*i. 3 4n('(deauna se c'ns(ruia s)unea FranE. A$ !nce)u( iar#"i de 1's dar a$ urca( re)ede. A$ !n%#*a( cu$ s# c'ns(ruiesc case )en(ru b'-#(a"i "i case )en(ru $unci('ri. Acu$ "(iu ce %'r "i "(iu cu$ s# le dau ce %'r la )re*ul )'(ri%i(. Pri%ind/' )e Mar(0a !n 'c0i sc'ase un (eanc de bani din bu+unar "i/l )use )e $as# !n &a*a ei. 3 Qs(a e salariul $eu )e ul(i$ii cinci ani s)use el. Mai )u*in c0el(uielile cu $asa bine!n*eles "i dru$ul cu %a)'rul !na)'i. 2es(ul ca s# cu$)eri c')iil'r ce au ne%'ie "i ce%a &ru$'s )en(ru (ine. Cred c# $eri*i ad#u-# el )ri%indu/i r'c0ia u+a(#. Oc0ii Mar(0ei se u$)lur# de lacri$i iar Annie ' lu# de -( ca s/' lini"(easc#.

3 2'ar )en(ru c# sun( a(( de &erici(# sus)in# Mar(0a "(er-ndu/"i 'c0ii cu c'l*ul "'r*ului !n&l'ra(. 3 Nu (e a-i(a a"a $'r$#i FranE dre-ndu/"i %'cea 1ena( ca !n('(deauna de 'rice $ani&es(are de e$'*ie. Mine ne $u(#$ de aici !n(r/un l'c $ai bun. 2ar as(a/i d'ar (e$)'rar a$ des(ui bani ca s# !nce) de unul sin-ur !n c'ns(ruc*ii "i )r'$i( c# )ri$a cas# ' s# &ie )en(ru (ine Mar(0a. 4"i *inu cu%n(ul. Se $u(aser# !n(r/' c#su*# !nc0iria(# iar )es(e un an se n#scu ur$#('rul c')il Ted. La c(e%a luni du)# aceea *inndu/"i )r'$isiunea FranE !i $u(# )e ('*i )e s(rada M'n(-'$ery la nu$#rul unu )ri$a cas# din(r/un "ir de case )e care le c'ns(ruise "i )ri$a din $ul(ele )e care a%ea s# le $ai c'ns(ruiasc# de/a lun-ul anil'r. Mar(0a "i FranE Ays-ar(0 erau un cu)lu des(ul de &erici( s)unea lu$ea8 erau re(ra"i "i nu !ncercau s# (r#iasc# )es(e ni%elul l'r acu$ cnd FranE a%ea bani de"i se &#ceau $ul(e s)ecula*ii )e (e$a su$el'r e;ac(e )e care la c"(i-a de )e ur$a dealuril'r care dis)#reau sub (erasele cu case iden(ice de c#r#$id# r'"ie cu ac')eri"uri !nclina(e. FranE a%usese dre)(a(e8 cun'"(ea $eseria "(ia ce d'reau 'a$enii "i "(ia cu$ s# le %nd# ceea ce d'reau la )re*ul c'rec(. Se !$b'-#*ea. Se n#scu un al (reilea &iu J's0 dar de da(a aceas(a Mar(0a nu/"i reca)#(# s#n#(a(ea "i %i'iciunea a(( de re)ede. Era sl#bi(# "i 'b'si(# a"a c# J's0 nu &u crescu( la )ie)(ul $a$ei sale ci cu cel $ai bun la)(e care se )u(ea cu$)#ra cu bani. T'a(# lu$ea s)unea c# e cel $ai &ru$'s c')il din lu$e iar Annie la d'is)re+ece ani era !ndr#-'s(i(# de el. Ea era cea care/l 0r#nea cu biber'nul !i sc0i$ba scu(ecele "i/i s)#la "i/i c#lca 0#inu*ele "i b'ne*elele. Ea era cea care/l )li$ba cu c#ruci'rul )e s(rad# ')rindu/se ca s#/i lase )e %ecini s#/i ad$ire )#rul bl'nd "i 'c0ii cenu"ii. 7i ('( ea era cea care &#cea cu$)#r#(urile -#(ea "i *inea casa cura(# )en(ru c# Mar(0a nu $ai )u(ea s/' &ac#. Annie se ')rea dese'ri la %ecina de al#(uri d'a$na M'rris ca s# %'rbeasc# des)re c')ii )en(ru c# Sally M'rris a%ea un b#ia( d'ar cu c(e%a s#)(#$ni $ai $are ca J's0. 4i a"e+au )e cei d'i c')ii unul ln-# al(ul !n &a*a &'cului )e c'%'rul *esu( de d'a$na M'rris din +dren*ele 0ainel'r %ec0i "i din )#(uri "i/i )ri%eau cu$ se 1'ac#. 3 Ui(#/(e la $icu*ul Sa$$y s)unea d'a$na M'rris )ri%indu/l ad$ira(i% )e b#ie*elul %'inic cu )#r brune(. E nebun du)# J's0. A)'i rdea> Au+i cu$ %'rbesc@ e;cla$a ea )arc# ai &i $a$a lui Annie nu s'ra. Trei luni $ai (r+iu cnd Mar(0a Ays-ar(0 se s(inse din %ia*# Annie de%eni 9$a$#: )en(ru !n(rea-a &a$ilie. Ta(#l ei !i s)use c# (er$inase de&ini(i% cu "c'ala "i c# (rebuia s# ia l'cul $a$ei. 3 Ma$a (a (e/a !n%#*a( des(ul de $ul(e s)use el $'r'c#n's "i n/' s# las al(# &e$eie s# %in# !n casa $ea "i s#/$i s)un# ce s# &ac. 2'a$nei M'rris !i )#rea r#u de Annie care era !nc# un c')il "i a%ea a((ea res)'nsabili(#*i. A%ea dese'ri -ri1# de J's0 !n (i$) ce Annie se s(r#duia s# &ac# &a*# $uncii !n cas# s)#la(ului cu$)#r#(uril'r "i -#(i(ului )en(ru c# FranE Ays-ar(0 se a"(e)(a ca ('(ul s# &ie e;ac( la &el cu$ &usese cnd s'*ia sa era !n %ia*#. Iar FranE de%eni din ce !n ce $ai (aci(urn8 nici'da(# nu/"i !$br#*i"a c')iii "i nu le ar#(a %reun &el de a&ec*iune dar nici nu/i b#(ea %re'da(#. Anii (recur# !nce( Annie abia a%nd (i$) s# r#su&le dar$i(e s# se -ndeasc# la ea !ns#"i. J's0 "i Sa$$y M'rris erau acu$ )rie(eni &'ar(e a)r')ia*i "i (r#iau )rac(ic unul )rin cel#lal(. 4nce)user# "c'ala !n aceea"i +i "i (recur# !$)reun# )rin "c'al# &iind ('( (i$)ul unul !n casa celuilal(. Cer"eau de la Annie c(e ' buca(# de )ine )r'as)#( sc'as# din cu)('r uns# cu un(ur# delici'as# de la &ri)(ura de %ac# "i se a"e+au )e )ra- s/' $#nnce )ri%ind lu$ea care (recea )e s(rada M'n(-'$ery. Furau de la d'a$na M'rris (ar(e cu -e$ &ierbin*i sau c(e ' buca(# de

budinc# de D'rEs0ire direc( din (a%a din cu)('r. 7i erau !n('(deauna !$)reun# la cinele de du$inic# ale lui Annie i$ense delici'ase c'$)use din &ri)(ur# de )'rc "i car('&i cr'can*i "i aurii )e deasu)ra "i $'i )e din#un(ru "i din budinc# de $elas# cu -la+ur#. Annie era cea $ai bun# buc#(#reas# de )e s(rada M'n(-'$ery dar FranE Ays-ar(0 ' b'$b#nea ('( (i$)ul. 3 Se )'ar(# cu ea la &el cu$ se )ur(a cu ne%as(#/sa 5 cu$ (e )'r*i cu ' scla%# s)unea $a$a lui Sa$$y )u&nind dis)re*ui('are. Nu/i )l#cea FranE iar FranE n/' )l#cea )e ea8 ea !l c'nsidera un (iran b#(rn "i e-'is( iar el ' c'nsidera ' &e$eie "lea$)#(# "i lene"# care *inea ' cas# de $n(uial# "i care era )rea des la Red Li'n bnd )'r(' cu l#$ie !n l'c s# &ie acas# "i s# aib# -ri1# de c')ii. 3 FranE Ays-ar(0 a &'s( !n('(deauna un b#rba( as)ru c'$en(a s'*ul ei. Nu are (i$) )en(ru &e$ei. 3 2a nici c0iar )en(ru &iica lui re)lica ea a$ar. 2'a$na M'rris !l au+ise )e FranE Ays-ar(0 )rin )ere(ele c'$un cer(nd/' )e bia(a &a(# "i nu$ai 2u$ne+eu "(ia c# Annie &#cea ('( ce/i s(#(ea !n )u(eri. 4n('(deauna $uncea. Era )ri$a care ie"ea di$inea*a s)#la (re)(ele de la in(rare &recnd )ia(ra -alben/s(r#luci('are "i cl#(ea sc#rile cu -#le*i )line cu a)# as(&el !nc( a(unci cnd FranE c'b'ra (re)(ele a&ar# era la &el de cura( ca !n cas#. Freca -r#(arul c#$inului )n# cnd scli)ea "i (e )u(eai %edea !n el ca/n '-lind#. 4n('(deauna era ce%a a)e(isan( de $ncare cnd %eneau b#ie*ii acas# de la "c'al# la )rn+ "i cnd !i (ri$i(ea !na)'i la cursuri du)#/a$ia+a erau cura*i "i a%eau bur*ile )line. Ru&ele lui Annie erau !n(inse la usca( !nain(e ca 'ricine al(cine%a s# &i !nce)u( iar la 'ra "ase seara cnd FranE Ays-ar(0 %enea acas# $asa era !n(ins# cu ' &a*# de $as# cura(# "i a)re(a(# iar cina era -a(a "i aburea !n &ar&urie. I$edia( ce el se a"e+a la $as# Annie lua ' cara&# "i aler-a la Red Li'n ca s#/i aduc# ' )in(# din cea $ai bun# bere de D'rEs0ire a)'i se a"e+a (#cu(# !n(r/un c'l* )n# ce (er$ina el de $nca(. Cnd era -a(a FranE se ridica de la $as# &#r# $#car un $ul*u$esc. 7i se a"e+a )e &'('liul de )lu" r'"u din &a*a c#$inului. 4"i lua D'rEs0ire E%enin- P's( )e care i/l cu$)#ra ea "i s)unea> 3 Unde sun( b#ie*iiK 3 A&ar# re)lica ea cur#*ind $asa se 1'ac# )e s(rad#. Sau dac# )l'ua> 3 Al#(uri cu al*i c')ii. A)'i se ducea (#cu(# !n buc#(#rie "i s)#la %asele !nain(e de a/i c0e$a )e c')ii !n#un(ru ca s#/i )re-#(easc# de culcare. 3 Munc# silnic# as(a/i ce &ace Annie Ays-ar(0 $'r$#ia d'a$na M'rris. 7i nu are dec( "ais)re+ece ani. E ' $a$# $ai bun# )en(ru c')iii #ia dec( 'ricine al(cine%a de )e s(rada as(a 5 "i ' s'*ie bun# )en(ru (a(#l ei. 3 4n ('a(e )ri%in*ele $ai )u*in una re)lica s'*ul ei (r#-nd din )i)# "i u$)lnd ca$era s#r#c#ci'as# cu &u$ dulcea- de (u(un. 2'a$na M'rris se !ncrun(a la el &#cnd se$n c#(re b#ie*ii care ascul(au. 3 Q"(ia $ici au urec0i $ari !i a$in(ea ea as)ru. 2ar dac# $# !n(rebi )e $ine nu e dec( ' scla%# )en(ru el. Ar (rebui s# )l#(easc# d'u# ser%i('are cu c(e +ece lire )e lun# ca s# &ac# ce &ace ea 5 "i ('( n/ar &ace/' la &el de bine@ Annie "(ia c# (a(#l ei e un '$ )re(en*i's dar se su)unea )en(ru c# nu cun'scuse nici'da(# al( &el de %ia*# "i )en(ru c#/"i iubea &ra*ii. Era ade%#ra( de cnd ?er(ie "i Ted crescuser# se !nde)#r(aser# de ea e;clu+nd/' din %ie*ile l'r de b#rba*i "i a"(e)(ndu/se s# -#seasc# $ncare !n &ar&urii de !nda(# ce in(rau )e u"# a)a de baie %ineri seara !n c')aia de le$n )e care ' *inea !n

buc#(#rie "i c#$#"ile )er&ec( a)re(a(e "i cu ('*i nas(urii cusu*i )en(ru slu1ba de du$inic# la biseric#. 2ar $icul J's0 era ca "i &iul ei. CAPITOLUL N La !n$'r$n(area $a$ei sale Francie )ur(# ' r'c0ie n'u# "i scu$)# din $#(ase nea-r# cu un -uler de dan(el# alb# cu$)#ra(# de la ele-an(ul $a-a+in Paris ,'use de )e s(rada MarEe(. A%ea -0e(e n'i &#cu(e din )iele de %i*el ' )elerin# de ca(i&ea nea-r# (i%i(# cu 0er$in# iar )#rul lun- "i bl'nd era )ie)(#na( cu -ri1# "i ascuns sub ' b'ne(# de $#(ase nea-r#. F#cu dru$ul s)re ci$i(ir !$)reun# cu (a(#l "i cu &ra(ele ei ,arry !n(r/' (r#sur# (a)isa(# cu sa(in ne-ru (ras# de "ase cai -#(i*i cu )ene ne-re !n &run(ea unei )r'cesiuni de "ai+eci de (r#suri "i r#$ase )alid# "i (re$urnd ln-# -r'a)a !n care era c'b'r( sicriul lui 2'l'res. Fra(ele ei $ai $ic ,arry !n )an(al'ni ne-ri de ca(i&ea "i 1ac0e(# cu )#l#ria *inu(# res)ec(u's la )ie)( sus)ina (are iar (a(#l ei &ru$'s "i c( se )'a(e de ele-an( !n )an(al'ni cu dun-i "i 1ac0e(# nea-r# !"i "(er-ea din cnd !n cnd 'c0ii cu ' ba(is(# alb# i$)ecabil#. 2ar Francie nu %#rs# nici ' lacri$#. Pri%ea dre)( !n &a*# s(rn-nd din din*i "i &'r*ndu/se s# nu )ln-#. Ar &i %ru( s# s(ri-e c( era de nedre)( ca $a$a ei s# $'ar# c# era a(( de (n#r# de &ru$'as# a(( de dulce "i de blnd# "i de bun#. ='ia s# le s)un# (u(ur'r cel'r (rei su(e de in%i(a*i la !n$'r$n(are care &useser# in%i(a*i "i la nun(a lui 2'l'res c# ' iubea )e $a$a ei c# !i era !n-r'+i('r de d'r de ea "i c# a%ea s# $'ar# &#r# ea. 2ar "(ia c# ei nu )u(eau s# !n*elea-# a"a c#/"i ascunse e$'*iile adnc !n#un(rul s#u re&u+nd s# lase %re' lacri$# s# cad#. Era ' +i rece de ianuarie "i deasu)ra $'r$in(el'r se a"(ernuse ' cea*# rece. 2in c')acii -'la"i )icura u$e+eal# (rans&'r$nd iarba !n(r/' $are de n'r'i cenu"iu. C'r'anele de &l'ri le-a(e cu )an-lici )ur)urii "i !n-r#$#di(e deasu)ra $'r$n(ului )#reau *i)#('are !n lu$ina s#rac#. Cea $ai $are era din )ar(ea &a$iliei lui 2'l'res. 4"i e;)ri$aser# re-re(ele dar s)useser# c# era ' c#l#('rie )rea lun-# de la Jalisc' "i c# re-re(au dar nu )u(eau )ar(ici)a. 4i (ri$iseser# c'nd'lean*e lui ,ar$'n "i ' su)erb# c'r'an# de (randa&iri )ur)urii. I$edia( ce deasu)ra -r')ii se s)use ul(i$a ru-#ciune )ar(ici)an*ii se -r#bir# !na)'i s)re c#ldura (r#suril'r care a"(e)(au. Cei d'i -r')ari s(#(eau s)ri1ini*i de l')e*i ca ni"(e s(a&ii cenu"ii !n cea*# (r')#ind din )ici'are ca s#/"i )un# sn-ele !n $i"care (u"ind !n (i$) ce se )re-#(eau s# u$)le -r'a)a iar Francie se !nde)#r(# re)ede )en(ru c# nu $ai )u(ea su)'r(a. A1uns# acas# se a"e+# )e ' cana)ea !n sala de bal )lin# de '-lin+i )ri%ind 'as)e*ii cu$ de%'rau )re)ara(ele de )e bu&e(. Fe$eile +$beau "i )#l#%r#-eau )e ('n sc#+u( des)re un bal care ur$a s# se *in# s#)(#$na ur$#('are des)re cine &usese in%i(a( "i des)re ce a%eau s# )'ar(e. ?#rba*ii se adunaser# !n -ru)uri cu )a0arele cu b#u(ur# !n $n# discu(nd des)re a&aceri. Iar &ra(ele ei ,arry s(#(ea cu$in(e al#(uri de (a(#l lui !n (i$) ce 'as)e*ii s(#(eau la rnd s#/i s(rn-# $na "i s#/i )re+in(e c'nd'lean*e. 3 Ce ciuda(# e &a(a as(a le au+i )e &e$ei $ur$urnd s(# ac'l' sin-ur# cnd ar (rebui s# &ie al#(uri de (a(#l ei cu$ e &ra(ele ei 5 la nu$ai )a(ru ani "(ie de1a s# se )'ar(e ca un b#rba(L "i ea n/a %#rsa( nici ' lacri$# la $'r$n(L 2e ce nu ara(# c')ilul #s(a nici ' durere )en(ru $a$a eiK Nu e n'r$alL ,ar$'n ar (rebui s# &ie a(en( la ea eu a" s)une c# ' s# aib# neca+uriL Obra1ii lui Francie ardeau "i se ui(a &i; la $'delul albas(ru din c'%'rul care ac')erea )arc0e(ul bine lus(rui( ru-ndu/se s# nu )ln-#. Ce "(iau ele des)re $a$a eiK O )r'babil c#/i +$biser# "i %'rbiser# cu ea cnd &useser# in%i(a(e !n casa ei "i/i (ri$iseser# &l'ri "i &ruc(e cnd a&laser# c# e b'lna%#. 2ar niciuna din(re ele nu %enise s/' %ad# "i era si-ur# c# nici $#car nu "(iuser# c# &usese la &er$# !n anul care (recuse. Ini$a i se s(rnse de durere. Ar &i %ru( s# le s(ri-e c# nici nu le )#sase de $a$a ei c# nici nu a%ea s# le &ie d'r de ea c# ni$eni n/' iubise ca eaL

Prinse )ri%irea (a(#lui ei din cealal(# )ar(e a ca$erei "i el !i &#cu se$n &uri's s# %in# s# i se al#(ure. C'b'r! &#r# c0e& de )e cana)eaua de ca(i&ea "i/"i (r! )ici'arele )rin $ul*i$e )n# la el. 3 2e ce nu ai &'s( aiciK !n(reb# el cu %'ce 1'as# dar ea !i si$*i &uria "i se &#cu $ic#. Oa$enii %'rbesc "')(i el. S(ai ln-# &ra(ele (#u "i ai -ri1# cu$ (e )'r*i. S(nd *ea)#n# ca un b#* ln-# ,arry lui Francie i se )#rea c# +iua nu se $ai (er$in#. Lun-ul "ir de 'as)e*i (recea )e ln-# ei iar ea !"i a$in(i s# &ac# re%eren*e "i s# r#s)und# cnd i se adresa cu%n(ul. Era c'n"(ien(# de )ri%irile &e$eil'r cnd se ui(au la (a(#l ei. 9Ce b#rba( bine: le au+i $ur$urnd s)ecula(i% -ndindu/se la &iicele l'r ne$#ri(a(e "i la $ili'anele &a$iliei ,arris'n. A)'i !n s&r"i( -u%ernan(a %eni s#/l ia )e ,arry s#/"i bea ceaiul as(&el c# sc#)# "i ea. Se !n('arse !n %ec0ea ei ca$er# care cu$%a )#rea c0iar $ai s'rdid# "i $ai ne)ri$i('are ca 'ricnd. =')seaua alb# se c'1ise de )e )a(ul de &ier iar sal(eaua de )aie a%ea c'c'l'a"e. Perdelele sub*iri "i !n&l'ra(e nu ')reau &ri-ul s# in(re )rin &eres(re "i de"i casa a%ea cel $ai bun sis(e$ de !nc#l+ire cu aburi )n# cnd aces(a a1un-ea la ca$erele ser%i('ril'r de%enea d'ar ' bru$# de c#ldur#. Se -0e$ui )e )a(ul !n-us( (re$urnd "i s(rn-nd !n 1urul s#u )#(ura !n (i$) ce lacri$ile i+%'rau libere. Pln-ea )en(ru $a$a ei )ierdu(# "i )en(ru Princess care &usese i+-'ni(# la -ra1duri "i )en(ru )r')ria ei sin-ur#(a(e )n# cnd !n cele din ur$# ad'r$i e)ui+a(# !nc# !$br#ca(# cu r'c0ia ei ele-an(# de d'liu "i -0e(ele din )iele de %i*el. A d'ua +i du)# !n$'r$n(are ,ar$'n (ele-ra&ie '&er(a &inal# )en(ru un ia0( cu aburi a c#rui cu$)#rare ' ne-'ciase la L'ndra. O&er(a !i &u acce)(a(# iar s#)(#$na ur$#('are )lec# cu &iul s#u la NeI D'rE !n s'$)(u'sul %a-'n )ri%a( )e care/l a%ea la S'u(0ern Paci&ic Line al c#rei direc('r era. 2e ac'l' se !$barcar# )e %asul &rance+ S. S. ACui(aine s)re C0erb'ur- lund a)'i (renul s)re 2eau%ille unde (rebuia s# &ac# rece)*ia n'ului ia0(. Pl#nuiser# s# li)seasc# $ai $ul(e luni a"a c# $'bilele de la re"edin*a ,arris'n &ur# ac')eri(e cu cearcea&uri de )arc# niciunul din(re $e$brii &a$iliei n/ar &i &'s( acas#. Sin-ura )ers'an# cu care Francie !$)#r*ea l'cuin*a era ' -u%ernan(# ne$*'aic# ce &usese an-a1a(# )en(ru a ' !n%#*a bunele $aniere "i )u*in# car(e. Cnd ' %#+u lui Francie i se s(rnse ini$a. Freulein ,assler era ' %#du%# %rs(nic# "i !nc#)#*na(# cu )#r c#run( )e care/l )ur(a cu c#rare )e $i1l'c a)'i !$)le(i( "i r#suci( !n $elci deasu)ra urec0il'r. Era !nal(# "i &#r# &'r$e cu )iele -#lbuie "i cu ' e;)resie as)r#. A%ea din*i $ari "i -albeni "i )ur(a 'c0elari cu ra$# de '*el care re&lec(a lu$ina as(&el c# Francie nu/i )u(ea %edea 'c0ii. 2ar Freulein "(ia s# recun'asc# ' cas# b'-a(# "i "(ia cu$ s# ia c'$anda !n(r/' ase$enea si(ua*ie. 3 Nu sun( ser%i('are ,err ,arris'n !i s)usese cu &er$i(a(e de la )ri$a !n(lnire. Na( lic0 nu $# a"(e)( s# l'cuiesc )e acela"i e(a1 cu &a$ilia dar ca$erele $ele (rebuie s# &ie ia e(a1ul (rei la s(rad#. 3 Na( lic0 &usese ,ar$'n de ac'rd &erici( s# sca)e de )r'ble$a &iicei sale. As(&el !nc( Freulein c#)#(ase )r')riul ei d'r$i('r "i )r')riul ei sal'n la e(a1ul (rei s)re s(rad# cu ca$era de s(udiu )e acela"i c'rid'r iar Francie !"i )#s(r# ca$era ei $ic# "i &ri-ur'as#. 7i $nca la $asa de brad din buc#(#rie !n (i$) ce lui Freulein i se aducea $asa !n )r')riul a)ar(a$en(. 4n )ri$a di$inea*# Freulein ,assler (ri$ise ' ca$eris(# s/' aduc# )e Francie la 'ra ')( )unc(. 3 4n &iecare +i la 'ra aceas(a ' s# (e )re+in*i la $ine !i s)use ea )ri%ind/' cri(ic de sus )n# 1's. Ur$# ' lun-# (#cere !n (i$) ce Francie se $u(a a-i(a(# de )e un )ici'r )e al(ul d'rindu/"i cu dis)erare s# )'a(# %edea 'c0ii lui Freulein !n s)a(ele 'c0elaril'r.

3 E"(i ne!n-ri1i(# s)use Freulein !n cele din ur$#. G0e(ele (ale sun( $urdare ai ' )a(# )e r'c0ie "i )#rul !*i es(e ne)ie)(#na(. Te duci !na)'i la (ine !n ca$er# "i (e aran1e+i. Eu nu ('lere+ lenea "i $urd#ria. S)eria(# Francie se re)e+i s# &ac# cu$ i se s)usese a)'i se !n('arse !n ca$era de s(udiu. Freulein ,assler ' )ri%i din n'u a(en(# "i a)'i s)use> 3 4n &iecare di$inea*# %ei %eni !n ca$era de s(udiu la 'ra ')( &i;. Te %ei )re+en(a cura(# "i !n-ri1i(#. =ei ba(e la u"# "i %ei a"(e)(a s# (e )'&(esc s# in(ri. 4$i %ei s)une 9?un# di$inea*a Freulein ,assler: !n a&ar# de +ilele de $iercuri cnd %'rbi$ d'ar !n -er$an# "i a(unci %ei s)une> 9Gu(en M'r-en Freulein ,assler: "i de +ilele de s$b#(# cnd %'$ %'rbi d'ar !n &rance+# "i cnd %ei s)une> 9?'n1'ur Made$'iselle ,assler:. 2e la ')( la n'u# %ei !n%#*a ari($e(ic# de la n'u# la +ece en-le+#. A)'i eu $# %'i 'di0ni ' 1u$#(a(e de 'r# !n (i$) ce (u %ei !n%#*a ' )'e+ie )e care $i/' %ei reci(a du)# )au+#. 2e la uns)re+ece la d'u#s)re+ece %ei !n%#*a is('rie "i -e'-ra&ie. A)'i eu %'i lua )rn+ul "i $# %'i 'di0ni a)'i la d'u# %'$ ie"i ' 'r# la )li$bare. 2u)#/a$ie+ile %ei !n%#*a s# c'"i iar la 'ra )a(ru cnd eu iau ceaiul (u %ei (er$ina (e$ele )e care *i le dau de &#cu(. 2u)# aceea (e )'*i duce la buc#(#rie ca s# $#nnci "i a)'i )'*i s# (e culci. Ai !n*eles FrancescaK Francie !ncu%iin*# si$*ind c# i se !n%r(e ca)ul -ndindu/se la Princess care ' a"(e)(a la -ra1duri. Nu/i )l#cea Freulein ,assler "i nu/i )l#ceau )lanurile ei. 3 Ce se !n($)l# du$inicaK !n(reb# de'da(#. 3 =rei s# s)ui> 9=# r'- ce se !n($)l# du$inica Freulein ,asslerK: ' c'rec(# &e$eia as)ru. Trebuie s# &ace$ ce%a cu $anierele (ale c')ile. 2ar )en(ru c# ai !n(reba( ' s#/*i r#s)und. 2u$inica e +iua $ea liber#. F#r# !nd'ial# ser%i('rii %'r a%ea -ri1# de (ine "i b#nuiesc c# di$inea*a (e %ei duce la biseric# "i (e %ei duce din n'u du)#/a$ia+a. Ta(#l (#u n/a l#sa( ins(ruc*iuni !n aceas(# )ri%in*#. Francie d#du din ca). 3 ?#nuiesc c# da s)use ea (recndu/i )rin $in(e ' %i+iune ra)id# des)re ce a%ea s# &ie %ia*a ei !n %ii('r. 2ar c0iar "i cu Freulein ,assler era $ai bine dec( s# &ie !n )rea1$a (a(#lui s#u a"a c# )r'babil (rebuia s# se descurce cu$ )u(ea. 7i )'a(e c# !n(r/' +i (a(a a%ea s/' (ri$i(# !na)'i la &er$#. Acu$ c# (a(#l era )leca( $ai era ' c'$)ensa*ie8 Freulein nu ie"ea nici'da(# din ca$er# du)# cin# iar Francie ' )u(ea s(recura )e Princess !n ca$era ei. P#s(ra c(e ce%a de la cin# )en(ru cine "i la 'ra "a)(e cnd "(ia c# ser%i('rii sun( !n ca$erele l'r ' lua )e Princess la ' )li$bare !n %ale. Serile de iarn# erau reci "i !n(unec'ase dar ea !n&#"ura(# !n )elerina ei de ca(i&ea "i 0er$in# nu si$*ea &ri-ul iar cu cinele uria" al#(uri nu se (e$ea de !n(uneric. La !nce)u( nu se !nde)#r(a dec( )u*in dar )e $#sur# ce +ilele ei cu Freulein ,assler de%enir# din ce !n ce $ai 'b'si('are )li$b#rile de sear# se &#cur# "i ele $ai lun-i "i $ai a%en(ur'ase. Ea "i Princess se )li$bau )e s(r#+ile 'ra"ului )ri%ind curi'ase )e &eres(rele lu$ina(e ale casel'r adul$ecnd $ir'surile de bere care %eneau din crciu$ile +-'$'('ase "i )ri%ind 'a$enii ascul(ndu/i in%idi'as# cu$ rdeau. Tr#-ea cu 'c0iul la ' lu$e di&eri(# de a ei ' lu$e !n care 'a$enii cn(au dansau rdeau !$)reun# "i erau &erici*i. Tr+iu ea "i Princess se s(recurau !na)'i )e u"a din d's )e care !n('(deauna ' l#sa descuia(# "(iind c# ni$eni n/' c'n(r'lea+# )en(ru c# ni$eni nu se a"(e)(a s# &ie descuia(#. Urca !n &u-# )e scara din d's ducnd/' )e Princess )e )ar(ea $'c0e(a(# as(&el ca -0earele ei s# nu &ac# +-'$'( )e )arc0e(. 4ncuia cu -ri1# u"a (urna !n cas(r'nul lui Princess la)(ele )e care/l luase $ai de%re$e din buc#(#rie "i ' )ri%ea cu$ !l lin-e cu )'&(#. A)'i se urca !n )a( "i se -0e$uia sub cearcea&urile reci cu Princess la )ici'are "i ad'r$ea curnd )en(ru a %isa la %ia*a liber# de la

&er$# la ?lai+e ia)a ei r'"ca(# la )uii &ri)*i "i la &'cul %esel de le$ne la $a$a ei !$bu1'ra(# "i +$bi('are a"e+a(# al#(uri de ea !n &a*a &'cului. 4nce)u s# s(ea )leca(# din ce !n ce $ai $ul( s(nd !n &a*a crciu$ii de )e s(rada J'nes e+i(nd s# )#r#seasc# lu$inile s(r#luci('are $u+ica "i rse(ele %esele )en(ru a se !n('arce !n c#$#ru*a ei rece "i !n(unec'as#. Oa$enii care in(rau "i ie"eau ' )ri%eau r+nd de &e(i*a cu 0ain# nea-r# de ca(i&ea cu cinele $ai $are ca ea dar )ri%irile l'r de%enir# din ce !n ce $ai curi'ase %#+nd/' ac'l' sear# de sear#. 3 Ce e dra-a $eaK ' !n(reb# !n(r/' sear# un b#rba( r'"c'%an. L/ai )ierdu( )e (#(icuO !n(r/' s(icl# cu b#u(ur# nuK Francie r'"i "i cl#(in# din ca). O a)uc# )e Princess "i $ai (are de les# "i se -r#bi s# urce dealul. 3 Ar (rebui s# &aci ce%a cu &a(a de a&ar# !i s)use r'"c'%anul )a(r'nului crciu$ii. Nu/i bine )en(ru a&aceri s# ai a&ar# c')ii care/"i a"(ea)(# (a*ii be*i. Arunc#/l )e nen'r'ci( a&ar# "i s)une/i s#/"i duc# c')ilul acas#. 3 Nu/i c')ilul clien*il'r $ei r#s)unse )a(r'nul indi-na(. 2a(a %ii('are cnd ' %e+i s)une/$i ca s# c0e$ )'li*ia. 2ar Francie se s)eriase "i e%i(# crciu$a a%en(urndu/se din ce !n ce $ai adnc )e s(r#+ile !n(uneca(e ale 'ra"ului in%en(nd scenarii des)re &a$iliile )e care le %edea !n s)a(ele &eres(rel'r lu$ina(e "i !n ca&enele. Trecur# $ai $ul(e s#)(#$ni )n# cnd (recu din n'u )e la crciu$#. Era ' n'a)(e senin# "i rece "i (re$ura cnd se ')ri s# adul$ece $ir'surile iu*i ale $nc#ruril'r "i ar'$a berii a$es(eca(# cu )ar&u$ul !n*e)#('r de I0isEy. R'"c'%anul ' )ri%i a(en( !n (i$) ce se !ndre)(a s)re bar. 3 Ai &ace bine s#/*i (ri$i*i b#ia(ul du)# )'li*ie !i s)use )r')rie(arului. Fe(i*a aia e iar a&ar# "i s(rada nu e un l'c )'(ri%i( )en(ru un c')il ca ea8 nu )'aO s# aib# $ai $ul( de "a)(e ')( ani. O &i &u-i( de/acas# sau a"a ce%a. 3 2e da(a as(a ' )rind eu re)lic# )a(r'nul s(ri-ndu/"i b#ia(ul. Francie !l )ri%i curi'as# )e )'li*is(ul !n uni&'r$# care se a)r')ia de crciu$#. Tres#ri cnd aces(a ' s(ri-# a(( se si$*ea de in%i+ibil# !n lu$ea ei n'c(urn#. 3 ,ei &e(i*'K Te/ai r#(#ci( nuK 3 NuK O nu@ Trase -r#bi(# de lesa lui Princess !n (i$) ce '&i*erul se a)r')ia dar Princess r#$ase )e )'+i*ie cu )#rul +brli( cu din*ii de+-'li*i $rind !nce(. P'li*is(ul &#cu un )as !na)'i a(en(. 3 A" %rea s# %'rbesc cu (ine d'$ni"'ar#. Mi se )are c# ai a%ea ne%'ie de ' $n# de a1u('rL (u "i c#*elul (#u &ru$'s. Francie (rase $ai (are de lesa lui Princess "i aceas(a $ri din n'u a$enin*#('r. 3 O nu $ul*u$esc d'$nule. N/a$ ne%'ie de a1u('r. Ne ducea$ acas# as(a/i ('(. Cu ' ul(i$# s$uci(ur# dis)era(# reu"i s/' urneasc# )e Princess "i ' lu# la &u-# !n sus )e deal. P'li*is(ul ' ur$# la ' 'arecare dis(an*# d'rind s# %ad# unde se duce. I se (#iase r#su&larea cnd !n cele din ur$# a1unse !n ca)#(ul de sus al s(r#+ii J'nes "i &u &'ar(e sur)rins cnd Francie in(r# !n cur(ea celei $ai $ari re"edin*e de )e N'b ,ill "i in(r# !n cas# )e ' u"# la(eral#. Se !n(reb# dac# era %reunul din(re c')iii ser%i('ril'r lui ,arris'n dar a)'i se -ndi la )elerina de ca(i&ea cu -ulerul scu$) de 0er$in#. Si-ur ar &i (rebui( s#/"i dea sea$a8 era &iica )r')rie(arului. Se !nde)#r(# -ndi('r8 era ' )r'ble$# cu care (rebuiau s# se descurce su)eri'rii lui. C#)i(anul OOC'nn'r b#(u la u"a re"edin*ei ,arris'n a d'ua +i la ')( &i; "i Mai(land $a1'rd'$ul !i s)use c# d'$nul ,arris'n era )leca( !n(r/' c#l#('rie lun-# )rin Eur')a.

3 A(unci ar (rebui s# s(au de %'rb# cu du$nea%'as(r# d'$nule Mai(land re)lic# OOC'nn'r. O 1u$#(a(e de 'r# $ai (r+iu !n(#ri( de un )a0ar din cel $ai bun I0isEy al lui ,arris'n ie"i din n'u !n s'arele rece de iarn#. 3 Las as(a )e $inile du$nea%'as(r# s)use el +$bindu/i lui Mai(land. Mai(land se !n('arse !n ca$era sa redac(# ' (ele-ra$# lun-# c#(re )a(r'nul s#u a&la( la b'rdul ia0(ului din $i1l'cul A(lan(icului "i se duse la )'"(# s/' (ri$i(# )ers'nal. R#s)unsul s'si c0iar a d'ua +i "i !n c(e%a 're Freulein ,assler era !$)ac0e(a(# "i da(# a&ar# din cas# Princess era sur-0iuni(# la -ra1duri iar Francie era !ncuia(# !n ca$era sa. R#$ase ac'l' $ai bine de d'u# s#)(#$ni a"(e)(nd !n('arcerea (a(#lui ei. O au+ea )e Princess urlnd )a(e(ic "i/"i li)ea nasul de -ea$uri s)ernd s/' )'a(# %edea. Masa i se aducea )e ' (a%# de c#(re ' ca$eris(# $e;ican# care nu %'rbea en-le+#8 nu a%ea c#r*i nu a%ea 0r(ie de scris sau crei'ane nu a%ea nici $#car de(es(a(ul lucru de $n#. Era sin-ur# cu -ndurile sale iar (i$)ul )#rea s# se (rasc# insu)'r(abil de !nce(. La !nce)u( se !n%r(ise !n ca$era $icu*# ca un ani$al !nc0is !n cu"c# sus)innd de dis)erare dnd din $ini "i b#(nd din )ici'are de &urie dar 'da(# cu (recerea (i$)ului nu $ai &#cu dec( s# se -0e$uiasc# !n )a( (re$urnd de (ea$# la -ndul !n('arcerii (a(#lui ei. T#%ile cu $ncare erau lua(e !na)'i nea(inse "i !n cele din ur$# Mai(land !nsu"i %eni s/' %ad#. O )ri%i cu $il#8 nu a%ea dec( ')( ani "i era a(( de slab#8 era descul*# )#rul lun- "i ne)ie)(#na( !i a(rna !n "u%i*e !nclci(e )e u$eri iar 'c0ii alba"(ri i se $#riser# de (ea$#. Niciunul din(re ser%i('ri nu a%ea )rea $ul( (i$) )en(ru Miss Francie !n )ri$ul rnd )en(ru c# erau )rea 'cu)a*i ca s# aib# (i$) s# se -ndeasc# la ea "i 'ricu$ n/' c'nsiderau r#s)underea l'r 5 ea era (reaba unei in&ir$iere sau a unei -u%ernan(e. 2ar de"i &usese neascul(#('are nici unuia din(re ei nu/i )l#cea ideea de a !nc0ide un c')il "i de a/l l#sa ac'l' +ile !n "ir. 9Nu e u$an: !"i s)useser# unul al(uia su)#ra*i la cina din buc#(#ria ser%i('ril'r. 9E barbar "i crud.: Era (reaba lui Mai(land s# c'n(r'le+e )ers'nalul "i s# )un# )unc( 'ric#rei br&e des)re &a$ilie as(&el c# &usese 'bli-a( s# le s)un# c# nu era (reaba l'r "i c# s(#)nul a%ea s# se 'cu)e de &iica sa cnd se !n('rcea acas#. Lucra )en(ru ,ar$'n ,arris'n de +ece ani "i/i cun'"(ea )rea bine r#ceala "i &uria. Francie ridic# )ri%irea cnd el b#(u la u"a ei "i in(r#. 3 S/a !n('rs (a(aK !n(reb# ea. Mai(land !ncu%iin*# din ca). 3 =rea s# %# %ad# i$edia( Miss Francie. 2e ce nu %# s)#la*i )e &a*# "i nu %# )ie)(#na*i re)edeK O s# %# c'nduc c0iar eu !n bir'u. O )ri%i cu (ris(e*e cu$ !"i cu&und# $inile !n li-0ean d#du cu a)# rece )e &a*# a)'i !"i descurc# -r#bi(# buclele !nclci(e. 4i desc0ise u"a "i )'rnir# !n (#cere )e scara de ser%iciu "i in(rar# !n c'r)ul )rinci)al al casei. La u"a bir'ului (a(#lui ei )ri%irile li se !n(lnir#. 3 Cura1 d'$ni"'ar# !i "')(i el !n (i$) ce b#(ea la u"#. 3 In(r#. Sune(ul %'cii bubui('are a (a(#lui ei &#cu s# i se !n$'aie -enunc0ii. Mai(land desc0ise u"a "i ' !$)inse u"urel !n#un(ru s)unnd> 3 Miss Francesca d'$nule. 3 Mul*u$esc Mai(land. S(#(ea !n s)a(ele bir'ului s#u i$ens. O )ri%i )e &iica sa care s(#(ea !n )ra-ul u"ii. S)use> 3 =in' aici Francesca. Ins)irnd adnc )'rni s)re el cu ini$a !nd'i(#.

3 Mai a)r'a)e c'$and# el. =reau s# au+i li$)ede ce a$ s#/*i s)un. 7i %reau s# *ii $in(e )en(ru c# a d'ua 'ar# n/' s# $ai ai 'ca+ia. Francesca era ln-# bir'ul lui acu$ *inndu/"i $inile s(rnse la s)a(e cu 'c0ii !n-r'+i*i &i;a*i asu)ra lui ca ai unui ie)ure !n lu$ina unui &elinar. El ' )ri%i de sus )n# 1's scrbi( 'bser%ndu/i 'c0ii !nr'"i*i de lacri$i "i &a*a $urdar# r'c0ia +dren*ui(#. 7i )ici'arele -'ale. 3 E"(i de+-us(#('are s)use el cu dis)re*. Nu $eri*i s# )'r*i nu$ele de ,arris'n. ?ine c# $a$a (a nu e aici s# (e %ad# "i s# a&le des)re esca)adele (ale. Ei bine d'$ni"'ar# ce ai de s)usK Ea cl#(in# din ca) lu)(ndu/se s# nu )ln-#. 3 Ma$a nu $/ar &i l#sa( nici'da(# sin-ur# i+bucni ea. Nu $/ar &i !ncuia( nici'da(#L 3 Ma$a (a s)use el )e un ('n -lacial ar &i &#cu( cu$ a" &i s)us eu. 7i la &el ' s# &aci "i (u. Se l#s# )e s)a(e !n &'('liul s#u c'n&'r(abil de )iele cu $inile !$)reuna(e )e bur(# )ri%ind/'. Ur$# ' (#cere lun-# !n (i$)ul c#reia Francie se $u(# ner%'as# de )e un )ici'r )e al(ul e%i(ndu/i )ri%irea. 4n cele din ur$# el s)use> 3 A"(e)( s#/*i ceri scu+e Francesca. Sau )'a(e c# nu/*i )are r#u )en(ru scandalul )e care l/ai )r'%'ca(. Ea !"i )lec# ca)ul. 3 4$i )are r#u (a(# "')(i. El d#du din ca). Se ridic# !"i sc'ase 0aina "i ' a(rn# a(en( )e s)#(arul scaunului. Lu# de )e bir'u ' les# s'lid# din )iele "i &#cu se$n c#(re un scaun 1's. 3 A)leac#/(e !i ceru. 3 2ar aceea e lesa lui Princess e;cla$# Francie ui$i(#. El !ncu%iin*# din ca). 3 A"a e. 7i dac# (e )'r*i ca ' c#*ea %a-ab'and# (rebuie s# (e a"(e)*i s# &ii (ra(a(# ca a(are. A)leac#/(e )e scaun "i ridic#/*i &us(ele. 3 2ar (a(#L )r'(es(# ea cnd ' a)uc# bru(al de bra*. 3 A)leac#/(e $ri el "i ea se l#s# )e scaun ridicndu/"i ascul(#('are &us(ele. Cureaua !i )lesni )ielea "i *i)# "i $ai (are cnd l'%i(urile c'n(inuar# s# cur-#. Fundul !i ardea ca &'cul "i sn-ele cur-ea )#(ndu/i len1eria. A&ar# !n 0'l ,arry ,arris'n !n %rs(# de cinci ani !"i as(u)# urec0ile cu $inile s(rn-nd din )le'a)e cnd !"i i$a-ina ce se !n($)la !n s)a(ele u"ii bir'ului. 2ar "(ia c# s'ra lui !"i $eri(# )edea)sa8 a"a/i s)usese (a(a. 4i $ai s)usese c# era rea c# nu era bun# de ni$ic "i c# &#cuse de ru"ine nu$ele l'r a"a c# (rebuia s# &ie )ede)si(# )en(ru as(a &iindc# ni$ic nu c'n(a $ai $ul( dec( nu$ele "i &a$ilia l'r. 2u)# c(e%a $inu(e !"i sc'ase de-e(ele din urec0i. 6i)e(ele !nce(aser# "i ' au+i )e Francie sus)innd "i )e (a(#l s#u s)unndu/i s# se ridice. Au+i sune(ul unui ser(ar desc0i+ndu/se "i !nc0i+ndu/se "i a)'i Francie *i)# din n'u dar de da(a aceas(a al(&el. Era un *i)#( de -r'a+#. A)'i u"a bir'ului se desc0ise "i !l %#+u )e (a(#l s#u cu un )is('l !n $n#. 3 7i acu$ ' s# a$ -ri1# de cealal(# c#*ea s)use el (ra%ersnd 0'lul. Francie !"i (rase r#su&larea cre+use c# a%ea s/' !$)u"(e )e ea dar acu$ "(ia ce are de -nd s# &ac#. 3 Nu nu *i)a ea n#)us(indu/se )e 0'l du)# el nu Princess (e r'- (a(# nuL ,arry &u-i du)# Francie )e c'rid'rul lun- de $ar$ur#. Ta(#l lui desc0isese de1a u"a "i (ra%ersa cur(ea !ndre)(ndu/se c#(re -ra1duri. =ale*ii ridicau ca)e(ele se d#deau !n l#(uri "i/"i sc'(eau res)ec(u'"i )#l#riile &#r# s# !ncerce s# ')reasc# c')ilul care *i)a.

Francie au+i l#(ra(ul %esel al lui Princess cnd se desc0ise u"a a)'i cinele s#ri )e ea. O )rinse )r'(ec('r !n bra*e8 si$*ea li$ba cald# a lui Princess )e 'bra1i lin-ndu/i lacri$ile s#ra(e. 3 N/' s# (e las s/' '$'ri )e Princess nici'da(# nici'da(# *i)# la (a(#l ei. O$'ar#/$# )e $ine !n(i. El &#cu se$n unui -r#1dar s/' ia de ac'l' "i/l )ri%i )e aces(a cu$ !i des&#cea bra*ele din 1urul -(ului cinelui. A)'i se duse cal$ c#(re cine ' )rinse )e Princess de +-ard# "i/i )use )is('lul la ca). 3 Nu (a(# nu. Nu@ s(ri-# Francie. 4$i )are r#u ' s# &ac ('( ce s)ui n/' s# $ai &iu nici'da(# rea )r'$i(L nu$ai (e r'- (e r'- (e r'- n/' '$'r!L ,arry ,arris'n !"i ac')eri urec0ile cnd sune(ul !$)u"c#(urii r#sun# !n(re +idurile de )ia(r# ale cur*ii. Pri%i cu$ i$ensul cine se )r#bu"i !nce( la )#$n( cu ' e;)resie de ui$ire !n 'c0ii de c0i0li$bar. Nu era dec( &'ar(e )u*in sn-e dar si$*i c# i se &ace r#u. T'(u"i "(ia c# (a(#l lui are dre)(a(e 5 !i e;)licase ('(ul la b'rdul na%ei cnd se )li$bau )e )un(e la !n('arcerea din Eur')a. Se ui(# la s'ra sa 5 )r#bu"i(# la )#$n( sus)innd *innd !n bra*e cinele $'r( 5 "i nu si$*i nici un &el de $il# )en(ru ea. Ta(#l lui !i s)usese c# $eri(a "i el !l credea. Ser%i('rii &a$iliei ,arris'n br&eau "i curnd de%eni un &a)( binecun'scu( !n lu$ea bun# din San Francisc' c# $ili'narul ,ar$'n ,arris'n !"i *inea &iica !n(r/' ca$er# de ser%i('are cu -ra(ii la &eres(re8 c# !i !$)u"case cinele ca s/' )ede)seasc#8 c# ' b#(ea cnd era neascul(#('are ceea ce se !n($)la des8 "i c# an-a1ase ' -u%ernan(# &'ar(e se%er# ca s/' !n%e*e &rance+# cusu(ul "i ?iblia "i s#/i inculce ce%a )rinci)ii $'rale. 3 Fiecare &a$ilie are ' cruce de )ur(a( "u"'(eau ei la ' cea"c# cu ceai. 2ar (n#rul ,arry ,arris'n e cu ('(ul al(&el a"a de &ru$'s ca (a(#l lui cu ' *inu(# aris('cra(ic# "i cu $aniere a(( de &ru$'ase. O s# a1un-# de)ar(e 5 "i !n(r/' +i ' s# $'"(eneasc# $ili'anele (a(#lui s#u. Francie ,arris'n &u curnd da(# ui(#rii "i !n ur$#('rii +ece ani (r#i !n(r/' lu$e cre)uscular# la e(a1ul )a(ru s(udiind &rance+a br'dnd &l'ri )e "er%e(e &ru$'ase care nu erau nici'da(# &'l'si(e "i &#cnd )li$b#ri +ilnice cu (e$nicera sa. 4n &iecare s#)(#$n# -u%ernan(a !i d#dea (a(#lui ei ra)'r(ul des)re )ur(area sa "i dac# aba(erile erau )rea $ul(e era c0e$a(# !n bir'ul lui "i b#(u(# cu %ec0ea les# a lui Princess. ,arry &u !nscris la "c'ala din Es( )e care ' ur$ase "i (a(#l s#u "i Francie !l %edea une'ri cnd %enea !n %acan*e. Se )ur(a -r's'lan "i ' e%i(a )e c( )u(ea. Se )ur(a ar'-an( cu ser%i('rii "i era $inuna( de )'li(ic's !n s'cie(a(e. ,arry 0'(#r! ea era un %ier$e "i nu $eri(a nici un &el de a(en*ie. Era e;ac( ca (a(#l lui. Pri+'nier# !n )r')ria cas# Francie ducea d'rul $a$ei ei "i al lui Princess %isnd la +ilele de de$ul( la &er$# cnd &usese &erici(#. CAPITOLUL T J's0 Ays-ar(0 era un b#ie*el %is#('r cu )#r bl'nd/!nc0is "i 'c0i $ari li$)e+i "i seri'"i de cul'are cenu"ie. A%ea un +$be( care ar &i (')i( ini$a 'ricui. El "i Sa$$y M'rris erau di&eri*i )recu$ cerul de )#$n(8 )e c( era J's0 de bl'nd "i de su)lu )e a(( era Sa$$y de brune( "i de %'inic. Sa$$y era iu(e $'&(ur's "i )lin de ('ane iar J's0 se su)#ra -reu "i nu %edea nici'da(# )ar(ea rea a cui%a. J's0 (r#ia !n )r')ria lui lu$e i$a-inar#. 2ar d'a$na M'rris )re(indea $ereu c# J's0 era cel care/l b#-a )e Sa$$y !n !ncurc#(uri la "c'al# )e cnd Annie s)unea c# Sa$$y era cel r#u. Cu ('a(e aces(ea !l (ra(a )e Sa$$y ca )e &ra(ele lui J's0 "i/i d#ruia !n ini$a sa l'cul )e care nu/l 'cu)a J's0. 2e aceea &u ' l'%i(ur# cu$)li(# cnd FranE Ays-ar(0 0'(#r! s# urce )e scara s'cial# "i/"i c'ns(rui ' cas# $are din c#r#$id# r'"ie !n %r&ul unui deal !n%er+i(. 4i c'ns(rui un )rid%'r de le$n ' !nc'n1ur# cu (u&i"uri de laur "i ' nu$i I%y C'((a-eA de"i nu a%ea nici $#car ' &run+# de ieder# !n a)r')iere. 4n casa cea n'u# $u(# 'da(# cu ('a(# &a$ilia ('a(# $'bila cea %ec0e )lus '

-arni(ur# de 0'l n'u# (a)isa(# cu ca(i&ea %erde/!nc0is un bu&e( de s(e1ar scul)(a( cu ' '-lind# deasu)ra "i ' $as# as'r(a(# cu "ase scaune s'lide de s(e1ar. Cnd J's0 !i s)usese des)re $u(are Sa$$y &usese dis)era(. 3 A$ l'cui( unul ln-# al(ul ('a(# %ia*a "i acu$ (e $u*i la ' $il# de)#r(areL Ar )u(ea la &el de bine s# &ie cinci+eci de $ile@ e;cla$# el &uri's cu &a*a !nr'"i(# de e&'r(ul de a/"i re*ine lacri$ile. N/' s# $ai a1un-e$ nici'da(# s# ne $ai %ede$. 3 ?a si-ur c/' s# ne %ede$ s)use J's0 !$br#*i"ndu/l )e Sa$$y. Sun(e$ cei $ai buni )rie(eni nuK Ni$ic n/' s# ne des)ar(#. 7i !n(r/ade%#r ni$ic nu/i des)#r*i )en(ru c# J's0 )e(recea cea $ai $are )ar(e a s#)(#$nii acas# la Sa$$y sc#)nd de dru$ul lun- )e 1's )n# la "c'al# )en(ru c# nu e;is(au (ra$%aie )e 2ealul Ays-ar(0 cu$ a1unsese s# i se s)un#. Iar la s&r"i(ul s#)(#$nii Sa$$y era !n('(deauna la J's0 acas#. 3 Acu$ $/a$ l#$uri( c# e nebun du)# el !i s)use d'a$na M'rris lui Annie r+nd. Une'ri cred c# dac# J's0 i/ar s)une s# sar# !n )r#)as(ie Sa$$y ar s#ri. Annie +$bi dar d'a$na M'rris !"i d#du sea$a c# era 'b'si(#. Annie a%ea acu$ d'u#+eci de ani era $icu*# "i cu &'r$e r'(unde cu 'c0i c#)rui $inuna*i "i cu ' b'-#*ie de )#r cas(aniu s(r#luci('r dar ('a(# lu$ea s)unea c# nu are )ar(e de ' %ia*# a ei. Une'ri !n c(e/' s$b#(# c#ldur'as# reu"ea s# e%ade+e )en(ru ' 'r# sau d'u# dar !n('(deauna sin-ur# )en(ru c# nu a%ea )rie(eni )#r#sind "c'ala "i de%enind ' 9$a$#: cnd era a(( de (n#r#. Lua (ra$%aiul )n# la ca)#(ul liniei "i se ducea s# se )li$be !n )#dure sau dac# era !n(r/' dis)'+i*ie $ai a%en(ur'as# "i a%ea ce%a $ai $ul( (i$) lua un (ren )n# la IlEley sau .naresb'r'u-0 "i se )li$ba )rin sa( lund ceaiul la una din(re ceain#riile $icu*e. 2ar cel $ai $ul( !i )l#cea lui Annie cnd !i lua )e J's0 "i )e Sa$$y cu ea "i se duceau la $la"(ini unde/i l#sa s# aler-e s# se ca*#re "i s# *i)e &#r# ca ni$eni s#/i )'a(# au+i ca s# se )ln-# de ei. 3 Nici nu "(iu ce/$i )lace $ai $ul( d'a$n# M'rris s)unea ea cnd !l aducea )e Sa$$y acas# !$bu1'ra(# de aerul )r'as)#( cu )#rul ciu&uli( de %n( "i cu 'c0ii s(r#lucind. =#ile )ri$#%ara cnd se u$&l# rurile "i c')acii au &run+e (inere ca acu$. 7i ('*i $ieii n'u/n#scu*i care alear-# !n ra+ele s'arelui "i %i*eii care se ascund sub bur(a $a$ei cnd )l'u# "i )#s(r#%ii care sar din a)# la 2urnellOs Fell. A0 ce )ri%eli"(e $inuna(#@ d'a$n# M'rris. 2ar a)'i !$i a$in(esc de $la"(ini ('a$na cnd s(ai )e dealuri "i $ile !n(re-i nu %e+i dec( iarb# "i b#l#rii "i cerurile albas(re/cenu"ii b#(u(e de %n( -rele de n'ri albi ca ni"(e )n+e de c'rabie. Se ')ri "i +$bi c#(re d'a$na M'rris )e deasu)ra ce"(ii cu ceai> Ei a1un-e cu %isarea s)use brusc. Trebuie s# %#d de ceaiul (a(ei. Ar &i (rebui( s# &ie !n re-ul# cu cina rece )e care i/a$ l#sa(/' dar "(ii ce )re(en*i's eL 3 2a si-ur c# "(iu re)lic# Sally M'rris as)ru. 2ac# $/ai !n(reba )e $ine Annie Ays-ar(0 ar (rebui s# )e(reci $ai $ul( (i$) -ndindu/(e la (ine "i nu la (a(#l (#u. E %re$ea s#/*i -#se"(i un b#rba( cu$secade. La ur$a ur$ei &e(i*' e"(i ' 9)ar(id#: bun# cu banii de la (a(#l (#u "i cu (alen(ul de -'s)'din#. 7i dr#-u*# )es(e ('a(e as(ea ad#u-# ea de )arc# a(unci i/ar &i %eni( !n $in(e. Annie +$bi 1ena(# )unndu/"i )elerina )e u$eri "i adunndu/"i lucrurile. 3 P'a(e !n(r/' +i. Cnd J's0 ' &i $are "i "i/' lua +b'rul. 3 Cnd J's0 ' &i $are "i -a(a s#/"i ia +b'rul ' s# &ie )rea (r+iu s)use d'a$na M'rris &#r# 'c'li"uri. O s# &ii &a(# b#(rn# Annie. Ne$#ri(a(#. La na&(alin#. Annie r'"i. 3 P'a(e c# a"a e $eni( s# &ie d'a$n# M'rris s)use ea -r#bindu/se s)re u"#. E %'ia 2'$nului as(a/i ('(.

Sally M'rris ' )ri%i )lecnd. Era dru$ lun- )n# !n %r&ul dealului la I%y C'((a-e "i FranE Ays-ar(0 nici nu %isa s# c0el(uiasc# ni"(e bani ca s#/i ia &iicei sale ' (r#suric#. 9Are )ici'are (inere "i %'inice "i ar &ace bine s# le &'l'seasc#: s)unea el !n('(deauna. Era des(ul de ade%#ra( dar la &el de ade%#ra( era c# (inere*ea lui Annie se (')ea %#+nd cu 'c0ii sub )'%erile )e care i le )unea !n s)a(e. Era sin-ur# "i )u(ea )aria c# "i FranE se si$*ea la &el. 4n('(deauna &usese de )#rere c# "i el re-re(ase $u(area la I%y C'((a-e "i dac# n/ar &i &'s( )r's(easca lui $ndrie $asculin# ar &i %ndu( de $ul( casa "i s/ar &i $u(a( cu ('*ii !na)'i !n s(rada M'n(-'$ery unde le era l'cul. Iar ac'l' Annie ar &i a%u( 'ca+ia s# !n(lneasc# )e cine%a "i s# aib# ' %ia*# a ei. 2ar nu a%ea nici un r's( ('a(# lu$ea "(ia c# Annie nu a%ea s# se $#ri(e nici'da(# )en(ru c# as(a ar &i !nse$na( ca FranE Ays-ar(0 s# )iard# ' $ena1er# bun# "i era )rea e-'is( ca s# su)'r(e a"a ce%a. Cnd Annie a1unse acas# !n seara aceea (a(#l ei s(#(ea la $asa de s(e1ar &u$ndu/"i )i)a "i a"(e)(nd/'. 3 4$i )are r#u c# a$ !n(r+ia( (a(# s)use ea aruncndu/"i )elerina !n cuiul de ara$# de )e u"a buc#(#riei -r#bindu/se s# a**e &'cul "i s# )un# ceainicul la &ier(. 2ar ' s#/*i &ac ceaiul !n(r/' cli)#. A$ l#sa( ' ('can# de $iel la &'c $ic !n cu)('r )en(ru c# ai ('( $nca( carne rece la cin# !n ul(i$a %re$e. 3 Ter$in# cu (r#nc#neala "i s(ai 1's Annie s)use el brusc. Ea ridic# 'c0ii sur)rins#. Se ui(# s)eria(# la el !n(rebndu/se ce -re"ise. E ade%#ra( !n(r+iase )u*in dar el "(ia c# &usese la )li$bare a"a c# nu )u(ea &i as(a c#$#"ile lui erau ('a(e s)#la(e "i c#lca(e !n ser(ar ci'ra)ii erau *esu*i iar casa era i$acula(#L d'ar dac# nu i se !n($)lase ce%a unuia din(re c')ii. 3 E ce%a cu J's0 al n's(ruK !n(reb# ea "(er-ndu/"i !n-ri1'ra(# $inile )e "'r* "i a"e+ndu/se !n &a*a lui la $as#. 3 Nu nu e ni$ic cu c')iii. E %'rba de $#(u"a Jessie. =ara $a$ei (ale ai cun'scu(/' la !n$'r$n(are. S/a $u(a( de $ul( !n N'r(0u$berland iar acu$ a $uri( "i *i/a l#sa( ' $ic# a%ere. 2e"i nu/$i )'( da sea$a de ce *i/a l#sa(/' *ie "i nu b#ie*il'r ad#u-# el !ndesndu/"i (u(unul !n )i)# "i sc'*nd c'laci de &u$ cu $ir's -reu. 3 O a%ereK re)e(# ea ului(#. 3 2a &e(i*'. O su(# de lire *i/a l#sa(. 4n a$in(irea $a$ei (ale. As(a a s)us !n (es(a$en( 'ricu$. 7i as(a/i $ul( $ai $ul( dec( c"(i-# un $unci('r !n(r/un an a"a c# n/' s# (e a)uci s#/i arunci )e r'c0ii "i bl#nuri "i bi1u(erii. Nu ' s# se duc# la banc# cu ('*i ceilal*i. Oc0ii r'(un+i ai lui Annie se r'(un1ir# "i $ai (are "i s)use !nce(> 3 2ar sun( banii $ei. M#(u"a Jessie $i i/a l#sa( $ie. FranE )u&#i -ndi('r din )i)#8 nu era 'bi"nui( ca &iica lui s#/l !n&run(e. 3 2a a"a e &u el de ac'rd dar &e(ele nu au c'n(uri se)ara(e !n banc#. A"a c# ' s# in(re la un l'c cu ai $ei )n# ' s# ai ne%'ie de ei %reau s# s)un. Annie !i !n(lni &uri'as# )ri%irea. O su(# de lire erau bani $ai $ul*i dec( %isase %re'da(# s# aib# "i acu$ erau ai ei "i %'ia cu dis)erare s#/i %ad#. 3 M#(u"a Jessie $i i/a l#sa( $ie (a(# re)e(# ea. A$ dre)(ul s# &ac ce %reau cu ei. FranE !"i !$)inse scaunul !na)'i !"i )use cu -ri1# )i)a !n scru$iera de s(icl# "i s)use cu r#ceal#> 3 Tu nu ai nici un dre)( Annie Ays-ar(0 s# nu ui*i as(a. O s# &aci cu$ *i se s)une "i cu as(a bas(a. Annie )lec# ca)ul. Pri%i ne&erici(# la )r')riile $ini !nr'"i(e de $unca !n cas# cu un-0ii ru)(e "i $nca(e.

3 ?ia(a $#(u"# Jessie s)use ea !ncercnd s#/"i !n-0i(# lacri$ile de &urie "i ne)u(in*#. Nici nu s/a r#ci( !n $'r$n( "i n'i ne cer(#$ )en(ru banii ei. Ridic# )ri%irea "i ' !n(lni )e a (a(#lui ei> Te r'- (a(#K !l i$)l'r# ea. Nu *i/a$ ceru( nici'da(# ni$ic. I se &rnse ini$a cnd !i )ri%i &a*a as)r# i$)lacabil#8 banii de%eniser# brusc un si$b'l al liber(#*ii )e care ar &i )u(u( %re'da(# s# %rea s# "i/' cu$)ereL Cnd J's0 a%ea s# creasc# "i s# se !ndr#-'s(easc# de %re' &a(# &ru$'as# "i s/' )#r#seasc# )en(ru a se !nsura. 4"i *inu r#su&larea cnd %#+u u$bra de ne0'(#rre )e &a*a (a(#lui ei. O&(# din n'u cnd el (u"i "i !"i lu# iar )i)a. Se a"e+# la $as# "i !nce)u s#/"i u$)le )i)a din n'u !nce(. 3 P#i $'r$#i el es(e !n a$in(irea $a$ei (ale. M#(u"a Jessie a"a a s)usL dar ai &ace bine s#/i *ii la l'c si-ur Annie. N/' s# r#s)und )en(ru ei dac# dis)ar. Annie s#ri !n )ici'are cu 'c0ii s(r#lucind de recun'"(in*#. Ar &i %ru( s#/l !$br#*i"e+e dar n/' &#cuse nici'da(# a"a c# s)use> 3 Mul*u$esc (a(# "i $ine la biseric# ' s#/i $ul*u$esc "i $#(u"ii Jessie )en(ru c# "i/a a$in(i( de $ine. 7i nu/*i &ace -ri1i ' s# *in su(# de lire sub sal(ea unde n/' s/' -#seasc# ni$eni. 4nce)u s# se a-i(e &erici(# a"(ernnd $asa. ?#ie*ii (rebuiau s# %in# acas# !n 'rice cli)# la "ase &i; cu$ !i )l#cea (a(#lui l'r s$b#(a a"a c# (rebuia s# se -r#beasc#. 2ar de da(a aceas(a &red'na un cn(ecel !n (i$) ce/"i &#cea (reburile s)unndu/"i ca a%ea s# )#s(re+e $ica ei a%ere )en(ru +ile ne-re. Anul de+as(ru's care le sc0i$b# %ie*ile &u AMHN. J's0 a%ea AM ani "i nu era d'ar dr#-u* 5 era &ru$'s. A%ea 'c0i cenu"ii cu -ene lun-i )#r des bl'nd/!nc0is "i (r#s#(uri )er&ec(e. Era !nal( su)lu "i )u(ernic. Ar#(a ca ' s(a(uie an(ic# -receasc# dar ceea ce/i &#cea )e 'a$eni s#/l nu$easc# 9&ru$'s: erau )ri%irea drea)(# +$be(ul blnd "i blnde*ea e;)resiei. 3 J's0 Ays-ar(0 e neas($)#ra( erau cu ('*ii de ac'rd dar ar a1u(a 'rice cine "c0i') "i n/a &#cu( ni$#nui %reun r#u %re'da(#. 4l nu$eau )e J's0 9unul din ne%in'%a*ii %ie*ii:. Sa$$y M'rris !"i a$in(ea )er&ec( +iua cnd reali+ase c# J's0 era &ru$'s "i el era ur(. Era aceea"i +i !n care !"i d#duse sea$a c#/l iube"(e. Se duseser# la )li$bare cu al*i b#ie*i. J's0 !nal( "i a(le(ic $er-ea !n &run(ea -ru)ului cu ca)ul sus "i cu un +$be( )e &a*# )ri%ind la $inunile na(urii care i se a"(erneau !n &a*#. Nu a%ea ne%'ie de b#*ul din le$n de $#r )e care/l le-#na !n $n# ca s# urce dealurile "i s# (reac# )es(e b'l'%ani s#rea )es(e ei ca un cerb. Sa$$y !nc0eind c'l'ana )ri%ea cu -el'+ie cu$ ceilal*i b#ie*i se !n-r#$#deau cu ad$ira*ie !n 1urul lui r+nd de -lu$ele cel'rlal*i "i b#(ndu/se cu a&ec*iune )e u$eri. Nu era 'bi"nui( s#/l !$)ar(# )e J's0 cu al(cine%a. 4n('(deauna &useser# d'ar ei d'i. Cnd a1unser# la ru se cu&undase de1a !n(r/' s(are de ne)#sare $'r'c#n'as# "i 'b'si(# r#$nnd $ul( !n ur$a cel'rlal*i. Cnd !i a1unse din ur$# ace"(ia erau de1a de+br#ca*i "i se b#l#ceau !n(r/un lac de ln-# rul iu(e. J's0 s(#(ea sus )e s(nc# -'l ca a(unci cnd se n#scuse )ri%ind cu un +$be( lacul cu a)e lini"(i(e "i !n(unec'ase. Gru)ul %esel (#cu cu ad$ira*ie cnd !"i !n(inse bra*ele deasu)ra ca)ului -a(a s# )l'n1e+e "i lui Sa$$y i se ')ri r#su&larea la %ederea (ru)ului cu "'lduri !n-us(e "i $u"c0i )u(ernici "i a b#rb#*iei ar#(a(e cu a((a ne)#sare. 2ndu/"i ca)ul )e s)a(e J's0 r#$ase ' cli)# !n ('(al# ne$i"care. A)'i !n(r/un arc )er&ec( )l'n1# a)r'a)e &#r# s# &ac# un %al !n a)a rece "i !n(uneca(#. A)r'a)e i$edia( se ridic# la su)ra&a*# "i se ca*#r# r+nd )e s(nci !"i scu(ur# ca)ul bl'nd !$)r#"(iind )ic#(uri cris(aline de a)# "i/l lu# de u$eri )e Mur)0y un irlande+ %'inic ce l'cuia )e s(rada de al#(uri. Gel'+ia !l i+bi )e Sa$$y ca un )u$n !i arse $#run(aiele "i/i !nn'd# s('$acul. J's0 era )rie(enul lui. 4i a)ar*inea lui. 2ar J's0 era nes(a('rnic !i )l#cea c'$)ania al('r b#ie*i la &el de $ul( cu$ !i )l#cea a lui Sa$$y iar acu$ Mur)0y era cel $ai bun )rie(en al lui.

Sa$$y se de+br#c# "i/"i !n&#"ur# bra*ele !n 1urul (ru)ului (re$urnd !n %n(ul rece de n'rd/es( care )#rea s# ba(# c0iar "i !n cele $ai calde +ile de %ar#. Se ui(# !n 1's la )r')riul (ru) c'$)arnd ('rsul s#u )u(ernic "i !ndesa( cu )ici'are scur(e "i $uscul'ase cu -ra*ia lui J's0 "i )r')ria lui b#rb#*ie -re'aie cu a lui J's0 "i se si$*i $ai ur( dec( c'c'"a(ul de la N'(re 2a$e. J's0 "i Mur)0y se b#-au unul )e al(ul cu ca)ul sub a)# s#rind cnd unul cnd cel#lal( !n (i$) ce res(ul b#ie*il'r !n'(au )rin 1ur iar du)# ' %re$e li se al#(ur# "i Sa$$y cu -ri1# dar !n('(deauna !n a&ara -ru)ului !n('(deauna 'bser%a('r. 2e aceea $ai (r+iu &u a(( de ciuda( cnd s)use c# nu "(ia ce se )e(recuse !n du)#/a$ia+a aceea. Sa$$y !i s)use $a$ei sale c# se 1ucaser# cu ('*ii !n a)# "i c# J's0 "i Mur)0y se !nde$nau unul )e al(ul s# sar# $ai de sus "i $ai bine b#(ndu/se unul )e cel#lal( )e u$eri "i r+nd ('( (i$)ul. 2u)# ' %re$e ceilal*i 'b'siser# "i ie"iser# )e $al s# se usuce. 4i s)use c# Mur)0y (rebuie s# &i (recu( din lac !n a)a rului )'a(e ca s# se dea $are &a*# de ceilal*i. A)'i !"i d#duser# sea$a c# li)sea. Abia du)# d'u# +ile !i -#siser# (ru)ul !ncurca( !n ierburile de )e $alul cel#lal(. A%ea ca)ul +dr'bi( as(&el c# (raser# c'nclu+ia c# se l'%ise de ' )ia(r# cnd s#rise. Cnd Annie !l !n(reb# )e J's0 ce se !n($)lase el ridicase din u$eri &#r# s# r#s)und# dar 'c0ii lui cenu"ii )ri%eau )es(e ea "i nu le )u(ea ci(i e;)resia. 4"i s)use c# )r'babil era !ndurera( "i/ l b#(use alin#('r )e u$#r. 3 E !n re-ul# J's0 !i s)use ea. Nu a%eai ce s# &aci ca s#/l a1u*i )en(ru c# al(&el ai &i &#cu(. 7(iu si-ur. Sa$$y "i J's0 lucraser# )en(ru FranE Ays-ar(0 de la )ais)re+ece ani de cnd (er$inaser# "c'ala. 4nce)user# de 1's ca "i FranE urcnd )e sc0ele cu c#r#$i+i !n s)a(e a$es(ecnd ci$en( "i !n%#*nd cu$ s# )un# c#r#$i+i. 4n%#*aser# cu$ s# $#s'are cu$ s# )un# ' &ereas(r# s# &ac# un ac')eri" "i s# &inise+e un )ere(e. Lui Sa$$y !i )l#cea $unca bru(# dar J's0 ' de(es(a de"i nu !ndr#+nise nici'da(# s# se )ln-# (a(#lui s#u. 2ar !i s)usese lui Annie. 4n a&ara lui Sa$$y d'ar ei i se c'n&esa. Fra*ii lui erau c#s#('ri*i la casele l'r "i acas# nu $ai erau dec( Annie FranE "i J's0. Oc0ii lui Annie erau !n-ri1'ra*i cnd !l !n(reb#> 3 P#i ce ai %rea s# &aci J's0K El ridic# din u$eri. 3 P'a(e c# $i/ar )l#cea s# &iu $aes(ru de %n#('are s)use el lene" )e ' $'"ie $are. Sau &er$ier s# a$ -ri1# de %aci "i s# adun rec'l(a. 3 Ei b#ie(e e"(i un %is#('r re)lic# ea r+nd. Ce "(ii (u des)re %n#('are sau des)re rec'l(#K Sa$$y "(ia c# Annie era !n-ri1'ra(# din cau+a lui J's0. 3 Une'ri nu "(iu unde se a&l# !i $#r(urisise ea sau ce &ace. 2is)are )ur "i si$)lu. 3 Nu/*i &ace -ri1i ' lini"(ise Sa$$y. 4n('(deauna a$ -ri1# de el. 4"i a$in(i cu$ 1uraser# cnd a%eau "a)(e ani s# &ie !n('(deauna cei $ai buni )rie(eni s# aib# !n('(deauna -ri1# unul de al(ul indi&eren( ce s/ar &i !n($)la(. 7i !"i se$naser# 1ur#$n(ul cu sn-e (#indu/"i de-e(ul $are "i a$es(ecndu/"i sn-ele 1urnd s'le$n. El !"i *inuse )r'$isiunea de"i J's0 !l )usese la !ncercare de c(e%a 'ri al#(urndu/se al('ra "i l#sndu/l sin-ur. 2ar "i el !l )usese la !ncercare )e J's0 de $ul(e 'ri !nde$nndu/l s# &ac# lucruri )e care nu ar &i !ndr#+ni( s# le &ac# sin-ur cu$ ar &i s# se urce )e )ara)e(ul )'dului de cale &era(# sau s# &u-# )es(e "ine !n &a*a l'c'$'(i%ei l#snd d'ar c(e%a secunde !n(re ei "i ' $'ar(e si-ur# sub r'*ile i$ense de '*el. 2ar ceea ce Sa$$y nu )u(u su)'r(a era in(eresul lui J's0 )en(ru &e(e. 3 Las# &e(ele !n )ace s)unea el de+-us(a( cnd J's0 le +$bea &e(el'r dr#-u*e care (receau )e ln-# ei. Sau>

3 2e ce ' %rei )e eaK cnd J's0 a-#*# ' &a(# &'ar(e dis)us# din &a*a b#c#niei May)'le din .irE-a(e. Si$*i din n'u aceea"i -el'+ie ar+#('are +-riindu/i $#run(aiele )n# cnd cre+u c# ' s# $'ar# de durere "i/"i s)use iar c# &usese d'ar el cu J's0 "i c# a"a a%ea s# &ie !n('(deauna 'rice s/ar &i !n($)la(. Annie nu )u(ea !n*ele-e de ce J's0 de%enise din(r/' da(# a(( de )lin de ('ane. 4n &iecare sear# %enea de la $unc# se s)#la "i se a"e+a s#/"i bea ceaiul e;ac( ca (a(#l s#u. Nu$ai c# aces(a nu era J's0. 7i (i$) de ' s#)(#$n# !n(rea-# nu ie"i "i nici Sa$$y nu %eni s#/l %ad#. ?#nui c# se cer(aser# dar 'rice ar &i &'s( el nu/i s)unea "i ea se a"e+a cu lucrul ei de $n# %#+nd cu$ J's0 (res#rea de &iecare da(# cnd b#(ea cine%a la u"# sau cu$ )ri%ea (#cu( &'cul &#r# $#car s# ci(easc# +iarul )e care i/l )unea !n &a*#. 2u)# ('a(# )'%es(ea cri$ei aceleia !n-r'+i('are nici n/' $ira. Era a d'ua8 de &iecare da(# ' &a(# (n#r# "i de &iecare da(# )e lun# )lin#. Nici ' &e$eie din Leeds nu se $ai si$*ea !n si-uran*#. Ceasul de )e c#$in 5 acela"i ceas de $a0'n )e care (a(#l ei !l cu$)#rase )en(ru $a$a ei !nain(e de a se c#s#('ri 5 !"i cn(a ac'rdurile $el'di'ase "i a)'i b#(u n'u#. Cu un sus)in Annie !"i l#s# lucrul "i !nce)u s# s(rn-#. 3 =rei un ceai !nain(e de a $# duce la culcareK !n(reb# ea ')rindu/se ln-# scaunul lui J's0 !n dru$ s)re buc#(#rie dar el cl#(in# din ca). Se !n($)l# ce%a s)use ea !nce(. 2e ce nu/$i s)uiK La ur$a ur$ei nu )'a(e &i a(( de r#u. Pun )ariu c# e"(i !ndr#-'s(i( sau a"a ce%a. F$bi> ,aide s)une/ne des)re ea. P'a(e )'( s# (e a1u(. 2ar el cl#(in# din n'u din ca) l#sndu/se )e s)a(e !n scaunul de )lu" cu 'c0ii !nc0i"i. 3 Ni$eni nu $# )'a(e a1u(a s)use el a$ar. Las#/$# d'ar !n )ace (e r'- Annie. N'a)(ea era as)r# -erul &#cuse s(ele de -0ea*# )e &eres(re "i ra&ale de %n( !n-0e*a( r#+b#(eau )rin )erdelele -rele de ca(i&ea. Annie se de+br#c# re)ede -r#bindu/se s#/"i )un# c#$a"a de n'a)(e de &lanel r'+ "i )unndu/"i deasu)ra ' 1ac0e(# (ric'(a(# de ea !ns#"i. Se s)#l# )e &a*# "i/"i )erie de ' su(# de 'ri )#rul cas(aniu cu ' )erie as)r# ca s#/l )#s(re+e s(r#luci('r a)'i se )ri%i !n '-lind#. Nu/i )l#cu ce %#+u. Sally M'rris !i s)usese ce %'rbea lu$ea des)re ea. S)uneau c# ar#(a $ai )u*in %esel# "i %i'aie dec( &usese c# a%ea riduri )e &a*# "i c# $ersul ei a%ea ' -reu(a(e care d'%edea %ecinil'r c# FranE Ays-ar(0 ' $uncea )rea $ul(. S)uneau c# a%ea acu$ d'u#+eci "i "ase de ani "i c# nu &usese nici'da(# cur(a(#. C# a(unci cnd J's0 a%ea s# se !ns'are aces(a a%ea s# &ie s&r"i(ul lui Annie Ays-ar(0 )en(ru c# a(unci nu $ai a%ea cu$ s# sca)e de b#(rnul FranE )e(recndu/"i serile de iarn# (ric'(nd )n# cnd el a%ea s# $'ar# "i ea a%ea s# &ie !n s&r"i( sin-ur#. A%ea s# &ie &a(a b#(rn# $#(u"a )lic(ic'as# ui(a(# de &ra*ii ei &#r# nici un c')il al ei care s#/i !nsenine+e anii b#(rne*ii. A%ea s# &ie ' &a(# b#(rn# "i sin-ur#. Se )r#bu"i )e )a( cu ca)ul !n $ini cu lacri$ile cur-ndu/i )rin(re de-e(e. Nu a%ea dec( d'u#+eci "i "ase de ani "i %ia*a ei era s&r"i(#. 2u)# ' %re$e se l#s# s# alunece )e )'dea !"i !$)reun# $inile "i !nc0ise 'c0ii. Se ru-# )en(ru $a$a ei $'ar(# "i )en(ru &ra*ii ei ?er(ie "i Ted )en(ru J's0 a c#rui (ris(e*e nu &#cuse dec( s#/i sc'a(# la lu$in# )r')ria ne&ericire. A)'i se ru-# )en(ru ea !ns#"i. 9O 2'a$ne: se ru-# ea 9(e r'- &#/$# s# cun'sc %ia*a. F#/$# s# "(iu ce !nsea$n# s# &ii iubi(. F#/$# s# -us( a%en(ura "i &ericirea. 2#/$i c')ii ai $ei ca s#/l )'( l#sa )e J's0 s# )lece cnd %a %eni (i$)ulL: Pia(ra &ierbin(e !n%eli(# !n &lanel# !nc#l+ise ' buc#*ic# de )a( "i ea !"i li)i recun'sc#('are )ici'arele de ea. 2ar cnd !n cele din ur$# ad'r$i !nc# $ai era !n-ri1'ra(# )en(ru J's0 "i !nc# se $ai !n(reba dac# %ia*a a%ea s/' $ai a1un-# %re'da(# din ur$#. Se !n($)l# )es(e c(e%a s#)(#$ni. Lucrurile se re!n('rseser# !nce( la n'r$al J's0 era din n'u cu Sa$$y "i !n('(deauna ie"eau !$)reun#. FranE (u"ea cu )i)a !n -ur# "i $'r$#ia din

cau+a $esei ca de 'bicei iar Annie nu "(ia c( a%ea s# $ai su)'r(e. 4"i sacri&icase (inere*ea )en(ru e-'is$ul (a(#lui ei iar acu$ !l )ierdea )e J's0. Resen(i$en(ele ' !necau. Serile de iarn# de%enir# lun-i "i (#cu(e 're dis)era(e )e(recu(e !n &a*a &'cului cu (a(#l ei !n scaunul al#(ura(. 2e-e(ele ei se !ncurcau !n lucrul )e care !n('(deauna &usese !n s(are s#/l &ac# au('$a( du)# ani de )ul'%ere "i $#nu"i !n (i$) ce %isa la ' lu$e di&eri(# ca aceea des)re care ci(ea !n +iare ' lu$e !n care d'a$nele )ur(au r'c0ii de bal din sa(in "i dansau cu b#rba*i !nal*i "i dis(in"i sau )lecau s)re *#ri !nde)#r(a(e )e ia0(uri $inuna(e "i se $#ri(au cu c'n*i "i )rin*i care le c')le"eau cu dra-'s(e "i cu bi1u(erii. 9Tr#iesc: !"i s)unea ea cu in%idie 9as(a &ac:. J's0 nu %enise !nc# acas# cnd ea se duse 'b'si(# la culcare "i l#s# u"a descuia(# ca el s# )'a(# in(ra. A d'ua +i se scul# din n'u la 'ra cinci ca de 'bicei !"i !n&#"ur# 0ala(ul de ln# )e ea "i c'b'r! !n (#cere la )ar(er ca s# &ac# &'cul. U$)lea ceainicul de la r'bine(ul din buc#(#rie cnd au+i un +-'$'( la &ereas(r#. 3 Sa$$y s(ri-# ea desc0i+nd u"a ce (e aduce aici la 'ra as(aK 3 7"""( "')(i el cu un de-e( )e bu+e nu a"a de (are Annie. Ea !l )ri%i cu -ura c#sca(# 'bser%ndu/i *inu(a de+'rd'na(# 0aina ru)(# "i -0e(ele !nn'r'i(e. Fa*a lui a%ea ' cul'are cenu"ie iar 'c0ii !i erau s#lba(ici de )anic#. 3 E J's0 s)use ea cu ini$a brusc s(rns# de &ric#. I s/a !n($)la( ce%aK El d#du din ca) "i ea !l a)uc# de bra*. 3 E r#ni(K Sa$$y cl#(in# din ca). 3 J's0 nu e r#ni( s)use el -r#bi(. Nu $# !n(reba ce s/a !n($)la( Annie. 2ar e !n(r/' !ncurc#(ur# $are. C( se )'a(e de $are. M/a (ri$is la (ine. Mi/a s)us c# dac#/l iube"(i ' s#/l a1u*i. 7(ii c# J's0 nu are ni$ic r#u !n el de &a)(L 3 Ce %rei s# s)uiK !n(reb# ea. Ce neca+ ce r#u(a(eL des)re ce %'rbe"(i Sa$$yK El (rase aer adnc !n )ie)( "i s)use> 3 J's0 are neca+uri cu )'li*ia Annie de da(a as(a 'r s# %in# du)# el. Mi/a s)us c# sub sal(ea ai banii de la $#(u"a Jessie. Mi/a s)us s#/*i s)un c# are ne%'ie de ei ca s# sca)e. O a)uc# de u$eri brusc dis)era(> Trebuie s# )lece Annie s# )lece de)ar(e. A&ar# din *ar#. A s)us c# )'a(e ' s# se duc# la San Francisc' unde s/a dus (a(#l (#u ' s# ne -#si$ n'r'cul ac'l'L nu$ai dac# )u(e$ s# sc#)#$ de )'rc#ria as(a. Nu $ai )une !n(reb#ri Annie d#/$i d'ar banii. O s# $# duc cu el. 4*i )r'$i( s# !l a)#r cu %ia*a $ea. Nu$ai (e i$)l'r nu $# !n(reba de ce. Oc0ii lui ne-ri "i s#lba(ici !i !n(lnir# )e ai ei iar ea !"i d#du sea$a c# %'rbea des)re ce%a )rea cu$)li( )en(ru a &i e;)ri$a( !n cu%in(e dar ('( nu !n*ele-ea cu$ )u(ea &i le-a( de J's0. Era un b#ia( a(( de bun !n('(deauna &usese a"aL ce ar &i )u(u( el s# &ac# de a%ea neca+uri cu )'li*ia ase$enea neca+uri !nc( s# &u-# s# )lece la San Francisc'K 3 Annie )en(ru nu$ele lui 2u$ne+eu nu e (i$) de )ierdu(. Adunndu/se &u-i !n sus )e sc#ri "i (rase sal(eaua -rea c#u(nd )e sub ea (eancul sub*ire de bancn'(e de +ece lire. Fu-i !na)'i )e sc#ri "i i le !ndes# !n $inile (re$urnde )rea "'ca(# ca s#/l $ai !n(rebe ce%a. 3 Mul*u$esc Annie e"(i ' &a(# -r'+a%# s)use el b#-nd banii !n bu+unar "i &#r# al(e %'rbe se re)e+i !n &u-# )e )'(ec#. Ea s(ri-# du)# el> 3 A $ai s)us J's0 ce%a %reun $esa1 )en(ru $ine sau ce%aLK Sa$$y cl#(in# din ca). 3 Trebuie s# &u- &e(i*' s)use el )ri%ind s)eria( !n sus "i/n 1's )e s(rad#. Ea d#du din ca) cu lacri$ile cur-ndu/i din 'c0i. 3 S)une/i c#/l iubesc 'rice/ar &i s(ri-#. 7i n/' s# cred nici'da(# c# a &#cu( ce%a r#u.

Oc0ii ne-ri indesci&rabili ai lui Sa$$y !i !n(lnir# )e ai ei )en(ru ' cli)# a)'i dis)#ru. Car(ierul !nce)u s# %uiasc# a(unci cnd )'li*ia anun*# c# %'iau s#/l ares(e+e )e J's0 Ays-ar(0 )en(ru uciderea a (rei &e$ei. 3 J's0 Ays-ar(0K e;cla$au ei &#r# s# le %in# s# cread#. N/ar &i '$'r( nici ' $usc#. E un in'cen( b#ia(ul #s(a $ereu !n(r/' lu$e a lui. 7i nici nu a%ea (i$) )en(ru &e(e era $ereu cu Sa$$y M'rris. 2ar d'a$na M'rris le s)unea (u(ur'r cu$ Sa$$y al ei !l -#sise )e J's0 )es(e (ru)ul unei &e(e !n %ale la 2urren(Os ?ecE )e 1u$#(a(e !n a)#. S)unea c# J's0 !i s)usese lui Sa$$y c# n/' &#cuse el iar Sa$$y care &usese !n('(deauna )r's( cnd era %'rba de )rie(enul lui !l cre+use. Se dusese la I%y C'((a-e s#/i cear# a1u('r lui Annie Ays-ar(0. Cu$ )u(ea ea s# re&u+eK Fusese ca ' $a$# )en(ru J's0 !nc# de cnd $urise $a$a l'r ade%#ra(# )e %re$ea cnd ea !ns#"i era un c')il. Annie s)usese c# "(ie c# J's0 al ei n/ar &i &#cu( nici'da(# a"a ce%a "i/i d#duse su(a de lire )e care i/' l#sase $#(u"a Jessie bani )e care/i *inea )en(ru +ile ne-re. A)'i Sa$$y &u-ise acas# ca s#/i s)un# $a$ei sale ce se !n($)lase "i c# &u-ea cu J's0 iar acu$ d'a$na M'rris nu "(ia unde se duseser#. 3 N/' s#/l ier( nici'da(# )e J's0 Ays-ar(0 )en(ru c# $i/a lua( &iul le s)unea ea %ecinil'r ului*i "(er-ndu/"i 'c0ii cu c'l*ul "'r*ului cura(. Sa$$y al $eu s/a dus "i nu cred c/' s#/l $ai %#d %re'da(#. Iar dac# Annie Ays-ar(0 "(ia unde se duseser# nu s)unea. 2ar ('a(# lu$ea care/' %edea &#cnd cu$)#r#(uri la May)'le sau -r#bindu/se s# )rind# (ra$%aiul sau cu$)#rnd bere )en(ru (a(#l ei ca de 'bicei s)unea c# !$b#(rnise )es(e n'a)(e de%enind din(r/' &a(# de d'u#+eci "i "ase de ani ' &e$eie de )a(ru+eci. ?ia(a Annie Ays-ar(0 s)uneau ei !l iubise )e b#ia(ul acela ca )e c')ilul ei "i nu l/ar &i (r#da( nici'da(# nici !n(r/' $ie de ani. C( des)re FranE Ays-ar(0 du)# ce a)#rur# )ri$ele (i(luri !n +iare nu $ai ie"i nici'da(# din I%y C'((a-e. P#rul !i albi "i se re(rase !n sin-ur#(a(e ('(al# "i !n (#cere !n-ri1i( de &iica sa credinci'as# Annie. CAPITOLUL P C')il#ria di&icil# a lui Francie (recu !nce( "i !n(r/' di$inea*# se (re+i "i/"i a$in(i c# era cea de/a ')(s)re+ecea ei ani%ersare. S#ri din )a( acela"i )a( de &ier %ec0i "i )lin de n'duri !n care d'r$ea de )ais)re+ece ani "i se re)e+i la '-lind# d'rind s# %ad# dac# se sc0i$base cu$%a. 2ar &a*a care ' )ri%ea din '-lind# nu era c(u"i de )u*in sc0i$ba(# c(u"i de )u*in $ai $a(ur#. 4n du)#/a$ia+a aceea (a(#l ei ' c0e$# !n bir'u. R#$ase !n )ici'are !n &a*a lui cu $inile s(rnse cu 'c0ii )leca*i urndu/l cu &iecare &ibr# a (ru)ului ei. El se !ncrun(# )ri%ind/'. A%ea ')(s)re+ece ani nu $ai era un c')il "i era !n )rinci)iu de ne$#ri(a(. Si-ur dac# i/ar &i da( ' d'(# bun# ar &i -#si( )e cine%a s# i/' ia de )e ca) dar nu/"i )u(ea )er$i(e s/' lase s# se $#ri(e cu 'ricine )en(ru c# a%ea s# aib# c')ii 5 ne)'*ii lui care (rebuiau s# &ac# cins(e nu$elui ,arris'n. Se !ncrun(# !n(rebndu/se cu$ ' )u(ea &ace $ai )re+en(abil#. Trebuia !n%#*a(# cu$ s# se )'ar(e ca s# se reabili(e+e !n 'c0ii s'cie(#*ii "i s# &ac# ' )ar(id# decen(#. 2ac# )lanul lui nu reu"ea a%ea s# s)un# )ur "i si$)lu c# s#n#(a(ea ei ca a $a$ei sale era "ubred# "i a%ea s/' (ri$i(# la &er$#. Francie s(#(ea (#cu(# cu 'c0ii !n 1's "i brusc el !"i d#du sea$a c( era de !nal(#. A%ea s)a(ele dre)( un (en cura( "i ne(ed )#r bl'nd s(r#luci('r. Sub r'c0ia de ln# as)r# snii !i erau $ici dar &ru$'s r'(un1i*i "i !"i d#du sea$a c# dac# ' aran1a )u*in )u(ea &i (rans&'r$a(# !n(r/' )ar(id# a(r#-#('are. Iar !n sc0i$b a%ea s# cear# un (i(lu aris('cra(ic. Ni$ic $ai )re1's de a((. 3 2eci. A+i !$)line"(i ')(s)re+ece ani Francesca. Ea !"i !n#l*# ca)ul "i/l )ri%i sur)rins#. Nici'da(# !nain(e nu $ai $en*i'nase +iua ei de na"(ere "i cre+use c# a ui(a(/'. El c'n(inu#>

3 Te r'- s#/i s)ui d'$ni"'arei Ja$es s# %in# !n bir'ul $eu la 'ra (rei. S)une/i c# a$ ce%a &'ar(e i$)'r(an( de discu(a( cu ea. 3 2a (a(#. A"(e)(# din n'u cu ca)ul )leca( )n# cnd el !i d#du %'ie s# )lece. Oc0ii lui ,ar$'n se !n-us(ar# s)ecula(i% cnd ea se !ndre)(# s)re u"#. Era $ul*u$i( de )lanul s#u )u(ea sc#)a de ea !n(r/un $'d c( se )'a(e de sa(is&#c#('r "i )u(ea ad#u-a nu$elui ,arris'n s(r#lucirea unui (i(lu dar "(ia c# are ne%'ie de )u*in a1u('r. Lu# (ele&'nul "i ' sun# )e d'a$na ?rice Leland una din(re cele $ai i$)'r(an(e &e$ei din San Francisc' c#reia !i s)use c# a%ea ne%'ie de a1u('rul ei as(&el c# &u in%i(a( s# ia ceaiul cu ea !n du)#/a$ia+a aceea. 4i e;)lic# )r'ble$a sa> ' &iic# di&icil# "i nes'ciabil#. 4"i d#duse ('a(# silin*a s/' creasc# cu$ (rebuie dar &#r# $a$# "(ia "i ea c( era de -reu. Francesca era ' &a(# (i$id# iar acu$ c# a%ea ')(s)re+ece ani (rebuia sc'as# !n lu$eL 2'a$na ?rice Leland +$bi !ncn(a(# s# )'a(# &i de a1u('r -ndindu/se ce 'ca+ie )er&ec(# ar &i &'s( s# i le )re+in(e )e )r')riile sale ne)'a(e ne$#ri(a(e b'-a(ului ,ar$'n ,arris'n ('( %#du% du)# +ece ani dar nu )en(ru c# (inerele d'a$ne din San Francisc' nu !ncercaser#. Mai (r+iu !n cursul aceleia"i +ile d'$ni"'ara Ja$es !i s)use lui Francie c# ur$a s#/"i &ac# debu(ul !n s'cie(a(e. 3 2ar de ceK !n(reb# ea ui$i(#. Nu cun'sc nici un $e$bru al s'cie(#*ii din San Francisc'. Ce le )as# l'r de $ineK 3 E d'rin*a (a(#lui (#u re)lic# -u%ernan(a r#s&'ind lis(a de cr'i('rese c'a&e+e ci+$ari "i $ar'c0ineri de acade$ii de dans "i de cursuri )en(ru (inere d'$ni"'are )e care i/' d#duse d'a$na ?rice Leland. Ta(#l (#u are de -nd s# dea un bal )en(ru (ine )es(e d'u# luni. Trebuie s# !nce)e$ i$edia(. A d'ua +i Francie &u dus# )e sus la ul(raele-an(ul $a-a+in Ci(y '& Paris )en(ru a &i !$br#ca(# din ca) )n#/n )ici'are )en(ru 'rice 'ca+ie )'sibil#. C'n&'r$ ins(ruc*iunil'r d'a$nei ?rice Leland cu$)#r# &us(e de di$inea*# din ln# sub*ire cu 1ac0e(e as'r(a(e blu+e de dan(el# "i &us(e de $#(ase )en(ru du)#/a$ia+# r'c0ii de "i&'n )en(ru ceaiuri "i ' su)erb# r'c0ie de bal din dan(el# cu ' ca)# de ca(i&ea. Fiecare *inu(# a%ea )an('&i ci'ra)i "i $#nu"i as'r(a(e "i acces'riile cu%eni(e> ' u$brel# !n&'ia(# ' )#l#rie de )ai cu &l'ri )ene de )us !n )#r. T'a(# %ia*a )ur(ase bu$bacuri banale "i ln# as)r# "i era !$b#(#('r s# si$(# !n&'ierea 1u)'anel'r de (a&(a "i )an('&ii de sear# din sa(in. 2ar i se s(rnse ini$a cnd se %#+u !n '-lind# !$br#ca(# !n n'ua ei s)lend'are. 7(ia c# al#(uri de celelal(e &e(e de la bal a%ea s# &ie ca un cal de (rac*iune !$)'d'bi( cu &unde !n(r/un -ra1d cu cai )ursn-e su)li )rice)u*i bine !n-ri1i*i. 2ar nu a%ea (i$) s#/"i &ac# -ri1i8 +ilele ei erau )rea 'cu)a(e. Aler-a dis)era(# !n(re )r'be "i cursuri de bun# )ur(are unde era !n%#*a(# s# s(ea ca ' d'a$n# cu -le+nele !ncruci"a(e "i cu )ici'arele sub scaun cu$ s# &'l'seasc# un e%an(ai "i cu$ s# u$ble !n(r/' r'c0ie cu (ren#. 4n%#*# ri(ualul c'rec( al ceaiului lua( !n(re d'a$ne cu$ s# c'n%erse+e )'li(ic's la cin# iar la 'rele de dans !n%#*# s# %alse+e "i s# danse+e )'lca. 2u)# "ase luni era c'nsidera(# )re-#(i(# "i &u c0e$a(# la ceai ca s# se !n(lneasc# cu d'a$nele din s'cie(a(e care/l s&#(uiser# )e (a(#l ei. Pur(nd ' r'c0ie albas(r# de $#(ase care se )'(ri%ea )er&ec( cu cul'area 'c0il'r ei c'b'r! &#r# (ra-ere de ini$# i$ensa scar# de s(e1ar care ducea la bir'ul (a(#lui ei !n(rebndu/se )en(ru a ' su(a 'ar# de ce du)# ('*i acei ani cnd ' i-n'rase ,ar$'n )#rea brusc 0'(#r( s/' (rans&'r$e !n(r/' s(ea a s'cie(#*ii din San Francisc'. E+i(# !n &a*a u"ii cu)rins# de %ec0iul "i &a$iliarul sen(i$en( de (ea$#. A)'i '&(nd !"i !ndre)(# s)a(ele ridic# b#rbia "i ci'c#ni. 3 In(r# s)use el iar $'ralul lui Francie c#+u la ni%elul (#l)il'r n'il'r ei )an('&i de an(il')#. Pri%irea lui cri(ic# ' $#sur# din ca) )n#/n )ici'are.

3 4n('arce/(e !i c'$and# el "i ea se r#suci ascul(#('are. O da(# ar#*i "i (u )re+en(abil s)use el !n cele din ur$#. O s#/i $ul*u$e"(i d'a$nei ?rice Leland )en(ru a1u('r "i ' s# (e )'r*i ca ' d'a$n#. A"(e)( de la (ine s# &aci cins(e nu$elui ,arris'n. Ai !n*elesK Ea d#du din ca). 3 2a )a)a. 3 A(unci )'*i )leca. 4i si$*i )ri%irea cri(ic# ur$#rind/' !n (i$) ce se !ndre)(a c#(re u"# "i/i au+i '&(a(ul e;as)era( cnd se !$)iedic# ner%'as#. 3 Pen(ru 2u$ne+eu Francesca nu (e/au !n%#*a( s# $er-i ca ' d'a$n#K e;cla$# el &uri's. 3 ?a da )a)a $ur$ur# ea din n'u $u"cndu/"i bu+ele $ai c'n%ins# ca 'ricnd c# ' s# se &ac# de rs la ceai. Casa d'a$nei ?rice Leland era un )ala( de )ia(r# !n s(il i(alian a&la( la c(e%a bl'curi dis(an*# )e s(rada Cali&'rnia !n(re Mas'n "i Tayl'r. 4n#un(ru era !n(uneca( la$brisa( cu s(e1ar "i )lin de $'bil# L'uis UI= "i de )al$ieri !n -0i%ece. Ju$#(a(e de du+in# de d'a$ne se a&lau c#*#ra(e de scaune (ari de br'car( !n 1urul -a+dei l'r care )re+ida ca ' re-in# asu)ra ceainicului de ar-in(. 2'a$na ?rice Leland era ' d'a$n# )lin# !$)')'*'na(# !n dan(el# )ur)urie "i )ur(nd dia$an(ele sale r'+ 9de du)#/a$ia+#:. Pen(ru sear# a%ea dia$an(e $ul( $ai $ari "i $ai i$)'+an(e )e care )re(indea c# le $'"(enise de la s(r#$'"i de"i ('a(# lu$ea b#nuia c# la &el ca "i s'*ul ei nu a%usese nici $#car b'abe de &as'le 5 cu a(( $ai )u*in dia$an(e 5 )n# cnd el nu d#duse l'%i(ura la bursa aurului. 2ar erau 'bi"nui*i s# %'rbeasc# des)re )edi-ree/uri 5 a((a (i$) c( a%eau des(ui bani !n banc# )en(ru a ac')eri $inciuna. 2'a$nele )ur(au r'c0ii a$)le din $#(ase ac')eri(e cu bi1u(erii scli)i('are "i ca$era +u$+#ia de rse(e s(udia(e "i de c'n%ersa*ii !n (i$) ce/"i s'rbeau ceaiul c0ine+esc din ce"(i &ra-ile de )'r*elan Wed-I''d "i ciu-uleau delica(ese )re)ara(e de buc#(arul &rance+. Cnd %ale(ul ' anun*# )e Francie se !n('arser# cu ('a(ele 0'lbndu/se la ea cu )enele de la )#l#rii (re$urnd ca ale unui s('l de )#s#ri. 2'a$na ?rice Leland +$bi "i s)use !n(r/' "'a)(# s'n'r#> 3 M#i $#i ui(e "i sc0ele(ul din dula)ul &a$iliei ,arris'n. Punndu/"i l'rni'nul la 'c0i ' )ri%i )e Francie de sus )n# 1's. Un sc0ele( des(ul de &ru$'s a" )u(ea s)une. =in' aici &e(i*' s(ri-# ea &lu(urnd i$)eri's din $n# "i !ncrun(ndu/se cnd Francie se !$)iedic# de c'%'rul (urcesc. S(ai ln-# $ine Francesca a$ %rea s# (e cun'a"(e$ $ai bine. 4n de&ini(i% (a(#l (#u ne/a ru-a( s# (e a1u(#$ "i n'i ne/a$ da( ('a(# silin*a. Trebuie s# s)un c# &aci cins(e nu$elui ,arris'n "i a$ s#/i s)un as(a (a(#lui (#u. 3 =# $ul*u$esc d'a$n# r'"i Francie s(rn-ndu/"i cea"ca "i &ar&uri'ara "i re&u+nd un sandIic0 sub*ire ca &'aia de 0r(ie )en(ru c# se (e$ea s# nu/l sca)e "i !n )lus era a(( de a-i(a(# !nc( era si-ur# c# a%ea s# se !nece cu el. Nu "(iu cu$ (recu )rin ur$#('arele )a(ru+eci "i cinci de $inu(e de !n(reb#ri "i r#s)unsuri )'li(ic'ase dar )r'babil c# reu"ise cu bine )en(ru c# ('a(e !i +$bir# cnd )lec# iar una din(re d'a$ne !i s)use> 3 2ra-a $ea $ine dau un ceai )en(ru &a(a $ea. 2e ce n/ai %eni "i (u s# cun'"(i ni"(e &e(e de %rs(a (aK Fusese s)us cu bun#%'in*# dar ideea de a cun'a"(e &e(e de %rs(a ei u$)lea ini$a lui Francie de -r'a+# "i "(ia c# a%ea s# &ie !n-r'+i('r. Fu $ai r#u de a((. O ar#(a ca "i ele !n r'c0ia r'+ cu $neci bu&an(e "i cu &unde )e u$eri8 ca "i ele s(#(ea cu -le+nele ele-an( !ncruci"a(e8 ca "i ele %'rbea lini"(i( "i )'li(ic's. 2ar ea nu "(ia ce "(iau ele nu a%ea idee des)re ce sau des)re cine %'rbeau ele a(( de %esele. Nu "(ia ni$ic des)re "c'lile s(a*iunile casele )rie(enii "i )e(recerile l'r. Se si$*ea ca un %i+i(a('r de )e ' al(#

)lane(# &iind c'n"(ien(# c# "i ele credeau la &el8 %edea as(a !n )ri%irile l'r &uri"e "i !n +$be(ele l'r )e 1u$#(a(e ascunse8 ' ardea u$ilin*a "'a)(el'r secre(e 'ri de c(e 'ri ca)e(ele (inere s(r#luci('are bine c'a&a(e se a)lecau unul c#(re al(ul. Cu ('a(e aces(ea nu se )ri$i nici un re&u+ la su)eul "i balul da(e de ,ar$'n ,arris'n )en(ru &iica sa Francesca s#)(#$na ur$#('are )en(ru c# )n# a(unci !n(re- San Francisc' cu e;ce)*ia lui Francie a&lase c# $ili'narul era !n c#u(area unui s'* )en(ru &iica sa r#(#ci(#. Casa era !n(r/' nebunie de )re-#(iri de +ile !n "ir8 )arc0e(ul s#lii de bal &usese lus(rui( de +eci de 'ri "i da( cu cre(# &ran*u+easc# i$ensele candelabre de cris(al &useser# cur#*a(e "i li se a)rinseser# lu$n#rile !n 1urul )ila"(ril'r de $ar$ur# &useser# a(rna(e -0irlande de (randa&iri r'+ aceia"i (randa&iri care ac')ereau &iecare )al$# de l'c liber. Mesele )en(ru bu&e( -e$eau sub -reu(a(ea lebedel'r de -0ea*# scul)(a(e "i ac')eri(e cu ca%iar "i -i-an(ice c'rnuri ale abunden*ei (#ia(e !n -0ea*# ad#)'s(eau 0'$ari )r'as)e*i. Mai erau du+ini de &ar&urii de ar-in( s(r#luci('r cu c#rnuri &ri)(e $un*i de s)aran-0el )r'as)#( (urnuri de s(ru-uri )iersici "i s$'c0ine de ser# )la('u du)# )la('u de -(eau; ('r(uri )a(iserie su&leuri delica(e "i 1eleuri c'l'ra(e. Se &#cuse ' &n(n# ar(e+ian# din care cur-ea "a$)anie "i du+ini de c0elneri su)li$en(au )ers'nalul 'bi"nui( al casei. ,arry !n %rs(# de cincis)re+ece ani &usese c0e$a( acas# de la "c'al# "i s(#(ea al#(uri de (a(#l s#u "i de Francie a"(e)(nd s#/"i !n($)ine 'as)e*ii !n 0'lul de $ar$ur#. Era de1a la &el de !nal( ca Francie a%ea u$eri lar-i "i era ' %ersiune $ai (n#r# a (a(#lui s#u. 7i la &el ca (a(#l s#u nu/i %'rbea lui Francie. R'c0ia ei era &#cu(# din nenu$#ra*i $e(ri de dan(el# alb# delica(# )us# )es(e ' du+in# de 1u)'ane de (a&(a r'+ (i%i(e cu )an-lici sub*iri de ca(i&ea r'+. Ci'ra)ii erau din $#(ase alb# iar $#nu"ile din )iele alb# de %i*el !nc0eia(e cu +eci de nas(uri din sa(in. P#rul bl'nd !i era s(rns !n %r&ul ca)ului "i )rins cu ' (iar# de dia$an(e "i )ur(a la c'rsa1 un buc0e*el de (randa&iri r'+. J's0 Ays-ar(0 !"i s)use c# ar#(a ca ' )rin*es# din )'%e"(i. J's0 era unul din(re c0elnerii an-a1a*i s)ecial )en(ru seara balului iar (reaba lui era s# le '&ere 'as)e*il'r "a$)anie dar nu/"i )u(ea lua 'c0ii de la $iss Francesca ,arris'n. Era un %is de nea(ins )en(ru un b#ia( ca el de/abia c'b'r( de )e %a)'rul %eni( din An-lia "i &#r# un ban !n bu+unar. El "i Sa$$y &useser# n'r'c'"i cnd -#siser# slu1ba aceea )en(ru c# al(&el ar &i &#cu( &'a$ea "i nici unuia din ei nu/i )l#cea as(a. 2ar nu/"i )u(ea lua 'c0ii de la &a(# "i era ului( )en(ru c# ar &i )u(u( 1ura c# e !ns)#i$n(a(#8 &a*a ei era &'ar(e )alid# iar 'c0ii alba"(ri erau i$en"i. Se !n(reb# ce ' )u(ea s)eria 5 a%ea ('( ce "i/ar &i )u(u( cine%a d'ri> &ru$use*e b'-#*ie ' cas# $inuna(# "i ' &a$ilie de%'(a(#. 3 Ai &ace bine s#/*i iei 'c0ii de la ea !i "')(i Sa$$y M'rris cu -el'+ie cnd (recu )e ln-# el balansnd ' (a%# de ar-in( cu )a0are. E )rea b'-a(# )en(ru (ine. 3 7i ' )isic# se )'a(e ui(a la ' re-in# nuK re)lic# J's0 "(iind c# de &a)( Sa$$y a%ea dre)(a(e. Cei care )ar(ici)ar# la balul ,arris'n a%eau s# "i/l a$in(easc# )n# la s&r"i(ul +ilel'r. Mai (r+iu a%eau s# %'rbeasc# des)re el !n "'a)(e "'ca(e s)unndu/"i unul al(uia c# de a(unci era e%iden( c# Francie ,arris'n c#lca )e scndur# )u(red#. S(#(u ac'l' !n(re )u(ernicul s#u (a(# "i &ru$'sul s#u &ra(e ar#(nd $inuna( !n dan(el# alb# cu (randa&iri "i cu (iara de dia$an(e a $a$ei sale. 4"i salu(# 'as)e*ii &#r# nici un +$be( )e &a*a )alid#. Se a"e+# !n-0e*a(# de s)ai$# !n ca)ul $esei "i nici ' !n-0i*i(ur# de $ncare sau un s(r') de %in nu !i (recu de bu+e. P#ru !n-r'+i(# cnd desc0ise balul la bra*ul (a(#lui s#u "i a)'i b#(rnul c'n(e %'n Wur(0ei$ dans# cu ea. 2e &a)( c'n(ele ' $'n')'li+a 5 d'a$na ?rice Leland a%u -ri1# de as(a. 2esi-ur aces(a era des(ul de b#(rn ca s#/i )'a(# &i bunic "i ('a(# lu$ea "(ia c# nu are nici un ban dar a%ea un (i(lu "i $'"ii i$ense !n ?a%aria. T'a(# lu$ea rdea cinic "i $ul(e s)rncene

se ridicaser# 5 era e%iden( c# d'a$na ?rice Leland &#cea )e )e*i('area. T'a(# lu$ea %'rbea des)re as(a. A)'i cine%a c'$en(# )e aceas(# (e$# )u*in ca$ (are. 3 T'a(# lu$ea "(ie c# ,arris'n !ncearc# s#/"i $#ri(e &a(a nebun# "i c# d# un $ili'n de d'lari d'ar ca s# sca)e de ea. Cul'area )ieri de )e &a*a lui Francie8 de%eni alb# ca %arul a)'i cenu"ie "i cu un s(ri-#( de s)ai$# !"i adun# &us(ele "i &u-i din sala de bal. Oa$enii se d#deau !na)'i din &a*a ei ca a)ele M#rii R'"ii )ri%ind/' ui$i*i cu$ &u-e. Ta(#l ei se duse du)# ea iar d'a$na ?rice Leland !l ur$# dar se !n('arser# i$edia( !na)'i. Se )#rea c# nu reu"iser# s/' -#seasc#. ?alul c'n(inu# n'r$al cu ('a(# lu$ea )re&#cndu/se c# nu s/a !n($)la( ni$ic dar ('*i erau a(en*i "i a"(e)(au s# %ad# ce a%ea s# ur$e+e. A)'i &ra(ele ei %eni !n -rab# "i ('a(# lu$ea !l %#+u s)unndu/i ce%a (a(#lui s#u. Fu rndul lui ,ar$'n ,arris'n s# )#leasc# nu$ai c# de da(a aceas(a ('*i "(iau c# de &urie. Ie"i din sal# !ncercnd s#/"i )#s(re+e de$ni(a(ea dar ar#(a ca "i cu$ s/ar &i )re-#(i( s# ucid# )e cine%a. 7i a)r'a)e c# ' "i &#cu cnd ' -#si )e balc'n )ln-nd !n 0'0'(e !n bra*ele unui &'ar(e &ru$'s "i (n#r c0elner. 7i !n (i$) ce la )ar(er c'n(inua balul )rin care i se s#rb#('rea debu(ul Francie &u din n'u !ncuia(# !n ca$era ei. Se (rn(i )e )a( cu 'bra1ii ar+nd de u$ilin*# l'%ind )ernele cu )u$nii. 2u)# ' %re$e se ridic# "i se a"e+# !n &a*a '-lin+ii )ri%indu/se 9&iica cea nebun#: !$br#ca(# !n ('( acel lu; inu(il "i cu ' e(ic0e(# in%i+ibil# )rins# )e u$#r )e care scria 9Un $ili'n de d'lari:. Ta(#l ei ' u$ilise !n &a*a lu$ii !n(re-i. T'a(# lu$ea !n a&ar# de ea "(iuse c# %'ia s# sca)e de ea ('a(# lu$ea "(iuse c# el ' c'nsidera nebun# rea "i nede$n# s# a)ar# !n s'cie(a(e. Iar ea ('c$ai d'%edise c# (a(#l ei a%ea dre)(a(e. Cu un s(ri-#( de dis)erare !"i s$ulse din )#r su)erba (iar# de dia$an(e "i ' arunc# de )ere(e. S&"ie $inuna(a r'c0ie de dan(el# "i ru)se 1u)'anele de $#(ase c#lcndu/le !n )ici'are. Arunc# $#nu"ile de )iele )an('&ii de sa(in br'da( c'rse(ul s(r$( "i 0'0'(ind "i bles(e$ndu/"i (a(#l se )ri%i din n'u !n '-lind# )e 1u$#(a(e -'al# cu )#rul lun- "i bl'nd !n de+'rdine cu &a*a )alid# de &urie "i cu 'c0ii u$&la*i de )lns. 9As(a sun( eu !"i s)use nu ' )#)u"# -#(i(# )en(ru a &i da(# unui b#rba( b#(rn "i cu (i(lu care nu $# %rea )e $ine 5 %rea nu$ai banii (a(ei.: A)'i se arunc# din n'u )e )a( "i i+bucni !n )lns. Cnd nu $ai a%u lacri$i "i )ri$a &urie "i )ri$a durere !i (recur# !"i a$in(i de bie(ul c0elner care/' a1u(ase. El ' a)ucase de bra* cnd aler-a 'rbe"(e )rin 0'l "i ' dusese )e (eras#. Tre$ura a(( de (are !nc( !i cl#n*#neau din*ii "i el !"i sc'sese 1ac0e(a "i i/' )usese )e u$eri. A)'i ' !$br#*i"ase "i ' *inuse s(rns. 3 E !n re-ul# !i s)usese el blnd. E !n re-ul# d'$ni"'ar#. Ni$ic nu )'a(e &i c0iar a(( de r#u. 7(iu )en(ru c# "i eu a$ (recu( )rin as(a. 2'are d'ar ' %re$e dar a)'i (rece. ,aide*i d'$ni"'ar# nu $ai )ln-e*i "i s)une*i/$i ce s/a !n($)la(. P'a(e %# )'( a1u(a. 2ar ea se $ul*u$ise s# dea din ca) )rea !neca(# de lacri$i "i de u$ilin*# ca s# )'a(# %'rbi. El ' *inuse !n c'n(inuare !n bra*e $n-indu/i )#rul "i %'rbindu/i lini"(i('r )n# cnd lacri$ile !nce(ar# "i ea ridic# 'c0ii s)re el "i/l %#+u cu ade%#ra( )en(ru )ri$a 'ar#. A%ea )#rul la &el de bl'nd ca ea iar 'c0ii !i erau !nc0i"i la cul'are "i a%eau -ene lun-i. A%ea un nas &in "i dre)( ca al unei s(a(ui an(ice "i s)rncene bine desena(e. Era a(( de &ru$'s iar +$be(ul "i e;)resia lui erau a(( de blnde !nc( i se )#rea c# se ui(# la un !n-er. 3 Cine e"(iK $ur$urase ea de)#r(ndu/se )u*in. 3 Ni$eni re)licase el. 2'ar un c0elner. 2in 'c0i !i i+%'rser# lacri$i de si$)a(ie "i s)usese cu a$#r#ciune> 3 7i eu ('( un ni$eni sun(.

