Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA CU CLASELE I-VIII

SAM . VULTURU

DATA.05.XI.2009
CLASA:aVIII-aA
ARIA CURRICULARA: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba română
SUBIECTUL: PREDICATUL VERBAL
TIPUL LECŢIEI: DE COMUNICARE ŞI ÎNSUŞIRE A CUNOŞTINŢELOR
PROFESOR: Voicu Andreea
COMPETENTE SPECIFICE:
– Să definească predicatul; Să identifice corect
predicatele din enunţuri diferite;
– Să construiască enunţuri cu predicate verbale exprimate prin verbe la diferite moduri şi
timpuri;
STRATEGII DIDACTICE:
a. METODE ŞI PROCEDEE:
– conversaţia euristică
– învăţarea prin descoperire;
– lectura expresivă;
b. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI MATERIALE DIDACTICE:
fise de lucru si schema ;

c. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: activitate frontală ;

RESURSE:
– capacitatea de îvăţare a elevilor ;

TIMP: 50 minute.

1
1. MOMENT ORGANIZATORIC - 2 min.
Notarea absenţelor, pregătirea materialelor, crearea unui climat favorabil pentru
desfăşurarea lecţiei.
2. CAPTAREA ATENŢIEI - 4 min.
Se va discuta despre predicat ca parte principală de propoziţie ;
Metoda folosită este : conversaţia euristică.
3. VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR - 7 min.
Se vor actualiza noţiunile teoretice învăţate la predicat; Se va
verifica tema;
De asemenea, se notează pe tablă definiţia predicatului;
Metoda utilizată este : conversaţia.
4. ANUŢAREA SUBIECTULUI ŞI ENUNŢAREA OBIECTIVELOR - 3 min.
Voi anunţa elevii că în această lecţie vom studia predicatul verbal;
Voi enunţa obiectivele lecţiei într-o manieră accesibilă elevilor.
5. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII - 20 min.
Elevii fiind împărţiţi în grupe vor identifica predicatele din fişa dată de profesor. Vor preciza
felul predicatelor şi vor fi solicitaţi să analizeze părţile de vorbire prin care sunt exprimate
predicatele mai sus menţionate,
Elevii vor nota în caiete definiţia predicatului şi structura acestuia .
Pe baza analizei morfologice a verbelor, pe tablă şi în caiete va fi făcută schema:
Predicatul Verbal se exprimă prin verb la mod personal: Indicativ, Conjunctiv,
Condiţional-optativ şi Imperativ.
Ne vom aminti accordul predicatului cu subiectul.
Vom nota în caiete definiţia accordului şi clasificarea acestuia.
Spre finalul lecţiei le voi comunica elevilor următoarea noţiune gramaticală.
6. ASIGURAREA FEEDBACK-ului are loc pe parcursul lecţiei, întărirea fâcându-se
prin aprecieri verbale;
7. EVALUAREA FORMATIVĂ-(8 min.)
Elevii vor rezolva exerciţiile din manual de la paginile 77-79 ; Metoda întrebuinţată este
activitatea independentă, iar mijlocul folosit este Caietul elevului pentru clasa a VIII-a.

2
8. ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A TRANSFERULUI - 2 min.
Tema pentru acasă.
9. APRECIERI FINALE - 4 min.
Voi face aprecieri generale şi individuale, pozitive şi negative.
Le voi solicita elevilor să facă un portofoliu cu tema prezentată la clasă.