Sunteți pe pagina 1din 8

T3 Incercarea in gol si in scurtcircuit a transformatorului

electric monofazat

Incercarea in gol a transformatorului monofazat

I Chestiuni de studiat

a) determinarea raportului de transformare la borne Kb


b) masurarea rezistentei infasurarii
c) determinarea caracteristicilor de functionare in gol
I10=f(U10); P10=f(U10); U10=f(I10) ->ks
d) determinarea valorilor relative ale componentelor curentului de
mers in gol nominal i10 % ; i10a % ; i1u %
e) determinarea pierderilor nominale in fier PFe
f) determinarea elementelor schemei echivalente a transformatorului
la functionarea in gol
II Schema de montaj:

Pentru masurarea rezistentei infasurarii :

III Mod de lucru si relatii de calcul folosite :

Incercarea in gol se realizeaza cu secundarul transformatorului deschis

Raportul de transformare la borne:


UI
Kb = ≥1 trebuie determinat cu o precizie <=5%
Uj
Pentru a obtine o astfel de precizie se recomanda ca masurarea sa se
faca pentru tensiuni reduse 0,4÷ 0,6 % Un asa incat caderea de tensiune pe
infasurarea primara sa fie relativ redusa .
i0% ->(5÷ 10)% (i0 curentul de mers in gol)
PFe=P10-R1I210
PFe=PH+PF
÷
PH=VH*ƒ*Bn (1,8 2)
PF=VFƒ2B2

Schema echivalenta:

P10 n
cos ϕ = I10a=I10ncosƒ10n I1µ =I10nsinƒ10n
I 10 nV1n
U 1n U 1n
Rm = Xn =
I 10 a I 1µ

Pentru a putea compara transformatoare de puteri apropiate este bine


sa se lucreze in unitati relative (U1n; I1n)

Tabel de date si rezultate


U10 I10 div W U20 cosƒn
220 0.98 25 50 124 0.23
210 0.83 23 46 120 0.26
200 0.66 21 42 113 0.31
190 0.55 19 38 108 0.36
180 0.47 12 24 102 0.28
165 0.38 94
150 0.31 86
135 0.2 76
120 0.22 67
105 0.19 59
90 0.16 49
75 0.04 40

Relatii de calcul :

U10=220V, U20=120V, Kb=220/110=1,83


R2’=1,772 *0,27=0,84
I0n=9,8; P10=50W; cosƒ10= 50 /(0,98*220) =0,23
Iba=0,98*0,23=0,22A
I1µ =0,98*0,97=0,98A
Rm= U1n/I10a=220/0,22=1000 Ω
Xm= U1n/I1µ =231,5 Ω
I10=0,98/4,55*100=21,5%
La transformatoare mici curentul de mers in gol are valori mai mari

I10n%=i10n/i1u*100=4%
I1µ %=20,8%
PFe=50-0,673*0,982=49,75W

I10=f(U10)
1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 50 100 150 200 250

P10=f(U10)
60

50

40

30

20

10

0
0 50 100 150 200 250

U10=f(I10)
250

200

150

100

50

0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Incercarea in scurtcircuit a transformatorului monofazat

Chestiuni de studiat:

a) Determinarea caracteristicii incercarii in scurtcircuit


Isc=f(U1sc) ; P1sc=f(U1sc)
b) Determinarea valorilor relative ale tensiunii de scurtcircuit

Usc% = usca%
Usc% = usc1%
c) Determinarea pierderilor nominale in infasurari
d) Determinarea elementelor schemei echivalente pentru incercarea in
scurtcircuit a transformatorului
e) Schema echivalenta in T a transformatorului monofazat

Schema de montaj:
Mod de lucru si relatiile de calcul folosite:

Se realizeaza cu infasurarea secundara in scurtcircuit (A2)


Tensiunea nominala de scurtcircuit este acea tensiune care se aplica
infasurarii de inalta tensiune atunci cand infasurarea de joasa tensiune este
scurtcircuitata, iar prin infasurari circula curentii nominali
Se considera ca temperatura infasurarilor corespunde clasei de izolatie
respectiva
Usc%=5%
La incercarea in scurtcircuit avand in vedere uscn(5%) se poate
considera ca pierderile de scurtcircuit sunt egale cu pierderile in infasurari
(Psc=Pj), iar cu rol de impedante il au rezistentele infasurarilor si reactantele
de scapari.

R 1 – rezistenta infasurarii primare


X∇ 1 – reactanta de scapari din infasurarea primara
R’2 – rezistenta infasurarii secundare
X’∇ 2 – reactanta de scapari din infasurarea secundara
Prin raport se intelege ca transformatorul echivalent va avea acelasi
numar de spire in primar si in secundar
R’2 = Kb’*R2 X’∇ 2 =K2b * X∇ 2
R1sc=R1+R’2 X1sc=X∇ 1 + X∇ 2
P1sc P1sc U 1sc
cos ϕ1sc = R1sc = Z 1sc =
I 1n ⋅ U 1scn I 12n Z 1n

Z 1sc = Z 12 − R12

U1sca=R1sc*I1n
U
=> u sc = U *100
1scn
U1scR=X1sc*I1n
1sc

R1= 0,673Ω R2 = 0,27 Ω

Schema in T:

Tabel de date si rezultate:

U1n I1n P1sc I2n cosƒ1sc


22 4.98 50 8.8 0.45
20.1 4.55 45 8.2 0.49
16.3 3.6 30 6.4 0.51
12 2.5 15 4.5 0.4
7.2 1.5 7.5 2.7 0.69
4.4 1 1 6.7 0.22

Exemplu de calcul:

U1sc=20V, P1sc=45W ; I1=4,55 A; I2=8,2A


45
cos ϕn = = 0,49
4,55 * 20
4,55
R1sc = = 2,17 Ω
4,55 2
R1sc=0,673+0,84=1,5
Py=1,5*4,552 =31 W
Z1sc=4,39 Ω
X1sc=3,81 Ω
U1sca = R1sc*I1n = 2,17*4,55 = 9,87 V
U1scr = X1sc*I1n = 17,29 V
Usc % = 9 %
Usca % = 4,5 %
Uscr % =7,8 %
X∇ 1=X∇ 2=1,9 Ω

Isc=f(U1sc)
6

0
0 5 10 15 20 25

P1sc=f(U1sc)
60

50

40

30

20

10

0
0 5 10 15 20 25