3 Francesca@ Se !n('rsese "i %#+use &a*a "'ca(# a d'a$nei ?rice Leland "i a (a(#lui ei a)'i &usese s$uls# din bra*ele sal%a('rului ei )e care (a(#l ei !l l'%ea. Era !n(ins )e 1's iar (a(#l ei !l l'%ea "i/l !n1ura "i a)'i se !n('rsese c#(re ea. O a)ucase de bra* "i ' (rse )e scara de ser%iciu !na)'i !n ca$era ei. Cu un brnci ' aruncase la )'dea "')(indu/i cu un ('n de -0ea*#> 3 Nu e"(i de$n# de s'cie(a(ea ci%ili+a(#. E"(i ' nebun# ' (r&# ' s(rica(#L O s# a$ -ri1# s# &ii !nc0is# )en(ru ('(deauna. A)'i (rn(ise u"a "i r#sucise c0eia !n br'asc# iar ea !n*elesese ce %'ia s# &ac#. O nu n/ar &i !nc0is/' ac'l' s# &ie $ereu )a(a ascuns# de )e nu$ele ,arris'n. Nu a%ea s/' duc# la a+ilul de s(a( de ln-# San J'se unde erau !nc0i"i 'a$enii cu ade%#ra( nebuni. Iar du)# aceea el "i ,arry nu a%eau s/' $ai %ad# nici'da(#. Ni$eni nu a%ea s/' $ai %ad# %re'da(#. Ar &i &'s( ca "i $'ar(#. 4n-r'+i(# se re)e+ise la &ereas(ra cu -ra(ii "i )ri%ise a&ar# !n n'a)(e. Luna r#s#rea din cea*# iar din sala de bal r#+b#(eau &ra-$en(e de $el'dii. 4n cur(e c*i%a ser%i('ri )ierdeau %re$ea la ' *i-ar# iar un cal nec0e+a !n -ra1duri. 4"i a$in(i 'c0ii (ri"(i "i ui$i*i ai lui Princess cnd (a(#l ei !i )usese )is('lul la ($)l# "i !"i d'ri s/' !$)u"(e "i )e ea. 2ar "(ia c# n/' s/' &ac#. A%ea s/' ba(#. 7i de as(a nu a%ea cu$ s# sca)e. Fu c0e$a(# !n bir'ul (a(#lui ei la 'ra "a)(e di$inea*a. ,ar$'n era ca de 'bicei i$acula( !$br#ca( )r'as)#( b#rbieri( "i $ir'sea %a- a c'l'nie. S(#(ea ln-# bir'u a"(e)(nd cu %ec0ea les# !n $n#. Oc0ii lui erau ca ni"(e buc#*i de -0ea*# cnd !i s)use> 3 7(ii ce (rebuie s# &aci. Francie s(#(ea drea)(# "i lini"(i(# ln-# u"#. 4"i s)#lase 'c0ii )ln"i !"i )ie)(#nase )#rul "i "i/l le-ase cu ' )an-lic# "i )ur(a %ec0ea ei r'c0ie de cul'are !nc0is#. Pre-#(ise cu -ri1# ce a%ea de s)us dar acu$ cnd %enise (i$)ul s# s)un# era !n-r'+i(#. Trase aer adnc !n )ie)(> acu$ 'ri nici'da(#. 3 Nu (a(# s)use cal$. Nu $ai sun( c')il. N/ai s# $# $ai ba*i. E;)resia lui i$)lacabil# nu se sc0i$b#. 3 A)leac#/(e )es(e scaun Francesca s)use el. Ea !l )ri%i cu$ !"i l'%ea )al$a cu cureaua de )iele8 era ca "i cu$ ea n/ar &i s)us ni$ic. 3 Nu s)use ea (are. 6i/a$ s)us n/ai s# $# $ai ba*i nici'da(#. El !nc0ise 'c0ii ca "i cu$ ar &i !ncerca( s# se c'n(r'le+e a)'i &a*a i se di+'l%# !n(r/' $asc# de &urie "i ur# "i a)ucnd/' de )#r ' (r! )rin ca$er#. O (rn(i )e scaun ridic# cureaua "i ' l'%i cu ('a(# )u(erea. Ea url# dar el ' l'%i iar "i iar &iecare l'%i(ur# $ai (are dec( cea dinain(e !n(r/' &rene+ie de &urie )n# cnd *i)e(ele ei !nce(ar# "i se )r#bu"i !n s(are de "'c la )'dea. El r#$ase !n )ici'are ln-# ea r#su&lnd -re'i *innd cureaua !nsn-era(# !n $n# cu ' e;)resie de dis)re*. A)'i se !ndre)(# din n'u c#(re bir'ul s#u )use cureaua !n ser(ar !"i !ndre)(# cra%a(a !"i ne(e+i )#rul "i se !ndre)(# s)re u"#. Mai(land a"(e)(a !n 0'l. A%ea ' &a*# li)si(# de e;)resie. S(#)nul s#u !i s)use s/' c0e$e )e d'$ni"'ara Ja$es "i s/' duc# )e $iss Francesca !n ca$era ei8 el )leca la bir'u. Gu%ernan(a )#li cnd ' %#+u )e Francie +#cnd inc'n"(ien(# )e c'%'r cu r'c0ia !n +dren*e "i cu s)a(ele -'l "i )lin de sn-e. Oc0ii ei !n-r'+i*i !i !n(lnir# )e ai lui Mai(land "i s)use> 3 N/a$ $ai %#+u( a"a ce%a. Fa(a are ne%'ie de un d'c('r. Mai(land s)use> 3 E nebun de &urie. 2a(a %ii('are ' %a ucide. S/' duce$ la $n#s(ire. Sur'rile Milei ' %'r !n-ri1i "i ac'l' ' s# &ie la ad#)'s( de el. O s# )'%es(esc des)re as(a !n ca$era ser%i('ril'r "i a)'i )lec "i cine %rea )'a(e s# %in# cu $ine. Nu $ai %reau s# lucre+ )en(ru cine%a a(( de crud ca ,ar$'n ,arris'n 'ric( de i$)'r(an( ar &i el "i 'ric( de bun ar &i salariul. 2'$ni"'ara Ja$es !ncu%iin*# din ca).

3 Aduc ' )#(ur# )en(ru ea d'$nule Mai(land "i du)# ce ' duce$ la $n#s(ire )lec "i eu. Nu s(au aici s#/i !n&run( $nia. CAPITOLUL M C(e%a s#)(#$ni du)# balul ,arris'n Mai(land se ')ri la ?arbary Sal''n de )e s(rada Paci&ic unde lucra J's0. Pur(a ' 1ac0e(# "i )an(al'ni de (Ieed "i la !nce)u( J's0 nu/l recun'scu &#r# c's(u$ul de $a1'rd'$. 2ar Mai(land !l recun'scu )e J's0 du)# &a*a )lin# de %n#(#i. 3 Se )are c# ,ar$'n ,arris'n a &#cu( ' (reab# des(ul de c'$)le(# cu (ine s)use el ui(ndu/se la banda1ul de la ca) la 'c0iul %n#( "i la -ura u$&la(#. J's0 )use ' 0alb# de bere !n &a*a lui )e (e1-0eaua de le$n "i ridic# indi&eren( din u$eri. 3 A)r'a)e c# a '$'r(/' "i )e &iica lui ad#u-# Mai(land lund un -( de bere. 3 Pe &iica luiK 2ar e d'ar un c')il "i n/a &#cu( ni$ic r#uL d'ar a )lns as(a/i ('(L 3 7(iu c# n/ai &#cu( dec( s/' a1u*i b#ie(e dar ea l/a &#cu( de rs !n &a*a cre$ei s'cie(#*ii din San Francisc'. ,arris'n ur#"(e ('a(e &e$eile iar )e ea $ai $ul( ca )e 'ricare al(a. E !nc0is# de ani de +ile "i s/a r#s)ndi( +%'nul c# din cau+# c# e di&icil# e )u*in nebun#. 2ar el a an-a1a( 'a$eni care s/' !n%e*e s# se )'ar(e !n lu$e a !$br#ca(/' "i a anun*a( c# !i d# ' +es(re de un $ili'n de d'lari 'ric#rui )ur(#('r de (i(lu aris('cra(ic care %rea s/' la. Ea a au+i( %'rbindu/se des)re as(a "i bine!n*eles c# s/a su)#ra( "i a &u-i(. Iar acu$ ('a(# lu$ea "(ie c# a &'s( -#si(# !n bra*ele unui c0elner. 7i se $ai "(ie c# ,arris'n s/a !n&uria( a(( de (are !nc( a b#(u(/' crncen "i c0iar acu$ es(e )e $'ar(e. J's0 !l )ri%i "'ca(. 3 Nu )'a(e &i ade%#ra( nici un (a(# nu )'a(e &ace a"a ce%a. Mai(land !ncu%iin*# din ca). 3 ?a e ade%#ra(. C0iar eu a$ dus/' la M#n#s(irea Milei. Sur'rile au -ri1# de ea dar nu sun( )rea $ul(e s)eran*e. ,arris'n le/a d'na( ni"(e bani dar nu s/a dus nici'da(# s/' %ad#. 7i l/a$ au+i( s)unndu/i &iului lui c# n/' s/' $ai lase nici'da(# s# $ai )un# )ici'rul !n casa lui. As(a dac# (r#ie"(e. 3 2ac# $'are ne$ernicul ar (rebui s)n+ura( e;)l'd# J's0 i+bind cu )u$nul !n (e1-0ea. Mai(land !l )ri%i cu cinis$ !n (i$) ce/"i -'lea )a0arul. Cl#(in# din ca). 3 Nu !n 'ra"ul #s(a (inere. ,ar$'n ,arris'n e b'-a( "i )u(ernic "i c'nduce San Francisc'. Oa$enii ca el &ac le-ea. Q"(ia ca n'i (rebuie s/' res)ec(e. 3 E nu$ai %ina $ea s)use J's0 )unndu/"i 0aina. M# duc c0iar acu$ s/' %#dL la M#n#s(irea Milei ai s)usL 3 N/'r s# (e lase s# in(ri b#ie(e !l a%er(i+# Mai(land dar el ie"ise de1a )e u"ile ba(an(e ale crciu$ii. Sur'rile Milei era un 'rdin dedica( !n-ri1irii cel'r s#raci "i b'lna%i iar $#n#s(irea era ' cl#dire de s(uc $ic# "i alb# )e s(rada 2'l'res. Fidurile care ' !nc'n1urau erau !nal(e iar )'r*ile -rele de le$n (#iau 'rice le-#(ur# cu lu$ea din 1ur dar as(a nu/l ')ri )e J's0. Trase cu insis(en*# de cl')'(ul de la in(rare (r')#ind de &ri- a"(e)(nd ner#bd#('r s# r#s)und# cine%a. Trase din n'u "i au+i cl')'(ul sunnd unde%a de)ar(e. Ur$# sune(ul de )a"i )e )a%a1ul de )ia(r# "i a)'i se desc0ise ' &eres(ruic# !n )'ar(# "i ' c#lu-#ri*# )e 1u$#(a(e ascuns# sub %#lul alb a)re(a( se ui(# a(en( la el. 3 A$ %eni( s/' %#d )e Francesca ,arris'n !i s)use el. Trebuie s/' %#d. 3 2'$ni"'ara ,arris'n nu )ri$e"(e %i+i(e s)use c#lu-#ri*a a)r'a)e !n "'a)(#. 3 2ar )e $ine ' s# %rea s# $# %ad# s(ri-# el. 3 Sun(e*i ' rud#K 3 Rud#K 2a si-ur $in*i el dis)era(.

3 Nici ' rud# nu es(e )ri$i(# s/' %ad# s)use ea cu &er$i(a(e dnd s# !nc0id# &eres(ruica. 3 Nu nu %# r'- a"(e)(a*i. J's0 !$)inse &eres(ruica. Nu !n*ele-e*i. Sun( 5 sun( l'-'dnicul ei. =ede*i ' iubesc "i $# iube"(e "i ea. Nu )'a(e s# $'ar# n/' s/' las s# $'ar#. Nu &#r# s# $# %ad# %# r'- s'r# %# i$)l'rL =#+u ne0'(#rrea )e &a*a ei "i ad#u-# re)ede> 3 Fa(a (rebuia s# &ie s'*ia $ea. Cu$ !$i )u(e*i in(er+ice s/' %#dK 3 =# r'- s# a"(e)(a*i un $inu( s)use ea !n('rcndu/se s# )lece. J's0 ascul(# sune(ul )a"il'r ei )e )'delele de )ia(r# a)'i !nce)u s# se )li$be !n sus "i/n 1's le-#nndu/"i bra*ele. N'a)(ea de &ebruarie era rece iar el nu a%ea )al('n. ,aina lui de (Ieed era r'as# )n# a)r'a)e de ur+eal# !n )an('&i !ndesase +iare ca s# nu/i !n-0e*e )ici'arele iar !n bu+unare a%ea e;ac( cinci d'lari. 2ar ni$ic din ('a(e aces(ea nu c'n(a8 &ru$'asa Francie era )e $'ar(e "i el "(ia c# (rebuie s/' sal%e+e. O au+i )e c#lu-#ri*# !n('rcndu/se "i )ri%i ner#bd#('r )rin &eres(ruic#. 3 Maica Su)eri'ar# s)une c# )u(e*i in(ra s)use ea descuind )'r*ile $asi%e. =rea s# %# %'rbeasc#. Sc'*ndu/"i )#l#ria ' ur$# )rin cur(ea )a%a(# cu )ia(r# "i in(rar# !n(r/' an(ica$er#. 3 Maica Su)eri'ar# %# r'a-# s# a"(e)(a*i aici. =ine i$edia(. C#lu-#ri*a dis)#ru )e ' al(# u"# "i J's0 !nce)u s# se )li$be ner#bd#('r )rin ca$er#. Aceas(a era $ic# a%ea )ere*i %#rui*i "i ' )'dea ac')eri(# cu )l#ci ine-ale de (erac'(#8 $'bila se c'$)unea din(r/' $as# si$)l# de s(e1ar "i d'u# scaune cu s)#(ar de le$n. Pe unul din )ere*i a(rna ' scul)(ur# su)erb# a Cruci&ic#rii. Unica &ereas(r# era a(( de sus !nc( ni$eni nu )u(ea )ri%i )rin ea iar ca$era era la &el de rece ca n'a)(ea de a&ar#. Ge$u -ndindu/se la Francie ,arris'n care s(#(ea !n aces( l'c rece8 ' &a(# ca ea a%ea ne%'ie s# se a&le unde%a unde era c#ldur# lu$in# %ia*#. 7i era nu$ai %ina lui. Se -ndi la s'ra sa acas# !n D'rEs0ire "i/"i d'ri ca ea s# &i &'s( ac'l'. 2a Annie ar &i "(iu( s/' !n-ri1easc# cu$ (rebuie i/ar &i da( su)e 0r#ni('are ar &i &#cu( &'cul "i i/ar &i !n&'ia( )ernele. Annie ar &i )us/' )e )ici'are c( ai cli)i din 'c0i. 3 ?un# seara. Se !n('arse ui$i(8 n/' au+ise )e Maica Su)eri'ar# in(rnd. Ca "i cealal(# c#lu-#ri*# )ur(a ' su(an# lun-# cenu"ie "i un %#l alb a)re(a( care/i ac')erea &a*a. 2e c'rd'nul de s&'ar# a(rnau un r'+ariu de 's "i un $#nunc0i de c0ei de ar-in( iar la -( )ur(a ' cruce si$)l# de aur. 3 =re*i s/' %ede*i )e d'$ni"'ara ,arris'nK s)use ea cu ' %'ce a(( de 1'as# !nc( se c0inuia s/' aud#. 3 2a d'a$n# 5 ## Maic# Su)eri'ar#. =ede*i eu "(iu ce s/a !n($)la( "(iu )rin ce a (recu(. O iubesc Maic# Su)eri'ar# "i cred c# ' )'( a1u(a. 3 4$i )are r#u s# %# s)un dar d'$ni"'ara ,arris'n e )e $'ar(e. N'i crede$ c# (rebuie l#sa(# s# $'ar# !n )ace. Nici c0iar (a(#lui ei nu i se )er$i(e s# in(re. 3 Ta(#l ei@ e;)l'd# J's0 s(r$bndu/se de dis)re*. P#i el e cel care a)r'a)e a '$'r(/'. Ea !l )ri%i !n (#cere )e sub %#lul alb a)'i s)use> 3 Cu$ crede*i c# ' )u(e*i a1u(a d'$nuleLK 3 Ays-ar(0. J's0 Ays-ar(0. A)'i c'$)le(# -r#bi(> Cu dra-'s(e. Cu dra-'s(e cura(#. Cu$ ne/a d#rui( "i n'u# 2'$nul. Se l#s# din n'u (#cerea. J's0 !"i )ri%i $inile %ine(e de &ri-. A)'i ea s)use> 3 F'ar(e bine d'$nule Ays-ar(0. 2'$nul ne/a d#rui( dra-'s(e. Sun( de ac'rd c# (rebuie s# !ncerc#$. =# r'- s# $# ur$a*i. El ' ur$# ner#bd#('r )e c'rid'arele !n(unec'ase )n# !n(r/' ca$er# )lin# de )a(uri cenu"ii de s)i(al a"(ernu(e cu )#(uri %iu c'l'ra(e. Nu$ai d'u# )a(uri erau 'cu)a(e8 !n(r/unul era ' &e$eie b#(rn# care d'r$ea iar !n cel#lal( un b#ie*el de %re' d'is)re+ece ani cu &a*a r'"ie de

&ebr# "i cu 'c0ii $ari !n(uneca*i de durere. Un )ara%an des)#r*ea ' )ar(e a ca$erei de res( iar Maica Su)eri'ar# !l in%i(# s# ' ur$e+e dinc'l' de el. Iar ac'l' )alid# "i ne$i"ca(# ca $'ar(ea )e )a(ul $ic de &ier +#cea Francesca ,arris'n. O c#lu-#ri*# (n#r# cu ca)ul a)leca( asu)ra r'+ariului s(#(ea de %e-0e ln-# ea iar sin-urul sune( din ca$er# era r#su&larea c0inui(# a lui Francie. Ins(inc(i% J's0 c#+u !n -enunc0i "i/"i !$)reun# $inile !n(r/' ru-#ciune (#cu(# ne!ndr#+nind s# se ui(e la Francie. Cnd ' &#cu %#+u c# $'ar(ea ' !n%#luise de1a !n 0aina ei. 4i (unseser# )#rul bl'nd "i lun- ca s# nu/i $#reasc# &ebra sub 'c0i a%ea u$bre albas(re/cenu"ii 'bra1ii !i erau su)*i iar bu+ele &#r# %ia*# (re$urau de e&'r(ul de a res)ira. Minile 's'ase "i ne$i"ca(e !i erau a"e+a(e )e )ie)( ca "i cu$ ar &i &'s( de1a !n sicriu. I$)ulsi% J's0 !n(inse $na "i/i lu# )al$a !n(r/a lui8 era rece ca -0ea*a dar )u(ea si$*i b#(aia !ncea(# "i nesi-ur# a )ulsului "i/"i d#du sea$a c# !nc# se $ai a-#*a de %ia*#. 3 Francie "')(i el de )arc# s/ar &i (e$u( s# nu/i (ulbure s'$nul. Francie a$ %eni( s# (e a1u(. 4$i )are r#u c# (e/au r#ni( Francie dar !*i )r'$i( )e cins(ea $ea ni$eni n/' s#/*i $ai &ac# %re'da(# r#u. O s# a$ -ri1# de (ine )e cu%n(ul $eu de 'n'are. R#$ase $ul(# %re$e %'rbindu/i dar nu )ri$i nici un r#s)uns "i du)# %re' 'r# ' l#s# s# d'ar$# lini"(i(#. Se duse s/' %ad# !n &iecare +i de d'u# 'ri )e +i cnd )u(ea di$inea*a de%re$e !nain(e de a se desc0ide barul !n('rcndu/se din n'u !nain(e de sc0i$bul de n'a)(e. 2ar era $ereu la &el. Ea +#cea ne$i"ca(# ca $'ar(# cu 'c0ii !nc0i"i !n &a*a unei lu$i care ' ura cu bu+ele )ece(lui(e !$)'(ri%a unei lu$i care n/' !n*ele-ea cu (ru)ul c0inuindu/se s# sca)e din(r/un l'c unde nu era d'ri(#. J's0 "(ia c# Francie %'ia s# $'ar# ' si$*ea d'rindu/"i eliberarea "i nu "(ia ce s# &ac# a"a c#/i %'rbea ' *inea de $n# !i $n-ia cu blnde*e &a*a !n (i$) ce/i $ur$ura la urec0e )'%es(indu/i des)re el !nsu"i. 3 Cnd ' s# (e &aci bine Francie ' s# (e duc la $ine acas#. N/ai %#+u( nici'da(# ce%a a(( de &ru$'s ca $la"(inile din D'rEs0ire &e(i*a $ea "i 'ile )rin %#i8 cea $ai bun# ln# din lu$e ('a(# *esu(# !n &abricile n'as(re din D'rEs0ireL Se ')ri a$in(indu/"i brusc $'(i%ul )en(ru care (rebuise s# %in# la San Francisc' a)'i '&(# adnc "i ad#u-#> 3 2a )'a(e !n(r/' +i Francie ' s# (e )'( duce ac'l'. Cnd ' s# $# )'( !n('arce acas#. 4n &iecare sear# Sa$$y !i s)unea c# e un )r's(. 3 Abia dac# ' cun'"(i !i s)unea el bndu/"i berea "i a)lecndu/se )es(e (e1-0ea ca J's0 s#/l )'a(# au+i $ai bine. E i+%'r de neca+uri &a(a aia. 2e1a (e/a c's(a( slu1ba "i ' b#(aie. Nu/*i a1un-eK 2ac# $'are (a(#l ei ' s# %in# s# cear# (ru)ul iar dac# (r#ie"(e 5 ceea ce e )u*in )r'babil 5 ' s# %in# s/' ia acas# "i ' s# se asi-ure c# nu/i $ai &ace neca+uri. Tu cau*i neca+ul cu lu$narea J's0 Ays-ar(0 cu$ ai &#cu( !n('(deauna. Sa$$y (rn(i a$enin*#('r )a0arul -'l )e (e1-0ea )ri%ind la J's0 !n (i$) ce/"i !nc0eia 0aina )re-#(indu/se )en(ru n'a)(ea rece "i )l'i'as#. 3 Ai &ace bine s# ascul*i de $ine de da(a as(a J's0 Ays-ar(0 )en(ru c# "(ii ce se !n($)l# al(&el. 4*i a$in(e"(i ul(i$a 'ar#K J's0 !l )ri%i !nde)#r(ndu/se &uri's !n(rebndu/se cu$ se &#cea c# ei care erau a(( de di&eri*i &useser# cei $ai buni )rie(eni ('a(# %ia*a. 4l iubea )e Sa$$y dar 'ric( de buni )rie(eni ar &i &'s( erau &a)(e le-a(e de el )e care Sa$$y nu a%ea s# le !n*elea-# nici'da(#. Cu ('a(e aces(ea Sa$$y a%ea dre)(a(e se -ndea el "(er-nd )e(ele de bere de )e (e1-0ea8 d'$nul ,arris'n nu a%ea s/' lase )e &iica sa !n )ace c0iar dac# ea (r#ia.

3 Iar %ise+i cu 'c0ii desc0i"i J's0K s(ri-# su)#ra( )a(r'nul din cel#lal( ca)#( de ca$er#. P#i *i/' s)un eu as(a/i ul(i$a 'ar#. 2#/i dru$uO "i ser%e"(e clien*ii sau +b'ri !na)'i )e s(rad# de unde/ai %eni(. 4nde$na( de a$enin*are J's0 !"i relu# $unca dar %'rbele lui Sa$$y !l ur$#reau "i/"i a$in(i ce se !n($)lase ul(i$a 'ar# cnd !i i-n'rase s&a(ul "i &#cuse cu$ !l (#iase ca)ul. 4l (recu un &i'r a$in(indu/"i de e%adarea l'r de -r'a+a &u-ii )rin n'a)(ea !n(uneca(# "i )l'i'as#. Cu Sa$$y )r'$i*nd s#/l a1u(e. 2ac# n/ar &i &'s( Sa$$y n/ar &i &'s( acu$ aici n/ar &i &'s( nici $#car !n %ia*#. 7i n/ar &i !n(lni(/' nici'da(# )e Francie. 4i da('ra ('(ul celui $ai bun )rie(en al s#u Sa$$y M'rris. Francie "(ia c# es(e i$)'sibil s# desc0id# 'c0ii. P#rea s# )lu(easc# !n(r/' cea*# alb# lu$in'as# )')ula(# de &'"ne(e blnde "i de $ur$urul alin#('r al un'r %'ci ca %n(ul )rin )l')ii de la &er$#. 4"i s)use c# )'a(e era ac'l' !na)'i la &er$# cu $a$a ei cu ia)a r'"ca(# "i cu Princess. Era a((a )ace )n# cnd se $i"c# "i durerea e;)l'd# !n ea c0inui('are ca un cu*i( ascu*i(. A)'i au+i )e cine%a *i)nd "i/"i d#du sea$a c# era ea !ns#"i. Cnd durerea se )'('li r#$ase sus)enda(# !n (i$) cu 'c0ii s(rns !nc0i"i !n si-uran*# !n )r')ria sa lu$e lini"(i(# "i alb#. Au+i %'ci blnde c0e$nd/' )e nu$e. 3 Francie dra-a $ea s)uneau %'cile desc0ide 'c0ii. E ' +i a(( de &ru$'as# Francie. Pri%e"(e ce s'are e. 7i dese'ri au+ea %'ci care se ru-au )en(ru ea cerndu/i bunului 2u$ne+eu s#/i dea )u(erea "i cura1ul de a !n&run(a din n'u %ia*a. 2ar ea nu %'ia s# !n&run(e din n'u %ec0ea ei %ia*#8 !i )l#cea aceas(a. 4n )r')ria ei lu$e nu erau %'ci as)re nu e;is(a cru+i$e ur# sau durere. Era un %is )lin de )ace unde ar &i %ru( s# r#$n# )en(ru ('(deauna. A)'i !n(r/' +i !n l'c s# aud# "'a)(ele &e$eil'r recun'scu ' %'ce de b#rba(. 3 Francie s)unea %'cea sun( J's0. Sun( c0elnerul care (e/a a1u(a(. A$ %eni( s# (e %#d. 2esc0ide 'c0ii Francie "i ui(#/(e la $ine. J's0 J's0 J's0L r#suna nu$ele !n $in(ea ei. A)'i nu se $ai -ndi )en(ru c# nu %'ia s#/"i a$in(easc# ce se !n($)lase. 4"i si$*ea )le'a)ele a(( de -rele de )arc# cine%a i le/ar &i *inu( !nc0ise )unnd b#nu*i )e ele 5 cu$ se &ace cu 'a$enii $'r*i. P'a(e c# era $'ar(# "i nu %a $ai )u(ea desc0ide 'c0ii nici'da(#L dar a(unci nu l/ar )u(ea %edea )e J's0. Greu(a(ea se ridic# brusc de )e 'c0ii ei "i ea !i desc0ise !nce(. Fu ca ridicarea unei c'r(ine la (ea(ru. Lu$ina +ilei ' duru ca ' l'%i(ur#8 nu erau dec( &'r$e %a-i %'ci &#r# le-#(ur#. A)'i %ederea i se li$)e+i "i !n &a*a 'c0il'r !i a)#ru ' &i-ur#. Fa*a &ru$'as# a !n-erului cel bun. 3 J's0K $ur$ur# ea. 3 La(#/(e &e(i*' s)use el +$bindu/i u"ura(. Credea$ c# (e/a$ )ierdu(. A)'i !i lu# $na !n(r/a lui "i i/' s#ru(#. CAPITOLUL AH Francie !nce)u s# se !ns#n#('"easc#8 cul'area !i re%eni !n 'bra1i !nce)u s# se !n-ra"e "i de%enea !n &iecare +i $ai )u(ernic#. C#lu-#ri*ele +$beau cnd !i %edeau )ri%irea ner#bd#('are cu care/l a"(e)(a )e J's0 "i &elul !n care !n(indea $na du)# a lui 5 $na care &usese sal%area ei care ' adusese !na)'i de ac'l' de unde ni$eni nici c0iar d'c('rii n/' )u(eau !n('arce. 3 Tn#rul a a%u( dre)(a(e "')(eau c#lu-#ri*ele. 2ra-'s(ea )e care ne/a d#rui(/' 2'$nul a &#cu( $inunea. J's0 %enea !n &iecare +i. Cnd lua lea&a !i aducea cad'uri un buc0e*el de %i'le(e ' )iersic# )er&ec(# de ser# ci'c'la(#. 3 Nu (rebuie s# c0el(uie"(i bani )en(ru $ine !l cer(a Francie ai ne%'ie de ei )en(ru (ine. 2ar el +$bea cu +$be(ul lui dulce !i lua $na "i i/' s#ru(a blnd.

S#ru(ul in'cen( ' &#cea s# se !n&i'are8 !n ('*i anii de cnd $urise $a$a ei n/' s#ru(ase ni$eni "i ui(ase ce !nse$na c#ldura dra-'s(ei. Ar &i %ru( s#/l ia !n bra*e cu$ &#cea cu Princess s#/ l $n-ie cu$ ' $n-ia )e ?lai+e ia)a r'"ca(#8 aces(ea erau sin-urele ei e;)erien*e a&ec(u'ase )e care le a%usese !n %ia*a ei !nse(a(# de dra-'s(e "i nu cun'"(ea al(ele. 2ar cnd el )leca )e &run(e !i a)#rea ' !ncrun(are de !n-ri1'rare8 c#lu-#ri*ele !i s)useser# c# !n(r/' s#)(#$n# a%ea s# &ie des(ul de s#n#('as# ca s# )'a(# )leca. 2ar unde s# se duc#K Ce s# &ac#K Nu a%ea cas# "i nu a%ea bani. Sin-urul ei )rie(en )e lu$e era J's0 "i "(ia c( de (are se s(r#duia el s# (r#iasc# de )e ' +i )e al(a. A d'ua +i )e cnd se )li$bau )rin cur(ea $n#s(irii Francie !i s)use 0'(#r(#> 3 4n curnd ' s# )lec de aici. Trebuie s#/$i -#sesc ' slu1b#. El cl#(in# din ca). 3 Fe$eile ca (ine nu $uncesc Francie. N/ai &'s( crescu(# )en(ru as(a. F$bi -ndului> Pun )ariu c# !n %ia*a (a n/ai &ier( un 'u. 3 2ar )'( s# !n%#* nuK re)lic# ea. A" )u(ea s# lucre+ la buc#(#rie s# !n%#* s# -#(esc s# ser%esc la $as#L 'riceL 3 Nu nu aici !n San Francisc'. Ni$eni nu i/ar da &iicei lui ,ar$'n ,arris'n ' slu1b#. 3 A(unci a" )u(ea !n%#*a s# &iu in&ir$ier# ca sur'rileL 3 2ar a(unci nu (e/a" $ai %edea nici'da(# Francie. 3 P'( $#car s# c's "i s# br'de+ as(a/i ('( ce a$ &#cu( !n %ia*#L 3 S'*ia $ea n/' s# $unceasc# !n(r/un a(elier s)use el cu ' (res#rire de $nie. Ini$a lui Francie se ')ri ' secund#8 r#$ase )e l'c "i se ui(# la el. 3 S'*ia (aK 3 2a &e(i*' as(a a$ s)us. Francie se de+$e(ici "i s)use cu de$ni(a(e blnd#> 3 Nu (rebuie s# (e si$*i r#s)un+#('r )en(ru $ine J's0. P'( s# $# descurc sin-ur#. El ' lu# de u$eri )ri%ind/' adnc !n 'c0i. 3 2ar n/a$ $ai iubi( )e ni$eni al(cine%a !nain(e Francie. =reau s# a$ -ri1# de (ine "i s# (e &ac &erici(#. 2e'da(# ini$a ei se u$)lu de &ericire8 se si$*ea ca a(unci cnd era c')il "i era la &er$# liber# s# aler-e s# s(ri-e "i s# se 1'ace. Nu iubise )e ni$eni de cnd $urise $a$a ei dar de da(a aceas(a era al(&el ' l#sa cu r#su&larea (#ia(# "i !n&i'ra(#. Iar cnd J's0 se a)lec# "i ' s#ru(# blnd )e bu+e nu/"i d'rea dec( ca s#ru(ul s# nu se (er$ine nici'da(#. Cnd J's0 %eni s/' ia )e Francie acas# s#)(#$na ur$#('are ea )ur(a ' r'c0ie ca&enie de ln# d'na(# de ' s'cie(a(e de bine&acere "i ' b'ccelu*# cu c(e%a al(e ni$icuri. Sin-urul lucru care era al ei erau -0e(ele )e care le )ur(ase cnd a1unsese ac'l'. 4"i ac')erise ca)ul cu un "al de ln# "i J's0 !i s)use c# ara(# ca ' &a(# din D'rEs0ire care se ducea la lucru. Maica Su)eri'ar# !i binecu%n(# "i a)'i s(recur# !n $na lui Francie ' )un-u*# din )iele cu c*i%a d'lari. 3 Te r'- s# )ri$e"(i as(a !$)reun# cu binecu%n(area n'as(r# "i 2u$ne+eu s#/*i lu$ine+e dru$ul "i s# (e a1u(e $ur$ur# ea. Cnd )'r*ile -rele de le$n ale $#n#s(irii se !nc0iser# !n ur$a ei Francie )ri%i )un-u*a si$*ind c( de ('(al# !i era u$ilirea. Nu a%ea ni$ic al el nici $#car 0ainele. O cu)rinse ' &urie adnc# ar+#('are "i/"i 1ur# ca !n(r/' +i s# %ad# &a$ilia ,arris'n u$ili(# cu$ era ea acu$. 7(ia c# a%ea s#/"i urasc# (a(#l )n#/n +iua $'r*ii lui "i dinc'l' de $'r$n( !n e(erni(a(e. Crciu$a "i )ensiunea ?arbary era ' cl#dire de )ia(r# cu )a(ru e(a1e )e ?ule%ardul Paci&ic la )'alele dealului Tele-ra)0. Era a"e+a(# !n(re sal'nul de dans =enus "i celebrul b'rdel G'ldrus0 a"a c# a&acerea $er-ea bine a-#*nd clien*i &ie !n dru$ s)re sala de dans &ie la ie"irea

de la b'rdel. Oricu$ b#rba*ii erau &l#$n+i "i !nse(a*i "i *innd c'n( "i de $unci('rii de la )ia*a a&la(# la c(e%a s(r#+i de)#r(are barul era !n('(deauna a-l'$era(. Francie +$bi a"(e)(nd )e (r'(uar ca J's0 s# )l#(easc# (a;iul a$in(indu/"i )li$b#rile ei n'c(urne cnd s(#(ea in%idi'as# !n &a*a c(e unei crciu$i8 acu$ a%ea s# a&le ce era ac'l' cu ade%#ra(. J's0 !i luase ' ca$er# al#(uri de a lui "i )l#(ise )en(ru ea. Francie a%ea de -nd s#/i dea !na)'i banii din ceea ce a%ea de la Maica Su)eri'ar# "i a)'i indi&eren( ce s)unea el a%ea s# cau(e ' slu1b# )en(ru c# nu )u(ea (r#i la in&ini( din $ila 'a$enil'r. 3 Tu (rebuie s# &ii Francie ,arris'n. Sur)rins# se ui(# la b#rba(ul (n#r brune( "i %'inic care se re+e$a de u"#. Pur(a ' 0ain# sub*ia(# cu un &ular ca&eniu le-a( la -( "i ' "a)c# )la(# !n )#(r#*ele )e care nu se 'b'si s# "i/' sc'a(#. Francie +$bi (i$id "i s)use> 3 Iar (u (rebuie s# &ii cel $ai bun )rie(en al lui J's0 Sa$$y M'rris. Mi/a s)us ('(ul des)re (ine. 3 P'a(e c# da )'a(e c# nu re)lic# el &#r# s# +$beasc#. Francie !"i s)use c# nu )#rea )rea )rie(en's dar J's0 ' lu# de u$eri "i s)use> 3 =#d c# l/ai cun'scu( )e Sa$$y. 2u)# &elul cu$ !i s(r#luceau 'c0ii Francie !"i d#du sea$a c# era $ul*u$i( a"a c# +$bi )'li(ic's "i s)use> 3 M# bucur s# (e cun'sc !n s&r"i( Sa$$y. El s(r$b# din nas dis)re*ui('r i$i(ndu/i accen(ul educa(> 3 O ce $#rea*# sun(e$ nu/i a"aK Ei bine ' s# (rebuiasc# s# c'b'r! cu )ici'arele )e )#$n( d'$ni"'ar# Francesca ,arris'n. Aici nu/i ('c$ai N'b ,ill. 3 Francie "(ie as(a "i nu %rea s# &ie )e N'b ,ill s)use J's0 !$)in-ndu/l )e Sa$$y !n cas#. ,'lul $ir'sea a $ncare s(#(u(# "i a $i+erie iar Francie s(r$b# din nas cnd urcar# sc#rile &#r# c'%'are. Cnd a1unser# la e(a1ul )a(ru i se (#iase de1a r#su&larea "i J's0 (rebui s/' sus*in# ca s# )'a(# urca ul(i$ele (re)(e. 2esc0ise cu $ndrie u"a. Francie )ri%i ca$era $icu*# !n-0esui(# sub c'rni"# cu (a%anul $ansarda( )n# a)r'a)e de )'dea8 era ('(u"i $ai $are ca aceea de acas# iar la &ereas(ra $are care u$)lea ca$era cu lu$ina +-rci(# de $ar(ie nu e;is(au -ra(ii. Se ui(# la )a(ul dublu de &ier adnci( la $i1l'c "i ac')eri( cu ' cu%er(ur# alb# de bu$bac la $asa de ('ale(# cu un ser(ar li)s# la lin'leu$ul ca&eniu "i la c'%'rul %ec0i de )e )'dea la &'('liul de )lu" r'"u cu (a)i*eria ru)(# "i la $asa )r#)#di(# cu un %as cu ane$'ne a"e+a( cu -ri1# !n $i1l'c. 7i !"i s)use c# era )er&ec(. Era lu$in's "i aerisi( iar &l'rile de la J's0 ' &#ceau s# se si$(# acas#. Era a$e*i(# de dra-'s(e "i &ericire "i de lun-ul "ir de (re)(e )e care le urcase. J's0 ' )ri%ea nelini"(i(. 3 E bineK 7(iu c# e"(i 'bi"nui(# cu ' cas# $are dar e ('( ce a$ )u(u( &ace. Cel )u*in e de)ar(e de +-'$'(ul crciu$ii. Iar eu sun( d'ar la c(e%a (re)(e dis(an*# a"a c# nu (rebuie s#/*i &aci -ri1i. Francie rse "i/l lu# de $n#. 3 Nici'da(# n/' s#/$i &ac -ri1i cnd e"(i (u !n )rea1$# J's0. Sa$$y M'rris !i )ri%ea as)ru din ca)ul sc#ril'r. 3 Eu $# duc la lucru J's0 s)use el s(rn-ndu/"i &ularul !n 1urul -(ului "i !nc0eindu/"i 0aina. Ne %ede$ $ai (r+iu. 7i &#r# ' )ri%ire c#(re Francie c'b'r! b'c#nind sc#rile. Francie !l ur$#ri )lecnd "i/"i s)use c# !n $'d si-ur n/' )l#cea dar J's0 !i s)use s# nu/"i &ac# )r'ble$e )en(ru c# a"a era Sa$$y.

3 E 'bi"nui( s# &i$ d'ar n'i d'i aici !n*ele-iK A"a a &'s( $ereu de cnd era$ c')ii. N/a !n(lni( )e ni$eni ca (ine )n# acu$ dar du)# ce ' s# (e cun'asc# ' s# (e iubeasc# "i el. Francie nu era del'c si-ur# c# a%ea s# &ie a"a dar +$bi !n%r(indu/se )rin n'ua ei cas#. 3 O s# lu#$ ceaiul aici s)use ea $n-ind $asa -r's'lan#. 7i ui(#/(e ce )ri%eli"(e. P#i )'*i s# %e+i ('( 'ra"ul de aici. Pri%ir# !$)reun# )#s#rile !n%r(indu/se )e cerul $e(alic de $ar(ie s(r#+ile a-l'$era(e iar Francie s)use> 3 Nu $i/ai s)us nici'da(# de ce ai %eni( la San Francisc'. J's0 se !n('arse cu s)a(ele &#r# s# r#s)und# "i ea ad#u-# -r#bi(#> Nu %reau s# &iu indiscre(# nu$ai c# )are &'ar(e de)ar(e de cas# as(a/i ('(. 2u)# c(e%a $'$en(e el r#s)unse> 3 A$ %eni( aici s#/$i cau( n'r'cul ca "i (a(#l $eu !nain(ea $ea. 3 Ta(#l (#uK 3 2a FranE Ays-ar(0. A %eni( aici acu$ (rei+eci de ani )en(ru acela"i lucru. Ma$a "i (a(a erau s#raci. Nici'da(# n/au e;is(a( )rea $ul*i bani !n &a$ilia Ays-ar(0 nu$ai $#(u"a Jessie a a%u( "i d'ar )rin c#s#('rie. Ea i/a l#sa( ' su(# de lire sur'rii $ele Annie iar Annie $i i/a da( $ie "i lui Sa$$y ca s# %eni$ aici. J's0 !i s)use )'%es(ea $a$ei "i a (a(#lui lui c( de s#raci &useser# "i cu$ (a(#l lui %enise la San Francisc' "i &#cuse a%ere. 3 Oricu$ !nc0eie el as(a/i )'%es(ea )e care $i/a s)us/' Annie. E ' &a(# (are bun# ad#u-# cu c#ldur#. A &'s( $ai bun# ca ' $a$#. Francie se ridic# de )e )a( unde se a"e+ase ca s# ascul(e is('ria lui. 4l !$br#*i"a "i s)use> 3 Mi/ai s)us ('(ul des)re (ine a"a c# acu$ (e cun'sc cu ade%#ra( "i $# cun'"(i "i (u. Rse> O s# &i$ e;ac( ca $a$a "i (a(#l (#u ' s# $unci$ din -reu ca !n(r/' +i s# a%e$ )r')riii n'"(ri c')ii "i ' cas# ca I%y C'((a-e. Filele lui Francie c#)#(ar# curnd un ri($ al l'r> J's0 &u-ea sus s/' (re+easc# la 'ra +ece cu un s#ru( ' can# cu ca&ea "i )ine cald# de la bru(#ria de )es(e dru$. Insis(a ca ea s# s(ea !n ca$er# "i s# se 'di0neasc# )n# cnd !"i (er$ina c'r%'ada de )rn+ la bar dar !n('(deauna a)#rea la u"a ei la 'ra $esei cu ' &ar&urie cu ('can# irlande+# sau al(# $ncare !n &unc*ie de ce $ncare )ri$ea de la crciu$# !n +iua aceea. Iar la 'ra (rei cnd i se (er$ina sc0i$bul ea !l a"(e)(a. J's0 !i cu$)#rase ' e"ar&# de $#(ase de un albas(ru &ru$'s ca s#/"i ac')ere )#rul (uns8 se !n&#"ura !n "alul -r's ca s# se a)ere de %n(ul as)ru de )ri$#%ar# "i e;)l'rau 'ra"ul !n('(deauna a(en*i s# nu se duc# )rin l'curi unde Francie ar &i )u(u( &i recun'scu(#. 4i ar#(# un 'ra" !n care ea l'cuise ('a(# %ia*a &#r# s#/l %ad#8 urcau )e Tele-ra)0 ,ill "i )ri%eau cu$ se ridic# cea*a de deasu)ra 'ceanului r's('-'lindu/se c#(re ei !n%#luindu/i ca !n(r/ un -iul-iu li)ici's "i alb8 r+nd !"i ac')ereau urec0ile cnd %asele de )e 'cean (r#-eau se$nalele de alar$#. Se )li$bau cu (ra$%aiul sau cu &erib'(ul "i rdeau de &'cile care se 1ucau )e s(ncile de ln-# Cli&& ,'use sau )ri%eau %alurile s)#r-ndu/se )e )la1#. Ad$irau $a-ni&icul Palace ,'(el cel $ai $are din A$erica cu 0'lul lui !nal( de "a)(e e(a1e cu cele "a)(e $ii de &eres(re care d#deau s)re 'ra" "i cu barul lun- de (rei+eci de )ici'are. Une'ri J's0 +$bea ascul(nd/' )e Francie s)'r'%#ind des)re desc')eririle l'r dar al(e'ri $er-ea (#cu( al#(uri de ea cu 'c0ii !n )#$n( )ierdu( !n(r/' lu$e d'ar a lui. 3 S/a !n($)la( ce%aK !n(reba ea (e$#('are dar el se $ul*u$ea s# ridice din u$eri "i s# s)un#> 3 Ni$ic &e(i*' de )arc# ar &i &'s( un $are e&'r( "i nu$ai s# %'rbeasc#.

Al(e'ri erau !n ca$era ei "i el )ri%ea $'$en(e lun-i )e &ereas(r# cu 'c0ii la &el de li)si*i de e;)resie ca "i cerul )lu$buriu de a&ar#. 2ar erau al(e $'$en(e cnd ' *inea !n bra*e "i ' s#ru(a "i ('a(# &iin*a ei se u$)lea de bucurie. Cu ('a(e aces(ea &#r# nici ' u$br# de !nd'ial# Sa$$y M'rris n/' )l#cea. Sa$$y lucra )e un "an(ier c#rnd c#r#$i+i !n sus "i/n 1's )e sc0ele ('a(# +iua "i/"i )e(recea serile la barul de 1's !$)reun# cu J's0. Nu se $ai a)r')iase de ea de cnd se !n(lniser# !n )ri$a +i dar !n(r/' sear# %eni la u"a ei. Ea s(#(ea la &ereas(r# )ri%ind lu$inile scli)i('are ale 'ra"ului "i luna )lin# cnd au+i un ci'c#ni(. Se re)e+i %esel# la u"# dar se d#du un )as !na)'i sur)rins# s#/l %ad# )e Sa$$y. Oc0ii lui !n(uneca*i "i s#lba(ici !i !n(lnir# )e ai ei. 4"i sc'ase "a)ca "i s)use> 3 A$ %eni( direc( de la lucru. Trebuie s# %# %'rbesc d'$ni"'ar# ,arris'n. Ea +$bi (i$id. 3 Te r'- in(r#. Nu %rei s#/$i s)ui FrancieK 3 N/a$ %eni( s# &ace$ c'n%ersa*ie s)use el abru)(. A$ %eni( s# %# s)un des)re J's0. 3 Cred c# !n*ele- "(iu ce i$)'r(an(# e )rie(enia (a cu J's0. 3 Mai i$)'r(an(# ca (ine s)use el cu ' )ri%ire brusc# "i %enin'as#. 7i c0iar $ai i$)'r(an(# dec( ' s# "(ii %re'da(# d'$ni"'ar# Francie ,arris'n. Oc0ii lui !n(uneca*i se u$)luser# de ur#. Se a)r')ie8 Francie si$*ea $ir'sul de (rans)ira*ie al 0ainel'r lui de lucru "i/i %edea )ielea ac')eri(# de )ra&ul de ci$en( "i se li)i de u"# c( $ai de)ar(e de el. 4"i d'ri s# &i &'s( J's0 ac'l' dar Sa$$y !"i alesese bine $'$en(ul 5 J's0 nu %enea acas# dec( )es(e ' 'r#. 3 J's0 "i cu $ine ne iubi$ ' s# ne c#s#('ri$ s)use ea a-i(a(#. 2ar )u(e$ r#$ne cu ('*ii )rie(eniL Sa$$y !"i s(rnse "a)ca a(( de (are !nc( i se albir# !nc0eie(urile de-e(el'r. Ar &i %ru( s#/i l'%easc# &a*a +$bi('are. 3 Ce/ai &#cu( (u ca s# (e c'nsideri )rie(ena luiK rn1i el. Nici $#car nu/l cun'"(i. Nu/l cun'"(i cu ade%#ra( ca $ine. El nu are ne%'ie de (ine. Nu are ne%'ie de nici ' &e$eie care s#/l su-# ca ' li)i('are. Are ne%'ie de un )rie(en care s# aib# -ri1# de el care s#/l a1u(e care s# &ie ac'l' )en(ru el 'rice s/ar !n($)la. J's0 nu are ni$ic s#/*i dea. 3 2ar $i/a sal%a( %ia*aL 3 7i a)r'a)e c# "i/a )ierdu(/' )e a lui &#cnd as(a. Nu *i/a s)us ce i/a &#cu( (a(#l (#u nuK Nu si-ur c# nu *i/a s)us. Pr'babil c# a "i ui(a( de1a. J's0 !n('(deauna ui(# 'rice lucru ne)l#cu(. 4n(reab#/l "i ' s# %e+i cu$ i se (ulbur# )ri%irea. 9Nu: ' s#/*i s)un# 9n/a$ &#cu( eu as(a Sa$$y: iar (u "(ii al dracului de bine c# da. 3 Nu "(iu des)re ce %'rbe"(i "')(i ea !ns)#i$n(a(#. 4l iubesc )e J's0 "i $# iube"(e "i el "i ' s# ne c#s#('ri$ as(a/i ('(. El se $ai a)r')ie un )as "i %'cea lui de%eni ' "'a)(# a$enin*#('are> 3 ?ine (u ai %ru(/'. 2e ce cre+i c# a &u-i( J's0 de acas#K 2e ce cre+i c# e aici la San Francisc'K Cre+i c# "(ii ('(ul des)re el dar )un )ariu c# nu *i/a s)us nici'da(# as(a. Ei bine ' s#/*i s)un eu. Se ascunde de )'li*ie. Ci+$ele lui -rele b'c#neau )e )'deaua de scnduri. A%ea )u$nii s(rn"i "i s)rncenele !i erau !ncrun(a(e. Lui Francie i se !n$uiar# -enunc0ii de &ric# )ri%indu/l "i se )r#bu"i )e un scaun. 3 2ar de ce se ascunde J's0 de )'li*ieK !n(reb# ea. Sa$$y !"i d#du ca)ul )e s)a(e. 4nc0ise 'c0ii "i s)use !nce(> 3 Pen(ru c# J's0 Ays-ar(0 e un uci-a". Teri&ia(# Francie se 0'lb# la el. 4"i s)unea c# %rea d'ar s/' !ns)#i$n(e "i c# reu"ise. S)use cu %'ce (re$urnd#>

3 E"(i d'ar -el's as(a/i ('(. El ' cn(#ri din )ri%iri. 3 A$ %eni( s# (e a%er(i+e+. A ucis de1a (rei &e$ei ('a(e (inere "i dr#-u*e ca (ine. Le/a !n1un-0ia(. 4n(inse $na "i/i a(inse -(ul> 4n -(L unde )al)i(# %ia*a. A"a $i/a s)us c# e cel $ai bun l'c. Pri%i )e &ereas(r# luna $are "i r'(und#> 7i !n('(deauna se !n($)l# cnd e lun# )lin#. Ai &ace $ai bine s# $# cre+i d'$ni"'ar#. ,arris'n. Ai &ace $ai bine s# )leci s# dis)ari din calea lui. N/ai (i$) de )ierdu(. Francie !"i d#du sea$a c# (rebuia s# &ie nebun "i s)use> 3 Ce )rie(en ar s)une ce%a a(( de !n-r'+i('rK 3 Un )rie(en ade%#ra( s)use el cu a$#r#ciune. As(a/i ceea ce n/' s# !n*ele-i nici'da(#. Francie era a(( de s)eria(# de el !nc( si$*ea c# ' s# le"ine dar re)lic#> 3 N/' s# (e cred nici'da(#. 7i n/' s#/l )#r#sesc nici'da(# )e J's0. Nici'da(#@ Se )r#bu"i !na)'i )e scaun cu(re$urndu/se cnd el &#cu un )as s)re ea8 Sa$$y a%ea )u$nii s(rn"i "i &ierbea de &urie. A)'i )#ru s#/"i %in# !n &ire. Trecu )e ln-# ea "i ie"i. 3 S# nu s)ui c# nu (e/a$ a%er(i+a( s(ri-# )es(e u$#r. Francie !ncuie re)ede u"a re+e$ndu/se de ea cu ini$a b#(ndu/i nebun# a)'i se re)e+i la &ereas(r# "i )ri%i luna i$ens# "i )alid# care lu$ina 'ra"ul -ndindu/se la ce/i s)usese Sa$$y. 4"i (recu de-e(ele )es(e linia delica(# a -(ului l#sndu/le s# se 'di0neasc# !n l'cul unde se si$*ea )ulsul. Ac'l' le !n1un-0ia s)usese Sa$$y ac'l' era cel $ai bun l'c. Se a"e+# )e )a( !n&#"urndu/se !n )#(ur# !n-0e*a(# de &ric# a"(e)(ndu/l )e J's0. Minu(ele se scurser# !nce( )n# la 'ra uns)re+ece "i cnd !n cele din ur$# !i au+i )a"ii )e sc#ri se re)e+i la u"# ' desc0ise "i i se arunc# !n bra*e. 3 Ce s/a !n($)la( &e(i*'K ' !n(reb# el s(rn-nd/' la )ie)(. Tre$uri ca ' &run+# !n %n(. Francie )ri%i !n 'c0ii lui bln+i la &a*a lui &a$iliar# "i !"i d#du sea$a c# ceea ce s)usese Sa$$y era i$)'sibil dar nu se )u(u ')ri din )lns. J's0 ' ridic# "i ' duse !n )a(8 se !n(inse ln-# ea "i ' *inu s(rns. 4i $n-ie )#rul scur( "i $#(#s's !i s#ru(# lacri$ile din 'c0i a)'i -ura *innd/' din ce !n ce $ai s(rns )n# cnd !l ui(# )e Sa$$y M'rris. Nu %'ia dec( s# r#$n# $ereu !n bra*ele lui. Mna lui !i -#si snul "i ini$a lui Francie se ')ri. Tre$ur# c( el !i des&#cu !nce( nas(urii "i/i s#ru(# (ru)ul -'l. J's0 ' *inea a(( de a)r'a)e !nc( erau a)r'a)e un sin-ur (ru)8 a&la !n s&r"i( ce !nse$na s# &ie iubi(#. P#rea un lucru a(( de &iresc s# &ie !n bra*ele lui s#/"i !$)ar(# (ru)urile a"a cu$ !"i !$)#r*eau -ndurile. Francie era (n#r# "i in'cen(# "i $ai &erici(# dec( &usese %re'da(# ' &e$eie !n bra*ele unui b#rba( care ' iubea. A d'ua +i J's0 urc# &erici( sc#rile c#(re ca$era lui Francie cu bra*ele )line de narcise. ?#(u ner#bd#('r la u"#. 3 Gr#be"(e/(e Francie eu sun( s(ri-# el +$bind cnd !i au+i )a"ii re)e+i. Ea desc0ise u"a "i )en(ru ' cli)# nu &#cur# dec( s# se ui(e unul la al(ul. J's0 !"i s)use c# nu $ai %#+use ' &e$eie a(( de !ncn(#('are 5 b'-#*ia de )#r bl'nd s(r#lucea 'c0ii de sa&ir s(r#luceau iar ea !i +$bea )e 1u$#(a(e e+i(an( )e 1u$#(a(e (i$id. Iar Francie !"i s)use c# nu $ai %#+use nici'da(# ase$enea dra-'s(e !n 'c0ii cui%a a((a c#ldur# "i blnde*e "i &ru$use*e. 3 Sur)ri+#@ e;cla$# el )unndu/i buc0e(ul !n bra*e. 3 NarciseK Francie !"i cu&und# !ncn(a(# nasul !n ele ins)irndu/le )ar&u$ul delica(. Fl'rile )ri$#%erii. 4l !$br#*i"#. 4*i $ul*u$esc !*i $ul*u$esc a(( de $ul( c# $# iube"(i@ ?u+ele li se !n(lnir# !n(r/un s#ru( lun- "i cnd el se des)rinse Francie !l )ri%i (i$id#. 3 N/' s# ui( nici'da(# n'a)(ea (recu(#. Ridicndu/i b#rbia cu de-e(ul J's0 ' s#ru(# din n'u.

3 2a. Nici eu. 2ar nu )'( s(a $# duc la lucru a$ !n(r+ia( de1a. Ea se re+e$# de balus(rad# ur$#rindu/l cu$ c'b'ra sc#rile. Se ')ri )e )alier ca s#/i &ac# cu $na "i s'arele care (recea )rin &ereas(ra $urdar# a sc#ril'r !i (rans&'r$# )#rul bl'nd !n(r/un 0al'u iar Francie se -ndi c( era de &ru$'s "i de bun "i/"i s)use c# Sa$$y M'rris era cel r#u. F$bi !n('rcndu/se !n ca$era sa "i %#+nd narcisele "i 0'(#r! c# %ia*a ei era &'ar(e b'-a(# de"i erau a(( de s#raci. Prin &ereas(ra desc0is# au+ea (r')#i(ul c')i(el'r cail'r 0'd'r'-eala (ra$%aiel'r "i s(ri-#(ele %n+#('ril'r de +iare anun*ndu/"i edi*iile de sear#. =n+#('rii a$bulan*i !"i l#udau c'%ri-ii "i alunele )r#1i(e iar de al#(uri de la sala de dans se au+ea $u+ic# %esel#. Cusu nas(urii la c#$#"ile lui J's0 a"(e)(nd s# (reac# 'rele )n# cnd a%ea s#/l %ad# din n'u -ndindu/se la c')il#ria ei lun-# "i c0inui(# "i la (a(#l ei cel bru(al. S)usese c# %rea s#/l %ad# $'r( "i nu/"i re-re(a c(u"i de )u*in cu%in(ele. O !nc0isese de)ar(e de %ia*# !i &urase c')il#ria "i (inere*ea "i/l ura cu ('( a((a in(ensi(a(e )e c( de in(ens !l iubea )e J's0 Ays-ar(0. J's0 !n(r+ia. Ceasul ar#(# 'ra )a(ru a)'i cinci "i el ('( nu %enise. Francie ur$#ri $inu(ele (recnd )n# se &#cu 'ra "ase a)'i nu $ai )u(u su)'r(a. 4n&#"urndu/"i "alul !n 1urul ca)ului c'b'r! !n -rab# sc#rile c#(re crciu$#. ?arul era a-l'$era(8 b#rba*i !n c's(u$e ne-re "i )#l#rii !nal(e beau I0isEy cu bere "i ci(eau +iarele de sear# la lu$ina l#$)ii cu -a+. Fu$ul de *i-ar# se !n%r(e1ea s)re (a%anul !nal( "i $ir'sea a sud'are b#rb#(easc# a ru$e-u" "i a bere. Un -ru) de &e$ei de la b'rdelul de al#(uri s(#(ea la una din $esele )laca(e cu $ar$ur# s(r#luci('are !n r'c0iile l'r c'l'ra(e "i cu )#l#riile cu )ene. Cnd Francie (recu )e ln-# ele $ai cerur# -in r+nd -r's'lan "i ' &e$eie s'lid# cu un )#r e;a-era( de r'"u ' )ri%i de sus )n# 1's "i a)'i s(ri-# ba(1'c'ri('r> 3 M#i/$#i ce a%e$ n'i aiciK Or&ana &ur(uniiK ?#rba*ii de la bar se !n('arser# s# se ui(e la ea r+nd "i Francie !"i s(rnse "alul $ai (are !n 1urul s#u )ri%ind du)# J's0. Un b#rba( %'inic !n c#$a"# "i cu "'r* s(ri-# la ea de du)# (e1-0ea> 3 MdaK s)use el. Ce %reiK 3 Scu+a*i/$# r#s)unse ea cu %'ce $ic# dar !l c#u(a$ )e J's0. 3 ='rbe"(e $ai (are s(ri-# el nu (e aud !n 0#r$#laia as(a. Ea re)e(# $#i (are. 3 4l cau( )e J's0 Ays-ar(0. Clien*ii se +-iau in(eresa*i la ea iar bar$anul +$bi c'$)lice> 3 J's0 Ays-ar(0 daK P#i l/ai )ierdu(. A (er$ina( acu$ c(e%a 're. 3 A (er$ina(K !n(reb# ea ului(#. 3 E;ac(. Prie(enul lui Sa$$y a %eni( s#/l ia "i au )leca( !$)reun#. Se !n('arse s)re clien*i iar Francie )lec# nesi-ur#. 3 Te/a l#sa( nu/i a"aK *i)# du)# ea &e$eia cu )#r r'"u. Nu )'( s#/l c'nda$n du)# cu$ ar#*i. Ia/*i ' r'c0ie n'u# scu$)' "i ni"(eL !"i )use $na la -ur# "i le s)use ce%a cel'rlal(e &e$ei care i+bucnir# !n 0'0'(e ascu*i(e de rs. ?#rba(ul cu &a*a r'"ie care se s)ri1inea de bar !n('arse ca)ul )ri%ind/' -ndi('r )e Francie care se -r#bea s)re u"#. A)'i !"i lu# +iarul !i arunc# bar$anului c(e%a $'nede "i ' ur$#. Francie &u-i !na)'i sus s)re ca$era )e care J's0 ' !$)#r*ea cu Sa$$y "i b#(u la u"#. Nici un r#s)uns. Ci'c#ni din n'u a"(e)(# !n-ri1'ra(# !n(rebndu/se dac# J's0 d'r$ea cu$%a sau dac# nu era b'lna%. Era si-ur# c# n/ar &i )leca( &#r# s#/i s)un#. Nu acu$. U"a era descuia(# iar ea ' desc0ise "i se ui(# !n#un(ru. Cele d'u# )a(uri erau &#cu(e iar &ularul ca&eniu al lui Sa$$y a(rna

)e un scaun. Francie se !n&i'r#. Ca$era -'al# )#rea rece "i i$)ers'nal#8 nu !i se$#na del'c lui J's0. Se !n('arse !nce( !n ca$era ei. Nu a%ea nici ' idee unde era J's0 sau dac# se $ai !n('rcea. Orele (recur# !nce( seara se )resc0i$b# !n n'a)(e dar J's0 ('( nu se !n('arse. Au+i s(ri-#(ele be*i%il'r )e s(rad# "i $u+ica de la sal'nul de dans de al#(uri "i/"i a$in(i c( de &erici(# ' &#cuser# de di$inea*#. Luna s(r#lucea ca un &elinar )rin &ereas(r# iar la lu$ina ei %#+u c# ceasul ar#(a 'ra (rei di$inea*a. N'a)(ea &#r# s&r"i( era $ai rea dec( cele )e(recu(e !n sin-ur#(a(e !n %ec0ea ei ca$er# de )e N'b ,ill )en(ru c# )e %re$ea aceea nu era !ndr#-'s(i(#. 4n lu$ina lunii narcisele &ru$'ase )e care i le d#ruise J's0 )#reau recu+i(a unei )iese 1uca(e cu ani !n ur$# nu d'ar !n di$inea*a aceea. 4nc0ise 'c0ii "i r#$ase ne$i"ca(#8 %ia*a ei era sus)enda(# )n# la !n('arcerea lui J's0 iar dac# el nu se !n('rcea "(ia c# a%ea s# $'ar#. Luna )#li s'arele !i lu# l'cul "i din n'u s(rada se u$)lu brusc de +-'$'( "i de %ia*#. Iar J's0 ('( nu %enise. Francie s(#(ea ne$i"ca(# ca $'ar(# )e )a( a(( de -'li(# de e$'*ii !nc( nu )u(ea nici s# )ln-#. Era 'ra d'u# du)#/a$ia+a "i a&ar# %n+#('rii de +iare s(ri-au 9Edi*ie s)ecial# edi*ie s)ecial#:. Au+i un al( +-'$'( un &'"ne( u"'r !n s)a(ele u"ii. S#ri din )a( "i desc0ise u"a dar nu -#si )e ni$eni. 2'ar un e;e$)lar al edi*iei s)eciale des)re care s(ri-au c')iii )e s(rad#. Man"e(a uria"# anun*a "(irile> 9Fe$eie ucis# 5 !n1un-0ia(# )e Aleea ?arbary C'as(.: Francie !nc0ise 'c0ii )rea s)eria(# ca s# $ai ci(easc#. L#s# +iarul s#/i cad# din $n# "i se )r#bu"i )e )a( dar )ri%irea !i &u a(ras# de !n-r'+i('rul (i(lu. Iar )e banda alb# de deasu)ra lui era $+-#li( cu crei'nul> 9S# nu s)ui c# nu *i/a$ s)us.: Ci(ind des)re &a(# cu%in(ele !i dansau !n &a*a 'c0il'r> 9nu$ai GG de aniL !n1un-0ia(# bru(al cu -(ul (#ia(L: Mna !i &u-i la )r')riul -( "i -e$u a$in(indu/"i &a*a blnd# "i +$bi('are a lui J's0 cnd !"i luase r#$as/bun de la ea cu nu$ai ' +i !n ur$#. 2ar J's0 nu &usese acas# n'a)(ea (recu(#. 7i se !n($)lase e;ac( cu$ s)usese Sa$$y. CAPITOLUL AA O cea*# sub*ire "i 1ila%# urca din -'l& !n-0i*ind cl#dirile din )'r( "i a(in-nd cu de-e(e reci &eres(rele casel'r din N'b ,ill. A(in-ea 'bra1ii delica*i ai &e$eil'r care se -r#beau c#(re case )e s(r#+ile sin-ura(ice &#cndu/le s# (re$ure "i s# )ri%easc# ner%'ase )es(e u$#r de )arc# ar &i si$*i( de1a a(in-erea uci-a"ului. 2ar Francie d'r$ea s'$nul e)ui+#rii. Nu au+i u"a desc0i+ndu/se nu/"i d#du nici $#car sea$a c# J's0 era ac'l' )n# cnd nu/i si$*i $na )e a ei "i r#su&larea )e 'bra+. 3 A(( de rece $ur$ur# el e"(i a(( de rece &e(i*'. Prea !n-r'+i(# ca s# se $i"(e !l ur$#ri (ra%ersnd ca$era "i $#rind &lac#ra l#$)ii cu -a+. Se duse a)'i la &ereas(r# "i )ri%i cea*a !ncrun(a( a)'i se !n('arse s# se ui(e la ea. Ridic# +iarul "i ci(i (i(lul $are ne-ru "i !ns)#i$n(#('r. 3 Sa$$y $i/a s)us des)re (ine sus)in# ea. I/a$ s)us c# e d'ar -el's c# e ' $inciun# c# nu/l cred. 2ar s/a !n($)la( e;ac( cu$ $i/a s)us el. J's0 se a"e+# ln-# ea )e )a( "i/i ridic# b#rbia cu de-e(ul. 3 4l cre+i FrancieK Ea )ri%i &a*a b#rba(ului )e care/l iubea b#rba(ul care/i sal%ase %ia*a. Radia bun#(a(e c0iar "i c#lu-#ri*ele s)useser# as(a. Cu ('a(e aces(ea Sa$$y "(iuse c# &a(a a%ea s# &ie ucis# iar J's0 li)sise ('a(# n'a)(eaL 3 Ce/ar &i dac# *i/a" s)une c# n/a" ucide nici ' crea(ur# %ie nici $#car ' $usc#K 3 2ar s)usele lui Sa$$y sunau a(( de )lau+ibil.

3 2a a"a e Sa$$y !n('(deauna. 7i de $ul(e 'ri a$ re-re(a(. Cnd era$ c')ii a$ 1ura( s# nu ne )#r#si$ nici'da(# la ne%'ie. 9La bine "i la r#u: a"a a$ s)us. 7i ne/a$ *inu( a$nd'i de cu%n(. O )ri%i cu (ris(e*e a)'i ad#u-#> 3 6i/a s)us cu$ a$ &u-i( de )'li*ieK N/a$ %ru( s# cred c# era Sa$$y )rie(enul $eu cel care &#cuse acele cri$e dar acu$ "(iu c# e ade%#ra(. A %eni( la bar ieri du)#/a$ia+# %'rbind )r's(ii $i/a s)us ce !*i s)usese *ie "i $/a$ (e$u( )en(ru (ine. L/a$ ur$#ri( din bar !n bar din sal'n de dans !n sal'n de dans. L/a$ %#+u( cu ' &a(# a)'i l/a$ )ierdu( a dis)#ru( )ur "i si$)lu. A)'i as(a. E nebun s)use el cu 'c0ii cenu"ii )lini de ' de+a$#-ire a$ar#. 4i lu# $na lui Francie "i s)use> Te r'- crede/$# Francie. Sa$$y e cri$inalul nu eu. 3 O si-ur c# (e cred J's0. 4n('(deauna (e cred@ e;cla$# ea cu 'c0ii s(r#lucind de dra-'s(e. El ' !$br#*i"# s#ru(ndu/i )#rul 'c0ii bu+ele. 3 E"(i e)ui+a(# s)use cu (andre*e "i sun( si-ur c# n/ai $nca(. ,ai s# $er-e$ la ' ca&enea. C'b'rnd sc#rile la bra*ul lui J's0 ('a(e -ndurile des)re Sa$$y "i cri$e se re(raser# !n adncul $in*ii ei ca un %is ur(. Era a(( de u"ura(# "i de &erici(# !nc( nici $#car nu/l 'bser%# )e b#rba(ul s'lid "i cu &a*# r'"ie care se des)rinse din $ul*i$ea din &a*a sal'nului de dans =enus "i/i ur$#ri de la dis(an*# de/a lun-ul s(r#+ii Paci&ic. 7i nu "(iu nici c# Sa$$y M'rris !i au+ise )lecnd. Sa$$y a"(e)(# cu urec0ea li)i(# de u"a ca$erei sale )n# cnd nu li se $ai au+ir# )a"ii. A)'i urc# !n &u-# cele "ase (re)(e )n# la ca$era lui Francie. Pe &a*# i se a"(ernu ' e;)resie de a$#r#ciune "i dis)erare "i/"i )use $inile la 'c0i ca s# nu $ai %ad# )a(ul r#%#"i( unde s(#(user# !$)reun#8 +iarul cu (i(lul acu+a('r era arunca( !n de+'rdine )e 1's ca "i cu$ nici n/ar &i c'n(a(. Pi)#i cu*i(ul din bu+unar -ndindu/se la cei d'i !n(in"i !n )a( cu $in(ea lui b'lna%# cu)rins# de -el'+ie "i de &urie a)'i se !n('arse "i ie"i din ca$er#. ,ar$'n ,arris'n "i &ru$'sul s#u &iu ,arry urcau (re)(ele O)erei Mari de )e s(rada Missi'n. Se+'nul !nce)use r#u dar !n seara aceea Me(r')'li(an se r#scu$)#ra cu un s)ec(ac'l cu Car$en cu le-endarul (en'r Enric' Carus' !n r'lul lui 2'n J'se. T'a(# lu$ea care era cine%a !n San Francisc' era ac'l'. ,ar$'n !"i salu(a )rie(enii !n (i$) ce el "i ,arry !"i 'cu)au l'curile !n l'1a l'r )ar(icular#. Orc0es(ra a(ac# u%er(ura candelabrul i$ens de cris(al se s(inse iar c'r(ina se ridic# !nce(. Cu un &'"ne( de an(ici)are scli)i('rul )ublic se a"e+# ca s# ascul(e %'cea sec'lului !n(r/unul din(re cele $ai celebre r'luri ale sale. 2ar de"i s)ec(ac'lul era $a-ic ,ar$'n nu se )u(ea c'ncen(ra. Nu "i/' )u(ea sc'a(e din $in(e )e &iica sa. 4"i s)unea c# ('a(e &e$eile sun( la &el c# Francie era e;ac( ca )r')ria sa (r&# de $a$# &e$eia de la Mal'ney Ca( ,'use din =ir-inia Ci(y. A$in(irea ei !l ardea ca un c#rbune a)rins8 d'c('rii !i s)useser# c# are ulcer "i c# a%ea (ensiune )rea $are "i !l s&#(uiser# c# (rebuia s# se rela;e+e "i s#/"i ui(e -ri1ile dar nu )u(ea. 2e-e(ele lui b#(eau ('ba )e bra*ul de ca(i&ea al scaunului !n (i$) ce 'c0ii *"neau de c'l'/c'l' ca s# %ad# dac# 'a$enii !l )ri%eau dac# br&eau des)re el "i des)re s(rica(a lui de &iic#. Se ui(# la &iul s#u. ,arry era a)leca( !nain(e cu b#rbia !n )al$# ascul(ndu/l )e $arele (en'r iar ,ar$'n !"i 1ur# c# %a lu)(a ca ni$ic s# nu s(rice re)u(a*ia b#ia(ului. Nu a%ea s# aib# lini"(e )n# cnd nu ' !nc0idea )e Francesca !n s)a(ele -ra(iil'r unui a+il de nebuni de unde s# nu $ai )'a(# $urd#ri %re'da(# nu$ele ,arris'n. 2u)# s)ec(ac'l !l duse )e ,arry la rece)*ia !n 'n'area lui Si-n'r Carus' la Palace ,'(el a)'i la un su)eu "i se !n('arser# acas# abia la 'ra )a(ru di$inea*a. =ale*ii desc0iseser# u"a c0iar

!nain(e ca au('$'bilul n'u "i lu;'s S(anley S(ea$er s# se ')reasc#. Ma1'rd'$ul !i s)use c# !l a"(e)(a un d'$n. 3 I/a$ s)us c# ' s# %eni*i &'ar(e (r+iu d'$nule dar a insis(a( s# %# a"(e)(e. A s)us c# a"(e)(a*i %i+i(a lui. ?#rba(ul cu &a*a r'"ie se %edea unde%a !n s)a(ele lui cu )#l#ria *inu(# s(rns la )ie)( "i ,ar$'n s)use> 3 2u/l !n bir'ul $eu %in "i eu !n c(e%a cli)e. 3 Cine e (a(#K ,arry se ui(a sur)rins la %i+i(a('rul ciuda(. 3 2u/(e !n ca$era (a &iule. Ce are s#/$i s)un# nu e )en(ru urec0ile (ale. Cnd (a(#l lui se duse !n bir'u "i $a1'rd'$ul dis)#ru !n ca$erele ser%i('ril'r ,arry se !n('arse !n 0'l !n %r&ul )ici'arel'r "i )use urec0ea la u"#. 3 A$ 'bser%a(/' )e &a(# cnd a in(ra( la ?arbary Sal''n s)unea '$ul. A$ %#+u( din )ri$a c# se )'(ri%ea cu descrierea d'$nule. P#rea )alid# "i s)eria(# "i cu ('a(e c# )ur(a un "al )e ca) a$ %#+u( c# era bl'nd#. L/a !n(reba( )e bar$an des)re un b#rba( )e nu$e J's0 Ays-ar(0. El i/a s)us c# nu e ac'l' dar a$ !n*eles c# Ays-ar(0 lucrea+# la crciu$#. ?ine!n*eles a$ ur$#ri(/' "i a$ %#+u( c# a urca( la )ensiunea ?arbary 5 deasu)ra crciu$ii !n*ele-e*iK 3 2a da da i+bucni ,ar$'n ner#bd#('r. 3 Mai (r+iu bar$anul $i/a s)us c# "i Ays-ar(0 are ' ca$er# ac'l' "i c# )l#(e"(e "i c0iria )en(ru ca$era &e$eii. ,arry au+i "uiera(ul r#su&l#rii (a(#lui s#u "i sune(ul )u$nului l'%i( !n $as# cnd ' !n1ur#. 3 As(#/sear# d'$nule !n s&r"i( i/a$ %#+u( !$)reun#. Mer-eau bra* la bra* )e Paci&ic A%enue c#(re ' ca&enea. Iar du)# aceea s/au !n('rs la aceea"i )ensiune. ?#rba(ul ' *inea de $i1l'c d'$nule "i s/au dus a$nd'i !n ca$era ei. A$ a"(e)(a( ' %re$e dar b#rba(ul n/a ie"i(. Sun( ac'l' acu$ d'$nule. 3 O '$'r url# ,ar$'n. 2e da(a as(a ' '$'rL ,arry &u-i de la u"#. Tra%ers# 0'lul "i a"(e)(# la )ici'rul sc#rii. C(e%a cli)e $ai (r+iu !l %#+u )e b#rba( ie"ind din bir'u cu un (eanc de bancn'(e !n $n# "i cu un rn1e( sa(is&#cu( )e &i-ur# iar %ale(ul !l sc'ase !n -rab# )e u"a de ser%iciu. Ta(#l lui ie"i !n 0'l. Fa*a lui a%ea ' cul'are s(ac'1ie "i era c'n('rsi'na(# de &urie. 4n $n# a%ea un )is('l "i ,arry !"i d#du sea$a ce a%ea de -nd s# &ac# dar nici c0iar ,ar$'n ,arris'n nu )u(ea s# &ac# a"a ce%a "i s# sca)e. 4l )rinse de bra*. 3 Ta(# nuL Nu. 3 O '$'r url# ,ar$'n. Nu "(ii ce a &#cu(L 3 ?a da "(iu s(ri-# ,arry. A$ au+i( ('(ul. 2ar n/' )'*i ucide (a(#. Nu &aci dec( s# )r'%'ci $ai $ul( scandal. ?iciuie"(e/i. 4nc0ide/' !n(r/un a+il cu$ a%eai de -nd. As(a $eri(# "i ni$eni n/' s# (e !n%in'%#*easc# )en(ru as(a. ,arry !i lu# )is('lul din $n#. Fu-i !n bir'u "i !l )use cu -ri1# !na)'i !n ser(ar !ncuindu/l "i lund c0eia. A)'i lu# %ec0ea +-ard# "i se !n('arse !n 0'l dndu/i/' (a(#lui lui. 3 F'l'se"(e/' )en(ru a$nd'i s)use el s#lba(ic "i a)'i ' s# ne asi-ur#$ c# nu $ai su)#r# nici'da(# &a$ilia ,arris'n. ,ar$'n se !ndre)(# c#(re u"#. Se !n('arse s#/l )ri%easc# cu $ndrie )e &iul !nal( &ru$'s "i cu $in(e li$)ede. S)use> 3 ,arry ('c$ai $/ai ')ri( de la a &ace ce%a )r's(esc !*i )#s(re+i $in(ea li$)ede. 4*i $ul*u$esc &iule. Se cr#)a de +iu#. Aerul di$ine*ii era li$)ede "i clar )r'$i*nd ' +i &ru$'as# de a)rilie iar ceasul bisericii S(. Mary b#(ea cinci cnd ,ar$'n (recu cu $a"ina )e ln-# ea. Min(ea !i

+u$+#ia de -nduri des)re Francie "i iubi(ul ei "i abia dac# 'bser%# c#ru*a care ie"i din(r/un dru$ la(eral )e Paci&ic A%enue a)r'a)e !n &a*a sa. C#lc# &rna a)#snd )e cla;'n "i caii de )'%ar# d#dur# !na)'i !ns)#i$n(a*i r#s(urnnd c#ru*a "i aruncndu/l )e c#ru*a" !n dru$. O$ul +#cea ne$i"ca( !n $i1l'cul !nc#rc#(urii r#s(urna(e iar ,ar$'n !l !n1ur#. Acu$ dru$ul era c'$)le( bl'ca(. 2in )ia*a al#(ura(# s'sir# !n &u-# $unci('ri ce )rinser# &riele "i !ncercar# s# lini"(easc# ani$alele s)eria(e. Se a)lecar# deasu)ra c#ru*a"ului cl#(innd din ca)e(e "i cine%a s(ri-# du)# un d'c('r. 3 Pr's( a&urisi( s)use ,ar$'n &uri's a)r'a)e c# a da( )es(e $ine. Ar (rebui s# &ie $ai a(en( cnd c'nduce ' c#ru*# -rea ca as(a ar &i )u(u( s# $# '$'are. 3 Se )are c# s/a '$'r( )e el d'$nule s)use cu a$#r#ciune un $unci('r. 3 S/a '$'r(K ridic# ,ar$'n din u$eri. S# &i*i $ul*u$i*i c# e nu$ai un $'r(. Se adunase $ul*i$e "i ,ar$'n le si$*ea 'c0ii s&redelindu/l 'bser%nd au('$'bilul ele-an( cra%a(a alb# "i b'-#*ia. Lu# +-arda de )iele "i s)use scur(> 3 O s# (ri$i( "'&erul s# ia $a"ina. 2ac# %# a(in-e*i de ea ' s# a%e*i de/a &ace cu ,ar$'n ,arris'n. Se !nde)#r(# l'%indu/"i "'ldul cu +-arda ar+nd de d'rin*a de a se r#+buna )e ('a(e &e$eile. S(rada era )lin# de c#ru*e "i !n1ur# ('*i %i+i(ii8 i se )#rea c# niciunul din(re ei nu/"i )u(ea c'n(r'la caii )en(ru c# ani$alele nec0e+au "i l'%eau din )ici'are n#)us(indu/se !n ('a(e )#r*ile ca "i cnd ar &i !nnebuni(. Se au+i un bubui( brusc "i ,ar$'n ridic# )ri%irea a"(e)(ndu/se s# %ad# n'ri de &ur(un# dar cerul era albas(ru "i senin. F-'$'(ul se au+i $ai (are ca (une(ul unui (ren e;)res "i )ri%i !n 1ur ui$i(. A)'i de'da(# sune(ul se 'ndul# s)re el !n(r/un %al uria" se ridic# sub el "i/l (rn(i la )#$n(. Se s(r#dui s# se ridice "i se !ndre)(# c#(re u"a unei cl#diri din a)r')iere8 dar (une(ul se au+i "i $ai (are iar )#$n(ul se +-udui a(( de %i'len( !nc( c#+u din n'u. Grin+ile de $e(al scr"nir# ru)ndu/se8 c#r#$i+ile "i +id#ria se )r#bu"ir# !n s(rad# !n &a*a 'c0il'r lui !n-r'+i*i. A)'i cu ' bubui(ur# &inal# cl#direa se )r#bu"i "i urlnd de &ric# )recu$ un ani$al s#lba(ic ,ar$'n &u !n-r')a( sub ' ('n# de c#r#$i+i "i +id#rie. Francie se (re+i s)eria(# cu un sen(i$en( de nelini"(e. J's0 d'r$ea lini"(i( cu un bra* )r'(ec('r !n 1urul ei. Au+i (une(ul uria" "i/"i ac')eri urec0ile cu $inile ridicndu/se. 2ar +-'$'(ul era din ce !n ce $ai )u(ernic "i ca$era !nce)u s# se +-uduie. =asul cu narcise c#+u la )'dea "i J's0 ' !$br#*i"# s(rn-nd/' $ai a)r'a)e de el. T'( )#$n(ul )#rea s# se cla(ine ca$era (re$ura "i se +-l*ia iar &ereas(ra e;)l'd# !n(r/' $ie de buc#*i s(r#luci('are. Cu un *i)#( de '*el cl#direa se )r#bu"i "i cu )a(ul !n care abia &#cuser# dra-'s(e Francie "i J's0 c#+ur# de la e(a1ul )a(ru al )ensiunii ?arbary )n# !n subs'l. PARTEA A II/A MAN2ARINUL. CAPITOLUL AG Lai Tsin era !nal( )en(ru un c0ine+ a%ea )iele )alid# era )r'as)#( ras a%ea 'c0i !n(uneca*i )#(run+#('ri "i )#r ne-ru s(r#luci('r. Pur(a ' r'b# albas(r# cu -uler !nal( )an(al'ni "i )an('&i ne-ri de bu$bac. 4"i )ur(a bunurile lu$e"(i !n(r/un c'"ule* de )ai a(rna( !n s)inare iar de $n# *inea un b#ie*el de %re' )a(ru ani. Urcau !nce( s(rada S('cE('n !$)reun# cu al*i re&u-ia*i c0ine+i su(e "i su(e care &u-eau de cu(re$ur "i de &l#c#ri. Fa$ilii !n(re-i $er-eau !$)reun# cu (a(#l !n &run(e s'*ia cu d'i )a"i !n ur$# "i un alai de c')ii !n 0aine %esele !n "ir indian &iecare *inndu/se de c'di*a c')ilului dinain(e ca s# nu se )iard#. Fiecare c#ra (r#-ea sau !$)in-ea c(e ce%a> c#ruci'are sau cu&ere !n*esa(e cu )er-a$en(e sau desene s(r#bune %ase "i cr#(i*i a"(ernu(uri "i c'li%ii de )#s#ri scaune sau l#+i8 se cl#(inau sub )'%erile -rele -r#bindu/se s# sal%e+e din &l#c#ri ce $ai )u(eau sal%a.

Lai Tsin se ')ri !n %r&ul dealului !n c'l*ul s(r#+ii Cali&'rnia "i se ui(# !n ur$# la ce $ai r#$#sese din San Francisc'. Un -iul-iu de &u$ cenu"iu ac')erea 'ra"ul lu$ina( de dedesub( de ' sinis(r# s(r#lucire )'r('calie. Incendiile de%'raser# de1a $ul(e din(re cl#dirile i$)'r(an(e c'nsu$nd +id#ria "i $ar$ura ca "i cnd ar &i &'s( si$)lu le$n "i (rans&'r$nd ins(an(aneu le$nul !n cenu"#. F'ne !n(re-i din 'ra" erau de1a dis)#ru(e iar )'$)ierii dina$i(au cl#dirile din calea &l#c#ril'r !n(r/un e&'r( dis)era( de a sal%a ce $ai r#$#sese. 2ar de acu$ in&ernul a%ea ' %ia*# a lui )r')rie iar &'cul s#rea de )e un ac')eri" )e al(ul de/a lun-ul s(r#+il'r. Car(ierul c'$ercial &usese de%'ra(8 $'nu$en(alul ,'(el Palace era ' ruin# &u$e-nd# ca de al(&el "i cea $ai $are )ar(e a s(r#+ii MarEe( "i a +'nel'r din 1urul lui Russian ,ill "i Tele-ra)0 ,ill iar acu$ incendiul (recuse de s(rada .earny !n C0ina('In. Re)licile cu(re$urului +-l*iau 'ra"ul !n(in+nd la $a;i$u$ ner%ii "i a"a c0inui*i dar 'a$enii se )ur(au !n(r/un &el 'rd'na( s(nd s(u)e&ia*i )e c'a$ele dealuril'r )ri%ind cu rese$nare cu$ le ard casele. 2u)# )ri$a 'r# de 0a's ce(#*enii se a)ucaser# de !n-r'+i('area sarcin# de a de+-r')a r#ni*ii "i $'r*ii dar S)i(alul Munici)al &usese dis(rus iar celelal(e s)i(ale erau -ra% a%aria(e "i ni$eni nu )u(ea )'('li &l#c#rile. Lui Lai Tsin i se )#rea c# cerul !nsu"i era !n &l#c#ri "i "(ia c# )n# la $ie+ul n')*ii "i C0ina('In a%ea s# &ie un $'r$an de cenu"#. Fa*a lui era li)si(# de e;)resie !n (i$) ce/"i cr'ia dru$ )e s(rada Cali&'rnia !$)reun# cu b#ia(ul. Munci('rii c#rau -r#bi*i c'$'rile "i (abl'urile din re"edin*a MarE ,')Eins care &usese d'na(# de %#du%a $ili'narului )en(ru a &i &'l'si(# ca -alerie "i "c'al# de ar(#. Aceas(a "i al(e re"edin*e de )e N'b ,ill erau !nc# in(ac(e dar &l#c#rile se !n(indeau a$enin*#('r !n (i$) ce )'$)ierii se lu)(au cu ele &'l'sind ' re+er%# insu&icien(# de a)#. Ne"(iind !nc'(r' s# se duc# Lai Tsin se a"e+# )e (re)(ele casei MarE ,')Eins "i/l lu# )e -enunc0i )e b#ia(ul 'b'si(. C')ilul era s#r#c#ci's !$br#ca( 0aina de bu$bac albas(r# era ru)(# iar 'c0ii !i aler-au (er'ri+a*i !n ('a(e )#r*ile. Lai Tsin !i d#du s# $#nnce ' )r#1i(ur# de 're+ dar nu era ni$ic de b#u( "i c')ilul !nce)u s# )ln-# (#cu( de )arc# era )rea s)eria( ca s# &ac# %reun +-'$'(. 2e sub )le'a)ele s(rnse i+%'rau lacri$i "i Lai Tsin !l s(rnse la )ie)( $n-indu/l lini"(i('r )e s)a(e. 3 E !n re-ul# Micu*ule Fiu !i s)use el. Nu )ln-e )en(ru $a$a sau (a(#l (#u. O s# a$ -ri1# de (ine. 2u)# un (i$) c')ilul ad'r$i cu de-e(ul !n -ur# "i cu )#l#riu*a $ul(ic'l'r# a(rnndu/i )e ' urec0e. A(unci ' 'bser%# Lai Tsin )e &a(#. Fa*a ei a%ea cul'area cenu"ii iar de sub "alul )e care/l )ur(a !n&#"ura( !n 1urul ca)ului se %edea un banda1. Era ur( !$br#ca(# cu ' blu+# "i ' &us(# %ec0i iar 'c0ii a%eau ' )ri%ire (ulbura(#. Pri%ea &i; la u"a re"edin*ei b'-a(e de )es(e dru$. Francie nu era c'n"(ien(# de )ri%irea lui Lai Tsin. Se d#du !na)'i cnd ' c#ru*# (recu !n %i(e+# !n sus )e s(rada Cali&'rnia "i se ')ri !n &a*a casei )ri%ind cu$ 'a$enii c'b'rr# !n -rab# "i sc'aser# ' (ar-# din s)a(ele c#ru*ei a"e+nd $ai bine )#(ura r'"ie !n 1urul c'r)ului de )e ea !nain(e de a ' ridica "i a ' duce !n#un(ru. Oc0ii ei se $#rir# cnd u"a se desc0ise "i/l %#+u )e ,arry s(nd !n )ra-. Aces(a era alb la &a*# (ensi'na( "i 'c0ii lui de un albas(ru )alid erau as)ri de &urie. Francie se (rase re)ede !n u$br# cnd !l au+i s)unnd> 3 Aduce*i/l )e (a(#l $eu !n#un(ru %# r'-. Oa$enii se su)user#. A"e+ar# (ar-a )e $asa $are de s(e1ar din 0'l "i c(e%a $inu(e $ai (r+iu ie"ir# din cas# cu +$be(e !ncn(a(e )e &e*e b#-ndu/"i !n bu+unare $'nedele de aur. U"ile erau lar- desc0ise "i Francie )u(ea %edea )ers'nalul aduna( !n 0'l "i )e ,arry ridicnd )#(ura "i )ri%ind la (a(#l lui +dr'bi( "i !nsn-era( cu 'c0ii $'r*i !nc# &i;nd &uri'"i $arele d'$ cu %i(ralii care s(r#lucea ca ' bi1u(erie !n lu$ina &l#c#ril'r.

3 Tu ai &#cu( as(a Francesca s(ri-# el s#lba(ic. 2ac# nu s/ar &i dus du)# (ine ar &i &'s( acas# !n si-uran*#. L/ai ucis la &el de si-ur ca "i cnd l/ai &i !n1un-0ia(. 7i 1ur )e 2u$ne+eu ' s# (e %#d $'ar(# c0iar dac# e ul(i$ul lucru )e care/l &ac )e lu$e. S(nd !n u$br# )e Francie ' scu(ur# un &i'r. 7(ia c# ,arry %'rbea seri's "i c# ura lui era "i $ai )u(ernic# dec( a (a(#lui ei. 2ac# ,arry ' -#sea %re'da(# a%ea s# se *in# de cu%n(. Lai Tsin %#+u s'sind carul $'r(uar ele-an( "i un sicriu de $a0'n cu $nere de ar-in( dus !n cas# "i se ui(# ui$i( la &a(a (n#r# -0e$ui(# !n u$br# ur$#rind scena. Nu )#rea c'n"(ien(# de &l#c#rile care se a)r')iau ra)id de"i de )e s(r#+ile de 1's urca ' c#ldur# )u(ernic# "i (r'sni(urile &l#c#ril'r )re%es(eau )ieirea. C0iar cnd se ui(a la ea %#+u ' "u%i*# de &u$ ne-ru ie"ind din casa MarE ,')Eins a)'i li$bile sinis(re de &'c lin-nd le$n#ria de sub ac')eri". Lundu/l !n bra*e )e b#ia(ul ad'r$i( se ridic# !n )ici'are )ri%ind "i a"(e)(nd. P'$)ierii aler-au -r#bi*i )e s(rad# cerndu/le (u(ur'r s# )lece. 7(iau c# nu e;is(au s)eran*e s# sal%e+e casele cel'r b'-a*i "i a%erile l'r. Francie si$*ea d'-'area &'cului )e )iele 'c0ii !i ardeau de &u$ dar nu )u(ea )leca. Pri%ea "i a"(e)(a $es$eri+a(#. C(e%a cli)e $ai (r+iu ,arry desc0ise u"a. G'ni un "ir de ser%i('ri s)eria*i c#rndu/"i ba-a1ele "i )ri%i -r#1darii alun-nd caii !ns)#i$n(a*i. 4n cele din ur$# $a1'rd'$ul urc# din n'u (re)(ele !$)reun# cu ' 1u$#(a(e de du+in# de ser%i('ri "i Francie se a)r')ie r#$nnd ('( !n u$br# ca s# )'a(# %edea !n#un(rul casei care &usese c#$inul ei. 3 S# sc'a(e$ sicriul a&ar# d'$nuleK !n(reb# $a1'rd'$ul !n (i$) ce 'a$enii s(#(eau res)ec(u'"i cu )#l#riile !n $ini. ,arry !i )ri%i din ca)ul sc#ril'r. 4n('arse ca)ul "i )ri%i la sicriul cu $nere de ar-in( a"e+a( )e $asa de s(e1ar din 0'l a)'i cl#(in# din ca). S)use cu a$#r#ciune> 3 Casa aceas(a a &'s( c'ns(rui(# ca un c#$in )en(ru (a(#l $eu. Es(e un $'nu$en( !n 'n'area unui '$ $are. Iar acu$ !i %a &i $'r$n(. Francie se !n&i'r# cnd %n(ul &ierbin(e $#(ur# s(rada. Fereas(ra 0'(elului Fair$'n( e;)l'd# brusc "i &l#c#rile se n#)us(ir# )rin 'rbi(ele -'ale. Cu ' ul(i$# )ri%ire c#(re c'"ciu-ul (a(#lui s#u ,arry !nc0ise u"a "i r#suci c0eia !n br'asc#. Oc0ii lui Francie !l ur$#rir# cu$ c'b'r! (re)(ele "i ' lu# !n 1's )e s(rada Cali&'rnia ur$a( de ser%i('ri. Lai Tsin !l )ri%i !nde)#r(ndu/se a)'i se !ndre)(# s)re ea. Francie )ri%ea casa de )arc# ar &i a"(e)(a( s# se !n($)le ce%a. 3 =in' cu $ine s)use el !n en-le+# dar Francie nici $#car nu !n('arse ca)ul. Ului( Lai Tsin )ri%i s)re cas#. 4n(rea-a s(rad# era !n &l#c#ri "i nu $ai r#$#sese )rea $ul( (i$). Francie '&(# adnc cnd ac')eri"ul !nce)u s# &u$e-e. Ur$# un "uiera( "i un 1e( de &l#c#ri "i de'da(# casa &u cu)rins# de &'c. Francie se !n('arse !nce( "i/l )ri%i )e c0ine+. 3 Ui(e s)use cu ' %'ce ca un sus)in. Arde. Casa aceea !n-r'+i('are $'are. A$ 1ura( s#/l %#d !n $'r$n(. 7i acu$ e ac'l'. A)'i &#r# un al( cu%n( i se al#(ur# "i )'rnir# !$)reun# !n 1'sul s(r#+ii !nde)#r(ndu/se de &l#c#ri "i de d'-'are cu&undndu/se !n necun'scu(ul n')*ii. CAPITOLUL AB Era ' di$inea*# !n(uneca(# de a)rilie "i n'rii cenu"ii erau a(( de -rei de )l'aie !nc( a)r'a)e c# se 'di0neau )e ac')eri"uri. Annie se ui(# a&ar# "i/i $ul*u$i 2'$nului c# nu era luni +i de s)#la(. Aband'nndu/"i )lanurile de a &reca (re)(ele de la in(rare (rn(i u"a "i se !n(reb# ce s# &ac# !n +iua aceea. ,'lul $'c0e(a( cu c'%'r r'"u era i$acula(8 ca$era din &a*# unde nu s(#(ea ni$eni dec( de s#rb#('ri nu a%ea &ir de )ra&8 buc#(#ria unde/"i )e(receau cea $ai $are )ar(e a (i$)ului

s(r#lucea du)# 're nes&r"i(e de &reca( "i lus(rui(. E(a1ul era cur#*a( cen(i$e(ru cu cen(i$e(ru. 4n ('a(# casa nu se -#sea nici ' )a(# c( de $ic# "i nici ' c#$a"# nescr'bi(#. 7i era 1'i deci !n seara aceea se $nca budinc# de car('&i cu carne. Ta(#l ei $ncase acela"i &el de $ncare !n aceea"i +i a &iec#rei s#)(#$ni iar 1'ia era !n('(deauna budinc# de car('&i cu carne. F'cul ardea de1a %i'i !n %a(ra buc#(#riei "i ea lu# ceainicul din crli- )res#r# )u*in ceai ne-ru "i (urn# a)a cl'c'(i(#. A)'i se cu&und# )e scaunul ei 'bi"nui( a"(e)(nd s# se &ac# ceaiul. Era de%re$e "i (a(#l ei era !nc# !n )a(. Ca$era cald# "i s(r#luci('are care &usese lu$ea ei !n ul(i$ii +ece ani se !nc0idea !n 1urul ei ca ' ca)can#. Ar#(a la &el cu$ ar#(ase $ereu cu -r#(arul de s'b# din ara$# lus(rui(# !nc'n1urnd %a(ra cu c#r#$i+i %er+i &'('-ra&iile se)ia cu ra$# de ar-in( de )e c#$in %asul de ara$# cu be*i"'arele cu care (a(#l ei !"i a)rindea )i)a "i )as#rea !$)#ia(# sub cl')'(ul de s(icl#. Pri%i de 1ur !$)re1ur la l#$)ile cu -a+ cu aba1ururile l'r de s(icl# la &'('liul )re&era( al (a(#lui ei des&unda( de ani de &'l'sin*# la (e(iera de lin'u br'da( de )e s)#(ar )e care ' )ri$enea !n &iecare di$inea*#. Se ui(# la lin'leu$ul ca&eniu "i la c'%'rul $are cu &ran1uri s)#l#ci( "i r's de/a lun-ul anil'r )n# la un $ar'niu )alid "i la $asa de )in ac')eri(# cu $u"a$aua !n car'uri unde )re-#(ea $ncarea. 7i la scaunele Winds'r )e care se a"e+au s# $#nnce8 la c0iu%e(a de (abl# cu r'bine(ele de ara$# scli)i('are8 la s('rc#('rul de le$n )en(ru ru&e cu &rn-0ia "i scri)e(ele lui unde !n &iecare +i a %ie*ii ei 0aine s)#la(e sau c#lca(e a(rnau la c#ldura &'cului. Fereas(ra $are d#dea !n(r/' cur(e )a%a(# !nc'n1ura(# de r'd'dendr'ni "i lauri iar %ara Annie )lan(a !n cu(ia de la &ereas(r# )e(unii c'l'ra(e "i )#r#lu*e. Annie !nc0ise 'c0ii "i '&(#. Nu a%ea ne%'ie s# se ui(e ('(ul era i$)ri$a( !n creierul ei la &el ca "i (ic#i(ul ceasului de $a0'n "i dulcile lui clinc0e(e "uierul slab al ibricului care &ierbea )er$anen( -a(a s# &ac# un ceai )en(ru $usa&irii care acu$ nu $ai %eneau nici'da(# &"i(ul l#$)il'r cu -a+ "i (r'sne(ul &'cului de c#rbune care era a)rins !n &iecare +i a anului 'ric( ar &i &'s( de cald ca s# !ncin-# s'ba din buc#(#rie. 4n $in(e )u(ea au+i *#c#ni(ul )r')riil'r andrele "i/l )u(ea %edea )e (a(#l ei )u&#ind din e(erna sa )i)# !n (i$) ce s(#(eau sear# de sear# cu dra)eriile de ca(i&ea (rase "i cu 'rele lun-i )n# la 'ra de culcare )n# !n +'ri )n# la !nce)u(ul unei +ile abs'lu( iden(ice. O&(#. Trecuse un an de cnd )lecase J's0 dar nu (recuse nici un $inu( &#r# ca ea s# se -ndeasc# la el. Sin-ura %es(e )e care ' )ri$ise de la el &usese ' ilus(ra(# a unei crciu$i de )e ?arbary C'as( din San Francisc'. =enise cu cinci luni !n ur$# ascuns# cu -ri1# !n(r/un )lic !n care scria d'ar> Sun( !n re-ul# nu/*i &ace -ri1i )en(ru $ine. Nu a$ &#cu( eu acele lucruri !n-r'+i('are. Te r'- crede/$#. Fra(ele (#u iubi('r. O ci(ise "i reci(ise de $ii de 'ri. J's0 &usese cel care adusese %ia*a !n casa aceea iar ea (r#ise nu$ai )rin el. Cnd )lecase ea su&erise ca ' $a$# )en(ru &iul )ierdu( "i nici'da(# nici'da(# nu cre+use ce se s)usese des)re el. 2e"i a)r'a)e ('*i ceilal*i credeau. Fra*ii lui erau a(( de ru"ina*i !nc( rare'ri $ai %eneau s#/l %ad# )e (a(#l l'r iar s'*iile l'r !"i *ineau c')iii de)ar(e )en(ru a nu &i a(in"i de )#ca(ele lui J's0. 2e"i nu se (e$eau s# &ie a(in"i de banii lui FranE Ays-ar(0. 2e &a)( de &iecare da(# cnd !i %edea )e ?er(ie sau )e Ted %enind "(ia du)# ce %eneau. 3 ?#(rnul s/a scrn(i( !i s)usese ?er(ie. Cel $ai bine )en(ru n'i ar &i s#/i lu#$ a&acerea din $n# sau ' s# se duc# de r)#. Nu %rea s# ia nici ' deci+ie8 cu$ )u(e$ s# c'ns(rui$ case dac# el nu s)une da sau nuK Annie "(ia c# ?er(ie a%ea dre)(a(e dar $ai "(ia "i c# ei )reluaser# &inan*ele lui FranE. Cu ('a(e aces(ea nu )u(ea &ace ni$ic iar (a(#lui ei )ur "i si$)lu nu/i )#sa as(&el !nc( ea c'n(inua s# (ric'(e+e nes&r"i(e 1ac0e(e "i c#ciuli*e din cea $ai &in# an-'ra )en(ru c'n(inua )r'cesiune de c')ii care u$)lea casele &ra*il'r ei. 7i ni$eni nu $en*i'na nu$ele lui J's0. S#ri au+ind )a"ii (a(#lui ei )e sc#ri (urn# re)ede la)(e )r'as)#( !n cra(i*a cu &ul-i de '%#+ "i ad#u-nd un )ra& de sare cu$ !i )l#cea lui. O )use )e )li(# s# se !nc#l+easc# !n (i$) ce (#ia

)inea )e care ' c')sese cu ' +i !nain(e )use b'rcanul cu dulcea*# "i +iarul ln-# &ar&uria lui cu$ &#cea !n('(deauna de"i el nu se $ai ui(ase la un +iar din +iua cnd a)#ruser# acele (i(luri !n-r'+i('are des)re &iul s#u. 2ar ea c'n(inua s# cu$)ere D'rEs0ire P's( "i !l ci(ea $ai (r+iu du)# ce/"i (er$ina (reburile. 3 ?un# di$inea*a (a(# s(ri-# %esel (r#-ndu/i scaunul "i (urnndu/i ceaiul. P'rrid-e/ul (#u ' s# &ie -a(a !n c(e%a $inu(e. N/ai %rea ' &eliu*# de )ine "i )'a(e ni"(e 'u# )r#1i(eK El cl#(in# din ca)ul !nc#run*i( cu&undndu/se !n scaun cu un '&(a(. 3 P'rrid-e/ul e de/a1uns s)use. Se ui(# !n (#cere la &ar&urie "i Annie sus)in# e;as)era(#. 2e c(e 'ri nu/i s)usese c# $ai a%ea d'i &ii c# a%ea ne)'*i c# a%ea ' &ir$# "i bani !n banc#. C# J's0 era ne%in'%a(. 2ar &#r# &'l's. 3 Cnd ai un &iu care a &#cu( ce a &#cu( J's0 al n's(ru as(a e ce%a ce 2u$ne+eu n/' s# ier(e nici'da(#. 7i nici eu !i s)usese el. 7i as(a era ('( ce c'$en(ase %re'da(# )e $ar-inea aces(ui subiec(. 2ar !n di$inea*a aceea era al(&el. FranE !$)inse +iarul de')ar(e cu$ &#cea $ereu nu$ai c# de da(a aceas(a ce%a !i a(rase a(en*ia. Cu(re$ur $asi% de$'lea+# San Francisc' s)unea (i(lul. Su(e de $'r*i !n in&ernul de+l#n*ui(. 3 Pun )ariu c# s/au d#r$a( c(e%a din(re casele )e care le/a$ c'ns(rui( c'$en(# el a$es(ecnd dulcea*a de c#)"uni !n )'rrid-e/ul &ierbin(e. 3 2es)re ce e %'rba (a(#K !n(reb# ea ului(# c# &#cuse un c'$en(ariu des)re al(ce%a dec( $ncare sau casa. 3 Cu(re$urul #s(a s)use el dnd la ' )ar(e )'rrid-e/ul nea(ins "i )unndu/"i !n sc0i$b +a0#r !n ceai. Annie era !n -enunc0i )e c'%'rul din &a*a c#$inului )r#1ind )ine deasu)ra c#rbunil'r a)rin"i. 2'u# &elii erau de1a -a(a )e ' c#r#$id# &ierbin(e !n&#"ura(# !n(r/' cr)# "i 'bra1ii !i erau !$bu1'ra*i de d'-'are. Se ui(# e;as)era(# )es(e u$#r. 3 Ce cu(re$ur (a(#K 3 Cu(re$urul din San Francisc' cu$ +ice aici !n +iar. Ci(e"(e sin-ur#. 3 San Francisc'K Un cu(re$urK Aruncnd &urculi*a de )r#1i( )inea se re)e+i la $as# "i a)uc# +iarul ci(ind ra)id )'%es(ea. Oc0ii i se $#rir# de 'r'are )#li "i/"i duse $na la ini$#. 3 O (a(# "')(i nu )'a(e &i ade%#ra(. 3 ?a e ade%#ra( re)lic# el s'rbindu/"i ceaiul. Mereu a &'s( un (re$ura( sub 'ra"ul #la de cnd era$ eu ac'l'. 3 Nu !n*ele-i. Se cu&und# !n scaun ac')erindu/"i &a*a cu "'r*ul ca el s# nu/i %ad# lacri$ile. Se -ndi la J's0 !n San Francisc' )'a(e $'r( )'a(e !n-r')a( sub ' cl#dire d#r$a(# )'a(e ars !n incendiu. Ce )u(ea ea s# &ac#K O ce )u(ea s# &ac#K Iubi(ul &ru$'sul ne%in'%a(ul ei J's0L 2u)# ' %re$e !"i usc# lacri$ile "i lu# din n'u +iarul. Ta(#l ei !"i bea lini"(i( ceaiul $icul de1un era nea(ins "i )u&#ia din %ec0ea lui )i)# u$)lnd ca$era de &u$ cu$ &#cea !n &iecare di$inea*#. Annie ar &i %ru( s# *i)e la el s# !nce(e+e s#/i s(ri-e c# &iul lui )u(ea s# &ie unde%a $u(ila( sub ' ('n# de d#r$#(uri sau &#cu( scru$. 2ar !n l'c de as(a reci(i )'%es(ea. Fiarul s)unea c# %e"(ile erau !nc# su$are )en(ru c# ('a(e c'$unica*iile &useser# !n(reru)(e de cu(re$ur. S(a(ul Cali&'rnia (ri$isese de1a a1u('r iar )rinci)alele 'ra"e a$ericane d'nau $ncare )#(uri !$br#c#$in(e "i bani )en(ru a a1u(a su)ra%ie*ui('rii. C'$andan(ul )'$)ieril'r &usese ucis !n )ri$ele cli)e cnd F'i"'rul de &'c se )r#bu"ise iar c'nduc(ele

)rinci)ale de a)# &useser# ru)(e a"a c# nu era a)# )en(ru a se s(in-e incendiile. 4n(re-ul 'ra" era !n &l#c#ri ni$ic nu/l )u(ea sal%a. Cl#direa Pri$#riei n'u/n'u*# care c's(ase ')( $ili'ane de d'lari &usese (rans&'r$a(# !n(r/un $'r$an de d#r$#(uri &an(as(icul ,'(el Palace cel $ai $are din lu$e era nu$ai cenu"# iar casele de )e N'b ,ill erau dis(ruse de &l#c#ri. Celebrul (en'r Enric' Carus' reu"ise s# sca)e cu !ns'*i('rii s#i !n(r/un (ren s)ecial !nain(e ca &l#c#rile s# cu)rind# 'ra"ul. S)usese c# San Francisc' era 9un iad: "i 1urase s# nu se $ai !n('arc# nici'da(# ac'l'. 2u)# )ri$ul "'c ce(#*enii ie"iser# )e s(r#+i !n(rebndu/se ce s# &ac#. Cnd lucrurile se $ai cal$aser# cei $ai $ul*i 0'(#rser# s#/"i )re-#(easc# $icul de1un dar cu c'nduc(ele de -a+ ale 'ra"ului s)ar(e curnd i+bucniser# ' du+in# de incendii. Nu e;is(a un sis(e$ de alar$# )'(ri%i( "i nici a)# a"a c# &'cul se !n(insese ra)id )n# cnd !n aceea"i +i la a$ia+# cinci+eci de incendii se)ara(e ardeau !n 'ra" cu)rin+nd ' cl#dire du)# al(a )rin+nd )u(eri )n# cnd ('(ul de%enise un in&ern )r'%'cnd un %n( &ierbin(e care (')ea ('(ul !n calea sa. San Francisc' e s'r(i( )ieirii c'nclu+i'na ar(ic'lul la'lal(# cu cei $ai $ul*i din(re l'cui('rii s#i. Annie nu/"i aducea a$in(e cu$ (recuse +iua. La 'ra )a(ru &u-ise !n %ale ca s# cu$)ere edi*ia de sear# a +iarului E%enin- P's( s)ernd s# a&le %e"(i $ai bune dar ci(i c# lucrurile se !nr#u(#*eau "i c# ('( 'ra"ul era !n &l#c#ri. Tabere de re&u-ia*i se a"(erneau !n )arcurile din San Francisc' "i dinc'l' de -'l& !n OaEland unde $ul*i se sal%aser# (ra%ersnd cu &erib'(ul. Fiarul )'%es(ea cu$ ce(#*enii &u-eau din calea incendiil'r cu$ c0ine+'aice cu )ici'are banda1a(e inca)abile s# $ear-# erau duse !n bra*e )e s(r#+i cu$ c')ii !n-r'+i*i aler-au )e ln-# )#rin*ii l'r s(rn-ndu/"i 1uc#riile la )ie)( !n (i$) ce b#(rnii se c0inuiau cu cini "i )isici "i c'li%ii cu )#s#ri cu (abl'uri "i )iane lund cu ei ('( ce iubeau $ai $ul(. 2e"i ni$eni nu "(ie ce se %a ale-e de ei "i de bunurile l'r. Annie urc# !nce( dealul. Se -ndi la ('a(e n')*ile cnd !n-enunc0ease ln-# )a(ul s#u "i se ru-ase )en(ru ' d'%ad# a ne%in'%#*iei lui J's0 ca el s# se )'a(# !n('arce la ea "i )en(ru &ericirea "i s#n#(a(ea lui ac'l' la San Francisc' "i !"i d#du sea$a &#r# nici ' u$br# de !nd'ial# ce a%ea de &#cu(. 4"i (r! )ici'arele )e dru$ul c#(re cas# cu 'c0ii la %r&urile )an('&il'r ei s(r#luci('ri *esndu/"i )lanul. 4n seara aceea du)# cin# cnd FranE Ays-ar(0 se cu&undase !n &'('liu !"i a)rinsese )i)a "i )ri%ea (#cu( !n &'c ca de 'bicei Annie s)use> 3 Ta(# (rebuie s# %'rbesc cu (ine. A$ ce%a de &#cu(. 3 ,$$)0 $'r$#i el &#r# $#car s/' )ri%easc#. 3 Trebuie s# )lec (a(# s)use ea (are. El (res#ri "i/"i sc'ase )i)a din -ur# s(u)e&ia(. 3 S# )leciK Te/ai scrn(i( la ca) sau ceK Nu $ai %'rbi )r's(ii Annie. Oda(# l#$uri(# c0es(iunea )u&#i din n'u din )i)# "i/"i a*in(i )ri%irea !n &'c. 3 ='rbesc seri's (a(# insis(# ea. Trebuie s# $# duc s#/l -#sesc )e J's0. =e+i (u (a(# s/a dus la San Francisc' "i (rebuie s# "(iu dac# e %iu sau $'r(. 7i dac# es(e $'r( a(unciL a(unci a$ s# a$ -ri1# s# &ie !n-r')a( cu$ se cu%ine !n )#$n( s&in*i(. 3 N/'r s# !n-r'a)e nici'da(# un uci-a" !n )#$n( s&in*i(@ s(ri-# FranE. Se !nr'"ise la &a*# "i )u&#ia &uri's din )i)# u$)lnd buc#(#ria cu ar'$a as)r# a (u(unului lui. 3 J's0 e ne%in'%a( re)lic# ea. Sa$$y M'rris l/a lua( a(( de re)ede !nc( n/a a%u( nici $#car 'ca+ia s# se a)ere. 7i ('( ce "(ie )'li*ia e )'%es(ea d'a$nei M'rris cu$ c# Sa$$y l/a -#si( ln-# (ru)ul &e$eii. Se ui(# la (a(#l ei dar el nu &#cea dec( s# &u$e+e )ri%ind ca !n('(deauna !n &l#c#rile din c#$in. 2e'da(# %#+u ' lacri$# alunecndu/i )e 'bra+ "i )ier+ndu/se !n $us(a*a as)r# "i c#run(#. A)'i !nc# una "i !nc# unaL

3 O (a(# s)use ea nea1u('ra(# ne"(iind cu$ s#/l aline )en(ru c# nu )u(ea s# se duc# "i s#/l !$br#*i"e+e cu$ ar &i &#cu( cu J's0. Nu (e c'nsu$a a"a. Fiul (#u cel $ic nu/i un cri$inal !*i -aran(e+ as(a. Orice ar s)une sau n/ar s)une Sally M'rris. 3 M/a (er$ina( Annie s)use el i-n'rnd lacri$ile care/i cur-eau )e &a*#. J's0 al n's(ru $/a (er$ina(. Un b#rba( are dre)(ul s# )ri%easc# !n %ii('r )rin c')iii lui. Iar el era )re&era(ul $eu "(ii bine c0iar dac# a$ !ncerca( s# n/' ar#( $ereu i/a$ (ra(a( )e ('*i la &el. Nici'da(# nu $/a" &i a"(e)(a( la a"a ce%a !n &a$ilia $ea. Nici'da(#. Annie !"i !n('arse )ri%irea de la el )en(ru c# nu )u(ea su)'r(a s#/i %ad# &a*a c0inui(# $inile (re$ur#('are. 7i lacri$ile nes&r"i(e care )r'babil se adunase !n el de cnd )lecase J's0. FranE Ays-ar(0 !"i )er$i(ea lu;ul unei e$'*ii )en(ru )ri$a 'ar# !n %ia*# "i Annie "(ia c# era cel $ai bun lucru care i se )u(ea !n($)la. 2u)# un (i$) !i s)use> 3 Ta(# $# duc la San Francisc' s#/l -#sesc. =reau s# !i s)#l 'n'area 5 'n'area n'as(r#. Nu %reau s# in(ri !n $'r$n( cre+nd des)re &iul (#u c# e un uci-a". 4*i cer d'u# lucruri (a(#. Unul banii cu care s# )lec. Iar cel#lal( e secre(ul. Ni$eni nu (rebuie s# "(ie unde $/a$ dus "i de ce. El se ui(# la ea cu &a*a (re$urnd "i )en(ru )ri$a 'ar# !n %ia*# lui Annie !i &u $il# de el. 3 Faci (u as(aK "')(i el. Ea d#du din ca). 3 Pr'$i(. 3 A(unci ' s# ai banii $ine. 7i ' s# r#$n# nu$ai !n(re n'i d'i Annie. Ni$eni al(cine%a n/' s# "(ie. Ea !i +$bi recun'sc#('are. 3 Iar eu !*i )r'$i( s#/*i dau !na)'i 'n'area 5 &ie c# &iul (#u e %iu &ie c# e $'r(. A d'ua +i de di$inea*# FranE Ays-ar(0 &u %#+u( c'b'rnd dealul )en(ru )ri$a 'ar# de $ai bine de un an. =ecinii se re)e+ir# la u"i ca s#/l ur$#reasc# (recnd 'bser%ndu/i )#rul alb "i )asul e+i(an( !n(rebndu/se cu %'ce (are ce &#cuse a((a %re$e sin-ur cu Annie !n %r&ul dealului Ays-ar(0. 3 Cu ('*i banii "i cu ('( succesul lui acu$ nu/i ni$ic al(ce%a dec( un '$ b#(rn s)uneau ei de+a$#-i*i. Iar Sally M'rris $ai b#(rn# "i $ai !n#cri(# *i)# la el din )ra-ul u"ii> 3 M# $ir c# !ndr#+ne"(i s#/*i ar#*i &a*a )/aici du)# ce a &#cu( J's0. 7i l/a &#cu( "i )e Sa$$y s# )lece cu el. Tu "i banii (#i l/a*i s(rica( )e b#ia(ul $eu FranE Ays-ar(0 "i 2u$ne+eu n/ ' s# *i/' ier(e nici'da(#. =ecinii !"i *inur# r#su&larea s)eria*i cnd el se !$)iedic# "i a)r'a)e c#+u dar a)'i se !ndre)(# "i )#"i re)ede de/a lun-ul s(r#+ii )ri%ind dre)( !n &a*a lui de )arc# n/ar &i au+i( nici ' %'rb#. 2'u# 're $ai (r+iu !l %#+ur# urcnd din n'u s(rada "i dis)#rnd )e dealul Ays-ar(0. Pu*in du)# aceea Annie Ays-ar(0 (recu )e ln-# ei "i de da(a aceas(a ('a(e ca)e(ele se !n('arser# !n(rebndu/se !nc'(r' se -r#bea a"a. 7i &ur# cu a(( $ai sur)rin"i cnd s#)(#$na ur$#('are s'si un (a;i care ' lu# )e Annie "i ('a(e cu(iile "i ba-a1ele ei "i ' duse la -ar# iar ?er(ie Ays-ar(0 cu ne%as(a "i c')iii se $u(ar# la I%y C'((a-e ca s# aib# -ri1# de b#(rn. CAPITOLUL AR Lai Tsin era ului(. 4n cele "ase +ile de cnd ' -#sise &a(a nu sc'sese nici ' %'rb#. A%ea !ncredere !n el ca un c')il8 cnd !i aducea de $ncare "i/i s)unea 9$#nnc#: $nca8 dac#/i s)unea 9%in' du)# $ine: !l ur$a8 cnd !i s)unea 9a"(ea)(#/$#: !l a"(e)(a. Iar el "(ia c# dac# nu s/ar $ai !i !n('rs ea l/ar &i a"(e)(a( la nes&r"i(. Nu ar#(a nici un &el de curi'+i(a(e !n )ri%in*a si(ua*iei ei "i nici !n le-#(ur# cu ceilal*i d'u# su(e cinci+eci de $ii de 'a$eni &#r# ad#)'s( care

d'r$eau !n )arcurile 'ra"ului. Se $ul*u$ea s# s(ea cu c')ilul !n )'al# )ri%ind !n -'l sus)enda(# !n (i$). Lai Tsin '&(# !ndurera(. Era !n(r/' dile$#. 4"i asu$ase res)'nsabili(a(ea )en(ru ea cu$ ar &i &#cu(/' )en(ru cine%a r#ni( !n(r/' b#(#lie de (ea$a c# !nnebunise din cau+a "'cului "i a r#nil'r. 2ar nu )u(ea c'n(inua s# aib# -ri1# de ea. Era d'ar un bie( c0ine+ cu )r')riile sale neca+uri. Iar ea era ' d'a$n# a$erican#. 3 2'a$n#K s)use el a)lecndu/se c#(re ea a(en( s# nu ' a(in-# )en(ru c# ar &i &'s( ' i$)er(inen*# "i nu s/ar &i cu%eni(. 2'a$n#K re)e(# el. Oc0ii ei de sa&ir se !n('arser# nedu$eri*i c#(re el. Se %edea c# a"(ea)(# s#/i s)un# ce (rebuie s# &ac# "i el '&(# din n'u. 3 Trebuie s# r#$ne*i aici cu celelal(e d'a$ne a$ericane re&u-ia(e s)use Lai Tsin sc'*nd cinci d'lari din bu+unarul secre( al 0ainei "i )unndu/i !n )'ala ei. La re%edere d'a$n# ad#u-# ridicnd )e u$#r c'"ul de )ai8 ea nu r#s)unse. El "i c')ilul &#cur# c*i%a )a"i a)'i se !n('arse s# se ui(e la ea. Pe 'bra+ !i luneca ' lacri$# i$ens#. O )ri%i cu !nd'ial#. Lacri$ile care/i cur-eau din 'c0i erau $ari "i s(r#luci('are ca $#r-#ri(arele "i a%ea un aer de cu$)li(# sin-ur#(a(e care &#cu s# %ibre+e !n el ' c'ard# durer'as# a $e$'riei. Se !na)'ie "i s)use> 3 T'( (i$)ul #s(a (u nu )lns "i acu$ (u )ln-i. 2e ceK Ea cl#(in# din ca). Lacri$ile !i cur-eau $ai re)ede ca un ru seca( du)# ce a !nce)u( )l'aia. 3 Credea$ c#/$i e"(i )rie(en "')(i ea dis)era(# dar acu$ $# )#r#se"(i. 3 Nu )'sibil n'i )rie(eni. Eu sun( un c0ine+ s#rac "i (u 5 se ui(# ia r'c0ia ei ie&(in# la "al "i la -0e(ele -r's'lane 5 (u e"(i ' d'a$n#. Ea !"i &rec# 'c0ii cu )u$nii !ncercnd s# ')reasc# lacri$ile "i Lai Tsin !i %#+u cearc#nele adnci de sub 'c0i )al'area )ielii "i &ra-ili(a(ea !nc0eie(uril'r $ici. Ini$a i se s(rnse de $ila ei dar "(ia c# (rebuie s# ' lase )rin(re ai ei. ?#ie*elul care a"(e)(a ln-# el !l (rase de )an(al'ni "i !nce)u "i el s# )ln-#. 4l $n-ie )e cre"(e( c'n(inund s/' )ri%easc# )e &a(#. 3 A" )re&era s# &iu )rie(ena (a '&(# ea. El re&lec(# si$*indu/i )ri%irea a*in(i(# asu)ra lui. 3 O s# &ie &'ar(e -reu s)use !n cele din ur$#. 3 Ni$ic nu )'a(e &i $ai -reu dec( ce a$ su&eri( )n# acu$. ='cea ei era )lin# de a$#r#ciune "i Lai Tsin d#du din ca). 3 A(unci 0ai s# $er-e$ s)use el )unndu/"i c'"ul )e u$#r "i lund b#ia(ul de $n#. Ea se ridic# !n )ici'are "i !l ur$#8 Lai Tsin "(ia c# dac# ar &i s)us 9Mer-e$ !$)reun# )n# la ca)#(ul )#$n(ului: ea ar &i %eni( cu el. As(a le era s'ar(a. 2u)# %re' $il# se ')ri s# cu$)ere de $ncare de la ' )ia*# i$)r'%i+a(# )e $ar-inea dru$ului "i )l#(i cu bani sc'"i din bu+unarul secre( al 0ainei. 2#du cincis)re+ece cen*i )use cu -ri1# la l'c )u*inii bani r#$a"i a)'i duse su)a &ierbin(e "i &eliile de )ine cu un( c#(re l'cul unde s(#(ea ea )e un $'r$an de )ie(re. ?#ia(ul era !n bra*ele ei "i ' *inea de -(. Feii &#cuser# ' $inune. Ea +$bea. 3 M#nnc# s)use Lai Tsin !n(in+ndu/i cana aburind#. Trebuie s# (e &aci )u(ernic#. O ur$#ri s'rbind su)a !nc0i+nd 'c0ii "i sa%urnd/' "i se -ndi !n-ri1'ra( la cei cinci d'lari care/i $ai r#$#seser# !n bu+unar. Pre*i'asa lui c#r(icic# de la credi(ul c0ine+esc ar#(a ' su(# (rei d'lari "i d'u#+eci de cen*i )e nu$ele lui dar banii $ai $ul( ca si-ur arseser# la'lal(# cu

res(ul 'ra"ului. O&(#. C"(i-ase banii aceia 1ucnd $a0/1'n--8 era ('( ce a%ea "i re)re+en(aser# asi-urarea lui )en(ru %ii('r. Era 1'ssG &'ar(e r#u dar $#car era %iu "i ne%#(#$a(. Cnd )'rnir# din n'u !n 'bra1ii ei a)#ruse ' !$bu1'rare n'u# )asul !i era $ai si-ur "i !l lu# )e c')il de $n# +$bind c#(re el !n (i$) ce b#ie*elul se s(r#duia s# *in# )asul. Oa$enii se !n('rceau s# !i )ri%easc# cu &urie "i Lai Tsin "(ia c# nu erau de ac'rd ca ' &e$eie alb# s# u$ble cu un c0ine+. 4n*ele-ea c# nu a%eau s#/i acce)(e !$)reun# !n (ab#ra de re&u-ia*i din )arc "i c#u(a din )ri%iri un ad#)'s( )'(ri%i(. Trecur# )e ln-# ' al(# (arab# a"e+a(# la $ar-inea dru$ului unde se %indeau c'r(uri de )n+#. 3 C( c's(#K !n(reb# el. O$ul !l )ri%i -ndi('r. 3 Pen(ru c0ine+i +ece d'lari s)use dis)re*ui('r "i !nc# e ie&(in. Lai Tsin !n('arse s)a(ele si$*ind cu$ 'c0ii &uri'"i "i s)ecula(i%i ai '$ului !i ur$#reau. Se !n(uneca "i "(ia c# (rebuie s# -#seasc# re)ede un ad#)'s(. Pri%ea !n(runa !n s(n-a "i/n drea)(a. ?#ia(ul 'b'si "i (rebui s#/l ia !n bra*e. T'c$ai cnd c#dea !n(unericul %#+u un l'c. Era ce $ai r#$#sese din(r/un "ir de case care &useser# (#ia(e !n d'u# e;ac( !n $i1l'c. Pere*ii e(a1ului se )r#bu"iser# dar )ar(erul )#rea in(ac(. U"a dis)#ruse iar el in(r# "i )ri%i !n 1ur. La &eres(rele &#r# -ea$uri &lu(urau )erdele !n car'uri iar ' $as# de le$n cu )ici'are -r'ase +#cea )e 1u$#(a(e !n-r')a(# !n(r/un $'r$an de d#r$#(uri. 4n &a*a "e$ineului se a&la ' s'&a nea-r# iar ln-# un )ere(e se -#sea un dula) -reu de s(e1ar cu un "ir de &ar&urii )r#&ui(e care su)ra%ie*uiser# ca )rin $inune. Ins)ec(# a(en( ac')eri"ul8 erau c(e%a cr#)#(uri $ari dar )#rea des(ul de si-ur. Mer-ea )en(ru n'a)(ea aceea !ndre)(# s'&aua ' scu(ur# de )ra& "i s)use> 3 Te r'- s(ai d'a$n#. Francie se a"e+# recun'sc#('are !n (i$) ce el a"e+a b#ia(ul ad'r$i( al#(uri de ea. O )ri%i "i/i s)use (e$#('r> 3 2'a$n# eu sun( c0ine+. =eni( !n A$erica &#r# 0r(ii. Eu (r#i( din 1'curi de n'r'c. Nu a$ (recu( d'a$n# "i nu a$ %ii('r. A$ d'ar +iua de a+i. A"a (rebui( $ereu s# (r#iesc "i &a$ilia $ea la &el. Eu nu )'( s# '&er *ie ni$ic. Francie re&lec(# la ceea ce/i s)usese "i reali+# c# se ase$#nau. 2#du din ca). 3 A(unci sun(e$ n'r'c'"i (u "i cu $ine. Cu(re$urul $i/a !n-r')a( (recu(ul "i $i/a &ura( %ii('rul. 7i eu a$ nu$ai +iua de a+i. 3 P'a(e c# e 1'ss bun )n# la ur$# s)use el. 4n (i$) ce c')ilul d'r$ea !l a1u(# s# cau(e )rin(re ruine a"(ernu(uri sau )#(uri 'rice cu care s# se !n%eleasc# )en(ru c# n'a)(ea era rece "i nu a%eau %'ie s# a)rind# &'cul. A)'i e)ui+a(# se -0e$ui ln-# c')il "i ad'r$i. Lai Tsin !i !n%eli cu blnde*e !n(r/' )#(ur# +dren*ui(# "i !n&#"ura( !n(r/' dra)erie %ec0e &#cu de )a+# )n# la i%irea +'ril'r. O )ri%ea d'r$ind "i se -ndea la ea. 4"i a$in(i ura din 'c0ii ei cnd )ri%ea casa ar+nd "i/"i d#du sea$a c# (rebuie s# &i su&eri( )en(ru c# nici lui nu/i era s(r#in# acea e$'*ie. T'a(# %ia*a (r#ise !n sin-ur#(a(e (ea$# "i ur#. Cu ('a(e aces(ea cnd Francie se (re+i n/' !n(reb# ni$ic. 7(ia c# a%ea s# %in# un $'$en( cnd ea ' s# d'reasc# s#/"i le)ede )'%ara "i a%ea s#/i s)un# sin-ur# ade%#rul. A d'ua +i )'rnir# $ai de)ar(e )#r#sindu/"i ad#)'s(ul (e$)'rar &#r# $#car s# )ri%easc# !na)'i. 3 Unde $er-e$K !n(reb# c')ilul !n can('ne+# (r#-nd/' )e Francie de &us(#. 3 4nain(e r#s)unse Lai Tsin cal$. Nu a%ea idee ce !nse$na as(a dar era de/a1uns )en(ru c')il care )'rni al#(uri de ei &#r# s# se )ln-#. 2u)# ' %re$e a1unser# !n(r/un )arc )lin de c'r(uri albe $ici. Oa$enii s(#(eau )e iarb# sub s'arele di$ine*ii %'rbind sau ci(ind +iarele !n (i$) ce al*ii s(#(eau la c'ad# ca s# a)uce $icul

de1un care se dis(ribuia -ra(ui( din ni"(e c#ru*e. Mir'sea a ca&ea cald# "i a )ine "i b#ie*elul ' (rase din n'u de &us(# )e Francie. Ea se a"e+# la c'ad# )en(ru $ncare "i )en(ru ni"(e )#(uri a)'i $ncar# re)ede de)ar(e de $ul*i$e. Cu )#(urile )e u$eri Francie "i b#ia(ul !l ur$ar# )e Lai Tsin 'riunde ar &i %ru( aces(a s#/i duc#. 4n ur$#('arele c(e%a +ile Lai Tsin a%u -ri1# de ea ca de ' s'r# $ai $ic#8 !i c#u(# de $ncare ad#)'s( )en(ru n'a)(e "i/"i c0el(ui ('*i banii. Nu )use nici ' !n(rebare iar ea de/abia dac# %'rbi. Pn# !n(r/' n'a)(e cnd s(#(eau ln-# &'cul )e care/l &#cuse )rin(re d#r$#(uri. ?#ie*elul d'r$ea iar ruinele &u$e-nde ale 'ra"ului se desenau )e cerul ne-ru ca cerneala. Francie s)use> 3 Trebuie s#/*i s)un ce%a. 4"i ascunse &a*a !n $ini iar el a"(e)(# r#bd#('r8 "(ia c# a%ea s# c'n(inue. A%ea ne%'ie s#/ "i u"ure+e su&le(ul. Lai Tsin a%usese dre)(a(e. Cu%in(ele i se r's('-'leau de )e bu+e cnd !i s)use nu$ele ei "i nu$ele (a(#lui ei 5 ,ar$'n ,arris'n. 3 =#d c# )n# "i (u ai au+i( de el s)use ea cu a$#r#ciune cnd !i %#+u reac*ia. 3 T'a(# lu$ea !n San Francisc' au+i( de el re)lic# Lai Tsin iar 'c0ii lui ne-ri de%enir# brusc i$)ene(rabili. Francie !i )'%es(i cu$ ' ura (a(#l ei "i/i )'%es(i des)re &ra(ele ei ,arry. 3 2ac# a&l# %re'da(# c# sun( !n %ia*# ' s# $# !nc0id# !n(r/un a+il a)'i ' s# $# '$'are !i s)use !n-r'+i(#. 4i s)use cu$ !l !n(lnise )e J's0 "i cu$ se !ndr#-'s(ise de el "i cu$ J's0 ' sal%ase. 4i )'%es(i c( era de bun. 3 7i &ru$'s ca un !n-er '&(# ea. Pn# "i c#lu-#ri*ele au s)us as(a. 4i s)use des)re J's0 "i Sa$$y "i des)re cri$e cu$ J's0 nu %'ise s# cread# c# Sa$$y era de %in# de"i "(ia c# el era cri$inalul. A)'i !"i !n-r')# &a*a !n )al$e dis)era(# re(r#ind $'$en(ul cnd !nce)use cu(re$urul. 3 2e'da(# ne adncea$ !n(r/un abis "i ('(ul c#dea )es(e n'i s)use ea. A$ cre+u( c# %ise+ c# e un c'"$ar. Pe )ie)( a%ea$ ' -reu(a(e $are "i -ura !$i era )lin# de )ra&. Tu"ea$ "i $# !neca$ "i a$ cre+u( c# 'r s#/$i e;)l'de+e )l#$nii. A$ desc0is 'c0ii "i a$ %#+u( &a*a lui J's0. Era$ !nc# !n )a( !$br#*i"a*i "i -reu(a(ea )e care ' si$*ea$ )e )ie)( era (ru)ul lui. 2in(r/' -aur# de deasu)ra n'as(r# %enea ' ra+# de lu$in#. A$ au+i( un +-'$'( cu$)li( "i ' -rind# i$ens# a c#+u( )es(e J's0. 4l au+ea$ res)irnd -reu 0ri( cu un sune( ca de $e(al &reca( cu ' )il#. A$ !ncerca( s# ies de sub el dar era )rea -reu "i era ('( )rins sub -rind#. Si$*ea$ sn-ele cur-nd "i nu "(ia$ dac# e al lui sau al $eu dar "(ia$ c# (rebuie s# cau( a1u('r. M/a$ (r( de sub el cen(i$e(ru cu cen(i$e(ru. Nu "(iu c( a dura( )'a(e $inu(e )'a(e 're dar !n cele din ur$# $/a$ elibera( "i $/a$ ridica( !n )ici'are. 4i au+ea$ !nc# r#su&larea c0inui(# "i $i/a$ a$in(i( c# acela"i sune( !l au+ise$ cnd $a$a era )e $'ar(e. Ge$ea "i $i/a$ ac')eri( urec0ile cu $inile. Nu/l )u(ea$ l#sa ac'l' s# $'ar#. A$ !ncerca( s# ridic -rinda care/i c#+use )e s)a(e dar n/' )u(ea$ $i"ca "i a(unci a$ !n-enunc0ea( ln-# el "i l/a$ a)uca( de u$eri !ncercnd s#/l sc'( de sub ea. O cli)# a$ cre+u( c# ' s# )'( a)'i din(r/' da(# )#$n(ul s/a cu(re$ura( din n'u "i -rinda a aluneca(. S/a au+i( un bubui( "i cu c'ada 'c0iului a$ %#+u( buca(a de +id c#+nd. F#r# s# $# -ndesc a$ s#ri( !na)'i "i $i/a$ ac')eri( ca)ul cu $inile ca s# $# sal%e+ "i a c#+u( )es(e J's0. A$ !n-enunc0ea( ln-# el. Nu "(ia$ ce s# &ac. Era ne$i"ca( ca un $'r(. A)'i brusc a ridica( ca)ul "i $/a )ri%i(. Francie se ui(a la Lai Tsin (re$urnd (e$ndu/se s#/"i a$in(easc# a)'i s)use !nce(> 3 Fa*a !n-erului acela &ru$'s era d'ar ' $as# de sn-e "i 'ase.

Lai Tsin (#cea. Nu &#cu nici un e&'r( s/' aline. 7(ia c# erau lucruri care nu )u(eau &i is)#"i(e d'ar )rin %'rbe e;is(au )'%eri )rea !n-r'+i('are ca s# )'*i %re'da(# sc#)a de ele iar '$ul era c'nda$na( s# le )'ar(e cu sine )n#/n $'r$n(. 3 Nu $# )u(ea$ $i"ca c'n(inu# ea cu ' %'ce ca un sus)in. A$ s(a( ln-# el "i r#su&larea c0inui(# !i de%enea din ce !n ce $ai s(ins# $ai slab#L "i !n cele din ur$# n/a $ai &'s( dec( (#cerea "i a$ "(iu( c# $urise. A$ lua( )#(ura de )e )a( "i l/a$ ac')eri( cu ea. A)'i a$ )leca( "i l/a$ l#sa( sin-ur !n $'r$n(ul lui. Nu/$i a$in(esc cu$ dar $/a$ (re+i( )e s(rad#. Nu$ai c# nu $ai e;is(a nici ' s(rad# nu$ai d#r$#(uri. Se %edea lu$ina un'r &'curi 'a$enii aler-au dar nu "(ia$ !nc'(r' l/a$ ur$a(L cine%a $/a a1u(a(L $/au banda1a( la ca) "i $i/au da( 0aine. M/au dus la s)i(al cu ' c#ru*# dar nu $ai e;is(a s)i(al. Erau a(*ia 'a$eni )e s(rad# )acien*i d'c('ri in&ir$iere a(*ia 'a$eni r#ni*i "i b'lna%i. A$ )leca(. 7(ia$ c# (rebuie s# $# duc acas#. 7i !n adncul ini$ii s)era$ s# &i $uri( "i (a(#l $eu. Pri%i alb c#(re Lai Tsin. 3 M/a$ dus acas# s)use ea. Tu erai ac'l'. Ai %#+u( ce s/a !n($)la(. Mi s/a !nde)lini( d'rin*a. El s)use cu -ra%i(a(e> 3 S'r# $ai $ic# ini$a $ea se &rn-e de $ila (a. 2ar nu d'rin*a (a l/a '$'r( )e (a(#l (#u "i a dis(rus casa (a. Ta(#l (#u *i/a &ura( (inere*ea "i i/a da( ('(ul &iului lui. Nu l/ai '$'r( (u "i nu *i/ ai '$'r( nici iubi(ul. A &'s( s'ar(a. Iar acu$ e %re$ea S'r# $ai $ic# s# de%ii (u !ns#*i. Trebuie s# ui*i (inere*ea "i )a(i$a "i s#/*i iei s'ar(a !n $ini ca %ia*a s# nu (e $ai r#neasc#. E %re$ea s# iei &riele !n $ini "i s# $er-i !nain(e. Francie !"i "(erse lacri$ile din 'c0i. 4"i )rinse -enunc0ii cu bra*ele se a)lec# !nain(e )ri%indu/l "i abia a(unci !l %#+u cu ade%#ra( )en(ru )ri$a 'ar#. Sal%a('rul ei nu era un '$ (n#r de"i n/ar &i )u(u( s)une ce %rs(# a%ea. A%ea ' &a*# '%al# delica(# cu 'c0i $i-dala*i )'$e*i !nal*i "i ' -ur# $are "i &er$#. Era slab a%ea as)ec(ul acela )e care !l dau li)surile "i un aer nede&ini( care nu a%ea ni$ic de/a &ace cu 0ainele s#r#c#ci'ase sau cu c( de )u*ini bani a%ea !n bu+unar. Era ce%a )e &a*a lui8 era $'"(enirea $ul('r -enera*ii ce %'rbea de -reu(#*i &#r# nu$#r (ris(e*i &#r# $ar-ini "i un abis al s#r#ciei )e care nici $#car nu "i/l )u(ea i$a-ina. 3 E"(i &'ar(e !n*ele)( Lai Tsin s)use ea !nce(. La &el de !n*ele)( ca Mandarinii. El se !nclin#. 3 Acu$ (rebuie s# d'r$i !i s)use. Trebuie s# ui*i a$in(irile rele s# ui*i durerile. 2'r$i ca un c')il S'r# $ai $ic# "i $ine ' s# !nce)i %ia*a din n'u. N/' s# ui*i dar ' s#/*i )'r*i )'%ara &#r# s# )ri%e"(i !na)'i. Ea se !n(inse ascul(#('are al#(uri de c')il iar Lai Tsin !i !n%eli cu ' )#(ur#. A)'i se a"e+# ln-# &'c -ndindu/se la ce "(ia des)re ,ar$'n ,arris'n. 2u)# aceea alun-# -ndurile -rele "i se !n('arse s#/i )ri%easc# d'r$ind. Erau ni"(e c')ii !"i s)use cu)rins de $il#. S'ar(a le r#)ise c')il#ria cu$ &#cuse "i cu el. Acu$ !i adunase la un l'c "i a%eau s#/"i !n($)ine !$)reun# %ii('rul. A d'ua +i. CAPITOLUL AS Pl'ua ' r#)#ial# scur(# "i ra)id# cu n'ri ne-ri "i -rei aler-nd )e cer. Francie urca !n &u-# dealul c#(re Cali&'rnia S(ree( "i se ')ri a)r'a)e de %r&ul dealului ca s#/"i (ra-# r#su&larea. Obra1ii !i erau !$bu1'ra*i de %n( "i !n )#r a%ea )ic#(uri scli)i('are de )l'aie. Trecuser# (rei s#)(#$ni de la cu(re$ur. Trei s#)(#$ni de cnd $urise J's0. 7i (rei s#)(#$ni de cnd &ra(ele ei !ncredin*ase &l#c#ril'r cada%rul (a(#lui ei. Acu$ (rebuia s# sca)e de &an('$a lui. 4n di$inea*a aceea ci(ise !n C0r'nicle c# se *inea ' slu1b# !n $e$'ria lui ,ar$'n ,arris'n. Se s)unea c# &iul lui bra% !n &a*a (ra-ediei cu care era

c'n&run(a( declarase c# a%ea s# rec'ns(ruiasc# re"edin*a &a$iliei )e N'b ,ill ca s# ara(e lu$ii c# 9ni$ic nici c0iar %'in*a lui 2u$ne+eu nu )u(ea dis(ru-e &a$ilia ,arris'n:. Ar(ic'lul $ai s)unea "i c# ,ar$'n ,arris'n &usese cel $ai b'-a( '$ din San Francisc' "i/i l#sase &iului s#u !n(rea-a a%ere. Nu era dec( ' $ic# e;ce)*ie> ' &er$# !n =alea S'n'$a care a)ar*inuse de&unc(ei sale s'*ii "i care &usese l#sa(# de ea &iicei Francesca dar &a(a nu $ai &usese %#+u(# de la cu(re$ur "i se )resu)unea c# $urise. Francie )#"ea !nce( )e Cali&'rnia S(ree( 'c'lind ruinele arse ale 0'(elului Fair$'n( )ri%ind de+as(rul. Munci('rii se $i"cau $e('dic )rin(re d#r$#(uri !nc#rcnd c#ru*e cu $'l'+ "i )unnd de')ar(e 'rice r#$#sese !n(re- 5 ' buca(# de $'+aic un bus( de $ar$ur# un )an('& de sa(in. 2in re"edin*a ,arris'n nu $ai r#$#sese dec( &a*ada. Francie (recu )rin(re carb'ni+a(ele c'l'ane d'rice urc# &a$iliarele (re)(e de $ar$ur# alb# "i in(r# !n 0'l. Pri%i !n sus. I$ensul d'$ cu %i(ralii nu $ai e;is(a iar casa era desc0is# sub )l'aia ('ren*ial#. Cur#*# cu )ici'rul )ra&ul de )e )ard'seala de $ar$ur# alb cu ne-ru "i %#+u c# se cr#)ase !n $ili'ane de buc#*ele. Se cu(re$ur# )ri%ind !n 1ur. Unde%a !n ('( acel )ra& "i $'l'+ se -#sea cenu"a (a(#lui ei "i ea si$*ea c# e ac'l' de )arc# ar &i &'s( !nc# !n %ia*#. Fu-i din cas# (re$urnd "i c'b'r! dealul c( )u(u de re)ede. Se bucura c# nu $'"(enise ni$ic de la (a(#l ei. Pre&era s# &ie s#rac# "i liber#. 2e acu$ se 'bi"nuise cu )ri%eli"(ea ruinel'r "i a de+'l#rii8 !n 1'sul dealului !ns# s(r#+ile a%eau un aer ciuda( de &es(i%. Oa$enii s(#(eau de %'rb# ca !n(re %ecini !n &a*a ad#)'s(uril'r l'r i$)r'%i+a(e )e (r'(uare se a&lau scaune "i cana)ele &e$eile -#(eau la s'be !n aer liber iar b#rba*ii &#ceau $ese din l#+i. C')iii aler-au )rin(re ruine dansnd du)# $u+ica unui &la"ne(ar r+nd de -iu$bu"lucurile $ai$u*ei aces(uia !n (i$) ce ne-us('ri a$bulan*i !"i l#udau $ar&a 'ricui ar &i a%u( bani de c0el(ui( )e ea. Ora"ul l'%i( de nen'r'cire a%ea un aer de ca$araderie "i %eselie )en(ru c# 'a$enii !ncercau s#/"i ui(e neca+urile. 94n de&ini(i%: !"i s)uneau unii al('ra 9('a(# lu$ea e !n aceea"i -#lea(#:. Ca "i ceilal*i d'u# su(e cinci+eci de $ii de re&u-ia*i Francie Lai Tsin "i b#ia(ul acce)(au 'rice )'$an# le '&erea 'ra"ul $ncnd )en(ru cincis)re+ece cen*i la buc#(#riile de ca$)anie sau -ra(is cu (ic0e(e de Cruce R'"ie8 cnd banii se (er$inaser#. La $icul de1un era )#sa( biscui*i cal+i "i ca&ea8 la )rn+ )ri$eau su)# "i ' &ar&urie de carne cu le-u$e8 iar la cin# ('can# irlande+# )ine "i ceai. Tr#iau !n c'liba l'r la $ar-inea C0ina('In/ului "i se descurcau cu$ )u(eau $ai bine ca "i ceilal*i. Lai Tsin s(#(ea )e ' lad# !n $icul l'r ad#)'s( "i/i ar#(a b#ia(ului cu$ s# nu$ere )e un %ec0i abac de le$n. 4i +$bi lui Francie. Sc'*nd ni"(e bani din bu+unarul secre( al 0ainei i/i !n(inse "i/i s)use $ndru> 3 Ui(e c*i bani a$. Ea !i nu$#r# re)ede a)'i se ui(# ului(# la el "i s)use> 3 Lai Tsin aici sun( $ai $ul( de ' su(# de d'lari. 3 O su(# (rei d'lari "i d'u#+eci de cen*i !n(#ri el &erici(. 4i !n(inse un carne*el ne-ru "i s)use> Credi(ul c0ine+esc s/a desc0is din n'u +i. ?anii $ei n/au ars cu$ a$ cre+u(. A+i )l#(i(. El +$bi din n'u "i Francie rse> 3 Lai Tsin e"(i b'-a( )n# la ur$#. 3 A+i 1'c )ai/-'I !i s)use )lin de !ncredere )unnd banii la l'c "i $# &ac "i $ai b'-a(. Ea !l )ri%i "'ca(#> 3 =rei s# s)ui c# ' s# 1'ci ('*i banii ace"(iaK ?rusc &a*a lui !"i )ierdu 'rice e;)resie. 3 As(a &ac !i r#s)unse !n('rcndu/se cu s)a(ele.

Se ui(# cu (ris(e*e du)# el !n (i$) ce/"i cr'ia dru$ )e s(rada a-l'$era(# )rin(re $a"inile de cusu( c#+ile de baie "i s&'rile cu ru&e !n(inse la usca( )e ln-# "i&'niere "i $ese )ara%ane )ic(a(e "i s'be i$)r'%i+a(e din buc#*i de $e(al "i c#r#$i+i. Francie se -ndea la ce s/ar &i )u(u( cu$)#ra cu cei ' su(# (rei d'lari> )an('&i )en(ru b#ia( a"(ernu(uri lu$n#ri s#)un $ncare )e care ar &i )u(u( s/' )l#(easc# !n l'c s/' )ri$easc# de )'$an#. Cl#(in# din ca). ?anii nu erau ai ei erau ai lui Lai Tsin "i )u(ea s# &ac# ce %'ia cu ei. Iar ea (rebuia s# se -ndeasc# s#/"i ia ' slu1b#. Se !n('arse !n c'lib# "i !nce)u s#/i )re-#(easc# c')ilului $asa. Ridic# )ri%irea sur)rins# cnd Lai Tsin d#du )erdeaua la ' )ar(e. 4i )use cinci+eci de d'lari !n $n# "i s)use re)ede> 3 4nain(e era$ sin-ur. Acu$ a$ ' r#s)undere. Nu $ai sun( liber s# 1'c ('*i banii &a$iliei. Trebuie s#/i cu$)#r#$ Fiului cel $ic ni"(e )an('&i "i al(e lucruri de care are ne%'ie S'ra cea $ic#. Se !nclin# ra)id "i )lec#. Francie r#$ase ului(# a"e+a(# )e lada de le$n cu cei cinci+eci de d'lari !n $n#. ?#ia(ul ridic# )ri%irea de la abac "i/i +$bi. 9Fiul cel $ic: !l nu$ise Lai Tsin. Iar ea era 9S'ra cea $ic#:. Ini$a lui Francie &u cu)rins# de c#ldur#. Lai Tsin "i b#ia(ul erau )en(ru ea ' &a$ilie $ai ade%#ra(# dec( !i &useser# %re'da(# cei de/' carne "i de/un sn-e. El se !n('arse &'ar(e (r+iu !n seara aceea iar la lu$ina )alid# a lu$n#rii se %edea c# a%ea ' &a*# lun-#. O&(# "i se )r#bu"i )e ' lad# cu &a*a !n $ini. 3 N'r'cul $/a 'c'li( as(#/sear# S'r# $ai $ic# s)use (ris(. Aiee aiee cu$ $/a )#r#si(. Lui Francie i se s(rnse ini$a -ndindu/se la ec'n'$iile lui. 3 O Lai Tsin *i/ai )ierdu( ('*i banii "')(i ea. El cl#(in# din ca). 3 Sun( un 1uc#('r &'ar(e bun. A$ c"(i-a( dar '$ul cu care a$ 1uca( nu a%ea bani s# $# )l#(easc#. Mi/a da( 0r(ia as(a !n l'c. Mi/a s)us c# &ace ')(+eci de d'lari )'a(e $ai $ul(L Francie lu# 0r(ia din $na lui. Era un )er-a$en( &'ar(e &in !n ca)#(ul de sus a%ea li(ere c0ine+e"(i "i un si-iliu de cear# r'"ie. Mai 1's scria !n en-le+#> 94nc0iriere )e un (er$en de n'u# su(e n'u#+eci "i n'u# de ani a unei buc#*i de (eren din Car(ierul Cen(ral din ,'n- .'n- !n(re 2es ='eu; R'ad "i <ueens R'ad a c#rui arie "i di$ensiuni se -#sesc )e 0ar(a de $ai 1's.: Se ui(# la el sur)rins#> 3 2ar Lai Tsin as(a e ' c'ncesiune a unui (eren din ,'n- .'n-. S)une c# (erenul a &'s( %ndu( de C'$)ania I$'biliar# M'n Wu unui d'$n ,uan- Wu. El d#du din ca). 3 ,uan- Wu a &'s( bunicul lui C0un- Wu. P#$n(ul a de%eni( al lui C0un- Wu "i acu$ es(e al $eu. Aici e scris'area care s)une c# e al $eu. 4i !n(inse ' buca(# de 0r(ie )e care scria !n c0ine+# iar ea i/' !na)'ie. 3 Trebuie s#/$i (raduci s)use ea. El *inu 0r(ia la dis(an*# de un bra* dre-ndu/"i %'cea "i $u(ndu/se de )e un )ici'r )e al(ul. 4n cele din ur$# cl#(in# din ca). 3 S'r# $ai $ic# e durerea $ea cea $ai $are c# nu a$ !n%#*a( nici'da(# s# scriu sau s# ci(esc. Francie r'"i8 !l &#cuse s#/"i )iard# cins(ea 'bra+ului "i "(ia de1a c( de i$)'r(an(# era )en(ru un c0ine+ &a*ada de )'li(e*e "i res)ec(. 3 4$i )are r#u s)use ea. El ridic# din u$eri &#r# nici ' e;)resie )e &a*a '%al#. 3 Fa$ilia $ea a &'s( s#rac# "i n/au &'s( c#r(urari )rin(re n'i. Nu era (i$) "i nu erau bani )en(ru !n%#*#(ur#. Nu "(iu dec( nu$erele. 2e la )a(ru ani a$ lucra( !n li%e+ile de du+i la cules de &run+e "i la !$)ac0e(a(. A$ lucra( !n 're+arii la )lan(a( 're+ sau a$ a%u( -ri1# de ra*e la &er$a

s(#)nului sa(ului. 4n('(deauna a$ d'ri( s#/$i cul(i% $in(ea !n l'c s# cul(i% c$)ul dar n/a &'s( s'ar(a $ea. A$ &'s( "a)(e &ii "i ' &iic# "i ('*i (rebuia s# $unci$ )en(ru c# &#r# $unc# nu era de $ncare )en(ru ni$eni. O&(#> Iar acu$ a$ $ai $ul( de (rei+eci de ani "i sun( la &el de s#rac ca la )a(ru ani. S'ar(a e s(#)na $ea S'r# $ai $ic#. N'r'cul nu l/a s'r(i( )e Lai Tsin !n%#*#(urii "i $#re*iei. 3 Nu e ade%#ra( s)use Francie cu sinceri(a(e. P'*i s# &ii un '$ $are Lai Tsin $ai $are ca s(#)nul sa(ului (#u. P'*i s# &ii un !n%#*a(. O s# (e !n%#* eu s# scrii "i s# ci(e"(i. El !i +$bi (ris( )e deasu)ra lu$n#rii )l)i('are. 3 Era$ "i eu ca (ine cnd era$ (n#r s)use cu blnde*e )lin de s)eran*e de"ar(e. Acu$ sun( $ai b#(rn "i $ai !n*ele)( "i !$i s)un c# sun( Lai Tsin 1uc#('rul &#r# "(iin*# de car(e. E des(inul $eu. Se a"e+# )e )'dea !n &a*a ei "i/i s)use> 3 Nu sun( ca al*i c0ine+i din San Francisc' care %in din T'is0an. Sa(ul $eu e !n )r'%incia An0Iei )e $alurile lui Dan-(+e )e care/l nu$i$ 9Ta C0ian- Rul cel Mare: )en(ru c# (ra%ersea+# C0ina. I+%'r#"(e din Tibe( "i se !nc'l#ce"(e )rin(re $un*i !nal*i "i )rin %#i adnci cur-nd s)re r#s#ri( )es(e c$)ii c#(re S0an-0ai "i s)re Marea C0inei. 4n &iecare an du)# )l'ile $us'nului Ta C0ian- se u$&l# "i iese din $a(c#. Une'ri in(ra )n#/n sa(ul n's(ru "i ne dis(ru-ea rec'l(ele "i acei ani erau r#i )en(ru ('a(# lu$ea )en(ru c# nu era ni$ic de $ncare "i nu erau bani. Sa(ul $eu era &'ar(e s#rac. P#$n(ul era al s(#)nului "i *#ranii !l $unceau. Casele n'as(re erau &#cu(e din c#r#$i+i nearse de lu( -alben. Era ' cur(e cu c'rid'are de le$n care uneau ca$erele "i ' buc#(#rie unde se adunau &e$eile ca s# )re-#(easc# $ncarea "i un )u* adnc din care sc'(eau a)#. La &iecare ca)#( al ac')eri"ului era c(e un liliac de le$n %')si( cu lac r'"u. Se s)unea c# !nde)#r(ea+# nen'r'cul dar nu !n*ele- cu$ $ai credeau !n as(a du)# a(*ia ani de nen'r'ciri. Lai Tsin se ')ri. 4"i lu# luleaua "i ' a)rinse cu un be*i"'r in0alnd cu )'&(# &u$ul !n (i$) ce Francie a"(e)(a cu r#bdare s# c'n(inue. 3 Feres(rele erau ac')eri(e cu 0r(ie -r'as# de 're+ s)use el !n cele din ur$# "i/$i a$in(esc cu$ (re$urau sub %n(ul rece al iernii !n (i$) ce n'i ne -0e$uia$ sub a"(ernu(uri !n 1urul s'bei $ici cu c#rbuni. Iar %ara abia )u(ea$ res)ira !n c#ldura u$ed#. Fa$ilia $ea era $are> era (a(#l $eu "i s'*ia sa nu$#rul d'i "i c'ncubina lui "i +ece c')ii din care (rei au $uri( de $ici. 2'i din(re ei $uriser# de )runci abia dac# a)ucaser# s# res)ire dar Micul C0en &ra(ele $eu $ai $ic a $uri( la (rei ani "i &usese )re&era(ul $eu. A%ea ' &e*i"'ar# r'(und# cu 'c0i ne-ri scn(eie('ri "i !n('(deauna $# &#cea s# rd. Eu a$ a%u( -ri1# de el8 !l lua$ cu $ine la 're+#rie !$)#r*ea$ $ncarea cu el )en(ru c# era $ereu &l#$nd "i !l *inea$ !n bra*e n'a)(ea ca s#/l !nc#l+esc. A)'i de'da(# s/a !$b'ln#%i( de &ebra $la"(inil'r "i !n(r/' sin-ur# +i a $uri(. Ta(#l $eu le/a s)us b#(rnil'r sa(ului iar !n n'a)(ea ur$#('are au %eni( cu un c'" "i l/au lua(. Nu a%ea$ %'ie dar i/a$ ur$#ri(. Lacri$ile )en(ru &ra(ele $eu iubi( !$i cur-eau )e 'bra1i dar nu !ndr#+nea$ s#/$i )ln- cu %'ce (are durerea. Pen(ru c# Micul C0en era a(( de $ic au s)us c# s)iri(ul lui nu era des(ul de &'r$a( )en(ru ' !n$'r$n(are "i nu a%ea$ %'ie s#/l 1eli$. L/ au l#sa( !n c'"ule*ul lui la )'alele unui c')ac din du$bra%a sacr# &un-/s0ui ca s#/l $#nnce cinii "i )#s#rile. 7(ia$ c# b#(rnii sa(ului (rebuiau s# &ie acas# !nain(e de r#s#ri( "i a$ a"(e)(a( )n# au )leca(. A)'i $/a$ a)r')ia( de c'" l/a$ desc0is i/a$ s#ru(a( &e*i"'ara "i $i/a$ lua( r#$as/bun de la el. Au+ea$ &l&i(ul ari)il'r )#s#ril'r deasu)ra ca)ului $eu "i &'"ne(ul (u&el'r din care cinii &l#$n+i )ndeau "i a$ &u-i( !n-r'+i( !na)'i !n sa(. 2u)# 'bicei &a$ilia $ea n/a $ai %'rbi( nici'da(# des)re el.

Lai Tsin (#cu. 4"i scu(ur# )i)a "i )ri%i la Francie. 3 N/a$ )'%es(i( as(a ni$#nui !i s)use ui$i(. T'a(# %ia*a $ea es(e !nc0is# !n#un(rul $eu cu%in(ele sun( s#)a(e )e (#bli*e de )ia(r# ln-# ini$a $ea "i a$in(irile sun( ca ' sabie (#i'as#. Cl#(in# din ca)> E $ai bine s# nu %'rbe"(i des)re as(&el de lucruri s# nu/*i a$in(e"(i de ele. 4n lu$ina lu$n#rii %#+u scli)irea lacri$il'r !n 'c0ii ei alba"(ri "i ' )rinse de $n#. 3 Ai ' ini$# bun# S'r# $ai $ic# !i s)use blnd. 7i !ncre+#('are. A$ &'s( cnd%a ca (ine "i r#nile $ele au &'s( adnci iar durerile $ele )'a(e c0iar $ai $ari. 4*i )r'$i( %ia*a $er-e !nain(e "i !n(r/' +i ('a(e &an('$ele (ale %'r &i !n-r')a(e. 3 A$ !ncerca( s# !n-r') &an('$a (a(#lui $eu a+i de di$inea*# "')(i ea s(rn-ndu/"i )#(ura $ai (are !n 1urul s#u !n&i'ra(# de a$in(ire. 2ar &#r# &'l's Lai Tsin s)iri(ul lui era &'( ac'l' c#u(ndu/$#L El !"i l#s# 1's )i)a "i ' c0e$# $ai a)r'a)e. Francie se a)lec# s)re el "i el !i )rinse &a*a !n $inile sub*iri "i !n-us(e (recndu/"i de-e(ele $ai !n(i )es(e ($)le a)'i )es(e l'bii urec0il'r. A)'i !i lu# $inile "i i le !n('arse cu )al$a !n sus cerce(ndu/i de-e(ele $ari "i )ri%ind liniile )al$el'r. 3 N'r'cul (#u e scris aici s)use !n cele din ur$#. Aici e linia care s)une c# ai &'s( (are !n c')il#ria (a iar linia de aici %'rbe"(e des)re b'li "i su)#r#ri. 7i $ai %#d )e &a*a (a in(eli-en*# "i )u(ere )u(erea de a c'$anda 'a$enil'r as(&el ca ei s# *i se su)un#. Pu(erea aceas(a e aici !n ca)ul "i !n $inile (ale. O s# ai $ul*i bani. ?anii ace"(ia se %'r !n(inde )es(e $ul(e *#ri ' s# c#l#('re"(i $ul( "i ' s# &ii &'ar(e res)ec(a(#. Sun( "i -reu(#*i da dar ' s# (reci )es(e ele dac# ai %'in*# "i dac# ' s# &ii $ai )u(ernic# dec( cei care %'r !ncerca s# (e !$)iedice. 7i %#d c')ii )'a(e d'iL Se ')ri "i ' )ri%i ciuda(. 3 O dar n/' s# $# c#s#('resc nici'da(#@ e;cla$# Francie nici'da(#. Oc0ii lui ca&enii $i-dala*i s(r#luceau $a-ic !n lu$ina lu$n#rii8 Francie nu/"i )u(ea lua )ri%irea de la ei. 3 ='r &i b#rba*i !n %ia*a (a s)use el. E"(i ' &a(# &ru$'as# "i !n curnd %ei de%eni &e$eie. ?#rba*ii nu (e %'r i-n'ra "i (e %'r iubi. 7i as(a e s'ar(a (a. Ea !"i )lec# 'c0ii )ri%indu/"i $inile care se a&lau !nc# !n(r/ale lui iar el s)use blnd> 3 4n s'ar(a (a e scris# %i'len*a. Mul(# %i'len*#. ='r %eni %re$uri cnd n/' %ei )u(ea 'c'li "i ' s#/*i aduc# $ul(# durere. 3 A(unci s'ar(a $ea e de1a 0'(#r(# "')(i Francie )ri%indu/l s)eria(#. El d#du din n'u din ca). 3 S'ar(a "i/a &#cu( )lanurile. N'i nu )u(e$ dec( s# !ncerc#$ s/' )#c#li$. A" )u(ea s#/*i s)un $ul(e lucruri des)re $ine "i des)re cu$ )'*i )#c#li s'ar(a. Ea !l )ri%i a)rin+ndu/"i din n'u )i)a. 3 Te r'- nu %rei s#/$i s)ui acu$K El cl#(in# din ca) "i s)use> 3 P'a(e !n(r/' +i S'r# $ai $ic#. Francie se !n(inse )e )a( al#(uri de c')il. Pri%i &e*i"'ara lui ne%in'%a(# $inunndu/se de c( )u(eau !ndura c')iii. ?#ia(ul !"i )ierduse &a$ilia "i c#$inul (recuse )rin(r/un cu(re$ur "i )rin(r/un incendiu dar cu ('a(e aces(ea d'r$ea s'$nul !n-eril'r. Se !n%eli cu )#(ura "i se a"e+# ln-# el alina(# de r#su&larea lui u"'ar# "i e-al# "i !n c(e%a $inu(e ad'r$i ca "i b#ia(ul. Lai Tsin r#$ase )n# !n +'ri cu )i)a "i cu a$in(irile sale. 4n lu$ina di$ine*ii &a*a lui )#rea cenu"ie "i $#cina(# de -ri1i iar 'c0ii !i erau !n(uneca*i de (ra-edii &#r# nu$e. L#s# 1's )i)a "i se !n(inse !n a"(ernu(ul s#u de ln-# u"# !n('rcndu/"i &a*a de la ceilal*i ca "i cnd a$in(irile lui le/ar &i )u(u( (ulbura %isele. Se -ndi la Francie "i la ce a%ea s# ur$e+e "i '&(#. Trecu $ul(#

%re$e )n# cnd 'c0ii i se !nc0iser# "i ad'r$i s'$nul u"'r al unei )isici care %e-0ea de (ea$a du"$anil'r s#i. CAPITOLUL AN Annie recun'scu l'cul din ilus(ra(a )e care i/' (ri$isese J's0. R#$ase )e (r'(uar )ri%ind la $ald#rul de c#r#$i+i "i $'l'+ care &useser# cnd%a crciu$a "i )ensiunea ?arbary C'as( d'rindu/"i s# nu &i %eni( nici'da(# la San Francisc'. =#+use lis(a $'r*il'r "i a dis)#ru*il'r "i ci(ise nu$ele lui J's0 )e ea. Aici &usese casa lui "i aici $urise. Lacri$ile !i cur-eau )e 'bra1i "i 'a$enii se !n('rceau curi'"i s/' )ri%easc# dar nu/i lua !n sea$#. 2urerea !i a)#sa ini$a ca )lu$bul a$in(indu/"i de c')ilul &ru$'s de b#ia(ul %esel de (n#rul !nal( "i )lin de -ra*ie. 4"i a$in(ea de bun#(a(ea lui "i "(ia &#r# nici ' u$br# de !nd'ial# c# n/ar &i )u(u( nici'da(# s# le ucid# )e &e$eile acelea 'rice ar &i s)us Sa$$y M'rris. Iar dac# n/ar &i &'s( Sa$$y J's0 n/ar &i &u-i( nici'da(# n/ar &i %eni( nici'da(# la San Francisc' n/ar &i $uri( sin-ur "i !n&ric'"a( !n(r/' )ensiune nen'r'ci(#. 4ncerca s#/"i i$a-ine+e ce si$*ise el cnd )#$n(ul se cu(re$urase "i +idurile se )r#bu"iser# )es(e el !n-r')ndu/l sub d#r$#(uri. 7i/l !nc0i)ui )rins !n ca)can# c0inuindu/se s# res)ire a"(e)(nd s)ernd s# &ie sal%a( a)'i )rins !n incendiu. Se cu(re$ur# "i/"i ac')eri &a*a cu $inile. Era )rea !n-r'+i('r s# se -ndeasc# la as(a. Francie nu d'rise s# se duc# la ?arbary C'as( !n +iua aceea dar )ici'arele ' duseser# !n(r/ ac'l'. Mer-ea !nce( *innd c')ilul de $n# )ri%ind !n 1's -ndindu/se la J's0. Lai Tsin !i s)usese c# dac# %'ia s#/"i c'n(inue %ia*a (rebuia s# lase "i &an('$a lui s# se 'di0neasc# !n )ace. O 'bser%# )e &e$eie de la dis(an*#. Pur(a un c's(u$ de c#l#('rie de ln# albas(r# "i ' )#l#rie $are cu )ene s(ac'1ii "i Francie !"i s)use c# ar#(a di&eri( a%ea un aer s(r#in. O %#+u ac')erindu/"i &a*a cu $inile !i %#+u u$erii +-uduindu/se de )lns "i i se s(rnse ini$a. Se -r#bi c#(re ea "i )use un bra* !n 1urul u$eril'r ei. 3 Crede*i/$# "(iu cu$ %# si$*i*i !i s)use )lin# de c'$)asiune. Mi/a$ )ierdu( l'-'dnicul. Era -ra% r#ni( a)'i )#$n(ul s/a cu(re$ura( din n'u "i ' buca(# de +id a c#+u( )e el. 4nc0ise 'c0ii "i ad#u-#> Mai au+ise$ )e cine%a )e $'ar(e "i cun'"(ea$ sune(ul acela. A$ "(iu( c# $urea. Annie !i )ri%i &a*a (ris(# "i s)use> 3 4$i )are r#u &e(i*'. 7(iu c# $ai sun( $ii de 'a$eni care 1elesc ca $ine. 2ar &ra(ele $eu era un b#ia( a(( de de'sebi( "i %in de a(( de de)ar(eL s)era$ s#/l -#sesc !n %ia*#. Francie se ui(# la ea ui$i(#. ='rbea !n(r/un &el ciuda( de &a$iliarL "i !i s)usese 9&e(i*': cu$ s)unea J's0 "i !i )'%es(ise c# %enea de de)ar(e. F#cu 'c0ii $ari )ri%ind/'. Era $ic# "i )linu*# a%ea 'c0i $ari ca&enii cu -ene dese "i +$bea !n(r/un &el cun'scu( ?rusc !"i d#du sea$a. S)use> 3 Sun(e*i s'ra lui J's0. Annie c#sc# -ura "i ' )rinse de bra* ului(#> 3 4l cun'"(i )e J's0K 3 2es)re J's0 %'rbea$ cu J's0 era$ la cu(re$urL Annie i+bucni din n'u !n lacri$i !n*ele-nd c# J's0 era cu ade%#ra( $'r(. O !$br#*i"a )e Francie "i ' s(rnse (are. 3 M# bucur c# (e/a !n(lni( )e (ine s)use )rin(re sus)ine $#car era cu cine%a dra- cnd a $uri(. A$ a%u( c'"$aruri -ndindu/$# la el sin-ur/sin-urel +#cnd ac'l' "i a"(e)(nd s# a1un-# &l#c#rile la el. Acu$ "(iu ce s/a !n($)la( "i 'ric( ar &i de cu$)li( e $ai bine dec( necun'scu(ul. F#cu un )as !na)'i *innd/' )e Francie la dis(an*# de un bra* c#u(nd ceea ce %#+use J's0 !n ea. O &a(# sub*ire ca ' )#rere cu )#r bl'nd/desc0is (uns !n-r'+i('r ' &a*# dulce !n &'r$# de ini$# cu ' cica(rice )e &run(e "i 'c0i i$en"i de cul'area sa&irului. 4"i "(erse lacri$ile "i s)use>

3 2eci ai &'s( l'-'dnica lui J's0. As(a (e &ace a)r'a)e ' Ays-ar(0 nu/i a"aK =reau s# s)un dac# J's0 ar &i (r#i( ai &i &'s( cu$na(a $ea. 7i nici $#car nu "(iu cu$ (e c0ea$#. 3 Francie. Francie ,arris'n. ?#ie*elul care se ascundea !n s)a(ele ei ' (rase de &us(e "i Annie se ui(# cu sur)rindere la c0ine+ul $icu* cu 0#inu*a lui albas(r# "i cu )#l#riu*a ciuda(# cu )an-lici c'l'ra(e la urec0i. A%ea ' &a*# r'(und# "i 'c0i $i-dala*i "i )#rea s# &ie de %re' )a(ru ani"'ri. 4l ridic# !n bra*e. 3 7i cine e"(i (u )uiuleK !n(reb# !ndre)(ndu/i )#l#riu*a "i +$bindu/i. 3 ?#ia(ul e 'r&an !i e;)lic# Francie. Lai Tsin l/a -#si( r#(#cind )e s(r#+i "i acu$ a%e$ n'i -ri1# de el. 3 7i cu$ !l c0ea$#K Francie )#ru $ira(#8 nu se -ndise nici'da(# la nu$ele lui. 3 Lai Tsin !l nu$e"(e Fiul cel $ic. 3 T'a(# lu$ea are dre)(ul la un nu$e e;cla$# Annie indi-na(#. Ce/ai +ice de P0ili)K E un nu$e cre"(inesc )'(ri%i( )en(ru un $ic )#-n ca aces(a. 7i Lai Tsin cine eK 3 Lai Tsin e )rie(enul $eu c0ine+ s)use Francie $ndr# "i s# "(ii c# nu sun( )#-ni d'$ni"'ar# Ays-ar(0. 4n )lus Lai Tsin e un -en(le$an. M/a a1u(a( du)# cu(re$ur. Annie d#du din ca). 3 Ei bine acu$ sun( eu aici s# (e a1u( ai &'s( iubi(a lui J's0 "i el a"a ar &i %ru(. 4"i !n-0i*i lacri$ile care s(#(eau s# i+bucneasc#. A" &ace $ai bine s#/$i )#s(re+ lacri$ile )en(ru la n'a)(e !n )ern#. Iar acu$ )'( cel )u*in s#/i scriu (a(ei c# J's0 a &'s( !n$'r$n(a( al#(uri de al*i l'cui('ri ai 'ra"ului. 4n de&ini(i% nu e ' $inciun# nu/i a"aK 7(iu c# nu e !n )#$n( s&in*i( dar $#car ne/a sal%a( 'n'area. A)'i ad#u-# re)ede> J's0 *i/a s)us nu/i a"aK 2e ce a &u-i(K Si-ur nu/i ade%#ra( "i dac# n/ar &i &'s( Sa$$y M'rris ar &i &'s( acas# unde era l'cul lui "i sun( si-ur# c# s/ar &i d'%edi( c# era ne%in'%a(. Francie nu se $ai -ndise la Sa$$y du)# $'ar(ea lui J's08 !i ie"ise din $in(e ca "i cu$ nici n/ar &i e;is(a( %re'da(#. Acu$ !i )r'nun*# nu$ele cu un &i'r de (ea$#. 3 A0 Sa$$y M'rris re)e(# Annie cu a$#r#ciune. Prie(enul lui J's0 dac# )'*i s# nu$e"(i )rie(en )e a"a un '$. O s# $ai ci(esc lis(a dis)#ru*il'r !nc# ' da(# $ine s)use ea "i ad#u-#> Nu $# !nd'iesc c# ' s# a)ar# ca un %is r#u. 4"i !ndre)(# )#l#ria cu )ene )ri%ind la 0ainele lui Francie &us(a %ec0e "alul cenu"iu "i -0e(ele -r's'lane a)'i s)use i$)ulsi%> 3 Nu )'*i s# u$bli a"a. 4*i (rebuie ni"(e 0aine n'i. 2ar $ai !n(i s#/l duce$ )e P0ili) !na)'i la c0ine+ul (#u. O lu# a&ec(u's )e Francie de u$eri "i )'rnir# !nce( !n 1'sul s(r#+ii. 3 Se s)une c# 2u$ne+eu !*i (ri$i(e !n('(deauna ce%a ca s#/*i aline durerea s)use ea cu c#ldur#. Mie $i (e/a (ri$is )e (ine. Aleasa lui J's0. Lai Tsin era a)leca( deasu)ra s'bei cu c#rbuni -#(ind ni"(e le-u$e !n(r/' (i-aie r'(und#. Se a)lec# res)ec(u's !n &a*a &e$eii dr#-u*e cu care era Francie iar aceas(a s)use a)r'ba('r> 3 ?un# di$inea*a d'$nule Lai Tsin. Francie $i/a s)us cu$ a*i a1u(a(/'. Mi/a s)us c# sun(e*i un -en(le$an "i %#d c# are dre)(a(e. Se a"e+# )e ' lad# de le$n !"i (rase su&le(ul "i ad#u-#> I/a$ da( $icului 'r&an un nu$e bun en-le+esc P0ili) dar b#nuiesc c# al d'ilea nu$e %a (rebui s# &ie c0ine+esc nuK 4"i sc'ase 1ac0e(a "i/"i ridic# $necile blu+ei albe de bu$bac s)unnd> 3 E ca$ cald )en(ru lnurile de D'rEs0ire. Ce -#(i*i d'$nule Lai TsinK Mir'ase bine dar nu a$ $ai %#+u( a"a ce%a nici'da(#. El se $ai -ndea !nc# la nu$ele b#ia(ului8 a$in(indu/"i de &ra(ele lui $ai $ic s)use> 3 C0en.

3 C0enK 3 Cel#lal( nu$e al Fiului cel $ic es(e acu$ C0en. A &'s( nu$ele &ra(elui $eu. 3 A !n*ele-. P0ili) C0en. M$$ da e un nu$e bun !$i )lace. E ' ale-ere &'ar(e bun# d'$nule Lai Tsin. 2eci> Francie $i/a s)us c# a*i a1u(a(/' "i %# sun( &'ar(e recun'sc#('are )en(ru as(a. =ede*i ea a &'s( l'-'dnica &ra(elui $eu J's0. Ne/a$ !n(lni( din !n($)lare )e s(rad# unde 5 !"i $u"c# bu+ele a)'i c'n(inu# -r#bi( 5 la )ensiunea ?arbary. Francie $i/a s)us c# nu a%ea de -nd s# se duc# a+i ac'l' dar s/a dus ('(u"i &#r# s# "(ie de ce. Cred c# a &'s( s'ar(a nu/i a"aK 7i )en(ru c# Francie ar &i &'s( s'*ia &ra(elui $eu acu$ %reau s/' a1u(. 2esc0i+nd )'"e(a sc'ase un (eanc de bancn'(e "i s)use> ?#nuiesc c# "i du$nea%'as(r# a*i )ierdu( ('(ul d'$nule Lai Tsin "i cred c# ni"(e bani nu %/ar s(rica. Lai Tsin )ri%i &#r# e;)resie banii. Francie recun'scu )ri%irea aceea alb# "i/"i d#du sea$a c# era '&ensa(. S)use re)ede> 3 Nu !n*ele-e*i. Lai Tsin "i cu $ine a$ (recu( )rin ('a(e !$)reun#. Acu$ el "i Fiul cel $ic sun( &a$ilia $ea. =# $ul*u$esc )en(ru c# %/a*i '&eri( s# $# a1u(a*i d'$ni"'ar# Ays-ar(0 dar r#$n aici cu ei. Annie r#$ase cu -ura c#sca(# de $irare. Nu "i/ar &i i$a-ina( nici'da(# c# &a(a %'ia s# r#$n# cu c0ine+ul dar ' ad$ira )en(ru as(a. 4"i d'ri s# &i a%u( "i ea la &el de $ul( cura1 la ')(s)re+ece ani "i !ncerc# s# se -ndeasc# ce di&eri(# ar &i &'s( %ia*a ei. Se -ndi la ru(ina !n-r'+i('are a %ie*ii la I%y C'((a-e scla%# a (a(#lui ei "i se 0'(#r! )e l'c s# nu se $ai !n('arc# nici'da(#. Nu se s)unea 'are c# nu era nici'da(# )rea (r+iu s/' iei de la !nce)u(K S)use re)ede> 3 Ei dac# a"a s(au lucrurile cred c# cel $ai bine ar &i s# r#$n cu %'i. Pen(ru c# "i eu sun( sin-ur# acu$ c# J's0 s/a dus. O da (a(a "i &ra*ii n'"(ri sun( !n D'rEs0ire dar ei nu $ai au de $ul( ne%'ie de $ine. N/a$ &'s( )en(ru ei dec( un cal de )'%ar# $#(u"a ne$#ri(a(# &#r# c')ii de care s# aib# -ri1#. Mi/a$ )e(recu( %ia*a !n-ri1indu/l )e (a(a "i acu$ e rndul al(cui%a s/' &ac#. Se !n('arse ru-#('are c#(re Francie> J's0 a &'s( ca "i c')ilul $eu. F#r# el nu $ai a$ )e ni$eni. M#car aici cu (ine cu c0ine+ul "i cu Fiul cel $ic lucrurile au un sens. Mul*u$i(# bie(ului J's0 sun( aici. 7i aici %reau s# r#$n. Cu (ine. Fiul cel $ic se re)e+i de'da(# c#(re ea. I se urc# !n )'al# "i ea !l !$br#*i"a +$bindu/le s)eria(. 3 S(r#+ile sun( c#$inul n's(ru ' a%er(i+# Francie. Nu a%e$ bani $nc#$ ce ni se d# de )'$an#. Nu "(ii nici 1u$#(a(e din(re neca+urile $ele "i nu "(ii ni$ic de ale lui Lai Tsin. E c0ine+ nu are ac(e e !n a&ara le-ii. Trebuie s# s(au cu el "i s#/l a1u( cu$ $/a a1u(a( el )e $ine. 4$)reun# (rebuie s# ne )#c#li$ des(inul. Annie d#du din ca). Ei se a%eau unul )e cel#lal( nu a%eau ne%'ie de ea. Se ridic# !n )ici'are "i/"i scu(ur# absen(# )ra&ul de )e &us(#. 3 P'a(e c# as(a a$ %ru( !n('(deauna s# &ac s)use )unndu/"i )#l#ria )e ca). S#/$i )#c#lesc des(inul. Oc0ii ei !i !n(lnir# )e ai lui Francie "i ce%a ' le-#(ur# se s(abili !n(re ele de )arc# ar &i si$*i( &iecare lu)(a crncen# a celeilal(e de a se elibera de (recu(. Francie +$bi> 3 A(unci de ce nu r#$iK s)use ea. CAPITOLUL AT Lai Tsin s(#(ea !n c'l*ul unei !nc#)eri $ici de )e ' alee !n-us(# din C0ina('In )ri%ind 1'cul. Piesele de $a0/1'n-- )'cneau ca -l'an*ele 1uc#('rii *i)au "i urlau a-i(a*i iar din ca$era din s)a(e des)#r*i(# )rin(r/' )erdea )#(rundea $ir'sul dulcea- "i -re*'s de ')iu$. L'cul era ' ruin# )ere*ii care s(#(eau s# se )r#bu"easc# erau )r')(i*i cu brne iar (a%anul era un )#ien1eni"

)ericul's de cr#)#(uri dar de ani de +ile ac'l' se des&#"urau 1'curile de n'r'c "i nici c0iar un cu(re$ur nu/i )u(ea ')ri )e c0ine+i s# 1'ace. Pi)#i banii din bu+unar nu$#rndu/i !n -nd> erau cei GH de d'lari )e care/i c"(i-ase de la C0un- Wu !$)reun# cu 0r(ia aceea )en(ru (erenul din ,'n- .'n- )lus +ece d'lari r#$a"i din banii cu care !nce)use )en(ru c# re-ula lui era s# nu 1'ace nici'da(# )n# la ul(i$ul b#nu* "i $ai erau a)r'a)e cinci d'lari !n $#run*i" )u"i de')ar(e !n c'"ul de )aie 9)en(ru ' +i )l'i'as#: 5 care )r'babil ar &i (rebui( s# &ie ' +i de $us'n )en(ru c# &iecare +i era 9' +i )l'i'as#:. Pri%i la cei de la $ese dis)re*uindu/i. Jucau )en(ru c# erau !$)#(i$i*i nu )en(ru c# erau in(eli-en*i ca el. Min(ea lui +bura ca %n(ul 1ucndu/se cu ci&rele "i $u(#rile a(( de ra)id !nc( a)r'a)e c# )u(ea )re+ice re+ul(a(ele. Sin-ura )r'ble$# era c# cei cu care 1uca erau la &el de s#raci ca "i el a"a c# nici'da(# nu )u(ea aduna des(ul de $ul*i bani ca s# in(re !n 1'curile cu ade%#ra( $ari. Era !"i s)use el cu (ris(e*e ca !n )'%es(ea cu 'ul "i -#ina. 2ar !n seara aceea din cau+# c# l'curile de 1'c &useser# !n $are )ar(e dis(ruse de cu(re$ur se a&lau ac'l' 'a$eni des)re care d'ar au+ise 1uc#('ri le-endari al c#r'r (alen( era e-al cu al lui. Se -ndi la cei BS de d'lari "i la n'ile sale r#s)underi. 2e dre)( ar &i (rebui( s# se !n('arc# la $unca )e c$) dar cu as(a abia dac# reu"ise s# se !n(re*in# )e sine "i !n $'d si-ur n/ar &i )u(u( s# 0r#neasc# !n(rea-a &a$ilie. 7i $ai "(ia c# (rebuia s# &ac# bani )en(ru ei al(&el "i/ar &i )ierdu( 'n'area. Trebuia s#/"i !ncerce n'r'cul cu 1uc#('rii $ai s#raci. A"(e)(# r#bd#('r )n# cnd !n cele din ur$# un b#rba( b#(rn "i cu barb# !"i !$)inse !na)'i scaunul !n1urnd 1'ss/ul )'(ri%nic a"a c# Lai Tsin !i lu# l'cul !n (#cere. Piesele de 's u+a(e desena(e cu dra-'ni r'"ii %er+i "i alba"(ri cu cele )a(ru )unc(e cardinale cu &l'ri "i an'(i$)uri ba$bu"i cercuri carac(ere "i nu$ere erau de1a a"e+a(e8 arunc# +arurile "i +$bi sa(is&#cu( )en(ru c# de1a c'ns(ruise 9+idul:. 4n cinci $inu(e cei +ece d'lari ai s#i de%eniser# "ai+eci 1u$#(a(e de 'r# $ai (r+iu a%ea (rei su(e "i cu $ul(e s(ri-#(e &uri'ase ceilal*i 1uc#('ri aband'nar# $asa. ?#-ndu/"i c"(i-ul !n bu+unar Lai Tsin se !ndre)(# c#(re $asa de ln-# &ereas(ra &#r# -ea$. Aceas(a era ac')eri(# cu un "al )ur)uriu a)#rndu/i de )ri%irile (rec#('ril'r. La lu$ina unei lu$n#ri "ase b#rba*i 1ucau un 1'c de c#r*i c0ine+esc &'ar(e c'$)lica( "i &u$ul )i)el'r l'r se a$es(eca cu &u$ul de ')iu$ u$)lnd ca$era cu ' cea*# albas(r#. Se re+e$# de )ere(e )ri%indu/i cu 'c0i li)si*i de e;)resie. Cun'"(ea 1'cul> a%eai ne%'ie de ' $in(e ascu*i(# de )rice)ere "i de reac*ii ra)ide dar rare'ri a%usese 'ca+ia s#/l 1'ace )en(ru c# )ar(enerii lui de 1'c erau de 'bicei !nce*i la $in(e "i i-n'ran*i. Se ui(# )e &uri" la &e*ele 1uc#('ril'r 5 erau s'le$ne "i dure iar can(i(a(ea de bani de )e $as# !i (#ie r#su&larea. ?#rba*ii erau 1uc#('ri $ari "i &ai$'"i din T'is0an dar !"i s)use !n sinea sa c# au-urii &useser# buni !n +iua aceea. Se -ndi la banii din bu+unarul secre( "i/"i s)use c# era "ansa %ie*ii lui iar cnd ur$#('rul 1uc#('r aband'n# !i lu# l'cul. Ini$a !i s#ri din )ie)( cnd !"i lu# c#r*ile d'i de "ase "i d'i de ')( a$bele nu$ere n'r'c'ase dar !"i )#s(r# )ri%irea la &el de -'al# ca &ereas(ra s)ar(# din s)a(ele s#u "i &a*a la &el de li)si(# de e;)resie ca a unei s(a(ui. Nu/i (re$ur# $na cnd )use cei d'u# su(e de d'lari )e $as# de"i s('$acul i se s(rnsese de (ensiune "i a-i(a*ie. Prin $in(e !i (receau nu$ere !n (i$) ce se )uneau c#r*ile )e $as# "i !n c(e%a secunde e%alua c#r*ile )ar(eneril'r iar du)# un $inu( !"i aduna c"(i-ul. Fa*a !i r#$ase la &el de i$)asibil# cnd la 1'cul ur$#('r 1uc# ('( ce c"(i-ase de"i )e din#un(ru &ierbea de ner#bdare. 4i s(r#lucir# 'c0ii cnd !"i %#+u c#r*ile> (rei de n'u# "i d'i a"i. Erau cele $ai n'r'c'ase c#r*i )en(ru c# n'u# era cea $ai $are ci&r# "i si$b'li+a !$)linire iar unu !nse$na !nce)u(ul. T'a(e se$nele &useser# bune !n +iua aceea. Ni$ic nu )u(ea s#/i $ear-# !$)'(ri%#.

Juc#('rii care/i e;a$inaser# cu 'c0i "ire*i 0ainele s#r#c#ci'ase cnd se a"e+ase )en(ru )ri$a 'ar# la $as# !l )ri%eau acu$ cu un res)ec( n'u. Mai c"(i-# ' $n#. A)'i al(a. 7i de &iecare da(# 1uca ('( ce c"(i-ase $ai !nain(e. Feii erau cu el "i cine era el ca s# se !$)'(ri%easc# d'rin*el'r l'rK Ceilal*i se adunar# !n 1urul l'r e;cla$nd la %ederea su$el'r a&la(e !n 1'c sc'*nd sune(e ui$i(e de &iecare da(# cnd Lai Tsin !"i !ncerca s'ar(a "i c"(i-a l#snd ('*i banii )e $as# !n$ul*indu/i )n# la $ii. 9S'ar(a ' s# se !n('arc# desi-ur !$)'(ri%a lui: $ur$urau ei. 9Lai Tsin is)i(e"(e "ansa cu a(*ia bani.: 2u)# ' 'r# ceilal*i 1uc#('ri se )ri%ir# unul )e al(ul "i/"i !$)inser# scaunele !na)'i. Lai Tsin se ridic# "i se !nclin# res)ec(u's !n &a*a l'r cnd !l &elici(ar# )en(ru n'r'cul lui dar 'c0ii l'r erau ca de '*el "i se %edea c# erau &uri'"i. 4"i adun# c"(i-ul !i c#u(# )e bie*ii 'a$eni de la care c"(i-ase la !nce)u( cei (rei su(e de d'lari "i le !na)'ie banii. 3 Mi/a*i adus 1'ss bun le e;)lic# el. F#r# %'i n/a" &i )u(u( 1uca. Era un al( '$ cnd ie"i din !nc#)ere8 )en(ru )ri$a 'ar# !n %ia*# %#+u res)ec( !n )ri%irile cel'r din 1ur. S(#(ea $ai dre)( a%ea ' *inu(# $ai de$n# "i/"i s)use c# a(unci cnd n'r'cul !*i +$bea )u(eai s# &ii si-ur c# +eii (e/au binecu%n(a(. 4nce)use +iua s#rac iar acu$ era b'-a(. Era a)r'a)e di$inea*# cnd se !n('arse la c'lib# iar Francie "i Fiul cel $ic d'r$eau. Cnd )ri$a ra+# de lu$in# se s(recur# )rin )erdeaua care le ser%ea de u"# Lai Tsin !"i nu$#r# c"(i-urile "i !"i !n#bu"i un s(ri-#( cnd reali+# care era su$a. A)r'a)e d'u#s)re+ece $ii de d'lari. A(inse (eancul de bani a)r'a)e cu %enera*ie a)'i !"i !ncruci"a bra*ele "i se re+e$# de )ere(ele de scndur# re&lec(nd. Se -ndi la %ia*a lui la -reu(#*i la b#(#i la &ric# "i la s#r#cie la li)sa de educa*ie care/l s'r(ise %ie*ii de *#ran de"i )e din#un(ru era al(&el. Muncise din -reu ('a(# %ia*a !n c')il#rie u$blase !n ur$a bi%'lului (rndu/"i )ici'arele )rin n'r'iul rece al 're+#riil'r "(iind !ns# c# (rebuia s# e;is(e ce%a $ai $ul( de a(( )e lu$e. Pri%ise bie(ele ra*e albe !n%r(indu/se la nes&r"i( )e lacul din sa( !n*ele-nd c# "i s'ar(a l'r ca "i a lui era )ece(lui(# de la na"(ere. Se si$*ise ca un c')il sc0i$ba( ca un )rin* )rin(re cer"e('ri ca un !n%#*a( )rin(re i-n'ran*i. Nu a%ea cu%in(e ca s# descrie ce si$*ea dar "(ia c# ('(ul se a&l# !n#un(rul s#u. Iar acu$ cu ('*i d'larii aceia a$ericani c"(i-a*i de la 1uc#('rii din T'is0an a%ea !n s&r"i( 'ca+ia s# de%in# cine%a. 7i nu a%ea s# $ai 1'ace nici'da(#. A"(e)(# ner#bd#('r s# se (re+easc# Francie d'rindu/"i s# "(ie %re' %ra1# )rin care s# !nde)#r(e+e !ncrun(area din(re s)rncenele ei "i s/' sca)e de sus)inele care/i c0inuiau s'$nul. 7(ia c# neca+urile ei erau -rele dar !n ini$a lui era &erici( )en(ru c# "(ia c# acu$ ' )u(ea a1u(a. Cnd !n cele din ur$# Francie d#du se$ne c# !nce)ea s# se (re+easc# Lai Tsin in(r# !n#un(ru "i a**# c#rbunii din s'b#. Aduse a)# din c'nduc(a de la ca)#(ul s(r#+ii "i ' )use la &ier(. Lu# ceainicul alb cu albas(ru )use !n el c(e%a lin-uri*e de &run+e de ias'$ie "i ad#u-# a)a &ierbin(e. Cnd (er$in# "i se !n('arse !n c'lib# ea s(#(ea !n ca)ul 'asel'r &recndu/se la 'c0i de ui$ire la %ederea -r#$e+ii de bani. 3 Lai Tsin e;cla$# ea ce/ai &#cu(K Ai 1e&ui( ' banc#K El (urn# ceaiul "i i/l '&eri. 3 A$ a%u( n'r'c asear# s)use. I/a$ b#(u( )e 1uc#('rii din T'is0an. A$ ('( 1uca( ce/a$ c"(i-a( )n# cnd s/au s#(ura( "i cnd a$ nu$#ra( banii a%ea$ d'u#s)re+ece $ii de d'lari a$ericani. E ' a%ere Francie. Sun(e$ b'-a*i. Francie !l )ri%i &i; ului(#. 2e"i nu d'r$ise 'c0ii lui erau li$)e+i "i %i'i "i a%ea ' e;)resie n'u# de !ncredere. Lai Tsin )#rea ' al(# )ers'an#. 2ar d'u#s)re+ece $ii de d'lari erau bani $ul*i !nse$nau $ai $ul( dec( ' )erec0e de )an('&i n'i )en(ru Fiul cel Mic a"(ernu(uri "i

lu$n#ri. Era ' ba+# )e care se )u(ea c'ns(rui ' a%ere iar ea nu )u(ea s(a cu $inile !n sn l#sndu/l s#/i 1'ace din n'u. 3 Cu banii #"(ia (rebuie s# in(ri !n a&aceri !i s)use. Gnde"(e/(e la 'ca+iile )e care le/a crea( cu(re$urul@ E ca )e %re$ea -'anei du)# aur )e %re$ea cnd era bunicul $eu ne-us('r. Cu$)#ra "i %indea ('( ce se cerea "i a &#cu( a%ere. Gnde"(e/(e nu$ai de c(e e ne%'ie aici !n C0ina('In Lai Tsin. Mir'denii c0ine+e"(i $ncare 0aine 'rien(ale !nc#l*#$in(e (u(un. Lu$ea ' s# cu$)ere 'rice/*i (rece )rin ca) )en(ru c# acu$ nu au ni$ic. Lai Tsin !"i a)rinse )i)a iar Francie %#+u c# se -ndea la ce/i s)usese ea. 2u)# un (i$) l#s# de')ar(e )i)a lu# ' &"ie de $#(ase )ur)urie din c'"ul de nuiele "i !$)#(uri cu -ri1# banii !n ea. Ie"i )e u"# cu le-#(ura cu bani sub bra* dar nu )ri%i !na)'i. Francie '&(#. Pierduse "i Lai Tsin se ducea iar s# 1'ace. Lai Tsin !"i cr'i dru$ )rin(re ruine "i b#(u a-i(a( la u"a uneia din(re )u*inele cl#diri r#$ase !n(re-i !n C0ina('In. ?#(rnul care l'cuia ac'l' era unul din(re cei $ai )u(ernici c0ine+i din San Francisc'. C'n(r'la cea $ai $are )ar(e a banil'r care circulau c'n&'r$ %ec0iului sis(e$ c0ine+esc de credi( r'(a(i% !n care $e$brii )uneau banii la un l'c "i &iecare din(re ei !i )u(ea &'l'si )e rnd. Lai Tsin "(ia c# credi(ul &unc*i'na )e ba+a cu%n(ului de 'n'are "i c# &iecare debi('r se an-a1a )ers'nal s# res(i(uie banii iar si$*ul 'n'arei la c0ine+i &iind a(( de de+%'l(a( cei care nu se *ineau de cu%n( erau rari. 2ac# a&acerile l'r nu $er-eau &a$iliile !i a1u(au s# res(i(uie !$)ru$u(ul. 2ar Lai Tsin nu a%ea &a$ilie care s#/l a1u(e. Nu a%ea dec( ' idee ' "ans# 'n'area sa "i d'u#s)re+ece $ii de d'lari. O &e$eie desc0ise u"a "i el !l s)use c# a %eni( s#/l %ad# )e Preacins(i(ul P#rin(e. 3 Cine d're"(e s#/l %ad#K !n(reb# ea )recau(# !nc0i+nd u"a )e 1u$#(a(e. 3 S)une*i/i Preacins(i(ului Ta(# c# Lai Tsin din )r'%incia An0Iei d're"(e s#/i %'rbeasc# !n(r/' )r'ble$# de a&aceri. Fe$eia !i !nc0ise u"a !n &a*#. N'u/c"(i-a(ul res)ec( &a*# de sine !nsu"i se (')ea cu &iecare cli)# de a"(e)(are. 4"i a$in(i ('(u"i c# a%ea d'u#s)re+ece $ii de d'lari !n buca(a de $#(ase )ur)urie de sub bra* c# acu$ era un '$ b'-a( "i cu r#s)undere a"a c#/"i !ndre)(# s)a(ele "i/"i ridic# b#rbia. 4n &ine u"a se desc0ise din n'u "i &#r# c0e& b#(rna !l )'&(i !n#un(ru !n(r/' ca$er# s)a*i'as#. Pri%i !n 1ur $inunndu/se de nenu$#ra(ele c'$'ri )e care le %edea de %asele de )'r*elan de ani$alele de 1ad de c'%'arele $#(#s'ase "i de )ara%anele !ncrus(a(e cu side&. Ca$era era )lin# de )er-a$en(e cali-ra&ia(e "i de s(a$)e de lan(erne cu &ran1uri "i de &i-urine de &ilde". Pe ' $as# scul)(a(# din dinas(ia Min- era e;)us# ' c'lec*ie de '-lin+i de br'n+ ,an b'luri de 1ad "i scul)(uri Tan-. Prin(re l#+ile "i $esele e$aila(e erau !n-0esui(e scaune ele-an(e din le$n ne-ru "i ' du+in# de ceasuri c0ine+e"(i (ic#iau (recerea (i$)ului. 4nc#)erea !n(uneca(# era )lin# de b'-#*iile )#$n(e"(i ale b#(rnului iar lui Lai Tsin !i era (ea$# s# se $i"(e ca nu cu$%a s# se l'%easc# de ce%a "i s# s)ar-# %reuna din(re acele $inun#*ii. 4n ca$er# in(r# un b#(rn s(rn-ndu/"i !n 1urul s#u 1ac0e(a de $#(ase %#(ui(# !n !ncercarea de a *ine cald 'asel'r sale b#(rne. 6eas(a c0eal# !i s(r#lucea !n lu$ina l#$)ii s)rncenele i se arcuiau &er'ce s)re &run(e iar $us(a*a lun-# i se )ierdea !n barba alb#. Lai Tsin se )lec# res)ec(u's de (rei 'ri adunndu/"i cura1ul ca s#/i %'rbeasc# unui )ers'na1 a(( de b'-a( "i de i$)'r(an(. 3 Preacins(i( ?unic 5 s)use el s)eria( adresndu/i/se cu 9?unic: !n se$n de res)ec( )en(ru %enerabila sa %rs(# 5 %in aici !n(r/' )r'ble$# de a&aceri. 2in cau+a cu(re$urului !n C0ina('In sun( $ul(e li)suri. Oa$enii n'"(ri nu au lucrurile de care au ne%'ie iar ne-us('rii care au )ierdu( ('(ul se !n('rc cu -reu la ne-'*ul l'r. 2'rin*a $ea es(e s#/$i )#r#sesc )'+i*ia u$il# "i s# de%in ne-us('r ca s# i$)'r( lucruri direc( din C0ina.

Oc0ii b#(rnului !l s&redeleau cn(#rindu/i 0ainele s#r#c#ci'ase (ru)ul slab "i !n&#*i"area )r#)#di(#. 3 7i cu$ cre+i c# ' s# )'*i !nce)e aceas(# a&acere .e Lai TsinK !n(reb# el. Lai Tsin des&#cu e"ar&a de $#(ase. 3 Cu cele d'u#s)re+ece $ii de d'lari ai $ei Preacins(i( ?unic. 7i dac# n'r'cul %a &i cu $ine "i cu al*i bani !$)ru$u(a*i de la credi(ul r'(a(i% "i de la d'$nia %'as(r# ca Preacins(i( ?anc0er. E;)resia b#(rnului nu se sc0i$b# cnd )ri%i la (eancul de bani !ns# cnd !"i !n('arse )ri%irea la Lai Tsin 'c0ii !i erau as)ri. 3 7i de unde are un c''lie s#rac a(*ia baniK Lai Tsin se !ndre)(# de s)a(e "i s)use cu $ndrie> 3 Ieri nu$ai Preacins(i( P#rin(e '$ul )e care/l %e+i !nain(ea 'c0il'r (#i era un 1uc#('r. Ieri a c"(i-a( ace"(i bani "i a d'bndi( 'n'are "i b'-#*ie. Iar a+i *#ranul Lai Tsin %a de%eni ne-us('r "i un '$ res)ec(a(. ?#(rnul !ncu%iin*# din ca) $ul*u$i( c# Lai Tsin nu &urase banii. 3 ='rbe"(e/$i des)re ideile (ale des)re n'ua a&acere ceru el c0e$nd/' )e b#(rn# s#/i aduc# ceai de ias'$ie !n (i$) ce ascul(a )'%es(ea lui Lai Tsin. 3 Preacins(i( ?unic !i %'i !n(reba c0iar )e c0ine+i ce le (rebuie $ai !n(i "i $ai !n(i. O s# u$blu )e s(r#+i ca s# %#d ce li)se"(e. Nu a$ des(ui bani ca s# le rec'ns(ruiesc casele dar cu a1u('rul -ener's al Preacins(i*il'r P#rin*i le )'( '&eri bunurile de care au ne%'ie !n n'ile l'r l'cuin*e. Mncare "i $ir'denii -0i$bir "i -insen- %ase "i ceainice a"(ernu(uri "i )#(uri lan(erne scaune 0r(ie de 're+ )en(ru &eres(re !nc#l*#$in(e "i 0aine. O s# a&lu i$edia( ce %ase se !ndrea)(# !nc'ace din Orien( "i ' s# (ele-ra&ie+ ' c'$and# )en(ru ('( (rans)'r(ul &ie c# ac's(ea+# la NeI D'rE Sea((le L's An-eles sau San Francisc'. O s# cu$)#r ('a(e (rans)'r(urile ur$#('are c#(re A$erica. O s# !nc0irie+ un de)'+i( "i ' s#/l u$)lu cu ('a(e $#r&urile $ele. O s# desc0id un $a-a+in !n(r/un l'c )r')ice cu &un-/s0ui bun la ' !n(re(#iere de dru$uri )e unde (rece $ul(# lu$e. O s#/$i (ra(e+ clien*ii cu res)ec( "i ' s# le '&er )re*uri bune as(&el ca a(unci cnd ceilal*i ne-us('ri !"i reiau a&acerile 'a$enii s#/"i a$in(easc# de Lai Tsin "i s# se !n('arc# la el. Ridic# e"ar&a cu cele d'u#s)re+ece $ii de d'lari "i ' !n(inse res)ec(u's b#(rnului. 3 T'a(e aces(ea le )'( &ace dac# Preacins(i(ul ?unic !$i ac'rd# a1u('rul lui. 7i dac# +eii se !n%'iesc. 3 7i ce (e &ace s# cre+i c# +eii !*i sun( &a%'rabiliK Lai Tsin se -ndi a(en( la !n(rebarea b#(rnului "(iind c# r#s)unsul nu )'a(e &i dec( unul sin-ur. 3 N'r'cul $eu s/a sc0i$ba( de cnd a$ !n(lni(/' )e &e$eia -Iail' s)use el cu sinceri(a(e. 4l )'a(e !n%#*a $ul(e lucruri )e un *#ran i-n'ran( ca $ine. Ea $i/a s)us c# nu (rebuie s# $ai 1'c. 7i ('( ea $i/a ar#(a( calea. ?#(rnul !n(reb# &uri's> 3 O &e$eie -Iail' Lai TsinK Un 9dia%'l s(r#in:K 3 Preacins(i( ?unic )r'(es(# Lai Tsin es(e 'r&an# du)# cu(re$ur. Are ' ini$# bun# "i ' %ia*# c0inui(# "i ne/a$ a1u(a( unul )e cel#lal(. 7i c0iar dac# es(e &iica un'r dia%'li s(r#ini a &'s( bun# cu aces( bie( *#ran c0ine+. ?#(rnul se -ndi ' %re$e s'rbindu/"i ceaiul "i )ri%indu/l )e Lai Tsin. 4n cele din ur$# !ncu%iin*# din ca). 3 Cred )'%es(ea (a. 7i !n*ele- c# reu"i(a )lanului (#u de)inde de reali+area lui ra)id#. Sun( -a(a s#/*i !$)ru$u( ' su$# e-al# cu ce ai (u. Ce -aran*ie ne dai c#/*i %ei )l#(i !$)ru$u(ulK Lai Tsin '&(#.

3 Nu a$ nici ' -aran*ie Preacins(i( ?unic. Nu$ai c'n%in-erea c# ' s# reu"esc. ?#(rnul d#du din n'u din ca) a)r'ba('r. 3 Mul*i %in la $ine )en(ru bani "i nu sun( a(( de cins(i*i ca (ine .e Lai Tsin s)use el. 7i )en(ru aceas(a ' s#/*i dau ' "ans#. 2ar !n sc0i$bul riscului )e ln-# )la(a !$)ru$u(ului "i )e ln-# c# %a (rebui s# !$)ru$u*i credi(ului ' su$# e-al# )en(ru ca "i al*ii s# )'a(# bene&icia de sis(e$ ' s# $ai )l#(e"(i as'cia*iei "i cinci )r'cen(e din )r'&i( )n# la su$a de d'u#+eci "i )a(ru de $ii de d'lariL Lai Tsin se )lec# din n'u )lin de res)ec(. 3 Preacins(i( ?unic s)use el s'le$n +iua cnd %'i )l#(i cele cinci )r'cen(e %a &i cea $ai &erici(# din %ia*a $ea. Annie -#sise ' c#$#ru*# "i ' in%i(ase )e Francie s# s(ea cu ea dar Francie )re&era n'ua ei %ia*# )e s(r#+i. Fiul cel $ic se 1uca cu )rie(enii iar Francie era sin-ur#. F#cu cura( !n c'lib# $#(ur# )'deaua "i se duse s# aduc# a)#. A)'i se !n(inse !n culcu"ul ei brusc 'b'si(#. 2ar )r'ble$a )e care re&u+a s/' )ri%easc# !n &a*# nu %'ia s# dis)ar# a"a c# se ridic# din n'u. Se ui(# la c'"ul de )ai al lui Lai Tsin r#$as !n(r/un c'l*. 7(ia c# ac'l' se a&l# ('a(e bunurile lui lu$e"(i "i brusc a)rins# de curi'+i(a(e se duse la )aner "i/l desc0ise. C'$'rile lui erau )u*ine> ' )erec0e de be*i"'are de &ilde" (i(lul de )r')rie(a(e al (erenului din ,'n- .'n- ' cu(ie lun-# de le$n "i ' &'('-ra&ie se)ia &'ar(e u+a(# a unei &e(e &ru$'ase !n 0aine c0ine+e"(i. Fa(a s(#(ea )e un scaun cu un e%an(ai !n $n# "i Francie ' )ri%i $ul(# %re$e. A%ea aceia"i 'c0i $i-dala*i de cul'are !nc0is# ca "i Lai Tsin "i aceea"i &a*# '%al# "i Francie !"i d#du sea$a c# (rebuia s# &ie s'ra lui. Lu# a)'i cu(ia de le$n. A%ea %re' RS de cen(i$e(ri lun-i$e "i un ca)ac curba(. E+i(#8 "(ia c# n/ar &i (rebui( dar nu )u(ea re+is(a. 2esc0ise cu(ia "i )ri%i !n#un(ru. Pe &undul ei se a&la ' c'ad# !$)le(i(# $#(#s'as# "i nea-r# )rins# cu un &ir )ur)uriu. 3 C'ada a &'s( a sur'rii $ele s)use Lai Tsin din u"# "i Francie (res#ri %in'%a(#. S)use r'"ind> 3 N/a$ %ru( s# &iu indiscre(#. Nu "(iu ce $i/a %eni(. El ridic# din u$eri. 3 Une'ri curi'+i(a(ea e $ai )u(ernic# dec( bunul/si$* "i )'li(e*ea. Cu(ia e ' 9)ern# cu c'$'ri:. N'i c0ine+ii s#raci ne *ine$ bunurile de %al'are "i banii !n ea. O )une$ sub ca) n'a)(ea ca )e ' )ern# ca ni$eni s# n/' )'a(# &ura. Cu (ris(e*e ad#u-#> A$ )#s(ra( c'ada sur'rii $ele ca s#/$i a$in(easc# de ea. Era (n#r# "i &ru$'as# "i )rea )lin# de %ia*#. Ma$a ' cer(a s)unnd c# ' &a(# a(( de +-'$'('as# ' s# a(ra-# $nia +eil'r. 7i a a%u( dre)(a(e )en(ru c# +eii au 0'(#r( s/' ia de la n'i. Puse cu -ri1# cu(ia la l'c !n )aner iar Francie 'bser%# c# nu $ai a%ea le-#(ura cu bani. 3 Nu/*i &ace -ri1i !i s)use el de )arc# i/ar &i ci(i( -ndurile. M/a$ dus la cel $ai cins(i( P#rin(e c0ine+ i/a$ ar#(a( cele d'u#s)re+ece $ii de d'lari "i i/a$ s)us c# %reau s# de%in ne-us('r s# i$)'r( lucruri din C0ina. A !n*eles c# 'ca+ia e bun# "i a &'s( de ac'rd s#/$i !$)ru$u(e !nc# d'u#s)re+ece $ii de d'lari din credi(. Nu$erele sun( de bun au-ur d'u# )erec0i a c(e d'i de "ase. Ea !i +$bi !ncn(a(# "i Lai Tsin ad#u-#> 3 4nc# nu sun( un '$ b'-a( )en(ru c# banii sun( !$)ru$u(a*i. 7i nu sun( !nc# un '$ de succes )en(ru c# banii n/au &'s( c"(i-a*i )rin $unc# ci %in din(r/un 1'c de n'r'c. 2ar da('ri(# !n*ele)ciunii (ale Francie a+i a$ de%eni( un '$ res)ec(a(. Oc0ii lui $i-dala*i erau )lini de blnde*e cnd se a*in(ir# asu)ra ei. S)use> 3 Cnd (e/a$ %#+u( (e/a$ recun'scu(. Erai ca un su&le( )ierdu( cu$ a$ &'s( "i eu. Acu$ ne (rans&'r$#$ s'ar(a !n n'r'c. 2e a+i nu $ai sun( Lai Tsin *#ranul "i 1uc#('rul. Sun( Lai Tsin ne-us('rul.

Lai Tsin se a)uc# i$edia( de $unc#. A&l# ce %ase %eneau din Orien( "i/"i (ele-ra&ie c'$en+ile c#(re aces(ea la NeI D'rE Sea((le "i L's An-eles. 4nc0irie un $ic de)'+i( !n )'r( care nu &usese a(ins de cu(re$ur )en(ru a/"i de)'+i(a bunurile cnd a%eau s# s'seasc# "i a(rn# ' '-lind# deasu)ra in(r#rii )en(ru a alun-a s)iri(ele rele "i a/"i a)#ra &un-/s0ui/ul cel bun s)iri(ul &a%'rabil al l'cului. 4nc0irie ' )arcel# de (eren !n C0ina('In d'ar un c'l*i"'r $ic la !n(re(#ierea a d'u# alei dar cele d'u# dru$uri se d'%edir# &a%'rabile a&acerii lui )en(ru c# $ul(# lu$e (recea )e ac'l'. 4n c(e%a s#)(#$ni c'ns(rui un $a-a+in din le$n "i deasu)ra u"ii )ic(a cu li(ere c0ine+e"(i nu$ele Fa%'urable Tradin- C'$)any. La &eres(re a(rn# )er-a$en(e lun-i r'"ii cu cu%in(e c0ine+e"(i> 9=ia*# Lun-#: 9Succes: 9Fericire: "i 9Pie(a(e Filial#: iar deasu)ra u"ii )use un se$n care in%i(a 9Cele Cinci ?ucurii: s# binecu%n(e+e l'cul. Cele Cinci ?ucurii erau> ' %ia*# lun-# b'-#*ii un su&le( !$)#ca( un (ru) s#n#('s "i dra-'s(ea )en(ru %ir(u(e. G#si un (n#r care s# ser%easc# clien*ii iar )')ula*ia c0ine+easc# se -r#bi s# %in# s# cu$)ere de la Lai Tsin $ir'denii ciu)erci usca(e ra*# c'nser%a(# -0i$bir "i ulei de susan. Cu$)#rau c#rbuni )en(ru s'be "i s'be n'i !n care s# ard# c#rbunii cu$)#rau %ase )en(ru -#(i( )e care s# le )un# )e s'be "i b'luri !n care s# )un# $ncarea. 4n c(e%a s#)(#$ni (rebui s#/"i $#reasc# $a-a+inul "i )e $#sur# ce %ia*a re%enea la n'r$al clien*ii se !n('rceau la el ca s# cu$)ere a"(ernu(uri )ara%ane din 0r(ie de 're+ ceainice )#(uri "i )an('&i. 4n d'u# luni $ai desc0ise !nc# un $a-a+in "i !nc0irie !nc# ' $a-a+ie de unde 'a$enii )u(eau cu$)#ra lucruri $ai %'lu$in'ase> $ese dula)uri $a"ini de cusu( "i scaune. A%ea $ald#re de 1ac0e(e de $#(ase br'da(# "i de 0aine "i )an(al'ni ne-ri de c''lie 5 ('(ul "i 'rice se )u(ea cu$)#ra de la c'$)ania lui Lai Tsin Fa%'urable Tradin-. Annie "i Francie se $u(ar# !n(r/un a)ar(a$en( $ic re$'bila( !n -rab# )e .earny S(ree( "i Lai Tsin !"i lu# ' ca$er# al#(uri de ele. Francie !nce)u s#/l !n%e*e )e Fiul cel $ic s# %'rbeasc# en-le+e"(e "i/l a1u(a "i )e Lai Tsin cu scrisul "i ci(i(ul. Era slab# "i )alid# iar Lai Tsin "(ia c# e dis)era(# dar n/' )u(ea &ace de rs %'rbind el )ri$ul des)re )r'ble$a ei. Trebuia s# a"(e)(e ca ea s/' )'$eneasc# !n(i. A&lar# c# ('a(e re-is(rele 'ra"ului &useser# arse as(&el c# $ii de c0ine+i se re)e+ir# s# s)un# c# erau a$ericani )rin na"(ere. Lai Tsin se duse cu ceilal*i ca s#/"i )ri$easc# ac(ele. N'r'cul !i +$bea> da('ri(# cu(re$urului de%eni ce(#*ean a$erican. Ti$)ul (recea "i Annie (rebuia s# &ac# ce%a. Era 'bi"nui(# s# &ie 'cu)a(# a%ea banii )e care i/i d#duse (a(#l ei "i/i s)use lui Francie> 3 Nu $# )rice) dec( s# -#(esc "i s# a$ -ri1# de cine%a. O s# desc0id ' )ensiune. Mai sun( !nc# $ul*i 'a$eni &#r# cas# "i ar &i &erici*i s# aib# un l'c cura( "i bun unde s# l'cuiasc# "i ' $as# ci%ili+a(# seara. A$ bani "i ' s#/l r'- )e Lai Tsin s#/$i -#seasc# un l'c. Pes(e c(e%a +ile Lai Tsin se !n('arse "i/i s)use c# au+ise de un (eren bun ln-# Uni'n SCuare )e care se $ai a&lau !nc# ruinele unei cl#diri. Funda*ia era bun# iar el !i )u(ea &ace r's( de credi( de $a(erialele "i &'r*a de $unc# necesare. Francie le ur$#rea &#r# %la-# %ie*ile 'cu)a(e. Se )#rea c# "ansa le +$bea (u(ur'r !n a&ar# de ea "i de secre(ul ei !n-r'+i('r. CAPITOLUL AP J's0. Nu$ele &#cea s#/i %ibre+e ('( (ru)ul "i/"i a)#s# $inile )e )n(ecele care se r'(un1ea !n(runa. Se duse s# se )ri%easc# !n '-linda !nal(# )e care Annie ' ins(alase !n d'r$i('rul )e care/l 'cu)au !$)reun# !n('rcndu/se !n-ri1'ra(# )e ('a(e )#r*ile. Nu era nici ' !nd'ial# c# (alia i se !n-r'"a dar nu era !nc# a(( de $are !nc( s# nu se )'a(# ascunde sub 0aina ei lun-# c0ine+easc#. Secre(ul ei era !n si-uran*#. Se ui(# ne&erici(# la i$a-inea sa. P#rul bl'nd era )rins la s)a(e !n(r/un c'c &a*a !n &'r$# de ini$# )#rea cenu"ie "i (ras# iar !n 1urul -urii "i 'c0il'r a%ea riduri adnci. Se -ndi la &a(a care

&usese !n ur$# cu c(e%a luni !n r'c0ia s(r#luci('r de alb# cu (iara de dia$an(e "i se ui(# din n'u la aceea"i &a(# de AP ani acu$ ' bia(# &#)(ur# cenu"ie !n(r/' (unic# c0ine+easc# "i )an(al'ni ne-ri. A)ar*inea unei al(e lu$i. Se !n('arse 'b'si(# la &ereas(r# )ri%ind a&ar# la ac(i%i(a(ea &ebril#. =ec0iul C0ina('In &usese un -0e((' !n(uneca( "i )lin de secre(e un in&ern de c'ci'abe )line de "'b'lani in&es(a( de ('a(e cri$ele )'sibile> &e(e dec#+u(e &e(e/scla%e (ri)'uri "i a(eliere unde se $uncea la ne-ru l'caluri unde se &u$a ')iu$ "i )es(e ('a(e aces(ea %i'len*a sn-er'as# a bandel'r ri%ale care/l c'nduceau. Edilii 'ra"ului %'iser# s# c'ns(ruiasc# un n'u C0ina('In ln-# ,un(ers P'in( dar c0ine+ii !i i-n'raser# "i !l rec'ns(ruiau &ebril e;ac( unde &usese !n('(deauna. Nu$ai c# de da(a aceas(a cl#dirile erau !n s(il (radi*i'nal c0ine+esc cu c#)ri'ri scul)(a*i "i cu )ara%ane dan(ela(e la &eres(re )ic(a(e !n )ur)uriu %erde "i auriu. Casele a%eau ac')eri"uri cu 'lane %er+i c'rni"e arcui(e "i lei/-ardieni de/' )ar(e "i de al(a a u"il'r l#cui(e !n r'"u. S(r#+ile $ir'seau a (#$ie "i $ir'denii "i r#sunau de +-'$'(ul &er#s(raiel'r "i al ci'canel'r. Cl#dirile n'i se !n#l*au a)r'a)e )es(e n'a)(e )en(ru c# $unci('rii lucrau &#r# !nce(are ca s#/"i re)are casele dis(ruse de cu(re$ur. Francie se -ndi la Annie !n Uni'n SCuare su)ra%e-0ind c'ns(ruc*ia n'ii ei )ensiuni "i &#r# !nd'ial# sc'*ndu/i din $in*i )e $unci('ri. Annie (r#ise !n $i1l'cul unei c'$)anii de c'ns(ruc*ii ('a(# %ia*a ei "(ia ce !nsea$n# "i le/' s)usese "i c'ns(ruc('ril'r. Francie &usese cu ea 'da(# cnd !i -#sise )e $unci('ri (r#-nd c0iulul bnd bere "i &u$nd. Se ui(aser# ca )r'"(ii la buc#*ica aceea de &e$eie care le s)unea )#rerea ei sincer# des)re ei a$in(indu/le c# banii "i (i$)ul ei le risi)eau ei ac'l' cerndu/le s# (reac# la (reab# c# al(&el %edeau ei. Cu )ri%iri uci-a"e "i cu $'r$#ieli se !n('rseser# la lucru dar "(iau c# Annie era )e c( de ascu*i(# la li$b# )e a(( de drea)(# "i c# un $unci('r 0arnic -#sea !n('(deauna ' )ri$# &ru$u"ic# !n )licul cu salariu la s&r"i( de s#)(#$n#. Cu c(e%a +ile !n ur$# du)# ce se )usese ac')eri"ul Annie d#duse ' )e(recere. Pusese $ese lun-i )e c#)ri'ri ac')eri(e cu &e*e de $as# albe "i a)re(a(e )en(ru c# "i !n $i1l'cul )ra&ului "i ci$en(ului lui Annie !i )l#cea ca lucrurile s# ara(e dr#-u*. In%i(ase $unci('rii cu &a$iliile l'r "i le d#duse bere "i $ncare din bel"u- iar ei ridicaser# )a0arele !n cins(ea ei r+nd cnd recun'scuser# c# e un )a(r'n bun c0iar dac# e &e$eie. La rndul lui Lai Tsin $uncea $ai $ul(e 're dec( cre+use Francie c# e;is(# !n(r/' +i dar cu ('a(e aces(ea ('( !"i $ai -#sea (i$) s#/"i &ac# lec*iile )e care i le d#dea ea. Se cu&unda cu a%idi(a(e !n c#r*ile cu )'%e"(i )en(ru c')ii ci(ind cu %'ce (are &iecare cu%n( n'u ur$#rind a(en( cu de-e(ul li(er# cu li(er#. 4"i c')ia c'n"(iinci's lec*iile !n caie(ul )e care/l )ur(a )es(e ('( cu el. Abs'rbea ca un bure(e ('( ce/l !n%#*a ea "i era a(( de d'ri('r s# !n%e*e !nc( Francie a)r'a)e c# a%ea di&icul(#*i s# *in# )asul. Lai Tsin 0'(#rse c# se cu%enea ca Fiul cel $ic P0ili) C0en s# &ie crescu( !n(r/' &a$ilie de c0ine+i. 9Trebuie s# &ie )recu$ ceilal*i c')ii c0ine+i "i s# !n%e*e 'biceiurile l'r. Cnd %a &i $ai $are "i $ai !n*ele)( ' s# !n%e*e "i 'biceiurile 'cciden(ale dar acu$ (rebuie s#/"i !n*elea-# $'"(enirea: s)usese el. 4n &elul aces(a lui Francie nu/i $ai r#$#seser# dec( a$in(irile (ris(e din (recu( "i (ea$a de %ii('r. 7i era a(( de ru"ina(# !nc( nu !ndr#+nea s# le s)un# nici $#car lui Lai Tsin sau lui Annie des)re c')il. Cine%a b#(u la u"# "i ea se re)e+i s# desc0id#. Un b#ie*el ' )ri%i scur( !i !ndes# ' buca(# de 0r(ie !n $n# "i ' lu# la -'an# !n 1's )e sc#ri. Se ui(# du)# el ului(# a)'i !nc0ise u"a "i )ri%i )e(icul $'('('li( de 0r(ie. Ci(i> 2ac# $# $ai iube"(i %in' )e aleea Gai Pa' desear# la 'ra n'u#. Era se$na( J's0. Francie )#li "i ini$a !nce)u s# i se +ba(# !n )ie)(. 4"i s)use c# nu )u(ea &i ade%#ra( c# era ' -lu$# crud#. 2ar ni$eni nu "(ia de J's0 d'ar Lai Tsin "i Annie iar ei nu s/ar &i 1uca( as(&el cu

ea. Si$*i ' -reu(a(e !n bur(# "i !"i a)#s# )al$ele )e )n(ec si$*ind c')ilul )en(ru )ri$a 'ar#. P'a(e c# era un se$n "i J's0 era ('(u"i !n %ia*#. 2ac# $# $ai iube"(i s)unea bile(ul. S)eria(# se ui(# la 0r(ie d'rindu/"i s# &i &'s( "i ceilal*i ac'l' dar Lai Tsin era la $unc# "i Annie a%ea ' !n(lnire cu ar0i(ec*ii "i nu se !n('rcea dec( (r+iu. Se !n%r(ea )rin ca$er# s)unndu/"i c# n/' s# se duc# a)'i se -ndi la J's0 +#cnd )rin(re ruine "i/"i s)use c# )'a(e ('(u"i nu era $'r(. 7i/"i d#du sea$a c# (rebuia s# se duc#. L#s# un bile( s)unndu/i lui Annie unde )lecase a)'i !"i cr'i dru$ )e s(r#du*ele l#(uralnice c#u(nd aleea Gai Pa'. O -#si 5 ' &und#(ur# !n(unec'as# "i )#r#si(#. Era be+n# cu e;ce)*ia unei ra+e )alide de lu$in# a)r'a)e de ca)#( "i Francie e+i(# s)eria(#. Ar &i %ru( s# se !n('arc# "i s# &u-# dar bile(ul era ca ' $'$eal# c0e$nd/' !nain(e. P'rni a-i(a(# )e alee *inndu/se de +idurile )r#bu"i(e "i )ri%ind ('( (i$)ul !n ur$#. 2easu)ra unei u"i ac')eri(e cu ' )erdea ardea ' lu$in# )alid# "i e+i(# din n'u. 7(ia c# ar &i (rebui( s# se !n('arc# "i s# &u-# dar nu )u(ea. 2ac# $# iube"(i s)unea bile(ul iar dra-'s(ea ' &#cu s# (ra-# )erdeaua "i s# se ui(e !n#un(ru. Ca$era !n-0esui(# era lu$ina(# de ' la$)# cu -a+. R#suna de clinc0e(ul )iesel'r de $a0/ 1'n-- "i de s(ri-#(ele 1uc#('ril'r8 (r#snea a (u(un )ara&in# ')iu$ "i sud'are. C0ine+ii de la $esele de 1'c se !n('arser# s# se ui(e la ea $'r$#ind &uri'"i iar ea se li)i (i$id# de un )ere(e. La ' (e1-0ea din s(n-a !nc#)erii un b#rba( ser%ea %in de 're+ !n )a0are !n &'r$# de (i-%#. 4i &#cu se$n "i s)use re)ede> 3 =in' cu $ine $issee. Re)ede. Pe aici. 4l ur$# )rin(r/' al(# u"# ac')eri(# cu )erdea !$)le(icindu/se !n ur$a lui )rin(r/un labirin( de c'rid'are !n ruin# )n# a1unser# !n(r/' c#$#ru*# )#(ra(#. Nu$ai 1u$#(a(e din +iduri $ai erau !n )ici'are ac')eri" nu $ai e;is(a "i luna s(r#lucea din s)a(ele n'ril'r decu)nd silue(ele u"ii "i &eres(rel'r. Francie !"i d#du sea$a c# -0idul ei dis)#ruse "i era sin-ur#. O (recu un &i'r de (ea$# "i se ui(# !n 1ur. Pu(ea dis(in-e d'ar ' &'r$# !n $i1l'cul !nc#)erii 5 un scaun. Iar )e el s(#(ea cine%a. Sn-ele !i )ulsa !n urec0i iar ini$a !i b#(ea s#/l s)ar-# )ie)(ul. 3 J's0K "')(i ea. 3 M/a$ -ndi( eu c# n/' s# )'*i s(a de)ar(e de el s)use ' %'ce &a$iliar#. O la$)# i se a)rinse !n 'c0i 'rbind/' "i !n*e)eni. Nu era %'cea lui J's0 ci a lui Sa$$y M'rris. 3 Ai eu sun( s)use Sa$$y M'rris ridicnd lan(erna ca ea s#/i )'a(# %edea &a*a. Francie se 0'lb# !n-r'+i(# la el. C#+use !n ca)cana lui. 3 2eci (u ai scris bile(ul "')(i ea. 3 Ei si-ur c# eu. J's0 nu $ai )'aO s# scrie %e+i (u. A"a c# $i/a$ +is s#/*i s)un i' c# ('( (e $ai iube"(e. Oc0ii lui !n(uneca*i ' s&redeleau ca !n('(deauna "i/i +$bi (riu$&#('r. Ridic# la$)a ca s# lu$ine+e scaunul. Pe aces(a s(#(ea un b#rba( bl'nd. Francie si$*i c# le"in#8 "(ia c# nu )u(ea &i ade%#ra(. 4l %#+use )e J's0 $urind. Se !n('rsese din $'r$n( s/' cau(eK Sa$$y ' )rinse de bra*e. I le r#suci la s)a(e "i ' (r! )n# la scaun. 3 Ui(#/(e la el Francie !i s)use s#lba(ic. Ui(#/(e la iubi(ul (#u. =e+i ce &ru$'s e acu$K A)'i ridic# lan(erna as(&el !nc( lu$ina s# cad# )e &a*a b#rba(ului. Nu$ai c# nu $ai a%ea ' &a*# 5 era d'ar ' buca(# in&'r$# de carne r'"u/alb#s(ruie. Pl#-i su)urnde se !n(indeau !n 1urul r#nil'r -ura era ' -ri$as# -r'(esc# iar 'c0ii &#r# e;)resie erau !ndre)(a*i !n sus. Francie *i)# de -r'a+# iar Sa$$y !i r#suci "i $ai (are bra*ele. O (rase $ai a)r'a)e de $'ns(rul de )e scaun. 3 ,aide Francie s#ru(#/l de ce nu/l s#ru*iK 4n de&ini(i% (u i/ai &#cu( ('a(e as(ea.

Ea *i)# din n'u un *i)#( ascu*i( !n&i'r#('r. Ter'area !i d#du )u(eri "i se r#suci din s(rns'area lui Sa$$y. Cu ' !n1ur#(ur# el l#s# s#/i cad# lan(erna iar lu$ina )l)i "i se s(inse l#sndu/i !n !n(uneric. 4n1ur# din n'u cnd Francie se re)e+i c#(re cadrul )u*in $ai lu$in's al u"ii. A)'i ie"i )e alee aler-nd dis)era(#. 4l au+ea %enind !n ur$a ei8 a)r')iindu/se din ce !n ce $ai $ul(. =edea ' lu$in# ac'l' unde aleea d#dea !n s(rad# "i iu*i )asul. A)'i brusc se !$)iedic#. El )use $na )e ea. Si$*ea cu$ $ir'sea a sud'are !i au+ea r#su&larea 0ri(# "i/i si$*ea $inile )e -(. Ca )rin cea*# au+i +-'$'( de )a"i )e cine%a *i)nd a)'i nu/"i $ai a$in(i de ni$ic. Lai Tsin !i lu# )ulsul lui Francie8 !i &rec# $inile !n-0e*a(e !i d#du )#rul la ' )ar(e din 'c0i. ='ia s/' %ad# desc0i+nd 'c0ii. Se ru-a !n (#cere (u(ur'r +eil'r s/' a1u(e8 era )rie(ena lui s)ri1inul lui &iica lui iubirea lui "i ('a(# a%erea lui cea n'u# nu !nse$na ni$ic &#r# ea. Iar cnd !n cele din ur$# Francie desc0ise 'c0ii ' )ur(# !n bra*e )n# la ' (r#sur# "i ' duse acas#. Annie a)r'a)e c# le"in# cnd !i %#+u. 4i $ul*u$i lui 2u$ne+eu c# Francie a%usese $#car a((a $in(e !nc( s#/i lase bile(ul ca Lai Tsin s# "(ie unde s/' -#seasc#. 2ar cnd ' %#+u cenu"ie la &a*# (re$urnd ca &run+a "i inca)abil# s# %'rbeasc# "(iu c# se !n($)lase ce%a cu$)li(. 3 N/au $uri( "')(i Francie. I/a$ %#+u( )e a$nd'i )e Sa$$y "i )e J's0. O Annie e )rea !n-r'+i('r s#/$i a$in(esc &a*a lui era a(( de 0id'as# )ierise ('a(# &ru$use*ea "i bun#(a(ea. Sa$$y $/a &'r*a( s# $# ui(L a%ea un cu*i(L Annie !"i duse $na la ini$# !n (i$) ce (ea$a &#cea l'c s)eran*ei. 3 2'ar nu %rei s# s)ui c# J's0 (r#ie"(e@ 3 Unde i/ai %#+u(K !n(reb# Lai Tsin lini"(i(. 3 La l'calul unde se &u$ea+# ')iu$ )e aleea Gai Pa'. ?ile(ul !$i cerea s# $# duc ac'l'L dac#/l $ai iubesc )e J's0 a"a s)unea. 2es&#cu )al$a "i Annie lu# bile(ul $'('('li( ci(ind $esa1ul. 3 Qs(a nu/i scrisul lui J's0 s)use Annie. P'( s# 1ur as(a. Trebuie s# &ie al lui Sa$$y M'rris cu$ s)une Francie. Lai Tsin se -ndi la bile(ul "i $esa1ul care )#reau s# %in# de dinc'l' de $'r$n( "i/"i d#du sea$a c# Francie era !nc# !n )ri$e1die. Cnd $ai (r+iu Lai Tsin se !n('arse )e alee s(r#+ile )e 1u$#(a(e d#r$a(e din C0ina('In erau )us(ii "i lini"(i(e. Cun'"(ea l'cul era un ad#)'s( n'('riu al ('n-/uril'r %ec0ile s'cie(#*i secre(e c0ine+e"(i care c'nduceau lu$ea )r's(i(u*iei a 1'curil'r de n'r'c a ')iu$ului "i a %i'len*ei. 4"i !$)#r*iser# 'ra"ul !n (eri('rii iar r#+b'aiele l'r erau )'%e"(i sn-er'ase !n ur$a c#r'ra r#$neau $ul*i $'r*i. Se s(recur# !n (#cere c#(re dra de lu$in# din ca)#(ul aleii d#du la ' )ar(e )erdeaua "i in(r#. Ni$eni nu/l lu# !n sea$# !n $i1l'cul +-'$'(ului "i !n(unericului. Prin(r/' )erdea de &u$ "i de ')iu$ la$)a lu$ina )iesele de $a0/1'n-- s(iclele cu %in de 're+ "i )i)ele )en(ru ')iu$. ?#rba(ul de la bar era (n#r "i a%ea ' &a*# as)r# iar 'c0ii !i 1ucau !n ca) cnd Lai Tsin !l !n(reb# des)re -Iail' cei d'i albi care &useser# ac'l' $ai de%re$e. 3 Nu "(iu des)re ce %'rbe"(i. Ridic# din u$eri dar Lai Tsin !"i d#du sea$a du)# )ur(area a-i(a(# c# "(ia )er&ec(. 3 C( *i/au da(K !n(reb# sc'*nd c*i%a d'lari din bu+unar "i l#sndu/i la %edere. ?#rba(ul e+i(# "i Lai Tsin !$)inse ' bancn'(# de +ece d'lari )es(e (e1-0eaua de le$n. 3 Mi/au da( GH s)use '$ul !n(in+nd ' $n# lac'$# du)# bani. Lai Tsin $ai &lu(ur# ' bancn'(# !n &a*a lui s)unndu/i> 3 Cnd !$i s)ui ('( ce "(ii. ?#rba(ul ridic# din u$eri.

3 A %eni( un b#rba(. Era (n#r cu 'c0i "i )#r ne-ru scund "i la( !n u$eri. Mi/a s)us c# %rea un l'c secre( unde s# se !n(lneasc# cu ' &e$eie -Iail' ne%as(a al(cui%a. Rn1i ar#(ndu/"i din*ii )#(a*i. Ridicndu/"i c#$a"a !i ar#(# lui Lai Tsin cu*i(ul de la bru> 3 2ac# ar &i &'s( ' c0ine+'aic# "(ii ce i s/ar &i !n($)la( se l#ud# el $n-ind la$a s(r#luci('are. 3 2eciK !l !nde$n# Lai Tsin. 3 A"a c# i/a$ ar#(a( un l'c !n(re ruine "i el $i/a s)us c# &e$eia %enea la 'ra n'u# "i c# (rebuia s/' duc ac'l' "i s/' las sin-ur#. Ni$ic $ai $ul( ni$ic $ai )u*in. 4n(inse $na du)# ceilal*i +ece d'lari dar Lai Tsin s)use> 3 4n(i !$i ar#*i l'cul. Oc0ii b#rba(ului scli)ir# )ericul's dar se !n('arse lu# lan(erna "i $'r$#ind !l c'nduse c#(re u"a d'snic# )rin c'rid'arele !n ruin# )n# la l'cul cu )ricina. Acu$ nu $ai era ne%'ie de lan(ern# luna )lin# urcase )e cer "i la lu$ina ei Lai Tsin %#+u c# !nc#)erea era -'al#. ?#rba(ul b#-# !n bu+unar banii "i dis)#ru )e unde %enise. 4n $i1l'cul ca$erei s(#(ea un scaun r#s(urna(. Lai Tsin se duse "i/l ridic#. Sub el era ce%a "i el ridic# 'biec(ul. Era ' )eruc# bl'nd# iar ln-# ea era ' 9$asc# a dia%'lului: c0ine+easc# de &elul cel'r care se &'l'seau la )r'cesiuni "i &es(i%aluri nu$ai c# aceas(a &usese $'di&ica(# ca s# )ar# "i $ai 0id'as#. Lu$ina lunii sc'(ea !n e%iden*# r#nile r'"ii )urulen(e -ura sc0i$'n'si(# "i 'c0ii -'i care erau d'ar %')si*i dar !"i )u(ea da u"'r sea$a cu$ !n se$i!n(uneric "i sub i$)eriul s)ai$ei ar &i )u(u( )#rea reali "i !ns)#i$n(#('ri. Re&lec(# adnc ('( dru$ul la !n('arcere. Un '$ ca Sa$$y 0'(#r( s#/"i ur$#reasc# )rada nu )u(ea &i )rea de)ar(e. S(#(ea )r'babil )rin a)r')iere de unde ' )u(ea ur$#ri a"(e)(nd un $'$en( )rielnic. Iar ' -Iail' !n C0ina('In nu era )rea -reu de -#si(. Cr'indu/"i dru$ )rin labirin(ul de alei ie"i !n(r/' s(rad# $ai lar-# ln-# casa Preacins(i(ului P#rin(e. ?#(u la u"# "i a"(e)(#. Nici un r#s)uns. Lu# ' $n# de )ie(ri" "i ' arunc# !n &ereas(r#. Aceas(a se desc0ise i$edia( "i ' %'ce !n&uria(# e;cla$#> 3 Cine (ulbur# s'$nul cel'r binecu%n(a*iK Se d#du un )as !na)'i "i !n&run(# )ri%irea &uri'as# a b#(rnului. 6eas(a lui c0eal# s(r#lucea !n lu$ina lunii. 4i s)use> 3 Preacins(i(e P#rin(e es(e .e Lai Tsin. Trebuie s#/*i %'rbesc. 4l au+i )e b#(rn $'r$#ind su)#ra( a)'i ca)ul dis)#ru de la &ereas(r# "i c(e%a $'$en(e $ai (r+iu u"a se desc0ise d'ar c( s# se )'a(# s(recura !n#un(ru. ?#(rnul !"i !n&#"ur# c0i$'n'ul )e (ru) ca s# se a)ere de &ri- "i s)use> 3 Ai da( &ali$en( .e Lai TsinK Pen(ru as(a $# (re+e"(i ia ' ase$enea 'r#K Lai Tsin cl#(in# din ca). 3 Nu Preacins(i(e ?unic. A&acerile $ele $er- bine. Es(e ce%a $ai c'$)lica( dec( a&acerile. ?#(rnul !l ascul(# cu a(en*ie a)'i s)use> 3 Nu e bine s# (e a$es(eci cu -Iail'. Mai ales s# ai ' c'ncubin# -Iail'. Nu ai a%u( d'%adaK Las# &a(a cu ai ei "i -#se"(e/*i ' c0ine+'aic#. C0iar eu a$ ' %eri"'ar# de %rs(# )'(ri%i(# cu care s/ar )u(ea aran1a ' c#s#('rie. 2e"i e )u*in $ai %rs(nic# )#rin*ii ei ar &i &'ar(e -ener'"i cu un %ii('r s'* "i ar )u(ea s#/*i &ie de $are &'l's !n a&aceri. Lai Tsin e;)lic# r#bd#('r> 3 Nu $# !n*ele-i. Fa(a nu e c'ncubina $ea. E (n#r# un c')il. 2e"i a a%u( neca+uri "i dureri $ari $/a a1u(a(. Mi/a adus n'r'c "i e da('ria $ea s/' a1u(. 3 Nu e nici'da(# da('ria unui c0ine+ s# a1u(e ' &e$eie -Iail'.

?#(rnul %'rbi su)#ra( iar Lai Tsin '&(#. Nu a%ea s# &ie u"'r s#/l c'n%in-# s# &ac# ce/i cerea. 2#du din ca). 3 E ade%#ra( Preacins(i(e ?unic. 2ar nu e la &el de ade%#ra( c# (rebuie s#/i r#s)l#(i$ )e cei care au re%#rsa( asu)ra n'as(r# binecu%n(#riK Iar ceea ce cer e &'ar(e )u*in. Nu$ai a1u('rul (#u !n a -#si un b#rba(. Cu %'ce 1'as# "i cu ('n cal$ )leda ' 1u$#(a(e de 'r# )n# cnd b#(rnul b'$b#nind &u de ac'rd. 3 E"(i un '$ bun Lai Tsin s)use !n cele din ur$#. Pes(e ('( se %'rbe"(e des)re )#c#('asa (a ('%#r#"ie cu &a(a dar du)# cu$ s)ui (u ea e ne%in'%a(#. O s# &ac ce/$i ceri. =in' $ine sear# aici la 'ra "a)(e "i ' s# ai r#s)unsul. ?#(rnul cun'"(ea )e ('a(# lu$ea "i era a$es(eca( !n ('( ce se )e(recea !n C0ina('In iar Lai Tsin "(ia c# a%ea s# se *in# de cu%n(. Se !n('arse !n -rab# acas# $ul*u$i(. 2e"i $i1iser# +'rii "i el nu d'r$ise del'c se si$*ea )lin de ener-ie iar )asul !i era u"'r cnd urc# sc#rile !n &u-#. Annie !l a"(e)(a. 3 S(# !n(ins# ac'l' )ri%ind !n -'l !i s)use ea !n-ri1'ra(#. 7i e rece ca -0ea*a de"i a$ !n%eli(/' !n ('a(e )#(urile. Lai Tsin se duse s# se ui(e la ea. O c0e$# )e nu$e ' lu# de $n# dar ea nu r#s)unse iar el se !n-ri1'r# )en(ru c# "(ia c# e !n s(are de "'c. 3 O s# aduc d'c('rul s)use el )lecnd !n -rab#. Se !n('arse )es(e un s&er( de 'r# !ns'*i( de un c0ine+ cu u$eri la*i care ducea ' -ean(# nea-r#. 4n (i$) ce Annie )ri%ea ului(# !n l'c s#/i ascul(e ini$a "i s#/i ia (e$)era(ura d'c('rul c0ine+ !i lu# )ulsul !n ('a(e cele GR de )unc(e du)# care )use dia-n's(icul. 3 E !n s(are de "'c c'n&ir$# el scriind ' re*e(# )e care Lai Tsin (rebuia s/' duc# la &ar$acie. Trebuie s# bea )'*iunea as(a de (rei 'ri )e +i. Trebuie s# s(ea la c#ldur# "i s# &ie 0r#ni(# nu$ai cu +ea$# de 're+ d'u# +ile !n(re-i. Nu )'( s# &ac ni$ic !$)'(ri%a &ricii din $in(ea ei dar as(a ' s#/i %indece (ru)ul. Se ui(# &uri's la Lai Tsin !i s)use ce%a !n c0ine+# iar aces(a ridic# din u$eri. 3 2e ce era a"a &uri'sK !n(reb# Annie du)# ce aces(a )lec#. Lai Tsin !i !n(lni )ri%irea "(iind c# (rebuia s#/i s)un# )en(ru c# acu$ se (e$ea ca Francie s# nu &ac# %re' )r's(ie. 3 Mi/a s)us ceea ce "(ia$ de1a. C# Francie ' s# aib# un c')il. Era &uri's )en(ru c# a cre+u( c# eu sun( (a(#l "i nu era de ac'rd. Annie !l )ri%i cu 'c0i -'i "i cu ini$a )lin# de $il# la -ndul c# Francie )ur(ase de una sin-ur# un ase$enea secre(. 4nce(ul cu !nce(ul !n*elese> 3 C')ilul e al lui J's0. 3 A"a es(e. A$ %#+u( cu$ !ncerca s# se ascund#. A$ a"(e)(a( s# %'rbeasc# ea )ri$a )en(ru c# nu %'ia$ s/' &ac s# se ru"ine+e. 2ar acu$ $# (e$ )en(ru ea. P'a(e &ace ce%a )r's(esc. O s# aib# ne%'ie de a1u('rul (#u Annie. Trebuie s/' iei de aici s/' duci din C0ina('In s/' sc'*i din San Francisc' s/' !nde)#r(e+i de ('( ce "(ie "i de cei care ' cun'sc "i/i %'r r#ul. Annie se ui(# s(u)e&ia(# la el 5 %e"(ile des)re c')il ' &#cuser# s# ui(e de ('( dar acu$ !"i aduse a$in(e de Sa$$y. Se 0'lb# "'ca(# la $asca )e care i/' ar#(a Lai Tsin "i d#du din ca) cnd el re)e(# descrierea )e care i/' &#cuse bar$anul. 3 2a Sa$$y (rebuie s# &ie s)use cu a$#r#ciune. Cu$ a )u(u( &ace a"a ce%aK Trebuie s# &ie nebun. 3 E nebun de -el'+ie. 2ra-'s(ea lui )en(ru &ra(ele (#u e a$es(eca(# cu ura &a*# de &e$ei. Nu e ne'bi"nui( ca un b#rba( s# iubeasc# un al( b#rba( dar de 'bicei nu duce la ase$enea %i'len*#.

Annie r'"i )en(ru c# !i %'rbea des)re lucruri de care nu au+ise nici'da(# dec( )'a(e d'ar !n ?iblie. 3 2ar J's0 nu era a"a. 3 As(a a &'s( (ra-edia lui Sa$$y. P'a(e c# dac# J's0 l/ar &i iubi( "i el as(a nu s/ar &i !n($)la(. Acu$ (rebuie s/' duci )e Francie de aici re)e(# el 'b'si(. Nu e bine )en(ru ea s# l'cuiasc# aici. C0ine+il'r nu le )lace. O cred c'ncubina $ea. Cnd ' s# nasc# 'r s# cread# c# e c')ilul $eu. Nu )'( s#/i las s# s)un# a"a ce%a des)re ea. O s# &ie (ra(a(# cu dis)re* "i indi&eren*# "i de ai $ei "i de ai ei. O s# (r#iasc# !n(r/un (#r$ al ni$#nui n/' s# &ie niciuna nici al(a. Iar c')ilul ei %a a%ea aceea"i s'ar(#. 2u/' de aici !nce)e*i ' %ia*# n'u#. ='i sun(e*i &a$ilia $ea ' s# a$ -ri1# de %'i "i ' s# %# (ri$i( bani. A"a e dre)(. Annie si$*i (ris(e*ea din %'cea lui "i !i &u $il# de el )en(ru sin-ur#(a(ea !n care (r#ia )en(ru c# "(ia c( de $ul( ' iubea )e Francie. Cu ('a(e aces(ea si$*ea cu$ ' inund# bucuria -ndindu/se la c')ilul lui J's0. A%ea s/' duc# )e Francie de)ar(e. Mai a%ea !nc# bani )u(eau cu$)#ra ' al(# )ensiune unde%a "i )u(ea c"(i-a des(ul ca s# creasc# c')ilul cu$ se cu%ine. 2e/ abia a"(e)(a s#/i s)un# lui Francie c# !n ciuda dis)er#rii ei c')ilul a%ea s# le aduc# $ul(# bucurie. Lai Tsin ' l#s# "i se duse !n ca$era lui. Era )ri$a ca$er# a lui )e care ' a%usese %re'da(# "i acu$ )en(ru )ri$a 'ar# !nc0idea u"a !n ur$a sa &#r# s# se si$(# &erici(. A)rinse c#)e*elul de (#$ie din s&e"nic !"i des&#cu a"(ernu(ul "i se !n(inse. 4"i )use $inile sub ca) "i re$e$'r# e%eni$en(ele n')*ii. A d'ua +i a%ea s#/l -#seasc# )e Sa$$y M'rris "i "(ia ce a%ea de &#cu(. Iar )es(e c(e%a +ile cnd a%ea s# se si$(# $ai bine Francie a%ea s#/l )#r#seasc#. 4l cu)rinse un sen(i$en( a$ar de sin-ur#(a(e. Se si$*ise a"a de $ul(e 'ri !nain(e nu$ai c# acu$ era $ai r#u. 4"i s)unea c# a(unci cnd e"(i sin-ur nu ai ni$ic "i ni$ic de )ierdu(. 2ar du)# ce ai -us(a( bucuria ('%#r#"iei "i a dra-'s(ei nu era ni$ic $ai cu$)li( dec( s# le )ier+i. Feii &useser# a(( de buni cu el ' %re$e iar acu$ !"i re(r#-eau &a%'rurile. Fac#/se %'ia l'r@ CAPITOLUL AM A d'ua +i la 'ra "a)(e Lai Tsin se duse s#/l %ad# )e Preacins(i(ul P#rin(e "i s# a&le r#s)unsul. ?#(rnul !l )'&(i !n#un(ru "i se a"e+# !n &a*a lui $n-indu/"i barba alb# "i )ri%indu/l s'le$n. Lai Tsin a"(e)(#. Ar &i &'s( li)si( de res)ec( s#/l -r#beasc# )e b#(rn8 a%ea s# %'rbeasc# a(unci cnd !i %a &i %'ia. 3 4nain(e de a/*i s)une ce %rei s# "(ii (rebuie s# (e !n(reb care/*i sun( in(en*iile s)use el !n s&r"i(. 3 E $ai bine s# le *in )en(ru $ine Preacins(i(e ?unic re)lic# Lai Tsin a(en( dar b#(rnul re&u+# s# se lase !n"ela(. 3 Nu s/ar cu%eni s# aduci %i'len*a "i ru"inea !n snul c'$uni(#*ii c0ine+e"(i. 3 Preacins(i(e ?unic %'rbi$ des)re cine%a care es(e $ai %i'len( dec( uci-a"ii )l#(i*i ai ('n-/uril'r un b#rba( care a ucis $ul(e &e$ei "i acu$ u$bl# s# ucid# !nc# unaL 3 Pe c'ncubina (a. Oc0ii b#(rnului erau )lini de dis)re* "i Lai Tsin l#s# ca)ul !n 1's. 2u)# ' lun-# c0ib+uin*# b#(rnul !i s)use ce 0'(#rse> 3 6i/a$ cerce(a( )'%es(ea s)use el cal$. Ce ai s)us des)re c'ncubina (a e ade%#ra(. 2ar $ai "(iu "i c# e din(r/' &a$ilie $are. Pasiunea (a (rebuie s# &ie $are dac# %rei s# 1'ci un 1'c a(( de )ericul's cu )ers'na1e a(( de i$)'r(an(e. Ar &i $ai bine )en(ru n'i ('*i dac# ai l#sa/' )rin(re ai ei. 3 A(unci $ai bine a" ucide/' eu@

Oc0ii lui Lai Tsin erau &uri'"i "i b#(rnul !"i d#du sea$a c# s)unea ade%#rul. Ridic# din s)rncene sur)rins dar d#du din ca) -ndindu/se adnc !nain(e de a r#s)unde> 3 2ac# uci-a"ul ar &i c0ine+ ne/a$ 'cu)a de el !n &elul n's(ru. 2ar dac# 0'(#rrea (a e lua(# a(unci ' s#/*i )ri$e"(i r#s)unsul. 2ar cu ' c'ndi*ie> 'rice s/ar !n($)la cu aces( '$ nu (rebuie s# se "(ie nici'da(# nu/$i %ei s)une nici $ie nici al(cui%a. Nu (rebuie s# e;is(e nici ' "'a)(# care s# sub$ine+e 'n'area c'$uni(#*ii c0ine+e"(i. Lai Tsin se a)lec# !nain(e !n scaunul alunec's. S)use> 3 Preacins(i(e ?unic sun( de ac'rd. A)'i ascul(# ui$i( ce a&lase b#(rnul. Cnd )lec# se !nclin# $ul*u$indu/i dar b#(rnul !i !n('arse s)a(ele s)unnd> 3 ='rbele $i/au ie"i( de1a din $in(e. Nu/$i a$in(esc ni$ic din aceas(# c'n%ersa*ie. Lai Tsin se !ndre)(# !nce( c#(re cas#. Pen(ru )ri$a 'ar# $in(ea nu/i era la a&aceri ci la ce a%ea de &#cu(. Annie !l !n($)in# !n u"#. A%ea $necile su&leca(e "i ca$era s(r#lucea de cur#*enie dar 'c0ii ei c#)rui erau nelini"(i*i. 3 E (rea+# s)use ea a-i(a(#. A lua( )'*iunea "i a b#u( )u*in# +ea$# de 're+. A)'i a$ %'rbi( cu ea des)re c')il. A )lns )e u$#rul $eu a &'s( &'ar(e u"ura(#. A)'i i/a$ s)us c# (rebuie s# )lec#$ dar a cl#(ina( din ca) "i a s)us c# nu (e %a )#r#si. 3 O s# %'rbesc eu cu ea. Francie +#cea !n )a( cu )u$nii s(rn"i. A%ea 'c0ii !nc0i"i dar &a*a nu/i era lini"(i(#8 )#rea s# radie+e !n-ri1'rare. 3 Sa$$y M'rris nu/*i %a $ai &ace nici'da(# r#u. 6i/' )r'$i(e Lai Tsin. M# cre+i FrancieK Ea d#du !nce( din ca) dar 'c0ii !i r#$aser# !nc0i"i. El se a"e+# ln-# ea "i ' lu# de $n#. 3 E %re$ea s# )leci S'r# $ai $ic# s)use el. 2ru$ul %ie*ii (ale (rebuie s# c'n(inue &#r# Lai Tsin. Ca "i Fiul cel $ic P0ili) C0en c')ilul (#u (rebuie s# creasc# )rin(re ai lui !n 'biceiurile l'r "i cun'scndu/"i $'"(enirea. Ea r#$ase ri-id# "i (#cu(# dar el c'n(inu# s# %'rbeasc# )e ('n blnd "i c'n%in-#('r e;)licndu/i c# (rebuie s# se -ndeasc# $ai !n(i la c')il c# Annie a%ea s/' a1u(e c# el a%ea s# aib# !n c'n(inuare -ri1# de ele )en(ru c# %'r &i !n('(deauna &a$ilia lui. 2ar ea (rebuia s# )lece. Ea !"i )use $na lui )e 'bra+. 3 E"(i )rie(enul $eu "')(i. N/' s# (e )#r#sesc nici'da(#. Oc0ii li se !n(lnir# )en(ru ' cli)# lun-# a)'i el s)use> 3 A(unci (rebuie s#/*i s)un ' )'%es(e ca s#/*i !n*ele-i $ai bine r#s)underile. Ascul(#/$# "i ' s# %e+i c# nu ai de ales. Ea se a-#*# de $na lui )ri%indu/l cu !ncredere !nce)u )'%es(ea care/i era !n(i)#ri(# !n su&le(. 3 S'ra $ea Maylin- "i cu $ine ne/a$ n#scu( !n(r/' lu$e a s#r#ciei c')ii ai unei c'ncubine Lilin. Ta(#l n's(ru .e C0un-&en a%ea de1a "ai+eci de ani era c#run( "i crud. S'*ia lui nu$#rul unu $urise du)# ce/i d#ruise cinci &ii iar el se c#s#('rise din n'u re)ede )en(ru c# $ai $ul*i &ii !nse$nau alinare la b#(rne*e. S'*ia nu$#rul d'i era (n#r# "i dr#-u*# dar $ai era "i s(ear)# "i lene"# a"a c# el bles(e$a +iua cnd se !nsurase cu ea. Casa era $urdar# "i se s)unea des)re ea c# &u$a ('a(# +iua ')iu$ "i/"i lua a$an*i (ineri ca s#/"i ba(# 1'c de el de"i ' b#(ea !n &iecare sear# ca s/' !n%e*e $in(e. A"a c# a !n(reba( )rin sa(ele din )rea1$# de ' $ui/(sai ' &a(# (n#r# a c#rei &a$ilie s# %rea s/' %nd# ca ser%i('are. Lilin a%ea AB ani iar &a$ilia ei era a(( de s#rac# !nc( au &'s( &erici*i s/' dea )e su$a $i+er# de RH de yuan nu$ai ca s# nu $ai (rebuiasc# s/' 0r#neasc# !n &iecare sear#. A%ea ' &a*# &ru$'as# '%al# )#r lun- ne-ru "i s(r#luci('r "i 'c0i $ari "i ne-ri. Nu

(recu $ul( )n# cnd b#(rnul ceru $ai $ul( dec( cu$)#rase cu cei RH de yuan "i (n#ra Lilin de%eni c'ncubina lui. Se )ur(a crud cu ea ' b#(ea de"i se s(r#duia din -reu s#/i &ac# )e )lac. Trebuia s# &ac# cur#*enie !n ca$erele l'r s#r#c#ci'ase s# le s)ele 0ainele s# le &ac# de $ncare s# ' ser%easc# )e s'*ie "i )e cei cinci &ii ar'-an*i care !l i$i(au )e (a(#l l'r u$ilind/' !n(runa. Iar ea !"i l#sa cu u$ilin*# ca)ul !n 1's "i )r'$i(ea s# se s(r#duiasc# $ai $ul( )en(ru c# era nu$ai ' $ui/(sai cu$)#ra(# "i nu a%ea nici un dre)(. Lai Tsin !n(lni )ri%irea lui Francie "i c'n(inu#> 3 Cnd Lilin !"i d#du sea$a c# a%ea s# aib# un c')il se ru-# +eil'r s# &ie un b#ia( ca s# aib# $ai $ul(e "anse !n %ia*# dec( a%usese ea )en(ru c# de"i &iul unei $ui/(sai era c'nsidera( cel $ai u$il din(re u$ili nu era ('(u"i a(( de u$il ca ' &a(#. Muncea "i $ai $ul( s(#(ea (rea+# 1u$#(a(e din n'a)(e c'snd )an('&ii de bu$bac )e care &iul cel $are un b#ia( de (reis)re+ece ani !i %indea +iua la )ia*#. Ta(#l a%ea -ri1# de ra*ele albe ale s(#)nului sa(ului iar ceilal*i &ii $unceau !n 're+arii sau cule-eau &run+e de dud du)# an'(i$). Cnd ' a)ucar# durerile Lilin le )unea 're+ul !n cu(iile de le$n cu care )lecau la c$). Cnd durerile de%enir# )rea $ari ca s#/"i $ai c'n(inue $unca se duse s# se !n(ind# !n a"(ernu(ul ei. Ni$eni nu se a)r')ie de ea de"i s'*ia nu$#rul d'i ' au+ise *i)nd8 Lilin n#scu ' &a(#. Lilin )lnse dar c')ilul !i se$#na "i era ' &iin*# )e care ' )u(ea iubi un c')il care !n(r/' +i a%ea s#/i !n('arc# dra-'s(ea. 4i d#du un nu$e &ru$'s Maylin- "i nu$ele &a$iliei .e. Acu$ (rebuia s# $unceasc# "i $ai $ul( s# &ac# "i (reburile casei "i s# aib# -ri1# "i de c')il )en(ru c# ni$eni nu %'ia s# &ie deran1a( de )lnsul lui. 4n(r/' n'a)(e !l au+i )e .e C0un-&en cer(ndu/se cu s'*ia lui nu$#rul d'i. ='cile l'r erau ridica(e "i $ni'ase. Ea rdea de el "i/l ba(1'c'rea. Mir'sul )i)ei din care &u$a ')iu$ se s(recura )rin )ara%anele de 0r(ie %'cile de%eneau din ce !n ce $ai ridica(e )n# cnd brusc se &#cu lini"(e. A d'ua +i de di$inea*# b#(rnul s)use c# s'*ia lui $urise )en(ru c# &u$ase )rea $ul( ')iu$. Lilin (rebui s# a1u(e la !n$'r$n(are dar nu )u(u s# nu 'bser%e %n#(#ile de )e -(ul &e$eii de"i b#(rnul le ac')eri re)ede. Lilin era si-ur# c# el ' '$'rse )e &e$eie. 2u)# aceas(a Lilin s)eria(# !ncerca s# se &ereasc# din calea lui )e c( )u(ea dar el de%enise "i $ai (iranic. Pn# "i &iii lui !i si$*eau ascu*i$ea li$bii "i "&ic0iul biciului. 2ar el ('( !"i $ai cerea dre)(urile asu)ra ei dar din $ila +eil'r nu $ai r#$ase !ns#rcina(# dec( )es(e c*i%a ani. Fiica ei a%ea de1a (rei ani cnd n#scu ur$#('rul c')il un &iu )e care/l nu$i .e Lai Tsin. 9A$ des(ui &ii: !i s)use as)ru b#(rnul cnd ea $ndr# !i !n&#*i"# c')ilul. Lai Tsin se ')ri. Pri%ea !n 1's la )'dea !ndurera( de a$in(irea $a$ei sale. 3 Nu a%ea dec( "a)(es)re+ece ani c'n(inu# el. Nu/l iubea )e aces( '$. O luase !$)'(ri%a %'in*ei ei "i nu d'rise c')iii lui. 2ar acu$ !i iubea. 4nc# $ai *inea casa cura(# le s)#la 0ainele "i le &#cea de $ncare dar dra-'s(ea le/' d#ruia lui Maylin- "i lui Lai Tsin. 2e"i ea !ns#"i nu (r#ia dec( cu 're+ "i cu c(e%a le-u$e !ncerca s# )un# )u*in )e"(e sau carne !n b'lul cu 're+ al c')iil'r ei seara. 4i !n%#*a 1'curi !i *inea a)r'a)e "i le s)unea c#/i iube"(e. N'a)(ea d'r$eau ln-# ea "i ' )ri%eau )eriindu/"i )#rul ne-ru !n (i$) ce le cn(a ca s#/i ad'ar$#. A%ea$ a)r'a)e )a(ru ani cnd s/a n#scu( C0en "i/$i a$in(esc c# a$ rs de &a*a lui cara-0i'as# ca ' cl#(i(#. Maylin- "i cu $ine !l iubea$ "i a%ea$ -ri1# de el de"i $uncea$ de1a din -reu )e c$). 2ar +eii nu au %ru( ca $icul C0en s# a1un-# la %rs(a b#rb#*iei iar +iua cnd a $uri( a &'s( cea $ai (ris(# din %ia*a $ea. Un an $ai (r+iu a $uri( $a$a. A%ea$ "a)(e ani iar Maylin- +ece. Lai Tsin scu(ur# (ris( din ca)> Nici acu$ nu "(iu ce s/a !n($)la( d'ar c# !n(r/' di$inea*# $a$a nu s/a $ai (re+i(. 4$i a$in(esc c# ' )ri%ea$ !n(rebndu/$# de ce nu/$i r#s)unde cnd !i s)unea$ c# $i/e &'a$e. C0iar "i !n s'$nul $'r*ii )#rea 'b'si(#. .e C0un-&en ' $uncise )n# ' '$'rse.

Ma$ei n'as(re nu i s/a &#cu( ' !n$'r$n(are cu$ se cu%enea. 4n de&ini(i% era d'ar ' $ui/(sai. .e C0un-&en a )re(ins c# e )rea s#rac )en(ru a cu$)#ra un sicriu a"a c# a &'s( !n&#"ura(# !n r'-'1ina )e care d'r$ea "i !n-r')a(# !n -rab#. U$ilin*a unei ase$enea !n$'r$n(#ri es(e cu$)li(# "i a$ &'s( !n-r'+i('r de ru"ina*i. Fa$ilia nu a *inu( d'liu "i ne/a$ !n('rs i$edia( la $unc#. Maylin- "i cu $ine a$ r#$as sin-uri ca s# !n&run(#$ &uria "i indi&eren*a (a(#lui n's(ru. Ur$# ' lun-# (#cere8 &a*a lui Lai Tsin nu ar#(a nici ' e;)resie sau e$'*ie "i Francie !"i ui(# )r')riile (e$eri. 4l s(rnse de $n#. 3 ?ie(ul Lai Tsin. 4n ce lu$e as)r# ai (r#i(. 3 Lu$ile n'as(re au &'s( la &el nu$ai c# (u ai &'s( !nc'n1ura(# de b'-#*ie iar eu de s#r#cie. 2ar indi&eren*a "i cru+i$ea (a*il'r n'"(ri au &'s( la &el. =e+i (u Francie nu$ai dra-'s(ea $a$el'r n'as(re )u*in c( a$ a%u( )ar(e de ea ne/a ar#(a( c# %ia*a )'a(e &i di&eri(#. 7i de aceea (rebuie s# (e -nde"(i la c')ilul (#u. Trebuie s#/i dai dra-'s(e ca s# )'a(# &i )u(ernic. 6ine $in(e c# nu are (a(# c# nu (e are dec( )e (ine ca s#/l !n%e*i ce !nsea$n# dra-'s(ea. Iar dac# (u n/' &aci %a &i $arca( cu$ ai &'s( (u. Annie ascul(a -ndindu/se la )r')ria ei %ia*# !nc0ina(# -ri1ii )en(ru un (a(# e-'is(. El nu/i d#ruise nici'da(# ni$ic nici un cu%n( sau -es( de a&ec*iune. 4n*ele-ea ce %'ia Lai Tsin s# s)un# "i !i d#dea dre)(a(e. Francie !ncu%iin*# din ca) )en(ru c# ini$a !i era )rea )lin# ca s# %'rbeasc#. 4n !n*ele)ciunea lui Lai Tsin !i ar#(ase cu$ s# ias# din dis)erarea ei. Nu $ai a%ea %'ie s# se -ndeasc# d'ar la ea a%ea s# aib# un c')il de iubi( "i de a)#ra(. 7i a%ea s#/i &ie e(ern recun'sc#('are )en(ru c# "(ia c( !l c's(ase s# %'rbeasc# de (recu(ul lui. 2ar $ai "(ia "i c# nu/i s)usese ('(ul c# res(ul )'%e"(ii sale (ra-ice era !nc# )ece(lui( !n su&le(ul lui. CAPITOLUL GH Ini$a lui Annie se s(rnse cnd "are(a !nc0iria(# d#du ul(i$ul c'l* al dru$ului lun- "i &er$a de S'(' de%eni !n &ine %i+ibil#. Era c0iar $ai r#u dec( se a"(e)(ase. 2ar Francie se lu$inase la &a*# cnd !i )'%es(ise des)re ea. S)usese c# e un l'c de'sebi( "i sin-urele ei a$in(iri &ru$'ase erau %re$urile )e(recu(e aici cu $a$a ei. 3 Ma$a $i/a l#sa(/' $ie s)usese ea cu !nc#)#*nare. A$ ci(i( !n +iare cnd s/a )ublica( (es(a$en(ul (a(#lui $eu. Nu $/a$ dus nici'da(# la a%'ca*i ca s/' re%endic )en(ru c# $i/a &'s( (ea$# s# nu a&le ,arry. 2ar el nu se duce nici'da(# ac'l' ni$eni nu se duce@ E &ru$'as# "i e a $ea "i ac'l' %reau s#/$i nasc c')ilul. Iar d'u# +ile $ai (r+iu erau ac'l'. Mile !n(re-i nu (recuser# )e ln-# nici ' cas# iar l'cul ar#(a ca "i cnd ar &i s(a( s# se d#r$e. 3 O Annie s)use Francie cu un sus)in $ul*u$i( nu/i a"a c# e cea $ai &ru$'as# cas# )e care ai %#+u(/' %re'da(#K Annie se ui(# cu (ris(e*e la casa d#r#)#na(# cu &eres(re s)ar(e "i cu )rid%'rul d#r$a(. 3 ?#nuiesc c# ' )u(e$ re)ara s)use ea $'r'c#n'as#. Francie s#ri din "are(# "i urc# !n &u-# (re)(ele. Se !n('arse s# )ri%easc# %alea )ad'curile %er+i "i dealurile usca(e. 4n de)#r(are se )u(ea au+i --i(ul -"(el'r "i nec0e+a(ul unui cal iar )e )iele si$*ea bri+a blnd#. 3 E e;ac( la &el s)use &erici(#. 4n('(deauna $/a$ si$*i( liber# aici. 7i e sin-urul l'c )e care l/a$ c'nsidera( %re'da(# un c#$in ade%#ra( ('a(e acele +ile lun-i de %ar# cu $a$a "i serile reci de iarn# !$)reun# ln-# &'c. U"a era descuia(# "i in(r# !n cas# )li$bndu/se !nce( )rin ca$erele )r#&ui(e +$bindu/le a$in(iril'r. =edea !n sal'n s(r#lucirea cald# a s'bei $ari )e $a$a ei !n(ins# !n balans'ar "i )e ea !ns#"i a"e+a(# la )ici'arele ei cu Princess s&'r#ind )e c'%'rul de ln-# &'c. 4n a$in(irea ei

buc#(#ria $are cu $asa de s(e1ar "i cu %asele %ec0i de &'n(# era )lin# de ar'$ele )inii c'a)(e "i ale )uiului &ri)( ale $erel'r r'"ii ale nucil'r %er+i "i ale s(ru-uril'r ne-ri. 4n ca$era $a$ei ei nu se si$*ea nici ' (ris(e*e> s'arele cald al a$ie+ii s(r#b#(ea )rin 1alu+elele s)ar(e iar Francie a)r'a)e c# ' %edea !$bu1'ra(# "i cu 'c0i s(r#luci('ri !n(ins# )e )ernele albe br'da(e !n )a(ul scul)(a( d#ruindu/i dra-'s(e "i bucurie. 3 E e;ac( la &el. O&(# $ul*u$i(#> E la &el de )er&ec( cu$ a &'s( !n('(deauna. Annie ridic# sce)(ic# din s)rncene. T'( ce )u(ea ea s# %ad# era ' cas# d#r#)#na(# al c#rei ac')eri" era )r'babil s)ar(. Era -reu de s)us cu$ a%ea s# ara(e du)# ce se !nde)#r(a $i+eria "i )ra&ul acu$ula(e !n d'is)re+ece ani. 2ar cel )u*in Francie era &erici(#. 3 O s/' re)ar#$ c( ai +ice )e"(e s)use ea cu )re&#cu(# %eselie dar i se s(rnse ini$a -ndindu/se de unde s# !ncea)#. Ridic# )ri%irea $ira(# de +-'$'(ul c')i(el'r de cai a&ar# )e dru$. 3 7(iu cine es(e s(ri-# Francie re)e+indu/se la u"#. ?#rba(ul scund "i $#sliniu care le-a calul de s(l) se !n('arse "i ' )ri%i ui$i(. 3 F'cc' s(ri-# ea s#rind (re)(ele d'u# c(e d'u# nu/*i a$in(e"(i de $ineK 3 FrancieK !n(reb# el ne!ncre+#('r. Ea !nce)u s# rd# "i/l !$br#*i"a. 3 O F'cc' da eu sun( du)# a(*ia ani. M/a$ !n('rs acas#. 4l )ri%i. F'cc' nu $ai era (n#rul din a$in(irile ei. Era (recu( de )a(ru+eci de ani acu$ a%ea ce%a $ai $ul(e riduri )e &a*# iar )ielea !i era $ai as)r#. 2ar en-le+a lui era la &el de s(rica(#. 3 Eu s)un lui Es$eralda s)use re)ede ea a1u(# cur#*a( casa. Ni$eni nu &'s( aici de $ul*i ani n'i nu &#cu( ni$ic. 2ar acu$ eu re)ar. I$edia( d'$ni"'ar# Francie. M# bucur $ul( c# (u %eni( !na)'i d'$ni"'ar# Francie bucur's $ul( c# &er$a de S'(' !n%ie iar. Annie !l )ri%i de+le-nd calul s#rind a-il !n "a "i !nde)#r(ndu/se !n(r/un n'r de )ra&. 3 Cine a &'s(K !n(reb#. 3 El e F'cc'. E aici din('(deauna. Cnd a%ea$ "ase ani $/a !n%#*a( s# c#l#resc &#r# "a ca s# nu cad. E )rie(enul $eu ad#u-# ea si$)lu. 4n(r/' 1u$#(a(e de 'r# F'cc' se !n('rcea cu Es$eralda s'*ia lui "i cu un )'nei !nc#rca( cu $#(uri "i -#le*i scnduri cuie un &er#s(r#u "i ci'cane. Iar Es$eralda a%ea !n )'al# un c'" cu $ncare. 3 M# bucur s# (e %#d Es$eralda s)use Annie des)ac0e(nd &erici(# $ncarea din c'". Es$eralda la &el de $#slinie "i de +$bi('are ca "i s'*ul ei nu %'rbea del'c en-le+a dar d#du din ca) !n*ele-nd c# lui Annie !i )l#cea ce adusese. A)'i Annie ' (ri$ise )e Francie la )li$bare !n (i$) ce ea "i Es$eralda !"i )uneau "'r*urile "i !nce)eau s# &ac# cur#*enie. Nea%nd %'ie s# a1u(e Francie 0'in#ri lene"# )n# la lac r+nd cnd -"(ele +bur#(#cir# a$enin*#('r din ari)i c#(re ea a$in(indu/"i cu$ )a(inau )e lacul !n-0e*a( !n ul(i$a iarn# din %ia*a $a$ei ei. G#si cuibarul -'l unde c#u(ase 'ul )er&ec( ca dar de Cr#ciun )en(ru $a$a ei "i/"i s)use c# a d'ua +i a%ea s# cu$)ere -#ini ca s# aib# 'u# )r'as)e(e la $icul de1un. Se )li$b# )rin -ra1durile -'ale in0alnd $ir'sul dulce al &nului "i c'b'r! )'(ecile cu iarb# a$in(indu/"i cu$ !$)in-ea scaunul -reu al $a$ei sale. O&(nd !"i )r'$ise ca acea cas# s# nu a)ar*in# (recu(ului ci %ii('rului ' cas# )en(ru ea "i c')ilul ei. Nu li)sea dec( un sin-ur lucru. Nu a%ea nici un cine care s# se *in# du)# ea. 7i/"i )r'$ise ca a d'ua +i s# -#seasc# un al( cine care s#/i ia l'cul lui Princess. 2u)# ' s#)(#$n# %ec0ea cas# s(r#lucea de cur#*enie. P'delele de scnduri erau &reca(e "i cerui(e &eres(rele a%eau -ea$uri n'i )rid%'rul &usese re)ara( "i &iecare $'bil# &usese lus(rui(# )n# scli)ea !n s'are. C'%'arele &useser# s)#la(e "i )use la usca( a&ar# la s'are $asa din

buc#(#rie era "i ea &reca(# "i %')si(# %ec0iul c#$in cur#*a( "i a)rins. 2in n'u se si$*ea !n aer $ir'sul de le$n ars "i )ine c'a)(#. Fer$a de S'(' era din n'u un c#$in. Sa$$y M'rris abia dac# 'bser%a cl#dirile !nne-ri(e de &'c !n (i$) ce aler-a cu ca)ul !n )ie)( )e s(r#du*ele !n-us(e de la $ar-inea C0ina('In/ului. =n(ul care b#(ea dins)re 'cean era u$ed "i rece. 4i u$)lea 'c0ii de lacri$i "i/l &#cea s# (re$ure !ndesndu/"i $ai (are b#rbia !n &ularul de ln#. O lu# la s(n-a a)'i la drea)(a )rin(r/un labirin( de s(r#du*e )n# cnd !n cele din ur$# se ')ri !n &a*a unei cl#diri a)r'a)e d#r$a(e. L#s# 1's c'"ul )e care/l )ur(a !n $n# "i se !n('arse s# )ri%easc# !n 1ur. A"(e)(# c(e%a $inu(e ascul(nd "i )ri%ind )n# se c'n%inse c# nu/l ur$#rise ni$eni a)'i !"i lu# c'"ul "i se -r#bi s# in(re. Trecu de sc#rile calcina(e care duceau la un acu$ ine;is(en( e(a1 d'i (ra%ers# 0'lul )lin de $'l'+ "i a1unse !n(r/' ca$er# din s)a(ele casei. In(rarea &#r# u"# era ac')eri(# cu ' buca(# de sac. 4nain(e de a in(ra Sa$$y )ri%i din n'u !n 1urul s#u. Ca$era era !n-0e*a(#8 nu era nu$ai &ri-ul u$ed al %n(ului care su&la a&ar# ci !n-0e*ul )#(run+#('r din(r/un l'c )#r#si(. Puse 1's c'"ul "i se re)e+i c#(re s'b# ca s/' a)rind#. Li)sise $ai $ul( dec( a%usese de -nd )en(ru c# i se )#ruse c# e ur$#ri(. Era d'ar un sen(i$en(8 si$*ise 'c0i a*in(i*i asu)ra lui au+ise )a"i !n ur$a sa cu ('a(e aces(ea de &iecare da(# cnd se !n('rsese s#/"i !n&run(e ur$#ri('rii nu %#+use )e ni$eni. Asuda( de s)ai$# !ncercase s#/"i !n"ele i$a-inarii ina$ici in(rnd )e alei !n-us(e8 "i &u-ind )e s(r#du*e !n(unec'ase d'rind s#/"i )iard# ur$a. 4n cele din ur$# se !n('rsese la buc#(#ria de ca$)anie. Mncase ac'l' )ur(ndu/se ca "i cu$ ('(ul ar &i &'s( !n 'rdine !ns# a(en( ('( (i$)ul. Ni$eni nu )#ruse in(eresa( de el. Plecnd se $ai !n('rsese ' da(# din u"# ca s# %eri&ice. Oa$enii $ncau beau %'rbeau ni$eni nu se ui(a la el8 cu ('a(e aces(ea &u &'ar(e a(en( )e dru$ul de !n('arcere acas#. 2in c#rbunii a)rin"i ie"ir# &iricele de &u$ "i el su&l# !n s'b# )n# cnd c#rbunii se !nr'"ir#. A)'i se !n('arse s# se ui(e la J's0. Aces(a +#cea )e un )a( i$)r'%i+a( e;ac( a"a cu$ !l l#sase. 4"i s)use cu a$#r#ciune c# nu era de $irare din $'$en( ce J's0 era )arali+a(. Oc0ii lui -'i )ri%eau &#r# e;)resie !n sus iar dac# !l au+ise )e Sa$$y in(rnd n/' ar#(# !n nici un &el. J's0 nu $ai sc'sese nici un cu%n( din n'a)(ea cnd Sa$$y !l sc'sese din &l#c#rile care cu)rinseser# ?ule%ardul Paci&ic "i/l dusese )e bra*e la s)i(al. Acu$ Sa$$y !l lu# )e J's0 !n bra*e "i/l ridic# !n ca)ul 'asel'r &rec*i'nndu/i $inile. 3 A$ ce%a care s# (e !nc#l+easc# s)use el %esel sc'*nd cu$)#r#(urile din c'". 2esc')eri cas(r'nul cu ('can# de %i(# "i i/l )use lui J's0 la nas> E;ac( cu$ &#cea Annie a (a s)use el 0r#nindu/l. 3 Ce b#ia( bun c'n(inu# 0r#nindu/l cu lin-ura ca )e un c')il. A"a bra%' J's0. Nu )'*i s# s)ui c# )rie(enul (#u Sa$$y n/a a%u( -ri1# de (ine cu$ (rebuie. 7i ' s# a$ -ri1# de (ine )n#/ $i dau ul(i$a su&lare cu$ ne/a$ )r'$is unul al(uia. A"a e J's0K Ca)ul lui J's0 c#+u )e/' )ar(e iar Sa$$y l#s# 1's cas(r'nul "i/l lu# !n bra*e ca s#/l a"e+e $ai c'n&'r(abil. 3 O s#/$i -#sesc curnd ' slu1b# )r'$ise a)rin+ndu/"i ' *i-ar#. Sun( cu -r#$ada cu c( se c'ns(ruie"(e acu$. 2u)# aia ' s# ne -#si$ ' ca$er# &ru$'as# 5 la )ar(er ca s# )'*i s# ie"i "i s# in(ri u"'r. 7i cnd ' s# a$ ce%a bani )u(e$ s# cu$)#r#$ un scaun cu r'(ile ca s# (e duc la )li$bare. P'a(e )n# la 'ceanK 6i/ar )l#cea nu/i a"a b#ie(eK Oc0ii !i ardeau de durere cnd se ui(# la J's0 a$in(indu/"i ce b#ia( &ru$'s "i )lin de %ia*# &usese cnd%a. Iar acu$ !i )'%es(ea cu$ ' s#/l )li$be cu un scaun cu r'(ile cu$ ' s#/i ara(e l'curi )e care nu le $ai )u(ea %edea nici'da(# "i cu$ ' s#/l duc# la un 'cean !n care nu a%ea cu$ s# !n'a(e.

Sc'ase din bu+unar ' s(icl# cu I0isEy ie&(in ' des(u)# "i b#u cu )'&(# !n&i'rndu/se cnd lic0idul de &'c !i a1unse !n s('$ac. A)'i se a)lec# "i )use s(icla la -ura lui J's0 dnd din ca) $ul*u$i( cnd aces(a !n-0i*i. 3 A"a/i $ai bine b#ie(e $ur$ur# el. O s#/*i ia durerile )en(ru ' %re$e. R#$ase a"e+a( bndu/"i I0isEy/ul )ri%indu/"i )rie(enul "i d'rindu/"i s# )'a(# !n('arce (i$)ul !na)'i. 3 A" lua/' dre)( de la !nce)u( J's0 s)use el du)# ' %re$e cu li$ba !ncleia(#. 2e cnd era$ c')ii la "c'al#. Alea au &'s( #le $ai bune %re$uri J's0 nu/i a"aK 2'ar (u "i cu $ine )e(recnd. S'rbi din b#u(ur# -ndi('r> Ai a" !n('arce (i$)ul )n# !n +iua dinain(e de sc#lda(uO !n ru cnd s/a !neca( Mur)0y. O&(# din r#runc0i> N/a$ %ru( s/' &ac J's0 daO )arc# $/a cu)rins a"a ' &urie. Se l'%i cu )u$nul !n )ie)( cu 'c0ii !n*e)a*i de lacri$i> M# ui(a$ la (ine cu$ s(#(eai ac'l' )e s(nca aia "i/$i +icea$ c# (e iubesc. 7i (u a((a )e(receai cu Mur)0y "i de $ine nici nu $ai "(iai. M/a$ si$*i( ca ni$ica ('a(#. Nu "(ia ni$eni nici dac# era$ ac'l' "i nici nu %# )#sa. 7i *ie $ai )u*in ca la ('*i. Nu se )u(ea a"a J's0 nu du)# cu$ &useser#$ n'i ('*i anii #ia cnd ne/a$ 1ura( )rie(enie "i credin*# "i a$ se$na( cu sn-e "i ('( res(ul. N/a &'s( -reu s# &ac ce/a$ &#cu(. A &'s( u"'r. N/a$ "(iu( nici'da(# dac# *i/ai da( sea$a. Ni$eni nu "i/a da(. Se ui(# la J's0 ca "i cu$ ar &i a"(e)(a( un r#s)uns dar &a*a lui J's0 nu a%ea nici ' e;)resie. 4i $ai (urn# ni"(e I0isEy )e -( !l "(erse la -ur# cu $na a)'i se a"e+# din n'u. 3 6i/e $ai cald acu$ b#ie(eK !n(reb# el a**nd &'cul. 7(iu c# nici'da(# n/' s# &ie de/ ade%#ra(elea cald aici daO ni"(e I0isEy $#car )'aO s/a1u(e. M#car de *i/ar alina *ie durerile J's0 c# )e/ale $ele si-ur n/' s# le aline. 2u)# ('( ce/a$ &#cu( )en(ru (ine ui(#/(e. Oc0ii i se u$)lur# din n'u de lacri$i "i cl#(in# !nce( din ca). 3 =e+i (u J's0 dac# nu (e/ai &i ui(a( la &e(ele alea n/ar &i (rebui( s# le '$'r. 2aO nu )u(ea$ s# su&#r s# $# -ndesc c# (u le a(in-i c# le s#ru*i c# le $n-iL $i se &#cea r#u )rice)iK 7i iar $i s/a)rindea su&le(uO. 2aO du)# Mur)0y "(ia$ ce s# &ac. A$ -re"i(/' ul(i$a 'ar#. 7(ia$ c# $# b#nuie"(i daO c0iar "i a"a $/ai a1u(a( cnd (e/a$ ru-a(. 9O s# $# s)n+ure J's0: *i/ a$ s)us. 9Judec#('ruO ' s#/"i )un# (ic0ia nea-r# )e ca) "i ' s# $# s)n+ure. N/a$ &#cu(/' eu: *i/ a$ s)us. 9Nu )'*i s#/i la"i s# $# s)n+ure nu/i a"aK: 6i/aduci a$in(e cu$ *i/a$ s)us c# nu (reO s#/$i dai dec( ' "ans#K 7i (u ai +is c# da "i $/ai (ri$is la Annie s#/$i dea banii "i ai !ncerca( s# aba*i )'li*ia. 2aO eu a$ a%u( -ri1# s# las &ularuO (#u ln-# cada%ru "i a$ a%u( -ri1# s#/i s)un $a$ei c# (u ai &#cu( cri$ele alea J's0 "i c# eu )rie(enuO (#u (e a1u(a$. A"a "(ia$ c# (rebuia s# &u-i cu $ine )en(ru c# )e (ine (e/ar &i s)n+ura(. A"a (e a%ea$ nu$ai )en(ru $ine. O da (e a%ea$. =reau s# +ic )n# ai cun'scu(/' )e $iss Francesca ,arris'n. Se ridic# "i se !ndre)(# cl#(inndu/se c#(re J's0. 4n-enunc0e "i )ri%i !n 'c0ii lui 'rbi. 3 Au+i ce/*i s)un J's0K 4*i s)un ade%#ruO )rie(ene. T'( ade%#ruO "i nu$ai ade%#ruO. 7i Francie ,arris'n ar &i &'s( la rnd dac# n/a" &i )ierdu(/'. ='ia$ s/' &ac s# su&ere !n(i %e+i (u J's0. S# su&ere cu$ ai su&eri( (u. A"a era dre)(. Se ui(# la s(icla -'al# )e care/' *inea !n $n# "i ' arunc# cu &urie de )ere(e s(r$bndu/ se cnd ea se s)arse cu +-'$'( !n $ii de buc#*i. 3 2ac# n/ar &i &'s( ea n/ai +#cea aici a"a J's0 Ays-ar(0 s(ri-# el )ri%indu/l cu dis)erare. Francie (e/a 'l'-i(. Francie (e/a 'rbi(. Francie *i/a lua( $in*ile. Ea (e/a &#cu( s# (reci )rin iad s#)(#$nile as(ea. Se )r#bu"i la )'dea cu ca)ul !n $ini. Lacri$ile !i cur-eau "ir'aie )e 'bra1i. 3 N/' s# ui( nici'da(# cnd a$ %eni( du)# (ine. Ardea ('(ul "i eu "(ia$ c# e"(i ac'l'. Te/ a$ -#si( "i (e/a$ dus !n bra*e la s)i(al )lin de sn-e "i ru)( !n buc#*i. Te/a$ %e-0ea( c( au &#cu( ('( ce/au )u(u(. A$ s(a( cu (ine ('( (i$)uO "i cnd a$ "(iu( c# ' s# (r#ie"(i "i c# nu $ai a%eau ce s#/*i &ac# (e/a$ adus acas#. Unde *i/e l'cul b#ie(e. Cu $ine.

C#u(# a d'ua s(icl# cu I0isEy "i ' des(u)# cu $ini (re$ur#('are. 3 AcuO e"(i al $eu J's0 s)use el cu (riu$& !n %'ce "i nu (e $ai las nici'da(# s# )leci. L#s# ca)ul )e s)a(e "i b#u cu se(e (u"ind cnd alc''lul !i a1unse !n -(. 3 Ai s)use el "(er-ndu/"i -ura cu )al$a "i cnd ' s# %in# %re$ea &e$eia care *i/a &#cu( as(a ' s# se duc# ln-# alelal(e. 4n -r'a)#. ?arul lui Ji$$y de )e s(rada Was0in-('n &usese re)ede cr)i(. Era din n'u desc0is "i &#cea bani din )lin iar cnd Sa$$y nu $ai )u(ea su)'r(a (#cerea lui J's0 se ducea ac'l' s#/"i !nece durerile !n I0isEy/ul lui )re&era( a"e+a( la barul )#(a( )ri%ind !n &undul )a0arului -ndindu/se la J's0. T#cerea lui J's0 u$)lea de a$enin*#ri ca$era $ic# "i dis(rus#. Era ca "i cu$ %'rbele ar &i &'s( )ece(lui(e !n#un(rul lui lucruri )e care se c0inuia din ('a(e )u(erile s# le s)un#. 4ns# de &iecare da(# cnd Sa$$y !l )ri%ea !n 'c0i a%ea aceea"i e;)resie -'al#. 2e $ul(e 'ri Sa$$y s(#(use &uri's ln-# el du)# c(e%a )a0are s(ri-nd> 3 Pen(ru nu$ele lui 2u$ne+eu J's0 %'rbe"(e. ,aide dac# ai ce%a de s)us s)une. 4n seara aceea &uria lui a1unsese la a)'-eu. 4l luase de -uler "i/l +-l*ise ca )e ' )#)u"# urlnd la el s# %'rbeasc# s# $ear-# s# se )'ar(e cu$ 'bi"nuia s# se )'ar(e. 3 C0iar dac# %rei s#/$i s)ui c# $# ur#"(i s)une/' )en(ru 2u$ne+eu. 2ar ca)ul lui J's0 alunecase !n(r/' )ar(e "i 'c0ii lui !n-r'+i('ri )en(ru ('(deauna desc0i"i !l )ri%iser# &#r# s#/l %ad# ca ' %i+iune de c'"$ar. Sa$$y !l l#sase s# cad# !na)'i )e r'-'1ina lui "i/l ac')erise cu )#(urile. Ca$era era rece dar el era sc#lda( !n sud'are. 4l cu)rinsese &rica "i &u-ise din cl#direa d#r$a(# !na)'i la bar. 2ar nu )u(ea s(a $ul( de)ar(e 5 )re+en*a (#cu(# sinis(r# a lui J's0 !l a(r#-ea !na)'i ca un $a-ne(. 4"i -'li )a0arul "i $ai ceru unul. J's0 nu era nici %iu nici $'r(. Lui Sa$$y !nce)use s# i se &ac# &ric# s# se $ai !n('arc# se (e$ea s#/l %ad# +#cnd ac'l' )e r'-'1ina $urdar# era !n-r'+i( de )r')ria &urie inu(il# )en(ru c# J's0 nici nu %'rbea nici nu se $i"ca. 7(ia c# nu $ai )u(ea dura )rea $ul(. Trebuia s# &ac# ce%a cu el de"i as(a !i &rn-ea ini$a. ?#-# $na !n bu+unar "i )i)#i '*elul rece al cu*i(ului. A"(e)(a ac'l' )en(ru J's0. 4n(r/' +i curnd. Era (r+iu cnd se !n('arse !n s&r"i( de la bar. Cerul n')*ii era ne-ru iar n'rii erau a(( de 1's !nc( )#reau s# s(ea s)ri1ini*i de ac')eri"uri dar Sa$$y nu a%ea ne%'ie de lun# ca s#/"i -#seasc# dru$ul8 !l cun'"(ea ca un )'ru$bel c#l#('r. La &iecare )as cu*i(ul se l'%ea de s(icla de I0isEy din bu+unar dar era )rea cu&unda( !n -nduri ca s#/l aud#. Nu )u(ea &i !n seara aceea !"i s)unea. A%ea s#/l $ai cru*e )e J's0 $#car ' n'a)(e s#/i $ai dea ' ul(i$# "ans#. O s#/i ('arne ni"(e I0isEy )e -( ca s#/i ia durerile de"i nu a%ea cu$ s# "(ie dac# J's0 si$*ea %re' durere. Se ')ri !n &a*a in(r#rii )ri%ind din 'bi"nuin*# !n 1ur dar era )rea !n(uneric ca s# )'a(# %edea ce%a a)'i in(r# "i se !ndre)(# !$)le(ici( c#(re s)a(ele casei. F'cul !n s'b# se s(insese "i ca$era era !n be+n#. M'r$#ind se duse s)re s'b# s# )un# le$ne. A)'i a)rinse lu$narea de )e )'dea "i se !n('arse s# se ui(e la J's0. 2ar J's0 nu era ac'l'. Sa$$y cli)i din 'c0i a)'i se ui(# din n'u. Ni$ic. Ridic# lu$narea &#r# s#/i %in# s# cread# dar )#(ura era arunca(# )e 1's "i a"(ernu(ul era -'l. 4l (recu un &i'r de -r'a+# "i !ncerc# cu dis)erare s#/"i li$)e+easc# $in(ea !neca(# !n b#u(ur#. 4l )#r#sise. L#s# s#/i cad# lu$narea "i se !n('arse )e c#lcie $rind ca un ani$al !n&uria( dar $ri(ul i se (rans&'r$# !n(r/un s(ri-#( de -r'a+# cnd d'i b#rba*i se re)e+ir# la el din u$br#. 4l aruncar# la )#$n( !n('rcndu/i bra*ele la s)a(e r#sucindu/i/le )n# cnd cre+u c# ' s# e;)l'de+e de durere. 3 2a*i/i dru$ul s)use ' %'ce cal$#. ?ra*ele !i &ur# elibera(e cei care/l )rinseser# &#cur# un )as !na)'i "i Sa$$y se ui(# la ei r#su&lnd cu -reu(a(e "i -e$nd de durere. Erau c0ine+i "i a%eau securi $ici ascu*i(e "i $'r(ale

)rinse !n cin-#('rile r'"ii de la bru. T'c$ai !"i d'%ediser# &'r*a "i Sa$$y "(ia c# nu le )'a(e *ine )ie)(. 3 S(ai 1's 'rd'n# %'cea cal$# "i Sa$$y se su)use re)ede )ri%ind cu s)ai$# !n !n(unericul din s)a(ele l'r. 3 Cine e"(iK !n(reb# el. Ce %'r c0ine+ii de la $ineK Lai Tsin &#cu un )as !nain(e cu ' lan(ern# !n $n#. ='rbi as)ru> 3 O $#r(urisire d'$nule M'rris. Sa$$y se 0'lb# la el s)eria(. P#rea cun'scu( dar )u(ea &i 'ricare din $iile de &e*e )e care le %edea +ilnic !n C0ina('In. 3 Ce a*i &#cu( cu J's0K -e$u el. 3 N/' s#/l $ai %e+i nici'da(# !i r#s)unse b#rba(ul cu %'cea lui cn(a(#. Pe creierul lui Sa$$y se a"(ernu %#lul r'"u al &uriei. Era &elul de &urie care/l &#cea s#/"i )iard# c'n(r'lulL i/l luaser# )e J's0 !i &#cuser# r#uL !l uciseser#. S$ucind cu*i(ul din bu+unar se re)e+i la c0ine+. Lai Tsin %#+u scli)irea '*elului !n lu$ina lan(ernei !i si$*i ascu*i"ul (#indu/i 'bra+ul a)'i si$*i sn-ele cald. R#$ase ne$i"ca( !n (i$) ce uci-a"ii )l#(i*i !l (rn(ir# )e Sa$$y la )#$n(. S)use cal$> 3 Iar acu$ ' s# &aci ce/*i s)un. Sa$$y era !n -enunc0i. Unul din c0ine+i !l *inea de bra*e cel#lal( de -( cu securea )re-#(i(#. Lai Tsin !i )use !n &a*# 0r(ie )an# "i cerneal#. S)use> 3 Ia )ana "i scrie ce/*i s)un. Sa$$y se ui(# ne!ncre+#('r la el a)'i la )an#. Cel care/l *inea de -( !"i !n&i)se necru*#('r -enunc0iul !n s)a(ele lui a"a c# lu# re)ede )ana a"(e)(nd c# %ad# ce ur$a. 3 2a*i/i dru$ul 'rd'n# Lai Tsin "i b#rba*ii !l l#sar#. Unul din asasini s(#(ea !n s)a(ele lui cel#lal( !n &a*# "i Sa$$y !i )ri%i (e$#('r. Cl#(in# din ca). Ce%a nu era !n re-ul# era un c'"$ar. Ce %'iau de la elK O $#r(urisire s)usese c0ine+ul. Ridic# 'c0ii. Lai Tsin !i !n(lni )ri%irea "i s)use> 3 O s# scrii> Eu Sa$$y M'rris $#r(urisesc uciderea a cinci 'a$eni ne%in'%a*i. 3 Nu url# Sa$$y aruncnd )ana. N/' s# $# &aci nici'da(# s# scriu as(a. Lai Tsin !ncu%iin*# din ca) c#(re cei d'i "i ace"(ia !l )rinser# din n'u. Iar de da(a aceas(a Sa$$y si$*i ascu*i"ul cu*i(ului )e )r')riul -( a)'i c#ldura )r')riului sn-e. 3 Acu$ "(ii ce au si$*i( %ic(i$ele (ale s)use Lai Tsin. Le cun'"(i -r'a+a "i ne)u(in*a. Ia )ana "i scrie. Tre$urnd Sa$$y &#cu ce i se cerea. 3 M#r(urisesc uciderea c'le-ului $eu de "c'al# Mur)0y c'n(inu# Lai Tsin. Sa$$y se ui(# !n 1ur dis)era(. Ni$eni nu "(ia de as(a ni$eni !n a&ar# de J's0. 4i $#r(urisise ('(ul 'rbului (#cu(ului J's0L el era sin-urul care "(ia de Mur)0y. 3 Scrie@ c'$and# Lai Tsin. La$a !i a(inse din n'u -(ul iar Sa$$y scri1eli re)ede cu%in(ele> M#r(urisesc uciderea cel'r (rei &e$ei )en(ru care a &'s( !n%in'%#*i( )rie(enul $eu J's0 Ays-ar(0. R#su&la scur( "i re)ede !ns)#i$n(a(. J's0 )r'babil c# se )re&#cuse au+ise ('(ul !l (r#daseL 4n-r'+i( se ui(# la Lai Tsin. C#sc# -ura "i -e$u su&'ca(. Acu$ "(ia cine era '$ul. Era c0ine+ul care se !$)rie(enise cu Francie ,arris'n. Ea !i s)usese ('a(e as(ea ea !i (ri$isese s#/l &ac# s# $#r(uriseasc# ea i/l luase din n'u )e J's0. 3 Scrie ceru Lai Tsin.

A%ea ' %'ce ca de -0ea*#. 4nnebuni( Sa$$y se a)lec# asu)ra 0r(iei "i scrise ce i se ceruse. 3 Se$nea+# 'rd'n# Lai Tsin. 3 Unde e J's0K Ce a*i &#cu( cu elK url# Sa$$y. Nu/l )u(e*i lua de ln-# $ine sun(e$ &ra*i ne iubi$L l/a$ sal%a( a$ a%u( -ri1# de el !n('(deauna a$L 3 Se$nea+# re)e(# Lai Tsin. Mna lui Sa$$y (re$ura a(( de (are !nc( abia )u(ea *ine )ana iar se$n#(ura lui era ' $+-#leal# )e 1u$#(a(e de )a-in#. 3 Se$nea+# din n'u a"a ca s# se )'a(# ci(i ceru Lai Tsin. Sa$$y si$*i la$a a$enin*#('are )e -( "i/"i scrise din n'u nu$ele. Lai Tsin le &#cu cel'r d'i un se$n din ca) "i ei !l a)ucar# iar )e Sa$$y de bra*e r#sucindu/i/le )n# s(ri-# de durere. Lai Tsin ridic# lini"(i( 0r(ia "i ' ci(i. 2#du din ca) sa(is&#cu(. Se a)r')ie de Sa$$y "i )ri%i ' cli)# !n 'c0ii lui ar+#('ri. Erau 'c0ii unui cri$inal ai unui '$ care ucidea &#r# re$u"c#ri. Un '$ care ar &i ucis/' )e Francie dac# ar &i )u(u(. 3 7(i*i ce s# &ace*i cu el le s)use cel'r d'i !n('rcndu/se. 3 Nu@ url# Sa$$y re)e+indu/se du)# el. Nu@ 2ar Lai Tsin dis)#ruse de1a. A)'i Sa$$y si$*i ' l'%i(ur# !n cea&# "i nu $ai "(iu ni$ic. Mai (r+iu !n aceea"i n'a)(e cnd !n(unericul era cel $ai )r'&und cei d'i !l c#rar# )e Sa$$y M'rris !n(r/' c'(i-# ac')eri(# )n# la debarcader "i/l urcar# !n(r/un %a)'r care )leca s)re C0ina. C#)i(anul !"i lu# banii iar ec0i)a1ul )ri%i !n al(# )ar(e !n (i$) ce ei !l aruncau )e scar# !n cabina ec0i)a1ului. Era !n %ia*# cu$ ceruse Lai Tsin. 2ar !nain(e de a )leca !i (#iaser# b#rb#*ia. CAPITOLUL GA 7ase luni $ai (r+iu. Era $ie+ul n')*ii "i Lai Tsin era !n $a-a+ie %eri&icnd s('curile "i lund n'(i*e )en(ru ce $ai (rebuia s# c'$ande. Francie !l !n%#*ase nu$ele $#r&uril'r )e care le %indea "i el le scria !nce( "i cu )reci+ie. Cl#(in# din ca) cnd !"i !nc0ise carne(ul. Fusese sin-ur ('a(# %ia*a8 a"a era 'bi"nui( "i nu se a"(e)(a la $ai $ul(. 2ar &#r# Francie %ia*a !i era -'al#. T'(ul se sc0i$base de cnd ' !n(lnise )e ea. 2e%enise un '$ de$n de res)ec( !n 'c0ii s#i "i !n ai cel'rlal*i. Iar !n sc0i$b d'rea s# ia )e u$erii lui ('a(e -reu(#*ile ei8 %'ia s#/i !na)'ie+e (inere*ea "i &ru$use*ea8 %'ia s#/i d#ruiasc# lu$ea. 2ar $ai !n(i (rebuia s/' c"(i-e. 4ncuie u"a de)'+i(ului "i )'rni !nce( s)re cas# )e s(r#+ile !n(uneca(e "i (#cu(e ale 'ra"ului -ndindu/se la %ia*a sa. Nici'da(# nu se a"(e)(ase s# aib# un %ii('r nu a%ea dec( )re+en( "i acela nu (rebuia )lani&ica(. Acu$ !ns# "(ia c# dac# %'ia s#/"i a(in-# *elurile (rebuie s# )ri%easc# $ai de)ar(e de $a-a+ine "i de)'+i(. Trebuia s# &ie $ai $ul( dec( un si$)lu ne-us('r. Trebuia s# de%in# an(re)ren'r. Trebuia s# a%anse+e dinc'l' de San Francisc' )n#/n ,'n- .'n- "i C0ina !n ,aIaii India Rusia "i Orien(. 4"i )ri%i i$a-inea re&lec(a(# !n(r/' %i(rin# "i %#+u un *#ran c0ine+ 'bi"nui(. C0ine+ii )r's)eri "i educa*i r#$#seser# cu ('*ii !n C0ina "i d'ar s#racii &u-iser# !n A$erica )en(ru a lucra la c#ile &era(e sau )e c$) !n s)#l#('rii sau !n res(auran(e. Cei cu $in*i $ai ascu*i(e "i cu ce%a bani de%eniser# ne-us('ri ca el dar "i %ie*ile aces('ra erau )res#ra(e cu -reu(#*i "i )ri$e1dii "i nu d'ar din )ar(ea dia%'lil'r s(r#ini -Iail'. E;is(a $ul(# in%idie "i !n"el#ciune iar ('n-/urile erau rele )er)e(und ' a$enin*are c'n(inu#. Ceilal*i ne-us('ri c0ine+i erau )u(ernici )en(ru c# erau ca)ii )r')riil'r l'r &a$ilii nu$er'ase care/i a1u(au dar el nu a%ea &a$ilie. N/' a%ea dec( )e Francie. Se -ndi la ea $ul(# %re$e !n (i$) ce $er-ea c#(re cas# "i de'da(# !n*elese c# a%nd/'

)e Francie ca )ar(ener era $ai )u(ernic dec( ('*i. Cu Francie !n &run(ea c'$)aniei sale )u(ea cu$)#ra (eren "i )u(ea in(ra !n a&aceri in(er+ise c0ine+il'r nu nu$ai !n C0ina('In ci 'riunde !n A$erica 'riunde !n lu$e. Cu Francie al#(uri de el )u(ea &i $ai (are dec( ('*i ne-us('rii c0ine+i. Mai (r+iu !n n'a)(ea aceea !n (i$) ce se r#sucea &#r# s'$n !n a"(ernu( !"i s)use c# ceea ce d'rea cel $ai $ul( era s# de%in# un '$ !n%#*a(. Pen(ru c# nu$ai a"a !nar$a( cu )u(erea succesului a banil'r "i a !n%#*#(urii se )u(ea !n('arce !n sa(ul s#u de )e $alurile &lu%iului Ta C0ian- "i le )u(ea ar#(a (u(ur'r ce c')il $inuna( era &iul lui $ui/(sai Lilin. ='ia s# ridice un (e$)lu !n $e$'ria ei "i a c')iil'r ei $'r*i as(&el ca s)iri(ele l'r s# )'a(# a%ea ' cas#. 7i $ai %'ia s# le d#ruiasc# ('a(e b'-#*iile lui Francie "i c')ilului ei nen#scu(. 4n(re (i$) ('( ce/i )u(ea '&eri era cinele )e care "i/l d'rea. G#sise d'i c#*ei $ari (#&#l'-i de cul'area nisi)ului cu 'c0i c0i0li$barii "i acu$ (rebuia s# i/i duc#. 4"i s)usese c# a$n# %i+i(a la ea )en(ru c# nu %'ia s/' (ulbure dar $ai era un $'(i%> $ai &usese !n sa(ul acela cu ani !n ur$# "i se (e$ea de a$in(irile )e care i le/ar &i (re+i( re!n('arcerea. 4"i cu$)#r# 0aine n'i )en(ru c#l#('rie ca ea s# )'a(# &i $ndr# de el> ' r'b# lun-# de $#(ase albas(r# ' 1ac0e(# nea-r# $a(lasa(# "i ' )#l#rie r'(und# cu un bu('n de $#(ase !n $i1l'c. P#rul !i crescuse "i/l )ur(a !$)le(i( !n(r/' c'ad#8 *inea c'"ul de )ai )e u$#r "i ducea cei d'i c#*ei de les#. Se duse )n# !n 'ra"ul de 1's la cl#direa &erib'(ului "i a-i(a( se !$barc# la cursa C'n(ra/ C's(a i-n'rnd +$be(ele su)eri'are ale ('%ar#"il'r lui de c#l#('rie. Min(ea !i era )lin# de %ec0ile (e$eri cnd F'cc' !l duse c#(re n'rd la &er$#. 4"i s)use c# acu$ era un ne-us('r res)ec(a( "i c# !n curnd a%ea s# aib# des(ui bani ca s# le )l#(easc# ?#(rnil'r cele cinci )r'cen(e. 4"i s)use c# (rebuia s# ui(e (recu(ul dar ini$a !i era -rea ar+nd de durerea %ec0e rede"(e)(a(#. Francie ie"i !n &u-# !n )rid%'r ca s#/l !n($)ine. Era !n ul(i$ele s#)(#$ni de sarcin# "i lui i se u$e+ir# 'c0ii de (andre*e. P#rea ea !ns#"i un c')il cu 'bra1ii !$bu1'ra*i "i cu )#rul bl'nd des)le(i( )e u$eri. Rdea de c#*ei !ncurca*i cu lesele !n 1urul )ici'arel'r lui. 3 2'i c#*ei Lai Tsin@ e;cla$# ea. 3 O &e$el# "i un $ascul. Cu (i$)ul ' s# ai $ai $ul*i d'-i. S)era$ s#/*i )lac#. Ea rse din n'u. 3 O s# le s)un 2uEe "i 2uc0ess 5 !n a$in(irea lui Princess. Iar acu$ a$ "i eu ce%a s#/*i dau s)use ea $ndr#. Casa $ea !*i a)ar*ine Lai Tsin. Es(e c#$inul n's(ru. Cnd ea !l c'nduse )rin ca$erele si$)le Lai Tsin %#+u c# nu e;is(au lucruri de %al'are nici c'%'are )re*i'ase de $#(ase nici 'rna$en(e de ne&ri( sau 1ad nici )ic(uri sau scaune scul)(a(e cu$ %#+use !n casa ?#(rnului. 2ar c#su*a de la &er$# s(r#lucea de cur#*enie "i era )ri$i('are cu$ nu $ai %#+use %re'da(# ' cas#. Annie se n#)us(i +$bi('are s#/l !n($)ine. Pre-#(ise )en(ru el un &es(in> su)# de r'"ii din )r')riile l'r r'"ii )e"(e din ru le-u$e din -r#dina l'r ' )l#cin(# cu $ere din )'$ii l'r "i s$n(n# de la %acile l'r. 7i de"i nu $ai $ncase nici'da(# !n %ia*# ' ase$enea $ncare +$bi "i s)use c# era un 's)#* -Iail' $inuna(. 2u)# cin# se a"e+ar# ln-# &'c "i Annie !l )ri%i curi'as#. ,ainele cele n'i a(rnau )e (ru)ul lui slab iar &a*a lui cu )'$e*i )r'e$inen*i era (ras# dar Lai Tsin a%ea (#ria '*elului "i Annie b#nuia c# ' c#)#(ase (recnd )rin -reu(#*i. Francie !i s)usese c# se (e$use s#/l !n(rebe des)re (recu(ul lui dar curi'+i(a(ea lui Annie nu cun'"(ea ase$enea ')reli"(i. Sc'*ndu/"i )an('&ii !n(inse )ici'arele c#(re &'c. Mi"cnd cu )l#cere din de-e(e s)use &#r# 'c'li"uri> 3 S)une/ne ce (e/a adus !n A$erica Lai Tsin. Lai Tsin (#cu !n(rebndu/se cu$ le )u(ea s)une. A&ar# era !n(uneric "i %n(ul rece al n')*ii b#(ea &uri's !n &eres(re. Pri%i !n 1ur la ca$era c'n&'r(abil# lu$ina(# de &l#c#rile care dansau !n c#$in. Nu se $ai si$*ise nici'da(# a"a la ad#)'s( !n(re )a(ru )ere*i !n c'$)ania

)rie(enil'r a 'a$enil'r )e care/i iubea "i care *ineau la el. Ini$a !i era &'ar(e )lin# a"a c# r#s)unse> 3 2ra-ele $ele )rie(ene. A*i &'s( sincere "i cins(i(e !n ce )ri%e"(e %ie*ile %'as(re. Eu sun( s(r#inul necun'scu(ul "i a%e*i ('( dre)(ul s# &i*i curi'ase. O s# %# s)un de ce a$ %eni( !n A$erica. Oc0ii l'r erau a*in(i*i asu)ra lui a"(e)(nd s# !ncea)#. Un bu"(ean se r#suci !n %a(r# "i c#+u !n $i1l'cul unei 1erbe de scn(ei iar c#*eii $rir# !n s'$n. 2u)# ' %re$e el s)use> 3 Unde (r#ia$ eu )e $alurile &lu%iului Dan-(+e !n )r'%incia An0Iei s(#)nul sa(ului era )r')rie(ar )es(e ('(> s(#)nea )#$n(ul "i casele de )e el lacul cu ra*ele 're+#riile "i c$)urile cu du+i. Era s(#)nul n's(ru al (u(ur'r. Ta(#l $eu a%ea -ri1# de ra*e care erau &'ar(e )re*ui(e )en(ru carnea l'r. 2in cnd !n cnd s(#)nul sa(ului (ri$i(ea ra*ele la NanEin- s# &ie (#ia(e "i %ndu(e. S'ra $ea "i cu $ine (rebuia s# le $n#$ din sa( )n# la ru !nde$nndu/le cu ni"(e be*e lun-i dar a(en*i s# nu le r#ni$. Maylin- "i cu $ine era$ (ri"(i )en(ru c# ne !n(reba$ dac# ra*ele !"i cun'"(eau s'ar(a )en(ru c# $#c#neau "i se )ln-eau "i !ncercau s# +b'are. 2ar ari)ile l'r ciun(i(e &l&iau !n +adar "i ele )'rneau 'b'si(e )e dru$ul lun- c#(re &lu%iul cel $are ca s#/"i !n(lneasc# s'ar(a. Maylin- $il'as# )ln-ea cu lacri$i a$are cnd a1un-ea$ la a)#. 4n('(deauna era c(e ' ra*# care )#rea $ai de'sebi(#. Ea lua )as#rea !n bra*e !i $n-ia )enele "i/i "')(ea %'rbe blnde !nain(e de a ' l#sa al#(uri de celelal(e )e a)a -alben# a &lu%iului Dan-(+e. Ta(#l $eu se ducea !n('(deauna sin-ur la NanEin-. 4n ('*i acei ani nu ceruse ni$#nui s# %in# cu el dar de da(a aceea i/a s)us sur'rii $ele c# n'i d'i (rebuia s# $er-e$ cu el. Eu a%ea$ n'u# ani iar Maylin- AB. Era &ru$'as# ca $a$a cu )#r ne-ru "i lun- )e care/l )ur(a )recu$ c')iii !n(r/' c'ad#. Pn# nu de%enea &e$eie nu/l )u(ea &ace c'c. Era !nc# ' c')il# "i !n ciuda %ie*ii -rele era )lin# de %ia*#. G#sea )rile1 de bucurie !n cele $ai $#run(e lucruri8 era bun# "i blnd# !n('(deauna rdea "i -lu$ea. Rdea de cinii care !ncercau s#/"i )rind# c'ada !n cur(e8 )unea ' &l'are la urec0ea bi%'lului "i/l $n-ia du)# ' +i de $unc# -rea "i era cu)rins# de !ncn(are dac# ' &e$eie din sa( !i d#ruia ' )an-lic# r'"ie s#/"i )rind# )#rul. ,ainele n'as(re erau din cel $ai )r's( bu$bac alb cu albas(ru cu$ )'ar(# c''lie "i ca s# ne a)#r#$ de &ri-ul iernii ne ac')erea$ cu 1ac0e(ele $a(lasa(e care le r#$#seser# $ici &ra*il'r n'"(ri. Cnd a$ $ers s# duce$ ra*ele la NanEin- n/a$ c#l#('ri( !n 1'nca lui .e C0un-&en ci !n(r/un sa$)an $ic %slind )e rnd ca s# )u(e$ *ine ra*ele la un l'c al(&el (a(a se su)#ra "i ne b#(ea. Pe &lu%iu era $ul(# $i"care iar eu era$ !ncn(a( s# %#d %asele $ari "i albe cu aburi ale s(r#inil'r c'n%'aiele de 1'nci cu sare "i )lu(ele )e care (r#iau &a$ilii !n(re-i. 2ar 'c0ii lui Maylin- erau r'"ii de )lns de $ila ra*el'r. Nu cun'"(ea$ dec( s#(ucul n's(ru. Nu $ai %#+user#$ nici'da(# un 'ra" "i era$ ului*i de su(ele de %ase de )e ln-# $aluri "i s)eria*i de (ra&icul de )e s(r#du*ele !n-us(e "i de $ul*i$ile de 'a$eni -r#bi*i "i a-i(a*i. Pe ln-# n'i (receau care (rase de $#-ari !nc#rca(e )es(e $#sur# !n (i$) ce n'i !n-r'+i*i ne $na$ crdul de ra*e c#(re des(ina*ie. C''lie cu b'ccele $ari a(rna(e )e )r#1ini ne !$brnceau de c'l'/c'l' )e ln-# n'i lunecau ne-us('ri b'-a*i !n lec(ici ai c#r'r )ur(#('ri s(ri-au la n'i s# ne d#$ la ' )ar(e. Maylin- se ')ri s# se ui(e la ' d'a$n#. Fa*a ei era &arda(# "i )#rul ne-ru !i era !$)'d'bi( cu 'rna$en(e de 1ad. Pur(a ' r'c0ie de br'car( -alben "i ' 1ac0e(# de sa(in "i ne/a$ da( sea$a c# (rebuia s# &ac# )ar(e din &a$ilia !$)#ra(ului )en(ru c# nu$ai ei a%eau %'ie s# )'ar(e -albenul i$)erial. Nu ne %enea s# crede$ c( de $ici !i erau )ici'arele banda1a(e cnd a c'b'r( din lec(ic# "i a in(ra( !n(r/un $a-a+in care %indea $#(#suri scu$)e c'l'ra(e !n %erde indi-' )ur)uriu "i auriu. A$ (res#ri( de s)ai$# cnd de du)# un c'l* a a)#ru( un b#rba( care l'%ea !n(r/

un -'n- uria". 4n s)a(ele lui %enea un al( b#rba(. Era un 0'*> a%ea $inile le-a(e "i la &iecare b#(aie de -'n- un '$ !i l'%ea s)a(ele -'l cu ' le-#(ur# de nuiele de ba$bus. Ne ui$eau $a-a+inele care d#deau )e dina&ar# de b'-#*ie> $nc#ruri cu$ nu $ai %#+user#$ s(icle cu %in de 're+ %ase cu ulei "i ar'$e "i )as(# de se$in*e de l'(us. Ne +-ia$ la (e$)lele )ic(a(e !n )ur)uriu "i %erde !$)'d'bi(e cu lei de aur "i lan(erne c'l'ra(e "i la $ul*i$ea de 'a$eni care se ru-au. Era$ c')le"i*i de )ar&u$ul $iil'r de be*i"'are ar'$a(e "i a$u*iser#$ %#+nd a((ea b'-#*ii "i a$in(indu/ne de )r')ria n'as(r# s#r#cie. Min*ile n'as(re de bie*i c')ii de la *ar# erau )line de )ri%eli"(ea +-'$'(ele "i $ir'surile 'ra"ului dar era$ ('( (ri"(i din cau+a bie(el'r r#*u"(e. Le/a$ $na( !n(r/un *arc de le$n "i le/a$ l#sa( s'r*ii l'r. .e C0un-&en a lua( banii a)'i s/a !n('rs c#(re n'i "i ne/a s)us scur( s# ne !n('arce$ la sa$)anul n's(ru "i s# a"(e)(#$ ac'l' )n# (ri$i(e )e cine%a du)# n'i. Maylin- !nc# $ai sus)ina iar eu i/a$ a$in(i( (a(ei c# nu $ncaser#$ ni$ic din +'ri "i c# era cinci du)#/a$ia+a. M'r$#ind a sc's c(e%a $'nede din bu+unar "i ne/a s)us s# ne duce$ la ' ceain#rie "i s# lu#$ cel $ai $ic "i $ai ie&(in b'l de 're+. Eu era$ !ncn(a( cnd a$ )'rni(/' la &u-# )e s(r#+i c#u(nd un l'c su&icien( de ie&(in. Nu $ai &useser#$ nici'da(# !n(r/' ceain#rie. Era ' $are a%en(ur# "i )en(ru )ri$a 'ar# ini$ile n'as(re si$*eau si$)a(ie )en(ru (a(#l n's(ru care ne '&erea ' ase$enea bucurie. 2ar !n cele din ur$# cu cele c(e%a $'nede nu ne/a$ )u(u( cu$)#ra dec( un b'l de &ier(ur# s#ra(# de '%#+. Cu ('a(e aces(ea era de a1uns ca s# ne )'('leasc# &'a$ea )en(ru $'$en( "i ne/a$ cr'i( dru$ !na)'i )e s(r#du*ele a-l'$era(e *inndu/ne de $n#. 2ar era$ )rea !ns)#i$n(a*i de 'r#"enii -r#bi*i "i as)ri. Era )rea $ul( )en(ru ni"(e c')ii de *#ran "i )n# cnd a$ a1uns la ru era$ de1a e)ui+a*i. Ne/a$ -0e$ui( !n $icul n's(ru sa$)an "i a$ ad'r$i( i$edia(. M/a$ (re+i( c(e%a 're $ai (r+iu cnd un c''lie $# +-l*ia "i s(ri-a la $ine. 9Ta(#l (#u !*i cere s# %ii cu $ine acu$: s)use el (re+ind/' "i )e Maylin-. Mi s/a )#ru( c# ne )ri%e"(e ciuda( cnd a$ c'b'r( din sa$)an dar l/a$ ur$a( 'ricu$. Se !n(unecase "i dru$ul n's(ru nu era lu$ina( dec( de c(e ' la$)# cu ulei ici "i c'l'. Ne *inea$ de $n# "i )ri%ea$ ('( (i$)ul )es(e u$#r. 4n &a*a &iec#rei u"i ardeau be*i"'are de (#$ie s)re sla%a +eului casei "i )ar&u$ul l'r )u(ernic ac')erea $ias$ele care urcau din canale. ?#rba(ul cu as)ec( sinis(ru ne/a c'ndus )rin(r/un labirin( de alei !n(uneca(e )n# cnd a$ a1uns !n(r/' )ia*#. 4n(r/un c'l* sub ' lan(ern# )l)i('are era aduna( un -ru) de b#rba*i "i )rin(re ei era "i (a(#l n's(ru s(nd de %'rb# cu un b#rba( b'nd'c "i 'ac0e" !$br#ca( !n(r/un c0e'n-/sa$ ne-ru. A%ea ' $us(a*# lun-# "i 'c0i !n-u"(i &'ar(e 'blici "i din ins(inc( $/a$ (e$u( de el. Ta(#l n's(ru i/a s)us ce%a "i el s/a !n('rs s# ne )ri%easc#. Oc0ii i/au +#b'%i( $ul( (i$) asu)ra lui Maylins(udiind/' din cre"(e(ul ca)ului )n#/n %r&ul )an('&il'r u+a*i iar ea s/a !n&i'ra( r'"ind sub )ri%irea lui. ?#rba(ul a ridica( din u$eri "i i/a s)us (a(ei ce%a8 aces(a a ridica( bra*ele "i a !nce)u( s# se cer(e cu el !n (i$) ce n'i !i )ri%ea$ ui$i*i. A$ %#+u( c# !n(r/un c'l* &usese ridica(# ' )la(&'r$# "i !n s)a(ele ei se ascundea un -ru) de &e(e s)eria(e. ?#rba*ii !nce)user# s# se adune !n )ia*# )ri%indu/le cu !ndr#+neal# r+nd )i)#indu/le snii "i a(in-ndu/le. A$ lua(/' de $n# )e Maylin- !n-r'+i(. Era d'ar ' &e(i*# a%ea abia (reis)re+ece ani nu era !nc# &e$eie. 2e"i $uncea din -reu )en(ru (a(#l n's(ru el "(ia c# !n(r/' +i dac# %'ia s# sca)e de ea a%ea s# &ie 'bli-a( s#/i dea ' +es(re. Fiii $ai $ari ur$au s# se c#s#('reasc# !n curnd "i el a%ea ne%'ie de bani ca s# le )l#(easc# nun*ile. 2ac# ' %indea )e Maylin- acu$ sc#)a de )'%ara de a ' 0r#ni !n &iecare +i )n# se $#ri(a nu $ai (rebuia s#/i dea +es(re "i )u(ea )l#(i "i )en(ru nun*i.

A$ !n(lni( )ri%irea lui Maylin- "i $i/a$ da( sea$a c# "i ea !n*elesese. P#lise "i 'c0ii i se $#riser# de &ric#. I/a$ arunca( ' )ri%ire (a(#lui n's(ru care c'n(inua s# se cer(e cu ne-us('rul de carne %ie )en(ru )re*ul lui Maylin-. A$ a)uca(/' de $n# "i i/a$ s)us> 9Fu-i Maylin-. ,ai s# &u-i$. C( )'*i de re)ede.: Ne/a$ s(recura( din )ia*# ne'bser%a*i alunecnd )e n'r'iul )u(ur's "i !$)iedicndu/ne de )ie(re r#(#cind )e alei &u-ind )n# cnd ini$ile ne bubuiau !n )ie)( "i )l#$nii ne ardeau. Ne/a$ ')ri( "i ne/a$ s)ri1ini( de un +id ascul(nd cu a(en*ie dar sin-urul sune( )e care/l )u(ea$ au+i era r#su&larea n'as(r#. 9=in': i/a$ s)us. A$ )rins/' de $n# "i a$ lua(/' din n'u la &u-# &#r# s# "(i$ !nc'(r'. Nu$ai s# sc#)#$ de (a(#l n's(ru cel r#u "i de '$ul !n-r'+i('r care %'ia s/' %nd# )e s'ra $ea ca s# &ac# din ea ' scla%# "i ' )r's(i(ua(#. 4n cele din ur$# a$ ie"i( !n(r/' s(rad# $ai lar-# )e care a$ recun'scu(/' "i !n curnd a$ a1uns din n'u la ru. Ca ni"(e -a+ele a$ s#ri( !n sa$)anul n's(ru "i a$ !nce)u( s# %sli$ !n 1'sul a)ei. Nu "(ia$ !nc'(r' ne ducea$. Nu cun'"(ea$ dec( casa n'as(r# din sa(. Nu a%ea$ bani "i nu "(ia$ ni$ic des)re %ia*#. A$ %sli( ('a(# n'a)(ea "i !n +'ri &rn*i de 'b'seal# a$ urca( )e $al "i a$ ad'r$i(. Cnd ne/a$ (re+i( c(e%a 're $ai (r+iu era$ la &el de 'b'si*i "i ne era &'a$e. A$ ascuns sa$)anul !n )#)uri" "i au urca( )e ' )'(ec# )r#&ui(# )n# a$ da( de un sa( dar *#ranii de ac'l' !n('rceau ca)e(ele de la n'i cnd le cerea$ ce%a de $ncare. A$ $ers $ai de)ar(e ne"(iind ce al(ce%a s# &ace$ "i a$ a1uns )e $alul unui ru li$)ede ln-# ' $ic# $n#s(ire (a'is(#. Un c#lu-#r (n#r !n(r/' r'b# de cul'area "'&ranului a !nclina( din ca) c#(re n'i !n se$n de salu(. N'i l/a$ salu(a( la &el "i i/a$ e;)lica( ce se !n($)lase cu n'i. A%ea 'c0ii )lini de $il# cnd ne/a )'&(i( !n#un(ru ca s# !$)ar(# cu n'i )u*ina $ncare )e care ' a%eau. Nu era )rea $ul( )en(ru c# nu a%eau bani "i (r#iau d'ar din ce le d#deau *#ranii dar &ier(ura sub*ire de 're+ ni se )#rea $inuna(# "i ne !nc#l+ea s('$acurile -'ale. Iar !n n'a)(ea aceea a$ d'r$i( !n(r/' c0ilie $ic# "i ne$'bila(# "i ne/a$ si$*i( !n si-uran*# al#(uri de n'ii n'"(ri )rie(eni. A%ea s# &ie ul(i$a n'as(r# n'a)(e lini"(i(# )en(ru $ai $ul*i ani. A d'ua +i de di$inea*# !ns'*i*i de ru-#ciunile l'r a$ )'rni( iar la dru$. 2iscu(aser#$ "i 0'(#rser#$ s# ne !n('arce$ la ru "i s# %sli$ )n# la ur$#('rul 'ra" unde a$ &i )u(u( -#si de lucru. 2e1a se !nn')(ase cnd a$ a1uns la a)# "i a$ r#su&la( u"ura*i %#+nd c# sa$)anul n's(ru era ('( ac'l' unde/l ascunseser#$. Ce n/a$ %#+u( a &'s( 1'nca ce a"(e)(a !n !n(unericul n')*ii "i 'a$enii care s/au re)e+i( la n'i cu cu*i(ele !n din*i as(u)ndu/ne -urile cu )al$ele ca s# nu )u(e$ *i)a. 7(iuser# c# nu )u(ea$ a1un-e de)ar(e "i cnd ne -#siser# sa$)anul se a"e+aser# s# ne a"(e)(e. 4n c(e%a $inu(e ne/a$ (re+i( la b'rdul 1'ncii &a*#/n &a*# cu (a(#l n's(ru .e C0un-&en "i cu ne-us('rul de carne %ie. Aces(a a rs cnd ne/a %#+u(. 9Are cura1: a s)us el cu ad$ira*ie c#(re (a(#l n's(ru ciu)ind/' )e Maylin- de &und )i)#indu/i carnea !nain(e de a 0'(#r! c*i bani &ace. 9Pe de al(# )ar(e: ad#u-# -ndi('r 9!nc# n/are sni. As(a desi-ur ' s#/i scad# )re*ul.: Maylin- "i cu $ine s(#(ea$ unul ln-# al(ul "i $/a$ ui(a( la ea. L#sase ca)ul !n )ie)( "i r'"ise de ru"ine !n (i$) ce ei discu(au de(aliile in(i$e ale (ru)ului ei. 9C(K: a !n(reba( ner#bd#('r .e C0un-&en. 9?#ia(ul ar &i un ser%i('r bun. 4*i dau (rei su(e de yuani )e a$nd'i: a anun*a( '$ul !ncruci"ndu/"i bra*ele )e )ie)( "i )li$bndu/se !n 1urul n's(ru )re*#luindu/ne ca )e %i(e la (r-. M/a$ ui(a( !n 'c0ii (a(#lui n's(ru "i a$ %#+u( !n ei l#c'$ia. 9Nu !nca)e l'c de (r-uial#: a s)us ne-us('rul !n('rcndu/se cu indi&eren*#. .e C0un-&en a '&(a( adnc8 eu "(ia$ c# se -ndea la cei RH de yuani )e care/i )l#(ise )en(ru $a$a "i re-re(a c# lua a(( de )u*in du)# ('*i anii aceia cnd ne 0r#nise dar !n cele din ur$# a acce)(a( )re*ul "i au &#cu( (r-ul. Iar acu$ .e Maylin- "i .e Lai Tsin a)ar*ineau ne-us('rului de carne %ie.

Ne/au )us lan*uri la )ici'are ca s# nu )u(e$ &u-i "i 1'nca ne/a dus !na)'i la NanEinunde (rebuia s# ne $u(#$ )e barca ne-us('rului. Cnd urca$ )e )un(e a$ )ri%i( !na)'i dar nu l/ a$ $ai %#+u( )e (a(#l n's(ru. A$ &'s( arunca*i !n cala ur( $ir'si('are a 1'ncii ne-us('rului "i ne/ a$ !$br#*i"a( !n !n(uneric a"(e)(nd ce a%ea s# ur$e+e. 2u)# un (i$) !ndelun-a( c0e)en-ul s/a desc0is "i a$ %#+u( c# era de1a +iu#. Cu ' s&'ar# un c''lie a c'b'r( c#(re n'i un c'" !n care se a&la un b'l de 're+ ' buca(# de )ine "i ' )l'sc# cu a)#. 4n )'&ida &ricii a$ $nca( ca ni"(e ie)uri !n&'$e(a*i !ndesndu/ne 're+ul !n -ur# c( )u(ea$ de re)ede de (ea$# s# nu ni/l ia. A$ res)ira( cu l#c'$ie aerul cura( al di$ine*ii )n# cnd '$ul s/a !n('rs a !nc0is c0e)en-ul "i ne/a l#sa( din n'u !n !n(uneric. 2u)# c(e%a +ile cine%a a c'b'r( )n# la n'i ' scar# "i ni s/a c'$anda( s# ie"i$ )e )un(e. Lan*urile ne (#iau -le+nele !n (i$) ce ne c#*#ra$ )e scara !n-us(# "i )en(ru c# s(#(use$ a((a !n !n(uneric lu$ina s'arelui ne/a 'rbi(. S)re $irarea n'as(r# ni s/au sc's lan*urile "i ni s/a s)us s# in(r#$ !n cabin# "i s# ne s)#l#$. Ne/a$ su)us )ri%indu/ne unul )e cel#lal( cu !nd'ial# !n(rebndu/ne ce a%ea s# ur$e+e. 2ar n/a %eni( ni$eni s# ne %ad# "i ne/a$ -0e$ui( )e )'deaua cabinei a"(e)(nd. A (recu( $ul(# %re$e. La as&in*i( 1'nca s/a ali)i( de $al. A %eni( n'a)(ea a r#s#ri( luna "i n'i a"(e)(a$ !n c'n(inuare. 2e'da(# a a)#ru( ne-us('rul. A rs cnd ne/a %#+u( a"e+a*i )e )'dea !n lu$ina lunii. A)'i a a)uca(/' )e Maylin- de )#r "i a ridica(/' !n )ici'are. A$ s#ri( s/' a)#r dar $/a !$brnci( iar un al( b#rba( $/a *inu( !n (i$) ce el ' (ra *i)nd c#(re cabina lui. Ser%i('rul lui $# a$enin*a cu cu*i(ul a"a c# $/a$ a"e+a( la l'c )e )'dea nea1u('ra( au+ind !nc# ec'ul s(ri-#(el'r lui Maylin-. 2ar nu erau d'ar un ec'u ' a$in(ire. S'ra $ea *i)a !nc# !ncuia(# !n cabin# cu ne-us('rul. A$ a"(e)(a( "i a$ a"(e)(a( dar Maylin- nu s/a !n('rs. 4n cele din ur$# a$ &'s( dus !na)'i !n cal#. A !nc0is din n'u c0e)en-ul "i eu a$ r#$as sin-ur cu -ndurile $ele. Au (recu( +ile8 une'ri $i se d#dea 're+ "i a)# dar !n cea $ai $are )ar(e a (i$)ului era$ sin-ur !n&'$e(a( "i s)eria( !n !n(uneric. Mi s/a )#ru( c# a (recu( ' %e"nicie )n# cnd a$ au+i( +-'$'( a&ar# "i a$ !n*eles c# 1'nca in(ra !n(r/un )'r( $are8 $i/a$ da( sea$a c# (rebuia s# &ie S0an-0ai. Acu$ cel )u*in a%ea$ s/' re%#d )e Maylin-. S/a desc0is c0e)en-ul "i a a)#ru( un c''lie. A c'b'r( scara "i a$ urca( )e ea u$)lndu/$i )l#$nii cu aerul rece "i s#ra( $i1indu/$i 'c0ii din cau+a lu$inii )ri%ind !n 1ur du)# s'ra $ea. 2ar )un(ea era )lin# de $arinari care c'b'rau -r#bi*i )n+ele "i le-au )ar$ele. ?#rba(ul $i/a le-a( iar -le+nele cu lan*uri dar i/a$ !n(lni( 'c0ii "i (rebuie s# &i ar#(a( a(( de dis)era( !nc( a e+i(a( 5 !n de&ini(i% era$ d'ar un c')il de n'u# ani la &el de a$#r( ca "i el. Ce r#u )u(use$ s# &acK A ridica( din u$eri a lua( lan*urile "i le/a ascuns sub un c'lac de &rn-0ie &#cndu/$i se$n s# r#$n unde era$. A)'i a )leca(. C(e%a cli)e $ai (r+iu l/a$ %#+u( )e ne-us('r c'b'rnd de )e %as "i urcndu/se !n(r/' ric"# care/l a"(e)(a. A$ s(a( )n# a dis)#ru( a)'i a(en( s# nu $# %ad# ec0i)a1ul $/a$ s(recura( !n cabina lui c#u(nd/' )e Maylin-. 2ar nu era nici ac'l' nici !n ca$bu+# sau !n sal'n. A$ c#u(a( )e ('a(# 1'nca din ce !n ce $ai dis)era(. 7(ia$ c# du)# ce )l#(ise a(*ia bani )en(ru Maylin- n/ar &i ucis/' )en(ru c# "i/ar &i )ierdu( )r'&i(ul. A$ !n*eles c# ' debarcase i$edia( ce ac's(aser#$ )'a(e ca s# se al#(ure cel'rlal(e &e(e )e care le a%ea de %n+are. A$ &u-i( !na)'i )e )un(e a"(e)(nd )n# ce ec0i)a1ul a )leca( !n 'ra". A)'i i/a$ ur$#ri( s)ernd c# a%eau s# $# c'nduc# la ne-us('r "i la Maylin-. 2ar ei s/au dus dre)( la (ri)'urile +-'$'('ase "i la casele unde se &u$a ')iu$ iar ac'l' nu era nici ur$# de s'ra $ea. A$ r#(#ci( )e ac'l' u$blnd ('a(# +iua )e s(r#+ile alunec'ase )a%a(e cu )ie(re )n# cnd )ici'arele au !nce)u( s# $# d'ar#. 2in cnd !n cnd ')rea$ )e c(e cine%a "i !n(reba$ unde se %indeau &e(e dar ei se $ul*u$eau s# $# )ri%easc# ciuda( "i a)'i )lecau -r#bi*i. S/a l#sa( n'a)(ea iar eu era$ sin-ur !n 'ra"ul $are "i !ns)#i$n(#('r "i era$ !n&'$e(a( &#r# bani "i

dis)era(. Frn( de 'b'seal# $/a$ -0e$ui( !n(r/un c'l* !n(uneca( cu lacri$ile cur-ndu/$i din 'c0ii !nc0i"i. 7(ia$ c# n/' s/' $ai %#d nici'da(# )e Maylin-. Au (recu( $ai $ul(e +ile. A$ %a-ab'nda( )rin 'ra" cer"ind $ncare recun'sc#('r )en(ru &iecare buc#*ic# ce $i se arunca. A$ bn(ui( ca ' &an('$# )e ln-# %ia*a real# ascul(nd %'rbe des)re c( de -rea era %ia*a !n C0ina "i c( de b'-a*i erau 'a$enii care se duseser# s# $unceasc# la Mun(ele de Aur din A$erica. Se s)unea c# !n A$erica 'a$enii s#)au du)# aur "i ar-in( c'ns(ruiau c#i &era(e "i/"i )uneau )e )ici'are )r')riile l'r a&aceri c# (r#iau ca re-ii "i c# le $ai r#$nea de/a1uns ca s# (ri$i(# acas# bani s#/"i a1u(e )#rin*ii b#(rni s'*iile "i c')iii. 9?#rba*ii din T'is0an se !$b'-#*esc: $ur$urau cu in%idie. Pen(ru $ine b'-#*iile !nse$nau $ncare !n bur(# "i un a"(ernu( dar $# -ndea$ la ce au+ea$. O )ierduse$ )e Maylin- nu a%ea$ &a$ilie. 2e ce nu $/a" &i dus !n A$erica cu b#rba*ii din T'is0anK M/a$ !n('rs la d'curi "i !n(rebnd cu )recau*ie a$ a&la( c# a d'ua +i )leca un %a)'r c#(re Sea((le. Era un %a)'r cu aburi $ic "i )r#)#di( iar ec0i)a1ul care s(#(ea re+e$a( de )ara)e(e )#rea $urdar "i ne!n-ri1i(. 2ar era sin-urul %as care )leca i$edia( c#(re Mun(ele de Aur "i era$ 0'(#r( s# $# !$barc. A$ urca( cu !ndr#+neal# la b'rd "i a$ ceru( s# &iu lua( ca b#ia( la ('a(e. Au rs de $ine "i $/au (ri$is la c#)i(an un a$erican -ras "i b#rb's cu ' uni&'r$# alb# $urdar# )lin# de +'r+'ane aurii. A%ea ' "a)c# alb# cu "i $ai $ul( auriu "i !n $n# *inea ' s(icl# cu I0isEy din care bea !n(runa. A rs cu $ul(# )'&(# )recu$ ceilal*i cnd i/a$ s)us c# %'ia$ s# $# !$barc. 9Si-ur &iule: a s)us el cu bur(a +-uduindu/se de rs. 94nc# unul nu $ai c'n(ea+#. 2ar ' s# $unce"(i din -reu ca s#/*i c"(i-i (raiul.: N/a s)us ni$ic de salariu dar eu nu %'ia$ dec( s# nu $'r de &'a$e iar cnd a1un-ea$ !n A$erica a%ea$ s# $uncesc "i s# c"(i- bani ca b#rba*ii din T'is0an la Mun(ele de Aur. =a)'rul a )leca( !n +'ri "i !n (i$) ce $# c0inuia$ s# adun )ar$ele a$ )ri%i( !na)'i la )#$n(ul C0inei care dis)#rea la 'ri+'n(. A$ !n-enunc0ea( )e )un(e "i a$ l'%i( le$nul cu &run(ea de (rei 'ri !n a$in(irea $a$ei $ele $'ar(e Lilin "i a sur'rii $ele Maylin-. A)'i $/a$ !n('rs cu &a*a c#(re $are "i c#(re A$erica. F'cul !nce)use s# se s(in-# lu$innd &e*ele "'ca(e ale lui Francie "i Annie iar Lai Tsin s)use cu un '&(a(> 3 Ce s/a !n($)la( $ai a)'i es(e ' al(# )'%es(e. Se ridic# !n )ici'are "i se !nclin# res)ec(u's. 3 Iar acu$ Lai Tsin %# cere ier(are dar e 'b'si( "i (rebuie s# d'ar$#. 2ar !nain(e de a )leca %reau s# %# $ul*u$esc )en(ru darul )rie(eniei %'as(re. Nici'da(# n/a$ )e(recu( ' n'a)(e ca aceas(a !n c#ldura unui c#$in ade%#ra(. 7i nici n/a$ si$*i( dra-'s(e "i !n*ele-ere din )ar(ea cui%a. 4n seara aceas(a %ia*a $ea s/a !$b'-#*i( cu aces(e sen(i$en(e "i %# sun( recun'sc#('r )en(ru bun#(a(e. Oc0ii l'r !l ur$#rir# !n (i$) ce se !nclin# din n'u "i ie"i din ca$er# a)'i r#$aser# (#cu(e $ul( (i$) )ierdu(e &iecare !n -ndurile ei. 3 Eu !$i i$a-ina$ c# %ia*a a &'s( nedrea)(# cu $ine s)use Annie !nce( !n cele din ur$#. Acu$ $i/e ru"ine )en(ru c# )e ln-# a lui Lai Tsin a $ea a &'s( un rai. A$ a%u( !n('(deauna un ac')eri" deasu)ra ca)ului $ncare lucruri $a(eriale. Francie a)r'b# din ca). 3 2ar ca "i el sin-urul lucru )e care nu l/a$ a%u( a &'s( cel ce nu se )u(ea cu$)#ra cu bani. 2ra-'s(e "i )rie(enie. Mai (r+iu !n aceea"i n'a)(e r#sucindu/se !n )a( 'c'li(# de s'$n -ndindu/se la Lai Tsin "i la )'%es(ea lui Francie !"i )use $inile )e )n(ecul !n care $i"ca c')ilul "i 1ur# c# sin-urul lucru de care c')ilul ei nu a%ea s# duc# li)s# a%ea s# &ie dra-'s(ea.

CAPITOLUL GG C0iar a d'ua +i de di$inea*# Lai Tsin !i %'rbi lui Francie de ideea lui. 3 Al*i ne-us('ri %nd de1a acelea"i lucruri !i s)use el. Trebuie s# '&er )re*uri $ai bune "i lucruri $ai n'i al(&el !$i )ierd a%an(a1ele. 2e aceea (rebuie s# !nl#(ur a-en*ii "i in(er$ediarii "i s# cu$)#r direc( de la S0an-0ai "i ,'n- .'n- "i s# (rans)'r( eu !nsu$i lucrurile. 7i nu nu$ai la San Francisc' ci "i la NeI D'rE C0ica-' Was0in-('n !n ('a(# A$erica. 7i nu %'i cu$)#ra nu$ai lucruri )en(ru c0ine+ii i$i-ran*i ci "i lucruri $ai i$)'r(an(e care )lac la -Iail'> $#(#suri de la ,unan c'%'are din Persia ar-in( %ec0i '-lin+i de br'n+ "i scrinuri de aban's (abl'uri "i )ara%ane "i )'r*elanuri. =ii('rul $eu ca ne-us('r nu de)inde nu$ai de c'nce(#*enii $ei c0ine+i ci de res(ul lu$ii. 2ar -Iail' nu &ac a&aceri cu un c0ine+. O c'$)anie )e nu$ele lui Lai Tsin nu %al'rea+# ni$ic. 2ar cu (ine ca )ar(enerul $eu 'rice se )'a(e. Francie !l )ri%i ului(#. Era un '$ $is(eri's 5 !l cun'"(ea "i ('(u"i nu/l cun'"(ea. P'a(e c# nu a%ea s#/l !n*elea-# nici'da(# )e ade%#ra(ul Lai Tsin. Cu ('a(e aces(ea de%enise c#l#u+a ei !n %ia*# "i a%ea de)lin# !ncredere !n el. Era a(( de !ncn(a(# c# !i ceruse s# &ie )ar(enerul lui !nc( !i %enea s# se arunce de -(ul lui "i s#/l !$br#*i"e+e dar Lai Tsin )#s(ra !n('(deauna ' dis(an*# res)ec(u'as# !n(re ei "i ea "(ia c# nu )'a(e %i'la acel c'd. 3 Sun( 'n'ra(# s#/*i &iu )ar(ener Lai Tsin !i r#s)unse si$)lu. Iar !n seara aceea du)# cin# !n (i$) ce %n(ul urla a&ar# "i )ri$ii &ul-i de +#)ad# se li)eau de &eres(re iar c#*eii s&'r#iau !n &a*a &'cului Lai Tsin !"i c'n(inu# )'%es(ea. Le s)use cu$ abia du)# c(e%a +ile de dru$ )e $are !"i d#duse sea$a c# !nc#rc#(ura %a)'rului nu ' re)re+en(a ceaiul ci 'a$enii. 3 Cala era )lin# de c''lie care se !ndre)(au ca "i $ine s)re Mun(ele de Aur. Niciunul din(re ei nu a%ea ac(e de in(rare !n *ar# "i ('*i !i )l#(iser# c#)i(anului su$e $ari ca s#/i duc# ile-al !n A$erica. 2u)# un (i$) li s/a da( %'ie s# ias# )e )un(e iar ei &erici*i s# )'a(# )#r#si cala $urdar# "i !n-0esui(# "i/au !n(ins )e )un(e bunurile )#$n(e"(i> a"(ernu(urile )#(urile $a(lasa(e )ernele cu c'$'ri "i i$edia( au sc's c#r*ile "i )ie(rele de $a0/1'n--. Au a)rins (#$ie "i s/au !nc0ina( +eil'r a)'i au !nce)u( s# 1'ace ')rindu/se nu$ai ca s# ia be*i"'arele "i/"i !ndese !n -ur# 're+ul c( )u(eau de re)ede ca s# &u$e+e ' )i)# de ')iu$ sau une'ri ca s# d'ar$#. Prin(re 'bli-a*iile $ele &a*# de c#)i(an 5 ' aler-#(ur# c'n(inu# de la buc#(#rie )e )un(e ca s# car $ncarea -'li(ul 'alei lui de n'a)(e cur#*a(ul cabinei lui 5 !l a1u(a$ )e buc#(ar s)#la$ %asele u$)lea$ s'bele cu c#rbune &reca$ )un(ea "i !ncerca$ s# $# *in de)ar(e de ec0i)a1ul bea(. 7i ur$#rea$ 1'cul. 7(ia$ de1a s# 1'c $a0/1'n-- dar acu$ !l s(udia$ cu a(en*ie. M# ui(a$ la &an/(an un 1'c care se 1'ac# cu b'abe de &as'le "i )ai/-'I care es(e ec0i%alen(ul c0ine+ al d'$in'ului "i $ul(e 1'curi c'$)lica(e cu c#r*i8 !n curnd era$ si-ur c# a" &i )u(u( c"(i-a. 2ar nu a%ea$ bani ca s# 1'c. =a)'rul a &'s( )rins de un (ai&un "i a(unci &iecare a !ncerca( s#/"i sca)e )ielea. T'*i c0ine+ii au &'s( arunca*i !n cal# cu c0e)en-urile !nc0ise. C#)i(anul a r#$as la cr$# bles(e$nd "i (urnnd !n el I0isEy !n (i$) ce %asul se cl#(ina )rin(re %aluri !nal(e c( $un*ii arunca( ca ' c'a1# de nuc# )e creas(a !ns)u$a(# lunecnd !n-r'+i('r )e ' cascad# de a)# nu$ai )en(ru a &i ridica( din n'u de ur$#('rul %al i$ens. Ec0i)a1ul !n-r'+i( se ascunsese a"(e)(ndu/"i )ieirea. S(ri-#(ele l'r erau la &el de s)eria(e ca ale c0ine+il'r din cal# iar bles(e$ele c#)i(anului de%eniser# "i $ai cu$)li(e. M/a$ -0e$ui( !n s)a(ele lui !n cabina de c'$and# "i/i !n(indea$ ' s(icl# n'u# de I0isEy i$edia( ce ' (er$ina )e cea din $n#. Ec0i)a1ul dis)#ruse "i el !i bles(e$# s# a1un-# !n iad. Cnd %asul s/a a)leca( "i a$ sc#)a( din $n# s(icla %#rsndu/i 1u$#(a(e din )re*i'sul I0isEy $/a l'%i( !n ca). Era$ a(( de s)eria( !nc( de/abia a$ si$*i( l'%i(ura8 ('( ce "(ia$ era c# !n(re $ine "i $'ar(e nu se a&la dec( c#)i(anul. 2ar el era de al(# )#rere. 7(ia c# nu a%ea nici un cu%n( de s)us "i c# nu$ai +eii s(#(eau !n(re n'i "i $'ar(e.

Oda(# cu %enirea serii (ai&unul a (recu( "i din n'u na%i-a$ )e a)e lini"(i(e. Ec0i)a1ul a ie"i( din ascun+#('ri iar cala a &'s( din n'u desc0is# ca s#/i lase )e c''lie s# ias# din !nc0is'area l'r. Li s/a ceru( s#/"i s)ele )r')ria %'$#. C#)i(anul s/a ui(a( la $ine iar eu $/a$ ui(a( la el 5 era de1a $'r( de bea(. A sc's un d'lar de ar-in( din bu+unar "i $i l/a da(. 9T'c$ai *i/ai c"(i-a( )ri$ul d'lar a$erican: $i/a s)us el. 97i as(a e $ai $ul( dec( )'( s# s)un des)re res(ul de la"i nen'r'ci*i de la b'rd.: A (ra%ersa( )un(ea !n1urnd "i l'%ind )e 'ricine !i ie"ea !n cale !n (i$) ce ec0i)a1ul se ui(a ur( la $ine "i $# !n1ura !n surdin#. 2u)# aceas(a $/a$ *inu( c( a$ )u(u( de a)r'a)e de c#)i(an )en(ru c# ei d#deau %ina )e $ine )en(ru &uria lui "i "(ia$ c# le/ar &i &'s( &'ar(e u"'r s# $# '$'are "i a)'i s# s)un# c# a$ c#+u( )es(e b'rd. 2e/abia a%ea$ (i$) s# d'r$> ('a(e (reburile $urdare de la b'rd erau ale $ele. Prin(re c0ine+i a i+bucni( di+en(eria %asul $ir'sea !n-r'+i('r iar eu era$ cel care (rebuia s# s)ele )un(ea cala "i s# a1u( s# &ie arunca*i )es(e b'rd cei care $ureau. Ca+anele ne &#ceau neca+uri "i ne/a$ (r( din )'r( !n )'r( unii din(re $e$brii ec0i)a1ului &u-eau "i (rebuiau -#si*i !nl'cui('ri dar c0ine+ii c'n(inuau s# 1'ace. Ne/a lua( (rei luni !n-r'+i('are ca s# a1un-e$ !n Cali&'rnia "i !n (i$) ce na%i-a$ !n lun-ul c'as(ei c#)i(anul de%eni (#cu(. Ne *inea$ a)r'a)e de s(ncile de la n'rd de San Francisc' !ndre)(ndu/ne c#(re Sea((le. Era ' n'a)(e &ur(un'as# rea nu ca (ai&unul dar des(ul ca s# arunce de c'l'/c'l' %a)'rul "i a"a des(ul de %ec0i. Pl'aia $#(ura )un*ile8 cu ('a(e aces(ea ne a)r')ia$ din ce !n ce $ai $ul( de *#r$ a(( de $ul( !nc( )u(ea$ au+i cu$ %alurile se s)#r-eau de s(nci. ?rusc c#)i(anul a urla( 'rdinul s# se desc0id# cala "i a$ )ri%i( !n-r'+i( cu$ c0ine+ii erau $na*i )e )un(e. Se s(rn-eau unul !n(r/al(ul (re$urnd sub )l'aia rece )ri%ind !n(reb#('r la c#)i(anul care *inea ' )u"c# a*in(i(# asu)ra l'r. Pa(ru $arinari s(#(eau ln-# el ('( !nar$a*i iar c0ine+ii se ui(au ($) la ei. 9As(a e A$erica: a urla( c#)i(anul !n c0ine+#. 9Mun(ele de Aur. Aici c'b'r*i.: A &lu(ura( a$enin*#('r ar$a c#(re ei dar niciunul n/a $i"ca( )rea )r's(i*i de (ea$#. 9Ale-e*i: a urla( iar. 9S#ri*i "i !ncerca*i/%# n'r'cul !n $are 5 nu sun( dec( c(e%a su(e de $e(ri )n# la *#r$. Sau %# !$)u"c "i %# arunc !n a)# -a(a $'r*i.: Marinarii au (ras ' sal%# c*i%a 'a$eni au c#+u( iar ei i/au da( la ' )ar(e cu dis)re*. M/a$ ui(a( la c#)i(an la &el de s(u)e&ia( )recu$ ceilal*i. ?ie*ii 'a$eni !"i luaser# de la -ur# ec'n'$isiser# "i !$)ru$u(aser# bani ca s# se )'a(# duce !n A$erica )en(ru a &ace a%ere "i a se !n('arce s#/"i a1u(e rudele s#race. C#)i(anul le luase ('*i banii. Fusese sal%a('rul l'r iar acu$ !i arunca )es(e b'rd !n $area !n(uneca(# "i &ur(un'as# &#r# s#/i )ese dac# $#car "(iau s# !n'a(e )en(ru c# cei care nu "(iau a%eau s# &ie !$)u"ca*i. Era un )ira( "i un uci-a" "i !l ura$ la &el de $ul( cu$ !l ura$ )e ne-us('rul de carne %ie. A$ )ri%i( !n-r'+i( cu$ unul c(e unul !i !$)in-eau )e bie*ii c''lie )es(e b'rd r+nd cnd !i %edeau lu)(ndu/se cu a)ele !n-0e*a(e. A$ sc's d'larul c#)i(anului din bu+unar a$ scui)a( )e el "i l/a$ arunca( cu scrb# la ' )ar(e. 2ac# as(a era A$erica nu %'ia$ s# a$ de/a &ace cu ea )en(ru c# era un l'c la &el de bles(e$a( ca "i cel )e care/l l#sase$ !n ur$#. C#)i(anul $i/a %#+u( -es(ul "i cu ' !n1ur#(ur# $/a a)uca( de )#r "i $/a (ras )n# la )ara)e(. 92u)# ei c0ine+ $ic "i nen'r'ci(: a +biera( el !$)in-ndu/$# )es(e b'rd. M/a$ a&unda( adnc !n %aluri lu)(ndu/$# ca un ani$al s)eria(. ?rusc a$ ie"i( la su)ra&a*#. 4n%#*ase$ s# !n'( !n &lu%iu "i a$ !nce)u( s# dau din $ini cu )u(ere !n direc*ia de unde se au+eau %alurile s)ar(e de *#r$. 4n 1urul $eu %edea$ ca)e(e ie"ind la su)ra&a*# "i l'cul era )lin de s(ri-#(ele cel'r s'r(i*i )ieirii "i de !$)u"c#(uri. A$ !nc0is 'c0ii )en(ru c# era$ )rea $ic "i )rea slab ca s#/i )'( a1u(a8 nu )u(ea$ !ndura s# le %#d )ri%irile. =alurile erau uria"e dar du)# +-'$'( !$i d#dea$ sea$a c# !n &a*# erau s(nci. A$ c'n(inua( s# !n'(. Al*i c*i%a !n'(au al#(uri de $ine. 7(ia$ c# era$ a)r'a)e de *#r$. 2ar a(unci un %al en'r$ ne/a !n-0i*i( !n%#luindu/ne !n(r/un !n(uneric de -0ea*# aruncndu/ne c#(re )la1a s(nc'as#. M/a$ a)uca( cu dis)erare de '

s(nc# !n (i$) ce %alul se re(r#-ea ducndu/i )e ceilal*i !na)'i c#(re lar- a)'i $/a$ c#*#ra( )e )ie(re )n# la )rundi"ul unde nu $ai a1un-ea a)a. A$ r#$as !n(ins ac'l' r#s(i-ni( )e )la1# res)irnd cu -reu. A1unsese$ !n A$erica. Lai Tsin le %#+u )ri%indu/l cu 'c0i !n-r'+i*i. 3 Fur(una se !n(e*ise c'n(inu# el. =alurile erau i$ense s(r')ind &"ia de )rundi" unde $# a&la$. Cnd se re(r#-eau $ai )u(ea$ %edea c(e un ca) ie"ind deasu)ra ('ren(ului un bra* !n(ins a)'i ni$ic. Tre$urnd de &ri- "i de &ric# i/a$ a"(e)(a( )e ceilal*i s# a1un-# la *#r$ dar sin-urii c''lie de )e %asul acela care au a1uns !n A$erica au &'s( cei $'r*i. Era a (reia +i a %i+i(ei lui Lai Tsin "i !nc# nu le s)usese ni$ic des)re Sa$$y. C0iar dac# le/ar &i bucura( ini$ile se (e$ea c# a$in(irea lui J's0 ar &i !ndurera(/' )e Francie "i c# r's(ind nu$ele celui bles(e$a( ar &i adus 1'ss r#u asu)ra &er$ei a(( de )a"nice. Cnd !l -#siser# )e J's0 !n d#r$#(ura unde/l *inea Sa$$y !l )useser# )e ' (ar-# "i/l duseser# la un renu$i( d'c('r c0ine+. Aces(a !l *inuse sub 'bser%a*ie c(e%a +ile "i/i &#cuse nenu$#ra(e e;a$ene. 4l cerce(ase !n !n(re-i$e "i d#duse un %erdic( as)ru. J's0 Ays-ar(0 nu a%ea s# $ai $ear-# s# $ai %'rbeasc# sau s# $ai %ad# %re'da(#. L'%i(ura !i dis(rusese $in(ea nu $ai "(ia ni$ic "i nu $ai cun'"(ea )e ni$eni. Era $ai $ul( $'r( dec( %iu "i d'c('rul !i $ai d#duse ' s#)(#$n# $a;i$u$ d'u#. Pe Lai Tsin !l c0inuise !n(rebarea dac# s# le s)un# lui Annie "i lui Francie dar !n cele din ur$# !"i d#duse sea$a c# luase ' deci+ie c'rec(#. Ele !l credeau de1a $'r( durerea l'r &usese de1a i$ens# iar acu$ Francie era !ns#rcina(# "i era %re$ea s# )ri%easc# !n %ii('r. C0iar dac# l/ar &i %#+u( J's0 nu le/ar &i cun'scu( "i n/ar &i &#cu( dec( s# le !ndurere+e )es(e &ire. 4l dusese la un s)i(al la sud de San Francisc'. Era un l'c &ru$'s cu cl#diri !n cul'ri desc0ise a"e+a(e )rin(re )ini "i (u&e !n&l'ri(e "i se au+ea +-'$'(ul %aluril'r s)ar(e de s(ncile de )e *#r$. S'arele s(r#lucea "i bri+a !i !n&'ia lui J's0 )#rul bl'nd. Trecuse ' s#)(#$n# a)'i !nc# una "i !nc# una. Lai Tsin se ducea s#/l %i+i(e+e c( )u(ea de des. 4n(r/' +i J's0 +#cea !n )a( ca de 'bicei cu ca)ul !n('rs s)re &ereas(r#. Ins)irase adnc cu 'c0ii -'i !n('r"i c#(re sune(ul %aluril'r "i c#(re 'ceanul )e care nu a%ea s#/l $ai %ad# nici'da(#. A)'i cu un sus)in u"'r se s(insese. Fusese ' $'ar(e binecu%n(a(# !i s)useser# in&ir$ierele cnd du)# ' scur(# slu1b# !l !n-r')aser# !n $icul ci$i(ir din a)r')iere. M'r$n(ul !n%er+i( era $arca( d'ar cu ' cruce si$)l# )e care era scris nu$ele lui iar Lai Tsin se ru-ase )en(ru el "i !n(r/un (e$)lu c0ine+esc. Se -ndise cu -ri1# la ce anu$e s# le s)un# lui Francie "i lui Annie "i "(ia c# luase ' 0'(#rre !n*elea)(#. 2ar $#r(urisirea scris# a lui Sa$$y *inu(# !n bu+unarul s#u secre( era ca un e;)l'+i% care a"(e)(a s# &ie a)rins. 4n seara aceea Francie s)use c# nu %'ia s# $#nnce )en(ru c# era 'b'si(# "i ' durea s)a(ele. Annie ' )ri%i cu !n-ri1'rare. C')ilul nu (rebuia s# se nasc# dec( )es(e c(e%a s#)(#$ni dar durerea de s)a(e su-era c# ar )u(ea %eni $ai de%re$e. O a"e+ase )e Francie )e &'('liul de ln-# &'c cu $ul(e )erne la s)a(e !i )usese )ici'arele )e un sc#unel a)'i se -r#bise la buc#(#rie ca s#/i &ac# un ceai. Francie s(#(ea lini"(i(# cu $inile )e )n(ecul u$&la( dar !n seara aceea c')ilul era lini"(i(. 3 Une'ri !$i d'resc s# nu se nasc# !i s)use cu (ris(e*e lui Lai Tsin. 4n de&ini(i% ce "anse areK =a &i !n&iera( ca bas(ard. 7i de"i e ne%in'%a( "i n/a &#cu( ni$ic ca s# $eri(e as(a !n('(deauna %a &i un )r'scris. Se ui(# 'b'si(# la Lai Tsin> =a su&eri ('a(# %ia*a )en(ru )#ca(ul $eu. 7i )en(ru )#ca(ele (a(#lui lui. Lai Tsin s)use as)ru> 3 Sin-urul )#ca( al (a(#lui lui a &'s( c# (e/a iubi(. Sc'ase $#r(urisirea din bu+unar "i i/' !n(inse.

3 Ci(e"(e as(a. 7i n/' )une la !nd'ial# )en(ru c# e ade%#rul. Francie !l )ri%i ui$i(#. A)'i ci(i 0r(ia "i 'c0ii i se $#rir# "'ca(#. Era $#r(urisirea unui nebun a unui cri$inal. 3 Nu (rebuie s# $# !n(rebi cu$ a$ 'b*inu(/' ' a%er(i+# Lai Tsin ci d'ar s/' acce)*i ca ade%#r. 3 2ar "(ii unde e Sa$$yK Oc0ii lui Lai Tsin se u$brir# brusc "i de%enir# i$)ene(rabili !i r#s)unse> 3 Nu (rebuie s# (e $ai (e$i nici'da(# de Sa$$y M'rris. Nu $# $ai !n(reba ni$ic. M#r(urisirea )e care ' *ii !n $n# e i$)'r(an(# 5 )en(ru (ine "i )en(ru c')ilul (#u. Nu *i/l )'( da !na)'i )e b#rba(ul )e care l/ai iubi( Francie dar *i/a$ da( !na)'i 'n'area lui. 2e'da(# Francie se si$*i ca "i cu$ ' $are -reu(a(e i s/ar &i ridica( de )e u$eri. O&(# re+e$ndu/"i ca)ul bl'nd )e )erne si$*ind c')ilul $i"cnd sub )al$ele ei. Nu$ele lui J's0 era din n'u cura( "i cel )u*in c')ilul nu a%ea s# &ie ne%'i( s# )'ar(e )'%ara aceea (eribil#. C')ilul $i"c# din n'u !n )n(ecele ei "i se lini"(i ' $inuna(# $'le"eal# ' cu)rinse !n (i$) ce -ri1ile "i neca+urile )#reau s# )#leasc#. Lai Tsin +$bi cnd 'c0ii i se !nc0iser# "i ad'r$i. 3 C')ilul se %a na"(e $ai de%re$e dec( credea$ !i s)use lui Annie cnd aceas(a se !n('arse. Trebuie s#/l (ri$i(e$ )e F'cc' la San(a R'sa du)# d'c('r. 3 E dru$ lun- $ai bine de BH de $ile s)use Annie cu !nd'ial#. P'a(e c# ar (rebui s# a"(e)(#$. 4n de&ini(i% c')ilul nu (rebuie s# se nasc# dec( )es(e (rei s#)(#$ni. 3 Se %a na"(e !n ur$#('arele RP de 're s)use Lai Tsin lini"(i(. Ar &i bine s#/l anun*#$. Annie !l )ri%i curi'as#. 3 Pari s# "(ii ('(ul Lai Tsin. 3 Mai "(iu "i al(ce%a s)use el lini"(i(. A$ adus un dar )en(ru (ine "i Francie. 2arul lini"(ii su&le(e"(i. 4i !n(inse 0r(ia8 !n (i$) ce ci(ea 'c0ii lui Annie se u$)lur# de lacri$i. 3 7(ia$ s)use ea si$)lu. 7(ia$ c# J's0 nu le/a ucis )e &e(ele acelea. 2ar de ceK 2e ce a &#cu( Sa$$y ce%a a(( de !n-r'+i('rK 3 Nu -ndea ca un '$ n'r$al. Nu a%ea dec( (rei sen(i$en(e> -el'+ie &urie "i )l#cere. A%ea !n el un &el de nebunie care/l &#cea s#/i dis(ru-# )e cei ce/i s(#(eau !n cale. 3 7i unde e acu$K Cu ' )ri%ire inscru(abil# Lai Tsin !i s)use> 3 N/' s#/l $ai %e+i nici'da(#. Annie !i )ri%i &a*a eni-$a(ic# "i se cu(re$ur#8 nu !n*ele-ea ce %rea s# s)un# "i/i era (ea$# s# !n(rebe. Pe 'bra1i !i cur-eau lacri$i a$are -ndindu/se la J's0 dar Lai Tsin nu/i s)use nici ' %'rb# de alinare )en(ru c# nu "(ia niciuna. Cnd lacri$ile i se ')rir# c'n(inu#> 3 On'area &a$iliei (ale a &'s( r#+buna(#. Acu$ (rebuie s# )ri%i$ s)re %ii('r )en(ru c')ilul care %a in(ra !n curnd !n %ie*ile n'as(re. 4n (i$) ce/"i "(er-ea nasul "i/"i usca lacri$ile Annie !"i s)unea c# are dre)(a(e "i c# da('ri(# lui Lai Tsin (a(#l ei )u(ea s# ridice din n'u cu $ndrie &run(ea. Puse $#r(urisirea la l'c si-ur )en(ru a &i (ri$is# )rin )'"(# P'li*iei bri(anice a)'i se duse s#/i s)un# lui F'cc' s# )lece la San(a R'sa du)# d'c('r. O durere s(#rui('are ' (re+i )e Francie c(e%a $inu(e $ai (r+iu. Se ridic# !n ca)ul 'asel'r cu 'c0ii $#ri*i de s)ai$#. 3 O Annie s)use ea )e 1u$#(a(e s)eria(# )e 1u$#(a(e !ncn(a(# cred c# ' s# nasc. Oc0ii !n-ri1'ra*i ai lui Annie !i !n(lnir# )e ai lui Lai Tsin. 3 E;ac( a"a cu$ a )re+is Lai Tsin s)use ea. L/a (ri$is de1a )e F'cc' du)# d'c('r.

Se duse la &ereas(r# "i )ri%i cu !nd'ial# a&ar#. =n(ul care le c0inuise de (rei +ile de%enise &ur(un# )l'aia c#dea !n ra&ale iar Annie se ru-# s# nu se (rans&'r$e din n'u !n +#)ad#. Francie +#cea !n )a(ul $a$ei sale. Fa*a !i era )alid# "i 'c0ii alba"(ri scli)eau de &ric#. 3 S(ai cu $ine se ru-# ea. 7i r'a-#/l )e Lai Tsin s# %in# "i el. Ge$u cnd ' s#-e(# ' n'u# durere. Annie ' )ri%i cu !n-ri1'rare a)'i )lec# s#/l aduc# )e Lai Tsin. La$)a $ic# le lu$ina blnd &e*ele a"a cu$ s(#(eau !n 1urul ei "i Francie se -ndi la Cr#ciunul acela de de$ul( cnd s(#(use %is#('are )e c'%'rul din &a*a c#$inului !n (i$) ce $a$a ei !"i d'r$ea ul(i$ul s'$n !n acela"i )a( !n care se a&la ea acu$. 7i/"i d'ri din ('( su&le(ul ca $a$a ei s# &i &'s( ac'l' ca s/' a1u(e. Annie )ri%i din n'u )e &ereas(r#. Nin-ea "i i se s(rnse ini$a. 4n(lni )ri%irea lui Lai Tsin "i "(iu c# el !i !n*ele-e -ndul> d'c('rul nu )u(ea r#+ba(e )rin(r/' ase$enea &ur(un#. 4ndre)(ndu/ "i u$erii !"i s)use c# !n &iecare +i se n#"(eau c')ii "i nu era ni$ic ne'bi"nui(. Se )u(ea ea descurca. Francie se !ncrun(# de durere. 3 ='rbe"(e/$i ceru ea. S)une/$i res(ul )'%e"(ii (ale Lai Tsin. Te r'-. El ' )ri%i !n-ri1'ra(. 3 Nu e $'$en(ul s# au+i )'%es(ea $ea (ris(#. 3 ?a da (e r'- ' s#/$i aba(# -ndurile. El cl#(in# din ca) !n(rebndu/se ce s#/i s)un#L cu$ anu$e s#/i s)un#. Nu e;is(a dec( ' cale. 3 Nu "(ia$ )e a(unci dar $# a&la$ !n(r/un l'c nu$i( Li((le Ri%er n'('riu )en(ru &uria $#rii "i )en(ru %asele )ira( care aduceau ac'l' i$i-ran*i c0ine+i. Flu;ul urca ra)id )e )la1# "i "(ia$ c# sun( !n )eric'l. M/a$ ui(a( !n 1ur "i a$ )leca( c#(re l'cul unde s(ncile creau un -'l&ule* c#u(nd ' sc#)are de a)ele !n cre"(ere. 4n cele din ur$# $ul( deasu)ra ca)ului $eu a$ %#+u( c(e%a (u&i"uri iar $ai sus de ele c*i%a c')aci. M/a$ c#*#ra( )e )an(a abru)(# a-#*ndu/$# de )ie(re c0inuindu/$# s# urc cen(i$e(ru cu cen(i$e(ru. 4$i sn-erau $inile "i $# durea -(ul de s(r#dania de a )ri%i $ereu !n sus )en(ru c# de &iecare da(# cnd )ri%ea$ !n 1's c#(re $area care urca $ereu s)#r-ndu/se de )ie(re !$i )ierea cura1ul. 4n &ine a$ a1uns la (u&e. M/a$ a(rna( de ra$uri urcndu/$# cu a1u('rul l'r )n# a$ a1uns la c')aci8 )an(a era $ai )u*in abru)(# "i sub )ici'are si$*ea$ iarba. M/a$ )r#bu"i( sus)innd de (ea$# "i e)ui+are "i (re$urnd de &ri-. 2u)# ' %re$e $i/a$ aduna( cura1ul "i a$ )'rni( )rin )#dure dar c')acii erau a(( de de"i !nc( nu se %edea cerul )rin(re ra$urile l'r. Era$ !n !n(uneric ('(al. Nu )u(ea$ $er-e $ai de)ar(e. M/a$ -0e$ui( cu$ a$ )u(u( $ai bine ru-ndu/$# s# nu &ie )e ac'l' (i-ri sau dra-'ni &i'r'"i sau "er)i %enin'"i "i a$ ad'r$i( &rn( de 'b'seal#. M/a (re+i( ' lu$in# )alid# care se &il(ra )rin(re bra+ii !nal*i. ,ainele ude se li)eau de $ine8 si$*ea$ ' -aur# !n s('$ac de &'a$e. A$ )'rni( din n'u !n susul )an(ei. P#durea se sc0i$ba> )e ln-# bra+i $ai erau "i seCu'ia $#re*i cu (runc0iuri $ai $ari dec( )u(eau cu)rinde cu bra*ele d'i b#rba*i. Unde%a de)ar(e a$ au+i( +-'$'(ul unui &er#s(r#u "i $i/a$ da( sea$a c# (rebuia s# &iu !n a)r')ierea unui -a(er. 4ns)#i$n(a( $/a$ a"e+a( sub un c')ac !ncercnd s# $# -ndesc ce s# &ac. Era$ un c')il c0ine+ $ic "i !n-r'+i(. Nu %'rbea$ en-le+a. Nu a%ea$ ac(e care s#/$i )er$i(# s# $# a&lu !n A$erica "i nici bani cu care s# )l#(esc $ncarea c0iar dac# a" &i "(iu( cu$ s# cer de $ncare. M# -ndea$ c# dac# $# -#sesc a$ericanii $# ucid "i c# (rebuie s# a"(e)( )n# la c#derea n')*ii "i s# !ncerc s# &ur ce%a de $ncare. A%ea$ de -nd s# $er- n'a)(ea )n# a1un-ea$ la 'ra"ul cu Mun(ele de Aur "i ac'l' s# -#sesc de lucru al#(uri de c'nce(#*enii $ei din T'is0an.

M/a$ &uri"a( $ai a)r'a)e de +-'$'(ele care %eneau de la -a(er "i a$ reu"i( s# %#d )rin(re c')aci. Era ' cl#dire !nal(# de le$n c'ns(rui(# )e ' &ale+# deasu)ra unui ru n#%alnic. 4n aer se si$*ea un $ir's )u(ernic de r#"in# "i )es(e ('( !n 1ur erau c')aci (#ia*i "i s(i%e !nal(e de scnduri. Oa$eni cu (')'are (#iau cren-ile c')acil'r !n (i$) ce al*ii s#reau cu a-ili(a(e )e bu"(enii care )lu(eau )e ru. Mi/a$ da( sea$a c# 'a$enii cu (')'are erau -Iail' dia%'lii s(r#ini "i $/a$ &#cu( $ic de &ric#. A$ 'c'li( -a(erul "i a$ %#+u( ' c'lib# $ic# de le$n. Pe 0'rn ie"ea &u$ iar ' &e$eie cu r'c0ie nea-r# "i "'r* !n&l'ra( arunca &iri$i(uri de )ine cel'r c(e%a -#ini slabe care u$blau )rin '-rad#. Mi/a %eni( ini$a la l'c )en(ru c# unde erau -#ini (rebuiau s# &ie "i 'u#. 2ac# era$ is(e* "i des(ul de a(en( )u(ea$ $nca c0iar !n seara aceea. A)'i s)eran*a $i s/a n#rui( cnd a$ %#+u( cinele $are "i ne-ru care a$u"ina (u&i"urile. F#r# !nd'ial# a%ea s# la(re "i s#/"i a%er(i+e+e s(#)na. La a)usul s'arelui scr"ne(ul &er#s(r#ului a !nce(a( "i -Iail' s/au !ndre)(a( s)re cas# %'rbind "i r+nd. A$ a"(e)(a( )n# ce &e$eia "i/a aduna( -#inile "i le/a !nc0is !n c'(e* )en(ru n'a)(e. A c0e$a( cinele a in(ra( !n cas# "i a !nc0is u"a. Prin(re )erdele a$ %#+u( lu$ina l#$)ii "i $i s/a &#cu( d'r de si-uran*a sa(ului $eu s#rac de )e $alul &lu%iului Dan-(+e 5 )n# $i/a$ a$in(i( de (a(#l $eu "i de ceea ce ne &#cuse 5 "i $i/a$ s)us c# nu a$ nici un c#$in. Mi/a$ '*eli( ini$a "i a$ 1ura( s# $er- !nain(e. Trebuia s# su)ra%ie*uiesc cu$%a "i !n(r/' +i a%ea$ s# $# !n('rc b'-a( !n sa(ul $eu. 7i a%ea$ s#/l dis(ru- )e (a(#l $eu a"a cu$ le dis(rusese el )e $a$a "i )e Maylin-. La c#derea n')*ii $/a$ &uri"a( $ai a)r'a)e "i a$ s(a( !n s)a(ele unui c')ac a"(e)(nd !n(unericul. P#s#rile se !n('rceau la cuiburi iar +-'$'(ele )#durii !nce(ar#. 4n %r&ul )ici'arel'r $/a$ a)r')ia( de c'(e*. G#inile c'(c'd#ceau (are "i eu a$ r#$as ac'l' (re$urnd a"(e)(nd s# se 'bi"nuiasc# cu $ine. A)'i re)ede le/a$ cerce(a( cuiburile "i a$ -#si( d'u# 'u# calde. Nu )u(ea$ a"(e)(a. Le/a$ s)ar( "i le/a$ (urna( )e -(. A$ aduna( res(urile )e care &e$eia le l#sase )en(ru -#ini "i le/a$ $nca(. A$ -#si( s(rac0ina cinelui "i a$ aduna( res(urile $esei lui lin-nd cas(r'nul. A)'i ('( &l#$nd a$ )'rni( din n'u la dru$ )rin )#dure. Nu "(iu c(e +ile a$ u$bla( sau c( de $ul(. Tr#ia$ cu &ruc(e de )#dure "i r#d#cini. A$ )rins un ie)ure "i l/a$ '$'r( 1u)uindu/l cu ' )ia(r#. A)'i l/a$ ru)( !n buc#*i "i l/a$ $nca( !nc# cald. P#durea se r#rea "i a$ a1uns !n(r/' li%ad# unde a$ $nca( $ere "i a$ b#u( a)# din(r/ un )ru. S'arele &ierbin(e al +ilei !$i uscase 0ainele dar n')*ile erau reci "i di$inea*a r#su&larea $ea aburea !n aerul !n-0e*a(. 4n n'a)(ea ur$#('are s/a l#sa( &ri- "i $ai r#u "i de"i a$ $ers $ai re)ede n/a$ reu"i( s# $# !nc#l+esc. Nu a%ea$ dec( )an(al'nii de bu$bac iar 0aina "i )an('&ii $ei sub*iri de )n+# erau acu$ )lini de -#uri. A$ %#+u( ' )'(ec# "i a$ ur$a(/' )n# a$ a1uns la ' cl#dire lun-# de le$n cu un cl')'( !n(r/un (urn. U"a era desc0is# "i $/a$ s(recura( !n#un(ru. La lu$ina lunii a$ %#+u( "iruri de b#nci de le$n "i un al(ar cu ' cruce cu$ %#+use$ la NanEin-. A$ !n*eles c# (rebuia s# &ie (e$)lul s&n( al 'a$enil'r -Iail' a"a c# a$ !n-enunc0ea( "i $/a$ !nc0ina( +eului s(r#inil'r )lecndu/$i cu res)ec( ca)ul )n# la )'dea ca el s# nu se su)ere de !ndr#+neala $ea. Era un l'c rece dar cel )u*in era$ a)#ra( de %n(ul !n-0e*a(. M/a$ !n(ins )e una din b#ncile de le$n "i a$ !nc0is 'c0ii. Era )ri$a 'ar# de cnd )lecase$ din C0ina cnd a%ea$ )a(ru )ere*i !n 1urul $eu. M# si$*ea$ ciuda( de !n si-uran*# "i de !$)#ca( "i a$ ad'r$i(. M/a$ (re+i( brusc. S'arele b#(ea )rin(r/' &ereas(r# !nal(# "i cine%a $# +-l*ia de u$#r. Era un b#rba( !$br#ca( !n ne-ru r'"u la &a*# cu 'c0i as)ri de un albas(ru cu$ nu %#+use$ nici'da(# !n C0ina. Lai Tsin se ')ri. Pri%i !n 1's la )'dea ned'rind s# c'n(inue dar Francie !l lini"(i>

3 E !n re-ul# nu e ne%'ie s# ne s)ui. El ridic# din u$eri. 3 Nu e ni$ic. O$ul era )redica('r. Nu !n*ele-ea$ ce/$i s)unea dar "(ia$ c# era$ )ri+'nierul lui. A$ )ri%i( dis)era( !n 1ur du)# ' sc#)are dar '$ul a rs. 6inndu/$# de u$#r $/a sc's a&ar# din ca)el# "i $/a dus )e ' )'(ec# )n#/n(r/un s#(uc. Pe un dru$ )r#&'s erau !n"ira(e ' du+in# de cl#diri cu e(a1. Era di$inea*a de%re$e "i 'a$enii ie"iser# la (reburi8 &e$ei )recu$ cea )e care ' %#+use$ la &er$# !$br#ca(e cu r'c0ii lun-i "i cu "'r*uri !n&l'ra(e. Unele )ur(au b'ne(e "i ca)e "i i/a$ in%idia( )e b#rba*i )en(ru 0ainele l'r c#ldur'ase de ln#. Ca "i )as('rul erau b#rba*i as)ri (#cu*i cu 'c0i duri "i cu ('*ii se +-iau cu -ura c#sca(# la )as('r "i la ciuda(ul lui )ri+'nier. Nu le !n*ele-ea$ li$ba dar "(ia$ ce s)unea> 9L/a$ -#si( !n ca)el#. Un (n#r c0ine+ un )#-n. 2'$nul ni l/a (ri$is ca s# ne !ncerce "i eu a$ s# )ri$esc !ncercarea. Eu ' s#/l !n%#* )e $icul )#-n cu%n(ul 2'$nului.: Casa )as('rului era !n(unec'as# "i u$ed#. Nu $ai &usese$ nici'da(# !n(r/' cas# de -Iail' "i $i/era (ea$#. Era a(( de di&eri(# de ceea ce "(ia$ eu )lin# de ceasuri care (ic#iau "i de (abl'uri cu al*i b#rba*i cu 'c0i as)ri !n*esa(# de $'bil# -rea "i !nc0is# la cul'are cu dra)erii de ca(i&ea la -ea$urile cu $ul(e des)#r*i(uri. 2ar !n c#$in ardea &'cul "i cnd )as('rul $i/a da( dru$ul $/a$ re)e+i( s)re el "i a$ !n(ins $inile. A$ r#$as ac'l' cu 'bra1ii d'-'rind de c#ldur# si$*ind ('( (i$)ul )ri%irea lui asu)ra $ea. A)'i a s)us ce%a "i $/a lua( iar de u$#r. A$ ie"i( a&ar# !n(r/un "')r'n unde se a&la ' cad# $ic# de +inc. Mi/a &#cu( se$n s# $# de+brac. Mi/ era &ric# "i a$ re&u+a(. A$ !ncerca( s# &u- dar era )rea )u(ernic. S(ri-a la $ine r'"u la &a*# de $nie a)'i $i/a ru)( 0ainele "i $/a !$)ins c#(re cad#. S(#(ea$ ac'l' -'l "i ru"ina( &#r# s# !ndr#+nesc s# $# ui( la el. A u$)lu( ' -#lea(# cu a)# de la un r'bine( din a)r')iere "i a (urna(/' )e $ine. Era rece ca -0ea*a "i eu a$ !nce)u( s# s(ri- "i s# $# +ba( dar $# *inea s(rns cu de-e(ele !n&i)(e !n u$#rul $eu. Mi/a da( ' buca(# de s#)un )r's( "i as)ru "i $/a )us s# $# s)#l a)'i a (urna( iar a)# rece )e $ine. 2u)# ce c0inul s/a !nc0eia( $i/a da( ' buca(# de )n+# s# $# usuc dar eu $/a$ !n&#"ura( !n ea cl#n*#nind de &ri- "i de &ric#. A)'i u"a s/a desc0is "i a in(ra( ' &e$eie. A r#$as cu -ura c#sca(# cnd $/a %#+u( dar el i/a e;)lica( re)ede "i ea s/a dus s#/$i aduc# ni"(e 0aine. Mi/a$ )us )e $ine 0ainele -Iail'. T'(ul era cenu"iu> $ai'ul c#$a"a de &lanel )an(al'nii )ul'%erul de ln#. 2'ar ci+$ele erau ne-re. 7i $ari cu cuie i$ense. Eu nu )ur(ase$ nici'da(# al(ce%a dec( )an('&ii de )n+# c0ine+e"(i iar aces(ea erau -rele *e)ene "i/$i r#neau )ici'arele. Fe$eia $i/a !nc#l+i( ni"(e su)# "i $i/a )us &ar&uria aburind# !n &a*#. A$ cre+u( c# ' s# le"in din cau+a ar'$ei. A$ lua( b'lul "i a$ !nce)u( s# beau dar ea a *i)a( la $ine. 2e"i nu !n*ele-ea$ cu%in(ele "(ia$ ce s)une> 9Nu c')il )#-n. Trebuie s# $#nnci cu lin-ura: "i $i/a !n(ins ' lin-ur# cu c'ad# lun-# cu$ nu $ai %#+use$. ?#rba(ul se a"e+ase la cel#lal( ca)#( al $esei. Oc0ii lui nu se de+li)eau del'c de $ine "i +$bea s(raniu. M# 0r#nise "i $# !$br#case dar nu a%ea$ !ncredere !n el. 7i nu/$i )l#cea. Cnd a$ (er$ina( su)a &e$eia s/a a)r')ia( de $ine. Mi/a !$)reuna( )al$ele "i $/a )us s# )lec ca)ul a)'i ea "i )as('rul au &#cu( la &el "i el a reci(a( ru-#ciunile -Iail'. A)'i $/a lua( din n'u de u$#r "i a$ urca( sc#rile !n-us(e. A desc0is ' u"# "i $/a !$)ins !n#un(ru. A$ au+i( c0eia r#sucindu/se !n br'asc# "i a$ r#$as sin-ur. A$ )ri%i( !n 1ur. Ca$era era $ic# )ere*ii erau !n(uneca*i "i era )lin de dula)uri "i bu&e(e -re'aie din le$n ur(. M/a$ ui(a( cu 1ind la )a(ul $ic ac')eri( cu ' )#(ur# alb#. T'a(# %ia*a d'r$ise$ )e )'dea )e a"(ernu( de iarb#. Nu %#+use$ nici'da(# un as(&el de )a(. Era$ 'b'si( "i $# is)i(ea. 2ar si$*ea$ c# sun( !n )ri$e1die. Nu )u(ea$ r#$ne. M/a$ dus la &ereas(r# "i $/a$

ui(a( a&ar#. C0iar ln-# ea )e +id era un burlan de $e(al iar )en(ru un c')il a-il era u"'r s# se s(rec'are )e &ereas(r# "i s# c'b'are )e el. M/a$ (re+i( )e )#$n(. M/a$ &uri"a( )e ln-# cas# ca ' u$br# "i $/a$ )ierdu( )rin(re c')aci. 4n c(e%a $inu(e era$ din n'u )e dru$ !ncurca( de ci+$ele $ele -rele "i de 0ainele cu care nu era$ 'bi"nui(. 2ar $i/era cald a%ea$ bur(a )lin# "i $# si$*ea$ )u(ernic. 7i "(ia$ c# sc#)ase$ de un r#u )e care nu/l !n*ele-ea$. A$ u$bla( ('a(# +iua "i ('a(# n'a)(ea ur$#('are ')rindu/$# d'ar ca s# cau( de $ncare> &ruc(e de )#dure r#d#cini $ere "i ciu)erci. A" &i $uri( &erici( dac# a" &i )u(u( c#)#(a un b'l de 're+ &ierbin(e. Ceea ce $nca$ )u(ea &'ar(e bine s# &ie '(r#%i('r dar era$ a(( de &l#$nd c# nu/ $i $ai )#sa. 2ac# a"a $i/era s'ar(a (r#ia$8 dac# nu $urea$. C')acii au !nce)u( s# se r#reasc#. L'cul )#durii era lua( de dealuri %er+i line de )a1i"(i "i li%e+i. Fiua $# ascundea$ !n (u&i"uri "i u$bla$ nu$ai n'a)(ea. 4n(r/' di$inea*# la i%irea s'arelui $/a$ (re+i( la $ar-inea unui sa( ase$#n#('r cu cel )e care/l %#+use$ !nain(e. Nu$ai c# aces(a era $ai $are a%ea -r#dini cu &l'ri $a-a+ine "i )e ('a(e dealurile din 1ur erau (u&e ciuda(e )lan(a(e 'rd'na( !n "iruri. Iar )e c$)uri $unceau c0ine+i. A$ &#cu( 'c0ii $ari de $irare. Mi/a$ s)us c# aces(a (rebuia s# &ie Mun(ele de Aur unde &#ceau a%ere 'a$enii din T'is0an. A$ )ri%i( !n 1ur c#u(nd -r#$e+ile de aur "i ar-in( dar n/a$ %#+u( dec( (u&ele ciuda(e "i b#rba*ii care le (undeau. A$ lua(/' la &u-# c#(re ei &erici( s(ri-nd "i dnd din $ini iar ei au ridica( )ri%irea e;cla$nd de ui$ire la %ederea $icului c0ine+ cu ci+$ele $ari ne-re. Erau +eci "i s/au aduna( !n 1urul $eu. Le/a$ s)us )'%es(ea $ea iar ei au r#$as $u*i de -r'a+# a)'i l/au bles(e$a( )e c#)i(anul -Iail'. Mi/au s)us c# aces(a nu era Mun(ele de Aur ci un l'c unde cul(i%au s(ru-uri ca s# &ac# %in )en(ru -Iail'. Cei $ai $ul*i din(re ei $unceau la s#)a(ul -r'(el'r de sub )#$n( dar din cau+a &ri-ului &useser# (ri$i"i s# aib# -ri1# de %ie. M/a$ ui(a( la ei. Nu erau !$br#ca*i !n $#(#surile cel'r b'-a*i8 )ur(au 0ainele as)re de bu$bac ale *#ranil'r. Lucrau la c$) ca "i acas# "i s#)au -r'(e adnc sub )#$n(. Unde era a(unci Mun(ele de AurK i/a$ !n(reba( dar au cl#(ina( din ca). Nu/l -#siser# nici'da(#. 4n seara aceea $/au lua( cu ei s#/l %#d )e s(#)nul l'r. I/au s)us c# de"i era$ (n#r era$ )u(ernic "i )u(ea$ s#)a la &el de bine ca 'ricare din ei. S(#)nul era !nal( ca ('*i dia%'lii s(r#ini. A%ea u$eri lar-i ca ai bi%'lului de a)# "i $i/a$ s)us c# ar &i )u(u( s#)a $ai bine ca 'ricare din n'i. 2ar )ur(a )an(al'ni ele-an*i "i ' 1ac0e(# de )iele "i c#l#rea ca un +eu )e ar$#sarul ne-ru &ru$'s care dansa ner#bd#('r. S(#)nea ('( )#$n(ul c( %edeai cu 'c0ii "i ne s(#)nea "i )e n'i. 9Pune*i/l la $unc# "i ' s# %ede$: a s)us el rece. M/a$ dus cu ceilal*i c0ine+i c#(re casa lun-# unde $ncau "i d'r$eau. Un buc#(ar c0ine+ !$)#r*ea b'luri cu 're+ "i le-u$e "i !$i l#sa -ura a)# la $ir's. A$ de%'ra( d'u# b'luri "i si$*ea$ c# ' s#/$i )lesneasc# s('$acul. A)'i )en(ru c# nu a%ea$ a"(ernu( $/a$ -0e$ui( !n(r/ un c'l* "i a$ d'r$i( ca un c')il. A$ &'s( (re+i( !nain(e de r#s#ri(ul s'arelui "i cu ni"(e &ier(ur# de '%#+ !n bur(# i/a$ ur$a( )e ceilal*i c#(re -r'(e. 7e&ul de ec0i)# $i/a da( un (rn#c') "i ' l')a(# "i a$ !nce)u( s# c'b'r$ )e ' )'(ec# ce $er-ea s)re $#run(aiele )#$n(ului. La ca)#(ul ca%ernei 'a$enii au !nce)u( s# ci'c#neasc# )ia(ra. 2u)# ' 'r# $u"c0ii u$eril'r !$i ardeau "i ini$a s(#(ea s#/$i )'cneasc#. Era$ sc#lda( !n sud'are "i n'r'i dar nu !ndr#+nea$ s# $# ')resc. A$ $unci( al#(uri de ceilal*i *innd )asul cu ei. 2u)# c(e%a 're ne/a$ ')ri( iar ei "i/au sc's b'lurile de le$n cu 're+ "i au $nca(. Eu nu a%ea$ ni$ic de $ncare "i $/a$ !nde)#r(a( ca s# nu se si$(# 1ena*i "i s# &ie 'bli-a*i s#/"i !$)ar(# )rn+ul s#rac cu $ine. M/a$ )r#bu"i( !n(r/un c'l* "i $i/a$ $asa( u$erii !ndurera*i. Era$ e)ui+a( "i/$i %enea s# )ln- dar "(ia$ c# (rebuie s# $uncesc al#(uri de ei ca s# ca)#( slu1ba.

A (recu( ' s#)(#$n# +i du)# +i scur-ndu/se !n ui(area n')*ii. 2ar era$ (n#r iar !n &iecare di$inea*# durerea )#rea ce%a $ai blnd#. Iar la s&r"i(ul s#)(#$nii $i/a$ )ri$i( salariul. Pri%ea$ la cele c(e%a $'nede din )al$# "i/$i s)unea$ c# era )ri$a 'ar# cnd a%ea$ ni"(e bani ai $ei )en(ru c# nu )unea$ la s'c'(eal# d'larul c#)i(anului )e care/l aruncase$ !n $are. 7i brusc $i/a$ da( sea$a c# "(ia$ ce a%ea$ s# &ac cu ei. 4n seara aceea du)# cin# b#rba*ii s/au s(rns cu$ &#ceau !n &iecare sear# "i au sc's c#r*ile "i )iesele de $a0/1'n--. Mi/a$ lua( l'cul !n cerc )e )'dea "i $i/a$ )us banii ln-# ai cel'rlal*i. A%ea$ de -nd s# %eri&ic lec*iile )e care le !n%#*ase$ )e %a)'r )ri%indu/i )e c''lie care 1ucau n'a)(e de n'a)(e. 4n c(e%a $inu(e !$i )ierduse$ ('*i banii. A$ !ncerca( iar "i iar s#)(#$nile ur$#('are )n# a$ !n%#*a(. A)'i a$ !nce)u( s# c"(i-. 7(ia$ c# sun( des(ul de de"(e)( ca s# )'( c"(i-a ('( (i$)ul dar 'a$enii &useser# buni cu $ine "i nu $eri(au s# le iau banii. A"a c# n/a$ $ai 1uca( "i $i/a$ )us de')ar(e salariul. Cnd s/a (er$ina( lucrul la -r'(e i/a$ ur$a( )e ceilal*i $uncind cu ei )e c$)uri sau !n li%e+i )n# cnd !n cele din ur$# a$ a1uns la San Francisc'. Ac'l' a$ a&la( c# ?iserica ?a)(is(# *ine ' "c'al# de du$inic# unde/i !n%a*# )e c0ine+ii )#-ni des)re 2u$ne+eul l'r dar !i !n%a*# "i en-le+# a"a c# a$ !n%#*a(. 7i a$ $unci( )es(e ('( unde a$ )u(u(. Se ')ri "i )ri%i -ra% la &e$ei> A"a $i/a$ )e(recu( %ia*a )n# acu$ s)use !n cele din ur$#. 3 Acu$ !l cun'a"(e$ )e ade%#ra(ul Lai Tsin s)use Francie )lin# de c'$)asiune. S)er nu$ai s# a$ la &el de $ul( cura1 ca (ine. 3 Nu (e (e$e $icu*' s)use el !n &elul lui blnd cu %'ce cn(a(#. Tu ai c0iar $ai $ul( cura1 dec( $ine. T'(ul !n 1ur se !n(unec# de'da(# cnd Francie in(r# !n(r/un in&ern de durere. O a(ac# brusc iar ea lu)(# !$)'(ri%a durerii (re$urnd cnd se )'('lea "(iind c# era d'ar ascuns# ca un ani$al s#lba(ic a"(e)(nd s# a(ace din n'u. Orele (receau cu Annie r#c'rindu/i &run(ea "i !nc#l+indu/i )ici'arele !n-0e*a(e. A**a &'cul "i )ln-ea ne)u(inci'as# cnd Francie *i)a. Se lu$in# de +iu# dar d'c('rul ('( nu %enise. Fiua se scur-ea s)re a$ur- a)'i s)re n'a)(e. Trans)ira*ia !i )erla &run(ea lui Francie !n (i$) ce se lu)(a cu durerea. Lai Tsin s(#(ea ln-# ea "i ' *inea de $n#. Francie se ui(# la el !i %#+u )u(erea "i ' si$*i scur-ndu/se !n )r')ria ei &iin*#. Si$*i ' !nsu&le*ire s(ranie "i brusc )#ru s#/"i &i ie"i( din (ru). Ma$a ei era al#(uri de ea +$bindu/i cu dra-'s(e !n 'c0i "i ' s(ri-#. Pri%i !n 1's la ea !ns#"i +#cnd !n )a(ul $a$ei ei cu Lai Tsin *innd/ ' de $n# "i cu Annie )ln-nd "i a)'i !"i %#+u c')ilul. 7i ' cu)rinse &ericirea. A)'i se (re+i !n )a( e)ui+a(# cu &iul ei la sn. F$bi 'b'si(# "i $ul*u$i(#. F'r*a lui Lai Tsin ' sal%ase "(ia as(a cu si-uran*#. La &el cu$ &#cuse du)# cu(re$ur cnd d'rea s# $'ar#. 2ar acu$ nu $ai era ' &a(# nea1u('ra(# 5 acu$ era $a$# era &e$eie "i era )u(ernic#. Annie ui(# de )ensiunea ei de la San Francisc' care era a)r'a)e (er$ina(#. 7i/' sc'ase c'$)le( din $in(e "i se cu&und# !n &ericirea de a a%ea din n'u un c')il. Fusese b'(e+a( Olli%er. Se$#na a(( de bine cu J's0 !nc( ' &#cea s# se !n('arc# !na)'i !n (i$) )e %re$ea cnd a%ea d'ar (reis)re+ece ani "i !"i !n-ri1ea &r#*i'rul. Iar acu$ a%ea s# !l %ad# )e &iul lui crescnd. Ea "i Francie nu se -ndeau dec( la c')il. Se $inunau de )r'-resele lui +ilnice ad$irndu/i 'rice +$be( )#rul bl'nd "i &ru$use*ea 'c0il'r $ari cenu"ii. 4l !$b#iau !l 0r#neau !l sc0i$bau iar Annie !i (ric'(a b'ne(e "i 1ac0e(ele ca s#/l &ereasc# de &ri-. La Cr#ciun !$)'d'bir# un br#du* cu c'nuri "i )an-lici "i a)rinser# lu$n#rele. 4i in%i(ar# )e F'cc' "i )e Es$eralda s# bea %in &ier( cu sc'r*i"'ar# "i s# !$)ar(# cu ele -sca &ri)(# -#(i(# de Annie. F#cuse s's -arni(ur# de $ere c'a)(e "i ' budinc# de )rune u$)lu(# cu ' du+in# de &ruc(e di&eri(e !neca(# !n c'niac !n care ascunsese ' $'ned# de "ase )enny adus# din An-lia. C')ilul -n-urea

&erici( !n lea-#n de )arc# ar &i "(iu( c# era Cr#ciun !n (i$) ce c#*eii 2uEe "i 2uc0ess li se !ncurcau )rin(re )ici'are. Lai Tsin nu era ac'l' "i le li)sea dar s)usese c# (rebuia s# $unceasc# din -reu ca s# le )l#(easc# ?#(rnil'r d'bnda de cinci )r'cen(e. Anul N'u %eni "i (recu dar Annie ('( nu %'ia s# )lece. 9O s# )lec curnd: s)unea !n(runa dar se -ndea c# Francie "i c')ilul au ne%'ie de ea. 4n &ebruarie Lai Tsin le scrise c# "i/a )l#(i( d'bnda. ?#(rnii !i ascul(aser# )r')unerile "i !i ac'rdaser# un n'u !$)ru$u( de la credi(ul r'(a(i%. Ur$a s# )lece la S0an-0ai "i a%eau s# (reac# $ul(e luni )n# s#/l %ad# din n'u. Francie ci(i cu $ndrie scris'area "(iind c( de $ul( (i$) (rebuie s#/i &i lua( ca s# scrie a(( de &ru$'s "i de clar !n en-le+#. 4l lu# )e Olli%er !l !$br#c# -r's "i/l !n&#"ur# !n(r/un "al. A)'i !l )use !n c#ruci'rul )e care Lai Tsin i/l cu$)#rase de la San Francisc' "i/l duse la )li$bare )e )'(ecile )e unde se )li$base cu $a$a ei. Pri%i &erici(# la n'rii albi care br#+dau cerul albas(ru s)unndu/"i c# nu cerea de la %ia*# $ai $ul( dec( s# &ie $a$a lui Olli%er. Annie se !n('arse la San Francisc' 'da(# cu %enirea )ri$#%erii. 3 Nu/$i )lace s# (e las sin-ur# !i s)use ea !n (i$) ce F'cc' !i !nc#rca ba-a1ele !n "are(#. 2ar $i/a$ b#-a( ('*i banii !n )ensiune "i (rebuie s# &ac din ea un succes de dra-ul lui Olli%er. Francie !i &#cu se$ne cu $na )n# ce "are(a dis)#ru )rin(re c')aci a)'i se !n('arse !n cas# si$*indu/se brusc )ierdu(#. Mu(# c')ilul )e cel#lal( bra* 5 se &#cuse -reu 5 "i +$bi $ndr# c# de%enea un b#ia( a(( de &ru$'s "i de )u(ernic. Se )li$b# )rin casa $ic# cu cinii du)# ea )ri%ind ca$erele -'ale "i +#b'%ind !n buc#(#ria cald# "i %esel#. Pl#cin(ele )e care le &#cuse Annie !nain(e de a )leca se r#ceau ln-# &ereas(r# !nc#)erea $ir'sea a %anilie "i ar'$e "i a)r'a)e c#/"i )u(ea i$a-ina c# Annie e !nc# ac'l'. Mai (r+iu seara se a"e+# !n &a*a &'cului. C')ilul d'r$ea !n lea-#n la ea !n ca$er# iar cinii erau la )ici'arele ei ca de 'bicei. Casa era (#cu(# nu se au+ea dec( (ic#i(ul ceasului "i $ur$urul &'cului "i era a(( de lini"(e !nc( a)r'a)e c#/"i au+ea b#(#ile ini$ii. 2ar nu se (e$ea "i nu se si$*ea sin-ur#. Sa%ura $'$en(ul de )ace "i &ericire la $ica ei &er$# e;ac( cu$ a%ea s# &ac# !n &iecare +i din ur$#('rii )a(ru ani cnd nu/"i d'rea al(ce%a dec( s# &ie ceea ce era Francie ,arris'n $a$a lui Olli%er "i )rie(ena lui Annie Ays-ar(0 "i a lui .e Lai Tsin. PARTEA A III/A. ,ARRD AMAA /AMAP CAPITOLUL GB ,arry ,arris'n )#"ea !nce( )e S(rada Cali&'rnia )e ln-# 0'(elul Fair$'n( ren'%a( )r'as)#( sa%urnd $'$en(ul. Se ')ri "i )ri%i )es(e dru$ la casa lui rec'ns(rui(# si$*indu/se ca "i cu$ s/ar &i !n('rs cu cinci ani !n ur$#. Ar#(a e;ac( ca !nain(e de cu(re$ur> &a*ada din )ia(r# (re)(ele de $ar$ur# alb# c'l'anele d'rice "i d'$ul cu %i(ralii. 4l c's(ase de d'u# 'ri $ai $ul( dec( $ili'nul cu care ' c'ns(ruise bunicul lui dar $eri(a &iecare cen(. 2esi-ur c(e%a lucruri erau di&eri(e> -ra1durile erau acu$ -ara1e !n 0'l se a&la un li&( b'-a( 'rna$en(a( iar balus(rada sc#rii era de 'ni; nu de s(e1ar. 2ar era re"edin*a ,arris'n. 4"i *inuse 1ur#$n(ul "i ' ridicase din n'u ca )e un $'nu$en( )en(ru &a$ilie "i )en(ru re+is(en*a ei. La &iecare &ereas(r# scli)eau lu$ini iar un c'%'r lun- r'"u se !n(indea )e (re)(e )n# )e (r'(uar s(r#1ui( )e de l#(uri de %ale*i !n li%rele a"(e)(nd s'sirea 'as)e*il'r. Era cea de/a d'u#+ecea ani%ersare a lui ,arry "i ('a(# lu$ea care era cine%a !n San Francisc' %enea ac'l' !n seara aceea. T'*i a%eau s# a&le c# (n#rul ,arry ,arris'n )relua a&acerile de unde le l#sase (a(#l s#u. Tra%ers# s(rada "i urc# (re)(ele c#(re $a-ni&ica sa cas#. Un %ale( se re)e+i s#/i desc0id# u"a8 n'ul $a1'rd'$ FredericEs s(#(ea !n 0'l a"(e)(ndu/i 'rdinele. ,arry ridic# )ri%irea la

d'$ul !n cul'ri s(r#luci('are )e care/l c'$andase unui ar(is( din =ene*ia cerndu/i s# includ# )'r(re(ele cel'r (rei ,arris'n 5 bunicul (a(#l s#u "i el !nsu"i 5 l#snd un s)a*iu unde s# )un# !n(r/' +i )'r(re(ul &iului s#u. Iar !n li(ere 'rna$en(ale aurii !n 1urul ba+ei se )u(ea ci(i n'ul $'(' al &a$iliei )e care !l in%en(ase el !nsu"i> Prin cura1 "i )u(ere su)ra%ie*uiesc. F$bi $ul*u$i( de sine $n-ind balus(rada ne(ed# de 'ni; !n (i$) ce urca d'u# c(e d'u# (re)(ele $'c0e(a(e cu c'%'are albas(re ca n'a)(ea. 4n a)ar(a$en(ul s#u %ale(ul !i )re-#(ise baia "i 0ainele de sear#. O s(icl# cu "a$)ania lui )re&era(# Perrier V J'ue( se r#cea !n(r/' &ra)ier# de ar-in( "i el !"i (urn# un )a0ar. La nu$ai d'u#+eci de ani a%ea de1a de+%'l(a( -us(ul )en(ru %inurile bune "i $ncarea &in# ca "i )en(ru &e$ei. F$bi din n'u aruncndu/"i 0ainele de )e el "i cu&undndu/se !n a)a )ar&u$a(# cu san(al. Era un (n#r care "(ia e;ac( ce/i )l#cea "i !nc'(r' se !ndrea)(#. Era $ili'nar lu$ea era casa lui "i in(en*i'na s# se bucure din )lin de ('( ce/i )u(ea '&eri. Un sin-ur lucru !l (ulbura. Nu )u(use nici'da(# s# 'b*in# d'%ada c# s'ra lui $urise. 2e ' su(# de 'ri sc'('cise )rin re-is(rele de s(are ci%il# ale 'ra"ului du)# cu(re$ur dar nu -#sise nici ' $en*iune a nu$elui ei "i se )resu)unea c# )ierise !n incendiu !$)reun# cu iubi(ul ei Ays-ar(0 dar !n adncul $in*ii lui $ai e;is(a ' (ea$# sci('are c# !n(r/' +i a%ea s# a)ar# "i s#/i u$)le din n'u nu$ele de ru"ine. Se !ncrun(# ie"ind din cad#. =ale(ul !i !n(inse )r's')ul. Seara aceea ar &i &'s( dec'rul )er&ec( )en(ru ca s'ra lui dis)#ru(# s#/"i re-i+e+e a)ari*ia. Ridic# din u$eri s)unndu/"i c# era ' nebunie dar (ri$ise 'ricu$ du)# FredericEs "i/i s)use s# )un# )a+nici la &iecare u"# "i s# nu )ri$easc# )e ni$eni &#r# in%i(a*ie. 4"i a$in(i c# (a(#l lui ar &i &'s( ac'l' ca s# %ad# re"edin*a ,arris'n !n n'ua ei s)lend'are dac# n/ar &i &'s( Francie. 4"i a$in(i de 1ur#$n(ul )e care/l &#cuse cnd !l aduseser# )e (a(#l lui acas# !n l'cul 'di0nei sale %e"nice 5 c# a%ea s/' %ad# )e s'ra lui $'ar(# c0iar dac# ar &i &'s( ul(i$ul lucru )e care s#/l &ac# )e lu$e. Iar dac# Francie a%ea s# se !n('arc# ' s#/"i *in# 1ur#$n(ul. Cele $ai &ru$'ase &e(e de $#ri(a( din San Francisc' a"(e)(au de luni de +ile )e(recerea de inau-urare a casei "i ani%ersarea lui ,arry. Nu &ur# de+a$#-i(e. N'ua "i $inuna(a cas# era sin-ura re"edin*# )ar(icular# r#$as# )e N'b ,ill "i s(r#lucea ca un e;(ra%a-an( )'$ de Cr#ciun. Gardenii !n b'luri )ur)urii (i%eau c'%'rul r'"u iar 0'lul era ' -r#din# de (randa&iri ca(i&ela*i de cul'area -rana(ei. Tr'(uarele erau )line de curi'"i care %'iau s#/i %ad# )e 'as)e*i s'sind "i &las0/urile scli)eau !n (i$) ce re)'r(eri de la ('a(e +iarele din San Francisc' !l i$'r(ali+au )e ,arry !n($)inndu/"i in%i(a*ii. Francie se si$*ea ciuda( de cal$# )ri%ind la casa cea $are r#s#ri(# ca )as#rea P0'eni; din cenu"a (a(#lui ei. Fiarele &useser# )line de )'%e"(i des)re )e(recerea lui ,arry "i des)re s)lend'rile n'ii sale case "i de"i "(ia c# n/ar &i (rebui( nu se )u(use *ine de')ar(e. A)r'a)e c# se a"(e)(ase s#/l %ad# )e (a(#l ei !n ca)ul sc#ril'r salu(ndu/"i 'as)e*ii cu$ &#cuse ia ul(i$a )e(recere 5 balul )en(ru debu(ul ei !n s'cie(a(e 5 "i '&(# u"ura(# cnd nu d#du cu 'c0ii de el. Nici c0iar ,ar$'n ,arris'n nu se )u(use !n('arce din $'r*i8 nu$ai casa lui )u(use. Iar !n l'cul lui era ,arry. ,arry ar#(a cu$ ar#(ase )r'babil (a(#l l'r !n (inere*e> !nal( cu u$eri lar-i bine cl#di(. Cu un +$be( sen+ual )e bu+e cerce(a $ul*i$ea cu 'c0ii lui alba"(ri. P#rea (n#r "i &ru$'s "i ar'-an( de si-ur )e sine. Francie !"i (rase )#l#ria $ai (are )e 'c0i a)r')iindu/se $ai $ul( de c'%'rul r'"u. Ur$#('area li$u+in# lun-# nea-r# "i s(r#luci('are (rase la scar# "i din ea c'b'r! ' &e$eie cu )#r ar-in(iu cu dia$an(ele scli)ind !n lu$ina &las0/uril'r. Era b#(rna d'a$n# ?rice Leland iar

al#(uri de ea )lu(ea ' &a(# (n#r# !n(r/' r'c0ie din dan(el# cu ' (iara de dia$an(e )e ca). Lui Francie i se (#ie r#su&larea. Parc# ar &i &'s( ea cu cinci ani !n ur$#. ,arry le s#ru(# $inile !n$#nu"a(e le &#cu se$n cu bra*ul in%i(ndu/le !n cas# "i se !n('arse la l'cul lui de la u"# ca s# salu(e ur$#('rii in%i(a*i. Ar &i (rebui( s#/"i !n($)ine 'as)e*ii !n 0'lul cel $are dar !i &#cea )l#cere r'lul de %ede(#. 4i )l#ceau )ri%irile ad$ira(i%e in%idi'ase ale $ul*i$ii "i/i )l#ceau &'('-ra&ii. ='ia ca !n(re-ul San Francisc' s#/l %ad# "i s# "(ie c# ,arris'n/ii !l !n%inseser# )e 2u$ne+eu. Casa era un (e$)lu )en(ru (a(#l lui "i )en(ru el !nsu"i "i %'ia s# se asi-ure c# ('a(# lu$ea "(ie as(a. Li$u+inele se !n(indeau )n#/n s(rad# a"(e)(nd s# urce c#(re in(rarea cu c'%'r r'"u "i s#/ "i descarce )asa-erii 5 &e(e &ru$'ase !n sa(inuri "i $#(#suri "i ele-an*ii l'r !ns'*i('ri !n &racuri "i cu )a)i'ane albe. Fu ne%'ie de a)r'a)e ' 'r# ca s#/i salu(e )e ('*i iar cnd ul(i$a $a"in# se !nde)#r(# ,arry '&(# u"ura(. Acu$ )u(ea !nce)e )e(recerea. Se !n('arse )en(ru ul(i$a 'ar# ca s# +$beasc# $ul*i$ii "i brusc 'c0ii lui !i !n(lnir# )e ai lui Francie. Ea !"i (rase )#l#ria $ai $ul( )e 'c0i "i se !n('arse re)ede cu s)a(ele dar ,arry "(ia c# ea &usese. O cli)# r#$ase !$)ie(ri( de "'c. A)'i c'b'r! !n &u-# (re)(ele du)# ea dar dis)#ruse !n $ul*i$e ca ' s(a&ie. R#$ase )ri%ind $ul*i$ea care la rndul ei !l )ri%ea !n(rebndu/se ce se !n($)l#. Se de+$e(ici ridicnd din u$eri. Pr'babil c# se !n"elase nu era dec( !nc0i)uirea lui nu$ai )en(ru c# $ai de%re$e se -ndise c# ar &i &'s( dec'rul ideal )en(ru !n('arcerea din $'r*i a lui Francie. Era un cara-0i's &a(a )e care ' %#+use era )r'babil cine%a care abia dac# se$#na cu ea d'ar acela"i )#r bl'nd "i aceia"i 'c0i alba"(riL aceia"i 'c0i adnci de cul'area sa&irului. Se cu(re$ur# !n (i$) ce urca sc#rile. Francie era $'ar(# "i s)era c# 'asele "i cenu"a ei &useser# !$)r#"(ia(e as(&el !nc( s# nu $ai &i r#$as ni$ic. 4n seara aceea era )e(recerea lui (riu$&ul lui "i a%ea de -nd s# se bucure de &iecare cli)#. Francie se ascunse du)# c'l'anele de la 0'(elul Fair$'n( a"(e)(ndu/se s# si$(# $na lui ,arry )e u$#r. A)r'a)e c#/i )u(ea au+i %'cea (riu$&#('are> 9Ia(#/(e !n s&r"i( Francesca.: A)r'a)e c# si$*ea )n+a as)r# "i curelele de )iele ale c#$#"ii de &'r*# (#indu/i carnea "i !"i i$a-ina &ereas(ra +#breli(# care a%ea s/' des)ar(# din n'u de %ia*# cu$ se !n($)lase de/a lun-ul c')il#riei sale. Ini$a !i b#(ea s#/i s)ar-# )ie)(ul (re$ura "i nu/"i )u(ea c'n(r'la r#su&larea. 3 =# si$*i*i bine d'$ni"'ar#K !n(reb# ' %'ce !n-ri1'ra(#. Ridic# 'c0ii !n-r'+i(# "i a)r'a)e c# le"in# de u"urare. Nu era ,arry era d'ar )'r(arul 0'(elului Fair$'n(. 3 A$ a$e*i( )en(ru ' cli)# r#s)unse ea cu %'ce nesi-ur#. Mul*u$esc dar cred c# acu$ sun( bine. P'r(arul ' )ri%i curi's. Nu i se )#rea c# s/ar &i si$*i( bine era )alid# "i 'c0ii ei alba"(ri a%eau ' e;)resie de )anic#. 4n $'d n'r$al n/ar &i )er$is unei &e$ei s# s(ea !n u"a 0'(elului dar era &ru$'as# "i bine !$br#ca(# "i $ai $ul( ca si-ur era ' d'a$n#. 3 A*i %rea s# %# c0e$ un (a;i d'a$n#K !n(reb# el iar Francie d#du din ca) recun'sc#('are l#sndu/i un bac"i" subs(an*ial cnd ' a1u(# s# se urce !n $a"in#. Se -0e$ui !n !n(unericul din $a"in# cnd (recur# )e ln-# re"edin*a ,arris'n. U"ile $asi%e de br'n+ )'(ri%i(e unei ca(edrale erau acu$ !nc0ise dar $ul*i$ea !nc# $ai a"(e)(a (r#-nd cu 'c0iul la &eres(rele lu$ina(e "i ascul(nd sune(ul $u+icii. Francie se cu(re$ur# s(rn-ndu/"i 0aina !n 1urul ei c')le"i(# de un &ri- (eribil. ,arry ' %#+use ' recun'scuse "i acu$ "(ia c# nu %a $ai a%ea lini"(e )n# n/' -#se"(e. 4na)'i acas# la Pensiunea Ays-ar(0 se n#)us(i )e sc#ri !n ca$era lui Ollie. Fiul ei de )a(ru ani d'r$ea lini"(i( cu un bra* c#+u( din )a( "i cu unul !n 1urul unui (i-ru 1uc#rie. La$)a de %e-0e &#cea s#/i s(r#luceasc# )#rul bl'nd iar -enele lun-i aruncau u$bre dulci )e 'bra1i. Francie

r#$ase $ul(# %re$e )ri%indu/l cu $na )e ini$#. 4"i s)unea !n(runa c# nu $ai era ' &e(i*# nea1u('ra(# c# a%ea d'u#+eci "i (rei de ani era ' &e$eie !n ('a(# &irea c# a%ea )rie(eni care/' iubeau "i un c')il )e care (rebuia s#/l s)ri1ine "i s#/l iubeasc#. 4"i s)unea c# ,arry n/' )u(ea acu+a de nebunie "i n/' )u(ea !nc0ide !n 's)iciu. Era )r')ria ei s(#)n# a%ea bani "i )rie(eni "i ei nu/i )u(ea &ace abs'lu( ni$ic. 2ar cnd se !nde)#r(# !n $in(ea ei +#b'%ea aceea"i !nd'ial# iar cnd !nc0ise u"a ca$erei &iului ei !nc# se $ai (e$ea. 3 E ca !n %re$urile bune ,arry !i s)use d'a$na ?rice Leland !n (i$) ce se !n%r(eau !n ri($ul )ri$ului %als. Ce $ndru ar &i &'s( scu$)ul (#u (a(# de (ine. Ce (riu$& s# rec'ns(ruie"(i casa as(a $inuna(#. 7i &#r# !nd'ial# c# du)# ce/*i (er$ini s(udiile la Prince('n ' s#/i iei l'cul !n c'nsiliul de ad$inis(ra*ie al b#ncii. 3 2e1a i/a$ lua( l'cul (a(#lui $eu d'a$n# Leland re)lic# el +$bind ca direc('r al (u(ur'r c'$)aniil'r lui. Mi s/a )#ru( c# e de da('ria $ea s# &ac as(a i$edia(. Ea d#du cu !n*ele)ciune din ca). Mu+ica se ')ri "i el ' !ns'*i !na)'i la l'cul ei. 3 Un ca) in(eli-en( )e u$eri (ineri !i s)use ea +$bind a)r'ba('r. ,arry dans# cu ('a(e $a(r'anele din s'cie(a(e &er$ecndu/le cu u"urin*#. A)'i dans# cu &iecare din(re &e(e. Unele erau &ru$'ase al(ele dr#-u*e al(ele d'ar a(r#-#('are. Niciuna nu era ur(#. Nu )u(ea su)'r(a &e$eile ur(e. 2ar 'ricu$ &e(ele erau )rea (inere )en(ru el lui !i )l#ceau &e$eile $ai !n %rs(# cu )#rul r'"u )ri%iri e;)eri$en(a(e "i (ru)uri c'a)(e &e$ei care "(iau ce/i (rebuie "i cu$ s#/i '&ere. Fe(ele acelea &lir(au "i +$beau dar 'c0ii l'r erau li$)e+i "i ne%in'%a*i $ir'seau a )ar&u$ nu a se; "i c#u(au un s'* nu un a$an(. Lui ,arry !i )l#cea )e(recerea. 4i )l#ceau $ncarea "i "a$)ania de s'i aran1a$en(ele c')le"i('are de &l'ri $iile de lu$n#ri care )l)iau !n candelabrele -i-an(ice %i'l'ni"(ii *i-ani "i %alsurile bi1u(eriile "i nu$ele aris('cra(ice. S(abilea un s(andard )en(ru %ii('arele lui )e(receri. 2ar du)# )lecarea ul(i$ului in%i(a( nu e+i(# !nc'(r' s/' )'rneasc#. In%i(ase la )e(recere %re' "ase din(re )rie(enii lui din Es(. 4l a"(e)(au !n bibli'(ec# bnd I0isEy "i r+nd !n (i$) ce br&eau seara "i &e(ele care )ar(ici)aser#. ,arry in(r# !n ca$er# "i b#(u din )al$e cernd lini"(e. 3 A$ ' sur)ri+# )en(ru %'i s)use el. Ur$a*i/$# d'$nil'r. ?#ie*ii erau de %rs(a lui aris('cra*i (ineri "i &ru$'"i cu bani din bel"u- "i/l ur$ar# curi'"i d'rnici de a%en(ur#. ,arry se a"e+# la %'lanul i$ensei $a"ini $arca de C'ur$'n(. C'b'r! !n %i(e+# S(rada Cali&'rnia "i in(r# !n C0ina('In. 4n %ene !i cur-eau I0isEy "i "a$)anie !n (i$) ce c'nducea )rin labirin(ul de s(r#du*e r+nd cu )'&(# 'ri de c(e 'ri )r'"(ii de c0ine+i se &ereau de sub r'*ile lui. In(r# )e ' alee $ic# slab lu$ina(# "i ')ri !n &a*a unei u"i l#cui(e !n r'"u cu ' $ic# -ril# de '*el !n cen(ru. 2easu)ra ei se le-#na ' lan(ern# lu$innd &e*ele b#ie*il'r. 4n s)a(ele -rilei se des&#cu ' )erdelu*# iar ' )erec0e de 'c0i 'rien(ali !i cerce(# a(en(. A)'i u"a se desc0ise lar- "i in(rar# !n(r/' al(# lu$e. R#$aser# s(rn"i unul !n cel#lal( )ri%ind (e$#('r !n 1ur. C*i%a 'rien(ali erau !n(in"i )e di%ane 1'ase "i r'"ii &u$nd din(r/un &el de nar-0ilele iar $ir'sul (u(unului se a$es(eca cu )ar&u$ul (#$iei "i cu dulcea*a ')iu$ului. ,arry !"i )ri%i )rie(enii cu 'c0ii s(r#lucind de )l#cere. 3 =/a$ s)us c# e ' sur)ri+# s)use el !n (i$) ce 'rien(alul b#(ea din )al$e ca s# c0e$e &e(ele. Es(e cad'ul $eu de ani%ersare )en(ru %'i )rie(eni. A$ au+i( $ul(e des)re c0ine+'aice "i acu$ ' s# a&l#$ dac# sun( ade%#ra(e@ Rser# cu )'&(# de neru"inarea lui !n-r#$#dindu/se s# %ad# "irul de &e(e. Erau ('a(e (inere &ru$'ase "i e;'(ice !n c0e'n-/sa$/urile s(r$(e de sa(in des)ica(e )n#/n (alie. A%eau )#r lun- ne-ru "i $#(#s's 'c0i $i-dala*i "ire*i "i ade$eni('ri "i bu+e %')si(e !n(r/un )ur)uriu seduc#('r. 4"i !$)reunar# )al$ele )lecndu/"i -ra*i's ca)e(ele cnd &ur# )re+en(a(e. ,arry "(ia )e

care ' %rea8 era $ai !nal(# dec( celelal(e a%ea un &und )r'%'ca('r "i ' s(r#lucire !nnebuni('are !n 'c0i cnd )ri%irile li se !n(lnir#. O a)uc# de bra*. 3 As(a e a $ea s)use el )lecnd cu ea l#sndu/"i )rie(enii s# !"i &ac# )r')riile ale-eri. Ca$era ei era $ic# nu a%ea dec( un di%an ac')eri( cu br'car( ' $as# 1'as# cu ' s(icl# cu %in de 're+ "i un scaun de le$n scul)(a(. Lan(erna de s(icl# r'"ie arunca ' lu$in# !n&l#c#ra(# iar %inul de 're+ !i !n&l#c#ra lui ,arry sn-ele a$es(ecndu/se cu "a$)ania "i I0isEy/ul care/i cur-eau de1a !n %ene. Fa(a !i lu# 0aina "i i/' a(rn# a(en( )e scaun. 4i des&#cu cra%a(a "i/i sc'ase )an('&ii. ,arry $ai lu# ' -ur# de %in de 're+ iar ea ridic# 'c0ii "i/l )ri%i c'$)lice. A)'i se ridic# "i/"i des&#cu !nce( c0e'n-/sa$/ul. Aces(a !i alunec# la )ici'are cu un &'"ne( de $#(ase "i r#$ase -'al# !n &a*a lui. Era (n#r# -ra*i'as# "i cun'sc#('are !n(r/ale dra-'s(ei8 "(ia cu$ s# $ul*u$easc# un b#rba( iar ,arry "(ia ce %rea. ='ia s#/l a**e s#/l scie s#/i !n(ind# ner%ii "i re+is(en*a )n# la li$i(#. ='ia s# !ncerce ('(ul "i s# !n(r+ie c( $ai $ul( )'sibil $'$en(ul &inal iar c0ine+'aica aceea $ic# "(ia ('a(e 1'curile aces(ea. Cnd (er$inar# "i s(#(eau !n(in"i e)ui+a*i )e di%an ea aduse un b'l cu a)# cald# "i )ar&u$a(# "i/i s)#l# (ru)ul. A)'i aduse ' )i)# "i ' la$)# $ic# cu s)ir(. ,arry ' )ri%i lene" cu$ s)arse ' b'bi*# de ')iu$ ' !nc#l+i deasu)ra l#$)ii "i ' )use !n )i)#. A)'i i/' '&eri s)unnd> 3 Aces(a es(e cel $ai bun "i $ai scu$) ')iu$ c0ine+esc s(#)ne. Macii au &'s( cule"i la r#s#ri(ul s'arelui cnd ener-iile sun( &a%'rabile "i ar'$a "i )u(erea lui !*i %'r aduce $ul(# )l#cere. Se !n(inse al#(uri de el "i/i ar#(# cu$ s# &u$e+e in0alnd adnc "i *innd &u$ul !n )l#$ni. 3 4ncearc# $ur$ur# ea +$bind ade$eni('r nu$ai !ncearc# s(#)ne. 4$)#r*ir# ' )i)# a)'i al(a a)'i !nc# ni"(e %in de 're+ "i !n cele din ur$# ,arry se !n(inse )e s)a(e )e di%an !n (i$) ce ea !l sa(is&#cea din n'u "i/"i s)use c# %'ia ca n'a)(ea s# nu se (er$ine nici'da(#. A)'i a d'ua +i !na)'i !n $inuna(a lui cas# dac#/"i a$in(i din !n($)lare c# ' %#+use )e Francie &u c'n%ins c# &usese d'ar un %is. Prie(enii lui ,arry d'r$ir# )n# (r+iu "i el lu# $icul de1un sin-ur !n su&ra-eria i$ens#. Nici ' ur$# a )e(recerii din n'a)(ea (recu(# nu se $ai %edea cu e;ce)*ia unui buc0e( de (randa&iri r'"ii !n cen(rul $esei. 7i nici ' ur$# a de+$#*ului din n'a)(ea (recu(# nu se %edea )e &a*a lui ,arry )#rea )r'as)#( "i a%ea 'c0ii li$)e+i ca ai unui c')il. 4"i lu# $icul de1un !n (i$) ce arunca ' )ri%ire )rin +iarele de di$inea*#. F$bi %#+ndu/"i c0i)ul !n &'('-ra&ii %#+ndu/"i casa $inuna(# "i 'as)e*ii su)erbi !n )a-inile s'ciale ale (u(ur'r +iarel'r. ,arris'n/ii s/au !n('rs %es(eau (i(lurile de deasu)ra unei &'('-ra&ii a lui s(nd !n ca)ul sc#ril'r cu li$u+inele s(r#luci('are !n"ira(e la s(rad#. Ar(ic'lul c'n(inua cu )'%es(ea (a(#lui s#u "i a $'r*ii lui (ra-ice. 2ar acu$ ,arry ,arris'n es(e 0'(#r( s# re)e(e )er&'r$an*a ului('are a (a(#lui s#u a(( din )unc( de %edere s'cial c( "i !n a&aceri c'n(inua +iarul. Cnd (n#rul ,arry ,arris'n (er$in# Prince('n )es(e un an !i %a lua l'cul (a(#lui s#u !n &run(ea i$)eriului $ul(i$ili'nar al a&aceril'r aces(uia. Pri%i*i i$a-inea unui (n#r !n &l'area %ie*ii. Are ('( ce )'a(e '&eri %ia*a> (inere*e &ru$use*e bani un succes asi-ura(. Ce/"i $ai )'a(e d'ri un '$K ,arry +$bi sa(is&#cu( s'rbindu/"i ca&eaua. A)'i %#+u )'+a din San Francisc' E;a$iner. F'('-ra&ia era u"'r de&'cali+a(# "i $i"ca(# dar ac'l' !n $ul*i$e era Francie. A%ea )#l#ria (ras# $ul( )e 'c0i dar )u(ea 1ura c# e ea.

4$)inse scaunul "i )'rni c#(re bir'ul s#u. Puse $na )e (ele&'n "i sun# la redac*ia E;a$iner cerndu/le s#/i (ri$i(# i$edia( ' c')ie a &'('-ra&iei. A)'i se l#s# )e s)a(e !n &'('liul s#u de )iele cu $inile a)#sa(e )e $as# !n &a*a sa -ndindu/se la ce a%ea de &#cu(. 4"i a$in(i de n'a)(ea cnd se !n('rsese de la ')er# cu (a(#l lui "i de de(ec(i%ul care/l a"(e)(a cu %e"(ile des)re Francie "i iubi(ul ei. 4i luase (a(#lui lui )is('lul din $n# ca s#/l ')reasc# de la cri$#. Acu$ "(ia ce si$*ise (a(#l lui )en(ru c# dac# &e$eia din &'('-ra&ie era Francie a(unci "i el %'ia s/' %ad# $'ar(#. Se ridic# "i !nce)u s# se )li$be nelini"(i( )rin bir'u. Oricu$ ('a(# lu$ea ' credea $'ar(# 5 era ' )ers'an# dis)#ru(# ni$eni nu a%ea s/' cau(e %re'da(#. 2ar cu$ s# &ac#K Se -ndi la b'rdelul c0ine+esc. Era c'ndus de unul din(re ('n-/uri "i "(ia c# $e$brii lui au re)u(a*ia de uci-a"i )l#(i*i. Ei ar &i )u(u( s#/i -#seasc# '$ul de care a%ea ne%'ie. Se au+i un ci'c#ni( la u"# "i a)#ru FredericEs cu un )lic )e ' (a%# de ar-in(. 3 2e la E;a$iner d'$nule s)use el "i ,arry !n0a*# lac'$ )licul. Se ui(# !ndelun- la &a*a abia %i+ibil# sub b'rul )#l#riei. Cun'"(ea &a*a lui Francie ca )e a lui !nsu"i. Era -ura ei )#rul ei )u(ea s# 1ure. Iar 'c0ii aceia de sa&ir care/i !n(lniser# )e ai lui )en(ru ' cli)# erau ai lui Francie. Puse $na )e (ele&'n !l c0e$# )e "e&ul )'li*iei !i s)use cine e "i ceru nu$ele unei a-en*ii de de(ec(i%i )rice)u*i. 3 E nu$ai ' (reab# nei$)'r(an(# $in*i el cu %'ce %esel# ' $ic# )r'ble$# de securi(a(e la banc#. 4n c(e%a $inu(e a%ea nu$ele "i nu$#rul de care a%ea ne%'ie iar 1u$#(a(e de 'r# $ai (r+iu an-a1ase de1a un irlande+ !nal( c#run( ca s# i/' -#seasc# )e &e$eia din &'('-ra&ie. 3 I$edia( !i s)use ,arry ner#bd#('r. Ai )a(ru+eci "i ')( de 're. CAPITOLUL GR Pensiunea Ays-ar(0 era ' cl#dire !nal(# "i !n-us(# care d#dea s)re sudul Pie*ii Uni'n. Ju$#(a(ea de 1's a cl#dirii era din c#r#$id# r'"ie iar ac')eri"ul din "indril# alb#. La &eres(rele !nal(e a%ea 'bl'ane %er+i ' u"# %erde cu un ci'c#nel de ara$# scli)i('are iar !n &ereas(ra cu )erdea de dan(el# se %edea un anun*> Nu a%e$ ca$ere libere. E;is(au )a(ru $'(i%e seri'ase )en(ru aces( se$n. Mai !n(i casa era i$acula( de cura(# !n cel $ai )l#cu( &el cu )u(in*#> $ir'sea a la%and# "i a cear# de albine nu a le"ie "i de+in&ec(an(. 4n al d'ilea rnd era $inuna( de c'n&'r(abil# "i a%ea un aer 9de &a$ilie: cu c'%'are c'l'ra(e )e )'delele de ul$. 4n sal'n erau &'('lii adnci !n care (e )u(eai a&unda s#/*i ci(e"(i +iarul iar )a(urile erau (ari cu a"(ernu(uri si$)le de bu$bac alb &#r# $'&(uri. 4n al (reilea rnd casa a%ea un sis(e$ de ins(ala*ii ci%ili+a( a)# cald# din bel"u- "i !n serile reci !n c#$in ardea !n('(deauna un &'c bun. Iar !n al )a(rulea rnd 5 "i cel $ai i$)'r(an( 5 Annie Ays-ar(0 era celebr# )en(ru cu$ -#(ea. 9Ca la $a$a acas# 5 dar $ul( $ai bun: se s)unea des)re s(u&a(ul ei de $iel cu buc#*i suculen(e de carne )lu(ind !n s'sul ar'$a( -arnisi( cu un s(ra( de car('&i aurii )r#1i*i la cu)('r. Puiul ei &ri)( cu car('&i )ai "i $a+#re &iar(# !n#bu"i( cu sala(# %erde "i cea)# era e;ac( cu$ l/ar &i -#(i( bunicile n'as(re iar &ri)(ura de %ac# )e care ' ser%ea du$inica era al#(uri budinca de D'rEs0ire ade%#ra(# &#cu(# din cel $ai &in "i $ai u"'r alua(. 92'u# 'u# !n l'c de unul: s)unea ea $ereu 9&#in# bun# la)(e un )ra& de sare -r#si$ea !ncins# bine "i alua(ul (urna( re)ede "i c')( la cu)('r )n# se u$&l# "i se &ace u"'r ca ' )la)u$# de )u&:. Era ser%i(# ca un &el de $ncare !n sine cu s's $#(#s's ar'$a( cu cea)#. ?udinca de )ine "i un( a lui Annie era ' nebunie &#cu(# din )ine de cas# uns# cu un( "i !neca(# !n(r/un a$es(ec de 'u# b#(u(e cu la)(e )ar&u$a( cu %anilie8 )e )ine )unea s(ra(uri de +a0#r "i s(a&ide aurii !n$uia(e !n c'niac )es(e care )res#ra

%anilie8 &ierbea ('(ul !n bain/Marie )a(ru+eci "i cinci de $inu(e )n# se &#cea u"'ar# ca un su&leu "i $'ale ca ' cre$#. 9Ar (rebui s# desc0i+i un res(auran(: !i s)uneau cu ad$ira*ie clien*ii ei b#(ndu/se &erici*i )e bur(#. 2ar Annie nu %'ia d'ar un res(auran(. 2u)# )a(ru ani de)#"ise &a+a )ensiunii 5 !n%#*ase cu$ s# c'nduc# un l'cal )en(ru GH de )ers'ane "i era acu$ -a(a s# se 'cu)e de d'u# su(e. ='ia s#/"i desc0id# )r')riul 0'(el. 3 Cu acelea"i s(andarde "i cu aceea"i buc#(#rie de"i e%iden( c# n/a" -#(i eu ('(ul !i s)use lui Francie !n(r/' di$inea*# la ca&ea. 2ar sun( -a(a s# acce)( )r'%'carea. Ca)ul bl'nd al lui Francie era a)leca( )es(e +iarul E;a$iner "i Annie ' )ri%i cu a&ec*iune. Cnd ' cun'scuse !"i s)usese c# e ' &a(# &ru$'as# dar acu$ era ' &e$eie &ru$'as#. P#rul lun- "i bl'nd i se 'ndula !n 1urul 'bra1il'r 'c0ii candi+i erau ui$i('r de alba"(ri "i de adnci iar )ielea !i era alb# "i ne(ed#. 7i nu $ai era crea(ura &ra-il# cu as)ec( de s)iridu" )e care ' cun'scuse Annie8 acu$ (ru)ul ei a%ea r'(un1i$i n'i se *inea drea)(# "i u$bla cu ' -ra*ie $ndr# na(ural#. Annie !"i s)use cu ' !n*e)#(ur# !n ini$# c# Francie a%ea d'ar d'u#+eci "i (rei de ani c# era a(( de (n#r# "i de &ru$'as#. ?#rba*ii ' )ri%eau cu ad$ira*ie ar &i )u(u( s#/l alea-# )e 'ricare din(re ei dar nu ' in(eresa. T'a(# dra-'s(ea i/' d#ruia &iului ei Ollie. U"a buc#(#riei se desc0ise ca la c'$and# "i b#ie*elul bl'nd de )a(ru ani se re)e+i !n#un(ru "i se ca*#r# la Annie !n bra*e. 3 Annie s)use el +$bindu/i &er$ec#('r "i !$br#*i"nd/' )'( s# iau ' )r#1i(ur#K Oc0ii lui dulci !i +$beau "i se$#na a(( de (are cu J's0 !nc( i se s(rnse ini$a dar nu ced#. 3 Nu nu )'*i. 2ar )'*i s# iei un $#r. El '&(# "i se s(rnse $ai (are la ea !n bra*e. 3 2e ce e"(i a(( de di&icil# AnnieK se )lnse el. Nu cer dec( ' )r#1i(ur#. 3 O s# )ri$e"(i una la ceai )r'$ise ea +$bindu/i cu dra-. 7i !n(r/' +i cnd ' s# &ii $are ' s# (e ui*i !n '-lind# ' s# %e+i ce din*i &ru$'"i ai "i ' s#/i $ul*u$e"(i $#(u"ii (ale Annie c# nu (e/a !nd')a( cu )r#1i(uri de &iecare da(# cnd i/ai ceru(. Ollie '&(#8 "(ia c# )ierduse. Annie )ri%i la Francie era ('( a)leca(# deasu)ra +iarului "i nu era a(en(# la c')il. Annie ridic# din s)rncene sur)rins#. 2e 'bicei Francie !"i c'ncen(ra ('a(# a(en*ia asu)ra lui Ollie dar !n di$inea*a aceea era la $ii de $ile de)#r(are. 3 Pun )ariu c# n/ai au+i( ' %'rb# din ce/a$ s)us@ e;cla$# ea. E"(i cu&unda(# !n +iarul #la de ' %e"nicie. Ce ai -#si( a(( de &ascinan(K Francie )#rea s)eria(# cnd !i !n(inse lui Annie +iarul &#r# ' %'rb#. F'('-ra&iile de la )e(recerea lui ,arry ac')ereau d'u# )a-ini "i !nc# ' )a-in# d#dea de(alii des)re scli)i('area lis(# de in%i(a*i des)re &abul'asele dec'ra*iuni &l'rale des)re "a$)ania scu$)# $ncarea delici'as# ser%i(# )e &ar&urii de aur de c#(re %ale*i !n li%rele r'"ii "i des)re s)ec(acul'asa rena"(ere a re"edin*ei ,arris'n. P0'eni; ,'use s)unea (i(lul deasu)ra unei &'('-ra&ii de ' )a-in# a casei. P'r*ile erau lar- desc0ise "i ,arry !n &rac cu cra%a(# alb# !"i !n($)ina 'as)e*ii. Cea $ai $a-ni&ic# )e(recere a anului re)une ' )ia(r# de 0'(ar a %ie*ii !n San Francisc'L Annie se ui(# scur( la Francie. O )rinse de $n# )es(e $as#. 3 Ac'l' (e/ai dus asear# nu/i a"aK s)use cu c'$)asiune. Nu (e/ai )u(u( *ine de')ar(e. Francie !ncu%iin*# din ca). 3 E $ai r#u de/a(( s)use ea. L/a$ %#+u( )e ,arry. 3 P#i ,arry s/a !n('rs !n 'ra" "i c0iar dac# nu &rec%en(a*i acelea"i cercuri e ('(u"i ' lu$e $ic#. Mai de%re$e sau $ai (r+iu %/a*i &i !n(lni( 'ricu$ )e s(rad# la un s(and de +iare sau !n(r/un $a-a+in. 3 Annie nu !n*ele-i. M/a %#+u(. Ni s/au !n(lni( )ri%irile.

3 P'a(e c# nu (e/a recun'scu(. 4n de&ini(i% au (recu( ani de +ileL 3 O $/a recun'scu(. 7i dac# n/a &#cu(/' as(a ' s# i/' c'n&ir$e ar#(# Francie c#(re )r')ria i$a-ine !n &'('-ra&ia &#cu(# $ul*i$ii din &a*a casei lui ,arry. 3 Nu e nici ' !nd'ial# (u e"(i recun'scu Annie $ai )u*in !ncre+#('are. 2ar ('( nu !n*ele- de ce e"(i a(( de s)eria(# Francie. Lucrurile s/au sc0i$ba(. E"(i ' &e$eie $a(ur# nu ' &e(i*# $in'r#. ,arry nu/*i $ai )'a(e &ace ni$ic acu$. Francie cl#(in# din ca) dis)era(#. T'a(# n'a)(ea !"i s)usese acela"i lucru dar ('( nu credea. 3 4l cun'sc )e ,arry. Nici'da(# nu $i/a lua( )ar(ea !n &a*a (a(#lui $eu !n('(deauna s/a si$*i( su)eri'r $arele &iu "i $'"(eni('r al $arelui ,ar$'n ,arris'n. ,arry n/a %ru( dec( s# &ie re)lica e;ac(# a (a(#lui s#u "i crede/$# a reu"i( 5 )n# la ul(i$ul s(r') de ur#. ,arry are bani "i are )u(ere "i le %a &'l'si !$)'(ri%a $ea !n ('a(e &elurile )'sibile. Annie ' )ri%i cu 'c0i c#sca*i. 3 A(unci ce/' s# &aciK !n(reb# brusc (e$ndu/se )en(ru ea. Ollie se d#du 1's din bra*ele lui Annie "i &u-i la Francie care se ridicase (r#-nd/' ner#bd#('r de &us(e. 3 Unde (e duciK !n(reb# el. Ea !i $n-ie )#rul reu"ind s# +$beasc#. 3 M# duc s#/l %#d )e Lai Tsin !i s)use. ?ir'ul lui Lai Tsin era !n s)a(ele i$ensei $a-a+ii de ln-# d'curi "i era la &el de s'bru "i de 'rd'na( ca Lai Tsin !nsu"i. Pere*ii erau !$br#ca*i !n ra&(uri cu c#r*i "i ca(al'a-e8 )e (abela de )e )ere(e erau li)i(e 0r(ii cu de(alii des)re $aree "i (rans)'r(uri "i ' 0ar(# a lu$ii )e care erau $arca(e ru(ele car-'uril'r lui. Un sei& i$ens de &ier a c#rui c0eie nu$ai el ' a%ea ad#)'s(ea d'sare cu de(alii ale &iec#rei (ran+ac*ii )e care ' &#cuse ac(e c'n(abile "i ' su$# lic0id# c'nsiderabil# ca "i )erna cu c'$'ri !n care se a&la c'ada de )#r $#(#s's "i &'('-ra&ia )#li(# a unei &e(e (inere cu e%an(ai. Lai Tsin s(#(ea la bir'ul lui de le$n iar de-e(ele !i +burau )e abacul %ec0i !n (i$) ce aduna c'l'ane lun-i de ci&re. Pe ln-# scaunul de le$n cu s)#(ar dre)( )e care s(#(ea el !n ca$er# se $ai a&la !nc# un scaun ' s'b# $ic# )e care ' a)rindea rare'ri )en(ru c# nu si$*ea nici'da(# &ri-ul "i un al(ar !n-us( de $a0'n cu d'u# s(a(ue(e su)erbe de ne&ri( una re)re+en(nd/ ' )e .%an Din +ei*a $ilei "i una )e +ei*a n'r'cului. 4n adncurile ca%ern'ase ale $a-a+iei erau de)'+i(a(e bunuri de ('( &elul !n %al'are de su(e de $ii de d'lari> $#(#suri 'biec(e de lac )ic(uri c'%'are an(ic0i(#*i din ('a(# Asia )recu$ "i 'biec(e $ai banale. O al(# $a-a+ie c'n*inea nu$ai i$ense cu&ere de le$n cu ceai de ('a(e &elurile "i ar'$ele. Lai Tsin luase banii )e care ?#(rnii i/i !$)ru$u(aser# "i !i !n$ul*ise de $ii de 'ri de"i ni$eni nu a%ea s/' a&le nici'da(# c#ci c'$)ania nu &unc*i'na sub nu$ele lui. Francie era )r')rie(ara lui L. T. Francis C'$)any dar Lai Tsin era cel care &#cea ('(ul. El &usese cel care ')rindu/se !n ,aIaii la !na)'ierea din Orien( cu$)#rase )e ni$ica ('a(# ' )lan(a*ie de ananas ruina(# "i c'ns(ruind )r')ria sa &abric# de c'nser%e ' (rans&'r$ase !n(r/un c'ncern )r'&i(abil. El &usese cel care cu$)#rase de)'+i(ul de la care se a)r'%i+i'nau na%ele "i/l &#cuse cel $ai $are "i $ai bun din )'r(. El in%es(ise !n(r/' &abric# de &rn-0ii din S0an-0ai "i !n(r/un a(elier de c'%'are din ,'n- .'n- !n &er$e de %ier$i de $#(ase !n C0ina "i !n(r/una de 'i !n Aus(ralia. Lai Tsin !i c'n(ac(ase )e ne-us('rii din San Francisc' L's An-eles "i Sea((le "i/i c'n%insese s#/l acce)(e ca a-en(8 el 'r-ani+a cele $ai $ari (rans)'r(uri ca s# scad# c's(urile el &'l'sea a-en*i care s# cau(e an(ic0i(#*ile "i c'$'rile d'ri(e de 'cciden(ali. Lai Tsin cucerise )ia*a ceaiului i$)'r(nd s'r(i$en(e delica(e crea(e s)ecial )en(ru -us(ul a$ericanil'r. 4n 'c0ii c'n(e$)'ranil'r s#i

c0ine+i Lai Tsin era un '$ de succes a&acerile !i crescuser# $iracul's era b'-a(. 2ar )en(ru el nu era de a1uns8 a1unsese )e un )'di" "i "(ia c# era (i$)ul s# )'rneasc# !n sus s)re cul$i. Au+i un ci'c#ni( la u"# "i ridic# )ri%irea ('c$ai cnd in(ra Francie. 4i +$bi "i/i s)use> 3 E"(i ('c$ai )ers'ana )e care %'ia$ s/' %#d. 2ar a)'i !l %#+u 'c0ii "i !"i d#du sea$a c# se !n($)lase ce%a. Se a)r')ie de ea "i/i '&eri un scaun. 3 6i/e &ri-K A)rind s'ba. Francie cl#(in# din ca). 2e/abia a"(e)(a s# se des)'%#re+e "i !i s)use !n(rea-a )'%es(e des)re ,arry des)re cu$ se dusese la el acas# "i !l %#+use "i cu$ acu$ el "(ia c# e !n %ia*# "i c( de (are se (e$ea c# ' s/' cau(e. Lai Tsin r#$ase (#cu( $ul(# %re$e du)# ce ea (er$in# de )'%es(i(. 2ac# e;is(a cine%a care s# aib# un r#s)uns la )r'ble$a ei Francie "(ia c# nu$ai el )u(ea &i acela "i a"(e)(# s#/l aud# %'rbind. 3 ,arry %a %edea &'('-ra&ia "i (e %a c#u(a s)use el !n cele din ur$#. Nu e"(i !nc# des(ul de )u(ernic# )en(ru a (e c'n&run(a cu el. Trebuie s# )leci din San Francisc' )en(ru ' %re$e )n# 'b'se"(e s# (e $ai cau(e "i ui(# iar de (ine. 3 M# !n('rc la &er$# s)use Francie. Lui Ollie !i )lace ac'l'L El cl#(in# din ca). 3 E;is(# "ansa s#/"i aduc# a$in(e de &er$# "i s# se duc# ac'l'. Nu Francie. Trebuie s# )leci de)ar(e de aici de)ar(e de Cali&'rnia. Trebuie s# (e duci !n C0ina. CAPITOLUL GS ,arry arunc# )e bir'u ra)'r(ul dac(il'-ra&ia( al de(ec(i%ului. Se !ndre)(# c#(re &ereas(r# "i )ri%i &uri's de/a lun-ul s(r#+ii Cali&'rnia. Pr's(ul nu &usese !n s(are s/' -#seasc# )e Francie dar ,arry "(ia c# e )e unde%a )e ac'l' si$*ea as(a !n &iecare &ibr#. Se !n('arse ner#bd#('r !na)'i la $as#. Era iri(a( "i su)#ra(8 ar &i (rebui( s# se !n('arc# la Prince('n )en(ru se$es(rul de )ri$#%ar# dar nu a%ea nici un c0e&. Se s#(urase de c'le-iu de San Francisc' de -ndurile la a&urisi(a de s'r#/sa. A%ea ne%'ie de ' sc0i$bare. A%ea ne%'ie de %in cn( "i &e$ei. Gndindu/se la as(a dis)'+i*ia i se !nsenin# "i brusc 0'(#r( ' lu# la &u-# )e sc#ri "i/i 'rd'n# %ale(ului s# !$)ac0e(e+e. Plecau la Paris. 4l sun# )e ?ucE Win-a(e "i/l in%i(# s#/l !ns'*easc# a)'i re+er%# cele $ai bune a)ar(a$en(e )e ur$#('rul (ransa(lan(ic ce )leca s)re Fran*a "i c'$and# ca %a-'nul s#u )ar(icular s# &ie a(a"a( (renului S'u(0ern Paci&ic )n# la NeI D'rE. ?ucE Win-a(e era cu (rei ani $ai $are ca ,arry. Ter$inase Prince('n "i lucra !n bir'ul de a%'ca(ur# al (a(#lui s#u la Sacra$en(' acu$ulnd e;)erien*# !nain(e de a/"i c'n(inua s(udiile uni%ersi(are de dre)( la ,ar%ard du)# care in(en*i'na s# in(re i$edia( !n )'li(ic#. A%ea d'u#+eci "i (rei de ani "i &usese ales cel $ai &ru$'s b#ia( de la c'le-iu. Era !nal( a%ea )#r ne-ru 'ndula( 'c0i )#(run+#('ri "i un (ru) a(le(ic. 4n'(a %slea 1uca )'l' "i -'l&. 2ar )asiunea lui era ia0(ul lui ?e(sy ?ee cu care ie"ea !n lar- 'ri de c(e 'ri )u(ea. Nu era si-ur c# e;cursia la Paris cu ,arry ,arris'n era e;ac( s(ilul lui dar (a(#l lui insis(ase s# se duc# )en(ru 9a/l *ine sub 'bser%a*ie:. Jas'n Win-a(e se 'cu)ase !n('(deauna de a&acerile lui ,ar$'n ,arris'n "i du)# (ra-ica $'ar(e a aces(uia c'n(inuase s# aib# -ri1# de b#ia(. Nu &#r# ' 'arecare e;as)erare din )ar(ea lui ?ucE. Trebuise s#/l sal%e+e )e ,arry de au('ri(#*i de $ai $ul(e 'ri. Ul(i$a lui )r's(ie &usese s# &ie )rins de )'li*ie !n(r/un b'rdel celebru din NeI D'rE. 94"i &ace "i el )u*in de ca): le s)usese ?ucE )'li*i"(il'r dar Jas'n era !n-ri1'ra( )en(ru c# ,arry nu )rea !"i %edea de s(udii "i a%ea n'(e din ce !n ce $ai $ici. 3 Ar (rebui s# &ac ' )au+# de un an de la Prince('n d'$nule Win-a(e !i s)usese ,arry. A$ ne%'ie de (i$) ca s#/$i re%in du)# $'ar(ea (a(ei "i s# $# adun.

?ucE ridicase din s)rncene 5 ,ar$'n $urise de cinci ani "i nu i se )#ruse c# ,arry ar $ai &i &'s( !nc# !ndurera(. 2ar nu c'$en(#. Iar acu$ !"i &#cu ba-a1ele "i i se al#(ur# lui ,arry la b'rdul (ransa(lan(icului N'r$andie. Cnd !"i a$in(ea de c#l#('rie du)# aceea !"i s)unea c# ins(inc(ul lui &usese c'rec( e;cursia aceea nu era s(ilul lui. ,arry ,arris'n era un )u"(an ar'-an( cu un 'bicei ener%an( de a (ra(a ser%i('rii ca )e scla%i "i de a arunca banii ca "i cnd ar &i &'s( 0aine de$'da(e. ?ucE &usese !n Eur')a de c(e%a 'ri !nain(e "i erau l'curi "i lucruri )e care ar &i %ru( s# le re%ad#> %ilele lui Palladi' !n I(alia8 =ene*ia la lu$ina lunii cnd )ie*ele erau -'ale "i (#cu(e "i (e si$*eai (rans)'r(a( cu sec'le !n ur$#8 cas(elele de )e Rin "i $un*ii din ?a%aria8 &ru$use*ea &#r# %rs(# a Parisului cu Sena "i )'durile ei r'$an(ice "i Lu%rul )lin de ca)'d')ere8 ne$uri('area L'ndr# cu )ie*ele "i arcadele ei. Erau a(( de $ul(e de %#+u( "i de ad$ira( !n Eur')a. 2ar ,arry nu %'ia dec( s# )e(reac#. ,arry insis(ase s# s(ea la cele $ai $ari 0'(eluri. 2'r$ea ('a(# +iua "i re&u+a s# %ad# &ru$use*ile Eur')ei e;ce)*ie &#cnd &e$eile. Mnca la cele $ai la $'d# res(auran(e bea cele $ai %ec0i %inuri "i cea $ai bun# "a$)anie "i &rec%en(a cele $ai $ari b'rdeluri. Cu$)#r# ' 1u$#(a(e de du+in# de au('$'bile un R'lls/R'yce un ?u-a((i un ,is)an' Sui+a un ?en+ un 2i'n ?'u('n "i un C'ur$'n(. C'$and# s# &ie re%')si(e ('a(e !n cul'area casei ,arris'n cul'area %inului de ?ur-undia "i s# &ie dec'ra(e cu le$n de aban's "i ar-in(. Cu$)#r# un ia0( de d'u# su(e de )ici'are de la un $a-na( en-le+ al ceaiului ceru s# &ie redec'ra( de la un ca)#( la al(ul "i d'(a( )er$anen( cu un ec0i)a1 &'r$a( din )a(ru+eci de )ers'ane. Tri$i(ea br#*#ri de dia$an(e &e$eil'r care !i )l#ceau "i 0aine de nurc# cu nas(uri de s$arald cel'r ale c#r'r &a%'ruri !l sa(is&#ceau. ?ucE nu era un )uri(an dar )ri%ea la ('a(e aces(ea cu bu+ele s(rnse. Nebuniile lui ,arry erau la scar# )rinciar# dar de &iecare da(# cnd ?ucE )r'(es(a se $ul*u$ea s# rd# "i s# s)un# c#/"i )u(ea )er$i(e. Cu e;ce)*ia lui ?ucE &'ar(e )u*ini "(iau des)re be*iile "i a)lecarea c#(re ')iu$ a lui ,arry. Era des(ul de de"(e)( ca s# *in# as(a )en(ru el. 2is)#rea une'ri )en(ru c(e ' n'a)(e dar !n('(deauna rea)#rea a d'ua +i du)#/a$ia+# )r'as)#( b#rbieri( "i s)#la( i$)ecabil !$br#ca( "i cu 'c0ii li$)e+i. Indi&eren( ce ar &i &#cu( nu se %edea )e &a*a lui. Fa$ilia Win-a(e a%ea ' a%ere de (rei -enera*ii la &el ca &a$ilia ,arris'n. 2e*ineau ' cas# &ru$'as# !n San Francisc' un a)ar(a$en( !n NeI D'rE "i ' 9caban#: de %ar# la NeI)'r( )en(ru ie"irile )e $are. Tr#iau bine dar ?ucE nu $ai %#+use )e ni$eni care s# c0el(uiasc# bani sau s# aler-e du)# &e$ei cu$ &#cea ,arry. 2u)# c(e%a s#)(#$ni se s#(urase. 4i (ele-ra&ie (a(#lui s#u c# se !n('rcea "i/l l#sa )e ,arry cu dis(rac*iile lui c's(isi('are. R#$as sin-ur ,arry in(r# &uri's !n barul de la Ri(+ "i se li)i i$edia( de un -ru) de (ineri en-le+i %eni*i la Paris )en(ru un IeeEend de )'$in#. Era )lic(isi( &#r# c'$)ania lui ?ucE "i s#(ul s# %ad# $ereu acelea"i &e*e iar cnd 'n'rabilul M'r-an Til$ars0 !l in%i(# !n %i+i(# acce)(# cu )l#cere. Til$ars0 ,all din Gl'uces(ers0ire era ' cl#dire i$)un#('are !nc'n1ura(# de su(e de acri de (eren de %n#('are de )ri$# cali(a(e. 2u)# ce )arcurse cu $icul s#u ?u-a((i cele (rei $ile ale aleii care ducea la in(rare )e ,arry !l !n($)in# un %ale( !n li%rea albas(ru/!nc0is care se re)e+i s#/i desc0id# u"a "i s#/i ia ba-a1ele. 3 2'$nul M'r-an ia ceaiul cu Miss L'uisa !n sal'nul cel $ic !i s)use %ale(ul c#run(. 2ac# d'ri*i s# $# ur$a*i d'$nule %# a"(ea)(#. ,arry )ri%i !n 1ur i$)resi'na( !n (i$) ce/l ur$a )e %ale( )rin 0'lul %ec0i de )a(ru 'ri $ai $are ca al s#u. 4n "e$ineul i$ens ardea un &'c bun dar &ri-ul sec'lel'r in(rase )e %ecie !n +idurile !$)'d'bi(e cu (r'&ee de %n#('are. 9Sal'nul cel $ic: a%ea )a(ru+eci de )ici'are lun-i$e era )lin de s'&ale (a)i*a(e cu cin* "i de $#su*e ac')eri(e de &'('-ra&ii !nr#$a(e. Ju$#(a(e de

du+in# de cini )#(a*i se (#%#leau !n &a*a &'cului "i )e s'&ale iar cnd %ale(ul !l )'&(i !n#un(ru se re)e+ir# la el a)r'a)e s#/l d#r$e. 3 J's Ace 1's JacE@ S$ar(y d#/(e 1's@ M#car ' da(# )ur(a*i/%# cu$ se cade. Un )ici'r !nc#l*a( !n(r/' ci+$# ele-an(# l'%i u"'r cinii dndu/i la ' )ar(e din dru$ "i ' &er$ec#('are %'ce en-le+easc# s)use> 3 4$i )are a(( de r#u sun( e;a-era( de a-i(a*i. Au &'s( la %n#('are as(#+i !n*ele-e*i. ,arry ridic# )ri%irea de la cini "i d#du cu 'c0ii de cea $ai &ru$'as# &a(# din lu$e. 3 Eu sun( L'uisa Til$ars0 s)use ea +$bind "i !n(in+ndu/i $na. ,arry i/' lu# d'rindu/"i s/' )'a(# )#s(ra )e %ecie8 ar &i %ru( s/' *in# a)r'a)e de el ca s# )'a(# )ri%i !n(runa &a*a aceea &#r# cusur s# se scalde !n +$be(ul ei )erla( "i !n )ri%irea cald# a 'c0il'r cenu"ii. S)use> 3 Eu sun( ,arry ,arris'n. L/a$ cun'scu( )e &ra(ele du$nea%'as(r# M'r-an la Paris. Ea rse "i se s(r$b# cnd M'r-an se ridic# de )e s'&a ca s#/i s(rn-# $na lui ,arry. 3 M# bucur c# ai )u(u( %eni s)use el cu c#ldur#. Ai a1uns ('c$ai la (i$) )en(ru ceai. 3 2e/abia ne/a$ !n('rs de la %n#('are c'$)le(# L'uisa !n(in+ndu/i ' cea"c# "i un )la('u cu )ine cu un(. =na*i d'$nule ,arris'nK 3 Nu !nc# dar sun( dis)us s# !n%#*. Ea !"i d#du ca)ul )e s)a(e "i rse din ini$#. 3 A(unci a*i &ace bine s# e;ersa*i. Mine %# -#si$ un cal "i ' s# %# sc'( c0iar eu la )li$bare ca s# %ede*i (erenul. Mu"c# din(r/' &elie de )ine cu un( "(er-ndu/"i cu -ra*ie &iri$i(urile de )e bu+e cu de-e(e lun-i "i &ine. ,arry nu/"i )u(ea lua 'c0ii de la ea. P#rul lun- de cul'area ara$ei !i c#dea )e u$eri "i se bucla delica( !n 1urul 'bra1il'r "i ea ('a(# a%ea acel as)ec( de en-le+'aic# de la *ar# cu (enul cura( "i ne(ed "i cu 'c0i li$)e+i. Mai )ur(a !nc# )an(al'nii de c#l#rie iar ,arry !"i s)use c# se $ulau )e ea de )arc# ar &i &'s( ' a d'ua )iele iar ci+$ele lun-i "i ne-re "i c#$a"a alb# de $#(ase erau ului('r se;y. La cin# !n aceea"i sear# L'uisa se (rans&'r$ase> )ur(a ' r'c0ie lun-# de ca(i&ea %erde "i ' -ardenie !n )#r. 92in serele n'as(re: e;)lic# ea cnd ,arry !i ad$ir# $ir'sul. L'rdul "i Lady Til$ars0 erau aris('cra*i s#r#ci*i &'ar(e bri(anici dar !l &#cur# )e ,arry s# se si$(# bine%eni( "i/i !ncura1ar# in(eresul )en(ru L'uisa. Iar cnd du)# ' s#)(#$n# !"i d#du sea$a c# (rebuia s# &ie )'li(ic's "i s# )lece sau risca s# s(ea $ai $ul( dec( ar &i &'s( bine/%eni( abia su)'r(# des)#r*irea. 3 E incredibil !i s)use lui ?ucE la !n('arcerea la NeI D'rE. Nici $#car n/a$ s#ru(a(/' "i e cea $ai se;y &e$eie )e care a$ cun'scu(/'. Nu )u(ea s(a la dis(an*#. Ui(# de Prince('n "i !nce)u s# (ra%erse+e A(lan(icul a(( de des !nc( !nce)ur# s#/l cun'asc# ('*i s(eIar+ii de )e (ransa(lan(ice. L'uisa era e%a+i%# !l *inea la dis(an*# lucru cu care nu era 'bi"nui(. Cnd se !n(lnir# cu 'ca+ia celei de/a d'u#+eci "i una ani%ers#ri a lui ea era a(( de $inuna( de a(r#-#('are !n )an(al'nii de c#l#rie cu ci+$e "i cu )#l#rie cu )#rul ar#$iu s(rns !n(r/' )las# !nc( el ' lu# !n cele din ur$# !n bra*e "i ' s#ru(#. Mir'sea delici's a Mi(suE' "i ,arry era c')le"i( de )asiune dar "(ia c# nu are nici ' "ans# s# aib# ' a%en(ur# a"a c# ' ceru !n c#s#('rie. Nun(a Til$ars0/,arris'n &u e%eni$en(ul se+'nului l'nd'ne+ AMAG. Cere$'nia a%u l'c la S(. Mar-are( "i la ea )ar(ici)# ' )rin*es# d'i duci du+ini de l'r+i )e ln-# al(e (rei su(e de in%i(a*i. L'uisa ar#(a $a-ni&ic !n r'c0ia si$)l# de sa(in de la W'r(08 -arda de 'n'are din &a*a bisericii ('*i !$br#ca*i !n r'+ de %n#('are &'r$ar# un arc (riu$&al )en(ru )erec0ea de (ineri c#s#('ri*i care (recur# )e sub ' b'l(# &#cu(# din cra%a"ele l'r de %n#('are. Ur$# ' rece)*ie la Ri(+ cu ' 'rc0es(r# &'r$a(# din (rei+eci de ins(ru$en(i"(i un ('r( de nun(# cu cinci e(a1e "i des(ul#

"a$)anie ca s# -'leasc# )i%ni*ele .ru- )en(ru $ul*i ani du)# aceea 5 ('(ul )l#(i( de ,arry )en(ru c# &a$ilia Til$ars0 )#rea s# &i &'s( ca$ s(r$('ra(# !n cursul ul(i$el'r -enera*ii. 3 Ca$ ('( ce a%e$ b#-#$ !n cai !i s)use L'uisa cu $ndrie. A%e$ cei $ai buni cai de ras# irlande+#. Pe(recur# n'a)(ea nun*ii la Ri(+ "i L'uisa &#cu baie "i se sc0i$b# !n(r/' c#$a"# de n'a)(e alb# de bu$bac. Se (rn(i !n )a( ln-# ,arry. 3 Sun( 'b'si(# ca un cine du)# %n#('are. C#sc# !"i !ndes# ca)ul !n )ern# "i ad'r$i ins(an(aneu. ,arry ' )ri%i &uri's. Cu$ )u(ea d'r$i ('c$ai !n seara aceea cnd el de abia a"(e)(a s# )un# $na )e eaK Se scul# "i se !$br#c# ner%'s. 4i $ai arunc# ' ul(i$# )ri%ire )lin# de s)eran*# !nain(e de a ie"i dar L'uisa d'r$ea iar el se n#)us(i a&ar# din ca$er# lu# li&(ul "i )lec# s)re S'0' "i s)re )ri$a &e$eie dis)us# s#/i )'('leasc# d'rin*ele. La )rn+ a d'ua +i c'b'rr# )e Ta$isa cu ia0(ul lui "i !nain(e de cin# el !i '&eri un cad'u. O 0ain# de sa$ur cu nas(uri de s$aralde. 3 E $inuna(# dra-ul $eu s)use ea )unndu/"i/' )e u$eri "i &recnd blana de 'bra+. 2i%in#. 2e 'bicei ,arry nu d#ruia 0aine de blan# !nain(e de a/"i &i sa(is&#cu( )l#cerile dar !n seara aceea reu"i. Se )li$b# )e )un(ea !n-0e*a(# l#sndu/i (i$) ca s# se de+brace "i s# se )re-#(easc# a)'i se -r#bi s# se !n('arc# !n a)ar(a$en( cu ' s(icl# cu "a$)anie !n $n#. Ea s(#(ea !n )a( !$br#ca(# !n(r/un ca)'( de sa(in alb b'rda( cu 0er$in# "i/l )ri%ea !n(reb#('are cu 'c0ii ei $inuna*i cenu"ii. 3 Sun( -a(a dra-ule s)use !nce(. 3 Nu %'ia$ s# (e -r#besc s)use ,arry '&erindu/i un )a0ar cu "a$)anie. Ea cl#(in# din ca). 3 Nu $ul*u$esc s)use )re&er s# a$ $in(ea li$)ede ca s# "(iu ce &ac. ,arry ' )ri%i ui$i(. 2esi-ur c# era %ir-in# dar n/ar &i (rebui( s# %rea s#/"i )iard# )u*in ca)ulK 3 ?#nuiesc c# e ca la %n#('are !i e;)lic# ea %esel# cnd sari )es(e (u&e. ,arry !"i !n-0i*i "a$)ania "i se urc# !n )a(. O !$br#*i"# "i ea r#$ase ne$i"ca(#. O s#ru(# "i ea !l l#s#. 4i $n-ie (ru)ul -'l "i ea se cris)#. R#$ase *ea)#n# "i (#cu(# !n (i$) ce bu+ele lui !i ur$#reau !nce( c'n(urul snil'r "i e;cla$# 'ri)ila(# cnd !i a(inse &e$ini(a(ea. ,arry !"i c'nsu$# c#s#('ria !n n'a)(ea aceea dar !n ur$#('arele c(e%a s#)(#$ni !n*elese c# )en(ru L'uisa se;ul era ' !nda('rire )lic(isi('are )e care ' !nde)linea nu$ai de dra-ul unui )'sibil c')il "i c0iar "i acela ar &i 'cu)a( nu$ai l'cul d'i du)# calul ei )re&era(. F#cuse -re"eala s# cread# c# &a(a se;y !n )an(al'ni de %n#('are era ade%#ra(a L'uisa. 2ar ea nu %'rbea nu se -ndea "i nu (r#ia dec( )en(ru cai iar !n cele din ur$# ,arry a1unse s# se !n(rebe de ce nu $ir'sea a -ra1duri !n l'c de Mi(suE'. 2u)# c(e%a luni !n-r'+i('are !i s)use !n cele din ur$# c# dac# ar !n%#*a s# c#l#reasc# un b#rba( la &el de bine cu$ c#l#rea un cal ar &i )'a(e !n s(are s# aib# un s'*. 2ar nu )e el. Aran1# lucrurile !n s(il en-le+esc "i )l#(i ' n'a)(e de dra-'s(e !n(r/un 0'(el din ?ri-0('n. L'uisa )re+en(# d'%e+ile necesare unui 1udec#('r )lin de si$)a(ie "i 'b*inu di%'r*ul. Iar ,arry se !n('arse la San Francisc' $ai b#(rn cu un an c#s#('ri( di%'r*a( "i $ai s#rac cu c(e%a $ili'ane de d'lari. CAPITOLUL GN Francie nu se a"(e)(a s# se !ndr#-'s(easc# la b'rdul lui S. S. Orien( !n dru$ s)re ,'n.'n-. 2e &a)( nici $#car nu era si-ur# c# era !ndr#-'s(i(#. 4"i ('( s)unea c# nu e dec( ' a%en(ur#

de c#l#('rie8 $ai )u*in c0iar de a((. Nici $#car as(a8 era d'ar &a)(ul c# EdIard S(ra(('n era un b#rba( dr#-u* care &usese de'sebi( de a$abil cu ' &e$eie ce c#l#('rea sin-ur#. S(#(ea a)leca(# )es(e )ara)e( )ri%ind cu$ San Francisc' dis)#rea la 'ri+'n(. A%ea lacri$i !n 'c0i -ndindu/se la Ollie r#$as sin-ur cu Annie. Era )ri$a 'ar# cnd se des)#r*eau "i !i era de1a d'r de el "i "(ia c# a%ea s#/i &ie "i $ai d'r. ?#rba(ul se a)r')iase de ea )lin de si$)a(ie. 3 E )rea (r+iu )en(ru !n('arcere acu$. Ea se !n('rsese s#/l )ri%easc# "(er-ndu/"i lacri$ile cu de-e(ele. El sc'sese ' ba(is(# i$acula(# din bu+unar "i i/' '&erise. 3 Gndi*i/%# as(&el !i s)use +$bind. 4n &a*a n'as(r# sun( insulele ,aIaii "i dinc'l' de ele C0ina. A%e*i $ul(e la care s# %# -ndi*i. Ea d#du din ca) cerce(ndu/l cu curi'+i(a(e !n (i$) ce/"i usca lacri$ile. Era un b#rba( ar#('s de %rs(# $i1l'cie )'(ri%i( de !nal( cu )#r !n(uneca(. A%ea s)rncene b'-a(e 'c0i albas(ru/!nc0is era )r'as)#( ras "i %'rbea cu accen( bri(anic. 3 EdIard S(ra(('n s)use el !n(in+ndu/i $na. 3 Francesca ,arris'n re)lic# ea reu"ind s# +$beasc#. 4$i )are r#u. 2e 'bicei nu )ln!n )ublic. El ridic# din u$eri. 3 2es)#r*irile sun( !n('(deauna di&icile. 3 =# $ul*u$esc )en(ru a1u('r r#s)unse ea (i$id !n('rcndu/se "i )'rnind c#(re )un(ea ac')eri(#. 4nain(e de a in(ra !l )ri%i8 s(#(ea s)ri1ini( de balus(rad# ur$#rind/' din )ri%iri "i ridic# $na !n se$n de salu(. Na%a S. S. Orien( era un %a)'r de lu; iar )asa-erii s#i erau un a$es(ec de 'a$eni de a&aceri "i di)l'$a*i care se !n('rceau la S0an-0ai )lan(a('ri de ceai !n dru$ s)re C'l'$b' "i &unc*i'nari care $er-eau la Manila sau Penan-. Cabina lui Francie era la$brisa(# cu s(e1ar a%ea c'%'are $'i "i un )a( i$ens )lin de )erne )u&'ase ac')eri( cu ' cu%er(ur# de $#(ase )iersicie. Pes(e ('( erau &l'ri inclusi% un buc0e( de crini de la Ollie8 cu&#rul ei &usese de1a des)ac0e(a( "i brusc l'cul !nce)u s#/i dea sen(i$en(ul de 9acas#:. 4nain(e de )lecare Annie ' (rse cu ('a(e )r'(es(ele ei la ele-an(ul $a-a+in 9Paris ,'use: din San Francisc'. 3 Nu )'*i c#l#('ri 1u$#(a(e de lu$e &#r# un c's(u$ decen( "i &#r# ' 1u$#(a(e de du+in# de r'c0ii de sear# ' a%er(i+ase ea. Iar !n seara aceea !$br#ca(# )en(ru cin# !n r'c0ia si$)l# din ca(i&ea %erde !i era recun'sc#('are. 4"i s(rnse )#rul !n(r/un c'c le1er ad#u-# ' )erec0e de )ie)(eni b#(u*i cu )ie(re )re*i'ase un s(r') de a)# de ias'$ie )e -( "i !nc0eie(uri. 4"i r#sucea a-i(a(# %eri-0e(a )e de-e(8 de dra-ul lui Ollie 0'(#rse s# &ie cun'scu(# ca d'a$na ,arris'n %#du%# "i !n de&ini(i% s)usese Annie !ncura1a('r nici nu era c0iar ' $inciun# )en(ru c# ea "i J's0 ar &i &'s( c#s#('ri*i dac# el ar &i (r#i(. 2ar nu la J's0 se -ndea !n (i$) ce se !ndre)(a c#(re su&ra-eria de )e S. S. Orien(. 7e&ul de sal# ' !ns'*i la $asa (re+'rierului iar ea +$bi !n se$n de salu( c#(re c'$eseni !n (i$) ce/"i 'cu)a l'cul. Se ui(# du)# EdIard S(ra(('n "i/l %#+u la $asa c#)i(anului ar#(nd &'ar(e bine !n c's(u$ de sear# din ca(i&ea nea-r#8 r'"i cnd 'c0ii li se !n(lnir# iar el +$bi "i !nclin# din ca). 2u)# cin# se duse direc( !n cabina ei *inndu/se s(rns de balus(rad# !n (i$) ce %a)'rul se le-#na )e %alurile Paci&icului. Par&u$ul crinil'r de la Ollie u$)lea !nc#)erea. 4n(ins# !n )a( $ai (r+iu se -ndea la EdIard S(ra(('n "i la lun-a c#l#('rie )e care ' a%ea !nain(e ui(nd

a)r'a)e c'$)le( de ,'n- .'n- "i de Lai Tsin care ' a"(e)(a ac'l' "i de ('a(e a&acerile de care (rebuia s# se 'cu)e. A d'ua +i de di$inea*# du)# $icul de1un ie"i la )li$bare )e )un(e. =asul se le-#na )e %alurile cenu"ii care se !n(indeau )n# la 'ri+'n( iar %n(ul !i &lu(ura )#l#ria "i/i (#ia r#su&larea. EdIard S(ra(('n ' )ri%ea cu un +$be( a$u+a(. Francie rdea c0inuindu/se s# a%anse+e !$)'(ri%a %n(ului "i )#rul bl'nd !i sc#)ase de sub )#l#rie 'ndulndu/se ca ni"(e )an-lici de $#(ase. 3 M# (e$ c# ' s# a%e$ %re$e rea d'a$n# ,arris'n ' in(er)el# el. 3 Mai rea de a(( %re*i s# s)une*iK !n(reb# ea cu 'c0ii $#ri*i de s)ai$#. El )ri%i cerul )lin de n'ri -rei. 3 ?ar'$e(rul scade ra)id ' s# a%e$ )ar(e de )l'aie "i de %n(uri )u(ernice. M# (e$ c# n/ ' s#/i %ede$ )e $ul*i din(re ('%ar#"ii n'"(ri de c#l#('rie disear# la cin#. Francie rse !n%eseli(# de &ur(un#. 3 E )al)i(an( nu$ai %n(ul $area "i cerul. M# &ace s# $# si$( din n'u !n %ia*#. Cerul se !n(unec# ra)id %n(ul urla iar $area de%eni de un cenu"iu de )lu$b. In(rar# !n#un(ru. 3 ?#nuiesc c# nu 1uca*i )'Eer d'a$n# ,arris'nK ' !n(reb# cu un +$be(. Ea scu(ur# din ca) "i el ad#u-#> 3 Nu )r'babil c# nu. Nu e ('c$ai -enul de lucru )e care ' (n#r# binecrescu(# !l !n%a*# la "c'al#. Francie se -ndi c( de de)ar(e de reali(a(e era ideea lui dar cnd !"i a$in(i de nes&r"i(ul $#rii de cerul &ur(unii "i de %alurile &r#$n(a(e de %n( se si$*i la $ii de $ile de)#r(are de reali(a(e %esel# "i cu ini$a u"'ar#. 3 A" )u(ea !n%#*a dar nu -aran(e+ c# a" &i bun# de ce%a. 3 O as(a nu "(iu s)use el aruncndu/i ' )ri%ire )r'%'ca('are !n (i$) ce se !ndre)(au c#(re sala de 1'c. A$ ' )resi$*ire des)re du$nea%'as(r#. Mesele %er+i erau )us(ii "i el cl#(in# din ca). 3 Ce %# s)unea$ de1a ne )ierde$ ('%ar#"ii de c#l#('rie. 3 Nu "i )e $ine s)use ea !ncre+#('are !n (i$) ce el a$es(ec# )ac0e(ul de c#r*i "i !nce)u s# le !$)ar(#. A%ea $ini )u(ernice cu de-e(e sub*iri iar ea !"i s)use c# e;)ri$au )er&ec( )ers'nali(a(ea lui> )u(ernic "i !ncre+#('r a"a era EdIard S(ra(('n. Nu au 1uca( $ul( )'Eer !n sc0i$b el !i s)use ('(ul des)re sine !nsu"i8 !i s)use c# era L'rd S(ra(('n c# $'"(enise (i(lul la cincis)re+ece ani cnd era !nc# la "c'al# la E('n. Era %#du% s'*ia lui Mary $urise cu cinci ani !n ur$# a%ea )a(ru+eci "i d'i de ani a%ea (rei c')ii cu %rs(e !n(re "a)(e "i )ais)re+ece ani. A%ea ' cas# $are la L'ndra !n C0es(er SCuare din ?el-ra%ia "i c'nacul &a$iliei S(ra(('ns ln-# In%erness !n n'rdul Sc'*iei al c#rui d'$eniu cu)rindea ' buca(# de ru cu cel $ai bun )#s(r#% "i c(e%a din(re cele $ai &ru$'ase )ri%eli"(i din Eur')a. 2ar Francie nu/i s)use ni$ic des)re ea !ns#"i )en(ru c# nu "(ia ce anu$e. 3 Ne %ede$ la cin#K ' !n(reb# el )ri%ind/' ner#bd#('r iar ea d#du din ca) d'rindu/"i s# nu &i r'"i(. A1uns# !n cabin# !nce)u s#/"i &ac# -ri1i !n le-#(ur# cu ceea ce a%ea s#/i s)un#. Era ' i$)'s('are c#l#('rea sub nu$ele de d'a$na ,arris'n %#du%# "i era si-ur# c# dac# ar &i "(iu( ade%#rul n/ar $ai &i %ru( nici'da(# s# s(ea de %'rb# cu ea. 2e ' su(# de 'ri !"i s)use c# (rebuie s# ia cina !n cabin#. S(r#b#(u a-i(a(# cabina )ri%ind ceasul care (ic#ia c#(re 'ra ')(. La "a)(e )a(ru+eci "i cinci ced#. 4$br#c# ' r'c0ie de $#(ase albas(r# cu un dec'l(eu adnc !n = "i cu $neci lun-i s(r$(e. 4"i )rinse )e u$#r un (randa&ir i$ens cre$ !"i )ar&u$# -(ul cu ias'$ie !"i s(rnse )#rul bl'nd !n(r/un n'd la cea&# "i se )ri%i !n '-lind#. 4"i s)use cu ner%'+i(a(e c#

ni$eni n/ar )u(ea/' acu+a c# se -#(ise ca s#/i )lac# lui8 se aran1ase !n e;ac( +ece $inu(e "i ar#(a &'ar(e seri'as# !n $#sura !n care ' &e$eie de a&aceri )u(ea ar#(a seri'as# !n $#(ase albas(r#. Arunc# )e u$eri un "al de cul'area aCua$arinului "i )'rni c#(re su&ra-erie. Nu !n(lni nici $#car ' sin-ur# )ers'an# )e dru$8 !n sal'n erau d'ar ' 1u$#(a(e de du+in# de )asa-eri ('*i b#rba*i. C#)i(anul Laird ' salu(# )ers'nal> 3 =# r'- s# s(a*i la $asa $ea d'a$n# ,arris'n !i s)use el %esel. Sun(e$ a(( de )u*ini as(#/sear# "i ne/a$ bucura de !ncn(#('area du$nea%'as(r# c'$)anie. Su&ra-eria )#rea s(ranie cu $esele ei )us(ii -'li(e de )a0are "i ar-in(#rie ca s# se e%i(e )a-ubele dar $asa c#)i(anului era ca !n('(deauna &ru$'s aran1a(#. C#)i(anul Laird ' ins(ala la drea)(a lui "i EdIard S(ra(('n se a"e+# ln-# ea. 3 Credea$ c# n/' s# a1un-e*i !i "')(i el. F#r# s# %rea rse> 3 A$ &'s( a)r'a)e $#r(urisi &#r# !ns# s#/i s)un# c# nu din cau+a &ur(unii ci din cau+a lui. C#)i(anul Laird !i )ri%i cu 'c0i a%i+a*i8 era un b#(rn lu) de $are &usese c#)i(anul acelui %as $ai bine de d'u#+eci de ani "i %#+use de ('a(e. Recun'"(ea !nce)u(urile unei )'%e"(i de dra-'s(e cnd %edea a"a ce%a "i s)era ca un )#rin(e c# (n#ra d'a$n# ,arris'n "(ia ce &ace. T'(u"i EdIard S(ra(('n era un -en(le$an a"a c# s)era ca ('(ul s# &ie bine. Francie se si$*ea )er&ec(8 s'rbi )u*in# "a$)anie "i -us(# din ca%iar ascul(nd a(en(# )'%e"(ile c#)i(anului des)re &ur(uni )e $are is('riile di)l'$a(ului &rance+ des)re in(ri-ile )'li(ice din S0an-0ai "i rela(#rile des)re a&aceri %er'ase la ,'n- .'n- "i Sin-a)'re s)use de 'a$enii de a&aceri. Cu ('*ii erau a(( de si-uri de i$)'r(an*a l'r de $asculi "i "(ia c# ('*i ' c'nsider# un si$)lu acces'riu dec'ra(i% la &el de %al'r'as# )en(ru a&acerile l'r ca (randa&irii din $i1l'cul $esei. A)'i EdIard se !n('arse c#(re ea "i s)use> 3 7i $'(i%ul %i+i(ei du$nea%'as(r# !n ,'n- .'n- d'a$n# ,arris'nK 3 O re)lic# ea cu in'cen*# $# duc s# cu$)#r un %as. 4n 1urul $esei se l#s# (#cerea iar 'c0ii b#rba*il'r se !n('arser# s)re ea. 3 Un %as d'a$n# ,arris'nK !n(reb# c#)i(anul Laird )'li(ic's. 3 Ei bine da !i arunc# Francie un +$be( ului('r. Un car-'u. A$ ne%'ie de el )en(ru a&aceri !n*ele-e*i. 3 A" )u(ea s# %# !n(reb ce &el de a&aceri e;ac( d'a$n# ,arris'nK !n(reb# di)l'$a(ul &rance+ care s(#(ea !n &a*a ei la $as# )ri%ind/' ad$ira(i%. 2u)# )#rerea lui &e$eile care ar#(au ca ea nu a%eau ne%'ie s# &ac# a&aceri 'rice b#rba( ar &i &'s( &erici( s#/i dea c( de $ul*i bani %'ia nu$ai ca s# )'a(# s)une c# e a lui. 3 Sun( ne-us('r d'$nule 2el'r-es. L. T. Francis C'$)any. I$)'r( "i e;)'r( din "i c#(re Orien(. ?#rba*ii din 1urul $esei ' )ri%ir# cu res)ec( re!nn'i( 5 au+iser# de L. T. Francis C'$)any "i "(iau c# e seri'as#. 3 Felici(#ri $ada$e s)use &rance+ul sun(e*i ' &e$eie in(eli-en(# dac# a*i reu"i( s# a%e*i succes !n &a*a a(('r c'$)e(i('ri. 3 Trebuie s# $#r(urisesc c# a$ )ar(e de s&a(uri bune. Pri%i !n 1urul $esei cu un +$be( )alid "i ad#u-#> 2e la un b#rba(. Cu ('*ii rser# !n (i$) ce ea !"i !$)inse scaunul "i se ridic# urndu/le n'a)(e bun#. 3 A &'s( ' cin# !ncn(#('are d'$nil'r. Mi/a &#cu( )l#cere c'$)ania d'$niil'r %'as(re. A)'i lundu/"i )'"e(a $ic# din $#(ase albas(r# le $ai arunc# un +$be( &er$ec#('r "i dis)#ru din !nc#)ere l#snd !n ur$# ' dr# de )ar&u$ de ias'$ie.

EdIard S(ra(('n ' )ri%i )lecnd. 2ac# ar &i &'s( &rance+ ar &i s)us c# es(e un 9c'u) de &'udre: dar )e li$ba lui era da( )es(e ca). Era !ndr#-'s(i( nebune"(e de d'a$na Francesca ,arris'n. EdIard S(ra(('n &usese un s'* de%'(a(. 2u)# $'ar(ea s'*iei sale ' )lnsese $ai bine de d'i ani claus(rndu/se !n cas(elul din Sc'*ia )rin(re a$in(irile iubirii l'r din (inere*e "i ale anil'r de !nce)u( ai &a$iliei. =ia*a l'r &usese lini"(i(# cu an'(i$) du)# an'(i$) &iecare cu )re%i+ibilele sale e%eni$en(e s'ciale cu acelea"i &e*e )e care le cun'"(ea din c')il#rie. 4"i !nc0i)uise c# %ie*ile l'r a%eau s#/"i )#s(re+e acela"i ri($ &erici( "i e-al !n (i$) ce el "i Mary a%eau s# !$b#(rneasc# "i s#/"i )ri$easc# ne)'*ii la S(ra(('ns ('( a"a cu$ bunicii lui !l )ri$iser# )e el. Ni$ic nu se sc0i$base !n &a$ilia S(ra(('n de sec'le8 %ia*a &usese $ereu la &el> si-ur# )re%i+ibil# li)si(# de e%eni$en(e. 2e aceea Francesca ,arris'n reu"ise s#/l dea )es(e ca) c'$)le(. S(nd la bar de unul sin-ur du)# cin# la ' lun# de la !nce)erea %'ia1ului se !n(reba 9de ceK:. 2esi-ur era &ru$'as# cu &ru$use*ea aceea bl'nd# dia&an# a)r'a)e clasic# ce/l c')le"ea de &iecare da(# cnd se ui(a la ea. 7i era i$)re%i+ibil# acu$ (i$id# "i nesi-ur# acu$ ' &e$eie de a&aceri )lin# de !ncredere !n ea !ns#"i. Era ' d'a$n# %#du%# $a$# dar a%ea in'cen*a unei &e(e (inere. 7i era un $is(er8 )#rea s#/i s)un# ('(ul dar a)'i cnd anali+a ce a&lase !"i d#dea sea$a c# nu "(ia $ai ni$ic. Era &ru$'as# alunec'as# "i inde)enden(#. Iar ('a(e aces(ea &#ceau ca Francesca s# &ie al(&el. EdIard era un c#l#('r cu e;)erien*#. F#cuse de $ai $ul(e 'ri 'c'lul lu$ii na%i-ase )e (ransa(lan(ice "i )e ia0(uri )ar(iculare "i "(ia ('(ul des)re )ri$e1diile iubiril'r n#scu(e !n lar-ul $#rii. Se -ndi la cei (rei c')ii ai s#i8 era un (a(# de%'(a( "i iubi('r "i bun#s(area l'r &usese !n('(deauna cea $ai i$)'r(an(# )re'cu)are a sa. Oric( de $ul( ar &i iubi( )e cine%a nu s/ar &i rec#s#('ri( nici'da(# &#r# a)r'barea l'r. Ei erau )e )ri$ul l'c "i a"a &usese !n('(deauna !n &a$ilia S(ra(('n. F$bi -'lindu/"i )a0arul de I0isEy )ri%ind la s(elele scli)i('are "i la luna n'u# i$a-inndu/"i s(r#lucirea ei deasu)ra cas(elului S(ra(('n la )es(e "a)(e $ii de $ile de)#r(are. Cu$ ar &i )u(u( c')iii s# n/' iubeasc# )e FrancieK Mai r#$#sese d'ar ' s#)(#$n# din %'ia1 "i d'rea s# )e(reac# cu ea c( $ai $ul( (i$) cu )u(in*#. 2e1a se '&erise s#/i ara(e ,'n- .'n-/ul dar ea &usese !n(r/una din dis)'+i*iile ei e%a+i%e "i/l re&u+ase. Se -ndise la as(a ui$i( )en(ru c# )u(ea s# 1ure c# era "i ea a(ras# de el. R#$ase (rea+ $ul(# %re$e !n n'a)(ea aceea !n(rebndu/se ce nu $er-ea. 4n cele din ur$# decise c# )r'babil se c'$)'r(a a"a de'arece era )rea )rins# de ideea de a &i &e$eie de a&aceri. Pr'babil c# )ar(enerii s'*ului ei &#ceau de &a)( a&acerile "i dac# s/ar c#s#('ri a%ea s# &ie !nl'cui(# cu un direc('r c'$)e(en( care s# aib# -ri1# de ('( iar ea s# &ie liber# s#/"i dedice (i$)ul c')iil'r "i d'$eniului. 7i Francie era (rea+# -ndindu/se la EdIard. Cabina era !n !n(uneric iar )ar&u$ul &l'ril'r )r'as)e(e aduse de s(eIar( de di$inea*# ' c')le"ea. A$e*i(# se ridic# "i a)rinse la$)a. 4"i s)use )en(ru a $ia 'ar# c# nu era dec( un &lir( de c#l#('rie din )ar(ea lui "i c# 'ricu$ nu )u(ea ie"i ni$ic din as(a. Nu )u(ea dec( s# se )re&ac# a &i %#du%a d'a$n# ,arris'n )e dura(a %'ia1ului a)'i (rebuia s# se !n('arc# la reali(a(e. O reali(a(e care nu/i )u(ea )l#cea lui EdIard S(ra(('n. Se -ndi cu (ris(e*e c( de u"'r ar &i s#/"i lase %ia*a !n $inile lui s#/l lase s# aib# -ri1# de ea. A)'i !"i s)use c# Lai Tsin ' &#cuse )u(ernic# dar cu ('a(e aces(ea se )ur(a din n'u ca ' &e$eie )r'as(# slab# -a(a s# renun*e la ('( )en(ru c# se !ndr#-'s(ise. Cl')'(ul %asului b#(u )a(ru "i ea '&(#. 4n &a*a ei se !n(indeau nes&r"i(e 're de ins'$nie )en(ru c# )r'ble$a nu a%ea re+'l%are. 4n(re (i$) era c'n"(ien(# c# ('a(# lu$ea de )e %as %'rbea des)re ei. Le si$*ea )ri%irile asu)ra l'r la cin# !i si$*ea ur$#rindu/i cnd se )li$bau !$)reun# )e )un(e "i "(ia c# nu/"i )'a(e )er$i(e un al d'ilea scandal !n %ia*#. Pr'ble$a ei nu a%ea r#s)uns.

Se 0'(#r! ca !n cele c(e%a +ile r#$ase din c#l#('rie s# &ie $ai discre(#. 4n %ii('r a%ea s# se *in# la dis(an*# de EdIard S(ra(('n. 4n seara dinain(ea ac's(#rii la ,'n- .'n- c#)i(anul d#du ' rece)*ie "i ' cin# de r#$as/ bun. 4n ul(i$a s#)(#$n# Francie abia dac#/"i )#r#sise cabina cu e;ce)*ia un'r )li$b#ri 'ca+i'nale )e )un(e cnd era si-ur# c# EdIard era )rins !n al(# )ar(e. Luase ('a(e $esele !n cabin# "i/"i )e(recuse (i$)ul cu nasul !n(r/un %'lu$ de 2icEens !$)ru$u(a( de la bibli'(eca %asului ci(ind "i reci(ind la nes&r"i( &iecare )ara-ra& )en(ru c# $in(ea nu/i era la 2a%id C'))er&ield. EdIard !i (ri$isese ' du+in# de $esa1e "i !n cele din ur$# ea !l r#s)unsese c# era 'b'si(# "i se 'di0nea !nain(e de a a1un-e la ,'n- .'n-. 2ar nu )u(ea re&u+a in%i(a*ia s)ecial# a c#)i(anului Laird care ' ru-ase s# s(ea la $asa lui "i se !$br#c# cu cea $ai &ru$'as# r'c0ie )e care ' a%ea. 7i&'nul cre$ era ca ' )n+# de )#ian1en iar (unica de dan(el# aurie cu dec'l(eul adnc "i cu $necile ei s(r$(e !i a1un-ea )n# la -enunc0i as(&el c# &us(a se !n%r(e1ea !n 1urul )ici'arel'r la &iecare )as. Nu )ur(a bi1u(erii nu$ai un (randa&ir cre$ )rins )e u$#r "i un al(ul !n )#r. 4"i !ndre)(# u$erii cnd ie"i din cabin# 0'(#r(# s# &ie cal$# "i lini"(i(# cnd !"i lua adi' de la EdIard. Su&ra-eria era dec'ra(# &es(i% cu )an-lici albe r'"ii "i albas(re !n(inse de la ' c'l'an# la al(a "i cu c0elneri !n 1ac0e(e albe ser%ind "a$)anie. 3 2'a$n# ,arris'n bubui %'cea c#)i(anului din cel#lal( ca)#( al s#lii &#cnd ('a(e ca)e(ele s# se !n('arc# s)re ea. M# bucur s# %# %#d din n'u. S)er c# %# si$*i*i $ai bine. 4i s#ru(# $na -alan( "i ea +$bi cerce(nd ra)id !nc#)erea !n c#u(area lui EdIard dar el nu se a&la ac'l'. ?#u "a$)anie "i c'n%ers# )'li(ic's cu di)l'$a(ul &rance+ care r#$nea )e %as )n# la S0an-0ai. 3 2ar as(#/sear# e ade%#ra(ul r#$as/bun s)use el cnd cea $ai &er$ec#('are &e$eie de a&aceri )#r#se"(e na%a n'as(r#. M# (e$ c# &#r# ad$irabila du$nea%'as(r# )re+en*# ne %'$ cu&unda !n(r/un %al de )lic(iseal#. Francie rse. Era &er$ec#('r "i a-reabil "i era si-ur# c# &lir(a cu 'rice &e$eie !i ie"ea !n cale. 2ar EdIard ('( nu %enise. Ju$#(a(e de 'r# $ai (r+iu cnd se a"e+ar# la cin# "i el ('( nu a)#ruse !"i s)use )e 1u$#(a(e &uri'as# c# n/ar &i (rebui( s#/"i ba(# ca)ul s# se !$brace )en(ru el a)'i !l au+i scu+ndu/ se )en(ru !n(r+iere "i se (re+i cu el al#(uri. 3 Francesca !i s)use cu %'ce 1'as# a$ &'s( !n-ri1'ra( )en(ru (ine. 3 Nu era ne%'ie r#s)unse ea rece !n('rcndu/se s# %'rbeasc# cu c#)i(anul. I se )#rea c# cina nu se $ai (er$in#. I$edia( ce &u )'sibil !"i lu# un r#$as/bun -r#bi( "i &#r# ' )ri%ire c#(re EdIard se -r#bi !na)'i !n cabin#. Se !n%r(i )rin !nc#)ere -ndindu/se la el a)'i ne$aisu)'r(nd sin-ur#(a(ea ie"i )e )un(e. Cnd in(rar# !n Marea C0inei ('a(e &ur(unile r#$#seser# !n ur$#8 n'a)(ea era cal$# "i cald#. 2ins)re *#r$ b#(ea ' bri+# lan-ur'as# aducnd cu ea un )ar&u$ -reu de $'sc !n l'cul aerului s#ra( cu care a1unsese s# se 'bi"nuiasc#. Cerul s(r#lucea de un $ili'n de s(ele ca ni"(e bi1u(erii iar sune(ele c%ar(e(ului de c'arde care cn(a M'+ar( !n sal'nul )rinci)al )lu(eau )es(e a)#. Se re+e$# de balus(rad# cerce(nd !n(unericul !n s)eran*a de a %edea *#r$ul C0inei s)unndu/"i c# era s&r"i(ul $icii ei &an(e+ii. 2e'da(# !l si$*i al#(uri de ea "i !n('arse ca)ul s#/l )ri%easc#. 3 M/ai e%i(a( s)use el !nce(. Ea ridic# delica( din u$eri. 3 E ca)#(ul c#l#('riei. Nu e de 'bicei $'$en(ul cnd $icile &lir(uri de la b'rd se (er$in#K

3 Flir(uriK 4i %#+u durerea !n 'c0i. Pen(ru $ine a &'s( $ai $ul( de a(( s)use el )unndu/i $na )e u$#r. Te iubesc. =reau s# %ii cu $ine "i s#/$i cun'"(i &a$ilia. =reau s#/*i ar#( S(ra(('ns. Sun( si-ur c# ' s# (e !ndr#-'s(e"(i de el "i n/' s# $ai )'*i s)une nu. O s#ru(# iar ea !nc0ise 'c0ii si$*indu/i )ielea as)r# a 'bra+ului ins)irnd ar'$a de l#$ie a c'l'niei lui. Tru)ul ei se (')ea !n(r/al lui8 ar &i %ru( s#/"i (reac# de-e(ele )rin )#rul lui s#/l s(rn-# la )ie)(. 4l %'ia )e EdIard S(ra(('n "i nu/l )u(ea a%ea. As(a era ('(. 3 Trebuie s# )lec s)use ea s$ul-ndu/se din !$br#*i"are. 3 S)une c# ' s# ne $ai %ede$ ' i$)l'r# el. O s# s(au la S0an-0ai d'u# s#)(#$ni a)'i $# !n('rc la ,'n- .'n-. Te r'- las#/$# s# (e $ai %#d Francesca@ Ea ridic# din n'u din u$eri !nde)#r(ndu/se. 3 P'a(e r#s)unse )es(e u$#r. S. S. Orien( anc'r# !n -'l&ul ,'n- .'n- a d'ua +i de di$inea*# iar barca $ic# "i ele-an(# a 0'(elului ,'n- .'n- %eni !n %i(e+# s#/i )reia )e )asa-eri "i s#/i (rans)'r(e la PedderOs W0ar&. Francie si$*i 'c0ii lui EdIard ur$#rind/' cnd c'b'r! !n barc# "i ridic# )ri%irea. El era s)ri1ini( de balus(rad# ele-an( !n c's(u$ul alb (r')ical "i cu )#l#ria )ana$a a(( de &ru$'s "i de seri's !nc( i se s(rnse ini$a. Ridicase bra*ul !n se$n de r#$as/bun iar ea !i r#s)unse la &el. A)'i se !n('arse din n'u cu &a*a c#(re ,'n- .'n- s)re %ia*a real#. CAPITOLUL GT ,'(elul ,'n- .'n- se a&la )e unul din c'l*urile s(r#+ii Pedder s(rad# $#r-ini(# de c')aci !n#l*ndu/se deasu)ra -'l&ului. La drea)(a era Praya ' es)lanad# lun-# -#+duind bir'urile i$)un#('are ale 0'n-/uril'r $arile c'$)anii c'$erciale. S(ea-urile casel'r l'r &lu(urau )line de i$)'r(an*# !n %n( iar b#rcile l'r ele-an(e erau anc'ra(e !n &a*# -a(a s#/i (rans)'r(e )e i$)'r(an*ii Tai/Pan/i la "i de la %asele l'r. Un (urn cu ceas !nal( de ' su(# cinci+eci de )ici'are d'$ina s(rada Pedder de"i des)re 'r'l'-iu se s)unea c# su&er# de 9indis)'+i*ii: din cau+a cli$ei as(&el c# ni$eni nu/"i )'(ri%ea ceasul du)# el. 2ealurile %er+i abru)(e se %edeau !n s)a(ele &ale+ei ca ' )ic(ur# )res#ra(e cu bra+i "i eucali)*i "i %ile i$ense de $ar$ur# alb#. G'l&ul albas(ru era !n*esa( de %ase de ('a(e &elurile> %ec0i 1'nci "i i$ense %ase cu aburi se lu)(au )en(ru s)a*iu cu sa$)anuri )r#)#di(e "i cu %ede(e ele-an(e iar )e c0ei a"(e)(a un "ir de c''lie -a(a s# )reia ba-a1ele )asa-eril'r "i s# le duc# la 0'(el. Iar !n s)a(ele l'r a"(e)(nd/' )e Francie se a&la Lai Tsin. 4"i )ur(a 'bi"nui(a r'b# albas(r# "i )#l#ria de $#(ase iar Francie !"i s)use c# )en(ru )ri$a 'ar# !l %edea !n(r/un l'c unde nu dis('na. El !i s(rnse $na !nclinndu/se +$bind a bun %eni( "i se %edea li$)ede c# se bucur# s/ ' %ad# la &el de $ul( cu$ se bucura ea. O c'nduse )es(e dru$ la 0'(el a)'i ' l#s# ac'l' s)unndu/i c# se %'r !n(lni )es(e ' 'r#. ,'(elul ,'n- .'n- se d'%edea a &i cel $ai c'$'d "i $ai bine d'(a( 0'(el din Orien(ul 4nde)#r(a(> era c'n&'r(abil !n s(ilul s'lid bri(anic a%ea ca$ere lu$ina(e cu -a+ "i b#i !n a)ar(a$en(e ascens'are 0idraulice un res(auran( care ser%ea $ncare eur')ean# la 'rice 'r#. Francie !l ins)ec(# cu un 'c0i cri(ic -ndindu/se la )lanurile lui Annie )en(ru un n'u 0'(el "i !"i s)use c# Annie ar &i reu"i( $ai bine. T'(u"i ser%iciul era re$arcabil ba-a1ele a1unseser# !n ca$er# !nain(ea ei "i -#si !n a)ar(a$en( ' abunden*# de &l'ri &ruc(e "i a)# $ineral#. Sin-ura )r'ble$# era c# nu se )ri$eau c0ine+i dec( !n cali(a(e de ser%i('ri. Lai Tsin ' a%er(i+ase !n le-#(ur# cu as(a "i ea re&u+ase )e l'c s# s(ea ac'l' dar el insis(ase. 3 Nu se cu%ine )en(ru ' &e$eie 'cciden(al# s# s(ea !n(r/un 0'(el )en(ru c0ine+i !i s)usese cu &er$i(a(e. Lai Tsin ' a"(e)(a !n(r/' ric"# cu ac')eri" ne-ru "i !n curnd l#sar# !n ur$# s(r#+ile ele-an(e )a%a(e "i !nce)ur# s# se +druncine )e alei a-l'$era(e )e )an(ele dealuril'r )n# la un c0ei $urdar "i s#r#c#ci's. Cel care c#ra ric"a l'r !"i cr'i dru$ )rin(r/un labirin( de alei din s)a(ele

d'curil'r "i se ')ri !n &a*a unei $a-a+ii )r#)#di(e din le$n cenu"iu. Lai Tsin c'b'r! "i !i !n(inse $na s/' a1u(e. 3 As(a a$ %ru( s# %e+i s)use el desc0i+nd )lin de $ndrie u"ile. Pr')ria n'as(r# $a-a+ie !n ,'n- .'n-. A$ &'s( n'r'c's s/' -#sesc a(( de a)r'a)e de $alul a)ei )en(ru c# $arile c'$)anii s(#)nesc a)r'a)e ('( (erenul. A$ cu$)#ra(/' )e nu$ele (#u Francie. Ui(e aici sun( 0r(iile )e care (rebuie s# le se$ne+i. Ea se ui(# la 0r(iile scrise !n c0ine+#. 3 7i aces(a e d'ar !nce)u(ul c'n(inu# el !ncn(a(. Tai/Pan/ii $aril'r c'$)anii ne/ar eli$ina i$edia( dac# a$ !ncerca s# in(r#$ !n c'$)e(i*ie cu ei8 a%e$ ' "ans# nu$ai )en(ru c# sun(e$ $ici. 7i ('c$ai aceas(# $ici$e %a &i cel $ai )re*i's a(u al n's(ru 5 ' s# ne )er$i(# s# adun#$ &iri$i(urile )e care ei nu se 'b'sesc s# le ridice. Iar dac# aceas(# $ic# $a-a+ie nu *i se )are de$n# de L. T. Francie C'$)any a(unci a$in(e"(e/*i de as(a> din $ici$e "i discre*ie se na"(e $#re*ia. Li)sa n'as(r# de 's(en(a*ie ne )er$i(e s# ac*i'n#$ !n (ain# dar )e &uri" ne %'$ arunca asu)ra c'$)e(i('ril'r n'"(ri )n# cnd !n(r/' +i !i %'$ ului cu )u(erea n'as(r#. Francie !l )ri%i i$)resi'na(#. P#rea $ic "i &ra-il )ielea !i era !n(ins# ca )er-a$en(ul )e )'$e*ii )r'e$inen*i dar 'c0ii lui ne-ri "i $i-dala*i scli)eau de in(eli-en*# "i !n*ele)ciune. Era $en('rul ei c#l#u+a ei )rin %ia*# "(iind ('(ul. Lai Tsin ' lu# de $n# "i ' c'nduse !n#un(ru. Ra&(urile de le$n erau ac')eri(e de )ra&ul anil'r iar ' ra+# de lu$in# )#(rundea )rin(r/' cr#)#(ur# din &ereas(ra $icu*#. P#rea d#r#)#na( "i de+'lan( dar el !i )r'$ise !ncre+#('r> 3 2a(a %ii('are cnd %ei %edea aces( l'c %a &i )lin )n# la re&u+ de )r')riile n'as(re $#r&uri. C0eiul %ier$uia de ac(i%i(a(e. Pes(e ('( c''lie ,aEEa de+br#ca*i )n# la bru c#rau ridicau "i se cl#(inau sub )'%eri de d'u# 'ri $ai $ari ca ei !n"i"i. F'r$nd lan*uri u$ane !nc#rcau b#rcu*e care &#ceau na%e(a c#(re %asele anc'ra(e !n a)a adnc# a -'l&ului. Sud'area le cur-ea )e s)in#ri le )icura !n 'c0i dar nu a%eau (i$) s# ' "(ear-#. Francie !i )ri%i curi'as# dar nu 'bser%# c# unul din(re c''lie se ')rise din (reab# "i !i )ri%ea curi's )e ea "i )e Lai Tsin. Nu/l 'bser%# nici cnd se &uri"# $ai a)r'a)e ur$#rindu/i de du)# $un(ele de l#+i. O$ul a%ea 'ase $ari "i era !n-r'+i('r de slab s)a(ele i se !nc'%'iase iar s)rncenele !i erau )er$anen( !ncrun(a(e de &urie )e &a*a $urdar# br#+da(# de sud'are. Era scund "i %n's !"i *inea ca)ul )leca( "i &a*a ascuns# sub )#l#ria $are de )ai. 4"i )ur(a )#rul ne-ru "i as)ru ras )e &run(e "i !$)le(i( la s)a(e !n(r/' c'ad# "i era !$br#ca( !n )an(al'ni ie&(ini de bu$bac ne-ru )e care/i )ur(au ('*ii. Pielea lui era br'n+a(# !n ar#$iu -#lbui "i nu$ai 'c0ii !l d#deau de -'l8 erau 'c0ii unui 'cciden(al ar+nd de &urie durere "i ur#. Erau 'c0ii lui Sa$$y M'rris care ' &i;au ui$i*i )e Francie. 2ac# se ru-ase %re'da(# )en(ru ce%a !n %ia*# &usese s/' re%ad# )e Francie. Cnd !l aruncaser# e$ascula( "i a)r'a)e $'r( !n cala !$)u*i(# a in&ec(ului cli))er c0ine+esc cre+use c/' s# $'ar#. 2'rise s# $'ar# 5 )en(ru ce s# $ai (r#iasc#K Ca s# su&ere durerea !n&i'r#('are care/i c0inuia (ru)ul !nsn-era(K Ca s# "(ie c# J's0 e $'r(K Ca s# si$(# "'b'lanii adul$ecndu/i sn-ele (r#-nd de (ru)ul lui a"(e)(ndu/"i ner#bd#('ri rndul s#/l $u(ile+e "i $ai (areK Cnd !i aduseser# a)# "i 're+ !i !n(rebase a)r'a)e inc'n"(ien( 92e ceK:. 9Nu (rebuie s# $'ri: !i r#s)unseser#. 9A"a sun# ins(ruc*iunile n'as(re.: 7i as(&el !n ciuda r#nil'r 'ribile "i a d'rin*ei lui de a )#r#si acea lu$e a durerii !l &'r*aser# s# (r#iasc# )en(ru a su&eri u$ilin*a s#r#ciei "i a dis)er#rii cnd e;is(en*a !nse$na ' %ia*# de c''lie &rn-ndu/"i s)inarea )en(ru c*i%a yuani care/i aduceau nu$ai ' )'r*ie $i+erabil# de 're+ c0ine+esc seara "i di$inea*a "i ' c#$#ru*#

in&ec(# des)#r*i(# de ' du+in# de al(ele unde s# d'ar$# n'a)(ea "i care +iua era !nc0iria(# unui al( c''lie. 2e $ul(e 'ri se -ndise la sinucidere. Ar &i &'s( a(( de u"'r s# lase durerea !n ur$# s# &u$e+e ' )i)# de ')iu$ "i a)'i s# sar# !n a)# "i s# lase &lu;ul s#/l )'ar(e sau s# se urce )e sc0elele de ba$bus care !nc'n1urau cl#dirile !n c'ns(ruc*ie "i s# se arunce de ac'l' sau s# cu$)ere ' d'+# le(al# de la una din(re &ar$aciile c0ine+e"(i unde se -#seau ('( &elul de ase$enea dr'-uri. 2ar !n cele din ur$# nu )u(u s/' &ac#. Pen(ru c# ' sin-ur# a$bi*ie $ai ardea !n !n%eli"ul c0inui( al (ru)ului s#u. ='ia s# se r#+bune )e Francesca ,arris'n. ='ia s/' &ac# s# su&ere cu$ su&erise J's0 cu$ su&erea el acu$. 4l &#cuse s# (reac# )rin "ase ani de iad. Marea ei -re"eal# &usese c# nu/l '$'rse ci/l (ri$isese !n C0ina. 4i (rebuiser# ani ca s# a1un-# !n ,'n- .'n-. Iar acu$ s'ar(a i/' (ri$isese din n'u. P#rea a(( de cal$# "i de ele-an(# "i de su)eri'ar# ca ' re-in# care !"i su)ra%e-0ea+# su)u"ii !"i s)use el cu a$#r#ciune cu ini$a (res#rind de %ec0ea e$'*ie. I-n'rnd s(ri-#(ele &uri'ase ale su)ra%e-0e('rului se a)r')ie )e &uri" de ei. 4i )ri%i urcnd !n ric"a care a"(e)(a iar cnd )'rnir# !n 1'sul s(r#+ii se lu# du)# ei (r')#ind !n ri($ul )ur(#('rului ric"ei ('( (i$)ul la ' dis(an*# si-ur# de ei. 4n ciuda s)in#rii c0inui(e "i a r#nil'r (eribile anii de $unc# !l '*eliser# "i nu/"i )ierduse del'c r#su&larea cnd a1unser# )e s(rada Pedder. R#$ase !n $ul*i$e ur$#rindu/i cu$ c'b'ar# din ric"# "i in(r# !n 0'(el. Era -ndi('r cnd !"i cr'i dru$ !na)'i c#(re c#$#ru*a lui in&ec(# )lin# de "'b'lani. Cu$)#r# un b'l de 're+ cu le-u$e de la un %n+#('r a$bulan( "i/l $nc# re+e$a( de un +id -ndindu/se. Iar cnd se !n('arse acas# "i !"i a)rinse ' )i)# de ')iu$ $ul*u$i )r'%iden*ei care i/ ' adusese din n'u !n cale. ,'(#r! c# de da(a aceas(a 'rice s/ar &i !n($)la( a%ea s/' aib# )e $iss Francesca ,arris'n. A%ea s/' ('r(ure+e cu$ &usese el ('r(ura( a)'i a%ea s# se d'%edeasc# $il's(i%. A%ea s/' ucid#. Francie era de ' lun# !n ,'n- .'n- "i la !nce)u( ('(ul )#ruse s# $ear-# bine. G#siser# un car-'u de %n+are8 era ru-ini( "i )r#)#di( "i nu )rea ra)id dar era si-ur. =n+area se aran1ase !n c(e%a +ile nu$iser# un c#)i(an a$erican "i recru(aser# un ec0i)a1 c0ine+esc. Acu$ s(#(ea la anc'r# -'l "i a"(e)(ndu/"i )ri$a !nc#rc#(ur#. 2ar ('c$ai as(a era )r'ble$a. Firi$i(urile de a&aceri )e care Lai Tsin se a"(e)(ase s# le s$ul-# de la $asa $aril'r 0'n-/ uri nu a)#ruser#. Marii ne-us('ri nu &#ceau a&aceri cu un c0ine+ !i s)useser# ar'-an*i. Iar cnd Francie se dusese s#/i %ad# )e Tai/Pan/i ace"(ia !i !nc0iseser# u"ile !n nas ins(ruindu/"i c'$)rad'rii direc('rii s#/i '&ere cu )a0ar de s0erry "i un biscui( "i s/' in&'r$e+e c# nu &ac a&aceri cu &e$ei. Ji-ni(# le re)licase c# )ierderea era a l'r "i ie"ise dar ade%#rul era c# acu$ nu $ai "(ia ce s# &ac#. P#rea i$)'sibil s# in(re !n car(elul l'r e;clusi%is( ('(ul era !nc0is "i !$)#r*i( !n(re $arile 0'n-/uri Jardine SIire "i celelal(e. Ma-a+ia &usese $#(ura(# "i cur#*a(# !n a"(e)(area %aluril'r de $#(ase "i bu$bac a l#+il'r cu ceai "i $ir'denii a c'%'arel'r )'r*elanului "i 1adului )e care d'reau s# le e;)'r(e dar era ('( -'al#. Iar din 'c0ii lui Lai Tsin !"i d#dea sea$a c# nu reu"ise s# asi-ure $ar&# de la 0'n-/uri. 4ncercnd s/' lini"(easc# !i s)use c# %asul a%ea s# &ie )lin de )r')riile l'r $#r&uri dar ea "(ia c# as(a aducea )rea )u*in )r'&i(. Ini$a lui Francie era s(rns#8 !n l'c s#/i &ie de a1u('r lui Lai Tsin !l de+a$#-ise. Cnd se !n('arse la 0'(el -#si un $esa1 de la EdIard S(ra(('n> M/a$ !n('rs s(au la G'%ern$en( ,'use. Ai %rea s# &ii a(( de bun# cu un bie( c#l#('r "i s# iei cina cu $ine disear#K Francie se !n%eseli de'da(# de"i "(ia c# n/ar &i (rebui( s# se $ai %ad# cu el. Era ' si(ua*ie i$)'sibil# %ia*a ei era )rea )lin# de c'$)lica*ii !n %re$e ce a lui era si$)l# ca bun# +iua.

Si$)lul -nd la el &#cu s#/i creasc# )ulsul "i/"i d#du sea$a c# nu %a )u(ea re+is(a. A"e+a(# la bir'ul de s(e1ar b'-a( 'rna$en(a( !i scrise un bile( )rin care acce)(a. Scur( (i$) du)# aceea s'si un buc0e( i$ens de (randa&iri cre$. Te *in cel $ai bine $in(e cu aces(e &l'ri $inuna(e !n )#r s)unea bile(ul lui EdIard nu$ai c# nu sun( nici )e de)ar(e a(( de &ru$'ase ca (ine. =in s# (e iau de la 0'(el la "a)(e "i 1u$#(a(e. Francie era a(( de a-i(a(# !nc( &u -a(a la "ase "i 1u$#(a(e. Pur(a r'c0ia lun-# de $#(ase albas(r# "i/"i )rinsese un (randa&ir !n )#r. S(r#b#(u ner%'as# ca$era de c'l'/c'l' )n# la "a)(e "i 1u$#(a(e a)'i cu ' ul(i$# )ri%ire !n '-lind# !"i lu# "alul %erde/alb#s(rui de dan(el# "i )'"e(a "i se !ndre)(# !nce( c#(re ascens'r. Ins)ir# adnc !n (i$) ce c'b'r! s)unndu/"i c# era ul(i$a 'ar# cnd !l %edea. A)'i -rila de $e(al se desc0ise "i/l %#+u !ndre)(ndu/se s)re ea cu bra*ele !n(inse "i cu un +$be( (andru )e &a*a &ru$'as#. Ini$a !i (res#ri din n'u "i/"i ui(# ('a(e deci+iile. 3 Ar#*i e;ac( cu$ erai )ri$a 'ar# cnd (e/a$ %#+u( s)use el s#ru(ndu/i $inile. Ea !"i re(rase -r#bi( $inile "i a(inse (randa&irul din )#r. 3 2in cau+a &l'ril'r (ale su)erbe $ur$ur#. 6i/ai a$in(i( (randa&irii. Nu/"i d#duse nici'da(# sea$a ce %e0icul in(i$ era ' ric"# )n# nu se -#si cu EdIard al#(uri !n(r/una din ele. C'%il(irul ne-ru !i i+'la de res(ul lu$ii "i !i si$*ea bra*ul a(in-ndu/se de al ei. 3 Unde $er-e$K !n(reb# a-i(a(#. 3 Te duc la res(auran(ul $eu )re&era( !i s)use el +$bind. Ric"a !i duse de/a lun-ul *#r$ului )n# la un d'c $icu* unde/i a"(e)(a un sa$)an. 4l )ri%i !n(reb#('r urcndu/se !n barc# dar el nu &#cu dec( s# dea din ca) "i s# s)un# $is(eri's> 3 A"(ea)(# "i ai s# %e+i. S'arele a)unea "i r'"ul lui &ierbin(e relie&a silue(ele 1'ncil'r care )unc(au -'l&ul. ?#(rna care %slea !n('arse sa$)anul $ane%rndu/l cu )rice)ere )n# la ' )la(&'r$# $icu*# de ln-# ' 1'nc# de unde un "ir de (re)(e ducea c#(re )un(e. Fa*a ei &#r# din*i se lu$in# !n(r/un +$be( c#(re Francie "i s)use ce%a !n can('ne+# a(in-ndu/"i 'bra+ul rida( "i )#rul rar. EdIard rse "i/i d#du un bac"i" -ener's a)'i urcar# !n sa$)an. 3 Ce a s)usK !n(reb# Francie )unndu/"i $na s(rea"in# la 'c0i ca s# ' ur$#reasc# )e b#(rn# !nde)#r(ndu/se. 3 A s)us c# &e$eia s(#)nului barbar e &'ar(e &ru$'as# dar e )rea )u(ernic# )en(ru el. Francie rse 1ena(. 3 M# (e$ c# a -0ici( -re"i(. 3 O nu a -0ici(. O lu# de $n# "i ' c'nduse !n sus )e sc#ri !n (i$) ce ' du+in# de c''lie !n (unici albe "i )an(al'ni ne-ri a)#rur# s#/i salu(e. 3 Oa$enii ace"(ia ci(esc )e &e*e cu$ ci(i$ n'i !n c#r*i. J'nca c0ine+easc# $ir'sea a s$'al# &rn-0ie "i aer s#ra(. Se !ndre)(ar# c#(re )u)a unde c'%'are 'rien(ale $'i ac')ereau scndurile iar !n 1urul $esei 1'ase de lac r'"u erau !n-r#$#di(e )erne )u&'ase. 4n &a*a s(a(ue(el'r +ei*ei $#rii ardeau be*i"'are de (#$ie un )'l'r'"u cu ciucuri !i a)#ra de ul(i$ele ra+e ale s'arelui iar !n 1ur erau )erdele -rele de $#(ase care )u(eau &i (rase ca s#/i )r'(e1e+e de %n( sau de )ri%iri indiscre(e. 4n(r/' brusc# i+bucnire de ac(i%i(a(e ('*i c''lie se urcar# )e ca(ar-e ridicnd )n+ele8 se ridic# anc'ra iar Francie se l#s# )e )ernele de $#(ase $u(# de )l#cere cnd )'rnir# !n (#cere de/ a cur$e+i"ul -'l&ului (recnd de nenu$#ra(e insuli*e %er+i )unc(a(e de ac')eri"urile r'"ii ale (e$)lel'r. S'arele dis)#ru ra)id !n a)ele indi-' l#snd d'ar ' ur$# r'+acee )e cerul albas(ru/ r'yal8 un b#ie*el se -r#bi s# a)rind# lan(ernele care a(rnau de s(l)ii !nal*i de &ier !n (i$) ce

al(ul aduse s'le$n &ra)iera cu -0ea*# !n care se a&la s(icla cu "a$)anie (ri$is# de EdIard. Le u$)lur# )a0arele de cris(al iar EdIard !i !n(inse unul lui Francie "i s)use> 3 Nu $# )'( -ndi la cine%a cu care s#/$i &ac# $ai $ul(# )l#cere s# !$)ar( aces( $'$en(. Marea &'"nea !n ur$a l'r iar %n(ul cn(a )rin(re )ar$e u$&lndu/le )n+ele8 )ri%eau cerul cu$ !"i !$brac# cul'rile n')(a(ice de cerneal#. S(elele erau s(r#luci('are ca lan(ernele l'r "i el !i +$bi &erici(. A)'i a)#rur# ' 1u$#(a(e de du+in# de c0ine+i )ur(nd )la('uri aburinde. 4"i $ncar# 's)#*ul r+nd !n (i$) ce %asul !"i cr'ia dru$ )e $area n')*ii. 3 P'a(e c# ne e scris s# ne )e(rece$ ('a(# %ia*a )e %ase s)use Francie %is#('are re+e$ndu/se de i$ensele )erne de $#(ase "i )ri%ind cerul !ns(ela(. Transa(lan(ice "i &re-a(e "i 1'nciL ne'b'si*i c#l#('ri )rin lu$e. 3 As(a *i/ai d'riK ' !n(reb# a)r')iindu/se de ea. Ea cl#(in# din ca). Fa*a lui era a(( de a)r'a)e de a ei !nc( !i )u(ea %edea scli)irile !n(uneca(e din 'c0ii alba"(ri. Cu discre*ie c0ine+ii s(rnser# &ar&uriile de )e $as# "i (raser# )erdelele l#sndu/i sin-uri !n lu$ea l'r lu$ina(# de lan(erne. A)'i bu+ele lui EdIard le -#sir# )e ale ei iar ea se (re+i d'rindu/l !n(r/un &el !n care nu/l d'rise nici'da(# )e J's0. Nu c#u(a alinare "i blnde*e !n bra*ele lui EdIard S(ra(('n !l d'rea cu d'rin*# de &e$eie. Se des)rinse de el "i se ridic# dndu/"i )e s)a(e )#rul r#%#"i( "i s(rn-ndu/l !n(r/un n'd. Cu )#rul )rins la l'cul lui se si$*ea $ai s(#)n# )e ea !ns#"i. EdIard era un '$ al (radi*iei. 4n-enunc0e !n &a*a ei "i/i lu# $na s)unnd> 3 =rei s# (e $#ri*i cu $ine FrancescaK Ea sc#)# ' e;cla$a*ie de ui$ire. Era s)eria(# &la(a(# (en(a(#. 3 2ar nu )'( s)use. Ne cun'a"(e$ de a(( de )u*in (i$)L 7(ii a(( de )u*ine des)re $ine. 3 As(a e u"'r de re+'l%a(. =in' cu $ine !n Sc'*ia s(ai la S(ra(('ns cun'a"(e/i )e c')iii $ei. Adu/*i &iul "i s# ne cun'a"(e$ unii )e al*ii. Nu$ai s)une da Francie. Nici'da(# n/a$ si$*i( a((a iubire )en(ru ' &e$eie nici c0iar )en(ru Mary. Ea $i/era )rie(en# din c')il#rie ne cun'"(ea$ din('(deauna8 (u e"(i al(&el. 4i s#ru(# $na> Te iubesc cu )asiune Francesca. Te r's)une c# (e $#ri*i cu $ine. Era a(( de (en(a(# !nc( abia dac# $ai )u(ea -ndi li$)ede. 3 Nu )'( s)une da r#s)unse $'ale. 2ar )'a(e c# !n(r/' +i (e %'i %i+i(a la S(ra(('ns. EdIard '&(#. M#car reu"ise )e 1u$#(a(e. 3 Te a%er(i+e+ ' s# (e !n(reb din n'u $ereu "i $ereu )n# s)ui da. CAPITOLUL GP Lai Tsin re%enise de $ai $ul(e 'ri la NanEin- !n ul(i$ii ani "i de &iecare da(# re&#cuse dru$ul de la $alul a)ei )e aleile 'ra"ului c#u(nd )ia*a unde ne-us('rii de carne %ie !"i %indeau $ar&a dar n/' )u(use nici'da(# re-#si. 4"i s)unea c# e ' c#u(are inu(il# c# nu a%ea s#/l -#seasc# nici'da(# )e '$ "i c# #s(a era un n'r'c )en(ru c# !nse$na c# su&le(ul lui nu a%ea s# se )#(e+e cu ' cri$#. C#ci dac# l/ar &i -#si( desi-ur l/ar &i ucis. 2ar !n ('a(e aces(e c#l#('rii )rin C0ina c#u(nd cele $ai bune surse "i cei $ai )'(ri%i*i &urni+'ri nu se !n('rsese nici'da(# !n sa(ul s#u na(al de )e $alurile rului Ta C0ian-. Acu$ "(ia c# nu $ai )'a(e a$na %i+i(a. Trebuia s# se duc# ac'l' "i s#/"i e;'rci+e+e de$'nii sau era c'nda$na( s# (r#iasc# )e %ecie cu )'%ara aceea )e su&le(.

Lun-a c#l#('rie !n susul rului !n $icul %as cu aburi se d'%edi )lin# de a$in(iri "i r#$ase )e )un(e )ri%ind )eisa1ul care/i de&ila )rin &a*a 'c0il'r re(r#ind cealal(# c#l#('rie !n-r'+i('are. La Wu0u )unc(ul &inal al (raseului %asului c'b'r! "i !nc0irie ' 1'nc# $ic# ce a%ea s#/l duc# $ai de)ar(e s)re sa(. Cnd se a)r')ie in(r# !n cabin# "i se !$br#c# !n r'ba lun-# de $#(ase br'da(# care ar#(a c# e un '$ b'-a( nu un $unci('r la c$). 4"i )use )#l#ria (are de $#(ase dar de da(a aceas(a bu('nul din $i1l'c nu $ai era de $#(ase ci de 1ad alb )re*i's. 4nc#l*# )an('&ii de )iele nea-r# "i a)'i ie"i )e )un(e !n (i$) ce 1'nca se a)r')ia de )'n('nul $ic "i d#r#)#na(. Cnd %#+ur# c# 1'nca ac's(a !n u$ilul l'r s#(uc 'a$enii %enir# !n &u-# s# %ad# cine e )ri%ind cu res)ec( la b#rba(ul cu !n&#*i"are i$)'r(an(# !n 0ainele de $#(ase albas(r#. C*i%a se )lecar# !n &a*a lui cnd c'b'r! de )e )'n('n "i )use )ici'rul )e )#$n(ul na(al. Lai Tsin nu se ui(# la &e*ele l'r cnd arunc# un )u$n de $'nede c#(re ei "i (recu $ai de)ar(e dar !i au+i lu)(ndu/se )en(ru d'%e+ile d#rniciei lui. P'rni )e &a$iliara )'(ec# s)re sa( aceea"i )'(ec# )e care $nau bie(ele ra*e albe c#(re ru "i c#(re $'ar(e la NanEin-. 2ru$ul era )r#&ui( "i as)ru ' )an-lic# -alben# de ar-il# care se )ierdea !n )eisa1ul %erde/ cenu"iu al c$)uril'r de 're+. =#+u c')iii !n%r(ind r'*ile $ari ale $'rii de a)# )'(icnindu/se )rin n'r'i cu c'"urile l'r -rele )e ur$a bi%'lului )lan(nd 're+ "i ru-ndu/se )en(ru ' rec'l(# bun#. 2esi"ul &un-/s0ui era la $ar-inea dins)re %es( a sa(ului "i ac'l' se duse !n(i. Mer-ea !nce( c#u(nd l'cul unde (ru)ul &ra(elui iubi( C0en &usese l#sa( )rad# cinil'r "i )#s#ril'r. C0iar du)# ('*i acei ani n'a)(ea !n-r'+i('are era !n(i)#ri(# adnc !n $in(ea lui "i recun'scu c')acul !n-enunc0e !n &a*a lui "i/"i )lec# ca)ul '&erindu/le +eil'r ' ru-#ciune )en(ru su&le(ul &r#*i'rului s#u care &usese c'nsidera( )rea (n#r )en(ru a a%ea un su&le( 5 de"i Lai Tsin "(ia $ai bine. 2u)# ' %re$e )#r#si desi"ul &un-/s0ui "i )'rni c#(re sa(. Ni$ic nu se sc0i$base. La s(n-a era lacul )lin de b#l#rii al s(#)nului sa(ului cu acelea"i ra*e albe "i cu !n-ri1i('rul l'r. Lai Tsin !l )ri%i !n (recere dar nu era (a(#l s#u. Nu/l recun'scu "i (recu $ai de)ar(e a$in(indu/"i c# (a(#l lui era un '$ b#(rn (recu( de "ai+eci de ani cnd )lecase el "i c# era )r'babil $'r( de $ul(. Sa(ul cu case de ar-il# -alben# ars# de s'are care r#s#rea din )eisa1ul ne(ed era la &el cu al(e $ii de sa(e de/a lun-ul &lu%iului dar el cun'"(ea &iecare )al$# de l'c. Oc0ii !i &u-eau !n(r/' )ar(e "i/n(r/al(a c#u(nd l'curile &a$iliare ciuda(a salcie r#suci(# care cre"(ea !n(r/un l'c &#r# a)# (e$)lul de le$n cu c'rni"ele scul)(a(e "i cu 1-0eaburi curba(e cu %')seaua lui )ur)urie dec'l'ra(# )n# la un $ar'niu %a-. Aceea"i 0ai(# de cini c's(eli%i d#dea (rc'ale casel'r c#u(nd de $ncare aceia"i c')ii s#raci !$br#ca*i !n lucrurile r#$ase de la &ra*ii $ai $ari acelea"i &"ii de 0r(ie r'"ie dec'l'ra(# de s'are li)i(e deasu)ra in(r#ril'r casel'r8 "i acelea"i (arabe de+'lan(e care %indeau )'r*ii $inia(urale de carne "i $ir'denii (#$ie "i c#rbune. Fidurile de ar-il# care !nc'n1uraser# cnd%a sa(ul se )r#bu"eau dis)#rnd !n )#$n(ul din care ie"iser# "i $ul(e din(re case erau )#r#si(e. Pu*inii 'a$eni r#$a"i se ')reau s# se ui(e la el )ri%ind cu ne!ncredere la i$)'r(an(ul s(r#in din $i1l'cul l'r iar el !nclin# )'li(ic's din ca) "i le ur# bun# +iua. Casa (a(#lui s#u .e C0un-&en era la ca)#(ul sa(ului "i !nce(ini )asul cnd se a)r')ie de ea. Un c')il de %re' (rei ani se 1uca !n *#rn# ln-# u"# "i din cas# se au+eau %'ci ridica(e a cear(#. Se ')ri "i ascul(#. Nu era (a(#l s#u dar ar &i )u(u( &'ar(e bine s# &ie8 acela"i ('n ar*#-'s acelea"i cu%in(e %i'len(e as)re acelea"i a$enin*#ri. Se a)r')ie de u"# "i s(ri-# 9.e C0un-&en:. Ur$# ' (#cere brusc# "i ui$i(#. A)'i ' %'ce r#s)unse> 3 .e C0un-&en s/a dus s#/"i !n(lneasc# s(r#$'"ii cu $ul*i ani !n ur$#. Cine !l c0ea$#K 3 Fiul lui $ui/(sai Lilin r#s)unse cal$. Lai Tsin. 4n#un(ru se au+i ' bu&ni(ur# "i u"a se i+bi de )ere(e.

Fiul lui .e C0un-&en de la s'*ia sa nu$#rul unu s(#(ea !n )ra- +-indu/se la el. Era scund "i %'inic ca "i (a(#l s#u "i )e &a*a lui de bru(# se %edea acela"i rn1e( ne$ul*u$i(8 a%ea 0aine s#r#c#ci'ase "i )e(ici(e iar $inile !i erau b#(uci(e de $unca la c$). E;)resia &uri'as# i se sc0i$b# cnd %#+u !n&#*i"area )r's)er# a lui Lai Tsin. 3 Ei ei &iul $#(u"ii nu$#rul unu e;cla$# el c#ci !n $'d (radi*i'nal c'ncubinele )ri$eau (i(lul 'n'ri&ic de $#(u"i. Ce (e aduce acas# du)# a(*ia aniK Se d#du !na)'i cu un +$be( ulei's &#cndu/i se$n s# in(re. ?un/%eni( bun/%eni( Lai Tsin. S(ri-ndu/"i s'*ia !i 'rd'n# as)ru s# )re-#(easc# ceaiul )en(ru ilus(rul l'r %i+i(a('r. 3 =#d c# ai urca( $ul( !n lu$e Lai Tsin ad#u-# el. 2esi-ur ai &#cu( r#u s# &u-i "i s#/*i la"i &ra*ii s# )reia )'%ara $uncii !n )lus "i s# aib# -ri1# de .e C0un-&e0 !n ul(i$ii lui ani. 2ar acu$ (e/ai !n('rs ca s# re)ari r#ul &#cu(. 3 Nu ' s# iau ceaiul cu (ine &ra(e $ai $are !i s)use Lai Tsin lini"(i(. 7i nici nu ' s# discu( cu (ine a&acerile $ele. Sun( aici ca s# cer ' &a%'are )en(ru care ' s# (e )l#(esc bine. Ma$ei $ele $ui/(sai Lilin nu i s/a &#cu( !n$'r$n(area la care s/ar &i a"(e)(a( s(r#$'"ii ei. Ace"(ia sun( &uri'"i "i su)#ra*i c# su&le(ul ei !nc# $ai r#(#ce"(e de)ar(e de ei. Mi/au ceru( s#/i ridic un (e$)lu unde su&le(ul ei s# se al#(ure celui al &iului ei Micul C0en ca s# i se )#s(re+e a$in(irea )e %ecie )e aces( )#$n( "i ca s)iri(ele l'r s# se bucure al#(uri de s(r#$'"i. ?#-# $na !n bu+unar "i sc'ase ' )un-# de )iele. 3 Ai aici des(ui bani ca s# cu$)eri cele $ai bune $a(eriale "i s# )l#(e"(i c'ns(ruc('ri. M# )rice) la ase$enea lucruri &ra(e $ai $are "i nu $# )'*i !n"ela. A$ cu$)#ra( de1a ' buca(# de (eren )e deal iar )es(e "ase luni ' s# $# !n('rc s#/*i ins)ec(e+ $unca. 2ac# e bun# ' s# (e )l#(esc &ru$'s "i ' s#/*i dau ' su$# !n &iecare an ca s# !n-ri1e"(i (e$)lul. 2ac# !ncerci s# $# !n"eli ' s# (e alun- din aces( sa( "i ' s# (e dau la cini ca )e &ra(ele $eu cel $ic. Fra(ele $ai $are d#du din ca) lac'$ ne%enindu/i s# cread# ce n'r'c a da( )es(e el. 3 Cu c( ' s# $# )l#(e"(i .e Lai TsinK !n(reb# ad#u-nd nu$ele .e nu$ele de &a$ilie al (a(#lui s#u la nu$ele &iului c'ncubinei. Lai Tsin se ui(# &i; la el a$in(indu/"i de ('*i anii c( d'r$ise )e a"(ernu(ul de iarb# ln-# $a$a sa !n ca$era !n-0e*a(# cu s('$acul s(rns de &'a$e du)# $unca la c$) !n (i$) ce (a(#l "i &ra*ii lui d'r$eau c'n&'r(abil !n ca$era cu s'b# ac')eri*i cu )#(uri $a(lasa(e !$buiba*i de carne "i 're+. Arunc# un )u$n de $'nede )e 1's )ri%indu/l dis)re*ui('r )e &ra(ele $ai $are care se aruncase )e )'dea ca s# le adune $i"cndu/"i bu+ele !n (i$) ce le nu$#ra lac'$. 3 E"(i &'ar(e -ener's &ra(e $ai $ic e;cla$# el !ncn(a(. Lai Tsin cl#(in# (ris( din ca) "i se !ndre)(# s)re ie"ire. 7(ia )rea bine ce !nsea$n# s#r#cia8 !n*ele-ea c#/i )u(ea (rans&'r$a )e 'a$eni !n de$'ni care s#/"i %nd# su&le(ul ca s# -#seasc# ad#)'s( "i $ncare )en(ru &a$iliile l'r sau ca s#/"i cu$)ere ')iu$ul ui(#rii. 2ar '$ul din &a*a lui !"i %nduse su&le(ul )en(ru lucruri $ul( $ai $#run(e "i !l dis)re*uia. 3 Nu ui(a $# !n('rc la (e$)lu !n "ase luni !i s(ri-# )es(e u$#r. Fra(ele $ai $are !nclin# din ca) a-i(ndu/se &#r# r's( !n )ra- cu banii !nc# s(rn"i !n )al$#. Tn#ra "i !n&'$e(a(a lui s'*ie sc'ase ca)ul de du)# u$#rul lui "i s(ri-#> 3 Se %a &ace On'rabile Fra(e a"a cu$ ai ceru(. Lai Tsin se duse la ci$i(irul din sa( dar de"i cerce(# &iecare cen(i$e(ru nu e;is(a nic#ieri un l'c cu nu$ele lui Lilin )e el "i nu/"i )u(ea a$in(i )'+i*ia e;ac(#. Cu ('a(e aces(ea !n-enunc0e "i se )lec# a(in-nd cu ca)ul )#$n(ul de n'u# 'ri iar !n ru-#ciunea sa !i s)use c# !n curnd s)iri(ul ei nu a%ea s# $ai r#(#ceasc# )rin lu$e. 4n &ine a%ea s# aib# ' cas# unde s(r#$'"ii s/' )'a(# -#si "i s# li se )'a(# al#(ura.

Fra(ele $ai $are !"i (r$bi*ase n'r'cul )rin ('( sa(ul "i cnd Lai Tsin se !n('arse 'a$enii ie"ir# din casele l'r !n ruin# ca s# se ui(e la b'-#(a"ul !n 0aine de $#(ase br'da(# cu bu('n de 1ad la )#l#rie. 3 E un Mandarin "')(eau ei un '$ !n%#*a( "i )u(ernic. A reu"i( $ul(e )en(ru un &iu de c'ncubin#. 2ar Lai Tsin !i i-n'r# "i )'rni c#(re &lu%iu !n('rcndu/se !nc# ' da(# s# se ui(e la sa(. 3 Curnd )r'$ise el ('a(e aces(ea nu %'r $ai &i. =n(ul %a s&#r$a +idurile de ar-il# s'arele %a usca lacul "i sece(a %a sec#(ui c$)urile de 're+. A)'i ar-ila se %a (rans&'r$a !n )ra& "i %n(ul ' %a duce de)ar(e s(ra( du)# s(ra( )n# cnd $arele Ta C0ian- se %a ridica "i ' %a ac')eri. Ca "i cnd ar &i !nce)u( s#/i !$)lineasc# )r'&e*ia %n(ul se !n%r(e1i )e dru$ul )r#&'s !nd'ind c')acii usca*i iar el ridic# 'c0ii c#(re dealul unde a%ea s# se ridice (e$)lul $a$ei sale. 3 7i nu %a $ai r#$ne ni$ic !n a&ara (e$)lului !n a$in(irea &e$eii Lilin "i a c')ilului ei. 7i a"a (rebuie s# &ie. 4n('rcndu/se se !nde)#r(# 0'(#r(. J'nca !l a"(e)(a la $al. Urc# "i &#r# nici ' )ri%ire !na)'i )'rni c#(re Wu0u "i $ai de)ar(e c#(re S0an-0ai. Iar a)'i la ,'n- .'n- "i la Francie. Francie era sin-ur# cu EdIard S(ra(('n. 4i s)use des)re )r'ble$a ei cu$ nu reu"ea s# -#seasc# des(ul# $ar&# )en(ru a u$)le n'ul l'r %as. 3 Nu %re$ s# &ur#$ a&acerile 0'n-/uril'r 5 "i 'ricu$ as(a/i i$)'sibil s)use ea. Nu %re$ dec( &iri$i(urile de la $asa l'r (rans)'r(urile care sun( )rea $ici sau cu )rea $ul(e )r'ble$e. Pu(e$ u$)le 1u$#(a(e de %as cu )r')riile n'as(re $#r&uri dar (rebuie s# )lece cu !nc#rc#(ur# c'$)le(# al(&el )ierde$ bani. 3 O s# (e a1u( )r'$ise EdIard dar cu ' c'ndi*ie. S# %ii cu $ine la rece)*ia -u%erna('rului as(#/sear#. Ea rse. 7(ia c# n/ar &i (rebui( dar s)use da. Casa -u%erna('rului era ' cl#dire i$)resi'nan(# de -rani( alb cu ' -r#din# i$ens#. 4n c')aci )l)iau lan(erne un c%ar(e( de c'arde cn(a $u+ic# clasic# iar -u%erna('rul bri(anic Sir ,enry May !i s)use lui Francie r+nd c# EdIard era un b#ia( (are bun "i c# ar &ace bine s# se -r#beasc# s# s)un# 9da: "i s#/l sca)e de c0inuri. 3 T'a(# lu$ea e aici as(#/sear# !i s)use EdIard cerce(nd $ul*i$ea. T'*i Tai/Pan/ii care (e/au re&u+a( se %'r r#+-ndi as(#/sear#. Nu (rebuie dec( s#/i &ar$eci. Era ade%#ra(. T'*i b#rba*ii care/"i (ri$iseser# subal(ernii s#/i '&ere s0erry "i biscui*i se d'%edir# $ai $ul( dec( !ncn(a*i s#/i &ie )re+en(a*i la re"edin*a lui Sir ,enry May. Fe$eile &ru$'ase erau ' rari(a(e !n ,'n- .'n- 5 sau cel )u*in d'a$nele &ru$'ase !i e;)licar# cu ('*ii. Iar cnd EdIard $en*i'n# $ica ei )r'ble$# le-a(# de a&acerile &a$iliei "i ne%'ia de a u$)le car-'ul i$edia( !i )r'$iser# a1u('rul. 2e"i nu a%eau nici un &el de $ar&# ei !n"i"i erau nenu$#ra*i ne-us('ri c0ine+i $ai $#run*i care )u(eau a%ea ne%'ie de s)a*iu )e un %as care se !ndre)(a s)re San Francisc'. Iar cnd Lai Tsin se !n('arse ' s#)(#$n# $ai (r+iu Francie !l duse la $a-a+ie. 2escuie lac#(ul n'u/n'u* "i sc'ase lan*ul !n (i$) ce el )ri%ea ui$i( "i/i ar#(# ra&(urile )line de bal'(uri "i l#+i. 4i s)use )'%es(ea "i el ' &elici(# )en(ru )ri$ul ei $are succes. Lai Tsin $ai a%ea de &#cu( d'u# lucruri !nain(e de a se !n('arce la San Francisc'. A d'ua +i se !n(lni cu Francie "i )'rnir# !$)reun# )e bule%ardul 2es ='eu; )e ln-# cl#dirile !nal(e "i i$)'r(an(e )n# a1unser# la un (eren n#)#di( de b#l#rii c'libe d#r#)#na(e "i (arabe. Mir'sul de -0i$ber "i $ir'denii se ridica din (#%ile $ari a"e+a(e )e )ir's(rii de $e(al iar %'cile c0ine+e"(i ascu*i(e c'ncurau +-'$'(ul (ra&icului "i bubui(urile de ci'can care %eneau de la "an(ierul de )es(e dru$. C')ii $ici li se !$)le(iceau )rin(re )ici'are +$bindu/le cnd le aruncar# c(e%a $'nede

"i &e*e curi'ase se !n('arser# s# se ui(e du)# &ru$'asa &e$eie s(r#in# "i du)# Mandarinul !n r'ba lui albas(ru/!nc0is !n (i$) ce ace"(ia se )li$bau )e (erenul )e care Lai Tsin !l c"(i-ase de la C0un- Wu cu $ul*i ani !n ur$#. Se ui(ar# la ac(ul care s)unea c# (erenul era al lui &#r# s# le %in# s# cread# c# e ade%#ra(. Era !n a)r')iere de C0a(er R'ad "i de S(a(ue SCuare cu c(e%a s(r#+i $ai !nc'l' se !n#l*a %r&ul =ic('ria cu casa -u%erna('rului "i deasu)ra lui !n(inderile %er+i ale -r#dinii b'(anice "i %ilele Tai/Pan/il'r unde%a !n(re ('a(e aces(ea. 7i )es(e ('( !n 1ur se ridicau cl#diri s'lide "i i$)un#('are. Se )ri%ir# unul )e al(ul -ndindu/se c# ceea ce &usese un (eren si$)lu "i ie&(in !nc'n1ura( de $a-a+ii de le$n "i c'libe )e %re$ea cnd bunicul lui C0un- Wu !l cu$)#rase cu ')(+eci de d'lari era acu$ un (eren de )ri$# cali(a(e de ' %al'are ines(i$abil#. 3 S(#$ )e ' a%ere e;cla$# Francie. 2ac# ai %inde $ine (erenul #s(a Lai Tsin (e/ai )u(ea re(ra-e ca un '$ &'ar(e b'-a(. El cl#(in# din ca) cu 'c0ii )lini de ' %i+iune> ' cl#dire !nal(# alb# cu $ul(e &eres(re cu nu$ele c'r)'ra*iei Lai Tsin scris cu li(ere $ari de $e(al. =edea un -e'$an( care !i ar#(a cu$ s# a"e+e cl#direa as(&el !nc( s# )ri$easc# cel $ai bun &un-/s0ui "i %edea leii de br'n+ de la )'ar(# care %e-0eau s# aib# 1'ss bun. S)use> 3 N/' s# &ace$ a%ere %n+nd. Aces(a es(e l'cul )e care ne %'$ cl#di a%erea. Se urcar# !n(r/' ric"# "i )'rnir# c#(re d'curi a)'i c#(re -'l& unde %asul &usese de1a !nc#rca( "i a"(e)(a &lu;ul ca s# ridice anc'ra. Lai Tsin ar#(# cu $ndrie c#(re )r'ra unde &usese scris nu$ele Francie I. 3 =a &i )ri$ul din &l'(a n'as(r# s)use el )li$bndu/se )e )un(e "i ins)ec(ndu/l cu $ndrie. 7i ('(ul nu$ai da('ri(# *ie. 4i !n(inse un )lic "i/i s)use> 3 Mai a$ un dar )en(ru (ine un lucru )e care l/a$ cu$)#ra( cu )ri$ii bani )e care i/a$ c"(i-a( acu$ cinci ani "i l/a$ )#s(ra( )n# a$ cre+u( c# e"(i )re-#(i(#. Acu$ e al (#u. Francie desc0ise )licul e;cla$nd sur)rins# cnd %#+u ce era> (i(lul de )r')rie(a(e asu)ra unui (eren )e N'b ,ill la d'ar ' s(rad# dis(an*# de &'s(a ei cas# )e cealal(# )ar(e a s(r#+ii Cali&'rnia. Lai Tsin s)use> 3 Curnd (e %ei !n('arce la San Francisc'. Nu (e )'*i ascunde $ereu de &ra(ele (#u. Nu (e )'*i c'nsidera $ereu ' &iic# "i ' s'r# ne%rednic# $ereu !n u$br#. Nu $ai e"(i la $na ni$#nui. 4n(r/' +i curnd !*i %ei c'ns(rui )r')ria (a cas# )e N'b ,ill "i (e %ei ar#(a din n'u lu$ii. Iar ,arry ,arris'n nu %a )u(ea &ace ni$ic. Lai Tsin )'rni s)re San Francisc' cu &lu;ul de a$ia+#. Francie (rebuia s# )lece a d'ua +i de di$inea*#. 4"i )e(recu ul(i$a +i cu EdIard. El ' duse la )ia*a de )#s#ri unde $ii de canari "i s(ur+i cn(#('ri +bur#(#ceau !n c'li%ii de ba$bus a"(e)(nd s# &ie %ndu*i. Iar Sa$$y M'rris se *inu du)# ei ne'bser%a(8 !i ur$#ri )e aleile +-'$'('ase din .'Il''n )e ln-# $a-a+inele $ici abia )u*in $ai $ari dec( ni"(e ni"e !n )ere*i unde se %indeau se)ii ce )lu(eau !n )r')ria l'r cerneal# s(i%e de cre%e*i "i )e"(i ar-in(ii ce !n'(au !n -#le*i c#u(nd ' liber(a(e ce nu a%ea s# %in# dec( 'da(# cu $'ar(ea. R#$ase !n ur$a l'r !n (i$) ce ei cerce(au (arabele scul)('ril'r si-iliile ce a)#reau )e &iece d'cu$en( c0ine+esc "i a(elierele cali-ra&il'r care )ic(au )e 0r(ie sub*ire de 're+. Oc0ii lui ar+#('ri nu/i )ierdur# nici ' cli)# cnd se ')rir# la )an('&ar "i la lu$n#rar sau la len1ereasa care br'da )e $#(ase. A"(e)(# r#bd#('r c( cinar# !n(r/' ceain#rie $ic# $ncnd di$ su$ )ar&u$a(e "i b#ur# ceai %erde s)unndu/"i c# dac# era ne%'ie a%ea s# a"(e)(e la nes&r"i( ca s# se r#+bune.

Luar# (ra$%aiul )n# )e deal ca s# %ad# )an'ra$a ,'n- .'n-/ului "i a insulel'r )ri%ind cu$ le cu)rinde cea*a la &el ca la San Francisc'. Rdeau si$*indu/se ca "i cu$ ar &i s(a( !n ca) !n (i$) ce (ra$%aiul !i ducea !na)'i !n 1'sul )an(ei abru)(e. EdIard arunc# ' )ri%ire c#(re s#r$anul c''lie care s(#(ea !n s(a*ia (ra$%aiului "i/i arunc# ' $'ned# !n (i$) ce c0e$a ' ric"# ca s#/i duc# !na)'i la 0'(el a)'i se !n('arse s#/l )ri%easc# din n'u sur)rins8 ar &i )u(u( s# 1ure c# '$ul nu era c0ine+. Era ul(i$a l'r n'a)(e !$)reun# "i cinar# !n res(auran(ul i$ens al 0'(elului ,'n- .'ncare d#dea c#(re )'r(ul scli)ind de lu$ini. Francie "(ia c# era s&r"i(ul. Piesa se (er$inase "i ac('rii (rebuiau s# se !n('arc# la reali(a(e. Se l#s# !n(unericul iar )'r(ul era ' $are de lu$ini (re$ur#('are. A$nd'i (#ceau &iecare cu -ndurile sale )n# cnd ea nu $ai )u(u su)'r(a "i s)use c# (rebuie s# )lece. El !i )rinse $na )es(e $as# cerce(ndu/i cu (ris(e*e %eri-0e(a "i/i s)use> 3 Francie de ce nu $# la"i s# !nl'cuiesc as(aK =in cu (ine la San Francisc'L Ea scu(ur# -r#bi( din ca) s)eria(# la ideea %enirii lui la San Francisc'. Trebuia s#/l &ac# s# se r#+-ndeasc#. Ridic# din u$eri "i s)use cu r#ceal#> 3 P'a(e c# !n de&ini(i% n/a &'s( dec( ' a%en(ur# de c#l#('rie. 4n c(e%a s#)(#$ni $# %ei ui(a cu ('(ul. O s# &iu d'ar &e$eia )e care ai !n(lni(/' la b'rdul lui S. S. Orien( )'rni( din San Francisc' s)re M#rile C0inei. 3 N/a &'s( ' a%en(ur# de c#l#('rie s)use el cu %e0e$en*#. 7(ii ce si$( )en(ru (ine. Se !ndre)(ar# (ri"(i c#(re 0'lul 0'(elului "i el !i s#ru(# $na !n(r+iind asu)ra ei a)'i ea !l )#r#si. Urc# !nce( scara de $ar$ur# !n('rcndu/se cu $na )e balus(rad# ca s# se ui(e la el. EdIard ' )ri%ea "i 'c0ii li se !n(lnir# )en(ru ' ul(i$# da(# a)'i ea se duse s)re ca$era ei. EdIard a"(e)(# )n# cnd ea dis)#ru. Cu u$erii l#sa*i !n 1's !"i !ndes# $inile !n bu+unare "i ie"i )e s(rada Pedder. O $i"care !n u$brele din &a*a 0'(elului !i a(rase a(en*ia "i %#+u un c''lie +dren*#r's )ri%indu/l &i; a)'i (')indu/se !n u$br# "i dis)#rnd. Era ciuda( dar ar &i )u(u( 1ura c# era acela"i din s(a*ia de (ra$%ai. Ridicnd din u$eri se !n('arse )rea cu&unda( !n )r')riile e$'*ii ca s# se $ai -ndeasc# la as(a. T'(u"i unde%a !n adncul $in*ii lui s(#ruia -ndul c# &a*a )e care ' %#+use nu era a unui c0ine+ ci a unui 'cciden(al. A d'ua +i !n +'ri Francie urc# !n barca alb# a 0'(elului care (rebuia s/' duc# la b'rdul %a)'rului S. S. A)0r'di(e anc'ra( !n a)a adnc# a -'l&ului. C0eiurile Pedder "i Praya %ier$uiau de c''lie "i nu l/ar &i )u(u( 'bser%a )e cel care/' )ri%ea a(en( !n (i$) ce barca (#ia -'l&ul c#(re %a)'rul ce a"(e)(a. 2ar Sa$$y ' %#+u "i !n 'c0ii lui se '-lindea dis)erarea8 ea se !n('rcea la San Francisc' "i el "(ia c# dac# %'ia s#/"i duc# )n# la ca)#( r#+bunarea (rebuia s# ' ur$e+e. Se !n('arse "i/"i cr'i dru$ )e s(r#+ile care duceau la d'curile unde $uncise la !nc#rca(ul l#+il'r )e c#ruci'arele care le (rans)'r(au la car-'urile din -'l&. Era i$)'sibil )en(ru un c''lie ca el s# se al#(ure unui ec0i)a1 al unui car-'u dar a%ea s# se !$barce )e una din 1'ncile )u(ur'ase care &#ceau c'$er* indi&eren( !n ce )'r( ' s#/l duc# iar de ac'l' a%ea s#/"i c'n(inue dru$ul din )'r( !n )'r( de )e un %as )e al(ul !na)'i la San Francisc' "i la Francesca ,arris'n. CAPITOLUL GM ,arry se !n('arse la c'nacul din N'b ,ill )e care L'uisa nu/l %#+use nici'da(# )en(ru c# re&u+ase s#/"i )#r#seasc# iubi*ii cai. Era 'b'si( de nes&r"i(ele )ad'curi %er+i ale An-liei a&la(e )er$anen( !n(r/' )erdea de )l'aie. S)era s# nu $ai %ad# nici'da(# un cal 5 cu e;ce)*ia cel'r de la curse 5 "i/"i 1ur# s# nu se $ai ui(e nici'da(# la ' &e$eie !n )an(al'ni de c#l#rie. 2'rea s# si$(# din n'u sub (#l)i as&al(ul s(r#+il'r "i s# se !n('arc# la )l#ceri $ai urbane. Se 0'(#r! s# !ncea)# ' )a-in# n'u#. S# se a)uce de $unc#. A d'ua +i se (re+i la "a)(e "i 1u$#(a(e &#cu baie se !$br#c# lu# un $ic de1un c')i's ca s# )rind# )u(eri "i a1unse la n'ua cl#dire ,arris'n de )e MarEe( S(ree( la n'u# &i;.

P'r(arul !n uni&'r$# )ur)urie s#ri s#/i desc0id# u"a cnd R'lls/ul ')ri !n &a*#. 4"i sc'ase "a)ca "i s)use> 3 ?un# di$inea*a d'$nule ,arris'n. Ne bucur#$ s# %# %ede$ din n'u. ,arry d#du dis(an( din ca). Rare'ri )usese )ici'rul !n )r')ria sa cl#dire de bir'uri dar !n +iua aceea a%ea de -nd s#/"i &ac# si$*i(# )re+en*a. Par(erul !nal( era 'cu)a( de bir'ul )rinci)al al ?#ncii ,arris'n !nc# ' du+in# de al(e bir'uri &iind !$)r#"(ia(e )rin ('a(# Cali&'rnia. A%ea &eres(re !nal(e cu %i(ralii "i )'deaua de $ar$ur# r'+. ?ir'urile de $a0'n lus(rui( erau des)#r*i(e de 0'l )rin -rila1e de $e(al ca s# *in# clien*ii la dis(an*# de &unc*i'nari iar a($'s&era era (#cu(# ' a($'s&er# carac(eris(ic# unui l'c unde se &#ceau (ran+ac*ii &abul'ase "i a&aceri seri'ase. Lui ,arry !i &#cea )l#cere s# in(re !n banc# "i s#/i %ad# )e &unc*i'nari (res#rind res)ec(u'"i. 4i )l#cea cu$ se !n('rceau ca)e(ele du)# el !i )l#ceau c'$en(ariile "')(i(e "i ad$ira(i%e> 9Tn#rul d'$n ,arris'n s/a !n('rs.: 4i )l#cu cu$ )'$)'sul direc('r cu )#r c#run( s#ri !n )ici'are cnd in(r# !n bir'ul lui !n(unec's la$brisa( cu $a0'n "i $'c0e(a( cu c'%'are -r'ase. 4i )l#cu cu$ 'a$enii de la (elei$)ri$a('arele de la e(a1ul d'i cei care ur$#reau &luc(ua*iile de )e Wall S(ree( "i de )e )ie*ele eur')ene "i al(e )ie*e s(r#ine s#rir# !n )ici'are s(in-ndu/"i a-i(a*i *i-#rile a"(e)(ndu/i s)eria*i 'rdinele !n (i$) ce (recu )rin(re ei. S(r#b#(nd e(a1 du)# e(a1 !l !ncn(# &elul !n care ('a(# lu$ea de la cel $ai $#run( b#ia( de ser%iciu )n# la direc('ri (re$ura sub )ri%irea lui -a(a s#/i ascul(e cu s&in*enie 'rice cu%n(. A)'i cnd a1unse la ul(i$ul e(a1 unde se a&lau bir'urile direc('ril'r -enerali sala de c'nsiliu "i )r')riul s#u cabine( !l !ncn(# bir'ul i$ens scaunul r'(a(i% "i )ere*ii (a)e(a*i cu c#r*i cu as)ec( i$)un#('r le-a(e !n )iele "i )ri%eli"(ea8 era e(a1ul AS. 2ar s(nd !n &'('liul s#u de )iele "i c'n(e$)lnd )ri%eli"(ea ceea ce/i )l#cu cel $ai $ul( &u sen(i$en(ul )u(erii. 4n an(ica$era sa nu era nici ' secre(ar# ni$eni nu/l a"(e)(ase dar %es(ea se r#s)ndi )rin cl#dire ca &ul-erul a1un-nd !n bir'urile cel'r (rei direc('ri -enerali !nain(e c0iar ca ,arry s# &i in(ra( !n bir'ul s#u. FranE =ander)las ad$inis(ra('rul de !ncredere al (a(#lui s#u &u )ri$ul care b#(u la u"#. T'c$ai a%usese ' "edin*# cu ceilal*i d'i direc('ri "i ad')(aser# ' s(ra(e-ie de ur-en*#. In(r# cu $na !n(ins# "i cu un +$be( lar- )e &a*a !$bu1'ra(#. 3 ,arry b#ia(ul $eu s)use el s(rn-ndu/i c'rdial $na. Nici nu/*i )'( s)une ce (are $# bucur s# (e %#d. 4l )ri%i )lin de si$)a(ie "i c'n(inu#> 7i c( de r#u $i/a )#ru( cnd a$ au+i( de di%'r*ul (#u. Cu ('a(e aces(ea la %rs(a (a e ' -re"eal# $in'r# "i e u"'r de (recu( )es(e ea. Iar acu$ ai %eni( s# ni (e al#(uriK 2u)# aceas(# !n(rebare se a"e+# )ri%indu/l )e ,arry a"(e)(nd un r#s)uns. S)era ca r#s)unsul s# &ie 9Nu: )en(ru c# )u"(iul nu )u(ea dec( s# le &ac# neca+uri dar dac# era 92a: a(unci a%ea s#/i dea de lucru )en(ru $ili'anele lui. 3 7i eu $# bucur s# (e %#d FranE re)lic# ,arry li)si( de sinceri(a(e. 7i da $i/a$ +is c# e %re$ea s# iau &riele !n $ini "i s#/$i c'nduc )r')ria c'$)anie a"a cu$ a %ru( (a(a. FranE +$bi din n'u. 3 Nici c# $i/ai &i )u(u( da %e"(i $ai bune b#ie(e. 2eci de unde ai %rea s# !nce)iK ,arry se !ncrun(#. 3 2in $'$en( ce a$ s# )reiau c'nducerea ar &i $ai bine dac# nu $i/ai $ai s)une 9b#ie(e:. ,arry ar &i $ai )'(ri%i(. Ar &i %ru( s#/i +ic# )r's(ului b#(rn s#/i s)un# 9d'$nul ,arris'n: dar era un %ec0i c'leal (a(#lui lui "i !n )lus )en(ru $'$en( a%ea ne%'ie de el. 2ar a%ea s#/i !n%e*e )e $'"ii #"(ia s# ascul(e de el. Curnd a%ea s# le ara(e cine era "e&ul. Prin ur$are i se adres#>

3 A" %rea s# "(iu e;ac( care e si(ua*ia &inanciar# a &iec#rei c'$)anii. =reau s# "(iu care e %eni(ul anual )r'&i(ul "i ri($ul de cre"(ere. Cred c# e un )unc( de )'rnire la &el de bun ca 'ricare al(ul nu/i a"a FranEK FranE d#du din ca). 3 C'rec( ,arry s)use el $'ale. O s#/i )un )e c'n(abili s#/"i adune e%iden*ele "i s# %in# aici !n(r/' 1u$#(a(e de 'r#. 4n(re (i$) ' s/' (ri$i( )e secre(ara $ea s# aib# -ri1# de (ine )n# a)uci s#/*i -#se"(i )e cine%a. 7i ceilal*i direc('ri 'r s# %in# s# (e salu(e. Or s# &ie la &el de !ncn(a*i ca "i $ine s# "(ie c# a%e$ din n'u un ,arris'n la cr$#. ,arry se !ncrun(#. FranE "i ceilal*i d'i direc('ri erau c'n(e$)'ranii (a(#lui s#u. Erau !n c'$)anie de )a(ru+eci "i cinci de ani "i "(ia e;ac( cu$ erau> 'a$eni de a&aceri de $'d# %ec0e )recau*i "i +-rci*i. FranE era un $'" a&urisi( "i !nc#)#*na( "i ,arry era si-ur c# a%ea s#/i sab'(e+e ideile !nc# !nain(e da a de$ara. Trebuia s# sca)e de ei. A%ea s#/"i nu$easc# )r')riii subal(erni care s# lucre+e )en(ru el "i s#/i !nde)lineasc# ins(ruc*iunile )n# la ul(i$a li(er#. 4n(re (i$) %'ia s# a&le e;ac( cu$ s(#(eau !n(re)rinderile ,arris'n. 4n e;ac( 1u$#(a(e de 'r# direc('rul b#ncii !i b#(u la u"# ur$a( de ' 1u$#(a(e de du+in# de &unc*i'n#ra"i cu bra*ele )line de d'sare "i cu(ii ra)'ar(e "i bilan*uri. FranE !i ins(ruise bine> 9S)une*i/i ('(ul: le +isese el 9&iecare a&urisi( de de(aliu )n# !nce)e s# i se !n%r(# ca)ul "i nu $ai "(ie de el:. 2u)# cinci 're ,arry le ceru s# se ')reasc#> 3 ?ine $ri el ridicndu/se cu ca)ul %1indu/i de nu$ere "i bilan*uri. M/a$ s#(ura( de ('( ra0a(ul #s(a. 2a*i/$i e%aluarea &inal#. Care au succes "i care nuK 3 M# bucur s# %# )'( s)une c# ('a(e !n(re)rinderile ,arris'n $er- &'ar(e bine d'$nule s)use direc('rul $ai ales c#ile &era(e "i '*el#riile de"i a%e$ $ari s)eran*e )en(ru )e(r'l du)# n'ile )r's)ec*iuni din (eri('riile de n'rd. 3 =al'area ne(# $ri ,arry ner#bd#('r care/i %al'area ne(# a i$)eriului ,arris'n &ir/ ar s# &ie@ 3 Trei su(e de $ili'ane de d'lari d'$nule. 3 7i a%erea $ea )ers'nal#K ,arry b#(ea cu de-e(ele ('ba )e bir'u. 3 A)r'a)e ' su(# cinci+eci de $ili'ane d'$nule. El d#du din ca). 3 ?ine. Acu$ )u(e*i )leca. A"(e)(# )n# cnd ei !"i adunar# 0r(iile "i ie"ir# din bir'ul lui a)'i se )r#bu"i e)ui+a( !n &'('liu. Fir/ar s# &ie ('( ce ceruse era s# a&le c( %al'rau c'$)aniile nu a%ea ne%'ie de un ra)'r( de(alia(. 2ar sla%# 2'$nului era $ai b'-a( c0iar dec( cre+use. Nu/i era !ns# de a1uns s# )reia )ur "i si$)lu a&acerea )e care ' !nce)use bunicul "i )e care ' e;(insese (a(#l s#u. Trebuia s# &ac# "i el ce%a. Ce%a ce (a(#l lui nu crease. Trebuia s#/"i lase )r')ria a$)ren(# asu)ra 'ra"ului. R#$ase )ri%ind )e &ereas(r# la %n+#('rii de +iare care anun*au edi*ia s)ecial#. Fiarul de di$inea*# al lui ,ears( E;a$iner era !n c'$)e(i*ie cu C0r'nicle "i cu edi*iile de du)#/a$ia+# ale lui 2aily NeIs Call "i ?ulle(in. ,arry !l ad$ira )e ,ears( "i i$)eriul s#u de )res# era i$)resi'na( de re*eaua Scri))s/,'Iard "i se -ndea seri's la )u(erea "i )res(i-iul )e care le i$)lica )'+i*ia de -i-an( al )resei. Se !n(reb# cu$ s# &ac#. ?anii %'rbeau 5 )u(ea 'ricnd s# cu$)ere edi('rii "i +iari"(ii unui al( +iar $i(uindu/i cu salarii uria"e le )u(ea &ura &'('re)'r(erii )u(ea ins(ala cele $ai $'derne u(ila1e ca s#/"i sc'a(# +iarul !nain(ea 'ricui al(cui%a "i )u(ea '&eri )ublicului ceea ce aces(a !"i d'rea. 7i ce d'rea )ubliculK O -a+e(# de scandal 0'(#r! el !ncn(a( la un )re* c( $ai $ic. O -a+e(# de un cen(. Fir/ar s# &ie ' s# &ie un al d'ilea ,ears(. O s/'

nu$easc# ,arris'n ,erald "i ' s# se 'cu)e de &iecare scandal de &iecare incendiu de &iecare s(ar de &iecare cri$# "i ' s# le ara(e "i &'('-ra&ii. La &el ' s# &ac# "i la L's An-eles. 2e &a)( ' s# !n&iin*e+e c(e un n'u ,erald !n(r/un n'u 'ra" !n &iecare an "i !n +ece ani !l %a des&iin*a )e ,ears(. A%ea s# de%in# 9,arris'n Re-ele Presei: "i nu$ele lui a%ea s# &ie celebru la &el ca al lui ,ears(. A%ea des(ui bani ca s/' &ac# "i ni$ic nu/l )u(ea ')ri. 4i c0e$# !na)'i )e direc('rul b#ncii "i )e c'n(abili dar nu/i $ai c'n%'c# )e FranE "i )e ceilal*i direc('ri. Era 9c')ilul: lui "i ei nu a%eau ni$ic de/a &ace cu aces(a. Le d#du 'rdinele> s# -#seasc# s)a*iul s# -#seasc# cele $ai $'derne u(ila1e s# e%alue+e c's(urile s#/i &ac# lis(e cu nu$ele cel'r $ai buni edi('ri "i re)'r(eri nu nu$ai de )e C'as(a de =es( ci "i de la NeI D'rE P0iladel)0ia C0ica-' "i Was0in-('n. Indi&eren( ce $i1l'ace necura(e era ne%'ie s# &'l'seasc# s#/i a&le si(ua*ia &inanciar# a +iarel'r ri%ale. P'a(e )u(ea )relua unul din(re ele. 7i !nc# ce%a. T'(ul (rebuia &#cu( )n# la s&r"i(ul s#)(#$nii. F$bind se ui(# la &i-urile l'r ului(e !n (i$) ce/"i !nc0eia nas(urii la 0ain# "i/"i ne(e+ea )#rul bl'nd. 3 La re%edere d'$nil'r le s)use el )#r#sind !nc#)erea "i l#sndu/i cu -urile c#sca(e. ?ucE Win-a(e ascul(# cu !nd'ial# cnd ,arry !l sun# s#/i e;)lice n'ile sale )lanuri. 9?#nuiesc c# ar (rebui s# ne bucur#$ c# $ai &ace "i al(ce%a dec( s# aler-e du)# &e$ei "i s# c0el(uiasc# bani: !i s)use ei (a(#lui s#u. 2ar dac# !nain(e i se )#ruse c# ,arry c0el(uia &#r# li$i(e era ni$ic &a*# de su$ele )e care !nce)u s# le arunce )en(ru ,arris'n ,erald. Cu$)#r# ' $ic# (i)'-ra&ie )e s(rada Missi'n se e;(inse !n cl#direa de al#(uri "i ins(al# cinci (i)arni*e n'i "i cele $ai $'derne ec0i)a$en(e de cule-ere "i ca$ere 'bscure. Eliber# cele (rei e(a1e $i1l'cii ale cl#dirii ,arris'n )en(ru bir'urile +iarului "i/i 'rd'n# lui FranE s# le -#seasc# an-a1a*il'r $u(a*i bir'uri la celelal(e e(a1e. 4"i ins(al# un ascens'r )ar(icular direc( )n# !n bir'ul s#u )e care/l redec'r#. An-a1# un redac('r de la NeI D'rE un al(ul de la P0iladel)0ia "i &ur# re)'r(eri "i &'('-ra&i de la celelal(e +iare din San Francisc'. 2esen# el !nsu"i e$ble$a +iarului un s'are r#s#rind din s)a(ele unui )0'eni; care a)#rea !n ca)ul )ri$ei )a-ini a -a+e(ei "i desc0ise &iliale !n &iecare 'r#"el cali&'rnian. C0el(ui $ili'ane "i 'b*inu ceea ce d'rise> ('( ce era $ai bun. Acu$ nu $ai (rebuia dec( s# &ie "i %andabil. 4n +iua cnd se )re-#(ea )ri$a edi*ie ,arry r#$ase !n i$ensul s#u bir'u !n c#$a"# cu )ici'arele )e $as# cu ' *i-ar# !n(re din*i "i cu un c'+'r'c %erde )e &run(e ci(ind &iecare ar(ic'l i$edia( ce ie"ea din $a"ina de scris. 4nain(e de a/"i da a)r'barea e;a$ina &iecare &'('-ra&ie !n (i$) ce ade%#ra(ul redac('r al +iarului &u$e-a !n bir'ul s#u !ncercnd s# ba-e +iarul sub (i)ar !nain(e de 'ra li$i(#. 4n n'a)(ea aceea ,arry d#du ' )e(recere uria"# la (i)'-ra&ie. U$)lu l'cul cu debu(an(ele din s'cie(a(e cu s(aruri de cine$a "i )layb'y "i a)#s# el !nsu"i )e bu('nul care )'rnea r'(a(i%a. 2')urile s(iclel'r cu "a$)anie )'cnir# "i el )ri%i sa(is&#cu( cu$ )ri$ul nu$#r din ,arris'n ,erald ie"ea de sub (i)ar. ?ucE Win-a(e cl#(in# din ca). T'(ul ar#(a ca ' )e(recere (urba(# nu ca redac*ia unui +iar care %'ia s# res)ec(e (er$enele s# +dr'beasc# c'$)e(i*ia "i s#/"i $en*in# &ir$a. S)era c# ,arry "(ie ce &ace dar )#rea inu(il s#/i dea %reun s&a(. L/ar &i i-n'ra(. 2e da(a aceas(a )#rea s# se &i !n"ela(. ,arry $uncea seri's. F#cu %i+i(e )r'$'*i'nale la ('a(e bir'urile ,erald *inu cu%n(#ri la c'l* de s(rad# !n &iecare 'r#"el l#udnd %ir(u*ile n'ii -a+e(e "i &i-ura lui !nce)u s# a)ar# +ilnic )e )ri$a )a-in# a +iarului. =n+#rile !nce)ur# s# ia a%n(. 9O su(# de $ii de ab'na*i du)# nu$ai ' lun#: anun*au (i(lurile. O su(# d'u#+eci "i cinci de $ii du)# d'u# luni ' su(# cinci+eci de $iiL C0iar dac# nu era ade%#ra( ,arry c'nsidera c# d# bine "i !n )lus 'a$enii credeau !n('(deauna ce ci(eau !n +iare. 2ar c0iar dac# ar(ic'lele "i

&'('-ra&iile din ,erald erau la &el de bune ca ale al('r +iare nu erau ('(u"i $ai bune. L'cui('rii 'ra"ului erau l'iali %ec0il'r l'r +iare "i %n+#rile !nce)ur# s# scad#. Lui ,arry !i )l#cea s# (reac# )e la bir'u n'a)(ea s#/"i sc'a(# 0aina de )e el "i s# bea I0isEy !n (i$) ce ci(ea "(iri lua(e de )e ras(eluri "i le d#dea re)'r(eril'r s# le scrie !n (i$) ce redac('rul de n'a)(e se !ncrun(a &uri's la el. Fiari"(ii $ai %ec0i cinici !l nu$eau !n b#(aie de 1'c 9Tn#rul ,arris'n ,ears(: "i )rin ('( San Francisc' circulau )'%e"(i des)re cu$ nu/"i )u(ea *ine $inile de)ar(e de an-a1a(ele +iarului "i cu$ nu acce)(a ca b#rba*ii s#/i r#s)und# !n r#s)#r. 9S# re-ule+e "i s# c'ncedie+e as(a/i ('( ce "(ie ,arry s# &ac#: se s)unea. I+bucni r#+b'iul dis(ribui('ril'r. =n+#('rii de +iare ai lui ,arry !nce)ur# s# ' !ncase+e de la b#(#u"i )l#(i*i "i e;e$)lare din ,arris'n ,erald !nce)ur# s# &ie ru)(e "i !$)r#"(ia(e. ,arry 1ur# s#/i )rind# )e &#)(a"i dar !n $'d ciuda( nici c0iar "e&ul )'li*iei nu reu"i s# a&le cine erau ace"(ia. ,arry )'rni din n'u !n (urnee )ublici(are. Public# anun*uri !n )r')riul +iar s)unnd )ublicului c# ,erald se e;(indea de1a "i c# era d'ar )ri$ul din(r/un lan* de +iare ,arris'n ,erald care a%ea s# !$)n+easc# *ara. Ceea ce/i a(rase a(en*ia &u un $ic anun* din sec*iunea &inanciar# a )r')riului +iar. Aces(a s)unea c# L. T. Francis era )e cale s# de%in# una din cele $ai b'-a(e c'$)anii din San Francisc' !nc# $ic# dar care $eri(a s# &ie ur$#ri(#. Pr'&e*ea c# dac# bene&icia de ' c'nducere bun# c'$)ania c'$ercial# 5 care ('c$ai cu$)#rase )ri$ul %as din ceea ce )r'$i(ea a &i ' &l'(# de car-'uri 5 a%ea ('a(e "ansele de a de%eni una din cele $ai )line de succes din San Francisc'. ,arry se !n(reb# de ce nu au+ise nici'da(# de ea. 4l c0e$# )e FranE "i/l !n(reb# dar aces(a !i s)use c# nici el nu au+ise de ea8 r's de curi'+i(a(e !l c0e$# )e +iaris(ul care scrisese ar(ic'lul "i/l !n(reb# de unde a%ea in&'r$a*ia. 3 L. T. Francis es(e ' c'$)anie c0ine+easc# !i e;)lic# '$ul cu bir'uri "i $a-a+ii )e c0eiuri. E ca$ $is(eri'as# 5 dar succesul l'r e un &a)( d'%edi( &inanciar. Se +%'ne"(e c# e a unui c0ine+ care are ca )ar(ener ' &e$eie 'cciden(al#. Au )r')rie(#*i "i se 'cu)# de (rans)'r(uri "i ea !nc0eie ('a(e a&acerile )en(ru el. Ni$eni nu "(ie dac# e ade%#ra( dar dac# es(e e ' idee &'ar(e bun# ca s# 'c'leasc# )r'ble$ele. 3 O &e$eie 'cciden(al# ca )ar(enerK re)e(# ,arry -ndi('r. Ce !nsea$n# as(a e;ac(K O$ul rn1i. 3 Nu "(iu $are lucru dar a$ au+i( c# i se s)une 9c'ncubina: a lui desi-ur. ,arry rse. 3 Sun# ca ' )'%es(e )'(ri%i(# )en(ru ,erald. 7(ii ce%aK 2e ce nu &aci ni"(e 9s#)#(uri: s# a&li des)re c0ine+ul #s(a $is(eri's "i c'ncubina lui. 4ncearc# s# 'b*ii ni"(e &'('-ra&ii "i ' s# sc'a(e$ un scandal suculen( )en(ru ci(i('rii n'"(ri. Rse din n'u "i ad#u-#> As(a ' s#/i aran1e+e )e #"(ia cu L. T. Francis C'$)any. 6ine $in(e ce/*i s)un ' s# %e+i cu$ le scad )r'&i(urile la +er' !n cli)a cnd un scandal le-a( de se; sc'a(e ca)ul la i%eal#. ,arry nu se $ai -ndi la as(a )n# )es(e c(e%a s#)(#$ni cnd +iaris(ul se !n('arse la el cu $ai $ul(e in&'r$a*ii "i cu &'('-ra&ii. I se )#ru c# re)'r(erul !l )ri%e"(e ciuda( dar &u $ai in(eresa( de &'('-ra&iile )e care aces(a i le '&eri. Le )ri%i !n (#cere. Trecur# $ai $ul(e $inu(e "i re)'r(erul !nce)u s# se &'iasc# nelini"(i( )e scaun dar ,arry ('( nu ridica )ri%irea. 4n cele din ur$# %'rbi> 3 Ce al(e in&'r$a*ii $ai ai !n a&ar# de aces(e &'('-ra&iiK 3 Nu $are lucru d'$nule. 7e&ul e c0ine+ dar are ac(e a$ericane )r'babil c# "i le/a 'b*inu( du)# cu(re$ur ca ('*i ceilal*i. E cun'scu( sub nu$ele de 9Mandarinul: din cau+a 0ainel'r )e care le )'ar(#. Nu e a$es(eca( !n a&acerile "i )'li(ica c0ine+easc# "i nu are nici un &el de c'n(ac(e cu ('n-/urile. Munce"(e din -reu "i se s)une c# es(e &'ar(e in(eli-en(. A&acerea lui e &'ar(e le-i(i$# "i e !n cre"(ere.

3 7i &e$eiaK Pri%irea lui ,arry era de -0ea*# "i re)'r(erul !nce)u s# &'"neasc# ner%'s 0r(iile. 3 E (n#r# are un c')il de cinci ani l'cuie"(e la )ensiunea Ays-ar(0 )e Uni'n. 7i a)r')' c0ine+ul e "i el i$)lica( &inanciar !n )ensiunea aceea "i !n*ele- c# !n curnd ' s# &ie "i un 0'(el Ays-ar(0. 3 Ai a&la( nu$ele &e$eiiK O$ul !"i drese -lasul. 3 Q## a$ !n*eles c# se nu$e"(e d'a$na ,arris'n d'$nule. Iar nu$ele c')ilului e Olli%er. Pri%irea lui ,arry era i$)lacabil#. 3 Un c')il c0ine+K 3 Nu "(iu d'$nule. N/a$ %#+u( c')ilul. 3 7i "(ii cine e &e$eiaK 3 Nu d'$nule d'ar c# e d'a$na ,arris'n. 2ar )ri%indu/l !n 'c0i ,arry !"i d#du sea$a c# "(ia e;ac( cine era d'a$na ,arris'n "i c# ('*i an-a1a*ii lui "(iau c# s'ra lui nebun# de $ul( dis)#ru(# era c'ncubina c0ine+ului. 3 P'*i )leca s)use el -lacial. O "i a)r')' 5 '$ul se !n('arse din u"# "i/l )ri%i !n(reb#('r 5 ia/*i "i salariul. E"(i c'ncedia(. Fiaris(ul !l )ri%i s(u)e&ia(. ,arry se l#sase )e s)a(e !n &'('liu )ri%ind &'('-ra&iile sur'rii sale. 3 Nen'r'ci(ule i+bucni re)'r(erul. Meri*i ('( ce *i se !n($)l#. ,arry !l i-n'r# cli)ind din 'c0i cnd u"a se (rn(i %i'len(. 4$)r#"(ie )'+ele )e bir'u "i se a)lec# asu)ra l'r. Nu era nici ' !nd'ial#. S'ra lui (r#ia !n )#ca( cu un c0ine+ "i cu bas(ardul l'r la d'ar c(e%a s(r#+i dis(an*#. Minile !i (re$urau cnd s(rnse la l'c )'+ele si$*ind cu$ &uria i se u$&l# ca aburii din(r/un ceainic )us )e &'c )n# d#du )e dina&ar#. Nu $ai )u(ea su)'r(aL (rebuia s# se duc# s# %ad# cu 'c0ii lui. Arunc# &'('-ra&iile !n ser(arul bir'ului "i !l !ncuie. A)'i sun# la lab'ra('rul &'(' "i ceru s# &ie dis(ruse ('a(e ne-a(i%ele i$edia(. In(rnd !n li&(ul s#u )ers'nal !n1ur# !nce(ineala cu care aces(a c'b'ra la )ar(er. P'r(arul !l salu(# dar ,arry nici $#car nu/l %#+u. Tra%ers# s(rada c#(re Uni'n SCuare. Era ' sear# !n(uneca(# "i rece iar &elinarele erau de1a a)rinse. 4n "e$ineul din su&ra-eria lui Francie ardea &'cul iar Ollie era !n(ins )e c'%'r !n &a*a aces(uia cu cinii !n bra*e ascul(nd cu a(en*ie )'%es(irile lui Francie des)re ,'n- .'n-. Se !n('rsese de )es(e un an dar Ollie nu se s#(ura s# ('( aud#. 3 2a(a %ii('are %in cu (ine !i s)use el 0'(#r(. Mi/ai )r'$is. 4n )lus %reau s# %#d cu 'c0ii $ei. 3 Si-ur c# da. Nu$ai c# acu$ e (i$)ul s# &aci baie a"a c# 0ai s# $er-e$. Ad#u-#> 7i din !n($)lare "(iu c# Annie a &#cu( ne-res# !n du)#/a$ia+a as(a. Pr#1i(ura (a )re&era(#. El !i +$bi "$ec0ere"(e "i lui Francie i se s(rnse ini$a. A%ea acu$ a)r'a)e "ase ani era !nal( )en(ru %rs(a lui "i era a(( de sub*irel !nc( n/ai &i +is c# de%'ra ('a(e )r#1i(urile &#cu(e de Annie. Oc0ii lui cenu"ii erau la &el de candi+i ca ai (a(#lui s#u "i a%ea ' %eselie care/i &er$eca )e ('*i cei care/l cun'"(eau. Cu ('a(e aces(ea se &'r*# Francie s#/"i a$in(easc# nu era un $'del de cu$in*enie ci d'ar un b#ia( 'bi"nui( c#ruia nu/i )l#cea s# &ac# baie "i !ncerca s# sca)e de (reburile )e care le a%ea de &#cu(. 2ese'ri %enea de la "c'al# cu -enunc0ii 1uli*i "i une'ri cu +-rie(uri la $ini iar cei c*i%a b#nu*i )e care/i )ri$ea s#)(#$nal !i c0el(uia )e bile "i s'lda*i de )lu$b "i )e dulciuri. 2ar era iubirea cel'r care l'cuiau la )ensiune "i $ai ales a ei.

Pre-#(indu/i baia -ndul lui Francie se !n('arse la ,'n- .'n- "i la scris'area de la EdIard S(ra(('n ascuns# cu -ri1# !n bu+unar. Trecuser# e;ac( cincis)re+ece luni de cnd se cun'scuser#. El ' b'$bardase cu scris'ri "i (ele-ra$e "i c0iar cu (ele&'ane de la L'ndra dar ea re&u+ase sis(e$a(ic s#/l %ad#. Acu$ el se s#(urase s# $ai &ie a$na(. Era la b'rdul unul %a)'r c#(re NeI D'rE "i !n c(e%a s#)(#$ni a%ea s# &ie la San Francisc'. Insis( s# (e %#d Francesca scria el. C0iar dac# s)ui nu ' s# (e )ndesc. 2e ce e"(i a(( de !nc#)#*na(#K 7(ii la &el de bine ca $ine c# n/a &'s( d'ar ' a%en(ur# de %acan*# "i a$ de -nd s# (e cer din n'u !n c#s#('rie "i de da(a as(a nu $ai acce)( un re&u+. 3 Sun# &'ar(e 0'(#r( c'$en(# Annie cnd !i ar#(# scris'area. Pare un b#rba( care "(ie ce %rea "i are de -nd s# "i 'b*in#. Se ui(# c#(re Francie "i ad#u-#> 7i dac# a" &i !n l'cul (#u scu$)' $/a" re)e+i s# $# $#ri( cu el. Tu "i cu Ollie a*i a%ea ' %ia*# $inuna(# "i de ce nuK N/a*i &#cu( ni$ic r#u. Nici nu (rebuie s# a&le %re'da(# ce s/a !n($)la( cu ade%#ra(. O s#/i s)un c# ai &'s( $#ri(a(# cu &ra(ele $eu "i cine )'a(e s# d'%edeasc# c'n(rariulK Cer(i&ica(ul (#u de c#s#('rie a &'s( dis(rus la cu(re$ur la &el "i ('a(e celelal(e ac(e. Annie cl#(in# din ca) cu re-re(. E"(i ' )r'as(# Francesca ,arris'n dac# s)ui nu. Francie se -ndea cu d'r la EdIard. 2'rea a(( de (are s#/l %ad# &a*a s#/i aud# %'cea s#/i a(in-# $na. Mai $ul( ca 'rice )e lu$e !"i d'rea s# se $#ri(e cu el dar nu/l )u(ea !n"ela. 3 O s# $# %#d cu el acce)(# ea !n cele din ur$# dar (rebuie s#/i s)un ade%#rul "i s#/l las )e el s# decid#. Nu )'*i s# !n(e$eie+i ' c#snicie )e ' -r#$ad# de $inciuni. Annie '&(# e;as)era(#. 3 E"(i ' )r'as(# !i s)use ea sincer. 4n(i $#ri(#/(e "i a)'i s)une/i. Oda(# ce s/a !nsura( cu (ine n/' s#/*i $ai dea dru$ul. Ollie era !$b#ia( "i !n )i1a$a cnd sun# cl')'*elul de la u"# "i Annie se duse s# desc0id#. ?#rba(ul din )ra- s)use ar'-an(> 3 A$ %eni( s/' %#d )e Francesca ,arris'n. Annie se +-ia la el ui$i(#8 cun'"(ea &i-ura dar nu/i )u(ea )une un nu$e. 3 Gr#be"(e/(e &e$eie se r#s(i el "i de'da(# Annie !"i a$in(i. 3 Nu/i nici ' Francesca ,arris'n aici s)use ea &er$ !ncercnd s# !nc0id# u"a. El ' )r')(i cu )ici'rul "i ' desc0ise din n'u. 3 2'a$na ,arris'n a(unci dac# a"a !"i s)une re)lic# el in(rnd !n cas#. S)une/i c# &ra(ele ei ,arry %rea s/' %ad#. Annie !"i !ndre)(# u$erii $ul*u$i(# c# nu )ur(a "'r*ul de buc#(#rie "i c# a%ea r'c0ia bun# de ln# )e ea. Nu ca ar &i a%u( %re' i$)'r(an*# )en(ru ,arry ,arris'n dar $#car nu ar#(a ca ' ser%i('are "i as(a !i d#du cura1ul de care a%ea a((a ne%'ie. 3 M# duc s# %#d dac# e acas# s)use cu ' %'ce &er$# de"i -enunc0ii !i (re$urau. =# r's# a"(e)(a*i aici !n 0'l. ,arry ' )ri%i urcnd sc#rile. Era $icu*# "i r'(un1'ar# "i a(r#-#('are "i !n 'rice al(e !$)re1ur#ri ar &i )l#cu(/' )en(ru c# !n('(deauna !i )l#cuser# &e$eile $ai !n %rs(#. 2ar acu$ $in(ea !i s(#(ea la lucruri $ai ur-en(e. Furia i se a)rinse din n'u -ndindu/se la s'ra sa ac'l' !n casa aceea 5 e(alndu/"i rela*ia ilici(# cu c0ine+ul "i c')ilul bas(ard c0iar sub nasul lui. Pr'babil c# "(ia ('( 'ra"ul cu e;ce)*ia lui. Annie in(r# !n ca$era de +i a lui Francie "i !nc0ise u"a !n ur$a ei. Se re+e$# de ea !nc# (re$urnd "i Francie ridic# )ri%irea sur)rins#. 3 E ,arry s)use Annie &#r# al(# in(r'ducere. E 1's. 7(ie c# e"(i aici. Pri%irea lui Francie se !n(unec#. Se ui(# la Annie a)'i !n 1ur c#u(nd ' sc#)are. 3 Nu )'*i s)use Annie ci(indu/i -ndurile. Trebuie s#/l %e+i. Trebuie s#/l !n&run*i 'da(# )en(ru ('(deauna. O lu# de u$eri. Nu/*i )'a(e &ace ni$ic Francie. Ni$ic. 4*i aduci a$in(e ce *i/a

s)us Lai TsinK Acu$ e"(i )r')ria (a s(#)n#. Fra(ele (#u nu are )u(ere asu)ra (a. Ai d'u#+eci "i cinci de ani. Tu e"(i (u Francie. 4n&run(#/l. 7i a)'i ' s# )'*i !n &ine s#/*i %e+i de %ia*a (a. Oc0ii ei r'(un+i ' ru-au "i/i s(rnse $inile d'rindu/"i nes)us ca Francie s/' &ac#. 3 Nu )'( s)use Francie cu ' %'ce !n-r'+i(# "i Ollie %eni !n &u-# ln-# ea. Francie !l !$br#*i"a s(rns. 3 ?a da )'*i insis(# Annie. 7i (rebuie. Adu/*i a$in(e de Lai Tsin. 2e ('a(e lucrurile )e care *i le/a s)us. 7i -nde"(e/(e la Ollie -nde"(e/(e ce ar !nse$na )en(ru el s# se elibere+e de ('a(e &an('$ele &a$iliei ,arris'n. 3 Ce &an('$e $a$iK s(ri-# Ollie s)eria(. Francie se ui(# la &iul ei "i !"i d#du sea$a c# (rebuia s#/"i !n&run(e (recu(ul de dra-ul lui. 3 Nu e ni$ic s)use ea lini"(i('r. 2'ar %'rbe de 'a$eni $ari nu au ni$ic de/a &ace cu (ine. C'b'ar# !n buc#(#rie )e scara din d's "i $#nnc# ni"(e )r#1i(uri de/ale lui Annie. Trebuie s# $# !n(lnesc cu cine%a. Annie desc0ise u"a "i Ollie ' lu# la &u-#. Francie se ui(# !n 1's la blu+a de dan(el# alb# "i la &us(a de ln# -ri cu care era !$br#ca(# "i Annie ' lini"(i> 3 Ar#*i bine. Nu e ne%'ie s# (e !$braci )en(ru el. P#s(rea+#/(e )en(ru EdIard S(ra(('n. 3 C'ndu/l la (ine !n bir'u Annie 0'(#r! Francie. =in "i eu !n(r/' cli)#. 4"i ne(e+i )#rul d'rindu/"i s#/"i )'a(# ')ri (re$ura(ul $inil'r dar ('a(e (e$erile !i re%eniser#. 4"i a$in(i sin-ur#(a(ea "i durerea b#(#ile "i -ra(iile de la &eres(re ura (a(#lui ei "i indi&eren*a lui ,arry. A)'i !"i s)use c# e ' )r'as(# iar Annie "i Lai Tsin au dre)(a(e. Era )r')ria ei s(#)n# "i la dracuO cu ,arry. Nu/i )u(ea &ace ni$ic. Cu ('a(e aces(ea era ('( s)eria(# cnd c'b'r! !nce( sc#rile "i (ra%ers# c'rid'rul c#(re bir'ul lui Annie. Annie ' a"(e)(a la u"# "i ' )ri%i !n (#cere !ncura1nd/' din 'c0i. ,arry s(#(ea !n )ici'are ln-# bir'u. Ar#(a e;ac( ca !n seara cnd !l %#+use la )e(recere !nal( &ru$'s "i ar'-an( "i nu (rebuia s# &ii un -eniu ca s#/*i dai sea$a c# &ierbea de ' &urie !n#bu"i(#. O )ri%i cu dis)re* "i ea ridic# b#rbia !ncercnd s# &ie la &el de ar'-an(#. 3 Ce cau*i aici ,arryK !n(reb# cu ' %'ce cal$# iar Annie care ascul(a la u"# d#du din ca) a)r'ba('r. 3 Ce !n(rebare@ re)lic# el a)r')iindu/se. 4n &ine *i/ai &#cu( si$*i(# )re+en*a !n San Francisc'. Ce s/a !n($)la( cu )#c#leala cu $'ar(ea suri'ar#K Francie se cu(re$ur# a$in(indu/"i c# a"a !i s)unea Lai Tsin. 3 Cred c# ar &i $ai bine s# ui(#$ c# sun(e$ &ra(e "i s'r#. A$ reu"i( s# ne e%i(#$ a(*ia ani "i nu d'resc s# (e $ai %#d. 3 Nici eu. ?rusc ' a)uc# de u$eri )ri%ind/' &er'ce !n 'c0i. Cu$ !ndr#+ne"(i s# s(ai aici cal$# "i s# s)ui c# nu %rei s# $# %e+iK Pe $ine 5 ,arry ,arris'n. Cnd n/ai &#cu( dec( s# (r#"(i !n n'r'i nu$ele &a$iliei. 4n(i &u-i cu un c0elner iar acu$ e"(i c'ncubina unui c0ine+ nen'r'ci( 5 "i cu un c')il bas(ard din c(e aud. Ce dre)( ai (u s# )'r*i nu$ele ,arris'n (e !n(rebK 3 4*i a$in(esc c# a$ dre)(ul le-al s#/l &'l'sesc. E nu$ele $eu. 2e-e(ele lui se !n&i)ser# $ai adnc !n u$erii ei "i ' )ri%i a$enin*#('r. 3 7i !*i $ai a$in(esc ,arry c# ac(ele de %i'len*# 5 c0iar c'$ise de un ,arris'n 5 nu $ai sun( a(( de u"'r ui(a(e !n +ilele n'as(re. 2ac# ridici $na asu)ra $ea c0e$ )'li*ia. El !i d#du dru$ul brusc "i &#cu un )as !na)'i. Francie ar &i %ru( s#/"i $ase+e u$erii !ndurera*i dar nu %'ia s#/i dea sa(is&ac*ia de a "(i c# ' durea a"a c# !l )ri%i cal$ !ncercnd s#/"i d'$'leasc# b#(#ile ini$ii. 3 Pen(ru un lucru n/' s# (e ier( nici'da(# s)use ,arry !n &ine. L/ai ucis )e (a(a a &'s( ca "i cnd ai &i &#cu(/' cu $na (a. =enea du)# (ine du)# (ine "i du)# iubi(ul (#u. Ar &i (rebui( s# &ie

acas# !n )a(ul lui nu aler-nd )e bule%ardul Paci&ic du)# ' (r&# "i du)# a$an(ul ei. Iar acu$ i/ai da( un ne)'( nele-i(i$L 2u$ne+eule )r'babil c# se r#suce"(e !n $'r$n(. 3 S)er c# da. 2ac# a e;is(a( %re'da(# un '$ care s# $eri(e s# a1un-# !n iad a(unci el es(e. 3 ?#nuiesc c# b#ia(ul e al c0ine+ului s)use ,arry &uri's. Ea nu r#s)unse "i )e el !l cu)rinse din n'u nebunia. 3 Es(eK !n(reb# el )rin+nd/' din n'u de bra*e. 3 2ac# as(a %rei s# cre+i r#s)unse ea lini"(i(#. El l#s# s#/i cad# bra*ele )ri%ind/' cu 'c0ii $i1i*i. 3 Cnd a $uri( (a(a a$ 1ura( c# ' s# (e %#d $'ar(# c0iar dac# e ul(i$ul lucru )e care/l &ac )e lu$e. P'rni c#(re u"# a)'i se !n('arse din n'u c#(re ea. 4n(re n'i d'i nu s/a !nc0eia( ('(ul ' a%er(i+#. S# nu cre+i as(a. ='rbesc seri's Francesca. Annie se &eri din u"# cnd el ie"i "i se re)e+i !n s(rad#. Ea aler-# la Francie "i ' !$br#*i"#. 3 Ai &'s( $inuna(#@ e;cla$# ea. A(( de )u(ernic# "i de cura1'as#. 7i !n )lus ai a%u( dre)(a(e. Francie se )r#bu"i (re$urnd )e un scaun. 4i %enea s# )ln-# dar cu ani !n ur$# se 0'(#rse s# nu $ai %erse nici ' lacri$# )en(ru c# %#rsase des(ule !n %ia*#. 3 M#car s/a (er$ina( s)use Annie !ncura1a('r. Francie ridic# 'c0ii )lini de lacri$i ne%#rsa(e. 3 O nu cred Annie. Nu cred c# s/a (er$ina(. Qs(a e d'ar !nce)u(ul. Lai Tsin ascul(# cu a(en*ie cnd Francie !i )'%es(i !n(lnirea ei cu ,arry dndu/"i sea$a c# a%ea dre)(a(e. Nu se (er$inase. 3 N/' s# se (er$ine nici'da(# s)use el. 2ar ' s# la"i as(a s#/*i dis(ru-# ('a(# %ia*aK Ai de -nd s# s(ai s# a"(e)*i ce ' &i %rnd ,arry s#/*i &ac#K Sau ai de -nd s#/*i la"i )r'ble$ele de')ar(e "i s#/*i %e+i de %ia*#K 6ine $in(e Francie nu$ai cei &'ar(e (ineri cred c# %ia*a e &'ar(e lun-#. Pe $#sur# ce !$b#(rni$ ne -ndi$ cu re-re( la acele cli)e de care ne/a$ &i )u(u( bucura "i )e care le/a$ risi)i(. Ase$enea cli)e se adun# !n $inu(e 'reL "i !n cele din ur$# !n ani. Ai a((ea de a"(e)(a( de la %ia*# Francie. A$ !ncerca( s# (e !n%#* ceea ce "(iu )u*in c( !nsea$n# as(a ca s# (e a1u( s# de%ii )u(ernic#. Acu$ a %eni( $'$en(ul s# (e &'l'se"(i de ceea ce (e/a$ !n%#*a(. E"(i )r')ria (a s(#)n#. F'l'se"(e/*i %ia*a )en(ru )r')ria &ericire. Francie se -ndi la cu%in(ele lui Lai Tsin )es(e c(e%a s#)(#$ni cnd EdIard !i (ele&'n# de la NeI D'rE. Linia era )r'as(# "i )#rea la $ii de $ile de)#r(are dar era ('(u"i %'cea lui. 3 C0iar acu$ iau (renul s)re C0ica-'. 4n %re' d'u# +ile a1un- la (ine. 3 2'u# +ile@ e;cla$# ea. 3 Ca s# &iu $ai e;ac( $ar*i la 'ra ')( s)use el r+nd. A" %rea s# se )'a(# $ai de%re$e. Francie !*i dai sea$a c( de d'r $i/a &'s( de (ineK Ea r'"i s(rn-nd rece)('rul ca "i cu$ as(a ar &i a)r')ia(/' de el. 3 C0iar *i/a &'s(K "')(i. 3 7(ii )rin ce $/ai &#cu( s# (rec !n ('a(e lunile as(eaK Cnd nu $/ai l#sa( s# (e %#dK Ei bine acu$ nu $ai ai de ales. M# ')resc la Fair$'n( "i a1un- la Ays-ar(0 la 'ra ')(. Pr'$i*i s# &ii ac'l'K 3 O s# (e a"(e)( )r'$ise ea. 3 7(ii ce ' s# (e !n(rebK Ea d#du din ca) ca "i cu$ ar &i )u(u( s/' %ad#. 3 Te r'- r#s)unde/$i 92a: Francie. Trenul e -a(a de )lecare. Ne %ede$ $ar*i dra-a $ea.

Ea !nc0ise (ele&'nul a$e*i(# de &ericire. ,arry !i ie"ise din $in(e ca "i cnd nici n/ar &i e;is(a(. EdIard %enea s/' cear# de s'*ie "i ea a%ea de -nd s# s)un# da. Era 9dra-a lui: "i a%eau ' %ia*# !n(rea-# !nain(e "i nu %'ia s# ir'seasc# nici un $'$en( din ea. EdIard se ins(al# !n a)ar(a$en(ul s#u din ele-an(ul 0'(el Fair$'n( a)'i (ra%ers# s(rada Cali&'rnia c#(re Paci&ic Uni'n Club unde a%ea ' !n(lnire cu un )ar(ener de a&aceri. Clubul ad#)'s(i( de %ec0ea cas# a lui Ja$es Fl''d era cel $ai eli(is( l'c din San Francisc' iar !n seara aceea era (icsi(. 4"i (er$in# re)ede a&acerile "i )ri%i ner#bd#('r la ceas8 $ai a%ea ' 'r# )n# s# se duc# la Francie. Se -ndi s# )lece i$edia( la Ays-ar(0 dar a)'i +$bi !n sinea sa "i !"i s)use c# n/ar &i cins(i(. 2in e;)erien*# "(ia c# &e$eil'r nu le )l#cea s# &ie sur)rinse8 &#r# !nd'ial# c# se )re-#(ea )en(ru el "i (rebuia s#/"i !n&rne+e ner#bdarea !n nu$ele )'li(e*ii. 2ar su)'r(a cu -reu a"(e)(area. Se cu&und# !n(r/un &'('liu adnc de )iele ceru un sc'(c0 "i/"i a)rinse un (rabuc. Pri%ind !n -'l se -ndea cu )l#cere la ceea ce/l a"(e)(a. A"(e)(ase a((a. Ce $ai c'n(a !nc# ' 'r#K 2ar de da(a aceas(a nu a%ea s/' lase )e Francie s# s)un# 9Nu:. 2e cnd ' cun'scuse nu/i ie"ise nici'da(# din $in(e> era &e$eia )er&ec(# &ru$'as# )asi'na(# era ' ade%#ra(# d'a$n# 5 ('( ce/"i )u(ea d'ri un b#rba( de la ' s'*ie. ?#rba(ul din &a*a lui &'"ni )a-inile +iarului "i a)'i !l arunc# de+-us(a( )e $as# !ncrun(ndu/se !n (i$) ce/"i -'lea )a0arul. 3 S)er c# nu sun( %e"(i )r'as(e i se adres# EdIard cu un +$be( )'li(ic's. 3 =e"(i )r'as(eK +ise ,arry ridicnd din u$eri. Sun( )r')rie(arul a&urisi(ului #s(a de +iar "i )ierd bani cu ne$ilui(a. Nu $# !n(reba de ce. 2u$ne+eu "(ie c# a$ c0el(ui( des(ul (i$) "i des(ui bani cu el a(*ia c( s# &i a1uns )en(ru ' du+in# de al(e c'$)anii. Se ui(# &#r# c0e& la in(erl'cu('rul s#u dar nu/l recun'scu. E"(i n'u )e aiciK 3 2'ar !n %i+i(#. M# nu$esc S(ra(('n. EdIard S(ra(('n. 3 ,arry ,arris'n. 4n(inse $na "i cel#lal( i/' s(rnse )u(ernic. 3 P'( s#/*i '&er ce%a de b#u(K !n(reb# ,arry c0e$nd un c0elner dar EdIard cl#(in# din ca). ?'urb'n "i a)# c'$and# ,arry cerce(nd din )ri%iri !nc#)erea !n(unec'as#. A%ea ner%ii !n(in"i la $a;i$u$8 !nce)use s# se )lic(iseasc# de +iar de San Francisc' "i de acelea"i &e*e cun'scu(e. 4nce)use s# i se )ar# c# ('a(e cun'"(in*ele !l )ri%eau ciuda(. 4i sus)ec(a c# !l br&esc de1a circulau +%'nuri des)re a&urisi(a de s'r#/sa "i nen'r'ci(ul ei de a$an( c0ine+. A%ea ne%'ie s# )lece ' %re$e de ac'l' a%ea ne%'ie de lu$inile s(r#luci('are "i de a-i(a*ia "i de )l#cerile urbane din Man0a((an ca s# se re&ac#. 3 Nu e"(i din NeI D'rEK !l !n(reb# el )e s(r#in iar EdIard rse. 3 L'ndra "i Sc'*ia de"i ('c$ai a$ &'s( la NeI D'rE cu a&aceri. 3 T'( cu a&aceri "i la San Francisc' )r'babil. ,arry &#cea c'n%ersa*ie )'li(ic'as# !n (i$) ce/"i bea ?'urb'n/ul abia ascul(nd r#s)unsurile '$ului. 3 Nu ('c$ai. 2e &a)( a$ %eni( aici ca s# $# !ns'r. As(a dac# $# acce)(# ea. M/a re&u+a( de1a de a((ea 'ri c# nu $ai )'( &i si-ur. ,arry rse. 3 E"(i n'r'c's. Fe$eia )e care a$ ceru(/' eu a acce)(a( "i $/a c's(a( ' a%ere. 7i era en-le+'aic#. 4l )ri%i in(eresa( )e EdIard. 2'a$na cu care (e !ns'ri e din San Francisc'K EdIard +$bi e;(a(ic. 3 2es(ul de ciuda( are acela"i nu$e ca "i (ine. P'a(e ' cun'"(i> Francesca ,arris'n. ,arry !l )ri%i !n (#cere. Puse cu -ri1# )a0arul -'l )e $as#. F$bi cu +$be(ul lar- "i sa(is&#cu( al )isicii de C0es0ire din celebra )'%es(e "i s)use>

3 Nu e del'c sur)rin+#('r S(ra(('n din $'$en( ce &e$eia !n c0es(iune se !n($)l# s# &ie s'ra $ea. E;)resia lui EdIard se sc0i$b# !n(r/una de sur)ri+# !n (i$) ce ,arry c'n(inu#> Cred c# ar &i $ai bine s#/$i s)ui ce "(ii des)re ea a)'i s#/$i dai %'ie s#/*i s)un ade%#rul. 3 Ade%#rulK ,arry ridic# $na !n se$n de a%er(is$en(. 3 Crede/$# S(ra(('n sun( lucruri !n le-#(ur# cu Francesca )e care nu le/ai b#nui nici'da(#. 2#/$i %'ie s#/*i s)un c(e%a &a)(e. EdIard !l )ri%i !n (#cere c( (i$) ,arry %'rbi8 la !nce)u( cre+u c# a !n(lni( un nebun dar ui(ndu/se la el 5 un b#rba( &ru$'s bine !$br#ca( )r's)er 5 !"i d#du sea$a c# nu era ca+ul. Ce s)unea ,arris'n suna )lau+ibil cu ('a(e aces(ea nu )u(ea crede c# %'rbea des)re Francesca. ,arry !nc0eie (riu$&#('r> 3 E ade%#rul/ade%#ra( S(ra(('n. 4n(reab# )e 'ricine din aces( club ce "(ie des)re s'ra $ea "i ('*i n/'r s# &ac# dec( s#/*i c'n&ir$e ce s)un eu. Ta(a ' *inea !ncuia(# cnd era c')il )en(ru c# de )e %re$ea aceea &#cea lucruri nebune"(i. Era de nec'n(r'la( dar n/' )u(ea (ri$i(e la a+il. Iar ea l/a r#s)l#(i( lundu/"i un iubi( c0iar sub nasul lui 5 "i acu$ bas(ardul #s(a. Se a)r')ie de EdIard )ri%indu/l !n 'c0i. Crede/$# $ai bine &#r# ea. O s# (e dis(ru-# )e (ine "i &a$ilia (a S(ra(('n *ine $in(e ce/*i s)un. Prin $in(ea lui EdIard (recu ' %i+iune a 'c0il'r alba"(ri "i in'cen*i ai lui Francie "i se !n(reb# dis)era( dac# erau d'ar ' $asc# )en(ru ('a(# r#u(a(ea care ('c$ai !i &usese descris#. Se -ndi la c')iii lui ne%in'%a*i acas# la S(ra(('ns. Era un '$ c'nser%a('r "i "(ia c# nu )u(ea risca &ericirea "i si-uran*a l'r )en(ru )r')riile sale d'rin*e. 2e+ilu+i'na( !"i !$)inse scaunul "i se ridic#. 4l )ri%i (ris( )e ,arry "i s)use> 3 =# $ul*u$esc d'$nule )en(ru in&'r$a*ii. A)'i se !n('arse "i )'rni c#(re u"#. ,arry !l )ri%i )lecnd cu acela"i +$be( r#u(#ci's sa%urnd -us(ul dulce al r#+bun#rii. A%ea !n &a*# un '$ dis(rus. Francie "(ia c# ara(# )er&ec(. Nu era nu$ai $inuna(a r'c0ie lun-# de ca(i&ea albas(r# nici (randa&irul din )#r era s(r#lucirea in(eri'ar# a &ericirii care/i lu$ina c0i)ul. I se )#rea c# ' s# e;)l'de+e de &ericire !n (i$) ce %eri&ica "i r#s%eri&ica $asa ele-an( a"(ernu(# )en(ru d'u# )ers'ane ne(e+ind iar "i iar &a*a de $as# de da$asc !ndre)(nd ar-in(#ria "i (randa&irii din %a+a de cris(al din $i1l'c. 4n "e$ineu ardea &'cul lu$n#rile !nal(e erau a)rinse !n s&e"nice sub*iri de ar-in( ad#u-ndu/"i s(r#lucirea blnd# cul'rii 'c0il'r ei &#cndu/i s# a1un-# a)r'a)e de nuan*a r'c0iei. T'(ul $er-ea c'n&'r$ )lanului8 Ollie era !n )a( Annie era )leca(# iar Lai Tsin era la bir'u. Era ')( &#r# cinci $inu(e "i EdIard (rebuia s# s'seasc# !n c(e%a cli)e. Fu-i la &ereas(r# i*indu/se )rin(re )erdele "i r+nd de )r')ria ner#bdare. 2u)# ('a(e lunile cnd !l re&u+ase era ridic'l s# nu $ai )'a(# a"(e)(a c(e%a $inu(e ca s#/l %ad#. Se !n('arse ln-# &'c "i se ')ri cu s)a(ele la el )en(ru c# nu %'ia s# se a"e+e "i s#/"i "i&'ne+e r'c0ia. ='ia s# ara(e )er&ec( )en(ru el. Ceasul b#(u ')( "i ea/"i *inu r#su&larea a"(e)(nd s# aud# s'neria. EdIard era !n('(deauna )unc(ual. 2ar s'neria nu sun# "i du)# ' %re$e se duse la &ereas(r# "i (rase din n'u )erdeaua c#u(nd silue(a &a$iliar# )rin(re (rec#('ri s)unndu/"i c# )r'babil &usese re*inu(. Cerce(# din n'u $asa r#sucind s(icla de "a$)anie !n &ra)ier# "i re%i+uind !n $in(e $eniul> ca%iarul belu-a care/i )l#cea lui a(( de $ul( s(#(ea !n b'lul de cris(al cu -0ea*# )e bu&e(8 &ai$'sul s'$'n al lui Annie a"(e)(a !n buc#(#rie s# &ie adus de $ena1er# cnd a%ea s# ' c0e$e iar du)# aceea ur$a ca&eaua "iL Francie '&(#. ='ia ca ('(ul s# &ie )er&ec( )en(ru c# el era un b#rba( a(( de )er&ec(.

Se ui(# la ceas. O)( "i un s&er(. Se duse la &ereas(r# "i )ri%i a&ar# a)'i se !n('arse !n ca$er# nedu$eri(#. Nu era !n &irea lui EdIard s# !n(r+ie ar &i da( $#car un (ele&'n. T'(u"i se )u(ea !n($)la 'rice )'a(e c# nu a%ea de unde s# sune. S)unndu/"i s# nu se !n-ri1're+e c# $ncarea nu se s(rica "i c# nu era nici ' -rab# !nce)u s# se )li$be !nc'ace "i !nc'l' )rin ca$era c'n&'r(abil# a"(e)(nd. La 'ra n'u# e;)resia ei &erici(# de%enise s)ai$# "i )ri%ea !n-ri1'ra(# )e &ereas(r#. La +ece era -0e$ui(# )e &'('liu !n &a*a &'cului care se s(in-ea ru-ndu/se s# sune s'neria. S#ri din n'u !n )ici'are la uns)re+ece cnd au+i )a"i a&ar# dar u"a se desc0ise "i se !nc0ise "i recun'scu )asul u"'r al lui Annie care se s(recura discre( c#(re ca$era ei. Se -ndi s# (ele&'ne+e la 0'(el dar $ndria ' !$)iedic#. 2ac# ar &i &'s( cu$%a re*inu( a((a (i$) ar &i -#si( un $i1l'c s#/i (ri$i(# un $esa1. 2u)# aceea nu $ai nu$#r# 'rele "i $inu(ele. Nu $ai a%ea r's(. Cu ca)ul !n $ini se !n(reb# dis)era(#> 92e ceK: 4"i )use de $ii de 'ri aceea"i !n(rebare. Nu sunase el cu d'u# +ile !n ur$# ca s#/i s)un# c# se !ns'ar# cu ea 'rice ar &iK Cu lacri$ile seca(e !nce)u s# se )li$be din n'u )rin ca$er#. Trase )erdelele "i )ri%i !n n'a)(ea !n(uneca(# re&lec(nd. Iar cnd +'rii !"i cr'ir# dru$ )rin cea*a -ri se cu&und# e)ui+a(# !n &'('liu. 7(ia c# )en(ru a d'ua 'ar# !n %ia*# !l )ierduse )e b#rba(ul )e care/l iubea. Annie ' -#si ac'l' la 'ra "a)(e cnd %eni s# %ad# dac# se s(rnsese $asa. O %#+u -0e$ui(# !n &'('liu )ri%i $asa ele-an(# "i nea(ins# "i lu$n#rile arse. 3 N/a %eni( s)use ea )la(. Oc0ii lui Francie erau la &el de li)si*i de %ia*# ca "i cenu"a din %a(r#. 3 E %ina $ea Annie s)use ea 'b'si(#. N/ar &i (rebui( s#/l las s# %in# aici n/ar &i (rebui( nici'da(# s# $# -ndesc la c#s#('rie. 7(ia$ c# &ac ' -re"eal#. Nu )'*i s#/*i cl#de"(i &ericirea )e (e$elia un'r $inciuni. Ridic# din u$eri "i ad#u-#> Nu "(iu ce s/a !n($)la( dar "(iu c# n/' s#/l $ai %#d nici'da(#. Se ridic# "i se !ndre)(# 'b'si(# c#(re u"#. R'c0ia scu$)# de sear# ar#(a u"'r *i)#('are !n lu$ina s(r#luci('are a di$ine*ii "i Francie a%ea u$erii c#+u*i. Annie s)use> 3 Francie de ce nu/l suni ca s# a&li ce s/a !n($)la(K Si-ur (rebuie s# e;is(e ' e;)lica*ieL 3 N/' %'$ "(i nici'da(#. 2ar $ai (r+iu !n cursul di$ine*ii s'sir# d'u# bile(e din(re care unul cu an(e(ul 0'(elului Fair$'n(. Aces(a s)unea> Francesca. A$ a%u( la dis)'+i*ie ' n'a)(e lun-# !n care s# re&lec(e+ "i a$ a1uns la c'nclu+ia c# ai a%u( dre)(a(e "i c# e $ai bine s# nu ne $ai %ede$ nici'da(#. Te r'- s# $# ier*i. Era se$na( si$)lu> E. Cel#lal( bile( era )e 0r(ie cu an(e(ul ,arris'n ,erald "i/i s)unea scur( c# ,arry c'nsiderase c# a (rebui( s#/l in&'r$e+e )e )re(enden(ul ei des)re (recu(ul )e care/l a%ea "i c# a%ea s# &ac# ('( ce/i s(#(ea !n )u(eri ca s# !$)iedice ' ase$enea c#s#('rie. Era se$na( ,. ,arris'n. ,arry "i L'rd S(ra(('n s/au !n(lni( !n (renul Paci&ic Pull$an care $er-ea s)re NeI D'rE !n acea du)#/a$ia+#. Se salu(ar# din ca) "i ,arry +$bi dar S(ra(('n nu/i %'rbi "i ,arry nu/l $ai %#+u del'c ('( res(ul c#l#('riei. CAPITOLUL BH Cnd era la NeI D'rE ,arry s(#(ea !n('(deauna la 0'(elul As('r la in(ersec*ia ?r'adIay cu S(rada RR. 4i )l#cea l'cul "i lu;ul la &el de $ul( ca aerul aris('cra(ic "i al#(uri de S0erryOs Rec('rOs "i 2el$'nic'Os As('r R''& Garden era l'cul lui )re&era( )en(ru ' !n(lnire cu ' &e$eie. Gr#dina de )e ac')eri" a%ea 0a%u+uri "i &n(ni scn(eie('are cascade "i -r'(e cu %erdea*# c0i'"curi cu &l'ri "i c')aci n#)#di*i de ieder#. ,arry era sin-ur ac'l' bndu/"i c'niacul cnd ' %#+u )e r'"ca(#. 4ns'*i('rul ei era cu s)a(ele la el "i ea !l )ri%i iar 'c0ii li se !n(lnir#. Ea !"i

c'b'r! )ri%irea )e 1u$#(a(e +$bind a)'i ' ridic# iar "i/l )ri%i )e sub -ene. ,arry ridic# )a0arul ('as(nd $u(. C0e$# c0elnerul "i !l !n(reb# cine era. 3 E bar'ana Ma-da Mun(+i i se r#s)unse. ,arry !i (ri$ise un bile( )ri%ind/' ner#bd#('r !n (i$) ce/l ci(ea. Ea !i +$bi un +$be( discre( as(&el !nc( !ns'*i('rul ei s# nu 'bser%e dar lui ,arry i se )#ru )r'$i*#('r. A&l# unde l'cuia "i/i (ri$ise &l'ri "i un al( bile( cerndu/i s# ia cina cu el. Ea acce)(# "i cnd se !n(lnir# !n cele din ur$# ,arry se !ndr#-'s(i )e l'c. Ma-da era un-ur'aic#. Era scli)i('are cu bucle ar#$ii 'c0i %er+i ca s$araldele "i cu un (e$)era$en( i$)re%i+ibil. Era cu c*i%a ani $ai $are ca el dar a%ea -enul de (ru) care/i )l#cea nu$ai unduiri s)re de'sebire de s(ilul )iele/"i/'s care era la $'d#. A%ea sni de alabas(ru "'lduri care se 'ndulau cnd $er-ea )ici'are lun-i "i &ru$'ase "i un a)e(i( se;ual s#n#('s. Mai a%ea "i un a)ar(a$en( ele-an( l#sa( $'"(enire 5 sau cel )u*in a"a )re(indea 5 de &'s(ul s'* "i cu$)#ra bl#nuri "i ni$icuri scu$)e a"a cu$ al*i 'a$eni cu$)#rau )r'duse de b#c#nie. Adic# +ilnic. ,arry ui(# de Francie "i EdIard S(ra(('n. Era a(( de !ndr#-'s(i( de Ma-da !nc( )l#(i )re*ul )e care/l cerea &#r# s# su&le &inan*ndu/i incursiunile la Lucille Mainb'c0er Car(ier "i Ti&&any. Cu$)#r# ' cas# cu (rei+eci de ca$ere !n Su(('n Place a)'i ' ceru !n c#s#('rie "i !i d#du $n# liber# s/' dec're+e. Iar cnd ea acce)(# ui(# de +iar "i de a&acerile din San Francisc'. Se c#s#('ri cu Ma-da "i (i$) de d'i ani se 1uc# de/a a$an(ul )e ln-# 9s(#)na: sa la ('a(e e%eni$en(ele s'ciale "i la cluburile din Man0a((an. 2'i ani $ai (r+iu se (re+i de%re$e !n(r/' di$inea*# )lin de $ndrie $asculin# "i &#cu dra-'s(e cu ea. Ea r#$ase ca de )ia(r# )n# cnd (er$in# a)'i s)use rece> 3 M/a$ )lic(isi( ,arry. =reau s# di%'r*#$. El ' )ri%i !i %#+u indi&eren*a din 'c0i a)'i en'r$i(a(ea a ceea ce au+ise !l i+bi cu ('a(# )u(erea. Se ui(# !n 1's la )r')riul (ru) s(r#lucind de sud'area 'r-as$ului (riu$&al la ea care s(#(ea ca ' e&i-ie de $ar$ur# cu bu+ele u"'r r#s&rn(e a dis)re*. A)'i ' l'%i. Tare. Ma-da nu )lnse. 4"i )use ' $n# la -ura !nsn-era(# !"i &rec# 'c0iul u$&la( "i s)use &#r# in('na*ie> 3 As(a ' s# (e c's(e ,arry. 7i a"a se !n($)l#. 4i (rebuir# a)r'a)e d'i ani "i 1u$#(a(e din a%ere ca s#/i cu$)ere (#cerea "i s#/"i sal%e+e re)u(a*ia. Ea 'b*inu di%'r*ul "i du)# r#+b'i se duse s# (r#iasc# la M'n(e Carl' )e banii lui cu un &als c'n(e rus unul din(r/un lun- "ir de a$an*i !n (i$) ce a%erea lui se !$)u*ina. Cei (rei ani cu Ma-da ca a$an(# "i s'*ie &useser# c's(isi('ri. Nu$ai casa din Su(('n Place c's(ase a)r'a)e +ece $ili'ane )en(ru c# ea d'rise dec'ra('ri la $'d# an(ic0i(#*i &ran*u+e"(i "i )ic(uri de $ae"(ri i(alieni. 7i c0iar "i a"a ar#(a ca ' cas# de (r&# un-ur'aic# scu$)#. Ceea ce "i era !"i s)use el cu de+-us(. Cnd !n cele din ur$# se !n('arse la San Francisc' ar#(nd cu +ece ani $ai b#(rn dec( cei d'u#+eci "i ')( de ani )e care/i a%ea cu &a*a bu0#i(# a unui b#u('r !nr#i( "i cu e;)resia 'b'si(# a unui '$ care %#+use de ('a(e !l a"(e)(a ' al(# sur)ri+#. 4n (i$) ce "'&erul c'nducea au('$'bilul )e s(rada Cali&'rnia ,arry se !n('arse s# se ui(e la casa n'u# care 'cu)a (erenul de $ul( (i$) )#r#si( a&la( la ' s(rad# dis(an*# de casa lui. 3 As(a a r#s#ri( )es(e n'a)(e c'$en(# el. A cui es(e "(ii cu$%aK 7'&erul se ab*inu s#/i s)un# c# li)sea de a)r'a)e cinci ani. 4n sc0i$b cl#(in# din ca) "i r#s)unse> 3 Nu a$ au+i( a cui cas# es(e d'$nule.

Min*ea 5 )ur "i si$)lu nu %'ia s# &ie el cel care s#/i s)un# d'$nului ,arris'n c# celebra sa s'r# !"i c'ns(ruise casa c0iar )es(e dru$ de el "i (r#ia !n ea cu &iul ei 5 un c')il bl'nd "i &ru$'s 5 cu un b#ie*el c0ine+ ca$ de aceea"i %rs(# "i cu $ili'narul c0ine+ nu$i( Mandarinul. Nu c# i/ ar &i %i+i(a( cine%a ac'l' )en(ru c# )#reau s# (r#iasc# !n(r/' su)erb# i+'lare "i ('*i ser%i('rii erau c0ine+i as(&el c# nu e;is(au br&e. 2ar &e$eia era &'ar(e ele-an(# "i !n('(deauna +$bea &ru$'s cnd (receai )e ln-# ea. Rn1i desc0i+ndu/i u"a lui ,arry "i %ale(ul c'b'r! sc#rile ca s#/l !n($)ine. T'( 'ra"ul %'rbea des)re cas# des)re Mandarin "i des)re c'ncubina lui "i "'&erul !"i s)use> 92'$nuO ,arry ' s# &ie &uri's ca dracuO cnd ' a&la.: Ca$era de +i a lui Francie era la )ar(er &eres(rele ei $ari d#deau s)re s(rada Cali&'rnia. Era ' ca$er# su&icien( de $ic# )en(ru a &i c'n&'r(abil# dar des(ul de $are )en(ru a a%ea l'c !n ea ('( ce/i (rebuia> c#r*ile bir'ul scaunele "i s'&alele (a)isa(e cu br'car( c0i0li$bariu8 !ns# ('( $ai a%ea acel aer %a- "i sin-ura(ic al lucruril'r n'i. Casa era %'i( li)si(# de 's(en(a*ie. Era c'ns(rui(# din )ia(r# de cul'area un(ului !n s(il Ge'r-ian en-le+esc cu ' &a*ad# banal# "i ' u"# de le$n ne-ru iar sin-urele l'curi unde se &'l'sise ce%a $ar$ur# erau (re)(ele de la in(rare "i $asa din buc#(#ria alb#. P'delele erau din le$n de ul$ lus(rui(e )n# c#)#(aser# ' s(r#lucire r'"ia(ic# iar sin-urele la$briuri se a&lau !n bibli'(ec# unde se )'(ri%eau. O scar# su)erb# sus)enda(# )#rea s# se !nal*e &#r# nici un s)ri1in )n# la -aleria se$icircular# de la e(a1ul !n(i iar &eres(rele !nal(e u$)leau casa de lu$in#. Ar0i(ec(ul en-le+ !l s)usese lui Francie c# se ins)irase du)# ' cas# din May&air din L'ndra "i si$)li(a(ea ei ele-an(# era cu ('(ul di&eri(# de -rand'area !$)')'*'na(# a c#$inului c')il#riei ei "i de re)lica $'ns(ru'as# )e care ,arry ' c'ns(ruise la ' arunc#(ur# de b#*. Cnd EdIard S(ra(('n ' )#r#sise Francie nu )lnsese "i nici nu se cu&undase !n au('c'$)#(i$ire. Acce)(ase c# EdIard a%ea dre)(ul s# se r#+-ndeasc# !n )ri%in*a c#s#('riei cu ea. 2ac# ar &i a%u( 'ca+ia i/ar &i s)us c0iar ea ade%#rul dar ,arry i/' luase !nain(e. ,arry !i 0'(#rse s'ar(a "i (ris(e*ea ei se (rans&'r$ase !n &urie "i ' 0'(#rre '*eli(#. 4"i c'ns(ruise !n &ine casa "i )e $#sur# ce aceas(a se !n#l*ase !ncrederea ei crescuse. L. T. Francis C'$)any de%enise C'r)'ra*ia Lai Tsin &l'(a l'r crescuse la "a)(es)re+ece na%e "i (rans)'r(a $#r&uri )en(ru ne-us('ri "i )r'duc#('ri )n# la Li%er)''l "i L's An-eles ?'$bay "i Sin-a)'re Is(anbul "i ,a$bur- iar nu$ele l'r se -#sea !n -ra&icele de (rans)'r( )ublica(e de 'rice +iar din lu$e. Lai Tsin a%ea (alen(ul $is(eri's de a se a&la !n l'cul )'(ri%i( la $'$en(ul )'(ri%i( "i de"i nu a%ea nici un )rie(en )rin(re 'a$enii de a&aceri din San Francisc' sau )rin(re Tai/Pan/ii din ,'n- .'n- nu $ai era (ra(a( cu dis)re*ul ar#(a( unui c''lie. Nu )ur(a nici'da(# 0aine eur')ene dar !n r'ba lui albas(r# "i lun-# a%ea ' de$ni(a(e discre(# care/i 'bli-a la res)ec( )e cei cu care &#cea a&aceri8 'ricine ar &i a%u( di&icul(#*i dac# i s/ar &i ceru( s#/"i a$in(easc# de ' sin-ur# a&acere )r'as(# )e care ar &i !nc0eia(/' cu el sau de ' sin-ur# nedre)(a(e &#cu(# de el. 2e la &ereas(r# Francie %#+u au('$'bilul de cul'area %inului de ?ur-undia (recnd )e ln-# cas# "i +#ri &a*a curi'as# a &ra(elui ei dar nu +$bi sa(is&#cu(#. Trecuser# cinci ani din n'a)(ea &a(idic# !n care ,arry !i dis(rusese %ia*a dar s)re sur)ri+a ei nu si$*ea )en(ru el dec( indi&eren*#. Ur$#ri cu$ "'&erul !i desc0ise )'r(iera cu$ %ale(ul c'b'r! (re)(ele !n &u-# "i cu$ un al( ser%i('r se re)e+i s#/i ia ba-a1ele. ,arry nu &#cuse !n %ia*a lui un )as &#r# ca ' du+in# de ser%i('ri s#/i s(ea la !nde$n# "i Francie se !n(reb# dis)re*ui('are dac# $ai "(ia cu$ s#/"i )un# )as(# )e )eriu*a de din*i sau cu$ s# se b#rbiereasc#. Iar ,arry cu 'c0ii lui !ncerc#na*i "i cu -r#si$ea )e care ' )usese )e el )#rea cu +ece ani $ai b#(rn. Francie ridic# din u$eri "i )lec# de la &ereas(r# !n(rebndu/se ce a%ea s# s)un# el cnd a%ea s# a&le c# ea era n'ua lui %ecin# dar de &a)( nu/i )rea )#sa. ,arry nu/i $ai )u(ea &ace ni$ic acu$. P'a(e c# a%erea ei nu era !nc# la &el de $are ca a lui dar dac# erau ade%#ra(e +%'nurile

des)re dec#derea lui &inanciar# a(unci a lui era !n c'b'rre )e cnd a ei era !n urcare. 4n )a-inile +iarel'r de scandal &useser# ar(ic'le des)re cu$ (rebuise s#/"i %nd# ac*iunile de la c#ile &era(e ca s# )l#(easc# di%'r*ul de a d'ua s'*ie "i ('a(# lu$ea "(ia c# +iarul lui )ierdea bani $ai re)ede dec( era (i)#ri(. Iar de cnd !i c'ncediase de la c'nducere )e &'"(ii c'le-i ai (a(#lui s#u se au+eau +%'nuri des)re )r'ble$e "i $ai $ari !n !n(re)rinderile ,arris'n. 2in 0'l se au+i un s(ri-#( "i Francie "i/l sc'ase din $in(e )e ,arry "i n'r'cul lui a)us !n (i$) ce Ollie se re)e+i )e u"# cu e;uberan*a lui 'bi"nui(# la !n('arcerea de la "c'al#. 3 Ma$i )'( s# $# duc cu P0ili) la de)'+i(eK ' !n(reb# ner#bd#('r. Francie '&(#. 3 7i (e$eleK 3 O& $a$i le &ac $ai (r+iu. 4i +$bi &er$ec#('r "i ca !n('(deauna Francie !"i a$in(i de (a(#l lui. Pr'$i( ad#u-# el !$br#*i"nd/'. Acu$ c# !$)linise (reis)re+ece ani !$br#*i"#rile de%eniser# ' rari(a(e "i ea !n(reb# ridicnd din s)rncene> 3 C#rui &a)( !i da('re+ 'n'area d'$ni"'rule Olli%erK El d#du din u$eri> 3 O nu "(iu )#reai ca$ (ris(# cred. Ne %ede$ $ai (r+iu $a$i. P0ili) C0en a"(e)(a !n 0'l. 3 4l aduc !na)'i la "ase S'r# $ai $are s)use el cu ' )lec#ciune )'li(ic'as#. Se duse la u"# ca s#/i ur$#reasc# !nde)#r(ndu/se. Ollie era !nal( )en(ru %rs(a lui su)lu ca un $n+ (n#r cu )#rul bl'nd "i des care/i &lu(ura de+'rd'na( )e &run(e. A%ea 'c0ii cenu"ii ca ai lui J's0 "i a%ea +$be(ul (a(#lui s#u 5 acela"i +$be( cu care ('c$ai ' &er$ecase ca s#/l lase s#/"i a$ne (e$ele 5 "i aceea"i in'cen(# )'&(# de %ia*# a lui J's0. Ollie a)r'a)e c# aler-a )e s(rad# )lin de ner#bdare "i -rab# !n (i$) ce )asul lui P0ili) C0en era c'n(r'la( "i 0'(#r(. P0ili) la cei ')(s)re+ece ani ai s#i era un c0ine+ a$erican 'bi"nui( cu s(ilul de %ia*# 'cciden(al. 4"i )ur(a )#rul scur( "i se !$br#ca 'cciden(al c0iar "i la &es(i%alurile c0ine+e"(i. Iar Mandarinul "(ia c# a"a "i (rebuie s# &ie. Lai Tsin d'rise ca el s#/"i )#s(re+e $'"(enirea c0ine+easc# "i cea $ai $are )ar(e a %ie*ii P0ili) (r#ise !n(r/' &a$ilie c0ine+# "i se dusese la "c'li c0ine+e"(i dar !n &iecare du)#/a$ia+# un )r'&es'r !l !n%#*ase is('ria A$ericii "i Eur')ei "i/l in(r'duse !n cul(ura 'cciden(al#. P#r#sise "c'ala la "ais)re+ece ani "i !nce)use s# lucre+e al#(uri de Lai Tsin )e care cu res)ec( !l nu$ea 9Cins(i(ul Ta(#: )en(ru a !n%#*a ('a(e as)ec(ele a&aceril'r l'r. 2ese'ri !l !ns'*ea !n c#l#('riile !n Orien( "i Mandarinul !l (ra(a ca )e )r')riul s#u &iu iar !n(re ei e;is(a ' le-#(ur# )u(ernic# de dra-'s(e "i !ncredere. Ollie ridic# )ri%irea la &a*a seri'as# a lui P0ili) !n (i$) ce c'b'rau dealul ca s# ia un (ra$%ai c#(re MarEe( S(ree(. P0ili) C0en era id'lul lui. Era un b#ia( scund "i seri's cu )ielea )alid# "i )#rul ne-ru "i des. Oc0ii lui c'da*i a%eau ' cul'are ne'bi"nui(# ca&enie "i ' e;)resie eni-$a(ic#. 4l nu$ea )e Ollie 9Fra(e $ai $ic: era (#cu( "i $is(eri's "i Ollie nu "(ia nici'da(# la ce se -ndea dar b#nuia c# (rebuie s# &ie ce%a i$)'r(an( )en(ru c# P0ili) nu/"i b#(ea nici'da(# ca)ul cu sc'ruri la baseball sau cu c'lec*ii de )ac0e(e de *i-#ri sau cu caii de la &er$#. P0ili) )#rea s# se -ndeasc# !n('(deauna la lucruri $ai !nal(e $ai in(eresan(e cu$ ar &i %al'area $'nedei din ,'n- .'n- &a*# de d'larul a$erican sau ('na1ul ul(i$ei na%e ad#u-a(e &l'(ei Lai Tsin. Iar aces(a era unul din $'(i%ele )en(ru care Ollie %'ia s#/l !ns'*easc# )e P0ili) la bir'uri )en(ru c# d'rea s# !n%e*e ('(ul des)re a&aceri. ='ia s# c#l#('reasc# s)re ,'n- .'n- cu Mandarinul "i cu P0ili) %'ia s# %ad# cu$ se !ncarc# car-'urile l'r ca s# )lece )e Marea C0inei "i s# %i+i(e+e ('a(e $inuna(ele )'r(uri ale lu$ii. Cel#lal( $'(i% era c# P0ili) era sin-urul lui )rie(en. ?anii a%eau )u(ere a"a c# Ollie $er-ea la cea $ai bun# "c'al# )en(ru b#ie*i din San Francisc' dar nu si$*ea c# l'cul lui e ac'l'.

O ceilal*i b#ie*i erau !n re-ul# 1uca &'(bal cu ei "i %'rbea cu ei dar nu era nici'da(# in%i(a( la ei acas#. Si-ur !l durea )u*in dar "(ia c# &a$ilia lui era de'sebi(# "i de"i era $ndru de ea une'ri !i era ca$ -reu. 7i era !n('(deauna sin-ur !ncerca s# se c'ns'le+e &il's'&ic s)unndu/"i c# anul ur$#('r $a$a lui !l (ri$i(ea la c'le-iu !n Es( dar su&erea 'ricu$. Iar cnd !n cele din ur$# P0ili) C0en %enise s# l'cuiasc# cu ei )en(ru )ri$a 'ar# !n %ia*# c#)#(ase un )rie(en. Pe *#r$ul 'ceanului se ridicase cea*a cnd a1unser# ei la d'curi "i Ollie ' $ir'si %esel ca un $arinar care adul$ec# %n(ul. 3 7(ii ce%a P0ili) !i s)use el desc0i+nd u"a %ec0e de le$n !n(r/' +i ' s# c'$and )r')ria $ea na%#. O s# &ie na%a a$iral a &l'(ei n'as(re "i ' s/' nu$i$ Mandarinul. P0ili) d#du din ca). 3 2ac# as(a d're"(i Fra(e $ai $ic ' s/' &aci. Eu unul ' s# r#$n la ,'n- .'n- "i ' s# u$)lu %asele n'as(re cu $ar&#. 3 Cnd era$ c')il c'n(inu# Ollie %'ia$ s# $# &ac )ira( dar Mandarinul $i/a s)us c# nu e ' )r'&esie res)ec(abil#. F$bi "i ad#u-#> Pr'babil c# nu e dar (rebuie s# &ie a$u+an(. 2in c'liba $icu*# de le$n )e care Lai Tsin ' cu$)#rase cu ani !n ur$# de)'+i(ul de%enise un i$ens c'$)le; de bir'uri "i $a-a+ii dar era ('( un -ru) de cl#diri li)si(e de )re(en*ii c'ns(rui(e din le$n cu ac')eri"uri de (abl# a"e+a(e )e *#r$ul 'ceanului "i ni$eni n/ar &i b#nui( c# ac'l' se a&l# sediul unei c'$)anii de $ul(e $ili'ane de d'lari care se lu)(# cu succes )en(ru c#ile c'$erciale ale lu$ii. Ca de 'bicei Lai Tsin se a&la !n bir'u. Pur(a 0aina de $#(ase albas(ru/!nc0is lun-# ca !n('(deauna iar ca$era $'bila(# si$)lu era un $'del de cur#*enie. Pe $asa si$)l# de le$n se a&lau abacul %ec0i ' (u"ier# c0ine+easc# "i )ensule ca "i ' c#li$ar# "i ('curi 'cciden(ale. 4n &a*# *inea un (eanc 'rd'na( de 0r(ii "i un i$ens d'sar r'"u. Cnd b#ie*ii ci'c#nir# ridic# )ri%irea "i !i in%i(# s# in(re. P0ili) se !nclin# "i Ollie !l i$i(#. Nu/"i )u(ea a$in(i ca Mandarinul s#/l &i !$br#*i"a( %re'da(# nici c0iar cnd era $ic. Lucrurile se )e(receau !n('(deauna !n s(il c0ine+esc cu ri(ualuri &'r$ale "i )lec#ciuni dar 'c0ii Mandarinului se lu$inau cnd !l %edea "i "(ia c# se bucur#. 3 ?ine ai %eni( Ollie !i s)use el !n c0ine+#. S)er c# )l#cerea )e care ' a$ %#+ndu/(e nu !nsea$n# c#/*i ne-li1e+i (e$ele. Ollie +$bi. Scu(urndu/"i )#rul din 'c0i r#s)unse !n aceea"i li$b#> 3 Nu d'$nule i/a$ )r'$is $a$ei s# le &ac $ai (r+iu. Mandarinul !ncu%iin*# din ca). 3 A(unci dac# ('( e"(i aici ' s#/*i dau ' sarcin#. 4i !n(inse abacul ar#(ndu/i cu$ s# %eri&ice "irurile de ci&re de )e ul(i$a )a-in# a d'sarului. Ollie +$bi %esel. C'l'anele erau !n c0ine+# "i "(ia c# Mandarinul %'ia s# %eri&ice c( de bine s(#)ne"(e li$ba scris#. 4n%#*ase c0ine+a de la cinci ani "i se descurca !n $andarin# "i !n can('ne+# a)r'a)e la &el de bine ca !n en-le+# dar $ai a%ea )r'ble$e cu carac(erele scrise. Lu# d'sarul "i/l ur$# )e P0ili) !n $icul s#u bir'u de al#(uri ca s#/"i !ncea)# (reaba. O 1u$#(a(e de 'r# $ai (r+iu sirena unei na%e r#sun# unde%a !n -'l&ul cu&unda( !n cea*# "i el )ri%i )e &ereas(r# ui$i( s# %ad# &a*a cui%a care se ui(a !n#un(ru. L#snd crei'nul din $n# se ridic# "i ie"i s# cerce(e+e dar nu era ni$eni. 3 Ce es(eK !n(reb# P0ili) ur$#rindu/i )ri%irea. 3 A ni$ic r#s)unse Ollie nesi-ur a"e+ndu/se la l'c. Mi s/a )#ru( c# %#d )e cine%a la &ereas(r# dar cred c# $/a$ !n"ela(. P0ili) se !n('arse la (reab# &#r# nici un c'$en(ariu iar Ollie !"i (er$in# s'c'(elile "i/i duse Mandarinului d'sarul !na)'i. Aces(a )ri%i cu 'c0i de e;)er( c'l'anele de ci&re a)'i !i ar#(# ' $ic# -re"eal#.

3 C0ine+a (a &ace )r'-rese Ollie !i s)use +$bind. 2ar $a$a (a (e a"(ea)(# "i (rebuie s# (e *ii de cu%n(. Ollie ie"i din bir'u )rin $a-a+ia !nal(# )lin# de ra&(uri s(r#b#(u c'rid'arele !n-us(e adul$ecnd ar'$ele ca&elei )r'as)e(e )use !n saci de iu(# "i ceaiul al c#rui $ir's (recea )n# "i )rin l#+ile de le$n !n care era *inu(. Mir'si )i)erul "i sc'r*i"'ara -0i$berul "i cui"'arele %isnd la *#rile !nde)#r(a(e de unde %eneau "i s)re care !n(r/' +i a%ea s# c'nduc# %asul a$iral al &l'(ei Lai Tsin. Ma-a+ia era l'cul lui )re&era( )en(ru c# )u(ea !nc0ide 'c0ii "i a)r'a)e credea c# na%i-0ea+# )e Oceanul Indian sau )e Marea Anda$an !ndre)(ndu/se c#(re ' insul# e;'(ic# unde !n&l'reau l'(usul "i (a$arinul "i unde/l a"(e)(a a%en(ura. A&ar# era rece "i u$ed iar cea*a rece "i li)ici'as# !i alun-# %isele des)re insulele !ns'ri(e ale Sudului. Gr#bi )asul ca s# se !nc#l+easc#. Cun'"(ea dru$ul c#(re s(a*ia de (ra$%ai ca )e )r')riile bu+unare iar cea*a nu/l su)#ra de"i &#cea ca )a"ii s#/i sune ciuda( "i !n&unda( "i brusc i se )#ru c# aude +-'$'( de )a"i !n ur$a sa. A$in(indu/"i de c0i)ul de la &ereas(r# )ri%i (e$#('r )es(e u$#r dar s(rada era )us(ie "i nu se %edea dec( cea*a cenu"ie. S)eria( ' ru)se la &u-# '&(nd u"ura( cnd (ra$%aiul lu$ina( )u(ernic se a)r')ie de el8 se urc# )'rnind s)re cas#. CAPITOLUL BA Fe*ele din 1urul $esei de c'nsiliu de la ,arris'n En(er)rises Inc'r)'ra(ed erau ('a(e seri'ase cnd ,arry !"i 'cu)# l'cul. 4i )ri%i cu dis)re* )e ei "i ra)'ar(ele l'r c'n(abile "i &inanciare b#(nd cu de-e(ele ('ba !n $asa de $a0'n "i cerndu/i secre(arei s#/i aduc# i$edia( ' ca&ea. 3 Ei bine d'$nil'r s)use el ac'rdndu/le bene&iciul (e$)'rar al a(en*iei sale. ,ai s# (er$in#$ cu as(a. 3 Sun( $ul(e de discu(a( d'$nule ,arris'n s)use re)r'ba('r c'n(abilul "e&. Trebuie s# )r'&i(#$ de 'ca+ie a(( c( %# a%e$ !n San Francisc' "i s# (rece$ !n re%is(# a&acerile &iec#reia din(re c'$)anii "i s# 0'(#r$ ce e de &#cu(. 2u)# cu$ "(i*i d'$nule unele din(re ele inclusi% ,erald sun( !n s(are )r'as(#. 3 C( de )r'as(#K !n(reb# ,arry l#sndu/se )e s)a(e !n scaunul s#u de )iele "i s'rbind din ca&ea. 3 ,erald )ierde bani !n $'d c'ns(an( !nc# de la !nce)u( d'$nule ,arris'n. Pierderile lui sun( la 'ra ac(ual# de 'rdinul a (rei+eci de $ili'ane de d'lari. ,arry !l )ri%i ului(. 3 Trei+eci de $ili'aneK Cu$ se )'a(e a"a ce%aK 3 A*i li)si( cinci ani d'$nule. 7i a*i l#sa( 'rdinul s# c'n(inue cu !n(re-ul )ers'nal "i cu (ira1 $a;i$ indi&eren( ce s/ar !n($)la. 2e ase$enea !i a$in(i el la ins(ruc*iunile du$nea%'as(r# ('a(e ac*iunile )e care le a%ea*i la Uni'n Paci&ic Railr'ad au &'s( %ndu(e "i banii au &'s( da*i bar'nesei !n c'n(ul c'$)ensa*iei )en(ru di%'r*. ,arry '&(#. 3 A&urisi(# de (r&# nes#(ul# de bani s)use scur(. Turnndu/"i ca&ea ascul(# cu 1u$#(a(e de urec0e )'%es(ea de+as(rel'r care se ab#(user# asu)ra !n(re)rinderil'r ,arris'n> n'ile (erenuri )e(r'liere !n care (urnase ('ne de bani r#$#seser# cu !nc#)#*nare seci8 )r'duc*ia '*el#riil'r &usese deci$a(# de -re%e8 )lan(a*iile de +a0#r din ,aIaii &useser# incendia(e de $unci('rii s#(ui s# $ai lucre+e )en(ru salariile de $i+erie "i &uri'"i c# cererile l'r &useser# i-n'ra(e. Lis(a c'n(inu# )n# cnd el ridic# $na "i ceru s# a&le de ce nu se &#cuse ni$ic )en(ru a se )une ca)#( &'ra1el'r )e(r'liere -re%el'r "i cel'rlal(e nen'r'ciri. 3 =/a$ *inu( la curen( cu ('a(e aces(e )r'ble$e d'$nule b'$b#ni c'n(abilul "e& dar a*i li)si( a(( de $ul( "i du)# ce au )leca( d'$nul FranE "i d'$nul Wallis ei bine d'$nule n/a

$ai e;is(a( ' c'nducere cu$ (rebuie. =# r'- s# $# ier(a*i c# s)un as(a d'$nule ,arris'n ' c'$)anie cu a((ea in(erese di%erse are ne%'ie de ' $n# &er$# la cr$#. Al(&elL Ridic# su-es(i% din u$eri !n(in+ndu/i (eancul de ra)'ar(e cu lun-ile l'r c'l'ane !n cerneal# r'"ie. ,arry (#cea. 4n('arse ca)ul de la 0r(iile care de$'ns(rau )ierderile c'$)aniil'r sale "i s)use> 3 2ar bancaK 3 M# bucur s# %# )'( s)une c# banca $er-e bine d'$nule r#s)unse c'n(abilul cu un +$be(. Publicul "i/a )#s(ra( !ncrederea !n s(abili(a(ea b#ncii ,arris'n Mercan(ile. ,arry d#du din ca) u"ura(. 3 ?ine s)use !ncruci"ndu/"i bra*ele deci care e s(area ac(ual#K 3 Una )es(e al(a s)use c'n(abilul )ri%indu/l )es(e 'c0elarii cu ra$# de aur ,arris'n En(er)rises au )ierdu( ' su(# ')(+eci de $ili'ane !n )a(ru ani. As(a ne las# cu ' %al'are ne(# de ' su(# d'u#+eci de $ili'ane. 3 P#i &ir/ar s# &ie as(a nu e c0iar a"a de r#u nuK Credea$ c# %rei s#/$i s)ui c# ne scu&und#$@ ,arry '&(# de u"urare !n (i$) ce se ridica s# )lece. 3 2u)# cu$ %/a$ s)us d'$nule ,arris'n +ise c'n(abilul a-i(a( $ai $ul(e din(re c'$)anii au neca+uri seri'ase. 2e"i (abl'ul -eneral !nc# $ai ara(# un 'arecare )r'&i( %al'area ne(# a c'$)aniil'r du$nea%'as(r# e $ai )u*in de 1u$#(a(e din c( era la $'ar(ea (a(#lui du$nea%'as(r#. 3 F#u a"a eK ,arry se ')ri nesi-ur la u"# a)'i se !n('arse la $as#. 2ar a%erea $ea )ers'nal#K 3 Gl'bal in%es(i*iile s/au d'%edi( !n*ele)(e. 2e"i e%iden( cu c#s#('riile ia0(ul casele "i $a"inile "i cu c0el(uielile !n -eneral $ari ei bine $# (e$ c# "i aceas(a a sc#+u( c'nsiderabil. Plec# &run(ea sub )ri%irea lui ,arry. 3 C( de $ul(K ='cea lui as)r# !l &#cu )e '$ s# (resar# "i/i r#s)unse re)ede> 3 7ai+eci de $ili'ane d'$nule. Mai )u*in de 1u$#(a(e din c( era. Sur)rins ,arry !l )ri%i &i; !n(rebndu/se dac# era ade%#ra(. Pu(use s# c0el(uiasc# a(( de $ul( !n d'ar c*i%a aniK P#i da dac# se -ndea bine du)# cu$ s)usese '$ul cu casele ia0(ul c#s#('riile "i di%'r*urile )r'babil c# da. 4n &ine !n-ri1'ra( se -ndi la c'$)aniile sale a&la(e !n su&erin*# "i 0'(#r! c# ar &i $ai bine s# )reia din n'u c'n(r'lul. 3 ?ine d'$nil'r s)use el a"e+ndu/se din n'u )e scaunul r'(a(i% "i &run+#rind ra)'ar(ele &inanciare care s(#(eau !n &a*a lui )e $as#. Ui(e ce &ace$. 4n(i !nc0ide$ ,erald 5 c0iar de $ine. 3 A" )u(ea su-era s# &ie de %ineri d'$nuleK !n(reb# c'n(abilul. ?anii sun( de1a a%ansa*i )en(ru s#)(#$na as(a "i n/ar &i bine )en(ru i$a-inea &inanciar# dac# a$ !nc0ide )e l'c. F%'nurile "(i*i du$nea%'as(r# ad#u-# %a- dar ,arry !i !n*elesese $esa1ul. 3 ?ine a(unci %ineri. Lu# ur$#('rul ra)'r(. =inde$ )lan(a*ia de +a0#r 0'(#r! brusc. A&urisi*ii #"(ia de $unci('ri c0ine+i &ac $ai $ul(e neca+uri dec( bani. 3 Nu e un $'$en( bun ca s# %inde$ d'$nule 'biec(# c'n(abilul. 2ac# a1un-e$ la ' !n*ele-ere cu $unci('riiL 3 =inde re)e(# ,arry cu r#ceal#. Lu# !n $n# ra)'r( du)# ra)'r( 0'(#rnd ce s# se %nd# a)'i le s)use c# ('*i banii %'r &i &'l'si*i )en(ru a se in(ra )e )ia*a de $#r&uri c# !n %ii('r se %'r 'cu)a de $e(ale ca&ea caca' "i cauciuc.

3 Pr'duc*ia nu are nici un %ii('r le s)use -r#bi(. In(en*i'ne+ s# !n&iin*e+ un bir'u )e Wall S(ree( "i s# $u( ac'l' ba+a n'as(r# de ')era*ii. Mul*i$ea de &e*e ului(e din 1urul $esei )ri%i lun- du)# el cnd )lec# dar ,arry de*inea n'u#+eci "i cinci la su(# din ,arris'n En(er)rises "i nu era ni$ic de &#cu(. Cu%n(ul lui era le-e. 4n %inerea cnd se (i)#ri ul(i$a edi*ie din ,arris'n ,erald lui ,arry i se li%r# )ers'nal un e;e$)lar acas#. 2esc0ise +iarul !n (i$) ce/"i lua $icul de1un de%'rnd 'u#le cu "unc# "i crna*ii cu a)e(i(ul lui 'bi"nui( )n# cnd %#+u ar(ic'lul de &'nd de )e )ri$a )a-in#. P#li "i )'&(a de $ncare !i dis)#ru cnd !l ci(i. C'r)'ra*ia Lai Tsin cu$)#r# !n (riu$& cel $ai n'u "i $ai ra)id car-'u din lu$e s)unea (i(lul deasu)ra unei &'('-ra&ii cu Francesca "i &iul ei la b'rdul %asului. C'n(inua descriind succesele c'$)aniei "i se !nc0eia as(&el> Pr')rie(arii C'r)'ra*iei Lai Tsin sun( c0ine+ul .e Lai Tsin cun'scu( )es(e ('( ca Mandarinul "i $iss Francesca ,arris'n s'ra )r')rie(arului lui ,arris'n ,erald ,arry ,arris'n "i &iic# a r#)'sa(ului ,ar$'n ,arris'n. Se s)une c# $iss ,arris'n "i Mandarinul (r#iesc !$)reun# !n $inuna(a l'r re"edin*# din %r&ul lui N'b ,ill la nici ' s(rad# dis(an*# de &ra(ele ei de"i se "(ie c# ea "i &ra(ele s#u nu/"i %'rbesc de $ul*i ani. 2'$nul ,arris'n n/a c'$en(a( asu)ra succesel'r !n a&aceri ale sur'rii sale dar +%'nurile des)re )r')riul lui declin &inanciar s/au r#s)ndi( !n lu$ea a&aceril'r "i sun( d'%edi(e de !nc0iderea aces(ui +iar. ,arry arunc# +iarul !n1urnd. Se re)e+i la (ele&'n "i &'r$# nu$#rul de la redac*ie. 3 C'ncedia+#/l )e nen'r'ci(ul #la 'ricine ar &i url# !n rece)('r. La cel#lal( ca)#( al &irului cine%a c0ic'(i "i %'cea r#s)unse> 3 A*i ui(a( d'$nule ,arris'n ne/a*i c'ncedia( de1a )e ('*i. ,arry (rn(i (ele&'nul bles(e$nd &uri's. Era )ic#(ura care u$)lea )a0arul. O s# -#seasc# ' cale s/' )rind# )e Francesca 5 "i )e a&urisi(ul ei de iubi( c0ine+. O s#/i (ri$i(# )e a$nd'i !n iad. Sa$$y ci(i ar(ic'lul re+e$a( de (e1-0eaua unui bar +-'$'('s din ?arbary C'as(. Pur(a ' 1ac0e(# +dren*ui(# de ln# "i ' c#$a"# u+a(# )e care le )ri$ise de )'$an# la Li%er)''l !n An-lia cu un an !n ur$# !n(r/una din nu$er'asele sale ')riri din c#l#('ria lun-# "i e;(enuan(# c#(re San Francisc'. Nu/"i )u(use )er$i(e !nc# "ase )enny ca s# cu$)ere un )al('n %ec0i "i u+a( "i !n iarna aceea !n (i$) ce a"(e)(a ' na%# care s#/l ia ca '$ de c'r%'ad# 5 sau ca 'rice al(ce%a care s#/l duc# un )as $ai a)r'a)e de Cali&'rnia "i de Francie 5 cre+use c# ' s# $'ar# de &ri-. 2ar re&u+ase s# cede+e. Nu )u(ea. Nu !nc#. 4n iarna aceea lun-# !n An-lia se -ndise de $ul(e 'ri s# se !n('arc# !n D'rEs0ire s/' %ad# )e $a$a lui dar nu $ai "(ia nici $#car dac# $ai (r#ia "i 'ricu$ nu era si-ur dac# )'li*ia nu l/ar &i ares(a( !n(r/' cli)i(#. 2ar )rinci)alul $'(i% )en(ru care nu se !n('rsese era c# nu %'ia ca $a$a lui s# %ad# ce de%enise> un ni$ic cel $ai 1'snic din(re 1'snici. Nici $#car b#rba(. 4"i nu$#r# $'nedele din bu+unar ceru !nc# un )a0ar de b#u(ur# "i !nce)u s# se -ndeasc# la ur$#('area $i"care. Nu/i &usese -reu s# a&le ('(ul des)re Francie ,arris'n8 era cea $ai celebr# &e$eie din San Francisc' (r#ia )e &a*# cu c0ine+ul ei )e N'b ,ill. Se s)unea c# are un &iu 5 Sa$$y !l %#+use cu 'c0ii lui de"i d'ar de la de)#r(are 5 "i a"a !"i &#cuse )lanul. O ur$#rise )e Francie s#)(#$ni !n "ir !i cun'"(ea ('a(e $i"c#rile "i "(ia c# 1'ia ie"ea c(e%a 're !n cursul du)#/ a$ie+ii. A(unci a%ea s# l'%easc#. ?ar$anul !l )ri%i a(en( cnd !i !n(inse b#u(ura8 c0iar "i !n +'na aceea dur# '$ul ar#(a s#lba(ic cu )ielea lui -#lbe1i(# "i cu 'c0ii &l#$n+i. S)inarea !i era !nd'i(# "i ar#(a ca "i cu$ (e/ar &i '$'r( )en(ru d'u# cen(i$e. In(rnd discre( !n ca$era din s)a(ele barului (ele&'n# la sec*ia l'cal# de )'li*ie "i le s)use a-en*il'r c# !n barul lui se a&la un (i) cu !n&#*i"are dubi'as#. Cnd se !n('arse !n(lni 'c0ii lui Sa$$y. 4"i &eri iu(e )ri%irea &luiernd s)eria( ' $el'die !n &alse(. Cu

in(ui*ia )e care i/' d#deau anii de 'bi"nuin*# Sa$$y !"i -'li )a0arul !i $ai arunc# bar$anului ' ul(i$# )ri%ire a$enin*#('are "i se -r#bi s# )lece. P'li*ia !n*ele-ea rari(a(ea unui a)el de la 'rice )r')rie(ar de crciu$# de )e ?arbary C'as( a"a c# se -r#biser# s# %in# dar )n# a(unci Sa$$y M'rris )lecase de $ul( !na)'i la -aura din +id sau la )ra-ul de u"# care a%ea s#/l ad#)'s(easc# )en(ru !nc# ' n'a)(e &ri-ur'as#. CAPITOLUL BG T'a(# %ia*a lui Lai Tsin era de%'(a(# $uncii. C#l#('rea des c#(re ,'n- .'n- "i de &iecare da(# cnd se !n('rcea !n )a(ria sa urca )e &lu%iul Dan-(+e ca s# %i+i(e+e (e$)lul s(r#$'"esc )e care &ra(ele lui $ai $are !l c'ns(ruise du)# ins(ruc*iunile sale. Fra(ele $ai $are se !n-r#"a din banii )e care/i )ri$ea lunar de la el dar cel )u*in acu$ Lai Tsin a%ea sa(is&ac*ia de a %edea c# s'*ia lui ar#(a $ai )u*in c0inui(# iar c')ilul nu $ai u$bla !n +dren*e. Te$)lul $icu* din le$n $inuna( scul)(a( &usese c'ns(rui( )e deal !n cea $ai )rielnic# )'+i*ie &un-/s0ui ad#)'s(i( de al(e d'u# dealuri al#(ura(e cu &a*a c#(re &lu%iu "i c$)ie as(&el !nc( s# )ri$easc# cel $ai bun c0Oi 5 res)ira*ie c's$ic#. Era i$)ecabil !n-ri1i( de"i Lai Tsin se !nd'ia c# as(a era ')era &ra(elui s#u "i !n('(deauna reu"ea s# lase c*i%a b#nu*i !n $na $ic# a s'*iei sale c"(i-ndu/"i as(&el ne*#r$uri(a el recun'"(in*#. Te$)lul s(r#$'"esc era $ic cu c'rni"e "i c#)ri'ri scul)(a*i c'$)lica( "i era %')si( !n(r/ un r'"u a)rins care s(r#lucea ca ' &lac#r# )e &undalul )eisa1ului %erde/cenu"iu. Cnd s'arele a)unea deasu)ra ac')eri"ului %erde (rans&'r$nd r'"ul c'rni"el'r !$)'d'bi(e !n auriu cura( s#(enii "i c#l#('rii de )e &lu%iu se ')reau ca s#/i )ri%easc# &ru$use*ea "i s# &ac# ' ru-#ciune )en(ru &ericirea su&le(el'r $a$ei lui Lai Tsin "i ale c')iil'r el. Cnd se !n('arse la San Francisc' !l c0e$# la el )e P0ili) C0en acu$ !n %rs(# de n'u#s)re+ece ani "i !n c0ine+a $andarin )e care ' &'l'seau !n('(deauna cnd %'rbeau !n(re ei !i s)use> 3 4n d'i ani (e/a$ !n%#*a( ('( ce a$ )u(u( des)re a&acerile n'as(re. A$ 0'(#r( c# a %eni( %re$ea s# (e duci !n ,'n- .'n-. Acu$ sun(e$ -a(a s# le ar#(#$ $aril'r 0'n-/uri )u(erea n'as(r# s# le ar#(#$ c# a$ %eni( aici ca s# r#$ne$ "i c# nu $ai a%e$ ne%'ie de &iri$i(urile de la $esele l'r. Puse )e $as# !n &a*a lui P0ili) ac(ul de )r')rie(a(e al (erenului din car(ierul cen(ral "i c'n(inu# d'ar cu ' u$br# de (riu$& !n %'ce> 3 Acu$ ' s# ne c'ns(rui$ sediul din -rani( alb la &el ca ale l'r cu nu$ele n's(ru !n li(ere de aur ar#(ndu/se $ndru !n(re-ului ,'n- .'n-. O s# )leci )e na%a cu nu$ele (#u P0ili) C0en s#)(#$na %ii('are "i ' s# iei cu (ine ('a(e r#s)underile "i 'n'rurile n'ii (ale )'+i*ii de c'$)rad'r al c'$)aniei. Se ui(# cu a&ec*iune la &iul s#u "i +$bi. O s# &ii cel $ai (n#r c'$)rad'r din ,'n- .'n-. Mul*i %'r !ncerca s#/"i ba(# 1'c de (ine "i s# (e !n"ele dar "(iu c# nu -re"esc !ncre+ndu/$# !n ca)aci(a(ea "i !n l'iali(a(ea (a. ='cea lui P0ili) (re$ura de e$'*ie cnd reali+# c# a%ea s# &ie direc('r al i$ensei c'$)anii. 4i $ul*u$i lui Lai Tsin "i s)use> 3 Preacins(i( Ta(# 'n'area )e care i/' &aci u$ilului (#u &iu es(e c')le"i('are. ='i &ace ('( ce/$i s(# !n )u(eri ca s# a)#r in(eresele c'$)aniei "i s#/i )#s(re+ cins(ea 'bra+ului !n &a*a %icle"u-uril'r $aril'r 0'n-/uri "i a in%idiei l'r. ='i &ace ('( ce )'( ca s# )#s(re+ al#(uri de n'i 1'ss/ul bun "i/$i %'i &'l'si $in(ea "i $inile c(e 're %a &i ne%'ie +iua sau n'a)(ea ca s# $eri( 'n'area )e care $i/ai &#cu(/' cu a((a -ener'+i(a(e. Lai Tsin d#du din ca) sa(is&#cu(. 3 A(unci 0ai s# $er-e$ s/' %i+i(#$ )e Preacins(i(a (a Ma$# nu$#rul d'i s)use el nu$ind/' )e buna c0ine+'aic# al#(uri de care P0ili) (r#ise !n anii care ur$aser# cu(re$urului. 4i %'$ )'%es(i des)re succesul (#u.

Au('$'bilul lui Lai Tsin ne-ru "i discre( cu "'&er c0ine+ a"(e)(a a&ar# ca s#/i duc# !n C0ina('In. Sa$$y M'rris ur$#ri lu$inile r'"ii ale $a"inii dis)#rnd !n n'a)(e a)'i "c0i')#(# )n# la cel $ai a)r')ia( bar "i d#du un (ele&'n la re"edin*a Mandarinului )e N'b ,ill. Ser%i('rul c0ine+ r#s)unse la (ele&'n lu# $esa1ul "i i/l (rans$ise lui Ollie. Mandarinul cerea ca Ollie s#/l !n(lneasc# la bir'uri c( )u(ea de re)ede8 a%ea s#/i ara(e ce%a i$)'r(an(. 4ncn(a( Ollie l#s# (e$ele. 7(ia c# ar &i (rebui( s#/i s)un# $a$ei sale dar aceas(a nu se !n('rsese !nc# de la Annie "i nu a%ea (i$) de )ierdu( 5 Mandarinul s)usese 9c( se )'a(e de re)ede:. 4n0#*ndu/"i 0aina ie"i. Era 'ra "ase ' du)#/a$ia+# rece de &ebruarie. 4n(unericul se l#sase de%re$e r#s#rea de1a luna "i %n(ul $#(urase n'rii de )e cer l#sndu/l senin "i )res#ra( cu s(ele. Ollie c'b'r! !n -rab# dealul ca s# ia (ra$%aiul iar de unde/l l#s# aces(a $erse )e 1's ul(i$ele c(e%a s(r#+i )n# la d'curi. Se ')ri c(e%a cli)e ca s# ad$ire %asele c'$erciale care se decu)au )e cer !nain(e de a in(ra )e s(rada !n-us(# care ducea la bir'uri. Se ui(# la cl#dire ui$i(8 nu se %edea nici ' lu$in# nici $#car la &ereas(ra Mandarinului. 4ncerc# u"a dar era !ncuia(# "i se d#du !na)'i !n(rebndu/ se dac# !n(r+iase )rea $ul(. Pa"ii lui Sa$$y erau la &el de silen*i'"i ca ai unui c''lie descul*. Ollie nu/l au+i cnd s#ri din s)a(ele lui )unndu/i un (a$)'n cu e(er )e nas "i )e -ur# ad'r$indu/l !n d'ar c(e%a secunde. N'ul 0'(el al lui Annie era $ic dar &'ar(e "ic cu "a)(e+eci de ca$ere i$ense "i ' du+in# de a)ar(a$en(e b'-a( dec'ra(e. A%ea aerul de$'da( de c'n&'r(abil al unei case en-le+e"(i de *ar# !ns# ('(ul !n el era de ul(i$# 'r# de la du"uri )n# la sis(e$ul de !nc#l+ire de la li&(uri la l#$)i. ?ine!n*eles $ncarea era e;(ra'rdinar# ' %ersiune $ai c's$')'li(# a $esel'r ei de la )ensiune &'l'sind cele $ai bune in-redien(e )er&ec( -#(i(e "i )re+en(a(e. Pen(ru Annie c'nducerea 0'(elului era ' 1'ac# de c')ii. Era ceea ce &#cuse ('a(# %ia*a dar la ' scar# $ai $are. Fiua era 'cu)a(# iar seara !i &#cea )l#cere s# se !$brace cu ce a%ea $ai bun "i s# se duc# la )ar(er ca s#/"i salu(e )ers'nal 'as)e*ii &#cnd )u*in# c'n%ersa*ie "i e%en(ual bnd cu ei un )a0ar de "a$)anie !nain(e de a se asi-ura c# s/au a"e+a( la $as# cnd !i l#sa du)# ce le &#cuse c(e%a rec'$and#ri din $eniul )e care c0iar ea !l alc#(uise. Ays-ar(0 ,'(el era 'cu)a( )er$anen( !n )r')'r*ie de n'u#+eci "i cinci la su(# iar res(auran(ul era unul din(re cele $ai &ai$'ase "i $ai )')ulare din 'ra". ?anii cur-eau !n bu+unarele lui Annie "i a%ea ('a(e $'(i%ele s# &ie $ul*u$i(# de sine. Muncea din -reu8 ne%'ile clien*il'r ei a%eau !n(ie(a(e8 )ers'nalul ei ales cu -ri1# era bine )l#(i( "i $ul*u$i(8 "i discu(a de1a cu Mandarinul des)re un n'u 0'(el la NeI D'rE "i !nc# unul la ,'n- .'n-. Pri%i cu a&ec*iune la Francie care s(#(ea de cealal(# )ar(e a $#su*ei de ca&ea. Pen(ru ' &e$eie )u*in )es(e (rei+eci de ani care (recuse )rin c(e (recuse ea era re$arcabil c# nu a%ea un sin-ur rid )e &a*#. 4nc#/"i $ai )ur(a )#rul lun- "i bl'nd !n(r/un c'c )e cea&# "i de%enise una din cele $ai ele-an(e &e$ei din San Francisc' !n('(deauna i$acula(# !n 0aine c'$anda(e s)ecial la Paris cu ('a(e c# nu &usese ac'l' !n %ia*a ei. 7i de"i nu a%ea dec( )u*ine bi1u(erii ceea ce a%ea era i$)resi'nan( cu$ ar &i c'lierul -r's de )erle cre$ i$ense )e care/l )ur(a !n('(deauna "i i$ensul inel cu rubin bir$ane+ care se as'r(a cu r'c0ia de ln# $'ale. 9Cali(a(e: era cu%n(ul )rin care Annie ar &i descris/' )e )rie(ena ei "i )rin as(a nu %'ia s# e;)ri$e d'ar ec0i%alen(ul din D'rEs0ire al n'*iunii de 9aris('cra(ic: ci cali(a(ea $ai )r'&und# a lui Francie. Annie "(ia c# +ilele ei sun( 'cu)a(e de !n(lniri de a&aceri "i de )u*inul "i )re*i'sul (i$) )e(recu( cu Ollie. Francie era ' )rie(en# &idel# "i ' $a$# iubi('are8 ('( ce a%ea d#ruia cel'rlal*i "i )#s(ra &'ar(e )u*in )en(ru ea !ns#"i. 2ar EdIard S(ra(('n era de $ul( is('rie "i era (i$)ul ca Francie s# $ai cun'asc# lu$e.

3 Al*i b#rba*i %rei s# s)uiK !i re)lic# Francie cnd Annie $en*i'n# subiec(ul. Cred c# %ise+i Annie. Ui*i cine sun(. Cine cre+i c# ar %rea s# &ie %#+u( cu n'('ria Francie ,arris'nK Annie '&(# e;as)era(#. 3 T'( nu sun( si-ur# c# e ' idee bun# s# l'cuie"(i cu Mandarinul 5 ali$en(ea+# br&ele. 3 Ei bine $#car le d# ce%a c'ncre( des)re care s# %'rbeasc# r#s)unse Francie cu indi&eren*#. Ce cre+i c# le dis)lace $ai (are 5 c# e c0ine+K Sau c# e b#rba(K Annie cl#(in# din ca) "i !i $ai (urn# ceai. 3 Le/ai da( subiec( de scandal. Francie ridic# din u$eri. 3 Oricu$ ar (rebui s# $# !n('rc "i s# %#d ce &ace Ollie cu (e$ele. Rse "i )ri%irea i se !$bln+i de a&ec*iune. 4l "(ii ar &ace 'rice s# sca)e de ele. S#ru(nd/' )e Annie ad#u-#> =ii la &er$# !n IeeEendK 7i nu nu %reau s# aud iar c# e"(i )rea 'cu)a(#. ,'(elul #s(a !*i 'cu)# ('a(# %ia*a. 3 A"a/$i "i )lace re)lic# Annie cu 0'(#rre. C( des)re &er$# ' s# $# $ai -ndesc. A$ 0'(elul )lin !n IeeEendul #s(a e !n(runirea Par(idului Re)ublican "i "(ii ce )re(en*i'"i )'( &i )'li(icienii #"(ia. 3 M# r'- nu/i c'nda$n c# %'r s# s(ea la Ays-ar(0. Cred c# e cel $ai &ru$'s 0'(el din lu$e. Annie +$bi cu $'des(ie. 3 O nu "(iu )'a(e c# la Paris ' $ai &i %reunul. Rse "i ad#u-#> 2ar $ncare $ai bun# ca a $ea ('( n/au nici c0iar la Paris. Francie )lec# )e 1's de la Ays-ar(0. Nu/i )l#cea s# ia $a"ina )en(ru dis(an*e a(( de scur(e "i 'ricu$ $i"carea !i &#cea bine. Era "a)(e "i un s&er( cnd a1unse acas# "i ser%i('rul ' !n($)in# !n 0'l cu %es(ea c# )e d'$ni"'rul Ollie !l c0e$ase de Mandarinul. Sur)rins# (ele&'n# la bir'u "i cnd ni$eni nu/i r#s)unse !"i s)use c# )r'babil )'rniser# s)re cas# a"a c# urc# s# se sc0i$be )en(ru cin#. Un s&er( de 'r# $ai (r+iu c'b'r! din n'u +$bind cnd si$*i ar'$a delici'as# de -0i$ber "i c0ili care %enea din buc#(#rie8 buc#(arul c0ine+ !l ad'ra )e Ollie "i !n &iecare sear# !i )re-#(ea ce%a s)ecial. C(e%a $inu(e $ai (r+iu sun# (ele&'nul. Francie era !n d'r$i('r. R#s)unse -r#bi(#> 3 OllieK ?#rba(ul de la cel#lal( ca)#( al &irului rse un rs scur( "i ur( &#r# %eselie. 3 Ollie e cu $ine aici Francie s)use el. La de)'+i(. 3 Cine e ac'l'K !n(reb# brusc s)eria(#. 3 Nu "(iiK Nu/*i a$in(e"(iK P#i nu b#nuiesc c# nu nu/i a"aK 4n de&ini(i% credeai c# $/ai (er$ina( acu$ $ul*i ani. 2ar ia(#/$# $/a$ !n('rs din $'r$n( Francie "i (e bn(ui cu$ $# bn(uie J's0 )e $ine. Francie )#li. S(rnse rece)('rul a(( de (are !nc( i se albir# !nc0eie(urile. 3 Sa$$y M'rris "')(i ea. 3 Ollie (e a"(ea)(# aici Francie. 2e ce nu %ii s#/l ieiK 2ar de da(a as(a nu aduce nen'r'ci*ii de asasini c0ine+i cu (ine. 7i nici )'li*ia. Al(&el "(ii la ce s# (e a"(e)*i. Linia se !n(reru)se "i ea r#$ase !$)ie(ri(# )en(ru ' cli)# ui(ndu/se la rece)('r a)'i !l (rn(i "i &u-i c#(re u"# aruncndu/"i 0aina )e u$eri. Ollie era !n )ri$e1die de $'ar(e 5 era sin-ur la de)'+i( cu Sa$$y M'rris. Se !n('arse "i lu# )is('lul $icu* din ser(arul n')(ierei. Mandarinul i/l d#duse cu ani !n ur$# ca s# se a)ere )e %re$ea cnd ('n-/urile se lu)(au !n(re ele "i ea ar &i )u(u( &i !n )eric'l. Acu$ %'ia s#/l &'l'seasc# !$)'(ri%a lui Sa$$y M'rris.

S(rada !n-us(# din &a*a de)'+i(ului era !n !n(uneric iar Sa$$y !l l#sase )e b#ia( ac'l' unde c#+use s)#rsese re)ede ' &ereas(r# "i/"i cr'ise dru$ )rin bir'uri. Tr#sese 'bl'anele "i c#u(ase (ele&'nul a)rinsese lu$ina "i ' sunase )e Francie a(( de !neca( de ' ner#bdare a$ar# la au+ul %'cii ei !nc( abia )u(u %'rbi. 2ar (riu$&ul lui real &usese s# si$(# c( era de !n-r'+i(#. Nu se s)unea 'are c# la ini$a unei &e$ei a1un-i )rin c')iii eiK Ei bine de da(a as(a a1unsese la ini$a lui Francie "i a%ea de -nd s/' &ac# buc#*i. 2'ar a"a !i )u(ea ar#(a ce si$*ise el )en(ru J's0. G#si ' u"# la(eral# (rase +#%'arele "i ie"i s#/l ia )e b#ia( !n1urnd !n (i$) ce se !$)le(icea )rin be+n#. Ridic# b#ia(ul inc'n"(ien( "i/l arunc# )e un u$#r ducndu/l !n bir'u. 4l arunc# )e un scaun "i se d#du !na)'i s#/l )ri%easc#. 2'+a de e(er &usese )u(ernic# "i c')ilul era !nc# ad'r$i(. Ca)ul !i c#+use )e s)a(e "i 'c0ii cenu"ii !i erau )e 1u$#(a(e desc0i"i. Pri%indu/l Sa$$y )#li. Se ui(a la J's0 (n#r. Se a)uc# cu $inile de ca)8 ' )ar(e din el urla c# acela era &iul lui J's0 cealal(# re&u+a s# acce)(e. Se -#sea arunca( !na)'i !n (i$) !na)'i la (erasa M'n(-'$$ery cu )rie(enul s#u J's0 care ar &i &#cu( 'rice )en(ru el "i )en(ru care ar &i &#cu( 'rice. Prin creier !l s#-e(au dureri !ns)#i$n(#('are sn-ele !i )ulsa a(( de (are !nc( ca)ul s(#(ea s#/i )lesneasc# "i c#+u !n nesi$*ire al#(uri de b#ia(. Mir'sul de ben+in# !l (re+i !n*e)ndu/i n#rile "i !n#bu"indu/l "i se ridic# (u"ind. Ca$era era din n'u !n be+n# "i !n(inse $na s#/l a(in-# )e J's0 bucur's c# era ('( ac'l'. Prie(enul lui cel $ai bun nu/l )#r#sise. Ridic# &run(ea adul$ecnd aerul si$*ind )ri$e1dia. Ur$# ' &ul-erare de lu$in# alb# "i $a-a+ia e;)l'd# brusc. C(e%a cli)e se +-i $u( la &l#c#ri a)'i se ridic# !n )ici'are. 4n(rea-a cl#dire ardea &l#c#rile se n#)us(eau c#(re el aruncnd u$bre ciuda(e )e &a*a lui J's0 "i/"i d#du sea$a c# (rebuia s#/l sal%e+e. 4l ridic# )e u$#r "i )'rni )e c'rid'r )rin(r/un +id de c#ldur#. O )al# de &u$ ne-ru se ab#(u )es(e el "i l#s# ca)ul !n 1's lu)(ndu/se cu ea ca s# nu/i u$)le )l#$nii. Nu $ai erau dec( c*i%a $e(ri de $ers c*i%a )a"i "i erau !n si-uran*#. ?#ia(ul de%enea din ce !n ce $ai -reu "i -enunc0ii !l l#sar#. Nu $ai )u(ea res)ira dar "(ia c# (rebuie s# $ear-# !nain(e de da(a as(a (rebuia s#/l sal%e+e )e J's0. A)'i &u$ul ne-ru !i u$)lu )l#$nii "i nu $ai "(iu ni$ic. ,arry se )re-#(ea s# )lece. =ale(ul !i &#cuse ba-a1ele ca )en(ru ' !ndelun-a(# c#l#('rie !n s(r#in#(a(e iar "'&erul !l a"(e)(a cu au('$'bilul de C'ur$'n( -a(a s#/l duc# la -ara Uni'n. Ti$)ul (recea. Trenul )leca !n(r/' 'r# dar ,arry s(r#b#(ea !nc'ace "i/nc'l' 0'lul i$ens aruncnd )ri%iri scur(e c#(re ceasul s#u de aur. Aces(a era !nc# un dar scu$) )e care "i/l &#cuse sin-ur dar nu a%ea dis)'+i*ia necesar# )en(ru a/l ad$ira. Se ui(# lun- la (ele&'nul din ca)#(ul 0'lului !ncercnd s#/l &ac# s# sune )rin si$)la sa d'rin*#. 4nc# $ai &ierbea de &urie din cau+a ar(ic'lului din +iar cel des)re Francie "i el !nsu"i iar acu$ a"(e)(a s# i se s)un# c# )ri$ul s#u ac( de r#+bunare se !$)linise. Se -ndi la )lanul s#u s)unndu/"i c( &usese de in(eli-en( s#/i &'l'seasc# )e c0iar 'a$enii Mandarinului !$)'(ri%a aces(uia. Oa$enii din ('n- )r'babil c#/"i &#cuser# de1a (reaba dar !n(r+iau s#/l sune "i se !n(reb# dac# nu cu$%a in(er%enise ce%a. 2'ar n/ar &i !ndr#+ni( s#/i ia banii "i s# nu &ac# (reabaK 4"i relu# $ersul a-i(a( )rin 0'l "i $ai (recur# +ece $inu(e. =ale(ul care a"(e)(a la u"# !i rea$in(i c# (renul )leca !n 1u$#(a(e de 'r#. 3 7(iu &ir/ar s# &ie $ri el. A)'i sun# (ele&'nul. Se re)e+i "i a)uc# rece)('rul. Pe &a*# i se desen# un +$be( "(ers ascul(nd ra)'r(ul. 4nc# +$bind !nc0ise (ele&'nul &#r# un cu%n( "i se !ndre)(# c#(re u"#. R#+bunarea a%ea -us( (are dulce.

2in (a;iul care ' ducea c#(re )'r( Francie %#+u re&le;ele r'"ie(ice )e cer la +ece s(r#+i dis(an*#. A)'i au+i (n-uirea sirenel'r de )'$)ieri "i %#+u &arurile $a"inil'r de )'li*ie care/i de)#"eau. 3 Se )are c# sun( neca+uri d'a$n# s)use "'&erul. Francie si$*i s(rns'area &ricii. 3 Te r'- -r#be"(e/(e !l i$)l'r#. Un )'li*is( ')ri $a"ina la d'u# s(r#+i de $a-a+ie. I-n'rnd )'li*i"(ii Francie s#ri din (a;i "i &u-i c#(re %l%#(aie. Un al d'ilea )'li*is( ' )rinse de $n# "i ea se !n('arse urlnd la el s#/i dea dru$ul. 3 Fiul $eu e ac'l' s(ri-#. Trebuie s#/l -#sescL a1u(a*i/$# '0 %# r'- a1u(a*i/$#. Lu)(ndu/se s# sca)e din s(rns'are ' lu# la &u-# )e s(rada care ducea la bir'uri. P#l#laia arunca s)re ea %aluri -rele de c#ldur#. Se ')ri ului(# de in&ernul de+l#n*ui(. 4n(rea-a cl#dire era !n &l#c#ri. Pe &eres(re ie"eau %#l#(uci de &'c. Ac')eri"urile de (abl# de1a cedaser# "i se (')iser#. Lai Tsin c0e$a( de )'li*ie ' %#+u )e Francie din ca)#(ul s(r#+ii "i &u-i c#(re ea. Lund/' de u$eri ' duse de ac'l'. Tre$urnd de -r'a+# "i de "'c Francie !i s)use des)re (ele&'nul lui Sa$$y "i des)re (ea$a ei c# Ollie ar &i )u(u( &i !n#un(ru. El cl#(in# din ca) ne!ncre+#('r. Cnd Lai Tsin !ncerc# s/' duc# s)re $a"in# ea insis(# c# (rebuia s# r#$n# cu Ollie. 2ar !n cele din ur$# ced# "i urc# !n au('$'bil cu$in(e "i ascul(#('are ca un c')il. 4n s(area ei de "'c !i a$in(ea lui Lai Tsin de n'a)(ea cnd ' cun'scuse. Acu$ ' c'nducea c#(re )r')ria ei cas# de )e N'b ,ill "i dac# ceea ce s)unea era ade%#ra( s'ar(a ' l'%ise a d'ua 'ar#. O cu)rinse blnd de (alie a1u(nd/' s# urce sc#rile c#(re ca$era ei. C0e$# ser%i('rii s/' a"e+e !n )a( "i un d'c('r care s#/i ad$inis(re+e un cal$an(. 3 Ce/' s# $# &acK !n(reb# ea )ln-nd !n (i$) ce Mandarinul s(#(ea )e $ar-inea )a(ului a"(e)(nd ca seda(i%ul s#/"i &ac# e&ec(ul. Oc0ii !i erau !nnebuni*i de -r'a+# "i &a*a !i era )#$n(ie. El cl#(in# !nce( din ca) ne"(iind ce s# s)un#. 3 Las#/$# )e $ine s# a$ -ri1# Francie s)use blnd. O s#/l -#sesc )e &iul (#u. 2ar cnd 'c0ii ei se !nc0iser# sub e&ec(ul dr'-ului )en(ru )ri$a 'ar# de ani de +ile Lai Tsin si$*i $u"c#(ura &ricii !n ini$#. F'cul era a(( de (eribil !nc( dis(ruse !n(re-ul c'$)le; de"i )'$)ierii reu"ir# s#/l !$)iedice s# se e;(ind# la cl#dirile di$)re1ur. Pn# la $ie+ul n')*ii ('(ul se (er$inase. 2in $a-a+ie cu ('a(e b'-#*iile ei nu $ai r#$#sese ni$ic. Mai (r+iu cnd cenu"a se r#c'rise !ndea1uns )'$)ierii desc')erir# d'%e+i c# &'cul &usese )us !nadins "i c# l'cul &usese uda( din(r/ un ca) !n(r/al(ul cu a(( de $ul(# ben+in# !nc( e;)l'dase "i &usese dis(rus !n c(e%a $inu(e. Mai (r+iu !n cursul di$ine*ii se c'n&ir$# c# se -#siser# !n ruine r#$#"i*ele a d'u# )ers'ane un b#rba( "i un ad'lescen(. Cnd urc# sc#rile ca s# dea 'c0ii cu Francie &a*a lui Lai Tsin era )lin# de a$#r#ciune. Ea nu (rebui dec( s# se ui(e !n 'c0ii lui ca s# a&le ade%#rul "i r#$ase )ri%indu/l !n (#cere. El !n(inse $na c#(re ea dar &u res)ins. Francie se arunc# )e )a( *i)nd "i &rn-ndu/"i $inile de dis)erare. 3 ,arry a &#cu( as(a s(ri-# cu ' %'ce !neca(# de lacri$i. 7(iu c# el a &'s(. El l/a ucis )e Ollie 5 nu Sa$$y M'rris. N/a &'s( dec( ' !n"el#ciune ca s#/l aduc# ac'l'. 4l )ri%i ru-#('r )e Lai Tsin care se a"e+# al#(uri de ea "i )en(ru )ri$a 'ar# de cnd se cun'"(eau ' !$br#*i"#. P#rea $ic# "i &ra-il# a"a cu$ sus)ina )e u$#rul lui. Nu )u(ea -#si cu%in(e ca s/' aline "i )r')riile lui lacri$i cur-eau nec'n(r'la(e )e 'bra1i !$)#r(#"indu/i durerea. Lai Tsin "(ia c# ' de+a$#-ise )e Francie. F#cuse ' -re"eal# !n-r'+i('are cnd nu/i l#sase )e

asasini s#/l ucid# )e Sa$$y M'rris cu ani !n ur$#. Pen(ru c# dac# Sa$$y nu l/ar &i r#)i( )e Ollie aces(a ar &i &'s( !nc# !n %ia*#. 4n (ren s)re C0ica-' ,arry ci(ea (i(lurile din +iarul de di$inea*# "i +$be(ul sa(is&#cu( i se sc0i$b# !n(r/' -ri$as#. 4"i s)use s)eria( c# nu %'ise s#/l ucid# )e b#ia(. 2e unde dracuO s# &i "(iu( c# era ac'l'K I se s)usese c# Mandarinul )lecase "i l'cul era !ncuia( )es(e n'a)(e. Reci(i nelini"(i( ra)'r(ul. A)'i !ndre)(ndu/"i cra%a(a )'rni c#(re %a-'nul res(auran(. 2ar cu$%a $icul de1un nu a%ea -us( )rea bun !n di$inea*a aceea. A"a c# se -r#bi s# se !n('arc# !n c'$)ar(i$en(ul s#u )ar(icular "i c'$and# ' s(icl# de ?urb'n "i a)# $ineral#. C(e%a 're $ai (r+iu !"i c0e$# %ale(ul "i/i s)use s# anule+e "ederea de ' s#)(#$n# la NeI D'rE "i s# &ac# ' re+er%are )e )ri$ul %a)'r care )leca s)re Eur')a 5 'riunde !n Eur')a. Pn# cnd +%'nurile se s(in-eau %'ia s# &ie c( $ai de)ar(e )'sibil de San Francisc'. PARTEA A I=/A. ?UC.. CAPITOLUL BB ?ucE Win-a(e se a&la !n bir'ul s#u de a%'ca(ur# de )e Wall S(ree( a"(e)(ndu/l )e ,arry. Trecuser# n'u# ani de cnd nu/l $ai %#+use. As(a se !n($)lase cnd re&u+ase s# &ie a%'ca(ul lui !n(r/un )r'ces de cal'$nie )e care d'rea s#/l in(en(e+e du)# incendiul de+as(ru's care/l ucisese )e &iul lui Francie ,arris'n. Fiarele &useser# )line de +%'nuri le-a(e de un (ele&'n $is(eri's care/l ade$enise )e b#ia( la bir'uri iar )'li*ia c'n&ir$ase c# &'cul &usese )us in(en*i'na(. 2ar ceea ce a(r#-ea a(en*ia asu)ra lui ,arry erau abia %'ala(ele re&eriri la ani$'+i(a(ea din(re el "i s'ra sa. Se $ai )ublicase "i un +%'n cu$ c# Francesca ,arris'n !l acu+ase )e ,arry de $'ar(ea &iului ei. 2e la dis(an*# din n'ua sa %il# de la M'n(e Carl' ,arry !"i e;)ri$ase adncul "'c !n &a*a (ra-ediei "i ar#(ase c# !n n'a)(ea cnd se !n($)lase el se a&la !n (ren c#(re NeI D'rE "i nu a&lase ni$ic )n# nu se scrisese !n +iare. P'%e"(ile u$)luser# ('a(e +iarele din *ar# (i$) de s#)(#$ni. Publicaser# &'('-ra&ii ale d'$ni"'arei ,arris'n "i ale 9)rie(enului "i )ar(enerului s#u de a&aceri: Mandarinul la !n$'r$n(are. Francesca a%ea &a*a ac')eri(# cu un %#l ne-ru "i era a-#*a(# de Mandarin "i de )rie(ena ei Annie Ays-ar(0 "i )#rea -a(a s# se )r#bu"easc#. La $'$en(ul res)ec(i% ?ucE n/ar &i res)ins cu ('(ul ideea ca ,arry s# &i a%u( %reun a$es(ec !n ('a(# )'%es(ea. Cnd %enise s#/l c'nsul(e !n le-#(ur# cu )r'cesul de cal'$nie ?ucE !i s)usese li$)ede> 3 2ac# a1un-i la (ribunal cu as(a 'r s# sc'a(# la i%eal# 'rice &iri$i(ur# de scandal )e care/' -#sesc "i des)re (ine "i des)re s'ra (a. 7i )en(ru c# )r')riul (#u (recu( nu e ('c$ai cura( ca a)a de i+%'r s&a(ul $eu e s# la"i lucrurile cu$ sun(. 3 Ce %rei s# s)ui 5 (recu(ul $euK r#cnise ,arry. Nu a$ de ce s#/$i &ie ru"ine. Pri%irea drea)(# a lui ?ucE ' !n(lnise )e a lui "i ad#u-ase nesi-ur> 3 N/a$ ni$ic de/a &ace cu incendiul #la abs'lu( ni$icL 3 Las/' bal(# ,arry s)usese ?ucE. 3 Fir/ar s# &ie credea$ c#/$i e"(i )rie(en. ,arry r#s(urnase scaunul "i se ridicase !n )ici'are. 2ac# a"a e un )rie(en a(unci $ai bine !$i cau( un al( a%'ca(. 3 Cred c# da ,arry re)licase ?ucE rece )en(ru c# eu unul nu $# a(in- de as(a. Ur$#('area %es(e de la ,arry &usese (ele&'nul din di$inea*a aceea )rin care/i cerea s# se !n(lneasc#. 4i s)usese c# a%ea !n(reb#ri des)re a%erea (a(#lui s#u. ?ir'ul de a%'ca(ur# Win-a(e V Win-a(e era ' &ir$# %ec0e "i res)ec(abil#8 !n(re)rin+#('rul bunic al lui ?ucE un bie( i$i-ran( din Irlanda adunase ' $ic# a%ere la %rs(a de d'u#+eci de ani aducnd bl#nuri din AlasEa. A)'i )lic(isi( de !n-0e*a(ul N'rd se a)ucase de c'ns(ruc*ii de c#i &era(e a)'i de c'$er*ul cu -rne. 4n cele din ur$# a1unse des(ul de b'-a( "i !nce)u din n'u s# se

)lic(iseasc#. Or&an cu )rea )u*in# educa*ie !n+es(r# un $ic c'le-iu cu ' n'u# bibli'(ec#. 4n sc0i$b ace"(ia !i )er$iser# s# se !nscrie ca s(uden( la %rs(a de (rei+eci "i d'i de ani. Adun# curnd n'(e bune la &el de re)ede cu$ adunase banii "i abs'l%i cu 'n'ruri su$$a cu$ laude d'ar d'i ani $ai (r+iu. A)'i se !nscrise la Facul(a(ea de 2re)( de la ,ar%ard. Cnd )ri$i di)l'$a de d'c('r !n dre)( l#s# !n ur$# lu$ea ne-'*ului "i se dedic# !n !n(re-i$e n'ii sale )r'&esii. Se c#s#('ri cu &iica unui al( ne-us('r b'-a( !n s)eran*a c# aceas(a a%ea s#/i nasc# des(ui &ii ca s# aib# -ri1# de n'u/!n&iin*a(a &ir$# de a%'ca(ur#. 2ar nu$ai du)# ce/ i &#cu (rei &e(e n#scu "i un b#ia( 5 &iul s#u Jas'n. Jas'n )#"i )e ur$ele (a(#lui s#u e;(in+nd &ir$a de a%'ca(ur# de la Sacra$en(' la San Francisc' "i NeI D'rE. Acu$ unicul &iu al lui Jas'n ?ucEland Aldric0 Win-a(e $'"(enise &ir$a. 2ar )asiunea lui ?ucE era )'li(ica nu a%'ca(ura. L#s# a)r'a)e ('a(e a&acerile !n $inile )ar(eneril'r s#i !n (i$) ce el de%eni sena('r de Cali&'rnia. Func*i'na !n $ai $ul(e c'$i(e(e i$)'r(an(e din Sena( $ai ales !n sec('rul c'$ercial !n care era e;)er(. Jas'n Win-a(e $urise cu c*i%a ani !n ur$# dar )re+en*a lui se $ai &#cea si$*i(# )rin in(er$ediul )'r(re(ului !n $#ri$e na(ural# din bir'ul de la NeI D'rE al lui ?ucE. Pri%indu/l acu$ ?ucE !"i a$in(ea c( de (are !l dis)re*uise (a(#l s#u )e ,arry ,arris'n 5 )e bun# dre)(a(e. Cu ('a(e aces(ea &a$ilia Win-a(e se 'cu)ase de a&acerile le-ale ale lui ,arris'n de cnd !nce)user# "i el (rebuia s#/"i &ac# da('ria. ,arry era !n !n(r+iere ca de 'bicei. Cnd !n cele din ur$# in(r# !n bir'u ?ucE !"i s)use c# ar#(a -re'i dar &a*a !i era br'n+a(# "i !nc# &ru$'as# "i )ur(a un c's(u$ de )e Sa%ille R'I i$)ecabil cr'i( "i ' cra%a(# de $#(ase &ran*u+easc# cu un $'del %ec0i. Era )r'as)#( b#rbieri( iar )#rul care !nce)use s# i se r#reasc# !l )ur(a lins s)re s)a(e. Ar#(a i$acula( ie"i( din $inile unul %ale( e;celen(. C0iar "i ('curile )an('&il'r !i s(r#luceau de la lus(rul da( !n &iecare sear#. ?ucE +$bi cu cinis$8 el !l cun'"(ea )e ade%#ra(ul ,arry ,arris'n cel din s)a(ele &a*adei de -en(le$an bri(anic. 3 ?un# di$inea*a ?ucE s)use ,arry !n(in+ndu/i $na "i +$bind ca "i cu$ ni$ic nu s/ar &i !n($)la( "i s/ar &i %#+u( d'ar cu ' +i !nain(e. 4$i )are r#u c# n/a$ %eni( la nun(a (a dar era$ la M'n(e Carl' a(unci. Sau )'a(e la L'ndraK Ridic# din u$eri. A$ ui(a(. Ce &ace s'*ia (aK 3 Maryanne e bine $ul*u$esc ,arry. 4l )ri%i )e ,arry cu$ &ace 'c0ii $ari %#+nd &'('-ra&ia !n ra$# de ar-in( de )e bir'u. Aces(a ridic# din s)rncene. 3 Au+ise$ c# e ului('are ?ucE dar c0iar c# ai de ce s# (e $ndre"(i. ?ani "i &ru$use*e 5 "i din(r/' %ec0e &a$ilie aris('cra(ic#. O c'$bina*ie i$ba(abil# a" s)une. 3 F#u ,arryK re)lic# ?ucE sec. 2ar )r')riile (ale )ers)ec(i%e de c#s#('rieK 7(ia ('(ul des)re esca)adele lui ,arry cu s(aruri de cine$a "i %ede(e de cabare(. S)er# c# nu se )re-#(ea s# se arunce !n(r/' n'u# $e+alian*# )en(ru c# era clar c# nu "i/' )u(ea )er$i(e. 3 O duc#/se dracului de &e$ei re)lic# ,arry a$ar. Sun( aici )en(ru c# a$ ne%'ie de a1u('rul (#u. M/a$ (re+i( brusc !n(r/' $ic# !ncurc#(ur# &inanciar# "i !$i (rebuie bani lic0i+i. 2esi-ur e d'ar (e$)'rar ad#u-# re)ede. 7(ii cu$ a &'s( !n ul(i$a %re$e )ia*a de bunuri de larc'nsu$. A$ da( -re" !n a&acerile cu caca' "i $/a$ -ndi( c# )'a(e e (i$)ul s# $# &'l'sesc de res(ul de)'+i(ului. F$bi cuceri('r. A$ ' $ic# ur-en*# ?ucE. 7(ii cu$ e. 3 2in c(e/$i a$in(esc a d'ua 1u$#(a(e a de)'+i(ului nu de%ine dis)'nibil# dec( cnd !$)line"(i )a(ru+eci de ani. 7i $ai ai c*i%a ani )n# a(unci. ,arry '&(# (ea(ral. 4"i a)rinse ' *i-ar# "i se l#s# )e s)#(arul scaunului. 3 2esi-ur c# n/' s# la"i )a(ru ani s# se s(ea !n(re $ine "i banii $ei. Ta(#l $eu ar &i d'ri( s#/i a$ dac# a$ ne%'ie de ei. 7i a$ ne%'ie ?ucE. Acu$.

3 2e)'+i(ul #la e in(an-ibil )n# !$)line"(i )a(ru+eci de ani. A"a a %ru( (a(#l (#u. M# (e$ c# nu )'( &ace abs'lu( ni$ic. ,arry '&(# din n'u c'n(e$)lnd %r&ul incandescen( al *i-#rii sale e-i)(ene. 3 ?#nuia$ eu c# as(a ' s# s)ui "i $/a$ -ndi( la ce a$ de &#cu(. 4l )ri%i )e ?ucE +$bind. P'( s# !$)ru$u( !n c'n(ul lui nuK 3 Cu d'bn+i e;'rbi(an(e. ,arry (rase din *i-ar# "i su&l# un inel de &u$ !n aer. 3 Sun( si-ur c# ,arris'n Mercan(ile %a &i !ncn(a(# s#/$i '&ere un !$)ru$u( de c(e%a $ili'ane cu cea $ai &a%'rabil# d'bnd#. ?ucE se a)lec# !nain(e cu $inile )e bir'u. 3 Ui(e ce e ,arry b#ncile au "i ele re-ulile l'r s# "(ii. Cu$ e"(i )r')rie(arul b#ncii nu sun( si-ur de le-ali(a(ea a ceea ce su-ere+i. Te s&#(uiesc s# &ii a(en(. ,arry rse dar nu era a$u+a(. 3 Ei bine $ul*u$esc $ul( a$ice. 4n ('*i anii #"(ia nu$ai s&a(ul #s(a l/a$ )ri$i( de la a%'ca*ii &a$iliei. 2ar n/' s# l#s#$ a"a ce%a s# se )un# !n calea )rie(eniei n'as(re nuK Ne cun'a"(e$ de cnd era$ c')ii ?ucE. 6i/aduci a$in(e de c#l#('ria la Paris acu$ $ul*i aniK 2'a$ne ce dis(rac*ie nuK T'a(e &ran*u+'aicele alea se;y !n b'rdelurile alea &abul'aseK Eu n/a$ ui(a( nici'da(# (uK 3 N/a$ ui(a( nici'da(# esca)adele (ale la Paris. ,arry rse !n (i$) ce se ridica s# )lece. 3 Ce/i cu +%'nurile as(ea )e care le aud c# e"(i un )'(en*ial candida( din )ar(ea re)ublicanil'rK !n(reb# ca din !n($)lare de la u"#. Pare ' idee -r'+a%#. Cu Maryanne ?ra((le ln-# (ine cu$ )'*i s# dai -re"K C0'a(e Prince('n ,ar%ard 5 s'*ia )er&ec(# "i )er&ec(ul (a(# de &a$ilie. O s# &iu )ri$ul care s# (e &elici(e. F$bi din n'u. 4$i )are r#u c# nu ne/a$ !n*eles a+i. P'a(e al(# da(# nu ?ucEK 2e &a)( ce/ar &i s# $# in%i*i )en(ru un IeeEend c( de curndK Mi/ar &ace )l#cere s/' cun'sc )e Maryanne "i c')iii. F#cu un se$n %a- cu $na cnd )lec# l#snd u"a desc0is#. ?ucE '&(#. ,arry ,arris'n nu se sc0i$ba nici'da(#. Maryanne Win-a(e !"i &'l'sea casa din Was0in-('n nu$ai )en(ru reuniuni )'li(ice8 de l'cui( l'cuia la NeI D'rE. Ac'l' erau )rie(enii ei c')iii se duceau la "c'al# ac'l' "i ac'l' se re(r#-ea cnd 9)r'%incialis$ul: de la Was0in-('n !nce)ea s/' calce )e ner%i 5 ceea ce se !n($)la (i$) de )a(ru +ile )e s#)(#$n#. A)ar(a$en(ul &a$iliei Win-a(e de )e ParE A%enue se !n(indea )e (rei e(a1e de"i Maryanne de$'lase )ar*ial unul din e(a1e )en(ru a crea ' i$ens# sal# cu ' scar# ce c'b'ra !n d'u# curbe ele-an(e din(r/' -alerie cen(ral#. Ac')erise )ere*ii cu calcar &ran*u+esc a(rnase )e ei )'r(re(e ale s(r#$'"il'r "i a)lice $asi%e de ar-in( "i/i )l#cea s# aib# &'c !n i$ensul "e$ineu de )ia(r# din sal'n din )ri$a +i r#c'r'as# de ('a$n# )n# !n )ri$a +i cald# de )ri$#%ar#. 4n &a*a "e$ineului se )u(eau de 'bicei -#si cinii ei de rasa .in- C0arles. =i+i(a('ril'r le s)unea r+nd c# !n adncul su&le(ului era ' &a*# de la *ar# "i c# dac# ('( (rebuia s# )l#(easc# )re*ul )en(ru a1u('rul )e care i/l d#dea lui ?ucE !n carier# adic# s# l'cuiasc# la 'ra" a(unci $#car s#/"i &ac# a)ar(a$en(ul s# se$ene c( $ai $ul( cu iubi(ul ei c#$in din (inere*e. Sin-urul ei re-re( era c# nu/ "i )u(ea aduce "i caii. Cei (rei cini !"i ridicar# b'(urile !n aer $i"cnd lene" din c'+i cnd ?ucE (recu )e ln-# ei dar nu &u-ir# s#/l !n($)ine cu$ &#ceau cu Maryanne8 erau cinii ei "i ai ni$#nui al(cui%a "i "(iau as(a &'ar(e bine.

Maryanne re&u+a s# *in# un %ale( s)unnd c# era &ie )rea de$'da( &ie )rea n'u%eau ric0e. O ca$eris(# !n uni&'r$# !i lu# lui ?ucE )al('nul "i/i s)use c# d'a$na era a"(e)(a(# s# se !n('arc# curnd. 2inc'l' de sala cea $are se a&lau un sal'n de )r')'r*ii re-ale "i bibli'(eca cu c'lec*ia ei de c#r*i rare "i 0#r*i %ec0i iar dinc'l' de ea buc#(#ria. La )ri$ul e(a1 erau a)ar(a$en(ele lui "i ale lui Maryanne &iecare cu )r')ria sa ca$er# de ('ale(# "i baie sal'nul ei )ers'nal "i bir'ul lui. ?ucE ' lu# )e scara din s(n-a urcnd (re)(ele d'u# c(e d'u# a)'i la &el de %i'i urc# "i scara care ducea !n ca$era c')iil'r. Grace Julie( Mar-are( ?ra((le Win-a(e !n %rs(# de "ase ani cun'scu(# sub nu$ele de Mi&&y ridic# )ri%irea cu un +$be( ne$ul*u$i( cnd ?ucE in(r# !n ca$er#. 3 O bun# (a(i s)use ea. 4n ('nul ei se si$*ea ' !$bu&nare )e care ?ucE ' cun'"(ea )rea bine. 4i +$bi s(r$b. 3 ?un# Mi&&y. As(a/i ('( ce/i )'*i '&eri b#(rnului (#u (a(# !n c0i) de salu(K Se !ndre)(# c#(re ea cu bra*ele !n(inse iar ea +$bi &#r# c0e& cnd ' !$br#*i"#. 3 O& (a(# e"(i a"a de e;uberan( s)use ea c')iind %'rbele $a$ei sale iar el rse. 3 7i (u %'rbe"(i e;ac( ca $a$a (a. Ei "iK Ce/i cu &a(a $eaK Ea !l )ri%i re*inu( "i ?ucE se -ndi c( era de &ru$'as#. A%ea )#rul dre)( "i bl'nd al $a$ei ei )rins !n(r/' )ar(e cu ' a-ra&# de aur -ura ca$ $are a lui Maryanne "i 'c0ii ei %er+i cu -ene dese8 era !nal(# )en(ru %rs(a ei a%ea )ici'are lun-i "i )u(ea desc0ide !n(r/' cli)i(# r'bine(ul &ar$ecului dac# %'ia ce%a. 2ar )r'babil c# nu %'ia ni$ic )en(ru c# a%ea ' %'ce )ln-#rea*# !n (i$) ce se %#i(a c# $a$a ei !i ceruse s# se !$brace "i s# c'b'are )en(ru a/i salu(a )e 'as)e*i. 3 7i eu nu %reau s)use ea ar*#-'as# )en(ru c# sun( a(( de a&urisi( de )lic(ic'"i. 3 M# bucur s# c'ns(a( c# %# !n%a*# cea $ai )ur# en-le+# la &'ar(e c's(isi('area "c'al# a d'$ni"'arei ?eale r#s)unse ?ucE sarcas(ic. 3 Nu %reau re)e(# ea cu !nc#)#*nare. ?ucE se !ncrun(#. 7(ia c# Maryanne %'ia s# le/' ara(e %i+i(a('ril'r )e &ru$'asa l'r &iic#8 ar &i %ru( s# &ie ac'l' "i Ja$ie dar $icul Ja$ies'n Ale;ander ?ucEland Win-a(e !n %rs(# de cinci ani &#cuse 'rei'n "i &usese dus la casa de la *ar# din NeI Jersey !$)reun# cu d#daca lui. A%eau ca in%i(a*i $ai $ul*i )'li(icieni "i 'a$eni de a&aceri care du)# cin# (rebuiau s#/"i declare ade+iunea &a*# de ?ucE )ers'nal "i &a*# de Par(idul Re)ublican. ?ucE $uncise din -reu )en(ru )ar(id &#cnd ' ca$)anie ne'b'si(# !n (i$)ul ul(i$el'r ale-eri iar Maryanne $uncise c0iar $ai $ul( dnd )e(receri &as(u'ase !n('(deauna !n r'lul de s'*ie )er&ec(# a(en(# la )'+i*ia l'r )ublic#. Maryanne era ne)#(a(#8 %ie*ile (u(ur'r cel'r din &a$ilia ?ra((le erau ca ni"(e c#r*i desc0ise. Se a&lau !n Sena( de -enera*ii iar acu$ s)ri1ineau din ('a(e )u(erile cariera lui ?ucE. La %rs(a de )a(ru+eci de ani aces(a era )re-#(i( s# &ac# (recerea de la sena('r la candida( la Pre"edin*ie. ,'(#r! ra)id c# n/ar &i r#u dac# $ica lui &iic# r#s&#*a(# "i/ar )une )e ea r'c0ia &ru$'as# W"i &#r# !nd'ial# scu$)#X )e care $a$a ei i/' cu$)#rase )en(ru aceas(# 'ca+ie "i s/ar )ur(a dr#-u* cu $usa&irii. 3 Ce/$i dai dac# %inK !n(reb# Mi&&y !$bu&na(#. 3 Ce/*i dauK 4*i dau luna s(eleleL 3 F#u (a(# a" )re&era $ai de-rab# ' barc# n'u#. ?ucE '&(#. 3 N/ai nici un )ic de r'$an(is$ !n su&le( s)use el )lecnd -ndindu/se din n'u c# Mi&&y era e;ac( ca $a$a ei.

Tra%ersnd 0'lul arunc# ' )ri%ire !n ca$era lui Maryanne. A%eau ca$ere se)ara(e de cnd li se n#scuse )ri$ul c')il )en(ru c# a"a d'rise ea. 94n de&ini(i% ne )u(e$ 'ricnd %i+i(a nuK: s)usese cu un +$be( cuceri('r acela"i +$be( )e care/l %edea )e &a*a &iicei sale cnd d'rea ce%a. L#$)ile erau a)rinse "i ca$eris(a lui Maryanne se a&era de c'l'/c'l' s(rn-nd lucrurile )e care s(#)na le de+br#case "i le aruncase )e )'dea !n dru$ s)re baie. 2in baia dec'ra(# !n $ar$ur# r'+ i(alian# %eneau %aluri de abur )ar&u$a(. ?ucE se a)r')ie de u"# "i !n(reb#> 3 P'( s# in(ruK 3 O c0iar e ne%'ie ?ucEK N/ar (rebui s# (e sc0i$bi )en(ru cin#K Oas)e*ii %in !n )a(ru+eci de $inu(e. El in(r# "i ' )ri%i !n(ins# !n i$ensa cad# cu a)# )ar&u$a(#. Maryanne n/ar &i &'l'si( nici'da(# ce%a a(( de %ul-ar ca s)u$a de baie 'ric( de scu$)# ar &i &'s( aceas(a8 &'l'sea uleiuri ar'$a(e )re)ara(e s)ecial )en(ru ea de s)eciali"(i &rance+i de la Grasse care creaser# un a$es(ec sub(il de liliac "i (randa&iri s#lba(ici care de%enise )ar&u$ul ei )ers'nal. 3 Ce es(e ?ucEK !n(reb# ea iri(a(#. Sun( !n !n(r+iere "i $ai a$ ' $ul*i$e de lucruri de &#cu(. Ie"ind din cad# !n(inse un bra* ud "i ceru> 2#/$i (e r'- )r's')ul daK El i/l !n(inse !n (#cere -ndindu/se c# Maryanne cu (ru)ul -'l era cea $ai $are de+a$#-ire a %ie*ii lui. Era -enul acela de &e$eie care ara(# ului('r !$br#ca(# dar -'al# )#rea s# aib# snii )rea $ici "i (ru)ul )rea $uscul's. 4n s'cie(a(e era !n('(deauna &er$ec#('are !n('(deauna bine !$br#ca(# "i n/' au+ise nici $#car ' da(# ridicnd %'cea. Era ' $a$# bun# )en(ru c')ii c0iar dac# )u*in ca$ dis(an(#. 4nc# $ai &#cea une'ri dra-'s(e cu ea dar n/' iubea c(u"i de )u*in. O ' iubise la !nce)u(8 !i ad$irase &ru$use*ea i+bi('are "i )ers'nali(a(ea )u(ernic# )e care unii ' nu$eau 9d'$ina('are: "i !i )l#cuse &elul )lin de !ncredere "i li)si( de e&'r( !n care c#l#rea "i &elul !n care in(ra !n(r/' ca$er# de )arc# ar &i &'s( )r')rie(a(ea ei. Maryanne a%ea -enera*ii educa(e aris('cra(ic !n ur$a ei "i as(a se %edea. Pri%ind/' cu$ !"i "(er-ea )ici'arele lun-i se -ndi c# )r'babil &usese d'ar ' ad$ira*ie reci)r'c# 5 )e care el ' c'n&undase cu dra-'s(ea. 4n cei "a)(e ani de c#snicie rela*ia l'r nu alunecase nici'da(# !n a%en(uri !n($)l#('are a"a cu$ se !n($)la cu a(( de $ul(e cu)luri )e care le cun'"(eau8 !n l'c de as(a !"i canali+aser# ener-iile c#(re )'li(ic#. Maryanne nu d'rea s# se culce cu un s(r#in nici c0iar cu b#rba(ul ei8 ('( ce %'ia era s#/l %ad# !nain(nd !n carier# "i !n cele din ur$# )'a(e in(rnd la Casa Alb#. 3 Mai bine (e/ai !$br#ca !i s)use ea s(recurndu/se !n(r/un 0ala( alb de $#(ase. M/a$ -ndi( s# ser%esc $ncare si$)l# as(#/sear# 5 !i "(ii )e )'li(icieni ('( ce %'r sun( &ri)(uri &ri)(uri &ri)(uri. Ar &i de a1uns ca s# $en*in# !n&l'ri('are a&acerile la C0ica-'. 7i $/a$ 0'(#r( )en(ru C0a(eau Ley'%ille Las Cases le )lace %inul r'"u. A$ li$)e+i( P'r('/ul din APTH "i 5 ' 2'a$ne ui(#/(e c( e ceasul. ?ucE (e r'- du/(e s# &aci baieL El s)use> 3 L/a$ %#+u( a+i )e ,arry ,arris'n. Ea ridic# re)ede )ri%irea c#(re el. 3 Neca+uriK 3 Nu$ai neca+uri a &#cu( de cnd a $uri( (a(#l lui 5 "i )r'babil "i !nain(e de as(a. A %ru( s# re(ra-# &'ndul c'n&iden*ial "i a (rebui( s# s)un> 9Nu:. 3 F'ar(e bine s)use ea. 2in c(e a$ ci(i( des)re el ar c0el(ui 'ricu$ banii )e &e$ei s(rica(e.

?ucE '&(# cnd ' l#s# !n &a*a '-lin+ii !ncercnd un c'lier de dia$an(e "i !n(rebndu/se dac# n/ar &i $ai bine s# )'ar(e )erlele. Tra%ersnd 0'lul c#(re ca$era sa se !n(reb# la rndul lui dac# ('a(e as(ea c0iar $eri(au e&'r(ul. Era )re-#(i( "i a"(e)(a la "a)(e "i 1u$#(a(e &i; &'cul (r'snea !n "e$ineu cinii s&'r#iau )i('resc !n &a*a lui iar Maryanne ar#(a ca ' re-in# !n r'c0ia de $#(ase r'"ie cu $neci lun-i "i cu dec'l(eu !n = )e care s(r#luceau $a-ni&icele dia$an(e ?ra((le. 3 M/a$ -ndi( c# e bine s# le rea$in(i$ cu cine au de/a &ace "')(i ea !ndre)(ndu/i cra%a(a nea-r#. M#i ce )erec0e &ru$'as# &ace$ ad#u-# cu sa(is&ac*ie. La cin# &useser# in%i(a*i ' du+in# de b#rba*i in&luen*i !$)reun# cu s'*iile l'r "i ul(i$ii care s'sir# &ur# re)re+en(an(ul Casei Albe "i ne%as(#/sa. 3 Aduc salu(#ri de la Casa Alb# !i s)use el lui Maryanne s#ru(ndu/i 'bra+ul $'ale. Pre"edin(ele C''lid-e s)une c# bunicul lui l/a cun'scu( )e bunicul (#u. 3 A"a es(e. Mi se )are c# au &'s( c'le-i de "c'al#. A%u -ri1# ca b#rba*il'r s# li se ser%easc# I0isEy/ul l'r )re&era( de"i nu era de ac'rd cu as(a !nain(e de cin#. 2'a$nel'r li se '&eri "a$)anie. A)'i !"i &#cu in(rarea Mi&&y care se !nclin# (i$id cnd &u )re+en(a(#. F#r# -re" alese unul din cei $ai i$)'r(an*i sus*in#('ri ai )ar(idului "i i se ca*#r# )e -enunc0i )ri%indu/l cu +$be(ul &er$ec#('r al $a$ei ei. Pen(ru ' cli)# ?ucE se !n(reb# dac# Maryanne ' !n%#*ase a)'i !"i s)use c# e r#u(#ci's. Cina re)re+en(a ideea lui Maryanne des)re ' $as# si$)l#> su)# )e"(e carne de %ac# deser( de ci'c'la(# "i brn+# )er&ec( alese )er&ec( -#(i(e "i )er&ec( ser%i(e "i !ns'*i(e de unul din cele $ai bune %inuri ale Fran*ei. I$edia( du)# aceea ea le lu# )e d'a$ne !n sal'n unde !nce)ur# s# discu(e des)re c')ii b#rcile s'*il'r "i casele de la *ar# !n (i$) ce ?ucE !i c'nduse )e b#rba*i !n bibli'(ec# unde se a"e+ar# )e s'&ale 1'ase de )iele !n &a*a &'cului s'rbind P'r(' "i discu(nd des)re %ii('r. Pn# la 'ra uns)re+ece $ai $ul*i din(re $a-na*i declaraser# c# %'r &ace c'n(ribu*ii -ener'ase )en(ru )ar(id iar !n sc0i$b sena('rul ?ucEland Aldric0 Win-a(e III a%ea s# aib# -ri1# de in(eresele l'r. Iar cnd a%ea s# %in# $'$en(ul a%eau s#/l s)ri1ine dac# se 0'(#ra s# candide+e )en(ru Pre"edin*ie. A%ea s# $ai &ie ne%'ie de $ul*i ani "i de $ul( e&'r( dar Maryanne )ri$ise ceea ce d'rea. Pen(ru $'$en(. CAPITOLUL BR Annie c'nducea $icul ei PacEard R'ads(er )e "'selele u$br'ase din =alea S'n'$a c#(re &er$a de S'('. 2e/a lun-ul anil'r Francie cu$)#rase $ereu (erenuri !n 1urul cel'r )a(ru+eci de acri )e care/i a%usese la !nce)u( a"a c# acu$ &er$a se !n(indea $ai $ul( dec( )u(eai %edea cu 'c0ii> )a(ru su(e (rei+eci de acri )res#ra*i cu s(e1ari u$br'"i "i cu )l')i ar-in(ii. 4n-ri1i(e de %#cari $e;icani %acile Jersey )#"(eau &erici(e )e )a1i"(i. Pe a$bele )#r*i ale casei se %edeau "iruri de %i*#/de/%ie )rin(re care cre"(eau (randa&iri care la %re$ea aceea a anului se a&lau la a d'ua !n&l'rire. Francie )lan(ase (randa&irii )en(ru c# d#un#('rii !i a(acau !nain(e de a/i a(aca )re*i'"ii s(ru-uri "i/i ins)ec(a !n &iecare di$inea*# ca s# )'a(# lua $#suri din )ri)# dar Annie ' b#nuia c# iubea &l'rile a(( de $ul( !nc( le/ar &i )lan(a( 'ricu$. Se ridicaser# "i cl#diri n'i> c#su*e )en(ru F'cc' "i $ena1er# bar#ci )en(ru $unci('ri "i ' $ic# cra$#. Anii de la $'ar(ea lui Ollie &useser# ani de (#cu(# reclu+iune )en(ru Francie dar &useser# &ruc(u'"i. Annie nu su)'r(a s# se -ndeasc# la lunile cu$)li(e de du)# (ra-edie8 Francie )#ruse s# se !n-r'a)e !n (#cere ca un ani$al $ic "i r#ni( care cau(# un l'c lini"(i( !n care s# $'ar#. 4n s'$n sau (rea+# re(r#ise la nes&r"i( !n sinea ei n'a)(ea incendiului )n# cnd ('*i !nce)user# s# se (ea$# c#/"i %a )ierde $in*ile. Se re(r#sese la &er$# l'cul unde se ducea !n('(deauna ca s#/"i ln-# r#nile "i (i$) de d'i ani n/' )#r#sise nici'da(#. F'cc' "i s'*ia lui a%useser# -ri1# de ea de"i Francie abia dac# le %'rbea. Nu se ducea nic#ieri "i nu %'rbea cu ni$eni. 2e"i "i lui Annie i se &rnsese ini$a la

$'ar(ea lui Ollie !n cele din ur$# nu $ai )u(use su)'r(a. Plecase la &er$# bn(ui(# de dis)erare "i se re)e+ise )e u"#8 ' -#sise )e Francie !n(r/un balans'ar ln-# s'ba din buc#(#rie cu cinii lui Ollie la )ici'are8 ridicase indi&eren(# ca)ul ca s# %ad# cine in(rase. 3 P'&(i$ s)usese Annie a)ucnd ' )u"c# din ras(el "i aruncnd/' )e $as#. 2e ce nu (er$ini )ur "i si$)lu !n l'c s# ne c0inui )e ('*i cu a-'nia unei $'r*i len(eK M/a$ s#(ura( Francie ,arris'n. 7i $/a$ s#(ura( s#/*i %#d &a*a c0inui(#. L/a$ iubi( cu ('*ii )e Ollie $ai $ul( dec( ' s# $ai iubi$ %re'da(# )e cine%a dar el s/a dus iar (u e"(i (n#r# "i s#n#('as# "i acu$ e"(i b'-a(# )r'babil $ai b'-a(# dec( "(ii sau dec( !*i )as#. Sun( +eci 5 nu su(e )'a(e $ii de c')ii s#raci b'lna%i ne%'ia"i la San Francisc' "i au ne%'ie de 'a$eni ca (ine. 2ar dac# )re&eri s# $'ri dec( s#/i a1u*i a(unci &#/' acu$ "i sca)#/ne )e ('*i de c0inuri 'da(# )en(ru ('(deauna. ?#(nd din )ici'r i+bucnise !n lacri$i. 3 O 2'a$ne ce a$ s)usL cu$ a$ )u(u( s# &iu a(( de crud#@ N/a$ %ru( s# s)un as(a Francie crede/$# c# n/a$ %ru(. Nu %reau s# $'ri Francie 5 dar (e r'- (e i$)l'r !n('arce/(e !n lu$ea %iil'r. Francie se ridicase "i se a)r')iase de $as#. Oc0ii lui Annie se $#riser# de -r'a+# "i/"i )usese $na la -ur# %#+nd/' )e Francie a)ucnd )u"ca )e care F'cc' ' &'l'sea ca s# alun-e $ierlele lac'$e. 4n-0e*a(# de s)ai$# ' )ri%ea )e Francie desc0i+nd $a-a+ia "i cerce(nd/'. Oc0ii lui Francie !i !n(lnir# )e ai ei8 !nc0ise $a-a+ia "i !ndre)(# ar$a c#(re ea8 (recur# c(e%a secunde. A)'i Francie aruncase )u"ca la l'c )e $as# "i s)usese cal$> 3 As(a ara(# c( de $ul(e "(ii des)re %ia*a la &er$# Annie Ays-ar(0 5 ar$a nu e !nc#rca(#. Annie se re)e+ise la Francie. 3 O $ul*u$esc lui 2u$ne+eu $ul*u$esc lui 2u$ne+eu b'lb'r'sise ea. N/a$ %ru( s# s)un as(a crede/$# c# n/a$ %ru(. Nu$ai c# nu "(iu ce s# $ai &ac. Francie )ri%ise )e &ereas(r# la s'arele care a)unea deasu)ra -ra1duril'r a)'i lund/' )e Annie de bra* s)usese lini"(i(#> 3 ,ai s# &ace$ ' )li$bare )n# la -ra1duri s# %ede$ ce &ace calul lui Ollie. ?ie(ul ani$al a &'s( ne-li1a( )rea $ul(# %re$e. Annie ' )ri%ise cu ad$ira*ie $n-ind ani$alul care &usese )re&era(ul &iului ei. Ac*iunea ei i$)e(u'as# &#cuse )ri$a s)#r(ur# !n -0e*arul dis)er#rii lui Francie. O adusese din n'u )e dru$ul lun- "i len( c#(re %ia*#. 4n anul acela Francie "i Mandarinul creaser# Funda*ia Me$'rial# Oli%er ,arris'n )rin care a1u(au c')iii b'lna%i "i ne%'ia"i dar Francie era cea care ' c'nducea. T'( Francie era cea care %i+i(a s#)(#$nal n'ua ane;# )e care ' c'ns(ruiser# )en(ru S)i(alul de c')ii8 aducea 1'curi "i 1uc#rii "i c#r*i )e care le ci(ea $icil'r )acien*i. S(#(ea 're !n "ir la c#)#(iul )acien*il'r cu ca+uri dis)era(e "i/i alina )e )#rin*ii !n-r'+i*i. T'( Francie a1u(ase cele $ai s#race &a$ilii c0ine+e s#/"i -#seasc# ad#)'s(uri "i le sal%ase c')iii cei $ai $ici de la scla%ia a(elierel'r cu $unc# la ne-ru. Le '&erea "c'lil'r $anuale "i burse )en(ru a a1u(a c')iii i$i-ran*il'r s# s(udie+e. Muncise &#r# 'di0n# luni !n "ir a%nd !ns# -ri1# s# e%i(e )ublici(a(ea "i nu$ele ei a)#ruse d'ar arare'ri !n +iare. Iar cnd ' !n%in-ea 'b'seala se !n('rcea !n('(deauna la iubi(a ei &er$#. =ia era n'ua ei )asiune "i Annie +$bea (recnd )rin(re bu(ucii !n-ri1i*i. =ia lui Francie era dic0isi(# )n# la )er&ec*iune "i de"i )r'duc*ia era $ic# d'ar (rei $ii de s(icle %inul r'"u "i ca(i&ela( era &'ar(e bun. 3 ?un dar nu su&icien( de bun !i s)use Francie $ai (r+iu )li$bndu/se )rin %ie. Se ')ri "i lu# un )u$n de )#$n( ne-ru "i &er(il. Ui(#/(e la #s(a !i ceru indi-na(#. Cu$ )'a(e &i $ai bun !n Fran*aK A%e$ acela"i s'are aceea"i )l'aie acelea"i )an(e blnde. A(unci de ce nu )'( s# )r'duc un %in la &el de bun ca al l'rK

Oc0ii ei alba"(ri sc#)#rau de %ec0ea l'r !nsu&le*ire "i Annie rse. 3 4n(reab#/i )e &rance+i nu )e $ine. 3 S/ar )u(ea s/' &ac. 4n(r/' +i. Annie "(ia c# -lu$e"(e )en(ru c# nu se $ai ducea nic#ieri a)'i s)use> 3 A(unci !nain(e de a (e a%en(ura a(( de de)ar(e nu %rei s# %ii la )e(recerea $ea s#)(#$na %ii('areK Francie &i;# un )unc( de la 'ri+'n( "i Annie ad#u-# -r#bi(> E %re$ea s# &aci ce%a )en(ru (ine 5 "i )en(ru $ine de al(&el. O)erele de cari(a(e sun( &'ar(e bune Francie ,arris'n dar e (i$)ul s# $ai ie"i )u*in "i s# %e+i lu$e. Francie ' )ri%i -ndi('are. Annie era !n('(deauna 'cu)a(# a%ea +eci de )rie(eni "i su(e de cun'"(in*e8 era re-ina unei lu$i ele-an(e a 0'(eluril'r "i ('a(# lu$ea %'ia s/' cun'asc#. Cu ' brusc# (res#rire de sin-ur#(a(e ' in%idie. S)use re)ede ca s# nu aib# (i$) s# se r#+-ndeasc#> 3 ?ine %in. Annie )#ru a(( de ului(# c# ' &#cu )e Francie s# rd#. 2ar $ai (r+iu &#cndu/"i ba-a1ele )en(ru c#l#('rie !"i d#du sea$a c# era s)eria(#. =ia*a ei era la &el de re(ras# ca a unei c#lu-#ri*e. San Francisc' de%enise din 'r#"elul (inere*ii ei un 'ra" $are "i (re)idan( "i une'ri %enind acas# de la cina cu Annie se ui(a cu in%idie la $ul*i$ea de 'a$eni +-'$'('"i care a-l'$erau (r'(uarele din &a*a ca&enelel'r "i (ea(rel'r "i se si$*ea din n'i ca &e(i*a cu nasul li)i( de &ereas(r# !n (i$) ce %ia*a (recea )e ln-# ea. S#)(#$na aceea Pre"edin(ele d#dea un bal )en(ru a le $ul*u$i cali&'rnienil'r care sus*inuser# ca$)ania )ar(idului. Ora"ul era )lin de s(r#ini "i ca$erele de 0'(el de%eniser# ' rari(a(e. 2e/a lun-ul anil'r Annie &usese -a+da $ul('r )'li(icieni de la Was0in-('n "i acu$ !nain(e de bal d#dea ' $ic# rece)*ie )en(ru clien*ii ei )re&era*i. 3 Rece)*ia $ea inau-ural# !i s)use lui Francie !n (i$) ce a"(e)(au !n sal'nul ei )ar(icular s'sirea in%i(a*il'r. 4"i $n-ie r'c0ia din dan(el# de cul'area br'n+ului. Ar#( ca Pri$a 2'a$n# a lu$ii 0'(eluril'rK 3 Ar#*i )er&ec( ' asi-ur# Francie. 7i a"a "i era. P#rul ei cas(aniu era c'a&a( !n bucle $'i "i 'c0ii !i s(r#luceau de !ncn(are. 2an(ela de cul'area br'n+ului se )'(ri%ea cu (enul alb iar dec'l(eul adnc "i )#(ra( !i sc'(ea !n e%iden*# snii )lini. Pur(a un c'lier din cinci "iruri de s$aralde $#run(e cu cercei as'r(a*i "i un i$ens inel cu (')a+. 3 Nu %reau s# in(ru !n c'$)e(i*ie cu dia$an(ele l'r dra-a $ea !i $#r(urisi lui Francie. 4n de&ini(i% sun( ('( 9clasa $unci('are: nuK A)'i rse c')i's -ndindu/se la )re*ul )e care le cerea s#/l )l#(easc# )en(ru )ri%ile-iul de a s(a la Ays-ar(0. 2ar Annie nu era nici'da(# rea8 )en(ru 'as)e*ii ei '&erea ('( ce era $ai bun> "a$)anie R'ederer 5 aceea"i )e care ' bea "i 6arul Rusiei8 ca%iar din Persia8 cel $ai bun s'$'n s#lba(ic din Sc'*ia8 "i 0'$ar delici's din Maine. 3 Nici la Casa Alb# nu $nc#$ ce%a $ai bun d'a$n# Ays-ar(0 !i s)use Pre"edin(ele +$bind. Ca$era era )lin# de &e$ei &ru$'ase dar Annie era cen(rul a(en*iei iar accen(ul ei din D'rEs0ire "i rsul (u$ul(u's se au+eau )es(e b+iala ca de s(u) care carac(eri+ea+# ' )e(recere reu"i(#. Francie s(#(ea ln-# u"# s(rn-nd !n $n# )a0arul de "a$)anie r#s)un+nd )'li(ic's cnd era )re+en(a(# cui%a "i d'rindu/"i s# nu/i &i )r'$is lui Annie c# %ine. Nici'da(# !n %ia*a ei nu &usese la ' ase$enea )e(recere "i se si$*ea ca un )e"(e )e usca(. Oc0ii de e;)er( ai lui Maryanne Win-a(e se ')rir# ' cli)# asu)ra ei !nre-is(rnd &a)(ul c# era ' necun'scu(# a)'i )lecase !n c#u(area unei )r#+i $ai i$)'r(an(e. 2ar 'c0ii lui ?ucE nu

(recur# a(( de iu(e )e deasu)ra ei. 4"i s)use c# e ' &e$eie su)erb# dar inab'rdabil# de )arc# ar &i !n#l*a( !n 1urul s#u un +id in%i+ibil. R'c0ia de "i&'n ca un n'r cenu"iu era e;(re$ de discre(# iar )erlele %al'rau ' a%ere. Se a)r')ie de ea "i/i s)use> 3 Ar#(a*i ca "i cu$ a*i %rea s# &u-i*i. E c0iar a"a de rea )e(recereaK Ea !l )ri%i ui$i(#. 3 O nu del'c. E ' )e(recere $inuna(#. El !n(inse $na> 3 Sun( ?ucE Win-a(e. Francie !i s(rnse $na a(( de re)ede !nc( abia si$*i )resiunea de-e(el'r ei. 3 Francesca ,arris'n $ur$ur# ea !$bu1'rndu/se. Fu rndul lui s# )ar# ui$i(. 3 2ar !l cun'sc )e &ra(ele du$nea%'as(r#@ e;cla$# el. Francie !n*e)eni 'c0ii i se r#cir# bu+ele i se cris)ar# "i nu r#s)unse. 3 Ta(#l $eu a &'s( a%'ca(ul (a(#lui du$nea%'as(r# s)use el reali+nd c# se !ncurca din ce !n ce $ai (are. =reau s# s)un e sin-urul $'(i% )en(ru care !l cun'sc din cau+a ad$inis(r#rii a%erii. Fir$a $ea se 'cu)# de as(a. Ea d#du din ca) "i r#s)unse -lacial> 3 4n*ele-. 3 2'$ni"'ar# ,arris'n s)use el de"i nu/"i e;)lica de ce &ace a((ea e&'r(uri s# ' l#$ureasc# )en(ru c# nici ea nici &ra(ele ei nu !nse$nau ni$ic )en(ru el. Nu l/a$ ales )e &ra(ele du$nea%'as(r# de clien( l/a$ $'"(eni(. 7(i*i )#ca(ele )#rin*il'rL ?ucE +$bi &er$ec#('r '&(nd u"ura( cnd ea !i r#s)unse la +$be( "i s)use> 3 =# r'- s# nu %# scu+a*i )en(ru c#/l cun'a"(e*i )e ,arry d'$nule Win-a(e. E -0ini'nul du$nea%'as(r# nu al $eu. El !ncu%iin*# din ca) !ncercnd s# sc0i$be subiec(ul dar !n $in(e i se derula ('( ce "(ia des)re ea. Nu e;is(a 'are un a$an( c0ine+ "i ' c'r)'ra*ie $ul(i$ili'nar#K 7i desi-ur (ra-ica $'ar(e a (n#rului ei &iu !n incendiu. Trecu(ul nu i se '-lindea del'c )e &a*a &#r# cusur "i se -ndi din n'u c( era de &ru$'as#. 3 Ce %# aduce la ' )e(recere )'li(ic# d'$ni"'ar# ,arris'nK 3 Annie Ays-ar(0 e ' %ec0e )rie(en#. A %ru( s# $i se laude cu 'as)e*ii ei. 3 Ti)ic )en(ru Annie !i )lace s# &ie )u*in l#uda(# 5 $ai ales )en(ru budincile ei din D'rEs0ire. Francie rse. 3 Sun( cele $ai bune 5 "i )r'babil cele $ai scu$)e din lu$e. 2ar Annie nu !nsea$n# nu$ai a((. 3 7i eu cred la &el. O cun'sc de +ece ani. Cu$ se &ace c# nu %/a$ $ai !n(lni( )n# acu$K 3 O nu "(i*iK A%ea un ('n u"'r ba(1'c'ri('r "i el ridic# !n(reb#('r din s)rncene> 3 Eu sun( cel $ai )r's( )#s(ra( secre( din San Francisc'. In&a$a s'r# a lui ,arris'n cea care (r#ie"(e !n )#ca( cu c0ine+ul ei )e N'b ,ill c0iar sub nasul ilus(rului ei &ra(e ,arry. Ni$eni nu %'rbe"(e cu $ine d'$nule Win-a(e dar %'rbesc des)re $ine )e la s)a(e. 3 ?ucEK Maryanne !l lu# de bra* "i el se !n('arse. 3 Maryanne aceas(a es(e d'$ni"'ara ,arris'n. Maryanne !nclin# din ca).

3 4n(r/ade%#rK s)use ea (#i's &#r# s#/i !n(ind# $na. Ce $ai &ace*i d'$ni"'ar# ,arris'nK F#r# s# a"(e)(e un r#s)uns c'n(inu#> ?ucE $# (e$ c# (rebuie s# )lec#$ al(&el !n(r+ie$ la bal. A)'i ie"i &#r# s#/i arunce lui Francie $#car ' )ri%ire. ?ucE )ri%i &uri's !n ur$a ei. 3 Scu+a*i/' )e s'*ia $ea s)use cu a$#r#ciune. Une'ri e $ai )r's( crescu(# dec( &iica n'as(r# de "ase ani. Francie ridic# din u$eri cu &a*a li)si(# de e;)resie. 3 Nu %# &ace*i )r'ble$e d'$nule Win-a(e. El ' )ri%i !ndre)(ndu/se c#(re Annie8 r'c0ia i se 'ndula ca un n'r !n 1urul (ru)ului su)lu "i lu$ina l#$)ii i se re&lec(a !n )#r "i !n )erle. A(unci ?ucE !"i s)use c# )#rea cea $ai sin-ur# &e$eie de )e lu$e. Francie "(ia c# nu $ai )'a(e re+is(a8 a"(e)(# ca rece)*ia s# se (er$ine a)'i !i s)use lui Annie c# ' d'are ca)ul "i (rebuie s# se duc# acas#. Annie ' )ri%i sce)(ic#. 3 M# r'- $#car ai a)#ru(. E un !nce)u(. ,ai s# %ede$ ce se $ai !n($)l# nuK Pe Annie ' sur)rinse cnd ?ucE Win-a(e ' sun# a d'ua +i de di$inea*# "i $ai ales cnd ' !n(reb# des)re Francie. 4l cun'"(ea )e ?ucE de $ul(# %re$e. L'cuin*a lui era la Sacra$en(' dar s(#(ea la Ays-ar(0 de c(e 'ri %enea la San Francisc' adic# de $ai $ul(e 'ri )e an. La !nce)u( &usese sus)ici'as# !n )ri%in*a lui )en(ru c# nu era de bine cu un b#rba( a(( de &ru$'s "i de &er$ec#('r dar ?ucE Win-a(e nu c#u(a a%en(uri8 era un s'* bun de"i s'*ia lui era $ai rece ca un bl'c de -0ea*#. Era i$)lica( !n )'li(ic# de ani de +ile era unul din cei $ai (ineri sena('ri din *ar# "i de1a i se )re%edea un $are %ii('r. A(unci de ce ' suna s/' !n(rebe des)re Francie ,arris'nK 3 Maryanne s/a !n('rs acas# e;)lic# el ca din !n($)lare dar eu a (rebui( s# r#$n aici )en(ru ' !n(runire. O s# &iu sin-ur "i )en(ru c# e"(i sin-ura &e$eie din San Francisc' care ar )u(ea a%ea )u*in# c'$)asiune )en(ru $ine (e/a$ suna( s# (e r'- s# cine+i cu $ine as(#/sear#. 7i )e d'$ni"'ara ,arris'n ' in%i( desi-ur ad#u-# el )u*in ca$ )ri)i(. 3 Sun( ' &e$eie 'cu)a(# !i s)use ea dar ' s# %#d ce )'( &ace. L#snd (ele&'nul din $n# !"i arunc# 0aina )e u$eri "i ' lu# la &u-# c#(re casa lui Francie. Se re+e$# de ('cul u"ii cu bra*ele !ncruci"a(e )e )ie)( "i cu un +$be( )e &a*#. 3 2eci Francesca ,arris'n ce i/ai s)us lui ?ucE Win-a(e de l/ai &#cu( )ra&K 3 Pra&K Francie r'"i cu$ &#cea cnd se $en*i'na nu$ele lui EdIard S(ra(('n. Te !n"eli. Mi/a s)us c#/l cun'a"(e )e ,arry "i a$ &'s( &'ar(e ne)'li(ic'as# cu el. A)'i $i/a )re+en(a(/' )e s'*ia lui care a &'s( &'ar(e ne)'li(ic'as# cu $ine. 3 Maryanne Win-a(e e &'ar(e ne)'li(ic'as# cu 'ricine nu/i )'a(e &i de &'l's s)use Annie. 7i ne)'li(ic'as# sau nu ?ucE Win-a(e s'lici(# 'n'area c'$)aniei (ale la cin# disear# 5 &#r# s'*ia lui. 7i )r'babil c# i/ar )l#cea "i $ai $ul( dac# n/a" &i nici eu ac'l'. 3 A(unci ai &ace bine s#/i s)ui d'$nului Win-a(e c# nu/i )'( acce)(a in%i(a*ia. Se ui(# e;as)era(# la Annie. O Annie nu a$ des(ule neca+uri "i &#r# s'*ul lui Maryanne Win-a(eK 3 ?a da &u Annie de ac'rd. M/a$ -ndi( d'ar c# *i/ar &ace bine s# "(ii c# lu$ea nu (e/a "(ers din ca(as(i&. 2ac# ?ucE Win-a(e e in(eresa( %'r &i "i al*ii 5 dac# le/ai da ' "ans#. 2ar Francie se $ul*u$i s# cla(ine din ca). Nu era un '$ 'bi"nui( "i ' "(ia. C#s#('ria "i &ericirea nu erau scrise !n des(inul ei. Cu ('a(e aces(ea la ?ucE se -ndi ('( dru$ul )n# la &er$#. I$a-inea &e$eii sin-ura(ice !n r'c0ia ei ca un n'r r#$ase $ul(# %re$e !n $in(ea lui ?ucE. Era un b#rba( 'cu)a( care nu &#cea nici'da(# ni$ic )e 1u$#(a(e. Se de%'(ase $uncii sale "i res)'nsabili(#*il'r de sena('r "i !ncerca s# e%i(e "irul nes&r"i( de )e(receri des)re care Maryanne s)unea c# 9sun( )en(ru binele carierei (ale iubi(ule:. In(rase !n )'li(ic# )e %re$ea cnd era un (n#r idealis( "i de"i idealurile res)ec(i%e &useser# (e$)era(e de ra*iune "i de circu$s(an*e era

!nc# "i a%ea s# &ie $ereu 9un '$ )en(ru 'a$eni:. Ura )e(recerile "i c#*#ra(ul Maryannei )e scara s'cial# de"i une'ri 5 (rebuia s# recun'asc# 5 erau necesare. Casa l'r de )e S(rada . din !n%er+i(ul Ge'r-e('In era !n('(deauna )lin# de d'a$ne din di%erse c'$i(e(e care luau )rn+ul sau de %i+i(a('ri i$)'r(an*i care luau ceaiul sau de )'li(icieni in&luen*i la una din cinele 9in(i$e: la lu$ina lu$n#ril'r )en(ru care Maryanne era celebr#. 94*i %ine s# cre+i iubi(ule: !i s)usese ea r+nd 9'a$enii !ncearc# s#/$i $i(uiasc# )rie(enii ca s#/$i &ie )re+en(a*i s)ernd c# 'r s# )ri$easc# ' in%i(a*ie. Nu e ui$i('rK: ?ucE ' )ri%ea )re+idnd cina la $asa !n s(il -e'r-ian cu candelabre de ar-in( Paul S('rr de sec'l AP cu &ar&urii de )'r*elan "i )a0are de cris(al -ra%a( cu aran1a$en(ele &l'rale b'-a(e dar nu 's(en(a(i%e s)unndu/"i c# Maryanne era !n ele$en(ul ei. 2ar la $asa aceea nu era nici $#car un sin-ur b#rba( )e care s#/l )'a(# nu$i )rie(enul lui "i brusc se si$*i la &el de sin-ur ca &e$eia cea &ru$'as# !n r'c0ie cenu"ie. 3 ,ai s# in%i(#$ )rie(eni la ?r'adlands )en(ru Cr#ciun !i s)use i$)ulsi% lui Maryanne du)# ce 'as)e*ii )lecaser#. Se a&lau !n d'r$i('rul ei iar ca$eris(a )unea la l'c r'c0ia )e care ' )ur(ase. Maryanne se s(recur# !n 0ala(ul r'+ "i se a"e+# la $asa de ('ale(# +$bindu/i !n '-lind# !n (i$) ce/"i !n(indea cre$a )e &a*#. 2ac# e;is(a un l'c )e care s#/l iubeasc# cu ade%#ra( a(unci acela era casa c')il#riei el care/i &usese l#sa(# $'"(enire de bunicul ei. 3 Si-ur iubi(ule ce idee $inuna(#@ Cr#ciunul la *ar# cu c')iii "i cu )rie(enii ce )'a(e &i $ai &ru$'sK O s# &ac $ine ' lis(# de in%i(a*i "i ' s# ins(ruiesc )ers'nalul s# )re-#(easc# ('(ul. 3 O s# &ie bine s# &i$ cu c')iii s)use el seri's. 4i %ede$ $ul( )rea )u*in !n ul(i$a %re$e. Ea '&(#. 3 A"a e dra-ule dar !n casa as(a $ic# )ur "i si$)lu nu e l'c "i 'ricu$ le e $ul( $ai bine cu d'ica "i cu -u%ernan(a "i s# &ie la aceea"i "c'al#. Iar n'i sun(e$ $ereu a(( de 'cu)a*iL O&(# din n'u !n(in+ndu/"i bra*ele "i c#scnd. Iar eu sun( !n('(deauna a(( de 'b'si(# la s&r"i(ul +ilei c# nu "(iu de unde ' s# -#sesc ener-ie )en(ru a d'ua +i. Oc0ii li se !n(lnir# !n '-lind# "i ?ucE %#+u -'lul din ei "i se !n(reb# ce se !n($)lase cu c#snicia l'r. =ie*ile l'r erau aran1a(e !n 1urul $uncii lui "i al a$bi*iil'r ei )en(ru el. 2ac# n/ar &i &'s( c')iii "i cariera lui )'li(ic# ar &i &'s( (en(a( s#/i cear# )e l'c di%'r*ul. 4n l'c de as(a !i s)use lini"(i(> 3 N'a)(e bun# Maryanne. 7i !nc0ise !nce( u"a !n ur$a sa. NeI D'rE/ul cu c(e%a s#)(#$ni !nain(ea Cr#ciunului era l'cul )re&era( al lui ?ucE. 4i )l#ceau )ers'anele !n&#*i"ndu/l )e M'" Cr#ciun care sunau din cl')'*el !n &a*a $a-a+inel'r "i $ir'sul cas(anel'r )e care %n+#('rii a$bulan*i le %indeau la c'l*urile s(r#+il'r. 4i )l#cea aerul cu $ir's de -er care/l &#cea s#/"i s(rn-# $ai bine !n 1urul -(ului &ularul de ca"$ir "i care/i a$in(ea de iernile c')il#riei cnd )a(ina )e lacul !n-0e*a( "i se d#dea cu s#niu*a )e )an(ele abru)(e de la S(raIberry ,ill casa bunicil'r din )ar(ea $a$ei !n NeI En-land unde &a$ilia !"i )e(recea ('a(e Cr#ciunurile. Pri%i cu 1ind la (renule*ele 1uc#riile "i ani$alele de blan# din %i(rinele $a-a+inului de 1uc#rii a$in(indu/"i de di$ine*ile de Cr#ciun de de$ul( cu &'cul (r'snind !n c#$in cu +#)ada c#+nd a&ar# cu cad'urile $is(eri'ase !nc# nedes&#cu(e. 4"i a$in(i de rse(ele &a$iliei )rie(enil'r "i c')iil'r de $ir'sul bun#(#*il'r care se -#(eau !n buc#(#ria cea $are "i/"i d'ri s# se )'a(# !n('arce !n (i$) s# )'a(# lua ('(ul de la !nce)u(. ?ucE Win-a(e era ul(i$a )ers'an# )e care Francie s/ar &i a"(e)(a( s/' %ad#. Se ')ri ' cli)# s# se ui(e la el cu un +$be( )e &a*# !n(rebndu/se dac# s#/l salu(e. T'c$ai 0'(#rse c# $ai bine s# nu/l salu(e cnd el se !n('arse "i ' %#+u.

3 =# a$in(i*i de $ineK s)use ea (i$id. Francesca ,arris'n 5 ne/a$ !n(lni( la )e(recerea lui Annie Ays-ar(0 la San Francisc'. 4i !n(inse $na "i ad#u-# +$bind> P#rea*i un b#ie*el cu nasul li)i( de %i(rin#. El ' )ri%i sur)rins. Pur(a ' 0ain# de ca"$ir ca&eniu s(r$(# cu un -uler i$ens de %ul)e "i ' )#l#rie cl'c0e a%ea 'bra1ii !$bu1'ra*i de &ri- iar 'c0ii ei erau de un albas(ru incredibil de )ansea. 4"i s)use c# ar#(a incredibil. F$bi 1ena(. 3 E c0iar a"a de %i+ibilK 4$i a$in(ea$ de Cr#ciunurile de de$ul(. 4i lu# $na si$*indu/i c#ldura )rin $#nu"a de an(il')# $'ale. Si-ur c#/$i a$in(esc de du$nea%'as(r#. Nu s)use> 9Cu$ a" &i )u(u( ui(aK: dar 'c0ii lui ' s)user# "i ea !"i &eri )ri%irea r'"ind. 3 Ce &ace*i la NeI D'rE d'$ni"'ar# ,arris'nK !n(reb# el dndu/i dru$ul la $n#. Ea !i s)use c# se a&la !n 'ra" ca s# %ad# ' )r')rie(a(e )en(ru C'r)'ra*ia Lai Tsin "i ca s# &ac# cu$)#r#(uri de Cr#ciun. ?ucE se ui(# la cad'urile !$)ac0e(a(e !n cul'ri %esele )e care Francie le a%ea !n $n# "i s)use cu a$#r#ciune> 3 Se )are c# a%e*i $ai $ul( succes dec( a$ a%u( eu. 4nc# n/a$ -#si( ce%a )en(ru Maryanne 5 s'*ia $ea. Francie se -ndi la Maryanne a(( de rece "i si-ur# de ea. 3 ?i1u(eriiK su-er# ea. El cl#(in# din ca) "i s)use> 3 4nc# ' )erec0e de cercei. 7i ' s# &ie c'n&unda(# cu un 'rna$en( )en(ru )'$ul de Cr#ciun. Francie rse "i el se -ndi sur)rins ce di&eri( ar#(a cnd era &erici(#. 3 Eu "(iu ce $i/ar )l#cea )en(ru Cr#ciun dac# a" &i s'*ia du$nea%'as(r# s)use Francie +$bind !n c'n(inuare. T'c$ai a$ %#+u( ce%a !n(r/' -alerie "i $/a$ !ndr#-'s(i(. 3 2e ce nu/$i ar#(a*iK !i ceru ?ucE d'rindu/"i ('%#r#"ia ei. P'rnir# )e Fi&(0 A%enue "i du)# c'l* -#sir# $ica -alerie. 4n %i(rin# era un $ic )'r(re( de M'ris'( ' c')il# bl'nd# cu ' &a*# seri'as# "i cu 'c0ii ui$i*i. Francie sus)in#. 3 Nu %i se )are c# ar(is(ul a sur)rins esen*a c')il#rieiK ?ucE se -ndi !nc# ' da(# la ('a(e Cr#ciunurile $inuna(e ale c')il#riei "i/i d#du dre)(a(e. 3 M# (e$ c# nu/i ('c$ai s(ilul lui Maryanne s)use cu re-re(. P'a(e c# ('(u"i ' s#/i iau )erlele cenu"ii. Ridic# 'c0ii "i %#+u c# !nce)user# s# cad# )ri$ii &ul-i de +#)ad#. Era 'ra )a(ru "i cerul era de1a !n(uneca(. 3 M#car l#sa*i/$# s# %# in%i( la ceai s)use el ca s# %# $ul*u$esc )en(ru a1u('r. Ea !nclin# din ca) -ndindu/se. 3 N/ar (rebui a$ a((ea de &#cu(. ?ucE ar &i )aria( c# nu a%ea ni$ic de &#cu( la 'ra )a(ru !n 1'ia dinain(ea Cr#ciunului. 4i s)use au('ri(ar> 3 Nu acce)( un re&u+ "i ' lu# de bra* -r#bind/' !na)'i c#(re Fi&(0 A%enue "i c#(re 0'(elul S0erry/Ne(0erland. Ca&eneaua era a-l'$era(# )lin# de cei care &#ceau cu$)#r#(uri de Cr#ciun "i care se rela;au du)# aler-#(ura du)#/a$ie+ii. ='cile l'r se a$es(ecau cu %i'rile c%ar(e(ului cu +-'$'(ul lin-uri*el'r l'%i(e de )'r*elan "i cu rse(ele c')iil'r care erau d#rui*i cu !n-0e*a(e "i )r#1i(uri cu ci'c'la(#. Francie se -ndi la Ollie8 Cr#ciunul era !n('(deauna $'$en(ul cel $ai -reu "i aces(a era unul din $'(i%ele )en(ru care se a&la la NeI D'rE ca s# sca)e de a$in(iri dar nu reu"ea

!n('(deauna. 4"i s)use cu (ris(e*e c# Ollie n/ar $ai &i &'s( c')il 5 ar &i &'s( de1a un (n#r "i )'a(e c# el ar &i &'s( cel care s/' duc# s# ia ceaiul nu ?ucE Win-a(e. ?ucE s)use !nce(> 3 =#d c# "i du$nea%'as(r# Cr#ciunul %i se )are un $'$en( al sin-ur#(#*ii. Francie !l )ri%i cu 'c0i !n(uneca*i de (ris(e*e "i el !"i d'ri s/' )'a(# !$br#*i"a "i s#/i s)un# c# !n(r/' +i %a &i din n'u bine dar e%iden( nu )u(ea 5 "i nici nu a%ea s# &ie bine. Ni$ic n/' )u(ea alina )en(ru )ierderea &iului ei. 3 C')iii se dis(rea+# a(( de bine s)use ea cu un +$be( slab. Ui(e cu$ se bucur# de ('a(e bun#(#*ile in(er+ise@ 3 7i n'i cu ce ' s# ne r#s&#*#$K !n(reb# ?ucE %esel. Pr#1i(ura aceea $inuna(# de ci'c'la(#K Sau $un(ele de !n-0e*a(# de &ruc(eK Pl#cin(# cu cire"eK Mille&euilleK Sau sun(e*i (i)ul de &e$eie care )re&er# sand%i"uri cu cas(ra%e(eK Francie rse scu(urndu/"i (ris(e*ea. 3 2ac# %re*i s# "(i*i ade%#rul sun( (i)ul de &e$eie care )re&er# bri'"ele $#r(urisi. 3 A(unci bri'"e s# &ie. 2#du c'$anda a)'i c'n(inu#> =ede*i ce $ul(e a$ !n%#*a( des)re du$nea%'as(r# d'ar !n c(e%a 'reK 7(iu c# %re*i s# cu$)#ra*i (eren !n Man0a((an "(iu ce %# d'ri*i de Cr#ciun "i ce %# )lace la ceai 5 &i*i a(en(# al(&el ' s# %# a&lu curnd ('a(e secre(ele. Ea rse din n'u. 3 2ar eu n/a$ secre(e 5 nu $ai a$. =ia*a $ea e ' car(e desc0is# ('a(# lu$ea "(ie ('(ul des)re $ine. El cl#(in# din ca). 3 Nu ' nu@ Pun )ariu c# sun( &'ar(e )u*ini cei care ' cun'sc )e ade%#ra(a Francesca ,arris'n. Francie !l )ri%i s)eria(#8 era )rea )ers)icace. Ui(ndu/se !n 'c0ii lui ca&enii se -ndi c# a1un- !n a)e $ul( $ai adnci dec( ar (rebui ca si$)le cun'"(in*e dar nu se )u(u !$)iedica s# 'bser%e ridurile &ine din 1urul 'c0il'r cu )ri%irea direc(# "i &elul !n care )#rul lui ne-ru se 'ndula "i c# la ($)le a%ea de1a &ire albe. Annie !i s)usese c# ?ucE Win-a(e era )rea &ru$'s )en(ru )r')riul lui bine "i era ade%#ra(. A)'i c0elnerul le aduse ceaiul !n(r/un ceainic de ar-in( "i bri'"ele &ierbin*i $us(ind de un( "i el sc0i$b# subiec(ul (recnd la $unca sa. 4i s)use c# iubea )'li(ica de cnd era c')il "i c# Sena(ul !i aca)arase %ia*a a"a c# nu $ai a%ea (i$) s# se -ndeasc# la ni$ic al(ce%a. 4i s)use c# abia dac#/"i %edea c')iii "i c# a%ea s# )e(reac# Cr#ciunul cu ei la *ar# "i c# se (e$ea s# nu/l (ra(e+e ca )e un s(r#in. 3 Unde )e(rece*i Cr#ciunulK ' !n(reb# du)# ce (er$inaser# bri'"ele "i ceaiul. 3 O %'i &i la &er$a $ea cu Annie "i cu Lai Tsin !i s)use ea. A)'i !i !n(lni )ri%irea. Nu si$*ise nici'da(# ne%'ia s#/"i de&ineasc# rela*ia cu Mandarinul &a*# de cine%a dar acu$ s)use> 3 Lai Tsin e )rie(enul $eu. ?ucE !ncu%iin*# din ca). 3 =# in%idie+ )rie(enia s)use !nce(. Nu/l l#s# s/' c'nduc# !na)'i la Ri(+ T'Ier unde l'cuia "i el ' )ri%i !nc# ' da(# !nde)#r(ndu/se cr'indu/"i dru$ )rin $ul*i$e. O ur$#ri )n# dis)#ru "i se -ndi c# )'a(e 1udecase -re"i( el &iind cel sin-ur. Cu c(e%a +ile !nain(e de Cr#ciun la casa de )e N'b ,ill &u adus un )ac0e( $inuna( !$)ac0e(a( adresa( d'$ni"'arei Francesca ,arris'n. 4l des&#cu -r#bi(# ru)nd )an-licile )ur)urii ca un c')il !ncn(a(. 4n#un(ru se a&lau $icul (abl'u )e care/l ad$irase la NeI D'rE "i un bile( de la ?ucE Win-a(e care s)unea> Trebuia s#/*i a)ar*in#. M# %'i -ndi la (ine de Cr#ciun.

Francie $n-ie cu dra-'s(e ra$a scul)(a(#. 6inu )ic(ura la dis(an*# de un bra* "i ' )ri%i8 era la &el de &ru$'as# ca a(unci cnd ' %#+use )ri$a 'ar#. Se -ndi la ?ucE cu$ se dusese la -alerie "i ' cu$)#rase )en(ru ea cu$ !i scrisese bile(ul 5 $# %'i -ndi la (ine de Cr#ciun s)unea el. A)'i cl#(in# din ca) "i/"i s)use c# era un cad'u )rea scu$) c# n/ar &i (rebui( s# i/l cu$)ere "i c# desi-ur n/' s# se -ndeasc# la ea de Cr#ciun. A%ea s# &ie cu &a$ilia "i cu )rie(enii !n $inuna(a lui cas# de la *ar# la dis(an*# de (rei $ii de $ile care ar &i )u(u( &'ar(e bine s# &ie "i un $ili'n. Se duse la bir'u "i/i scrise un bile( !n care/i $ul*u$i )en(ru darul )lin de a(en*ie "i e;(ra%a-an( "i/i s)use c# !n sc0i$bul -ener'+i(#*ii lui ea %a d'na saci de 1uc#rii "i sur)ri+e de Cr#ciun unei du+ini de 'r&elina(e din *ar# !n nu$ele lui "i c# e si-ur# c# se %a -ndi cu bucurie la )l#cerea )e care le/' &#cea c')iil'r !n di$inea*a de Cr#ciun. A)'i lu# (abl'ul "i/l )use )e n')(iera ei ca s# &ie ul(i$ul lucru )e care/l %edea !n &iecare sear# "i )ri$ul de care s# dea cu 'c0ii di$inea*a. Cr#ciunul la ?r'adiands casa de *ar# a &a$iliei Win-a(e era un e%eni$en( de (radi*ie dar ele-an(. A%eau un )'$ de Cr#ciun i$ens 'rna( de c#(re )ers'nal cu c'nuri )'lei(e )lin de lu$n#rele $ici r'"ii $un*i de cad'uri !n a$bala1e c's(isi('are "i c(e un &'c de le$ne !n &iecare ca$er#. Maryanne !l in%i(ase )e &ra(ele ei cu s'*ia "i c')iii "i ' du+in# de re)ublicani i$)'r(an*i cu s'*iile. 3 Nici nu/*i )'( s)une c( au &'s( de !ncn(a*i c# i/a$ in%i(a( !i +ise &erici(# lui ?ucE. Ce idee bun# ai a%u( dra-ule. Cr#ciunul cu )'li(icieni nu era del'c ideea lui ?ucE des)re 9s#rb#('ri cu )rie(enii:. 4n di$inea*a de Cr#ciun cl#(in# (ris( din ca) cnd Maryanne !n$n# ni$icurile scu$)e "i )line de -us( )e care le cu$)#rase iar c')iii se aruncar# asu)ra 1uc#riil'r. 2e-e(ele !i a(in-eau !n bu+unar bile(ul de la Francie ,arris'n8 nu a%ea ne%'ie s#/l reci(easc# !l ci(ise de a((ea 'ri !nc( !l "(ia )e de r's(. Se -ndi la c')iii 'r&ani c#r'ra ea le (ri$isese daruri "i +$bi a)'i se -ndi la ea )e(recnd Cr#ciunul la &er$# !n(re )rie(eni a"a cu$ !i s)usese c# ' s# &ac#. CAPITOLUL BS Car(ierul -eneral al C'r)'ra*iei Lai Tsin din ,'n- .'n- era un (urn i$)un#('r de AS e(a1e. Cei $ai buni s)eciali"(i s(udiaser# cu a(en*ie l'cul "i/"i &#cuser# rec'$and#rile iar cl#direa de -rani( alb cu $ul(e c'l'ane s(#(ea )u*in s(r$b &a*# de s(rad# "i a%ea in(rarea )rinci)al# )lasa(# u"'r e;cen(ric )en(ru a !$)iedica s)iri(ul cel bun c0Oi s# &u-#. Tre)(e lar-i de $ar$ur# ')( la nu$#r )en(ru a aduce n'r'c duceau c#(re u"ile $asi%e cu lac r'"u )#+i(e de ' )erec0e de lei &i'r'"i de br'n+. ,'lul de la in(rare era )a%a( cu $ar$ur# de di%erse cul'ri "i dec'ra( cu c'l'ane de $ala0i( $'+aicuri su)erbe s(a(ui "i scul)(uri. ?ir'ul lui Lai Tsin nu era ascuns la ul(i$ul e(a1 ci se a&la la )ar(er i$edia( ln-# 0'lul )rinci)al unde )u(ea a1un-e u"'r 'ricine d'rea s#/l %ad# de la cei $ai $ari Tai)an/i )n# la cel $ai u$il $unci('r "i era un bir'u la &el de si$)lu ca "i )ri$ul lui bir'u din $a-a+ia din San Francisc'. E dre)( )ere*ii nu $ai erau din scnduri de le$n ci din +iduri l#cui(e !n cul'area lui )re&era(# cul'area )runei c'a)(e. Masa de lucru nu era din le$n de (eE ci din aban's iar !n c'l* nu se $ai %edea sei&ul ur( de '*el )en(ru c# nu $ai a%ea ne%'ie de el din $'$en( ce !n subs'l a%ea ' ca$er# securi+a(#. 2ar !nc#)erea era la &el de cura(# ca cea %ec0e cu )ensulele "i )er-a$en(ele c0ine+e"(i c#li$#rile "i ('curile 'cciden(ale &ru$'s alinia(e )e $as#. Trecuser# $ai $ul( de +ece ani de cnd Francie &usese ul(i$a 'ar# !n ,'n- .'n- "i de da(a aceas(a l'cuia !n %ila alb# a Mandarinului )e &ale+a de deasu)ra -'l&ului Re)ulse. E;(eri'rul %ilei era !n s(il ne'clasic dar in(eri'rul era c0ine+esc cu &eres(re de 0r(ie $'bil# su)erb# din le$n ne-ru "i ' c'lec*ie aleas# de )er-a$en(e )'r*elanuri "i (abl'uri %ec0i. Francie crease casa de )e N'b ,ill dar aceas(a era $'"(enirea lui Lai Tsin.

Lai Tsin ' s(udie cu a(en*ie )e Francie ('( (i$)ul cinei. Era !n ,'n- .'n- de ' s#)(#$n# "i !i ar#(ase cl#direa $inuna(# &l'(a de %ase 5 care nu $ai erau %a)'are %ec0i cu$)#ra(e de 'ca+ie )e bani )u*ini ci %ase n'i/n'u*e cele $ai ra)ide din lu$e cu$)#ra(e direc( de )e "an(ierele 1a)'ne+e. 4i ar#(ase re"edin*a "i ('a(e c'$'rile lui iar acu$ !i s)use u$il> 3 T'( ce %e+i e al (#u Francie. F#r# (ine n/a" &i ni$ic. Ea !l )ri%i "'ca(#. 3 E e;ac( )e d's. El (#cu c( (i$) ser%i('rii (recur# cu )a"i neau+i*i s# le ia de )e $as# &ar&uriile "i s# le aduc# ce"(ile cu ceai )ar&u$a(. 3 Mine %'$ $er-e la S0an-0ai s)use el "i de ac'l' %'$ urca )e ru )n# !n sa(ul $eu na(al. Ea !l )ri%i ului(# )en(ru c# nici'da(# nu su-erase ' ase$enea c#l#('rie Iar Lai Tsin ad#u-#> 3 A" %rea s#/*i ar#( sa(ul $eu "i (e$)lul s(r#$'"esc a lui Lilin ca s# )'*i !n*ele-e $ai bine ceea ce a$ s#/*i s)un. M# duc ac'l' de d'u# 'ri )e an ca s#/$i a$in(esc de 'ri-inea $ea u$il# "i ca s# nu ui( c# b'-#*iile care $# !nc'n1'ar# sun( (rec#('are. M# duc s#/$i cur#* su&le(ul de se(ea de c"(i- "i s# $i/l !$)r's)#(e+. F#cu ' )au+# a)'i c'n(inu#> E i$)'r(an( s# %ii cu $ine. Plec# 'c0ii asu)ra ce"(ii de ceai din &a*a sa iar ea !l ur$#ri $ira(#. Nu/l %#+use nici'da(# a"a a-i(a( "i nesi-ur de sine. 3 Si-ur c# %'i %eni cu (ine !i r#s)unse. Sun( 'n'ra(# c# %rei s#/$i ar#*i ('a(e aces(ea. A d'ua +i )lecar# c#(re S0an-0ai iar cnd a1unser# ac'l' se !$barcar# )e $icul %as cu aburi al lui Lai Tsin M= Mandarin. C( dur# c#l#('ria !n susul &lu%iului Francie r#$ase )e )un(e ad$irnd &ru$use*ea )ri%eli"(ii dar Lai Tsin r#$ase ciuda( de (#cu(. Cnd a1unser# la NanEin- ' duse )e *#r$ "i se )li$bar# !$)reun# )e s(r#+ile )e care aler-ase cnd%a cu s'ra lui &u-ind de ne-us('rul de scla%i. Francie si$*i durerea adnc# din %'cea lui cnd !i %'rbi de Maylin- "i -0ici c# de &iecare da(# cnd &#cea c#l#('ria aceea Lai Tsin s)era s# ' -#seasc# de"i !n adncul su&le(ului "(ia c# e i$)'sibil. Flu%iul cur-ea lini"(i( une'ri )rin(re $aluri de +ece 'ri $ai !nal(e dec( %a)'ra"ul l'r al(e'ri a(( de 1'ase !nc( d'ar s(u&ul ar#(a unde se (er$in# a)a "i unde !nce)e usca(ul. Cnd se a)r')iar# de )'n('nul de ln-# sa(ul lui na(al Lai Tsin se !$br#c# !n r'ba albas(r# cu br'derii "i/ "i )use )#l#ria cu 'rna$en(ul de 1ad alb. Fru$'sul %as ac's(# "i $arinarii s#rir# s#/l anc're+e. Cnd se l#s# scara "i Lai Tsin "i Francie c'b'rr# la *#r$ $ul*i$ea de1a se adunase. Ului*i se +-iau la ciuda(a &e$eie barbar# cu )#r auriu "i cu 'c0ii alba"(ri )#(run+#('ri !n('rcnd ca)e(ele de (ea$# )en(ru c# nu $ai %#+user# nici'da(# ' &e$eie -Iail'. Mul*i se !nclinar# !n &a*a un'r )ers'na1e a(( de i$)'r(an(e iar Lai Tsin le !$)#r*i b#nu*i. A)'i cu Francie al#(uri )'rni )e lun-ul "i cun'scu(ul dru$ c#(re sa(. Pe dru$ !i ar#(# lui Francie ('a(e lucrurile des)re care/i %'rbise cnd !i )'%es(ise %ia*a lui !n n'a)(ea cnd se n#scuse Ollie> lacul s(r#lucind ca ' &'aie de '*el sub cerul cenu"iu r#*u"(ele albe "i s'$n'r'ase nes&r"i(ele c$)uri de 're+ "i c')iii care le lucrau )#duricea )us(ie unde (ru)ul lui C0en &usese l#sa( )rad# )#s#ril'r "i cinil'r "i !n de)#r(are s(r#lucind )e deal (e$)lul s(r#$'"esc al lui Lilin. Fidurile de )#$n( -alben care !nc'n1uraser# sa(ul nu $ai erau dec( ni"(e -r#$e+i de )ie(re "i $ul(e din(re casele d#r#)#na(e erau -'ale. Nu$ai casa Fra(elui cel $are a%ea 0r(ie n'u# de 're+ !n &eres(re "i ' s'b# de &ier care (ri$i(ea &u$ c#(re cerul rece. Tn#ra s'*ie a Fra(elui $ai $are $#(urase !n -rab# !n &a*a in(r#rii cnd !i +#rise !n de)#r(are iar acu$ se ascundea (i$id# !n s)a(ele s'*ului ei !n u"# )en(ru c# Mandarinul nu le (recea nici'da(# )ra-ul. Oc0ii ei se $#rir# de ui$ire cnd ' %#+u )e &e$eia -Iail' care )#"ea al#(uri de Mandarin "i Fra(ele $ai $are $'r$#i

un bles(e$. 9Fiul lui $ui/(sai nu %a !nce(a 'are nici'da(# s# aduc# ru"inea asu)ra nu$elui lui .e C0un-&en aducnd ' &e$eie -Iail' !n casa &a$iliei saleK: 2ar ' s)use su&icien( de !nce( ca Lai Tsin s# nu aud# (e$ndu/se s# nu !nce(e+e a le $ai )l#(i banii care le u$)leau !n &iecare sear# b'lul cu 're+ "i !i !$)r's)#(au %inul din s(icl# $ai des dec( ar &i (rebui(. Tn#ra lui s'*ie ie"i din s)a(ele lui "i !n-enunc0e !n &a*a lui Lai Tsin "i a &e$eii barbare. A(inse )#$n(ul cu &run(ea "i s)use> 3 ?un/%eni( bun/%eni( cins(i(ului Fra(e $ai $ic .e Lai Tsin "i bun/%eni( cins(i(ului s#u 'as)e(e. Lai Tsin !i +$bi blnd ' lu# de $n# "i ' ridic# $ul*u$indu/i )en(ru urare. Fra(ele $ai $are se !nclin# *ea)#n !ncercnd din r#s)u(eri s# nu se ui(e la &e$eia barbar# de"i 'c0ii !i erau a(ra"i de ea. 4n %ia*a lui nu $ai %#+use ' &e$eie -Iail' "i/"i s)use c# era cea $ai ur(# crea(ur# de )e &a*a )#$n(ului cu 'c0ii de un albas(ru a(( de !n-r'+i('r !nc( )r'babil c# erau ai unui de$'n "i cu )#rul a(( de desc0is !nc( )r'babil c# a%ea )es(e ' su(# de ani. 3 ?un/%eni( Fra(e $ai $ic s)use el +$bindu/i lui Lai Tsin "i i-n'rnd/' )e Francie. A"(e)(a$ %i+i(a (a "i %ei %edea c# (e$)lul lui Lilin es(e $#(ura( "i *inu( cura(. =n(urile cele $ari de )es(e iarn# au su&la( aurul de )e c'l'ane "i a (rebui( s# c0el(uiesc bani ca s#/l !nl'cuiesc. 4n &iecare s#)(#$n# s'*ia $ea )rinci)al# se duce s#/"i ara(e res)ec(ul &a*# de s(r#$'"ii (#i "i %ei -#si ('(ul du)# %'ia (a. 3 Mul*u$esc )en(ru ra)'r( Fra(e $ai $are r#s)unse Lai Tsin. Se !n('arse c#(re Francie "i/i s)use !n en-le+#> Aces(a e al d'ilea &iu al lui .e C0un-&en de la s'*ia lui nu$#rul unu. Ceilal*i au )leca( de $ul( s# cau(e de lucru !n 'ra"e dar el e lene" "i bea )rea $ul(. S'*ia lui are ini$# bun# "i i/ar &i $ul( $ai bine &#r# el dar e c0ine+'aic# a"a c# se %a su)une (radi*iei "i %a r#$ne cu el de"i ' ba(e "i ' (ra(ea+# $ai r#u dec( )e ' ser%i('are. A"a s(au !nc# lucrurile !n C0ina. Francie !i +$bi &e(ei iar aceas(a se ascunse (i$id# !n s)a(ele b#rba(ului ei. Lai Tsin !i !n(inse ' )un-u*# de )iele Fra(elui $ai $are care se !nclin# "i/i $ul*u$i e;)resia as)r# sc0i$bndu/i/se !n(r/un +$be( slu-arnic. S#(enii se adunaser# "i !i )ri%eau de la ' dis(an*# res)ec(u'as# dar se re(raser# cnd (recur# )e ln-# el. Unii !"i ascunser# &e*ele de )ri%irea lui Francie (e$ndu/se c# ('%ar#"a Mandarinului )'a(e &i un de$'n. Lai Tsin "i Francie )'rnir# )e )'(eca din(re c$)urile de 're+ "i c')iii cu 'c0i %eseli se !n-r#$#dir# !n 1urul l'r &#r# (ea$# de &e$eia -Iail' )en(ru c# era cu Mandarinul "i el !n('(deauna le d#dea b#nu*i "i daruri. 4$)reun# urcar# )e dru$ul )ie(r's care ducea la (e$)lul s(r#$'"esc al lui Lilin iar cnd a1unser# ac'l' Francie r#$ase $u(# de ad$ira*ie. Pere*ii r'"ii s(r#luceau ca sa(inul din cau+a +ecil'r de s(ra(uri de %')sea a)lica(# cu -ri1# 5 s(ra(uri de lac &iecare &reca( cu -las)a)ir !nain(e de a se da ur$#('rul )n# cnd lucea ca cel $ai &in sa(in. Scul)(ura era ' %eri(abil# ')er# de ar(# iar arde+ia lucra(# $anual de )e ac')eri"ul curba( a%ea ' cul'are %erde ')alescen(#. 4n in(eri'r )ere*ii erau !ncrus(a*i cu side& !n $'dele dan(ela(e "i )e ' )lac# de $ar$ur# erau scrise cu aur nu$ele lui Lilin "i ale cel'r d'i c')ii $'r*i ai ei. Lai Tsin a)rinse be*i"'are de (#$ie !n $icile su)'r(uri de br'n+ "i se !nclin# de $ai $ul(e 'ri. A)'i !i s)use lui Francie> 3 Te/a$ adus aici )en(ru c# nu $ai )'( (r#i cu )#ca(ele )e care le a$ )e c'n"(iin*#. T'( ce/*i cer e r#bdarea de a/$i ascul(a )'%es(ea. 4*i %'i s)une cele d'u# ade%#ruri a)'i $# )'*i 1udeca a"a cu$ cre+i. Ins)ir# adnc "i ad#u-#> ,ai s# ne a"e+#$ !$)reun# !n casa $a$ei $ele "i !*i %'i s)une cele $ai adnci secre(e din su&le(ul $eu.

Francie se ui(# din n'u la )laca de )e +id care era ('( ce $ai r#$#sese din Lilin "i din c')iii ei a)'i la &a*a blnd# "i la 'c0ii (ri"(i ai lui Lai Tsin "i s)use> 3 Prie(enul $eu dra- 'rice ai a%ea )e su&le( )'*i !$)#r(#"i cu $ine. Nu (e (e$e de 1udeca(a $ea )en(ru c# cine sun( eu s#/i 1udec )e al*iiK 7i ni$ic din ce $i/ai )u(ea s)une nu %a s(rica )rie(enia n'as(r# "i dra-'s(ea $ea )en(ru (ine. 3 ='$ %edea s)use el lini"(i(. P'%es(ea &u lun-# "i cnd se (er$in# Francie a%ea lacri$i !n 'c0i. O durea ini$a )en(ru el "i !l !$br#*i"# cu dra-'s(e. 3 4*i $ul*u$esc !i s)use ea. T'( ce ai &#cu( a &'s( cu un sc') bun. Sun( 'n'ra(# de )rie(enia unei )ers'ane ca (ine. P#r#sir# (e$)lul "i c'b'rr# !$)reun# )'(eca )ie(r'as# Mandarinul brune( "i delica( !n r'bele sale s'$)(u'ase "i bl'nda &e$eie barbar# !n r'c0ia ei si$)l# !ndre)(ndu/se s)re %asul alb "i &ru$'s care a%ea s#/i duc# )e acela"i dru$ )e care Lai Tsin !l &#cuse cu Maylin- cu $ul*i ani !n ur$# "i )e care nu a%ea s#/l $ai &ac# nici'da(#. CAPITOLUL BN Francie )lec# din ,'n- .'n- c#(re Eur')a s#)(#$na ur$#('are. Se !n(lnea cu Annie la Paris "i de ac'l' )leca !n c#u(area %i*ei/de/%ie )en(ru &er$#. =a)'rul en-le+esc era )lin de &a$ilii care se !n('rceau acas# !n c'ncediu de b#rba*i )ali+i de )e )lan(a*iile de cauciuc din 1un-lele Malaye+iei care se !$barcaser# la Sin-a)'re de br'n+a*ii )lan(a('ri de ceai lua*i de la C'l'$b' "i de 'bi"nui(ul a$es(ec de di)l'$a*i "i 'a$eni de a&aceri s(r#ini. Ca Tai/Pan al unuia din(re cele $ai b'-a(e 0'n-/uri Francie &usese a"e+a(# la $asa c#)i(anului al#(uri de cei $ai i$)'r(an*i )asa-eri "i/"i 1uc# )er&ec( r'lul. 4n &iecare sear# se !$br#ca discre( dar &ru$'s !n(r/una din r'c0iile ei de la Paris. 4"i )unea bi1u(erii de 1ad !n c'cul bl'nd )ur(a s)lendidele )erle "i se )ar&u$a cu ias'$ie. Le +$bea ('%ar#"il'r de c#l#('rie "i le r#s)undea &er$ec#('r cnd i se adresau dar nu le !ncura1a nici'da(# )ri%irile ad$ira(i%e "i nu !n(r+ia nici'da(# !n sal'n du)# cin#. Cnd )leca din su&ra-erie !na)'i c#(re sin-ur#(a(ea cabinei ei b#rba*ii &#ceau s)ecula*ii des)re ea cu %'ce 1'as# dar ni$eni nu/i &#cu nici un a%ans )en(ru c# ('*i "(iau c# e c'ncubina $arelui Tai/Pan Mandarinul Lai Tsin. Francie "(ia ce -ndeau dar nu/i )#sa8 nu %'ia dec( s# &ie sin-ur#. =a)'rul (ra%ers# Oceanul Indian cu escale la ?'$bay "i la P'r( Said !n dru$ s)re Medi(erana. Francie !nce)u s# se !n%eseleasc# abia cnd %#+u *#r$urile (i%i(e cu )ini ale sudului Fran*ei "i se -ndi cu in%idie ce $ul( i/ar &i )l#cu( s# aib# (i$) s# lene%easc# la Nisa unde debarc#. 2ar a%ea ' re+er%are la Ri(+ la Paris "i Parisul era 'ra"ul )e care/"i d'rise !n('(deauna s#/l %i+i(e+e !nc# de cnd era c')il "i !n%#*a &rance+a cu -u%ernan(a. 2irec('rul ' c'nduse el !nsu"i !n a)ar(a$en(ul ei care d#dea s)re s(rada Ca$b'n8 "(ia ce )ers'an# i$)'r(an(# "i b'-a(# e a"a c# !n a)ar(a$en( -#si %ase cu i$en"i (randa&iri r'"ii b'luri cu &ruc(e )r'as)e(e "i ' s(icl# de "a$)anie. Francie !"i cerce(# ca$erele cu -ndul la Annie !n (i$) ce !ncerca arcurile )er&ec(e ale )a(ului "i ins)ec(a a"(ernu(urile &ine "i b#ile i$)ecabile. Annie se -ndea s# desc0id# un 0'(el aici "i (rebuia s# s'seasc# !n )a(ru +ile. 4n(re (i$) era de ca)ul el "i a%ea ('( Parisul la dis)'+i*ie a"a c# &#r# s# $ai )iard# nici ' cli)# )lec# cu -0idul de c#l#('rie !n $n# ca s#/i cerce(e+e $inunile. Ma"ina !l ducea )e ?ucE s)re a$basada a$erican# !na)'i de la Pala(ul ElysYe unde ca "e& al unei dele-a*ii c'$erciale a%usese ' !n(re%edere cu Pre"edin(ele Fran*ei. Se -#sea !n 'ra"ul lui )re&era( era ac'l' de (rei +ile dar nu a%usese nici ' cli)# liber# ca s# se bucure de as(a. Iar ba-a1ele lui erau de1a &#cu(e "i !n(r/' 'r# a%ea s# &ie !n (ren !n dru$ s)re C0erb'ur- "i s)re (ransa(lan(icul N'r$andie care )leca !n seara aceea s)re NeI D'rE. Pri%i cu 1ind )e -ea$ul

li$u+inei. Ul(i$a 'ar# cnd %enise la Paris &usese cu Maryanne iar ea nu d'rise s# %ad# dec( 'a$eni i$)'r(an*i. El ar &i %ru( s# se )li$be !n %'ie )e )'durile 'ra"ului nu s# (reac# !n -rab# cu $a"ina )es(e ele s# se ')reasc# s# ad$ire )ri%eli"(ile !n l'c s# le %ad# !n &u-# )e -ea$ul li$u+inei8 ar &i %ru( s# 0'in#reasc# )e bule%ardele cu cas(ani "i s# %i+i(e+e &abul'asele $u+ee. I/ar &i )l#cu( s# bea %in "i s#/"i ia $esele !n (i0n# ad$irnd &e$eile &ru$'ase ale 'ra"ului. 7i )en(ru nu$ele lui 2u$ne+eu as(a a%ea s# &ac#. A1uns la a$basad# !"i anul# ra)id c#l#('ria !"i lu# r#$as bun de la a$basad'r !"i (ri$ise ba-a1ele la Crill'n "i )'rni la )as )rin Place de la C'nc'rde. Se a"e+# )e un scaun la ' ca&enea de )e (r'(uar "i c'$and# un Pern'd sa%urndu/"i liber(a(ea. Era sin-ur la Paris "i )en(ru )ri$a 'ar# era s(#)n )e (i$)ul lui. Se ui(# la &e$eia din drea)(a lui cu&unda(# !n lec(ura -0idului (uris(ic "i ini$a !i s#ri din )ie)(. Era cu s)a(ele la el dar ar &i recun'scu(/' 'ricu$. Trecuse a)r'a)e un an de cnd luase ceaiul cu ea la NeI D'rE "i !nc# $ai )#s(ra !n )'r('&el bile(ul )e care i/l (ri$isese $ul*u$indu/i )en(ru (abl'u. 2e a(unci &usese de $ai $ul(e 'ri la San Francisc' 5 de $ai $ul(e 'ri dec( ar &i &'s( necesar )en(ru a&aceri !n('(deauna !n s)eran*a de a ' re%edea dar Annie Ays-ar(0 &usese $ai (#cu(# dec( un s&in;8 !n('(deauna !i r#s)unsese %a- c# Francie era !n(r/' c#l#('rie sau la &er$#. Iar acu$ la "ase $ii de $ile dis(an*# s'ar(a i/' sc'(ea !n cale. Era la &el de &ru$'as# ca de 'bicei !n(r/' 1ac0e(# de ln# de cul'area a$e(is(ului8 &us(a scur(# !i de+%#luia )ici'arele !n ci'ra)i ne-ri iar )#rul !i era le-a( la s)a(e cu ' &und# $are de $#(ase nea-r#. Si$*indu/i )ri%irea Francie !n('arse ca)ul "i/l %#+u. Ini$a !i s#ri din )ie)( "i sc#)# car(ea din $n#. 3 O0@ ?ucE Win-a(e. Ce sur)ri+#@ 4"i $u"c# bu+ele r'"ind ca ' &e(i*# cnd el !i ridic# -0idul !i lu# $na "i i/' duse la bu+e !n s(il &ran*u+esc. 3 Nici c# se )u(ea una $ai )l#cu(# r#s)unse el +$bindu/i. Ar#*i de n'u#s)re+ece ani cu &unda aia !n )#r $ai &ru$'as# ca 'ricnd. Ea rse. 3 Ora"ul #s(a are ce%a care &ace &e$eile s# se si$(# de n'u#s)re+ece ani. Trebuie s# &ie ce%a !n aer 5 sau )'a(e c# e d'ar Pern'd/ul. 2ar ce &aci aiciK 3 O a&aceri. F$bi. 2e &a)( $# dis(re+. Ar &i (rebui( s# &iu )e N'r$andie !n dru$ s)re NeI D'rE dar brusc n/a$ )u(u( s# $ai su)'r( ideea. Sun( la Paris de (rei +ile "i n/a$ &'s( !n niciunul din l'curile $ele )re&era(e n/a$ $nca( !n niciunul din bis(r'urile )e care le "(iu. A"a c# a$ anula( c#l#('ria $i/a$ lua( ' ca$er# la Crill'n "i (e/a$ !n(lni( )e (ine. A"a c# Francie ,arris'n dac# nici as(a nu e s'ar(# a(unci nu $ai "(iu ce e. Ea nu se )u(u !$)iedica s# se -ndeasc# c( era de dr#-u* "i de &ru$'s8 !i 'bser%# din n'u ridurile &ine din 1urul 'c0il'r cnd rdea "i &a)(ul c# )#rul !i !nc#run*ea )e la ($)le c# era !nal( "i su)lu "i !n-r'+i('r de a(r#-#('r. S)use )recau(#> 3 Sun( de ac'rd se )are c# sun(e$ $eni*i s# ne !n(lni$ la c'l*uri de s(rad#. 3 A dar as(a )en(ru c# es(e i$)'sibil s# (e !n(lnesc 'riunde al(unde%a. A$ !ncerca( dar Annie Ays-ar(0 nu $/a l#sa( s# $# a)r')ii de (ine. Ini$a lui Francie $ai ra(# ' b#(aie8 nu )u(ea i-n'ra scn(eile elec(rice din(re ei. 7(ia c# ar &i (rebui( s#/i s)un# )e l'c 9adi': dar nu se $ai si$*ise a"a de cnd cu EdIard. 4n )lus era sin-ur# la Paris cel $ai &ru$'s "i $ai r'$an(ic 'ra" din lu$e. 4i !n(lni )ri%irea "i/i s)use c'ns)ira(i%> 3 Annie nu %ine dec( )es(e )a(ru +ile. Rser# a$nd'i.

3 Mada$e ar d'ri un -0idK !n(reb# el. La dis)'+i*ia du$nea%'as(r#. 4nce)e$ )e l'c. 4i !n(inse $na "i ea ' lu# si$*indu/se ca &e(i*a )e care ' %#+use el !n l'c de &e$eia care era. Se l#s# urca(# !n(r/un (a;i ca s# %ad# c(e%a din $inunile Lu%rului a)'i $ai de)ar(e c#(re N'(re 2a$e unde ascul(ar# c'rul cn(nd un i$n !n lu$ina ce c#dea din celebrul r'+ariu a)'i c#(re c0eiuri ca s# sc'('ceasc# )rin(re $'r$anele de c#r*i %ec0i de la b'uCuineries care b'rdau $alurile Senei ')rindu/se une'ri ca s# bea c(e ' ca&ea nea-r#. Iar cnd ' !n(reb# unde ar %rea s# $ear-# la cin# ea r#s)unse &#r# e+i(are> 3 La Ma;i$. 3 Ma;i$ s# &ie. Francie e+i(# !n &a*a dula)ului !n(r/' lun-# ne0'(#rre sc'*nd r'c0ie du)# r'c0ie )r'bndu/le ner#bd#('are )ri%indu/se !n '-lind# a)'i aruncndu/le )e )a(. 4n cele din ur$# se 0'(#r! la r'c0ia lun-# din cre)e de C0ine de cul'area $#rii (#ia(# as(&el ca s# se !n%r(e1easc# !n 1urul (ru)ului. Mnecile lun-i "i s(r$(e erau (#ia(e !n c'l*uri la !nc0eie(uri iar la c'l*urile dec'l(eului )#(ra( !"i )rinse cli)suri de dia$an(e !n &'r$# de &run+e. 4"i )rinse )#rul cu )ie)(enii de 1ad a)'i !l des&#cu din n'u "i/l s(rnse la s)a(e cu ' &und# a"a cu$ &usese !n du)#/a$ia+a aceea cnd i/l ad$irase el. Cnd (er$in# se )ri%i !n '-lind# "i/"i d#du sea$a c# se !$br#case ca s#/i &ac# lui )l#cere. 4l &#cu s# a"(e)(e +ece $inu(e (i$) !n care ea se )er)eli !n ca$era ei ca s# n/' cread# )rea ner#bd#('are a)'i c'b'r! s#/l !n(lneasc#. O a"(e)(a !n 0'l "i Francie !"i s)use cu r#su&larea (#ia(# c# era )r'babil cel $ai &ru$'s b#rba( din Paris iar el ' )ri%i cu ad'ra*ie &#cnd/' s# se si$(# cea $ai &ru$'as# &e$eie din lu$e. Ma(re dO0'(el de la Ma;i$ "(ia s# recun'asc# ' )erec0e de !ndr#-'s(i*i "i/i a"e+# !n(r/un se)areu discre( '&erindu/le i$edia( "a$)anie. Francie )ri%i %esel# )rin res(auran(ul celebru la clien*ii lui su)erbi "i/"i s)use c# dac# nu l/ar &i !n(lni( )e ?ucE ar &i cina( sin-ur# la 0'(el. 3 Nu/$i %ine s# cred ce n'r'c a$ a%u( s# (e !n(lnesc s)use ea i$)e(u's. El ' )ri%i dre)( !n 'c0i "i r#s)unse> 3 Nici $ie. Elec(rici(a(ea d'rin*ei &ul-er# )rin(re ei "i Francie !"i &eri )ri%irea. ?#ur# !n cins(ea Parisului $ncar# sc'ici $icu*e ?el'n de )e un a"(ernu( ar-in(iu de -0ea*# "i -us(ar# &iecare din &ar&uria celuilal(. El !i )'%es(i des)re $isiunea lui ea des)re c#l#('ria la ,'n- .'n- dar nu/i s)use secre(ul Mandarinului 5 "i nici )e ale ei. Gus(# din cre$a lui de ci'c'la(# alb# "i 'c0ii i se $#rir# de )l#cere &#cndu/l s# rd#. Francie se -ndi c# )r'babil "a$)ania era %in'%a(# de s)u$e-area din %enele ei care ' &#cea a(( de &ri%'l# "i de %esel#. Nu/"i a$in(ea s# $ai &i rs a"a cu un b#rba( nici c0iar cu EdIard. Pri%i !n 1ur )rin res(auran(ul a-l'$era(. Nu era nici un cun'scu( "i se !n('arse c#(re el cu s)rncenele ridica(e> 3 M# !n(reb ce/ar s)une lu$ea dac# l/ar %edea )e sena('rul de Cali&'rnia lund cina cu $iss ,arris'nK El ' )rinse de $n# )es(e $as# "i/i s)use blnd> 3 Ar s)une c# e un b#rba( n'r'c's. 3 2ar Maryanne ce/ar s)uneK ?ucE se -ndi ' cli)# a)'i r#s)unse cu seri'+i(a(e> 3 Maryanne "i cu $ine nu ne iubi$ "i $# !nd'iesc c# ne/a$ iubi( %re'da(#. 2e $ai $ul(e 'ri $/a$ -ndi( s#/i cer s# di%'r*#$. 2e &a)( ul(i$a 'ar# a &'s( !n di$inea*# de Cr#ciun. 4*i a$in(e"(iK 6i/a$ s)us c# ' s# $# -ndesc la (ine. Ea !ncu%iin*# din ca) "i el c'n(inu#>

3 Ei bine $/a$ -ndi(. O !n (e'rie a%ea$ ('a(e ele$en(ele unui Cr#ciun ca la car(e )'$ul &'cul de bu"(eni darurile c')iii &erici*i "i a"a/+i"ii )rie(eni dar era ca "i cu$ %ia*a n'as(r# !$)reun# n/ar &i &'s( dec( ' &a*ad# c's(isi('are. T'(ul era a(( de &als !nc( $i/a$ d'ri( s# $# a&lu 'riunde al(unde%a. Pri%ind dre)( !n 'c0ii ei alba"(ri "')(i> Mi/a$ d'ri( s# &i &'s( cu (ine. Francie (#cea a"a c# el sc'ase din bu+unar bile(ul ei. Era $'('('li( "i u+a(8 i/l !n(inse "i s)use> 3 6i/a$in(e"(i de elK 4l )'r( cu $ine de a(unci. 7i crede/$# de $ul(e 'ri $/a$ !n(reba( de ce. 2ar de/abia acu$ cred c# a$ -#si( r#s)unsul. Puse bile(ul )e $as# !n(re ei a)'i ad#u-# cal$> Francie ,arris'n )'a(e c# sun# nebune"(e dar cred c# $/a$ !ndr#-'s(i( de (ine. Pri%irile li se !n(lnir#8 ea se si$*ea cal$# "i !n acela"i (i$) (rans)'r(a(# de &ericire. Cnd se !n(lnise cu el la NeI D'rE re&u+ase s# acce)(e )'sibili(a(ea ca scn(eia din(re ei s# &ie ce%a a(( de $inuna( de ire%'cabil ca iubirea "i cl#(in# din ca). 3 Cu$ s/ar )u(ea de/abia dac# ne cun'a"(e$K. 3 Ti$)ul nu are nici ' le-#(ur# cu as(a. 3 A(unci )'a(e c# e &ar$ecul ParisuluiL El !i lu# $na "i i/' s#ru(#. 3 Pu(ea la &el de bine s# &ie 2e(r'i(L 3 A(unci cu$ "(i$ dac# e ade%#ra(K El !i s#ru(# din n'u de-e(ele "i Francie si$*i &i'ri !n ('( (ru)ul. 3 Nu )ui la !nd'ial# s'ar(a iei ce/*i '&er# "i e"(i &erici(. Ea !l )ri%i !ns)#i$n(a(# "i s)use> 3 Trebuie s# )lec. ?ucE c0e$# c0elnerul "i )l#(i n'(a. A)'i ie"ir# din res(auran( &#r# s# ba-e !n sea$# 'a$enii care !n('rceau ca)ul ca s# )ri%easc# )erec0ea ele-an(# !n(rebndu/se cine ar )u(ea &i. Francie (#cu ('( dru$ul !n (a;i c'n"(ien(# de )ri%irea lui asu)ra ei. Se (e$ea8 nu cun'scuse !n %ia*a ei dec( d'i b#rba*i "i nu "(ia dac# ce si$*ea era dra-'s(e sau nu. Se -ndi la ce/i s)usese el des)re cu$ nu (rebuie s# )ui la !nd'ial# s'ar(a "i cnd el ' c'nduse c#(re li&( !n 0'lul de la Ri(+ s)use> 3 Cre+i c# 'a$enii ar br&i dac# l/a" in%i(a )e sena('r !n ca$era $ea )en(ru ' ca&eaK El ridic# din u$eri "i ' lu# de $n#. 3 7i ce dac#K 4n a)ar(a$en(ul ei &useser# a)rinse l#$)ile "i "a$)ania a"(e)(a !n &ra)iera cu -0ea*#. El desc0ise s(icla "i/i (urn# un )a0ar a)'i !l u$)lu )e al lui !l ridic# "i s)use> 3 Mai a$ de &#cu( un ('as( Francie. Pen(ru iubire. Ea b#u a)'i l#s# 1's )a0arul !l lu# de $n# "i/l c'nduse s)re d'r$i('r. 2ra)eriile -rele de br'car( erau (rase )es(e &eres(rele !nal(e "i la$)a !i arunca ' lu$in# aurie )e &a*#. 4l )ri%i. 3 Nu "(iu ce s# &ac s)use nea1u('ra(#. 3 Nu/i ne%'ie s# "(ii dra-a $ea r#s)unse el cu)rin+nd/' !n bra*e. Pen(ru ?ucE s/' de+brace )e Francie era ca "i cu$ ar &i des&#cu( )e(alele unei &l'ri &iecare s(ra( de $#(ase $'ale alunecndu/i de )e (ru) )n# r#$ase -'al#. S&iala ei !i !n$uie ini$a iar &ru$use*ea !i a)rinse si$*urile. O lu# !n bra*e "i ' s(rnse $n-indu/i )ielea de ca(i&ea !n (i$) ce ea se a-#*a de el. O !$b#(a s#/i si$(# (ru)ul al#(uri de al ei bu+ele )e 'c0i )e -( !n )#r. Se a(rn# cu )asiune de el cnd ' )#(runse "i/l si$*i (re$urndu/i !n bra*e. 3 Nu )'( s# su)'r( s# (e )#r#sesc acu$ cnd (e/a$ -#si( !i s)use el $ai (r+iu !n (i$) ce s(#(eau !$br#*i"a*i. Cred c# ('a(# %ia*a (e/a$ c#u(a(. 4i ridic# b#rbia "i/i )reci+#> S# nu )leci nici'da(#. 3 7""" &#cu ea )unndu/i un de-e( )e bu+e nu (rebuie s# s)ui as(a.

Francie se des)rinse din bra*ele lui "i se ridic# !nde)#r(ndu/"i )#rul de )e &run(e "i a*in(indu/l cu )ri%irea. 3 ,ai s# ne bucur#$ de )u*inul (i$) )e care/l a%e$ !$)reun# "i s# &i$ &erici*i. S(#(ea cu bra*ele !ncercuindu/i -enunc0ii )#rul lun- "i bl'nd !i c#dea )e u$eri ac')erindu/i snii cu ' s(r#lucire de aur iar 'c0ii alba"(ri (ulbura*i !l &i;au cu seri'+i(a(e. ?ucE se -ndi c( de li)si(# de a&ec(are era "i c( de )u*in c'n"(ien(# de )r')ria &ru$use*e "i ' c'$)ar# cu ar(i&iciali(a(ea lui Maryanne cu +$be(ele el &alse "i cu r#ceala ei "i !n*elese c# nu )u(ea renun*a la ea. 3 Nu/$i )as# s)use el (r#-nd/' !na)'i c#(re el nu (e %reau dec( )e (ine. O s(rn-ea !n bra*e "i Francie se si$*ea iubi(# "i a)#ra(# de"i "(ia c# ('(ul e ' i$)'sibili(a(e c# n/ar &i (rebui( s# se !n($)le nici'da(#. 2ar nu %'ia s# se des)rind# din bra*ele lui din )a(ul acela din ParisL 4"i sc'ase din $in(e reali(a(ea rece a ceea ce era ea "i ce era el. A%ea s#/"i (r#iasc# &ericirea a((a (i$) c( )u(ea 'ric( de (rec#('are ar &i &'s( aceas(# &ericire. 3 Nu$ai acu$ ?ucE s)use ea &erici(#. Nu$ai aces(e c(e%a +ile. 3 Pen(ru ('(deauna )r'$ise el ac')erindu/i &a*a cu s#ru(#ri )asi'na(e. N/' s# (e las nici'da(# s# )leci. Iar cnd &#cur# din n'u dra-'s(e Francie !"i )er$ise s# s)ere d'ar )u*in !n adncul su&le(ului c# ar )u(ea &i ade%#ra(. Nu )u(eau su)'r(a s# se des)ar(#. El (ri$ise du)# ba-a1e la Crill'n "i se $u(# !n(r/un a)ar(a$en( al#(uri de al ei la Ri(+ "i )a(ul ei s'$)(u's de%eni cen(rul $icului l'r uni%ers. 2in cnd !n cnd se a%en(urau a&ar# s# bea c(e un Pern'd !n(r/una din ca&enelele de )e Ri%e Gauc0e e;)l'rnd s(r#du*ele !n-us(e din Sain(/L'uis/en/Ille %'rbind des)re (abl'urile din %i(rinele -aleriil'r "i cinnd !n res(auran(e lu$ina(e cu lu$n#ri unde $'nsieur le )a(r'n era buc#(ar iar $ada$e s'*ia sa c0elneri*# "i unde nu era ni$eni care s#/i ia !n sea$# cnd !n(r+iau la un )a0ar de %in r'"u *inndu/se de $n# "i )ri%indu/se !n 'c0i &#r# nici un -nd c#(re %ii('r. 4n(r/una din serile acelea lun-i ea !i )'%es(i %ia*a ei &#r# s#/i ascund# ni$ic a"(e)(ndu/i %erdic(ul. El ' )ri%i cu dra-'s(e "i s)use> 3 ?ia(a $ea Francie a (rebui( s# &ii a(( de )u(ernic#. S)er c# %ia*a nu %a $ai &i nici'da(# a(( de as)r# cu (ine. 4n ul(i$a l'r n'a)(e !$)reun# ?ucE ' )ri%ea )eriindu/"i )#rul. S(r#lucea ca sa(inul "i el !"i (recu $na )rin el !ncn(a( s)unndu/i> 3 Pr'$i(e/$i s# nu/l (un+i nici'da(#. E ca ' c'$'ar# de aur. Oc0ii de sa&ir ai lui Francie !i !n(lnir# )e ai lui !n '-lind#. 3 4*i )r'$i( r#s)unse cu (ris(e*e. El )leca la 'ra "ase ca s# )rind# (renul "i a)'i %a)'rul c#(re A$erica dar a$nd'i "(iau c# era $ai $ul( de a((> la 'ra "ase se !n('rceau la reali(a(e. R#$aser# !$br#*i"a*i &#r# s'$n sa%urnd &iecare $inu( )re*i's "i (rec#('r dar des)#r*irea !i )ndea "i Francie !"i s)use dis)era(# c# era )en(ru ('(deauna. 3 Nu (e )'( )#r#si !i "')(i el cnd se a)r')ie $'$en(ul. Nu !n*ele-i FrancieK =ia*a $ea cu Maryanne e &als# nu $# iube"(e "i n/' iubesc. Pn# acu$ n/a$ si$*i( a"a )en(ru nici ' &e$eie. Nu "(ia$ c# e;is(# ' ase$enea &ericire. Te r'- s)une c# r#$i cu $ine. O s# di%'r*e+ "i ne c#s#('ri$8 s)une 92a:. O s# cu$)#r#$ ' c#su*# !n Was0in-('n "i ' s# a$ -ri1# de (ine "i ' s# ne iubi$ %e"nic. 4n(rea-a ei &iin*# (n1ea du)# el a)r'a)e c# )u(ea si$*i -us(ul %ie*ii al#(uri de el. 4"i s)use c# da('ri(# li)sei de sens a %ie*ii lui cu Maryanne )'a(e c# ('(ul era ('(u"i )'sibil. 2ar a)'i !"i a$in(i c# ?ucE era ' )ers'an# )ublic# 5 era )e calea c#(re %r&ul )ira$idei "i un di%'r* scandal's i/ar &i dis(rus cariera. Iar ea era ' &e$eie cu un (recu( scandal's.

4i ac')eri -ura cu s#ru(#ri !n#bu"indu/i %'rbele nu$#rnd ul(i$ele cli)e de s(a( !$)reun# a)'i cnd %eni (i$)ul ca el s# )lece r#$ase -'al# !n )a( !n (i$) ce el !"i s(rn-ea ba-a1ele s)unndu/"i c# nu (rebuie s# )ln-# ci s# &ie recun'sc#('are )en(ru &ericirea )e care i/' d#ruise. =ali+ele lui ?ucE erau !n 0'l "i/l au+i dnd ins(ruc*iuni 0a$alului a)'i !i au+i )a"ii cnd in(r# !na)'i !n d'r$i('rul ei. Ar#(a ca )ri$a 'ar# cnd !l %#+use> &ru$'s bine !$br#ca( )u(ernic 5 un b#rba( de %ii('r. Francie !n-enunc0e )e )a(ul r#%#"i( cu cearcea&ul ac')erindu/i -'liciunea a"(e)(nd ca el s#/"i ia r#$as/bun. ?ucE se a)r')ie de ea "i/"i !nc'l#ci "u%i*ele )#rului ei $#(#s's !n 1urul !nc0eie(uril'r $inil'r ca )e ni"(e lan*uri de aur. 3 Qs(a nu e s&r"i(ul Francie !i )r'$ise s&redelind/' cu )ri%irea. A)'i ie"i !n -rab#. Annie ' )ri%ea sus)ici'as# )e Francie. Obra1ii ei de 'bicei )ali+i erau !$bu1'ra*i "i a%ea un aer de a-i(a*ie ie"i( din c'$un. O (rse de la un cr'i('r la al(ul &#cnd cu$)#r#(uri nec0ib+ui(e la Pa('u "i Lel'n- M'lyneu; "i C0anel iar acu$ se a&lau !n sal'nul cenu"iu al lui $ada$e =i'nne( !n (i$) ce $'delele se )li$bau )rin &a*a l'r. Nu era ac'l' ni$ic care s# se )'(ri%easc# silue(ei r'(unde a lui Annie. =i'nne( &#cea 0aine su)le u"'are $#(#s'ase "i )line de -ra*ie din cre)e de C0ine "i sa(in su)lu )er&ec(e )en(ru (ru)ul sub*ire cu )ici'are lun-i al lui Francie. Annie cl#(in# din ca) $inunndu/se de Francie care c'$and# ' du+in# de r'c0ii de di%erse cul'ri. 3 Unde 2u$ne+eu ' s# )'r*i ('a(e as(eaK ' !n(reb#. Te duci la ,'n- .'n- ' da(# la c*i%a ani iar cnd e"(i !n San Francisc' $unce"(i )en(ru ')erele (ale de cari(a(e iar res(ul (i$)ului !l )e(reci la &er$#. Nu )rea/$i %ine s# cred c# ' s# )'r*i r'c0ii de la $ada$e =i'nne( cnd !*i !n-ri1e"(i %ia. Francie ridic# din u$eri "i/i arunc# un +$be( scli)i('r. 3 O nu "(iu dar )rea sun( &ru$'ase r#s)unse %a- dar "(ia c# le cu$)#r# )en(ru c# lui ?ucE i/ar &i )l#cu( s/' %ad# !n ele. 4i era i$)'sibil s# "i/l sc'a(# din $in(e "i/i era i$)'sibil s# nu se -ndeasc# la ea !ns#"i ca )ar(e din %ia*a lui. Pri$ea c(e ' cabl'-ra$# de la el !n &iecare +i "i ('a(e s)uneau acela"i lucru> Te iubesc. 7(ia c# se 1'ac# cu &'cul dar dac# ?ucE s/ar &i !n('rs %re'da(# la ea n/ar &i )u(u( s#/l alun-e din n'u. Annie s)use sus)ici'as#> 3 Nu cu$%a ai !n(lni( un b#rba(K 7i cnd Francie r'"i ad#u-#> !n*ele-. A(unci de ce nu $i/ai s)us des)re elK Francie !"i $u"c# bu+ele )ri%indu/"i 1ena(# $inile. 3 Nu )'(. 3 As(a !nsea$n# c# e !nsura( +ise Annie. O 2'a$ne Francie !n ce (e/ai $ai %r( acu$K 3 Annie e ?ucE Win-a(e. ='rbele ' !necau. E ca un $irac'l. =reau s# s)un dra-'s(ea )'a(e &i un $irac'l nuK Nu e ca a(unci cu EdIard cnd $/a$ !ndr#-'s(i( !nce(ul cu !nce(ul. As(a e 2ra-'s(e Annie. A)r'a)e c# s(ri-# cu%n(ul "i %n+#('arele "i $'delele se !n('arser# +$bind 5 dra-'s(ea era dra-'s(e !n 'rice li$b#. Francie !"i c'b'r! %'cea )n# la ' "'a)(# c'ns)ira(i%# "i/i )'%es(i lui Annie des)re &ur(un'asa ei )'%es(e de dra-'s(e. 3 7i l/ai -'ni(K !n(reb# Annie ui$i(#. 3 L/a$ -'ni( +ise ea c#u(nd a)r'barea !n )ri%irea lui Annie. 3 A(unci )en(ru ce ('a(e 0ainele n'iK Te )'r*i de )arc# (e/ai a"(e)(a s# se !n('arc#. 3 2aL nuL ' Annie nu "(iu. 2ac# s/ar !n('arceL ' ce s# $# &acK

O %n+#('are le !n(reru)se cerndu/i lui $ada$e ,arris'n s# se$ne+e n'(a a)'i )lecar# )e 1's !nce(. 3 ?ucE s/a !ndr#-'s(i( de (ine !n cli)a cnd (e/a %#+u( la )e(recerea $ea s)use Annie. A$ "(iu(/' c0iar dac# (u n/ai "(iu(. 2ar ('(ul e !$)'(ri%a %'as(r# Francie nu nu$ai Maryanne e %'rba de cariera lui. 4*i dai sea$a la ce (rebuie s# renun*e dac# se !ns'ar# cu (ineK Francie s)erase !$)'(ri%a e%iden*ei c# Annie ' s# sc'a(# un r#s)uns din sacul ei cu 1udec#*i )rac(ice dar nu e;is(a nici un r#s)uns. Munca era !ns#"i %ia*a unui b#rba(. 3 7(iu s)use ea (ris( de as(a l/a$ -'ni(. Nu/l )'( l#sa s# dea cu )ici'rul unui %ii('r s(r#luci(. O Annie dar dac# se !n('arceK Annie ' )ri%i cu c'$)asiune. 3 ,ai s# a"(e)(#$ "i s# %ede$ dra-a $ea nuK Pe(recur# ur$#('arele +ile c#u(nd 0'(eluri )en(ru Annie "i ea 0'(#r! c# &rance+ii a%eau s(ilul l'r "i re&u+# s# in(re !n c'$)e(i*ie a)'i luar# (renul c#(re ?'rdeau;. =i+i(ar# ' du+in# de cas(ele de-us(ar# ' su(# de s'iuri de %inuri cu$)#rar# %i*#/de/%ie )en(ru &er$a lui Francie dar ('( nu "i/l )u(u sc'a(e din $in(e a"a c# ' -r#bi )e Annie c#(re C0erb'ur-.